Panasonic DMCTZ55EP Operating instructions

Panasonic DMCTZ55EP Operating instructions
Betjeningsvejledning
til avancerede funktioner
Digitalkamera
Model nr.
DMC-TZ55
DMC-TZ56
Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du
anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.
VQT5H54
F0314MR0
until
2014/04/21
Indhold
Inden brug
Vedligeholdelse af kameraet ...................................................................................... 6
Standardtilbehør .......................................................................................................... 7
Komponentnavne og -funktioner............................................................................... 8
Visning
Opladning af batterier ................................................................................................11
• Isætning af batteriet ............................................................................................ 12
• Opladning ........................................................................................................... 13
• Omtrentlig driftstid og antal af mulige billeder..................................................... 16
Isætning og fjernelse af kortet (ekstraudstyr) ........................................................ 18
Om den indbyggede hukommelse/kortet................................................................ 19
• Omtrentligt antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid .............................. 21
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling) ....................................................... 22
• Ændring af urets indstillinger .............................................................................. 23
Tips til at tage gode billeder ..................................................................................... 24
• Fastgør stroppen, og hold kameraet forsigtigt .................................................... 24
• Sådan undgår man rystelser (kamerarystelser).................................................. 24
Grundlæggende
Valg af optagefunktion .............................................................................................. 25
Sådan optages billeder ved hjælp af den automatiske funktion
(Intelligent Auto-funktion) ........................................................................................ 26
• Ændring af indstillinger ....................................................................................... 29
Sådan tager du billeder med dine foretrukne indstillinger
(AE-programfunktion) ............................................................................................... 31
Fokusering ................................................................................................................. 32
Optagelse af film ....................................................................................................... 34
• Sådan tager du et billede under en filmoptagelse .............................................. 36
Afspilning ................................................................................................................... 37
• Visning af flere skærmbilleder (Flerbilledafspilning) ........................................... 38
• Brug af afspilningszoom ..................................................................................... 38
• Oprettelse af still-billeder fra en film ................................................................... 39
Sletning af billeder .................................................................................................... 40
• For at slette et enkelt billede............................................................................... 40
• Sådan slettes flere billeder (op til 50) eller alle billeder ...................................... 40
Indstilling af menuen ................................................................................................ 41
• Indstilling af menuelementer............................................................................... 41
• Brug af lynmenuen.............................................................................................. 43
Om Indstillingsmenuen............................................................................................. 44
-2-
Optager
Sådan tager du billeder, hvor du selv er med ([Selvoptagelse]) ........................... 51
Om skærmen ............................................................................................................. 56
Brug af zoom ............................................................................................................. 57
• Optisk zoom........................................................................................................ 57
• Den ekstra optiske zoom (EZ) ............................................................................ 58
• Intelligent zoom................................................................................................... 58
• Digital zoom ........................................................................................................ 58
Sådan tages billeder med den indbyggede blitz .................................................... 59
• Skift til passende blitz-indstilling ......................................................................... 59
Sådan tages nærbilleder ([AF makro]/[Makro zoom]) ............................................ 63
Sådan tages billeder med selvudløser .................................................................... 64
Eksponeringskompensation .................................................................................... 65
Sådan tages billeder med Auto-holder.................................................................... 66
Billeder taget ved at specificere blænde/lukkerhastighed .................................... 67
• Blændeprioritet AE-funktion................................................................................ 67
• Lukkerprioritet AE-funktion ................................................................................. 68
• Manuel eksponeringsfunktion ............................................................................. 69
Sådan tager du panoramabilleder (Funktionen Panoramaoptagelse).................. 70
Optagelse af billeder, som passer til den scene, der optages
(Scenefunktion) ......................................................................................................... 73
• [Portræt].............................................................................................................. 74
• [Udglat hud] ........................................................................................................ 74
• [Landskab] .......................................................................................................... 74
• [Sport] ................................................................................................................. 74
• [Natportræt]......................................................................................................... 75
• [Natlandskab]...................................................................................................... 75
• [Håndholdt natopt.] ............................................................................................. 75
• [HDR] .................................................................................................................. 76
• [Mad]................................................................................................................... 76
• [Baby1]/[Baby2] .................................................................................................. 77
• [Kæledyr] ............................................................................................................ 77
• [Solnedgang]....................................................................................................... 77
• [Høj følsomh.] ..................................................................................................... 78
• [Stjernehimmel] ................................................................................................... 78
• [Gennem glas] .................................................................................................... 78
Sådan tager du billeder med forskellige billedeffekter
(Kreativ kontrolfunktion) .......................................................................................... 79
• [Udtryksfuld]........................................................................................................ 80
• [Retro] ................................................................................................................. 80
• [Gamle dage] ...................................................................................................... 80
• [High key]............................................................................................................ 80
• [Mørkt]................................................................................................................. 81
• [Sepia]................................................................................................................. 81
• [Dynamisk monokrom] ........................................................................................ 81
• [Imponerende kunst] ........................................................................................... 81
• [Høj dynamisk] .................................................................................................... 82
• [Krydsproces]...................................................................................................... 82
-3-
• [Legetøjseffekt] ................................................................................................... 82
• [Miniature effekt] ................................................................................................. 83
• [Blød fokus]......................................................................................................... 83
• [Stjernefilter]........................................................................................................ 84
• [Enkelt punktfarve] .............................................................................................. 84
Sådan tager man billeder i Brugerdefineret funktion............................................. 85
• Registrering af personlige menuindstillinger (Registrering af
brugerdefinerede indstillinger)............................................................................ 85
• Optagelse ved brug af et registreret brugerdefineret sæt................................... 86
Indtastning af tekst.................................................................................................... 87
Brug af menuen [Optag] ........................................................................................... 88
• [Billedstr.] ............................................................................................................ 88
• [Kvalitet] .............................................................................................................. 89
• [Følsomhed]........................................................................................................ 90
• [Hvidbalance] ...................................................................................................... 91
• [AF-funktion] ....................................................................................................... 94
• [Målefunktion] ..................................................................................................... 96
• [Int.kontrast] ........................................................................................................ 97
• [i.Zoom]............................................................................................................... 97
• [Digital zoom] ...................................................................................................... 97
• [Burst] ................................................................................................................. 98
• [AF-hj. lampe] ..................................................................................................... 99
• [Fjern rød-øje] ................................................................................................... 100
• [Stabilisering] .................................................................................................... 100
• [Datostemp.] ..................................................................................................... 101
• [Selvoptagelse] ................................................................................................. 101
Brug af menuen [Film] ............................................................................................ 102
• [Optage kval.].................................................................................................... 102
• [Kontin. AF] ....................................................................................................... 103
• [Dæmp vindstøj]................................................................................................ 103
Afspilning/redigering
Forskellige afspilningsmetoder ............................................................................. 104
• [Slideshow] ....................................................................................................... 105
• [Filtreret visning] ............................................................................................... 107
• [Kalender] ......................................................................................................... 109
At have det sjovt med de billeder, du har optaget ([Kreativ retouchering])........110
Brug af menuen [Afspil]...........................................................................................111
• [Positionslogging]............................................................................................... 111
• [Red. titel]...........................................................................................................112
• [Tryk tekst] .........................................................................................................113
• [Kreativ retouchering].........................................................................................114
• [Video opdel]......................................................................................................115
• [Tilpas] ...............................................................................................................116
• [Beskær] ............................................................................................................117
• [Print sæt] ..........................................................................................................118
• [Beskyt] ............................................................................................................. 120
• [Kopier] ............................................................................................................. 121
-4-
Wi-Fi
Wi-FiR funktion ........................................................................................................ 122
• Hvad kan du bruge Wi-Fi-funktionen til?........................................................... 124
Kontrolfunktion med en smartphone/tablet-pc .................................................... 125
• Installering af smartphone/tablet-pc app'en “Image App”................................. 125
• Tilslutning til en smartphone/tablet-pc .............................................................. 126
• Sådan tager du billeder via din smartphone/tablet-pc (fjernoptagelse)............. 130
• Afspilning af billeder i kameraet........................................................................ 130
• Lagring af billeder, der er gemt i kameraet ....................................................... 131
• Afsendelse af placeringsoplysninger til kameraet fra en
smartphone/tablet-pc........................................................................................ 131
• Afsendelse af bileder til en smartphone/tablet-pc ved at styre kameraet ......... 132
Når du sender billeder til en PC ............................................................................. 136
Sådan overfører du billeder automatisk ([Smart overførsel]) ............................. 139
• Konfigurering [Smart overførsel]....................................................................... 140
• Automatisk overførsel ....................................................................................... 141
• Omgående overførsel af billeder ...................................................................... 141
• [Vælg destination] ............................................................................................. 142
• [Opladningsprioritet].......................................................................................... 142
• [Vis log] ............................................................................................................. 142
Om tilslutninger....................................................................................................... 143
• Tilslutning hjemmefra (via netværket)............................................................... 144
• Tilslutning fra et andet sted end hjemme (direkte forbindelse) ......................... 146
• Hurtig tilslutning med samme indstillinger som tidligere
([Historik forbindelse]/[Foretrukken forbindelse]).............................................. 147
• Om indstillinger til afsendelse af billeder .......................................................... 149
Menu [Wi-Fi opsætning].......................................................................................... 151
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på en TV-skærm .................................................................. 153
Sådan gemmer du billeder og film på PC’en ........................................................ 155
• Overførsel af billeder til en PC.......................................................................... 156
Udskrivning af billeder............................................................................................ 158
• Valg af et enkelt billede og udskrivning............................................................. 159
• Valg af flere billeder og udskrivning .................................................................. 159
• Udskriftsindstillinger .......................................................................................... 160
Øvrige
Skærmdisplay.......................................................................................................... 163
Displaymeddelelser................................................................................................. 165
Fejlfinding ................................................................................................................ 168
Forholdsregler ved brug......................................................................................... 181
Skærmillustrationerne i denne betjeningsvejledning vises med engelsk tekst og kan
være forskellige fra skærmbillederne på dit produkt.
-5-
Inden brug
Vedligeholdelse af kameraet
Må ikke udsættes for overdrevne rystelser, stød eller tryk.
• Objektivet, skærmen eller det eksterne etui kan blive beskadiget, hvis de
anvendes under følgende forhold.
Desuden kan der også udløse en fejl, eller billedet måske bliver slet ikke
optaget, hvis du:
– Hvis du taber eller kommer til at slå til kameraet.
– Hvis du sidder ned med kameraet i bukselommen eller presser det ned
i en fyldt eller lille taske osv.
– Hvis du fastgør ting, såsom tilbehør til stroppen, som er fastgjort til
kameraet.
– Hvis du presser hårdt på objektivet eller skærmen.
Dette kamera er ikke støvtæt/drypfri/vandtæt.
Undgå at bruge kameraet på steder, hvor der er meget støv, vand,
sand osv.
• Væsker, sand og andre fremmedmaterialer kan komme ind i området
omkring objektivet, knapperne osv. Vær meget forsigtig, da det ud over at
forårsage en funktionsfejl også kan gøre, at kameraet ikke kan repareres.
– Steder, hvor der er meget sand eller støv.
– Steder, hvor vand kan komme i berøring med kameraet, f.eks. når det
regner eller på stranden.
∫ Om kondensdannelse (Når objektivet dugger)
• Der kan dannes kondens, hvis der sker ændringer i den omgivende
temperatur eller i luftfugtigheden. Vær opmærksom på kondensdannelse,
idet det kan forårsage pletter på objektivet, svamp eller fejlfunktion.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke kameraet og lade det være
slukket i ca. 2 timer. Duggen forsvinder på naturlig vis, når kameraets
temperatur nærmer sig den omgivende temperatur.
-6-
Inden brug
Standardtilbehør
Kontrollér, at alt tilbehør medfølger, før du tager kameraet i brug.
• Tilbehøret og udformningen heraf varierer, afhængig af det land eller det område, hvor kameraet
blev købt.
For oplysninger om tilbehør henvises der til “Vejledning i den grundlæggende betjening”.
• Batteripakke er angivet som batteripakke eller batteri i teksten.
• SD-memorykort, SDHC-memorykort og SDXC-memorykort er anført som kort i teksten.
• Kortet er ekstra tilbehør.
Du kan optage eller afspille billeder til eller fra den indbyggede hukommelse, når du ikke
bruger et kort.
-7-
Inden brug
Komponentnavne og -funktioner
1
2
3
4
Blitz (P59)
Selvudløser-indikator (P64)
AF-hjælpelampe (P99)
Objektiv (P6, 182)
Højttaler
• Pas på ikke at dække højttaleren med
1 2 3
4
5
fingeren. Det kan blive vanskeligt at høre
lyden.
5
Objektivskærm
6
Skærm (P56, 163, 182)
• Fjern den beskyttende film før brug.
[EXPOSURE]-knap (P67, 68, 69)
Opladningslampe (P13)
Wi-Fi® forbindelseslampe (P123)
Filmfunktionsknap (P34)
[(] (Afspilning)-knap (P37)
[MENU/SET]-knap (P41)
[Q.MENU]-knap (P43)
[
] (Slet/Annullér)-knap (P40)
[DISP.]-knap (P56)
Markørknapper
A: 3/[È] (Eksponeringskompensation/
auto-bracket) (P65, 66)
B: 4/[#] (Makrofunktion/AF-sporing) (P63, 96)
C: 2/[ë] (Selvudløser) (P64)
D: 1/[‰] (Blitz-indstilling) (P59)
7
8
9
10
11
12
13
14
6
7 8 9 10
11
14 1312
I denne brugervejledning beskrives markørknapperne som vist i figuren nedenfor eller
beskrives med 3/4/2/1.
f.eks.: Hvis du trykker på knappen 4 (ned)
eller
Tryk på 4
-8-
Inden brug
15 Strophul (P24)
• Sørg for at fastgøre den medfølgende strop
15
korrekt, og sæt den omkring håndleddet, så du
ikke taber den.
16
17
18
16 Objektivcylinder
17 [HDMI]-stik (P153)
• Der må ikke tilsluttes andre kabler end et
HDMI-mikrokabel. Ellers kan det forårsage en
funktionsfejl.
18 [AV OUT/DIGITAL]-stik (P13, 154, 156, 158)
• Stikket bruges også til opladning af batteriet.
19 Mikrofon
• Pas på, at du ikke dækker mikrofonen til med
19
20
din finger.
20
21
22
23
24
Zoomgreb (P57)
[Wi-Fi]-knap (P123, 126)
Kameraets [ON/OFF]-knap (P22)
Lukkerknap (P26, 31)
Funktionsdrejeknap (P25)
21 22 23 24
25 Fastgøringsdel til stativ
• Hvis du fastgør et stativ med en skruelængde
25
26
på mindst 5,5 mm kan denne enhed blive
beskadiget.
• Det er måske ikke muligt at fastgøre visse
stativtyper.
26 Kort/Batteridæksel (P12, 18)
27 Udløsearm (P12, 18)
27
-9-
Inden brug
Skærm
Du kan indstille skærmvinklen.
1
Når du lukker
2
1 Vip skærmens bund forsigtigt op for at åbne.
2 Indstil skærmvinklen.
• Pas på ikke at klemme fingrene osv. i skærmen.
• Når du drejer skærmen, skal du passe på, at du ikke bruger for mange kræfter eller taber
kameraet. Det kan medføre ridser og funktionsfejl.
• Når du ikke bruger denne enhed, skal du lukke skærmen helt tilbage til den oprindelige stilling.
∫ Optagelse fra forskellige vinkler
Skærmen kan drejes efter behov. Dette er nyttigt, da det betyder, at du kan tage billeder fra
forskellige vinkler ved at indstille skærmen.
• Dæk ikke for AF-hjælpelampen med fingrene eller andre genstande.
Sådan tager du billeder med lav vinkel
Selvportræt
• Hvis skærmen drejes, som vist på billedet,
starter selvoptagelsesfunktionen. (P51)
- 10 -
Visning
Opladning af batterier
Brug lysnetadapteren (medfølger), USB-forbindelseskablet (medfølger) og batteriet.
• Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet inden brug.
• Oplad kun batteriet, når det sidder i kameraet.
Kamerabetingelser
Opladning
Slukket
≤
Tændt
—
∫ Om de batterier, du kan bruge med dette kamera
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i visse
lande, hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er ikke
beskyttet med en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht. relevante
sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker kan føre til brand eller
eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for ulykker eller fejl, som opstår
som et resultat af brugen af et forfalsket batteripakke. Vi anbefaler derfor den
originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et sikkert produkt.
∫ Om strømforsyningen
Hvis du bruger lysnetadapteren (medfølger), når batteriet er isat denne enhed, kan du tilføre
strøm fra en vægkontakt ved hjælp af USB-forbindelseskablet (medfølger).
• Batteriet bliver muligvis opbrugt under optagelsen.
Kameraet slukkes, hvis der ikke er mere batterikapacitet.
• Sluk kameraet, før du tilslutter eller frakobler lysnetadapteren (medfølger).
- 11 -
Visning
Isætning af batteriet
1
Skub udløsearmen i pilens retning, og
åbn kort/batteridækslet.
• Brug altid originale Panasonic-batterier.
• Ved brug af andre typer batterier kan vi ikke
garantere for produktets kvalitet.
2
Pas på, i hvilken retning du isætter
batteriet. Sæt det helt ind, og
kontrollér, at det låses fast af grebet
A.
For at fjerne batteriet skal du trække i
grebet A i pilens retning.
3
1: Luk kort/batteridækslet.
2: Skub udløsearmen i pilens retning.
• Før du fjerner batteriet, skal du slukke for kameraet og vente, indtil “LUMIX”-visningen på skærmen
er forsvundet.
(I modsat fald virker denne enhed muligvis ikke længere normalt, og selve kortet kan blive ødelagt,
eller de optagne billeder kan gå tabt.)
- 12 -
Visning
Opladning
• Det anbefales at oplade batteriet i et område, hvor rumtemperaturen ligger mellem 10 oC og
30 oC (det samme som batteritemperaturen).
Isæt batteriet i denne enhed.
Kontrollér, at enheden er slukket.

A
B
C
D
E
Til stikkontakt
F Opladningslampe
Lysnetadapter (medfølger)
G USB-forbindelseskabel (medfølger)
PC (tændt)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige
Justér mærkerne, og indsæt.
ind, eller tag dem lige ud.
Tilslut USB-kablet (medfølger) til [AV OUT/
(Ellers kan stikkene blive bøjet, og det kan
DIGITAL]-stikket (guldfarvet stik).
skabe problemer.)
• Anbring kameraets lodret, og find det
guldfarvede stik i bunden.
(Opladning fra et husholdningsstik)
Tilslut lysnetadapteren (medfølger) og dette kamera med
USB-forbindelseskablet (medfølger), og isæt lysnetadapteren (medfølger) i en
stikkontakt.
(Opladning fra en computer)
Forbind computeren og dette kamera med USB-forbindelseskablet
(medfølger).
• Hvis computeren går i pausetilstand under opladning af batteriet, stopper opladningen.
• Tilslutning af dette kamera til en notebook-computer, som ikke er tilsluttet et strømstik, får
notebook-computeren til at aftappe batteriet hurtigere. Efterlad ikke kameraet tilsluttet i for lang tid
ad gangen.
• Husk altid at tilslutte kameraet til et USB-stik på en computer.
Tilslut ikke kameraet til en skærm, tastatur eller til USB-stikket på en printer eller en USB-hub.
- 13 -
Visning
∫ Om opladningslampen
Lyser rødt:
Slukket:
Oplader.
Opladningen er fuldført.
(Når opladningen er fuldført, skal kameraet frakobles strømstikket eller
computeren.)
Blinker rødt: Fejl under opladning.
(Se P168 for yderligere oplysninger.)
∫ Opladningstid
Når du bruger lysnetadapteren (medfølger)
Opladningstid
Ca. 210 min
• Den opladningstid, der er angivet, gælder når batteriet er helt afladet.
Opladningstiden kan variere, afhængigt af hvor længe batteriet er blevet brugt.
Opladningstiden til batteriet i varme/kolde miljøer eller et batteri, som ikke er blevet brugt i
længere tid, kan vare længere end normalt.
• Hvis strømmen forsynes fra en computer, bestemmer computerens
strømforsyningskapacitet opladningstiden.
∫ Batteri-indikation
Batteriindikationen vises på skærmen.
• Indikatoren bliver rød og blinker, hvis den
resterende batterikapacitet er brugt op. Genoplad
batteriet, eller udskift det med et fuldt opladet
batteri.
- 14 -
Visning
• Der må ikke være metalgenstande (f.eks. clips) i nærheden af kontaktfladerne på el-stikket.
Der kan opstå en brand og/eller elektrisk stød på grund af kortslutning, eller der kan
genereres varme.
• Du må ikke bruge andre USB-forbindelseskabler end det medfølgende kabel eller et originalt
USB-forbindelseskabel fra Panasonic (DMW-USBC1: ekstraudstyr).
• Anvend udelukkende de medfølgende lysnetadaptere.
• Brug aldrig et USB-forlængelseskabel.
• Lysnetadapteren (medfølger) og USB-forbindelseskablet (medfølger) er kun til anvendelse sammen
med dette kamera. Brug dem ikke til andre enheder.
• Fjern batteriet efter brug.
(Batteriet tømmes, hvis det efterlades i længere tid, efter det er opladet.)
• Batteriet bliver varmt efter anvendelse, opladning eller under opladning. Kameraet bliver ligeledes
varmt under anvendelse. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Batteriet kan genoplades, også selv om det stadig er lidt opladet, men det anbefales ikke, at batteriet
oplades hyppigt på denne måde, mens det er fuldt opladet.
(der kan forekommer opsvulmning.)
• Hvis der opstår et problem med strømstikket, f.eks. et strømudfald, fuldføres opladningen muligvis
ikke normalt. Hvis dette sker, skal du tage USB-forbindelseskablet (medfølger) ud og tilslutte det
igen.
• Hvis opladningslampen ikke lyser, når du tilslutter kameraet til lysnetadapteren (medfølger) eller en
PC, skal du kontrollere, at de er korrekt forbundet.
• Hvis du sætter USB-kablet (medfølger) i igen, når kameraet er fuldt opladet, tændes
opladningslampen i et stykke tid.
- 15 -
Visning
Omtrentlig driftstid og antal af mulige billeder
∫ Optagelse af still-billeder
Antal mulige billeder
Ca. 350 billeder
Optagelsestid
Ca. 210 min
Iht. CIPA-standard i program
AE-funktion
Optageforhold efter CIPA-standard
• CIPA er en forkortelse af [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatur: 23 oC/Fugtighed: 50%RH, når skærmen er tændt.
• Brug af Panasonic SD-memorykort.
• Med anvendelse af det medfølgende batteri.
• Med optagestart 30 sekunder efter at kameraet tændes.
(Når den optiske billedstabiliseringsfunktion er indstillet til [ON].)
• Med optagelse hvert 30 sekund, med fuld blitz for hvert andet billede.
• Ændring af zoom-forstørrelsen fra Tele til Vidvinkel eller omvendt for hver optagelse.
• Sluk for kameraet for hver 10 optagelser, og lad det være slukket, indtil batterierne er nedkølet.
Antallet af mulige billeder varierer, afhængigt af optagelsesintervallet. Hvis
optagelsesintervallet bliver længere, bliver antallet af mulige billeder færre.
[Hvis du for eksempel tog et billede hvert andet minut, så ville antallet af billeder blive
reduceret til omkring en fjerdedel af det ovenstående antal billeder (baseret på ét taget
billede hvert tredivte sekund).]
∫ Optagelse af film
Når [Optage kval.] er sat til [FHD]
Optagelsestid
Ca. 100 min
Aktuel optagelsestid
Ca. 50 min
• Disse tider gælder for en rumtemperatur på 23 oC og en luftfugtighed på 50%RH.
Vær opmærksom på, at disse tider kun er omtrentlige.
• Den aktuelle optagelsestid er den tid, der er tilgængelig til optagelse, når handlinger gentages,
såsom at tænde og slukke for denne enhed, start/stop af optagelsen, zoomhandlinger, osv.
• Den maksimale kontinuerlige optagelsestid for en film er 29 minutter og 59 sekunder, som svarer til
en filstørrelse på ca. 4 GB.
Du kan kontrollere den mulige optagelsestid på skærmen. (Med [FHD] bliver filstørrelsen endnu
større, og det medfører, at den mulige optagelsestid bliver endnu mindre end 29 minutter og
59 sekunder)
- 16 -
Visning
∫ Afspilning
Afspilningstid
Ca. 240 min
• Driftstiderne og antallet af mulige billeder varierer i henhold til det omgivende miljø og
driftsforholdene.
Driftstiderne kan f.eks. i følgende tilfælde blive afkortet og antallet af mulige billeder reduceret.
– I lavtemperatursmiljøer, som f.eks. på skibakker.
– Ved brug af [Skærm lysstyrke].
– Hvis handlinger såsom blitz og zoom anvendes gentagne gange.
• Hvis kameraets funktionstid er ekstrem kort efter korrekt opladning af batteriet, er batteriets levetid
opbrugt. Køb et nyt batteri.
- 17 -
Visning
Isætning og fjernelse af kortet (ekstraudstyr)
• Kontrollér, at kameraet er slukket.
• Det anbefales at bruge et Panasonic kort.
1
2
Skub udløsearmen i pilens retning, og
åbn kort/batteridækslet.
Skub det hele vejen ind, indtil du hører
et “klik”, og vær opmærksom på
hvilken ende du indsætter.
For at fjerne kortet skal du skubbe
kortet ind, indtil du hører et klik og
derefter trække det lige op.
A: Undlad at røre ved kontaktfladen på
bagsiden af kortet.
3
1: Luk kort/batteridækslet.
2: Skub udløsearmen i pilens retning.
• Før du fjerner kortet, skal du slukke for kameraet og vente, indtil “LUMIX”-visningen på skærmen er
forsvundet.
(I modsat fald virker denne enhed muligvis ikke længere normalt, og selve kortet kan blive ødelagt,
eller de optagne billeder kan gå tabt.)
- 18 -
Visning
Om den indbyggede hukommelse/kortet
Følgende handlinger kan udføres med denne enhed:
Når der ikke er isat kort
Billederne kan optages til den indbyggede
hukommelse og afspilles.
Når der er isat kort
Billederne kan optages på kortet og afspilles.
• Ved brug af den indbyggede hukommelse:
k>ð (adgangsindikation¢1)
5
• Ved brug af kortet:
¢1
(adgangsindikation )
¢1 Adgangsindikationen lyser rødt, når billeder optages til den indbyggede
hukommelse (eller på kortet).
Indbygget hukommelse
• Du kan kopiere de optagne billeder til et kort. (P121)
• Hukommelsesstørrelse: Ca. 70 MB
• Adgangstiden på den indbyggede hukommelse kan blive længere end adgangstiden på kortet.
Kort
De følgende kort, som er i overensstemmelse med SD-standard, kan bruges med denne
enhed.
(Disse kort er angivet som kort i teksten.)
Bemærkninger
SD-memorykort
(8 MB til 2 GB)
SDHC-memorykort
(4 GB til 32 GB)
SDXC-memorykort
(48 GB, 64 GB)
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse¢2 med “Klasse 4”
eller højere, når du optager film.
• Du kan kun bruge SDHC-memorykort og SDXC-memorykort
sammen med deres kompatible udstyr.
• Hvis du bruger SDXC-memorykort, skal du kontrollere, at PC'en
og andet udstyr er kompatible.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Kun kort med den kapacitet, der er angivet på listen i venstre
side, kan anvendes.
¢2 SD-hastighedsklassen er hastighedsstandarden vedrørende kontinuerlig skrivning. Kontrollér ved
at kigge på kortetiketten osv.
f.eks.:
• Du kan få bekræftet de seneste oplysninger på følgende webside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
- 19 -
Visning
• Under adgang (billedskrivning, -læsning og -sletning, formatering osv.) må du ikke slukke for
denne enhed, fjerne batteriet eller kortet eller frakoble lystnetadapteren (medfølger).
Desuden må du ikke udsætte kameraet for rystelser, stød eller statisk elektricitet.
Kortet eller dataene på kortet kan blive beskadiget, og denne enhed fungerer muligvis ikke
længere optimalt.
Hvis handlingen mislykkes på grund af rystelser, stød eller statisk elektricitet, skal den
udføres igen.
• Skrivebeskyttelseskontakt medfølger A (Når denne kontakt er sat til positionen
[LOCK], kan man ikke skrive, slette eller formatere data. Skrive-, slette- og
formateringsfunktionen gendannes, når kontakten sættes tilbage til den oprindelige
stilling.)
• Dataene i den indbyggede hukommelse eller på kortet kan blive beskadiget eller gå
2
tabt på grund af elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller en fejlfunktion af
kameraet eller kortet. Det anbefales at gemme vigtige data på PC’en eller andetsteds.
• Formatér ikke kortet på PC’en eller andet udstyr. Formatér det kun på kameraet for at sikre, at det
håndteres korrekt. (P50)
• Opbevar memorykortet uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger det.
- 20 -
Visning
Omtrentligt antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid
∫ Om visning af antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid
• Tænd for displayet (antallet af mulige billeder,
tilgængelig optagetid osv.) ved at trykke på [DISP.].
(P56)
• Antallet af mulige billeder, og den tilgængelige
optagetid er en tilnærmelse.
(De afhænger af optageforholdene og korttypen.)
Antal mulige billeder
5
Tilgængelig
optagetid
R1m10s
∫ Antal mulige billeder
• [i99999] vises, når der er mere end 100.000 billeder tilbage.
Kvalitet [A]
Billedstørrelse
16M (4:3)
3M (4:3)
0,3M (4:3)
Indbygget
hukommelse
(Ca. 70 MB)
12
35
180
2 GB
32 GB
64 GB
335
1000
4900
5400
16300
79600
10800
33000
120000
∫ Tilgængelig optagetid (ved optagelse af film)
• “h” er en forkortelse for time, “m” for minut og “s” for sekund.
Indstilling af
optagelseskvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 70 MB)
2 GB
32 GB
64 GB
FHD
j
12m00s
3h34m00s
7h10m00s
HD
j
23m00s
7h38m00s
15h23m00s
VGA
1m50s
1h07m00s
18h02m00s
36h30m00s
• Den tid, er kan optages, er den totale tid for alle film, som er optaget.
• Den maksimale kontinuerlige optagelsestid for en film er 29 minutter og 59 sekunder, som svarer til
en filstørrelse på ca. 4 GB.
Du kan kontrollere den mulige optagelsestid på skærmen. (Med [FHD] bliver filstørrelsen endnu
større, og det medfører, at den mulige optagelsestid bliver endnu mindre end 29 minutter og
59 sekunder)
- 21 -
Visning
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling)
• Uret er ikke indstillet, når kameraet leveres.
1
Tryk på kameraets [ON/OFF]-knap.
• Gå til 4, hvis skærmen til valg af sprog ikke vises.
2
3
4
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge sprog, og tryk på [MENU/SET].
Tryk på [MENU/SET].
Please set the clock
Clock Set
5
Tryk på 2/1 for at vælge elementer (år,
måned, dag, time, minut, visningsrækkefølge
eller tidsvisningsformt), og tryk derefter på
3/4 for at indstille hvert element.
A: Tid på hjemegnen
B: Tid ved rejsemålet
• Du kan annullere uden at indstille uret ved at trykke på
[
6
7
].
Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
Tryk på [MENU/SET].
- 22 -
Clock Set
10 : 00
D/M/Y
Cancel
1 / DEC / 2014
24hrs
Select
Set
Visning
Ændring af urets indstillinger
Vælg [Indstil ur] i menuen [Indstilling], og tryk derefter på [MENU/SET]. (P41)
• Uret kan nulstilles som vist under trin 5 og 6.
• Urets indstilling opretholdes i ca. 14 dage ved hjælp af det indbyggede urbatteri, også når der
ikke er batteri i.
(Efterlad det opladede batteri i enheden i 2 timer for at oplade det indbyggede batteri.)
• Hvis uret ikke er indstillet, kan den korrekte dato ikke udskrives, hvis du får fotohandleren til at printe
billedet, eller når du trykker datoen på billedet ved hjælp af [Datostemp.] eller [Tryk tekst].
Desuden nulstilles forskellige indstillinger muligvis, hvis du slukker enheden.
- 23 -
Visning
Tips til at tage gode billeder
Fastgør stroppen, og hold kameraet forsigtigt
Hold kameraet forsigtigt med begge hænder, hold armene stille langs siden og
stå med fødderne en smule adskilt.
• Lad være med at svinge rundt eller trække for hårdt i enheden, når vriststroppen er fastgjort.
Stroppen kan gå i stykker.
• Pas på ikke at bevæge kameraet, når du trykker på lukkerknappen.
• Pas på, at du ikke dækker blitzen, AF-hjælpelampen, mikrofonen, højttaleren eller objektivet osv. til
med fingrene.
A Blitz
B AF-hjælpelampe
C Mikrofon
D Højttaler
E Strop
∫ Retningsvisningsfunktion ([Roter bill.])
Billeder, som er optaget med kameraet lodret, afspilles lodret (roteret).
(Kun når [Roter bill.] (P49) er indstillet)
• Hvis du holder kameraet lodret og vippet op eller ned, når du tager billeder, virker
retningsvisningsfunktionen muligvis ikke korrekt.
• Film, der er taget med kameraet hold lodret, vises ikke lodret.
Sådan undgår man rystelser (kamerarystelser)
Når alarmen for rystelser [
] vises, skal man anvende [Stabilisering] (P100), et stativ eller
selvudløseren (P64).
• Lukkehastigheden mindskes især i følgende tilfælde. Hold kameraet i ro fra det øjeblik,
lukkerknappen trykkes ned til det øjeblik, hvor billedet vises på skærmen.
– Langsom synk./Reduktion af røde øjne
– [Natportræt]/[Natlandskab]/[Stjernehimmel] (Scenefunktion)
- 24 -
Grundlæggende
Valg af optagefunktion
Skift af funktion ved hjælp af
funktionsdrejeknappen.

• Rotér funktionsdrejeknappen langsomt og
sikkert for at justere hver funktion.
Sørg for, at den ønskede funktion er ud for del
A.
∫ Liste over optagelsesfunktioner
¦
Intelligent Auto-funktion (P26)
Motiverne optages ved brug af kameraets automatiske indstillinger.
AE-programfunktion (P31)
Motiverne optages ved brug af dine egne indstillinger.
Blændeprioritet AE-funktion (P67)
Lukkehastigheden bestemmes automatisk af de indstillede blændeværdier.
Lukkerprioritet AE-funktion (P68)
Blændeværdien bestemmes automatisk af den indstillede lukkehastighed.
Manuel eksponeringsfunktion (P69)
Eksponeringen justeres af blændeværdien og lukkehastigheden, som indstilles
manuelt.
Brugerfunktion (P85)
Brug denne funktion, hvis du vil tage billeder med de tidligere registrerede
indstillinger.
Funktionen Panoramaoptagelse (P70)
Med denne funktion kan du tage panoramabilleder.
Û
Scenefunktion (P73)
Denne funktion gør det muligt at tilpasse billedet til den scene, der optages.
Kreativ kontrolfunktion (P79)
Optag, mens du kontrollerer billedeffekten.
• Hvis du bliver ved med at dreje funktionsdrejeknappen, skifter skærmbillederne muligvis
langsommere.
- 25 -
Grundlæggende
Sådan optages billeder ved hjælp af den
automatiske funktion (Intelligent Auto-funktion)
Optagefunktion:
Kameraet finder de mest relevante indstillinger, der passer til motivet og optageforholdene. Vi
anbefaler denne funktion for begyndere og for de, som vil bevare indstillingerne i kameraet, så
de let kan tage billeder.
• Følgende funktioner aktiveres automatisk.
– Scenedetektering
– Kompensering for baggrundslys
– Intelligent ISO-følsomhedskontrol
– Automatisk hvidbalance
– Ansigtsregistrering
– [Int.kontrast]
– [i.Zoom]
– [AF-hj. lampe]
– [Fjern rød-øje]
– [Stabilisering]
– [Kontin. AF]
1
Sæt funktionsdrejeknappen på [
].
- 26 -
Grundlæggende
2
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus.
A
• Fokusindikationen A (grøn) tændes, når motivet er i
fokus.
• AF-området B vises omkring motivets ansigt vha.
ansigtsregistreringsfunktionen. I andre tilfælde vises det
på det punkt på motivet, hvor der er indstillet fokus.
• Den mindste afstand (hvor tæt du kan være til motivet)
ændres, afhængigt af zoom-faktoren. Kontrollér visningen
for det mulige optagelsesområde på skærmen. (P32)
• Hvis du trykker på 3, mens [AF fastlås] vises, kan du
indstille AF-sporing.
Se P96 for yderligere oplysninger.
(AF-sporing annulleres ved at trykke på 3 igen.)
3
Tryk lukkerknappen helt ned (og endnu
længere) for at tage billedet.
- 27 -
B
Grundlæggende
Scene-detektering
Når kameraet identificerer den optimale scene, vises det relevante ikon for scenen med blåt i
2 sekunder, hvorefter farven ændres til rødt som normalt.
Optagelse af billeder
[i-Portræt]
[i-Landskab]
[i-Makro]
[i-Natportræt]¢1
[i-Natlandskab]
[iHåndholdt natopt.]¢2
[i-Solnedgang]
¢1 Vises kun, når blitzen er indstillet på [
].
¢2 Vises kun, når [iHåndholdt natopt.] er indstillet på [ON].
Når der tages billeder
[i-Portræt]
[i-Landskab]
[i-Lavt lys]
[i-Makro]
• [¦] angives, hvis ingen af scenerne er optimale, og standardindstillingerne anvendes.
• Når [ ] eller [ ] er valgt, registrerer kameraet automatisk en persons ansigt, og der indstilles
fokus og eksponering. (Ansigtsregistrering)
• Hvis der f.eks. anvendes stativ, og kameraet har bedømt, at kamerarystelserne er minimale, når
scenedetekteringen er identificeret som [ ], indstilles lukkerhastigheden til maks. 4 sekunder. Pas
på ikke at flytte kameraet, når du tager billederne.
• På grund af nedenstående betingelser identificeres der muligvis en anden scene til samme motiv.
– Betingelser for motiv: Når ansigtet er lyst eller mørkt, Motivets størrelse, Motivets farve, Afstand til
motivet, Motivets kontrast, Når motivet bevæger sig
– Optagelsesforhold: Solnedgang, solopgang, under forhold med lavt lysstyrke, når kameraet rystes,
ved anvendelse af zoom
- 28 -
Grundlæggende
Kompensering for baggrundslys
Hvis der er modlys, ser motivet mørkere ud, og kameraet forsøger automatisk at korrigere dette
ved at øge billedets lysstyrke.
I Intelligent Auto-funktion virker kompensationen for baggrundslys automatisk.
(Afhængigt af betingelserne for modlys, detekteres modlyset muligvis ikke korrekt.)
Ændring af indstillinger
Der kan foretages indstillinger i følgende menuer.
Menu
Element
¢
¢
[Optag]
[Billedstr.] /[Burst] /[Slør reduktion]/[iHåndholdt natopt.]/[iHDR]/
[Selvoptagelse]
[Film]
[Optage kval.]
[Indstilling]
[Online-manual]/[Indstil ur]/[Verdenstid]/[Flytilstand]/[Bip]¢/[Sprog]
• Andre menuelementer end de, der er angivet ovenfor, vises ikke,
men du kan få dem vist i andre optagefunktioner.
[Wi-Fi]
[Ny forbindelse]/[Historik forbindelse]/[Foretrukken forbindelse]/
[Wi-Fi opsætning]
• Se P41 for oplysninger om menuens indstillingsmetode.
¢ De indstillinger, der er tilgængelige, kan være forskellige i forhold til andre optagefunktioner.
- 29 -
Grundlæggende
Menuer under Intelligent Auto indst
∫ [Slør reduktion]
Hvis [Slør reduktion] er indstillet på [ON], vises [ ] på optagelsesskærmen.
Kameraet indstiller automatisk en optimal lukkerhastighed i henhold til motivets bevægelse for
at reducere en sløring af motivet.
• Er som udgangspunkt indstillet på [ON] på kameraet.
∫ [iHåndholdt natopt.]
Hvis funktionen [iHåndholdt natopt.] er indstillet på [ON], og [ ] registreres, mens du tager
håndholdte natbilleder, tages billederne af natlandskabet ved en høj burst-hastighed og
sammensættes til ét billede.
Denne funktion er nyttig, hvis du vil tage fantastiske natbilleder med minimale rystelser og
minimal støj uden brug af stativ.
Hvis kameraet monteres på et stativ eller lignende, registreres [ ] slet ikke.
• Er som udgangspunkt indstillet på [ON] på kameraet.
∫ [iHDR]
Når [iHDR] indstilles på [ON], og der f.eks. er stort kontrast mellem baggrunden og motivet,
optages der flere still-billeder med forskellige eksponeringer, som kombineres for at oprette et
enkelt still-billede med grov tekstur.
• Er som udgangspunkt indstillet på [ON] på kameraet.
• Hvis et enkelt billede skal sammensættes fra en burstoptagelse, vises en meddelelse på skærmen,
og burstoptagelsen udføres. Bemærk, at burstoptagelsen ikke finder sted, hvis kameraet fastlægger,
at det kan kompensere for kontrastforskellen uden at sammensætte billedet fra en burstoptagelse.
• Hvis der udføres en sammensætning ud fra en burstoptagelse, vises der muligvis fantombilleder,
hvis motivet har været i bevægelse.
• I følgende tilfælde oprettes der ikke et kombineret billede.
– Hvis zoomfaktoren overstiger 20k.
– Ved optagelse i [Burst].
– Når blitzen aktiveres.
Om blitzen (P59)
• Når [
] er valgt, indstilles [
], [
], [
] eller [
] afhængig af motivet og lysstyrken.
• Når [
], [
] er valgt, aktiveres [Fjern rød-øje].
• Lukkerhastigheden er langsommere under [
] eller [
].
- 30 -
Grundlæggende
Sådan tager du billeder med dine foretrukne
indstillinger (AE-programfunktion)
Optagefunktion:
Kameraet indstiller automatisk lukkehastighed og blændeværdi i henhold til motivets lysstyrke.
Du kan lettere tage billeder ved at skifte de forskellige indstillinger i [Optag]-menuen.
1
2
3
Sæt funktionsdrejeknappen på
[ ].
Ret AF-området mod det punkt, du vil fokusere på.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus, og tryk derefter lukkerknappen helt ned
for at tage et billede.
F3.3
1/60
A B
C
ISO
100
A ISO-følsomhed
B Blændeværdi
C Lukkehastighed
- 31 -
Grundlæggende
Fokusering
A
Ret AF-området mod motivet, og tryk
lukkerknappen halvt ned.
B
ISO
100
Fokus
Når motivet er i fokus
F3.3
1/60
Når motivet ikke er i fokus
Fokus-indikation A
On
Blinker
AF-område B
Hvid>Grøn
Hvid>Rød
Lyd
Bipper 2 gange
Bipper 4 gange
• For visse zoomforstørrelser og på mørke steder kan AF-området kan vises større.
∫ Om fokusområde
Fokusområdet vises, når du betjener zoomen.
• Fokusområdet vises med rødt, hvis der ikke er indstillet fokus, når
lukkerknappen er trykket halvt ned.
Fokusområdet kan ændres efterhånden, afhængigt af zoompositionen.
f.eks.: Fokusområdet under Intelligent Auto-funktion
W
3 cm
2.0 m
5–7
T
1.0 m
- 32 -
0.03m W
∞
T 1X
Grundlæggende
∫ Når motivet ikke er i fokus (f.eks. når det ikke er i midten af sammensætningen for det
billede, du vil tage)
1 Ret AF-området mod motivet, og tryk
derefter lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus og eksponering.
2 Hold lukkerknappen trykket halvt nede, og
flyt kameraet, efterhånden som du
sammensætter billedet.
• Du kan gentage handlingerne under trin 1, inden du trykker helt ned på lukkerknappen.
∫ Motiv og optageforhold, som er vanskelige at stille fokus på/efter
• Hurtigt bevægelige motiver, meget lyse motiver eller motiver uden kontrast
• Ved optagelse af motiver gennem vinduer eller i nærheden af skinnende genstande
• Når det er mørkt, eller når der opstår rystelser
• Når kameraet er for tæt på motivet, eller når man tager et billede af motiver tæt på og langt væk
samtidigt
- 33 -
Grundlæggende
Optagelse af film
Gældende funktioner:
1
Start optagelsen ved at trykke på
filmknappen.
A Tilgængelig optagetid
B Udløbet optagetid
• Du kan optage film og tilpasse hver optagefunktion.
• Slip filmknappen lige efter, at du har trykket på den.
• Optagetilstandsindikatoren (rød) C blinker under optagelse af film.
• Se P102 for indstilling af [Optage kval.].
A
C
41m07s
3s
B
2
Stop optagelsen ved at trykke på filmknappen igen.
∫ Om optageformatet til filmoptagelse
Dette apparat kan optage film i MP4-format.
MP4:
Dette mere enkle videoformat anvendes bedst, hvis der er behov for en omfattende
redigering, eller hvis du skal overføre videoer til internettet.
∫ Om kompatibiliteten af optagede film
Selv om der anvendes en kompatibel MP4-afspilningsenhed, kan video- eller lydkvaliteten for
den optagede film være dårlig, eller den kan muligvis slet ikke afspilles. Nogen gange vises de
optagede data muligvis heller ikke korrekt. Hvis du oplever noget lignende, skal du afspille
videoen på dette kamera.
- 34 -
Grundlæggende
• Afhængigt af korttypen, vises kortadgangsindikationen muligvis i et stykke tid efter filmoptagelsen.
Dette er ikke en fejlfunktion.
• Skærmen bliver måske midlertidigt sort, eller enheden optager muligvis støjen fra statisk elektricitet
eller elektromagnetiske bølger osv. afhængigt af det omgivende miljø for filmoptagelsen.
• Selv om indstillingen af billedformatet er det samme for billeder og for film, kan visningsvinklen
ændres i begyndelsen af filmoptagelsen.
Når [Film Optageomr.] (P47) er sat på [ON], vises visningsvinklen under filmoptagelsen.
• Om zoomning under optagelse af film
– Hvis du bruger den ekstra optiske zoom eller den intelligente zoom, ændres visningsvinklen
muligvis drastisk, når du begynder eller afslutter en filmoptagelse.
– Hvis du betjener zoomen osv. under en filmoptagelse, optages driftslyden muligvis også med.
– Zoomhastigheden vil være langsommere end normalt ved optagelse af film.
– Hvis du bruger zoomfunktionen under en filmoptagelse, tager det muligvis længere tid, før billedet
er i fokus.
• Film kan ikke optages i følgende tilfælde.
– [Blød fokus]/[Stjernefilter] (Kreativ kontrolfunktion)
• Den optages i følgende kategorier for visse optagefunktioner. En filmoptagelse, som passer til hver
optagefunktion, udføres for de kategorier, der ikke er angivet nedenfor.
Valgt optagefunktion
Optagefunktion under optagelse af film
• AE-programfunktion
• Blændeprioritet AE-funktion
• Lukkerprioritet AE-funktion
• Manuel eksponeringsfunktion
• [Sport]/[HDR]/[Kæledyr] (Scenefunktion)
Normal film
• [Baby1]/[Baby2] (Scenefunktion)
Portrætfunktion
• [Natportræt]/[Natlandskab]/[Håndholdt
natopt.]/[Stjernehimmel] (Scenefunktion)
Lavt lysniveau-funktion
- 35 -
Grundlæggende
Sådan tager du et billede under en filmoptagelse
Der kan optages still-billeder, selv når der optages film. (samtidig optagelse)
Under filmoptagelse skal du trykke lukkerknappen helt ind for at tage et
billede.
• Billedet gemmes under følgende betingelser.
Indstilling af optagelseskvalitet
Billedstørrelse
[FHD]/[HD]
3,5 M (16:9)
• Du kan optage op til 2 billeder pr. filmoptagelse.
• Samtidig optagelse er ikke muligt i følgende tilfælde:
– Når [Optage kval.] er indstillet på [VGA]
– [Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
• Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned for at tage et billede, mens du optager en film, indstiller
kameraet fokus igen, og denne bevægelse optages med på filmen.
Det anbefales, at du trykker lukkerknappen helt ned for at tage et billede for at prioritere filmbilledet i
stedet.
• Billedstørrelsen og antallet af mulige billeder vises, hvis du trykker lukkerknappen halvt ned.
• Optagelsen af film fortsætter, efter at still-billedet er taget.
• Driftslyden af lukkerknappen kan blive optaget med, hvis der tages et billede under optagelse af en
film.
• Blitz-indstillingen er sat til [Œ].
- 36 -
Grundlæggende
Afspilning
1
Tryk på [(].
2
Tryk på 2/1 for at vælge billeder.
A Filnummer
B Billednummer
• Hvis du trykker på og holder 2/1 nede, kan du afspille
billederne i rækkefølge.
• Hastigheden af fremad-/tilbagespoling afhænger af
afspilningsstatus.
∫ Afspilning af film
Tryk på 2/1 for at vælge et billede ved hjælp af
filmikonet (som f.eks. [
]), og tryk derefter på 3 for at
afspille det.
C Ikonet Film
D Filmoptagelsestid
A
100-0001
C
B
1/5
D
03s
• Når afspilningen starter, vises den afspilningstid, der
er gået, på skærmen.
For eksempel vises 8 minutter og 30 sekunder som [08m30s].
• Handlinger under filmafspilning
3
Afspil/Pause
4
Stop
2
Hurtigt tilbage¢/
Enkeltbilleder tilbage (under en pause)
1
Hurtigt frem¢/
Enkeltbilleder frem (under en pause)
¢ Hastigheden for hurtig fremspoling/tilbagespoling øges, hvis du trykker på 1/2 igen.
– Du kan indstille lydstyrken ved hjælp af zoomgrebet.
- 37 -
Grundlæggende
• Når kameraet er slukket, skal du trykke på og holde [(] inde. Hvis du tænder det på denne måde,
vises afspilningsskærmen automatisk.
(Hvis der er for mange billeder lagret på kortet, kan det tage lidt tid, før kameraet tændes.)
• Dette kamera opfylder DCF-standarden “Design rule for Camera File system”, udviklet af JEITA
“Japan Electronics and Information Technology Industries Association” og Exif
“Exchangeable Image File Format”. Filer, som ikke opfylder DCF-standarden, kan ikke afspilles.
• Billeder, som optages eller redigeres med kameraet, kan muligvis ikke afspilles på andre
anordninger, og anvendte effekter vises muligvis ikke på disse anordninger.
Desuden kan billeder, som optages på andre anordninger, muligvis ikke afspilles på dette kamera,
og kamerafunktionerne vil muligvis ikke være tilgængelige for billederne.
• Objektivcylinderen trækkes ind ca. 15 sekunder efter skift fra optagefunktion til afspilningsfunktion.
Mens objektivcylinderen trækkes ind, kan du muligvis ikke betjene kameraet.
• Filformatet, som kan afspilles med dette kamera, er MP4.
• Sørg for ikke at blokere kameraets højttaler under afspilning.
Visning af flere skærmbilleder (Flerbilledafspilning)
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel [L] (W).
A
1/26
1 skærmbillede>12 skærmbilleder>30 skærmbilleder
>Kalenderskærmbilledet
A Nummeret på det valgte billede, og det totale antal
optagne billeder
• Drej zoom-grebet mod [Z] (T) for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
• Billeder, som vises ved hjælp af [ ], kan ikke afspilles.
∫ Sådan vendes tilbage til normal afspilning
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på [MENU/SET].
Brug af afspilningszoom
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel [Z] (T).
1k>2k>4k>8k>16k
• Når du drejer zoom-grebet mod [L] (W), efter at billedet er
2X
blevet forstørret, mindskes forstørrelsen.
• Hvis du ændrer forstørrelsen, vises angivelsen af zoompositionen
B i ca. 2 sekunder, og positionen af den forstørrede del kan
flyttes ved at trykke på 3/4/2/1.
• Jo mere et billede forstørres, desto mere forringes kvaliteten.
- 38 -
B
Grundlæggende
Oprettelse af still-billeder fra en film
Du kan oprette et enkelt still-billede fra en optaget film.
1
2
Tryk på 3 for at sætte afspilningen af filmen midlertidigt på pause.
Tryk på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Den vises, hvis [Ja] vælges.
• Still-billeder gemmes med følgende indstillinger:
[Billedstr.]
2M (16:9)
[Kvalitet]
›
• Still-billeder, der oprettes ud fra en film, kan være mere grovkornet ift. den normale billedkvalitet.
• Der kan ikke oprettes billeder fra film, som er optaget i [HD]/[VGA].
- 39 -
Grundlæggende
Sletning af billeder
De billeder, som slettes, går tabt.
• Billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet, som afspilles, slettes.
• Billeder, som ikke er i DCF-standarden, eller billeder, som er beskyttet, kan ikke slettes.
For at slette et enkelt billede
Vælg det billede, der skal slettes, og tryk
derefter på [
].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Billedet slettes ved at vælge [Ja].
Sådan slettes flere billeder (op til 50) eller alle billeder
1
2
Tryk på [
].
Tryk på 3/4 for at vælge [Slet flere] eller
[Slet alle], og tryk derefter på [MENU/SET].
• [Slet alle] > Bekræftelsesskærmen vises.
Billedet slettes ved at vælge [Ja].
3
(Når [Slet flere] er valgt)
Tryk på 3/4/2/1 for at markere billedet, og
tryk derefter på [DISP.] for at foretage
indstillingen. (Gentag dette trin.)
1
2
3
4
5
6
•[
] vises på de valgte billeder.
Hvis du trykker på [DISP.] igen, annulleres indstillingen.
4
(Når [Slet flere] er valgt)
Tryk på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Billedet slettes ved at vælge [Ja].
• Sluk ikke for kameraet, mens der slettes.
• Afhængig af det antal billeder, der skal slettes, kan det tage lidt tid at slette billederne.
- 40 -
Grundlæggende
Indstilling af menuen
Kameraet indeholder menuer, hvor du kan foretage indstillinger til optagelse af billeder og
afspille dem, ligesom du vil, samt menuer, som gør det nemmere og sjovere at bruge kameraet.
Især indeholder menuen [Indstilling] nogle vigtige indstillinger vedrørende kameraets ur og
strømforhold.
Kontrollér indstillingerne i denne menu, før du begynder at bruge kameraet.
Indstilling af menuelementer
• Hvis du drejer skærmen og indstiller kameraet til selvoptagelsesfunktionen, vises menuskærmen
ikke.
Eksempel: I menuen [Optag] skal du skifte [AF-funktion] fra [Ø] ([1-område]) til [š]
([Ansigtsreg.])
1
2
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge menu, og tryk
derefter på [MENU/SET].
Menu
Rec
Motion
Picture
Setup
Wi-Fi
Cancel
Menu
Select
Set
Beskrivelse af indstillinger
[Optag] (P88)
(Kun optagefunktion)
I denne menu kan du indstille farver, følsomhed, antallet af pixel
og andre elementer for de billeder, du optager.
[Film] (P102)
(Kun optagefunktion)
I denne menu kan du angive indstillinger til film, som f.eks.
optagelseskvalitet.
[Afspilning] (P104)
(Kun i
afspilningsfunktion)
Med denne menu kan du indstille afspilningsmetoden. Du kan
f.eks. afspille en ønsket billedtype eller afspille et slideshow af
billeder.
[Afspil] (P111)
(Kun i
afspilningsfunktion)
I denne menu kan du indstille beskyttelse, renskære billeder eller
vælge indstillinger osv. for de optagede billeder.
[Indstilling] (P44)
I denne menu kan du indstille uret, biplydens volumen og andre
indstillinger, som gør det nemmere for dig at betjene kameraet.
[Wi-Fi] (P122)
I denne menu kan du foretage de indstillinger, der er nødvendige
for at oprette forbindelse til Wi-Fi eller for at bruge funktionen
Wi-Fi.
- 41 -
Grundlæggende
3
Tryk på 3/4 for at vælge menuelementet, og
tryk derefter på [MENU/SET].
A Menuskærmsiden
• Skifter til næste side, når du når bunden.
(Skifter også hvis du drejer zoom-grebet)
A
Metering Mode
i.Exposure
OFF
i.Zoom
OFF
Select auto focus mode
Cancel
4
Tryk på 3/4 for at vælge indstillingen, og tryk
derefter på [MENU/SET].
2/4
Rec
AF Mode
Select
Set
Select
Set
AF Mode
Face Detection
Focus detected
person’s face
• Afhængigt af menuelementet, vises dets indstilling
muligvis slet ikke, eller den vises på en helt anden måde.
Cancel
∫ Luk menuen
Tryk på [
] flere gange, indtil optagelses-/
afspilningsskærmen vises.
• Når du optager billeder, kan du også lukke menuen ved
at trykke lukkerknappen halvt ned.
• Visse funktioner kan ikke indstilles eller benyttes, afhængigt af kameraets tilstand eller menufunktion
på grund af specifikationer.
- 42 -
Grundlæggende
Brug af lynmenuen
Når du bruger lynmenuen, kan du let aktivere nogle af menuindstillingerne.
• De egenskaber eller funktioner, der kan tilpasses ved hjælp af lynmenuen, bestemmes af den
funktion eller visning, som kameraet er i.
1
2
Tryk på [Q.MENU], når du optager.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
menuelementet og indstillingen, og
tryk derefter på [MENU/SET] for at
lukke menuen.
- 43 -
Grundlæggende
Om Indstillingsmenuen
Se P41 for yderligere oplysninger om, hvordan du vælger menuindstillingerne i
menuen [Indstilling].
• [Indstil ur], [Økonomi] og [Autovisning] er vigtige.
Kontrollér deres indstillinger, før du bruger disse funktioner.
• I Intelligent Auto indstilling er det kun [Online-manual], [Indstil ur], [Verdenstid], [Flytilstand], [Bip]¢,
[Sprog] der kan indstilles.
¢ De indstillinger, der er tilgængelige, kan være forskellige i forhold til andre optagefunktioner.
[Online-manual]
U [Indstil ur]
[URL-visning]/[USB-forbindelse]/[Visning af QR-kode]
Indstilling af dato/klokkeslæt.
• Se P22 for yderligere oplysninger.
Indstil klokkeslættet i din hjemegn og rejsedestination.
Du kan få vist lokale tider på rejsedestinationer og optage dem på de
billeder, du tager.
Efter at du har valgt [Rejsemål] eller [Hjemme], skal du trykke på
2/1 for at vælge et område og trykke på [MENU/SET] for at
foretage indstillingen.
• Indstil [Hjemme] som det første efter købet.
[Rejsemål] kan indstilles efter opsætningen [Hjemme].
[Verdenstid]
“ [Rejsemål]:
Rejsemål
A
A Aktuelt klokkeslæt på destinationen
B Tidsforskel fra hjemegn
B
10:00
+ 9:00
Cancel
– [Hjemme]:
Din hjemegn
C
C Aktuelt klokkeslæt
D Tidsforskel fra GMT (Greenwich Mean
Time)
• Tryk på 3, hvis du bruger funktionen Sommertid [
D
19:00
Seoul
Tokyo
Select
Set
Select
Set
10:00
London
Casablanca
GMT+ 0:00
Cancel
]. (Tiden flyttes frem med 1 time.)
Tryk på 3 en gang til for at vende tilbage til normaltid.
• Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på listen over de lande, der vises på skærmen, skal du
fastsætte tidsforskellen fra det land, du bor i.
- 44 -
Grundlæggende
Begrænser Wi-Fi-indstillinger.
[ON]:
Wi-Fi funktioner kan ikke benyttes.
[Flytilstand]
[OFF]
• Hvis du tager kameraet med om bord et fly eller på et hospital osv. skal du
indstille [Flytilstand] på [ON] og slukke for kameraet, da de
elektromagnetiske bølger osv. som udsendes fra kameraet, kan forstyrre
målere.
Nu kan du indstille bip- og lukkerlyden.
r [Bipniveau]:
[t]
r [Bip]
[Lukkervol.]:
([Lav])
[
[u] ([Høj])
[
] ([Høj])
[s]
[
] ([FRA])
[
[Lukkerlyd]:
1 ]/[ 2 ]/[ 3 ]
[
([FRA])
[Biptone]:
1 ]/[ 2 ]/[
3
]
] ([Lav])
Der kan registreres op til 4 aktuelle kameraindstillinger som
[Bruger-hukommelse] brugerdefinerede indstillinger.
[
]/[
]/[
]/[
]
• Se P85 for detaljerede oplysninger.
Lysstyrken, farven eller det røde eller blå skær på skærmen justeres.
[Lysstyrke]:
Justér lysstyrken.
[Kontrast · Mætn.grad]:
Justér kontrasten eller farvernes klarhed.
[Skærmvisning]
[Rød tone]:
Justér den røde farvenuance.
[Blå tone]:
Justér den blå farvenuance.
1
2
Vælg indstillingerne ved at trykke på 3/4, og justér med 2/
1.
Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Nogle motiver kan se anderledes ud i virkeligheden end på skærmen. Men dette påvirker ikke de
optagne billeder.
- 45 -
Grundlæggende
Disse menuindstillinger gør det lettere at se skærmen, når du står på
et lyst sted.
[Skærm lysstyrke]
[„] ([Auto skærm-lysstyrke])¢:
Lysstyrken justeres automatisk, afhængigt af hvor lyst der er omkring
kameraet.
[…] ([Høj skærm-lysstyrke]):
Skærmen bliver lysere og er nemmere at se, selv om du tager
udendørs billeder.
[OFF]
¢ Kan kun indstilles, hvis optagefunktionen er valgt.
• Lysstyrken for de billeder, der vises på skærmen, øges, så nogle motiver på skærmen kan se
anderledes ud i forhold til det aktuelle motiv. Men dette påvirker ikke de optagne billeder.
• Hvis [Skærm lysstyrke] indstilles, reduceres brugstiden.
På denne måde kan du vælge at få vist eller ikke få vist histogrammet.
[ON]/[OFF]
[Histogram]
Et histogram er en graf, der viser lysstyrken langs den
vandrette akse (sort til hvid) og antallet af pixel for hvert
lysstyrkeniveau på den lodrette akse.
På denne måde kan du nemt kontrollere
billedeksponeringen.
A mørk
B optimal
C lys
• Når det optagede billede og histogrammet ikke stemmer overens under følgende betingelser,
vises histogrammet i orange.
– Når Hjælp til manuel eksponering er andet end [0] under eksponeringskompensation eller ved
manuel eksponering
– Når blitzen aktiveres
– Mørke steder
• Når du tager billeder, vises histogrammet før eksponeringskompensationen.
• Histogrammet i optagefunktion er kun en tilnærmelse.
• Et billedes histogram stemmer muligvis ikke overens i optagefunktion og afspilningsfunktion.
• Histogrammet i dette kamera stemmer ikke overens med histogrammer, der vises ved hjælp af
billedredigeringssoftware på PC’er osv.
• Histogrammer vises ikke i følgende tilfælde.
– Intelligent Auto-funktion
– Funktionen Panoramaoptagelse
– Når der tages billeder
– Kalender
– Flerbilledafspilning
– Afspilningszoom
– Når HDMI-mikrokablet er tilsluttet
- 46 -
Grundlæggende
Filmoptagelsens visningsvinkel kan kontrolleres.
[Film Optageomr.]
[ON]/[OFF]
• Filmoptagelsens områdevisning er kun en tilnærmelse.
• Optagelsens områdevisning kan forsvinde, når du zoomer til Tele, afhængigt af billedstørrelsens
indstilling.
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– Intelligent Auto-funktion
[Genopt. zoom]
Og zoompositionen gemmes, når du slukker kameraet.
[ON]/[OFF]
Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet anvendt i den
forudbestemte tidslængde.
Batteriets levetid forlænges også, hvis du nedtoner skærmen.
q [Økonomi]
p [Auto sluk]:
Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet anvendt i den
forudbestemte tidslængde.
[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]/[OFF]
[Skærm energispar]:
Skærmens lysstyrke sænkes.
ECO
[ON]/[OFF]
• [Auto sluk] virker ikke i følgende tilfælde.
– Når du tilslutter til en pc eller en printer
– Når du optager eller afspiller film
– Under et dias-show
– Under afspilning af panoramabilleder (i en pause)
• Effekten for [Skærm energispar] reduceres i det digitale zoom-område sammenlignet med det
optiske zoom-område.
• [Skærm lysstyrke]-indstillinger har fortrinsret, også selv om [Skærm energispar] er blevet indstillet.
- 47 -
Grundlæggende
Indstil den tid, billedet skal vises i, når du har taget billedet.
[1 SEC.]
o [Autovisning]
[2 SEC.]
[HOLD]:
Billederne vises, indtil du trykker på en af knapperne.
[OFF]
• [Autovisning] aktiveres uanset indstillingen i følgende tilfælde.
– Når du bruger Auto-holder
– Ved brug af [Burst].
• [Autovisning] virker ikke ved optagelse af film.
[Nulstil
eksp.-komp.]
w [Nulstil]
Hvis du slukker kameraet og skifter optagefunktion, indstilles
eksponeringsværdien til [0 EV].
[ON]/[OFF]
Indstillingerne for optagelse eller opsætning nulstilles til standard.
• Hvis indstillingerne til opsætning nulstilles, nulstilles følgende indstillinger også.
– Indstillingerne til fødselsdag og navn til [Baby1]/[Baby2] og [Kæledyr] i scene-funktion.
• Mappenummeret og tidsindstillingen ændres ikke.
Nulstil alle indstillinger i menuen [Wi-Fi] til fabriksstandardsindstillinger.
[Nulstil Wi-Fi indst]
• Nulstil altid kameraet, hvis det skal bortskaffes eller sælges for at forhindre, at personlige
oplysninger, som er gemt i kameraet, ikke misbruges.
• Nulstil altid kameraet, efter at du har taget en sikkerhedskopi af dine personlige oplysninger, hvis du
sender kameraet til reparation.
- 48 -
Grundlæggende
Indstil, så det passer med farvefjernsynssystemet i hvert land eller
med TV-typen.
| [TV-tilslutning]
[|] ([Videoudgang]):
[NTSC]:
Videoudgangen er indstillet til NTSC-system.
[PAL]:
Videoudgangen er indstillet til PAL-system.
• Dette virker, når AV-kablet (ekstraudstyr) eller HDMI-mikrokablet tilsluttes.
[
] ([TV-format]):
[W]:
Når du tilslutter til et 16:9 skærms TV.
[X]:
Når du tilslutter til et 4:3 skærms TV.
• Dette virker, når AV-kablet (ekstraudstyr) tilsluttes.
Med denne funktion kan du få vist billeder lodret, hvis de blev optaget
ved at holde kameraet lodret.
M [Roter bill.]
[
] ([On]):
Rotér billeder på et TV eller displayet, så de vises lodret.
[
] ([Kun ekstern]):
Billeder vises lodret ved at rotere dem, når de skal afspilles på TV'et.
[OFF]
• Hvis du afspiller billeder på en PC, kan de ikke vises i den roterede retning, medmindre
operativsystemet eller softwaren er kompatibelt med Exif. Exif er filformatet for still-billeder, som man
kan tilføje optageinformation mv. til. Det blev udviklet af “JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)”.
• Billederne roteres ikke under flerbilledafspilning.
- 49 -
Grundlæggende
[Version disp.]
Man kan se, hvilken version af firmwaren, der er installeret på
kameraet.
• Tryk på [MENU/SET] på versionsskærmen for at få vist oplysninger om softwaren på enheden.
[Formater]
Den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
Formateringen sletter alle data, og de kan ikke gendannes, så
kontrollér dataene nøje før formatering.
• Sluk aldrig kameraet under formateringen.
• Hvis der er isat et kort, er det kun kortet, der formateres. Fjern kortet for at formatere den
indbyggede hukommelse.
• Hvis kortet formateres på en PC eller andet udstyr, skal man formatere det en gang til på kameraet.
• Det kan tage længere tid at formatere den indbyggede hukommelse end kortet.
• Hvis kortet ikke kan formateres, prøv da med et andet kort, før du kontakter Panasonic.
~ [Sprog]
Angiv det sprog, der skal vises på skærmen.
• Hvis du ved et uheld indstiller et forkert sprog, skal du vælge [~] blandt menuikonerne for at angive
det ønskede sprog.
- 50 -
Optager
Sådan tager du billeder, hvor du selv er med
([Selvoptagelse])
Gældende funktioner:
Hvis du drejer skærmen, aktiveres selvoptagelsesfunktionen.
Du kan tage billeder, mens du kigger ind i skærmen, så du selv kommer med på billederne.
• Når [Selvoptagelse] (P101) i menuen [Optag] er indstillet på [OFF], indstilles kameraet ikke til
selvoptagelsesfunktionen, selv om du drejer skærmen. (Kameraet er indstillet til [ON] på
købstidspunktet.)
I selvoptagelsesfunktion...
• Det er lettere at planlægge en komposition, fordi
optagelsen udføres, når du kigger ind i skærmen.
• Brug af Udglat hud-effekten gør motivernes ansigter
mere strålende og hudtonen mere glat.
• Billeder med forskellige positurer og ansigtsudtryk kan
tages på en gang ved at øge antallet af billeder, der skal
optages.
• Andre indstilling følger indstillingerne for hver optagelsesfunktion.
1
Rotér skærmen som vist på billedet.
• Når du drejer skærmen, vises der et spejlbillede
på skærmen.
- 51 -
Optager
2
Tryk på [MENU/SET] for at indstille blød hud-effekten,
antallet af billeder, der skal tages, og andre detaljer.
M
1SLF
• Brug knapperne bag på enheden, mens du kigger ind i
skærmen. Pas på, at du ikke bruger de forkerte knapper, og
pas på, at du ikke taber kameraet.
• Følgende indstillinger kan ændres:
Tryk på 3/4 for at vælge en indstilling, og tryk på 2/1 for at vælge en option, og tryk
derefter på [MENU/SET].
Indstillinger
M
1RKE
Beskrivelse af indstillinger
([Udglat hud])¢1 [
3
] ([Fra])/[
L
] ([Lav])/[
M
] ([Mellem])/[
H
] ([Høj])
] ([Auto])/[ ] ([iAuto])¢4/[ ] ([Aut. rød øje])¢5/
] ([Blitz tvungen on])/[ ] ([Langs. synk. rød øje])¢5/[
([Blitz])¢2, 3
[
[
([Billeder])¢2
[ 1 ] (1 billede)/[ 2 ] (2 billeder)/[ 3 ] (3 billeder)/[ 4 ] (4 billeder)
([Nedtælling])¢2 [
¢1
¢2
¢3
¢4
¢5
OFF
RKE
RKE
] ([Off])/[
] (3 sekunder)/[
RKE
] ([Tvungen off])
RKE
](10 sekunder)
Denne indstilling er ikke tilgængelig i scenefunktion og kreativ kontrolfunktion.
Disse indstillinger er ikke tilgængelige i Panoramaoptagelse og under filmoptagelser.
Denne indstilling er ikke tilgængelig i Kreativ kontrolfunktion.
Dette kan kun indstilles, hvis Intelligent autofunktion er indstillet.
[Fjern rød-øje] (P100) i menuen [Optag] er indstillet på [ON], vises [ ] på blitz-ikonet.
Bestem dine positurer, mens du kigger ind i skærmen.
• AF-området vises omkring motivets ansigt ved hjælp af ansigtsregistreringsfunktionen.
(Hvis [š] i [AF-funktion] ikke er tilgængelig til den aktuelle optagefunktionen, anvendes en
tilgængelig fokusindstilling for hver optagefunktion.)
4
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus,
og tryk derefter lukkerknappen helt ned for at tage et
billede.
2
• Se ind i objektivet under optagelsen.
• Nedtællingen starter, og optagelsen sker, når den slutter.
Hvis der skal tages flere billeder, fortsætter optagelsen, indtil det angivne antal billeder er
taget.
• Pas på ikke at kigge lige ind i blitzlyset og AF-hjælpelampen.
• Når [Udglat hud] er valgt
– Udglatningseffekten anvendes også på den del, der har en lignende farvetone i motivets hudfarve.
– Denne funktion virker muligvis ikke på steder, der er dårligt oplyst.
• Det optagede billede vises også som et spejlbillede i autovisningsfunktionen. Det betyder, at den
dato, der er optaget med [Datostemp.] og vises spejlvendt.
Men i følgende tilfælde vises datoen ikke omvendt.
– Når Intelligent Auto-funktion detekterer scenen som [iHåndholdt natopt.]
– [Håndholdt natopt.] (Scenefunktion)
- 52 -
Optager
∫ Ændring af indstillingerne under selvoptagelsesfunktion i menuen [Optag]
1
2
3
4
5
Drej skærmen tilbage til dens oprindelige position.
Vælg [Selvoptagelse] i menuen [Optag], og tryk derefter på [MENU/SET]. (P41)
Tryk på 3/4 for at vælge [SET], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge menuelementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge indstillingen, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
- 53 -
Optager
Sådan tager du panoramabilleder med selvoptagelsesfunktionen
Du kan også tage panoramabilleder med selvoptagelsesfunktionen.
Hvis du optager vha. Panoramaoptagelse, får du glæde af mange forskellige selvportrætter,
som f.eks. i billeder sammen med dine venner eller i billeder med en stor baggrund.
• Der henvises også til P70 “Sådan tager du panoramabilleder (Funktionen Panoramaoptagelse)” for
information om at tage billeder med Panoramaoptagelse.
1
2
Sæt funktionsdrejeknappen på [
].
Tryk på 3/4 for at vælge optagelsesretningen, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis en scene, hvor du kan vælge optagelsesretning, ikke vises, tryk da på 1.
• Optagelsesretningen vendes om vandret, når skærmen roteres. Vælg retning modsat den
3
4
Tryk på 3/4 for at vælge billedeffekter, og tryk derefter på [MENU/SET].
Drej skærmen for at aktivere selvoptagelsesfunktionen.
• Anvisninger, som beskriver, hvordan du tager et billede, vises.
Læs anvisningerne, som beskriver, hvordan du tager et billede, og tryk på [MENU/
SET].
• Anvisningerne fortsætter på næste side. Tryk på [MENU/SET] for at gå til næste side.
Peg med kameraet foran dig selv, og indtag en positur, mens du kigger ind i
skærmen.
• AF-området vises omkring motivets ansigt ved hjælp af ansigtsregistreringsfunktionen.
• Hvis du har valgt [Ingen effekt] under trin 3, kan du indstille blød hud-effekten ved at trykke på
5
6
ønskede rotationsretning.
[MENU/SET]. (P52)
• Luk skærmen til dens oprindelige position, før du ændrer andre indstillinger end [Udglat hud],
7
8
9
såsom optagelsesretningen.
Tryk lukkerknappen halvt ned (eller helt ned) for at fastlåse fokus og eksponering.
• Hvis du har trykket lukkerknappen helt ned, skal du slippe den helt.
• Du kan indstille fokus og eksponering lige så mange gange, du vil, ved at trykke på [
].
Peg med kameraet på startpositionen for optagelsen, tryk lukkerknappen helt ned,
og drej kameraet i den retning, du valgte under trin 2 for at tage billedet.
Tryk på lukkerknappen en gang til for at afslutte billedoptagelsen.
• Optagelsen afsluttes muligvis også, hvis kameraet holdes helt stille under optagelsen.
- 54 -
Optager
∫ Teknik til funktionen Panoramabillede
Sving kameraet rundt omkring omdrejningspunktet, mens
du flytter det i optagelsesretningen. Hold kameraet med
begge hænder, og pas på, at du ikke ryster det.
• Sving kameraet rundt ved en hastighed på ca. 2 sekunder pr.
Eksempel:
Når du har valgt [
trin 2
kvart omgang.
• Hvis kameraet rystes for meget, kan billederne muligvis ikke
tages, eller det optagede panoramabillede bliver smallere
(mindre).
• Bevæg kameraet mod kanten af det område, du vil optage.
• Hvis du har ændret ansigtsudtryk eller blinker, ser det
optagede billede muligvis unaturligt ud. Prøv ikke at bevæge
dig.
• Da afstanden mellem kameraet og motivet er meget lille, når du tager panoramabilleder i
selvoptagelsesfunktionen, ser kanten af billederne muligvis noget forvrænget ud.
- 55 -
] under
Optager
Om skærmen
Tryk på [DISP.] for at skifte.
• Under en afspilning af film, panoramabilleder eller et
slideshow kan du kun vælge “Normal visning ” eller
“Ingen visning ”.
I optagefunktion
Normal visning¢
Normal visning¢
5
R1m10s
1
2
Ingen visning¢
Retningslinjer for
optagelse¢
1 Antal mulige billeder
2 Tilgængelig optagetid
I afspilningsfunktion
Normal visning
100-0001
Visning med
optageinformation¢
1/5
100-0001
Ingen visning
1/5
AWB
10:00 1.DEC.2014
Retouch
ISO
100
F3.3
1/60
Retouch
¢ Hvis [Histogram] i menuen [Indstilling] er indstillet til [ON], vises histogrammet.
∫ Referencerammer for optagelse
Dette anvendes som reference for billedets sammensætning, såsom balance, når du tager et
billede.
- 56 -
Optager
Brug af zoom
Gældende funktioner:
Du kan zoome ind, så mennesker og genstande ser ud til at være tættere på, eller du kan
zoome for at tage et billede af landskabet i vidvinkel.
For at få motiverne længere væk (Vidvinkel)
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel.
For at få motiverne tættere på (Tele)
Rotér zoom-grebet mod Tele.
∫ Skærmdisplay
Eksempel på visning, når den ekstra optiske zoom (EZ), intelligent zoom og Digital zoom
anvendes sammen.
A
B
C
D
E
Angivelse af den ekstra optiske zoom
Optisk zoomområde
Intelligent Zoom-område
Digitalt zoomområde
Zoomforstørrelse (tilnærmelse)
• Når du bruger zoom-funktionen, vises et estimeret fokusområde sammen med
zoom-bjælkevisningen. (Eksempel: 0.03 m – ¶)
∫ Lagring af zoomposition (Genoptag zoom)
• Se P47 for detaljerede oplysninger.
• Objektivcylinderen zoomer ud eller ind i henhold til zoomindikationen. Pas på ikke at afbryde
objektivcylinderens bevægelse, når du bruger zoomfunktionen.
• Se P35 for detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger zoomen, mens du optager en film.
Optisk zoom
Zoomer ind uden at billedkvaliteten forringes.
Maks. forstørrelse: 20k
- 57 -
Optager
Den ekstra optiske zoom (EZ)
Denne funktion virker, når en af billedstørrelserne (P88), der er angivet med
, vælges.
Du kan zoome endnu længere ind, end du kan med den optiske zoom uden at forringe
billedkvaliteten.
Maks. forstørrelse: 45k
(Dette omfatter den optiske zoomforstørrelse. Forstørrelsesniveauet varierer, afhængigt
af indstillingen af [Billedstr.].)
• “EZ” er en forkortelse for “Extra Optical Zoom” (Ekstra optisk zoom).
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– Makro zoom-funktion
– [HDR]/[Høj følsomh.] (Scenefunktion)
– [Imponerende kunst]/[Legetøjseffekt] (Kreativ kontrolfunktion)
– Når [Burst] er sat til [
]
– Når der optages film
Intelligent zoom
Aktiveret, når [i.Zoom] (P97) i menuen [Optag] er indstillet på [ON].
Du kan zoome ind indtil to gange den oprindelige zoomforstørrelse, mens du samtidig
minimerer forringelsen af billedkvaliteten.
• Dette virker automatisk i Intelligent Auto-funktion.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– Makro zoom-funktion
– [Håndholdt natopt.]/[HDR]/[Høj følsomh.] (Scenefunktion)
– [Imponerende kunst]/[Legetøjseffekt] (Kreativ kontrolfunktion)
– Når [Burst] er sat til [
]
– Når der optages film
Digital zoom
Denne funktion virker, når [Digital zoom] (P97) i menuen [Optag] er indstillet på [ON].
Selv om billedkvaliteten forringes, hver gang du zoomer længere ind, kan du zoome ind indtil
fire gange den oprindelige zoomforstørrelse.
• Når du bruger [i.Zoom], begrænses den maksimale forstørrelse af den digitale zoom til 2k.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen (P64) til at tage billeder.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– Intelligent Auto-funktion
– [Håndholdt natopt.]/[HDR]/[Høj følsomh.] (Scenefunktion)
– [Imponerende kunst]/[Legetøjseffekt]/[Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
– Når [Burst] er sat til [
]/[ ]
- 58 -
Optager
Sådan tages billeder med den indbyggede blitz
Gældende funktioner:
Blitz
Dæk ikke for blitzen med fingrene eller med andre genstande.
Skift til passende blitz-indstilling
Indstil blitzen, så den passer til optagelsen.
1
Tryk på 1 [‰].
- 59 -
Optager
2
Tryk på 3/4 for at vælge indstillingen, og tryk derefter på [MENU/SET].
Indstillinger
([Auto])
([iAuto])¢1
[‡]
[
]
[
] ([Aut. rød øje])¢2
[‰]
[
[Œ]
([Blitz tvungen on])
]
([Langs. synk. rød
øje])¢2
([Tvungen off])
Beskrivelse af indstillinger
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det
nødvendigt.
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det
nødvendigt.
Blitzen udløses én gang før den egentlige optagelse for at
reducere fænomenet røde øjne (øjnene virker røde på
billederne) og igen, når selve billedet tages.
• Denne funktion kan anvendes, når der tages billeder af
personer i omgivelser med lav belysning.
Blitzen udløses hver gang, uanset optageforholdene.
• Benyt denne indstilling, når motivet er
baggrundsbelyst eller under fluorescerende lamper.
Hvis du tager et billede med et mørkt landskab i
baggrunden, nedsætter denne funktion lukkehastigheden,
når blitzen udløses, så det mørke landskab i baggrunden
bliver lyst. Samtidig reduceres fænomenet røde øjne.
• Brug denne funktion, når du vil tage billeder af
personer foran en mørk baggrund.
Blitzen udløses ikke under nogen optageforhold.
• Denne funktion kan anvendes, når der skal tages
billeder på steder, hvor blitz ikke er tilladt.
¢1 Dette kan kun indstilles, hvis Intelligent autofunktion er indstillet.
Ikonet ændres, afhængigt af motivet og lysstyrken.
¢2 Blitzen udløses to gange. Motivet må ikke flytte sig, før den anden blitz er blevet
udløst.
[Fjern rød-øje] (P100) i menuen [Optag] er indstillet på [ON], vises [ ] på
blitz-ikonet.
- 60 -
Optager
∫ Tilgængelige blitz-indstillinger i optage-funktion
De tilgængelige blitz-indstillinger afhænger af optage-funktionen.
(±: Tilgængelig, —: Ikke tilgængelig, ¥: Startindstilling for scenefunktion)
‡
‰
±¢
—
—
/
±
±
/
±
±
±
*+:;
,/
ï5
.
1í9
Œ
—
±
±
±
±
±
—
±
¥
±
—
±
—
—
—
—
¥
¥
—
±
—
±
—
—
—
¥
±
±
—
±
—
¥
¢ [
] vises.
• Når [
] er valgt, indstilles [
], [
], [
] eller [
] afhængig af motivet og lysstyrken.
• Når [
], [
] er valgt, aktiveres [Fjern rød-øje].
• Lukkerhastigheden er langsommere under [
] eller [
].
• Blitzindstillingen ændres muligvis, hvis optagefunktionen ændres. Angiv evt. blitzindstillingen igen.
• Blitzindstillingen lagres, selv om kameraet slukkes.
• Blitzen udløses ikke under optagelse af film.
- 61 -
Optager
∫ Tilgængeligt blitz-område (tilnærmelse)
[AUTO] i
[Følsomhed]
Vidvinkel
Tele
60 cm til 6,0 m
1,0 m til 3,1 m
∫ Lukkehastighed for hver blitz-indstilling
Blitz-indstilling
Lukkehastighed (sek.)
Blitz-indstilling
Lukkehastighed (sek.)
‡
1 eller 1/8 til 1/2000¢
1/60 til 1/2000
‰
Œ
¢ Lukkerhastigheden ændres afhængigt af indstillingen [Stabilisering].
Lukkerhastigheden bliver maks. 1 sekund i følgende tilfælde.
• Når den optiske billedstabiliseringsfunktion er sat til [OFF].
• Hvis kameraet har bestemt, at der er meget lidt rystelse, når den optiske
billedstabiliseringsfunktion er indstillet på [ON].
• I intelligent auto-funktion ændres lukkerhastigheden, afhængigt af den identificerede scene.
• I scenefunktion er lukkerhastigheden forskellig fra tabellen ovenfor.
• Hvis blitzen kommer for tæt på et motiv, kan motivet virke forvrænget eller misfarvet af varmen eller
lyset fra blitzen.
• Hvis du tager et billede ved hjælp af blitzen meget tæt på (omkring Vidvinkel) uden brug af zoomen,
ser billedperiferien muligvis mørk ud. Det mørke område kan muligvis blive lidt lysere, hvis du
zoomer lidt ind.
• Optagelse af et motiv for tæt på eller uden tilstrækkelig blitz giver ikke det rigtige
eksponeringsniveau, og det kan medføre, at billedet er for hvidt eller for mørkt.
• Mens blitzen oplades, blinker blitz-indikatoren rødt, og man kan ikke tage billeder, selv om
lukkerknappen trykkes helt ned.
• Hvis du optager et motiv uden tilstrækkelig blitz, bliver hvidbalancen muligvis ikke korrekt justeret.
• Den korrekte blitzeffekt opnås muligvis ikke under følgende forhold.
– Når [Burst] er sat til [ ]
– Hvis lukkehastigheden er for hurtig
• Det kan tage lidt tid at oplade blitzen, hvis du tage mange billeder ad gangen. Tag et billede, når
adgangsindikationen forsvinder.
• Effekten af Reduktion af røde øjne er forskellig fra person til person. Effekten er muligvis heller ikke
så synlig, hvis motivet var langt væk fra kameraet, eller hvis personen ikke kiggede mod kameraet
ved udløsning af den første blitz.
- 62 -
Optager
Sådan tages nærbilleder ([AF makro]/[Makro zoom])
Gældende funktioner:
Med denne funktion kan du tage nærbilleder af et motiv, f.eks. når du tager billeder af blomster.
1
Tryk på 4 [#].
2
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
Du kan tage billeder af motiver så tæt på som 3 cm fra linsen ved
[
] ([AF makro])
at rotere zoom-grebet helt op til Wide (1k).
Brug denne indstilling for at komme tæt på motivet, og forstør
derefter, når du skal tage billedet.
Du kan tage et billede med den digitale zoom med op til 3k mens
[
]
([Makro zoom]) du opretholder afstanden til motivet til den bredeste position
(3 cm).
• Billedkvaliteten er dårligere end under normal optagelse.
• Zoom-området vises med blåt (digitalt zoom-område)
[OFF]
j
• Det anbefales at bruge et stativ og selvudløseren.
• Det anbefales at indstille blitzen på [Œ], når der tages nærbilleder.
• Hvis afstanden mellem kameraet og motivet er større end kameraets fokusområdet, kan der
muligvis ikke fokuseres korrekt på billeder, selv om fokusindikationen lyser.
• Når et motiv er tæt på kameraet, bliver det effektive fokusområde betydeligt smallere. Man vil derfor
have svært ved at fokusere på motivet igen, hvis afstanden mellem kamera og motiv ændres, efter
at motivet er i fokus.
• Makrofunktionen prioriterer et motiv, som er tæt på kameraet. Hvis afstanden mellem kameraet og
motivet derfor er stor, tager det længere tid at indstille fokus på motivet.
• Når man tager billeder tæt på, kan opløsningen af billedets periferi blive lidt reduceret. Dette er ikke
en fejlfunktion.
• [Makro zoom] kan ikke indstilles i følgende tilfælde.
– [Imponerende kunst]/[Legetøjseffekt]/[Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
– Når [AF-funktion] er sat til [ ]
– Når [Burst] er sat til [
]/[ ]
- 63 -
Optager
Sådan tages billeder med selvudløser
Gældende funktioner:
1
Tryk på 2 [ë].
2
Tryk på 3/4 for at vælge indstillingen, og tryk derefter på [MENU/SET].
[
]
[
]
Indstillinger
([10sek.])
([2sek.])
Beskrivelse af indstillinger
Billedet tages 10 sekunder, efter at du har trykket ned på lukkeren.
Billedet tages 2 sekunder, efter at du har trykket ned på lukkeren.
• Hvis du bruger stativ osv., er denne indstilling hensigtsmæssig for
undgå de rystelser, der opstår, når lukkerknappen trykkes ned.
[OFF]
3
j
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus, og tryk derefter lukkerknappen helt
ned for at tage et billede.
• Selvudløserindikatoren A blinker, og lukkeren aktiveres
efter 10 sekunder (eller 2 sekunder).
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– I selvoptagelsesfunktion
(Når du tager billeder i selvoptagelsesfunktionen, kan du indstille selvudløseren under
[Nedtælling]. (P52))
– Når der tages billeder
- 64 -
Optager
Eksponeringskompensation
Gældende funktioner:
Hvis der anvendes stativ, skal man sørge for, at stativet er stabilt, når kameraet er fastgjort
hertil.
Undereksponeret
Tilpas eksponeret
Kompensér eksponeringen mod
positiv.
1
2
Overeksponeret
Kompensér eksponeringen mod
negativ.
Tryk på 3 [È] for at få vist
[Eksponering].
Tryk på 2/1 for at kompensere for eksponeringen, og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Eksponeringskompensationsværdien vises på skærmen.
• Vælg [0 EV] for at vende tilbage til den oprindelige eksponering.
• “EV” er en forkortelse for “Exposure Value” (eksponeringsværdi), og den svarer til mængden af lys
eller eksponeringen.
EV ændres ved en ændring af blændeværdien eller lukkerhastigheden.
• Hvis [Nulstil eksp.-komp.] i menuen [Indstilling] indstilles på [OFF], opretholdes den aktuelle
eksponeringsværdi, også selv om du slukker kameraet.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– [Stjernehimmel] (Scenefunktion)
- 65 -
Optager
Sådan tages billeder med Auto-holder
Gældende funktioner:
I denne tilstand tages der automatisk 3 billeder i det valgte eksponeringkompensationsområde,
hver gang du trykker ned på lukkerknappen.
Med auto-holder d1 EV
1
2
1. billede
2. billede
3. billede
d0 EV
j1 EV
i1 EV
Tryk på 3 [È] flere gange, indtil
[Auto-bracket] vises.
Tryk på2/1 for at indstille
eksponeringens kompensationsværdi,
og tryk derefter på [MENU/SET].
• Vælg [OFF] (d0), når Auto-holder ikke
anvendes.
• Hvis du slukker kameraet, annulleres Auto-holder.
• Når du indstiller auto-holder, vises [ ] på skærmen.
• Hvis der tages billeder ved brug af auto-holder efter indstilling af området for
eksponeringskompensation, tager billederne udgangspunkt i det valgte område for
eksponeringskompensation.
• Eksponeringen kompenseres eventuelt ikke med auto-holder, afhængig af motivets lysstyrke.
• [Œ] er indstillet til blitzen, når auto-holder er indstillet.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– [Legetøjseffekt]/[Miniature effekt]/[Blød fokus]/[Stjernefilter] (Kreativ kontrolfunktion)
– [Håndholdt natopt.]/[HDR]/[Stjernehimmel] (Scenefunktion)
– Når der tages billeder
- 66 -
Optager
Billeder taget ved at specificere blænde/
lukkerhastighed
Optagefunktion:
Blændeprioritet AE-funktion
Indstil blændeværdien til et højere tal, når du vil fokusere skarpt på baggrunden. Indstil
blændeværdien til et lavere tal, når du ønsker en baggrund med blød fokus.
1
2
3
Sæt funktionsdrejeknappen på [
].
Tryk på [EXPOSURE].
Tryk på 2/1 for at indstille blændeværdien.
A Blændeværdi
4
Tryk på [EXPOSURE].
F 3.3
A
• Lysstyrken af skærmen og de optagne billeder kan variere. Kontrollér billederne på
afspilningsskærmen.
• Indstil blændeværdien til et højt tal, hvis motivet er for lyst. Indstil blændeværdien til et lav tal, hvis
motivet er for mørkt.
• Den mindste lukkerhastighed, der skal indstilles, varierer i henhold til indstillingen af
ISO-følsomheden.
• Under filmoptagelser indstilles blændeværdien og lukkerhastigheden automatisk.
- 67 -
Optager
Lukkerprioritet AE-funktion
Indstil til en hurtigere lukkerhastighed, hvis du vil tage et skarpt billede af et motiv i hurtig
bevægelse. Indstil til en langsommere lukkerhastighed, hvis du vil oprette en sporeffekt.
1
2
3
Sæt funktionsdrejeknappen på [
].
Tryk på [EXPOSURE].
Tryk på 3/4 for at indstille lukkerhastigheden.
A Lukkehastighed
4
Tryk på [EXPOSURE].
1/30
A
• Lysstyrken af skærmen og de optagne billeder kan variere. Kontrollér billederne på afspilningsskærmen.
• Den mindste lukkerhastigheden, du kan indstille, varierer i henhold til indstillingen af
ISO-følsomheden.
• Det anbefales at bruge et stativ, når lukkehastigheden er lav.
• Under filmoptagelser indstilles blændeværdien og lukkerhastigheden automatisk.
- 68 -
Optager
Manuel eksponeringsfunktion
Bestem eksponeringen ved at indstille blændeværdien og lukkehastigheden manuelt.
1
2
3
Sæt funktionsdrejeknappen på [
].
Tryk på [EXPOSURE].
Tryk på 3/4/2/1 for at indstille blændeværdien og
lukkerhastigheden.
2/1: Blændeværdi A
3/4: Lukkerhastighed B
4
F 3.3
1/30
A B
Tryk på [EXPOSURE].
∫ Manuel eksponeringshjælp
Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, vises Manuel eksponeringshjælp.
Eksponeringen er tilstrækkelig.
Indstil til en hurtigere lukkehastighed eller til en større blændeværdi.
Indstil til en langsommere lukkehastighed eller til en mindre blændeværdi.
• Hjælpen til den manuelle eksponering er en vejledende værdi. Det anbefales at kontrollere
billederne i afspilningsskærmbilledet.
• Lysstyrken af skærmen og de optagne billeder kan variere. Kontrollér billederne på
afspilningsskærmen.
• Den mindste lukkerhastigheden, du kan indstille, varierer i henhold til indstillingen af
ISO-følsomheden.
• Det anbefales at bruge et stativ, når lukkehastigheden er lav.
• Under filmoptagelser indstilles blændeværdien og lukkerhastigheden automatisk.
- 69 -
Optager
Sådan tager du panoramabilleder (Funktionen
Panoramaoptagelse)
Optagefunktion:
Billeder optages kontinuerligt, mens du bevæger kameraet vandret eller lodret, og alle billeder
kombineres, så de udgør et enkelt panoramabillede.
Med denne funktion kan du tilføje alle 13-effekttyper før optagelsen.
1
2
3
Sæt funktionsdrejeknappen på [
].
Tryk på 3/4 for at vælge optagelsesretningen, og
tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge billedeffekter, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Du kan tilføje samme billedeffekt som i den kreative kontrolfunktion med samme handling
som funktionen.
(undtagen [Legetøjseffekt] og [Miniature effekt]) (P80 –84)
• Hvis du ikke vil tilføje en billedeffekt, skal du vælge [Ingen effekt].
4
Efter at du har bekræftet optagelsesretningen, skal du trykke på [MENU/
SET].
• Hvis den valgte optagelsesretning er den samme som den forrige optagelse, vises det
skærmbillede, hvor du kan kontrollere optagelsesretningen, muligvis ikke.
• Der vises en vandret/lodret referencelinje.
Hvis du trykker på 1, vender du tilbage til trin 2.
5
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus.
- 70 -
Optager
6
Tryk lukkerknappen helt ned, og tag et billede, mens du bevæger
kameraet rundt i en lille cirkel i den retning, du valgte under trin 2.
Optagelse fra venstre mod højre
A
Lav en halvcirkel i luften med kameraet i ca. 4 sekunder.
• Flyt kameraet ved en konstant hastighed.
Billederne tages muligvis ikke korrekt, hvis kameraet bevæges for hurtigt eller for langsomt.
A Optagelse mht. retning og panorering (guide)
7
Tryk på lukkerknappen en gang til for at afslutte billedoptagelsen.
• Optagelsen afsluttes muligvis også, hvis kameraet holdes helt stille under optagelsen.
∫ Teknik til funktionen Panoramabillede


B Flyt kameraet i optagelsesretningen uden at
ryste det.
(Hvis kameraet rystes for meget, kan
billederne muligvis ikke tages, eller det
optagede panoramabillede bliver smallere
(mindre).)
C Bevæg kameraet mod kanten af det
område, du vil optage.
(Kanten af det pågældende område optages
ikke med i den sidste ramme)
- 71 -
Optager
• Zoompositionen fastsættes til Vidvinkel.
• [Stabilisering] er indstillet på [OFF].
• Fokus, hvidbalance og eksponering fastsættes til de optimale værdier for det første billede. Som et
resultat heraf tages hele panoramabilledet muligvis ikke ved den egnede fokus eller lysstyrke, hvis
fokus eller lysstyrke ændres markant under optagelsen.
• Hvidbalancen fastsættes til [AWB], mens der anvendes en billedeffekt.
• Hvis man kombinerer flere billeder for at oprette et enkelt panoramabillede, kan motivet virke
forvrænget, eller forbindelsespunkterne kan i nogle tilfælde være meget synlige.
• Antallet af optagelsespixler i panoramabilledets vandrette og lodrette retning varierer, afhængigt af
optagelsesretningen og antallet af kombinerede billeder.
Det maksimale antal pixler vises nedenfor.
Optagelsesretning
Vandret opløsning
Lodret opløsning
Vandret
3200 pixels
720 pixels
Lodret
960 pixels
3200 pixels
• Der kan muligvis ikke oprettes et panoramabillede, eller billederne kombineres muligvis ikke korrekt,
hvis du optager følgende motiver eller under følgende optagelsesbetingelser.
– Motiver med en enkelt, ensartet farve eller et gentagent mønster (f.eks. himlen eller en strand)
– Motiver i bevægelse (person, kæledyr, bil, bølger, blomster, som vajer i vinden osv.)
– Motiver, hvor farven eller mønstrene ændrer sig over kort tid (f.eks. et billede, som vises på et
display)
– Mørke steder
– Steder med blinkende lyskilder, f.eks. neonlys eller stearinlys
∫ Om afpilning
3
Start afspilning af panoramabilleder/Pause¢
4
Stop
¢ Du kan udføre en fremad-/tilbagespoling ramme for ramme ved at trykke på 1/2 under en
pause.
- 72 -
Optager
Optagelse af billeder, som passer til den scene, der
optages (Scenefunktion)
Optagefunktion:
Du kan vælge alle 16-scenefunktionstyper i henhold til motiv og scene.
1
2
Sæt funktionsdrejeknappen på [
].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den ønskede
Scenefunktion og tryk derefter på [MENU/SET].
Scene Mode
1
2
Baby1
Suitable for taking pictures of your
Cancel
Select
Set
• For at ændre scenefunktion skal du trykke på [MENU/SET], vælge [Scene funktion] ved at trykke på
3/4/2/1 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Følgende kan ikke indstilles i scenefunktion, da kameraet justeres automatisk.
– [Følsomhed]/[Målefunktion]/[i.Zoom]
- 73 -
Optager
[Portræt]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
forbedre disse personers udseende og få deres hud til at se bedre ud.
∫ Teknikker til Portrætfunktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
[Udglat hud]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at gøre
hudteksturen endnu blødere end med [Portræt].
(Dette er effektivt, når du tager billeder af personer fra brystkassen og opefter.)
∫ Teknikker for Soft skin-funktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
• Hvis der er en farve, der ligner hudfarven, i baggrunden, bliver den del også udglattet.
• Denne funktion er muligvis ikke effektiv i områder, der ikke er tilstrækkeligt belyst.
[Landskab]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af brede landskaber.
[Sport]
Indstil her, hvis du vil tage billeder af sportsbegivenheder eller andre motiver, der bevæger sig
hurtigt.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 1 sekund.
• Denne funktion er egnet til at tage billeder af motiver i en afstand på 5 m eller mere.
- 74 -
Optager
[Natportræt]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af en person og baggrunden med næsten den
ægte lysstyrke.
].)
• Brug blitzen. (Du kan indstille på [
• Motivet må ikke bevæge sig under optagelsen af et billede.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 4 sekunder.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
[Natlandskab]
Denne funktion gør det muligt at tage levende billeder af landskaber om natten.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 4 sekunder.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
[Håndholdt natopt.]
Med denne funktion kan du optage flere billeder om natten ved høj hastighed, som alle
kombineres, så de kommer til at udgøre ét billede.
Dermed reduceres rystelser og støj fra billedet, også selv om du optager med kameraet i
hånden.
• Bevæg ikke kameraet, mens du optager billeder kontinuerligt.
• Når der tages billeder på mørke steder eller af motiver i bevægelse, kan støj eventuelt blive synlig.
- 75 -
Optager
[HDR]
Du kan kombinere flere billeder med forskellige eksponeringsniveauer til et enkelt billede med
god overgang.
Du kan minimere manglen på overgang i lyse og mørke områder, hvis der f.eks. er stor kontrast
mellem baggrund og motiv.
∫ Hvad er HDR?
HDR står for High Dynamic Range og henviser til en teknik, der udtrykker et bredt
kontrastområde.
• Kameraet må ikke flyttes under den kontinuerlige optagelse, når du har trykket ned på
lukkerknappen.
• Du kan ikke tage det næste billede, før kombinationen af billeder er fuldført.
• Et motiv i bevægelse optages muligvis med et unaturligt luftslør.
• Kontinuerlig optagelse virker muligvis ikke under visse optageforhold. I så fald optages et enkelt
billede.
[Mad]
I denne funktion kan du optage billeder af mad med deres naturlige farvetone uden påvirkning
fra det omgivende lys på restauranter osv.
- 76 -
Optager
[Baby1]/[Baby2]
Tager et billede med en baby med en sund ansigtsfarve.
Der kan indstilles forskellige fødselsdage og navne til [Baby1] og [Baby2]. Du kan vælge at få
dem vist under afspilningen eller at få dem påtrykt på det optagede billede ved hjælp af [Tryk
tekst] (P113).
∫ Indstilling af/fødselsdag eller navn
1 Tryk på 3/4 for at vælge [Alder] eller [Navn], og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Tryk på 3/4 for at vælge [SET] og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Indtast fødselsdag eller navn.
Fødselsdag: 2/1: Vælg elementerne (år/måned/dag)
3/4: Indstilling
[MENU/SET]: Indstil
Navn:
For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til “Indtastning af
tekst” på P87.
• Når fødselsdagen eller navnet er indstillet, sættes [Alder] eller [Navn] automatisk til [ON].
• Hvis [ON] er valgt, og fødselsdag eller navn ikke er blevet registreret, vises indstillingsskærmen
4
automatisk.
Tryk på 4 for at vælge [Afslut], og tryk derefter på [MENU/SET] for at afslutte.
∫ Sådan annulleres [Alder] og [Navn]
Vælg indstillingen [OFF] under trin 2.
• Hvis [Alder] eller [Navn] indstilles til [OFF], selv om fødselsdagen eller navnet er indstillet, vises
alderen eller navnet ikke.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 1 sekund.
[Kæledyr]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af et kæledyr, f.eks. en hund eller kat.
Du kan indstille dit kæledyrs navn og fødselsdag.
Se [Baby1]/[Baby2] på P77 for oplysninger om [Alder] eller [Navn].
[Solnedgang]
Vælg denne funktion, hvis du vil tage billeder af solnedgangen.
På denne måde kan du tage levende billeder af solens smukke røde farve.
- 77 -
Optager
[Høj følsomh.]
Denne funktion reducerer rystede motiver, og gør det muligt for dig at tage billeder af sådanne
motiver i dårligt oplyste rum.
∫ Billedstørrelse
Vælg billedstørrelsen af 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
[Stjernehimmel]
Med denne funktion kan du tage levende billeder af en stjernehimmel eller et mørkt motiv.
∫ Indstilling af lukkehastighed
Vælg en lukkerhastighed på [15 sek.] eller [30 sek.].
• Tryk lukkerknappen helt ned for at få vist nedtællingsskærmbilledet. Flyt ikke kameraet, før dette
skærmbillede vises.
Når nedtællingen er afsluttet, vises [Vent et øjeblik…] i lige så lang tid, som indstillingen for langsom
lukkehastighed angiver.
• Lukkeren åbner i 15 eller 30 sekunder. Sørg for at bruge et stativ. Det anbefales også at tage billeder
ved hjælp af Selvudløserfunktionen.
[Gennem glas]
Fjerntliggende motiver prioriteres, hvad angår fokus.
Denne funktion er ideel, hvis du vil tage billeder af et landskab gennem gennemsigtigt glas,
f.eks. fra en bil eller en bygning.
• Kameraet indstiller muligvis fokus på glasset, hvis det er snavset eller støvet.
• De billeder, der tages, virker måske ikke helt naturlige, hvis glasset er farvet. Hvis dette sker, skal du
ændre indstillingerne for hvidbalancen. (P91)
- 78 -
Optager
Sådan tager du billeder med forskellige
billedeffekter (Kreativ kontrolfunktion)
Optagefunktion:
Med denne funktion kan du tilføje alle 15-effekttyper før optagelsen.
Du kan indstille de effekter, der skal tilføjes ved at vælge eksempelbilleder og kontrollere dem
på skærmen.
1
2
Sæt funktionsdrejeknappen på [
].
Tryk på 3/4 for at vælge billedeffekter, og tryk
derefter på [MENU/SET].
A
• Billedeffekten for det valgte eksempelbillede anvendes på en
eksempelvisning A.
• Der vises en kort beskrivelse af den valgte billedeffekt, når du
trykker på [DISP.].
• For at ændre scenefunktion skal du trykke på [MENU/SET], vælge [Kreativ kontrol] ved hjælp af
3/4/2/1 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Det billede, der vises på optagelsesskærmen, og den forhåndsvisning af det valgte billedeffekt kan
variere i henhold til det aktuelle optagne billede.
• ISO-følsomheden sættes på [AUTO].
• Hvidbalancen sættes på [AWB].
- 79 -
Optager
Se P79 for yderligere oplysninger om, hvordan du vælger “Kreativ
kontrolfunktion”-indstillingerne.
¢ Disse billeder er eksempler, der viser virkningen.
[Udtryksfuld]
Denne effekt fremhæver farven for at få billedet til at ligne pop-art.
[Retro]
Denne effekt skaber et falmet billede.
[Gamle dage]
Denne effekt tilføjer en klar, blød, nostalgisk effekt til billedet overordnet.
[High key]
Denne effekt giver hele billedet en lys, luftig og blød atmosfære.
• Hvis du vælger denne effekt med funktionen Panoramabillede, ses
effekten muligvis ikke på steder, der ikke er tilstrækkeligt belyst.
- 80 -
Optager
[Mørkt]
Denne effekt giver hele billedet en mørk og rolig atmosfære og
fremhæver lyse områder.
[Sepia]
Denne effekt skaber et sepia-billede.
[Dynamisk monokrom]
Denne effekt giver højere kontrast for at skabe et imponerende sort/
hvid-billede.
[Imponerende kunst]
Denne effekt giver dit foto en dramatisk kontrastvirkning.
• Hvis du vælger denne effekt med funktionen Panoramabillede, bliver
sammenføjninger mellem billeder muligvis tydelige.
- 81 -
Optager
[Høj dynamisk]
Denne effekt frembringer optimal lysstyrke for både mørke og lyse
områder.
[Krydsproces]
Denne effekt giver dit foto en dramatisk farvevirkning.
Elementer, der kan indstilles
Farve
Grøn farvetone/blå farvetone/gul farvetone/rød farvetone
• Tryk på 2/1 for at vælge en farve, der skal
fremhæves, og tryk på [MENU/SET].
[Legetøjseffekt]
Denne effekt dæmper perifer lysstyrke for at skabe indtrykket af et
legetøjskamera.
Elementer, der kan indstilles
Farve
Orange er fremhævet
• Tryk på 2/1 for at vælge farvetone, og tryk på
[MENU/SET].
- 82 -
Fremhævet med blåt
Optager
[Miniature effekt]
Denne effekt slører perifere områder for at skabe et indtryk af et
diorama.
Elementer, der kan indstilles
Retning af sløring
Vandret/lodret
• Tryk på 2/1 for at vælge sløringsretningen, og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Visning af optagelsesskærmen forsinkes lidt mere end normalt, og
skærmen ser ud som om, rammerne er blevet fjernet.
• Der optages ingen lyd til film.
• Ca. 1/8 af tidsperioden optages.
(Hvis du optager i 8 minutter, vil den endelige filmoptagelse være på ca.
1 minut)
Den viste tilgængelige optagetid er ca. 8 gange. Hvis du skifter til
optagefunktionen, skal du kontrollere den tilgængelige optagetid.
• Selv om filmoptagelsen afsluttes i løbet af meget kort tid, fortsætter
optagelsen muligvis lidt længere.
Hold kameraet stille, indtil optagelsen er helt afsluttet.
• Hvis du tager billeder i en stor størrelse, bliver skærmen muligvis sort på
grund af signalbehandlingen, efter at du har taget billedet. Dette er ikke en
fejlfunktion.
[Blød fokus]
Denne effekt slører det overordnede billede, så der skabes en blød
atmosfære.
- 83 -
Optager
[Stjernefilter]
Denne effekt får lysende punkter til at virke som stjerner.
[Enkelt punktfarve]
Denne effekt bevarer en enkelt valgt farve for at fremhæve en
imponerende virkning.
∫ Indstil den farvemængde, der skal forblive
1
Angiv den farve, du gerne vil bevare
inden for rammen i midten af skærmen,
og tryk derefter [MENU/SET].
• Hvis du trykker på [DISP.], vender du tilbage
2
Kontrollér den farve, du har indstillet, og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Den indstillede farve gemmes, selv om
til trin 1.
kameraet slukkes.
• Afhængigt af motivet, forbliver farveindstillingen muligvis ikke.
- 84 -
Optager
Sådan tager man billeder i Brugerdefineret funktion
Optagefunktion:
Du kan registrere de aktuelle kameraindstillinger som brugerdefinerede indstillinger.
Hvis du derefter optager i brugerdefineret funktion, kan du bruge de registrerede indstillinger.
• Den første indstilling af AE-programfunktion registreres som de oprindelige brugerdefinerede
indstillinger.
Registrering af personlige menuindstillinger (Registrering af
brugerdefinerede indstillinger)
Hvis du vil tage billeder, som har samme indstillinger, kan du registrere op til fire elementer ud
fra de aktuelle kameraindstillinger til [Bruger-hukommelse].
1
2
3
Indstil funktionsdrejeknappen for at vælge den funktion, du vil gemme,
og indstil derefter menuen på kameraet.
Vælg [Bruger-hukommelse] i [Indstilling]-menuen. (P41)
Tryk på 3/4 for at vælge den brugerdefinerede indstilling, der skal
registreres, og tryk derefter på [MENU/SET].
Brugerdefineret
Beskrivelse af indstillinger
Indstillingerne for [
] registreres på funktionsdrejeknappen.
• Du kan optage ved blot at dreje funktionsdrejeknappen til den
relevante position. Hvis du registrerer de brugerdefinerede
indstillinger, du oftest bruger, er det så let at bruge dem.
Indstillingerne for [
] registreres på funktionsdrejeknappen.
• Du kan registrere op til 3 sæt brugerdefinerede indstillinger og
bruge de forskellige sæt efter behov.
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
- 85 -
Optager
Optagelse ved brug af et registreret brugerdefineret sæt
Du kan let fremkalde alle de indstillinger, du har registreret med [Bruger-hukommelse].
(Når du aktiverer en brugerindstilling, der er registreret for [
Sæt funktionsdrejeknappen på [
].
• Det brugerdefineret sæt, der er registreret for [
] kaldes frem.
(Når du aktiverer en brugerindstilling, der er registreret for [
1
2
])
Sæt funktionsdrejeknappen på [
]/[
]/[
])
].
Tryk på 3/4 for at vælge det brugerdefinerede sæt, og tryk på [MENU/
SET].
• Lagringen af de valgte brugerdefinerede indstillinger vises på
skærmen.
5
C2-1
∫ Sådan ændrer du menuindstillinger
Hvis optagefunktionen er indstillet på [ ] eller [ ], ændres de registrerede indstillinger ikke
selv om du ændre menuindstillingerne midlertidigt.
Du kan ændre registreringsindstillingerne under [Bruger-hukommelse] i menuen [Indstilling].
• Da visse menuelementer afspejles i andre optagefunktioner, gemmes de ikke.
- 86 -
Optager
Indtastning af tekst
Du kan indtaste navnet på din baby eller kæledyr, når du tager billeder.
Du kan desuden indtaste tegn (kommentarer) på de billeder, du har
taget.
Hvis et skærmbillede, som ligner den, der er vist i højre side, vises, kan
du indtaste tegn.
(Kun for alfabetiske tegn og symboler kan indtastes.)
1
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
A
a
1
&
A
a
Delete
Delete
Set
Cancel
Select
Input
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge tekst, og tryk derefter på [MENU/SET] for
registrere teksten.
• Flyt markøren til [
], og tryk derefter på [MENU/SET] for at skifte tekst mellem [A] (store
bogstaver), [a] (små bogstaver), [1] (tal) og [&] (specialtegn).
(Hvis du trykker på [DISP.], skifter tekstindtastningstilstanden også)
• For at indtaste samme tegn igen skal du dreje zoom-grebet mod [Z] (T) for at flytte
markøren.
• Følgende handlinger kan udføres ved at flytte markøren til det relevante element og trykke
på [MENU/SET]:
– []]:
– [Slet]:
– [ ]:
– [ ]:
Indtast et mellemrum
Slet et tegn
Flyt markøren ved indtastningspunktet mod venstre
Flyt markøren ved indtastningspunktet mod højre
• Der kan højst indtastes 30 tegn.
• Der kan maks. indtastes 15 tegn for [ ], [ ] og [ ].
2
Tryk på 3/4/2/1 for at flytte markøren til [Indst.], og tryk derefter på
[MENU/SET] for at afslutte tekstindtastningen.
• Der kan rulles igennem teksten, hvis denne ikke passer til skærmen.
- 87 -
Optager
Brug af menuen [Optag]
For oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises der til P41.
[Billedstr.]
Gældende funktioner:
Angiv antallet af pixel.
Jo højere antallet af pixel er, desto finerer er detaljerne på billederne, selv om de udskrives på
store papirark.
Indstillinger
[
Billedstørrelse
]
4608k3456
[
]¢
3264k2448
[
]
2048k1536
¢
[
[
]
640k480
]
4608k3072
[
7
]¢
3264k2176
[
2.5
]
2048k1360
[
]
4608k2592
[
]
1920k1080
[
]
3456k3456
[
2.5
]
1536k1536
¢ Dette element kan ikke indstilles i intelligent auto-funktion.
X:
Billedformat for et 4:3 TV
Y:
Billedformat for et 35 mm filmkamera
W : Billedformat for et højdefinitions-TV osv.
:
Firkantet billedformat
• I bestemte funktioner kan den ekstra optiske zoom ikke anvendes, og billedstørrelsen for [
] vises
ikke.
Se P58 for detaljerede oplysninger vedrørende funktioner, som den ekstra optiske zoom ikke kan
bruges i.
• Der kan opstå mosaiklignende forstyrrelser på billedet afhængig af motivet eller optageforholdene.
- 88 -
Optager
[Kvalitet]
Gældende funktioner:
Angiv komprimeringsformatet, som billederne skal lagres i.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[A]
([Fin])
Ved prioritering af billedkvalitet
[›]
([Standard])
Ved at bruge standardbilledkvalitet og øge antallet af billeder, der skal
optages uden at ændre antallet af pixler
• Indstillingen fastsættes til [›] i følgende tilfælde.
– [Høj følsomh.] (Scenefunktion)
• [Kvalitet] kan ikke indstilles i Intelligent auto-funktion. Indstilling af en anden optagelsesfunktion
afspejles.
- 89 -
Optager
[Følsomhed]
Gældende funktioner:
Med denne funktion kan du indstille lysfølsomheden (ISO-følsomhed). Hvis du indstiller til et
højere tal, kan billederne også tages i mørke, uden at resultatet bliver helt mørkt.
Indstillinger
[AUTO]
[
]
Beskrivelse af indstillinger
ISO-følsomheden justeres automatisk i funktion af lysstyrken.
• Maks. [1600]
([Intellig. ISO])
[100]/[200]/[400]/[800]/
[1600]/[3200]
ISO-følsomheden justeres på baggrund af motivets bevægelse og
lysstyrke.
• Maks. [1600]
ISO-følsomheden er knyttet til forskellige indstillinger.
[100]
[3200]
Optagelsessted
(anbefales)
Når det er lyst (udendørs)
Når det er mørkt
Lukkerhastighed
Langsom
Hurtig
Mindre
Mere
Mere
Mindre
Støj
Rystelser fra motivet
• Se P62 for oplysninger om fokusområdet for blitzen, når [AUTO] er indstillet.
• ISO-følsomheden indstilles automatisk under følgende betingelser.
– Når der optages film
– Når [Burst] er sat til [
]/[ ]
• Lukkerhastigheden fastsættes af indstillingen [Følsomhed] som vist i tabellen nedenfor.
[Følsomhed]
Lukkehastighed (sek.)
AUTO/
Lukkerhastigheden ændres automatisk i henhold til
indstillingen af ISO-følsomheden.
100/200/400
4 til 1/2000
800/1600
1 til 1/2000
3200
1/4 til 1/2000
• Du kan ikke vælge [
] i Lukker-AE prioritetsfunktion.
• Du kan ikke vælge [AUTO] eller [
] i Manuel eksponeringsfunktion.
- 90 -
Optager
[Hvidbalance]
Gældende funktioner:
I sollys, neonlys eller under andre lignende forhold, hvor farven hvid får et rødligt eller blåligt
skær, skal dette element justeres til den farve af hvid, som er tættest på det, der ses med det
blotte øje i overenstemmelse med lyskilden.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[AWB] ([Auto hv.balance])
Automatisk justering
[V]
([Dagslys])
Når man tager udendørs billeder under en klar himmel
[Ð]
([Overskyet])
Når man tager udendørs billeder under en overskyet himmel
[î]
([Skygge])
Når man tager udendørs billeder i skyggen
[Ñ]
([Glødelampe])
Når man tager billeder i neonlys
[Ò]
([Indst. hvidbal.])
[Ó] ([Sæt Indst. hvidbal.])
Værdien angives af den anvendte [Ó]
Angiv manuelt
• I neonlys, under LED-lysarmaturer osv. varierer den relevante hvidbalance, afhængigt af
belysningstype, så brug [AWB] eller [Ó].
• Indstillingen af hvidbalance for en scenefunktion vender tilbage til [AWB], når scenefunktionen
ændres.
• Indstillingen fastsættes til [AWB] i følgende tilfælde.
– [Landskab]/[Natportræt]/[Natlandskab]/[Håndholdt natopt.]/[Mad]/[Solnedgang]/[Stjernehimmel]
(Scenefunktion)
- 91 -
Optager
∫ Auto-hvidbalance
Afhængigt af de eksisterende forhold, når der tages billeder, kan billederne få et rødligt eller
blåligt skær. Og når der anvendes flere lyskilder, eller der ikke er en farve tæt på hvid, virker
den automatiske hvidbalance muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal du indstille
hvidbalancen til en anden funktion end [AWB].
1
Den automatiske hvidbalance fungerer inden for dette
område
2 Blå himmel
3 Overskyet himmel (Regn)
4 Skygge
5 Sollys
6 Hvidt, fluorescerende lys
7 Glødelampe
8 Solopgang og solnedgang
9 Stearinlys
KlKelvin-farvetemperatur
Manuel indstilling af hvidbalance
Indstil hvidbalanceværdien. Brug denne værdi for at tilpasse optageforholdene, når du tager
fotografier.
1
2
Vælg [Ó], og tryk derefter på [MENU/SET].
Ret kameraet mod et hvidt stykke papir osv. så rammen i
midten dækkes med den hvide genstand, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Hvidbalancen er muligvis ikke indstillet korrekt, hvis motivet er for lyst
eller for mørkt. Indstil hvidbalancen igen, når du har justeret
lysstyrken korrekt.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
- 92 -
Optager
Finjustering af hvidbalancen
Hvis man ikke kan opnå den ønskede farvetone ved at indstille hvidbalancen, er det muligt at
finjustere hvidbalancen.
• Finjustering er kun mulig, når hvidbalancen er indstillet til [V]/[Ð]/[î]/[Ñ]/[Ò].
1
2
3
Vælg den hvidbalance, der skal finjusteres, og tryk derefter på [DISP.] for at få vist
[Hb juster].
Tryk på 2/1 for at justere Hvidbalancen.
2 ([Rød]):
Tryk i denne retning, hvis farvetonen er blålig.
1 ([Blå]):
Tryk i denne retning, hvis farvetonen er rødlig.
• Vælg [0] for at vende tilbage til den oprindelige Hvidbalance.
Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
• Hvidbalance-ikonet på skærmen bliver rødt eller blåt.
• Indstillingerne i finjustering af hvidbalancen afspejles i billedet, når der tages billeder med blitz.
• Du kan finjustere hvidbalancen uafhængigt af hver hvidbalance element.
• Finjusteringsniveauet af Hvidbalancen i [Ò] returnerer til [0], når Hvidbalancen nulstilles ved brug
af [Ó].
- 93 -
Optager
[AF-funktion]
Gældende funktioner:
Med denne funktion kan du vælge de fokuseringsmetoder, som bedst passer til placeringen af
motivet og antallet af de motiver, der skal vælges.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
([Ansigtsreg.])
Kameraet detekterer automatisk personens ansigt. (maks. 12 områder)
Fokus og eksponering kan derefter indstilles, så de passer til det
pågældende ansigt, uanset hvor i billedet det befinder sig.
]
([AF fastlås])¢
Fokus kan justeres på et bestemt motiv. Fokuset følger motivet, selv om
det flytter sig. (Dynamisk sporing)
]
¢
([21-punkts])
Der kan fokuseres på op til 21 punkter for hvert AF-område.
Dette er nyttigt hvis motivet ikke befinder sig i midten af skærmbilledet.
(AF områdets ramme vil være den samme som indstillingen for
billedformatet.)
[Ø]
([1-område])
Kameraet indstiller fokus på motivet i AF-området i midten af
skærmbilledet.
[Ù]
([Spot])¢
Kameraet fokuserer på det afgrænsede, lille område på skærmbilledet.
[š]
[
[
¢ [Ø] anvendes under optagelse af film.
• Indstillingen fastsættes til [š] i følgende tilfælde.
– I selvoptagelsesfunktion
(Hvis [š] ikke er tilgængelig til den aktuelle optagefunktionen, anvendes en tilgængelig
fokusindstilling for hver optagefunktion.)
• Indstillingen fastsættes til [Ø] i følgende tilfælde.
– [Stjernehimmel] (Scenefunktion)
– [Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
• Man kan ikke indstille [š] i følgende tilfælde.
– Funktionen Panoramaoptagelse (undtagen i selvoptagelsesfunktion)
– [Natlandskab]/[Håndholdt natopt.]/[Mad] (Scenefunktion)
– [Blød fokus] (Kreativ kontrolfunktion)
• [ ] kan ikke indstilles i følgende tilfælde.
– Funktionen Panoramaoptagelse
– [Sepia]/[Dynamisk monokrom]/[Høj dynamisk]/[Blød fokus] (Kreativ kontrolfunktion)
- 94 -
Optager
∫ Om [š] ([Ansigtsreg.])
Følgende AF-områderammer vises, når kameraet detekterer ansigterne.
Gul:
Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, bliver rammen grøn, når der er
indstillet fokus med kameraet.
Hvid:
Vises, når der detekteres flere ansigter. Der indstilles også fokus på andre ansigter, som er ved
samme afstand som ansigterne inden for de gule AF-områder.
• Hvis [Målefunktion] er indstillet på [C], justerer kameraet eksponeringen, så den passer til
personens ansigt.
• Under visser billedoptagelsesforhold, inklusive i følgende tilfælde, virker
ansigtsgenkendelsesfunktionen muligvis ikke, og du kan ikke detektere ansigter.
[AF-funktion] skiftes til [ ] ([Ø], mens der optages film).
– Hvis ansigtet ikke vender mod kameraet
– Hvis ansigtet er i vinkel
– Hvis ansigtet er meget belyst eller meget mørkt
– Når ansitstrækkene skjules bag solbriller osv.
– Når ansigtet er lille på skærmen
– Når der er lidt kontrast på ansigterne
– Hvis der sker en pludselig bevægelse
– Hvis motivet ikke er et menneske
– Hvis kameraet rystes
– Hvis der anvendes digital zoom
• Hvis kameraet er ved at registrere noget andet end en persons ansigt, skal indstillingerne ændres til
noget andet end [š].
- 95 -
Optager
∫ Opsætning [
] ([AF fastlås])
Tilpas motivet med AF-sporingsrammen, og tryk derefter på 4 for
at fastlåse motivet.
A AF-sporingsramme
• AF-området vises med gult, når et motiv genkendes, og fokusering indstilles
automatisk kontinuerligt ved at følge motivets bevægelse (dynamisk
sporing).
• AF-sporingen annulleres, når du trykker på 4 igen.
A
• Dynamisk sporing virker muligvis ikke i følgende tilfælde:
– Hvis emnet er for lille
– Hvis optagelsesstedet er for mørkt eller for lyst
– Hvis motivet bevæger sig for hurtigt
– Hvis baggrunden har samme eller en lignende farve som motivet
– Hvis der forekommer rystelser
– Hvis du bruger zoomen
• Hvis låsningen ikke virker, bliver AF-sporingsrammen rød og forsvinder derefter.
Tryk på 4 igen.
• Kameraet tager billeder med [AF-funktion] som [Ø] når det er låst, eller hvis den dynamiske sporing
ikke virker.
• AF-sporing annulleres, efter at du har taget et billede. Indstil AF-sporing for hvert billede, du tager.
[Målefunktion]
Gældende funktioner:
De optiske måletyper til måling af lysstyrken kan ændres.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[C]
([Multi måling])
I denne funktion måler kameraet den mest velegnede eksponering ved
at bedømme allokeringen af lysstyrken på hele skærmen automatisk.
Normalt anbefales det at anvende denne metode.
[
([Center fokus])
Denne metode anvendes til at fokusere på motivet i midten af skærmen
og måle hele skærmen på ensartet vis.
]
Denne metode anvendes til at male motivet i
spotmåleområdet A.
[Ù]
([Spot])
A
- 96 -
Optager
[Int.kontrast]
Gældende funktioner:
Kontrast og eksponering justeres automatisk, når der er stor forskel i lysstyrken mellem
baggrund og motiv, således at billedet bliver så tæt på virkeligheden.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Kompenseringseffekten opnås muligvis ikke, afhængigt af forholdene.
[i.Zoom]
Gældende funktioner:
Zoomforstørrelsen kan øges, mens forringelsen af billedkvaliteten forringes.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Se P58 for detaljerede oplysninger.
[Digital zoom]
Gældende funktioner:
Denne funktion forstørrer motiver endnu mere end den optiske zoom, den ekstra optiske zoom
eller [i.Zoom].
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Se P58 for detaljerede oplysninger.
- 97 -
Optager
[Burst]
Gældende funktioner:
Billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Indstillinger
[
([2 fps AF
kontinuerlig])
]
[ 10 ]
[
([10 fps AF single])
] ([Højhast. burst])
Beskrivelse af indstillinger
• Fokus justeres for hvert billede i burst-funktion.
• Burst-hastigheden ændres efter optageforholdene.
Antal mulige
billeder
maks.
100 billeder¢
• Fokus, eksponering og hvidbalance fastsættes til de maks.
indstillinger, der anvendes til det første billede.
10 billeder
Bursthastighed: ca. 10 billeder/sekund
• Denne indstilling er kun tilgængelig i
AE-programfunktion, Blændeprioriteret AE-funktion
eller Lukkerprioriteret AE-funktion.
• Billedstørrelsen er fastsat til 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M
(16:9) eller 2,5M (1:1).
• Burst-hastigheden ændres efter optageforholdene.
• Antallet af burstoptagelsesbilleder øges muligvis,
maks.
hvis du bruger et kort med en hurtig skrivehastighed, 200 billeder¢
eller hvis kortet er formateret.
• Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance,
lukkerhastighed og ISO-følsomhed sættes til
indstillingerne for det første billede.
• ISO-følsomheden justeres automatisk. Men
ISO-følsomheden øges for at give
lukkerhastigheden en høj hastighed.
• Der tages still-billeder kontinuerligt med blitz.
• Denne indstilling er kun tilgængelig i
[
]
([Blitz burst])
AE-programfunktion, Blændeprioriteret AE-funktion
eller Lukkerprioriteret AE-funktion.
• Indstillinger for fokus, zoom, eksponering,
lukkerhastighed, ISO-følsomhed og blitz-ouput er
sat til indstillingerne for det første billede.
• Blitz-indstillingen er sat til [‰ ].
[OFF]
—
maks. 5 billeder
—
¢ Antallet af burst-optagede billeder begrænses af optagelsesforholdene samt typen og/eller
statussen af det anvendte kort.
- 98 -
Optager
• Afhængigt af optagelsesforholdene, kan det tage lidt tid at tage det næste billede, hvis du
gentager billedoptagelsen.
• Det tager muligvis lidt tid at gemme billeder, som er taget med burstfunktionen, på kortet.
Hvis du tager billeder kontinuerligt, mens du gemmer, formindskes det maksimale antal
billeder, du kan tage. Det anbefales at anvende et højhastigheds memorykort til kontinuerlig
optagelse.
• Burst-hastigheden (billeder/sekund) kan blive langsommere, afhængigt af optagelsesmiljøet,
f.eks. på mørke steder, hvis ISO-følsomheden er høj osv.
• Hvis [
] vælges, udføres der en fokusforudsigelse i et muligt område for at prioritere
burst-hastigheden. Hvis du prøver at tage et billede af et motiv, som er i hurtig bevægelse, kan
kameraet derfor have svært ved at indstille fokus, eller det kan tage tid at indstille fokus.
• Hvis [ 10 ] indstilles, bliver optagelsen muligvis lidt lysere eller mørkere fra det andet billede,
afhængigt af ændringen i motivets lysstyrke.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– Når du bruger Auto-holder
– I selvoptagelsesfunktion
– [Håndholdt natopt.]/[HDR]/[Stjernehimmel] (Scenefunktion)
– [Legetøjseffekt]/[Miniature effekt]/[Blød fokus]/[Stjernefilter] (Kreativ kontrolfunktion)
• Når der anvendes selvudløser, er antallet af mulige billeder i burst-funktion fastsat til 3. (5 billeder i
[ ])
• Blitzindstillingerne fastsættes til [Œ] (undtagen for [ ]).
[AF-hj. lampe]
Gældende funktioner:
AF-hjælpelampen lyser på motivet, når lukkerknappen trykkes halvt ned. Det gør det lettere for
kameraet at indstille fokus ved optagelse under forhold med svag belysning.
(Et større AF-område vises, afhængigt af optageforholdene.)
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Den effektive afstand af hjælpelampen er ca. 1,5 m.
• Afhængigt af zoomtilstanden eller motivet, bliver den effektive afstand
muligvis kortere.
• Hvis du ikke vil bruge AF-hjælpelampen A (f.eks. hvis man tager af dyr
på), skal du indstille [AF-hj. lampe] til [OFF]. I sådanne tilfælde bliver det
sværere at indstille fokus på motivet.
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– [Landskab]/[Natlandskab]/[Håndholdt natopt.]/[Solnedgang]/[Gennem glas] (Scenefunktion)
- 99 -
Optager
[Fjern rød-øje]
Gældende funktioner:
Hvis funktionen til reduktion af røde øjne ([
], [
]) er valgt, udføres en fjernelse af røde
øjne, hver gang du bruger blitz. Kameraet registrerer automatisk de røde øjne og korrigerer
billedet.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Denne funktion virker kun, hvis kameraet detekterer et ansigt.
• Under visse omstændigheder kan der ikke korrigeres for røde øjne.
[Stabilisering]
Gældende funktioner:
Kameraet registrerer en rystelse under optagelsen og korrigerer herfor, så du kan tage billeder
med færre rystelser.
Ved optagelse af film virker “Aktivt leje” (stabiliseringsfunktion for film) virker automatisk. Denne
funktion formindsker billedets rystelser, hvis man optager film, mens man går osv.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Indstillingen fastsættes til [ON] i følgende tilfælde.
– Når der optages film
– [Håndholdt natopt.] (Scenefunktion)
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– [Stjernehimmel] (Scenefunktion)
• Stabiliseringsfunktionen fungerer muligvis ikke optimalt i følgende tilfælde.
Vær opmærksom på kamerets rystelser, når lukkerknappen trykkes ned.
– Hvis der opstår for mange rystelser.
– Når zoom-forstørrelsen er høj.
– I digitalt zoomområde.
– Hvis der tages billeder, hvor man følger et motiv i bevægelse.
– Når lukkehastigheden bliver for langsom til at tage billeder indendørs eller på mørke steder.
• I “Aktivt leje” opnås der en bedre virkning af tilretningen i den brede ende.
• I følgende tilfælde virker “Aktivt leje” ikke, selv under optagelse af film.
– Når [Optage kval.] er indstillet på [VGA]
- 100 -
Optager
[Datostemp.]
Gældende funktioner:
Du kan tage et billede påtryk optagelsesdato og -klokkeslæt.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[M/U TID]
Påstempl år, måned og dag.
[MED TID]
Påstempl år, måned, dag, time og minutter.
[OFF]
—
• Datoinformationen for billeder, der er optaget med [Datostemp.] indstillet, kan ikke slettes.
• Ved udskrivning af billeder med [Datostemp.] hos fotohandleren eller på en printer trykkes
datoen oven på hinanden, hvis du vælger at udskrive med dato.
• Hvis du ikke har indstillet klokkeslæt, kan du ikke påtrykke datooplysninger.
• Når der påtrykkes en dato på 0,3M billeder, er den svær at læse.
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– Når der optages film
– Når du bruger Auto-holder
– Ved brug af [Burst].
• [Datostemp.] kan ikke indstilles i Intelligent auto-funktion. Indstilling af en anden optagelsesfunktion
afspejles.
• Selv om du tager et billede med [Datostemp.] indstillet på [OFF], kan du påtrykke datoer på de
optagede billeder ved hjælp af [Tryk tekst] (P113) eller vælge funktionen Udskrivning af dato (P119,
160).
[Selvoptagelse]
Gældende funktioner:
Du kan indstille blød hud-effekten, antallet af billeder, der skal tages, og andre detaljer i
selvoptagelsesfunktionen.
Indstillinger
[ON]
Beskrivelse af indstillinger
Hvis du drejer skærmen, aktiveres selvoptagelsesfunktionen.
[OFF]
[SET]
—
Ændring af indstillinger for [Udglat hud]/[Billedtælling]/[Nedtælling].
• Se P51 for detaljerede oplysninger.
- 101 -
Optager
Brug af menuen [Film]
For oplysninger om [Film]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises der til P41.
• Menuen [Film] vises ikke i følgende tilfælde.
– [Blød fokus]/[Stjernefilter] (Kreativ kontrolfunktion)
[Optage kval.]
Gældende funktioner:
Angiver billedkvaliteten for film.
Indstillinger
Størrelse
[FHD]
1920k1080
[HD]
1280k720
[VGA]
640k480
Rammehastighed
Bithastighed
Billedformat
20 Mbps
25p
16:9
10 Mbps
4 Mbps
4:3
• Hvad er bithastighed
Det er datamængden for en afgrænset tidsperiode. Jo højere tallet er, desto bedre er kvaliteten.
Denne enhed benytter optagelsesmetoden “VBR”. “VBR” er en forkortelse for “Variable Bit Rate”, og
bithastigheden (datamængde for en afgrænset tidsperiode) ændres automatisk, afhængigt af det
motiv, der skal optages. Derfor afkortes optagelsestiden, hvis der optages et motiv i hurtig
bevægelse.
• Indstillingen fastsættes til [VGA] i følgende tilfælde.
– Ved optagelse til den indbyggede hukommelse
– [Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
- 102 -
Optager
[Kontin. AF]
Gældende funktioner:
Der fastholdes fokus på motivet med den fokus, der først blev indstillet.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Sæt denne funktion på [OFF], hvis du vil rette fokus på den position, hvor du startede
filmoptagelsen.
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– [Stjernehimmel] (Scenefunktion)
[Dæmp vindstøj]
Gældende funktioner:
Reducerer vindstøj i lydoptagelsen.
Indstillinger: [ON]/[OFF]
• Lydkvaliteten bliver anderledes, hvis [Dæmp vindstøj] aktiveres.
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– [Miniature effekt] (Kreativ kontrolfunktion)
- 103 -
Afspilning/redigering
Forskellige afspilningsmetoder
Du kan afspille de optagede billeder på forskellige måder.
1
2
3
4
Tryk på [(].
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Afspilning] og tryk derefter på [MENU/
SET].
Tryk på 3/4 for at markere elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Følgende elementer kan vælges.
[
] ([Normal gengivelse]) (P37)
[
] ([Slideshow]) (P105)
[
] ([Filtreret visning]) (P107)
[
] ([Kalender]) (P109)
- 104 -
Afspilning/redigering
[Slideshow]
Du kan afspille de billeder, du har taget, fortløbende ved bestemte intervaller.
Du kan desuden afspille slideshowet for en ønsket billedtype, som f.eks. billeder eller film.
Denne afspilningsmetode anbefales, hvis du har tilsluttet kameraet til et TV, så du kan få vist de
billeder, du har taget.
Tryk på 3/4 for at vælge [Start], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Slide Show
Start
Filtering
Setup
Start Slide Show
Cancel
∫ Handlinger under et slideshow
Den viste markør under afspilningen svarer til 3/4/2/1.
3
Afspil/Pause
4
Stop
2
Gå tilbage til forrige billede (under en pause)
1
Gå frem til næste billede (under en pause)
[W]
Reducér lydstyrken
[T]
Øg lydstyrken
- 105 -
Select
Set
Afspilning/redigering
∫ Sådan filtrerer du billeder til afspilning af et slideshow
Du kan filtrere billeder og afspille dem i et slideshow ved at vælge
[Filtrering] på menuskærmen til slideshowet.
• Hvis du vælger [Alle], kan du afspille alle billederne i et slideshow.
Du kan også filtrere billeder ved at bruge samme indstilling som [Filtreret
visning].
Se P107–108 for indstilling.
∫ Ændring af indstillinger til dias-show
Ved at vælge [Indstilling] på menuskærmen til slideshowet kan du
ændre indstillinger, som f.eks. [Effekt] og [Varighed] til afspilning af
slideshow.
1/2
Filtering
All
Picture Only
Video Only
Category Selection
Playback All the pictures
Cancel
Select
Set
Slideshow Settings
ON
Effect
2SEC.
Duration
ON
Repeat
Select screen effect
Cancel
Indstillinger
Select
Set
Beskrivelse af indstillinger
Skærmeffekter kan tilføjes billedovergangene.
[Effekt]
[ON]/[OFF]
• Hvis [Filtrering] indstilles til [Kun film], deaktiveres indstillingen [Effekt].
[Varighed]
[1 SEC.]/[2 SEC.]/[3 SEC.]/[5 SEC.]
• [Varighed] kan kun indstilles, når [OFF] er valgt som [Effekt]-indstilling.
• Under afspilning af følgende billeder deaktiveres indstillingen [Varighed].
– Film
– Panoramabilleder
[Gentag]
[ON]/[OFF]
- 106 -
Afspilning/redigering
[Filtreret visning]
Du kan afspille billeder, der er sorteret efter kategori eller optagelsesdato.
Indstillinger
Beskrivelse af indstillinger
[Kun billede]
Kun still-billeder afspilles.
[Kun film]
Kun levende billeder afspilles.
[Vælg kategori]
I denne funktion kan du søge efter billeder efter scenefunktion eller andre
kategorier (f.eks. [Portræt], [Landskab] eller [Natlandskab]) og sortere billederne i
kategori. Derefter kan du afspille billederne i hver kategori.
[Vælg dato]
Du kan afspille de billeder, der er taget på hver enkelt dato.
• Hvis du slukker kameraet eller skifter til optagefunktionen, kan du annullere filteret.
Sortering efter den kategori, der skal afspilles
1
2
Tryk på 3/4 for at vælge [Vælg kategori], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge kategorien, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Du kan kun afspille den kategori, som indeholder det billede, du har
fundet.
Kategori
Optagelsesoplysninger, f.eks. scene-funktioner
*
[Portræt]/[i-Portræt]/[Udglat hud]/[Natportræt]/[i-Natportræt]/[Baby1]/[Baby2]
,
Funktionen Panoramaoptagelse/[Landskab]/[i-Landskab]/[Solnedgang]/
[i-Solnedgang]/[Gennem glas]
.
[Natportræt]/[i-Natportræt]/[Natlandskab]/[i-Natlandskab]/[Håndholdt
natopt.]/ [iHåndholdt natopt.]/[Stjernehimmel]
[Sport]
Î
[Baby1]/[Baby2]
í
[Kæledyr]
1
[Mad]
• Hvis du kører en kalendersøgning, annulleres valg af kategori.
- 107 -
Afspilning/redigering
Du kan afspille de billeder, der er taget på hver enkelt dato
1
2
Tryk på 3/4 for at vælge [Vælg dato], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den dato, der skal afspilles, og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en bestemt måned, vises
SUN MON TUE WED THU FRI
7
3
4
5
SAT
1
2
8
9 10 11 12 13
6
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
måneden ikke.
28 29 30 31
12 2014
• Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for kalenderskærmen,
når den vises første gang.
• Du kan vises kalenderen mellem Januar 2000 og December 2099.
• Hvis datoen ikke indstilles i kameraet, sættes optagelsesdatoen til 1 Januar 2014.
• Hvis der tages billeder efter indstilling af rejsemålet i [Verdenstid], vises billederne efter
rejsemåldatoerne i kalenderafspilning.
- 108 -
Afspilning/redigering
[Kalender]
Du kan søge efter billeder efter optagelsesdato.
1
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den dato, du vil søge
efter.
SUN MON TUE WED THU FRI
7
3
4
5
SAT
1
2
8
9 10 11 12 13
6
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
12 2014
2
Tryk på [MENU/SET] for at få vist en liste over billeder.
1/52
• Billederne vises ved hjælp af flerbilledafspilning (30 skærmbilleder).
Markøren vises på billedet i begyndelsen af den valgte dato.
3
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge et billede, og tryk
derefter på [MENU/SET].
• For at forsætte søgningen skal du gå tilbage til det forrige
skærmbillede ved at dreje zoomgrebet mod [W]. (P38)
• Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for kalenderskærmen,
når den vises første gang.
• Du kan vises kalenderen mellem Januar 2000 og December 2099.
• Hvis datoen ikke indstilles i kameraet, sættes optagelsesdatoen til 1 Januar 2014.
• Hvis der tages billeder efter indstilling af rejsemålet i [Verdenstid], vises billederne efter
rejsemåldatoerne i kalenderafspilning.
- 109 -
Afspilning/redigering
At have det sjovt med de billeder, du har optaget
([Kreativ retouchering])
Du kan tilføje de ønskede effekter på de billeder, du har taget.
• De behandlede billeder genereres igen, så sørg for, at du har tilstrækkelig plads i den indbyggede
hukommelse eller på kortet. Bemærk også, at behandlingen ikke er mulig, hvis kortets
skrivebeskyttelseskontakt er i [LOCK]-position.
• Effekterne kan være vanskelige at se, afhængigt af billedet.
1
2
Tryk på 2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på 3.
Tryk på 3/4 for at vælge billedeffekter, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Billedeffekter, der er de samme som effekterne under den kreative kontrolfunktion, kan
tilføjes. (P80–84)
• Der vises en kort beskrivelse af den valgte billedeffekt, når du trykker på [DISP.].
• For at indstille den farve, du vil gemme, ved hjælp af [Enkelt
punktfarve], skal du flytte rammen i midten af skærmen til den
ønskede farve med 3/4/2/1 og derefter trykke på [MENU/SET].
• Hvis du vælger [Ingen effekt], vises der et billede uden billedeffekt.
For at fortsætte med retouchering skal du vælge en anden
billedeffekt.
Hvis du ikke vil tilføje en billedeffekt, skal du lukke menuen.
• Bekræftelsesskærmen vises.
Udføres, når [Ja] vælges.
∫ Når du vælger [Kreativ retouchering] i menuen [Afspil]
1 Vælg [Kreativ retouchering] i [Afspil]-menuen. (P41)
2 Tryk på 2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på 3/4 for at vælge billedeffekter, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Udføres, når [Ja] vælges.
• Billedeffekten kan virke svagt sammenlignet med den effekt, der ses i den kreative kontrolfunktion.
• Eksempelvisningen og billedet efter retouchering kan variere, hvad angår effektniveau.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– Film
– Billeder, som tages i funktionen Panoramabillede
- 110 -
Afspilning/redigering
Brug af menuen [Afspil]
For oplysninger om [Afspil]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises der til P41.
Du kan udføre handlinger som at beskære optagne billeder og indstille beskyttelsen for
optagne billeder osv.
• Med [Kreativ retouchering], [Tryk tekst], [Tilpas] eller [Beskær] oprettes der et nyt redigeret billede.
Et nyt billede kan ikke oprettes, hvis der ikke er ledig plads i den indbyggede hukommelse eller på
kortet, så det anbefales at tjekke, om der er ledig plads, før billedet redigeres.
• Billeder, som optages eller redigeres med kameraet, kan muligvis ikke afspilles på andre
anordninger, og anvendte effekter vises muligvis ikke på disse anordninger.
Desuden kan billeder, som optages på andre anordninger, muligvis ikke afspilles på dette kamera,
og kamerafunktionerne vil muligvis ikke være tilgængelige for billederne.
[Positionslogging]
Placeringsoplysningerne (længe/bredde) som indhentes af en smartphone/tablet-pc, kan
sendes til kameraet og skrives i billeder.
• Billeder i den indbyggede hukommelse kan ikke lagre placeringsoplysninger.
Hvis du vil optage placeringsoplysninger herpå, skal du kopiere billederne i den indbyggede
hukommelse til et memorykort og derefter udføre [Positionslogging].
Klargøring:
Sender placeringsoplysninger til kameraet fra smartphone/tablet-pc. (P131)
1
2
3
4
Tryk på 2/1 for at vælge billeder.
Vælg [Positionslogging] i menuen [Afspil].
Tryk på 3/4 for at vælge [Tilføj positionsdata], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge den tidsperiode, du vil optage
placeringsoplysninger for billeder for, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Der vises en bekræftelsesskærm.
Den vises, hvis [Ja] vælges.
• Billeder med placeringsoplysninger angivet med [
].
∫ Sådan sætter du optagelsen af placeringsoplysninger på pause
Tryk på [MENU/SET] under optagelse af placeringsoplysninger på billeder.
• Under en midlertidig pause vises [±].
Vælg tidsperioden med [±] for at genstarte optagelsesprocessen fra det billede, du stoppede ved.
- 111 -
Afspilning/redigering
∫ Sådan slettes de modtagne placeringsoplysninger
1 Vælg [Positionslogging] i menuen [Afspil].
2 Tryk på 3/4 for at vælge [Slet positionsdata], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på 3/4 for at vælge den tidsperiode, du vil slette, og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Udføres, når [Ja] vælges.
• Placeringsoplysninger kan kun skrives på billeder, der er taget med dette kamera.
• Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads på kortet, skrives placeringsoplysningerne muligvis ikke.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– Billeder optaget efter [Send location data] (P131)
– Film
[Red. titel]
Du kan tilføje tekst (kommentarer) til billeder. Efter der er registreret tekst, kan den trykkes på
billeder med [Tryk tekst] (P113).
1
2
3
Vælg [Red. titel] i [Afspil]-menuen.
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
[ENKELT]
• [’] vises for billeder med titler, der
allerede er registreret.
Indstillingen [FLERE]
Tryk på [DISP.] for at foretage (gentage)
indstillingen, og tryk derefter på [MENU/
SET] for at foretage indstillingen.
• Indstillingen annulleres, du trykker på
[DISP.] igen.
4
Indtast teksten. (P87)
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
• For at slette titlen skal du slette al teksten i tekstindtastningsskærmen.
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [FLERE].
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– Film
- 112 -
[FLERE]
1
2
3
4
5
6
Afspilning/redigering
[Tryk tekst]
Du kan påtrykke optagelsesdatoer/-tidspunkter og navne på de billeder, du har taget.
1
2
3
Vælg [Tryk tekst] i [Afspil]-menuen.
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
[ENKELT]
• [‘] vises på billeder, som allerede har dato
eller tekst påtrykt.
[FLERE]
1
2
3
4
5
6
Indstillingen [FLERE]
Tryk på [DISP.] for at foretage (gentage)
indstillingen, og tryk derefter på [MENU/
SET] for at foretage indstillingen.
• Indstillingen annulleres, du trykker på
[DISP.] igen.
4
5
6
Tryk på 3/4 for at vælge [Indstilling] og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge tekststemplingselementer, og tryk så på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge indstillingen, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
[Opt. dato]
Beskrivelse af indstillinger
[M/U TID]:
Påstempl året, måneden og datoen.
[MED TID]:
Påstempl år, måned, dag, time og minutter.
[OFF]
[
[Navn]
]:
Påstempler navne registreret i
navneindstillingerne for [Baby1]/[Baby2] eller
[Kæledyr] i scenefunktionen.
[OFF]
[Titel]
[ON]:
Titeltekst i [Red. titel] påtrykkes.
[OFF]
- 113 -
Afspilning/redigering
7
8
Tryk på [
].
Tryk på 3 for at vælge [Udfør], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Når du udskriver billeder med påtrykt tekst, udskrives datoen hen over det påtrykte tekst, hvis du
angiver, at der skal printes dato på hos fotohandleren eller på printeren.
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [FLERE].
• Billedkvaliteten forringes muligvis efter tekststempling.
• Afhængigt af den printer, der bruges, kan nogle af tegnene bliver afskåret under udskrivningen. Tjek
før udskrivning.
• Hvis du udfører [Tryk tekst] på et billede, der er større end 3M, fastsættes billedstørrelsen til
3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
• Når der påtrykkes tekst på 0,3M billeder, er den svær at læse.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– Film
– Billeder, som tages i funktionen Panoramabillede
– Billeder, som optages uden indstilling af klokkeslæt
– Billeder med dato eller tekst påtrykt
[Kreativ retouchering]
Du kan tilføje effekten fra [Kreativ retouchering] på optagne billeder.
• Se P110 for yderligere oplysninger.
- 114 -
Afspilning/redigering
[Video opdel]
En optaget film kan opdeles i to dele. Dette anbefales, hvis du vil opdele en film i en del, du har
brug for, og en del, du ikke har brug for.
En opdelt film kan ikke gendannes.
1
2
3
Vælg [Video opdel] i [Afspil]-menuen.
Tryk på 2/1 for at vælge den film, du vil opdele, og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3 på det sted, der skal opdeles.
03s
• Filmen afspilles fra samme sted, når du trykker på 3 igen.
• Du kan finjustere placeringen til opsplitning ved at trykke på
2/1, mens filmen er sat på pause.
4
Tryk på 4.
• Bekræftelsesskærmen vises.
Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Filmen kan gå tabt, hvis kortet eller batteriet fjernes under opdelingsproceduren.
• Film kan ikke opdeles på et sted tæt på starten eller slutningen af filmen.
• Billedernes rækkefølge ændres, hvis filmen opdeles.
Det anbefales at søge efter disse film ved hjælp af [Kalender] eller [Kun film] i [Filtreret visning].
• Film med kort optagetid kan ikke opdeles.
• Afhængigt af filmen, kan opdeling tage lige så lang tid som selv optagelsen.
Når du opdeler en film, anbefaler vi, at du får strøm vha. et tilstrækkeligt opladet batteri eller fra
lysnetadapteren (medfølger).
• Du kan muligvis ikke opdele en film, hvis der ikke er tilstrækkelig plads på kortet.
Før du opdeler en film, anbefaler vi, at du ser efter, om den ledige plads på kortet er omtrent den
samme som selve filmstørrelsen.
- 115 -
Afspilning/redigering
[Tilpas]
For at muliggøre nem overførsel til websider, vedhæftning til e-mail osv., er billedstørrelsen
(antal af pixels) reduceret.
1
2
3
Vælg [Tilpas] i [Afspil]-menuen.
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billede og størrelse.
Indstillingen [ENKELT]
1 Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Tryk på 2/1 for at vælge størrelsen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
Indstillingen [FLERE]
1 Tryk på 3/4 for at vælge størrelsen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Tryk på 3/4/2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter
på [DISP.].
• Gentag dette trin for hvert billede, og tryk på [MENU/SET] for at
foretage indstillingen.
• Bekræftelsesskærmen vises.
Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [FLERE].
• Billedkvaliteten af det tilpassede billede forringes.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– Film
– Billeder, som tages i funktionen Panoramabillede
– Billeder med dato eller tekst påtrykt
- 116 -
3
1
2
3
4
5
6
Afspilning/redigering
[Beskær]
Du kan forstørre og derefter klippe den vigtige del af det optagede billede ud.
1
2
3
4
Vælg [Beskær] i [Afspil]-menuen.
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Brug zoom-grebet, og tryk på 3/4/2/1 for at vælge de dele, der skal
beskæres.
Zoomgreb (W):
Formindskelse
Zoom-greb (T):
Forstørrelse
3/4/2/1:
Flyt
Tryk på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Billedkvaliteten af det renskårne billede forringes.
• Meget små billeder beskæres muligvis ikke.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– Film
– Billeder, som tages i funktionen Panoramabillede
– Billeder med dato eller tekst påtrykt
- 117 -
Afspilning/redigering
[Print sæt]
DPOF “Digital Print Order Format” er et system, som gør det muligt for brugeren at vælge de
billeder og hvor mange kopier af hver, der skal udskrives, og om optagelsesdatoen skal med på
billederne, når man bruger en DPOF-kompatibel fotoprinter eller printerservice. Kontakt
fotohandleren eller printerservicen for at få detaljerede oplysninger herom.
Hvis du vælger at få billeder, som er optaget i den indbyggede hukommelse, fremkaldt hos
fotohandleren/printerservicen, skal de kopieres på et kort (P121), og derefter skal
udskriftsindstillingen fastsættes.
1
2
3
Vælg [Print sæt] i [Afspil]-menuen.
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
[FLERE]
1
2
1
3
1
4
&RXQW
4
1
DISP.
'DWH
&RXQW
6
5
1
DISP.
'DWH
Tryk på 3/4 for at vælge antallet af kopier, og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Når [FLERE] er valgt, skal du gentage trin 3 og 4 for hvert billede.
(Man kan ikke bruge samme indstilling til flere kopier af billedet.)
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
∫ Annullering af alle [Print sæt] indstillinger
1 Vælg [Print sæt] i [Afspil]-menuen.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [ANNUL.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
- 118 -
Afspilning/redigering
∫ Udskrivning af dato
Efter indstilling af antal kopier kan du indstille/annullere udskrivning med optagelsesdato ved at
trykke på [DISP.].
• Datoen udskrives muligvis ikke, afhængig af fotohandleren eller printeren, selv om man har indstillet
til datoudskrivning. For yderligere oplysninger kan man spørge fotohandleren eller se
brugervejledningen til printeren.
• Datoen kan ikke udskrives på billeder påtrykt dato eller tekst.
• Du kan vælge op til 999 kopier.
• Afhængigt af printeren, kan printerens datoudskriftsindstillinger få forrang, så undersøg, om dette er
tilfældet.
• Du kan muligvis ikke bruge udskriftsindstillinger med andet udstyr. I dette tilfælde skal du annullere
alle indstillingerne og foretage dem igen.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i følgende tilfælde:
– Film
– Fil, som ikke opfylder DCF-standard
- 119 -
Afspilning/redigering
[Beskyt]
Du kan beskytte billeder, som du vil undgå at slette, ved at beskytte dem mod utilsigtet sletning.
1
2
3
Vælg [Beskyt] i [Afspil]-menuen.
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
• Indstillingerne annulleres, når du trykker på
[MENU/SET] igen.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
[FLERE]
1
2
3
4
5
6
∫ Annullering af alle [Beskyt]-indstillinger
1 Vælg [Beskyt] i [Afspil]-menuen.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [ANNUL.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Selv om du beskytter billeder i den indbyggede hukommelse eller på et kort, slettes de, hvis den
indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
- 120 -
Afspilning/redigering
[Kopier]
Du kan ikke kopiere dataene til de billeder, du har taget, fra den indbyggede hukommelse til et
kort eller fra et kort til den indbyggede hukommelse.
1
2
Vælg [Kopier] i [Afspil]-menuen.
Tryk på 3/4 for at vælge kopieringsdestinationen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[
] ([IN>SD]): Alle billeddataene i den indbyggede hukommelse kopieres til kortet
på én gang.
[
] ([SD>IN]): Et billede ad gangen kopieres fra kortet og til den indbyggede
hukommelse.
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Sluk aldrig for kameraet under kopieringen.
• Hvis der findes et billede med samme navn (mappenavn/filnummer) som det billede, der skal
kopieres til kopidestinationsområdet når [
] er valgt, kopieres billedet ikke over.
• Det kan tage tid at kopiere billeddataene.
• Indstillingerne for [Print sæt] og [Beskyt] kopieres ikke. Foretag indstillingerne igen, når kopieringen
er udført.
- 121 -
Wi-Fi
Wi-FiR funktion
∫ Brug kameraet som trådløs LAN-enhed
Hvis du bruger udstyr eller computersystemer, som kræver en mere pålideligt sikkerhed end
trådløse LAN-enheder, skal du sikre, at de relevante forholdsregler tages for
sikkerhedskonstruktioner og fejl for de anvendte systemer. Panasonic er ikke ansvarlig for
skader, som måtte opstå ved brug af kameraet til andre formål end trådløs LAN-enhed.
∫ Anvendelsen af dette kameras Wi-Fi-funktion skal forstås som anvendt i lande, hvor
kameraet sælges
Der er risiko for, at kameraet overtræder radiobølgeforskrifterne, hvis det anvendes i andre
lande end der, hvor det sælges. Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle
overtrædelser.
∫ der er risiko for at de data, der sendes og modtages via radiobølger, opfanges af
andre.
Bemærk, at der er risiko for at de data, der sendes og modtages via radiobølger, opfanges af
tredjemand.
Vi anbefaler stærkt, at du installerer en krypteringsfunktion med informationssikkerheden for øje.
∫ Brug ikke kameraet i områder med magnetiske felter, statisk elektricitet eller
interferens.
• Brug ikke kameraet i områder med magnetiske felter, statisk elektricitet eller interferens, f.eks. i
nærheden af mikrobølgeovne. Radiobølgerne kan blive afbrudt.
• Brug af kameraet i nærheden af enheder, som f.eks. mikrobølgeovne eller ledningsfrie telefoner,
som anvender 2,4 GHz radiobølgen, kan forårsage en forringelse i ydeevne på begge enheder.
∫ Opret ikke forbindelse til et trådløst netværk, du ikke er godkendt til.
Hvis kameraets Wi-Fi-funktion benyttes, søges der automatisk efter trådløse netværk. Hvis
dette sker, vises de trådløse netværk, du ikke er autoriseret til at bruge (SSID¢) muligvis, men
du på ikke forsøge at oprette forbindelse til et sådant netværk, da det muligvis betragtes som
uautoriseret adgang.
¢ SSID refererer til det navn, der anvendes til at identificere et netværk via en trådløs
LAN-forbindelse. Hvis SSID-koden stemmer overens på begge enheder, er transmission mulig.
∫ Inden brug
• For at kunne bruge Wi-Fi-funktionen på denne enhed kræves et trådløst adgangspunkt eller en
destinationsenhed, som er udstyret med den trådløse LAN-funktion.
Brug en IEEE802.11b, IEEE802.11g eller IEEE802.11n kompatibel enhed, hvis du anvender et
trådløst adgangspunkt.
• Kameraet kan ikke anvendes til at oprette forbindelse til en offentlig trådløs LAN-forbindelse.
• Det anbefales at bruge et fuldt opladet batteri ved udsendelse af billeder.
Hvis batteri-indikatoren blinker rødt, starter forbindelsen med andet udstyr muligvis ikke, eller
forbindelsen bliver muligvis afbrudt.
(En meddelelse, som f.eks. [Kommunikationsfejl], vises.)
• Det er ikke muligt at oprette en Wi-Fi-forbindelse, hvis kameraet er indstillet på
afspilningsfunktionen, og et AV-kabel (ekstraudstyr) eller et HDMI-mikrokabel er tilsluttet kameraet.
[Wi-Fi]-knappens funktioner er deaktiveret.
- 122 -
Wi-Fi
∫ Om lampen for Wi-Fi-forbindelse
Lyser blåt:
Wi-Fi-forbindelsen er på standby
Blinker blåt:
Afsendelse/modtagelse af data gennem
Wi-Fi-forbindelsen
∫ Om [Wi-Fi]-knappen
At trykke og holde [Wi-Fi] inde, før oprettelse af
forbindelse med Wi-Fi (ved tilslutning med en
smartphone/tablet)
• Den information, der er nødvendig for tilslutning af
smartphonen/tabletten med denne enhed (QR-kode, SSID og
adgangskode), vises. (P126)
Please set on your smartphone
Please scan the QR code using "Image App",
or enter the password into Wi-Fi settings
SSID:
Password:
DISP. Change method
Cancel
At trykke på [Wi-Fi] før oprettelse af forbindelse med
Wi-Fi
• Følgende elementer kan vælges.
[Ny forbindelse] (P126)
[Historik forbindelse] (P147)
[Foretrukken forbindelse] (P147)
[Wi-Fi opsætning] (P151)
At trykke på[Wi-Fi]ved brug af en Wi-Fi-forbindelse
• Følgende elementer kan vælges.
[Afslut forbindelsen]
Afbryder Wi-Fi-forbindelsen.
[Skift destination]
Afbryder Wi-Fi-forbindelsen og gør det muligt for dig at vælge
en anden Wi-Fi-forbindelse.
[Skift indstillinger for
afsendelse af billeder]
Se P150 for yderligere oplysninger.
[Gem den aktuelle destination i
Foretrukne]
Hvis du registrerer den aktuelle forbindelsesdestination
eller -metode, kan du let oprette forbindelse ved hjælp af
samme forbindelsesmetode næste gang.
[Netværksadresse]
Viser MAC-adressen og IP-adressen for denne enhed.
• Fjern ikke memorykort eller batteri, eller flyt ikke til et område uden modtagelse under
afsendelse af billeder.
• Skærmvisningen bliver muligvis forvrænget et kort øjeblik, mens du er tilsluttet en tjeneste, men
dette påvirker ikke det billede, der afsendes.
- 123 -
Wi-Fi
Hvad kan du bruge Wi-Fi-funktionen til?
Kontrolfunktion med en smartphone/tablet-pc
Fjernoptagelse af billeder med en smartphone (P130)
Afspilning af billeder i kameraet (P130)
Lagring af billeder, der er gemt i kameraet (P131)
Afsendelse af indhentede placeringsoplysninger til
kameraet (P131)
Når du sender billeder til en PC
Afsendelse af et billede, hver gang der optages (P137)
Afsendelse af markerede billeder (P138)
Sådan overfører du billeder automatisk (P139)
• Hvis du sender billeder via et mobilt netværk, skal du muligvis betale høje kommunikationsgebyrer
for pakken, afhængigt af det, der er angivet i din kontrakt.
• Billederne sendes muligvis ikke helt afsted, afhængigt af radiobølgeforholdene. Hvis forbindelsen
afbrydes under afsendelse af billederne, sendes der muligvis billeder med manglende sektioner.
- 124 -
Wi-Fi
Kontrolfunktion med en smartphone/tablet-pc
Ved hjælp af en smartphone/tablet kan du tage billeder på
kameraet og gemme dem.
Du skal installere “Panasonic Image App” (kaldet “Image
App” fra dette punkt på) på din smartphone/tablet.
Installering af smartphone/tablet-pc app'en “Image App”
“Image App” er et program, der leveres af Panasonic.
• OS (Fra og med januar 2014)
App til AndroidTM:
Android 2.3.3 eller nyere
App til iOS:
iOS 5.0 eller nyere
1
2
Tilslut din smartphone/tablet til et netværk.
(Android) Vælg “Google PlayTM Store”.
(iOS)
3
4
Vælg “App StoreSM”.
Indtast “Panasonic Image App” eller “Lumix” i søgefeltet.
Markér “Panasonic Image App”
og installér det.
• Brug den seneste version.
• Afhængigt af det understøttede operativsystem eller versionen af “Image App”, kan nogle af
screenshotsene og indholdet i denne betjeningsvejledning variere fra den aktuelle app.
• Tjenesten kan muligvis ikke anvendes korrekt, afhængigt af den type smartphone/tablet-pc, du
bruger.
• Se supportwebstedet nedenfor for de seneste oplysninger om "Image App".
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
• Hvis du downloader app'en via et mobilt netværk, skal du muligvis betale høje
kommunikationsgebyrer for pakken, afhængigt af det, der er angivet i din kontrakt.
- 125 -
Wi-Fi
Tilslutning til en smartphone/tablet-pc
Hvis du trykker på og holder [Wi-Fi] inde, kan du let oprette forbindelse fra kameraet til en
smartphone eller tablet.
Klargøring:
• Installér “Image App” på forhånd. (P125)
1
Tryk på og hold [Wi-Fi] nede.
• Den information, der er nødvendig for tilslutning af smartphonen/
tabletten med denne enhed (QR-kode, SSID og adgangskode),
vises.
• Tryk på [DISP.] for at ændre tilslutningsmetode, og vælg derefter
tilslutningsmetode.
• Hvis du trykker på og holder [Wi-Fi] inde, når kameraet slukkes, kan du tænde det.
• Samme skærmbillede vises, hvis du vælger følgende menuelementer.
1 Tryk på [Wi-Fi].
2 Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk
derefter på [MENU/SET].
Wi-Fi
New
Connection
History
Connection
Favorite
Connection
Wi-Fi
Setup
Cancel
3 Tryk på 3/4 for at vælge [Fjernoptagelse og visning], og tryk
derefter på [MENU/SET].
Select
Set
Select a function
Remote Shooting & View
Send Images While Recording
Send Images Stored in the Camera
Cancel
- 126 -
Select
Set
Wi-Fi
2
Betjen smartphonen/tablet-pc'en
• Når forbindelsen er fuldført, vises billedet fra kameraet på smartphone/tablettens skærm.
(Efter at denne handling er udført, kan det vare lidt, før forbindelsen er udført.)
• Forbindelsesmetoden varierer i henhold til din smartphone/tablet.
Hvis du bruger en iOS-enhed
Scanning af QR-koden til oprettelse af en forbindelse
(Hvis du tilslutter kameraet igen, er trin 1 til 5 ikke påkrævet)
1 Start “Image App”. (P125)
2 Vælg [QR code], og vælg derefter [OK].
3 Scan QR-koden, der vises på kameraskærmen, ved hjælp
af “Image App”.
Please set on your smartphone
Please scan the QR code using "Image App",
or enter the password into Wi-Fi settings
SSID:
Password:
DISP. Change method
4 Installér profilen for “IMAGE APP”.
• Der vises en meddelelse på browseren.
• Hvis smartphonen er låst med en adgangskode, skal du
IMAGE APP
Panasonic Corporation
indtaste adgangskoden for at låse smartphonen op.
5 Tryk på startknappen for at lukke browseren.
6 Tænd wifi-funktionen i indstillingsmenuen på din smartphone/tablet.
Wi-Fi
Wi-Fi
0123456789ABC
7 Vælg det SSID, der vises på kameraskærmen.
Wi-Fi
0123456789ABC
8 Gå tilbage til startskærmen, og start derefter “Image App”.
(P125)
- 127 -
Cancel
Wi-Fi
Brug af SSID og adgangskode for oprettelse af en forbindelse
1 Tænd wifi-funktionen i indstillingsmenuen på din smartphone/tablet.
2 Vælg det SSID, der vises på kameraskærmen.
Wi-Fi
0123456789ABC
3 Indtast den adgangskode, der vises på kameraskærmen.
(Kun ved tilslutning første gang)
4 Start “Image App”. (P125)
Hvis du bruger en Android-enhed
Scanning af QR-koden til oprettelse af en forbindelse
1 Start “Image App”. (P125)
2 Vælg [QR code].
3 Scan QR-koden, der vises på kameraskærmen, ved hjælp
af “Image App”.
Please set on your smartphone
Please scan the QR code using "Image App",
or enter the password into Wi-Fi settings
SSID:
Password:
DISP. Change method
Cancel
Brug af SSID og adgangskode for oprettelse af en forbindelse
1 Start “Image App”. (P125)
2 Vælg [Wi-Fi].
3 Vælg det SSID, der vises på kameraskærmen.
Please set on your smartphone
Please scan the QR code using "Image App",
or enter the password into Wi-Fi settings
SSID:
Password:
DISP. Change method
Cancel
4 Indtast den adgangskode, der vises på kameraskærmen.
(Kun ved tilslutning første gang)
• Hvis du markerer boksen, som aktiverer smartphonen, så den viser adgangskoden, får
du vist adgangskoden, når du indtaster den.
- 128 -
Wi-Fi
∫ Ændring af tilslutningsmetoden
Tryk på [DISP.] for at ændre
tilslutningsmetode, og vælg derefter
tilslutningsmetode.
Please set on your smartphone
Please scan the QR code using "Image App",
or enter the password into Wi-Fi settings
Select connection method
Connect to the
Via Network
network (AP)
Direct
SSID:
Password:
DISP. Change method
Cancel
Cancel
Select
Set
Når du opretter forbindelse til [Via netværk]:
(På kameraet)
1 Tryk på 3/4 for at vælge [Via netværk], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Følg tilslutningsproceduren som beskrevet på P144 for at tilslutte kameraet til et trådløst
adgangspunkt.
(På din smartphone/tablet-pc)
2 Tænd for funktionen Wi-Fi.
3 Tilslut smartphonen/tabletten til det trådløse adgangspunkt, som kameraet er
forbundet med.
4 Start “Image App”. (P125)
Når du opretter forbindelse til [WPS-forbindelse]¢ i [Direkte]:
(På kameraet)
1 Tryk på 3/4 for at vælge [Direkte], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Følg tilslutningsproceduren som beskrevet på P146 for at tilslutte kameraet til smartphonen/
tabletten.
(På din smartphone/tablet-pc)
2 Start “Image App”. (P125)
¢ WPS er en funktion, som giver dig mulighed for let at oprette forbindelse med en trådløs
LAN-enhed og udføre sikkerhedsindstillinger. Se smartphonens/tablettens brugervejledning for at
kontrollere, om din smartphone/tablet understøtter den pågældende funktion.
∫ Afbrydelse af forbindelsen
Efter brug skal forbindelsen til smartphonen/tabletten afbrydes. Når forbindelsen er
blevet afbrudt, kan du udføre de normale optagelses- og afspilningsfunktioner.
1
Tryk på [
].
• Bekræftelsesskærmen vises.
2
Luk “Image App” på smartphonen/tabletten.
Udføres, når [Ja] vælges.
(Hvis du bruger en iOS-enhed)
Tryk på startknappen på “Image App”-skærmen for at lukke app'en.
(Hvis du bruger en Android-enhed)
Tryk på returknappen to gange på “Image App”-skærmen for at lukke app'en.
- 129 -
Wi-Fi
Sådan tager du billeder via din smartphone/tablet-pc (fjernoptagelse)
1
2
Tilslutning til en smartphone/tablet-pc. (P126)
Betjen smartphonen/tablet-pc'en
1 Vælg [
].
2 Betjen zoomen for at bestemme sammensætningen.
3 Udløs lukkeren.
• De optagne billeder gemmes i kameraet.
• Der kan ikke optages film.
• Nogle indstillinger er ikke tilgængelige.

A


Afspilning af billeder i kameraet
1
2
Tilslutning til en smartphone/tablet-pc. (P126)
Betjen smartphonen/tablet-pc'en
1 Vælg [
].
• Billederne i kameraet vises på smartphonen/tabletten.
2 Peg på et billede for at forstørre det.
• Der kan ikke afspilles film.
- 130 -

Wi-Fi
Lagring af billeder, der er gemt i kameraet
1
2
Tilslutning til en smartphone/tablet-pc. (P126)
Betjen smartphonen/tablet-pc'en
1 Vælg [
].
2 Tryk på et billede, og hold det nede for at trække og
gemme det på din smartphone/tablet.

Afsendelse af placeringsoplysninger til kameraet fra en smartphone/
tablet-pc
Du kan indhente placeringsoplysninger fra en smartphone/tablet-pc og skrive dem på
billederne bagefter.
• Se [Help] i menuen “Image App” for yderligere oplysninger om, hvordan du indhenter og sender
stedsoplysninger med en smartphone/tablet.
• Du kan også skrive stedsoplysninger, der sendes fra en smartphone/tablet, på billeder ved hjælp af
[Positionslogging] i kameraets menu [Afspil]. (P111)
• Forholdsregler ved brug:
Husk at være særlig opmærksom på rettigheder om privatlivets fred, gengivelse og lighed
osv. for dit motiv, hvis du anvender denne funktion. Du gør det på egen risiko.
• Hvis du har ændret urets indstillinger på denne enhed eller din smartphone/tablet-pc efter
[Time sync], skal du udføre [Time sync] igen.
• Du kan indstille indhentningsintervallet af placeringsoplysningerne på din smartphone/tablet-pc og
kontrollere overførselsstatus for placeringsoplysningerne.
Se [Help] i menuen “Image App” for yderligere oplysninger herom.
• (Når du bruger “Image App” til iOS)
Hvis du trykker på Home- eller On/Off-knappen på en smartphone/tablet-pc, mens [Rec. loc. Info] er
aktiveret, standser optagelsen af placeringsoplysningerne.
• Din smartphone/tablet kan muligvis ikke indhente placeringsoplysninger i Kina og grænseområderne
til nabolandene.
(Fra og med januar 2014)
- 131 -
Wi-Fi
Afsendelse af bileder til en smartphone/tablet-pc ved at styre kameraet
∫ Metoder for afsendelse og billeder, der kan sendes
JPEG
MP4
Afsendelse af et billede, hver gang der optages
([Send billeder under optagelse])
±
—
Afsendelse af markerede billeder
([Send billeder lagret i kameraet])
±
±
• Nogle af billeder afspilles eller sendes muligvis ikke, afhængigt af enheden.
• For information om afspilning af billeder henvises der til destinationsenhedens betjeningsvejledning.
• Se P149 for yderligere oplysninger om, hvordan du sender billeder.
Klargøring:
• Installér “Image App” på forhånd. (P125)
Klik på følgende elementer for at springe frem til begyndelsen af hver menu.
Afsendelse af et billede, hver gang der optages ([Send billeder under optagelse]) P133
Afsendelse af markerede billeder ([Send billeder lagret i kameraet]) P134
- 132 -
Wi-Fi
Afsendelse af et billede, hver gang der optages ([Send billeder under optagelse])
1
2
3
Tryk på [Wi-Fi].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Send billeder under optagelse], og
tryk derefter på [MENU/SET].
Select a function
Remote Shooting & View
Send Images While Recording
Send Images Stored in the Camera
Cancel
4
5
Select
Set
Tryk på 3/4 for at vælge [Smartphone], og tryk derefter
på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Via netværk] eller [Direkte], og tryk derefter på [MENU/
SET].
Når du opretter forbindelse til [Via netværk]:
(På kameraet)
1 Tilslut kameraet til et trådløst adgangspunkt. (P144)
(På din smartphone/tablet-pc)
2 Tænd for funktionen Wi-Fi.
3 Tilslut smartphonen/tabletten til det trådløse adgangspunkt, som kameraet er
forbundet med.
4 Start “Image App”. (P125)
Når du opretter forbindelse til [WPS-forbindelse]¢ i [Direkte]:
(På kameraet)
1 Tilslut kameraet til smartphonen/tabletten. (P146)
(På din smartphone/tablet-pc)
2 Start “Image App”. (P125)
¢ WPS er en funktion, som giver dig mulighed for let at oprette forbindelse med en trådløs
LAN-enhed og udføre sikkerhedsindstillinger. Se smartphonens/tablettens
brugervejledning for at kontrollere, om din smartphone/tablet understøtter den
pågældende funktion.
Når du opretter forbindelse til [Manuel tilslutning] i [Direkte]:
• For oplysninger om tilslutningsmetode henvises der til P127, 128.
6
Tryk på 3/4 for at vælge en enhed, du vil oprette forbindelse til, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Når forbindelsen er udført, vises skærmbilledet. Tryk på [DISP.] for at ændre
7
Sådan tager man billeder.
• Billederne sendes automatisk, når de er taget.
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen. (P123)
afsendelsesindstillingen. (P150)
- 133 -
Wi-Fi
Afsendelse af markerede billeder ([Send billeder lagret i kameraet])
1
2
3
Tryk på [Wi-Fi].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Send billeder lagret i kameraet], og
tryk derefter på [MENU/SET].
Select a function
Remote Shooting & View
Send Images While Recording
Send Images Stored in the Camera
Cancel
4
5
Select
Set
Tryk på 3/4 for at vælge [Smartphone], og tryk derefter
på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Via netværk] eller [Direkte], og tryk derefter på [MENU/
SET].
Når du opretter forbindelse til [Via netværk]:
(På kameraet)
1 Tilslut kameraet til et trådløst adgangspunkt. (P144)
(På din smartphone/tablet-pc)
2 Tænd for funktionen Wi-Fi.
3 Tilslut smartphonen/tabletten til det trådløse adgangspunkt, som kameraet er
forbundet med.
4 Start “Image App”. (P125)
Når du opretter forbindelse til [WPS-forbindelse]¢ i [Direkte]:
(På kameraet)
1 Tilslut kameraet til smartphonen/tabletten. (P146)
(På din smartphone/tablet-pc)
2 Start “Image App”. (P125)
¢ WPS er en funktion, som giver dig mulighed for let at oprette forbindelse med en trådløs
LAN-enhed og udføre sikkerhedsindstillinger. Se smartphonens/tablettens
brugervejledning for at kontrollere, om din smartphone/tablet understøtter den
pågældende funktion.
Når du opretter forbindelse til [Manuel tilslutning] i [Direkte]:
• For oplysninger om tilslutningsmetode henvises der til P127, 128.
6
Tryk på 3/4 for at vælge en enhed, du vil oprette forbindelse til, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Når forbindelsen er udført, vises skærmbilledet. Tryk på [DISP.] for at ændre
afsendelsesindstillingen. (P150)
- 134 -
Wi-Fi
7
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen. (P123)
[ENKELT] indstilling
1 Tryk på 2/1 for at vælge et billede.
2 Tryk på [MENU/SET].
[FLERE] indstilling
1 Tryk på 3/4/2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på
[DISP.]. (gentag dette trin)
• Indstillingen annulleres, hvis du trykker på [DISP.] igen.
2 Tryk på [MENU/SET].
• Antallet af billeder, der kan sendes af [FLERE], er
begrænset.
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
- 135 -
1
2
3
4
5
6
Wi-Fi
Når du sender billeder til en PC
Du kan sende billeder og film, som er optaget med denne
enhed, til en PC.
Du kan også indstille denne enhed, så billederne derpå
overføres automatisk, mens den oplades.
(Smart Transfer) (P139)
∫ Metoder for afsendelse og billeder, der kan sendes
JPEG
MP4
Afsendelse af et billede, hver gang der optages
([Send billeder under optagelse])
±
—
Afsendelse af markerede billeder
([Send billeder lagret i kameraet])
±
±
• Når du sender en film, anbefaler vi, at du får strøm vha. lysnetadapteren (medfølger).
• Nogle af billeder afspilles eller sendes muligvis ikke, afhængigt af enheden.
• For information om afspilning af billeder henvises der til destinationsenhedens betjeningsvejledning.
• Se P149 for yderligere oplysninger om, hvordan du sender billeder.
Klargøring:
(På kameraet)
(På din PC)
• Hvis arbejdsgruppen for destinations-PC'en er • Tænd computeren.
ændret i forhold til standardindstillingen, skal du • Klargør mapper til modtagelse af billeder på
PC'en, før du sender billeder til PC'en. (P137)
også ændre indstillingen for denne enhed i
[PC-forbindelse]. (P151)
Klik på følgende elementer for at springe frem til begyndelsen af hver menu.
Afsendelse af et billede, hver gang der optages ([Send billeder under optagelse]) P137
Afsendelse af markerede billeder ([Send billeder lagret i kameraet]) P138
- 136 -
Wi-Fi
Sådan opretter du en mappe, som kan modtage billeder
• Opret en brugerkonto for din PC [kontonavn (op til 254 tegn) og adgangskode (op til 32 tegn)]
bestående af alfanumeriske tegn.
Forsøg på at oprette en modtagelsesmappe mislykkes muligvis, hvis kontoen indeholder
ikke-alfanumeriske tegn.
• Navnet på en destinationsmappe skal bestå af højst 20 alfanumeriske tegn.
(Til Windows)
Understøttede operativsystemer: WindowsR XP/Windows VistaR/WindowsR 7/WindowsR 8/
WindowsR 8.1
Eksempel: Windows 7
1 Vælg en mappe, du vil bruge til at modtage med, og højreklik.
2 Vælg [Egenskaber], og aktivér mappedeling.
• Se betjeningsvejledningen til din PC eller Hjælp til operativsystemet for yderligere oplysninger
herom.
(Til Mac)
Understøttede operativsystemer: OS X v10.5 til v10.9
Eksempel: OS X v10.8
1 Vælg en mappe, du vil bruge til at modtage med, og klik på elementerne i
nedenstående rækkefølge.
[Arkiv]
[Vis Info]
2 Aktivér mappedeling.
• Se betjeningsvejledningen til din PC eller Hjælp til operativsystemet for yderligere oplysninger herom.
Afsendelse af et billede, hver gang der optages ([Send billeder under optagelse])
1
2
3
4
5
6
Tryk på [Wi-Fi].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk derefter på [MENU/SET].
Select a function
Tryk på 3/4 for at vælge [Send billeder under optagelse], og
Remote Shooting & View
tryk derefter på [MENU/SET].
Send Images While Recording
Tryk på 3/4 for at vælge [PC], og tryk derefter på [MENU/
Send Images Stored in the Camera
SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Via netværk] eller [Direkte], og tryk
Select
Set
Cancel
derefter på [MENU/SET].
• For oplysninger om tilslutningsmetode henvises der til P143.
Tryk på 3/4 for at vælge den PC, der skal oprettes forbindelse med, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• Hvis den PC, du vil oprette forbindelse til, ikke vises, skal du vælge [Manuel indtastning] og
indtaste PC'ens computernavn (eller NetBIOS-navnet for Apple Mac computere).
7
Tryk på 3/4 for at vælge PC'ens destinationsmappe, og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Når forbindelsen er udført, vises skærmbilledet. Tryk på [DISP.] for at ændre
8
Sådan tager man billeder.
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen. (P123)
afsendelsesindstillingen. (P150)
• For at sende et billede til en anden brugerkonto skal du slukke kameraet og tænde det igen.
- 137 -
Wi-Fi
Afsendelse af markerede billeder ([Send billeder lagret i kameraet])
1
2
3
4
5
6
Tryk på [Wi-Fi].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Ny forbindelse], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Send billeder lagret i kameraet], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [PC], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Via netværk] eller [Direkte], og tryk derefter på [MENU/
SET].
• For oplysninger om tilslutningsmetode henvises der til P143.
Tryk på 3/4 for at vælge den PC, der skal oprettes forbindelse med, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• Hvis den PC, du vil oprette forbindelse til, ikke vises, skal du vælge [Manuel indtastning] og
indtaste PC'ens computernavn (eller NetBIOS-navnet for Apple Mac computere).
7
Tryk på 3/4 for at vælge PC'ens destinationsmappe, og tryk derefter på [MENU/
SET].
• Når forbindelsen er udført, vises skærmbilledet. Tryk på [DISP.] for at ændre
8
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Tryk på [Wi-Fi] for at ændre indstilling eller afbryde forbindelsen. (P123)
afsendelsesindstillingen. (P150)
[ENKELT] indstilling
1 Tryk på 2/1 for at vælge et billede.
2 Tryk på [MENU/SET].
[FLERE] indstilling
1 Tryk på 3/4/2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på
[DISP.]. (gentag dette trin)
• Indstillingen annulleres, hvis du trykker på [DISP.] igen.
2 Tryk på [MENU/SET].
• Antallet af billeder, der kan sendes af [FLERE], er
1
2
3
4
5
6
begrænset.
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
• Mapper, som er sorteret efter afsendelsesdato, oprettes i den relevante mappe, og billederne
gemmes i disse mapper.
• Hvis skærmbilledet for indtastning af brugerkonto og adgangskodevises, skal du indtaste de
oplysninger, du indtastede, da du installerede PC'en.
• For at sende et billede til en anden brugerkonto skal du slukke kameraet og tænde det igen.
• Hvis computernavnet (NetBIOS-navnet, hvis du har en Apple Mac-computer) indeholder et
mellemrum (tom plads) osv. bliver det muligvis ikke genkendt korrekt.
Hvis du har forsøgt at oprette forbindelse forgæves, anbefaler vi, at du ændrer computernavnet
(eller NetBIOS-navnet), så det kun består af maks. 15 alfanumeriske tegn.
- 138 -
Wi-Fi
Sådan overfører du billeder automatisk ([Smart
overførsel])
Smart Transfer er en funktion, der automatisk overfører billeder fra kameraet til en PC.
Overførslen starter, når du tilslutter kameraet til lysnetadapter (medfølger).
[Automatisk overførsel] overfører billeder automatisk, når opladningen starter, mens [Overfør
nu] overfører dem straks.




Eksempel på [Automatisk overførsel]
A Lysnetadapter (medfølger)
B USB-forbindelseskabel (medfølger)
C PC
1
2
3
4
Indstil [Automatisk overførsel] til [ON]
Optag
Opladning
Start en overførsel
Følg trinnene nedenfor for at udføre Smart Transfer:
1 Installér Smart Transfer (første opsætning). (P140)
2 Udfør [Automatisk overførsel] (P141) eller [Overfør nu] (P141).
• Når [Automatisk overførsel] indstilles på [ON], uploader kameraet optagede billeder. Derfor kan
billeder utilsigtet blive uploadet, hvis du f.eks. deler denne enhed med andre mennesker.
Panasonic påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå pga. de uploadede billeder.
• Panasonic påtager sig intet ansvar for skader, der måtte opstå pga. brugen af [Smart overførsel].
• Hvis du tager kameraet med om bord et fly eller på et hospital osv. skal du indstille [Flytilstand] på
[ON] og slukke for kameraet, da de elektromagnetiske bølger osv. som udsendes fra kameraet, kan
forstyrre målere. (P45)
• Hvis der opstår en opladningsfejl, udføres Smart Transfer muligvis ikke. (P168)
• Smart overførsel er ikke tilgængelig for billeder, der er lagret i den indbyggede hukommelse.
• [Smart overførsel] er ikke tilgængelig, når memorykortet er låst.
• Under [Smart overførsel] (når Wi-Fi-tilslutningslampen blinker blåt), gives der prioritet til
overførselsfunktionen. Du kan ikke tænde kameraet.
- 139 -
Wi-Fi
Konfigurering [Smart overførsel]
Når du bruger Smart Transfer første gang, skal du følge trinnene nedenfor for at installere det.
Fra den næste gang kan du ændre indstillingerne fra [Vælg destination] (P142).
1 Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P41)
2 Tryk på 3/4 for at vælge [Smart overførsel], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Vælg metoden for tilslutning med et trådløst adgangspunkt, og foretag indstillingen.
• Se P144 for yderligere oplysninger.
4 Indstil overførselsdestination.
• Se “Når du sender billeder til en PC” på P136 for at få yderligere oplysninger om klargøring før
overførslen.
1 Tryk på 3/4 for at vælge den PC, du vil tilslutte, og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Tryk på 3/4 for at vælge den mappe, du vil sende, og tryk derefter på [MENU/
SET].
5
6
Tryk på 3/4 for at vælge [Automatisk overførsel], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [ON], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Kun de billeder, du har optaget, når [Automatisk overførsel] indstilles på [ON] overføres.
- 140 -
Wi-Fi
Automatisk overførsel
Du kan overføre billeder, mens kameraet oplades.
Klargøring:
Konfigurér [Smart overførsel] på forhånd. (P140)
1
2
Sluk kameraet.
(Hvis du bruger strømstik)
Tilslut lysnetadapteren (medfølger) og dette kamera med USB-forbindelseskablet
(medfølger), og isæt lysnetadapteren (medfølger) i strømstikket.
(Hvis du bruger PC)
Tilslut denne enhed med en PC ved hjælp af USB-forbindelseskablet (medfølger).
• [Smart overførsel] starter automatisk i henhold til indstillingen [Opladningsprioritet] (P142).
• Afhænger af PC'ens specifikationer, kan [Smart overførsel] mislykkes
• Hvis der er billeder, som ikke overføres, når [Automatisk overførsel] er indstillet på [OFF], vises en
meddelelse, der bekræfter, om billederne skal overføres. Vælg den ønskede indstilling.
Omgående overførsel af billeder
Du kan straks overføre billeder.
Klargøring:
Konfigurér [Smart overførsel] på forhånd. (P140)
1
2
3
4
Tilslut lysnetadapteren (medfølger) og dette kamera med USB-forbindelseskablet
(medfølger), og isæt lysnetadapteren (medfølger) i en stikkontakt.
Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P41)
Tryk på 3/4 for at vælge [Smart overførsel], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Overfør nu], og tryk derefter på [MENU/SET].
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
- 141 -
Wi-Fi
[Vælg destination]
Ændring af billeders overførselsdestination eller indstillinger.
1 Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P41)
2 Tryk på 3/4 for at vælge [Smart overførsel], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på 3/4 for at vælge [Vælg destination], og tryk derefter på [MENU/SET].
4 Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk på [MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Destination]
Ændring af det trådløse adgangspunkt, der skal oprettes forbindelse til
Vælg metoden for tilslutning med et trådløst adgangspunkt, og foretag
indstillingen.
• Se P144 for yderligere oplysninger.
[Størrelse]
Tilpas størrelsen på det billede, der skal sendes.
[Original]/[Skift]
• Du kan vælge billedstørrelsen ud fra [M] eller [S] i [Skift].
Billedformatet ændres ikke.
[Opladningsprioritet]
Sådan skiftes prioritetsindstillingen mellem opladning og billedoverførsler.
1 Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P41)
2 Tryk på 3/4 for at vælge [Smart overførsel], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på 3/4 for at vælge [Opladningsprioritet], og tryk derefter på [MENU/SET].
4 Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk på [MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
[ON]
Giver prioritet til opladning. Overfører billeder efter opladningen.
[OFF]
Giver prioritet til billedoverførsler.
• Hvis den resterende batterikapacitet er lav, gives der muligvis prioritet til
opladningen.
• Afslut menuen, når det er udført.
[Vis log]
Du kan kontrollere datoen og detaljerne for overførte billeder.
1
2
3
Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET]. (P41)
Tryk på 3/4 for at vælge [Smart overførsel], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge [Vis log], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Datoen og indholdet af de overførte billeder vises.
Afslut menuen, når du er færdig med at se på dem.
- 142 -
Wi-Fi
Om tilslutninger
Du kan vælge en forbindelsesmetode, når du har valg en Wi-Fi-funktion og en destination.
Det er nyttigt at udføre en direkte forbindelse, når du er væk hjemmefra, eller hvis der ikke er
trådløse adgangspunkter tilgængelige eller for midlertidig tilslutning med en enhed, du ikke
normalt bruger.
Hvis du tilslutter med sammen indstillinger som tidligere, kan du bruge Wi-Fi-funktionen hurtigt
ved at tilslutte via [Historik forbindelse] eller [Foretrukken forbindelse].
Select connection method
Connect to the
Via Network
network (AP)
Direct
Cancel
Select
A
Set
A Trådløst adgangspunkt
[Via netværk]
Tilslutter via et trådløst adgangspunkt.
P144
[Direkte]
Din enhed tilsluttes direkte med denne enhed.
P146
- 143 -
Wi-Fi
Tilslutning hjemmefra (via netværket)
Du kan vælge metoden for tilslutning med et trådløst adgangspunkt.
Select connection method
Use button on
WPS (Push-Button)
the WPS device
WPS (PIN code)
¢ WPS skal forstås som en funktion, der gør det muligt for dig på en nem
måde at konfigurere indstillingerne vedrørende forbindelse og
sikkerhed for trådløse LAN-enheder.
Se manualen til det trådløse adgangspunkt for at kontrollere, om det
trådløse adgangspunkt, du bruger, er kompatibelt med WPS.
Tilslutningsmetode
From List
WPS
WPS button
Cancel
Select
Set
Beskrivelse af indstillinger
Gem trykknaptypen for trådløst adgangspunkt, som er kompatibelt med
Wi-Fi Protected SetupTM, med et WPS-mærke.
[WPS (Trykknap)]
Tryk på WPS-knappen til det trådløse
adgangspunkt, indtil den skifter til
WPS-tilstand.
• Se instruktionsmanualen til det trådløse
f.eks.:
adgangspunkt for yderligere oplysninger
herom.
Gem PIN-kodetypen for trådløst adgangspunkt, som er kompatibelt med
Wi-Fi Protected Setup med et WPS-mærke.
1
[WPS (PIN-kode)]
2
3
Tryk på 3/4 for at vælge det trådløse adgangspunkt, du
vil oprette forbindelse til, og tryk på [MENU/SET].
Indtast den PIN-kode, der vises på kameraets skærm, i det
trådløse adgangspunkt.
Tryk på [MENU/SET].
• Se instruktionsmanualen til det trådløse adgangspunkt for
yderligere oplysninger herom.
[Fra liste]
Vælg denne indstilling, hvis du ikke er sikker på WPS-kompatibiliteten,
eller hvis du vil søge efter og oprette forbindelse med et trådløst
adgangspunkt.
• Se P145 for yderligere oplysninger.
- 144 -
Wi-Fi
Hvis du ikke er sikker på WPS-kompatibilitet (tilslutning via [Fra liste])
Søg efter tilgængelige trådløse adgangspunkter.
• Bekræft krypteringsnøgle for det valgte trådløse adgangspunkt, hvis netværksgodkendelse er krypteret.
• Hvis du tilslutter via [Manuel indtastning], skal du bekræfte SSID-kode, krypteringstype og
krypteringsnøgle for det trådløse adgangspunkt, du bruger.
1
Tryk på 3/4 for at vælge det trådløse adgangspunkt, du vil
oprette forbindelse til, og tryk på [MENU/SET].
• Hvis du trykker på [DISP.], søges der efter et trådløst adgangspunkt igen.
• Trådløse adgangspunkter med ikke-alfanumeriske tegn vises
muligvis ikke korrekt.
• Se “Når du opretter forbindelse til [Manuel indtastning]” i P145, hvis
du ikke kan finde et trådløst adgangspunkt.
2
Select the destination (AP)
0123456ABCD
0123456ABCD-1
Manual Input
DISP. Update
Cancel
Select
Set
(Hvis netværksgodkendelsen er krypteret)
Indtast krypteringsnøglen.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til afsnittet “Indtastning af tekst” på P87.
∫ Når du opretter forbindelse til [Manuel indtastning]
1 På skærmbilledet under trin 1 i “Hvis du ikke er sikker på WPS-kompatibilitet
(tilslutning via [Fra liste])” skal du vælge [Manuel indtastning] ved at trykke på 3/4
og derefter trykke på [MENU/SET].
2 Indtast SSID'en for det trådløse adgangspunkt, du er ved at oprette forbindelse til,
og vælg derefter [Indst.].
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til afsnittet “Indtastning af tekst” på P87.
3 Tryk på 3/4 for at vælge netværksgodkendelsestype, og tryk på [MENU/SET].
• Se manualen til det trådløse adgangspunkt for information om netværksgodkendelse.
4 Tryk på 3/4 for at vælge krypteringstype, og tryk på [MENU/SET].
• De indstillingstyper, der kan ændres, varierer muligvis, afhængigt af detaljerne omkring
indstillingerne til netværksgodkendelse.
Netværksgodkendelsestype
5
Krypteringstyper, der kan indstilles
[WPA2-PSK]/[WPA-PSK]
[TKIP]/[AES]
[Fælles nøgle]
[WEP]
[Åben]
[Ingen kryptering]/[WEP]
(Hvis der vælges en anden indstilling end [Ingen kryptering])
Indtast krypteringsnøglen, og vælg [Indst.].
• Kontrollér instruktionsmanualen og indstillingerne til trådløse adgangspunkter, hvis du vil gemme et
trådløst adgangspunkt.
• Hvis der slet ikke kan oprettes forbindelse, er det trådløse adgangspunkts radiobølger muligvis for svage.
Se “Displaymeddelelser” (P165) og “Fejlfinding” (P168) for yderligere oplysninger herom.
• Transmissionshastigheden sænkes muligvis eller er ikke brugbar, afhængigt af det omgivende miljø.
- 145 -
Wi-Fi
Tilslutning fra et andet sted end hjemme (direkte forbindelse)
Du kan vælge metoden for tilslutning med den enhed, du bruger.
Vælg den tilslutningsmetode, der understøttes af din anordning, f.eks.
en smartphone eller tablet.
Select connection method
Connect to
the WPS device
Cancel
Tilslutningsmetode
WPS Connection
Manual Connection
Select
Set
Beskrivelse af indstillinger
[WPS (Trykknap)]
1
2
[WPS-forbindelse]
Tryk på 3/4 for at vælge [WPS (Trykknap)], og tryk derefter
på [MENU/SET].
Indstil destinationsanordningen, f.eks. en smartphone eller
tablet, til WPS-tilstand.
• Du kan vente i længere tid på en forbindelse, hvis du trykker på
knappen [DISP.] på denne enhed.
[WPS (PIN-kode)]
1
2
[Manuel tilslutning]
Tryk på 3/4 for at vælge [WPS (PIN-kode)], og tryk derefter
på [MENU/SET].
Indtast PIN-koden for destinationsanordningen, f.eks. en
smartphone eller tablet, i kameraet.
Indstil SSID-kode og adgangskode i den
anden enhed. SSID-koden og
adgangskoden vises på skærmbilledet for
afventer forbindelse på denne enhed.
• Hvis destinationen er [Smartphone], kan du
oprette forbindelse ved at scanne QR-koden
med smartphonen. (P126)
- 146 -
Enter the password
Enter the password
in the destination device settings
SSID:
Password:
Cancel
Wi-Fi
Hurtig tilslutning med samme indstillinger som tidligere ([Historik
forbindelse]/[Foretrukken forbindelse])
Hvis funktionen Wi-Fi anvendes, gemmes der en registrering heraf i historikken. Du kan
registrere poster som favoritter.
Med tilslutning fra historikken eller favoritter kan du let oprette forbindelse med de samme
indstillinger som tidligere.
1
2
Tryk på [Wi-Fi].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Historik
forbindelse] eller [Foretrukken forbindelse], og tryk
derefter på [MENU/SET].
Wi-Fi
New
Connection
History
Connection
Favorite
Connection
Wi-Fi
Setup
Cancel
3
Select
Set
[Historik forbindelse]
Tilslutter med samme indstillinger som tidligere.
[Foretrukken forbindelse]
Tilslutter med de indstillinger, der er registreret som favoritter.
Vælg den ønskede forbindelsesindstilling med 3/4,
og tryk derefter på [MENU/SET].
History Connection
DISP.
Cancel
1/1
Register to Favorite
Select
Set
Registrering af poster som favoritter
1
2
3
4
Tryk på [Wi-Fi].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Historik forbindelse], og tryk derefter på [MENU/
SET].
Vælg det element, du vil registrere under favoritter med 3/4, og tryk derefter på 1.
Indtast et registreringsnavn.
• Feltet til registreringsnavnet er tomt, før du indtaster tegn i det.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til afsnittet “Indtastning af tekst” på
P87.
• Der kan højst indtastes 30 tegn. Et to-byte tegn behandles som to tegn.
- 147 -
Wi-Fi
Redigering af elementer, der er registreret under favoritter
1
2
3
4
Tryk på [Wi-Fi].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge [Foretrukken forbindelse], og tryk derefter på [MENU/
SET].
Vælg det foretrukne element, du vil redigere med 3/4, og tryk derefter på 1.
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk på [MENU/SET].
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Fjern fra Foretrukne]
[Skift rækkefølge i
Foretrukne]
[Skift det gemte navn]
—
Vælg destinationen med 3/4, og tryk derefter på [MENU/SET].
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til
afsnittet “Indtastning af tekst” på P87.
• Der kan højst indtastes 30 tegn. Et to-byte tegn behandles som
to tegn.
Gem ofte anvendte Wi-Fi-forbindelsesindstillinger som favoritter
Antallet af indstillinger, som kan gemmes i historikken, er begrænset.
Vi anbefaler, at du gemmer ofte anvendte Wi-Fi-forbindelsesindstillinger som favoritter.
(P147)
Kontrol af forbindelsesdetaljer for historikken eller en favorit
Hvis du trykker på [DISP.], når du vælger et element i historikken eller favoritter, kan
detaljerne for forbindelsen vises.
• Hvis du udfører [Nulstil Wi-Fi indst], ryddes historikken og indhold, som er gemt i [Foretrukken
forbindelse].
• Hvis du opretter forbindelse til et netværk, hvor mange PC'er er tilsluttet ved hjælp af [Historik
forbindelse] eller [Foretrukken forbindelse], mislykkes forbindelsesforsøget muligvis, fordi den
tidligere tilsluttede enhed identificeres blandt de mange enheder.
Hvis forbindelsesforsøget mislykkes, må du prøve igen ved hjælp af [Ny forbindelse].
- 148 -
Wi-Fi
Om indstillinger til afsendelse af billeder
Vælg [Ny forbindelse] for at sende billeder, og vælg metoden for afsendelsen.
Selv efter forbindelsen er fuldført, kan du ændre størrelsen på de billeder, du vil sende.
Select a function
Remote Shooting & View
Send Images While Recording
Send Images Stored in the Camera
Cancel
Select
Set
∫ Billeder, der kan sendes
Destination
JPEG
MP4¢
[Smartphone]
±
±
[PC]
±
±
¢ Afsendelse med [Send billeder under optagelse] er ikke tilgængelig.
• Nogle af billeder afspilles eller sendes muligvis ikke, afhængigt af enheden.
• For information om afspilning af billeder henvises der til destinationsenhedens betjeningsvejledning.
- 149 -
Wi-Fi
Send billeder under optagelsen
Et billede kan sendes automatisk til en bestemt enhed, hver gang du tager et billede.
• Da kameraet giver fortrinsret til optagelse, kan afsendelsen tage længere tid end optagelsen.
• Når du opretter forbindelse med [Send billeder under optagelse], vises
[
] på optagelsesskærmen, og [
] vises, mens filen sendes.
• Hvis du slukker for denne enhed eller Wi-Fi-forbindelsen, før afsendelsen
er udført, vil billeder, der ikke er nået at blive sendt, ikke blive sendt igen.
• Du kan muligvis ikke slette filer eller bruge afspilningsmenuen, mens der
sende billeder.
• Film kan ikke sendes.
Send billeder, der er lagret i kameraet
Billeder kan vælges og sendes efter optagelse.
• Detaljer om indstillingerne til afspilningsmenuen [Print sæt] sendes ikke.
• Visse billeder, som er taget med et andet kamera, kan muligvis ikke sendes.
• Billeder, som er tilpasset eller redigeret på en computer, kan muligvis ikke sendes.
Ændring af indstillinger til afsendelse af billeder
Hvis du trykker på [DISP.], efter at du har fuldført en forbindelse, kan du ændre størrelsen på de
billeder, du vil sende.
Tilpas størrelsen af det billede, der skal sendes.
[Størrelse]
[Original]:
Send billedet uden at ændre størrelsen.
[Skift]:
Du kan vælge billedstørrelsen ud fra [M] eller [S].
Billedformatet ændres ikke.
• Den størrelse, som film sendes i, kan ikke ændres.
Opdel filmen ved hjælp af [Video opdel] (P115).
- 150 -
Wi-Fi
Menu [Wi-Fi opsætning]
Se P41 for yderligere oplysninger om, hvordan du vælger menuindstillingerne i
menuen [Wi-Fi].
Konfigurér de indstillinger, der er nødvendige for Wi-Fi-funktionen.
[Wi-Fi opsætning] kan ikke ændres, når du er tilsluttet Wi-Fi-forbindelsen.
1
2
Vælg [Wi-Fi opsætning] i menuen [Wi-Fi], og tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk på [MENU/SET].
[Smart overførsel]
—
• Se P139 for yderligere oplysninger.
Du kan opsætte arbejdsgruppen.
For at kunne sende billeder til en PC er en forbindelse til samme
arbejdsgruppe som destinations-PC'en påkrævet.
(Standardindstillingen er “WORKGROUP”.)
[PC-forbindelse]
[Skift navn på arbejdsgruppe]:
Indtast arbejdsgruppen for den PC, du tilslutter.
Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
[Gendan til standard]:
Gendanner standardtilstand.
Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til afsnittet “Indtastning af tekst” på
P87.
• Hvis du bruger PC'en med standardindstillingerne, skal du ikke ændre arbejdsgruppe.
Du kan skifte navnet på denne enhed.
[Enhedsnavn]
1
2
Tryk på [DISP.].
Indtast navnet på den ønskede enhed.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til
afsnittet “Indtastning af tekst” på P87.
• Der kan maks. indtastes 32 tegn.
- 151 -
Wi-Fi
[Wi-Fi adgangskode]
For at forhindre en forkert betjening af Wi-Fi-funktionen fra en tredje
person og for at beskytte gemte personlige oplysninger anbefales det,
at du beskytter Wi-Fi-funktionen med en adgangskode.
Hvis du angiver en adgangskode, vises indtastningsskærmen for
adgangskoder automatisk, når Wi-Fi-funktionen anvendes.
[Opsætning]:
Indtast et vilkårligt nummer på 4 tal som adgangskode.
Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
[Slet]
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til afsnittet “Indtastning af tekst” på
P87.
• Lav en kopi af adgangskoden.
Hvis du glemmer adgangskoden, kan du nulstille den med [Nulstil Wi-Fi indst] i menuen [Indstilling],
men andre indstillinger bliver da også nulstillet.
[Netværksadresse]
Viser MAC-adressen og IP-adressen for denne enhed.
• En “MAC-adresse” er en entydig adresse, som anvendes til at identificere netværksudstyr.
• “IP-adresse” forstås som et tal, som identificerer en PC, der er tilsluttet et netværk, som f.eks.
internettet. Normalt tildeles adresser til hjemmebrug automatisk af DHCP-funktionen, som f.eks. et
trådløst adgangspunkt. (Eksempel: 192.168.0.87)
- 152 -
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på en TV-skærm
Billeder, som optages med denne enhed, kan afspilles på en TV-skærm.
Klargøring:
Sluk for kameraet og TV’et.
• Kontrollér terminalerne på dit TV, og brug
et kabel, som er kompatibelt med
terminalerne.
Billedkvaliteten kan variere ifølge de
tilsluttede terminaler.
1
HDMI-stik
Videostik
Høj kvalitet
Tilslut kameraet og TV’et.
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud.
(Terminalen kan blive beskadiget, hvis du skubber stikket ind skævt eller i den forkerte
retning.)
Pas på, at du ikke tilslutter enheder til de forkerte stik. Det kan forårsage en funktionsfejl.
Sådan tilsluttes vha. et HDMI-mikrokabel
A HDMI-mikrokabel
B HDMI-stik
C Justér mærkerne, og indsæt.
• Brug et “højhastigheds HDMI-mikrokabel” med HDMI-logoet.
Kabler, som ikke opfylder HDMI-standarder, virker ikke.
“Højhastigheds HDMI-mikrokabel” (Type D–Type A stik, op til 2 m langt)
• Visse afspilningsfunktioner er begrænsede.
• Menuen [Afspil], menuen [Indstilling] og menuen [Wi-Fi] kan ikke anvendes.
• [Kreativ retouchering] kan ikke benyttes.
- 153 -
Tilslutning til andet udstyr
San tilsluttes vha. et AV-kabel (ekstraudstyr)
D AV-kabel (ekstraudstyr)
E Gul: til videoindgangsstikket
F Hvid: Til lydindgangsstikket
G Justér mærkerne, og indsæt.
• Brug altid et originalt Panasonic AV-kabel (DMW-AVC1: ekstraudstyr).
• Markér [TV-format]. (P49)
• [Wi-Fi] kan ikke benyttes.
2
3
Tænd for TV’et, og vælg den indgang, der passer med den anvendte
terminal.
Tænd kameraet, og tryk derefter på [(].
• Afhængigt af [Billedstr.], vises der muligvis sorte bånd øverst og nederst på skærmen eller i venstre
og højre side af billederne.
• Skift skærmfunktionen på TV’et, hvis toppen eller bunden af billedet er skåret af.
• Output fra HDMI-mikrokablet har første prioritet, hvis både AV-kablet (ekstraudstyr) og
HDMI-mikrokablet er tilsluttet.
• Tilslutningen ved hjælp af USB-forbindelseskablet (medfølger) har fortrinsret, når du tilslutter
USB-forbindelseskablet (medfølger) samtidig med HDMI-mikrokablet.
• Når du afspiller et billede lodret, kan det være lidt sløret.
• Når billederne vises, vises muligvis ikke korrekt. Det afhænger af det TV, du er tilsluttet.
• Du kan se billeder på et TV i andre lande (regioner), som bruger NTSC- eller PAL-systemet, når du
indstiller [Videoudgang] i [Indstilling]-menuen.
• Hvis du udfører flerbilledafspilning eller afspilningszoom på en TV-skærm med et billedformat på
16:9, vises billederne muligvis forvrænget, når du afspiller dem.
• Der udsendes ingen lyd fra kameraets højttalere. Ligeledes vises der ingen billeder på skærmen.
• Hvis kameraet tilsluttes TV'et vha. AV-kabel, vises film, som er optaget i [FHD] eller [HD] ikke i FHDeller HD-billedkvalitet.
• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.
De optagede billeder kan afspilles på et tv med en SD-memorykortindgang.
• Afhængigt af TV-modellen, vises billederne muligvis ikke på hele skærmen.
• Filformatet for de film, der kan afspilles, varierer afhængigt af TV-modellen.
• I visse tilfælde kan panoramabilleder ikke afspilles. Og den automatiske afspilning af
panoramabilleder med scroll-funktionen virker muligvis ikke.
• Se TV’ets betjeningsvejledning for kort, der er kompatible med afspilning.
- 154 -
Tilslutning til andet udstyr
Sådan gemmer du billeder og film på PC’en
Du kan overføre billederne i kameraet til en PC ved at forbinde kamera og PC.
• Nogle PC'ere kan læse direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din PC's
betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.
• Hvis den computer, du anvender, ikke understøtter SDXC-memorykort, vises der muligvis en
meddelelse på skærmen, hvor du bliver bedt om at formatere kortet.
(Men hvis du formaterer kortet, slettes alle billederne på kortet, så du må endelig ikke
formatere kortet.)
Hvis kortet ikke genkendes, se følgende support-hjemmeside.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
∫ PC’er, som kan anvendes (OS)
Enheden kan tilsluttes alle PC'er, som kan genkende en lagerenhed.
• Windows support:
Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
• Mac support:
OS X v10.5 til v10.9
∫ Afspilning og redigering på en PC
Software til afspilning eller redigering af billeder følger ikke med dette produkt.
Brug følgende software for afspilning eller redigering af still-billeder eller afspilning af film:
Software til still-billeder
• Til Windows:
MicrosoftR Windows Photo Viewer/Windows Photo Gallery/
Windows LiveR Photo Gallery (onlinetjeneste)
• Til Mac:
iPhoto leveret af Apple
Software til film
• Til Windows og Mac:
QuickTime/iTunes leveret af Apple
(Software, som understøtter MP4-formatet, er påkrævet.)
• Ovennævnte softwareoplysninger gælder fra og med januar 2014. Softwarespecifikationer
underlægges ændringer uden forudgående meddelelse herom, og specifikationerne garanterer ikke,
at softwaren fortsætter med at være gældende i fremtiden.
• Hvis software ikke er installeret på din PC, kan du downloade den fra softwareudbyderens websted.
• Kontakt din softwareudbyder for oplysninger om, hvordan du bruger softwaren.
- 155 -
Tilslutning til andet udstyr
Overførsel af billeder til en PC
1
Tilslut computer og kamera med USB-forbindelseskablet (medfølger).
• Tænd denne enhed og PC'en, før du tilslutter.
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud.
(Ellers kan stikkene blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
• Du må ikke bruge andre USB-forbindelseskabler end det medfølgende kabel eller et originalt
USB-forbindelseskabel fra Panasonic (DMW-USBC1: ekstraudstyr).
A USB-forbindelseskabel (medfølger)
B Justér mærkerne, og indsæt.
2
3
Tryk på 4 for at vælge [PC], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Til Windows:
En driver ([Flytbar disk]) vises i [Computer]
• Til Mac:
Der vises et drev ([NO_NAME]) på skrivebordet
Træk og slip filerne og mapperne i kameraet til PC'en.
• Når billedoverførslen er fuldført, skal USB-kablet tages ud korrekt.
• Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens kameraet og pc'en kommunikerer, bipper
alarmen.
Frakobl USB-kablet. Ellers kan data bliver beskadiget.
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble USB-forbindelseskablet.
Ellers kan dataene blive beskadiget.
- 156 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Om kameraets mappestruktur
Indholdet (mappestruktur) af kameraets/kortets indbyggede hukommelse vises på en PC som
følger:
• Indbygget hukommelse
• Kort
DCIM
100_PANA
P1000001.JPG
P1000002.JPG
DCIM:
1 Mappenummer
2 Filnummer
3 JPG:
MP4:
MISC:
Billeder
Still-billeder
Film
DPOF-print
¢ Kan ikke oprettes i den indbyggede hukommelse.
P1000999.JPG
101_PANA
999_PANA
MISC
PRIVATE
• En ny mappe oprettes, når der tages billeder i følgende situationer.
– Når et kort indeholdende en mappe med samme mappenummer isættes (f.eks. hvis billederne er
taget med et andet kameramærke)
– Hvis der er et billede med filnummeret 999 i mappen
∫ Tilslutning i PTP-tilstand
Vælg [PictBridge(PTP)], når du forbinder et USB-forbindelseskabel.
• Dataene kan nu kun læses fra kortet på PC'en.
• Hvis der er 1000 billeder eller mere på kortet, kan billederne muligvis ikke importeres i PTP-tilstand.
• Filmen kan ikke afspilles i PTP-tilstand.
- 157 -
Tilslutning til andet udstyr
Udskrivning af billeder
Hvis du tilslutter kameraet med en printer, som understøtter PictBridge, kan du vælge de
billeder, der skal udskrives, og angive, at udskrivningen skal startes, på kameraskærmen.
• Nogle printere kan printe direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din
printers betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.
Klargøring:
Tænd kamera og printer.
Fjern kortet, før du udskriver billederne fra den indbyggede hukommelse.
Indstil udskriftskvalitet, og foretag andre indstillinger på printeren, før billederne udskrives.
1
Tilslut printer og kamera med USB-forbindelseskablet (medfølger).
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud.
(Ellers kan stikkene blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
• Du må ikke bruge andre USB-forbindelseskabler end det medfølgende kabel eller et originalt
USB-forbindelseskabel fra Panasonic (DMW-USBC1: ekstraudstyr).
A USB-forbindelseskabel (medfølger)
B Justér mærkerne, og indsæt.
2
Tryk på 3 for at vælge [PictBridge(PTP)], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens kameraet og printeren er tilsluttet, bipper
alarmen. Hvis dette sker under udskrivningen, skal du omgående stoppe udskrivningen. Hvis der
ikke udskrives, skal USB-forbindelseskablet frakobles.
• Tag først USB-kablet ud, efter at du har slukket kameraet.
• Man må ikke frakoble USB-forbindelseskablet, mens [å] (Ikonet for forbud mod frakobling af kabel)
vises.
(Vises muligvis ikke, afhængigt af den printertype, der anvendes)
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble USB-forbindelseskablet.
• Film kan ikke printes ud.
- 158 -
Tilslutning til andet udstyr
Valg af et enkelt billede og udskrivning
1
2
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3 for at vælge [Start udskr.], og tryk derefter
på [MENU/SET].
• Se P160 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før
billederne udskrives.
• Afbryd forbindelsen til USB-forbindelseskablet efter udskrivning.
PictBridge
6LQJOH6HOHFW
3ULQWVWDUW
3ULQWZLWK'DWH
OFF
1XPRISULQWV
1
3DSHU6L]H
3DJH/D\RXW
&DQFHO
6HOHFW
6HW
Valg af flere billeder og udskrivning
1
2
Tryk på 3.
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
[Vælge flere]
Der udskrives flere billeder på én gang.
• Tryk på 3/4/2/1 for at markere billedet, og tryk derefter på [DISP.].
(Hvis du trykker på [DISP.] igen, annulleres indstillingen.)
• Når du er færdig med at vælge billeder, skal du trykke på [MENU/
SET], mens de markeres.
[Vælg alle]
Udskriver alle lagrede billeder.
• Hvis der er lagret 1000 eller flere billeder, udskrives 999 billeder med
start fra det seneste.
[Print sæt (DPOF)] Udskriver kun de billeder, der er angivet i [Print sæt]. (P118)
3
Tryk på 3 for at vælge [Start udskr.], og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis udskriftskontrolskærmen vises, skal du vælge [Ja] og udskrive billederne.
• Se P160 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før billederne udskrives.
• Afbryd forbindelsen til USB-forbindelseskablet efter udskrivning.
- 159 -
Tilslutning til andet udstyr
Udskriftsindstillinger
Markér og indstil elementer på både skærmbilledet under trin 2 under “Valg af et enkelt
billede og udskrivning” (Valg og udskrivning af et enkelt billede) og under trin 3 under
“Valg af flere billeder og udskrivning” Valg og udskrivning af flere billeder.
• Hvis du vil udskrive billeder i et format eller med et layout, der ikke understøttes af kameraet, skal du
indstille [Papirstr.] eller [Sideopsætning] til [{] og derefter indstille papirformatet eller layoutet på
printeren.
(Se brugervejledningen til printeren for yderligere oplysninger.)
• Når [Print sæt (DPOF)] er valgt, vises elementerne [Udskriv med dato] og [Ant. udskrifter] ikke.
[Udskriv med dato]
[ON]
Dato udskrives.
[OFF]
Dato udskrives ikke.
• Hvis printeren ikke understøtter udskrivning af dato, kan datoen ikke udskrives på billedet.
• Afhængigt af printeren, kan printerens datoudskriftsindstillinger få forrang, så undersøg, om dette er
tilfældet.
• Når du udskriver billeder med [Datostemp.] eller [Tryk tekst], skal du huske at sætte indstillingen
[Udskriv med dato] til [OFF], ellers udskrives datoen ovenpå.
Når fotohandleren fremkalder billederne
• Når du påtrykker en dato vha. [Datostemp.] (P101) eller [Tryk tekst] (P113), eller når du angiver
datoudskrivning ved indstilling af [Print sæt] (P118), før du går til fotohandleren, udskrives datoerne
muligvis hos fotohandleren.
[Ant. udskrifter]
Du kan vælge op til 999 kopier.
- 160 -
Tilslutning til andet udstyr
[Papirstr.]
{
Printerens indstillinger prioriteres.
[L/3.5qk5q]
89 mmk127 mm
[2L/5qk7q]
127 mmk178 mm
[POSTCARD]
100 mmk148 mm
[16:9]
101,6 mmk180,6 mm
[A4]
210 mmk297 mm
[A3]
297 mmk420 mm
[10k15cm]
100 mmk150 mm
[4qk6q]
101,6 mmk152,4 mm
[8qk10q]
203,2 mmk254 mm
[LETTER]
216 mmk279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mmk85,6 mm
• Papirstørrelser, der ikke understøttes af printeren vises ikke.
- 161 -
Tilslutning til andet udstyr
[Sideopsætning] (Udskriftslayout, som kan indstilles med dette kamera)
{
Printerens indstillinger prioriteres.
á
1 billede uden ramme på 1 side
â
1 billede med ramme på 1 side
ã
2 billeder på 1 side
ä
4 billeder på 1 side
• Et element kan ikke vælges, hvis printeren ikke understøtter sideopsætningen.
∫ Udskrivningslayout
Udskrivning af samme billede flere gange på 1 stykke papir
Hvis du for eksempel vil udskrive samme et 4 gange på 1 papirark, skal du indstille
[Sideopsætning] til [ä] og derefter sætte [Ant. udskrifter] på 4 til det billede, der skal
udskrives.
Når samme billede udskrives på 1 papirark
Hvis du for eksempel vil udskrive 4 forskellige billeder på 1 papirark, skal du indstille
[Sideopsætning] til [ä] og derefter sætte [Ant. udskrifter] på 1 for hvert af de 4 billeder.
• Kameraet modtager en fejlmeddelelse fra printeren, når [¥]-indikationen lyser orange under
udskrivning. Når udskrivningen er afsluttet, skal du kontrollere, at der ikke er nogen problemer med
printeren.
• Hvis antallet af kopier er for højt, kan billederne blive udskrevet op til flere gange. I dette tilfælde kan
det resterende antal af kopier, der er angivet, være forskelligt fra det valgte antal.
- 162 -
Øvrige
Skærmdisplay
∫ Optagelse
2
1
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
3
4
5 678
9 10 11
5
12
13
14
15
16
C1
3s
ISO
100
F3.3
1/60
19
18
22 21 20
17
Optagefunktion
Optagelseskvalitet (P102)
Billedstørrelse (P88)
Kvalitet (P89)
Blitz (P59)
Optisk billedstabilisering (P100)
Alarm for rystelser (P24):
Vindstøjsreduktion (P103)
Hvidbalance (P91)
Justeringsskærm for kreativ kontrol (P79):
19
20
21
22
23
24
Slør reduktion (P30):
Intelligent eksponering (P97)
AF-makrofunktion (P63)
Makro zoom-funktion (P63):
Batteri-indikation (P14)
Auto-holder (P66)
Burst (P98):
Fokus (P32)
Histogram (P46)
Spot AF-område (P94)
Spotmåleområde (P96)
Selvudløser (P64)
Betjening af AF-sporing (P96)
Lukkehastighed (P31)
W
T 1X
Zoom (P57):
26 Udløbet optagetid (P34): 8m30s ¢
27 Skærmens lysstyrke (P46)
Monitor energibesparelse (P47): ECO
28 Datostempel (P101)
29 Brugerdefinerede indstillinger (P85)
30 Indbygget hukommelse (P19)
Kort (P19) (vises kun under optagelse):
Blændeværdi (P31)
AF-område (P32)
ISO-følsomhed (P90)
Målefunktion (P96)
AF-sporing (P96)
Eksponeringskompensation (P65)
AF-hjælpelampe (P99):
25 Navn (P77)
Alder (P77)
Aktuel dato og aktuelt klokkeslæt
Verdenstid (P44): “
31 Optagelsestilstand (P34)
32 Antal mulige billeder (P21)
Tilgængelig optagetid
(P21, 34): R8m30s ¢
¢ m: minut, s: sekund
- 163 -
Øvrige
∫ Afspilning
1
17
16
15
14
13
2
3
4
100 _ 0001
03s
5 6 7
1/5 8
9
10
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
Afspilningsfunktion (P104)
Beskyttet billede (P120)
Påtrykt dato/tekst (P101, 113)
Efter kreativ retouchering (P110)
Billedstørrelse (P88)
Kvalitet (P89)
Batteri-indikation (P14)
Billednummer
Totalt antal billeder
Udløbet afspilningstid (P37): 08m30s ¢
9 Visning af oplysninger om sted (P111,
131)
10 Histogram (P46)
Antal kopier (P118):
11 Kreativ retouchering (P110)
Afspilning af film (P37)
Vis panorama (P72)
12 Optaget dato og klokkeslæt
Verdenstid (P44): “
Optageoplysninger (P56)
Navn (P77)
Alder (P77)
13 Tænd for skærm (P46)
Monitor energibesparelse (P47): ECO
14 Mappe/Filnummer (P157)
15 Filmoptagelsestid (P37): 08m30s ¢
16 Optagelseskvalitet (P102)
17 Indbygget hukommelse (P19)
Advarselsikon for afbrudt kabel (P158)
¢ m: minut, s: sekund
• Oplysninger til billeder, der er optaget med andre anordninger, som f.eks. deres ikoner eller
optagelsesoplysninger, vises muligvis ikke korrekt. Desuden er kamerafunktionerne muligvis ikke
tilgængelige for disse billeder.
- 164 -
Øvrige
Displaymeddelelser
Bekræftelses- eller fejlmeddelelser vises på skærmen i nogle tilfælde.
Vigtige meddelelser vises som beskrevet i eksemplerne nedenfor.
[Dette billede er beskyttet]
• Slet billedet efter annullering af beskyttelsesindstillingen. (P120)
[Nogle af billederne kan ikke slettes]/[Dette billede kan ikke slettes]
• Billeder, der ikke er baseret på DCF-standard, kan ikke slettes.
Udfør formatering (P50) på denne enhed, når du har gemt de nødvendige data på en PC osv.
[Kan ikke angives på dette billede]
• [Red. titel], [Tryk tekst] eller [Print sæt] kan ikke indstilles for billeder, som ikke følger
DCF-standard.
[Den indbyggede hukommelse er fuld]/[Memorykortet er fuldt]/[Der er ikke plads nok på
den indbyggede hukommelse]/[Der er ikke hukommelse nok på kortet]
• Der er ingen plads tilbage i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
• Når man kopierer billeder fra den indbyggede hukommelse til kortet (batch-kopiering), kopieres
billederne, indtil kortets kapacitet er opbrugt.
[Nogle af billederne kan ikke kopieres]/[Kopieringen kunne ikke fuldføres]
• Følgende billeder kan ikke kopieres.
– Hvis der er et billede med samme navn som det billede, der skal kopieres, i
kopidestinationsområdet.
(Kun ved kopiering fra et kort til den indbyggede hukommelse.)
– Billeder er ikke baseret på DCF-standarden.
[Fejl i indbygget hukommelse]/[Skal den indbyggede hukommelse formateres?]
• Denne meddelelse vises, når man formaterer den indbyggede hukommelse på PC’en.
Formatér den indbyggede hukommelse på kameraet igen. (P50)
Dataene i den indbyggede hukommelse slettes.
[Hukommelseskort-fejl. Dette kort kan ikke bruges i dette kamera. Skal kortet
formateres?]
• Dette format kan ikke anvendes på denne enhed.
– Indsæt et andet kort, og prøv igen.
– Formatér igen på denne enhed (P50), efter at du har gemt alle nødvendige data ved brug af en
PC osv.
Dataene slettes.
[Sluk for kameraet, og tænd det igen]/[Systemfejl]
• Dette vises, hvis objektivet ikke længere virker normalt, fordi det bliver trykket på med en hånd osv.
Sluk kameraet, og tænd det igen. Hvis meddelelsen vises igen, skal du kontakte forhandleren eller
Panasonic.
- 165 -
Øvrige
[Memorykortfejl]/[Dette hukommelseskort kan ikke bruges.]
• Brug et kort, som er kompatibelt med dette kamera. (P19)
[Isæt SD kort igen]/[Prøv et andet kort]
• Der er opstået en fejl ved adgang til kortet.
Isæt kortet igen.
• Isæt et andet kort.
[Læsefejl/Skrivefejl Kontroller kortet]
• Læsning eller skrivning af data er mislykket.
Fjern kortet igen, når du har slukket enheden. Indsæt kortet igen, tænd enheden, og prøv at læse
eller skrive dataene igen.
• Kortet kan være i stykker.
• Isæt et andet kort.
[Filmopt. blev ann. pga. begrænsn. af kortets skrivehastighed]
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse med “Klasse 4” eller højere, når du optager film.
• Hvis den stopper selv efter brug af et “Klasse 4”-kort eller højere, er dataskrivningshastigheden
forringet, og det anbefales at lave en sikkerhedskopi og derefter formatere (P50).
Afhængigt af korttypen kan optagelse af film muligvis stoppe midtvejs.
[Der kan ikke oprettes en mappe]
• Der kan ikke oprettes en mappe, fordi der ikke er flere mappenumre til rådighed.
Formatér kortet på denne enhed, efter at du har gemt de nødvendige data på en PC osv. (P50)
[Dette batteri kan ikke bruges]
• Brug et originalt Panasonic batteri. Hvis du får vist denne meddelelse, selv om du bruger et
originalt Panasonic batteri, skal du kontakte forhandleren eller Panasonic.
• Hvis batteripolen er snavset, skal den rengøres og eventuelle fremmedlegemer fjernes.
- 166 -
Øvrige
[Kunne ikke tilslutte til trådløst adgangspunkt.]/[Forbindelse mislykket]/[Ingen
destination fundet]
• Kontrollér følgende vedrørende det trådløse adgangspunkt.
– Oplysninger om det trådløse adgangspunkt, som er indstillet på denne enhed, er forkerte.
Kontrollér godkendelsestype, krypteringstype og krypteringsnøgle. (P145)
– Strømmen til det trådløse adgangspunkt er ikke tændt.
– Indstilling af det trådløse adgangspunkt understøttes ikke af denne enhed.
• Kontrollér netværksindstillingen for destinationen.
• Radiobølger fra andre enheder spærrer muligvis tilslutningen med et trådløst adgangspunkt.
Kontrollér de andre enheder, som er tilsluttet det trådløse adgangspunkt, og andre enheder, som
bruger 2,4 GHz-båndet.
[Intet billede at sende]
• Dette vises, hvis der ikke er noget billede at overføre på grund af en begrænsning ved
destinationen.
Kontrollér filtypen af det billede, der skal overføres. (P149)
[Forbindelse mislykket. Prøv igen om nogle minutter.]/[Netværk afbrudt. Overførsel
stoppet.]
• Radiobølger fra det trådløse adgangspunkt bliver svagere.
Opret forbindelse tættere på det trådløse adgangspunkt.
• Der er intet svar fra serveren, eller behandlingstiden for kommunikation er overskredet.
Prøv igen senere.
• Afhængigt af det trådløse adgangspunkt, afbrydes forbindelsen muligvis, når der er gået noget tid.
Opret forbindelse igen.
[Forbindelse mislykket]
• Kontrollér følgende vedrørende de smartphones/tablet-pc'er, du vil tilslutte.
– Min smartphone/tablet-pc virker ikke.
– Skift adgangspunkt for at gå til Wi-Fi-indstillingerne til din smartphone/tablet-pc for dette kamera.
– Der er ingen ledig plads på din smartphone/tablet-pc.
[Kan ikke hente IP-adresse. Sæt trådløse AP’ers IP-adresseindstilling til DHCP.]
• Aktivér DHCP-indstillingerne for IP-adressen på de tilsluttede trådløse adgangspunkter.
[Kan ikke oprette forbindelse til server.]
• Hvis der vises en meddelelse, som anmoder om, at du opdaterer rodcertifikatet, skal du acceptere
at opdatere rodcertifikatet.
- 167 -
Øvrige
Fejlfinding
Prøv først følgende procedurer (P168–180).
Hvis problemet ikke er løst, kan det være en mulighed at vælge [Nulstil] (P48) i menuen
[Indstilling].
Batteriet og strømkilde
Opladningslampen blinker.
• Dette fænomen opstår, hvis du oplader på et sted, hvor temperaturen er enten meget høj eller meget
lav.
> Tilslut USB-forbindelseskablet (medfølger) igen på et sted, hvor den omgivende temperatur (og
batteriets temperatur) er mellem 10 oC og 30 oC, og prøv at oplade igen.
Batteriet kan ikke oplades.
• Tag USB-kablet (medfølger) ud, og sæt det i igen.
• Hvis din PC ikke kan forsyne tilstrækkelig strøm, kan du ikke oplade.
Kameraet kan ikke betjenes, selv om det er tændt.
Kameraet slukker omgående, når det tændes.
• Batteriet er tomt.
> Oplad batteriet.
• Hvis du glemmer at slukke for kameraet, opbruges batteriet.
> Sluk ofte kameraet ved at bruge [Økonomi]. (P47)
Kort-/batteridækslet kan ikke lukkes.
• Isæt batteriet helt ind korrekt. (P12)
- 168 -
Øvrige
Optagelse
Det er umuligt at optage billedet.
• Er funktionsdrejeknappen korrekt indstillet?
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Slet de billeder, der ikke er nødvendige, for at øge den tilgængelige hukommelse. (P40)
• Du kan muligvis ikke optage lige efter, at du har tændt enheden, hvis du bruger et kort med stor
kapacitet.
Det optagede billede er hvidligt.
• Billedet kan blive hvidligt, hvis der er snavs, f.eks. fingeraftryk, på objektivet.
> Hvis objektivet er snavset, skal du tænde for kameraet, skubbe objektivcylinderen ud og tørre
objektivets overflade forsigtigt af med en blød, tør klud.
Det optagede billede er for lyst eller for mørkt.
• Kontrollér, at der er kompenseret korrekt for eksponeringen. (P65)
Flere billeder tages på samme tid.
• Indstil [Auto-bracket] (P66) eller [Burst] (P98) i menuen [Optag] til [OFF].
Motivet er ikke ordentlig i fokus.
• Fokusområdet afviger, afhængig af optagefunktionen.
> Indstil til den korrekte funktion i forhold til afstanden til motivet.
• Er motivet uden for kameraets fokusområde? (P32)
• Der er kamerarystelser, eller motivet bevæger sig lidt. (P24)
Det optagede billede er sløret.
Den optiske billedstabiliseringsfunktion virker ikke.
• Lukkerhastigheden bliver langsommere, når billederne tages på mørke steder, så hold kameraet
stabilt med begge hænder for at tage billederne. (P24)
• Når du tager billeder ved en langsom lukkerhastighed, skal du bruge selvudløseren. (P64)
Optagelse af billeder ved hjælp af auto-holder er ikke mulig.
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
- 169 -
Øvrige
Det optagede billede ser grynet ud.
Der er støj på billedet.
• Er ISO-følsomheden høj, eller er lukkehastigheden langsom?
(Ved levering af kameraet er ISO-følsomheden indstillet til [AUTO]. Derfor forekommer der støj, når
der tages billeder indendørs osv.)
> Formindsk ISO-følsomheden. (P90)
> Tag billederne på lyse steder.
• Har du indstillet [Høj følsomh.] i scenefunktion eller [Burst] i menuen [Optag] til [
] eller [ ]?
I så fald reduceres opløsningen af det optagede billede en anelse på grund af den høje følsomhed,
men dette er ikke en fejlfunktion.
Der vises muligvis striber eller flimren på skærmen under visse belysningsforhold,
såsom neonlys og LED-lysarmaturer.
• Dette er karakteristisk for MOS-sensorer, der anvendes som kameraets
pickupsensorer.
Dette er ikke en fejlfunktion.
Lysstyrken eller farvetonen på det optagede billede er forskellig fra den aktuelle
scene.
• Når du optager i neonlys, diodelys osv. og du øger lukkerhastigheden, kan det medføre mindre
ændring i lysstyrken eller farven. Dette er et resultat af lyskildens egenskaber og angiver ikke en
fejlfunktion.
• Hvis du tager et billede af et motiv på et meget lyst sted eller optager i neonlys, under
LED-lysarmaturer, kviksølvslamper, natriumslamper osv. ændres farverne og lysstyrken på
skærmen muligvis, eller der kan vises vandrette streger på skærmen.
Rødlige vandrette striber vises på skærmen under optagelsen.
• Dette er typisk for MOS-sensorer, der bruges som kameraets
pickup-sensorer. De vises, når motivet omfatter en meget lys del. Der kan
forekomme lidt ujævnheder i de omgivende områder, men dette er ikke en
fejlfunktion.
Optages med på billeder eller film.
• Når du tager billeder, anbefales det, at du passer på ikke at udsætte skærmen
for sollys eller andre kraftige lyskilder.
Filmen stopper i midten af optagelsen.
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse med “Klasse 4” eller højere, når du optager film.
• Afhængigt af korttypen, kan optagelsen muligvis stoppe midtvejs.
> Hvis filmoptagelsen stopper, når du bruger et kort på mindst “Klasse 4”, eller hvis du bruger et
kort, som er blevet formateret på en pc eller andet udstyr, bliver dataskrivningshastigheden
langsommere. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du laver en sikkerhedskopi af dataene og
derefter formaterer (P50) kortet i denne enhed.
- 170 -
Øvrige
Motivet kan ikke fastlåses.
(AF-sporing er ikke mulig)
• Sæt AF-området til den kendetegnende farve for motivet, hvis der er en del, som er forskellig fra den
omgivende farve. (P96)
Optagelsen med funktionen Panoramabillede afsluttede, før den var færdig.
• Hvis kameraet bevæges for langsomt, kan kameraet antage, at kamerabevægelsen er afsluttet og
afslutte billedoptagelsen.
• Hvis kameraet rystes meget i optagelsesretningen, mens du bevæger kameraet, afsluttes
optagelsen.
> Hvis du optager i funktionen Panoramabillede, skal du prøve at aftegne en lille halvcirkel i luften
parallelt med optagelsesretningen og bruge ca. 4 sekunder til at fuldføre halvcirklen (omtrentlig).
> Når du tage panoramabilleder i selvoptagelsesfunktionen, skal du svinge kameraet rundt
omkring omdrejningspunktet ved en hastighed på ca. 2 sekunder pr. kvart omdrejning
(estimeret).
Langsom bursthastighed.
• Afhængigt af optagelsesforholdene, kan det tage lidt tid at tage det næste billede, hvis du
gentager billedoptagelsen.
• Det tager muligvis lidt tid at gemme billeder, som er taget med burstfunktionen, på kortet.
Hvis du tager billeder kontinuerligt, mens du gemmer, formindskes det maksimale antal
billeder, du kan tage. Det anbefales at anvende et højhastigheds memorykort til kontinuerlig
optagelse.
• Burst-hastigheden (billeder/sekund) kan blive langsommere, afhængigt af optagelsesmiljøet,
f.eks. på mørke steder, hvis ISO-følsomheden er høj osv.
- 171 -
Øvrige
Skærm
Skærmen bliver kortvarigt mørk eller lys.
• Dette fænomen opstår, når du trykker lukkerknappen halvt ned for at indstille blændeværdien, og
påvirker ikke de optagede billeder.
• Dette fænomen ses også, hvis lysstyrken ændres, når der zoomes ind eller ud af kameraet, eller når
kameraet flyttes. Dette skyldes betjeningen af kameraets automatiske blænding og er ikke en
fejlfunktion.
Skærmen flimrer indendørs.
• Skærmen kan flimre i nogle få sekunder, når du har tændt denne enhed. Denne handling korrigerer
flimren, som skyldes belysning, f.eks. neonlys, diodelys osv. Dette er ikke en funktionsfejl.
Skærmen er for lys eller for mørk.
• Er [Skærm lysstyrke] aktiv? (P46)
• Udfør [Skærmvisning]. (P45)
Der fremkommer sorte, røde, blå og grønne prikker på skærmen.
• Dette er ikke en fejlfunktion. Disse pixel påvirker ikke det endelige billede.
Der er støj på skærmen.
• På mørke steder kan der vises støj for at opretholde skærmens lysstyrke.
De optagede billeder påvirkes dog ikke deraf.
- 172 -
Øvrige
Blitz
Blitzen udløses ikke.
• Er blitz-indstillingen sat til [Œ]?
> Skift blitz-indstillingen. (P59)
• Blitzen kan ikke anvendes i følgende tilfælde:
– Når du bruger Auto-holder (P66)
– Funktionen Panoramaoptagelse (P70)
– [Landskab]/[Natlandskab]/[Håndholdt natopt.]/[HDR]/[Solnedgang]/[Stjernehimmel]/[Gennem glas]
(Scenefunktion) (P73)
– Kreativ kontrolfunktion (P79)
– Ved optagelse i [Burst] (undtagen for [
]) (P98)
Blitzen aktiveres flere gange.
• Blitzen aktiveres to gange, når rødøjereduktion (P60) er indstillet.
• Er [Burst] (P98) i menuen [Optag] sat til [ ]?
Afspilning
De billeder, der optages, roteres og vises i en uventet retning.
• [Roter bill.] (P49) er sat på [
] eller [
].
Billedet afspilles ikke.
Der er ingen optagede billeder.
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
Hvis der ikke isættes et kort, vises billederne i den indbyggede hukommelse. Hvis der isættes et
kort, vises billeddataene på kortet.
• Er dette en mappe eller et billede, der er blevet behandlet på en PC?
Hvis ja, kan det ikke afspilles på denne enhed.
• Afspiller du filtrerede billeder ved hjælp af [Slideshow] eller [Filtreret visning]?
> Annullér filteret. (P107)
Mappe- og filnummeret vises med [—], og skærmen bliver sort.
• Er dette et ikke-standard billede, et billede der er blevet redigeret på en PC, eller et billede der er
blevet taget med et andet digitalkamera?
• Har du fjernet batteriet lige efter, du tog et billede, eller tog du billedet ved hjælp af et batteri, der
næsten var opbrugt?
> Formatér dataene for at slette ovennævnte billeder. (P50)
(Andre billeder slettes også, og de kan ikke gendannes. Derfor skal du altid tjekke, før du
formaterer.)
- 173 -
Øvrige
I en kalendersøgning vises billederne på andre datoer end den faktiske dato, som
billederne blev taget på.
• Er kameraets ur korrekt indstillet? (P22)
• Når billeder redigeres på en PC, eller der søges efter billeder, som er taget med andet udstyr, vises
de muligvis med en anden dato end den faktiske dato, de blev taget på.
Hvide runde prikker, der ligner sæbebobler, vises på det optagne billede.
• Hvis du tager billeder med blitzen et mørkt sted eller indendørs, kan hvide
pletter forekomme på billedet, fordi blitzen reflekterer støvpartikler i luften.
Dette er ikke en fejlfunktion.
Den røde del af det optagede billede har ændret farve til sort.
• Når fjernelsen af røde øjne ([
], [
]) er aktiveret, og du tager et billede af et rødt motiv
omgivet af en hudfarvet nuance, korrigeres den røde del muligvis til sort af funktionen til fjernelse af
røde øjne.
> Det anbefales at tage billedet med blitzindstillingen sat på [‡], [‰] eller [Œ] eller [Fjern rød-øje] i
menuen [Optag] indstillet på [OFF]. (P100)
[Miniature vises] vises på skærmen.
• Er dette billede optaget med andet udstyr?
I sådanne tilfælde vises disse billeder muligvis med en forringet billedkvalitet.
Der optages en kliklyd på film.
• Dette videokamera justerer automatisk blændeværdien under filmoptagelse. Man hører en kliklyd,
og denne lyd kan blive medtaget på filmen. Dette er ikke er fejlfunktion.
• Driftslyden fra zoomen eller knapper kan blive optaget med, når de betjenes under optagelse af en
film.
Film, der optages med denne model, kan ikke afspilles på andet udstyr.
• Selv om der anvendes en kompatibel MP4-afspilningsenhed, kan video- eller lydkvaliteten for den
optagede film være dårlig, eller afspilles slet ikke. I visse tilfælde vises de optagne data muligvis
heller ikke korrekt.
- 174 -
Øvrige
Om Wi-Fi-funktionen
En Wi-Fi-forbindelse kan ikke oprettes.
Radiobølgerne afbrydes.
Det trådløse adgangspunkt vises ikke.
(Generelle tip for brug af en Wi-Fi-forbindelse)
• Prøv [Nulstil Wi-Fi indst] i menuen [Indstilling].
• Bruges inden for kommunikationsområdet for den anordning, der skal tilsluttes.
• Er der en enhed, f.eks. en mikrobølgeovn, trådløs telefon osv. som bruger 2,4 GHz frekvensen, i
nærheden?
> Radiobølger kan blive afbrudt, hvis de bruges samtidigt. Brug dem i rimelig afstand fra enheden.
• Hvis batteri-indikatoren blinker rødt, starter forbindelsen med andet udstyr muligvis ikke, eller
forbindelsen bliver muligvis afbrudt.
(En meddelelse, som f.eks. [Kommunikationsfejl], vises.)
(Om trådløse adgangspunkter)
• Kontrollér, om det trådløse adgangspunkt, der skal tilsluttes, er i driftstilstand.
• Kameraet viser eller tilsluttes muligvis ikke et trådløst adgangspunkt, afhængigt af radiobølgerne.
> Flyt enheden tættere på det trådløse adgangspunkt.
> Fjern forhindringerne mellem denne enhed og det trådløse adgangspunkt.
> Skift retningen af denne enhed.
> Skift placering og retning af det trådløse adgangspunkt.
> Udfør [Fra liste]. (P145)
• Det vises muligvis ikke, selv om der er radiobølger til rådighed, afhængigt af indstillingen på det
trådløse adgangspunkt.
> Kontrollér indstillingerne på det trådløse adgangspunkt.
> Hvis netværks-SSID'et for det trådløse adgangspunkt er indstillet til ikke at udsende, detekteres
det trådløse adgangspunkt muligvis ikke. Indtast netværks-SSID'et for at starte forbindelsen
(P145) eller aktivere SSID-udsendelse for det trådløse adgangspunkt
• Forbindelsestyper og sikkerhedsindstillinger er forskellige, afhængigt af det trådløse adgangspunkt.
(Se brugervejledningen til det trådløse adgangspunkt for yderligere oplysninger.)
• Er det omskiftelige 5 GHz/2,4 GHz trådløse adgangspunkt tilsluttet andet udstyr, som bruger
5 GHz-båndet?
> Brugen af et trådløst adgangspunkt, som kan bruge 5 GHz/2,4 GHz samtidigt anbefales. Det må
ikke bruges samtidigt med dette kamera, hvis det ikke er kompatibelt.
- 175 -
Øvrige
Det tager lang tid, hver gang jeg opretter forbindelse til en smartphone/tablet-pc.
• Det tager muligvis længere tid at oprette forbindelse, afhængigt af indstillingen af Wi-Fi-forbindelsen
på din smartphone/tablet-pc, men dette er ikke en funktionsfejl.
Denne enhed vises ikke på Wi-Fi-indstillingsskærmen på min smartphone/tablet-pc.
• Prøv at deaktivere og aktivere Wi-Fi-funktionen under Wi-Fi-indstillingerne på din smartphone/
tablet-pc.
Billeder kan ikke overføres til en PC.
• Hvis operativsystemets firewall, sikkerhedssoftware osv. aktiveres, er det måske ikke muligt at
tilslutte med PC'en.
Kameraet kan ikke tilsluttes en Mac-computer/Windows PC via wifi-forbindelse.
• Bekræft, at logon-navnet og adgangskoden er korrekt indtastet.
• Hvis systemklokkeslættet for en Mac-computer eller Windows PC, som er tilsluttet et kamera, er
meget forskelligt fra kameraets, kan kameraet ikke tilsluttes computeren eller PC'en i visse
operativsystemer.
> Bekræft, at [Indstil ur] og [Verdenstid] på kameraet passer sammen med klokkeslæt, dato og
tidszone på Windows PC'en eller Mac-computeren. Hvis begge indstillinger ikke stemmer
overens, skal du sørge for dette.
Når jeg prøver at oprette en Wi-Fi-forbindelse med en Windows 8 PC, genkendes mit
brugernavn og min adgangskode ikke, så jeg kan ikke tilsluttes til PC'en.
• Visse operativsystemversioner, herunder Windows 8, anvender to kontotyper: en lokal konto og en
Microsoft-konto.
> Sørg for at anvende brugernavn og adgangskode til den lokale konto.
Hvis du ikke har oprettet en lokal konto, skal du gøre det.
PC genkendes ikke, når jeg bruger en Wi-Fi-forbindelse.
• Standard arbejdsgruppenavnet er sat til “WORKGROUP”. Hvis du har ændre arbejdsgruppenavnet,
genkendes PC'en ikke.
> I [Skift navn på arbejdsgruppe] under [PC-forbindelse] i menuen [Wi-Fi opsætning] skal du
ændre arbejdsgruppenavnet til navnet på den PC, du er tilsluttet.
Se P151 for yderligere oplysninger.
Indstillingerne var slettet, efter at jeg havde sendt kameraet ind til reparation.
• Indstillingerne, som er lagret i kameraet, kan være blevet slettet, afhængigt af den reparation, der er
blevet udført.
> Tag altid en kopi af vigtige indstillinger.
- 176 -
Øvrige
Et af billederne kunne ikke overføres.
• Er billedstørrelsen for stor?
> Opdel filmen ved hjælp af [Video opdel] (P115).
> Formindsk størrelsen af still-billedet, og send derefter (P142, 150).
Jeg har glemt Wi-Fi-adgangskoden.
• Udfør [Nulstil Wi-Fi indst] i menuen [Indstilling]. (P48)
> Vær opmærksom på, at alle de oplysninger, du har angivet i menuen [Wi-Fi opsætning] nulstilles
også.
Transmissionen af billedet mislykkedes midtvejs.
• Er billedstørrelsen for stor?
> Overfør filmen, når du har opdelt den med [Video opdel] (P115).
> Formindsk størrelsen af still-billedet, og send derefter (P142, 150).
> Billedet kan ikke overføres, hvis batteriindikatoren blinker rødt.
Film kan ikke sendes.
• Er billedstørrelsen for stor?
> Overfør filmen, når du har opdelt den med [Video opdel] (P115).
- 177 -
Øvrige
TV, PC og printer
Billedet vises ikke på TV’et.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til fjernsynet?
> Indstil fjernsynet til ekstern indgang.
Visningsområderne på TV-skærmen og kameraets skærm er forskellige.
• Afhængigt af TV-model, kan billederne blive udstrakt vandret eller lodret, eller de kan blive vist med
afskårne kanter.
Film kan ikke afspilles på et TV.
• Forsøger du at afspille film ved at isætte kortet direkte i TV’ets kortrum?
> Tilslut kameraet med TV’et med AV-kablet (ekstraudstyr) eller med HDMI-mikrokablet, og afspil
derefter filmene på kameraet. (P153)
Billedet vises ikke helt på TV’et.
• Kontrollér [TV-format]-indstillingen. (P49)
Kan ikke kommunikere med PC’en.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til PC’en?
• Genkendes kameraet korrekt af PC’en?
> Vælg [PC] ved tilslutning. (P156)
> Sluk og tænd enheden igen.
Kortet genkendes ikke af PC’en.
(Den indbyggede hukommelse genkendes.)
• Afbryd forbindelsen til USB-forbindelseskablet. Tilslut det igen, når kortet er isat kameraet.
• Hvis der er to eller flere USB-stik på en PC, skal du prøve at tilslutte USB-forbindelseskablet i et
andet USB-stik.
Kortet genkendes ikke af PC’en.
(Der anvendes et SDXC-memorykort)
• Kontrollér, om din PC er kompatibel med SDXC-memorykort.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Der vises muligvis en meddelelse, hvor du bliver bedt om at formatere kortet, når du tilslutter, men
du må ikke formatere kortet.
• Hvis [Adgang], som vises på skærmen, ikke forsvinder, skal USB-forbindelseskablet tages ud, når
du har slukket enheden.
Billedet kan ikke udskrives, når kameraet tilsluttes en printer.
• Billederne kan ikke udskrives på en printer, som ikke understøtter PictBridge.
> Vælg [PictBridge(PTP)] ved tilslutning. (P158)
- 178 -
Øvrige
Ved udskrivning beskæres enderne af billedet.
• Når der anvendes en printer med renskæringsfunktion eller udskrivningsfunktion uden kant, skal
disse funktioner annulleres før udskrivning.
(Se printerens brugervejledning.)
• Når du bestiller print fra fotohandlere, så spørg fotohandleren, om billederne i 16:9-format kan
printes.
Panoramabilledet er ikke udskrevet korrekt.
• Da et panoramabilledes billedformat varierer i forhold til normale billeder, vil det ikke altid være
muligt at udskrive det korrekt.
> Brug en printer, som understøtter panoramabilleder.
(Læs printerens brugsvejledning for detaljerede oplysninger herom.)
Øvrige
Der blev valgt et ulæseligt sprog ved en fejltagelse.
• Tryk på [MENU/SET], og vælg menuikonet [Indstilling] [
].
Tryk derefter på [MENU/SET], og vælg derefter ikonet [~] for at indstille det ønskede sprog. (P50)
Når lukkerknappen er trykket halvt ned, tændes en rød lampe eventuelt.
• På mørke steder lyser AF-hjælpelampen rødt for at gøre det lettere at fokusere på et motiv.
AF-hjælpelampen tænder ikke.
• Er [AF-hj. lampe] i menuen [Optag] indstillet på [ON]? (P99)
• AF-hjælpelampen tænder ikke på lyse steder.
Kameraet bliver varmt.
• Kameraets overflade kan blive varm under brug. Dette påvirker ikke kameraets ydelse eller kvalitet.
Objektivet klikker.
• Når lysstyrken ændres på grund af zoom eller kameraets bevægelser osv., kan objektivet klikke
under optagelsen, og billedet på skærmen kan ændres drastisk, men det vil ikke påvirke det
optagede billede. Lyden forårsages af den automatiske justering af blændeværdien. Dette er ikke en
fejlfunktion.
Urets indstilling er nulstillet.
• Hvis kameraet ikke skal anvendes i en længere periode, nulstilles uret muligvis.
> [Indstil uret] -meddelelsen vises. Sæt uret igen. (P22)
- 179 -
Øvrige
Hvis du tager billeder med zoom, bliver de lidt forvrænget, og områderne omkring
motivet kan indeholde farver, som ikke er faktisk tilstede.
• Motivet kan blive lidt bøjet af udseende, eller kanterne kan blive farvet, afhængigt af
zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber. Dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen stopper omgående.
• Hvis du bruger den ekstra optiske zoom, standser zoomhandlingen midlertidigt. Dette er ikke en
fejlfunktion.
Zoomen går ikke op til maksimal forstørrelse.
• Er kameraet indstillet til makro zoom-funktion? (P63)
Maks. zoom i makro zoom-funktion er 3k digitalt zoom.
Filnumrene registreres ikke i fortløbende rækkefølge.
• Når man gennemfører en virkemåde, efter at der er udført en bestemt handling, bliver billederne
muligvis gemt i mapper med andre numre end de numre, der blev benyttet, før virkemåden blev
gennemført.
Filnumrene registreres med tidligere anvendte numre.
• Hvis ud isætter eller fjerner batteriet, før du slukker enheden, lagres mappe- og filnumrene for de
billeder, du har taget, ikke i hukommelsen. Når du tænder enheden igen og tager billeder, gemmes
de muligvis under filnumre, som skulle have været tildelt tidligere billeder
Kortet kan ikke formateres.
• Formateringsfunktionen er ikke tilgængelig i Intelligent auto-funktion. Skift til en anden
optagefunktion. (P25)
- 180 -
Øvrige
Forholdsregler ved brug
Optimal brug af kameraet
Hold denne enhed så langt væk som muligt fra elektromagnetisk udstyr (som f.eks.
mikrobølgeovne, TV’er, videospilsudstyr osv.).
• Hvis denne enhed anvendes på eller i nærheden af et TV, kan der opstå forstyrrelser i billederne og/
eller lyden på grund af elektromagnetisk stråling.
• Anvend ikke denne enhed i nærheden af mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj med en negativ
virkning på billederne og/eller lyden.
• De optagede data kan blive beskadiget og billeder kan blive forvrængede af de stærke magnetiske
felter, der dannes af højttalere eller motorer.
• Elektromagnetisk stråling kan have en negativ virkning på denne enhed og skabe billed- og/eller
lydforstyrrelser.
• Hvis denne enhed påvirkes af magnetisk ladet udstyr og ikke fungerer korrekt, skal man slukke for
den, fjerne batteriet eller afbryde lysnetadapteren. Herefter skal man isætte batteriet på ny eller
tilslutte lysnetadapteren igen og tænde for enheden.
Anvend ikke denne enhed i nærheden af radiosendere og/eller højspændingsledninger.
• Optagelse af billeder i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger kan have negativ
indvirkning på optagede billeder og/eller lyd.
Husk altid at anvende de medfølgende ledninger og kabler.
Hvis man anvender ekstraudstyr, skal man bruge de ledninger og kabler, der medfølger.
Brug ikke forlængerledninger eller kabler.
Sprøjt ikke insektmidler eller flygtige kemikalier på kameraet.
• Hvis der sprøjtes sådanne kemikalier på kameraet, kan det blive beskadiget og overfladen kan
skalle af.
Sørg for at gummi- eller plastprodukter ikke kommer i berøring med kameraet i længere
tid ad gangen.
- 181 -
Øvrige
Rengøring
Før rengøring af kameraet skal du fjerne batteriet eller tage netledningen ud af stikket.
Tør derefter kameraet af med en tør, blød klud.
• Hvis kameraet bliver meget beskidt, kan det rengøres ved at tørre snavset af med en fugtig klud og
derefter med en tør klud.
• Brug aldrig opløsningsmidler som benzen, fortynder, sprit, opvaskemiddel osv. for at rengøre
kameraet, da det kan ødelægge kameraet udvendigt, eller overfladelaget kan afskalle.
• Hvis man anvender en kemisk klud, skal man følge anvisningerne, der følger med kluden.
Om skærmen
• Tryk ikke hårdt på skærmen. Der kan opstå ujævne farver på skærmen, eller det kan medføre en
fejlfunktion.
• Hvis kameraet er koldt, når det tændes, vil billedet på skærmen være lidt mørkere end normalt i
begyndelsen. Når den indvendige temperatur øges, vender skærmen dog tilbage til sin normale
lysstyrke.
Der er anvendt teknologi med meget højt præcisionsniveau til fremstilling af
skærmen. Men der kan forekomme nogle små lyse eller mørke pletter (røde, blå eller
grønne) på skærmen. Dette er ikke en fejlfunktion. Skærmen har mere end 99,99%
effektive pixel med blot 0,01% inaktive eller altid oplyste pixel. Pletterne optages ikke
på billederne i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
Om objektivet
• Hvis der er væske eller sand på objektivet, skal det tørres af med en tør, blød klud.
• Hvis objektivet er snavset, skal du tænde for kameraet, skubbe objektivcylinderen ud og tørre
objektivets overflade forsigtigt af med en blød, tør klud.
• Brug ikke kræfter, når du åbner objektivskærmen.
• Tryk ikke hårdt på objektivet.
• Der kan opstå fejlfunktion, hvis kameraet efterlades med objektivet rettet mod solen i længere tid.
Vær opmærksom på dette, hvis kameraet lægges udenfor eller i nærheden af et vindue.
- 182 -
Øvrige
Batteri
Batteriet er et genopladeligt lithium-ionbatteri. Dets evne til at producere strøm stammer
fra den kemiske reaktion, som finder sted inde i det.it. Hvis den omgivende temperatur
er for høj eller for lav, kan batteriets driftstid blive kortere.
Fjern altid batteriet efter brug.
• Anbring det brugte batteri i en plasticpose, og opbevar det væk fra genstande af metal (clips osv.).
Hvis batteriet tabes ved et uheld, skal man kontrollere, om batteriets hus eller poler er
blevet beskadiget.
• Kameraet tager skade, hvis man forsøger at sætte et beskadiget batteri i det.
Fjern eller ødelæg ikke den eksterne etiket på batteriet.
• Brug af et batteri med hele eller en del af etiketten er fjernet, eller brug et batteri med iturevet etiket
kan medføre en funktionsfejl.
Husk at medbringe opladede reservebatterier, når du går hjemmefra.
• Vær opmærksom på, at batteriets driftstid kan forkortes under lave temperaturer, som for eksempel
på skisportsområder.
• Når du rejser, skal du huske at medbringe lysnetadapteren (medfølger) og USB-forbindelseskablet
(medfølger), så du kan genoplade batteriet, dér hvor du rejser hen.
Bortskaffelse af opbrugt batteri.
• Batterierne har begrænset levetid.
• Kast aldrig batterierne på åben ild, da dette kan udløse en eksplosion.
Undgå at lade batteriets poler komme i kontakt med metalgenstande (såsom halskæder,
hårnåle osv.).
• Dette kan medføre kortslutning eller varmedannelse og, hvis man rører ved et batteri under disse
forhold, kan man blive alvorligt forbrændt.
Lysnetadapter (medfølger)
• Hvis du bruger lysnetadapteren (medfølger) i nærheden af en radio, kan radiomodtagelsen bliver
forstyrret.
Hold lysnetadapteren (medfølger) i en afstand på mindst 1 m fra radioapparater.
• Lysnetadapteren (medfølger) kan frembringe en summende lyd, når den bruges. Dette er ikke en
fejlfunktion.
• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten.
(Hvis den forbliver tilkoblet til lysnettet, bruger opladeren en mindre mængde strøm.)
- 183 -
Øvrige
Kort
Undlad at efterlade kortet på steder, hvor temperaturen er høj, eller hvor der hyppigt
forekommer elektromagnetisk stråling eller statisk elektricitet, eller hvor der er direkte sollys.
Undgå at bøje eller tabe kortet.
• Kortet kan derved blive beskadiget og indholdet kan også blive beskadiget eller slettet.
• Opbevar kortet i kortets æske eller pose efter brug, og hver gang kortet gemmes eller tages med.
• Undlad at røre kontaktfladerne på bagsiden af kortet med fingrene. Sørg for, at der ikke kommer
snavs, støv eller vand i nærheden.
Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort
Funktionen “Formatér” eller “Slet” vha. kameraet eller en pc betyder blot, at
filstyringsoplysningerne ændres. Den sletter ikke dataene på hukommelseskortet.
Det anbefales at ødelægge hukommelseskortet fysisk eller bruge datasletningssoftware,
der kan købes på markedet, for helt at slette dataene på hukommelseskortet, før du
overdrager kameraet til tredjemand eller bortskaffer det.
Datastyring på hukommelseskortet er brugerens eget ansvar.
Om personlige oplysninger
Når du indstiller et navn eller en fødselsdag i Baby-funktion, gemmes de personlige oplysninger
i kameraet og på billedet.
Det anbefales at angive en Wi-Fi-adgangskode for at beskytte dine personlige oplysninger. (P152)
Ansvarsfraskrivelse
• Oplysninger, herunder personlige oplysninger, kan ændres eller forsvinde på grund af fejlagtige
fremgangsmåder, statisk elektricitet, uheld, funktionsfejl, reparation eller andre handlinger.
Bemærk på forhånd, at Panasonic ikke er på nogen måde ansvarlig for en eventuel direkte eller
indirekte skade på grund af en ændring eller sletning af information eller personlige oplysninger.
Anmodning om reparation, overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse
• Nulstil indstillingerne for at beskytte personlige oplysninger. (P48)
• Efter at du har lavet en kopi af dine personlige oplysninger, skal du altid slette sådanne oplysninger
og eventuelle indstillinger til en trådløs LAN-forbindelse, som du har gemt i kameraet med [Nulstil
Wi-Fi indst] (P48).
• Hvis der er lagret billeder i den indbyggede hukommelse, skal de kopieres til hukommelseskortet
(P121) før eventuel formatering af den indbyggede hukommelse (P50).
• Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før kameraet sendes til reparation.
• Den indbyggede hukommelse og indstillinger vender muligvis tilbage til fabriksstandard, når
kameraet er repareret.
• Kontakt den forhandler, hvor du købte kameraet, eller Panasonic, hvis ovennævnte handlinger ikke
er mulige på grund af funktionsfejl.
Ved overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse af hukommelseskortet skal du læse
“Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort” ovenfor.
Når du uploader billeder til en webtjeneste
• Billeder kan indeholde information, der kan bruges til at identificere personer, f.eks. titler,
optagelsesdatoer og lokationsoplysninger. Når du uploader billeder til en webtjeneste, skal du nøje
kontrollere billederne, før du uploader dem.
- 184 -
Øvrige
Når batterierne ikke bruges i længere tid
• Opbevar batteriet på et koldt og tørt sted med en relativ stabil temperatur: [Anbefalet temperatur:
15 oC til 25 oC, Anbefalet fugtighed: 40%RH til 60%RH]
• Tag altid batterierne og kortet ud af kameraet.
• Når batteriet efterlades i kameraet, aflades det, selv om kameraet er slukket. Hvis man efterlader
batteriet i kameraet, aflader det for meget, og det kan betyde, at det bliver ubrugeligt, selv om det
oplades igen.
• Når man opbevarer batteriet i meget lang tid, anbefales det at oplade det en gang om året. Fjern
batteriet fra kameraet, og gem det et andet sted, når det er helt afladet.
• Det anbefales at opbevare kameraet med et tørremiddel (silicagel), når det opbevares i et skab eller
lignende.
Om billeddata
• Optagne data kan blive beskadiget eller gå tabt, hvis kameraet går i stykker på grund af brugerens
forkerte håndtering heraf. Panasonic er ikke erstatningsansvarlig for mistede optagne data.
Om trebenede og etbenede stativer
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at det står fast, når kameraet er fastgjort.
• Du kan muligvis ikke fjerne kortet eller batteriet, når du bruger et trebenet eller etbenet stativ.
• Sørg for at skruen på det trebenede eller etbenede stativ ikke er i vejen, når du fastgør eller fjerner
kameraet. Du kan også ødelægge skruen på selve kameraet, hvis du bruger for mange kræfter, når
du skruer. Og kamerahuset og specifikationsetiketten kan blive ødelagt eller ridset, hvis kameraet
fastgøres for stramt til det trebenede eller etbenede stativ.
• Læs brugervejledningen til det trebenede eller etbenede stativ grundigt.
- 185 -
• SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i
andre lande.
• QuickTime og logoet QuickTime logo er varemærker eller registrerede
varemærker der tilhører Apple Inc., benyttet under licens herfra.
• iPhoto, iTunes, Mac og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er
registreret i USA og i andre lande.
• Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Live er enten registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande.
• App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
• Android og Google Play er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
• Logoet Wi-Fi CERTIFIED er et attestmærke for Wi-Fi Alliance.
• Mærket Wi-Fi Protected Setup er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
• “Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” og “WPA2” er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• QR Code er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED.
• Andre navne på systemer og produkter, som nævnes i denne betjeningsvejledning, er som regel
de registrerede varemærker og varemærker der tilhører de producenter, som udviklede det
relevante system eller produkt.
Dette produkt er givet i licens i henhold til patentoversigtens AVC-licens til forbrugernes personlige
og ikke-kommercielle anvendelse for at (i) kodesætte videoen i overensstemmelse med
AVC-standarden (“AVC-video”) og/eller (ii) afkode AVC-videoen, hvis den er blevet kodesat af en
forbruger i forbindelse med personlig og ikke-kommerciel virksomhed og/eller er blevet modtaget
fra en videoudbyder, som har licens til at sælge AVC-videoer. Der ydes ingen licens til andre formål
eller anvendelser. Kontakt venligst MPEG LA, LLC, for yderligere oplysninger. Se også
http://www.mpegla.com .
- 186 -
Indsamling af elektronikskrot og brugte batterier
Kun for Den Europæiske Union og lande med retursystemer
Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter
betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må
blandes med almindeligt husholdningsaffald.
For korrekt behandling, indsamling og genbrug af gamle produkter og
batterier, skal du tage dem til indsamlingssteder i overensstemmelse med
den nationale lovgivning.
Ved at skaffe sig af med dem på korrekt vis hjælper du med til at spare
værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger af
menneskers sundhed og miljøet.
Ønsker du mere udførlig information om indsamling og genbrug skal du
kontakte din kommune.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse
bødeforlæggelse.
Information om batterisymbol (eksempler nedenfor):
Dette symbol kan anvendes sammen med et kemisk symbol. I så fald
opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det
pågældende kemikalie.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement