Panasonic DMCSZ3EP, DMCSZ3EG Operating instructions

Panasonic DMCSZ3EP, DMCSZ3EG Operating instructions
Operating
Upute Instructions
za uporabu
for naprednih
advanced značajki
features
Digitalni
fotoaparat
Digital
Camera
ModelNo.
br.
Model
DMC-SZ3
Pažljivo
ove uputecarefully
prije korištenja
uređaja
Please
readpročitajte
these instructions
before using
thisi spremite
product,
priručnik
za buduću
uporabu.
and save
this manual
for future
use.
VQT4S11
F1212HH0
until
Sadržaj
Prije uporabe
Briga o fotoaparatu........................................................................................................ 5
Pribor............................................................................................................................... 6
Nazivi i funkcije osnovnih dijelova............................................................................... 7
Priprema
Punjenje baterije ........................................................................................................... 9
• Umetanje baterije................................................................................................... 10
• Punjenje...................................................................................................................11
• Približno vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija............................................... 14
Umetanje i vađenje kartice (neobavezna).................................................................. 16
Ugrađena memorija/kartica......................................................................................... 17
• Približan broj raspoloživih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja..................... 19
Postavljanje datuma/vremena (postavljanje sata).................................................... 20
• Promjena postavki sata.......................................................................................... 21
Savjeti za snimanje dobrih fotografija....................................................................... 22
• Namještanje vrpce i pažljivo držanje fotoaparata .................................................. 22
• Sprečavanje treperenja (podrhtavanja fotoaparata)............................................... 22
Osnovne funkcije
Odabir načina snimanja............................................................................................... 23
Snimanje fotografija uporabom automatske funkcije
(inteligentni automatski način rada)........................................................................... 24
• Promjena postavki.................................................................................................. 26
Snimanje fotografija s omiljenim postavkama
(uobičajeni način rada)................................................................................................ 27
Fokusiranje................................................................................................................... 28
Snimanje videozapisa ................................................................................................. 30
Reprodukcija................................................................................................................ 32
• Prikaz više zaslona (indeksna reprodukcija).......................................................... 35
• Korištenje zumiranja tijekom reprodukcije.............................................................. 35
Brisanje fotografija...................................................................................................... 36
• Brisanje jedne fotografije........................................................................................ 36
• Brisanje više fotografija (do 50) ili svih fotografija.................................................. 36
Postavljanje izbornika................................................................................................. 37
• Postavljanje stavki izbornika................................................................................... 37
Izbornik za postavljanje............................................................................................... 39
Snimanje
LCD-monitor................................................................................................................. 44
Korištenje zuma .......................................................................................................... 46
• Optički zum............................................................................................................. 46
• Dodatni optički zum (EZ)........................................................................................ 47
• Inteligentni zum...................................................................................................... 47
-2-
• Digitalni zum........................................................................................................... 47
Snimanje fotografija pomoću ugrađene bljeskalice................................................. 48
• Prebacivanje na odgovarajuću postavku bljeskalice.............................................. 48
Snimanje fotografija pomoću automatskog okidača................................................ 52
Kompenzacija ekspozicije........................................................................................... 53
Snimanje fotografija s različitim efektima slike (način kreativnog upravljanja).... 54
• [Expressive] (Izražajno).......................................................................................... 55
• [Retro] (Retro)......................................................................................................... 55
• [High Key] (Svijetli tonovi)....................................................................................... 55
• [Low Key] (Tamni tonovi)........................................................................................ 55
• [Sepia] (Sepija)....................................................................................................... 56
• [Dynamic Monochrome] (Dinamični monokromatski efekt).................................... 56
• [Impressive Art] (Impresivan umjetnički efekt)........................................................ 56
• [High Dynamic] (Visoki dinamički raspon).............................................................. 56
• [Cross Process] (Presijecanje)............................................................................... 57
• [Toy Effect] (Efekt igračke)...................................................................................... 57
• [Miniature Effect] (Efekt minijature)........................................................................ 57
• [One Point Color] (Jedna točka boje).................................................................... 58
Snimanje panoramskih fotografija (panoramsko snimanje).................................... 59
Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni koja se snima
(scenski način rada)..................................................................................................... 62
• [Portrait] (Portret).................................................................................................... 63
• [Soft Skin] (Nježan obris)........................................................................................ 63
• [Scenery] (Krajolik)................................................................................................. 63
• [Sports] (Sport)....................................................................................................... 64
• [Night Portrait] (Noćni portret)................................................................................. 64
• [Night Scenery] (Noćni krajolik).............................................................................. 64
• [Food] (Hrana)........................................................................................................ 64
• [Baby1]/[Baby2] (Dijete1/Dijete2)........................................................................... 65
• [Pet] (Kućni ljubimac).............................................................................................. 65
• [Sunset] (Zalazak sunca)........................................................................................ 65
• [High Sens.] (Visoka osjetlj.)................................................................................... 65
• [Starry Sky] (Zvjezdano nebo)................................................................................ 66
• [Glass Through] (Kroz staklo)................................................................................. 66
• [Photo Frame] (Okvir fotografije)............................................................................ 66
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)....................................................................... 67
• [Picture Size] (Veličina slike).................................................................................. 67
• [Sensitivity] (Osjetljvost)......................................................................................... 68
• [White Balance] (Balans bijele boje)....................................................................... 69
• [AF Mode] (Automatski fokus)................................................................................ 71
• [i.Exposure] (i.Ekspozicija)..................................................................................... 73
• [i.Resolution] (i.Razlučivost)................................................................................... 73
• [Digital Zoom] (Digitalni zum)................................................................................. 73
• [Burst] (Snimanje u nizu)........................................................................................ 74
• [Color Mode] (Boja)................................................................................................ 76
• [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za automatski fokus).................................... 76
• [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)............................................ 77
-3-
• [Stabilizer] (Stabilizator).......................................................................................... 77
• [Date Stamp] (Ispis datuma)................................................................................... 78
• [Clock Set] (Postavljanje sata)................................................................................ 78
Korištenje izbornika [Motion Picture] (Videozapis).................................................. 79
• [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja).......................................................................... 79
• [Continuous AF] (Neprekinuti automatski fokus).................................................... 79
Reprodukcija/uređivanje
Metode reprodukcije.................................................................................................... 80
• [Slide Show] (Prikaz u nizu).................................................................................... 81
• [Filtering Play] (Odabrana reprodukcija)................................................................. 83
• [Calendar] (Kalendar)............................................................................................. 85
Zabavljanje sa snimljenim fotografijama (retuširanje)............................................. 86
• [Auto Retouch] (Automatsko retuširanje)................................................................ 86
• [Beauty Retouch] (Retuširanje portreta)................................................................. 87
• [Creative Retouch] (Kreativno retuširanje)............................................................. 89
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)........................................................ 90
• [Retouch] (Retuširanje)........................................................................................... 90
• [Resize] (Promjena veličine)................................................................................... 90
• [Cropping] (Obrezivanje slike)................................................................................ 92
• [Favorite] (Favorit).................................................................................................. 93
• [Print Set] (Postavke ispisa)................................................................................... 94
• [Protect] (Zaštita).................................................................................................... 96
• [Copy] (Kopiranje)................................................................................................... 97
Povezivanje s drugom opremom
Reprodukcija fotografija na TV-prijamniku ............................................................... 98
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo.................................................... 100
• Isporučeni softver................................................................................................. 100
Ispis fotografija.......................................................................................................... 104
• Odabir i ispis jedne fotografije.............................................................................. 105
• Odabir i ispis više fotografija................................................................................. 105
• Postavke ispisa..................................................................................................... 106
Ostalo
Prikaz zaslona............................................................................................................ 109
Mjere opreza prilikom uporabe..................................................................................111
Prikaz poruka...............................................................................................................116
Rješavanje problema..................................................................................................118
-4-
Prije
uporabe
Before
Use
Care
camera
Brigaofo the
fotoaparatu
Do
not subject
strongjakim
vibration,
shock, or
pressure.
Uređaj
nemojteto
izlagati
vibracijama,
udarcima
ili pritisku.
lens, LCD
monitor, oriliexternal
may mogli
be damaged
if useduin the
•• The
Objektiv,
LCD-monitor
vanjskocase
kućište
bi se oštetiti
following
conditions.
sljedećim
uvjetima korištenja.
It U
may
also malfunction
or image
maydoći
not be
you:
sljedećim
bi situacijama
moglo
i dorecorded
kvara iliifdo
–nemogućnosti
Drop or hit the camera.
snimanja.
–-Sit
down
with the
camera
in your
- Ako
udarite
uređaj
ili ako
vam trousers
ispadne.pocket or forcefully insert it
-into
- Nemojte
fotoaparatom
u stražnjem džepu ili fotoaparat na
a full orsjesti
tight s
bag,
etc.
silu gurati
u punu
ili preusku
torbu itosl.the strap attached to the
– Attach
any items
such
as accessories
-camera.
- Na vrpcu za nošenje uređaja nemojte vješati predmete poput
dodatnog
pribora.
– Press
hard on
the lens or the LCD monitor.
-- Ako pritisnete objektiv ili LCD-monitor.
This
is not
proof.
Ovaj camera
fotoaparat
nijedust/splash/water
otporan na prašinu/kapljice/vodu.
Avoid
using the
camerafotoaparata
in places with
a lot of dust,
sand,
Izbjegavajte
korištenje
na mjestima
gdjewater,
ima mnogo
etc.
prašine, vode, pijeska i sl.
sand pijesak
and other
foreign
material
may
get into
the space
around
the
•• Liquid,
Tekućine,
i druge
strane
tvari
mogu
dospjeti
u prostor
oko
lens,
buttons,
etc. Be iparticularly
careful since
it may notmjestima
just causejer,
objektiva,
gumbiju
sl. Budite oprezni
na sljedećim
malfunctions,
but itmože
may doći
also become
irreparable.štete.
osim do kvara,
i do nepopravljive
–-Places
lot of sand
or dust. pijeska ili prašine.
- Mjestawith
na akojima
ima mnogo
–-Places
water uređaj
can come
intodoći
contact
with this
unit, such
as npr.
when
- Mjestawhere
na kojima
može
u kontakt
s vodom,
kao
using
it on a rainy
day orza
at kišnog
the beach.
pri korištenju
uređaja
dana ili na plaži.
▄▄ Kondenzacija (zamagljivanje objektiva)
• About
Do kondenzacije
dolazi(When
kod promjena
temperaturi
i relativnoj
∫
Condensation
the lensuis
fogged up)
vlažnosti zraka
u okolini.
Obratite
pozornost
na kondenzaciju
• Condensation
occurs
when the
ambient
temperature
or humidity jer
ona uzrokuje
nastanak
mrlja i gljivica
te stains,
kvar uređaja.
changes.
Be careful
of condensation
sincenait objektivu
causes lens
fungus
• and
Akocamera
dođe do
kondenzacije, isključite fotoaparat i ostavite ga dva
malfunction.
Kada seoccurs,
temperatura
izjednači
temperaturom
• If sata.
condensation
turn thefotoaparata
camera off and
leave its for
about 2 hours.
okoline,
zamagljenost
će
nestati
sama
od
sebe.
The fog will disappear naturally when the temperature of the camera
becomes close to the ambient temperature.
-5-
Prije uporabe
Pribor
Prije uporabe fotoaparata provjerite je li isporučen sav pribor.
• Pribor i oblik pribora razlikovat će se ovisno o državi ili području u kojem je fotoaparat kupljen.
Detalje o priboru potražite u "Osnovnim uputama za uporabu".
• Baterijsko pakiranje u daljnjem se tekstu označava kao baterija.
• SD-memorijska kartica, SDHC-memorijska kartica i SDXC-memorijska kartica u daljenjem
se tekstu označavaju kao kartica.
• Kartica nije obavezna.
Kada ne koristite karticu, fotografije možete snimati na ugrađenu memoriju ili ih
reproducirati s nje.
• Ako izgubite isporučeni pribor, obratite se dobavljaču ili Panasonicu. (Pribor možete kupiti
odvojeno.)
-6-
Prije
uporabe
Before
Use
Names
Functions
of Main
Parts
Nazivi iand
funkcije
osnovnih
dijelova
1
12
23
3
Bljeskalica (48. str.)
Flash
(P48)
Objektiv
(5., 112. str.)
Lens
(P5,
Pokazatelj112)
automatskog okidača (52. str.)
Self-timer
(P52)
Pomoćna indicator
lampica za
automatski fokus
AF
Assist
Lamp
(P76)
(76. str.)
44
55
6
7
8
9
10
LCD
monitor (P44,
109, 112)
LCD-monitor
(44., 109.,
112. str.)
[MENU/SET]
button (P37)
Gumb [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi) (37. str.)
[(]
(Playback)
button (P32)(32. str.)
Gumb
[
] (Reprodukcija)
[Gumb][(Delete/Cancel)
button (P36)
] (Brisanje/Poništi)
(36. str.)
[MODE]
button (P23,
Gumb [MODE]
(Način80)
rada) (23., 80. str.)
Charging
lamp (P11)
Lampica punjenja
(11. str.)
Zvučnik (40.
Speaker
(P40)str.)
Pazite
danot
zvučnik
nethe
prekrijete
U
careful
to cover
speakerprstom.
with your
•• Be
suprotnome
nećete
čutidifficult
zvuk kako
finger.
Doing somožda
may make
sound
to
treba.
hear.
11 Motion
Gumb za
videozapise
(30. str.)
11
picture
button (P30)
1
2
4
8 9
3
10
11
12
5 6 7
12 Kursorski gumbi
12 Cursor
buttons
A : ▲/Kompenzacija
ekspozicije (53. str.)
A:
compensation
B :3/Exposure
▼/[DISP.] (Prikaz)
(44. str.)(P53)
B:
(P44)okidač (52. str.)
C :4/[DISP.]
◄/Automatski
C:
(P52)
D :2/Self-timer
►/Postavljanje
bljeskalice (48. str.)
D: 1/Flash setting (P48)
In these operating instructions, the cursor buttons are described as shown in the figure
U ovimorsedescribed
uputamawith
kursorski
gumbi opisuju na način prikazan na slici u nastavku ili
below
3/4/2/1.
opisan
pomoću
znakova
e.g.:
When
you press
the▲/▼/◄/►.
4 (down) button
Npr. Kada pritisnete gumb ▼ (dolje)
orili
Press 4 ▼
Pritisnete
-7-
Prije
uporabe
Before
Use
13 Strap
Rupica
za vrpcu
13
eyelet
(P22)(22. str.)
Kada
obavezno
•• Be
surekoristite
to attachfotoaparat,
the strap when
using the
pričvrstite
vrpcuthat
da vam
fotoaparat
camera
to ensure
you will
not drop ne
it. bi
ispao.
14 Lens
barrel
14 [AV
Kućište
objektiva socket (P11, 98, 102,
15
OUT/DIGITAL]
15 104)
Utičnica [AV OUT/DIGITAL] (AV-izlaz/
(11., 98., 102., 104. str.)
This socket is also used when charging the
•Digitalno)
• Utičnica se koristi i za punjenje baterije.
13
14
15
battery.
Ručicalever
zuma
(46. str.)
16 Zoom
(P46)
Mikrofon
17 Microphone
Pazite
danot
mikrofon
prstom.
careful
to coverne
theprekrijete
microphone
with
•• Be
18 Gumb
[ON/OFF] (Uklj./Isklj.) (20. str.)
your finger.
19 Camera
Okidač (24.,
27. str.)
18
[ON/OFF]
button (P20)
19 Shutter button (P24, 27)
20 Navoj za tronožac
• Tronožac,
20 Tripod
mount čija duljina vijka iznosi 5,5 mm
više,with
može
oštetiti
uređaj
akomm
ga se
a screw
length
of 5.5
• Ailitripod
pričvrsti.
(0.22
inch) or more may damage this unit if
21 Vrata
pretinca za karticu/bateriju (10., 16. str.)
attached.
22 Card/Battery
Ručica za otpuštanje
(10.,
21
door (P10,
16)16. str.)
22 Release lever (P10, 16)
16
17
18
19
20
21
22
-8-
Priprema
Punjenje baterije
Upotrijebite namjenski prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen), USB-kabel
(isporučen) i bateriju.
• Baterija se ne isporučuje napunjena. Prije uporabe napunite bateriju.
• Baterija se smije puniti samo kada je umetnuta u fotoaparat.
Stanja fotoaparata
Punjenje
Isključen
O
Uključen
—
▄▄ Baterije koje se upotrebljavaju s ovim uređajem
Na nekim se tržištima mogu nabaviti krivotvorene baterije koje su izgledom vrlo
slične izvornima. Neke od tih baterija nemaju primjerenu unutarnju zaštitu i ne
zadovoljavaju odgovarajuće sigurnosne standarde. Postoji opasnost od požara
ili eksplozije. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti u slučaju ikakvih nezgoda
ili kvarova nastalih uslijed uporabe krivotvorenih baterija. Da biste bili sigurni da
koristite sigurne proizvode, preporučujemo uporabu originalnih Panasonicovih
baterija.
▄▄ Napajanje
Ako koristite isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju kada je umetnuta baterija, uređaj
možete napajati isporučenim USB-kabelom strujnom utičnicom.
• Baterija se može isprazniti tijekom snimanja. Fotoaparat će se isključiti ako je baterija
prazna.
• Ako baterija nije umetnuta, uređaj se ne napaja strujom.
• Prije spajanja ili odspajanja prilagodnika za izmjeničnu struju (isporučen) isključite
fotoaparat.
-9-
Priprema
Preparation
Umetanjethe
baterije
Inserting
Battery
Umetnite
u fotoaparat
da biste
je napunili.
Insert
the bateriju
battery into
the camera
to charge
it.
11 Ručicu
za otpuštanje
gurnite
smjeru
Slide the
release lever
in theudirection
strelice i otvorite vrata pretinca za
of the arrow and open the card/battery
karticu/bateriju.
door.
• Uvijek koristite originalne Panasonicove
• baterije.
Always use genuine Panasonic batteries.
If you
use other
batteries,
cannot
• • Ako
koristite
baterije
drugihwe
proizvođača,
ne
možemo
jamčiti
kvalitetu
ovog
proizvoda.
guarantee
the quality
of this
product.
Being careful about the battery
22 Pazite
na smjer umetanja baterije,
orientation, securely insert it all the
umetnite je do kraja dok ne čujete zvuk
way in, and then
check
that it is
zaključavanja
i tada
provjerite
je locked
li
A .
zaključana
ručicom
by the lever
A.
A A
Da
izvadili
bateriju,pull
gurnite
Tobiste
remove
the battery,
the lever
ručicu u smjeru strelice.
in the direction of the arrow.
Close the
card/battery
door.
33 :1:Zatvorite
vrata
pretinca za
karticu/
bateriju.
2: Slide the release lever in the
directionručicu
of theza
arrow.
: Povucite
otpuštanje u
smjeru strelice.
• Turn
the camera
off and iwait
for the da
“LUMIX”
on the
LCD monitor to nestane
clear before
• Isključite
fotoaparat
pričekajte
natpisdisplay
"LUMIX“
na LCD-monitoru
prijeremoving
nego
thešto
battery.
(Otherwise,
unit may no uređaj
longer može
operate
normally
and theraditi,
card itself
mayse
bekartica
izvadite
bateriju.this
(U suprotnom
prestati
ispravno
a sama
damaged
or the recorded
picturesfotografije
may be lost.)
može oštetiti
ili se snimljene
mogu izbrisati.)
- 10 -
Priprema
Preparation
Punjenje
Charging
• Charge
the battery
in areasbaterije
with anu ambient
temperature,
betweenokoline
10 oC and
30 oC10
(50
and
Preporučuje
se punjenje
prostorijama
s temperaturom
između
°CoFi 30
(jednaka
kao
baterije). is recommended.
86°CoF)
(same as
thetemperatura
battery temperature),
Provjerite
li uređaj
Check
that je
this
unit is isključen.
turned off.
A
A
B
B
C
C
D
To power outlet
U
utičnicu
AC
adaptor (supplied)
Prilagodnik
za izmjeničnu struju (isporučen)
PC (Turned on)
Računalo (uključeno)
USB connection cable (supplied)
D USB-kabel (isporučen)
the directions of the connectors, and plug them straight in or unplug them straight out.
•• Check
Provjerite
smjer priključaka te ih ravno umetnite ili izvadite (U suprotnom bi se priključci
(Otherwise
the connectors
bend out
of shape, which may cause malfunction.)
mogli izobličiti,
što može may
uzrokovati
kvar).
E
Align
the
marks,
and
insert.
E Poravnajte oznake i umetnite.
F
Charging punjenja
lamp
F Lampica
(Punjenje iz
strujne
utičnice)
(Charging
from
the power
outlet)
Isporučeni
izmjeničnu
struju
isporučenim
USB-kabelom
spojite
Connect
theprilagodnik
AC adaptorza(supplied)
and
this camera
with the
USB connection
s fotoaparatom te ga ukopčajte u utičnicu.
cable (supplied), and insert the AC adaptor (supplied) into the power outlet.
- 11 -
Priprema
(Punjenje na računalu)
Računalo i fotoaparat spojite isporučenim USB-kabelom.
• Ovisno o specifikacijama računala, punjenje možda neće biti moguće.
• Ako tijekom punjenja baterije računalo prijeđe u stanje mirovanja, punjenje će prestati.
• Spajanje ovog fotoaparata s prijenosnim računalom koje nije spojeno u strujnu utičnicu
uzrokovat će brže pražnjenje baterije prijenosnog računala. Fotoaparat ne ostavljajte spojen
tijekom duljega vremenskog razdoblja.
• Uvijek provjerite jeste li fotoaparat spojili s USB-priključkom na računalu. Fotoaparat ne
spajajte s USB-priključcima zaslona, tipkovnice ili pisača ili s USB-čvorištem.
▄▄ Lampica punjenja
Uklj.:
Punjenje u tijeku.
Isklj.:
Punjenje završeno. (Nakon dovršetka punjenja, odspojite fotoaparat
iz strujne utičnice ili računala.)
▄▄ Vrijeme punjenja
Kada koristite prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen)
Vrijeme punjenja
Približno 150 min
• Prikazano vrijeme punjenja odnosi se na slučaj kada je baterija u potpunosti
ispražnjena. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o načinu korištenja baterije.
Vrijeme punjenja baterije u toplim/hladnim uvjetima ili baterije koja nije korištena
dulje vrijeme može biti dulje od uobičajenog.
• Kada je uređaj povezan s računalom, vrijeme punjenja ovisit će o računalu.
▄▄ Pokazatelj napunjenosti baterije
Pokazatelj napunjenosti baterije prikazuje se na LCD-monitoru.
• Kada se baterija isprazni, pokazatelj postaje crven i počinje treperiti. Napunite bateriju ili je
zamijenite napunjenom baterijom.
- 12 -
Priprema
• Nemojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih površina
utikača. Može doći do požara i/ili strujnog udara zbog kratkog spoja ili stvorene
topline.
• Koristite isključivo isporučeni USB-kabel ili originalni Panasonicov USB-kabel (DMWUSBC1, neobavezan).
• Koristite isključivo isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju.
• Nemojte upotrebljavati produžni USB-kabel.
• Isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju i isporučeni USB-kabel mogu se koristiti samo s
fotoaparatom. Nemojte ih koristiti s drugim uređajima.
• Bateriju izvadite nakon upotrebe. (Baterija će se isprazniti ako je ostavite da stoji dulje
vrijeme nakon punjenja).
• Baterija se zagrijava za vrijeme korištenja te za vrijeme i nakon punjenja. Fotoaparat se
također zagrijava tijekom uporabe. Nije riječ o kvaru.
• Baterija se može dopuniti i prije nego što se do kraja istroši, ali se ne preporučuje učestalo
dopunjavanje dok je baterija u potpunosti napunjena. (Može doći do karakterističnog
slabljenja baterije.)
• Punjenje se možda neće dovršiti kako je uobičajeno ako dođe do problema s napajanjem,
poput nestanka struje. Ako do toga dođe, odspojite USB-kabel (isporučen) i ponovno ga
spojite.
• Ako se lampica punjenja ne pali ili ako svijetli kada spojite prilagodnik za izmjeničnu struju
(isporučen) ili računalo, to označuje da je punjenje zaustavljeno jer uređaj nije u rasponu
temperature koji je prikladan za punjenje i to ne predstavlja kvar.
USB-kabel (isporučen) ponovno spojite na lokaciji na kojoj je temperatura okoline (i
temperatura baterije) u rasponu od 10 °C do 30 °C te ponovno pokušajte puniti.
- 13 -
Priprema
Približno vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija
▄▄ Snimanje fotografija
Broj raspoloživih
fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 250 fotografija
Približno 125 min
Prema standardu CIPA kod
uobičajenog načina rada
Uvjeti snimanja prema standardu CIPA
• CIPA je kratica za [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatura: 23 °C/Vlaga: 50% relativne vlažnosti kad je LCD-monitor uključen.
• Uporaba Panasonicove SD-memorijske kartice (32 MB).
• Uporaba isporučene baterije.
• Snimanje počinje 30 sekundi nakon uključivanja fotoaparata (kad je funkcija optičkog
stabilizatora slike postavljena na [ON]).
• Snimanje jednom svakih 30 sekundi s punom jačinom bljeskalice kod svake druge
snimke.
• Zakretanje ručice zuma od Tele do Wide ili obrnuto kod svake snimke.
• Isključivanje fotoaparata nakon svakih 10 snimaka i ostavljanje sa strane dok se
temperatura baterije ne snizi.
Broj raspoloživih fotografija razlikuje se ovisno o intervalu između snimaka. Kod dužih
intervala smanjuje se broj raspoloživih fotografija. [Na primjer, kada biste snimili po
jednu fotografiju svake dvije minute, broj fotografija smanjio bi se za otprilike četvrtinu
navedenog broja fotografija (odnosi se na snimanje jedne fotografije svakih 30
sekundi).]
▄▄ Snimanje videozapisa
Pri snimanju s kvalitetom fotografija postavljenom na [HD]
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 90 min
Stvarno vrijeme snimanja
Približno 45 min
• Navedena vremena vrijede pri temperaturi okoline od 23 °C i vlazi od 50% relativne
vlažnosti. Imajte na umu da su navedena vremena približna.
• Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja je vrijeme dostupno za snimanje pri ponavljanju radnji
kao što je uključivanje i isključivanje uređaja, početak/kraj snimanja, rad zuma itd.
• Videozapisi se mogu snimati do 15 minuta u kontinuitetu. Također, neprekidno snimanje
koje prelazi 2 GB nije moguće.
Preostalo vrijeme za neprekidno snimanje prikazano je na zaslonu.
- 14 -
Priprema
▄▄ Reprodukcija
Vrijeme reprodukcije
Približno 240 min
• Vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija razlikuju se ovisno o okruženju u kojem
se fotoaparat koristi i uvjetima njegova korištenja.
Na primjer, vrijeme rada i broj fotografija koje je moguće snimiti smanjuju se u sljedećim
slučajevima:
-- u okolinama niskih temperatura kao što su skijališta.
-- kod neprestanog korištenja bljeskalice i zuma.
• Kada vrijeme rada fotoaparata postane izrazito kratko, čak i nakon pravilnog punjenja
baterije, moguće je da je vijek trajanja baterije istekao. Kupite novu bateriju.
- 15 -
Priprema
Preparation
Inserting
Removing
the(neobavezna)
Card (optional)
Umetanjeand
i vađenje
kartice
• Check that this unit is turned off.
• Provjerite je li uređaj isključen.
•• We
recommend using a Panasonic card.
Preporučujemo
uporabu Panasonicove kartice.
11 Ručicu
za otpuštanje
gurnite
smjeru
Slide the
release lever
in theudirection
strelice
i otvorite
za
of the arrow
and vrata
open pretinca
the card/battery
karticu/bateriju.
door.
22 Čvrsto
je gurajte do kraja dok ne
Push it securely all the way until you
začujete zvuk klika, pritom pazeći na
hear umetanja.
a “click” while being careful
smjer
about
direction
in which
youjeinsert
Da bistethe
izvadili
karticu,
gurajte
dok
ne
čujete
zvuk
klika
te
je
zatim
ravno
it.
izvucite.
To remove the card, push the card
A Nemojte dodirivati spojne kontakte kartice.
until it clicks, then pull the card out
upright.
A: Do not touch the connection terminals of
the card.
33 :1:Zatvorite
vrata pretinca za karticu/
Close the card/battery door.
bateriju.
2:Povucite
Slide theručicu
release
in the u
:
za lever
otpuštanje
direction
of
the
arrow.
smjeru strelice.
Isključite
fotoaparat
natpis display
"LUMIX“
prije removing
nego što
••Turn
the camera
off andi pričekajte
wait for theda
“LUMIX”
onna
theLCD-monitoru
LCD monitor tonestane
clear before
izvadite
karticu. (Uthis
suprotnom
može
prestati
ispravno
a sama
se kartica
može
the
card. (Otherwise,
unit mayuređaj
no longer
operate
normally
and raditi,
the card
itself may
be damaged
ili se snimljene
fotografije
oroštetiti
the recorded
pictures may
be lost.)mogu izbrisati.)
- 16 -
Preparation
Priprema
Preparation
About
the
Memory/the
About
the Built-in
Built-in
Memory/the Card
Card
Ugrađena
memorija/kartica
The
operations
be
using
Ovim
fotoaparatom
mogu can
se vršiti
sljedeće radnje:
The following
following
operations
can
be performed
performed
using this
this unit:
unit:
Pictures
can
be
recorded
on
memory
Slike
se
mogu
u ugrađenu
memoriju
Pictures
can
be snimiti
recorded
on the
the built-in
built-in
memoryi
When
a
been
inserted
Kada
kartica
umetnuta
When memorijska
a card
card has
has not
not
been nije
inserted
and
played
back.
reproducirati.
and played back.
Pictures
can
recorded
the
Slike
se mogu
naon
karticu
i and
Pictures
can be
besnimiti
recorded
on
the card
card
and
When
a
has
inserted
Kada
umetne
memorijska
When se
a card
card
has been
been
insertedkartica
played
back.
reproducirati.
played back.
••• When
the
memory:
Kadausing
koristite
ugrađenu
memoriju:
When
using
the built-in
built-in
memory:
¢
>ð (access
indication
k
(pokazatelj
pristupa*)
k>ð (access indication¢))
5
5
Kadausing
koristite
karticu:
the
••• When
When
using
the card:
card:
¢
(pokazatelj
pristupa*)
(access
(access indication
indication¢))
* Pokazatelj
pristupa crvene
je boje kada
se fotografije are
snimaju na
ugrađenu
¢
¢ The
The access
access indication
indication is
is displayed
displayed in
in red
red when
when pictures
pictures are being
being recorded
recorded on
on
memoriju
(ili memory
karticu).(or the card).
the
built-in
the built-in memory (or the card).
Ugrađena memorija
Built-in
Built-in Memory
Memory
• Snimljene fotografije možete kopirati na karticu. (97. str.)
•• You
can
copy
the
pictures
to
You
can copy
the recorded
recorded
pictures
to a
a card.
card. (P97)
(P97)
Veličina
memorije:
približno
90 MB
•• Memory
Approx.
90
Memory
size:
Approx.
90 MB
MBmemoriji može biti dulje od onog za memorijsku karticu.
Vrijemesize:
pristupa
ugrađenoj
•• The
The access
access time
time for
for the
the built-in
built-in memory
memory may
may be
be longer
longer than
than the
the access
access time
time for
for a
a card.
card.
Kartica
SCard
ovim fotoaparatom mogu se koristiti sljedeće vrste memorijskih kartica usklađene s
Card
videostandardom
SDwhich
(te seconform
memorijske
kartice
u tekstu
nazivaju
The
following cards,
cards,
to the
the
SD video
video
standard,
cankartica).
be used
used with
with this
this unit.
unit.
The
following
which conform
to
SD
standard,
can
be
(These
cards
are
indicated
as
card
in
the
text.)
(These cards are indicated as card in the text.)
Napomene
SD-memorijska kartica
• Kod snimanja videozapisa
preporučuje se upotreba
Remarks
Remarks
(8 MB
do 2 Card
GB)
kartica
čijiwith
je razred
brzine
(SD
¢ Speed Class) označen kao
SD
Memory
•
Use
a
card
SD
Speed
Class
SD Memory Card
• Use
a card
with
SD Speed Class¢ with
with “Class
“Class 6”
6” or
or higher
higher when
when
"Class
6"
ili
viša.
SDHC-memorijska
(8
MB
to
2
GB)
recording
motion
pictures.
(8 MB to 2 GB)
recording
motion pictures.
•
SDHC-memorijske
kartice
i
SDXC-memorijske
kartice
mogu
kartica
•• SDHC
Memory
Cards
and
Memory
Cards
SDHC
Memory Card
SDHC
Memory
Cards
and SDXC
SDXC
Memory
Cards can
can be
be used
used only
only
SDHC
Card
se koristiti
samo
s uređajima
koji
ih podržavaju.
(4 GBMemory
do 32 GB)
with
their
compatible
devices.
(4
GB
to
32
GB)
their compatible
devices.
• with
Provjerite
jesu li računalo
i ostala oprema kompatibilni s
(4 GB to 32 GB)
•• Check
that
other
Check
that the
the PC
PC and
andkarticama.
other equipment
equipment are
are compatible
compatible when
when using
using
SDXC-memorijskim
SDXC-memorijska
the
SDXC
Memory
Cards.
SDXC
Memory
Card
the
SDXC Memory Cards.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
SDXC
Memory Card
kartica
(48
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
Mogu se koristiti samo kartice kapaciteta koji je naveden
(48
GB,
64
GB)
(48GB,
GB,64
64GB)
GB)
•• Only
the
lijevo.
Only
the cards
cards with
with capacity
capacity listed
listed left
left can
can be
be used.
used.
¢
SD
Class
is
standard
regarding continuous
Check
via
on
¢* Razred
SD Speed
Speed
Class
is the
the speed
speed
standard
continuous writing.
writing.
CheckProvjerite
via the
the label
label
on the
the
brzine
SD-kartice
standard
je regarding
brzine neprekidnog
zapisivanja.
naljepnicu
card,
etc.
card,
etc.
na kartici i sl.
e.g.:
e.g.:
Npr.
•• Please
confirm
the
information
the
website.
Najnovije
informacije
na on
sljedećem
web-mjestu:
Please
confirm
the latest
latestpotražite
information
on
the following
following
website.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(This
English
(Ovosite
je is
web-mjesto
samo na engleskom jeziku.)
(This
site
is
English only.)
only.)
17 --- 17
Priprema
Preparation
• Tijekom pristupanja (zapisivanje, čitanje i brisanje slika, formatiranje itd.) nemojte
isključivati
karticu
ili odspajati
prilagodnik
zaturn
izmjeničnu
• During
accessuređaj,
(image vaditi
writing,bateriju
readingiliand
deleting,
formatting
etc.), do not
this unit off,
strujuthe
(isporučen).
Nadalje,
fotoaparat
nemojte
izlagati
vibracijama,
udarcima
ili
remove
battery, card
or disconnect
the AC
adaptor
(supplied).
Furthermore,
do not
statičkom elektricitetu.
subject the camera to vibration, impact or static electricity.
Može doći do oštećenja kartice ili podataka na kartici, a fotoaparat može prestati
The card or the data on the card may be damaged, and this unit may no longer operate
ispravno raditi.
normally.
Ako ne možete izvršiti radnju zbog vibracija, udaraca ili statičkog elektriciteta,
If operation fails due to vibration, impact or static electricity, perform the operation again.
ponovite radnju.
• •Write-Protect
switch A provided (When this switch is set to theA[LOCK] position, no
Kartice su opremljene
prekidačem za zaštitu od pisanja (kada je prekidač
further
data writing,
deletion
or formatting
is possible.
abilityzapisivanje,
to write, delete
and ili
postavljen
u položaj
[LOCK]
(Zaklj.), nije
mogućeThe
daljnje
brisanje
format
data
is
restored
when
the
switch
is
returned
to
its
original
position.)
formatiranje. Mogućnost zapisivanja, brisanja i formatiranja podataka ponovno
• The
on the built-inkada
memory
or the card
may
be damaged
or lost due to
ćedata
biti omogućena
se prekidač
vrati
u početni
položaj).
electromagnetic
waves,
static
electricity
or
breakdown
of
the
camera
or the card.
We
2
• Uslijed djelovanja elektromagnetskog zračenja, statičkog elektriciteta
ili kvara
recommend
storingiliimportant
datadoći
on a do
PCoštećenja
etc.
na fotoaparatu
kartici može
podataka na ugrađenoj
• Domemoriji
not format
the card
on your PC or other
equipment.
Format
it on the
i kartici.
Preporučujemo
da važne
podatke
pohranite
na camera
računaluonly
i sl.to ensure
operation.
(P43)
•proper
Karticu
nemojte
formatirati na računalu ili drugim uređajima. Formatirajte je isključivo na
• Keep
the Memory
of reachpravilan
of children
prevent
fotoaparatu
da Card
biste out
omogućili
radto(43.
str.) swallowing.
• Memorijsku karticu čuvajte izvan dohvata djece da je ne bi progutala.
- 18 - 18 -
Priprema
Preparation
Približan brojnumber
raspoloživih
fotografija
i raspoloživo
vrijeme
snimanjatime
Approximate
of recordable
pictures
and available
recording
▄▄About
Prikaz the
broja
raspoloživih
fotografija
i preostalog
vremena
snimanja
∫
display
of the number
of recordable
pictures
and
available recording time
• Prebacite prikaz (broj raspoloživih fotografija, raspoloživo vrijeme snimanja itd.) pritiskom
• Switch the display (number of recordable pictures, available recording time, etc.) by pressing 4.
na ▼. (44. str.)
(P44)
A Broj raspoloživih fotografija
A Number of recordable pictures
B Raspoloživo vrijeme snimanja
B Available recording time
MJPEG
QVGA
MJPEG
QVGA
5
R1m10s
A
B
• The
of recordable
pictures
and the available
are ansu
approximation.
(These
Brojnumber
raspoloživih
fotografija
i raspoloživo
vrijemerecording
snimanjatime
približne
vrijednosti (mijenjaju
vary
depending
on the recording
and the type of card.)
se ovisno
o uvjetima
snimanjaconditions
i vrsti kartice).
• The
of recordable
pictures
and the available
depending
on the
Brojnumber
raspoloživih
fotografija
i raspoloživo
vrijemerecording
snimanjatime
ovisivaries
o objektima
snimanja.
subjects.
▄▄ Broj raspoloživih fotografija
• Ako je preostalo više od 100 000 fotografija, prikazat će se oznaka [+99999].
∫ Number of recordable pictures
are more than 100,000 pictures remaining.
• [i99999] is displayed if there
Ugrađena
Veličina slike
Picture size
16 M (4:3)
16M (4:3)
5 M (4:3)
5M (4:3)
0,3 M (4:3)
0.3M (4:3)
memorija
Built-in
Memory
(približno
90 MB)
(Approx. 90 MB)
14
14
31
31
480
480
2 GB
2 GB
300
300
650
650
10050
10050
32 GB
32 GB
4910
4910
10620
10620
162960
162960
64 GB
64 GB
9880
9880
21490
21490
247160
247160
▄▄ Raspoloživo vrijeme snimanja (tijekom snimanja videozapisa)
∫ Available recording time (when recording motion pictures)
• "h" je kratica za sat, "m" za minutu, a "s" za sekundu.
• “h” is an abbreviation for hour, “m” for minute and “s” for second.
Ugrađena
Postavke
kvalitete Built-in Memory
Recording
memorija
snimanja
(Approx.
9090
MB)
quality
setting
(približno
MB)
HD
j
HD
VGA
VGA
QVGA
QVGA
j3m00s
3 m 00 s
GB
22 GB
32 GB
64
64 GB
GB
10m10s
10
m 10 s
21m40s
21
m 40 s
11h2m00s
h 2 m 00 s
22h47m00s
h 47 m 00 s
55h54m00s
h 54 m 00 s
16h59m00s
16
h 59 m 00 s
5 5h39m00s
h 39 m 00 s
1111h56m00s
h 56 m 00 s
3434h21m00s
h 21 m 00 s
••The
recordablevrijeme
time is the
total time
all the motion
pictures
which have
been recorded.
Raspoloživo
snimanja
jestofukupno
vrijeme
svih snimljenih
videozapisa.
••Motion
picturesse
can
be recorded
continuously
for 15
up minuta.
to 15 minutes.
Also,
continuoussnimanje
recordingkoje
Videozapisi
mogu
neprekidno
snimati do
Također,
neprekidno
exceeding
GBnije
is not
possible.
prelazi 2 2GB
moguće.
Remaining
for continuous
recording
is displayed
on the
Preostalotime
vrijeme
za neprekidno
snimanje
prikazano
je screen.
na zaslonu.
Maksimalno
raspoloživo
vrijeme recording
neprekidnog
prikazano
je na zaslonu.
••The
maximum available
continuous
time snimanja
is displayed
on the screen.
- 19 -
Priprema
Preparation
Setting
Date/Time
(Clock Set) (postavljanje sata)
Postavljanje
datuma/vremena
• The clock is not set when the camera is shipped.
• Na isporučenom fotoaparatu vrijeme nije postavljeno.
Press camera [ON/OFF] button.
11 Pritisnite
gumb [ON/OFF] na fotoaparatu.
If theselanguage
selectzaslon
screenza
is not
displayed,
• • Ako
ne prikazuje
izbor
jezika,
4.
proceed na
to step
prijeđite
4. korak.
2 Pritisnite
[MENU/SET].
2 Press [MENU/SET].
3 Pritisnite
▲/▼ da biste odabrali jezik i pritisnite [MENU/SET].
3 Press 3/4 to select the language, and press [MENU/SET].
44 Pritisnite
[MENU/SET].
Press [MENU/SET].
55 Pritiskom
na to
◄/►
odaberite
stavke
(godina,
Press 2/1
select
the items
(year,
month,
mjesec, dan, sat, minuta, prikaz redoslijeda
day, hour, minute, display sequence or time
ili prikaz formata vremena) i pritisnite ▲/▼da
display
format), and press 3/4 to set.
biste
ih postavili.
Time at vrijeme
the home area
AA:
: Lokalno
Time at na
theodredištu
travel destination
: Vrijeme
putovanja
BB:
You canodustati
cancel without
setting thesata
clockpritiskom
by pressing
• • Možete
od postavljanja
na
[[
].].
66 Pritisnite
[MENU/SET]
biste potvrdili.
Press [MENU/SET]
to da
set.
77 Pritisnite
[MENU/SET].
Press [MENU/SET].
- 20 -
Priprema
Promjena postavki sata
Odaberite [Clock Set] (Postavljanje sata) u izborniku [Rec] (Snimanje) ili
[Setup] (Postavljanje) te pritisnite [MENU/SET]. (37. str.)
• Sat se može poništiti na način prikazan u 5. i 6. koraku.
• Postavke vremena ostaju pohranjene tri mjeseca u ugrađenoj bateriji sata, čak i bez
baterije. (Da biste napunili ugrađenu bateriju sata, napunjenu bateriju ostavite 24 sata
u uređaju.)
• Ako niste postavili sat, neće biti moguće ispisati točan datum prilikom ispisa fotografija u
fotografskom studiju ili ispisati datum na fotografijama pomoću funkcija [Date Stamp] (Ispis
datuma) ili [Text Stamp] (Ispis teksta).
• Ako je sat postavljen, pravilan datum će se ispisati čak i ako nije prikazan na zaslonu
fotoaparata.
- 21 -
Priprema
Preparation
Savjeti za snimanje dobrih fotografija
Tips for taking good pictures
Namještanje vrpce i pažljivo držanje fotoaparata
Fit the strap and hold the camera carefully
Fotoaparat držite nježno s obje ruke dok su vam ruke mirno položene sa
strane,
stopala gently
blago razmaknuta.
Hold
thea camera
with both hands, keep your arms still at your side and
• Da biste
da slightly
vam fotoaparat
stand
withspriječili
your feet
apart. ispadne, obavezno pričvrstite isporučenu vrpcu
i namjestite je oko zgloba ruke. (8. str.)
• To
prevent dropping,
be sure
attach snažno
the supplied
strap
and dok
fit itje
tospojena
your wrist.
(P8)
Uređajem
nemojte mahati
teto
nemojte
povlačiti
vrpcu
na uređaj.
Vrpca
možearound
puknuti.
• Do
not swing
or pull forcefully on the unit with the strap attached. The strap may break.
Prilikom
na okidač
nemojte
pomicati
fotoaparat.
•• Be
careful pritiska
not to move
the camera
when
you press
the shutter button.
Nemojte
stavljati
bljeskalicu,
pomoćnu
lampicu
automatskispeaker
fokus, mikrofon,
•• Be
careful not
to putprste
your na
fingers
on the flash,
AF assist
lamp,za
microphone,
or lens etc.
zvučnik, objektiv itd.
AAVrpca
Strap za nošenje
BBBljeskalica
Flash
CCMikrofon
Microphone
D AF
Pomoćna
lampica za automatski fokus
D
assist lamp
E Speaker
Zvučnik
E
▄▄ Funkcija prepoznavanja smjera ([Rotate Disp.])
∫
Directionsnimljene
Detection
([Rotate
Disp.]) reproduciraju se okomito (zakrenuto)
Fotografije
uzFunction
okomito držanje
fotoaparata
Pictures
recorded
with the[Rotate
cameraDisp.]
held vertically
areprikaza)
played back
vertically (rotated). (Only
(samo ako
je postavljeno
(Zakretanje
(42. str.))
• Kada
držiteDisp.]
fotoaparat
when
[Rotate
(P42)okomito
is set) i nagnete ga prema gore ili dolje radi snimanja fotografija,
funkcija
prepoznavanja
smjera možda
neće
ispravno
raditi.
the camera
is held vertically
and tilted
up and
down to
record pictures, the Direction Detection
• When
• function
Videozapisi
snimljeni
uz okomito držanje fotoaparata ne prikazuju se okomito.
may not
work correctly.
• Motion pictures taken with the camera held vertically are not displayed vertically.
Sprečavanje treperenja (podrhtavanja fotoaparata)
Preventing
jitterpojavi
(camera
shake)na treperenje [
Kada se na zaslonu
upozorenje
], koristite funkciju [Stabilizer]
(Stabilizator) (77. str.), tronožac ili automatski okidač (52. str.).
When the Jitter alert [
] appears, use [Stabilizer] (P77), a tripod or the Self-timer (P52).
• Brzina zatvarača bit će sporija, osobito u sljedećim slučajevima. Fotoaparat držite mirno od
• Shutter speed will be slower particularly in the following cases. Keep the camera still from the
trenutka pritiska okidača do pojave slike na zaslonu. Preporučujemo korištenje tronošca.
moment
shutter button is pressed efekta
until thecrvenih
picture očiju
appears on the screen. We recommend using
-- Sporathe
sinkronizacija/Smanjenje
a -tripod.
- Kad je postavljeno [Night Portrait]/[Night Scenery]/[Starry Sky] u scenskom načinu rada
– Slow sync./Red-Eye Reduction
– [Night Portrait]/[Night Scenery]/[Starry Sky] (Scene
- 22 - Mode)
- 22 -
Osnovne
funkcije
Basic
Selecting
the Recording
Odabir načina
snimanja Mode
1 Pritisnite [MODE] (Način rada).
1 Press [MODE].
22 Pritisnite
▲/▼/◄/►
bistethe
odabrali
načinMode.
Press 3/4/2/1
toda
select
Recording
snimanja.
Press [MENU/SET].
33 Pritisnite
[MENU/SET].
▄▄ Popis načina snimanja
∫ List of Inteligentni
Recording Modes
automatski način rada (24. str.)
¦ Intelligent
Mode (P24)
Snimanje
objekataAuto
uz postavke
koje fotoaparat automatski određuje.
The subjects
are
recorded
settings
Uobičajeni načinusing
rada (27.
str.)automatically selected by the camera.
! Normal Picture Mode (P27)
Snimanje objekata prema vašim postavkama.
The subjects are recorded using your own settings.
Način kreativnog upravljanja (54. str.)
Creative Control Mode (P54)
Snimanje uz provjeru efekata slike.
Record while checking the image effect.
Panoramsko
snimanje
(59. str.)
Panorama
Shot
Mode (P59)
Snimanje
This
mode panoramskih
allows you to fotografija.
take panorama pictures.
Û Scene
Mode
(P62)
Scenski
način
rada (62. str.)
This
allows
you
to
take
pictures
that match
the scene
Snimanje fotografija koje
odgovaraju
uvjetima
scene being
koja serecorded.
snima.
Prilikom
prebacivanja
načina reprodukcije
naMode
načintosnimanja
prethodno
••When
the mode
has beensswitched
from Playback
Recordingotvara
Mode,se
the
previously set
postavljeni
način
Recording
Mode
willsnimanja.
be set.
- 23 -
Osnovne
funkcije
Basic
Snimanje
fotografija
automatske
funkcije
Taking
pictures
usinguporabom
the automatic
function
(inteligentni
automatski
(Intelligent
Auto
Mode) način rada)
Način snimanja:
Recording Mode:
Fotoaparat postavlja najprikladnije postavke koje odgovaraju objektu i uvjetima snimanja.
The camera will set the most appropriate settings to match the subject and the recording
Ovaj način rada preporučuje se početnicima ili onima koji žele prepustiti određivanje postavki
conditions so we recommend this mode for beginners or those who want to leave the settings
uređaju i na jednostavan način snimati fotografije.
to the camera and take pictures easily.
• Funkcije koje se automatski aktiviraju.
following functions are activated automatically.
• The
-- prepoznavanje
scene/kompenzacija pozadinskog osvjetljenja/inteligentna kontrola
– Scene
Detection/Backlight Compensation/Intelligent
ISO sensitivity
control/Auto White Balance/
ISO-osjetljivosti/automatski
balans bijele boje/otkrivanje
lica/[i.Exposure]/[i.Resolution]/
Face
Detection/[i.Exposure]/[i.Resolution]/[i.ZOOM]/[AF
Assist Lamp]/[Red-Eye
[i.ZOOM]/[AF
Assist Lamp]/[Red-Eye Removal]/[Stabilizer]/[Continuous
AF]Removal]/
[Stabilizer]/[Continuous AF]
1 Pritisnite [MODE] (Način rada).
[MODE].
1 APress
Okidač
A Shutter button
22 Pritisnite
▲/▼/◄/►
biste[Intelligent
odabrali Auto],
Press 3/4/2/1
toda
select
[Intelligent Auto] i zatim pritisnite [MENU/SET].
and then press [MENU/SET].
Press the
shutter
button
to focus.
33 Pritisnite
okidač
dopola
dahalfway
biste fokusirali.
• • Pokazatelj
fokusa B B
(zeleni)
se kad
je objekt
The focus indication
(green)uključuje
lights when
the subject
is
fokusiran.
focused.
C prikazuje
• • Područje
automatskog
fokusa
se oko
The AF area
C is displayed
around
the subject’s
facelica
by
osobe
koje
snimatefunction.
pomoćuInfunkcije
otkrivanja
lica.
the Face
Detection
other cases,
it is displayed
Uatostalim
seonslučajevima
pojavljuje
točki objekta
the point
the subject which
is in na
focus.
kojadistance
je u fokusu.
• snimanja
The minimal
(how close you can be to the
• Minimalna udaljenost (koliko blizu možete biti objektu
subject) will change depending on the zoom factor.
snimanja) mijenja se ovisno o faktoru zuma. Provjerite
Please check with the recordable range display on the
prikaz raspona snimanja na zaslonu. (28. str.).
screen. (P28)
Press the
shutter
fully (push
in i
44 Pritisnite
okidač
dobutton
kraja (pritisnite
gait jače)
snimite
fotografiju.
further),
and take the picture.
- 24 -
B
C
Basic
Osnovne funkcije
Scene
Detection scene
Prepoznavanje
When the camera identifies the optimum scene, the icon of the scene concerned is displayed in
Kadafor
fotoaparat
prepozna
optimalnu
scenu,
ikonato
predmetne
blue
2 seconds,
after which
its colour
changes
the usual scene
red. pojavljuje se u plavoj boji
na 2 sekunde, nakon čega se vraća na uobičajenu crvenu boju.
When
taking pictures
Kod snimanja
fotografija
¦
>
[i-Portrait]
[i-Portrait] (i-Portret)
[i-Scenery]
[i-Scenery] (i-Krajolik)
[i-Macro]
[i-Macro] (i-Makro)
[i-Night
Portrait]¢(i-Noćni portret)*
[i-Night-Portrait]
[i-Night
[i-Night Scenery]
Scenery] (i-Noćni krajolik)
[i-Sunset]
[i-Sunset] (i-Zalazak sunca)
Onlykada
whenje[ odabrano
] is selected.
*¢Samo
[
].
• [ ] se postavlja ako se ne može koristiti nijedna od navedenih scena te su postavljene
• [¦] is set if none of the scenes are applicable, and the standard settings are set.
standardne postavke.
•• When
] or [ ] is selected, the camera automatically detects a person’s face, and it will adjust
Kada[ odaberete
[
] ili [
], fotoaparat automatski otkriva lice te podešava fokus i
the
focus and exposure.
(Face
Detection)
ekspoziciju.
(Otkrivanje
lica)
•• If Ako
a tripod
is used, forkoristi
instance,
and theacamera
has je
judged
that camera
shake is minimal
when the
se primjerice
tronožac,
fotoaparat
procijenio
da je podrhtavanje
minimalno
Scene
has način
been identified
as [ ],kao
the [shutter
speed zatvarača
will be set to
maximum
of 8 seconds.
kad jeMode
scenski
rada prepoznat
], brzina
bitaće
postavljena
na
Take
care not to
the Nemojte
camera while
takingfotoaparat
pictures. kod snimanja fotografija.
maksimalno
8 move
sekundi.
pomicati
•• Due
to conditions
such
as the ones
different
scene
may be identified
the same
subject.
Ovisno
o uvjetima
snimanja,
kaobelow,
što suaovi
navedeni
u nastavku,
kao istifor
objekt
snimanja
–može
Subject
When
the facescena.
is bright or dark, the size of the subject, the colour of the
biticonditions:
identificirana
drukčija
the distance
to the
the contrast
of the subject,
when
the subject
is boja
moving
-subject,
- Uvjeti koji
se odnose
na subject,
objekt: ako
je lice svijetlo
ili tamno,
veličina
objekta,
objekta,
– Recording
conditions:
Sunset,
sunrise,
underako
lowjebrightness
conditions, when the camera is
udaljenost
od objekta,
kontrast
objekta,
objekt u pokretu
when zoomzalazak
is usedsunca, izlazak sunca, uvjeti smanjenog osvjetljenja, kada se
-shaken,
- Uvjeti snimanja:
trese,itkod
korištenja zuma
• Forfotoaparat
the best results,
is recommended
that you take pictures in the appropriate Recording Mode.
Za] is
najbolje
rezultate
preporučuje
se snimanje
fotografija
u prikladnom
načinu
• [¦
used for
recording
when recording
motion pictures.
Scene
Detection does
notsnimanja.
work.
• [ ] se koristi za snimanje kod snimanja videozapisa. Prepoznavanje scene ne radi.
The Backlight Compensation
Kompenzacija
pozadinskog
When
there is a backlight,
the subjectosvjetljenja
appears darker and the camera will automatically
attempt
to
correct
it
by
increasing
brightness
the picture.
Pri pojavi pozadinskog osvjetljenjathe
objekt
se čini of
tamnijim
te fotoaparat automatski to nastoji
In
Intelligent
Auto Mode,
backlight
ispraviti
povećanjem
svjetline
cijelecompensation
fotografije. works automatically. The [ ] is displayed on
the
screen whenautomatskom
backlighting isnačinu
detected.
on the
backlighting
conditions,
U inteligentnom
rada(Depending
kompenzacija
pozadinskog
osvjetljenja
radi
backlighting
may not
be detectedosvjetljenje
correctly.) prepoznato, na zaslonu se prikazuje [ ].
automatski. Kada
je pozadinsko
(Ovisno o uvjetima pozadinskog osvjetljenja, pozadinsko osvjetljenje možda neće biti ispravno
prepoznato).
25 --- 25
Osnovne funkcije
Promjena postavki
Moguće je postaviti sljedeće izbornike.
Izbornik
Stavka
[Rec] (Snimanje)
[Picture Size]*/[Burst]*/[Color Mode]*
[Motion Picture] (Videozapis)
[Rec Quality]
[Setup] (Postavljanje)
[Clock Set]/[World Time]/[Beep]*/[Language]/[Stabilizer Demo.]
• Stavke izbornika osim navedenih ne prikazuju se, no
možete ih postaviti u drugim načinima snimanja.
• Detalje o načinu postavljanja svakog izbornika potražite na 37. str.
* Dostupne se postavke mogu razlikovati od ostalih načina snimanja.
[Color Mode] (Boja)
• Postavke boja za opciju [Happy] (Veselo) dostupne su u [Color Mode]. Omogućeno je
automatsko snimanje fotografija s višom razinom sjaja što rezultira svjetlijim i življim
fotografijama.
Bljeskalica (48. str.)
• Kad se odabere [
], postavljaju se [ ], [
], [
] ili [
], ovisno o vrsti objekta i
svjetlini.
• Kad je postavljeno [
], [
], uključuje se funkcija [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta
crvenih očiju).
• Brzina zatvarača bit će manja tijekom [
] ili [
].
- 26 -
Osnovne
funkcije
Basic
Snimanje
fotografija
s omiljenim
postavkama
Taking
pictures
with your
favourite
settings
(uobičajeni
način
rada)
(Normal
Picture
Mode)
Način snimanja:
Recording Mode:
Fotoaparat automatski postavlja brzinu zatvarača i vrijednost otvora blende, ovisno o svjetlini
The camera automatically sets the shutter speed and the aperture value according to the
objekta koji se snima.
brightness of the subject.
Odabirom raznih postavki u izborniku [Rec] (Snimanje) omogućeno je snimanje fotografija s
You can take pictures with greater freedom by changing various settings in the [Rec] menu.
većom slobodom.
Press [MODE].
11 Pritisnite
[MODE] (Način rada).
Shutter button
AA
Okidač
22 Pritisnite
▲/▼/◄/►
biste[Normal
odabrali
[Normal Picture], a
Press 3/4/2/1
toda
select
Picture],
zatim pritisnite [MENU/SET].
and then press [MENU/SET].
3 Usmjerite područje automatskog fokusa prema točki koju
Aim the
AF area at the point you want to focus on.
3 želite
fokusirati.
44 Pritisnite
okidač
dopola
dahalfway
biste fokusirali
Press the
shutter
button
to focus iand
zatim ga pritisnite do kraja da biste snimili
then press it fully to take the picture.
fotografiju.
B ISO sensitivity
B ISO-osjetljivost
Aperture value
CCVrijednost
otvora blende
Shutter
speed
DDBrzina
zatvarača
ISO
F3.1
BC
Aperture
value and ekspozicija
shutter speed
is postignuta,
displayed in otvor
red when
• • Ako
odgovarajuća
nije
correct iexposure
is not achieved.
(Exclude
when using
blende
brzina zatvarača
prikazuju
se u crvenoj
boji a
flash) kada koristite bljeskalicu).
(osim
- 27 -
1/60
D
Osnovne
funkcije
Basic
Focusing
Fokusiranje
A
Usmjerite
okvir
područja
prema
Aim
the AF
area
at the automatskog
subject, andfokusa
then press
objektu i pritisnite okidač dopola.
the shutter button halfway.
B
ISO
When the subject is focused
Fokus
Focus
Kada je objekt fokusiran
Pokazatelj fokusa A
Uklj.
F3.1
1/60
When the subject is not
Kada objekt nije fokusiran
focused
Svijetli
Focus indication A
On
Blinks
AF
area B
B
fokusa
White>Green
White>Red
Sound
Zvuk
Beeps
2 times
2 zvučna
signala
Beeps
4 times
4 zvučna
signala
Područje automatskog
Bijelo→zeleno
Bijelo → crveno
• Područje automatskog fokusa može biti prikazano većim zbog određenih uvećanja zuma i
• The AF area may be displayed larger for certain zoom magnifications and in dark places.
na tamnim mjestima.
∫ About focus range
▄▄ Raspon fokusa
The
focus
range is prikazuje
displayedse
when
operating
Tijekom
zumiranja
raspon
fokusathe zoom.
•• The
focus fokusa
range isprikazuje
displayedse
in u
red
when itboji
is not
afterdo
pressing
Raspon
crvenoj
akofocused
nije došlo
pravilnog
the
shutter
button
halfway.
fokusiranja kada ste pritisnuli okidač dopola.
The focus range may change gradually depending on the zoom
position.
Raspon fokusa postepeno se mijenja ovisno o položaju zuma.
e.g.: Range of focus during the Intelligent Auto Mode
Npr. Raspon fokusa u inteligentnom automatskom načinu rada
W
9
T
5 cm
cm (0.16 feet)
22 m (6.6 feet)
1,5 m
m (4.9 feet)
1.5
- 28 -
W
0.05m -
∞
T 1X
Osnovne
funkcije
Basic
▄▄When
∫
the subject
not in (npr.
focuskada
(such
asuwhen
it iskompozicije
not in the centre
of the koju želite
Kada objekt
nije uisfokusu
nije
središtu
fotografije
composition
of the picture you want to take)
snimiti)
1
the AFpodručje
area at the
subject, andfokusa
press the
1 Aim
Usmjerite
automatskog
shutter
button half
way to fix
the focus
and
prema objektu
i pritisnite
okidač
dopola
da
exposure.
biste popravili fokus i ekspoziciju.
2
and hold the shutter button half way
2 Press
Pritisnite i držite okidač dopola dok pomičete
while moving the camera as you compose the
fotoaparat da biste dobili kompoziciju slike.
picture.
Prije
nego
što do retry
krajathe
pritisnete
uzastopno
radnje
iz 1. koraka.
can
repeatedly
actions okidač,
in step 1možete
before pressing
theponavljati
shutter button
fully.
• You
▄▄ Objekti i uvjeti snimanja kod kojih je fokusiranje otežano
∫ Subject
and recording conditions which are difficult to focus in
Predmeti usubjects,
brzom pokretu,
iznimno
svijetli predmeti
ili predmeti
bez kontrasta
•• Fast-moving
extremely
bright subjects
or subjects
without contrast
Kadarecording
se predmeti
snimaju
krozwindows
prozor ili
blizini
svjetlucavih
•• When
subjects
through
orunear
shiny
objects predmeta
Kadaitje
mračno ili dođe do treperenja
•• When
is dark or when jitter occurs
• Kad je fotoaparat preblizu predmetu ili kad se istovremeno snimaju udaljeni i bliski objekti
• When the camera is too close to the subject or when taking a picture of both distant and near
subjects
- 29 -
Osnovne
funkcije
Basic
Recording
Motion Pictures
Snimanje videozapisa
Applicable modes:
Primjenjivi načini rada:
This
can recordsnimaju
motion videozapisi
pictures in QuickTime
Motion JPEG
format.
Ovimunit
se uređajem
u formatu QuickTime
Motion
JPEG.
11 Počnite
snimati pritiskom
na the
gumb za
Start recording
by pressing
videozapise.
motion picture button.
Available recording
AARaspoloživo
vrijemetime
snimanja
Elapsedvrijeme
recording
time
BBProteklo
snimanja
A
You can je
record
motionvideozapisa
pictures fitting
Recording
Mode.
• • Moguće
snimanje
kojieach
odgovaraju
svakom
• načinu
Release
the motion picture button right after you press it.
snimanja.
The recording
indicator (red)čim
C ga
will pritisnete.
flash while recording
• • Otpustite
gumbstate
za videozapise
motion pictures.
• Pokazatelj
snimanja (crveno) C treperit će tijekom snimanja
• videozapisa.
For the setting of [Rec Quality], refer to P79.
• Detalje o postavljanju kvalitete snimanja ([Rec Quality])
potražite na 79. str.
C
R1m07s
3s
B
2 Stop the recording by pressing the motion picture button again.
2 Završite snimanje pritiskom na gumb za videozapise.
- 30 -
Osnovne funkcije
• Pri snimanju na ugrađenu memoriju kvaliteta snimanja ([Rec Quality]) fiksno je postavljena
na [VGA].
• Raspoloživo vrijeme snimanja može se nepravilno prikazati na zaslonu.
• Ovisno o vrsti kartice, pokazatelj pristupa kartici prikazuje se još neko vrijeme nakon
snimanja videozapisa. Nije riječ o kvaru.
• Kada videozapise snimljene ovim fotoaparatom reproducirate na drugoj opremi, kvaliteta
slike i zvuka može biti slabija, a moguće je i da reprodukcija neće biti moguća. Informacije
o snimanju mogu također biti nepravilno prikazane.
• Zaslon se na trenutak može zatamniti ili uređaj može snimiti šumove uslijed statičkog
elektriciteta, elektromagnetskih valova, itd., ovisno o okolini u kojoj se snimaju videozapisi.
• Kad je postavka formata jednaka kod fotografija i videozapisa, kut snimanja mijenja se na
početku snimanja videozapisa.
Kad je područje snimanja videozapisa ([Video Rec Area]) (40. str.) postavljeno na [ON]
(Uklj.), prikazuje se kut snimanja tijekom snimanja videozapisa.
• Zumiranje tijekom snimanja videozapisa
-- Ako prije pritiska gumba za videozapise koristite dodatni optički zum, postavke će se
poništiti, a raspon snimanja značajno će se promijeniti.
-- Ako koristite zum itd. tijekom snimanja videozapisa, mogao bi se snimiti zvuk rukovanja
zumom.
-- Brzina zumiranja mogla bi se smanjiti kod snimanja videozapisa.
-- Ako koristite zum za vrijeme snimanja videozapisa, možda će biti potrebno određeno
vrijeme za fokusiranje slike.
• Ako ugasite snimanje videozapisa ubrzo nakon uključivanja postavke [Miniature Effect]
(Efekt minijature) u kreativnom načinu upravljanja, fotoaparat bi mogao nastaviti snimati
određeno vremensko razdoblje. Nastavite pridržavati fotoaparat dok se snimanje ne završi.
• Videozapisi će se snimiti u sljedećim kategorijama za određene scenske načine.
Videozapis koji odgovara sceni izvršit će se za one koji nisu dolje navedeni.
Odabrani scenski način rada
Scenski način tijekom snimanja videozapisa
[Baby1]/[Baby2]
Portret
[Night Portrait], [Night
Scenery], [Starry Sky]
Slabo osvjetljenje
[Sports], [Pet], [Photo Frame]
Uobičajeni videozapis
- 31 -
Osnovne
funkcije
Basic
Playing
Back
Reprodukcija
Press [(].
11 Pritisnite
[ ].
Press 2/1 to select pictures.
22 Pritisnite
◄/► da biste odabrali fotografije.
A File number
A Broj datoteke
B Picture number
B Broj slike
• If you press and hold 2/1, you can play back the pictures in
• Ako pritisnete i držite ◄/►, fotografije će se
succession.
reproducirati u nizu.
Speed of picture Forwarding/Rewinding changes depending
• • Brzina
prebacivanja unaprijed/unatrag mijenja se ovisno
the playback
status.
oonstatusu
reprodukcije.
- 32 -
A
100-0001
B
1/5
Osnovne
funkcije
Basic
▄▄Playing
∫
Back Motion
Pictures
Reprodukcija
videozapisa
Press
2/1
to select
a picture
with
a Motion
Picture icon
Pritisnite
◄/►
da biste
odabrali
fotografiju
označenu
A B
Basic
(such
asvideozapisa
[
]), and (kao
then npr.
press
back.
ikonom
[ 3 to
]) play
i zatim
pritisnite ▲
∫ Playing
Back icon
Motion Pictures
A
Motion picture
za
reprodukciju.
Press
2/1
to select
a picture
A 3s B
A Motion
Ikona
videozapisa
B
picture
recording
time with a Motion Picture icon
as [ snimanja
]), and
thenforpress
3 to
B
Vrijeme
videozapisa
•(such
If you
have
filtered
images
playback
byplay
usingback.
[Slide Show]
Motion
picture
icon
•A
Ako
ste[Filtering
odabrali
slike(P83),
za reprodukciju
pomoću
or
Play]
the selection
screen funkcije
appears.
(P81)
3s
B
Motion
picture
recording
time(81.
[Slide
Show]
(Prikaz
u nizu)
str.)
ili [Filtering
Play]
Press
3/4
to select
[Play
Video],
and
then
press [MENU/SET].
•
If
you
have
filtered
images
for
playback
by
using
[Slide
Show]
(Odabrana
reprodukcija)
(83.
str.),
prikazuje
se
zaslon
za
• After playback starts, the elapsed playback time is displayed on
or [Filtering
the odabrali
selection[Play
screen
appears.
(P81)
odabir.
PritisnitePlay]
▲/▼(P83),
da biste
Video]
(Reprodukcija videozapisa), a zatim
the
screen.
pritisnite
Press
3/4[MENU/SET].
to8select
[Play
and then
press [MENU/SET].
For
example,
minutes
andVideo],
30 seconds
is displayed
as [8m30s].
•• After
Nakon
što reprodukcija
započne,
na zaslonu
prikazujeonproteklo vrijeme.
playback
starts, the elapsed
playback
time issedisplayed
Nascreen.
primjer,performed
8 minuta i during
30 sekundi
prikazuje
kao [8m30s].
the
• Operations
Motion
Picturese
Playback
MJPEG
QVGA
MJPEG
QVGA
For example, 8 minutes and 30 seconds is displayed as [8m30s].
3tijekomPlay/Pause
• Radnje koje se vrše
reprodukcije videozapisa
• Operations performed
during Stop
Motion Picture Playback
[MENU/SET]
▲
Reprodukcija/Pauza
Fast
rewind¢/
3
Play/Pause
2
[MENU/SET]
Zaustavljanje
rewind (while pausing)
[MENU/SET] Frame-by-frame
Stop
1
◄
2
Brzo prebacivanje unatrag*/
¢
Fast
forward
Fast
rewind¢// unatrag kadar po kadar
Prebacivanje
Frame-by-frame
(while pausing)
pausing)
Frame-by-frame forward
rewind (while
(tijekom pauze)
¢ [MENU/SET]
The fast forward/rewind speedFast
increases
if¢you
1/2 again.
forward
/ pressunaprijed*/
Brzo
prebacivanje
1
– You can adjust the volume
the
zoom lever. forward
(while
pausing)
► withFrame-by-frame
Prebacivanje
unaprijed
kadar
po kadar
(tijekom pauze)
¢ The fast forward/rewind speed increases if you press 1/2 again.
* Brzina
prebacivanja
unaprijed/unatrag
povećava
– You can
adjust the volume
with the zoom
lever. se ako ponovno pritisnete ►/◄ .
-- Glasnoću možete podesiti pomoću ručice zuma.
- 33 - 33 -
Osnovne funkcije
• Kada je fotoaparat isključen, pritisnite i držite [
]. Ako ga uključite na ovaj način, zaslon
za reprodukciju će se automatski prikazati.
• Ovaj je fotoaparat u skladu sa standardom DCF "Design rule for Camera file system“ koji
je utvrdila JEITA "Japan Electronics and Information Technology Industries Association“ te
sa standardom Exif – "Exchangeable Image File Format“. Datoteke koje nisu u skladu sa
standardom DCF ne mogu se reproducirati.
• Slike snimljene drugim fotoaparatima možda neće biti moguće reproducirati na ovom uređaju.
• Kućište objektiva uvlači se otprilike 15 sekundi nakon prebacivanja s načina snimanja na
način reprodukcije.
• Format datoteke koji se može reproducirati na ovom fotoaparatu je QuickTime Motion JPEG.
• Kada koristite kartice visokog kapaciteta, brzo prebacivanje unatrag možda će biti sporije
nego inače.
• Za reprodukciju videozapisa snimljenih ovim uređajem na računalu koristite softver
"PHOTOfunSTUDIO" na isporučenom CD-ROM-u.
• Pazite da ne zaklanjate zvučnik na fotoaparatu tijekom reprodukcije.
- 34 -
Basic
Osnovne
funkcije
Basic
Displaying
(Multi
Playback)
Prikaz višeMultiple
zaslonaScreens
(indeksna
reprodukcija)
Displaying
Multiple
Screens
(Multi
Playback)
Zakrenite
ručicu
zuma
prema
[ ] (W).
Rotate
the
zoom
lever
towards
[L] (W).
Rotate the zoom lever towards [L] (W).
1/26
1/26
1 zaslon → 12 zaslona → 30 zaslona → Zaslon s
1 screen>12 screens>30 screens>Calendar screen
1kalendarskim
screen>12 prikazom
screens>30 screens>Calendar screen
display
A Broj odabrane fotografije i ukupan broj snimljenih
display
A Number of the selected picture and the total number of
fotografija.
A Number
of the selected picture and the total number of
recorded pictures
• Zakrenite
ručicu zuma prema [ ] (T) da biste se vratili na
recorded pictures
• Rotate
the zoom
lever towards [Z] (T) to return to the previous
prethodni
zaslon.
• Rotate
the zoom
lever towards [Z] (T) to return to the previous
• screen.
Fotografije
prikazane
pomoću [ ] ne mogu se
screen.
• Pictures
displayed using [
] cannot be played back.
reproducirati.
• Pictures
displayed using [
] cannot be played back.
∫
return na
to normal
playback
▄▄To
Povratak
uobičajenu
reprodukciju
∫
To
return to normal
playback
Press
3/4/2/1
to select
a picture
and
then press
[MENU/SET].
Pritisnite
▲/▼/◄/►
da
biste
odabrali
fotografiju
i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Press 3/4/2/1 to select
a picture
and
then press
[MENU/SET].
Using
the Playback
Zoom
Korištenje
zumiranja
tijekom reprodukcije
Using
the Playback
Zoom
Rotate
the
zoom
lever
towards
[Z] (T).
Zakrenite
ručicu
zuma
prema
[ ] (T).
Rotate
the
zoom
lever
towards
[Z] (T).
1k>2k>4k>8k>16k
1X → 2X → 4X → 8X → 16X
1k>2k>4k>8k>16k
• When
rotate the
zoomzuma
lever towards
after
enlarging
Kadayou
zakrenete
ručicu
prema [ [L]
nakon
• When
you
rotate the
zoom lever towards
[L]] (W)
(W) after
enlarging
the
picture, thefotografije,
magnification
becomes
uvećavanja
uvećanje
se lower.
smanjuje.
the picture, the magnification becomes lower.
• When
change the
magnification,
the zoom
position
indication
Kadayou
promijenite
uvećanje,
pokazatelj
položaja
zuma
B
• When you change the magnification, the zoom position indication
Bpojavljuje
appears for
2 seconds,
and the a
position
the enlarged
se about
na približno
2 sekunde,
položajofuvećanog
B appears for about 2 seconds, and the position of the enlarged
područja
se pomaknuti
pritiskom
na ▲/▼/◄/►.
section
canmože
be moved
by pressing
3/4/2/1.
section can be moved by pressing 3/4/2/1.
Kvaliteta
smanjujethe
se more
što seitsfotografija
više
• The
more afotografije
picture is enlarged,
quality deteriorates.
• The
more a picture is enlarged, the more its quality deteriorates.
uveća.
35 --- 35
2X
2X
B
B
A
A
Deleting Pictures
Brisanje Pictures
fotografija
Deleting
Basic
Osnovne funkcije
Basic
Once deleted, pictures cannot be recovered.
•Jednom
Pictures
on thesu
built-in
memory
orbe
therecovered.
card više
that are
played
back will be deleted.
Once
deleted,
pictures
cannot
kada
izbrisane,
fotografije
nijebeing
moguće
vratiti.
•• Pictures
that
arebuilt-in
not inna
theugrađenoj
DCFor
standard
those
that
are
protected
deleted.
Pictures
on
the
memory
thememoriji
cardorthat
being
played
backcannot
will bebe
deleted.
Brišu se
fotografije
iliare
kartici
koje
se reproduciraju.
Fotografije
nisu
skladu
standardom
DCF
zaštićene
fotografije
ne deleted.
mogu se izbrisati.
• Pictures
that koje
are not
inuthe
DCF sa
standard
or those
thatili are
protected
cannot be
To delete a single picture
To
delete ajedne
single
picture
Brisanje
fotografije
Select the picture to be deleted, and then
Odaberite
izbrisati
Select
picture
be želite
deleted,
and ithen
press
[thefotografiju
]. tokoju
nakon toga pritisnite [
].
press
[
]. zaispotvrdu.
•• Confirmation
screen
displayed.
Prikazuje se zaslon
Fotografije
se screen
brišuby
odabirom
opcije
[Yes] (Da).
is deleted
selecting
[Yes].
• Picture
Confirmation
is
displayed.
Picture is deleted by selecting [Yes].
To delete multiple pictures (up to 50) or all the pictures
To
delete multiple
pictures
(up
toili
50)
or all
the pictures
Brisanje
više fotografija
(do
50)
svih
fotografija
].
1 Press [
11 Pritisnite
Press [ [
]. ].
Press 3/4 to select [Delete Multi] or [Delete All] and then press
22
Pritisnite
▲/▼da
biste odabrali
[DeleteorMulti]
(Brisanje
više
fotografija)
Press
3/4
to select
[Delete Multi]
[Delete
All] and
then
press ili
[MENU/SET].
2 [Delete
All] (Brisanje svih fotografija) i zatim pritisnite [MENU/SET].
[MENU/SET].
[DeleteAll]
All]→>
Confirmation
screen
is displayed.
• • [Delete
Prikazuje
se zaslon
za potvrdu.
Pictures
are
deleted
by selecting
[Yes].
se>
brišu
odabirom
opcije
[Yes]
(Da).
• Fotografije
[Delete All]
Confirmation
screen
is displayed.
• • Ako
u [Delete
All] (Brisanje
svih fotografija)
[Allas
Delete
Except
Favorite]
It isste
possible
to delete
pictures
except theodabrali
ones set
favourite
when
[All
Pictures
are deleted
byallselecting
[Yes].
(Brisanje
svih fotografija
osim
favorita),with
možete
izbrisati
sve
fotografije osim onih
Delete
Except
Favorite]
ispictures
selected
the
[Delete
All]asset.
• koje
It
is ste
possible
to
delete
all
except
the
ones
set
favourite
when
[All
označili kao omiljene.
Delete Except Favorite] is selected with the [Delete All] set.
(When
Multi]
is selected)
33 (Kada
je[Delete
odabrana
funkcija
[DeletePress
Multi])3/4/
(Whento[Delete
Multi]
is
selected)
Press
3/4/
2/1
select
the
picture,
and
then
3 Pritisnite
▲/▼/◄/► da biste odabralipress
2/1 to select
thepritisnite
picture,
and then press
fotografiju
i zatim
[MENU/SET].
[MENU/SET].
(Repeat
this step.)
(Ponovite
ovaj korak.)
[MENU/SET].
(Repeat
this
step.)
• [ ] appears on the selected pictures. If [MENU/SET] is
• Na odabranim se fotografijama prikazuje [ ]. Ako ponovno
pressed
again,
is cancelled.
• pritisnete
[ ] appears
onthe
thesetting
selected
pictures.
If [MENU/SET] is
[MENU/SET],
poništava
se postavka.
2.
2.
1
2
3
41
52
63
74
85
96
7
8
9
pressed again, the setting is cancelled.
(When
Multi]
is selected)
to select◄
[OK],
and then
press
44 (Kada
je[Delete
odabrana
funkcija
[DeletePress
Multi])2Pritisnite
da biste
odabrali
(When
[Delete
Multi] [MENU/SET].
is selected) Press 2 to select [OK], and then press
i zatim
pritisnite
[MENU/SET].
4 [OK]
• [MENU/SET].
Prikazuje se zaslon za potvrdu.
• Confirmation screen is displayed.
Fotografije se brišu odabirom opcije [Yes] (Da).
are deleted
selecting [Yes].
• Pictures
Confirmation
screen by
is displayed.
Pictures are nemojte
deleted by
selecting [Yes].
isključivati
••DoTijekom
not turnbrisanja
the camera off while
deleting.fotoaparat.
Možda
će
biti
potrebno
određeno
vrijeme
da bi se
fotografije
izbrisale,
ovisi
o broju
•••Depending
on
the
number
of
pictures
to be deleted,
it may
take some
time to što
delete
them.
Do not turn the camera off while deleting.
fotografijaonkoje
izbrisati.
• Depending
the želite
number
of pictures to be deleted, it may take some time to delete them.
- 36 - 36 - 36 -
Osnovne funkcije
Basic
Postavljanje
izbornika
Setting
the Menu
Fotoaparat
s izbornicima
postavki
za snimanje
i reproduciranje
The
cameradolazi
comes
with menus koji
that omogućuju
allow you toodabir
choose
the settings
for taking
pictures and
fotografija
prema
izbornicima
kojienable
vam pružaju
i lakšu
playing
them
backvašim
just asželjama
you liketeand
menus that
you to više
havezabave
more fun
withuporabu.
the
Točnije, and
izbornik
[Setup]
(Postavljanje) sadrži neke važne postavke koje se odnose na sat i
camera
use it
more easily.
napajanje
fotoaparata.
daljnjeg
korištenja
fotoaparata
provjerite
postavke
tog izbornika.
In
particular,
the [Setup]Prije
menu
contains
some important
settings
relating
to the camera’s
clock
and power. Check the settings of this menu before proceeding to use the camera.
Postavljanje stavki izbornika
Setting
menu items
Primjer: U izborniku
[Rec] (Snimanje) prebacite [AF Mode] (Automatski fokus) s [
] ([1Area], 1 područje)
na [menu,
] ([Face
Detection],
Otkrivanje
lica)
Example:
In the [Rec]
change
[AF Mode]
from [Ø]
([1-Area]) to [š] ([Face Detection])
Press [MENU/SET].
11 Pritisnite
[MENU/SET].
Press 3/4/2/1
to da
select
menu
and then
press
22 Pritisnite
▲/▼/◄/►
biste
odabrali
izbornik
i
zatim
pritisnite [MENU/SET].
[MENU/SET].
Menu
Izbornik
[Rec] (P67 to 78)
[Rec]
(Snimanje)
(Recording
Mode (67.
only)
do 78. str.) (samo način
[Motion Picture] (P79)
snimanja)
(Recording Mode only)
[Motion
Picture]
[Playback]
(P90 to 97)
(Videozapis)
(79. str.)
(Playback Mode only)
(samo način snimanja)
[Playback]
[Setup] (P39 to 43)
(Reprodukcija) (90. do
97. str.) (samo način
reprodukcije)
[Setup] (Postavljanje)
(39. do 43. str.)
Description of settings
Opis postavki
The menu lets you set the Colouring, Sensitivity or Number of
U
ovom
izborniku
možete
postaviti
postavke boje,
pixels, etc. of pictures you are
recording.
osjetljivosti ili broja piksela te drugih aspekata fotografija
This menu lets you set the setting for motion pictures such as
koje snimate.
recording quality.
U ovom
možete
postaviti postavke
zaPrint
videozapise
This
menuizborniku
lets you set
the Protection,
Cropping or
Settings,
kao što je kvaliteta snimanja.
etc. of recorded pictures.
This menu lets you perform the clock settings, beep tone settings
U ovom
možete
postaviti
postavke
zaštitu,the
and
otherizborniku
settings which
make
it easier
for you tozaoperate
obrezivanje ili ispis te drugih opcija za snimljene fotografije.
camera.
U ovom izborniku možete postaviti sat, ton zvučnog signala
i ostale postavke koje olakšavaju rad s fotoaparatom.
- 37 - 37 -
Osnovne
funkcije
Basic
3 Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali stavku
Press 3/4
to select
the menu
item and then
3 izbornika
i zatim
pritisnite
[MENU/SET].
A
[MENU/SET].
Apress
Stranica
zaslona izbornika
• Prebacuje se na sljedeću stranicu kada dođete do dna.
A
Menu
screen
page
(Prebacit će se i zakretanjem
ručice zuma.)
• It will switch to the next page when you reach the bottom.
(It will also switch by rotating the zoom lever)
44 Pritisnite
▲/▼
biste
odabrali
Press 3/4
to da
select
the
settingpostavku
and then ipress
zatim
pritisnite [MENU/SET].
[MENU/SET].
• Postavke se možda neće prikazati na zaslonu ili će se drukčije
• prikazati,
Depending
on the
menu
item, its setting may not appear or
ovisno
o stavci
izbornika.
it may be displayed in a different way.
▄▄ Zatvaranje izbornika
∫ Close the menu
Pritisnite [
] dok se zaslon za snimanje ne
Press
[ na zaslon
] until
screen returns to the
prebaci
za the
snimanje/reprodukciju
ili
recording/playback
screen or press the shutter
pritisnite okidač dopola.
button half-way.
• There are functions that cannot be set or used depending on the modes or menu settings being
• Neke se funkcije ne mogu postaviti ili koristiti ovisno o načinu rada ili postavkama izbornika
used on the camera due to the specifications.
koje se koriste na fotoaparatu zbog tehničkih karakteristika.
- 38 -
Basic
Basic
Osnovne
funkcije
About
thezaSetup
Menu
Izbornik
postavljanje
For details on how to select the [Setup] menu settings, refer to P37.
Detalje o odabiru postavki u izborniku [Setup] (Postavljanje) potražite na 37. str.
•• [Clock
Set],
[Auto
Power
Off]Off]
andi [Auto
important
items.Prije
Check
their settings
before
[Clock
Set],
[Auto
Power
[AutoReview]
Review]are
važne
su stavke.
korištenja
provjerite
using
them.
njihove postavke.
¢
¢
•• InUIntelligent
Auto Mode,
only [Clock
Set], [World
Time], [Beep]
, [Language],
[Stabilizer
Demo.]
inteligentnom
automatskom
načinu
rada moguće
je postaviti
samo opcije
[Clock
Set], can
be[World
set. Time], [Beep]*, [Language] i [Stabilizer Demo.].
¢* Dostupne
Available settings
are different
from
Recording
Modes.
se postavke
razlikuju
odother
ostalih
načina snimanja.
Setting Date/Time.
Postavljanje datuma/vremena
(Postavljanje
sata)
• Refer to P20 for details.
• Detalje potražite na 20. str.
U
 [Clock
[ClockSet]
Set]
Set the time in your home area and travel destination.
Postavite
lokalno
vrijeme
i vrijeme
na travel
odredištu
putovanja.
You
can display
the
local times
at the
destinations
and record
Možete
lokalna
na odredištima putovanja te ih
them
on prikazati
the pictures
you vremena
take.
zabilježiti na fotografijama koje snimate.
After
selecting
[Destination]
or [Home],
press
2/1 to
select
an
Nakon
što odaberete
[Destination]
ili [Home],
pritisnite
◄/►
da biste
area,
andpodručje
press [MENU/SET]
to set. pritiskom na [MENU/SET].
odabrali
i zatim ga postavite
[Home] first
thing after
purchasing.
canStavku
be set after
••Set
Postavite
postavku
[Home]
odmah [Destination]
nakon kupnje.
setting
up [Home].
[Destination]
možete postaviti nakon postavljanja stavke [Home].
[World Time]
(Svjetsko
vrijeme)
[World Time]
“ [Destination]:
[Destination] (Odredište):
Travel
destination
area
Odredište
putovanja
Aktualno
vrijeme
odredištu
AA Current
time
of the na
destination
area
Vremenska
razlika
odnosu
BB Time
difference
from uhome
areana lokalno
vrijeme
– [Home]:
[Home] (Dom):
Your
home
area
Lokalno
vrijeme
Trenutačno
CC Current
time vrijeme
D Odstupanje od GMT-a
D Time
difference from GMT (Greenwich
(Greenwich
Mean
Time) Mean Time)
A
B
C
D
Pritisnite
▲ ako
ljetno Time
računanje
(Vrijeme
će by
se1pomaknuti
1 sat
•• Press
3 if you
are koristite
using Summer
[
].vremena
(The time[ will ].
move
forward
hour.) Press
3
unaprijed.)
pritisnite
da biste se vratili na početno vrijeme.
once
more to Ponovno
return to the
normal▲
time.
ne možete
naći
odredište
putovanja
zonama
prikazanima
na zaslonu,
•• If Ako
you cannot
find the
travel
destination
in the uareas
displayed
on the screen,
set by postavite
the time
vrijeme prema
vremenskoj
difference
from the
home area.razlici u svojoj vremenskoj zoni.
-- 39
39 --
Osnovne funkcije
Basic
Basic
Basic
Basic
Postavljanje
glasnoće
zvučnog
signala
i zatvarača.
This
Thisallows
allowsyou
you
to
toset
set
the
thebeep
beepand
andshutter
shutter
sound.
sound.
Basic
Basic
Basic This
This
allows
allows
you
youto
toset
setthe
thebeep
beepand
andshutter
shutter
sound.
sound.
r
r [Beep
[Beep
Level]:
Level]:
[Shutter
[Shutter
Vol.]:
Vol.]:
Level]
[Shutter
Vol.]
This
allows
you
sound.
This
allows
youto
toset
setthe
thebeep
beepand
andshutter
shutter
sound.
r
r
[Beep
[Beep
Level]:
Level]:
[Shutter
[Shutter
Vol.]:
Vol.]:
(Razina
zvučnog
signala):
(Glasnoća
zatvarača):
This allows you to set the beep
shutter sound.
[t]
[t] and
([Low])
([Low])
[[
]] ([Low])
([Low])
r
[Beep
Level]:
[Shutter
Vol.]:
r
[Beep
Level]:
[Shutter
Vol.]:
([Low])
[t]
[t]
([Low])
([Low])
[[
]] [Low]
([Low])
r
r
[Beep]
[Beep]
(Tiho) Vol.]:
(Tiho)
r
[Beep
Level]:
[Shutter
[u]
[u] [Low]
([High])
([High])
([High])
([High])
[Beep]
[t]
([Low])
([Low])
[t]
([Low])
([Low])
r
r[Beep]
[Beep]
[[[[
]]]] [High]
([High])
[u]
[u]
([High])
([High])
([High])
(Glasno)
[s]
[s] [High]
([OFF])
([OFF])
([OFF])
([OFF])
[t]
([Low])
[
](Glasno)
([Low])
(Zvučni
signal)
r
r[Beep]
[Beep]
[u]
([High])
[[[ ]]]] [OFF]
([High])
[u]
([High])
([High])
[
([OFF])
[s]
[s]
([OFF])
([OFF])
([OFF])
[OFF]
(Isklj.)
(Isklj.)
[u] ([High])
] ([High])
[Beep
[Beep[Tone]:
Tone]:
[Shutter
[ShutterTone]:
Tone]:
[s]
([OFF])
[[ ]] ([OFF])
[s]
([OFF])
([OFF])
Tone]
Tone]
1[Beep
1 ]/[
Tone]:
Tone]:
1[Shutter
1 ]/[
33 ]]
[s] ([OFF])
[[ [Beep
]/[ 22[Tone]:
]/[
]/[ 3]3 ]]([OFF])
[[ [Shutter
]/[ 22 ]/[
]/[Tone]:
[Beep
[Shutter
Tone]:
signala):
zatvarača):
[Beep
Tone]:
[Shutter
Tone]:
1(Ton
1 ]/[
2zvučnog
2 Tone]:
33 ]]
1(Ton
1 ]/[
22
33 ]]
[
]/[
[
]/[
[
]/[
]/[
[
]/[
]/[
[Beep Tone]:
[Shutter Tone]:
[[ 11 ]/[
[[ 11 ]/[
]/[ 22 ]/[
]/[ 33 ]]
]/[ 22 ]/[
]/[ 33 ]]
1
2
3
1
2
3
[ ]/[ ]/[ ]
[ ]/[ ]/[ ]
u
u[Volume]
[Volume]
Adjust
Adjustthe
thevolume
volumeof
ofthe
thespeaker
speakerto
toany
anyof
ofthe
the77levels.
levels.
u
u[Volume]
[Volume]
Adjust
Adjustthe
thevolume
volumeof
ofthe
thespeaker
speakerto
toany
anyof
ofthe
the77levels.
levels.
••When
Whenyou
youconnect
connectthe
thecamera
camerato
toaaTV,
TV,the
thevolume
volumeof
ofthe
theTV
TVspeakers
speakersdoes
doesnot
notchange.
change.Also,
Also,
u
[Volume]
Adjust
the
of
the
to
u
[Volume]
Adjust
thevolume
volume
ofcamera
thespeaker
speaker
toany
anyof
ofthe
the77levels.
levels.
when
when
connected,
connected,
no
no
sound
sound
is
is
output
output
from
from
the
the
camera
speakers.
speakers.
me]
Adjust
the
volume
ofthe
thecamera
speaker
any
of the
7 levels.
••When
When
you
you
connect
connect
the
camera
to
toto
aglasnoću
aTV,
TV,the
the
volume
volume
of
ofthe
the
TVspeakers
speakers
does
doesnot
notchange.
change.Also,
Also,
[Speaker
Volume]
Podesite
zvučnika
na TV
jednu
od 7 razina.
when
whenconnected,
connected,
no
no
sound
sound
isisoutput
output
from
from
the
the
camera
camera
speakers.
speakers.
••When
you
the
camera
to
the
volume
of
TV
When
youconnect
connect
the
camera
toaaTV,
TV,
the
volume
ofthe
the
TVspeakers
speakersdoes
doesnot
notchange.
change.Also,
Also,
(Glasnoća
zvučnika)
connect the camera
to
a
TV,
the
volume
of
the
TV
speakers
does
not
change.
Also,
when
isisoutput
the
camera speakers.
whenconnected,
connected,no
nosound
sound
outputfrom
from
theor
speakers.
Brightness,
Brightness,
colour,
colour,
orcamera
red
redor
orblue
bluetint
tintof
ofthe
theLCD
LCDmonitor
monitorisis
nected, no sound
is
output
from
the
camera
speakers.
• Kada fotoaparat povežete s TV-prijamnikom, na zvučnicima TV-prijamnika ne mijenja se
Brightness,
Brightness,
colour,or
orred
redor
orblue
bluetint
tintof
ofthe
theLCD
LCDmonitor
monitorisis
adjusted.
adjusted. colour,
razina glasnoće. Također, dok je povezan s TV-prijamnikom, zvuk se ne reproducira preko
Brightness,
colour,
or
red
or
blue
tint
of
the
LCD
monitor
Brightness,
colour,
or
red
or
blue
tint
of
the
LCD
monitorisis
adjusted.
adjusted.
[Brightness]:
Brightness,
colour, or red[Brightness]:
or blue tint of the LCD monitor is
zvučnika fotoaparata.
adjusted.
adjusted.
Adjust
Adjustthe
thebrightness.
brightness.
[Brightness]:
[Brightness]:
adjusted.
[Brightness]:
Adjust
Adjust
the
the·brightness.
[Brightness]:
[Contrast
[Contrast
·brightness.
Saturation]:
Saturation]:
[Brightness]:
Podešavaju
se svjetlina, boja te crvena ili plava nijansa LCD-monitora.
Adjust
the
brightness.
Adjust
brightness.
Adjust
the
the·contrast
or
orclarity
clarityof
ofcolours.
colours.
[Contrast
·contrast
Saturation]:
Saturation]:
Adjust the brightness. [Contrast
[Contrast
Saturation]:
[Brightness]
(Svjetlina):
Adjust
Adjust
the
the·contrast
or
orclarity
clarityof
ofcolours.
colours.
[Contrast
·contrast
Saturation]:
[RedTint]:
Tint]:
[Contrast · Saturation]: [Red
Adjust
the
contrast
or
Adjust
the
contrast
orclarity
clarityof
ofcolours.
colours.
Podešavanje
svjetline.
Adjust
the
red
red
tint.
tint.
[Red
[Red
Tint]:
Tint]:
[LCD
[LCD
Display] or clarity of colours.
Adjust
the Display]
contrast
[Contrast
Saturation]
(Zasićenost • Kontrast):
[Red
Tint]:
Adjust
Adjust
the
the•red
red
tint.
tint.
[Red
Tint]:
[Blue
[Blue
Tint]:
[LCD
Display]
[Red[LCD
Tint]:Display]
Podešavanje
kontrasta
Adjust
the
tint.
Adjust
thered
red
tint.
blue
blue
tint.
tint. ili jasnoće boja.
[Blue
[Blue
Tint]:
Tint]:
[LCD
[LCD
Display]
Adjust
theDisplay]
red
tint.
[Monitor
Display]
Display]
[Red
Tint]
[Blue
Tint]:
Adjust
Adjust
the
the(Crvena
blue
bluetint.
tint.nijansa):
[Blue
Tint]:
(Prikaz
[Blue
Tint]:monitora) 1
1
Select
Selectblue
the
the
settings
settings
by
bypressing
pressing
Podešavanje
crvene
Adjust
tint.
Adjustthe
the blue
tint. nijanse.
Adjust the blue tint.
1
1 Select
Select
the
theadjust
settings
settings
by
by2/1.
pressing
pressing
3/4,
3/4,
and
adjust
with
with
2/1.
[Blue
Tint]and
(Plava
nijansa):
1
Select
the
settings
by
pressing
1
Select
the
settings
by
pressing
3/4,
3/4,
and
adjust
adjust
with
with
2/1.
2/1.
2 pressing
Press
Pressand
[MENU/SET]
[MENU/SET]
to
toset.
set.
Podešavanje
plave
nijanse.
1 Select the settings 2
by
3/4,
and
adjust
2/1.
3/4,
and
adjustwith
with
2/1.
2
2
Press
Press
[MENU/SET]
[MENU/SET]
to
to
set.
set.
3/4, and adjust with
12 2/1.
Odaberite
postavke pritiskom
2
Press
to
Press[MENU/SET]
[MENU/SET]
toset.
set. na ▲/▼ i podesite pomoću ▲/▼.
2 Press [MENU/SET] 2
to set.
Pritisnite [MENU/SET] da biste potvrdili.
••Some
Some
subjects
subjects
may
mayappear
appeardifferently
differently
from
fromactuality
actuality
on
onnego
the
theLCD
LCD
monitor.
monitor.However,
However,
this
this
does
• Neki
objekti
na LCD-monitoru
mogu izgledati
drukčije
u stvarnosti.
Međutim,
todoes
ne
not
notaffect
affect
the
therecorded
recorded
pictures.
pictures.
••Some
Some
subjects
subjects
may
may
appear
appear
differently
differentlyfrom
fromactuality
actualityon
onthe
theLCD
LCDmonitor.
monitor.However,
However,this
thisdoes
does
utječe
na
snimljene
fotografije.
••••not
When
When
[LCD
[LCD
Mode]
Mode]
set
set
to
to[High
[High
Angle],
Angle],
[Brightness]
[Brightness]
and
and
[Contrast
··Saturation]
Saturation]
cannot
cannot
be
be
not
affect
affect
the
the
recorded
recorded
pictures.
pictures.
Some
subjects
may
appear
differently
from
actuality
the
LCD
However,
this
Some
subjects
mayisis
appear
differently
from
actualityon
on
the[Contrast
LCDmonitor.
monitor.
However,
thisdoes
does
jects may appear
differently
from
actuality
on[High
the LCD
monitor.
However,
this
does ··Saturation]
adjusted.
adjusted.
••When
When
[LCD
[LCD
Mode]
Mode]
isisset
set
to
to
[High
Angle],
Angle],
[Brightness]
[Brightness]
and
and
[Contrast
[Contrast
Saturation]cannot
cannotbe
be
not
affect
the
recorded
pictures.
not
affect
the
recorded
pictures.
the recorded pictures.
adjusted.
••adjusted.
When
[LCD
Mode]
to
[Brightness]
When
[LCD
Mode]isisset
set
to[High
[HighAngle],
Angle],
[Brightness]and
and[Contrast
[Contrast··Saturation]
Saturation]cannot
cannotbe
be
Promjena
ikone fokusa.
[Focus
Icon]
D Mode] is set toadjusted.
[High Angle], [Brightness] and [Contrast · Saturation] cannot be
adjusted.
(Ikona fokusa)
[Video Rec Area]
(Područje snimanja
videozapisa)
Kut snimanja kod snimanja videozapisa može se provjeriti.
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Prikaz područja snimanja videozapisa samo je približna vrijednost.
• Prikaz područja snimanja kod zumiranja na položaj Tele možda će nestati, što ovisi o
postavci veličine slike.
• U inteligentnom automatskom načinu rada bit će fiksno postavljeno na [OFF] (Isklj.).
- 47 -
--40
47
47---- 47
47 --- 47
47 --
Basic
Basic
Basic
p [Auto Power Off]
p [Auto Power Off]
p [Auto Power
PowerOff]
Off]
(Auto. isklj.
uređaja)
The camera is automatically turned off if the camera has not been
The
is automatically
off if the camera has not been
usedcamera
for the time
selected
onturned
the setting.
Osnovne
funkcije
used
for the time
selected onturned
the setting.
The camera
is automatically
off if the camera has not been
[2MIN.]
used
for
the
time
selected
on
the
setting.
Fotoaparat se automatski isključuje ako se ne koristi u razdoblju
[2MIN.]
[5MIN.]
koje je određeno postavkama.
[2MIN.]
[5MIN.]
[2MIN]
[10MIN.]
[5MIN.]
[10MIN.]
[5MIN]
[OFF]
[10MIN.]
[OFF]
[10MIN]
• [Auto Power Off] is set to[OFF]
[5MIN.] in the Intelligent Auto Mode.
[Auto Power
set not
to [5MIN.]
inthe
thefollowing
Intelligent
Auto Mode.
[OFF]
•• [Auto
Power Off]
Off] is
does
work in(Isklj.)
cases.
• [Auto
does
not
work
ininthe
cases.
Power
Off]
is
setadaptor
to
[5MIN.]
thefollowing
Intelligent
Auto Mode.
When
using
the
AC
(supplied)
• –
Funkcija
[Auto
Power
Off]
u inteligentnom
automatskom
načinu rada postavljena je na
When
using
thedoes
AC
adaptor
(supplied)
•–
[Auto
Power
Off]
not
work
in
the
following
cases.
–
When
connecting
to
a
PC
or
a
printer
[5MIN.].
– When
connecting
a PC or
a printer
AC
adaptor
(supplied)
When using
recording
ortoplaying
back
motion pictures
• –
Funkcija
[Autothe
Power
Off] nije
dostupna
u sljedećim slučajevima.
–
When recording
ortoplaying
back
motion pictures
connecting
a
PC
or
a printer
–
During
a
Slide
Show
-- Kada koristite prilagodnik za
izmjeničnu
struju (isporučen)
–
a Slide Show
When
recording
or playingna
back
motionračunalo
pictures ili pisač
-- During
Kada spajate
fotoaparat
osobno
–
a Slide Show
-- During
Kada snimate
ili reproducirate videozapise
Set the length of time that the picture is displayed after taking the still
-- Tijekom prikaza u nizu
Set
the length of time that the picture is displayed after taking the still
picture.
picture.
Set the length of time that the picture is displayed after taking the still
[1
SEC.]
Postavljanje
trajanja prikaza fotografije nakon što je snimite.
picture.
[1 SEC.]
[2
SEC.]
o [Auto Review]
[1[1SEC.]
SEC.]
[2
SEC.]
o [Auto
[AutoReview]
Review]
[2
SEC.]
[HOLD]:
(Automatski
[2
SEC.]
o [Auto
Review]
[HOLD]:
The
pictures
are displayed until one of the buttons is pressed.
[HOLD]
(Zadržavanje):
prikaz)
The
pictures ostaju
are displayed
until
one
of ne
thepritisnete
buttons isneki
pressed.
[HOLD]:
Fotografije
prikazane
sve
dok
gumb.
[OFF]
The
pictures are displayed until one of the buttons is pressed.
[OFF]
[OFF] (Isklj.)
• [Auto Review] is activated
regardless of its setting in the following case.
[OFF]
• •Funkcija
[AutoisReview]
aktivira
se bez
obzira
nainpostavke
u sljedećim
[Auto
Review]
activated
regardless
of its
setting
the following
case. slučajevima.
– When using [Burst].
-- When
Prilikom
snimanja
u nizu
([Burst]) of its setting in the following case.
using
[Burst].
[Auto
Review]
is activated
regardless
•• –
The
Auto
Review
function is
fixed to [2 SEC.] in the following case.
• •Automatski
prikaz
fiksno je
na [2 in
SEC.]
u sljedećem
The
Autousing
Review
function
is postavljen
fixed to [2 SEC.]
the following
case.slučaju.
–
[Burst].
– When
Intelligent
Auto
Mode
-- Intelligent
U inteligentnom
automatskom
načinu
rada
–
Auto
Mode
• [Auto
The
Auto
Review
function
is fixed
[2 SEC.]
in the following
•
Review]
does
not work
whentorecording
motion
pictures.case.
•• –
Funkcija
[Auto
Review]
ne radi
tijekom
snimanja
[Auto
Review]
does
not work
when
recording
motionvideozapisa.
pictures.
Intelligent
Auto
Mode
• [Auto Review] does not work when recording motion pictures.
w [Reset]
The
[Rec] or
[Setup] postavki
menu settings
are [Rec]
reset (Snimanje)
to the initialilisettings.
[Reset]
Vraćanje
početnih
izbornika
[Setup]
w [Reset]
The
[Rec] or [Setup] menu settings are reset to the initial settings.
(Ponovno
(Postavljanje).
•w
When
the [Reset] settingThe
is selected
recording,
the operation
that to
resets
the lens
is also
[Reset]
[Rec] orduring
[Setup]
menu settings
are reset
the initial
settings.
postavljanje)
• When
the [Reset] setting is selected
during
recording,
the operation
that resets
the lens
is also
performed at the same time. You will hear the sound of the lens operating but this is normal and not
atmalfunctioning.
the same
time.
You will during
hear
the
sound
ofthe
the
lens operating
but
islens
normal
and not
When
thepostavka
[Reset]
setting
is selected
recording,
operation
thatseresets
is also
• • performed
Kada se
[Reset]
odabere
tijekom
snimanja,
istovremeno
vršithis
i the
radnja
kojom
indicative
of
ofatmalfunctioning.
se u početni
položaj
vraća
objektiv.
Čuje
se
zvuksettings
objektiva,
no to
normalno
i ne
performed
the
same
time. iYou
will hear
the
sound
ofrada
the lens
butjethis
is normal
and not
• indicative
When
[Setup]
menu
settings
are
reset,
the
following
areoperating
also reset.
• When
[Setup]
menu
settings
are reset, the following
also reset.
ukazuje
na
indicative
of kvar.
malfunctioning.
–
The birthday
settings
for [Baby1]/[Baby2]
and [Pet]settings
in Sceneare
Mode.
The
birthday
settings
for [Baby1]/[Baby2]
andizbornika
[Pet]settings
in Scene
Mode.
•• –
Kad
ponovno
postave
početne
postavke
[Setup]
(Postavljanje),
ponovno se
When
[Setup]
menu
settings
are reset,
the following
are
also
reset.
–
These
[World
Time]
setting.
postavljaju
i
sljedeće
postavke.
–
The
[World
Time]
setting.
birthday
settings
for
[Baby1]/[Baby2]
and
[Pet]
in
Scene
Mode.
• The folder number and the clock setting are not changed.
-- The
Postavke
rođendana
za clock
[Baby1]/[Baby2]
i [Pet]
u scenskom načinu rada
• The
folder
number
the
setting are not
changed.
–
[World
Time] and
setting.
-- Postavka
[Worldand
Time]
vrijeme)
• The
folder number
the(Svjetsko
clock setting
are not changed.
• Broj mape i postavke sata ne mijenjaju se.
- 41 - 41 - 41 -
- 41 -
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Basic
Osnovne
funkcije
Setto
tomatch
matchthe
thecolour
colourtelevision
televisionsystem
systemin
ineach
eachcountry
countryor
orthe
thetype
typeof
of
Set
Set
to
match
the
colour
television
system
in
each
country
or
the
type
of
Set to
to match
match the
the colour
colour television
television system
system in
in each
each country
country or
or the
the type
type of
of
TV.
Set
Set
to to
match
the
colour
television
system
inTV-prijamnika
each
country
orboji
the
of of
Postavite
da
biste
uskladili
sa sustavom
u
utype
Set
match
the
colour
television
system
in
each
country
or
the
type
TV.
TV.
TV.
TV.
pojedinoj
državi.
TV.
TV. ([Video
[|]
Out]):
[|]
([Video
Out]):
[|]
([Video
Out]):
[|]
([VideoOut]
Out]):
[NTSC]:
[Video
(Videoizlaz):
[|]
([Video
Out]):
[|]
([Video
Out]):
[|]
([Video
Out]):
[NTSC]:
[NTSC]:
[NTSC]:
Video
output
is
set
toNTSC
NTSCsystem.
system.
[NTSC]:
[NTSC]:
Video
output
is is
setset
to
[NTSC]:
Video
output
to
NTSC
system.
Video output
output is
is set
set to
to NTSC
NTSC system.
system.
[PAL]:
Video
Video
output
is postavljen
setset
to to
NTSC
Videoizlaz
je
nasystem.
sustav
NTSC.
Video
output
is
NTSC
system.
[PAL]:
[PAL]:
|
[Output]
[PAL]:
||
[Output]
[Output]
Video
output
is
set
to
PAL
system.
[PAL]:
|
[Output]
[PAL]:
[PAL]:
Video
output
is is
setset
to to
PAL
system.
Video
output
PAL
system.
|
[Output]
[Output]
(Izlaz)
|
[Output]
Video output
output is
is set
set to
to PAL
PAL system.
system.
| [Output]
Video
Videoizlaz
je
na
sustav PAL.
Video
output
is postavljen
setset
to to
PAL
system.
Video
output
is
PAL
system.
[TV
Aspect]):
Aspect]):
[[ [ ]](([TV
]] (([TV
Aspect]):
[TV
Aspect]):
[
[W]:
[TV
Aspect]
(Format
TV-prijamnika)
]
(
[TV
Aspect]):
]
(
[TV
Aspect]):
[ [[W]:
] ([TV Aspect]):
[ [W]:
[W]:
When
connectingto
toaa16:9
16:9screen
screenTV.
TV.
[W]:
[W]:
[W]:
When
connecting
When
connecting
to
16:9
screen
TV.
When
connecting to
to aa
a 16:9
16:9 screen
screen TV.
TV.
[X]:
When
connecting
When
connecting
to
a
16:9
screen
TV.
Spajanje
na
TV-prijamnik
sa
zaslonom
When connecting to a 16:9 screen
TV. formata 16:9.
[X]:
[X]:
[X]:connecting to a 4:3 screen TV.
When
[X]:
[X]:
[X]:
When
connecting
to to
a 4:3
screen
TV.TV.
When
connecting
a
4:3
screen
When connecting
connecting to
to aa 4:3
4:3 screen
screen TV.
TV.
When
Spajanje
na TV-prijamnik
sa
zaslonom
connecting
to to
a 4:3
screen
TV.
When
connecting
a 4:3
screen
TV. formata 4:3.
Thiswill
willwork
workwhen
whenthe
theAV
AVWhen
cable
(optional)
connected.
••This
cable
(optional)
isisconnected.
•• This
will
work
when
the
AV
cable
(optional)
is
connected.
This
will
work
when
the
AV
cable
(optional)
is
connected.
• • •This
Ove
su
postavke
dostupne
kad
je
priključen
AV-kabel
(neobavezan).
will
work
when
the
AV
cable
(optional)
connected.
will
work
when
the
AV
cable
(optional)
isisis
connected.
•This
This
will
work
when
the
AV
cable
(optional)
connected.
M[Rotate
[Rotate
Disp.]
[Rotate
Disp.]
M
Disp.]
M
[Rotate
Disp.]
M(Zakretanje
[Rotate Disp.]
Disp.]
M
[Rotate
M
[Rotate
Disp.]
M
[Rotate
Disp.]
prikaza)
Thismode
modeallows
allowsyou
youto
todisplay
displaypictures
picturesvertically
verticallyififthey
theywere
were
This
This
mode
allows
you
to
display
pictures
vertically
if
they
were
This
mode
allows
you
to display
display
pictures
vertically
if they
they were
were
Ovaj
način
rada
omogućuje
prikaz
fotografija
u okomitom
položaju
recorded
holding
the
camera
vertically.
This
mode
allows
you
to
pictures
vertically
This
mode
allows
you
to
display
pictures
vertically
if ifthey
were
This
mode
allows
you
to
display
pictures
vertically
if they
were
recorded
holding
the
camera
vertically.
recorded
holding
the
camera
vertically.
recorded
holding
the
camera
vertically.
ako
su
snimljene
u
okomitom
položaju
fotoaparata.
recorded
holding
the
camera
vertically.
recorded
holding
the
camera
vertically.
recorded
holding
the
camera
vertically.
([On]):
[[ [
]]([On]):
]] [On]
([On]):
[
([On]):
(Uklj.):
Rotate
pictures
onaaTV
TVand
andthe
theLCD
LCDmonitor
monitorso
sothat
thatthey
theyare
are
]([On]):
[ [Rotate
] pictures
[
]([On]):
([On]):
Rotate
pictures
on
on
a
TV
and
the
LCD
monitor
so
that
they
are
Rotate
pictures
onTV-prijamniku
a TV
TV and
and the
the LCD
LCD
monitor so
so that
that they
they
are
Zakrenite
slike na
i LCD-monitoru
tako
da budu
displayed
vertically.
Rotate
pictures
on
a
monitor
are
Rotate
pictures
on
a
TV
and
the
LCD
monitor
so
that
they
are
Rotate pictures
on a TV and the LCD monitor so that they
are
displayed
vertically.
displayed
vertically.
prikazanevertically.
okomito.
displayed
vertically.
displayed
displayed
vertically.
displayed
vertically.
([External
Only]):
[[ [ ]]([External
Only]):
Only]
(Samo na vanjskom uređaju):
]] [External
([External
Only]):
[
([External
Only]):
Pictures
are
displayed
vertically
byrotating
rotating
when
playedback
back
onTV.
TV.
([External
Only]):
[ [Pictures
Only]):
[ ] ]([External
]se
([External
Only]):
Pictures
are
displayed
vertically
by
played
on
Slike
prikazuju
okomito
zakretanjem
priwhen
reprodukciji
TVare
displayed
vertically
by
rotating
when
played
back
on
TV.
Pictures
are
displayed
vertically
by rotating
rotating
when played
playedna
back
on TV.
TV.
Pictures
are
displayed
vertically
by
when
back
on
Pictures
are
displayed
vertically
by
rotating
when
played
back
on
TV.
Pictures
are
displayed
vertically
by
rotating
when
played
back
on
TV.
prijamniku.
[OFF]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
Referto
toP32
P32for
forinformation
information
about(Isklj.)
howto
toplay
playback
backpictures.
pictures.
••Refer
about
how
•• Refer
to
P32
for
information
about
how
to
play
back
pictures.
Refer
to
P32
for
information
about
how
tona
play
back
pictures.
••••When
Informacije
o
reprodukciji
slika
potražite
32.
str.
you
play
back
pictures
on
a
PC,
they
cannot
be
displayedin
inthe
therotated
rotateddirection
directionunless
unlessthe
the
•When
Refer
to
P32
for
information
about
how
to
play
back
pictures.
Refer
to
P32
for
information
about
how
to
play
back
Refer
toplay
P32
forback
information
how
tocannot
play
back
pictures.
you
back
pictures
onabout
a PC,
they
bepictures.
displayed
•••When
you
play
pictures
on
a
PC,
they
cannot
be
displayed
in
the
rotated
direction
unless
the
When
you
play
back
pictures
on
a
PC,
they
cannot
be
displayed
in the
the
rotated
direction
unless the
the
• •OS
Kada
fotografije
reproducirate
na
računalu,
one
će
se
prikazivati
zakrenute
samo
ako
OS
or
software
is
compatible
with
Exif.
Exif
is
a
file
format
forstill
stillin
pictures
which
allows
recording
•When
you
play
back
pictures
on
aPC,
PC,
they
cannot
be
displayed
in
rotated
direction
unless
you
play
pictures
on
aExif.
they
be
displayed
the
rotated
direction
unless
thethe
•When
When
you
play
back
pictures
on
aExif.
PC,
they
cannot
be
displayed
in
the
rotated
direction
unless
or or
software
isback
compatible
with
Exif
iscannot
a
file
format
for
pictures
which
allows
recording
OS
software
is
compatible
with
Exif
is
a
file
format
for
still
pictures
which
allows
recording
OS
or
software
is
compatible
with
Exif.
Exif
is
a
file
format
for
still
pictures
which
allows
recording
su
operativni
sustav
ili softver
kompatibilni
saaformatom
Exif.
Exif
je format
datoteka
za
information
etc.
to
be
added.
It
was
established
by
“JEITA
(Japan
Electronics
and
Information
OS
or
software
is
compatible
with
Exif.
Exif
is
file
format
for
still
pictures
which
allows
recording
OS
or
software
is
compatible
with
Exif.
Exif
is
file
format
for
still
pictures
which
allows
recording
OS or software
is
with
Exif.
Exif isby
a by
file
format
for still
pictures which
allows
recording
information
etc.
to to
becompatible
added.
It was
established
“JEITA
(Japan
Electronics
and
Information
information
etc.
be
added.
It
was
established
“JEITA
(Japan
Electronics
and
Information
information
etc.
to be
beAssociation)”.
added.
It was
was established
established
by “JEITA
(Japan
Electronics
and
fotografije
koji
omogućuje
dodavanje
informacija
o“JEITA
snimanju
itd.
Proizvelaand
gaInformation
jeInformation
tvrtka
Technology
Industries
information
etc.
added.
(Japan
Electronics
and
information
etc.
tototo
bebe
added.
ItItwas
established
byby
“JEITA
(Japan
Electronics
information
etc.
added.
It was
established
by
“JEITA
(Japan
Electronics
andInformation
Information
Technology
Industries
Association)”.
Technology
Industries
Association)”.
Technology
Industries
Association)”.
"JEITA
(Japan
Electronics
and
Information
Technology
Industries
Association)”.
may
notbe
beIndustries
possible
toAssociation)”.
rotatepictures
picturesthat
thathave
havebeen
beenrecorded
recordedwith
withother
otherequipment.
equipment.
Technology
Industries
Technology
Association)”.
Technology
Industries
Association)”.
••ItIt
not
possible
to
rotate
••may
It
may
not
be
possible
to
rotate
pictures
that
have
been
recorded
with
other
equipment.
It may
may mogućnost
not
be
possible
to rotate
rotate
pictures
that have
have
been recorded
recorded
with
other equipment.
equipment.
• • •Pictures
Postoji
da zakretanje
fotografija
snimljenih
drugomwith
opremom
neće biti moguće.
are
not
rotated
during
Multi
Playback.
not
be
possible
to
pictures
that
been
other
It••ItPictures
may
not
be
possible
toduring
rotate
pictures
that
have
been
recorded
with
other
equipment.
It may
not
be
possible
to
rotate
pictures
that
have
been
recorded
with
other
equipment.
••Pictures
are
not
rotated
Multi
Playback.
are
not
rotated
during
Multi
Playback.
•Pictures
Pictures are
are
not
rotated during
during
Multi
Playback.
• •Fotogafije
senot
ne rotated
zakreću
tijekom
indeksne
reprodukcije.
Multi
Playback.
• Pictures
are
not
rotated
during
Multi
Playback.
• Pictures are not rotated during Multi Playback.
[VersionDisp.]
Disp.]
ispossible
possible
tocheck
check
whichversion
version
offirmware
firmware
onthe
thecamera.
camera.
[Version
ItItis
to
which
of
isisis
on
[Version
Disp.]
inačice
upravljačkog
programa
fotoaparata.
[Version
Disp.]
It
is
possible
to
check
which
version
of
firmware
on
the
camera.
[Version
Disp.]
ItPregled
is possible
possible
to check
check
which version
version
of firmware
firmware
is on
on the
the camera.
camera.
[Version
Disp.]
which
[Version
Disp.]
possible
tototo
check
which
version
ofofof
firmware
isisis
onon
thethe
camera.
[Version
Disp.] ItItis
Itisis
possible
check
which
version
firmware
camera.
(Prikaz
inačice)
-- 42
-- ---42
42
42
42
42
42
- 42 - - --
Basic
Osnovne
funkcije
Basic
Basic
Basic
Basic
The
built-in memory
or card
is formatted.
Formatting
irretrievably
Ugrađena
memorija
ili kartica
su formatirane.
Formatiranje
nepovratno
briše
sve
podatke,
stogacarefully
ih pažljivo
provjerite
The
built-in
memory
card
is formatted.
Formatting
irretrievably
deletes
all the
data or
so
check
the data
before
formatting.
The
built-in
memory
or
card
is
formatted.
Formatting
irretrievably
The
built-in
card
is formatted.
Formatting
irretrievably
prije
formatiranja.
[Format]
deletes
allmemory
the dataorso
check
thememory
data carefully
before
formatting.
The
built-in
or
card
is
formatted.
Formatting irretri
[Format]
• Do not turn the cameradeletes
off
during all
deletes
thedata
dataso
socheck
check thedata
datacarefully
carefullybefore
beforeformatting.
formatting.
[Format]
allformatting.
the
deletesTothe
allformat
the data
so check
the data
carefully
before fo
• • Do
Ne
isključujte
fotoaparat
formatiranja.
turn
camera
off tijekom
during
formatting.
If
a not
card
hasthe
been
inserted,
only the
card is formatted.
the built-in
memory,
remove
the
• Ako
Donot
not
turnthe
thecamera
cameraoffoffduring
duringformatting.
formatting.
je
kartica
umetnuta,
samo
će
se
ona
formatirati.
Da
biste
formatirali
ugrađenu
• •Do
turn
Ifcard.
a card has been inserted,
only
thethe
card
is formatted.
Toformatting.
format the built-in memory, remove the
• Do not
turn
camera
off during
Ifa acard
cardhas
has
beeninserted,
inserted,
only
thecard
card
isformatted.
formatted.
formatthe
thebuilt-in
built-in memory,remove
removethe
the
memoriju,
izvadite
• •If•card.
been
the
isinserted,
ToTo
format
If
the card
has
been karticu.
formatted
a PC
or
other equipment,
format
on thememory,
camera
again.
• If a only
cardon
has
been
only
the
card
is itformatted.
To format
the built-in memory, rem
card.
• •card.
Ako
je
kartica
formatirana
na
računalu
ili
drugim
uređajima,
ponovno
je
formatirajte
na
IfIt the
been
a PC memory
or other equipment,
format it on the camera again.
maycard
takehas
longer
toformatted
format
built-in
than the card.
card.theon
Ifthe
thecard
cardhas
hasbeen
beenformatted
formatted
aPC
PCororother
otherequipment,
equipment,format
formatit itononthe
thecamera
cameraagain.
again.
• •If•ItIffotoaparatu.
onon
adealer
may
take longer
to format
built-in
memory
than the
you
cannot
format,
contact
the
or Panasonic.
• If thethe
card
has
been
formatted
on card.
a
PC or other
equipment,
format it on the camera aga
•
It
may
take
longer
to
format
the
built-in
memory
than
the
card.
ugrađene
memorije
može
potrajati
dulje
od formatiranja kartice.
•• •ItIfFormatiranje
may
take
longer
to
format
the
built-in
memory
than
the
card.
you cannot format, contact
dealer
or to
Panasonic.
• It formatiranje,
maythe
take
longer
format the built-in memory than the card.
Ifyou
youcannot
cannot
format,
contact
the
dealer
orPanasonic.
Panasonic.
ne
možete
obaviti
obratite
se dobavljaču ili najbližem servisnom centru.
•• If• Ako
format,
contact
dealer
or
• If youthe
cannot
format,
contact the dealer or Panasonic.
~ [Language]
Set the language displayed on the screen.
~ [Language]
Set the language displayed on the screen.
[Language]
Postavite
jezik displayed
koji
će[~]
se on
prikazivati
na zaslonu.
•~
If[Language]
you
set a different language
bylanguage
mistake,
select
from
the screen.
menu
icons to set the desired
[Language]
Set
the
displayed
onthe
the
~
Set
the
language
screen.
~
[Language]
language
displayed
on the
the desired
screen.
(Jezik)
• Iflanguage.
you
set a different language
by mistake, selectSet
[~]the
from
the menu
icons to set
Ifyou
youset
seta adifferent
differentlanguage
languagebybymistake,
mistake,select
select[~]
[~]from
fromthe
themenu
menuicons
iconstotoset
setthe
thedesired
desired
• If•language.
• If pogrešan
you set a different
by mistake,
select [[~]] from
the menu icons to set the des
• Ako
slučajno postavite
jezik, iz language
ikona izbornika
odaberite
za postavljanje
language.
language.
language.
željenog jezika.
Displays the amount of jitter the camera has detected.
Displays the amount of jitter the camera has detected.
Displays
the
amount
jitterthe
thecamera
camerahas
hasdetected.
detected.
A
Amount
of
jitter ofofjitter
Displays
the
amount
Pokazuje
količinu
treperenja
koju
je fotoaparat
Displays
the amount
of jitteruočio.
the camera has detected.
[Format]
[Format]
(Formatiranje)
[Format]
A
B Amount of jitter after correction
AAAmount
ofjitter
jitter
ofof
Količina
treperenja
B Amount
Amount
jitter
afterA
correction
[Stabilizer Demo.] A
Amount of jitter
B
Amount
of
jitter
aftercorrection
correction
B Količina
treperenja
ispravljanja
B Amount
of jitter
after
[Stabilizer Demo.]
B nakon
Amount
of jitter after correction
[Stabilizer
Demo.]
[Stabilizer
Demo.]
[Stabilizer
Demo.]
(Prikaz funkcija
[Stabilizer Demo.]
stabilizatora)
A B
A B
• The Stabiliser function is switched between [On] and [Off] every time [MENU/SET]
isB
pressed.
AAB
A B
• The
Stabiliser
function
switched between [On] and [Off] every time [MENU/SET] is pressed.
[Stabilizer
Demo.]
is anisapproximation.
•
The
Stabiliser
function
is
switched
between
[On]
and
[Off]
every
time
[MENU/SET]
is
pressed.
• •The
Stabiliser
function
is
switched
between
[On]
and
[Off]
every
time
[MENU/SET]
is
pressed.
Funkcija
stabilizatora
uključuje
se
i
isključuje
svaki
put
kada
pritisnete
[MENU/SET].
[Stabilizer Demo.] is an• The
approximation.
Stabiliser function is switched between [On] and [Off] every time [MENU/SET] is pre
• [Stabilizer
[StabilizerDemo.]
Demo.]isisananapproximation.
approximation.
• [Stabilizer
Demo.] je •približna
[Stabilizervrijednost.
Demo.] is an approximation.
43- - -43
-- 43
43--- 43
- 43 -
Snimanje
Recording
About
the LCD Monitor
LCD-monitor
Press 4 to change.
Pritisnite▼ da biste promijenili.
 LCD-monitor
1
LCD monitor
Tijekom
reprodukcije
videozapisa
i panoramskih
• During
motion
picture playback,
panorama
playback
ili prikaza
nizu,
možete
odabrati
orfotografija
a slideshow,
you canuonly
select
“Normal
Display
samo
"Uobičajeni
prikaz E “ ili "Bez prikaza G “.
E”
or “No
Display G”.
U načinu
snimanja
In
Recording
Mode
A Normal
Uobičajeni
prikaz
A
display
B Normal
Uobičajeni
prikaz
B
display
C No
Bezdisplay
prikaza
C
D Bez prikaza (linija usmjerenosti
D No
display (Recording guideline)
kompozicije
za pomoć pictures
pri snimanju)
2 Number
of recordable
 Broj
raspoloživih
fotografija
3
Available
recording
time
 Raspoloživo vrijeme snimanja
In
Playback
Mode
U načinu
reprodukcije
E
display
Uobičajeni
prikaz
E Normal
Prikaz swith
informacijama
o snimanju
F
recording information
F Display
Bezdisplay
prikaza
G
G No
A
B
MJPEG
QVGA
MJPEG
QVGA
5
R1m10s
2
3
D
C
E
F
100-0001
10:00 1.DEC.2013
Retouch
1/5
100-0001
ISO
100
G
- 44 -
AWB
F3.1
1/60
Retouch
1/5
Snimanje
▄▄ Linija usmjerenosti kompozicije za pomoć pri snimanju
Tijekom snimanja ova se funkcija koristi kao preporuka za kompoziciju slike (kao balans).
• Linije usmjerenosti kompozicije ne prikazuju se u sljedećim slučajevima:
-- prilikom panoramskog snimanja
-- kad je postavljen [Photo Frame] u scenskom načinu rada.
- 45 -
Recording
Snimanje
Recording
Using the Zoom
Using
the Zoom
Korištenje
zuma
Applicable modes:
Applicable modes:
Primjenjivi
rada:
You
can zoomnačini
in to make
people and objects appear closer or zoom out to record landscapes
You
can
zoom
in
to
make
people
objectssnimanja
appear closer
orilizoom
out to record
landscapes
in
wide angle.
Možete
uvećati zum da biste
ljudeand
i objekte
približili
ga smanjiti
da biste
in
wide
angle.
širokokutno snimali pejzaž.
To make subjects appear further away use (Wide)
Da make
biste udaljili
objekte
koristite
funkciju (Wide)
To
subjects
appearsnimanja,
further away
use (Wide)
Rotate the zoom lever towards Wide.
Ručicuthe
zuma
zakrenite
prema Wide.
Rotate
zoom
lever towards
Wide.
To
subjectsobjekte
appear snimanja,
closer usekoristite
(Tele) funkciju (Tele).
Da make
biste približili
To make subjects appear closer use (Tele)
Rotate
zoom
lever towards
Tele.
Ručicuthe
zuma
zakrenite
prema Tele.
Rotate the zoom lever towards Tele.
∫
display
▄▄Screen
Prikaz zaslona
∫
Screenofdisplay
Example
display
when
Extra Optical
(EZ),
Intelligent
Zoominteligentni
and Digitalzum
Zoom
are used
Primjer zaslona
kada
se zajedno
koristeZoom
dodatni
optički
zum (EZ),
i digitalni
Example
of display when Extra Optical Zoom (EZ), Intelligent Zoom and Digital Zoom are used
together.
zum.
together.
A
A
B
A
B
C
B
C
D
C
D
E
D
E
E
Pokazatelj
dodatnog
zuma
Extra Optical
Zoomoptičkog
indication
Raspon
optičkog
zuma
Extra
Optical
indication
Optical
Zoom Zoom
range
Raspon
inteligentnog
zuma
Optical
Zoom
range
Intelligent
Zoom
range
Raspon digitalnog zuma
Intelligent
Zoom
range
Digital
Zoom
range
Uvećanje zuma (približna vrijednost)
Digital
Zoom range (approximation)
Zoom magnification
Zoom magnification (approximation)
Kadausing
se koristi
funkcija
zuma,
trakom
prikaza
pojavitinće
se i procjena
the Zoom
function,
anzajedno
estimatesof
the focus
rangezuma
will appear
conjunction
• When
using
thedisplay
Zoom
function,
anmestimate
the ft.)
focus
• When
raspona
fokusa.
[Primjer:
0,05
- 0.05
∞] mof
with
the
zoom
bar.
[Example:
(0.16
–¶]range will appear in conjunction
with the zoom display bar. [Example: 0.05 m (0.16 ft.) –¶]
••The
lens barrel
extends
or retracts
according
to othe
zoom position.
Be sureda
not
interrupt the
Kućište
objektiva
izvlači
se ili uvlači
ovisno
položaju
zuma. Pazite
netoprekinete
• The
lens
extends
or
retracts
according
the
zoom
position. Be sure not to interrupt the
motion
ofbarrel
the kućišta
lens
barrel
while
the
zoom
leverto
isručicu
rotated.
pomicanje
objektiva
dok
zakrećete
zuma.
motion of the lens barrel while the zoom lever is rotated.
Optical
OptičkiZoom
zum
Optical Zoom
Zooms in without deteriorating the image quality.
Zumira in
bez
smanjenja
kvalitetethe
slike.
Zooms
without
deteriorating
image quality.
Maximum magnification: 10k
Maximum
magnification:
10k
Maksimalno
uvećanje: 10x
- 46 - 46 -
Snimanje
Dodatni optički zum (EZ)
Ova funkcija radi kada se odabere veličina slike (67. str.) označena ikonom
dodatno uvećati zum pomoću optičkog zuma bez smanjenja kvalitete slike.
. Možete
Maksimalno uvećanje: 22,5x
(To uključuje uvećanje optičkog zuma. Razina uvećanja ovisi o postavkama veličine
slike ([Picture Size]).)
• "EZ” je kratica za dodatni optički zum (Extra Optical Zoom).
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
-- kad je postavljeno [Toy Effect] u načinu kreativnog upravljanja,
-- kad je postavljeno [High Sens.]/[Photo Frame] u scenskom načinu rada,
-- kad je [Burst] u izborniku [Rec] postavljen na [
] ili [ ]
-- prilikom snimanja videozapisa.
Inteligentni zum
Ova funkcija radi kada je [i.Resolution] (i.Razlučivost) (73. str.) u izborniku [Rec] (Snimanje)
postavljeno na [i.ZOOM] (i.Zum). Možete dvostruko uvećati zum s minimalnim smanjenjem
kvalitete slike.
• Ova će funkcija automatski raditi u inteligentnom automatskom načinu rada.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
-- kad je postavljeno [Toy Effect] u načinu kreativnog upravljanja,
-- kad je postavljeno [High Sens.] u scenskom načinu rada,
-- kad je [Burst] u izborniku [Rec] postavljen na [
] ili [
]
Digitalni zum
Ova funkcija radi kada je [Digital Zoom] (Digitalni zum) (73. str.) u izborniku [Rec] (Snimanje)
postavljen na [ON] (Uklj.). Iako se kvaliteta slike smanjuje svaki put kada zumirate, zum
možete uvećati do četiri puta.
• Kada koristite funkciju [i.ZOOM], maksimalno uvećanje digitalnog zuma ograničeno je na 2x.
• Preporučujemo uporabu tronošca i automatskog okidača (52. str.) za snimanje fotografija.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
-- u inteligentnom automatskom načinu rada,
-- kad je postavljeno [Toy Effect]/[Miniature Effect] u načinu kreativnog upravljanja,
-- kad je postavljeno [High Sens.]/[Photo Frame] u scenskom načinu rada,
-- kad je [Burst] u izborniku [Rec] postavljen na [
] ili [
].
- 47 -
Snimanje
Recording
Taking
Pictures
Usingpomoću
the Built-in
Flash bljeskalice
Snimanje
fotografija
ugrađene
Applicable modes:
Primjenjivi načini rada:
A Bljeskalica
A
Flash
Ne
ili other
drugimobjects.
predmetima.
Do pokrivajte
not cover itbljeskalicu
with your prstima
fingers or
Switching to the appropriate flash setting
Prebacivanje na odgovarajuću postavku bljeskalice
Set the flash to match the recording.
Bljeskalicu postavite tako da odgovara načinu
snimanja.
Press 1 [‰].
1
1 Pritisnite ► [
].
- 48 -
Snimanje
2
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
Stavka
[
[
*1
*2
]
]
Opis postavki
[Auto] (Automatski)
[iAuto] (i-Automatski)*1
Bljeskalica se automatski aktivira kada to uvjeti snimanja
učine potrebnim.
[Auto/Red-Eye]
(Automatski/Efekt
crvenih očiju)*2
Bljeskalica se automatski aktivira kada to uvjeti snimanja
učine potrebnim.
Aktivira se jednom prije samog snimanja da bi se smanjio
efekt crvenih očiju (oči objekta izgledaju crveno na slici) i
zatim se aktivira još jednom za stvarno snimanje.
• Ovu funkciju koristite uvijek kada snimate ljude u
uvjetima slabog osvjetljenja.
[Forced Flash On]
(Bljeskalica uvijek
uključena)
Bljeskalica se uvijek aktivira, neovisno o uvjetima
snimanja.
• Ova se opcija koristi uvijek kada se svjetlo nalazi
iza objekta snimanja ili kod fluorescentnog
osvjetljenja.
[Slow Sync./Red-Eye]
(Spora sinkronizacija/
Efekt crvenih očiju)*2
Ako snimate fotografiju u čijoj je pozadini tamni krajolik,
ova opcija smanjuje brzinu rada zatvarača kad se
aktivira bljeskalica tako da tamna pozadina postaje
svijetla. Istovremeno se tom funkcijom smanjuje efekt
crvenih očiju.
• Opciju koristite kada snimate ljude ispred tamne
pozadine.
[Forced Flash Off]
(Bljeskalica uvijek
isključena)
Bljeskalica se neće aktivirati bez obzira na uvjete
snimanja.
• Ovu funkciju koristite kada želite snimati
fotografije na mjestima na kojima nije dozvoljeno
korištenje bljeskalice.
Može se postaviti samo kada je postavljen inteligentni automatski način rada. Ikona se
mijenja ovisno o vrsti objekta i svjetlini. (26. str.)
Bljeskalica se aktivira dvaput. Objekt se ne smije pomicati sve dok se bljeskalica
ne aktivira drugi put. Interval do druge aktivacije bljeskalice ovisi o svjetlini objekta
snimanja. Kada je [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju) (77. str.)
u izborniku [Rec] (Snimanje) postavljeno na [ON], [ ] se pojavljuje na ikoni
bljeskalice.
- 49 -
Snimanje
Recording
▄▄Available
Raspoložive
postavke
bljeskalice
u načinu
∫
Flash
Settings
in Recording
Modesnimanja
Raspoložive
bljeskalice
ovise
o načinu
snimanja.
The
availablepostavke
flash settings
depend
on the
Recording
Mode.
(O: dostupno,
: početna
postavka
scenskog
(±:
Available, —:
—: nije
Notdostupno,
available, ●¥:
Scene Mode
initial
setting) načina rada)
‡
*+:;
,/ï5
.
1í9
‰
Œ
—
—
—
±
±
±
±
—
±
±
¥
±
—
±
—
—
—
—
¥
±
¢
¥
—
±
—
±
—
—
—
¥
±
±
—
±
—
¥
¥
±
±
—
±
¢ [
] is displayed.
* Prikazuje se [
].
• The flash setting may change if the Recording Mode is changed. Set the flash setting again if
• Postavka bljeskalice može se promijeniti ako se promijeni način snimanja. Ako je to
necessary.
potrebno, ponovno postavite postavke bljeskalice.
•• The
flash setting
is memorised
evense
if the
is turned
off. However,
Scene postavka
Mode flash
Postavka
bljeskalice
pohranjuje
čakcamera
i kada se
fotoaparat
isključi. the
Međutim,
setting
is reset
the initial setting
Scene
Mode
is changed.
bljeskalice
u to
scenskom
načinuwhen
rada the
vraća
se na
početne
postavke ako se promijeni
• Flash
will not
be rada.
activated when recording motion picture.
scenski
način
• Bljeskalica se neće aktivirati pri snimanju videozapisa.
- 50 - 50 -
Snimanje
▄▄ Raspoloživi raspon bljeskalice
• Navedeni raspoloživi rasponi približne su vrijednosti.
Wide
Za [
]u
[Sensitivity]
Tele
60 cm do 4,1 m
1,5 m do 2,1 m
▄▄ Brzina zatvarača za svaku postavku bljeskalice
Postavka
bljeskalice
Postavka
bljeskalice
Brzina zatvarača (s)
1 ili 1/8 do 1/1600*1
1 ili 1/4 do 1/1600*2
1/60 do 1/1600
*1
*2
Brzina zatvarača (s)
Brzina zatvarača mijenja se ovisno o postavkama funkcije [Stabilizer] (Stabilizator).
Kada je postavljeno [
] u [Sensitivity] (Osjeljivost).
• *1, 2: Brzina zatvarača iznosi najviše 1 sekundu u sljedećim slučajevima:
-- kada je optički stabilizator slike postavljen na [OFF].
-- kada fotoaparat utvrdi da je treperenje neznatno kada je optički stabilizator slike
postavljen na [ON] (Uklj.).
• U inteligentnom automatskom načinu rada brzina zatvarača mijenja se ovisno o prepoznatoj
sceni.
• U scenskom načinu rada brzina zatvarača razlikovat će se od one navedene u prethodnoj
tablici.
• Ne približavajte bljeskalicu previše predmetima jer može doći do izobličenja predmeta ili
gubitka boje zbog topline ili svjetla bljeskalice.
• Snimanje objekta iz prevelike blizine ili bez dovoljno jake bljeskalice neće osigurati
dovoljnu razinu ekspozicije te slika može biti prebijela ili pretamna.
• Kada se bljeskalica puni, ikona bljeskalice treperi crveno i snimanje nije moguće, čak i ako
se potpuno pritisne okidač.
• Ako se objekt snima bez dovoljno jake bljeskalice, postoji mogućnost da balans bijele boje
neće biti odgovarajuće podešen.
• Efekti bljeskalice možda neće biti ispravno postignuti u sljedećim uvjetima.
-- Kada je snimanje u nizu ([Burst]) postavljeno na [ ]
-- Kada je brzina zatvarača prevelika
• Ako fotografije snimate jednu za drugom, vrijeme potrebno za punjenje bljeskalice može
potrajati. Snimite fotografiju nakon što pokazatelj pristupa nestane.
• Smanjenje efekta crvenih očiju razlikuje se od osobe do osobe. Jednako tako, ako je
osoba udaljena od fotoaparata ili ako kod prvog bljeska nije gledala prema fotoaparatu,
efekt može izostati.
- 51 -
Snimanje
Recording
Taking
Pictures
with the
Self-timer
Snimanje
fotografija
pomoću
automatskog okidača
Applicable modes:
Primjenjivi načini rada:
Press 2◄
[ë].
11 Pritisnite
[ ].
Press 3/4
toda
select
item and
then ipress
22 Pritisnite
▲/▼
bistethe
odabrali
stavku
zatim [MENU/SET].
pritisnite [MENU/SET].
Stavka
Item
[
] ([10sec.])
([10sec.])
[
] ([2sec.])
([2sec.])
[OFF]
[OFF] (Isklj.)
Opis postavki
Description of settings
Fotografija
se10
snima
10 sekundi
nakonispritiska
okidača.
Picture
is taken
seconds
after shutter
pressed.
Fotografija
se2snima
2 sekundi
nakonispritiska
okidača.
Picture
is taken
seconds
after shutter
pressed.
• Ako
koristite
tronožac
i sl.,
ova postavka
možeway
biti to
• When
using
a tripod,
etc., this
setting
is a convenient
prikladan
izbjegne
koje nastaju
avoid
the jitter način
causedda
byse
pressing
thetreperenje
shutter button.
pritiskom na okidač.
j
-
Press the
shutter
button
to focus iand
33 Pritisnite
okidač
dopola
dahalfway
biste fokusirali
zatim
pritisnite
da biste
snimili
then ga
press
it fullydo
to kraja
take the
picture.
fotografiju.
• The self-timer indicator A blinks and the shutter is
A treperi i okidač se
activated after
10 secondsokidača
(or 2 seconds).
• Pokazatelj
automatskog
aktivira nakon 10 sekundi (ili 2 sekunde).
• When you press the shutter button once fully, the subject is automatically focused just before
• Kad jednom pritisnete okidač do kraja, objekt se automatski fokusira neposredno prije
recording. In dark places, the Self-timer indicator will blink and then may turn on brightly, operating
snimanja. Na tamnim će mjestima pokazatelj automatskog okidača treperiti nakon toga
as an AF Assist Lamp to allow the camera to focus on the subject.
bi mogao zasvijetliti kao pomoćna lampica za automatski fokus da bi fotoaparat mogao
• We recommend using a tripod when recording with the Self-timer.
fokusirati objekt.
••The
self-timer cannot be set when recording motion pictures.
Preporučujemo
uporabu tronošca kod snimanja pomoću automatskog okidača.
• Automatski okidač ne može se postaviti prilikom snimanja videozapisa.
- 52 -
Snimanje
Recording
Compensating
the Exposure
Kompenzacija ekspozicije
Applicable
Primjenjivimodes:
načini rada:
Use
this function
when
youne
cannot
achieve
appropriate
exposure due
to razlika
the difference
in
Koristite
ovu funkciju
kada
možete
postići
prikladnu ekspoziciju
zbog
u svjetlini
brightness
between
the subject and the background.
između objekta
i pozadine.
Nedovoljna
Underexposed
ekspozicija
Pravilna
Properly
exposed
ekspozicija
Kompenzirajte
Compensate
theekspoziciju
exposure
prema pozitivnoj
towards
positive. vrijednosti.
1 Pritisnite ▲[ ] da bi se prikazala
Press 3 [È]
to display [Exposure].
1 [Exposure]
(Ekspozicija).
Prekomjerna
Overexposed
ekspozicija
Kompenzirajte
ekspoziciju
Compensate the
exposure
prema negativnoj
vrijednosti
towards
negative.
Press 2/1 to compensate the exposure and then press
22 Pritisnite
◄/► da biste kompenzirali ekspoziciju i zatim
[MENU/SET].
pritisnite
[MENU/SET].
The exposure
compensation
value appears
on the
• • Vrijednost
kompenzacije
ekspozicije
prikazuje
sescreen.
na zaslonu.
• • Odaberite
[0 EV]
da biste
seoriginal
vratili na
izvornu vrijednost
Select [0 EV]
to return
to the
exposure.
ekspozicije.
EV
od [Exposure
Value]
(Vrijednost
ekspozicije),
mjereofkoličine
ekspozicije.
••EV
is je
anakronim
abbreviation
of [Exposure
Value],
a unit indicating
the amount
exposure.
The EV
Vrijednost
zajedno
vrijednosti otvora blende ili brzinom okidača.
changes
withekspozicije
the aperturemijenja
value orsethe
shutter sspeed.
Odabrana
ekspozicija
pohranjena
i kad seisfotoaparat
••The
set exposure
value isostaje
memorised
even if čak
the camera
turned off. isključi.
Raspon
kompenzacije
ograničen
je ovisno
svjetlini
objekta. on the brightness of the subject.
••The
compensation
range of
the exposure
will beolimited
depending
Kompenzaciju
ekspozicije
moguće koristiti
u sljedećem
uvjetu
••You
cannot use the
Exposure nije
Compensation
in following
condition.
- kad jeSky]
postavljeno
[Starry Sky] u scenskom načinu rada.
– -[Starry
(Scene Mode)
- 53 -
Snimanje
Recording
Snimanje
fotografija
s različitim
efektima
slike
Taking
Pictures
with different
image
effects
(način kreativnog
upravljanja)
(Creative
Control Mode)
Način snimanja:
Recording Mode:
Ovaj način snima slike s dodatnim efektima slike. Možete postaviti efekte koje ćete dodati tako
This mode records with additional image effects. You can set the effects to add by selecting
da odaberete ogledne slike i označite ih na zaslonu.
example images and checking them on the screen.
1 Pritisnite [MODE] (Način rada).
1 Press [MODE].
22 Pritisnite
▲/▼/◄/► da biste odabrali [Creative Control] (Kreativno
Press 3/4/2/1 to select [Creative Control], and then press [MENU/
upravljanje), a zatim pritisnite [MENU/SET].
SET].
Press 3/4
toda
select
effects
andslike
theni press
33 Pritisnite
▲/▼
bisteimage
odabrali
efekte
zatim
A
pritisnite
[MENU/SET].
[MENU/SET].
• • Efekt
slike na
odabranim
oglednim
slikama
primijenit
će se na
The image
effect
of the selected
example
image
will be applied
in a
prethodni
prikazAA. .
preview display
• • Kratki
odabranog
efektaimage
slike effect
prikazat
će sewhen
kadayou
pritisnete
A briefopis
description
of selected
appears
press 1.
►.
biste the
promijenili
kreativnog
upravljanja,
pritisnite
odaberite
••ToDa
change
Creative način
Control
Mode, press
[MENU/SET],
select [MENU/SET],
[Creative Control]
using 3/4/2/1,
[Creative
Control]
pomoću ▲/▼/◄/►, a zatim pritisnite [MENU/SET].
and
then press
[MENU/SET].
Prikazana
naon
zaslonu
za snimanje
prikaz
efekta
slikeimage
mogueffect
se razlikovati
••The
displayedslika
image
the recording
screeni and
the odabranog
preview of the
selected
may differ
od stvarne
snimljene
from
the actual
recordedslike.
image.
Postavka
upravljanja
je čakoffi kad
se fotoaparat isključi.
••The
Creativenačina
Controlkreativnog
Mode setting
is stored pohranjena
even after turning
this unit.
Balans
bijelewill
boje
je[AWB].
postavljen na [AWB].
••White
Balance
befiksno
fixed to
• [Sensitivity] (Osjetljivost) se ne može postaviti u načinu kreativnog upravljanja jer je
• [Sensitivity] cannot be set in Creative Control Mode because the camera adjusts its settings
fotoaparat automatski postavlja.
automatically.
- 54 -
Snimanje
Recording
¢
These
are primjer
examples
to show the effect.
* Ove
slikepictures
služe kao
efekta.
[Expressive]
[Expressive] (Izražajno)
This effect emphasises the colour to make a pop art picture.
Ovim efektom naglašava se boja tako da nastane slika u stilu pop-arta.
[Retro] (Retro)
[Retro]
S ovim
efektom
djeluje
izblijedjelo.
This
effect
givesslika
a faded
image.
[High
[HighKey]
Key] (Svijetli tonovi)
effect
addsslika
a bright,
airysvijetlo,
and soft
feel to the
overall image.
SThis
ovim
efektom
djeluje
prozračno
i nježno.
•• IfAko
ovaj efekt
za panoramsko
snimanje,
efektmay
se not
možda
you odaberete
select this effect
with Panorama
Shot Mode,
the effect
be
neće vidjeti
na mjestima
s nedovoljnim
osvjetljenjem.
apparent
in places
with insufficient
brightness.
[Low
[LowKey]
Key] (Tamni tonovi)
This
effect
adds slika
a dark
and relaxing
feel to the overall
and
S ovim
efektom
dobiva
taman, opuštajući
dojam, image
a svijetli
dijelovi
enhances
bright parts.
se naglašavaju.
- 55 -
Snimanje
Recording
[Sepia] (Sepija)
[Sepia]
This effect
creates
a sepia
image. toniranog (sepija) efekta.
Ovim
efektom
nastaje
fotografija
[DynamicMonochrome]
Monochrome] (Dinamični monokromatski efekt)
[Dynamic
This effect
gives apojačava
higher contrast
create
an impressive
blackcrnoand
Ovim
se efektom
kontrasttokako
bi nastala
impresivna
bijela
white fotografija.
picture.
[ImpressiveArt]
Art] (Impresivni umjetnički efekt)
[Impressive
This effect
givesfotografiji
your photo
a dramatic
contrast
look.
Ovaj
efekt daje
dramatičan
izgled
kontrasta.
•• IfAko
ovaj efekt
za panoramsko
snimanje,
bi biti
you odaberete
select this effect
with Panorama
Shot Mode,
seamsmogli
between
vidljivi prijelazi
između
slika.
pictures
may become
noticeable.
[High
[HighDynamic]
Dynamic] (Visoki dinamički raspon)
This effect
produces
dark
bright
Ovim
efektom
postižethe
se optimum
optimalnabrightness
svjetlina i for
za both
tamne
i zaand
svijetle
parts.
dijelove.
- 56 -
Recording
Snimanje
Recording
[Cross
[CrossProcess]
Process] (Presijecanje)
[Cross
Process]
This
gives
your
aa dramatic
colour
look.
This
effect
gives
your photo
photo
dramatic
colour
look.
Ovimeffect
efektom
postiže
se dramatičan
izgled
boja
vaše fotografije.
Stavke
koje je moguće
postaviti
Items
Items that
that can
can be
be set
set
Boja
Zeleni
ton/Plavi ton/Žuti
ton/Crveni ton tone
Colour
Green
Colour
Green tone/Blue
tone/Blue tone/Yellow
tone/Yellow tone/Red
tone/Red tone
•• Press
Pritisnite
◄/►
da
biste
odabrali
boju
koju
želite
• Press 2/1
2/1 to
to select
select the
the colour
colour to
to enhance,
enhance, and
and
naglasiti i zatim pritisnite [MENU/SET].
press [MENU/SET].
press [MENU/SET].
[Toy
[ToyEffect]
Effect] (Efekt igračke)
[Toy
Effect]
This
effect reduces
peripheral
brightness
to give
the
impression
of aa toy
This
reduces
peripheral
brightness
give
thedobio
impression
Ovimeffect
efektom
smanjuje
se rubna
svjetlinatoda
bi se
dojam of
da jetoy
camera.
camera.
korišten fotoaparat-igračka.
Items
be
Stavke
kojecan
je moguće
Items that
that
can
be set
set postaviti
Colour
Orange
Boja
Naglašena
narančasta
Colour
Orange emphasised
emphasised
••Press
Pritisnite
◄/►
da
biste
odabrali
ton
boje i
2/1
to
select
the
colour
and
Press 2/1 to select the colour tone,
tone,
and
zatim[MENU/SET].
pritisnite [MENU/SET].
press
press
[MENU/SET].
Blue
Naglašena
plava
Blue emphasised
emphasised
[Miniature
[Miniature
Effect]
[MiniatureEffect]
Effect] (Efekt minijature)
This
effect blurs
peripheral
areas to
give
impression
of aa diorama.
This
blurs
peripheral
give the
the
impression
diorama.
Ovimeffect
efektom
zamućuju
seareas
rubni to
dijelovi
fotografije
da biofslika
podsjećala na dioramu.
••Display
of the
screen
will
delayed more
usual
and the
the recording
recording
screenimat
will be
be
more than
than
usual
• Display
Prikaz of
zaslona
za snimanje
ćedelayed
veću zadršku
nego
što and
je the
screen
will
look
as
ifif frames
are
being
dropped.
screen
will
look
as
frames
are
being
dropped.
uobičajeno i činit će se da se kadrovi ispuštaju.
••No
sound is
in
motion
pictures.
is recorded
recordedse
in ne
motion
pictures.
• No
Nasound
videozapisima
snima
zvuk.
••Approximately
1/10
of
the
time
period
is
(If
for
Approximately
1/10
of
the
time
period
is recorded.
recorded.
(If you
you record
record
• Snima se približno 1/10 proteklog vremena
(ako
snimate
10for
minuta,
10
minutes,
resulting motion
picture
recording
will
10
minutes, the
the
picture
recording
will be
be approximately
approximately
videozapis
kojiresulting
nastaje motion
trajat će
približno
1 minutu).
11Prikazano
minute
minute long.)
long.)
raspoloživo vrijeme snimanja približno je 10 puta. Kada
The
displayed
is
10
times.
The
displayed available
available
recording time
time
is approximately
approximately
10vrijeme
times. When
When
prebacujete
na
način recording
snimanja,
provjerite
raspoloživo
switching
to
switching
to Recording
Recording Mode,
Mode, please
please check
check the
the available
available recording
recording time.
time.
snimanja.
•••When
pictures
aa large
size,
screen
may
turn
black
taking
When
taking
pictures
of
large
size, the
the
screense
may
turnzatamniti
black after
afternakon
taking
Kadataking
snimate
slikeof
velike
veličine,
zaslon
može
the
picture
of
processing.
This
is
aa malfunction.
snimanja
fotografije
zbog
signala.
riječ
o kvaru.
the
picture because
because
of signal
signalobrade
processing.
ThisNije
is not
not
malfunction.
-- 57
57 --
Snimanje
Recording
[OnePoint
PointColor]
Color] (Jedna točka boje)
[One
Ovimeffect
efektom
ostavlja
se jedna colour
odabrana
boja za naglašeno
This
leaves
one selected
to emphasise
impressiveness.
impresivan dojam.
Set the colour to leave in
▄∫▄ Postavite
boju koju želite ostaviti
1 Fit the colour you want to leave in the
1 Postavite
boju koju želite ostaviti u
frame at the centre of the screen, and
okvir na sredini zaslona i zatim pritisnite
then press [MENU/SET].
[MENU/SET].
• If you press 4 ([DISP.]), you will return to
• Ako pritisnete ▼ ([DISP.], Prikaz), vratit
step 1.
ćete se na 1. korak.
Check the boju
colour
you
have
set, and
then
22 Provjerite
koju
ste
postavili
i zatim
press
[MENU/SET].
pritisnite [MENU/SET].
set colourboja
is memorised
even if thečak i
•• The
Postavljena
ostaje pohranjena
camera
turned off.isključi.
In that case,
kad se is
fotoaparat
U tomthe
slučaju
2.
operation
starts from
radnja počinje
od 2.step
koraka.
the subject,
the setboja
colour
may not
•• Depending
Kod nekihon
objekata
odabrana
možda
be
left in.
neće
ostati na slici.
- 58 -
Snimanje
Recording
Taking
panorama
pictures
(Panorama
Shot Mode) snimanje)
Snimanje
panoramskih
fotografija
(panoramsko
Recording
Mode:
Način snimanja:
Pictures
are recorded
continuously
while moving
the camera
horizontally
ortevertically,
and areu
Slike se snimaju
uzastopno
dok vodoravno
ili okomito
pomičete
fotoaparat
se kombiniraju
combined
to make asliku.
single panorama picture.
jednu panoramsku
11 Pritisnite
[MODE] (Način rada).
Press [MODE].
22 Pritisnite
▲/▼/◄/► da biste odabrali [Panorama Shot] (Panoramska
Press 3/4/2/1 to select [Panorama Shot], and then press [MENU/SET].
snimka), a zatim pritisnite [MENU/SET].
Press 3/4 to select the recording direction and then
33 Pritisnite
▲/▼ da biste odabrali smjer snimanja i zatim
press [MENU/SET].
pritisnite
[MENU/SET].
Press 3/4 to select image effects and then press [MENU/SET].
44 Pritisnite
▲/▼ da biste odabrali efekte slike i zatim pritisnite [MENU/SET].
• You can add the same image effect as the Creative Control Mode with the same operation as
• Možete dodavati iste efekte slike kao u načinu kreativnog upravljanja i to na isti način
the Creative Control Mode. (except for [Toy Effect] and [Miniature Effect])
kao
u navedenom načinu (osim efekata [Toy Effect] i [Mniature Effect]).
Read P55
–58 for details
on the potražite
respectivena
effects.
• • Detalje
o određenim
efektima
55. - 58. str.
If you
are not
goingefekt
to addslike,
an image
effect,[OFF]
select(Isklj.).
[OFF].
• • Ako
nećete
dodati
odaberite
After confirming
thesmjer
recording
direction,
press
[MENU/SET].
55 Nakon
što potvrdite
snimanja,
pritisnite
[MENU/SET].
A horizontal/vertical
guide is displayed.
• • Prikazuje
se vodoravna/okomita
linija usmjerenosti kompozicije.
.
If you
press 1,►,
you
will return
to na
step
Ako
pritisnete
vratit
ćete se
3.3korak.
66 Pritisnite
okidač
dopola
dahalfway
biste fokusirali.
Press the
shutter
button
to focus.
- 59 -
Recording
Snimanje
Recording
Press the
shutter
andfotografiju
record a picture
while moving
the
77
okidač
dobutton
kraja ifully
snimite
dok pomičete
fotoaparat
Press the
shutter
button
fully
and record a picture
while moving
the
7 Pritisnite
camera
in
a
small
circle
in
the
direction
selected
in
Step
3
.
laganim kružnim pokretom u smjeru odabranom u 3. koraku.
camera in a small circle in the direction selected in Step 3.
Snimanje
slijeva
Recording
fromnadesno
left to right
Recording from left to right
E
E
Trace a half-circle with the camera, taking about 4 seconds.
Pomičite
polukružnom
obliku,
približno
sekunde.
Trace afotoaparat
half-circleuwith
the camera,
taking
about 44 seconds.
• Move the camera at a constant speed.
• Fotoaparat
pomičiteatstalnom
brzinom.
a constant
speed. Fotografije se možda neće moći ispravno snimiti
• Move the camera
Pictures may not be able to be recorded properly if the camera is moved too fast or slow.
ako
pomičete
ili presporo.
Pictures
mayfotoaparat
not be ableprebrzo
to be recorded
properly if the camera is moved too fast or slow.
A 1 second
D 4 seconds
A 11 second
D 4 sekunde
seconds
sekunda
B 2 seconds
E Recording direction and panning (Guide)
B 22 seconds
E Smjer
Recording
direction
and panning
(Guide)
sekunde
snimanja
i pomicanje
(linija
C 3 seconds
C 33 seconds
sekunde
usmjerenosti kompozcije)
the shutter button once again to end the still picture recording.
8 Press
Press the shutter button once again to end the still picture recording.
88 Ponovno
pritisnite okidač da biste zaustavili snimanje fotografije.
• Recording can also be ended by keeping the camera still while recording.
Recordingse
can
also bemože
endedzaustaviti
by keeping
theda
camera
still whilefotoaparat
recording.tijekom snimanja.
• • Snimanje
također
tako
ne pomičete
∫
for Panorama Shot Mode
▄▄Technique
Tehnika za for
panoramsko
∫
Technique
Panoramasnimanje
Shot Mode
A Move the camera in the recording direction
Move the camera
in the
recording
direction
A Fotoaparat
pomičite
u smjeru
without shaking
it. If the
camerasnimanja,
shakes too
pazeći
ne camera
tresete.shakes
Ako setoo
without pritom
shakingda
it. ga
If the
much, pictures may not be able to be
fotoaparat
previše
much, pictures
may trese,
not bemožda
able to neće
be biti
recorded, or the fotografije
recorded panorama
picture
moguće
ili će snimljena
recorded,snimiti
or the recorded panorama
picture
may become narrower
(smaller)
panoramska
fotografija(smaller)
biti uža (manja).
may become narrower
B Move the camera towards the edge of the
Move the camera
towards
therubu
edgeraspona
of the
B Fotoaparat
pomičite
prema
range you wish
to record.
(The
edge of the
range
you snimiti
wish to(rub
record.
(The edge
ofse
the
koji
želite
raspona
neće
range will not be recorded in the last frame)
snimiti
u posljednjem
kadru).
range will
not be recorded
in the last frame)
- 60 - 60 -
Recording
Snimanje
• The zoom position is fixed to Wide.
• The focus, white balance, and exposure are fixed at the optimum values for the first picture. As a
• result,
Položaj
zuma
fiksno
je postavljen
na Wide.
if the
focus
or brightness
changes
substantially during recording, the entire panorama picture
• may
Fokus,
balans
bijeleatboje
i ekspozicija
su postavljeni na optimalne vrijednosti za
not be
recorded
the suitable
focus fiksno
or brightness.
prvu Balance
fotografiju.
Kao to
posljedica
toga,
se effect
fokusisiliapplied.
svjetlina znatno promijene tijekom
• White
is fixed
[AWB] while
an ako
image
snimanja,
cjelokupna
panoramska
fotografija
moždapanorama
neće bitipicture,
snimljena
odgovarajućim
• When
multiple
pictures are
combined to
create a single
the ssubject
may appear
fokusom ili svjetlinom.
distorted or the connection points may be noticeable in some cases.
• Balans bijele boje fiksno je postavljen na [AWB] kada se koriste efekti slike.
• The number of recording pixels in the horizontal and vertical directions of the panorama picture
• Kada spajate više fotografija da biste dobili jednu panoramsku fotografiju, objekt se može
varies depending on the recording direction and the number of combined pictures. The maximum
činiti izobličenim ili ponekad prijelazi mogu biti vidljivi.
number of pixels is shown below.
• Broj piksela snimanja u vodoravnom i okomitom smjeru panoramske fotografije razlikuje se
ovisno oRecording
smjeru snimanja
i broju spojenih
fotografija.
Maksimalan brojVertical
pikselaResolution
prikazan je u
direction
Horizontal
Resolution
nastavku.
Horizontal
3200 pixels
720 pixels
Smjer snimanja
Vodoravna razlučivost
Okomita razlučivost
Vodoravno
3200 piksela
720 piksela
Vertical
960 pixels
3200 pixels
• A panorama picture may not be able to be created, or the pictures may not be combined properly
Okomito
960 piksela
3200 piksela
when recording the following subjects or under the recording conditions below.
• –Možda
neće
moguće
načiniti
panoramsku
fotografiju
ili slike
neće
Subjects
withbiti
a single,
uniform
colour
or repetitive
pattern (such
as the
skybiti
or ispravno
a beach) spojene
snimate
sljedeće
objekte
ili uwaves,
uvjetima
snimanja
kojiinsu
u nastavku.
–ako
Moving
subjects
(person,
pet, car,
flowers
blowing
thenavedeni
breeze, etc.)
- Objekti samo
jednolične
bojechange
ili ponavljajućeg
uzorka
(kao
su nebo
ili plaža)
–-Subjects
where jedne
the colour
or patterns
in a short time
(such
as što
an image
appearing
on a
-- Kretanje objekata (osoba, kućni ljubimac, vozilo, valovi ili cvijeće na vjetru itd.)
display)
-- Objekti kod kojih se boja ili uzorak brzo mijenjaju (kao što je slika koja se pojavljuje na zaslonu)
– Dark places
-- Tamna mjesta
– Locations with flickering light sources such as fluorescent lights or candles
-- Mjesta s treperećim izvorima svjetlosti kao što su fluorescentne svjetiljke ili svijeće
About playback
▄∫▄ Reprodukcija
3▲
[MENU/SET]
1
¢2
Početak
panoramskog
snimanja*
/
Start
panorama
playback¢1/Pause
Pauza*2
[MENU/SET]
[MENU/SET]Stop
Zaustavljanje
¢1Ako
If you
filtered
images
for playback pomoću
by using funkcije
[Slide Show]
(P81)
or [Filtering
*1
stehave
odabrali
slike
za reprodukciju
[Slide
Show]
(Prikaz uPlay]
nizu)(P83),
(81.
the
selection
screenPlay]
appears.
Press 3/4
to select [Play
andse
then
pressza
[MENU/SET].
str.)
ili [Filtering
(Odabrana
reprodukcija)
(83. Panorama],
str.), prikazuje
zaslon
odabir.
1/2 during
a pause.fotografija), a
¢2Pritisnite
You can perform
by pressing
▲/▼ daframe-by-frame
biste odabrali forward/rewind
[Play Panorama]
(Reprodukcija
panoramskih
zatim pritisnite [MENU/SET].
*2 Za vrijeme pauze možete prebacivati unaprijed/unatrag kadar po kadar pritiskom na ►/◄.
- 61 - 61 -
Snimanje
Recording
Snimanje
fotografija
koje odgovaraju
sceni koja se
Taking
pictures
that match
the scene being
snima (scenski
rada)
(Scenenačin
Mode)
recorded
Način snimanja:
Recording Mode:
Kad odaberete scenski način rada koji odgovara objektu i situaciji, fotoaparat postavlja
When you select a Scene Mode to match the subject and recording situation, the camera sets
optimalne uvjete ekspozicije i nijanse boje za postizanje željene fotografije.
the optimal exposure and hue to obtain the desired picture.
1 Pritisnite [MODE] (Način rada).
1 Press [MODE].
Press 3/4/2/1
toda
select
Mode],
andMode]
then press
[MENU/SET].
22 Pritisnite
▲/▼/◄/►
biste[Scene
odabrali
[Scene
(Scenski
način rada) i
3
3
zatim pritisnite [MENU/SET].
Press 3/4/2/1 to select the Scene Mode and then
press [MENU/SET].
Pritisnite ▲/▼/◄/► da biste odabrali scenski način
rada i zatim pritisnite [MENU/SET].
• To change the Scene Mode, press [MENU/SET], select [Scene Mode] using 3/4/2/1, and then
[MENU/SET].
•press
Da biste
promijenili scenski način rada, pritisnite [MENU/SET], odaberite [Scene Mode]
• The
following
cannot beaset
in Scene
Mode
as the camera adjusts automatically.
pomoću
▲/▼/◄/►,
zatim
pritisnite
[MENU/SET].
[Sensitivity]/[i.Exposure]/[i.Resolution]/[Color
•– Sljedeće
se ne može postaviti u scenskomMode]
načinu rada jer fotoaparat automatski podešava
postavke.
-- [Sensitivity]/[i.Exposure]/[i.Resolution]/[Color Mode]
- 62 -
Snimanje
[Portrait] (Portret)
Kada snimate ljude na otvorenome tijekom dana, ovaj način rada omogućuje da unaprijedite
izgled i da tonovi kože izgledaju zdravije.
▄▄ Tehnika za način snimanja Portret
Učinkovitije snimanje:
 Zakrenite ručicu zuma do kraja u smjeru Tele.
 Približite se objektu radi boljeg učinka.
[Soft Skin] (Nježni obris)
Kad snimate ljude na otvorenome tijekom dana, ovaj način rada omogućuje da teksture
njihove kože ublažite još više nego s načinom snimanja [Portrait] (Portret) (ovaj je način
snimanja učinkovit kad snimate osobe od prsa naviše).
▄▄ Tehnika za način snimanja Nježni obris
Učinkovitije snimanje:
 Zakrenite ručicu zuma do kraja u smjeru Tele.
 Približite se objektu radi boljeg učinka.
• Ako je dio pozadine i sl. boje koja sliči boji kože, taj će dio također biti ublažen.
• Ovaj način može biti neučinkovit ako nema dovoljno svjetlosti.
[Scenery] (Krajolik)
Ovaj način rada omogućuje snimanje širokih krajolika.
- 63 -
Snimanje
[Sports] (Sport)
Postavka za snimanje sportskih prizora ili drugih događaja s brzim pokretima.
• Brzina zatvarača može se usporiti na 1 sekundu.
• Ovaj način rada prikladan je za snimanje objekata na udaljenosti od 5 m ili više.
[Night Portrait] (Noćni portret)
Ovaj način rada omogućuje snimanje osobe i pozadine s realnim osvjetljenjem.
▄▄ Tehnika za način rada Noćni portret
• Koristite bljeskalicu. (Možete postaviti na [
].)
• Zamolite osobu da ostane mirna tijekom snimanja fotografije.
• Preporučujemo uporabu tronošca i automatskog okidača za snimanje fotografija.
• Brzina zatvarača može se usporiti do 8 sekundi.
• Zatvarač može ostati zatvoren (maks. 8 s) nakon slikanja zbog obrade signala. Nije riječ o
kvaru.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim mjestima.
[Night Scenery] (Noćni krajolik)
Ova vam funkcija omogućuje snimanje živopisnih fotografija noćnih krajolika.
• Preporučujemo uporabu tronošca i automatskog okidača za snimanje fotografija.
• Brzina zatvarača može se usporiti do 8 sekundi.
• Zatvarač može ostati zatvoren (maks. 8 s) nakon slikanja zbog obrade signala. Nije riječ o
kvaru.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim mjestima.
[Food] (Hrana)
Ovaj način rada omogućuje vam slikanje hrane s prirodnim nijansama bez utjecaja
ambijentalnog svijetla u restoranima itd.
- 64 -
Snimanje
[Baby1]/[Baby2] (Dijete1)/(Dijete2)
Ovaj način omogućuje snimanje djeteta sa zdravim tenom. Kada koristite bljeskalicu, njezino
je svjetlo slabije nego inače.
Moguće je postaviti različite rođendane za [Baby1] (Dijete1) i [Baby2] (Dijete2). Možete ih
prikazati tijekom reprodukcije.
▄▄ Postavke rođendana
1 Pritisnite ▲/▼da biste odabrali [Age] (Dob) i zatim pritisnite [MENU/SET].
2
3
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [SET] (Postavi) i zatim pritisnite [MENU/SET].
Unesite rođendan.
Rođendan:
◄/►: Odaberite stavke (godina/mjesec/dan).
▲/▼: Postavljanje
[MENU/SET]: Postavljanje
4
• Kad postavite rođendan, [Age] (Dob) je automatski postavljen na [ON] (Uklj.)
• Ako je odabrano [ON], a rođendan nije upisan, automatski se pojavljuje zaslon za
postavljanje.
Pritisnite ▼ da biste odabrali [Exit] (Izlaz) i zatim pritisnite [MENU/SET] da biste završili.
▄▄ Poništavanje dobi ([Age])
Odaberite postavku [OFF] u 2. koraku.
• Dob je moguće ispisati pomoću softvera "PHOTOfunSTUDIO” koji se nalazi na
isporučenom CD-ROM-u.
• Ako je [Age] postavljeno na [OFF] (Isklj.), čak i ako je unesena, dob neće biti prikazana.
• Brzina zatvarača može se usporiti na 1 sekundu.
[Pet] (Kućni ljubimac)
Odaberite ovaj način snimanja kada želite snimati kućne ljubimce, poput psa ili mačke.
Možete postaviti rođendan kućnog ljubimca.
Informacije o načinu rada [Age] potražite pod [Baby1]/[Baby2] na 65. str.
[Sunset] (Zalazak sunca)
Odaberite ovaj način snimanja kada želite slikati zalazak sunca. Ova vam postavka
omogućuje snimanje živopisnih fotografija crvene boje sunca.
[High Sens.] (Visoka osjetlj.)
Ovaj način rada smanjuje treperenje objekta snimanja i omogućuje snimanje takvih objekata u
tamnim prostorijama.
▄▄ Veličina slike
Odaberite veličinu slike između 3 M (4:3), 2,5 M (3:2), 2 M (16:9) ili 2,5 M (1:1).
- 65 -
Snimanje
[Starry Sky] (Zvjezdano nebo)
Ova vam funkcija omogućuje snimanje živopisnih fotografija zvjezdanog neba ili tamnih objekata.
▄▄ Postavljanje brzine zatvarača
Odaberite brzinu zatvarača od [15 sec.], [30 sec.] ili [60 sec.].
• Pritisnite okidač do kraja da bi se prikazao zaslon s odbrojavanjem. Nemojte pomicati
fotoaparat nakon što se pojavi ovaj zaslon. Po završetku odbrojavanja na zaslonu se
pojavljuje poruka [Please Wait...] (Pričekajte), istodobno s postavljenom brzinom zatvarača
za obradu signala.
▄▄ Tehnika za način rada Zvjezdano nebo
• Zatvarač se otvara na 15, 30 ili 60 sekundi. Koristite tronožac. Također preporučujemo
snimanje fotografija pomoću automatskog okidača.
[Glass Through] (Kroz staklo)
Udaljeni predmeti imaju prednost pri fokusiranju.
Ovaj je način idealan za snimanje fotografija prirode i ostalih krajolika kroz prozirno staklo, kao
u vozilima ili zgradama.
• Ako je staklo prljavo ili prašnjavo, postoji mogućnost da će fotoaparat fokusirati staklo.
• Snimljene fotografije možda neće izgledati prirodno ako je staklo obojeno. Kada se to
dogodi, promijenite postavke balansa bijele boje. (69. str.)
[Photo Frame] (Okvir fotografije)
Snimite fotografiju s okvirom oko nje.
▄▄ Postavljanje okvira
Odaberite jedan od 6 vrsti okvira.
• Veličina slike fiksno je postavljena na 5 M (4:3).
• Boja okvira prikazanog na zaslonu i boja okvira oko stvarne fotografije mogu se razlikovati,
ali to nije kvar.
- 66 -
Snimanje
Recording
Using
the [Rec]
Menu[Rec] (Snimanje)
Korištenje
izbornika
For details on [Rec] menu settings, refer to P37.
Detalje o postavkama izbornika [Rec] potražite na 37. str.
[Picture
[PictureSize]
Size] (Veličina slike)
Applicable
Primjenjivi modes:
načini rada:
Set
the number
of pixels.
higher
numbers
ofdetalji
pixels,na
the
finer thebiti
detail
of the
Postavite
broj piksela.
ŠtoThe
je veći
brojthe
piksela,
to će
fotografiji
jasniji,
čakpictures
i ako se
fotografije
na velikim
listovima.
will
appearispisuju
even when
they are
printed onto large sheets.
Settings
Postavke
[
]
Picture Size
Veličina
slike
4608k3456
[
]¢
3648k2736
[
]
2560k1920
[
]¢
2048k1536
[
]
[
[
[
]
640k480
]
4608k3072
]
4608k2592
3456k3456
¢
This
cannot
be set postaviti
in the Intelligent
Auto Mode.
* Ova
seitem
stavka
ne može
u inteligentnom
automatskom načinu rada.
X:
Aspect ratio
of a 4:3 TV
Format
TV-prijamnika
4:3
Y:
Aspect ratio
of a 35 smm
film camera
Format
fotoaparata
filmom
od 35 mm
W:
Aspect ratio
of a high-definition
TV, etc. itd.
Format
TV-prijamnika
visoke razlučivosti
:
Square aspect
ratio
Četvrtasti
format
slike
• In specific modes, Extra Optical Zoom cannot be used, and the picture size for [ ] is not displayed.
• U posebnim načinima rada ne može se koristiti dodatni optički zum, a veličina slike za [ ]
For details regarding modes in which Extra Optical Zoom cannot be used, refer to P47.
neće se prikazati. Detalje o načinima rada u kojima se ne može koristiti dodatni optički zum
• Pictures may appear mosaic depending on the subject and the recording conditions.
potražite na 47. str.
• Slike mogu izgledati poput mozaika, ovisno o objektu i uvjetima snimanja.
- 67 -
Snimanje
Recording
[Sensitivity] (Osjetljivost)
[Sensitivity]
Primjenjivi načini rada:
Applicable
Ova
funkcija modes:
omogućuje postavljanje optimalne osjetljivosti na svjetlost (ISO-osjetljivost).
Postavljanjem
veću vrijednost
se snimanje
fotografija
u mračnim
This allows thenaSensitivity
to lightomogućuje
(ISO sensitivity)
to be set.
Setting čak
to a ihigher
figure enables
prostorima, bez straha da će fotografije ispasti tamne.
pictures to be taken even in dark places without the resulting pictures coming out dark.
Postavke
Settings
[
[
]
]
[i.ISO]
([i.ISO])
(i.ISO-osjeljivost)
[100]
Opis postavki
Description of settings
ISO-osjetljivost
podešava
seaccording
u skladu to
s kretanjem
objekta
The
ISO sensitivity
is adjusted
the movement
of thei
svjetlinom.
subject and the brightness.
• Maksimalno [1600]
• Maximum [1600]
• Brzina zatvarača nije fiksno postavljena kada se okidač
• The shutter speed is not fixed when the shutter button is pressed
pritisne dopola. Ona se neprekidno mijenja da bi odgovarala
halfway. It is continuously changing to match the movement of the
kretnjama objekta sve dok okidač ne pritisnete do kraja.
subject until the shutter button is pressed fully.
[100]
[200]
[200]
[400]
[400]
ISO-osjetljivost
fiksno
je to
postavljena
na različite postavke.
The
ISO sensitivity
is fixed
various settings.
[800]
[1600]
[1600]
[100] [100]
Recordingsnimanja
location
Lokacija
(preporučeno)
(recommended)
is light (outdoors)
KadWhen
je nait otvorenome
svijetlo
[1600][1600]
When
is dark
Kad jeitmrak
Brzina
Shutterzatvarača
speed
Sporo
Slow
Brzo
Fast
Smetnje
Noise
Manje
Less
Pojačano
Increased
Pojačano
Increased
Manje
Less
Treperenje
objekta
Jitter of the subject
•• For
Detalje
o rasponu
[ to] P51.
potražite na 51. str.
the focus
range fokusa
of flash kad
whenje[ postavljeno
] is set, refer
•• The
ISO-osjetljivost
automatski
se postavlja
u sljedećim
uvjetima.
ISO sensitivity
is automatically
set under
the following
conditions.
-–-When
Prilikom
snimanja
videozapisa
recording motion pictures
Kad je[Burst]
[Burst]ispostavljen
na
[
] ili [
]
–--When
set to [
] or [ ]
- 68 - 68 -
Recording
Snimanje
Recording
[White Balance]
Recording
Recording
[White Balance] (Balans bijele boje)
Applicable
modes:
[White Balance]
Recording
Primjenjivi
načini rada:
[White
[White Balance]
Balance]
Recording
Recording
In
sunlight,
under
incandescent
or in
other
such
conditions
where the colour of white
Kod
sunčeve
svjetlosti,
umjetne lights
rasvjete
ili u
drugim
sličnim
uvjetima
Applicable
modes:
Recordinggdje bijela boja poprima
Applicable
modes:
takes
on
reddish
or bluish
tinge, this
item adjusts
thetako
colour
white
is closest
[White
Balance]
Applicable
modes:
crvene
ili aplave
nijanse,
ova stavka
podešava
bijelu to
boju
da of
bude
štowhich
bliža onome
štotooko
[White
Balance]
[White
Balance]
In
sunlight,
under
incandescent
lights orwith
in other
such
conditions where the colour of white
what
is
seen
byizvorom
the
eyesvjetla.
in accordance
the light
source.
vidi
u
skladu
s
In
sunlight,
under
incandescent
lights
or
in
other
such
conditions
where
the
colour
of
white
In
sunlight,
under
incandescent
lights
in other
such
conditions
where
colour
of whiteto
Applicable
modes:
[White
takes
on a reddish
or
bluishBalance]
tinge,
thisor
item
adjusts
to the
colour of
whitethe
which
is closest
Applicable
modes:
takes
on
a
or
bluish
tinge,
adjusts
to
the
of
white
Applicable
modes:
takes
onseen
a reddish
reddish
oreye
bluish
tinge, this
this item
item
adjusts
to
the colour
colourof
ofsettings
white which
which is
is closest
closest to
to
what
is
by
the
in
accordance
with
the
light
source.
Settings
Description
Postavke
Opis postavki
In
sunlight,
incandescent
lights orwith
in other
such
conditions
where the colour of white
what
is
by
eye
in
the
source.
Applicable
modes:
what
is seen
seenunder
by the
the
eye
in accordance
accordance
with
the light
light
source.
In
sunlight,
under
incandescent
lights
or in other
such
conditions
where
the colour of w
In
sunlight,
under
incandescent
lights
or
in
other
such
conditions
where
the
colour
of
white
[AWB]on([Auto
White
Automatic
takes
a reddish
orBalance])
bluish tinge,
this itemadjustment
adjusts
to the colour of white which is closest to
[Auto
White
Balance]
Automatsko
podešavanje
takes
on
a
reddish
or
bluish
tinge,
this
item
adjusts
to
the
colour
of
white
Settings
Description
of
settings
Inor
sunlight,
underthis
incandescent
lights
or colour
in other
where the
colourisofclose
whit
takesisonseen
a reddish
bluish
tinge,
item
to
the
ofsuch
whiteconditions
which is closest
to which
what
by the
eye
in accordance
with adjusts
the
light
source.
(Automatski
balans
Settings
Description
of
Settings
Description
of settings
settings
[V]
([Daylight])
When
taking
pictures
outdoors
under
a clear
sky
what
is a
seen
by the
eye
in
accordance
with
the
light
source.
takes
on
reddish
or
bluish
tinge,
this
item
adjusts
to
the
colour
of
white
which
is closest
what
is seen
by
the
eye
in
accordance
with
the
light
source.
Automatic
adjustment
[AWB]
([Auto
White
Balance])
bijele boje)
Automatic
adjustment
[AWB]
([Auto
White
Balance])
Automatic
adjustment
[AWB]
([Auto
White
Balance])
[Ð]
([Cloudy])
When
taking
picturesDescription
outdoors
under
a cloudy sky
what
is seen by
the eye
in
accordance
with the
Settings
oflight
settings
[V]
([Daylight])
When
taking
pictures outdoors
under
asource.
clear
sky
[Daylight]
Settings
Description
of settings
Snimanje
fotografija
vani pod
vedrim
nebom
[V]
([Daylight])
Settings
Description
of
settings
When
taking
pictures
outdoors
under
a
clear
sky
[V]
([Daylight])
[î]
([Shade])
in
the
shade
(Dnevna
svjetlost)
Automatic
adjustment
[AWB]
([Auto
White
Balance])
[Ð]
([Cloudy]) [AWB] ([Auto
When
taking
pictures
outdoorsadjustment
under aDescription
cloudy skyof settings
Automatic
White
Balance])
Settings
[Ð]
([Cloudy])
When
taking
pictures
outdoors
under
a
cloudy
sky
adjustment
[AWB]
([Auto
White
Balance]) Automatic
[Ð]
([Cloudy])
When
taking
pictures
outdoors
under
a clear
cloudy
sky
[Ñ]
([Incandescent])
under
lights
[Cloudy]
(Oblačno)
Snimanje
fotografija
vani incandescent
pod
oblačnim
nebom
[V]
([Daylight])
When
taking
pictures
outdoors
under
a
sky
[î]
([Shade]) [AWB]
When
taking
pictures
outdoors
inpictures
the shade
[V] ([Auto
([Daylight])
When
taking
outdoors
under a clear sky
Automatic
adjustment
Whitetaking
Balance])
[î]
([Shade])
in
the
shade
[V]
([Daylight])
When
pictures
outdoors
under
a
clear
sky
[Shade]Set])
(Sjena)
Snimanje
fotografija
vani u sjeni
[î]
([Shade])
When
taking
pictures
outdoors
in the shade
[Ò]
([White
Value
set
by using
[Ó]
[Ð]
([Cloudy])
When
taking
pictures
outdoors
under
a cloudy
sky
[Ñ]
([Incandescent])
When
taking
pictures
under
incandescent
lights
[Ð]
([Cloudy])
When
taking
pictures
outdoors
under
a cloudy
[V]
([Daylight])
When
taking
pictures
under
a clear
sky sky
[Ñ]
([Incandescent])
under
incandescent
lights
[Ð]
([Cloudy])
[Incandescent]
When
taking
pictures
outdoors
under
a outdoors
cloudy
[Ñ]
([Incandescent])
When
taking
pictures
under
incandescent
lightssky
[Ó]
([White
Set Setting])
Set
manually
[î]
([Shade])
When
taking
pictures
outdoors
in the shade
[Ò]
([White
Set])
Value
set
byfotografije
using
[Ó]
[î]
([Shade])
When
taking
pictures
outdoors
in
the
shade
(Umjetno
svjetlo
sa
Kada
se
snimaju
pod
rasvjetom
sa
žarnom
niti
[Ð]
([Cloudy])
When
taking
pictures
outdoors
under
a
cloudy
sky
[Ò]
([White
Value
set
by
[Ó]
[î]
([Shade])
When
taking
pictures
outdoors in the shade
[Ò]
([White Set])
Set])
Value
set
by using
using
[Ó]
[Ñ]
When
taking
pictures
under incandescent lights
žarnomSet
niti)
[Ó] ([Incandescent])
([White
Setting])
Set manually
[Ñ]
([Incandescent])
When
taking
pictures
under
incandescent
lights
[î]
([Shade])
When
taking
pictures
outdoors
in
the
shade
[Ñ]
([Incandescent])
Under fluorescent
LED Set
lighting
fixturepictures
etc., the under
appropriate
White Balance
•[Ó]
When
taking
incandescent
lights will vary
([White
Setlighting,
Setting])
manually
[White Set]
[Ò]
([White
Set])
Value set by using [Ó]
[Ò] type,
([White
Set])
Valuetaking
set
bypictures
using [[Ó]
Vrijednost
postavljena
korištenjem
[Ñ]
([Incandescent])
When
under]incandescent lights
depending
on the
lighting
so
use
[AWB]
or
[Ó].
[Ò]
([White
Set])
Value
set
by using
[Ó]
(Set
bijele
boje)
([White
Setlighting,
Setting])
Set
manually
Under
fluorescent
LED
lighting
fixture
the
White
Balance will
••[Ó]
The
White
Balance
setting
is([White
memorised
even etc.,
if theValue
camera
off.
(However,
thevary
White
[Ó]
Setfixture
Setting])
Setappropriate
manually
[Ò]
([White
Set])
setisbyturned
using
[Ó]
Under
fluorescent
lighting,
LED
lighting
etc.,
the
appropriate
White
Balance
Under
fluorescent
lighting,
LED
lighting
fixture
etc.,
the
appropriate
White
Balance will
will vary
vary
••[Ó]
[White
Set
Setting]
([White
Setting])
Set
manually
depending
on the
lighting
type,
so
use
[AWB]
or
[Ó].
Balance
setting
for
a
Scene
Mode
returns
to
[AWB]
when the Scene Mode is changed.)
Ručno
postavljanje
depending
on
the
lighting
type,
so
use
[AWB]
or
[Ó].
(Postavka
seta
bijele
depending
on the [Ó]
lighting
type,
so Set
use Setting])
[AWB]
orif [Ó].
([White
manually
The
White
Balance
setting
isboje)
memorised
even
theSet
camera
is turned
off. (However,
thevary
White
White
Balance
is fixed
to [AWB]
in following
cases.
fluorescent
lighting,
LED
lighting
fixture
etc.,
appropriate
White
Balance will
•••• Under
The
White
Balance
is
memorised
even
ifLED
thethe
camera
turned
off.the
(However,
the White Balance will vary
Under
fluorescent
lighting,
lighting
fixture
etc.,
•asetting
Balance
setting
for
Scene
Mode
returns
to
[AWB]
when
theis
Scene
Mode
isappropriate
changed.)
fluorescent
lighting,
LED
lighting
fixture
etc.,
the
appropriate
White
Balance
will vary
• Under
–
[Scenery]/[Night
Portrait]/[Night
Scenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry
Sky]
(Scene
Mode)
depending
on
the
lighting
type,
so
use
[AWB]
or
[Ó].
Balance
setting
for
a
Scene
Mode
returns
to
[AWB]
when
the
Scene
Mode
is
changed.)
Balance
settingisfor
adepending
Scene
Mode
returns
tocases.
[AWB]
when
Scene
is changed.)
on
thelighting,
lighting
so usethe
[AWB]
or Mode
[Ó].
White
Balance
to fluorescent
[AWB]
in use
following
Under
LED
etc.,
these
appropriate
White
Balance will vary
•fixed
on
lighting
type,
so
[AWB]
ortype,
[Ó].
Ovisno
o Balance
tiputhe
osvjetljenja,
prikladan
balans
bojefixture
razlikovat
će
pod fluorescentnim
••• depending
The
White
setting
is memorised
even
ifbijele
thelighting
camera
is turned
off.
(However,
the
White
White
Balance
is fixed
to White
[AWB]
inScenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry
following
cases.
•setting
The
Balance
setting
isthe
memorised
even
if the
camera
is turned
off. (However, the Wh
–
[Scenery]/[Night
Portrait]/[Night
Sky]
(Scene
Mode)
depending
on
the
lighting
type,
so
use
[AWB]
or
[Ó].
• The
White
Balance
is
memorised
even
if
camera
is
turned
off.
(However,
the White
osvjetljenjem,
LED-osvjetljenjem
itd., stoga
koristite
ili [Sky]
].is changed.)
Balance
setting for
a Scene ModeScenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry
returns
to [AWB]
when[AWB]
the Scene
Mode
–
[Scenery]/[Night
Portrait]/[Night
(Scene
Mode)
– [Scenery]/[Night Portrait]/[Night
Scenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry
Sky] (Scene
Mode)
setting
for
a Scene
Mode
to if[AWB]
when
the
Sceneoff.
Mode
is changed.)
•fixed
The
White
Balance
setting
is memorised
even
the
camera
is turned
(However,
the White
setting
aBalance
Scene
Mode
returns
tocases.
[AWB]
when
Scene
Mode
is changed.)
Postavka
balansa
bijele
boje
ostaje
pohranjena
čakreturns
i the
kad
se
isključi
fotoaparat.
(Međutim,
•• Balance
White
Balance
isfor
to
[AWB]
in
following
• White
Balance
is afixed
to
[AWB]
in
following
cases.
Balance
setting
for
Scene
Mode
returns
to
[AWB]
when
the
Scene
Mode
is
changed.)
postavke
balansa
bijele
boje
za
scenski
način
rada
vraćaju
se
na
[AWB]
kad
se
scenski
• White
Balance
is
fixed
to
[AWB]
in
following
cases.
– [Scenery]/[Night Portrait]/[Night Scenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry Sky] (Scene Mode)
– [Scenery]/[Night
Portrait]/[Night
Scenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry
rada promijeni.)
• White
Balance is
fixed
to [AWB] in following
cases.
–način
[Scenery]/[Night
Portrait]/[Night
Scenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry
Sky] (Scene Mode) Sky] (Scene Mode)
• Balans bijele boje
fiksno je postavljen
na [AWB] Scenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry
u sljedećim uvjetima.
– [Scenery]/[Night
Portrait]/[Night
Sky] (Scene Mode)
-- Kad je postavljeno [Scenery]/[Night Portrait]/[Night Scenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry Sky]
u scenskom načinu rada
69 --- 69
-- 69
- 69
69 --
Snimanje
Recording
∫
White Balance
▄▄Auto
Automatsko
postavljanje balansa bijele boje
Depending
on the conditions
prevailing
pictures
are taken,
the pictures
take on
a
Ovisno o uvjetima
koji prevladavaju
kodwhen
snimanja
fotografija,
fotografije
mogumay
poprimiti
crvene
reddish
or
bluish
tinge.
Furthermore,
when
a
multiple
number
of
light
sources
are
being
used
ili plave nijanse. Osim toga, ako se koristi više izvora svjetla ili ništa nije boje približne bijeloj,or
there
is nothing
with a colour
close to white,
Auto
White
Balance
may not function
properly.
In
moguće
je da automatsko
postavljanje
balansa
bijele
boje
neće funkcionirati
pravilno.
U
this
case,
set
the
White
Balance
to
a
mode
other
than
[AWB].
takvim slučajevima balans bijele boje postavite na opciju koja nije [AWB].
1 Auto
White Balance
will work
thisu range
Automatski
balans bijele
bojewithin
radit će
ovom rasponu.
2 Blue
Plavosky
nebo
Oblačno
nebo
(kiša)
3 Cloudy
sky
(Rain)
Recording
Sjena
4 Shade
Sunčevo svjetlo
5 Sunlight
Bijela fluorescent
flourescentna
rasvjeta
6 White
light
Žarulja sa žarnom
niti
77 Incandescent
light bulb
Izlazak iand
zalazak
sunca
88 Sunrise
sunset
Svjetlost
ndescent lights
in othersvijeće
such conditions where the colour of white
99 or
Candlelight
Kthis
= temperatura
u colour
kelvinima
bluish tinge,KlKelvin
item adjusts
to
the
of white which is closest to
Colour boje
Temperature
e in accordance with the light source.
Description of settings
alance]) Automatic adjustment
t])
tting])
When taking pictures outdoors under a clear sky
Ručno
postavljanje
balansa
bijele sky
boje
When
taking the
pictures
outdoors
a cloudy
Setting
White
Balanceunder
manually
When
taking
pictures
outdoors
the to
shade
Postavite
vrijednost
balansa
bijele
boje.
Koristite
ga za ujednačavanje
s uvjetima snimanja
Set
the White
Balance
value.in
Use
match
the condition
when taking photographs.
fotografija.
When
taking pictures under incandescent lights
1 Select [Ó] and then press [MENU/SET].
Value
bythe
using
1 set
Odaberite
[[Ó]
i zatim
[MENU/SET].
2
Aim
camera
at] a
sheetpritisnite
of white paper
etc. so that the frame
in
the
centre
is
filled
by
the
white
object
only
andbijelu
then press
Usmjerite fotoaparat u bijeli papir ili neku
drugu
Set2manually
površinu da bi okvir na sredini zaslona bio popunjen nekim
[MENU/SET].
objektom
zatim
pritisnite
[MENU/SET].
White Balance
mayi not
be set
when the
subject is too bright or too dark.
•bijelim
ting, LED lighting fixture etc., the appropriate White Balance will vary
the White
again neće
after adjusting
to appropriate
brightness.
• Set
Balans
bijeleBalance
boje možda
biti postavljen
ako je objekt
ing type, so use [AWB]
or [Ó].
• Exit
the menuiliafter
it is set. Ponovno postavite balans bijele boje
presvijetao
pretaman.
tting is memorised even if the camera is turned off. (However, the White
nakon
što
odaberete
odgovarajuću
svjetlinu.
Scene Mode returns to
[AWB]
when
the Scene
Mode is changed.)
•
Nakon
postavljanja
izađite
iz
izbornika.
to [AWB] in following cases.
trait]/[Night Scenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry Sky] (Scene Mode)
- 70 -
Recording
Snimanje
Recording
Recording
[AF
[AF Mode]
Mode] (Automatski fokus)
[AF
Mode]
[AF Mode][AF
[AF Mode]
Applicable
modes:
Mode]
[AF
Mode]
Primjenjivi načini rada:
Recording
Recording
Recording
Applicable modes:
Thisopcija
allowsomogućuje
the
focusing
method
that Applicable
suits
the positions
and number
of thei subjects
to be
Applicable
modes:
Applicable
modes:
modes:
Applicable
modes:
Ova
promjenu
načina
fokusiranja
koji
odgovara
položaju
broju objekata
This
allows the focusing method that suits the positions and number of the subjects to be
selected.
koje
je potrebno odabrati. This allows the focusing method that suits the positions and number of the subje
This
allows the focusing method that This
suits
theallows
positions
and number
ofthat
the
subjects
to positions
be
allows
thethe
focusing
method
suits
thethe
positions
and
number
selected.
This
focusing
method
that
suits
and
numb
selected. selected.
selected.
selected.Description
Settings
of settings
Postavke
Opis postavki
Settings
Description of settings
TheFotoaparat
camera
automatically
detects the person’s
face.
(max.15
15ofareas)
automatski
prepoznaje
ljudsko lice.
(maks.
Settings
Description
settings of settin
Settings
Description
of settings
Settings
Description
([Face
Settings
Description
of set
[Face
Detection] The
The camera
automatically
detects
the
person’sto
face.
(max.
15
focus and
exposure
can
thenmogu
be
adjusted
fitprema
that
face
noareas)
područja)
Fokus
i
ekspozicija
se
podesiti
licu,
([Face
Detection]) lica) The camera
The
camera
automatically
detects
the
person’s
face.
(m
automatically
detects
the
person’s
face.
(max.
15
areas)
(Otkrivanje
The
camera
automatically
detects
the
perso
The
camera
automatically
detects
the
per
focus
and
exposure
can
then
be
adjusted
to
fit
that
face
no
matter
what
portion
of
the
picture
it is in.
([Face
([Face
neovisno
koliki dio
slike
ono zauzima.
([Face
([Face
Detection])
[š]focus
The
focus
exposure
can
then
adjusted
tobe
fit adju
that
The
and
exposure
then
adjusted
toand
fitand
that
facebe
no
[š]
The
focus
exposure
can
then
be
adjust
[š] of thecan
matter
what
portion
picture
itbe
isand
in.The
focus
exposure
can
then
Detection])
Detection])
Detection])
Up Mogu
to 23 points
for each
AF
area
can
be
focused.
This
is effective
Detection])
se portion
fokusirati
točke
svako
područje
automatskog
matter
what
portion
ofwhat
the
picture
in. picture
matter
what
of do
the23
picture
itza
ismatter
in.
what
portion
of itthe
picture
it isit in.
matter
portion
ofisthe
is in.
Up
to the
23
points
each
area
can
focused.
is effective
[
] ([23-Area])¢
when
subject
not inAF
the
centre
ofbethe
fokusa.
Ova for
jeisfunkcija
prikladna
kad
sescreen.
objektThis
snimanja
ne
¢
Up
to
23can
points
for
each
AFfor
area
canAF
be
focused.
This
Up
to
23
points
for
each
AF
area
be
focused.
This
is
effective
Up
to
23
points
each
area
can
be
focf
[
] (23-Area]
([23-Area])
when
the
subject
is
not
in
the
centre
of
the
screen.
Up
to
23
points
for
each
AF
area
can
be
u središtu
zaslona.
(AFnalazi
area frame
will¢be
same as¢ image aspect ratio setting.)
¢
¢ subject is not in the centre of the screen.
područja)*
[ area
]the([23-Area])
the
[
] (23
([23-Area])
when
subject
not
in when
theas
centre
of
the
screen.
[ [will
]isautomatskog
([23-Area])
when
the
subject
is
not
in the
centre
of the
]be
([23-Area])
when
the
subject
is not
in the
centre
of ths
(AF
frame
same
image
aspect
ratio
setting.)
(Okvir
područja
fokusa
bit
će
isti
kao
i
postavke
The camera focuses on the
subject
in the AF
area
on the
centre
ofaspect
the ratio sett
(AF
area
frame
willarea
be
same
as
image
(AF
area
frame
will be
as
image
aspect
ratio
setting.)
area
frame
will
be
same
as as
image
aspe
[Ø] ([1-Area])
(AF
frame
will
be
same
image
as
formata
slike.)
The
camera
focuses
onsame
the
subject
in(AF
the
AF
area
on
the
centre
of the
screen.
[Ø] ([1-Area])
The
camera
focuses
on focuses
the
subject
inuthe
AF
area
onthe
th
The
camera
focuses
on
the
subject
in
the
AF
area
on
the
centre
of
the
The
camera
on
the
subject
in
the
AF
screen.
The
camera
focuses
on
the
subject
in
[1-Area]
Fotoaparat
fokusira
objekt
u
području
automatskog
fokusa
[Ø] ([1-Area])
[Ø] ([1-Area])
[Ø]
([1-Area])
[Ø]
([1-Area])
¢ [Ø](1will
be used during
motion
picture
recording.
screen.
screen.
screen.
screen.
područje)
središtu
zaslona.
¢ [Ø] will be used during motion picture recording.
[Ø
]picture
will¢
be¢recording.
used
during
motion
picture
recording.
¢ [Ø] will
be used
during¢motion
[Ø[Ø
] .will
be be
used
during
motion
picture
recording.
] will
used
during
motion
picture
recording.
*Tijekom
snimanja
videozapisa
koristi
se
• [AF Mode] is fixed to [Ø] in the following cases.
• [AF
Mode] isEffect]
fixed to(Creative
[Ø] in the
following
cases.
– [Miniature
Control
Mode)
Mode]
fixed
to
[Ø]
in fixed
thetofollowing
Mode] isEffect]
fixed
to(Creative
[Ø] •in[AF
the
following
cases.
•is[AF
Mode]
is fixed
[Ø]
in].the
following
cases.
•fiksno
[AF
Mode]
is
to [[Ø]
incases.
the
following
cases.
–
Mode)
•• [AF
sljedećim
slučajevima
[AF
Mode]
postavljen
na
–U[Miniature
[Starry
Sky] je
(Scene
Mode) Control
– Control
[Miniature
Effect]
(Creative
Control
Mode)
–
[Miniature
Effect]
(Creative
Mode)
–
[Miniature
Effect]
(Creative
Control
Mode)
[Starry
Sky]
(Scene
Mode)
–
[Miniature
Effect]
(Creative
Control
Mode)
Kad
je
postavljeno
[Miniature
Effect]
u
načinu
kreativnog
upravljanja
• It is not possible to set [š] in the following cases.
– [Starry
(Scene
Mode)
[Starry
Sky]
(Scene
– [Starry
Sky]
(Scene
• It–
notje
possible
setMode)
[š] in
the
following
–cases.
[Starry
Sky]
(Scene
Mode)
Kad
postavljeno
[Starry
Sky]
uSky]
scenskom
načinu
radaMode)
–--is
Panorama
ShottoMode
It
not
possible
to not
set
[š]].intothe
following
is
not possible
toMode
set [š]• nije
in isthe
following
cases.
•
It
is
not
possible
set
[š]
in the
following
cases.
•• It–
U
sljedećim
slučajevima
moguće
postaviti
[
•
It
is
possible
to
set
[š]
incases.
the
following
cases.
Panorama
Shot
– [Night Scenery]/[Food] (Scene Mode)
– Panorama
Mode Shot
–--Panorama
Shot Mode (Scene
Prilikom
panoramskog
snimanja
Panorama
Mode
[Night
Scenery]/[Food]
Mode) –Shot
– Panorama
Shot
Mode
– [Night
Scenery]/[Food]
(Scene Mode)
Kad jeScenery]/[Food]
postavljeno [Night
Scenery]/[Food]
uScenery]/[Food]
scenskom
načinu
radaMode)
–--[Night
(Scene
Mode)
– [Night
(Scene
– [Night
Scenery]/[Food]
(Scene
Mode)
[š]
[š]
[š]
71- - --71
71 - 71 -
- 71 -
- 71
- - 71
Recording Recording
Snimanje
∫ About [š]
([Face
Detection])
▄▄About
∫
[š]
([Face
Otkrivanje
lica
[ Detection])
] ([Face Detection])
The following
AF
area
frames
areframes
displayed
the camera
detects
thedetects
The
following
AF
area
are when
displayed
when
the
camera
the
Sljedeći okviri
područja
automatskog
fokusa
prikazuju
se kada
fotoaparat
faces.
faces.
prepozna lica.
Yellow: Yellow:
Žuta:
When the When
shutter
button
is pressed
the
turns
green
when
the
Kad
jethe
okidač
pritisnut
dopola,
okvir
ćeframe
postati
zelene
boje
ako
je slika
shutter
button
ishalfway,
pressed
halfway,
the
frame
turns
green
when the
camera is camera
focused.is focused.
fokusirana.
White:
Bijela:
White:
Displayed Displayed
when more
than
one
face
detected.
that
are
same
distance
Prikazuje
se
akomore
je fotoaparat
prepoznao
višefaces
lica.
Onafaces
licathe
koja
su
jednakoj
udaljenosti
u
when
thanisone
face is Other
detected.
Other
that
arena
the
sameaway
distance
away
as the faces
within
thelica
yellow
AF yellow
areas
also brought
into
focus.
odnosu
na
u žutom
okviruare
područja
automatskog
fokusa
as
the faces
within
the
AF
areas
are
also
brought
into također
focus. se fokusiraju.
picture-taking
conditions
including
the
following
thedolje
face
detection
may
• Under certain
Ovisno
o nekim
specifičnim
uvjetima
snimanja
koja
su
navedena,
otkrivanje
certain
picture-taking
conditions
including
thecases,
following
cases,
the facefunction
detection
function may
••Under
fail to work,fail
making
it impossible
tomoguće.
detect faces.
[AF Mode]
is switched
[ ] ([Ø]
motion
lica
neće biti
[AF
Mode]
prebacuje
se na
snimanja
to možda
work,
making
it impossible
to
detect
faces.
[AF
Mode]
istoswitched
to while
[tijekom
] ([Ø]
while motion
pictures arepictures
taken).
videozapisa).
are taken).
– When the–face
is the
not
facing
the
-When
- kada
liceface
nijeisokrenuto
fotoaparatu
not camera
facingprema
the camera
– When the–face
is the
atjean
angle
-When
- kada
lice
pod
face
is atkutom
an angle
– When the–face
is the
extremely
or dark
-When
- kada
je lice
svijetlo
ili tamno
faceizrazito
is bright
extremely
bright
or dark
– When there
little
oncontrast
the
-is
kada
jecontrast
naislicima
slabfaces
kontrast
– -When
there
little
on the faces
– When the–facial
features
are
hidden
behind
sunglasses,
etc. naočala
-When
- kada
su facial
osobine
lica sakrivene
iza
sunčanih
itd.
the
features
are
hidden
behind
sunglasses,
etc.
-When
- kada
je lice
na
zaslonu
maleno
– When the–face
appears
small
on the
screen
the
face
appears
small
on the screen
--is
kada
semovement
radi
o brzom pokretu
– When there
rapid
– When
there
is rapid movement
-- kada is
objekt
snimanja
nije čovjek
– When the–subject
not
a
human
When the subject is notbeing
a human being
-- kada se
fotoaparat trese
– When the–camera
is shaking
When the
camera is shaking
-- kada
seis koristi
digitalni zum
– When Digital
Zoom
used
– When
Digital
Zoom is used
• Ako
fotoaparatsomething
prepoznaother
objekt
koji
nije lice, promijenite
postavku
u bilo
što osim [ ].
• If the camera
is registering
than
someone’s
face, change
thechange
settings
to settings
something
• If the
camera is registering
something
other than someone’s
face,
the
to something
š]. than [š].
other than [other
- 72 -
- 72 -
Recording
[i.Exposure]
[i.Exposure]
Applicable
modes:
Recording
Snimanje
Recording
Applicable
Contrast
andmodes:
exposure will be adjusted automatically when there is a big difference in
[i.Exposure]
(i.Ekspozicija)
[i.Exposure]
brightness between the background and subject, to bring the image close to real life.
Contrast and exposure will be adjusted automatically when there is a big difference in
Primjenjivi
načinimodes:
rada: the background and subject, to bring the image close to real life.
Applicable
brightness between
Settings:
[ON]/[OFF]
Kontrast
i
ekspozicija
bit će automatski
podešeni
kada postoji
velika
razlika
u svjetlini
između
Contrast and exposure
will be adjusted
automatically
when
there
is a big
difference
in
pozadine
i objekta
da bi učinili
objekt stvarnijim.
Settings:
[ON]/[OFF]
brightness
between
the background
and subject, to bring the image close to real life.
] in the screen turns yellow when [i.Exposure] is in effect.
•[
Postavke:
[ON]/[OFF]
(Uklj.)/(Isklj.)
•Settings:
Even when
the [Sensitivity] is set to [100], [Sensitivity] may be set higher than [100] if the picture is
[ON]/[OFF]
] in the
screen turns yellow when [i.Exposure] is in effect.
•[
taken with [i.Exposure].
when the
[Sensitivity]kad
is set
to
[100], [Sensitivity]
may be set
higher than [100] if the picture is
• [ ••] Even
na zaslonu
postaje
je achieved
[i.Exposure]
(i.Ekspozicija)
uključen.
Compensation
effect žuta
may not be
depending
on the conditions.
with
[i.Exposure].
[i kad] in
the
screen turns
yellow when
[i.Exposure]
is in effect.
• Čak• taken
je
[Sensitivity]
(Osjetljivost)
postavljen
na [100],
može se postaviti i na višu
• Compensation
not
be achieved
depending
on
the
conditions.
Even when
the effect
[Sensitivity]
is set
to
[100], [Sensitivity]
may
set higher than [100] if the picture is
vrijednost
od [100]
ako
jemay
fotografija
snimljena
s funkcijom
[I.be
Exposure].
• Ovisno
o uvjetima,
možda neće biti moguće postići efekt kompenzacije.
taken
with [i.Exposure].
• Compensation
effect may not be achieved depending on the conditions.
[i.Resolution]
[i.Resolution]
[i.Resolution]
(i.Razlučivost)
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
Pictures
withmodes:
sharp profile and resolution can be taken by using the Intelligent Resolution
[i.Resolution]
Technology.
Fotografije
s
oštrim
profilom
i razlučivošću
moguće
tehnologije
Pictures with sharp
profile
and resolution
can je
besnimiti
taken pomoću
by using inteligentne
the Intelligent
Resolution
Applicable
razlučivosti.
Technology. modes:
Settings
Description of settings
Postavke
Pictures
with sharp profile and resolution can beOpis
takenpostavki
by using the Intelligent Resolution
[ON] Settings
[i.Resolution] is activated.Description of settings
[ON] Technology.
(Uklj.)
Uključeno je [i.Resolution].
[i.Resolution] is activated,
zoom magnification increased to 2 times
[ON]
activated. and
Uključeno je [i.Resolution],
a uvećanje zuma povećava se 2 puta
[i.ZOOM]
[i.ZOOM] (i.Zum)
Settings
Description
of settings
while limiting deterioration
of the picture.
[i.Resolution]
activated, and
zoom magnification increased to 2 times
uz ograničenoissmanjenje
kvalitete.
[i.ZOOM]
[ON]
[i.Resolution]
is
activated.
[OFF]
—
while limiting deterioration of the—picture.
[OFF] (Isklj.)
[i.Resolution] is activated, and zoom—magnification increased to 2 times
[OFF]
[i.ZOOM]
while about
limiting
of the picture.
• Refer tooP47
for information
thedeterioration
Intelligent
Zoom.
• Informacije
inteligentnom
zumu potražite
na 47. str.
[OFF]
—
• Refer to P47 for information about the Intelligent Zoom.
[Digital
Zoom]
(Digitalni
zum)
• Refer
to P47
for
information
about the Intelligent Zoom.
[Digital
Zoom]
[Digital
Zoom]
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
OvomThis
se funkcijom
objekti
mogueven
uvećati
čakthan
i više
pomoću
optičkog
zuma, Zoom,
dodatnog
Applicable
modes:
can enlarge
subjects
more
thenego
Optical
Zoom,
Extra Optical
or [i.ZOOM].
Zoom]
optičkog[Digital
zuma i funkcije
[i.ZOOM].
This can enlarge subjects even more than the Optical Zoom, Extra Optical Zoom, or [i.ZOOM].
Settings:
[ON]/[OFF]
Applicable
modes:
Postavke:
[ON]/[OFF]
(Uklj.)/(Isklj.)
Settings:
[ON]/[OFF]
This can enlarge
subjects even more than the Optical Zoom, Extra Optical Zoom, or [i.ZOOM].
• Refer
to P47 na
for details.
• Detalje
potražite
47. str.
Settings:
[ON]/[OFF]
• Refer to P47
for details.
• Refer to P47 for details.
- 73 - 73 -
- 73 -- 73 -
Recording
Recording
Recording
[Burst]
[Burst]
[Burst]
Snimanje
Recording
Applicable modes:
Applicable modes:
Applicable modes:
[Burst]
u nizu)while the shutter button is pressed.
[Burst]
Pictures
are(Snimanje
taken continuously
Pictures are taken continuously while the shutter button is pressed.
Pictures are taken continuously while the shutter button is pressed.
Settings
Description of settings
Primjenjivi
načinimodes:
rada:
Applicable
Settings
Description of settings
Settings okidač, fotografije se snimaju uDescription
of settings
Kada pritisnete
nizu.
Burst
speed
pictures/second
Pictures are
taken
continuously
while theapprox.
shutter 1.4
button
is pressed.
Burst speed
approx. 1.4 pictures/second
Burst speed
approx. 1.4 pictures/second
•
You
can
take
pictures
until
the
capacity
of theof
built-in
memory or the card is
Settings
Description
settings
Postavke
postavki
• You can take pictures until the Opis
capacity
of the built-in
memory or the card is
• full.
You can take pictures until the capacity of the built-in memory or the card is
Brzina
snimanja
u
nizu
približno
1,4
fotografije
u sekundi
full. Burst
speed
approx.
1.4
pictures/second
full. burst speed becomes slower halfway. The exact timing of this depends
• The
•
The
burst
speed
becomes
slower
halfway.
The
exact
timing
of
this depends
•
Možete
snimati
fotografije
sve
dok
se
kapacitet
ugrađene
memorije
ili
[˜]
• on
Thethe
speed
slower
halfway.
exact
timing
of thisordepends
typecan
of card
and
the Picture
[˜]
•burst
You
takebecomes
pictures
until
theSize.
capacity The
of the
built-in
memory
the card is
onkartice
the
type
ofpopuni.
card
and
the Picture
Size.
ne
[˜]
([Burst On])
on the
typeisoffixed
cardwhen
and the
Size.is taken.
• The
focus
the Picture
first picture
full.
([Burst On])
••The
focus
is fixed when
the first
picture
is taken.
Brzina
snimanja
u nizu
postaje
sporija
na pola puta. Točno
[Burst
([Burst On]
On])
is fixed
when
the
first picture
is halfway.
taken.each time
• The •focus
exposure
and
Whitebecomes
Balance
are adjusted
you timing
take a picture.
The burst
speed
slower
exact
this depends
•
The
exposure
and
White
Balance
are
adjusted
time
you take aof
picture.
vrijeme
ovisi
o
vrsti
kartice
i
veličini
slike. eachThe
[˜] u nizu • The Burst
(Snimanje
exposure
and(pictures/second)
White
Balance
are
adjusted
each
timedepending
you take aonpicture.
speed
may
become
slower
the
on
the
type
of
card
and
the
Picture
Size.
•
Fokus
se
fiksno
postavlja
prilikom
snimanja
prve
fotografije.
•
The
Burst
speed
(pictures/second)
may
become
slower
depending
on
the
uklj.) ([Burst On]) • recording
speed
may
become
slower
the
such
dark
places,
thesvaki
ISOdepending
sensitivity
is high
•Burst
The environment,
focus
is(pictures/second)
fixed bijele
whenas
thein
picture
is if
•The
Ekspozicija
i balans
boje
podešavaju
se
put kada on
snimite
recording
environment,
such
as
infirst
dark
places,
iftaken.
the ISO sensitivity
is high
recording
environment,
such
as
in
dark
places,
if
the
ISO
sensitivity
is
high
etc.
•
The
exposure
and
White
Balance
are
adjusted
each
time
you
take
a picture.
fotografiju.
etc.
etc.
•
The
Burst
speed
(pictures/second)
may
become
slower
depending
onothe
•
Brzina
snimanja
u
nizu
(fotografija
u
sekundi)
može
se
smanjiti
ovisno
Burst speed
approx. 10 pictures/second
Burst
speed
approx.
10 pictures/second
recording
environment,
such
as
dark places,
if the
ISO sensitivityitd.
is high
uvjetima
snimanja
kao što
su tamni
prostori,
visoka
ISO-osjetljivost
Burst
speed
approx.
10 in
pictures/second
• This can
be set only during Normal Picture Mode.
etc.
•Brzina
This can
be set only
during Normal Picture
Mode.10 fotografija u sekundi
snimanja
u nizu
približno
This picture
can be size
set only
during
Normal
Mode.
• The
is fixed
to 3M
(4:3),Picture
2.5M (3:2),
2M (16:9) or 2.5M (1:1).
••The
picture
size is fixed
to 3M
(4:3),
2.5M10
(3:2),
2M (16:9)
or 2.5M (1:1).
Može
sespeed
postaviti
samo
u uobičajenom
načinu
rada.
Burst
speed
approx.
pictures/second
picture
size ischanges
fixed
to according
3M
(4:3),
2.5M
2M (16:9)
or 2.5M (1:1).
• The
Burst
to the(3:2),
recording
conditions.
••The
Burst
speed
changes
according
to
the
recording
conditions.
Veličina
slike
fiksno
je
postavljena
na
3
M
(4:3),
2,5
M
(3:2), 2 M
Burst
speed
changes
according
to the
recording
• The •number
of be
Burst
recording
pictures
are
limited
byconditions.
the picture-taking
This
can
set
only
during
Normal
Picture
Mode.
• The
number
of M
Burst
recording pictures are limited by the picture-taking
(16:9)
ili 2,5
(1:1).
[
]
• conditions
The •number
of the
Burst
recording
pictures
limited
by 2M
the (16:9)
picture-taking
and
type
and/or
status
of are
the2.5M
card(3:2),
used.
[
]
The
picture
size
is
fixed
to
3M
(4:3),
or 2.5M (1:1).
conditions
and the type
and/or
status
the card
used. snimanja.
Brzina snimanja
u nizu
mijenja
seofovisno
o uvjetima
[
]
([Hi-Speed
Burst]) ••The
conditions
and
type
and/or status
of may
thetocard
used.
number
of the
Burst
recording
pictures
increase
whenconditions.
you use a card
•
The
Burst
speed
changes
according
the
recording
([Hi-Speed
Burst])
[Hi-Speed Burst] ••The
number of Burst
recording pictures
may
when you
use a card
Maksimalan
broj fotografija
snimljenih
u increase
nizu ograničen
je uvjetima
([Hi-Speed Burst])
The •number
of Burst
recording
may increase
when
youpicture-taking
use a card
fast
speed
or card
ispictures
formatted.
Thewriting
number
of Burst
recording
pictures
are
limited
by the
(Brzo snimanje u • with
snimanja
te vrstom
i/ili
stanjem
korištene
kartice.
with
fast
writing
speed
or card
is formatted.
[
]
with focus,
fast
writing
speed
ortype
card
is formatted.
••The
zoom,
exposure,
White
Balance,
shutter
speed
and ISO sensitivity
conditions
and
the
and/or
status
of
the
card
used.
nizu)
Broj
fotografija
snimljenihWhite
u nizuBalance,
može se
uvećati
kadand
koristite
karticu
• The
focus,
zoom, exposure,
shutter
speed
ISO sensitivity
• are
The
focus,
zoom,
White
Balance,
speed and
ISOyou
sensitivity
([Hi-Speed Burst])
fixed
tonumber
the settings
for recording
the
first
picture.
• Thebrzine
of Burst
picturesshutter
may increase
when
use a card
velike
ili exposure,
formatiranu
karticu.
are
fixed
to the settings
for the first
picture.
are
fixed
to
thewriting
settings
for the
first
picture.
••The
ISO
sensitivity
is automatically
adjusted.
However,
the
ISO sensitivity
is
with
fast
speed
or
card
is
formatted.
Fokus,
zum,
ekspozicija,
balans
bijele
boje,
brzina
zatvarača
i
ISO• The ISO sensitivity is automatically adjusted. However, the ISO sensitivity is
• increased
The
is automatically
adjusted.
However,
thespeed
ISO sensitivity
is
to make
the
shutter
speed
become
high-speed.
•ISO
Thesensitivity
focus,
zoom,
exposure,
White
Balance,
shutter
and ISO sensitivity
osjetljivost
zadržavaju
postavke
prve
fotografije.
increased
to make
the shutter
speed
become
high-speed.
increased
to make
thesettings
shutterfor
speed
become
high-speed.
are
fixed
to
the
the
first
picture.
•
ISO-osjetljivost
automatski
se
podešava.
Međutim,
ISO-osjetljivost
se
Number of recordable
Number
of ISO
recordable
max.
5 pictures
• The
sensitivity
is max.
automatically
adjusted.
However, the ISO sensitivity is
povećava
kako
bi brzina
zatvarača
postala
veća.
5 pictures
Number
of recordable
pictures
pictures
max.
5 pictures
increased
to
make
the
shutter
speed
become
high-speed.
Broj raspoloživih fotografija
maks. 5 fotografija
pictures
• Still pictures are taken continuously with flash.
•
Still
pictures
are
taken
continuously
with
flash.
•
Fotografije
se
uzastopno
snimaju
uz
bljeskalicu.
Number
of only
recordable
[ ]
Still pictures
are
taken
continuously
with
flash.
• This
can be set
during
Normal
Picture
Mode.
[ ]
max.
5 pictures
••This
canse
bepostaviti
set only during
Picture
Mode.
Može
samo Normal
u uobičajenom
načinu rada.
[([Flash
] Burst]
pictures
Burst])
[Flash
This
can
be
set
only
during
Normal
Picture
Mode.
•
The
picture
size
is
fixed
to
3M
(4:3),
2.5M
(3:2),
2M (16:9) or 2.5M (1:1).
([Flash Burst])
••The
pictureslike
size fiksno
is fixedjetopostavljena
3M (4:3), 2.5M
(3:2),
2M (16:9)
2.5M 2(1:1).
Veličina
na
3
M (4:3),
2,5 Mor(3:2),
M
([Flash Burst])
(Snimanje
u nizu • Settings
The •picture
size
is
fixed
to
3M
(4:3),
2.5M
(3:2),
2MISO
(16:9)
or 2.5Mflash
(1:1).output
for
focus,
zoom,
exposure,
shutter
speed,
sensitivity,
Still
pictures
are
taken
continuously
with
flash.
•
Settings
for
focus,
zoom,
exposure,
shutter
speed,
ISO sensitivity, flash output
(16:9)
ili
2,5
M
(1:1).
[
]
uz bljeskalicu)
• are
Settings
for
focus,
zoom,
exposure,
shutter
speed, ISO sensitivity, flash output
fixed
tocan
the
first
picture.
• This
set
only
during
Normal
Picture
fixed
to the
first
picture.
•are
Postavke
zabe
fokus,
zum,
ekspoziciju,
brzinu Mode.
zatvarača, ISOare fixed
the first
([Flash Burst]) • The
setting
ispicture.
fixed
to [to
‰ ]. (4:3), 2.5M (3:2), 2M (16:9) or 2.5M (1:1).
•flash
Thetopicture
size
is fixed
osjetljivost
i jačinu
bljeskalice
zadržavaju vrijednosti s prve fotografije.
• The
flash
setting
is fixed
to [‰ ].3M
••The
setting
is fixed
to [‰exposure,
]. je postavljena
•flash
Settings
for focus,
zoom,
Postavka
bljeskalice
fiskno
na [ ISO
]. sensitivity, flash output
[OFF]
— shutter speed,
[OFF]
—
are
fixed
to
the
first
picture.
[OFF] (Isklj.)
—
[OFF]
—
• The flash setting is fixed to [‰ ].
[OFF]
—
-- 74
74 -- 74 -
- 74 -- 74 -
Snimanje
• Ovisno o uvjetima rada, potrebno je određeno vrijeme za snimanje sljedeće fotografije ako
ponovno snimate fotografiju.
• Možda će biti potrebno određeno vrijeme da bi se na karticu spremile fotografije
snimljene u nizu. Ako uzastopno snimate fotografije tijekom spremanja, maksimalan
se broj raspoloživih fotografija smanjuje. Za uzastopno snimanje preporučuje se
korištenje memorijske kartice velike brzine.
• Snimanje u nizu ne poništava se kada isključite fotoaparat.
• Ako fotografije snimate u nizu na ugrađenu memoriju, bit će potrebno više vremena za
pohranjivanje.
• Postavka je fiksno postavljena na [OFF] (Isklj.) u sljedećim slučajevima:
-- kad je postavljeno [Toy Effect]/[Miniature Effect] u načinu kreativnog upravljanja,
-- kad je postavljeno [Starry Sky]/[Photo Frame] u scenskom načinu rada.
• Kod uporabe automatskog okidača, broj fotografija koje se mogu snimiti tijekom snimanja u
nizu je 3 (5 fotografija u [ ]).
• Postavka bljeskalice fiksno je postavljena na [ ] (osim za [ ]).
- 75 -
Recording
Recording
[Color Mode]
[Color Mode]
Snimanje
Recording
Applicable modes:
Applicable modes:
[Color
Mode]
(Boja)
[Color
Mode]
Sets
various
colour
effects, including making the picture sharper, brighter, or applying a sepia
tone. Sets various colour effects, including making the picture sharper, brighter, or applying a sepia
Applicable
Primjenjivi
rada:
tone. načinimodes:
Postavljanje
različitih
efekta
boje, including
pri čemu making
možete the
slikupicture
učinitisharper,
oštrijom,brighter,
svjetlijom
primijeniti
Sets various colour
effects,
or iliapplying
a sepia
Settings
Description of settings
efekt sepije.
tone. Settings
Description of settings
[STANDARD]
This is the standard setting.
Postavke
[STANDARD]
This is the standard setting.Opis postavki
[Happy]¢1 Settings Image with enhanced brightness
and vividness.
Description
of settings
¢1(Standardno) Ovo je osnovna postavka.
[STANDARD]
[Happy]
Image with enhanced brightness and vividness.
¢2
[VIVID][STANDARD]1 The picture
becomes
sharper.
ThisSlika
is the
standardsvjetline
setting. i živosti.
[Happy] (Veselo)*
povećane
[VIVID]¢2
The picture becomes sharper.
[B&W]
2
The picture
becomes
black and
white. and vividness.
¢1
[VIVID]
(Živopisno)*
Slika
je oštrija.
[Happy]
Image
with
enhanced
brightness
[B&W]
The picture becomes black and white.
[SEPIA]
The picture
becomes
sepia.sharper.
¢2
[B&W]
(Crno-bijelo)
slika.
[VIVID]
TheCrno-bijela
picture
becomes
[SEPIA]
TheSmeđi
picturepigment
becomes
sepia.
[SEPIA]
(Sepija)
slike
(sepija).
¢1
This
can
be
set
only
when
Intelligent
Auto
Mode
set.
[B&W]
The picture becomesisblack
and white.
*1 Može
¢1can
This
setduring
only
when
Intelligent
Auto Mode
is rada.
set.
se
postaviti
samo
u
inteligentnom
automatskom
načinu
¢2
This
becan
set be
only
Normal
Picture
Mode.
[SEPIA]
The picture
becomes
sepia.
*2 Može
postaviti
samo
uobičajenom
načinuPicture
rada. Mode.
¢2se
This
can be
set u
only
during Normal
¢1 This can be set only when Intelligent Auto Mode is set.
[AF ¢2
Assist
Lamp]
This can
be set only during Normal Picture Mode.
[AF Assist
Lamp]
[AF Assist
Lamp]
(Pomoćna lampica za automatski fokus)
Applicable modes:
Applicable
Primjenjivi
načinimodes:
rada:
[AF
Assist
Lamp] the subject when the shutter button is pressed halfway, making it
AF assist
lamp
will illuminate
Pomoćna
lampica
za
automatski
fokus
osvijetlitin
će
objekt
kada
okidač
pritisnete
lamp will
illuminate
the
subject
when
the shutter
button
is pressed
halfway,
easierAF
for assist
the camera
to focus
when
recording
low
light
conditions.
(Larger
AF dopola
area
is te making it
Applicable
modes:
će
fokusiranje
objekta
pri
snimanju
na
slabom
svjetlu
biti
jednostavnije.
(Ovisno
o
uvjetima
easier
for
the
camera
to
focus
when
recording
in
low
light
conditions.
(Larger
AF
area is
displayed depending on the recording conditions.)
snimanja
prikazuje
se veće on
područje
automatskog
fokusa.)
displayed
depending
the recording
conditions.)
AF assist lamp
will illuminate
the subject
when the shutter button is pressed halfway, making it
Settings:
[ON]/[OFF]
easier
for the camera
to focus when recording in low light conditions. (Larger AF area is
Postavke:
[ON]/[OFF]
(Uklj.)/(Isklj.)
Settings:
[ON]/[OFF]on the recording conditions.)
displayed depending
• The effective distance of the assist lamp is a maximum of approximately 1.5 m
• Efektivna
udaljenost
pomoćne lampice iznosi maksimalno otprilike 1,5 m.
Settings:
[ON]/[OFF]
distance of the assist lamp is a maximum of approximately 1.5 m
• The effective
(4.9 feet).
• Ako ne želite koristiti pomoćnu lampicu za automatski fokus A (npr. kod
(4.9
feet).
• When
you do
not wantna
to tamnim
use the AF
Assist Lamp
A (e.g.
when
taking
pictures
snimanja
životinja
mjestima),
postavite
[AF
Assist
Lamp]
na
• When
you
do distance
not want of
tothe
use[AF
theAssist
AFlamp
Assist
A (e.g.
taking
of[OFF].
animals
intom
dark
Lamp]
to
[OFF].
In when
this case,
it pictures
TheUeffective
the
assist
is biti
aLamp
maximum
of
approximately
1.5 m
ćeplaces),
slučajuset
fokusiranje
objekta
otežano.
of
animals
dark places),
set
[AF
Assist Lamp] to [OFF]. In this case, it
more
difficult
to focus
on the
the[AF
subject.
(4.9
feet).
•will
U become
sljedećim
je in
slučajevima
funkcija
Assist
Lamp] (Pomoćna lampica
become
difficult
to in
focus
onAssist
the
• [AF
Lamp]
ismore
fixed
to [OFF]
theAF
following
cases.A (e.g. when taking pictures
• will
When
you do
not want
to postavljena
use
the
Lamp
zaAssist
automatski
fokus)
fiksno
na subject.
[OFF].
• [AF
Assist
Lamp]
isplaces),
fixed toset
[OFF]
the
following
cases.
– -[Scenery]/[Night
Through]
(Scene
Mode) InThrough]
of je
animals
inScenery]/[Sunset]/[Glass
dark[Scenery]/[Night
the in
[AF
Assist
Lamp]
to [OFF].
this case,u it
- Kad
postavljeno
Scenery]/[Sunset]/[Glass
– [Scenery]/[Night
Scenery]/[Sunset]/[Glass
Through] (Scene Mode)
will
become
more
difficult
to focus on the subject.
scenskom
načinu
rada
• [AF Assist Lamp] is fixed to [OFF] in the following cases.
– [Scenery]/[Night Scenery]/[Sunset]/[Glass Through] (Scene Mode)
- 76 - 76 -
- 76 -- 76 -
Snimanje
[Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)
Primjenjivi načini rada:
Kada odaberete smanjenje efekta crvenih očiju ([
], [
]), uklanjanje efekta crvenih očiju obavlja se
pri svakoj aktivaciji bljeskalice. Fotoaparat automatski prepoznaje crvene oči i ispravlja fotografiju.
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Dostupno samo kad je [AF Mode] (Automatski fokus) postavljen na [
otkrivanja lica aktivirana.
• U određenim se okolnostima efekt crvenih očiju ne može ispraviti.
], a funkcija
[Stabilizer] (Stabilizator)
Primjenjivi načini rada:
Korištenjem jednog od ovih načina rada prepoznaje se treperenje tijekom snimanja fotografija
i fotoaparat automatski kompenzira treperenje, omogućujući snimanje jasnih fotografija.
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Stabilizator će biti postavljen na [ON] (Uklj.) tijekom snimanja videozapisa.
• Postavka je fiksno postavljena na [OFF] u sljedećim slučajevima.
-- Kad je postavljeno [Starry Sky] u scenskom načinu rada
• Funkcija stabilizatora može biti neučinkovita u sljedećim slučajevima. Pazite na treperenje
fotoaparata kada pritisnete okidač.
-- Kad je treperenje prejako
-- Kod velikog uvećanja zumom
-- U rasponu digitalnog zuma
-- Kad snimate fotografije dok slijedite objekte koji se kreću
-- Kada se smanji brzina zatvarača za snimanje fotografija u unutarnjim prostorima ili na
tamnim mjestima
- 77 -
Snimanje
Recording
[Date
Stamp]
(Ispis datuma)
[Date
Stamp]
Applicable
Primjenjivi
načinimodes:
rada:
Fotografije
možete
s datumom
vremenom
snimanja.
You can
take snimiti
a picture
with date iand
time of recording.
Postavke
Opis postavki
Description of settings
[W/O TIME]Settings
(Bez vremena)
Ispisuje godinu, mjesec
i dan.
TIME]
Stamp
the year,
month,
and day.
[WITH[W/O
TIME]
(S vremenom)
Ispisuje
godinu,
mjesec,
dan, sat i minute.
Stamp the year, month, day, hour, —
and minutes.
[OFF][WITH
(Isklj.)TIME]
[OFF]
—
• Informacije o datumu snimljene pomoću funkcije [Date Stamp] nije moguće izbrisati.
• Date ispisa
information
for pictures
recorded
with uthe
[Date Stamp]studiju
set cannot
be deleted.
• Prilikom
fotografija
s otiskom
datuma
fotografskom
ili pomoću
• When
printing
pictures
with
[Date Stamp]
shop
or with
a printer,
the
date will be printed
pisača,
ako
odaberete
ispis
datuma,
datumiatćea se
ispisati
jedan
preko
drugoga.
• Ako on
vrijeme
nije
možete
fotografiju
top of
thepostavljeno,
other if youne
choose
to ispisati
print with
the date.s informacijama o datumu.
• Postavka
je fiksno
postavljena
sljedećim
• If the time
has not
been set, na
you[OFF]
cannotu stamp
with slučajevima.
the date information.
-- Prilikom
snimanja
videozapisa
• The setting
is fixed
to [OFF] in the following cases.
-- Prilikom
snimanja
u motion
nizu ([Burst])
– When
recording
pictures
• Funkcije
[Resize]
veličine) i [Cropping] (Obrezivanje slike) nije moguće postaviti
– When
using (Promjena
[Burst].
za slike
snimljene
s uključenom
funkcijom
Stamp].
• [Resize]
and [Cropping]
cannot
be set for[Date
pictures
recorded with [Date Stamp] set.
• Ispis
s datumom
snimanja(95.,
str.) također
postaviti
tako dawith
snimate
• You
can also set
printing with106.
the recording
datemožete
(P95, 106)
by recording
[Date sStamp] set to
funkcijom
[OFF].[Date Stamp] postavljenom na [OFF].
[Clock
[Clock
Set]Set]
(Postavljanje sata)
• Refer
to P20 na
for 20.
details.
• Detalje
potražite
str.
- 78 -- 78 -
Recording
Snimanje
Recording
Using the [Motion Picture]
Menu
Korištenje
izbornika
Using the
[Motion[Motion
Picture]Picture]
Menu (Videozapis)
For details on [Motion Picture] menu settings, refer to P37.
Detalje
o postavkama
izbornika
[Motion
Picture]
For details
on [Motion
Picture] menu
settings,
referpotražite
to P37. na 37. str.
[Rec Quality]
Applicable modes:
Quality]
[Rec[Rec
Quality]
(Kvaliteta snimanja)
This sets up the picture quality of motion pictures.
Primjenjivi
načinimodes:
rada:
Applicable
Ovime se postavlja kvaliteta videozapisa.
ThisSettings
sets up the picture qualityPicture
of motion
sizepictures.
Postavke
[HD]
[HD] Settings
[VGA]
[VGA][HD]
[QVGA]
[QVGA]
[VGA]
Veličina
slike pixels
1280k720
Picture
size
1280 X 720
piksela
640k480 pixels
640 X 480
piksela
1280k720 pixels
320k240 pixels
320 X 240
piksela
[QVGA]
kadrova/s
24
30
640k480 pixels
fps
Aspect ratio
24
fps
Format 16:9
16:9 Aspect ratio
30
24
4:3
30
320k240 pixels
4:3
16:9
4:3
[Continuous
AF] (Neprekinuti
automatski fokus)
[Continuous
AF]
Primjenjivi
načinimodes:
rada:
Applicable
[Continuous AF]
Trajno nastavlja fokusirati objekt za koji je jednom postavljen fokus.
It will continually keep on focusing on a subject for which the focus was once set.
Applicable modes:
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
[ON]/[OFF]
ItSettings:
will continually
keep on focusing on a subject for which the focus was once set.
• Postavite ovu funkciju na [OFF] ako želite fiksno postaviti fokus na položaj u kojem ste
Settings:
[ON]/[OFF]
• Set this
function
to [OFF] if you wish to fix the focus on the position where you started the motion
pokrenuli
snimanje
videozapisa.
picturejerecording.
• Postavka
fiksno postavljena na [OFF] u sljedećim slučajevima.
The
setting
is fixed
to [OFF]
in uthe
following
case.
-- Kad
je this
postavljeno
[Starry
Sky]
scenskom
načinu
•• Set
function
to
[OFF]
if you
wish
to fix the
focus rada
on the position where you started the motion
– [Starryrecording.
Sky] (Scene Mode)
picture
• The setting is fixed to [OFF] in the following case.
– [Starry Sky] (Scene Mode)
- 79 -
- 79 - 79 -
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
Playback/Editing
Metode methods
reprodukcije
Various
of playback
Slike
seplay
mogu
reproducirati
na razne
načine.
You
can
back
the recorded
pictures
in various methods.
1
21
32
3
Pritisnite [
].
Press [(].
Pritisnite [MODE] (Način rada).
Press [MODE].
Pritisnite ▲/▼/◄/► da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/
Press 3/4/2/1 to select item, and then press [MENU/SET].
SET].
Followingjeitems
can be
selected.
• • Moguće
odabrati
sljedeće
stavke.
[
] [All]
([All])(Sve)
(P32)(32. str.)
[
] [Slide
([Slide Show]
Show])(Prikaz
(P81) u nizu) (81. str.)
[
([Filtering Play]
Play])(Odabrana
(P83)
] [Filtering
reprodukcija) (83. str.)
[
] [Calendar]
([Calendar])(Kalendar)
(P85)
(85. str.)
- 80 - 80 -
Playback/Editing
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
[Slide
(SlideShow]
show) (Prikaz u nizu)
[Slide
Show]
You
can
back
pictures
you
in
with music,
and
you can
You
can play
play
back the
themožete
pictures
you have
have taken
taken
in synchronisation
synchronisation
music,
and
can do
do
Snimljene
fotografije
reproducirati
zajedno
s glazbom,
athe
towith
možete
činiti
i uyou
nizu,
this
in
sequence
while
leaving
a
fixed
interval
between
each
of
pictures.
this
in sequence
whileinterval
leavingizmeđu
a fixedsvake
interval
between Možete
each of reproducirati
the pictures. i slike koje su
ostavljajući
odabrani
fotografije.
You
can
play
that
have been
by
images
that
been
You
can also
also
play back
back images
images
that
been sorted
sorted
by category,
category,
images
that have
have
been set
set
razvrstane
u kategorije,
slike koje
suhave
postavljene
za favorite
itd. tijekom
prikaza
u nizu.
as
favourites,
etc.
in
a
slide
show.
as
favourites,
etc. in a slide
show. se kada ste spojili fotoaparat na TV-prijamnik radi
Ovaj
način reprodukcije
preporučuje
This
playback
method
is
This
playback
method
is recommended
recommended when
when you
you have
have connected
connected the
the camera
camera to
to a
a TV
TV set
set to
to
pregleda
snimljenih
fotografija.
view
the
pictures
you
have
taken.
view the pictures you have taken.
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [Start] (Početak) i zatim pritisnite
Press
3/4
[MENU/SET].
Press
3/4 to
to select
select [Start]
[Start] and
and then
then press
press [MENU/SET].
[MENU/SET].
▄▄Operations
∫
performed
during
slide
Radnje dostupne
tijekom
prikaza
nizu
∫
Operations
performed
during
slideu show
show
The
cursors
displayed
during
playback
correspond
to
Kursori
prikazani
tijekom
reprodukcije
▲/◄/► i [MENU/SET].
The
cursors
displayed
during
playbacksu
correspond
to 3/2/1
3/2/1 and
and [MENU/SET].
[MENU/SET].
3
▲
3
[MENU/SET]
[MENU/SET]
[MENU/SET]
[MENU/SET]
Play/Pause
Reprodukcija/Pauza
Play/Pause
Stop
Zaustavljanje
Stop
2
◄
2
Back
to
picture
Povratak
na prethodnu
Back
to previous
previous
picture fotografiju
1
►
1
Ahead
to
picture
Prelazak
na sljedeću
Ahead
to next
next
picture fotografiju
[W]
[W]
[W]
Reduce
volume
level
Smanjenje
glasnoće
Reduce
volume
level
[T]
[T]
[T]
Increase
volume
level
Povećanje
glasnoće
Increase
volume
level
81 --- 81
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
▄▄To
∫
filterslika
images
for slide
show playback
Odabir
za prikaz
u nizu
Možete
slikeand
i reproducirati
ih u nizu
[Filtering]
You
can odabrati
filter images
play them back
in a odabirom
slide showopcije
by selecting
(Odabir) na
za prikaz
u nizu.
[Filtering]
onzaslonu
the slideizbornika
show menu
screen.
možete
slikeshow.
u prikazu u nizu.
•• If Ako
you odaberete
select [All],[All]
you(Sve),
can play
backreproducirati
all images insve
a slide
Slike
možete
odabrati
i korištenjem
iste
postavke
u opciji [Filtering
You
can
also filter
images
by using the
same
settingkao
as [Filtering
Play]. Refer
reprodukcija). Detalje o postavki potražite na 83. - 84. str.
84 for the setting.
toPlay]
P83–(Odabrana
Postavke
odabira pohranjenje su čak i nakon završetka prikaza u
•• The
filter settings are stored even after terminating slide show playback. To
nizu. Postupal za poništavanje odabira potražite na 83. str.
cancel filtering, refer to P83.
∫ Changing the slide show settings
▄▄ Promjena
postavki
nizu menu screen, you can change the
By
selecting [Setup]
on prikaza
the slideushow
Ako odaberete
zaslonu
izbornika
za prikaz
settings
such as[Setup]
[Effect](Postavljanje)
and [Duration]nafor
slide show
playback.
u nizu, možete promijeniti postavke kao što je [Effect] i [Duration] za
reprodukciju prikaza.
Settings
Postavke
[Effect]
[Effect]
(Efekt)
[Duration]
[Duration]
(Trajanje)
[Repeat]
[Repeat]
(Ponavljanje)
Description of settings
Opis postavki
This
allows
youomogućuje
to select the
screen
effects
or music
effects when
Ova
vam
funkcija
odabir
efekata
zaslona
ili glazbenih
efekata
switching
from one
picture
to the na
next.
kada
prebacujete
s jedne
fotografije
drugu. [NATURAL] (Prirodno),
[NATURAL],
[SWING],
[OFF]
[SLOW]
(Sporo),[SLOW],
[SWING]
(Swing), [URBAN],
[URBAN] (Urbano),
[OFF] (Isklj.)
[URBAN] has
been[URBAN],
selected, the
picturejemay
appear
in black
and
• Whenodaberete
• Kada
funkciju
moguće
da će
snimka
biti crnowhite što
as ajescreen
effect.
bijela,
efekt zaslona.
• Some
[Effect]
will not operate
back pictures
displayed
• Neki
efekti
iz izbornika
[Effect]when
nećeplaying
raditi tijekom
okomite
vertically. fotografija.
reprodukcije
• Whenje[Filtering]
set to [Motion
Pic. Only],
[Effect] Pic.
is fixed
to [OFF].
• Kada
[Filtering]is(Odabir)
postavljen
na [Motion
Only]
(Samo
videozapisi),
[Effect]
je
fiksno
postavljen
na
[OFF].
[1 SEC.]/[2 SEC.]/[3 SEC.]/[5 SEC.]
• When playing
backSEC.]/[5
the following
[1 SEC.]/[2
SEC.]/[3
SEC.]pictures, the [Duration] setting is
• Pri
reprodukciji sljedećih fotografija postavka [Duration] (Trajanje)
disabled.
isključena
je.
– Motion pictures
--–Videozapisi
Panorama pictures
-- Panoramske fotografije
[ON]/[OFF]
[ON]/[OFF]
(Uklj.)/(Isklj.)
[OFF]:
There will be no sound.
[AUTO]:
[OFF]
(Isklj.):
[Sound]
[Sound]
(Zvuk)
[AUTO]
(Automatski):
[Music]:
Music
is played
Neće biti
zvuka.when the still pictures are played back,
and audio is played when the motion pictures are played
Glazba se reproducira kad se reproduciraju
back.
fotografije, a zvuk se reproducira kada se
reproduciraju
Music
is playedvideozapisi.
back.
[Music]
[Audio]:
(Glazba):
Svira glazba.
Audio
(only for motion pictures) is played back.
[Audio]
(Audiozapis):
Svira audiozapis (samo za videozapise).
- 82 -
Reprodukcija/uređivanje
[Filtering Play] (Odabrana reprodukcija)
Playback/Editing
Playback/Editing
Playback/Editing
Playback/Editing
Playback/Editing
Reproduciraju se slike sortirane po kategorijama
ili postavljene kao omiljene.
[Filtering
Play]
[Filtering
[FilteringPlay]
Play]
Postavke
postavki
[Filtering
Play]
[Filtering
Play]into the category or images setOpis
The
imagessorted
sorted
asfavourite
favouriteare
areplayed
played back.
The
images
into
the
category
or
images
set
as
The
images
sorted
into
the
category
or
images
set
as
favourite
are playedback.
back.
[Picture
Only]
The
images
sorted into
intoReproduciraju
the category
category or
orseimages
images
set
as
favourite
are
played back.
back.
The
images
sorted
the
set
as
favourite
are
played
samo fotografije.
(Samo
fotografije)
Settings
Description
of
settings
Settings
Description of settings
Settings
Description of settings
Settings
Description
of
Settings
Description
of settings
settings
[Video
Only]
[Picture
Only] Only
Onlystill
stillpictures
picturesare
arese
played
back.
[Picture
Only]
played
back.
Reproduciraju
samo
videozapisi.
[Picturevideozapisi)
Only]
Only still pictures are played back.
(Samo
[Picture Only]
Only]
Only still
still pictures
pictures are
are played
played back.
back.
[Picture
Only
[VideoOnly]
Only]
Onlymotion
motionpictures
picturesare
areplayed
playedback.
back.
[Video
Only
[Video Only]
Only Ovaj
motion
pictures
played back.
način
radaare
omogućuje
pretraživanje fotografija prema scenskom
[Video
Only]
Only
motion
pictures
are
played
back.
[Video
Only]
Only
motion
pictures
are
played
back. by Scene Mode or other categories (such
[Category
Thismode
mode
allows
you
search
images
načinu
radayou
ili drugim
kategorijama
(kao što
suor
[Portrait],
[Scenery]
ili
This
allows
toto
search
images
by
Mode
(such
This
mode
allows
you
to
search
images
byScene
Scene
Mode
orother
othercategories
categories
(such
[Category
Selection]
[Category
This
mode
you
to
images
by
Scene
or
other
categories
[Category
as
[Portrait],
[Scenery]
orsearch
[Night
Scenery])
and
sortMode
theupictures
pictures
into
eachofof(such
the
[Nightallows
Scenery])
te
raspoređivanje
fotografija
svaku
od
kategorija.
This
mode
allows
you
to
search
images
by
Scene
Mode
or
other
categories
(such
as
[Portrait],
[Scenery]
or
[Night
Scenery])
and
sort
the
into
each
the
as
[Portrait],
[Scenery]
or
[Night
Scenery])
and
sort
the
pictures
into
each
of
the
[Category
Selection]
(Odabir kategorije)
[Category
Selection]
as
[Portrait],
[Scenery]
orplay
[Night
Scenery])
and sort
sort
the pictures
pictures
into each
each of
of the
the
Selection]
Možete
reproducirati
fotografije
upictures
svakoj
kategoriji.
categories.
You
canthen
then
play
back
thepictures
each
category.
as
[Portrait],
[Scenery]
or
[Night
Scenery])
and
the
into
categories.
You
can
back
the
inin
category.
Selection]
categories.
You
can then
play
back
the pictures
ineach
each
category.
Selection]
categories.
You
can
then
back
the
pictures
in
categories.
You
canpictures
then play
play
back
the
pictures
in each
each category.
category.
[Select Date]
Date]
[Select
You
can
play
back
taken
on
each
date.
[Select
Date]
You can
play
taken
on
Reprodukcija
fotografija
snimljenih
na određeni datum
[Select
can
playback
backpictures
pictures
taken
oneach
eachdate.
date.
(OdabirDate]
datuma) You
[Select
Date]
You can
can play
play back
back pictures
pictures taken
taken on
on each
each date.
date.
[Select
Date]
You
[Favorite]
You
can
play
back
the
pictures
you
have
set
as[Favorite]
[Favorite](P93).
(P93).
[Favorite]
You
play
back the
you
[Favorite]
Youcan
can
play
thepictures
pictures
youhave
haveset
setas
as [Favorite]
[Favorite]
Mogu
seback
reproducirati
fotografije
postavljene
kao (P93).
omiljene [Favorite]
[Favorite]
You
[Favorite]
You can
can play
play back
back the
the pictures
pictures you
you have
have set
set as
as [Favorite]
[Favorite] (P93).
(P93).
(Favoriti)
(93. str.).
∫To
Tocancel
cancel filtering
∫
To cancelfiltering
filtering
▄∫
odabira
∫▄ Poništavanje
To
cancel
filtering
1
Press
3filtering
while
playingback
backone
onepicture
pictureat
ataatime.
time.
∫
To
cancel
1
Press
3
while
playing
1
Press
3
while
playing
back onejednu
picture
at
a time.
11
Pritisnite
▲ to
kada
reproducirate
jednu
fotografiju.
Press
3
while
playing
back
picture
at
time.
2
3/4
select
[Filtering
Off]
andpo
then
press
[MENU/SET].
Press3/4
3 while
playing
back one
one
picture
at a
apress
time. [MENU/SET].
21
Press
to
[Filtering
Off]
and
2
Press
3/4
toselect
select
[Filtering
Off]
andthen
then
press
[MENU/SET].
22
▲/▼
biste[Filtering
odabrali
[Filtering
(Odabir
isklj.)
i zatim
pritisniteMode.
[MENU/SET].
2 •Pritisnite
Press
3/4
toda
select
[Filtering
Off]
and
then
press
[MENU/SET].
•Press
Filtering
isalso
also
cancelled
byturning
turning
offand
theOff]
camera
orswitching
switching
Recording
3/4
to
select
Off]
then
press
[MENU/SET].
Filtering
is
cancelled
by
off
the
camera
or
toto
• Filtering is also cancelled by turning off the camera or switching
toRecording
RecordingMode.
Mode.
Filtering
is
also
cancelled
by
turning
off
the
camera
or
switching
to
Recording
Mode.
••• Filtering
is
also
cancelled
by
turning
off
the
camera
or
switching
to
Recording
Mode.
Odabir se poništava i ako isključite fotoaparat ili ga prebacite na način snimanja.
Sortingby
bycategory
categoryto
toplay
playback
back
Sorting
Sorting
by category
play back
Razvrstavanje
po to
kategorijama
za reprodukciju
Sorting
by
to
play
Sorting
by category
category
to
play back
back
Press3/4
3/4 toselect
select [CategorySelection]
Selection] andthen
then press[MENU/SET].
[MENU/SET].
11
Press
1
Press 3/4to
to select[Category
[Category Selection]and
and thenpress
press [MENU/SET].
11
Pritisnite
▲/▼
dato
biste
odabrali
[Category
Selection]
i zatim
Press
3/4
to
select
[Category
Selection]
and
then
press
[MENU/SET].
1
Press
3/4
to
select
[Category
Selection]
and
then
press
[MENU/SET].
2
3/4/2/1
select
the
category
and
then
press
[MENU/
22 Press
to
Press3/4/2/1
3/4/2/1
toselect
selectthe
thecategory
categoryand
andthen
thenpress
press[MENU/
[MENU/
pritisnite
[MENU/SET].
2
Press
3/4/2/1
to
select
the
category
and
then
press
[MENU/
SET]
to
set.
2 SET]
Press
to select the category and then press [MENU/
to
set.
SET]
to3/4/2/1
set.
2 •Pritisnite
▲/▼/◄/►
dathe
biste
odabrali
kategoriju
i zatim
SET]
to set.
set.
You can
play
backonly
only
category
in which
animage
image
hasbeen
been found.
•You
SET]
to
play
can
playback
back onlythe
thecategory
categoryininwhich
whichan
an imagehas
has beenfound.
found.
• Youcan
postavite
pritiskom
na
[MENU/SET].
can
play
back
only
the
category
in
which
an
image
•• You
You can play back only the category in which an image has
has been
been found.
found.
• Možete reproducirati samo kategoriju u kojoj je pronađena slika.
Informacije
o snimanju,
npr.
scenski
Recording
information
e.g.
Scenenačini
Modesrada
Recording
Recordinginformation
informatione.g.
e.g.Scene
SceneModes
Modes
*
*
*
*
*
,
,
,
,
,
.
.
.
.
.
Î
Î
Î
Î
Î
í
í
í
í
í
1
1
1
1
1
Recording
information
e.g.
Scene
Modes
Recording
information
e.g.
Scene
Modes
[Portrait],
[i-Portrait],
Skin],
[Night
Portrait],
[i-Night
Portrait],
[Portrait],
[i-Portrait],
[Soft[Soft
Skin],
[Night
Portrait],
[i-Night
Portrait],
[Baby1]/[Baby2]
[Portrait],
[i-Portrait],
[Portrait],
[i-Portrait],[Soft
[SoftSkin],
Skin],[Night
[NightPortrait],
Portrait],[i-Night
[i-NightPortrait],
Portrait],[Baby1]/[Baby2]
[Baby1]/[Baby2]
[Baby1]/[Baby2]
[Portrait],
[i-Portrait],
[Soft
Skin],
[Night
Portrait],
[i-Night
Portrait],
[Portrait],
[i-Portrait],
[Soft
Skin], [Night
Portrait],
[i-Night [i-Sunset]
Portrait], [Baby1]/[Baby2]
[Baby1]/[Baby2]
Panorama
Shot
Mode,
[Scenery],
[i-Scenery],
[Sunset],
,[Glass
[Glass
Panorama
Shot
Mode,
[Scenery],
[i-Scenery],
[Sunset],
[i-Sunset]
,
Panorama
Shot
Mode,
[Scenery],
[i-Scenery],
[Sunset],
[i-Sunset]
, [Glass
Panoramsko
snimanje,
[Scenery],
[i-Scenery],
[Sunset],
[i-Sunset],
Panorama
Shot
Mode,
[Scenery],
[i-Scenery],
[Sunset],
[i-Sunset]
,
[Glass
Through]
Panorama
Shot
Mode,
[Scenery],
[i-Scenery],
[Sunset],
[i-Sunset]
,
[Glass
Through]
Through]
[Glass Through]
Through]
Through]
[Night
Portrait],[i-Night
[i-NightPortrait],
Portrait],[Night
[NightScenery],
Scenery],[i-Night
[i-NightScenery],[Starry
Scenery],[StarrySky]
[Night
Portrait],
[Night
Portrait],
[i-Night
Portrait],
[Night
Scenery],
[i-Night
Scenery], Sky]
[Night
Portrait],
[i-Night
Portrait],
[Night
Scenery],
[i-Night
Scenery],[Starry
Sky]
[Night Portrait],
Portrait], [i-Night
Portrait], [Night
[Night Scenery],
Scenery], [i-Night
[i-Night Scenery],[Starry
Scenery],[Starry Sky]
Sky]
[Night
[Starry
Sky] [i-Night Portrait],
[Sports]
[Sports]
[Sports]
[Sports]
[Sports]
[Sports]
[Baby1]/[Baby2]
[Baby1]/[Baby2]
[Baby1]/[Baby2]
[Baby1]/[Baby2]
[Baby1]/[Baby2]
[Baby1]/[Baby2]
[Pet]
[Pet]
[Pet]
[Pet]
[Pet]
[Pet]
[Food]
[Food]
[Food]
[Food]
[Food]
[Food]
- 83 83
---83
83---
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
You
can play back
pictures taken
on eachna
date
Reprodukcija
fotografija
snimljenih
određeni datum
1
2
2
Press
3/4▲/▼
to select
[Select
Date][Select
and then
press
[MENU/SET].
Pritisnite
da biste
odabrali
Date]
i zatim
pritisnite
[MENU/SET].
Press
3/4/2/1 to select the date to be played back, and then
press
[MENU/SET].
Pritisnite
▲/▼/◄/► da biste odabrali datum koji će se
If there were no
pictures
recorded[MENU/SET].
during a month, that month is not
•reproducirati
i zatim
pritisnite
• displayed.
Ako tijekom određenog mjeseca nije snimljena niti jedna
fotografija, taj se mjesec neće prikazati.
SUN MON TUE WED THU FRI
3
SAT
1
2
8
9 10 11 12 13 14
4
5
6
7
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
12 2013
∫
the filtering date
▄▄Changing
Promjena odabranog datuma
1 Press 3 while playing back one picture at a time.
1 Press
Pritisnite ▲ kada reproducirate jednu po jednu fotografiju.
2
3/4 to select [Change Date] and then press [MENU/SET].
2
Pritisnite
▲/▼ datobiste
odabrali
[Change
Date] (Promjena
datuma)
i zatim
pritisnite
3 Press
3/4/2/1
select
the date
to be played
back, and then
press
[MENU/SET].
[MENU/SET].
3 Pritisnite ▲/▼/◄/► da biste odabrali datum koji će se reproducirati i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• The recording date of the picture selected in the playback screen becomes the date selected when
the calendar screen is first displayed.
••If Datum
there are
multiple odabrane
pictures with
the samena
recording
the first picture
recorded
on that
snimanja
fotografije
zaslonudate,
za reprodukciju
postaje
datum
koji day
ste is
displayed.
odabrali kada se zaslon s kalendarom prvi put prikazao.
••You
can
display
thefotografija
calendar between
January 2000
and December
2099. prva fotografija
Ako
postoji
više
s istim datumom
snimanja,
bit će prikazana
• If snimljena
the date is tog
not dana.
set in the camera, the recording date is set as the 1st January, 2013.
••If Možete
you takeprikazati
pictures after
setting
travel destination
in [World
Time],
the pictures
are displayed by
kalendar
zathe
razdoblje
između siječnja
2000.
i prosinca
2099.
dates
at the travel destination
in Calendar
•the
Ako
na fotoaparatu
nije postavljen
datum,Playback.
datum snimanja postavlja se na 1. siječnja 2013.
• Ako snimate fotografije nakon postavljanja odredišta u [World Time] (Svjetsko vrijeme),
fotografije se kod kalendarske reprodukcije prikazuju po datumima na odredištu.
- 84 -
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
[Calendar]
[Calendar] (Kalendar)
You
can pretraživati
search for images
by recorded
Možete
slike prema
datumu date.
snimanja.
11 Pritisnite
▲/▼/◄/►
bistethe
odabrali
datum
želite
Press 3/4/2/1
toda
select
date you
wantkoji
to search.
pretraživati.
• If there were no pictures recorded during a month, that month is not
• Ako tijekom određenog mjeseca nije snimljena niti jedna
displayed.
fotografija, taj se mjesec neće prikazati.
22 Pritisnite
[MENU/SET]
se prikaže
popis
slika.
Press [MENU/SET]
to da
display
a list of
pictures.
SUN MON TUE WED THU FRI
3
4
5
SAT
1
2
8
9 10 11 12 13 14
6
7
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
12 2013
1/52
• • Fotografije
prikazane
pomoću
indeksne
Pictures aresu
displayed
with
Multi Playback
(30reprodukcije
screens). The cursor
(30
zaslona).
Kursor
na fotografiji
na početku
appears
on the
pictureseatpojavljuje
the beginning
of the selected
date.
odabranog datuma.
33 Pritisnite
▲/▼/◄/►
bistea odabrali
fotografiju
i zatim
Press 3/4/2/1
toda
select
picture and
then press
pritisnite
[MENU/SET].
[MENU/SET].
• Da biste nastavili pretraživati, vratiti se na prethodni zaslon
• To continue the search, return to the previous screen by rotating the zoom
zakretanjem ručice zuma u smjeru [W]. (35. str.)
lever towards [W]. (P35)
• Datum snimanja odabrane fotografije na zaslonu za reprodukciju postaje datum koji ste
• The recording date of the picture selected in the playback screen becomes the date selected when
odabrali kada se zaslon s kalendarom prvi put prikazao.
the calendar screen is first displayed.
• Ako postoji više fotografija s istim datumom snimanja, bit će prikazana prva fotografija
• If there are multiple pictures with the same recording date, the first picture recorded on that day is
snimljena tog dana.
displayed.
• Možete prikazati kalendar za razdoblje između siječnja 2000. i prosinca 2099.
••You
can display the calendar between January 2000 and December 2099.
Ako
na fotoaparatu nije postavljen datum, datum snimanja postavlja se na 1. siječnja 2013.
••If Ako
the date
is notfotografije
set in the camera,
the recordingodredišta
date is set
the 1st
January,
2013.vrijeme),
snimate
nakon postavljanja
u as
[World
Time]
(Svjetsko
• If fotografije
you take pictures
setting thereprodukcije
travel destination
in [World
Time], the na
pictures
are displayed by
se kodafter
kalendarske
prikazuju
po datumima
odredištu.
the dates at the travel destination in Calendar Playback.
- 85 -
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
Having
Fun with
Recorded fotografijama
Pictures (Retouch)
Zabavljanje
sa snimljenim
(retuširanje)
You
can podesiti
adjust the
tone of thefotografija
pictures taken,
or add
your efekte.
preferred effects.
Možete
toncolour
boje snimljenih
ili dodati
omiljene
•• The
processed pictures are newly generated, so be sure that you have enough space in the built-in
Obrađene
fotografije nanovo se stvaraju, stoga provjerite imate li dovoljno prostora na
memory
or on
the card.iliNote
also that
processing
willnanot
be possible
if the
Write-Protect
switch
ugrađenoj
memoriji
na kartici.
Također
imajte
umu
da obrada
neće
biti moguća
ako of
je
the
card is in
[LOCK]
prekidač
zathe
zaštitu
od position.
pisanja na kartici u položaju [LOCK] (Zaklj.).
•• Effects
may
be difficult
see depending
onbiti
theteško
picture.
Ovisno
o slici,
postojitomogućnost
da će
primijetiti efekte.
•• Pictures
takensnimljene
with otherdrugim
cameras
may not be processed.
Fotografije
fotoaparatima
možda neće biti obrađene.
[Auto
[AutoRetouch]
Retouch] (Automatsko retuširanje)
The
brightness
and colourfotografija
of the pictures
taken
can be balanced.
Svjetlinu
i boju snimljenih
moguće
je podesiti.
¢
These
are primjer
examples
to show the effect.
* Ove
slikepictures
služe kao
efekta.
11 Pritisnite
◄/► da biste odabrali fotografiju, a zatim pritisnite ▲.
Press 2/1 to select a picture, and then press 3.
• Ako ste odabrali slike za reprodukciju pomoću funkcije [Slide Show] (Prikaz u nizu) (81.
• str.)
If you
filtered
images
for playback
by using [Slide
Show]
(P81) orse
[Filtering
(P83),
ili have
[Filtering
Play]
(Odabrana
reprodukcija)
(83. str.),
prikazuje
zaslonPlay]
za odabir.
selecting [Retouch]
with
3/4,
the selection
Youdacan
proceed to
step 2 by(Retuširanje)
Možete
prijećiscreen
na 2. appears.
korak tako
odaberete
[Retouch]
pomoću
▲/▼
i
zatim
pritisnete
[MENU/SET].
and then
pressing
[MENU/SET].
• • Na
korak
odaberete
[Retouch]
u izborniku
[Playback]
You2.can
alsomožete
proceedprijeći
to stepi tako
2 byda
selecting
[Retouch]
from the
[Playback]
menu.
(Reprodukcija).
Press 3/4
[Auto Retouch],
and then
press
[MENU/SET].
22 Pritisnite
▲/▼todaselect
biste odabrali
[Auto Retouch]
i zatim
pritisnite
[MENU/SET].
33 Pritisnite
▲/▼da
biste[ON],
odabrali
zatim pritisnite [MENU/SET].
Press 3/4
to select
and [ON]
then (Uklj.)
press i[MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Confirmation screen is displayed. It is executed when [Yes] is selected.
Ovisno o on
fotografiji,
funkcija [Auto Retouch] može naglasiti smetnje.
••Depending
the picture, noise may be emphasised by [Auto Retouch].
• Možda neće biti moguće koristiti funkciju [Auto Retouch] na fotografijama koje su već
• It may not be possible to perform [Auto Retouch] on pictures which have already been retouched.
retuširane.
• The following pictures cannot be processed:
• Sljedeće se snimke ne mogu obraditi:
– Motion pictures
-- Videozapisi
– Pictures taken in Panorama Shot Mode
-- Fotografije snimljene panoramskim snimanjem
– -Pictures
taken with [Photo Frame] in Scene Mode
- Fotografije
snimljene pomoću opcije [Photo frame] u scenskom načinu rada
- 86 -
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
[BeautyRetouch]
Retouch] (Retuširanje portreta)
[Beauty
Primjenjuje
koji
slični
estetičkima
šminki to
dabrighten
bi se uljepšalo
Apply
effectsefekte
similar
to su
that
of aesthetics
or ili
makeup
up any svako
face. lice.
11 Pritisnite
◄/► da biste odabrali fotografiju, a zatim pritisnite ▲.
Press 2/1 to select a picture, and then press 3.
• Ako ste odabrali slike za reprodukciju pomoću funkcije [Slide Show] (Prikaz u nizu) (81.
• str.)
If you
filtered
images
for playback
by using [Slide
Show]
(P81) orse
[Filtering
(P83),
ili have
[Filtering
Play]
(Odabrana
reprodukcija)
(83. str.),
prikazuje
zaslonPlay]
za odabir.
selecting
[Retouch]
3/4,
the selection
Youdacan
proceed to
step 2 bypomoću
Možete
prijećiscreen
na 2. appears.
korak tako
odaberete
[Retouch]
▲/▼
i zatimwith
pritisnite
[MENU/SET].
and then pressing [MENU/SET].
• • Na
korak
odaberete
[Retouch]
u izborniku
[Playback]
You2.can
alsomožete
proceedprijeći
to stepi tako
2 byda
selecting
[Retouch]
from the
[Playback]
menu.
(Reprodukcija).
Press 3/4 to select [Beauty Retouch], and then press [MENU/SET].
22 Pritisnite
▲/▼da biste odabrali [Beauty Retouch] i zatim pritisnite [MENU/
SET].
3 Press 2/1 to select the face of the person to edit, and
then press
[MENU/SET].
3 Pritisnite
◄/►
da biste odabrali lice osobe koje želite
urediti
i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Only a person with an arrow can be selected.
• Može
odabrati
osobapress
na kojoj
je strelica.
(If onlyseone
personsamo
is detected,
[MENU/SET].)
(Ako je prepoznata samo jedna osoba, pritisnite [MENU/SET].)
Press 3/4 to select the item, and then press 1.
44 Pritisnite
▲/▼ da biste odabrali stavku i zatim pritisnite
►.
HIGH
MED
LOW
OFF
Select effects from each of the following items.
Odaberite efekt iz svake od sljedećih stavki.
Item
Stavka
[
] [Aesthetic
([Aesthetic
Retouch])
Retouch]
[
]
[
] [Make
([Make
Retouch])
UpUp
Retouch]
(Estetsko retuširanje)
([Foundation])
[Foundation] (Temelj)
(Retuširanje šminkom)
Description of settings
Opis postavki
Displays skin more clearly, limits reflections, and
Jasnije prikazuje kožu, smanjuje pojavljivanje odraza i
displays eyes and teeth with a whiter hue.
prikazuje bjeliju nijansu očiju i zubi.
Set the tone of foundation makeup.
Postavljanje tona temeljne šminke.
Provides a more colourful look to people in photos by
Stvara
živopisniji
izgled ljudi
fotografijama
enhancing
lip gloss,
eye na
makeup,
and cheek
naglašavanjem sjajila za usne, šminke na očima i rumenila
touch-ups. Five different effects can be selected.
na obrazima. Može se odabrati pet različitih efekata.
5 Press 3/4 to select the effect.
5 Pritisnite
[▲,to ▼]
bisteeffects,
odabrali
• To continue
addda
different
pressefekt.
2, and repeat steps 4 and 5.
• Da biste nastavili dodavati različite efekte, pritisnite ◄ i ponovite 4. i 5. korak.
- 87 -
Reprodukcija/uređivanje
6 Nakon što dovršite uređivanjePlayback/Editing
slike, pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odaberete li [Yes], prikazat će se slike prije uređivanja
the picture editing, press [MENU/SET].
i nakonfinishing
uređivanja.
6 After
• Confirmation screen is displayed. Selecting [Yes] displays images before application and
7 Pritisnite
[MENU/SET].
after application.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
7 Press [MENU/SET].
• Confirmation
screen is
displayed.
It isiliexecuted
when
is selected.
• Ne može
se istovremeno
uređivati
dvoje
više ljudi.
Prvo[Yes]
spremite
fotografiju, a zatim
odaberite sljedeću osobu.
•• Two
Svjetlina
i boja
slike
koju provjeravate
prijeSave
spremanja
može
seand
razlikovati
od stvarne
or more
people
cannot
be edited at once.
the picture
first,
then select
the next slike
person.
kojabrightness
je spremljena.
• The
and colour of pictures you are checking before saving may differ to the actual picture
• that
Sljedeće
se snimke ne mogu obraditi:
is saved.
-- Videozapisi
• The
following pictures cannot be processed:
Fotografije
snimljene panoramskim snimanjem
–--Motion
pictures
• –Postoji
mogućnost da funkcija [Beauty Retouch] neće raditi sa slikama snimljenima drugim
Pictures taken in Panorama Shot Mode
uređajima.
• [Beauty Retouch] may not be performed on pictures recorded with other equipment.
• Retuširanje koje namjeravate napraviti možda neće biti moguće kada otkrivanje lica nije
• Intended retouching may not be possible when the face detection is not performed properly.
pravilno izvedeno.
• When a subject is wearing glasses, the desired retouch may not be possible.
• Kada objekt nosi naočale, željeno retuširanje možda neće biti moguće.
• When a picture is bright due to reflected light from a flash or the sun, the retouching effect may be
• Kad je slika svjetla zbog reflektirajućeg svjetla bljeskalice ili sunca, efekt retuširanja može
less
pronounced.
biti slabije
izražen.
take pictures
appropriate
for [Beauty
Retouch]:pomoću funkcije [Beauty Retouch]:
•• To
Snimanje
fotografije
prikladne
za obrađivanje
–--Record
large, frontal
view
of the
Snimiteaveliku,
prednju
sliku
licaface
–--Avoid
taking pictures
in afotografija
very dark na
place
Izbjegavajte
snimanje
vrlo tamnom mjestu
–--Clearly
record the
intend to retouch
Jasno snimite
diopart
kojiyou
namjeravate
retuširati
trademark
of Reallusion
Inc.
•• Reallusion
Reallusionisjea zaštitni
znak
tvrtke Reallusion
Inc.
- 88 - 88 -
Playback/Editing
[Creative Retouch]
Reprodukcija/uređivanje
Retouch]
You[Creative
can add your
desired (Kreativno
effects to the retuširanje)
pictures that you have taken.
Na snimljene fotografije moguće je dodavati željene efekte.
Press 2/1 to select a picture, and then press 3.
11 Pritisnite
◄/► da biste odabrali fotografiju, a zatim pritisnite ▲.
If you
have
filteredslike
images
for playback by
using [Slide
Show]
(P81)
or [Filtering
(P83),
• • Ako
ste
odabrali
za reprodukciju
pomoću
funkcije
[Slide
Show]
(Prikaz Play]
u nizu)
(81.
2 byprikazuje
selecting se
[Retouch]
withodabir.
3/4,
the selection
screen
You reprodukcija)
can proceed to(83.
stepstr.),
str.)
ili [Filtering
Play]appears.
(Odabrana
zaslon za
and thenprijeći
pressing
[MENU/SET].
Možete
na 2.
korak tako da odaberete [Retouch] (Retuširanje) pomoću ▲/▼ i
• zatim
You can
also proceed
to step 2 by selecting [Retouch] from the [Playback] menu.
pritisnite
[MENU/SET].
• Na 2. korak možete prijeći i tako da odaberete [Retouch] u izborniku [Playback]
(Reprodukcija).
Press
3/4 to select [Creative Retouch], and then press [MENU/SET].
2
2 Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [Creative Retouch], a zatim pritisnite
Press 3/4 to select image effects and then press [MENU/SET].
3 [MENU/SET].
3
• You can select the item from the following options that are also available in the Creative
Control mode.
Pritisnite
▲/▼ da biste odabrali efekte slike i zatim pritisnite [MENU/SET].
[Expressive]/[High Key]/[Low Key]/[Sepia]/[Dynamic Monochrome]/[Impressive Art]/
• Možete odabrati stavku među sljedećim opcijama koje su također dostupne u načinu
[High Dynamic]/[Cross Process]/[One Point Color]
kreativnog upravljanja:
• [Expressive]/[High
A brief description of
selected image
effect appears when
you press 1.
Key]/[Low
Key]/[Sepia]/[Dynamic
Monochrome]/[Impressive
Art]/
• [High
Read Dynamic]/[Cross
P55–58 for detailsProcess]/[One
on the respective
effects.
Point
Color]
To setopis
the colour
you want
to slike
keep prikazat
by usingće
[One
Point pritisnete
Color], move
• • Kratki
odabranog
efekta
se kada
►.
the frame
at the centre
of the screen
to the
colour
• Detalje
o određenim
efektima
potražite
nadesired
55. - 58.
str. with 3/4/
2/1,
and
then press
• Da
biste
postavili
boju[MENU/SET].
koju želite ostaviti pomoću opcije [One
točka
boje),
u središte
• Point
If youColor]
select (Jedna
[OFF], an
image
with pomaknite
no effect is okvir
displayed.
To proceed
zaslona
na željenu
boju
pomoću
▲/▼/◄/►
i zatim
pritisnite
the retouch
operation,
select
another
image effect.
If you
are not
[MENU/SET].
going to add any effect, exit the menu.
• • Ako
odaberete
[OFF]is(Isklj.),
prikazat
će se slika
bez
efekata.
Confirmation
screen
displayed.
It is executed
when
[Yes]
is selected.
Da biste nastavili s retuširanjem, odaberite drugi efekt slike. Ako nećete dodati efekt,
izađite iz izbornika.
• The •image
effect se
may
appear
compared
to the[Yes]
effect(Da)
given
by the Creative
Control
Mode.
Prikazuje
zaslon
zaweak
potvrdu.
Odabirom
provodi
se zadana
radnja.
• The following pictures cannot be processed:
– Motion pictures
•– Efekti
setaken
moguinčiniti
slabima
u usporedbi
s efektom dobivenim u načinu kreativnog
Pictures
Panorama
Shot
Mode
upravljanja.
• Sljedeće se snimke ne mogu obraditi.
-- Videozapisi
-- Fotografije snimljene panoramskim snimanjem
- 89 - 89 -
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
Using
the [Playback]
Menu
Korištenje
izbornika [Playback]
(Reprodukcija)
You
can urediti
perform
actions like
cropping
recorded pictures,
as well
as set up
the protection
Možete
fotografije
primjerice
obrezivanjem
snimljenih
fotografija
te postaviti
zaštituof
recorded
snimljenihimages,
slika itd.etc.
[Retouch],
[Resize]
or [Cropping],
new
edited picture
is created.
A new
picture
• With
Pomoću
funkcija
[Retouch],
[Resize]a ili
[Cropping]
(Obrezivanje
slike)
stvara
se cannot
nova be
uređena
fotografija.
Nova
se on
fotografija
nememory
može stvoriti
na that
created
if there
is no free
space
the built-in
or the ako
cardnema
so weslobodnog
recommendmjesta
checking
ugrađenoj
memoriji
na kartici,
preporučujemo da prvo provjerite ima li dovoljno
there
is free space
andilithen
editing stoga
the picture.
slobodnog mjesta, a nakon toga obradite fotografiju.
[Retouch]
[Retouch] (Retuširanje)
You
can add
the effect ofmožete
[Auto Retouch],
[Beauty
Retouch]
or [Creative
Retouch] to
recorded
Snimljenim
fotografijama
dodati sljedeće
efekte:
[Auto Retouch]
(Automatsko
retuširanje),
pictures.
[Beauty Retouch] (Retuširanje portreta) ili [Creative Retouch] (Kreativno retuširanje).
Detalje
potražite
na 86. str.
details,
refer to P86.
••For
[Resize] (Promjena veličine)
[Resize]
Veličina
piksela)
smanjuje
se da bi se to
omogućilo
lako
postavljanje
na internetske
To
allow slika
easy (broj
posting
to web
pages, attachment
email etc.,
picture
size (number
of pixels) is
stranice, u privitak e-pošte i sl.
reduced.
11 Odaberite
funkciju
u izborniku
[Playback].
Select [Resize]
on[Resize]
the [Playback]
menu.
22 Pritisnite
▲/▼
biste[SINGLE]
odabrali or
[SINGLE]
ili press
[MULTI]
(Više) i zatim
Press 3/4
toda
select
[MULTI](Jedna)
and then
[MENU/SET].
pritisnite [MENU/SET].
33 Odaberite
i veličinu.
Select thefotografiju
picture and
size.
Postavka [SINGLE]
setting
1[SINGLE]
Pritisnite ◄/► da biste odabrali fotografiju i zatim pritisnite
1 [MENU/SET].
Press 2/1 to select the picture, and then press [MENU/SET].
2 Press 2/1 to select the size, and then press [MENU/SET].
2 Pritisnite
◄/► da biste odabrali veličinu i zatim pritisnite
• Confirmation screen is displayed. It is executed when [Yes] is
[MENU/SET].
selected.
• Prikazuje
se zaslon
potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi
Exit the menu
after it za
is executed.
se zadana radnja.
Po setting
izvršenju izađite iz izbornika.
[MULTI]
1 Press[MULTI]
3/4 to select the size, and then press [MENU/SET].
Postavka
2 Press 3/4/2/1 to select the picture, and then press
1 Pritisnite
▲/▼ da biste odabrali veličinu i zatim pritisnite
[MENU/SET]. (repeat this step)
[MENU/SET].
• If you press [MENU/SET] again, the setting is cancelled.
2 Pritisnite
▲/▼/◄/►
da biste
odabrali
fotografiju
i zatim
• Select [OK]
with 2, and
then press
[MENU/SET]
to set.
pritisnite
[MENU/SET]
(ponovite
ovaj
korak).
• Confirmation screen is displayed. It is executed when [Yes] is
• Ako
ponovno pritisnete [MENU/SET], postavka se poništava.
selected.
• Odaberite
[OK]
pomoću
◄ i zatim postavite pritiskom na
Exit the menu
after
it is executed.
[MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi
se zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
- 90 -
3
2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Reprodukcija/uređivanje
• Opcijom [MULTI] možete odjednom postaviti do 50 fotografija.
• Kvaliteta fotografije kojoj je promijenjena veličina smanjuje se.
• Postoji mogućnost da neće biti moguće mijenjati veličinu fotografija snimljenih drugom
opremom.
• Sljedećim snimkama nije moguće promijeniti veličinu.
-- Videozapisi
-- Fotografije snimljene panoramskim snimanjem
-- Fotografije s ispisanim datumom
- 91 -
Playback/Editing
Reprodukcija/uređivanje
[Cropping]
[Cropping] (Obrezivanje slike)
You can enlarge and then clip the important part of the recorded picture.
Možete povećati te onda obrezati važan dio snimljene fotografije.
11 Odaberite
[Cropping]
izborniku
[Playback]
Select [Cropping]
onuthe
[Playback]
menu. (Reprodukcija).
Press 2/1
toda
select
picture,
and then ipress
22 Pritisnite
◄/►
bistethe
odabrali
fotografiju
zatim[MENU/SET].
pritisnite [MENU/SET].
Use the zoom lever and press 3/4/2/1 to select the parts to be
33 Koristite
ručicu zuma i pritisnite ▲/▼/◄/► da biste odabrali dijelove koje
cropped.
ćete obrezati.
Zoom lever
Ručica
zuma(T):
(T): Enlargement
Uvećavanje
Ručica
zuma(W):
(W):Reduction
Smanjivanje
Zoom lever
▲/▼/◄/►:
Pomicanje
3/4/2/1:
Move
4 Pritisnite [MENU/SET].
[MENU/SET].
4 • Press
Prikazuje
se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
izađite
iz izbornika.
• izvršenju
Confirmation
screen
is displayed. It is executed when [Yes] is selected.
Exit the menu after it is executed.
• Kvaliteta obrezane fotografije će se smanjiti.
Postoji
mogućnost
da cropped
se fotografije
drugom opremom neće moći obrezati.
••The
picture
quality of the
picturesnimljene
will deteriorate.
snimke
nijetomoguće
obrezati.
••It Sljedeće
may not be
possible
crop pictures
recorded with other equipment.
-- Videozapisi
• The
following images cannot be cropped.
- Fotografije
snimljene panoramskim snimanjem
–-Motion
pictures
- Fotografije
ispisanim
datumom
–-Pictures
takens in
Panorama
Shot Mode
– Pictures with date stamped
- 92 -
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
[Favorite]
[Favorite] (Favoriti)
You
do the following
if a mark
has
been added
pictures
they have
set as
Ako can
je fotografijama
dodana
oznaka
i označene
su to
kao
favoriti,and
možete
učinitibeen
sljedeće.
favourites.
• Reproducirati samo one fotografije postavljene kao omiljene. ([Favorite] u [Filtering Play]
back onlyreprodukcija))
the pictures set as favourites. ([Favorite] in [Filtering Play])
• Play
(Odabrana
Reproducirati
fotografije
su postavljene
• Play
back the pictures
set askoje
favourites
only as akao
Slideomiljene
Show. samo kao prikaz u nizu.
Izbrišite
svepictures
fotografije
postavljene
kao omiljene.
([All Delete Except Favorite],
•• Delete
all the
not koje
set asnisu
favourites.
([All Delete
Except Favorite])
Brisanje svih osim favorita)
Select [Favorite]
onuthe
[Playback]
menu. (Reprodukcija).
11 Odaberite
[Favorite]
izborniku
[Playback]
Press 3/4
toda
select
[MULTI]iliand
then press
22 Pritisnite
▲/▼
biste[SINGLE]
odabrali or
[SINGLE]
[MULTI]
i zatim[MENU/SET].
pritisnite
[MENU/SET].
3 Select the picture, and then press
3 Odaberite
fotografiju, a zatim pritisnite
[MENU/SET].
[SINGLE]
[SINGLE]
(Jedna)
[MENU/SET].
• The setting is cancelled when [MENU/SET] is
• Postavka
se otkazuje ako ponovno
pressed again.
pritisnete [MENU/SET].
• Exit the menu after it is set.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
Pritisnite
◄/►
Press
2/1
to
da biste
select
theodabrali
picture.
fotografiju.
[MULTI]
[MULTI]
(Više)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Press
3/4/2/1 to
Pritisnite
▲/▼/◄/►
da biste
select
the pictures.
odabrali fotografije.
∫ Cancelling all the [Favorite] settings
▄▄ Poništavanje
svih postavki
funkcije [Favorite]
1
Select [Favorite]
on the [Playback]
menu.
1 Press
Odaberite
u izbornikuand
[Playback].
2
3/4[Favorite]
to select [CANCEL]
then press [MENU/SET].
Confirmation
screen
is displayed.
It is
executed when
[Yes]i is
selected.
2 •Pritisnite
▲/▼
da biste
odabrali
[CANCEL]
(Poništi)
zatim
pritisnite [MENU/SET].
Exit the menu after it is executed.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
izvršenju izađite iz izbornika.
• You can set up to 999 pictures as favourites.
• You may not be able to set pictures taken with other equipment as favourites.
• Možete podesiti do 999 omiljenih fotografija.
• Fotografije snimljene drugom opremom možda se neće moći postaviti kao omiljene.
- 93 -
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
[Print
[PrintSet]
Set] (Postavke ispisa)
DPOF
a system
that
allows thekorisniku
user to select
pictures
DPOF “Digital
"Digital Print
Print Order
Order Format”
Format” is
sustav
je koji
omogućuje
odabirwhich
fotografija
za to
print,
copiessvake
of each
picture toteprint
whether
or not tobiti
print
the recording
date on
ispis, how
brojamany
primjeraka
fotografije
hoćeand
li na
fotografijama
ispisan
datum snimanja
the
a DPOF
compatiblesphoto
printerili or
printing
store. For details,
kadpictures
se koristiwhen
pisačusing
fotografija
kompatibilan
DPOF-om
sephoto
ispis radi
u fotografskom
studiju.
ask
yoursaznati
photo printing
store. se fotografskom studiju.
Ako at
želite
više, obratite
When
you ispisati
want to fotografije
use a photo
printing store
to printupictures
recorded
on the
built-inihmemory,
Kad želite
iz ugrađene
memorije
fotografskom
studiju,
kopirajte
na
karticu
(97.tostr.)
i nakon
toga
odaberite
ispisa.
copy
them
a card
(P97)
and
then set postavke
the print setting.
11 Odaberite
[Print Set] iz izbornika [Playback] (Reprodukcija).
Select [Print Set] on the [Playback] menu.
22 Pritisnite
▲/▼
biste[SINGLE]
odabrali or
[SINGLE]
[MULTI]
i zatim[MENU/SET].
pritisnite
Press 3/4
toda
select
[MULTI]iliand
then press
[MENU/SET].
Select the picture, and then press
33 Odaberite
fotografiju, a zatim
[MENU/SET].
[SINGLE]
[SINGLE]
(Jedna)
[MULTI]
[MULTI]
(Više)
pritisnite [MENU/SET].
1
1
&RXQW
1
'DWH
Press
2/1
to
Pritisnite
◄/►
select
theodabrali
picture.
da biste
fotografiju.
&RXQW
1
2
3
4
5
6
1
'DWH
Press
3/4/2/1 to
Pritisnite
select
the pictures.
▲/▼/◄/►
da biste
odabrali fotografije.
4 Press 3/4 to set the number of prints, and then press [MENU/SET] to
4 Pritisnite▲/▼
da biste postavili broj ispisanih kopija i zatim postavite
set.
pritiskom na [MENU/SET].
• When [MULTI] has been selected, repeat steps 3 and 4 for each picture. (It is not possible to
• Ako odaberete opciju [MULTI], ponovite 3. i 4. korak za svaku fotografiju. (Nije moguće
use the same setting for a multiple number of pictures.)
koristiti iste postavke za veći broj fotografija.)
• Exit the menu after it is set.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
∫
all the [Print Set] settings
▄▄Cancelling
Poništavanje svih postavki funkcije [Print Set]
1
[Print Set] on the [Playback] menu.
1 Select
Odaberite [Print Set] iz izbornika [Playback].
2 Press 3/4 to select [CANCEL] and then press [MENU/SET].
2 •Pritisnite
▲/▼
da biste
odabrali
[CANCEL]
(Poništi)
zatim
pritisnite [MENU/SET].
Confirmation
screen
is displayed.
It is
executed when
[Yes]i is
selected.
the menu
it isza
executed.
• Exit
Prikazuje
seafter
zaslon
potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
izvršenju izađite iz izbornika.
- 94 -
Reprodukcija/uređivanje
▄▄ Ispis datuma
Nakon postavljanja broja ispisanih kopija, postavite/poništite ispis s datumom snimanja tako
da pritisnete ►.
• Ovisno o fotografskom studiju ili pisaču, postoji mogućnost da datum ne bude otisnut čak i
ako odaberete ispis datuma. Više informacija potražite u fotografskom studiju ili uputama za
uporabu pisača.
• Datum se ne može ispisati na fotografijama s ispisanim datumom.
• Moguće je podesiti od 0 do 999 ispisanih kopija.
• O vrsti pisača ovisit će hoće li njegove vlastite postavke za ispis datuma imati prednost pa
provjerite je li to slučaj.
• Postoji mogućnost da se postavke ispisa neće moći koristiti s drugom opremom. U tom
slučaju poništite i ponovno postavite sve postavke.
• Ne možete koristiti funkciju [Print Set] za sljedeće snimke.
-- Videozapisi
-- Datoteke koje nisu u skladu sa standardom DCF
- 95 -
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
[Protect]
[Protect] (Zaštita)
You
can zaštititi
set protection
for pictures
you do
not want
to be deleted by mistake.
Možete
fotografije
koje ne želite
slučajno
izbrisati.
11 Odaberite
[Protect]
izbornika
[Playback]
Select [Protect]
onizthe
[Playback]
menu. (Reprodukcija).
22 Pritisnite
▲/▼
biste[SINGLE]
odabrali or
[SINGLE]
[MULTI]
i zatim[MENU/SET].
pritisnite
Press 3/4
toda
select
[MULTI]iliand
then press
[MENU/SET].
Select the picture, and then press
33 Odaberite
fotografiju, a zatim
[MENU/SET].
[SINGLE]
[SINGLE]
(Jedna)
pritisnite [MENU/SET].
The settings
cancelledako
when
[MENU/SET]
• • Postavke
se are
poništavaju
ponovno
is pressed[MENU/SET].
again.
pritisnete
Exit thepostavljanja
menu after itizađite
is set. iz izbornika.
• • Nakon
Press
2/1
to
Pritisnite
◄/►
da biste
select
theodabrali
picture.
fotografiju.
[MULTI]
[MULTI]
(Više)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Press
3/4/2/1 to
Pritisnite
▲/▼/◄/►
da biste
select
the pictures.
odabrali fotografije.
∫ Cancelling all the [Protect] settings
▄▄ Poništavanje svih postavki funkcije [Protect]
1
Select [Protect] on the [Playback] menu.
1 Press
Odaberite
izbornikaand
[Playback]
(Reprodukcija).
2
3/4[Protect]
to selectiz[CANCEL]
then press
[MENU/SET].
2
•Pritisnite
Confirmation
screen
is displayed.
It is
executed when
[Yes]i is
selected.
▲/▼
da biste
odabrali
[CANCEL]
(Poništi)
zatim
pritisnite [MENU/SET].
the menu
it isza
executed.
• Exit
Prikazuje
seafter
zaslon
potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
• The protect setting may not be effective on other equipment.
• Even if you protect pictures in the built-in memory or a card, they will be deleted if the built-in
• Postavke zaštite možda neće raditi na drugoj opremi.
memory or the card is formatted.
• Čak i ako ste zaštitili fotografije u ugrađenoj memoriji ili na kartici, one će biti izbrisane ako
• Even if you do not protect pictures on a card, they cannot be deleted when the card’s Write-Protect
se ugrađena memorija ili kartica formatira.
set ne
to [LOCK].
•switch
Čak iisako
zaštitite fotografije na kartici, one se ne mogu izbrisati kada je prekidač za
zaštitu od pisanja postavljen na [LOCK] (Zaklj.).
- 96 -
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
Playback/Editing
Playback/Editing
[Copy] (Kopiranje)
[Copy]
[Copy]
[Copy]
Fotografije
spremljene
u the
ugrađenu
memoriju
fotoaparata
kopirati
na karticu
ili s or
kartice
You
can copy
the data of
pictures
you have
taken frommožete
the built-in
memory
to a card
from
ugrađenu
memoriju
fotoaparata.
card
to the
built-in
memory.
Youcopy
can
copy
the data
the pictures
you have
the built-in
memory
to a card
or from
Youau can
the
data
of
theofpictures
you have
takentaken
from from
the built-in
memory
to a card
or from
a
card
to
the
built-in
memory.
a card to the built-in memory.
11 Odaberite
[Copy] iz izbornika [Playback] (Reprodukcija).
Select [Copy] on the [Playback] menu.
Select
[Copy]
on [Playback]
the [Playback] menu.
[Copy]
onda
the
12 1Select
▲/▼
biste odabralimenu.
odredište kopiranja i zatim pritisnite
Press 3/4 to select the copy destination and then press [MENU/SET].
2 Pritisnite
[MENU/SET].
Press
to select
the copy
destination
press
[MENU/SET].
3/43/4
to select
the copy
destination
and and
thenthen
press
[MENU/SET].
2 2Press
[
] ([IN→SD]):
([IN>SD]): Sve
All the
picture data
in the built-in
memory
are copied
onto the
fotografije
iz ugrađene
memorije
kopiraju
se odjednom
nacard
one
time.
karticu.
[ ] ([IN>SD]):
] ([IN>SD]):
All
the
picture
the built-in
memory
are copied
the card
All at
the
picture
data data
in theinbuilt-in
memory
are copied
onto onto
the card
at time.
one
potime.
jedna
kopira
se sthe
kartice
nathe
ugrađenu
] ([SD→IN]):
([SD>IN]):
One
picture
at afotografija
time is copied
from
card to
built-in memory.
at Jedna
one
memoriju.
[ ] ([SD>IN]):
] ([SD>IN]):
One
picture
at
a time
copied
from
the press
card
the built-in
memory.
[
One
picture
at atotime
is copied
fromand
the then
card
to theto[MENU/SET].
built-in
memory.
Press
2/1
select
theispicture
Pritisnite ◄/► da biste odabrali fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Confirmation screen
is
displayed.
It
is
executed
when
[Yes]
is
selected.
to select
the picture
and then
[MENU/SET].
PressPress
2/12/1
to select
the picture
and then
presspress
[MENU/SET].
• Prikazuje
se zaslon
za
potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
Exit
the menu
after
itdisplayed.
is isexecuted.
• Confirmation
screen
displayed.
It is executed
when
[Yes]
is selected.
• Confirmation
screen
is
It
is
executed
when
[Yes]
is
selected.
izađite
iz izbornika.
• izvršenju
Do
not
turnmenu
the camera
offexecuted.
at any point during the copying process.
Exit
the
it is
the
menu
after
itafter
is fotoaparat
executed.
•Exit
Nemojte
isključivati
ni u kojem trenutku za vrijeme kopiranja.
Doturn
notthe
turncamera
the camera
any point
during
the copying
process.
• Do •not
off at off
anyatpoint
during
the copying
process.
[
[
• If a picture exists with the same name (folder number/file number) as the picture to be copied in the
when
] is selected,
a new
foldernumber)
is created
and
the
copied.
Ifthe
a in the
•Ako
If a destination
picture
with[same
the
same
name
(folder
number/file
number)
aspicture
thepicture
picture
to
bese
copied
• If a•copy
picture
existsexists
with
the
name
(folder
number/file
as the
to beis
copied
in
postoji
fotografija
istog
naziva
(broj
mape/broj
datoteke)
kao
fotografija
koja
kopira
picture
with
the
asand
the the
picture
be
inIf the
copy
destination
when
[ ]],name
] is(folder
selected,
new folder
isse
created
and
thetopicture
is postoji
copied.
If a
copy
destination
when
isstvara
selected,
anumber/file
newamapa
folder
iskoju
created
picture
is copied
copied.
a copy
kad
jeexists
odabrano
[[ same
se nova
unumber)
kopira
fotografija.
Ako
destination
when
[ naziva
]name
is(broj
selected,
that
is
notkao
copied.
picture
with
the same
name
(folder
number/file
number)
the koja
picture
be copied
incopy
the copy
picture
existsexists
with
the
same
(folder
number/file
number)
as
theaspicture
to be
copied
innathe
fotografija
istog
mape
/brojpicture
datoteke)
fotografija
seto
kopira
odredište
• It kad
may
take
time
picture
data.
destination
when
]],is
thatneće
picture
not copied.
je
odabrano
[ ] is the
taselected,
fotografija
bitiiscopied.
kopirana.
destination
when
[ to copy
selected,
that
picture
is not
•
[Print
Set],
[Protect]
or
[Favorite]
settings
will not bevrijeme.
copied. Perform the settings again after copying
It take
may
take to
time
to copy
the
picture
data.
• •Za
kopiranje
fotografija
potrebno
određeno
• It may
time
copy
the picture
data.je
finished.
•is•Postavke
[Print
ispisa),
[Protect]
ili [Favorite]
(Favoriti)
neće
secopying
[Print
[Protect]
or(Postavke
[Favorite]
settings
will
be(Zaštita)
copied.
Perform
the settings
after
• [Print
Set], Set],
[Protect]
orSet]
[Favorite]
settings
will not
benot
copied.
Perform
the settings
againagain
after
copying
kopirati.
Ponovno podesite postavke nakon što kopiranje završi.
is finished.
is finished.
-- 97
97 -- 97--97 -
Connecting
Connecting to
to other
other equipment
equipment
Povezivanje s drugom opremom
Playing Back Pictures on a TV Screen
Reprodukcija fotografija na zaslonu TV-prijamnika
Pictures
Pictures recorded
recorded with
with this
this unit
unit can
can be
be played
played back
back on
on a
a TV
TV screen.
screen.
Fotografije snimljene ovim uređajem mogu se reproducirati na zaslonu TV-prijamnika.
Preparations:
Preparations:
Set
the
Set
the [TV
[TV Aspect].
Aspect]. (P42)
(P42)
Priprema:
Turn
this unit
unit
and
the TV
TV
off. TV-prijamnika). (42. str.)
Turn
this
the
off.
Postavite
[TVand
Aspect]
(Format
Isključite fotoaparat i TV-prijamnik.
Connect
Connect the
the camera
camera and
and a
a TV.
TV.
11 Povežite
fotoaparat s TV-prijamnikom.
• Check the directions of the connectors, and plug them straight in or unplug them straight out.
Check thesmjer
directions
of the connectors,
plug them
straight (U
in or
unplug them
straight
out.
• • Provjerite
priključaka
te ih ravnoand
umetnite
ili izvadite
suprotnom
bi se
priključci
(Otherwise
the
may
of
(Otherwise
the connectors
connectors
may bend
bend out
out
of shape,
shape, which
which may
may cause
cause malfunction.)
malfunction.)
mogli
izobličiti,
što može uzrokovati
kvar).
Always
use
Panasonic
AV
(DMW-AVC1:
optional).
Alwayskoristite
use a
a genuine
genuine
Panasonic
AV cable
cable
(DMW-AVC1:
optional).
• •• Uvijek
originalni
Panasonicov
AV-kabel
(DMW-AVC1,
neobavezan).
A
the
input
Žuta: u to
utičnicu
videoulaza
A Yellow:
Yellow:
to
the video
video
input socket
socket
B
to
the
input
Bijela: u
B White:
White:
toutičnicu
the audio
audioaudioulaza
input socket
socket
C
cable
AV-kabel
(neobavezan)
C AV
AV
cable (optional)
(optional)
D
the
and
Poravnajte
oznake
umetnite.
D Align
Align
the marks,
marks,
and iinsert.
insert.
Turn
TV
external
input.
Turn the
theTV-prijamnik
TV on
on and
and select
select
external
input.ulaz.
22 Uključite
i odaberite
vanjski
Turn
camera
then
[(].
Turn the
thefotoaparat
camera on
oni and
and
then press
press
33 Uključite
pritisnite
[ ]. [(].
•••Depending
the
Size],
black
bands
be
displayed
on
top
bottom
or
left
Depending
on
the [Picture
[Picture
Size],
black
bands may
may
be crne
displayed
on the
the
top and
and
bottom
or the
the
left and
and
Ovisno o on
postavci
[Picture
Size]
(Veličina
slike),
se trake
mogu
pojaviti
ispod
ili iznad
right
the
right
oflijeve
the pictures.
pictures.
te sof
ili desne strane fotografije.
•••Change
the
on
TV
is
with
or
bottom
cut
Change
the screen
screen
mode
on your
your
TV if
if the
the picture
picture
is displayed
displayed
with the
the top
top
or da
bottom
cut off.
off. na
Promijenite
načinmode
zaslona
na TV-prijamniku
ako
se slika prikazuje
tako
je odrezana
•• When
you
back
When
you
play
back a
a picture
picture vertically,
vertically, itit may
may be
be blurry.
blurry.
dnu ili
naplay
vrhu.
•••When
displayed,
they
not
properly
When
pictures
are
displayed,
they may
maymogla
not be
bebidisplayed
displayed
properly depending
depending on
on the
the type
type of
of TV.
TV.
Kad pictures
se slika are
okomito
reproducira,
biti nejasna.
•••You
can
pictures
on
other
which
NTSC
PAL
system
Prilikom
prikaza
fotografije
neće biti (regions)
pravilno prikazane,
ovisno
vrsti
TV-prijamnika.
You
can view
view
pictures
on TVs
TVs in
inmožda
other countries
countries
(regions)
which use
use the
the
NTSCo or
or
PAL
system when
when
set
[Video
in
[Setup]
menu.
•you
Kad
[Video
Out]
(Videoizlaz)
you
setpostavite
[Video Out]
Out]
in the
the
[Setup]
menu. u izborniku [Setup] (Postavljanje), fotografije možete
•• No
sound
from
speakers.
pregledavati
na TV-prijamniku
i u drugim
zemljama (regijama) koje koriste sustav NTSC ili PAL.
No
sound is
is output
output
from the
the camera
camera
speakers.
•••Read
the
instructions
for
Ne čuje
se zvuk iz
zvučnika fotoaparata.
Read
the operating
operating
instructions
for the
the TV.
TV.
• Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.
-- 98
98 -- 98 -
Povezivanje s drugom opremom
▄▄ Ako TV-prijamnik, Blu-ray snimač, DVD-snimač ili druga oprema imaju utor za SDkarticu
Umetnite karticu u utor za SD-karticu.
• Mogu se reproducirati fotografije.
• U nekim slučajevima neće biti moguće reproducirati panoramske fotografije. Automatsko
pregledavanje panoramskih fotografija također možda neće raditi.
• Ovisno o modelu TV-prijamnika, postoji mogućnost da fotografije neće biti prikazane na
cijelom zaslonu.
• Pročitajte upute za uporabu kompatibilne opreme da biste reproducirali videozapise.
- 99 -
Povezivanje s drugom opremom
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo
Fotografije na fotoaparatu možete kopirati na računalo tako da fotoaparat povežete s računalom.
• Neka računala mogu učitati slike izravno s kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje potražite
u uputama za uporabu računala.
• Ako računalo koje koristite ne podržava SDXC-memorijske kartice, možda će se
pojaviti poruka koja će vas upozoriti da provedete formatiranje. (Formatiranjem bi se
snimljene slike izbrisale stoga nemojte odabrati tu mogućnost.)
Ako se kartica ne prepozna, pomoć potražite na sljedećem web-mjestu za podršku:
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
▄▄ Računala koja se mogu koristiti
Uređaj se može spojiti na svako računalo koje može prepoznati uređaj za masovnu pohranu
podataka.
• Podrška za sustav Windows:
Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP
• Podrška za sustav Mac:
OS X v10.1 ~ v10.8
Isporučeni softver
Na isporučenom se CD-ROM-u nalazi sljedeći softver.
Prije uporabe instalirajte softver na računalo.
• PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE (Windows 8/7/Vista/XP)
Ovaj softver omogućuje upravljanje slikama. Na primjer, možete slati fotografije i
videozapise na računalo i razvrstati ih po datumu snimanja ili nazivu modela. Također
možete izvršiti radnje kao što su snimanje slika na DVD, procesuiranje i ispravljanje slika te
uređivanje videozapisa.
• LoiLoScope probna verzija u trajanju od 30 dana (Windows 8/7/Vista/XP)
LoiLoScope je softver za uređivanje videozapisa koji koristi svu snagu vašeg računala.
Izrada videozapisa jednostavna je kao raspoređivanje karata po stolu. Upotrijebite svoje
glazbene i slikovne datoteke te videodatoteke za izradu videozapisa koje ćete podijeliti s
prijateljima i članovima obitelji tako da ih snimite na DVD, pošaljete na internetske stranice
ili jednostavno podijelite svoje videozapise s prijateljima e-poštom.
-- Ovime ćete instalirati samo prečac na stranicu za preuzimanje probne verzije.
Dodatne informacije o uporabi programa LoiLoScope potražite u priručniku
LoiLoScope dostupnom za preuzimanje na dolje navedenoj poveznici:
Ručni URL: http://loilo.tv/product/20
- 100 -
Povezivanje s drugom opremom
▄▄ Instalacija isporučenog softvera
• Prije nego što umetnete CD-ROM, zatvorite sve pokrenute aplikacije.
1
Provjerite okruženje računala.
2
Umetnite CD-ROM s isporučenim softverom.
3
4
• Radno okruženje programa "PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE”
-- Operativni sustav:
Windows® XP (32-bitni) SP3,
Windows Vista® (32-bitni) SP2,
Windows® 7 (32-bitni/64-bitni) ili SP1
Windows® 8 (32-bitni/64-bitni)
-- Procesor:
Pentium® III 500 MHz ili više (Windows® XP),
Pentium® III 800 MHz ili više (Windows Vista®),
Pentium® III 1 GHz ili više (Windows® 7/Windows® 8)
-- Zaslon:
1024 x 768 piksela ili više (preporučeno 1920 x 1080 piksela ili više)
-- Radna memorija:
512 MB ili više (Windows® XP/Windows Vista®),
1 GB ili više (Windows® 7 32bit/Windows® 8 32-bitni),
2 GB ili više (Windows® 7 64-bitni/Windows® 8 64-bitni)
-- Slobodan prostor na tvrdom disku:
450 MB ili više za instalaciju softvera
• Dodatne informacije o radnom okruženju potražite u uputama za uporabu programa
"PHOTOfunSTUDIO” (u PDF-formatu).
• Kada umetnete isporučeni CD-ROM, pokrenut će se instalacijski izbornik.
Kliknite na [Applications] (Aplikacije) u izborniku za instalaciju.
Kliknite na [Recommended Installation] (Preporučena instalacija).
• Nastavite s instalacijom prema porukama koje se pojavljuju na zaslonu.
• Instalirat će se softver kompatibilan s vašim računalom.
• "PHOTOfunSTUDIO" nije kompatibilan s Mac računalima.
- 101 -
Connecting to other equipment
∫ Transferring pictures to a PC
Povezivanje s drugom opremom
Preparations:
Install “PHOTOfunSTUDIO ” to the PC.
▄▄ Prijenos fotografija na računalo
Priprema: Instalirajte softver "PHOTOfunSTUDIO" na računalo.
1 Connect the computer and camera with the USB connection cable
(supplied).
1 Spojite
računalo i fotoaparat isporučenim USB-kabelom.
• •Prije
povezivanja
uključite
i računalo.
Please
turn this unit
on andfotoaparat
your PC before
connecting.
• •Provjerite
priključaka
te ih ravnoand
umetnite
ili izvadite.
suprotnom
bi se
Check thesmjer
directions
of the connectors,
plug them
straight (U
in or
unplug them
straight
priključci
mogli izobličiti,
što može
out. (Otherwise
the connectors
mayuzrokovati
bend out ofkvar).
shape, which may cause malfunction.)
• •Koristite
isključivo
isporučeni
USB-kabel
ili originalni
Do not use
any other
USB connection
cables
except thePanasonicov
supplied one USB-kabel
or a genuine(DMWUSBC1,
neobavezan).
Panasonic
USB connection cable (DMW-USBC1: optional).
A USB-kabel
USB connection
cable (supplied)
(isporučen)
Align the marks,
andiinsert.
B Poravnajte
oznake
umetnite.
12 Pritisnite
▲/▼todaselect
biste odabrali
[PC]
(Računalo)
i zatim pritisnite [MENU/SET].
Press 3/4
[PC], and
then
press [MENU/SET].
23 Kopirajte
na računalo
pomoću
softvera "PHOTOfunSTUDIO".
Copy theslike
images
to a PC using
“PHOTOfunSTUDIO”.
• • Nemojte
brisati
prebacivati
kopirane
datoteke
ili mape
u Windows
Do not delete
orni
move
copied files
or folders
in Windows
Explorer.
WhenExplorer.
viewing inTijekom
pregleda
u
programu
"PHOTOfunSTUDIO"
reprodukcija
ili
uređivanje
neće biti
“PHOTOfunSTUDIO”, you will not be able to play back or edit.
moguće.
• If the remaining battery power becomes low while the camera and the PC are communicating, the
•alarm
Ako beeps.
se baterija isprazni tijekom razmjene podataka između fotoaparata i računala,
USB connection
cable safely
Refer
to “Disconnecting
pokazatelj
statusa ćethe
treperiti
te će se oglasiti
alarm.” (P103) before disconnecting the USB
connection
Otherwise,
data USB-kabela”
may be destroyed.
Pročitajtecable.
“Sigurno
odspajanje
(103. str.) prije nego što odspojite USB-kabel.
• Before
inserting bi
or se
removing
card, uništiti.
turn the camera off and disconnect the USB connection cable.
U suprotnom
podaciamogli
•Otherwise,
Prije umetanja
ili vađenja
memorijske kartice isključite fotoaparat i odspojite USB-kabel. U
data may
be destroyed.
suprotnom bi se podaci mogli uništiti.
- 102 -
- 102 -
Povezivanje s drugom opremom
Connecting to other equipment
▄▄ Kopiranje na računalo bez korištenja softvera "PHOTOfunSTUDIO"
∫ Copying
to a PC without using “PHOTOfunSTUDIO”
"PHOTOfunSTUDIO"
uspije,
možete
datoteke
i mape
na
IfAko
theinstalacija
installationsoftvera
of “PHOTOfunSTUDIO”
fails,ne
you
can copy
fileskopirati
and folders
to your
PC by
računalo tako da ih povučete iz fotoaparata i ispustite nakon povezivanja s računalom.
dragging and dropping them from the camera after connecting to your PC.
Struktura mape ugrađene memorije/kartice fotoaparata prikazana je na slici u nastavku.
Directory structure of built-in memory/card of this unit is shown by the figure below.
Windows:
Pogonska jedinica ([Removable Disk], Izmjenjivi disk) prikazuje se u
For Windows: A [Computer]
drive ([Removable
Disk]) is displayed in [Computer]
(Računalo)
For Mac:
A Pogonska
drive ([NO_NAME])
is displayed on
the desktop
Mac:
jedinica ([NO_NAME])
prikazuje
se na radnoj površini
• Built-in
Memory
Ugrađena
memorija
Kartica
• Card
DCIM
100_PANA
P1000001.JPG
DCIM:
DCIM:
 Folder
Broj mape
1
number

Broj number
datoteke
2 File
 JPG:
3 MOV:
JPG:
MOV:
MISC:
MISC:
P1000002.JPG
Slike
Images
Fotografije
Still pictures
Videozapisi
Motion
pictures
DPOF
ispis
DPOFFavoriti
print
Favourite
P1000999.JPG
101_PANA
999_PANA
MISC
fotografije
snime
sljedećim
sesituations.
nova mapa.
new se
folder
is created
whenu pictures
aresituacijama,
taken in the stvara
following
•• AKad
Kada
se
umetne
kartica
s
istim
brojem
mape
(npr.
kada
se
fotografije
snime
drugim
– When a card containing a folder with the same folder number has
been inserted
(Such
as when
modelom fotoaparata).
pictures were taken using another maker of camera)
-- Ako unutar mape postoji fotografija s brojem 999
– When there is a picture with file number 999 inside the folder
▄▄ Sigurno odspajanje USB-kabela
∫
Disconnecting
connection
cable
safely na računalu i zatim kliknite [Eject
Odaberite
ikonu [the USB
] na traci
zadataka
prikazanoj
DMC-XXX]
se razlikuje
ovisno
modelu). on the PC, and then click [Eject
Select
the [(XXX
] icon
in the task
tray odisplayed
• Ovisno o (XXX
postavkama
računala
ova ikona možda neće biti prikazana.
DMC-XXX]
varies by
model).
Ako ikonaon
nije
prikazana,
prije odspajanja
nije li na LCD-monitoru digitalnog
• Depending
your
PC’s settings,
this icon mayprovjerite
not be displayed.
prikazana
poruka
(Pristup).
• If fotoaparata
the icon is not
displayed,
check [Access]
that [Access]
is not displayed on the LCD monitor of the digital
camera before removing the hardware.
▄▄ Spajanje u načinu rada PTP
Prilikom
spajanja
odaberite [PictBridge(PTP)].
∫
Connection
in USB-kabela
the PTP Mode
• Podaci
se sada mogu učitavati
samo s kartice
u računalu.cable.
Select
[PictBridge(PTP)]
when connecting
USB connection
Kadcan
je na
kartici
1000
ili from
više fotografija,
postoji
now
be read
only
the card in the
PC. mogućnost da se fotografije neće moći
•• Data
prenijeti
načinu
PTP.pictures on a card, the pictures may not be imported in the PTP Mode.
• When
thereu are
1000rada
or more
-- 103
103 --
Connecting to other equipment
Connecting to other equipment
Povezivanje s drugom opremom
Printing
the Pictures
Printing
the Pictures
Ispis
fotografija
If you
connect
the camera to a printer supporting PictBridge, you can select the pictures to be
If you connect the camera to a printer supporting PictBridge, you can select the pictures to be
printed out and instruct that printing be started on the camera’s LCD monitor.
printed out and instruct that printing be started on the camera’s LCD monitor.
Some printers
can print
directly
from
the cardfunkciju
removed from the camera.
For
details,fotografije
refer to theza
•Spojite
fotoaparat
nacan
pisač
koji
podržava
možete
odabrati
printers
print
directly
from the card PictBridge,
removed from
the camera.
For details, refer
to the
•liSome
operating
instructions
of your printer. fotoaparata.
ispis
i pokrenuti
ga s LCD-monitora
operating instructions of your printer.
• Neki pisači mogu ispisivati slike izravno s kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje potražite
Preparations:
Preparations:
u uputama
za uporabu pisača. Connecting to other equipment
Turn on the camera and the printer.
Turn on the camera and the printer.
Priprema:
Remove the card before printing the pictures from the built-in memory.
Remove
the icard
before printing the pictures from the built-in memory.
Uključite
fotoaparat
pisač.
Check
print
quality and
other settings on the printer before printing the pictures.
other settings
on the
printer before printing the pictures.
IzvaditeCheck
karticuprint
prijequality
ispisa and
fotografija
s ugrađene
memorije.
Playing Back Pictures on a TV Screen
1 1
(supplied).
1
Spojite
pisač i fotoaparat isporučenim USB-kabelom.
(supplied).
Preparations:
Prije ispisa
fotografija
provjeriteand
kvalitetu
ispisa
i ostale postavke
na pisaču. cable
Connect
the
camera
with
connection
Pictures
recorded
withprinter
this
unit
can be
played
back the
on
aUSB
TVthe
screen.
Connect
the
printer
and
camera
with
USB connection cable
• Provjerite smjer priključaka te ih ravno umetnite ili izvadite. (U suprotnom bi se
Check
the directions
of the connectors, and plug them straight in or unplug them straight
Set the•[TV
Aspect].
(P42)directions
• Check
the connectors,
and plug them straight in or unplug them straight
priključci
mogli the
izobličiti, što of
može
uzrokovati kvar).
theoff.
connectors may bend out of shape, which may cause malfunction.)
Turn thisout.
unit(Otherwise
and
the
TV
(Otherwise
the connectors
mayilibend
out ofPanasonicov
shape, which USB-kabel
may cause malfunction.)
• Koristite out.
isključivo
isporučeni
USB-kabel
originalni
(DMW• Do not use any other USB connection cables except the supplied one or a genuine
not use any other USB connection cables except the supplied one or a genuine
USBC1,• Do
neobavezan).
1
Panasonic USB connection cable (DMW-USBC1: optional).
USB connection
ConnectPanasonic
the camera
and a TV.cable (DMW-USBC1: optional).
• Check the directions of the connectors, and plug them straight in or unplug them straight out.
(Otherwise the connectors may bend out of shape, which may cause malfunction.)
• Always use a genuine Panasonic AV cable (DMW-AVC1: optional).
A USB
Yellow:
to the
video
socket
A
connection
cableinput
(supplied)
USB-kabel
(isporučen)
A USB connection cable (supplied)
B Align
White:
theoznake
audio
socket
Poravnajte
i umetnite.
B
thetomarks,
andinput
insert.
B Align the marks, and insert.
C AV cable (optional)
D Align the marks, and insert.
Turn
TV to
onda
and
select
external
input.
22 Pritisnite
▲/▼
biste
odabrali
[PictBridge(PTP)]
i zatim[MENU/SET].
pritisnite
Pressthe
3/4
select
[PictBridge(PTP)],
and then press
3/4 to select [PictBridge(PTP)], and then press [MENU/SET].
2 Press
[MENU/SET].
3 Turn the camera on and then press [(].
• If the remaining battery power becomes low while the camera and the printer are connected, the
• If baterija
the remaining
battery power
becomes
low while
the camera
and thepokazatelj
printer are statusa
connected, the
•alarm
Ako beeps.
se
fotoaparat
računalo
razmjenjuju
podatke,
If thisisprazni
happenskad
during
printing,istop
printing
at once. If not
printing, disconnect
the USB
alarmte
beeps.
this happens
printing,
stop
printing
at once.
If notzaustavite
printing, disconnect
će treperiti
će seIfoglasiti
alarm.during
Dogodi
li se to
tijekom
ispisa,
odmah
ispis. the USB
connection
cable.
• Depending
on
the
[Picture
Size],
black
bands
may
be
displayed
on
the
top
and
bottom
or
the
left and
connection
cable.odspojite USB-kabel.
Ako
ispis
nije u tijeku,
• Do
not
the USB connection cable while [å] (Cable disconnect prohibit icon) is displayed.
of•disconnect
the
Do pictures.
not disconnect
the USBdok
connection
cableikona
while [[å]] (Cable
prohibit icon) is displayed.
•right
Nemojte
odspajati
USB-kabel
je prikazana
(ikona disconnect
zabrane isključivanja
notthe
be screen
displayed
depending
on
type
of printer
used) with the top or bottom cut off.
• (may
Change
mode
your
TVthe
if the
picture
is
displayed
kabela).
(Možda
ne on
može
prikazati,
ovisno
o vrsti
korištenog
(may
not bese
displayed
depending
on
the type
of printer
used) pisača.)
•••Before
inserting
or
removing
a
card,
turn
the
camera
off,
and disconnecti the
USB connection
cable.
Prijeyou
ili vađenja
memorijske
kartice
isključite
odspojite
When
play inserting
back
a picture
vertically,
it may
bethe
blurry.
•umetanja
Before
or removing
a card,
turn
camerafotoaparat
off, and disconnect
theUSB-kabel.
USB connection cable.
•••Motion
pictures
cannot
be nije
printed
out.
Snimljene
videozapise
moguće
ispisati.
When
pictures
are
displayed,
they
may
not
be
displayed
properly
depending
on
the
type
of
TV.
• Motion pictures cannot be printed out.
• You can view pictures on TVs in other countries (regions) which use the NTSC or PAL system when
you set [Video Out] in the [Setup] menu.
- 104 -- 104 -
• No sound is output from the camera speakers.
- 104
• Read the operating instructions for the TV.
-
Povezivanje
s drugom
opremom
Connecting to
other equipment
Selecting
a single
picture
and printing it
Odabir i ispis
jedne
fotografije
11 Pritisnite
◄/►
bistethe
odabrali
i zatim[MENU/
Press 2/1
toda
select
picturefotografiju
and then press
PictBridge
pritisnite
SET]. [MENU/SET].
22 Pritisnite
biste[Print
odabrali
start]press
(Početak
Press 3▲
to da
select
start][Print
and then
[MENU/
ispisa) i zatim pritisnite [MENU/SET].
SET].
• Na 106. str. potražite stavke koje se mogu postaviti prije početka
• ispisa.
Refer to P106 for the items which can be set before starting to print the
pictures.
• Nakon
ispisa odspojite USB-kabel.
• Disconnect the USB connection cable after printing.
6LQJOH6HOHFW
3ULQWVWDUW
3ULQWZLWK'DWH
1XPRISULQWV
3DSHU6L]H
3DJH/D\RXW
&DQFHO
2))
6HOHFW
6HW
Odabir i ispis
višepictures
fotografija
Selecting
multiple
and printing them
11 Pritisnite
Press 3.▲.
22 Pritisnite
▲/▼
bisteanodabrali
stavku
i zatim[MENU/SET].
pritisnite [MENU/SET].
Press 3/4
toda
select
item and
then press
Stavka
Item
[Multi Select]
(Odabir više
[Multi Select]
fotografija)
Opis postavki
Description of settings
Istovremeno se ispisuje više fotografija.
Multiple
pictures▲/▼/◄/►
are printed at
time.
• Pritisnite
daone
biste
odabrali fotografije i zatim
• Presspritisnite
3/4/2/1
to select the(Ako
pictures,
and then
press [MENU/SET].
[MENU/SET].
ponovno
pritisnete
[MENU/
(When
[MENU/SET]
pressed
again, the setting is cancelled.)
SET],
postavkaisse
poništava.)
• After
the pictures
have
been selected,
press
2 to select
• Nakon
što ste
izabrali
fotografije,
pritisnite
◄ da [OK],
biste and
odabrali
[OK] i zatim pritisnite [MENU/SET].
then press
[MENU/SET].
[Select
Ispis
svihstored
spremljenih
[Select All]
All] (Odabir Prints
all the
pictures.fotografija.
svih fotografija)
[Print Set (DPOF)] Prints the pictures set in [Print Set] only. (P94)
3
3
[Print Set (DPOF)]
Ispis samo onih fotografija koje su postavljene u [Print Set].
[Favorite] DPOF
Prints
thestr.)
pictures set as favourites only. (P93)
(Postavke
(94.
ispisa)
Press 3 to select [Print
andfotografija
then press
Ispis start]
samo onih
koje[MENU/SET].
su postavljene kao omiljene.
[Favorite] (Favoriti)
(93. str.)
• If the print check screen has appeared, select [Yes], and print the pictures.
• Refer to P106 for the items which can be set before starting to print the pictures.
Pritisnite
▲the
daUSB
biste
odabrali
[Print
i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Disconnect
connection
cable
afterstart]
printing.
• Ako se pojavio zaslon za potvrdu ispisa, odaberite [Yes] i ispišite fotografiju.
• Na 106. str. potražite stavke koje se mogu postaviti prije početka ispisa.
• Nakon ispisa odspojite USB-kabel.
- 105 -
Povezivanje s drugom opremom
Postavke ispisa
Odaberite i postavite stavke, kako na zaslonu u 2. koraku postupka "Odabir i ispis
jedne fotografije", tako i u 3. koraku "Odabir i ispis više fotografija".
• Kada želite ispisati fotografije na papiru ili u formatu koji ovaj fotoaparat ne podržava,
postavite [Paper Size] (Veličina papira) ili [Page Layout] (Format stranice) na [ ] i zatim
postavite veličinu papira ili format na pisaču. (Detalje potražite u uputama za uporabu
pisača.)
• Kad je odabrano [Print Set (DPOF)] (Postavke DPOF ispisa), stavke [Print with Date] (Ispis
s datumom) i [Num. of Prints] (Broj ispisanih kopija) nisu prikazane.
[Print With Date] (Ispis s datumom)
Stavka
[ON] (Uklj.)
[OFF] (Isklj.)
Opis postavki
Datum se ispisuje.
Datum se ne ispisuje.
• Ako pisač ne podržava ispis datuma, on se ne može ispisati na fotografiji.
• O vrsti pisača ovisit će hoće li njegove vlastite postavke za ispis datuma imati prednost pa
provjerite je li to slučaj.
• Kod ispisa s uključenom funkcijom ispisa datuma ([Date Stamp]), [Print with Date] postavite
na [OFF] ili će se datum ispisati na vrhu.
• Kad fotografije dajete na izradu u fotografski studio
• Ako je datum ispisan pomoću funkcije [Date Stamp] (78. str.) ili je ispis datuma postavljen
u funkciji [Print Set] (Postavke ispisa) (94. str.) prije odlaska u fotografski studio, datumi se
mogu ispisati u fotografskom studiju.
[Num.of prints] (Broj ispisanih kopija)
Možete odabrati do 999 ispisanih kopija.
- 106 -
Povezivanje s drugom opremom
[Print With Date] (Ispis s datumom)
Stavka
Opis postavki
Postavke pisača imaju prednost.
[L/3.5"x5"]
89 mm x 127 mm
[2L/5"x7"]
127 mm x 178 mm
[POSTCARD]
100 mm x 148 mm
[16:9]
101,6 mm x 180,6 mm
[A4]
210 mm x 297 mm
[A3]
297 mm x 420 mm
[10 x 15 cm]
100 mm x 150 mm
[4"x6"]
101,6 mm x 152,4 mm
[8"x10"]
203,2 mm x 254 mm
[LETTER]
216 mm x 279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mm x 85,6 mm
• Veličine papira koje pisač ne podržava neće se prikazati.
- 107 -
Povezivanje s drugom opremom
Connecting to other equipment
[PageLayout]
Layout]
(Format
ovim fotoaparatom)
[Page
(Layouts
forstranice
printing koji
that se
canmože
be setpostaviti
with this s
unit)
Item
Stavka
Description
of settings
Opis postavki
{
Settings
on pisača
the printer
areprednost.
prioritised.
Postavke
imaju
á
11picture
withokvira
no frame
1 page
slika bez
na on
1 stranici
Connecting to other equipment
â (Layouts1for
athat
frame
1 page
1picture
slika
swith
okvirom
naon
1be
stranici
[Page Layout]
printing
can
set with this unit)
page
slike naon1 1stranici
22pictures
Description of settings
Connecting
to other equipment
ä
44pictures
page
slike naon1 1stranici
{
Settings on the printer are prioritised.
item
cannot
be selected
if the stranice,
printer does
not support
the page
layout.
•• An
Ako
pisač
ne podržava
format
stavka
se ne može
odabrati.
[Page Layout]
for printing
can
set with this unit)
á (Layouts
1 picture
with nothat
frame
on be
1 page
Item
ã
▄∫▄ Format
Layout ispisa
printing
1 picture with a frame on
1 page
Itemâ
Description
of settings
When printing
a picture
severalputa
times
1 sheet
of paper
Ispisivanje
fotografije
nekoliko
naon
1 list
papira
ã
2
pictures
on
1
page
{
Settings
on
the
printer
are
prioritised.
For
example,
if
you
want
to
print
the
same
picture
4
1 sheet
of paper,
set Layout]
Primjerice, ako istu fotografiju želite ispisati 4 puta natimes
1 liston
papira,
postavite
[Page
[Page
Layout]
topostavite
[ä]
and[Num.
then
set
[Num.of
prints]
to 4 for
the picture
that
you wantkoju
to print.
ä
4
pictures
on
1
page
na
[
]
i
zatim
of
Prints]
(Broj
ispisanih
kopija)
na
4
za
fotografiju
želite
á
1 picture with no frame on 1 page
ispisati.
• An item
be1selected
if theaprinter
does
not support the page layout.
â cannot
picture
with
frame on
When
printing
different
pictures
on1 1page
sheet of paper
Ispisivanje
različitih
fotografija
na
1 list papira
For
example,
if
you
want
to
print
4
different
pictures on 1 sheet of paper, set [Page Layout] to
ã
2
pictures
on
1
page
∫ Layout
printing
Primjerice,
ako set
želite
ispisatiprints]
4 različite
fotografije
na 14list
papira, postavite [Page Layout] na
[ä] and then
[Num.of
to 1 for
each of the
pictures.
When
printing
picture
several
times
of paper
4 pictures
on 1 page
[ä
] i zatima postavite
[Num.
of
Print]on
na11sheet
za svaku
od 4 fotografije.
For example, if you want to print the same picture 4 times on 1 sheet of paper, set
• An[Page
item•cannot
betoselected
if the
printer
does
notprints]
support
the
page
The
camera
is receiving
anset
error
message
fromto
the
when
thethat
[¥] you
indication
lights
orange
Layout]
[ä]
and
then
[Num.of
4 printer
for
thelayout.
picture
want to
print.
printing. After finishing printing, make sure there are no problems with the printer.
• during
Fotoaparat
prima poruku o pogrešci od pisača kad tijekom ispisa pokazatelj [●] svijetli
∫ Layout
printing
the number
of
prints
is high, the
pictures
may
be postoje
printed several
times.
In this case, the remaining
When• Ifprinting
different
pictures
onispisa
1 sheet
of paper
narančasto.
Nakon
završetka
provjerite
li problemi
s pisačem.
When
aifof
picture
several
on 1from
sheet
paper
prints
indicated
may
differ
the of
number
set.
For printing
example,
you
want
to
printtimes
4 different
pictures
on
1 sheet
of ispisivati
paper, setpo[Page
Layout]
• number
Kod velikog
broja
ispisanih
kopija
fotografije
će
se
možda
nekoliko
puta.toU tom
For[ä]
example,
if you
want
to print
the same
4 times
1odstupati
sheet of paper,
set
slučaju,
preostali
broj
kopija
jeeach
naznačen
od postavljenog
broja.
and
then
set
[Num.of
prints]
to koji
1 forpicture
of
the može
4 on
pictures.
[Page Layout] to [ä] and then set [Num.of prints] to 4 for the picture that you want to print.
camera different
is receiving
an erroron
message
from
the printer when the [¥] indication lights orange
• The
When
printing
pictures
1 sheet
of paper
during printing.
make
sure there
no problems
the printer.
For example,
if youAfter
wantfinishing
to print printing,
4 different
pictures
on 1are
sheet
of paper, with
set [Page
Layout] to
• Ifand
the number
prints isprints]
high, the
pictures
may
several times. In this case, the remaining
[ä]
then setof[Num.of
to 1
for each
of be
theprinted
4 pictures.
number of prints indicated may differ from the number set.
• The camera is receiving an error message from the printer when the [¥] indication lights orange
during printing. After finishing printing, make sure there are no problems with the printer.
• If the number of prints is high, the pictures may be printed several times. In this case, the remaining
number of prints indicated may differ from the number set.
-- 108
108 --
Ostalo
Others
Others
Screen
Display
Prikaz zaslona
Screen
Display
▄▄In
Tijekom
snimanja
∫
recording
∫ In recording
2
1
23
23
22
21
22
20
21
19
20
18
19
18
5
1
3 4 5 6
7
B&W
2
3 4 5 6
B&W
5
3s
3s
17 16
17 16
ISO
F3.1 1/60
15ISO 14
7
8
9
108
119
10
12
11
12
13
F3.1 1/60
15
11 Način
snimanja
Recording
Mode
22 Kvaliteta
(79. str.)
Recordingsnimanja
Quality (P79)
1 Veličina
Recording
slikeMode
(67. str.)
Picture
Size
(P67)
2 Recording
Quality
(P79)
Kompenzacija
pozadinskog
:: Backlight
Compensation
(P25)
Picture
Size
(P67)
(25.
str.)
3 osvjetljenja
Flash
Mode
(P48)
: Backlight
Compensation
34 Bljeskalica
(48.Stabiliser
str.)
Optical
Image
(P77) (P25)
Flash
Mode
(P48)
4 3 Optički
stabilizator
slike (77. str.)
: Jitter
alert
(P22)
: Upozorenje
na treperenje
Optical
Image (P69)
Stabiliser
(P77) (22. str.)
54 White
Balance
56 Balans
bijelealert
boje
(69. str.)
(P22)
Colour: Jitter
Mode
(P76)
675 Boja
(76.
str.)
White
Balance
Battery
indication(P69)
(P12)
7 6 Pokazatelj
kapaciteta
Colour
Mode
(P76) baterije (12. str.)
8 Burst
(P74)
8 7 Snimanje
u nizu (74.
str.)
Battery indication
9 Intelligent
Exposure(P12)
(P73)
9 8 Inteligentna
Burst (P28)
(P74)ekspozicija (73. str.)
10 Focus
109 Fokus
(28. str.)
Intelligent
Exposure (P73)
11 AF
area (P28)
1110 Područje
automatskog fokusa (28. str.)
Focus (P28)
12
Self-timer
Mode
(P52)
1211 Automatski
okidač
(52. str.)
AF areaspeed
(P28)
13
Shutter
(P27)
1312 Brzina
zatvarača
(27.
str.)
Self-timer
Mode
(P52)
14 Vrijednost
Aperture
value
(P27)
14
otvora
blende (27. str.)
13
Shutter
speed
(P27)
15 ISO-osjetljivost
ISO sensitivity (P68)
15
(68. str.)
14 AF
Aperture
value(P76)
(P27)
16
assist lamp
15 ISO sensitivity (P68)
16 AF assist lamp (P76)
14
16
17
18
17
17
18
18
13
Pomoćna compensation
lampica za automatski
Exposure
(P53) fokus
(76. (P65)
str.)
Age
Exposure
compensation
(P53)
Kompenzacija
ekspozicije
(53. str.)
Current
date
and
time
AgeWorld
(P65)
Dob
(65.
str.)
“:
Time (P39)
Current date
and itime
Trenutačni
datum
vrijeme
Zoom (P46):
W
T
“::World
Time
(P39) (39. str.)
Svjetsko
vrijeme
19 Elapsed
recording
time
(P30):
8m30s ¢
Zum
(46.
str.): WW
Zoom
(P46):
TT
20
Date
Stamp
(P78)
19 Proteklo vrijeme snimanja (30. str.): ¢
19 Recording
Elapsed recording time (P30): 8m30s
21
8m 30s * state (P30)
20 Built-in
Date Stamp
(P78)
22
memory
(P17)
20 Ispis datuma
(78.
str.)
21 Recording
state(displayed
(P30)
: Card
(P17)
21 Stanje
snimanja
(30. str.) only during
22 Built-in memory (P17)
22 recording)
Ugrađena memorija (17. str.)
Card (P17)
only samo
during
:: Kartica
(17. (displayed
str.) (prikazano
23 Number
of recordable
pictures (P19)
recording)
tijekom snimanja)
Available
recording time (P19,
23 Broj
Number of ¢recordable
pictures
23
fotografija
(19.(P19)
str.)
30): raspoloživih
R8m30s
Raspoloživo
vrijeme time
snimanja
Available recording
(P19,(19., 30.
¢
str.):
R8m30s*
30):
R8m30s
¢ “m”
is an
abbreviation for minute and “s” for
second.
* "m"
je kratica za minutu, a "s" je kratica za
¢ “m” is an abbreviation for minute and “s” for
sekundu.
- 109 - 109 -
second.
Ostalo
Others
Others
▄▄In
∫
playback
Tijekom
snimanja
Screen Display
∫ In recording
1
2 3 4 5
6 7 8
9
B&W
17
16
1523
14
22
1321
1220
19
11
22
33
44
551
662
77
883
994
10
10
5
6
7
11
118
9
10
11
12
13
14
15
16
100 _ 0001
1/5
1
3 4 5 6
7
3s 2
1
B&W
5
3s
Način
reprodukcije
(80. str.)
Playback
Mode (P80)
ISO
18
Zaštićena
fotografija
(96. str.)
Protected picture
(P96)
17 16 15
Favoriti
(93.
str.)
Favourite
(P93)
Prikaz
ispisanog
datuma
(78. str.)
Date stamped
display
(P78)
Recording
Mode
Boja
(76.
str.)
Colour
Mode
(P76)
Recording
Quality (P79)
Nakon
automatskog
retuširanja (86. str.)
After
Auto
Retouch
(P86)
Picture
Size (P67)
Nakon
kreativnog
retuširanja
After
Creative
Retouch
(P89) (89. str.)
Nakon
retuširanja
portreta
str.)
Compensation
After: Backlight
Beauty
Retouch
(P87)(87.(P25)
Veličina
slike(P67)
(67. str.)
Flash Mode
(P48)
Picture
Size
Pokazatelj
napunjenosti
Opticalindication
Image
Stabiliser
(P77) (12. str.)
Battery
(P12) baterije
Broj slike
: Jitter
alert (P22)
Picture
number
Ukupno
slika (P69)
White
Balance
Total
pictures
Proteklo
vrijeme
reprodukcije (33. str.):
Colour Mode
(P76)
Elapsed
playback
time (P33): 8m30s ¢
8Battery
m 30 s indication
*
(P12)
Number of prints (P94)
Broj
ispisanih
Burst
(P74) kopija (94. str.)
Intelligent Exposure (P73)
Focus (P28)
AF area (P28)
Self-timer Mode (P52)
Shutter speed (P27)
Aperture value (P27)
ISO sensitivity (P68)
AF assist lamp (P76)
10
11
8
9
10
11
12
12 Auto
Automatsko
(86. str.)
(P86)
1/60 Retouchretuširanje
F3.1
KreativnoRetouch
retuširanje
(89. str.)
Creative
(P89)
14
13
Retuširanje
portreta
(87. str.)
Beauty
Retouch
(P87)
Reprodukcija
(33. str.)
Motion
picturevideozapisa
playback (P33)
17 Play
Exposure
compensation
(P53)
Reprodukcija
panoramskih
fotografija
panorama
(P61)
18 Recorded
Agestr.)
(P65)date and time
(61.
13
Current
and
time
13 “:
Snimljeni
datum
i vrijeme
Worlddate
Time
(P39)
Svjetsko
vrijeme
(39. str.)
“::World
Time
(P39)(P44)
Recording
information
Informacije
o snimanju
(44. str.)
Zoom
(P46):
W
T
Age
(P65)
Dob (65. str.)
14
number (P103)
19 Folder/File
Elapsed recording
time (P30): 8m30s ¢
14 Broj mape/datoteke (103. str.)
15
picture(P78)
recording time
20 Motion
Date Stamp
15 Vrijeme snimanja
videozapisa (33. str.):
¢
8m30sstate
21 (P33):
Recording
(P30)
8 m 30 s *
16
Recording
Quality
(P79)
22 Kvaliteta
Built-in memory
(P17)
16
snimanja
(79. str.)
17 Built-in
memory
(P17)
:
Card
(P17)
(displayed
only during
17 Ugrađena memorija (17. str.)
Cable
disconnection
prohibiting
icon
recording)
Ikona
zabrane odspajanja
kabela
(P104)
23 (104.
Number
str.)of recordable pictures (P19)
Available
recording
time
*¢"m"
jeiskratica
za minutu,
"s"(P19,
je kratica
“m”
an abbreviation
foraminute
and “s” za
for
30): R8m30s ¢
sekundu.
second.
¢ “m” is an abbreviation for minute and “s” for
second.
--110
109 -
Ostalo
Mjere opreza prilikom uporabe
Optimalno korištenje fotoaparata
Uređaj držite što je dalje moguće od elektromagnetske opreme (poput mikrovalnih
pećnica, TV-prijamnika, igraćih konzola itd.).
• Ako uređaj koristite na TV-prijamniku ili blizu njega, elektromagnetsko bi zračenje moglo
štetno utjecati na sliku i/ili zvuk tog uređaja.
• Uređaj nemojte koristiti u blizini mobitela jer bi se mogle pojaviti smetnje nepovoljna utjecaja
na slike i/ili zvuk.
• Jaka magnetska polja kakva stvaraju zvučnici ili velikih motori mogu oštetiti snimljene
podatke ili izobličiti slike.
• Elektromagnetska zračenja koja stvaraju mikroprocesori mogu štetno djelovati na uređaj,
ometajući slike i/ili zvuka.
• Ako na uređaj nepovoljno utječe elektromagnetska oprema te on prestane ispravno
funkcionirati, isključite fotoaparat i izvadite bateriju ili iskopčajte prilagodnik za izmjeničnu
struju (neobavezan). Nakon toga ponovno umetnite bateriju ili ponovno spojite prilagodnik
za izmjeničnu struju te uključite uređaj.
Nemojte koristiti uređaj blizu radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom.
• Snimanje u blizini radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom moglo bi štetno djelovati
na snimljene fotografije i/ili zvuk.
Uvijek koristite isporučene žice i kabele. Ako koristite dodatni pribor, koristite samo
kabele isporučene uz njega.
Nemojte produljivati žice i kabele.
Nemojte prskati fotoaparat insekticidima ili hlapljivim kemikalijama.
• To može oštetiti kućište aparata i izazvati guljenje boje.
• Nemojte držati gumene ili plastične predmete dulje u dodiru s fotoaparatom.
- 111 -
Ostalo
Čišćenje
Prije čišćenja fotoaparata izvadite bateriju ili odspojite strujni utikač iz utičnice. Zatim
obrišite fotoaparat mekom, suhom krpom.
• Ako je fotoaparat jako zaprljan, prebrišite ga dobro iscijeđenom vlažnom krpom i nakon
toga prebrišite suhom krpom.
• Za čišćenje fotoaparata nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjeđivača, alkohola,
kuhinjskih deterdženata i slično jer ta sredstva mogu oštetiti kućište i izazvati guljenje boje.
• Kad koristite kemijsku krpu, pridržavajte se uputa za njezinu uporabu.
LCD-monitor
• Nemojte prejako pritiskati LCD-monitor. Mogu se pojaviti neujednačene boje ili LCD-monitor
može prestati raditi.
• Ako je fotoaparat hladan kad ga uključite, slika na LCD-monitoru u početku će biti blago
tamnija nego što je to uobičajeno. Međutim, slika će se vratiti na normalnu razinu svjetline
kad se poveća unutrašnja temperatura fotoaparata.
Kod izrade LCD-monitora korištena je visoko precizna tehnologija. Međutim, na zaslonu
se mogu pojaviti neke tamne ili svijetle točkice (crvene, plave ili zelene). Nije riječ o kvaru.
LCD-monitor ima više od 99,99% efektivnih piksela, dok ih je samo 0,01% neaktivno ili
uvijek osvijetljeno. Takve točke neće biti snimljene na fotografije u ugrađenoj memoriji ili na
kartici.
Objektiv
• Objektiv nemojte prejako pritiskati.
• Fotoaparat nemojte ostavljati s objektivom okrenutim prema suncu jer bi sunčeve zrake
mogle prouzročiti kvar. Isto tako budite oprezni kad fotoaparat stavljate izvan ili blizu
prozora.
- 112 -
Ostalo
Baterija
Baterija je punjiva, litij-ionska. Njezina sposobnost napajanja temelji se na kemijskoj
reakciji do koje dolazi u njezinoj unutrašnjosti. Ta je reakcija osjetljiva na temperaturu
i vlagu okoline. Ako je temperatura previsoka ili preniska, vrijeme rada baterije bit će
kraće.
Uvijek izvadite bateriju nakon uporabe.
• Izvađenu bateriju spremite u plastičnu vrećicu i pohranite ili nosite tako da je udaljena od
metalnih predmeta (spajalice i sl.).
Ako vam baterija slučajno padne, provjerite jesu li njezino kućište i kontakti oštećeni.
• Umetanje oštećene baterije oštetit će fotoaparat.
Nemojte uklanjati ili oštetiti vanjsku naljepnicu baterije.
• Korištenje baterije kojoj je dio ili cijela vanjska naljepnica uklonjena ili baterije s potrganom
naljepnicom može uzrokovati kvar.
Kad izlazite, ponesite napunjene zamjenske baterije.
• Imajte na umu da se vrijeme rada baterije može skratiti na niskim temperaturama,
primjerice na skijalištu.
• Kada putujete, nemojte zaboraviti ponijeti prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen) i
USB-kabel (isporučen) da biste uvijek mogli napuniti bateriju u zemlji u koju putujete.
Odložite staru bateriju.
• Vijek trajanja baterije ograničen je.
• Nemojte bacati bateriju u vatru jer to može izazvati eksploziju.
Pazite da kontakti baterije ne dođu u doticaj s metalnim predmetima (poput ogrlica,
ukosnica itd.).
• To može izazvati kratki spoj ili pregrijavanje, a dodirnete li takvu bateriju, možete dobiti i
opekline.
Prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen)
• Koristite li prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen) blizu radioprijamnika, to može omesti
prijam.
• Prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen) držite 1 metar ili više od radioprijamnika.
• Iz isporučenog prilagodnika za izmjeničnu struju mogu se čuti šumovi kad je u uporabi. Nije
riječ o kvaru.
• Nakon uporabe uvijek odspojite kabel za napajanje iz strujne utičnice (ako ostane spojen, i
dalje će se trošiti vrlo mala količina struje).
- 113 -
Ostalo
Kartica
Nemojte ostavljati karticu na visokoj temperaturi, kod izvora elektromagnetskih
zračenja ili statičkog elektriciteta ili izloženu izravnom sunčevom svjetlu. Nemojte
savijati ili bacati karticu.
• Može se oštetiti, a snimljeni sadržaj može se izbrisati ili oštetiti.
• Nakon uporabe i prilikom spremanja i nošenja karticu spremite u kutiju ili vrećicu.
• Pazite da u kontakte na poleđini kartice ne dospiju nečistoća, prašina ili voda te ih nemojte
dodirivati prstima.
Upozorenje kada karticu predajete trećoj osobi ili je odlažete
• Formatiranjem ili brisanjem pomoću fotoaparata ili računala samo se mijenjaju podaci o
upravljanju datotekama i ne brišu se u cijelosti podaci s memorijske kartice.
Preporučuje se fizički uništiti memorijsku karticu ili koristiti programe za brisanje podataka
s računala dostupne na tržištu da biste u potpunosti izbrisali podatke s memorijske kartice
prije njene predaje trećim osobama ili odlaganja.
Za upravljanje podacima s memorijske kartice odgovoran je korisnik.
Osobni podaci
Ako su postavke rođendana postavljene za [Baby1] / [Baby2] (Dijete1)/(Dijete2), ti se osobni
podaci čuvaju na fotoaparatu i snimaju na sliku.
Odricanje od pravne odgovornosti
• Podaci, uključujući osobne podatke, mogu se izmijeniti ili nestati zbog nepravilnog
rukovanja, statičkog elektriciteta, nezgode, kvara, popravka ili drugih oblika rukovanja.
Tvrtka Panasonic ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu
nastalu izmjenom ili nestankom podataka ili osobnih podataka.
Prilikom traženja popravka, predaje trećim osobama ili odlaganja
• Poništite sve postavke da biste zaštitili osobne podatke. (41. str.)
• Ako na ugrađenoj memoriji ima spremljenih slika, po potrebi ih kopirajte na memorijsku
karticu (97. str.) prije formatiranja ugrađene memorije (43. str.).
• Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata kada tražite popravak.
• Ugrađena memorija i postavke mogu biti vraćene na tvorničke postavke prilikom popravka
fotoaparata.
• Obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili fotoaparat ili najbližem servisnom centru ako
gore navedene radnje nisu moguće zbog kvara.
Prije predaje memorijske kartice trećim osobama ili prije odlaganja kartice, pročitajte
prethodno poglavlje "Upozorenje kada karticu predajete trećoj osobi ili je odlažete".
Prijenos slika na web-usluge
• Slike mogu sadržavati informacije koje otkrivaju identitet pojedinca, kao što su naslovi slika,
datumi snimanja i informacije o lokaciji. Prilikom prijenosa slika na web-usluge, provjerite to
i zatim prenesite.
- 114 -
Ostalo
Kad fotoaparat ne koristite dulje vremensko razdoblje
• Spremite bateriju na hladno i suho mjesto s relativno stabilnom temperaturom:
[Preporučena temperatura: od 15 °C do 25 °, Preporučena vlaga: 40 % do 60 % relativne
vlažnosti]
• Uvijek izvadite bateriju i karticu iz fotoaparata.
• Ostane li baterija u fotoaparatu, postupno će se prazniti čak i ako je on isključen. Ostavite li
bateriju u fotoaparatu, prekomjerno će se prazniti i može postati neupotrebljiva čak i ako je
napunite.
• Kad spremate bateriju na dulje vrijeme, preporučujemo da je napunite jednom godišnje.
Izvadite bateriju iz fotoaparata i ponovno je spremite nakon što se sasvim isprazni.
• Kad spremate fotoaparat u ormar, preporučujemo da ga spremite s desikantom (silikatnim
gelom).
Podaci koji se odnose na fotografije
Snimljeni podaci mogu se oštetiti ili izgubiti ako dođe do kvara fotoaparata uslijed
neprikladnog rukovanja. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti za bilo kakve štete nastale
zbog gubitka snimljenog materijala.
Tronošci i stalci
• Pazite da tronožac bude potpuno stabilan kad se na njega postavlja fotoaparat.
• Tijekom korištenja tronošca ili stalka nećete moći izvaditi karticu ili bateriju.
• Pazite da vijak na tronošcu ne bude pod kutom kad fotoaparat stavljate ili skidate sa
tronošca. Ako koristite pretjeranu silu kod njegovog zatezanja, možete oštetiti vijak na
fotoaparatu. Isto tako, kućište fotoaparata i natpisna pločica mogu se oštetiti ili ogrepsti ako
je fotoaparat pretjerano pritegnut na tronožac ili stalak.
• Pozorno pročitajte upute za uporabu tronošca ili stalka.
- 115 -
Ostalo
Prikaz poruka
U nekim slučajevima na zaslonu će se pojaviti poruke za potvrdu ili poruke o pogrešci. Glavne
poruke objašnjene su u nastavku kao primjeri.
[This picture is protected] (Ova je fotografija zaštićena)
→→ Izbrišite fotografiju nakon poništavanja postavki zaštite. (96. str.)
[Some pictures cannot be deleted]/[This picture cannot be deleted] (Neke se
fotografije ne mogu izbrisati /Ova se fotografija ne može izbrisati)
• Fotografije koje se ne temelje na standardu DCF nije moguće izbrisati.
→→ Formatirajte karticu nakon što ste spremili potrebne podatke na računalo itd. (43. str.)
[Cannot be set on this picture] (Ne može se postaviti na ovoj fotografiji)
• Funkcija [Print Set] (Postavke ispisa) ne mogu se postaviti za fotografije koje se ne temelje na
standardu DCF.
[Built-in memory full]/[Memory card full]/[Not enough space on built-in memory]/[Not
enough memory on the card] (Ugrađena memorija puna/Memorijska kartica puna/
Nema dovoljno prostora u ugrađenoj memoriji/na kartici)
• Nema prostora na ugrađenoj memoriji ili kartici.
• Kada kopirate fotografije iz ugrađene memorije na karticu (kopiranje svih fotografija), fotografije se
kopiraju dok se ne popuni kapacitet kartice.
[Some pictures cannot be copied]/[Copy could not be completed] (Neke se fotografije
ne mogu kopirati/Kopiranje se ne može dovršiti)
• Sljedeće fotografije ne mogu se kopirati.
-- Kad na odredištu postoji fotografija istog imena kao i fotografija koju želite kopirati.
(samo onda kada se kopira sa kartice na ugrađenu memoriju).
-- Datoteke se ne temelje na standardu DCF.
• Osim toga postoji i mogućnost da se fotografije snimljene ili uređene pomoću druge opreme neće
moći kopirati.
[Built-In Memory Error] [Format built-in memory?] (Pogreška ugrađene memorije.
Formatirati ugrađenu memoriju?)
• Ova poruka pojavit će se kada formatirate ugrađenu memoriju pomoću računala.
→→ Ponovno formatirajte ugrađenu memoriju na fotoaparatu. (43. str.) Podaci na ugrađenoj
memoriji bit će izbrisani.
[Memory card error.
This card cannot be used in this camera.
Format this card?] (Pogreška memorijske kartice. Ova kartica se ne može koristiti u
ovom fotoaparatu. Formatirati memorijsku karticu?)
• Ovaj format se ne može koristiti s ovim uređajem.
→→ Umetnite drugu karticu i pokušajte ponovno.
→→ Nakon spremanja potrebnih podataka na računalo itd. ponovno je formatirajte na uređaju (43.
str.). Podaci će biti izbrisani.
[Please turn camera off and then on again]/[System error] (Isključite i ponovo
uključite fotoaparat / Sistemska pogreška)
• Ovo se prikazuje kada objektiv prestane raditi, obično zbog pritiska rukom itd.
→→ Isključite fotoaparat pa ga ponovno uključite. Ako poruka ostane prikazana, obratite se
dobavljaču ili najbližem servisnom centru.
- 116 -
Ostalo
[Memory Card Error]/[Memory card parameter error]/[This memory card cannot be
used] (Pogreška memorijske kartice)/(Pogreška u parametrima memorijske kartice)/
(Ova se memorijska kartica ne može koristiti)
→→ Upotrijebite memorijsku karticu kompatibilnu s ovim uređajem. (17. str.)
-- SD-memorijska kartica (8 MB do 2 GB)
-- SDHC-memorijska kartica (4 GB do 32 GB)
-- SDXC-memorijska kartica (48 GB, 64 GB)
[Insert SD card again] [Try another card] (Ponovno umetnite SD-karticu / Pokušajte s
drugom karticom)
• Došlo je do pogreške prilikom pristupanja kartici.
→→ Ponovo umetnite karticu.
→→ Umetnite drugu karticu.
[Read Error/Write Error
Please check the card] (Pogreška očitavanja/pisanja/Provjerite karticu)
• Pojavila se pogreška tijekom čitanja ili zapisivanja podataka.
→→ Isključite uređaj i zatim izvadite karticu. Ponovno umetnite karticu i uključite fotoaparat te
potom ponovno pokušajte s učitavanjem ili zapisivanjem podataka.
• Kartica je možda oštećena.
→→ Umetnite drugu karticu.
[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the
card] (Snimanje videozapisa prekinuto je zbog ograničenja brzine zapisivanja na
karticu)
• Kod snimanja videozapisa preporučuje se upotreba kartica čiji je razred brzine (SD Speed
Class) označen kao "Klasa 6“ ili viša.
• U slučaju da se snimanje zaustavi čak i kada koristite karticu brzine "Klasa 6“ ili više, došlo
je do smanjenja brzine zapisivanja podataka pa preporučujemo da napravite sigurnosnu
kopiju i nakon toga formatirate (43. str.).
• Ovisno o vrsti kartice, snimanje videozapisa može se zaustaviti usred postupka.
[A folder cannot be created] (Mapa se ne može izraditi)
• Mapa se ne može izraditi jer nema više slobodnih brojeva mapa koji bi se mogli koristiti.
→→ Formatirajte karticu nakon što ste spremili potrebne podatke na računalo itd. (43. str.)
[Picture is displayed for 16:9 TV]/[Picture is displayed for 4:3 TV] (Slika je prikazana
za format TV-prijamnika 16:9 /Slika je prikazana za format TV-prijamnika 4:3)
• Odaberite [TV Aspect] (Format TV-prijamnika) u izborniku [Setup] (Postavljanje) ako želite
promijeniti format TV-prijamnika. (42. str.)
• Ova se poruka pojavljuje i kad je USB-kabel spojen samo na fotoaparat. U tom slučaju
spojite drugi kraj USB-kabela na računalo ili pisač. (102., 104. str.)
[This battery cannot be used] (Ova se baterija ne može koristiti)
• Uvijek koristite originalnu Panasonicovu bateriju. Ako se ova poruka pojavljuje čak i ako koristite
originalnu Panasonicovu bateriju, obratite se prodavaču ili najbližem ovlaštenom servisu.
• Ako je priključak za baterije prljav, očistite ga i uklonite sve što bi se moglo naći na njemu.
- 117 -
Ostalo
Rješavanje problema
Najprije pokušajte sljedeće (118. - 127. str.).
Ako problem ne riješite na taj način, možete pokušati pomoću funkcije [Reset]
(Ponovno postavljanje) (41. str.) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
Baterija i napajanje
Lampica punjenja se isključila, ali uređaj nije napunjen. Ili treperi lampica punjenja.
• To se događa kada punite uređaj na lokaciji na kojoj je temperatura ili jako visoka ili jako
niska.
→→ USB-kabel (isporučen) ponovno spojite na lokaciji na kojoj je temperatura okoline (i
temperatura baterije) u rasponu od 10 °C do 30 °C te ponovno pokušajte puniti. [Ako
ponovno spojite USB-kabel (isporučen) nakon što je baterija u potpunosti napunjena,
lampica punjenja svijetlit će otrpilike 15 sekundi.]
Fotoaparat ne radi čak i kada je uključen.
Fotoaparat se isključuje odmah nakon uključenja.
• Baterija je prazna. Napunite bateriju.
• Ostavite li fotoaparat uključenim, baterija će se isprazniti.
→→ Često isključujte aparat pomoću [Auto Power Off] (Auto. isklj. uređaja). (41. str.)
Vrata pretinca za karticu/bateriju se ne zatvaraju.
• Umetnite bateriju do kraja. (10. str.)
- 118 -
Ostalo
Snimanje
Fotografija se ne može snimiti.
• Je li preostalo memorije na ugrađenoj memoriji ili kartici?
→→ Izbrišite nepotrebne slike da biste povećali slobodan prostor na memoriji. (36. str.)
• Kad koristite karticu velikog kapaciteta, možda nećete moći kratko vrijeme snimati kad
uključite fotoaparat.
Snimljena fotografija je bjelkasta.
• Fotografija može postati bjelkasta ako se na objektivu nalazi prljavština, npr. otisci prstiju.
→→ Ako je objektiv zaprljan, uključite fotoaparat, izvucite kućište objektiva i pažljivo obrišite
površinu objektiva mekanom suhom krpom.
Snimljena fotografija je presvijetla ili pretamna.
→→ Provjerite da li je ekspozicija pravilno kompenzirana. (53. str.)
Istovremeno se snima više fotografija.
→→ Postavite opciju [Burst] (Snimanje u nizu) (74. str.) u izborniku [Rec] (Snimanje) na [OFF]
(Isklj.).
Objekt snimanja nije pravilno fokusiran.
• Raspon fokusa ovisi o načinu snimanja.
→→ Podesite pravilan način rada za udaljenost prema objektu snimanja.
• Objekt je izvan raspona fokusa fotoaparata. (28. str.).
• Fotoaparat podrhtava (treperi) ili se objekt lagano pomiče. (22. str.)
Snimljena fotografija je mutna. Optički stabilizator slike nije učinkovit.
→→ Brzina zatvarača smanjuje se kad snimate na tamnim mjestima, stoga čvrsto držite
fotoaparat objema rukama da biste snimili fotografiju. (22. str.)
→→ Kada snimate fotografije s manjom brzinom zatvarača, koristite automatski okidač. (52.
str.)
- 119 -
Others
The recorded picture looks rough. Noise appears on the picture.
Ostalo
• Is the ISO sensitivity high or the shutter speed slow?
(ISO
sensitivity
is set to [izgleda
] when
the camera
is shipped.
when
taking pictures indoors
Snimljena
fotografija
grubo.
Na fotografiji
seTherefore,
pojavljuju
smetnje.
etc. noise will appear.)
• Je li ISO-osjetljivost visoka ili je brzina zatvarača spora?
> Decrease the ISO sensitivity. (P68)
• (Pri isporuci fotoaparata ISO-osjetljivost postavljena je na [
]. Stoga, kada snimate
> Take pictures in bright places.
fotografije u zatvorenome i sl., pojavit će se smetnje.)
• Have
you set [High
Sens.] in Scene
] or [ ]? If so, the
→→ Smanjite
ISO-osjetljivost.
(68.Mode,
str.) or [Burst] in [Rec] menu to [
resolution
of the
decreases slightly because of high sensitivity processing, but this
→→ Snimajte
narecorded
svijetlimpicture
mjestima.
not a limalfunction.
• isJeste
postavili funkciju [High Sens.] (Visoka osjetlj.) u scenskom načinu rada ili [Burst]
(Snimanje u nizu) u izborniku [Rec] (Snimanje) na [
] ili [
]? Ako je tako, razlučivost
The
brightness
or the
huese
of smanjuje
the recorded
is different
from the
actual
snimljenih
fotografija
blago
zbog picture
obrade visoke
osjetljivosti,
ali nije
riječscene.
o kvaru.
• When recording under fluorescent or LED lighting fixture etc., increasing the shutter speed may
Svjetlina ili nijanse boje snimljene fotografije razlikuju se od stvarnog prizora.
introduce slight changes to brightness and colour. These are a result of the characteristics of the
• light
Kada
snimate
podnot
fluorescentnim
ili LED-svjetlom itd., povećavanje brzine zatvarača može
source
and do
indicate a malfunction.
dovesti do manjih promjena u svjetlini i boji. Ti su rezultati karakteristika izvora svjetla i nisu
znak kvara.
When recording pictures or half-pressing the shutter button, reddish stripes may
appear on
the LCDfotografija
monitor. Alternatively,
part or
all of the
LCD monitor may
turn
Prilikom
snimanja
ili pritiska okidača
dopola,
na LCD-monitoru
mogle
bi ase
reddishcrvene
colour.pruge. Dio ili čitav LCD-monitor mogao bi poprimiti crvenkastu boju.
pojaviti
Ovoisje
karakteristikaofCCD-a
pojavljuje
se kada
na sebi
a characteristic
CCDs,i and
it appears
when objekt
the subject
hasima
a bright
•• This
svijetli
dio.unevenness
Mogu se pojaviti
nejednakosti
u okolnom
području,
part.
Some
may occur
in the surrounding
areas,
but thisali
is nije
not a
riječ o kvaru.
malfunction.
• It Ovo
ostaje snimljeno
u videozapisu,
ne i na on
fotografijama.
is recorded
in motion pictures
but is notalirecorded
still pictures.
•• It Preporučujemo
da
kod
snimanja
fotografije
zaslon
izlažete
is recommended that when you take pictures you takene
care
not to expose
sunčevom
bilo
the
screen tosvjetlu
sunlightilior
anykojem
other drugom
source ofizvoru
strongjake
light.svjetlosti.
Snimanje
videozapisa
zaustavlja
usred
procesa.
Motion picture
recording
stops inse
the
middle.
•• Use
Koda snimanja
videozapisa
preporučuje
se
upotreba
čiji je razred
brzine
(SD Speed
card with SD Speed Class with “Class 6” or higher kartica
when recording
motion
pictures.
Class) označen
kao "Klasa 6“ ili viša.
• Depending
on the type of the card, recording may stop in the middle.
• Ovisno o vrsti kartice, snimanje videozapisa može se zaustaviti usred postupka.
> If motion picture recording stops during use of a card of at least “Class 6” or if you use a card
→→ Ako se snimanje videozapisa zaustavi tijekom korištenja kartice označene kao "Klasa
that has been formatted on a PC or other equipment, the data-writing speed is lower. In such
6“ ili ako koristite karticu koja je formatirana na računalu ili drugoj opremi, brzina
cases, we recommend that you make a backup of the data and then format (P43) the card in this
zapisivanja podataka može biti manja. U tom slučaju preporučujemo da napravite
unit.
sigurnosnu kopiju podataka i zatim formatirate (43. str.) karticu na ovom uređaju.
Recording bysnimanje
Panorama
Shot Mode
is ended
before finishing.
Panoramsko
zaustavlja
se prije
završetka.
pomičete
fotoaparat
presporo,
fotoaparat
smatra
dacamera
je pomicanje
dovršeno
te and
prekida
• If Ako
the camera
is moved
too slowly,
the camera
assumes
that
motion was
stopped
ends
snimanje
fotografije.
the
still picture
recording.
tresete shake
fotoaparat
smjeru snimanja,
snimanje
će the
se camera,
prekinuti.recording ends.
•• If Ako
therepretjerano
is a lot of camera
in theurecording
direction while
moving
→→When
Dok snimate
polukrug
paralelan
sa
>
recordingpanoramske
in Panoramafotografije,
Shot Mode,pokušajte
try to traceodrediti
a smallmali
half-circle
parallel
to the recording
smjeromtaking
snimanja
polukrug
unutar 4 sekunde
(približno).
direction,
aboutte4napravite
seconds tocijeli
complete
the half-circle
(approximate).
- 120 -
- 120 -
Ostalo
LCD-monitor
LCD-monitor na trenutak postaje tamniji ili svjetliji.
• Ova se pojava pojavljuje kada pritisnete okidač dopola da biste postavili vrijednost otvora
blende i ne utječe na snimljene fotografije.
• Ova se pojava također pojavljuje prilikom promjene svjetline kada fotoaparat zumira ili
kada pomičete fotoaparat. Njezin uzrok je automatsko otvaranje blende fotoaparata i ne
predstavlja kvar.
LCD-monitor treperi u zatvorenim prostorima.
• LCD-monitor mogao bi treperiti nekoliko sekundi nakon uključivanja. Ovom se radnjom
ispravlja treperenje koje nastaje zbog svjetla - flourescentnog svjetla, LED-svjetala itd. Nije
riječ o kvaru.
LCD-monitor je presvijetao ili pretaman.
• Izvršite [Monitor Display] (Prikaz monitora). (40. str.)
Na LCD-monitoru pojavljuju se crne, crvene, plave i zelene točke.
• Nije riječ o kvaru. Ti pikseli ne utječu na snimljene fotografije.
Na LCD-monitoru pojavljuju se smetnje.
• Na tamnim mjestima može doći do smetnji na LCD-monitoru radi zadržavanja svjetline. Ovo
ne utječe na fotografije koje snimate.
- 121 -
Ostalo
Bljeskalica
Bljeskalica se nije aktivirala.
• Je li postavka bljeskalice postavljena na [ ]?
→→ Promijenite postavke bljeskalice. (48. str.)
• Bljeskalicu nije moguće koristiti u sljedećim situacijama:
-- u načinu kreativnog upravljanja (54. str.),
-- prilikom panoramskog snimanja (59. str.),
-- kad je postavljeno [Scenery]/[Night Scenery]/[Sunset]/[Starry Sky]/[Glass Through] u
scenskom načinu rada (62. str.),
-- prilikom snimanja u nizu ([Burst], osim za [ ]) (74. str.).
Bljeskalica se aktivira nekoliko puta.
• Bljeskalica se aktivira dvaput kad je postavljeno smanjenje efekta crvenih očiju (48. str.).
• Je li [Burst] (Snimanje u nizu) (74. str.) u izborniku [Rec] (Snimanje) postavljeno na [
]?
Reprodukcija
Fotografija koja se reproducira zakreće se i prikazuje u neočekivanom smjeru.
• [Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza) (42. str.) postavljeno je na [
] ili [
].
Fotografija se ne reproducira.
Snimljene fotografije nisu prikazane.
• Postoji li fotografija na ugrađenoj memoriji ili kartici?
→→ Fotografije na ugrađenoj memoriji pojavljuju se kad kartica nije umetnuta. Fotografije na
kartici pojavljuju se kad je kartica umetnuta.
• Radi li se o mapi ili fotografiji koja je obrađena na računalu? Ako je to slučaj, fotografija se
ne može reproducirati na ovom fotoaparatu.
→→ Za prebacivanje fotografija s računala na karticu preporučujemo koristiti softver
"PHOTOfunSTUDIO" s isporučenog CD-a.
• Reproducirate li odabrane slike pomoću funkcija [Slide Show] (Prikaz u nizu) ili [Filtering
Play] (Odabrana reprodukcija)?
→→ Poništite odabir. (83. str.)
Broj mape i datoteke prikazuje se kao [—] i zaslon se zatamni.
• Radi li se o nestandardnoj fotografiji, fotografiji koja je uređena na računalu ili fotografiji koja
je snimljena digitalnim fotoaparatom drugog proizvođača?
• Jeste li izvadili bateriju odmah nakon snimanja ili ste snimali sa slabom baterijom?
→→ Formatirajte karticu da biste izbrisali prethodno navedene fotografije. (43. str.) (Ostale
fotografije također će se izbrisati te ih neće biti moguće vratiti. Zato pažljivo provjerite
sadržaj kartice prije formatiranja.)
- 122 -
Others
Ostalo
With a Calendar Search, pictures display dates differing from the actual dates on
Tijekom
kalendarskog
pretraživanja
fotografije su prikazane s datumima različitim od
which the
pictures were
taken.
stvarnih datuma kad su snimljene.
• Is the clock in the camera set properly? (P20)
Je li sat
na fotoaparatu
(20.
•• When
pictures
edited usingpravilno
a PC orpostavljen?
pictures taken
by str.)
other equipment are searched, they may
• display
Kad se
pretražuju
uređene
naon
računalu
ili fotografije
snimljene
dates
differingfotografije
from the actual
dates
which the
pictures were
taken. drugom opremom,
prikazani datumi mogli bi se razlikovati od stvarnih datuma snimanja.
White
round spots
like soap
bubbles
appear
on thetočke
recorded
picture.
Na
snimljenoj
fotografiji
pojavljuju
se bijele
okrugle
slične
balonima od sapunice.
• If Snimite
you takeliafotografiju
picture with
flash in a dark
place or indoors,
white
s the
bljeskalicom
na tamnome
mjestu ili
u round
zatvorenom
prostoru,
fotografiji
seby
mogu
pojaviti
bijele off
okrugle
spots
may appear
on thena
picture
caused
the flash
reflecting
of particles
uzrok
odbijanje
bljeskalice od čestica prašine u
oftočke,
dust inathe
air. je
This
is not a svjetla
malfunction.
Nije riječ
kvaru.
Azraku.
characteristic
of o
this
is that the number of round spots and their position
Karakteristika
ove pojave jest da se broj okruglih točki i njihov položaj
differ
in every picture.
razlikuju na svakoj fotografiji.
Red part of the recorded image has changed colour to black.
Crveni dio snimljene fotografije promijenio je boju u crnu.
•• When
Red-Eyefotografiju
Removal ([objekta
], [na kojem
]) is in
if you
take a picture
a subject
red
Ako snimite
je operation,
crvena boja
okružena
bojom of
kože
dok sewith
koristiti
colour
surrounded
a skin tone
that
may
corrected
to black
by thetaj
Red-Eye
uklanjanje
efektabycrvenih
očijucolour,
([
], [ red part
]), ova
ćebefunkcija
možda
ispraviti
crveni dio
Removal
function.
i pretvoriti
ga u crni.
>
is recommended
to take a fotografije
picture withsthe
Flash Modebljeskalice
set to [‡],postavljenima
[‰] or [Œ], or na [ ], [ ]
→→ItPreporučuje
se snimanje
postavkama
[Red-Eye
on uklanjanja
the [Rec] menu
setcrvenih
to [OFF].
(P77)
ili [ ] ili Removal]
s funkcijom
efekta
očiju
([Red-Eye Removal]) u izborniku
[Rec] (Snimanje) postavljenom na [OFF] (Isklj.). (77. str.)
[Thumbnail is displayed] appears on the screen.
Na zaslonu se pojavljuje poruka [Thumbnail is displayed] (Prikazane su minijature).
• Is it a picture that has been recorded with other equipment? In such cases, these pictures may be
• Je li to fotografija snimljena drugom opremom? U tom slučaju, te se fotografije mogu
displayed with a deteriorated picture quality.
prikazati u lošijoj kvaliteti.
The sound
of thevideozapisa
recorded motion
pictures
sometimes breaks up.
Zvuk
snimljenih
povremeno
se prekida.
Ovaj
fotoaparat
automatski
podešava
blende
tijekom
U the
takvim
• This
unit
automatically
adjusts the
apertureotvor
during
motion
picturesnimanja
recording.videozapisa.
At such times,
slučajevima
zvuk
prekidati.
Nije riječ o kvaru.
sound
may break
up.može
This is
not a malfunction.
Videozapisi snimljeni s ovim modelom ne mogu se reproducirati na drugoj opremi.
Motion pictures recorded with this model cannot be played back on other equipment.
• Reprodukcija videozapisa snimljenih ovim uređajem možda neće biti moguća s digitalnim
• Playback of motion pictures recorded with this unit may not be possible with other companies’ digital
fotoaparatima drugih tvrtki. Čak i neki Panasonicovi digitalni fotoaparati (LUMIX)* također ih
cameras.
Also,
Panasonic’s digital cameras (LUMIX)¢ may also not be able to play them back.
neće moći
reproducirati.
¢* Pušteni
Introduced
prior to prije
December
2008,
and iFS
andFS
LS iseries
introduced
in 2009.
u promet
prosinca
2008.
serije
LS puštene
u promet
prije 2009. godine.
- 123 - 123 -
Ostalo
TV-prijamnik, računalo i pisač
Slika se ne pojavljuje na TV-prijamniku.
• Je li fotoaparat pravilno spojen na TV-prijamnik?
→→ Postavite ulaz TV-prijamnika na način rada s vanjskom opremom.
Prikaz na zaslonu TV-prijamnika različit je od prikaza na LCD-monitoru fotoaparata.
• Ovisno o modelu TV-prijamnika, fotografije mogu biti vodoravno ili okomito izdužene ili
mogu biti prikazane s odrezanim rubovima.
Videozapisi se ne mogu reproducirati na TV-prijamniku.
• Pokušavate li reproducirati videozapis tako da izravno umećete karticu u utor za karticu
TV-prijamnika?
→→ Spojite fotoaparat s TV-prijamnikom putem AV-kabela (isporučen) i nakon toga
reproducirajte fotografije na fotoaparatu. (98. str.)
Na TV-prijamniku nije prikazana cijela slika.
→→ Provjerite postavku [TV Aspect] (Format TV-prijamnika). (42. str.)
Ne može uspostaviti komunikaciju s računalom.
• Je li fotoaparat pravilno spojen na računalo?
• Je li računalo prepoznalo fotoaparat?
→→ Prilikom spajanja odaberite [PC] (Računalo). (102. str.)
→→ Isključite i zatim opet uključite uređaj.
Računalo ne prepoznaje karticu (ugrađena memorija je prepoznata).
→→ Odspojite USB-kabel. Ponovno ga spojite nakon umetanja kartice u fotoaparat.
→→ Ako postoje dvije ili više USB-priključaka na jednom računalu, pokušajte spojiti USBkabel na drugi USB-priključak.
- 124 -
Ostalo
Računalo ne prepoznaje karticu (Koristi se SDXC-memorijska kartica)
→→ Provjerite je li računalo kompatibilno s SDXC-memorijskim karticama.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
→→ Pri spajanju će se možda prikazati poruka da formatirate karticu, ali nemojte je formatirati.
→→ Ako poruka [Access] (Pristup) prikazana na LCD-monitoru ne nestane, odspojite USBkabel nakon što isključite uređaj.
Fotografija se ne može ispisati, a fotoaparat je spojen na pisač.
• Fotografije se ne mogu ispisati na pisaču koji ne podržava funkciju PictBridge.
→→ Prilikom spajanja odaberite [PictBridge(PTP)]. (104. str.)
Rubovi fotografija izrezani su tijekom ispisa.
→→ Kad koristite pisač s funkcijom obrezivanja slike ili ispisa bez obruba, poništite ove
funkcije prije ispisa (detalje potražite u uputama za uporabu pisača).
→→ Kada naručujete ispis u fotografskom studiju, pitajte mogu li fotografije s formatom 16:9
biti ispisane.
Panoramska fotografija ne ispisuje se ispravno.
• Budući da se format panoramske fotografije razlikuje od uobičajenih fotografija, možda
neće uvijek biti moguće ispravno ih ispisati.
→→ Koristite pisač koji podržava panoramske fotografije (detalje potražite u uputama za
uporabu pisača).
→→ Preporučujemo uporabu softvera "PHOTOfunSTUDIO” na isporučenom CD-ROM-u da
biste prilagodili veličinu fotografije veličini papira za ispis.
- 125 -
Ostalo
Ostalo
Greškom je izabran jezik koji ne možete pročitati.
→→ Pritisnite [MENU/SET], odaberite ikonu [
pritisnite [MENU/SET] i odaberite ikonu [
] iz izbornika [Setup] (Postavljanje). Zatim
] da biste postavili željeni jezik. (43. str.)
Ponekad se uključuje crvena žaruljica kad pritisnete okidač dopola.
• Na tamnim mjestima pomoćna lampica za automatski fokus svijetli crveno tako da je lakše
fokusirati objekt snimanja.
Pomoćna lampica za automatski fokus se ne uključuje.
• Je li [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za automatski fokus) u izborniku [Rec] (Snimanje)
postavljeno na [ON] (Uklj.)? (76. str.)
• Pomoćna lampica za automatski fokus ne uključuje se na svijetlim mjestima.
Fotoaparat se zagrijava.
• Površina fotoaparata može se zagrijati tijekom uporabe. To ne utječe na rad ili kvalitetu
fotoaparata.
Objektiv proizvodi zvuk klika.
• Kada se svjetlina mijenja zbog zumiranja ili kretanja fotoaparata itd., objektiv može
škljocnuti i fotografija na zaslonu može se značajno promijeniti. Međutim nema utjecaja na
fotografiju. Zvuk se čuje uslijed automatskog podešavanja otvora blende. Nije riječ o kvaru.
Postavke sata se vraćaju na izvorne vrijednosti.
• To se može dogoditi ako ne koristite fotoaparat dulje vrijeme.
→→ Prikazat će se poruka [Please set the clock] (Postavite sat). Ponovno postavite sat. (20.
str.)
Kad su fotografije snimljene pomoću zuma, lagano su izobličene te se oko objekta
pojavljuju boje koje nisu prisutne u stvarnosti.
• Moguće je da će objekt biti blago izobličen, ili da će se rubovi obojiti, ovisno o uvećanju
zuma, zbog karakteristika objektiva, ali to nije kvar.
Zumiranje se trenutačno zaustavlja.
• Kada koristite dodatni optički zum, zumiranje će se privremeno zaustaviti. Nije riječ o kvaru.
- 126 -
Ostalo
Brojevi datoteka nisu snimljeni u nizu.
• Kad izvedete neki postupak nakon pokretanja određene funkcije, fotografije se mogu
snimati u mape s brojevima različitim od onih prije tog postupka.
Brojevi datoteka snimaju se s prethodno korištenim brojevima.
• Ako ste umetnuli ili izvadili bateriju prije isključivanja fotoaparata, brojevi mapa i datoteka
snimljenih fotografija neće se pohraniti u memoriju. Kad ponovno uključite fotoaparat te
snimite nove fotografije, one bi mogle biti spremljene pod brojevima koji su trebali biti
dodijeljeni ranijim fotografijama.
Kartica se ne može formatirati.
• Formatiranje nije dostupno u inteligentnom automatskom načinu rada. Prebacite na drugi
način snimanja. (23. str.)
- 127 -
•• SDXC
Logotip
SDXC
zaštitni je of
znak
tvrtke
SD 3C, LLC.
Logo
is a trademark
SD-3C,
LLC.
•• QuickTime
QuickTimeand
i logotip
QuickTime
su znakovi
ili registrirani
zaštitni
the QuickTime
logozaštitni
are trademarks
or registered
trademarks
znakovi tvrtke Apple Inc., korišteni pod licencijom.
of Apple Inc., used under license therefrom.
• Mac i Mac OS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i
• Mac
and Mac
OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
ostalim
državama.
countries.
• other
Windows
i Windows Vista registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni
• Windows
Windows
Vista
are either registered
trademarks
or trademarks
znakovi and
tvrtke
Microsoft
Corporation
u SAD-u i/ili
ostalim državama.
Microsoft
Corporation
in the United
States and/or
other
countries.
• ofOvaj
proizvod
koristi tehnologiju
"DynaFont"
tvrtke
DynaComware.
DynaFont je
registrirani
znak tvrtke
DynaComware
Inc. DynaFont is a registered
• This
product zaštitni
uses “DynaFont”
from
DynaComwareTaiwan
Corporation.
• trademark
Ostali nazivi
sustava i proizvoda
u ovim uputama za uporabu u pravilu su
of DynaComware
Taiwan navedeni
Inc.
registrirani
znakovi
ili zaštitnimentioned
znakovi proizvođača
koji su are
razvili
taj sustav
ili
• Other
nameszaštitni
of systems
and products
in these instructions
usually
the registered
proizvod. or trademarks of the manufacturers who developed the system or product concerned.
trademarks
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement