Panasonic DMCTZ35EG Operating instructions

Panasonic DMCTZ35EG Operating instructions
Upute za uporabu
naprednih značajki
Digitalni fotoaparat
Model br.
DMC-TZ35
Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja uređaja
i spremite ih za buduću uporabu.
Sadržaj
Pregledavanje fotografija.................... 35
Prije uporabe
Pregledavanje videozapisa..........................36
Snimanje fotografija iz videozapisa..............37
Zumiranje i zumiranje tijekom
reprodukcije.................................................38
Pregled popisa fotografija (Indeksna
reprodukcija)................................................38
Pretraživanje fotografija prema datumu
snimanja (kalendarsko pretraživanje)...........39
Prije uporabe.......................................... 5
Pribor....................................................... 7
Nazivi i funkcije osnovnih dijelova........ 8
Kursorski gumb..............................................9
Priprema
Punjenje baterije................................... 10
Umetanje baterije.........................................11
Punjenje baterije..........................................12
Preostalo baterije.........................................14
Smjernice o broju fotografija koje je moguće
snimiti i vremenu rada..................................14
Umetanje i vađenje memorijske
kartice (neobavezna)............................ 16
Brisanje fotografija............................... 40
Brisanje više (do 50) fotografija/
Brisanje svih fotografija................................41
Postavljanje izbornika.......................... 42
Vrsta izbornika.............................................43
Korištenje brzog izbornika...........................44
Korištenje izbornika [Setup]
(Postavljanje)........................................ 45
Spremanje fotografija (na karticu i
ugrađenu memoriju).....................................17
Smjernice o kapacitetu snimanja
(fotografije/vrijeme snimanja).......................18
Postavljanje sata.................................. 19
Promjena postavki vremena........................20
Osnovne funkcije
Slijed radnji........................................... 21
Snimanje fotografija s vlastitim
postavkama [Program AE] (Program
automatske ekspozicije)...................... 23
Podešavanje fokusa............................. 24
Snimanje fotografija s automatskim
postavkama [Intelligent Auto]
(Inteligentni automatski način rada)... 25
Upotreba bljeskalice....................................25
Automatsko prepoznavanje scene...............26
Postavke ”veselih boja”...............................26
[Motion Deblur] (Ispravljanje zamućenja zbog
pokreta)........................................................27
[iHandheld Nite Shot] (i-Noćno snimanje bez
tronošca)......................................................27
[iHDR] (i-Visoki dinamički raspon) 28
Praćenje automatskog fokusa.....................29
Ograničenja u načinu rada
[Intelligent Auto]...........................................30
[Clock Set] (Postavljanje sata)......................45
[World Time] (Svjetsko vrijeme)....................45
[Travel Date] (Datum putovanja)...................45
[Beep] (Zvučni signal)...................................45
[Speaker Volume] (Glasnoća zvučnika)........46
[Cust. Set Mem.] (Prilagođene postavke)....46
[Monitor Display] (Prikaz monitora)..............46
[Monitor Luminance] (Svjetlina monitora).....47
[Guide Line] (Linije usmjerenosti
kompozicije).................................................47
[Histogram] (Histogram)...............................48
[Video Rec Area] (Područje snimanja
videozapisa).................................................48
[Zoom Resume] (Nastavak zumiranja).........48
[Economy] (Ekonomičnost)..........................49
[Auto Review] (Automatski prikaz)...............49
[No. Reset] (Ponovno postavljanje
brojeva)........................................................50
[Reset] (Ponovno postavljanje).....................50
[USB Mode] (USB-način rada).....................50
[Output] (Izlaz)..............................................51
[VIERA Link].................................................51
[3D Playback] (3D-reprodukcija)..................51
[Rotate Disp.] (Zakretanje zaslona)..............52
[Version Disp.] (Prikaz inačice).....................52
[Format] (Formatiranje).................................53
[Language] (Jezik)........................................53
[Stabilizer Demo.] (Prikaz funkcija
stabilizatora).................................................54
Snimanje videozapisa.......................... 31
Snimanje fotografija tijekom snimanja
videozapisa..................................................34
-2-
VQT4P25
Sadržaj
Primjena (Snimanje)
Mijenjanje prikaza informacija o
snimanju................................................ 55
Korištenje zuma.................................... 56
Snimanje fotografija koje odgovaraju
određenoj sceni.................................... 78
[Scene Mode] (Scenski način rada)..............78
[Portrait] (Portret)..........................................79
[Soft Skin] (Nježni obris)...............................79
[Scenery] (Krajolik).......................................79
[Sports] (Sport).............................................80
[Night Portrait] (Noćni portret)......................80
[Night Scenery] (Noćni krajolik)....................80
[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje
bez tronošca)...............................................81
[HDR] (Visoki dinamički raspon)...................81
[Food] (Hrana)..............................................81
[Baby] (Dijete)...............................................82
[Pet] (Kućni ljubimac)...................................82
[Sunset] (Zalazak sunca)..............................82
[High Sens.] (Visoka osjetljivost)..................83
[Starry Sky] (Zvjezdano nebo)......................83
[Glass Through] (Kroz staklo).......................83
[Underwater] (Podvodno snimanje)..............84
[3D Photo Mode] (3D-fotografija).................85
Vrste zuma i korištenje.................................57
Snimanje fotografija pomoću
bljeskalice............................................. 59
Snimanje fotografija izbliza................. 61
[Macro Zoom] (Makro sa zumom)
(Uvećavanje objekata u krupnom planu)......61
Raspon fokusa.............................................62
Snimanje fotografija pomoću
automatskog okidača.......................... 63
Snimanje fotografija s ekspozicijom
kompenzacija........................................ 64
Snimanje uz automatsku promjenu
ekspozicije ([Auto Bracket])..........................65
Određivanje otvora blende i brzine
zatvarača te snimanje.......................... 66
[Aperture-Priority] (Prioritet otvora blende)....66
[Shutter-Priority] (Prioritet zatvarača)...........67
[Manual Exposure] (Ručna ekspozicija).......68
Snimanje fotografija s različitim
efektima slike [Creative Control]
(Kreativno upravljanje)......................... 69
[Expressive] (Izražajno).................................70
[Retro] (Retro)...............................................70
[High Key] (Svijetli tonovi).............................70
[Low Key] (Tamni tonovi)..............................70
[Sepia] (Sepija).............................................71
[Dynamic Monochrome] (Dinamički
monokromatski efekt)..................................71
[Impressive Art] (Impresivni umjetnički
efekt)............................................................71
[High Dynamic] (Visoki dinamički raspon)....71
[Cross Process] (Presijecanje)......................72
[Toy Effect] (Efekt igračke)...........................72
[Miniature Effect] (Efekt minijature)..............73
[Soft Focus] (Blago fokusiranje)...................74
[Star Filter] (Filtar zvijezda) 74
[One Point Color] (Jedna točka boje)...........74
Memoriranje vlastitih postavki i
snimanje [Custom] (Prilagođeno)....... 86
[Cust.Set Mem.] (Prilagođene postavke).....86
[Custom] (Prilagođeno)................................87
Funkcija snimanja u nizu..................... 88
Snimanje pomoću funkcije
prepoznavanja lica [Face Recog.]...... 90
Memoriranje fotografija lica..........................91
Uređivanje ili brisanje informacija o
memoriranim osobama................................92
Korisne značajke pri putovanju.......... 93
[Travel Date] (Datum putovanja)...................93
[World Time] (Svjetsko vrijeme)....................94
Unos teksta........................................... 95
Snimanje panoramskih fotografija
Način [Panorama Shot] (Panoramska
snimka).................................................. 75
-3-
VQT4P25
Sadržaj
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)... 96
[Aspect Ratio] (Format)................................96
[Picture Size] (Veličina slike).........................96
[Quality] (Kvaliteta).......................................97
[Sensitivity] (Osjetljivost)..............................97
[White Balance] (Balans bijele boje).............98
[AF Mode] (Automatski fokus)....................100
[Quick AF] (Brzi automatski fokus).............101
[Face Recog.] (Prepoznavanje lica)............102
[Metering Mode] (Način mjerenja)..............102
[i.Exposure] (i.Ekspozicija)..........................102
[Min.Shtr Speed] (Najmanja brzina
zatvarača)...................................................103
[i.Resolution] (i.Razlučivost).......................103
[Digital Zoom] (Digitalni zum).....................103
[Burst] (Snimanje u nizu)............................104
[Color Mode] (Boja)....................................104
[AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za
automatski fokus).......................................104
[Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta
crvenih očiju)..............................................105
[Motion Deblur] (Ispravljanje zamućenja
zbog pokreta).............................................105
[iHandheld Nite Shot] (i-Noćno snimanje
bez tronošca).............................................105
[iHDR] (i-Visoki dinamički raspon)..............105
[Stabilizer] (Stabilizator)..............................106
[Date Stamp] (Ispis datuma).......................106
[Clock Set] (Postavljanje sata)....................106
Korištenje izbornika [Playback]
(Reprodukcija).................................... 119
[Title Edit] (Uređivanje naslova)..................119
[Text Stamp] (Ispis teksta)..........................120
[Retouch] (Retuširanje)...............................121
[Video Divide] (Podjela videozapisa)..........122
[Resize] (Promjena veličine).......................123
[Cropping] (Obrezivanje slike)....................124
[Favorite] (Favoriti)......................................125
[Print Set] (Postavke ispisa).......................126
[Protect] (Zaštita)........................................127
[Face Rec Edit] (Uređivanje funkcije
prepoznavanja lica)....................................128
[Copy] (Kopiranje).......................................129
Povezivanje s drugim uređajima
Pregledavanje na zaslonu TV-prijamnika.. 130
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™).......132
Gledanje 3D-fotografija..............................134
Spremanje fotografija i videozapisa
na snimač............................................ 136
Kopiranje umetanjem SD-kartice u
snimač........................................................136
Sinkronizacija reproduciranih fotografija
pomoću AV-kabela (neobavezan)..............136
Spremanje fotografija i videozapisa
na računalo......................................... 137
Instalacija isporučenog softvera................137
O isporučenom softveru............................138
Kopiranje fotografija i videozapisa.............139
Korištenje izbornika [Motion Picture]
(Videozapis)......................................... 107
[Rec Format] (Format snimanja).................107
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)...............107
[Continuous AF] (Neprekinuti automatski
fokus).........................................................108
[Wind Cut] (Izrezivanje šuma vjetra)...........108
Ispis..................................................... 141
Ispis više fotografija...................................142
Postavljanje postavki ispisa na fotoaparatu.. 143
Ispis s datumom i tekstom.........................144
Ostalo
Primjena (Prikaz)
Različiti načini reprodukcije[Playback
Mode] (Način reprodukcije)............... 109
[2D/3D Settings] (Postavke 2D/3D)............109
[All] (Sve)....................................................109
[Slide Show] (Prikaz u nizu)........................110
[Filtering Play] (Odabrana reprodukcija).....113
[Calendar] (Kalendar)..................................114
Retuširanje fotografija....................... 115
[Auto Retouch] (Automatsko retuširanje)...115
[Creative Retouch] (Kreativno retuširanje).. 116
Korištenje prilagodnika za izmjeničnu struju
(neobavezan) i sprežnika za jednosmjernu
struju (neobavezan) umjesto baterije..... 145
Popis prikaza na LCD-monitoru........ 146
Prikazi poruka..................................... 150
Pitanja i odgovori za rješavanje
problema............................................. 152
Mjere opreza pri uporabi i
napomene........................................... 159
-4-
VQT4P25
Prije uporabe
Prije uporabe
„„Rukovanje fotoaparatom
Držite fotoaparat dalje od prekomjernih vibracija,
prevelike sile ili pritiska.
zz Izbjegavajte korištenje fotoaparata u sljedećim uvjetima jer
mogu oštetiti objektiv, LCD-monitor ili kućište fotoaparata.
Navedeno može prouzročiti i kvar fotoaparata ili onemogućiti
snimanje.
• Ispuštanje fotoaparata ili udaranje o tvrdu podlogu.
• Sjedenje s fotoaparatom u džepu hlača ili nasilno guranje
fotoaparata u punu torbu
• Dodavanje pribora na vrpcu fotoaparata.
• Presnažno guranje objektiva ili LCD-monitora.
Fotoaparat nije otporan na prašinu, prskanje ili vodu.
Izbjegavajte korištenje fotoaparata na mjestima na
kojima ima mnogo prašine ili pijeska ili na kojima može
doći u kontakt s vodom.
zz Izbjegavajte korištenje fotoaparata u sljedećim uvjetima koji
mogu predstavljati rizik da vjetar, voda ili strani materijal uđu u
fotoaparat kroz objektiv ili otvore oko gumba. Budite oprezni
jer te situacije mogu oštetiti fotoaparat i takve se štete možda
neće moći popraviti.
• Na mjestima koja su izuzetno prašnjava ili pjeskovita
• Na kiši ili pored obale, gdje fotoaparat može biti izložen
vodi
„„Kondenzacija (kada se objektiv ili LCD-monitor zamagli)
zz Do kondenzacije dolazi kad je fotoaparat izložen naglim
promjenama temperature ili vlažnosti. Izbjegavajte uvjete u
kojima se objektiv ili LCD-monitor mogu zaprljati, koji mogu
izazvati plijesan ili oštetiti fotoaparat.
zz Dođe li do kondenzacije, isključite fotoaparat i pričekajte
otprilike dva sata prije sljedeće uporabe. Kada se
fotoaparat prilagodi okolnoj temperaturi, zamagljenost će
prirodno nestati.
-5-
VQT4P25
Prije uporabe
Prije uporabe
„„Uvijek najprije snimite probnu fotografiju
Kada namjeravate koristiti fotoaparat prije važnih događaja (primjerice na vjenčanjima),
uvijek najprije snimite probnu snimku da biste bili sigurni da je snimanje fotografija i
zvuka ispravno.
„„Za neuspjele snimke nema kompenzacije
Ne možemo kompenzirati neuspjele snimke ako tehnički problemi s fotoaparatom ili
karticom sprečavaju snimanje.
„„Pridržavajte se zakona o autorskim pravima
Neovlašteno korištenje snimaka koje sadrže radove s autorskim pravom za potrebe
koje se ne odnose na osobnu uporabu zabranjeno je zakonom o autorskim pravima.
Snimanje određenog materijala može biti ograničeno, čak i za osobnu uporabu.
„„Pogledajte i poglavlje ”Mjere opreza pri uporabi i napomene” (>159)
zz Uzmite u obzir da se neke kontrole i komponente, stavke izbornika i druge informacije
na digitalnom fotoaparatu u stvarnosti mogu razlikovati od onih na ilustracijama i
zaslonima u ovom priručniku.
zz Ikone načina snimanja na zaslonima provjerite u ovom priručniku.
Možete odabrati i koristiti navedene izbornike i funkcije za načine snimanja
prikazane plavom bojom na funkcijskom kotačiću pokraj naslova dijelova.
U primjeru prikazanom na lijevoj strani,dostupni su sljedeći
, , , i .
načini snimanja
∗∗
i
razlikovat će se ovisno o načinima snimanja prijavljenima u
prilagođenim postavkama.
-6-
VQT4P25
Prije uporabe
Pribor
Prije uporabe fotoaparata provjerite je li isporučen sav pribor.
zz Pribor i oblik pribora razlikovat će se ovisno o državi ili području u kojem je fotoaparat
kupljen.
Pojedinosti o priboru potražite u ”Osnovnim uputama za uporabu”.
zz Baterija se u tekstu označava kao baterijsko pakiranje ili baterija.
zz SD-memorijska kartica, SDHC-memorijska kartica i SDXC-memorijska kartica u daljnjem
se tekstu označavaju kao kartica.
zz Ambalažu odložite na odgovarajući način.
zz Sitne dijelove čuvajte na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece.
„„Dodatni pribor
Kartice nisu obavezne. Kada ne koristite karticu, fotografije možete snimati na ugrađenu
memoriju ili ih reproducirati s nje. (>17)
• Ako izgubite isporučeni pribor, obratite se dobavljaču ili najbližem servisnom centru.
(Pribor možete kupiti odvojeno.)
-7-
VQT4P25
Prije uporabe
Nazivi i funkcije osnovnih dijelova
Funkcijski kotačić
Koristite funkcijski kotačić da biste odabrali način
rada.
Bljeskalica (>59)
Pokazatelj automatskog okidača (>63) /
Pomoćna lampica za automatski fokus (>104)
Kućište objektiva
Objektiv
Mikrofon (>22)
Ručica zuma (>56)
Koristite kada zumirate udaljeni objekt da bi na slici
izgledao veće.
Gumb za videozapise (>31)
Snimanje videozapise.
Gumb [ON/OFF] (Uklj./isklj.)
Koristite ovaj gumb kako biste uključili i isključili
fotoaparat.
Zvučnik
Okidač (>23)
Koristite za fokusiranje i snimanje fotografija.
Navoj za tronožac
Nemojte pričvršćivati tronožac vijkom od 5,5 mm ili
dužim. U suprotnom biste mogli oštetiti uređaj.
Vrata pretinca za karticu/bateriju (>11, 16)
Ručica za otpuštanje (>11, 16)
Poklopac sprežnika za
jednosmjernu struju
zz Ilustracije i zasloni u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
-8-
VQT4P25
Prije uporabe
Nazivi i funkcije osnovnih dijelova
Gumb [EXPOSURE] (Ekspozicija)
Rukujte njime kada postavljate brzinu zatvarača ili vrijednost otvora blende (samo u načinu rada
(>66, 67, 68)
LCD-monitor
(>47)
)
Preporučuje se nošenje
isporučene vrpce da
fotoaparat ne bi ispao.
Gumb za reprodukciju (>109)
Koristite ga da biste odabrali način snimanja ili način
reprodukcije.
Držanjem gumba za reprodukciju dok je fotoaparat
isključen, možete uključiti fotoaparat u način
reprodukcije.
Utičnica [HDMI] (>130)
Gumb [DISP.] (Prikaz)
Koristite ga da biste
promijenili prikaz. (>55)
Utičnica [AV OUT/
DIGITAL] (AV-izlaz/
Digitalno) (>12,130, 139,
141)
Lampica
punjenja
(>12)
Gumb [Q.MENU] (Brzi izbornik) / [‚/
Utičnica se koristi i za punjenje
baterije. (>12)
]
U načinu snimanja: Prikazuje se brzi izbornik. (>44)
U načinu reprodukcije: Brisanje fotografija. (>40)
Tijekom radnji izbornika: Povratak na prethodni zaslon.
Kursorski gumb
[MENU/SET]
Kursorski gumb za smjer
prema gore (p)
Koristite ovu funkciju za prikaz
izbornika, unošenje postavki itd. (>42)
• Kompenzacija ekspozicije,
Snimanje u nizu s različitim
postavkama ekspozicije (>64, 65)
Lijevi kursorski gumb (t)
• Automatski okidač (>63)
Desni kursorski gumb (u)
Kursorski gumb za smjer
prema dolje (q)
• Bljeskalica (>59)
• Makro način (>61)
zz U ovim je uputama gumb koji se koristi označen simbolom pqtu.
zz Ilustracije i zasloni u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
-9-
VQT4P25
Priprema
Punjenje baterije
S ovim fotoaparatom uvijek koristite namjenski prilagodnik za izmjeničnu struju
(isporučen), USB-kabel (isporučen) i bateriju.
• Uvijek napunite bateriju prije prve uporabe! (baterija se isporučuje ispražnjena)
• Bateriju punite dok je umetnuta u fotoaparat.
Status fotoaparata
Isključen
Uključen
∗∗
Punjenje
Da
Ne*
Samo tijekom reprodukcije fotoaparat koristi energiju iz električne utičnice pomoću
USB-kabela (isporučen). (Baterija se ne puni.)
zz Ako baterija nije umetnuta, ne dolazi niti do punjenja niti do napajanja energijom.
„„Baterije za uporabu s ovim uređajem
Na nekim se tržištima mogu nabaviti krivotvorene baterije koje su izgledom vrlo
slične izvornima. Neke od tih baterija nemaju primjerenu unutarnju zaštitu i ne
zadovoljavaju odgovarajuće sigurnosne standarde. Postoji opasnost od požara
ili eksplozije. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti u slučaju ikakvih nezgoda
ili kvarova nastalih uslijed uporabe krivotvorenih baterija. Da biste bili sigurni da
koristite sigurne proizvode, predlažemo uporabu izvornih Panasonicovih baterija.
- 10 -
VQT4P25
Priprema
Punjenje baterije
Umetanje baterije
Da biste punili bateriju, umetnite je u fotoaparat.
1
Gurnite u položaj [OPEN]
(Otvoreno) i otvorite vrata
pretinca za karticu/bateriju.
Ručica za otpuštanje
[OPEN] [LOCK]
2
Umetnite bateriju kraja
3
Zatvorite vrata pretinca za
karticu/bateriju.
• Obvezno umetnite bateriju tako da je
okrenuta ispravno.
• Umetnite karticu čvrsto do kraja i
provjerite je li zaključana ručicom.
Ručica
• Prebacite polugu u položaj [LOCK]
(Zaključano)
„„Vađenje baterije
Pomaknite ručicu u pretincu za karticu/
bateriju u smjeru strelice.
zz Uvijek koristite originalne Panasonicove baterije.
zz Ako koristite baterije drugih proizvođača, ne možemo jamčiti za kvalitetu ovog
uređaja.
zz Nakon uporabe izvadite bateriju iz fotoaparata.
zz Da biste izvadili baterije, isključite fotoaparat i pričekajte da pokazatelj LUMIX na
LCD-monitoru nestane. (Ako ne pričekate, mogli biste izazvati kvar fotoaparata i
oštetiti karticu ili snimljene podatke.)
- 11 -
VQT4P25
Priprema
Punjenje baterije
Punjenje baterije
Preporučujemo punjenje na lokaciji na kojoj je temperatura okoline (i temperatura
baterije) u rasponu od 10°C do 30°C.
Obvezno isključite fotoaparat.
Prilagodnik za izmjeničnu
struju (isporučen)
Poravnajte oznake ( u ) i
umetnite utikač.
Lampica punjenja
USB-kabel (isporučen)
• Uvijek provjerite smjer pinova i utikač
držite ravno pri umetanju ili vađenju. (Ako
je kabel umetnut u krivom smjeru, može
doći do deformacije pinova i neispravnog
rada.)
Računalo
Priprema:
Uključite računalo.
„„Punjenje baterije spajanjem fotoaparata u strujnu utičnicu
Spojite isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju na fotoaparat pomoću isporučenog
USB-kabela i uključite isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju u utičnicu
„„Punjenje baterije preko računala.
Spojite fotoaparat na računalo pomoću USB-kabela (isporučen).
zz Možda neće biti moguće puniti bateriju na nekim računalima, ovisno o
specifikacijama računala.
zz Ako se računalo prebaci u stanje mirovanja tijekom punjenja, punjenje bi se moglo
zaustaviti.
zz Ako je fotoaparat priključen na prijenosno računalo koje nije uključeno u strujnu
utičnicu, baterija prijenosnog računala će se isprazniti. Nemojte ostavljati fotoaparat i
prijenosno računalo spojene na duže vrijeme.
zz Uvijek spojite USB-kabel na USB-priključak na računalu.
zz Ne spajajte USB-kabel na USB-priključke na monitoru, tipkovnici, pisaču ili USBčvorištu.
- 12 -
VQT4P25
Priprema
Punjenje baterije
„„Pokazatelji lampice punjenja
Uključena: Punjenje u tijeku
Isključena: Punjenje je zaustavljeno (Nakon završetka punjenja, iskopčajte fotoaparat iz
strujne utičnice ili računala.)
„„Napomene o vremenu punjenja
Kada koristite prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen)
Vrijeme punjenja
Otprilike 210 min
• Navedeno vrijeme punjenja odnosi se na vrijeme potrebno za punjenje kada je baterija
potpuno prazna. Vrijeme potrebno da se baterija napuni ovisi u uvjetima korištenja baterije.
Punjenje traje duže kada je temperatura viša ili niža i kada baterija nije korištena duže
vrijeme.
• Vrijeme potrebno za punjenje pomoću računala ovisi o specifikacijama računala.
zz Koristite isključivo isporučeni ili originalni Panasonicov USB-kabel (neobavezan).
Korištenjem drugih kabela osim navedenoga može doći do kvara.
zz Koristite isključivo isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju. U suprotnom može doći
do kvara fotoaparata.
zz Nemojte upotrebljavati produžni USB-kabel.
zz Prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen) i USB-kabel namjenski su dodaci ovog
fotoaparata. Nemojte ih koristiti s drugim uređajima.
zz Ako dođe do problema sa strujnom utičnicom (npr. prekid napajanja), punjenje može biti
nepotpuno. Odspojite isporučeni USB-kabel i ponovno ga spojite.
zz Ako se lampica punjenja ne pali ili ako treperi čak i kada je fotoaparat pravilno na
fotoaparat spojen na isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju ili računalo, punjenje je
stavljeno na čekanje jer temperatura nije u rasponu potrebnom za punjenje. Nije riječ o
kvaru. Ponovno spojite isporučeni USB-kabel i ponovno pokušajte puniti na mjestu gdje
temperatura okoline iznosi od 10°C do 30°C (temperaturni uvjeti odnose se i na samu
bateriju).
- 13 -
VQT4P25
Priprema
Punjenje baterije
Preostali kapacitet baterije
Kada koristite fotoaparat, prikazuje se preostali kapacitet baterije.
Preostali kapacitet baterije (samo tijekom korištenja baterije)
(treperi crveno)
Ako oznaka baterije treperi crveno, napunite ili zamijenite bateriju.
Smjernice o broju raspoloživih fotografija i vremenu rada
Broj raspoloživih fotografija i raspoloživo vrijeme rada ovise o okolini i uvjetima
korištenja. Navedeni podaci mogu biti umanjeni u slučaju česte uporabe bljeskalice,
zuma ili drugih funkcija ili u hladnijoj klimi.
„„Snimanje fotografija
Broj raspoloživih fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 260 fotografija
Približno 130 min
Prema CIPA standardu
zz Uvjeti snimanja prema standardu CIPA
CIPA je kratica za [Camera & Imaging Products Association].
• Način rada [Program AE] (Program automatske
ekspozicije)
• Temperatura: 23°C /Vlaga: 50% relativne
vlažnosti kad je LCD-monitor uključen.
• Korištenje Panasonicove SD-memorijske kartice
(32 MB).
• Uporaba isporučene baterije.
• Početak snimanja 30 sekundi nakon što je
fotoaparat uključen (kada je funkcija optičkog
stabilizatora slike postavljena na [ON] (Uklj.)).
• Snimanje jednom svakih 30 sekundi s punom
jačinom bljeskalice kod svake druge snimke.
• Zakretanje ručice zuma od Tele do Wide ili
obrnuto kod svake snimke.
• Isključivanje fotoaparata nakon svakih
10 snimaka i ostavljanje sa strane dok se
temperatura baterije ne snizi.
Broj je manji ako su intervali dulji (npr. pod navedenim uvjetima do približno jedne četvrtine za
interval u trajanju od 2 minute).
- 14 -
VQT4P25
Priprema
Punjenje baterije
„„Snimanje videozapisa
[Rec Format] (Format snimanja) ([Rec
Quality] (Kvaliteta snimanja))
Raspoloživo vrijeme snimanja
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
[AVCHD] ([FHD/50i])
[MP4] ([FHD/25p])
Približno 85 min
Približno 40 min
Približno 85 min
Približno 40 min
zz Uvjeti snimanja
• Temperatura 23°C, vlaga 50% relativne vlažnosti
• Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja kada uzastopno uključujete i isključujete
fotoaparat, pokrećete i zaustavljate snimanje i koristite zum.
zz Preostalo vrijeme za neprekidno snimanje prikazano je na zaslonu.
• Videozapis u formatu MP4] možete snimati neprekidno do 29 minuta i 59 sekundi ili
otprilike 4 GB. (S obzirom na to da su datoteke snimane u formatu [MP4] s kvalitetom
[FHD/25p] veće, vrijeme snimanja za takve videozapise bit će kraće od 29 minuta i 59
sekundi.)
• Videozapise formata [AVCHD] možete snimati neprekidno do 29 minuta i 59
sekundi.
„„Pregledavanje fotografija
Vrijeme reprodukcije
Približno 200 min
zz Broj raspoloživih fotografija i raspoloživo vrijeme rada ovise o okolini i uvjetima
korištenja.
zz Ako se kapacitet baterije znatno smanjio, znači da njezin vijek trajanja istječe.
Kupite novu bateriju.
- 15 -
VQT4P25
Priprema
Umetanje i vađenje memorijske kartice
(neobavezna)
• Obvezno isključite fotoaparat
1
Gurnite u položaj [OPEN]
(Otvoreno) i otvorite vrata
pretinca za karticu/bateriju.
2
Umetnite karticu do kraja
3
Zatvorite vrata pretinca za
karticu/bateriju.
Ručica za otpuštanje
[OPEN] [LOCK]
• Provjerite smjer: priključci su okrenuti
prema LCD-u
• Gurnite dok ne klikne.
Nemojte dirati
kontakte na
stražnjoj strani
kartice.
• Prebacite u položaj [LOCK]
(Zaključano).
„„Vađenje kartice
Pritisnite središnji dio kartice.
Pritisnite
Izvucite
zz Memorijsku karticu držite izvan dosega djece da je ne bi progutala.
zz Da biste izvadili karticu, isključite fotoaparat i pričekajte da pokazatelj LUMIX na
LCD-monitoru nestane. (Ako ne pričekate, mogli biste izazvati kvar fotoaparata i
oštetiti karticu ili snimljene podatke.)
- 16 -
VQT4P25
Priprema
Umetanje i vađenje memorijske kartice (neobavezna)
Pohranjivanje fotografija (kartice i ugrađena memorija)
Ako je umetnuta kartica, fotografije će biti spremljene na nju, a ako nije, bit će
pohranjene u ugrađenu memoriju.
„„Ugrađena memorija (približno 90 MB)
zz Fotografije se mogu kopirati između kartica i ugrađene memorije. (>129)
zz Vrijeme pristupa ugrađenoj memoriji može biti dulje od onog za memorijsku karticu.
„„Kompatibilne memorijske kartice (neobavezne)
Popis memorijskih kartica prema standardu SD (preporučujemo marku Panasonic)
Vrsta kartice
Kapacitet
SD-memorijske
kartice
8 MB – 2 GB
SDHC-memorijske
kartice
4 GB – 32 GB
SDXC-memorijske
kartice
48 GB, 64 GB
∗∗
Napomene
• Mogu se koristiti i na uređajima koji podržavaju te
formate.
• Prije uporabe SDXC-memorijskih kartica, provjerite
podržavaju li vaše računalo i ostali uređaji tu vrstu
kartice.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Kod snimanja videozapisa preporučuje se upotreba
kartica čiji je SD-razred brzine (SD Speed Class)
označen kao ”Klasa 4” (”Class 4”) ili viša.
• Podržane su samo kartice navedene lijevo s danim
kapacitetima.
SD-razred brzine odnosi se na tehničke podatke za neprekidne brzine snimanja. Provjerite
SD-brzinu tako da pogledate oznaku na kartici ili druge materijale koji se odnose na karticu.
(Primjer)
• Najnovije informacije dostupne su na stranici:
http://panasonic.jp /support/global/cs/dsc
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
zz Dok fotoaparat pristupa kartici ili ugrađenoj memoriji (radi zapisivanja, čitanja i brisanja slika
ili formatiranja) nemojte isključivati fotoaparat, vaditi bateriju ili karticu ili odspajati isporučeni
prilagodnik za izmjeničnu struju, neobavezni prilagodnik za izmjeničnu struju ili sprežnik
za jednosmjernu struju (neobavezan). Fotoaparat nemojte izlagati vibracijama, udarcima ili
statičkom elektricitetu. Može doći do oštećenja kartice ili podataka na kartici, a fotoaparat može
prestati pravilno funkcionirati. Ako ne možete izvršiti radnju zbog vibracija, udaraca ili statičkog
elektriciteta, ponovite radnju.
zz Ako je već formatirana na računalu ili drugom uređaju, karticu ponovno
formatirajte na ovom fotoaparatu. (>53)
zz Ako je prekidač za zaštitu od pisanja postavljen na ”LOCK” (Zaključano),
kartica se ne može koristiti za snimanje ili brisanje fotografija i ne može biti
formatirana.
zz Preporučuje se da važne slike kopirate i na računalo (naime, elektromagnetski
Prekidač
valovi, statički elektricitet ili kvarovi mogu oštetiti podatke).
- 17 -
VQT4P25
Priprema
Umetanje i vađenje memorijske kartice (neobavezna)
Smjernice o kapacitetu snimanja (fotografije/vrijeme snimanja)
Broj raspoloživih fotografija i vrijeme snimanja ovise o kapacitetu kartice (ali i o uvjetima
snimanja i vrsti kartice).
Procijenjeni preostali broj fotografija ili kapacitet vremena snimanja
(za promjenu prikaza pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz))
Prikazano kad kartica nije umetnuta
(slike će biti spremljene u ugrađenu memoriju)
„„Kapacitet snimanja fotografija
[Picture Size]
(Veličina slike)
XA 16 M
XA 5 M
XA 0,3 M
Ugrađena
memorija
14
2 GB
32 GB
64 GB
300
4910
9880
32
660
10620
21490
510
10240
162960
247150
• Kada broj raspoloživih fotografija prijeđe 99 999, prikazuje se ”+99999”.
„„Kapacitet vremena snimanja (videozapisi)
([h], [m] i [s] označavaju ”sate”, ”minute” i ”sekunde”.)
Kada je [Rec Format] (Format snimanja) [AVCHD]
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
[FHD/50i] / [HD/50p]
Ugrađena
memorija
–
2 GB
32 GB
64 GB
14m00s
4h10m00s
8h27m00s
2 GB
32 GB
64 GB
Kada je [Rec Format] (Format snimanja) [MP4]
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
[FHD/25p]
[HD/25p]
[VGA/25p]
Ugrađena
memorija
–
–
2m23s
12m21s
23m36s
51m57s
3h23m17s 6h51m17s
6h28m06s 13h05m11s
14h14m08s 28h48m04s
• Vrijeme prikazano u tablici predstavlja ukupno vrijeme.
• Videozapis u formatu [MP4] se bez prestanka može snimati do 29 minuta i 59
sekundi ili otprilike 4 GB (S obzirom na to da su datoteke snimane u formatu [MP4]
s kvalitetom [FHD/25p] veće, vrijeme snimanja za takve videozapise bit će kraće od
29 minuta i 59 sekundi.)
• Videozapise formata [AVCHD] možete snimati neprekidno do 29 minuta i 59 sekundi.
- 18 -
VQT4P25
Priprema
Postavljanje sata
Na isporučenom fotoaparatu vrijeme nije postavljeno.
• Odspojite uređaj od prilagodnika za izmjeničnu struju (isporučen).
1
Pritisnite gumb [ON/OFF] (Uklj./Isklj.) na fotoaparatu.
Fotoaparat se uključuje.
Ako se ne prikazuje zaslon za izbor jezika, nastavite s korakom 4 .
2
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) dok je na zaslonu
prikazana poruka.
3
Pritisnite pq da biste odabrali jezik i zatim pritisnite [MENU/
SET].
• Pojavljuje se poruka [Please set the clock] (Postavite vrijeme).
4
Pritisnite [MENU/SET]
5
Pritisnite tu da biste odabrali stavke (godina, mjesec, dan,
sat, minuta, redoslijed prikaza i format prikaza vremena) i
postavite pritiskom na pq.
Za prekid > Pritisnite gumb [‚/
]0
6
Pritisnite [MENU/SET] za postavljanje
7
Pritisnite [MENU/SET]
• Da biste se vratili na prethodni zaslon, pritisnite gumb [‚/
- 19 -
]
VQT4P25
Priprema
Postavljanje sata
Promjena postavki vremena
Odaberite [Clock Set] (Postavljanje sata) iz izbornika [Setup] (Postavljanje) da biste
promijenili trenutačne postavke vremena.
• Postavke sata zadržat će se otprilike 3 mjeseca čak i ako uklonite bateriju. (Samo ako
je 24 sata prije toga umetnuta posve napunjena baterija.)
1
Odaberite [Clock Set] (Postavljanje sata) iz izbornika [Setup]
(Postavljanje) ili [Rec] (Snimanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
2
Postavite datum i vrijeme (Izvršite korake
5 - 6 . (>19))
zz Ako niste postavili vrijeme, neće biti moguće ispisati točan datum prilikom ispisa
fotografija u fotografskom studiju ili otisnuti datum pomoću funkcije [Date Stamp]
(Ispis datuma) ili [Text Stamp] (Ispis teksta).
zz Ako je sat postavljen, pravilan datum će se ispisati čak i ako nije prikazan na zaslonu
fotoaparata.
- 20 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Slijed radnji
Pritisnite gumb [ON/
OFF] (Uklj./Isklj.)
da biste uključili
fotoaparat.
Postavite željeni način snimanja
Ispravno poravnajte
funkcijski kotačić s načinom >
rada koji želite koristiti.
[Intelligent Auto] (Inteligentni
automatski način rada)
Snimanje fotografija s automatskim postavkama
(>25)
[Program AE] (Program
automatske ekspozicije)
Snimanje fotografija s automatskom brzinom
zatvarača i vrijednosti otvora blende (>23)
[Aperture-Priority] (Prioritet
otvora blende)
Odredite otvor blende i zatim snimajte
fotografije. (>66)
[Shutter-Priority] (Prioritet
brzine zatvarača)
Odredite brzinu zatvarača i zatim snimajte
fotografije. (>67)
[Manual Exposure] (Ručno
podešavanje ekspozicije)
Odredite otvor blende i brzinu zatvarača te
zatim snimajte fotografije. (>68)
[Custom] (Prilagođeno)
Snimanje fotografija koristeći unaprijed
postavljene postavke. (>86)
[Panorama Shot] (Panoramska
snimka)
Snimanje panoramskih fotografija. (>75)
[Scene Mode] (Scenski način
rada)
Snimanje fotografija ovisno o sceni. (>78)
[Creative Control] (Kreativno
upravljanje)
Snimanje fotografija uz provjeru efekta slike.
(>69)
(nastavak na sljedećoj stranici)
- 21 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Slijed radnji
Usmjerite fotoaparat i snimite fotografiju
Gumb za
videozapise
„„Snimanje fotografija
1
2
Pritisnite okidač dopola da biste fokusirali
Pritisnite i držite okidač da biste snimili
fotografiju
„„Snimanje videozapisa
Pritisnite gumb za videozapise da biste
započeli snimati
2 Ponovno pritisnite gumb za videozapise
da biste završili sa snimanjem
1
Mikrofon
Okidač
„„Držanje fotoaparata
• Da biste izbjegli podrhtavanje fotoaparata,
nježno ga držite s oba dlana dok su vam ruke
položene uz tijelo, a stopala blago razmaknuta.
Bljeskalica
• Nemojte dirati objektiv.
Vrpca za
• Nemojte zaklanjati mikrofon prilikom snimanja
nošenje
videozapisa.
• Nemojte zaklanjati bljeskalicu ili lampicu. Ne
gledajte u bljeskalicu izbliza.
• Pobrinite se da se fotoaparat ne miče u
trenutku kada pritišćete okidač.
zz Preporučuje se nošenje vrpce da fotoaparat ne bi ispao.
Pomoćna lampica za automatski fokus
Reprodukcija fotografija
1
2
Gumb za reprodukciju
Pritisnite gumb za reprodukciju
Prikaz slika
Tijekom reprodukcije videozapisa/panoramske fotografije
Pauziranje/Pokretanje
Prethodna
Sljedeća
Zaustavljanje
zz Da biste prebacili na način snimanja, ponovno pritisnite gumb za reprodukciju
ili tijekom reprodukcije pritisnite okidač dopola.
Pritisnite gumb [ON/OFF] (Uklj./Isklj.) da biste isključili fotoaparat.
- 22 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Snimanje fotografija pomoću vlastitih postavki
Način rada [Program AE] (Program automatske ekspozicije)
Vrijednost otvora blende i brzina zatvarača automatski se postavljaju za snimanje.
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje) za promjenu postavki i postavljanje vlastitog okruženja
snimanja.
1
Postavite na
2
Snimite fotografiju
([Program AE])
Pritisnite dopola
(pritisnite lagano i fokusirajte)
Pritisnite do kraja
(pritisnite gumb do kraja da biste
snimili)
zz Ako je prikazano upozorenje o treperenju, koristite
[Stabilizer] (Stabilizator), tronožac ili [Self Timer]
(Automatski okidač).
zz Ako su otvor blende i brzina zatvarača prikazani
crvenom bojom, niste dobro prilagodili ekspoziciju.
Trebali biste koristiti bljeskalicu, promijeniti postavke
[Sensitivity] (Osjetljivost) ili postaviti [Min. Shtr Speed]
(Najmanja brzina zatvarača) na manju brzinu.
- 23 -
Prikaz
upozorenja
na
treperenje
Vrijednost Brzina
otvora blende zatvarača
VQT4P25
Osnovne funkcije
Podešavanje fokusa
Kada je [AF Mode] (Automatski fokus) postavljen na Ø (fokusiranje 1 područja), fokusirajte
područje automatskog fokusa na sredinu fotografije. Ako objekt koji želite snimiti nije u
središtu, slijedite korake u nastavku.
1
Podesite fokus objektu.
Poravnajte područje
automatskog fokusa
s objektom
Pritisnite dopola
2
Prikaz fokusa
(Kada je fokus poravnat: svijetli
Kad fokus nije poravnat: treperi)
Područje automatskog fokusa
(Kad je fokus poravnat: zeleno Kad fokus nije
poravnat: crveno)
Vratite se na željenu kompoziciju
Pritisnite do kraja
zz Objekti/okruženja koja mogu otežati
fokusiranje:
• Objekti koji se brzo kreću ili izuzetno
svijetli objekti ili objekti bez kontrasta
boje.
• Snimanje fotografija kroz staklo ili
blizu predmeta koji emitiraju
Područje automatskog
• U mraku ili uz značajno treperenje.
fokusa
• Kad ste preblizu objektu ili kada na
istoj fotografiji istovremeno snimate
objekte koji su udaljeni i koji su blizu.
zz Kada fokus nije poravnat, treperi prikaz fokusa i oglašava se
zvučni signal.
Kao referencu koristite crveno prikazan raspon fokusa.
Čak i ako je prikaz fokusa osvijetljen, fotoaparat možda neće
moći fokusirati objekt ako je izvan dometa.
zz Prikaz automatskog fokusa može biti veći ovisno o uvjetima
snimanja kao što su tamna mjesta ili omjer zuma.
- 24 -
Prikaz fokusa
Raspon fokusa
VQT4P25
Osnovne funkcije
Snimanje fotografija pomoću automatskih
postavki [Intelligent Auto] (Inteligentni automatski način rada)
Ovaj način preporučuje se ako želite samo usmjeriti fotoaparat i snimiti ili početnicima jer
fotoaparat optimizira postavke ovisno o objektu i okolini snimanja.
1
Postavite na
2
Snimite fotografiju
([Intelligent Auto], Inteligentni automatski način rada)
Prikaz fokusa
(Kada je fokus poravnat: svijetli
Kad fokus nije poravnat: treperi)
Pritisnite dopola
(pritisnite lagano i fokusirajte)
Pritisnite do kraja
(pritisnite gumb do kraja da biste
snimili)
Korištenje bljeskalice
Pritisnite u da biste odabrali
ili Œ.
zz Kada odaberete
, automatski se odabire optimalna postavka bljeskalice (
, ) ovisno o uvjetima.
zz Kada je odabrano
ili
uključena je funkcija smanjenja crvenih očiju.
zz Kada je odabrano
ili
brzina zatvarača je smanjena.
[
- 25 -
]/[
,
,
]
VQT4P25
Osnovne funkcije
Snimanje fotografija pomoću automatskih postavki u načinu rada [Intelligent Auto]
Automatsko prepoznavanje scene
Fotoaparat prepoznaje scenu kad ga usmjerite prema predmetu i automatski prilagođava
optimalne postavke.
Ikona prepoznate
scene
Prepoznavanje ljudi
Prepoznavanje djece*1
Prepoznavanje krajolika
Prepoznavanje noćnih prizora i osoba na njima (samo kada je
odabrano
)*2
Prepoznavanje noćnih prizora*2
Prepoznavanje noćnih prizora bez tronošca*3
Prepoznavanje slika izbliza
Prepoznavanje zalazaka sunca
Prepoznavanje kretnji objekta da bi se izbjegla zamagljena slika
kada scena ne odgovara nijednom od prethodno navedenih.
Prepoznavanje djece (koja su memorirana fotoaparatom koristeći funkciju prepoznavanja lica) mlađe od
3 godine.
*2
Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
*2
Kada je uključena funkcija [iHandheld Nite Shot] (i-Noćno snimanje bez tronošca).
*1
zz Ovisno o uvjetima snimanja, različite vrste scena mogu se odrediti za isti objekt.
zz Ako ne odaberete željeni tip scene, preporučuje se ručni odabir odgovarajućeg
načina snimanja.
zz Kada su prepoznati
,
ili
uključuje se funkcija prepoznavanja lica, a fokus i
ekspozicija podešeni su prema prepoznatim licima.
„„Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja automatski se uključuje u načinu rada [Intelligent
Auto] (Inteligentni automatski način rada). Pozadinsko osvjetljenje odnosi se na stanje u
kojemu se izvor svjetlosti nalazi iza objekta snimanja. Pri pojavi pozadinskog osvjetljenja
objekt se čini tamnijim te fotoaparat automatski nastoji to ispraviti povećanjem svjetline
cijele fotografije. Kada fotoaparat prepozna pozadinsko osvjetljenje, na LCD-monitoru
se prikazuje
(ovisno o uvjetima osvjetljenja, pozadinsko osvjetljenje možda neće biti
ispravno prepoznato).
Postavke ”veselih boja”
Kada je [Color Mode] (Boja) (>104) postavljen na [Happy] (Veselo), snimaju se fotografije
živih boja.
„„Postavke
1
2
3
4
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Pritisnite tu da biste odabrali izbornik [Rec] (Snimanje) i pritisnite [MENU/SET]
Pritisnite pq da biste odabrali [Color Mode] i pritisnite [MENU/SET]
Pritisnite tu da biste odabrali [Happy] pritisnite [MENU/SET]
- 26 -
VQT4P25
va
Osnovne funkcije
Snimanje fotografija pomoću automatskih postavki u načinu rada [Intelligent Auto]
[Motion Deblur] (Ispravljanje zamućenja zbog pokreta)
[Motion Deblur] automatski postavlja optimalnu brzinu zatvarača u skladu s kretanjem
objekta da bi se smanjilo zamućenje objekta. Na uređaju je ova opcija prethodno
postavljena na [ON] (Uklj.).
„„Postavke
1
2
3
4
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Pritisnite tu da biste odabrali izbornik [Rec] (Snimanje) i pritisnite [MENU/SET]
Pritisnite pq da biste odabrali [Motion Deblur] i pritisnite [MENU/SET]
Pritisnite tu da biste odabrali [ON] (Uklj.) ili [OFF] (Isklj.) i pritisnite [MENU/SET]
zz Kada način [Motion Deblur] postavite na [ON], na zaslonu se prikazuje
zz Fotografija objekta može biti manja od broja piksela koji je postavljen.
.
[iHandheld Nite Shot] (i-Noćno snimanje bez tronošca)
Kako je noćna scena automatski prepoznata dok se kamera koristi bez tronošca,
funkcija [iHandheld Nite Shot] može snimiti fotografiju s manje treperenja i smetnji
korištenjem snimanja u nizu.
Na uređaju je ova opcija prethodno postavljena na [ON] (Uklj.).
„„Postavke
1
2
3
4
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Pritisnite da biste odabrali izbornik [Rec] (Snimanje) i pritisnite [MENU/SET]
Pritisnite da biste odabrali [iHandheld Nite Shot] i pritisnite [MENU/SET]
Pritisnite da biste odabrali [ON] (Uklj.) ili [OFF] (Isklj.) i pritisnite [MENU/SET]
zz Kada je fotoaparat pričvršćen pomoću tronošca ili na neki drugi način, funkcija
[iHandheld Nite Shot] neće biti prepoznata.
- 27 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Snimanje fotografija pomoću automatskih postavki u načinu rada [Intelligent Auto]
[iHDR] (i-Visoki dinamički raspon)
Kada primjerice postoji snažan kontrast između pozadine i objekta, funkcija [iHDR] snima
više fotografija s različitim ekspozicijama koje se kombiniraju u samo jednu fotografiju s
bogatim gradacijskim tonovima.
Na uređaju je ova opcija prethodno postavljena na [ON] (Uklj.).
„„Postavke
1
2
3
4
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Pritisnite tu da biste odabrali izbornik [Rec] (Snimanje) i pritisnite [MENU/SET]
Pritisnite pq da biste odabrali [iHDR] pritisnite [MENU/SET]
Pritisnite tu da biste odabrali [ON] (Uklj.) ili [OFF] (Isklj.) i pritisnite [MENU/SET]
zz Funkcija se automatski aktivira samo kada je na LCD-monitoru prikazano .
zz U slučaju da će se fotografija sastojati od više slika snimljenih u nizu, poruka
koja ukazuje da će se snimiti više fotografija pojavljuje se na zaslonu i pokreće se
snimanje u nizu. Imajte na umu da do snimanja u nizu neće doći ako fotoaparat
utvrdi da može kompenzirati razliku u kontrastu bez sastavljanja fotografije od slika
u nizu.
zz Fotoaparat ne kombinira slike u sljedećim slučajevima:
• Kada faktor zuma prijeđe 20×.
• Kod snimanja u nizu ([Burst])
• Kada je uključena bljeskalica.
zz U slučaju sastavljanja od slika u nizu, mogu se pojaviti zaostale slike ako se objekt
micao.
- 28 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Snimanje fotografija pomoću automatskih postavki u načinu rada [Intelligent Auto]
Praćenje automatskog fokusa
Ova funkcija omogućuje fotoaparatu da nastavlja fokusirati objekt i podesi ekspoziciju
objekta čak i kada se on miče.
1
Pritisnite p da biste postavili [AF Mode] (Automatski fokus) na
[AF Tracking] (Praćenje automatskog fokusa)
• Da biste poništili praćenje automatskog fokusa > Ponovno pritisnite q.
2
Poravnajte okvir za praćenje automatskog fokusa s objektom
i pritisnite q da biste ga zaključali
• Da biste poništili AF Lock (Zaključavanje AF) > Pritisnite .
Okvir za praćenje automatskog fokusa
Zaključavanje automatskog fokusa uspješno: Žuto
Zaključavanje automatskog fokusa neuspješno: Crveno
zz Automatski se prepoznaje optimalna scena za objekt sa zaključanim automatskim
fokusom.
zz Prepoznavanje lica neće biti aktivirano prilikom korištenja praćenja automatskog
fokusa.
zz U određenim uvjetima snimanja, na primjer kada je objekt malen ili je mračno,
funkcija [AF Tracking] (Praćenje automatskog fokusa) možda neće ispravno raditi.
- 29 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Snimanje fotografija pomoću automatskih postavki u načinu rada [Intelligent Auto]
Ograničenja u načinu rada [Intelligent Auto]
Moguće je postaviti samo stavke izbornika koje se prikazuju u načinu [Intelligent Auto].
Postavke odabrane u načinu [Program AE] (Program automatske ekspozicije) ili ostalim
načinima odrazit će se na stavke izbornika [Setup] (Postavljanje) koje nisu prikazane.
zz Postavke sljedećih stavki razlikuju se od ostalih načina snimanja: [Picture Size]
(Veličina slike), [Burst] (Snimanje u nizu) i [Color Mode] (Boja) u izborniku [Rec]
(Snimanje), [Beep] (Zvučni signal) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
zz Postavke sljedećih funkcija su nepromjenjive:
Izbornik [Setup]
• [Auto Review] (Automatski prikaz): [2 SEC]
• [Guide Line] (Linije usmjerenosti
kompozicije): J
• [Auto Power Off] (Auto. isklj. uređaja):
[5MIN.]
Izbornik [Rec] (Snimanje):
• [Quality] (Kvaliteta): A [Fine] (Fino)
• [White Balance] (Balans bijele boje): [AWB]
(Auto. balans bijele boje)
• [Quick AF] (Brzi automatski fokus): [ON]
• [i.Exposure] (i.Ekspozicija): [ON]
• [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za
automatski fokus): [ON]
• [Stabilizer] (Stabilizator): [ON]
∗∗
• [Sensitivity] (Osjetljivost):
• [AF Mode] (Automatski fokus): š [Face
Detection] (Prepoznavanje lica)*
• [Metering Mode] (Način mjerenja): C [Multi
Metering] (Više točaka)
[i.Resolution] (i.Razlučivost): [i.ZOOM]
(i.Zum)
• [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta
crvenih očiju): [ON]
(fokusiranje na 23 područja) kada se lice ne može prepoznati.
Izbornik [Motion Picture] (Videozapis):
• [Continuous AF] (Neprekinuti automatski
fokus): [ON]
• [Wind Cut] (Izrezivanje šuma vjetra): [OFF]
zz Sljedeće su funkcije nedostupne:
[Histogram] (Histogram), [Exposure] (Ekspozicija), [Auto Bracket] (Uzastopno
snimanje s različitim ekspozicijama), [WB Adjust.] (Podešavanje balansa bijele boje),
[Min. Shtr Speed] (Najmanja brzina zatvarača), [Digital Zoom] (Digitalni zum)
- 30 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Snimanje videozapisa
Možete snimati videozapise sa zvukom (monotički).
1
Pritisnite gumb za snimanje videozapisa da biste započeli
snimati
[Rec Format] (Format
snimanja) (>107)/
[Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja) (>107)
zz Nemojte zaklanjati mikrofon prilikom snimanja
videozapisa.
zz Odmah otpustite okidač nakon pritiskanja.
zz Možete koristiti zum prilikom snimanja videozapisa.
• Brzina zuma bit će manja nego uobičajeno.
• Kada koristite zum prilikom snimanja videozapisa,
možda će biti potrebno neko vrijeme za fokusiranje.
• Zvuk rada ručice za zum možda će se u nekim
slučajevima snimiti.
zz Tijekom snimanja videozapisa mogu se snimati
fotografije. (>34)
2
Proteklo vrijeme
snimanja
Preostalo vrijeme
snimanja (približno)
Pritisnite gumb za snimanje videozapisa da biste završili sa
snimanjem
- 31 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Snimanje videozapisa
„„Format za snimanje videozapisa
„„Ovim se uređajem snimaju videozapisi u formatu AVCHD ili MP4.
AVCHD:
Ovim formatom možete snimati kvalitetne slike visoke razlučivosti. Prikladan je za
pregledavanje na TV-prijamnicima velikog formata ili za pohranjivanje na disk.
MP4:
Radi se o jednostavnijem videoformatu koji je najbolje koristiti za opsežnu obradu ili
prijenos videozapisa na internet.
• Na ugrađenu memoriju možete snimati samo videozapise u formatu [MP4] pomoću
postavke [VGA/25p].
„„Kompatibilnost snimljenih videozapisa
Videozapisi snimljeni u formatu [AVCHD] ili [MP4] možda će se reproducirati s lošom
kvalitetom slike ili zvuka ili reprodukcija neće biti moguća, čak i ako se reproduciraju s
opremom kompatibilnom s tim formatima. Osim toga, obavijesti o snimanju mogu biti
nepravilno prikazane. U tom slučaju koristite ovaj uređaj.
• Detalje o uređajima kompatibilnima s formatom MP4 potražite na sljedećem mjestu
za podršku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Web-mjesto je dostupno samo na engleskom jeziku.)
- 32 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Snimanje videozapisa
„„Snimanje videozapisa u načinu rada
Snimanje videozapisa s vašim omiljenim postavkama.
• Otvor blende i brzina zatvarača automatski se postavljaju.
„„Snimanje videozapisa u načinu rada
Fotoaparat automatski prepoznaje scenu da bi snimio videozapise s optimalnim postavkama.
Kada scena ne odgovara
nijednoj od scena desno.
• U načinu rada
, fokus i ekspozicija postavit će se ovisno o prepoznatom licu.
bit će odabran za noćne krajolike i druge mračne scene.
• Način rada
• Ako fotoaparat ne odabere željenu vrstu scene, preporučuje se ručno odabiranje
prikladnog načina.
• U izborniku [Motion Picture] (Videozapis) mogu se postaviti sljedeće postavke:
• [Rec Mode] (Način snimanja) • [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
„„Snimanje videozapisa u drugim načinima snimanja
Detalje potražite na stranicama koje se odnose na određene načine snimanja.
zz Preostalo raspoloživo vrijeme snimanja može se nepravilno prikazati na zaslonu.
zz Ako se podaci uzastopno snimaju i brišu, ukupno raspoloživo vrijeme snimanja na SD-kartici
može biti smanjeno. Da biste vratili početni kapacitet, formatirajte SD-karticu na fotoaparatu.
Obvezno spremite sve važne podatke na računalo ili drugi medij prije formatiranja jer će
podaci spremljeni na karticu biti izbrisani.
zz Funkcija optičkog stabilizatora slike radi bez obzira na postavke snimanja videozapisa.
zz Sljedeće funkcije nisu dostupne:
dodatni optički zum, bljeskalica, [Face Recog.] (Prepoznavanje lica), [Rotate Disp.] (Zakretanje
zaslona) za okomite slike.
zz Kod nekih memorijskih kartica snimanje se može prekinuti dok je u tijeku.
zz Raspon snimanja može postati uži kod videozapisa u usporedbi s fotografijama. Također,
ako se format fotografija i videozapisa razlikuje, kut snimanja će se promijeniti kada počnete
snimati videozapis. Područje snimanja prikazuje se postavljanjem [Video Rec Area] (Područje
snimanja videozapisa) (>48) na [ON] (Uklj.)
zz Ako prekinete snimanje videozapisa nedugo nakon uključivanja postavke [Miniature Effect]
(Efekt minijature) u načinu rada [Creative Control] (Kreativno upravljanje), fotoaparat bi neko
vrijeme mogao nastaviti snimati. Ako se dodatni optički zum koristi prije pritiskanja gumba za
videozapise, te će se postavke izbrisati, a moguće područje snimanja znatno će se promijeniti.
Nastavite pridržavati fotoaparat dok se snimanje ne završi.
zz Ovisno o okolini u kojoj se snimaju videozapisi, zaslon na trenutak može postati taman ili
uređaj može snimiti šumove uslijed statičkog elektriciteta, elekromagnetskih valova itd.
zz Videozapise nije moguće snimati u sljedećim slučajevima:
• Scenski način rada ([3D Photo Mode] (3D-fotografija))
• Način rada [Creative Control] (Kreativno upravljanje) ([Soft Focus] (Blago fokusiranje) [Star
Filter] (Filtar zvijezda))
- 33 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Snimanje videozapisa
Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa
Moguće je snimati fotografije čak i tijekom snimanja videozapisa.
1
Pritisnite okidač za snimanje do kraja tijekom snimanja
videozapisa
• Fotografije se snimaju u formatu postavki W i veličinom slike [Picture Size] od
3,5 M. (Maks. 2 fotografije)
• Videozapis se nastavlja snimati bez promjene.
• Zvuk škljocanja prilikom korištenja okidača može biti snimljen.
• Kada se fotografije snimanju tijekom zumiranja, zumiranje može biti zaustavljeno.
• Korištenjem [Miniature Effect] (Efekt minijature) u načinu [Creative Control]
(Kreativno upravljanje), fotografija se može snimiti s malom zadrškom od vremena
kada ste do kraja stisnuli okidač.
zz Kada tijekom snimanja videozapisa pritisnite okidač dopola, fotoaparat će automatski
fokusirati objekt. Ovaj pokret ponovnog fokusiranja snimljen je u videozapis. Kada je
videozapis prioritetan, pritisnite okidač do kraja i snimite fotografije. Moguće je snimiti
fotografije nakon snimanja videozapisa. (>37)
zz Kada okidač pritisnite dopola, prikazuju se veličina slike i broj mogućih fotografija
zz Fotografije nije moguće snimati u sljedećem slučaju:
• Kada je [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) postavljena na [VGA/25p] u formatu [MP4]
zz Bljeskalica je postavljena na Œ [Forced Flash Off] (Bljeskalica uvijek isključena).
zz S obzirom na to da se za snimanje koristi elektronički zatvarač, snimljene fotografije
mogu biti izobličene.
- 34 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Pregledavanje fotografija
Kad je kartica u fotoaparatu, fotografije se reproduciraju s kartice, dok se bez kartice
reproduciraju iz ugrađene memorije.
1
Pritisnite gumb za reprodukciju
2
Koristite kursorski gumb tu da biste odabrali fotografiju koju
želite reproducirati.
• Držanjem gumba za reprodukciju dok je fotoaparat isključen, možete ga uključiti
u način reprodukcije.
• Držite pritisnutim da biste se brzo pomicali unaprijed/unatrag.
3
Prikaz fotografija
Broj mape/datoteke
Broj fotografije/Ukupan broj fotografija
• Da biste promijenili u način snimanja, ponovno pritisnite gumb za reprodukciju ili
tijekom reprodukcije pritisnite okidač dopola.
zz Možda neće biti moguće pregledavati fotografije na ovom fotoaparatu koje su
prethodno uređivane na računalu.
zz Kada je fotoaparat u načinu reprodukcije, kućište objektiva uvući će se nakon
otprilike 15 sekundi.
zz Ovaj je fotoaparat kompatibilan s jedinstvenim standardom DCF (Design rule
for Camera File system) koji je utvrdila udruga JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association) te s formatom Exif (Exchangeable
Image File Format). Datoteke koje nisu usklađene sa standardom DCF nije moguće
reproducirati.
- 35 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Pregledavanje fotografija
Pregledavanje videozapisa
Ovaj je uređaj osmišljen za reprodukciju videozapisa pomoću formata AVCHD, MP4 i
QuickTime Motion JPEG.
1
Pritisnite gumb za reprodukciju
2
Odaberite sliku s ikonom videozapisa i pritisnite p
Reprodukcija počinje.
Vrijeme snimanja videozapisa
Ikona videozapisa (razlikuje se ovisno o formatu [Rec Format] i kvaliteti [Rec
Quality] snimanja)
• Ako su reproducirane fotografije sužene zbog opcije [Slide Show] (Prikaz u nizu)
(>110) ili [Filtering Play] (Odabrana reprodukcija) (>113) pojavit će se zaslon
za odabir. Pomoću kursorskog gumba odaberite [Play Video] (Reprodukcija
videozapisa) i pritisnite [MENU/SET].
„„Radnje tijekom reprodukcije videozapisa
p: Pauziranje/Pokretanje
q: Zaustavljanje
t: Brzo prebacivanje unaprijed (2 koraka*)
Prebacivanje unatrag kadar po kadar (tijekom pauziranja)
u: Brza reprodukcija unatrag (2 koraka*)
Prebacivanje unaprijed kadar po kadar (tijekom pauziranja)
∗∗
Brzina prebacivanja unaprijed/unatrag povećava se ako ponovo pritisnete tu.
∗∗
Ako tijekom brzog prebacivanja unaprijed/unatrag pritisnete p, vratit će se na
uobičajenu brzinu reprodukcije.
• Glasnoća se može podesiti ručicom zuma.
zz Videozapise snimljene pomoću drugih fotoaparata možda neće biti moguće ispravno
reproducirati.
zz Neke informacije neće se prikazati za videozapise snimljene u formatu [AVCHD].
zz Videozapise možete gledati na računalu pomoću softvera ”PHOTOfunSTuDIO” na
isporučenom CD-ROM-u.
zz Videozapisi snimljeni s efektom [Miniature Effect] (Efekt minijature) u načinu rada
kreativnog upravljanja [Creative Control] reproduciraju se na približno 8× brzine.
- 36 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Pregledavanje fotografija
Izrada fotografija iz videozapisa
Spremite scenu iz videozapisa kao fotografiju.
1
Prikažite sliku koju želite snimiti kao fotografiju tako da
pauzirate videozapis tijekom reprodukcije
2
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
• Prikazan je zaslon za potvrdu.
Kursorskim gumbom odaberite [Yes] (Da) i zatim pritisnite [MENU/SET].
[Rec Format]
[Rec Quality]
(Format snimanja) (Kvaliteta snimanja)
[AVCHD]
[FHD/50i]
[HD/50p]
[MP4]
[FHD/25p]
[HD/25p]
[VGA/25p]
[Picture Size]
(Veličina slike)
[Aspect Ratio]
(Format)
2M
16:9
0,3 M
4:3
zz Kvaliteta slike je malo lošija zbog postavke [Rec Quality] originalnog videozapisa.
zz Možda nećete moći snimiti fotografije iz videozapisa koji su snimljeni na drugim
fotoaparatima.
- 37 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Pregledavanje fotografija
Zumiranje i zumiranje tijekom reprodukcije
Pomaknite
prema
strani T
Trenutačni položaj zuma
• Svaki puta kada ručicu zuma pomaknete prema strani T, uvećanje se poveća na četiri
razine: 2×, 4×, 8× i 16×. (Kvaliteta prikazane slike postaje sve slabija.)
• Smanjivanje zuma > Pomaknite ručici prema strani W
• Promjena položaja zuma > Pritisnite pqtu
zz Tijekom reprodukcije videozapisa nije moguće koristiti zum.
Pregled popisa fotografija ”Indeksna reprodukcija”
Broj slika/Ukupno
Panoramske fotografije
Pomaknite
prema
strani W
Videozapisi
• Pomaknite ručicu zuma prema strani W da biste promijenili načine prikaza prema
sljedećem redoslijedu: Prikaz jedne slike (preko cijelog zaslona) > prikaz 12 slika >
prikaz 30 slika > Kalendarski prikaz. (Pomaknite ručicu prema strani T za povratak.)
• Kada odaberete fotografiju pomoću kursorskog gumba i pritisnete [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi) na zaslonu s 12 ili 30 fotografija, odabrana fotografija prikazuje se na
zaslonu s jednom fotografijom (preko cijelog zaslona).
zz Fotografije uz koje je prikazan [!] ne mogu se reproducirati.
- 38 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Pregledavanje fotografija
Pretraživanje fotografija prema datumu snimanja (kalendarsko pretraživanje)
Odabrani datum
Pomaknite
prema
strani W
nekoliko puta
• Koristite kursorske gumbe da biste odabrali datum snimanja, zatim pritisnite [MENU/
SET] da biste odabrali slike prema odabranom datumu snimanja. (>114)
- 39 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Brisanje fotografija
Fotografije će biti izbrisane s umetnute kartice ili s ugrađene memorije ako kartica nije
umetnuta. (Izbrisane fotografije nije moguće ponovno vratiti).
1
Pritisnite gumb [‚/ ] da biste obrisali prikazanu sliku
• Prikazan je zaslon za potvrdu. Kursorskim gumbom odaberite [Yes] (Da) i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
zz Tijekom brisanja nemojte isključiti fotoaparat.
zz Fotografije nije moguće izbrisati u sljedećim slučajevima:
• Zaštićene fotografije
• Prekidač kartice je u položaju ”LOCK” (Zaklj.).
• Fotografije koje nisu u skladu s standardom DCF (>35)
- 40 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Brisanje fotografija
Brisanje više (do 50) ili svih fotografija
1
Pritisnite gumb [‚/ ] dok je fotografija prikazana.
2
Koristite za odabir opcije [Delete Multi] (Brisanje više
fotografija) ili [Delete All] (Brisanje svih fotografija) i zatim
pritisnite [MENU/SET].
zz [Delete Multi] (Brisanje više fotografija)
Kursorskim gumbom odaberite fotografiju i pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz).
• Prekid > Ponovno pritisnite gumb [DISP.].
• Za izvršavanje > Pritisnite [MENU/SET].
ĺ Odabrana fotografija
• Ako imate slike koje su označene kao [Favorite] (Favoriti), možete odabrati [All
Delete Except Favorite] (Brisanje svih osim favorita) u [Delete All] (Brisanje svih
fotografija) (>125).
• Prikazan je zaslon za potvrdu. Kursorskim gumbom odaberite [Yes] (Da) i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Ovisno o broju izbrisanih fotografija, ovo može potrajati.
- 41 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Postavljanje izbornika
Pogledajte niže navedeni postupak kao primjer rukovanja izbornicima.
Primjer: Promjena načina rada [AF Mode] (Automatski fokus) u izborniku [Rec]
(Snimanje) u načinu rada [Program AE]
1
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
2
Pritisnite tu da biste odabrali izbornik
[Rec] i pritisnite [MENU/SET]
3
Pritisnite pq da biste odabrali [AF Mode] i
pritisnite [MENU/SET]
A : Stranice
(Ručicom zuma također možete birati stranice.).
B : Opis izbornika
C : Stavke izbornika
D : Vodič za upravljanje
4
Pritisnite pq da biste odabrali postavku i
zatim pritisnite [MENU/SET]
Odabrana postavka je postavljena.
• Prekid > Pritisnite gumb [‚/ ]
E : Postavke
F : Odabrana postavka
5
Pritisnite gumb [‚/ ] nekoliko puta. Izbornik se zatvara, a
monitor se vraća na prethodni zaslon.
zz Primjeri radnih zaslona u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnih prikaza na
zaslonima, a neki dijelovi prikaza na zaslonima su izostavljeni. Metode postavljanja
razlikuju se ovisno o stavci izbornika.
zz Vrste izbornika i prikazane stavke razlikuju se ovisno o načinu rada.
zz U načinu snimanja iz zaslona izbornika može se izaći i tako da dopola pritisnete okidač.
(Prebacuje se u način snimanja.)
- 42 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Postavljanje izbornika
Vrsta izbornika
zz U načinu snimanja
Izbornik [Rec]
(Snimanje)
Izbornik [Motion
Picture] (Videozapis)
Izbornik [Setup]
(Postavljanje)
Izbornik [Playback
Mode] (Način
reprodukcije)
Izbornik [Playback]
(Reprodukcija)
zz U načinu reprodukcije
Možete izvršiti postavljanja poput tonova, osjetljivosti,
formata i veličine slike.
Možete podešavati postavke poput načina snimanja i
kvalitete slike.
Možete podešavati postavke za olakšavanje rada s
fotoaparatom, poput postavljanja sata i promjene zvučnih
signala.
Možete podešavati postavke za načine reprodukcije poput
[Slide Show] (Prikaz u nizu) i [Filtering Play] (Odabrana
reprodukcija).
Možete podešavati postavke za snimljene fotografije, poput
zaštite i obrezivanja slika te postavki ispisa.
zz Sljedeći se izbornici također prikazuju ovisno o načinu snimanja.
• U scenskom načinu rada: Izbornik [Scene Mode] (Scenski način) (>78)
• U načinu [Custom] (Prilagođeno): Izbornik [Custom] (>87)
• U načinu [Creative Control] (Kreativno upravljanje): Izbornik [Creative Control]
(>69)
- 43 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Postavljanje izbornika
Korištenje brzog izbornika
Tijekom snimanja jednostavno možete pozvati neke stavke izbornika i postaviti ih.
1
Pritisnite gumb [Q.MENU] (Brzi izbornik)
2
Pritisnite tu da biste odabrali stavku izbornika
3
Pritisnite pq da biste odabrali postavke
4
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
zz Prikazane stavke izbornika i stavke za postavljanje razlikuju se ovisno o načinu
snimanja.
- 44 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Korištenje izbornika [Setup] (Postavljanje)
[Clock Set] (Postavljanje sata), [Economy] (Ekonomičnost) i [Auto Review]
(Automatski prikaz) važni su za postavljanje sata i vijek trajanja baterije. Prije
uporabe provjerite navedene postavke.
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
zz U inteligentnom automatskom načinu rada postavljaju se samo opcije [Clock Set]
(Postavljanje sata), [World Time] (Svjetsko vrijeme), [Beep] (Zvučni signal) i [Stabilizer
Demo.] (Prikaz funkcija stabilizatora)
[Clock Set] (Postavljanje sata)
Postavljanje formata vremena, datuma i prikaza. (>19)
[World Time] (Svjetsko vrijeme)
Postavite lokalno vrijeme na odabranom odredištu putovanja. (>94)
„„Postavke
“[Destination] (Odredište): Postavite lokalno vrijeme na odabranom odredištu
putovanja.
–[Home] (Dom): Postavite datum i vrijeme na području doma.
[Travel Date] (Datum putovanja)
Zabilježite broj dana proteklih tijekom vaših putovanja. (>93)
„„Postavljanje
[Travel Setup] (Postavke putovanja).
[SET] (Postavi) (Zabilježite datume polaska i povratka) / [OFF] (Isklj.)
[Location] (Lokacija)
[SET] (Postavi) (Unesite ime lokacije) / [OFF] (Isklj.)
[Beep] (Zvučni signal)
Promjena ili isključivanje zvučnih signala/zvukova zatvarača.
„„Postavljanje
[Beep Level] (Razina zvučnog signala):
t/u/s: Tiho / Glasno / Bez zvuka
[Beep Tone] (Ton zvučnog signala)
\ /]/^: Promjena tona zvučnog signala.
[Shutter Vol.] (Glasnoća zatvarača)
e/f/d: Tiho / Glasno / Bez zvuka
[Shutter Tone] (Ton zatvarača):
` /a/b: Promjena tona zatvarača.
- 45 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Korištenje izbornika [Setup] (Postavljanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Speaker Volume] (Glasnoća zvučnika)
Podešavanje glasnoće zvuka iz zvučnika (7 razina).
„„Postavke: [0] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6]
zz Ne može se koristiti za podešavanje glasnoće televizijskog zvučnika kada je
priključen na TV-prijamnik.
[Cust.Set Mem.] (Prilagođene postavke)
Memorirajte postavke za trenutni fotoaparat (>86).
[Monitor Display] (Prikaz zaslona)
Podešavanje svjetline i boje LCD-monitora. Preporučuje se korištenje zadanih postavki.
One su namijenjene pružanju pregleda stvarne slike, što je točnije moguće.
1 Pritisnite pq da biste odabrali postavku, a zatim pritisnite tu da biste je podesili
2 Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi
zz Neki objekti mogu izgledati različito od stvarnog izgleda, no to neće utjecati na
snimljenu fotografiju.
zz Ne može se koristiti za postavljanje svjetline i kontrasta kada je opcija [High Angle]
(Visoki kut) odabrana u načinu rada [Monitor Luminance] (Svjetlina monitora)
- 46 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Korištenje izbornika [Setup] (Postavljanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Monitor Luminance] (Svjetlina monitora) Olakšajte gledanje LCD-monitora.
„„Postavke
„ [Auto Power Monitor] (Auto. osvjetljivanje monitora):
Svjetlina se automatski podešava u skladu s jačinom osvjetljenja oko fotoaparata.
… [Power Monitor] (Osvjetljivanje monitora):
Čini zaslon svjetlijim nego što je to uobičajeno (za vanjsku uporabu).
Å [High Angle] (Visoki kut):
Olakšava gledanje zaslona na LCD-monitoru kada fotoaparat držite iznad razine
očiju.
[OFF] (Isklj.)
zz Funkcije [Auto Power Monitor] i [High Angle] nije moguće postaviti u načinu
reprodukcije.
zz Funkcija [Power Monitor] vraća se na uobičajenu svjetlinu ako 30 minuta nema
aktivnosti tijekom snimanja. (Pritisnite bilo koju tipku da bi zaslon ponovno postao
svjetliji.)
zz [High Angle] će se poništiti ako se fotoaparat isključi.
zz Budući da fotografija prikazana na zaslonu LCD-monitora naglašava svjetlinu, neki
objekti mogu izgledati različito od stvarnog izgleda, no to neće utjecati na snimljenu
fotografiju.
• Postavka [Monitor Luminance] smanjuje vrijeme rada.
[Guide Line] (Linije usmjerenosti kompozicije)
Odaberite prikaz informacija o snimanju i vrstu linija usmjerenosti kompozicije.
„„Postavke
[Rec. Info.] (Informacije o snimanju):
[ON] (Uklj.) (Prikaz informacija o snimanju s linijama usmjerenosti kompozicije.)
[OFF] (Isklj.)
[Pattern] (Uzorak):
J/K: Promjena uzoraka linija usmjerenosti kompozicije.
zz Kada je odabrano [Intelligent Auto] (Inteligentni automatski način rada), prikazuje se
samo J. Isto tako, informacije o snimanju i linije usmjerenosti kompozicije ne mogu
se prikazivati istovremeno.
zz Ne može se koristiti u sljedećem slučaju:
• [Panorama Shot] (Panoramska snimka)
- 47 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Korištenje izbornika [Setup] (Postavljanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Histogram] (Histogram)
Prikazuje se raspodjela svjetline na slici, npr. ako je
vrh grafikona na desnoj strani, postoji nekoliko svijetlih
područja na slici (usmjerenje). Vrh na sredini predstavlja
ispravnu svjetlinu (ispravna ekspozicija) To se može
koristiti kao preporuka za ispravljanje ekspozicije itd.
„„Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF](Isklj.)
(Primjer)
Tamno � OK > Svijetlo
zz Kada histogram nije identičan onom fotografije snimljene u sljedećim uvjetima,
histogram će biti prikazan narančastom bojom.
• Kada su postavke pomoći pri ručnom postavljanju postavljene na drugo osim 0 EV u
načinu rada [Manual Exposure] (Ručna ekspozicija) ili tijekom kompenzacije ekspozicije
• Kada je uključena bljeskalica.
• Na tamnim mjestima
zz Histogram prikazan tijekom snimanja koristi se samo kao referenca.
zz Histogram prikazan tijekom snimanja i onaj prikazan tijekom reprodukcije mogu se
razlikovati.
zz Histogram se razlikuje od onih prikazanih pri korištenju softvera za uređivanje slika
na računalu.
zz Histogrami se ne prikazuju u sljedećim slučajevima.
• [Intelligent Auto] (Inteligentni automatski način rada)
• Zumiranje reprodukcije
• Tijekom snimanja videozapisa
• Tijekom indeksne reprodukcije
• Kada je spojen HDMI-minikabel
[Video Rec Area] (Područje snimanja videozapisa)
Omogućuje provjeru mogućeg područja snimanja videozapisa prije snimanja.
„„Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF](Isklj.)
zz Moguće područje snimanja prikazano za videozapise treba smatrati linijom usmjerenosti.
zz Pri korištenju dodatnog optičkog zuma moguće područje snimanja možda se neće
uvijek prikazati za određene omjere zuma.
zz Ova postavka nije dostupna u načinu [Intelligent Auto] (Inteligentni automatski način rada).
[Zoom Resume] (Nastavak zumiranja)
Zabilježi položaj zuma nakon isključivanja fotoaparata.
„„Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF](Isklj.)
- 48 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Korištenje izbornika [Setup] (Postavljanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Economy] (Ekonomičnost)
Isključite fotoaparat ili LCD-monitor dok ne koristite fotoaparat kako biste
sveli potrošnju baterije na minimum.
p [Auto Power Off] (Auto. isklj. uređaja)
Automatsko isključivanje fotoaparata kada se ne koristi.
„„Postavke: [2MIN.] / [5MIN.] / [10MIN.] / [OFF]
zz Povratak > Ponovno uključite fotoaparat.
zz Ne može se koristiti u sljedećim slučajevima:
Kada koristite prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen), a spojeni ste na računalo/
pisač, tijekom snimanja/reprodukcije videozapisa, tijekom prikaza u nizu
zz Postavke postavljene na [5MIN.] u načinu [Intelligent Auto] (Inteligentni automatski
način rada).
[Monitor Power Save] (Ušteda energije na monitoru)
LCD-monitor postaje tamniji kako bi smanjio potrošnju energije.
„„Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF](Isklj.)
zz Smanjuje kvalitetu fotografije na LCD-monitoru tijekom snimanja radi smanjenja
potrošnje baterije (osim za područje digitalnog zuma). Međutim, imajte na umu da to
nema učinka na snimljenu fotografiju.
zz Postavke u načinu [Monitor Mode] imaju prioritet nad postavkama u načinu [Monitor
Power Save] kada se radi o svjetlini LCD-monitora.
[Auto Review] (Automatski prikaz)
Automatski prikazuje fotografije čim su snimljene.
„„Postavke
[1SEK] / [2SEK]: Prikazuje zaslon za reprodukciju tijekom prethodno određenog
vremena, a zatim se automatski vraća na zaslon za snimanje.
[HOLD] (Zadržavanje): Zaslon automatske provjere ostaje sve dok ne pritisnete gumb
(različit od gumba [DISP.] (Prikaz)).
[OFF] (Isklj.)
zz Za sljedeće su funkcije fiksno postavljene postavke navedene u nastavku.
• [Intelligent Auto] (Inteligentni automatski način rada): [2 SEC]
zz Automatski prikazuje fotografije odmah nakon što ih snimi pomoću opcija [Auto
Bracket] (Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama) i [Burst] (Snimanje u nizu),
neovisno o postavci [Auto Review] (Automatski prikaz).
zz Videozapisi se ne mogu automatski pregledavati.
- 49 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Korištenje izbornika [Setup] (Postavljanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[No.Reset] (Ponovno postavljanje brojeva)
Brojevi datoteka ponovno se postavljaju.
zz Broj mape se ažurira i broj datoteke počinje od 0001.
zz Broj mape može se postaviti od 100 do 999.
Brojevi se ne mogu ponovno postaviti kada broj mapa dosegne 999. U tom slučaju,
spremite sve važne fotografije na računalo i formatirajte ugrađenu memoriju/karticu
(>53).
zz Da biste postavili broj mape na 100:
Prvo formatirajte ugrađenu memoriju ili karticu i ponovno postavite brojeve datoteka
pomoći opcije [No.Reset].
Zatim odaberite [Yes] (Da) na zaslonu za ponovno postavljanje broja mape.
[Reset] (Ponovno postavljanje)
Vraća na zadane postavke.
[Reset Rec. settings?] (Poništiti postavke snimanja?)
[Reset setup parameters?] (Poništiti parametre postavljanja?)
zz Informacije memorirane u opciji [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) poništene su ako
se poništavaju postavke snimanja.
zz Poništavanjem parametara postavljanja poništava se i sljedeće.
Dob u godinama/mjesecima i postavke imena u scenskim načinima [Baby] (Dijete) i
[Pet] (Kućni ljubimac).
zz Brojevi mapa i postavke sata ne poništavaju se.
zz Može se čuti pomicanje fotoaparata prilikom poništavanja funkcije objektiva. Nije
riječ o kvaru.
[USB Mode] (USB-način rada)
Odaberite način komunikacije kada spajate fotoaparat na računalo ili pisač pomoću
USB-kabela (isporučen).
„„Postavke
y [Select on connection] (Odabir veze): Odaberite [PC] (Računalo) ili
[PictBridge(PTP)] svaki puta kada se spajate na računalo ili pisač kompatibilan s
funkcijom PictBridge.
{ [PictBridge(PTP)]: Odaberite prilikom spajanja na pisač kompatibilan s funkcijom
PictBridge
z [PC] (Računalo): Odaberite kod povezivanja na računalo.
- 50 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Korištenje izbornika [Setup] (Postavljanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Output] (Izlaz)
Promijenite postavke koje ćete koristiti kada je fotoaparat spojen na TV-prijamnik ili drugi
uređaj.
„„Postavke
| [Video Out]
[NTSC] / [PAL]
[TV Aspect] (Format TV-prijamnika) (Ova se postavka može postaviti kada je spojen
AV-kabel (neobavezan)).
W/X
[VIERA Link]
Omogućuje automatsko povezivanje s drugim uređajima kompatibilnim s funkcijom
VIERA Link i korištenje
VIERA daljinskog upravljača kada ste spojeni pomoću HDMI-minikabela (neobavezan)
(>132).
„„Postavke
[ON] (Uklj.): Radnje se mogu izvršiti pomoću daljinskog upravljača uređaja koji je
kompatibilan s funkcijom VIERA Link
(Neće biti dostupne sve radnje).
Mogućnost korištenja gumba na fotoaparatu bit će ograničena.
[OFF] (Isklj.):
Radnje se moraju izvršiti pomoću gumba na fotoaparatu.
[3D Playback] (3D-reprodukcija)
Postavite način reprodukcije 3D-fotografija.
„„Postavke: [3D] / [2D]
zz Ako želite reproducirati 2D-sliku (uobičajena slika) na TV-prijamniku s mogućnosti
3D-prikaza postavite na [2D].
zz Ova stavka izbornika radi kada je priključen HDMI-minikabel (neobavezan).
zz Postupak reprodukcije 3D-fotografije (>134).
- 51 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Korištenje izbornika [Setup] (Postavljanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Rotate Disp.] (Zakretanje zaslona)
Automatsko zakretanje portreta.
„„Postavke
!: Zakrenite i prikažite slike prikazane na zaslonu TV-prijamnika kao i slike
prikazane na LCD-monitoru fotoaparata okrenute okomito.
: Zakrenite i prikažite samo slike prikazane za zaslonu TV-prijamnika koje su
okrenute okomito.
[OFF]
zz [Rotate Disp.] (Zakretanje zaslona) ne može se koristiti za videozapise.
zz Fotografije snimljene s površinom objektiva usmjerenom prema gore ili dolje ili
fotografije snimljene na drugim fotoaparatima možda nećete moći zakretati.
zz Zakretanje fotografija nije moguće tijekom višestruke reprodukcije.
zz Bit će prikazano kao zakrenuto na računalu samo u okruženju (operativni sustav,
softver) kompatibilnom s formatom Exif (>35).
[Version Disp.] (Prikaz inačice)
Provjerite inačicu upravljačkog programa ili prikažite informaciju o softveru.
zz Kada pritisnete [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) prilikom prikazivanja inačice, prikazuju
se informacije o softveru poput licencije.
- 52 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Korištenje izbornika [Setup] (Postavljanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Format] (Formatiranje)
Koristite kad se pojavi poruka [Built-In Memory Error] (Pogreška ugrađene memorije) ili
[Memory Card Error] (Pogreška memorijske kartice) ili kad formatirate ugrađenu memoriju ili
karticu.
Kad je kartica/ugrađena memorija formatirana, podaci se ne mogu povratiti. Prije
formatiranja pažljivo provjerite sadržaj kartice/ugrađene memorije.
zz Kada formatirate ugrađenu memoriju, izvadite kartice.
(Bit će formatirana samo umetnuta kartica, ako je ima; ako kartica nije umetnuta,
formatirat će se ugrađena memorija).
zz Kartice uvijek formatirajte pomoću fotoaparata.
zz Bit će izbrisane sve zaštićene fotografije i neki podaci o fotografiji.
zz Tijekom formatiranja nemojte isključiti fotoaparat ili izvoditi druge radnje.
zz Formatiranje ugrađene memorije može potrajati nekoliko minuta.
zz Ako je ne možete formatirati, obratite se prodavatelju ili najbližem ovlaštenom
servisnom centru.
[Language] (Jezik)
Promjena jezika prikaza
Postavite jezik koji će se prikazivati na zaslonu.
- 53 -
VQT4P25
Osnovne funkcije
Korištenje izbornika [Setup] (Postavljanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Stabilizer Demo.] (Prikaz funkcija stabilizatora)
Količina treperenja prikazana je na grafikonu (procjena).
Količina treperenja
Količina treperenja nakon podešavanja
zz Tijekom prikaza funkcija optički stabilizator slike uključuje se i isključuje svaki puta
kada pritisnete [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
- 54 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Mijenjanje prikaza informacija o snimanju
1
Pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz)da biste promijenili prikaz
zz U načinu snimanja
Informacije o snimanju*1
(Broj raspoloživih
fotografija)
Informacije o snimanju
videozapisa*1, *2
(Raspoloživo vrijeme
snimanja)
Bez prikaza
Linije usmjerenosti
kompozicije*1, *3
zz U načinu reprodukcije
Podaci o fotografiji
(datum i vrijeme
snimanja itd.)
*1
*2
*3
Informacije o snimanju*1
([Flash] (Bljeskalica),
Nema prikaza
[Sensitivity] (Osjetljivost) itd.)
Postavite [Histogram] (Histogram) za prikaz histograma. (>48)
Vratite se na zaslon ”Recording information” (Informacije o snimanju) pritiskanjem okidača dopola.
[Guide Line] (Linije usmjerenosti kompozicije) (>47)
zz Tijekom zumiranja reprodukcije, reprodukcije videozapisa, prikaza u nizu:
Možete samo uključiti ili isključiti zaslon.
zz Tijekom prikaza izbornika, indeksne reprodukcije ili kalendarske reprodukcije.
Prikaz se ne može promijeniti.
- 55 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje zuma
Pomoću zuma možete podesiti područje slike koju snimate.
1
Funkcija zumiranja
Snimite
šire područje
(široki kut)
Povećava
objekt
(telefoto)
Raspon fokusa
Kad je postavljen
dodatni optički zum
Omjer zumiranja
Raspon digitalnog zuma
Raspon optičkog zuma
Raspon i.Zuma
Traka zuma
zz Brzina zuma može se postaviti na jednu od dvije razine uz upotrebu kuta pod kojim
se ručica zuma pomiče.
zz Podesite fokus nakon podešavanja zuma.
zz Nemojte dirati kućište objektiva tijekom zumiranja.
zz Omjer zuma i traka zuma prikazani na zaslonu okvirne su procjene.
zz Prilikom korištenja ručice zuma fotoaparat može ispuštati zvuk zveckanja i vibrirati nije riječ o kvaru.
- 56 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje zuma
Vrste zuma i korištenje
Omjer zuma mijenja se promjenom veličine slike.
„„Optički zum
Uvećavanje do 20× moguće je ako su slike bez Ž odabrane u funkciji [Picture Size]
(Veličina slike) u izborniku [Rec] (Snimanje). (>96)
zz Funkciju optičkog zuma nije moguće koristiti u sljedećim situacijama:
• [Macro Zoom] (Makro sa zumom)
• Scenski način rada ([3D Photo Mode] (3D-fotografija))
„„Dodatni optički zum
Uvećavanje do 45× moguće je ako su slike s Ž odabrane u funkciji [Picture Size]
(Veličina slike) u izborniku [Rec] (Snimanje) (>96). EZ je kratica za ”Extra optical zoom”
(dodatni optički zum).
zz Dodatni optički zum nije moguće koristiti u sljedećim slučajevima:
• [Macro Zoom] (Makro sa zumom)
• Videozapis
• Kada je postavka [Burst] (Snimanje u nizu) postavljena na
ili
• Scenski načini rada ([HDR] (Visoki dinamički raspon) [High Sens.] (Visoka
osjetljivost) [3D Photo Mode] (3D-fotografija))
• Način [Creative Control] (Kreativno upravljanje) ([Toy Effect] (Efekt igračke))
- 57 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje zuma
Da biste dodatno povećali omjer zumiranja, sljedeći se zum može koristiti u kombinaciji.
„„[i.ZOOM] (i.Zum)
Možete koristiti tehnologiju inteligentne razlučivosti ovog fotoaparata da biste povećali
omjer zumiranja do 2× više nego što je originalni omjer zumiranja uz ograničeno
smanjenje kvalitete slike. Postavite [i.Resolution] (i.Razlučivost) u izborniku [Rec]
(Snimanje) na [i.ZOOM] (i.Zum). (>103)
zz Kada je [i.Resolution] postavljena na [i.ZOOM], tehnologija inteligentne razlučivosti
primjenjuje se na sliku.
zz [i.ZOOM] ne radi u sljedećim slučajevima.
• Scenski načini rada ([Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) [HDR]
(Visoki dinamički raspon) [High Sens.] (Visoka osjetljivost) [3D Photo Mode]
(3D-fotografija))
• Kada je postavka [Burst] (Snimanje u nizu) postavljena na
ili
• [Creative Control] (Kreativno upravljanje) ([Toy Effect] (Efekt igračke))
• [Macro Zoom] (Makro sa zumom)
„„[Digital Zoom] (Digitalni zum)
Zum 4x snažniji od optičkog/dodatnog optičkog zuma. Zapamtite da će, s digitalnim
zumom, povećavanje smanjiti kvalitetu slike. Postavite [Digital Zoom] u izborniku [Rec]
na [ON] (Uklj.). (>103)
zz Digitalni zum nije moguće koristiti u sljedećim načinima rada:
• [Intelligent Auto] (Inteligentni automatski način rada)
• Kada je postavka [Burst] (Snimanje u nizu) postavljena na
ili
• Scenski načini rada ([Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) [HDR]
(Visoki dinamički raspon) [High Sens.] (Visoka osjetljivost) [3D Photo Mode]
(3D-fotografija))
• Način rada [Creative Control] (Kreativno upravljanje) ([Toy Effect] (Efekt igračke)
[Miniature Effect] (Efekt minijature)) Kada se digitalni zum koristi istovremeno s
funkcijom [i.ZOOM], možete povećati omjer zumiranja samo do 2 puta.
zz Postavljeno je na [ON] (Uklj.) kada je postavljena funkcija [Macro Zoom].
- 58 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija pomoću bljeskalice
1
Pritisnite u za prikaz [Flash] (Bljeskalica)
2
Kursorskim gumbom odaberite željenu vrstu i pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Vrsta, radnje
Uporabe
[Auto]
*1
• Automatski odlučuje kada koristiti bljeskalicu
[Auto/Red-Eye] (Automatski/Efekt crvenih
očiju)*2
• Automatski odlučuje kada koristiti bljeskalicu
(uklanja efekt crvenih očiju)
[Forced Flash On] (Bljeskalica uvijek
uključena)
• Uvijek koristi bljeskalicu
Normalna uporaba
Fotografiranje objekata na tamnim
mjestima
Snimanje fotografija uz pozadinsko
osvjetljenje ili pod jarkim svjetlom (npr.
fluorescentnim)
[Slow Sync./Red-Eye] (Spora sinkronizacija/
Fotografiranje objekata u noćnom
Efekt crvenih očiju)*2
• Automatski procjenjuje kada koristiti bljeskalicu
(ukloniti efekt crvenih očiju; usporiti brzinu
zatvarača kako bi fotografije bile svjetlije)
[Forced Flash Off] (Bljeskalica uvijek
isključena)
• Nikada ne koristi bljeskalicu
*1
*2
krajoliku (preporučuje se korištenje
tronošca)
Mjesta na kojima je zabranjena
uporaba bljeskalice
Samo u načinu rada
Ispustit će se dva bljeska. Ne pomičite se prije drugog bljeska. Interval između bljeskova razlikuje se
ovisno o svjetlini objekta.
Ako je [Red-Eye Removal] u izborniku [Rec] (Snimanje) postavljeno na [ON] (Uklj.), ikona se mijenja u
[
]/[
], a efekt crvenih očiju se automatski prepoznaje te se podaci o fotografiji ispravljaju. (Samo
kad je način [AF Mode] (Automatski fokus) postavljen na š (Prepoznavanje lica).)
„„Dostupan raspon bljeskalice kad je postavka [Sensitivity] (Osjetljivost)
postavljena na [AUTO]
Maks. W
Maks. T
Približno 0,6 m - 6,4 m
Približno 1,0 m - 3,3 m
- 59 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija pomoću bljeskalice
„„Dostupni tipovi za svaki način rada
(¡: Dostupno, –: Nije dostupno,
: Zadana
postavka)
[Scene Mode] (Scenski način rada)
¡*1
¡
¡
¡
¡
¡
–
¡
¡
¡
¡
–
¡
¡
¡
¡
–
–
–
¡
–
–
–
–
¡
¡
¡
¡
¡
–
¡
¡
¡
¡
¡
–
¡
–
–
–
–
¡
–
–
–
–
–
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
*1
Postavljeno na
,
,
ili
ovisno o objektu i svjetlini.
• Bljeskalica se ne može koristiti pri snimanju videozapisa ili u scenskim načinima
, ,
, ,
, ,
i
rada
„„Brzina zatvarača kod svakog načina bljeskalice
1/60*2 - 1/2000
1*3 - 1/2000
*2
*3
Razlikuje se prema postavci [Min. Shtr Speed] (Najmanja brzina zatvarača).
Kada je opcija [Min. Shtr Speed] postavljena na [AUTO], a prepoznato je treperenje
kada je [Stabilizer] (Stabilizator) postavljen na [ON] (Uklj.), maksimalna brzina je 1/4
sekunde. Također se razlikuje ovisno o [Intelligent Auto] (Inteligentni automatski
način rada), scenskim načinima, itd.
zz Nemojte stavljati ruke preko izvora svjetlosti na bljeskalici (>8) ili ga gledati
izbliza.
Nemojte koristiti bljeskalicu na maloj udaljenosti od drugih objekata (vrućina/
svjetlo mogu oštetiti objekt).
zz Rubovi fotografije mogu postati tamniji ako koristite bljeskalicu na malim
udaljenostima bez zuma (blizu maksimalnog W) To se može ispraviti manjim
zumiranjem. Efekt uklanjanja crvenih očiju razlikuje se ovisno o objektu, a na njega
utječu čimbenici poput udaljenosti od objekta, gleda li objekt u fotoaparat tijekom
prvog bljeskanja itd. U nekim je slučajevima efekt uklanjanja crvenih očiju zanemariv.
zz Postavke bljeskalice mogu se promijeniti kad se mijenja način snimanja.
zz Kada se promijeni scenski način rada, postavke bljeskalice u tom načinu rada bit će
vraćene na zadane postavke.
zz Ako trepere ove oznake (npr.
), ne možete snimati fotografije (bljeskalica se puni).
zz Ako svjetlo bljeskalice na objektu nije dovoljno, nije moguće postići odgovarajuću
ekspoziciju ni balans bijele boje.
zz Učinak bljeskalice može biti nedovoljan u sljedećim slučajevima:
• Nedovoljna brzina zatvarača
• Postavljen je
zz Ako je baterija pri kraju ili ako neprestano koristite bljeskalicu, punjenje bljeskalice
može potrajati.
- 60 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija izbliza
Kada želite povećati objekt, postavljanje na [AF Macro] (Makro s automatskim fokusom)
(
) omogućuje slike na još manjoj udaljenosti od uobičajenog raspona fokusa (do 3 cm
za maks. W).
1
2
Pritisnite q za prikaz načina [Macro Mode]
Kursorskim gumbom odaberite [AF Macro] (
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
) i pritisnite
„„Snimanje fotografija izbliza, a da se ne
nalazite blizu objekta ( funkcija ”Tele macro”)
prikaz
”Tele macro” radi automatski kada povećate omjer
zuma na 12x ili više do je postavljena opcija [AF Macro],
što omogućuje fotoaparatu da se fokusira na objekt koji
je udaljen 1 m. (
se mijenja u
)
zz U sljedećim slučajevima nije moguće postaviti makro način rada s automatskim fokusom.
• U svim scenskim načinima rada osim [3D Photo Mode] (3D-fotografija)
[Macro Zoom] (Makro sa zumom) (Povećavanje objekata izbliza)
Da biste snimili još veće slike objekta, postavljanje na [Macro Zoom] omogućuje objektu
da se čini još većim nego korištenjem funkcije [AF Macro].
1
2
3
Pritisnite q za prikaz načina [Macro Mode]
Kursorskim gumbom odaberite [Macro Zoom] (
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Podesite uvećanje korištenjem ručice zuma
Povratak
) i pritisnite
Položaj zuma postavljen je na
maks. Wide.
Raspon fokusa je 3 cm - ∞.
Uvećanje
Uvećanje (od 1× do 3×)
zz U načinu [Macro Zoom] veće uvećanje rezultira manjom kvalitetom slike.
zz Kada je postavljena funkcija [Macro Zoom], dodatni optički zum ili [i.ZOOM] ne radi.
zz Kada je postavljeno [AF Tracking] (Praćenje automatskog fokusa), makro sa zumom
je poništen.
zz Funkciju [Macro Zoom] nije moguće postaviti u sljedećim situacijama:
• [Creative Control] (Kreativno upravljanje) ([Toy Effect] (Efekt igračke) [Miniature
Effect] (Efekt minijature))
• Kada je postavka [Burst] (Snimanje u nizu) postavljena na
ili
- 61 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija izbliza
Raspon fokusa
Kada je objekt preblizu fotoaparatu, fotografija možda neće biti pravilno fokusirana.
Najkraća udaljenost snimanja ovisi o omjeru zuma i postavci u makro načinu snimanja.
„„Najkraća udaljenost snimanja
Najkraća udaljenost snimanja jest udaljenost od prednjeg dijela objektiva do objekta.
Ta se udaljenost postupno mijenja ovisno o položaju zuma. Kada zumirate čak i ako je
način [Macro Mode] postavljen na [AF Macro] (Makro s automatskim fokusom) (
),
najkraća udaljenost snimanja jednaka je kao kada je način postavljen na OFF (Isklj.) (2
m kada se koristi uvećanje optičkog zuma od 5x do 7x).
Zum
Maks. W
Maks. T
[Macro Mode] (Makro način rada)
OFF (Isklj.)
3 cm
1m
50 cm
2m
• Raspon fokusa prikazuje se tijekom zumiranja itd.
Raspon fokusa
zz Možda će biti potrebno određeno vrijeme za fokusiranje udaljenih objekata.
zz Preporučuje se korištenje tronošca i funkcije [Self Timer] (Automatski okidač).
Također, pri snimanju objekta koji je blizu fotoaparata, preporučuje se postavljanje
[Flash] (Bljeskalica) na Œ [Forced Flash Off] (Bljeskalica uvijek isključena).
zz Pomicanje fotoaparata nakon poravnavanja fokusa vjerojatno će rezultirati
loše fokusiranim fotografijama ako je objekt blizu fotoaparata jer je margina za
poravnavanje fokusa smanjena.
zz Razlučivost se može smanjiti oko rubova slike
- 62 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija pomoću automatskog
okidača
Preporučujemo korištenje tronošca. Ovo je učinkovito i za ispravljanje treperenja pri pritisku
na okidač, i to tako da se automatski okidač postavi na 2 sekunde.
1
Pritisnite t za prikaz [Self Timer] (Automatski okidač)
2
Kursorskim gumbom odaberite trajanje i pritisnite [MENU/
SET] (Izbornik/Postavi)
Snimite fotografiju
3
Pritisnite okidač do kraja da biste počeli snimati nakon zadanog vremena.
Pokazatelj automatskog okidača
(treperi tijekom postavljenog
trajanja)
• Poništavanje tijekom rada > Pritisnite [MENU/SET]
zz Ako okidač pritisnete do kraja, fokus će se automatski podesiti netom prije snimanja.
zz Nakon što pokazatelj automatskog okidača prestane treperiti, moguće je upaliti pomoćnu
lampicu za automatski fokus.
zz Funkciju [Self Timer] nije moguće postaviti u sljedećim situacijama:
• U scenskom načinu rada ([Underwater] (Podvodno snimanje))
• Kod snimanja videozapisa
- 63 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija s kompenzacijom
ekspozicije
Ispravlja ekspoziciju kada nije moguće postići odgovarajuću ekspoziciju (ako postoji razlika
između svjetline objekta i pozadine itd.).
1
Pritisnite p za prikaz [Exposure] (Ekspozicija)
2
Kursorskim gumbom odaberite vrijednost i pritisnite [MENU/
SET] (Izbornik/Postavi)
• Ako je slika pretamna, podesite ekspoziciju u
smjeru ”+”.
• Ako je slika presvijetla, podesite ekspoziciju u
smjeru ”-”.
• Nakon podešavanja ekspozicije vrijednost
podešavanja (na primjer
) prikazuje se u
donjem lijevom kutu zaslona.
zz Ovisno o svjetlini, to u nekim slučajevima neće biti moguće.
zz Vrijednost kompenzacije ekspozicije koju postavite ostaje spremljena čak i nakon što
isključite fotoaparat.
zz Ne može se koristiti u sljedećem slučaju:
• U scenskom načinu rada ([Starry Sky] (Zvjezdano nebo))
- 64 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija s kompenzacijom ekspozicije
Snimanje dok se ekspozicija mijenja automatski ([Auto Bracket]
(Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama))
Uzastopno se snimaju 3 fotografije, a ekspozicija se automatski mijenja.
Nakon podešavanja ekspozicije prilagođena vrijednost postavljena je kao standardna.
1
Pritisnite p nekoliko puta za prikaz [Auto Bracket]
2
Kursorskim gumbom odaberite raspon kompenzacije i
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Prva fotografija snima se bez
kompenzacije, druga se fotografija
snima s ekspozicijom podešenom u
Vrijednost prikazana
smjeru ”-”, a treća se fotografija snima s
nakon postavljanja
ekspozicijom podešenom u smjeru ”+”.
kompenzacije
ekspozicije
zz Ne može se koristiti s bljeskalicom.
zz Kada postavite funkciju [Auto Bracket], funkcija [Burst] (Snimanje u nizu) se
poništava.
zz Poništava se kada isključite fotoaparat.
zz Funkciju [Auto Bracket] nije moguće koristiti u sljedećim slučajevima:
• [Creative Control] (Kreativno upravljanje) ([Toy Effect] (Efekt igračke) [Miniature
Effect] (Efekt minijature), [Soft Focus] (Blago fokusiranje) [Star Filter] (Filtar
zvijezda))
• Scenski načini rada ([Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)
[HDR] (Visoki dinamički raspon) [Starry Sky] (Zvjezdano nebo) [3D Photo Mode]
(3D-fotografija))
• Videozapis
- 65 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Određivanje otvora blende i brzine zatvarača te
snimanje
Način [Aperture-Priority] (Prioritet otvora blende)
Prilikom snimanja, možete prilagoditi raspon fokusa (dubinu polja), ovisno
o svrsi snimanja.
Brzina zatvarača automatski se podešava kako bi odgovarala postavljenoj vrijednosti
otvora blende.
1
Postavite funkcijski kotačić na
2
Pritisnite gumb [EXPOSURE] (Ekspozicija) i pomoću
kursorskog gumba odredite vrijednost otvora blende.
Vrijednost
otvora blende
3
(Način [Aperture-Priority] (Prioritet otvora
blende))
• Kada se vrijednost otvora blende
poveća, raspon dubine u fokusu se širi,
a slika je jasna od položaja fotoaparata
sve do pozadine.
• Kada se vrijednost otvora blende smanji,
raspon dubine u fokusu se skuplja, a
pozadina može biti mutna.
Pritisnite gumb [EXPOSURE]
„„Snimanje videozapisa u načinu
• Otvor blende i brzina zatvarača automatski se postavljaju.
zz Kada je fotografija presvijetla ili pretamna ili ekspozicija nije pravilno postavljena,
vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača prikazane su crvenom bojom.
zz Svjetlina LCD-monitora može se razlikovati od stvarno snimljene fotografije.
zz Donja granica brzine zatvarača razlikuje se ovisno o osjetljivosti na svjetlo (ISO
Sensitivity).
- 66 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Određivanje otvora blende i brzine zatvarača te snimanje
Način rada [Shutter-Priority] (Prioritet zatvarača)
Prilikom snimanja, možete prilagoditi brzinu zatvarača, ovisno o svrsi snimanja.
Otvor blende automatski se podešava kako bi odgovarao postavljenoj brzini
zatvarača.
1
Postavite funkcijski kotačić na
2
Pritisnite gumb [EXPOSURE] (Ekspozicija) i pomoću
kursorskog gumba odredite brzinu zatvarača
([Shutter-Priority] (Prioritet zatvarača))
• Pri većim brzinama zatvarača, objekti se,
iako se kreću, prikazuju kao da miruju.
• Pri manjim brzinama zatvarača, objekti u
pokretu prikazuju se kao da trepere.
Brzina zatvarača
3
Pritisnite gumb [EXPOSURE]
„„Snimanje videozapisa u načinu rada
• Otvor blende i brzina zatvarača automatski se postavljaju.
zz Kada je fotografija presvijetla ili pretamna ili ekspozicija nije pravilno postavljena,
vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača prikazane su crvenom bojom.
zz Svjetlina LCD-monitora može se razlikovati od stvarno snimljene fotografije.
zz Donja granica brzine zatvarača razlikuje se ovisno o osjetljivosti na svjetlo (ISOosjetljivost).
- 67 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Određivanje otvora blende i brzine zatvarača te snimanje
Način rada [Manual Exposure] (Ručna ekspozicija)
Ovaj način snimanja omogućuje postavljanje bilo koje vrijednosti otvora blende i
brzine zatvarača kada zbog podešavanja ekspozicije ne možete snimati pri željenoj
ekspoziciji (svjetlina/tama).
1
Postavite funkcijski kotačić na
2
Pritisnite gumb [EXPOSURE] (Ekspozicija) i pomoću
kursorskog gumba odredite vrijednost otvora blende i brzinu
zatvarača
(način rada [Manual Exposure])
• Prikazuje se pomoć pri ručnom podešavanju ekspozicije.
Vrijednost otvora blende/Brzina zatvarača
3
Pritisnite gumb [EXPOSURE]
„„Snimanje videozapisa u načinu
• Otvor blende i brzina zatvarača automatski se postavljaju.
„„Pomoć pri ručnom podešavanju ekspozicije (procjena)
Ako pritisnete okidač dopola, prikazuje se pomoć pri ručnom podešavanju ekspozicije.
Prikazuje slike standardne svjetline.
Prikazuje svjetlije fotografije. Da biste postigli standardnu svjetlinu, koristite
veću brzinu zatvarača ili povećajte vrijednost otvora blende.
Prikazuje tamnije fotografije. Da biste postigli standardnu svjetlinu, koristite
manju brzinu zatvarača ili smanjite vrijednost otvora blende.
zz Kada je fotografija presvijetla ili pretamna ili ekspozicija nije pravilno postavljena,
vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača prikazane su crvenom bojom.
zz Svjetlina LCD-monitora može se razlikovati od stvarno snimljene fotografije.
zz Donja granica brzine zatvarača razlikuje se ovisno o osjetljivosti na svjetlo (ISOosjetljivost)
- 68 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija s različitim efektima slike
Način rada [Creative Control] (Kreativno upravljanje)
Možete odabrati vlastite postavke među ponuđenim efektima i snimati fotografije dok
potvrđujete te efekte na LCD-monitoru.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na H
Pritisnite pq da biste odabrali efekte i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Kada pritisnete gumb [DISP.] (Prikaz), prikazuje se opis
odabranog efekta.
„„Promjena odabranih efekata slike (izbornik [Creative Control])
1
2
3
Pritisnite [MENU/SET]
Kursorskim gumbom odaberite izbornik [Creative Control] i pritisnite [MENU/SET]
Pritisnite da biste odabrali postavku i zatim pritisnite [MENU/SET]
„„Snimanje videozapisa u načinu rada H
Snimanje videozapisa s optimalnim postavkama za odabrane efekte.
• Ne možete snimati vodeozapise u načinima rada [Soft Focus] (Blago fokusiranje) ili [Star
Filter] (Filtar zvijezda).
zz Bljeskalica je postavljena na Œ [Forced Flash Off] (Bljeskalica uvijek isključena).
zz Prikaz slike koja odražava odabrani efekt na zaslonu za pregled ili zaslonu za snimanje
može se razlikovati od stvarno snimljenih fotografija.
zz Postavka koju ste odabrali u načinu rada [Creative Control] zadržava se nakon što
isključite fotoaparat.
zz Sljedeće postavke izbornika [Rec] (Snimanje) automatski će se podesiti i nije ih moguće
ručno odabrati.
[Sensitivity] (Osjetljivost), [White Balance] (Balans bijele boje), [i.Exposure] (i.Ekspozicija),
[Min. Shtr Speed] (Najmanja brzina zatvarača), [Color Mode] (Boja)
- 69 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija s različitim efektima slike Način rada [Creative Control] (Kreativno upravljanje)
Za postupke postavljanja izbornika [Creative Control]. (>69)
[Expressive] (Izražajno)
Ovim efektom naglašava se boja tako da nastane slika u stilu pop-arta.
[Retro] (Retro)
S ovim efektom slika djeluje izblijedjelo.
[High Key] (Svijetli tonovi)
S ovim efektom slika djeluje svijetlo, prozračno i nježno.
[Low Key] (Tamni tonovi)
S ovim efektom slika dobije taman, opuštajući dojam, a svijetli
dijelovi se naglašavaju.
- 70 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija s različitim efektima slike Način rada [Creative Control] (Kreativno upravljanje)
Za postupke postavljanja izbornika [Creative Control]. (>69)
[Sepia] (Sepija)
Ovim efektom nastaje fotografija toniranog (sepija) efekta.
[Dynamic Monochrome] (Dinamični monokromatski efekt)
Ovim se efektom pojačava kontrast kako bi nastala impresivna
crno-bijela fotografija.
[Impressive Art] (Impresivni umjetnički efekt)
Ovaj efekt daje fotografiji dramatičan izgled kontrasta.
[High Dynamic] (Visoki dinamički raspon)
Ovim efektom postiže se optimalna svjetlina i za tamne i za svijetle
dijelove.
- 71 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija s različitim efektima slike Način rada [Creative Control] (Kreativno upravljanje)
Za postupke postavljanja izbornika [Creative Control]. (>69)
[Cross Process] (Presijecanje)
Ovim efektom postiže se dramatičan izgled boja vaše fotografije.
„„Podešavanje boje
Kursorskim gumbom podesite boju i pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
• Postavke: Zelenkasta nijansa / Plavkasta nijansa /
Žućkasta nijansa / Crvenkasta nijansa
[Toy Effect] (Efekt igračke)
Ovim efektom smanjuje se rubna svjetlina da bi se dobio dojam da je
korišten fotoaparat igračka.
„„Podešavanje boje
Kursorskim gumbom podesite boju i pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
• Postavke: Narančasta nijansa �� Plavkasta nijansa
- 72 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija s različitim efektima slike Način rada [Creative Control] (Kreativno upravljanje)
Za postupke postavljanja izbornika [Creative Control]. (>69)
Miniature Effect] (Efekt minijature)
Ovim efektom zamućuju se rubni dijelovi fotografije kako bi slika
podsjećala na dioramu.
zz Zaslon za snimanje prikazan je u obliku okvira koji se pojavljuje s laganim
zakašnjenjem u usporedbi s uobičajenim snimanjem.
zz Okomitim snimanjem ne mijenjaju se zamućeni dijelovi. (Lijevi i desni rub bit će
zamućen.)
zz Uz videozapise ne snima se zvuk.
zz Nakon završetka snimanja videozapisa, snimka će trajati otprilike 1/8 stvarnog
vremena snimanja. (Ako snimate 8 minuta, videozapis koji nastaje trajat će približno
1 minutu.) Raspoloživo vrijeme snimanja prikazano na fotoaparatu traje otprilike
8× duže nego stvarno vrijeme potrebno za snimanje. Pri promjeni načina snimanja
obvezno provjerite raspoloživo vrijeme snimanja.
zz Ako prerano zaustavite snimanje videozapisa, fotoaparat bi mogao nastaviti
snimanje tijekom nekog vremena.
zz Držite fotoaparat dok ne prestane snimati. Kada snimate fotografiju dok je
postavljena velika veličina slike, zaslon će se zatamniti na neko određeno vrijeme
nakon što snimite fotografiju. To se događa uslijed obrade signala i ne radi se o
kvaru.
- 73 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija s različitim efektima slike Način rada [Creative Control] (Kreativno upravljanje)
Za postupke postavljanja izbornika [Creative Control]. (>69)
[Soft Focus] (Blago fokusiranje)
Efektom se zamućuje cjelokupna slika da bi se postigao dojam mekoće.
zz Zaslon za snimanje prikazan je u obliku okvira koji se pojavljuje s
laganim zakašnjenjem u usporedbi s uobičajenim snimanjem.
zz Kada snimate fotografiju dok je postavljena velika veličina slike,
zaslon će se zatamniti na neko određeno vrijeme nakon što
snimite fotografiju. To se događa uslijed obrade signala i ne radi
se o kvaru.
zz Ne mogu se snimati videozapisi.
[Star Filter] (Filtar zvijezda)
Ovaj efekt preobražava čestice svjetla tako da nalikuju na zvijezde.
zz Zaslon za snimanje prikazan je u obliku okvira koji se pojavljuje s
laganim zakašnjenjem u usporedbi s uobičajenim snimanjem.
zz Kada snimate fotografiju dok je postavljena velika veličina slike,
zaslon će se zatamniti na neko određeno vrijeme nakon što
snimite fotografiju. To se događa uslijed obrade signala i ne radi
se o kvaru.
zz Ne mogu se snimati videozapisi.
[One Point Color] (Jedna točka boje)
Ovim efektom ostavlja se jedna odabrana boja za naglašeno
impresivan dojam.
„„Odabir boje
Odaberite boju koju želite zadržati korištenjem okvira u središtu
zaslona, a zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
2 Provjerite efekt na zaslonu za pregled i pritisnite [MENU/SET]
• Pri sljedećem korištenju tog efekta na zaslonu za pregled
prikazat će se slika s prethodno odabranim postavkama boje.
- Ponovno biranje boje: Pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz)
- Snimanje s trenutačnim postavkama: Pritisnite [MENU/SET]
1
zz Odabrana boja možda neće biti zadržana za određene objekte.
- 74 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje panoramskih fotografija Način rada
[Panorama Shot] (Panoramska snimka)
Panoramsku fotografiju možete snimiti na jednostavan način tako da pomičete fotoaparat
u željenom smjeru prilikom čega se slike koje su za to vrijeme snimljene u nizu automatski
spajaju.
1
Postavite funkcijski kotačić na
2
Kursorskim gumbom odaberite smjer snimanja i pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste ga postavili
3
Kursorskim gumbom odaberite željeni efekt slike i pritisnite
[MENU/SET]
• Koristite iste radnje kao i u načinu rada [Creative Control]
(Kreativno upravljanje) da biste dodali efekte slike. (Ne
možete odabrati [Toy Effect] (Efekt igračke) ili [Miniature
Effect] (Efekt minijature)) Detalji o efektima (>70 - 74).
• Ako ne želite koristiti efekte slike, odaberite [OFF] (Isklj.).
4
Provjerite smjer snimanja i pritisnite [MENU/SET]
5
Okidač pritisnite dopola za fokusiranje.
Prikazuje se vodoravna ili okomita linija usmjerenosti.
• Ako pritisnete , vratit ćete se na korak 2 .
(nastavak na sljedećoj stranici)
- 75 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje panoramskih fotografija Način rada [Panorama Shot] (Panoramska snimka)
6
Pritisnite okidač do kraja i pomičite fotoaparat laganim
kružnim pokretom u odabranom smjeru da biste započeli sa
snimanjem
• Snimanje fotografija slijeva nadesno
2 s.
1 s.
3 s.
3 s.
Smjer snimanja i status napretka
(približna vrijednosti)
• Pomičite fotoaparat brzinom kojom će napraviti polukrug za približno 8 sekundi
- Pomičite fotoaparat stalnom brzinom.
- Možda nećete moći uspješno snimiti fotografiju ako budete pomicali fotoaparat
prebrzo ili presporo.
- Pomičite fotoaparat laganim kružnim pokretom.
7
Ponovno pritisnite okidač do kraja da biste zaustavili snimanje
• Također možete zaustaviti snimanje ako prestanete pomicati fotoaparat tijekom
snimanja fotografije.
„„Savjeti
• Pomičite fotoaparat u smjeru snimanja držeći ga što je mirnije moguće.
Ako fotoaparat previše podrhtava, možda neće
biti u mogućnosti snimiti fotografije ili može
snimiti usku (malu) panoramsku fotografiju.
Pomičite fotoaparat blago unaprijed od područja koje želite snimiti. (Posljednji
kadar neće biti snimljen.)
- 76 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje panoramskih fotografija Način rada [Panorama Shot] (Panoramska snimka)
zz Položaj zuma postavljen je na maks. W.
zz Fokus, ekspozicija i balans bijele boje fiksno su postavljeni na optimalne vrijednosti za
prvu fotografiju.
Ako su fokus ili svjetlina fotografija snimljenih kao dio panoramske fotografije nakon prve
fotografije znatno različiti od onih na prvoj fotografiji, panoramska fotografija u cjelini
(nakon spajanja svih fotografija) možda neće imati usklađen fokus i svjetlinu.
zz Pri primjeni efekta slike, balans bijele boje postavljen je na [AWB] (Auto. balans bijele
boje).
zz Za sljedeće su funkcije fiksno određene postavke navedene u nastavku.
[Stabilizer] (Stablizator): [OFF] (Isklj.) [Date Stamp] (Ispis datuma): [OFF] (Isklj.)
zz Budući da se više fotografija povezuje kako bi činile jednu panoramsku fotografiju, neki
objekti mogu biti izobličeni ili prijelazi između spojenih uzastopno snimljenih fotografija
mogu biti vidljivi.
zz Broj snimljenih piksela po vodoravnoj ili okomitoj liniji panoramske fotografije razlikuje se
ovisno o smjeru snimanja i broju spojenih fotografija. Maksimalan broj piksela snimanja je
sljedeći:
• Snimanje fotografija okrenutih vodoravno: Približno 8000×1080
• Snimanje fotografija okrenutih okomito: Približno 1440×8000
zz Možda neće biti moguće načiniti panoramsku fotografiju ili slike neće biti ispravno
snimljene ako snimate fotografije sljedećih objekata ili ako snimate fotografije u sljedećim
uvjetima snimanja:
• Objekti neprekidne jednolikosti ili uzorka (nebo, plaža itd.)
• Kretanje objekata (osoba, kućni ljubimac, vozilo, valovi ili cvijeće na vjetru itd.)
• Objekti kod kojih se boja ili uzorak brzo mijenjaju (kao što je slika koja se pojavljuje na
zaslonu)
• Tamna mjesta
• Mjesta s treperećim izvorom svjetlosti (fluorescentna svjetiljka, svjetlost svijeće itd.)
zz Kada je postavljen efekt [High Key] (Svijetli tonovi), postoji mogućnost da će ga biti teško
primijetiti, ovisno o svjetlini objekta.
zz Kada je postavljen efekt [Impressive Art] (Impresivni umjetnički efekt) prijelazi su vidljivi
zz Prilikom snimanja s efektima [Soft Focus] (Blago fokusiranje) i [Star Filter] (Filtar zvijezda),
efekti nisu vidljivi na LCD-monitoru.
„„Reprodukcija panoramskih fotografija
Panoramske fotografije mogu se povećati pomicanjem ručice zuma na isti način kao i
druge fotografije. Također možete pritisnuti p da biste automatski pomicali fotografije na
isti način kao i pri reprodukciji videozapisa (Reprodukcija videozapisa (>36)).
• Za razliku od reprodukcije videozapisa, ne možete brzo prebacivati unaprijed/unatrag
pritiskom na ili kada se fotografije pomiču automatski (možete prebacivati unaprijed t ili
u unatrag kadar po kadar dok je automatsko pomicanje pauzirano).
• Ako su pri reprodukciji slike sužene jer je odabran [Slide Show] (Prikaz u nizu) (>110)
ili [Filtering Play] (Odabrana reprodukcija) (>113), pojavit će se zaslon za odabir.
Kursorskim gumbom odaberite [Play Panorama] (Reprodukcija panoramskih fotografija) i
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
- 77 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija ovisno o sceni.
[Scene Mode] (Scenski način rada)
Korištenje načina rada [Scene Mode] (Scenski način rada) omogućuje snimanje fotografija uz
optimalne postavke (ekspoziciju, boju itd.) za određene scene.
1
Postavite funkcijski kotačić na
2
Kursorskim gumbom odaberite scenu i pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
„„Promjena odabranog scenskog načina rada (Izbornik [Scene Mode])
1
2
3
Pritisnite [MENU/SET]
Kursorskim gumbom odaberite scenu i pritisnite [MENU/SET].
Kursorskim gumbom odaberite izbornik [Scene Mode] i pritisnite [MENU/SET].
„„Snimanje videozapisa u načinu rada
Snimanje videozapisa s optimalnim postavkama za odabranu scenu.
• Ne možete snimati videozapise u načinu rada [3D Photo Mode] (3D-fotografija).
• Neke se scene prebacuju na sljedeće:
Odabrana scena
Scene za videozapis
[Baby] (Dijete)
Videozapis portreta
[Night Portrait] (Noćni portret), [Night Scenery] (Noćni krajolik), [Handheld
Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca), [Starry Sky] (Zvjezdano nebo)
Videozapis u uvjetima
slabog osvjetljenja
[Sports] (Sport), [HDR] (Visoki dinamički raspon), [Pet] (Kućni ljubimac)
Uobičajeni videozapis
zz Ako odaberete scenski način rada koji nije prikladan za određenu scenu, to može utjecati
na boju slike.
zz Sljedeće postavke izbornika [Rec] automatski će se podesiti i nije ih moguće ručno
odabrati.
[Sensitivity] (Osjetljivost), [Metering Mode] (Način mjerenja), [i.Exposure] (i.Ekspozicija),
[Min. Shtr Speed] (Najmanja brzina zatvarača), [i.Resolution] (i.Razlučivost), [Color Mode]
(Boja)
- 78 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija ovisno o sceni. [Scene Mode] (Scenski način rada)
• Odabir scene (>78)
[Portrait] (Portret)
Poboljšava ton kože objekata čime se postiže zdraviji izgled na danjem svjetlu.
„„Savjeti
• Što je zum smješten bliže rubu T (telefoto) i što je fotoaparat blizu subjektu, to će učinak
biti veći.
[Soft Skin] (Nježni obris)
Zaglađuje boje kože u uvjetima blještavog vanjskog svjetla (portreti od prsa naviše).
„„Savjeti
• Što je zum smješten bliže rubu T (telefoto) i što je fotoaparat blizu subjektu, to će učinak
biti veći.
[Scenery] (Krajolik)
Snima jasnu sliku širokih udaljenih objekata.
- 79 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija ovisno o sceni [Scene Mode] (Scenski način rada)
• Odabir scene (>78)
[Sports] (Sport)
Snimanje prizora s brzim kretanjem, npr. u sportu.
„„Savjeti
• Budite na udaljenosti od najmanje 5 m.
zz Brzina zatvarača može se usporiti do 1 sekundi.
[Night Portrait] (Noćni portret)
Snimanje fotografija ljudi i noćnih krajolika, uz osvjetljenje koje je blizu stvarnom
osvjetljenju.
„„Savjeti
• Koristite bljeskalicu.
• Objekt se ne bi trebao kretati.
• Preporučujemo korištenje tronošca i automatskog okidača.
zz Brzina zatvarača može se usporiti do 4 sekundi.
zz Nakon snimanja zatvarač može ostati zatvoren (do 4 sekundi) da bi obradio signal.
Nije riječ o kvaru.
[Night Scenery] (Noćni krajolik)
Snimanje jasnih fotografija noćnih krajolika.
„„Savjeti
• Preporučujemo korištenje tronošca i automatskog okidača. Brzina zatvarača može
se usporiti do 4 sekundi.
zz Brzina zatvarača može se usporiti do 4 sekundi.
zz Nakon snimanja zatvarač može ostati zatvoren (do 4 sekundi) da bi obradio signal.
Nije riječ o kvaru.
- 80 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija ovisno o sceni [Scene Mode] (Scenski način rada)
• Odabir scene (>78)
[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)
Snima jasne fotografije noćnih scena sa smanjenim treperenjem i smetnjama tako što
kombinira fotografije snimljene u nizu.
„„Savjeti
• Budite na udaljenosti od najmanje 5 m.
• Nakon što ste pritisnuli okidač, nemojte pomicati fotoaparat tijekom snimanja u nizu.
zz Budući da se fotografije snimljene u nizu kombiniraju nakon što ih snimite, proći će neko
vrijeme prije nego što budete mogli snimiti novu fotografiju.
[HDR] (Visoki dinamički raspon)
Fotoaparat može kombinirati nekoliko fotografija snimljenih s različitim ekspozicijama u jednu
fotografiju ispravne ekspozicije i bogate gradacije. Zasebne fotografije korištene za izradu
fotografije visokog dinamičkog raspona ne spremaju se. Možete smanjiti gubitak gradacije
u svijetlim i tamnim dijelovima, primjerice onda kada je naglašen kontrast između objekta i
pozadine.
„„Što je HDR?
HDR je kratica za High Dynamic Range (visoki dinamički raspon) i odnosi se na tehniku
izražavanja širokog raspona kontrasta.
„„Savjeti
• Nakon što pritisnite okidač, nemojte pomicati fotoaparat tijekom snimanja u nizu.
zz Budući da se fotografije snimljene u nizu kombiniraju nakon što ih snimite, proći će
nekoliko trenutaka prije nego što budete mogli snimiti sljedeću fotografiju.
zz Objekt koji je bio u pokretu kada je snimljen može se snimiti kao zaostala slika.
zz U određenim uvjetima snimanja fotoaparat može snimiti samo jednu fotografiju umjesto
nekoliko fotografija.
[Food] (Hrana)
Snimanje fotografija na kojima hrana izgleda prirodno.
- 81 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija ovisno o sceni [Scene Mode] (Scenski način rada)
• Odabir scene (>78)
[Baby] (Dijete)
Ovaj način omogućuje snimanje djeteta sa zdravim tenom. Kada koristite bljeskalicu, njezino
je svjetlo slabije nego inače.
„„Bilježenje dobi i imena
([Baby1] i [Baby2] mogu se zasebno postaviti).
1
Kursorskim gumbom odaberite [Age] (Dob) ili [Name] (Ime) i
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
2
Kursorskim gumbom odaberite [SET] (Postavi) i pritisnite
[MENU/SET]
Postavite datum rođenja i ime
3
4
Dob: Kursorskim gumbom postavite rođendan i zatim pritisnite [MENU/SET].
Ime: (Pogledajte ”Unos teksta”: (>95))
Kursorskim gumbom odaberite [Exit] (Izlaz) i pritisnite [MENU/
SET].
„„Savjeti
• Prije snimanja fotografije provjerite jesu li [Age] (Dob) i [Name] (Ime) postavljeni na [ON]
(Uklj.).
zz Format prikaza dobi ovisi o postavci [Language] (Jezik).
zz Brzina zatvarača može se usporiti do 1 sekunde.
zz Postavke ispisa [Age] i [Name] mogu se odrediti na računalu pomoću programa
”PHOTOfunSTUDIO” na isporučenom CD-ROM-u. Tekst može biti ispisan na fotografiji
pomoću opcije [Text Stamp] (Ispis teksta).
[Pet] (Kućni ljubimac)
Bilježi dob i ime ljubimca prilikom snimanja fotografija.
• Za ostale savjete i napomene pogledajte funkciju [Baby] (Dijete).
[Sunset] (Zalazak sunca)
Snimanje jasnih fotografija scena poput zalaska sunca.
- 82 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija ovisno o sceni [Scene Mode] (Scenski način rada)
• Odabir scene (>78)
[High Sens.] (Visoka osjetljivost)
Onemogućuje zamućivanje objekta u tamnim uvjetima unutrašnjeg prostora.
1
Kursorskim gumbom odaberite format i veličinu slike i
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
[Starry Sky] (Zvjezdano nebo)
Snimanje zvjezdanog neba i tamnih objekata na jasan način.
1
Kursorskim gumbom odaberite brzinu zatvarača i pritisnite
[MENU/SET].
„„Savjeti
• Preporučujemo korištenje tronošca i automatskog okidača.
zz Nemojte pomicati fotoaparat sve do kraja odbrojavanja. Nakon snimanja fotografije,
ponovno se prikazuje odbrojavanje tijekom obrade signala.
[Glass Through] (Kroz staklo)
Fotoaparat daje prednost fokusiranje udaljenih objekata. Najprikladniji za snimanje fotografija
kao što je krajolik kroz prozirno staklo vlaka/vozila ili zgrade.
zz Ako na staklu postoje mrlje od prašine ili odbljesak, može se dogoditi da fotoaparat
fokusira staklo umjesto objekta.
zz Boja fotografija može se činiti neprirodnom zbog boje stakla. (Možda ćete moći postići
odgovarajuću boju podešavanjem balansa bijele boje).
- 83 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija ovisno o sceni [Scene Mode] (Scenski način rada)
• Odabir scene (>78)
[Underwater] (Podvodno snimanje)
Podešavanje obilježja boja fotoaparata da bi se poboljšale slike snimljene u podvodnoj
okolini.
„„[White Balance] (Balans bijele boje)
• Možete podesiti boje prema vlastitim željama korištenjem opcije ”Precizno podešavanje
balansa bijele boje” (>98).
„„Savjeti
• Za objekte koji se brzo kreću poravnajte s područjem automatskog fokusa i pritisnite t
(Zaključavanje automatskog fokusa). (Pritisnite ponovo t da biste otpustili.)
[AF Lock]
(postavljen fokus)
Područje
automatskog fokusa
• Ako koristite zum nakon postavljanja zaključavanja automatskog fokusa, postavka [AF
Lock] bit će poništena i mora se ponovno postaviti.
• Zaključavanje automatskog fokusa ne može se postaviti ako je [AF Mode] (Automatski
fokus) postavljen na Š.
zz Uvijek koristite podvodnu futrolu (DMW-MCTZ35: neobavezna).
zz Kada postoji mnogo podvodnih objekata, bljeskalicu postavite na Œ.
- 84 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje fotografija ovisno o sceni [Scene Mode] (Scenski način rada)
• Odabir scene (>78)
[3D Photo Mode] (3D-fotografija)
Slike se snimaju uzastopno dok vodoravno pomičete fotoaparat, a dvije se automatski
odabrane slike kombiniraju u jednu 3D-sliku.
Da biste mogli pregledavati 3D-videozapise, potreban vam je TV-prijamnik koji podržava
3D-tehnologiju (ovaj će uređaj reproducirati u 2D). (>134)
1
Pokrenite snimanje i zatim
vodoravno povucite fotoaparat
punom putanjom slijeva nadesno.
• Tijekom snimanja prikazuje se linija
usmjerenosti.
• Pomaknite fotoaparat približno 10 cm unutar
otprilike 4 sekunde pomoću linije usmjerenosti.
Savjeti za snimanje fotografija
• Snimajte objekte koji se ne miču.
• Fotografije snimajte vani ili na drugim svijetlim lokacijama.
• Pritisnite okidač dopola da biste namjestili fokus i ekspoziciju, zatim pritisnite okidač
do kraja i pomičite fotoaparat.
• Držite fotoaparat tako da se objekt nalazi blago desno od sredine zaslona na početku
snimanja. Tako će biti jednostavnije smjestiti objekt u sredinu snimljene fotografije.
zz 3D-fotografije ne mogu se snimati ako fotoaparat držite okomito.
zz 3D-fotografije spremaju se u formatu MPO (3D).
zz Položaj zuma postavljen je na maks. W.
∗∗
Veličina slike fiksno je postavljena na 2 M W.
zz ISO-osjetljivost podešava se automatski. Međutim, ISO-osjetljivost povećava se kako bi
brzina zatvarača bila veća.
zz Videozapise nije moguće snimati.
zz [Stabilizer] (Stabilizator) ne radi.
zz Možda neće biti moguće snimati fotografije u nekom od uvjeta navedenim u nastavku.
Čak i ako fotografije budu snimljene, možda neće imati 3D-efekt ili će se činiti
izobličenima.
• Kada je objekt pretaman ili presvijetao
• Kada dođe do promjene svjetline objekta
• Kada se objekt kreće
• Kada se slike snimaju ispod vode
• Kada na objektu nema kontrasta
- 85 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Memoriranje vlastitih postavki i snimanje
[Custom] (Prilagođeno)
Memoriranjem željenog načina snimanja, postavki izbornika [Rec] (Snimanje) itd.kao [Cust.
omogućuje
Set Mem.] (Prilagođene postavke) i postavljanjem funkcijskog kotačića na /
brzo prebacivanje na te postavke.
[Cust.Set Mem.] (Prilagođene postavke)
Za prilagođene postavke mogu se memorirati 4 postavke fotoaparata.
1
Odaberite način snimanja koji želite memorirati i postavite
izbornike [Rec] (Snimanje), [Motion Picture] (Videozapis),
[Setup] (Postavljanje) itd.
2
Odaberite [Cust.Set Mem.] u izborniku [Setup]
3
Kusorskim gumbom odaberite prilagođene postavke koje
želite memorirati i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
(>46)
• Prikazan je zaslon za potvrdu. Kursorskim gumbom odaberite [Yes] (Da) i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Prilagođene postavke memorirane na [C1] mogu se koristiti s
na funkcijskom
kotačiću. Bit će vam jednostavnije ako memorirate prilagođenu postavku koju često
koristite, jer ćete je moći koristiti tako da postavite funkcijski kotačić.
• Prilagođene postavke memorirane na [C2-1], [C2-2] ili [C2-3] mogu se birati na
funkcijskom kotačiću. Moguće je memorirati 3 prilagođene postavke, pa zato
odaberite onu koja odgovara vašim potrebama.
zz Automatski okidač ne može se spremiti u prilagođene postavke.
zz Neke stavke izbornika ne spremaju se, poput [Clock Set] (Postavljanje sata) i [Beep]
(Zvučni signal).
- 86 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Memoriranje vlastitih postavki i snimanje [Custom] (Prilagođeno)
[Custom] (Prilagođeno)
Postavke memorirane u [Cust.Set Mem.] (Prilagođene postavke) možete
jednostavno odabrati postavljanjem funkcijskog kotačića na / .
1
Postavite funkcijski kotačić na
/
([Custom] (Prilagođeno))
• Kada je postavljen na
> Možete snimati s prilagođenim postavkama memoriranim kao .
• Kada je postavljen na
> Izvršite korake 2 - 3
2
Kursorskim gumbom odaberite prilagođene postavke
3
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) za unos postavki.
• Koristite t i u da biste potvrdili memorirane postavke.
• Prikazuju se samo glavne stavke izbornika.
Fotoaparat prelazi u način snimanja i koristi odabrane prilagođene postavke.
„„Mijenjanje postavki izbornika
Čak i ako privremeno mijenjate postavke izbornika dok je za prilagođene postavke
odabrano [C1], [C2-1], [C2-2] ili [C2-3], neće doći do promjene memoriranih postavki.
Da biste promijenili trenutno memorirane postavke, pišite preko memoriranih podataka
koristeći [Cust.Set Mem.] (Prilagođene postavke) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
„„Prebacivanje s jedne
prilagođene postavke na drugu
postavku (izbornik [Custom] (Prilagođeno))
1
2
3
prilagođenu
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Odaberite izbornik [Custom] i pritisnite [MENU/SET]
Koristite da biste odabrali prilagođene postavke i pritisnite [MENU/SET]
„„Snimanje videozapisa u
/
Snimanje videozapisa u memoriranom načinu snimanja.
- 87 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje u nizu
Moguće je snimiti niz fotografija dok je okidač pritisnut do kraja.
1
Odaberite [Burst] (Snimanje u nizu) iz izbornika [Rec]
(Snimanje) (>42)
2
Kursorskim gumbom odaberite postavke snimanja u nizu i
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Postavka
Opis
Približno 2
fotografije/
sekundi
• Objekt je u fokusu dok god to dopušta brzina
snimanja u nizu. Fotografije su snimljene
korištenjem funkcije snimanja u nizu dok se
istovremeno podešavaju ekspozicija i balans
bijele boje.
• Brzina snimanja u nizu možda će biti smanjena u
određenim uvjetima snimanja.
100 1
100 1
U skladu
s uvjetima
snimanja
Brzina: Približno 10 fotografija/sekundi
• Napomena o dostupnim postavkama veličine
slike (>89).
• Broj fotografija snimljenih u nizu može se uvećati
kad koristite karticu velike brzine upisivanja
podataka ili formatiranu karticu.
• Fokus, zum, ekspozicija, balans bijele boje,
brzina okidača i ISO-osjetljivost ostaju na
postavkama za prvu snimku.
5
U skladu
s uvjetima
snimanja
• Snimanje fotografija u nizu može se koristiti čak
i uvjetima slabog osvjetljenja zbog upotrebe
bljeskalice.
• Fokus, ekspozicija i razina bljeskalice fiksno su
postavljeni na postavke za prvu sliku.
• Napomena o dostupnim postavkama veličine
slike. (>89)
Funkcija snimanja u nizu je isključena.
—
Približno 5
fotografija/
sekundi
([Hi-Speed
Burst] (Brzo
snimanje u
nizu))
([Flash Burst]
(Snimanje
u nizu uz
bljeskalicu))
[OFF]
(Isklj.)
*1
*2
Broj
fotografija
Brzina
—
*
*
Broj slika koje se snimaju u nizu ograničen je uvjetima snimanja slika i vrsti i/ili stanjem korištene
kartice.
Samo u načinima rada [Program AE] (Program automatske ekspozicije), [Aperture-Priority]
(Prioritet otvora blende) i [Shutter-Priority] (Prioritet brzine zatvarača)
- 88 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje u nizu
„„Napomena o dostupnim postavkama veličine slike
[Aspect Ratio] (Format)
4:3
3:2
16:9
1:1
[3 M]
[2,5 M]
2M
2,5 M
zz Ovisno o promjenama u svjetlini objekta, druga i sljedeće fotografije mogu biti svjetlije ili
.
tamnije kada koristite funkciju snimanja u nizu pri postavki
zz Brzina snimanja u nizu može biti smanjena ako je, na tamnijim mjestima, smanjena brzina
zatvarača.
zz [Auto Bracket] (Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama) se poništava.
zz Bljeskalica je postavljena na Œ [Forced Flash Off] (Bljeskalica uvijek isključena).
(Osim
)
zz Postavke ostaju pohranjene čak i kad isključite fotoaparat.
zz Funkciju snimanja u nizu nije moguće koristiti u sljedećim situacijama:
• [Creative Control] (Kreativno upravljanje) ([Toy Effect] (Efekt igračke) [Miniature Effect]
(Efekt minijature), [Soft Focus] (Blago fokusiranje) [Star Filter] (Filtar zvijezda))
• Scenski načini rada ([Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)
[HDR] (Visoki dinamički raspon) [Starry Sky] (Zvjezdano nebo) [3D Photo Mode]
(3D-fotografija))
zz Kada je postavljen [Self Timer] (Automatski okidač), snimaju se 3 fotografije.
, snima se 5 fotografija.)
(Kada je postavljena funkcija
zz Može biti potrebno određeno vrijeme za pohranu fotografija snimljenih funkcijom
snimanja u nizu. Ako nastavite snimati tijekom pohranjivanja, broj fotografija u nizu koje je
moguće snimiti će se smanjiti.
zz Ne možete koristiti zum tijekom snimanja u nizu.
- 89 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje pomoću funkcije prepoznavanja lica
[Face Recog.]
Zadana postavka [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) je [OFF] (Isklj.).
Kada su slike lica memorirane, postavka će automatski biti [ON] (Uklj.).
„„Kako radi funkcija prepoznavanja lica
Tijekom snimanja
(Kada je način [AF Mode] (Automatski fokus) š (Otkrivanje lica))
• Fotoaparat prepoznaje lice i podešava fokus i ekspoziciju.
• Kada su prepoznata memorirana lica s postavljenim imenima,
prikazuju se imena (maks. 3 osobe).
Tijekom reprodukcije
• Prikazuju se ime i dob (ako je informacija memorirana).
• Prikazuju se imena postavljena za memorirana lica (maks. 3 osobe).
• Reproduciraju se samo fotografije odabranih memoriranih ljudi ([Category Selection] (Odabir
kategorije)).
„„Savjet za snimanje prilikom memoriranja slika lica
• Provjerite jesu li oči objekta otvorene, a usta zatvorena, neka objekt gleda ravno u fotoaparat i
pazite da obris lica, oči i obrve ne skriva kosa.
• Provjerite da nema tamnih sjena na licu. (Tijekom memoriranja se ne koristi bljeskalica.)
„„Ako vam se čini da fotoaparat ima problema s prepoznavanjem lica prilikom
memoriranja
• Memorirajte dodatne fotografije lica iste osobe u zatvorenom i na otvorenom prostoru, ili s
različitim izrazima lica ili snimljene iz različitih kutova.
• Memorirajte dodatne fotografije na istome mjestu.
• Ako se memorirana osoba ne može prepoznavati, ponovno memorirajte tu osobu.
zz Samo će prva fotografija snimanja u nizu sadržavati podatke o prepoznavanju lica.
zz Ako okidač pritisnete dopola i zatim usmjerite fotoaparat prema drugom objektu i snimite, podaci
o snimanju mogu se odnositi na drugu osobu.
zz Prepoznavanje lica ne radi u sljedećim slučajevima:
• [Creative Control] (Kreativno upravljanje) ([Miniature Effect] (Efekt minijature), [Soft Focus]
(Blago fokusiranje))
• Scenski načini rada ([Night Scenery] (Noćni krajolik) [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje
bez tronošca) [Food] (Hrana) [Starry Sky] (Zvjezdano nebo) [Underwater] (Podvodno snimanje)
[3D Photo Mode] (3D-fotografija))
• Videozapis
zz Prepoznavanje lica traži lica slična onima koja su memorirana, ali nema jamstva da će uvijek
prepoznati ta lica. U nekim slučajevima fotoaparat ne može prepoznati ili krivo prepoznaje
memorirana lica, ovisno o njihovu izrazu ili okolini.
zz Čak i kada su informacije memorirane, fotografije snimljene kada je opcija za prikaz imena [OFF]
(Isklj.) neće biti kategorizirane u načinu [Category Selection] (Odabir kategorije).
zz Čak i kada su informacije prepoznavanja lica promijenjene, informacije o prethodno snimljenim
fotografijama se ne mijenjaju.
Primjerice, ako je promijenjeno ime, fotografije snimljene prije promjene nisu kategorizirane za
prepoznavanje lica u načinu [Category Selection].
zz Da biste promijenili informacije o imenu za već snimljene fotografije, odaberite [REPLACE]
(Zamjena) (>128) u [Face Rec Edit] (Uređivanje funkcije prepoznavanja lica).
- 90 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje pomoću funkcije prepoznavanja lica [Face Recog.]
Snimanje pomoću funkcije prepoznavanja lica [Face Recog.]
Memoriranje fotografija lica
Moguće je memorirati do 6 slika lica te dodati informacije poput imena i datuma rođenja.
Možete pojednostaviti prepoznavanje lica načinom memoriranja: primjerice, memorirajte
više slika lica iste osobe (do 3 slike za jedno memoriranje).
1
2
3
Odaberite [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) iz izbornika
[Rec] (Snimanje) (>42)
Kursorskim gumbom odaberite [MEMORY] (Memorija) i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Kursorskim gumbom odaberite [New] (Novo) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Ako je već memorirano 6 osoba, prvo obrišite memoriranu osobu. (>92)
4
Snimanje slike lica
5
Pritisnite pq da biste odabrali stavku koju želite urediti i
pritisnite [MENU/SET]
1
2
Poravnajte lice prema linijama usmjerenosti i snimite.
Kursorskim gumbom odaberite [Yes] (Da) i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Ako ponovno snimate, odaberite [No] (Ne).
• Lica objekata koji nisu ljudi (npr. kućni ljubimci) ne mogu biti memorirana.
• Kada pritisnete gumb [DISP .] (Prikaz), prikazuje se objašnjenje.
[Name] (Ime)
1 Kursorskim gumbom odaberite [SET] (Postavi) i zatim pritisnite [MENU/SET].
2 Unesite ime (Unos teksta (>95))
[Age] (Dob)
Postavite datum rođenja.
1 Kursorskim gumbom odaberite [SET] i zatim pritisnite [MENU/SET]
2 Koristite tu da biste odabrali godinu, mjesec i dan, postavite s pq i
pritisnite [MENU/SET]
[Focus Icon]
(Ikona fokusa)
Promijenite ikonu koja se prikazuje kada je objekt u fokusu.
1 Kursorskim gumbom odaberite ikonu fokusa i zatim pritisnite [MENU/
SET]
[Add Images]
(Dodavanje
slika)
Mogu biti memorirane najviše 3 slike lica jedne osobe.
1 Odaberite okvir koji nije memoriran i pritisnite [MENU/SET]
• Kada je kursorskim gumbom odabrana slika memorirane osobe,
prikazuje se zaslon za potvrdu brisanja. Odaberite [Yes] (Da) da biste
obrisali sliku lica. (Ako je memorirana samo jedna slika, ne može se
izbrisati.)
2 Snimanje slike (korak 4 u prethodnom tekstu)
3 Pritisnite gumb [‚/ ]
- 91 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Snimanje pomoću funkcije prepoznavanja lica [Face Recog.]
Uređivanje i brisanje informacija o memoriranim osobama
Informacije o memoriranim osobama mogu se uređivati ili brisati.
1
2
3
4
Odaberite [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) iz izbornika
[Rec] (Snimanje) (>42)
Kursorskim gumbom odaberite [MEMORY] (Memorija) i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Kursorskim gumbom odaberite osobe koje želite urediti ili
obrisati i pritisnite [MENU/SET]
Kursorskim gumbom odaberite stavku i pritisnite [MENU/
SET].
[Info Edit] (Uređivanje
informacija)
[Priority] (Prioritet)
[Delete] (Brisanje)
Uredite ime ili druge memorirane informacije. (>91)
Postavite redoslijed prioriteta za fokus i ekspoziciju.
1 Kursorskim gumbom odaberite redoslijed memoriranja
i zatim pritisnite [MENU/SET].
Obrišite informacije i slike lica memoriranih osoba.
- 92 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korisne značajke pri putovanju
[Travel Date] (Datum putovanja)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
Ako postavite raspored putovanja i snimate fotografije, bit će zabilježen dan
putovanja na koji ste snimili fotografiju.
1
2
3
4
5
Odaberite [Travel Date] (Datum putovanja) u izborniku [Setup]
(Postavljanje)
Kursorskim gumbom odaberite [Travel Setup] (Postavke
putovanja) i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Kursorskim gumbom odaberite [SET] (Postavi) i pritisnite
[MENU/SET]
Kursorskim gumbom odaberite datum polaska i pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Kursorskim gumbom odaberite datum povratka i pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
„„Bilježenje [Location] (Lokacija)
Nakon što postavite [Travel Setup], možete postaviti i lokaciju.
1 Odaberite [Location] u navedenom koraku 4
2 Kursorskim gumbom odaberite [SET] i pritisnite [MENU/SET]
3 Unesite svoju lokaciju (Unos teksta (>95))
zz Datum putovanja računa se iz postavljenog datuma polaska i datuma postavljenog u
satu fotoaparata. Kada je odredište postavljeno u opciji [World Time] (Svjetsko vrijeme),
protekli dani računaju se prema lokalnom vremenu odredišta.
zz Kada je opcija [Travel Setup] postavljena na [OFF] (Isklj.), broj proteklih dana se ne bilježi.
Ne prikazuje se čak ni kada je opcija [Travel Setup] postavljena na [SET] (Postavi) nakon
snimanja.
zz Ako su postavke postavljene prije datuma polaska, ne snima se broj dana do polaska.
Da biste ispisali [Location] (Lokacija) ili broj proteklih dana, koristite [Text Stamp] (Ispis
teksta) ili ispis pomoću softvera ”PHOTOfunSTUDIO” na isporučenom CD-ROM-u.
zz Stavka [Location] ne može se zabilježiti kod videozapisa formata MP4
zz Stavka [Travel Date] ne može se zabilježiti kod videozapisa formata AVCHD.
zz Ne može se postaviti kada koristite način [Intelligent Auto] (Inteligentni automatski
način rada). Postavke se primjenjuju u drugim načinima snimanja.
- 93 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korisne značajke pri putovanju
[World Time] (Svjetsko vrijeme)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
Postavite datum i vrijeme snimanja prema lokalnom vremenu odredišta.
1
Odaberite [World Time] (Svjetsko vrijeme) u izborniku [Setup]
(Postavljanje)
• Pri prvom postavljanju pojavit će se poruka. U tom slučaju pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi) i prijeđite na korak 3 .
2
3
Kursorskim gumbom odaberite [Destination] (Odredište) i
pritisnite [MENU/SET]
Kursorskim gumbom odaberite vremensku zonu i pritisnite
[MENU/SET]
Aktualno vrijeme na
odabranom odredištu
Ime grada/područja
Razlika s obzirom na vrijeme polazišta
Kada je odabrano [Destination] (Odredište)
„„Postavljanje ljetnog računanja vremena
Pritisnite p u koraku 3 . (Pritisnite ponovno da biste poništili postavku)
• Kada je postavljeno ljetno vrijeme, aktualno vrijeme se pomiče 1 sat unaprijed. Ako
poništite tu postavku, vrijeme se automatski vraća na aktualno vrijeme.
„„Kada se vratite s odredišta putovanja
Odaberite [Home] (Dom) u koraku 1 i pritisnite [MENU/SET].
zz Ako ne možete pronaći odredište u zoni prikazanoj na zaslonu, postavite vrijeme prema
vremenskoj razlici u svojoj vremenskoj zoni.
zz Pri reprodukciji se za slike snimljene na odredištu na zaslonu prikazuje “.
- 94 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Unos teksta
Kursorskim gumbom pomoću funkcije prepoznavanja lica unesite imena i u scenskim
načinima rada [Baby] (Dijete) i [Pet] (Kućni ljubimac), ili za memoriranje lokacija u opciji
[Travel Date] (Datum putovanja), itd.
1
Kursorskim gumbom odaberite znakove
2
Nekoliko puta pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) dok se
ne prikaže željeni znak
Tekst se unosi na mjesto pokazatelja unosa.
• Mijenjanje vrste znakova
> Odaberite
i pritisnite [MENU/SET].
Mjesto pokazatelja unosa
„„Uređivanje teksta
Kursorskim gumbom odaberite
i pritisnite [MENU/SET]. Zatim pomaknite
pokazatelj unosa na tekst koji želite urediti
• Možete koristiti i ručicu zuma za pomicanje pokazatelja unosa.
2 Kursorskim gumbom odaberite [Delete] (Brisanje) i pritisnite [MENU/SET]
3 Kursorskim gumbom odaberite ispravan tekst i pritisnite [MENU/SET]
1
3
Kada ste dovršili unošenje teksta, kursorskim gumbom
odaberite [Set] (Postavi) i pritisnite [MENU/SET]
zz Moguće je unijeti maksimalno 30 znakova (maksimalno 9 znakova prilikom
postavljanja imena u funkciji [Face Recog.] (Prepoznavanje lica)).
- 95 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
Možete mijenjati postavke poput tonova, osjetljivosti, formata i veličine slike.
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Aspect Ratio] (Format)
„„Postavke: X/ Y / W/
zz Rubovi mogu biti odrezani prilikom ispisa - provjerite unaprijed.
zz Ova postavka nije dostupna u scenskom načinu [3D Photo Mode] (3D-fotografija).
[Picture Size] (Veličina slike)
Postavite veličinu (broj piksela) fotografija. Broj slika koje je moguće snimiti
ovisi o ovoj postavci i funkciji [Quality] (Kvaliteta).
„„Postavke:
Veličina fotografije ([Aspect Ratio] (Format): X
16 M
4608×3456
10 M Ž*
3648×2736
7 M Ž*
3072×2304
5 M Ž*
2560×1920
3 M Ž*
2048 × 1536
0,3 M Ž*
640×480
Veličina fotografije ([Aspect Ratio] (Format): Y
14 M
4608×3072
9 M Ž*
3648×2432
12 M
4608×2592
7,5 M Ž*
3648×2056
12 M
3456×3456
7,5 M Ž*
2736×2736
6 M Ž*
3072×2048
4,5 M Ž*
2560×1712
2,5 M Ž*
2048×1360
0,3 M Ž*
640×424
Veličina fotografije ([Aspect Ratio] (Format): W
5,5 M Ž*
3072×1728
3,5 M Ž*
2560×1440
2 M Ž*
1920×1080
0,2 M Ž*
640×360
Veličina fotografije ([Aspect Ratio] (Format):
∗∗
5,5 M Ž*
2304×2304
3,5 M Ž*
1920×1920
2,5 M Ž*
1536×1536
0,2 M Ž*
480×480
Ova postavka nije dostupna u ¦ [Intelligent Auto] (Inteligentni automatski način rada).
zz Može se pojaviti efekt mozaika, ovisno o objektu i uvjetima snimanja.
zz Ova postavka nije dostupna u scenskom načinu rada [High Sens.] (Visoka osjetljivost) i
[3D Photo Mode] (3D-fotografija).
Vodič za postavljanje
Veća fotografija
Oštrije
Niži kapacitet
snimanja
Manja fotografija
Manje detaljno
Viši kapacitet
snimanja
- 96 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Quality] (Kvaliteta)
„„Postavke: A ([Fine]) (dobra) Visoka kvaliteta, prioritet kvalitete slike
› ([Standard]) (standardna) Standardna kvaliteta, prioritet broja slika
zz Postavka je fiksno postavljena na › u scenskom načinu [High Sens.] (Visoka
osjetljivost).
zz Prikazane ikone razlikuju se u scenskom načinu [3D Photo Mode] (3D-fotografija):
([3D+Fine]): Slika u formatu MPO i slika visoke kvalitete u formatu JPEG
snimaju se istovremeno.
([3D+Standard]): Slika u formatu MPO i slika standardne u formatu JPEG snimaju
se istovremeno.
[Sensitivity] (Osjetljivost)
Ručno postavite ISO-osjetljivost (osjetljivost na osvjetljenje).
Preporučujemo više postavke kako biste na tamnijim lokacijama mogli
snimati jasne fotografije.
„„Postavke: [AUTO] /
[i.ISO] / [100] / [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200]
Vodič za postavljanje
[100]
[3200]
Lokacija
(preporučeno)
[Sensitivity] (Osjetljivost)
Svijetlo
(vani)
Tamno
Brzina zatvarača
Spora
Brza
Smetnje
Niske
Visoke
Zamućenje objekta
Visoko
Nisko
zz Postavka [AUTO] automatski je postavljena u rasponu do 1600, ovisno o svjetlini objekta.
zz Postavka [i.ISO] automatski je postavljena u rasponu do 1600, ovisno o kretanju i svjetlini
objekta.
zz Funkcija [Sensitivity] (Osjetljivost) automatski je postavljena u sljedećim slučajevima:
• Kod snimanja videozapisa
• Kada je funkcija [Burst] (Snimanje u nizu) postavljena na
ili
zz Brzina zatvarača ograničena je na sljedeći način, ovisno o postavci [Sensitivity].
[Sensitivity] (Osjetljivost) Brzina zatvarača
[AUTO] /
Mijenja se automatski ovisno o postavci [Sensitivity].
100/200/400
4 - 1/2000
800/1600
1 - 1/2000
3200
1/4 - 1/2000
zz Ne može se odabrati
[i.ISO] u načinu rada [Shutter-Priority] (Prioritet zatvarača).
zz Ne može se odabrati [AUTO] ili
[i.ISO] u načinu rada [Manual Exposure] (Ručna ekspozicija).
- 97 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[White Balance] (Balans bijele boje)
Podesite boju ovisno o izvoru svjetlosti kako biste osigurali prirodnu boju.
„„Postavke: [AWB] (Auto. balans bijele boje) (automatsko) / V (na
otvorenom, vedro nebo) / Ð (na otvorenom, oblačno nebo) /
î (na otvorenom, u sjeni) / Ñ (Umjetna rasvjeta sa žarnom
niti)/ µ (pomoću vrijednosti postavljenih u µSET) / µSET (ručno
postavljanje)
zz Kada postavite [AWB] (Automatski balans bijele boje), boje se podešavaju u skladu s
izvorom svjetlosti. Međutim, ako je scena presvijetla ili pretamna ili se snima u nekim
drugim ekstremnim uvjetima, fotografija može izgledati crvenkasto ili plavkasto.
Balans bijele boje možda neće ispravno raditi ako postoji više izvora svjetlosti.
zz Ovisno o tipu osvjetljenja, prikladan balans bijele boje razlikovat će se pod
fluorescentnim osvjetljenjem, LED-osvjetljenjem itd. stoga koristite [AWB] ili µSET.
zz Postavka balansa bijele boje fiksno je postavljena na [AWB] u sljedećim situacijama:
Scenski načini rada ([Scenery] (Krajolik), [Night Portrait] (Noćni portret), [Night
Scenery] (Noćni krajolik), [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca),
[Food] (Hrana), [Sunset] (Zalazak sunca), [Starry Sky] (Zvjezdano nebo), [Underwater]
(Podvodno snimanje))
zz Čak i ako je fotoaparat isključen, postavke balansa bijele boje se pohranjuju. (Ako se
promijeni scenski način, postavka balansa bijele boje se automatski vraća na [AWB])
„„Precizno podešavanje balansa bijele boje (bez funkcije [AWB])
Postavke balansa bijele boje pojedinačno se mogu precizno postaviti ako nisu
postignute očekivane boje.
1 Odaberite precizno podešavanje balansa bijele boje i pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz)
da bi se prikazao zaslon [WB Adjust.] (Podešavanje balansa bijele boje).
2 Podesite pomoću u ako je crvena prejaka, podesite pomoću t ako je plava prejaka.
3 Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Postavke se pohranjuju čak i ako je fotoaparat isključen.
• Postavke ostaju primijenjene pri korištenju bljeskalice.
• Iako je postavka [AWB] fiksno postavljena u scenskom načinu rada [Underwater], i
dalje se može obaviti precizno podešavanje.
• Precizno podešavanje nije moguće kada je funkcija [Color Mode] (Boja) (>104) is
postavljena na [B&W] (Crno-bijelo) ili [SEPIA] (Sepija).
- 98 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
„„Ručno postavljanje balansa bijele boje (µSET)
Snimite fotografiju bijelog objekta ispod ciljnog izvora svjetlosti da biste podesili boje.
1 Odaberite µ
i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
SET
2 Usmjerite fotoaparat prema bijelom predmetu (npr. papiru) i pritisnite [MENU/SET].
• Balans bijele boje postavljen je na µ.
• Čak i ako je fotoaparat isključen, postavke balansa bijele boje se pohranjuju.
• Možda neće biti moguće postaviti ispravan balans bijele boje ako su objekti presvijetli ili
pretamni. U tom slučaju, podesite svjetlinu i ponovno pokušajte postaviti balans bijele
boje.
„„Radni raspon funkcije [AWB] (Auto. balans bijele boje):
Plavo nebo
Oblačno nebo (kiša)
Sjena
Sunčevo svjetlo
Bijela flourescentna rasvjeta
Umjetna rasvjeta sa žarnom niti
Izlazak/zalazak sunca
Svjetlost svijeće
K = temperatura boje u kelvinima
- 99 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
Način rada [AF Mode] (Automatski fokus)
Metoda poravnavanja fokusa može se mijenjati ovisno o položaju i broju objekata.
„„Postavke: š/Š/
Snimanje frontalnih
fotografija osoba
š (Prepoznavanje
lica)
/Ø/Ù
Prepoznaje lica (do 15 osoba) i podešava im ekspoziciju i fokus.
Područje automatskog fokusa
Žuta: Kad je okidač pritisnut dopola, okvir će
postati zelene boje ako je fotoaparat
fokusirao objekt.
Bijela: Prikazuje se kada je prepoznato više od
jednog lica. Ona lica koja su na jednakoj
udaljenosti u odnosu na lica u žutom
okviru područja automatskog fokusa
također se fokusiraju.
Poravnajte okvir za praćenje automatskog fokusa s objektom i
Automatsko
zaključavanje fokusa pritisnite.
na objektu u pokretu
Okvir za praćenje automatskog fokusa
Š (Praćenje
automatskog fokusa)
Kada je objekt prepoznat, okvir za praćenje
automatskog fokusa mijenja boju iz bijele u
žutu, a objekt automatski ostaje u fokusu. Ako
zaključavanje automatskog fokusa ne uspije,
crveni okvir će treperiti.
• Da biste otpustili praćenje automatskog fokusa > Pritisnite q.
• Raspon fokusa (jednak kao snimanje u načinu [AF Macro] (Makro s
automatskim fokusom) (
) (>62)
Objekt se ne nalazi u
središtu fotografije
Fokusiranje na objekt na prednjem dijelu šireg područja
(fokusiranje na 23 područja) na zaslonu za snimanje.
(Fokusiranje na
23 područja)
Određeni položaj za
fokus
Fokusiranje na 1 područje: Fokusira se područje automatskog
fokusa koje se nalazi na sredini fotografije.
(Preporučljivo kad se fokus teško poravnava)
Ø (Fokusiranje na 1 Fokusiranje točke: Fokusiranje manjeg, ograničenog područja.
područje)
Ù (Fokusiranje
točke)
- 100 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje) XXXX
zz Fokus je fiksno postavljen na Ø (Fokusiranje na 1 područje) u sljedećim slučajevima:
• U scenskom načinu rada ([Starry Sky] (Zvjezdano nebo))
• Način [Creative Control] (Kreativno upravljanje) ([Miniature Effect] (Efekt minijature))
zz Koristite Ø (fokusiranje na 1 područje), ako je fokus teško poravnati s Ù
(Fokusiranje točke).
zz Postavljanje š (Prepoznavanje lica) nije moguće u sljedećim slučajevima:
• Scenski načini rada ([Night Scenery] (Noćni krajolik) [Handheld Night Shot] (Noćno
snimanje bez tronošca) [Food] (Hrana) [Underwater](Podvodno snimanje)
• [Creative Control] (Kreativno upravljanje) ([Soft Focus] (Blago fokusiranje))
• [Panorama Shot] (Panoramska snimka)
zz Ako fotoaparat pogrešno raspozna neki objekt kao lice, iako se ne radi o čovjeku, u
postavci š (Prepoznavanje lica) odaberite drugu opciju.
zz Ako zbog uvjeta ne može doći do prepoznavanja lica, npr. ako se objekt brzo kreće,
(Fokusiranje na 23
postavka načina [AF Mode] (Automatski fokus) mijenja se u
područja).
zz U nekim uvjetima snimanja, npr. kada je objekt malen ili taman, praćenje možda neće
ispravno funkcionirati.
zz Kada praćenje automatskog fokusa ne radi, fokus će biti na Ø (Fokusiranje 1
područja).
zz U sljedećim slučajevima nije moguće postaviti Š:
• [Creative Control] (Kreativno upravljanje) ([Sepia] (Sepija) [Dynamic Monochrome]
(Dinamički monokromatski efekt) [High Dynamic] (Visoka dinamičnost) [Toy
Effect] (Efekt igračke) [Soft Focus] (Blago fokusiranje)) Način [Panorama Shot]
(Panoramska snimka)
• [B&W] (Crno-bijelo) i [SEPIA] (Sepija) u načinu [Color Mode] (Boja) fokus će biti na
(Fokusiranje na 1 područje).
zz Prilikom snimanja videozapisa, kada je bilo koja postavka osim š (Prepoznavanje
lica), fokus će biti na Ø (Fokusiranje 1 područja).
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Quick AF] (Brzi automatski fokus)
Fokus se automatski podešava pri malom zamućenju fotoaparata, čak i
kada okidač nije pritisnut. (Povećava potrošnju baterije)
„„Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF](Isklj.)
zz Poravnavanje fokusa može potrajati ako je zum naglo promijenjen iz maks. W u
maks. T, ili pri naglom približavanju objektu.
zz Pritisnite okidač dopola ako je fokus teško poravnati.
zz Funkcija će se isključiti u sljedećim slučajevima:
• Scenski načini ([Night Portrait] (Noćni portret), [Night Scenery] (Noćni krajolik),
[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca), [Starry Sky] (Zvjezdano nebo)
zz [Quick AF] (Brzi automatski fokus) neće raditi kada je uključeno praćenje
automatskog fokusa.
- 101 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
(Prepoznavanje lica)
Pojedinosti (>90)
[Metering Mode] (Način mjerenja)
Možete promijeniti položaj za mjerenje svjetline kada ispravljate ekspoziciju.
„„Postavke:
Područje mjerenja svjetline Uvjeti
[Multi Metering]
Cijeli zaslon
(Više točaka)
[Center Weighted] Središte i područje oko njega
(Centrirano)
[Spot] (Točka)
Središte i usko područje oko
njega
Uobičajena upotreba (nastaju
uravnotežene fotografije)
Objekt u središtu
Velika razlika između svjetline
objekta i pozadine
(npr. osoba pod svjetlom
reflektora na pozornici,
pozadinsko osvjetljenje)
[i.Exposure] (i.Ekspozicija)
Automatski podešava kontrast i ekspoziciju da bi omogućio stvarnije boje kada
postoji značajan kontrast između pozadine i objekta.
„„Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF](Isklj.)
zz Kada [i.Exposure] (i.Ekspozicija) radi, boja
se mijenja.
zz Čak ako je [Sensitivity] (Osjetljivost) postavljena na [100], kada je aktivirano [i.Exposure],
fotografije se mogu snimati s višom ISO-osjetljivosti nego što je postavljeno.
- 102 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Min. Shtr Speed] (Najmanja brzina zatvarača)
Postavlja najmanju vrijednost za brzinu zatvarača. Preporučujemo korištenje
manje brzine zatvarača da biste snimili svjetlije fotografije na tamnim mjestima.
„„Postavke: [AUTO] [1/250] [1/125] [1/60] [1/30] [1/15] [1/8] [1/4] [1/2]* [1]*
∗∗
Ako je ISO-osjetljivost postavljena na [3200] brzina zatvarača postaje [1/4].
zz Manje brzine zatvarača omogućuju svjetlije fotografije, ali uz povećani rizik
treperenja. Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
zz Fotografije mogu biti tamnije pri korištenju bržih vrijednosti kao što je [1/250].
Preporučujemo da fotografije snimate na svijetlim mjestima (
treperi crveno kada
je okidač pritisnut dopola ako će fotografija biti tamna).
zz Na ekranu se prikazuje za postavke osim [AUTO].
[i.Resolution] (i.Razlučivost)
Možete koristiti inteligentnu tehnologiju razlučivosti fotoaparata za snimanje
fotografija s oštrijim obrisima i jasnijom razlučivošću. Također, kada je postavljen
[i.ZOOM], omjer zumiranja može se povećati dva puta više od originalnog omjera zumiranja,
dok se istovremeno zadržava kvaliteta fotografije.
„„Postavke: [ON] / [i.ZOOM] / [OFF]
zz [i.ZOOM] (>58)
[Digital Zoom] (Digitalni zum)
Zum 4× snažniji od optičkog/dodatnog optičkog zuma. (Imajte na umu da će,
koristite li digitalni zum, povećavanje umanjiti kvalitetu slike.) Pojedinosti (>58).
„„Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF](Isklj.)
- 103 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Burst] (Snimanje u nizu)
Pojedinosti (>88)
[Color Mode] (Boja)
„„Postavke: [STANDARD] / [VIVID]*1 (oštrije) / [Happy] (Veselo)*2 /
[B&W] (Crno-bijelo) / [SEPIA] (Sepija)
*1
Osim kod [Intelligent Auto] (Inteligentni automatski način rada)
*2
Samo kod [Intelligent Auto] (Inteligentni automatski način rada)
[AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za automatski fokus)
Paljenje svjetla kada je mračno radi olakšavanja poravnanja fokusa.
„„Postavke: [ON] : Lampica se pali pritiskom okidača dopola
[OFF] : Lampica isključena (snimanje fotografija životinja
u mraku itd.)
Pomoćna lampica za automatski fokus
zz Pomoćna lampica automatskog fokusa ima efektivnu udaljenost od 1,5 m.
• Lampicu nemojte zaklanjati prstima ili gledati u nju izbliza.
zz Postavka je postavljena na [OFF] (Isklj.) u sljedećim scenskim načinima:
[Scenery] (Krajolik) [Night Scenery] (Noćni krajolik), [Handheld Night Shot] (Noćno
snimanje bez tronošca) [Sunset] (Zalazak sunca) [Glass Through] (Kroz staklo)
[Underwater] (Podvodno)
- 104 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)
Automatski otkriva crvene oči i ispravlja podatke fotografije kada se snima uz
smanjivanje efekta crvenih očiju bljeskalice (
).
„„Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF](Isklj.)
zz Ta će postavka raditi samo kada je [AF Mode] postavljen na š (Prepoznavanje lica).
zz Ovisno o okolnostima, možda neće biti moguće ispraviti efekt crvenih očiju.
zz Kada je ova funkcija postavljena na [ON], ikona bljeskalice mijenja se u [
]/[
].
zz Postavka je postavljena na [OFF] (Isklj.) u sljedećim scenskim načinima rada:
[Scenery] (Krajolik) [Sports] (Sport) [Night Scenery] (Noćni krajolik) [Handheld Night
Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) [HDR] (Visoki dinamički raspon) [Food] (Hrana)
[Pet] (Kućni ljubimac) [Sunset] (Zalazak sunca) [High Sens.] (Visoka osjetljivost) [Starry
Sky] (Zvjezdano nebo) [Glass Through] (Kroz staklo) [Underwater] (Podvodno) [3D Photo
Mode] (3D-fotografija)
[Motion Deblur] (Ispravljanje zamućenja zbog pokreta)
Pojedinosti (>27)
[iHandheld Nite Shot] (i-Noćno snimanje bez tronošca)
Pojedinosti (>27)
[iHDR] (i-Visoki dinamički raspon)
Pojedinosti (>28)
- 105 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Stabilizer] (Stabilizator)
Automatski otkriva i sprječava treperenje.
Kod snimanja videozapisa automatski će se uključiti funkcija [Active Mode] (
stabilizator videozapisa). Ta funkcija služi za smanjenje treperenja slike kada snimate
videozapise dok hodate i sl.
„„Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF](Isklj.)
zz Postavka je uključena tijekom snimanja videozapisa ili u scenskom načinu [Handheld
Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca).
zz Postavka je fiksno postavljena na [OFF] (Isklj.) u sljedećim scenskim načinima rada:
• [Starry Sky] (Zvjezdano nebo) [3D Photo Mode] (3D-fotografija)
zz Slučajevi u kojima optički stabilizator slike možda neće biti učinkovit:
• Kad je treperenje prejako
• Kada je povećanje zuma veliko (i kod raspona digitalnog zuma)
• Kad snimate fotografije dok slijedite objekte koji se kreću.
• Kada se smanji brzina zatvarača za snimanje fotografija u unutarnjim prostorima ili na
tamnim mjestima.
zz U načinu [Active Mode] snažniji efekt ispravljanja moguće je postići na širem kraju.
zz U sljedećem slučaju [Active Mode] (Aktivni način rada) neće raditi ni pri snimanju videozapisa.
• Kada je [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) postavljena na [VGA/25p] u formatu [MP4]
[Date Stamp] (Ispis datuma)
Fotografije je moguće snimati s datumom i vremenom snimanja otisnutima
na fotografiji.
„„Postavke: [W/O TIME] (Bez vremena) / [WITH TIME] (S vremenom) /
[OFF] (Isklj.)
zz Ispisi datuma na fotografijama ne mogu se izbrisati.
zz Datum se ne može otisnuti kada postavite funkciju [Auto Bracket] (Uzastopno snimanje
s različitim ekspozicijama) ili [Burst] (Snimanje u nizu), kada snimate videozapis ili kada je
postavljen scenski način rada [3D Photo Mode] (3D-fotografija).
zz Za fotografije s otiskom datuma nemojte tražiti ispis datuma u fotografskom studiju niti
ispisivati datum na pisaču (Ispisi datuma mogu se preklapati). Postavku nije moguće
promijeniti u načinu [Intelligent Auto]. Postavka se primjenjuje u drugim načinima snimanja.
[Clock Set] (Postavljanje sata)
Postavite sat. Funkcija je jednaka onoj u izborniku [Setup] (Postavljanje).
Pojedinosti (>19)
- 106 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje izbornika [Motion Picture] (Videozapis)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Rec Format] (Format snimanja)
Postavlja format podataka za snimljeni videozapis.
„„Postavke:
[AVCHD]
[MP4]
Format podataka prikladan za reprodukciju na TV-prijamnicima visoke razlučivosti.
Format podataka prikladan za reprodukciju videozapisa na računalo ili sličnim
uređajima.
zz Pojedinosti (>32)
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
Postavlja kvalitetu slike za snimljeni videozapis.
„„Postavke:
[AVCHD] u [Rec Format] (Format snimanja)
Stavka
[FHD/50i]
[HD/50p]
Veličina slike
1920×1080
1280×720
kadrova/s
50i
50p
Brzina prijenosa
približno 17 Mb/s
približno 17 Mb/s
kadrova/s
25p
25p
25p
Brzina prijenosa
približno 20 Mb/s
približno 10 Mb/s
približno 4 Mb/s
[MP4] u [Rec Format] (Format snimanja)
Stavka
[FHD/25p]
[HD/25p]
[VGA/25p]
Veličina slike
1920×1080
1280×720
640×480
zz Što je brzina prijenosa
Brzina prijenosa je količina podataka u određenom vremenskom razdoblju. Što je
veća količina podataka, viša je i kvaliteta slike. Ovaj uređaj koristi metodu snimanja
”VBR”. ”VBR” je kratica za ”Variable Bit Rate” (Promjenjiva brzina prijenosa), a
brzina prijenosa (količina podataka u određenom vremenskom razdoblju) mijenja se
automatski, ovisno o objektu koji se snima. Dakle, vrijeme snimanja skraćuje se kad
se snima objekt koji se brzo kreće.
- 107 -
VQT4P25
Primjena (Snimanje)
Korištenje izbornika [Motion Picture] (Videozapis)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Continuous AF] (Neprekinuti automatski fokus)
Dopustite konstantno podešavanje fokusa tijekom snimanja videozapisa ili
fiksirajte položaj fokusa na početku snimanja.
„„Postavke: [ON] (Uklj.)
[OFF] (Isklj.): Fiksirajte položaj fokusa na početku snimanja videozapisa.
zz Postavka je fiksno postavljena na [OFF] u scenskom načinu rada [Starry Sky] (Zvjezdano
nebo).
[Wind Cut] (Izrezivanje šuma vjetra)
Smanjuje snimanje zvuka vjetra (šum vjetra) kada snimate kod jakog vjetra.
„„Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF](Isklj.)
zz Kada je [Wind Cut] postavljen na [ON], niži zvukovi bit će uklonjeni i kvaliteta zvuka
zz razlikovat će se od uobičajenih snimki. Ako je postavka [Wind Cut] postavljena na [OFF]
kada je odabran [Miniature Effect] (Efekt minijature) u načinu [Creative Control] (Kreativno
upravljanje).
- 108 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Različiti načini reprodukcije [Playback Mode]
Snimljene fotografije mogu biti reproducirane na razne načine.
1
Pritisnite gumb za reprodukciju
2
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
3
Kursorskim gumbom odaberite [Playback Mode] (Način
reprodukcije) i pritisnite [MENU/SET]
4
Pritisnite pq da biste odabrali način reprodukcije i pritisnite
[MENU/SET]
zz Kad kartica nije umetnuta, fotografije se reproduciraju iz ugrađene memorije.
zz Kada je fotoaparat isključen, ili kada prebacujete na način snimanja, fotoaparat će se
vratiti na [All] (Sve).
[2D/3D Settings] (Postavke 2D/3D)
Moguće je promijeniti metodu reprodukcije 3D-fotografija. Izbornik se prikazuje samo
kada je odabran HDMI-izlaz. Pojedinosti (>134)
[All] (Sve)
Reproduciranje svih snimljenih fotografija
Ako su fotografije prikazane pomoću funkcije [Slide Show] (Prikaz u nizu) (>110) ili
[Filtering Play] (Odabrana reprodukcija) (>113) sužene, odabirom [All] (Sve) poništavaju
se ograničenja.
- 109 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Različiti načini reprodukcije [Playback Mode]
[Slide Show] (Prikaz u nizu)
Automatski reproducira fotografije po redu i uz glazbu. Preporučuje se pri gledanju na
zaslonu TV-prijamnika.
1
Kursorskim gumbom odaberite [Filtering] (Odabir) i pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
• Ako želite promijeniti postavke prikaza u nizu bez odabira, idite na korak 3 . Ako
želite izravno pokrenuti prikaz u nizu, idite na korak 5 .
2
Kursorskim gumbom odaberite način odabira i pritisnite
[MENU/SET].
[All] (Sve)
[Picture Only] (Samo
slike)
[Motion Pic. Only]
(Samo videozapisi)
[3D Play]
(3D-reprodukcija)
[Travel] (Putovanje)
[Category Selection]
(Odabir kategorije)
[Select Date] (Odabir
datuma)
[Favorite] (Favoriti)
3
Reproducira sve.
Reproducira fotografije.
Reproducira videozapise.
Reproducira samo 3D-fotografije koje su snimljene u
scenskom načinu [3D Photo Mode] (3D-fotografija).
Reproducira samo fotografije snimljene s opcijom [Travel
Setup] (Postavke putovanja) ili [Location] (Lokacija). (>113)
Odaberite kategoriju i reproducirajte videozapise ili
fotografije.
(Kursorskim gumbom odaberite kategoriju i pritisnite
[MENU/SET].) (>113) Odaberite slike prema danu kada su
snimljene, a zatim ih reproducirajte sa zaslona s kalendarom.
Reproducira slike označene kao [Favorite] (Favoriti). (>125)
Kursorskim gumbom odaberite [Setup] (Postavljanje) i
pritisnite [MENU/SET].
(nastavak na sljedećoj stranici)
- 110 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Različiti načini reprodukcije [Playback Mode]
4
Postavite na omiljene postavke i pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi)
[Effect] (Efekt)
(Odaberite glazbu
i efekte u skladu s
atmosferom fotografija)
[Duration] (Trajanje)*
[Repeat] (Ponavljanje)
[Sound] (Zvuk)
∗∗
5
[NATURAL] (Prirodno) / [SLOW] (Sporo) / [SWING] (Swing) /
[URBAN] (Urbano) / [OFF] (Isklj.)*
[1SEK] / [2SEK] / [3SEK] / [5SEK] [ON]
(Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
[OFF] (Isklj.): Glazba i zvuk neće se reproducirati.
[AUTO] (Automatski): S fotografijama reproducirat će se
glazba, a s videozapisima reproducirat će se zvuk.
[Music] (Glazba): Reproducirat će se glazbeni efekt.
[Audio] (Zvuk): Reproducirat će se zvuk videozapisa.
U sljedećem slučaju, [Effect] (Efekt) je postavljen na [OFF] (Isklj.). Trajanje se također
ne može postaviti.
• [Motion Pic. Only] (Samo videozapisi)
Kursorskim gumbom odaberite [Start] (Početak) i pritisnite
[MENU/SET]
- 111 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Različiti načini reprodukcije [Playback Mode]
„„Radnje tijekom prikaza u nizu
Vodič za upravljanje pojavit će se u donjem desnom uglu LCD-monitora.
Pauziranje/Pokretanje
Prethodna
Sljedeća
Glasnoća +
Glasnoća -
Zaustavljanje
• Ako nikakve radnje ne obavljate tijekom otprilike 2 sekunde, vodič za upravljanje se
isključuje. Za ponovni prikaz vodiča, pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz).
• Po završetku prikaza u nizu, pojavljuje se zaslon za potvrdu. Odaberite [Yes] (Da) za
povratak na prikaz jedne slike (preko cijelog zaslona).
zz Iako je prikaz u nizu završio, postavke odabira koje ste postavili u koraku 2 zadržavaju
se.
Da biste poništili postavke, pritisnite p za odabir [Filtering Off] (Odabir isklj.) kada se
prikazuje prikaz jedne slike, ili odaberite [All] (Sve) u izborniku [Playback Mode] (Način
reprodukcije).
zz Kada odaberete funkciju [URBAN] (Urbano), moguće je da će snimka biti crno-bijela, što
je efekt zaslona.
zz Pri reprodukciji panoramskih fotografija ili videozapisa postavka [Duration] (Trajanje)
onemogućena je.
zz Dio funkcije [Effect] (Efekt) ne može se koristiti pri prikazivanju slika na TV-prijamniku
spojenom HDMI-minikabelom (neobavezan) ili pri prikazu slika snimljenih okomito.
zz Efekti zaslona ne rade tijekom prikaza u nizu [3D Play] (3D-reprodukcija).
zz Nije moguće dodati glazbene efekte.
- 112 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Različiti načini reprodukcije [Playback Mode]
[Filtering Play] (Odabrana reprodukcija)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
Možete precizirati odabir fotografija za prikaz svodeći ih na fotografije u odabranim
kategorijama ili na omiljene fotografije, a zatim pregledavati te fotografije.
1
Kursorskim gumbom odaberite način odabira i pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
[Picture Only]
(Samo slike)
Reproducira fotografije.
[Video Only] (Samo
videozapisi)
Reproducira videozapise.
[3D Play]
(3D-reprodukcija)
Reproducira samo 3D-fotografije koje su snimljene u scenskom načinu
rada [3D Photo Mode] (3D-fotografija).
[Travel] (Putovanje) Reproducira slike s funkcijom [Travel Date] (Datum putovanja) koja je
postavljena u vrijeme snimanja.
1 Kursorskim gumbom odaberite želite li reproducirati slike po datumu
ili lokaciji putovanja i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Kada odaberete [All] (Sve), reproduciraju se sve fotografije
snimljene s funkcijom [Travel Date].
2 Kursorskim gumbom odaberite datum ili lokaciju putovanja i
pritisnite [MENU/SET].
[Category
Selection] (Odabir
kategorije)
Reproducira fotografije koje su sužene u kategorijama, poput scenskog
načina.
1 Kursorskim gumbom odaberite kategoriju i pritisnite [MENU/SET].
Fotografije snimljene pomoću funkcije prepoznavanja lica
[Portrait] (Portret) /
/ [Baby] (Dijete) /
/ [Night Portrait] (Noćni portret) /
[Scenery] (Krajolik) /
/ [Sunset] (Zalazak sunca) /
staklo) / [Panorama Shot] (Panoramska snimka)
/ [Soft Skin] (Nježni obris)
/ [Glass Through] (Kroz
[Night Scenery] (Noćni krajolik) /
/ [Night Portrait] (Noćni portret) /
/ [Starry
Sky] (Zvjezdano nebo) / [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) /
[Sports] (Sport)
[Baby] (Dijete) /
[Pet] (Kućni ljubimac)
[Food] (Hrana)
[Underwater] (Podvodno snimanje)
[Select Date]
(Odabir datuma)
Odaberite slike prema danu kada su snimljene, a zatim ih
reproducirajte sa zaslona s kalendarom.
• Da biste odabrali po drugom datumu, pritisnite p za odabir [Change
Date] (Promjena datuma) kada se prikazuje prikaz jedne slike.
[Favorite] (Favoriti)
Reproducira slike označene kao [Favorite] (Favoriti). (>125)
• Za poništavanje odabrane reprodukcije, pritisnite kada se prikazuje prikaz jedne slike da
biste odabrali [Filtering Off] (Odabir isklj.) a zatim pritisnite [MENU/SET].
- 113 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Različiti načini reprodukcije [Playback Mode]
[Calendar] (Kalendar)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42) Možete pretraživati slike prema datumu
snimanja.
1
Kursorskim gumbom odaberite datum za reprodukciju
2
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) za prikaz slika
snimljenih na odabrani datum
3
Kursorskim gumbom odaberite fotografiju i pritisnite [MENU/
SET].
• Na zaslonu s kalendarom prikazuju se samo mjeseci u
kojima su fotografije snimljene.
• Za novo pretraživanje pomaknite ručicu zuma na stranu W da biste se vratili na
prethodni zaslon. (>38)
zz Ako postoji više slika snimljenih isti datum, prikazuje se prva slika koja je snimljena
toga datuma.
zz Možete prikazati kalendar za razdoblje između siječnja 2000. i prosinca 2099.
zz Na fotografijama koje su snimljene bez postavki sata prikazuje se datum 1. siječnja
2013.
zz Fotografije snimljene s postavkama odredišta namještenima u [World Time] (Svjetsko
vrijeme) prikazuju se na zaslonu s kalendarom pomoću odgovarajućeg datuma
vremenske zone odredišta.
- 114 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Retuširanje fotografija
[Auto Retouch] (Automatsko retuširanje)
Možete podesiti boju i svjetlinu fotografija da biste ih uskladili.
• Nakon uređivanja fotografija pomoću funkcije [Auto Retouch] stvaraju se nove fotografije.
Prije početka uređivanja provjerite imate li dovoljno slobodnog prostora na ugrađenoj
memoriji ili memorijskoj kartici.
• Primjer slike
1
Tijekom reprodukcije odaberite fotografiju koju želite
retuširati i pritisnite p
• Kada su fotografije sužene u opcijama [Slide Show] (Prikaz u nizu) ili [Filtering Play]
(Odabrana reprodukcija), odaberite [Retouch] (Retuširanje) iz zaslona za odabir.
2
3
Kursorskim gumbom odaberite [Auto Retouch] i pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Kursorskim gumbom odaberite [ON] (Uklj.) i pritisnite [MENU/
SET]
• Prikazan je zaslon za potvrđivanje. Ako odaberete [Yes] (Da) sprema se nova
retuširana fotografija.
• Ako je odabrano [OFF] (Isklj.), možete vratiti fotografiju u izvorno stanje (prije retuširanja).
„„Radnja iz izbornika [Playback] (Reprodukcija)
• Detalji o postavljanju izbornika. (>42)
2
Odaberite [Retouch] u izborniku [Playback], i pritisnite
[MENU/SET]
Kursorskim gumbom odaberite [Auto Retouch] i pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
3
Odaberite fotografiju koju želite retuširati, a zatim pritisnite
[MENU/SET]
4
Kursorskim gumbom odaberite [ON] (Uklj.) i pritisnite [MENU/
SET]
1
• Prikazan je zaslon za potvrdu. Ako odaberete [Yes] (Da) sprema se nova retuširana
fotografija.
• Ako je odabrano [OFF] (Isklj.), možete vratiti fotografiju u izvorno stanje (prije
retuširanja).
- 115 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Retuširanje fotografija
zz Na nekim fotografijama efekt retuširanja može biti manje vidljiv.
zz Neke fotografije nakon retuširanja mogu imati više smetnji.
zz Možda neće biti moguće koristiti funkciju [Auto Retouch] s fotografijama koje su već
retuširane.
zz Postoji mogućnost da se fotografije snimljene drugim fotoaparatima neće moći
retuširati.
zz Funkciju [Auto Retouch] nije moguće koristiti u sljedećim slučajevima:
• Videozapisi
• Panoramske fotografije
• 3D-fotografije
[Creative Retouch] (Kreativno retuširanje)
Možete retuširati snimljene fotografije odabirom efekta koji želite primijeniti.
• Nakon uređivanja fotografija pomoću funkcije [Creative Retouch] stvaraju se nove
fotografije. Prije početka uređivanja provjerite imate li dovoljno slobodnog prostora na
ugrađenoj memoriji ili memorijskoj kartici.
1
Tijekom reprodukcije odaberite fotografiju koju želite
retuširati i pritisnite p
• Kada su fotografije sužene u opcijama [Slide Show] (Prikaz u nizu) ili [Filtering Play]
(Odabrana reprodukcija), odaberite [Retouch] (Retuširanje) iz zaslona za odabir.
2
Kursorskim gumbom odaberite [Creative Retouch] i pritisnite
[MENU/SET].
(nastavak na sljedećoj stranici)
- 116 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Retuširanje fotografija
3
Pritisnite pq da biste odabrali postavku
• Prikazuje se fotografija retuširana pomoću odabranog efekta.
• Ako je odabrano [OFF] (Isklj.), možete vratiti fotografiju u izvorno stanje (prije
retuširanja).
Postavljanje
Efekt
[Expressive] (Izražajno)
Ovim efektom naglašava se boja tako da nastane slika u stilu poparta.
[Retro] (Retro)
S ovim efektom slika djeluje izblijedjelo.
[High Key] (Svijetli tonovi)
S ovim efektom slika djeluje svijetlo, prozračno i nježno.
[Low Key] (Tamni tonovi)
S ovim efektom slika dobije taman, opuštajući dojam, a svijetli
dijelovi se naglašavaju.
[Sepia] (Sepija)
Ovim efektom nastaje fotografija toniranog (sepija) efekta.
[Dynamic Monochrome]
(Dinamički monokromatski
efekt)
Ovim se efektom pojačava kontrast kako bi nastala impresivna
crno-bijela fotografija.
[Impressive Art] (Impresivni
umjetnički efekt)
Ovaj efekt daje fotografiji dramatičan izgled kontrasta.
[High Dynamic] (Visoki
dinamički raspon)
Ovim efektom postiže se optimalna svjetlina i za tamne i za svijetle
dijelove.
[Cross Process] (Presijecanje)
Ovim efektom postiže se dramatičan izgled boja vaše fotografije.
• Kursorskim gumbom podesite boju i pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
[Toy Effect] (Efekt igračke)
Ovim efektom smanjuje se rubna svjetlina da bi se dobio dojam da je
korišten fotoaparat igračka.
• Kursorskim gumbom podesite boju i pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
[Miniature Effect] (Efekt
minijature)
Ovim efektom zamućuju se rubni dijelovi fotografije kako bi slika
podsjećala na dioramu.
[Soft Focus] (Blago
fokusiranje)
Efektom se zamućuje cjelokupna slika da bi se postigao dojam
mekoće.
[Star Filter] (Filtar zvijezda)
Ovaj efekt preobražava čestice svjetla tako da nalikuju na zvijezde.
[One Point Color] (Jedna
točka boje)
Ovim efektom ostavlja se jedna odabrana boja za naglašeni
impresivan dojam.
• Kursorskim gumbom pomaknite okvir u središtu zaslona,
odaberite boju koju želite zadržati, a zatim pritisnite [MENU/SET].
• Detalji o efektima. (>70 - 74)
• Kada pritisnete gumb [DISP.] (Prikaz), prikazuje se opis odabranog efekta.
4
Pritisnite [MENU/SET]
• Prikazan je zaslon za potvrdu. Ako odaberete [Yes] (Da) sprema se nova
retuširana fotografija.
- 117 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Retuširanje fotografija
„„Radnja iz izbornika [Playback] (Reprodukcija)
Također možete odabrati [Creative Retouch] (Kreativno retuširanje) iz opcije [Retouch]
(Retuširanje) u izborniku [Playback] (Reprodukcija).
zz Na nekim fotografijama efekt retuširanja može biti manje vidljiv.
zz Efekti se mogu činiti slabima u usporedbi s efektom dobivenim u načinu rada
[Creative Control] (Kreativno upravljanje).
zz Postoji mogućnost da se fotografije snimljene drugim fotoaparatima neće moći
retuširati.
zz Funkciju [Creative Retouch] nije moguće koristiti u sljedećim slučajevima:
• Videozapisi
• Panoramske fotografije
• 3D-fotografije
- 118 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)
Možete uređivati fotografiju (na primjer, izrezivati je) i postaviti zaštitnu postavku na
fotografiji.
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
• Metode postavljanja razlikuju se ovisno o stavci izbornika.
zz U sljedećim se slučajevima nakon uređivanja stvaraju nove fotografije. Prije početka
uređivanja provjerite imate li dovoljno slobodnog prostora na ugrađenoj memoriji ili
memorijskoj kartici.
• [Text Stamp] (Ispis teksta)
• [Retouch] (Retuširanje)
• [Resize] (Promjena veličine)
• [Cropping] (Obrezivanje slike)
zz Postoji mogućnost da se fotografije snimljene drugim fotoaparatima neće moći
postavljati ili uređivati.
[Title Edit] (Uređivanje naslova)
Svojim omiljenim fotografijama možete davati naslove, itd.
1
2
Kursorskim gumbom odaberite [SINGLE] (Jedna) ili [MULTI]
(Više) i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Odaberite fotografiju
zz [SINGLE] (Jedna)
Kursorskim gumbom
odaberite fotografiju i pritisnite
[MENU/SET]
zz [MULTI] (Više)
(do 50 fotografija s istim tekstom) Kursorskim
gumbom odaberite fotografiju i pritisnite gumb
[DISP.] (Prikaz)
 Postavka [Title Edit]
’[Title Edit] postavljeno
• Odustajanje > Pritisnite
ponovno gumb [DISP.].
• Izvršavanje > Pritisnite
[MENU/SET].
3
Unos znakova (Unos teksta (>95))
Da biste obrisali naslov, obrišite sve znakove na zaslonu za unos teksta.
zz Ne može se koristiti u sljedećim slučajevima:
• Videozapisi
• 3D-fotografije
zz Za ispis teksta, koristite [Text Stamp] (Ispis teksta) ili program ”PHOTOfunSTUDIO”
na isporučenom CD-ROM-u.
- 119 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Text Stamp] (Ispis teksta)
Datum i vrijeme snimanja, tekst memoriran u scenskim načinima rada [Baby] (Dijete) ili [Pet]
(Kućni ljubimac), funkcije [Travel Date] (Datum putovanja) i [Title Edit] (Uređivanje naslova)
ispisani su na fotografiju.
1
2
Kursorskim gumbom odaberite [SINGLE] (Jedna) ili [MULTI]
(Više) i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Odaberite fotografiju
zz [SINGLE] (Jedna)
Kursorskim gumbom
odaberite fotografiju i pritisnite
[MENU/SET]
zz [MULTI] (Više)
(do 50 fotografija s istim tekstom) Kursorskim
gumbom odaberite fotografiju i pritisnite gumb
[DISP.] (Prikaz)
Ă Postavka [Text Stamp]
• Poništavanje > Ponovno
pritisnite gumb [DISP.].
• Izvršavanje > Pritisnite
[MENU/SET].
3
4
5
6
7
Kursorskim gumbom odaberite [SET] (Postavi) i pritisnite
[MENU/SET].
Kursorskim gumbom odaberite stavke i pritisnite [MENU/SET]
(>121)
Kursorskim gumbom odaberite postavke i pritisnite [MENU/
SET]. (>121)
Pritisnite gumb [‚/ ]
Kursorskim gumbom odaberite [OK] i pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Ako odaberete [Yes] (Da), radnja se izvodi.
- 120 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)
„„Stavke na koje se može ispisivati
[Shooting Date] (Datum
snimanja)
[Name] (Ime)
[W/O TIME]: (Bez vremena) Ispis datuma snimanja
[WITH TIME]: Ispis datuma i vremena snimanja.
: Ispis imena memoriranog u funkciji prepoznavanja lica
: Ispis imena memoriranog u funkcijama [Baby] (Dijete) ili
[Pet] (Kućni ljubimac)
[Location] (Lokacija)
Ispis lokacije memorirane u opciji [Travel Date] (Datum putovanja)
izbornika [Setup] (Postavljanje)
[Travel Date] (Datum
putovanja)
[Title] (Naslov)
Ispis datuma putovanja postavljenog u opciji [Travel Date]
izbornika [Setup]
Ispis teksta memoriranom u opciji [Title Edit] (Uređivanje naslova)
• Stavke postavljene na [OFF] (Isklj.) neće se ispisivati.
zz Ne možete ispisivati tekst na sljedeće slike.
• Videozapisi
• 3D-fotografije
• Panoramske fotografije
• Fotografije na koje je već otisnut datum ili drugi tekst
• Fotografije snimljene bez postavljanja sata
zz Znakovi mogu biti odrezani na nekim pisačima.
zz Tekst je teško čitljiv kada je ispisan na fotografijama veličine od 0.3 M ili manjima.
zz Za fotografije s otiskom datuma nemojte tražiti ispis datuma u fotografskom
studiju niti ispisivati datum na pisaču. (ispisi datuma mogu se preklapati).
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Retouch] (Retuširanje)
[Auto Retouch] (Automatsko retuširanje): Pojedinosti (>115)
[Creative Retouch] (Kreativno retuširanje): Detalji (>116)
- 121 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Video Divide] (Podjela videozapisa)
Jedan videozapis može biti podijeljen na 2 dijela. To je praktično kada želite zadržati samo
potrebne scene ili kada želite obrisati nepotrebne scene da biste povećali količinu slobodnog
mjesta na kartici, npr. tijekom putovanja.
1
2
3
4
Odaberite [Video Divide] (Podjela videozapisa) u izborniku
[Playback] (Reprodukcija).
Kursorskim gumbom odaberite videozapis i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Pritisnite p na mjestu na kojem želite podijeliti videozapis da
biste ga pauzirali.
Pritisnite q
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Ako odaberete [Yes] (Da), radnja se izvodi.
• Izvorni videozapis koji je podijeljen ne ostaje na fotoaparatu.
(Postojat će samo 2 videozapisa koja su nastala nakon podjele.)
zz Tijekom podjele, nemojte isključivati fotoaparat ili vaditi karticu ili bateriju. Ako to
učinite, videozapis bi mogao biti obrisan.
zz Dijeljenje videozapisa snimljenog u formatu [MP4] mijenja redoslijed slika.
Preporučuje se prikaz pomoću funkcije [Calendar] (Kalendar) ili [Filtering Play]
(Odabrana reprodukcija).
zz Možda neće biti moguće podijeliti videozapise koji su snimljeni drugim
fotoaparatima.
zz Kratki videozapisi ne mogu se dijeliti.
- 122 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Resize] (Promjena veličine)
Možete smanjiti veličinu slike kako biste olakšali slanje privitaka e-poštom i korištenje slika na
web-mjestima itd. (fotografije koje su snimljene na najnižoj mogućoj razini piksela snimanja
ne mogu se dodatno smanjivati).
„„[SINGLE] (Jedna)
1
2
3
Kursorskim gumbom odaberite [SINGLE] i pritisnite [MENU/
SET] (Izbornik/Postavi)
Kursorskim gumbom odaberite fotografiju i pritisnite [MENU/
SET]
Kursorskim gumbom odaberite veličinu i pritisnite [MENU/SET].
Trenutačna veličina
Veličina nakon promjene
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Ako odaberete [Yes] (Da), radnja se izvodi.
„„[MULTI] (Više)
1
2
3
Kursorskim gumbom odaberite [MULTI] i pritisnite [MENU/
SET]
Kursorskim gumbom odaberite veličinu i pritisnite [MENU/
SET]
Kursorskim gumbom odaberite fotografiju i pritisnite gumb
[DISP.] (Prikaz) (do 50 fotografija)
Broj piksela prije/nakon promjene
veličine
• Poništavanje
> Ponovno pritisnite gumb [DISP.].
• Izvršavanje
> Pritisnite [MENU/SET].
Postavka promjene veličine
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Ako odaberete [Yes], radnja se izvodi. Kvaliteta slike
će nakon promjene veličine biti smanjena.
zz Nije moguće promijeniti veličinu sljedećih slika.
• Videozapisi
• 3D-fotografije
• Panoramske fotografije
• Fotografije na koje je već otisnut datum ili drugi tekst
- 123 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Cropping] (Obrezivanje slike)
Povećajte fotografije i obrežite neželjene dijelove.
1
2
Kursorskim gumbom odaberite fotografiju i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Odaberite područje koje želite izrezati i pritisnite [MENU/SET]
Proširenje
Promjena položaja
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Ako odaberete [Yes] (Da), radnja se izvodi.
zz Kvaliteta slike će nakon obrezivanja biti smanjena.
zz Nije moguće obrezati sljedeće slike.
• Videozapisi
• 3D-fotografije
• Panoramske fotografije
• Fotografije na koje je već otisnut datum ili drugi tekst
zz Informacije funkcije prepoznavanja lica neće biti sačuvane nakon obrezivanja fotografije.
- 124 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Favorite] (Favoriti)
Označavanjem omiljenih fotografija zvjezdicom (Ü) možete reproducirati samo svoje omiljene
fotografije ili možete obrisati sve fotografije osim onih omiljenih.
1
2
Kursorskim gumbom odaberite [SINGLE] (Jedna) ili [MULTI]
(Više) i pritisnite [MENU/SET]
Kursorskim gumbom odaberite fotografiju i pritisnite [MENU/
SET].
zz [SINGLE] (Jedna)
zz [MULTI] (Više)
Postavljanje omiljene fotografije
Postavljanje omiljene fotografije
• Odustajanje > Ponovno pritisnite [MENU/SET].
„„Brisanje svega
U koraku 1 odaberite [CANCEL] (Poništi) i potom [Yes] (Da).
- 125 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Print Set] (Postavke ispisa)
Moguće je odrediti postavke slike/broja slika/datuma pri ispisu u fotografskim studijima ili na
pisačima kompatibilnima sa standardom DPOF. (Kompatibilnost provjerite u studiju)
1
2
3
Kursorskim gumbom odaberite [SINGLE] (Jedna) ili [MULTI]
(Više) i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Kursorskim gumbom odaberite fotografiju i pritisnite [MENU/
SET]
Kursorskim gumbom postavite broj fotografija i pritisnite
[MENU/SET]
(ponovite korake 2 i 3 kada koristite funkciju [MULTI] (do 999 slika))
zz [SINGLE] (Jedna)
zz [MULTI] (Više)
Postavljanje ispisa
datuma
Postavljanje ispisa
datuma
Broj primjeraka za
Broj primjeraka za
ispis
ispis
• Postavljanje/isključivanje ispisivanja datuma > Pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz)
„„Brisanje svega
U koraku 1 odaberite [CANCEL] (Odustajanje) i potom [Yes] (Da).
zz Ovisno o vrsti pisača, postavke pisača mogu imati prednost pred postavkama
fotoaparata.
zz Nije moguće postaviti za datoteke koje nisu usklađene sa standardom DCF.
zz Neke DPOF-informacije postavljene drugom opremom ne mogu se koristiti. U tim
slučajevima, izbrišite sve DPOF informacije i zatim ih ponovno postavite na ovom
fotoaparatu.
zz Ispisivanje datuma nije moguće postaviti za fotografije snimljene s funkcijom [Date
Stamp] (Ispis datuma) i fotografije u kojima se primjenjuje [Text Stamp] (Ispis teksta)
zz Postavku ispisa nije moguće postaviti za videozapise.
- 126 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Protect] (Zaštita)
Da biste onemogućili brisanje fotografija, postavite zaštitu. Sprečava brisanje važnih
fotografija.
1
Kursorskim gumbom odaberite [SINGLE] (Jedna) ili [MULTI]
(Više) i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
2
Kursorskim gumbom odaberite fotografiju i pritisnite [MENU/
SET].
zz [SINGLE] (Jedna)
zz [MULTI] (Više)
Zaštićena fotografija
Zaštićena fotografija
• Odustajanje > Ponovno pritisnite [MENU/SET].
„„Brisanje svega
U koraku 1 odaberite [CANCEL] (Poništi) i potom [Yes] (Da).
zz Ako koristite druge uređaje, možda neće biti učinkovito.
zz Fotografija se briše tijekom formatiranja iako je zaštićena.
zz Kada prekidač za zaštitu od pisanja na kartici postavite u položaj ”LOCK” (Zaklj.),
fotografija se ne briše.
- 127 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Face Rec Edit] (Uređivanje funkcije prepoznavanja lica)
Uredite ili izbrišite informacije o prepoznavanju na fotografijama s pogrešnim prepoznavanjem
lica.
1
2
3
4
5
Kursorskim gumbom odaberite [REPLACE] (Zamjena) ili
[DELETE] (Brisanje) i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Kursorskim gumbom odaberite fotografiju i pritisnite [MENU/
SET]
Kursorskim gumbom odaberite osobu i pritisnite [MENU/SET]
• Za [DELETE] (Brisanje), idite na korak .
• Ne mogu se odabrati osobe za koje niste memorirali informacije o prepoznavanju
lica.
Kursorskim gumbom odaberite osobu koju želite zamijeniti
drugom i pritisnite [MENU/SET]
Kursorskim gumbom odaberite [Yes] i pritisnite [MENU/SET].
zz Nakon što se informacije o prepoznavanju lica izbrišu, više ih nije moguće vratiti.
zz Fotografije za koje su izbrisane sve informacije o prepoznavanju lica nisu kategorizirane u
opciji prepoznavanja lica tijekom [Category Selection] (Odabir kategorije)
zz Informacije o prepoznavanju ne mogu se uređivati kada se radi o zaštićenim
fotografijama.
- 128 -
VQT4P25
Primjena (Prikaz)
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)
• Postupak postavljanja izbornika. (>42)
[Copy] (Kopiranje)
Fotografije možete kopirati između ugrađene memorije i memorijske kartice.
1
Kursorskim gumbom odaberite metodu kopiranja (smjer) i
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
: Kopiranje svih fotografija iz ugrađene memorije na karticu (idite na korak 3 ).
: Kopiranje po 1 fotografije s kartice na ugrađenu memoriju.
2
3
Kursorskim gumbom odaberite fotografiju i pritisnite [MENU/
SET]
Kursorskim gumbom odaberite [Yes] (Da) i pritisnite [MENU/
SET]
• Odustajanje > Pritisnite [MENU/SET].
zz Kopiranje fotografija može potrajati nekoliko minuta. Tijekom kopiranja nemojte
isključivati fotoaparat ili izvoditi druge radnje.
zz Ako na odredištu kopiranja već postoje identična imena (brojevi mape/datoteka), tijekom
).
kopiranja s ugrađene memorije na karticu bit će izrađena nova mapa za kopiranje (
Jednako imenovane datoteke neće se kopirati s kartice na ugrađenu memoriju (
).
zz Sljedeće se postavke ne kopiraju. Nakon kopiranja ponovno ih postavite.
- [Print Set] (Postavke ispisa) - [Protect] (Zaštita) - [Favorite] (Favoriti)
zz Mogu se kopirati samo fotografije snimljene Panasonicovim digitalnim fotoaparatima
(LUMIX).
zz Videozapise snimljene u formatu [AVCHD] nije moguće postaviti.
- 129 -
VQT4P25
Povezivanje s drugim uređajima
Pregledavanje na zaslonu TV-prijamnika
Možete pregledavati svoje fotografije na zaslonu TV-prijamnika priključivanjem fotoaparata
na TV-prijamnik pomoću AV-kabela (neobavezan) ili HDMI-minikabela (neobavezan).
zz Također pogledajte upute za uporabu TV-prijamnika.
Priprema:
• Postavite [TV Aspect] (Format TV-prijamnika) da biste priključili fotoaparat na TVprijamnik pomoću AV-kabela (neobavezan) (>51)
• Isključite fotoaparat i TV-prijamnik.
1
Priključite fotoaparat na TV-prijamnik
„„Povezivanje pomoću HDMI-minikabela (neobavezan)
HDMI-minikabel (neobavezan) može se koristiti za pregledavanje fotografija i
videozapisa u visokoj razlučivosti.
Provjerite smjer utikača i umetnite ga
ravno.
(Ako je kabel umetnut u krivom
smjeru, utikač se može izobličiti i
dovesti do neispravnog rada)
U utičnicu HDMI-video/audioulaza
HDMI-minikabel (neobavezan)
„„Povezivanje AV-kabelom (neobavezan)
Provjerite smjer utikača i umetnite ga
ravno.
(Ako je kabel umetnut u krivom
smjeru,utikač se može izobličiti i dovesti
do neispravnog rada)
Žuta: U videoutičnicu
AV-kabel
(neobavezan)
2
3
Bijela: U audioutičnicu
Uključite TV-prijamnik.
zz Postavite na pomoćni ulaz.
Uključite fotoaparat i pritisnite gumb za reprodukciju
• Držanjem gumba za reprodukciju dok je fotoaparat isključen, možete uključiti
fotoaparat u način reprodukcije.
- 130 -
VQT4P25
Povezivanje s drugim uređajima
Pregledavanje na zaslonu TV-prijamnika
„„Povezivanje pomoću HDMI-minikabela (neobavezan)
zz Uvijek koristite originalni Panasonicov HDMI-minikabel (neobavezan).
zz Postoje ograničenja na neke funkcije reprodukcije.
zz Nisu dostupni izbornici [Playback] (Reprodukcija) i [Setup] (Postavljanje).
zz Sa strane ili na vrhu i dnu zaslona mogu se pojaviti trake, ovisno o postavkama
formata.
zz Kabeli koji nisu u skladu s HDMI-standardom neće raditi.
zz Kada je priključen HDMI-minikabel, fotografije se neće prikazivati na LCD-monitoru.
zz HDMI-izlaz može biti poništen ako je USB-kabel (isporučen) priključen istovremeno.
zz Kada su AV-kabel (neobavezan) i HDMI-minikabel (neobavezan) priključeni u isto
vrijeme, slika se ne odašilje AV-kabelom.
zz Fotografije na trenutak mogu biti izobličene odmah nakon početka reprodukcije ili
pauziranja na nekim TV-prijamnicima.
„„Povezivanje AV-kabelom (neobavezan)
zz Uvijek koristite originalni Panasonicov AV-kabel (neobavezan).
zz Možete reproducirati fotografije na TV-prijamnicima u drugim državama (regijama)
koje koriste sustav NTSC ili PAL kada postavite [Video Out] (Videoizlaz) u izborniku
[Setup] (Postavljanje).
zz Fotografije zakrenute okomito mogu biti lagano zamućene.
zz Ako formati nisu ispravno prikazani na TV-prijamniku širokog zaslona ili TVprijamniku visoke razlučivosti, promijenite postavke načina prikazivanja slika na
TV-prijamniku.
Kada umetnete karticu u utor za SD-karticu na TV-prijamniku ili DVD-snimaču, možete
reproducirati snimljene fotografije.
• Videozapisi snimljeni u formatu [AVCHD] mogu se reproducirati na Panasonicovim
TV-prijamnicima (VIERA) s logotipom AVCHD.
• Postoji mogućnost da nećete moći reproducirati panoramske fotografije. Također ne
možete pokrenuti automatsko listanje reproduciranih panoramskih fotografija.
• Kada koristite i SDHC i SDXC-memorijsku karticu, obavezno reproducirajte svaku
vrstu kartice na uređaju kompatibilnom s određenim formatom.
- 131 -
VQT4P25
Povezivanje s drugim uređajima
Pregledavanje na zaslonu TV-prijamnika
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)
Što je VIERA Link (HDMI)?
zz VIERA Link je funkcija koja automatski povezuje ovaj fotoaparat s uređajima
kompatibilnim s VIERA Linkom kada se spajate pomoću HDMI-minikabela (neobavezan)
kako bi vam omogućila jednostavne funkcije s daljinskim upravljanjem VIERA. (Neke
funkcije nisu dostupne.) VIERA Link (HDMI) je ekskluzivna Panasonicova funkcija dodana
standardnim HDMI-funkcijama upravljanja HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Funkcije nisu zajamčene prilikom priključivanja pomoću uređaja kompatibilnih sa
standardom
zz HDMI CEC drugih proizvođača. Kompatibilnost s VIERA Link (HDMI) provjerite u
priručniku uređaja.
zz Ovaj fotoaparat podržava VIERA Link (HDMI) Inačica 5. Ovaj Panasonicov standard
podržava starije Panasonicove uređaje s VIERA Linkom.
zz Uvijek koristite originalni Panasonicov HDMI-minikabel (neobavezan).
zz Ako niste sigurni je li vaš TV-prijamnik kompatibilan s VIERA Linkom, pročitajte upute
za uporabu TV-prijamnika.
zz Kabeli koji nisu u skladu s HDMI-standardom neće raditi.
zz Ako je postavka [VIERA Link] na fotoaparatu postavljena na [ON] (Uklj.), radnje koje
se vrše pomoću gumba na fotoaparatu bit će ograničene.
zz Provjerite je li TV-prijamnik na koji se priključujete postavljen tako da omogućuje
VIERA Link (HDMI) (detalje potražite u uputama za uporabu TV-prijamnika).
- 132 -
VQT4P25
Povezivanje s drugim uređajima
Pregledavanje na zaslonu TV-prijamnika
Priprema: Postavite [VIERA Link] na [ON] (Uklj.). (>51)
1
Fotoaparat priključite na Panasonicov TV-prijamnik (VIERA)
koji je kompatibilan s VIERA Link (HDMI) pomoću HDMIminikabela (neobavezan) (>130)
2
Uključite fotoaparat i pritisnite gumb za reprodukciju
3
Nastavite s radnjama i pratite upute na TV-prijamniku
• Držanjem gumba za reprodukciju dok je fotoaparat isključen, možete uključiti
fotoaparat u načinu reprodukcije.
• Tijekom upravljanja, koristite upravljački zaslon VIERA Link.
„„Druge povezane radnje
zz Isključivanje uređaja:
Moguće je isključiti fotoaparat kada se isključuje TV-prijamnik daljinskim upravljačem.
zz Odabir automatskog ulaza
• Ova funkcija automatski prebacuje TV-ulaz na zaslon fotoaparata, kad god je
fotoaparat uključen i dok je spojen HDMI-minikabelom. TV-prijamnik se isto
tako može uključiti pomoću fotoaparata u stanju čekanja (ako je ”Power on link”
(Automatsko uključivanje) na TV-prijamniku postavljeno na ”On” (Uklj.)).
• Ako VIERA Link (HDMI) ne radi ispravno (>156)
- 133 -
VQT4P25
Povezivanje s drugim uređajima
Pregledavanje na zaslonu TV-prijamnika
Prikazivanje 3D-fotografija
Ako priključite ovaj fotoaparat na TV-prijamnik s opcijom prikazivanja formata 3D
i reproducirate fotografije snimljene u formatu 3D, možete uživati u impresivnim
3D-fotografijama na TV-prijamniku. Ako TV-prijamnik s opcijom prikazivanja 3D ima utor
za SD-karticu, možete reproducirati snimljene 3D-fotografije umetanjem kartice u utor.
Najnovije informacije o uređajima koji mogu reproducirati 3D-fotografije snimljene ovim uređajem
potražite na sljedećem web-mjestu za podršku:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ova je web-stranica dostupna samo na engleskom jeziku.)
Priprema: Postavite [3D Playback] (3D-reprodukcija) na [3D]. (>51)
1
2
Priključite fotoaparat na TV-prijamnik s opcijom 3D pomoću
HDMI-minikabela (neobavezan) za prikaz zaslona za
reprodukciju (>130)
Prikazuju se fotografije snimljene u formatu 3D
• Kada je postavka [VIERA Link] (>51) na fotoaparatu postavljena na [ON] (Uklj.),
a fotoaparat je spojen na Panasonicov TV-prijamnik kompatibilan s funkcijom
VIERA Link (HDMI), TV-prijamnik automatski prebacuje ulaz i prikazuje se zaslon
za reprodukciju.
• [3D] se pojavljuje na minijaturi 3D-fotografija.
„„Odabir i reprodukcija isključivo 3D-fotografija
Odaberite [3D Play] (3D-reprodukcija) u [Filtering Play] (Odabrana reprodukcija) u
izborniku [Playback Mode] (Način reprodukcije) (>113)
„„Prikaz u nizu isključivo 3D-fotografija
Odaberite [3D Play] (3D-reprodukcija) u [Slide Show] (Prikaz u nizu) u izborniku [Playback
Mode] (Način reprodukcije) (>110)
„„Promjena metode reprodukcije za fotografije snimljene u formatu 3D
1
2
Odaberite fotografiju snimljenu u formatu 3D.
Odaberite [2D/3D Settings] (Postavke 2D/3D) u izborniku [Playback Mode] (Način
reprodukcije) i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) (>109)
• Metoda reprodukcije promijenit će se u 3D ako je dotad bila 2D (uobičajena slika) ili
će se promijeniti u 2D ako je dotad bila 3D.
• Ako se osjećate umorno, neugodno ili neobično na bilo koji način prilikom gledanja
3D fotografija, postavite na 2D.
- 134 -
VQT4P25
Povezivanje s drugim uređajima
Pregledavanje na zaslonu TV-prijamnika
zz Na LCD-monitoru ovog fotoaparata, 3D fotografije reproducirat će se kao da su u
formatu 2D (uobičajene slike).
zz Kada se 3D-slika reproducira na TV-prijamniku koji nema opciju prikazivanja 3D-formata,
na zaslonu se mogu pojaviti jedna pored druge.
zz Ako odaberete minijaturu 3D-fotografije ili prikaz minijature nakon reprodukcije
3D-fotografije, možda će biti potrebno nekoliko sekundi za početak reprodukcije ili prikaz
fotografija.
zz Gledanje 3D-fotografija preblizu TV-prijamnika može dovesti do napora očiju.
zz Ako TV-prijamnik nije konvertiran za gledanje 3D-fotografija, izvršite potrebne pripreme
na TV prijamniku. (Detalje o potrebnoj pripremi za TV-prijamnik pročitajte u priručniku za
TV-prijamnik).
zz Ako mijenjate između 3D-fotografija i uobičajenih fotografija tijekom reprodukcije
fotografija, na nekoliko trenutaka će se prikazati crni zaslon.
zz Kada slika nije prikladna za 3D-gledanje (radi prekomjerne paralakse i sl.)
• Tijekom reprodukcije prikaza u nizu: Slika se prikazuje u formatu 2D.
• Tijekom [Filtering Play] (Odabrana reprodukcija): Prikazuje se poruka može li se slika
reproducirati u formatu 3D ili ne.
zz Funkcije koje ne rade ili nisu dostupne za 3D-fotografije:
• Izbornik [Setup] (Postavljanje)
• Izbornik [Playback] (Reprodukcija)
• Zumiranje reprodukcije
• Brisanje
zz 3D-fotografije možete spremati na računalo ili Panasonicov snimač. (>136)
- 135 -
VQT4P25
Povezivanje s drugim uređajima
Spremanje fotografija i videozapisa na snimač.
Načini kopiranja fotografija i videozapisa snimljenih ovim fotoaparatom na druge uređaje
razlikuju se ovisno o formatu datoteke (JPEG, MPO, AVCHD, MP4). Pratite ispravni
način za svoj uređaj.
Kopiranje umetanjem SD-kartice u snimač
Možete kopirati slike koristeći Panasonicovu opremu (poput Blu-ray snimača) koja podržava
sve formate datoteka.
Najnovije informacije o opremi koja je kompatibilna s ovim fotoaparatom možete naći na
sljedećem web-mjestu.
• Moguće je da opisana oprema nije dostupna u svim zemljama i regijama.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ova je web-stranica dostupna samo na engleskom jeziku.)
• Detalje o kopiranju i reprodukciji potražite u priručniku s uputama
snimača.
Sinkronizacija reproduciranih fotografija pomoću AV-kabela (neobavezan)
Videozapise reproducirane na fotoaparatu možete sinkronizirati na medijima kao što su
disk, tvrdi disk ili videovrpca pomoću raznih uređaja, npr. videosnimača. Ovaj način je
koristan jer omogućuje sinkronizaciju pomoću uređaja koji nisu kompatibilni sa slikama
visoke razlučivosti. Kvaliteta slike bit će smanjena s visoke razlučivosti na standardnu.
Zvuk će biti monotički.
1
Povežite fotoaparat sa snimačem
2
Pokrenite reprodukciju na
fotoaparatu
Započnite snimanje na snimaču
3
• Da biste zaustavili snimanje (sinkronizaciju),
prvo zaustavite snimanje na snimaču, a zatim
zaustavite reprodukciju na fotoaparatu.
AV-kabel
(neobavezan)
U ulaznu utičnicu snimača
zz Uvijek koristite originalni Panasonicov AV-kabel (neobavezan).
zz Kada koristite TV-prijamnik formata 4:3, uvijek promijenite postavku fotoaparata
[TV Aspect] (Format TV-prijamnika) (>51) na [4:3] prije sinkronizacije. Videozapisi
kopirani s postavkom formata [16:9] pojavit će se okomito rastegnuti kada ih se
gleda na zaslonu TV-prijamnika formata 4:3.
zz Detalje o načinima sinkronizacije i reprodukcije potražite u uputama za uporabu
snimača.
- 136 -
VQT4P25
Povezivanje s drugim uređajima
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo
Fotografije/videozapisi mogu se kopirati s fotoaparata na računalo povezivanjem tih dvaju
uređaja.
• Neka računala mogu čitati izravno s memorijske kartice fotoaparata. Detalje potražite u
priručniku za uporabu računala.
• Ako računalo ne podržava SDXC-memorijske kartice, pojavit će se poruka koja traži da
formatirate karticu. (Nemojte je formatirati. Time ćete izgubiti snimljeni sadržaj.) Ako kartica
nije prepoznata, pomoć potražite na internetskoj stranici u nastavku.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
„„Tehnički podaci računala
Možete spojiti fotoaparat na računalo koje može prepoznati uređaj za masovnu pohranu
(uređaj koji može pohraniti veliku količinu podataka).
• Windows: Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP
• Mac: OS X10.1 - 10.8
Neki videozapisi snimljeni u formatu [AVCHD] možda neće biti ispravno snimljeni prilikom
kopiranja datoteke ili mape.
• Kada koristite operativni sustav Windows, koristite softver ”PHOTOfunSTUDIO” na
isporučenom CD-ROM-u za kopiranje videozapisa snimljenih u formatu [AVCHD].
• Kada koristite operativni sustav Mac, možete kopirati videozapise snimljene u formatu
[AVCHD] korištenjem opcije ”iMovie’11” (Za detalje o iMovie’ 11 obratite se tvrtki Apple
Inc.)
Instalacija isporučenog softvera
Instalirat će se softver kompatibilan s vašim računalom.
Priprema:
• Provjerite specifikacije računala i radno okruženje za svaki softver.
• Prije umetanja diska (isporučen), molimo zatvorite sve ostale programe koji su aktivni.
1
Umetnite disk
2
Kliknite [Applications] (Aplikacije)
3
Kliknite [Recommended Installation] (Preporučena instalacija)
• Pokreće se izbornik za instalaciju.
• Nastavite postupak instalacije prateći upute na zaslonu.
zz PHOTOfunSTUDIO / LoiLoScope nisu kompatibilni s operativnim sustavom Mac.
- 137 -
VQT4P25
Povezivanje s drugim uređajima
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo
Isporučeni softver
Na isporučenom se CD-ROM-u nalazi sljedeći softver.
Prije uporabe instalirajte softver na svoje računalo.
„„PHOTOfunSTUDIO 9.0 AE
Možete snimati fotografije ili videozapise na računalo, ili organizirati snimljene
fotografije svrstavanjem prema datumu snimanja, nazivu modela fotoaparata koji je
korišten za snimanje itd. Također možete ispravljati fotografije, uređivati videozapise ili
snimati na DVD.
• Radno okruženje
Windows® XP (32-bitni) SP3
Podržani
Windows Vista® (32-bitni) SP2
operativni sustavi Windows® 7 (32-bit/64-bitni) i SP1
Windows® 8 (32-bitni/64-bitni)
Procesor
Windows® XP
Pentium® III 500 MHz ili više
Windows Vista®
Pentium® III 800 MHz ili više
Windows® 7
Windows® 8
Zaslon
1024×768 piksela ili više (preporučuje se 1920×1080 piksela ili više)
Windows® XP
Radna memorija
Pentium® III 1 GHz ili više
Windows Vista®
Windows® 7
Windows® 8
512 MB ili više
1 GB ili više (32 bit) / 2 GB ili više (64 bit)
Slobodan prostor
450 MB ili više za instalaciju softvera
na tvrdom disku
Dodatne informacije o radnom okruženju potražite u uputama za uporabu programa
”PHOTOfunSTUDIO” (u PDF-formatu).
„„LoiLoScope potpuna probna verzija u trajanju od 30 dana (Windows XP
/ Vista / 7 / 8)
LoiLoScope je softver za uređivanje videozapisa koji koristi svu snagu vašeg računala.
Izrada videozapisa jednostavna je kao raspoređivanje karata na vašem stolu. Upotrijebite
svoje glazbene, slikovne i videodatoteke za izradu videozapisa koje ćete podijeliti s
prijateljima i članovima obitelji tako da ih snimite na DVD, pošaljete na internetske stranice
ili jednostavno podijelite svoje videozapise s prijateljima e-poštom.
• Ovime ćete instalirati samo prečac za stranicu za preuzimanje probne inačice.
Dodatne informacije o uporabi programa LoiLoScope potražite u priručniku
LoiLoScope dostupnom za preuzimanje na dolje navedenoj poveznici.
Ručni URL: http://loilo.tv/product/20
- 138 -
VQT4P25
Povezivanje s drugim uređajima
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo
Kopiranje fotografija i videozapisa
Priprema:
• Kada uvozite fotografije s
ugrađene memorije, izvadite
sve memorijske kartice.
• Uključite fotoaparat i računalo.
Provjerite smjer utikača i umetnite ga ravno.
(Ako je kabel umetnut u krivom smjeru, može se
deformirati i dovesti do neispravnog rada.)
USB-kabel (isporučen)
[Access] (slanje podataka)
• Nemojte isključiti USBkabel dok je prikazano
[Access].
1
Povežite fotoaparat s računalom
2
Kursorskim gumbom na fotoaparatu odaberite [PC]
(Računalo) i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
• Koristite isključivo isporučeni USB-kabel ili originalni Panasonicov USB-kabel
(neobavezan). Korištenje drugih kabela može dovesti do kvara.
• Na zaslonu se može pojaviti poruka ako je [USB Mode] (USB-način rada)
(>50) postavljen na [PictBridge(PTP)] (Pisač s funkcijom). Odaberite [CANCEL]
(Poništavanje) za zatvaranje zaslona i postavite [USB Mode] na [PC].
3
Radite na računalu
• Detalje o uporabi softvera ”PHOTOfunSTUDIO” potražite u priručniku za
”PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
Poništavanje spajanja
• Windows: Kliknite na ”Safely Remove Hardware” (Sigurno ukloni hardver) na traci s
alatima
• Mac: Otvorite Finder i kliknite na ikonu izbacivanja koja se nalazi na bočnoj traci
- 139 -
VQT4P25
Povezivanje s drugim uređajima
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo
„„Imena mapa i datoteka na računalu
Slike koje ćete koristiti na računalu možete spremiti tako da mape i datoteke povučete
i ispustite u zasebne mape na svom računalu. (osim [AVCHD] videozapisa)
DCIM (Fotografije/videozapisi)
100_PANA (Do 999 fotografija po mapi)
.JPG: Fotografije
.MP4: [MP4] Videozapisi
.MPO: 3D-fotografije
zz Windows
Pogoni su prikazani u
mapama ”My Computer”
(Moje računalo) ili
”Computer” (Računalo).
zz Mac
Pogoni su prikazani
na radnoj površini.
(Prikazani su kao
”LUMIX”, ”NO_NAME” ili
”Untitled”.)
MISC (DPOF datoteke, Favoriti)
PRIVATE*2
AVCHD (Videozapisi formata AVCHD)
*1
*2
Nove se mape izrađuju u sljedećim slučajevima:
• Kada se fotografije dodaju u mape koje sadrže datoteke s
brojem 999.
• Kada se koriste kartice koje već sadrže isti broj mape (na
primjer, fotografije snimljene drugim fotoaparatima itd.).
• Kada snimate nakon što ste izvršili [No.Reset] (Ponovno
postavljanje brojeva).
Ova mapa nije izrađena u ugrađenoj memoriji.
„„Za način PTP (Pisač s funkcijom)
Fotoaparat možete priključiti na računalo čak i kada je [USB Mode] (USB-način rada)
(>50) postavljen na [PictBridge(PTP)].
• Mogu se prikazivati samo fotografije.
• Ako se ne možete spojiti na računalo u načinu rada PTP , postavite [USB Mode] na
[PC] (Računalo) i ponovno se spojite.
• Ako se na kartici nalazi 1000 ili više fotografija, učitavanje možda neće biti moguće.
• Videozapisi ili 3D-fotografije ne mogu se očitati.
zz Nemojte koristiti nijedan USB-kabel osim isporučenog ili originalnog Panasonicova
USB-kabela (neobavezan).
zz Prije umetanja ili vađenja memorijskih kartica isključite fotoaparat.
zz Ako se baterija počne prazniti tijekom prijenosa, čut ćete zvučne signale upozorenja.
Odmah otkažite prijenos pomoću računala.
zz Postavljanjem [USB Mode] na [PC] nećete morati postavljati postavku svaki puta
kada spajate fotoaparat na računalo.
zz Više detalja potražite u priručniku za uporabu računala.
- 140 -
VQT4P25
Povezivanje s drugim uređajima
Ispis
Da biste ispisivali, možete se izravno povezati s pisačem koji je kompatibilan sa standardom
PictBridge.
• Nemojte isključivati USB-kabel kada je
prikazana ikona å odspajanja kabela (ikona se
ne prikazuje na nekim pisačima).
Priprema:
• Kada ispisujete slike s ugrađene
memorije, izvadite sve memorijske
kartice.
• Po potrebi, podesite kvalitetu pisača ili
druge postavke na pisaču .
• Uključite fotoaparat i pisač.
Provjerite smjer utikača i umetnite ga potpuno
ravno. (Ako je kabel umetnut u krivom smjeru,
može se deformirati i dovesti do neispravnog
rada.)
USB-kabel
1
Povežite fotoaparat s pisačem
2
3
Kursorskim gumbom na fotoaparatu odaberite [PictBridge
(PTP)] (Pisač s ispison) i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi)
Kursorskim gumbom odaberite fotografiju za ispis i pritisnite
[MENU/SET]
4
Kursorskim gumbom odaberite [Print Start] (Početak ispisa) i
pritisnite [MENU/SET]
• Nemojte koristiti nijedan USB-kabel osim isporučenog ili originalnog Panasonicova
USB-kabela (neobavezan). Korištenje drugih kabela može dovesti do kvara.
(Postavke ispisa (>143))
„„Poništavanje ispisa
Pritisnite [MENU/SET].
- 141 -
VQT4P25
Povezivanje s drugim uređajima
Ispis
zz Nemojte koristiti nijedan USB-kabel osim isporučenog ili originalnog Panasonicova
USB-kabela (neobavezan).
zz Nakon ispisa odspojite USB-kabel.
zz Prije umetanja ili vađenja memorijskih kartica isključite fotoaparat.
zz Ako se baterija počne prazniti tijekom prijenosa, čut ćete zvučne signale upozorenja.
Otkažite ispis i odspojite USB-kabel.
zz Videozapise nije moguće ispisati.
zz Neki pisači mogu ispisivati izravno s memorijske kartice fotoaparata. Detalje
potražite u priručniku za uporabu pisača.
Ispis više fotografija
1
2
3
Kursorskim gumbom odaberite [Multi Print] (Ispis više
fotografija) u koraku 3 (>141)
Kursorskim gumbom odaberite stavku i pritisnite [MENU/
SET].
[Multi Select]
(Višestruki izbor):
1 Pomičite se među slikama kursorskim gumbom i gumbom [DISP.]
[Select All]
(Odaberi sve):
Ispis svih fotografija
[Print Set (DPOF)]
(Postavke
DPOF-ispisa):
Ispis fotografija odabranih u postavkama ispisa [Print Set].
[Favorite] (Favoriti):
Ispis fotografija označenih kao [Favorite].
(Prikaz) odaberite slike za ispis (da biste poništili odabrano, ponovno
pritisnite gumb [DISP.] ).
2 Pritisnite [MENU/SET] nakon što ste odabrali.
Kursorskim gumbom odaberite [Print Start] (Početak ispisa) i
pritisnite [MENU/SET]
(Postavke ispisa (>143))
• Ako je prikazan zaslon za potvrdu ispisa, odaberite [Yes] (Da).
zz Narančasti ”l” prilikom ispisa ukazuje na poruku o pogrešci.
zz Ispisivanje može biti podijeljeno u nekoliko fotografija ako se ispisuje velika količina
fotografija
(Prikaz preostalih listova može se razlikovati od broja slika postavljenih za ispis).
- 142 -
VQT4P25
Povezivanje s drugim uređajima
Ispis
Postavljanje postavki ispisa na fotoaparatu
Opcije postavljanja uključuju broj ispisanih fotografija i njihovu veličinu. Prilagodite
postavke prije nego što odaberete [Print start] (Početak ispisa).
1
Kursorskim gumbom odaberite stavku i pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
Stavka
2
Postavke
[Print with Date] (Ispis s
datumom)
[ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
[Num.of prints] (Broj
ispisanih kopija)
Postavite broj fotografija (do 999 fotografija)
[Paper Size] (Veličina
papira)
Kada je odabrano {, postavke pisača imaju prednost.
[Page Layout] (Format
stranice)
{ (prednost pisača) / á (1 fotografija, bez ruba) / â (1
fotografija, s rubom) / ã (2 fotografije) / ä (4 fotografije)
Kursorskim gumbom odaberite postavku i pritisnite [MENU/
SET].
zz Postoji mogućnost da se stavke neće prikazati ako nisu kompatibilne s pisačem.
zz Da biste postavili ã ”2 fotografije” ili ä ”4 fotografije” na istoj fotografiji, postavite
broj ispisanih kopija za fotografiju na 2 ili 4.
zz Za ispis na veličine/izglede papira koje ovaj fotoaparat ne podržava, postavite na {
i prilagodite postavke na pisaču.
zz Čak i s određenim postavkama [Print Set], postoji mogućnost da se datumi neće
ispisivati, ovisno o korištenom fotografskom studiju ili pisaču. (Pogledajte upute za
uporabu pisača.)
zz Kada postavku [Print with Date] (Ispis s datumom) postavljate na [ON] (Uklj.),
provjerite postavke ispisa datuma na pisaču (postavke pisača mogu imati prednost).
zz Za ispis slika na kojima je već ispisan tekst ili datum, postavite [Print with Date] na
[OFF] (Isklj.). (Fotografija se ispisuje s datumom na slici.)
- 143 -
VQT4P25
Povezivanje s drugim uređajima
Ispis
Ispis s datumom i tekstom
„„Ispis datuma bez funkcije [Text Stamp] (Ispis teksta)
zz Ispis u fotografskom studiju: Može se ispisati samo datum snimanja. U studiju zatražite
ispis datuma.
• Postavljanjem [Print Set] (Postavke ispisa) na fotoaparatu unaprijed, omogućuje
vam da odredite postavke za broj kopija i datum ispisa prije nego karticu ostavite
u studiju.
• Kada ispisujete fotografije u formatu 16:9, u studiju unaprijed provjerite mogu li
prihvatiti tu veličinu.
zz Pomoću računala: Postavke ispisa za datum snimanja i tekstualne podatke mogu se
postaviti pomoću softvera ”PHOTOfunSTUDIO” na isporučenom
CD-ROM-u.
zz Pomoću pisača: Datum snimanja može biti ispisan korištenjem postavke [Print
Set] na fotoaparatu ili postavljanjem [Print with Date] (Ispis s
datumom) (>143) na [ON] (Uklj.) kada se priključujete na pisač
kompatibilan s ispisom datuma.
• Vrijeme i datum mogu se postaviti za ispis na sliku u trenutku snimanja aktivacijom
funkcije [Date Stamp] (Ispis datuma) u izborniku [Rec] (Snimanje). (>106)
- 144 -
VQT4P25
Ostalo
Korištenje prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan) i
sprežnika za jednosmjernu struju (neobavezan) umjesto baterije
Korištenjem prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan) i sprežnika za jednosmjernu
struju (neobavezan) možete snimati i reproducirati bez brige o preostalom kapacitetu
baterije.
Sprežnik za jednosmjernu struju (neobavezan) smije se koristiti samo s namjenskim
Panasonicovim prilagodnikom za izmjeničnu struju (neobavezan).
1
2
Sprežnik za
jednosmjernu
Ulazna utičnica sprežnika struju
za jednosmjernu struju
• Ako se teže otvara, otvorite vrata
pretinca za karticu/bateriju, pritisnite
sprežnik za jednosmjernu struju
iznutra biste ga otvorili.
3
Poklopac
sprežnika za
jednosmjernu
struju
Prilagodnik za
izmjeničnu struju
4
Provjerite smjer
priključka i umetnite ga
ravno u utičnicu.
Umetnite sprežnik za
jednosmjernu struju
(neobavezan) umjesto baterije
Otvorite poklopac sprežnika
za jednosmjernu struju
5
Zatvorite vrata i povucite
ručicu za otpuštanje u
položaj [LOCK] (Zaklj.).
Umetnite prilagodnik za
izmjeničnu struju u strujnu
utičnicu
Spojite prilagodnik za
izmjeničnu struju u ulaznu
utičnicu sprežnika za
jednosmjernu struju
zz Uvijek upotrebljavajte originalni Panasonicov prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan).
zz Koristite prilagodnik za izmjeničnu struju i sprežnik za jednosmjernu struju isključivo za ovaj
fotoaparat. Korištenjem drugih prilagodnika ili sprežnika može doći do kvara fotoaparata.
zz Možda nećete moći postaviti fotoaparat na tronožac ili stalak kada je priključen sprežnik za
jednosmjernu struju, ovisno o vrsti tronošca ili stalka.
zz Fotoaparat se ne može postaviti kada je priključen prilagodnik za izmjeničnu struju. Ako
fotoaparat ostavljate na površini tijekom rada, preporučuje se postavljanje na meku
tkaninu.
zz Kada je spojen prilagodnik za izmjeničnu struju, uvijek ga uklonite kada otvarate vrata
pretinca za karticu/bateriju.
zz Uklonite prilagodnik za izmjeničnu struju i sprežnik za jednosmjernu struju kada se ne
koriste i zatvorite poklopac sprežnika.
zz Pročitajte upute za uporabu prilagodnika za izmjeničnu struju i sprežnika za jednosmjernu
struju.
- 145 -
VQT4P25
Ostalo
Popis prikaza na LCD-monitoru
Ovdje prikazani zasloni samo su primjeri. Stvarni se prikaz može razlikovati.
„„Tijekom snimanja
∗∗
1
Način snimanja (>21)
2
Format snimanja/Kvaliteta snimanja (>107)
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
(>26)
Veličina slike (>96)
Kvaliteta (>97)
Bljeskalica (>59)
Optički stabilizator slike (>106)
Upozorenje na treperenje (>23)
Balans bijele boje (>98)
Ispravljanje zamućenja zbog pokreta (>27)
Boja (>104)
Prikaz podešavanja kreativnog upravljanja
3
Kapacitet baterije (>14)
4
Izrezivanje šuma vjetra (>108)
Inteligentna ekspozicija (>102)
Makro s automatskim fokusom (>61)
Makro snimanje (>61)
Način snimanja u nizu (>88) Ł
Uzastopno snimanje s različitim
ekspozicijama (>65)
5
Histogram (>48)
6
Područje automatskog fokusa (>24)
7
Kompenzacija ekspozicije (>64)
Praćenje automatskog fokusa (>100)
Pomoćna lampica za automatski fokus
(>104)
Način mjerenja (>102)
ISO-osjetljivost (>97)
Vrijednost otvora blende/Brzina zatvarača
(>23, 66, 68)
Najmanja brzina zatvarača (>103)
8
Svjetlina monitora (>47)
Ušteda energije na monitoru (>49)
Proteklo vrijeme snimanja* (>31)
9
Ispis datuma (>106)
10 Fokus (>24)
11 Odredište spremanja (>17)
(Ugrađena memorija: )
Stanje snimanja
12 Broj raspoloživih fotografija (>14)
Preostalo vrijeme snimanja* (>31)
XXmXXs
[m] i [s] označavaju ”minute” i ”sekunde”.
- 146 -
VQT4P25
Ostalo
Popis prikaza na LCD-monitoru
„„Tijekom snimanja
1
Automatski okidač (>63)
2
Raspon fokusa (>56)
3
Zum (>56)
4
Naziv (>82, 91)
Dob u godinama/mjesecima (>82, 91)
Postavke odredišta (>93)
Broj dana proteklih tijekom putovanja (>93)
5
Trenutni datum/vrijeme
Svjetsko vrijeme (>94)
• Prikazivanje se odvija sljedećim redoslijedom prioriteta: odredište putovanja, ime ([Baby] (Dijete) / [Pet]
(Kućni ljubimac))
- 147 -
VQT4P25
Ostalo
Popis prikaza na LCD-monitoru
„„Tijekom reprodukcije
∗∗
1
Način reprodukcije (>109)
7
2
Zaštićena slika (>127)
Favoriti (>125)
Prikaz ispisanog datuma/teksta (>106, 120)
Boja (>104)
Automatsko retuširanje (>115)
Kreativno retuširanje (>116)
Veličina slike (>96)
Kvaliteta (>97)
Način snimanja (>21)
Bljeskalica (>59)
Balans bijele boje (>98)
Kompenzacija ekspozicije (>64)
ISO-osjetljivost (>97)
Vrijednost otvora blende/Brzina zatvarača
(>23, 66, 68)
Podešavanje kreativnog upravljanja
8
Svjetlina monitora (>47)
3
Kapacitet baterije (>14)
9
4
Broj fotografije/Ukupan broj fotografija
(>35)
Proteklo vrijeme reprodukcije*
Format snimanja/Kvaliteta snimanja (>107)
Vrijeme snimanja videozapisa* (>36)
5
Postavke ispisa (>126)
6
Histogram (>48)
10 Mjesto spremanja (Ugrađena memorija:
Mapa/Broj datoteke (>35, 140)
Ikona upozorenja na odspajanje kabela
(>141) å
)
XXmXXs
[m] i [s] označavaju ”minute” i ”sekunde”.
- 148 -
VQT4P25
Ostalo
Popis prikaza na LCD-monitoru
„„Tijekom reprodukcije
1
Datum/vrijeme snimanja/Svjetsko vrijeme
(>94)
Ime (>82, 91)
Dob u godinama/mjesecima (>82, 91)
Postavke odredišta (>93)
Broj dana proteklih tijekom putovanja (>93)
Naslov (>119)
• Prikazivanje se odvija sljedećim redoslijedom prioriteta: naslov, odredište putovanja, ime ([Baby] (Dijete) /
[Pet] (Kućni ljubimac)) i ime ([Face Recog.] (Prepoznavanje lica))
Kada se prikazuje broj dana proteklih od dana polaska, dob u godinama/mjesecima se ne prikazuje.
- 149 -
VQT4P25
Ostalo
Prikazi poruka
Značenja i odgovori na najvažnije poruke koje se pojavljuju na LCD-monitoru.
[This memory card cannot be used] (Ova se memorijska kartica ne može koristiti)
zz Nije kompatibilna s fotoaparatom. Koristite kompatibilnu karticu.
[Some pictures cannot be deleted] [This picture cannot be deleted] (Neke se fotografije ne
mogu izbrisati /Ova se fotografija ne može izbrisati)
zz Fotografije koje nisu u formatu DCF (>35) ne mogu se izbrisati.
Važne podatke spremite na računalo ili drugi uređaj, a potom na fotoaparatu upotrijebite [Format]
(Formatiranje). (>53)
[No additional selections can be made] (Ne mogu se odabrati dodatne fotografije)
zz Premašen je broj fotografija koje se mogu odjednom izbrisati.
zz Više od 999 fotografija označeno je kao [Favorite] (Favoriti).
zz Prekoračen je broj fotografija koji omogućuje postavku [Title Edit] (Uređivanje naslova), [Text Stamp]
(Ispis teksta) ili [Resize] (Promjena veličine) (višestruke postavke).
[Cannot be set on this picture] (Ne može se postaviti na ovoj fotografiji)
zz [Print Set] (Postavke ispisa), [Title Edit] (Uređivanje naslova), ili [Text Stamp] (Ispis teksta) ne mogu se
postaviti za fotografije koje nisu u formatu DCF (>35).
[Please turn camera off and then on again]/[System error] (Isključite i ponovo uključite
fotoaparat / Sistemska pogreška)
zz Objektiv ne radi ispravno.
Ponovno uključite fotoaparat.
(Ako se ovaj zaslon i dalje prikazuje, obratite se dobavljaču ili najbližem servisnom centru).
[Some pictures cannot be copied]/[Copy could not be completed] (Neke se fotografije ne
mogu kopirati/Kopiranje se ne može dovršiti)
zz Fotografije nije moguće kopirati u sljedećim slučajevima.
Slika istog imena već postoji u ugrađenoj memoriji kada se kopira s kartice.
Datoteka ne podržava standard DCF. (>35)
Fotografije su snimljene ili uređene na drugom uređaju.
[Not enough space on built-in memory]/[Not enough memory on the card] (Nema dovoljno
slobodnog mjesta na ugrađenoj memoriji/kartici)
zz Nema prostora na ugrađenoj memoriji ili kartici. Kada kopirate fotografije iz ugrađene memorije na
karticu (kopiranje svih fotografija), fotografije se kopiraju dok se ne popuni kapacitet kartice.
[Built-In Memory Error] [Format built-in memory?] (Pogreška ugrađene memorije.
Formatirati ugrađenu memoriju?)
zz Prikazuje se kad formatirate ugrađenu memoriju pomoću računala itd.
Ponovno formatirajte izravno pomoću fotoaparata. Podaci će se izbrisati.
[Memory card error. This card cannot be used in this camera. Format this card?] (Pogreška
memorijske kartice. Ova kartica se ne može koristiti u ovom fotoaparatu. Formatirati
memorijsku karticu?)
zz Ova se kartica ne može koristiti u ovom fotoaparatu.
Važne podatke spremite na računalo ili drugi uređaj, a potom na fotoaparatu upotrijebite [Format]
(Formatiranje). (>53)
- 150 -
VQT4P25
Ostalo
Prikazi poruka
[Insert SD card again] [Try another card] (Ponovno umetnite SD-karticu / Pokušajte s
drugom karticom)
zz Pristup kartici nije uspio.
Ponovno umetnite karticu.
zz Pokušajte s drugom karticom.
[Memory card parameter error] (Pogreška parametra memorijske kartice)
zz Kartica ne podržava standard SD.
zz Kada se koriste kartice kapaciteta 4 GB ili više, podržane su samo memorijske kartice SDHC ili SDXC.
[Read error] / [Write error] [Please check the card] (Pogreška kod učitavanja/upisa. Provjerite karticu)
zz Neuspješno učitavanje podataka.
Provjerite je li kartica ispravno umetnuta. (>16)
zz Neuspješno upisivanje podataka.
Isključite fotoaparat tijekom skidanja vanjske bljeskalice. Ponovno umetnite karticu i uključite uređaj.
zz Kartica je možda oštećena.
zz Pokušajte s drugom karticom.
[Cannot record due to incompatible format (NTSC/PAL) data on this card] (Snimanje nije
moguće zbog nekompatibilnog formata (NTSC/PAL) podataka na kartici)
zz Formatirajte karticu nakon što spremite potrebne podatke na računalo itd. (>53)
zz Umetnite drugu karticu.
[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card]
(Snimanje videozapisa prekinuto je zbog ograničenja brzine zapisivanja na karticu)
zz Ako se snimanje zaustavi čak i kada koristite karticu preporučene brzine (>17), brzina upisivanja
podataka se smanjila. Ako se to dogodi, preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka na
memorijskoj kartici i formatirate je (>53).
zz Kod određenih se kartica snimanje videozapisa može automatski zaustaviti.
[A folder cannot be created] (Mapa se ne može izraditi)
zz Brojevi mapa koje se koriste dosegli su broj 999.
Potrebne podatke spremite na računalo ili drugi uređaj, a potom na fotoaparatu upotrijebite [Format]
(Formatiranje). (>53) Broj mape ponovno je postavljen na 100 nakon što ste izvršili [No.Reset]
(Ponovno postavljanje brojeva). (>50)
[Picture is displayed for 16:9 TV] [Picture is displayed for 4:3 TV] (Slika je prikazana za format
TV-prijamnika 16:9 /Slika je prikazana za format TV-prijamnika 4:3)
zz AV-kabel (neobavezan) spojen je na fotoaparat.
Da biste odmah maknuli poruku > Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Promjena formata > Promijenite [TV Aspect] (Format TV-a) (>51).
zz Isporučeni USB-kabel spojen je samo na fotoaparat.
Poruka nestaje kada je kabel također spojen na drugi uređaj.
[This battery cannot be used] (Ova baterija ne može se koristiti)
zz Koristite originalnu Panasonicovu bateriju.
zz Fotoaparat ne može prepoznati bateriju jer je priključak zaprljan.
Obrištite eventualne nečistoće s priključka baterije.
[Recording failed.] (Snimanje neuspješno)
zz Snimanje možda neće biti moguće ako je mjesto snimanja 3D-slika pretamno/presvijetlo ili kada na
objektu nema kontrasta.
- 151 -
VQT4P25
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
Najprije provjerite ove stavke (>152 - 158).
Ako se problem ne riješi, pokušajte pritisnuti [Reset] (Ponovno postavljanje) u izborniku
[Setup] (Postavljanje). (Imajte na umu da će se sve postavke, osim nekih stavki kao što je
[Clock Set] (Postavljanje sata), vratiti na vrijednosti koje su bile postavljene u trenutku kupnje).
Baterija, napajanje
Lampica punjenja isključi se ili treperi prije nego se baterija napuni u potpunosti.
zz Punjenje se odvija na mjestu s ekstremno visokom ili niskom temperaturom.
Ponovno spojite USB-kabel (isporučen) i pokušajte ponovno puniti na mjestu gdje je temperatura
okoline od 10°C do 30°C (temperaturni uvjeti također se primjenjuju na samu bateriju). (Kada je
USB-kabel ponovo spojen nakon što je baterija u potpunosti napunjena, lampica punjenja će svijetliti
otprilike 15 sekundi.)
Fotoaparat ne radi, čak i kad je uključen.
Fotoaparat se gasi čim ga uključite.
zz Baterija nije pravilno umetnuta (>11) ili ju je potrebno napuniti.
Uređaj se automatski isključuje.
zz Ako priključite fotoaparat na TV-prijamnik kompatibilan s funkcijom VIERA Link pomoću HDMI-minikabela
(neobavezan) i zatim TV-prijamnik isključite pomoću daljinskog upravljača, isključit će se i fotoaparat.
Ako ne koristite funkciju VIERA Link, postavite [VIERA Link] na [OFF] (Isklj.). (>51)
zz Aktivirana je funkcija [Auto Power Off] (Auto. isklj. uređaja). (>49)
Snimanje
Fotografije se ne mogu snimati.
zz Ugrađena memorija/kartica je puna.
Brisanjem neželjenih fotografija oslobodite prostor. (>40)
Snimljene fotografije izgledaju bijelo.
zz Objektiv je prljav (otisci prstiju itd.).
Uključite fotoaparat da bi se kućište objektiva izvuklo i obrišite površinu objektiva mekom i suhom
tkaninom.
zz Objektiv je zamagljen. (>5)
Snimljene fotografije su presvijetle/pretamne.
zz Prilagodite ekspoziciju. (>64)
zz [Min. Shtr Speed] (Najmanja brzina zatvarača) postavljena je na veliku brzinu, npr. [1/250]. (>103)
Kada jednom pritisnete okidač, snima se nekoliko fotografija.
zz Fotoaparat je postavljen na funkciju [Auto Bracket] (Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama) ili
[Burst] (Snimanje u nizu).
Fokus nije ispravno poravnat.
zz Nije postavljen na prikladan način u odnosu na udaljenost od predmeta snimanja (Raspon fokusa se
razlikuje ovisno o načinu snimanja).
zz Objekt je izvan raspona fokusa.
zz Uzrok može biti treperenje ili kretanje objekta.
Snimljene fotografije su mutne. Optički stabilizator slike nije učinkovit.
zz Brzina zatvarača manja je na tamnim lokacijama i optički stabilizator slike manje je učinkovit.
Fotoaparat držite čvrsto objema rukama, držeći ih uz tijelo.
zz Koristite tronožac i automatski okidač (>63) pri manjim brzinama zatvarača postavljenim u [Min. Shtr
Speed] (Najmanja brzina zatvarača).
- 152 -
VQT4P25
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
Snimanje (nastavak)
Nije moguće koristiti funkciju [Auto Bracket] (Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama).
zz Ostalo je dovoljno memorije za 2 fotografije ili manje.
Snimljene fotografije izgledaju zrnato ili se pojavljuju smetnje.
zz ISO-osjetljivost je visoka ili je brzina zatvarača niska
(Stavka [Sensitivity] (Osjetljivost) tvornički je postavljena na [AUTO] - na fotografijama snimljenim u
zatvorenim prostorima mogu se pojaviti smetnje).
Niska [Sensitivity] (Osjetljivost). (>97)
Snimajte na svjetlijim mjestima.
zz Fotoaparat je postavljen na scenski način [High Sens.] (Visoka osjetljivost) ili [Burst] (Snimanje u nizu) u
izborniku [Rec] (Snimanje) na
ili
.
(Kao odgovor na visoku osjetljivost, fotografija će biti nešto zrnatija).
Pojavljivanje linija ili treperenje moguće je pod fluorescentnim ili LED-svjetlom.
zz To je karakteristično za MOS-senzore koji u fotoaparatu služe kao senzori za bilježenje.
Nije riječ o kvaru.
Svjetlina ili postavke boje snimljene fotografije razlikuju se od stvarnih.
zz Kada snimate pod fluorescentnim ili LED-svjetlom itd., povećavanje brzine zatvarača može dovesti do
manjih promjena u svjetlini i boji. To je rezultat obilježja izvora svjetlosti i nisu znak kvara.
zz Kada snimate objekte na ekstremno svijetlim lokacijama ili pod fluorescentnim svjetlom, LED-svjetlom,
živinim svjetiljkama, natrijevim žaruljama itd. može doći do promjene u boji i svjetlini ili se na zaslonu
može pojaviti vodoravna crta.
Tijekom snimanja na LCD-monitoru pojavljuju se horizontalne crte.
zz To je karakteristično za MOS-senzore koji u fotoaparatu služe kao senzori za bilježenje. Crte se
pojavljuju kad objekt ima svijetli dio. Mogu se pojaviti nejednakosti u okolnom području, no nije riječ o
kvaru.
zz Preporučujemo da kod snimanja fotografije zaslon ne izlažete sunčevom svjetlu ili bilo kojem drugom
izvoru jake svjetlosti. Ovo ostaje snimljeno u videozapisu, ali ne i na fotografijama.
Snimanje videozapisa staje na polovici snimanja.
zz S nekim karticama nakon snimanja nakratko se može pojaviti pristupni zaslon, a snimanje može stati na
polovici.
zz Kod snimanja videozapisa preporučuje se uporaba kartica čiji je razred brzine SD Speed Class označen
kao ”Klasa 4”* ili veći. Ako se snimanje zaustavi čak i kada koristite karticu preporučene brzine, brzina
upisivanja podataka se smanjila. Ako se to dogodi, preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju
podataka na memorijskoj kartici i formatirate je (>53).
Snimanje panoramskih fotografija zaustavlja se prije završetka.
zz Ako je pomicanje fotoaparata presporo, fotoaparat smatra da je radnja prekinuta i zaustavlja snimanje.
zz Ako se pri pomicanju prema smjeru snimanja fotoaparat previše trese, fotoaparat zaustavlja snimanje.
Da biste snimili panoramske fotografije, pomičite fotoaparat laganim kružnim pokretom, paralelno
sa smjerom snimanja brzinom tako da napravi krug za približno 8 sekundi (linija usmjerenosti
kompozicije).
Objekt se ne može zaključati (praćenje automatskog fokusa je izostalo)
zz Ako je boja objekta slična pozadini, praćenje automatskog fokusa možda neće funkcionirati. Postavite
zaključavanje automatskog fokusa na boje specifične za objekt.
- 153 -
VQT4P25
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
LCD-monitor
Svjetlina nije ujednačena.
zz Otvor blende je postavljen dok je okidač bio pritisnut dopola (ne utječe na snimljenu fotografiju).
Ovaj se simptom također može pojaviti kada se svjetlina promijeni zbog zumiranja ili pomicanja
fotoaparata. To je automatska radnja otvora blende fotoaparata i nije riječ o kvaru.
Zaslon treperi u zatvorenom prostoru.
zz LCD-monitor mogao bi treperiti nekoliko sekundi nakon uključivanja. Ovom se radnjom ispravlja
treperenje koje nastaje zbog svjetla kao što je flourescentno svjetlo, LED-svjetla itd., nije riječ o kvaru.
Monitor je presvijetao/pretaman.
zz Aktivirana je funkcija [Monitor Luminance] (Svjetlina monitora) (>47)
zz Pomoću funkcije [Monitor Display] (Prikaz zaslona) podesite svjetlinu LCD-monitora. (>46)
Pojavljuju se crne/plave/crvene/zelene točke ili smetnje. Zaslon na dodir izgleda izobličeno.
zz Nije riječ o kvaru i neće se snimiti na fotografije.
Bljeskalica
Nema bljeskalice.
zz Bljeskalica je postavljena na Œ [Forced Flash Off] (Bljeskalica uvijek isključena). (>59)
zz Bljeskalica postaje nedostupna u sljedećim slučajevima :
• [Auto Bracket] (Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama)
• [Burst] (Snimanje u nizu) (Osim [
])
• Scenski načini rada ([Scenery] (Krajolik) [Night Scenery] (Noćni krajolik) [Handheld Night Shot]
(Noćno snimanje bez tronošca) [HDR] (Visoki dinamički raspon) [Sunset] (Zalazak sunca) [Starry Sky]
(Zvjezdano nebo) [Glass Through] (Kroz staklo) [3D Photo Mode] (3D-fotografija))
• Način [Creative Control] (Kreativno upravljanje)
• Način [Panorama Shot] (Panoramska snimka)
Ispušta se više bljeskova.
zz Uključeno je uklanjanje efekta crvenih očiju (>59). (Bljeska dva puta kako oči ne bi izgledale crveno).
zz Kada je funkcija [Burst] (Snimanje u nizu) postavljena na
. (>88)
- 154 -
VQT4P25
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
Reprodukcija
Fotografije su zakrenute.
zz Aktivirana je funkcija [Rotate Disp.] (Zakretanje zaslona). (>52)
Fotografije se ne mogu pregledavati. Nema snimljenih fotografija.
zz U ugrađenoj memoriji ili kartici nema fotografija (fotografije se reproduciraju s kartice ako je ona
umetnuta, ili iz ugrađene memorije ako kartica nije umetnuta).
zz Je li naziv fotografije promijenjen na računalu? Ako je, ne može se reproducirati na fotoaparatu.
zz Promijenjen je [Playback Mode] (Način reprodukcije).
Postavite [Playback Mode] na [All] (Sve). (>109)
Broj mape/datoteke prikazan je kao [-]. Fotografija je crna.
zz Fotografija je uređena na računalu ili snimljena drugim uređajem.
zz Baterija je izvađena čim je fotografija snimljena ili je fotografija snimljena kad je baterija bila pri kraju.
Za brisanje koristite [Format] (Formatiranje) (>53).
U kalendarskom prikazu prikazuje se netočan datum.
zz Fotografija je uređena na računalu ili snimljena drugim uređajem.
zz [Clock Set] (Postavljanje sata) nije ispravno. (>20)
(Ako se datumi na računalu i fotoaparatu razlikuju, moguće je da se na slikama kopiranima na računalo i
zatim natrag na fotoaparat u kalendarskom prikazu prikazuje netočan datum).
Na snimljenoj fotografiji pojavljuju se bijele okrugle točke slične balonima od
sapunice.
zz Ako snimate fotografiju pomoću bljeskalice na tamnom mjestu ili u zatvorenom
prostoru, na fotografiji se mogu pojaviti bijele okrugle točke uzrokovane reflektiranjem
bljeskalice od čestica prašine u zraku. Nije riječ o kvaru. Karakteristika ove pojave jest
da se broj okruglih točki i njihov položaj razlikuju na svakoj fotografiji.
Na zaslonu se pojavljuje poruka [Thumbnail is displayed] (Prikazana je minijatura).
zz Fotografije su možda snimljene drugim uređajem. Ako je tome tako, kvaliteta prikazanih fotografija može
biti niska.
- 155 -
VQT4P25
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
Reprodukcija (nastavak)
Crvena područja na fotografijama izgledaju zatamnjeno.
zz Kada je opcija ispravljanja efekta crvenih očiju (
,
) u funkciji, ako na objektu koji se snima
postoje područja boje kože čija je unutrašnjost crvena, funkcija digitalnog ispravljanja efekta crvenih
očiju možda će zacrniti crvena područja.
Preporučujemo da prije snimanja postavite bljeskalicu na na ‡, ‰ ili Œ ili da funkciju [Red-Eye
Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju) postavite na [OFF] (Isklj.).
Zvukovi rada fotoaparata kao što je zum mogli bi biti snimljeni na videozapise.
zz Zvukovi rada fotoaparata mogli bi se snimiti jer fotoaparat automatski prilagođava otvor blende
objektiva tijekom snimanja videozapisa; nije riječ o kvaru.
Videozapisi snimljeni ovim fotoaparatom ne mogu se reproducirati na drugim fotoaparatima.
zz Videozapisi snimljeni u formatu [AVCHD] ili [MP4] možda će se reproducirati s lošom kvalitetom slike
ili zvuka ili reprodukcija neće biti moguća, čak i ako se reproduciraju s opremom kompatibilnom s tim
formatima. Obavijesti o snimanju također mogu biti nepravilno prikazane.
TV, računalo, pisač
Slika se ne pojavljuje na TV-prijamniku. Slika je zamućena ili je bez boje.
zz Nije ispravno povezano. (>130)
zz TV-prijamnik nije prebačen na pomoćni ulaz.
zz Provjerite postavku funkcije [Video Out] (NTSC/PAL) na fotoaparatu. (>51)
Prikaz na zaslonu TV-prijamnika različit je od prikaza na LCD-monitoru.
zz Moguće je da na određenim TV-prijamnicima format neće biti ispravan ili da će rubovi biti odsječeni.
Nije moguće reproducirati videozapise na TV-prijamniku.
zz Kartica je umetnuta u TV-prijamnik.
Priključite se pomoću AV-kabela (neobavezan) ili HDMI-minikabela (neobavezan) i reproducirajte na
fotoaparatu. (>130)
Slika se ne prikazuje na cijelom zaslonu TV-prijamnika.
zz Provjerite postavke funkcije [TV Aspect] (Format TV-prijamnika). (>51)
Ne čuje se zvuk iz zvučnika fotoaparata.
zz Kada su AV-kabel (neobavezan) ili HDMI-minikabel (neobavezan) priključeni na fotoaparat, iz zvučnika
fotoaparata ne izlazi zvuk.
VIERA Link (HDMI) ne radi.
zz Je li HDMI-minikabel (neobavezan) ispravno priključen? (>130)
Provjerite je li HDMI-minikabel (neobavezan) umetnut do kraja.
zz Je li postavka opcije [VIERA Link] na fotoaparatu postavljena na [ON] (Uklj.)? (>51)
Postavka ulaza možda se ne može automatski promijeniti na HDMI-utičnicama nekih TV-prijamnika.
U tom slučaju, promijenite postavke ulaza pomoću daljinskog upravljača TV-prijamnika (detalje
potražite u uputama za uporabu TV-prijamnika).
Provjerite postavke VIERA Link (HDMI) na uređaju na koji se priključujete.
Isključite pa ponovno uključite fotoaparat.
Isključite postavku ”VIERA Link control (HDMI device control)” (Kontrola uređaja pomoću HDMI) na
TV-prijamniku (VIERA) te je ponovno uključite. (Detalje potražite u uputama za uporabu VIERAuređaja.)
- 156 -
VQT4P25
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
TV, računalo, pisač (nastavak)
Ne može uspostaviti komunikaciju s računalom.
zz Nije ispravno povezano. (>139)
zz Provjerite je li računalo prepoznalo fotoaparat.
zz Postavite [USB Mode] (USB-način) na [PC] (Računalo). (>50)
zz Isključite pa ponovno uključite fotoaparat.
Računalo ne prepoznaje karticu (čita samo s ugrađene memorije).
zz Odspojite USB-kabel i ponovno ga spojite nakon što pravilno umetnete karticu. Računalo ne prepoznaje
karticu (pri korištenju SDXC-memorijske kartice).
Provjerite je li računalo kompatibilno s SDXC-memorijskim karticama.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
Kada ga spojite može se pojaviti poruka koja traži da formatirate karticu. Nemojte je formatirati.
Ako s LCD-monitora ne nestane pokazatelj [Access] (Pristup), isključite fotoaparat prije odspajanja
USB-kabela.
Ispis nije moguć dok se odvija povezivanje s pisačem.
zz Pisač nije kompatibilan s tehnologijom PictBridge.
zz Postavite [USB Mode] na [PictBridge(PTP)] (Pisač s funkcijom). (>50)
Rubovi slike odrezani su kod ispisa.
zz Prije ispisa na pisaču izbrišite sve postavke rezanja ili ispisa bez ruba.
(Pogledajte upute za uporabu pisača).
zz Fotografije su snimljene u formatu W.
Kod ispisa u fotografskom studiju provjerite je li moguć ispis u formatu 16:9.
Pravilan ispis panoramskih fotografija nije moguć.
zz Format panoramskih fotografija razlikuje se od običnih fotografija te se neke panoramske fotografije ne
mogu pravilno ispisati.
Koristite pisač s podrškom za panoramske fotografije (Pogledajte upute za uporabu pisača).
Preporučujemo prilagodbu veličine fotografije u skladu s papirom za ispis korištenjem softvera
”PHOTOfunSTUDIO” na isporučenom CD-ROM-u.
- 157 -
VQT4P25
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
Ostalo
Izbornik nije prikazan na željenom jeziku.
zz Promijenite postavku [Language] (Jezik). (>53)
Kad protresete fotoaparat čuje se zveckanje.
zz Ovaj zvuk proizvodi pomicanje objektiva i nije riječ o kvaru.
Kad pritisnete okidač dopola na tamnim mjestima, svijetli crvena žaruljica.
zz Funkcija [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za automatski fokus) postavljena je na [ON] (Uklj.). (>104)
Pomoćna lampica za automatski fokus ne svijetli.
zz Funkcija [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za automatski fokus) postavljena je na [ON] (Uklj.). (>104)
zz Ne svijetli na svijetlim mjestima.
Fotoaparat je topao.
zz Fotoaparat se tijekom korištenja može ugrijati, ali to neće utjecati na rad i kvalitetu.
Objektiv proizvodi zvuk klika.
zz Kad se promijeni svjetlina, objektiv može proizvoditi zvuk klika i može se promijeniti svjetlina monitora, a
to se događa zbog promjena postavki otvora blende.
(Ne utječe na snimanje.)
Sat nije točan.
zz Ostavili ste fotoaparat da stoji dulje vrijeme.
Ponovno postavite sat. (>20)
zz Postavljanje sata predugo traje (sat će kasniti u istom trajanju).
Kod korištenja zuma fotografija se blago deformira i rubovi predmeta su obojeni.
zz Fotografija se može malo deformirati ili postati obojena po rubovima ovisno o rasponu zuma, ali to nije
kvar.
Zum ne uspijeva postići maksimalni raspon.
zz Ako se raspon zuma zaustavlja na 3×, postavljena je funkcija [Macro Zoom] (Makro sa zumom). (>61)
Brojevi datoteka nisu snimljeni u nizu.
zz Brojevi datoteka ponovno se postavljaju kad kreirate nove mape. (>140)
Brojevi datoteka vratili su se unatrag.
zz Baterije su bile izvađene/umetnute dok je fotoaparat bio uključen.
(Brojevi se mogu vratiti unatrag ako se brojevi mape/datoteke nisu bili ispravno snimljeni).
- 158 -
VQT4P25
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Tijekom uporabe
zz Uređaj se može ugrijati ako ga koristite dulje vrijeme, ali to nije kvar.
zz Uređaj držite što je dalje moguće od elektromagnetske opreme (poput mikrovalnih pećnica, TVprijamnika, igraćih konzola itd.).
zz Ako uređaj koristite tako da ga stavite na TV-prijamnik ili ga koristite u blizini TV-prijamnika,
elektromagnetsko bi zračenje moglo štetno utjecati na sliku i zvuk.
zz Uređaj nemojte koristiti u blizini mobitela jer bi se mogle pojaviti smetnje koje bi štetno djelovale na sliku
i/ili zvuk.
zz Jaka magnetska polja stvorena zvučnicima ili velikim motorima mogla bi oštetiti snimljene podatke ili bi
slika mogla biti izobličena.
zz Elektromagnetska zračenja koja stvaraju mikroprocesori mogu štetno djelovati na uređaj te može doći
do izobličenja slike i/ili zvuka.
zz Ako na uređaj nepovoljno utječe elektromagnetska oprema te on prestane ispravno funkcionirati,
isključite fotoaparat i izvadite bateriju ili iskopčajte prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen)/
prilagodnik za izmjeničnu struju (DMW-AC5E: neobavezan). Nakon toga ponovno umetnite bateriju ili
ponovno spojite prilagodnik za izmjeničnu struju te uključite uređaj.
Nemojte koristiti uređaj blizu radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom.
• Snimanje u blizini radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom moglo bi imati štetno djelovanje
na snimljene fotografije i/ili zvuk.
zz Nemojte produljivati isporučene kabele.
zz Pazite da uređaj ne dođe u kontakt s pesticidima ili hlapljivim tvarima (to može prouzročiti oštećenje
zz površine ili guljenje).
zz Fotoaparat i baterije ljeti nikada ne ostavljajte u automobilu ili na haubi.
U suprotnom može doći do curenja elektrolita baterije, pregrijavanja, požara ili eksplozije baterije zbog
visoke temperature.
Briga oko fotoaparata
Da biste očistili fotoaparat, uklonite bateriju ili isključite kabel za napajanje iz utičnice te obrišite mekom,
suhom tkaninom.
zz Za uklanjanje tvrdokornih mrlja upotrijebite vlažnu krpu prije nego što uređaj prebrišete suhom krpom.
zz Ne upotrebljavajte benzen, izbjeljivače, alkohol ili kuhinjske deterdžente jer mogu oštetiti vanjsko kućište
i površinski sloj uređaja.
zz Prije uporabe kemijski tretirane krpe, pažljivo pročitajte upute za njezinu uporabu.
zz Nemojte dirati zaštitu objektiva.
Zaštita objektiva
- 159 -
VQT4P25
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Ako fotoaparat nećete koristiti dulje vrijeme
zz Isključite fotoaparati izvadite bateriju i karticu (ne zaboravite izvaditi bateriju jer u protivnom može doći
do smanjenja vijeka trajanja).
zz Uređaj ne ostavljajte u kontaktu s gumom ili plastičnim vrećicama.
zz Ako uređaj ostavljate u ladici i sl., spremite ga uz sredstvo za upijanje vlage (silikatni gel). Bateriju
pohranite na hladnijim (15°C do 25°C) mjestima s niskom razinom vlažnosti (40% do 60% relativne
vlažnosti) na kojima ne dolazi do većih promjena temperature.
zz Bateriju napunite jednom godišnje, iskoristite je da se potpuno isprazni i potom je ponovno pohranite.
Memorijske kartice
zz Da biste spriječili oštećenje na karticama i podacima
• Izbjegavajte visoke temperature, izravnu sunčevu svjetlost, elektromagnetske valove i statički
elektricitet.
• Nemojte je savijati, bacati i izlagati jakim udarcima.
• Ne dirajte kontakte na poleđini kartice i pazite da ostanu čisti i suhi.
zz Napomena o ustupanju kartice drugoj osobi ili prebacivanju kartice
• Uporabom naredbi ”format” (formatiranje) ili ”delete” (brisanje) na fotoaparatu ili osobnom računalu
možete samo modificirati podatke u sustavu za upravljanje datotekama te podaci neće biti u
potpunosti izbrisani s memorijske kartice. Za potpuno brisanje podataka s kartice prije nego li je
ustupite drugoj osobi ili je odbacite, preporučuje se da karticu fizički uništite ili koristite komercijalno
dostupan softver za brisanje podataka. Podacima na memorijskoj kartici treba odgovorno upravljati.
LCD-monitor
zz Nemojte pritiskati LCD-monitor. To može uzrokovati nejednak prikaz i oštetiti zaslon.
zz U hladnim klimatskim uvjetima ili u ostalim situacijama kad se uređaj ohladi, LCD-monitor se
neposredno nakon paljenja može činiti nešto tamnijim nego što je to uobičajeno. Uobičajena svjetlina
vratit će se čim se unutarnje komponente zagriju.
Kod izrade LCD-monitora korištena je visokoprecizna tehnologija. Međutim, na zaslonu se mogu pojaviti
neke tamne ili svijetle točkice (crvene, plave ili zelene). Nije riječ o kvaru. LCD-monitor ima više od
99,99% efektivnih piksela, dok ih je samo 0,01% neaktivno ili uvijek osvijetljeno. Takve točke neće biti
snimljene na fotografije u ugrađenoj memoriji ili na kartici.
- 160 -
VQT4P25
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Punjenje baterije
zz Vrijeme potrebno da se baterija napuni ovisi u uvjetima korištenja baterije. Punjenje traje duže kada je
temperatura viša ili niža i kada baterija nije korištena tijekom dužeg vremenskog perioda. Baterija će se
isprazniti ako je ne koristite dulje vrijeme, čak i nakon što ste je napunili.
zz Baterija će biti zagrijana tijekom punjenja te neko vrijeme nakon toga.
zz Nemojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih površina utikača. Može doći
do požara i/ili strujnog udara zbog kratkog spoja ili stvorene topline.
zz Ne preporučuje se često punjenje baterije
(često punjenje baterije smanjuje maksimalno vrijeme korištenja i može uzrokovati širenje baterije). Ako
se kapacitet baterije znatno smanjio, znači da njezin vijek trajanja istječe. Kupite novu bateriju.
zz Tijekom punjenja:
• Suhom krpom obrišite prašinu s priključka baterije.
• Držite ga udaljenim barem 1 m od radioprijamnika (može doći do interferencija).
zz Nemojte koristiti oštećenu ili udubljenu bateriju (posebno priključke), npr. ako je oštećenje ili udubljenje
nastalo padanjem baterije (može izazvati kvar).
Prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen)
zz Držite ga udaljenim barem 1 m od radioprijamnika (može doći do interferencija).
zz Iz isporučenog prilagodnika za izmjeničnu struju mogu se čuti šumovi kad je u uporabi. Nije riječ o
kvaru.
zz Nakon uporabe uvijek odspojite kabel za napajanje iz zidne utičnice (Ostane li spojen, i dalje će se trošiti
vrlo mala količina struje).
Objektiv
zz Ako je objektiv prljav:
Slike bi mogle izgledati bjelkasto ako je objektiv prljav (otisci prstiju itd.) Uključite fotoaparat i prstima
držite izvučeno kućište objektiva i nježno obrišite površinu leće objektiva mekanom, suhom krpom.
zz Objektiv nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
zz Ne dodirujte zaštitu objektiva, možete ga oštetiti. Pazite kada vadite fotoaparat iz vrećice itd.
Korištenje tronošca ili stalka
zz Nemojte primjenjivati previše sile ili stezati vijke kada su iskrivljeni (Tako može doći do oštećenja
fotoaparata, rupe vijka ili oplate.)
zz Provjerite je li tronožac stabilan (pogledajte upute za uporabu tronošca).
zz Tijekom korištenja tronošca ili stalka nećete moći izvaditi karticu ili bateriju.
- 161 -
VQT4P25
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Gledanje 3D-sadržaja
zz Osobe koje su pretjerano osjetljive na svjetlo, boluju od srčanih bolesti ili se na bilo koji način ne
osjećaju dobro trebaju izbjegavati gledanje 3D-sadržaja.
• Gledanje 3D-sadržaja može imati štetne posljedice za neke osobe.
zz Ako se osjećate umorno, nelagodno ili neobično prilikom gledanja 3D-sadržaja, odmah prekinite
gledanje.
• Nastavak gledanja može izazvati bolest.
• Nakon završetka gledanja odmorite se na odgovarajući način.
zz Prilikom gledanja 3D-sadržaja preporučujemo pauzu svakih 30 do 60 minuta.
• Dugotrajno gledanje može uzrokovati zamor očiju.
zz Kratkovidnim ili dalekovidnim osobama, osobama s razlikom u vidu desnog i lijevog oka i osobama
s astigmatizmom savjetuje se da isprave vid noseći naočale itd. Prestanite gledati ako jasno vidite
dvostruku slike prilikom gledanja 3D-sadržaja.
• Postoje razlike u načinu na koji različite osobe doživljavaju 3D-sadržaja. Prikladno ispravite vid prije
gledanja 3D-sadržaja.
• Možete izmijeniti 3D-postavku vašeg TV-prijamnika ili 3D-izlaznu postavku uređaja u 2D.
Osobni podaci
Ako u načinima [Baby] (Dijete) ili [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) postavite imena ili datum rođenja,
imajte na umu da će fotoaparat i snimljene fotografije sadržavati osobne podatke.
zz Odricanje od odgovornosti
• Podaci koji sadrže osobne podatke mogu se mijenjati ili mogu biti izgubljeni zbog kvara, statičkog
elektriciteta, nesreća, oštećenja, popravaka ili drugih radnji.
Tvrtka Panasonic neće biti odgovorna ni za koju štetu, izravnu ili neizravnu, koja je rezultat izmjene ili
gubitka podataka koji sadrže i osobne podatke.
zz Naručivanje popravaka ili prijenosa/odlaganja fotoaparata
• Da biste zaštitili svoje osobne podatke, poništite postavke. (>50)
• Ako se u ugrađenoj memoriji nalaze bilo kakve fotografije, kopirajte ih (>129) na memorijsku karticu,
ako je to potrebno, a potom formatirajte (>53) ugrađenu memoriju.
• Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata.
• Kad naručujete popravke, ugrađena memorija i ostale postavke mogu biti vraćene u stanje kakvo je
bilo u trenutku kupnje.
• Ako se navedene radnje ne mogu izvesti zbog kvara fotoaparata, obratite se dobavljaču ili najbližem
servisnom centru.
Detalje o ustupanju ili odlaganju memorijske kartice potražite pod naslovom ”Ustupanje kartice
drugoj osobi ili prebacivanje kartice” u prethodnom odjeljku. (>160)
zz Slanje slika na web-stranice za dijeljenje slika
• Fotografije mogu sadržavati osobne podatke koji otkrivaju identitet pojedinca, kao što su naslov
fotografije, vrijeme i datum snimanja te mjesto na kojemu je fotografija snimljena. Prije slanja
fotografija na web-stranice za dijeljenje slika, pažljivo provjerite da se na fotografijama ne nalaze
informacije koje se ne bi smjele otkrivati.
- 162 -
VQT4P25
• HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC u SAD-u i drugim državama.
• HDAVI Control™ zaštitni je znak tvrtke Panasonic Corporation.
• ”AVCHD” i ”AVCHD” logotip su zaštitni znakovi tvrtki Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• Proizvedeno pod licencijom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i
simbol dvostruki D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
• QuickTime i logotip QuickTime zaštitni su znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc., korišteni pod licencijom.
• Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znakovi ili
zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim
državama.
• iMovie, Mac i Mac OS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc.
registrirani u SAD-u i ostalim državama.
• Ovaj proizvod koristi tehnologiju ”DynaFont” tvrtke
DynaComware Corporation.
• DynaFont je registrirani zaštitni znak tvrtke DynaComware
Taiwan Inc.
• Ostala su imena, imena tvrtki i imena proizvoda spomenuta u
ovim uputama zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
navedenih tvrtki.
Ovaj je proizvod licenciran preko licencije AVC patent portfolio za osobnu i nekomercijalnu korisničku
uporabu za (i) kodiranje videozapisa u skladu s AVC-standardom (”AVC Video”) i/ili (ii) dekodiranje AVCvideosadržaja koji je kodiran od strane korisnika u svrhu osobne i nekomercijalne upotrebe i/ili dobiven
od strane davatelja videozapisa koji je licenciran za pružanje AVC-videosadržaja. Licencija se ne izdaje i
ne podrazumijeva za druge oblike uporabe. Dodatne informacije možete dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC.
Informacije potražite na http://www.mpegla.com.
- 163 -
VQT4P25
Panasonic Corporation
Web-mjesto: http://www.panasonic.hr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement