Panasonic DMCLZ40 Operating instructions

Panasonic DMCLZ40 Operating instructions
„ Info aku kohta
Põhifunktsioonide
kasutusjuhend
Digikaamera
Mudeli nr
• Plahvatusoht aku valesti asendamisel! Aku tohib asendada ainult tootja soovitatud
tüüpi akuga.
• Akude kõrvaldamiseks pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme müüja poole, et
saada infot nõuetekohase kõrvaldamismeetodi kohta.
• Akusid ei tohi kuumutada. Kaitske akusid kokkupuute eest lahtise leegiga.
• Akusid ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste ja akendega
autos.
DMC-LZ40
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Akusid ei tohi lahti võtta, kuumutada üle 60°C ega
tuhastada.
Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke kasutusjuhend
tuleviku tarvis alles.
Ohutusnõuded
Veebisait: http://www.panasonic.com
Leiate üksikasjalikumad juhised kaamera kasutamiseks
PDF-vormingus lisafunktsioonide kasutusjuhendist. Laadige
see lugemiseks järgmiselt veebisaidilt alla:
http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=
DMC-LZ40&dest=EB
• Klõpsake soovitud keelel.
PDF-vormingus kasutusjuhendi sirvimiseks või printimiseks
vajate tarkvara Adobe Reader.
Saate järgmiselt veebisaidilt laadida alla ja installida selle Adobe Readeri versiooni,
mis on kasutatav teil olemasoleva opsüsteemiga. (2014. aasta jaanuari seisuga)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.
Tootja:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Jaapan
Euroopasse importija: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
• Kasutada tohib üksnes komplekti kuuluvat või Panasonicu toodetud USB-ühendusjuhet
(DMW-USBC1: lisavarustus).
• Kasutada tohib üksnes komplekti kuuluvat toiteadapterit.
• Kasutage alati Panasonic AV-juhet (DMW-AVC1: lisavarustus).
• Kasutage Panasonicu originaalakusid (DMW-BCM13E).
• Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada digikaamera talitluskvaliteeti.
• Allaneelamise vältimiseks hoidke mälukaarti lastele kättesaamatult.
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest seadmetest
(nagu mikrolaineahi, teler, videomängud jne).
• Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli häirida kaamera heli
ja pilti.
• Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada pilti ja heli
moonutavat müra.
• Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi kahjustada või
fotosid moonutada.
• Elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida, moonutades pilti ja heli.
• Kui elektromagnetvälju tekitavate seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei tööta
nõuetekohaselt, siis lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või ühendage lahti
toiteadapter. Siis paigaldage aku tagasi või ühendage uuesti toiteadapter ja lülitage
kaamera sisse.
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et sellega on kaasas kõik näidatud tarvikud.
Tootenumbrid on õiged 2014. aasta jaanuari seisuga. Need võivad muutuda.
Aku (DMW-BCM13E)
Objektiivikaas/Objektiivikaane nöör (VYQ8537)
USB-ühendusjuhe
(K1HY08YY0037)
Toiteadapter (VSK0775)
© Panasonic Corporation 2014
VQT5G04
EB
F0114MG0
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege see juhend hoolikalt läbi
ja hoidke tuleviku tarvis kindlas kohas alles. Teadke, et digikaamera tegelikud
juhtseadised ja osad, menüüelemendid jms võivad erineda pisut selle kasutusjuhendi
joonistel näidatutest.
Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest.
• Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena edastatava materjali
salvestamine muul eesmärgil peale isikliku kasutamise võib olla vastuolus autoriõiguse
seadusega. Ka isiklikuks kasutamiseks võib teatud materjalide salvestamisel olla piiranguid.
Ohutusinfo
HOIATUS!
Tule-, elektrilöögi- ja seadme kahjustamise ohu vähendamiseks:
Müügi- ja tugiteenuste info
Klienditeeninduskeskus
• Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3899
• Iiri Vabariigi klientidele: 01 289 8333
• Esmaspäev kuni reede 9:00 kuni 17:00 (välja arvatud riigipühadel).
• Tootega seotud lisainfo saamiseks külastage meie veebisaiti: www.panasonic.co.uk.
Panasonic UK otsemüük
• Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks lihtsalt ja mugavalt, helistades meie
klienditeeninduskeskusesse esmaspäevast reedeni 9:00 kuni 17:00 (välja arvatud riigipühadel).
• Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu, mille leiate veebisaidilt www.pas-europe.com.
• Aktsepteeritud on suurem osa enamlevinud krediit- ja deebetkaartidest.
• Kõikidele tehinguid ja tarnevõimalusi puudutavatele päringutele annab vastuse Panasonic UK.
• See ei saaks olla lihtsam!
• Lisaks saab Interneti kaudu osta ka paljusid muid tooteid. Sirvige meie veebisaiti täpsema info
saamiseks.
•
•
•
•
Hoidke seda seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva vedeliku eest.
Kasutada tohib ainult soovitatud tarvikuid.
Ärge eemaldage katteid.
Ärge seadet ise remontige. Vajalikud hooldustööd tuleb lasta teha kvalifitseeritud
hooldustehnikul.
Kasutatav pistikupesa tuleb paigaldada seadme lähedale ning peab olema kergesti
ligipääsetav.
„ Toote andmesilt
Toode
Digikaamera
•
•
•
•
Kaamera tarnimisel on aku laadimata. Laadige aku enne kasutamist.
Laadida tohib üksnes kaamerasse sisestatud akut.
Akul olevat silti ei tohi eemaldada ega kahjustada.
Digikaameral on laetav liitium-ioonaku. Aku kasutusaeg lüheneb väga kõrgel või
madalal temperatuuril.
Aku soojeneb kasutamisel ja laadimisel. Ka kaamera soojeneb kasutamisel. See ei ole
talitlushäire.
Ärge jätke metallesemeid (nagu klambrid) toitepistiku kontaktide ega akude lähedale.
Hoidke akut suhteliselt stabiilse temperatuuriga jahedas ja kuivas kohas: (Soovitav
temperatuur: 15-25°C. Soovitav niiskus: 40-60% suhteline õhuniiskus.)
Ärge paigutage täislaetud akut kauaks ajaks hoiule. Soovitame akut kord aastas
laadida, kui paigutate selle pikaks ajaks hoiule. Pärast kogu akulaengu ärakasutamist
eemaldage aku kaamerast ja paigutage see uuesti hoiule.
Asukoht
Põhjal
„ Info toiteadapteri (kuulub komplekti) kohta
ETTEVAATUST!
Tule-, elektrilöögi- ja seadme kahjustamise ohu vähendamiseks:
• Ärge paigaldage ega asetage seda seadet raamatukappi, sisseehitatud
seinakappi ega muusse umbsesse kohta. Hoolitsege, et seade on hästi
ventileeritud.
• Seade on ooteolekus, kui toiteadapter on ühendatud. Kui toiteadapter on ühendatud
elektrivõrgu pistikupessa, siis on primaarahel püsivalt pingestatud (puudub toitelüliti).
Elektrivõrgu
pistikupessa
Laadimistähis
USBühendusjuhe
SD-mälukaart (lisavarustus)
• Selle kaameraga saab kasutada järgmisi SD-standardile vastavaid mälukaarte.
(Käesolevas juhendis nimetatakse neid mälukaardiks.)
SD-mälukaart (8 MB kuni 2 GB)
SDHC-mälukaart (4 GB kuni 32 GB)
SDXC-mälukaart (48 GB, 64 GB)
„ Lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud
Aku:
DMW-BCM13
USB-ühendusjuhe:
DMW-USBC1
AV-juhe:
DMW-AVC1
• Tarvikud ja/või mudelinumbrid võivad riigiti varieeruda. Konsulteerige seadme müüjaga.
Laadimisaeg
Umbes 210 min
• Laadimistähis kustub laadimise lõppedes. Võite seejärel ühendada kaamera lahti
elektrivõrgu pistikupesast või arvuti küljest.
Nõuanded heade piltide saamiseks
Põhiosade nimetused
Hoidke kaamerat ettevaatlikult
mõlema käega, hoidke
käsivarsi liikumatult külgedel
ja seiske kergelt harkis
jalgadega.
a Videonupp
b Päästik
c Suumihoob
• Olge ettevaatlik, et mitte katta
sõrmedega kinni välklampi,
automaatteravdamise abilampi
, mikrofoni , kõlarit,
objektiivi vms.
d Taimeritähis/
Automaatteravdamise abilamp
e Objektiiv
• Enne kaamera puhastamist tuleb aku eemaldada või toitepistik elektrivõrgu
pistikupesast lahti ühendada.
• Ärge ekraanile liiga tugevasti suruge.
• Ärge objektiivile liiga tugevasti suruge.
• Kaamerale ei tohi pihustada putukatõrjevahendeid ega muid lenduvaid kemikaale.
• Hoolitsege, et kummi- ja plasttooted ei ole pikka aega kaameraga kokkupuutes.
• Kaamera puhastamiseks ei tohi kasutada lahusteid nagu bensiini, vedeldit, alkoholi,
köögidetergente jms, kuna need võivad kahjustada kaamera väliskorpust või
põhjustada pinnakatte mahakoorumist.
• Ärge jätke kaamerat nii, et objektiiv on päikese poole suunatud, kuna päikesekiired
võivad põhjustada talitlushäireid.
• Kasutage alati komplekti kuuluvaid juhtmeid.
• Ärge kasutage pikendusjuhtmeid.
• Mälu kasutamise ajal (kujutise kirjutamine, lugemine ja kustutamine, vormindamine
jne) ei tohi kaamerat välja lülitada, akut või mälukaarti eemaldada ega toiteadapterit
(kuulub komplekti) lahti ühendada.
Kaitske kaamerat sel ajal vibratsiooni, põrutuste ja staatilise elektri eest.
• Sisseehitatud mällu või mälukaardile salvestatud andmed võivad kahjustuda või kustuda
elektromagnetvälja, staatilise elektri ning kaamera või kaardi rikke tõttu. Soovitame
salvestada olulised andmed arvutisse või mujale.
• Ärge vormindage mälukaarti arvutil ega muud seadmel. Nõuetekohase talitluse tagamiseks
tohib mälukaarti vormindada üksnes kaameral.
•
•
•
•
Toiteadapter
Õlarihm (VFC4903)
• Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt ja heli olla moonutatud.
Veebisait: http://panasonic.net
Aku
• Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel konsulteerige seadme müüja või Panasonicuga.
(Tarvikud on ka eraldi müügil.)
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide lähedal.
Panasonic Corporation
Ettevalmistused
Tarvikud
ETTEVAATUST!
f Välklamp
Statiivipesa
• Statiiv kruvi pikkusega 5,5 mm
või rohkem võib kaamerat
kahjustada.
g Läätseraam
h Mikrofon
i Välklambi avamise nupp [
]
j Kõlar
k Õlarihma kinnitusaas
Salvestusrežiimi valimine
l Kaamera toitenupp [ON/OFF]
Keerake režiimi vahetamiseks režiimi
valikuketast.
m Režiimi valikuketas
• Keerake režiimi valikuketast aeglaselt soovitud
režiimi valimiseks.
n Ekraan
o Kuvamisnupp [DISP.]
p Säritusenupp [EXPOSURE]
q Esitusnupp [
]
„ Salvestusrežiimide nimekiri
r Laadimistähis
Intelligentne automaatrežiim
s Kiirmenüünupp [Q.MENU]/
Kustutamis- ja tühistamisnupp [
]
t Kursornupud
Subjekte salvestatakse kaamera poolt automaatselt valitud sätetel.
P
Programme AE ehk automaatsärituse režiim
Subjekte salvestatakse teie enda valitud sätetel.
Menüü- ja seadistamisnupp [MENU/SET]
M
Käsitsi särituse režiim
Särituse määravad ära käsitsi reguleeritud ava väärtus ja säriaeg.
Statiivipesa
Panoraamvõtte režiim
Mälukaardi-/akupesa kate
See režiim võimaldab jäädvustada panoraampilte.
Selles režiimis on kasutatavad 13 pildiefekti (kaasa arvatud [Old Days ehk vanad
ajad], [High Key ehk hele tonaalsus] ja [Dynamic Monochrome ehk dünaamiline
mustvalge]).
Vabastushoob
[AV OUT/DIGITAL] pesa
„ Objektiivikaane kinnitamine
Need sümbolid viitavad elektroonikaromude ja
kasutuselt kõrvaldatavate akude eraldi kokku
kogumise nõudele.
Üksikasjalikum info PDF-vormingus
lisafunktsioonide kasutusjuhendist.
SCN
Võtterežiim
See režiim võimaldab pildistada salvestatavale võttele vastavalt.
Kasutatavad on 13 võtterežiimi (kaasa arvatud [Sports ehk sport], [Food ehk toit] ja
[Starry Sky ehk tähistaevas]).
Maastikurežiim
See režiim võimaldab jäädvustada laia maastikuvõtte.
Portreerežiim
„ Õlarihma kinnitamine
Inimesi päeval väljas pildistades võimaldab see režiim parandada nende välimust,
muutes nahatooni välimuselt tervemaks.
Loomingulise kontrolli režiim
Salvestamiseks pildiefekti kontrollides.
Selles režiimis on kasutatavad 15 pildiefekti (kaasa arvatud [Old Days ehk vanad
ajad], [High Key ehk hele tonaalsus] ja [Dynamic Monochrome ehk dünaamiline
mustvalge]).
Pildistamine automaatfunktsiooni kasutades
(intelligentne automaatrežiim)
Pildistamist mugavaks muutvad menüüd
Menüü kasutamine
„ [Picture Size ehk pildi suurus]
Soovitame seda režiimi kasutada algajatel ja neil, kes soovivad jätta seadistamise
kaamera hooleks, et pildistada oleks lihtne.
Kaamera jäädvustatud foto salvestatakse kuni umbes 20 miljonist pikslist koosnevate
pildiandmetena.
Mida väiksem on piksliarv, seda rohkem fotosid saab salvestada.
Salvestamiskoht
Režiimi valikuketas
• Keerake režiimi valikuketas tähisele [
].
20M (4:3)
Sisseehitatud mälu
(umbes 80 MB)
Mälukaart (2 GB)
3M (4:3)
0.3M (4:3)
7
80
350
150
1900
8300
1
2
Seadistage piltide salvestamiseks tihendussuhe.
Päästik
„ Võttetuvastus
Kui kaamera tuvastab optimaalse võtterežiimi, siis ilmub vastav ikoon 2 s siniselt ja pärast
seda muutub selle värv tavaliseks punaseks.
[i-Portrait ehk intelligentne
portreerežiim]
[i-Scenery ehk intelligentne
maastikurežiim]
[i-Macro ehk intelligentne makrovõtte
režiim]
[i-Night Portrait ehk intelligentne öise
portree režiim]
[i-Night Scenery ehk intelligentne
öise maastiku režiim]
[i-Sunset ehk intelligentne
päikeseloojangu režiim]
Kuvatakse ainult juhul, kui välklamp on sättel [
].
Sätted
Sätete kirjeldus
([Fine ehk
kvaliteetne])
Valige see säte, kui soovite seada prioriteediks pildikvaliteedi.
([Standard ehk
standardne])
Standardse pildikvaliteedi kasutamisel suureneb salvestatavate
fotode arv, ilma et oleks vaja muuta piksliarvu.
[100]
Kaamera kasutamise
koht (soovitav)
Kui on valge (väljas)
Säriaeg
Kui on pime
Lühike
Pikk
Müra
Vähem
Rohkem
Subjekti värin
Rohkem
Vähem
Et subjektid näiks olevat kaugemal, kasutage lainurka (W):
pöörake suumihooba W poole.
Et subjektid näiks olevat lähemal, kasutage telefotot (T):
pöörake suumihooba T poole.
Selles menüüs saab seadistada sätteid videote tarvis
nagu salvestuskvaliteedi.
[Playback Mode ehk
esitusrežiimi menüü]
Selles menüüs saab valida esitusmeetodi. Valikute hulka
kuulub ka slaidiseansi esitus.
[Playback ehk
esitusmenüü]
Selles menüüs saab seadistada salvestatud piltide
muudatusi. Saate näiteks salvestatud pilte kaitsesättega
varustada või kärpida.
Selles menüüs saab seadistada kella, kaamera tööhelisid
ja muid sätteid, mis muudavad kaamera kasutamise
lihtsamaks.
Vajutage ▲/▼ menüüelemendi valimiseks ja vajutage siis [MENU/SET].
4
Vajutage ▲/▼ sätte valimiseks ja vajutage siis [MENU/SET].
• Lehekülje lõpuni jõudmisel lülitub kuva järgmisele lehele.
(Järgmisele lehele saab lülituda ka suumihooba pöörates.)
• Menüüelemendist sõltuvalt ei pruugi selle säte ilmuda või see võib ilmuda muudmoodi.
Vajutage korduvalt [
esituskuva.
], kuni ekraanile ilmub uuesti salvestus- või
• Salvestusrežiimis saab menüüst väljuda ka päästikut pooleldi alla vajutades.
• Kaamera tehniliste andmete tõttu on funktsioone, mida ei saa seadistada või kasutada
kaameral juba kasutatavate režiimide või menüüsätete tõttu.
Pildistamisel saab fotole jäädvustada ka salvestamiskuupäeva ja -kellaaja.
Sätted
[Motion Picture ehk
videomenüü]
„ Menüü sulgemine
„ [Date Stamp ehk ajatempel]
Suumi kasutamine
Selles menüüs saab seadistada salvestatavate piltide
tarvis värvisätted, tundlikkuse, piksliarvu jne.
3
[1600]
Sätete kirjeldus
Kujutiste arvutisse teisaldamine
[W/O TIME ehk ilma kellaajata]
Templina lisatakse aasta, kuu ja kuupäev.
[WITH TIME ehk kellaajaga]
Templina lisatakse aasta, kuu, kuupäev, tunnid ja minutid.
[OFF ehk väljalülitatud]
—
1
Video salvestamine
Ühendage kaamera arvutiga USB-ühendusjuhet (kuulub komplekti)
kasutades.
Arvuti
[AV OUT/DIGITAL] pesa
• Seda pesa kasutatakse ka aku
laadimiseks.
Selle kaameraga saab videoid salvestada QuickTime Motion JPEG vormingus.
Optiline suum
• Salvestada saab igale salvestusrežiimile
vastavaid videoid.
• Vajutage salvestamise alustamiseks videonuppu.
• Video salvestamise ajaks on soovitav välklamp
sulgeda.
• Salvestusoleku tähis (punane) vilgub video
salvestamise ajal.
• Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti
videonuppu.
Intelligentne suum
Selle deblokeerimiseks seadistage [Rec ehk salvestamine] menüüs [i.Zoom ehk intelligentne
suum] sättele [ON ehk sees].
Saate suurendada kuni kaks korda rohkem algsest suumi suurendustegurist ning viia samal
ajal pildi kvaliteedi halvenemise miinimumini.
Digitaalne suum
Selle funktsiooni kasutamiseks seadistage [Rec ehk salvestamine] menüüs [Digital Zoom ehk
digitaalne suum] sättele [ON ehk sees].
Kuigi pildi kvaliteet halveneb iga kord, kui pilti veel enam suurendate, saab suurendada kuni
neli korda rohkem algsest suumi suurendustegurist.
Funktsioonide ja sätete muutmine
Funktsioone ja sätteid saab muuta nuppudega ▲/▼/◄/►
ja [MENU/SET]. (Salvestusrežiimist sõltuvalt ei ole osad
funktsioonid ja sätted valitavad.)
2
3
Vajutage ▲/▼, et valida [PC ehk arvuti], ja vajutage siis [MENU/SET].
Pukseerige kaamerasse salvestatud failid ja kaustad arvutisse.
• Kui kujutiste teisaldamise lõpetate, siis ühendage USB-ühendusjuhe turvaliselt lahti.
„ Arvutil esitamine ja redigeerimine
Video salvestuskvaliteet on muudetav [Motion Picture ehk video] menüüs [Rec Quality ehk
salvestuskvaliteet] funktsiooni sättega.
Kaamera komplekti ei kuulu kujutiste esitamiseks või redigeerimiseks vajalik tarkvara.
• Kasutage standardset tarkvara fotode esitamiseks või redigeerimiseks.
• Kasutage standardset tarkvara videote esitamiseks.
Sätted
Pildi suurus
[HD]
1280x720
[VGA]
640x480
[QVGA]
320x240
Kaadrit sekundis
Kuvasuhe
16:9
30
• Video salvestamise ajal ei saa kasutada optilist lisasuumi ega intelligentset suumi.
• Kui optilist lisasuumi kasutatakse enne videonupu vajutamist, siis selle säte tühistatakse, nii
et salvestuskaugus muutub dramaatiliselt.
▼( )
◄( )
Avab taimeri seadistuskuva.
]([10 s])/[
]([2 s])/[OFF ehk väljalülitatud]
[
Esitusnupp [
►( )
Avab välklambi seadistuskuva. (Avage välklamp.)
]([iAuto ehk intelligentne automaatne])/
[ ]([Auto ehk automaatne])/[
]([Auto/Red-Eye ehk automaatne/punasilmsuse vähendamine])/
[
[ ]([Forced Flash On ehk sundvälk])/
[
]([Slow Sync./Red-Eye ehk aeglane sünkroniseerimine/punasilmsuse
vähendamine])
Kursornupud
Rikkeotsing
4:3
• Sisseehitatud mällu salvestamisel on [Rec Quality ehk salvestuskvaliteet] fikseeritud sättele
[QVGA].
• Videot saab ilma katkestamata salvestada kuni 15 min. Lisaks ei ole võimalik salvestada
järjest üle 2 GB andmeid.
Pidevaks salvestamiseks järelejäänud aeg on ekraanil kuvatud.
Avab makrovõtte seadistuskuva.
[
]([AF Macro ehk automaatteravdamisega makro])/[
ehk makrosuum])/[OFF ehk väljas]
]([Macro Zoom
USB-ühendusjuhe
„ Info salvestuskvaliteedi sätte kohta
„ Info suumimise kohta video salvestamise ajal
Avab säri kompensatsiooni või automaatse särikahvli seadistuskuva.
Avab menüükuva.
Menüükuva saab avada ka esituse ajal.
Alalispinge 5 V
Energiatarve:
1,4 W (salvestamisel)
0,8 W (esitamisel)
Kaamera
efektiivpikslid
20 000 000 pikslit
Pildiandur
1/2,3″ CCD andur, pikslite koguarv 20 500 000 pikslit,
põhivärvide filter
Objektiiv
Optiline 42x suum, f=4,0 mm kuni 168 mm (35 mm filmikaamera
ekvivalent: 22 mm kuni 924 mm)/F3,0 (lainurk) kuni F6,5 (tele)
Pildistabilisaator
Optiline meetod
Fookuskaugus
Tavaline
1 cm (lainurk)/1,6 m
(tele) kuni ∞
Makro/Intelligentne
automaatrežiim/Video
1 cm (lainurk)/1,6 m
(tele) kuni ∞
Võtterežiim
Eespool nimetatud sätetel võib
esineda erinevusi.
Katikusüsteem
Elektrooniline katik+Mehaaniline katik
Säriaeg
15 kuni 1/1500 s
Tähistaevarežiim: 15 s, 30 s, 60 s
Säritus (AE)
Automaatsäritus (Programme AE) (P)/Käsitsi säritus (M)
Mõõtmismeetod
Multimeetod/Keskelekaalutud/Kohtmeetod
Ekraan
3,0″ TFT LCD (4:3)
(Umbes 460 000 punkti) (pildiväli umbes 100%)
Mikrofon
Mono
Kõlar
Mono
Salvestatavad
andmekandjad
Sisseehitatud mälu (umbes 80 MB)/SD-mälukaart/SDHCmälukaart/SDXC-mälukaart
Salvestatava faili
vorming
Foto
JPEG (põhineb kaamera failisüsteemi disainireeglil, põhineb
Exif 2.3 standardil)
Video
QuickTime Motion JPEG
Digitaalne
“USB 2.0” (High Speed)
USB-ühendusjuhet kasutades ei saa andmeid arvutist
kaamerasse kirjutada.
Analoogvideo
NTSC/PAL komposiit (menüüst lülitatav)
Audio
Audio väljundliin (mono)
Videonupp
Optiline lisasuum (EZ)
See funktsioon toimib üksnes tähisega
pildi suuruste valimisel.
Suurendada saab rohkem kui optilise suumiga ilma pildi kvaliteedi halvenemiseta.
Maksimaalne suurendustegur: 105x
(See hõlmab ka optilise suumi suurendust. Suurendustegur varieerub [Picture Size ehk pildi
suurus] sättest sõltuvalt.)
▲( )
Toiteallikas:
Liidesed
Režiimi valikuketas
Suurendab ilma pildikvaliteedi halvenemiseta.
Maksimaalne suurendustegur: 42x
Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Digikaamera: Ohutusinfo
Sätete kirjeldus
[Rec ehk
salvestusmenüü]
[Setup ehk
seadistusmenüü]
„ [Sensitivity ehk tundlikkus]
See võimaldab seadistada tundlikkuse valguse suhtes (ISO tundlikkus). Suuremale numbrile
seadistamisel saab pildistada koguni pimedates kohtades, ilma et foto jääks tume.
Vajutage [MENU/SET]
Vajutage ◄/► menüü valimiseks ja vajutage siis [MENU/SET].
Menüü
„ [Quality ehk kvaliteet]
• Vajutage päästik teravdamiseks pooleldi alla ja
siis pildistamiseks lõpuni alla.
Tehnilised andmed
Kaameral on menüüd, milles saab valida sätteid pildistamiseks ja piltide esitamiseks
vastavalt kasutaja eelistustele, ja menüüd, mis muudavad kaamera kasutamise
nauditavamaks ja lihtsamaks.
Esitus
Kui probleem ei lahene, siis võib olla abi kaamera lähtestamisest (valige [Setup ehk
seadistamine] menüüst [Reset ehk lähtestamine]).
• Kasutage seda piltide esitamiseks.
• ◄/►: pildi valimiseks
Kustutamis- ja tühistamis nupp [
]
•[
]: kuvatud pildi kustutamiseks
[AV OUT/DIGITAL]
Eriotstarbeline pesa (8-kontaktiline)
Mõõdud
(välja arvatud
eenduvad osad)
Umbes 126,4 mm (L) x 86,6 mm (K) x 94,2 mm (S)
Kaal
Umbes 524 g (koos mälukaardi ja akuga)
Umbes 498 g (ilma mälukaardi ja akuta)
Töötemperatuur
0-40°C
Tööniiskus
10-80% suhteline õhuniiskus
Toiteadapter (Panasonic VSK0775):
Ohutusinfo
Sisend:
Väljund:
∼ 110-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
5 V, 800 mA
Laadimistähis vilgub.
• Nii juhtub väga kõrge või väga madala temperatuuriga kohas kaamera akut laadides.
€ Ühendage USB-ühendusjuhe (kuulub komplekti) uuesti vahemikku 10-30°C jääva
temperatuuriga kohas ja laadige uuesti. Ka aku temperatuur peaks jääma sellesse
vahemikku.
Liitium-ioonaku (Panasonic DMW-BCM13E):
Ohutusinfo
Pinge/mahtuvus:
3.6 V/690 mAh
Laadimistähis on kustunud, ent kaamera aku on laadimata.
• Laadida ei saa, kui arvuti ei suuda kaamerat piisava toitega varustada.
Piltide salvestamisel või päästiku pooleldi alla vajutamisel ilmuvad ekraanile
punakad triibud. Alternatiivina võib osa kuvast või kogu kuva muutuda punakaks.
]
Ühenduspesad
• See on laengsidestusseadistele iseloomulik ning nii juhtub, kui subjektil on hele osa.
Puutealadel võib esineda ebaühtlust, ent see ei ole talitlushäire.
See salvestub videotele, ent mitte fotodele.
• Kaameraga salvestamisel on soovitav hoolitseda selle eest, et ekraanile ei langeks
päikesevalgus ega muu tugev valgus.
Üksikasjaliku info saamiseks lugege PDF-vormingus lisafunktsioonide
kasutusjuhendit.
• SDXC logo on firma SD-3C LLC kaubamärk.
• QuickTime ja QuickTime logo on firma Apple Inc kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement