Panasonic DMCLZ20E Operating instructions

Panasonic DMCLZ20E Operating instructions

Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken

Digitale Camera

Model Nr.

DMC-LZ20

Gelieve deze instructies volledig door te lezen alvorens dit product in gebruik te nemen en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

VQT4K68-1

M0712KZ1082

Inhoudsopgave

Voordat u de camera gaat gebruiken

Voordat u de camera gaat gebruiken .............................................................................. 6

Standaard-accessoires .................................................................................................... 8

Namen en functies van de hoofdonderdelen ................................................................. 9

Cursortoets ........................................................................................................................................ 11

De lensdop/schouderriem bevestigen.......................................................................... 12

De lensdop bevestigen .....................................................................................................................12

De schouderriem bevestigen ............................................................................................................13

Voorbereidingen

De batterijen .................................................................................................................... 14

Insteken en verwijderen van batterijen ........................................................................ 15

Resterend batterijvermogen ..............................................................................................................17

Richtlijnen voor aantal op te nemen beelden en beschikbare opnameduur .....................................17

Insteken en verwijderen van een (optionele) kaart ..................................................... 19

Ingebouwd geheugen/kaarten ....................................................................................... 21

Bestemming voor het opslaan van beelden (kaarten en ingebouwd geheugen) ..............................21

Richtlijnen voor opnamecapaciteit (aantal beelden/filmopnameduur)...............................................22

Instellen van de klok ...................................................................................................... 23

Wijzigen van de tijdsinstelling ...........................................................................................................24

- 2 -

VQT4K68

Inhoudsopgave

Basisbediening

Bedieningsvolgorde ....................................................................................................... 25

Foto’s maken met uw eigen instellingen Modus [Program AE] ................................ 28

Scherpstellen .................................................................................................................. 29

Foto’s opnemen met automatische instellingen Modus [Intelligent auto] ............... 30

Omtrent de flitser ...............................................................................................................................30

Automatische scènedetectie .............................................................................................................31

[Tracking AF] .....................................................................................................................................32

Beperkingen [Intelligent auto]-modus ................................................................................................33

Filmen van bewegende beelden Modus [Bewegend beeld] ...................................... 34

Uw beelden bekijken [Normaal afsp.] .......................................................................... 36

Inzoomen en bekijken "zoom afspelen" ............................................................................................37

Lijst van beelden bekijken "meerdere afspelen" ...............................................................................37

Beelden bekijken volgens hun opnamedatum "Kalender afspelen" ..................................................38

Filmbeelden bekijken ........................................................................................................................39

Beelden verwijderen....................................................................................................... 40

Meerdere beelden wissen (tot 50 tegelijk)/Wissen van alle beelden ................................................41

Het menu instellen.......................................................................................................... 42

Menutype ..........................................................................................................................................43

Gebruik van het Quick-menu ............................................................................................................44

Gebruik van het menu [Set-up] ..................................................................................... 45

[Accu] ................................................................................................................................................45

[Klokinst.] ...........................................................................................................................................45

[Toon] ................................................................................................................................................45

[Volume] ............................................................................................................................................45

[Monitor] ............................................................................................................................................45

[LCD mode] .......................................................................................................................................46

[Histogram] ........................................................................................................................................47

[Besparing] ........................................................................................................................................47

[Auto review] .....................................................................................................................................48

[Resetten] ..........................................................................................................................................48

[Output] .............................................................................................................................................48

[Versie disp.] ......................................................................................................................................49

[Formatteren] .....................................................................................................................................49

[Taal] ..................................................................................................................................................49

- 3 -

VQT4K68

Inhoudsopgave

Toepassing (opname)

Weergave opnamegegevens wijzigen .......................................................................... 50

Zoom gebruiken .............................................................................................................. 51

Zoomwerking en gebruik ...................................................................................................................52

Foto’s opnemen met een flitser .................................................................................... 53

Close-upfoto’s opnemen ............................................................................................... 57

Scherpstelbereik ...............................................................................................................................58

[Macro zoom] ....................................................................................................................................59

Foto’s maken met de zelfontspanner ........................................................................... 60

Foto’s opnemen met belichtingscompensatie ............................................................ 61

[Auto bracket] ....................................................................................................................................62

Het diafragma en de sluitertijd bepalen voor uw opname

Modus [Handm. belicht.] ................................................................................................ 63

Beelden opnemen van mensen Modus [Portret] ........................................................ 64

Beelden opnemen van landschappen Modus [Landschap] ...................................... 65

Beelden opnemen van sportevenementen Modus [Sport] ........................................ 66

Foto’s maken die zijn afgestemd op de scène [Scènemode] .................................... 67

[Panorama-opname] .........................................................................................................................68

[Nachtportret] ....................................................................................................................................70

[Nachtl.schap] ...................................................................................................................................70

[Voedsel] ...........................................................................................................................................71

[Baby] ................................................................................................................................................71

[Zonsonderg.] ....................................................................................................................................72

[H. gevoeligh.] ...................................................................................................................................72

Gebruik van het menu [Opname] .................................................................................. 73

[Fotoresolutie] ...................................................................................................................................73

[Kwaliteit] ...........................................................................................................................................74

[Opn. kwaliteit] ..................................................................................................................................74

[Gevoeligheid] ...................................................................................................................................75

[Witbalans] ........................................................................................................................................76

[AF mode] ..........................................................................................................................................78

[Continu AF] ......................................................................................................................................79

[i. Exposure] ......................................................................................................................................79

[Dig. zoom] ........................................................................................................................................79

[Burstfunctie] .....................................................................................................................................80

[Kleurfunctie] .....................................................................................................................................81

[AF ass. lamp] ...................................................................................................................................81

[Rode-ogencorr] ................................................................................................................................82

[Stabilisatie] .......................................................................................................................................82

[Datum afdr.] ......................................................................................................................................83

[Klokinst.] ...........................................................................................................................................83

- 4 -

VQT4K68

Inhoudsopgave

Toepassing (beeldweergave)

Verschillende afspeelmethoden [Afspeelfunctie]....................................................... 84

[Diashow] ..........................................................................................................................................85

[Categorieselectie] ............................................................................................................................86

[Kalender] ..........................................................................................................................................86

Gebruik van het menu [Afspelen] ................................................................................. 87

[Nw. rs.] .............................................................................................................................................87

[Bijsnijden] .........................................................................................................................................89

[Beveiligen] ........................................................................................................................................90

[Kopiëren] ..........................................................................................................................................91

Aansluiten op andere apparatuur

Beelden op tv bekijken................................................................................................... 92

Gebruik met computer ................................................................................................... 94

Gebruik van de bijgeleverde software ...............................................................................................95

Installatie van de bijgeleverde software (PHOTOfunSTUDIO) .........................................................96

Kopiëren van foto’s en filmbeelden ...................................................................................................97

Afdrukken ........................................................................................................................ 99

Meerdere beelden afdrukken ..........................................................................................................100

Afdrukinstellingen maken op de camera .........................................................................................101

Afdrukken met datum en tekst ........................................................................................................102

Diversen

Lijst met symbolen op de lcd-schermen .................................................................... 103

Berichten ....................................................................................................................... 105

Vraag en antwoord Storingen verhelpen................................................................... 107

Waarschuwingen en opmerkingen tijdens gebruik ....................................................113

Specificaties...................................................................................................................118

Dit document lezen

Opnamemoduspictogrammen

Opnamemodus:

Beschikbare opnamemodi Niet-beschikbare opnamemodi

- 5 -

VQT4K68

Voordat u de camera gaat gebruiken

Hanteren van de camera

Vrijwaar de camera tegen heftige trillingen, schokken of zware druk.

Gebruik de camera niet onder de volgende omstandigheden, die schade aan de lens, het lcd-scherm of het camerahuis kunnen toebrengen. Dit kan ook leiden tot storingen in de camera of mislukte opnamen.

• Laat de camera niet vallen of tegen een hard oppervlak aan stoten

• Zorg dat er geen druk wordt uitgeoefend op de lens of het lcd-scherm

• Wanneer u de camera meeneemt of de afspeelmodus gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de lens in opgeborgen positie is, met de lensdop aan.

De camera is niet stofbestendig, spatbestendig of waterbestendig.

Gebruik de camera niet op plaatsen met veel stof of zand, of waar er water op de camera kan komen.

Gebruik de camera niet onder de volgende omstandigheden, die het risico meebrengen dat er zand, water of andere materialen in de camera kunnen komen via de openingen rond de toetsen of de lens. Wees uiterst voorzichtig hiermee, want dergelijke omstandigheden kunnen de camera beschadigen, mogelijk zelfs onherstelbaar.

• Plaatsen met erg veel stof of stuifzand

• In de regen of aan de waterkant, waar er water op de camera kan spatten

Condensatie (wanneer de lens of het lcd-scherm beslaat)

Als de camera wordt blootgesteld aan plotselinge wisselingen in temperatuur of vochtigheid, kan er vocht in de camera condenseren. Mijd dergelijke omstandigheden, want die kunnen de lens of het lcd-scherm bevuilen, schimmelgroei veroorzaken of de camera beschadigen.

Als er vocht in de camera is gecondenseerd, schakelt u het toestel uit en wacht u ongeveer twee uur voordat u de camera weer gebruikt. Wanneer de camera eenmaal op omgevingstemperatuur is gekomen, zal de condens vanzelf verdwijnen.

- 6 -

VQT4K68

Voordat u de camera gaat gebruiken

Maak altijd eerst een proefopname

Vóór het gebruik van de camera bij belangrijke gebeurtenissen (zoals een huwelijksvoltrekking e.d.) dient u altijd eerst een proefopname te maken, om te zien of beeld en geluid naar behoren worden opgenomen.

Er wordt geen compensatie geboden voor verloren opnamen

Wij kunnen geen compensatie bieden voor gemiste kansen of opnamen die verloren gaan door technische problemen met de camera of de kaart.

Neem zorgvuldig de auteursrechtwetten in acht

Ongeoorloofd gebruik van opnamen waarop auteursrechten gelden, voor andere dan puur persoonlijke doeleinden, is verboden onder de wet op het auteursrecht.

Het opnemen van bepaalde materialen kan streng gereguleerd zijn, zelfs voor zuiver persoonlijk gebruik.

Zie tevens de "Waarschuwingen en opmerkingen tijdens gebruik" ( →

113)

- 7 -

VQT4K68

Standaard-accessoires

Controleer of alle accessoires bijgeleverd zijn alvorens het toestel in gebruik te nemen.

De accessoires en de vormgeving ervan kunnen verschillen, afhankelijk van het land of de regio waar de camera is aangeschaft.

Raadpleeg de beknopte gebruiksaanwijzing voor meer informatie over de accessoires.

LR6/AA alkaline batterijen of HR6/AA oplaadbare Ni-MH (nikkel-metaal hydride) batterijen worden in de tekst aangeduid als batterij (of batterijen).

SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart en SDXC-geheugenkaart worden in de tekst als kaart aangeduid.

Gooit u alstublieft alle verpakkingen weg op passende wijze.

Houd kleine onderdelen op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

Optionele accessoires

Kaarten zijn optioneel.

U kunt beelden opnemen in of weergeven vanuit het ingebouwde geheugen, wanneer u geen kaart gebruikt.

• Raadpleeg het verkooppunt of het dichtstbijzijnde servicecentrum als u de bijgeleverde accessoires verliest.

(U kunt de accessoires apart aanschaffen.)

- 8 -

VQT4K68

Namen en functies van de hoofdonderdelen

1

2

2

3

1

Indicator voor zelfontspanner

(

60)

/

AF-assistlampje

(

26, 81)

Flitser

(

26, 53)

Lens

3

4 5

8 9

6

7

4

5

6

7

8

9

Lcd-scherm

(

50, 103, 104)

[EXPOSURE]-knop

(

63)

Hiermee stelt u de sluitertijd of de diafragmawaarde in (alleen in de modus ).

Afspeelknop

(

27, 36, 84)

Hiermee schakelt u naar de afspeelmodus.

Cursortoets

(

11)

[DISP.]-knop

(

50)

Hiermee kunt u de aanduidingen omschakelen.

[Q.MENU] / [ ] / [ ]-knop

In de opnamemodus: voor aangeven van het Quick-menu.

(

44)

In de afspeelmodus: voor wissen van beelden. (

40)

Tijdens de menu-bediening: voor terugkeren naar het vorige scherm. (

42)

De in deze handleiding afgebeelde illustraties en schermen kunnen afwijken van het eigenlijke product.

- 9 -

VQT4K68

10 11

Namen en functies van de hoofdonderdelen

10

11

12

13

14

Flitser-open-knop

(

53)

Lusje voor schouderriem

(

13)

Lensbuis

Luidspreker

(

45)

[AV OUT/DIGITAL]-aansluiting

12 13 14

[AV OUT/DIGITAL]-aansluiting

(

92, 97, 99)

Sommige methodes van het vasthouden van de camera zouden de luidspreker kunnen blokkeren, hetgeen het horen van de pieptoon enzovoort moeilijk maakt.

- 10 -

VQT4K68

15

20

16 17

19

18

Namen en functies van de hoofdonderdelen

15

16

17

18

19

Microfoon

(

26, 34)

Modusknop

(

25)

Hiermee selecteert u de opnamemodus.

Zoomhendel

(

51)

Hiermee kunt u inzoomen op een veraf onderwerp om het groter in beeld te brengen.

Ontspanknop

(

26, 28, 34)

Hiermee kunt u scherpstellen en foto’s en films opnemen.

Aan/uit-knop

(

23, 25)

Hiermee schakelt u de camera aan en uit.

21

20

21

22

Statiefaansluiting

(

117)

Sluit niet aan op een statief met een schroef van 5,5 mm of langer.

Hierdoor kan dit apparaat beschadigd raken.

Vrijgavehendel

(

15, 19)

Klepje voor kaart/batterij

(

15, 19)

22

[MENU/SET]

Hiermee opent u de menu’s, kiest u de instellingen, enz. (

42)

Cursortoets

Cursortoets omhoog ( )

• Belichtingscompensatie, Auto bracket enz. (

61)

Linkercursortoets ( )

• Zelfontspanner (

60)

Rechtercursortoets ( )

• Flitser (

54)

Cursortoets omlaag ( )

• Macro-modus, enz. (

57)

In deze handleiding wordt de knop die wordt gebruikt, aangeduid met .

- 11 -

VQT4K68

De lensdop/schouderriem bevestigen

De lensdop bevestigen

Als u de camera uitschakelt of de camera meeneemt, bevestigt u de lensdop (bijgeleverd) om het oppervlak van de lens te beschermen.

Haal het lensdopriempje door het lusje voor schouderriem op de camera

• Bevestigt u het lensdopriempje voordat u de schouderriem bevestigt.

• Haal de kortere lus van het riempje door het lusje.

Haal het lensdopriempje door het lusje voor lensdop

• Haal de lensdop door de lus van het riempje en draai het aan.

Bevestig de lensdop

Hang of wentel het niet rondom dit toestel.

Zorg dat u de lensdop losmaakt wanneer u de camera inschakelt.

Zorg dat u de lensdop niet kwijtraakt.

Zorg dat het lensdopriempje niet verstrikt raakt met de schouderriem.

- 12 -

VQT4K68

De lensdop/schouderriem bevestigen

De schouderriem bevestigen

We raden u aan de schouderriem (bijgeleverd) te gebruiken om te voorkomen dat de camera valt.

Haal de schouderriem door het lusje van de schouderriem op het lichaam van het toestel

• Bevestig de schouderriem zodat het "LUMIX"-logo aan de buitenkant staat.

Lusje voor schouderriem

Haal het uiteinde van de schouderriem door de ring in de richting van de pijl en haal het vervolgens door de stopper

Haal het uiteinde van de schouderriem door het gat aan de andere kant van de stopper

Trek aan de andere kant van de schouderriem en controleer vervolgens dat deze er niet uit zal komen

• Voer stappen tot uit en bevestig vervolgens de andere kant van de schouderriem.

Zorg ervoor de stappen te volgen en bevestig de schouderriem op correcte wijze.

Controleer of de schouderriem goed vastzit aan het toestel.

Gebruik de schouderriem om uw schouder.

• Draag hem niet om uw nek. Dit kan leiden tot letsel of ongevallen.

Bewaar de schouderriem niet waar er een kind bij kan.

• De riem kan per ongeluk om hun nek gewikkeld raken.

- 13 -

VQT4K68

De batterijen

Batterijen die u in dit toestel kunt gebruiken

LR6/AA alkaline batterijen of optionele HR6/AA oplaadbare Ni-MH (nikkel-metaal hydride) batterijen kunnen gebruikt worden in dit toestel.

EVOLTA (EVOIA) batterijen (Panasonic batterijen) kunnen ook gebruikt worden.

De volgende batterijen zijn niet te gebruiken.

Mangaan-batterijen

Lithium-batterijen

Nikkel-batterijen

Ni-CD batterijen

Oxyride-batterijen

Als u deze batterijen gebruikt, kunnen de volgende problemen voorkomen:

Batterijlek

Incorrecte weergave van resterende batterijstroom

Fout bij aanschakelen van camera

Beschadiging van gegevens die geschreven worden op het ingebouwde

geheugen of de kaart

Andere problemen

Maak nooit gebruik van batterijen zoals die die onderaan zijn aangegeven.

Batterijen met bovenste laag gedeeltelijk of volledig afgepulkt

Batterijen waarvan de polen vlak zijn

- 14 -

VQT4K68

Insteken en verwijderen van batterijen

Verplaats de vrijgavehendel naar de positie [OPEN] ( ) en schuif het klepje voor kaart/ batterij in de richting van ( ) om het te openen

Schuif de batterijen helemaal in met de juiste richting van de en polen

Sluit het klepje voor kaart/ batterij en schuif het klepje tot u een sluitklik hoort

- 15 -

VQT4K68

Insteken en verwijderen van batterijen

Schakel de camera uit.

Verwijdering van de batterijen

Kantel de camera en vang de batterijen in uw hand.

Zorg dat u ze niet laat vallen.

Als u de batterijen wilt verwijderen, schakelt u de camera uit en wacht u tot de indicator LUMIX op het lcd-scherm uitgaat. (Als u niet wacht, kan de camera storingen vertonen en kunnen de kaart of opgenomen gegevens beschadigd raken.)

Verwijder de batterijen indien u de camera gedurende een lange periode niet gebruikt.

De batterijen kunnen heet zijn onmiddellijk na gebruik. Schakel de camera uit en wacht tot de temperatuur van de batterijen daalt voordat u ze verwijdert.

De klokinstellingen zouden teruggezet kunnen worden als de batterijen gedurende

120 uur of langer uit de camera verwijderd worden.

Gebruik altijd volledig nieuwe batterijen van hetzelfde type en merk wanneer u de batterijen vervangt.

- 16 -

VQT4K68

Insteken en verwijderen van batterijen

Resterend batterijvermogen

Resterend batterijvermogen

(knippert rood)

Als het batterijsymbool rood knippert, dient u de batterijen te vervangen door nieuwe.

Richtlijnen voor aantal op te nemen beelden en beschikbare opnameduur

Het aantal op te nemen beelden of de beschikbare opnameduur kan variëren afhankelijk van de omgeving en gebruiksomstandigheden. De aantallen kunnen minder zijn als de flitser, de zoomfunctie e.d. veelvuldig gebruikt worden, of onder erg koude omstandigheden.

Aantal op te nemen beelden

Opnametijd

Afspeeltijd

Bijgeleverde batterijen of optionele Panasonic alkaline batterijen

Ongeveer 380 beelden

Ongeveer 190 min

Ongeveer 430 min

Volledig opgeladen Panasonic Ni-

MH batterijen (optioneel, wanneer de batterijcapaciteit 1900 mAh is)

Ongeveer 540 beelden

Ongeveer 270 min

Ongeveer 560 min

Opnamevoorwaarden volgens CIPA-standaard

• CIPA is een afkorting van [Camera & Imaging

Products Association].

• De modus [Program AE]

• Temperatuur: 23 °C/Vochtigheid: 50%RH met gebruik van lcd-scherm.

• Gebruik van een Panasonic SDgeheugenkaart (32 MB).

• Gebruik van de bijgeleverde batterijen.

• Beginnen met opnemen 30 seconden nadat de camera is ingeschakeld (wanneer de functie voor optische beeldstabilisatie is ingesteld op [ON]).

• Eén opname per 30 seconden met om en om volledige flitser.

• De zoomhendel van max. tele naar max. groothoek of omgekeerd draaien bij elke opname.

• De camera elke 10 opnamen uitschakelen en met rust laten totdat de temperatuur van de batterijen daalt.

Het aantal wordt lager als de intervallen langer worden – bijvoorbeeld tot ongeveer een kwart voor intervallen van 2 minuten onder de hierboven vermelde omstandigheden.

- 17 -

VQT4K68

Insteken en verwijderen van batterijen

Let erop dat de prestaties van alkaline batterijen aanzienlijk achteruit gaan bij lage temperaturen.

(Wanneer de temperatuur 0 °C is)

Aantal op te nemen beelden

Opnametijd

Afspeeltijd

Bijgeleverde batterijen of optionele Panasonic alkaline batterijen

Ongeveer 120 beelden

Ongeveer 60 min

Ongeveer 340 min

Volledig opgeladen Panasonic Ni-

MH batterijen (optioneel, wanneer de batterijcapaciteit 1900 mAh is)

Ongeveer 500 beelden

Ongeveer 250 min

Ongeveer 540 min

Het aantal op te nemen beelden, opnameduur en afspeeltijd kan variëren afhankelijk van de bewaring en gebruiksomstandigheden van de batterijen en het merk en het type van batterijen.

We raden u aan [Besparing] (

47) te gebruiken of de camera regelmatig uit te

schakelen tussen opnamesessies om batterijvermogen te besparen. Indien u de camera gedurende lange tijd gebruikt, dan raden we u aan oplaadbare Ni-MH batterijen te gebruiken. Als de batterijen aanzienlijk korter meegaan zelfs bij gebruik van volledig opgeladen Ni-MH batterijen, dan zijn de batterijen versleten. Koop dan nieuwe batterijen.

Gebruik geen beschadigde of ingedeukte batterij (vooral niet als de aansluitingen zijn beschadigd), bijvoorbeeld wanneer een batterij is gevallen (wat storingen kan veroorzaken).

- 18 -

VQT4K68

Insteken en verwijderen van een

(optionele) kaart

Schakel de camera uit.

Verplaats de vrijgavehendel naar de positie [OPEN] ( ) en schuif het klepje voor kaart/ batterij in de richting van ( ) om het te openen

Schuif de kaart helemaal in de camera

• Inschuiven tot de kaart vastklikt.

Kaart

(controleer de richting)

• Raak de aansluitingen op de achterkant van de kaart niet aan.

Sluit het klepje voor kaart/ batterij en schuif het klepje naar binnen tot het stevig vastzit

- 19 -

VQT4K68

Schakel de camera uit.

Verwijdering van de kaart

Druk op het midden van de kaart.

Insteken en verwijderen van een (optionele) kaart

Houd de geheugenkaart buiten bereik van kinderen om te voorkomen dat ze deze inslikken.

Als u de kaart wilt verwijderen, schakelt u de camera uit en wacht u tot de indicator

LUMIX op het lcd-scherm uitgaat. (Als u niet wacht, kan de camera storingen vertonen en kunnen de kaart of opgenomen gegevens beschadigd raken.)

- 20 -

VQT4K68

Ingebouwd geheugen/kaarten

Bestemming voor het opslaan van beelden

(kaarten en ingebouwd geheugen)

Beelden worden op een kaart opgeslagen indien er een is ingevoerd, of op het ingebouwde geheugen indien niet.

Ingebouwd geheugen (ongeveer 100 MB)

Beelden kunnen gekopieerd worden tussen kaarten en het ingebouwde geheugen.

(

91)

De toegangstijd voor het ingebouwde geheugen kan langer zijn dan de toegangstijd voor een kaart.

Compatibele geheugenkaarten (optioneel)

De volgende op de SD-standaard gebaseerde kaarten (merk Panasonic aanbevolen)

Kaarttype Capaciteit Opmerkingen

SD-geheugenkaarten

SDHC-geheugenkaarten

SDXC-geheugenkaarten

8 MB – 2 GB

4 GB – 32 GB

48 GB, 64 GB

• Gebruik een SDHC-geheugenkaart/ SDXCgeheugenkaart van SD-snelheidsklasse 6

of hoger voor het opnemen van films.

• Kunnen worden gebruikt met apparaten die compatibel zijn met de desbetreffende formaten.

• Alvorens u SDXC-geheugenkaarten gaat gebruiken, controleert u of uw computer en andere apparatuur geschikt is voor dit type kaart. http://panasonic.net/avc/sdcard/information/sdxc.html

• Alleen de kaarten die links met hun respectieve capaciteiten staan vermeld, zijn geschikt.

De SD-snelheidsklasse biedt een maatstaf voor de snelheid waarmee er naar de kaart geschreven kan worden. Controleer de SD-snelheid aan de hand van het etiket op de kaart of de bijbehorende documentatie.

(Bijvoorbeeld)

Terwijl de camera toegang heeft tot de kaart of het ingebouwde geheugen (voor een bewerking zoals het schrijven, lezen, verwijderen van beelden of formatteren), mag u de camera niet uitschakelen of de batterijen/kaart verwijderen. Zorg dat de camera niet wordt blootgesteld aan trillingen, schokken of statische elektriciteit. Als de werking van de camera wordt onderbroken door een van deze omstandigheden, probeert u het dan opnieuw.

Formatteer de kaart opnieuw met deze camera als die al eerder was geformatteerd met een computer of ander apparaat. (

49)

Als de schrijfbeveiligingsschakelaar op "LOCK" is gezet, kunt u op de kaart geen opnamen vastleggen of verwijderen en de kaart niet formatteren.

Wij raden u aan om belangrijke beelden over te kopiëren naar uw computer (aangezien elektromagnetische storing, statische elektriciteit of andere problemen schade aan uw gegevens kunnen toebrengen).

Meest recente informatie: http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Deze website is alleen in het Engels.)

Schakelaar

- 21 -

VQT4K68

Ingebouwd geheugen/kaarten

Richtlijnen voor opnamecapaciteit

(aantal beelden/filmopnameduur)

Het aantal beelden dat u kunt opnemen en de opnameduur variëren met de capaciteit van de kaart (naast de opname-omstandigheden en het type kaart).

Geschatte resterende capaciteit in aantal beelden of opnameduur

Verschijnt als er geen kaart is geplaatst

(beelden worden in het ingebouwde geheugen opgeslagen)

Capaciteit voor het opnemen van beelden (foto’s)

[Fotoresolutie]

Ingebouwd geheugen

2 GB

16M

15 340

32 GB 64 GB

5600 10980

5M

40 860 13950 27460

0.3M

355 6130 99120 164830

• Wanneer het aantal op te nemen beelden meer dan 99.999 is, wordt er "+99999" aangegeven.

Capaciteit opnameduur (films)

[Opn. kwaliteit]

Ingebouwd geheugen

HD

VGA

2 GB

8m20s

22m00s

32 GB

2h17m

5h58m

64 GB

4h34m

11h55m

QVGA

3m30s 1h03m 17h09m 34h14m

([h], [m] en [s] staan voor "uren", "minuten" en "seconden".)

• Films kunnen maximaal 15 minuten continu worden opgenomen. Ook is het niet mogelijk continuopnamen te maken die langer zijn dan 2 GB. Resterende opnameduur voor doorlopend opnemen, op het scherm aangegeven.

- 22 -

VQT4K68

Instellen van de klok

Bij verzending van de camera is de klok niet ingesteld.

• Zorg dat u de lensdop losmaakt wanneer u de camera inschakelt.

Druk op de aan/uit-knop

De camera wordt ingeschakeld.

Als het taalkeuzescherm niet wordt weergegeven, gaat u naar stap .

Cursortoets / [MENU/SET]

Druk op [MENU/SET] terwijl het bericht wordt weergegeven

Druk op om de taal te selecteren en druk op [MENU/SET]

Druk op [MENU/SET]

Druk op om de items

(jaar, maand, dag, uur, minuten, weergavevolgorde of tijdweergave-indeling) te selecteren en druk op om deze in te stellen

• Annuleren

Druk op [ ]-knop.

Druk op [MENU/SET] om in te stellen

Druk op [MENU/SET]

• Om terug te keren naar het vorige scherm, drukt u op de [ ]-knop.

- 23 -

VQT4K68

Instellen van de klok

Wijzigen van de tijdsinstelling

Wanneer u de datum en tijd opnieuw moet instellen, selecteert u [Klokinst.] in het menu

[Set-up] of [Opname]-menu.

• Als ongeveer 2 uur verstreken zijn na het plaatsen van de batterijen met voldoende capaciteit in de camera, dan worden de klokinstellingen bewaard gedurende ongeveer

120 uur zelfs als u de batterijen verwijdert.

Selecteer [Klokinst.] uit het menu [Set-up] of het menu

[Opname]

(

42)

Druk op om de items (jaar, maand, dag, uur, minuten, weergavevolgorde of tijdweergave-indeling) te selecteren en druk op om deze in te stellen

• Annuleren

Druk op [ ]-knop.

Druk op [MENU/SET] om in te stellen

Als de klok niet is ingesteld, kan de juiste datum niet worden afgedrukt.

Als de klok is ingesteld, kan de juiste datum zelfs worden afgedrukt als de datum niet op het scherm van de camera wordt weergegeven.

- 24 -

VQT4K68

1

Bedieningsvolgorde

Zorg dat u de lensdop losmaakt wanneer u de camera inschakelt.

Druk op de aan/uit-knop

Aan/uit-knop

Stel in op de gewenste opnamemodus

Stel de modusknop correct in op de modus die u wilt gebruiken.

2

De modus [Intelligent auto]

De modus [Program AE]

De modus [Handm. belicht.]

[Scènemode]

De modus [Sport]

De modus [Landschap]

Foto’s opnemen met automatische instellingen. (

30)

Foto’s opnemen met uw eigen instellingen. (

28)

Diafragma en sluitertijd instellen en vervolgens foto’s opnemen. (

63)

Foto’s opnemen van diverse scènes. (

67)

Foto’s opnemen van sportevenementen enzovoort. (

66)

Foto’s opnemen van landschappen. (

65)

De modus [Portret]

Foto’s opnemen van mensen. (

64)

De modus [Bewegend beeld]

Films opnemen. (

34)

- 25 -

(Vervolg op de volgende pagina)

VQT4K68

Bedieningsvolgorde

Richt de camera en neem foto’s

Foto’s opnemen

Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen

Ontspanknop indrukken en ingedrukt houden om een beeld op te nemen

Films opnemen

(

34)

Stel de modusknop in op

Druk op de ontspanknop om te beginnen met filmen en druk nogmaals om te stoppen

Microfoon

Ontspanknop

Modusknop

3

De camera vasthouden

Flitser (

53)

AF-assistlampje

• Om te voorkomen dat de camera gaat trillen, houdt u deze met beide handen vast, houdt u uw armen strak langs uw lichaam en gaat u met uw voeten iets uit elkaar staan.

• Raak de lens niet aan.

• Houd de lensbuis niet vast terwijl u beelden opneemt. Er is een risico dat uw vinger klem blijft zitten wanneer de lens inschuift.

• Blokkeer de flitser of het lampje niet. Laat uw onderwerp niet van dichtbij in de flits of het lampje kijken.

• Zorg dat de camera niet beweegt op het moment dat u op de ontspanknop drukt.

We raden u aan de schouderriem (bijgeleverd) te gebruiken om te voorkomen dat de camera valt. (

13)

- 26 -

(Vervolg op de volgende pagina)

VQT4K68

Bedieningsvolgorde

4

Druk op de afspeelknop

Afspeelknop

5

Bekijk de beelden

(

36, 69)

• Druk op om een beeld te selecteren

• Druk op om films of panoramabeelden af te spelen

6

Schakel de camera uit (druk op de aan/uit-knop)

Schakel de camera aan in afspeelmodus

Afspeelknop indrukken en ingedrukt houden.

• Beelden op de kaart of het ingebouwde geheugen worden weergegeven.

- 27 -

VQT4K68

Foto’s maken met uw eigen instellingen

Modus [Program AE]

Opnamemodus:

In het menu [Opname] instellingen wijzigen en uw eigen opnameomgeving instellen.

Stel in op

(modus [Program AE])

Neem een beeld op

Half indrukken

(licht indrukken voor scherpstellen)

Volledig indrukken

(helemaal indrukken voor opname maken)

Scherpstelaanduiding

(Goed scherpgesteld: brandt

Niet goed scherpgesteld: knippert)

Als er een waarschuwing over beweging verschijnt, gebruikt u [Stabilisatie], een statief, of [Zelfontspanner].

Als diafragma en sluitertijd in rood worden weergegeven, hebt u de belichting niet goed ingesteld. Gebruik de flitser of verander de instellingen voor [Gevoeligheid].

Diafragmawaarde Sluitertijd

Bewegingswaarschuwing

- 28 -

VQT4K68

Scherpstellen

Als [AF mode] is ingesteld op (Scherpstellen op 1 punt), stelt u scherp op het AFgebied in het midden van het beeld. Volg onderstaande stappen als het gewenste onderwerp zich niet in het midden bevindt.

Stel scherp op het onderwerp

Leg het AF-gebied gelijk met het onderwerp

Half ingedrukt houden

Scherpstelaanduiding

( Goed scherpgesteld: brandt

Niet goed scherpgesteld: knippert)

AF-gebied

( Goed scherpgesteld: groen

Niet goed scherpgesteld: rood)

Keer terug naar de gewenste compositie

Volledig indrukken

AF-gebied

Onderwerpen/omgevingen waarbij scherpstellen een probleem kan zijn:

• Snel bewegende of extreem lichte voorwerpen of voorwerpen zonder kleurcontrasten.

• Foto’s maken door een ruit of vlakbij voorwerpen die licht uitstralen. In het donker, of als de camera erg beweegt.

• Wanneer u te dicht bij het voorwerp staat of wanneer u een beeld opneemt waarop zowel veraf als dichtbij gelegen voorwerpen staan.

De scherpstelaanduiding knippert en er klinkt een pieptoon wanneer er niet goed is scherpgesteld.

Gebruik het in rood weergegeven scherpstelbereik ter referentie. (

58)

Ook al wordt de scherpstelaanduiding weergegeven, dan nog kan de camera niet altijd goed scherpstellen, als uw onderwerp buiten het scherpstelbereik valt.

Het weergegeven AF-gebied kan groter zijn, afhankelijk van de opnameomstandigheden, zoals donkere locaties of zoomfactor.

- 29 -

VQT4K68

Foto’s opnemen met automatische instellingen

Modus [Intelligent auto]

Opnamemodus:

U hoeft alleen de camera op het onderwerp te richten en automatisch worden instellingen gebruikt op basis van informatie zoals "gezicht", "beweging", "helderheid" en "afstand", dat wil zeggen dat u scherpe foto’s maakt zonder de camera handmatig in te stellen.

Stel in op

(modus [Intelligent auto])

Neem een beeld op

Half indrukken

(licht indrukken voor scherpstellen)

Volledig indrukken

(helemaal indrukken voor opname maken)

Omtrent de flitser

Druk op [ ] om de flitser te openen (

53).

Wanneer

Wanneer

Wanneer

is geselecteerd, wordt de flitser automatisch ingesteld op de optimale lichtsterkte voor de omstandigheden (

of

of

, , , ). (

56)

is geselecteerd, wordt de rode-ogenreductiefunctie geactiveerd.

is gekozen, wordt de sluitertijd verkort.

- 30 -

VQT4K68

Foto’s opnemen met automatische instellingen Modus [Intelligent auto]

Automatische scènedetectie

Gericht op uw onderwerp, leest de camera de scène af en maakt dan automatisch de optimale instellingen.

Pictogram van de herkende scènefunctie

Herkent mensen

Herkent landschappen

Herkent nachtscènes en de mensen daarin

(alleen wanneer is geselecteerd)

Herkent nachtscènes

Herkent close-ups

Herkent zonsondergangen

Beoordeelt de beweging van het onderwerp (om onscherpe foto’s te voorkomen) als de scène niet met een van de bovenstaande overeenkomt.

We raden u aan gebruik te maken van een statief en de zelfontspanner.

Afhankelijk van de opname-omstandigheden kunnen er verschillende scènefuncties worden gebruikt voor hetzelfde onderwerp.

Als het gewenste scènetype niet wordt geselecteerd, kunt u het beste handmatig de

● geschikte scènemodus selecteren.

Wanneer of is waargenomen, wordt de gezichtsdetectie ingeschakeld en worden de scherpstelling en de belichting optimaal ingesteld voor de herkende gezichten.

Tegenlichtcompensatie

Tegenlicht is een situatie waarin licht van achteren op een onderwerp schijnt. Wanneer er sprake is van tegenlicht, lijkt het onderwerp donkerder en zal de camera dit automatisch proberen te corrigeren door de helderheld van het beeld te verhogen. In de modus [Intelligent auto] wordt tegenlichtcompensatie automatisch geactiveerd.

- 31 -

VQT4K68

Foto’s opnemen met automatische instellingen Modus [Intelligent auto]

[Tracking AF]

Deze functie stelt de camera in staat om scherpgesteld te blijven op het onderwerp en ook de belichting van het onderwerp te corrigeren terwijl het onderwerp beweegt.

Druk op om AF mode in te stellen op [Tracking AF]

• Uitschakelen van de Tracking AF

Druk nogmaals op .

Plaats het Tracking AF kader over uw onderwerp en druk dan op om het te vergrendelen

• Uitschakelen van de AF-vergrendeling

Druk op .

Tracking AF kader

AF-vergrendeling succesvol: geel

AF-vergrendeling mislukt: rood

De optimale scènemodus voor het AF-vergrendelde onderwerp wordt automatisch herkend.

Onder bepaalde opname-omstandigheden, zoals wanneer het onderwerp te klein is of de omgeving te donker, kan de [Tracking AF] niet goed werken.

- 32 -

VQT4K68

Foto’s opnemen met automatische instellingen Modus [Intelligent auto]

Beperkingen [Intelligent auto]-modus

Alleen de menu-onderdelen die worden weergegeven in de modus [Intelligent auto] kunnen worden ingesteld.

De instellingen die zijn gekozen in [Program AE] of andere modi zijn weerspiegeld voor de niet weergegeven menu-onderdelen in het menu [Set-up].

De instellingen voor de volgende onderdelen zijn verschillend van de andere opnamemodi:

[Fotoresolutie] en [Burstfunctie] in het [Opname]-menu

De instellingen voor de volgende functies staan vast:

[Opname]-menu

• [Gevoeligheid]: [AUTO]

• [AF mode]: [Gezichtsdetectie]

• [Rode-ogencorr]: [ON]

• [Witbalans]: [AWB]

• [i. Exposure]: [ON]

• [AF ass. lamp]: [ON]

• [Stabilisatie]: [ON]

(Scherpstellen op 9 punten) als gezicht niet kan worden herkend

De volgende functies zijn niet te gebruiken:

[Belichting], [Dig. zoom], [Auto bracket]

- 33 -

VQT4K68

Filmen van bewegende beelden

Modus [Bewegend beeld]

Opnamemodus:

U kunt films met geluid (mono) maken.

Stel in op

(modus [Bewegend beeld])

Microfoon

Resterende opnameduur (ongeveer)

Verstreken opnameduur

Beginnen met filmen

Half indrukken

(licht indrukken voor scherpstellen)

Volledig indrukken

(helemaal indrukken voor opname maken)

Na volledig indrukken laat u de ontspanknop onmiddellijk weer los.

De zoom blijft zoals die was aan het begin van de opname.

Stoppen met filmen

Volledig indrukken

- 34 -

(Vervolg op de volgende pagina)

VQT4K68

Filmen van bewegende beelden Modus [Bewegend beeld]

Tijdens het opnemen van films raden we u aan batterijen met voldoende capaciteit te gebruiken.

De beschikbare opnametijd die op het scherm wordt weergegeven, neemt mogelijk niet regelmatig af.

Als er herhaaldelijk gegevens worden opgenomen en gewist, kan de totale beschikbare opnameduur op de SD-kaart teruglopen. Om dan de oorspronkelijke capaciteit te herstellen, gebruikt u de camera om de SD-kaart te formatteren. Zorg echter eerst dat u alle belangrijke gegevens overneemt op uw computer of een ander

● opslagmedium, want bij het formatteren worden alle opgeslagen gegevens op de kaart gewist.

In [AF mode], staat (Scherpstellen op 9 punten) vast ingesteld.

De flitser wordt ingesteld op [Gedwongen uit]. (

53)

Bij bepaalde geheugenkaarten kan het opnemen tussentijds stoppen. (

108)

Afhankelijk van de omgeving kan tijdens het opnemen van films het scherm even zwart worden of kan ruis worden opgenomen als gevolg van statische elektriciteit, elektromagnetische golven enzovoort.

Dit apparaat past automatisch het diafragma aan tijdens het opnemen van films.

Op deze momenten kan het geluid worden onderbroken. Dit is geen storing.

- 35 -

VQT4K68

Uw beelden bekijken

[Normaal afsp.]

Wanneer er een kaart in de camera aanwezig is, worden de beelden van de kaart afgespeeld. Zonder kaart worden de beelden uit het ingebouwde geheugen afgespeeld.

Druk op de afspeelknop

• Druk nogmaals om naar de opnamemodus te gaan.

Gebruik de cursortoets om een beeld te selecteren dat u af wilt spelen

• Houd ingedrukt om snel vooruit/achteruit te bladeren.

Bekijk de beelden

Map-/bestandsnummer

Beeldnummer/Totaal aantal beelden

• Druk op de ontspanknop om naar de opnamemodus te schakelen.

U kunt sommige beelden die op de computer zijn bewerkt, niet op deze camera bekijken.

Nadat u de afspeelknop ingedrukt heeft en naar de afspeelmodus geschakeld heeft, zal de lensbuis na ongeveer 15 seconden inschuiven.

Deze camera voldoet aan de DCF-normen (Design rule for Camera File system) die zijn opgesteld door de Japan Electronics and Information Technology Industries

Association (JEITA) en aan het Exif (Exchangeable image file formaat). Bestanden die niet voldoen aan DCF kunnen niet worden afgespeeld.

- 36 -

VQT4K68

Uw beelden bekijken [Normaal afsp.]

Inzoomen en bekijken "zoom afspelen"

Naar T draaien

4x

Huidige zoomstand

8x 1x 2x

Naar T draaien

Naar W draaien

• Zoompositie verplaatsen

Zoom afspelen is niet mogelijk tijdens het afspelen van films.

16x

Lijst van beelden bekijken "meerdere afspelen"

Beeldnummer/Totaal aantal beelden

Naar W draaien scherm met

1 beeld

Naar W draaien

Naar T draaien scherm met

12 beelden scherm met

30 beelden

Kalender afspelen

• Wanneer u met de cursortoets een beeld selecteert en op [MENU/SET] drukt op het scherm met 12 of 30 beelden, wordt het geselecteerde beeld weergegeven op het scherm met 1 beeld (volledig scherm).

Beelden gemarkeerd met [!] kunnen niet worden weergegeven.

- 37 -

VQT4K68

Uw beelden bekijken [Normaal afsp.]

Beelden bekijken volgens hun opnamedatum "Kalender afspelen"

Geselecteerde datum

Naar W draaien scherm met

1 beeld

Naar W draaien

Naar T draaien scherm met

12 beelden scherm met

30 beelden

Kalender afspelen

• Wanneer u een opnamedatum selecteert met de cursortoets en op [MENU/SET] drukt, verandert de weergavemethode naar het scherm met 12 beelden.

Alleen maanden waarin beelden zijn opgenomen, worden op het kalenderscherm weergegeven. Beelden die zijn opgenomen zonder dat de klok was ingesteld, worden weergegeven met de datum 1 januari 2012.

- 38 -

VQT4K68

Uw beelden bekijken [Normaal afsp.]

Filmbeelden bekijken

Selecteer een beeld met het filmpictogram en druk op

Nu begint het afspelen.

Filmopnameduur

Nadat het afspelen begint, wordt de verstreken speelduur weergegeven in de rechter bovenhoek van het scherm.

Voorbeeld: Na 10 minuten en 30 seconden: [10m30s]

Filmpictogram

Bewerkingen tijdens het afspelen van films

Pauzeren/afspelen

Snel terugspoelen (2 stappen)

Beeld voor beeld terugspoelen

(wanneer wordt gepauzeerd)

Stoppen

• U kunt het volume aanpassen met de zoomhendel.

Snel vooruitspoelen (2 stappen)

Beeld voor beeld vooruitspoelen

(wanneer wordt gepauzeerd)

Afspelen van films die zijn opgenomen met andere camera’s kan niet altijd goed lukken.

U kunt uw films bekijken op uw computer via het programma "PHOTOfunSTUDIO" op de bijgeleverde cd-rom.

- 39 -

VQT4K68

Beelden verwijderen

Beelden worden gewist van de kaart als er een kaart is geplaatst, of uit het ingebouwde geheugen als er geen kaart is geplaatst. (Verwijderde beelden kunnen niet worden teruggehaald.)

Druk hierop om het weergegeven beeld te verwijderen

• Er verschijnt een verzoek om bevestiging.

Selecteer [Ja] met de cursortoets en druk dan op [MENU/SET].

Schakel tijdens de verwijdering de stroom niet uit.

Gebruik batterijen met voldoende capaciteit.

Beelden kunnen in de volgende gevallen niet worden verwijderd:

• Beveiligde beelden

• Wanneer de kaartvergrendeling in de positie "LOCK" staat.

• Beelden die niet voldoen aan de DCF-norm (

36)

- 40 -

VQT4K68

Beelden verwijderen

Meerdere beelden wissen (tot 50 tegelijk)/Wissen van alle beelden

Druk hierop om het weergegeven beeld te verwijderen

Gebruik om [Multi wissen]/[Alles wissen] te selecteren en druk op [MENU/SET]

[Multi wissen]

Gebruik de cursortoets om een beeld te selecteren en druk dan op de [DISP.]knop

• Annuleren

Druk nogmaals op de [DISP.]-knop.

• Uitvoeren

Druk op [MENU/SET].

Geselecteerd beeld

• Er verschijnt een verzoek om bevestiging. Selecteer [Ja] met de cursortoets en druk dan op [MENU/SET].

• Dit kan even duren, afhankelijk van het aantal beelden dat wordt verwijderd.

- 41 -

VQT4K68

Het menu instellen

Zie het onderstaande voorbeeld voor de menubediening.

Voorbeeld: Wijzigen van de [AF mode] in het menu [Opname] in de modus

[Program AE]

Druk op [MENU/SET]

Het menukeuzescherm verschijnt.

Druk op om het [Opname]-menu te selecteren en druk op [MENU/SET]

Druk op om [AF mode] te selecteren en druk op [MENU/SET]

: Pagina’s

De pagina’s zijn ook te kiezen met de zoomhendel.

: Menubeschrijving

: Menu-onderdelen

: Bedieningsgids

Druk op om een instelling te selecteren en druk dan op [MENU/SET]

De gekozen instelling wordt vastgelegd.

• Annuleren

Druk op [ ]-knop.

: Instellingen

: Gekozen instelling

: Instellingbeschrijving

Druk op de [ ]-knop tot het menu wordt gesloten en het voorgaande scherm weer verschijnt

Het scherm verandert elke keer u op de knop drukt.

De schermvoorbeelden in deze handleiding kunnen afwijken van de feitelijke schermweergave of er kunnen bepaalde delen van de schermweergave ontbreken.

De menutypen en onderdelen die worden weergegeven kunnen per modus verschillend zijn.

De instelmethoden variëren per menu-onderdeel.

In de opnamemodus kunt u het menuscherm ook sluiten door de ontspanknop half in te drukken.

- 42 -

VQT4K68

Het menu instellen

Menutype

[Opname]-menu

(Alleen in opnamemodus)

Wijzigen van uw beeld-voorkeurinstellingen

(

73)

• U kunt de kleur, fotoresolutie en andere onderdelen instellen.

[Set-up]-menu

De camera nog gebruiksvriendelijker maken

(

45)

• U kunt de klokinstellingen, geluidsvolume enzovoort specificeren om de camera gebruiksvriendelijker te maken.

[Afspeelfunctie]-menu

(Alleen in afspeelmodus)

Opgenomen beelden bekijken

(

84)

• U kunt een diashow zien of beelden afzonderlijk weergeven onder de geselecteerde categorieën enzovoort.

[Afspelen]-menu

(Alleen in afspeelmodus)

Gebruik van uw beelden

(

87)

• Hiermee kunt u uw opgenomen beelden beveiligen, het formaat aanpassen en andere instellingen maken.

Het volgende menu wordt ook weergegeven afhankelijk van de opnamemodus.

• In de scènemodus: Scènemenu (

67)

- 43 -

VQT4K68

Het menu instellen

Gebruik van het Quick-menu

Tijdens het opnemen kunt u eenvoudig een aantal menu-onderdelen oproepen om die in te stellen.

Druk op [Q.MENU]-knop

Druk op om een menu-onderdeel te kiezen

Druk op om de instellingen te selecteren

Druk op [MENU/SET]

Welke menu-onderdelen en instellingen er worden weergegeven verschilt afhankelijk van de opnamemodus.

- 44 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Set-up]

[Klokinst.], [Besparing] en [Auto review] zijn belangrijk voor de klokinstelling en de batterijgebruiksduur. Controleer deze instellingen voordat u de camera gebruikt.

• Voor meer informatie over de instelprocedure in het menu [Set-up] (

42)

Onderdeel

[Accu]

Specificeer het type batterij zodat het juiste resterende batterijvermogen wordt weergegeven.

[Alkaline]

/

Instellingen, opmerkingen

[Ni-MH]

Selecteer het type batterijen.

[Klokinst.]

(

23, 24)

[Toon]

Pieptoon en geluiden van de ontspanner wijzigen of dempen.

De tijd- en datumnotatie en de weergave-indeling instellen.

/ / : Laag / Hoog / Gedempt

[Volume]

Volume van het geluid van de luidsprekers aanpassen (7 niveaus).

[Monitor]

Helderheid en kleur van het lcd-scherm aanpassen.

[0] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6]

• Hiermee kunt u niet het volume van de tv-luidsprekers aanpassen wanneer de camera op een tv is aangesloten.

Bovendien geeft de cameraluidspreker geen geluid.

Druk op om de instelling te selecteren en druk op

om deze aan te passen

Druk op [MENU/SET]

• Sommige onderwerpen kunnen er anders uitzien dan in werkelijkheid, maar dit heeft geen invloed op het opgenomen beeld.

• Kan niet worden gebruikt om helderheid en contrast in te stellen wanneer [Gr. kijkhoek] wordt geselecteerd onder

[LCD mode].

- 45 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Set-up]

• Voor meer informatie over de instelprocedure in het menu [Set-up] (

42)

Onderdeel

[LCD mode]

Het lcd-scherm beter zichtbaar maken.

Instellingen, opmerkingen

[Auto power LCD]:

De helderheid wordt automatisch ingesteld, afhankelijk van de lichtsterkte rondom de camera.

[Spanning LCD]:

Hiermee maakt u het scherm helderder dan normaal

(voor buiten).

[Gr. kijkhoek]:

Maakt het scherm beter zichtbaar wanneer u beelden opneemt vanaf hoge posities (is minder goed te zien vanaf de voorkant).

[OFF]

• Kan [Auto power LCD] en [Gr. kijkhoek] niet selecteren in afspeelmodus.

• [Spanning LCD] keert terug naar de gewone helderheid als u tijdens het opnemen 30 seconden lang geen bedieningshandeling verricht. (Druk op een willekeurige knop om het scherm weer helderder te maken.)

• [Gr. kijkhoek] wordt geannuleerd als de camera wordt uitgeschakeld (inclusief [Autom. uit]).

• De instelling [LCD mode] verlaagt de gebruiksduur.

• Omdat op het beeld op het lcd-scherm de helderheid wordt benadrukt, kunnen sommige onderwerpen er anders uitzien dan in werkelijkheid, maar dit is niet van invloed op het gemaakte beeld.

- 46 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Set-up]

• Voor meer informatie over de instelprocedure in het menu [Set-up] (

42)

Onderdeel

[Histogram]

Controleer de helderheid van het beeld in de grafiek.

[Besparing]

Schakel de camera uit of zorg dat het lcd-scherm donker wordt terwijl u de camera niet gebruikt, om de batterij te sparen.

Instellingen, opmerkingen

[ON] / [OFF]

Een piek in het midden wijst op optimale helderheid

(juiste belichting). Dit kunt u gebruiken als vingerwijzing voor de belichtingscompensatie e.d.

(Bijvoorbeeld)

Donker

OK

Licht

• Het histogram op het moment van opname wijkt af van het histogram bij het afspelen en wordt oranje weergegeven bij een opname met flitser of in een donkere omgeving.

Het histogram kan ook afwijken van histogrammen die zijn gemaakt met beeldbewerkingssoftware.

• Het histogram wordt niet weergegeven tijdens gebruik van ([Intelligent auto]-modus), [Panorama-opname]

Scènemodus of Zoom afspelen.

[Autom. uit]

[2MIN.] / [5MIN.] / [10MIN.] / [OFF]:

De camera automatisch uitschakelen wanneer deze niet in gebruik is.

• Herstellen

Druk op de aan/uit-knop.

• Kan in de volgende gevallen niet worden gebruikt: wanneer de camera op een computer/printer is aangesloten, tijdens het opnemen/afspelen van films, tijdens diashows

[LCD power save]

[ON] / [OFF]:

Het lcd-scherm wordt donker om het stroomverbruik te beperken.

• Hiermee wordt de beeldkwaliteit van het lcd-scherm verminderd tijdens het opnemen om het batterijverbruik te beperken (behalve voor het digitale zoomgebied). Dit heeft echter geen gevolgen voor het opgenomen beeld.

• De instelling in [LCD mode] krijgt voorrang boven de instelling in [LCD power save] voor de helderheid van het lcd-scherm.

- 47 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Set-up]

• Voor meer informatie over de instelprocedure in het menu [Set-up] (

42)

Onderdeel

[Auto review]

Foto’s automatisch weergeven direct nadat u ze hebt gemaakt.

[Resetten]

Terugkeren naar de standaardinstellingen.

[Output]

Wijzig de instellingen die u wilt gebruiken wanneer de camera is aangesloten op een TV of ander apparaat.

Instellingen, opmerkingen

[ON] / [OFF]

• Geeft automatisch foto’s weer direct nadat ze zijn gemaakt, ongeacht de instelling [Auto review] in [Auto bracket]- en [Burstfunctie]-modi.

• Films kunnen niet automatisch worden bekeken.

• Het is aan te raden [Auto review] in te stellen op [OFF] als u snel een volgende opname wilt kunnen maken.

[Opname instellingen resetten ?]

[Parameters set-up resetten ?]

• Wanneer [Set-up]-instellingen worden teruggezet, wordt

[Leeftijd]-instelling in [Baby]-scènemodus ook teruggezet.

• De mapnummers en de klokinstellingen worden niet teruggesteld.

[Video uit]

[NTSC] / [PAL]

[TV-aspect]

/

- 48 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Set-up]

• Voor meer informatie over de instelprocedure in het menu [Set-up] (

42)

Onderdeel

[Versie disp.]

Instellingen, opmerkingen

De huidige versie wordt weergegeven.

[Formatteren]

Gebruik dit wanneer er

[Fout int. geheugen] of

[Storing geheugenkaart] verschijnt, of voor het formatteren van het ingebouwde geheugen of de geheugenkaart.

Wanneer een kaart/het ingebouwde geheugen is geformatteerd, kunnen de gegevens niet meer worden hersteld. Controleer de inhoud van de kaart/het ingebouwde geheugen zorgvuldig voordat u het formatteren start.

• Gebruik batterijen met voldoende capaciteit. Verwijder de kaarten als u het ingebouwde geheugen gaat formatteren.

(Bij gebruik van een geheugenkaart wordt alleen deze kaart geformatteerd: Als er geen kaart is, wordt het ingebouwde geheugen geformatteerd.)

• Formatteer kaarten altijd met deze camera.

Alle beveiligde beelden en andere beeldgegevens worden gewist.

• Schakel de stroom niet uit en voer geen andere bewerkingen uit tijdens het formatteren.

• Het kan enkele minuten duren om het ingebouwde geheugen te formatteren.

• Raadpleeg het verkooppunt of het dichtstbijzijnde servicecentrum als het formatteren niet goed lukt.

Hiermee stelt u de schermtaal in.

[Taal]

Schermtaal wijzigen.

- 49 -

VQT4K68

Weergave opnamegegevens wijzigen

Wisselen tussen verschillende weergaven op het lcd-scherm, zoals histogrammen.

Druk op de [DISP.]-knop om de weergave te wijzigen

In de opnamemodus

Opname- informatie

Geen schermweergave Richtlijnen

In de afspeelmodus

Beeldinformatie

Opname- informatie

Geen schermweergave

Stel [Histogram] in om een histogram weer te geven. (

47)

Tijdens zoom afspelen, afspelen van bewegende beelden, diashow:

U kunt de weergave alleen in- en uitschakelen.

Bij het weergeven van menu’s, meerdere afspelen of kalender afspelen:

U kunt de weergave niet wijzigen.

- 50 -

VQT4K68

Zoom gebruiken

Opnamemodus:

U kunt het gebied van een beeld dat u wilt opnemen, met de zoomfunctie aanpassen.

In-/uitzoomen

Groter gebied fotograferen

(groothoek)

Het onderwerp vergroten

(tele)

Wanneer de extra optische zoom is ingesteld

Optisch zoombereik

Zoombalk

Scherpstelbereik

Zoomfactor

Digitaal zoombereik

Stel scherp nadat u de zoominstelling hebt aangepast.

Raak de lensbuis tijdens het zoomen niet aan.

De zoomfactor en de zoombalk die op het scherm worden weergegeven, tonen slechts een schatting.

U hoort wellicht een ratelend geluid en voelt de camera trillen als u de zoomhendel gebruikt, maar dit is normaal.

- 51 -

VQT4K68

Zoom gebruiken

Zoomwerking en gebruik

De zoomfactor verandert wanneer de fotoresolutie wordt gewijzigd. (

73)

Optische zoom

Inzoomen tot 21x is mogelijk wanneer er beelden zonder

[Fotoresolutie] in het menu [Opname].

worden geselecteerd via

Optische zoom kan in de volgende gevallen niet worden gebruikt:

• Scènemodus ([Panorama-opname])

• [Macro zoom]

Extra optische zoom

Inzoomen tot 48,5x is mogelijk wanneer er beelden met

[Fotoresolutie] in het menu [Opname].

EZ is de afkorting van "Extra optische zoom".

worden geselecteerd via

Extra optische zoom kan in de volgende gevallen niet worden gebruikt:

• Filmopname

• Scènemodi ([Panorama-opname] [H. gevoeligh.])

• Wanneer de instelling [Burstfunctie] op

• [Macro zoom]

is gezet

Om de zoomfactor nog verder te verhogen, kunt u de volgende zoomfuncties in combinatie gebruiken.

[Dig. zoom]

4x verder inzoomen dan met de optische/extra optische zoom. Let wel: de vergroting die de digitale zoom biedt, gaat ten koste van de beeldkwaliteit. Stel de [Dig. zoom] in het menu [Opname] in op [ON]. (

79)

De digitale zoom kan in de volgende gevallen niet worden gebruikt:

• De modus [Intelligent auto]

• Scènemodi ([Panorama-opname] [H. gevoeligh.])

• Wanneer de instelling [Burstfunctie] op is gezet

- 52 -

VQT4K68

Foto’s opnemen met een flitser

Opnamemodus:

Flitser-open-knop

De flitser openen

Druk op

• Sluit de flitser altijd als u deze niet gebruikt.

De flitser sluiten

Druk op de flitser tot deze klikt.

• De flitserinstelling is vastgesteld op

[Gedwongen uit] terwijl de flitser gesloten is.

Zorg ervoor dat er geen vinger klem blijft zitten wanneer u de flitser sluit.

- 53 -

(Vervolg op de volgende pagina)

VQT4K68

Foto’s opnemen met een flitser

Druk op zodat er [Flitser] verschijnt

Gebruik de cursortoets om het gewenste type te kiezen en druk dan op [MENU/SET]

1

Type, bewerkingen

[Auto]

• Bekijkt automatisch wanneer de flitser moet worden gebruikt

[Auto/rode-og]

2

• Bekijkt automatisch wanneer de flitser moet worden gebruikt (met rode-ogenreductie)

Toepassingen

Normaal gebruik

Onderwerpen in een donkere omgeving opnemen

[Flitser altijd aan]

• Altijd flitsen

[Lngz. sync./rode-og]

2

• Bekijkt automatisch wanneer de flitser moet worden gebruikt (met rode-ogenreductie en lange sluitertijd voor meer helderheid)

Opnemen met achtergrondlicht of onder felle lampen (bijvoorbeeld tl-licht)

Onderwerpen opnemen tegen een nachtlandschap (statief aanbevolen)

1

2

Alleen in de -modus

Er wordt twee keer geflitst. Beweeg niet tot na de tweede flits.

Als [Rode-ogencorr] in het menu [Opname] op [ON] staat, verschijnt bij het pictogram van de flitser, worden rode ogen automatisch waargenomen en worden fotogegevens gecorrigeerd. (Alleen wanneer [AF mode] is ingesteld op (Gezichtsdetectie))

- 54 -

(Vervolg op de volgende pagina)

VQT4K68

Foto’s opnemen met een flitser

Het effect van de rode-ogenreductie varieert, afhankelijk van het onderwerp, en wordt beïnvloed door factoren zoals afstand tot het onderwerp, of het onderwerp tijdens

● de voorflits naar de camera kijkt enzovoort. In sommige gevallen is het effect van de rode-ogenreductie verwaarloosbaar.

Let op dat u het flitsvenster niet met uw vingers bedekt en kijk niet van dichtbij (enkele centimeters) in de flitser.

Gebruik de flitser niet vlakbij kwetsbare onderwerpen (de

Flitser

hitte/fel licht van de flitser kan het onderwerp beschadigen).

Flitsinstellingen kunnen veranderen als u een andere opnamemodus kiest.

Als u een andere scènemodus kiest, worden de standaardflitsinstellingen hersteld.

Randen van beelden kunnen iets donkerder worden als de flitser wordt gebruikt op korte afstanden zonder dat de zoom wordt gebruikt (vlakbij max. groothoek). U kunt dit oplossen door enigszins in te zoomen.

Als het licht van de flitser op een onderwerp onvoldoende is, kan noch de juiste belichting noch de witbalans worden bereikt.

Het flitseffect kan in het volgende geval onvoldoende zijn:

• Lange sluitertijd

Er kunnen geen foto’s worden gemaakt als deze symbolen knipperen (flitser wordt opgeladen) (bijvoorbeeld

).

Het opladen van de flitser kan even duren als de batterij bijna leeg is, of als de flitser enkele keren achter elkaar wordt gebruikt.

- 55 -

VQT4K68

Foto’s opnemen met een flitser

Beschikbare typen in elke modus

(

: beschikbaar, –: niet beschikbaar, : standaardinstelling)

[Scènemode]

1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1

Stel in op , , of afhankelijk van het onderwerp en de helderheid.

• De flitser is niet te gebruiken bij het filmen, in de modus [Landschap] of in de scènemodi , en .

Het beschikbare flitsbereik wanneer de instelling [Gevoeligheid] [AUTO] is

Max. groothoek

Max. tele

Ongeveer 60 cm - 6,8 m

Ongeveer 60 cm - 3,6 m

Sluitertijd voor elke flitsmodus

1/60

2

- 1/2000e

1/8

2

- 1/2000e

2

Verschilt voor elke andere modus dan de modus .

- 56 -

VQT4K68

Close-upfoto’s opnemen

Opnamemodus:

Wanneer u het onderwerp van dichtbij beeldvullend wilt opnemen, kunt u door instellen op [Macro-AF] ( ) onderwerpen dichter benaderen dan bij het normale scherpstelbereik

(tot op 2 cm in max. groothoekstand).

Druk op zodat er [Macro stand] verschijnt

Gebruik de cursortoets om in te stellen op [Macro-AF] en druk dan op [MENU/SET]

aanduiding

- 57 -

VQT4K68

Close-upfoto’s opnemen

Scherpstelbereik

Wanneer het onderwerp zich te dicht bij de camera bevindt, kan er niet goed op het beeld worden scherpgesteld. De kortste opnameafstand is afhankelijk van de zoomfactor en de instelling in de macro-opnamemodus.

Kortste opnameafstand

De kortste opnameafstand is de afstand van de voorkant van de lens tot het onderwerp.

Deze afstand verandert geleidelijk, afhankelijk van de zoomstand. (Tijdens het zoomen is de kortste opnameafstand hetzelfde als wanneer [Macro-AF] op UIT wordt gezet, zelfs wanneer de modus op AAN wordt gezet.)

[Macro stand]

Zoom

Max. groothoek

Max. tele

[

2 cm

]

60 cm

[OFF]

30 cm

2 m

Het scherpstelbereik wordt weergegeven wanneer u de zoom gebruikt enz.

Scherpstelbereik

Het kan even duren totdat onderwerpen op grote afstand scherp worden.

Het verdient aanbeveling een statief en de [Zelfontspanner] te gebruiken. Bovendien wordt, wanneer u een onderwerp vlakbij de camera opneemt, aanbevolen [Flitser] op

[Gedwongen uit] in te stellen. (

53)

Als u de camera beweegt nadat er is scherpgesteld, kunnen uw beelden onscherp zijn wanneer uw onderwerp erg dicht bij de camera is, aangezien de scherptediepte

● en dus het scherpstelbereik bijzonder gering is.

Langs de randen van het beeld kan de resolutie minder zijn.

- 58 -

VQT4K68

Close-upfoto’s opnemen

[Macro zoom]

Om uw onderwerp nog dichter te benaderen, kunt u instellen op [Macro zoom] zodat uw onderwerp nog groter in beeld verschijnt dan bij de [Macro-AF].

Druk op zodat er [Macro stand] verschijnt

Gebruik de cursortoets om in te stellen op [Macro zoom] en druk dan op [MENU/SET]

Regel de vergroting van de digitale zoom met de zoomhendel

De zoomstand is vastgelegd op max. groothoek. Het scherpstelbereik is 2 cm - .

aanduiding

Terug Vergroten

Digitale zoom-vergroting (1x tot 3x)

Bij de [Macro zoom] wordt een sterkere vergroting bereikt, hetgeen een mindere beeldkwaliteit geeft.

Wanneer [Macro zoom] is ingesteld, werkt de extra optische zoom niet.

Wanneer [Tracking AF] of [Hi-speed burst] is ingesteld, wordt zoomen in de macrostand geannuleerd.

- 59 -

VQT4K68

Foto’s maken met de zelfontspanner

Opnamemodus:

We raden u aan een statief te gebruiken. Deze optie is ook effectief om bewegingen te voorkomen wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt, door de zelfontspanner in te stellen op 2 seconden.

Druk op zodat er [Zelfontspanner] verschijnt

Gebruik de cursortoets om de tijdsduur te kiezen en druk dan op [MENU/SET]

Neem een beeld op

Druk de ontspanknop helemaal in om te beginnen met opnemen na de vooraf ingestelde tijd.

Indicator voor zelfontspanner

(Knippert gedurende ingestelde periode)

• Annuleren tijdens de bediening

Druk op [MENU/SET]

Er wordt automatisch scherpgesteld vlak voordat het opnemen begint als u de ontspanknop hier volledig indrukt.

Nadat de indicator voor de zelfontspanner stopt met knipperen, kan het lampje weer oplichten, nu als AF-assistlampje.

- 60 -

VQT4K68

Foto’s opnemen met belichtingscompensatie

Corrigeert de belichting wanneer een goede belichting niet mogelijk is (bij grote verschillen tussen de helderheid van het object en de achtergrond enzovoort).

Opnamemodus:

Druk op zodat er [Belichting] verschijnt

Gebruik de cursortoets om een waarde te kiezen en druk dan op [MENU/SET]

• Als het beeld te donker is, regelt u de belichting bij naar de "+" kant toe.

• Als het beeld te licht is, regelt u de belichting bij naar de

"-" kant toe.

• Na de belichtingscompensatie wordt de compensatiewaarde (bijvoorbeeld ) in de linkerbenedenhoek van het scherm weergegeven.

Afhankelijk van de helderheid is dit in sommige gevallen niet mogelijk.

De belichtingscompensatiewaarde die u instelt, blijft behouden, zelfs nadat de camera is uitgeschakeld.

- 61 -

VQT4K68

Foto’s opnemen met belichtingscompensatie

[Auto bracket]

Er worden 3 opeenvolgende foto’s gemaakt en de belichting wordt automatisch gewijzigd.

Na de belichtingscompensatie wordt de compensatiewaarde als standaard ingesteld.

Opnamemodus:

Druk twee maal op zodat er [Auto bracket] verschijnt

Gebruik de cursortoets om een waarde te kiezen en druk dan op [MENU/SET]

Weergegeven waarde na instelling belichtingscompensatie

• De eerste foto wordt genomen zonder belichtingscompensatie, de tweede foto wordt genomen met de belichting bijgeregeld in de "-" richting en de derde foto wordt genomen met de belichting bijgeregeld naar de "+" kant.

Kan niet worden gebruikt met de flitser.

Wanneer [Auto bracket] wordt ingesteld, wordt [Burstfunctie] uitgeschakeld.

Geannuleerd wanneer de stroom wordt uitgeschakeld.

[Auto bracket] kan in de [Panorama-opname] scènemodus niet worden gebruikt.

- 62 -

VQT4K68

Het diafragma en de sluitertijd bepalen voor uw opname

Modus [Handm. belicht.]

Opnamemodus:

In deze opnamemodus kunt u elke willekeurige diafragmawaarde en sluitertijd instellen wanneer u met de belichtingsregeling geen opname kunt maken bij de gewenste belichting (licht/donker). Ook zijn opnamen met een lange belichting tot maximaal

15 seconden mogelijk.

Stel de modusknop in op

(Modus [Handm. belicht.])

• Het hulpmiddel voor de handmatige belichting wordt weergegeven.

Druk op de [EXPOSURE]-knop en kies met de cursortoets de gewenste diafragmawaarde en sluitertijd

Diafragmawaarde/ sluitertijd

Druk op de [EXPOSURE]-knop

Hulpmiddel bij handmatige belichting (schatting)

Wanneer u de ontspanknop halverwege indrukt, verschijnt het hulpmiddel voor de handmatige belichting.

Beelden worden met standaardhelderheid weergegeven.

Beelden worden helderder weergegeven. Gebruik voor de standaardhelderheid een kortere sluitertijd of verhoog de diafragmawaarde.

Beelden worden donkerder weergegeven. Gebruik voor de standaardhelderheid een langere sluitertijd of verlaag de diafragmawaarde.

Wanneer het beeld te licht of te donker is of op andere wijze niet goed is belicht, worden de diafragmawaarde en de sluitertijd in rood weergegeven.

De helderheid van het lcd-scherm kan afwijken van de feitelijk gemaakte foto.

- 63 -

VQT4K68

Beelden opnemen van mensen

Modus [Portret]

Opnamemodus:

Verbetert de huidskleur van onderwerpen voor een gezonder uiterlijk in helder daglicht.

Stel de modusknop in op

Tips

• Hoe meer de zoom wordt gedraaid naar T en hoe dichter u met de camera bij uw onderwerp komt, des te geprononceerder zal het effect zijn.

Omtrent de flitser (

56)

- 64 -

VQT4K68

Beelden opnemen van landschappen

Modus [Landschap]

Opnamemodus:

Heldere foto’s maken van brede onderwerpen op afstand.

Stel de modusknop in op

De flitser wordt ingesteld op [Gedwongen uit]. (

53)

- 65 -

VQT4K68

Beelden opnemen van sportevenementen

Modus [Sport]

Opnamemodus:

Foto’s maken van scènes met snelle bewegingen, bijvoorbeeld sport.

Stel de modusknop in op

Tips

• Ga op minstens 5 m afstand staan.

Omtrent de flitser (

56)

- 66 -

VQT4K68

Foto’s maken die zijn afgestemd op de scène

[Scènemode]

Opnamemodus:

Met [Scènemode] kunt u foto’s maken met optimale instellingen voor specifieke scènes

(belichting, kleur enzovoort).

Stel de modusknop in op

Gebruik de cursortoets om de scène te kiezen en druk dan op

[MENU/SET]

De geselecteerde scènemodus wijzigen (menu [Scènemode])

Druk op [MENU/SET]

Gebruik de cursortoets om in te stellen op het menu [Scènemode] en druk dan op

[MENU/SET]

Gebruik de cursortoets om de scène te kiezen en druk dan op [MENU/SET]

Wanneer u een scènemodus kiest die niet geschikt is voor de feitelijke scène kan dit de kleur van uw beelden beïnvloeden.

De volgende instellingen van het menu [Opname] worden automatisch geregeld en kunnen niet handmatig worden bijgesteld.

[Gevoeligheid], [i. Exposure], [Kleurfunctie]

Flitser gebruiken in scènemodi (

56)

- 67 -

VQT4K68

Foto’s maken die zijn afgestemd op de scène [Scènemode]

• Een scène selecteren (

67)

• Flitser gebruiken in scènemodi (

56)

[Panorama-opname]

Maakt één panoramabeeld door 3 foto’s aan elkaar te plakken.

Gebruik de cursortoets om de opnamerichting te kiezen en druk dan op [MENU/SET] om die vast te leggen

Controleer de opnamerichting en druk op [MENU/SET]

Speciale richtlijnen voor panoramafoto’s worden tijdens de opname weergegeven.

Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen

Druk de ontspanknop volledig in om de opname te starten

(Bijvoorbeeld) Foto’s maken van links naar rechts

geeft de voortgang van de opname aan.

wordt weergegeven na het opnemen van het eerste beeld.

• Verplaats de camera pas als wordt weergegeven.

• Verplaats de camera zorgvuldig in horizontale richting tot overlapt en de sluiter automatisch afgaat.

wordt weergegeven na het opnemen van het tweede beeld.

• Verplaats de camera pas als wordt weergegeven.

• Verplaats de camera zorgvuldig in horizontale richting tot overlapt en de sluiter automatisch afgaat.

• De opname eindigt automatisch na de opname van de 3 beelden.

- 68 -

(Vervolg op de volgende pagina)

VQT4K68

Foto’s maken die zijn afgestemd op de scène [Scènemode]

De zoomstand is vastgelegd op max. groothoek.

De scherpstelling, witbalans en belichtingscompensatie worden allemaal vast ingesteld op de optimale waarde voor het eerste beeld.

Als de scherpstelling of helderheid van volgende beelden die worden genomen als deel van de panoramafoto, aanzienlijk afwijken van die van het eerste beeld, is de scherpstelling en helderheid van de gehele panoramafoto (als alle beelden aan elkaar zijn geplakt) mogelijk niet overal gelijk.

De volgende functies staan vast ingesteld op de hieronder aangegeven instellingen.

[Stabilisatie]: [OFF] [Datum afdr.]: [OFF] [Burstfunctie]: [OFF]

Aangezien er meerdere beelden aan elkaar worden geplakt om een panoramafoto te maken, kunnen bepaalde onderwerpen vervormd zijn of kan de naad tussen de na elkaar genomen, aan elkaar geplakte beelden, zichtbaar zijn.

Panoramafoto’s kunnen niet worden gemaakt of foto’s kunnen mogelijk niet goed worden opgenomen wanneer u foto’s maakt van de volgende onderwerpen of wanneer u foto’s maakt in de volgende opnameomstandigheden:

• Onderwerpen die een continu monotoon oppervlak of patroon hebben (lucht, strand enzovoort)

• Bewegende onderwerpen (persoon, huisdier, voertuig, golven of bloemen die bewegen in de wind enzovoort)

• Onderwerpen waarvan de kleuren of patronen snel veranderen (zoals een beeld dat op een display verschijnt)

• Donkere locaties

• Locaties met een knipperende lichtbron (tl-buis, kaarslicht enzovoort)

Panoramafoto’s afspelen

Met de zoomhendel kunt u foto’s vergroten die in de modus [Panorama-opname] zijn gemaakt, op dezelfde manier als bij andere foto’s (zoom afspelen

37). U kunt ook op

drukken om automatisch door beelden te bladeren, op dezelfde manier als wanneer u een film afspeelt (films afspelen

39).

• In tegenstelling tot het afspelen van films, kunt u niet snel vooruit of achteruit spoelen door op of te drukken terwijl automatisch door de beelden wordt gebladerd. (U kunt beeld voor beeld vooruit of achteruit spoelen terwijl het automatisch bladeren wordt gepauzeerd.)

- 69 -

VQT4K68

Foto’s maken die zijn afgestemd op de scène [Scènemode]

• Een scène selecteren (

67)

• Flitser gebruiken in scènemodi (

56)

[Nachtportret]

Foto’s maken van mensen en nachtlandschappen met benadering van de werkelijke helderheid.

Tips

• Gebruik de flitser.

• Het onderwerp mag niet bewegen.

• Statief en zelfontspanner aanbevolen.

[Nachtl.schap]

Heldere foto’s maken van nachtscènes.

Tips

• Statief en zelfontspanner aanbevolen.

De sluitertijd kan langzamer worden, tot 8 seconden.

Na het opnemen kan de sluiter dicht blijven (maximaal 8 seconden) om het signaal te verwerken. Dit is geen storing.

- 70 -

VQT4K68

Foto’s maken die zijn afgestemd op de scène [Scènemode]

• Een scène selecteren (

67)

• Flitser gebruiken in scènemodi (

56)

[Voedsel]

Natuurgetrouwe beelden opnemen van voedsel.

[Baby]

Beelden opnemen van een baby met een gezonde gelaatskleur.

Gebruik de cursortoets om in te stellen op [Leeftijd] en druk dan op [MENU/SET]

Gebruik de cursortoets om in te stellen op [SET] en druk dan op [MENU/SET]

Stel de verjaardag in met de cursortoets en druk dan op

[MENU/SET]

Gebruik de cursortoets om in te stellen op [Exit] en druk dan op [MENU/SET]

Tips

• Zorg ervoor dat [Leeftijd] is ingesteld op [ON] voordat u het beeld opneemt.

U kunt de afdrukinstelling voor [Leeftijd] op uw computer maken met

"PHOTOfunSTUDIO", dat u vindt op de bijgeleverde cd-rom.

- 71 -

VQT4K68

Foto’s maken die zijn afgestemd op de scène [Scènemode]

• Een scène selecteren (

67)

• Flitser gebruiken in scènemodi (

56)

[Zonsonderg.]

Heldere beelden opnemen van scènes als zonsondergangen.

[H. gevoeligh.]

Voorkomt dat onderwerpen in donkere omgevingen binnen onscherp worden.

Selecteer de beeldverhouding en de fotoresolutie met de cursortoets en druk dan op [MENU/SET]

- 72 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Opname]

• Instelprocedures voor het menu [Opname] (

42)

[Fotoresolutie]

Kies het formaat (het aantal pixels of beeldpunten) voor uw foto’s. Het aantal beelden dat kan worden opgenomen is afhankelijk van deze instelling en van [Kwaliteit].

Opnamemodus:

Instellingen:

Type opnamepixelniveau

16M 4608x3456

10M

3648x2736

5M

3M

2560x1920

2048x1536

0.3M

14M

12M

12M

640x480

4608x3072

4608x2592

3456x3456

Deze instelling is niet beschikbaar in de (modus [Intelligent auto]).

stellen de beeldverhoudingen van de foto’s voor.

Er kan een mozaïekeffect verschijnen, afhankelijk van het onderwerp en de

● opnameomstandigheden.

[Fotoresolutie] kan in de [Panorama-opname] scènemodus niet worden gebruikt.

Instelinstructies

Grotere fotoresolutie

Scherper beeld lagere opnamecapaciteit

Kleinere fotoresolutie

Korreliger beeld hogere opnamecapaciteit

- 73 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Opname]

• Instelprocedures voor het menu [Opname] (

42)

[Kwaliteit]

Stel de beeldkwaliteit in.

Opnamemodus:

Instellingen:

hoge kwaliteit, prioriteit ligt bij beeldkwaliteit standaardkwaliteit, prioriteit ligt bij aantal beelden

De instelling is vast ingesteld op in de scènemodus [H. gevoeligh.].

[Opn. kwaliteit]

Stel het beeldformaat van films in.

Opnamemodus:

Instellingen:

Beeldkwaliteit Fotoresolutie Aantal frames

[HD]

[VGA]

[QVGA]

1280x720 pixels

640x480 pixels

30 frames/ seconde

320x240 pixels

[QVGA] is vastgezet bij het opnemen in het ingebouwde geheugen.

Beeldverhouding

16:9

4:3

Afhankelijk van de omgeving tijdens het opnemen van films kan het scherm even zwart worden of kan ruis worden opgenomen als gevolg van statische elektriciteit of elektromagnetische golven.

Tijdens het opnemen van films is het aanbevolen batterijen met voldoende capaciteit te gebruiken.

Indien u probeert films die werden opgenomen met de camera op een ander toestel af te spelen, is afspelen wellicht onmogelijk, of met slechte beeld- of geluidkwaliteit.

Tevens zouden onjuiste opnamegegevens weergegeven kunnen worden.

- 74 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Opname]

• Instelprocedures voor het menu [Opname] (

42)

[Gevoeligheid]

Stel de ISO-gevoeligheid (lichtgevoeligheid) handmatig in.

We raden hogere instellingen aan om scherpe foto’s te maken op donkere locaties.

Opnamemodus:

Instellingen: [AUTO] / [100] / [200] / [400] / [800] / [1600]

Instelinstructies

[Gevoeligheid]

Locatie

(aanbevolen)

Sluitertijd

Interferentie

Onscherp onderwerp

[100]

Licht

(buiten)

Traag

Laag

Hoog

[1600]

Donker

Snel

Hoog

Laag

[AUTO] wordt automatisch ingesteld in een bereik tot 800, afhankelijk van de helderheid van het onderwerp.

[AUTO] kan in de modus [Handm. belicht.] niet worden geselecteerd.

- 75 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Opname]

• Instelprocedures voor het menu [Opname] (

42)

[Witbalans]

Pas bij onnatuurlijke kleuren de kleuring aan de lichtbron aan.

Opnamemodus:

Instellingen: [AWB] (automatisch) / (buitenshuis, heldere hemel) /

(buitenshuis, bewolkt) /

(kunstlicht) /

(handmatig instellen)

(buitenshuis, schaduw) /

(gebruikt de waarden ingesteld in ) /

Wanneer u de [AWB] (automatische witbalans) instelt, wordt de kleurbalans automatisch aangepast aan de gebruikte lichtbron. Als de scène echter te helder of te donker is of als er andere extreme omstandigheden zijn, kunnen de beelden wel eens een rode of blauwe zweem vertonen. De witbalans kan niet altijd goed werken als er

● een diversiteit aan lichtbronnen is.

Onder tl-verlichting, LED-lampen enzovoort kan de juiste witbalans variëren, afhankelijk van het soort verlichting, dus gebruik [AWB] of .

De witbalansinstelling wordt vast ingesteld op [AWB] in de volgende gevallen:

• Scènemodi ([Nachtportret], [Nachtl.schap], [Voedsel], [Zonsonderg.])

Verfijning witbalans (exclusief [AWB])

U kunt elke instelling voor witbalans handmatig instellen als de kleuren niet naar verwachting zijn.

Selecteer de witbalansinstelling die u wilt fijnregelen en druk dan op de [DISP.]-knop om het scherm [WB instellen] te tonen.

Stel in met bij veel rood en met bij veel blauw.

Druk op [MENU/SET].

• De instellingen worden in het geheugen opgeslagen, zelfs als de camera wordt uitgeschakeld.

• De instellingen blijven toegepast wanneer u de flitser gebruikt.

• Verfijningen kunnen niet worden ingesteld wanneer de [Kleurfunctie] (

81) is ingesteld

op [B&W] of [SEPIA].

• Het niveau van de instelling voor het nauwkeurig afstellen van de witbalans in keert terug naar [0] wanneer u de witbalans opnieuw instelt met behulp van .

- 76 -

(Vervolg op de volgende pagina)

VQT4K68

Gebruik van het menu [Opname]

Witbalans handmatig instellen (

Selecteer

)

en druk op [MENU/SET].

Richt de camera op een wit voorwerp (bijvoorbeeld papier) en druk op [MENU/SET].

• De witbalans wordt ingesteld op .

• Zelfs als de camera OFF staat, blijft de ingestelde witbalans in het geheugen staan.

• Pas de helderheid aan en probeer de witbalans in te stellen.

[AWB]-instelbereik:

10000K

9000K

8000K

Blauwe lucht

7000K

Bewolkte lucht (regen)

Schaduw

6000K

5000K

4000K

3000K

2000K

Zonlicht

Wit tl-licht

Gloeilamplicht

Zonsondergang/zonsopgang

Kaarslicht

K=Kelvin-kleurtemperatuur

- 77 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Opname]

• Instelprocedures voor het menu [Opname] (

42)

[AF mode]

De scherpstelmethode kan worden gewijzigd afhankelijk van de positie en het aantal onderwerpen.

Opnamemodus:

Instellingen: / / / /

Beelden opnemen van mensen van voren

Herkent gezichten (max. 10 personen) en past de belichting en scherpstelling hierop aan.

(Gezichtsdetectie)

AF-gebied

Geel : Als u de ontspanknop half indrukt, wordt het kader groen als de camera is scherpgesteld.

Wit : Verschijnt bij detectie van meerdere gezichten. Andere gezichten die op dezelfde afstand zijn als de gezichten in het gele AF-gebied, worden ook scherp vastgelegd.

Automatisch koppelen van de scherpstelling aan een bewegend onderwerp

(Tracking AF)

Plaats het Tracking AF-kader over uw onderwerp en druk dan op .

Tracking AF kader

Wanneer uw onderwerp herkend wordt, verandert het Tracking AFkader van wit in geel en dan wordt uw onderwerp steeds scherp in beeld gehouden.

Als de AF-vergrendeling mislukt, gaat er een rood kader knipperen.

• Uitschakelen van de tracking AF

Druk op .

• Scherpstelbereik (hetzelfde als macro-opnamen) (

58)

Stelt scherp op maximaal 9 punten.

Onderwerp niet in het beeld gecentreerd

(Scherpstellen op

9 punten)

Bepaalde plaats voor scherpstelling

(Scherpstellen op

1 punt)

(Scherpstelling op spot)

Scherpstellen op 1 punt: Er wordt scherpgesteld op het AF-gebied in het midden van het beeld. (Aanbevolen wanneer u moeilijk kunt scherpstellen)

Scherpstelling op spot: Er wordt scherpgesteld op een kleiner gebied.

- 78 -

(Vervolg op de volgende pagina)

VQT4K68

Gebruik van het menu [Opname]

U kunt (Gezichtsdetectie) in het volgende geval niet instellen:

• Scènemodi ([Panorama-opname] [Nachtl.schap] [Voedsel])

Als de camera een niet-menselijk onderwerp onjuist interpreteert als gezicht in de instelling (Gezichtsdetectie), schakelt u naar een andere instelling.

Als de omstandigheden de herkenning van gezichten bemoeilijkt, zoals wanneer de beweging van het onderwerp te snel is, schakelt de instelling [AF mode] over naar

(Scherpstellen op 9 punten).

Gebruik (Scherpstellen op 1 punt) als de scherpstelling moeilijk te verrichten is met

(Scherpstelling op spot).

Wanneer de Tracking AF niet werkt, wordt er scherpgesteld op

1 punt).

Er kan niet worden ingesteld op in de onderstaande gevallen.

• [Panorama-opname]-scènemodus

• [B&W] en [SEPIA] in [Kleurfunctie]

(Scherpstellen op

[Continu AF]

De scherpstelling kan óf voortdurend worden bijgesteld tijdens het filmen van bewegende beelden, óf aan het begin van het filmen vast worden ingesteld.

Opnamemodus:

Instellingen: [ON]

[OFF]:

Vaste scherpstelling bij het begin van het filmen.

[i. Exposure]

Past bij groot contrast tussen achtergrond en onderwerp automatisch het contrast en de belichting aan voor meer levensechte kleuren.

Opnamemodus:

Instellingen: [ON] / [OFF]

[Dig. zoom]

4x verder inzoomen dan met de optische/extra optische zoom. (De vergroting die de digitale zoom biedt, gaat echter wel ten koste van de beeldkwaliteit.)

Opnamemodus:

Instellingen: [ON] / [OFF]

Deze staat vast op [ON] wanneer de [Macro zoom] is ingeschakeld.

U kunt de zoomfunctie niet aanpassen tijdens de filmopname.

- 79 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Opname]

• Instelprocedures voor het menu [Opname] (

42)

[Burstfunctie]

Er kan een hele Burst foto’s worden gemaakt terwijl u de ontspanknop volledig indrukt.

Opnamemodus:

Instellingen:

Instelling

[Hi-speed burst]

[OFF]

Beschrijving

Maximum Burst snelheid: ongeveer 1 frames/seconde

• U kunt een reeks foto’s na elkaar opnemen tot de kaart of het ingebouwde geheugen vol is, maar op een gegeven moment daalt de burstsnelheid. (De timing waarop de burstsnelheid daalt varieert afhankelijk van het type kaart en het aantal opgenomen pixels.)

• Scherpstelling, belichting en Witbalans worden in het eerste beeld vast ingesteld.

• Wanneer [Zelfontspanner] is ingesteld, worden er 3 beelden opgenomen.

• Wanneer Burst is geselecteerd, is de flitser niet beschikbaar.

Maximum Burst snelheid: ongeveer 3 frames/seconde

• Aantal beelden opgenomen met Burst

Ongeveer 10 beelden of meer

Het aantal beelden die u kunt opnemen met Burst varieert afhankelijk van de opnameomstandigheden en het type kaart.

• Scherpstelling, belichting en Witbalans worden in het eerste beeld vast ingesteld.

• [Gevoeligheid] wordt automatisch aangepast.

• Wanneer [Zelfontspanner] is ingesteld, worden er 3 beelden opgenomen.

• Wanneer Burst is geselecteerd, is de flitser niet beschikbaar.

• De instellingen kunt u enkel in modus [Program AE] maken.

• De fotoresolutie wordt veranderd naargelang de beeldverhoudingen van de beelden (

73) vóór de instelling.

Beeldverhouding

4:3 3:2 16:9 1:1

Fotoresolutie

3M 2.5M

2M 2.5M

De Burst-functie wordt vrijgegeven.

- 80 -

(Vervolg op de volgende pagina)

VQT4K68

Gebruik van het menu [Opname]

De Burst-snelheid kan minder worden als de sluitertijd langer wordt in een donkere omgeving.

Met herhaaldelijke opnamen, kan het even duren tussen opnamen, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

De opslag van foto’s die zijn gemaakt met de Burst-functie kan enige tijd vergen. Als u doorgaat met opnemen tijdens het opslaan, kan het aantal beelden dat kan worden vastgelegd bij een burstopname worden beperkt. Een hoge snelheidskaart wordt aanbevolen als u opneemt aan de hand van de Burst-functie.

[Kleurfunctie]

Kleureffecten instellen.

Opnamemodus:

Instellingen: [STANDARD] / [VIVID]

(scherper)

/ [B&W] / [SEPIA]

[AF ass. lamp]

Maakt de lamp aan als het donker is, zodat u gemakkelijker kunt scherpstellen.

Opnamemodus:

Instellingen: [ON] :

Lamp gaat aan als u de ontspanknop half indrukt

( weergegeven)

[OFF] :

Lamp uit (beelden van dieren in het donker opnemen enzovoort)

Het AF-assistlampje heeft een effectieve reikwijdte van 1,5 m.

• Blokkeer het lampje niet met uw vingers of kijk er niet van dichtbij recht in.

De instelling wordt vast ingesteld op [OFF] in de volgende gevallen:

• Scènemodi ([Nachtl.schap] [Zonsonderg.])

AF-assistlampje

- 81 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Opname]

• Instelprocedures voor het menu [Opname] (

42)

[Rode-ogencorr]

Rode ogen worden automatisch gedetecteerd en de fotogegevens worden gecorrigeerd wanneer de foto wordt gemaakt met flitser en rode-ogenreductie (

Opnamemodus:

Instellingen: [ON] / [OFF]

).

Deze instelling werkt alleen wanneer [AF mode] staat ingesteld op

(Gezichtsdetectie).

De functie wordt in de volgende gevallen op [OFF] gezet:

• Scènemodi ([Panorama-opname] [Nachtl.schap] [Voedsel] [Zonsonderg.]

[H. gevoeligh.])

Afhankelijk van de omstandigheden kan de rode-ogencorrectie niet altijd effectief zijn.

Wanneer de functie-instelling [ON] is, verschijnt er een bij het flitserpictogram.

[Stabilisatie]

Neemt automatisch beweging waar en corrigeert die.

Opnamemodus:

Instellingen: [ON] / [OFF]

Omstandigheden waarbij de beeldstabilisatie minder goed werkt:

Heftige beweging, een hoge zoomfactor (ook in het digitale zoombereik), snel bewegende voorwerpen, binnenshuis of op donkere plaatsen (vanwege een lange sluitertijd)

Als u in de opnamewijze voor videobeelden opnames maakt met een statief, adviseren wij u de beeldstabilisator uit te zetten.

- 82 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Opname]

• Instelprocedures voor het menu [Opname] (

42)

[Datum afdr.]

Foto’s kunnen worden opgenomen met de opnamedatum en -tijd afgedrukt in de foto.

Opnamemodus:

Instellingen: [ZON.TIJD] / [MET TIJD] / [OFF]

De datumafdruk in foto’s kan niet worden gewist.

De datum kan niet worden afgedrukt wanneer [Auto bracket] of [Burstfunctie] is ingesteld, tijdens het filmen of wanneer de scènemodus [Panorama-opname] is ingesteld.

Gebruik in een winkel of op een printer geen algemene datumafdrukinstellingen bij foto’s met datumafdruk. (De datumafdruk kan overlapt worden.)

Kan de instelling niet wijzigen in de [Intelligent auto]-modus. De instelling in een andere opnamemodus wordt toegepast.

[Klokinst.]

Stel de klok in. Dezelfde functie als die in het menu voor [Set-up]. (

24)

- 83 -

VQT4K68

Verschillende afspeelmethoden

[Afspeelfunctie]

Opgenomen beelden kunnen worden weergegeven op diverse manieren.

Druk op de afspeelknop

Druk op [MENU/SET]

Gebruik de cursortoets om in te stellen op het menu

[Afspeelfunctie] en druk dan op [MENU/SET]

Gebruik de cursortoets om de afspeelmethoden te kiezen en druk dan op [MENU/SET]

• [Normaal afsp.] (

36)

• [Diashow] (

85)

• [Categorieselectie] (

86)

86)

Wanneer er geen kaart is geplaatst, worden de beelden uit het ingebouwde geheugen afgespeeld.

[Afspeelfunctie] wordt automatisch [Normaal afsp.] bij het overschakelen van de opnamemodus naar de afspeelmodus.

- 84 -

VQT4K68

Verschillende afspeelmethoden [Afspeelfunctie]

• Voor overschakeling naar de [Afspeelfunctie] (

84)

[Diashow]

Beelden worden automatisch in volgorde weergeven. Aanbevolen voor het bekijken van uw beelden op een tv-scherm.

Gebruik de cursortoets om de afspeelmethoden te kiezen en druk dan op [MENU/SET]

[Alle]

[Categorieselectie]

Alles weergeven.

De categorie selecteren en films of foto’s afspelen.

(Selecteer de categorie met de cursortoets en druk dan op [MENU/

SET].) (

86)

Gebruik de cursortoets om de afspeel-effecten in te stellen en druk dan op [MENU/SET]

[Effect]

[ON] / [OFF]

[Duur]

[Herhalen]

[Set-up]

[1SEC] / [2SEC] / [3SEC] / [5SEC] (Alleen beschikbaar wanneer [Effect]

[OFF] is)

[ON] / [OFF]

Selecteer [Start] met de cursortoets en druk dan op [MENU/

SET]

Bediening tijdens de diashow

Pauzeren/afspelen

(In de pauzestand)

Vorige

(In de pauzestand)

Volgende

Stoppen

Wanneer panoramafoto’s worden afgespeeld, wordt de instelling [Duur] uitgeschakeld.

Films kunnen niet worden afgespeeld in een diashow. De beginschermen van films worden als foto’s afgespeeld in de diashow.

- 85 -

VQT4K68

Verschillende afspeelmethoden [Afspeelfunctie]

• Voor overschakeling naar de [Afspeelfunctie] (

84)

[Categorieselectie]

U kunt de weergegeven beelden beperken om enkel een geselecteerde categorie te bekijken.

Selecteer de categorie met de cursortoets en druk dan op

[MENU/SET]

[Portret] /

[Landschap] /

[Nachtportret] /

/ [Panorama-opname] / [Zonsonderg.] /

/ [Nachtl.schap] /

[Sport]

[Baby]

Opnamegegevens zoals scènemodi

/ [Nachtportret] / / [Baby]

[Voedsel]

[Bewegend beeld]

[Kalender]

Selecteer een datum in het kalenderscherm om alleen de beelden te bekijken die op die dag zijn opgenomen. (

38)

- 86 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Afspelen]

U kunt het beeld bewerken (bijvoorbeeld bijtrimmen) en een beveiliging voor het beeld instellen.

• Voor weergave van het [Afspelen]-menu en de bedieningsmethoden (

42)

• Afhankelijk van de [Afspeelfunctie] worden sommige onderdelen in het menu [Afspelen] niet weergegeven.

• Het is niet altijd mogelijk foto’s in te stellen of te bewerken die met andere camera’s zijn gemaakt.

• Er worden nieuwe beelden gemaakt na het bewerken van beelden met functies zoals

[Nw. rs.] en [Bijsnijden]. Controleer voordat u beelden gaat bewerken of er voldoende vrije ruimte is in het ingebouwde geheugen of op de geheugenkaart.

[Nw. rs.]

De fotoresolutie kan worden verkleind als u foto’s als e-mailbijlage wilt meesturen, wilt gebruiken op uw website, enzovoort.

(Foto’s die op het kleinste opnamepixelniveau zijn opgenomen, kunnen niet verder worden verkleind.)

[ENKEL]

Gebruik de cursortoets om in te stellen op [ENKEL] en druk dan op [MENU/SET]

Gebruik de cursortoets om een foto te kiezen en druk op

[MENU/SET]

Gebruik de cursortoets om het formaat te kiezen en druk dan op [MENU/SET]

Huidige resolutie

Resolutie na wijziging

• Er verschijnt een verzoek om bevestiging. Als u hierin [Ja] kiest, wordt de bewerking uitgevoerd.

- 87 -

(Vervolg op de volgende pagina)

VQT4K68

Gebruik van het menu [Afspelen]

[MULTI]

Gebruik de cursortoets om in te stellen op [MULTI] en druk dan op [MENU/SET]

Gebruik de cursortoets om het formaat te kiezen en druk dan op [MENU/SET]

Gebruik de cursortoets om foto’s te selecteren en druk dan op de [DISP.]-knop

(tot 50 foto’s)

Aantal pixels voor/na de resolutiewijziging

Instelling Nw. rs.

• Annuleren

Druk nogmaals op de [DISP.]knop.

• Uitvoeren

Druk op [MENU/SET].

• Er verschijnt een verzoek om bevestiging. Als u hierin [Ja] kiest, wordt de bewerking uitgevoerd.

Na het wijzigen van de resolutie is de beeldkwaliteit minder.

De resolutie kan niet worden gewijzigd van de volgende beelden.

• Films

• Foto’s waarop de datum al is afgedrukt

• Foto’s gemaakt in de scènemodus [Panorama-opname]

- 88 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Afspelen]

• Voor weergave van het [Afspelen]-menu en de bedieningsmethoden (

42)

[Bijsnijden]

Uw foto’s vergroten en ongewenste gebieden wegsnijden.

Gebruik de cursortoets om een foto te kiezen en druk dan op

[MENU/SET]

Selecteer het gebied dat u wilt wegsnijden en druk dan op

[MENU/SET]

Vergroten Wijzigingspositie

• Er verschijnt een verzoek om bevestiging. Als u hierin [Ja] kiest, wordt de bewerking uitgevoerd.

Na het bijsnijden neemt de beeldkwaliteit af.

De volgende beelden kunt u niet bijsnijden.

• Films

• Foto’s waarop de datum al is afgedrukt

• Foto’s gemaakt in de scènemodus [Panorama-opname]

- 89 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Afspelen]

• Voor weergave van het [Afspelen]-menu en de bedieningsmethoden (

42)

[Beveiligen]

Beveiliging instellen om te voorkomen dat beelden worden gewist. Voorkomt dat belangrijke beelden worden gewist.

Gebruik de cursortoets om in te stellen op [ENKEL] of [MULTI] en druk dan op [MENU/SET]

Gebruik de cursortoets om een beeld te kiezen en druk dan op

[MENU/SET]

[ENKEL]

[MULTI]

Beeld beveiligd Beeld beveiligd

• Annuleren

Druk nogmaals op [MENU/SET].

Alles ongedaan maken

Selecteer [ANNUL] in stap en vervolgens [Ja].

Annuleren en alle beveiligingen opheffen

Druk op [MENU/SET].

Kan mogelijk niet worden gebruikt wanneer u andere apparaten gebruikt.

- 90 -

VQT4K68

Gebruik van het menu [Afspelen]

• Voor weergave van het [Afspelen]-menu en de bedieningsmethoden (

42)

[Kopiëren]

U kunt beelden van het ingebouwde geheugen naar de geheugenkaart kopiëren en omgekeerd.

Gebruik de cursortoets om de kopieermethode (richting) te kiezen en druk dan op [MENU/SET]

: Alle beelden van het ingebouwde geheugen naar de kaart kopiëren (ga naar stap ).

: 1 beeld tegelijkertijd van de kaart naar het ingebouwde geheugen kopiëren.

Selecteer een beeld met de cursortoets en druk dan op

[MENU/SET]

Gebruik de cursortoets om in te stellen op [Ja] en druk dan op

[MENU/SET]

• Annuleren

Druk op [MENU/SET].

• Nadat alle beelden vanuit het ingebouwde geheugen naar de geheugenkaart zijn gekopieerd, verschijnt het afspeelscherm automatisch weer op het scherm.

Het kopiëren van beelden kan enkele minuten duren. Schakel de camera niet uit en voer geen andere bewerkingen uit tijdens het kopiëren.

Als er in de doelbestemming identieke namen zijn (map-/bestandsnummers), wordt er voor de gekopieerde beelden een nieuwe map gemaakt bij het kopiëren van het ingebouwde geheugen naar een kaart ( ). Bestanden met een al bestaande naam worden niet vanaf een kaart naar het ingebouwde geheugen gekopieerd ( ).

De volgende instelling wordt niet gekopieerd. Stel deze instelling na het kopiëren opnieuw in:

- [Beveiligen]

Er kunnen alleen beelden worden gekopieerd van Panasonic digitale camera’s

(LUMIX).

- 91 -

VQT4K68

Beelden op tv bekijken

U kunt beelden bekijken op een tv-scherm door de camera aan te sluiten op uw tv met de

AV-kabel (bijgeleverd).

Gebruik geen andere AV-kabels, alleen de bijgeleverde kabel. Als u dat wel doet, kan de camera storingen vertonen.

Voorbereiding:

• Stel [TV-aspect] in. (

48)

• Zet de camera en de tv uit.

Sluit de camera aan op uw tv

Controleer de richting van de stekker en sluit deze recht aan. (Schade aan de stekker kan leiden tot onjuiste werking.)

Geel:

Naar video-aansluiting

Wit:

Naar audio-aansluiting

AV-kabel

(gebruik altijd de bijgeleverde kabel)

Schakel het tv-toestel in

Zet de ingang van de tv op aux.

Schakel de camera in

Druk op de afspeelknop

- 92 -

(Vervolg op de volgende pagina)

VQT4K68

Beelden op tv bekijken

Als uw tv, dvd-recorder of Blu-ray-recorder voorzien is van een SDkaartsleuf

Schuif de SD-geheugenkaart in de SD-kaartgleuf

• U kunt panoramafoto’s en films mogelijk niet afspelen. Ook kunt u panoramafoto’s mogelijk niet afspelen met automatisch bladeren.

• Als u zowel SDHC als SDXC-geheugenkaarten gebruikt, let u dan goed op dat u elk type gebruikt in apparatuur die voor het betreffende type geschikt is.

Raadpleeg ook de handleiding van de tv.

U kunt beelden afspelen op tv’s in andere landen (regio’s) waar het systeem NTSC of

PAL wordt gebruikt, wanneer u [Output] in het menu [Set-up] instelt. (

48)

Verander de instellingen van de fotomodus op de tv als de beeldverhouding niet goed wordt weergegeven op een breedbeeld- of een HD-televisie.

De cameraluidspreker geeft geen geluid en het scherm geeft geen beelden weer.

- 93 -

VQT4K68

Gebruik met computer

Foto’s/filmbeelden zijn te kopiëren van de camera naar uw computer, door de apparaten op elkaar aan te sluiten.

• Sommige computers kunnen rechtstreeks de geheugenkaart van de camera lezen.

Zie voor nadere informatie de handleiding van uw computer.

• Als uw computer niet geschikt is voor SDXC-geheugenkaarten zal er een mededeling verschijnen met het verzoek om de kaart te formatteren. (Formatteer de kaart niet.

Opgenomen beelden worden dan gewist.) Raadpleeg als de kaart niet wordt herkend, de volgende klantenservicewebsite.

http://panasonic.net/avc/sdcard/information/sdxc.html

• U kunt beelden naar uw computer kopiëren om die af te drukken, als bijlage aan e-mail toe te voegen of voor een andere bewerking. Met "PHOTOfunSTUDIO" software op de cd-rom (bijgeleverd) kunt u deze functies gemakkelijk uitvoeren.

Computer-specificaties

U kunt de camera aansluiten op een computer die een apparaat voor massaopslag

(apparaat waarop een grote hoeveelheid gegevens kan worden opgeslagen) kan herkennen.

• Windows: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

• Mac: OS X10.1 - 10.7

- 94 -

VQT4K68

Gebruik met computer

Gebruik van de bijgeleverde software

De bijgeleverde cd-rom bevat de volgende software.

Installeer de software op uw computer voordat u deze gaat gebruiken.

PHOTOfunSTUDIO 8.2 LE (Windows XP / Vista / 7)

Met deze software kunt u beelden inlezen op de computer en deze ingelezen beelden bovendien indelen op opnamedatum of modelnaam van de gebruikte camera. U kunt beelden naar een dvd schrijven, een diashow maken en hieraan uw favoriete muziek of effecten toevoegen enzovoort voordat u deze op een dvd opslaat.

LoiLoScope 30 dagen volledige proefversie (Windows XP / Vista / 7)

LoiLoScope is videobewerkingssoftware die gebruikmaakt van het volledige vermogen van uw computer. Video’s maken is even gemakkelijk als het sorteren van kaarten op een bureau. Met uw muziek, foto- en videobestanden kunt u video’s maken om te delen met uw vrienden en familie door deze op een dvd te branden, te uploaden naar websites of gewoon via e-mail met uw vrienden te delen.

• Hiermee installeert u alleen een snelkoppeling naar de downloadsite voor de proefversie.

Lees voor meer informatie over het gebruik van LoiLoScope de LoiLoScope handleiding die via de onderstaande koppeling kan worden gedownload.

URL voor handleiding: http://loilo.tv/product/20

- 95 -

VQT4K68

Gebruik met computer

Installatie van de bijgeleverde software (PHOTOfunSTUDIO)

Sluit alle lopende toepassingen voordat u de cd-rom in de computer plaatst.

Controleer de omgeving van uw computer

Besturingsomgeving van PHOTOfunSTUDIO 8.2 LE

Besturingssysteem

Processor

Monitor

RAM

Vrije ruimte op de harde schijf

Windows XP (32-bits) SP3

Windows Vista (32-bits) SP2

Windows 7 (32-bits/64-bits) en SP1

Windows XP

Windows Vista

Pentium III 500 MHz of hoger

Pentium III 800 MHz of hoger

Windows 7 Pentium III 1 GHz of hoger

1024x768 pixels of meer

(1920x1080 pixels of meer aanbevolen)

Windows XP

Windows Vista

512 MB of meer

Windows 7

1 GB of meer (32-bits)

2 GB of meer (64-bits)

450 MB of meer om de software te installeren

• Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van "PHOTOfunSTUDIO" (PDF) voor meer informatie over de besturingsomgeving.

Plaats de cd-rom met de bijgeleverde software in de computer

• Wanneer u de bijgeleverde cd-rom in de computer plaatst, wordt het installatiemenu gestart.

Klik op [Toepassingen] in het installatiemenu

Klik op [Recommended Installation]

• Ga verder met de installatie op basis van de berichten die op het scherm verschijnen.

De software wordt geïnstalleerd die compatibel is met uw computer.

PHOTOfunSTUDIO is niet compatibel met de Mac.

- 96 -

VQT4K68

Gebruik met computer

Kopiëren van foto’s en filmbeelden

Voorbereiding:

• Gebruik batterijen met voldoende capaciteit.

• Wanneer u beelden vanuit het ingebouwde geheugen importeert, dient u eventuele geheugenkaarten te verwijderen.

• Zet de camera en de computer aan.

Sluit de camera aan op de computer

Controleer de richting van de stekker en sluit deze recht aan. (Schade aan de stekker kan leiden tot onjuiste werking.)

[Toegang] (gegevens verzenden)

• Ontkoppel nooit de

USB-kabel terwijl

[Toegang] wordt weergegeven.

USB-kabel

(gebruik altijd de bijgeleverde kabel)

Gebruik de cursortoets van de camera om te kiezen voor [PC], en druk dan op [MENU/SET]

Voer de gewenste handelingen uit met de computer

• U kunt beelden op uw computer opslaan en gebruiken door mappen en bestanden naar aparte mappen op de computer te slepen.

Gebruik geen andere USB-kabels, alleen de bijgeleverde kabel. Als u dat wel doet, kan de camera storingen vertonen.

Schakel de camera uit voordat u geheugenkaarten plaatst of verwijdert.

Wanneer de batterijen tijdens de communicatie leeg raken, hoort u een waarschuwingspieptoon. Annuleer onmiddellijk de communicatie via uw computer.

Gebruik batterijen met voldoende capaciteit.

Raadpleeg de handleiding bij de computer voor meer informatie.

- 97 -

VQT4K68

Gebruik met computer

Map- en bestandsnamen op de computer

Windows

De stations worden weergegeven in de map "Deze computer" of "Computer".

DCIM

(Foto’s/films)

100_PANA

(maximaal 999 beelden/map)

P1000001.JPG

:

P1000999.JPG

JPG: Foto’s

MOV: Films

101_PANA

:

999_PANA

MISC

Mac

De stations worden op het bureaublad weergegeven.

(Weergegeven als

"LUMIX", "NO_NAME", of "Untitled".)

In de volgende gevallen worden nieuwe mappen gemaakt:

• Wanneer er beelden in mappen worden gezet die bestanden met het nummer 999 bevatten.

• Bij gebruik van een kaart die al hetzelfde mapnummer bevat (bijvoorbeeld voor beelden die met een andere camera zijn genomen, e.d.).

De verbinding verbreken

• Windows: Voer "Hardware veilig verwijderen" uit (op de taakbalk)

• Mac: Open Finder en klik op het verwijdersymbool in de navigatiekolom

Wanneer u Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Mac OS X gebruikt

De camera kan worden aangesloten op uw computer, ook al selecteert u

[PictBridge(PTP)] in de stap op de vorige pagina.

• Alleen de weergave van beelden is mogelijk.

• Beelden kunnen mogelijk niet worden geïmporteerd als er 1000 of meer beelden op de kaart staan.

- 98 -

VQT4K68

Afdrukken

U kunt de camera rechtstreeks aansluiten op een PictBridge-compatibele printer om af te drukken.

• Sommige printers zijn in staat direct af te drukken vanaf de geheugenkaart van de camera.

Zie voor nadere details de gebruiksaanwijzing van uw printer.

Voorbereiding:

• Gebruik batterijen met voldoende capaciteit.

• Wanneer u foto’s vanuit het ingebouwde geheugen afdrukt, dient u eventuele geheugenkaarten te verwijderen.

• Pas desgewenst de afdrukkwaliteit of andere instellingen op uw printer aan.

• Zet de camera en de printer aan.

Sluit de camera aan op de printer

Controleer de richting van de stekker en sluit deze recht aan. (Schade aan de stekker kan leiden tot onjuiste werking.)

Ontkoppel de USB-kabel niet wanneer het pictogram voor ontkoppeling van de kabel wordt weergegeven (dit wordt bij sommige printers niet weergegeven).

USB-kabel

(gebruik altijd de bijgeleverde kabel)

Gebruik de cursortoets van de camera om te kiezen voor

[PictBridge(PTP)], en druk dan op [MENU/SET]

Gebruik de cursortoets om een beeld voor afdrukken te kiezen en druk dan op [MENU/SET]

Gebruik de cursortoets om in te stellen op [Print start] en druk dan op [MENU/SET]

(Afdrukinstellingen (

101))

Afdrukken annuleren

Druk op [MENU/SET].

(Vervolg op de volgende pagina)

- 99 -

VQT4K68

Afdrukken

Gebruik geen andere USB-kabels, alleen de bijgeleverde kabel. Als u dat wel doet, kan de camera storingen vertonen.

Ontkoppel de USB-kabel na het afdrukken.

Schakel de camera uit voordat u geheugenkaarten plaatst of verwijdert.

Wanneer de batterijen tijdens de communicatie leeg raken, hoort u een waarschuwingspieptoon. Annuleer het afdrukken en maak de USB-kabel los. Gebruik batterijen met voldoende capaciteit.

Films kunnen niet worden afgedrukt.

Meerdere beelden afdrukken

Sluit de camera aan op de printer

• Gebruik geen andere USB-kabels, alleen de bijgeleverde kabel. Als u dat wel doet, kan de camera storingen vertonen.

Gebruik de cursortoets van de camera om te kiezen voor

[PictBridge(PTP)], en druk dan op [MENU/SET]

Druk op

Gebruik de cursortoets om een onderdeel te kiezen en druk dan op [MENU/SET]

[Multi selecteren]

: Doorloop de beelden met de cursortoets en kies de beelden voor afdrukken met de [DISP.]-knop. (Druk nogmaals op de [DISP.]-knop om uw keuze te annuleren.)

Druk op [MENU/SET] wanneer de selectie is voltooid.

[Alles selecteren]

: Alle beelden afdrukken.

Gebruik de cursortoets om in te stellen op [Print start] en druk dan op [MENU/SET]

(Afdrukinstellingen (

101))

• Selecteer [Ja] als het bevestigingsscherm voor afdrukken wordt weergegeven.

Een oranje "

" bij het afdrukken geeft een foutmelding aan.

Het afdrukken kan in verschillende fasen plaatsvinden als u een groot aantal beelden afdrukt.

(Het weergegeven resterende aantal pagina’s kan afwijken van het ingestelde aantal.)

- 100 -

VQT4K68

Afdrukken

Afdrukinstellingen maken op de camera

Tot de instelopties behoren het aantal afgedrukte foto’s en hun formaat. Geef de instellingen op voordat u [Print start] selecteert.

Gebruik de cursortoets om het onderdeel te kiezen en druk dan op [MENU/SET]

Onderdeel

[Print met dat.]

[Aantal prints]

[Papierafmeting]

Instellingen

[ON] / [OFF]

Hier stelt u het aantal beelden in (maximaal 999 beelden)

Wanneer is gekozen, krijgen de printerinstellingen voorrang.

[Lay-out pagina]

(printerinstellingen krijgen voorrang) /

(1 beeld, zonder rand) /

(2 beelden) / (4 beelden)

(1 beeld, met rand) /

Gebruik de cursortoets om de instelling te kiezen en druk dan op [MENU/SET]

Opties die niet compatibel zijn met de printer, worden mogelijk niet weergegeven.

Als u op één afdruk "2 beelden" of aantal afdrukken in op 2 of 4.

"4 beelden" wilt afdrukken, stelt u het

Stel als u wilt afdrukken op papierformaten/indelingen die niet door deze camera worden ondersteund, de camera in op en voer de instellingen uit op de printer.

(Raadpleeg de handleiding van uw printer.)

Wanneer u [Print met dat.] instelt op [ON], controleert u de datumafdrukinstellingen op de printer (de printerinstellingen kunnen voorrang krijgen).

- 101 -

VQT4K68

Afdrukken

Afdrukken met datum en tekst

In winkels afdrukken

Alleen de opnamedatum kan worden afgedrukt. Vraag de winkel de datum af te drukken.

• Controleer of de winkel 16:9 ondersteunt als u foto’s in deze beeldverhouding wilt afdrukken.

Op de computer

U kunt via "PHOTOfunSTUDIO" op de bijgeleverde cd-rom afdrukinstellingen voor de opnamedatum en tekstinformatie opgeven.

Op de printer

U kunt de opnamedatum afdrukken door [Print met dat.] (

101) in te stellen op [ON] als u

de camera aansluit op een printer met datumafdrukfunctie.

- 102 -

VQT4K68

Lijst met symbolen op de lcd-schermen

De schermen die hier worden afgebeeld, zijn alleen bedoeld als voorbeelden. De werkelijke weergave kan variëren.

• Druk op de [DISP.]-knop om de aanduiding te wijzigen.

Tijdens het opnemen

1 2 3

14

13

12

11

10

4

5

6

7

8

9

9

Scherpstelbereik

Zoom (

51)

7

8

5

6

1

2

3

4

Opnamemodus (

25)

Fotoresolutie (

73)

Opnamekwaliteit (

74)

Kwaliteit (

74)

Flitser (

54)

Optische beeldstabilisatie (

82)

Bewegingswaarschuwing (

28)

Witbalans (

76)

Kleurfunctie (

81)

Batterijcapaciteit (

17)

i. Exposure (

79)

Macro-opname (

57)

Burstfunctie (

80)

Auto bracket (

62)

Scherpstelling (

28, 29)

AF-gebied (

29)

Histogram (

47, 50)

Zelfontspannermodus (

60)

10

11

12

13

14

ISO-gevoeligheid (

75)

Diafragmawaarde/sluitertijd (

63)

AF-assistlampje (

81)

Huidige datum/tijd

Belichtingscompensatie (

61)

Leeftijd in jaren/maanden (

71)

Lcd-modus (

46)

Lcd-energiebesparing (

47)

Verstreken opnameduur (

34)

XXmXXs

Datumstempel afdrukken (

83)

Bestemming voor opslaan (

21)

Opnamestand

Aantal op te nemen beelden (

22)

Beschikbare opnametijd (

22, 34)

RXXmXXs

[m] en [s] staan voor "minuten" en "seconden".

- 103 -

VQT4K68

Lijst met symbolen op de lcd-schermen

De schermen die hier worden afgebeeld, zijn alleen bedoeld als voorbeelden. De werkelijke weergave kan variëren.

• Druk op de [DISP.]-knop om de aanduiding te wijzigen.

Tijdens het afspelen

1 2 3

11

10

9

8

7

4

5

1

2

3

4

5

Afspeelmodus (

84)

Beveiligd beeld (

90)

Aanduiding van de af te drukken datum (

83)

Kleurfunctie (

81)

Kwaliteit (

74)

Fotoresolutie (

73)

Batterijcapaciteit (

17)

Beeldnummer/Totaal aantal beelden

(

36)

Verstreken afspeelduur (

39)

XXmXXs

Histogram (

47, 50)

6

6

7

8

9

10

11

Opnamedatum/-tijd

Leeftijd in jaren/maanden (

71)

Diafragmawaarde/sluitertijd (

63)

ISO-gevoeligheid (

75)

Opnamemodus (

25)

Flitser (

54)

Witbalans (

76)

Belichtingscompensatie (

61)

Lcd-modus (

46)

Filmopnameduur (

39)

XXmXXs

Map-/bestandsnummer (

36, 98)

Bestemming voor opslaan (

21)

Waarschuwingspictogram ontkoppeling kabel (

99)

Opnamekwaliteit (

74)

[m] en [s] staan voor "minuten" en "seconden".

- 104 -

VQT4K68

Berichten

Betekenis van en vereiste reacties op belangrijke berichten die op het lcd-scherm worden weergegeven.

[Deze geheugenkaart kan niet worden gebruikt.]

Er is een MultiMediaCard geplaatst.

Niet compatibel met de camera. Gebruik een compatibele kaart.

[Sommige foto's kunnen niet gewist worden] [Deze foto kan niet gewist worden]

Niet-DCF-beelden (

36) kunnen niet worden verwijderd.

Sla de benodigde gegevens op een computer of ander apparaat op en voer dan [Formatteren] uit op de camera. (

49)

[Er kunnen geen additionele selecties gemaakt worden]

Het aantal beelden dat in één keer kan worden verwijderd, is overschreden.

Het aantal beelden waarop [Nw. rs.] (meerdere instellingen) tegelijk kan worden toegepast, is overschreden.

[Aub camera uit- en inschakelen] [Systeemfout]

De lens werkt niet goed.

Schakel de camera weer in.

(Neem contact op met het verkooppunt of het dichtstbijzijnde servicecentrum als het scherm opnieuw verschijnt.)

[Div. foto's kunnen niet gekop. worden] [Kopie kan niet voltooid worden]

In de volgende gevallen kunnen beelden niet worden gekopieerd.

Er bestaat al een beeld met deze naam in het ingebouwde geheugen bij het kopiëren van bestanden van de kaart.

Bestand is geen DCF-indeling. (

36)

Beeld is met een andere camera opgenomen of bewerkt.

[Niet voldoende ruimte intern geheugen] [Niet voldoende geheugen op de kaart]

Er is geen ruimte meer in het ingebouwde geheugen of op de geheugenkaart. Wanneer u beelden kopieert van het ingebouwde geheugen naar de geheugenkaart (groepsgewijze kopiëren), zullen de beelden worden gekopieerd totdat de geheugenkaart geheel vol is.

[Fout int. geheugen] [Fotm. int. geh. ?]

Wordt weergegeven bij het formatteren van het ingebouwde geheugen via de computer enzovoort.

Formatteer rechtstreeks opnieuw met de camera. De gegevens zullen worden gewist.

[Storing geheugenkaart. Kaart kan niet in deze camera wor- den gebruikt. Kaart formatt.?]

Het kaartformaat kan niet in deze camera worden gebruikt.

Sla de benodigde gegevens op een computer of ander apparaat op en voer dan [Formatteren] uit op de camera. (

49)

- 105 -

VQT4K68

Berichten

[Plaats SD-kaart opnieuw] [Andere kaart proberen a.u.b.]

Geen toegang tot de kaart.

Schakel de camera uit en verwijder de kaart. Plaats de kaart weer in en schakel de camera opnieuw aan.

Probeer het met een andere kaart.

[Parameterfout geheugenkaart]

Kaart is geen SD-standaard.

Bij gebruik van kaarten met een capaciteit van 4 GB of meer worden alleen SDHC of SDXCgeheugenkaarten ondersteund.

[Leesfout] / [Schrijffout] [Controleer de geheugenkaart]

Gegevens kunnen niet worden gelezen.

Controleer of de kaart op de juiste manier in de camera is geplaatst. (

19)

Gegevens kunnen niet worden geschreven.

Schakel de camera uit en verwijder de kaart. Plaats de kaart weer in en schakel de camera opnieuw aan.

Kaart is mogelijk beschadigd.

Probeer het met een andere kaart.

[Opname bew. beelden geann. schrijfsnelheid kaart te beperkt]

Als het opnemen stopt bij gebruik van een kaart in de aanbevolen snelheidsklasse (

21), dan is

● de gegevensschrijfsnelheid verminderd. In dat geval raden we u aan van alle gegevens op de geheugenkaart een reservekopie te maken en die opnieuw te formatteren (

49).

Het opnemen van film kan op sommige kaarten automatisch worden beëindigd.

[Creëren van een map niet mogelijk]

Gebruikt aantal mapnummers heeft 999 bereikt.

Sla de benodigde gegevens op een computer of ander apparaat op en voer dan [Formatteren] uit op de camera. (

49)

[Beeld wordt weergegeven voor 16:9 TV] [Beeld wordt weergegeven voor 4:3 TV]

AV-kabel (bijgeleverd) is aangesloten op de camera.

Bericht direct verwijderen

Druk op [MENU/SET].

Beeldverhouding wijzigen

Wijzig [TV-aspect] (

48).

De (bijgeleverde) USB-kabel is alleen aangesloten op de camera.

Het bericht verdwijnt wanneer de kabel ook op een ander apparaat wordt aangesloten.

- 106 -

VQT4K68

Vraag en antwoord

Storingen verhelpen

Controleer eerst de volgende onderdelen (

107 - 112).

Als dit probleem blijft bestaan, kan [Resetten] in het menu [Set-up] het probleem wellicht verhelpen. (Onthoud wel dat hierbij bijna alle instellingen, behalve bijv. [Klokinst.] worden teruggesteld in de oorspronkelijke stand op het moment van aankoop.)

Batterij, spanning

Het toestel gaat onmiddellijk uit zelfs met volle batterijvermogen.

Het resterende batterijvermogen is laag zelfs als er nieuwe batterijen worden geplaatst.

De batterijen zijn verbruikt.

Afhankelijk van het merk van de batterijen en de werkingstemperatuur, kan het resterende batterijvermogen niet juist worden weergegeven.

De camera werkt niet, ook niet als deze is ingeschakeld.

De batterijen zijn niet juist geplaatst (

15) of zijn verbruikt.

Lcd-scherm gaat uit, zelfs als de camera is ingeschakeld.

De camera wordt uitgeschakeld als de stroom wordt ingeschakeld.

De [Autom. uit] is ingeschakeld (

47).

Druk op de aan/uit-knop.

De batterijen zijn verbruikt.

Opnemen

Er kunnen geen beelden opgenomen worden.

De camera bevindt zich in de afspeelmodus.

Druk op de afspeelknop om naar de opnamemodus te schakelen.

Kaart/ingebouwd geheugen is vol.

Maak ruimte vrij door ongewenste beelden te verwijderen (

40).

Opgenomen beelden zien er wit uit.

De lens is vuil (vingerafdrukken enzovoort).

Reinig het lensoppervlak met een zachte, droge doek.

De lens is beslagen (

6).

Opgenomen beelden zijn te licht/te donker.

Corrigeer de belichting (

→ 61).

Er worden verscheidene beelden opgenomen, ook bij een enkele druk op de ontspanknop.

De camera is ingesteld op het gebruik van [Auto bracket] of [Burstfunctie].

Er is niet goed scherpgesteld.

Er is ingesteld op een modus die ongeschikt is voor de afstand tot het onderwerp. (Scherpstelgebied varieert, afhankelijk van de opnamemodus.)

Het onderwerp is buiten scherpstelbereik.

Veroorzaakt door trillingen of beweging van het onderwerp.

- 107 -

VQT4K68

Vraag en antwoord Storingen verhelpen

Opnemen (vervolg)

Opgenomen beelden zijn onscherp. Optische beeldstabilisatie werkt niet goed.

De sluitertijd is langer in donkere locaties en de optimale beeldstabilisatie is daar minder effectief.

Houd de camera stevig met beide handen vast en houd de armen strak langs uw lichaam.

Stel [Dig. zoom] in op [OFF] en [Gevoeligheid] op [AUTO]. (

75, 79)

De [Auto bracket] is niet te gebruiken.

Er is slechts geheugencapaciteit voor maximaal 2 beelden.

Opgenomen beelden zien er korrelig uit of er is storing zichtbaar.

De ISO-gevoeligheid is hoog of er is een lange sluitertijd.

De standaardinstelling voor [Gevoeligheid] is [AUTO] – bij binnenopnamen kan interferentie optreden.)

Verlaag de [Gevoeligheid] (

75).

Neem beelden op locaties met meer licht.

De camera is ingesteld op de scènemodus [H. gevoeligh.].

(Het beeld wordt iets korreliger vanwege de hoge gevoeligheid)

De helderheid of kleuren van de opname zijn niet levensecht.

Wanneer u opnamen maakt onder een tl- of LED-lamp enzovoort, kunt u als u de sluitertijd verkort kleine veranderingen opmerken in helderheid en kleur. Deze zijn een gevolg van de kenmerken van de lichtbron en geven geen storing aan.

Wanneer u onderwerpen opneemt op extreem lichte locaties of onder tl-verlichting, LED-verlichting, een kwiklamp, natriumverlichting enzovoort, kunnen de kleuren en de helderheid van het scherm veranderen of kunnen horizontale balken op het scherm verschijnen.

Tijdens het opnemen of het halverwege indrukken van de ontspanknop kan een rode band op het lcd-scherm verschijnen of kan het volledige scherm een roodachtige tint hebben.

Dit is kenmerkend voor de CCD en kan zich voordoen als het onderwerp felle lichtpunten bevat. Er kan rond deze gebieden wat onscherpte optreden, maar dit is normaal. Dit wordt opgenomen in films, maar niet in foto’s.

Het is aanbevolen bij het opnemen van beelden dat u het scherm van sterke lichtbronnen zoals zonlicht weg houdt.

De filmopname stopt halverwege.

Bij sommige kaarten kan het toegangsscherm kort verschijnen na het opnemen en kan het opnemen halverwege stoppen.

Als het opnemen stopt bij gebruik van een kaart in de aanbevolen snelheidsklasse (

21), dan is

de gegevensschrijfsnelheid verminderd. In dat geval raden we u aan van alle gegevens op de geheugenkaart een reservekopie te maken en die opnieuw te formatteren (

49).

Het volume van de pieptoon is laag.

De luidspreker wordt geblokkeerd.

Er kan niet vast op het onderwerp worden scherpgesteld. (De Tracking AF faalt.)

Als de kleur van het onderwerp vrijwel gelijk is aan die van de achtergrond, kan de Tracking AF niet altijd werken. Stel de AF-vergrendeling in op de kleuren die karakteristiek zijn voor het onderwerp.

- 108 -

VQT4K68

Vraag en antwoord Storingen verhelpen

LCD-scherm

De helderheid is instabiel.

De diafragmawaarde wordt ingesteld als de ontspanknop half is ingedrukt. (Niet van invloed op het opgenomen beeld.) Dit verschijnsel kan zich ook voordoen wanneer de helderheid verandert omdat u de zoom bedient of de camera beweegt. Dit komt door de automatische diafragmaregeling van de camera; het duidt niet op storing.

Het scherm knippert binnenshuis.

Het lcd-scherm kan enkele seconden flikkeren nadat het is ingeschakeld. Dit is een bewerking om flikkeringen te corrigeren die worden veroorzaakt door verlichting zoals tl-lampen, LED-lampen enzovoort en is geen storing.

Het scherm is te licht/te donker.

De [LCD mode] is ingeschakeld (

46).

Pas met [Monitor] de helderheid van het lcd-scherm aan (

45).

Er verschijnen zwarte/blauwe/rode/groene punten of interferentie. Scherm ziet er vervormd uit als het wordt aangeraakt.

Dit is geen fout, en het wordt ook niet opgenomen in de uiteindelijke beelden.

Flitser

Geen flits.

Is de flitser gesloten?

Druk op [ ] om de flitser te openen (

53).

De flitser staat ingesteld op [Gedwongen uit] (

53).

De flitser is in de volgende situaties niet beschikbaar:

• [Auto bracket]

• [Burstfunctie]

• De modus [Landschap]

• Scènemodi ([Panorama-opname] [Nachtl.schap] [Zonsonderg.])

Er wordt meermalen geflitst.

De rode-ogenreductie is ingeschakeld (

54). (Er wordt tweemaal geflitst, om het rode-ogen effect te

vermijden.)

Afspelen

Kan geen beelden bekijken. Er zijn geen opgenomen beelden.

Druk op de afspeelknop.

Geen beelden in ingebouwd geheugen of op de kaart (als de kaart is geplaatst worden beelden van

● de kaart afgespeeld, anders uit het ingebouwde geheugen).

Is de bestandsnaam van het beeld gewijzigd met een computer? In dat geval kan het beeld niet worden weergegeven met de camera.

De [Afspeelfunctie] is gewijzigd.

Stel [Afspeelfunctie] in op [Normaal afsp.] (

84).

Map-/bestandsnummer weergegeven als [-]. Beeld is zwart.

Beeld bewerkt op computer of opgenomen met ander toestel.

Batterijen direct verwijderd na het opnemen van het beeld, of beeld opgenomen met bijna lege batterijen.

Gebruik [Formatteren] om te verwijderen (

49).

- 109 -

VQT4K68

Vraag en antwoord Storingen verhelpen

Afspelen (vervolg)

Onjuiste datum weergegeven bij kalender afspelen.

Beeld bewerkt op computer of opgenomen met ander toestel.

[Klokinst.] is onjuist (

23).

(Onjuiste datum wordt weergegeven bij het afspelen van de kalender of als beelden naar de computer en dan terug naar de camera zijn gekopieerd, als de datum van de computer verschilt van die van de camera.)

Het volume van afspelen en het volume van de pieptoon zijn laag.

De luidspreker wordt geblokkeerd.

In het beeld zijn witte ronde vlekken te zien die lijken op zeepbellen.

Als u binnenshuis of in een donkere omgeving flitst, kunnen er in het beeld witte ronde vlekken verschijnen, die de weerkaatsing van het flitslicht op stofdeeltjes in de lucht zijn. Dit is normaal. Kenmerkend hiervoor is het feit dat het aantal ronde vlekken en hun positie in elk beeld anders zijn.

[Weergave thumbnail] verschijnt op het scherm.

De beelden zijn mogelijk met een ander toestel opgenomen. Zo ja, dan worden ze mogelijk met een slechte beeldkwaliteit weergegeven.

Rode gebieden op beelden zien er zwart uit.

Wanneer de digitale rode-ogencorrectie ( rode-ogencorrectiefunctie de rode gebieden zwart worden.

Het verdient aanbeveling de flitser op , of in te stellen, of [Rode-ogencorr] op [OFF] voordat u gaat opnemen. (

53)

, ) is ingeschakeld en er een onderwerp wordt gefotografeerd met huidkleurige gebieden met daarbinnen rode gebieden, kunnen door de digitale

Het geluid van de opgenomen films wordt soms onderbroken.

Dit apparaat past automatisch het diafragma aan tijdens het opnemen van films. Op deze momenten kan het geluid worden onderbroken. Dit is geen storing.

Filmbeelden die op deze camera zijn opgenomen, kunnen op andere toestellen niet worden weergegeven.

Filmbeelden (Motion JPEG) die met deze camera zijn opgenomen, kunnen mogelijk op digitale camera’s van andere fabrikanten niet worden weergegeven. Filmbeelden die met deze camera zijn opgenomen, kunnen tevens op Panasonic LUMIX digitale camera’s die vóór juli 2008 verkocht werden niet worden weergegeven. (Filmbeelden die openomen werden met LUMIX digitale camera’s die voor die datum verkocht werden, kunnen echter wel op deze camera worden weergegeven.)

- 110 -

VQT4K68

Vraag en antwoord Storingen verhelpen

Tv, computer, printer

Geen beeld op de tv. Onscherp beeld of beeld niet in kleur.

Niet goed aangesloten (

92).

De ingang van de tv is niet op AUX gezet.

Controleer de instelling [Video uit] (NTSC/PAL) op de camera (

48).

Weergave tv-scherm wijkt af van lcd-scherm.

Beeldverhouding is mogelijk onjuist en op bepaalde tv’s worden de randen van beelden afgesneden.

Filmbeelden kunnen niet op tv worden afgespeeld.

Kaart is in tv geplaatst.

Sluit aan met AV-kabel (bijgeleverd) en speel af op de camera (

92).

Beeld wordt niet op volledig tv-scherm weergegeven.

Controleer de instellingen [TV-aspect] (

48).

Geen communicatie met de computer.

Niet goed aangesloten (

97).

Controleer of de computer de camera heeft herkend.

Selecteer [PC] wanneer u de camera op uw computer aansluit (

Schakel de camera uit en weer aan.

97).

Computer herkent de kaart niet (leest alleen het ingebouwde geheugen).

Maak de (bijgeleverde) USB-kabel los en sluit deze weer aan nadat de kaart is geplaatst.

De computer herkent de kaart niet. (Bij gebruik van SDXC-geheugenkaarten)

Controleer of uw computer geschikt is voor SDXC-geheugenkaarten.

http://panasonic.net/avc/sdcard/information/sdxc.html

Wanneer u de kaart plaatst, kan er een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd de kaart te formatteren. Formatteer de kaart niet.

Als de indicator [Toegang] op het lcd-scherm niet uitgaat, schakelt u de camera uit voordat u de

USB-kabel loskoppelt.

Kan niet afdrukken als de camera op de printer is aangesloten.

Printer niet compatibel met PictBridge.

Selecteer [PictBridge(PTP)] wanneer u de camera op uw printer aansluit (

99).

Kan de datum niet afdrukken.

Voer de datumafdrukinstellingen uit voordat u gaat afdrukken.

Met de "PHOTOfunSTUDIO" software op de cd-rom (bijgeleverd): Selecteer "met datums" in afdrukinstellingen.

Gebruik de [Datum afdr.]-functie wanneer u een beeld opneemt (

83).

De randen van de foto’s worden bij het afdrukken bijgetrimd.

Hef instellingen voor bijsnijden of afdrukken zonder randen op de printer op voordat u gaat afdrukken.

(Raadpleeg de printerhandleiding.)

De beelden zijn opgenomen in de beeldverhouding afgedrukt.

.

Controleer als u de foto’s in een fotozaak laat afdrukken of formaten van 16:9 kunnen worden

Kan panoramafoto’s niet goed afdrukken.

De beeldverhouding van panoramafoto’s wijkt af van die van normale foto’s en sommige foto’s worden mogelijk niet correct afgedrukt.

Gebruik een printer die panoramafoto’s ondersteunt. (Raadpleeg de handleiding bij de printer.)

We raden u aan het formaat van beelden aan te passen aan het papier dat in het programma

"PHOTOfunSTUDIO" op de cd-rom (bijgeleverd) wordt gebruikt.

- 111 -

VQT4K68

Vraag en antwoord Storingen verhelpen

Diversen

Menu niet weergegeven in gewenste taal.

Verander de instelling van [Taal] (

49).

Camera rammelt als deze wordt geschud.

Dit geluid wordt veroorzaakt door beweging van de lens en is geen storing.

Rood lampje gaat branden wanneer u de ontspanknop half indrukt op donkere locaties.

[AF ass. lamp] is ingesteld op [ON] (

81).

AF-assistlampje brandt niet.

[AF ass. lamp] is ingesteld op [OFF] (

Brandt niet op locaties met veel licht.

81).

De camera is heet.

De camera kan bij gebruik een beetje warm worden, maar dit is niet van invloed op de prestaties of de kwaliteit.

De lens maakt een klikkend geluid.

Wanneer de helderheid verandert, maakt de lens soms een klikkend geluid en kan de helderheid van het scherm ook veranderen, maar dit is het gevolg van de uitgevoerde diafragma-instellingen.

(Is niet van invloed op de opname.)

De klok staat niet goed.

De camera is lange tijd niet gebruikt.

Stel de klok terug (

24).

Het instellen van de klok duurde nogal lang (en de klok loopt daardoor diezelfde tijdsspanne achter).

Als u de zoom gebruikt, raakt het beeld iets vervormd en worden de randen van het onderwerp gekleurd.

Afhankelijk van de zoomfactor zijn beelden wellicht iets vervormd of gekleurd aan de randen, maar dit is normaal.

De beweging van de zoomlens stopt even.

De beweging van de zoomlens stopt even tijdens extra optische zoom, maar dit is geen storing.

Er kan niet maximaal worden ingezoomd.

Als de zoomfactor stopt bij 3x, is [Macro zoom] ingesteld (

59).

Bestandsnummers worden niet op volgorde opgenomen.

Bestandsnummers worden opnieuw ingesteld wanneer er nieuwe mappen worden gemaakt (

98).

Bestandsnummers lopen achteruit.

De batterijen zijn verwijderd/geplaatst terwijl de camera aan was.

(Nummers kunnen achteruit lopen als de bestands-/mapnummers niet goed worden opgenomen.)

- 112 -

VQT4K68

Waarschuwingen en opmerkingen tijdens gebruik

Tijdens gebruik

De camera kan warm worden als deze lange tijd wordt gebruikt, maar dit is geen storing.

Houd dit apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische apparatuur (zoals magnetrons, tv’s, videospellen enzovoort).

• Wanneer u dit apparaat boven op of bij een tv gebruikt, kunnen de beelden en/of het geluid op dit apparaat vervormd raken door elektromagnetische straling.

• Gebruik dit apparaat niet in de buurt van mobiele telefoons, want dit kan tot ruis leiden die stoort op de beelden en/of het geluid.

• Opgenomen gegevens kunnen beschadigd raken, of beelden kunnen vervormd raken, door sterke magnetische velden die door luidsprekers of grote motoren worden veroorzaakt.

• Elektromagnetische straling die door microprocessoren wordt gegenereerd, kan een negatief effect hebben op dit apparaat en tot storingen in de beelden en/of het geluid leiden.

• Wanneer dit apparaat negatief wordt beïnvloed door elektromagnetische apparatuur en niet goed meer functioneert, schakelt u dit apparaat uit en verwijdert u de batterij.

Plaats vervolgens de batterij weer in het apparaat en zet dit apparaat aan.

Gebruik dit apparaat niet bij radiozenders of hoogspanningslijnen.

• Wanneer u dicht bij radiozenders of hoogspanningslijnen opneemt, kunnen de opgenomen beelden en/of geluiden negatief worden beïnvloed.

Verleng het bijgeleverde snoer en de bijgeleverde kabel niet.

Laat de camera niet in aanraking komen met pesticiden of vluchtige stoffen (hierdoor kan het oppervlak beschadigd raken of de coating gaan bladderen).

Laat de camera en de batterijen nooit achter in een auto of op een motorkap in de zomer. Dit kan door de hoge temperatuur een lek van het elektrolyt van de batterijen, oververhitting, brand of een ontploffing van de batterijen als gevolg hebben.

Onderhoud van uw camera

Als u uw camera wilt schoonmaken, verwijdert u de batterijen en veegt u de camera met een zachte, droge doek af.

Verwijder hardnekkige vlekken met een goed uitgewrongen natte doek en wrijf de camera vervolgens opnieuw na met een droge doek.

Gebruik geen wasbenzine, verfverdunner, alcohol of allesreiniger, want deze kunnen de behuizing of coating van de camera beschadigen.

Lees bij gebruik van een chemisch behandelde doek de bijgeleverde instructies goed door.

Wanneer u de camera lange tijd niet gebruikt

Schakel de camera uit voordat u de batterijen en de kaart verwijdert.

Laat de camera niet in aanraking komen met rubberen of plastic zakken.

Bij bewaren in een lade en dergelijke altijd samen opbergen met een drogingsmiddel

(silicagel).

- 113 -

VQT4K68

Waarschuwingen en opmerkingen tijdens gebruik

Geheugenkaarten

Schade voorkomen aan kaarten en gegevens

• Voorkom hoge temperaturen, rechtstreeks zonlicht, elektromagnetische golven en statische elektriciteit.

• Laat de camera niet buigen, vallen en stel deze niet bloot aan ernstige schokken.

• Raak de aansluitingen op de achterzijde van de kaart niet aan en laat deze niet vuil of nat worden.

Wanneer u geheugenkaarten verwijdert/inlevert

• Wanneer u de functies "formatteren" of "verwijderen" op uw camera of computer gebruikt, wordt alleen de informatie over bestandsbeheer gewijzigd, maar wordt de informatie zelf niet volledig van de geheugenkaart verwijderd. Wanneer u uw geheugenkaarten verwijdert of inlevert, raden wij u aan de geheugenkaart zelf te vernietigen of in de handel verkrijgbare software voor het wissen van computergegevens te gebruiken om de gegevens volledig van de kaart te verwijderen. Ga verantwoordelijk om met de gegevens op geheugenkaarten.

Lcd-scherm

Druk niet hard op het lcd-scherm. Hierdoor kunt u ongelijkmatig beeld krijgen en kan het scherm beschadigd raken.

In koude klimaten of in andere omstandigheden waarin de camera koud wordt, kan het lcd-scherm direct na het inschakelen van de camera iets donkerder zijn dan normaal.

De normale helderheid keert terug wanneer de interne onderdelen zijn opgewarmd.

Er wordt gebruik gemaakt van een extreem hoge precisietechnologie bij de productie van het lcd-scherm. Er kunnen echter enkele donkere of heldere punten (rood, blauw of groen) op het scherm zichtbaar zijn. Dit is geen storing. Het lcd-scherm heeft meer dan 99,99% effectieve pixels met slechts 0,01% inactieve of altijd opgelichte pixels.

De spikkeltjes zullen niet te zien zijn op de beelden die worden opgeslagen op het ingebouwde geheugen of een geheugenkaart.

- 114 -

VQT4K68

Waarschuwingen en opmerkingen tijdens gebruik

Batterijen

Verwijder de batterijen uit de camera indien u die gedurende een lange periode niet gebruikt.

• Als u de batterijen in de camera laat zitten, zal een kleine elektrische stroom blijven vloeien zelfs wanneer de camera uitstaat, en de batterijen zullen geleidelijk aan leeglopen.

• Als de temperatuur te hoog of te laag is, of als de vochtigheid hoog is, kunnen de aansluitingen roesten wat leidt tot storingen.

• Zorg ervoor dat batterijen op een koele (15 °C tot en met 25 °C), droge plaats

(40%RH tot en met 60%RH) bewaard worden, waar de temperatuur niet scherp verandert.

• Houd de batterijen uit de buurt van peuters en kinderen.

Laat de batterijen niet vallen, gooi er niet mee of onderwerp ze niet aan andere sterke schokken.

• Als u de batterijen per ongeluk laat vallen, moet u er zeker van zijn dat de aansluitingen niet beschadigd zijn.

• Gebruik geen batterijen die tekenen van lekkage, vervorming, verkleuring enzovoort vertonen. Als batterijlekkage optreedt, moet u de batterijen verwijderen, het batterijcompartiment grondig droogwrijven, en dan nieuwe of volledig opgeladen Ni-

MH batterijen plaatsen.

Gebruik de batterijen altijd in droge en schone omstandigheden.

• Onderdompel de batterijen niet in water of zeewater, of maak de aansluitingen niet nat.

• Als er een vreemde stof zoals vet of vuil op de batterijpolen zit, kan de opname-/ afspeeltijd extreem kort worden. Voordat u de batterijen plaatst, dient u de polen zorgvuldig schoon te maken met een zachte, droge doek.

Pulk of krab niet de bovenste laag van de batterij.

• Gebruik geen in de handel verkrijgbare batterijen die gedeeltelijk of volledig onbedekt zijn. Gebruik geen batterijen waarvan de polen vlak zijn. Het gebruik van zulke batterijen kan resulteren in lekkage, hitte opbouw of explosie.

Neem reservebatterijen mee als u op stap gaat.

• U dient eraan te denken dat de opnametijd korter wordt bij lage temperaturen zoals op een skihelling. Het prestatievermogen van de batterijen kunnen minder worden wanneer de omgevingstemperatuur laag is (10 °C of lager) en de opname-/afspeeltijd kan extreem kort worden. In het bijzonder, wanneer u alkaline batterijen gebruikt, verwarm ze in uw zak enzovoort vóór gebruik. Zorg ervoor dat zakverwarmers of metalen voorwerpen zoals aanstekers niet in aanraking komen met de batterijen wanneer u ze in uw zak enzovoort verwarmt. Het prestatievermogen van de batterijen wordt weer normaal nadat de temperatuur opnieuw normaal wordt.

• Het prestatievermogen van de batterijen kan heel erg variëren afhankelijk van het merk dat wordt gebruikt, de levensduur vanaf de fabrieksdatum en de bewaringsomstandigheden van de batterijen.

• Afhankelijk van de temperatuur en de gebruiksomstandigheden kan de camera niet goed functioneren en de batterijen uitgeput raken (het resterende batterijvermogen kan niet juist worden weergegeven). Dit is geen storing.

• Verbruikte batterijen kunnen weer enigszins herstellen in prestatievermogen als u ze langere tijd laat liggen. Ze kunnen dan echter niet lang worden gebruikt. Zorg dat u ze vervangt met nieuwe batterijen.

- 115 -

VQT4K68

Waarschuwingen en opmerkingen tijdens gebruik

Oplaadbare Ni-MH batterijen

U kunt Ni-MH batterijen gebruiken nadat u ze heeft opgeladen met de specifieke batterijoplader. Echter, het verkeerd behandelen van batterijen kan resulteren in lekkage, hitte opbouw, brand of een explosie. Neem het onderstaande in acht.

• Als er vuil op de batterijpolen zit kan het zijn dat u de batterijen niet meer normaal kunt opladen. Reinig zorgvuldig de batterijpolen en de aansluitingen van de batterijoplader met een zachte, droge doek.

• Pulk of krab niet de bovenste laag van de Ni-MH batterijen.

• Als u de batterijen voor de eerste keer gebruikt, of nadat u ze lange tijd niet heeft gebruikt, kan het zijn dat ze niet volledig opladen. Dit is een kenmerk van Ni-MH batterijen en is geen storing. Het prestatievermogen van de batterijen wordt weer normaal na een paar keer opladen en ontladen.

• We raden u aan om de batterijen op te laden als ze volledig leeg zijn. Als u herhaaldelijk oplaadt voordat die volledig leeg zijn, kan dat het prestatievermogen van de batterijen verminderen. (Dit wordt "geheugeneffect" genoemd.)

Als "geheugeneffect" optreedt, blijf de batterijen dan gebruiken tot de camera niet langer kan opnemen of afspelen en laadt ze dan helemaal op. Het prestatievermogen van de batterijen wordt weer hersteld na een paar keer opladen en ontladen.

• Als de Ni-MH batterijen volledig zijn opgeladen, moet u ze niet langer opladen.

• Na verloop van tijd ontladen Ni-MH batterijen vanzelf en gaat hun prestatievermogen dalen zelfs als ze niet worden gebruikt. Als u de batterijen in deze toestand in de camera laat, worden deze overmatig ontladen en kunnen deze onbruikbaar worden, zelfs na het opladen.

• Wanneer u de batterijen voor een lange tijd opbergt, raden we u aan deze eenmaal per jaar op te laden. Verwijder de batterijen uit de camera en berg ze op nadat ze volledig verbruikt zijn.

• Ni-MH batterijen hebben een beperkte levensduur. De batterijcapaciteit gaat gaandeweg achteruit telkens u die gebruikt en de tijd voorbij gaat. Als u de camera nog maar heel kort kunt gebruiken nadat u de batterijen volledig heeft opgeladen, kan het zijn dat ze op zijn. Koop nieuwe batterijen.

• Lees de gebruiksaanwijzing voor de batterijoplader.

Wegdoen van oplaadbare batterijen

Isoleer de aansluitingen aan de hand van plakband enzovoort.

Demonteer de batterijen niet.

- 116 -

VQT4K68

Waarschuwingen en opmerkingen tijdens gebruik

Lens

Wanneer de lens vuil is:

De beelden kunnen enigszins wit lijken als de lens vuil is (vingerafdrukken enzovoort).

Maak de lens voorzichtig schoon met een zachte droge doek voordat en nadat u opnamen maakt.

Stel de lens niet bloot aan direct zonlicht.

Oefen geen excessieve druk op de lens.

Gebruik van een driepoot- of eenpootstatief

Oefen niet te veel kracht uit en draai de schroeven niet aan als ze krom zijn. (Hierdoor kunnen de camera, het schroefgat of het label beschadigd raken.)

Zorg ervoor dat het statief stabiel staat. (Lees de handleiding bij het statief.)

U kunt mogelijk de kaart of de batterij niet verwijderen als u een driepoot- of eenpootstatief gebruikt.

Persoonlijke gegevens

Als geboortedata zijn ingesteld in de modus [Baby], onthoud dan dat de camera en de opgenomen beelden daarmee persoonlijke informatie bevatten.

Aansprakelijkheid

• Gegevens met persoonlijke informatie zouden kunnen worden aangetast of verloren gaan door storingen, statische elektriciteit, ongelukjes, defecten, reparaties of andere voorvallen.

Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit aantasting of verlies van gegevens met persoonlijke informatie.

Bij het verzoeken om reparatie of de overdracht/wegdoen van de camera

• Ter bescherming van uw persoonlijke informatie verzoeken wij u de instellingen alle terug te stellen (

48).

• Als er beelden zijn vastgelegd in het ingebouwde geheugen, kopieert u (

91) die dan

zo nodig naar een geheugenkaart en formatteert u (

49) het ingebouwde geheugen.

• Verwijder de geheugenkaart uit de camera.

• Wanneer u de camera terugkrijgt na reparatie, kunnen het ingebouwde geheugen en andere instellingen zijn teruggesteld in de oorspronkelijke stand bij aankoop.

• Als de bovenstaande ingrepen niet mogelijk blijken vanwege een storing in de camera, raadpleegt u dan het verkooppunt of de dichtstbijzijnde onderhoudsdienst.

Zie voor inlevering/verwijdering van geheugenkaarten "Wanneer u geheugenkaarten verwijdert/inlevert" in het vorige gedeelte (

→ 114).

- 117 -

VQT4K68

Specificaties

Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder aanduiding.

Voeding

Stroomverbruik

DC 6 V LR6/AA alkaline batterijen (4)

DC 4,8 V HR6/AA oplaadbare Ni-MH (nikkel-metaal hydride) batterijen (4)

Tijdens opnemen: 1,6 W

Tijdens afspelen: 1,0 W

Effectieve pixels van camera

Beeldsensor

16.100.000 pixels

Lens

Beeldstabilisatie

Scherpstelbereik

P / M

Macro /

Intelligent auto /

Film

Sluitersysteem

Sluitertijd

Belichting (AE)

Meetmodus

LCD-scherm

Flitser

Microfoon

Luidspreker

1/2,33” CCD, totale aantal pixels 16.400.000 pixels

Primair kleurenfilter

Optische zoom 21x f=4,5 mm t/m 94,5 mm

(equivalent 35-mm filmcamera: 25 mm t/m 525 mm)/

F3,1 (max. groothoek) t/m F5,8 (max. tele)

Optische methode

30 cm (max. groothoek) / 2 m (max. tele) t/m

2 cm (max. groothoek) / 0,6 m (max. tele) t/m

Elektronische sluiter + mechanische sluiter

15 seconden tot 1/2000 seconde

Geprogrammeerde automatische belichting (P) /

Handmatige belichting (M)

Belichtingscompensatie (1/3 EV stap, -3 EV tot +3 EV)

Meervoudig

3,0

TFT LCD-scherm (4:3) (ongeveer 460.800 beeldpunten)

(zichtveldpercentage ongeveer 100%)

Flitsbereik:

(ISO AUTO) ongeveer 0,6 m t/m 6,8 m (max. groothoek)

Mono

Mono

- 118 -

VQT4K68

Specificaties

Opnamemedia

Ingebouwd geheugen (ongeveer 100 MB) / SD-geheugenkaart /

SDHC-geheugenkaart / SDXC-geheugenkaart

Indeling opnamebestand

Foto

JPEG (gebaseerd op Design rule for Camera File System, gebaseerd op norm Exif 2.3)

QuickTime Motion JPEG (films met geluid)

Films

Interface

Digitaal

Analoge video

Audio

Aansluiting

Afmetingen

Gewicht

Bedrijfstemperatuur

Bedrijfsvochtigheid

USB 2.0 (Hoge snelheid)

De gegevens van de computer kunnen niet naar de camera worden geschreven via de USB-kabel.

NTSC / PAL composiet (omschakelbaar via menu)

Audio-lijnuitgang (mono)

AV OUT/DIGITAL: speciale aansluiting (8-polig)

Ongeveer 119,1 mm (B) x 76,5 mm (H) x 79,8 mm (D)

(exclusief uitstekend gedeelte)

Met kaart en batterijen: Ongeveer 499

Zonder kaart en batterijen: Ongeveer 390

0 °C t/m 40 °C

10%RH t/m 80%RH

- 119 -

VQT4K68

• SDXC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.

• QuickTime en het QuickTime-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc., onder vergunning gebruikt.

• Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde

Staten en/of andere landen.

• Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

• Andere namen, bedrijfsnamen en productnamen die in deze instructies zijn vermeld, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents