Panasonic DMCSZ3EP Operating instructions

Panasonic DMCSZ3EP Operating instructions
Betjeningsvejledning
til avancerede funktioner
Digitalkamera
Model nr.
DMC-SZ3
Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du
anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.
VQT4S20
F1212HH0
until
2013/01/11
Indhold
Inden brug
Vedligeholdelse af kameraet ...................................................................................... 5
Standardtilbehør .......................................................................................................... 6
Navnene på komponenterne ...................................................................................... 7
Visning
Opladning af batterier ................................................................................................. 9
• Isætning af batteriet ............................................................................................ 10
• Opladning ............................................................................................................11
• Omtrentlig driftstid og antal af mulige billeder..................................................... 14
Isætning og fjernelse af kortet (ekstraudstyr) ........................................................ 16
Om den indbyggede hukommelse/kortet................................................................ 17
• Omtrentligt antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid .............................. 19
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling) ....................................................... 20
• Ændring af urets indstillinger .............................................................................. 21
Tips til at tage gode billeder ..................................................................................... 22
• Fastgør stroppen, og hold kameraet forsigtigt .................................................... 22
• Sådan undgår man rystelser (kamerarystelser).................................................. 22
Grundlæggende
Valg af optagefunktion .............................................................................................. 23
Sådan optages billeder ved hjælp af den automatiske funktion
(Intelligent Auto-funktion) ........................................................................................ 24
• Ændring af indstillinger ....................................................................................... 26
Sådan tager du billeder med dine foretrukne indstillinger
(Normal billedfunktion) ............................................................................................. 27
Fokusering ................................................................................................................. 28
Optagelse af film ....................................................................................................... 30
Afspilning ................................................................................................................... 32
• Visning af flere skærmbilleder (Flerbilledafspilning) ........................................... 35
• Brug af afspilningszoom ..................................................................................... 35
Sletning af billeder .................................................................................................... 36
• For at slette et enkelt billede............................................................................... 36
• Sådan slettes flere billeder (op til 50) eller alle billeder ...................................... 36
Indstilling af menuen ................................................................................................ 37
• Indstilling af menuelementer............................................................................... 37
Om Indstillingsmenuen............................................................................................. 39
-2-
Optager
Om LCD-skærmen ..................................................................................................... 44
Brug af zoom ............................................................................................................. 46
• Optisk zoom........................................................................................................ 46
• Den ekstra optiske zoom (EZ) ............................................................................ 47
• Intelligent zoom................................................................................................... 47
• Digital zoom ........................................................................................................ 47
Sådan tages billeder med den indbyggede blitz .................................................... 48
• Skift til passende blitz-indstilling ......................................................................... 48
Sådan tages billeder med selvudløser .................................................................... 52
Eksponeringskompensation .................................................................................... 53
Sådan tager du billeder med forskellige billedeffekter
(Kreativ kontrolfunktion) .......................................................................................... 54
• [Udtryksfuld]........................................................................................................ 55
• [Retro] ................................................................................................................. 55
• [High key]............................................................................................................ 55
• [Mørkt]................................................................................................................. 55
• [Sepia]................................................................................................................. 56
• [Dynamisk monokrom] ........................................................................................ 56
• [Imponerende kunst] ........................................................................................... 56
• [Høj dynamisk] .................................................................................................... 56
• [Krydsproces]...................................................................................................... 57
• [Legetøjseffekt] ................................................................................................... 57
• [Miniature effekt] ................................................................................................. 57
• [Enkelt punktfarve] .............................................................................................. 58
Sådan tager du panoramabilleder (Funktionen Panoramaoptagelse).................. 59
Optagelse af billeder, som passer til den scene, der optages
(Scenefunktion) ......................................................................................................... 62
• [Portræt].............................................................................................................. 63
• [Udglat hud] ........................................................................................................ 63
• [Landskab] .......................................................................................................... 63
• [Sport] ................................................................................................................. 64
• [Natportræt]......................................................................................................... 64
• [Natlandskab]...................................................................................................... 64
• [Mad]................................................................................................................... 64
• [Baby1]/[Baby2] .................................................................................................. 65
• [Kæledyr] ............................................................................................................ 65
• [Solnedgang]....................................................................................................... 65
• [Høj følsomh.] ..................................................................................................... 65
• [Stjernehimmel] ................................................................................................... 66
• [Gennem glas] .................................................................................................... 66
• [Foto ramme] ...................................................................................................... 66
Brug af menuen [Optag] ........................................................................................... 67
• [Billedstr.] ............................................................................................................ 67
• [Følsomhed]........................................................................................................ 68
• [Hvidbalance] ...................................................................................................... 69
• [AF-funktion] ....................................................................................................... 71
-3-
• [Int.kontrast] ........................................................................................................ 73
• [I. opløsning] ....................................................................................................... 73
• [Digital zoom] ...................................................................................................... 73
• [Burst] ................................................................................................................. 74
• [Farvefunkt.]........................................................................................................ 76
• [AF-hj. lampe] ..................................................................................................... 76
• [Fjern rød-øje] ..................................................................................................... 77
• [Stabilisering] ...................................................................................................... 77
• [Datostemp.] ....................................................................................................... 78
• [Indstil ur] ............................................................................................................ 78
Brug af menuen [Film] .............................................................................................. 79
• [Optage kval.]...................................................................................................... 79
• [Kontin. AF] ......................................................................................................... 79
Afspilning/redigering
Forskellige afspilningsmetoder ............................................................................... 80
• [Slideshow] ......................................................................................................... 81
• [Filtreret visning] ................................................................................................. 83
• [Kalender] ........................................................................................................... 85
At have det sjovt med de billeder, du har optaget (retouchering) ........................ 86
• [Auto-retouchering] ............................................................................................. 86
• [Skønheds-retouche] .......................................................................................... 87
• [Kreativ retouchering].......................................................................................... 89
Brug af menuen [Afspil]............................................................................................ 90
• [Retouchering] .................................................................................................... 90
• [Tilpas] ................................................................................................................ 90
• [Beskær] ............................................................................................................. 92
• [Foretrukne] ........................................................................................................ 93
• [Print sæt] ........................................................................................................... 94
• [Beskyt] ............................................................................................................... 96
• [Kopier] ............................................................................................................... 97
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på en TV-skærm .................................................................... 98
Sådan gemmer du billeder og film på PC’en ........................................................ 100
• Om den medfølgende software ........................................................................ 100
Udskrivning af billeder............................................................................................ 104
• Valg af et enkelt billede og udskrivning............................................................. 105
• Valg af flere billeder og udskrivning .................................................................. 105
• Udskriftsindstillinger .......................................................................................... 106
Øvrige
Skærmdisplay.......................................................................................................... 109
Forholdsregler ved brug..........................................................................................111
Displaymeddelelser..................................................................................................116
Fejlfinding .................................................................................................................118
-4-
Inden brug
Vedligeholdelse af kameraet
Må ikke udsættes for overdrevne rystelser, stød eller tryk.
• Objektivet, LCD-skærmen eller det eksterne etui kan blive beskadiget,
hvis de anvendes under følgende forhold.
Desuden kan der også udløse en fejl, eller billedet måske bliver slet ikke
optaget, hvis du:
– Hvis du taber eller kommer til at slå til kameraet.
– Hvis du sidder ned med kameraet i bukselommen eller presser det ned
i en fyldt eller lille taske osv.
– Hvis du fastgør ting, såsom tilbehør til stroppen, som er fastgjort til
kameraet.
– Hvis du presser hårdt på objektivet eller LCD-skærmen.
Dette kamera er ikke støvtæt/drypfri/vandtæt.
Undgå at bruge kameraet på steder, hvor der er meget støv, vand,
sand osv.
• Væsker, sand og andre fremmedmaterialer kan komme ind i området
omkring objektivet, knapperne osv. Vær meget forsigtig, da det ud over at
forårsage en funktionsfejl også kan gøre, at kameraet ikke kan repareres.
– Steder, hvor der er meget sand eller støv.
– Steder, hvor vand kan komme i berøring med kameraet, f.eks. når det
regner eller på stranden.
∫ Om kondensdannelse (Når objektivet dugger)
• Der kan dannes kondens, hvis der sker ændringer i den omgivende
temperatur eller i luftfugtigheden. Vær opmærksom på kondensdannelse,
idet det kan forårsage pletter på objektivet, svamp eller fejlfunktion.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke kameraet og lade det være
slukket i ca. 2 timer. Duggen forsvinder på naturlig vis, når kameraets
temperatur nærmer sig den omgivende temperatur.
-5-
Inden brug
Standardtilbehør
Kontrollér, at alt tilbehør medfølger, før du tager kameraet i brug.
• Tilbehøret og udformningen heraf varierer, afhængig af det land eller det område, hvor kameraet
blev købt.
For oplysninger om tilbehør henvises der til “Vejledning i den grundlæggende betjening”.
• Batteripakke er angivet som batteripakke eller batteri i teksten.
• SD-memorykort, SDHC-memorykort og SDXC-memorykort er anført som kort i teksten.
• Kortet er ekstra tilbehør.
Du kan optage eller afspille billeder til eller fra den indbyggede hukommelse, når du ikke
bruger et kort.
• Kontakt forhandleren eller Panasonic, hvis du mister det medfølgende tilbehør. (Man kan købe
tilbehøret separat.)
-6-
Inden brug
Navnene på komponenterne
1
2
3
Blitz (P48)
Objektiv (P5, 112)
Selvudløser-indikator (P52)
AF-hjælpelampe (P76)
4
5
6
7
8
9
10
LCD-skærm (P44, 109, 112)
[MENU/SET]-knap (P37)
[(] (Afspilning)-knap (P32)
[
] knappen (Slet/Annullér) (P36)
[MODE]-knap (P23, 80)
Opladningslampe (P11)
Højttaler (P40)
• Pas på ikke at dække højttaleren med
1
2
4
8 9
3
10
11
12
fingeren. Det kan blive vanskeligt at høre
lyden.
5 6 7
11 Filmfunktionsknap (P30)
12 Markørknapper
A: 3/Eksponeringskompensation (P53)
B: 4/[DISP.] (P44)
C: 2/Selvudløser (P52)
D: 1/Blitz-indstilling (P48)
I denne brugervejledning beskrives markørknapperne som vist i figuren nedenfor eller
beskrives med 3/4/2/1.
f.eks.: Hvis du trykker på knappen 4 (ned)
eller
Tryk på 4
-7-
Inden brug
13 Strophul (P22)
• Sørg for at fastgøre skulderstroppen, når du
13
14
bruger kameraet, så du ikke taber det.
14 Objektivcylinder
15 [AV OUT/DIGITAL]-stik (P11, 98, 102, 104)
• Stikket bruges også til opladning af batteriet.
15
16 Zoomgreb (P46)
17 Mikrofon
• Pas på, at du ikke dækker mikrofonen til med
16
din finger.
18 Kameraets [ON/OFF]-knap (P20)
19 Lukkerknap (P24, 27)
17
20 Fastgøringsdel til stativ
• Hvis du fastgør et stativ med en skruelængde
18
19
20
21
på mindst 5,5 mm kan denne enhed blive
beskadiget.
21 Kort/Batteridæksel (P10, 16)
22 Udløsearm (P10, 16)
22
-8-
Visning
Opladning af batterier
Brug lysnetadapteren (medfølger), USB-forbindelseskablet (medfølger) og batteriet.
• Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet inden brug.
• Oplad kun batteriet, når det sidder i kameraet.
Kamerabetingelser
Opladning
Slukket
≤
Tændt
—
∫ Om de batterier, du kan bruge med dette kamera
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i visse
lande, hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er ikke
beskyttet med en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht. relevante
sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker kan føre til brand eller
eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for ulykker eller fejl, som opstår
som et resultat af brugen af et forfalsket batteripakke. Vi anbefaler derfor den
originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et sikkert produkt.
∫ Om strømforsyningen
Hvis du bruger lysnetadapteren (medfølger), når batteriet er isat denne enhed, kan du tilføre
strøm fra en vægkontakt ved hjælp af USB-forbindelseskablet (medfølger).
• Batteriet bliver muligvis opbrugt under optagelsen. Kameraet slukkes, hvis der ikke er mere
batterikapacitet.
• Hvis batteriet ikke er isat, kommer der ingen strøm.
• Sluk kameraet, før du tilslutter eller frakobler lysnetadapteren (medfølger).
-9-
Visning
Isætning af batteriet
Isæt batteriet i kameraet for at oplade det.
1
Skub udløsearmen i pilens retning, og
åbn kort/batteridækslet.
• Brug altid originale Panasonic-batterier.
• Ved brug af andre typer batterier kan vi ikke
garantere for produktets kvalitet.
2
3
Pas på, i hvilken retning du isætter
batteriet. Sæt det helt ind, og
kontrollér, at det låses fast af grebet
A.
For at fjerne batteriet skal du trække i
grebet A i pilens retning.
1: Luk kort/batteridækslet.
2: Skub udløsearmen i pilens retning.
• Før du fjerner batteriet, skal du slukke for kameraet og vente, indtil “LUMIX”-visningen på
LCD-skærmen er forsvundet. (I modsat fald virker denne enhed muligvis ikke længere normalt, og
selve kortet kan blive ødelagt, eller de optagne billeder kan gå tabt.)
- 10 -
Visning
Opladning
• Det anbefales at oplade batteriet i et område, hvor rumtemperaturen ligger mellem 10 oC og
30 oC (det samme som batteritemperaturen).
Kontrollér, at enheden er slukket.
Til stikkontakt
Lysnetadapter (medfølger)
PC (tændt)
USB-forbindelseskabel (medfølger)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene blive
bøjet, og det kan skabe problemer.)
E Justér mærkerne, og indsæt.
F Opladningslampe
A
B
C
D
(Opladning fra et husholdningsstik)
Tilslut lysnetadapteren (medfølger) og dette kamera med
USB-forbindelseskablet (medfølger), og isæt lysnetadapteren (medfølger) i en
stikkontakt.
- 11 -
Visning
(Opladning fra en computer)
Forbind computeren og dette kamera med USB-forbindelseskablet
(medfølger).
• Opladningen er måske ikke muligt; det afhænger af computerens specifikationer.
• Hvis computeren går i pausetilstand under opladning af batteriet, stopper opladningen.
• Tilslutning af dette kamera til en notebook-computer, som ikke er tilsluttet et strømstik, får
notebook-computeren til at aftappe batteriet hurtigere. Efterlad ikke kameraet tilsluttet i for lang tid
ad gangen.
• Husk altid at tilslutte kameraet til et USB-stik på en computer. Tilslut ikke kameraet til en skærm,
tastatur eller til USB-stikket på en printer eller en USB-hub.
∫ Om opladningslampen
Tændt:
Oplader.
Slukket:
Opladningen er fuldført. (Når opladningen er fuldført, skal kameraet frakobles
strømstikket eller computeren.)
∫ Opladningstid
Når du bruger lysnetadapteren (medfølger)
Opladningstid
Ca. 150 min
• Den opladningstid, der er angivet, gælder når batteriet er helt afladet. Opladningstiden kan
variere, afhængigt af hvor længe batteriet er blevet brugt. Opladningstiden til batteriet i
varme/kolde miljøer eller et batteri, som ikke er blevet brugt i længere tid, kan vare længere
end normalt.
• Ved tilslutning til en computer afhænger opladningstiden af computerens ydeevne.
∫ Batteri-indikation
Batteriindikationen vises ikke på LCD-skærmen.
• Indikatoren bliver rød og blinker, hvis den resterende batterikapacitet er brugt op. Genoplad
batteriet, eller udskift det med et fuldt opladet batteri.
- 12 -
Visning
• Der må ikke være metalgenstande (f.eks. clips) i nærheden af kontaktfladerne på el-stikket.
Der kan opstå en brand og/eller elektrisk stød på grund af kortslutning, eller der kan
genereres varme.
• Du må ikke bruge andre USB-forbindelseskabler end det medfølgende kabel eller et originalt
USB-forbindelseskabel fra Panasonic (DMW-USBC1: ekstraudstyr).
• Anvend udelukkende de medfølgende lysnetadaptere.
• Brug aldrig et USB-forlængelseskabel.
• Lysnetadapteren (medfølger) og USB-forbindelseskablet (medfølger) er kun til anvendelse sammen
med dette kamera. Brug dem ikke til andre enheder.
• Fjern batteriet efter brug. (Batteriet tømmes, hvis det efterlades i længere tid, efter det er opladet.)
• Batteriet bliver varmt efter anvendelse, opladning eller under opladning. Kameraet bliver ligeledes
varmt under anvendelse. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Batteriet kan genoplades, også selv om det stadig er lidt opladet, men det anbefales ikke, at batteriet
oplades hyppigt på denne måde, mens det er fuldt opladet. (der kan forekommer opsvulmning.)
• Hvis der opstår et problem med strømstikket, f.eks. et strømudfald, fuldføres opladningen muligvis
ikke normalt. Hvis dette sker, skal du tage USB-forbindelseskablet (medfølger) ud og tilslutte det
igen.
• Hvis opladningslampen ikke tænder eller blinker, når du tilslutter lysnetadapteren (medfølger) eller
PC'en, angiver dette, at opladningen er stoppet, fordi enheden ikke er inden for et
temperaturområde, som er egnet til opladning, og ikke angiver en fejl.
Tilslut USB-forbindelseskablet (medfølger) igen på et sted, hvor den omgivende temperatur (og
batteriets temperatur) er mellem 10 oC og 30 oC, og prøv at oplade igen.
- 13 -
Visning
Omtrentlig driftstid og antal af mulige billeder
∫ Optagelse af still-billeder
Antal mulige billeder
Ca. 250 billeder
Optagelsestid
Ca. 125 min
Iht. CIPA-standard i normal
billedfunktion
Optageforhold efter CIPA-standard
• CIPA er en forkortelse af [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatur: 23 oC/Fugtighed: 50%RH, når LCD-skærmen er tændt.
• Brug af Panasonic SD-memorykort (32 MB).
• Med anvendelse af det medfølgende batteri.
• Med optagestart 30 sekunder efter at kameraet tændes. (Når den optiske billedstabiliseringsfunktion
er indstillet til [ON].)
• Med optagelse hvert 30 sekund, med fuld blitz for hvert andet billede.
• Med zoom-grebet roteret fra Tele til Vidvinkel eller omvendt for hver optagelse.
• Sluk for kameraet for hver 10 optagelser, og lad det være slukket, indtil batterierne er nedkølet.
Antallet af mulige billeder varierer, afhængigt af optagelsesintervallet. Hvis
optagelsesintervallet bliver længere, bliver antallet af mulige billeder færre. [Hvis du for
eksempel tog et billede hvert andet minut, så ville antallet af billeder blive reduceret til
omkring en fjerdedel af det ovenstående antal billeder (baseret på ét taget billede hvert
tredivte sekund).]
∫ Optagelse af film
Ved optagelse med billedkvaliteten sat på [HD]
Optagelsestid
Ca. 90 min
Aktuel optagelsestid
Ca. 45 min
• Disse tider gælder for en rumtemperatur på 23 oC og en luftfugtighed på 50%RH. Vær opmærksom
på, at disse tider kun er omtrentlige.
• Den aktuelle optagelsestid er den tid, der er tilgængelig til optagelse, når handlinger gentages,
såsom at tænde og slukke for denne enhed, start/stop af optagelsen, zoomhandlinger, osv.
• Film kan optages kontinuerligt i op til 15 minutter. Desuden er kontinuerlig optagelse på mere end
2 GB ikke mulig.
Den resterende tid til kontinuerlig optagelse vises på skærmen.
- 14 -
Visning
∫ Afspilning
Afspilningstid
Ca. 240 min
• Driftstiderne og antallet af mulige billeder varierer i henhold til det omgivende miljø og
driftsforholdene.
Driftstiderne kan f.eks. i følgende tilfælde blive afkortet og antallet af mulige billeder reduceret.
– I lavtemperatursmiljøer, som f.eks. på skibakker.
– Hvis handlinger såsom blitz og zoom anvendes gentagne gange.
• Hvis kameraets funktionstid er ekstrem kort efter korrekt opladning af batteriet, er batteriets levetid
opbrugt. Køb et nyt batteri.
- 15 -
Visning
Isætning og fjernelse af kortet (ekstraudstyr)
• Kontrollér, at kameraet er slukket.
• Det anbefales at bruge et Panasonic kort.
1
2
Skub udløsearmen i pilens retning, og
åbn kort/batteridækslet.
Skub det hele vejen ind, indtil du hører
et “klik”, og vær opmærksom på
hvilken ende du indsætter.
For at fjerne kortet skal du skubbe
kortet ind, indtil du hører et klik og
derefter trække det lige op.
A: Undlad at røre ved kontaktfladen på
bagsiden af kortet.
3
1: Luk kort/batteridækslet.
2: Skub udløsearmen i pilens retning.
• Før du fjerner kortet, skal du slukke for kameraet og vente, indtil “LUMIX”-visningen på
LCD-skærmen er forsvundet. (I modsat fald virker denne enhed muligvis ikke længere normalt, og
selve kortet kan blive ødelagt, eller de optagne billeder kan gå tabt.)
- 16 -
Visning
Om den indbyggede hukommelse/kortet
Følgende handlinger kan udføres med denne enhed:
Når der ikke er isat kort
Billederne kan optages til den indbyggede
hukommelse og afspilles.
Når der er isat kort
Billederne kan optages på kortet og afspilles.
• Ved brug af den indbyggede hukommelse:
k>ð (adgangsindikation¢)
5
• Ved brug af kortet:
¢
(adgangsindikation )
¢ Adgangsindikationen lyser rødt, når billeder optages til den indbyggede
hukommelse (eller på kortet).
Indbygget hukommelse
• Du kan kopiere de optagne billeder til et kort. (P97)
• Hukommelsesstørrelse: Ca. 90 MB
• Adgangstiden på den indbyggede hukommelse kan blive længere end adgangstiden på kortet.
Kort
De følgende kort, som er i overensstemmelse med SD video-standarden, kan bruges med
dette apparat.
(Disse kort er angivet som kort i teksten.)
Bemærkninger
SD-memorykort
(8 MB til 2 GB)
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse¢ med “Klasse 6” eller
SDHC-memorykort
(4 GB til 32 GB)
• Du kan kun bruge SDHC-memorykort og SDXC-memorykort
SDXC-memorykort
(48 GB, 64 GB)
højere, når du optager film.
sammen med deres kompatible udstyr.
• Hvis du bruger SDXC-memorykort, skal du kontrollere, at PC'en og
andet udstyr er kompatible.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Kun kort med den kapacitet, der er angivet på listen i venstre side,
kan anvendes.
¢ SD-hastighedsklassen er hastighedsstandarden vedrørende kontinuerlig skrivning. Kontrollér
ved at kigge på kortetiketten osv.
f.eks.:
• Du kan få bekræftet de seneste oplysninger på følgende webside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
- 17 -
Visning
• Under adgang (billedskrivning, -læsning og -sletning, formatering osv.) må du ikke slukke for
denne enhed, fjerne batteriet eller kortet eller frakoble lystnetadapteren (medfølger).
Desuden må du ikke udsætte kameraet for rystelser, stød eller statisk elektricitet.
Kortet eller dataene på kortet kan blive beskadiget, og denne enhed fungerer muligvis ikke
længere optimalt.
Hvis handlingen mislykkes på grund af rystelser, stød eller statisk elektricitet, skal den
udføres igen.
• Skrivebeskyttelseskontakt medfølger A (Når denne kontakt er sat til positionen
[LOCK], kan man ikke skrive, slette eller formatere data. Skrive-, slette- og
formateringsfunktionen gendannes, når kontakten sættes tilbage til den oprindelige
stilling.)
• Dataene i den indbyggede hukommelse eller på kortet kan blive beskadiget eller gå
2
tabt på grund af elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller en fejlfunktion af
kameraet eller kortet. Det anbefales at gemme vigtige data på PC’en eller andetsteds.
• Formatér ikke kortet på PC’en eller andet udstyr. Formatér det kun på kameraet for at sikre, at det
håndteres korrekt. (P43)
• Opbevar memorykortet uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger det.
- 18 -
Visning
Omtrentligt antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid
∫ Om visning af antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid
• Tænd for displayet (antallet af mulige billeder, tilgængelig optagetid osv.) ved at trykke på 4. (P44)
A Antal mulige billeder
B Tilgængelig optagetid
MJPEG
QVGA
MJPEG
QVGA
5
R1m10s
A
B
• Antallet af mulige billeder, og den tilgængelige optagetid er en tilnærmelse. (De afhænger af
optageforholdene og korttypen.)
• Antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid varierer, afhængigt af motiverne.
∫ Antal mulige billeder
• [i99999] vises, når der er mere end 100.000 billeder tilbage.
Billedstørrelse
Indbygget
hukommelse
(Ca. 90 MB)
2 GB
32 GB
64 GB
16M (4:3)
5M (4:3)
14
31
300
650
4910
10620
9880
21490
0,3M (4:3)
480
10050
162960
247160
∫ Tilgængelig optagetid (ved optagelse af film)
• “h” er en forkortelse for time, “m” for minut og “s” for sekund.
Indstilling af
optagelseskvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 90 MB)
2 GB
32 GB
64 GB
HD
VGA
j
j
10m10s
21m40s
2h47m00s
5h54m00s
5h39m00s
11h56m00s
QVGA
3m00s
1h2m00s
16h59m00s
34h21m00s
• Den tid, er kan optages, er den totale tid for alle film, som er optaget.
• Film kan optages kontinuerligt i op til 15 minutter. Desuden er kontinuerlig optagelse på mere end
2 GB ikke mulig.
Den resterende tid til kontinuerlig optagelse vises på skærmen.
• Den maksimalt tilgængelige og kontinuerlige optagelsestid vises på skærmen.
- 19 -
Visning
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling)
• Uret er ikke indstillet, når kameraet leveres.
1
Tryk på kameraets [ON/OFF]-knap.
• Gå til 4, hvis skærmen til valg af sprog ikke vises.
2
Tryk på [MENU/SET].
3
Tryk på 3/4 for at vælge sprog, og tryk på [MENU/SET].
4
Tryk på [MENU/SET].
5
Tryk på 2/1 for at vælge elementer (år, måned,
dag, time, minut, visningsrækkefølge eller
tidsvisningsformt), og tryk derefter på
3/4 for at indstille hvert element.
A: Tid på hjemegnen
B: Tid ved rejsemålet
• Du kan annullere uden at indstille uret ved at trykke på
[
].
6
Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
7
Tryk på [MENU/SET].
- 20 -
Visning
Ændring af urets indstillinger
Vælg [Indstil ur] i menuen [Optag] eller [Indstilling], og tryk på [MENU/SET]. (P37)
• Uret kan nulstilles som vist under trin 5 og 6.
• Urets indstilling bevares i tre måneder ved brug af det indbyggede urbatteri, selv uden
batteriet. (Efterlad det opladede batteri i enheden i 24 timer for at oplade det indbyggede
batteri.)
• Hvis uret ikke er indstillet, kan den korrekte dato ikke udskrives, hvis du får fotohandleren til at printe
billedet, eller når du trykker datoen på billedet ved hjælp af [Datostemp.].
• Hvis uret indstilles, kan den korrekte dato udskrives, også selvom datoen ikke vises på kameraets
skærm.
- 21 -
Visning
Tips til at tage gode billeder
Fastgør stroppen, og hold kameraet forsigtigt
Hold kameraet forsigtigt med begge hænder, hold armene stille langs siden og
stå med fødderne en smule adskilt.
• Sørg for at fastgøre den medfølgende strop korrekt, og sæt den omkring håndleddet, så du
ikke taber den. (P8)
• Lad være med at svinge rundt eller trække for hårdt i enheden, når vriststroppen er fastgjort.
Stroppen kan gå i stykker.
• Pas på ikke at bevæge kameraet, når du trykker på lukkerknappen.
• Pas på, at du ikke dækker blitzen, AF-hjælpelampen, mikrofonen, højttaleren eller objektivet osv. til
med fingrene.
A Strop
B Blitz
C Mikrofon
D AF-hjælpelampe
E Højttaler
∫ Retningsvisningsfunktion ([Roter bill.])
Billeder, som er optaget med kameraet lodret, afspilles lodret (roteret). (Kun når [Roter bill.]
(P42) er indstillet)
• Hvis du holder kameraet lodret og vippet op eller ned, når du tager billeder, virker
retningsvisningsfunktionen muligvis ikke korrekt.
• Film, der er taget med kameraet hold lodret, vises ikke lodret.
Sådan undgår man rystelser (kamerarystelser)
Når alarmen for rystelser [
] vises, skal man anvende [Stabilisering] (P77), et stativ eller
selvudløseren (P52).
• Lukkehastigheden mindskes især i følgende tilfælde. Hold kameraet i ro fra det øjeblik, lukkerknappen
trykkes ned til det øjeblik, hvor billedet vises på skærmen. Det anbefales at bruge et stativ.
– Langsom synk./Reduktion af røde øjne
– [Natportræt]/[Natlandskab]/[Stjernehimmel] (Scenefunktion)
- 22 -
Grundlæggende
Valg af optagefunktion
1
2
3
Tryk på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
optagelsesfunktionen.
Tryk på [MENU/SET].
∫ Liste over optagelsesfunktioner
¦
Intelligent Auto-funktion (P24)
Motiverne optages ved brug af kameraets automatiske indstillinger.
!
Normal billedfunktion (P27)
Motiverne optages ved brug af dine egne indstillinger.
Kreativ kontrolfunktion (P54)
Optag, mens du kontrollerer billedeffekten.
Funktionen Panoramaoptagelse (P59)
Med denne funktion kan du tage panoramabilleder.
Û
Scenefunktion (P62)
Denne funktion gør det muligt at tilpasse billedet til den scene, der optages.
• Når funktionen er skiftet fra afspilningsfunktion til optagelsesfunktion, vælges den tidligere indstillede
optagelsesfunktion.
- 23 -
Grundlæggende
Sådan optages billeder ved hjælp af den
automatiske funktion (Intelligent Auto-funktion)
Optagefunktion:
Kameraet finder de mest relevante indstillinger, der passer til motivet og optageforholdene. Vi
anbefaler denne funktion for begyndere og for de, som vil bevare indstillingerne i kameraet, så
de let kan tage billeder.
• Følgende funktioner aktiveres automatisk.
– Scenedetektering/Kompensering for baggrundslys/Intelligent ISO-følsomhedskontrol/Automatisk
hvidbalance/Ansigtsregistrering/[Int.kontrast]/[I. opløsning]/[i.ZOOM]/[AF-hj. lampe]/[Fjern
rød-øje]/[Stabilisering]/[Kontin. AF]
1
Tryk på [MODE].
A Lukkerknap
2
3
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Intelligent
auto] og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus.
B
• Fokusindikationen B (grøn) tændes, når motivet er i fokus.
• AF-området C vises omkring motivets ansigt vha.
ansigtsregistreringsfunktionen. I andre tilfælde vises det på
det punkt på motivet, hvor der er indstillet fokus.
• Den mindste afstand (hvor tæt du kan være til motivet)
ændres, afhængigt af zoom-faktoren. Kontrollér visningen
for det mulige optagelsesområde på skærmen. (P28)
4
Tryk lukkerknappen helt ned (og endnu
længere) for at tage billedet.
- 24 -
C
Grundlæggende
Scene-detektering
Når kameraet identificerer den optimale scene, vises det relevante ikon for scenen med blåt i
2 sekunder, hvorefter farven ændres til rødt som normalt.
Optagelse af billeder
¦
>
[i-Portræt]
[i-Landskab]
[i-Makro]
[i-Natportræt]¢
[i-Natlandskab]
¢ Kun når [
[i-Solnedgang]
] er valgt.
• [¦] angives, hvis ingen af scenerne er optimale, og standardindstillingerne anvendes.
• Når [ ] eller [ ] er valgt, detekterer kameraet automatisk en persons ansigt, og der indstilles
fokus og eksponering. (Ansigtsdetektering)
• Hvis der f.eks. anvendes stativ, og kameraet har bedømt, at kamerarystelserne er minimale, når
scenefunktionen er identificeret som [ ], indstilles lukkerhastigheden til maks. 8 sekunder. Pas på
ikke at flytte kameraet, når du tager billederne.
• På grund af nedenstående betingelser identificeres der muligvis en anden scene til samme motiv.
– Betingelser for motiv: Når ansigtet er lyst eller mørkt, Motivets størrelse, Motivets farve, Afstand til
motivet, Motivets kontrast, Når motivet bevæger sig
– Optagelsesforhold: Solnedgang, solopgang, under forhold med lavt lysstyrke, når kameraet rystes,
ved anvendelse af zoom
• For at tage billeder i en bestemt scene anbefales det at tage billederne i den korrekte
optagefunktion.
• [¦] anvendes til optagelse, når du optager film. Sceneregistreringen virker ikke.
Kompensering for baggrundslys
Hvis der er modlys, ser motivet mørkere ud, og kameraet forsøger automatisk at korrigere dette
ved at øge billedets lysstyrke.
I Intelligent autofunktion, virker modlys-kompensationen automatisk. [ ] vises på skærmen,
hvis der detekteres modlys. (Afhængigt af betingelserne for modlys, detekteres modlyset
muligvis ikke korrekt.)
- 25 -
Grundlæggende
Ændring af indstillinger
Der kan foretages indstillinger i følgende menuer.
Menu
Element
¢
¢
[Optag]
[Billedstr.] /[Burst] /[Farvefunkt.]¢
[Film]
[Optage kval.]
[Indstilling]
[Indstil ur]/[Verdenstid]/[Bip]¢/[Sprog]/[O.i.s. demo]
• Andre menuelementer end de, der er angivet ovenfor, vises ikke,
men du kan få dem vist i andre optagefunktioner.
• Se P37 for oplysninger om menuens indstillingsmetode.
¢ De indstillinger, der er tilgængelige, kan være forskellige i forhold til andre optagefunktioner.
[Farvefunkt.]
• Farveindstillingen [Happy] er tilgængelig under [Farvefunkt.]. Når du vælger denne indstilling, kan du
automatisk tage et billede med mere glans og livlighed i farvestyrken.
Om blitzen (P48)
• Når [
] er valgt, indstilles [
], [
], [
] eller [
] afhængig af motivet og lysstyrken.
• Når [
], [
] er valgt, aktiveres [Fjern rød-øje].
• Lukkerhastigheden er langsommere under [
] eller [
].
- 26 -
Grundlæggende
Sådan tager du billeder med dine foretrukne
indstillinger (Normal billedfunktion)
Optagefunktion:
Kameraet indstiller automatisk lukkehastighed og blændeværdi i henhold til motivets lysstyrke.
Du kan lettere tage billeder ved at skifte de forskellige indstillinger i [Optag]-menuen.
1
Tryk på [MODE].
A Lukkerknap
2
3
4
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Normalt
billede] og tryk derefter på [MENU/SET].
Ret AF-området mod det punkt, du vil fokusere på.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus, og tryk derefter lukkerknappen helt ned
for at tage et billede.
ISO
B ISO-følsomhed
C Blændeværdi
D Lukkehastighed
F3.1
1/60
BC D
• Blændeværdien og lukkerhastigheden vises med rødt, hvis
den korrekte eksponering ikke opnås. (Undtagen ved brug
af blitz)
- 27 -
Grundlæggende
Fokusering
A
Ret AF-området mod motivet, og tryk
lukkerknappen halvt ned.
B
ISO
Fokus
F3.1
1/60
Når motivet er i fokus
Når motivet ikke er i fokus
Fokus-indikation A
On
Blinker
AF-område B
Hvid>Grøn
Hvid>Rød
Lyd
Bipper 2 gange
Bipper 4 gange
• For visse zoomforstørrelser og på mørke steder kan AF-området kan vises større.
∫ Om fokusområde
Fokusområdet vises, når du betjener zoomen.
• Fokusområdet vises med rødt, hvis der ikke er indstillet fokus, når
lukkerknappen er trykket halvt ned.
Fokusområdet kan ændres efterhånden, afhængigt af zoompositionen.
f.eks.: Fokusområdet under Intelligent Auto-funktion
W
5 cm
2m
9
T
1.5 m
- 28 -
0.05m W
∞
T 1X
Grundlæggende
∫ Når motivet ikke er i fokus (f.eks. når det ikke er i midten af sammensætningen for det
billede, du vil tage)
1 Ret AF-området mod motivet, og tryk derefter
lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus
og eksponering.
2 Hold lukkerknappen trykket halvt nede, og flyt
kameraet, efterhånden som du sammensætter
billedet.
• Du kan gentage handlingerne under trin 1, inden du trykker helt ned på lukkerknappen.
∫ Motiv og optageforhold, som er vanskelige at stille fokus på/efter
• Hurtigt bevægelige motiver, meget lyse motiver eller motiver uden kontrast
• Ved optagelse af motiver gennem vinduer eller i nærheden af skinnende genstande
• Når det er mørkt, eller når der opstår rystelser
• Når kameraet er for tæt på motivet, eller når man tager et billede af motiver tæt på og langt væk
samtidigt
- 29 -
Grundlæggende
Optagelse af film
Gældende funktioner:
Dette apparat kan optage film i QuickTime Motion JPEG-format.
1
Start optagelsen ved at trykke på
filmknappen.
A Tilgængelig optagetid
B Udløbet optagetid
• Du kan optage film og tilpasse hver optagefunktion.
• Slip filmknappen lige efter, at du har trykket på den.
• Optagetilstandsindikatoren (rød) C blinker under optagelse af
film.
• Se P79 for indstilling af [Optage kval.].
2
Stop optagelsen ved at trykke på filmknappen igen.
- 30 -
A
R1m07s
3s
B
C
Grundlæggende
• Ved optagelse til den indbyggede hukommelse er [Optage kval.] fastsat til [QVGA].
• Den tilgængelige optagetid, der vises på skærmbilledet, reduceres muligvis ikke regelmæssigt.
• Afhængigt af korttypen, vises kortadgangsindikationen muligvis i et stykke tid efter filmoptagelsen.
Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når filmen, der er optaget med dette kamera, afspilles på andet udstyr, kan kvaliteten af billeder og
lyd blive forringet, eller det kan være at billederne ikke kan afspilles. Optagelsesoplysningerne vises
muligvis heller ikke korrekt.
• Skærmen bliver måske midlertidigt sort, eller enheden optager muligvis støjen fra statisk elektricitet
eller elektromagnetiske bølger osv. afhængigt af det omgivende miljø for filmoptagelsen.
• Selv om indstillingen af billedformatet er det samme for billeder og for film, kan visningsvinklen
ændres i begyndelsen af filmoptagelsen.
Når [Film Optageomr.] (P40) er sat på [ON], vises visningsvinklen under filmoptagelsen.
• Om zoomning under optagelse af film
– Hvis den ekstra optiske zoom benyttes, før du trykker på filmknappen, ryddes de pågældende
indstillinger, og optagelsesområdet ændres drastisk.
– Hvis du betjener zoomen osv. under en filmoptagelse, optages driftslyden muligvis også med.
– Zoomhastigheden vil være langsommere end normalt ved optagelse af film.
– Hvis du bruger zoomfunktionen under en filmoptagelse, tager det muligvis længere tid, før billedet
er i fokus.
• Hvis du afslutter en filmoptagelse efter kort tid, når du bruger [Miniature effekt] under den kreative
kontrolfunktion, fortsætter kameraet muligvis med at optage lidt endnu. Hold på kameraet, indtil
optagelsen er færdig.
• Den optages i følgende kategorier for visse scenefunktioner. En filmoptagelse, som passer til hver
scene, udføres for de kategorier, der ikke er angivet nedenfor.
Valgte scenefunktion
Scenefunktion under optagelse af film
[Baby1]/[Baby2]
Portrætfunktion
[Natportræt], [Natlandskab],
[Stjernehimmel]
Lavt lysniveau-funktion
[Sport], [Kæledyr], [Foto ramme]
Normal film
- 31 -
Grundlæggende
Afspilning
1
Tryk på [(].
2
Tryk på 2/1 for at vælge billeder.
A Filnummer
B Billednummer
• Hvis du trykker på og holder 2/1 nede, kan du afspille
billederne i rækkefølge.
• Hastigheden af fremad-/tilbagespoling afhænger af
afspilningsstatus.
- 32 -
A
100-0001
B
1/5
Grundlæggende
∫ Afspilning af film
Tryk på 2/1 for at vælge et billede ved hjælp af filmikonet A
(som f.eks. [
]), og tryk derefter på 3 for at afspille det.
B
A Ikonet Film
3s
B Filmoptagelsestid
• Hvis du har filteret billeder til afspilning ved hjælp af [Slideshow]
(P81) eller [Filtreret visning] (P83), vises menuvalgskærmen. Tryk
på 3/4 for at vælge [Spil video], og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Når afspilningen starter, vises den afspilningstid, der er gået, på skærmen.
For eksempel vises 8 minutter og 30 sekunder som [8m30s].
MJPEG
QVGA
• Handlinger, som udføres under afspilning af en film
3
Afspil/Pause
[MENU/SET] Stop
2
Hurtigt tilbage¢/
Enkeltbilleder tilbage (under en pause)
1
Hurtigt frem¢/
Enkeltbilleder frem (under en pause)
¢ Hastigheden for hurtig fremspoling/tilbagespoling øges, hvis du trykker på 1/2 igen.
– Du kan indstille lydstyrken ved hjælp af zoomgrebet.
- 33 -
Grundlæggende
• Når kameraet er slukket, skal du trykke på og holde [(] inde. Hvis du tænder det på denne måde,
vises afspilningsskærmen automatisk.
• Dette kamera opfylder DCF-standarden “Design rule for Camera File system”, udviklet af JEITA
“Japan Electronics and Information Technology Industries Association” og Exif
“Exchangeable Image File Format”. Filer, som ikke opfylder DCF-standarden, kan ikke afspilles.
• Billeder, som tages med andre kameraer, kan muligvis ikke afspilles på denne enhed.
• Objektivcylinderen trækkes ind ca. 15 sekunder efter skift fra optagefunktion til afspilningsfunktion.
• Filformatet, som kan afspilles med dette kamera, er QuickTime Motion JPEG.
• Hvis der anvendes et kort med høj kapacitet, kan det være at tilbagespolingen er langsommere end
normalt.
• For at afspille en film, som er optaget med denne enhed, på en PC skal du bruge softwaren
“PHOTOfunSTUDIO” på CD-ROMMEN (medfølger).
• Sørg for ikke at blokere kameraets højttaler under afspilning.
- 34 -
Grundlæggende
Visning af flere skærmbilleder (Flerbilledafspilning)
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel [L] (W).
1/26
1 skærmbillede>12 skærmbilleder>30 skærmbilleder>Kale
nderskærmbilledet
A Nummeret på det valgte billede, og det totale antal optagne
billeder
• Drej zoom-grebet mod [Z] (T) for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
• Billeder, som vises ved hjælp af [ ], kan ikke afspilles.
∫ Sådan vendes tilbage til normal afspilning
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på [MENU/SET].
Brug af afspilningszoom
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel [Z] (T).
1k>2k>4k>8k>16k
• Når du drejer zoom-grebet mod [L] (W), efter at billedet er blevet
2X
forstørret, mindskes forstørrelsen.
• Hvis du ændrer forstørrelsen, vises angivelsen af zoompositionen
B i ca. 2 sekunder, og positionen af den forstørrede del kan flyttes
ved at trykke på 3/4/2/1.
• Jo mere et billede forstørres, desto mere forringes kvaliteten.
- 35 -
B
A
Grundlæggende
Sletning af billeder
De billeder, som slettes, går tabt.
• Billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet, som afspilles, slettes.
• Billeder, som ikke er i DCF-standarden, eller billeder, som er beskyttet, kan ikke slettes.
For at slette et enkelt billede
Vælg det billede, der skal slettes, og tryk
derefter på [
].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Billedet slettes ved at vælge [Ja].
Sådan slettes flere billeder (op til 50) eller alle billeder
1
2
Tryk på [
].
Tryk på 3/4 for at vælge [Slet flere] eller [Slet alle], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• [Slet alle] > Bekræftelsesskærmen vises.
Billedet slettes ved at vælge [Ja].
• Du kan slette alle billeder, undtagen de billeder, der er indstillet som foretrukne,
når [Slet alle undt. Favorit] vælges med [Slet alle] indstillet.
3
(Når [Slet flere] er valgt) Tryk på 3/4/2/1 for
at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/
SET]. (Gentag dette trin).
•[
8GIºU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
] vises på de valgte billeder. Hvis du trykker på [MENU/
SET] igen, annulleres indstillingen.
4
(Når [Slet flere] er valgt) Tryk på 2 for at vælge [Udfør] og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Billedet slettes ved at vælge [Ja].
• Sluk ikke for kameraet, mens der slettes.
• Afhængig af det antal billeder, der skal slettes, kan det tage lidt tid at slette billederne.
- 36 -
Grundlæggende
Indstilling af menuen
Kameraet indeholder menuer, hvor du kan foretage indstillinger til optagelse af billeder og
afspille dem, ligesom du vil, samt menuer, som gør det nemmere og sjovere at bruge kameraet.
Især indeholder menuen [Indstilling] nogle vigtige indstillinger vedrørende kameraets ur og
strømforhold. Kontrollér indstillingerne i denne menu, før du begynder at bruge kameraet.
Indstilling af menuelementer
Eksempel: I menuen [Optag] skal du skifte [AF-funktion] fra [Ø] ([1-område]) til [š]
([Ansigtsreg.])
1
2
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge menu, og tryk
derefter på [MENU/SET].
Menu
[Optag] (P67 til 78)
(Kun optagefunktion)
[Film] (P79)
(Kun optagefunktion)
[Afspil] (P90 til 97)
(Kun i
afspilningsfunktion)
[Indstilling] (P39 til 43)
Beskrivelse af indstillinger
I denne menu kan du indstille farver, følsomhed, antallet af pixel
og andre elementer for de billeder, du optager.
I denne menu kan du angive indstillinger til film, som f.eks.
optagelseskvalitet.
I denne menu kan du indstille beskyttelse, renskære billeder eller
vælge indstillinger osv. for de optagede billeder.
I denne menu kan du indstille uret, biplydens volumen og andre
indstillinger, som gør det nemmere for dig at betjene kameraet.
- 37 -
Grundlæggende
3
Tryk på 3/4 for at vælge menuelementet, og
tryk derefter på [MENU/SET].
A
A Menuskærmsiden
• Skifter til næste side, når du når bunden. (Skifter også hvis
du drejer zoom-grebet)
4
Tryk på 3/4 for at vælge indstillingen, og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Afhængigt af menuelementet, vises dets indstilling muligvis
slet ikke, eller den vises på en helt anden måde.
∫ Luk menuen
Tryk på [
], indtil skærmen vender tilbage
til optagelses-/afspilningsskærmen, eller tryk
lukkerknappen halvt ned.
• Visse funktioner kan ikke indstilles eller benyttes, afhængigt af kameraets tilstand eller menufunktion
på grund af specifikationer.
- 38 -
Grundlæggende
Om Indstillingsmenuen
Se P37 for yderligere oplysninger om, hvordan du vælger menuindstillingerne i
menuen [Indstilling].
• [Indstil ur], [Auto sluk] og [Autovisning] er vigtige. Kontrollér deres indstillinger, før du bruger disse
funktioner.
• I Intelligent Auto indstilling er det kun [Indstil ur], [Verdenstid], [Bip]¢, [Sprog], [O.i.s. demo], der kan
indstilles.
¢ De indstillinger, der er tilgængelige, kan være forskellige i forhold til andre optagefunktioner.
U [Indstil ur]
Indstilling af dato/klokkeslæt.
• Se P20 for yderligere oplysninger.
Indstil klokkeslættet i din hjemegn og rejsedestination.
Du kan få vist lokale tider på rejsedestinationer og optage dem på de
billeder, du tager.
Efter at du har valgt [Rejsemål] eller [Hjemme], skal du trykke på
2/1 for at vælge et område og trykke på [MENU/SET] for at
foretage indstillingen.
• Indstil [Hjemme] som det første efter købet. [Rejsemål] kan indstilles efter
opsætningen [Hjemme].
[Verdenstid]
“ [Rejsemål]:
Rejsemål
A
A Aktuelt klokkeslæt på destinationen
B Tidsforskel fra hjemegn
– [Hjemme]:
Din hjemegn
B
C
C Aktuelt klokkeslæt
D Tidsforskel fra GMT (Greenwich Mean
Time)
• Tryk på 3, hvis du bruger funktionen Sommertid [
D
]. (Tiden flyttes frem med 1 time.) Tryk på 3
en gang til for at vende tilbage til normaltid.
• Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på listen over de lande, der vises på skærmen, skal du
fastsætte tidsforskellen fra det land, du bor i.
- 39 -
Grundlæggende
Nu kan du indstille bip- og lukkerlyden.
r [Bipniveau]:
[t]
r [Bip]
[
[u] ([Høj])
[
] ([Høj])
[s]
[
] ([FRA])
[
u
[Højttalervolumen]
[Lukkervol.]:
([Lav])
([FRA])
[Biptone]:
1 ]/[ 2 ]/[ 3 ]
[
] ([Lav])
[Lukkerlyd]:
1 ]/[ 2 ]/[ 3 ]
Justér højtalervolumen til et af de 7 niveauer.
• Når du tilslutter kameraet til et TV, ændres TV-højttalernes volumen ikke. Og når du er tilsluttet,
kommer der ingen lyd fra kameraets højttalere.
Lysstyrken, farven, eller det røde eller blå skær på LCD-skærmen
justeres.
[Lysstyrke]:
Justér lysstyrken.
[Kontrast · Mætn.grad]:
[Skærmvisning]
Justér kontrasten eller farvernes klarhed.
[Rød tone]:
Justér den røde farvenuance.
[Blå tone]:
Justér den blå farvenuance.
1
2
Vælg indstillingerne ved at trykke på 3/4, og justér med 2/1.
Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Nogle motiver kan se anderledes ud i virkeligheden end på LCD-skærmen. Men det påvirker ikke de
optagede billeder.
[Fokus ikon]
Sådan ændres fokus-ikonet.
[
]/[
]/[
]/[
]/[
]/[
]
Filmoptagelsens visningsvinkel kan kontrolleres.
[Film Optageomr.]
[ON]/[OFF]
• Filmoptagelsens områdevisning er kun en tilnærmelse.
• Optagelsens områdevisning kan forsvinde, når du zoomer til Tele, afhængigt af billedstørrelsens
indstilling.
• Indstillingen sættes til [OFF] i Intelligent Auto indst.
- 40 -
Grundlæggende
Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet anvendt i den
forudbestemte tidslængde.
[2MIN.]
p [Auto sluk]
[5MIN.]
[10MIN.]
[OFF]
• [Auto sluk] er sat til [5MIN.] i intelligent autofunktion.
• [Auto sluk] virker ikke i følgende tilfælde.
– Når du bruger lysnetadapteren (medfølger)
– Når du tilslutter til en pc eller en printer
– Når du optager eller afspiller film
– Under et dias-show
Indstil den tid, billedet skal vises i, når du har taget billedet.
[1 SEC.]
o [Autovisning]
[2 SEC.]
[HOLD]:
Billederne vises, indtil du trykker på en af knapperne.
[OFF]
• [Autovisning] aktiveres uanset indstillingen i følgende tilfælde.
– Ved brug af [Burst].
• Autovisningsfunktionen fastsættes til [2 SEC.] i følgende tilfælde.
– Intelligent Auto-funktion
• [Autovisning] virker ikke ved optagelse af film.
w [Nulstil]
Menuindstillingen [Optag] eller [Indstilling] nulstilles til de oprindelige
indstillinger.
• Når indstillingen [Nulstil] vælges under optagelse, udføres den handling, der nulstiller objektivet,
også samtidigt. Man kan høre, at objektivet kører, men dette er normalt og er ikke en fejlfunktion.
• Når menuindstillingerne i menuen [Indstilling] nulstilles, nulstilles de følgende indstillinger også.
– Fødselsdagsindstillinger for [Baby1]/[Baby2] og [Kæledyr] i scenefunktion
– Indstillingen [Verdenstid].
• Mappenummeret og tidsindstillingen ændres ikke.
- 41 -
Grundlæggende
Indstil, så det passer med farvefjernsynssystemet i hvert land eller
med TV-typen.
| [Udgang]
[|] ([Videoudgang]):
[NTSC]:
Videoudgangen er indstillet til NTSC-system.
[PAL]:
Videoudgangen er indstillet til PAL-system.
[
] ([TV-format]):
[W]:
Når du tilslutter til et 16:9 skærms TV.
[X]:
Når du tilslutter til et 4:3 skærms TV.
• Dette virker, når AV-kablet (ekstraudstyr) tilsluttes.
Med denne funktion kan du få vist billeder lodret, hvis de blev optaget
ved at holde kameraet lodret.
M [Roter bill.]
[
] ([On]):
Rotér billeder på et TV eller på LCD-skærmen, så de vises lodret.
[
] ([Kun ekstern]):
Billeder vises lodret ved at rotere dem, når de skal afspilles på TV'et.
[OFF]
• Se P32 for at få oplysninger om, hvordan man afspiller billeder.
• Hvis du afspiller billeder på en PC, kan de ikke vises i den roterede retning, medmindre
operativsystemet eller softwaren er kompatibelt med Exif. Exif er filformatet for still-billeder, som man
kan tilføje optageinformation mv. til. Det blev udviklet af “JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)”.
• Man kan muligvis ikke rotere billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Billederne roteres ikke under flerbilledafspilning.
[Version disp.]
Man kan se, hvilken version af firmwaren, der er installeret på
kameraet.
- 42 -
Grundlæggende
[Formater]
Den indbyggede hukommelse eller kortet formateres. Formateringen
sletter alle data, og de kan ikke gendannes, så kontrollér dataene
nøje før formatering.
• Sluk aldrig kameraet under formateringen.
• Hvis der er isat et kort, er det kun kortet, der formateres. Fjern kortet for at formatere den
indbyggede hukommelse.
• Hvis kortet formateres på en PC eller andet udstyr, skal man formatere det en gang til på kameraet.
• Det kan tage længere tid at formatere den indbyggede hukommelse end kortet.
• Hvis du ikke kan formatere, skal du kontakte forhandleren eller Panasonic.
~ [Sprog]
Angiv det sprog, der skal vises på skærmen.
• Hvis du ved et uheld indstiller et forkert sprog, skal du vælge [~] blandt menuikonerne for at angive
det ønskede sprog.
Viser omfanget af rystelser, som kameraet har registreret.
A Omfang af rystelser
B Omfang af rystelser efter korrigering
[O.i.s. demo]
A B
• Stabiliseringsfunktionen skifter mellem [On] og [Off], hver gang du trykker på [MENU/SET].
• [O.i.s. demo] er en tilnærmelse.
- 43 -
Optager
Om LCD-skærmen
Tryk på 4 for at skifte.
1 LCD-skærm
• Under en afspilning af film, panoramabilleder eller et
slideshow kan du kun vælge “Normal visning E” eller
“Ingen visning G”.
I optagefunktion
A
B
C
D
Normal visning
Normal visning
Ingen visning
Ikke-visning (Retningslinjer for optagelse)
2 Antal mulige billeder
3 Tilgængelig optagetid
I afspilningsfunktion
E Normal visning
F Visning med optageinformation
G Ingen visning
A
B
MJPEG
QVGA
MJPEG
QVGA
5
R1m10s
2
3
D
C
E
F
100-0001
1/5
100-0001
AWB
'(&
5HWRXFKHULQJ
ISO
100
F3.1
1/60
5HWRXFKHULQJ
G
- 44 -
1/5
Optager
∫ Referencerammer for optagelse
Dette anvendes som reference for billedets sammensætning, såsom balance, når du tager et
billede.
• I følgende tilfælde vises referencerammerne ikke.
– Funktionen Panoramaoptagelse
– [Foto ramme] (Scenefunktion)
- 45 -
Optager
Brug af zoom
Gældende funktioner:
Du kan zoome ind, så mennesker og genstande ser ud til at være tættere på, eller du kan
zoome for at tage et billede af landskabet i vidvinkel.
For at få motiverne længere væk (Vidvinkel)
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel.
For at få motiverne tættere på (Tele)
Rotér zoom-grebet mod Tele.
∫ Skærmdisplay
Eksempel på visning, når den ekstra optiske zoom (EZ), intelligent zoom og Digital zoom
anvendes sammen.
A
B
C
D
E
Angivelse af den ekstra optiske zoom
Optisk zoomområde
Intelligent Zoom-område
Digitalt zoomområde
Zoomforstørrelse (tilnærmelse)
• Når du bruger zoom-funktionen, vises et estimeret fokusområde sammen med
zoom-bjælkevisningen. (Eksempel: 0.05 m – ¶)
• Objektivcylinderen zoomer ud eller ind i henhold til zoomindikationen. Pas på ikke at afbryde
objektivcylinderens bevægelse, mens zoom-grebet roteres.
Optisk zoom
Zoomer ind uden at billedkvaliteten forringes.
Maks. forstørrelse: 10k
- 46 -
Optager
Den ekstra optiske zoom (EZ)
Denne funktion virker, når en af billedstørrelserne (P67), der er angivet med
, vælges. Du
kan zoome endnu længere ind, end du kan med den optiske zoom uden at forringe
billedkvaliteten.
Maks. forstørrelse: 22,5k
(Dette omfatter den optiske zoomforstørrelse. Forstørrelsesniveauet varierer, afhængigt
af indstillingen af [Billedstr.].)
• “EZ” er en forkortelse for “Extra Optical Zoom” (Ekstra optisk zoom).
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– [Legetøjseffekt] (Kreativ kontrolfunktion)
– [Høj følsomh.]/[Foto ramme] (Scenefunktion)
– Når [Burst] i menuen [Optag] er indstillet på [
] eller [ ]
– Når der optages film
Intelligent zoom
Denne funktion virker, når [I. opløsning] (P73) i menuen [Optag] er indstillet på [i.ZOOM]. Du
kan zoome ind indtil to gange den oprindelige zoomforstørrelse, mens du samtidig minimerer
forringelsen af billedkvaliteten.
• Dette virker automatisk i Intelligent Auto-funktion.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– [Legetøjseffekt] (Kreativ kontrolfunktion)
– [Høj følsomh.] (Scenefunktion)
– Når [Burst] i menuen [Optag] er indstillet på [
] eller [
]
Digital zoom
Denne funktion virker, når [Digital zoom] (P73) i menuen [Optag] er indstillet på [ON]. Selv om
billedkvaliteten forringes, hver gang du zoomer længere ind, kan du zoome ind indtil fire gange
den oprindelige zoomforstørrelse.
• Når du bruger [i.ZOOM], begrænses den maksimale forstørrelse af den digitale zoom til 2k.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen (P52) til at tage billeder.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– Intelligent Auto-funktion
– [Legetøjseffekt]/[Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
– [Høj følsomh.]/[Foto ramme] (Scenefunktion)
– Når [Burst] i menuen [Optag] er indstillet på [
] eller [ ]
- 47 -
Optager
Sådan tages billeder med den indbyggede blitz
Gældende funktioner:
A Blitz
Dæk ikke for blitzen med fingrene eller med andre genstande.
Skift til passende blitz-indstilling
Indstil blitzen, så den passer til optagelsen.
1
Tryk på 1 [‰].
- 48 -
Optager
2
[‡]
[
]
[
[‰]
[
[Œ]
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
([Auto])
([iAuto])¢1
] ([Aut. rød øje])¢2
([Blitz tvungen on])
] ([Langs. synk. rød øje])¢2
([Tvungen off])
Beskrivelse af indstillinger
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det
nødvendigt.
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det
nødvendigt.
Blitzen udløses én gang før den egentlige optagelse for at
reducere fænomenet røde øjne (øjnene virker røde på billederne)
og igen, når selve billedet tages.
• Denne funktion kan anvendes, når der tages billeder af
personer i omgivelser med lav belysning.
Blitzen udløses hver gang, uanset optageforholdene.
• Benyt denne indstilling, når motivet er baggrundsbelyst eller
under fluorescerende lamper.
Hvis du tager et billede med et mørkt landskab i baggrunden,
nedsætter denne funktion lukkehastigheden, når blitzen udløses,
så det mørke landskab i baggrunden bliver lyst. Samtidig
reduceres fænomenet røde øjne.
• Brug denne funktion, når du vil tage billeder af personer
foran en mørk baggrund.
Blitzen udløses ikke under nogen optageforhold.
• Denne funktion kan anvendes, når der skal tages billeder på
steder, hvor blitz ikke er tilladt.
¢1 Dette kan kun indstilles, hvis Intelligent autofunktion er indstillet. Ikonet ændres, afhængigt af
motivet og lysstyrken. (P26)
¢2 Blitzen aktiveres to gange. Motivet må ikke bevæge sig, før den anden blitz aktiveres.
Intervallet indtil den anden blitz afhænger af motivets lysstyrke.
[Fjern rød-øje] (P77) i menuen [Optag] er indstillet på [ON], vises [ ] på blitz-ikonet.
- 49 -
Optager
∫ Tilgængelige blitz-indstillinger i optage-funktion
De tilgængelige blitz-indstillinger afhænger af optage-funktionen.
(±: Tilgængelig, —: Ikke tilgængelig, ¥: Startindstilling for scenefunktion)
‡
*+:;
,/ï5
.
1í9
‰
Œ
±¢
—
—
—
±
±
±
±
—
±
±
¥
±
—
±
—
—
—
—
¥
¥
—
±
—
±
—
—
—
¥
±
±
—
±
—
¥
¥
±
±
—
±
¢ [
] vises.
• Blitzindstillingen ændres muligvis, hvis optagefunktionen ændres. Angiv evt. blitzindstillingen igen.
• Blitzindstillingen lagres i hukommelsen, selv om kameraet slukkes. Men den nulstilles til de
oprindelige indstillinger, når der vælges en anden scenefunktion.
• Blitzen udløses ikke under optagelse af film.
- 50 -
Optager
∫ Tilgængeligt blitz-område
• Det tilgængelige blitz-område er tilnærmelsesvist.
Vidvinkel
I[
] under
[Følsomhed]
Tele
60 cm til 4,1 m
1,5 m til 2,1 m
∫ Lukkehastighed for hver blitz-indstilling
Blitz-indstilling
Lukkehastighed (sek.)
Blitz-indstilling
‡
Lukkehastighed (sek.)
1 eller 1/8 til 1/1600¢1
1 eller 1/4 til 1/1600¢2
1/60 til 1/1600
‰
Œ
¢1 Lukkerhastigheden ændres, afhængigt af indstillingen [Stabilisering].
¢2 Når [
] i [Følsomhed] er valgt.
• ¢1, 2: Lukkerhastigheden bliver maks. 1 sekund i følgende tilfælde.
– Når den optiske billedstabiliseringsfunktion er sat til [OFF].
– Hvis kameraet har bestemt, at der er meget lidt rystelse, når den optiske
billedstabiliseringsfunktion er indstillet på [ON].
• I intelligent auto-funktion ændres lukkerhastigheden, afhængigt af den identificerede scene.
• I scenefunktion er lukkerhastigheden forskellig fra tabellen ovenfor.
• Hvis blitzen kommer for tæt på et motiv, kan motivet virke forvrænget eller misfarvet af varmen eller
lyset fra blitzen.
• Optagelse af et motiv for tæt på eller uden tilstrækkelig blitz giver ikke det rigtige
eksponeringsniveau, og det kan medføre, at billedet er for hvidt eller for mørkt.
• Mens blitzen oplades, blinker blitz-indikatoren rødt, og man kan ikke tage billeder, selv om
lukkerknappen trykkes helt ned.
• Hvis du optager et motiv uden tilstrækkelig blitz, bliver hvidbalancen muligvis ikke korrekt justeret.
• Den korrekte blitzeffekt opnås muligvis ikke under følgende forhold.
– Når [Burst] er sat til [ ]
– Hvis lukkehastigheden er for hurtig
• Det kan tage lidt tid at oplade blitzen, hvis du tage mange billeder ad gangen. Tag et billede, når
adgangsindikationen forsvinder.
• Effekten af Reduktion af røde øjne er forskellig fra person til person. Effekten er muligvis heller ikke
så synlig, hvis motivet var langt væk fra kameraet, eller hvis personen ikke kiggede mod kameraet
ved udløsning af den første blitz.
- 51 -
Optager
Sådan tages billeder med selvudløser
Gældende funktioner:
1
Tryk på 2 [ë].
2
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
[
]
([10sek.])
[
]
([2sek.])
Beskrivelse af indstillinger
Billedet tages 10 sekunder, efter at du har trykket ned på
lukkeren.
Billedet tages 2 sekunder, efter at du har trykket ned på
lukkeren.
• Hvis du bruger stativ osv., er denne indstilling hensigtsmæssig for
undgå de rystelser, der opstår, når lukkerknappen trykkes ned.
j
[OFF]
3
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus, og tryk derefter lukkerknappen helt ned
for at tage et billede.
• Selvudløserindikatoren A blinker, og lukkeren aktiveres
efter 10 sekunder (eller 2 sekunder).
• Hvis du trykker lukkerknappen helt ned på én gang, fokuseres der automatisk på motivet, lige inden
billedet tages. På mørke steder blinker selvudløserindikatoren og tændes eventuelt for at fungere
som AF-hjælpelampe, så kameraet kan fokusere på motivet.
• Det anbefales at bruge et stativ ved optagelse med selvudløseren.
• Selvudløseren kan ikke anvendes, når du optager film.
- 52 -
Optager
Eksponeringskompensation
Gældende funktioner:
Hvis der anvendes stativ, skal man sørge for, at stativet er stabilt, når kameraet er fastgjort
hertil.
Undereksponeret
Tilpas eksponeret
Kompensér eksponeringen mod
positiv.
1
2
Overeksponeret
Kompensér eksponeringen mod
negativ.
Tryk på 3 [È] for at få vist
[Eksponering].
Tryk på 2/1 for at kompensere for eksponeringen, og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Eksponeringskompensationsværdien vises på skærmen.
• Vælg [0 EV] for at vende tilbage til den oprindelige eksponering.
• EV er en forkortelse for [Exposure Value] (eksponeringsværdi), og den svarer til mængden af lys
eller eksponeringen. EV ændres ved en ændring af blændeværdien eller lukkerhastigheden.
• Den indstillede eksponeringsværdi gemmes, selv om kameraet slukkes.
• Kompensationsværdien for eksponeringen begrænses afhængig af motivets lysstyrke.
• Du kan ikke anvende eksponeringskompensationen under følgende forhold.
– [Stjernehimmel] (Scenefunktion)
- 53 -
Optager
Sådan tager du billeder med forskellige
billedeffekter (Kreativ kontrolfunktion)
Optagefunktion:
I denne funktion kan du optage ved hjælp af flere billedeffekter. Du kan indstille de effekter, der
skal tilføjes ved at vælge eksempelbilleder og kontrollere dem på skærmen.
1
2
3
Tryk på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Kreativ kontrol], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge billedeffekter, og tryk derefter
på [MENU/SET]
A
• Billedeffekten for det valgte eksempelbillede anvendes på en
eksempelvisning A.
• Der vises en kort beskrivelse af den valgte billedeffekt, når du trykker
på 1.
• For at ændre scenefunktion skal du trykke på [MENU/SET], vælge [Kreativ kontrol] ved hjælp af
3/4/2/1 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Det billede, der vises på optagelsesskærmen, og den forhåndsvisning af det valgte billedeffekt kan
variere i henhold til det aktuelle optagne billede.
• Indstillingen for den kreative kontrolfunktion lagres, også selv om du slukker for enheden.
• Hvidbalancen sættes på [AWB].
• [Følsomhed] kan ikke indstilles i den kreative kontrolfunktion, da kameraet justerer indstillingerne
automatisk.
- 54 -
Optager
¢ Disse billeder er eksempler, der viser virkningen.
[Udtryksfuld]
Denne effekt fremhæver farven for at få billedet til at ligne pop-art.
[Retro]
Denne effekt skaber et falmet billede.
[High key]
Denne effekt giver hele billedet en lys, luftig og blød atmosfære.
• Hvis du vælger denne effekt med funktionen Panoramabillede, ses
effekten muligvis ikke på steder, der ikke er tilstrækkeligt belyst.
[Mørkt]
Denne effekt giver hele billedet en mørk og rolig atmosfære og
fremhæver lyse områder.
- 55 -
Optager
[Sepia]
Denne effekt skaber et sepia-billede.
[Dynamisk monokrom]
Denne effekt giver højere kontrast for at skabe et imponerende sort/
hvid-billede.
[Imponerende kunst]
Denne effekt giver dit foto en dramatisk kontrastvirkning.
• Hvis du vælger denne effekt med funktionen Panoramabillede, bliver
sammenføjninger mellem billeder muligvis tydelige.
[Høj dynamisk]
Denne effekt frembringer optimal lysstyrke for både mørke og lyse
områder.
- 56 -
Optager
[Krydsproces]
Denne effekt giver dit foto en dramatisk farvevirkning.
Elementer, der kan indstilles
Farve
Grøn farvetone/blå farvetone/gul farvetone/rød
farvetone
• Tryk på 2/1 for at vælge en farve, der skal
fremhæves, og tryk på [MENU/SET].
[Legetøjseffekt]
Denne effekt dæmper perifer lysstyrke for at skabe indtrykket af et
legetøjskamera.
Elementer, der kan indstilles
Farve
Orange er fremhævet
Fremhævet med blåt
• Tryk på 2/1 for at vælge farvetone, og
tryk på [MENU/SET].
[Miniature effekt]
Denne effekt slører perifere områder for at skabe et indtryk af et
diorama.
• Visning af optagelsesskærmen forsinkes lidt mere end normalt, og
skærmen ser ud som om, rammerne er blevet fjernet.
• Der optages ingen lyd til film.
• Ca. 1/10 af tidsperioden optages. (Hvis du optager i 10 minutter, vil den
endelige filmoptagelse være på ca. 1 minut)
Den viste tilgængelige optagetid er ca. 10 gange. Hvis du skifter til
optagefunktionen, skal du kontrollere den tilgængelige optagetid.
• Hvis du tager billeder i en stor størrelse, bliver skærmen muligvis sort på
grund af signalbehandlingen, efter at du har taget billedet. Dette er ikke en
fejlfunktion.
- 57 -
Optager
[Enkelt punktfarve]
Denne effekt bevarer en enkelt valgt farve for at fremhæve en
imponerende virkning.
∫ Indstil den farvemængde, der skal forblive
1
Angiv den farve, du gerne vil bevare
inden for rammen i midten af skærmen,
og tryk derefter [MENU/SET].
• Hvis du trykker på 4 ([DISP.]), vender du
2
Kontrollér den farve, du har indstillet, og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Den angivne farve lagres i hukommelsen,
tilbage til trin 1.
også selv om kameraet slukkes. I så fald
aktiveres fra trin 2.
• Afhængigt af motivet, forbliver farveindstillingen
muligvis ikke.
- 58 -
Optager
Sådan tager du panoramabilleder (Funktionen
Panoramaoptagelse)
Optagefunktion:
Billeder optages kontinuerligt, mens du bevæger kameraet vandret eller lodret, og alle billeder
kombineres, så de udgør et enkelt panoramabillede.
1
2
3
4
Tryk på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Panoramaoptagelse], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge optagelsesretningen, og tryk
derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge billedeffekter, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Du kan tilføje samme billedeffekt som i den kreative kontrolfunktion med samme handling
som funktionen. (undtagen [Legetøjseffekt] og [Miniature effekt])
• Læs P55–58 for detaljerede oplysninger om de forskellige effekter.
• Hvis du ikke vil tilføje en billedeffekt, skal du vælge [OFF].
5
Efter at du har bekræftet optagelsesretningen, skal du trykke på [MENU/
SET].
• Der vises en vandret/lodret referencelinje.
Hvis du trykker på 1, vender du tilbage til trin 3.
6
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus.
- 59 -
Optager
7
Tryk lukkerknappen helt ned, og tag et billede, mens du bevæger
kameraet rundt i en lille cirkel i den retning, du valgte under trin 3.
Optagelse fra venstre mod højre
E
Lav en halvcirkel i luften med kameraet i ca. 4 sekunder.
• Flyt kameraet ved en konstant hastighed.
Billederne tages muligvis ikke korrekt, hvis kameraet bevæges for hurtigt eller for langsomt.
A 1 sekund
D 4 sekunder
B 2 sekunder
E Optagelse mht. retning og panorering (guide)
C 3 sekunder
8
Tryk på lukkerknappen en gang til for at afslutte billedoptagelsen.
• Optagelsen afsluttes muligvis også, hvis kameraet holdes helt stille under optagelsen.
∫ Teknik til funktionen Panoramabillede
A Flyt kameraet i optagelsesretningen uden at
ryste det. Hvis kameraet rystes for meget,
kan billederne muligvis ikke tages, eller det
optagede panoramabillede bliver smallere
(mindre).
B Bevæg kameraet mod kanten af det
område, du vil optage. (Kanten af det
pågældende område optages ikke med i
den sidste ramme)
- 60 -
Optager
• Zoompositionen fastsættes til Vidvinkel.
• Fokus, hvidbalance og eksponering fastsættes til de optimale værdier for det første billede. Som et
resultat heraf tages hele panoramabilledet muligvis ikke ved den egnede fokus eller lysstyrke, hvis
fokus eller lysstyrke ændres markant under optagelsen.
• Hvidbalancen fastsættes til [AWB], mens der anvendes en billedeffekt.
• Hvis man kombinerer flere billeder for at oprette et enkelt panoramabillede, kan motivet virke
forvrænget, eller forbindelsespunkterne kan i nogle tilfælde være meget synlige.
• Antallet af optagelsespixler i panoramabilledets vandrette og lodrette retning varierer, afhængigt af
optagelsesretningen og antallet af kombinerede billeder. Det maksimale antal pixler vises nedenfor.
Optagelsesretning
Vandret opløsning
Lodret opløsning
Vandret
3200 pixels
720 pixels
Lodret
960 pixels
3200 pixels
• Der kan muligvis ikke oprettes et panoramabillede, eller billederne kombineres muligvis ikke korrekt,
hvis du optager følgende motiver eller under følgende optagelsesbetingelser.
– Motiver med en enkelt, ensartet farve eller et gentagent mønster (f.eks. himlen eller en strand)
– Motiver i bevægelse (person, kæledyr, bil, bølger, blomster, som vajer i vinden osv.)
– Motiver, hvor farven eller mønstrene ændrer sig over kort tid (f.eks. et billede, som vises på et
display)
– Mørke steder
– Steder med blinkende lyskilder, f.eks. neonlys eller stearinlys
∫ Om afpilning
3
Start afspilning af panoramabilleder¢1/
Pause¢2
[MENU/SET] Stop
¢1 Hvis du har filteret billeder til afspilning ved hjælp af [Slideshow] (P81) eller [Filtreret visning]
(P83), vises menuvalgskærmen. Tryk på 3/4 for at vælge [Vis panorama], og tryk derefter på
[MENU/SET].
¢2 Du kan udføre en fremad-/tilbagespoling ramme for ramme ved at trykke på 1/2 under en
pause.
- 61 -
Optager
Optagelse af billeder, som passer til den scene, der
optages (Scenefunktion)
Optagefunktion:
Når du vælger en scene-funktion, så den passer til motivet og optagelsesforholdet, finder
kameraet den optimale eksponering og farvetone for at opnå det ønskede billede.
1
2
3
Tryk på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Scenefunktion], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den ønskede
Scenefunktion og tryk derefter på [MENU/SET].
• For at ændre scenefunktion skal du trykke på [MENU/SET], vælge [Scenefunktion] ved at trykke på
3/4/2/1 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Følgende kan ikke indstilles i scenefunktion, da kameraet justeres automatisk.
– [Følsomhed]/[Int.kontrast]/[I. opløsning]/[Farvefunkt.]
- 62 -
Optager
[Portræt]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
forbedre disse personers udseende og få deres hud til at se bedre ud.
∫ Teknikker til Portrætfunktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
[Udglat hud]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at gøre
hudteksturen endnu blødere end med [Portræt]. (Dette er effektivt, når du tager billeder af
personer fra brystkassen og opefter.)
∫ Teknikker for Soft skin-funktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
• Hvis der er en farve, der ligner hudfarven, i baggrunden, bliver den del også udglattet.
• Denne funktion er muligvis ikke effektiv i områder, der ikke er tilstrækkeligt belyst.
[Landskab]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af brede landskaber.
- 63 -
Optager
[Sport]
Indstil her, hvis du vil tage billeder af sportsbegivenheder eller andre motiver, der bevæger sig
hurtigt.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 1 sekund.
• Denne funktion er egnet til at tage billeder af motiver i en afstand på 5 m eller mere.
[Natportræt]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af en person og baggrunden med næsten den
ægte lysstyrke.
∫ Teknikker til Natportrætfunktion
• Brug blitzen. (Du kan indstille på [
].)
• Motivet må ikke bevæge sig under optagelsen af et billede.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 8 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med langsom
lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
[Natlandskab]
Denne funktion gør det muligt at tage levende billeder af landskaber om natten.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 8 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med langsom
lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
[Mad]
I denne funktion kan du optage billeder af mad med deres naturlige farvetone uden påvirkning
fra det omgivende lys på restauranter osv.
- 64 -
Optager
[Baby1]/[Baby2]
I denne funktion kan du tage billeder af en baby med en sund ansigtsfarve. Når der anvendes
blitz, er den mindre skarp end normalt.
Du kan indstille forskellige fødselsdage for [Baby1] og [Baby2]. Du kan få dem vist under
afspilningen.
∫ Indstilling af fødselsdag
1 Tryk på 3/4 for at vælge [Alder], og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Tryk på 3/4 for at vælge [SET] og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Indtast fødselsdagen.
4
Fødselsdag: 2/1: Vælg elementerne (år/måned/dag)
3/4: Indstilling
[MENU/SET]: Indstil
• Når fødselsdagen er indstillet, sættes [Alder] automatisk til [ON].
• Hvis [ON] vælges, og fødselsdagen ikke er registreret, vises indstillingsskærmen automatisk.
Tryk på 4 for at vælge [Afslut], og tryk derefter på [MENU/SET] for at afslutte.
∫ Sådan annulleres [Alder]
Vælg indstillingen [OFF] under trin 2.
• Alderen kan udskrives ved hjælp af den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO”, som findes på
CD-ROMMEN (medfølger).
• Hvis [OFF] indstilles til [Alder], selv om fødselsdagen er angivet, vises alderen ikke.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 1 sekund.
[Kæledyr]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af et kæledyr, f.eks. en hund eller kat.
Du kan indstille dit kæledyrs fødselsdag.
Yderligere oplysninger om [Alder] finder du under [Baby1]/[Baby2] på P65.
[Solnedgang]
Vælg denne funktion, hvis du vil tage billeder af solnedgangen. På denne måde kan du tage
levende billeder af solens smukke røde farve.
[Høj følsomh.]
Denne funktion reducerer rystede motiver, og gør det muligt for dig at tage billeder af sådanne
motiver i dårligt oplyste rum.
∫ Billedstørrelse
Vælg billedstørrelsen af 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
- 65 -
Optager
[Stjernehimmel]
Med denne funktion kan du tage levende billeder af en stjernehimmel eller et mørkt motiv.
∫ Indstilling af lukkehastighed
Vælg en lukkerhastighed på [15 sek.], [30 sek.] eller [60 sek.].
• Tryk lukkerknappen helt ned for at få vist nedtællingsskærmbilledet. Flyt ikke kameraet, før dette
skærmbillede vises. Når nedtællingen er afsluttet, vises [Vent et øjeblik…] i lige så lang tid, som
indstillingen for langsom lukkehastighed angiver.
∫ Teknik for stjernehimmel-funktion
• Lukkeren åbner i 15, 30 eller 60 sekunder. Sørg for at bruge et stativ. Det anbefales også at tage
billeder ved hjælp af selvudløserfunktionen.
[Gennem glas]
Fjerntliggende motiver prioriteres, hvad angår fokus.
Denne funktion er ideel, hvis du vil tage billeder af et landskab gennem gennemsigtigt glas,
f.eks. fra en bil eller en bygning.
• Kameraet indstiller muligvis fokus på glasset, hvis det er snavset eller støvet.
• De billeder, der tages, virker måske ikke helt naturlige, hvis glasset er farvet. Hvis dette sker, skal du
ændre indstillingerne for hvidbalancen. (P69)
[Foto ramme]
Sådan optages et billede med en ramme omkring.
∫ Indstilling af ramme
Vælg ud fra 6 rammetyper.
• Billedstørrelsen er fastsat til 5M (4:3).
• Farven af den ramme, der vises på skærmen og farven af rammen omkring det aktuelle billede kan
variere, men dette er ikke en fejlfunktion.
- 66 -
Optager
Brug af menuen [Optag]
For oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises der til P37.
[Billedstr.]
Gældende funktioner:
Angiv antallet af pixel. Jo højere antallet af pixel er, desto finerer er detaljerne på billederne,
selv om de udskrives på store papirark.
Indstillinger
[
]
Billedstørrelse
4608k3456
[
]¢
3648k2736
[
]
2560k1920
[
]¢
2048k1536
[
]
640k480
[
]
4608k3072
[
]
4608k2592
[
]
3456k3456
¢ Dette element kan ikke indstilles i intelligent auto-funktion.
X:
Billedformat for et 4:3 TV
Y:
Billedformat for et 35 mm filmkamera
W:
Billedformat for et højdefinitions-TV osv.
:
Firkantet billedformat
• I bestemte funktioner kan den ekstra optiske zoom ikke anvendes, og billedstørrelsen for [
] vises
ikke. Se P47 for detaljerede oplysninger vedrørende funktioner, som den ekstra optiske zoom ikke
kan bruges i.
• Der kan opstå mosaiklignende forstyrrelser på billedet afhængig af motivet eller optageforholdene.
- 67 -
Optager
[Følsomhed]
Gældende funktioner:
Med denne funktion kan du indstille lysfølsomheden (ISO-følsomhed). Hvis du indstiller til et
højere tal, kan billederne også tages i mørke, uden at resultatet bliver helt mørkt.
Indstillinger
[
]
([i.ISO])
Beskrivelse af indstillinger
ISO-følsomheden justeres på baggrund af motivets bevægelse og
lysstyrke.
• Maks. [1600]
• Lukkerhastigheden fastsættes ikke, når lukkerknappen trykkes halvt
ned. Den ændres kontinuerligt for at tilpasse sig motivet bevægelser,
lige indtil lukkerknappen trykkes helt ned.
[100]
[200]
[400]
ISO-følsomheden er knyttet til forskellige indstillinger.
[800]
[1600]
[100]
[1600]
Optagelsessted
(anbefales)
Når det er lyst (udendørs)
Når det er mørkt
Lukkerhastighed
Langsom
Hurtig
Mindre
Mere
Mere
Mindre
Støj
Rystelser fra motivet
] er indstillet.
• Se P51 for oplysninger om fokusområdet for blitzen, når [
• ISO-følsomheden indstilles automatisk under følgende betingelser.
– Når der optages film
– Når [Burst] er sat til [
] eller [ ]
- 68 -
Optager
[Hvidbalance]
Gældende funktioner:
I sollys, neonlys eller under andre lignende forhold, hvor farven hvid får et rødligt eller blåligt
skær, skal dette element justeres til den farve af hvid, som er tættest på det, der ses med det
blotte øje i overenstemmelse med lyskilden.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[AWB] ([Auto hv.balance])
Automatisk justering
[V]
([Dagslys])
Når man tager udendørs billeder under en klar himmel
[Ð]
([Overskyet])
Når man tager udendørs billeder under en overskyet himmel
[î]
([Skygge])
Når man tager udendørs billeder i skyggen
[Ñ]
([Glødelampe])
Når man tager billeder i neonlys
[Ò]
([Indst. hvidbal.])
Værdien angives af den anvendte [Ó]
[Ó] ([Sæt Indst. hvidbal.])
Angiv manuelt
• I neonlys, under LED-lysarmaturer osv. varierer den relevante hvidbalance, afhængigt af
belysningstype, så brug [AWB] eller [Ó].
• Indstillingen til hvidbalance lagres, selv om kameraet slukkes. (Men indstilling af hvidbalancen for en
scenefunktion vender tilbage til [AWB], når scenefunktionen ændres.)
• Hvidbalancen fastsættes til [AWB] i følgende tilfælde.
– [Landskab]/[Natportræt]/[Natlandskab]/[Mad]/[Solnedgang]/[Stjernehimmel] (Scenefunktion)
- 69 -
Optager
∫ Auto-hvidbalance
Afhængigt af de eksisterende forhold, når der tages billeder, kan billederne få et rødligt eller
blåligt skær. Og når der anvendes flere lyskilder, eller der ikke er en farve tæt på hvid, virker
den automatiske hvidbalance muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal du indstille
hvidbalancen til en anden funktion end [AWB].
1
Den automatiske hvidbalance fungerer inden for dette
område
2 Blå himmel
3 Overskyet himmel (Regn)
4 Skygge
5 Sollys
6 Hvidt, fluorescerende lys
7 Glødelampe
8 Solopgang og solnedgang
9 Stearinlys
KlKelvin-farvetemperatur
Manuel indstilling af hvidbalance
Indstil hvidbalanceværdien. Brug denne værdi for at tilpasse optageforholdene, når du tager
fotografier.
1
2
Vælg [Ó], og tryk derefter på [MENU/SET].
Ret kameraet mod et hvidt stykke papir osv. så rammen i midten
dækkes med den hvide genstand, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Hvidbalancen er muligvis ikke indstillet korrekt, hvis motivet er for lyst
eller for mørkt. Indstil hvidbalancen igen, når du har justeret lysstyrken
korrekt.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
- 70 -
Optager
[AF-funktion]
Gældende funktioner:
Med denne funktion kan du vælge de fokuseringsmetoder, som bedst passer til placeringen af
motivet og antallet af de motiver, der skal vælges.
Indstillinger
[š]
[
]
[Ø]
Beskrivelse af indstillinger
([Ansigtsreg.])
Kameraet detekterer automatisk personens ansigt. (maks. 15 områder)
Fokus og eksponering kan derefter indstilles, så de passer til det
pågældende ansigt, uanset hvor i billedet det befinder sig.
([23-punkts])¢
Der kan fokuseres på op til 23 punkter for hvert AF-område. Dette er
nyttigt hvis motivet ikke befinder sig i midten af skærmbilledet.
(AF områdets ramme vil være den samme som indstillingen for
billedformatet.)
([1-område])
Kameraet indstiller fokus på motivet i AF-området i midten af
skærmbilledet.
¢ [Ø] anvendes under optagelse af film.
• [AF-funktion] sættes til [Ø] i følgende tilfælde.
– [Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
– [Stjernehimmel] (Scenefunktion)
• Man kan ikke indstille [š] i følgende tilfælde.
– Funktionen Panoramaoptagelse
– [Natlandskab]/[Mad] (Scenefunktion)
- 71 -
Optager
∫ Om [š] ([Ansigtsreg.])
Følgende AF-områderammer vises, når kameraet detekterer ansigterne.
Gul:
Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, bliver rammen grøn, når der er
indstillet fokus med kameraet.
Hvid:
Vises, når der detekteres flere ansigter. Der indstilles også fokus på andre ansigter, som er ved
samme afstand som ansigterne inden for de gule AF-områder.
• Under visser billedoptagelsesforhold, inklusive i følgende tilfælde, virker
ansigtsgenkendelsesfunktionen muligvis ikke, og du kan ikke detektere ansigter. [AF-funktion]
skiftes til [ ] ([Ø], mens der optages film).
– Hvis ansigtet ikke vender mod kameraet
– Hvis ansigtet er i vinkel
– Hvis ansigtet er meget belyst eller meget mørkt
– Når der er lidt kontrast på ansigterne
– Når ansitstrækkene skjules bag solbriller osv.
– Når ansigtet er lille på skærmen
– Hvis der sker en pludselig bevægelse
– Hvis motivet ikke er et menneske
– Hvis kameraet rystes
– Hvis der anvendes digital zoom
• Hvis kameraet er ved at registrere noget andet end en persons ansigt, skal indstillingerne ændres til
noget andet end [š].
- 72 -
Optager
[Int.kontrast]
Gældende funktioner:
Kontrast og eksponering justeres automatisk, når der er stor forskel i lysstyrken mellem
baggrund og motiv, således at billedet bliver så tæt på virkeligheden.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
] i skærmbilledet bliver gult, hvis [Int.kontrast] er aktiveret.
•[
• Selv om [Følsomhed] er indstillet på [100], kan [Følsomhed] indstilles højere end [100], hvis billedet
tages med [Int.kontrast] aktiveret.
• Kompenseringseffekten opnås muligvis ikke, afhængigt af forholdene.
[I. opløsning]
Gældende funktioner:
Man kan tage billeder med en skarp profil og opløsning ved at bruge intelligent
opløsningsteknologi.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[ON]
[I. opløsning] er aktiveret.
[i.ZOOM]
[I. opløsning] aktiveres, og zoomforstørrelsen øges 2 gange, og
billedforringelsen begrænses.
[OFF]
—
• Se P47 for at få oplysninger om intelligent zoom.
[Digital zoom]
Gældende funktioner:
Denne funktion forstørrer motiver endnu mere end den optiske zoom, den ekstra optiske zoom
eller [i.ZOOM].
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Se P47 for detaljerede oplysninger.
- 73 -
Optager
[Burst]
Gældende funktioner:
Billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
Bursthastighed
ca. 1,4 billeder/sekund
• Du kan tage billeder, indtil kapaciteten på den indbyggede hukommelse eller
på kortet er opbrugt.
• Bursthastigheden bliver langsommere halvvejs. Det præcise tidspunkt for
[˜]
dette afhænger af korttypen og billedstørrelsen.
([Burst on])
• Fokus er indstillet, når det første billeder tages.
• Belysningen og hvidbalancen justeres, hver gang du tager et billede.
• Bursthastigheden (billeder/sekund) kan blive langsommere, afhængigt af
optagelsesforholdene, såsom på mørke steder, hvis ISO-følsomheden er høj
osv.
Bursthastighed
[
]
([Højhast. burst])
ca. 10 billeder/sekund
• Kan kun indstilles under normal billedfunktion.
• Billedstørrelsen er fastsat til 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
• Burst-hastigheden ændres efter optageforholdene.
• Antallet af billeder, der kan tages i burst-funktion, begrænses af de forhold,
billederne tages under og og/eller typen af det anvendte korts status.
• Antallet af burstoptagelsesbilleder øges muligvis, hvis du bruger et kort med
en hurtig skrivehastighed, eller hvis kortet er formateret.
• Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance, lukkerhastighed og ISO-følsomhed
sættes til indstillingerne for det første billede.
• ISO-følsomheden justeres automatisk. Men ISO-følsomheden øges for at give
lukkerhastigheden en høj hastighed.
Antal mulige billeder
[
]
([Blitz burst])
maks. 5 billeder
• Der tages still-billeder kontinuerligt med blitz.
• Kan kun indstilles under normal billedfunktion.
• Billedstørrelsen er fastsat til 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
• Indstillinger for fokus, zoom, eksponering, lukkerhastighed, ISO-følsomhed og
blitz-ouput er sat til indstillingerne for det første billede.
• Blitz-indstillingen er sat til [‰ ].
[OFF]
—
- 74 -
Optager
• Afhængigt af optagelsesforholdene, kan det tage lidt tid at tage det næste billede, hvis du gentager
billedoptagelsen.
• Det tager muligvis lidt tid at gemme billeder, som er taget med burstfunktionen, på kortet.
Hvis du tager billeder kontinuerligt, mens du gemmer, formindskes det maksimale antal
billeder, du kan tage. Det anbefales at anvende et højhastigheds memorykort til kontinuerlig
optagelse.
• Burst-funktionen annulleres ikke, når kameraet slukkes.
• Hvis du tager billeder i burst-funktion med den indbyggede hukommelse, tager det lidt tid at
overskrive billeddataene.
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– [Legetøjseffekt]/[Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
– [Stjernehimmel]/[Foto ramme] (Scenefunktion)
• Når der anvendes selvudløser, er antallet af mulige billeder i burst-funktion fastsat til 3. (5 billeder i [ ])
• Blitzindstillingerne fastsættes til [Œ] (undtagen for [ ]).
- 75 -
Optager
[Farvefunkt.]
Gældende funktioner:
Indstiller forskellige farveeffekter, herunder at billedet bliver skarpere, lysere eller får en
sepianuance.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[STANDARD]
Dette er standardindstillingen.
[Happy]¢1
Billede med forstærket lysstyrke og livlighed.
[VIVID]
¢2
Billedet bliver skarpere.
[B&W]
Billedet bliver sort/hvidt.
[SEPIA]
Billedet får en brunlig farve.
¢1 Kan kun indstilles, når intelligent auto-funktion er valgt.
¢2 Kan kun indstilles under normal billedfunktion.
[AF-hj. lampe]
Gældende funktioner:
AF-hjælpelampen lyser på motivet, når lukkerknappen trykkes halvt ned. Det gør det lettere for
kameraet at indstille fokus ved optagelse under forhold med svag belysning. (Et større
AF-område vises, afhængigt af optageforholdene.)
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Det effektive afstand af hjælpelampen er maks. ca. 1,5 m.
• Hvis du ikke vil bruge AF-hjælpelampen A (f.eks. hvis man tager af dyr på),
skal du indstille [AF-hj. lampe] til [OFF]. I sådanne tilfælde bliver det sværere
at indstille fokus på motivet.
• [AF-hj. lampe] sættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– [Landskab]/[Natlandskab]/[Solnedgang]/[Gennem glas] (Scenefunktion)
- 76 -
Optager
[Fjern rød-øje]
Gældende funktioner:
Hvis funktionen til reduktion af røde øjne ([
], [
]) er valgt, udføres en fjernelse af røde
øjne, hver gang du bruger blitz. Kameraet registrerer automatisk de røde øjne og korrigerer
billedet.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Kun tilgængelig når [AF-funktion] er indstillet til [š] og ansigtsgenkendelsesfunktionen er aktiveret.
• Under visse omstændigheder kan der ikke korrigeres for røde øjne.
[Stabilisering]
Gældende funktioner:
Hvis du benytter en af disse funktioner, detekteres eventuelle rystelser under optagelsen af
billedet, og kameraet kompenserer automatisk herfor, så du kan tage billeder uden rystelser
uden problemer.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Stabiliseringsfunktionen sættes til [ON] under optagelse af film.
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– [Stjernehimmel] (Scenefunktion)
• Stabiliseringsfunktionen fungerer muligvis ikke optimalt i følgende tilfælde.
Vær opmærksom på kamerets rystelser, når lukkerknappen trykkes ned.
– Hvis der opstår for mange rystelser.
– Når zoom-forstørrelsen er høj.
– I digitalt zoomområde.
– Hvis der tages billeder, hvor man følger et motiv i bevægelse.
– Når lukkehastigheden bliver for langsom til at tage billeder indendørs eller på mørke steder.
- 77 -
Optager
[Datostemp.]
Gældende funktioner:
Du kan tage et billede påtryk optagelsesdato og -klokkeslæt.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[M/U TID]
Påstempl år, måned og dag.
[MED TID]
Påstempl år, måned, dag, time og minutter.
[OFF]
—
• Datoinformationen for billeder, der er optaget med [Datostemp.] indstillet, kan ikke slettes.
• Ved udskrivning af billeder med [Datostemp.] hos fotohandleren eller på en printer trykkes
datoen oven på hinanden, hvis du vælger at udskrive med dato.
• Hvis du ikke har indstillet klokkeslæt, kan du ikke påtrykke datooplysninger.
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– Når der optages film
– Ved brug af [Burst].
• [Tilpas] og [Beskær] kan ikke indstilles for billeder, der er optaget med [Datostemp.] indstillet.
• Du kan også indstille udskrivningen til at medtage optagelsesdatoen (P95, 106) ved at optage med
[Datostemp.] indstillet på [OFF].
[Indstil ur]
• Se P20 for yderligere oplysninger.
- 78 -
Optager
Brug af menuen [Film]
For oplysninger om [Film]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises der til P37.
[Optage kval.]
Gældende funktioner:
Angiver billedkvaliteten for film.
Billedstørrelse
fps
Billedformat
[HD]
Indstillinger
1280k720 pixel
24
16:9
[VGA]
640k480 pixel
[QVGA]
320k240 pixel
30
4:3
[Kontin. AF]
Gældende funktioner:
Der fastholdes fokus på motivet med den fokus, der først blev indstillet.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Sæt denne funktion på [OFF], hvis du vil rette fokus på den position, hvor du startede
filmoptagelsen.
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– [Stjernehimmel] (Scenefunktion)
- 79 -
Afspilning/redigering
Forskellige afspilningsmetoder
Du kan afspille de optagede billeder på forskellige måder.
1
2
3
Tryk på [(].
Tryk på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at markere elementet, og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Følgende elementer kan vælges.
[
] ([Alle]) (P32)
[
] ([Slideshow]) (P81)
[
] ([Filtreret visning]) (P83)
[
] ([Kalender]) (P85)
- 80 -
Afspilning/redigering
[Slideshow]
Du kan afspille de billeder, du har taget, så de falder sammen med musik, og du kan gøre dette
fortløbende ved at efterlade et fast interval mellem hvert billede.
Du kan også afspille billeder, som er blevet sorteret efter kategori, billeder der er indstillet som
favoritter osv. i et slideshow.
Denne afspilningsmetode anbefales, hvis du har tilsluttet kameraet til et TV, så du kan få vist de
billeder, du har taget.
Tryk på 3/4 for at vælge [Start], og tryk derefter på [MENU/
SET].
∫ Handlinger, som udføres under et dias-show
De markører, der vises under afspilning, svarer til 3/2/1 og [MENU/SET].
3
[MENU/SET]
Afspil/Pause
Stop
2
Gå tilbage til forrige billede
1
Gå frem til næste billede
[W]
Reducér lydstyrken
[T]
Øg lydstyrken
- 81 -
Afspilning/redigering
∫ Sådan filtrerer du billeder til afspilning af et slideshow
Du kan filtrere billeder og afspille dem i et slideshow ved at vælge
[Filtrering] på menuskærmen til slideshowet.
• Hvis du vælger [Alle], kan du afspille alle billederne i et slideshow.
Du kan også filtrere billeder ved at bruge samme indstilling som [Filtreret
visning]. Se P83–84 for indstilling.
• Filterindstillingerne lagres, også efter at afspilningen af slideshowet er
afsluttet. Se P83 for annullering af filtreringsfunktionen.
∫ Ændring af indstillinger til dias-show
Ved at vælge [Indstilling] på menuskærmen til slideshowet kan du ændre
indstillinger, som f.eks. [Effekt] og [Varighed] til afspilning af slideshow.
Indstillinger
[Effekt]
Beskrivelse af indstillinger
På denne måde kan du vælge det skærmeffekter eller musikeffekter,
når du skifter fra billede til billede.
[NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF]
• Når [URBAN] er valgt, kan billederne vises som sort-hvide billeder som en
skærmeffekt.
• Nogen gange vil [Effekt] ikke fungere, når du afspiller billeder, som vises
lodret.
• Når [Filtrering] er sat til [Kun film], sættes [Effekt] til [OFF].
[Varighed]
[1 SEC.]/[2 SEC.]/[3 SEC.]/[5 SEC.]
• Under afspilning af følgende billeder deaktiveres indstillingen [Varighed].
– Film
– Panoramabilleder
[Gentag]
[ON]/[OFF]
[OFF]:
Der høres ingen lyd.
[AUTO]:
Der afspilles musik, når billederne afspilles, og der
afspilles lyd, når filmene afspilles.
[Musik]:
Musik afspilles.
[Lyd]:
Lyden (kun for film) afspilles.
[Lyd]
- 82 -
Afspilning/redigering
[Filtreret visning]
Billeder sorteret i kategorier eller billeder indstillet som foretrukne afspilles.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[Kun billede]
Kun still-billeder afspilles.
[Kun film]
Kun levende billeder afspilles.
[Vælg kategori]
I denne funktion kan du søge efter billeder efter scenefunktion eller andre
kategorier (f.eks. [Portræt], [Landskab] eller [Natlandskab]) og sortere billederne i
kategori. Derefter kan du afspille billederne i hver kategori.
[Vælg dato]
Du kan afspille de billeder, der er taget på hver enkelt dato.
[Foretrukne]
Du kan afspille de billeder, du har indstillet som [Foretrukne] (P93).
∫ Sådan annulleres filtrering
1 Tryk på 3, mens du afspiller et billede ad gangen.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [Filtrering fra], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Du kan også annullere filtrering ved at slukke kameraet eller skifte til optagefunktion.
Sortering efter den kategori, der skal afspilles.
1
2
Tryk på 3/4 for at vælge [Vælg kategori], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge kategorien, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Du kan kun afspille den kategori, som indeholder det billede, du har
fundet.
Optagelsesoplysninger, f.eks. scene-funktioner
*
[Portræt], [i-Portræt], [Udglat hud], [Natportræt], [i-Natportræt], [Baby1]/[Baby2]
,
Funktionen Panoramaoptagelse, [Landskab], [i-Landskab], [Solnedgang],
[i-Solnedgang], [Gennem glas]
.
[Natportræt], [i-Natportræt], [Natlandskab], [i-Natlandskab], [Stjernehimmel]
[Sport]
Î
[Baby1]/[Baby2]
í
[Kæledyr]
1
[Mad]
- 83 -
Afspilning/redigering
Du kan afspille de billeder, der er taget på hver enkelt dato
1
2
Tryk på 3/4 for at vælge [Vælg dato], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den dato, der skal afspilles, og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en bestemt måned, vises
måneden ikke.
SUN MON TUE WED THU FRI
3
SAT
1
2
8
9 10 11 12 13 14
4
5
6
7
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
12 2013
∫ Ændring af filtreringsdato
1
2
3
Tryk på 3, mens du afspiller et billede ad gangen.
Tryk på 3/4 for at vælge [Skift dato], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den dato, der skal afspilles, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for kalenderskærmen,
når den vises første gang.
• Hvis der er flere billeder med samme optagelsesdato, vises det første billede, som blev optaget den
dag.
• Du kan vises kalenderen mellem Januar 2000 og December 2099.
• Hvis datoen ikke indstilles i kameraet, sættes optagelsesdatoen til 1 Januar 2013.
• Hvis der tages billeder efter indstilling af rejsemålet i [Verdenstid], vises billederne efter
rejsemåldatoerne i kalenderafspilning.
- 84 -
Afspilning/redigering
[Kalender]
Du kan søge efter billeder efter optagelsesdato.
1
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den dato, du vil søge
efter.
SUN MON TUE WED THU FRI
3
4
5
SAT
1
2
8
9 10 11 12 13 14
6
7
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en bestemt måned, vises
12 2013
måneden ikke.
2
Tryk på [MENU/SET] for at få vist en liste over billeder.
1/52
• Billederne vises ved hjælp af flerbilledafspilning (30 skærmbilleder).
Markøren vises på billedet i begyndelsen af den valgte dato.
3
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge et billede, og tryk
derefter på [MENU/SET].
• For at forsætte søgningen skal du gå tilbage til det forrige skærmbillede ved
at dreje zoomgrebet mod [W]. (P35)
• Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for kalenderskærmen,
når den vises første gang.
• Hvis der er flere billeder med samme optagelsesdato, vises det første billede, som blev optaget den
dag.
• Du kan vises kalenderen mellem Januar 2000 og December 2099.
• Hvis datoen ikke indstilles i kameraet, sættes optagelsesdatoen til 1 Januar 2013.
• Hvis der tages billeder efter indstilling af rejsemålet i [Verdenstid], vises billederne efter
rejsemåldatoerne i kalenderafspilning.
- 85 -
Afspilning/redigering
At have det sjovt med de billeder, du har optaget
(retouchering)
Du kan justere farvetonen for de billeder, du har taget, eller tilføje dine foretrukne effekter.
• De behandlede billeder genereres igen, så sørg for, at du har tilstrækkelig plads i den indbyggede
hukommelse eller på kortet. Bemærk også, at behandlingen ikke er mulig, hvis kortets
skrivebeskyttelseskontakt er i [LOCK]-position.
• Effekterne kan være vanskelige at se, afhængigt af billedet.
• Billeder, som er taget med andre kameraer, behandles muligvis ikke.
[Auto-retouchering]
Billedernes lysstyrke og farve kan afbalanceres.
¢ Disse billeder er eksempler, der viser virkningen.
1
Tryk på 2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på 3.
• Hvis du har filtreret billeder til afspilning ved hjælp af [Slideshow] (P81) eller [Filtreret visning]
(P83), vises menuvalgskærmen. Du kan fortsætte til trin 2 ved at vælge [Retouchering] med
3/4 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Du kan også fortsætte til trin 2 ved at vælge [Retouchering] i menuen [Afspil].
2
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Auto-retouchering] og tryk derefter på [MENU/
SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [ON] og tryk derefter på [MENU/SET].
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
• Afhængigt af billedet, kan lyden fremhæves ved brug af [Auto-retouchering].
• [Auto-retouchering] kan muligvis ikke udføres på billeder, som er blevet retoucheret.
• Følgende billeder kan ikke behandles.
– Film
– Billeder, som tages i funktionen Panoramabillede
– Billeder, som tages med [Foto ramme] i Scenefunktion
- 86 -
Afspilning/redigering
[Skønheds-retouche]
Anvend effekter for at forskønne eller lægge makeup på et ansigt.
1
Tryk på 2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på 3.
• Hvis du har filtreret billeder til afspilning ved hjælp af [Slideshow] (P81) eller [Filtreret visning]
(P83), vises menuvalgskærmen. Du kan fortsætte til trin 2 ved at vælge [Retouchering] med
3/4 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Du kan også fortsætte til trin 2 ved at vælge [Retouchering] i menuen [Afspil].
2
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Skønheds-retouche] og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 2/1 for at vælge ansigtet på den person, som
skal redigeres, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Du kan kun markere en person med en pil.
(Tryk på [MENU/SET], hvis der kun detekteres én person.)
4
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på 1.
HIGH
MED
LOW
OFF
Vælg effekter fra hvert af følgende elementer.
Element
5
Beskrivelse af indstillinger
[
]
([Æstetisk retouche])
Viser klarere hud, begrænser genskin og viser øjne og
tænder med en mere hvid farvetone.
[
]
([Foundation])
Indstil nuancen af makeup-foundation
[
]
([Makeup retouche])
Giver et mere farverigt look til personer på fotos ved at
fremhæve lipgloss, øjenmakeup og kindrødt. Der kan
vælges fem forskellige effekter
Tryk på 3/4 for at vælge effekten.
• Hvis du vil fortsætte med at tilføje andre effekter, skal du trykke på 2 og gentage trin 4 og 5.
- 87 -
Afspilning/redigering
6
Når du er færdig med billedredigeringen, skal du trykke på [MENU/SET].
• Der vises en bekræftelsesskærm. Hvis du vælger [Ja], vises billederne før og efter
anvendelse af effekter.
7
Tryk på [MENU/SET].
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
• To eller flere personer kan ikke redigeres samtidig. Gem billedet først, og vælg derefter den næste
person.
• Lysstyrken og farven på de billeder, du tjekker, før du gemmer dem, kan variere i forhold til det
aktuelle billede, der gemmes.
• Følgende billeder kan ikke behandles:
– Film
– Billeder, som tages i funktionen Panoramabillede
• [Skønheds-retouche] kan muligvis ikke udføres på billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Retouchering er måske ikke muligt, hvis ansigtsregistreringen ikke er udført korrekt.
• Hvis motivet bærer briller, er den ønskede retouchering måske ikke muligt.
• Hvis et billede er lyst på grund af skæret fra en blitz eller fra sollyset, er retoucheringseffekten
muligvis mindre tydelig.
• Sådan tager du billeder, der er egnet til [Skønheds-retouche]:
– Optag et stort billede af ansigtet forfra
– Undgå at tage billeder på et meget mørkt sted
– Optag den del, du vil retouchere, klart
• Reallusion er et varemærke tilhørende Reallusion Inc.
- 88 -
Afspilning/redigering
[Kreativ retouchering]
Du kan tilføje de ønskede effekter på de billeder, du har taget.
1
Tryk på 2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på 3.
• Hvis du har filtreret billeder til afspilning ved hjælp af [Slideshow] (P81) eller [Filtreret visning]
(P83), vises menuvalgskærmen. Du kan fortsætte til trin 2 ved at vælge [Retouchering] med
3/4 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Du kan også fortsætte til trin 2 ved at vælge [Retouchering] i menuen [Afspil].
2
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Kreativ retouchering], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge billedeffekter, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Du kan vælge elementet fra de følgende indstillinger, som også er tilgængelige i den Kreative
kontrolfunktion.
[Udtryksfuld]/[High key]/[Mørkt]/[Sepia]/[Dynamisk monokrom]/[Imponerende kunst]/[Høj
dynamisk]/[Krydsproces]/[Enkelt punktfarve]
• Der vises en kort beskrivelse af den valgte billedeffekt, når du trykker på 1.
• Læs P55–58 for detaljerede oplysninger om de forskellige effekter.
• For at indstille den farve, du vil gemme, ved hjælp af [Enkelt
punktfarve], skal du flytte rammen i midten af skærmen til den
ønskede farve med 3/4/2/1 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Hvis du vælger [OFF], vises der et billede uden billedeffekt. For at
fortsætte med retouchering skal du vælge en anden billedeffekt. Hvis
du ikke vil tilføje en billedeffekt, skal du lukke menuen.
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
• Billedeffekten kan virke svagt sammenlignet med den effekt, der ses i den kreative kontrolfunktion.
• Følgende billeder kan ikke behandles.
– Film
– Billeder, som tages i funktionen Panoramabillede
- 89 -
Afspilning/redigering
Brug af menuen [Afspil]
Du kan udføre handlinger som at beskære optagne billeder og indstille beskyttelsen for
optagne billeder osv.
• Med [Retouchering], [Tilpas] eller [Beskær] oprettes der et nyt redigeret billede. Et nyt billede kan
ikke oprettes, hvis der ikke er ledig plads i den indbyggede hukommelse eller på kortet, så det
anbefales at tjekke, om der er ledig plads, før billedet redigeres.
[Retouchering]
Du kan tilføje effekten fra [Auto-retouchering], [Skønheds-retouche] eller [Kreativ retouchering]
på optagne billeder.
• Se P86 for yderligere oplysninger.
[Tilpas]
For at muliggøre nem overførsel til websider, vedhæftning til e-mail osv., er billedstørrelsen
(antal af pixels) reduceret.
1
2
3
Vælg [Tilpas] i [Afspil]-menuen.
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billede og størrelse.
Indstillingen [ENKELT]
1 Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Tryk på 2/1 for at vælge størrelsen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
3
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Indstillingen [FLERE]
1 Tryk på 3/4 for at vælge størrelsen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Tryk på 3/4/2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET]. (gentag dette trin)
• Hvis du trykker på [MENU/SET], annulleres indstillingen.
• Vælg [Udfør] med 2, tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
- 90 -
8GIºU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Afspilning/redigering
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [FLERE].
• Billedkvaliteten af det tilpassede billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at ændre størrelsen på billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Størrelsen kan ikke ændres på følgende billeder.
– Film
– Billeder, som tages i funktionen Panoramabillede
– Billeder med påtrykt dato
- 91 -
Afspilning/redigering
[Beskær]
Du kan forstørre og derefter klippe den vigtige del af det optagede billede ud.
1
2
3
Vælg [Beskær] i [Afspil]-menuen.
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Brug zoom-grebet, og tryk på 3/4/2/1 for at vælge de dele, der skal
beskæres.
Zoomgreb (T):
Forstørrelse
Zoomgreb (W): Formindskelse
3/4/2/1:
4
Flyt
Tryk på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Billedkvaliteten af det renskårne billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at renskære billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Følgende billeder kan ikke beskæres.
– Film
– Billeder, som tages i funktionen Panoramabillede
– Billeder med påtrykt dato
- 92 -
Afspilning/redigering
[Foretrukne]
Du kan gøre følgende, hvis et mærke er blevet tilføjet billederne, og de er valgt som foretrukne
billeder.
• Afspil kun billeder, der er indstillet som foretrukne. ([Foretrukne] i [Filtreret visning])
• Afspil kun de billeder, der er valgt som foretrukne billeder, som et dias-show.
• Slet alle de billeder, der ikke er valgt som foretrukne billeder. ([Slet alle undt. Favorit])
1
2
3
Vælg [Foretrukne] i [Afspil]-menuen.
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
• Indstillingen annulleres, hvis du trykker på
[MENU/SET] igen.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
[FLERE]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
vælge et billede.
for at vælge
billederne.
∫ Annullering af alle [Foretrukne]-indstillinger
1 Vælg [Foretrukne] i [Afspil]-menuen.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [ANNUL.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Du kan vælge op til 999 billeder som foretrukne billeder.
• Du kan muligvis ikke vælge billeder, der er taget med andet udstyr, som foretrukne billeder.
- 93 -
Afspilning/redigering
[Print sæt]
DPOF “Digital Print Order Format” er et system, som gør det muligt for brugeren at vælge de
billeder og hvor mange kopier af hver, der skal udskrives, og om optagelsesdatoen skal med på
billederne, når man bruger en DPOF-kompatibel fotoprinter eller printerservice. Kontakt
fotohandleren eller printerservicen for at få detaljerede oplysninger herom.
Hvis du vælger at få billeder, som er optaget i den indbyggede hukommelse, fremkaldt hos
fotohandleren/printerservicen, skal de kopieres på et kort (P97), og derefter skal
udskriftsindstillingen fastsættes.
1
2
3
Vælg [Print sæt] i [Afspil]-menuen.
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
[FLERE]
1
1
2
3
4
5
6
1
7¨OOLQJ
1
'DWR
7¨OOLQJ
1
'DWR
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
vælge et billede.
for at vælge
billederne.
4
Tryk på 3/4 for at vælge antallet af kopier, og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Når [FLERE] er valgt, skal du gentage trin 3 og 4 for hvert billede. (Man kan ikke bruge
samme indstilling til flere kopier af billedet.)
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
∫ Annullering af alle [Print sæt] indstillinger
1 Vælg [Print sæt] i [Afspil]-menuen.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [ANNUL.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
- 94 -
Afspilning/redigering
∫ Udskrivning af dato
Efter at du har indstillet antallet af kopier, kan du indstille/annullere udskrivning med
optagelsesdato ved at trykke på 1.
• Datoen udskrives muligvis ikke, afhængig af fotohandleren eller printeren, selv om man har indstillet
til datoudskrivning. For yderligere oplysninger kan man spørge fotohandleren eller se
brugervejledningen til printeren.
• Datoen kan ikke udskrives på billeder med påtrykt dato.
• Antallet af kopier kan indstilles til mellem 0 og 999.
• Afhængigt af printeren, kan printerens datoudskriftsindstillinger få forrang, så undersøg, om dette er
tilfældet.
• Du kan muligvis ikke bruge udskriftsindstillinger med andet udstyr. I dette tilfælde skal du annullere
alle indstillingerne og foretage dem igen.
• Du kan ikke anvende [Print sæt] til følgende billeder.
– Film
– Fil, som ikke opfylder DCF-standard
- 95 -
Afspilning/redigering
[Beskyt]
Du kan beskytte billeder, som du vil undgå at slette, ved at beskytte dem mod utilsigtet sletning.
1
2
3
Vælg [Beskyt] i [Afspil]-menuen.
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
• Indstillingerne annulleres, når du trykker på
[MENU/SET] igen.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
[FLERE]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
vælge et billede.
for at vælge
billederne.
∫ Annullering af alle [Beskyt]-indstillinger
1 Vælg [Beskyt] i [Afspil]-menuen.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [ANNUL.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Beskyttelsesindstillingerne virker eventuelt ikke på andet udstyr.
• Selv om du beskytter billeder i den indbyggede hukommelse eller på et kort, slettes de, hvis den
indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
• Selvom du ikke beskytter billeder på et kort, kan de ikke slettes, når kortets
skrivebeskyttelseskontakt er indstillet til [LOCK].
- 96 -
Afspilning/redigering
[Kopier]
Du kan ikke kopiere dataene til de billeder, du har taget, fra den indbyggede hukommelse til et
kort eller fra et kort til den indbyggede hukommelse.
1
2
Vælg [Kopier] i [Afspil]-menuen.
Tryk på 3/4 for at vælge kopieringsdestinationen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[
] ([IN>SD]): Alle billeddataene i den indbyggede hukommelse kopieres til kortet
på én gang.
[
] ([SD>IN]): Et billede ad gangen kopieres fra kortet og til den indbyggede
hukommelse.
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Sluk aldrig for kameraet under kopieringen.
• Hvis der findes et billede med samme navn (mappe-/filnummer) som det billede, der skal kopieres til
kopidestinationsområdet, når [
] er valgt, oprettes der en ny mappe, og billedet kopieres
over.Hvis der findes et billede med samme navn (mappenavn/filnummer) som det billede, der skal
kopieres til kopidestinationsområdet når [
] er valgt, kopieres billedet ikke over.
• Det kan tage tid at kopiere billeddataene.
• Indstillingerne [Print sæt], [Beskyt] eller [Foretrukne] kopieres ikke. Foretag indstillingerne igen, når
kopieringen er udført.
- 97 -
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på en TV-skærm
Billeder, som optages med denne enhed, kan afspilles på en TV-skærm.
Klargøring:
Indstil [TV-format]. (P42)
Sluk for kameraet og TV’et.
1
Tilslut kameraet og TV’et.
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
• Brug altid et originalt Panasonic AV-kabel (DMW-AVC1: ekstraudstyr).
A Gul: til videoindgangsstikket
B Hvid: Til lydindgangsstikket
2
3
C AV-kabel (ekstraudstyr)
D Justér mærkerne, og indsæt.
Tænd for TV’et, og vælg eksternt input.
Tænd kameraet, og tryk derefter på [(].
• Afhængigt af [Billedstr.], vises der muligvis sorte bånd øverst og nederst på skærmen eller i venstre
og højre side af billederne.
• Skift skærmfunktionen på TV’et, hvis toppen eller bunden af billedet er skåret af.
• Når du afspiller et billede lodret, kan det være lidt sløret.
• Når billederne vises, vises muligvis ikke korrekt. Det afhænger af det TV, du er tilsluttet.
• Du kan se billeder på et TV i andre lande (regioner), som bruger NTSC- eller PAL-systemet, når du
indstiller [Videoudgang] i [Indstilling]-menuen.
• Der udsendes ingen lyd fra kameraets højttalere.
• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.
- 98 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Hvis TV'et, Blu-ray-diskoptageren, DVD-optageren eller andet udstyr har en
SD-kortåbning.
Isæt kortet i SD-kortåbningen.
• Der er fotos, som ikke kan afspilles.
• I visse tilfælde kan panoramabilleder ikke afspilles. Og den automatiske afspilning af
panoramabilleder med scroll-funktionen virker muligvis ikke.
• Afhængigt af TV-modellen, vises billederne muligvis ikke på hele skærmen.
• Læs brugervejledningen til det kompatible udstyr for at afspille film.
- 99 -
Tilslutning til andet udstyr
Sådan gemmer du billeder og film på PC’en
Du kan overføre billederne i kameraet til en PC ved at forbinde kamera og PC.
• Nogle PC'ere kan læse direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din PC's
betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.
• Hvis den computer, du anvender, ikke understøtter SDXC-memorykort, vises der muligvis en
meddelelse på skærmen, hvor du bliver bedt om at formatere kortet. (Men hvis du formaterer
kortet, slettes alle billederne på kortet, så du må endelig ikke formatere kortet.)
Hvis kortet ikke genkendes, se følgende support-hjemmeside.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
∫ PC’er, som kan anvendes
Enheden kan tilsluttes alle PC'er, som kan genkende en lagerenhed.
• Windows support:
Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP
• Mac support:
OS X v10.1 ~ v10.8
Om den medfølgende software
Den medfølgende CD-ROM omfatter følgende software.
Installér softwaren på din computer, før du begynder at bruge den.
• PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE (Windows 8/7/Vista/XP)
Med denne software kan du administrere billeder. Du kan f.eks. sende billeder og film til en PC og
sortere dem efter optagelsesdato eller modelnavn. Du kan også udføre handlinger såsom at skrive
billeder til en DVD, behandle og korrigere billeder samt redigere film.
• LoiLoScope, 30 dages fulde prøveversion (Windows 8/7/Vista/XP)
LoiLoScope er videoredigeringssoftware, som får det meste ud af din PC. Det er lige så nemt at lave
videoer som det er at ordne kartotekskort på et skrivebord. Brug dine musik-, billed- og videofiler for
at oprette videoer, du kan dele med din familie og dine venner, ved at brænde dem på en DVD eller
overføre dem til websteder, eller du kan også dele dine videoer med dine venner via e-mail.
– Dette installerer kun en genvej til overførselsstedet med prøveversionen.
Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger LoiLoScope finder du i LoiLoScopes
manual, som kan downloades ved at klikke på linket nedenfor.
URL-adresse for manual: http://loilo.tv/product/20
- 100 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Installering af medfølgende software
• Før CD-ROM'en indsættes, lukkes alle kørende applikationer.
1
Kontrollér PC-miljøet.
• Driftsmiljøet for “PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE”
– OS:
WindowsR XP (32bit) SP3,
Windows VistaR (32bit) SP2,
WindowsR 7 (32bit/64bit) eller SP1
WindowsR 8 (32bit/64bit)
– CPU:
PentiumR III 500 MHz eller højere (WindowsR XP),
PentiumR III 800 MHz eller højere (Windows VistaR),
PentiumR III 1 GHz eller højere (WindowsR 7/WindowsR 8)
– Display:
1024k768 pixel eller mere (1920k1080 pixel eller mere anbefales)
– RAM:
512 MB eller mere (WindowsR XP/Windows VistaR),
1 GB eller mere (WindowsR 7 32bit/WindowsR 8 32bit),
2 GB eller mere (WindowsR 7 64bit/WindowsR 8 64bit)
– Fri harddisk-plads:
450 MB eller mere til installering af software
• Se brugervejledningen for “PHOTOfunSTUDIO” (PDF) for yderligere oplysninger om
driftsmiljøet.
2
Indsæt CD-ROM’en med den medfølgende software.
• Når du indsætter den medfølgende CD-ROM, starter installationsmenuen.
3
Klik på [Applikationer] på installationsmenuen.
4
Klik på [Recommended Installation] (Anbefalet installation).
• Fortsæt med installation i henhold til de meddelelser, der fremkommer på skærmen.
• Den software, der er kompatibel med din PC, installeres.
• “PHOTOfunSTUDIO” er ikke kompatibelt med Mac.
- 101 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Overførsel af billeder til en PC
Klargøring:
1
Installér “PHOTOfunSTUDIO ” på PC'en.
Tilslut computer og kamera med USB-forbindelseskablet (medfølger).
• Tænd denne enhed og PC'en, før du tilslutter.
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
• Du må ikke bruge andre USB-forbindelseskabler end det medfølgende kabel eller et
originalt USB-forbindelseskabel fra Panasonic (DMW-USBC1: ekstraudstyr).
A USB-forbindelseskabel (medfølger)
B Justér mærkerne, og indsæt.
2
3
Tryk på 3/4 for at vælge [PC], og tryk derefter på [MENU/SET].
Kopiér billederne til en PC ved hjælp af “PHOTOfunSTUDIO”.
• Kopierede filer eller mapper i Windows Explorer (Stifinder) må ikke slettes eller flyttes. Under
visning i “PHOTOfunSTUDIO” kan du hverken afspille eller redigere.
• Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens kameraet og pc'en kommunikerer, bipper
alarmen.
Se “Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet” (P103), før du tager USB-forbindelseskablet ud.
Ellers kan dataene blive beskadiget.
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble USB-forbindelseskablet.
Ellers kan dataene blive beskadiget.
- 102 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Kopiering til en PC uden brug af “PHOTOfunSTUDIO”
Hvis installationen af “PHOTOfunSTUDIO ” mislykkes, kan du kopiere filer og mapper til din PC
ved at trække og slippe dem fra kameraet, når du har tilsluttet PC'en.
Biblioteksstrukturen af den indbyggede memory/kort for denne enhed vises på nedenstående
figur.
For Windows:
En driver ([Flytbar disk]) vises i [Computer]
For Mac:
Der vises et drev ([NO_NAME]) på skrivebordet
• Indbygget hukommelse
• Kort
DCIM
100_PANA
P1000001.JPG
DCIM:
1 Mappenummer
2 Filnummer
3 JPG:
MOV:
MISC:
P1000002.JPG
Billeder
Still-billeder
Film
DPOF-print
Foretrukne
P1000999.JPG
101_PANA
999_PANA
MISC
• En ny mappe oprettes, når der tages billeder i følgende situationer.
– Når et kort indeholdende en mappe med samme mappenummer isættes (f.eks. hvis billederne er
taget med et andet kameramærke)
– Hvis der er et billede med filnummeret 999 i mappen
∫ Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet
Vælg ikonet [
] i opgavebakken, som vises på PC’en, og klik derefter på [Skub
DMC-XXX ud] (XXX varierer efter model).
• Afhængigt af PC’ens indstillinger, vises dette ikon muligvis ikke.
• Hvis ikonet ikke vises, skal du kontrollere, at [Adgang] ikke vises på digitalkameraets LCD-skærm,
før du fjerner hardwaren.
∫ Tilslutning i PTP-tilstand
Vælg [PictBridge(PTP)], når du forbinder et USB-forbindelseskabel.
• Dataene kan nu kun læses fra kortet på PC'en.
• Hvis der er 1000 billeder eller mere på kortet, kan billederne muligvis ikke importeres i PTP-tilstand.
- 103 -
Tilslutning til andet udstyr
Udskrivning af billeder
Hvis du tilslutter kameraet til en printer, som understøtter PictBridge, kan du vælge de billeder,
der skal udskrives, og starte udskrivningen fra kameraets LCD-skærm.
• Nogle printere kan printe direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din
printers betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.
Klargøring:
Tænd kamera og printer.
Fjern kortet, før du udskriver billederne fra den indbyggede hukommelse.
Indstil udskriftskvalitet, og foretag andre indstillinger på printeren, før billederne udskrives.
1
Tilslut printer og kamera med USB-forbindelseskablet (medfølger).
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
• Du må ikke bruge andre USB-forbindelseskabler end det medfølgende kabel eller et
originalt USB-forbindelseskabel fra Panasonic (DMW-USBC1: ekstraudstyr).
A USB-forbindelseskabel (medfølger)
B Justér mærkerne, og indsæt.
2
Tryk på 3/4 for at vælge [PictBridge(PTP)], og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens kameraet og printeren er tilsluttet, bipper
alarmen. Hvis dette sker under udskrivningen, skal du omgående stoppe udskrivningen. Hvis der
ikke udskrives, skal USB-forbindelseskablet frakobles.
• Man må ikke frakoble USB-forbindelseskablet, mens [å] (Ikonet for forbud mod frakobling af kabel)
vises.
(Vises muligvis ikke, afhængigt af den printertype, der anvendes)
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble USB-forbindelseskablet.
• Film kan ikke printes ud.
- 104 -
Tilslutning til andet udstyr
Valg af et enkelt billede og udskrivning
1
2
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3 for at vælge [Start udskr.], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Se P106 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før billederne
udskrives.
• Afbryd forbindelsen til USB-forbindelseskablet efter udskrivning.
PictBridge
9¨OJHQNHOW
6WDUWXGVNU
8GVNULYPHGGDWR
$QWXGVNULIWHU
3DSLUVWU
6LGHRSV¨WQLQJ
$QQXO
2))
9¨OJ
,QGVW
Valg af flere billeder og udskrivning
1
2
Tryk på 3.
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Vælge flere]
Der udskrives flere billeder på én gang.
• Tryk på 3/4/2/1 for at markere billedet, og tryk derefter på [MENU/
SET]. (Hvis du trykker på [MENU/SET] igen, annulleres indstillingen.)
• Efter at du har valgt billederne, skal du trykke på 2 for at vælge
[Udfør] og derefter trykke på [MENU/SET].
[Vælg alle]
Udskriver alle lagrede billeder.
[Print sæt (DPOF)] Udskriver kun de billeder, der er angivet i [Print sæt]. (P94)
[Foretrukne]
3
Udskriver kun de billeder, der er angivet som foretrukne. (P93)
Tryk på 3 for at vælge [Start udskr.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis udskriftskontrolskærmen vises, skal du vælge [Ja] og udskrive billederne.
• Se P106 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før billederne udskrives.
• Afbryd forbindelsen til USB-forbindelseskablet efter udskrivning.
- 105 -
Tilslutning til andet udstyr
Udskriftsindstillinger
Markér og indstil elementer på både skærmbilledet under trin 2 under “Valg af et enkelt
billede og udskrivning” (Valg og udskrivning af et enkelt billede) og under trin 3 under
“Valg af flere billeder og udskrivning” Valg og udskrivning af flere billeder.
• Hvis du vil udskrive billeder i et format eller med et layout, der ikke understøttes af kameraet, skal du
indstille [Papirstr.] eller [Sideopsætning] til [{] og derefter indstille papirformatet eller layoutet på
printeren. (Se brugervejledningen til printeren for yderligere oplysninger.)
• Når [Print sæt (DPOF)] er valgt, vises elementerne [Udskriv med dato] og [Ant. udskrifter] ikke.
[Udskriv med dato]
Element
Beskrivelse af indstillinger
[ON]
Dato udskrives.
[OFF]
Dato udskrives ikke.
• Hvis printeren ikke understøtter udskrivning af dato, kan datoen ikke udskrives på billedet.
• Afhængigt af printeren, kan printerens datoudskriftsindstillinger få forrang, så undersøg, om dette er
tilfældet.
• Når du udskriver billeder med [Datostemp.], skal du huske at sætte indstillingen [Udskriv med dato]
til [OFF], ellers udskrives datoen ovenpå.
Når fotohandleren fremkalder billederne
• Når du påtrykker en dato vha. [Datostemp.] (P78), eller når du angiver datoudskrivning ved
indstilling af [Print sæt] (P94), før du går til fotohandleren, udskrives datoerne muligvis hos
fotohandleren.
[Ant. udskrifter]
Du kan vælge op til 999 kopier.
- 106 -
Tilslutning til andet udstyr
[Papirstr.]
Element
Beskrivelse af indstillinger
{
Printerens indstillinger prioriteres.
[L/3.5qk5q]
89 mmk127 mm
[2L/5qk7q]
127 mmk178 mm
[POSTCARD]
100 mmk148 mm
[16:9]
101,6 mmk180,6 mm
[A4]
210 mmk297 mm
[A3]
297 mmk420 mm
[10k15cm]
100 mmk150 mm
[4qk6q]
101,6 mmk152,4 mm
[8qk10q]
203,2 mmk254 mm
[LETTER]
216 mmk279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mmk85,6 mm
• Papirstørrelser, der ikke understøttes af printeren vises ikke.
- 107 -
Tilslutning til andet udstyr
[Sideopsætning] (Udskriftslayout, som kan indstilles med dette kamera)
Element
Beskrivelse af indstillinger
{
Printerens indstillinger prioriteres.
á
1 billede uden ramme på 1 side
â
1 billede med ramme på 1 side
ã
2 billeder på 1 side
ä
4 billeder på 1 side
• Et element kan ikke vælges, hvis printeren ikke understøtter sideopsætningen.
∫ Udskrivningslayout
Udskrivning af samme billede flere gange på 1 stykke papir
Hvis du for eksempel vil udskrive samme et 4 gange på 1 papirark, skal du indstille
[Sideopsætning] til [ä] og derefter sætte [Ant. udskrifter] på 4 til det billede, der skal
udskrives.
Når samme billede udskrives på 1 papirark
Hvis du for eksempel vil udskrive 4 forskellige billeder på 1 papirark, skal du indstille
[Sideopsætning] til [ä] og derefter sætte [Ant. udskrifter] på 1 for hvert af de 4 billeder.
• Kameraet modtager en fejlmeddelelse fra printeren, når [¥]-indikationen lyser orange under
udskrivning. Når udskrivningen er afsluttet, skal du kontrollere, at der ikke er nogen problemer med
printeren.
• Hvis antallet af kopier er for højt, kan billederne blive udskrevet op til flere gange. I dette tilfælde kan
det resterende antal af kopier, der er angivet, være forskelligt fra det valgte antal.
- 108 -
Øvrige
Skærmdisplay
∫ Optagelse
1
2
3 4 5 6
23
8
9
10
11
12
5
22
21
20
19
3s
ISO
18
17 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7
B&W
Optagefunktion
Optagelseskvalitet (P79)
Billedstørrelse (P67)
: Kompensering for baggrundslys
(P25)
Blitz-funktion (P48)
Optisk billedstabilisering (P77)
: Alarm for rystelser (P22)
Hvidbalance (P69)
Farve-funktion (P76)
Batteri-indikation (P12)
Burst (P74)
Intelligent eksponering (P73)
Fokus (P28)
AF-område (P28)
Selvudløser funktion (P52)
Lukkehastighed (P27)
Blændeværdi (P27)
ISO-følsomhed (P68)
AF-hjælpelampe (P76)
F3.1 1/60
15 14
13
17 Eksponeringskompensation (P53)
18 Alder (P65)
Aktuel dato og aktuelt klokkeslæt
“: Verdenstid (P39)
Zoom (P46):
19
20
21
22
W
T
Udløbet optagetid (P30): 8m30s ¢
Datostempel (P78)
Optagelsestilstand (P30)
Indbygget hukommelse (P17)
: Kort (P17) (vises kun under
optagelse)
23 Antal mulige billeder (P19)
Tilgængelig optagetid
(P19, 30): R8m30s ¢
¢ “m” er en forkortelse for minut og “s” for
sekund.
- 109 -
Øvrige
∫ Afspilning
1
2 3 4 5
6 7 8
9
B&W
17
16
15
14
100 _ 0001
3s
1/5
10
1
11
13
12
1
2
3
4
5
6
Afspilningsfunktion (P80)
Beskyttet billede (P96)
Foretrukne (P93)
Påtrykt dato (P78)
Farve-funktion (P76)
Efter auto-retouchering (P86)
Efter kreativ retouchering (P89)
7 Efter skønhedsretouchering (P87)
8 Billedstørrelse (P67)
9 Batteri-indikation (P12)
10 Billednummer
Totalt antal billeder
Udløbet afspilningstid (P33): 8m30s ¢
11 Antal kopier (P94)
12 Auto-retouchering (P86)
Kreativ retouchering (P89)
Skønheds-retouche (P87)
Afspilning af film (P33)
Vis panorama (P61)
13 Optaget dato og klokkeslæt
“: Verdenstid (P39)
Optageoplysninger (P44)
Alder (P65)
14 Mappe/Filnummer (P103)
15 Filmoptagelsestid (P33): 8m30s ¢
16 Optagelseskvalitet (P79)
17 Indbygget hukommelse (P17)
Advarselsikon for afbrudt kabel (P104)
¢ “m” er en forkortelse for minut og “s” for
sekund.
- 110 -
Øvrige
Forholdsregler ved brug
Optimal brug af kameraet
Hold denne enhed så langt væk som muligt fra elektromagnetisk udstyr (som f.eks.
mikrobølgeovne, TV’er, videospilsudstyr osv.).
• Hvis denne enhed anvendes på eller i nærheden af et TV, kan der opstå forstyrrelser i billederne og/
eller lyden på grund af elektromagnetisk stråling.
• Anvend ikke denne enhed i nærheden af mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj med en negativ
virkning på billederne og/eller lyden.
• De optagede data kan blive beskadiget og billeder kan blive forvrængede af de stærke magnetiske
felter, der dannes af højttalere eller motorer.
• Elektromagnetisk stråling frembragt af en mikroprocessor kan have en negativ virkning på denne
enhed og skabe billed- og/eller lydforstyrrelser.
• Hvis denne enhed påvirkes af magnetisk ladet udstyr og ikke fungerer korrekt, skal man slukke for
den, fjerne batteriet eller afbryde lysnetadapteren (medfølger). Herefter skal man isætte batteriet på
ny eller tilslutte lysnetadapteren igen og tænde for enheden.
Anvend ikke denne enhed i nærheden af radiosendere og/eller højspændingsledninger.
• Optagelse af billeder i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger kan have negativ
indvirkning på optagede billeder og/eller lyd.
Husk altid at anvende de medfølgende ledninger og kabler. Hvis man anvender
ekstraudstyr, skal man bruge de ledninger og kabler, der medfølger.
Brug ikke forlængerledninger eller kabler.
Sprøjt ikke insektmidler eller flygtige kemikalier på kameraet.
• Hvis der sprøjtes sådanne kemikalier på kameraet, kan det blive beskadiget og overfladen kan
skalle af.
• Sørg for at gummi- eller plastprodukter ikke kommer i berøring med kameraet i længere tid ad
gangen.
- 111 -
Øvrige
Rengøring
Før rengøring af kameraet skal du fjerne batteriet eller tage netledningen ud af stikket.
Tør derefter kameraet af med en tør, blød klud.
• Hvis kameraet bliver meget beskidt, kan det rengøres ved at tørre snavset af med en fugtig klud og
derefter med en tør klud.
• Brug aldrig opløsningsmidler som benzen, fortynder, sprit, opvaskemiddel osv. for at rengøre
kameraet, da det kan ødelægge kameraet udvendigt, eller overfladelaget kan afskalle.
• Hvis man anvender en kemisk klud, skal man følge anvisningerne, der følger med kluden.
Om LCD-skærmen
• Tryk ikke hårdt på LCD-skærmen. Der kan opstå ujævne farver på LCD-skærmen, eller det kan
medføre fejlfunktion.
• Hvis kameraet er koldt, når det tændes, vil billedet på LCD-skærmen være lidt mørkere end normalt
i begyndelsen. Når den indvendige temperatur øges, vender skærmen dog tilbage til sin normale
lysstyrke.
Der er anvendt teknologi med meget højt præcisionsniveau til fremstilling af LCD-skærmen.
Men der kan forekomme nogle små lyse eller mørke pletter (røde, blå eller grønne) på
LCD-skærmen. Dette er ikke en fejlfunktion. LCD-skærmen har mere end 99,99% effektive
pixel med blot 0,01% inaktive eller altid oplyste pixel. Pletterne optages ikke på billederne i
den indbyggede hukommelse eller på kortet.
Om objektivet
• Tryk ikke hårdt på objektivet.
• Der kan opstå fejlfunktion, hvis kameraet efterlades med objektivet rettet mod solen i længere tid.
Vær opmærksom på dette, hvis kameraet lægges udenfor eller i nærheden af et vindue.
- 112 -
Øvrige
Batteri
Batteriet er et genopladeligt lithium- ionbatteri. Dets evne til at producere strøm
stammer fra den kemiske reaktion, som finder sted inde i det. Denne reaktion kan
påvirkes af den omgivende temperatur og fugtighed. Hvis temperaturen er for høj eller
for lav, bliver batteriets driftstid kortere.
Fjern altid batteriet efter brug.
• Anbring det brugte batteri i en plasticpose, og opbevar det væk fra genstande af metal (clips osv.).
Hvis batteriet tabes ved et uheld, skal man kontrollere, om batteriets hus eller poler er
blevet beskadiget.
• Kameraet tager skade, hvis man forsøger at sætte et beskadiget batteri i det.
Fjern eller ødelæg ikke den eksterne etiket på batteriet.
• Brug af et batteri med hele eller en del af etiketten er fjernet, eller brug et batteri med iturevet etiket
kan medføre en funktionsfejl.
Husk at medbringe opladede reservebatterier, når du går hjemmefra.
• Vær opmærksom på, at batteriets driftstid kan forkortes under lave temperaturer, som for eksempel
på skisportsområder.
• Når du rejser, skal du huske at medbringe lysnetadapteren (medfølger) og USB-forbindelseskablet
(medfølger), så du kan genoplade batteriet, dér hvor du rejser hen.
Bortskaffelse af opbrugt batteri.
• Batterierne har begrænset levetid.
• Kast aldrig batterierne på åben ild, da dette kan udløse en eksplosion.
Undgå at lade batteriets poler komme i kontakt med metalgenstande (såsom halskæder,
hårnåle osv.).
• Dette kan medføre kortslutning eller varmedannelse og, hvis man rører ved et batteri under disse
forhold, kan man blive alvorligt forbrændt.
Lysnetadapter (medfølger)
• Hvis du bruger lysnetadapteren (medfølger) i nærheden af en radio, kan radiomodtagelsen bliver
forstyrret.
• Hold lysnetadapteren (medfølger) i en afstand på mindst 1 m fra radioapparater.
• Lysnetadapteren (medfølger) kan frembringe en summende lyd, når den bruges. Dette er ikke en
fejlfunktion.
• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten. (Hvis den
forbliver tilkoblet til lysnettet, bruger opladeren en mindre mængde strøm.)
- 113 -
Øvrige
Kort
Undlad at efterlade kortet på steder, hvor temperaturen er høj, eller hvor der hyppigt
forekommer elektromagnetisk stråling eller statisk elektricitet, eller hvor der er direkte
sollys.
Undgå at bøje eller tabe kortet.
• Kortet kan derved blive beskadiget og indholdet kan også blive beskadiget eller slettet.
• Opbevar kortet i kortets æske eller pose efter brug, og hver gang kortet gemmes eller tages med.
• Undlad at røre kontaktfladerne på bagsiden af kortet med fingrene. Sørg for, at der ikke kommer
snavs, støv eller vand i nærheden.
Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort
• Funktionen “Formatér” eller “Slet” vha. kameraet eller en pc betyder blot, at filstyringsoplysningerne
ændres. Den sletter ikke dataene på hukommelseskortet.
Det anbefales at ødelægge hukommelseskortet fysisk eller bruge datasletningssoftware, der kan
købes på markedet, for helt at slette dataene på hukommelseskortet, før du overdrager kameraet til
tredjemand eller bortskaffer det.
Datastyring på hukommelseskortet er brugerens eget ansvar.
Om personlige oplysninger
Hvis en fødselsdag er indstillet for [Baby1]/[Baby2], opbevares disse personlige oplysninger i
kameraet og optages med på billedet.
Ansvarsfraskrivelse
• Oplysninger, herunder personlige oplysninger, kan ændres eller forsvinde på grund af fejlagtige
fremgangsmåder, statisk elektricitet, uheld, funktionsfejl, reparation eller andre handlinger.
Bemærk på forhånd, at Panasonic ikke er på nogen måde ansvarlig for en eventuel direkte eller
indirekte skade på grund af en ændring eller sletning af information eller personlige oplysninger.
Anmodning om reparation, overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse
• Nulstil indstillingerne for at beskytte personlige oplysninger. (P41)
• Hvis der er lagret billeder i den indbyggede hukommelse, skal de kopieres til hukommelseskortet
(P97) før eventuel formatering af den indbyggede hukommelse (P43).
• Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før kameraet sendes til reparation.
• Den indbyggede hukommelse og indstillinger vender muligvis tilbage til fabriksstandard, når
kameraet er repareret.
• Kontakt den forhandler, hvor du købte kameraet, eller Panasonic, hvis ovennævnte handlinger ikke
er mulige på grund af funktionsfejl.
Ved overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse af hukommelseskortet skal du læse
“Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort” ovenfor.
Når du uploader billeder til en webtjeneste
• Billeder kan indeholde information, der kan bruges til at identificere personer, f.eks. titler,
optagelsesdatoer og lokationsoplysninger. Når du uploader billeder til en webtjeneste, skal du nøje
kontrollere billederne, før du uploader dem.
- 114 -
Øvrige
Når batterierne ikke bruges i længere tid
• Opbevar batteriet på et koldt og tørt sted med en relativ stabil temperatur: [Anbefalet temperatur:
15 oC til 25 oC, Anbefalet fugtighed: 40%RH til 60%RH]
• Tag altid batterierne og kortet ud af kameraet.
• Når batteriet efterlades i kameraet, aflades det, selv om kameraet er slukket. Hvis man efterlader
batteriet i kameraet, aflader det for meget, og det kan betyde, at det bliver ubrugeligt, selv om det
oplades igen.
• Når man opbevarer batteriet i meget lang tid, anbefales det at oplade det en gang om året. Fjern
batteriet fra kameraet, og gem det et andet sted, når det er helt afladet.
• Det anbefales at opbevare kameraet med et tørremiddel (silicagel), når det opbevares i et skab eller
lignende.
Om billeddata
Optagne data kan blive beskadiget eller gå tabt, hvis kameraet går i stykker på grund af
brugerens forkerte håndtering heraf. Panasonic er ikke erstatningsansvarlig for mistede
optagne data.
Om trebenede og etbenede stativer
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at det står fast, når kameraet er fastgjort.
• Du kan muligvis ikke fjerne kortet eller batteriet, når du bruger et trebenet eller etbenet stativ.
• Sørg for at skruen på det trebenede eller etbenede stativ ikke er i vejen, når du fastgør eller fjerner
kameraet. Du kan også ødelægge skruen på selve kameraet, hvis du bruger for mange kræfter, når
du skruer. Og kamerahuset og specifikationsetiketten kan blive ødelagt eller ridset, hvis kameraet
fastgøres for stramt til det trebenede eller etbenede stativ.
• Læs brugervejledningen til det trebenede eller etbenede stativ grundigt.
- 115 -
Øvrige
Displaymeddelelser
Bekræftelses- eller fejlmeddelelser vises på skærmen i nogle tilfælde.
Vigtige meddelelser vises som beskrevet i eksemplerne nedenfor.
[Dette billede er beskyttet]
> Slet billedet efter annullering af beskyttelsesindstillingen. (P96)
[Nogle af billederne kan ikke slettes]/[Dette billede kan ikke slettes]
• Billeder, der ikke er baseret på DCF-standard, kan ikke slettes.
> Formatér kortet, efter at eventuelle data er gemt på en PC osv. (P43)
[Kan ikke angives på dette billede]
• [Print sæt] kan ikke indstilles for billeder, som ikke følger DCF-standard.
[Den indbyggede hukommelse er fuld]/[Memorykortet er fuldt]/[Der er ikke plads nok på
den indbyggede hukommelse]/[Der er ikke hukommelse nok på kortet]
• Der er ingen plads tilbage i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
• Når man kopierer billeder fra den indbyggede hukommelse til kortet (batch-kopiering), kopieres
billederne, indtil kortets kapacitet er opbrugt.
[Nogle af billederne kan ikke kopieres]/[Kopieringen kunne ikke fuldføres]
• Følgende billeder kan ikke kopieres.
– Hvis der er et billede med samme navn som det billede, der skal kopieres, i
kopidestinationsområdet. (Kun ved kopiering fra et kort til den indbyggede hukommelse.)
– Filerne er ikke baseret på DCF-standarden.
• Desuden kan billeder, som optages eller redigeres med andet udstyr, ikke kopieres.
[Fejl i indbygget hukommelse]/[Skal den indbyggede hukommelse formateres?]
• Denne meddelelse vises, når man formaterer den indbyggede hukommelse på PC’en.
> Formatér den indbyggede hukommelse på kameraet igen. (P43) Dataene i den indbyggede
hukommelse slettes.
[Hukommelseskort-fejl. Dette kort kan ikke bruges i dette kamera. Skal kortet
formateres?]
• Dette format kan ikke anvendes på denne enhed.
> Indsæt et andet kort, og prøv igen.
> Formatér igen på denne enhed (P43), efter at du har gemt alle nødvendige data ved brug af en
PC, ellers slettes dataene.
[Sluk for kameraet, og tænd det igen]/[Systemfejl]
• Dette vises, hvis objektivet ikke længere virker normalt, fordi det bliver trykket på med en hånd osv.
> Sluk kameraet, og tænd det igen. Hvis meddelelsen vises igen, skal du kontakte forhandleren
eller Panasonic.
- 116 -
Øvrige
[Memorykortfejl]/[Parameterfejl for memorykort]/[Dette hukommelseskort kan ikke
bruges.]
> Brug et kort, som er kompatibelt med dette kamera. (P17)
– SD-memorykort (8 MB til 2 GB)
– SDHC-memorykort (4 GB til 32 GB)
– SDXC-memorykort (48 GB, 64 GB)
[Isæt SD kort igen]/[Prøv et andet kort]
• Der er opstået en fejl ved adgang til kortet.
> Isæt kortet igen.
> Isæt et andet kort.
[Læsefejl/Skrivefejl Kontroller kortet]
• Læsning eller skrivning af data er mislykket.
> Fjern kortet igen, når du har slukket enheden. Indsæt kortet igen, tænd enheden, og prøv at
læse eller skrive dataene igen.
• Kortet kan være i stykker.
> Isæt et andet kort.
[Filmopt. blev ann. pga. begrænsn. af kortets skrivehastighed]
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse med “Klasse 6” eller højere, når du optager film.
• Hvis den stopper selv efter brug af et “Klasse 6”-kort eller højere, er dataskrivningshastigheden
forringet, og det anbefales at lave en sikkerhedskopi og derefter formatere (P43).
• Afhængigt af korttypen kan optagelse af film muligvis stoppe midtvejs.
[Der kan ikke oprettes en mappe]
• Der kan ikke oprettes en mappe, fordi der ikke er flere mappenumre til rådighed.
> Formatér kortet, efter at eventuelle data er gemt på en PC osv. (P43)
[Billede vises til 16:9-TV]/[Billede vises til 4:3-TV]
• Vælg [TV-format] i menuen [Indstilling], hvis du vil ændre TV-formatet. (P42)
• Denne meddelelse vises også, når USB-forbindelseskablet kun er tilsluttet kameraet.
I så fald skal du forbinde den anden ende af USB-forbindelseskabel til en PC eller en printer.
(P102, 104)
[Dette batteri kan ikke bruges]
• Brug et originalt Panasonic batteri. Hvis du får vist denne meddelelse, selv om du bruger et
originalt Panasonic batteri, skal du kontakte forhandleren eller Panasonic.
• Hvis batteripolen er snavset, skal den rengøres og eventuelle fremmedlegemer fjernes.
- 117 -
Øvrige
Fejlfinding
Prøv først følgende procedurer (P118 til 127).
Hvis problemet ikke er løst, kan det være en mulighed at vælge [Nulstil] (P41) i menuen
[Indstilling].
Batteriet og strømkilde
Opladningslampen er slukket, men enheden er ikke opladet.
Eller opladningslampen blinker.
• Dette fænomen opstår, hvis du oplader på et sted, hvor temperaturen er enten meget høj eller meget
lav.
> Tilslut USB-forbindelseskablet (medfølger) igen på et sted, hvor den omgivende temperatur (og
batteriets temperatur) er mellem 10 oC og 30 oC, og prøv at oplade igen. [Hvis du tilslutter
USB-forbindelseskablet (medfølger), når enheden er fuldt opladet, tændes opladningslampen i
ca. 15 sekunder.]
Kameraet kan ikke betjenes, selv om det er tændt.
Kameraet slukker omgående, når det tændes.
• Batteriet er tomt. Oplad batteriet.
• Hvis du glemmer at slukke for kameraet, opbruges batteriet.
> Sluk ofte kameraet ved at bruge [Auto sluk]. (P41)
Kort-/batteridækslet kan ikke lukkes.
• Isæt batteriet helt ind korrekt. (P10)
- 118 -
Øvrige
Optagelse
Det er umuligt at optage billedet.
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Slet de billeder, der ikke er nødvendige, for at øge den tilgængelige hukommelse. (P36)
• Du kan muligvis ikke optage lige efter, at du har tændt enheden, hvis du bruger et kort med stor
kapacitet.
Det optagede billede er hvidligt.
• Billedet kan blive hvidligt, hvis der er snavs, f.eks. fingeraftryk, på objektivet.
> Hvis objektivet er snavset, skal du tænde for kameraet, skubbe objektivcylinderen ud og tørre
objektivets overflade forsigtigt af med en blød, tør klud.
Det optagede billede er for lyst eller for mørkt.
> Kontrollér, at der er kompenseret korrekt for eksponeringen. (P53)
Flere billeder tages på samme tid.
> Sæt [Burst] (P74) i menuen [Optag] på [OFF].
Motivet er ikke ordentlig i fokus.
• Fokusområdet afviger, afhængig af optagefunktionen.
> Indstil til den korrekte funktion i forhold til afstanden til motivet.
• Er motivet uden for kameraets fokusområde? (P28)
• Der er kamerarystelser, eller motivet bevæger sig lidt. (P22)
Det optagede billede er sløret. Den optiske billedstabiliseringsfunktion virker ikke.
> Lukkerhastigheden bliver langsommere, når billederne tages på mørke steder, så hold kameraet
stabilt med begge hænder for at tage billederne. (P22)
> Når du tager billeder ved en langsom lukkerhastighed, skal du bruge selvudløseren. (P52)
- 119 -
Øvrige
Det optagede billede ser grynet ud. Der er støj på billedet.
• Er ISO-følsomheden høj, eller er lukkehastigheden langsom?
(ISO-følsomheden er indstillet til [
] ved levering af kameraet. Derfor vil støj forekomme, når der
tages billeder indendørs.)
> Formindsk ISO-følsomheden. (P68)
> Tag billederne på lyse steder.
• Har du indstillet [Høj følsomh.] i scenefunktion eller [Burst] i menuen [Optag] til [
] eller [ ]? I så
fald reduceres opløsningen af det optagede billede en anelse på grund af den høje følsomhed, men
dette er ikke en fejlfunktion.
Lysstyrken eller farvetonen på det optagede billede er forskellig fra den aktuelle
scene.
• Når du optager i neonlys, diodelys osv. og du øger lukkerhastigheden, kan det medføre mindre
ændring i lysstyrken eller farven. Dette er et resultat af lyskildens egenskaber og angiver ikke en
fejlfunktion.
Ved optagelse af billeder, eller hvis lukkerknappen trykkes halvt ind, kan rødlige
striber forekomme på LCD-skærmen. Alternativt kan dele af eller hele LCD-skærmen
antage en rødlig farve.
• Dette er et kendtegn for CCD’er, og den vises, når motivet består af en lys del.
Der kan forekomme nogen ujævnhed i omgivelserne. Dette er ikke en
fejlfunktion.
Den optages på film, men ikke på still-billeder.
• Når du tager billeder, anbefales det, at du passer på ikke at udsætte skærmen
for sollys eller andre kraftige lyskilder.
Filmen stopper i midten af optagelsen.
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse med “Klasse 6” eller højere, når du optager film.
• Afhængigt af korttypen, kan optagelsen muligvis stoppe midtvejs.
> Hvis filmoptagelsen stopper, når du bruger et kort på mindst “Klasse 6”, eller hvis du bruger et
kort, som er blevet formateret på en pc eller andet udstyr, bliver dataskrivningshastigheden
langsommere. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du laver en sikkerhedskopi af dataene og
derefter formaterer (P43) kortet i denne enhed.
Optagelsen med funktionen Panoramabillede afsluttede, før den var færdig.
• Hvis kameraet bevæges for langsomt, kan kameraet antage, at kamerabevægelsen er afsluttet og
afslutte billedoptagelsen.
• Hvis kameraet rystes meget i optagelsesretningen, mens du bevæger kameraet, afsluttes
optagelsen.
> Hvis du optager i funktionen Panoramabillede, skal du prøve at aftegne en lille halvcirkel i luften
parallelt med optagelsesretningen og bruge ca. 4 sekunder til at fuldføre halvcirklen (omtrentlig).
- 120 -
Øvrige
LCD-skærm
LCD-skærmen bliver kortvarigt mørk eller lys.
• Dette fænomen opstår, når du trykker lukkerknappen halvt ned for at indstille blændeværdien, og
påvirker ikke de optagede billeder.
• Dette fænomen ses også, hvis lysstyrken ændres, når der zoomes ind eller ud af kameraet, eller når
kameraet flyttes. Dette skyldes betjeningen af kameraets automatiske blænding og er ikke en
fejlfunktion.
LCD-skærmen flimrer indendørs.
• LCD-skærmen kan flimre i nogle få sekunder, når du har tændt denne enhed. Denne handling
korrigerer flimren, som skyldes belysning, f.eks. neonlys, diodelys osv. Dette er ikke en funktionsfejl.
LCD-skærmen er for lys eller for mørk.
• Udfør [Skærmvisning]. (P40)
Der fremkommer sorte, røde, blå og grønne prikker på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en fejlfunktion. Disse pixel påvirker ikke det endelige billede.
Der er støj på LCD-skærmen.
• På mørke steder kan der opstå støj for at holde lysstyrken på LCD-skærmen. De optagede billeder
påvirkes dog ikke deraf.
- 121 -
Øvrige
Blitz
Blitzen udløses ikke.
• Er blitz-indstillingen sat til [Œ]?
> Skift blitz-indstillingen. (P48)
• Blitzen kan ikke anvendes i følgende tilfælde:
– Kreativ kontrolfunktion (P54)
– Funktionen Panoramaoptagelse (P59)
– [Landskab]/[Natlandskab]/[Solnedgang]/[Stjernehimmel]/[Gennem glas] (Scenefunktion) (P62)
– Ved optagelse i [Burst] (undtagen for [ ]) (P74)
Blitzen aktiveres flere gange.
• Blitzen aktiveres to gange, når rødøjereduktion (P48) er indstillet.
• Er [Burst] (P74) i menuen [Optag] sat til [ ]?
Afspilning
De billeder, der optages, roteres og vises i en uventet retning.
• [Roter bill.] (P42) er sat på [
] eller [
].
Billedet afspilles ikke.
Der er ingen optagede billeder.
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Hvis der ikke isættes et kort, vises billederne i den indbyggede hukommelse. Hvis der isættes et
kort, vises billeddataene på kortet.
• Er dette en mappe eller et billede, der er blevet behandlet på en PC? Hvis ja, kan det ikke afspilles
på denne enhed.
> Det anbefales at bruge softwaren “PHOTOfunSTUDIO” på CD-rommen (medfølger) for at skrive
billeder fra PC’en til kortet.
• Afspiller du filtrerede billeder ved hjælp af [Slideshow] eller [Filtreret visning]?
> Annullér filteret. (P83)
Mappe- og filnummeret vises med [—], og skærmen bliver sort.
• Er dette et ikke-standard billede, et billede der er blevet redigeret på en PC, eller et billede der er
blevet taget med et andet digitalkamera?
• Har du fjernet batteriet lige efter, du tog et billede, eller tog du billedet ved hjælp af et batteri, der
næsten var opbrugt?
> Formatér dataene for at slette ovennævnte billeder. (P43)
(Andre billeder slettes også, og de kan ikke gendannes. Derfor skal du altid tjekke, før du
formaterer.)
- 122 -
Øvrige
I en kalendersøgning vises billederne på andre datoer end den faktiske dato, som
billederne blev taget på.
• Er kameraets ur korrekt indstillet? (P20)
• Når billeder redigeres på en PC, eller der søges efter billeder, som er taget med andet udstyr, vises
de muligvis med en anden dato end den faktiske dato, de blev taget på.
Hvide runde prikker, der ligner sæbebobler, vises på det optagne billede.
• Hvis du tager billeder med blitzen et mørkt sted eller indendørs, kan hvide
pletter forekomme på billedet, fordi blitzen reflekterer støvpartikler i luften.
Dette er ikke en fejlfunktion.
Et typisk tegn er, at antallet af runde prikker og der, hvor de er afbildet,
varierer i hvert enkelt billede.
Den røde del af det optagede billede har ændret farve til sort.
• Når fjernelsen af røde øjne ([
], [
]) er aktiveret, og du tager et billede af et rødt motiv
omgivet af en hudfarvet nuance, korrigeres den røde del muligvis til sort af funktionen til fjernelse af
røde øjne.
> Det anbefales at tage billedet med blitz-funktionen indstillet på [‡], [‰] eller [Œ], eller [Fjern
rød-øje] i menuen [Optag] indstillet på [OFF]. (P77)
[Miniature vises] vises på skærmen.
• Er dette billede optaget med andet udstyr? I sådanne tilfælde vises disse billeder muligvis med en
forringet billedkvalitet.
Lyden af den optagede film kan nogen gange knække over.
• Denne enhed justerer automatisk blændeværdien under optagelse af film. Lyden kan knække over,
men dette er ikke en fejlfunktion.
Film, der optages med denne model, kan ikke afspilles på andet udstyr.
• Afspilning af film, som er optaget på denne enhed, er måske ikke muligt på digitale kameraer af
andre mærker. Panasonics digitale kameraer (LUMIX)¢ kan måske heller ikke afspille dem.
¢ Introduceret før december 2008 samt FS- og LS-serier introduceret i 2009.
- 123 -
Øvrige
TV, PC og printer
Billedet vises ikke på TV’et.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til fjernsynet?
> Indstil fjernsynet til ekstern indgang.
Visningsområderne på TV-skærmen og kameraets LCD-skærm er forskellige.
• Afhængigt af TV-model, kan billederne blive udstrakt vandret eller lodret, eller de kan blive vist med
afskårne kanter.
Film kan ikke afspilles på et TV.
• Forsøger du at afspille film ved at isætte kortet direkte i TV’ets kortrum?
> Tilslut kameraet til TV’et med AV-kablet (ekstraudstyr), og afspil derefter billederne på kameraet.
(P98)
Billedet vises ikke helt på TV’et.
> Kontrollér [TV-format]-indstillingen. (P42)
Kan ikke kommunikere med PC’en.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til PC’en?
• Genkendes kameraet korrekt af PC’en?
> Vælg [PC] ved tilslutning. (P102)
> Sluk og tænd enheden igen.
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Den indbyggede hukommelse genkendes.)
> Afbryd forbindelsen til USB-forbindelseskablet. Tilslut det igen, når kortet er isat kameraet.
> Hvis der er to eller flere USB-stik på en PC, skal du prøve at tilslutte kortet i et andet USB-stik.
- 124 -
Øvrige
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Der anvendes et SDXC-memorykort)
> Kontrollér, om din PC er kompatibel med SDXC-memorykort.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
> Der vises muligvis en meddelelse, hvor du bliver bedt om at formatere kortet, når du tilslutter,
men du må ikke formatere kortet.
> Hvis [Adgang], som vises på LCD-skærmen, ikke forsvinder, skal USB-forbindelseskablet
frakobles, når du har slukket enheden.
Billedet kan ikke udskrives, når kameraet tilsluttes en printer.
• Billederne kan ikke udskrives på en printer, som ikke understøtter PictBridge.
> Vælg [PictBridge(PTP)] ved tilslutning. (P104)
Ved udskrivning beskæres enderne af billedet.
> Når der anvendes en printer med renskæringsfunktion eller udskrivningsfunktion uden kant, skal
disse funktioner annulleres før udskrivning. (Se printerens brugervejledning.)
> Når du bestiller print fra fotohandlere, så spørg fotohandleren, om billederne i 16:9-format kan
printes.
Panoramabilledet er ikke udskrevet korrekt.
• Da et panoramabilledes billedformat varierer i forhold til normale billeder, vil det ikke altid være
muligt at udskrive det korrekt.
> Brug en printer, som understøtter panoramabilleder. (Læs printerens brugsvejledning for
detaljerede oplysninger herom.)
> Det anbefales at bruge “PHOTOfunSTUDIO”-softwaren på CD-ROMMEN (medfølger) for at
justere størrelsen på det still-billede til udskriftsstørrelsen.
- 125 -
Øvrige
Øvrige
Der blev valgt et ulæseligt sprog ved en fejltagelse.
> Tryk på [MENU/SET], og vælg menuikonet [Indstilling] [ ]. Tryk derefter på [MENU/SET], og
vælg derefter ikonet [~] for at indstille det ønskede sprog. (P43)
Når lukkerknappen er trykket halvt ned, tændes en rød lampe eventuelt.
• På mørke steder lyser AF-hjælpelampen rødt for at gøre det lettere at fokusere på et motiv.
AF-hjælpelampen tænder ikke.
• Er [AF-hj. lampe] i menuen [Optag] indstillet på [ON]? (P76)
• AF-hjælpelampen tænder ikke på lyse steder.
Kameraet bliver varmt.
• Kameraets overflade kan blive varm under brug. Dette påvirker ikke kameraets ydelse eller kvalitet.
Objektivet klikker.
• Når lysstyrken ændres på grund af zoom eller kameraets bevægelser osv., kan objektivet klikke
under optagelsen, og billedet på skærmen kan ændres drastisk, men det vil ikke påvirke det
optagede billede. Lyden forårsages af den automatiske justering af blændeværdien. Dette er ikke en
fejlfunktion.
Urets indstilling er nulstillet.
• Hvis kameraet ikke skal anvendes i en længere periode, nulstilles uret muligvis.
> [Indstil uret] -meddelelsen vises. Sæt uret igen. (P20)
Hvis du tager billeder med zoom, bliver de lidt forvrænget, og områderne omkring
motivet kan indeholde farver, som ikke er faktisk tilstede.
• Motivet kan blive lidt bøjet af udseende, eller kanterne kan blive farvet, afhængigt af
zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber. Dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen stopper omgående.
• Hvis du bruger den ekstra optiske zoom, standser zoomhandlingen midlertidigt. Dette er ikke en
fejlfunktion.
- 126 -
Øvrige
Filnumrene registreres ikke i fortløbende rækkefølge.
• Når man gennemfører en virkemåde, efter at der er udført en bestemt handling, bliver billederne
muligvis gemt i mapper med andre numre end de numre, der blev benyttet, før virkemåden blev
gennemført.
Filnumrene registreres med tidligere anvendte numre.
• Hvis ud isætter eller fjerner batteriet, før du slukker enheden, lagres mappe- og filnumrene for de
billeder, du har taget, ikke i hukommelsen. Når du tænder enheden igen og tager billeder, gemmes
de muligvis under filnumre, som skulle have været tildelt tidligere billeder
Kortet kan ikke formateres.
• Formateringsfunktionen er ikke tilgængelig i Intelligent auto-funktion. Skift til en anden
optagefunktion. (P23)
- 127 -
• SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
• QuickTime og logoet QuickTime logo er varemærker eller registrerede
varemærker der tilhører Apple Inc., benyttet under licens herfra.
• Mac og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA
og i andre lande.
• Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande.
• Dette produkt anvender “DynaFont” fra DynaComware Corporation. DynaFont er et registreret
varemærke tilhørende DynaComware Taiwan Inc.
• Andre navne på systemer og produkter, som nævnes i denne betjeningsvejledning, er som regel
de registrerede varemærker og varemærker der tilhører de producenter, som udviklede det
relevante system eller produkt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement