Panasonic DMCSZ9EP Operating instructions

Panasonic DMCSZ9EP Operating instructions
Betjeningsvejledning
til avancerede funktioner
Digitalkamera
Model nr.
DMC-SZ9
Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du
anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.
VQT4S74
F0113MR0
until
2013/03/18
Indhold
Inden brug
Vedligeholdelse af kameraet ...................................................................................... 7
Standardtilbehør .......................................................................................................... 8
Navnene på komponenterne ...................................................................................... 9
Visning
Opladning af batterier ................................................................................................11
• Isætning af batteriet ............................................................................................ 12
• Opladning ........................................................................................................... 14
• Omtrentlig driftstid og antal af mulige billeder..................................................... 17
Isætning og fjernelse af kortet (ekstraudstyr) ........................................................ 19
Om den indbyggede hukommelse/kortet................................................................ 20
• Omtrentligt antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid .............................. 22
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling) ....................................................... 24
• Ændring af urets indstillinger .............................................................................. 25
Tips til at tage gode billeder ..................................................................................... 26
• Fastgør stroppen, og hold kameraet forsigtigt .................................................... 26
• Sådan undgår man rystelser (kamerarystelser).................................................. 26
Grundlæggende
Valg af optagefunktion .............................................................................................. 27
Sådan optages billeder ved hjælp af den automatiske funktion
(Intelligent Auto-funktion) ........................................................................................ 28
• Ændring af indstillinger ....................................................................................... 30
Sådan tager du billeder med dine foretrukne indstillinger
(Normal billedfunktion) ............................................................................................. 32
Fokusering ................................................................................................................. 33
Optagelse af film ....................................................................................................... 35
• Sådan tager du et billede under en filmoptagelse .............................................. 37
Afspilning ................................................................................................................... 38
• Visning af flere skærmbilleder (Flerbilledafspilning) ........................................... 40
• Brug af afspilningszoom ..................................................................................... 40
• Oprettelse af still-billeder fra en film ................................................................... 41
Sletning af billeder .................................................................................................... 42
• For at slette et enkelt billede............................................................................... 42
• Sådan slettes flere billeder (op til 50) eller alle billederne .................................. 43
Indstilling af menuen ................................................................................................ 44
• Indstilling af menuelementer............................................................................... 44
• Brug af lynmenuen.............................................................................................. 45
Om Indstillingsmenuen............................................................................................. 46
-2-
Optager
Om LCD-skærmen ..................................................................................................... 56
Brug af zoom ............................................................................................................. 57
• Optisk zoom........................................................................................................ 57
• Den ekstra optiske zoom (EZ) ............................................................................ 58
• Intelligent zoom................................................................................................... 58
• Digital zoom ........................................................................................................ 58
Sådan tages billeder med den indbyggede blitz .................................................... 59
• Skift til passende blitz-indstilling ......................................................................... 59
Sådan tages nærbilleder ([AF makro]/[Makro zoom]) ............................................ 62
Sådan tages billeder med selvudløser .................................................................... 63
Eksponeringskompensation .................................................................................... 64
Sådan tages billeder med Auto-holder.................................................................... 65
Sådan tager du billeder med forskellige billedeffekter
(Kreativ kontrolfunktion) .......................................................................................... 66
• [Udtryksfuld]........................................................................................................ 67
• [Retro] ................................................................................................................. 67
• [High key]............................................................................................................ 67
• [Mørkt]................................................................................................................. 67
• [Sepia]................................................................................................................. 68
• [Dynamisk monokrom] ........................................................................................ 68
• [Imponerende kunst] ........................................................................................... 68
• [Høj dynamisk] .................................................................................................... 68
• [Krydsproces]...................................................................................................... 69
• [Legetøjseffekt] ................................................................................................... 69
• [Miniature effekt] ................................................................................................. 69
• [Blød fokus]......................................................................................................... 70
• [Stjernefilter]........................................................................................................ 70
• [Enkelt punktfarve] .............................................................................................. 70
Sådan tager du panoramabilleder (Funktionen Panoramaoptagelse).................. 71
Optagelse af billeder, som passer til den scene, der optages
(Scenefunktion) ......................................................................................................... 74
• [Portræt].............................................................................................................. 75
• [Udglat hud] ........................................................................................................ 75
• [Landskab] .......................................................................................................... 75
• [Sport] ................................................................................................................. 75
• [Natportræt]......................................................................................................... 76
• [Natlandskab]...................................................................................................... 76
• [Håndholdt natopt.] ............................................................................................. 76
• [Mad]................................................................................................................... 76
• [Baby1]/[Baby2] .................................................................................................. 77
• [Kæledyr] ............................................................................................................ 77
• [Solnedgang]....................................................................................................... 77
• [Høj følsomh.] ..................................................................................................... 78
• [Stjernehimmel] ................................................................................................... 78
• [Gennem glas] .................................................................................................... 78
• [Foto ramme] ...................................................................................................... 78
• [3D-foto funktion] ................................................................................................ 79
-3-
Indtastning af tekst.................................................................................................... 80
Brug af menuen [Optag] ........................................................................................... 81
• [Billedstr.] ............................................................................................................ 81
• [Kvalitet] .............................................................................................................. 82
• [Følsomhed]........................................................................................................ 83
• [Hvidbalance] ...................................................................................................... 84
• [AF-funktion] ....................................................................................................... 86
• [Hurtig AF]........................................................................................................... 88
• [Ansigtsgenk.] ..................................................................................................... 89
• [Int.kontrast] ........................................................................................................ 93
• [Min. lukker tid].................................................................................................... 93
• [I. opløsning] ....................................................................................................... 94
• [Digital zoom] ...................................................................................................... 94
• [Burst] ................................................................................................................. 95
• [Farvefunkt.]........................................................................................................ 97
• [AF-hj. lampe] ..................................................................................................... 97
• [Fjern rød-øje] ..................................................................................................... 98
• [Stabilisering] ...................................................................................................... 98
• [Datostemp.] ....................................................................................................... 99
• [Indstil ur] ............................................................................................................ 99
Brug af menuen [Film] ............................................................................................ 100
• [Optageformat].................................................................................................. 100
• [Optage kval.].................................................................................................... 101
• [Kontin. AF] ....................................................................................................... 102
• [Dæmp vindstøj]................................................................................................ 102
Afspilning/redigering
Forskellige afspilningsmetoder ............................................................................. 103
• [Slideshow] ....................................................................................................... 104
• [Filtreret visning] ............................................................................................... 106
• [Kalender] ......................................................................................................... 109
At have det sjovt med de billeder, du har optaget (retouchering) .......................110
• [Auto-retouchering] ............................................................................................110
• [Skønheds-retouche] ......................................................................................... 111
• [Kreativ retouchering].........................................................................................113
Brug af menuen [Afspil]...........................................................................................114
• [Positionslogging]...............................................................................................114
• [Red. titel]...........................................................................................................115
• [Tryk tekst] .........................................................................................................116
• [Retouchering] ...................................................................................................118
• [Video opdel]......................................................................................................119
• [Tilpas] .............................................................................................................. 120
• [Beskær] ........................................................................................................... 121
• [Foretrukne] ...................................................................................................... 122
• [Print sæt] ......................................................................................................... 123
• [Beskyt] ............................................................................................................. 125
• [Ansigt redig]..................................................................................................... 126
• [Kopier] ............................................................................................................. 127
-4-
Wi-Fi
Wi-FiR funktion ........................................................................................................ 128
Hvad kan du brug Wi-Fi-funktionen til? ................................................................ 131
Fjernoptagelse ......................................................................................................... 132
• Installering af smartphone/tablet-pc app’en “Image App” ................................ 132
• Tilslutning til en smartphone/tablet-pc .............................................................. 133
• Sådan tager du billeder via din smartphone/tablet-pc (fjernoptagelse)............. 134
• Afspilning af billeder i kameraet........................................................................ 134
• Afsendelse af placeringsoplysninger til kameraet fra
en smartphone/tablet-pc................................................................................... 134
• Historik forbindelse ........................................................................................... 135
• Foretrukken forbindelse .................................................................................... 136
Valg af tilslutningsmetode...................................................................................... 138
• Tilslutning via et trådløst adgangspunkt ........................................................... 138
• Direkte tilslutning .............................................................................................. 140
Gengivelse på TV .................................................................................................... 141
• Visning af billedet på TV’et lige efter du har taget det/Visning
af billedet på TV'et ved afspille det på kameraet.............................................. 141
Send billeder under optagelse ............................................................................... 143
• Når du sender billeder til en smartphone/tablet-pc ........................................... 143
• Når du sender billeder til en PC........................................................................ 146
• Når du sender billeder til [Cloud-synk.-tjeneste] ............................................... 148
• Når du sender billeder til en webtjeneste.......................................................... 149
• Når du sender billeder til en AV-enhed ............................................................. 150
Send billeder lagret i kameraet .............................................................................. 151
• Når du sender billeder til en smartphone/tablet-pc ........................................... 151
• Når du sender billeder til en PC........................................................................ 154
• Når du sender billeder til [Cloud-synk.-tjeneste] ............................................... 155
• Når du sender billeder til en webtjeneste.......................................................... 156
• Når du sender billeder til en AV-enhed ............................................................. 157
• Når du sender billeder til en printer................................................................... 158
Sådan overfører du billeder automatisk ([Smart overførsel]) ............................. 159
• Konfigurering [Smart overførsel]....................................................................... 159
• Udførelse af smart overførsel ........................................................................... 160
Brug af “LUMIX CLUB” ........................................................................................... 163
• Om [LUMIX CLUB] ........................................................................................... 163
• Brug af webtjenester......................................................................................... 166
• Konfigurering af indstillingerne til den eksterne AV-enhed ............................... 167
Sådan bruger du menuen [Wi-Fi opsætning]........................................................ 168
-5-
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på en TV-skærm .................................................................. 170
• Brug af VIERA Link (HDMI) .............................................................................. 172
Afspilning af 3D-billeder ......................................................................................... 174
Sådan gemmer du billeder og film på PC’en ........................................................ 176
• Om den medfølgende software ........................................................................ 177
Sådan gemmer du billeder og film på en optager ................................................ 181
Udskrivning af billeder............................................................................................ 183
• Valg og udskrivning af et enkelt billede............................................................. 184
• Valg og udskrivning af flere billeder .................................................................. 184
• Printindstilling.................................................................................................... 185
Øvrige
Skærmdisplay.......................................................................................................... 188
Forholdsregler ved brug......................................................................................... 190
Displaymeddelelser................................................................................................. 196
Fejlfinding ................................................................................................................ 200
-6-
Inden brug
Vedligeholdelse af kameraet
Må ikke udsættes for overdrevne rystelser, stød eller tryk.
• Objektivet, LCD-skærmen eller det eksterne etui kan blive beskadiget,
hvis de anvendes under følgende forhold.
Desuden kan der også udløse en fejl, eller billedet måske bliver slet ikke
optaget.
– Hvis du taber eller kommer til at slå til kameraet.
– Hvis du sidder ned med kameraet i bukselommen eller presser det ned
i en fyldt eller lille taske osv.
– Hvis du fastgør ting, såsom tilbehør til stroppen, som er fastgjort til
kameraet.
– Hvis du presser hårdt på objektivet eller LCD-skærmen.
Dette kamera er ikke støvtæt/drypfri/vandtæt.
Undgå at bruge kameraet på steder, hvor der er meget støv,
vand, sand osv.
• Væsker, sand og andre fremmedmaterialer kan komme ind i området
omkring objektivet, knapperne osv. Vær meget forsigtig, da det ud over at
forårsage en funktionsfejl også kan gøre, at kameraet bliver umuligt at
reparere.
– Steder, hvor der er meget sand eller støv.
– Steder, hvor vand kan komme i berøring med kameraet, f.eks. når det
regner eller på stranden.
∫ Om kondensdannelse (Når objektivet dugger)
• Der kan dannes kondens, hvis der sker ændringer i den omgivende
temperatur eller i luftfugtigheden. Vær opmærksom på kondensdannelse,
idet det kan forårsage pletter på objektivet, svamp eller fejlfunktion.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke kameraet og lade det være
slukket i ca. 2 timer. Duggen forsvinder på naturlig vis, når kameraets
temperatur nærmer sig den omgivende temperatur.
-7-
Inden brug
Standardtilbehør
Kontrollér, at alt tilbehør medfølger, før du tager kameraet i brug.
• Tilbehøret og udformningen heraf varierer, afhængig af det land eller det område, hvor kameraet
blev købt.
For oplysninger om tilbehør henvises der til “Vejledning i den grundlæggende betjening”.
• Batteripakke er angivet som batteripakke eller batteri i teksten.
• SD-memorykort, SDHC-memorykort og SDXC-memorykort er anført som kort i teksten.
• Kortet er ekstra tilbehør.
Du kan optage eller afspille billeder til eller fra den indbyggede hukommelse, når du ikke
bruger et kort.
• Kontakt forhandleren eller Panasonic, hvis du mister det medfølgende tilbehør. (Man kan købe
tilbehøret separat.)
-8-
Inden brug
Navnene på komponenterne
1
2
3
Blitz (P59)
Objektiv (P7, 191)
Selvudløser-indikator (P63)
AF-hjælpelampe (P97)
1
4
5
6
7
LCD-skærm (P56, 188, 191)
[MENU/SET]-knap (P44)
[DISP.]-knap (P56)
[Q.MENU]-knap (P45)/
[
] (Slet/Annullér)-knap (P42)
8 [MODE]-knap (P27, 103)
9 Opladningslampen (P14)
Wi-Fi® forbindelseslampe (P129)
10 Højttaler (P48)
• Pas på ikke at dække højttaleren med fingeren.
4
2
3
8 9 10
11
12
13
5
Det kan blive vanskeligt at høre lyden.
67
11 [Wi-Fi]-knap (P133)
12 [(] (Afspilning)-knap (P38)
13 Markørknapper
A: 3/Eksponeringskompensation (P64)
B: 4/Makrofunktion (P62)
AF-sporing (P87)
C: 2/Selvudløser (P63)
D: 1/Blitz-indstilling (P59)
I denne brugervejledning beskrives markørknapperne som vist i figuren nedenfor eller
beskrives med 3/4/2/1.
f.eks.: Hvis du trykker på knappen 4 (ned)
eller
-9-
Tryk på 4
Inden brug
14 Strophul (P26)
• Sørg for at fastgøre skulderstroppen, når du
14
bruger kameraet, så du ikke taber det.
15
15 Objektivcylinder
16 [HDMI]-stik (P170, 172)
• Der må ikke tilsluttes andre kabler end et
16
17
HDMI-mikrokabel (RP-CHEU15: ekstraudstyr).
Ellers kan det forårsage en funktionsfejl.
17 [AV OUT/DIGITAL]-stik (P14, 170, 179, 183)
• Stikket bruges også til opladning af batteriet.
18
19
20
21
22
Kameraets [ON/OFF]-knap (P24)
Zoomgreb (P57)
Mikrofon
Lukkerknap (P28, 32)
Filmfunktionsknap (P35)
18 19
20
23 Fastgøringsdel til stativ
• Hvis du fastgør et stativ med en skruelængde på
23
21 22
24
mindst 5,5 mm kan denne enhed blive
beskadiget.
24 Kort/Batteridæksel (P12, 19)
25 Dæksel til jævnstrømskobler
• Når du anvender lysnetadapteren, skal du huske
at bruge Panasonics jævnstrømskobler
(ekstraudstyr) og lysnetadapter (ekstraudstyr). (P13)
26 Udløsearm (P12, 19)
- 10 -
25 26
Visning
Opladning af batterier
Brug lysnetadapteren (medfølger), USB-forbindelseskablet (medfølger) og batteriet.
• Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet inden brug.
• Oplad kun batteriet, når det sidder i kameraet.
Kamerabetingelser
Opladning
Slukket
≤
Tændt
—¢
¢ Kameraet kan kun forsynes med strøm fra et husholdningsstik ved hjælp af
USB-forbindelseskablet (medfølger) i afspilningsfunktion. (Batteriet er ikke opladet.)
• Hvis batteriet ikke er isat, kommer der ingen strøm.
∫ Om de batterier, du kan bruge med dette kamera
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i visse
lande, hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er ikke
beskyttet med en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht. relevante
sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker kan føre til brand eller
eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for ulykker eller fejl, som opstår
som et resultat af brugen af et forfalsket batteripakke. Vi anbefaler derfor den
originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et sikkert produkt.
- 11 -
Visning
Isætning af batteriet
Isæt batteriet i kameraet for at oplade det.
1
Skub udløsearmen i pilens retning, og åbn
kort/batteridækslet.
• Brug altid originale Panasonic-batterier.
• Ved brug af andre typer batterier kan vi ikke
garantere for produktets kvalitet.
2
3
Pas på, i hvilken retning du isætter batteriet.
Sæt det helt ind, og kontrollér, at det låses
fast af grebet A.
For at fjerne batteriet skal du trække i grebet
A i pilens retning.
1: Luk kort/batteridækslet.
2: Skub udløsearmen i pilens retning.
• Før du fjerner batteriet, skal du slukke for kameraet og vente, indtil “LUMIX”-visningen på
LCD-skærmen er forsvundet. (I modsat fald virker denne enhed muligvis ikke længere normalt, og
selve kortet kan blive ødelagt, eller de optagne billeder kan gå tabt.)
- 12 -
Visning
Når du anvender lysnetadapteren, skal du huske at bruge Panasonics
jævnstrømskobler (ekstraudstyr) og lysnetadapter (ekstraudstyr).
Lysnetadapteren (ekstraudstyr) kan kun anvendes
med Panasonics tilhørende jævnstrømskobler
(ekstraudstyr). Lysnetadapteren (ekstraudstyr) kan
ikke anvendes alene.
1 Åbn kort/batteridækslet.
2 Indsæt jævnstrømskobleren i den rigtige retning.
3 Luk kort/batteridækslet.
• Husk at lukke kort/batteridækslet.
4 Åbn dækslet til jævnstrømskobleren A.
5 Sæt lysnetadapteren i en stikkontakt.
6 Forbind lysnetadapteren B i [DC IN]-stikket C til
jævnstrømskobleren.
D Justér mærkerne og indsæt.
• Sørg for, at du kun bruger lysnetadapteren to
jævnstrømskobleren til dette kamera. Hvis du bruger andet
udstyr kan det medføre en beskadigelse.

• Brug altid en original Panasonic lysnetadapter (ekstraudstyr).
• Nogle stativer kan ikke fastgøres, når jævnstrømskobleren er tilsluttet.
• Sørg for, at tage lysnetadapteren ud, når du åbner kort/batteridækslet.
• Hvis lysnetadapteren og jævnstrømskobleren ikke er nødvendige, skal de fjernes fra
digitalkameraet. Hold dækslet til jævnstrømskobleren lukket.
• Læs brugervejledningen til lysnetadapteren og jævnstrømskobleren.
- 13 -
Visning
Opladning
• Det anbefales at oplade batteriet i et område, hvor rumtemperaturen ligger mellem 10 o C og
30 o C (det samme som batteritemperaturen).
Kontrollér, at enheden er slukket.
Til stikkontakt
Lysnetadapter (medfølger)
PC (tændt)
USB-forbindelseskabel (medfølger)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene blive
bøjet, og det kan skabe problemer.)
E Justér mærkerne, og indsæt.
F Opladningslampe
A
B
C
D
(Opladning fra et husholdningsstik)
Tilslut lysnetadapteren (medfølger) og dette kamera med
USB-forbindelseskablet (medfølger), og isæt lysnetadapteren (medfølger) i en
stikkontakt.
(Opladning fra en computer)
Forbind computeren og dette kamera med USB-forbindelseskablet
(medfølger).
• Opladningen er måske ikke muligt; det afhænger af computerens specifikationer.
• Hvis computeren går i pausetilstand under opladning af batteriet, stopper opladningen.
• Tilslutning af dette kamera til en notebook-computer, som ikke er tilsluttet et strømstik, får
notebook-computeren til at aftappe batteriet hurtigere. Efterlad ikke kameraet tilsluttet i for lang tid
ad gangen.
• Husk altid at tilslutte kameraet til et USB-stik på en computer. Tilslut ikke kameraet til en skærm,
tastatur eller til USB-stikket på en printer eller en USB-hub.
- 14 -
Visning
∫ Om opladningslampen
Lyser
rødt:
Oplader.
Slukket:
Opladningen er fuldført. (Når opladningen er fuldført, skal kameraet frakobles
strømstikket eller computeren.)
∫ Opladningstid
Når du bruger lysnetadapteren (medfølger)
Opladningstid
Ca. 150 min
• Den opladningstid, der er angivet, gælder når batteriet er helt afladet. Opladningstiden kan
variere, afhængigt af hvor længe batteriet er blevet brugt. Opladningstiden til batteriet i
varme/kolde miljøer eller et batteri, som ikke er blevet brugt i længere tid, kan vare længere
end normalt.
• Ved tilslutning til en computer afhænger opladningstiden af computerens ydeevne.
∫ Batteri-indikation
Batteriindikationen vises ikke på LCD-skærmen.
• Indikatoren bliver rød og blinker, hvis den resterende batterikapacitet er brugt op. Genoplad
batteriet, eller udskift det med et fuldt opladet batteri.
- 15 -
Visning
• Der må ikke være metalgenstande (f.eks. clips) i nærheden af kontaktfladerne på el-stikket.
Der kan opstå en brand og/eller elektrisk stød på grund af kortslutning, eller der kan
genereres varme.
• Du må ikke bruge andre USB-forbindelseskabler end det medfølgende kabel eller et originalt
USB-forbindelseskabel fra Panasonic (DMW-USBC1: ekstraudstyr).
• Anvend udelukkende de medfølgende lysnetadaptere.
• Brug aldrig et USB-forlængelseskabel.
• Lysnetadapteren (medfølger) og USB-forbindelseskablet (medfølger) er kun til anvendelse sammen
med dette kamera. Brug dem ikke til andre enheder.
• Fjern batteriet efter brug. (Batteriet tømmes, hvis det efterlades i længere tid, efter det er opladet.)
• Batteriet bliver varmt efter anvendelse, opladning eller under opladning. Kameraet bliver ligeledes
varmt under anvendelse. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Batteriet kan genoplades, også selv om det stadig er lidt opladet, men det anbefales ikke, at batteriet
oplades hyppigt på denne måde, mens det er fuldt opladet. (der kan forekommer opsvulmning.)
• Hvis der opstår et problem med strømstikket, f.eks. et strømudfald, fuldføres opladningen muligvis
ikke normalt. Hvis dette sker, skal du tage USB-forbindelseskablet (medfølger) ud og tilslutte det
igen.
• Hvis opladningslampen ikke tænder eller blinker, når du tilslutter lysnetadapteren (medfølger) eller
PC'en, angiver dette, at opladningen er stoppet, fordi enheden ikke er inden for et
temperaturområde, som er egnet til opladning, og ikke angiver en fejl.
Tilslut USB-forbindelseskablet (medfølger) igen på et sted, hvor den omgivende temperatur (og
batteriets temperatur) er mellem 10 oC og 30 oC, og prøv at oplade igen.
- 16 -
Visning
Omtrentlig driftstid og antal af mulige billeder
∫ Optagelse af still-billeder
Antal mulige billeder
Ca. 220 billeder
Optagelsestid
Ca. 110 min
Iht. CIPA-standard i normal
billedfunktion
Optageforhold efter CIPA-standard
• CIPA er en forkortelse af [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatur: 23 oC/Fugtighed: 50%RH, når LCD-skærmen er tændt.
• Brug af Panasonic SD-memorykort (32 MB).
• Med anvendelse af det medfølgende batteri.
• Med optagestart 30 sekunder efter at kameraet tændes. (Når den optiske billedstabiliseringsfunktion
er indstillet til [ON].)
• Med optagelse hvert 30 sekund, med fuld blitz for hvert andet billede.
• Med zoom-grebet roteret fra Tele til Vidvinkel eller omvendt for hver optagelse.
• Sluk for kameraet for hver 10 optagelser, og lad det være slukket, indtil batterierne er nedkølet.
Antallet af mulige billeder varierer, afhængigt af optagelsesintervallet. Hvis
optagelsesintervallet bliver længere, bliver antallet af mulige billeder færre. [Hvis du for
eksempel tog et billede hvert andet minut, så ville antallet af billeder blive reduceret til
omkring en fjerdedel af det ovenstående antal billeder (baseret på ét taget billede hvert
tredivte sekund).]
∫ Optagelse af film
[AVCHD]
(Optagelse med billedkvaliteten
sat på [FHD/50i])
[MP4]
(Optagelse med billedkvaliteten
sat på [FHD/25p])
Optagelsestid
Ca. 60 min
Ca. 60 min
Aktuel optagelsestid
Ca. 30 min
Ca. 30 min
• Disse tider gælder for en rumtemperatur på 23 oC og en luftfugtighed på 50%RH. Vær opmærksom
på, at disse tider kun er omtrentlige.
• Den aktuelle optagelsestid er den tid, der er tilgængelig til optagelse, når handlinger gentages,
såsom at tænde og slukke for denne enhed, start/stop af optagelsen, zoomhandlinger, osv.
• Den maksimale tid for optagelse af film kontinuerligt med [AVCHD] er 29 minutter og 59 sekunder.
• Maks. tid til kontinuerlig optagelse af film med [MP4] er 29 minutter 59 sekunder eller op til 4 GB.
Du kan kontrollere den tid, der kan optages, på skærmen. (For [FHD/25p] i [MP4]-format er
filstørrelsen stor, så den tid, der kan optages, falder under 29 minutter 59 sekunder.)
- 17 -
Visning
∫ Afspilning
Afspilningstid
Ca. 150 min
• Driftstiderne og antallet af mulige billeder varierer i henhold til det omgivende miljø og
driftsforholdene.
Driftstiderne kan f.eks. i følgende tilfælde blive afkortet og antallet af mulige billeder reduceret.
– I lavtemperatursmiljøer, som f.eks. på skibakker.
– Ved brug af [Skærm lysstyrke].
– Hvis handlinger såsom blitz og zoom anvendes gentagne gange.
• Hvis kameraets funktionstid er ekstrem kort efter korrekt opladning af batteriet, er batteriets levetid
opbrugt. Køb et nyt batteri.
- 18 -
Visning
Isætning og fjernelse af kortet (ekstraudstyr)
• Kontrollér, at kameraet er slukket.
• Det anbefales at bruge et Panasonic kort.
1
2
Skub udløsearmen i pilens retning, og åbn
kort/batteridækslet.
Skub det hele vejen ind, indtil du hører et
“klik”, og vær opmærksom på hvilken ende
du indsætter.
For at fjerne kortet skal du skubbe kortet ind,
indtil du hører et klik og derefter trække det
lige op.
A: Undlad at røre ved kontaktfladen på bagsiden af kortet.
3
1: Luk kort/batteridækslet.
2: Skub udløsearmen i pilens retning.
• Før du fjerner kortet, skal du slukke for kameraet og vente, indtil “LUMIX”-visningen på
LCD-skærmen er forsvundet. (I modsat fald virker denne enhed muligvis ikke længere normalt, og
selve kortet kan blive ødelagt, eller de optagne billeder kan gå tabt.)
- 19 -
Visning
Om den indbyggede hukommelse/kortet
Følgende handlinger kan udføres med denne enhed.
Når der ikke er isat kort
Billederne kan optages til den indbyggede
hukommelse og afspilles.
Når der er isat kort
Billederne kan optages på kortet og afspilles.
• Ved brug af den indbyggede hukommelse:
k>ð (adgangsindikation¢)
2
5
• Ved brug af kortet:
(adgangsindikation¢)
¢ Adgangsindikationen lyser rødt, når billeder optages til den indbyggede
hukommelse (eller på kortet).
Indbygget hukommelse
• Du kan kopiere de optagne billeder til et kort. (P127)
• Hukommelsesstørrelse: Ca. 60 MB
• Adgangstiden på den indbyggede hukommelse kan blive længere end adgangstiden på kortet.
Kort
De følgende kort, som er i overensstemmelse med SD video-standarden, kan bruges med
dette apparat.
(Disse kort er angivet som kort i teksten.)
Bemærkninger
SD-memorykort
(8 MB til 2 GB)
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse¢ med “Klasse 4”
SDHC-memorykort
(4 GB til 32 GB)
• Du kan kun bruge SDHC-memorykort og SDXC-memorykort
SDXC-memorykort
(48 GB, 64 GB)
eller højere, når du optager film.
sammen med deres kompatible udstyr.
• Hvis du bruger SDXC-memorykort, skal du kontrollere, at PC'en
og andet udstyr er kompatible.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Kun kort med den kapacitet, der er angivet på listen i venstre
side, kan anvendes.
¢ SD-hastighedsklassen er hastighedsstandarden vedrørende kontinuerlig skrivning. Kontrollér
ved at kigge på kortetiketten osv.
f.eks.:
• Du kan få bekræftet de seneste oplysninger på følgende webside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
- 20 -
Visning
• Under adgang (skrivning, læsning og sletning af billeder, formatering osv.) må du ikke slukke
enheden, fjerne batteriet eller kortet eller frakoble lysnetadapteren (medfølger/ekstraudstyr).
Desuden må kameraet ikke udsættelse for rystelser, stød eller statisk elektricitet.
Kortet eller dataene på kortet kan blive beskadiget, og denne enhed vil muligvis da ikke
længere virke normalt.
Hvis handlingen mislykkes på grund af rystelser, stød eller statisk elektricitet, skal
handlingen udføres igen.
• Skrivebeskyttelseskontakt medfølger A (Når denne kontakt er sat til positionen
[LOCK], kan man ikke skrive, slette eller formatere data. Skrive-, slette- og
formateringsfunktionen gendannes, når kontakten sættes tilbage til den oprindelige
stilling.)
• Dataene i den indbyggede hukommelse eller på kortet kan blive beskadiget eller gå
2
tabt på grund af elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller en fejlfunktion af
kameraet eller kortet. Det anbefales at gemme vigtige data på PC’en eller andetsteds.
• Formatér ikke kortet på PC’en eller andet udstyr. Formatér det kun på kameraet for at sikre, at det
håndteres korrekt. (P54)
• Opbevar memorykortet uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger det.
- 21 -
Visning
Omtrentligt antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid
∫ Om visning af antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid
• Tænd for displayet (antallet af mulige billeder, tilgængelig optagetid osv.) ved at trykke på [DISP.].
(P56)
A Antal mulige billeder
B Tilgængelig optagetid
25p
25p
5
R1m10s
B
A
• Antallet af mulige billeder, og den tilgængelige optagetid er en tilnærmelse. (De afhænger af
optageforholdene og korttypen.)
• Antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid varierer, afhængigt af motiverne.
∫ Antal mulige billeder
• [i99999] vises, når der er mere end 100.000 billeder tilbage.
Kvalitet [A]
Billedstørrelse
Indbygget
hukommelse
(Ca. 60 MB)
2 GB
32 GB
64 GB
16M (4:3)
5M (4:3)
11
25
300
650
4910
10620
9880
21490
0,3M (4:3)
400
10050
162960
247150
- 22 -
Visning
∫ Tilgængelig optagetid (ved optagelse af film)
• “h” er en forkortelse for time, “m” for minut og “s” for sekund.
[AVCHD]
Indstilling af
optagelseskvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 60 MB)
2 GB
32 GB
64 GB
[FHD/50i]
j
14m00s
4h10m
8h27m
[HD/50p]
j
14m00s
4h10m
8h27m
Indstilling af
optagelseskvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 60 MB)
2 GB
32 GB
64 GB
[FHD/25p]
j
12m21s
3h23m17s
6h51m17s
[HD/25p]
[VGA/25p]
j
2m4s
23m36s
51m57s
6h28m6s
14h14m8s
13h5m11s
28h48m4s
[MP4]
• Den tid, er kan optages, er den totale tid for alle film, som er optaget.
• Den maksimale tid for optagelse af film kontinuerligt med [AVCHD] er 29 minutter og 59 sekunder.
• Maks. tid til kontinuerlig optagelse af film med [MP4] er 29 minutter 59 sekunder eller op til 4 GB.
Du kan kontrollere den tid, der kan optages, på skærmen. (For [FHD/25p] i [MP4]-format er
filstørrelsen stor, så den tid, der kan optages, falder under 29 minutter 59 sekunder.)
• Den maksimalt tilgængelige og kontinuerlige optagelsestid vises på skærmen.
- 23 -
Visning
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling)
• Uret er ikke indstillet, når kameraet leveres.
1
Tryk på kameraets [ON/OFF]-knap.
• Gå til 4, hvis skærmen til valg af sprog ikke vises.
2
Tryk på [MENU/SET].
3
Tryk på 3/4 for at vælge sprog, og tryk på [MENU/SET].
4
Tryk på [MENU/SET].
5
Tryk på 2/1 for at vælge elementer (år, måned,
dag, time, minut, visningsrækkefølge eller
tidsvisningsformt), og tryk derefter på
3/4 for at indstille hvert element.
A: Tid på hjemegnen
B: Tid ved rejsemålet
• Du kan annullere uden at indstille uret ved at trykke på
[
].
6
Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
7
Tryk på [MENU/SET].
- 24 -
Visning
Ændring af urets indstillinger
Vælg [Indstil ur] i menuen [Optag] eller [Indstilling], og tryk på [MENU/SET]. (P44)
• Uret kan nulstilles som vist under trin 5 og 6.
• Urets indstilling bevares i tre måneder ved brug af det indbyggede urbatteri, selv uden
batteriet. (Efterlad det opladede batteri i enheden i 24 timer for at oplade det indbyggede
batteri.)
• Hvis uret ikke er indstillet, kan den korrekte dato ikke udskrives, hvis du får fotohandleren til at printe
billedet, eller når du trykker datoen på billedet ved hjælp af [Datostemp.] eller [Tryk tekst].
• Hvis uret indstilles, kan den korrekte dato udskrives, også selvom datoen ikke vises på kameraets
skærm.
- 25 -
Visning
Tips til at tage gode billeder
Fastgør stroppen, og hold kameraet forsigtigt
Hold kameraet forsigtigt med begge hænder, hold armene stille langs siden og
stå med fødderne en smule adskilt.
• Sørg for at fastgøre den medfølgende strop korrekt, og sæt den omkring håndleddet, så du
ikke taber den. (P10)
• Lad være med at svinge rundt eller trække for hårdt i enheden, når vriststroppen er fastgjort.
Stroppen kan gå i stykker.
• Pas på ikke at bevæge kameraet, når du trykker på lukkerknappen.
• Pas på, at du ikke dækker blitzen, AF-hjælpelampen, mikrofonen, højttaleren eller objektivet osv. til
med fingrene.
A Strop
B Blitz
C Mikrofon
D AF-hjælpelampe
E Højttaler
∫ Retningsvisningsfunktion ([Roter bill.])
Billeder, som er optaget med kameraet lodret, afspilles lodret (roteret). (Kun når [Roter bill.]
(P54) er indstillet)
• Hvis du holder kameraet lodret og vippet op eller ned, når du tager billeder, virker
retningsvisningsfunktionen muligvis ikke korrekt.
• Film, der er taget med kameraet hold lodret, vises ikke lodret.
Sådan undgår man rystelser (kamerarystelser)
Når alarmen for rystelser [
] vises, skal man anvende [Stabilisering] (P98), et stativ eller
selvudløseren (P63).
• Lukkehastigheden mindskes især i følgende tilfælde. Hold kameraet i ro fra det øjeblik,
lukkerknappen trykkes ned til det øjeblik, hvor billedet vises på skærmen. Det anbefales at bruge et
stativ.
– Langsom synk./Reduktion af røde øjne
– [Natportræt]/[Natlandskab]/[Stjernehimmel] (Scenefunktion)
– Når lukkehastigheden sænkes i indstillingerne [Min. lukker tid]
- 26 -
Grundlæggende
Valg af optagefunktion
1
2
3
Tryk på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
optagelsesfunktionen.
Tryk på [MENU/SET].
∫ Liste over optagelsesfunktioner
¦
Intelligent Auto-funktion (P28)
Motiverne optages ved brug af kameraets automatiske indstillinger.
!
Normal billedfunktion (P32)
Motiverne optages ved brug af dine egne indstillinger.
Kreativ kontrolfunktion (P66)
Optag, mens du kontrollerer billedeffekten.
Funktionen Panoramaoptagelse (P71)
Med denne funktion kan du tage panoramabilleder.
Û
Scenefunktion (P74)
Denne funktion gør det muligt at tilpasse billedet til den scene, der optages.
• Når funktionen er skiftet fra afspilningsfunktion til optagelsesfunktion, vælges den tidligere indstillede
optagelsesfunktion.
- 27 -
Grundlæggende
Sådan optages billeder ved hjælp af den
automatiske funktion (Intelligent Auto-funktion)
Optagefunktion:
Kameraet finder de mest relevante indstillinger, der passer til motivet og optageforholdene. Vi
anbefaler denne funktion for begyndere og for de, som vil bevare indstillingerne i kameraet, så
de let kan tage billeder.
• Følgende funktioner aktiveres automatisk.
– Scenedetektering/Modlys-kompensation/Intelligent ISO-følsomhedskontrol/Automatisk
hvidbalance/Ansigtsregistrering/[Hurtig AF]/[Int.kontrast]/[I. opløsning]/[i.ZOOM]/[AF-hj. lampe]/
[Fjern rød-øje]/[Stabilisering]/[Kontin. AF]/[Dæmp vindstøj]
• Billedkvaliteten fastsættes til [A].
1
Tryk på [MODE].
A Lukkerknap
2
3
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Intelligent auto]
og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus.
1
• Fokusindikationen 1 (grøn) tændes, når motivet er i fokus.
• AF-området 2 vises omkring motivets ansigt ved hjælp af
ansigtsdetekteringsfunktionen. Men det kan også vises på
det sted på motivet, der er indstillet fokus på.
• Den mindste afstand (hvor tæt du kan være til motivet)
ændres, afhængigt af zoom-faktoren. Kontrollér visningen
for det mulige optagelsesområde på skærmen. (P33)
• Hvis du trykker på 3, mens [AF fastlås] vises, kan du
indstille AF-sporing. Se P87 for detaljerede oplysninger
herom. (AF-sporing annulleres ved at trykke på 3 igen.)
4
Tryk lukkerknappen helt ned (og endnu
længere) for at tage billedet.
- 28 -
2
Grundlæggende
Scene-detektering
Når kameraet identificerer den optimale scene, vises det relevante ikon for scenen med blåt i
2 sekunder, hvorefter farven ændres til rødt som normalt.
Optagelse af billeder
¦
>
[i-Portræt]
[i-Landskab]
[i-Makro]
[i-Natportræt]¢1
[i-Natlandskab]
[iHåndholdt natopt.]¢2
[i-Solnedgang]
[i-Baby]¢3
¢1 Vises kun, når blitzen er indstillet på [
].
¢2 Vises kun, når [iHåndholdt natopt.] er indstillet på [ON].
¢3 Når [Ansigtsgenk.] er indstillet på [ON], vises [ ] kun på fødselsdagene for
registrerede ansigter, som allerede er indstillet, hvis ansigtet på en person, som er
3 år ældre eller yngre detekteres.
Når der tages billeder
¦
>
[i-Portræt]
[i-Landskab]
[i-Lavt lys]
[i-Makro]
• [¦] angives, hvis ingen af scenerne er optimale, og standardindstillingerne anvendes.
• Når [ ], [ ] eller [ ] er valgt, detekterer kameraet automatisk en persons ansigt, og der indstilles
fokus og eksponering. (Ansigtsdetektering)
• Hvis der f.eks. anvendes stativ, og kameraet har bedømt, at kamerarystelserne er minimale, når
scenefunktionen er identificeret som [ ], indstilles lukkerhastigheden til maks. 4 sekunder. Pas på
ikke at flytte kameraet, når du tager billederne.
• Når [Ansigtsgenk.] er indstillet på [ON], og ansigtet, der ligner det registrerede, detekteres, vises [R]
i øverste højre hjørne af [ ], [ ] og [ ].
• På grund af nedenstående betingelser identificeres der muligvis en anden scene til samme motiv.
– Betingelser for motiv: Når ansigtet er lyst eller mørkt, Motivets størrelse, Motivets farve, Afstand til
motivet, Motivets kontrast, Når motivet bevæger sig
– Optagelsesforhold: Solnedgang, solopgang, under forhold med lavt lysstyrke, når kameraet rystes,
ved anvendelse af zoom
• For at tage billeder i en bestemt scene anbefales det at tage billederne i den korrekte
optagefunktion.
Kompensering for baggrundslys
Hvis der er modlys, ser motivet mørkere ud, og kameraet forsøger automatisk at korrigere dette
ved at øge billedets lysstyrke.
I Intelligent autofunktion, virker modlys-kompensationen automatisk. [ ] vises på skærmen,
hvis der detekteres modlys. (Afhængigt af betingelserne for modlys, detekteres modlyset
muligvis ikke korrekt.)
- 29 -
Grundlæggende
Ændring af indstillinger
Der kan foretages indstillinger i følgende menuer.
Menu
Element
¢
¢
[Optag]
[Billedstr.] /[Burst] /[Farvefunkt.]¢/[Slør reduktion]/[iHåndholdt
natopt.]/[iHDR]/[Ansigtsgenk.]
[Film]
[Optageformat]/[Optage kval.]
[Indstilling]
[Indstil ur]/[Verdenstid]/[Flytilstand]/[Bip]¢/[Sprog]/[O.i.s. demo]
• Andre menuelementer end de, der er angivet ovenfor, vises ikke,
men du kan få dem vist i andre optagefunktioner.
[Wi-Fi]
[Ny forbindelse]/[Historik forbindelse]/[Foretrukken forbindelse]/
[Wi-Fi opsætning]
• Se P44 for oplysninger om menuens indstillingsmetode.
¢ Indstillingerne kan være forskellige i forhold til andre optagefunktioner.
Menuer under Intelligent Auto indst
∫ [Farvefunkt.]
Farveindstillingen [Happy] er tilgængelig under [Farvefunkt.]. Når du vælger denne indstilling,
kan du automatisk tage et billede med mere glans og livlighed i farvestyrken.
∫ [Slør reduktion]
Hvis [Slør reduktion] er indstillet på [ON], vises [ ] på optagelsesskærmen. Kameraet
indstiller automatisk en optimal lukkerhastighed i henhold til motivets bevægelse for at
reducere en sløring af motivet. (I sådanne tilfælde kan antallet af pixel blive reduceret.)
• Er som udgangspunkt indstillet på [ON] på kameraet.
∫ [iHåndholdt natopt.]
Hvis funktionen [iHåndholdt natopt.] er indstillet på [ON], og [ ] registreres, mens du tager
håndholdte natbilleder, tages billederne af natlandskabet ved en høj burst-hastighed og
sammensættes til ét billede. Denne funktion er nyttig, hvis du vil tage fantastiske natbilleder
med minimale rystelser og minimal støj uden brug af stativ. Hvis kameraet monteres på et stativ
eller lignende, registreres [ ] slet ikke.
• Er som udgangspunkt indstillet på [ON] på kameraet.
- 30 -
Grundlæggende
∫ [iHDR]
Når [iHDR] indstilles på [ON], og der f.eks. er stort kontrast mellem baggrunden og motivet,
optages der flere still-billeder med forskellige eksponeringer, som kombineres for at oprette et
enkelt still-billede med grov tekstur.
• Er som udgangspunkt indstillet på [ON] på kameraet.
• Hvis [ ] vises på skærmen, virker iHDR-funktionen automatisk som påkrævet, men ellers ikke.
• Hvis et enkelt billede skal sammensættes fra en burstoptagelse, vises en meddelelse på skærmen,
og burstoptagelsen udføres. Bemærk, at burstoptagelsen ikke finder sted, hvis kameraet fastlægger,
at det kan kompensere for kontrastforskellen uden at sammensætte billedet fra en burstoptagelse.
• Hvis der udføres en sammensætning ud fra en burstoptagelse, vises der muligvis fantombilleder,
hvis motivet har været i bevægelse.
• I følgende tilfælde oprettes der ikke et kompensationsbillede.
– Hvis zoomfaktoren overstiger 10k.
– Ved optagelse i [Burst].
– Når blitzen aktiveres
Om blitzen (P59)
• Når [
] er valgt, indstilles [
], [
], [
] eller [
] afhængig af motivet og lysstyrken.
• Når [
], [
] er valgt, aktiveres [Fjern rød-øje].
• Lukkerhastigheden er langsommere under [
] eller [
].
- 31 -
Grundlæggende
Sådan tager du billeder med dine foretrukne
indstillinger (Normal billedfunktion)
Optagefunktion:
Kameraet indstiller automatisk lukkehastighed og blændeværdi i henhold til motivets lysstyrke.
Du kan lettere tage billeder ved at skifte de forskellige indstillinger i [Optag]-menuen.
1
Tryk på [MODE].
1 Lukkerknap
2
3
4
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Normalt billede]
og tryk derefter på [MENU/SET].
Ret AF-området mod det punkt, du vil fokusere på.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus, og tryk derefter lukkerknappen helt ned
for at tage et billede.
ISO
100
A ISO-følsomhed
B Blændeværdi
C Lukkehastighed
F3.1
1/60
AB C
• Blændeværdien og lukkerhastigheden vises med rødt, hvis
den korrekte eksponering ikke opnås. (Undtagen ved brug
af blitz)
- 32 -
Grundlæggende
Fokusering
A
Ret AF-området mod motivet, og tryk
lukkerknappen halvt ned.
B
ISO
100
Fokus
Når motivet er i fokus
F3.1
1/60
Når motivet ikke er i fokus
Fokus-indikation A
On
Blinker
AF-område B
Hvid>Grøn
Hvid>Rød
Lyd
Bipper 2 gange
Bipper 4 gange
• For visse zoomforstørrelser og på mørke steder kan AF-området kan vises større.
∫ Om fokusområde
Fokusområdet vises, når du betjener zoomen.
• Fokusområdet vises med rødt, hvis der ikke er indstillet fokus, når
lukkerknappen er trykket halvt ned.
Fokusområdet kan ændres efterhånden, afhængigt af zoompositionen.
f.eks.: Fokusområdet under Intelligent Auto-funktion
W
5 cm
2m
9
T
1.5 m
- 33 -
0.05m W
∞
T 1X
Grundlæggende
∫ Når motivet ikke er i fokus (f.eks. når det ikke er i midten af sammensætningen for det
billede, du vil tage)
1 Ret AF-området mod motivet, og tryk derefter
lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus
og eksponering.
2 Hold lukkerknappen trykket halvt nede og flyt
kameraet, efterhånden som du sammensætter
billedet.
• Du kan gentage handlingerne under trin 1, inden du trykker helt ned på lukkerknappen.
∫ Motiv og optageforhold, som er vanskelige at stille fokus på/efter
• Hurtigt bevægelige motiver, meget lyse motiver eller motiver uden kontrast
• Ved optagelse af motiver gennem vinduer eller i nærheden af skinnende genstande
• Når det er mørkt, eller når der opstår rystelser
• Når kameraet er for tæt på motivet, eller når man tager et billede af motiver tæt på og langt væk
samtidigt
- 34 -
Grundlæggende
Optagelse af film
Gældende funktioner:
1
Start optagelsen ved at trykke på filmknappen.
A Tilgængelig optagetid
B Udløbet optagetid
• Du kan optage film og tilpasse hver
optagefunktion.
• Slip filmknappen lige efter, at du har trykket
på den.
• Optagetilstandsindikatoren (rød) C blinker under optagelse af film.
• Se P100 for indstilling af [Optageformat] og [Optage kval.].
2
Stop optagelsen ved at trykke på filmknappen igen.
A
C
R1m07s
3s
B
∫ Om optageformatet til filmoptagelse
Dette apparat kan optage film i enten AVCHD-eller MP4-format.
AVCHD:
Du kan optage højdefinitions kvalitetsbilleder vha. dette format. Det er velegnet til visning på
et stort TV eller til lagring på disk.
MP4:
Dette optagelsesformat gemmer en film som en enkelt fil, der er velegnet til redigering på en
PC eller til upload til webtjenester.
∫ Om kompatibiliteten af optagede film
Film, som er optaget i [AVCHD] eller [MP4] kan blive afspillet i en dårlig billed- eller lydkvalitet,
eller afspilning er slet ikke mulig, selv når du afspiller på udstyr, der er kompatibelt med disse
formater. Optageoplysningerne vises muligvis heller ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal du
bruge denne enhed.
• Se supportwebsteder nedenfor for detaljerede oplysninger om MP4-kompatible enheder.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
- 35 -
Grundlæggende
• Hvis du optager til den indbyggede hukommelse, fastsættes indstillingen [MP4] til [VGA/25p].
• Den tilgængelige optagetid, der vises på skærmbilledet, reduceres muligvis ikke regelmæssigt.
• Afhængigt af korttypen, vises kortadgangsindikationen muligvis i et stykke tid efter filmoptagelsen.
Dette er ikke en fejlfunktion.
• Skærmen bliver måske midlertidigt sort, eller enheden optager muligvis støjen fra statisk elektricitet
eller elektromagnetiske bølger osv. afhængigt af det omgivende miljø for filmoptagelsen.
• Selv om indstillingen af billedformatet er det samme for billeder og for film, kan visningsvinklen
ændres i begyndelsen af filmoptagelsen.
Når [Film Optageomr.] (P50) er sat på [ON], vises visningsvinklen under filmoptagelsen.
• Om zoomning under optagelse af film
– Hvis den ekstra optiske zoom benyttes, før du trykker på filmknappen, ryddes de pågældende
indstillinger, og optagelsesområdet ændres drastisk.
– Hvis du betjener zoomen osv. under en filmoptagelse, optages driftslyden muligvis også med.
– Zoomhastigheden vil være langsommere end normalt ved optagelse af film.
– Hvis du bruger zoomfunktionen under en filmoptagelse, tager det muligvis længere tid, før billedet
er i fokus.
• Hvis du afslutter en filmoptagelse efter kort tid, når du bruger [Miniature effekt] under den kreative
kontrolfunktion, fortsætter kameraet muligvis med at optage lidt endnu. Hold på kameraet, indtil
optagelsen er færdig.
• Film kan ikke optages i følgende tilfælde.
– [Blød fokus]/[Stjernefilter] (Kreativ kontrolfunktion)
– [3D-foto funktion] (Scenefunktion)
• Den optages i følgende kategorier for visse scenefunktioner. En filmoptagelse, som passer til hver
scene, udføres for de kategorier, der ikke er angivet nedenfor.
Valgte scenefunktion
Scenefunktion under optagelse af film
[Baby1]/[Baby2]
Portrætfunktion
[Natportræt], [Natlandskab],
[Håndholdt natopt.], [Stjernehimmel]
Lavt lysniveau-funktion
[Sport], [Kæledyr], [Foto ramme]
Normal film
- 36 -
Grundlæggende
Sådan tager du et billede under en filmoptagelse
Der kan optages still-billeder, selv når der optages film. (samtidig optagelse)
Under filmoptagelse skal du trykke lukkerknappen helt ind for at tage et
billede.
• Billedet gemmes under følgende betingelser.
[AVCHD]
Billedstørrelse
[MP4]
Billedstørrelse
[FHD/50i]/[HD/50p]
3,5 M (16:9)
[FHD/25p]/[HD/25p]
3,5 M (16:9)
• Du kan optage op til 2 billeder pr. filmoptagelse.
• Samtidig optagelse er ikke muligt i følgende tilfælde:
– Når [Optage kval.] er indstillet på [VGA/25p] i [MP4]
• Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned for at tage et billede, mens du optager en film, indstiller
kameraet fokus igen, og denne bevægelse optages med på filmen. Det anbefales, at du trykker
lukkerknappen helt ned for at tage et billede for at prioritere filmbilledet i stedet.
• Billedstørrelsen og antallet af mulige billeder vises, hvis du trykker lukkerknappen halvt ned.
• Optagelsen af film fortsætter, efter at still-billedet er taget.
• Zoomningen kan stoppe, hvis der tages et billede under zoomhandlingen.
• Driftslyden af lukkerknappen kan blive optaget med, hvis der tages et billede under optagelse af en
film.
• Blitz-indstillingen er sat til [Œ].
- 37 -
Grundlæggende
Afspilning
1
Tryk på [(].
2
Tryk på 2/1 for at vælge billeder.
A
100-0001
1/5
B
A Filnummer
B Billednummer
• Hvis du trykker på og holder 2/1 nede, kan du afspille
billederne i rækkefølge.
• Hastigheden af fremad-/tilbagespoling afhænger af
afspilningsstatus.
∫ Afspilning af film
Tryk på 2/1 for at vælge et billede ved hjælp af
filmikonet (som f.eks. [
]), og tryk derefter på 3 for
at afspille det.
A
B
3s
A Ikonet Film
B Filmoptagelsestid
• Hvis du har filteret billeder til afspilning ved hjælp af
[Slideshow] (P104) eller [Filtreret visning] (P106), vises
menuvalgskærmen. Tryk på 3/4 for at vælge [Spil video], og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Når afspilningen starter, vises den afspilningstid, der er gået, på skærmen.
For eksempel vises 8 minutter og 30 sekunder som [8m30s].
• Nogle oplysninger (optageoplysninger osv.) vises ikke for film, der er optaget i [AVCHD].
25p
- 38 -
Grundlæggende
∫ Handlinger, som udføres under afspilning af en film
3
Afspil/Pause
4
Stop
2
Hurtigt tilbage¢/
Enkeltbilleder tilbage (under en pause)
1
Hurtigt frem¢/
Enkeltbilleder frem (under en pause)
¢ Hastigheden for hurtig fremspoling/tilbagespoling øges, hvis du trykker på 1/2 igen.
– Du kan indstille lydstyrken ved hjælp af zoomgrebet.
• Når kameraet er slukket, skal du trykke på og holde [(] inde. Hvis du tænder det på denne måde,
vises afspilningsskærmen automatisk.
• Dette kamera opfylder DCF-standarden “Design rule for Camera File system”, udviklet af JEITA
“Japan Electronics and Information Technology Industries Association” og Exif
“Exchangeable Image File Format”. Filer, som ikke opfylder DCF-standarden, kan ikke afspilles.
• Billeder, som tages med andre kameraer, kan muligvis ikke afspilles på denne enhed.
• Objektivcylinderen trækkes ind ca. 15 sekunder efter skift fra optagefunktion til afspilningsfunktion.
• Hvis der anvendes et kort med høj kapacitet, kan det være at tilbagespolingen er langsommere end
normalt.
• Denne enhed er udviklet til afspilning af film ved hjælp af AVCHD-, MP4- og QuickTime Motion
JPEG-formater.
• For at afspille en film, som er optaget med denne enhed, på en PC skal du bruge softwaren
“PHOTOfunSTUDIO” på CD-ROMMEN (medfølger).
• Sørg for ikke at blokere kameraets højttaler under afspilning.
- 39 -
Grundlæggende
Visning af flere skærmbilleder (Flerbilledafspilning)
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel [L] (W).
1/26
1 skærmbillede>12 skærmbilleder>30 skærmbilleder>Kale
nderskærmbilledet
A Nummeret på det valgte billede, og det totale antal optagne
billeder
• Drej zoom-grebet mod [Z] (T) for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
• Billeder, som vises ved hjælp af [ ], kan ikke afspilles.
∫ Sådan vendes tilbage til normal afspilning
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på [MENU/SET].
Brug af afspilningszoom
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel [Z] (T).
1k>2k>4k>8k>16k
• Når du drejer zoom-grebet mod [L] (W), efter at billedet er blevet
2X
forstørret, mindskes forstørrelsen.
• Hvis du ændrer forstørrelsen, vises angivelsen af zoompositionen
B i ca. 2 sekunder, og positionen af den forstørrede del kan flyttes
ved at trykke på 3/4/2/1.
• Jo mere et billede forstørres, desto mere forringes kvaliteten.
- 40 -
B
A
Grundlæggende
Oprettelse af still-billeder fra en film
Du kan oprette et enkelt still-billede fra en optaget film.
1
2
Tryk på 3 for at sætte afspilningen af filmen midlertidigt på pause.
Tryk på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Billedet gemmes i følgende optagelsesstørrelse.
[AVCHD]
Billedstørrelse
[FHD/50i]/[HD/50p]
2 M (16:9)
[MP4]
Billedstørrelse
[FHD/25p]/[HD/25p]
2 M (16:9)
[VGA/25p]
0,3 M (4:3)
• Du kan ikke gemme still-billeder fra en film, som er optaget på andet udstyr.
• Still-billeder, der oprettes ud fra en film, kan være mere grovkornet ift. den normale billedkvalitet.
- 41 -
Grundlæggende
Sletning af billeder
De billeder, som slettes, går tabt.
• Billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet, som afspilles, slettes.
• Billeder, som ikke er i DCF-standarden, eller billeder, som er beskyttet, kan ikke slettes.
For at slette et enkelt billede
Vælg det billede, der skal slettes, og tryk
derefter på [
].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Billedet slettes ved at vælge [Ja].
- 42 -
Grundlæggende
Sådan slettes flere billeder (op til 50) eller alle billederne
1
2
Tryk på [
].
Tryk på 3/4 for at vælge [Slet flere] eller [Slet
alle], og tryk derefter på [MENU/SET].
• [Slet alle] > Bekræftelsesskærmen vises.
Billeder slettes ved at vælge [Ja].
• Du kan slette alle billeder, undtagen de billeder, der er
indstillet som foretrukne, når [Slet alle undt. Favorit] vælges
med [Slet alle] indstillet.
3
(Når [Slet flere] er valgt)
Tryk på 3/4/2/1 for at markere billedet, og
tryk derefter på [DISP.] for at foretage
indstillingen. (Gentag dette trin.)
1
2
3
4
5
6
•[
] vises på de valgte billeder. Hvis du trykker på [DISP.]
igen, annulleres indstillingen.
4
(Når [Slet flere] er valgt) Tryk på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Billeder slettes ved at vælge [Ja].
• Sluk ikke for kameraet, mens der slettes.
• Afhængig af det antal billeder, der skal slettes, kan det tage lidt tid at slette billederne.
- 43 -
Grundlæggende
Indstilling af menuen
Kameraet indeholder menuer, hvor du kan foretage indstillinger til optagelse af billeder og
afspille dem, ligesom du vil, samt menuer, som gør det nemmere og sjovere at bruge kameraet.
Især indeholder menuen [Indstilling] nogle vigtige indstillinger vedrørende kameraets ur og
strømforhold. Kontrollér indstillingerne i denne menu, før du begynder at bruge kameraet.
Indstilling af menuelementer
Eksempel: I menuen [Optag] skal du skifte [AF-funktion] fra [Ø] ([1-område]) til [š]
([Ansigtsreg.])
1
2
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge menu, og tryk
derefter på [MENU/SET].
Menu
[Optag] (P81 til 99)
(Kun optagefunktion)
[Film] (P100 til 102)
(Kun optagefunktion)
[Afspil] (P114 til 127)
(Kun i afspilningsfunktion)
[Indstilling] (P46 til 55)
[Wi-Fi] (P131 til 169)
Beskrivelse af indstillinger
I denne menu kan du indstille farver, følsomhed, antallet af pixel
og andre elementer for de billeder, du optager.
I denne menu kan du indstille [Optageformat], [Optage kval.] og
andre funktioner til filmoptagelse.
I denne menu kan du indstille beskyttelse, renskære billeder eller
vælge indstillinger osv. for de optagede billeder.
I denne menu kan du indstille uret, biplydens volumen og andre
indstillinger, som gør det nemmere for dig at betjene kameraet.
I denne menu kan du foretage de indstillinger, der er nødvendige
for at oprette forbindelse til Wi-Fi eller for at bruge funktionen
Wi-Fi.
- 44 -
Grundlæggende
3
Tryk på 3/4 for at vælge menuelementet, og
tryk derefter på [MENU/SET].
A
A Menuskærmsiden
• Skifter til næste side, når du når bunden. (Skifter også hvis
du drejer zoom-grebet)
4
Tryk på 3/4 for at vælge indstillingen, og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Afhængigt af menuelementet, vises dets indstilling muligvis
slet ikke, eller den vises på en helt anden måde.
∫ Luk menuen
Tryk på [
], indtil skærmen vender tilbage til
optagelses-/afspilningsskærmen, eller tryk
lukkerknappen halvt ned.
• Visse funktioner kan ikke indstilles eller benyttes, afhængigt af kameraets tilstand eller menufunktion
på grund af specifikationer.
Brug af lynmenuen
Når du bruger lynmenuen, kan du let aktivere nogle af menuindstillingerne.
• De egenskaber eller funktioner, der kan tilpasses ved hjælp af lynmenuen, bestemmes af den
funktion eller visning, som kameraet er i.
1
2
Tryk på [Q.MENU], når du optager.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
menuelementet og indstillingen, og tryk
derefter på [MENU/SET] for at lukke menuen.
- 45 -
Grundlæggende
Om Indstillingsmenuen
Se P44 for yderligere oplysninger om, hvordan du vælger menuindstillingerne i
menuen [Indstilling].
• [Indstil ur], [Økonomi] og [Autovisning] er vigtige. Kontrollér deres indstillinger, før du bruger disse
funktioner.
• I Intelligent Auto indstilling er det kun [Indstil ur], [Verdenstid], [Flytilstand], [Bip]¢, [Sprog], [O.i.s.
demo] der kan indstilles.
¢ De indstillinger, der er tilgængelige, kan være forskellige i forhold til andre optagefunktioner.
U [Indstil ur]
Indstilling af dato/klokkeslæt.
• Se P24 for yderligere oplysninger.
Indstil klokkeslættet i din hjemegn og rejsedestination.
Du kan få vist lokale tider på rejsedestinationer og optage dem på de
billeder, du tager.
Efter at du har valgt [Rejsemål] eller [Hjemme], skal du trykke på
2/1 for at vælge et område og trykke på [MENU/SET] for at
foretage indstillingen.
• Indstil [Hjemme] som det første efter købet. [Rejsemål] kan indstilles efter
opsætningen [Hjemme].
[Verdenstid]
“ [Rejsemål]:
Rejsemål
A
A Aktuelt klokkeslæt på destinationen
B Tidsforskel fra hjemegn
– [Hjemme]:
Din hjemegn
B
C
C Aktuelt klokkeslæt
D Tidsforskel fra GMT (Greenwich Mean
Time)
• Tryk på 3, hvis du bruger funktionen Sommertid [
D
]. (Tiden flyttes frem med 1 time.) Tryk på 3
en gang til for at vende tilbage til normaltid.
• Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på listen over de lande, der vises på skærmen, skal du
fastsætte tidsforskellen fra det land, du bor i.
- 46 -
Grundlæggende
Man kan indstille rejsens afrejse- og returdato samt navnet på
rejsedestinationen.
Du kan få vist antallet af dage, som er gået, når du afspiller billeder og
påsætter et stempel på de optagede billeder med [Tryk tekst] (P116).
[Rejseindst.]:
[SET]:
Afrejse- og returdatoen indstilles. Forløbne dage for (antallet er dage
efter) rejsen registreres.
[OFF]
— [Rejsedato]
• Rejsedatoen annulleres automatisk, hvis det aktuelle dato ligger efter
returdatoen. Hvis [Rejseindst.] er indstillet på [OFF], indstilles [Sted] også
til [OFF].
[Sted]:
[SET]:
Rejsedestinationen registreres på optagelsestidspunktet.
[OFF]
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til
“Indtastning af tekst” på P80.
• Antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen, kan udskrives ved brug af den bundtede software
“PHOTOfunSTUDIO”, som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Rejsedatoen beregnes på grundlag af datoen i tidsindstillingen og den afrejsedato, du vælger. Hvis
man indstiller [Verdenstid] til rejsemålet, udregnes rejsedatoen ved hjælp af datoen i indstillingen af
klokkeslættet og indstillingen af rejsemålet.
• Den indstillede rejsedato lagres, selv om kameraet slukkes.
• Antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen, optages ikke før selve afrejsedatoen.
• [Rejsedato] kan ikke indstilles for film, som er optaget med [AVCHD].
• [Sted] kan ikke optages, når man optager film.
• [Rejsedato] kan ikke indstilles i Intelligent auto-funktion. Indstilling af en anden optagelsesfunktion
afspejles.
- 47 -
Grundlæggende
Begrænser Wi-Fi-indstillinger.
[ON]:
Wi-Fi funktioner kan ikke benyttes.
[Flytilstand]
[OFF]
• Hvis du tager kameraet med om bord et fly eller på et hospital osv. skal du
indstille [Flytilstand] på [ON] og slukke for kameraet, da de elektromagnetiske
bølger osv. som udsendes fra kameraet, kan forstyrre målere.
Nu kan du indstille bip- og lukkerlyden.
r [Bipniveau]:
[t]
r [Bip]
[Lukkervol.]:
([Lav])
[
[u] ([Høj])
[
] ([Høj])
[s]
[
] ([FRA])
[
([FRA])
[Biptone]:
1 ]/[ 2 ]/[ 3 ]
[
] ([Lav])
[Lukkerlyd]:
1 ]/[ 2 ]/[ 3 ]
u [Højttalervolumen] Justér højtalervolumen til et af de 7 niveauer.
• Når du tilslutter kameraet til et TV, ændres TV-højttalernes volumen ikke. Og når du er tilsluttet,
kommer der ingen lyd fra kameraets højttalere.
Lysstyrken, farven, eller det røde eller blå skær på LCD-skærmen justeres.
[Lysstyrke]:
Justér lysstyrken.
[Kontrast · Mætn.grad]:
Justér kontrasten eller farvernes klarhed.
[Skærmvisning]
[Rød tone]:
Justér den røde farvenuance.
[Blå tone]:
Justér den blå farvenuance.
1
2
Vælg indstillingerne ved at trykke på 3/4, og justér med 2/1.
Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Nogle motiver kan se anderledes ud i virkeligheden end på LCD-skærmen. Men det påvirker ikke de
optagede billeder.
• Når [Skærm lysstyrke] er indstillet på [Høj vinkel], [Lysstyrke] og [Kontrast · Mætn.grad] ikke kan
justeres.
- 48 -
Grundlæggende
Disse menuindstillinger gør det lettere for dig at se LCD-skærmen, når
du er på steder, hvor det er meget lyst, eller når du holder kameraet
højt op over hovedet.
[Skærm lysstyrke]
[„] ([Auto skærm-lysstyrke])¢:
Lysstyrken justeres automatisk, afhængigt af hvor lyst der er omkring
kameraet.
[…] ([Høj skærm-lysstyrke]):
LCD-skærmen bliver lysere og er nemmere at se, selv om du tager
udendørs billeder.
[Å] ([Høj vinkel])¢:
LCD-skærmen bliver lettere at se, når der tages billeder med kameraet
højt op over hovedet.
[OFF]
¢ Kan kun indstilles, hvis optagefunktionen er valgt.
• High Angle-funktionen ophæves også, hvis du slukker kameraet, eller hvis [Auto sluk] er aktiveret.
• Lysintensiteten af de billeder, der vises på LCD-skærmen, øges, så nogle af motiverne ser muligvis
lidt anderledes ud end på LCD-skærmen. Men dette påvirker ikke de op optagne billeder.
• LCD-skærmen vender automatisk tilbage til normal lysstyrke, hvis du ikke udfører en handling i
30 sekunder, hvis du optager i [Høj skærm-lysstyrke]. Tryk på en vilkårlig knap for at gøre
LCD-skærmen lys igen.
• Hvis [Skærm lysstyrke] indstilles, reduceres brugstiden.
[Ref. linie]
Angiv mønsteret af referencelinjerne, som skal vises, når du tager
billeder. Du kan også angive, om du vil have optageoplysningerne vist,
når referencelinjerne vises.
[Optageinfo]:
[ON]/[OFF]
[Mønster]:
[ ]/[
]
• Hvis man tilpasser motivet til de vandrette og lodrette referencelinjer eller til punktet, hvor disse linjer
krydser, kan man tage godt sammensatte billeder ved at kunne se størrelse, hældning og balance i
motivet.
• Referencerammer vises ikke i følgende tilfælde.
– Funktionen Panoramaoptagelse
– [Foto ramme] (Scenefunktion)
- 49 -
Grundlæggende
På denne måde kan du vælge at få vist eller ikke få vist histogrammet.
[ON]/[OFF]
[Histogram]
Et histogram er en graf, der viser lysstyrken langs den
vandrette akse (sort til hvid) og antallet af pixel for hvert
lysstyrkeniveau på den lodrette akse.
På denne måde kan du nemt kontrollere
billedeksponeringen.
A mørk
B optimal
C lys
• Når man tager billeder med blitz eller på mørke steder, vises histogrammet i orange, fordi det
optagede billede og histogrammet ikke stemmer overens.
• Histogrammet i optagefunktion er kun en tilnærmelse.
• Et billedes histogram stemmer muligvis ikke overens i optagefunktion og afspilningsfunktion.
• Histogrammet i dette kamera stemmer ikke overens med histogrammer, der vises ved hjælp af
billedredigeringssoftware på PC’er osv.
• Histogrammer vises ikke i følgende tilfælde.
– Intelligent Auto-funktion
– Flerbilledafspilning
– Når der tages billeder
– Afspilningszoom
– [Foto ramme] (Scenefunktion)
– Når HDMI-mikrokablet er tilsluttet
– Kalender
Filmoptagelsens visningsvinkel kan kontrolleres.
[Film Optageomr.]
[ON]/[OFF]
• Filmoptagelsens områdevisning er kun en tilnærmelse.
• Optagelsens områdevisning kan forsvinde, når du zoomer til Tele, afhængigt af billedstørrelsens
indstilling.
• Indstillingen sættes til [OFF] i Intelligent Auto indst.
- 50 -
Grundlæggende
Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet anvendt i den
forudbestemte tidslængde.
Batteriets levetid forlænges også, hvis du nedtoner LCD-skærmen.
p [Auto sluk]:
Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet anvendt i den
forudbestemte tidslængde.
q [Økonomi]
[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]/[OFF]
ECO
[Skærm energispar]:
LCD-skærmens lysstyrke nedsænkes.
Batteriets levetid forlænges ved at nedsænke LCD-skærmens
billedkvalitet endnu mere under optagelse (dog ikke det digitale
zoomområde). Bemærk, at dette ikke påvirker kvaliteten på de billeder,
der er taget.
[ON]/[OFF]
• [Auto sluk] er sat til [5MIN.] i intelligent autofunktion.
• [Auto sluk] virker ikke i følgende tilfælde.
– Når du bruger lysnetadapteren (medfølger)
– Når du tilslutter til en pc eller en printer
– Når du optager eller afspiller film
– Under et dias-show
• Effekten for [Skærm energispar] reduceres i det digitale zoom-område sammenlignet med det
optiske zoom-område.
• [Skærm lysstyrke]-indstillinger har fortrinsret, også selv om [Skærm energispar] er blevet indstillet.
Indstil den tid, billedet skal vises i, når du har taget billedet.
[1SEC]
o [Autovisning]
[2SEC]
[HOLD]:
Billederne vises, indtil du trykker på en af knapperne.
[OFF]
• [Autovisning] aktiveres uanset indstillingen i følgende tilfælde.
– Når du bruger Auto-holder
– Ved brug af [Burst].
• Autovisningsindstillingen fastsættes til [2SEC] i følgende tilfælde.
– Intelligent Auto-funktion
• [Autovisning] virker ikke ved optagelse af film.
- 51 -
Grundlæggende
v [Nulstil ant.]
Nulstil filnummeret for næste optagelse til 0001.
• Mappenummeret opdateres, og filnummeret starter fra 0001.
• Der kan tildeles et mappenummer mellem 100 og 999.
Når mappenummeret når 999, kan nummeret ikke nulstilles. Det anbefales at man formaterer kortet
(P54) efter at man har gemt alle data på en PC eller lignende.
• For at nulstille mappenummeret til 100, skal den indbyggede hukommelse eller kortet først
formateres, derefter skal filnummeret nulstilles ved brug af denne funktion.
Derefter vises en nulstillingsskærmen for mappenummeret. Vælg [Ja] for at nulstille
mappenummeret.
w [Nulstil]
Menuindstillingen [Optag] eller [Indstilling] nulstilles til de oprindelige
indstillinger.
• Når indstillingen [Nulstil] vælges under optagelse, udføres den handling, der nulstiller objektivet,
også samtidigt. Man kan høre, at objektivet kører, men dette er normalt og er ikke en fejlfunktion.
• Når menuindstillingerne for [Optag] er nulstillet, nulstilles data, som er registreret med [Ansigtsgenk.]
også.
• Når menuindstillingerne i menuen [Indstilling] nulstilles, nulstilles de følgende indstillinger også.
– Indstillingerne til fødselsdag og navn til [Baby1]/[Baby2] og [Kæledyr] i scene-funktion.
– Indstillingen [Rejsedato]. (Afrejsedato, hjemrejsedato, destination)
– Indstillingen [Verdenstid].
• Mappenummeret og tidsindstillingen ændres ikke.
[Nulstil Wi-Fi indst]
Nulstil alle indstillinger i menuen [Wi-Fi] til
fabriksstandardsindstillinger.¢
• Nulstil altid kameraet, hvis det skal bortskaffes eller sælges for at forhindre, at personlige
oplysninger, som er gemt i kameraet, ikke misbruges.
• Nulstil altid kameraet, efter at du har taget en sikkerhedskopi af dine personlige oplysninger, hvis du
sender kameraet til reparation.
¢ (Undtagen [LUMIX CLUB]) (P166)
Vælg USB-kommunikationssystemet efter eller før tilslutning af
kameraet til PC’en eller printeren ved hjælp af det (medfølgende)
USB-forbindelseskabel.
x [USB-funktion]
[y] ([Vælg ved forbindelse]):
Vælg enten [PC] eller [PictBridge(PTP)], hvis du har tilsluttet kameraet
til en PC eller en printer, som understøtter PictBridge.
[{] ([PictBridge(PTP)]):
Du kan vælge indstillingen enten før eller efter, at du har tilsluttet
printeren, som understøtter PictBridge.
[z] ([PC]):
Du kan vælge indstillingen enten før eller efter, at du har tilsluttet
PC’en.
- 52 -
Grundlæggende
Indstil, så det passer med farvefjernsynssystemet i hvert land eller
med TV-typen.
| [Udgang]
[|] ([Videoudgang]):
[NTSC]:
Videoudgangen er indstillet til NTSC-system.
[PAL]:
Videoudgangen er indstillet til PAL-system.
• Dette virker, når AV-kablet (ekstraudstyr) eller HDMI-mikrokablet
(ekstraudstyr) tilsluttes.
[
] ([TV-format]):
[W]:
Når du tilslutter til et 16:9 skærms TV.
[X]:
Når du tilslutter til et 4:3 skærms TV.
• Dette virker, når AV-kablet (ekstraudstyr) tilsluttes.
Opsæt enheden, så den kan styres ved hjælp af fjernbetjeningen til
VIERA ved automatisk at koble enheden med VIERA Link-kompatibelt
udstyr ved brug af HDMI-mikrokablet (ekstraudstyr).
[VIERA link]
[ON]:
Fjernbetjeningen til udstyr, der er kompatibelt med VIERA Link,
aktiveres. (Det er ikke muligt at udføre alle handlinger)
Handlinger, der kan udføres på kameraet, er begrænset.
[OFF]:
Handlinger udføres kun på kameraet.
• Dette virker, når HDMI-mikrokablet (ekstraudstyr) er tilsluttet.
• Indhent yderligere detaljer i P172.
Opsætning af udsendelsesmetoder for 3D-billeder.
[
]:
Indstilles, når du tilslutter med et 3D-kompatibelt TV.
[3D-afspilning]
[
]:
Indstillet, når du tilslutter med et TV, som ikke er kompatibelt med 3D.
Vælg dette, hvis du vil gennemse billeder i 2D (traditionelle billeder) på
et 3D-kompatibelt TV.
• Dette virker, når HDMI-mikrokablet (ekstraudstyr) er tilsluttet.
• Se P174 for oplysninger om metoden til afspilning af 3D-billeder i 3D.
- 53 -
Grundlæggende
Med denne funktion kan du få vist billeder lodret, hvis de blev optaget
ved at holde kameraet lodret.
M [Roter bill.]
[
] ([On]):
Rotér billeder på et TV eller på LCD-skærmen, så de vises lodret.
[
] ([Kun ekstern]):
Billeder vises lodret ved at rotere dem, når de skal afspilles på TV'et.
[OFF]
• Se P38 for at få oplysninger om, hvordan man afspiller billeder.
• Hvis du afspiller billeder på en PC, kan de ikke vises i den roterede retning, medmindre
operativsystemet eller softwaren er kompatibelt med Exif. Exif er filformatet for still-billeder, som man
kan tilføje optageinformation mv. til. Det blev udviklet af “JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)”.
• Man kan muligvis ikke rotere billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Billederne roteres ikke under flerbilledafspilning.
[Version disp.]
Man kan se, hvilken version af firmwaren, der er installeret på
kameraet.
• Tryk på [MENU/SET] på versionsskærmen for at få vist oplysninger om softwaren på enheden.
[Formater]
Den indbyggede hukommelse eller kortet formateres. Formateringen
sletter alle data, og de kan ikke gendannes, så kontrollér dataene
nøje før formatering.
• Sluk aldrig kameraet under formateringen.
• Hvis der er isat et kort, er det kun kortet, der formateres. Fjern kortet for at formatere den
indbyggede hukommelse.
• Hvis kortet formateres på en PC eller andet udstyr, skal man formatere det en gang til på kameraet.
• Det kan tage længere tid at formatere den indbyggede hukommelse end kortet.
• Hvis du ikke kan formatere, skal du kontakte forhandleren eller Panasonic.
~ [Sprog]
Angiv det sprog, der skal vises på skærmen.
• Hvis du ved et uheld indstiller et forkert sprog, skal du vælge [~] blandt menuikonerne for at angive
det ønskede sprog.
- 54 -
Grundlæggende
Viser omfanget af rystelser, som kameraet har registreret.
A Omfang af rystelser
B Omfang af rystelser efter korrigering
[O.i.s. demo]
A B
• Stabiliseringsfunktionen skifter mellem [On] og [Off], hver gang du trykker på [MENU/SET].
• I afspilningsfunktion kan [O.i.s. demo] ikke vises.
• [O.i.s. demo] er en tilnærmelse.
- 55 -
Optager
Om LCD-skærmen
Tryk på [DISP.] for at skifte.
A LCD-skærm
• Når menuskærmbilledet vises, er knappen [DISP.] ikke
aktiveret. I afspilningszoom, filmafspilning, afspilning af
panoramabilleder eller under et slideshow kan du kun vælge
“Normal visning H” eller “Ingen visning J”.
I optagefunktion
B
C
D
E
F
G
Normal visning¢1
Antal mulige billeder
Normal visning¢1
Tilgængelig optagetid
Ingen visning
Ingen visning (Retningslinjer for optagelse)¢1
I afspilningsfunktion
H Normal visning
I Visning med optageinformation¢1
J Ingen visning¢2
B
C
D
E
25p
25p
5
R1m10s
G
F
H
I
100-0001
1/5
100-0001
1/5
AWB
'(&
5HWRXFKHULQJ
ISO
100
F3.1
1/60
5HWRXFKHULQJ
J
¢1 Hvis [Histogram] i menuen [Indstilling] er indstillet til [ON], vises histogrammet.
¢2 Navnet på den person, som er registreret under [Ansigtsgenk.], vises, hvis du trykker på [DISP.].
- 56 -
Optager
Brug af zoom
Gældende funktioner:
Du kan zoome ind, så mennesker og genstande ser ud til at være tættere på, eller du kan
zoome for at tage et billede af landskabet i vidvinkel.
For at få motiverne længere væk (Vidvinkel)
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel.
For at få motiverne tættere på (Tele)
Rotér zoom-grebet mod Tele.
∫ Skærmdisplay
Eksempel på visning, når den ekstra optiske zoom (EZ), intelligent zoom og Digital zoom
anvendes sammen.
A
B
C
D
E
Angivelse af den ekstra optiske zoom
Optisk zoomområde
Intelligent Zoom-område
Digitalt zoomområde
Zoomforstørrelse (tilnærmelse)
• Når du bruger zoom-funktionen, vises et estimeret fokusområde sammen med
zoom-bjælkevisningen. (Eksempel: 0.5 m – ¶)
• Objektivcylinderen zoomer ud eller ind i henhold til zoomindikationen. Pas på ikke at afbryde
objektivcylinderens bevægelse, mens zoom-grebet roteres.
• Se P36 for detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger zoomen, mens du optager en film.
Optisk zoom
Zoomer ind uden at billedkvaliteten forringes.
Maks. forstørrelse: 10k
- 57 -
Optager
Den ekstra optiske zoom (EZ)
Denne funktion virker, når en af billedstørrelserne (P81), der er angivet med
, vælges. Du
kan zoome endnu længere ind, end du kan med den optiske zoom uden at forringe
billedkvaliteten.
Maks. forstørrelse: 22,5k
(Dette omfatter den optiske zoomforstørrelse. Forstørrelsesniveauet varierer, afhængigt
af indstillingen af [Billedstr.].)
• “EZ” er en forkortelse for “Extra Optical Zoom” (Ekstra optisk zoom).
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– Makro zoom-funktion
– [Legetøjseffekt] (Kreativ kontrolfunktion)
– [Høj følsomh.]/[Foto ramme]/[3D-foto funktion] (Scenefunktion)
– Når [Burst] i menuen [Optag] er indstillet på [
] eller [ ]
– Når der tages billeder
Intelligent zoom
Denne funktion virker, når [I. opløsning] (P94) i menuen [Optag] er indstillet på [i.ZOOM]. Du
kan zoome ind indtil to gange den oprindelige zoomforstørrelse, mens du samtidig minimerer
forringelsen af billedkvaliteten.
• Dette virker automatisk i Intelligent Auto-funktion.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– Makro zoom-funktion
– [Legetøjseffekt] (Kreativ kontrolfunktion)
– [Håndholdt natopt.]/[Høj følsomh.]/[3D-foto funktion] (Scenefunktion)
– Når [Burst] i menuen [Optag] er indstillet på [
] eller [ ]
Digital zoom
Denne funktion virker, når [Digital zoom] (P94) i menuen [Optag] er indstillet på [ON]. Selv om
billedkvaliteten forringes, hver gang du zoomer længere ind, kan du zoome ind indtil fire gange
den oprindelige zoomforstørrelse.
• Når du bruger [i.ZOOM], begrænses den maksimale forstørrelse af den digitale zoom til 2k.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen (P63) til at tage billeder.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– Intelligent Auto-funktion
– [Legetøjseffekt]/[Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
– [Håndholdt natopt.]/[Høj følsomh.]/[Foto ramme]/[3D-foto funktion] (Scenefunktion)
– Når [Burst] i menuen [Optag] er indstillet på [
] eller [ ]
- 58 -
Optager
Sådan tages billeder med den indbyggede blitz
Gældende funktioner:

A Blitz
Dæk ikke for blitzen med fingrene eller med andre genstande.
Skift til passende blitz-indstilling
Indstil blitzen, så den passer til optagelsen.
1
2
[‡]
[
]
Tryk på 1 [‰].
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk
derefter på [MENU/SET].
Element
([Auto])
([iAuto])¢1
Beskrivelse af indstillinger
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det nødvendigt.
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det nødvendigt.
Blitzen udløses én gang før den egentlige optagelse for at reducere
¢2 fænomenet røde øjne (øjnene virker røde på billederne) og igen, når selve
[
] ([Aut. rød øje])
billedet tages.
• Denne funktion kan anvendes, når der tages billeder af personer i
omgivelser med lav belysning.
Blitzen udløses hver gang, uanset optageforholdene.
([Blitz tvungen on]) • Benyt denne indstilling, når motivet er baggrundsbelyst eller under
[‰]
fluorescerende lamper.
Hvis du tager et billede med et mørkt landskab i baggrunden, nedsætter
denne funktion lukkehastigheden, når blitzen udløses, så det mørke
([Langs. synk. landskab i baggrunden bliver lyst. Samtidig reduceres fænomenet røde
[
]
øjne.
rød øje])¢2
• Brug denne funktion, når du vil tage billeder af personer foran en
mørk baggrund.
Blitzen udløses ikke under nogen optageforhold.
[Œ]
([Tvungen off]) • Denne funktion kan anvendes, når der skal tages billeder på steder,
hvor blitz ikke er tilladt.
¢1 Dette kan kun indstilles, hvis Intelligent autofunktion er indstillet. Ikonet ændres, afhængigt af
motivet og lysstyrken. (P31)
¢2 Blitzen aktiveres to gange. Motivet må ikke bevæge sig, før den anden blitz aktiveres.
Intervallet indtil den anden blitz afhænger af motivets lysstyrke.
[Fjern rød-øje] (P98) i menuen [Optag] er indstillet på [ON], vises [ ] på blitz-ikonet.
- 59 -
Optager
∫ Tilgængelige blitz-indstillinger i optage-funktion
De tilgængelige blitz-indstillinger afhænger af optage-funktionen.
(±: Tilgængelig, —: Ikke tilgængelig, ¥: Startindstilling for scenefunktion)
‡
*+:;
,/
ï5
.
1í9
‰
±¢
—
—
±
±
±
¥
—
—
Œ
—
±
±
±
±
±
—
±
—
—
¥
¥
—
±
—
±
—
—
—
¥
±
±
—
±
—
¥
¥
±
±
—
±
¢ [
] vises.
• Blitzindstillingen ændres muligvis, hvis optagefunktionen ændres. Angiv evt. blitzindstillingen igen.
• Blitzindstillingen lagres i hukommelsen, selv om kameraet slukkes. Men den nulstilles til de
oprindelige indstillinger, når der vælges en anden scenefunktion.
• Blitzen udløses ikke under optagelse af film.
∫ Tilgængeligt blitz-område
Vidvinkel
[AUTO] i
[Følsomhed]
Tele
60 cm til 4,1 m
1,5 m til 2,1 m
∫ Lukkehastighed for hver blitz-indstilling
Blitz-indstilling
Lukkehastighed (sek.)
Blitz-indstilling
‡
Lukkehastighed (sek.)
¢1
1/60¢1 til 1/1600
‰
Œ
1 til 1/1600
1 eller 1/8 til 1/1600¢2
1 eller 1/4 til 1/1600¢2, 3
¢1 Varierer i henhold til indstillingerne [Min. lukker tid] og [Følsomhed].
¢2 Når [Min. lukker tid] er indstillet på [AUTO]. Varierer i henhold til indstillingen [Følsomhed].
¢3 Når [
] i [Følsomhed] er valgt.
• ¢2, 3: Lukkerhastigheden bliver maks. 1 sekund i følgende tilfælde.
– Når den optiske billedstabiliseringsfunktion er sat til [OFF].
– Hvis kameraet har bestemt, at der er meget lidt rystelse, når den optiske
billedstabiliseringsfunktion er indstillet på [ON].
• I intelligent auto-funktion ændres lukkerhastigheden, afhængigt af den identificerede scene.
• I scenefunktion er lukkerhastigheden forskellig fra tabellen ovenfor.
- 60 -
Optager
• Hvis blitzen kommer for tæt på et motiv, kan motivet virke forvrænget eller misfarvet af varmen eller
lyset fra blitzen.
• Optagelse af et motiv for tæt på eller uden tilstrækkelig blitz giver ikke det rigtige
eksponeringsniveau, og det kan medføre, at billedet er for hvidt eller for mørkt.
• Mens blitzen oplades, blinker blitz-indikatoren rødt, og man kan ikke tage billeder, selv om
lukkerknappen trykkes helt ned.
• Hvis du optager et motiv uden tilstrækkelig blitz, bliver hvidbalancen muligvis ikke korrekt justeret.
• Den korrekte blitzeffekt opnås muligvis ikke under følgende forhold.
– Når [Burst] er sat til [ ]
– Hvis lukkehastigheden er for hurtig
• Det kan tage noget tid for at oplade blitzen, hvis du tage billedet flere gange. Tag først billedet, når
adgangsindikationen er forsvundet fra skærmen.
• Effekten af Reduktion af røde øjne er forskellig fra person til person. Effekten er muligvis heller ikke
så synlig, hvis motivet var langt væk fra kameraet, eller hvis personen ikke kiggede mod kameraet
ved udløsning af den første blitz.
- 61 -
Optager
Sådan tages nærbilleder ([AF makro]/[Makro zoom])
Gældende funktioner:
Med denne funktion kan du tage nærbilleder af et motiv, f.eks. når du tager billeder af blomster.
1
Tryk på 4 [#].
2
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
Du kan tage billeder af motiver så tæt på som 5 cm fra linsen
[
] ([AF makro])
ved at rotere zoom-grebet helt op til Wide (1k).
Brug denne indstilling for at komme tæt på motivet, og forstør
derefter, når du skal tage billedet.
Du kan tage et billede med den digitale zoom med op til 3k
[
]
([Makro zoom]) mens du opretholder afstanden til motivet til den bredeste
position (5 cm).
• Billedkvaliteten er dårligere end under normal optagelse.
• Zoom-området vises med blåt (digitalt zoom-område)
[OFF]
j
• Det anbefales at bruge et stativ og selvudløseren.
• Det anbefales at indstille blitzen på [Œ], når der tages nærbilleder.
• Hvis afstanden mellem kameraet og motivet er større end kameraets fokusområdet, kan der
muligvis ikke fokuseres korrekt på billeder, selv om fokusindikationen lyser.
• Når et motiv er tæt på kameraet, bliver det effektive fokusområde betydeligt smallere. Man vil derfor
have svært ved at fokusere på motivet igen, hvis afstanden mellem kamera og motiv ændres, efter
at motivet er i fokus.
• Makrofunktionen prioriterer et motiv, som er tæt på kameraet. Hvis afstanden mellem kameraet og
motivet derfor er stor, tager det længere tid at indstille fokus på motivet.
• Når man tager billeder tæt på, kan opløsningen af billedets periferi blive lidt reduceret. Dette er ikke
en fejlfunktion.
• Man kan ikke indstille AF-makrofunktionen i følgende tilfælde.
– I alle scenefunktioner undtagen [3D-foto funktion]
• [Makro zoom] kan ikke indstilles i følgende tilfælde.
– [Legetøjseffekt]/[Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
– Scenefunktion
– Når [AF-funktion] er sat til [ ]
– Når [Burst] i menuen [Optag] er indstillet på [
] eller [ ]
- 62 -
Optager
Sådan tages billeder med selvudløser
Gældende funktioner:
1
Tryk på 2 [ë].
2
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
[
]
([10sek.])
[
]
([2sek.])
Beskrivelse af indstillinger
Billedet tages 10 sekunder, efter at du har trykket ned på
lukkeren.
Billedet tages 2 sekunder, efter at du har trykket ned på
lukkeren.
• Hvis du bruger stativ osv., er denne indstilling hensigtsmæssig for
undgå de rystelser, der opstår, når lukkerknappen trykkes ned.
[OFF]
3
j
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus, og tryk derefter lukkerknappen helt ned
for at tage et billede.
• Selvudløserindikatoren A blinker, og lukkeren aktiveres
efter 10 sekunder (eller 2 sekunder).
• Hvis du trykker lukkerknappen helt ned på én gang, fokuseres der automatisk på motivet, lige inden
billedet tages. På mørke steder blinker selvudløserindikatoren og tændes eventuelt for at fungere
som AF-hjælpelampe, så kameraet kan fokusere på motivet.
• Det anbefales at bruge et stativ ved optagelse med selvudløseren.
• Selvudløseren kan ikke anvendes, når du optager film.
- 63 -
Optager
Eksponeringskompensation
Gældende funktioner:
Hvis der anvendes stativ, skal man sørge for, at stativet er stabilt, når kameraet er fastgjort
hertil.
Undereksponeret
Tilpas eksponeret
Kompensér eksponeringen mod
positiv.
1
2
Overeksponeret
Kompensér eksponeringen mod
negativ.
Tryk på 3 [È], indtil [Eksponering] vises.
Tryk på 2/1 for at kompensere for
eksponeringen, og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Eksponeringskompensationsværdien vises på skærmen.
• Vælg [0 EV] for at vende tilbage til den oprindelige
eksponering.
• EV er en forkortelse for [Exposure Value] (eksponeringsværdi), og den svarer til mængden af lys
eller eksponeringen. EV ændres ved en ændring af blændeværdien eller lukkerhastigheden.
• Den indstillede eksponeringsværdi gemmes, selv om kameraet slukkes.
• Kompensationsværdien for eksponeringen begrænses afhængig af motivets lysstyrke.
• Du kan ikke anvende eksponeringskompensationen under følgende forhold.
– [Stjernehimmel] (Scenefunktion)
- 64 -
Optager
Sådan tages billeder med Auto-holder
Gældende funktioner:
I denne tilstand tages der automatisk 3 billeder i det valgte eksponeringkompensationsområde,
hver gang du trykker ned på lukkerknappen.
Med auto-holder d1 EV
1
2
1. billede
2. billede
3. billede
d0 EV
j1 EV
i1 EV
Tryk på 3 [È], indtil [Auto-bracket] forsvinder.
Tryk på2/1 for at indstille eksponeringens
kompensationsværdi, og tryk derefter på
[MENU/SET].
1/3
• Vælg [OFF] (d0), når Auto-holder ikke anvendes.
• Når du indstiller auto-holder, vises [ ] på skærmen.
• Hvis der tages billeder ved brug af auto-holder efter indstilling af området for
eksponeringskompensation, tager billederne udgangspunkt i det valgte område for
eksponeringskompensation.
• Eksponeringen kompenseres eventuelt ikke med auto-holder, afhængig af motivets lysstyrke.
• [Œ] er indstillet til blitzen, når auto-holder er indstillet.
• Du kan ikke anvende Auto-holder under følgende forhold.
– [Legetøjseffekt]/[Miniature effekt]/[Blød fokus]/[Stjernefilter] (Kreativ kontrolfunktion)
– [Håndholdt natopt.]/[Stjernehimmel]/[Foto ramme]/[3D-foto funktion] (Scenefunktion)
– Når der tages billeder
- 65 -
Optager
Sådan tager du billeder med forskellige
billedeffekter (Kreativ kontrolfunktion)
Optagefunktion:
I denne funktion kan du optage ved hjælp af flere billedeffekter. Du kan indstille de effekter, der
skal tilføjes ved at vælge eksempelbilleder og kontrollere dem på skærmen.
1
2
3
Tryk på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Kreativ kontrol], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge billedeffekter, og tryk derefter
på [MENU/SET].
A
• Billedeffekten for det valgte eksempelbillede anvendes på en
eksempelvisning A.
• Der vises en kort beskrivelse af den valgte billedeffekt, når du trykker
på [DISP.].
• For at ændre scenefunktion skal du trykke på [MENU/SET], vælge [Kreativ kontrol] ved hjælp af
3/4/2/1 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Det billede, der vises på optagelsesskærmen, og den forhåndsvisning af det valgte billedeffekt kan
variere i henhold til det aktuelle optagne billede.
• Indstillingen for den kreative kontrolfunktion lagres, også selv om du slukker for enheden.
• Hvidbalancen sættes på [AWB].
• [Følsomhed] kan ikke indstilles i den kreative kontrolfunktion, da kameraet justerer indstillingerne
automatisk.
- 66 -
Optager
¢ Disse billeder er eksempler, der viser virkningen.
[Udtryksfuld]
Denne effekt fremhæver farven for at få billedet til at ligne pop-art.
[Retro]
Denne effekt skaber et falmet billede.
[High key]
Denne effekt giver hele billedet en lys, luftig og blød atmosfære.
• Hvis du vælger denne effekt med funktionen Panoramabillede, ses
effekten muligvis ikke på steder, der ikke er tilstrækkeligt belyst.
[Mørkt]
Denne effekt giver hele billedet en mørk og rolig atmosfære og
fremhæver lyse områder.
- 67 -
Optager
[Sepia]
Denne effekt skaber et sepia-billede.
[Dynamisk monokrom]
Denne effekt giver højere kontrast for at skabe et imponerende sort/
hvid-billede.
[Imponerende kunst]
Denne effekt giver dit foto en dramatisk kontrastvirkning.
• Hvis du vælger denne effekt med funktionen Panoramabillede, bliver
sammenføjninger mellem billeder muligvis tydelige.
[Høj dynamisk]
Denne effekt frembringer optimal lysstyrke for både mørke og lyse
områder.
- 68 -
Optager
[Krydsproces]
Denne effekt giver dit foto en dramatisk farvevirkning.
Elementer, der kan indstilles
Farve
Grøn farvetone/blå farvetone/gul farvetone/rød
farvetone
• Tryk på 2/1 for at vælge en farve, der skal
fremhæves, og tryk på [MENU/SET].
[Legetøjseffekt]
Denne effekt dæmper perifer lysstyrke for at skabe indtrykket af et
legetøjskamera.
Elementer, der kan indstilles
Farve
Orange er fremhævet
Fremhævet med blåt
• Tryk på 2/1 for at vælge farvetone, og tryk på
[MENU/SET].
[Miniature effekt]
Denne effekt slører perifere områder for at skabe et indtryk af et
diorama.
• Visning af optagelsesskærmen forsinkes lidt mere end normalt, og
skærmen ser ud som om, rammerne er blevet fjernet.
• Der optages ingen lyd til film.
• Ca. 1/8 af tidsperioden optages. (Hvis du optager i 8 minutter, vil den
endelige filmoptagelse være på ca. 1 minut)
Den viste tilgængelige optagetid er ca. 8 gange. Hvis du skifter til
optagefunktionen, skal du kontrollere den tilgængelige optagetid.
• Hvis du tager billeder i en stor størrelse, bliver skærmen muligvis sort på
grund af signalbehandlingen, efter at du har taget billedet. Dette er ikke en
fejlfunktion.
- 69 -
Optager
[Blød fokus]
Denne effekt slører det overordnede billede for at give en blød
fornemmelse.
• Visning af optagelsesskærmen forsinkes lidt mere end normalt, og
skærmen ser ud som om, rammerne falder ned.
[Stjernefilter]
Denne effekt omdanner prikker af lys til en stjernelignende effekt.
• Visning af optagelsesskærmen forsinkes lidt mere end normalt, og
skærmen ser ud som om, rammerne falder ned.
[Enkelt punktfarve]
Denne effekt bevarer en enkelt valgt farve for at fremhæve en
imponerende virkning.
∫ Indstil den farvemængde, der skal forblive
1
Angiv den farve, du gerne vil bevare
inden for rammen i midten af skærmen,
og tryk derefter [MENU/SET].
• Hvis du trykker på [DISP.], vender du tilbage
2
Kontrollér den farve, du har indstillet, og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Den angivne farve lagres i hukommelsen,
til trin 1.
også selv om kameraet slukkes. I så fald
aktiveres fra trin 2.
• Afhængigt af motivet, forbliver farveindstillingen muligvis ikke.
- 70 -
Optager
Sådan tager du panoramabilleder
(Funktionen Panoramaoptagelse)
Optagefunktion:
Billeder optages kontinuerligt, mens du bevæger kameraet vandret eller lodret, og alle billeder
kombineres, så de udgør et enkelt panoramabillede.
1
2
3
4
Tryk på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Panoramaoptagelse], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge optagelsesretningen, og tryk
derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge billedeffekter, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• Du kan tilføje samme billedeffekt som i den kreative kontrolfunktion med samme handling
som funktionen (undtagen [Legetøjseffekt] og [Miniature effekt]).
• Læs P67–70 for detaljerede oplysninger om de forskellige effekter.
• Under optagelse ved brug af funktionen Panoramabillede bliver følgende billedeffekter under
den kreative kontrolfunktion muligvis ikke synlige på skærmen:
– [Blød fokus]/[Stjernefilter]
• Hvis du ikke vil tilføje en billedeffekt, skal du vælge [OFF].
5
Efter at du har bekræftet optagelsesretningen, skal du trykke på [MENU/
SET].
• Der vises en vandret/lodret referencelinje.
Hvis du trykker på 1, vender du tilbage til trin 3.
6
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus.
- 71 -
Optager
7
Tryk lukkerknappen helt ned, og tag et billede, mens du bevæger
kameraet i en lille cirkelformet bevægelse i den ønskede retning under
trin 3.
Optagelse fra venstre mod højre
E
Bevæg kameraet i en enkelt panoreringsbevægelse ca. 8 sekunder.
• Flyt kameraet ved en konstant hastighed.
Billederne tages muligvis ikke korrekt, hvis kameraet bevæges for hurtigt eller for langsomt.
A 1 sekund
D 4 sekunder
B 2 sekunder
E Optagelse mht. retning og panorering (guide)
C 3 sekunder
8
Tryk på lukkerknappen en gang til for at afslutte billedoptagelsen.
• Optagelsen afsluttes muligvis også, hvis kameraet holdes helt stille under optagelsen.
∫ Teknik til funktionen Panoramabillede
F Flyt kameraet i optagelsesretningen uden at ryste det. Hvis kameraet rystes for meget, kan
billederne muligvis ikke tages, eller det optagede panoramabillede bliver smallere (mindre)
G Bevæg kameraet mod kanten af det område, du vil optage. (Kanten af det pågældende
område optages ikke med i den sidste ramme)
- 72 -
Optager
• Zoompositionen fastsættes til Vidvinkel.
• [Stabilisering] er indstillet på [OFF].
• Fokus, hvidbalance og eksponering fastsættes til de optimale værdier for det første billede. Som et
resultat heraf tages hele panoramabilledet muligvis ikke ved den egnede fokus eller lysstyrke, hvis
fokus eller lysstyrke ændres markant under optagelsen.
• Hvidbalancen fastsættes til [AWB], mens der anvendes en billedeffekt.
• Hvis man kombinerer flere billeder for at oprette et enkelt panoramabillede, kan motivet virke
forvrænget, eller forbindelsespunkterne kan i nogle tilfælde være meget synlige.
• Antallet af optagelsespixler i panoramabilledets vandrette og lodrette retning varierer, afhængigt af
optagelsesretningen og antallet af kombinerede billeder. Det maksimale antal pixler vises nedenfor.
Vandret opløsning
Lodret opløsning
Vandret
Optagelsesretning
8000 pixels
1080 pixels
Lodret
1440 pixels
8000 pixels
• Der kan muligvis ikke oprettes et panoramabillede, eller billederne kombineres muligvis ikke korrekt,
hvis du optager følgende motiver eller under følgende optagelsesbetingelser.
– Motiver med en enkelt, ensartet farve eller et gentagent mønster (f.eks. himlen eller en strand)
– Motiver i bevægelse (person, kæledyr, bil, bølger, blomster, som vajer i vinden osv.)
– Motiver, hvor farven eller mønstrene ændrer sig over kort tid (f.eks. et billede, som vises på et
display)
– Mørke steder
– Steder med blinkende lyskilder, f.eks. neonlys eller stearinlys
∫ Om afpilning
3
Start afspilning af panoramabilleder¢1/Pause¢2
4
Stop
¢1 Hvis du har filteret billeder til afspilning ved hjælp af [Slideshow] (P104) eller [Filtreret visning]
(P106), vises menuvalgskærmen. Tryk på 3/4 for at vælge [Vis panorama], og tryk derefter på
[MENU/SET].
¢2 Du kan udføre en fremad-/tilbagespoling ramme for ramme ved at trykke på 1/2 under en
pause.
- 73 -
Optager
Optagelse af billeder, som passer til den scene, der
optages (Scenefunktion)
Optagefunktion:
Når du vælger en scene-funktion, så den passer til motivet og optagelsesforholdet, finder
kameraet den optimale eksponering og farvetone for at opnå det ønskede billede.
1
2
3
Tryk på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Scenefunktion], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den ønskede
Scenefunktion og tryk derefter på [MENU/SET].
• For at ændre scenefunktion skal du trykke på [MENU/SET], vælge [Scenefunktion] ved at trykke på
3/4/2/1 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Følgende kan ikke indstilles i scenefunktion, da kameraet justeres automatisk.
– [Følsomhed]/[Int.kontrast]/[Min. lukker tid]/[I. opløsning]/[Farvefunkt.]
- 74 -
Optager
[Portræt]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
forbedre disse personers udseende og få deres hud til at se bedre ud.
∫ Teknikker til Portrætfunktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
[Udglat hud]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at gøre
hudteksturen endnu blødere end med [Portræt]. (Dette er effektivt, når du tager billeder af
personer fra brystkassen og opefter.)
∫ Teknikker for Soft skin-funktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
• Hvis der er en farve, der ligner hudfarven, i baggrunden, bliver den del også udglattet.
• Denne funktion er muligvis ikke effektiv i områder, der ikke er tilstrækkeligt belyst.
[Landskab]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af brede landskaber.
[Sport]
Indstil her, hvis du vil tage billeder af sportsbegivenheder eller andre motiver, der bevæger sig
hurtigt.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 1 sekund.
• Denne funktion er egnet til at tage billeder af motiver i en afstand på 5 m eller mere.
- 75 -
Optager
[Natportræt]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af en person og baggrunden med næsten den
ægte lysstyrke.
∫ Teknikker til Natportrætfunktion
• Brug blitzen. (Du kan indstille på [
].)
• Motivet må ikke bevæge sig under optagelsen af et billede.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 4 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 4 sek.), når man har taget et billede med langsom
lukkerhastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
[Natlandskab]
Denne funktion gør det muligt at tage levende billeder af landskaber om natten.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 4 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 4 sek.), når man har taget et billede med langsom
lukkerhastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
[Håndholdt natopt.]
Med denne funktion kan du optage flere billeder om natten ved høj hastighed, som alle
kombineres, så de kommer til at udgøre ét billede. Dermed reduceres rystelser og støj fra
billedet, også selv om du optager med kameraet i hånden.
• Bevæg ikke kameraet, mens du optager billeder kontinuerligt.
• Når der tages billeder på mørke steder eller af motiver i bevægelse, kan støj eventuelt blive synlig.
[Mad]
I denne funktion kan du optage billeder af mad med deres naturlige farvetone uden påvirkning
fra det omgivende lys på restauranter osv.
- 76 -
Optager
[Baby1]/[Baby2]
I denne funktion kan du tage billeder af en baby med en sund ansigtsfarve. Når der anvendes
blitz, er den mindre skarp end normalt.
Der kan indstilles forskellige fødselsdage og navne til [Baby1] og [Baby2]. Du kan vælge at få
dem vist under afspilningen eller at få dem påtrykt på det optagede billede ved hjælp af [Tryk
tekst] (P116).
∫ Indstilling af/fødselsdag eller navn
1 Tryk på 3/4 for at vælge [Alder] eller [Navn], og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Tryk på 3/4 for at vælge [SET] og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Indtast fødselsdag eller navn.
Fødselsdag: 2/1: Vælg elementerne (år/måned/dag)
3/4: Indstilling
[MENU/SET]: Indstil
Navn:
For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til “Indtastning af
tekst” på P80.
• Når fødselsdagen eller navnet er indstillet, sættes [Alder] eller [Navn] automatisk til [ON].
• Hvis [ON] er valgt, og fødselsdag eller navn ikke er blevet registreret, vises indstillingsskærmen
4
automatisk.
Tryk på 4 for at vælge [Afslut], og tryk derefter på [MENU/SET] for at afslutte.
∫ Sådan annulleres [Alder] og [Navn]
Vælg indstillingen [OFF] under trin 2.
• Alderen og navnet kan udskrives ved brug af den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO”, som
findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Hvis [Alder] eller [Navn] indstilles til [OFF], selv om fødselsdagen eller navnet er indstillet, vises
alderen eller navnet ikke.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 1 sekund.
[Kæledyr]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af et kæledyr, f.eks. en hund eller kat.
Du kan indstille dit kæledyrs navn og fødselsdag.
Se [Baby1]/[Baby2] på P77 for oplysninger om [Alder] eller [Navn].
[Solnedgang]
Vælg denne funktion, hvis du vil tage billeder af solnedgangen. På denne måde kan du tage
levende billeder af solens smukke røde farve.
- 77 -
Optager
[Høj følsomh.]
Denne funktion reducerer rystede motiver, og gør det muligt for dig at tage billeder af sådanne
motiver i dårligt oplyste rum.
∫ Billedstørrelse
Vælg billedstørrelsen af 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
[Stjernehimmel]
Med denne funktion kan du tage levende billeder af en stjernehimmel eller et mørkt motiv.
∫ Indstilling af lukkehastighed
Vælg en lukkerhastighed på [15 sek.] eller [30 sek.].
• Tryk lukkerknappen helt ned for at få vist nedtællingsskærmbilledet. Flyt ikke kameraet, før dette
skærmbillede vises. Når nedtællingen er afsluttet, vises [Vent et øjeblik…] i lige så lang tid, som
indstillingen for langsom lukkehastighed angiver.
∫ Teknik for stjernehimmel-funktion
• Lukkeren åbner i 15 eller 30 sekunder. Sørg for at bruge et stativ. Det anbefales også at tage billeder
ved hjælp af Selvudløserfunktionen.
[Gennem glas]
Fjerntliggende motiver prioriteres, hvad angår fokus.
Denne funktion er ideel, hvis du vil tage billeder af et landskab gennem gennemsigtigt glas,
f.eks. fra en bil eller en bygning.
• Kameraet indstiller muligvis fokus på glasset, hvis det er snavset eller støvet.
• De billeder, der tages, virker måske ikke helt naturlige, hvis glasset er farvet. Hvis dette sker, skal du
ændre indstillingerne for hvidbalancen. (P84)
[Foto ramme]
Sådan optages et billede med en ramme omkring.
∫ Indstilling af ramme
Vælg ud fra 6 rammetyper.
• Billedstørrelsen er fastsat til 5M (4:3).
• Farven af den ramme, der vises på skærmen og farven af rammen omkring det aktuelle billede kan
variere, men dette er ikke en fejlfunktion.
- 78 -
Optager
[3D-foto funktion]
Billeder optages kontinuerligt, mens du bevæger kameraet vandret, og to billeder kombineres
automatisk, så de udgør et enkelt 3D-billede.
For at se 3D-billeder skal du have et TV, som understøtter 3D. (Denne enhed afspiller i 2D)
Se P174 for yderligere oplysninger om afspilningsmetoden.
∫ Teknik til 3D-fotofunktion
Start optagelsen, og skub derefter kameraet lige vandret fra
venstre mod højre.
• En referenceramme vises under optagelsen.
• Bevæg kameraet ca. 10 cm inden for ca. 4 sekunder ved hjælp
af referencerammen.
∫ Sådan undgås fejl i 3D-optagelser
• Tag et billede af et motiv, som ikke er i bevægelse.
• Tag et billede af et godt oplyst sted, f.eks. udendørs osv.
• Indstil fokus og eksponering ved at trykke lukkerknappen halvt ned, og tryk derefter lukkerknappen
helt ned, og bevæg kameraet.
• Når du starter en optagelse med motivet lidt til højre for midten, vil motivet være tæt på midten i det
endelige billede.
• Du kan ikke tage 3D-billeder, hvis du holder kameraet lodret.
• 3D-billederne gemmes i MPO-format (3D).
• Zoom-positionen fastsættes til Vidvinkel.
• Billedstørrelsen er fastsat til 2M (16:9).
• ISO-følsomheden justeres automatisk. Men ISO-følsomheden øges for at give lukkerhastigheden en
høj hastighed.
• Der kan ikke optages film i 3D-fotofunktion.
• Optagelse er måske ikke muligt, afhængigt af optageforholdene i følgende tilfælde. Du får muligvis
ikke en 3D-effekt, eller billedet kan se lidt bøjet ud, også selv om det var muligt at optage.
– Hvis motivet er for mørkt/lyst
– Hvis lysstyrken på motivet ændres
– Hvis motivet er i bevægelse
– Hvis der ikke er tilstrækkelig kontrast
- 79 -
Optager
Indtastning af tekst
Man kan indtaste babyers og kæledyrs navne og steder under optagelse.
Hvis et skærmbillede, som ligner den, der er vist i højre side, vises, kan
du indtaste tegn. (Kun for alfabetiske tegn og symboler kan indtastes.)
1
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge tekst, og tryk derefter på [MENU/SET] for
registrere teksten.
• Flyt markøren til [
], og tryk derefter på [MENU/SET] for at skifte tekst mellem [A] (store
bogstaver), [a] (små bogstaver), [1] (tal) og [&] (specialtegn).
• For at indtaste samme tegn igen skal du dreje zoom-grebet mod [Z] (T) for at flytte
markøren.
• Følgende handlinger kan udføres ved at flytte markøren til det relevante element og trykke
på [MENU/SET]:
– []]:
– [Slet]:
– [ ]:
– [ ]:
Indtast et mellemrum
Slet et tegn
Flyt markøren ved indtastningspunktet mod venstre
Flyt markøren ved indtastningspunktet mod højre
• Der kan højst indtastes 30 tegn. (Maks. 9 tegn ved indstilling af navne i [Ansigtsgenk.])
Der kan maks. indtastes 15 tegn for [ ], [ ], [ ], [ ] og [ ] (Maks. 6 tegn ved
angivelse af navne under [Ansigtsgenk.]).
2
Tryk på 3/4/2/1 for at flytte markøren til [Indst.], og tryk derefter på
[MENU/SET] for at afslutte tekstindtastningen.
• Der kan rulles igennem teksten, hvis denne ikke passer til skærmen.
• Vises i rækkefølgen titel, sted, [Navn] ([Baby1]/[Baby2], [Kæledyr]), [Navn] ([Ansigtsgenk.]).
- 80 -
Optager
Brug af menuen [Optag]
For oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises der til P44.
[Billedstr.]
Gældende funktioner:
Angiv antallet af pixel. Jo højere antallet af pixel er, desto finerer er detaljerne på billederne,
selv om de udskrives på store papirark.
Indstillinger
[
]
Billedstørrelse
4608k3456
[
]¢
3648k2736
[
]
2560k1920
[
]¢
2048k1536
[
]
640k480
[
]
4608k3072
[
]
4608k2592
[
]
3456k3456
¢ Dette element kan ikke indstilles i intelligent auto-funktion.
X:
Billedformat for et 4:3 TV
Y:
Billedformat for et 35 mm filmkamera
W:
Billedformat for et højdefinitions-TV osv.
:
Firkantet billedformat
• I bestemte funktioner kan den ekstra optiske zoom ikke anvendes, og billedstørrelsen for [
] vises
ikke. Se P58 for detaljerede oplysninger vedrørende funktioner, som den ekstra optiske zoom ikke
kan bruges i.
• Der kan opstå mosaiklignende forstyrrelser på billedet afhængig af motivet eller optageforholdene.
- 81 -
Optager
[Kvalitet]
Gældende funktioner:
Angiv komprimeringsformatet, som billederne skal lagres i.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[A]
([Fin])
Ved prioritering af billedkvalitet
[›]
([Standard])
Ved at bruge standardbilledkvalitet og øge antallet af billeder, der skal
optages uden at ændre antallet af pixler
• Indstillingen fastsættes til [›] i følgende tilfælde.
– [Høj følsomh.] (Scenefunktion)
• Følgende ikoner vises under 3D-optagelsen.
[
] ([3D + fin]):
Både MPO-billeder og fine JPEG-billeder optages samtidig.
[
] ([3D + standard]):
Både MPO-billeder og standard JPEG-billeder optages samtidig.
- 82 -
Optager
[Følsomhed]
Gældende funktioner:
Med denne funktion kan du indstille lysfølsomheden (ISO-følsomhed). Hvis du indstiller til et
højere tal, kan billederne også tages i mørke, uden at resultatet bliver helt mørkt.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[AUTO]
ISO-følsomheden justeres automatisk i funktion af lysstyrken.
• Maks. [1600]
[
ISO-følsomheden justeres på baggrund af motivets bevægelse og
lysstyrke.
• Maks. [1600]
• Lukkerhastigheden fastsættes ikke, når lukkerknappen trykkes halvt
ned. Den ændres kontinuerligt for at tilpasse sig motivet bevægelser,
lige indtil lukkerknappen trykkes helt ned.
]
([i.ISO])
[100]/[200]/[400]/[800]/
[1600]/[3200]
ISO-følsomheden er knyttet til forskellige indstillinger.
[100]
[3200]
Optagelsessted
(anbefales)
Når det er lyst (udendørs)
Når det er mørkt
Lukkerhastighed
Langsom
Hurtig
Mindre
Mere
Mere
Mindre
Støj
Rystelser fra motivet
• Se P60 for oplysninger om fokusområdet for blitzen, når [AUTO] er indstillet.
• ISO-følsomheden indstilles automatisk under følgende betingelser.
– Når der optages film
– Når [Burst] er sat til [
] eller [ ]
• Lukkerhastigheden fastsættes af indstillingen [Følsomhed] som vist i tabellen nedenfor.
[Følsomhed]
Lukkehastighed (sek.)
AUTO/
Lukkerhastigheden ændres automatisk i henhold til
indstillingen af ISO-følsomheden.
100/200/400
4 til 1/1600
800/1600
1 til 1/1600
3200
1/4 til 1/1600
- 83 -
Optager
[Hvidbalance]
Gældende funktioner:
I sollys, neonlys eller under andre lignende forhold, hvor farven hvid får et rødligt eller blåligt
skær, skal dette element justeres til den farve af hvid, som er tættest på det, der ses med det
blotte øje i overenstemmelse med lyskilden.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[AWB] ([Auto hv.balance])
Automatisk justering
[V]
([Dagslys])
Når man tager udendørs billeder under en klar himmel
[Ð]
([Overskyet])
Når man tager udendørs billeder under en overskyet himmel
[î]
([Skygge])
Når man tager udendørs billeder i skyggen
[Ñ]
([Glødelampe])
Når man tager billeder i neonlys
[Ò]
([Indst. hvidbal.])
Værdien angives af den anvendte [Ó]
[Ó] ([Sæt Indst. hvidbal.])
Angiv manuelt
• I neonlys, under LED-lysarmaturer osv. varierer den relevante hvidbalance, afhængigt af
belysningstype, så brug [AWB] eller [Ó].
• Indstillingen til hvidbalance lagres, selv om kameraet slukkes. (Men indstilling af hvidbalancen for en
scenefunktion vender tilbage til [AWB], når scenefunktionen ændres.)
• Hvidbalancen fastsættes til [AWB] i følgende tilfælde.
– [Landskab]/[Natportræt]/[Natlandskab]/[Håndholdt natopt.]/[Mad]/[Solnedgang]/[Stjernehimmel]
(Scenefunktion)
∫ Auto-hvidbalance
Afhængigt af de eksisterende forhold, når der tages billeder, kan billederne få et rødligt eller
blåligt skær. Og når der anvendes flere lyskilder, eller der ikke er en farve tæt på hvid, virker
den automatiske hvidbalance muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal du indstille
hvidbalancen til en anden funktion end [AWB].
1
Den automatiske hvidbalance fungerer inden for dette
område
2 Blå himmel
3 Overskyet himmel (Regn)
4 Skygge
5 Sollys
6 Hvidt, fluorescerende lys
7 Glødelampe
8 Solopgang og solnedgang
9 Stearinlys
KlKelvin-farvetemperatur
- 84 -
Optager
Manuel indstilling af hvidbalance
Indstil hvidbalanceværdien. Brug denne værdi for at tilpasse optageforholdene, når du tager
fotografier.
1
2
Vælg [Ó], og tryk derefter på [MENU/SET].
Ret kameraet mod et hvidt stykke papir osv. så rammen i midten
dækkes med den hvide genstand, og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Hvidbalancen er muligvis ikke indstillet korrekt, hvis motivet er for lyst
eller for mørkt. Indstil hvidbalancen igen, når du har justeret lysstyrken
korrekt.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Finjustering af hvidbalancen
Hvis man ikke kan opnå den ønskede farvetone ved at indstille hvidbalancen, er det muligt at
finjustere hvidbalancen.
• Finjustering er kun mulig, når hvidbalancen er indstillet til [V]/[Ð]/[î]/[Ñ]/[Ò].
1
Vælg den hvidbalance, der skal finjusteres, og tryk derefter på [DISP.] for at få vist
[Hb juster].
2
Tryk på 2/1 for at justere Hvidbalancen.
2 [Rød]:
Tryk i denne retning, hvis farvetonen er blålig.
1 [Blå]:
Tryk i denne retning, hvis farvetonen er rødlig.
• Vælg [0] for at vende tilbage til den oprindelige Hvidbalance.
3
Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
• Hvidbalance-ikonet på skærmen bliver rødt eller blåt.
• Indstillingerne i finjustering af hvidbalancen afspejles i billedet, når der tages billeder med blitz.
• Du kan finjustere Hvidbalancen uafhængigt af hver Hvidbalance element.
• Indstillingen for finjustering af Hvidbalancen lagres, selv om kameraet slukkes.
• Finjusteringsniveauet af Hvidbalancen i [Ò] returnerer til [0], når Hvidbalancen nulstilles ved brug
af [Ó].
• Finjustering af hvidbalancen kan ikke indstilles for [B&W] og [SEPIA] i [Farvefunkt.].
- 85 -
Optager
[AF-funktion]
Gældende funktioner:
Med denne funktion kan du vælge de fokuseringsmetoder, som bedst passer til placeringen af
motivet og antallet af de motiver, der skal vælges.
Indstillinger
[š]
Beskrivelse af indstillinger
([Ansigtsreg.])
Kameraet detekterer automatisk personens ansigt (maks.
15 områder). Fokus og eksponering kan derefter indstilles, så de
passer til det pågældende ansigt, uanset hvor i billedet det befinder
sig.
[
]
([AF fastlås])¢
Fokus kan justeres på et bestemt motiv. Fokuset følger motivet,
selv om det flytter sig. (Dynamisk sporing)
[
]
([23-punkts])¢
Der kan fokuseres på op til 23 punkter for hvert AF-område. Dette
er nyttigt hvis motivet ikke befinder sig i midten af skærmbilledet.
(AF områdets ramme vil være den samme som indstillingen for
billedformatet.)
[Ø]
([1-område])
Kameraet indstiller fokus på motivet i AF-området i midten af
skærmbilledet.
[Ù]
([Spot])¢
Kameraet fokuserer på det afgrænsede, lille område på
skærmbilledet.
¢ [Ø] anvendes under optagelse af film.
• [AF-funktion] sættes til [Ø] i følgende tilfælde.
– [Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
– [Stjernehimmel] (Scenefunktion)
• Sættes på [š], når [Ansigtsgenk.] er indstillet på [ON].
• Man kan ikke indstille [š] i følgende tilfælde.
– [Blød fokus] (Kreativ kontrolfunktion)
– Funktionen Panoramaoptagelse
– [Natlandskab]/[Håndholdt natopt.]/[Mad] (Scenefunktion)
• [ ] kan ikke indstilles i følgende tilfælde.
– [Sepia]/[Dynamisk monokrom]/[Høj dynamisk]/[Legetøjseffekt]/[Blød fokus] (Kreativ
kontrolfunktion)
– Funktionen Panoramaoptagelse
– [B&W]/[SEPIA] ([Farvefunkt.])
- 86 -
Optager
∫ Om [š] ([Ansigtsreg.])
Følgende AF-områderammer vises, når kameraet detekterer ansigterne.
Gul:
Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, bliver rammen grøn, når der er
indstillet fokus med kameraet.
Hvid:
Vises, når der detekteres flere ansigter. Der indstilles også fokus på andre ansigter, som er ved
samme afstand som ansigterne inden for de gule AF-områder.
• Under visser billedoptagelsesforhold, inklusive i følgende tilfælde, virker
ansigtsgenkendelsesfunktionen muligvis ikke, og du kan ikke detektere ansigter. [AF-funktion]
skiftes til [ ] ([Ø], mens der optages film).
– Hvis ansigtet ikke vender mod kameraet
– Hvis ansigtet er i vinkel
– Hvis ansigtet er meget belyst eller meget mørkt
– Når der er lidt kontrast på ansigterne
– Når ansitstrækkene skjules bag solbriller osv.
– Når ansigtet er lille på skærmen
– Hvis der sker en pludselig bevægelse
– Hvis motivet ikke er et menneske
– Hvis kameraet rystes
– Hvis der anvendes digital zoom
• Hvis kameraet er ved at registrere noget andet end en persons ansigt, skal indstillingerne ændres til
noget andet end [š].
∫ Opsætning [
] ([AF fastlås])
Tilpas motivet med AF-sporingsrammen, og tryk derefter på 4 for at
fastlåse motivet.
A AF-sporingsramme
• AF-området vises med gult, når et motiv genkendes, og fokusering indstilles
automatisk kontinuerligt ved at følge motivets bevægelse (dynamisk sporing).
• AF-sporingen annulleres, når du trykker på 4 igen.
A
• Dynamisk sporing virker muligvis ikke i følgende tilfælde:
– Hvis emnet er for lille
– Hvis optagelsesstedet er for mørkt eller for lyst
– Hvis motivet bevæger sig for hurtigt
– Hvis baggrunden har samme eller en lignende farve som motivet
– Hvis der forekommer rystelser
– Hvis du bruger zoomen
• Hvis låsningen ikke virker, bliver AF-sporingsrammen rød og forsvinder derefter. Tryk på 4 igen.
• Kameraet tager billeder med [AF-funktion] som [Ø] når det er låst, eller hvis den dynamiske sporing
ikke virker.
- 87 -
Optager
[Hurtig AF]
Gældende funktioner:
Så længe du holder kameraet stabilt, indstiller kameraet automatisk fokus, og fokusjusteringen
sker hurtigere, når du trykker ned på lukkerknappen. Dette kan f.eks. være nyttigt, når du ikke
vil gå glip af et billedmotiv.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Batteriet aflades hurtigere end normalt.
• Tryk lukkerknappen halvt ned igen, hvis det er vanskeligt at fokuserere på motivet.
• Virker ikke under AF-sporing.
• [Hurtig AF] kan ikke indstilles i følgende tilfælde.
– [Natportræt]/[Natlandskab]/[Håndholdt natopt.]/[Stjernehimmel] (Scenefunktion)
- 88 -
Optager
[Ansigtsgenk.]
Gældende funktioner:
Ansigtsgenkendelsesfunktionen er en funktion, der søger efter et ansigt, som ligner et
registreret ansigt, og der fortrinsvis justerer fokus og eksponering automatisk. Selv om
personen står bag ved eller for enden af en række personer i et gruppebillede, kan kameraet
stadig tage et klart billede.
Indstillinger: [ON]/[OFF]/[MEMORY]
[Ansigtsgenk.] er som udgangspunkt sat på [OFF] på kameraet.
[Ansigtsgenk.] tændes automatisk [ON], når ansigtsbilledet er registreret.
• Følgende funktioner virker også med funktionen Ansigtsgenkendelse.
I optagefunktion
– Visning af det tilhørende navn, når kameraet detekterer et registreret
ansigt¢ (hvis der er indstillet et navn for det registrerede ansigt)
I afspilningsfunktion
– Visning af navn og alder (hvis oplysningerne er registreret)
– Selektiv afspilning af billeder, som vælges udfra de billeder, der er registreret vha.
ansigtsgenkendelsesfunktionen ([Vælg kategori] i [Filtreret visning])
¢ Navnene på op til 3 personer vises. Der er fortrinsret for de navne, der vises, når man tager
billeder, i henhold til registreringsrækkefølgen.
• Under burst-funktion kan der kun vedhæftes billedoplysninger for [Ansigtsgenk.] til det første billede.
• [Ansigtsgenk.] finder et ansigt, som ligner det registrerede ansigt og garanterer ikke sikker
genkendelse af en person.
• Funktionen Ansigtsgenkendelse kan tage længere tid med at vælge og genkende særlige
kendetegn i forhold til almindelig ansigtsgenkendelse.
• Selv om ansigtsgenkendelsesoplysningerne er blevet registreret, kategoriseres billeder, som er
taget med [Navn] sat på [OFF], ikke efter ansigtsgenkendelsesfunktionen under [Vælg kategori]
([Filtreret visning]).
• Selv når ansigtsgenkendelsesoplysningerne ændres (P92), ændres
ansigtsgenkendelsesoplysningerne for de billeder, der allerede er taget, ikke.
Hvis navnet for eksempel ændres, kategoriseres billeder, som er taget, før ændringen er foretaget,
ikke af ansigtsgenkendelsen under [Vælg kategori] ([Filtreret visning]).
• For at ændre navneoplysningerne for de billeder, der er taget, skal du udføre [REPLACE] under
[Ansigt redig] (P126).
• [Ansigtsgenk.] kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
– [Natlandskab]/[Håndholdt natopt.]/[Mad]/[Stjernehimmel]/[3D-foto funktion] (Scenefunktion)
– Når der tages billeder
- 89 -
Optager
Ansigtsindstillinger
Du kan registrere oplysninger, f.eks. navne og fødselsdage, for ansigtsbilleder på op til
6 personer.
Registreringen kan gøres lettere, hvis du tager flere ansigtsbilleder af samme person.
(op til 3 billeder/registrering)
1
2
Vælg [Ansigtsgenk.] i menuen [Optag], og tryk derefter på [MENU/SET].
3
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge ansigtsgenkendelsesrammen,
der ikke er registreret, og tryk derefter på [MENU/SET].
4
Tryk på 3/4 for at vælge [MEMORY], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tag billedet og tilpas ansigtet med referencerammen.
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
• Ansigtet på andre motiver end personer (dyr osv.) kan ikke registreres.
• Når du trykker på [DISP.], vises der en beskrivelse af, hvordan der
tages ansigtsbilleder.
- 90 -
1\
Optager
5
Markér det element, der skal redigeres, ved hjælp af 3/4, og tryk derefter på
[MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Navn]
1 Tryk på 4 for at vælge [SET] og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Indtast navnet.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til
afsnittet “Indtastning af tekst” på P80.
[Alder]
1 Tryk på 4 for at vælge [SET] og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Tryk på 2/1 for at vælge elementer (år/måned/dag), og tryk
derefter på 3/4 for at indstille, og tryk på [MENU/SET].
[Fokus ikon]
Skift det viste fokusikon, når motivet er i fokus.
Tryk på 3/4 for at vælge fokusikon, og tryk derefter på
[MENU/SET].
Sådan tilføjer du flere ansigtsbilleder.
(Tilføj billeder)
1 Vælg rammen for det ikke-registrerede ansigt, og tryk derefter
på [MENU/SET].
2 Udfør trin 4 i “Ansigtsindstillinger”.
[Nye bill.]
Sådan sletter du et af ansigtsbillederne.
(Slet)
Tryk på 2/1 for at vælge det ansigtsbillede, der skal slettes,
og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis der kun er registreret ét ansigt, kan det ikke slettes.
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
- 91 -
Optager
∫ Optagelsespunkt ved registrering af ansigtsbilleder
• Ansigtet forfra med åbne øjne og lukket mund. Ved registreringen
skal du sørge for, at ansigtets konturer, øjnene eller øjenbrynene
ikke er tildækket af hår.
• Sørg for, at der ikke for meget skygge i ansigtet, når du registrerer
det. (Blitzen udløses ikke under registrering.)
(Godt eksempel til
registrering)
∫ Hvis ikke det genkendes under optagelsen
• Registrér ansigtet på den samme person både indendørs og udendørs eller med forskellige
ansigtsudtryk eller fra forskellige vinkler. (P91)
• Registrér ligeledes ansigtet på optagelsesstedet.
• Når en person, som er registreret, ikke genkendes, kan du korrigere ved en omregistrering.
• Funktionen Ansigtsgenkendelse kan måske ikke udføres eller udføres muligvis ikke korrekt, selv
for registrerede ansigter, afhængigt af ansigtsudtryk og det omgivende miljø.
Ændre eller slette oplysninger for en registreret person
Du kan ændre billeder eller oplysninger for en allerede registreret person. Du kan også slette
oplysningerne for den registrerede person.
1
2
3
Tryk på 4 for at vælge [MEMORY], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge det ansigtsbillede, som skal redigeres eller slettes,
og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Info red.]
Ændring af oplysninger for en allerede registreret person.
Udfør trin 5 i “Ansigtsindstillinger”.
[Prioritet]
Den bedste fokus og eksponering indstilles for ansigter med højeste
prioritet.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge prioritet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[Slet]
Slette oplysninger for en registreret person.
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
- 92 -
Optager
[Int.kontrast]
Gældende funktioner:
Kontrast og eksponering justeres automatisk, når der er stor forskel i lysstyrken mellem
baggrund og motiv, således at billedet bliver så tæt på virkeligheden.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
] i skærmbilledet bliver gult, hvis [Int.kontrast] er aktiveret.
•[
• Selv om [Følsomhed] er indstillet på [100], kan [Følsomhed] indstilles højere end [100], hvis billedet
tages med [Int.kontrast] aktiveret.
• Kompenseringseffekten opnås muligvis ikke, afhængigt af forholdene.
[Min. lukker tid]
Gældende funktioner:
Du kan tage et lyst billede på et mørkt sted ved at sænke [Min. lukker tid]. Du kan også sætte
den op for at reducere sløring af motivet.
Indstillinger: [AUTO], [1/125], [1/60], [1/30], [1/15], [1/8], [1/4], [1/2], [1]
Indstilling af min. lukkerhastighed
1/125
1
Lysstyrke
Mørkere
Lysere
Rystelser
Mindre
Mere
• Dette skal normalt sættes til [AUTO] for at tage billederne. (Når du vælger en anden langsom
lukkehastighed end [AUTO], [
] vises på skærmen.)
• Nogle af [Følsomhed]-indstillingerne kan begrænse lukkerhastigheden til hurtigere hastigheder.
• Når [AUTO] vælges, kan lukkerhastigheden indstilles i op til 1 sekund, hvis der ikke er for mange
rystelser, for at justere [Stabilisering], eller hvis [Stabilisering] er indstillet på [OFF].
• Indstilling af [Min. lukker tid] til en langsommere hastighed kan øge muligheden for rystelser. Derfor
anbefales det at bruge et stativ og selvudløseren til at tage billederne.
• Indstilling af [Min. lukker tid] til en hurtigere hastighed kan gøre billedet mørkere. Vi anbefaler derfor,
at du tager billedet i et veloplyst område. Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, blinker [
rødt, når lukkerknappen er trykket halvt ned.
- 93 -
]
Optager
[I. opløsning]
Gældende funktioner:
Man kan tage billeder med en skarp profil og opløsning ved at bruge intelligent
opløsningsteknologi.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[ON]
[I. opløsning] er aktiveret.
[i.ZOOM]
[I. opløsning] aktiveres, og zoomforstørrelsen øges 2 gange, og
billedforringelsen begrænses.
[OFF]
—
• Se P58 for at få oplysninger om intelligent zoom.
[Digital zoom]
Gældende funktioner:
Denne funktion forstørrer motiver endnu mere end den optiske zoom, den ekstra optiske zoom
eller [i.ZOOM].
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Se P58 for detaljerede oplysninger.
• Indstillingen sættes til [ON] i autofunktion.
- 94 -
Optager
[Burst]
Gældende funktioner:
Billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Indstillinger
[
Antal mulige
billeder
• Fokus, eksponering og hvidbalance justeres for hvert
]
([2 fps AF
kontinuerlig])
[
Beskrivelse af indstillinger
billede i burst.
maks.
100 billeder¢
]
([5 fps AF
kontinuerlig])
[
]
([Højhast. burst])
Bursthastighed: ca. 10 billeder/sekund
• Kan kun indstilles under normal billedfunktion.
• Billedstørrelsen er fastsat til 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M
(16:9) eller 2,5M (1:1).
• Burst-hastigheden ændres i henhold til optageforholdene.
maks.
• Antallet af burstoptagelsesbilleder øges muligvis, hvis du
100 billeder¢
bruger et kort med en hurtig skrivehastighed, eller hvis
kortet er formateret.
• Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance, lukkerhastighed
og ISO- følsomhed sættes til indstillingerne for det første
billede.
• Der tages still-billeder kontinuerligt med blitz.
• Kan kun indstilles under normal billedfunktion.
• Billedstørrelsen er fastsat til 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M
[
]
([Blitz burst])
(16:9) eller 2,5M (1:1).
• Indstillinger for fokus, zoom, eksponering,
maks. 5 billeder
lukkerhastighed, ISO-følsomhed og blitz-ouput er sat til
indstillingerne for det første billede.
• Blitz-indstillingen er sat til [‰ ].
[OFF]
—
¢ Antallet af burst-optagede billeder begrænses af optagelsesforholdene samt typen og/eller
statussen af det anvendte kort.
- 95 -
Optager
• Afhængigt af optagelsesforholdene, kan det tage lidt tid at tage det næste billede, hvis du gentager
billedoptagelsen.
• Det tager muligvis lidt tid at gemme billeder, som er taget med burstfunktionen, på kortet.
Hvis du tager billeder kontinuerligt, mens du gemmer, formindskes det maksimale antal
billeder, du kan tage. Det anbefales at anvende et højhastigheds memorykort til kontinuerlig
optagelse.
• Hvis [
] eller [
] vælges, udføres der en fokusforudsigelse i et muligt område for at prioritere
bursthastigheden. Hvis du prøver at tage et billede af et motiv, som er i hurtig bevægelse, kan
kameraet derfor have svært ved at fokusere, eller det kan tage tid at indstille fokus.
• Burst-hastigheden (billeder/sekund) kan blive langsommere, afhængigt af optagelsesmiljøet, f.eks.
på mørke steder, hvis ISO-følsomheden er høj osv.
• Hvis du tager billeder i burst-funktion med den indbyggede hukommelse, tager det lidt tid at
overskrive billeddataene.
• Burst-funktionen annulleres ikke, når kameraet slukkes.
• [Burst] kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
– Når du bruger Auto-holder
– [Legetøjseffekt]/[Miniature effekt]/[Blød fokus]/[Stjernefilter] (Kreativ kontrolfunktion)
– [Håndholdt natopt.]/[Stjernehimmel]/[Foto ramme]/[3D-foto funktion] (Scenefunktion)
• Når der anvendes selvudløser, er antallet af mulige billeder i burst-funktion fastsat til 3. (5 billeder i
[ ])
• Blitzindstillingerne fastsættes til [Œ] (undtagen for [ ]).
- 96 -
Optager
[Farvefunkt.]
Gældende funktioner:
Indstiller forskellige farveeffekter, herunder at billedet bliver skarpere, lysere eller får en
sepianuance.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[STANDARD]
Dette er standardindstillingen.
[Happy]¢1
Billede med forstærket lysstyrke og livlighed.
[VIVID]¢2
Billedet bliver skarpere.
[B&W]
Billedet bliver sort/hvidt.
[SEPIA]
Billedet får en brunlig farve.
¢1 Kan kun indstilles, når intelligent auto-funktion er valgt.
¢2 Kan kun indstilles under normal billedfunktion.
[AF-hj. lampe]
Gældende funktioner:
AF-hjælpelampen lyser på motivet, når lukkerknappen trykkes halvt ned. Det gør det lettere for
kameraet at indstille fokus ved optagelse under forhold med svag belysning. (Et større
AF-område vises, afhængigt af optageforholdene.)
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Det effektive afstand af hjælpelampen er maks. ca. 1,5 m.
• Hvis du ikke vil bruge AF-hjælpelampen A (f.eks. hvis man tager af dyr på),
skal du indstille [AF-hj. lampe] til [OFF]. I sådanne tilfælde bliver det sværere
at indstille fokus på motivet.
• [AF-hj. lampe] sættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– [Landskab]/[Natlandskab]/[Håndholdt natopt.]/[Solnedgang]/[Gennem glas]
(Scenefunktion)
- 97 -

Optager
[Fjern rød-øje]
Gældende funktioner:
Hvis funktionen til reduktion af røde øjne ([
], [
]) er valgt, udføres en fjernelse af røde
øjne, hver gang du bruger blitz. Kameraet registrerer automatisk de røde øjne og korrigerer
billedet.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Kun tilgængelig når [AF-funktion] er indstillet til [š] og ansigtsgenkendelsesfunktionen er aktiveret.
• Under visse omstændigheder kan der ikke korrigeres for røde øjne.
[Stabilisering]
Gældende funktioner:
Hvis du benytter en af disse funktioner, detekteres eventuelle rystelser under optagelsen af
billedet, og kameraet kompenserer automatisk herfor, så du kan tage billeder uden rystelser
uden problemer.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– [Stjernehimmel]/[3D-foto funktion] (Scenefunktion)
• Indstillingen fastsættes til [ON] i følgende tilfælde.
– [Håndholdt natopt.] (Scenefunktion)
– Når der optages film
• Stabiliseringsfunktionen fungerer muligvis ikke optimalt i følgende tilfælde.
Vær opmærksom på kamerets rystelser, når lukkerknappen trykkes ned.
– Hvis der opstår for mange rystelser.
– Når zoom-forstørrelsen er høj.
– I digitalt zoomområde.
– Hvis der tages billeder, hvor man følger et motiv i bevægelse.
– Når lukkehastigheden bliver for langsom til at tage billeder indendørs eller på mørke steder.
- 98 -
Optager
[Datostemp.]
Gældende funktioner:
Du kan tage et billede påtryk optagelsesdato og -klokkeslæt.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[M/U TID]
Påstempl år, måned og dag.
[MED TID]
Påstempl år, måned, dag, time og minutter.
[OFF]
—
• Datoinformationen for billeder, der er optaget med [Datostemp.] indstillet, kan ikke slettes.
• Ved udskrivning af billeder med [Datostemp.] hos fotohandleren eller på en printer trykkes
datoen oven på hinanden, hvis du vælger at udskrive med dato.
• Hvis du ikke har indstillet klokkeslæt, kan du ikke påtrykke datooplysninger.
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– Når der optages film
– Når du bruger Auto-holder
– [3D-foto funktion] (Scenefunktion)
– Ved brug af [Burst].
• [Tryk tekst], [Tilpas] og [Beskær] kan ikke indstilles for billeder, der er optaget med [Datostemp.]
indstillet.
• Selv om du tager et billede med [Datostemp.] indstillet på [OFF], kan du påtrykke datoer på de
optagede billeder ved hjælp af [Tryk tekst] (P116) eller vælge funktionen Udskrivning af dato (P124,
185).
[Indstil ur]
• Se P24 for yderligere oplysninger.
- 99 -
Optager
Brug af menuen [Film]
For oplysninger om [Film]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises der til P44.
• Menuen [Film] vises ikke i følgende tilfælde.
– [Blød fokus]/[Stjernefilter] (Kreativ kontrolfunktion)
– [3D-foto funktion] (Scenefunktion)
[Optageformat]
Gældende funktioner:
Angiver dataformatet til film.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[AVCHD]
Dette dataformat er velegnet under afspilning på et højdefinitions-TV osv.
[MP4]
Dette dataformat er velegnet under afspilning på en PC osv.
- 100 -
Optager
[Optage kval.]
Gældende funktioner:
Angiver billedkvaliteten for film.
Når [AVCHD] er valgt
Element
Størrelse
Rammehastighed
Bithastighed
Billedformat
17 Mbps
16:9
Rammehastighed
Bithastighed
Billedformat
25p
10 Mbps
¢1
[FHD/50i]
1920k1080
50i
[HD/50p]
1280k720
50p¢1
¢1 Sensoroutput er 25 rammer/sekund
Når [MP4] er valgt
Element
Størrelse
[FHD/25p]
1920k1080
[HD/25p]
1280k720
[VGA/25p]
640k480
20 Mbps
16:9
4 Mbps
4:3
∫ Angivelse af ikon
A Format
B Størrelse
C Rammehastighed
A
B
AVCHD
FHD 50i
C
• Hvad er bithastighed
Det er datamængden for en afgrænset tidsperiode. Jo højere tallet er, desto bedre er kvaliteten.
Denne enhed benytter optagelsesmetoden “VBR”. “VBR” er en forkortelse for “Variable Bit Rate”, og
bithastigheden (datamængde for en afgrænset tidsperiode) ændres automatisk, afhængigt af det
motiv, der skal optages. Derfor afkortes optagelsestiden, hvis der optages et motiv i hurtig
bevægelse.
- 101 -
Optager
[Kontin. AF]
Gældende funktioner:
Der fastholdes fokus på motivet med den fokus, der først blev indstillet.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Sæt denne funktion på [OFF], hvis du vil rette fokus på den position, hvor du startede
filmoptagelsen.
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– [Stjernehimmel] (Scenefunktion)
[Dæmp vindstøj]
Gældende funktioner:
Dette forhindrer den automatiske optagelse af vindstøj.
Indstillinger: [AUTO]/[OFF]
• Lydkvaliteten bliver anderledes, hvis [Dæmp vindstøj] aktiveres.
• Den fastsættes på [OFF] i følgende tilfælde.
– [Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
- 102 -
Afspilning/redigering
Forskellige afspilningsmetoder
Du kan afspille de optagede billeder på forskellige måder.
1
2
3
Tryk på [(].
Tryk på [MODE].
Tryk på 3/4/2/1 for at markere elementet, og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Følgende elementer kan vælges.
[
] ([Alle]) (P38)
[
] ([2D/3D-indst.])¢
[
] ([Slideshow]) (P104)
[
] ([Filtreret visning]) (P106)
[
] ([Kalender]) (P109)
¢ Afspilningsmetoden for 3D-billeder kan skiftes. Denne menu vises kun under HDMI
output. Se P174 for yderligere oplysninger om afspilningsmetoden.
- 103 -
Afspilning/redigering
[Slideshow]
Du kan afspille de billeder, du har taget, så de falder sammen med musik, og du kan gøre dette
fortløbende ved at efterlade et fast interval mellem hvert billede.
Du kan også sætte et slideshow sammen, som kun består af still-billeder, kun levende billeder,
kun 3D-billeder osv.
Vi anbefaler denne funktion, når du skal se dine billeder ved at tilslutte kameraet til et TV.
Tryk på 3/4 for at vælge [Start], og tryk derefter på [MENU/
SET].
∫ Handlinger, som udføres under et dias-show
Den viste markør under afspilningen svarer til 3/4/2/1.
3
Afspil/Pause
4
Stop
2
Gå tilbage til forrige billede
1
Gå frem til næste billede
[W]
Reducér lydstyrken
[T]
Øg lydstyrken
- 104 -
Afspilning/redigering
∫ Sådan filtrerer du billeder til afspilning af et slideshow
Du kan filtrere billeder og afspille dem i et slideshow ved at vælge
[Filtrering] på menuskærmen til slideshowet.
• Hvis du vælger [Alle], kan du afspille alle billederne i et slideshow.
Du kan også filtrere billeder ved at bruge samme indstilling som [Filtreret
visning]. Se P106–108 for indstilling.
• Filterindstillingerne lagres, også efter at afspilningen af slideshowet er
afsluttet. Se P106 for annullering af filtreringsfunktionen.
∫ Ændring af indstillinger til dias-show
Ved at vælge [Indstilling] på menuskærmen til slideshowet kan du ændre
indstillinger, som f.eks. [Effekt] og [Varighed] til afspilning af slideshow.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
På denne måde kan du vælge det skærmeffekter eller musikeffekter,
når du skifter fra billede til billede.
[NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF]
• Når [URBAN] er valgt, kan billederne vises som sort-hvide billeder som en
[Effekt]
skærmeffekt.
• Nogen gange vil [Effekt] ikke fungere, når du afspiller billeder, som vises
lodret.
• Skærmeffekterne virker ikke under et [3D-afspilning]-slideshow.
• Når [Filtrering] er sat til [Kun film], sættes [Effekt] til [OFF]
[1SEC]/[2SEC]/[3SEC]/[5SEC]
[Varighed]
[Gentag]
• Under afspilning af følgende billeder deaktiveres indstillingen [Varighed].
– Film
– Panoramabilleder
[ON]/[OFF]
[OFF]:
Der høres ingen lyd.
[AUTO]:
Der afspilles musik, når billederne afspilles, og der
afspilles lyd, når filmene afspilles.
[Musik]:
Musik afspilles.
[Lyd]:
Lyden (kun for film) afspilles.
[Lyd]
- 105 -
Afspilning/redigering
[Filtreret visning]
Billeder klassificeres i kun still-billeder, kun levende billeder eller kun 3D-billeder osv. og
afspilles derefter.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[Kun billede]
Kun still-billeder afspilles.
[Kun film]
Kun levende billeder afspilles.
[3D-afspilning]
Kun 3D-billeder afspilles.
• Se P174 for oplysninger om metoden til afspilning af [3D-afspilning] billeder i
3D.
[Vælg kategori]
I denne funktion kan du søge efter billeder efter scenefunktion eller andre
kategorier (f.eks. [Portræt], [Landskab] eller [Natlandskab]) og sortere
billederne i kategori. Derefter kan du afspille billederne i hver kategori.
[Vælg dato]
Du kan afspille de billeder, der er taget på hver enkelt dato.
[Foretrukne]
Du kan afspille de billeder, du har indstillet som [Foretrukne] (P122).
∫ Sådan annulleres filtrering
1 Tryk på 3, mens du afspiller et billede ad gangen.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [Filtrering fra], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Du kan også annullere filtrering ved at slukke kameraet eller skifte til optagefunktion.
- 106 -
Afspilning/redigering
Sortering efter den kategori, der skal afspilles
1
2
Tryk på 3/4 for at vælge [Vælg kategori], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge kategorien, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Du kan kun afspille den kategori, som indeholder det billede, du har
fundet.
Kategori
Optagelsesoplysninger, f.eks. scene-funktioner
[Ansigtsgenk.]
¢
*
[Portræt], [i-Portræt], [Udglat hud], [Natportræt], [i-Natportræt], [Baby1]/
[Baby2], [i-Baby]
,
Funktionen Panoramaoptagelse, [Landskab], [i-Landskab], [Solnedgang],
[i-Solnedgang], [Gennem glas]
.
[Natportræt], [i-Natportræt], [Natlandskab], [i-Natlandskab], [Håndholdt
natopt.], [iHåndholdt natopt.], [Stjernehimmel]
[Sport]
Î
[Baby1]/[Baby2], [i-Baby]
í
[Kæledyr]
1
[Mad]
[Rejsedato]
¢ Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den person, som skal afspilles, og tryk derefter på [MENU/SET].
- 107 -
Afspilning/redigering
Du kan afspille de billeder, der er taget på hver enkelt dato
1
2
Tryk på 3/4 for at vælge [Vælg dato], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den dato, der skal afspilles, og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en bestemt måned, vises
måneden ikke.
SUN MON TUE WED THU FRI
3
SAT
1
2
8
9 10 11 12 13 14
4
5
6
7
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
12 2013
∫ Ændring af filtreringsdato
1
2
3
Tryk på 3, mens du afspiller et billede ad gangen.
Tryk på 3/4 for at vælge [Skift dato], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den dato, der skal afspilles, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for kalenderskærmen,
når den vises første gang.
• Hvis der er flere billeder med samme optagelsesdato, vises det første billede, som blev optaget den
dag.
• Du kan vises kalenderen mellem Januar 2000 og December 2099.
• Hvis datoen ikke indstilles i kameraet, sættes optagelsesdatoen til 1Januar 2013.
• Hvis der tages billeder efter indstilling af rejsemålet i [Verdenstid], vises billederne efter
rejsemåldatoerne i kalenderafspilning.
- 108 -
Afspilning/redigering
[Kalender]
Du kan søge efter billeder efter optagelsesdato.
1
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den dato, du vil søge
efter.
SUN MON TUE WED THU FRI
3
4
5
SAT
1
2
8
9 10 11 12 13 14
6
7
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en bestemt måned, vises
12 2013
måneden ikke.
2
Tryk på [MENU/SET] for at få vist en liste over billeder.
• Billederne vises ved hjælp af flerbilledafspilning (30 skærmbilleder).
3
Markøren vises på billedet i begyndelsen af den valgte dato.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge et billede, og tryk
derefter på [MENU/SET].
1/52
• For at forsætte søgningen skal du gå tilbage til det forrige skærmbillede ved
at dreje zoomgrebet mod [W]. (P40)
• Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for kalenderskærmen,
når den vises første gang.
• Hvis der er flere billeder med samme optagelsesdato, vises det første billede, som blev optaget den
dag.
• Du kan vises kalenderen mellem Januar 2000 og December 2099.
• Hvis datoen ikke indstilles i kameraet, sættes optagelsesdatoen til 1Januar 2013.
• Hvis der tages billeder efter indstilling af rejsemålet i [Verdenstid], vises billederne efter
rejsemåldatoerne i kalenderafspilning.
- 109 -
Afspilning/redigering
At have det sjovt med de billeder, du har optaget
(retouchering)
Du kan justere farvetonen for de billeder, du har taget, eller tilføje dine foretrukne effekter.
• De behandlede billeder genereres igen, så sørg for, at du har tilstrækkelig plads i den indbyggede
hukommelse eller på kortet. Bemærk også, at behandlingen ikke er mulig, hvis kortets
skrivebeskyttelseskontakt er i [LOCK]-position.
• Effekterne kan være vanskelige at se, afhængigt af billedet.
• Billeder, som er taget med andre kameraer, behandles muligvis ikke.
[Auto-retouchering]
Billedernes lysstyrke og farve kan afbalanceres.
¢ Disse billeder er eksempler, der viser virkningen.
1
Tryk på 2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på 3.
• Hvis du har filtreret billeder til afspilning ved hjælp af [Slideshow] (P104) eller [Filtreret
visning] (P106), vises menuvalgskærmen. Du kan fortsætte til trin 2 ved at vælge
[Retouchering] med 3/4 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Du kan også fortsætte til trin 2 ved at vælge [Retouchering] i menuen [Afspil].
2
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Auto-retouchering] og tryk derefter på [MENU/
SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [ON] og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis du vælger [OFF], vises der et billede uden billedeffekt. Hvis du ikke vil tilføje en
billedeffekt, skal du lukke menuen.
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
• Afhængigt af billedet, kan lyden fremhæves ved brug af [Auto-retouchering].
• [Auto-retouchering] kan muligvis ikke udføres på billeder, som er blevet retoucheret.
• Følgende billeder kan ikke behandles.
– Film
– Billeder, som tages i funktionen Panoramabillede
– Billeder, som tages med [Foto ramme] eller [3D-foto funktion] i Scenefunktion
- 110 -
Afspilning/redigering
[Skønheds-retouche]
Anvend effekter for at forskønne eller lægge makeup på et ansigt.
1
Tryk på 2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på 3.
• Hvis du har filtreret billeder til afspilning ved hjælp af [Slideshow] (P104) eller [Filtreret
visning] (P106), vises menuvalgskærmen. Du kan fortsætte til trin 2 ved at vælge
[Retouchering] med 3/4 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Du kan også fortsætte til trin 2 ved at vælge [Retouchering] i menuen [Afspil].
2
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Skønheds-retouche] og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 2/1 for at vælge ansigtet på den person, som
skal redigeres, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Du kan kun markere en person med en pil.
(Tryk på [MENU/SET], hvis der kun detekteres én person.)
4
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på
1.
HIGH
MED
LOW
OFF
Vælg effekter fra hvert af følgende elementer.
Element
5
Beskrivelse af indstillinger
[
]
([Æstetisk retouche])
Viser klarere hud, begrænser genskin og viser øjne og
tænder med en mere hvid farvetone.
Dette element kan også gøre, at ansigter ser skarpere
ud, og øjne skinner og ser større ud.
[
]
([Foundation])
Indstil nuancen af makeup-foundation.
[
]
([Makeup retouche])
Giver et mere farverigt look til personer på fotos ved at
fremhæve lipgloss, øjenmakeup og kindrødt. Der kan
vælges fem forskellige effekter.
[
]
([Smil])
Sætter et smil på motivet.
Tryk på 3/4 for at vælge effekten.
• Hvis du vil fortsætte med at tilføje andre effekter, skal du trykke på 2 og gentage trin 4 og 5.
- 111 -
Afspilning/redigering
6
Når du er færdig med billedredigeringen, skal du trykke på [MENU/SET].
• Der vises en bekræftelsesskærm. Hvis du vælger [Ja], vises billederne før og efter
anvendelse af effekter.
7
Tryk på [MENU/SET].
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
• To eller flere personer kan ikke redigeres samtidig. Gem billedet først, og vælg derefter den næste
person.
• Lysstyrken og farven på de billeder, du tjekker, før du gemmer dem, kan variere i forhold til det
aktuelle billede, der gemmes.
• Følgende billeder kan ikke behandles.
– Film
– Billeder, som tages i funktionen Panoramabillede
– Billeder, som tages med [3D-foto funktion] i Scenefunktion
• Retouchering er måske ikke muligt, hvis ansigtsregistreringen ikke er udført korrekt.
• Hvis motivet bærer briller, er den ønskede retouchering måske ikke muligt.
• Hvis et billede er lyst på grund af skæret fra en blitz eller fra sollyset, er retoucheringseffekten
muligvis mindre tydelig.
• Sådan tager du billeder, der er egnet til [Skønheds-retouche]:
– Optag et stort billede af ansigtet forfra
– Undgå at tage billeder på et meget mørkt sted
– Optag den del, du vil retouchere, klart
• Reallusion er et varemærke tilhørende Reallusion Inc.
- 112 -
Afspilning/redigering
[Kreativ retouchering]
Du kan tilføje de ønskede effekter på de billeder, du har taget.
1
Tryk på 2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på 3.
• Hvis du har filtreret billeder til afspilning ved hjælp af [Slideshow] (P104) eller [Filtreret
visning] (P106), vises menuvalgskærmen. Du kan fortsætte til trin 2 ved at vælge
[Retouchering] med 3/4 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Du kan også fortsætte til trin 2 ved at vælge [Retouchering] i menuen [Afspil].
2
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Kreativ retouchering], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge billedeffekter, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Du kan vælge elementet fra de følgende indstillinger, som også er tilgængelige i den Kreative
kontrolfunktion.
[Udtryksfuld]/[Retro]/[High key]/[Mørkt]/[Sepia]/[Dynamisk monokrom]/[Imponerende kunst]/
[Høj dynamisk]/[Krydsproces]/[Legetøjseffekt]/[Miniature effekt]/[Blød fokus]/[Stjernefilter]/
[Enkelt punktfarve]
• Der vises en kort beskrivelse af den valgte billedeffekt, når du trykker på [DISP.].
• Læs P67–70 for detaljerede oplysninger om de forskellige effekter.
• For at indstille den farve, du vil gemme, ved hjælp af [Enkelt
punktfarve], skal du flytte rammen i midten af skærmen til den
ønskede farve med 3/4/2/1 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Hvis du vælger [OFF], vises der et billede uden billedeffekt. For at
fortsætte med retouchering skal du vælge en anden billedeffekt. Hvis
du ikke vil tilføje en billedeffekt, skal du lukke menuen.
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
• Billedeffekten kan virke svagt sammenlignet med den effekt, der ses i den kreative kontrolfunktion.
• Følgende billeder kan ikke behandles.
– Film
– Billeder, som tages i funktionen Panoramabillede
– Billeder, som tages med [3D-foto funktion] i Scenefunktion
- 113 -
Afspilning/redigering
Brug af menuen [Afspil]
• Med [Tryk tekst], [Retouchering], [Tilpas] eller [Beskær] oprettes der et nyt redigeret billede. Et nyt
billede kan ikke oprettes, hvis der ikke er ledig plads i den indbyggede hukommelse eller på kortet,
så det anbefales at tjekke, om der er ledig plads, før billedet redigeres.
[Positionslogging]
Placeringsoplysningerne (længe/bredde) som indhentes af en smartphone/tablet-pc, kan
sendes til kameraet og skrives i billeder.
• Billeder i den indbyggede hukommelse kan ikke lagre placeringsoplysninger. Hvis du vil optage
placeringsoplysninger herpå, skal du kopiere billederne i den indbyggede hukommelse til et
memorykort og derefter udføre [Positionslogging].
Klargøring:
Sender placeringsoplysninger til kameraet fra smartphone/tablet-pc. (P134)
1
2
3
4
Tryk på 2/1 for at vælge billeder.
Vælg [Positionslogging] i menuen [Afspil]. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge [Tilføj positionsdata], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge den tidsperiode, du vil optage
placeringsoplysninger for billeder for, og tryk derefter på [MENU/SET].
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
• Placeringsoplysningerne optages på billederne.
• Billeder med placeringsoplysninger angivet med [
].
∫ Sådan sætter du optagelsen af placeringsoplysninger på pause
Tryk på [MENU/SET] under optagelse af placeringsoplysninger på billeder.
• Under en midlertidig pause vises [±].
Vælg tidsperioden med [±] for at genstarte optagelsesprocessen fra det billede, du stoppede ved.
∫ Sådan slettes de modtagne placeringsoplysninger
1 Vælg [Positionslogging] i menuen [Afspil]. (P44)
2 Tryk på 3/4 for at vælge [Slet positionsdata], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på 3/4 for at vælge den tidsperiode, du vil slette, og tryk derefter på [MENU/
SET].
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
- 114 -
Afspilning/redigering
• Placeringsoplysninger kan kun skrives på billeder, der er taget med dette kamera.
• Placeringsoplysninger skrives ikke på billeder, som er optaget efter [Send location data]. (P134)
• Placeringsoplysninger skrives ikke på billeder, som er optaget med [Optageformat] indstillet på
[AVCHD].
• Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads på kortet, skrives placeringsoplysningerne muligvis ikke.
• Hvis kortet er låst, kan placeringsoplysninger ikke skrives på billeder, eller modtagne
placeringsoplysninger kan ikke slettes.
[Red. titel]
Du kan tilføje tekst (kommentarer) til billeder. Efter der er registreret tekst, kan den trykkes på
billeder med [Tryk tekst] (P116).
1
2
3
Vælg [Red. titel] i [Afspil]-menuen. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
• [’] vises for billeder med titler, der allerede er
[FLERE]
1
2
3
4
5
6
registreret.
Indstillingen [FLERE]
Tryk på [DISP.] for at foretage (gentage)
indstillingen, og tryk derefter på [MENU/
SET] for at foretage indstillingen.
• Indstillingen annulleres, du trykker på [DISP.]
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
vælge et billede.
for at vælge
billederne.
igen.
4
Indtast teksten. (P80)
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
• For at slette titlen skal du slette al teksten i tekstindtastningsskærmen.
• Du kan udskrive tekst (kommentarer) ved hjælp af den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO”,
som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Du kan indstille op til 50 billeder på en gang i [FLERE].
• Du kan ikke anvende [Red. titel] til følgende billeder.
– Film
– Billeder, som tages med [3D-foto funktion] i Scenefunktion
– Billeder, som er optaget med andet udstyr
- 115 -
Afspilning/redigering
[Tryk tekst]
Du kan stemple optagelsesdato/tid, navn, lokation eller rejsedato på de optagede billeder.
1
2
3
Vælg [Tryk tekst] i [Afspil]-menuen. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
• [‘] vises på billeder, som allerede har dato
[ENKELT]
[FLERE]
1
2
3
4
5
6
eller tekst påtrykt.
Indstillingen [FLERE]
Tryk på [DISP.] for at foretage (gentage)
indstillingen, og tryk derefter på [MENU/
SET] for at foretage indstillingen.
• Indstillingen annulleres, du trykker på [DISP.]
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
vælge et billede.
for at vælge
billederne.
igen.
4
5
Tryk på 3/4 for at vælge [Indst.] og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge tekststemplingselementer, og tryk så på
[MENU/SET].
- 116 -
Afspilning/redigering
6
Tryk på 3/4 for at vælge indstillingen, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
Indstilling af element
[Opt. dato]
[M/U TID]:
Påstempl året, måneden og datoen.
[MED TID]:
Påstempl år, måned, dag, time og minutter.
[OFF]
[
]
([Ansigtsgenken
Stempler navne, der er registreret i
delse]):
navneindstillingerne for [Ansigtsgenk.].
[
]
([Baby /
Kæledyr]):
[Navn]
Påstempler navne registreret i
navneindstillingerne for [Baby1]/[Baby2] eller
[Kæledyr] i scenefunktionen.
[OFF]
[ON]:
Påstempler det navn på rejsedestinationen, der
er indstillet under [Sted].
[Sted]
[OFF]
[ON]:
Påstempler den rejsedato, der er indstillet under
[Rejsedato].
[Rejsedato]
[OFF]
[ON]:
[Titel]
Titeltekst i [Red. titel] påtrykkes.
[OFF]
7
Tryk på [
8
Tryk på 3 for at vælge [Udfør], og tryk derefter på [MENU/SET].
].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
- 117 -
Afspilning/redigering
• Når du udskriver billeder med påtrykt tekst, udskrives datoen hen over det påtrykte tekst, hvis du
angiver, at der skal printes dato på hos fotohandleren eller på printeren.
• Du kan indstille op til 50 billeder på en gang i [FLERE].
• Billedkvaliteten forringes muligvis efter tekststempling.
• Afhængigt af den printer, der bruges, kan nogle af tegnene bliver afskåret under udskrivningen. Tjek
før udskrivning.
• Når der påtrykkes tekst på 0,3M billeder, er den svær at læse.
• Tekst og datoer kan ikke påtrykkes billeder i følgende tilfælde.
– Film
– Billeder, som tages i funktionen Panoramabillede
– Billeder, som tages med [3D-foto funktion] i Scenefunktion
– Billeder, som optages uden indstilling af klokkeslæt
– Billeder med dato eller tekst påtrykt
– Billeder, som er optaget med andet udstyr
[Retouchering]
Du kan tilføje effekten fra [Auto-retouchering], [Skønheds-retouche], eller [Kreativ retouchering]
på optagne billeder.
• Se P110–113 for yderligere oplysninger.
- 118 -
Afspilning/redigering
[Video opdel]
En optaget film kan opdeles i to dele. Dette anbefales, hvis du vil opdele en film i en del, du har
brug for, og en del, du ikke har brug for.
En opdelt film kan ikke gendannes.
1
2
3
Vælg [Video opdel] i [Afspil]-menuen. (P44)
Tryk på 2/1 for at vælge den film, du vil opdele, og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3 på det sted, der skal opdeles.
• Filmen afspilles fra samme sted, når du trykker på 3 igen.
• Du kan finjustere placeringen til opsplitning ved at trykke på
2/1, mens filmen er sat på pause.
4
Tryk på 4.
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Filmen kan gå tabt, hvis kortet eller batteriet fjernes under opdelingsproceduren.
• [Video opdel] kan muligvis ikke udføres på film, der er optaget med andet udstyr.
• Film kan ikke opdeles på et sted tæt på starten eller slutningen af filmen.
• Med [MP4]-film ændres rækkefølgen af billeder, hvis de opdeles.
Det anbefales at søge efter disse film ved hjælp af [Kalender] eller [Kun film] i [Filtreret visning].
• Film med kort optagetid kan ikke opdeles.
- 119 -
3s
Afspilning/redigering
[Tilpas]
For at muliggøre nem overførsel til websider, vedhæftning til e-mail osv., er billedstørrelsen
(antal af pixels) reduceret.
1
2
3
Vælg [Tilpas] i [Afspil]-menuen. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billede og størrelse.
Indstillingen [ENKELT]
1 Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Tryk på 2/1 for at vælge størrelsen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
3
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Indstillingen [FLERE]
1 Tryk på 3/4 for at vælge størrelsen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Tryk på 3/4/2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på
[DISP.].
• Gentag dette trin for hvert billede, og tryk på [MENU/SET] for at
1
2
3
4
5
6
foretage indstillingen.
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Du kan indstille op til 50 billeder på en gang i [FLERE].
• Billedkvaliteten af det tilpassede billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at ændre størrelsen på billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Størrelsen kan ikke ændres på følgende billeder.
– Film
– Billeder, som tages i funktionen Panoramabillede
– Billeder, som tages med [3D-foto funktion] i Scenefunktion
– Billeder med dato eller tekst påtrykt
- 120 -
Afspilning/redigering
[Beskær]
Du kan forstørre og derefter klippe den vigtige del af det optagede billede ud.
1
Vælg [Beskær] i [Afspil]-menuen. (P44)
2
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET].
3
4
Brug zoom-grebet, og tryk på 3/4/2/1 for at vælge de dele, der skal
beskæres.
Zoomgreb (W):
Formindskelse
Zoom-greb (T):
Forstørrelse
3/4/2/1:
Flyt
Tryk på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Billedkvaliteten af det renskårne billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at renskære billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Følgende billeder kan ikke beskæres.
– Film
– Billeder, som tages i funktionen Panoramabillede
– Billeder, som tages med [3D-foto funktion] i Scenefunktion
– Billeder med dato eller tekst påtrykt
• Oplysninger om ansigtsgenkendelse i det oprindelige billede kopieres ikke til billeder, hvor der er
udført [Beskær].
- 121 -
Afspilning/redigering
[Foretrukne]
Du kan gøre følgende, hvis et mærke er blevet tilføjet billederne, og de er valgt som foretrukne
billeder.
• Afspil kun billeder, der er indstillet som foretrukne. ([Foretrukne] i [Filtreret visning])
• Afspil kun de billeder, der er valgt som foretrukne billeder, som et dias-show.
• Slet alle de billeder, der ikke er valgt som foretrukne billeder. ([Slet alle undt. Favorit])
1
2
3
Vælg [Foretrukne] i [Afspil]-menuen. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
• Indstillingen annulleres, hvis du trykker på
[MENU/SET] igen.
[FLERE]
1
2
3
4
5
6
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
vælge et billede.
for at vælge
billederne.
∫ Annullering af alle [Foretrukne]-indstillinger
1 Vælg [Foretrukne] i [Afspil]-menuen.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [ANNUL.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Du kan vælge op til 999 billeder som foretrukne billeder.
• Du kan muligvis ikke vælge billeder, der er taget med andet udstyr, som foretrukne billeder.
- 122 -
Afspilning/redigering
[Print sæt]
DPOF “Digital Print Order Format” er et system, som gør det muligt for brugeren at vælge de
billeder og hvor mange kopier af hver, der skal udskrives, og om optagelsesdatoen skal med på
billederne, når man bruger en DPOF-kompatibel fotoprinter eller printerservice. Kontakt
fotohandleren eller printerservicen for at få detaljerede oplysninger herom.
Hvis du vælger at få billeder, som er optaget i den indbyggede hukommelse, fremkaldt hos
fotohandleren/printerservicen, skal de kopieres på et kort (P127), og derefter skal
udskriftsindstillingen fastsættes.
1
2
3
Vælg [Print sæt] i [Afspil]-menuen. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
[FLERE]
1
1
2
4
5
3
1
7¨OOLQJ
1
'DWR
Tryk på 2/1for at
vælge et billede.
4
7¨OOLQJ
1
6
DISP.
'DWR
Tryk på 3/4/2/1
for at vælge
billederne.
Tryk på 3/4 for at vælge antallet af kopier, og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Når [FLERE] er valgt, skal du gentage trin 3 og 4 for hvert billede. (Man kan ikke bruge
samme indstilling til flere kopier af billedet.)
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
∫ Annullering af alle [Print sæt] indstillinger
1 Vælg [Print sæt] i [Afspil]-menuen.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [ANNUL.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
- 123 -
Afspilning/redigering
∫ Udskrivning af dato
Efter indstilling af antal kopier kan du indstille/annullere udskrivning med optagelsesdato ved at
trykke på [DISP.].
• Datoen udskrives muligvis ikke, afhængig af fotohandleren eller printeren, selv om man har indstillet
til datoudskrivning. For yderligere oplysninger kan man spørge fotohandleren eller se
brugervejledningen til printeren.
• Datoen kan ikke udskrives på billeder påtrykt dato eller tekst.
• Antallet af kopier kan indstilles til mellem 0 og 999.
• Afhængigt af printeren, kan printerens datoudskriftsindstillinger få forrang, så undersøg, om dette er
tilfældet.
• Du kan muligvis ikke bruge udskriftsindstillinger med andet udstyr. I dette tilfælde skal du annullere
alle indstillingerne og foretage dem igen.
• Du kan ikke anvende [Print sæt] til følgende billeder.
– Film
– Fil, som ikke opfylder DCF-standard
- 124 -
Afspilning/redigering
[Beskyt]
Du kan beskytte billeder, som du vil undgå at slette, ved at beskytte dem mod utilsigtet sletning.
1
2
3
Vælg [Beskyt] i [Afspil]-menuen. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
• Indstillingerne annulleres, når du trykker på
[MENU/SET] igen.
[FLERE]
1
2
3
4
5
6
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
vælge et billede.
for at vælge
billederne.
∫ Annullering af alle [Beskyt]-indstillinger
1 Vælg [Beskyt] i [Afspil]-menuen.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [ANNUL.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Beskyttelsesindstillingerne virker eventuelt ikke på andet udstyr.
• Selv om du beskytter billeder i den indbyggede hukommelse eller på et kort, slettes de, hvis den
indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
• Selvom du ikke beskytter billeder på et kort, kan de ikke slettes, når kortets
skrivebeskyttelseskontakt er indstillet til [LOCK].
- 125 -
Afspilning/redigering
[Ansigt redig]
Du kan slette eller ændre oplysninger om ansigtsgenkendelse for det markerede billede.
1
2
3
4
5
Vælg [Ansigt redig] i [Afspil]-menuen. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge [REPLACE] eller [DELETE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 2/1 for at vælge personen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
(Når [REPLACE] er valgt) Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
den person, som skal erstattes, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Slettede oplysninger om [Ansigtsgenk.] kan ikke gendannes.
• Hvis alle ansigtsgenkendelsesoplysninger for et billede er annulleret, kategoriseres billedet ikke med
ansigtsgenkendelsesfunktionen under [Vælg kategori] i [Filtreret visning].
• Du kan ikke redigere ansigtsgenkendelsesoplysningerne for beskyttede billeder.
- 126 -
Afspilning/redigering
[Kopier]
Du kan ikke kopiere dataene til de billeder, du har taget, fra den indbyggede hukommelse til et
kort eller fra et kort til den indbyggede hukommelse.
1
2
Vælg [Kopier] i [Afspil]-menuen. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge kopieringsdestinationen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[
] ([IN>SD]): Alle billeddataene i den indbyggede hukommelse kopieres til kortet
på én gang.
[
] ([SD>IN]): Et billede ad gangen kopieres fra kortet og til den indbyggede
hukommelse.
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Sluk aldrig for kameraet under kopieringen.
• Hvis der findes et billede med samme navn (mappe-/filnummer) som det billede, der skal kopieres til
kopidestinationsområdet, når [
] er valgt, oprettes der en ny mappe, og billedet kopieres
over.Hvis der findes et billede med samme navn (mappenavn/filnummer) som det billede, der skal
kopieres til kopidestinationsområdet når [
] er valgt, kopieres billedet ikke over.
• Det kan tage tid at kopiere billeddataene.
• Indstillingerne [Print sæt], [Beskyt] eller [Foretrukne] kopieres ikke. Foretag indstillingerne igen, når
kopieringen er udført.
• Film, som er optaget i [AVCHD], kan ikke kopieres.
- 127 -
Wi-Fi
Wi-FiR funktion
∫ Brug kameraet som trådløs LAN-enhed
Hvis du bruger udstyr eller computersystemer, som kræver en mere pålideligt sikkerhed end
trådløse LAN-enheder, skal du sikre, at de relevante forholdsregler tages for
sikkerhedskonstruktioner og fejl for de anvendte systemer. Panasonic er ikke ansvarlig for
skader, som måtte opstå ved brug af kameraet til andre formål end trådløs LAN-enhed.
∫ Anvendelsen af dette kameras Wi-Fi-funktion skal forstås som anvendt i lande, hvor
kameraet sælges
Der er risiko for, at kameraet overtræder radiobølgeforskrifterne, hvis det anvendes i andre
lande end der, hvor det sælges. Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle
overtrædelser.
∫ der er risiko for at de data, der sendes og modtages via radiobølger, opfanges af andre
Bemærk, at der er risiko for at de data, der sendes og modtages via radiobølger, opfanges af
tredjemand.
∫ Brug ikke kameraet i områder med magnetiske felter, statisk elektricitet eller
interferens
• Brug ikke kameraet i områder med magnetiske felter, statisk elektricitet eller interferens, f.eks. i
nærheden af mikrobølgeovne. Radiobølgerne når muligvis ikke frem til kameraet
• Brug af kameraet i nærheden af enheder, som f.eks. mikrobølgeovne eller ledningsfrie telefoner,
som anvender 2,4 GHz radiobølgen, kan forårsage en forringelse i ydeevne på begge enheder.
∫ Opret ikke forbindelse til et trådløst netværk, du ikke er godkendt til
Hvis kameraets Wi-Fi-funktion benyttes, søges der automatisk efter trådløse netværk. Hvis
dette sker, vises de trådløse netværk, du ikke er autoriseret til at bruge (SSID¢) muligvis, men
du på ikke forsøge at oprette forbindelse til et sådant netværk, da det muligvis betragtes som
uautoriseret adgang.
¢ SSID refererer til det navn, der anvendes til at identificere et netværk via en trådløs
LAN-forbindelse. Hvis SSID-koden stemmer overens på begge enheder, er transmission mulig.
∫ Inden brug
• For at kunne bruge Wi-Fi-funktionen på denne enhed kræves et trådløst adgangspunkt eller en
destinationsenhed, som er udstyret med den trådløse LAN-funktion.
• Ved tilslutning med Wi-Fi deaktiveres optagelses- og afspilningsfunktioner. De aktiveres igen, når
Wi-Fi-forbindelsen afbrydes.
• Ved tilslutning med Wi-Fi må man ikke isætte eller fjerne USB-kablet (medfølger), AV-kablet
(ekstraudstyr) eller HDMI-mikrokablet (ekstraudstyr). Wi-Fi-forbindelsen mistes.
• Optagelsesfunktionen deaktiveres, mens der kommer strøm fra lysnetadapteren (medfølger), som
gør det umuligt at vælge elementer vedrørende [Fjernoptagelse] og [Send billeder under optagelse],
når man er tilsluttet Wi-Fi.
- 128 -
Wi-Fi
∫ Billeder, der kan sendes
Destination
Billeder, der
skal sendes [Smart
phone]
[PC]
[Cloud-synk.
[WEB-tjeneste]
-tjeneste]
[AV-enhed]
[Hjem]
[Ekstern]
[Printer]¢1
JPEG
±
±
±
±
±
±
±
MP4¢1
±
±
±
±
—
—
—
AVCHD¢1, 2
—
±
—
—
—
—
—
3D
—
±
±
±
±
±
—
¢1 Afsendelse med [Send billeder under optagelse] er ikke tilgængelig.
¢2 En film, som er optaget i [AVCHD] kan sendes til [PC], hvis filstørrelsen er højst 4 GB. Den kan
ikke sendes, hvis størrelsen overstiger 4 GB.
• Nogle af billeder afspilles eller sendes muligvis ikke, afhængigt af enheden.
• Se manualen til destinationsudstyret eller webtjenesten for flere oplysninger om, hvordan du afspiller
billeder.
∫ Om lampen for Wi-Fi-forbindelse
A Lampe for Wi-Fi-forbindelse
Lyser blåt:
Wi-Fi-forbindelsen er på standby
Blinker blåt:
Afsendelse/modtagelse af data gennem
Wi-Fi-forbindelsen
- 129 -

Wi-Fi
• Hvis du tager kameraet med om bord et fly eller på et hospital osv. skal du indstille [Flytilstand] på
[ON] og slukke for kameraet, da de elektromagnetiske bølger osv. som udsendes fra kameraet, kan
forstyrre målere. (P48)
• Kameraet kan ikke anvendes til at oprette forbindelse til en offentlig trådløs LAN-forbindelse.
• Brug en IEEE802.11b, IEEE802.11g eller IEEE802.11n kompatibel enhed, hvis du anvender et
trådløst adgangspunkt.
• Vi anbefaler stærkt, at du installerer en krypteringsfunktion med informationssikkerheden for øje.
• Hvis batteri-indikatoren blinker rødt, starter forbindelsen med andet udstyr muligvis ikke, eller
forbindelsen bliver muligvis afbrudt. (En meddelelse, som f.eks. [Kommunikationsfejl], vises.)
• Hvis du sender billeder via et mobilt netværk, skal du muligvis betale høje kommunikationsgebyrer
for pakken, afhængigt af det, der er angivet i din kontrakt.
• Billederne sendes muligvis ikke helt afsted, afhængigt af radiobølgeforholdene. Hvis forbindelsen
afbrydes under afsendelse af billederne, sendes der muligvis billeder med manglende sektioner.
• Fjern ikke memorykort eller batteri, eller flyt ikke til et område uden modtagelse under
afsendelse af billeder.
• LCD-skærmvisningen bliver muligvis forvrænget et kort øjeblik, mens du er tilsluttet en tjeneste, men
dette påvirker ikke det billede, der afsendes.
- 130 -
Wi-Fi
Hvad kan du brug Wi-Fi-funktionen til?
Når du sammenkæder med Wi-Fi-kompatibelt udstyr, kan du fjernbetjene kameraet eller dele
billeder med mennesker langt væk, selv under optagelse eller afspilning.
Fjernoptagelse (P132)
Gengivelse på TV (P141)
Sammenkædning med en smartphone/
tablet-pc gør følgende muligt:
• Fjernoptagelse (P134)
• Afspilning af billeder i kameraet (P134)
• Lagring af billeder i kameraet til smartphone/
tablet-pc eller afsendelse af billeder til
webtjenester (P134)
• Afsendelse af indhentede placeringsoplysninger
til kameraet. (P134)
Ved at sammenkæde med et
DLNA-kompatibelt TV kan du få vist
billeder på TV'et, lige efter du har taget
dem, eller få dem vist på TV'et på et senere
tidspunkt ved at afspille dem på kameraet.
Send billeder under optagelse (P143)
Send billeder lagret i kameraet (P151)
Hver gang du tager et billede, kan du vælge, Du kan markere og sende optagne billeder.
at billedet automatisk bliver sendt til en
• Send til:
– [Smartphone] (P151)/[PC] (P154)/
bestemt placering. Du kan afspille billedet på
[Cloud-synk.-tjeneste] (P155)/[WEB-tjeneste]
din smartphone/tablet-pc eller gemme det og
(P156)/[AV-enhed] (P157)/[Printer] (P158)
redigere det på en PC.
• Send til:
– [Smartphone] (P143)/[PC] (P146)/
[Cloud-synk.-tjeneste] (P148)/[WEB-tjeneste]
(P149)/[AV-enhed] (P150)
- 131 -
Wi-Fi
Fjernoptagelse
Du kan fjernbetjene kameraet ved hjælp af en smartphone/tablet-pc.
Du skal installere “Image App” på din smartphone/tablet-pc.
Installering af smartphone/tablet-pc app’en “Image App”
“Image App” er en applikation leveret af Panasonic, som gør, at din smartphone/tablet-pc kan
udføre følgende handlinger fra et Wi-Fi-kompatibelt LUMIX.
Til AndroidTM apps
Til iOS apps
Version
1.1 eller nyere
OS
Android 2.2~Android 4.2¢
iOS 4.3~iOS 6.0
1
1
Installations
procedure.
2
3
4
Tilslut din Android-enhed til et
netværk.
Vælg “Google PlayTM Store”.
Indtast “Image App” i
søgefeltet.
Markér “Image App ”, og
installér det.
• Ikonet tilføjes i menuen.
2
3
4
Forbind iOS-enheden med
netværket.
Vælg “App StoreSM”.
Indtast “Image App” i
søgefeltet.
Markér “Image App”, og
installér det.
• Ikonet tilføjes i menuen.
• Tjenesten kan muligvis ikke anvendes korrekt, afhængigt af den type smartphone/tablet-pc, du
bruger. Se følgende supportwebsted for at få vist kompatible enheder.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Denne side er kun på engelsk.)
• Hvis du downloader app'en via et mobilt netværk, skal du muligvis betale høje
kommunikationsgebyrer for pakken, afhængigt af det, der er angivet i din kontrakt.
¢ Tilslutning til denne enhed med [Wi-Fi Direct] kræver Android OS 4.0 eller senere og Wi-Fi
DirectTM support.
- 132 -
Wi-Fi
Tilslutning til en smartphone/tablet-pc
Klargøring:
• Installér “Image App” på forhånd. (P132)
1
Tryk på [Wi-Fi].
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Hvis du tilslutter med den indstilling, du anvendte tidligere, kan du
vælge tilslutningsdestinationen fra [Historik forbindelse] (P135) eller
[Foretrukken forbindelse] (P136).
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Fjernoptagelse], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• De oplysninger (SSID og adgangskode), der er påkrævet for direkte
tilslutning af din smartphone/tablet-pc til denne enhed, vises.
• Tryk på [DISP.] for at ændre tilslutningsmetode, og vælg derefter
tilslutningsmetode. Se “Ændring af tilslutningsmetoden” for yderligere
oplysninger.
På din smartphone/tablet-pc
(Standardtilslutningsmetoden er indstillet til [Manuel tilslutning].)
4 Tænd for Wi-Fi-funktionen i indstillingsmenuen på din smartphone/tablet-pc.
5 Vælg det SSID, der stemmer overens med det, der er vist på denne enheds skærm,
og indtast derefter adgangskoden.
6 Start “Image App” på din smartphone/tablet-pc. (P132)
• Når forbindelsen er fuldført, vises levende billeder, som optages med kameraet, på din
smartphone/tablet-pc.
- 133 -
Wi-Fi
∫ Ændring af tilslutningsmetoden
• Når du opretter forbindelse til [Via netværk]
(På kameraet)
1
2
Tryk på 3/4 for at vælge [Via netværk], og tryk derefter på [MENU/SET].
Vælg metoden for tilslutning med et trådløst adgangspunkt, og foretag indstillingen.
• Se P138 for yderligere oplysninger.
(På din smartphone/tablet-pc)
3
4
5
Tænd for Wi-Fi-funktionen i indstillingsmenuen på din smartphone/tablet-pc.
Vælg det trådløse adgangspunkt, du vil oprette forbindelse til, og foretag indstillingen.
Start “Image App” på din smartphone/tablet-pc. (P132)
• Når du opretter forbindelse til [Wi-Fi Direct] eller [WPS-forbindelse]
(På kameraet)
1
Tryk på 3/4 for at vælge [Direkte], og tryk derefter på [MENU/SET].
• For oplysninger om tilslutningsmetode henvises der til P140.
(På din smartphone/tablet-pc)
2 Start “Image App” på din smartphone/tablet-pc. (P132)
Sådan tager du billeder via din smartphone/tablet-pc (fjernoptagelse)
Vælg [
] på din smartphone/tablet-pc.
• De optagne billeder gemmes i kameraet.
• Der kan ikke optages film.
• Nogle indstillinger er ikke tilgængelige.
• Skærmen varierer, afhængigt af operativsystemet.
Afspilning af billeder i kameraet
Vælg [
] på din smartphone/tablet-pc.
• Du kan gemme billeder på din smartphone/tablet-pc.
• Der kan ikke afspilles film.
• Du kan sende billeder til en webtjeneste osv.
• Skærmen varierer, afhængigt af operativsystemet.
Afsendelse af placeringsoplysninger til kameraet fra en smartphone/tablet-pc
Du kan indhente placeringsoplysninger fra en smartphone/
tablet-pc og skrive dem på billederne bagefter. Se P114 for
at få vist, hvordan du skriver placeringsoplysninger på
billeder, som er optaget med denne enhed.
Vælg [
] på din smartphone/tablet-pc.
• Skærmen varierer, afhængigt af operativsystemet.
- 134 -
Wi-Fi
• Læs [Help] i menuen “Image App” for yderligere oplysninger om betjeningen.
• Tryk på [
] for at afslutte [Fjernoptagelse].
• Forsigtig:
Husk at være særlig opmærksom på rettigheder om privatlivets fred, gengivelse og lighed
osv. for dit motiv, hvis du anvender denne funktion. Du gør det på egen risiko.
• Hvis du har ændret urets indstillinger på denne enhed eller din smartphone/tablet-pc efter
[Time sync], skal du udføre [Time sync] igen.
• Du kan indstille indhentningsintervallet af placeringsoplysningerne på din smartphone/tablet-pc og
kontrollere overførselsstatus for placeringsoplysningerne. Se [Help] i menuen “Image App” for
yderligere oplysninger herom.
• Din smartphone/tablet kan muligvis ikke indhente placeringsoplysninger i Kina og grænseområderne
til nabolandene. (fra og med januar 2013)
• (Når du bruger “Image App” til iOS)
Hvis du trykker på Home- eller On/Off-knappen på en smartphone/tablet-pc, mens [Rec. loc. Info] er
aktiveret, standser optagelsen af placeringsoplysningerne.
Historik forbindelse
Hvis du vil oprette en Wi-Fi-forbindelse med den indstilling, du tidligere har anvendt, kan du
vælge den fra historikken og oprette forbindelse.
• Antallet af indstillinger, som kan gemmes i historikken, er begrænset. Det anbefales, at du gemmer
ofte anvendte Wi-Fi-forbindelsesindstillinger i [Foretrukken forbindelse]. (P136)
• Hvis du udfører [Nulstil Wi-Fi indst], ryddes historikken og indhold, som er gemt i [Foretrukken
forbindelse].
1
Tryk på [Wi-Fi].
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Historik forbindelse], og
tryk derefter på [MENU/SET].
Vælg den ønskede forbindelsesindstilling med 3/4, og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Tryk på [DISP.] for at få vist forbindelsesoplysningerne.
• For at gemme den valgte forbindelsesindstilling i [Foretrukken
3
forbindelse] skal du læse trin 3 og 4 under “Registrering af favoritter”. (P136)
- 135 -
Wi-Fi
Registrering af favoritter
Hvis du registrerer en ofte anvendt Wi-Fi-forbindelse, kan du hurtigt kalde den frem og oprette
forbindelse.
1
Tryk på [Wi-Fi].
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Historik forbindelse], og
tryk derefter på [MENU/SET].
3
Vælg det element, du vil registrere under favoritter med 3/4,
og tryk derefter på 1.
• Tryk på [DISP.] for at få vist forbindelsesoplysningerne.
Indtast et registreringsnavn.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til afsnittet
“Indtastning af tekst” på P80.
• Der kan højst indtastes 30 tegn.
• Der kan maks. indtastes 15 tegn for [ ], [ ], [ ], [ ] og [ ].
4
Foretrukken forbindelse
1
Tryk på [Wi-Fi].
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Foretrukken
forbindelse], og tryk derefter på [MENU/SET].
Vælg den ønskede forbindelsesindstilling med 3/4, og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Tryk på [DISP.] for at få vist forbindelsesoplysningerne.
• For at redigere elementerne i [Foretrukken forbindelse] skal du læse
3
trin 3 og 4 under “Redigering af elementer, der er registreret under favoritter”. (P137)
- 136 -
Wi-Fi
Redigering af elementer, der er registreret under favoritter
1
Tryk på [Wi-Fi].
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Foretrukken
forbindelse], og tryk derefter på [MENU/SET].
3
Vælg det foretrukne element, du vil redigere med 3/4, og tryk
derefter på 1.
4
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk på [MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Fjern fra Foretrukne]
[Skift rækkefølge i Foretrukne]
[Skift det gemte navn]
—
Vælg destinationen med 3/4, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises
der til afsnittet “Indtastning af tekst” på P80.
• Der kan højst indtastes 30 tegn.
• Der kan maks. indtastes 15 tegn for [ ], [ ], [ ], [ ] og
[ ].
- 137 -
Wi-Fi
Valg af tilslutningsmetode
Tilslutning via et trådløst adgangspunkt
Du kan vælge metoden for tilslutning med et trådløst adgangspunkt.
¢ WPS skal forstås som en funktion, der gør det muligt for dig på en nem
måde at konfigurere indstillingerne vedrørende forbindelse og sikkerhed
for trådløse LAN-enheder. Se manualen til det trådløse adgangspunkt for
at kontrollere, om det trådløse adgangspunkt, du bruger, er kompatibelt
med WPS.
Tilslutningsmetode
Beskrivelse af indstillinger
[WPS (Trykknap)]
Gem trykknaptypen for trådløst adgangspunkt, som er
kompatibelt med Wi-Fi Protected SetupTM, med et
WPS-mærke.
P138
[WPS (PIN-kode)]
Gem PIN-kodetypen for trådløst adgangspunkt, som er
kompatibelt med Wi-Fi Protected Setup med et WPS-mærke.
P138
[Manuel tilslutning]
Vælg denne indstilling, hvis du ikke er sikker på
WPS-kompatibiliteten, eller hvis du vil søge efter og oprette
forbindelse med et trådløst adgangspunkt.
P139
Når du opretter forbindelse til [WPS (Trykknap)]
Tryk på WPS-knappen til det trådløse adgangspunkt, indtil
den skifter til WPS-tilstand.
• Se instruktionsmanualen til det trådløse adgangspunkt for
f.eks.:
yderligere oplysninger herom.
Når du opretter forbindelse til [WPS (PIN-kode)]
1
2
3
Tryk på 3/4 for at vælge det trådløse adgangspunkt, du vil oprette forbindelse til,
og tryk på [MENU/SET].
Indtast den PIN-kode, der vises på kameraets skærm, i det trådløse adgangspunkt.
Tryk på [MENU/SET].
• Se instruktionsmanualen til det trådløse adgangspunkt for yderligere oplysninger herom.
- 138 -
Wi-Fi
Hvis du ikke er sikker på WPS-kompatibilitet (tilslutning via [Manuel tilslutning])
Søg efter tilgængelige trådløse adgangspunkter.
• Bekræft krypteringsnøgle for det valgte trådløse adgangspunkt, hvis netværksgodkendelse er krypteret.
• Hvis du tilslutter via [Manuel indtastning], skal du bekræfte SSID-kode, krypteringstype og
krypteringsnøgle for det trådløse adgangspunkt, du bruger.
1
Tryk på 3/4 for at vælge det trådløse adgangspunkt, du vil
oprette forbindelse til, og tryk på [MENU/SET].
• Hvis du trykker på [DISP.], søges der efter et trådløst adgangspunkt
igen.
• Se “Når du opretter forbindelse til [Manuel indtastning]” i P139, hvis du
ikke kan finde et trådløst adgangspunkt.
2
(Hvis netværksgodkendelsen er krypteret)
Indtast krypteringsnøglen.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til afsnittet
“Indtastning af tekst” på P80.
∫ Når du opretter forbindelse til [Manuel indtastning]
1 På skærmbilledet under trin 1 i “Hvis du ikke er sikker på WPS-kompatibilitet
(tilslutning via [Manuel tilslutning])” skal du vælge [Manuel indtastning] ved at
trykke på 3/4 og derefter trykke på [MENU/SET].
2 Indtast SSID'en for det trådløse adgangspunkt, du er ved at oprette forbindelse til,
og vælg derefter [Indst.].
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til afsnittet “Indtastning af tekst” på P80.
3 Tryk på 3/4 for at vælge netværksgodkendelsestype, og tryk på [MENU/SET].
• Se manualen til det trådløse adgangspunkt for information om netværksgodkendelse.
4 Tryk på 3/4 for at vælge krypteringstype, og tryk på [MENU/SET].
• De indstillingstyper, der kan ændres, varierer muligvis, afhængigt af detaljerne omkring
indstillingerne til netværksgodkendelse.
Netværksgodkendelsestype
5
Krypteringstyper, der kan indstilles
[WPA2-PSK]/[WPA-PSK]
[TKIP]/[AES]
[Fælles nøgle]
[WEP]
[Åben]
[Ingen kryptering]/[WEP]
(Hvis der vælges en anden indstilling end [Ingen kryptering])
Indtast krypteringsnøglen, og vælg [Indst.].
• Kontrollér instruktionsmanualen og indstillingerne til trådløse adgangspunkter, hvis du vil gemme et
trådløst adgangspunkt.
• Hvis der slet ikke kan oprettes forbindelse, er det trådløse adgangspunkts radiobølger muligvis for
svage. Se “Displaymeddelelser” (P196) og “Fejlfinding” (P200) for yderligere oplysninger herom.
• Transmissionshastigheden sænkes muligvis eller er ikke brugbar, afhængigt af det omgivende miljø.
- 139 -
Wi-Fi
Direkte tilslutning
Du kan vælge metoden for tilslutning med den enhed, du bruger.
Vælg den forbindelsesmetode, der understøttes af din enhed.
Tilslutningsmetode
Beskrivelse af indstillinger
1
2
[Wi-Fi Direct]
3
Indstil enheden til Wi-Fi DirectTM mode.
Tryk på 3/4 for at vælge [Wi-Fi Direct], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge den enhed, der skal oprettes
forbindelse med, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Læs betjeningsvejledningen til din enhed for yderligere oplysninger
herom.
[WPS (Trykknap)]
1 Tryk på 3/4 for at vælge [WPS (Trykknap)], og tryk derefter
på [MENU/SET].
2 Indstil enheden til WPS-mode.
• Du kan vente i længere tid på en forbindelse, hvis du trykker på
[WPS-forbindelse]
knappen [DISP.] på denne enhed.
[WPS (PIN-kode)]
1 Tryk på 3/4 for at vælge [WPS (PIN-kode)], og tryk derefter
på [MENU/SET].
2 Indtast den PIN-kode, der vises på den anden enhed, i
denne enhed.
[Manuel tilslutning]
Indstil SSID-kode og adgangskode i den anden enhed.
SSID-koden og adgangskoden vises på skærmbilledet for
afventer forbindelse på denne enhed.
- 140 -
Wi-Fi
Gengivelse på TV
Du kan få vist billeder på et TV, som understøtter Digital Media Renderer (DMR)-funktionen af
DLNA-standarden.
Visning af billedet på TV’et lige efter du har taget det/Visning af billedet på
TV'et ved afspille det på kameraet
Klargøring:
Indstil TV'et til DLNA-ventemode.
• Læs brugervejledningen til TV'et.
• Se supportwebsteder nedenfor for detaljerede oplysninger om kompatible enheder.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
1
Tryk på [Wi-Fi]-knappen.
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Hvis du tilslutter med den indstilling, du anvendte tidligere, kan du
vælge tilslutningsdestinationen fra [Historik forbindelse] (P135) eller
[Foretrukken forbindelse] (P136).
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Gengivelse på TV], og tryk derefter på
[MENU/SET].
4
Tryk på 3/4 for at vælge tilslutningsmetode, og tryk derefter
på [MENU/SET]
5
6
[Via netværk]
Når du vil tilslutte dit TV via et trådløst adgangspunkt. (P138)
[Direkte]
Når du vil tilslutte TV'et direkte til denne enhed med [Wi-Fi Direct],
[WPS-forbindelse] eller [Manuel tilslutning]. (P140)
Tryk på 3/4 for at vælge en enhed, du vil oprette forbindelse til, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Når forbindelsen er oprettet, vises skærmbilledet.
Sådan tager du billeder eller afspiller billeder på denne enhed.
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen. (P142)
- 141 -
Wi-Fi
• Der kan ikke afspilles film.
• Under afspilning af flere billeder/kalender vises billederne på denne enheds skærm, og de vises ikke
på TV'et.
• Hvis et TV tilsluttes denne enhed, vender TV-skærmen muligvis tilbage til sin status et kort øjeblik,
lige før der oprettes forbindelse. Billeder vises igen, når du tager billeder eller afspiller billeder.
• [Effekt] og [Lyd] for slideshowet deaktiveres.
Hvad kan du gøre med knappen [Wi-Fi], når du er tilsluttet Wi-Fi-forbindelsen?
1
2
Tryk på [Wi-Fi], når er tilsluttet Wi-Fi-forbindelsen.
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk på [MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Afslut forbindelsen]
Afbryder Wi-Fi-forbindelsen.
[Skift destination]
Afbryder Wi-Fi-forbindelsen og gør det muligt for dig at
vælge en anden Wi-Fi-forbindelse.
[Skift indstillinger for afsendelse af
billeder]¢
Se P145 for yderligere oplysninger.
[Gem den aktuelle destination i
Foretrukne]
Hvis du registrerer den aktuelle forbindelsesdestination
eller -metode, kan du let oprette forbindelse ved hjælp
af samme forbindelsesmetode næste gang.
[Netværksadresse]
Viser MAC-adressen og IP-adressen for denne enhed.
¢ Undtagen [Gengivelse på TV]/[Send billeder lagret i kameraet] ([Printer])
- 142 -
Wi-Fi
Send billeder under optagelse
Et billede kan sendes automatisk til en bestemt enhed, hver gang du tager et billede.
Da kameraet giver fortrinsret til optagelse, kan afsendelsen tage længere tid end optagelsen.
• Film kan ikke sendes.
• Hvis du slukker for denne enhed eller Wi-Fi-forbindelsen, før afsendelsen er udført, vil billeder, der
ikke er nået at blive sendt, ikke blive sendt igen.
• Du kan muligvis ikke slette filer eller bruge afspilningsmenuen, mens der sende billeder.
• Hvis du sender billeder via et mobilt netværk, skal du muligvis betale høje kommunikationsgebyrer
for pakken, afhængigt af det, der er angivet i din kontrakt.
Når du sender billeder til en smartphone/tablet-pc
Klargøring:
• Installér “Image App” på forhånd. (P132)
1
Tryk på [Wi-Fi]-knappen.
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Hvis du tilslutter med den indstilling, du anvendte tidligere, kan du vælge
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Send billeder under optagelse], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Smartphone], og tryk derefter på [MENU/SET].
Valg af tilslutningsmetode. (P144)
Tryk på 3/4 for at vælge en enhed, du vil oprette forbindelse til, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Når forbindelsen er udført, vises skærmbilledet. Tryk på [DISP.] for at ændre
4
5
6
7
tilslutningsdestinationen fra [Historik forbindelse] (P135) eller [Foretrukken forbindelse] (P136).
afsendelsesindstillingen. (P145)
Sådan tager man billeder.
• Billederne sendes automatisk, når de er taget.
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen.
Du kan ikke ændre indstillinger under afsendelse af billeder. Vent, indtil afsendelsen er fuldført.
- 143 -
Wi-Fi
Valg af metode for tilslutning til smartphone/tablet-pc
∫ Når du vil tilslutte din smartphone/tablet-pc via et trådløst adgangspunkt
(På din smartphone/tablet-pc)
1
2
3
Tænd for Wi-Fi-funktionen i indstillingsmenuen på din smartphone/tablet-pc.
Vælg det trådløse adgangspunkt, du vil oprette forbindelse til, og foretag
indstillingen.
Start “Image App” på din smartphone/tablet-pc.¢ (P132)
(På kameraet)
4
5
Tryk på 3/4 for at vælge [Via netværk], og tryk derefter på [MENU/SET].
Vælg metoden for tilslutning med et trådløst adgangspunkt, og foretag indstillingen.
• Se P138 for yderligere oplysninger.
∫ Når du vil tilslutte din smartphone/tablet-pc direkte til denne enhed
• Når du opretter forbindelse til [Wi-Fi Direct] eller [WPS-forbindelse]
(På kameraet)
1
Tryk på 3/4 for at vælge [Direkte], og tryk derefter på [MENU/SET].
• For oplysninger om tilslutningsmetode henvises der til P140.
(På din smartphone/tablet-pc)
2 Start “Image App” på din smartphone/tablet-pc.¢ (P132)
• Når du opretter forbindelse til [Manuel tilslutning]
(På kameraet)
1
2
Tryk på 3/4 for at vælge [Direkte], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Manuel tilslutning], og tryk derefter
på [MENU/SET].
(På din smartphone/tablet-pc)
3 Tænd for Wi-Fi-funktionen i indstillingsmenuen på din
smartphone/tablet-pc.
4 Vælg det SSID, der stemmer overens med det, der er vist på
denne enheds skærm, og indtast derefter adgangskoden.
5 Start “Image App” på din smartphone/tablet-pc.¢ (P132)
¢ Et vindue, der angiver, at din smartphone/tablet-pc tilsluttes kameraet, vises. Hvis du bruger en
Android-enhed, skal du trykke på tilbagetasten. Hvis du bruger en iOS-enhed, skal du lukke
vinduet.
- 144 -
Wi-Fi
Ændring af indstillinger til afsendelse af billeder
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk på [MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
Tilpas størrelsen af det billede, der skal sendes.
Når [Send billeder under optagelse] er valgt:
[Størrelse]
[Original]:
Send billedet uden at ændre størrelsen.
[Skift (1M-2M)]:
Tilpas størrelsen af billedet, før du sender det.
Når [Send billeder lagret i kameraet] er valgt:
[Original]:
Send billedet uden at ændre størrelsen.
[Auto]¢1:
Billedstørrelsen fastlægges på basis af forholdene
ved destinationen.
[Skift]:
Du kan vælge billedstørrelsen ud fra [M] eller [S].
Billedformatet ændres ikke.
Vælg, om du vil slette placeringsoplysningerne fra billederne, før du
sender dem.
[Slet positionsdata]¢2
[ON]:
Slet placeringsoplysningerne, og send billedet.
[OFF]:
Bevar placeringsoplysningerne, og send billedet.
• Denne handling slette kun placeringsoplysningerne fra de billeder, der
skal sendes. (Placeringsoplysningerne slettes ikke fra
originalbillederne, som er lagret i denne enhed.)
[Cloud-grænse]¢3
Du kan vælge, om du vil sende billederne, når Cloud-mappen ikke har
mere ledig plads.
[ON]:
Send ikke billederne.
[OFF]:
Slet de ældste billeder, og send de nye billeder.
¢1 Kun tilgængelig, når destinationen af [Send billeder lagret i kameraet] er indstillet på
[WEB-tjeneste].
¢2 Kun tilgængelig, når destinationen af [Send billeder lagret i kameraet] er indstillet på
[Cloud-synk.-tjeneste], [WEB-tjeneste] eller [Ekstern] under [AV-enhed].
¢3 Kun tilgængelig, når destinationen er indstillet til [Cloud-synk.-tjeneste].
- 145 -
Wi-Fi
Når du sender billeder til en PC
Klargøring:
• Tænd computeren.
• Klargør mapper til modtagelse af billeder på PC'en, før du sender billeder til PC'en. (P147)
• Hvis arbejdsgruppen for destinations-PC'en er ændret i forhold til standardindstillingen, skal du
også ændre indstillingen for denne enhed i [PC-forbindelse]. (P168)
1
Tryk på [Wi-Fi].
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Hvis du tilslutter med den indstilling, du anvendte tidligere, kan du vælge
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Send billeder under optagelse], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [PC], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge tilslutningsmetode, og tryk derefter på [MENU/SET]
4
5
6
7
8
tilslutningsdestinationen fra [Historik forbindelse] (P135) eller [Foretrukken forbindelse] (P136).
[Via netværk]
Når du vil tilslutte din PC via et trådløst adgangspunkt. (P138)
[Direkte]
Når du vil tilslutte din PC direkte til denne enhed med [Wi-Fi Direct],
[WPS-forbindelse] eller [Manuel tilslutning] (P140)
Tryk på 3/4 for at vælge den PC, der skal oprettes forbindelse med, og tryk derefter
på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge PC'ens destinationsmappe, og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Når forbindelsen er udført, vises skærmbilledet. Tryk på [DISP.] for at ændre
afsendelsesindstillingen. (P145)
Sådan tager man billeder.
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen. (P142)
Du kan ikke ændre indstillinger under afsendelse af billeder. Vent, indtil afsendelsen er fuldført.
• Mapper, som er sorteret efter afsendelsesdato, oprettes i den relevante mappe, og billederne
gemmes i disse mapper.
• Hvis skærmbilledet for indtastning af brugerkonto og adgangskodevises, skal du indtaste de
oplysninger, du indtastede, da du installerede PC'en.
- 146 -
Wi-Fi
Sådan opretter du en mappe, som kan modtage billeder
• Opret en brugerkonto for din PC [kontonavn (op til 254 tegn) og adgangskode (op til 32 tegn)]
bestående af alfanumeriske tegn. Forsøg på at oprette en modtagelsesmappe mislykkes muligvis,
hvis kontoen indeholder ikke-alfanumeriske tegn.
∫ Ved brug af “PHOTOfunSTUDIO ”
1 Installér “PHOTOfunSTUDIO” på PC’en.
• Læs “Om den medfølgende software” (P177) for yderligere oplysninger om hardwarekrav og
2
installation.
Opret en mappe, som skal modtage billeder med “PHOTOfunSTUDIO ”.
• For automatisk oprettelse af mappen skal du vælge [Auto-create]. Vælg [Create manually] for
at angive en mappe, oprette en mappe eller angive en adgangskode for mappen.
• For yderligere oplysninger om “PHOTOfunSTUDIO” (PDF) henvises der til den relevante
brugervejledning.
∫ Når du ikke bruger “PHOTOfunSTUDIO ”
(Til Windows)
Understøttede operativsystemer: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8
Eksempel: Windows 7
1 Vælg en mappe, du vil bruge til at modtage med, og højreklik.
2 Vælg [Egenskaber], og aktivér mappedeling.
• Se betjeningsvejledningen til din PC eller Hjælp til operativsystemet for yderligere oplysninger
herom.
(Til Mac)
Understøttede operativsystemer: OS X v10.4 til v10.8
Eksempel: OS X v10.8
1 Vælg en mappe, du vil bruge til at modtage med, og klik på elementerne i
nedenstående rækkefølge.
2
[Arkiv]
[Vis Info]
Aktivér mappedeling.
• Se betjeningsvejledningen til din PC eller Hjælp til operativsystemet for yderligere oplysninger
herom.
- 147 -
Wi-Fi
Når du sender billeder til [Cloud-synk.-tjeneste]
Klargøring:
Du skal registrere dig til “LUMIX CLUB” (P163) og konfigurere indstillingen Cloud Sync. til
afsendelse af billeder til en Cloud-mappe.
1
Tryk på [Wi-Fi].
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Hvis du tilslutter med den indstilling, du anvendte tidligere, kan du vælge
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Send billeder under optagelse], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Cloud-synk.-tjeneste], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Via netværk], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge tilslutningsmetode, og tryk derefter på [MENU/SET]. (P138)
Kontrollér afsendelsesindstillingen.
• Når forbindelsen er udført, vises skærmbilledet. Tryk på [DISP.] for at ændre
4
5
6
7
8
9
tilslutningsdestinationen fra [Historik forbindelse] (P135) eller [Foretrukken forbindelse] (P136).
afsendelsesindstillingen. (P145)
Sådan tager man billeder.
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen. (P142)
Du kan ikke ændre indstillinger under afsendelse af billeder. Vent, indtil afsendelsen er fuldført.
∫ Om billeder sendt til en Cloud-mappe ved hjælp af [Cloud-synk.-tjeneste]
(fra og med januar 2013)
Hvis du vil sende billeder til en Cloud-mappe, er indstillingen Cloud Sync. påkrævet.
Konfigurér indstillingerne på en PC med “PHOTOfunSTUDIO” eller på en smartphone/tablet
med “Image App”.
• Hvis du indstiller billeddestinationen til [Cloud-synk.-tjeneste], gemmes billederne midlertidigt i
Cloud-mappen, og de kan synkroniseres med den enhed, der bruges, f.eks. en PC eller
smartphone/tablet-pc.
• En Cloud-mappe lagrer overførte billeder i op til 30 dage (op til 1000 billeder). Overførte billeder
slettes automatisk 30 dage efter overførslen. Og hvis antallet af lagrede billeder overstiger 1000,
slettes visse billeder muligvis også, afhængigt af indstillingen [Cloud-grænse] (P145), inden for 30
dage efter overførslen.
• Når downloadet af billeder fra en Cloud-mappe til alle angivne enheder er fuldført, slettes der
muligvis billeder fra Cloud-mappen inden for 30 dage efter overførslen.
- 148 -
Wi-Fi
Når du sender billeder til en webtjeneste
Klargøring:
Du skal registrere dig til “LUMIX CLUB” (P163) for at sende et billede til en webtjeneste.
Hvis du vil sende billeder til en webtjeneste, skal du registrere webtjenesten først. (P166)
1
Tryk på [Wi-Fi].
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Hvis du tilslutter med den indstilling, du anvendte tidligere, kan du vælge
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Send billeder under optagelse], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [WEB-tjeneste], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Via netværk], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge tilslutningsmetode, og tryk derefter på [MENU/SET]. (P138)
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge en webtjeneste, du vil oprette forbindelse med, og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Når forbindelsen er udført, vises skærmbilledet. Tryk på [DISP.] for at ændre
4
5
6
7
8
tilslutningsdestinationen fra [Historik forbindelse] (P135) eller [Foretrukken forbindelse] (P136).
afsendelsesindstillingen. (P145)
Sådan tager man billeder.
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen. (P142)
Du kan ikke ændre indstillinger under afsendelse af billeder. Vent, indtil afsendelsen er fuldført.
• Billeder, som uploades til webtjenesten, kan ikke vises eller slettes ved brug af dette kamera.
Kontrollér billederne ved at gå til webtjenesten med din smartphone/tablet-pc eller computeren.
• Hvis afsendelsen af billeder mislykkes, sendes der en e-mail med en rapport over fejlen til den
e-mail-adresse, der er registreret i “LUMIX CLUB”.
• Billeder kan indeholde personlige oplysninger, som anvendes til at identificere brugeren,
f.eks. overskrift, klokkeslæt og dato for, hvornår billederne blev taget, samt det sted, billedet
blev taget, Kontrollér disse oplysninger, før du overfører billeder til webtjenester.
• Panasonic påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå på grund af lækage, tab osv.
af billeder, der overføres til webtjenester.
• Når du overfører billeder til webtjenesten, må du ikke slette dem på kameraet, også selv om
de er blevet sendt, før du har kontrolleret, at de er blevet overført korrekt til webtjenesten.
Panasonic påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå på grund af sletning af
billederne, der er lagret i denne enhed.
- 149 -
Wi-Fi
Når du sender billeder til en AV-enhed
Klargøring:
Når du sender et billede til [Hjem], skal du indstille enheden til DLNA-ventetilstand.
• Læs betjeningsvejledningen til din enhed for yderligere oplysninger herom.
Når du sender billeder til [Ekstern], er følgende påkrævet:
• Registrering til “LUMIX CLUB”. (P163)
• Adressenummer og adgangsnummer, som indhentes af den eksterne AV-destinationsenhed.
(P167)
1
Tryk på [Wi-Fi].
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Hvis du tilslutter med den indstilling, du anvendte tidligere, kan du vælge
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Send billeder under optagelse], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [AV-enhed], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Hjem] eller [Ekstern], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge tilslutningsmetode, og tryk derefter på [MENU/SET]
4
5
6
tilslutningsdestinationen fra [Historik forbindelse] (P135) eller [Foretrukken forbindelse] (P136).
[Via netværk]
Når du vil tilslutte en hvilken som helst AV-enhed via et trådløst
adgangspunkt (P138)
[Direkte]
Når du vil tilslutte en AV-enhed direkte til denne enhed med [Wi-Fi
• Kan kun vælges, Direct], [WPS-forbindelse] eller [Manuel tilslutning] (P140)
når [Hjem] er
valgt.
7
Tryk på 3/4 for at vælge en enhed, du vil oprette forbindelse til, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Når forbindelsen er udført, vises skærmbilledet. Tryk på [DISP.] for at ændre
8
Sådan tager man billeder.
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen. (P142)
afsendelsesindstillingen. (P145)
Du kan ikke ændre indstillinger under afsendelse af billeder. Vent, indtil afsendelsen er fuldført.
- 150 -
Wi-Fi
Send billeder lagret i kameraet
• Hvis du sender billeder via et mobilt netværk, skal du muligvis betale høje kommunikationsgebyrer
for pakken, afhængigt af det, der er angivet i din kontrakt.
• Detaljer om indstillingerne til afspilningsmenuen [Foretrukne] eller [Print sæt] sendes ikke.
• Visse billeder, som er taget med et andet kamera, kan muligvis ikke sendes.
• Billeder, som er tilpasset eller redigeret på en computer, kan muligvis ikke sendes.
Når du sender billeder til en smartphone/tablet-pc
Klargøring:
• Installér “Image App” på forhånd. (P132)
1
Tryk på [Wi-Fi].
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Hvis du tilslutter med den indstilling, du anvendte tidligere, kan du vælge
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Send billeder lagret i kameraet], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Smartphone], og tryk derefter på [MENU/SET].
Vælg tilslutningsmetode. (P152)
Tryk på 3/4 for at vælge en enhed, du vil oprette forbindelse til, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Når forbindelsen er udført, vises skærmbilledet. Tryk på [DISP.] for at ændre
4
5
6
7
8
tilslutningsdestinationen fra [Historik forbindelse] (P135) eller [Foretrukken forbindelse] (P136).
afsendelsesindstillingen. (P145)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen. (P142)
Markér billederne, og send dem. (P153)
- 151 -
Wi-Fi
Valg af metode for tilslutning til smartphone/tablet-pc
∫ Når du vil tilslutte din smartphone/tablet-pc via et trådløst adgangspunkt
(På din smartphone/tablet-pc)
1
2
3
Tænd for Wi-Fi-funktionen i indstillingsmenuen på din smartphone/tablet-pc.
Vælg det trådløse adgangspunkt, du vil oprette forbindelse til, og foretag
indstillingen.
Start “Image App” på din smartphone/tablet-pc.¢ (P132)
(På kameraet)
4
5
Tryk på 3/4 for at vælge [Via netværk], og tryk derefter på [MENU/SET].
Vælg metoden for tilslutning med et trådløst adgangspunkt, og foretag indstillingen.
• Se P138 for yderligere oplysninger.
∫ Når du vil tilslutte din smartphone/tablet-pc direkte til denne enhed
• Når du opretter forbindelse til [Wi-Fi Direct] eller [WPS-forbindelse]
(På kameraet)
1
Tryk på 3/4 for at vælge [Direkte], og tryk derefter på [MENU/SET].
• For oplysninger om tilslutningsmetode henvises der til P140.
(På din smartphone/tablet-pc)
2 Start “Image App” på din smartphone/tablet-pc.¢ (P132)
• Når du opretter forbindelse til [Manuel tilslutning]
(På kameraet)
1
2
Tryk på 3/4 for at vælge [Direkte], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Manuel tilslutning], og tryk derefter
på [MENU/SET].
(På din smartphone/tablet-pc)
3 Tænd for Wi-Fi-funktionen i indstillingsmenuen på din
smartphone/tablet-pc.
4 Vælg det SSID, der stemmer overens med det, der er vist på
denne enheds skærm, og indtast derefter adgangskoden.
5 Start “Image App” på din smartphone/tablet-pc.¢ (P132)
¢ Et vindue, der angiver, at din smartphone/tablet-pc tilsluttes kameraet, vises. Hvis du bruger en
Android-enhed, skal du trykke på tilbagetasten. Hvis du bruger en iOS-enhed, skal du lukke
vinduet.
- 152 -
Wi-Fi
Markér billederne, og send dem.
[ENKELT] indstilling
1 Tryk på 2/1 for at vælge et billede.
2 Tryk på [MENU/SET].
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis
[ENKELT]
[Ja] vælges.
[FLERE] indstilling
1 Vælg billedet, og tryk derefter på [DISP.] for at
Tryk på 2/1 for at
foretage indstillingen (gentages).
vælge et billede.
• Indstillingen annulleres, hvis du trykker på
[DISP.] igen.
2 Tryk på [MENU/SET].
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis
[Ja] vælges.
• Antallet af billeder, der kan sendes af [FLERE], er begrænset.
- 153 -
[FLERE]
1
2
3
4
5
6
Tryk på 3/4/2/1
for at vælge
billederne.
Wi-Fi
Når du sender billeder til en PC
Klargøring:
• Tænd computeren.
• Klargør mapper til modtagelse af billeder på PC'en, før du sender billeder til PC'en. (P147)
• Hvis arbejdsgruppen for destinations-PC'en er ændret i forhold til standardindstillingen, skal du
også ændre indstillingen for denne enhed i [PC-forbindelse]. (P168)
1
Tryk på [Wi-Fi].
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Hvis du tilslutter med den indstilling, du anvendte tidligere, kan du vælge
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Send billeder lagret i kameraet], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [PC], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge tilslutningsmetode, og tryk derefter på [MENU/SET]
4
5
tilslutningsdestinationen fra [Historik forbindelse] (P135) eller [Foretrukken forbindelse] (P136)
[Via netværk]
Når du vil tilslutte din PC via et trådløst adgangspunkt. (P138)
[Direkte]
Når du vil tilslutte din PC direkte til denne enhed med [Wi-Fi Direct],
[WPS-forbindelse] eller [Manuel tilslutning] (P140)
6
7
Tryk på 3/4 for at vælge den PC, du vil tilslutte, og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge PC'ens destinationsmappe, og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Når forbindelsen er udført, vises skærmbilledet. Tryk på [DISP.] for at ændre
8
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen. (P142)
Markér billederne, og send dem. (P153)
9
afsendelsesindstillingen. (P145)
• Mapper, som er sorteret efter afsendelsesdato, oprettes i den relevante mappe, og billederne
gemmes i disse mapper.
• Hvis skærmbilledet for indtastning af brugerkonto og adgangskodevises, skal du indtaste de
oplysninger, du indtastede, da du installerede PC'en.
- 154 -
Wi-Fi
Når du sender billeder til [Cloud-synk.-tjeneste]
Klargøring:
Du skal registrere dig til “LUMIX CLUB” (P163) og konfigurere indstillingen Cloud Sync.
(P148) til afsendelse af billeder til en Cloud-mappe.
1
Tryk på [Wi-Fi].
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Hvis du tilslutter med den indstilling, du anvendte tidligere, kan du vælge
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Send billeder lagret i kameraet], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Cloud-synk.-tjeneste], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Via netværk], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge tilslutningsmetode, og tryk derefter på [MENU/SET]. (P138)
Kontrollér afsendelsesindstillingen.
• Når forbindelsen er udført, vises skærmbilledet. Tryk på [DISP.] for at ændre
4
5
6
7
8
9
10
tilslutningsdestinationen fra [Historik forbindelse] (P135) eller [Foretrukken forbindelse] (P136).
afsendelsesindstillingen. (P145)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen. (P142)
Markér billederne, og send dem. (P153)
- 155 -
Wi-Fi
Når du sender billeder til en webtjeneste
Klargøring:
Du skal registrere dig til “LUMIX CLUB” (P163) for at sende et billede til en webtjeneste.
Hvis du vil sende billeder til en webtjeneste, skal du registrere webtjenesten først. (P166)
1
Tryk på [Wi-Fi].
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Hvis du tilslutter med den indstilling, du anvendte tidligere, kan du vælge
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Send billeder lagret i kameraet], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [WEB-tjeneste], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Via netværk], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge tilslutningsmetode, og tryk derefter på [MENU/SET]. (P138)
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge en webtjeneste, du vil oprette forbindelse med, og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Når forbindelsen er udført, vises skærmbilledet. Tryk på [DISP.] for at ændre
4
5
6
7
8
9
tilslutningsdestinationen fra [Historik forbindelse] (P135) eller [Foretrukken forbindelse] (P136)
afsendelsesindstillingen. (P145)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen. (P142)
Markér billederne, og send dem. (P153)
• Billeder, som uploades til webtjenesten, kan ikke vises eller slettes ved brug af dette kamera.
Kontrollér billederne ved at gå til webtjenesten med din smartphone/tablet-pc eller computeren.
• Hvis afsendelsen af billeder mislykkes, sendes der en e-mail med en rapport over fejlen til den
e-mail-adresse, der er registreret i “LUMIX CLUB”.
• Billeder kan indeholde personlige oplysninger, som anvendes til at identificere brugeren,
f.eks. overskrift, klokkeslæt og dato for, hvornår billederne blev taget, samt det sted, billedet
blev taget, Kontrollér disse oplysninger, før du overfører billeder til webtjenester.
• Panasonic påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå på grund af lækage, tab osv.
af billeder, der overføres til webtjenester.
• Når du overfører billeder til webtjenesten, må du ikke slette dem på kameraet, også selv om
de er blevet sendt, før du har kontrolleret, at de er blevet overført korrekt til webtjenesten.
Panasonic påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå på grund af sletning af
billederne, der er lagret i denne enhed.
- 156 -
Wi-Fi
Når du sender billeder til en AV-enhed
Klargøring:
Når du sender et billede til [Hjem], skal du indstille enheden til DLNA-ventetilstand.
• Læs betjeningsvejledningen til din enhed for yderligere oplysninger herom.
Når du sender billeder til [Ekstern], er følgende påkrævet:
• Registrering til “LUMIX CLUB” (P163)
• Adressenummer og adgangsnummer, som indhentes af den eksterne AV-destinationsenhed.
(P167)
1
Tryk på [Wi-Fi]-knappen.
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Hvis du tilslutter med den indstilling, du anvendte tidligere, kan du vælge
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Send billeder lagret i kameraet], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [AV-enhed], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Hjem] eller [Ekstern], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge tilslutningsmetode, og tryk derefter på [MENU/SET]
4
5
6
tilslutningsdestinationen fra [Historik forbindelse] (P135) eller [Foretrukken forbindelse] (P136).
[Via netværk]
Når du vil tilslutte en hvilken som helst AV-enhed via et trådløst
adgangspunkt (P138)
[Direkte]
Når du vil tilslutte en AV-enhed direkte til denne enhed med [Wi-Fi
• Kan kun vælges, Direct], [WPS-forbindelse] eller [Manuel tilslutning] (P140)
når [Hjem] er
valgt.
7
Tryk på 3/4 for at vælge en enhed, du vil oprette forbindelse til, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Når forbindelsen er udført, vises skærmbilledet. Tryk på [DISP.] for at ændre
8
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen. (P142)
Markér billederne, og send dem. (P153)
9
afsendelsesindstillingen. (P145)
- 157 -
Wi-Fi
Når du sender billeder til en printer
Klargøring:
• Du kan udskrive optagede billeder trådløst fra en PictBridge (trådløs LAN-kompatibel)¢ printer.
¢ Overensstemmende med DPS over IP-standarder.
Se følgende websted for oplysninger om PictBridge (trådløs LAN-kompatibel) printer.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Denne side er kun på engelsk.)
1
Tryk på [Wi-Fi]-knappen.
2
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Hvis du tilslutter med den indstilling, du anvendte tidligere, kan du vælge
3
Tryk på 3/4 for at vælge [Send billeder lagret i kameraet], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Printer], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge tilslutningsmetode, og tryk derefter på [MENU/SET]
4
5
6
7
tilslutningsdestinationen fra [Historik forbindelse] (P135) eller [Foretrukken forbindelse] (P136).
[Via netværk]
Når du vil tilslutte din printer via et trådløst adgangspunkt. (P138)
[Direkte]
Når du vil tilslutte din printer direkte til denne enhed med [Wi-Fi Direct],
[WPS-forbindelse] eller [Manuel tilslutning]. (P140)
Tryk på 3/4 for at vælge en printer, og tryk derefter på [MENU/SET].
Markér billederne, og udskriv dem. (P184)
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen. (P142)
• Film kan ikke printes ud.
- 158 -
Wi-Fi
Sådan overfører du billeder automatisk ([Smart overførsel])
Overfør optagede billeder til en PC, AV-enhed eller Cloud-mappe automatisk.
• Når [Automatisk overførsel] indstilles på [ON], uploader kameraet optagede billeder. Derfor kan
billeder utilsigtet blive uploadet, hvis du f.eks. deler denne enhed med andre mennesker. Panasonic
påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå pga. de uploadede billeder.
• Panasonic påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå pga. brugen af [Smart overførsel].
• Hvis du tager kameraet med om bord et fly eller på et hospital osv. skal du indstille [Flytilstand] på
[ON] og slukke for kameraet, da de elektromagnetiske bølger osv. som udsendes fra kameraet, kan
forstyrre målere. (P48)
∫ Hvad kan du bruge [Smart overførsel] til?
[Automatisk
overførsel]
Overfører automatisk billeder under opladning. (P160)
[Overfør nu]
Overfører straks billeder til den forud definerede destination. (P160)
[Vælg destination]
Skift overførselsdestination eller indstillinger for billeder. (P161)
[Opladningsprioritet] Indstil prioritet for opladning eller overførsel. (P162)
[Vis log]
Vis datoerne for automatisk afsendelse af billeder og afsendelsesresultater. (P162)
Konfigurering [Smart overførsel]
1
2
3
4
5
Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge [Smart overførsel], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge overførselsdestinationen, og tryk på [MENU/SET].
Vælg metoden for tilslutning med et trådløst adgangspunkt, og foretag indstillingen.
• Se P138 for yderligere oplysninger.
Indstil overførselsdestination.
[PC] indstilling
• Se “Når du sender billeder til en PC” på P146 for at få yderligere oplysninger om klargøring
før overførslen.
1 Tryk på 3/4 for at vælge den PC, du vil tilslutte, og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Tryk på 3/4 for at vælge den mappe, du vil sende, og tryk derefter på [MENU/SET].
[Cloud-synk.-tjeneste] indstilling
• Se “Når du sender billeder til [Cloud-synk.-tjeneste]” på P148 for at få yderligere
oplysninger om klargøring før overførslen.
6
7
[AV-enhed] indstilling
• For yderligere oplysninger henvises der til “Når du sender billeder til en AV-enhed” på P150.
• Vælg den AV-enhed, du vil oprette forbindelse til, og tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Automatisk overførsel], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [ON], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Kun de billeder, du har optaget, når [Automatisk overførsel] indstilles på [ON] overføres.
- 159 -
Wi-Fi
Udførelse af smart overførsel
Klargøring: Konfigurér [Smart overførsel] på forhånd. (P159)
1 Sluk kameraet.
2 (Hvis du bruger strømstik)
Tilslut lysnetadapteren (medfølger) og dette kamera med USB-kablet (medfølger), og
isæt lysnetadapteren (medfølger) i strømstikket.
(Hvis du bruger PC)
Tilslut denne enhed med en PC ved hjælp af USB-kablet (medfølger).
• [Smart overførsel] starter automatisk i henhold til indstillingen [Opladningsprioritet] (P162).
• [Smart overførsel] er ikke tilgængelig, når memorykortet er låst.
• Afhænger af PC'ens specifikationer, kan [Smart overførsel] mislykkes
• [Smart overførsel] virker muligvis ikke, undtagen ved en omgivende temperatur på 0 oC og 40 oC.
• Når [Destination] indstilles på [PC], gemmes billeder i den mappe, du har oprettet til modtagelse.
(P147)
• Hvis der er billeder, som ikke overføres, når [Automatisk overførsel] er indstillet på [OFF], vises en
meddelelse, der bekræfter, om billederne skal overføres. Vælg den ønskede indstilling.
∫ Omgående overførsel af billeder
Klargøring: Konfigurér [Smart overførsel] på forhånd. (P159)
1 Tilslut lysnetadapteren (medfølger) og dette kamera med USB-forbindelseskablet
(medfølger), og isæt lysnetadapteren (medfølger) i en stikkontakt.
• Skift til afspilningsfunktionen.
2 Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P44)
3 Tryk på 3/4 for at vælge [Smart overførsel], og tryk derefter på [MENU/SET].
4 Tryk på 3/4 for at vælge [Overfør nu], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
- 160 -
Wi-Fi
∫ Ændring af billeders overførselsdestination eller indstillinger
1 Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P44)
2 Tryk på 3/4 for at vælge [Smart overførsel], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på 3/4 for at vælge [Vælg destination], og tryk derefter på [MENU/SET].
4 Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk på [MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
Ændrer destinationen.
[PC]/[Cloud-synk.-tjeneste]/[AV-enhed]
[Destination]
[Størrelse]
∫ Ved ændring af det trådløse adgangspunkt, der skal oprettes
forbindelse til
1 Vælg [Skift adgangspunkt], og tryk på [MENU/SET]. (Hvis
[Cloud-synk.-tjeneste] er valgt, skal du vælge [Ja] på destinationens
bekræftelsesskærm og trykke på [MENU/SET].)
2 Vælg metoden for tilslutning med et trådløst adgangspunkt, og
foretag indstillingen.
• Se P138 for yderligere oplysninger.
Tilpas størrelsen på det billede, der skal sendes.
[Original]/[Skift]
• Du kan vælge billedstørrelsen ud fra [M] eller [S] i [Skift]. Billedformatet
ændres ikke.
Vælg, om du vil slette placeringsoplysningerne fra billederne, før du
overfører dem.
[Slet
positionsdata]¢
[ON]:
Slet placeringsoplysningerne, og overfør billedet.
[OFF]:
Bevar placeringsoplysningerne, og overfør billedet.
• Denne handling sletter kun placeringsoplysningerne fra de billeder, der er
indstillet til overførsel. (Placeringsoplysningerne slettes ikke fra
originalbillederne, som er lagret i denne enhed.)
Du kan vælge, om du vil sende billederne, når Cloud-mappen ikke har mere
ledig plads.
[Cloud-grænse]¢
[Afslut]
[ON]:
Kameraet overfører ikke billeder.
[OFF]:
Slet de ældste billeder, og overfør nye billeder.
Afslut indstillingsmenuen for destinationen.
¢ Kun tilgængelig, når [Destination] er indstillet på [Cloud-synk.-tjeneste].
- 161 -
Wi-Fi
∫ Sådan skiftes prioritetsindstillingen mellem opladning og billedoverførsler
([Opladningsprioritet])
1 Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P44)
2 Tryk på 3/4 for at vælge [Smart overførsel], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på 3/4 for at vælge [Opladningsprioritet], og tryk derefter på [MENU/SET].
4 Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk på [MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
[ON]
Giver prioritet til opladning. Overfører billeder efter opladningen.
[OFF]
Giver prioritet til billedoverførsler.
• Hvis den resterende batterikapacitet er lav, gives der muligvis prioritet til
opladningen.
• Afslut menuen, når det er udført.
∫ Kontrollér billedoverførselshistorikken ([Vis log])
Du kan kontrollere datoen og detaljerne for overførte billeder.
1 Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P44)
2 Tryk på 3/4 for at vælge [Smart overførsel], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på 3/4 for at vælge [Vis log], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Datoen og indholdet af de overførte billeder vises. Afslut menuen, når du er færdig med at se
på dem.
- 162 -
Wi-Fi
Brug af “LUMIX CLUB”
Om [LUMIX CLUB]
Få et logon-id til “LUMIX CLUB” (gratis).
Hvis du registrerer denne enhed til “LUMIX CLUB”, kan du synkronisere billeder mellem de
enheder, du bruger, eller overføre billederne til webtjenester.
Brug “LUMIX CLUB”, når du skal overføre billeder til webtjenester eller eksterne AV-enheder.
• Du kan angive samme logon-id til “LUMIX CLUB” for denne enhed og en smartphone/tablet-pc.
(P165)
Se webstedet “LUMIX CLUB” for yderligere oplysninger.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
1
2
3
Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge [LUMIX CLUB], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Tilføj/Rediger konto], og tryk derefter
på [MENU/SET].
4
Tryk på 3/4 for at vælge [Ny konto], og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Opret forbindelse til netværket. Fortsæt til den næste side ved at trykke
på [MENU/SET].
• En bekræftelsesskærm vises, hvis der allerede er indhentet et logon-id
5
6
7
til kameraet. Vælg [Ja] for at indhente et nyt logon-id eller [Nej], hvis du
ikke skal indhente et nyt logon-id.
Vælg metoden for tilslutning med et trådløst adgangspunkt, og foretag indstillingen.
• Se P138 for yderligere oplysninger.
• En indstillingsskærm vises kun, når du opretter forbindelse første gang. Når du har indstillet
forbindelsesmetoden, gemmes den på denne enhed og anvendes næste gang, du vil oprette
forbindelse. For at ændre det trådløse adgangspunkt, du vil oprette forbindelse til, skal du
trykke på [DISP.] og ændre forbindelsesdestinationen.
Tryk på [MENU/SET].
Læs brugsbetingelserne for “LUMIX CLUB”, og tryk på [MENU/SET].
• Du kan også skifte sider ved at trykke på 3/4.
• Hvis du drejer zoom-grebet mod [T] forstørres visningen (2k).
• Hvis du drejer zoom-grebet mod [W] med forstørret visning, vender visningen tilbage til den
oprindelige størrelse (1k).
8
• Du kan flytte placeringen af den forstørrede visning ved hjælp af 3/4/2/1.
• Tryk på [
] for at annullere proceduren uden af indhente et logon-id.
Indtast en adgangskode, og tryk på [MENU/SET].
• Indtast en hvilken som helst kombination af 8 til 16 tegn og tal til adgangskoden.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til afsnittet “Indtastning af tekst” på
P80.
- 163 -
Wi-Fi
9
Kontrollér logon-id'et, og tryk på [MENU/SET].
• Logon-id'et (nummer bestående af 12 tal) vises automatisk. Når du
logger på “LUMIX CLUB” på en computer, skal du blot indtaste tallene.
• Der vises en meddelelse, når forbindelsen er fuldført. Tryk på [MENU/
SET].
• Sørg for, at skrive logon-id'et og adgangskoden ned.
• Luk menuen, efter at du har ændret indstillingerne.
Kontrollér eller skift de indhentede logon-id/adgangskode
Klargøring:
For at ændre adgangskoden til “LUMIX CLUB” på kameraet skal du gå til webstedet “LUMIX
CLUB” fra din smartphone/tablet-pc eller computer og ændre adgangskoden til “LUMIX CLUB”
på forhånd.
1
2
3
4
Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge [LUMIX CLUB], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Tilføj/Rediger konto], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Skift login-ID], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Logon-id'et og adgangskoden vises.
• Adgangskoden vises som “ ”.
• Luk menuen, hvis du kun skal kontrollere logon-id'et.
5
Tryk på 3/4 for at vælge det logon-id eller den adgangskode,
du vil ændre, og tryk på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises, når du har ændret logon-id'et. Vælg [Ja].
6
Indtast logon-id'et eller adgangskoden, og tryk på [MENU/
SET].
• Se “Indtastning af tekst” (P80) for at få oplysninger om, hvordan du indtaster tekst.
• Indtast den nye adgangskode, som du har oprettet på din smartphone/tablet-pc eller computer,
i kameraet. Hvis adgangskoden ikke er den samme som den, du har oprettet på din
smartphone/tablet-pc eller computer, kan du ikke overføre billeder.
• Luk menuen, efter at du har ændret indstillingerne.
- 164 -
Wi-Fi
Sådan indstilles samme logon-id til kameraet og din smartphone/tablet-pc
• Det er nyttigt at angive samme logon-id for denne enhed og din smartphone/tablet-pc, når du skal
sende billeder fra denne enhed til andre enheder eller webtjenester.
Når enten denne enhed eller din smartphone/tablet-pc har hentet logon-id'et:
1
2
Tilslut enheden til din smartphone/tablet-pc. (P133)
Indstil det fælles logon-id fra menuen “Image App”.
• Logon-id'erne til denne enhed og din smartphone/tablet-pc bliver det samme.
• Efter at du har tilsluttet denne enhed til din smartphone/tablet-pc, vises opsætningsskærmen for et
fælles logon-id muligvis, når du får vist afspilningsskærmen. Du kan også indstille et fælles logon-id
ved at følge anvisningerne på skærmen.
• Denne handling er ikke tilgængelig for [Wi-Fi Direct]-forbindelsen.
Når denne enhed og din smartphone/tablet-pc har indhentet forskellige logon-id'er:
(Når du vil bruge logon-id'et til din smartphone/tablet-pc til denne enhed)
Skift logon-id og adgangskode for denne enhed til det id og den kode, der er indhentet
af din smartphone/tablet-pc.
(Når du vil bruge denne enheds logon-id til din smartphone/tablet-pc)
Skift logon-id'et og adgangskoden for din smartphone/tablet-pc til det id og den kode,
der er indhentet af denne enhed.
Kontrollér brugsbetingelserne for “LUMIX CLUB”
Kontrollér detaljerne, hvis brugsbetingelserne er blevet opdateret.
1
2
3
Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge [LUMIX CLUB], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Brugsbetingelser], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Kameraet tilsluttes netværket, og brugsbetingelserne vises. Luk menuen, efter at du har
kontrolleret brugsbetingelserne.
- 165 -
Wi-Fi
Slet dit logon-id og konto fra “LUMIX CLUB”.
Slet logon-id'et fra kameraet, hvis du giver kameraet til en anden person, eller hvis kameraet
bortskaffes. Du kan også slette din “LUMIX CLUB” -konto.
1
2
3
4
5
6
Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge [LUMIX CLUB], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Slet konto], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Meddelelsen vises. Tryk på [MENU/SET].
Vælg [Ja] på bekræftelsesskærmen for sletning af logon-id'et.
• Meddelelsen vises. Tryk på [MENU/SET].
Vælg [Ja] på bekræftelsesskærmen for sletning af “LUMIX CLUB” -kontoen.
• Hvis du vil fortsætte med at bruge tjenesten, og du vælger [Nej], slettes kun logon-id'et. Luk
menuen, efter sletningen.
Tryk på [MENU/SET].
• Logon-id'et slettes, og der vises en meddelelse om sletning af din konto. Tryk på [MENU/SET].
• Afslut menuen, når det er udført.
• Ændringer til og andre handlinger på logon-id'er kan kun foretages på det logon-id, der er indhentet
med kameraet.
Brug af webtjenester
Når du sender billeder til en webtjeneste, skal den webtjeneste, der bruges, registreres i
“LUMIX CLUB”. Ved registrering af flere webtjenester sendes billederne til alle tjenesterne
samtidigt.
• Kontrollér "FAQ/Contact us" på følgende websted for kompatible webtjenester.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Klargøring:
Sørg for, at du har oprettet en konto på den webtjeneste, du vil bruge, og at du har
logon-oplysningerne.
1
Opret forbindelse til webstedet “LUMIX CLUB” ved hjælp af en smartphone/tablet-pc
eller computer.
2
3
4
Indtast logon-id'et og adgangskoden til “LUMIX CLUB”, og log på tjenesten. (P163)
Gem e-mail-adressen.
Vælg den webtjeneste, du vil bruge, og gem den.
• Følg anvisningerne på skærmen for at gemme tjenesten.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
- 166 -
Wi-Fi
Konfigurering af indstillingerne til den eksterne AV-enhed
Der kan sendes billeder til familie og venners AV-enheder via “LUMIX CLUB”.
• Se følgende websted for AV-enheder, der er kompatible med “LUMIX CLUB”.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Denne side er kun på engelsk.)
Klargøring:
Kontrollér adressenummeret (nummer på 16 tal) og adgangsnummeret (nummer med
4 tal) for destinations AV-enheden, som udstedt af “LUMIX CLUB”.
(Se instruktionsmanualen til AV-enheden for yderligere oplysninger herom)
1
2
3
4
5
6
Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge [Ekstern AV-enhed], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Tilføj ny enhed], og tryk derefter på [MENU/SET].
Indtast adressenummeret, og vælg [Indst.].
• Se “Indtastning af tekst” (P80) for at få oplysninger om, hvordan du indtaster tekst.
Indtast adgangsnummeret, og vælg [Indst.].
Indtast et navn, og vælg [Indst.].
• Der kan højst indtastes 28 tegn.
• Der kan maks. indtastes 14 tegn for [ ], [ ], [ ], [ ] og [ ].
• Luk menuen, efter at du har ændret indstillingerne.
Skifte eller slette information om registrerede AV-enheder
Information om AV-enheder, der er blevet gemt, kan ændres eller slettes.
1
2
3
4
Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P44)
Tryk på 3/4 for at vælge [Ekstern AV-enhed], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge den AV-enhed, du vil ændre eller slette, og tryk på [MENU/
SET].
Vælg [Rediger] eller [Slet], og tryk på [MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Rediger]
Skift oplysninger om den AV-enhed, der er registreret.
Udfør trin 4 til 6 i “Konfigurering af indstillingerne til den
eksterne AV-enhed”.
[Slet]
Slet oplysninger om den AV-enhed, der er registreret.
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
• Afslut menuen, når det er udført.
- 167 -
Wi-Fi
Sådan bruger du menuen [Wi-Fi opsætning]
Se P44 for yderligere oplysninger om, hvordan du vælger menuindstillingerne i
menuen [Wi-Fi].
Konfigurér de indstillinger, der er nødvendige for Wi-Fi-funktionen.
[Wi-Fi opsætning] kan ikke ændres, når du er tilsluttet Wi-Fi-forbindelsen.
1 Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P44)
2 Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk på [MENU/SET].
[Smart overførsel]
—
• Se P159 for yderligere oplysninger.
[LUMIX CLUB]
Henter eller ændrer logon-id'et for “LUMIX CLUB”.
• Se P163 for yderligere oplysninger.
Du kan opsætte arbejdsgruppen.
For at kunne sende billeder til en PC er en forbindelse til samme
arbejdsgruppe som destinations-PC'en påkrævet.
(Standardindstillingen er “WORKGROUP”.)
[PC-forbindelse]
[Skift navn på arbejdsgruppe]:
Indtast arbejdsgruppen for den PC, du tilslutter.
Luk menuen, efter at du har ændret indstillingerne.
[Gendan til standard]:
Gendanner standardtilstand.
Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til afsnittet “Indtastning af tekst” på
P80.
• Hvis du bruger PC'en med standardindstillingerne, skal du ikke ændre arbejdsgruppe.
Du kan skifte navnet på denne enhed.
[Enhedsnavn]
1
2
Tryk på [DISP.].
Indtast navnet på den ønskede enhed.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til afsnittet “Indtastning af tekst” på
P80.
• Der kan maks. indtastes 32 tegn for [A], [a], [1] og [&].
- 168 -
Wi-Fi
[Ekstern AV-enhed]
Der kan sendes billeder til familie og venners AV-enheder via “LUMIX
CLUB”.
• Se P167 for yderligere oplysninger.
For at forhindre en forkert betjening af Wi-Fi-funktionen fra en tredje
person og for at beskytte gemte personlige oplysninger anbefales det,
at du beskytter Wi-Fi-funktionen med en adgangskode.
Hvis du angiver en adgangskode, vises indtastningsskærmen for
adgangskoder automatisk, når Wi-Fi-funktionen anvendes.
[Wi-Fi adgangskode]
[Opsætning]:
Indtast et vilkårligt nummer på 4 tal som adgangskode.
Luk menuen, efter at du har ændret indstillingerne.
[Slet]:
Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til afsnittet “Indtastning af tekst” på
P80.
• Lav en kopi af adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan du nulstille den med [Nulstil
Wi-Fi indst] i menuen [Indstilling], men andre indstillinger bliver da også nulstillet. (undtagen [LUMIX
CLUB])
[Netværksadresse]
Viser MAC-adressen og IP-adressen for denne enhed.
• En “MAC-adresse” er en entydig adresse, som anvendes til at identificere netværksudstyr.
• “IP-adresse” forstås som et tal, som identificerer en PC, der er tilsluttet et netværk, som f.eks.
internettet. Normalt tildeles adresser til hjemmebrug automatisk af DHCP-funktionen, som f.eks. et
trådløst adgangspunkt. (Eksempel: 192.168.0.87)
- 169 -
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på en TV-skærm
Billeder, som optages med denne enhed, kan afspilles på en TV-skærm.
Klargøring:
Sluk for kameraet og TV’et.
• Kontrollér terminalerne på dit TV, og brug et kabel, som er kompatibelt med terminalerne.
Billedkvaliteten kan variere ifølge de tilsluttede terminaler.
1 Høj kvalitet
2 HDMI-stik
3 Videostik
1
Tilslut kameraet og TV’et.
• Kontrollér retningen af terminalerne, og sæt ledningen lige ind/tag den lige ud, mens du
holder fast i selve stikket. (Terminalen kan blive beskadiget, hvis du skubber stikket ind skævt
eller i den forkerte retning.) Pas på, at du ikke tilslutter enheder til de forkerte stik. Det kan
forårsage en funktionsfejl.
Sådan tilsluttes vha. et HDMI-mikrokabel (ekstraudstyr)
• Brug altid et originalt Panasonic HDMI-mikrokabel (RP-CHEU15: ekstraudstyr).
Reservedelsnummer: RP-CHEU15 (1,5 m)
• Lyden afspilles i stereo.
• Visse afspilningsfunktioner er begrænsede.
• Menuen [Afspil] og menuen [Indstilling] kan ikke anvendes.
• [Auto-retouchering]/[Skønheds-retouche]/[Kreativ retouchering] kan ikke benyttes.
• Se P172 for yderligere oplysninger om afspilning med VIERA Link (HDMI).
San tilsluttes vha. et AV-kabel (ekstraudstyr)
• Brug altid et originalt Panasonic AV-kabel (DMW-AVC1: ekstraudstyr).
• Markér [TV-format]. (P53)
• Lyden afspilles i mono.
A HDMI-mikrokabel (ekstraudstyr)
B HDMI-stik
C AV-kabel (ekstraudstyr)
D Gul: til videoindgangsstikket
E Hvid: til lydindgangsstikket
F Justér mærkerne, og indsæt.
- 170 -
Tilslutning til andet udstyr
2
3
Tænd for TV’et, og vælg den indgang, der passer med den anvendte
terminal.
Tænd kameraet, og tryk derefter på [(].
• Afhængigt af [Billedstr.], vises der muligvis sorte bånd øverst og nederst på skærmen eller i venstre
og højre side af billederne.
• Skift skærmfunktionen på TV’et, hvis toppen eller bunden af billedet er skåret af.
• Output fra HDMI-mikrokablet (ekstraudstyr) har første prioritet, hvis både AV-kablet (ekstraudstyr)
og HDMI-mikrokablet (ekstraudstyr) er tilsluttet.
• Tilslutningen ved hjælp af USB-forbindelseskablet (medfølger) har fortrinsret, når du tilslutter
USB-forbindelseskablet (medfølger) samtidig med HDMI-mikrokablet (ekstraudstyr).
• Når du afspiller et billede lodret, kan det være lidt sløret.
• Du kan se billeder på et TV i andre lande (regioner), som bruger NTSC- eller PAL-systemet, når du
indstiller [Videoudgang] i [Indstilling]-menuen.
• Når billederne vises, vises muligvis ikke korrekt. Det afhænger af det TV, du er tilsluttet.
• Der udsendes ingen lyd fra kameraets højttalere.
• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.
De optagede billeder kan afspilles på et tv med en SD-memorykortindgang.
• Afhængigt af TV-modellen, vises billederne muligvis ikke på hele skærmen.
• Filformatet for de film, der kan afspilles, varierer afhængigt af TV-modellen.
• I visse tilfælde kan panoramabilleder ikke afspilles. Og den automatiske afspilning af
panoramabilleder med scroll-funktionen virker muligvis ikke.
• Se TV’ets betjeningsvejledning for kort, der er kompatible med afspilning.
- 171 -
Tilslutning til andet udstyr
Brug af VIERA Link (HDMI)
Hvad er VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?
• Med denne funktion kan du bruge fjernbetjeningen til dit Panasonic TV for at gøre det lettere at
betjene enheden, når den er tilsluttet en VIERA Link-kompatibel enhed ved hjælp af et
HDMI-mikrokabel (ekstraudstyr) for automatisk sammenkædede handlinger. (Ikke alle handlinger
er mulige.)
• VIERA Link er en unik Panasonic-funktion, der bygger på en HDMI-kontrolfunktion, og anvender
specifikationerne i standarden HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Sammenkædede
handlinger med HDMI CEC-kompatible anordninger fra andre firmaer kan ikke sikres. Indhent
oplysninger i de relevante anordningers betjeningsanvisninger hvis der anvendes
VIERA Link-kompatible anordninger fra andre firmaer.
• Denne enhed understøtter funktionen “VIERA Link Ver.5”. “VIERA Link Ver.5” er standard for
Panasonics VIERA Link-kompatibelt udstyr. Denne standard er kompatibel med Panasonics
traditionelle VIERA Link-udstyr.
Klargøring:
Indstil [VIERA link] på [ON]. (P53)
1
Forbind denne enhed med et Panasonic-tv, som er kompatibelt med
VIERA Link, med et HDMI-mikrokabel (ekstraudstyr) (P170).
2
Tænd kameraet, og tryk derefter på [(].
3
Brug TV’ets fjernbetjening.
• Arbejd med henvisning til de betjeningsikoner, der vises på skærmen.
• For at afspille lyden på en film skal du indstille [Lyd] i indstillingsskærmen for diasshowet til [AUTO]
eller [Lyd].
• Det anbefales at forbinde denne enhed til et andet HDMI-stik end HDMI1, hvis der er 2 eller flere
HDMI-inputstik på fjernsynet.
• Betjening på dette apparat er begrænset.
- 172 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Andre sammenkædede handlinger
Slukning af enheden:
Hvis du bruger TV'ets fjernbetjening til at slukke for TV'et, slukkes denne enhed også.
Automatisk inputskiftning:
• Hvis du tilslutter et HDMI-mikrokabel og derefter tænder enheden, vil TV’ets indgangskanal
automatisk skifte til denne enheds skærm. Hvis TV’et er på standby, tændes det automatisk (hvis
[Set] er valgt som TV'ets [Power on link] indstilling).
• Afhængigt af HDMI-stikket på fjernsynet, skifter inputkanalen muligvis ikke automatisk. Benyt
fjernsynets fjernbetjening til at skifte inputkanal i dette tilfælde. (Indhent venligst oplysninger om
hvordan man skifter input i fjernsynets betjeningsanvisninger.)
• Jævnfør side 209, hvis VIERA Link ikke virker korrekt.
• Hvis du ikke er sikker på, om det TV, du bruger er kompatibelt med VIERA Link, henvises der til
TV'ets brugervejledning.
• De disponible sammenkædede handlinger mellem denne enhed og et fjernsyn fra Panasonic er
forskellige, afhængigt af Panasonic-fjernsynets type, også selvom de er kompatible med
VIERA Link. Indhent oplysninger om fjernsynets understøttede handlinger i fjernsynets
betjeningsanvisninger.
• Betjening er ikke mulig med et kabel, der ikke opfylder standarden HDMI.
Brug altid et originalt Panasonic HDMI-mikrokabel (RP-CHEU15: ekstraudstyr).
Reservedelsnummer: RP-CHEU15 (1,5 m)
- 173 -
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af 3D-billeder
Hvis du tilslutter kameraet til et 3D-kompatibelt TV og afspiller billeder, som er taget i 3D, kan
du få glæde af 3D-billeder for ekstra effekt.
Du kan også afspille de optagede 3D-billeder ved at indsætte et SD-kort i en SD-kortåbning i
det 3D-kompatible TV.
Se nedenstående websted for support for at få de seneste oplysninger om enheder,
der kan afspille 3D-billeder optaget ved hjælp af denne enhed.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Denne side er kun på engelsk.)
Klargøring:
Indstil [3D-afspilning] til [
]. (P53)
Tilslut enheden til et 3D-kompatibelt TV ved hjælp af HDMI-mikrokablet, så du
kan få vist afspilningsskærmen. (P170)
• Når [VIERA link] (P53) er indstillet på [ON], og kameraet er tilsluttet et tv, som understøtter VIERA
Link, skiftes tv’ets input automatisk, og afspilningsskærmen vises. Se P172 for yderligere
oplysninger.
• For billeder, der er optaget i 3D, vises [
] på miniaturevisningen ved afspilning.
∫ Afspilning som et 3D-slideshow ved kun at vælge de still-billeder, der er optaget i 3D
Vælg [3D-afspilning] i [Slideshow] i afspilningsfunktionen. (P104)
∫ Afspilning i 3D ved kun at vælge de still-billeder, der er optaget i 3D
Vælg [3D-afspilning] i [Filtreret visning] i afspilningsfunktionen. (P106)
∫ Skift afspilningsmetode for de still-billeder, der er optaget i 3D
1 Markér det billede, der er optaget i 3D.
2 Vælg [2D/3D-indst.] i afspilningsfunktionen, og tryk derefter på [MENU/SET]. (P103)
• Afspilningsmetoden skifter til 3D, hvis der afspilles i 2D (almindeligt billede).
• Hvis du føler dig træt, har ubehag eller på anden vis føler dig utilpas under afspilning af billeder,
som er optaget i 3D, skal du indstille til 2D.
- 174 -
Tilslutning til andet udstyr
• Når billedet ikke er egnet til 3D-visning (forskellen er for stor osv.)
– [Slideshow]:
Billedet afspilles i 2D.
– [Filtreret visning]:
Bekræftelsesskærmen vises. Vælg, om du vil afspille billedet i 3D.
• 2 billeder kan vises side om side, hvis et 3D-billede afspilles på et TV, der ikke er 3D-kompatibelt.
• Når et billede, som er optaget i 3D, vises på denne enheds LCD-skærm, afspilles det i 2D
(traditionelt billede).
• En sort skærm vises i nogle få sekunder, når du skifter afspilningen frem og tilbage mellem
3D-billeder og 2D-billeder.
• Når du vælger et 3D-miniaturebillede, kan det tage nogle få sekunder, før afspilningen startes. Efter
afspilningen kan det tage nogle få sekunder, før du får vist miniaturevisningen.
• Når du gennemser 3D-billeder, kan du få trætte øjne, hvis du sidder for tæt på TV-skærmen.
• Hvis dit TV ikke skifter til et 3D-billede, skal du foretage de nødvendige indstillinger på TV’et. (Se
TV’ets betjeningsvejledning.)
• Billeder kan ikke slettes, hvis der afspilles 3D-billeder. Menuen [Wi-Fi], menuen [Indstilling] og
menuen [Afspil] samt afspilningszoomfunktioner kan ikke benyttes.
• 3D-billeder kan gemmes på computeren eller Panasonic-enheder. (P176)
- 175 -
Tilslutning til andet udstyr
Sådan gemmer du billeder og film på PC’en
Du kan overføre billederne i kameraet til en PC ved at forbinde kamera og PC.
• Nogle PC'ere kan læse direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din PC's
betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.
• Hvis den computer, du anvender, ikke understøtter SDXC-memorykort, vises der muligvis en
meddelelse på skærmen, hvor du bliver bedt om at formatere kortet. (Men hvis du formaterer
kortet, slettes alle billederne på kortet, så du må endelig ikke formatere kortet.)
Hvis kortet ikke genkendes, se følgende support-hjemmeside.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
∫ PC’er, som kan anvendes
Enheden kan tilsluttes alle PC'er, som kan genkende en lagerenhed.
• Windows support:
Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8
• Mac support:
OS X v10.1 ~ v10.8
AVCHD-film importeres muligvis ikke korrekt, hvis de kopieres som filer eller mapper.
• I Windows skal du altid importere AVCHD-film ved hjælp af “PHOTOfunSTUDIO”, som er et af de
programmer på CD-ROMMEN (medfølger).
• På en Mac kan AVCHD-film importeres ved hjælp af “iMovie’11”.
(Kontakt Apple Inc. for detaljerede oplysninger om iMovie'11)
- 176 -
Tilslutning til andet udstyr
Om den medfølgende software
Den medfølgende CD-ROM omfatter følgende software.
Installér softwaren på din computer, før du begynder at bruge den.
• PHOTOfunSTUDIO 9.0 AE (Windows XP/Vista/7/8)
Med denne software kan du administrere billeder. Du kan f.eks. sende billeder og film til en PC og
sortere dem efter optagelsesdato eller modelnavn. Du kan også udføre handlinger såsom at skrive
billeder til en DVD, behandle og korrigere billeder samt redigere film.
• LoiLoScope, 30 dages fulde prøveversion (Windows XP/Vista/7/8)
LoiLoScope er videoredigeringssoftware, som får det meste ud af din PC. Det er lige så nemt at lave
videoer som det er at ordne kartotekskort på et skrivebord. Brug dine musik-, billed- og videofiler for
at oprette videoer, du kan dele med din familie og dine venner, ved at brænde dem på en DVD eller
overføre dem til websteder, eller du kan også dele dine videoer med dine venner via e-mail.
– Dette installerer kun en genvej til overførselsstedet med prøveversionen.
Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger LoiLoScope finder du i LoiLoScopes
manual, som kan downloades ved at klikke på linket nedenfor.
URL-adresse for manual: http://loilo.tv/product/20
- 177 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Installering af medfølgende software
• Før CD-ROM'en indsættes, lukkes alle kørende applikationer.
1
Kontrollér PC-miljøet.
• Driftsmiljøet for “PHOTOfunSTUDIO 9.0 AE”
– OS:
WindowsR XP (32bit) SP3,
Windows VistaR (32bit) SP2,
WindowsR 7 (32bit/64bit) eller SP1
WindowsR 8 (32bit/64bit)
– CPU:
PentiumR III 500 MHz eller højere (WindowsR XP),
PentiumR III 800 MHz eller højere (Windows VistaR),
PentiumR III 1 GHz eller højere (WindowsR 7/WindowsR 8)
– Display:
1024k768 pixel eller mere (1920k1080 pixel eller mere anbefales)
– RAM:
512 MB eller mere (WindowsR XP/Windows VistaR),
1 GB eller mere (WindowsR 7 32bit/WindowsR 8 32bit),
2 GB eller mere (WindowsR 7 64bit/WindowsR 8 64bit)
– Fri harddisk-plads:
450 MB eller mere til installering af software
• Se brugervejledningen for “PHOTOfunSTUDIO” (PDF) for yderligere oplysninger om
driftsmiljøet.
2
Indsæt CD-ROM’en med den medfølgende software.
• Når du indsætter den medfølgende CD-ROM, starter installationsmenuen.
3
Klik på [Applikationer] på installationsmenuen.
4
Klik på [Recommended Installation] (Anbefalet installation).
• Fortsæt med installation i henhold til de meddelelser, der fremkommer på skærmen.
• Den software, der er kompatibel med din PC, installeres.
• “PHOTOfunSTUDIO” og “LoiLoScope” er ikke kompatible med Mac.
- 178 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Overførsel af billeder til en PC
Klargøring:
1
Installér “PHOTOfunSTUDIO ” på PC'en.
Tilslut computer og kamera med USB-forbindelseskablet (medfølger).
• Tænd denne enhed og PC'en, før du tilslutter.
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.) Pas på, at du ikke tilslutter enheder til de forkerte
stik. Det kan forårsage en funktionsfejl.
• Du må ikke bruge andre USB-forbindelseskabler end det medfølgende kabel eller et
originalt USB-forbindelseskabel fra Panasonic (DMW-USBC1: ekstraudstyr).
A USB-forbindelseskabel (medfølger)
B Justér mærkerne, og indsæt.
2
Tryk på 3/4 for at vælge [PC], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis [USB-funktion] (P52) er indstillet på [PC] i menuen [Indstilling] på forhånd, tilsluttes
kameraet automatisk til PC’en uden at vise udvælgelsesskærmen [USB-funktion].
• Hvis kameraet er tilsluttet en PC med [USB-funktion] indstillet på [PictBridge(PTP)], vises der
muligvis en meddelelse på PC’ens skærm. I så fald skal du lukke skærmen og trække
USB-kablet (P180) ud og derefter indstille [USB-funktion] til [PC].
3
Kopiér billederne til en PC ved hjælp af “PHOTOfunSTUDIO”.
• Kopierede filer eller mapper i Windows Explorer (Stifinder) må ikke slettes eller flyttes. Under
visning i “PHOTOfunSTUDIO” kan du hverken afspille eller redigere.
• Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens kameraet og pc'en kommunikerer, bipper
alarmen.
Se “Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet” (P180), før du tager USB-forbindelseskablet ud.
Ellers kan dataene blive beskadiget.
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble USB-forbindelseskablet.
Ellers kan dataene blive beskadiget.
- 179 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Kopiering til en PC uden brug af “PHOTOfunSTUDIO”
Hvis installationen af “PHOTOfunSTUDIO ” mislykkes, kan du kopiere filer og mapper til din PC
ved at trække og slippe dem fra kameraet, når du har tilsluttet PC'en.
Biblioteksstrukturen af den indbyggede memory/kort for denne enhed vises på nedenstående
figur.
For Windows:
En driver ([Flytbar disk]) vises i [Computer]
For Mac:
Der vises et drev ([NO_NAME]) på skrivebordet
• Indbygget hukommelse
• Kort
DCIM
100_PANA
P1000001.JPG
P1000002.JPG
P1000999.JPG
101_PANA
DCIM:
1 Mappenummer
2 Filnummer
3 JPG:
MP4:
MPO:
MISC:
AVCHD:
Billeder
Still-billeder
[MP4] Film
3D-billeder
DPOF-print
Foretrukne
[AVCHD] Film
¢ Kan ikke oprettes i den indbyggede hukommelse.
999_PANA
MISC
PRIVATE
AVCHD
En ny mappe oprettes, når der tages billeder i følgende situationer.
• Efter at [Nulstil ant.] (P52) i menuen [Indstilling] er udført
• Når et kort indeholdende en mappe med samme mappenummer isættes (f.eks. hvis billederne er
taget med et andet kameramærke)
• Når der findes et billede med filnummeret 999 inden i mappen
∫ Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet
Vælg ikonet [
] i opgavebakken, som vises på PC’en, og klik derefter på [Skub
DMC-XXX ud] (XXX varierer efter model).
• Afhængigt af PC’ens indstillinger, vises dette ikon muligvis ikke.
• Hvis ikonet ikke vises, skal du kontrollere, at [Adgang] ikke vises på digitalkameraets LCD-skærm,
før du fjerner hardwaren.
∫ Tilslutning i PTP-tilstand
Sæt [USB-funktion] til [PictBridge(PTP)].
• Dataene kan nu kun læses fra kortet til PC’en.
• Hvis der er 1000 billeder eller mere på kortet, kan billederne muligvis ikke importeres i PTP-tilstand.
• Filmen kan ikke afspilles i PTP-tilstand.
- 180 -
Tilslutning til andet udstyr
Sådan gemmer du billeder og film på en optager
Hvis du isætter et kort med indhold, der er optaget med denne enhed, til en Panasonic-optager,
kan du overspille indholdet til en Blu-ray-disk eller en DVD osv.
For detaljerede oplysninger om Panasonics enheder, der er
kompatible med det relevant filformat (såsom en
Blu-ray-diskoptager), henvises til supportwebstederne
nedenfor.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
¢ Nogle kompatible enheder sælges muligvis ikke i visse lande og områder.
• Læs vejledningen til optageren om detaljerne omkring kopiering og afspilning.
- 181 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Overspilning med ikke-kompatibelt udstyr
Du kan overspille indhold, som afspilles med denne enhed, til ikke-kompatibelt udstyr, såsom
optagere og videoafspillere, ved at tilslutte enheden til det ikke-kompatible udstyr ved hjælp af
et AV-kabel (ekstraudstyr). Ikke-kompatibelt udstyr vil da kunne afspille indholdet. Dette er
nyttigt, hvis du vil omgå overspillet indhold. I så fald afspilles indholdet i en standard
billedkvalitet i stedet for en højdefinitionsbilledkvalitet.
1 Gul: til videoindgangsstikket
2 Hvid: til lydindgangsstikket
A AV-kabel (ekstraudstyr)
1
2
3
Tilslut dette apparat med optagelsesudstyret ved hjælp af et AV-kabel (ekstraudstyr).
Start afspilningen af denne enhed.
Start optagelsen på optagelsesudstyret.
• Ved afslutning af optagelsen (kopiering) skal du stoppe afspilningen på denne enhed, når du
har stoppet optagelsen på optagelsesudstyret.
• Hvis du afspiller film på et tv med 4:3-billedformat, skal du indstille [TV-format] (P53) på denne
enhed til [4:3], før du starter med at kopiere. Billedet bliver aflangt lodret, hvis du afspiller film, som
er kopieret med [16:9]-indstillingen på et tv med [4:3] billedformat.
• Læs vejledningen til optagelsesudstyret om detaljerne omkring kopiering og afspilning.
- 182 -
Tilslutning til andet udstyr
Udskrivning af billeder
Hvis du tilslutter kameraet til en printer, som understøtter PictBridge, kan du vælge de billeder,
der skal udskrives, og starte udskrivningen fra kameraets LCD-skærm.
• Nogle printere kan printe direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din
printers betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.
Klargøring:
Tænd kamera og printer.
Fjern kortet, før du udskriver billederne fra den indbyggede hukommelse.
Indstil udskriftskvalitet, og foretag andre indstillinger på printeren, før billederne udskrives.
1
Tilslut printer og kamera med USB-forbindelseskablet (medfølger).
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.) Pas på, at du ikke tilslutter enheder til de forkerte
stik. Det kan forårsage en funktionsfejl.
• Du må ikke bruge andre USB-forbindelseskabler end det medfølgende kabel eller et
originalt USB-forbindelseskabel fra Panasonic (DMW-USBC1: ekstraudstyr).
A USB-forbindelseskabel (medfølger)
B Justér mærkerne, og indsæt.
2
Tryk på 3/4 for at vælge [PictBridge(PTP)], og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens kameraet og printeren er tilsluttet, bipper
alarmen. Hvis dette sker under udskrivningen, skal du omgående stoppe udskrivningen. Hvis der
ikke udskrives, skal USB-forbindelseskablet frakobles.
• Man må ikke frakoble USB-forbindelseskabel, mens [å] (Ikonet for forbud mod frakobling af kabel)
vises.
(Vises muligvis ikke, afhængigt af den printertype, der anvendes)
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble USB-forbindelseskablet.
• Film kan ikke printes ud.
- 183 -
Tilslutning til andet udstyr
Valg og udskrivning af et enkelt billede
1
2
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3 for at vælge [Start udskr.], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Se P185 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før billederne
udskrives.
• Afbryd forbindelsen til USB-forbindelseskablet efter udskrivning.
PictBridge
9¨OJHQNHOW
6WDUWXGVNU
8GVNULYPHGGDWR
$QWXGVNULIWHU
3DSLUVWU
6LGHRSV¨WQLQJ
$QQXO
2))
9¨OJ
Valg og udskrivning af flere billeder
1
Tryk på 3.
2
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
3
Beskrivelse af indstillinger
[Vælge flere]
Der udskrives flere billeder på én gang.
• Tryk på 3/4/2/1 for at markere billedet, og tryk derefter på
[DISP.]. (Hvis du trykker på [DISP.] igen, annulleres indstillingen.)
• Efter at du har valgt billederne, skal du trykke på [MENU/SET].
[Vælg alle]
Udskriver alle lagrede billeder.
[Print sæt (DPOF)]
Udskriver kun de billeder, der er angivet i [Print sæt]. (P123)
[Foretrukne]
Udskriver kun de billeder, der er angivet som foretrukne. (P122)
Tryk på 3 for at vælge [Start udskr.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis udskriftskontrolskærmen vises, skal du vælge [Ja] og udskrive billederne.
• Se P185 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før billederne udskrives.
• Afbryd forbindelsen til USB-forbindelseskablet efter udskrivning.
- 184 -
,QGVW
Tilslutning til andet udstyr
Printindstilling
Markér og indstil elementer på både skærmbilledet under trin 2 under “Valg og
udskrivning af et enkelt billede” og under trin 3 under “Valg og udskrivning af flere
billeder”.
• Hvis du vil udskrive billeder i et format eller med et layout, der ikke understøttes af kameraet, skal du
indstille [Papirstr.] eller [Sideopsætning] til [{] og derefter indstille papirformatet eller layoutet på
printeren. (Se brugervejledningen til printeren for yderligere oplysninger.)
• Når [Print sæt (DPOF)] er valgt, vises elementerne [Udskriv med dato] og [Ant. udskrifter] ikke.
[Udskriv med dato]
Element
Beskrivelse af indstillinger
[ON]
Dato udskrives.
[OFF]
Dato udskrives ikke.
• Hvis printeren ikke understøtter udskrivning af dato, kan datoen ikke udskrives på billedet.
• Afhængigt af printeren, kan printerens datoudskriftsindstillinger få forrang, så undersøg, om dette er
tilfældet.
• Når du udskriver billeder med [Datostemp.] eller [Tryk tekst], skal du huske at sætte indstillingen
[Udskriv med dato] til [OFF], ellers udskrives datoen ovenpå.
[Ant. udskrifter]
Du kan vælge op til 999 kopier.
- 185 -
Tilslutning til andet udstyr
[Papirstr.]
Element
Beskrivelse af indstillinger
{
Printerens indstillinger prioriteres.
[L/3.5qk5q]
89 mmk127 mm
[2L/5qk7q]
127 mmk178 mm
[POSTCARD]
100 mmk148 mm
[16:9]
101,6 mmk180,6 mm
[A4]
210 mmk297 mm
[A3]
297 mmk420 mm
[10k15cm]
100 mmk150 mm
[4qk6q]
101,6 mmk152,4 mm
[8qk10q]
203,2 mmk254 mm
[LETTER]
216 mmk279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mmk85,6 mm
• Papirstørrelser, der ikke understøttes af printeren vises ikke.
- 186 -
Tilslutning til andet udstyr
[Sideopsætning] (Udskriftslayout, som kan indstilles med dette kamera)
Element
Beskrivelse af indstillinger
{
Printerens indstillinger prioriteres.
á
1 billede uden ramme på 1 side
â
1 billede med ramme på 1 side
ã
2 billeder på 1 side
ä
4 billeder på 1 side
• Et element kan ikke vælges, hvis printeren ikke understøtter sideopsætningen.
∫ Udskrivningslayout
Udskrivning af samme billede flere gange på 1 stykke papir
Hvis du for eksempel vil udskrive samme et 4 gange på 1 papirark, skal du indstille
[Sideopsætning] til [ä] og derefter sætte [Ant. udskrifter] på 4 til det billede, der skal
udskrives.
Når samme billede udskrives på 1 papirark
Hvis du for eksempel vil udskrive 4 forskellige billeder på 1 papirark, skal du indstille
[Sideopsætning] til [ä] og derefter sætte [Ant. udskrifter] på 1 for hvert af de 4 billeder.
• Kameraet modtager en fejlmeddelelse fra printeren, når [¥]-indikationen lyser orange under
udskrivning. Når udskrivningen er afsluttet, skal du kontrollere, at der ikke er nogen problemer med
printeren.
• Hvis antallet af kopier er for højt, kan billederne blive udskrevet op til flere gange. I dette tilfælde kan
det resterende antal af kopier, der er angivet, være forskelligt fra det valgte antal.
- 187 -
Øvrige
Skærmdisplay
∫ Optagelse
1
30
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11
B&W
25p
12
29
28
27
26
25
12
13
14
15
16
3s
ISO
24
100
F3.1 1/60
23 22 21 20 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Optagefunktion
Optagelsesformat (P100)
Optagelseskvalitet (P101)
Billedstørrelse (P81)
: Kompensation for baggrundslys
(P29)
Kvalitet (P82)
Blitz-funktion (P59)
Optisk billedstabilisering (P98)
: Alarm for rystelser (P26)
Hvidbalance (P84)
Vindstøjsreduktion (P102)
Farve-funktion (P97)
: Slør reduktion (P30)
: Justeringsskærm for kreativ kontrol
(P66)
AF-makrofunktion (P62)
: Makro zoom-funktion (P62)
Batteri-indikation (P15)
Auto-holder (P65)
: Burst (P95)
Intelligent eksponering (P93)
Fokus (P33)
Histogram (P50)
Spot AF-område (P86)
Selvudløser funktion (P63)
Betjening af AF-sporing (P87)
Lukkehastighed (P32)
: Min. lukkerhastighed (P93)
Blændeværdi (P32)
17
18
20 AF-område (P33)
21 ISO-følsomhed (P83)
22 AF-sporing (P87)
: AF-hjælpelampe (P97)
23 Eksponeringskompensation (P64)
24 Antal dage, der er gået siden
afrejsedatoen (P47)
Sted (P47)
Navn (P77)
Alder (P77)
Aktuel dato og aktuelt klokkeslæt
“: Verdenstid (P46)
Zoom (P57):
W
T
25 Udløbet optagetid (P35): 8m30s ¢
26 Skærmens lysstyrke (P49)
ECO : Monitor energibesparelse (P51)
27 Datostempel (P99)
28 Optagelsestilstand (P35)
29 Indbygget hukommelse (P20)
: Kort (P20) (vises kun under
optagelse)
30 Antal mulige billeder (P22)
Tilgængelig optagetid
(P23, 35): R8m30s ¢
¢ “m” er en forkortelse for minut og “s” for
- 188 -
sekund.
Øvrige
∫ Afspilning
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
B&W
21
20
19
18
17
100 _ 0001
3s
1/12
1
25p
7
8
9
10
11
12
13
14
Afspilningsfunktion (P103)
Beskyttet billede (P125)
Foretrukne (P122)
Påtrykt dato/tekst (P99, 116)
Farve-funktion (P97)
Efter auto-retouchering (P110)
Efter kreativ retouchering (P113)
Efter skønhedsretouchering (P111)
Billedstørrelse (P81)
Kvalitet (P82)
Batteri-indikation (P15)
Billednummer
Totalt antal billeder
Udløbet afspilningstid (P38): 8m30s ¢
Antal kopier (P123)
Histogram (P50)
Sted (P47)
Optageoplysninger
Navn (P77)
Alder (P77)
12
13
14
16
15
1
2
3
4
5
6
11
15 Auto-retouchering (P110)
Indikator for Skønheds-retouchering
(P111)
Kreativ retouchering (P113)
Afspilning af film (P38)
Vis panorama (P73)
16 Antal dage, der er gået siden
afrejsedatoen (P47)
Optaget dato og klokkeslæt
“: Verdenstid (P46)
17 Tænd for skærm (P49)
ECO : Monitor energibesparelse (P51)
18 Mappe/Filnummer (P180)
19 Filmoptagelsestid (P38): 8m30s ¢
20 Optagelsesformat (P100)
Optagelseskvalitet (P101)
21 Indbygget hukommelse (P20)
Ikonet for forbud mod frakobling af kabel
(P183)
¢ “m” er en forkortelse for minut og “s” for
sekund.
- 189 -
Øvrige
Forholdsregler ved brug
Optimal brug af kameraet
Hold denne enhed så langt væk som muligt fra elektromagnetisk udstyr (som f.eks.
mikrobølgeovne, TV’er, videospilsudstyr osv.).
• Hvis denne enhed anvendes på eller i nærheden af et TV, kan der opstå forstyrrelser i billederne og/
eller lyden på grund af elektromagnetisk stråling.
• De optagede data kan blive beskadiget og billeder kan blive forvrængede af de stærke magnetiske
felter, der dannes af højttalere eller motorer.
• Elektromagnetisk stråling frembragt af en mikroprocessor kan have en negativ virkning på denne
enhed og skabe billed- og/eller lydforstyrrelser.
• Hvis denne enhed påvirkes af elektromagnetisk udstyr og ikke længere fungerer korrekt, skal man
slukke for enheden, fjerne batteriet eller tage lysnetadapteren ud (medfølger)/lysnetadapter
(ekstraudstyr). Herefter skal man isætte batteriet eller tilslutte lysnetadapteren igen og tænde for
enheden.
Anvend ikke denne enhed i nærheden af radiosendere og/eller højspændingsledninger.
• Optagelse af billeder i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger kan have negativ
indvirkning på optagede billeder og/eller lyd.
Husk altid at anvende de medfølgende ledninger og kabler. Hvis man anvender
ekstraudstyr, skal man bruge de ledninger og kabler, der medfølger.
Brug ikke forlængerledninger eller kabler.
Sprøjt ikke insektmidler eller flygtige kemikalier på kameraet.
• Hvis der sprøjtes sådanne kemikalier på kameraet, kan det blive beskadiget og overfladen kan
skalle af.
• Sørg for at gummi- eller plastprodukter ikke kommer i berøring med kameraet i længere tid ad
gangen.
- 190 -
Øvrige
Rengøring
Før rengøring af kameraet, skal du fjerne batteriet eller jævnstrømskobleren
(ekstraudstyr) eller tage strømstikket ud af væggen. Tør derefter kameraet af med en tør,
blød klud.
• Hvis kameraet bliver meget beskidt, kan det rengøres ved at tørre snavset af med en fugtig klud og
derefter med en tør klud.
• Brug aldrig opløsningsmidler som benzen, fortynder, sprit, opvaskemiddel osv. for at rengøre
kameraet, da det kan ødelægge kameraet udvendigt, eller overfladelaget kan afskalle.
• Hvis man anvender en kemisk klud, skal man følge anvisningerne, der følger med kluden.
Om LCD-skærmen
• Tryk ikke hårdt på LCD-skærmen. Der kan opstå ujævne farver på LCD-skærmen, eller det kan
medføre fejlfunktion.
• Hvis kameraet er koldt, når det tændes, vil billedet på LCD-skærmen være lidt mørkere end normalt
i begyndelsen. Når den indvendige temperatur øges, vender skærmen dog tilbage til sin normale
lysstyrke.
Der er anvendt teknologi med meget højt præcisionsniveau til fremstilling af LCD-skærmen.
Men der kan forekomme nogle små lyse eller mørke pletter (røde, blå eller grønne) på
LCD-skærmen. Dette er ikke en fejlfunktion. LCD-skærmen har mere end 99,99% effektive
pixel med blot 0,01% inaktive eller altid oplyste pixel. Pletterne optages ikke på billederne i
den indbyggede hukommelse eller på kortet.
Om objektivet
• Tryk ikke hårdt på objektivet.
• Der kan opstå fejlfunktion, hvis kameraet efterlades med objektivet rettet mod solen i længere tid.
Vær opmærksom på dette, hvis kameraet lægges udenfor eller i nærheden af et vindue.
- 191 -
Øvrige
Batteri
Batteriet er et genopladeligt lithium- ionbatteri. Dets evne til at producere strøm
stammer fra den kemiske reaktion, som finder sted inde i det. Denne reaktion kan
påvirkes af den omgivende temperatur og fugtighed. Hvis temperaturen er for høj eller
for lav, bliver batteriets driftstid kortere.
Fjern altid batteriet efter brug.
• Anbring det brugte batteri i en plasticpose, og opbevar det væk fra genstande af metal (clips osv.).
Husk at medbringe opladede reservebatterier, når du går hjemmefra.
• Vær opmærksom på, at batteriets driftstid kan forkortes under lave temperaturer, som for eksempel
på skisportsområder.
• Når du rejser, skal du huske at medbringe lysnetadapteren (medfølger) og USB-forbindelseskablet
(medfølger), så du kan genoplade batteriet, dér hvor du rejser hen.
Hvis batteriet tabes ved et uheld, skal man kontrollere, om batteriets hus eller poler er
blevet beskadiget.
• Kameraet tager skade, hvis man forsøger at sætte et beskadiget batteri i det.
Fjern eller ødelæg ikke den eksterne etiket på batteriet.
• Brug af et batteri med hele eller en del af etiketten er fjernet, eller brug et batteri med iturevet etiket
kan medføre en funktionsfejl.
Bortskaffelse af opbrugt batteri.
• Batterierne har begrænset levetid.
• Kast aldrig batterierne på åben ild, da dette kan udløse en eksplosion.
Undgå at lade batteriets poler komme i kontakt med metalgenstande (såsom halskæder,
hårnåle osv.).
• Dette kan medføre kortslutning eller varmedannelse og, hvis man rører ved et batteri under disse
forhold, kan man blive alvorligt forbrændt.
Lysnetadapter (medfølger)
• Hvis du bruger lysnetadapteren (medfølger) i nærheden af en radio, kan radiomodtagelsen bliver
forstyrret.
Hold lysnetadapteren (medfølger) i en afstand på mindst 1 m fra radioapparater.
• Lysnetadapteren (medfølger) kan frembringe en summende lyd, når den bruges. Dette er ikke en
fejlfunktion.
• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten. (Hvis den
forbliver tilkoblet til lysnettet, bruger opladeren en mindre mængde strøm.)
- 192 -
Øvrige
Om 3D
∫ Om 3D-visning
Hvis en person er meget overfølsom over for lys, har en hjertesygdom eller er på anden
måde syg, skal vedkommende undgå at se på 3D-billeder.
• I modsat fald kan en negativ virkning på sådanne sygdomsforhold.
Hvis du føler dig træt, har ubehag eller på anden vis føler dig utilpas, når du ser på
3D-billeder, skal du omgående stoppe.
• Hvis du fortsætter med at kigge på disse billeder, kan du blive syg.
• Hvil dig lidt, når du er færdig med at kigge.
Når du kigger på 3D-billeder, anbefales det at holde en pause hver 30 til 60 minutter.
• Hvis du kigger i lang tid ad gangen, kan du blive træt i øjnene.
Det tilrådes nærsynede eller langsynede personer, personer med synsforskel i begge
øjne og personer med bygningsfejl, at de bruger briller osv.
Stop med at kigge, hvis du klart ser dobbelt, mens du kigger på 3D-billeder.
• Man oplever hver især 3D-billeder på forskellige måder. Sørg for at få øjnene kontrolleret, før du
kigger på 3D-billeder.
• Du kan ændre TV’ets 3D-indstilling eller enhedens 3D-udgangsindstilling til 2D.
- 193 -
Øvrige
Kort
Undlad at efterlade kortet på steder, hvor temperaturen er høj, eller hvor der hyppigt
forekommer elektromagnetisk stråling eller statisk elektricitet, eller hvor der er direkte sollys.
Undgå at bøje eller tabe kortet.
• Kortet kan derved blive beskadiget og indholdet kan også blive beskadiget eller slettet.
• Opbevar kortet i kortets æske eller pose efter brug, og hver gang kortet gemmes eller tages med.
• Undlad at røre kontaktfladerne på bagsiden af kortet med fingrene. Sørg for, at der ikke kommer
snavs, støv eller vand i nærheden.
Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort
Funktionen “Formatér” eller “Slet” vha. kameraet eller en pc betyder blot, at
filstyringsoplysningerne ændres. Den sletter ikke dataene på hukommelseskortet.
Det anbefales at ødelægge hukommelseskortet fysisk eller bruge datasletningssoftware,
der kan købes på markedet, for helt at slette dataene på hukommelseskortet, før du
overdrager kameraet til tredjemand eller bortskaffer det.
Datastyring på hukommelseskortet er brugerens eget ansvar.
Om personlige oplysninger
Hvis et navn eller en fødselsdag er indstillet for [Baby1]/[Baby2]/ansigtsgenkendelsesfunktion,
opbevares disse personlige oplysninger i kameraet og optages med på billedet.
Det anbefales at angive en Wi-Fi-adgangskode for at beskytte dine personlige oplysninger. (P169)
Ansvarsfraskrivelse
• Oplysninger, herunder personlige oplysninger, kan ændres eller forsvinde på grund af fejlagtige
fremgangsmåder, statisk elektricitet, uheld, funktionsfejl, reparation eller andre handlinger.
Bemærk på forhånd, at Panasonic ikke er på nogen måde ansvarlig for en eventuel direkte eller
indirekte skade på grund af en ændring eller sletning af information eller personlige oplysninger.
Anmodning om reparation, overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse
• Nulstil indstillingerne for at beskytte personlige oplysninger. (P52)
• Efter at du har lavet en kopi af dine personlige oplysninger, skal du altid slette sådanne oplysninger
og eventuelle indstillinger til en trådløs LAN-forbindelse, som du har gemt i kameraet med [Nulstil
Wi-Fi indst]/[Slet konto] (P52, 166).
• Hvis der er lagret billeder i den indbyggede hukommelse, skal de kopieres til hukommelseskortet
(P127) før eventuel formatering af den indbyggede hukommelse (P54).
• Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før kameraet sendes til reparation.
• Den indbyggede hukommelse og indstillinger vender muligvis tilbage til fabriksstandard, når
kameraet er repareret.
• Kontakt den forhandler, hvor du købte kameraet, eller Panasonic, hvis ovennævnte handlinger ikke
er mulige på grund af funktionsfejl.
Ved overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse af hukommelseskortet skal du læse
“Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort” ovenfor.
Når du uploader billeder til en webtjeneste
• Billeder kan indeholde information, der kan bruges til at identificere personer, f.eks. titler,
optagelsesdatoer og lokationsoplysninger. Når du uploader billeder til en webtjeneste, skal du nøje
kontrollere billederne, før du uploader dem.
- 194 -
Øvrige
Når batterierne ikke bruges i længere tid
• Opbevar batteriet på et koldt og tørt sted med en relativ stabil temperatur: (Anbefalet temperatur:
15 oC til 25 oC, Anbefalet fugtighed: 40%RH til 60%RH)
• Tag altid batterierne og kortet ud af kameraet.
• Når batteriet efterlades i kameraet, aflades det, selv om kameraet er slukket. Hvis man efterlader
batteriet i kameraet, aflader det for meget, og det kan betyde, at det bliver ubrugeligt, selv om det
oplades igen.
• Når man opbevarer batteriet i meget lang tid, anbefales det at oplade det en gang om året. Fjern
batteriet fra kameraet, og gem det et andet sted, når det er helt afladet.
• Det anbefales at opbevare kameraet med et tørremiddel (silicagel), når det opbevares i et skab eller
lignende.
Om billeddata
Optagne data kan blive beskadiget eller gå tabt, hvis kameraet går i stykker på grund af
brugerens forkerte håndtering heraf. Panasonic er ikke erstatningsansvarlig for mistede
optagne data.
Om trebenede og etbenede stativer
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at det står fast, når kameraet er fastgjort.
• Du kan muligvis ikke fjerne kortet eller batteriet, når du bruger et trebenet eller etbenet stativ.
• Sørg for at skruen på det trebenede eller etbenede stativ ikke er i vejen, når du fastgør eller fjerner
kameraet. Du kan også ødelægge skruen på selve kameraet, hvis du bruger for mange kræfter, når
du skruer. Og kamerahuset og specifikationsetiketten kan blive ødelagt eller ridset, hvis kameraet
fastgøres for stramt til det trebenede eller etbenede stativ.
• Læs brugervejledningen til det trebenede eller etbenede stativ grundigt.
• Visse trebenede eller etbenede stativer kan ikke fastgøres, når lysnetadapteren (ekstraudstyr) er
tilsluttet.
- 195 -
Øvrige
Displaymeddelelser
Bekræftelses- eller fejlmeddelelser vises på skærmen i nogle tilfælde.
Vigtige meddelelser vises som beskrevet i eksemplerne nedenfor.
[Dette billede er beskyttet]
> Slet billedet efter annullering af beskyttelsesindstillingen. (P125)
[Nogle af billederne kan ikke slettes]/[Dette billede kan ikke slettes]
• Billeder, der ikke er baseret på DCF-standard, kan ikke slettes.
> Før sletning af billeder skal kortet formateres, efter at de nødvendige data er blevet gemt på en
PC osv. (P54)
[Kan ikke angives på dette billede]
• [Red. titel], [Tryk tekst] eller [Print sæt] kan ikke indstilles for billeder, som ikke følger
DCF-standard.
[Den indbyggede hukommelse er fuld]/[Memorykortet er fuldt]/[Der er ikke plads nok på
den indbyggede hukommelse]/[Der er ikke hukommelse nok på kortet]
• Der er ingen plads tilbage i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
• Når man kopierer billeder fra den indbyggede hukommelse til kortet (batch-kopiering), kopieres
billederne, indtil kortets kapacitet er opbrugt.
[Nogle af billederne kan ikke kopieres]/[Kopieringen kunne ikke fuldføres]
• Følgende billeder kan ikke kopieres.
– Hvis der er et billede med samme navn som det billede, der skal kopieres, i
kopidestinationsområdet. (Kun ved kopiering fra et kort til den indbyggede hukommelse.)
– Filerne er ikke baseret på DCF-standarden.
• Desuden kan billeder, som optages eller redigeres med andet udstyr, ikke kopieres.
[Fejl i indbygget hukommelse]/[Skal den indbyggede hukommelse formateres?]
• Denne meddelelse vises, når man formaterer den indbyggede hukommelse på PC’en.
> Formatér den indbyggede hukommelse på kameraet igen. (P54) Dataene i den indbyggede
hukommelse slettes.
[Hukommelseskort-fejl. Dette kort kan ikke bruges i dette kamera. Skal kortet
formateres?]
• Dette format kan ikke anvendes på denne enhed.
> Indsæt et andet kort, og prøv igen.
> Formatér igen på denne enhed (P54), efter at du har gemt alle nødvendige data ved brug af en
PC, ellers slettes dataene.
[Sluk for kameraet, og tænd det igen]/[Systemfejl]
• Denne meddelelse vises, hvis kameraet ikke fungerer korrekt.
> Sluk kameraet, og tænd det igen. Hvis meddelelsen vises igen, skal du kontakte forhandleren
eller Panasonic.
- 196 -
Øvrige
[Memorykortfejl]/[Parameterfejl for memorykort]/[Dette hukommelseskort kan ikke
bruges.]
> Brug et kort, som er kompatibelt med dette kamera. (P20)
– SD-memorykort (8 MB til 2 GB)
– SDHC-memorykort (4 GB til 32 GB)
– SDXC-memorykort (48 GB, 64 GB)
[Isæt SD kort igen]/[Prøv et andet kort]
• Der er opstået en fejl ved adgang til kortet.
> Isæt kortet igen.
> Isæt et andet kort.
[Læsefejl/Skrivefejl Kontroller kortet]
• Læsning eller skrivning af data er mislykket.
> Fjern kortet igen, når du har slukket enheden. Indsæt kortet igen, tænd enheden, og prøv at
læse eller skrive dataene igen.
• Kortet kan være i stykker.
> Isæt et andet kort.
[Filmopt. blev ann. pga. begrænsn. af kortets skrivehastighed]
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse med “Klasse 4” eller højere, når du optager film.
• Hvis den stopper selv efter brug af et “Klasse 4”-kort eller højere, er dataskrivningshastigheden
forringet, og det anbefales at lave en sikkerhedskopi og derefter formatere (P54).
Afhængigt af korttypen kan optagelse af film muligvis stoppe midtvejs.
[Kan ikke optage på grund af data i et inkompatibelt format (NTSC/PAL) på dette kort.]
> Formatér kortet, efter at eventuelle data er gemt på en PC osv. (P54)
> Isæt et andet kort.
[Der kan ikke oprettes en mappe]
• Der kan ikke oprettes en mappe, fordi der ikke er flere mappenumre til rådighed.
> Formatér kortet, efter at du har gemt de nødvendige data på en PC osv. (P54) Hvis du udfører
[Nulstil ant.] i menuen [Indstilling] efter formatering, nulstilles mappenummeret til 100. (P52)
[Billede vises til 16:9-TV]/[Billede vises til 4:3-TV]
• Vælg [TV-format] i menuen [Indstilling], hvis du vil ændre TV-formatet. (P53)
• Denne meddelelse vises også, når USB-forbindelseskablet kun er tilsluttet kameraet.
I så fald skal du forbinde den anden ende af USB-forbindelseskablet til en PC eller en printer.
(P179, 183)
[Optagelse mislykkedes.]
• Når du optager i 3D, må du ikke optage, hvis optagelsesstedet er for mørkt/lyst, eller hvis motivet
ikke har tilstrækkelig kontrast.
- 197 -
Øvrige
[Dette batteri kan ikke bruges]
• Brug et originalt Panasonic batteri. Hvis du får vist denne meddelelse, selv om du bruger et
originalt Panasonic batteri, skal du kontakte forhandleren eller det lokale servicecenter.
• Hvis batteripolen er snavset, skal den rengøres og eventuelle fremmedlegemer fjernes.
[Kunne ikke tilslutte til trådløst adgangspunkt.]/[Forbindelse mislykket]/[Ingen
destination fundet]
• Kontrollér følgende vedrørende det trådløse adgangspunkt.
> Oplysninger om det trådløse adgangspunkt, som er indstillet på denne enhed, er forkerte.
Kontrollér godkendelsestype, krypteringstype og krypteringsnøgle. (P139)
> Strømmen til det trådløse adgangspunkt er ikke tændt.
> Indstilling af det trådløse adgangspunkt understøttes ikke af denne enhed.
• Kontrollér netværksindstillingen for destinationen.
• Radiobølger fra andre enheder spærrer muligvis tilslutningen med et trådløst adgangspunkt. Kontrollér de
andre enheder, som er tilsluttet det trådløse adgangspunkt, og andre enheder, som bruger 2,4 GHz-båndet.
[Intet billede at sende]
• Dette vises, hvis der ikke er noget billede at overføre på grund af en begrænsning ved
destinationen. Kontrollér filtypen af det billede, der skal overføres. (P129)
[Forbindelse mislykket. Prøv igen om nogle minutter.]/[Netværk afbrudt. Overførsel stoppet.]
• Radiobølger fra det trådløse adgangspunkt bliver svagere. Opret forbindelse tættere på det
trådløse adgangspunkt.
• Der er intet svar fra serveren, eller behandlingstiden for kommunikation er overskredet. Prøv igen senere.
• Afhængigt af det trådløse adgangspunkt, afbrydes forbindelsen muligvis, når der er gået noget tid.
Opret forbindelse igen.
[Upload til cloud-mappen er tilgængelig, efter at cloud synkronisering er blevet opsat
på enheder med download-funktion, f.eks. PC eller smartphone.]
• Enheder, som downloader billeder fra en Cloud-mappe, er ikke registreret.
• Udfør Cloud Sync-indstillingen. Konfigurér indstillingerne på en PC ved hjælp af
“PHOTOfunSTUDIO” eller på en smartphone/tablet-pc med “Image App”. Se P148 for yderligere
oplysninger om [Cloud-synk.-tjeneste].
[Forbindelse mislykket]
• Kontrollér følgende vedrørende de smartphones/tablet-pc'er, du vil tilslutte.
> Min smartphone/tablet-pc virker ikke.
> Skift adgangspunkt for at gå til Wi-Fi-indstillingerne til din smartphone/tablet-pc for dette kamera.
> Der er ingen ledig plads på din smartphone/tablet-pc.
[Login mislykket. Kontrollér Login-ID og adgangskode.]
• Logon-id'et eller adgangskoden til “LUMIX CLUB” er forkert. Indtast dem igen. Hvis du har glemt logon-id'et
eller adgangskoden, findes der oplysninger herom på logon-skærmen på webstedet “LUMIX CLUB”.
- 198 -
Øvrige
[Nogle filer kan ikke sendes på grund af begrænsninger hos destinationen]/[Overførsel
gennemført. Nogle filer er ikke sendt på grund af begrænsninger hos destinationen.]
• Kontrollér filformatet for det billede, som skal sendes. (P129)
• Afsendelsen af film mislykkes muligvis, hvis filstørrelsen er for stor. Opdel film ved hjælp af [Video
opdel]. (P119)
[Utilgængelig. Foretag login-indstillinger på LUMIX CLUB websiden.]
• Log på “LUMIX CLUB” fra din smartphone/tablet-pc eller computer, og angiv logon-oplysninger for
webtjenestens destination.
[Billeddelingstjenesten og videodelingstjenesten kan ikke vælges samtidigt.]
• Webtjenester, der kun er beregnet til billeder, og webtjenester, der kun er beregnet til film, kan ikke
vælges samtidig. Fravælg en af tjenesterne.
[Kan ikke hente IP-adresse. Sæt trådløse AP’ers IP-adresseindstilling til DHCP.]
• Aktivér DHCP-indstillingerne for IP-adressen på de tilsluttede trådløse adgangspunkter.
[Kan ikke oprette forbindelse til server.]
• Hvis der vises en meddelelse, som anmoder om, at du opdaterer rodcertifikatet, skal du acceptere
at opdatere rodcertifikatet.
- 199 -
Øvrige
Fejlfinding
Prøv først følgende procedurer (P200 til 212).
Hvis problemet ikke er løst, kan det være en mulighed at vælge [Nulstil] (P52) i menuen
[Indstilling].
Batteriet og strømkilde
Opladningslampen er slukket, men enheden er ikke opladet.
Eller opladningslampen blinker.
• Dette fænomen opstår, hvis du oplader på et sted, hvor temperaturen er enten meget høj eller meget
lav.
> Tilslut USB-forbindelseskablet (medfølger) igen på et sted, hvor den omgivende temperatur (og
batteriets temperatur) er mellem 10 oC og 30 oC, og prøv at oplade igen. [Hvis du tilslutter
USB-forbindelseskablet (medfølger), når enheden er fuldt opladet, tændes opladningslampen i
ca. 15 sekunder.]
Kameraet kan ikke betjenes, selv om det er tændt.
Kameraet slukker omgående, når det tændes.
• Batteriet er tomt. Oplad batteriet.
• Hvis du glemmer at slukke for kameraet, opbruges batteriet.
> Sluk ofte kameraet ved at bruge [Økonomi]. (P51)
Denne enhed slukkes automatisk.
• Hvis du slutter til et TV, som er kompatibelt med VIERA Link, ved hjælp af et HDMI-mikrokabel
(ekstraudstyr) og slukker for TV’et med TV’ets fjernbetjening, slukkes denne enhed også.
> Indstil [VIERA link] på [OFF], hvis VIERA Link ikke anvendes. (P53)
Kort-/batteridækslet kan ikke lukkes.
• Isæt batteriet helt ind korrekt. (P12)
- 200 -
Øvrige
Optagelse
Det er umuligt at optage billedet.
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Slet de billeder, der ikke er nødvendige, for at øge den tilgængelige hukommelse. (P42)
• Du kan muligvis ikke optage lige efter, at du har tændt enheden, hvis du bruger et kort med stor
kapacitet.
Det optagede billede er hvidligt.
• Billedet kan blive hvidligt, hvis der er snavs, f.eks. fingeraftryk, på objektivet.
> Hvis objektivet er snavset, skal du tænde for kameraet, skubbe objektivcylinderen ud og tørre
objektivets overflade forsigtigt af med en blød, tør klud.
Det optagede billede er for lyst eller for mørkt.
> Kontrollér, at der er kompenseret korrekt for eksponeringen. (P64)
• Indstilling af [Min. lukker tid] til en hurtigere hastighed kan gør billedet mørkere.
> Indstil [Min. lukker tid] (P93) til en langsommere hastighed.
Flere billeder tages på samme tid.
> Indstil [Auto-bracket] (P65) eller [Burst] (P95) i menuen [Optag] til [OFF].
Motivet er ikke ordentlig i fokus.
• Fokusområdet afviger, afhængig af optagefunktionen.
> Indstil til den korrekte funktion i forhold til afstanden til motivet.
• Er motivet uden for kameraets fokusområde? (P33)
• Der er kamerarystelser, eller motivet bevæger sig lidt. (P26)
Det optagede billede er sløret. Den optiske billedstabiliseringsfunktion virker ikke.
> Lukkerhastigheden bliver langsommere, når billederne tages på mørke steder, så hold kameraet
stabilt med begge hænder for at tage billederne. (P26)
> Når du tager billeder ved en langsom lukkerhastighed, skal du bruge selvudløseren. (P63)
Optagelse af billeder ved hjælp af auto-holder er ikke mulig.
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
- 201 -
Øvrige
Det optagede billede ser grynet ud. Der er støj på billedet.
• Er ISO-følsomheden høj, eller er lukkehastigheden langsom?
(Ved levering af kameraet er ISO-følsomheden indstillet til [AUTO]. Derfor forekommer der støj, når
der tages billeder indendørs osv.)
> Formindsk ISO-følsomheden. (P83)
> Tag billederne på lyse steder.
• Har du indstillet [Høj følsomh.] i scenefunktion eller [Burst] i menuen [Optag] til [
] eller [ ]? I så
fald reduceres opløsningen af det optagede billede en anelse på grund af den høje følsomhed, men
dette er ikke en fejlfunktion.
Der vises muligvis striber eller flimren på skærmen under visse belysningsforhold,
såsom neonlys og LED-lysarmaturer.
• Dette er karakteristisk for MOS-sensorer, der anvendes som kameraets
pickupsensorer.
Dette er ikke en fejlfunktion.
Lysstyrken eller farvetonen på det optagede billede er forskellig fra den aktuelle
scene.
• Når du optager i neonlys, diodelys osv. og du øger lukkerhastigheden, kan det medføre mindre
ændring i lysstyrken eller farven. Dette er et resultat af lyskildens egenskaber og angiver ikke en
fejlfunktion.
• Hvis du tager et billede af et motiv på et meget lyst sted eller optager i neonlys, under
LED-lysarmaturer, kviksølvslamper, natriumslamper osv. ændres farverne og lysstyrken på
skærmen muligvis, eller der kan vises vandrette streger på skærmen.
Rødlige vandrette striber vises på LCD-skærmen under optagelsen.
• Dette er typisk for MOS-sensorer, der bruges som kameraets
pickup-sensorer. De vises, når motivet omfatter en meget lys del. Der kan
forekomme lidt ujævnheder i de omgivende områder, men dette er ikke en
fejlfunktion.
Optages med på billeder eller film.
• Når du tager billeder, anbefales det, at du passer på ikke at udsætte skærmen
for sollys eller andre kraftige lyskilder.
Filmen stopper i midten af optagelsen.
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse med “Klasse 4” eller højere, når du optager film.
• Afhængigt af korttypen, kan optagelsen muligvis stoppe midtvejs.
> Hvis filmoptagelsen stopper, når du bruger et kort på mindst “Klasse 4”, eller hvis du bruger et
kort, som er blevet formateret på en pc eller andet udstyr, bliver dataskrivningshastigheden
langsommere. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du laver en sikkerhedskopi af dataene og
derefter formaterer (P54) kortet i denne enhed.
- 202 -
Øvrige
Motivet kan ikke fastlåses.
(AF-sporing er ikke mulig)
• Indstil AF-området til en farve, som er særlig kendetegnende på motivet, hvis der er en del her, der
er anderledes end den omgivende farve. (P87)
Optagelsen med funktionen Panoramabillede afsluttede, før den var færdig.
• Hvis kameraet bevæges for langsomt, kan kameraet antage, at kamerabevægelsen er afsluttet og
afslutte billedoptagelsen.
• Hvis kameraet rystes meget i optagelsesretningen, mens du bevæger kameraet, afsluttes
optagelsen.
> Hvis du optager med funktionen Panoramabillede, skal du bevæge kameraet i en lille
cirkelformet bevægelse parallelt med optagelsesretningen ved en hastighed på ca. 8 sekunder
pr. drejning (estimeret).
LCD-skærm
LCD-skærmen bliver kortvarigt mørk eller lys.
• Dette fænomen opstår, når du trykker lukkerknappen halvt ned for at indstille blændeværdien, og
påvirker ikke de optagede billeder.
• Dette fænomen ses også, hvis lysstyrken ændres, når der zoomes ind eller ud af kameraet, eller når
kameraet flyttes. Dette skyldes betjeningen af kameraets automatiske blænding og er ikke en
fejlfunktion.
LCD-skærmen flimrer indendørs.
• LCD-skærmen kan flimre i nogle få sekunder, når du har tændt denne enhed. Denne handling
korrigerer flimren, som skyldes belysning, f.eks. neonlys, diodelys osv. Dette er ikke en funktionsfejl.
LCD-skærmen er for lys eller for mørk.
• Er [Skærm lysstyrke] aktiv? (P49)
• Udfør [Skærmvisning]. (P48)
Der fremkommer sorte, røde, blå og grønne prikker på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en fejlfunktion.
Disse pixel påvirker ikke det endelige billede.
Der er støj på LCD-skærmen.
• På mørke steder kan der opstå støj for at holde lysstyrken på LCD-skærmen. De optagede billeder
påvirkes dog ikke deraf.
- 203 -
Øvrige
Blitz
Blitzen udløses ikke.
• Er blitz-indstillingen sat til [Œ]?
> Skift blitz-indstillingen. (P59)
• Blitzen kan ikke anvendes i følgende tilfælde:
– Når du bruger Auto-holder (P65)
– Kreativ kontrolfunktion (P66)
– Funktionen Panoramaoptagelse (P71)
– [Landskab]/[Natlandskab]/[Håndholdt natopt.]/[Solnedgang]/[Stjernehimmel]/[Gennem glas]/
[3D-foto funktion] (Scenefunktion) (P74)
]) (P95)
– Ved optagelse i [Burst] (dog ikke [
Blitzen aktiveres flere gange.
• Blitzen aktiveres to gange, når rødøjereduktion (P59) er indstillet.
• Er [Burst] (P95) i menuen [Optag] sat til [ ]?
Afspilning
De billeder, der optages, roteres og vises i en uventet retning.
• [Roter bill.] (P54) er sat på [
] eller [
].
Billedet afspilles ikke.
Der er ingen optagede billeder.
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Hvis der ikke isættes et kort, vises billederne i den indbyggede hukommelse. Hvis der isættes et
kort, vises billeddataene på kortet.
• Er dette en mappe eller et billede, der er blevet behandlet på en PC? Hvis ja, kan det ikke afspilles
på denne enhed.
> Det anbefales at bruge softwaren “PHOTOfunSTUDIO” på CD-rommen (medfølger) for at skrive
billeder fra PC’en til kortet.
• Afspiller du filtrerede billeder ved hjælp af [Slideshow] eller [Filtreret visning]?
> Annullér filteret. (P106)
- 204 -
Øvrige
Mappe- og filnummeret vises med [—], og skærmen bliver sort.
• Er dette et ikke-standard billede, et billede der er blevet redigeret på en PC, eller et billede der er
blevet taget med et andet digitalkamera?
• Har du fjernet batteriet lige efter, du tog et billede, eller tog du billedet ved hjælp af et batteri, der
næsten var opbrugt?
> Formatér dataene for at slette ovennævnte billeder. (P54)
(Andre billeder slettes også, og de kan ikke gendannes. Derfor skal du altid tjekke, før du
formaterer.)
I en kalendersøgning vises billederne på andre datoer end den faktiske dato, som
billederne blev taget på.
• Er kameraets ur korrekt indstillet? (P24)
• Når billeder redigeres på en PC, eller der søges efter billeder, som er taget med andet udstyr, vises
de muligvis med en anden dato end den faktiske dato, de blev taget på.
Hvide runde prikker, der ligner sæbebobler, vises på det optagne billede.
• Hvis du tager billeder med blitzen et mørkt sted eller indendørs, kan hvide
pletter forekomme på billedet, fordi blitzen reflekterer støvpartikler i luften.
Dette er ikke en fejlfunktion.
Et typisk tegn er, at antallet af runde prikker og der, hvor de er afbildet,
varierer i hvert enkelt billede.
Den røde del af det optagede billede har ændret farve til sort.
• Når fjernelsen af røde øjne ([
], [
]) er aktiveret, og du tager et billede af et rødt motiv
omgivet af en hudfarvet nuance, korrigeres den røde del muligvis til sort af funktionen til fjernelse af
røde øjne.
> Det anbefales at tage billedet med blitz-funktionen indstillet på [‡], [‰] eller [Œ], eller [Fjern
rød-øje] i menuen [Optag] indstillet på [OFF]. (P98)
[Miniature vises] vises på skærmen.
• Er dette billede optaget med andet udstyr? I sådanne tilfælde vises disse billeder muligvis med en
forringet billedkvalitet.
Lyden af den optagede film kan nogen gange knække over.
• Denne enhed justerer automatisk blændeværdien under optagelse af film. Lyden kan knække over,
men dette er ikke en fejlfunktion.
Film, der optages med denne model, kan ikke afspilles på andet udstyr.
• Film, som er optaget i [AVCHD] eller [MP4] kan blive afspillet i en dårlig billed- eller lydkvalitet, eller
afspilning er slet ikke mulig, selv når du afspiller på udstyr, der er kompatibelt med disse formater.
Optageoplysningerne vises muligvis heller ikke korrekt.
- 205 -
Øvrige
Om Wi-Fi-funktionen
Jeg kan ikke oprette forbindelse til det trådløse LAN-netværk. Radiobølgerne
afbrydes.
• Du skal være inden for det trådløse LAN-netværks kommunikationsområde.
• Forbindelsestyper og sikkerhedsindstillinger er forskellige, afhængigt af det trådløse adgangspunkt.
> Se brugervejledningen til det trådløse adgangspunkt for yderligere oplysninger.
• Hvis radiobølgerne afbrydes, kan forholdet forbedres, hvis du flytter placeringen af eller ændrer
vinklen på det trådløse adgangspunkt.
• Det tilsluttes muligvis ikke automatisk, hvis netværkets SSID for det trådløse adgangspunkt ikke er
indstillet til at udsende.
> Indstil netværkets SSID til det trådløse adgangspunkt til at udsende.
• Er der en enhed, f.eks. en mikrobølgeovn, trådløs telefon osv. som bruger 2,4 GHz frekvensen, i
nærheden?
> Radiobølger kan blive afbrudt, hvis de bruges samtidigt. Brug dem i rimelig afstand fra enheden.
• Er det omskiftelige 5 GHz/2,4 GHz trådløse adgangspunkt tilsluttet andet udstyr, som bruger
5 GHz-båndet?
> Brugen af et trådløst adgangspunkt, som kan bruge 5 GHz/2,4 GHz samtidigt anbefales. Det må
ikke bruges samtidigt med dette kamera, hvis det ikke er kompatibelt.
• Hvis batteri-indikatoren blinker rødt, starter forbindelsen med andet udstyr muligvis ikke, eller
forbindelsen bliver muligvis afbrudt. (En meddelelse, som f.eks. [Kommunikationsfejl], vises.)
Trådløse adgangspunkter vises ikke, eller kan ikke tilsluttes.
• Kontrollér, om det trådløse adgangspunkt, der skal tilsluttes, er i driftstilstand.
• Kameraet viser eller tilsluttes muligvis ikke et trådløst adgangspunkt, afhængigt af radiobølgerne.
> Gennemfør forbindelsen tættere på det trådløse adgangspunkt.
• Det vises muligvis ikke, selv om der er radiobølger til rådighed, afhængigt af indstillingen på det
trådløse adgangspunkt.
> Kontrollér indstillingerne på det trådløse adgangspunkt.
• Det trådløse adgangspunkt findes muligvis ikke, afhængigt af radiobølgerne.
> Udfør [Manuel tilslutning]. (P139)
• Er SSID'et for det trådløse adgangspunkt ikke indstillet til at udsende?
> Det detekteres muligvis ikke, hvis det ikke er indstillet til at udsende. Indtast SSID'et, og indstil
SSID'et for netværket. (P139)
• Prøv følgende:
> Flyt enheden tættere på det trådløse adgangspunkt.
> Fjern forhindringerne mellem denne enhed og det trådløse adgangspunkt.
> Skift retningen af denne enhed.
- 206 -
Øvrige
Det tager lang tid, hver gang jeg opretter forbindelse til en smartphone/tablet-pc.
• Det tager muligvis længere tid at oprette forbindelse, afhængigt af indstillingen af Wi-Fi-forbindelsen
på din smartphone/tablet-pc, men dette er ikke en funktionsfejl.
Denne enhed vises ikke på Wi-Fi-indstillingsskærmen på min smartphone/tablet-pc.
Det tager tid at oprette forbindelsen.
> Prøv at deaktivere og aktivere Wi-Fi-funktionen under Wi-Fi-indstillingerne på din smartphone/tablet-pc.
Jeg har glemt logon-id'et eller adgangskoden til “LUMIX CLUB”.
• Kontrollér oplysningerne på logon-skæren i “LUMIX CLUB”.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Jeg har ikke et trådløst adgangspunkt hjemme, men jeg vil gerne udføre en
servicebrugerregistrering i “LUMIX CLUB”.
• Servicebrugerregistrering til “LUMIX CLUB” er ikke mulig i et miljø, hvor der ikke er et trådløst adgangspunkt.
Billeder kan ikke overføres til en PC.
• Hvis operativsystemets firewall, sikkerhedssoftware osv. aktiveres, er det måske ikke muligt at
tilslutte med PC'en.
Jeg kan ikke overføre billeder til webtjenesten.
> Bekræft, at logon-oplysningerne (logon-id/brugernavn/e-mailadresse/adgangskode) er korrekte.
• Webtjenestens server eller netværket kan være optaget.
> Prøv igen senere.
> Kontrollér hjemmesiden for den webtjeneste, du sender billedet til.
Det tager lang tid at overføre et billede til webtjenesten.
• Er billedstørrelsen for stor?
> Formindsk størrelsen af still-billedet, og send derefter (P145, 161).
> Overfør filmen, når du har opdelt den med [Video opdel] (P119).
• Det kan tage længere tid at overføre, hvis der er stor afstand til det trådløse adgangspunkt.
> Udfør overførslen tættere på det trådløse adgangspunkt.
Det billede, der skulle være uploadet til webtjenesten, er der ikke.
• Uploadet blev muligvis ikke fuldført, før overførslen af billedet blev afbrudt.
• Det kan tage noget tid efter uploadet før billedet afspejles hos webtjenesten, afhængigt af serverens status.
> Vent et øjeblik, og prøv igen.
• Du kan kontrollere transmissionsstatus via linket til webtjenestens indstillinger ved at logge på
“LUMIX CLUB”.
- 207 -
Øvrige
Jeg vil gerne returnere billedet i webtjenesten til kameraet.
• Billeder i webtjenesten kan ikke gemmes (downloades) til denne enhed. Fravælg ikke de uploadede
billeder, og lave en sikkerhedskopi af dem.
Jeg kan ikke få vist eller slette de billeder, jeg har uploadet til webtjenesten, med
denne enhed.
• Billeder, der er uploadet til webtjenesten, kan ikke vises på eller slettes af denne enhed.
> Udfør opgaven ved hjælp af en smartphone/tablet-pc eller computer i stedet.
Dit logon-id og din adgangskode til “LUMIX CLUB” blev slettet, efter at kameraet har
været til reparation.
• Indstillingerne, som er lagret i kameraet, kan være blevet slettet, afhængigt af den reparation, der er
blevet udført.
> Tag altid en kopi af vigtige indstillinger.
Et af billederne kunne ikke overføres.
• Er billedstørrelsen for stor?
> Opdel filmen ved hjælp af [Video opdel] (P119).
> Formindsk størrelsen af still-billedet, og send derefter (P145, 161).
• Kapaciteten eller antallet af billeder på webtjenesten er fuld.
> Log på “LUMIX CLUB”, og kontrollér status på webtjenestens destinationsindstillinger via linket.
Jeg har glemt Wi-Fi-adgangskoden.
> Udfør [Nulstil Wi-Fi indst] i menuen [Indstilling]. (P52)
> Men alle de oplysninger, du har angivet i menuen [Wi-Fi opsætning], som omfatter
logon-indstillingerne til “LUMIX CLUB”, nulstilles. (undtagen [LUMIX CLUB])
Transmissionen af billedet mislykkedes midtvejs.
• Er billedstørrelsen for stor?
> Overfør filmen, når du har opdelt den med [Video opdel] (P119).
> Formindsk størrelsen af still-billedet, og send derefter (P145, 161).
> Billedet kan ikke overføres, hvis batteriindikatoren blinker rødt.
Film kan ikke sendes.
• Filformatet for de film, der kan sendes, varierer afhængigt af destinationen. (P129)
• Er billedstørrelsen for stor?
> Overfør filmen, når du har opdelt den med [Video opdel] (P119).
Jeg kan ikke sende billeder til en AV-enhed.
• Afsendelsen mislykkes muligvis, afhængigt af driftsstatus for AV-enheden.
I øvrigt kan det tage noget tid at sende.
- 208 -
Øvrige
TV, PC og printer
Billedet vises ikke på TV’et.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til fjernsynet?
> Indstil fjernsynet til ekstern indgang.
Visningsområderne på TV-skærmen og kameraets LCD-skærm er forskellige.
• Afhængigt af TV-model, kan billederne blive udstrakt vandret eller lodret, eller de kan blive vist med
afskårne kanter.
Film kan ikke afspilles på et TV.
• Forsøger du at afspille film ved at isætte kortet direkte i TV’ets kortrum?
> Tilslut kameraet med TV’et med AV-kablet (ekstraudstyr) eller med HDMI-mikrokablet
(ekstraudstyr), og afspil derefter filmene på kameraet. (P170)
Billedet vises ikke helt på TV’et.
> Kontrollér [TV-format]-indstillingen. (P53)
VIERA Link virker ikke.
• Er det korrekt tilsluttet vha. HDMI-mikrokablet (ekstraudstyr)? (P170)
> Bekræft, at HDMI-mikrokablet (ekstraudstyr) sidder korrekt.
• Er [VIERA link] på denne enhed indstillet på [ON]? (P53)
> Afhængigt af HDMI-stikket på fjernsynet, skifter inputkanalen muligvis ikke automatisk. Benyt
fjernsynets fjernbetjening til at skifte input i dette tilfælde. (Indhent venligst oplysninger om
hvordan man skifter input i fjernsynets betjeningsanvisninger.)
> Kontrollér indstillingen af VIERA Link på den tilsluttede anordning.
> Sluk og tænd enheden igen.
> Indstil [HDAVI Control] to [Off] på fjernsynet og tænd igen ved at indstille på [On]. (Indhent
yderligere oplysninger i fjernsynets betjeningsanvisninger.)
> Kontrollér [Videoudgang]-indstillingen. (P53)
Kan ikke kommunikere med PC’en.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til PC’en?
• Genkendes kameraet korrekt af PC’en?
> Indstil til [PC] i [USB-funktion]. (P52, 179)
> Sluk og tænd enheden igen.
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Den indbyggede hukommelse genkendes.)
> Afbryd forbindelsen til USB-forbindelseskablet. Tilslut det igen, når kortet er isat kameraet.
> Hvis der er to eller flere USB-stik på en PC, skal du prøve at tilslutte USB-forbindelseskablet i et
andet USB-stik.
- 209 -
Øvrige
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Der anvendes et SDXC-memorykort)
> Kontrollér, om din PC er kompatibel med SDXC-memorykort.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
> Der vises muligvis en meddelelse, hvor du bliver bedt om at formatere kortet, når du tilslutter,
men du må ikke formatere kortet.
> Hvis [Adgang], som vises på LCD-skærmen, ikke forsvinder, skal USB-forbindelseskablet
frakobles, når du har slukket enheden.
Billedet kan ikke udskrives, når kameraet tilsluttes en printer.
• Billederne kan ikke udskrives på en printer, som ikke understøtter PictBridge.
> Sæt til [PictBridge(PTP)] i [USB-funktion]. (P52, 183)
Ved udskrivning beskæres enderne af billedet.
> Når der anvendes en printer med renskæringsfunktion eller udskrivningsfunktion uden kant, skal
disse funktioner annulleres før udskrivning. (Se printerens brugervejledning.)
> Når du bestiller print fra fotohandlere, så spørg fotohandleren, om billederne i 16:9-format kan
printes.
Panoramabilledet er ikke udskrevet korrekt.
• Da et panoramabilledes billedformat varierer i forhold til normale billeder, vil det ikke altid være
muligt at udskrive det korrekt.
> Brug en printer, som understøtter panoramabilleder. (Læs printerens brugsvejledning for
detaljerede oplysninger herom.)
> Det anbefales at bruge “PHOTOfunSTUDIO”-softwaren på CD-ROMMEN (medfølger) for at
justere størrelsen på det still-billede til udskriftsstørrelsen.
- 210 -
Øvrige
Øvrige
Der blev valgt et ulæseligt sprog ved en fejltagelse.
> Tryk på [MENU/SET], og vælg menuikonet [Indstilling] [ ]. Tryk derefter på [MENU/SET], og
vælg derefter ikonet [~] for at indstille det ønskede sprog. (P54)
Når lukkerknappen er trykket halvt ned, tændes en rød lampe eventuelt.
• På mørke steder lyser AF-hjælpelampen rødt for at gøre det lettere at fokusere på et motiv.
AF-hjælpelampen tænder ikke.
• Er [AF-hj. lampe] i menuen [Optag] indstillet på [ON]? (P97)
• AF-hjælpelampen tænder ikke på lyse steder.
Kameraet bliver varmt.
• Kameraets overflade kan blive varm under brug. Dette påvirker ikke kameraets ydelse eller kvalitet.
Objektivet klikker.
• Når lysstyrken ændres på grund af zoom eller kameraets bevægelser osv., kan objektivet klikke
under optagelsen, og billedet på skærmen kan ændres drastisk, men det vil ikke påvirke det
optagede billede. Lyden forårsages af den automatiske justering af blændeværdien. Dette er ikke en
fejlfunktion.
Urets indstilling er nulstillet.
• Hvis kameraet ikke skal anvendes i en længere periode, nulstilles uret muligvis.
> [Indstil uret]-meddelelsen vises. Sæt uret igen. (P24)
Hvis du tager billeder med zoom, bliver de lidt forvrænget, og områderne omkring
motivet kan indeholde farver, som ikke er faktisk tilstede.
• Motivet kan blive lidt bøjet af udseende, eller kanterne kan blive farvet, afhængigt af
zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber. Dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen stopper omgående.
• Hvis du bruger den ekstra optiske zoom, standser zoomhandlingen midlertidigt. Dette er ikke en
fejlfunktion.
Zoomen går ikke op til maksimal forstørrelse.
• Er kameraet indstillet til makro zoom-funktion? (P62)
Maks. zoom i makro zoom-funktion er 3k digitalt zoom.
- 211 -
Øvrige
Filnumrene registreres ikke i fortløbende rækkefølge.
• Når man gennemfører en virkemåde, efter at der er udført en bestemt handling, bliver billederne
muligvis gemt i mapper med andre numre end de numre, der blev benyttet, før virkemåden blev
gennemført.
Filnumrene registreres med tidligere anvendte numre.
• Hvis ud isætter eller fjerner batteriet, før du slukker enheden, lagres mappe- og filnumrene for de
billeder, du har taget, ikke i hukommelsen. Når du tænder enheden igen og tager billeder, gemmes
de muligvis under filnumre, som skulle have været tildelt tidligere billeder
Kortet kan ikke formateres.
• Formateringsfunktionen er ikke tilgængelig i Intelligent auto-funktion. Skift til en anden
optagefunktion. (P27)
- 212 -
Øvrige
• SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
• “AVCHD” og “AVCHD” logoet er varemærker tilhørende
Panasonic Corporation og Sony Corporation.
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det
dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og i andre lande.
• HDAVI Control™ er et varemærke tilhørende Panasonic
Corporation.
• QuickTime og logoet QuickTime logo er varemærker eller
registrerede varemærker der tilhører Apple Inc., benyttet under
licens herfra.
• iMovie, Mac og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc.,
som er registreret i USA og i andre lande.
• Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker
eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/
eller i andre lande.
• App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
• Android og Google Play er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Google, Inc.
• Logoet Wi-Fi CERTIFIED er et attestmærke for Wi-Fi Alliance.
• Mærket Wi-Fi Protected Setup er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
• “Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “Wi-Fi Direct”, “WPA” og “WPA2” er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification
marks of the Digital Living Network Alliance.
• Dette produkt anvender “DynaFont” fra DynaComware Corporation. DynaFont er et registreret
varemærke tilhørende DynaComware Taiwan Inc.
• Andre navne på systemer og produkter, som nævnes i denne betjeningsvejledning, er som regel
de registrerede varemærker og varemærker der tilhører de producenter, som udviklede det
relevante system eller produkt.
Dette produkt er givet i licens i henhold til patentoversigtens AVC-licens til forbrugernes personlige
og ikke-kommercielle anvendelse for at (i) kodesætte videoen i overensstemmelse med
AVC-standarden (“AVC-video”) og/eller (ii) afkode AVC-videoen, hvis den er blevet kodesat af en
forbruger i forbindelse med personlig og ikke-kommerciel virksomhed og/eller er blevet modtaget
fra en videoudbyder, som har licens til at sælge AVC-videoer. Der ydes ingen licens til andre formål
eller anvendelser. Kontakt venligst MPEG LA, LLC, for yderligere oplysninger. Se også
http://www.mpegla.com .
- 213 -
Øvrige
Dette produkter omfatter følgende software:
(1) Software, som er udviklet separat af eller til Panasonic Corporation,
(2) Software, der tilhører tredjemand og givet i licens til Panasonic Corporation og/eller,
(3) OSS, herunder software, der er udviklet af OpenSSL Project til anvendelse i OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/), og software skrevet af Eric Young ([email protected]).
Dette produkt indeholder OpenSSL-software, der er udviklet af OpenSSL Project, og kan anvendes
under følgende licensbetingelser.
LICENSE ISSUES
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and
the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both
licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL
please contact [email protected]
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission. For written permission,
please contact [email protected]
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in
their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 214 -
Øvrige
This product includes cryptographic software written by Eric Young ([email protected]). This
product includes software written by Tim Hudson ([email protected]).
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected])
All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young ([email protected]).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are
adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution
is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson ([email protected]).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be
removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of
the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in
documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young ([email protected])"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not
cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory
(application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The license and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot
be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution license
[including the GNU Public License.]
- 215 -
Øvrige
Dette produkt indeholder krypteringssoftware, der er udviklet af Eric Young, og kan anvendes under
følgende licensbetingelser.
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected])
All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young ([email protected]).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are
adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution
is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson ([email protected]).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be
removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of
the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in
documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young ([email protected])"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not
cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory
(application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The license and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot
be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution license
[including the GNU Public License.]
- 216 -
Øvrige
Denne produkt indeholder NetBSD-software og kan anvendes under følgende licensbetingelser.
Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 217 -
Øvrige
Dette produkt indeholder OpenSSL-software, der er udviklet af OpenSSL Project, og kan anvendes
under følgende licensbetingelser.
Copyright (c) 1999-2002 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit. (http://www.OpenSSL.org/)"
The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote
products derived from this software without prior written permission. For written permission,
please contact [email protected]
Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in
their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit (http://www.OpenSSL.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This product includes cryptographic software written by Eric Young ([email protected]). This
product includes software written by Tim Hudson ([email protected]).
- 218 -
Øvrige
Dette produkt indeholder krypteringssoftware, der er udviklet af Eric Young, og kan anvendes under
følgende licensbetingelser.
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected])
All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young ([email protected]).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are
adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution
is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson ([email protected]).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be
removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of
the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in
documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young ([email protected])"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not
cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory
(application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The license and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot
be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution license
[including the GNU Public License.]
- 219 -
Øvrige
Denne produkt indeholder NetBSD-software og kan anvendes under følgende licensbetingelser.
Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 220 -
Øvrige
Denne produkt indeholder NetBSD-software og kan anvendes under følgende licensbetingelser.
Copyright (c) 1989 The Regents of the University of California.
All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Tom Truscott.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its
contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 221 -
Øvrige
Denne produkt indeholder NetBSD-software og kan anvendes under følgende licensbetingelser.
Copyright (c) 1990, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- 222 -
Dette produkt indeholder XML-parserbibliotek og kan anvendes under følgende licensbetingelser.
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement