Panasonic DMCTZ57EP Operating instructions

Panasonic DMCTZ57EP Operating instructions
Operating
Upute Instructions
za uporabu
for naprednih
advanced značajki
features
Digitalni
fotoaparat
Digital
Camera
ModelNo.
br.
Model
DMC-TZ57
DMC-TZ58
Please
read these
instructions
carefully
before
using
thisi spremite
product,
Prije uporabe
proizvoda
pažljivo
pročitajte
ove
upute
priručnik
za buduću
uporabu.
and save
this manual
for future
use.
SQW0173
F0215HH0
until
Sadržaj
Prije uporabe
Briga o fotoaparatu........................................................................................................ 6
Pribor............................................................................................................................... 7
Nazivi i funkcije osnovnih dijelova............................................................................... 8
Priprema
Punjenje baterije...........................................................................................................11
• Umetanje baterije................................................................................................... 12
• Punjenje.................................................................................................................. 13
• Približno vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija............................................... 16
Umetanje i vađenje kartice (neobavezna).................................................................. 18
Ugrađena memorija/kartica......................................................................................... 19
• Približan broj raspoloživih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja..................... 21
Postavljanje datuma/vremena (Postavljanje sata).................................................... 22
• Promjena postavki sata.......................................................................................... 23
Savjeti za snimanje dobrih fotografija....................................................................... 24
• Namještanje vrpce i pažljivo držanje fotoaparata................................................... 24
• Sprečavanje treperenja (podrhtavanja fotoaparata)............................................... 24
Osnovne funkcije
Odabir načina snimanja............................................................................................... 25
Snimanje fotografija pomoću automatske funkcije
(Inteligentni automatski način rada)........................................................................... 26
• Promjena postavki.................................................................................................. 29
Snimanje fotografija s omiljenim postavkama (Program auto. ekspozicije).......... 31
Fokusiranje................................................................................................................... 32
Snimanje videozapisa ................................................................................................. 34
• Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa................................................ 36
Reprodukcija................................................................................................................ 37
• Prikaz više zaslona (indeksna reprodukcija).......................................................... 38
• Zumiranje tijekom reprodukcije............................................................................... 38
• Stvaranje fotografija od videozapisa....................................................................... 39
Brisanje fotografija...................................................................................................... 40
• Brisanje jedne fotografije........................................................................................ 40
• Brisanje više fotografija (do 50) ili svih fotografija.................................................. 40
Postavljanje izbornika................................................................................................. 41
• Postavljanje stavki izbornika................................................................................... 41
• Korištenje brzog izbornika...................................................................................... 43
Izbornik za postavljanje............................................................................................... 44
Snimanje
Snimanje fotografija na kojima se nalazite i vi ([Self Shot] (Autoportret))............. 51
Monitor.......................................................................................................................... 58
Korištenje zuma .......................................................................................................... 59
• Optički zum............................................................................................................. 59
-2-
• Dodatni optički zum (EZ)........................................................................................ 60
• Inteligentni zum...................................................................................................... 60
• Digitalni zum........................................................................................................... 61
Snimanje fotografija s pomoću ugrađene bljeskalice.............................................. 62
• Prebacivanje na odgovarajuću postavku bljeskalice.............................................. 62
Snimanje fotografija u krupnom planu ([AF Macro] (Makro s auto. fokusom) /
[Macro Zoom] (Makro sa zumom)).............................................................................. 66
Snimanje fotografija s pomoću automatskog okidača............................................. 67
Kompenzacija ekspozicije........................................................................................... 68
Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama....................................................... 69
Snimanje fotografija određivanjem otvora blende / brzine zatvarača..................... 70
• Automatska ekspozicija s prioritetom otvora blende.............................................. 70
• Automatska ekspozicija s prioritetom zatvarača..................................................... 71
• Ručna ekspozicija................................................................................................... 72
Snimanje panoramskih fotografija (Način panoramskog snimanja)....................... 73
Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni koja se snima (Scenski način rada)........76
• [Portrait] (Portret).................................................................................................... 77
• [Soft Skin] (Nježni ten)............................................................................................ 77
• [Scenery] (Krajolik)................................................................................................. 77
• [Sports] (Sport)....................................................................................................... 77
• [Night Portrait] (Noćni portret)................................................................................. 78
• [Night Scenery] (Noćni krajolik).............................................................................. 78
• [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca).......................................... 78
• [HDR] (Visoki dinamički raspon)............................................................................. 79
• [Food] (Hrana)........................................................................................................ 79
• [Baby1]/[Baby2] (Dijete1/Dijete2)........................................................................... 80
• [Pet] (Kućni ljubimac).............................................................................................. 80
• [Sunset] (Zalazak sunca)........................................................................................ 80
• [High Sens.] (Visoka osjetlj.)................................................................................... 81
• [Starry Sky] (Zvjezdano nebo)................................................................................ 81
• [Glass Through] (Kroz staklo)................................................................................. 81
Snimanje slika s različitim efektima slike (Način kreativnog upravljanja).............. 82
• [Expressive] (Izražajno).......................................................................................... 83
• [Retro]..................................................................................................................... 83
• [Old Days] (Stari dani)............................................................................................ 83
• [High Key] (Svijetli tonovi)....................................................................................... 83
• [Low Key] (Tamni tonovi)........................................................................................ 84
• [Sepia] (Sepija)....................................................................................................... 84
• [Dynamic Monochrome] (Dinamički monokromatski efekt).................................... 84
• [Impressive Art] (Impresivni umjetnički efekt)......................................................... 84
• [High Dynamic] (Visoki dinamički raspon).............................................................. 85
• [Cross Process] (Presijecanje)............................................................................... 85
• [Toy Effect] (Efekt igračke)...................................................................................... 85
• [Miniature Effect] (Efekt minijature)......................................................................... 86
• [Soft Focus] (Blago fokusiranje)............................................................................. 86
• [Star Filter] (Filtar zvijezda)..................................................................................... 87
• [One Point Color] (Jedna točka boje)..................................................................... 87
-3-
Snimanje fotografija u načinu rada Custom (prilagođeno)...................................... 88
• Memoriranje osobnih postavki izbornika (Memoriranje prilagođenih postavki)...... 88
• Snimanje s pomoću memoriranih prilagođenih postavki........................................ 89
Unos teksta................................................................................................................... 90
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)....................................................................... 91
• [Picture Size] (Veličina slike).................................................................................. 91
• [Quality] (Kvaliteta)................................................................................................. 92
• [Sensitivity] (Osjetljivost)......................................................................................... 93
• [White Balance] (Balans bijele boje)....................................................................... 94
• Način [AF Mode] (Auto. fokus)............................................................................... 97
• [Metering Mode] (Način mjerenja).......................................................................... 99
• [i.Exposure] (i.Ekspozicija)................................................................................... 100
• [i.Zoom] (i.Zum).................................................................................................... 100
• [Digital Zoom] (Digitalni zum)............................................................................... 100
• [Burst] (Snimanje u nizu)...................................................................................... 101
• [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za auto. fokus)........................................... 102
• [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju).......................................... 103
• [Stabilizer] (Stabilizator)........................................................................................ 103
• [Date Stamp] (Datumska oznaka)........................................................................ 104
• [Self Shot] (Autoportret)........................................................................................ 104
Upotreba izbornika [Motion Picture] (Videozapis).................................................. 105
• [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)........................................................................ 105
• [Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus)............................................................ 106
• [Wind Cut] (Izrezivanje šuma vjetra)..................................................................... 106
Reprodukcija/Uređivanje
Metode reprodukcije.................................................................................................. 107
• [Slide Show] (Prikaz u nizu).................................................................................. 108
• [Filtering Play] (Odabrana reprodukcija)................................................................110
• [Calendar] (Kalendar)............................................................................................112
Zabavljanje sa snimljenim fotografijama
([Creative Retouch] (Kreativno retuširanje))............................................................113
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija).......................................................114
• [Location Logging] (Bilježenje lokacije).................................................................114
• [Title Edit] (Uređivanje naslova).............................................................................115
• [Text Stamp] (Tekstualna oznaka).........................................................................116
• [Creative Retouch] (Kreativno retuširanje)............................................................117
• [Video Divide] (Podjela videozapisa).....................................................................118
• [Resize] (Promjena veličine)..................................................................................119
• [Cropping] (Obrezivanje)...................................................................................... 120
• [Print Set] (Postavke ispisa)................................................................................. 121
• [Protect] (Zaštita).................................................................................................. 123
• [Copy] (Kopiranje)................................................................................................. 124
Wi-Fi
Funkcija Wi-Fi®........................................................................................................... 125
• Što možete učiniti s pomoću funkcije Wi-Fi.......................................................... 127
Upravljanje s pomoću pametnog telefona / tableta................................................ 128
-4-
• Instalacija aplikacije “Image App” za pametni telefon / tablet............................... 128
• Povezivanje s pametnim telefonom / tabletom..................................................... 129
• Snimanje fotografija s pomoću pametnog telefona / tableta (udaljeno snimanje).......133
• Reprodukcija fotografija na fotoaparatu................................................................ 133
• Spremanje slika pohranjenih na fotoaparatu........................................................ 134
• Slanje podataka o lokaciji s pametnog telefona / tableta na fotoaparat............... 135
• Slanje slika na pametni telefon / tablet s pomoću fotoaparata............................. 136
Slanje slika na računalo............................................................................................ 139
Automatski prijenos fotografija ([Smart Transfer] (Pametni prijenos))................. 142
• Konfiguriranje funkcije [Smart Transfer] (Pametni prijenos) ................................ 143
• Automatski prijenos.............................................................................................. 143
• [Set Destination] (Postavljanje odredišta)............................................................. 144
• [Display Log] (Povijest prijenosa)......................................................................... 144
Povezivanja................................................................................................................. 145
• Povezivanje na računalo (preko mreže)............................................................... 146
• Povezivanje s pametnim telefonom / tabletom (izravna veza)............................. 148
• Brzo povezivanje s pomoću prethodno korištenih postavki
([History Connection] (Povijest povezivanja)/
[Favorite Connection] (Omiljene veze))................................................................ 149
• Postavke za slanje slika....................................................................................... 151
Izbornik [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije)................................................ 153
Povezivanje s drugom opremom
Reprodukcija fotografija na TV-prijamniku.............................................................. 155
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo.................................................... 157
• Prijenos slika na računalo..................................................................................... 158
Ispis fotografija.......................................................................................................... 160
• Odabir i ispis jedne fotografije.............................................................................. 161
• Odabir i ispis više fotografija................................................................................. 161
• Postavke ispisa..................................................................................................... 162
Ostalo
Prikaz zaslona............................................................................................................ 165
Prikaz poruka.............................................................................................................. 167
Rješavanje problema................................................................................................. 170
Mjere opreza prilikom uporabe................................................................................. 182
-5-
Prije
uporabe
Before
Use
Care
camera
Brigaofo the
fotoaparatu
Do
not subject
strongjakim
vibration,
shock, or
pressure.
Uređaj
nemojteto
izlagati
vibracijama,
udarcima
ili pritisku.
•• The
lens, monitor,
externalkućište
case may
be bi
damaged
if used
in the
Objektiv,
monitor or
ili vanjsko
mogli
se oštetiti
u sljedećim
following
uvjetimaconditions.
upotrebe.
It U
may
also malfunction
or image
recorded
if you:
sljedećim
bi situacijama
moglomay
doćinot
dobe
kvara
ili nemogućnosti
–snimanja:
Drop or hit the camera.
- Ako
udarite
ako
vam
ispadne.
–-Sit
down
withfotoaparat
the cameraili in
your
trousers
pocket or forcefully insert it
-into
- Akoa sjednete
s fotoaparatom
u stražnjem džepu ili fotoaparat na silu
full or tight
bag, etc.
gurateany
u punu
preusku
torbu i sl. to the strap attached to the
– Attach
itemsilisuch
as accessories
-- Ako na vrpcu za nošenje fotoaparata vješate predmete poput
camera.
dodatnog pribora.
–-Press
hardpritisnete
on the lens
or theilimonitor.
- Ako jako
objektiv
monitor.
This camera is not dust/splash/water proof.
Ovaj fotoaparat
otporan
na prašinu/kapljice/vodu.
Avoid
using the nije
camera
in places
with a lot of dust, water, sand,
Izbjegavajte upotrebu fotoaparata na mjestima gdje ima mnogo
etc.
vode,
i sl. material may get into the space around the
Liquid, sand
andpijeska
other foreign
•prašine,
• Tekućine, pijesak i druge strane tvari mogu dospjeti u prostor oko
lens, buttons, etc. Be particularly careful since it may not just cause
objektiva, gumba i sl. Budite oprezni na sljedećim mjestima jer, osim do
malfunctions,
also become štete.
irreparable.
kvara, može but
doćiit imay
do nepopravljive
–-Places
a lot of ima
sand
or dust.
- Mjestawith
na kojima
mnogo
pijeska ili prašine.
–-Places
wateruređaj
can come
withsthis
unit, kao
suchnpr.
as when
- Mjestawhere
na kojima
možeinto
doćicontact
u kontakt
vodom,
pri
using
it onuređaja
a rainy za
daykišnog
or at the
beach.
upotrebi
dana
ili na plaži.
▄▄ Kondenzacija (zamagljivanje objektiva)
∫ About
Condensation (When the lens is fogged up)
Do kondenzacije
dolazi
kodthe
promjena
temperaturi or
okoline
i relativnoj
•• Condensation
occurs
when
ambientutemperature
humidity
vlažnosti zraka. Obratite pozornost na kondenzaciju jer ona uzrokuje
changes. Be careful of condensation since it causes lens stains, fungus
nastanak mrlja i gljivica na objektivu te kvar fotoaparata.
and camera malfunction.
• Ako dođe do kondenzacije, isključite fotoaparat i ostavite ga 2 sata.
• If Kada
condensation
occurs,fotoaparata
turn the camera
off and
leave it for about
2 hours.
se temperatura
izjednači
s temperaturom
okoline,
The
fog will disappear
naturally
when
the temperature of the camera
zamagljenost
će nestati
sama od
sebe.
becomes close to the ambient temperature.
-6-
Prije uporabe
Pribor
Prije uporabe fotoaparata provjerite je li isporučen sav pribor.
• Pribor i oblik pribora razlikovat će se ovisno o državi ili području u kojem je fotoaparat kupljen.
Pojedinosti o priboru potražite u "Osnovnim uputama za uporabu”.
• Baterijsko pakiranje u daljnjem se tekstu označava kao baterijsko pakiranje ili baterija.
• SD-memorijska kartica, SDHC-memorijska kartica i SDXC-memorijska kartica u daljnjem se
tekstu označavaju kao kartica.
• Kartica nije obavezna.
Kada se ne koristite karticom, fotografije možete snimati na ugrađenu memoriju ili ih
reproducirati s nje.
-7-
Before Use
Prije
uporabe
Before
Use
Names and Functions
Functions of
of Main
Main Parts
Parts
Names
Nazivi iand
funkcije osnovnih
dijelova
1
12
2
3
34
3
4
4
Flash (P62)
Flash
(P62)indicator
Bljeskalica
(62. str.) (P67)
Self-timer
Self-timer
(P67)okidača (67. str.)
Pokazatelj
automatskog
AF Assistindicator
Lamp
(P102)
AF
Assist
Pomoćna
lampica
za automatski fokus
Lens
(P6, Lamp
183) (P102)
(102.
str.) 183)
Lens
(P6,
Speaker
Objektiv
(6.,not
183.
str.)
Speaker
to cover the speaker with your
• Be careful
Be careful not to cover the speaker with your
•Zvučnik
5
5
5
Lens barrier
Zaštita objektiva
6
6
7
7
7
8
8
8
9
910
9
10
11
10
11
12
11
12
13
12
13
13
14
14
14
1 2 3
1 2 3
4
4
5
5
finger. Doing so may make sound difficult to
• finger.
PaziteDoing
da zvučnik
prekrijete
so maynemake
soundprstom.
difficultUto
hear.
suprotnome možda nećete čuti zvuk kako
hear.
Lens
barrier
treba.
Monitor (P58, 165, 183)
Monitor
(58.,
165.,
183.
str.)
Monitor
165, 183)
• Peel off(P58,
the protective
film
before use.
Ogulite
zaštitni
film prije
••[EXPOSURE]
Peel
off the
protective
filmuporabe.
before use.
button (P70,
71, 72)
Gumb [EXPOSURE]
(Ekspozicija) (70., 71.
[EXPOSURE]
button
Charging lamp
(P13)(P70, 71, 72)
72.
str.)
Charging
lamp (P13)
lamp
(P126)
Wi-Fi®® connection
Lampica
punjenja lamp
(13.
str.)
connection
(P126)
Wi-Fi
Motion
picture
® button (P34)
Lampica
Wi-Fi
veze
(126.
str.)
Motion
picture button
[(] (Playback)
button(P34)
(P37)
Gumb
za
videozapise
(34.
str.)
[(]
(Playback)
button
(P37)
button
(P41)
[[MENU/SET]
] Gumb za
reprodukciju
[MENU/SET]
button
(P41) (37. str.)
[DISP.][MENU/SET]
button
(P58)
Gumb
(Izbornik/Postavi) (41. str.)
[DISP.]
button
(P58)
[Q.MENU]
button
(P43)(58. str.)
Gumb
[DISP.]
(Prikaz)
[Q.MENU]
button
(P43)
[ ] (Delete)
button
(P40)
Gumb
[Q.MENU]
(Brzi
izbornik) (43. str)
[[ ]](Delete)
button
(Cancel)
button(P40)
(P42)
Gumb
[ ] (Brisanje)
(40. str.)
[Cursor
] (Cancel) button (P42)
Gumb [ buttons
] (Poništi) (42. str.)
Cursor
buttons
Kursorski
A: 3/ [Ègumbi
] (Exposure compensation/Auto
A :3/
▲/[[È
(Kompenzacija
ekspozicije/
A:
]] (Exposure
compensation/Auto
Bracket)
(P68, 69)
Funkcija(P68,
Auto 69)
Bracket) (68., 69. str.)
Bracket)
B: 4/ [#] (Macro Mode/AF Tracking) (P66, 99)
▼/[[#] ](Macro
(MakroMode/AF
način rada
/ Praćenje
B :4/
Tracking)
(P66, 99)
B:
C: 2/ [ë] (Self-timer) (P67)
fokusa)
C: 2/ [automatskog
ë
] (Self-timer)
(P67) (66., 99. str.)
D:
1/ [‰] (Flash
setting) (P62) (67. str.)
C : ◄/
(Automatski
D:
1/ [[‰] ](Flash
setting)okidač)
(P62)
D : ►/ [ ] (Postavka bljeskalice) (62.str.)
6
6
7 8 9 10
7 8 9 10
11 1213 14
11 1213 14
In these operating instructions, the cursor buttons are described as shown in the figure
In
theseor
operating
the cursor
buttons
are prikazan
describednaasslici
shown
in the figure
Ubelow
ovim
se
uputamainstructions,
kursorski
gumbi
opisuju
na način
u nastavku
ili
described
with 3/4/2/1.
below
or
described
with
3/4/2/1.
opisan
pomoću
znakova
▲/▼/◄/►.
e.g.: When you press the 4 (down) button
e.g.:
you pressgumb
the 4▼(down)
npr.: When
Kada pritisnete
(dolje)button
or
ili
or
Press 4 ▼
Pritisnete
Press 4
-8-8-
Before Use
Prije
uporabe
Before
Use
15 Strap eyelet (P24)
15 Strap
eyelet
(P24)(24. str.)
Rupica
za vrpcu
• To prevent dropping, be sure to attach the
biste spriječili
dabe
vam
fotoaparat
•• ToDa
prevent
dropping,
sure
to attach the
15
15
16
16
supplied
and fit pričvrstite
it to your wrist.
ispadne,strap
obavezno
isporučenu
supplied
strap
and fit it to your wrist.
16 Lens
barrel
vrpcu
i
namjestite
je
oko zgloba ruke.
16 Lens barrel
17
16
17
17
micro
cable. Doing
so may cause U
• HDMI
Spajajte
isključivo
HDMI-mikrokabelom.
HDMI micro cable. Doing so may cause
suprotnom može doći do kvara.
malfunction.
malfunction.
Utičnica
[AV OUT/DIGITAL]
(AV-izlaz/
18 [AV
OUT/DIGITAL]
socket (P13,
156, 158,
18 [AV
OUT/DIGITAL]
socket
156, 158,
Digitalno)
(13., 156.,
158., (P13,
160. str.)
160)
160)
Utičnica
seiskoristi
i za punjenje
baterije.the battery.
socket
also used
when charging
•• This
• This socket is also used when charging the battery.
19 Microphone
Mikrofon
19
19 Microphone
Pazite
danot
mikrofon
nethe
prekrijete
prstom.
•• Be
careful
to cover
microphone
with
• Be careful not to cover the microphone with
20 Gumb
fotoaparata [ON/OFF] (Uklj./Isklj.)
your finger.
your finger.
(22. str.)[ON/OFF] button (P22)
20 Camera
20 Camera [ON/OFF] button (P22)
Ručicalever
zuma
(59. str.)
21 Zoom
(P59)
21 Zoom lever (P59)
22 [Wi-Fi]
129)str.)
Gumb button
[Wi-Fi] (P126,
(126., 129.
22 [Wi-Fi]
button
(P126,
129)
23
Shutter
button
(P26,
31)
23
Okidač
(26.,
31.
str.)
23 Shutter button (P26, 31)
24
dial (P25)
24 Mode
Funkcijski
kotačić (25. str.)
24
Mode
dial (P25)
25 Tripod
mount
Navoj za
tronožac
25 Tripod
mount
• It is not possible to attach and fasten a tripod
is not
possible
to attach
and tronožac
fasten a tripod
•• It Nije
moguće
spojiti
i učvrstiti
s
26
26
26
27
27
27
17
17
18
18
[HDMI]
(P155)
Kućištesocket
objektiva
[HDMI]
socket
(P155)
Do not connect
with
anystr.)
cable other than an
•Utičnica
[HDMI]
(155.
any cable other than an
• Do not connect with
with
a screw
length
of 5.5
mm (0.22
inch)na
or
vijkom
duljine
5,5 mm
ili većim
sigurno
with
a screw
length
of 5.5
mm (0.22
inch) or
more
securely
the camera.
Doing
so may
fotoaparat.
U to
suprotnom
biste
ga mogli
more
securely
to
the camera.
Doing
so may
damage
camera.
oštetiti. the
damage
the camera.
•• It Možda
may not be possible
to attachpričvrstiti
certain types
moći ispravno
• It may notnećete
be possible
to attach certain types
ofneke
tripods
properly.
vrste
tronožaca.
of tripods properly.
Card/Battery
door
(P12, 18)
Vrata pretinca
za karticu/bateriju
Card/Battery
door
(P12, 18)
Release
lever
(P12, 18)
(12.,
18.
str.)
Release lever (P12, 18)
Ručica za otpuštanje (12., 18. str.)
9 --- 9
19
19 20
20
21
21
22
22 23
23 24
24
25
26
25
26
27
27
Before Use
Prije
uporabe
Before
Use
Monitor
Monitor
Monitor
You can adjust the angle of the monitor.
Možete
kut monitora.
You
canpodesiti
adjust the
angle of the monitor.
1
2
1
2
When closing
When zatvaranja
closing
Prilikom
1 Flip up the bottom of the monitor lightly to open.
1
Flip up the
the angle
bottom
the
monitor da
lightly
❶ Lagano
okrenite
donji
dio
monitora
bistetogaopen.
otvorili.
2
Adjust
ofof
the
monitor.
2
Adjust the
of the monitor.
❷ Podesite
kutangle
monitora.
• Be careful not to catch your finger, etc. in the monitor.
Budite
oprezni
da
ne biste
monitorom
prikliještili
prstmuch
itd. force or drop the camera. This
careful
not to
catch
yourbe
finger,
etc.
in
theapply
monitor.
•• Be
When
rotating
the
monitor,
careful
not
to
too
Prilikom
okretanja
monitora
neto
koristite
preveliku
silu iliorispustite
U
•• may
When
rotating
the monitor,
bepazite
carefuldanot
apply too
much force
drop thefotoaparat.
camera. This
.
cause
scratches
and malfunctions
suprotnom može doći do ogrebotina ili kvarova.
.
may
cause
scratches
and
malfunctions
•• When
thisovaj
unit,uređaj,
close monitor
the monitor
completely
backutoizvorni
the original
position.
Kadanot
ne using
koristite
u potpunosti
vratite
položaj.
• When not using this unit, close the monitor completely back to the original position.
▄▄ Recording
∫
a variety
of angles
Snimanje izfrom
različitih
kutova
∫
Recording
from
variety
of
angles
The
monitor
can
be arotated
tozakretati.
suit
yourToneeds.
Thisjer
is tako
convenient
as it allows
you možete
to take
Monitor
prema
potrebi
možete
je korisno
podešavanjem
monitora
The
monitor
be
rotated
tobysuit
your needs.
This is convenient as it allows you to take
snimati
fotografije
iz raznih
kutova.
pictures
fromcan
various
angles
adjusting
the monitor.
Nenot
prekrivajte
lampicu
za automatski
fokus
prstima
ili drugim predmetima.
from various
angles
by adjusting
monitor.
Do
cover
thepomoćnu
AF Assist
Lamp
with
your the
fingers
or other
objects.
•pictures
• Do not cover the AF Assist Lamp with your fingers or other objects.
Taking
pictures
at a low
angle kuta
Self
shot
Snimanje
fotografija
iz niskog
Autoportret
Taking pictures at a low angle
Self shot
se monitor
zakrene
je prikazano
na
•• If Ako
the monitor
is rotated
askako
shown
in the
postavlja
se
način
rada
za
autoportret.
• illustration,
If slici,
the monitor
rotated
shown
in the
theisSelf
ShotasMode
starts.
(P51)
(51. str.) the Self Shot Mode starts. (P51)
illustration,
- 10 - 10 -
Priprema
Punjenje baterije
Upotrijebite namjenski prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen), USB-kabel
(isporučen) i bateriju.
• Baterija se ne isporučuje napunjena. Prije uporabe napunite bateriju.
• Baterija se smije puniti samo kada je umetnuta u fotoaparat.
Stanja fotoaparata
Punjenje
Isključeno
O
Uključen
—
▄▄ Baterije koje se upotrebljavaju s ovim uređajem
Na nekim se tržištima mogu nabaviti krivotvorene baterije koje su izgledom vrlo
slične izvornima. Neke od tih baterija nisu primjereno zaštićene prema zahtjevima i
regulativama o sigurnosti proizvoda. Postoji opasnost od požara ili eksplozije. Tvrtka
Panasonic odriče se odgovornosti u slučaju ikakvih nezgoda ili kvarova nastalih
uslijed uporabe krivotvorenih baterija. Da biste bili sigurni da upotrebljavate sigurne
proizvode, preporučujemo uporabu originalnih Panasonicovih baterija.
▄▄ Napajanje
Ako koristite isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju kada je umetnuta baterija, uređaj
možete napajati isporučenim USB-kabelom strujnom utičnicom.
• Baterija se može isprazniti tijekom snimanja.
Fotoaparat će se isključiti ako je baterija prazna.
• Prije spajanja ili odspajanja prilagodnika za izmjeničnu struju (isporučen) isključite fotoaparat.
- 11 -
Priprema
Preparation
Umetanje
baterije
Inserting the
Battery
Slide the
lever
in the u
direction
11 Ručicu
za release
otpuštanje
gurnite
smjeru of the
strelice
i otvorite
pretinca zadoor.
karticu/
arrow and
open vrata
the card/battery
bateriju.
• Always use genuine Panasonic batteries.
If you use
otheroriginalne
batteries, Panasonicove
we cannot guarantee
the
• • Uvijek
koristite
baterije.
• Ako
se koristite
baterijama drugih proizvođača, ne
quality
of this product.
možemo jamčiti kvalitetu ovog uređaja.
22 Pazite
smjerabout
umetanja
baterije,orientation,
umetnite
Beingna
careful
the battery
jesecurely
do krajainsert
dok ne
zaključavanja
it čujete
all the zvuk
way in,
and then
i tada provjerite je li zaključana ručicom Ⓐ.
check that it is locked by the lever A.
Da biste izvadili bateriju, pomjerite ručicu Ⓐ
remove
the battery, move the lever A in
uTo
smjeru
strelice.
the direction of the arrow.
Close the card/battery door.
33 :1:Zatvorite
vrata pretinca za karticu/
bateriju.
2: Slide the release lever in the direction of
the arrow.
: Povucite ručicu za otpuštanje u smjeru
strelice.
• Turn
the camera off and wait for the “LUMIX” display on the monitor to clear before removing the
• Isključite fotoaparat i pričekajte da natpis "LUMIX“ na monitoru nestane prije nego što izvadite
battery.
bateriju.
(Otherwise,
this unit
maymože
no longer
operate
normally
the card
itself may
damaged
(U suprotnom
uređaj
prestati
ispravno
raditi, and
a sama
se kartica
možebeoštetiti
ili seor the
recorded
pictures
may be
lost.)
snimljene
fotografije
mogu
izbrisati.)
- 12 -
Preparation
Priprema
Charging
Punjenje
•• Charge
the battery
in areasbaterije
with anuambient
temperature,
between okoline
10 oC and
30 oC 10
(50°C
oFiand
Preporučuje
se punjenje
prostorijama
s temperaturom
između
30
86
(same as
the
battery temperature),
°CoF)
(jednaka
kao
temperatura
baterije). is recommended.
Insert
the battery
thisuređaj.
unit.
Umetnite
baterijuinto
u ovaj
Check
that je
this
unit is isključen.
turned off.
Provjerite
li uređaj

F Charging
lamp
Lampica punjenja
G USB
connection
cable (supplied)
USB-kabel
(isporučen)
•• Check
the directions
of the connectors,
Provjerite
smjer priključaka
te ih ravno and
umetnite
ili iskopčajte.
plug
them straight
in or unplug them straight
(U suprotnom bi se priključci mogli izobličiti,
out.
što može uzrokovati
kvar).may bend out of
(Otherwise
the connectors
E Priključite
Connect the
USB connection
cable
USB-kabel
(isporučen)
u utičnicu
shape, which may cause malfunction.)
[AV
OUT/DIGITAL]
(AV-izlaz/Digitalno).
(supplied)
to the [AV
OUT/DIGITAL] socket.
•• The
Utičnica
seisnalazi
naon
donjem
dijelu
socket
located
the lower
part of the
fotoaparata
stavi in
u uspravan
camera
whenkad
it isse
placed
an upright
položaj.
position.
A
B
C
D
Toutičnicu
power outlet
U
AC adaptor za
(supplied)
Prilagodnik
izmjeničnu struju (isporučen)
PC (Turned
on)
Računalo
(uključeno)
Insert the USB-kabel
USB connection
cable
so thatznak
its
Umetnite
tako da
je njegov
[
]] okrenut
strani
nathe
mark willprema
face the
[ fotoaparata
] mark side of
kojoj
je znak [◄].
camera.
(Charging
from
the power
outlet)
(Punjenje iz
strujne
utičnice)
Connect
theprilagodnik
AC adaptorza(supplied)
and
this camera
with the
USB connection
Isporučeni
izmjeničnu
struju
isporučenim
USB-kabelom
spojite
s fotoaparatom
ga ukopčajte
u utičnicu.
cable
(supplied),teand
insert the AC
adaptor (supplied) into the power outlet.
(Punjenje na
računalu)
(Charging
from
a computer)
Računalo i fotoaparat spojite isporučenim USB-kabelom.
Connect the computer and this camera with the USB connection cable
• Ako tijekom punjenja baterije računalo prijeđe u stanje mirovanja, punjenje će prestati.
(supplied).
• Spajanje ovog fotoaparata s prijenosnim računalom koje nije spojeno u strujnu utičnicu uzrokovat
će brže pražnjenje baterije prijenosnog računala. Fotoaparat ne ostavljajte spojen tijekom duljeg
• If the computer enters a suspended state while charging the battery, charging may stop.
vremenskog razdoblja.
•• Connecting
this camera
a notebook
computer
that is not connected
to a power outlet will cause
Uvijek provjerite
jeste litofotoaparat
spojili
s USB-priključkom
na računalu.
the
notebookne
computer
to drain faster.
Do not tipkovnice
leave the camera
for extended
Fotoaparat
spajajtebattery
s USB-priključcima
zaslona,
ili pisačaconnected
ili s USB-čvorištem.
periods of time.
• Be sure to always connect the camera to a computer USB terminal.
Do not connect the camera to a monitor, keyboard or printer USB terminal, or a USB hub.
13 --- 13
∫ About the charging lamp
▄▄ Lampica
punjenja
Lit
red:
Charging.
Preparation
Priprema
Off:
has completed.
Svijetli crveno:Charging
Punjenje
u tijeku.
(When
charging
is complete, disconnect the camera from the power
Isključeno:
Punjenje završeno.
outlet(Nakon
or computer.)
dovršetka punjenja, odspojite fotoaparat iz strujne utičnice
Blinking
red: Charging
error.
ili računala.)
(Refer to P170 for details.)
Treperi crveno:
Pogreška punjenja.
(Detalje potražite na 170. str.)
∫ Charging time
When
usingpunjenja
the AC adaptor (supplied)
▄▄ Vrijeme
Kada koristite prilagodnik
izmjeničnu struju (isporučen)
Charging za
time
Approx. 210 min
210completely.
min
chargingpunjenja
time is for when the battery has beenOtprilike
discharged
• The indicatedVrijeme
charging
time may
vary depending
on slučaj
how the
battery
has been
used.
• The
Prikazano
vrijeme
punjenja
odnosi se na
kada
je baterija
u potpunosti
ispražnjena.
The
charging
time može
for these
battery
in hot/cold
or a battery
that has not been
Vrijeme
punjenja
razlikovati
ovisnoenvironments
o načinu upotrebe
baterije.
used
for apunjenja
long time
may be
than normal.
Vrijeme
baterije
u longer
toplim/hladnim
uvjetima ili baterije koja nije upotrebljavana
dulje power
vrijemeismože
biti dulje
odcomputer,
uobičajenog.
• When
supplied
from a
the power supply capacity of the computer
• determines
Kada je uređaj
povezan time.
s računalom, vrijeme punjenja ovisit će o računalu.
the charging
▄▄ Battery
∫
indication
Pokazatelj
kapaciteta baterije
The
batterykapaciteta
indication baterije
is displayed
on thesemonitor.
Pokazatelj
prikazuje
na
The indication turns red and blinks if the remaining
•monitoru.
power
is low.
Recharge
the battery
or crven
• battery
Kada se
baterija
isprazni,
pokazatelj
postaje
i počinje
treperiti.
Napunite
replace
it with
a fully
chargedbateriju
battery.ili je zamijenite
napunjenom baterijom.
- 14 - 14 -
Priprema
• Nemojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih površina
strujnog utikača. U suprotnome, može doći do požara i/ili strujnog udara zbog kratkog
spoja ili stvorene topline.
• Koristite se isključivo isporučenim USB-kabelom ili originalnim Panasonicovim USB-kabelom
(DMW-USBC1: neobavezan).
• Upotrebljavajte isključivo isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju.
• Nemojte upotrebljavati USB produžni kabel.
• Isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju i isporučeni USB-kabel mogu se koristiti samo s
fotoaparatom. Nemojte ih koristiti s drugim uređajima.
• Bateriju izvadite nakon upotrebe.
(Baterija će se isprazniti ako je ostavite da stoji dulje vrijeme nakon punjenja.)
• Baterija se zagrijava za vrijeme korištenja te za vrijeme i nakon punjenja. Fotoaparat se također
zagrijava tijekom uporabe. Nije riječ o kvaru.
• Baterija se može dopuniti i prije nego što se do kraja istroši, ali se ne preporučuje učestalo
dopunjavanje dok je baterija u potpunosti napunjena.
(Može doći do karakterističnog oticanja baterije.)
• Punjenje se možda neće dovršiti kako je uobičajeno ako dođe do problema s napajanjem, poput
nestanka struje. Ako do toga dođe, odspojite USB-kabel (isporučen) i ponovno ga spojite.
• Ako se lampica punjenja ne pali čak i kad je fotoaparat ispravno povezan s isporučenim
prilagodnikom za izmjeničnu struju ili računalom, provjerite jesu li ispravno povezani.
• Ako ponovno spojite isporučeni USB-kabel nakon što je fotoaparat u potpunosti napunjen,
lampica punjenja kratko će svijetliti.
- 15 -
Priprema
Približno vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija
▄▄ Snimanje fotografija
Broj raspoloživih fotografija
Otprilike 350 fotografija
Vrijeme snimanja
Otprilike 180 min
Prema standardu CIPA
u programu automatske
ekspozicije
Uvjeti snimanja prema standardu CIPA
•
•
•
•
•
CIPA je kratica za [Camera & Imaging Products Association].
Temperatura: 23 ºC / Vlažnost: 50 % relativne vlažnosti kad je LCD-monitor uključen.
Uporaba Panasonicove SDHC-memorijske kartice.
Uporaba isporučene baterije.
Započinjanje snimanja 30 sekundi nakon što se fotoaparat uključi.
(kad je funkcija optičkog stabilizatora slike postavljena na [ON]).
• Snimanje jednom svakih 30 sekundi s punom jačinom bljeskalice kod svake druge snimke.
• Mijenjanje uvećanja zuma od Tele do Wide ili obratno kod svake snimke.
• Isključivanje fotoaparat nakon svakih 10 snimaka i ostavljate ga sa strane dok se temperatura
baterije ne snizi.
Broj raspoloživih fotografija razlikuje se ovisno o intervalu između snimanja. Kod dužih
intervala smanjuje se broj raspoloživih fotografija.
[Na primjer, kada biste snimili po jednu fotografiju svake dvije minute, broj fotografija
smanjio bi se za otprilike četvrtinu navedenog broja fotografija (odnosi se na snimanje
jedne fotografije svakih 30 sekundi).]
▄▄ Snimanje videozapisa
Kada je [RecQuality] (Kvaliteta snimanja) postavljena na [FHD]
Raspoloživo vrijeme
snimanja
Stvarno raspoloživo vrijeme
snimanja
Otprilike 100 min
Otprilike 50 min
• Navedena vremena vrijede pri temperaturi okoline od 23 °C i vlazi od 50 % relativne vlažnosti.
Imajte na umu da su navedena vremena približna.
• Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja jest vrijeme dostupno za snimanje pri ponavljanju radnji kao
što je uključivanje i isključivanje uređaja, početak/kraj snimanja, rad zuma itd.
• Maksimalno raspoloživo vrijeme neprekinutog snimanja videozapisa iznosi 29 minuta i 59
sekundi, što odgovara veličini datoteke od otprilike 4 GB.
Raspoloživo vrijeme snimanja možete provjeriti na zaslonu. (Kod [FHD] datoteka će biti veća pa
će raspoloživo vrijeme snimanja iznositi manje od 29 minuta i 59 sekundi.)
- 16 -
Priprema
▄▄ Reprodukcija
Vrijeme reprodukcije
Otprilike 270 min
• Vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija razlikuju se ovisno o okruženju u kojem se
fotoaparat koristi i uvjetima njegova korištenja.
Na primjer, vrijeme rada i broj fotografija koje je moguće snimiti smanjuju se u sljedećim
slučajevima:
-- U okolinama niskih temperatura kao što su skijališta.
-- Prilikom korištenja funkcije [Monitor Luminance] (Svjetlina monitora).
-- Kod neprestanog korištenja bljeskalice i zuma.
• Ako vrijeme rada fotoaparata postane izrazito kratko, čak i nakon pravilnog punjenja baterije,
moguće je da je radni vijek baterije istekao. Kupite novu bateriju.
- 17 -
Priprema
Preparation
Inserting
Removing
the Card
(optional)
Umetanjeand
i vađenje
memorijske
kartice
(neobavezna)
•• Check
that this unit is turned off.
Provjerite je li uređaj isključen.
•• We
recommend using
a Panasonic
card. memorijske kartice.
Preporučujemo
uporabu
Panasonicove
Slide the
lever
in the u
direction
11 Ručicu
za release
otpuštanje
gurnite
smjeru of the
strelice
i otvorite
pretinca zadoor.
karticu/
arrow and
open vrata
the card/battery
bateriju.
Push itjesecurely
all kraja
the way
you hear
a
22 Čvrsto
gurajte do
dokuntil
ne čujete
zvuk
klika,
pritom
smjerabout
umetanja.
“click”
whilepazeći
beingna
careful
the
Da
biste izvadili
karticu,
gurajte
direction
in which
you insert
it.je dok ne
čujete zvuk klika te je zatim ravno izvucite.
To remove the card, push the card until it
Ⓐ Nemojte dodirivati spojne kontakte kartice.
clicks, then pull the card out upright.
A: Do not touch the connection terminals of the card.
33 :1:Zatvorite
vrata
pretinca za
karticu/bateriju.
Close the
card/battery
door.
:
zalever
otpuštanje
u smjeru of
2:Povucite
Slide theručicu
release
in the direction
strelice.
the arrow.
• Turn the camera off and wait for the “LUMIX” display on the monitor to clear before removing the
• Isključite fotoaparat i pričekajte da natpis "LUMIX“ na monitoru nestane prije nego što izvadite
card.
karticu.
(Otherwise,
this uređaj
unit may
no longer
normally
these
card
itselfmože
may be
damaged
or the
(U suprotnom
može
prestatioperate
ispravno
raditi, aand
sama
kartica
oštetiti
ili se snimljene
recorded
pictures
be lost.)
fotografije
mogu may
izbrisati.)
- 18 -
Priprema
Preparation
Preparation
About
the Built-in
Memory/the Card
Ugrađena
memorija/kartica
About the Built-in Memory/the Card
Ovim
uređajemoperations
mogu se vršiti
sljedeće
radnje:
The following
can be
performed
using this unit:
The following operations can be performed using
thisseunit:
Slike
mogu snimiti u ugrađenu memoriju i
Kada
kartica
nije
umetnuta
Whenmemorijska
a card has not
been
inserted
When a card has not been inserted
Kada se umetne memorijska kartica
When a card has been inserted
When a card has been inserted
Kadausing
koristite
ugrađenu
memoriju:
•• When
the built-in
memory:
1
¢1
(pokazatelj
pristupa*
• When
using
the built-in
memory:
) )
k>ð
(access
indication
¢1
(access indication
• k>ð
Kada koristite
karticu: )
• When using the card:
1
(pokazatelj
)
• When
using the pristupa*
card:¢1
Pictures can be recorded on the built-in memory
reproducirati.
Pictures
canback.
be recorded on the built-in memory
and played
and played
back.snimiti na karticu i
Snimke
mogu
Picturesse
can
be recorded on the card and
reproducirati.
Pictures
can be recorded on the card and
played back.
played back.
(access indication )
¢1
*1 Pokazatelj
pristupa crvene
je boje kada se fotografije snimaju na
)
(access indication
¢1 ugrađenu
The access
indication
displayed in red when pictures are being recorded on
memoriju
(iliiskarticu).
¢1 The
accessmemory
indication
displayed
the built-in
(oristhe
card). in red when pictures are being recorded on
the built-in memory (or the card).
5
5
Ugrađena memorija
Memory
• Built-in
Snimljene
fotografije možete kopirati na karticu. (124. str.)
Built-in
Memory
•• You
Veličina
memorije:
Otprilike
78 MB
can copy
the recorded
pictures
to a card. (P121)
Vrijeme
pristupa
ugrađenoj
memoriji
dulje od onog za karticu.
••• Memory
You
can copy
the
recorded
pictures
to može
a card.biti
(P121)
size:
Approx.
70 MB
•• Memory
size:
Approx.
MB memory may be longer than the access time for a card.
The access
time
for the 70
built-in
• The
access
time
for
the
built-in
memory may be longer than the access time for a card.
Kartica
Card
S Card
ovim uređajem mogu se upotrebljavati sljedeće vrste memorijskih kartica usklađene s
The
following cards,
conform
to thekartice
SD standard,
be used
with this unit.
videostandardom
SD.which
(Te se
memorijske
u tekstucan
nazivaju
kartica.)
The
following
cards,
which conform
to the
the text.)
SD standard, can be used with this unit.
(These
cards are
indicated
as card in
(These cards are indicated as card in the text.)
Napomene
Remarks
• Kod
snimanja
preporučuje
¢2 se upotreba kartica čiji je
Remarks
• Use
a card videozapisa
with SD Speed
Class
with “Class 4” or higher
2
razred
brzine
(SD
Speed
Class*Class
) označen
kao "Class 4" ili viša.
¢2
• Use
a
card
with
SD
Speed
when recording motion pictures. with “Class 4” or higher
• SDHC-memorijske
kartice
i
SDXC-memorijske
kartice mogu se
when recording
motion
• SDHC
Memory Cards
andpictures.
SDXC Memory Cards can be used
upotrebljavati
samoCards
s kompatibilnim
uređajima.
• SDHC
Memory
and
SDXC
Memory
Cards
can be used
only with their compatible devices.
• Provjerite
jesu
li računalo i ostala
oprema kompatibilni s SDXConly with
their
devices.
• Check
that
thecompatible
PC and other
equipment are compatible when
memorijskim karticama.
• Check
thatSDXC
the PC
and other
equipment are compatible when
using the
Memory
Cards.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
using
the SDXC Memory Cards.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Rad kartica na lijevom popisu potvrđen je s karticama tvrtke
• http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
Only the cards with capacity listed left can be used.
Panasonic.
• Only the cards with capacity listed left can be used.
¢2
SD Speed Class is the speed standard regarding continuous writing. Check via the label on the
*2 Razred brzine SD-kartice standard je brzine neprekidnog zapisivanja. Provjerite naljepnicu na
¢2 SD
Speed
Class is the speed standard regarding continuous writing. Check via the label on the
card,
etc.
kartici
i sl.
card,
etc.
e.g.:
npr.:
e.g.:
SD-memorijska kartica
SD Memory Card
(8 MB do 2 GB)
SD
Memory
Card
(8 MB
to 2 GB)
SDHC-memorijska
kartica
(8
MB to 2 GB)
SDHC
Card
(4 GB Memory
do 32 GB)
SDHC
Memory
(4 GB to
32 GB)Card
(4 GB to 32 GB)
SDXC-memorijska
SDXC
Memory Cardkartica
(48 GB,
GB,
64 GB)
GB)Card
SDXC
Memory
(48
64
(48 GB, 64 GB)
• Please confirm the latest information on the following website.
Provjerite
najnovije
informacije
na sljedećem
web-mjestu.
• Please
confirm
the latest
information
on the following
website.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(This
site is English only.)
(Ovosite
je web-mjesto
dostupno samo na engleskom jeziku.)
(This
is English only.)
- 19 - 19 -
Priprema
Preparation
•• During
access
(image (zapisivanje,
writing, reading
and ideleting,
etc.), doitd.)
not nemojte
turn this unit off,
Tijekom
pristupanja
čitanje
brisanje formatting
slika, formatiranje
isključivati
uređaj,card
vaditi
ili karticu
ili adaptor
odspajati
prilagodnik
za izmjeničnu
remove
the battery,
orbateriju
disconnect
the AC
(supplied).
Furthermore,
do struju
not
(isporučen).
Nadalje,
fotoaparatimpact
nemojte
izlagati
vibracijama, udarcima ili statičkom
subject
the camera
to vibration,
or static
electricity.
elektricitetu.
The
card or the data on the card may be damaged, and this unit may no longer operate
Može doći do oštećenja kartice ili podataka na kartici, a uređaj može prestati ispravno raditi.
normally.
Ako radnju ne možete izvršiti zbog vibracija, udaraca ili statičkog elektriciteta, ponovite
If operation fails due to vibration, impact or static electricity, perform the operation again.
radnju.
•• Write-Protect
switch A provided
(When
this switch
is set to the
[LOCK]
position, no
Kartice su opremljene
prekidačem
za zaštitu
od pisanjaⒶ
(kada
je prekidač
further
data writing,
deletion
or(Zaklj.),
formatting
possible.
The ability
to write,
delete iliand
postavljen
u položaj
[LOCK]
nijeismoguće
daljnje
zapisivanje,
brisanje
format
data is restored
when
the switchbrisanja
is returned
to its original
position.)
formatiranje.
Mogućnost
zapisivanja,
i formatiranja
podataka
ponovno će biti
• The
data on the
built-in
memoryvrati
or the
card may
be damaged or lost due to
omogućena
kada
se prekidač
u početni
položaj.)
• electromagnetic
Uslijed djelovanja
elektromagnetskog
statičkog
kvara
waves,
static electricity zračenja,
or breakdown
of theelektriciteta
camera or ilithe
card.naWe
fotoaparatustoring
ili kartici,
može doći
recommend
important
datado
onoštećenja
a PC etc.podataka na ugrađenoj memoriji i
kartici.
Preporučujemo
važne
naFormat
računalo
i sl.
• Do
not format
the card ondayour
PC podatke
or other pohranite
equipment.
it on
the camera only to ensure
• Karticu nemojte formatirati na računalu ili drugim uređajima. Formatirajte je isključivo na
proper operation. (P50)
fotoaparatu da biste omogućili pravilan rad. (50. str.)
• Keep the Memory Card out of reach of children to prevent swallowing.
• Memorijsku karticu čuvajte izvan dohvata djece da ih ne bi progutala.
-- 20
20 --
Preparation
Priprema
Approximate
of recordable
pictures
and available
Približan
broj number
raspoloživih
fotografija
i raspoloživo
vrijemerecording
snimanja time
▄▄ About
∫
display
of the number
of recordable
pictures
and available
Prikaz the
broja
raspoloživih
fotografija
i raspoloživog
vremena
snimanjarecording time
• Switch
Prebacite
prikaz (broj
raspoloživih
fotografija,
the display
(number
of recordable
pictures,
Available recording
of
BrojNumber
raspoloživih
Raspoloživo
vrijeme
raspoloživo
vrijemetime,
snimanja
itd.)
pritiskom
na
fotografija
snimanja
available
recording
etc.) by
pressing
[DISP.].
recordable
pictures
time
[DISP.] (Prikaz). (58. str.)
(P58)
Broj raspoloživih fotografija i raspoloživo vrijeme
•• The
number of recordable pictures and the available
R1m10s
5
snimanja približne su vrijednosti.
recording time are an approximation.
(Razlikuju se ovisno o uvjetima snimanja i vrsti
(These
vary depending on the recording conditions
kartice.)
and the type of card.)
▄▄ Broj raspoloživih fotografija
∫ Number of recordable pictures
• Ako je preostalo više od 100 000 fotografija, prikazat će se oznaka [+99999].
• [i99999] is displayed if there are more than 100,000 pictures remaining.
Kvaliteta [
]
Quality [A]
Veličina slike
Picture
size
16 M(4:3)
(4:3)
16M
3 M(4:3)
(4:3)
3M
0.3M
0,3 M(4:3)
(4:3)
Ugrađena
Built-in
Memory
memorija
(otprilike78
78MB)
MB)
(Approx.
14
14
50
50
155
155
GB
88GB
32 GB
32
GB
64 GB
64
GB
1300
1300
5700
5700
15400
15400
5400
5400
23300
23300
63200
63200
10800
46700
130000
∫
recording time (when recording motion pictures)
▄▄ Available
Raspoloživo vrijeme snimanja (pri snimanju videozapisa)
•• “h”
is an abbreviation for hour, “m” for minute and “s” for second.
"h" je kratica za sat, "m" za minutu, a "s" za sekundu.
Recording
Postavke
quality
setting
kvalitete snimanja
FHD
FHD
Built-in Memory
Ugrađena
(Approx.
78 MB)
memorija
(otprilike
j 78 MB)
–
8 GB
32 GB
64 GB
50m00s
3h20m00s
6h50m00s
8 GB
50m00s
32 GB
3h20m00s
64 GB
6h50m00s
HD
j
1h40m00s
6h50m00s
14h00m00s
VGA
VGA
2m30s
2m30s
4h10m00s
4h10m00s
17h10m00s
17h10m00s
34h30m00s
34h30m00s
HD
–
1h40m00s
6h50m00s
14h00m00s
•• The
recordablevrijeme
time is snimanja
the total time
of all thevrijeme
motionsvih
pictures
which videozapisa.
have been recorded.
Raspoloživo
jest ukupno
snimljenih
•• The
maximumraspoloživo
continuous vrijeme
recordable
time of a motion
picture
is 29 minutes
59 seconds,
Maksimalno
neprekinutog
snimanja
videozapisa
iznosiand
29 minuta
i 59 which
issekundi,
equivalent
a file sizeveličini
of approximately
GB.
štotoodgovara
datoteke od4 otprilike
4 GB.
Raspoloživo
snimanja
možete
zaslonu.
[FHD]
biti veća
pa
You
can check vrijeme
the recordable
time
on theprovjeriti
screen. na
(With
[FHD],(Kod
the file
sizedatoteka
becomesćelarger,
causing
ćerecordable
raspoloživotime
vrijeme
snimanja
iznositi
manje
od 29 minuta
59 sekundi.)
the
to become
shorter
than
29 minutes
and 59i seconds)
21 --- 21
Priprema
Preparation
Setting
Date/Time
(Clock Set) (Postavljanje sata)
Postavljanje
datuma/vremena
•• The
clock is not set when the camera is shipped.
Na isporučenom fotoaparatu vrijeme nije postavljeno.
Press camera
11 Pritisnite
gumb [ON/OFF]
[ON/OFF] button.
(Uklj./Isklj.)
na
• Iffotoaparatu.
the language select screen is not displayed,
• Ako
se netoprikazuje
proceed
step 4. zaslon za izbor jezika,
prijeđite na 4. korak.
Press [MENU/SET].
22 Pritisnite
[MENU/SET].
Press 3/4
toda
select
language,
press
[MENU/SET].
33 Pritisnite
▲/▼
bistethe
odabrali
jezikand
i zatim
pritisnite
[MENU/SET].
44 Pritisnite
[MENU/SET].
Press [MENU/SET].
Please set the clock
Clock Set
55 Pritiskom
na to
◄/►
odaberite
stavke
Press 2/1
select
the items
(year,
(godina, mjesec, dan, sat, minuta, prikaz
month, day, hour, minute, display
redoslijeda ili prikaz formata vremena) i
sequence
time display
format), and
postavite
ihor
pritiskom
na▲/▼.
press
3/4
to
set.
Ⓐ: Lokalno vrijeme
Ⓑ:
odredištu
putovanja
A:Vrijeme
Time atnathe
home area
• B:
Možete
od postavljanja
sata pritiskom na
Timeodustati
at the travel
destination
[ ].
• You can cancel without setting the clock by pressing
[ ].
6 Postavite
pritiskom na [MENU/SET].
Press
[MENU/SET]
to set.
76 Pritisnite [MENU/SET].
7 Press [MENU/SET].
- 22 -
Clock Set
10 : 00 1 . DEC . 2015
D.M.Y
Cancel
24hrs
Select
Set
Priprema
Promjena postavki sata
Odaberite [Clock Set] (Postavljanje sata) u izborniku [Rec] (Snimanje) ili [Setup]
(Postavljanje) te pritisnite [MENU/SET]. (41. str.)
• Sat se može ponovno postaviti na način prikazan u 5. i 6. koraku.
• Postavke sata ostaju pohranjene približno 14 dana u ugrađenoj bateriji sata, čak i bez
baterije uređaja.
(Da biste napunili ugrađenu bateriju sata, napunjenu bateriju ostavite 2 sata u uređaju.)
• Ako niste postavili sat, neće biti moguće ispisati točan datum prilikom ispisa fotografija u
fotografskom studiju ili ispisati datum na fotografijama s pomoću funkcija [Date Stamp]
(Datumska oznaka) ili [Text Stamp] (Tekstualna oznaka).
- 23 -
Preparation
Priprema
Tips for taking good pictures
Savjeti za snimanje dobrih fotografija
Fit the strap and hold the camera carefully
Namještanje vrpce i pažljivo držanje fotoaparata
Hold the camera gently with both hands, keep your arms still at your side and
Fotoaparat držite nježno s obje šake dok su vam ruke mirno položene sa
stand
your feet
slightly
apart.
strane,with
a stopala
blago
razmaknuta.
• Do
not swing
around
or pull
forcefully
on thepovlačiti
unit with
thedok
strap
attached.
strap
may
break.
Uređajem
nemojte
mahati
te nemojte
snažno
vrpcu
je spojena
naThe
uređaj.
Vrpca
može
puknuti.
Prilikom
na okidač
nemojtewhen
pomicati
fotoaparat.
• Be
carefulpritiska
not to move
the camera
you press
the shutter button.
Nemojte
prste
bljeskalicu,
za automatski
fokus,
mikrofon,
zvučnik,
•• Be
careful stavljati
not to put
yournafingers
on thepomoćnu
flash, AFlampicu
assist lamp,
microphone,
speaker
or lens
etc.
objektiv itd.
A Bljeskalica
Flash
lampica za automatski fokus
B Pomoćna
AF assist lamp
C Mikrofon
Microphone
D Zvučnik
Speaker
E Vrpca
Strap za nošenje
▄▄ Direction
Funkcija prepoznavanja
smjera
([Rotate
Disp.] (Zakretanje prikaza))
∫
Detection Function
([Rotate
Disp.])
Fotografije
snimljene
okomito
fotoaparata
reproduciraju
se okomito
(zakrenuto).
Pictures
recorded
withuzthe
cameradržanje
held vertically
are played
back vertically
(rotated).
(Samowhen
ako je
postavljeno
(Only
[Rotate
Disp.] [Rotate
(P49) isDisp.]
set) (Zakretanje prikaza) (49. str.))
Kadathe
držite
fotoaparat
i nagnete
gore to
ili record
dolje radi
snimanja
funkcija
camera
is heldokomito
vertically
and tiltedgaupprema
and down
pictures,
the fotografija,
Direction Detection
•• When
prepoznavanja smjera možda neće ispravno raditi.
function may not work correctly.
• Videozapisi snimljeni uz okomito držanje fotoaparata ne prikazuju se okomito.
• Motion pictures taken with the camera held vertically are not displayed vertically.
Sprečavanje podrhtavanja fotoaparata
Preventing jitter (camera shake)
Kada se na zaslonu pojavi upozorenje na treperenje [
], koristite funkciju [Stabilizer]
When
the Jitter
alertstr.),
[ tronožac
] appears,
use [Stabilizer]
(P103),
a tripod or the Self-timer (P67).
(Stabilizator)
(103.
ili automatski
okidač
(67. str.).
•• Shutter
will be
particularly
the following
cases. Keep
the camera
stillmirno
from od
the
Brzina speed
zatvarača
bit slower
će sporija,
osobito in
u sljedećim
slučajevima.
Fotoaparat
držite
moment
shutter
buttondo
is pressed
untilna
thezaslonu.
picture appears on the screen.
trenutkathe
pritiska
okidača
pojave slike
- Spora
sinkronizacija/Smanjenje efekta crvenih očiju
–-[Slow
Sync./Red-Eye]
- Kad je
postavljeno [Night
Portrait] (Noćni
[Night Scenery] (Noćni krajolik) / [Starry Sky]
–-[Night
Portrait]/[Night
Scenery]/[Starry
Sky]portret)
(Scene /Mode)
(Zvjezdano nebo) (Scenski način rada)
24 --- 24
Osnovne
funkcije
Basic
Selecting
the Recording
Odabir načina
snimanja Mode
Switching
the mode
byzakretanjem
rotating the funkcijskog
mode dial.
Promjena načina
rada
•kotačića.
Rotate the mode dial slowly to select the desired mode.
• Funkcijski kotačić polagano zakrećite da biste odabrali
željeni način.
▄▄ Popis načina snimanja
∫ List of Recording Modes
Inteligentni automatski način rada (26. str.)
¦
Intelligent Auto Mode (P26)
Snimanje objekata uz postavke koje fotoaparat automatski određuje.
The subjects are recorded using settings automatically selected by the camera.
Program automatske ekspozicije (31. str.)
Programme AE Mode (P31)
Snimanje
objekata
prema vašim
postavkama.
The subjects
are recorded
using
your own settings.
Û
Automatska
ekspozicija
s prioritetom
otvora blende (70. str.)
Aperture-Priority
AE Mode
(P70)
Brzina
zatvarača
automatski
se
određuje
prema
vrijednosti
otvora blende
postavite.
The shutter speed is automatically determined
by the aperture
value koju
you set.
Način
rada
automatske
ekspozicije
s
prioritetom
zatvarača
(71.
str.)
Shutter-Priority AE Mode (P71)
Vrijednost
otvora
blende
automatski se
određuje prema
brzine
The aperture
value
is automatically
determined
by the vrijednosti
shutter speed
youzatvarača
set.
koju postavite.
Manual Exposure Mode (P72)
Ručno podešavanje ekspozicije (72. str.)
The exposure is adjusted by the aperture value and the shutter speed which are
Ekspozicija
se podešava prema vrijednosti otvora blende i brzini zatvarača koji se
manually adjusted.
podešavaju ručno.
Custom Mode (P88)
Prilagođeni način rada (88. str.)
Use this mode to take pictures with previously registered settings.
Snimanje fotografija s pomoću prethodno registriranih postavki.
Panorama Shot Mode (P73)
Način panoramskog snimanja (73. str.)
This mode allows you to take panorama pictures.
Način za snimanje panoramskih fotografija.
Scene Mode (P76)
Scenski način rada (76. str.)
This mode allows you to take pictures that match the scene being recorded.
Snimanje fotografija koje odgovaraju uvjetima scene koja se snima.
Creative Control Mode (P82)
Način kreativnog upravljanja (82. str.)
Record while checking the image effect.
Snimanje uz provjeru efekta slike.
- 25 -
Basic
Osnovne funkcije
Taking pictures using the automatic function
Snimanje
fotografija
s pomoću automatske
(Intelligent
Auto
Mode)
funkcije (Inteligentni automatski način rada)
Recording Mode:
Način snimanja:
The camera will set the most appropriate settings to match the subject and the recording
Fotoaparatso
postavlja
najprikladnije
postavke
koje odgovaraju
i uvjetima
snimanja.
conditions
we recommend
this mode
for beginners
or thoseobjektu
who want
to leave
the settings
Ovaj
rada
preporučuje
se početnicima
ili onima koji žele prepustiti određivanje postavki
to
thenačin
camera
and
take pictures
easily.
i na jednostavan
snimati
fotografije.
The following
functions arenačin
activated
automatically.
•uređaju
• –Funkcije
koje se automatski aktiviraju.
Scene Detection
- Prepoznavanje
scene
–-Backlight
Compensation
-- Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
– Intelligent ISO sensitivity control
-- Inteligentna kontrola ISO-osjetljivosti
– Auto White Balance
-- Automatski balans bijele boje
–-Face
Detection
- Otkrivanje
lica
–-[i.Exposure]
- [i.Exposure] (i.Ekspozicija)
–-[i.Zoom]
- [i.ZOOM] (i.Zum)
- [AFAssist
AssistLamp]
Lamp] (Pomoćna lampica za auto. fokus)
–-[AF
- [Red-EyeRemoval]
Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)
–-[Red-Eye
- [Stabilizer] (Stabilizator)
–-[Stabilizer]
- [ContinuousAF]
AF] (Neprekinuti auto. fokus)
–-[Continuous
• Kvaliteta slike fiksno je postavljena na [
].
• Image quality is fixed to [A].
Set the mode
dial tokotačić
[ ]. na [
11 Postavite
funkcijski
].
- 26 - 26 -
Basic
Osnovne
funkcije
Basic
Press
shutter
button
to
22
okidač
dopola
dahalfway
biste fokusirali.
Press the
the
shutter
button
halfway
to focus.
focus.
2 Pritisnite
• Pokazatelj fokusa Ⓐ (zeleni) uključuje se kad je
A
A
• The focus indication A (green) lights when the
• objekt
The focus
indication A (green) lights when the
fokusiran.
subject is focused.
subject isautomatskog
focused.
• Područje
fokusa Ⓑ prikazuje se oko
• The AF area B is displayed around the subject’s
• lica
Theosobe
AF area
is displayed
around
the subject’s
kojeBsnimate
s pomoću
funkcije
otkrivanja
faceUbyostalim
the Face
Detection function.
In other
cases,
lica.
se slučajevima
pojavljuje
na točki
face by the Face
Detection function.
In other
cases,
it
is
displayed
at
the
point
on
the
subject
which
is in
objekta
snimanja
koja
je
u
fokusu.
it is displayed at the point on the subject which is in
focus.
• Minimalna
udaljenost
(koliko
blizu
možete
biti
objektu
focus.
• snimanja)
The minimal
distance
(howoclose
you
can Provjerite
be to the
mijenja
se ovisno
faktoru
zuma.
• The minimal
distance (how close you can be to the
prikaz
raspona
snimanja
na zaslonu.
(32.zoom
str.) factor.
subject)
will change
depending
on the
subject) will change depending on the zoom factor.
• Pritiskom
na ▲with
dokthe
je prikazano
Tracking]
Please check
recordable[AF
range
display on
Please check
with the recordable
rangepostaviti
display on
(Praćenje
automatskog
fokusa) možete
the screen.
(P32)
the screen.
(P32)
automatskog
fokusa.
• praćenje
If you press 3 while [AF Tracking] is displayed, you
• Detalje
If you press
3 while
[AF
potražite
na 99.
str.Tracking] is displayed, you
can set AF tracking.
can set AF
tracking. fokusa poništava se
(Praćenje
automatskog
For
details,
refer
to
P99.
ponovnim
pritiskom
▲.)
For details,
refer to na
P99.
(AF tracking is cancelled by pressing 3 again.)
(AF tracking is cancelled by pressing 3 again.)
33
okidač dobutton
kraja (pritisnite
ga in
Press
Press the
the shutter
shutter button fully
fully (push
(push it
it in
3 Pritisnite
jače)
i
snimite
fotografiju.
further), and take the picture.
further), and take the picture.
27 --- 27
B
B
Osnovne funkcije
Prepoznavanje scene
Kada fotoaparat prepozna optimalnu scenu, ikona predmetne scene pojavljuje se u plavoj boji
na 2 sekunde, nakon čega se vraća na uobičajenu crvenu boju.
Kod snimanja fotografija
[i-Portrait] (i-Portret)
[i-Scenery] (i-Krajolik)
[i-Macro] (i-Makro)
[i-Night Portrait] (i-Noćni portret)*1
[i-Night Scenery] (i-Noćni krajolik)
[iHandheld Night Shot]
(i-Noćno snimanje bez tronošca)*2
[i-Sunset] (i-Zalazak sunca)
*1
*2
Prikazuje se samo kada je bljeskalica postavljena na [
].
Prikazuje se samo kada je [iHandheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) postavljeno na
[ON] (Uklj.).
kod snimanja videozapisa
[i-Portrait] (i-Portret)
[i-Scenery] (i-Krajolik)
[i-Low Light] (i-Slabo osvjetljenje)
[i-Macro] (i-Makro)
• [
] se postavlja ako se ne može koristiti nijedna od navedenih scena te su postavljene
standardne postavke.
• Kada odaberete [ ] ili [ ], fotoaparat automatski otkriva lice te podešava fokus i ekspoziciju.
(Otkrivanje lica)
• Ako se primjerice koristi tronožac, a fotoaparat je procijenio da je podrhtavanje minimalno kad
je scenski način rada prepoznat kao [ ], brzina zatvarača bit će postavljena na maksimalno 4
sekundi. Nemojte pomicati fotoaparat prilikom snimanja.
• U načinu rada za autoportret, ako je za [Defocusing] (Defokusiranje) odabrana bilo koja
postavka osim [OFF] (Isklj.), scene [ ], [ ] i [ ] ne mogu se prepoznati.
• Ovisno o uvjetima snimanja, kao što su ovi navedeni u nastavku, kao isti objekt snimanja može
biti identificirana drukčija scena.
-- Uvjeti koji se odnose na objekt: ako je lice svijetlo ili tamno, veličina objekta, boja objekta,
udaljenost od objekta, kontrast objekta, ako je objekt u pokretu
-- Uvjeti snimanja: Zalazak sunca, izlazak sunca, uvjeti smanjenog osvjetljenja, kada se
fotoaparat trese, kod upotrebe zuma
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
Pri pojavi pozadinskog osvjetljenja objekt se čini tamnijim te fotoaparat automatski to nastoji
ispraviti povećanjem svjetline cijele fotografije.
U Inteligentnom automatskom načinu rada kompenzacija pozadinskog osvjetljenja radi
automatski.
(Ovisno o uvjetima pozadinskog osvjetljenja, pozadinsko osvjetljenje možda neće biti ispravno
prepoznato.)
- 28 -
Osnovne funkcije
Promjena postavki
Moguće je postaviti sljedeće izbornike.
Izbornik
[Rec] (Snimanje)
Stavka
[PictureSize] (Veličina slike)* / [Burst Shooting] (Snimanje u
nizu)* / [MotionDeblur] (Ispravljanje zamućenja zbog pokreta) /
[iHandheld Night Shot] (iNoćno snimanje bez tronošca) / [iHDR]
(i-Visoki dinamički raspon) / [Self Shot] (Autoportret)
[Motion Picture] (Videozapis) [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
[Online Manual] (Priručnik na internetu) / [Clock Set]
(Postavljanje sata) / [World Time] (Svjetsko vrijeme) / [Airplane
[Setup] (Postavljanje)
Mode] (Zrakoplov) / [Beep] (Zvučni signal) / [Language] (Jezik)
• Stavke izbornika osim navedenih ne prikazuju se, no možete
ih postaviti u drugim načinima snimanja.
[New Connection] (Nova veza) / [History Connection] (Povijest
[Wi-Fi]
povezivanja) / [Favorite Connection] (Omiljene veze) /
[Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije)
• Detalje o načinu postavljanja svakog izbornika potražite na 41. str.
* Dostupne se postavke mogu razlikovati od ostalih načina snimanja.
- 29 -
Osnovne funkcije
Izbornici svojstveni inteligentnom automatskom načinu rada
▄▄ [Motion Deblur] (Ispravljanje zamućenja zbog pokreta)
Kada način [Motion Deblur] (Ispravljanje zamućenja zbog pokreta) postavite na [On], na zaslonu za
snimanje prikazuje se [ ].
Fotoaparat automatski postavlja optimalnu brzinu zatvarača prema pokretima objekta radi smanjenja
zamućenja objekta.
• Početna postavka funkcije na fotoaparatu je [ON].
▄▄ [iHandheld Night Shot] (iNoćno snimanje bez tronošca)
Kad se [iHandheld Night Shot] postavi na [ON] (Uklj.) te se prepozna [ ] tijekom snimanja noću
bez tronošca, fotografije noćnog krajolika snimat će se velikom brzinom snimanja u nizu te se zatim
složiti u jedinstvenu fotografiju.
Taj je način rada koristan kada želite snimiti očaravajuće noćne fotografije uz minimalno
podrhtavanje i smetnje, a bez upotrebe tronošca.
Ako fotoaparat montirate na tronožac ili nekakvo drugo postolje, [ ] se neće prepoznati.
• Početna postavka funkcije na fotoaparatu je [ON].
▄▄ [iHDR] (i-Visoki dinamički raspon)
Kada [iHDR] (i-Visoki dinamički raspon) postavite na [ON] i primjerice postoji snažan kontrast
između pozadine i objekta, snimit će se više fotografija s različitim ekspozicijama koje se kombiniraju
u samo jednu fotografiju s bogatim gradacijskim tonovima.
• Početna postavka funkcije na fotoaparatu je [ON].
• Kada se iz niza fotografija kombinira jedna fotografija, na zaslonu je prikazana poruka koja
označava početak snimanja više fotografija te se izvršava snimanje fotografija u nizu. Uzmite u
obzir da fotoaparat neće početi sa snimanjem u nizu ako odredi kako može kompenzirati razliku
kontrasta bez slaganja fotografije iz niza fotografija.
• U slučaju sastavljanja od slika u nizu, mogu se pojaviti slike sa sjenom ako se objekt micao.
• U sljedećim se slučajevima ne stvara kombinirana fotografija.
-- Kada faktor zuma prijeđe 20x.
-- Prilikom snimanja u načinu [Burst Shooting] (Snimanje u nizu).
-- Kad je aktivirana bljeskalica.
Bljeskalica (62. str.)
• Kad se odabere [
], postavljaju se [
], [
], [
] ili [
], ovisno o vrsti objekta i svjetlini.
• Kad je postavljeno [
], [
], uključuje se funkcija [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta
crvenih očiju).
• Brzina zatvarača bit će manja tijekom [
] ili [
].
- 30 -
Basic
Osnovne
funkcije
Basic
Basic
Taking
Pictures
with Your
Favourite
Settings
Snimanje
fotografija
s omiljenim
postavkama
Taking
Pictures
with
Your
Favourite
Settings
Taking
Pictures
with
Your
Favourite
Settings
(Programme AE Mode)
(Program auto. ekspozicije)
(Programme
(Programme AE
AE Mode)
Mode)
Način snimanja:
Recording
Mode:
Recording Mode:
Recording
Mode:
The
cameraautomatski
automatically
sets the
shutter
speed and
the aperture
value
according
the
Fotoaparat
postavlja
brzinu
zatvarača
i vrijednost
otvora
blende,
ovisno to
o svjetlini
The
camera
automatically
the shutter speed and the aperture value according to the
objekta
koji
snima.
brightness
of
the
subject. sets
The camerase
automatically
sets the shutter speed and the aperture value according to the
brightness
of pictures
the subject.
Odabirom
raznih
postavki
izborniku
[Rec] by
(Snimanje)
je snimanje
fotografija
You
can take
with ugreater
freedom
changingomogućeno
various settings
in the [Rec]
menu.s
brightness
of the subject.
You
canslobodom.
take pictures with greater freedom by changing various settings in the [Rec] menu.
većom
You can take pictures with greater freedom by changing various settings in the [Rec] menu.
Set the mode dial to [ ].
11
Postavite
funkcijskitokotačić
na [
1
Set the
the mode
mode dial
dial to [[ ].
].
1 Set
].
the AF area at the point you want to focus on.
2 Aim
Aim
area
the
want
focus
on.
Aim the
the AF
AF
area at
atautomatskog
the point
point you
youfokusa
want to
toprema
focustočki
on. koju želite fokusirati.
22
područje
2 Usmjerite
Press the shutter button halfway to focus and
Press
the
shutter
button
to
3
33
okidač
dopola
dahalfway
biste
fokusirali.
Press
the
shutter
button
halfway
to focus.
focus.
3 Pritisnite
then press
it fully
to take
the
picture.
A ISO sensitivity
ⒶA
ISO-osjetljivost
ISO sensitivity
A ISO
sensitivity
Aperture
value
ⒷB
otvora blende
BVrijednost
Aperture value
B
Aperture
value
C
Shutter
speed
ⒸCBrzina
zatvarača
Shutter
speed
C
Shutter
speed
Aperture
value andekspozicija
shutter speed
displayed otvor
in red
• •• Ako
odgovarajuća
nije is
postignuta,
Aperture
value and shutter speed
is
displayed in red
when correct
not achieved.
blende
i brzinaexposure
zatvaračais
se u crvenoj boji.
when correct
exposure
isprikazuju
not achieved.
(Exclude
when
usingbljeskalicu)
a flash)
(Osim
kada
koristite
(Exclude when using a flash)
Press
shutter
fully
44
okidač
dobutton
kraja (pritisnite
gait
Press the
the
shutter
button
fully (push
(push
it in
in
4 Pritisnite
further),
and take
the picture.
jače)
i snimite
fotografiju.
further), and take the picture.
31 ---- 31
- 31
31 --
ISO
100
F3.3
A F3.3B
1/60
C
F3.3
1/60
1/60
AB
AB
C
C
100
100
Osnovne
funkcije
Basic
Basic
Focusing
Fokusiranje
Focusing
Usmjerite
okvir područja
automatskog
fokusa
Aim
the
AF
at
and
Aim
the
AF area
area
at the
the subject,
subject,
and then
then
prema
objektu
i pritisnite
okidač dopola.
press
press the
the shutter
shutter button
button halfway.
halfway.
A
A
B
B
100
100
F3.3
F3.3
1/60
1/60
Fokus
Kada je objekt u fokusu
Kada
objekt
nije u fokusu
When
the
is
When
the subject
subject
is not
not
Focus
When
Focus
When the
the subject
subject is
is focused
focused
focused
Uključeno
Treperi
focused
Pokazatelj fokusa Ⓐ
Focus
indication
A
On
Blinks
Područje
automatskog
Bijelo→zeleno
Bijelo → crveno
On
Blinks
Focus
indication
A
fokusa
Ⓑ
AF
area
B
White>Green
White>Red
AF area B
White>Green
White>Red
Zvuk
2 zvučna signala
4 zvučna signala
Sound
Beeps
2
times
Beeps
Sound
Beeps 2 times
Beeps 4
4 times
times
• Područje automatskog fokusa može biti prikazano većim zbog određenih uvećanja zuma i na
• The
AF area
may be displayed larger for certain zoom magnifications and in dark places.
tamnim
mjestima.
• The AF area may be displayed larger for certain zoom magnifications and in dark places.
∫
focus
range
▄▄ About
Raspon
fokusa
∫
About
focus
range
The
focus
range isprikazuje
displayed
zoom.
Tijekom
zumiranja
se when
rasponoperating
fokusa. the
The
focus
range is displayed
when
operating
the zoom.
focusfokusa
range is
displayed
in
red when
it is
notnije
focused
after
pressing
•• The
Raspon
prikazuje
se
u
crvenoj
boji
ako
došlo
do pravilnog
pressing
• The focus range is displayed in red when it is not focused after
the
shutter
fokusiranja
kada halfway.
ste pritisnuli okidač dopola.
the
shutter button
button
halfway.
The
focus
range
may
depending
on
zoom
Raspon
fokusa
se gradually
mijenja ovisno
o položaju
zuma.
The
focus
rangepostepeno
may change
change
gradually
depending
on the
the
zoom position.
position.
e.g.:
Range
of
focus
during
the
Intelligent
Auto
Mode
npr.:
Raspon
fokusa
u
inteligentnom
automatskom
načinu
rada
e.g.: Range of focus during the Intelligent Auto Mode
W
W
3 cm (0.098 feet)
3 cm (0.098 feet)
5–8
5–8
T
T
2.0
m (6.6
(6.6 feet)
feet)
2.0
2,0 m
1.0
1,0
1.0 m
m (3.3
(3.3 feet)
feet)
-- 32
32 --
W
W
0.03m
0.03m --
∞
∞ T 1X
T 1X
Osnovne
funkcije
Basic
▄▄ When
Kada objekt
nije uisfokusu
nije
središtu
fotografije
∫
the subject
not in (npr.
focuskada
(such
asuwhen
it iskompozicije
not in the centre
of the koju želite
snimiti)
composition
of the picture you want to take)
1 Aim
the AFpodručje
area at the
subject, andfokusa
press
Usmjerite
automatskog
the
shutter
button
half wayokidač
to fix the
focus
prema
objektu
i pritisnite
dopola
and
exposure.
da biste
popravili fokus i ekspoziciju.
2
and ihold
the
shutter
button
half way
2 Press
Pritisnite
držite
okidač
dopola
dok
while
moving
the camera
as you
compose
pomičete
fotoaparat
da biste
dobili
the
picture. slike.
kompoziciju
• You can repeatedly retry the actions in step 1 before pressing the shutter button fully.
• Prije nego što do kraja pritisnete okidač, možete uzastopno ponavljati radnje iz 1. koraka.
∫
and recording conditions which are difficult to focus in
▄▄ Subject
Objekti i uvjeti snimanja kod kojih je fokusiranje otežano
• Fast-moving subjects, extremely bright subjects or subjects without contrast
• Objekti u brzom pokretu, izuzetno svijetli objekti ili objekti bez kontrasta
•• When
subjects through windows or near shiny objects
Kadarecording
se predmeti
snimaju kroz prozor ili u blizini svjetlucavih predmeta
•• When
dark or ili
when
occurs
Kadaitjeismračno
dođejitter
do podrhtavanja
•• When
the
camera ispreblizu
too close
to theilisubject
when takingsnimaju
a picture
of bothi bliski
distant
and near
Kad je
fotoaparat
objektu
kad seor
istovremeno
udaljeni
objekti
subjects
- 33 -
Osnovne
funkcije
Basic
Recording
Motion Pictures
Snimanje videozapisa
Applicable
Primjenjivi modes:
načini rada:
Start recording
by pressing
motion
11 Počnite
snimati pritiskom
na the
gumb
za picture
videozapise.
button.
Available recording
time
ⒶARaspoloživo
vrijeme snimanja
Elapsed
recording
time
ⒷBProteklo
vrijeme
snimanja
• • Moguće
snimanje
videozapisa
koji odgovaraju
svakom
You canjerecord
motion
pictures fitting
each Recording
Mode.
snimanja.
• načinu
Release
the motion picture button right after you press it.
• • Otpustite
gumbstate
za videozapise
čim C
gawill
pritisnete.
The recording
indicator (red)
flash while
• Pokazatelj
snimanja
(crveni) Ⓒ treperit će tijekom snimanja
recording motion
pictures.
videozapisa.
• For the setting of [Rec Quality], refer to P105.
• Detalje o postavljanju funkcije [Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja) potražite na 105. str.
A
C
R1m07s
3s
B
Stop the recording by pressing the motion picture
22 Zaustavite
snimanje ponovnim pritiskom gumba za videozapise.
button again.
▄▄ Format za snimanje videozapisa
∫ About
the recording format for recording motion pictures
Ovim
secan
uređajem
videozapisi
u formatu
This
unit
recordsnimaju
motion pictures
in MP4
format.MP4.
MP4:
MP4:
radi se o jednostavnijem videoformatu koji je najbolje koristiti za opsežno uređivanje ili
This
is a simpler
video format
best used when extensive editing is needed, or when uploading
prenošenje
videozapisa
na internet.
videos to the internet.
▄▄ Kompatibilnost snimljenih videozapisa
∫Čak
About
of reprodukciju
the recorded
motion pictures
i akothe
se compatibility
koristi uređaj za
kompatibilan
s formatom MP4, kvaliteta slike ili
Even
a compatible
MP4 playback
device
is used,
the video
or sound
quality of the
recorded
zvukaif snimljenog
videozapisa
može
biti loša
ili ih neće
biti moguće
reproducirati.
Ponekad
motion
pictures
may
be poor,
may not
be able
to be played.
There
may
also
times
se također
može
dogoditi
da or
sethey
snimljeni
podaci
ne prikazuju
ispravno.
Ako
vam
sebe
dogode
when
recorded
data is not displayed
you experience such issues, please play
takvi the
problemi,
reproducirajte
videozapisproperly.
na ovomIffotoaparatu.
back the video on this camera.
- 34 -
Osnovne funkcije
• Ovisno o vrsti kartice, pokazatelj pristupa kartici prikazuje se još neko vrijeme nakon snimanja
videozapisa. Nije riječ o kvaru.
• Zaslon se na trenutak može zatamniti ili uređaj može snimiti smetnje uslijed statičkog
elektriciteta, elektromagnetskih valova itd., ovisno o okolini u kojoj se snimaju videozapisi.
• Kad je postavka formata jednaka kod fotografija i videozapisa, kut snimanja mijenja se na
početku snimanja videozapisa.
Kad je [Video Rec Area] (Područje snimanja videozapisa) (47. str.) postavljeno na [ON] (Uklj.),
prikazuje se kut snimanja tijekom snimanja videozapisa.
• Zumiranje tijekom snimanja videozapisa
-- Kut snimanja može se značajno izmijeniti kod pokretanja ili završetka snimanja ako koristite
dodatni optički zum ili inteligentni zum.
-- Ako koristite zum itd. tijekom snimanja videozapisa, mogao bi se snimiti zvuk rukovanja
zumom.
-- Brzina zumiranja mogla bi se smanjiti kod snimanja videozapisa.
-- Ako koristite zum za vrijeme snimanja videozapisa, možda će biti potrebno određeno vrijeme
za fokusiranje slike.
• Videozapise nije moguće snimati u sljedećim slučajevima.
-- Kad je postavka osim [OFF] (Isklj.) odabrana za [Defocusing] (Defokusiranje) u načinu rada za
autoportret
-- [Impressive Art] (Impresivni umjetnički efekt) / [Soft Focus] (Blago fokusiranje) / [Star Filter]
(Filtar zvijezda) (Način kreativnog upravljanja)
• Videozapisi snimit će se u sljedećim kategorijama za određene načine snimanja. Videozapis koji
odgovara svakom načinu snimanja izvršit će se za one koji nisu navedeni u nastavku.
Odabrani način snimanja
Način snimanja tijekom snimanja
videozapisa
• Program automatske ekspozicije
• Automatska ekspozicija s prioritetom
otvora blende
• Automatska ekspozicija s prioritetom
zatvarača
• Način ručne ekspozicije
• [Sports] (Sport) / [HDR] (Visoki dinamički
raspon) / [Pet] (Kućni ljubimac) (Scenski
način rada)
Uobičajeni videozapis
• Kad je postavljeno [Baby1]/[Baby2]
(Scenski način rada)
Portret
• Kada je postavljeno [Night Portrait] (Noćni
portret) / [Night Scenery] (Noćni krajolik)
/ [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje
bez tronošca) / [Starry Sky] (Zvjezdano
nebo) (Scenski način rada)
Način rada Slabo osvjetljenje
- 35 -
Osnovne funkcije
Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa
Tijekom snimanja videozapisa moguće je snimanje fotografija. (Istovremeno snimanje)
Tijekom snimanja videozapisa pritisnite okidač do kraja da biste snimili
fotografiju.
• Fotografija se snima sa sljedećim uvjetima.
Postavke kvalitete snimanja
Veličina slike
[FHD]/[HD]
3,5 M (16:9)
• Možete snimiti do 2 fotografija tijekom snimanja jednog videozapisa.
• Istovremeno snimanje neće biti moguće u sljedećim slučajevima:
-- Kada je [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) postavljena na [VGA]
-- kad je postavljeno [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
• Ako dopola pritisnete okidač da biste snimili fotografiju dok snimate videozapis, fotoaparat će se
ponovno izoštriti, a pokret ponovnog fokusiranja bit će snimljen na videozapisu.
Za davanje prioriteta slici iz videozapisa preporučuje se snimanje fotografija tako da potpuno
pritisnete okidač.
• Veličina slike i broj raspoloživih fotografija prikazuju se kada okidač pritisnete dopola.
• Snimanje videozapisa nastavit će se nakon snimanja fotografije.
• Kada se fotografija snima tijekom snimanja videozapisa, možda će se snimiti i zvuk rada okidača.
• Postavka bljeskalice fiksno je postavljena na [ ].
- 36 -
Osnovne
funkcije
Basic
Basic
Playing
Reprodukcija
PlayingBack
Back
Press [(].
111Pritisnite
[ ].
Press [(].
22 Pritisnite
◄/►
bistepictures.
odabrali
Press 2/1
to da
select
Press 2/1 to select pictures.
2fotografije.
A File number
A
A
100-0001
A File number
Picture
number
ⒶBBroj
datoteke
B Picture number
If youfotografije
press and hold 2/1, you can play back the
Ⓑ• Broj
• If pritisnete
you press and hold 2/1, you can play back the pictures
• Ako
i držite ◄/►, fotografije će se
pictures
in succession.
in succession.
u nizu.
• reproducirati
Speed of picture
Forwarding/Rewinding changes
• Speed
of picture Forwarding/Rewinding
changes
• Brzina
prebacivanja
unaprijed/unatrag
mijenja
se
depending
on the playback
status.
depending
on reprodukcije.
the playback status.
ovisno
o statusu
100-0001
∫ Playing Back Motion Pictures
Playing Back
Motion Pictures
▄▄∫
Reprodukcija
videozapisa
Press
2/1 to select
a picture with a Motion Picture
C
D
Press 2/1
toda
select
aodabrali
picture with
a Motion Picture icon
C
Pritisnite
◄/►
biste
fotografiju
icon (such as [
]), and
then press
3 to play back.
(such asikonom
[
]), and
then press
3 npr.
to play
označenu
videozapisa
(kao
[ back.
]) i
C
Motion picture icon
C Motion
picture icon
03s
zatim
pritisnite
za reprodukciju.
D
Motion
picture ▲
recording
time
D Motion picture recording time
Ikona
videozapisa
•ⒸAfter
playback
starts, the elapsed playback time is
B
1/5
D
03s
Ⓓdisplayed
Vrijeme snimanja
videozapisa
on the screen.
• Nakon što reprodukcija započne na zaslonu se prikazuje
For example, 8 minutes and 30 seconds is displayed as
proteklo vrijeme.
[08m30s].
Na primjer, 8 minuta i 30 sekundi prikazuje se kao
•[8m30s].
After playback starts, the elapsed playback time is
• Operations
during
Motion Picture Playback
displayed on
the screen.
For
example,
8
minutes
and 30
seconds is displayed as [08m30s].
• Radnje tijekom reprodukcije
videozapisa
3 Play/Pause
• Operations during
Motion Picture Playback
4 Stop
▲
Reprodukcija/Pauza
3rewind¢/Play/Pause
Fast
2▼ Zaustavljanje
Frame-by-frame
(while pausing)
4 premotavanje
Stoprewindunatrag*/
Brzo
¢
/ unatrag
FastPrebacivanje
forward¢Fast
/
rewind
◄
kadar
po kadar
1
2
Frame-by-frame
forward
(whilerewind
pausing)
(tijekom pauze)
Frame-by-frame
(while pausing)
Fast forward
premotavanje
¢ The fast forward/rewindBrzo
speed
increases
ifunaprijed*/
you/ press 1/2 again.
1
Reprodukcija
unaprijed
po kadar
forward
(while pausing)
– You can adjust the ►
volume
with theFrame-by-frame
zoom
lever. kadar
(tijekom pauze)
¢ The fast forward/rewind speed increases if you press 1/2 again.
* – Brzina
premotavanja
unaprijed/unatrag
povećava
You can
adjust the volume
with the zoom
lever. se ako ponovno pritisnete ►/◄.
-- Glasnoću možete podesiti s pomoću ručice zuma.
¢
- 37 - 37 -
B
1/5
Basic
Basic
funkcije
• When the camera is turned off, press andOsnovne
hold [(].
If you turn it on this way, the playback screen
• When the camera is turned off, press and hold [(]. If you turn it on this way, the playback screen
will be displayed automatically.
will be displayed automatically.
• (IfKada
je fotoaparat
isključen,
i držite
[ take
]. Ako
ga uključite
na ovaj to
način,
too many
images are
stored pritisnite
in the card,
it may
a while
for the camera
turn zaslon
on.) za
(Ifreprodukciju
too many images
stored inprikazati.
the card, it may take a while for the camera to turn on.)
će se are
automatski
• This
camera complies
with the DCF
standard “Design rule for Camera File system” established by
• This
camera complies
with može
the DCF
standard
“Design
system” established
by
(Uključivanje
fotoaparata
potrajati
neko
vrijemerule
akofor
je Camera
naAssociation”
karticiFile
pohranjeno
previše
JEITA
“Japan Electronics
and Information
Technology
Industries
and with
Exif slika.)
Electronics
andsa
Information
Technology
Industries
with Exif
• JEITA
Ovaj “Japan
je fotoaparat
u skladu
standardom
"Design
rule
forAssociation”
Camera
fileand
system"
koji be
“Exchangeable
Image
File Format”.
Files thatDCF
do not
comply
with
the
DCF standard
cannot
“Exchangeable
Image
FileElectronics
Format”. Files
do not comply
with the
DCF standard
cannottebe
je utvrdila JEITA
"Japan
andthat
Information
Technology
Industries
Association"
played back.
sa standardom
Exif – "Exchangeable Image File Format". Datoteke koje nisu u skladu sa
played
back.
• Images
recorded
or
edited
with
the
camera
may
not
be
played
back
correctly
on
other
devices and
standardom
DCF
mogu
se the
reproducirati.
• Images
recorded
orne
edited
with
camera may not be played back correctly on other devices and
effects may
not appear
on the devices.
• applied
Slike
snimljene
ili
uređene
fotoaparatom
možda
se
neće
moći
ispravno
reproducirati
na
drugim
applied effects may not appear on the devices.
Also,
imagesi primijenjeni
recorded onefekti
other se
devices
may
notpojaviti
be played
back on the camera and functions of the
uređajima
možda
neće
na
uređajima.
Also, images recorded on other devices may not be played back on the camera and functions of the
camera
may
notsnimljene
be available
for the images.
Također,
slike
na drugim
uređajima možda se neće moći reproducirati na fotoaparatu i
camera may not be available for the images.
funkcije
fotoaparata
možda
biti dostupne
za slike. from Recording Mode to Playback Mode.
• The
lens barrel
retracts
aboutneće
15 seconds
after switching
•• The
lens barrel
retracts
about
15 seconds
after switching
from Recording
Modesnimanja
to Playback
Mode.
Kućište
uvlači
se otprilike
sekundi
prebacivanja
načina
na način
While
the objektiva
lens barrel
is retracting,
you15
may
not benakon
able to
operate thescamera.
While
the lens barrel
is retracting, you may
be able
to operate
the camera.
reprodukcije.
Rukovanje
nijenot
moguće
tijekom
uvlačenja
kućišta objektiva.
• The
file format that
can be fotoaparatom
played back with
this
camera
is MP4.
•• The
file format
thatkoji
canse
bemože
played
back with this
camera
is MP4. jest MP4.
datoteke
reproducirati
na ovom
fotoaparatu
• BeFormat
careful not to block the speaker of the camera during playback.
•• BePazite
careful
block thezvučnik
speakernaoffotoaparatu
the cameratijekom
during playback.
danot
ne to
zaklanjate
reprodukcije.
Displaying Multiple Screens (Multi Playback)
Displaying
Multiple (Indeksna
Screens (Multi
Playback)
Prikaz
više zaslona
reprodukcija)
Rotate
the
zoom
lever
towards
[L] (W).
Zakrenite
ručicu
zuma
prema
[ ] (W).
Rotate
the
zoom
lever
towards
[L] (W).
zaslon→12 zaslona→30
s
1 screen>12
screens>30zaslona→Zaslon
screens>Calendar
1 screen>12 screens>30 screens>Calendar
kalendarskim
screen
displayprikazom
screen
display fotografije i ukupan broj
Ⓐ Broj odabrane
A
A
1/26
1/26
A Number of the selected picture and the total number
A snimljenih
Number offotografija
the selected picture and the total number
of recorded pictures
of recorded
pictures
•• Rotate
Zakrenite
ručicu
zumatowards
prema [Z]
[ ] (T)
(T) to
dareturn
biste se
the zoom lever
to the
• Rotate
zoom lever
towards [Z] (T) to return to the
vratili the
na prethodni
zaslon.
previous screen.
• previous
Fotografije
prikazane s pomoću [
] ne mogu se
screen.
• Pictures
displayed using [
] cannot be played back.
reproducirati.
• Pictures
displayed using [
] cannot be played back.
∫
return to normal playback
▄▄ To
Povratak
uobičajenu
reprodukciju
∫
To
return na
to normal
playback
Press
3/4/2/1
to select
a picture
and
then press
[MENU/SET].
Pritisnite
▲/▼/◄/►
da biste
odabrali
fotografiju
i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Press 3/4/2/1
to select
a picture
and
then press
[MENU/SET].
Using the Playback
Zoom
Zumiranje
tijekom reprodukcije
Using the Playback
Zoom
Rotate
the
zoom
lever
towards
[Z] (T).
Zakrenite
ručicu
zuma
prema
[ ] (T).
Rotate
the
zoom
lever
towards
[Z] (T).
1k>2k>4k>8k>16k
1X→2X→4X→8X→16X
1k>2k>4k>8k>16k
•• When
rotate the
zoom
lever
towards
after
Kadayou
zakrenete
ručicu
zuma
prema
[ [L]
] (W)(W)
nakon
• When
you
rotate the
zoom
lever
towards
[L]
(W)
after
2X
2X
enlarging
the fotografije,
picture, theuvećanje
magnification
becomes lower.
uvećavanja
se smanjuje.
enlarging the picture, the magnification becomes lower.
Kadayou
promijenite
uvećanje,
pokazatelj
zuma Ⓑ
• When
change the
magnification,
thepoložaja
zoom position
• When
you change
the magnification,
zoom position
pojavljuju
se na približno
2 sekunde,the
a položaj
uvećanog
indication B appears for about 2 seconds, and the position
indication
B
appears
for about pritiskom
2 seconds, and
the position
može
se pomaknuti
▲/▼/◄/►.
ofpodručja
the enlarged
section
can be moved byna
pressing
3/4/2/
the enlarged
section
can be moved
byfotografija
pressing 3/4/2/
• of
Kvaliteta
fotografije
smanjuje
se
što
se
više
1.
1.
uveća.
• The more a picture is enlarged, the more its quality
• The more a picture is enlarged, the more its quality
deteriorates.
deteriorates.
-- 38
38 -- 38 -
B
B
Osnovne funkcije
Izrada fotografija iz videozapisa
Možete izraditi jednu fotografiju iz videozapisa.
1
2
Pritisnite ▲ da biste pauzirali reprodukciju videozapisa.
Pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu.
Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Fotografija će se spremiti sa sljedećim postavkama:
[Picture Size] (Veličina slike)
2M (16:9)
[Quality] (Kvaliteta)
• Fotografije izrađene iz videozapisa možda će biti zrnatije od onih uobičajene kvalitete.
• Fotografije se ne mogu izraditi iz videozapisa snimljenih u formatu [HD]/[VGA].
- 39 -
Basic
Basic
Deleting
Brisanje Pictures
fotografija
Once
deleted,
pictures
cannot
be
Once
deleted,
pictures
cannot
be recovered.
recovered.
Jednom
kada su
izbrisane,
fotografije
više nije moguće vratiti.
•• Pictures
on
the
built-in
memory
or
the
card
are
played
back
Pictures
on
the
built-in
memory
or
the
card that
that
are being
being
played
back will
will be
be deleted.
deleted.
• Brišu se fotografije na ugrađenoj memoriji
ili kartici
koje se
reproduciraju.
••• Pictures
that
are
not
in
the
DCF
standard
or
those
that
are
protected
cannot
be
deleted.
Pictures
that
are
not
in
the
DCF
standard
or
those
that
are
protected
cannot
bemogu
deleted.
Fotografije koje nisu u skladu sa standardom DCF ili zaštićene fotografije ne
se izbrisati.
To
a
picture
To delete
deletejedne
a single
single
picture
Brisanje
fotografije
Select
the
to
deleted,
then
Odaberite
fotografiju
koju
želite and
izbrisati
zatim
Select
the picture
picture
to be
be
deleted,
and
theni press
press
[
].
[[pritisnite
].
].
Prikazuje sescreen
zasloniszadisplayed.
potvrdu.
••• Confirmation
Confirmation
screen
displayed.
Fotografija se
briše is
odabirom
opcije [Yes] (Da).
Picture
Picture is
is deleted
deleted by
by selecting
selecting [Yes].
[Yes].
To delete
deleteviše
multiple
pictures
all
Brisanje
fotografija
(do(up
50)to
ili 50)
svihor
To
multiple
pictures
(up
to
50)
orfotografija
all the
the pictures
pictures
Press
11 Pritisnite
Press [[ [ ].
]. ].
22 SPress
pomoću ▲/▼ odaberite [Delete Multi]
to
Multi] or
Press 3/4
3/4
to select
selectili[Delete
[Delete
(Brisanje
nekolicine)
[DeleteMulti]
All] or
[Delete
and
then
[MENU/SET].
[Delete All]
All]
and
then press
press
[MENU/SET].
(Brisanje
svih)
i zatim
pritisnite
[MENU/
SET].
•• [Delete
All]
>
Confirmation
screen
is
[Delete All] > Confirmation screen is displayed.
displayed.
Pictures
are
by
selecting
• [Delete
All]
→deleted
Prikazuje
zaslon [Yes].
za potvrdu.
Pictures
are
deleted
by se
selecting
[Yes].
Fotografije se brišu odabirom opcije [Yes].
33 (Kada
je[Delete
odabrana
funkcija
[Delete Multi]
(When
Multi]
is
(When
[Delete
Multi]
is selected)
selected)
(Brisanje nekolicine))
Press
to
select
the picture,
Press 3/4/2/1
3/4/2/1
toda
select
picture,
Pritisnite
▲/▼/◄/►
bistethe
odabrali
and
then
press
[DISP.]
to
set.
(Repeat
and then press
to set.
(Repeat this
this
fotografiju
i zatim[DISP.]
pritisnite
[MENU/SET].
step.)
(Ponovite
ovaj
korak.)
step.)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
• • Na
odabranimon
se fotografijama
prikazuje [ ].
• [[ ]] appears
appears on the
the selected
selected pictures.
pictures.
Ako
ponovno
pritisnete
[DISP.]
(Prikaz),
postavka
If
is
If [DISP.]
[DISP.]
is pressed
pressed again,
again, the
the setting
setting is
is cancelled.
cancelled.
se
poništava.
(When
[Delete
is
(When
[Delete Multi]
Multi]
is selected)
selected)
44 Kada
je odabrano
[Delete
Multi] (Brisanje nekolicine))
Press
Pritisnite
[MENU/SET].
Press [MENU/SET].
[MENU/SET].
• • Prikazuje
se zaslon zaispotvrdu.
• Confirmation
Confirmation screen
screen is displayed.
displayed.
Fotografije
se brišu odabirom
opcije [Yes].
Pictures
Pictures are
are deleted
deleted by
by selecting
selecting [Yes].
[Yes].
Tijekom
brisanja
nemojte while
isključivati fotoaparat.
••• Do
Do not
not turn
turn the
the camera
camera off
off while deleting.
deleting.
• Možda će on
biti potrebno
određeno
vrijeme
da bi se fotografije
izbrisale,
što ovisi
o broju fotografija
•• Depending
Depending on the
the number
number of
of pictures
pictures to
to be
be deleted,
deleted, it
it may
may take
take some
some time
time to
to delete
delete them.
them.
koje želite izbrisati.
-- 40
40 --
Basic
Osnovne funkcije
Setting
the Menu
Postavljanje
izbornika
The camera comes with menus that allow you to choose the settings for taking pictures and
Fotoaparat
izbornicima
kojiand
omogućuju
odabir
postavki
snimanje
i reproduciranje
playing
themdolazi
backsjust
as you like
menus that
enable
you toza
have
more fun
with the
fotografija
prema
camera
and
use itvašim
more željama
easily. te izbornicima koji vam pružaju više zabave i lakšu uporabu.
Točnije,
izbornik
[Setup] menu
(Postavljanje)
važne
postavke
koje se
odnose
na satclock
i
In
particular,
the [Setup]
containssadrži
some neke
important
settings
relating
to the
camera’s
napajanje
and
power.fotoaparata.
Prije daljnjeg
korištenja
fotoaparatom
postavke
Check
the settings
of this
menu beforeprovjerite
proceeding
to use tog
the izbornika.
camera.
Setting menustavki
itemsizbornika
Postavljanje
you zakrenete
rotate the monitor and
set thefotoaparat
camera tona
Self
Shotrada
Mode,
the menu screen
will
not be
• If Ako
i postavite
način
za autoportret,
zaslon
s izbornicima
neće se prikazati.
displayed.
Primjer: U izborniku [Rec] (Snimanje) prebacite način [AF Mode] (Auto. fokus) s [
] ([1-Area]
Example:
In the
menu,Detection],
change [AF
Mode] from
[Ø] ([1-Area]) to [š] ([Face Detection])
(1 područje))
na [[Rec]
] ([Face
(Otkrivanje
lica))
Press [MENU/SET].
11 Pritisnite
[MENU/SET].
22 Pritisnite
▲/▼/◄/►
bistemenu
odabrali
Press 3/4/2/1
toda
select
and then
izbornik i zatim pritisnite [MENU/SET].
Menu
press [MENU/SET].
Rec
Motion
Picture
Setup
Wi-Fi
Cancel
Select
Set
Menu
Description
of settings
Izbornik
Opis postavki
[Rec]
(P91)
The
menu
lets
you
set
the
Colouring,
Sensitivityboje,
or Number
of
[Rec] (Snimanje) (91. str.) U ovom izborniku možete postaviti postavke
osjetljivosti
(Recording
only) pixels,
etc.piksela
of pictures
you are
recording.
(Samo
način Mode
snimanja)
ili broja
te drugih
aspekata
fotografija koje snimate.
[MotionPicture]
Picture] (P105) This
menuizborniku
lets you set
the setting
for postavke
motion pictures
such as
[Motion
U ovom
možete
postaviti
za videozapise
(Recording Mode
only) recording
quality.
(Videozapis)
(105. str.)
kao što je
kvaliteta snimanja.
(Samo način snimanja)
This menu lets you set the playback method. For example, you
[Playback Mode] (P107)
U ovom
izborniku
možete
metodu
reprodukcije.
Na
[Playback Mode] (Način can
play back
a desired
typepostaviti
of images
or play
back a slideshow
(Playback
Mode
only)
reprodukcije) (107. str.)
ofprimjer,
images.možete reproducirati željenu vrstu slike ili reproducirati
(Samo način reprodukcije) prikaz slika u nizu.
[Playback] (P114)
This menu lets you set the Protection, Cropping or Print Settings,
[Playback]
U ovom
izborniku
postavite postavke za zaštitu, izrezivanje ili
(Playback (Reprodukcija)
Mode only)
etc.
of recorded
pictures.
(114. str.) (Samo način
ispis te drugih opcija za snimljene fotografije.
This menu lets you perform the clock settings, beep tone settings
reprodukcije)
[Setup] (P44)
and other settings which make it easier for you to operate the
[Setup] (Postavljanje)
U ovom izborniku možete postaviti sat, ton zvučnog signala i
camera.
(44. str.)
ostale postavke koje olakšavaju rad s fotoaparatom.
This
menuizborniku
lets you make
thepostaviti
settingsstavke
necessary
to connect na
to
U ovom
možete
za povezivanje
[Wi-Fi]
(P125)
[Wi-Fi] (125. str.)
Wi-Fi
or use
the mrežu
Wi-Fi function.
bežičnu
Wi-Fi
ili koristiti Wi-Fi funkciju.
41 --- 41
Osnovne
funkcije
Basic
33 Pritisnite
▲/▼
bistethe
odabrali
stavku
Press 3/4
toda
select
menu item
and
izbornika i zatim pritisnite [MENU/SET].
A
AF Mode
Ⓐ Stranica zaslona s izbornicima
Menu screen
•A
Prebacuje
se napage
sljedeću stranicu kada dođete do
• dna.
It will switch to the next page when you reach the
bottom. će se i zakretanjem ručice zuma)
(Prebacit
(It will also switch by rotating the zoom lever)
44 Pritisnite
▲/▼
bistethe
odabrali
Press 3/4
toda
select
settingpostavku
and then
i zatim
[MENU/SET].
press pritisnite
[MENU/SET].
• Postavke se možda neće prikazati na zaslonu ili će
• se
Depending
on the menu
item,
its setting
may not
drukčije prikazati,
ovisno
o stavci
izbornika.
appear or it may be displayed in a different way.
2/4
Rec
then press [MENU/SET].
Metering Mode
i.Exposure
OFF
i.Zoom
OFF
Select auto focus mode
Cancel
Select
Set
Select
Set
AF Mode
Face Detection
Focus detected
person’s face
Cancel
▄▄ Close
∫
the menu
Zatvaranje
izbornika
Press
[ ][ repeatedly
until
the
Pritisnite
] više puta
dok
serecording/playback
ne prikaže zaslon za
screen
is displayed.
snimanje/reprodukciju.
Prilikom
snimanja
slika, you
možete
zatvoriti
takoby
da
recording
images,
can izbornik
also close
the menu
• When
dopola pritisnete
okidač.
pressing
the shutter
button halfway.
Nekeare
se functions
funkcije ne
mogu
postaviti
upotrebljavati
ovisno
načinima
izbornika
•• There
that
cannot
be setilior
used depending
onothe
modes ili
orpostavkama
menu settings
being
kojeon
sethe
upotrebljavaju
zbog tehničkih podataka.
used
camera duena
to fotoaparatu
the specifications.
- 42 -
Osnovne
funkcije
Basic
Using the Quick
Korištenje
brzog Menu
izbornika
By
using the
Quick
Menu, some
of the
menuizbornika
settings can
be se
easily
found. pronaći.
S pomoću
brzog
izbornika
neke od
postavki
mogu
jednostavno
•• The
features
that
be adjusted
Quick
Menu
are determined
mode or
a display
style
Značajke
koje
secan
mogu
podesiti susing
pomoću
brzog
izbornika
određenebysuthe
načinom
rada
ili stilom
the
camera
is in. radi fotoaparat.
prikaza
u kojem
11 Tijekom
snimanja when
pritisnite
[Q.MENU]
Press [Q.MENU]
recording.
(Brzi izbornik).
22 Pritisnite
▲/▼/◄/►
bistethe
odabrali
Press 3/4/2/1
toda
select
menu item
stavku
izbornika
i postavku,
a zatim
and the
setting and
then press
[MENU/
zatvorite izbornik pritiskom na [MENU/
SET] to close the menu.
SET].
- 43 -
Osnovne
funkcije
Basic
Basic
About
the
Menu
Izbornik
postavljanje
About
thezaSetup
Setup
Menu
Basic
Basic settings, refer to P41.
For
details
on how postavki
to select the
[Setup] menu
Detalje
o odabiru
izborniku
[Setup]
potražite
na 41.
str.
For
details
on how to select u
the
[Setup] menu
settings,
refer
to P41.
About
About the
the Setup
Setup Menu
Menu
• [ClockSet] (Postavljanje sata), [Economy] (Ekonomičnost) i [AutoReview] (Automatski prikaz) vrlo
• [Clock Set], [Economy] and [Auto Review] are important items.
su važne
• [Clock
Set],stavke.
[Economy] and [Auto Review] are important items.
Check
their settings
beforenjihove
using them.
Prije upotrebe
provjerite
postavke.
Check
their settings
before using them.
detailsAuto
on how
toonly
select
the Manual],
[Setup]
menu
settings,
refer
to
P37.[Online
•• InFor
Mode,
[Online
[Clock je
Set],
[World
Time],
[Airplane
Mode],
[Beep]¢,
UIntelligent
inteligentnom
automatskom
načinu
rada moguće
postaviti
samo
opcije
Manual]
detailsAuto
on how
toonly
select
the Manual],
[Setup]
menu
refer
to
P37.
• InFor
Intelligent
Mode,
[Online
[Clock settings,
Set], [World
Time],
[Airplane
Mode], [Beep]¢,
(Priručnik na internetu), [Clock Set] (Postavljanje sata), [World Time] (Svjetsko vrijeme), [Airplane
[Language] can be set.
[Language]
can be set.
(Zrakoplov),
(Zvučni
signal)*
[Language]Modes.
(Jezik).
¢Mode]
Available
settings [Beep]
are different
from
other iRecording
settings
are different
other
Recording
Modes.items. Check their settings before
•¢
[Clock
Set], [Auto
Power
Off]
and from
[Auto
Review]
are important
* Available
Dostupne
se postavke
razlikuju
od ostalih
načina
snimanja.
• [Clock Set], [Auto Power Off] and [Auto Review] are important items. Check their settings before
using them.
using them.
[Online
display]/[USB
connection]/[QR
Code display]
• In Intelligent
Auto Mode,[URL
only [Clock
Set], [World
Time], [Beep]¢¢, [Language],
[Stabilizer Demo.] can
[OnlineManual]
Manual]
• In Intelligent
Auto Mode,[URL
only [Clock
Set],
[World
Time], [Beep] ,connection]
[Language],
[Stabilizer
Demo.] can
[Online
Manual]
display]/[USB
connection]/[QR
Code display]
[URL
display]
(Prikaz
URL-a)/[USB
(USB veza)/[QR
be (Priručnik
set.
na
be set.
Code display] (Prikaz QR-koda)
¢ internetu)
Available settings are different from other Recording Modes.
¢ Available settings are different from other Recording Modes.
U [Clock Set]
Setting Date/Time.
U [Clock Set]
Setting Date/Time.
 [Clock
Set]
•U
Refer
to
P22
for
details.
[Clock Set]
Setting Date/Time.
Postavljanje
datuma/vremena.
[Clock
Set]
•U
Refer
to P22
forsata)
details. Setting Date/Time.
(Postavljanje
•• Refer
to
P20
for
details.
Detalje
na 22. str.
• Refer
to potražite
P20 for details.
[World Time]
[World
Time]
[World
Time]
(Svjetsko
[World
Time]
[World
Time]
vrijeme)
Set the time in your home area and travel destination.
Set the time in your home area and travel destination.
Postavite
lokalnothe
vrijeme
i vrijeme
na travel
odredištu
putovanja.
You
can display
local times
at the
destinations
and record
You
display
the
local
thetravel
travel
destinations
and
Set can
the je
time
in your
hometimes
areaat
and
destination.
Moguć
prikaz
lokalnog
vremena
odredištu
putovanja
te record
them
on time
the
pictures
you take.
Set the
in your
home
area andna
travel
destination.
them
on
the
pictures
you
take.
You can display
the local times
at
the travel destinations and record
bilježenje
na
fotografijama
koje
snimate.
You can display the local times at the travel destinations and record
After
[Destination]
press 2/1 to select an
them selecting
onšto
the pictures
you
take.or [Home],
Nakon
[Destination]
(Odredište)
ili [Home]
them selecting
on theodaberete
pictures
you
take.or [Home],
After
[Destination]
press 2/1
to select an
area,
and press
[MENU/SET]
to da
set.biste odabrali područje i zatim
(Domaća
zona),
pritisnite
◄/►
area,
and
press [Destination]
[MENU/SET] to
set.
After
selecting
or
[Home],
press
2/1
to select an
Setpostavite
[Home]
first
thing
afterna
purchasing.
•ga
After
selecting
[Destination]
or [Home], press 2/1 to select an
pritiskom
[MENU/SET].
Set [Home]
first
thing
after purchasing.
•area,
and press
[MENU/SET]
to set.
[Destination]
can
be
set
after
setting
up
[Home].
area,
and
press
[MENU/SET]
to
set.
• Postavite [Home] (Domaća zona) odmah nakon kupnje.
canthing
be set
after
setting up [Destination]
[Home].
Set [Home] first
after
purchasing.
can be set after
•[Destination]
Stavku
[Destination]
(Odredište)
možete
postaviti nakon
postavljanja
[Home]
first thing after
purchasing.
[Destination]
can be
set after
• Set
“
[Destination]:
setting
up
[Home].
stavke
[Home]
(Domaća zona).
A
setting
up
[Home].
10:00
19:00
“
[Destination]:
Travel destination area
A Seoul10:00
19:00
Travel
destination
area
Tokyo
Seoul
“
[Destination]:
A
[Destination]
(Odredište):
Tokyo
A
time of the
destination area
“Current
[Destination]:
A
A
Current
time of the
destination area
Travel
destination
area
Odredište
putovanja
B
Timedestination
difference
from
Travel
areahome area
B
Time
difference
home
areaarea
Ⓐ
vrijeme
odredištu
A Trenutačno
Current
time
of from
the na
destination
A Current time of the destination area
Ⓑ
razlika
u odnosu
na
B Vremenska
Time difference
from
home area
B Time difference from home area
lokalno vrijeme
–
– [Home]:
[Home]:
–
– [Home]:
[Home]:(Domaća zona):
[Home]
Your
Your home
home area
area
Your
area
Your home
home
area
Lokalno
područje
B
B
C
C
C
Current
C Trenutačno
Currenttime
time
Ⓒ
vrijeme
C
C Current
Currenttime
time
D
Time
from
D Odstupanje
Timedifference
difference
fromGMT
GMT (Greenwich
Ⓓ
od GMT-a
D
from
D Time
Timedifference
difference
fromGMT
GMT (Greenwich
(Greenwich
Time)
Mean Time)Mean
(Greenwich
Mean
Time)
(Greenwich
Mean Time)Mean Time)
D
+ 9:00
+ 9:00
Cancel
Cancel
B
B
Set
Set
Select
Set
C
10:00
C
London
10:00
Casablanca
London
Casablanca
D
D
GMT+ 0:00
GMT+ 0:00
Cancel
forward
by
Cancel
D
Select
Select
• Press 3 if you are using Summer Time [
]. (The time will move
1 hour.) Press
Select 3Set
3 if▲
you
are
using Summer
Time [
]. (The
time will
forwardće
byse
1 hour.)
Press1 3
•• Press
Pritisnite
upotrebljavate
ljetno
vremena
[ move
]. (Vrijeme
pomaknuti
sat
once
more
toako
return
to the
normal
time.računanje
• Press
3
if
you
are
using
Daylight
Savings
[
].
(The
time
will
move
forward
by
1
hour.)
once
more to return to the normal time.
unaprijed.)
••Press
3
if youfind
arethe
using
Daylight
Savings
[ areas
]. (The
time willonmove
forwardset
by by
1 hour.)
If
you
cannot
travel
destination
in
the
displayed
the
screen,
the
time
once
more
totravel
return
to se
the normal
time.
•Press
IfPonovno
you 3
cannot
find
the
destination
in
areas vrijeme.
displayed on the screen, set by the time
pritisnite
▲
biste
nathe
početno
Press
3 once
more home
to da
return
to thevratili
normal
time.
from
area.
•• Ifdifference
you ne
cannot
findthe
thehome
travel
destination
in the
areas displayed
on the
by the time
Ako
možete
naći
odredište
putovanja
u zonama
prikazanima
na screen,
zaslonu,set
postavite
vrijeme
difference
from
the
area.
• If you cannot find the travel destination in the areas displayed on the screen, set by the time
prema vremenskoj
razliciarea.
u svojoj vremenskoj zoni.
difference
from the home
difference from the home area.
- 44 - 44 -
Osnovne funkcije
Ograniči Wi-Fi postavke.
[ON] (Uklj.):
Basic
Wi-Fi funkcije ne mogu se koristiti.
[Airplane Mode]
(Zrakoplov)
[OFF] (Isklj.)
Restricts
Wi-Fi settings.
[Airplane Mode]
[OFF]
uređaj ne ometaju mjerne i pokazne instrumente.
• U zrakoplovima ili na drugim zabranjenim područjima poput
[ON]:
bolnica, postavite način [Airplane Mode] (Zrakoplov) na [ON] (Uklj.)
Wi-Fi functions cannot be used.
i isključite fotoaparat da elektromagnetski valovi itd., koje odašilje
• When you bring the camera
Basic
Basic on an airplane or to a hospital, etc., set
[Airplane Mode] to [ON],
and turn off the camera because electromagnetic
Basic
Basic
Postavljanje
glasnoće
zvučnog
signala
i zatvarača.
This
Thisallows
allows
you
you
to
toby
set
set
the
the
beep
beepand
andshutter
shutter
sound.
sound.
Basic
Basic
waves,
etc. emitted
the
camera
may
interfere
with gauges.
This
Thisallows
allowsyou
youto
toset
setthe
thebeep
beepand
andshutter
shuttersound.
sound.
[Shutter
Vol.]
Level]
(Razina
r
r [Beep
Level]:
Level]:
[Shutter
[Shutter
Vol.]:
Vol.]:(Glasnoća
This
allows
you
sound.
This[Beep
allows
youto
toset
setthe
thebeep
beepand
andshutter
shutter
sound.
r
r [Beep
[Beep
Level]:
Level]:
[Shutter
[Shutter
Vol.]:
Vol.]:
zatvarača):
zvučnog
signala):
[t]
[t]
([Low])
([Low])
[[ [Shutter
]] ([Low])
([Low])
r
[Beep
Level]:
Vol.]:
rallows
[Beepyou
Level]:
[Shutter
Vol.]:
This
to
set
the
beep
and
shutter
sound.
([Low])
([Low])
[t]
[t]
([Low])
[[[[
]]]] ([Low]
([Low])
(Tiho))
(Tiho))
r
r[Beep]
[Beep]
[u]
[u] ([Low]
([High])
([High])
([High])
([High])
r [Beep]
[Beep]
[t]
([Low])
[
]
([Low])
[t]
([Low])
[
]
([Low])
r
r[Beep]
[Beep]
([High])
[
]
([High])
[u]
[u]
([High])
[
]
([High])
([High]
(Glasno))
([High]
(Glasno))
[t]
([Low])/[u]
([High])/[s]
([OFF])
[s]
[s]
([OFF])
([OFF])
[
[
]
]
([OFF])
([OFF])
(Zvučni
r
[Beep]
r
[Beep] signal)
[u]
([High])
([High])
[u]
([High])(Isklj.))
([High])(Isklj.))
([OFF])
([OFF])
[s]
[s] ([OFF]
([OFF])
([OFF])
[[[[ [Shutter
]]]] ([OFF]
[Beep
[Beep
Tone]:
Tone]:
[Shutter
Tone]:
Tone]:
[s]
[[ ]] ([OFF])
[s] ([OFF])
([OFF])
([OFF])
Tone]
Tone]
Tone]:
Tone]:
1[Beep
1 ]/[
1[Shutter
1 ]/[
33 ]]
[[ [Beep
]/[ 22 Tone]:
]/[
]/[ 33 ]]
[[ [Shutter
]/[ 22 ]/[
]/[Tone]:
[Beep
Tone]:
[Shutter
[Beep
Tone]:
[Shutter
Tone]:
Brightness,
red or blue tint [of
the
zatvarača):
1 ]/[
2colour,
1
22
33 ]]is adjusted.
]/[ 2zvučnog
]/[ 33 ]] orsignala):
[ 1(Ton
]/[ monitor
]/[Tone]:
[[ 1(Ton
]/[
]/[
]/[
[[ 11 ]/[
[[ 11 ]/[
]/[ 22 ]/[
]/[ 33 ]]
]/[ 22 ]/[
]/[ 33 ]]
[Brightness]:
u
u[Volume]
[Volume]
Adjust
Adjustthe
thevolume
volumeof
ofthe
thespeaker
speakerto
toany
anyof
ofthe
the77levels.
levels.
Adjust
the
brightness.
u
u[Volume]
[Volume]
Adjust
Adjust
the
the
volume
volumeof
ofthe
thespeaker
speakerto
toany
anyof
ofthe
the77levels.
levels.
•u
•u
When
When
you
youconnect
connectthe
the[Contrast
camera
camera
to
TV,
TV,the
thevolume
volume
of
ofthe
theTV
TV
speakers
speakers
does
does
not
notchange.
change.Also,
Also,
[Volume]
Adjust
the
volume
of
to
any
77levels.
[Volume]
Adjustto
the
volume
ofthe
thespeaker
speaker
to
anyof
ofthe
the
levels.
·aaSaturation]:
[Cust.Set
Mem.]
Za
prilagođene
postavke
mogu
se
registrirati
4
postavke
when
whenconnected,
connected,
no
no
sound
sound
isisoutput
output
from
from
the
the
camera
camera
speakers.
speakers.
••When
When
you
youconnect
connect
the
the
camera
camera
to
toaaTV,
TV,
the
the
volume
volume
of
ofthe
the
TV
TVspeakers
speakersdoes
doesnot
notchange.
change.Also,
Also,
Adjust
or
clarity
ofthe
colours.
••When
you
the
camera
to
aaTV,
the
volume
of
TV
when
when
connected,
connected,
no
no
sound
sound
isisthe
output
output
from
from
the
the
camera
camera
speakers.
speakers.
When
youconnect
connect
the
camera
tocontrast
TV,
the
volume
of
the
TVspeakers
speakersdoes
doesnot
notchange.
change.Also,
Also,
(Memoriranje
fotoaparata.
when
connected,
no sound
isis
output
when
connected,
outputfrom
fromthe
thecamera
cameraspeakers.
speakers.
prilagođenih
[Red
Tint]:
[Monitor
Display]no sound
Brightness,
Brightness,
colour,
colour,
or
or2-3
red
red
orblue
bluetint
tintof
ofthe
theLCD
LCDmonitor
monitorisis
[C
1]/[C
2-1]/[C
2-2]/[C
] or
postavki)
Brightness,
Brightness,
colour,
orred
redor
orblue
bluetint
tintof
ofthe
theLCD
LCDmonitor
monitorisis
Adjust
the redcolour,
tint. or
adjusted.
adjusted.
Brightness,
colour,
Brightness,
colour,or
orred
redor
orblue
bluetint
tintof
ofthe
theLCD
LCDmonitor
monitorisis
• Detalje potražite na 88. [Blue
str.
adjusted.
adjusted.
Tint]:
[Brightness]:
[Brightness]:
adjusted.
adjusted.
[Brightness]:
[Brightness]:
Adjust
Adjust
the
the
brightness.
brightness.
Adjust
the
blue
tint.
[Brightness]:
[Brightness]:
Adjust
Adjust
the
the·brightness.
Podešavanje
svjetline, boje te crvene ili plave nijanse monitora.
[Contrast
[Contrast
·brightness.
Saturation]:
Saturation]:
Adjust
the
brightness.
Adjust
the
brightness.
[Contrast
·contrast
·contrast
Saturation]:
Saturation]:
Adjust
Adjust
the
thethe
or
orclarity
clarity
of
ofcolours.
colours.
1 [Contrast
Select
settings
by pressing
3/4, and adjust with 2/1.
[Brightness]
(Svjetlina):
·contrast
Saturation]:
[Contrast
·contrast
Saturation]:
Adjust
Adjust
the
the
or
orclarity
clarity
of
ofcolours.
colours.
2 [Contrast
Press
[MENU/SET]
to set.
[Red
[Red
Tint]:
Tint]:
Podešavanje
svjetline.
Adjust
the
Adjust
the
contrast
orclarity
clarityof
ofcolours.
colours.
[Red
[Red
Tint]:
Tint]:
Adjust
Adjust
the
thecontrast
red
redtint.
tint.or
[LCD
[LCD
Display]
Display]
• Some
subjects
may appear
differently
from
actuality (Zasićenost
on the monitor.• Kontrast):
However, this does not affect
[Red
Tint]:
[Contrast
•
Saturation]
[Red
Tint]:
Adjust
Adjust
the
the
red
red
tint.
tint.
[Blue
[BlueTint]:
Tint]:
[LCD
[LCDDisplay]
Display]
the recorded
pictures.
Adjust
the
red
tint.
Adjust
the
red
tint.
[Blue
[Blue
Tint]:
Tint]:
[LCD
Adjust
Adjust
the
theblue
blue
tint.
tint. ili jasnoće boja.
Podešavanje
kontrasta
[LCDDisplay]
Display]
• When [Monitor Luminance][Blue
is setTint]:
to
[High
Angle],
[Blue
Tint]:
Adjust
Adjust
the
the
blue
blue
tint.
tint. [Brightness] and [Contrast · Saturation] cannot be
[Red
Tint]
(Crvena
nijansa):
[Monitor
Display]
adjusted.
11
Select
Select
the
thesettings
settings
by
bypressing
pressing
Adjust
the
tint.
Adjust
theblue
blue
tint.
(Prikaz monitora)
1
1 Select
Select
the
the
settings
settings
by
by2/1.
pressing
pressing
3/4,
3/4,and
and
adjust
adjust
with
with
2/1.
Podešavanje
crvene
nijanse.
1
Select
the
settings
by
pressing
1
Select
theadjust
settings
by
pressing
3/4,
3/4,
and
and
adjust
with
with
2/1.
2/1.
2
2
Press
Press
[MENU/SET]
[MENU/SET]
to
to
set.
set.
[Blue Tint]and
(Plava
nijansa):2/1.
adjust
3/4,
and
adjustwith
with
2/1.
22 3/4,
Press
Press[MENU/SET]
[MENU/SET]
to
toset.
set.
Podešavanje
plave nijanse.
2
to
2 Press
Press[MENU/SET]
[MENU/SET]
toset.
set.
1 Odaberite postavke pritiskom na ▲/▼ i podesite s
••Some
Somesubjects
subjectsmay
mayappear
appeardifferently
differently
from
actuality
actualityon
onthe
theLCD
LCDmonitor.
monitor.However,
However,this
thisdoes
does
pomoćufrom
▲/▼.
not
affect
affect
the
therecorded
recorded
pictures.
pictures.
••not
Some
Some
subjects
subjects
may
mayappear
appear
differently
differentlyfrom
fromactuality
actualityon
onthe
theLCD
LCDmonitor.
monitor.However,
However,this
thisdoes
does
2toto[High
Postavite
pritiskom
na
[MENU/SET].
When
When
[LCD
[LCD
Mode]
Mode]
set
set
[High
Angle],
Angle],
[Brightness]
[Brightness]
and
and
[Contrast
··Saturation]
Saturation]
cannot
cannot
be
be
••Some
subjects
may
appear
differently
from
actuality
the
LCD
However,
this
not
not
affect
affect
the
the
recorded
recorded
pictures.
pictures.
Some
subjects
mayisis
appear
differently
from
actualityon
on
the[Contrast
LCDmonitor.
monitor.
However,
thisdoes
does
adjusted.
adjusted.
not
affect
the
recorded
pictures.
••When
When
[LCD
[LCD
Mode]
isisset
set
to
to[High
[High
Angle],
Angle],
[Brightness]
[Brightness]
and
[Contrast
[Contrast
··Saturation]
Saturation]
cannotna
be
be
not
affect
the
recorded
pictures.
• Neki
objekti
naMode]
monitoru
mogu
izgledati
drukčije
nego uand
stvarnosti.
Međutim,
to ne cannot
utječe
••When
[LCD
Mode]
adjusted.
adjusted.
When
[LCD
Mode]isisset
setto
to[High
[HighAngle],
Angle],[Brightness]
[Brightness]and
and[Contrast
[Contrast··Saturation]
Saturation]cannot
cannotbe
be
snimljene
fotografije.
adjusted.
adjusted.
- 45 - 41 -
Basic
Osnovne funkcije
These
settings
make itomogućuju
easier to see
whenprikaz
you are
Ovemenu
postavke
izbornika
vamthe
damonitor
bolje vidite
na in
bright
places.kada ste na svijetlom mjestu.
monitoru
¢
] ([Auto
Power
Monitor]
: (Auto. osvjetljivanje monitora))*:
[„][ ([Auto
Power
Monitor])
se automatski
podešava u skladu
s jačinom
osvjetljenja
TheSvjetlina
brightness
is adjusted automatically
depending
on how
bright it is
oko fotoaparata.
[Monitor Luminance]around
the camera.
] ([Power
Monitor] (Osvjetljivanje monitora)):
(Svjetlina
monitora) […][ ([Power
Monitor]):
[Monitor
Luminance]
postaje
svjetlijiand
i vidljiviji,
i kada
snimate
na
TheLCD-monitor
monitor becomes
brighter
easierčak
to see
even
when taking
otvorenom.
pictures
outdoors.
[OFF] (Isklj.)
[OFF]
* Može se postaviti samo kada je postavljen način snimanja.
¢ Can be set only when Recording Mode is set.
• Svjetlina snimki prikazanih na LCD-monitoru povećana je tako da se neki objekti na LCD-monitoru
• The
brightness
of the pictures
onMeđutim,
the monitor
is increased
so some subjects
may appear
mogu
činiti drukčijima
nego udisplayed
stvarnosti.
to ne
utječe na snimljene
fotografije.
real lifefunkcija
on the monitor.
However, this
does not
affect the
recorded
• different
Kada jefrom
postavljena
[Monitor Luminance]
(Svjetlina
monitora),
smanjuje
sepictures.
vrijeme korištenja.
• When [Monitor Luminance] is set, the usage time is reduced.
S pomoću ove funkcije možete postaviti hoće li se prikazivati
This
allows you to set either to display or not display the Histogram.
histogram.
[ON]/[OFF]
[ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
[Histogram]
[Histogram]
(Histogram)
A Histogram
graph that
along
Histogram is
je agrafikon
koji displays
prikazujebrightness
svjetlinu uz
thevodoravnu
horizontal os
axis
(black to white)
the na
number
(crno-bijelo)
i broj and
piksela
svakojof
pixels
at svjetline
each brightness
levelosi.
on Tako
the vertical
razini
na okomitoj
možeteaxis.
jednostavno
ekspoziciju
fotografije.
It allows
you to provjeriti
easily check
a picture’s
exposure.
tamno
AⒶ
dark
optimalno
BⒷ
optimal
svijetlo
CⒸ
bright
Kadathe
se recorded
snimljenapicture
slika i histogram
ne poklapaju
u određenim
histogram
je
•• When
and the Histogram
do not
match eachuvjetima,
other under
the following
narančastethe
boje.
conditions,
Histogram is displayed in yellow.
- Kadathe
je vrijednost
pomoći pri
ručnoj ekspoziciji
različita
od [0] exposure
tijekom kompenzacije
ekspozicije
– -When
Manual Exposure
Assistance
is other than
[0] during
compensation
or in the
ili u načinu
ručneMode
ekspozicije
Manual
Exposure
-- Kad je aktivirana bljeskalica
– When the flash is activated
-- Tamna mjesta
Dark places
• – Histogram
je približna vrijednost u načinu snimanja.
•• The
Histogram
is an approximation
in Recording
Histogram
fotografije
možda se neće
podudaratiMode.
u načinu snimanja i načinu reprodukcije.
•• The
Histogram
of a picture
mayfotoaparatu
not match in
theisti
Recording
Mode u
and
the Playback
Mode.
Histogram
prikazan
na ovom
nije
kao histogrami
programima
za uređivanje
slika
• The
Histogram
korištenim
na displayed
računalimaini this
dr. camera does not match Histograms displayed by picture editing
• software
Histogrami
prikazuju
usedseinne
PCs,
etc. u sljedećim slučajevima.
-- Inteligentni
način
radafollowing cases.
• Histograms
areautomatski
not displayed
in the
- Način panoramskog
– -Intelligent
Auto Mode snimanja
- kod snimanja
– -Panorama
Shotvideozapisa
Mode
-- Kalendar
– When recording motion pictures
-- Indeksna reprodukcija
– -Calendar
- Zumiranje tijekom reprodukcije
– -Multi
Playback
- Kada
je spojen HDMI-mikrokabel
– Playback Zoom
– When HDMI micro cable is connected
-- 46
46 --
Osnovne funkcije
[Video Rec Area]
(Područje
snimanja
videozapisa)
Kut snimanja kod snimanja videozapisa može se provjeriti.
[ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
• Prikaz područja snimanja videozapisa samo je približna vrijednost.
• Prikaz područja snimanja kod zumiranja na položaj Tele možda će nestati, što ovisi o postavci
veličine slike.
• Postavka je fiksno postavljena na [OFF] (Isklj.) u sljedećem slučaju.
-- Inteligentni automatski način rada
[Zoom Resume]
(Nastavak
zumiranja)
Ovime možete spremiti položaj zuma kada isključite fotoaparat.
[ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
• Postavka je fiksno postavljena na [OFF] (Isklj.) u sljedećem slučaju.
-- Inteligentni automatski način rada
Fotoaparat se automatski isključuje ako se ne upotrebljava u
razdoblju koje je određeno postavkama.
Smanjenjem svjetline monitora može se produljiti trajanje baterije.
ECO [Economy]
(Ekonomičnost)
[Auto Power Off] (Auto. isklj. uređaja):
Fotoaparat se automatski isključuje ako se ne upotrebljava u
razdoblju koje je određeno postavkama.
[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]/[OFF] (Isklj.)
[Monitor Power Save] (Ušteda energije na monitoru):
Svjetlina monitora je smanjena.
[ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
• [AutoPowerOff] (Auto. isklj. uređaja) fiksno je postavljeno na [5MIN.] u sljedećem slučaju.
-- Inteligentni automatski način rada
• Funkcija [Auto Power Off] (Auto. isklj. uređaja) nije dostupna u sljedećim slučajevima.
-- Prilikom spajanja na računalo ili pisač
-- Pri snimanju ili reproduciranju videozapisa
-- Tijekom prikaza u nizu
-- Tijekom reprodukcije panorame (tijekom pauze)
-- Kada koristite Wi-Fi vezu
- 47 -
[10MIN.]
– When recording or playing
back motion pictures
– During a Slide Show [OFF]
• [Auto Power Off] is set to [5MIN.] in the Intelligent Auto Mode.
Osnovne funkcije
• [Auto Power Off] does not
work
the following
Set
the in
length
of time cases.
that the picture is displayed after taking the still
– When using the AC adaptor
(supplied)
picture.
Postavljanje trajanja prikaza fotografije nakon što je snimite.
– When connecting to a PC or a printer
[1[1
SEC.]
SEC.]motion
(1 sekunde)
– When recording or playing
back
pictures
SEC.]
o
[Auto
– During
Slide Show [2[2
[AutoaReview]
Review]
SEC.] (2 sekunde)
(Auto. prikaz)
[HOLD] (Zadržavanje):
[HOLD]:
Fotografije
ostaju
prikazane
sve
dok
pritisnete
gumb.the still
The
pictures
untilpicture
one
ofisne
the
buttonsafter
isneki
pressed.
Set
the
lengthare
of displayed
time
that the
displayed
taking
[OFF] (Isklj.)
picture.
[OFF]
• Funkcija [Auto Review] (Auto.
prikaz) aktivira se bez obzira na postavke u sljedećim slučajevima.
[1 regardless
SEC.]
• [Auto
Review]
is activated
of its setting
in the following case.
-- Tijekom
uzastopnog
snimanja
s različitim
ekspozicijama
–
[Burst].funkcije
[2 SEC.]
-- When
Prilikom
korištenja
[Burst] (Snimanje u nizu).
o
[Autousing
Review]
Auto Review
is fixed
[2 SEC.]
in the following
case.
• • The
Postavka
je fiksnofunction
postavljena
na to
[2SEC]
u sljedećim
slučajevima.
[HOLD]:
-- Intelligent
InteligentniAuto
automatski
–
Mode način rada
The pictures
areradi
displayed
until
one of
the buttons is pressed.
• • [Auto
Funkcija
[Auto does
Review]
prikaz)
ne
tijekom pictures.
snimanja
videozapisa.
Review]
not (Auto.
work when
recording
motion
[OFF]
[Exposure
Kad
isključite
fotoaparat
gafollowing
prebacite
u način
snimanja,
•w
[Auto
Review] isComp.
activated
regardless
its
setting
inilithe
[Reset]
The
[Rec]
or of
[Setup]
menu
settings
are case.
reset
to the
initial settings.
Reset]
(Ponovno
vrijednost ekspozicije postavljena je na [0 EV].
– When
using
[Burst].
• When
the [Reset] setting is selected during recording, the operation that resets the lens is also
• Thepostavljanje
Auto Review function [ON]/[OFF]
is fixed to [2 (Uklj./Isklj.)
SEC.] in the following case.
performed
at the same time. You will hear
the sound of the lens operating but this is normal and not
kompenzacije
– Intelligent
Auto Mode
indicative
of malfunctioning.
ekspozicije)
• [Auto Review] does not work when recording motion pictures.
• When [Setup] menu settings are reset, the following settings are also reset.
– The birthday settings for [Baby1]/[Baby2] and [Pet] in Scene Mode.
– The
[World(Izvorne
Time] setting.
w
[Reset]
The
[Rec] or
[Setup]snimanja
menu settings
are resetna
to the
initial settings.
[Reset]
Vraćanje
postavki
ili postavljenja
zadane.
• Thepostavke)
folder number and the clock setting are not changed.
• When the [Reset] setting is selected during recording, the operation that resets the lens is also
• performed
Kad se postavke
postavljanja
vrate
početne,
u početno
se vraćaju
postavke.
at the same
time. You
willna
hear
the sound
of the stanje
lens operating
butsljedeće
this is normal
and not
-- Postavkeofrođendana
za [Baby1]/[Baby2] i [Pet] u scenskom načinu rada.
indicative
malfunctioning.
• Broj mape i postavke sata ne mijenjaju se.
• When [Setup] menu settings are reset, the following settings are also reset.
– The birthday settings for [Baby1]/[Baby2] and [Pet] in Scene Mode.
– The
[World
Time] setting.Vraćanje postavki izbornika [Wi-Fi] na tvorničke postavke.
[Reset
Wi-Fi
• TheSettings]
folder number
and the clock setting are not changed.
(Izvorne
Wi-Fi postavke)
- 41 -
• Uvijek ponovno postavite fotoaparat kod odlaganja ili prodaje da biste spriječili zlouporabu
osobnih informacija spremljenih u fotoaparatu.
• Uvijek ponovno postavite fotoaparat nakon što kopirate osobne podatke i prije nego pošaljete
fotoaparat na popravak.
- 41 -
- 48 -
Basic
Basic
Basic
Basic
OsnovneBasic
funkcije
Basic
Basic
Set
to
match
the
colour
television
system
in
each
country
or
the
of
Set
match
the
colour
television
system
each
country
the
type
Set
toto
match
the
colour
television
system
inin
each
country
oror
the
type
ofof
Postavite
da
biste
uskladili
sa sustavom
TV-prijamnika
u
boji
utype
Set
to
match
the
colour
television
system
in
each
country
or
the
type
of
Set
to
match
the
colour
television
system
in
each
country
or
the
type
of
Set
to
match
the
colour
television
system
in
each
country
or
the
type
of
TV.
Set
to
match
the
colour
television
system
in
each
country
or
the
type
of
TV.
TV.
pojedinoj
državi
ili
s
vrstom
TV-prijamnika.
TV.
TV.
TV.
TV.
[|]
([Video
Out]):
[Video
Out]
(Videoizlaz):
[|]
([Video
Out]):
[|]
([Video
Out]):
[|]
([Video
Out]):
[|]
([Video
Out]):
[|]
([Video
[NTSC]:
[|]
([VideoOut]):
Out]):
[NTSC]:
[NTSC]:
[NTSC]:
[NTSC]:
[NTSC]:
[NTSC]:
Video
output
is
set
to
NTSC
[NTSC]:
Video
output
set
NTSC
system.
Video
output
isis
set
toto
NTSC
system.
Videoizlaz
je
postavljen
nasystem.
NTSC-sustav.
Video
output
is
set
to
NTSC
system.
Video
output
is
set
to
NTSC
system.
Video
output
is
set
to
NTSC
system.
[PAL]:
Video
output
is
set
to
NTSC
system.
[PAL]:
[PAL]:
[PAL]:
|
[Output]
[PAL]:
|
[Output]
|
[Output]
[TV
Connection]
[PAL]:
|
[Output]
[PAL]:
Video
output
is
set
to
PAL
system.
[PAL]:
Video
output
is
set
to
PAL
system.
Video
output
is
set
to
PAL
system.
|
[Output]
Videoizlaz
je
postavljen
na
PAL-sustav.
|
[Output]
Video
output
is
set
to
PAL
system.
|
[Output]
(Povezivanje
s
Video
output
is
set
to
PAL
system.
output
is
set
Videoće
output
isspojen
setto
toPAL
PALsystem.
system.
• Video
Radit
kad je
AV-kabel
(neobavezan) ili HDMI-mikrokabel.
Aspect]):
(([TV
Aspect]):
TV-prijamnikom) [[ [[ ]] ]((][TV
[TV
Aspect]):
[TV
Aspect]):
]]([TV
([TV
[TV
Aspect]):
]
(
Aspect]):
[[[[W]:
Aspect]
(Format
TV-prijamnika)):
(
[TV
Aspect]):
[W]:
[W]:
[W]:
[W]:
[W]:
When
connecting
to
a
screen
TV.
[W]:
When
connecting
16:9
screen
TV.
When
connecting
toto
aaa16:9
16:9
screen
TV.
When
connecting
to
16:9
screen
TV.
When
connecting
to
16:9
screen
TV.
When
connecting
to
TV.
[X]:
When
connecting
toaaa16:9
16:9screen
screen
TV.
[X]:
Pri
spajanju
na TV-prijamnik
sa zaslonom
formata 16:9.
[X]:
[X]:
[X]:
[X]:
When
connecting
to
a
4:3
screen
TV.
[X]:
When
connecting
to
a
4:3
screen
TV.
When
connecting
to
a
4:3
screen
TV.
When
connecting
to
a
4:3
screen
TV.
When
connecting
to
4:3
screen
TV.
When
connecting
to
TV.
Pri
spajanju
nais TV-prijamnik
sa zaslonom
formata 4:3.
When
connecting
toaaa4:3
4:3screen
screen
TV.
•• •This
will
work
when
the
AV
cable
(optional)
connected.
will
work
when
the
AV
cable
(optional)
connected.
This
will
work
when
the
AV
cable
(optional)
isis
connected.
••This
This
will
work
when
the
AV
cable
(optional)
is
connected.
•
Ove
su
postavke
dostupne
kad
je
priključen
AV-kabel
(neobavezan).
This
will
work
when
the
AV
cable
(optional)
is
connected.
••This
Thiswill
willwork
workwhen
whenthe
theAV
AVcable
cable(optional)
(optional)isisconnected.
connected.
M
[Rotate
Disp.]
[Rotate
Disp.]
M
[Rotate
Disp.]
M
[Rotate
Disp.]
M
[Rotate
Disp.]
M
[Rotate
Disp.]
M
[Rotate
(Zakretanje
M
[RotateDisp.]
Disp.]
prikaza)
This
mode
allows
you
to
display
pictures
vertically
if
were
This
mode
allows
you
display
pictures
vertically
they
were
This
mode
allows
you
toto
display
pictures
vertically
if ififthey
they
were
This
mode
allows
you
to
display
pictures
vertically
they
were
This
mode
allows
you
to
display
pictures
vertically
they
were
This
mode
allows
you
to
display
pictures
vertically
ifififthey
Ovaj
način
rada
omogućuje
okomiti
prikaz
fotografija
akowere
su
recorded
holding
the
camera
vertically.
This
mode
allows
you
to
display
pictures
vertically
they
were
recorded
holding
the
camera
vertically.
recorded
holding
the
camera
vertically.
recorded holding
holding the
the camera
camera vertically.
vertically.
recorded
snimljene
u okomitom
položaju
fotoaparata.
recorded
holding
the
camera
vertically.
recorded
holding
the
camera
vertically.
[[ [
]] ]([On]):
([On]):
([On]):
[[
] ([On]):
([On]):
([On]):
[Rotate
]]]([On]):
Rotate
pictures
on
a
and
the
LCD
monitor
so
that
they
are
[
([On]):
pictures
on
TV
and
the
LCD
monitor
so
that
they
are
Rotate
pictures
on
aaaTV
TV
and
the
LCD
monitor
so
that
they
are
Rotate
pictures
on
TV
and
the
LCD
monitor
so
that
they
are
Zakrenite
slike na
iLCD
monitoru
tako
budu
Rotate
pictures
on
TV
and
the
LCD
monitor
so
that
they
are
Rotate
pictures
on
aaaTV
monitor
so
that
they
displayed
vertically.
Rotate
pictures
onTV-prijamniku
TVand
andthe
theLCD
monitor
soda
that
theyare
are
displayed
vertically.
displayed
vertically.
displayed
vertically.
prikazanevertically.
okomito.
displayed
vertically.
displayed
displayed
vertically.
([External
Only]):
([External
Only]):
[[ [[ ]] ]([External
([ExternalOnly]):
Only]
(Samo na vanjskom uređaju)):
([External
Only]):
[[ ]]]]([External
([External
Only]):
[Pictures
Only]):
Pictures
are
displayed
vertically
by
rotating
when
played
back
on
TV.
([External
Only]):
are
displayed
vertically
by
rotating
when
played
back
on
TV.
Pictures
are
displayed
vertically
by
back
on
Slike
se
prikazuju
okomito
zakretanjem
priwhen
reprodukciji
TVPictures are
are displayed
displayed
vertically
byrotating
rotating
whenplayed
playedna
back
onTV.
TV.
Pictures
vertically
by
rotating
when
played
back
on
TV.
Pictures
are
displayed
vertically
by
rotating
when
played
back
on
TV.
Pictures
are
displayed
vertically
by
rotating
when
played
back
on
TV.
prijamniku.
[OFF]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
(Isklj.)
•• •Refer
to
P32
for
information
about
how
totoplay
play
back
pictures.
Refer
to
P32
for
information
about
how
play
back
pictures.
Refer
to
P32
for
information
about
how
to
back
pictures.
•• Refer
to
P32
for
information
about
how
to
play
back
pictures.
Refer
to
P32
for
information
about
how
to
play
back
pictures.
•
Refer
to
P32
for
information
about
how
to
back
pictures.
•
When
you
play
back
pictures
on
a
they
cannot
be
displayed
in
the
rotated
direction
unless
the
Refer
to P32
for
information
about
how
toplay
play
back
pictures.
you
play
back
pictures
on
PC,
they
cannot
be
displayed
the
rotated
direction
unless
the
you
play
back
pictures
on
aaaPC,
PC,
they
cannot
be
displayed
inin
the
rotated
direction
unless
the
• • •When
Kada
fotografije
reproducirate
na
računalu,
one
će
se
prikazivati
zakrenute
samo ako
•••When
When
you
play
back
pictures
on
PC,
they
cannot
be
displayed
in
the
rotated
direction
unless
the
When
you
play
back
pictures
on
a
PC,
they
cannot
be
displayed
in
the
rotated
direction
unless
the
•OS
When
you
play
back
pictures
on
a
PC,
they
cannot
be
displayed
in
the
rotated
direction
unless
the
OS
ororsoftware
software
isisback
compatible
with
Exif.
Exif
isisa
acannot
file
format
for
still
pictures
which
allows
recording
•OS
When
you
play
pictures
on
a
PC,
they
be
displayed
in
the
rotated
direction
unless
the
software
compatible
with
Exif.
Exif
a
file
format
for
still
pictures
which
allows
recording
or
is
compatible
with
Exif.
Exif
is
file
format
for
still
pictures
which
allows
recording
su
operacijski
sustav
ili
softver
kompatibilni
s
formatom
Exif.
Exif
je
format
datoteka
za
OS
or
software
is
compatible
with
Exif.
Exif
is
a
file
format
for
still
pictures
which
allows
recording
OS
or
software
is
compatible
with
Exif.
Exif
is
a
file
format
for
still
pictures
which
allows
recording
OS
or
software
is
compatible
with
Exif.
Exif
is
a
file
format
for
still
pictures
which
allows
recording
information
etc.
to
be
added.
It
was
established
by
“JEITA
(Japan
Electronics
and
Information
OS or software
isbe
compatible
with
Exif.
Exif is by
aby
file
format
for still
pictures
which
allows
recording
information
etc.
be
added.
was
established
“JEITA
(Japan
Electronics
and
Information
fotografije
koji
omogućuje
dodavanje
informacija
o“JEITA
snimanju
itd.
Proizvela
gaInformation
je
tvrtka
information
etc.
toto
added.
ItItItwas
established
“JEITA
(Japan
Electronics
and
information
etc.
to
be
added.
was
established
by
(Japan
Electronics
and
Information
information
etc.
to
be
added.
was
established
by
“JEITA
(Japan
Electronics
and
Information
information
etc.
to
added.
ItItItwas
by
(Japan
and
Technology
Industries
Association)”.
information
etc.
tobe
beAssociation)”.
added.
wasestablished
established
by“JEITA
“JEITAIndustries
(JapanElectronics
Electronics
andInformation
Information
Technology
Industries
Association)”.
"JEITA
(Japan
Electronics
and
Information
Technology
Association)”.
Technology
Industries
Technology
Industries
Association)”.
Technology
Industries
Association)”.
Technology
Industries
Association)”.
may
not
be
possible
to
rotate
pictures
that
have
been
recorded
with
other
equipment.
• •• •It
Zakretanje
fotografija
nije
moguće
tijekom
indeksne
reprodukcije.
Technology
Industries
Association)”.
may
not
be
possible
rotate
pictures
that
have
been
recorded
with
other
equipment.
It•ItItmay
not
be
possible
toto
rotate
pictures
that
have
been
recorded
with
other
equipment.
may
not
be
possible
to
rotate
pictures
that
have
been
recorded
with
other
equipment.
••It
ItItmay
may
not
be
possible
to
rotate
pictures
that
have
been
recorded
with
other
equipment.
be
possible
to
rotate
pictures
that
Pictures
are
not
rotated
during
Multi
Playback.
maynot
not
be
possible
to
rotate
pictures
thathave
havebeen
beenrecorded
recordedwith
withother
otherequipment.
equipment.
are
not
rotated
during
Multi
Playback.
•• ••Pictures
are
not
rotated
during
Multi
Playback.
•Pictures
Pictures
are
not
rotated
during
Multi
Playback.
Pictures
are
not
rotated
during
Multi
Playback.
•••Pictures
are
not
rotated
during
Multi
Playback.
Pictures are not rotated during Multi Playback.
[Version Disp.]
(Prikaz
inačice)
[Version
Disp.]
Pregled inačice upravljačkog programa fotoaparata.
It
possible
to
check
which
version
of
firmware
is
on
the
camera.
[Version
Disp.]
possible
check
which
version
firmware
on
the
camera.
[Version
Disp.]
ItItItis
isis
possible
toto
check
which
version
ofof
firmware
isis
on
the
camera.
[Version
Disp.]
is
possible
to
check
which
version
of
firmware
is
on
the
camera.
[Version
Disp.]
is
possible
to
check
which
version
of
firmware
is
on
the
camera.
[Version
Disp.]
to
which
of
on
• Pritisnite
[MENU/SET]
za prikaz
inačice
da biversion
se prikazali
podaci ois
uređaja.
[Version
Disp.] naItItzaslonu
Itis
ispossible
possible
tocheck
check
which
version
offirmware
firmware
issoftveru
onthe
thecamera.
camera.
- --42
42
42
42
- -49
- - -42
---42
42---
Snimanje
[Format]
(Formatiranje)
Formatiraju se ugrađena memorija ili kartica.
Formatiranje nepovratno briše sve podatke, stoga ih pažljivo
provjerite prije formatiranja.
• Tijekom formatiranja ne isključujte fotoaparat.
• Ako je kartica umetnuta, samo će se ona formatirati. Da biste formatirali ugrađenu memoriju,
izvadite karticu.
• Ako je kartica formatirana na računalu ili drugim uređajima, ponovno je formatirajte na
fotoaparatu.
• Formatiranje ugrađene memorije može potrajati dulje od formatiranja kartice.
• Ako se kartica ne može formatirati, pokušajte s drugom karticom prije nego što se obratite tvrtki
Panasonic.
[Language]
(Jezik)
Postavljanje jezika koji će se prikazivati na zaslonu.
• Ako slučajno postavite pogrešan jezik, iz ikona izbornika odaberite [
jezika.
- 50 -
] za postavljanje željenog
Snimanje
Recording
Recording
Recording
Snimanje fotografija na kojima se nalazite i vi
Taking
Pictures
of
([Self
Shot])
([Self
Shot]
(Autoportret))
Taking
Pictures
of Yourself
Shot])
Taking
Pictures
of Yourself
Yourself
([Self([Self
Shot])
Applicable
modes:
Applicable
Applicable
modes:
Primjenjivi
načinimodes:
rada:
If
you
rotate
the
monitor,
Self
Mode
is
Ifrotate
you rotate
the monitor,
Self
Shot Mode
is autoportret.
activated.
If
youzakrenete
themonitor,
monitor,
Self Shot
Shot
Mode
is activated.
activated.
Ako
aktivira
se način
rada
za
You
can
easily
take
pictures
of
yourself
while
looking
at
theat
screen.
You
can
easily
take
pictures
of
yourself
while
looking
the screen.
You
can easilymožete
take pictures
yourself while
looking
at
Jednostavno
snimatioffotografije
na kojima
ste
vi the
dokscreen.
gledate
zaslon.
[Self
Shot]
(P104)
in
menu
is
[OFF],
even
ififeven
you
rotate
the
monitor,
the
will
•• When
[Self
Shot]
(P104)
in (104.
[Rec] str.)
menu
isizborniku
set
to [OFF],
if you rotate
the monitor,
the camera
Kad• When
je
[Self
Shot]
(Autoportret)
nato
[Rec]
(Snimanje)
postavljeno
nacamera
[OFF]
When
[Self
Shot]
(P104)
in [Rec]
[Rec]
menu
is set
set
to
[OFF],
even
you
rotate
the
monitor,
the
camera
will will
not
be
set
to
Self
(It
to
[ON]
the
time
of
purchase.)
(Isklj.),
čak
akotoShot
zakrenete
se
u način rada za autoportret. (U
be
SelfMode.
Shot monitor,
Mode.
(Itfotoaparat
is set
toat
[ON]
at
theprebaciti
of purchase.)
not
benot
set
to iset
Self
Shot
Mode.
(It is
is set
set
to
[ON]
at
theneće
time
oftime
purchase.)
trenutku kupnje postavljeno je na [ON] (Uklj.).)
In
Self
Mode...
InShot
Self Shot
Mode...
In
Self
Shot
Mode...
načinu
rada
za autoportret...
••UDeciding
on
a
is
because
recording
is
•
Deciding
on a composition
is easier
because
recording
is
Deciding on a composition
composition
is easier
easier
because
recording
is
• performed
Jednostavnije
je odabrati
kompoziciju
jer možete snimati
while
at
screen.
performed
whilegledate
looking
at
the screen.
performed
while looking
looking
at the
thena
screen.
dok se
istovremeno
zaslonu.
•• Using
the
effect
allows
the
of
to
• Using
theskin
soft
skin effect
the faces
to
the soft
soft
skin
effect
allows
the faces
faces
of subjects
subjects
to
• Using
Upotreba
efekta
nježnog
tenaallows
lica
objekata
činiof subjects
appear
brighter
and
the
skin
to
smoother.
appear
and
thecolour
skin colour
to appear
smoother.
appear
brighter
andkože
the
skin
colour
to appear
appear
smoother.
svjetlijima,
abrighter
boju
uglađenijom.
••• Pictures
with
poses
and
expressions
can
Fotografije
različitim
pozama
sand
različitim
• Pictures
with different
poses
facial izrazima
expressions
Pictures
withudifferent
different
poses
and ifacial
facial
expressions
can be
becan be
taken
at
increasing
the
of
to
lica mogu
se
snimiti
povećavanjem
taken
at by
once
byodjednom
increasing
the number
ofbroja
pictures
taken
at once
once
by
increasing
the number
number
of pictures
pictures
to be
be to be
recorded.
fotografija
koje će se snimiti.
recorded.
recorded.
Možete
snimiti
fotografije
samo
migom
fotoaparatu
tako da
[Countdown]
••• You
with
a
wink
the
camera
by
[Countdown]
to
detector].
• Youtake
canpictures
take
pictures
with
the camera
by postavite
setting
[Countdown]
to [Wink
detector].
You can
can
take
pictures
with just
just
a just
winkaat
atwink
the at
camera
by setting
setting
[Countdown]
to [Wink
[Wink
detector].
(Odbrojavanje)
na [Wink
detector]
(Detektor
miga).
Fotografije
se
snimaju nakon što fotoaparat
Pictures
will
be
taken
after
the
camera
counts
down
from
three.
(P55)
Pictures
will
be
taken
after
the
camera
counts
down
from
three.
(P55)
Pictures will be taken after the camera counts down from three. (P55)
odbroji for
od the
tri. (55.
str.) Recording Modes are maintained, except for the recording settings for
•• Settings
respective
• Settings
for
the respective
Recording
Modes
are maintained,
except
for
the recording
settings for
for za
theuzastopne
respective
Recording
Modes
are maintained,
for thesnimanja
recording
• Settings
Postavke
načine
snimanja
održavaju
se osim except
za postavke
zasettings
način for
Self
Shot
Mode
(P53).
Self
Shot
Mode
(P53).
Self
Shot
Mode (P53).
rada
za autoportret
(53.
str.).
•• In
Playback
Mode,
the
can
be
set
to
display
only
the
pictures
taken
in
• In Playback
the camera
set
to display
only
the pictures
taken
SelfMode.
Shot Mode.
Mode,Mode,
the camera
camera
can se
becan
setbe
topostaviti
display
only
the
pictures
taken
in Self
SelfinShot
Shot
Mode.
• InUPlayback
načinu
reprodukcije
fotoaparat
može
na prikaz
isključivo
fotografija
koje
su
([Category
Selection])
(P110)
([Category
Selection])
(P110)
([Category
(P110)
snimljeneSelection])
u načinu rada
za autoportret. ([Category Selection] (Odabir kategorije)) (110. str.)
Rotate
the
monitor
shown
in
11
monitor
naas
način
the monitor
asprikazan
shown
the
Rotate
the
monitor
as
shown
in the
theinna
1 Rotate
1 Zakrenite
figure.
slici.
figure.
figure.
• • Kad
zakrenete
monitor,
na monitoru
ćeimage
se
When
you
rotate
the
a
will
• When
you slika.
rotate
the monitor,
a mirror
• prikazati
When
you
rotate
the monitor,
monitor,
a mirror
mirror
imageimage
will will
zrcalna
be displayed
displayed
on the
theon
monitor.
be displayed
the monitor.
be
on
monitor.
- 51 -- 51
51 -- 51 -
Recording
Snimanje
Recording
Press
to
set
the
skin
22 Pritisnite
[MENU/SET]
postavili
efekt the
Press [MENU/SET]
[MENU/SET]
to da
setbiste
the soft
soft
skin effect,
effect,
the
M
M
nježnog
broj fotografija
kojeand
će se
snimiti i
number
of
to
other
numbertena,
of pictures
pictures
to be
be taken,
taken,
and
other
druge
detalje.
(53. str.)
details.
(P53)
details. (P53)
1SLF
1SLF
• Radite s gumbima na stražnjoj strani jedinice dok
•• gledate
Operate
the
of
unit
looking
Operatezaslon.
the buttons
buttons
on
the
back
ofsthe
the
unit while
whilegumbima
looking
Paziteon
dathe
neback
radite
pogrešnim
Be
careful
i at
dathe
ne screen.
ispustite
at
the
screen.
Befotoaparat.
careful not
not to
to operate
operate the
the wrong
wrong
buttons
and
to
the
• Pritisnite
da biste
odabrali
postavku, pritisnite ◄/► da
buttons ▲/▼
and not
not
to drop
drop
the camera.
camera.
•• biste
Pressodabrali
3/4 to
tomogućnost
select a
a setting,
setting,
press 2/1
2/1
to select
select an
an option,
option, and
pa pritisnite
[MENU/SET].
Press
3/4
select
press
to
and press
press [MENU/SET].
[MENU/SET].
33 Gledajte
u monitor
i zauzmite looking
pozu.
Decide
Decide on
on your
your poses
poses while
while looking at
at the
the monitor.
monitor.
• Područje automatskog fokusa prikazuje se oko lica osobe koju snimate s pomoću funkcije
•• otkrivanja
The
The AF
AF area
area
is displayed
displayed around
around the
the subject’s
subject’s face
face by
by the
the Face
Face Detection
Detection function.
function.
lica.is
(If
Mode]
is
available
the
current
Recording
Mode,
available
focus
(Ako
[ in
u načinu
[AF
Mode]
(Auto. with
fokus)
dostupno
s trenutačnim
snimanja,
(If [š]
[š]
in] [AF
[AF
Mode]
is not
not
available
with
thenije
current
Recording
Mode, an
annačinom
available
focus
setting
Recording
Mode
will
za
svakifor
će each
se način
snimanja
upotrebljavati
dostupna postavka fokusiranja.)
setting
for
each
Recording
Mode
will be
be used.)
used.)
Press
shutter
button
to
44 Pritisnite
okidač
dopola
dahalfway
biste fokusirali
zatim
Press the
the
shutter
button
halfway
to focus
focus iand
and
ga pritisnite do kraja da biste snimili fotografiju.
then
then press
press it
it fully
fully to
to take
take the
the picture.
picture.
2
2
• Prilikom snimanja gledajte u objektiv.
• Look
lens
recording.
Look at
at the
the
lens when
when
recording.nakon kojeg se snimi
• • Fotoaparat
započinje
odbrojavanje
•• fotografija.
Countdown
Countdown starts,
starts, and
and recording
recording takes
takes place
place when
when it
it ends.
ends.
If
multiple
pictures
are
set
to
be
recorded,
the
recording
Ako
je
postavljeno
snimanje
više
fotografija,
fotoaparat
If multiple pictures are set to be recorded, the recording
continues
until
set
is
nastavlja
dok
snimi postavljeni
continuessnimati
until the
the
setnenumber
number
is reached.
reached.broj fotografija.
••• Be
careful
look
the
from
flash
AF
Lamp
danot
ne to
gledate
u svjetlo
bljeskalice
pomoćne
lampice
automatski fokus.
BePazite
careful
not
to
look at
atizravno
the light
light
from the
the
flash and
andi the
the
AF Assist
Assist
Lampzadirectly.
directly.
52 --- 52
Snimanje
Postavke snimanja u načinu rada za autoportret
Kad pritisnete [MENU/SET] u 2. koraku, možete promijeniti sljedeće postavke.
• Također možete promijeniti postavku [Slimming Mode] (Način mršavljenja) pod [Self Shot]
(Autoportret) u izborniku [Rec] (Snimanje). (54. str.)
Postavke
([Soft Skin]
(Nježni ten))
Opis postavki
Osvjetljava lica ljudi i čini ton njihove kože nježnijom.
[
] ([OFF] (Isklj.)) / [
] ([Low] (Nisko)) / [
] ([Medium] (Srednje)) /
[
] ([High] (Visoko))
Zamućuje pozadinu. Vodič za fokusirani dio prikazuje se na zaslonu.
[
] ([OFF] (Isklj.))
([Defocusing]
(Defokusiranje))
([Flash]
(Bljeskalica))
([Shot Count]
(Broj snimanja))
Kad snimate fotografije na kojima ste vi
držanjem fotoaparata vertikalno.
Kad snimate fotografije na kojima ste vi
[
] ([Pattern 2] (Uzorak 2)).
držanjem fotoaparata horizontalno.
Kad snimate fotografije dvoje ili troje osoba
[
] ([Pattern 3] (Uzorak 3)).
držanjem fotoaparata horizontalno.
Postavljanje metode jačine bljeskalice.
[
] ([Pattern 1] (Uzorak 1)).
[ ] ([Auto])/[
] ([iAuto])*1[
] ([Auto/Red-Eye] (Auto./Uklanjanje
efekta crvenih očiju))*2/ [ ] ([Forced Flash On] (Bljeskalica uvijek uklj.))/
[
] ([Slow Sync./Red-Eye] (Spora sinkronizacija/Uklanjanje efekta
crvenih očiju))*2/ [ ] ([Forced Flash Off] (Bljeskalica uvijek isklj.))
Postavlja broj fotografija koje će se snimiti uzastopno.
[
](1 fotografija) / [
] (2 fotografije) / [
] (3 fotografije) /
[
] (4 fotografije)
Snima fotografije nakon odbrojavanja.
[
] ([OFF] (Isklj.) / [
] (3) / [
] (10) / [
] ([Wink detector] (Detektor
miga))
• Detalje o postavci [Wink detector] (Detektor miga) potražite na 55. str.
Može se postaviti samo kada je postavljen inteligentni automatski način rada.
Kada je [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju) (103. str.) u izborniku [Rec]
(Snimanje) postavljeno na [ON], na ikoni bljeskalice pojavljuje se [ ].
([Countdown]
(Odbrojavanje))
*1
*2
- 53 -
Snimanje
• Kada je postavljeno [Soft Skin] (Nježni ten)
-- Efekt zaglađivanja primjenjuje se i na onaj dio koji ima ton boje sličan boji tena objekta.
-- Ovaj način rada možda neće biti učinkovit pod nedovoljnom rasvjetom.
• Kad je postavka osim [OFF] (Isklj.) odabrana za [Defocusing] (Defokusiranje), prikaz zaslona za
snimanje odgodit će se više nego što je to uobičajeno.
• Funkcija [Soft Skin] (Nježni ten) nije dostupna u sljedećim slučajevima:
-- Scenski način rada
-- Način kreativnog upravljanja
• Funkcija [Defocusing] (Defokusiranje) nije dostupna u sljedećim slučajevima:
-- Način panoramskog snimanja
-- [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) / [HDR] /[StarrySky] (Zvjezdano nebo)
(Scenski način rada)
-- Način kreativnog upravljanja
-- kod snimanja videozapisa
• Funkcija [Flash] (Bljeskalica) nije dostupna u sljedećim slučajevima:
-- Kad je postavka osim [OFF] (Isklj.) odabrana za [Defocusing] (Defokusiranje)
-- Način panoramskog snimanja
-- Način kreativnog upravljanja
-- kod snimanja videozapisa
• Funkcija [Shot Count] (Broj snimanja) nije dostupna u sljedećim slučajevima:
-- Način panoramskog snimanja
-- kod snimanja videozapisa
• Funkcija [Countdown] (Odbrojavanje) nije dostupna u sljedećim slučajevima:
-- Način panoramskog snimanja
-- kod snimanja videozapisa
▄▄ Promjena postavki načina rada za autoportret iz izbornika [Rec] (Snimanje)
1
2
3
4
5
Zatvorite monitor u početni položaj.
Odaberite funkciju [Self Shot] (Autoportret) u izborniku [Rec] (Snimanje) i pritisnite
[MENU/SET]. (41. str.)
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [SET] (Postavi) i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali stavku izbornika i zatim pritisnite [MENU/SET].
Stavka
Opis postavki
[Slimming Mode]
Čini ljude mršavijima.
(Način mršavljenja) [HIGH]/[LOW]/[OFF]
• Informacije o drugim postavkama potražite na 53. str.
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali postavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
• Funkcija [Slimming Mode] (Način mršavljenja) nije dostupna u sljedećem slučaju:
-- Način panoramskog snimanja
- 54 -
Recording
Snimanje
∫ [Wink detector]
When
the
camera
detects
a
wink
using
the
Face Detection function, it counts down from three
▄▄ [Wink detector] (Detektor miga)
and takes a picture.
Kad fotoaparat detektira mig s funkcijom otkrivanja lica, odbrojava od 3 i snima fotografiju.
1
1
Check
that je
a yellow
frameprikazan
is displayed
onosoba
the face
of the
Provjerite
li žuti okvir
na licu
koja
će
person
who will wink.
namignuti.
• Winks of the people who are not indicated with the yellow
• Migovi osoba koje nisu označene žutim okvirom neće se
frame
will not be detected.
detektirati.
2
Wink
at thefotoaparatu.
camera.
Namignite
•• Close
the other
countdown
starts.
Zatvorite
drugoeye
okountil
dokane
počne odbrojavanje.
•• When
themig
wink
is detected,
a countdown
starts.
A pictureće
willsebesnimiti
takenkad
when
the countdown
is
Kad se
detektira,
odbrojavanje
počinje.
Fotografija
odbrojavanje
završi.
over.
camera postavljen
is set to take
thanviše
one od
picture,
will
continueće
until
set
Ako Ifjethe
fotoaparat
na more
snimanje
jednerecording
fotografije,
snimanje
se the
nastaviti
dok se of
nepictures
snimi postavljeni
number
are taken.broj fotografija.
Također
možete
snimati
tako da the
dopola
pritisnete
u ovom
•• You
can also
start početi
recording
by pressing
shutter
button.okidač.
Even inČak
thisicase,
theslučaju
camera takes
snima
fotografiju
odbrojavanja od tri.
a fotoaparat
picture after
counting
down nakon
from three.
Ovisno o uvjetima
snimanja
kao što
su oni
u nastavku,
migovi
se may
nećenot
detektirati:
•• Depending
on recording
conditions
such
as the
ones below,
winks
be detected:
- kadathe
liceface
nije is
okrenuto
prema
fotoaparatu
– -When
not facing
the camera
- kadathe
je lice
kutom
– -When
facepod
is at
an angle
-- kada je lice izrazito svijetlo ili tamno
– When the face is extremely bright or dark
-- kada je lice na zaslonu maleno
– -When
the
face
appears
smallilion
the screen
- kad je
oko
skriveno
kosom
nekim
predmetom
– -When
theoba
eyeoka
is hidden
by hair or other object
- kad su
zatvorena
– -When
eyes
are
closed
- kadaboth
osoba
nosi
naočale
– -When
subject
wearing
glasses
- kadathe
je na
licimaisslab
kontrast
- kadathere
se fotoaparat
trese on the faces
– -When
is little contrast
• – Kada
način
Whenkoristite
the camera
is snimanja
shaking u kojem [ ] pod [AFMode] nije dostupan, [Countdown]
(Odbrojavanje)
će se postaviti
[
].[š
(Postavka
[Countdown]
(Odbrojavanje)
možewill
se be set to
• When
using a Recording
Mode innawhich
] in [AF Mode]
is not available,
[Countdown]
[ promijeniti.)
]. (The [Countdown] setting can be changed.)
- 55 - 55 -
Recording
Snimanje
Taking panorama
pictures
in Self Shot
Moderada za autoportret
Snimanje
panoramskih
fotografija
u načinu
You
can
also
take
panorama
pictures
in
Self
Shotrada
Mode.
Možete snimati panoramske fotografije u načinu
za autoportret.
By
recordingswith
Panorama
Shot Mode,
you can
enjoy uživati
a variety
of self-portraits,
such
Snimanjem
načinom
panoramskog
snimanja
možete
u nizu
autoportreta,
npr.as
sathose
with
your
friends orilithose
incorporating
a wide background.
svojim
prijateljima
sa širokom
pozadinom.
taking pictures
in Panorama
Shot Mode, please
also pogledajte
refer to P7373.
“Taking
•• For
Zainformation
informacije on
o snimanju
fotografija
u načinu panoramskog
snimanja
str.
"Snimanjepictures
panoramskih
fotografija
snimanja)”.
.
panorama
(Panorama
Shot (način
Mode)”panoramskog
1
2
2
Set
the mode
dial to [kotačić
]. na [
Postavite
funkcijski
].
Press
3/4▲/▼
to select
theodabrali
recording
direction
and then
press
[MENU/SET].
Pritisnite
da biste
smjer
snimanja
i zatim
pritisnite
[MENU/SET].
•• If Ako
a screen
that
youmožete
select the
recording
is nije
not displayed,
press 1.►.
zaslon
nalets
kojem
odabrati
smjerdirection
snimanja
prikazan, pritisnite
•• The
recording
direction
horizontally
thezakrene.
monitor is
rotated. Select
the direction
Smjer
snimanja
obrnutisjereversed
horizontalno
kad se when
monitor
Odaberite
smjer suprotan
od
3
4
4
Press
3/4▲/▼
to select
image
effects
and then
Pritisnite
da biste
odabrali
efekte
slike press
i zatim[MENU/SET].
pritisnite [MENU/SET].
Rotate the monitor to enable Self Shot Mode.
Zakrenite monitor da biste omogućili način snimanja za autoportret.
•• Instructions
how objašnjavaju
to take a picture
be displayed.
Prikazat ćeexplaining
se upute koje
kakowill
snimiti
fotografiju.
Read the instructions explaining how to take a picture, and press [MENU/SET].
Pročitajte
upute
koje
objašnjavaju
kako
snimiti
fotografiju
pa repeatedly
pritisnite [MENU/SET].
• The instructions continue to the next page. Press [MENU/SET]
until the
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
željenogtosmjera
rotacije.
opposite
the desired
direction of rotation.
• Upute se nastavljaju na sljedećoj stranici. Pritisnite [MENU/SET] više puta dok se ne
recording screen is displayed.
prikaže zaslon za snimanje.
Point the camera at the front, and strike a pose while look at the monitor.
fotoaparat
prema
naprijed
i zauzmite
dokDetection
gledate ufunction.
monitor.
•Usmjerite
The AF area
is displayed
around
the subject’s
face bypozu
the Face
• Područje automatskog fokusa prikazuje se oko lica osobe koju snimate s pomoću funkcije
• If you have selected [No Effect] in step 3, you can set the [Soft Skin] by pressing [MENU/SET].
otkrivanja lica.
(P53)
• Ako ste odabrali [No Effect] (Bez efekta) u 3. koraku, možete postaviti [Soft Skin] (Nježni
• Toten)
change
settings
other than [Soft
Skin],
pritiskom
na [MENU/SET].
(53.
str.) such as the recording direction, close the monitor
to thepromijenili
original position
before
them.
• back
Da biste
postavke
osimchanging
[Soft Skin]
(Nježni ten), kao što je smjer snimanja,
Press
the shutter
the focus and exposure.
zatvorite
monitor button
u početnihalfway
položaj (or
prijefully)
nego to
štolock
ih promijenite.
•Pritisnite
After pressing the shutter button halfway (or fully), release your finger from it completely.
okidač dopola (ili do kraja) da biste zaključali fokus i ekspoziciju.
•• You
focus
exposure
many times
as you want by pressing [ ].
Akocan
stere-adjust
pritisnuli the
okidač
doand
kraja,
potpunoasotpustite
okidač.
Point
the camera
the position
where you
startgod
recording,
thepritisnete
shutter[button
• Možete
ponovno to
podesiti
fokus i ekspoziciju
koliko
puta želitepress
tako da
].
fully, and pan the camera in the direction indicated on the screen in step 5 to take
Usmjerite fotoaparat u početni položaj snimanja, pritisnite okidač do kraja i
the picture.
zakrenite fotoaparat u smjeru označenom na zaslonu na 5. koraku da biste snimili
Press
the shutter button once again to end the picture recording.
fotografiju.
• Recording can also be ended by keeping the camera still while recording.
okidač
zaustavili
snimanje
fotografije.
•Ponovno
Recordingpritisnite
can also be
endedda
by biste
moving
the camera
to the end
of the guide.
• Snimanje se također može prekinuti tako da prestanete pomicati fotoaparat tijekom
snimanja.
• Snimanje se također može prekinuti pomicanjem fotoaparata na kraj linije usmjerenosti.
56 --- 56
Snimanje
Recording
▄▄ Technique
∫
Panorama
Shot Mode
Tehnika za for
način
panoramskog
snimanja
Swivel
thefotoaparat
camera around
its centre
when dok
moving
it in the
Zakrenite
oko njegova
središta
ga pomičete
u smjeru snimanja.
fotoaparat
obje
ruke
i pazite da
recording
direction. Držite
Hold the
camera s
with
both
hands,
ga ne tresete.
taking
care not to shake it.
Zakrenite
fotoaparat
oko 22 sekunde
the camera
at abrzinom
speed ofodabout
seconds po
perčetvrtini
quarter
• Swivel
Example:
Primjer:
When
you have selected
Kad
odaberete
2
] in
step
[
u 2.
koraku
revolucije.
revolution.
se fotoaparat
previše
trese,pictures
moždamay
nećenot
bitibe
moguće
•• If Ako
the camera
shakes
too much,
able to
snimiti fotografije ili će snimljena panoramska fotografija biti
be recorded, or the recorded panorama picture may become
uža (manja).
narrower (smaller).
• Fotoaparat pomičite prema rubu raspona koji želite snimiti.
•• Move
the camera izraz
towards
edge of the
range you
wish to
Ako promijenite
lica the
ili trepnete,
snimljena
fotografija
record.
možda neće izgledati prirodno. Pokušajte biti mirni.
• If you change the facial expression or blink, the recorded
picture may look unnatural. Try to stay still.
theda
distance
between
the camera
and subject
is close
when
you take
panorama fotografije
pictures inu
•• Since
Budući
je udaljenost
između
fotoaparata
i objekta
mala kad
snimate
panoramske
načinu
za the
autoportret,
fotografije
značajno
izobličeni.
Self
Shotrada
Mode,
edges of rubovi
the pictures
may mogu
appearispasti
significantly
distorted.
- 57 -
Snimanje
Recording
Monitor
About
the Monitor
Press
[DISP.]
to change.
Pritisnite
[DISP.]
(Prikaz) za promjenu.
Tijekom
reprodukcije
videozapisa
i panoramskih
fotografija
•• During
motion
picture playback,
panorama
playback
or a slideilishow,
prikaza
u nizu,
možete
odabrati
samo
prikaz“ ili "Bez
you
can only
select
“Normal
Display”
or "Uobičajeni
“No Display”.
prikaza“.
U načinu
snimanja
In
Recording
Mode
¢1 1
Uobičajeni
prikaz*
Normal display
¢1 1
Uobičajeni
prikaz*
Normal display
5
R1m10s
1
2
Bez
prikaza
No display
2 2
Pomoć*1, ¢1,
Guidelines
❶ Broj
raspoloživih
fotografija
1
Number
of recordable
pictures
❷ Raspoloživo
vrijemetime
snimanja
2
Available recording
U načinu
reprodukcije
In
Playback
Mode
Uobičajeni
prikaz
Normal display
100-0001
10:00 1.DEC.2015
Retouch
1/5
Displays with
recording
Prikaz
informacijama
1
o snimanju*¢1
information
100-0001
Bez
prikaza
No display
1/5
AWB
100 F3.3
1/60
Retouch
*1 Ako
¢1
If the[Histogram]
[Histogram]u in
[Setup] [Setup]
menu is(Postavljenje)
set to [ON], Histogram
be displayed.
izborniku
postavite will
na [ON]
(Uklj.), prikazat će se
¢2 histogram.
This screen is not displayed in Self Shot Mode if a setting other than [OFF] is selected for
*2 Ovaj
zaslon nije prikazan u načinu rada za autoportret ako je postavka osim [OFF] odabrana za
[Defocusing].
[Defocusing] (Defokusiranje).
∫
the guidelines
▄▄ About
Linije usmjerenosti
When taking pictures, use the guide lines as a guide for adjusting the balance and other
Prilikom snimanja fotografija koristite se linijama usmjerenosti kao pomoćnim sredstvom za
elements of composition.
podešavanje balansa i ostalih elemenata kompozicije.
-- 58
58 --
Recording
Snimanje
Recording
Using
the Zoom
Korištenje
zuma
Using the
Zoom
Applicable modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
You can zoom in to make people and objects appear closer or zoom out to record landscapes
Možete
uvećati
zum in
datobiste
ljude
i objekte
snimanja
približili
ili gaorsmanjiti
da to
biste
You
can zoom
make
people
and objects
appear
closer
zoom out
record landscapes
in
wide
angle.
širokokutno
in widesnimali
angle. pejzaž.
To
subjects
appearsnimanja,
further away
use (Wide)
Da make
biste udaljili
objekte
koristite
funkciju (Wide)
To make subjects appear further away use (Wide)
Rotate
zoom
lever towards
Wide.
Ručicuthe
zuma
zakrenite
prema Wide.
Rotate the zoom lever towards Wide.
To
subjectsobjekte
appear snimanja,
closer usekoristite
(Tele) funkciju (Tele)
Da make
biste približili
To make subjects appear closer use (Tele)
Rotate
zoom
lever towards
Tele.
Ručicuthe
zuma
zakrenite
prema Tele.
Rotate the zoom lever towards Tele.
▄▄ Screen
Prikaz zaslona
∫
display
Primjer
zaslona
kada
se zajedno
koristeZoom
dodatni
optički
zum (EZ),
i digitalni
∫ Screen
display
Example
of display
when
Extra Optical
(EZ),
Intelligent
Zoominteligentni
and Digitalzum
Zoom
are used
zum. Example of display when Extra Optical Zoom (EZ), Intelligent Zoom and Digital Zoom are used
together.
together.
Primjer: DMC-TZ57
Example: DMC-TZ57
Ⓐ Pokazatelj
dodatnog
optičkog zuma
Example:
DMC-TZ57
ARaspon
Extra Optical
Ⓑ
optičkogZoom
zumaindication
A Extra
Optical
Zoom indication
BRaspon
Optical
Zoom
rangezuma
Ⓒ
inteligentnog
B
Optical
Zoom
range
C
Intelligent
Zoom
range
Ⓓ Raspon digitalnog zuma
C Intelligent
Zoom range
DUvećanje
Digital
Zoom
Ⓔ
zumarange
(približna
vrijednost)
D Digital
Zoom range
E Zoom
magnification
(approximation)
• Kada
koristi
funkcija zuma,
zajedno s trakom prikaza zuma pojavit će se i procjena
E se
Zoom
magnification
(approximation)
raspona
fokusa.
[Primjer:
0,03 m
∞]
using
the Zoom
function,
an-estimate
of the focus range will appear in conjunction
• When
When
using
the Zoom
function, an
estimate
offt.)
the–¶]
focus range will appear in conjunction
with•the
zoom
display
bar. [Example:
0.03
m (0.098
▄▄ Pohrana položaja zuma (nastavak zumiranja)
with the zoom display bar. [Example: 0.03 m (0.098 ft.) –¶]
• Detalje potražite na 47. str.
∫ Storing the zoom position (Zoom resume)
zoom position (Zoom resume)
• Refer∫toStoring
P47 for the
details.
• Kućište
objektiva
izvlačit
će se ili uvlačiti ovisno o položaju zuma. Pazite da ne blokirate pokrete
• Refer
to P47 for
details.
kućišta objektiva kada koristite funkciju zuma.
•• The
lens
barrel willoextend
or retract
depending
the zoom možete
position.pronaći
Take care
not str.
to obstruct the
Više
informacija
zumiranju
tijekom
snimanja on
videozapisa
na 35.
• The lens
barrel
extend
orusing
retractthe
depending
on the zoom position. Take care not to obstruct the
movement
of the
lenswill
barrel
when
Zoom function.
movement
the lens
barrelwhile
whenrecording
using themotion
Zoom pictures,
function. refer to P35.
• For details
about of
using
the zoom
• For details about using the zoom while recording motion pictures, refer to P35.
Optički zum
Zumira
bezZoom
smanjenja kvalitete slike.
Optical
Optical
Zoom 20x
Maksimalno
uvećanje:
Zooms
in without
deteriorating the image quality.
Zooms in without deteriorating the image quality.
Maximum magnification: 20k
Maximum magnification: 20k
59 --- 59
- 59 -
Snimanje
Dodatni optički zum (EZ)
Ova funkcija radi kada se odabere veličina fotografije (91. str.) označena ikonom
.
Možete dodatno uvećati zum s pomoću optičkog zuma bez smanjenja kvalitete slike.
Maksimalno uvećanje: 45x
(To uključuje uvećanje optičkog zuma. Razina uvećanja ovisi o postavkama funkcije
[Picture Size] (Veličina slike).)
• "EZ” je kratica za dodatni optički zum (Extra Optical Zoom).
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
-- u načinu rada za autoportret
-- u načinu rada makro sa zumom
-- [HDR] (Visoki dinamički raspon) / [High Sens.] (Visoka osjetlj.) (Scenski način rada)
-- kad je postavljeno [Impressive Art] (Impresivni umjetnički efekt) / [Toy Effect] (Efekt igračke)
(Način kreativnog upravljanja)
-- kada je [Burst Shooting] (Snimanje u nizu) postavljeno na [
]
-- kod snimanja videozapisa
Inteligentni zum
Uključen je kada je [i.Zoom] (i.Zum) (100. str.) u izborniku [Rec] (Snimanje) postavljen na [ON]
(Uklj.).
Možete dvostruko uvećati zum s minimalnim smanjenjem kvalitete slike.
• Ova će funkcija automatski raditi u inteligentnom automatskom načinu rada.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
-- u načinu rada za autoportret
-- u načinu rada makro sa zumom
-- kad je postavljeno [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) / [HDR] (Visoki
dinamički raspon) / [HighSens.] (Visoka osjetlj.) (Scenski način rada)
-- kad je postavljeno [Impressive Art] (Impresivni umjetnički efekt) / [Toy Effect] (Efekt igračke)
(Način kreativnog upravljanja)
-- kada je [Burst Shooting] (Snimanje u nizu) postavljeno na [
]
-- kod snimanja videozapisa
- 60 -
Snimanje
Digitalni zum
Ova funkcija radi kada je [Digital Zoom] (Digitalni zum) (100. str.) u izborniku [Rec] (Snimanje)
postavljen na [ON] (Uklj.).
(DMC-TZ57)
Iako se kvaliteta slike smanjuje što više zumirate, zum možete uvećati do četiri puta
originalnog povećanja zuma.
(DMC-TZ58)
Iako se kvaliteta slike smanjuje što više zumirate, zum možete uvećati do dvostruko od
originalnog povećanja zuma.četiri puta od originalnog povećanja zuma.
• (DMC-TZ57) Kada koristite funkciju [i.Zoom], maksimalno uvećanje digitalnog zuma ograničeno
je na 2x.
• Preporučujemo uporabu tronošca i automatskog okidača (67. str.) za snimanje fotografija.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
-- Inteligentni automatski način rada
-- u načinu rada za autoportret
-- kad je postavljeno [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) / [HDR] (Visoki
dinamički raspon) / [HighSens.] (Visoka osjetlj.) (Scenski način rada)
-- (DMC-TZ58) Kada [i.Zoom] postavite na [ON] (Uklj.)
-- kad je postavljeno [Impressive Art] (Impresivni umjetnički efekt) / [Toy Effect] (Efekt igračke) /
[Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
-- kad je [Burst Shooting] (Snimanje u nizu) postavljeno na [
]/[ ]
- 61 -
Snimanje
Recording
Recording
Snimanje
fotografija
uzthe
pomoć
ugrađene
bljeskalice
Taking
Pictures
Using
Built-in
Flash
Taking
Pictures
Using
the
Built-in
Flash
Applicable
modes:
Primjenjivi
načinimodes:
rada:
Applicable
Bljeskalica
Flash
Flash
Ne not
pokrivajte
prstima
ili other
drugim
predmetima.
Do
cover
itbljeskalicu
with ityour
or
Do
not cover
withfingers
your fingers
or objects.
other
objects.
Prebacivanje
nato
odgovarajuću
postavku
bljeskalice
Switching
to the
appropriate
flash
setting
Switching
the appropriate
flash
setting
Set
the
flash
to
match
the da
recording.
Bljeskalicu
postavite
odgovara
načinu snimanja.
Set
the
flash
to tako
match
the
recording.
11 Pritisnite
[1 ].[‰].
Press
1►
[‰].
1 Press
-- 62
62 --- 62 -
Snimanje
2
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
Stavka
[
[
]
]
([Auto] (Automatski))
([iAuto] (i-Automatski))*1
([Auto/Red-Eye]
(Auto./Uklanjanje
efekta crvenih očiju))*2
Opis postavki
Bljeskalica se automatski aktivira kada to uvjeti
snimanja učine potrebnim.
Bljeskalica se automatski aktivira kada to uvjeti
snimanja učine potrebnim.
Aktivira se jednom prije samog snimanja da bi se
smanjio efekt crvenih očiju (oči objekta izgledaju
crveno na slici) i zatim se aktivira još jednom za
stvarno snimanje.
• Ovu funkciju upotrebljavajte uvijek kada snimate
ljude u uvjetima slabog osvjetljenja.
([Forced Flash On]
(Bljeskalica uvijek
uklj.))
([Slow Sync./
Red-Eye] (Spora
sinkronizacija/Efekt
crvenih očiju))*2
([Forced Flash Off]
(Bljeskalica uvijek
isklj.))
*1
*2
Bljeskalica se uvijek aktivira, neovisno o uvjetima
snimanja.
• Ovu funkciju upotrebljavajte kada se svjetlo
nalazi iza objekta snimanja ili kod fluorescentnog
osvjetljenja.
Ako snimate fotografiju u čijoj je pozadini tamni
krajolik, ova značajka smanjuje brzinu zatvarača kad
se aktivira bljeskalica tako da tamna pozadina postaje
svijetla. Istovremeno se tom funkcijom smanjuje efekt
crvenih očiju.
• Funkciju upotrebljavajte kada snimate ljude ispred
tamne pozadine.
Bljeskalica se neće aktivirati bez obzira na uvjete
snimanja.
• Ovu funkciju upotrebljavajte kada želite snimati
fotografije na mjestima na kojima nije dozvoljena
upotreba bljeskalice.
Može se postaviti samo kada je postavljen inteligentni automatski način rada.
Ikona se mijenja ovisno o vrsti objekta i svjetlini.
Bljeskalica se aktivira dvaput. Objekt se ne smije pomicati sve dok se bljeskalica ne
aktivira drugi put.
Kada je [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju) (103. str.) u izborniku
[Rec] (Snimanje) postavljeno na [ON], na ikoni bljeskalice pojavljuje se [ ].
- 63 -
Snimanje
Recording
▄▄ Available
Raspoložive
postavke
bljeskalice
u načinu
∫
Flash
Settings
in Recording
Modesnimanja
Raspoložive
bljeskalice
ovise
o načinu
snimanja.
The
availablepostavke
flash settings
depend
on the
Recording
Mode.
(O: Dostupno,
●: početna
postavka
(±:
Available, —: Nije
Not dostupno,
available, ¥:
Scene Mode
initialscenskog
setting) načina rada)
‡
±
/
/
*+:;
,/
ï5
.
1í9
¢
±
‰
Œ
—
—
—
±
±
±
±
±
±
±
±
—
±
±
¥
±
—
±
—
—
—
—
¥
±
¥
—
±
—
—
—
—
¥
±
±
—
±
—
¥
¢ [
] is displayed.
* Prikazuje se [
].
• When [
] is selected, [
], [
], [
] or [
] is set depending on the type of subject and
• brightness.
Kad se odabere [
], postavljaju se [
], [
], [
] ili [
], ovisno o vrsti objekta i svjetlini.
• Kad je postavljeno [
], [
], uključuje se funkcija [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta
• When [
], [
] is set, [Red-Eye Removal] is enabled.
crvenih očiju).
•• Shutter
speed will be slower during [
] or [
].
Brzina zatvarača bit će manja tijekom [
] ili [
].
•• The
flash setting
may change
the Recording
is changed.
the flash
setting
again if
Postavka
bljeskalice
može seif promijeniti
ako Mode
se promijeni
način Set
snimanja.
Ako
je potrebno,
necessary.
ponovno postavite postavke bljeskalice.
• The
flash setting
is memorised
even
if thei kada
camera
is turned off.
However,
the Scene
Mode
flash
Postavka
bljeskalice
pohranjuje
se čak
se fotoaparat
isključi.
Međutim,
postavka
bljeskalice
u scenskom
sewhen
na početne
postavke
se promijeni scenski način rada.
setting
is resetnačinu
to the rada
initialvraća
setting
the Scene
Mode ako
is changed.
• Flash
Bljeskalica
aktivirati
prirecording
snimanju motion
videozapisa.
will notse
beneće
activated
when
picture.
- 64 -
Snimanje
▄▄ Raspoloživi raspon bljeskalice (približna vrijednost)
[AUTO] u
[Sensitivity]
(Osjetljivost)
Wide
Tele
0,6 m do 6,0 m
1,0 m do 3,1 m
▄▄ Brzina zatvarača za svaku postavku bljeskalice
Postavka
bljeskalice
Postavka
bljeskalice
Brzina zatvarača
(u sekundama)
Brzina zatvarača
(u sekundama)
1 ili 1/8 do 1/2000*
1/60 do 1/2000
* Brzina zatvarača mijenja se ovisno o postavkama funkcije [Stabilizer] (Stabilizator).
Brzina zatvarača iznosi najviše 1 sekundu u sljedećim slučajevima.
• Kada je optički stabilizator slike postavljen na [OFF].
• Kada fotoaparat utvrdi da je podrhtavanje neznatno kada je optički stabilizator slike postavljen
na [ON].
• U inteligentnom automatskom načinu rada brzina zatvarača mijenja se ovisno o prepoznatoj
sceni.
• U scenskom načinu rada brzina zatvarača razlikovat će se od one navedene u prethodnoj tablici.
• Ne približavajte bljeskalicu previše predmetima jer može doći do izobličenja predmeta ili gubitka
boje zbog topline ili svjetla bljeskalice.
• Ako snimite fotografiju s bljeskalicom u velikoj blizini (u širinu) bez korištenja zuma, periferni dio
fotografije može se činiti tamnim. Tamni dio može se činiti svjetlijim ako ga malo zumirate.
• Snimanje objekta iz prevelike blizine ili bez dovoljno jake bljeskalice neće osigurati dovoljnu
razinu ekspozicije te slika može biti prebijela ili pretamna.
• Kada se bljeskalica puni, ikona bljeskalice treperi crveno i snimanje nije moguće, čak i ako se
potpuno pritisne okidač.
• Ako se objekt snima bez dovoljno jake bljeskalice, postoji mogućnost da balans bijele boje neće
biti odgovarajuće podešen.
• Efekti bljeskalice možda neće biti ispravno postignuti u sljedećim uvjetima.
-- Kada je [Burst Shooting] (Snimanje u nizu) postavljeno na [
]
-- Kada je brzina zatvarača prevelika
• Ako fotografije snimate jednu za drugom, vrijeme potrebno za punjenje bljeskalice može potrajati.
Snimite fotografiju nakon što pokazatelj pristupa nestane.
• Smanjenje efekta crvenih očiju razlikuje se od osobe do osobe. Jednako tako, ako je osoba
udaljena od fotoaparata ili ako kod prvog bljeska nije gledala prema fotoaparatu, efekt može
izostati.
- 65 -
Recording
Snimanje
Recording
Taking
Close-up
Pictures
([AF Macro]/[Macro
Zoom])
Snimanje
fotografija
u krupnom
planu ([AF
Macro]
(Makro
s auto.Close-up
fokusom) /[Macro
Zoom]([AF
(Makro
sa zumom))Zoom])
Taking
Pictures
Macro]/[Macro
Applicable modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
This
mode
allows
you
to take close-up pictures of a subject, e.g. when taking pictures of
flowers.
This mode
you to
take close-up
pictures
ofprimjerice
a subject,snimanje
e.g. whencvijeća.
taking pictures of
Ovaj način
rada allows
omogućuje
snimanje
objekata
izbliza,
flowers.
11 Pritisnite
[ ].
Press 4▼
[#].
1 Press 4 [#].
22 Pritisnite
▲/▼
bistethe
odabrali
stavku
zatim [MENU/SET].
pritisnite [MENU/SET].
Press 3/4
toda
select
item and
thenipress
Postavke
Opispress
postavki
3/4 to select the item and then
[MENU/SET].
2 Press
Item
Description of settings
[AF Macro]
Objekte
možete
snimatiof
s udaljenosti
najmanje
3 cm
od feet)
You can
take pictures
a subject
asod
close
as 3 cm
(0.098
sItem
auto.
Description
of settings
](Makro
([AF Macro])
objektiva,
ručice
krajaupmost
u smjeru
Wide (1k).
(1x).
from the okretanjem
lens by rotating
thezuma
zoomdolever
to Wide
fokusom)
You can take pictures of a subject as close as 3 cm (0.098 feet)
[
] ([AF Macro])
Use this
setting
to get
close
tose
the
subject
and upmost
then
enlarge
Koristite
ovu
postavku
biste
objektu,
a further
zatim
dodatno
from
the
lens
byda
rotating
thepribližili
zoom lever
to Wide
(1k).
when taking
the
picture.
uvećajte
sliku
prilikom
fotografije.
Use
this
settingsnimanja
to get close
to the subject and then further enlarge
You can
take afotografije
picture with
the Digitalzumom
Zoom up
[Macro Zoom]
Možete
snimati
s digitalnim
do to
3x3k
dokwhile
održavate
when
taking the picture.
[
] (Makro
([Macro
maintaining
the distance
to Wide
the subject
extreme Wide
sa Zoom]) razmak
od objekta
za krajnji
položajfor[3the
cm].
You can take a picture with the Digital Zoom up to 3k while
zumom)
• position
Kvaliteta
će lošija nego kod uobičajenog snimanja.
[3fotografija
cm (0.098bit
feet)].
[
]
([Macro Zoom]) maintaining the distance to the subject for the extreme Wide
• • Raspon
zuma
bit će
plavom
bojom.
(digitalni
raspon
The image
quality
is prikazan
poorer than
during
normal
recording.
position
[3
cm
(0.098
feet)].
• zuma)
Zoom range will be displayed in blue. (digital zoom range)
• The image quality is poorer than during normal recording.
[OFF]
-j in blue. (digital zoom range)
[OFF](Isklj.)
• Zoom range will be displayed
[OFF]
j
Preporučuje
seusing
uporaba
tronošca
i automatskog
•• We
recommend
a tripod
and the
Self-timer. okidača.
Preporučujemo
postavljanje
bljeskalice
na [ you
] kada
•• We
recommend setting
the flash
to [Œ] when
take objekte
picturessnimate
at closeizbliza.
range.
• We
recommend
usingfotoaparata
a tripod and objekta
the Self-timer.
je udaljenost
između
izvan
rasponathe
fokusa
bitithe
•• If Ako
the distance
between
the camera andi the
subject
is beyond
focusuređaja,
range ofslika
the može
camera,
• We recommend
setting
to [Œ]fokusa
when you
take pictures at close range.
nepravilno
fokusirana,
čak focused
i the
akoflash
pokazatelj
picture
may not
be properly
even if the
focussvijetli.
indication lights.
• Ifjethe
distance
the efektivni
camera and
the subject
is beyondjethe
focusStoga,
range ako
of the
• Kad
objekt
blizu between
fotoaparata,
raspon
fokusa značajno
sužen.
secamera, the
• When a subject is close to the camera, the effective focus range is significantly narrowed. Therefore,
pictureizmeđu
may notfotoaparata
be properlyi objekta
focusedpromijeni
even if the
focusfokusiranja
indication lights.
udaljenost
nakon
objekta, ponovno fokusiranje
if the distance between the camera and the subject is changed after focusing on the subject, it may
može
biti otežano.
• When
a subject is close to the camera, the effective focus range is significantly narrowed. Therefore,
difficultrada
to focus prednost
on it again.
• become
Makro
način
objektuand
koji the
se nalazi
blizu
fotoaparata.
ako
udaljenost
if the
distancedaje
between the camera
subject
is changed
after Stoga,
focusing
onjethe
subject, it may
• Macro
Mode
gives priority
to a velika,
subjectvrijeme
close tofokusiranja
the camera.
Therefore,
if the distance between the
između
fotoaparata
objekta
može
se produljiti.
become
difficult ito
focus on
it again.
and theizbliza,
subjectrazlučivost
is far, it takes
longer
to focus on
it. se malo smanjiti. Nije riječ o kvaru.
• camera
Kad
snimate
dijelova
može
• Macro
Mode gives
priority torubnih
a subject
closeslike
to the
camera. Therefore, if the distance between the
Funkciju
Zoom]at(Makro
sa zumom)
nije moguće
koristiti
u sljedećim
situacijama.
•• When
you [Macro
take pictures
close range,
the resolution
of the
periphery
of the picture
may decrease
camera and the subject is far, it takes longer to focus on it.
-- u načinu
slightly.
This rada
is notza
a autoportret
malfunction.
• When
you take pictures
at close (Impresivni
range, the resolution of the periphery of the picture may decrease
-- kad
je postavljeno
[Impressive
• [Macro
Zoom]
cannot be
set in theArt]
following cases.umjetnički efekt) / [Toy Effect] (Efekt igračke) /
slightly. This
is (Efekt
not a malfunction.
[Miniature
Effect]
minijature)
(Način kreativnog upravljanja)
– Self Shot Mode
• [Macro
Zoom]
cannot(Auto.
be setfokus)
in the postavljen
following cases.
-- kad
je način
[AF Mode]
na [
]
– [Impressive Art]/[Toy Effect]/[Miniature Effect] (Creative Control Mode)
– Self
ShotShooting]
Mode
-- kad
je [Burst
(Snimanje u nizu) postavljeno na [
]
– When [AF Mode] is set to [ ]
– [Impressive Art]/[Toy Effect]/[Miniature Effect] (Creative Control Mode)
– When [Burst Shooting] is set to [
]
– When [AF Mode] is set to [ ]
– When [Burst Shooting] is set to [
]
[
66 --- 66
- 66 -
Snimanje
Recording
Recording
Recording
Snimanje
fotografija
uz
automatskog okidača
Taking
Pictures
with
the
Self-timer
Taking
Pictures
with
the
Self-timer
Taking
Pictures
with
thepomoć
Self-timer
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Press
2
[ë].
2
11
[ [ë].
].
1 Press
Press
2◄
[ë].
1 Pritisnite
Press
3/4
to
select
the
setting
and
press
[MENU/SET].
22
▲/▼
biste
odabrali
stavku
i zatim
pritisnite
[MENU/SET].
3/4
to
select
the setting
and
then
press
[MENU/SET].
2 Press
Press
3/4
toda
select
the
setting
and then
then
press
[MENU/SET].
2 Pritisnite
Postavke
Opis postavki
Settings
Description
of settings
Settings
Description
of settings
Settings
Description
of settings
Fotografija
se
snima
10
sekundi
nakon
zatvarača.
] [ ([10sec.])
([10sec.])
Picture
is
taken
10
seconds
after
shutter
ispritiska
pressed.
]
([10sec.]) Picture
Picture
is taken
10 seconds
after
shutter
is pressed.
]
([10sec.])
is taken
10 seconds
after shutter
is pressed.
Fotografija
setaken
2 sekunde
nakon
zatvarača.
Picture
is taken
2snima
seconds
after shutter
is pritiska
pressed.
Picture
is
2
seconds
after
shutter
is
pressed.
Picture is taken 2 seconds after shutter is pressed.
• Ako
upotrebljavate
tronožac
i sl.setting
ova
može
using
a tripod,
etc.,
this
is apostavka
convenient
waybiti
toway to
[
] [ ([2sec.])
([2sec.])
• When
a tripod,
etc.,setting
this
is a convenient
]
([2sec.]) •• When
When
using using
a način
tripod,
etc.,
this
setting
is a convenient
to
[
]
([2sec.])
prikladan
da
sepressing
izbjegne
podrhtavanje
koje way
nastaje
avoid
the jitter
caused
by
the
shutter
button.
avoid
the
jitter
caused
by
pressing
the
shutter
button.
avoid
the jitterokidača.
caused by pressing the shutter button.
pritiskom
[OFF][OFF]
j
[OFF](Isklj.)
j- j
[OFF]
[
[
Press
the
shutter
button
halfway
to
and
the shutter
button
halfway
to focus
and
3 Press
Press
theokidač
shutter
button
to focus
focus
and
3 Pritisnite
33
dopola
dahalfway
biste fokusirali
i
then press it fully to take the picture.
press
it do
fully
to take
the picture.
zatim
ga
pritisnite
da biste
snimili
thenthen
press
it fully
to kraja
take
the
picture.
fotografiju.
• The•Self-timer
indicator
blinksblinks
and the
shutter
is activated
The Self-timer
indicator
and
the shutter
is activated
The Self-timer
the
shutter
is activated
• • Pokazatelj
auto.indicator
okidačablinks
treperiand
i zatvarač
se aktivira
after 10
seconds
(or 2 seconds).
after
10
seconds
(or
2
seconds).
after 10
seconds).
nakon
10seconds
sekundi (or
(ili 2 sekunde).
• This•function
is not is
available
in the in
following
cases:cases:
This function
not available
the following
•• This
function
isnije
notdostupna
available
the following
cases:
funkcija
uinsljedećem
slučaju:
– Ova
Self–Shot
Self Mode
Shot
Mode
– -Self
Shot
Mode
- Način rada za autoportret
(When(When
takingtaking
pictures
in SelfinShot
you can
theset
Self-timer
in [Countdown].
(P53))(P53))
pictures
Self Mode,
Shot Mode,
youset
can
the Self-timer
in [Countdown].
(When
taking pictures
in Self
Shot
Mode,
you
can
set
the
Self-timer
in [Countdown].
(P53)) pod
(Kad snimate
fotografije
u načinu
rada za
autoportret,
možete
postaviti
automatski okidač
– When
recording
motion
pictures
– When
recording
motion
pictures
– When
recording
motion
pictures
[Countdown]
(Odbrojavanje).
(53. str.))
-- kod snimanja videozapisa
-- 67
- 67
67 --- 67 -
Snimanje
Recording
Recording
Compensating
thethe
Exposure
Kompenzacija
ekspozicije
Compensating
Exposure
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Use
this
when
you cannot
achieve
appropriate
exposure
due todue
the
Usefunction
this function
when
you cannot
achieve
appropriate
exposure
todifference
the
difference
in
Upotrebljavajte
ovu
funkciju
kada
ne
možete
postići
prikladnu
ekspoziciju
zbog
razlike
uin
brightness
between
the isubject
and the
svjetlini
između
objekta
pozadine.
brightness
between
the subject
andbackground.
the background.
Nedovoljna
Underexposed
ekspozicija
Underexposed
Ispravna
Properly
exposed
ekspozicija
Properly
exposed
Kompenzirajte
Compensate
theekspoziciju
exposure
Compensate
the exposure
prema
pozitivnoj
vrijednosti.
towards
positive.
towards
positive.
Prekomjerna
Overexposed
ekspozicija
Overexposed
Kompenzirajte
ekspoziciju
Compensate
the
exposure
Compensate
the exposure
prema negativnoj
vrijednosti.
towards
negative.
towards
negative.
Press
3▲
[È]
to] za
display
[Exposure
Comp.].
11 Pritisnite
[ [È]
[Exposure
Comp.]
Press
3
toprikaz
display
[Exposure
Comp.].
1
(Kompenzacija ekspozicije).
22 Pritisnite
◄/►
biste kompenzirali
ekspoziciju
i
Press
2/1
to da
compensate
the exposure
and then
Press
2/1
to compensate
the exposure
and then
2
zatim
pritisnite [MENU/SET].
press
[MENU/SET].
press
[MENU/SET].
• Vrijednost kompenzacije ekspozicije prikazuje se na zaslonu.
The•exposure
compensation
valuena
appears
on
theon
screen.
• • Odaberite
EV]
da biste
se vratili
izvornu
vrijednost
The [0
exposure
compensation
value
appears
the screen.
• ekspozicije.
Select
[0 EV][0toEV]
return
to theto
original
exposure.
• Select
to return
the original
exposure.
"EV"
je
od "Exposure
Value"
(Vrijednost
ekspozicije.
•• “EV”
anakronim
abbreviation
of “Exposure
Value”,
a unitaekspozicije),
indicating
themjere
amount
of exposure.
• is
“EV”
is an abbreviation
of “Exposure
Value”,
unit indicating
the količine
amount
of exposure.
Vrijednost
ekspozicije
mijenja
se zajedno
vrijednosti
otvora blende ili brzinom zatvarača.
The
EV
changes
with the
aperture
value value
or sthe
shutter
speed.
The
EV changes
with
the aperture
or
the shutter
speed.
Kada[Exposure
je [Exposure
Comp.
Reset]
postavljanje
ekspozicije)
uvalue
izborniku
•• When
Comp.
Reset]
in the(Ponovno
[Setup]
menu
is set is
tokompenzacije
[OFF],
the current
exposure
will bewill be
• When [Exposure
Comp.
Reset]
in
the [Setup]
menu
set
to [OFF],
the current
exposure
value
[Setup] (Postavljanje)
postavljena
na [OFF] (Isklj.), trenutačna vrijednost ekspozicije ostat će
maintained
even ifeven
you ifturn
theoff
camera.
maintained
youoff
turn
the camera.
sačuvana
i nakon isključivanja
fotoaparata.
• This•function
is not is
available
in thein
following
case:
function
not available
the following
• OvaThis
funkcija
nije dostupna
u sljedećem
slučaju: case:
– -[Starry
(Scene
Mode)
– [Starry
Sky] (Scene
Mode)
- kad
jeSky]
postavljeno
[Starry
Sky] (Zvjezdano nebo) (Scenski način rada)
- 68 -- 68 -
Recording
Snimanje
Recording
Recording
Taking Pictures Using Auto Bracket
Taking
Pictures
Using
Bracket
Uzastopno
snimanje
sAuto
različitim
ekspozicijama
Taking
Pictures
Using
Auto
Bracket
Applicable modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
In this mode, 3 pictures are automatically recorded in the selected exposure compensation
In
thisIneach
mode,
3 pictures
are automatically
recorded
in odabranom
theinselected
exposure
compensation
this
mode,
3automatski
pictures
are
automatically
recorded
the selected
exposure
compensation
range
time
the
shutter
button
is pressed.
U ovom
se načinu
snimaju
3 fotografije
u
rasponu
kompenzacije
range
each each
time the
button
isokidač.
pressed.
ekspozicije
svaki
putshutter
kada
pritisnete
range
time
the shutter
button
is pressed.
With Auto Bracket d1 EV
With
AutoAuto
Bracket
d1 EV
S funkcijom
uzastopnog
snimanja
s različitim ekspozicijama ±1 EV
With
Bracket
d1
EV
1st picture
2nd picture
3rd picture
1st1.picture
2nd
picture
3rd
slika
2. slika
3. picture
slika
1st picture
2nd picture
3rd picture
d0 EV
d0 EV
d0 EV
j1 EV
j1 EV
j1 EV
i1 EV
i1 EV
i1 EV
11 Pritisnite
[ repeatedly
] više putauntil
dok [Auto
se ne Bracket]
prikaže is
Press 3▲
[È]
Press
3
[È]
repeatedly
until
[Auto
Bracket]
is is
1 [Auto
Bracket]
(Uzastopno
snimanje
s
različitim
Press
3
[È]
repeatedly
until
[Auto
Bracket]
1
displayed.
ekspozicijama).
displayed.
displayed.
22 Pritisnite
◄/►
postavili raspon
Press 2/1
toda
setbiste
the compensation
range of
i compensation
zatim pritisnite
Press
2/12/1
toekspozicije
set
the
compensation
range
of of
2 kompenzacije
Press
to
set
the
range
2
the exposure and then press
[MENU/SET].
[MENU/SET].
the exposure
and and
thenthen
press
[MENU/SET].
the exposure
press
[MENU/SET].
Whenne
you
do not
use funkciju
Auto Bracket,
select snimanja
[OFF] (d0).
• • Kada
želite
koristiti
uzastopnog
s
• različitim
When
you
do
notdouse
Bracket,
select
[OFF]
(d0). (d0).
• When
you
notAuto
use
Auto Bracket,
select
[OFF]
ekspozicijama,
odaberite
[OFF]
(±0)
(Isklj.).
• Ako isključite fotoaparat, uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama bit će poništeno.
you turn
off the camera,
Bracket snimanja
will be cancelled.
•• If Kada
postavljate
funkcijuAuto
uzastopnog
s različitim ekspozicijama, na zaslonu se
you
theoffcamera,
Auto
willonbethe
cancelled.
•• If
youoff
turn
the camera,
Auto
Bracket
will
be cancelled.
• Ifturn
When
setting
[ Bracket
] appears
screen.
pojavljuje
[ Auto
]. Bracket,
••• When
setting
Auto
Bracket,
[
]
appears
on
the
screen.
Pri•uzastopnom
snimanju
sAuto
različitim
nakon
postavljanja
raspona kompenzacije
When
Auto
Bracket,
[
] ekspozicijama
appears
on thethe
screen.
When
takingsetting
pictures
using
Bracket
after setting
Exposure
Compensation
range, the
• When
taking
pictures
using
Auto
Bracket
after
setting
the
Exposure
Compensation
range,range,
the the
ekspozicije,
fotografije
se
snimaju
prema
odabranom
rasponu
kompenzacije
ekspozicije.
• When
taking
pictures
Auto
Bracket
after Compensation
setting
the Exposure
Compensation
pictures
taken
are based
onusing
the selected
Exposure
range.
Ekspozicija
neće
bitithe
kompenzirana
sAuto
pomoću
funkcije
uzastopnog
s različitim
takenmožda
are based
on
Exposure
Compensation
range.
pictures
taken
are
based
onselected
the selected
Exposure
Compensation
•• pictures
The
exposure
may
not
be
compensated
with
Bracket
depending
onrange.
thesnimanja
brightness
of the
ekspozicijama
ovisno
o svjetlini
objekta.with Auto Bracket depending on the brightness of the
• The
may
not
compensated
•exposure
The exposure
maybenot
be compensated
with Auto Bracket depending on the brightness of the
subject.
• subject.
Postavka [ ] postavljena je za bljeskalicu kada je postavljena funkcija uzastopnog
subject.
• [Œ]
is
set for
the flash ekspozicijama.
when Auto Bracket is set.
snimanja
s različitim
••• [Œ]
setisfor
the
when
Auto
Bracket
is set.is set.
•is
[Œ]
set
forflash
the flash
Auto
Bracket
This
function
isnije
not
available
the following
cases:
Ova
funkcija
dostupna
uinwhen
sljedećim
slučajevima:
• This
is notza
in theinfollowing
cases:cases:
- u•function
načinu
rada
autoportret
This
isavailable
not available
the following
– -Self
Shotfunction
Mode
–
- [Impressive
Art]
(Impresivni
umjetničkiEffect]/[Soft
efekt) / [ToyFocus]/[Star
Effect] (Efekt
igračke)
/ [Miniature
–Shot
Self Mode
Shot
Mode
– -Self
[Impressive
Art]/[Toy
Effect]/[Miniature
Filter]
(Creative
ControlEffect]
Mode)
(Efekt
minijature)
/ [Soft
Focus]
(Blago
fokusiranje)
/ [Star
Filter]
(Filtar
zvijezda)
(Način
–
Art]/[Toy
Effect]/[Miniature
Effect]/[Soft
Focus]/[Star
Filter]
(Creative
Control
Mode)Mode)
– [Impressive
Art]/[Toy
Effect]/[Miniature
Effect]/[Soft
Focus]/[Star
Filter]
(Creative
Control
– [Impressive
[Handheld
Night
Shot]/[HDR]/[Starry
Sky]
(Scene
Mode)
kreativnog
upravljanja)
–
[Handheld
Night
Shot]/[HDR]/[Starry
Sky]
(Scene
Mode)
– [Handheld
Night
Shot]/[HDR]/[Starry
Sky]tronošca)
(Scene Mode)
– -When
recording
motion
pictures
- [Handheld
Night
Shot]
(Noćno snimanje bez
/ [HDR] / [Starry Sky] (Zvjezdano nebo)
– When
recording
motion
pictures
– When
recording
(Scenski
način
rada)motion pictures
-- kod snimanja videozapisa
- 69 - 69 -- 69 -
Recording
Snimanje
Taking
Pictures
by Specifying
the Aperture/
Snimanje
fotografija
s određivanjem
otvora blende /
Shutter
Speed
brzine zatvarača
Recording
Način snimanja:
Mode:
Automatska
ekspozicija
s prioritetom otvora blende
Aperture-Priority
AE Mode
Set
the aperture
to postavite
a higher number
you want
a sharp
focus
background.
Set the
Vrijednost
otvoravalue
blende
na većuwhen
vrijednost
ako želite
oštru
pozadinu.
Vrijednost
aperture
valuepostavite
to a lowernanumber
you want
a softzamućenu
focus background.
otvora blende
manju when
vrijednost
ako želite
pozadinu.
11 Postavite
funkcijski
Set the mode
dial tokotačić
[ ]. na [ A ].
Press [EXPOSURE].
22 Pritisnite
[EXPOSURE] (Ekspozicija).
Press 2/1
toda
setbiste
the aperture
33 Pritisnite
◄/►
postavilivalue.
vrijednost
otvora
blende.
A Aperture
Value
Ⓐ Vrijednost otvora blende
Press [EXPOSURE].
44 Pritisnite [EXPOSURE] (Ekspozicija).
F 3.3
A
Svjetlina
monitora
fotografija
možepictures
se razlikovati.
Pregledajte
fotografije
•• The
brightness
of thei snimljenih
monitor and
the recorded
may differ.
Check the
picturesna
onzaslonu
the
za reprodukciju.
playback
screen.
Postavite
vrijednost
blende
na veću
vrijednost
kad je
presvijetao.
Podesitevalue to a
•• Set
the aperture
valueotvora
to a higher
number
when
the subject
is objekt
too bright.
Set the aperture
vrijednost otvora blende na manju vrijednost kad je objekt pretaman.
lower number when the subject is too dim.
• Vrijednost otvora blende i brzina zatvarača prikazani na zaslonu postat će crveni ako ekspozicija
• The
value and the shutter speed displayed on the screen turn red when the exposure is not
nijeaperture
odgovarajuća.
• adequate.
Minimalna brzina zatvarača koja će se postaviti mijenja se u skladu s postavkom ISO-osjetljivosti.
•• The
minimum
shutter
speed to beotvor
set differs
to the ISO
sensitivityse
setting.
Prilikom
snimanja
videozapisa
blendeaccording
i brzina zatvarača
automatski
postavljaju.
• In motion picture recording, the aperture and shutter speed are set automatically.
- 70 - 70 -
Recording
Snimanje
Shutter-Priority
AE Modes prioritetom zatvarača
Automatska
ekspozicija
Set
with aveću
faster
shutter
speed when
want
to take
a sharp
picture of
a fast
moving
subject.
Podesite
brzinu
zatvarača
kadayou
želite
snimati
oštre
slike objekta
koji
se brzo
kreće.
Kada
Set
to postići
a slower
shutter
speed
when
you want
to zatvarača.
create a trail effect.
želite
efekt
traga,
podesite
manju
brzinu
Set the mode
dial tokotačić
[ ]. na [ S ].
11 Postavite
funkcijski
Press [EXPOSURE].
22 Pritisnite
[EXPOSURE] (Ekspozicija).
Press 3/4 to set the shutter speed.
33 Pritisnite
▲/▼ da biste postavili brzinu
A Shutter Speed
zatvarača.
Ⓐ Brzina zatvarača
4 Press [EXPOSURE].
4 Pritisnite [EXPOSURE] (Ekspozicija).
1/30
A
• The brightness of the monitor and the recorded pictures may differ. Check the pictures on the
• playback
Svjetlinascreen.
monitora i snimljenih fotografija može se razlikovati. Pregledajte fotografije na zaslonu
za reprodukciju.
• The aperture value and the shutter speed displayed on the screen turn red when the exposure is not
• Vrijednost otvora blende i brzina zatvarača prikazani na zaslonu postat će crveni ako ekspozicija
adequate.
nije odgovarajuća.
•• The
minimumbrzina
shutter
speed you
set differs
according
the
sensitivity
setting.
Minimalna
zatvarača
kojucan
možete
postaviti
mijenjatose
u ISO
skladu
s postavkom
ISO• We
recommend using a tripod when the shutter speed is slow.
osjetljivosti.
•• InPreporučujemo
motion picture recording,
the aperture
and
shutter
speed are
set automatically.
upotrebu tronošca
ako je
brzina
zatvarača
spora.
• Prilikom snimanja videozapisa otvor blende i brzina zatvarača automatski se postavljaju.
71 --- 71
Recording
Recording
Snimanje
Recording
Manual Exposure Mode
Način
ručne
ekspozicije
Manual
Exposure
Mode
Determine the exposure by manually setting the aperture value and the shutter speed.
Determine
the exposure
by manually
setting
the aperture
value
and the
shutter
speed.
Odredite ekspoziciju
ručnim
postavljanjem
vrijednosti
otvora
blende
i brzine
zatvarača.
Set the mode dial to [ ].
11
funkcijski
Set the mode
dial tokotačić
[ ]. na [ M ].
1 Postavite
[EXPOSURE].
2 Press
Press [EXPOSURE].
22 Pritisnite
[EXPOSURE] (Ekspozicija).
3/4/2/1 to set the aperture and shutter
3 Press
Press
toda
setbiste
the aperture
shutter
33 Pritisnite
▲/▼/◄/►
postaviliand
otvor
speed.3/4/2/1
speed.i brzinu zatvarača.
blende
2/1: Aperture Value A
2/1:
Apertureotvora
Valueblende
A
◄/►:
Vrijednost
Ⓐ
2/1:
ApertureSpeed
Value B
A
3/4:
Shutter
▲/▼:
Brzina
zatvarača Ⓑ
3/4: Shutter Speed B
Press [EXPOSURE].
44 Pritisnite
[EXPOSURE] (Ekspozicija).
4 Press [EXPOSURE].
F
F 3.3
3.3
F 3.3
1/30
1/30
1/30
A
A
B
B
∫ Optimising the ISO sensitivity for the shutter speed and aperture value
▄▄ Optimising
∫
the
ISO sensitivity
forbrzinu
the the
shutter
speed
and
aperture
value
Optimizacija
ISO-osjetljivosti
za
zatvarača
i vrijednost
otvora
blende
When
the ISO sensitivity
is set to [AUTO],
camera
sets
the ISO
sensitivity
automatically so
Kadathe
je
ISO-osjetljivost
na
fotoaparat
automatski
postavlja
ISOWhen
the
ISO sensitivity
is set to [AUTO],
camera
setsand
the ISO
sensitivity
so
that
exposure
will bepostavljena
appropriate
for[AUTO],
thethe
shutter
speed
aperture
value.automatically
osjetljivost
tako
dawill
ekspozicija
odgovara
brzini
zatvarača
vrijednosti
blende.
the exposure
be conditions,
appropriate
the
shutter
speedi and
Depending
on recording
anfor
appropriate
exposure
may aperture
not be otvora
setvalue.
or the
ISO sensitivity
•that
Ovisno
o uvjetima
snimanja,
odgovarajuća
ekspozicija
možda
se not
neće
ili ISO
će ISODepending
onhigher.
recording
conditions,
an appropriate
exposure
may
bepostaviti
set or the
sensitivity
•• may
become
osjetljivost
may
becomepostati
higher.viša.
∫
Exposure Assistance
▄▄ Manual
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
∫you
Manual
Assistance
If
pressExposure
the shutter
button halfway, the Manual Exposure Assistance is displayed.
Ako pritisnete okidač dopola, prikazuje se pomoć pri ručnoj ekspoziciji.
If you press the shutter button halfway, the Manual Exposure Assistance is displayed.
The
exposure
adequate.
Ekspozicija
je is
odgovarajuća.
The exposure is adequate.
Set
to faster
speedzatvarača
or larger ili
aperture
value. otvora blende.
Postavite
na shutter
veću brzinu
veću vrijednost
Set to faster shutter speed or larger aperture value.
Set
to slower
shutterbrzinu
speedzatvarača
or smalleriliaperture
value. otvora blende.
Postavite
na manju
manju vrijednost
Set to slower shutter speed or smaller aperture value.
•• The
Manual
Exposure
Assistance
is an je
approximation.
We recommend
checking
the pictures
on the
Pomoć
pri ručnoj
ekspoziciji
približna
vrijednost. Preporučujemo
provjeru
fotografija
na zaslonu
• The
Manual
Exposure Assistance is an approximation. We recommend checking the pictures on the
playback
screen.
za reprodukciju.
playback screen.
•• The
brightness
of thei snimljenih
monitor and
the recorded
may differ.
Check the
picturesna
onzaslonu
the
Svjetlina
monitora
fotografija
možepictures
se razlikovati.
Pregledajte
fotografije
• playback
The
of the monitor and the recorded pictures may differ. Check the pictures on the
za brightness
reprodukciju.
screen.
Vrijednost
otvora
brzina zatvarača
prikazani
postat
crveni
ekspozicija
screen.
The
aperture
value blende
and thei shutter
speed displayed
on na
thezaslonu
screen turn
redće
when
theako
exposure
is not
•• playback
nijeaperture
odgovarajuća.
• adequate.
The
value and the shutter speed displayed on the screen turn red when the exposure is not
• The
Minimalna
zatvarača
kojucan
možete
postaviti
mijenjatose
u ISO
skladu
s postavkom
ISOminimumbrzina
shutter
speed you
set differs
according
the
sensitivity
setting.
• adequate.
osjetljivosti.
The
minimum shutter
you
can the
set shutter
differs according
to the ISO sensitivity setting.
• We
recommend
usingspeed
a tripod
when
speed is slow.
• Preporučujemo upotrebu tronošca ako je brzina zatvarača spora.
•• We
recommend
a tripod
the shutter
speed is slow.
motion
pictureusing
recording,
thewhen
aperture
and shutter
are set automatically.
• InPrilikom
snimanja
videozapisa
otvor blende
i brzinaspeed
zatvarača
automatski se postavljaju.
• In motion picture recording, the aperture and shutter speed are set automatically.
- 72 - 72 -
Snimanje
Recording
Recording
Snimanje panoramskih fotografija (Način panoramskog
Taking
panorama pictures
pictures (Panorama
(Panorama Shot
Shot Mode)
Mode)
snimanja)panorama
Taking
Recording
Mode:
Recording
Mode:
Način snimanja:
Pictures
arese
recorded
continuously
while
moving the
the
camerapomičete
horizontally
or vertically,
vertically,
and are
are
Pictures
are
recorded
while
moving
camera
horizontally
or
Fotografije
snimajucontinuously
uzastopno dok
vodoravno
ili okomito
fotoaparat
te seand
combined
tou
make
single panorama
panorama
picture.
combined
to
make
aapanoramsku
single
picture.
kombiniraju
jednu
fotografiju.
This
mode allows
allows
you to
tobilo
addkoje
anyod
of13
13vrsta
typesefekata
of effects
effects
before
recording.
This
mode
you
add
any
of
types
of
before
recording.
Omogućuje
dodavanje
prije
snimanja.
Set the
the mode
mode
dial to
tokotačić
111 Postavite
funkcijski
].
Set
dial
[[ ].]. na [
Press 3/4
3/4
toselect
select
the
recording
direction
andi then
222 Pritisnite
▲/▼
da
biste
odabrali
smjer
snimanja
Press
to
the
recording
direction
and
zatim
[MENU/SET].
then pritisnite
press
[MENU/SET].
press
[MENU/SET].
3 Press 3/4 to select image effects and then press [MENU/SET].
toda
select
image
andslike
then
[MENU/SET].
33 Pritisnite
▲/▼
biste
odabrali
efekte
i press
zatim
pritisnite
[MENU/SET].
•Press
You can3/4
add
the
same
image
effecteffects
as the
Creative
Control
Mode
with the same
operation as
4
4
4
5
5
5
• • Možete
efekte
slike
kaoasu the
načinu
kreativnog
upravljanja
to na
isti način
kao uas
the
Mode.
YouCreative
candodavati
addControl
the iste
same
image
effect
Creative
Control
Mode withi the
same
operation
navedenom
načinu.
(except
for
[Toy
Effect]
and
[Miniature
Effect])
(P80–84)
the Creative Control Mode.
[Toy Effect]
i [Mniature
Effect])select
(83.-87.
• (osim
If(except
you efekata
arefor
not
going
to add
image effect,
[Nostr.)
Effect].
[Toy
Effect]
andan
[Miniature
Effect]) (P83–87)
• Tijekom snimanja panoramske fotografije, sljedeći efekti slike načina kreativnog upravljanja
• nisu
During
panorama
picture recording, the following image effects of the Creative Control Mode
vidljivi
na
zaslonu:
After confirming the recording direction, press [MENU/SET].
notFocus]
visible(Blago
on thefokusiranje)
screen:
-are
- [Soft
/ [Star Filter] (Filtar zvijezda)
[Soft
Focus]/[Star
Filter]
If–the
selected
recording
is the same
as that(Bez
of the
previous recording, the screen
• • Ako
ne
želite
dodati
efektdirection
slike, odaberite
[No Effect]
efekta).
• that
If you
are
notcheck
goingthe
to recording
add an image
effect,
select
Effect].
lets
you
direction
may
not [No
be displayed.
Nakon
što potvrdite
smjer
snimanja, pritisnite [MENU/SET].
• A horizontal/vertical
guide
is displayed.
the
recording
[MENU/SET].
• After
Kad
odabrani
smjer
snimanja
prethodnoj
snimci, možda se neće
. smjeru napress
If youjeconfirming
press
1, you
will
return
toistovjetan
step 2direction,
prikazati
zaslon
za
provjeru
smjera
snimanja.
• If the selected recording direction is the same as that of the previous recording, the screen
theseshutter
button halfway
to focus.
• Press
Prikazuje
vodoravna/okomita
linija usmjerenosti.
that lets you check the recording direction may not be displayed.
Ako pritisnete ►, vratit ćete se na 2. korak.
• A horizontal/vertical guide is displayed.
.
If you press
1, youdopola
will return
step 2fokusirali.
Pritisnite
okidač
datobiste
Press the shutter button halfway to focus.
- 73 73 --- 70
Recording
Recording
Snimanje
the shutter button fully and record a picture while moving the
6 Press
Press the
shutter
andfotografiju
record a picture
while moving the
66 Pritisnite
okidač
dobutton
kraja in
ifully
snimite
dok pomičete
camera in
a small
circle
the direction
selected
in Step 2. fotoaparat
camerakružnim
in a small
circle in uthe
direction
selecteduin
2.
laganim
pokretom
smjeru
odabranom
2. Step
koraku.
Recording from left to right
Recording
fromnadesno
left to right
Snimanje
slijeva
A
A
Trace a half-circle with the camera, taking about 4 seconds.
Pomičite
fotoaparat
u polukružnom
obliku,
sekunde.
half-circle
with
the camera,
takingpribližno
about 4 4seconds.
Moveathe
camera at
a constant
speed.
•Trace
• • Fotoaparat
pomičite
stalnom
brzinom.
Move
the
camera
at
a
constant
speed.
Pictures may not be able to be recorded properly if the camera is moved too fast or slow.
Fotografije se možda neće moći ispravno snimiti ako pomičete fotoaparat prebrzo ili presporo.
maydirection
not be able
be recorded
properly if the camera is moved too fast or slow.
APictures
Recording
andtopanning
(Guide)
ⒶASmjer
snimanja
i pomicanje
(Vodič)
Recording
direction
and panning
(Guide)
If the
is not
enough
(1/4
or1/4
lessiliof
a circle),
the recording
may
not be
• • Ako
secamera
fotoaparat
nepanned
zakrene
dovoljno
(za
manje
od kruga),
snimanje
možda
neće biti
• successful.
If the camera is not panned enough (1/4 or less of a circle), the recording may not be
uspješno.
successful.
77
7 • •Snimanje
secan
također
može
prekinuti
tako dathe
prestanete
pomicati
Recording
also be
ended
by keeping
camera still
while fotoaparat
recording. tijekom snimanja.
Press the
shutter button
again
to end the
picturefotografije.
recording.
Ponovno
pritisnite
okidač once
da biste
zaustavili
snimanje
Press the
shutter button
once
again
to end the
picture recording.
Recordingsecan
also
ended
by
keeping
thecamera
camera
still
while
• •• Snimanje
također
može
prekinuti
pomicanjem
fotoaparata
narecording.
kraj
usmjerenosti.
Recording
can
also be
be
ended
by moving
the
to
the
end
of
thelinije
guide.
• Recording can also be ended by moving the camera to the end of the guide.
▄▄ Technique
Tehnika za for
način
panoramskog
snimanja
∫
Panorama
Shot Mode
∫ Technique for Panorama Shot Mode


B Fotoaparat
Move the camera
in uthe
recording
direction
pomičite
smjeru
snimanja,
B pazeći
Move the
camera
in ne
thetresete.
recording direction
pritom
dait.ga
without
shaking
without
shaking
it. previše
(Ako
fotoaparat
trese, pictures
možda
(If
thesecamera
shakes
too much,
(If thenot
camera
shakes
toofotografije
much, or
pictures
neće
biti
moguće
snimiti
ili
će
may
be
able
to
be recorded,
the
snimljena
panoramska
fotografija
biti
uža
may not be
able to be
recorded,
the
recorded
panorama
picture
may or
become
(manja).)
recorded (smaller).)
panorama picture may become
narrower
narrower
C Fotoaparat
Move
the (smaller).)
camera
towards
edge
of the
pomičite
premathe
rubu
raspona
C koji
Move
the
camera
želite
range
yousnimiti.
wish to towards
record. the edge of the
rangeraspona
you wish
torange
record.
(Rub
neće
se snimiti
posljednjem
(The
edge
of the
will notu be
recorded
(The
of the range will not be recorded
kadru)
in
theedge
last frame)
in the last frame)
- 74 - 74 - 74 -
Recording
• The zoom position is fixed to Wide.
• [Stabilizer] is fixed to [OFF].
Snimanje
• The focus, White Balance, and exposure are fixed at the optimum values for the first picture. As a
result, if the focus or brightness changes substantially during recording, the entire panorama picture
• Položaj zuma fiksno je postavljen na Wide.
not be[Stabilizer]
recorded at(Stabilizator)
the suitable fiksno
focus je
or postavljena
brightness. na [OFF].
•may
Funkcija
••White
Balance
fixedboje
to [AWB]
while an
image
is applied.
Fokus,
balansisbijele
i ekspozicija
fiksno
sueffect
postavljeni
na optimalne vrijednosti za prvu
• When
multiple
pictures
are combined
to create
a single
panorama
picture,
thesnimanja,
subject may
appear
fotografiju.
Kao
posljedica,
ako se fokus
ili svjetlina
znatno
promijene
tijekom
cjelokupna
distorted
or thefotografija
connection
pointsneće
maybiti
besnimljena
noticeable
in some cases.fokusom ili svjetlinom.
panoramska
možda
s odgovarajućim
Balans
bijele
boje fiksnopixels
je postavljen
na [AWB]
(Auto.
balans
bijele boje)
se primjenjuju
••The
number
of recording
in the horizontal
and
vertical
directions
of thekada
panorama
picture
efektidepending
slike.
varies
on the recording direction and the number of combined pictures.
•The
Prilikom
spajanja
višeoffotografija
u jednubelow.
panoramsku fotografiju, objekt se može činiti
maximum
number
pixels is shown
izobličenim ili ponekad spojevi mogu biti vidljivi.
• Broj piksela
snimanja
u vodoravnom i okomitom
smjeru
panoramske fotografije
se
Recording
direction
Horizontal
Resolution
Verticalrazlikuje
Resolution
ovisno o smjeru snimanja i broju spojenih fotografija.
720 pixels
Maksimalan Horizontal
broj piksela prikazan je u nastavku.3200 pixels
Vertical
Smjer
snimanja
960 razlučivost
pixels
Vodoravna
3200razlučivost
pixels
Okomita
• A panorama picture
may not be able to be created,
the pictures may not be 720
combined
properly
Vodoravno
3 200orpiksela
piksela
when recording the following subjects or under the recording conditions below.
Okomito
960 piksela
3 200 piksela
– Subjects with a single, uniform colour or repetitive pattern (such as the sky or a beach)
•– Moving
Možda neće
biti moguće
panoramsku
fotografiju
ili in
fotografije
neće
biti ispravno spojene
subjects
(person, stvoriti
pet, car,
waves, flowers
blowing
the breeze,
etc.)
ako snimate
sljedeće objekte ili u uvjetima snimanja koji su navedeni u nastavku.
– Subjects
where the colour or patterns change in a short time (such as an image appearing on a
-- Objekti samo jedne jednolične boje ili ponavljajućeg uzorka (kao što su nebo ili plaža)
display)
-- Objekti u pokretu (osoba, kućni ljubimac, vozilo, valovi ili cvijeće na vjetru itd.)
– Dark
places
-- Objekti
kod kojih se boja ili uzorak brzo mijenjaju (kao što je slika koja se pojavljuje na zaslonu)
– Locations
with flickering light sources such as fluorescent lights or candles
-- Tamna mjesta
-- Mjesta s treperećim izvorima svjetlosti kao što su fluorescentne svjetiljke ili svijeće
∫ About playback
▄▄ Reprodukcija
▲
Start panorama
playback/Pause
Početak
reprodukcije
panoramskih
fotografija/Pauza*
▼4
Stop
Zaustavljanje
3
¢
* Za vrijeme pauze možete prebacivati unaprijed/unatrag kadar po kadar pritiskom na ►/◄.
¢ You can perform frame-by-frame forward/rewind by pressing 1/2 during a pause.
- 72 -
- 75 -
Recording
Snimanje
Taking
pictures
that match
the scene being
Snimanje
fotografija
koje odgovaraju
sceni koja se
(Scene
Mode)
recorded
snima (Scenski način rada)
Recording
Mode:
Način snimanja:
You
can odabrati
select any
16 types
Scene
Modesnačina
according
the subject
and
scene.
Možete
biloofkoju
od 16ofvrsta
scenskih
radatoprema
objektu
i sceni.
11 Postavite
funkcijski
].
Set the mode
dial tokotačić
[ ]. na [
22 Pritisnite
▲/▼/◄/►
bistethe
odabrali
Press 3/4/2/1
toda
select
Scene scenski
Mode and
Scene Mode
način
pritisnite [MENU/SET].
then rada
pressi zatim
[MENU/SET].
1
2
Baby1
Suitable for taking pictures of your
Cancel
Select
Set
biste promijenili
način[MENU/SET],
rada, pritisniteselect
[MENU/SET],
odaberite
Mode]and
s then
•• ToDa
change
the Scene scenski
Mode, press
[Scene Mode]
using[Scene
3/4/2/1,
pomoću
▲/▼/◄/►, a zatim pritisnite [MENU/SET].
press
[MENU/SET].
• Sljedeće se ne može postaviti u scenskom načinu rada jer fotoaparat automatski podešava
• The following cannot be set in Scene Mode as the camera adjusts automatically.
postavke.
– -[Sensitivity]/[Metering
Mode]/[i.Zoom]
- [Sensitivity] (Osjetljivost)
/ [Metering Mode] (Način mjerenja) / [i.Zoom] (iZum)
- 76 - 76 -
Snimanje
[Portrait] (Portret)
Kada snimate ljude na otvorenome tijekom dana, ovaj način rada omogućuje da unaprijedite
izgled i da tonovi kože izgledaju zdravije.
▄▄ Tehnika za način snimanja Portret
Učinkovitije snimanje:
 Zakrenite ručicu zuma do kraja u smjeru Tele.
 Približite se objektu radi boljeg učinka.
[Soft Skin] (Nježni ten)
Kad snimate ljude na otvorenome tijekom dana, ovaj način rada omogućuje da teksture
njihove kože ublažite još više nego s načinom snimanja [Portrait] (Portret).
(Ovaj je način snimanja učinkovit kad snimate osobe od prsa naviše.)
▄▄ Tehnika za način snimanja Nježni ten
Učinkovitije snimanje:
 Zakrenite ručicu zuma do kraja u smjeru Tele.
 Približite se objektu radi boljeg učinka.
• Ako je dio pozadine i sl. boje koja sliči boji kože, taj će dio također biti ublažen.
• Ovaj način može biti neučinkovit ako nema dovoljno svjetlosti.
[Scenery] (Krajolik)
Ovaj način rada omogućuje snimanje širokih krajolika.
[Sports] (Sport)
Postavka za snimanje sportskih prizora ili drugih događaja s brzim pokretima.
• Brzina zatvarača može se usporiti na 1 sekundu.
• Ovaj način rada prikladan je za snimanje objekata na udaljenosti od 5 m ili više.
- 77 -
Snimanje
[Night Portrait] (Noćni portret)
Ovaj način rada omogućuje snimanje osobe i pozadine s realnim osvjetljenjem.
•
•
•
•
•
Koristite bljeskalicu. (Možete postaviti na [
].)
Zamolite osobu da ostane mirna tijekom snimanja fotografije.
Preporučujemo uporabu tronošca i automatskog okidača za snimanje fotografija.
Brzina zatvarača može se usporiti do 4 sekunde.
Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim mjestima.
[Night Scenery] (Noćni krajolik)
Ova vam funkcija omogućuje snimanje živopisnih fotografija noćnih krajolika.
• Preporučujemo uporabu tronošca i automatskog okidača za snimanje fotografija.
• Brzina zatvarača može se usporiti do 4 sekunde.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim mjestima.
[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)
Ovaj vam način rada omogućuje snimanje više fotografija po noći uz veliku brzinu koje se
potom kombiniraju u jednu sliku.
Na taj će se način smanjiti treperenje i buka s fotografije čak i ako snimate fotoaparatom iz
ruke.
• Dok fotografirate u nizu, nemojte pomicati fotoaparat.
• Na fotografiji mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim mjestima ili snimate objekte koji
se kreću.
- 78 -
Snimanje
[HDR] (Visoki dinamički raspon)
Možete kombinirati nekoliko fotografija različitih razina ekspozicije u jednu sliku bogate gradacije.
Gubitak gradacije u svijetlim i tamnim dijelovima možete smanjiti, primjerice, kada je kontrast
između objekta i pozadine velik.
▄▄ Što je HDR (visoki dinamički raspon)?
HDR je kratica za High Dynamic Range (Visoki dinamički raspon) i odnosi se na tehniku
izražavanja širokog raspona kontrasta.
•
•
•
•
Nakon što pritisnete okidač, nemojte pomicati fotoaparat za vrijeme neprekinutog snimanja.
Sljedeću fotografiju ne možete snimiti dok kombinacija fotografija nije potpuna.
Objekt u pokretu može biti snimljen s neprirodnim zamućenjem.
Neprekidno snimanje možda neće biti dostupno u određenim uvjetima snimanja. U tom se slučaju
snimi samo jedna fotografija.
[Food] (Hrana)
Ovaj vam način rada omogućuje fotografiranje hrane s prirodnim nijansama bez utjecaja
ambijentalnog svijetla u restoranima itd.
- 79 -
Snimanje
[Baby1]/[Baby2]
Ovaj način omogućuje snimanje djeteta sa zdravim tenom.
Moguće je postaviti različite datume rođendana i imena za [Baby1] i [Baby2]. Možete odabrati
da se podaci prikazuju prilikom reprodukcije ili ih se može ispisati na fotografiju s pomoću
funkcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) (116. str.).
▄▄ Postavke datuma rođendana/imena
1
2
3
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [Age] (Dob) ili [Name] (Ime) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [SET] (Postavi) i zatim pritisnite [MENU/SET].
Unesite rođendan ili ime.
Rođendan:
◄/►: Odaberite stavke (godina/mjesec/dan)
▲/▼: Postavka
[MENU/SET]: Postavljanje
Ime: Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta” na 90. str.
4
• Kad postavite rođendan, [Age] (Dob) je automatski postavljen na [ON] (Uklj.)
• Ako je odabrano [ON], a rođendan nije upisan, automatski se pojavljuje zaslon za postavljanje.
Pritisnite ▼ da biste odabrali [Exit] (Izlaz) i zatim pritisnite [MENU/SET] da biste
završili.
▄▄ Poništavanje [Age] (Dob) i [Name] (Ime)
Odaberite postavku [OFF] u 2. koraku.
• Ako su [Age] i [Name] postavljeni na [OFF] (Isklj.), čak i ako je jedan od njih unesen, dob i ime
neće biti prikazani.
• Brzina zatvarača može se usporiti na 1 sekundu.
[Pet] (Kućni ljubimac)
Odaberite ovaj način snimanja kada želite snimati kućne ljubimce, poput psa ili mačke.
Možete postaviti datum rođendana i ime vašega kućnog ljubimca.
Informacije o načinima [Age] ili [Name] potražite pod [Baby1]/[Baby2] na 80. str.
[Sunset] (Zalazak sunca)
Odaberite ovaj način snimanja kada želite slikati zalazak sunca.
Ova vam postavka omogućuje snimanje živopisnih fotografija crvene boje sunca.
- 80 -
Snimanje
Kad je postavljeno [High Sens.] (Visoka osjetlj.)
Ovaj način rada smanjuje treperenje objekta snimanja i omogućuje snimanje takvih objekata u
tamnim prostorijama.
▄▄ Veličina slike
Odaberite veličinu slike između 3 M (4:3), 2,5 M (3:2), 2 M (16:9) ili 2,5 M (1:1).
[Starry Sky] (Zvjezdano nebo)
Ova vam funkcija omogućuje snimanje živopisnih fotografija zvjezdanog neba ili tamnih
objekata.
▄▄ Postavljanje brzine zatvarača
Odaberite brzinu zatvarača od [15 sec.] ili [30 sec.].
• Pritisnite okidač do kraja da bi se prikazao zaslon s odbrojavanjem. Nemojte pomicati fotoaparat
nakon što se pojavi ovaj zaslon.
Po završetku odbrojavanja na zaslonu se pojavljuje poruka [Please Wait...] (Pričekajte), istodobno
s postavljenom brzinom zatvarača za obradu signala.
• Zatvarač se otvara na 15 ili 30 sekundi. Koristite tronožac. Također preporučujemo snimanje
fotografija s pomoću automatskog okidača.
[Glass Through] (Kroz staklo)
Udaljeni predmeti imaju prednost pri fokusiranju.
Ovaj je način idealan za snimanje fotografija prirode i ostalih krajolika kroz prozirno staklo, kao
u vozilima ili zgradama.
• Ako je staklo prljavo ili prašnjavo, postoji mogućnost da će fotoaparat fokusirati staklo.
• Snimljene fotografije možda neće izgledati prirodno ako je staklo obojeno. Kada se to dogodi,
promijenite postavke balansa bijele boje. (94. str.)
- 81 -
Recording
Snimanje
Taking
Pictures
with different
image
effects
Snimanje
fotografija
s različitim
efektima
slike
(Creative
Control Mode)
(Način kreativnog
upravljanja)
Način snimanja:
Recording
Mode:
This
mode allows
you tobilo
addkoje
anyod
of 15
15 vrsta
typesefekata
of effects
before
recording.
Omogućuje
dodavanje
prije
snimanja.
Možete
efekteto
koje
dodati tako
da odaberete
slika i them
označite
ih na
You
can postaviti
set the effects
addćete
by selecting
on the
screen.
example
imagesprimjere
and checking
zaslonu.
Set the mode
dial tokotačić
[ ]. na [ ].
11 Postavite
funkcijski
Press 3/4 to select image effects and then press
22 Pritisnite
▲/▼ da biste odabrali efekte slike i
A
A
[MENU/SET].
press [MENU/SET].
zatim pritisnite [MENU/SET].
The image
effect
of
example
will
in a
effect
of the
the selected
selected
example
image
willbe
be
• • Efekt
slike na
odabranim
oglednim
slikamaimage
primijenit
ćeapplied
se
preview
display
A. Ⓐ.
applied
in
a preview
display A.
na
prethodni
prikaz
A briefopis
description
of selected
image
effectće
appears
when you
• • Kratki
odabranog
efekta slike
prikazat
se kada
pritisnete
[DISP.]
(Prikaz).
press
[DISP.].
you press
[DISP.].
•••To
change
the
Control
Mode,
press
[Creative
Control]
3/4/2/
ToDa
change
the Creative
Creative
Control
Mode, upravljanja,
press [MENU/SET],
[MENU/SET],
select
[Creativeodaberite
Control] using
using
3/4/2/
biste promijenili
način
kreativnog
pritisniteselect
[MENU/SET],
[Creative
1,
and
press
Control]
s pomoću
▲/▼/◄/►, a zatim pritisnite [MENU/SET].
1,
and then
then
press [MENU/SET].
[MENU/SET].
•••The
displayed
image
on
screen
and
preview
of
image
effect
differ
Prikazana
slika
na zaslonu
za snimanje
i prikaz
odabranog
slike mogu
se razlikovati
The
displayed
image
on the
the recording
recording
screen
and the
the
previewefekta
of the
the selected
selected
image
effect may
mayod
differ
stvarne
snimljene
slike.image.
from
the
recorded
from
the actual
actual
recorded
image.
ISO-osjetljivost
je postavljena
•••ISO
sensitivity
be
to
ISO
sensitivity will
willfiksno
be fixed
fixed
to [AUTO].
[AUTO]. na [AUTO].
Balans bijele will
boje fiksno
je postavljen
na [AWB].
•••White
White Balance
Balance will be
be fixed
fixed to
to [AWB].
[AWB].
-- 79
82 -82
Snimanje
Recording
For
details
on how postavki
to select uthe
“Creative
Controlupravljanja
Mode” settings,
refer
P79.
Detalje
o odabiru
Načinu
kreativnog
potražite
nato82.
str.
* Ove
slike
služe kao
efekta.
¢
These
pictures
are primjer
examples
to show the effect.
[Expressive] (Izražajno)
[Expressive]
This effect
emphasises
to make
a pop art
picture.
Ovim
efektom
naglašavathe
secolour
boja tako
da nastane
slika
u stilu pop-arta.
[Retro] (Retro)
[Retro]
This
effect
givesslika
a faded
image.
S
ovim
efektom
djeluje
izblijedjelo.
[OldDays]
Days] (Stari dani)
[Old
This
effect
addsslika
a bright,
softsvijetlo,
and nostalgic
to the
overall image.
S
ovim
efektom
djeluje
blago i feel
ostavlja
nostalgičan
dojam.
[HighKey]
Key] (Svijetli tonovi)
[High
This
effect
addsslika
a bright,
airysvijetlo,
and soft
feel to the
overall image.
S
ovim
efektom
djeluje
prozračno
i nježno.
•• IfAko
efekt
načinu panoramskog
youodaberete
select thisovaj
effect
withu Panorama
Shot Mode,snimanja,
the effectefekt
may možda
not be
neće biti in
vidljiv
na mjestima
na kojima
nema dovoljno svjetla.
apparent
places
with insufficient
brightness.
- 83
80 -
Snimanje
Recording
[Low
[LowKey]
Key] (Tamni tonovi)
This effect
adds
a dark
andtaman,
relaxing
feel to the
overall
Ovim
efektom
slika
dobiva
opuštajući
dojam,
a image
svijetli and
dijelovi se
enhances bright parts.
naglašavaju.
[Sepia] (Sepija)
[Sepia]
This effect
creates
a sepia
Ovim
efektom
nastaje
slika image.
toniranog (sepija) efekta.
[Dynamic
[DynamicMonochrome]
Monochrome] (Dinamički monokromatski efekt)
This effect
gives apojačava
higher contrast
create
an impressive
black
and
Ovim
se efektom
kontrasttoda
bi nastala
impresivna
crno-bijela
white picture.
fotografija.
[Impressive
[ImpressiveArt]
Art] (Impresivni umjetnički efekt)
This effect
givesfotografiji
your photo
a dramatic
contrast
look.
Ovaj
efekt daje
dramatičan
izgled
s kontrastima.
youodaberete
select thisovaj
effect
withu Panorama
Shot Mode, seams
between
•• IfAko
efekt
načinu za panoramsko
snimanje,
prijelazi
između fotografija
mogu
postati vidljivi.
pictures
may become
noticeable.
- 84
81 -
Snimanje
Recording
Recording
Recording
[High
[HighDynamic]
Dynamic] (Visoki dinamički raspon)
[High
[High Dynamic]
Dynamic]
This
produces
dark
bright
This effect
effect
produces
the
optimum
brightness
for
both
dark
and
bright
Ovim
efektom
postižethe
se optimum
optimalnabrightness
svjetlina i for
za both
tamne
i zaand
svijetle
This
parts.effect produces the optimum brightness for both dark and bright
dijelove.
parts.
parts.
Recording
[Cross
Process]
[CrossProcess]
Process] (Presijecanje)
[Cross
[Cross
[CrossProcess]
Process]
This
effect
gives
your
photo
dramatic
colour
look.
This
effect
gives
yourphoto
photo
adramatic
dramatic
colour
look.
Ovim
efektom
postiže
se dramatičan
izgled
boja
vaše fotografije.
This
effect
gives
your
aa
colour
look.
This
effect
gives
your photo
a dramatic
colour
look.
Itemsthat
that
can
beset
set
Items
can
Items
that
can
be
set
Stavke
koje
sebe
mogu
Items that
can
be set postaviti
Colour
Green
tone/Blue
tone/Yellow
tone/Red
tone
Colour
GreenZeleni
tone/Blue
tone/Red
toneton
Colour
Green
tone/Blue
tone/Yellow
tone
Boja
ton
/ tone/Yellow
Plavi ton
/ Žuti
tontone/Red
/ Crveni
Colour
Green tone/Blue tone/Yellow tone/Red tone
Press
2/1
toselect
select
thecolour
colourtoto
toenhance,
enhance,
Pritisnite
◄/►
da biste
odabrali
boju
koju želite
• •Press
2/1
toto
the
and
•• Press
2/1
select
the
colour
enhance,
• Press
2/1[MENU/SET].
to select the colour to enhance,
and
press
naglasiti
i zatim pritisnite [MENU/SET].
press
[MENU/SET].
and press
[MENU/SET].
and press [MENU/SET].
[Toy
[ToyEffect]
Effect] (Efekt igračke)
[Toy
Effect]
[ToyEffect]
Effect]
[Toy
This effect
effect reduces
reduces peripheral
peripheral brightness
brightness to
to give
give the
the impression
impression of
of a
a toy
toy
This
Ovim
efektom
smanjuje
se rubna
svjetlina
da
bithe
se
dobio
dojamofof
da
jetoy
This
effect
reduces
peripheral
brightness
give
theimpression
impression
This
effect
reduces
peripheral
brightness
totogive
a atoy
camera.
camera.
korišten
fotoaparat-igračka.
camera.
camera.
Items that
that can
can be
be set
set
Items
Stavke
koje
sebe
mogu
Itemsthat
that
can
beset
set postaviti
Items
can
Colour
Orange emphasised
emphasised
Colour
Orange
Boja
Naglašena
narančasta
Colour
Orangeemphasised
emphasised
Colour
Orange
Press 2/1
2/1 to
to select
select the
the colour
colour tone,
tone, and
and press
press
•• Press
• Press
2/1
to
select
the
colour
tone,
and ipress
Pritisnite
◄/►
da
biste
odabrali
tonand
boje
zatim
• •Press
2/1
to
select
the
colour
tone,
[MENU/SET].
[MENU/SET].
pritisnite
[MENU/SET].
[MENU/SET].
press
[MENU/SET].
Blue emphasised
emphasised
Blue
Naglašena
plava
Blueemphasised
emphasised
Blue
[Miniature Effect]
This effect blurs peripheral areas to give the impression of a diorama.
• Display of the recording screen will be delayed more than usual and the
screen will look as if frames are being dropped.
• No sound is recorded in motion pictures.
• Approximately 1/10 of the time period is recorded. (If you record for
10 minutes, the resulting
motion
-- 85
- picture recording will be approximately
82
- 82
82 -1 minute long.)
The displayed available recording time is approximately 10 times. When
switching to Recording Mode, please check the available recording time.
Snimanje
Recording
Recording
[Miniature
[MiniatureEffect]
Effect] (Efekt minijature)
[Miniature Effect] This effect blurs peripheral areas to give the impression of a diorama.
Ovim efektom zamućuju se rubni dijelovi fotografije da bi slika
Recording
This
effect blurs
peripheral
areas to give the impression of a diorama.
podsjećala
na dioramu.
Items that can be set
kojecan
se mogu
Items
that
be set postaviti
[Miniature Effect] Stavke
Direction
of the blur
Horizontal/Vertical
zamućenja
Vodoravno/okomito
Direction
ofblurs
the
blur
Horizontal/Vertical
•Smjer
Press
2/1
to select
the direction
blur,
This
effect
peripheral
areas of
to the
give
theand
impression of a diorama.
press
[MENU/SET].
•• Press
Pritisnite
◄/►
da biste
2/1
to select
the odabrali
directionsmjer
of the blur, and
zamućenja,
i pritisnite
press
[MENU/SET].
Items
that
can
be set [MENU/SET].
Direction of the blur
Horizontal/Vertical
• Press 2/1 to select the direction of the blur, and
press [MENU/SET].
[Soft Focus]
[Soft Focus]
of the recording
screen
willćebeveću
delayed
more
thanšto
usual
and the
•• Display
Prikaz zaslona
za snimanje
imat
zadršku
nego
je uobičajeno
screen
will
look
as
frames
areispuštaju
being
• Display
ofse
the
recording
screen
will
be dropped.
delayed
than usual
and the
i činit će
kao
daif se
kadrovi
tijekommore
snimanja
videozapisa.
•• screen
Nasound
videozapise
neif snima
seare
zvuk.
No
recorded
in motion
pictures.
willislook
as
frames
being dropped.
•• No
Ako
snimate
videozapis
s postavkom
Approximately
1/8 of the
time
period
is [RecQuality]
recorded. (Kvaliteta snimanja)
sound
is recorded
in motion
pictures.
na8[FHD],
njegova
duljina
bit
će otprilike
stvarnog
(Ifpostavljenom
you record for
minutes,
the
resulting
motion
picture 1/12
recording
will be
• Approximately
1/8
of
the time
period
is recorded.
snimljenog
vremena.
Slong.)
druge
vrijeme
snimanja
• Display
of the
recording
screen
will
be raspoloživo
delayed
than
usual
and
approximately
1 minute
(If
you record
for
8 minutes,
thestrane,
resulting
motionmore
picture
recording
willthe
be
prikazano
na fotoaparatu
bitare
ćebeing
oko 12
puta duže od stvarnog vremena
screen
will
look
as
if
frames
dropped.
The displayed 1
available
recording time is approximately 8 times. When
approximately
minute long.)
potrebnog
snimanje.
• No
sound to
isza
recorded
inMode,
motionplease
pictures.
switching
Recording
the available8recording
time.
The
available
recording
timecheck
is approximately
times.
When
Akodisplayed
snimate videozapis
s postavkom
[RecQuality]
(Kvaliteta
snimanja)
•• Approximately
1/8
of
the
time
period
ischeck
recorded.
Even
if motion
picture
recording
is terminated
inbitaavailable
short
time,
the
switching
to Recording
Mode, please
the
recording
time.
postavljenom
na [HD]/[VGA],
njegova
duljina
će
otprilike
1/5 recording
stvarnog
you
for
8 minutes,
the is
resulting
motion
recording
will be
may
actually
continue
for
a certain
period
of time.
• (If
Even
if record
motion
picture
recording
terminated
in apicture
short
time,
the recording
snimljenog
vremena.
S druge
strane,
raspoloživo
vrijeme
snimanja
approximately
1 minute
Keep
the camera
still until
recording
isofcomplete.
may
actually
forlong.)
athe
certain
period
time. od stvarnog vremena
prikazano
nacontinue
fotoaparatu
bit
će
oko
5 puta
duže
displayed
available
time
times.
When
potrebnog
za
snimanje.
Prilikom
promjene
načina
provjerite
• The
When
taking
pictures
arecording
large
size,
theisscreen
maysnimanja
turn8black
after
taking
Keep
the
camera
still of
until
the recording
isapproximately
complete.
switching
to
Recording
Mode,
please
check
the
available
recording
raspoloživo
vrijeme
snimanja.
the picture
because
processing.
This ismay
not turn
a malfunction.
• When
taking
picturesofofsignal
a large
size, the screen
black after time.
taking
ifi ako
motion
pictureofrecording
is terminated
short
time, vremena,
the recording
•• Even
Čak
se
snimanje
videozapisa
zaustavi
nakon
kratkog
the
picture
because
signal
processing.
Thisin
isanot
a malfunction.
snimanje
secontinue
može nastaviti
neko određeno
vrijeme.
may
actually
for a certain
period of time.
Fotoaparat
držitestill
mirno
snimanjeis ne
završi.
Keep
the camera
untildok
these
recording
complete.
•• When
Kada taking
snimate
slike velike
veličine,
se može
zatamniti
pictures
of a large
size,zaslon
the screen
may turn
blacknakon
after taking
snimanja
fotografije
obrade
signala.
Nijeis
kvaru.
This
effect
the overall
image
to produce
ariječ
softoafeel.
the
pictureblurs
because
ofzbog
signal
processing.
This
not
malfunction.
This effect blurs the overall image to produce a soft feel.
[SoftFocus]
Focus] (Blago fokusiranje)
[Soft
Ovimeffect
se efektom
zamućuje
cjelokupna
slika da
bi sefeel.
postigao dojam
This
blurs the
overall image
to produce
a soft
mekoće.
- 86
83 - 83 -
Snimanje
Recording
Recording
[Star
[StarFilter]
Filter] (Filtar zvijezda)
[Star Filter]
This
transforms pin-points
of lighttako
into a star
effect.
Ovaj effect
efekt preobražava
čestice svjetla
nalikuju
na zvijezde.
This
effect
transforms pin-points
of light intoda
a star
effect.
[OnePoint
PointColor]
Color] (Jedna točka boje)
[One
[One Point Color]
This
leaves
one selected
to emphasise
impressiveness.
Ovimeffect
efektom
ostavlja
se jedna colour
odabrana
boja za naglašeni
impresivan
This
effect
leaves
one selected
colour
to emphasise
impressiveness.
dojam.
∫ Set the colour to leave in
Set the colour
to leave
in ostaviti
▄∫▄ Postavljanje
boje
koju želite
1
Fit the colour you want to leave in the
1
Fit
the
colour
you
want
to leave in the
1 Postavite
boju
koju of
želite
frame at the
centre
the ostaviti
screen, and
frame
atnathe
centrezaslona
of the screen,
and
u
okvir
sredini
then press [MENU/SET]. i zatim
then press
[MENU/SET].
pritisnite
[MENU/SET].
[DISP.], you will return to step 1.
• If you press
you press
[DISP.],
you willboju
return
to step 1.
•• IfMožete
ponovno
postaviti
pritiskom
2
the colour you have set, and then
na [DISP.]
(Prikaz).
2 Check
Check
the colour
you have set, and then
press [MENU/SET].
press [MENU/SET].
2 Provjerite
bojuiskoju
ste postavili
memorised
even if ithe
• The set colour
colour is[MENU/SET].
memorised even if the
• The set
zatim
pritisnite
camera
is turned off.
is turned
• camera
Postavljena
boja off.
ostaje pohranjena čak i
kad seonfotoaparat
isključi.
• Depending
the subject,
the set colour may not be left in.
• Depending on the subject, the set colour may not be left in.
• Kod nekih objekata postavljena boja možda neće ostati na slici.
- 87
- 84
84 -
Snimanje
Recording
Snimanje
fotografija
u prilagođenom
načinu rada
Taking
Pictures
in Custom
Mode
Recording
Mode:
Način snimanja:
You
can memorirati
register thetrenutačne
current camera
settings
as custom
Možete
postavke
fotoaparata
kaosettings.
prilagođene.
If
youzatim
then snimate
record inu Custom
Mode, načinu
you canrada,
use možete
the registered
settings.memorirane postavke.
Ako
prilagođenom
upotrebljavati
setting
of the Programme
AE Mode
is registered
as the
custom settings
initially.
• Initial
Početne
postavke
programa auto.
ekspozicije
u početku
se memoriraju
kao prilagođene
postavke.
Registeringosobnih
Personal
Menuizbornika
Settings(Memoriranje
(Registeringprilagođenih
custom settings)
Memoriranje
postavki
postavki)
If
youželite
wantsnimati
to take fotografije
pictures that
havepostavkama,
the same settings,
can register
up tostavke
four items of the
Ako
s istim
možeteyou
memorirati
do četiri
current
camera
settings
to [Cust.Set
Mem.].funkcije [Cust.Set Mem.] (Prilagođene postavke).
trenutačnih
postavki
fotoaparata
s pomoću
Set the mode
dial tokotačić
select tako
the mode
you wishnačin
to save,
then
set thei
11 Postavite
funkcijski
da odaberete
kojiand
želite
spremiti
zatim
izbornik na fotoaparatu.
menupostavite
on the camera.
22 Odaberite
[Cust.Set
Mem.]
izborniku
(41. str.)
Select [Cust.Set
Mem.]
onuthe
[Setup] [Setup].
menu. (P41)
33 Pritisnite
▲/▼
bistethe
odabrali
izborand
kojithen
želite
memorirati
Press 3/4
toda
select
customprilagođeni
set to register
press
[MENU/i
zatim
SET].pritisnite [MENU/SET].
Prilagođeni
skupCustom
postavki
set
C1
C2 - 1
C2-2
C2-3
Opis postavki
Description of settings
Postavke
su memorirane
za [C1for
] na
kotačiću.
The settings
are registered
[ funkcijskom
] on the mode
dial.
• Možete
snimati
jednostavnim
zakretanjem
• You can
record
using by simply
rotating funkcijskog
the mode dial to the
kotačića
u odgovarajući
položaj.
memorirate
prilagođene
corresponding
position.
If you Ako
register
the custom
settings you
postavke koje često koristite, lakše ih je koristiti.
use often, it is then convenient to use them.
Postavke
su memorirane
za [C2for
] na
kotačiću.
The settings
are registered
[ funkcijskom
] on the mode
dial.
• Možete memorirati do 3 skupa prilagođenih postavki i prema
• You can register up to 3 sets of custom settings and use the
potrebi koristiti različite skupove.
different sets as condition demand.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Nakon
Confirmation
screen
is displayed.
It is executed when [Yes] is selected.
izvršenja
izađite
iz izbornika.
Exit the menu after it is executed.
-- 88
85 --
Snimanje
Recording
Snimanje s pomoću memoriranih prilagođenih postavki
Recording
using
registered
Postavke
koje ste
memorirali
s pomoćucustom
[Cust.Setset
Mem.] (Prilagođene postavke) možete jednostavno
prikazati.
You can easily call up the settings you have registered using [Cust.Set Mem.].
(Prilikom pristupanja skupu prilagođenih postavki memoriranom za [C1])
(When calling up a custom set registered for [
])
Postavite
funkcijski
Set
the mode
dial to kotačić
[
]. na [C1].
• Prikazuje se skup prilagođenih postavki memoriran za [C1].
• The custom set registered for [
] is called up.
(Prilikom pristupanja skupu prilagođenih postavki memoriranom za [C2-1]/[C2-2]/[C2-3])
(When calling up a custom set registered for [
]/[
]/[
])
11 Postavite
funkcijski
Set the mode
dial tokotačić
[
]. na [C2].
22 Pritisnite
▲ / to
▼select
da biste
prilagođenih
postavki i pritisnite
Press 3/4
theodabrali
custom skup
set, and
press [MENU/SET].
[MENU/SET].
• Saving of the selected custom settings is displayed on the screen.
• Pohranjivanje odabranih prilagođenih postavki prikazuje se na
zaslonu.
5
C2-1
▄▄ Mijenjanje postavki izbornika
∫ To change the menu settings
Kad je način snimanja postavljen na [C1] ili [C2], memorirane se postavke ne mijenjaju čak ni ako
When
the Recording
Modeizbornika.
is set to [ ] or [ ], registered settings do not change even if you
trajno promijenite
postavke
change
the menu memorirane
settings temporarily.
Možete promijeniti
postavke iz funkcije [Cust.Set Mem.] u izborniku [Setup].
You can change the registered settings from [Cust.Set Mem.] in the [Setup] menu.
• S obzirom da bi se neke stavke izbornika reflektirale u ostalim načinima snimanja, neće se
spremiti.
certain menu items would be reflected in other recording modes, they are not saved.
• Since
- 89 - 89 -
Snimanje
Recording
Entering
Text
Unos teksta
You
can unijeti
enter the
your ili
baby
or pet
when taking
pictures.
Možete
imename
svog of
djeteta
kućnog
ljubimca
prilikom
In
addition,
you can enter
characters
on the pictures
snimanja
fotografija.
Dodatno
možete(comments)
unijeti znakove
you
have taken.
(komentare)
na fotografije koje ste snimili.
When
a screen
lookskada
like se
thepojavi
one on
the right
is displayed,
Znakove
možetethat
unositi
zaslon
poput
onog
you
can enter
characters.
prikazanog
desno.
(Only
characters
andznakovi
symbols
can be entered.)
(Mogualphabetical
se unijeti samo
abecedni
i simboli.)
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
A
a
1
&
A
a
Delete
Delete
Set
Cancel
Select
Input
11 Pritisnite
▲/▼/◄/►
bistetext
odabrali
tekst
i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Press 3/4/2/1
toda
select
and then
press
[MENU/SET]
to register.
• Pomaknite kursor na [ ] i zatim pritisnite [MENU/SET] da biste mijenjali tekst između [A]
• Move the cursor to [ ] and then press [MENU/SET] to switch text between [A] (capitals), [a]
(velika slova), [a] (mala slova), [1] (brojevi) i [&] (posebni znakovi).
(lower case),
[1] (numbers)
[&] (special
characters).
(Pritiskom
na [DISP.]
(Prikaz)and
također
će se uključiti
način unosa teksta)
(Pressing
[DISP.] unijeli
will also
text input
mode)
• Da
biste ponovno
istiswitch
znak, the
zakrenite
ručicu
zuma prema [ ] (T) pa će se kursor
• pomaknuti.
To enter the same character again, rotate the zoom lever towards [Z] (T) to move the cursor.
The following
can be performed
by moving
cursor itopritiskom
the item na
and[MENU/
pressing
• • Sljedeće
radnjeoperations
mogu se obavljati
pomicanjem
kursora the
na stavku
SET]:
[MENU/SET]:
-- [ ]:
Unos razmaka
– []]:
Enter a blank
-- [Delete] (Brisanje):
Brisanje znaka
character kursora početnog položaja ulijevo
-–
- [ [Delete]:
]: Delete a Pomicanje
]:
Move thePomicanje
entry position
cursor
to the left
-–
- [ [ ]:
kursora
početnog
položaja udesno
– [ ]: upisati najviše
Move the
entry position cursor to the right
• Možete
30 znakova.
• • Možete
upisati
15 znakova
zaentered.
[ Γ ], [ ┘ ] i [—].
A maximum
ofnajviše
30 characters
can be
• A maximum of 15 characters can be entered for [ ], [ ] and [ ].
2 Pritisnite ▲/▼/◄/► da biste pomakli kursor do opcije [Set] (Postavi) i
[MENU/SET]
dacursor
biste završili
unosom
teksta.[MENU/SET]
Presspritisnite
3/4/2/1
to move the
to [Set]sand
then press
2 zatim
to end text input.
• Ako sav upisani tekst ne stane na zaslon, tekst se može pomicati.
• Text can be scrolled if all of the entered text does not fit on the screen.
- 90 -
Snimanje
Recording
Recording
Using
thethe
[Rec]
Menu
Korištenje
izbornika
[Rec] (Snimanje)
Using
[Rec]
Menu
on [Rec] menu settings, refer to P41.
For
details
Detalje
postavkama
izbornika
[Rec] potražite
41. str.
For odetails
on [Rec]
menu settings,
refer to na
P41.
[Picture Size]
[Picture
Size]
(Veličina slike)
[Picture
Size]
Applicable modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Set the number of pixels.
Set the
Postavite
brojnumber
piksela.of pixels.
The higher the numbers of pixels, the finer the detail of the pictures will appear even when they
Što jeThe
većihigher
broj piksela,
to će detalji
na fotografiji
bitidetail
jasniji,ofčak
ako se fotografije
u they
the numbers
of pixels,
the finer the
the ipictures
will appearispisuju
even when
are printed onto large sheets.
velikom
areformatu.
printed onto large sheets.
Settings
Postavke
Picture Size
Veličina
slike
Settings
Picture Size
4608k3456
]]
[ ¢
]
4608k3456
]
3264k2448
[
]¢
3264k2448
[
]
2048k1536
[
]
2048k1536
[
]¢
640k480
640k480
[
]¢
4608k3072
[[
]]
[
]
4608k3072
¢
[
3264k2176
7 ]
¢
[
3264k2176
7 ]
[[ 2.5 ]]
2048k1360
[ 2.5 ]
2048k1360
[[
]]
4608k2592
[
]
4608k2592
[[
]]
1920k1080
[
]
1920k1080
[[
]]
3456k3456
[
]
3456k3456
[[ 2.5 ]]
1536k1536
[ 2.5 ]
1536k1536
cannot
be set postaviti
in the Intelligent
Auto Mode.
¢
This
* Ova
seitem
stavka
ne može
u inteligentnom
automatskom načinu rada.
¢ This item cannot be set in the Intelligent Auto Mode.
[[
[
X:
ratio of a 4:3 TV
Aspect TV-prijamnika
Format
4:3
X : Aspect ratio of a 4:3 TV
Y : Format
Aspect fotoaparata
ratio of a 35 smm
film camera
filmom
od 35 mm
Y : Aspect ratio of a 35 mm film camera
W : Format
Aspect TV-prijamnika
ratio of a high-definition
TV, etc. itd.
visoke razlučivosti
W : Aspect ratio of a high-definition TV, etc.
:
Square
aspect
ratio
Četvrtasti format
:
Square aspect ratio
modes,
•• InUspecific
Extra rada
Optical
be used,
and
the picture
for [ slike
] isza
not[ displayed.
posebnim
načinima
ne Zoom
može cannot
se koristiti
dodatni
optički
zum, asize
veličina
] neće
•prikazati.
In specific
modes,
ExtrainOptical
Zoom
cannot
bemože
used,
and be
thedodatni
picture
sizetofor
[ potražite
] is not displayed.
sedetails
Detalje
o načinima
radaExtra
u kojima
se ne
koristiti
optički
zum
For
regarding
modes
which
Optical
Zoom
cannot
used,
refer
P60.
For details regarding modes in which Extra Optical Zoom cannot be used, refer to P58.
Forstr.
details
regarding
modes
in which
Optical
Zoom
cannot beconditions.
used, refer to P60.
na 60.
may
appear
mosaic
depending
on Extra
the subject
and
the recording
• Pictures
• Picturesmogu
may izgledati
appear mosaic
depending
on theo subject
the recording
conditions.
• Fotografije
poput mozaika,
ovisno
objektu and
i uvjetima
snimanja.
- 91
88 - 91 -
Snimanje
[Quality] (Kvaliteta)
Primjenjivi načini rada:
Postavite brzinu kompresije kojom se pohranjuju fotografije.
[
]
[
]
Postavke
([Fine]
(Poboljšana))
([Standard]
(Standardna))
Opis postavki
Kada prioritet ima kvaliteta fotografije
Kada se koristi standardna kvaliteta fotografije i povećava broj
fotografija koje se mogu snimiti bez promjene broja piksela
• Postavka je fiksno postavljena na [
] u sljedećem slučaju.
-- Kad je postavljeno [High Sens.] (Visoka osjetlj.) (Scenski način rada)
- 92 -
[Sensitivity]
Applicable modes:
Snimanje
This allows the Sensitivity to light (ISO sensitivity)
to be set. Setting to a higher figure enables
pictures to be taken even in dark places without the resulting pictures coming out dark.
[Sensitivity] (Osjetljivost)
Settings
Primjenjivi načini rada:
Description of settings
The ISO sensitivity is adjusted according to the movement of the
Ova funkcija omogućuje podešavanje
osjetljivosti na svjetlost (ISO-osjetljivost).
subject andoptimalne
the brightness.
Postavljanjem na veću vrijednost
omogućuje
se
snimanje
fotografija čak i u mračnim
• Maximum [1600]
[
] ([i.ISO])
prostorima,
bez straha da će• fotografije
ispasti tamne.
The shutter speed is not fixed when the shutter button is pressed
Postavke
halfway. It is continuously changing to match the movement of the
Opis postavki
subject until the shutter button is pressed fully.
ISO-osjetljivost automatski se podešava ovisno o svjetlini.
• Maksimalno [1600]
[100] (Automatski)
[AUTO]
[200]
[
] ([Intelligent ISO]
ISO-osjetljivost podešava se u skladu s kretanjem objekta i svjetlinom.
[400]
The
ISO sensitivity
is fixed to various settings.
(Inteligentna
ISO))
• Maksimalno
[1600]
[800]
[100] / [200] / [400] / [800]
ISO-osjetljivost fiksno je postavljena na različite postavke.
/[1600]
[1600] / [3200]
[100] [100]
Lokacija
snimanja
Recording
location
(preporučeno)
(recommended)
Brzina
Shutterzatvarača
speed
Smetnje
Noise
Podrhtavanje objekta
Jitter of the subject
[1600][3200]
Svijetla
otvorenom)
When
it is(na
light
(outdoors)
Tamna
When
it is dark
Spora
Slow
Brza
Fast
Manje
Less
Povećano
Increased
Povećano
Increased
Manje
Less
• Detalje o rasponu fokusa bljeskalice kada je postavljeno [AUTO] potražite na 65. str.
• ISO-osjetljivost automatski se postavlja u sljedećim uvjetima.
thesnimanja
focus range
of flash when [
] is set, refer to P51.
• For
-- kod
videozapisa
• The
ISOjesensitivity
is automatically
setuunder
the followingna
conditions.
-- Kada
[Burst Shooting]
(Snimanje
nizu) postavljeno
[
]/[ ]
When
recording
motions pictures
• –Kad
snimate
fotografije
bljeskalicom, maksimalna ISO osjetljivost postavit će se na [2000].
Whenzatvarača
[Burst] is set
to [ postavka
] or [ funkcije
]
• –Brzinu
određuje
[Sensitivity] (Osjetljivost) kako je prikazano u tablici
u nastavku.
[Sensitivity] (Osjetljivost)
Brzina zatvarača (u sekundama)
AUTO/
Brzina zatvarača automatski se mijenja u skladu s
postavkom ISO-osjetljivosti.
100/200/400
4 do 1/2000
800/1600
1 do 1/2000
3200
1/4 do 1/2000
• [
] se ne može postaviti u sljedećim slučajevima.
-- Automatska ekspozicija s prioritetom zatvarača.
-- Način ručne ekspozicije.
- 68 -
- 93 -
Recording
Snimanje
Recording
Recording
Recording
Recording
Recording
Recording
[White
[WhiteBalance]
Balance] (Balans bijele boje)
[White Balance]
[White
Balance]
Applicable
modes:rada:
[White Balance]
Balance]
Primjenjivi
načini
[White
Applicable modes:
Applicable
modes:
Kod
sunčeve
svjetlosti,
rasvjete sa
žarnom
niti ili such
u drugim
sličnimwhere
uvjetima
bijela
boja
In
sunlight,
under
incandescent
lights
or in other
conditions
thegdje
colour
of white
Applicable
modes:
Applicable
modes:
In
sunlight,
under
lights
or
in other
such
conditions
where
the
of svjetla
whiteto
poprima
ili incandescent
plave
nijanse,
ova
podešava
bijelu
bojuof
u white
skladu
scolour
izvorom
takes
oncrvene
a reddish
or bluish
tinge,
thisstavka
item
adjusts
to the
colour
which
is closest
In
sunlight,
under
incandescent
lights
in
such
conditions
where
colour
of
In
sunlight,
under
incandescent
lights
or
in other
other
such
conditions
where
the
colour
of white
whiteto
takes
a reddish
oreye
bluish
tinge,
thisor
item
adjusts
tosource.
the
colour of
whitethe
which
is closest
tako
da
bude
štothe
bliža
onome
štolights
oko
vidi.
In
sunlight,
under
incandescent
or
in
other
such
conditions
where
the
colour
of
white
what
ison
seen
by
in accordance
with
the light
takes
on
a
reddish
or
bluish
tinge,
this
item
adjusts
to
the
colour
of
white
which
is
closest
to
takes
on
a
reddish
or
bluish
tinge,
this
item
adjusts
to
the
colour
of
white
which
is
closest
to
what
is
seen
by
the
eye
in
accordance
with
the
light
source.
takes
on
a
reddish
or
bluish
tinge,
this
item
adjusts
to
the
colour
of
white
which
is
closest
to
what
is
seen
by
the
eye
in
accordance
with
the
light
source.
what is
is seen
seen
by
the
eye
in
accordance
with
the
light
source.
Settings
Description
of
settings
what
by
the
eye
in
accordance
with
the
light
source.
Postavke
Opis postavki
Settings
Description of settings
[AWB] ([Auto
White
adjustment
Settings
Description
([Auto
WhiteBalance])
Balance] Automatic
Automatsko
podešavanjeof
Settings
Description
of settings
settings
Settings
Description
Settings
Description of
of settings
settings
Automatic
adjustment
[AWB] ([Auto
White
Balance])
(Auto.
balans
bijele
boje))
[V]
([Daylight])
When
taking
pictures
outdoors
under
a clear sky
[AWB] ([Auto
([Auto White
White Balance])
Balance]) Automatic
adjustment
[AWB]
Automatic
adjustment
[AWB]
([Auto
White
Balance])
Automatic
adjustment
[AWB]
([Auto
White
Balance])
[V]
([Daylight])
When taking pictures outdoors under a clear sky
([Daylight]
[Ð]
([Cloudy])
cloudynebom
sky
[V]
([Daylight])
When
pictures
outdoors
under
clear
Snimanje
fotografija
vani
pod a
[V]
([Daylight])
[V]
([Daylight])
When taking
taking
pictures
outdoors
under
avedrim
clear sky
sky
(Dnevna svjetlost))
[V]
([Daylight])
When
[Ð]
([Cloudy])
When taking
taking pictures
pictures outdoors
outdoors under
under a
a clear
cloudysky
sky
[î]
([Shade])
in
the
shade
[Ð]
([Cloudy])
When
taking
pictures
outdoors
under
a
cloudy
sky
[Ð]
([Cloudy])
[Ð]
([Cloudy])
([Cloudy] (Oblačno)) When
Snimanje
fotografija
vani
pod a
nebom
taking
pictures
outdoors
under
cloudy
[Ð]
([Cloudy])
When
aoblačnim
cloudy sky
sky
[î]
([Shade])
When taking
taking pictures
pictures outdoors
outdoors under
in the shade
[Ñ]
([Incandescent])
pictures
under
incandescent
lights
[î]
([Shade])
When
taking
outdoors
in
the
shade
[î]
([Shade])
pictures
([Shade] (Sjena))
Snimanje
fotografija
vani
u sjeni
[î]
([Shade])
When
taking
pictures
outdoors
in
the
shade
[î]
([Shade])
When
pictures under
outdoors
in the shade
[Ñ]
([Incandescent])
When taking
taking pictures
incandescent
lights
[Ò]
([White
Set])
Value
set
by using
[Ó]
[Ñ]
([Incandescent])
When
taking
pictures
under
incandescent
lights
([Incandescent]
(Umjetno
[Ñ]
([Incandescent])
[Ñ]
([Incandescent])
When
taking
pictures
under
incandescent
lights
Snimanje
fotografija
pod
rasvjetom
sa žarnom niti
[Ñ]
([Incandescent])
When
taking
pictures
under
incandescent
lights
[Ò]
([White
Set])
Value set by using [Ó]
svjetlo sa
[Ó] ([White
Setžarnom
Setting])niti))Value
Set
manually
[Ò]
Set])
set
by
using
[Ó]
[Ò]
([White
Set])
[Ò]
([White Set])
Set])
Value set
set by
by using
using [Ó]
[Ó]
[Ò]
([White
Value
[Ó] ([White
manually
([WhiteSet
Set]Setting])
(Set bijeleSet
boje))
Vrijednost postavljena korištenjem [
]
[Ó]
([White
Setting])
Set
manually
[Ó]
([White Set
Set
Setting])
[Ó]
Set
Setting])
Set
manually
[Ó] ([White
Set
manually
([White
Set
Setting]
([White
Set
Setting])
the appropriate White Balance will vary
• Under fluorescent lighting, LED lighting fixture
Ručnoetc.,
postavljanje
(Postavka
seta bijele
fluorescent
lighting,
LEDboje))
lighting
fixtureor
etc.,
the appropriate White Balance will vary
• Under
depending
on the lighting
type,
so
use [AWB]
[Ó].
fluorescent
lighting,
LED
lighting
fixture
etc.,
the
appropriate
White
Balance
will
Under
fluorescent
lighting,
LED
lighting
fixture
etc.,
the
appropriate
White
Balance
will vary
vary
•• Under
Under
fluorescent
lighting,
LED
lighting
fixture
etc.,
the
appropriate
White
Balance
on the lighting
type,
so
use [AWB]
or
[Ó].
Under
fluorescent
lighting,
LED
lighting
fixture
etc.,
the
appropriate
White
Balance will
will
vary
• depending
The
White
Balance
setting
is
memorised
even
if
the
camera
is turned
off. (However,
thevary
White
depending on
on the
the lighting
lighting type,
type, so
so use
use [AWB]
[AWB] or
or [Ó].
[Ó].
depending
depending
on
the
lighting
type,
so
use
[AWB]
or
[Ó].
•• depending
The
White
Balance
isprikladan
memorised
even
theboje
camera
turned
off.pod
(However,
the White
on the
type,
so use
[AWB]
orif
[Ó].
setting
forlighting
asetting
Scene
Mode
returns
to bijele
[AWB]
when
theis
Scene
isfluorescentnim
changed.)
Ovisno
o tipu
osvjetljenja,
balans
razlikovat
će Mode
se
•• Balance
The
White
Balance
setting
is
memorised
even
if
the
camera
is
turned
off.
(However,
the
White
The
White
Balance
setting
is
memorised
even
if
the
camera
is
turned
off.
(However,
the
White
The
White
Balance
is
memorised
even
if
camera
the
setting
for
asetting
Scene
returns
tocases.
[AWB]
theis
is changed.)
The
White
Balance
isMode
memorised
even
if the
the when
camera
turnedMode
off. (However,
(However,
the White
White
White
Balance
is
fixed
to [AWB]
in itd.,
following
osvjetljenjem,
LED-osvjetljenjem
stoga
koristite
[AWB]
iliScene
[turned
].off.
• Balance
Balance
setting
for
asetting
Scene
Mode
returns
to [AWB]
[AWB]
when
theis
Scene
Mode
is changed.)
changed.)
Balance
setting
for
a
Scene
Mode
returns
to
when
the
Scene
Mode
is
Balance
setting
for
a
Scene
Mode
returns
to
[AWB]
when
the
Scene
Mode
is
changed.)
•• Balance
White
Balance
isfor
fixed
to [AWB]
inScenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry
following
cases.
postavke
bijele
boje zatoscenski
vraćaju
se
na
kad se scenski
setting
a balansa
Scene
Mode
returns
[AWB] način
when rada
the Scene
Mode
is [AWB]
changed.)
–Međutim,
[Scenery]/[Night
Portrait]/[Night
Sky]
(Scene
Mode)
White
Balance
is
fixed
to
[AWB]
in
following
cases.
•• White
Balance
is
fixed
to
[AWB]
in
following
cases.
Balance
is
to
following
–način
[Scenery]/[Night
Portrait]/[Night
Sky] (Scene Mode)
rada promijeni.
• White
White
Balance
is fixed
fixed
to [AWB]
[AWB] in
inScenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry
following cases.
cases.
– [Scenery]/[Night
[Scenery]/[Night
Portrait]/[Night
Scenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry
Sky]
(Scene
[Scenery]/[Night
Portrait]/[Night
Scenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry
Sky] (Scene
(Scene Mode)
Mode)
•–
je fiksnoPortrait]/[Night
postavljena naScenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry
[AWB] u sljedećim slučajevima.Sky]
–Postavka
[Scenery]/[Night
Portrait]/[Night
Scenery]/[Food]/[Sunset]/[Starry
Sky] (Scene Mode)
Mode)
-- [Scenery] (Krajolik) / [NightPortrait] (Noćni portret) / [NightScenery] (Noćni krajolik) / [Handheld
Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) / [Food] (Hrana) / [Sunset] (Zalazak sunca) /
[StarrySky] (Zvjezdano nebo) (Scenski način rada)
69 --- 94
-- 69
--- 69
69
69 --
Snimanje
Recording
Recording
∫
White Balance
▄▄ Auto
Automatski
balans bijele boje
Depending
on the
conditions
prevailing
pictures
are taken,
the pictures
take on
a
∫
Auto oWhite
Balance
Ovisno
uvjetima
koji prevladavaju
kodwhen
snimanja
fotografija,
fotografije
mogumay
poprimiti
crvenu
reddish
or
bluish
tinge.
Furthermore,
when
a
multiple
number
of
light
sources
are
being
used
Depending
on
the
conditions
prevailing
when
pictures
are
taken,
the
pictures
may
take
on
a or
ili plavu nijansu. Osim toga, ako se upotrebljava više izvora svjetla ili ništa nije boje približne
there
nothing
with
colour
close
towhen
white,
Balance
maysources
not function
properly.
reddish
or
bluishje
tinge.
Furthermore,
a Auto
multiple
number
of light
are
usedInor
bijeloj,ismoguće
daaautomatski
balans
bijele
bojeWhite
neće
funkcionirati
pravilno.
U being
takvim
this
case,
setbalans
thewith
White
Balance
to a
there
is nothing
a colour
tomode
white,
Auto than
White
Balance
slučajevima
bijele
bojeclose
postavite
na other
opciju
koja [AWB].
nije
[AWB].may not function properly. In
this case, set the White Balance to a mode other than [AWB].
1
White Balance
will work
within
range
1 Auto
Automatski
balans bijele
boje radit
ćethis
u ovom
rasponu
2
Blue
1 Auto
White
Plavosky
neboBalance will work within this range
3 Cloudy
(Rain)
2
Blue
skysky
Oblačno
nebo
(kiša)
4
Sjena sky (Rain)
3 Shade
Cloudy
Sunčeva svjetlost
5 Shade
Sunlight
4
Bijela fluorescent
fluorescentna
rasvjeta
6
light
5 White
Sunlight
Žaruljafluorescent
sa žarnom
niti
7 White
Incandescent
lightlight
bulb
6
Izlazak iand
zalazak
8
sunset
7 Sunrise
Incandescent
lightsunca
bulb
9 Sunrise
Svjetlostand
svijeće
9
Candlelight
8
sunset
K = temperatura
u kelvinima
KlKelvin
Colour boje
Temperature
9
Candlelight
KlKelvin Colour Temperature
Ručno the
postavljanje
balansa
bijele boje
Setting
White Balance
manually
Setting
the White
Balance
manually
Set
the
White
Balance
value.
Use
match
the conditionga
when
taking photographs.
Postavite vrijednost balansa bijele to
boje.
Upotrebljavajte
za ujednačavanje
s uvjetima
Set
the White
Balance value. Use to match the condition when taking photographs.
snimanja
fotografija.
1 Select [Ó] and then press [MENU/SET].
1 Select
Odaberite
[ and
] iathen
zatim
pritisnite
[MENU/SET].
2
Aim
the[Ó]
camera
at
sheet
of white
paper
etc. so that the
1
press
[MENU/SET].
2 frame
Usmjerite
fotoaparat
u
bijeli
papir
ili
neku
drugu
bijelu
in
the
centre
is
filled
by
the
white
object
and
Aim the camera at a sheet of white paper
etc.
soonly
that
the
površinu
da
bi se okvir
na sredini
zaslona
popunio
then
press
[MENU/SET].
frame
in the
centre
is filled
by the white
object
only and
objektom
u[MENU/SET].
bijeloj
bojibe
i zatim
pritisnite
[MENU/SET].
White
Balance
may not
set when
the subject
is too bright or
•then
press
too
dark.
Set the
White
again
adjusting
Balance
may
not Balance
be set
when
theafter
subject
is too
bright or
•• White
Balans
bijele
boje
možda
neće
biti postavljen
ako
je to
objekt
presvijetao
ilithe
pretaman.
Ponovno
postavite
balans bijele
appropriate
too
dark. Setbrightness.
White Balance
again
after adjusting
to boje
nakon
što podesite
svjetlinu.
• appropriate
Exit
the menu
after it odgovarajuću
is set.
brightness.
Nakon
postavljanja
•• Exit
the menu
after it izađite
is set. iz izbornika.
- 95 - 95 -
SnimanjeRecording
Precizno
podešavanje
bijele
boje
Finely
adjustingbalansa
the White
Balance
You can
finely
adjust
the White
Balance
you cannot
acquire
the
desired hue by setting
Balans bijele
boje
možete
precizno
podesiti
kadawhen
ne možete
postići
željenu
nijansu
the White
Balance.
postavljanjem
balansa
bijele boje.
is possible
only je
when
thebijele
Whiteboje
Balance
is setna
to [V]/[Ð]/[î]/[Ñ]/[Ò].
• Fine adjustment
• Fino podešavanje
je moguće
samo kada
balans
postavljen
1
2
3
1 Select
the White
Balance
to finely prilagodbu
adjust and then
press
[DISP.]
to display
Odaberite
balans
bijele boje
za preciznu
i zatim
pritisnite
[DISP.]
za
[WB Adjust.]
Adjust.].(Podešavanje balansa bijele boje).
prikaz [WB
2 Press 2/1 to adjust the White Balance.
Pritisnite ◄/► za podešavanje balansa bijele boje.
2 (crvena)):
([Red]):
Press
when the
huejeisnijansa
bluish.plavkasta.
◄ ([Red]
Pritisnite
kada
1 (plava)):
([Blue]):
Press
when the
hue
reddish.
► ([Blue]
Pritisnite
kada
jeisnijansa
crvenkasta.
• Select
[0] povratak
to return to
original
White
Balance.
• Odaberite
[0] za
nathe
izvorni
balans
bijele
boje.
3 Press
[MENU/SET]
to finish. postupka.
Pritisnite
[MENU/SET]
za dovršenje
The White
Balance
icon
on thepostaje
screen crvena
turns red
or blue.
• Ikona•balansa
bijele
boje na
zaslonu
ili plava.
• Thepreciznog
White Balance
fine adjustment
is reflected
in se
thena
picture
whenkada
using the flash.
• Postavka
podešavanja
balansa setting
bijele boje
odražava
fotografiji
• You can bljeskalicu.
finely adjust the White Balance independently for each White Balance item.
upotrebljavate
• Možete
precizno
bijele bojelevel
neovisno
svaku to
stavku
balansa
bijele the
boje.
• The
White podesiti
Balancebalans
fine adjustment
in [Ò]zareturns
[0] when
you reset
White Balance
• Razinausing
podešavanja
] vraća se na [0] kada balans bijele boje vratite na
[Ó]. balansa bijele boje u [
početne postavke s pomoću [
].
- 96 - - 93 -
Snimanje
Način [AF Mode] (Auto. fokus)
Primjenjivi načini rada:
Ova opcija omogućuje odabir načina fokusiranja koji odgovara položaju i broju objekata.
Postavke
[
[
[
[
*[
]
[Face Detection]
(Otkrivanje lica)
Opis postavki
Fotoaparat automatski prepoznaje ljudsko lice. (maks. 12 područja)
Fokus i ekspozicija mogu se podesiti prema licu, neovisno koliki dio
slike ono zauzima.
[AF Tracking]
Fokus se može podesiti na određeni objekt. Fokus će nastaviti
] (Praćenje
pratiti objekt čak i ako se kreće. (Dinamično praćenje)
automatskog fokusa)*
Mogu se fokusirati do 21 točke za svako područje automatskog
fokusa.
([21-Area]
Ova je funkcija prikladna kad se objekt snimanja ne nalazi u
(21 područje))*
središtu zaslona.
(Okvir područja automatskog fokusa bit će isti kao i postavke
formata slike.)
([1-Area] (1
Fotoaparat fokusira objekt u području automatskog fokusa u
]
područje))
središtu zaslona.
]
([Spot] (Točka))*
Fotoaparat fokusira ograničeno usko područje na zaslonu.
] koristit će se tijekom snimanja videozapisa.
• Postavka je fiksno postavljena na [ ] u sljedećim slučajevima.
-- Način rada za autoportret
(Ako [ ] nije dostupno s trenutačnim načinom snimanja, za svaki će se način snimanja
koristiti dostupna postavka fokusiranja.)
• Postavka je fiksno postavljena na [
] u sljedećim slučajevima.
-- kad je postavljeno [Starry Sky] (Zvjezdano nebo) (Scenski način rada)
-- kad je postavljeno [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
• U sljedećim slučajevima nije moguće postaviti [ ].
-- kada je postavljen način panoramskog snimanja (osim u načinu rada za autoportret)
-- kada je postavljeno [Night Scenery] (Noćni krajolik) / [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje
bez tronošca) / [Food] (Hrana) (Scenski način rada)
-- [Soft Focus] (Način kreativnog upravljanja)
• [
] se ne može postaviti u sljedećim slučajevima.
-- Način panoramskog snimanja
-- [Sepia] (Sepija) / [Dynamic Monochrome] (Dinamički monokromatski efekt) / [High Dynamic]
(Visoki dinamički raspon) / [Soft Focus] (Blago fokusiranje) (Način kreativnog upravljanja)
- 97 -
Snimanje
Recording
▄▄ About
∫
[š] lica
([Face
Otkrivanje
[ Detection])
] ([Face Detection])
The
following
area frames
are displayed
the camera
the
Sljedeći
okviriAF
područja
automatskog
fokusa when
prikazuju
se kadadetects
fotoaparat
faces.
prepozna lica.
Žuto:
Yellow:
Kad jethe
okidač
pritisnut
dopola,
okvirhalfway,
će postati
je when the
When
shutter
button
is pressed
thezelene
frame boje
turnsako
green
fotoaparat
fokusiran.
camera
is focused.
Bijelo:
White:
Prikazuje se
akomore
je fotoaparat
više
ljudskihOther
lica. Ona
lica
koja
nasame
jednakoj
udaljenosti
Displayed
when
than oneotkrio
face is
detected.
faces
that
aresuthe
distance
away
u odnosu
na within
lica u žutom
okviru
također se fokusiraju.
as
the faces
the yellow
AFpodručja
areas areautomatskog
also broughtfokusa
into focus.
Ovisno
o nekim
specifičnimconditions
uvjetima including
snimanja,the
uključujući
ona navedena
nastavku,
funkcija
certain
picture-taking
followingi cases,
the face udetection
function
may
•• Under
otkrivanja
možda
ih neće moći
otkriti.faces.
fail
to work, lica
making
it impossible
to detect
Način
[AFisMode]
(Auto.
prebacuje
se na pictures
[
] ([ are] tijekom
[AF
Mode]
switched
to [fokus)
] ([Ø]
while motion
taken). snimanja videozapisa).
- kada lice nije okrenuto prema fotoaparatu
– -When
the face is not facing the camera
-- kada je lice pod kutom
– When the face is at an angle
-- kada je lice izrazito svijetlo ili tamno
– -When
face is extremely
brightiza
or sunčanih
dark
- kadathe
su osobine
lica sakrivene
naočala itd.
– -When
facial
hidden behind sunglasses, etc.
- kadathe
je lice
na features
zaslonu are
maleno
– -When
face
appears
small on the screen
- kadathe
je na
licima
slab kontrast
– -When
therepokretu
is little contrast on the faces
- pri brzom
- kadathere
objektissnimanja
nije čovjek
– -When
rapid movement
- kadathe
se fotoaparat
trese
– -When
subject is not
a human being
- kadathe
se koristi
digitalni
zum
– -When
camera
is shaking
• Ako fotoaparat prepozna objekt koji nije lice, promijenite postavku u bilo što osim [ ].
– When Digital Zoom is used
• If the camera is registering something other than someone’s face, change the settings to something
other than [š].
- 98 -
Recording
Snimanje
Recording
▄▄ Setting
∫
up [ [ ] ([AF
Tracking])
Postavljanje
] ([AF
Tracking] (Praćenje automatskog
Align
the subject
AF tracking frame, and then press
∫
Setting
up [ ] with
([AF the
Tracking])
fokusa))
4
to lock
onto the
subject.
Postavite
objekt
uwith
okvir
praćenje
fokusa
i 4 to
Align
the subject
thezaAF
trackingautomatskog
frame, and then
press
A
AF
tracking
frame
pritisnite
▼
biste zaključali objekt.
lock
onto
theda
subject.
•Ⓐ
AF
area
willpraćenje
be
displayed
in yellow when
a subject is recognised, and
A
AF
tracking
frame
Okvir
za
automatskog
fokusa
focus
willwill
automatically
continuously
following
the
subject’sand focus
••AF
area
be displayedadjust
in yellow
a subject
is recognised,
Područje
automatskog
fokusa
bit when
će žute
boje
kada
se prepozna
movement
(Dynamic
tracking).
objekt
i fokus
ćeadjust
se automatski
podesiti
i pratiti
objekta
will
automatically
continuously
following
thekretanje
subject’s
movement
•(Dynamic
AF
tracking
ispraćenje).
cancelled when 4 is pressed again.
(Dinamično
tracking).
fokusa4poništava
nakon što ponovno
••AFPraćenje
trackingautomatskog
is cancelled when
is pressedseagain.
AA
pritisnete ▼.
• Dynamic tracking function may not work in the following cases:
– Dinamično
When the
subject
is too
small
••Dynamic
tracking
function
may
work in theufollowing
praćenje
može
bitinot
neučinkovito
sljedećimcases:
slučajevima:
the
recording
location
––When
subject
is too
smallis too dark or bright
-When
- kadathe
je objekt
premalen
the
subject na
is location
moving
fast
-When
- kadathe
je lokacija
kojoj setoo
pretamna
ili presvijetla
––When
recording
issnima
too
dark
or bright
-When
- kadathe
se subject
objekt
prebrzo
kreće
the
background
has
the
––When
is moving
toosame
fast or similar colour to the subject
-When
- kadathe
je pozadina
istehas
ili slične
boje or
kao
i objekt
jitter
is occurring
––When
background
the same
similar
colour to the subject
-When
- kadajitter
dođe
do
podrhtavanja
using
zoom
––When
isthe
occurring
kada
koristite
zum
•–When
lockthe
fails,
the AF tracking frame will turn red and then disappear.
Whenthe
using
zoom
• Ako zaključavanje ne uspije, okvir za praćenje automatskog fokusa postat će crvene boje i potom
Press the
4 again.
• When
lock
fails,
the
AF tracking frame will turn red and then disappear.
nestati.
•Press
The camera
records pictures with [AF Mode] as [Ø] when locked or Dynamic Tracking is not
4 again.
Ponovno
pritisnite ▼.
working.
••The
camera records
pictures with
[AF Mode]
[Ø] (Auto.
when locked
Dynamic
Tracking
is not ili
Fotoaparat
snima fotografije
s načinom
[AFas
Mode]
fokus) or
kao
[ ] kada
je zaključan
•working.
AF
tracking
will bepraćenje
cancelledneafter
kada
dinamično
radi.you take a picture. Set AF tracking for each picture you take.
fokusa
će se
nakon što
fotografiju.
Postavite
praćenje
••AFPraćenje
tracking automatskog
will be cancelled
afterponištit
you take
a picture.
Set snimite
AF tracking
for each
picture you
take.
automatskog fokusa za svaku fotografiju koju snimite.
[Metering Mode]
Mode]
[Metering
Applicable
modes:
Applicable
[Metering modes:
Mode] (Način mjerenja)
Type
of optical
optical
measurement
to measure
measure brightness
brightness can
can be
be changed.
changed.
Type
of
measurement
to
Primjenjivi
načini
rada:
Moguće je promijeniti vrstu optičkog mjerenja za mjerenje svjetline.
Settings
Settings
Postavke
[C] ([Multi
([Multi Metering])
Metering])
[C]
([Multi Metering]
[
]
(Više točaka))
[[[
Description of
of settings
settings
Description
This is
is the
the method
method in
in which
which the
the camera
camera measures
measures the
the most
most suitable
suitable
This
Opis
postavki
exposure by
by judging
judging the
the allocation
allocation of
of brightness
brightness on
on the
the whole
whole screen
screen
exposure
Ovo je metoda u kojoj fotoaparat mjeri najpogodniju ekspoziciju
automatically.
automatically.
automatskim prosuđivanjem raspodjele svjetline na cijelom zaslonu.
Usually,
we recommend
recommend upotrebu
using this
thisove
method.
Usually,
using
method.
Obično we
preporučujemo
metode.
This
is
the method
method
used to
tose
focus
on the
the subject
subject
on the
the
centre of
of the
the
the
used
focus
on
on
centre
([Center Weighted])
Weighted] This
Ovais
metoda
upotrebljava
za fokusiranje
objekta
u središtu
([Center
]] ] ([Center
Weighted]) screen and measure the whole screen evenly.
(Centrirano))
zaslona
i jednako
mjerenje
cijelog
zaslona.
screen
and
measure
the whole
screen
evenly.
Ovais
metoda
upotrebljava
se za
mjerenje
This
is
the method
method
to measure
measure
the
subject in
in the
the
This
the
to
the
subject
objekta
u nišanu
mjerenja
točke Ⓐ.
spot
metering
target
A.
spot
metering
target
A.
[Ù]
([Spot])
[
] ([Spot])
([Spot] (Točka))
[Ù]
A
A
99 --- 99
- 96 -
Snimanje
[i.Exposure] (i.Ekspozicija)
Primjenjivi načini rada:
Kontrast i ekspozicija bit će automatski podešeni kada postoji velika razlika u svjetlini između
pozadine i objekta da bi učinili objekt stvarnijim.
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
• Ovisno o uvjetima, možda neće biti moguće postići efekt kompenzacije.
[i.ZOOM] (i.Zum)
Primjenjivi načini rada:
Povećanje zuma uz zadržavanje kvalitete snimke.
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
• Detalje potražite na 60. str.
[Digital Zoom] (Digitalni zum)
Primjenjivi načini rada:
Ovom se funkcijom objekti mogu uvećati čak i više nego pomoću optičkog zuma, dodatnog
optičkog zuma i funkcije [i.Zoom].
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
• Detalje potražite na 61. str.
• Postavka je fiksno postavljena na [ON] u sljedećem slučaju.
-- u načinu rada makro sa zumom
- 100 -
Snimanje
[Burst Shooting] (Snimanje u nizu)
Primjenjivi načini rada:
Fotografije se snimaju uzastopno dok je pritisnut okidač.
Postavke
10
Opis postavki
([2 fps
• Fokus se podešava za svaku fotografiju snimljenu
AF-Continuous]
u nizu.
(Neprekinuti auto. • Brzina snimanja u nizu mijenja se ovisno o
fokus 2 kadra/s))
uvjetima snimanja.
([10 fps AF-Single]
• Fokus, ekspozicija i balans bijele boje fiksni su za
(Pojedinačni auto.
postavke za prvu fotografiju.
fokus 10 kadrova/s))
Brzina snimanja u nizu: približno 10 slika u sekundi
• Ova mogućnost dostupna je isključivo u programu
automatske ekspozicije, automatskoj ekspoziciji
s prioritetom otvora blende ili automatskoj
ekspoziciji s prioritetom zatvarača.
• Veličina slike fiksno je postavljena na 3 M (4:3),
2,5 M (3:2), 2 M (16:9) ili 2,5 M (1:1).
• Brzina snimanja u nizu mijenja se ovisno o
[Hi-Speed Burst]
uvjetima snimanja.
(Brzo snimanje u
• Broj fotografija snimljenih u nizu može se uvećati
nizu)
kada upotrebljavate karticu velike brzine ili
formatiranu karticu.
• Fokus, zum, ekspozicija, balans bijele boje, brzina
zatvarača i ISO-osjetljivost zadržavaju postavke
prve fotografije.
• ISO-osjetljivost automatski se podešava.
Međutim, ISO-osjetljivost povećava se kako bi
brzina zatvarača postala veća.
• Fotografije se uzastopno snimaju uz bljeskalicu.
• Ova mogućnost dostupna je isključivo u programu
automatske ekspozicije, automatskoj ekspoziciji
s prioritetom otvora blende ili automatskoj
[Flash Burst]
ekspoziciji s prioritetom zatvarača.
(Snimanje u nizu
• Postavke za fokus, zum, ekspoziciju, brzinu
uz bljeskalicu)
zatvarača, ISO-osjetljivost i jačinu bljeskalice
zadržavaju vrijednosti s prve fotografije.
• Postavka bljeskalice fiksno je postavljena na
[ ].
[OFF] (Isklj.)
—
Broj
raspoloživih
fotografija
maks.
100 fotografija*
maks.
10 fotografija*
maks.
100 fotografija*
maks. 5
fotografija
—
* Maksimalan broj fotografija snimljenih u nizu ograničen je uvjetima snimanja te vrstom i/ili stanjem
korištene kartice.
- 101 -
Snimanje
• Ovisno o uvjetima rada, može biti potrebno
određeno vrijeme za snimanje sljedeće
Recording
fotografije ako odlučite ponovno snimati fotografije.
Možda ćeon
bitithe
potrebno
određeno
vrijeme
da bi
setime
fotografije
u nizu ifspremile
••Depending
operating
conditions,
it may
take
to takesnimljene
the next picture
you repeat
na karticu. Ako tijekom spremanja neprestano snimate fotografije, maksimalan se broj
the recording of pictures.
raspoloživih fotografija smanjuje. Za neprekidno snimanje preporučuje se upotreba
• It may
take time
to save
pictures
taken in Burst Mode on the card. If you take pictures
memorijske
kartice
velike
brzine.
continuously
while
saving,
the
maximum
number
of se
recordable
pictures
• Brzina snimanja u nizu (fotografije/sekundi)
može
usporiti ovisno
o decreases.
okruženju For
continuous
use
of ase
high
speedna
memory
is recommended.
snimanja. shooting,
Na primjer,
može
usporiti
tamnimcard
lokacijama.
••The
burst
speed (pictures/second)
may become
slower
the recording
Kad
se postavi
, predviđanje fokusiranja
izvest
će se depending
u mogućemon
rasponu
za prioritet
brzine snimanja
nizu. Dakle,
akobecome
pokušateslower
snimiti in
objekt
se brzo kreće, možda ćete imati
environment.
For uexample,
it may
darkkoji
locations.
poteškoća
fokusiranju
ili će fokusiranje
potrajati neko
vrijeme.range to prioritise the burst speed.
• When
[
] isuset,
focus prediction
will be performed
in a possible
10
•Therefore,
Kad se postavi
snimanje
može
svjetlijethat
ili tamnije
od fast,
drugeit fotografije
ovisno owith
if you try to take
a picture
of biti
a subject
is moving
may have trouble
promjenama
svjetline
objekta.
focusing
or it may
take time
to focus.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• When [ 10 ] is set, the recording may be brighter or darker from the second picture depending on
-- Kod uzastopnog snimanja s različitim ekspozicijama
changes
in the
brightness
of the subject.
-- U načinu
rada
za autoportret
• This
function isNight
not available
in thesnimanje
following bez
cases:
-- [Handheld
Shot] (Noćno
tronošca) / [HDR] (Visoki dinamički raspon) /
– When
using
Auto
Bracket nebo) (Scenski način rada)
[Starry
Sky]
(Zvjezdano
– Self
Shot Mode
-- [Impressive
Art] (Impresivni umjetnički efekt) / [Toy Effect] (Efekt igračke) / [Miniature Effect]
(Efekt minijature)
/ [Soft Focus] (Blago
/ [Star Filter] (Filtar zvijezda) (Način
– [Handheld
Night Shot]/[HDR]/[Starry
Sky]fokusiranje)
(Scene Mode)
kreativnogArt]/[Toy
upravljanja)
– [Impressive
Effect]/[Miniature Effect]/[Soft Focus]/[Star Filter] (Creative Control Mode)
Kod the
uporabe
automatskog
brojoffotografija
koje
se mogu
snimiti
tijekom
snimanja
••When
Self-Timer
is used, okidača,
the number
recordable
pictures
in Burst
Mode
is fixed
to 3. u nizu
je određen
(5 fiksno
pictures
in [ ]) na 3 fotografije.
(5 fotografija u [
])
• The flash setting is fixed to [Œ] (except for [ ]).
• Postavka bljeskalice fiksno je postavljena na [ ] (osim za [
]).
[AF Assist Lamp]
[AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za auto. fokus)
Applicable modes:
Primjenjivi načini rada:
AF assist lamp will illuminate the subject when the shutter button is pressed halfway, making it
Pomoćna lampica za automatski fokus osvijetlit će objekt kada okidač pritisnete dopola te će
easier for the camera to focus when recording in low light conditions.
fokusiranje objekta u uvjetima slabog svjetla biti jednostavnije.
(Larger
area is displayed
onveće
the recording
conditions.) fokusa.)
(OvisnoAF
o uvjetima
snimanja depending
prikazuje se
područje automatskog
Settings:
Postavke:[ON]/[OFF]
[ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
effectiveudaljenost
distance of
the assist
lamp isotprilike
approximately
••The
Efektivna
pomoćne
lampice
je 1,5 m.1.5 m
•(4.9
Tafeet).
udaljenost može biti manja ovisno o stanju zuma ili položaju
objekta. on the state of the zoom or subject, the effective distance
• Depending
•may
Kad
ne želite
koristiti pomoćnu lampicu za automatski fokus. Ⓐ (npr.
become
shorter.
kad snimate
fotografije
u tamnim
mjestima),
postavite
[AF
• When
you do not
want to životinja
use the AF
Assist Lamp
A (e.g.
when taking
Assist of
Lamp]
(Pomoćna
lampica set
za auto.
fokus)
naLamp]
[OFF] to
(Isklj.).
U In
pictures
animals
in dark places),
the [AF
Assist
[OFF].
tom će slučaju fokusiranje objekta biti otežano.
this case, it will become more difficult to focus on the subject.
• Postavka je fiksno postavljena na [OFF] (Isklj.) u sljedećim slučajevima.
• The
setting is (Krajolik)
fixed to [OFF]
in the following
cases.
-- [Scenery]
/ [NightScenery]
(Noćni
krajolik) / [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje
– [Scenery]/[Night
Night Shot]/[Sunset]/[Glass
Through]
(Scene Mode)
bez tronošca) /Scenery]/[Handheld
[Sunset] (Zalazak sunca)
/ [Glass Through] (Kroz
staklo) (Scenski
način rada)
- 102 - 102 -
Snimanje
[Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)
Primjenjivi načini rada:
Kada odaberete smanjenje efekta crvenih očiju ([
], [
]), uklanjanje efekta crvenih očiju obavlja se
pri svakoj aktivaciji bljeskalice. Fotoaparat automatski otkriva crvene oči i ispravlja fotografiju.
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
• Ova je funkcija aktivna samo kad fotoaparat otkrije lice.
• U određenim se okolnostima efekt crvenih očiju ne može ispraviti.
[Stabilizer] (Stabilizator)
Primjenjivi načini rada:
Fotoaparat otkriva i automatski ispravlja podrhtavanje tijekom snimanja, tako da možete
snimati fotografije sa smanjenim podrhtavanjem.
Prilikom snimanja videozapisa "načinom snimanja u pokretu” (stabilizator za videozapise)
automatski će se uključiti. Ta funkcija služi za smanjenje treperenja slike kada snimate
videozapise dok hodate i sl.
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
• Postavka je fiksno postavljena na [ON] u sljedećim slučajevima.
-- Kod snimanja videozapisa
-- Kad je postavljen [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) u scenskom načinu rada
• Postavka je fiksno postavljena na [OFF] (Isklj.) u sljedećem slučaju.
-- [Starry Sky] (Zvjezdano nebo) (Scenski način rada)
• Funkcija stabilizatora može biti neučinkovita u sljedećim slučajevima.
Pazite na podrhtavanje fotoaparata pri pritisku okidača.
-- Kad je podrhtavanje prejako.
-- Kod velikog uvećanja zumom.
-- U rasponu digitalnog zuma.
-- Kad snimate fotografije dok slijedite objekte koji se kreću.
-- Kada se smanji brzina zatvarača za snimanje fotografija u unutarnjim prostorima ili na tamnim
mjestima.
• U "načinu snimanja u pokretu” snažniji efekt ispravka može se postići na širokom kraju.
• U sljedećim slučajevima "način snimanja u pokretu” neće se uključiti čak ni pri snimanju
videozapisa.
-- Kada je [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) postavljena na [VGA]
- 103 -
Snimanje
[Date Stamp] (Datumska oznaka)
Primjenjivi načini rada:
Fotografije možete snimiti s datumom i vremenom snimanja.
Postavke
[W/O TIME] (Bez vremena)
[WITH TIME] (S vremenom)
Opis postavki
Ispisuje godinu, mjesec i dan.
Ispisuje godinu, mjesec, dan, sat i minute.
—
[OFF] (Isklj.)
• Informacije o datumu snimljene s pomoću funkcije [Date Stamp] (Datumska oznaka) nije
moguće izbrisati.
• Prilikom ispisa fotografija s funkcijom [Date Stamp] (Datumska oznaka) u fotografskom
studiju ili s pomoću pisača, ako odaberete ispis datuma, datumi će se ispisati jedan preko
drugoga.
• Ako vrijeme nije postavljeno, ne možete ispisati fotografiju s informacijama o datumu.
• Postavka je fiksno postavljena na [OFF] (Isklj.) u sljedećim slučajevima.
-- Kod snimanja videozapisa
-- Kod uzastopnog snimanja s različitim ekspozicijama
-- Kod uporabe funkcije [Burst Shooting] (Snimanje u nizu).
• [Date Stamp] (Datumska oznaka) ne može se postaviti u inteligentnom automatskom načinu
rada. Utjecat će se na postavke ostalih načina snimanja.
• Čak i ako snimite fotografiju s funkcijom [Date Stamp] (Datumska oznaka) postavljenom na [OFF]
(Isklj.), moguće je označiti datume na snimljene fotografije s funkcijom [Text Stamp] (Tekstualna
oznaka) (116. str.) ili postaviti ispis datuma (122., 162. str.).
[Self Shot] (Autoportret)
Primjenjivi načini rada:
Možete postaviti efekt nježnog tena, broj fotografija koje će se snimiti i druge detalje za način
rada za autoportret.
Postavke
[ON] (Uklj.)
[OFF] (Isklj.)
[SET] (Postavi)
Opis postavki
Ako zakrenete monitor, aktivira se način rada za autoportret.
—
Mijenja postavke [Soft Skin] (Nježni ten) / [Defocusing]
(Defokusiranje) / [Slimming Mode] (Način mršavljenja) / [Shot Count]
(Broj snimanja) / [Countdown] (Odbrojavanje).
• Detalje potražite na 51. str.
- 104 -
Snimanje
Upotreba izbornika [Motion Picture] (Videozapis)
Detalje o postavkama izbornika [Motion Picture] (Videozapis) potražite na 41. str.
• Izbornik [Motion Picture] (Videozapis) ne prikazuje se u sljedećim slučajevima.
-- [Soft Focus] (Blago fokusiranje) / [Star Filter] (Filtar zvijezda) (Način kreativnog upravljanja))
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
Primjenjivi načini rada:
Postavljanje kvalitete videozapisa.
Postavke
Veličina
[FHD]
1920x1080
[HD]
1280x720
[VGA]
640x480
Brzina
videozapisa
Brzina prijenosa
20 Mb/s
25p
10 Mb/s
4 Mb/s
Format
16:9
4:3
• Što je brzina prijenosa
Ovo je količina podataka za određeni vremenski period, a kvaliteta postaje bolja kad je broj viši.
Ova jedinica koristi način snimanja "VBR”. "VBR” je kratica od "Variable bit rate” (Promjenjiva
brzina prijenosa), a brzina prijenosa (količina podataka za određeni vremenski period) automatski
se mijenja ovisno o objektu snimanja. Dakle, vrijeme snimanja skraćuje se kad se snima objekt
koji se brzo kreće.
• Postavka je fiksno postavljena na [VGA] u sljedećim slučajevima.
-- Kada snimate na ugrađenu memoriju
- 105 -
Snimanje
[Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus)
Primjenjivi načini rada:
Trajno nastavlja fokusirati objekt za koji je jednom postavljen fokus.
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
• Postavite ovu funkciju na [OFF] ako želite fiksno postaviti fokus na položaj u kojem ste pokrenuli
snimanje videozapisa.
• Postavka je fiksno postavljena na [OFF] (Isklj.) u sljedećem slučaju.
-- [Starry Sky] (Zvjezdano nebo) (Scenski način rada)
[Wind Cut] (Izrezivanje šuma vjetra)
Primjenjivi načini rada:
Ovime se smanjuje šum vjetra u snimanju zvuka.
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
• Kvaliteta zvuka razlikovat će se od uobičajene kad se postavi [Wind Cut] (Izrezivanje šuma vjetra).
• Postavka je fiksno postavljena na [OFF] (Isklj.) u sljedećem slučaju.
-- Kad je postavljeno [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
- 106 -
Reprodukcija/Uređivanje
Načini reprodukcije
Playback/Editing
Playback/Editing
Slike se mogu reproducirati na razne načine.
Various methods of playback
1
2
31
2
43
Pritisnite
You can
play back[ the ].
recorded pictures in various methods.
Pritisnite [MODE] (Način rada).
Press [(].
Pritisnite ▲/▼/◄/► da biste odabrali [Playback Mode] (Način
Press [MODE].
reprodukcije)
i zatim pritisnite [MENU/SET].
select
item, stavku
and then
presspritisnite
[MENU/SET].
Pritisnite
▲/▼ da to
biste
odabrali
i zatim
[MENU/SET].
Press 3/4/2/1
Followingjeitems
cansljedeće
be selected.
• • Moguće
odabrati
stavke.
[
] ([All]
([All])(Sve))
(P32) (37. str.)
[
] ([Slide Show])
Show] (P81)
(Prikaz u nizu)) (108. str.)
[
] ([Filtering
([Filtering Play])
Play] (P83)
(Odabrana reprodukcija)) (110. str.)
[
(1012. str.)
] ([Calendar]
(P85)
([Calendar]) (Kalendar))
- 107 - 80 -
Reprodukcija/Uređivanje
Playback/Editing
Playback/Editing
[SlideShow]
Show] (Prikaz u nizu)
[Slide
[Slide
Show]
You
You can
can play
play
back
back the
the
pictures
pictures
you
you have
haveodgovarajućim
taken
taken in
in sequence
sequence
at
at specified
specified
intervals.
intervals. intervalima.
Snimljene
fotografije
možete
reproducirati
redoslijedom
i u određenim
In
you
play
aa desired
of
images,
such
as
Dodatno
možete
reproducirati
prikaze
u nizu of
željene
vrstetype
slika,
što su
fotografije
ili or
In addition,
addition,
you can
can
play back
back the
the slideshow
slideshow
of
desired
type
ofkao
images,
such
as pictures
pictures
or
videozapisi.
motion
motion pictures.
pictures.
Ovaj
način reprodukcije
se kada
This
method
recommended
when
you
have
connected
the
camera
TV
This playback
playback
method is
ispreporučuje
recommended
whenste
youspojili
havefotoaparat
connectedna
theTV-prijamnik
camera to
to aaradi
TV set
set to
to
pregleda
snimljenih
fotografija.
view
you
have
view the
the pictures
pictures
you
have taken.
taken.
Press
to
[Start]
and
press
[MENU/
Press 3/4
3/4
to select
select
[Start]
and then
then
press
[MENU/
Pritisnite
▲/▼
da biste
odabrali
[Start]
(Početak)
i
zatim
SET].
SET]. pritisnite [MENU/SET].
Slide
SlideShow
Show
Start
Start
Filtering
Filtering
Setup
Setup
Start
StartSlide
SlideShow
Show
Cancel
Cancel
▄
Radnje
tijekom
prikaza
nizu
∫
∫▄ Operations
during
slide
Operations
during
slideushow
show
Kursor
prikazan
tijekom
reprodukcije
je kaoas
▲/▼/◄/►.
The
displayed
during
playback
is
3/4/2/1.
The cursor
cursor
displayed
during
playbackjednak
is the
the same
same
as
3/4/2/1.
3
3
▲
Play/Pause
Play/Pause
Reprodukcija/Pauza
4
4
▼
Stop
Stop
Zaustavljanje
2
2
◄
Back
picture
(while
pausing)
Back to
to previous
previous
picture
(while(tijekom
pausing)
Povratak
na prethodnu
snimku
pauze)
1
1
►
Ahead
Ahead to
tona
next
next
picture
picturesnimku
(while
(while pausing)
pausing)pauze)
Prelazak
sljedeću
(tijekom
[W]
[W]
[W]
Reduce
level
Reduce volume
volume
level
Smanjenje
glasnoće
[T]
[T]
[T]
Increase
level
Increase volume
volume
level
Povećanje
glasnoće
-- 108
108 --
Select
Select
Set
Set
Reprodukcija/Uređivanje
Playback/Editing
∫
filterslika
images
for slide
show playback
▄▄ To
Odabir
za prikaz
u nizu
You
can odabrati
filter images
play them back
in a odabirom
slide showopcije
by
Možete
slikeand
i reproducirati
ih u nizu
selecting
[Filtering]
on
the
slide
show
menu
screen.
[Filtering] (Odabir) na zaslonu s izbornicima za prikaz u nizu.
you odaberete
select [All],[All]
you(Sve),
can play
back reproducirati
all images in sve
a slide
•• If Ako
možete
slikeshow.
u prikazu
You
can Slike
also filter
images
by using
the sameiste
setting
as kao u
u nizu.
možete
odabrati
i korištenjem
postavke
[Filtering
Play]. Play] (Odabrana reprodukcija).
opciji [Filtering
Pogledajte
110.-111.
postavku.
Refer
to P110–111
for str.
the za
setting.
∫
the slide show
settings
▄▄ Changing
Promjena postavki
prikaza
u nizu
By selecting [Setup] on the slide show menu screen, you can
Ako odaberete [Setup] (Postavljanje) na zaslonu s izbornicima
change the settings such as [Effect] and [Duration] for slide show
za prikaz u nizu, možete promijeniti postavke kao što je [Effect]
playback.
(Efekt) i [Duration] (Trajanje) za reprodukciju prikaza.
1/2
Filtering
All
Picture Only
Video Only
Category Selection
Playback All the pictures
Cancel
Select
Set
Slideshow Settings
ON
Effect
2SEC
Duration
ON
Repeat
Select screen effect
Cancel
Postavke
Settings
[Effect]
[Effect] (Efekt)
[Duration]
[Duration]
(Trajanje)
[Repeat]
[Repeat]
(Ponavljanje)
Select
Set
Opis postavki
Description
of settings
NaScreen
prijelazeeffects
između
snimki
moguće
dodatitransitions.
različite efekte zaslona.
can
be added
to je
picture
[ON]/[OFF]
(Uklj./Isklj.)
[ON]/[OFF]
• Kad se [Filtering] (Odabir) postavi na [Video Only] (Samo videozapis),
• When [Filtering] is set to [Video Only], [Effect] is fixed to [OFF].
postavka [Effect] (Efekt) onemogućuje se.
[1SEC]/[2SEC]/[3SEC]/[5SEC]
[1 SEC.]/[2 SEC.]/[3 SEC.]/[5 SEC.]
• [Duration]
can be set
only when
[OFF]
has beenisključivo
selectedkad
as the
[Effect]
• Postavka
[Duration]
(Trajanje)
može
se postaviti
se odabere
setting.
[OFF]
(Isklj.) kao postavka [Effect] (Efekt).
• When
playing sljedećih
back the following
theje[Duration]
is
• Pri
reprodukciji
fotografijapictures,
isključena
postavka setting
[Duration]
(Trajanje).
disabled.
--–Videozapisi
Motion pictures
--–Panoramske
fotografije
Panorama pictures
[ON]/[OFF]
[ON]/[OFF]
(Uklj./Isklj.)
- 109 -
Playback/Editing
Reprodukcija/Uređivanje
[Filtering Play]
[Filtering Play] (Odabrana reprodukcija)
You can play back images sorted by category or recording date.
Možete reproducirati slike razvrstane prema kategoriji ili datumu snimanja.
Settings Postavke
Description ofOpis
settings
postavki
[Picture
Only fotografije)
still pictures are
played back. se samo fotografije.
[PictureOnly]
Only] (Samo
Reproduciraju
[Video
Only
motion picturesReproduciraju
are played back.
[VideoOnly]
Only] (Samo
videozapisi)
se samo videozapisi.
Ovaj
način rada
omogućuje
pretraživanje
fotografija
prema
This mode allows you
to search
images
by Scene
Mode or other
categories
(such
[Category
scenskom
rada and
ili drugim
kategorijama
(kao
što of
suthe
as [Portrait],
[Scenery]
or [Nightnačinu
Scenery])
sort the
pictures into
each
[Category
Selection]
(Odabir
Selection]
(Krajolik)
ili [Night Scenery]
categories. You can[Portrait]
then play(Portret),
back the[Scenery]
pictures in
each category.
kategorije)
(Noćni krajolik)) te raspoređivanje fotografija u svaku od
[Select Date]
You can play back pictures
taken
on each
date.
kategorija.
Možete
reproducirati
fotografije u svakoj kategoriji.
[Select Date] (Odabir datuma)
Reprodukcija fotografija snimljenih na određeni datum.
Playback/Editing
• If you turn off the camera or switch to the Recording
Mode, you can cancel the filter.
• Ako isključite fotoaparat ili ga prebacite na način snimanja, možete poništiti filtar.
Playback/Editing
Playback/Editing
Playback/Editing
Playback/Editing
Playback/Editing
Playback/Editing
This
mode
allows
you
to
search
images
by Scene Mode or other categories (such as [Portrait],
Sorting
by
category
to
play
back
Razvrstavanje
po
kategorijama
za
reprodukciju
[Category Selection]
[Category Selection]
[Scenery]
or [Night
Scenery]) and sort the pictures into each of the categories. You can then
[Category
Selection]
[Category
Selection]
1 This
Press
3/4
to select
[Category
Selection]
and
then or
press
[MENU/SET].
[Category
Selection]
Pritisnite
▲/▼
da biste
odabrali
[Category
Selection]
(Odabir
kategorije)
mode
allows
you
to
images
by Scene
Mode
other
categories
(suchi zatim
as [Portrait],
[Category
Selection]
play
back
the
pictures
in search
each
category.
[Category
Selection]
2 This
Press
3/4/2/1
to
select
the
category
and
then
press
mode
allows
you
to
search
images
by
Scene
Mode
or
other
categories
(such
[Portrait],
pritisnite
[MENU/SET].
This
mode
to
search
images
by
Scene
Mode
or
other
categories
(such
as
[Portrait],
[Scenery]
orallows
[Nightyou
Scenery])
and
sort the
pictures
into each
of the
categories.
Youas
can
then
This
mode
allows
you
to
search
images
by
Scene
Mode
or
other
categories
(such
as
[Portrait],
mode
allows
to
search
images
by
Scene
or
categories
(such
[Portrait],
This
modeor
allows
you
to
search
images
bypictures
Scene Mode
Mode
or other
other
categories
(such
as
[Portrait],
[MENU/SET]
to you
set.
[Scenery]
or
[Night
Scenery])
and
sort the
the
pictures
intoi each
each
of the
the
categories.
Youas
can
then
2 This
Pritisnite
▲/▼/◄/►
da
biste
odabrali
kategoriju
[Scenery]
[Night
Scenery])
and
sort
into
of
categories.
You
can
play
back
the
pictures
in
each
category.
[Scenery] or [Night Scenery]) and sort the pictures into each of the categories. You can then
then
[Scenery]
or
[Night
Scenery])
and
sort
pictures
into
each
of
You
can
play
back
only
the category
inthe
which
anand
image
haspress
•zatim
[Scenery]
or
[Night
Scenery])
and
sort
the
pictures
into
each
of the
the categories.
categories. You
You can
can then
then
play
back
the
pictures
in
each
category.
postavite
pritiskom
na
[MENU/SET].
Press
3/4/2/1
to
select
the
category
then
play
back
the
pictures
in
each
category.
play
back
the
pictures
in
each
category.
play
back
the
pictures
in
each
category.
been
found.
play
back
the
pictures
in
each
category.
•
Možete
reproducirati
samo
kategoriju
u
kojoj
je
pronađena
[MENU/SET] to set.
Press
3/4/2/1 to select the category and then press
slika.
3/4/2/1
to
select
the
category
and
then
press
Press
3/4/2/1
to
select
the
and
press
•Press
You can
play back
only
the
category
which an image
has been
found.
Press
3/4/2/1
to
select
the incategory
category
and then
then
press
[MENU/SET]
to set.
Press
3/4/2/1
to
Press
3/4/2/1
to select
select the
the category
category and
and then
then press
press
[MENU/SET]
to
set.
[MENU/SET]
to
set.
[MENU/SET]
to
set.
[MENU/SET]
to
•∫
You
can play
back
only thetocategory
in which an image has been found.
[MENU/SET]
to set.
set.
About
the categories
be sorted
You can
can play
play back
back only
only the
the category
category in
in which
which an
an image
image has
has been
been found.
found.
••• You
can
play
back only
the category
in
which
an
image
has
been
found.
Informacije
snimanju,
npr.
scenski
načini rada
•• You
You
can
play
in
which
image
has
been
found.
YouKategorija
can
play back
back only
only the
the category
category
inRecording
whicho an
an
image
has
been
found.
Category
Recording
information
e.g.
Scene
Category
information
e.g.
SceneModes
Modes
∫ About
the categories to be sorted
[Portrait]
(Portret)
/ [i-Portrait]
(i-Portret) Portrait]/[i-Night
/ [Soft Skin] (Nježni
ten) / [Night
∫
the
categories
to
be
sorted
[Portrait]/[i-Portrait]/[Soft
Skin]/[Night
Portrait]/[Baby1]/
∫ About
About*
the
categories
to
be
sorted
∫
About
the
categories
to
be
sorted
[Portrait]/[i-Portrait]/[Soft
Skin]/[Night
Portrait]/[i-Night
Portrait]/[Baby1]/[Baby2]
*
Portrait]to
(Noćni
portret)
/ [i-Nightinformation
Portrait] (i-Noćni
portret)Modes
/ [Baby1] (Dijete 1)
∫
the
be
Category
Recording
e.g. Scene
∫ About
About
the categories
categories
to
be sorted
sorted
[Baby2]
/ [Baby2] (Dijete 2) Recording
information
e.g.
Scene
Modes
Recording
information
e.g.
Scene
Modes
Recording
information
e.g.
ScenePortrait]/[Baby1]/[Baby2]
Modes
Panorama
[Portrait]/[i-Portrait]/[Soft
Skin]/[Night
Portrait]/[i-Night
Recording
information
e.g.
[Self
Shot] Shot Mode/[Scenery]/[i-Scenery]/[Sunset]/[i-Sunset]/[Glass
Recording
information
e.g. Scene
Scene Modes
Modes
[Self
Shot]
(Autoportret)
[Portrait]/[i-Portrait]/[Soft
Skin]/[Night Portrait]/[i-Night
Portrait]/[i-Night Portrait]/[Baby1]/[Baby2]
Portrait]/[Baby1]/[Baby2]
Through]
*
[Portrait]/[i-Portrait]/[Soft
Skin]/[Night
*
[Portrait]/[i-Portrait]/[Soft
Skin]/[Night Portrait]/[i-Night
Portrait]/[i-Night Portrait]/[Baby1]/[Baby2]
Portrait]/[Baby1]/[Baby2]
*
Panorama
Shot
Mode/[Scenery]/[i-Scenery]/[Sunset]/[i-Sunset]/[Glass
[Portrait]/[i-Portrait]/[Soft
Skin]/[Night
*
Panorama
Shot Mode/[Scenery]/[i-Scenery]/[Sunset]/[i-Sunset]/[Glass
Način
panoramskog
snimanjaSkin]/[Night
/ [Scenery] (Krajolik)
/ [i-Scenery]
(I-Krajolik) / [Sunset]
[Portrait]/[i-Portrait]/[Soft
Portrait]/[i-Night
Portrait]/[Baby1]/[Baby2]
*
,
,
[Night
Portrait]/[i-Night
Portrait]/[Night
Scenery]/[i-Night
Sky]
Through]
Panorama
Shot
Mode/[Scenery]/[i-Scenery]/[Sunset]/[i-Sunset]/[Glass
.
(Zalazak
sunca)
/ [i-Sunset]
(i-Zalazak sunca)
/ [Glass Through]Scenery]/[Starry
(Kroz staklo)
Panorama
Shot
Mode/[Scenery]/[i-Scenery]/[Sunset]/[i-Sunset]/[Glass
Through]
Panorama
Shot
Mode/[Scenery]/[i-Scenery]/[Sunset]/[i-Sunset]/[Glass
,
Panorama
Shot
Mode/[Scenery]/[i-Scenery]/[Sunset]/[i-Sunset]/[Glass
,
Panorama
Shot
Mode/[Scenery]/[i-Scenery]/[Sunset]/[i-Sunset]/[Glass
,
Through]
[Night
Portrait]/[i-Night
Portrait]/[Night
Scenery]/[i-Night
Scenery]/[Handheld
Through]
,
[Night
Portrait]
(Noćni portret)
/ [i-Night Portrait]
(i-Noćni portret)
/ [Night
Through]
,
[Sports]
.
[Night
Portrait]/[i-Night Portrait]/[Night Scenery]/[i-Night Scenery]/[Starry Sky]
Through]
.
Through]
Night
Shot]/[iHandheld
Night
Shot]/[Starry
Sky] krajolik)
Scenery]
(Noćni krajolik) /Portrait]/[Night
[i-Night
Scenery]
(I-Noćni
/ [Handheld Sky]
[Night
Portrait]/[i-Night
Scenery]/[i-Night
Scenery]/[Starry
.
[Night
Portrait]/[i-Night
Portrait]/[Night
Scenery]/[i-Night
Scenery]/[Starry
Sky]
.
[Night
Portrait]/[i-Night
Portrait]/[Night
Scenery]/[i-Night
Scenery]/[Starry
Sky]
[Baby1]/[Baby2]
.
Night
Shot]
(Noćno snimanje
bez tronošca)
/ [iHandheld Night
Shot] (iNoćno
Î
[Night
Portrait]/[i-Night
Portrait]/[Night
Scenery]/[i-Night
Scenery]/[Starry
Sky]
.
[Night
Portrait]/[i-Night
Portrait]/[Night
Scenery]/[i-Night
Scenery]/[Starry
Sky]
[Sports]
.
snimanje
[Sports]bez tronošca) / [Starry Sky] (Zvjezdano nebo)
[Sports]
[Sports]
[Pet]
Î
[Baby1]/[Baby2]
í
[Baby1]/[Baby2]
[Sports]
Î
[Sports]
[Sports]
(Sport)
[Baby1]/[Baby2]
Î
[Baby1]/[Baby2]
Î
í
[Pet]
[Baby1]/[Baby2]
Î
[Food]
[Baby1]/[Baby2]
1
Î
[Pet]
[Baby1]/[Baby2]
(Dijete1)/(Dijete2)
[Baby1]/[Baby2]
í
Î
[Pet]
1
[Food]
í
[Pet]
í
[Pet]
í
[Pet]
(Kućni
ljubimac)
[Motion
Picture]
[Pet]
í
[Food]
[Pet]
1
í
[Food]
1
[Food]
1
[Food]
(Hrana)
[Food]
1
[Food]
[MotionCategory
Picture] Selection will be cancelled.
[Food]
1
• If •you
runrun
a1
Calendar
Search,
If you
a Calendar
Search,
Category Selection will be cancelled.
[Motion Picture]
Picture]
[Motion
[Motion
Picture]
[Motion
[MotionsePicture]
Picture]
• Odabir kategorije poništava
prilikom pretraživanja kalendara.
• If you run a Calendar Search, Category Selection will be cancelled.
•• If
- 110 -will
If you
you run
run a
a Calendar
Calendar Search,
Search, Category
Category Selection
Selection
will be
be cancelled.
cancelled.
•• If
you
run
a
Calendar
Search,
Category
Selection
be
cancelled.
- 110 -will
will
• If
If you
you run
run a
a Calendar
Calendar Search,
Search, Category
Category Selection
Selection
will be
be cancelled.
cancelled.
Category
Category
Category
Category
*
Category
,
Reprodukcija/Uređivanje
Playback/Editing
Reprodukcija
fotografija
snimljenih
određeni
You can play back
pictures
taken onna
each
date datum
1
2
2
Press
3/4▲/▼
to select
[Select
Date][Select
and then
press
[MENU/SET].
Pritisnite
da biste
odabrali
Date]
(Odabir
datuma) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
Press
3/4/2/1 to select the date to be played back,
and
then press
[MENU/SET].
Pritisnite
▲/▼/◄/►
da biste odabrali datum koji će se
1 2 3 4 5
If there were no
pictures
recorded[MENU/SET].
during a month, that month
•reproducirati
i zatim
pritisnite
6 7 8 9 10 11 12
SUN MON TUE WED THU FRI
not tijekom
displayed.
• isAko
određenog mjeseca nije snimljena niti jedna
snimka, taj se mjesec neće prikazati.
SAT
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
12 2015
•• The
recording
dateodabrane
of the picture
selected
the playback
screen becomes
the date
when
Datum
snimanja
fotografije
na in
zaslonu
za reprodukciju
postaje datum
kojiselected
ste odabrali
kada
se kalendarski
prvi put prikazao.
the
calendar
screen is prikaz
first displayed.
Možete
prikazati
razdoblje
između2000
siječnja
i prosinca
•• You
can display
thekalendar
calendarzabetween
January
and 2000.
December
2099.2099.
datum
nijeset
postavljen
u fotoaparatu,
datum date
snimanja
na 1. siječnja
•• If Ako
the date
is not
in the camera,
the recording
is setpostavlja
as the 1stseJanuary,
2015. 2015.
snimate
fotografije
nakon the
postavljanja
odredištainputovanja
u [World
Time] (Svjetsko
vrijeme),
•• If Ako
you take
pictures
after setting
travel destination
[World Time],
the pictures
are displayed
by
fotografije se kod kalendarske reprodukcije prikazuju po datumima na odredištu.
the dates at the travel destination in Calendar Playback.
111 - 111
Playback/Editing
Reprodukcija/Uređivanje
[Calendar]
[Calendar] (Kalendar)
You
can pretraživati
search for images
by recorded
Možete
slike prema
datumu date.
snimanja.
11 Pritisnite
▲/▼/◄/►
bistethe
odabrali
datum
Press 3/4/2/1
toda
select
date you
wantkoji
to
želite pretraživati.
search.
SUN MON TUE WED THU FRI
6
7
3
4
SAT
1
2
8
9 10 11 12
5
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
12 2015
22 Pritisnite
[MENU/SET]
se prikaže
popis
slika.
Press [MENU/SET]
to da
display
a list of
pictures.
• Fotografije su prikazane pomoću indeksne reprodukcije (30
1/52
• fotografija
Pictures are
na displayed
zaslonu). with Multi Playback (30 screens).
The cursor
appearsna
onfotografiji
the picture
the beginning
of the
Kursor
se pojavljuje
naatpočetku
odabranog
selected date.
datuma.
33 Pritisnite
▲/▼/◄/►
bistea odabrali
fotografiju
Press 3/4/2/1
toda
select
picture and
then
i zatim pritisnite [MENU/SET].
press [MENU/SET].
• Da biste nastavili pretraživati, vratiti se na prethodni zaslon zakretanjem ručice zuma u
• smjeru
To continue
the str.)
search, return to the previous screen by
[W]. (38.
rotating the zoom lever towards [W]. (P38)
• Datum snimanja odabrane fotografije na zaslonu za reprodukciju postaje datum koji ste odabrali
kada
se kalendarski
prikaz
prvi put
prikazao.
• The
recording
date of the
picture
selected
in the playback screen becomes the date selected when
• the
Možete
prikazati
za razdoblje između siječnja 2000. i prosinca 2099.
calendar
screenkalendar
is first displayed.
• Ako datum nije postavljen u fotoaparatu, datum snimanja postavlja se na 1. siječnja 2015.
• You can display the calendar between January 2000 and December 2099.
• Ako snimate fotografije nakon postavljanja odredišta putovanja u [World Time] (Svjetsko vrijeme),
• If fotografije
the date is not set in the camera, the recording date is set as the 1st January, 2015.
se kod kalendarske reprodukcije prikazuju po datumima na odredištu.
• If you take pictures after setting the travel destination in [World Time], the pictures are displayed by
the dates at the travel destination in Calendar Playback.
- 112 -
Playback/Editing
Reprodukcija/Uređivanje
Having
Fun with
Recorded fotografijama
Pictures ([Creative
Retouch])
Zabavljanje
sa snimljenim
([Creative
Retouch] (Kreativno retuširanje))
You can add your desired effects to the pictures that you have taken.
• The processed pictures are newly generated, so be sure that you have enough space in the built-in
Na snimljene fotografije moguće je dodavati željene efekte.
memory or on the card. Note also that processing will not be possible if the Write-Protect switch of
• Obrađene fotografije nanovo se stvaraju, stoga provjerite imate li dovoljno prostora na ugrađenoj
the
card is iliinna
thekartici.
[LOCK]
position.
memoriji
Također
imajte na umu da obrada neće biti moguća ako je prekidač za
• Effects
may
be
difficult
to
seeudepending
on the picture.
zaštitu od pisanja na kartici
položaju [LOCK]
(Zaklj.).
• Ovisno o slici, postoji mogućnost da će biti teško primijetiti efekte.
1 Press 2/1 to select a picture, and then press 3.
12 Pritisnite
◄/► da biste odabrali fotografiju, a zatim pritisnite ▲.
Press 3/4 to select image effects and then press [MENU/SET].
2 Pritisnite
▲/▼that
daare
biste
odabrali
i zatim
[MENU/SET].
• Image effects
the same
as theefekte
ones in slike
Creative
Controlpritisnite
Mode can be
added.
(P83 –87)
• Mogu
se dodati efekti slike koji su isti kao oni u načinu kreativnog upravljanja. (P83-87)
A briefopis
description
of selected
image
effectće
appears
when
you press
[DISP.].
• • Kratki
odabranog
efekta slike
prikazat
se kada
pritisnete
[DISP.]
(Prikaz).
• • Da
postavili
koju želite
ostaviti
pomoću
To biste
set the
colour boju
you want
to keep
by using
[One opcije
Point [One
Point
Color]
točkaatboje),
pomaknite
u središte
Color],
move(Jedna
the frame
the centre
of the okvir
screen
to the
zaslona
željenu
pomoćuand
▲/▼/◄/►
i zatim
pritisnite
desired na
colour
withboju
3/4/2/1,
then press
[MENU/SET].
[MENU/SET].
• If you select [No Effect], an image with no effect is displayed.
• Ako odaberete [No Effect] (Bez efekta), prikazat će se slika
To proceed the retouch operation, select another image
bez efekata. Da biste nastavili s retuširanjem, odaberite
effect.
drugi
efekt slike.
If you
notdodati
going efekt,
to addizađite
any effect,
exit the menu.
Ako
neare
želite
iz izbornika.
Confirmation
screenzaispotvrdu.
displayed.
• • Prikazuje
se zaslon
It is executed
is selected.
Odabirom
[Yes]when
(Da) [Yes]
provodi
se zadana radnja.
▄▄ When
∫
selecting [Creative
the [Playback]
menu
Kada odaberete
[Creative Retouch]
Retouch] from
(Kreativno
retuširanje)
iz izbornika [Playback]
1 (Reprodukcija)
Select [Creative Retouch] on the [Playback] menu. (P41)
2
2/1[Creative
to select Retouch]
a picture,(Kreativno
and then press
[MENU/SET].
1 Press
Odaberite
retuširanje)
u izborniku [Playback]
3 Press
3/4 to select
image effects and then press [MENU/SET].
(Reprodukcija).
(41. str.)
Confirmation
screen
is displayed.
2 •Pritisnite
◄/►
da biste
odabrali fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET].
It is executed
when
[Yes] is
selected.efekte slike i zatim pritisnite [MENU/SET].
3 Pritisnite
▲/▼
da biste
odabrali
• Prikazuje se zaslon za potvrdu.
Odabirom
(Da) provodi
zadana to
radnja.
• The image
effect [Yes]
may appear
weak se
compared
the effect given by the Creative Control Mode.
• The preview display and the image after the retouch operation may differ in the level of effects.
Efekti
se mogu
činiti
slabima
usporedbi
efektom dobivenim u načinu kreativnog upravljanja.
•• This
function
is not
available
inuthe
followings cases:
• – Razina
efekta može se razlikovati između probnog prikaza i slike nakon radnje retuširanja.
Motion pictures
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Pictures taken in Panorama Shot Mode
-- Videozapisi
-- Fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
-- 113
113 --
Reprodukcija/Uređivanje
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)
Detalje o postavkama izbornika [Playback] (Reprodukcija) potražite na 41. str.
Možete urediti fotografije primjerice obrezivanjem snimljenih fotografija te postaviti zaštitu
snimljenih slika itd.
• Funkcijama [Creative Retouch] (Kreativno retuširanje), [Text Stamp] (Tekstualna oznaka), [Resize]
(Promjena veličine) ili [Cropping] (Obrezivanje) izrađuje se nova uređena fotografija.
Nova se fotografija ne može stvoriti ako nema slobodnog mjesta na ugrađenoj memoriji ili na
kartici, stoga preporučujemo da prvo provjerite ima li dovoljno slobodnog mjesta, a nakon toga
obradite fotografiju.
• Slike snimljene ili uređene fotoaparatom možda se neće moći ispravno reproducirati na drugim
uređajima i primijenjeni efekti se možda neće pojaviti na uređajima.
Također, slike snimljene na drugim uređajima možda se neće moći reproducirati na fotoaparatu i
funkcije fotoaparata možda neće biti dostupne za slike.
[Location Logging] (Bilježenje lokacije)
Informacije o lokaciji (zemljopisna širina/dužina) s pametnog telefona/tableta mogu se poslati
na fotoaparat i zapisati na snimke.
• Fotografije u ugrađenoj memoriji ne mogu pohraniti informacije o lokaciji.
Ako na te fotografije želite staviti informacije o lokaciji, kopirajte ih iz ugrađene memorije na
memorijsku karticu i zatim izvršite [Location Logging] (Bilježenje lokacije).
Pripreme:
Slanje informacija o lokaciji s pametnog telefona / tableta na fotoaparat. (P135)
1
2
3
Odaberite [Location Logging] (Bilježenje lokacije) u izborniku [Playback]
(Reprodukcija).
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [Add Location Data] (Dodavanje podataka
o lokaciji) i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali razdoblje za koje želite bilježiti
informacije o lokaciji na snimke, a zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu.
Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Slike s informacijom o lokaciji označene su oznakom [GPS].
▄▄ Pauziranje snimanja podataka o lokaciji
Pritisnite [MENU/SET] tijekom bilježenja informacija o lokaciji na snimke.
• Tijekom perioda mirovanja prikazuje se [O].
Odaberite period s oznakom [O] za ponovno pokretanje postupka snimanja od fotografije koju ste
zaustavili.
- 114 -
Reprodukcija/Uređivanje
▄▄ Brisanje primljenih informacija o lokaciji
1
2
Odaberite [Location Logging] (Bilježenje
lokacije) u izborniku [Playback] (Reprodukcija).
Playback/Editing
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali Playback/Editing
[Delete Location Data] (Brisanje podataka o
∫ Tolokaciji)
delete the
received
location
information
i zatim
pritisnite
[MENU/SET].
∫1
delete
the
received
location
[Location
oninformation
the
[Playback]
menu.
3To Select
Pritisnite
▲/▼
da Logging]
biste
odabrali
razdoblje
koje želite
izbrisati i zatim pritisnite [MENU/SET].
12 Select
[Location
Logging]
on Location
the [Playback]
menu.
Press
3/4 se
to zaslon
select
[Delete
Data] and
then press [MENU/SET].
• Prikazuje
za
potvrdu.
23 Press
3/4
select
Location
Data]
thenthen
press
[MENU/SET].
Odabirom
[Yes]
(Da)[Delete
provodi
se zadana
radnja.
Press
3/4to
to
select
the
period
you want
toand
delete,
press
[MENU/SET].
3 Press
3/4 to screen
select isthe
period you want to delete, then press [MENU/SET].
• Confirmation
displayed.
• Ova
nijescreen
dostupna
u is
sljedećim
slučajevima:
It funkcija
is executed
when [Yes]
selected.
• Confirmation
is displayed.
-- Slike
snimljenewhen
nakon[Yes]
što je
It is executed
is informacija
selected. o lokaciji poslana fotoaparatu (135. str.)
-- Videozapisi
• This
function is not available in the following cases:
- Slike srecorded
već upisanom
informacijom
o lokaciji
– -Images
after location
information
was sent to the camera (P135)
- Slikeinformation
zaštićene
[Protect]
• Location
can be written
only(Zaštita)
to images taken on this camera.
– -Motion
pictures funkcijom
- Kad
nema
dovoljno
preostalog
na kartici
– -Images
with
location information
already
written
to theminformation might not be able to be written.
• When
there
is insufficient
free spaceprostora
on the card,
location
- Kad
jeprotected
prekidač
za
na cases:
kartici postavljen u položaj [LOCK] (Zaklj.)
– -Images
by zaštitu
[Protect]
• This
function
is not available
inod
thepisanja
following
-When
- Slikethere
snimljene
drugim
uređajima
is insufficient
space
left on
the (P131)
card
––Images
recorded
after
[Send
location
data]
–
When
the
Write-Protect
switch
to
the
card
is
set to the [LOCK] position
– Motion pictures
– Images recorded with other devices
[Title Edit] (Uređivanje naslova)
[Title
Edit]
Fotografijama
[Title Edit] možete dodati tekst (komentare). Nakon registracije teksta on se može označiti
pri ispisivanju
funkcijom
[TexttoStamp]
(Tekstualna
(116.
str.). it can be stamped in
You
can add text
(comments)
pictures.
After text oznaka)
has been
registered,
You can add text (comments) to pictures. After text has been registered, it can be stamped in
prints using [Text Stamp] (P113).
prints using [Text Stamp] (P116).
1 Odaberite [Title Edit] (Uređivanje naslova) na izborniku [Playback]
Select[Title
[TitleEdit]
Edit]on
onthe
the[Playback]
[Playback]menu.
menu.
Select
11 (Reprodukcija).
2
▲/▼
da
biste
odabralior
[SINGLE]
ilipress
[MULTI]
(Više) i zatim
Press3/4
3/4
toselect
select
[SINGLE]
or
[MULTI](Jedna)
andthen
then
press
[MENU/SET].
Press
to
[SINGLE]
[MULTI]
and
[MENU/SET].
22 Pritisnite
pritisnite [MENU/SET].
[SINGLE]
[MULTI]
Select
picture,
then
33 Odaberite
Selectthe
thefotografiju,
picture,and
and
thenpress
press
[MENU/SET]
3
a zatim
postavite
[MENU/SET]
to set.
to set. na [MENU/SET].
pritiskom
titles
•••[’]
sefor
za
fotografije
s naslovima
koji registered.
su već
[’]isprikazuje
isdisplayed
displayed
forpictures
pictureswith
with
titles already
registrirani.
already
registered.
[MULTI] setting
Press [DISP.]
to set (repeat), and then
Postavka
[MULTI] [Multi]
setting(Više)
press [MENU/SET]
to[DISP.]
set. (Prikaz) (ponovite), a zatim
Postavite
pritiskom na
Press [DISP.] to set (repeat), and then press [MENU/
postavite
pritiskom
na [MENU/SET].
is cancelled
when [DISP.] is
• The setting
to set.
• SET]
Postavka
se poništava ako ponovno pritisnete [DISP.]
pressed
again.
The setting is cancelled when [DISP.] is pressed again.
• (Prikaz).
4 Enter the text. (P87)
4 Unesite
(P90)
• Exit the tekst.
menu after
it is set.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
4 Enter the text. (P90)
• To delete the title, erase all the text in the text input screen.
• Da biste izbrisali naslov, izbrišite sav tekst na zaslonu za unos teksta.
• Exit
thetomenu
after it is
• •You
can
set up
50 pictures
at set.
one time in [MULTI].
Opcijom [MULTI] možete odjednom postaviti do 50 fotografija.
• •This
function
is nije
not available
inu the
following case:
Ova
funkcija
dostupna
sljedećem
•–To
deletepictures
the title, erase all the text in the slučaju:
text input screen.
Motion
-- Videozapisi
• You
can set up to 50 pictures at one time in [MULTI].
• This function is not available in the following case:
– Motion pictures
- 115 -
- 115 -
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Reprodukcija/Uređivanje
Playback/Editing
[Text Stamp] (Tekstualna oznaka)
[Text označiti
Stamp]datume/vremena snimanja i imena na snimljenim fotografijama.
Možete
You can stamp recording dates/times and names on recorded pictures.
1 Odaberite [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) u izborniku [Playback]
Select [Text Stamp] on the [Playback] menu.
1 (Reprodukcija).
22 Pritisnite
▲/▼ da biste odabrali [SINGLE] (Jedna) ili [MULTI] (Više) i zatim
Press 3/4 to select [SINGLE] or [MULTI] and then press [MENU/SET].
pritisnite [MENU/SET].
Select thefotografiju,
picture, and
then press
[MENU/SET]
33 Odaberite
a zatim
postavite
to set. na [MENU/SET].
pritiskom
• • Na
slikama
koje već
ispisani
datum
tekstorprikazuje
[‘]
is displayed
onimaju
pictures
already
withilidate
text
se
[
].
stamped.
Postavka
[MULTI] [Multi]
setting(Više)
Postavite
pritiskom
na(repeat),
[DISP.] (Prikaz)
(ponovite),
a zatim
Press [DISP.]
to set
and then
press [MENU/
postavite
pritiskom
na
[MENU/SET].
SET] to set.
• Postavka se poništava ako ponovno pritisnete [DISP.]
• The setting is cancelled when [DISP.] is pressed again.
(Prikaz).
1
2
3
4
5
6
Press 3/4
toda
select
and then
press
[MENU/SET].
44 Pritisnite
▲/▼
biste[Set],
odabrali
[Setup]
(Postavljanje)
i zatim pritisnite
[MENU/SET].
5 Press 3/4 to select text stamp items, and then press [MENU/SET].
5 Pritisnite
▲/▼ da biste odabrali stavke tekstualnih oznaka i zatim
Press 3/4
to select the settings, and then press [MENU/SET].
6 pritisnite
[MENU/SET].
Description
settings [MENU/SET].
6 PritisniteItem
▲/▼ da biste odabrali postavke
i zatimofpritisnite
[W/O TIME]:
Stamp the year, month and day.
Stavka
Opis postavki
[Shooting Date] [W/O TIME]
[WITH TIME]:
themjesec
year, month,
IspisujeStamp
godinu,
i dan. day, hour and minutes.
[Shooting
Date] (Datum
snimanja)
[Name]
[Name] (Ime)
[Title]
[Title] (Naslov)
(Bez vremena):
[OFF]
[WITH TIME]
[
]:
(S vremenom):
[OFF] (Isklj.)
[
]:[OFF]
[ON]:
[OFF]
[OFF] (Isklj.)
[ON] (Uklj.):
Ispisuje se godina, mjesec, dan, sat i minute.
Stamps names registered in name settings for
[Baby1]/[Baby2] or [Pet] in Scene Mode.
Ispisuje imena memorirana u postavkama imena kod
funkcija [Baby1]/[Baby2] ili [Pet] u scenskom načinu
Title input in the [Title Edit] will be stamped.
rada.
Ispisuje se naslov unesen s pomoću funkcije [Title Edit]
(Uređivanje naslova).
[OFF] (Isklj.)
- 116 - 116 -
Reprodukcija/Uređivanje
7
8
Pritisnite [
]
Pritisnite ▲ da biste odabrali [OK] i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu.
Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
• Kad ispisujete fotografije na kojima je otisnut tekst, datum će biti ispisan preko ispisanog teksta
ako odredite ispis datuma u fotografskom studiju ili na pisaču.
• Opcijom [MULTI] možete odjednom postaviti do 50 fotografija.
• Kad ispisujete tekst, kvaliteta fotografija bit će lošija.
• Ovisno o korištenom pisaču neki se znakovi mogu odrezati tijekom ispisivanja. Provjerite prije
ispisa.
• Ako izvedete funkciju [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) na fotografiji većoj od 3 M, veličina
fotografije fiksirat će se na 3 M (4:3), 2,5 M (3:2), 2 M (16:9) ili 2,5M (1:1).
• Kad se tekst ispisuje na fotografije od 0,3 M, bit će teško čitljiv.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
-- Videozapisi
-- Fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
-- Fotografije snimljene bez postavljanja sata
-- Fotografije s ispisanim datumom ili tekstom
[Creative Retouch] (Kreativno retuširanje)
Možete dodati efekt [Creative Retouch] (Kreativno retuširanje) na snimljene fotografije.
• Detalje potražite na 113. str.
- 117 -
Reprodukcija/Uređivanje
Playback/Editing
[Video Divide] (Podjela videozapisa)
[Video Divide]
Snimljeni videozapis može se podijeliti na dva dijela. Ova se funkcija preporučuje kad želite
Recorded
picture
be koji
divided
in two. It is recommended for when you want to divide
odijeliti diomotion
koji trebate
odcan
dijela
ne trebate.
a
part you
with a part
you do not
need. ga se vratiti u izvorno stanje.
Nakon
štoneed
videozapis
podijelite,
ne može
It cannot be restored once divided.
1 Odaberite [Video Divide] (Podjela videozapisa) u izborniku [Playback]
Select [Video Divide] on the [Playback] menu.
1 (Reprodukcija).
Press 2/1
toda
select
motionvideozapis
picture to divide,
andpodijeliti
then press
[MENU/
22 Pritisnite
◄/►
bistethe
odabrali
koji želite
i zatim
pritisnite
SET]. [MENU/SET].
Press 3▲
at na
themjestu
location
divide.
33 Pritisnite
nato
kojem
želite podijeliti
videozapis.
• Motion picture is played back from the same location when
03s
• Videozapis
se again.
reproducira s istog mjesta kad ponovno
3 is pressed
▲. adjust the location for division by pressing 2/
• pritisnete
You can finely
• Možete
podesiti
mjesta
podjele pritiskom na ◄/►
1 whileprecizno
the motion
picture
is paused.
dok je videozapis pauziran.
Press 4.
44 Pritisnite
▼.
Confirmation
screenzaispotvrdu.
displayed.
• • Prikazuje
se zaslon
It is executed
is selected.
Odabirom
[Yes]when
(Da) [Yes]
provodi
se zadana radnja.
Nakon
izađite
izbornika.
Exit theizvršenja
menu after
it is iz
executed.
• • Videozapis
može
bitibe
izgubljen
ako
tijekom
podjele
izvadite karticu
ili bateriju. the dividing.
Motion picture
may
lost if the
card
or battery
is removed
while processing
• Videozapise ne možete dijeliti na mjestu blizu početka ili kraja videozapisa.
• Motion pictures cannot be divided at a location close to the start or end of the motion picture.
• Redoslijed slika će se promijeniti ako podijelite videozapise.
• The
order of images
will change ifpretražujete
motion pictures
are divided.
Preporučujemo
da videozapise
s pomoću
funkcija [Calendar] (Kalendar) ili [Video
It Only]
is recommended
to searchu these
motion
pictures
by (Odabrana
using [Calendar]
or [Video Only] in the
(Samo videozapisi)
izborniku
[Filtering
Play]
reprodukcija).
Play].
• [Filtering
Kratki videozapisi
ne mogu se dijeliti.
•• Motion
short recording
time kad
cannot
be dovoljno
divided. prostora na kartici.
Moždapictures
nećete with
moćiarazdijeliti
videozapis
nema
• You may not be able to divide a motion picture when there is insufficient free space on the card.
- 118 - 118 -
Reprodukcija/Uređivanje
Playback/Editing
[Resize] (Promjena veličine)
[Resize]
Veličina slika (broj piksela) smanjuje se da bi se omogućilo lako postavljanje na internetske
To
allow easy
posting
to web
pages, attachment to email etc., picture size (number of pixels) is
stranice,
u privitak
e-pošte
i sl.
reduced.
1 Odaberite funkciju [Resize] (Promjena veličine) u izborniku [Playback]
Select [Resize] on the [Playback] menu.
1 (Reprodukcija).
22 Pritisnite
▲/▼
biste[SINGLE]
odabrali or
[SINGLE]
ili press
[MULTI]
(Više) i zatim
Press 3/4
toda
select
[MULTI](Jedna)
and then
[MENU/SET].
pritisnite [MENU/SET].
Select the picture and size.
33 Odaberite fotografiju i veličinu.
[SINGLE] setting
Postavka
[SINGLE]
1 Press
2/1 to (Jedna)
select the picture, and then press
[MENU/SET].
1 Pritisnite
◄/► da biste odabrali fotografiju i
2 zatim
Presspritisnite
2/1 to select
the size, and then press
[MENU/SET].
[MENU/SET].
2 Pritisnite
◄/► da biste odabrali veličinu i zatim
3
pritisnite [MENU/SET].
[MULTI] setting
Postavka
[Multi]
1 Press
3/4 (Više)
to select the size, and then press
1 Pritisnite
▲/▼ da biste odabrali veličinu i zatim
[MENU/SET].
[MENU/SET].
2 pritisnite
Press 3/4/2/1
to select the picture, and then
2
Pritisnite
▲/▼/◄/► da biste odabrali fotografiju i
press [DISP.].
zatim
pritisnite
[DISP.]
(Prikaz).
this step
for each
picture, and press [MENU/
• Repeat
SET]
to set.
• Taj
korak
ponovite za svaku sliku i postavite pritiskom
na [MENU/SET].
• Confirmation screen is displayed.
• Prikazuje
se zaslon
potvrdu.
It is executed
whenza
[Yes]
is selected.
Odabirom
[Yes]after
(Da)itprovodi
se zadana radnja.
Exit the menu
is executed.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
• You can set up to 50 pictures at one time in [MULTI].
• Opcijom [MULTI] možete odjednom postaviti do 50 fotografija.
•• The
picturefotografije
quality of kojoj
the resized
picture willveličina
deteriorate.
Kvaliteta
je promijenjena
smanjuje se.
•• This
notdostupna
available uinsljedećim
the following
cases:
Ovafunction
funkcijaisnije
slučajevima:
– -Motion
pictures
- Videozapisi
– -Pictures
taken
in Panorama
Shotpanoramskog
Mode
- Fotografije
snimljene
u načinu
snimanja
- Fotografije
ispisanim
– -Pictures
with sdate
or textdatumom
stamped ili tekstom
- 119 - 119 -
1
2
3
4
5
6
Reprodukcija/Uređivanje
[Cropping] (Obrezivanje)
Možete povećati te onda obrezati važan dio snimljene fotografije.
1
2
3
4
Odaberite [Cropping] (Obrezivanje) u izborniku [Playback] (Reprodukcija).
Pritisnite ◄/► da biste odabrali fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET].
Koristite ručicu zuma i pritisnite ▲/▼/◄/► da biste odabrali dijelove koje
ćete obrezati.
Ručica zuma (W):
Smanjivanje
Ručica zuma (T):
Uvećavanje
▲/▼/◄/►:
Pomicanje
Pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu.
Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
• Smanjit će se kvaliteta obrezane fotografije.
• Fotografije male veličine možda se neće moći obrezati.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
-- Videozapisi
-- Fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
-- Fotografije s ispisanim datumom ili tekstom
- 120 -
Playback/Editing
Reprodukcija/Uređivanje
[Print Set]
Set] (Postavke ispisa)
[Print
DPOF
a system
that
allows thekorisniku
user to select
which koje
pictures to
DPOF “Digital
"Digital Print
Print Order
Order Format”
Format” is
sustav
je koji
omogućuje
da odabere
print,
how many
copieskoliko
of each
picture
to print
and whether
or notilitoda
print
the recording
date on
fotografije
želi ispisati,
kopija
svake
fotografije
želi ispisati
poništi
ispis datuma
the
pictures
using a DPOF
printeriliorfotografski
photo printing
store.
For details,
snimanja
nawhen
fotografijama
kad secompatible
koristi pisačphoto
fotografija
studio
kompatibilni
s
ask
at your Ako
photo
printing
store.
DPOF-om.
želite
saznati
više, obratite se fotografskom studiju.
When
you u
want
to use a photo
printing
store
to printsnimljene
pictures recorded
on the
built-in memory,
Kad želite
fotografskom
studiju
ispisati
fotografije
na ugrađenoj
memoriji,
kopirajte
copy
to(124.
a cardstr.)
(P124)
and
then setpostavku
the print ispisa.
setting.
ih na them
karticu
i zatim
postavite
11 Odaberite
[Print
Set]on
(Postavke
ispisa)menu.
iz izbornika [Playback] (Reprodukcija).
Select [Print
Set]
the [Playback]
22 Pritisnite
▲/▼
biste[SINGLE]
odabrali or
[SINGLE]
ili press
[MULTI]
(Više) i zatim
Press 3/4
toda
select
[MULTI](Jedna)
and then
[MENU/SET].
pritisnite [MENU/SET].
3 Select the picture, and then press [MENU/SET].
3 Odaberite fotografiju, a zatim pritisnite [MENU/SET].
[SINGLE]
(Jedna)
[SINGLE]
[MULTI]
(Više)
[MULTI]
1
1
1
&RXQW
1
DISP.
'DWH
&RXQW
4
3
2
1
5
6
DISP.
'DWH
Press 3/4 toda
set
the postavili
number of
prints,
and then
press
[MENU/SET]
44 Pritisnite▲/▼
biste
broj
ispisanih
kopija
i zatim
postaviteto
pritiskom
na [MENU/SET].
set.
• Ako odaberete opciju [MULTI], ponovite 3. i 4. korak za svaku fotografiju.
• (Nije
When
[MULTI]
has beeniste
selected,
repeat
steps
3 and
4 for each picture.
moguće
upotrijebiti
postavke
za veći
broj
fotografija.)
(It is not
possible toizađite
use the
setting for a multiple number of pictures.)
• Nakon
postavljanja
iz same
izbornika.
• Exit the menu after it is set.
▄▄ Poništavanje svih postavki funkcije [Print Set] (Postavke ispisa)
∫ Cancelling all the [Print Set] settings
1 Odaberite [Print Set] (Postavke ispisa) iz izbornika [Playback] (Reprodukcija).
1 Select [Print Set] on the [Playback] menu.
2 Press
Pritisnite
da biste
odabraliand
[CANCEL]
(Poništi)
i zatim pritisnite [MENU/SET].
2
3/4▲/▼
to select
[CANCEL]
then press
[MENU/SET].
Prikazuje sescreen
zasloniszadisplayed.
potvrdu.
•• Confirmation
[Yes]
(Da)
provodi
se zadana radnja.
It Odabirom
is executed
when
[Yes]
is selected.
Nakon
izvršenja
iz izbornika.
Exit
the menu
afterizađite
it is executed.
121 --- 121
Reprodukcija/Uređivanje
▄▄ Ispis datuma
Nakon odabira broja primjeraka postavite/poništite ispis s datumom snimanja pritiskom na
[DISP.] (Prikaz).
• Ovisno o fotografskom studiju ili pisaču, postoji mogućnost da datum ne bude otisnut čak i ako
odaberete ispis datuma. Više informacija potražite u fotografskom studiju ili uputama za uporabu
pisača.
• Datum se ne može ispisati na fotografijama s ispisanim datumom ili tekstom.
• Možete postaviti do 999 primjeraka.
• O vrsti pisača ovisit će hoće li njegove vlastite postavke za ispis datuma imati prednost pa
provjerite je li to slučaj.
• Postoji mogućnost da se postavke ispisa neće moći koristiti s drugom opremom. U tom slučaju
poništite i ponovno postavite sve postavke.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
-- Videozapisi
-- Kod datoteka koje nisu u skladu sa standardom DCF
- 122 -
Reprodukcija/Uređivanje
Playback/Editing
[Protect] (Zaštita)
[Protect]
Možete zaštititi fotografije koje ne želite slučajno izbrisati.
You can set protection for pictures you do not want to be deleted by mistake.
1 Odaberite [Protect] (Zaštita) iz izbornika [Playback] (Reprodukcija).
1 Select [Protect] on the [Playback] menu.
2 Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [SINGLE] (Jedna) ili [MULTI] (Više) i zatim
Press 3/4
to select [SINGLE] or [MULTI] and then press [MENU/SET].
2 pritisnite
[MENU/SET].
Select thefotografiju,
picture, and
then press
[MENU/SET].
33 Odaberite
a zatim
pritisnite
[MENU/SET].
• • Postavke
se poništavaju
ako
The settings
are cancelled
ponovno
pritisnete [MENU/
when [MENU/SET]
is
SET].
pressed again.
• Nakon postavljanja izađite iz
• Exit the menu after it is set.
izbornika.
[SINGLE]
(Jedna)
[SINGLE]
[MULTI]
(Više)
[MULTI]
1
2
3
4
5
6
▄▄ Poništavanje svih postavki funkcije [Protect] (Zaštita)
∫ Cancelling all the [Protect] settings
1
Odaberite
[Protect]
(Zaštita)
iz izbornika
1 Select
[Protect]
on the
[Playback]
menu. [Playback] (Reprodukcija).
2
Pritisnite
▲/▼
da
biste
odabrali
[CANCEL]
(Poništi)
i zatim pritisnite [MENU/SET].
2 Press 3/4 to select [CANCEL] and then press
[MENU/SET].
Prikazuje sescreen
zasloniszadisplayed.
potvrdu.
•• Confirmation
[Yes]
(Da)
provodi
se zadana radnja.
It Odabirom
is executed
when
[Yes]
is selected.
Nakon
izvršenja
iz izbornika.
Exit
the menu
afterizađite
it is executed.
Čak ifi ako
fotografije
u ugrađenoj
memoriji
kartici,
će se ako
formatirate
•• Even
you zaštitite
protect pictures
in the
built-in memory
or ilia na
card,
they izbrisat
will be deleted
if the
built-in
ugrađenu
memoriju
karticu.
memory
or the
card isiliformatted.
- 123 - 123 -
Reprodukcija/Uređivanje
Playback/Editing
[Copy]
[Copy] (Kopiranje)
You
can copy
the data of
pictures
you have
taken frommožete
the built-in
memory
to a card
from
Fotografije
spremljene
u the
ugrađenu
memoriju
fotoaparata
kopirati
na karticu
ili s or
kartice
ugrađenu
fotoaparata.
au card
to thememoriju
built-in memory.
11 Odaberite
[Copy] (Kopiranje) iz izbornika [Playback] (Reprodukcija).
Select [Copy] on the [Playback] menu.
22 Pritisnite
▲/▼ da biste odabrali odredište kopiranja i zatim pritisnite
Press 3/4 to select the copy destination and then press [MENU/SET].
[MENU/SET].
[
] ([IN→SD]):
([IN>SD]): Sve
All the
picture data
in the built-in
memory
are copied
onto the card
fotografije
iz ugrađene
memorije
kopiraju
se
at one time.
odjednom
na karticu.
[
] ([SD→IN]):
([SD>IN]): Jedna
One picture
at afotografija
time is copied
cardna
to ugrađenu
the built-inmemoriju.
memory.
po jedna
kopirafrom
se sthe
kartice
Pritisnite
◄/►
da biste
i zatim
pritisnite
Press 2/1
to select
theodabrali
picture fotografiju
and then press
[MENU/SET].
[MENU/SET].
• Confirmation screen is displayed. It is executed when [Yes] is selected.
• Prikazuje
se zaslon
Exit the menu
after za
it ispotvrdu.
executed.
Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Do not turn the camera off at any point during the copying process.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
• Nemojte isključivati fotoaparat ni u kojem trenutku za vrijeme kopiranja.
• If a picture exists with the same name (folder number/file number) as the picture to be copied in the
when [ istog naziva
] is selected,
a new folder
is created
the picture
If a je
• copy
Akodestination
postoji fotografija
(broj mape/broj
datoteke)
kao and
fotografija
koja is
secopied.
kopira kad
picture
exists
same name
(folder
number/file
number)
as the picture to be copied in the copy
odabrano
[ with the
], stvara
se nova
mapa
u koju se kopira
fotografija.
destination
when
[
] is selected,
that mape
picture/ broj
is not
copied. kao fotografija koja se kopira na
Ako postoji
fotografija
istog
naziva (broj
datoteke)
[
],data.
ta fotografija neće biti kopirana.
• It odredište
may take kad
timeje
toodabrano
copy the picture
Za kopiranje
fotografija
potrebno
je određeno
•• [Print
Set], [Protect]
or [Favorite]
settings
will notvrijeme.
be copied. Perform the settings again after copying
• isPostavke
finished. funkcija [PrintSet] (Postavke ispisa) i [Protect] (Zaštita) neće se kopirati. Nakon
kopiranja ponovno ih postavite.
--124
97 --
Wi-Fi
Funkcija Wi-Fi®
▄▄ Koristite se fotoaparatom kao bežičnim LAN-uređajem
Kada se koristite opremom ili računalnim sustavima za koje je potrebna pouzdanija zaštita
od one koju nude bežični LAN-uređaji, poduzmite potrebne korake za sigurnost i pravilan rad
korištenog uređaja. Tvrtka Panasonic ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu zbog
korištenja fotoaparatom u neku drugu svrhu osim kao bežični LAN-uređaj.
▄▄ Upotreba funkcije Wi-Fi ovog fotoaparata odnosi se na države u kojima se ovaj
fotoaparat prodaje
Postoji mogućnost da fotoaparat krši propise koji se odnose na radiovalove ako se
upotrebljava u državama osim onih u kojima se prodaje te tvrtka Panasonic ne snosi nikakvu
odgovornost za tu vrstu kršenja zakona.
▄▄ Postoji opasnost da se podaci koji se šalju i primaju radiovalovima mogu presresti
Postoji opasnost da podatke koji se šalju ili primaju radiovalovima može presresti treća osoba.
Preporučujemo da postavite kodiranje da biste zaštitili svoje podatke.
▄▄ Fotoaparat ne upotrebljavajte u područjima s magnetskim poljima, statičkim
elektricitetom ili smetnjama
• Fotoaparat ne upotrebljavajte u područjima s magnetskim poljima, statičkim elektricitetom ili
smetnjama, npr. u blizini mikrovalnih pećnica. Oni mogu uzrokovati prekide radijskim valovima.
• Korištenje fotoaparatom u blizini uređaja kao što su mikrovalne pećnice ili bežični telefoni koji
upotrebljavaju frekvencijski pojas od 2,4 GHz može izazvati smanjenje učinkovitosti oba uređaja.
▄▄ Ne povezujte se s bežičnom mrežom za čiju uporabu niste ovlašteni
Kada se fotoaparat koristi funkcijom Wi-Fi, bežične mreže automatski se pretražuju. Prilikom
pretraživanja mogu se prikazati bežične mreže koje niste ovlašteni upotrebljavati (SSID*).
Nemojte se pokušavati povezivati s tom mrežom jer se to može smatrati neovlaštenim pristupom.
* SSID se odnosi na naziv uređaja koji se upotrebljava za identificiranje mreže preko bežične LANveze. Ako je SSID jednak na oba uređaja, prijenos je moguć.
▄▄ Prije uporabe
• Prethodno postavite datum i vrijeme. (22. str.)
• Potrebna vam je bežična pristupna točka ili ciljni uređaj opremljen s bežičnom LAN-funkcijom da
biste se koristili funkcijom Wi-Fi na ovom uređaju.
Koristite se uređajem kompatibilnim sa standardom IEEE802.11b, IEEE802.11g ili IEEE802.11n
za spajanje na bežičnu pristupnu točku.
• Fotoaparat se ne može upotrebljavati za povezivanje s javnim bežičnim LAN-vezama.
• Za slanje slika preporučuje se korištenje posve napunjenom baterijom.
Kada pokazatelj baterije treperi crveno, veza s drugim uređajima možda se neće uspostaviti ili
može doći do prekida veze.
(Prikazuje se poruka poput [Communication error] (Pogreška u komunikaciji).)
• Fotoaparat ne može se spojiti na Wi-Fi mreže kad je AV-kabel (neobavezan) spojen na njega ili
kad je u načinu reprodukcije i HDMI mikrokabel je spojen na njega. U ovim situacijama gumb [WiFi] također je onemogućen.
- 125 -
Wi-Fi
▄▄ About
∫
theWi-Fi
Wi-Fiveze
connection lamp
Lampica
Svijetli
Lit
blue:plavo:
Treperi
Blinkingplavo:
blue:
Wi-Fi
veza
u stanju je
The
Wi-Fi
connection
is čekanja
on standby
Slanje/primanje
podataka
s pomoću
Wi-Fi
Sending/receiving data through
the Wi-Fi
veze
connection
▄▄ About
∫
[Wi-Fi] button
Gumb the
[Wi-Fi]
Pressing
holdinggumba
[Wi-Fi] [Wi-Fi]
before prije
connecting
to Wi-Fi
Pritiskomand
i držanjem
povezivanja
na
(When
connecting
to assmartphone/tablet)
Wi-Fi (Za
povezivanje
pametnim telefonom/tabletom)
information
required for
connecting
smartphone/tablet
•• The
Prikazuju
se informacije
(QR-kod,
SSIDthe
i lozinka)
potrebne zato
this
unit (QR code,
SSIDtelefona/tableta
and password) is
displayed. (129.
(P129)
povezivanje
pametnog
s uređajem.
str.)
Please set on your smartphone
Please scan the QR code using "Image App",
or enter the password into Wi-Fi settings
SSID:
Password:
Pritiskom na [Wi-Fi] prije povezivanja na Wi-Fi
Pressing
before
connecting
• Moguće [Wi-Fi]
je odabrati
sljedeće
stavke. to Wi-Fi
• Following items can be selected.
Cancel
[New Connection] (Nova veza) (129. str.)
[New
Connection]
(P129)
[History
Connection]
(Povijest povezivanja) (149. str.)
[History
Connection]
(P149)
[Favorite
Connection]
(Omiljene veze) (149. str.)
[Favorite Connection] (P149)
[Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije) (153. str.)
[Wi-Fi Setup] (P153)
Pritiskom na [Wi-Fi] kada koristite Wi-Fi vezu
Pressing[Wi-Fi]when
using stavke.
a Wi-Fi connection
• Moguće je odabrati sljedeće
• Following
items canpovezan
be selected.
Ako je fotoaparat
s pomoću funkcije [Remote Shooting & View] (Udaljeni prikaz i
When
the camera
[Remote
Shooting
View],(132.
a guide
pregled)
prikazat is
ćeconnected
se vodič susing
uputama
za prekid
Wi-Fi&veze.
str.) explaining how to
terminate the Wi-Fi connection is displayed. (P132)
[Terminate the Connection]
Prekida se Wi-Fi veza.
[Terminate
the Connection]
Terminates the Wi-Fi connection.
(Prekid veze)
Terminates
theWi-Fi
Wi-Fivezu
connection,
and allows
to select
[Change the Destination]
Prekida
i omogućava
odabiryou
druge
Wi-Fi a
[Change the Destination]
different
Wi-Fi connection.
(Promjena odredišta)
veze.
[Change
Refer Detalje
to P152potražite
for details.
[ChangeSettings
Settings for
for Sending
Sending Images]
na 152. str.
(Promjena postavki slanja slika)
Images]
the current
connection
destination
or the
[Register the Current DestinationRegistering
to Memoriranje
trenutačnog
odredišta
ili načina
[Register the Current
Favorite] (Memoriranje trenutačnog
povezivanja,
sljedeći
put jednostavno
connection
method,tako
you da
canseeasily
connect
with the same
Destination
Favorite]
odredišta uto
favorite)
možete
spojitinext
na isti
način.
connection
method
time.
[NetworkAddress]
Address] (Mrežna adresa)
Prikazuje
MAC-adresu
i IP-adresu
ovog
uređaja.
[Network
Displays
the MAC
address and
IP address
of this
unit.
•• Do
not remove
the memory
cardkarticu
or battery
or move
area without
any reception
while
Nemojte
uklanjati
memorijsku
ili bateriju
ili to
sean
pomaknuti
na područje
na kojem
nema signala
sending
images.tijekom slanja slika.
Dok
je spojen
na uslugu,
zaslon distorted
monitora for
može
se izobličiti
trenutak, to
nothe
to neće
utjecati
na
•• The
monitor
display
may become
an instant
whilena
connected
service,
however
sliku
šalje.
this
willkoja
not se
affect
the image being sent.
- 126 -
Wi-Fi
Što
možete
učiniti
s pomoću
funkcije
Wi-Fi
What
you can
do with
the Wi-Fi
function
Controlling
a Smartphone/Tablet
Upravljanjewith
s pomoću
pametnog telefona / tableta
Udaljeno
snimanje
pomoćuwith
pametnog
telefona(P130)
(133. str.)
Recording
images sremotely
a smartphone
(P133)
Reprodukcija
(133 str.)
Playing back fotografija
pictures inna
thefotoaparatu
camera (P133)
(P130)
Spremanje
fotografija
na fotoaparatu
(134. str.)
Saving images
(P134)
storedpohranjenih
in the camera
(P131)
Slanje
informacija
lokacijiinformation
na fotoaparat
str.)
Sending
acquired olocation
to (135.
the camera
(P135)
(P131)
When
to PC
Slanjesending
slika naimages
računalo
Slanje
slika
snimanja
(140. is
str.)
Sending
annakon
image svakog
each time
a recording
made (P140)
(P137)
Slanje
odabranih
(141.
str.)
Sending
selectedslika
images
(P141)
(P138)
Automatski
slika (142. str.)
To transfer prijenos
images automatically
(P142)
(P139)
U ovimoperating
uputama instructions
za uporabu refer
nazivto"pametni
telefon" odavde
se odnosi
na pametne telefone
i
These
both smartphones
and tablets
as “smartphones”
from this
tablete,
osim
ako
nije drugačije
point
onsending
unless
noted
otherwise.naznačeno.
• When
images on a mobile network, high packet communication fees may be incurred
depending on the details of your contract.
• Prilikom slanja slika s pomoću mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa ovisno
sending
images
on a mobile
highon
packet
fees
may
be incurred
• When
Pictures
may vašeg
not
beugovora.
completely
sentnetwork,
depending
radio communication
wave conditions.
If the
connection
is
o detaljima
on
the
details
of
your ucontract.
terminated
while
sending
pictures,
pictures with
missing
sectionsradiovalova.
may be sent.
• depending
Slike možda
neće
biti poslane
potpunosti,
ovisno
o uvjetima
Dođe li do prekida
• Pictures
may not
be completely
depending
radionedostaju
wave conditions.
veze tijekom
slanja
slika, mogusent
se poslati
slikeon
kojima
dijelovi. If the connection is
terminated while sending pictures, pictures with missing sections may be sent.
- 127
124 -
Wi-Fi
Wi-Fi
Controlling
a Smartphone/Tablet
Upravljanje with
s pomoću
pametnog telefona / tableta
Controlling with a Smartphone/Tablet
Using
a smartphone,
can record
images
onsnimati
the camera
S pomoću
pametnog you
telefona
/ tableta
možete
slike
and
save them.
Using
a smartphone/tablet,
na fotoaparatu
i spremati ih. you can record images on the
You
need toaplikaciju
install
“Panasonic
Image
App”
to as
camera
and
save
them.
Instalirajte
“Panasonic
Image
App”(referred
(u daljnjem
“Image
App”
this
point
on) telefon/tablet.
onImage
your smartphone.
You“Image
need from
to
install
App” (referred to as
tekstu
App”)
na“Panasonic
pametni
“Image App” from this point on) on your smartphone/tablet.
Instalacija
aplikacije
“Image App”app
za “Image
pametniApp”
telefon / tablet
Installing the
smartphone/tablet
Installing
the
smartphone/tablet
app
“Image
"Image
App"App”
aplikacija
koju pružaprovided
tvrtka Panasonic.
The
“Image
is an je
application
by Panasonic. App”
Operacijski sustav
•• OS
The “Image App” is an application provided by Panasonic.
TM
of
2014)Android
• OS
Aplikacija
zaJanuary
Android™:
Android
2.3.3
ili novije
App
for (As
Android
:
2.3.3
or higher
TM
Aplikacija
za iOS:
App
for iOS:
App
for Android
:
App for iOS:
iOS
ili2.3.3
novije
iOS
6.06.0
or higher
Android
or higher
(Imajte
na umuthe
da iPhone 3GS nije podržan.)
(Please
iOS note
5.0 orthat
higher iPhone 3GS is not supported.)
Connect
the the
smartphone
a network.
11 1Spojite
pametni
telefon natomrežu.
Connect
smartphone/tablet
to a network.
TM
TM
2
(Android)
Select
“Google
Play
Store”.
2
(Android)
Select
“Google
Play
Store”.
2 (Android)
Odaberite "Google Play™
Store".
SM
SM
(iOS)
“App
Store
(iOS)
Odaberite
"App
Store
”. SM".
(iOS) Select
Select
“App
Store”.
Enter
“Panasonic
Image
App”
orili“LUMIX”
into
the the
search
box.box.
"Panasonic
Image
App"
"LUMIX"
u polje
za pretraživanje.
3Unesite
Enter
“Panasonic
Image
App”
or
“LUMIX”
into
search
33
Select
“Panasonic
Image
App”
44 4Odaberite
"Panasonic
Image
App"
Select
“Panasonic
App”
andand
it. it.aplikaciju.
i install
instalirajte
install
• Use
the latest
version.
Koristite
selatest
najnovijom
inačicom.
• Use
the
version.
Podržani
operacijski
sustavi
odthe
siječnja
2015.
i subject
podložni
su
promjenama.
• Supported
OSs
arethe
current
asvrijede
of OS
January
2015
and
change.
• Depending on
supported
or
version
ofare
the
“ImagetoApp”,
some screenshots and contents
Dodatne
detaljeinothe
upravljanju App”
potražite
u odjeljku
[Help]
(Pomoć)
u izborniku
aplikacije "Image App".
•• Read
[Help]
menu
for from
further
how
to operate.
in the
these
operating “Image
instructions may
differ
thedetails
actualon
app.
•• The
Zaslon
se
razlikuje
ovisno
o
operacijskom
sustavu.
screen
differs
depending
on
the
OS.
• The service
mayopisani
not beuable
to be used
properly
on the
smartphone/tablet
• Zasloni
i postupci
nastavku
iz vremena
sudepending
kada je model
prvitype
put of
postao
dostupan za being
• Theused.
screens and procedures described from this point on are those at the time when the model first
kupovinu. Zasloni i postupci mogu se promijeniti s ažuriranim verzijama.
became
available foronpurchase.
The
screens
and
procedures
may
change with version updates.
• For information
the “Image
App”,
refer
to the
support
site
below.
• Moguće
je da usluga neće
ispravno
raditi
ovisno
o vrsti
pametnog
telefona.
• The
service may
not be “Image
able to be
used
properly
the type
of smartphone being used.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
Informacije
o aplikaciji
App”
potražite
na depending
navedenoj on
stranici
za podršku.
For
information
the “Image
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(This
Site is on
English
only.) App”, refer to the support site below.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo
je web-mjesto
dostupno
na engleskom
• When
downloading
the app samo
on a mobile
network,jeziku.)
high packet communication fees may be incurred
Site is English
• (This
Pridepending
preuzimanju
mobilne
mreže moguća je naplata velike količine prometa ovisno
on aplikacije
theonly.)
detailspreko
of your
contract.
o detaljima
vašeg ugovora.
• When
downloading
the app on a mobile network, high packet communication fees may be incurred
depending on the details of your contract.
- 128 - 96 -
Wi-Fi
Wi-Fi
Connecting to
a smartphone/tablet
Povezivanje
s pametnim
telefonom / tabletom
By pressing and holding [Wi-Fi], you can easily connect the camera to a smartphone or tablet.
Pritiskom i držanjem [Wi-Fi], možete jednostavno spojiti fotoaparat na pametni telefon ili tablet.
Preparations
Pripreme:
the “Image
App” aplikaciju
in advance.
(P128)
••Install
Prethodno
instalirajte
"Image
App". (128. str.)
1
Press
andihold
[Wi-Fi].
Pritisnite
držite
[Wi-Fi].
•• The
information required for connecting the smartphone to this
Prikazuju se informacije (QR-kod, SSID i lozinka) potrebne
unit
code, SSID
and password)
displayed.
za (QR
povezivanje
pametnog
telefona sisuređajem.
•• If Ako
you pritisnete
press andi hold
[Wi-Fi]
when
camera is isključen,
turned off, you
držite
[Wi-Fi]
kad the
je fotoaparat
can
turn itga
on.uključiti.
možete
Također
možete
postaviti
vezu za
odabirom
•• You
can also
set up
a Wi-FiWi-Fi
connection
tofotoaparat
the camera
by
sljedećihthe
stavki
izbornika.
selecting
following
menu items:
1

2

Press
[Wi-Fi].
Pritisnite
[Wi-Fi].
Press 3/4/2/1 to select [New Connection], and then
Pritisnite ▲/▼/◄/► da biste odabrali [New Connection]
press [MENU/SET].
(Nova veza) i zatim pritisnite [MENU/SET].
Wi-Fi
New
Connection
History
Connection
Favorite
Connection
Wi-Fi
Setup
Cancel
3 Press
3/4
to select
[Remote
Shooting
& View],
and then
Pritisnite
▲/▼
da biste
odabrali
[Remote
Shooting

press
[MENU/SET].
& View]
(Udaljeni prikaz i pregled) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
Select
Set
Select a function
Remote Shooting & View
Send Images While Recording
Send Images Stored in the Camera
Cancel
2
2
Select
Set
Operate
the pametnim
smartphone.
Upravljajte
telefonom.
•• The
connection
method
according
to your
smartphone.
Način
povezivanja
ovisidiffers
o vašem
pametnom
telefonu.
•• When
the
connection
is complete,
a message
that the smartphone
is connected
Kad je
veza
dovršena,
poruka koja
označavaindicating
spajanje pametnog
telefona prikazuje
se nais
displayed
zaslonu. on its screen.
(Nakon
radnje možda
će trebati
određeno
vrijeme za to
završetak
povezivanja.)
(After
thisove
operation,
it may take
a while
for the connection
be completed.)
129 --- 129
Wi-Fi
Wi-Fi
Ako se koristite uređajem iOS
If
If you
you are
are using
using an
an iOS
iOS device
device
Povezivanje očitavanjem QR-koda
When
scanning
the
QR
to
a
Whenponovnog
scanningpovezivanja
the QR code
code
to set
set up
upnije
a connection
connection
(Kod
fotoaparata
potrebno obaviti korake od  do )
(If
(If you
you are
are reconnecting
reconnecting the
the camera,
camera, steps
steps 1
1 to
to 5
5 are
are not
not required)
required)

1
1
Pokrenite
"Image
(128. str.)
Start
“Image
App”.
(P128)
Start
“Image
App”.App".
(P128)
Select
[QR
code],
and
then
select
[OK].
Odaberite
code]
zatim
odaberite [OK] (U redu).
Select
[QR [QR
code],
and(QR
thenkod),
select
[OK].
3
Using
“Image
App”,
scan
the
QR
code
displayed
on
Please set on your smartphone
3 Using
“Image
App”, scan
theApp”
QR code
displayed
Please set on your smartphone
S pomoću
aplikacije
"Image
očitajte
QR- on

the
screen
of
the
camera.
Please scan the QR code using "Image App",
the
screen
of
the
camera.
Please scan the QR code using "Image App",
kod prikazan na zaslonu fotoaparata.
or enter the password into Wi-Fi settings
2

2
or enter the password into Wi-Fi settings
SSID:
SSID:
Password:
Password:
Cancel
Cancel

4
Instalirajte
profil.
the
4 Install
Install
the profile.
profile.
Prikazat
ćewill
se poruka
na pregledniku.
••• A
message
displayed
on
browser.
A
message
will be
be
displayed
on the
the
browser.unesite lozinku da biste otključali
• Ako je pametni
telefon
zaštićen
lozinkom,
•• If
the
smartphone
is
locked
If the smartphone is locked with
with a
a passcode,
passcode, enter
enter the
the passcode
passcode to
to unlock
unlock the
the

5
5

6
6
pametni telefon.
smartphone.
smartphone.
Pritisnite
početni gumb da biste zatvorili preglednik.
Press
Press the
the home
home button
button to
to close
close the
the browser.
browser.
Uključite
funkciju
Wi-Fi
u izborniku
postavki naofpametnom
telefonu/tabletu.
Turn
on
the
Wi-Fi
function
in
the
Turn on the Wi-Fi function in the setting
setting menu
menu of the
the smartphone/tablet.
smartphone/tablet.
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
0123456789ABC
0123456789ABC

7
7
Odaberite
SSID displayed
prikazan na
fotoaparata.
Select
the
on
the
of
Select
the SSID
SSID
displayed
onzaslonu
the screen
screen
of the
the camera.
camera.
Wi-Fi
Wi-Fi
0123456789ABC
0123456789ABC
8
8

Return
then
“Image
App”.
Return
to
the
home
screen,
and
then start
start
“Image "Image
App”.
Vratite to
sethe
na home
početniscreen,
zaslonand
i pokrenite
aplikaciju
(P128)
App” (128. str.)
(P128)
-- 130
130 --
Wi-Fi
Povezivanje
s pomoću
SSID-a
i lozinke
When using an
SSID and
password
to set up a connection
Uključite
funkciju
u izborniku
postavki
naofpametnom
telefonu/tabletu.

1 Turn
on the
Wi-Fi Wi-Fi
function
in the setting
menu
the smartphone/tablet.
2

Select
the SSID
onzaslonu
the screen
of the camera.
Odaberite
SSID displayed
prikazan na
fotoaparata.
Wi-Fi
0123456789ABC
Enter
thelozinku
password
displayed
on the screen
of the camera.
Unesite
prikazanu
na zaslonu
fotoaparata.
(Only
when
connecting
for thepo
first
time)
(Samo
kada
se povezujete
prvi
put)
4 Start
“Image
App”.
(P128)
Pokrenite
"Image
App".
(128. str.)

3

Ako
seare
koristite
uređajem
If you
using Android
an Android
device
Povezivanje
očitavanjem
QR-koda
When scanning
the QR code
to set up a connection
Pokrenite
"Image
App".
(128. str.)

1 Start “Image App”. (P128)
2

3

Select
[QR [QR
code].
Odaberite
code] (QR kod).
Using
“Image
App”, scan
theApp”
QR code
displayed
S pomoću
aplikacije
"Image
očitajte
QR-kodon
the
screennaofzaslonu
the camera.
prikazan
fotoaparata.
Please set on your smartphone
Please scan the QR code using "Image App",
or enter the password into Wi-Fi settings
SSID:
Password:
Cancel
- 131 -
Wi-Fi
When using an
SSID and
password
to set up a connection
Povezivanje
s pomoću
SSID-a
i lozinke
1 Start
“Image
App”.App".
(P128)
Pokrenite
"Image
(128. str.)

•• IfAko
a message
appears
thatfotoaparata
a camera search
is zatvorite
in progress,
close the message.
se pojavi
porukastating
o pretrazi
u tijeku,
poruku.
2 Select
[Wi-Fi].
Odaberite
[Wi-Fi].

3 Select
the SSID
onzaslonu
the screen
of the
Odaberite
SSID displayed
prikazan na
fotoaparata.

Please set on your smartphone
camera.
Please scan the QR code using "Image App",
or enter the password into Wi-Fi settings
SSID:
Password:
Cancel
4 Enter
thelozinku
password
displayed
on the screen
of the
Unesite
prikazanu
na zaslonu
fotoaparata.

camera.
(Samo kada se povezujete po prvi put)
(Only
when connecting
for theprovjeravati
first time) tijekom unosa ako na pametnom telefonu
• Ispravnost
lozinke možete
• Ifoznačite
you markstavku
the box
enables
the smartphone to display the password, you can see
zathat
prikaz
lozinke.
the password as you enter it.
▄▄ Prekid veze
∫
Terminating
the
connection
Nakon
uporabe,
prekinite
vezu s pametnim telefonom. Funkcije snimanja i reprodukcije
After
use,su
terminate
thenakon
connection
to theveze.
smartphone. Once turning off the connection,
ponovno
dostupne
prekidanja
you can perform normal recording and playback.
1 Pritisnite [ ].
1 Press
[ ]. se zaslon za potvrdu.
• Prikazuje
• Confirmation
screen
displayed.
Odabirom [Yes]
(Da)is provodi
se zadana radnja.
2
2
It is executed when [Yes] is selected.
Na pametnom telefonu, zatvorite "Image App".
On the smartphone, close “Image App ”.
(Ako se koristite uređajem iOS)
(If you
are using
an iOS
device)
Na
zaslonu
aplikacije
"Image
App" pritisnite početni gumb za početni zaslon da
On the
screenaplikaciju.
of “Image App ”, press the home button to close the app.
biste
zatvorili
(Ako
seare
koristite
uređajem)
(If you
using Android
an Android
device)
Na
aplikacije
"Image
dvaput
pritisnite
gumb
za povratak
da app.
biste
On zaslonu
the screen
of “Image
App App"
”, press
the return
button
twice
to close the
zatvorili aplikaciju.
- 132 -
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
Taking pictures
via assmartphone/tablet
(remote
recording)
Snimanje
fotografija
pomoću pametnog
telefona
/ tableta (udaljeno
1snimanje)
Connect to a smartphone. (P129)
2
1
2
Operate the smartphone.
Povežite se na pametni telefon. (129. str.)
Select [ ].
1
Upravljajte pametnim telefonom.
2 Operate the zoom to decide on the composition.
Release
Odaberite
].
3
the[ shutter.
•Zumiranjem
odaberite željenu kompoziciju.
The recorded images are saved in the camera.
•Otpustite
zatvarač.
Motion pictures cannot be recorded.
• Snimljene slike spremaju se na fotoaparat.
•• Some
settings are not available.
Videozapisi se ne mogu snimati.

A
A
• Neke postavke nisu dostupne.


recording
is disabled
in the je
following
Recording
Modes.
If you Ako
try togause
it, the camera
•• Remote
Udaljeno
snimanje
onemogućeno
u sljedećim
načinima
snimanja.
pokušate
koristiti,will
switch
to Programme
AE Mode.
fotoaparat
će se prebaciti
u program automatske ekspozicije.
- Način panoramskog
– -Panorama
Shot Mode snimanja
- [HandheldNight
NightShot]/[HDR]
Shot] (Noćno
snimanje
bez tronošca) / [HDR] (Visoki dinamički raspon)
– -[Handheld
(Scene
Mode)
(Scenski
način
rada) recording function, the camera’s controls other than the camera [ON/OFF]
• When
you use
the remote
• Kad koristite funkciju udaljenog snimanja, kontrole fotoaparata osim gumba [ON/OFF]
button and the [ ] button are disabled.
fotoaparata i gumba [ ] onemogućene su.
Playing back pictures in the camera
Reprodukcija fotografija iz fotoaparata
1
1
2
2
Connect to a smartphone. (P129)
Povežitethe
se smartphone.
na pametni telefon. (129. str.)
Operate
Upravljajte pametnim telefonom.
1 Select [
].
•Odaberite
[
].the images to be displayed
You can switch

• by
Možete
promijeniti
će top
biti left of
selecting
the iconslike
(A) koje
on the
prikazane
da odaberete
na
the
screen. tako
To display
images ikonu
stored(Ⓐ)
in the
gornjem lijevom kraju zaslona. Za prikaz
camera, select [LUMIX].
slika pohranjenih na fotoaparatu, odaberite
2 Touch
an image to enlarge it.
[LUMIX].
Motion pictures
cannot
played back.
•Dodirnite
sliku da
biste be
je povećali.

• Videozapisi se ne mogu reproducirati.

133 --- 133
Wi-Fi
Wi-Fi
Spremanje
fotografija
na fotoaparatu
Saving images
stored pohranjenih
in the camera
1
1
2
Povežiteto
seana
pametni telefon.
Connect
smartphone.
(P129)(129. str.)
Upravljajte
telefonom.
Operate
the pametnim
smartphone.
Select
Odaberite
[ ]. ].
1
[
Možete
promijeniti
slike koje
će biti
•• You
can switch
the images
to be
displayed

prikazane
ikonu
(Ⓐ)of
by
selectingtako
the da
iconodaberete
(A) on the
top left
na gornjem lijevom kraju zaslona. Za
the screen. To display images stored in the
prikaz slika pohranjenih na fotoaparatu,
camera, select [LUMIX].
odaberite [LUMIX].
2
andi hold
image,
drag itda
to
Touch
Dodirnite
držiteansliku
te jeand
povucite
save
bisteit.je spremili.



-- 134
134 --
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
Slanje podataka o lokaciji s pametnog telefona/tableta na fotoaparat
Sending location information to the camera from a smartphone/tablet
Informacije
lokaciji možete
primiti s pametnog
telefona
i poslije
ih upisati na snimke.
Sendingolocation
information
to the camera
from
a smartphone/tablet
You
can acquire
location information
from a smartphone,
and write
it on images
• Možete
upisati informacije
o lokaciji poslane
s pametnog telefona
/ tableta
na slike afterwards.
korištenjem
You
can
location
information
aa smartphone,
and
writeby
it(Reprodukcija)
on
images
afterwards.
• You
canacquire
write
location
information
sentfrom
from
smartphone
on
images
using
[Location
Logging] in
funkcije
[Location
Logging]
(Bilježenje
lokacije)
u izborniku
[Playback]
fotoaparata.
• You
canstr.)
write location
sent
from a smartphone on images by using [Location Logging] in
(114.
the
[Playback]
menu ofinformation
the camera.
(P114)
the [Playback] menu of the camera. (P114)
*36
*36












1 Synchronise the times
❶
Sinkronizirajte
vremena
1
thelocation
times information
2 Synchronise
Start recording
❷ Pokretanje
snimanja informacija
o lokaciji
2
3 Start
Start recording
recording location
images information
❸ Započnite
snimanje slika
3
4 Start
Finishrecording
recordingimages
the location information
❹ Završite
snimanjethe
informacija
o lokaciji
4
Finish
recording
location information
5
Send the
location information
❺
Pošaljite
informacije
o
lokaciji
5
Send
the location
location information using [Location Logging] in the [Playback] menu
6
Write the
❻ Upišite
informacijeinformation
o lokaciji funkcijom [Location Logging] (Bilježenje lokacije) u izborniku
6 Write the location information using [Location Logging] in the [Playback] menu
[Playback] (Reprodukcija)
∫ Operate the smartphone
∫
thepametnim
smartphone
▄▄ Operate
Upravljajte
telefonom
1
Connect to
a smartphone.
(P129)
1
Connect
to
smartphone.
(P129)(129. str.)
2
[ sea
].na
1 Select
Povežite
pametni telefon.
2
Select
[
].
3
Select [Geotagging].
2 Odaberite
[
].
3
4 Select
Select [Geotagging].
an icon.
3
Odaberite
[Geotagging]
(Dodavanje geooznaka).
4 Select an icon.
Starts/stops
recording
location
information.
4 Odaberite ikonu.
locationlocation
information.
•Starts/stops
Before yourecording
start recording
information, perform [Time sync].
•• Before
you startbattery
recording
location
information,
perform [Time
sync].
Pokreće/zaustavlja
snimanje
informacije
o lokaciji.
The
smartphone
drains
faster while
location information
is being
recorded.
• The
smartphone
battery
drains
faster while
location
information
being recorded.
• Prije
nego štoof
pokrenete
snimanje
o lokaciji,
izvedite
funkciju [Time
When
recording
location
information
isinformacija
not
necessary,
stop it. is
sync]
(Sinkronizacija
vremena).
When
recording
of location
information is not necessary, stop it.
• Baterija
pametnog
telefona brže se prazni kad se snimaju informacije o lokaciji.
Sends
location
information.
Sends
information.
Kadlocation
snimanje
informacija
o lokaciji
nije potrebno,
zaustavite ga.
• Follow
the
on-screen
messages
to operate
the smartphone.
• Follow the on-screen messages to operate the smartphone.
Šalje informacije o lokaciji.
• Pratite poruke na zaslonu za korištenje pametnim telefonom.
• Cautions for Use:
• Cautions
Use:
Be sure tofor
pay
special attention to the privacy, the likeness rights, etc. of the subject when
sure
to
pay
special Use
attention
to own
the privacy,
the likeness rights, etc. of the subject when
• Be
Mjere
tijekom
uporabe:
you
useopreza
this
function.
at your
risk.
obratite
pozornost
na privatnost,
sl. objekta kada
upotrebljavate
ovu
this
function.
your
own
risk.
• you
If Obvezno
youuse
have
changed
theUse
clockatsetting
of this
unitprava
or theismartphone
after [Time
sync], perform
Upotrebljavajte
je na vlastitu odgovornost.
• [Time
If funkciju.
you have
sync] changed
again. the clock setting of this unit or the smartphone after [Time sync], perform
• Ako sync]
ste promijenili
postavke sata na ovom uređaju ili na pametnom telefonu/tabletu nakon
again. you
• [Time
On the smartphone,
can set the acquisition interval of location information and check the
upotrebe [Time sync] (Sinkronizacija vremena), ponovno izvedite [Time sync].
• transfer
On the smartphone,
you can set the acquisition interval of location information and check the
of location
• Možetestatus
postaviti
intervalinformation.
pribavljanja informacija o lokaciji na pametnom telefonu/tabletu i
transfer
of
information.
Refer
to status
[Help]
in location
the “Image
App” menu
for details.
provjeriti
status
prijenosa
informacija
o lokaciji.
Refer
to [Help]
in the
“Image App”
menu
for details.
Detalje
potražite
u poglavlju
[Help]
(Pomoć)
u izborniku aplikacije "Image App”.
- 135 - 135 - 135 -
Wi-Fi
Slanje fotografija na pametni telefon / tablet s pomoću fotoaparata
▄▄ Načini slanja i slike koje se mogu slati
JPEG
MP4
Slanje slika nakon svakog snimanja
([Send Images While Recording] (Slanje slika
tijekom snimanja))
O
—
Slanje odabranih slika
([Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika
spremljenih na fotoaparatu))
O
O
• Neke se slike možda neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
• Informacije o reprodukciji slika potražite u uputama za uporabu odredišnog uređaja.
• Detalje o načinima slanja slika potražite na 151. str.
Pripreme:
• Prethodno instalirajte aplikaciju "Image App". (128. str.)
Kliknite na poveznice da biste došli na početak pojedinog izbornika.
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording] (Slanje slika
tijekom snimanja)) 137. str.
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu)) 138. str.
- 136 -
Wi-Fi
Wi-Fi
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording] (Slanje slika
tijekom snimanja))
Sending an image each time a recording is made ([Send Images While Recording])
1 Pritisnite [Wi-Fi].
1 Press [Wi-Fi].
2 Press
Pritisnite ▲/▼/◄/► da biste odabrali [New Connection] (Nova veza) i zatim pritisnite
2
3/4/2/1 to select [New Connection], and then press [MENU/SET].
[MENU/SET].
3 Press 3/4 to select [Send Images While Recording],
Select a function
3 and
Pritisnite ▲ / ▼ da biste odabrali [Send Images While
then press [MENU/SET].
Remote Shooting & View
Recording] (Slanje slika tijekom snimanja), a zatim
Send Images While Recording
pritisnite [MENU / SET].
Send Images Stored in the Camera
Cancel
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Select
Set
Press 3/4 to select [Smartphone], and then press
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [Smartphone] (Pametni telefon) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
[MENU/SET].
Press [MENU/SET].
Pritisnite
[MENU/SET].
Press
[MENU/SET].
•Pritisnite
For details[MENU/SET].
on the connection methods, refer to P130, 131.
• Detalje
o načinima
potražite
131. str.
Press
3/4
to selectpovezivanja
a device you
wantna
to130.,
connect,
and then press [MENU/SET].
Pritisnite
biste odabrali
želite povezati i zatim pritisnite [MENU/
Check
the▲/▼
sendda
setting,
and thenuređaj
press koji
[MENU/SET].
•SET].
To change the send setting, press [DISP.]. (P152)
Provjerite
postavku slanja i zatim pritisnite [MENU/SET].
Take
pictures.
Da pictures
biste promijenili
slanja,
pritisnite
•• The
are sentpostavku
automatically
after
taking [DISP.]
them. (Prikaz). (152. str.)
•Snimite
To change
the setting or disconnect, press [Wi-Fi]. (P126)
fotografije.
cannot change
settings while
pictures. Wait until sending is complete.
• You
Fotografije
se šaljuthe
automatski
nakonsending
snimanja.
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (126. str.)
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja slika. Čekajte da slanje završi.
• You cannot record motion pictures when the camera is connected using [Send Images While
Recording].
• Ne možete snimati videozapise kad je fotoaparat spojen korištenjem funkcije [Send Images
While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja).
- 137 - 137 -
Wi-Fi
Wi-Fi
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu))
Sending selected images ([Send Images Wi-Fi
Stored in the Camera])
1 Pritisnite [Wi-Fi].
1 Press [Wi-Fi].
2 Press
Pritisnite ▲/▼/◄/► da biste odabrali [New Connection] (Nova veza) i zatim
2
3/4/2/1
to select
[NewImages
Connection],
then
press [MENU/SET].
Sending
selected
images
([Send
Stored and
in the
Camera])
pritisnite
[MENU/SET].
3
Press
3/4
to
select
[Send
Images
Stored
in
the
Select a function
1
[Wi-Fi].
3 Press
Pritisnite
▲/▼ da biste odabrali [Send Images
and then
[MENU/SET].
Remote Shooting & View
2 Camera],
Press
topress
select
[Newslika
Connection],
andnathen press [MENU/SET].
Stored3/4/2/1
in the Camera]
(Slanje
spremljenih
Send Images While Recording
fotoaparatu),
zatim[Send
pritisnite
[MENU/SET].
3 Press
3/4 to aselect
Images
Stored in the
Select
a Images
function
Send
Stored in the Camera
Camera], and then press [MENU/SET].
Remote Shooting & View
Send Images While Recording
Send Images Stored in the Select
Camera
Cancel
4
4
5
4
5
6
6
5
7
6
8
7
7
8
9
8
9
9
Set
Press 3/4 to select [Smartphone], and then press
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [Smartphone] (Pametni telefon) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
Select
Set
Cancel
[MENU/SET].
Press [MENU/SET].
Press
3/4
to
select
[Smartphone],
and
then
press
Pritisnite
[MENU/SET].
Press
[MENU/SET].
[MENU/SET].
•Pritisnite
For details[MENU/SET].
on the connection methods, refer to P130, 131.
Press
[MENU/SET].
• Detalje
o načinima
potražite
131. str.
Press
3/4
to selectpovezivanja
a device you
wantna
to130.,
connect,
and then press [MENU/SET].
Press [MENU/SET].
Check
the▲/▼
sendda
setting,
and thenuređaj
press koji
[MENU/SET].
Pritisnite
biste odabrali
želite povezati i zatim pritisnite [MENU/
• For details on the connection methods, refer to P130, 131.
•SET].
To change the send setting, press [DISP.]. (P152)
Press 3/4 to select a device you want to connect, and then press [MENU/SET].
Provjerite
postavku
slanja
pritisnite
[MENU/SET].
Press
to select
[SINGLE]
or [MULTI]
and
then press [MENU/SET].
Check3/4
the send
setting,
andi zatim
then
press
[MENU/SET].
Da
biste promijenili
postavku
slanja,press
pritisnite
[DISP.]
(Prikaz). (152. str.)
••• To
change
the
setting
or
disconnect,
[Wi-Fi].
(P126)
To change the send setting, press [DISP.]. (P152)
Pritisnite
▲/▼
da
biste
odabrali
[SINGLE]
(Jedna)
ili [MULTI] (Više) i zatim pritisnite
[SINGLE]
setting
Press 3/4
to select [SINGLE] or [MULTI] and then press [MENU/SET].
[MENU/SET].
1
2/1
select
picture. press [Wi-Fi]. (P126)
• ToPress
change
the to
setting
or the
disconnect,
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (126. str.)
2 Press [MENU/SET].
[SINGLE] setting
Postavka
[SINGLE]
(Jedna)
1
Press 2/1
to select
the picture.
 Press
Pritisnite
◄/► da biste odabrali fotografiju.
2
[MENU/SET].
 Pritisnite [MENU/SET].
[MULTI] setting
1 Press 3/4/2/1 to select the picture, and then press
[DISP.]. (repeat this step)
[MULTI] setting
Postavka
[Multi]
(Više) when [DISP.] is pressed again.
is cancelled
• The setting
1
3/4/2/1
to select
theodabrali
picture,fotografiju
and then press
 Press
Pritisnite
▲/▼/◄/►
da biste
i zatim
2
Press
[MENU/SET].
[DISP.].
(repeat
this
step) (ponovite ovaj korak)
pritisnite
[DISP.]
(Prikaz).
• The number of pictures that can be sent by [MULTI] is
settingseisponištava
cancelled ako
when
[DISP.] pritisnete
is pressed[DISP.]
again.
•• The
Postavka
ponovno
limited.
2 Press
[MENU/SET].
(Prikaz).
•Pritisnite
The number
of pictures
that can
sent by [MULTI]
is is selected.
[MENU/SET].
•
Confirmation
screen
is displayed.
It isbeexecuted
when [Yes]
1
2
3
4
1
5
2
6
3
4
5
6
• limited.
Broj fotografija koje se mogu poslati s pomoću opcije
[MULTI] je ograničen.
• Confirmation screen is displayed. It is executed when [Yes] is selected.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
- 138 - 138 -
Wi-Fi
When
to PC
Slanjesending
slika na images
računalo
Možete
i videozapise
snimljene
ovim with
You
can slati
sendfotografije
pictures and
motion pictures
recorded
uređajem
računalo.
this
unit tona
a PC.
Ovajcan
uređaj
postaviti
za on
automatski
You
alsotakođer
set this možete
unit so that
images
it are transferred
prijenos snimaka
tijekom
punjenja
baterije.
automatically
while
it is being
charged.
(Smart Transfer)
Transfer) (P142)
(Pametni prijenos) (142. str.)
(Smart
▄▄ Načini slanja i slike koje se mogu slati
∫ Methods for sending and images that can be sent
Slanje slika nakon svakog snimanja
Sending
an image
each
time a recording
made
([Send Images
While
Recording]
(Slanje is
slika
([Send
Images
While Recording])
tijekom
snimanja))
JPEG
JPEG
MP4
MP4
±O
—
—
Sending
selected images
Slanje odabranih
slika
±
±
O
O
([SendImages
ImagesStored
Storedininthe
theCamera])
Camera] (Slanje slika
([Send
spremljenih na fotoaparatu))
• When you send a motion picture, we recommend supplying power with the AC adaptor (supplied).
Preporučujemo
danot
priključite
fotoaparat
prilagodnik
struju (isporučen) prilikom
• Some
images may
be played
back or na
sent
dependingzaonizmjeničnu
the device.
slanja
videozapisa.
• For
information
on the playback of images, check the operating instructions of the destination
• device.
Neke se slike možda neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
Informacije
reprodukciji
slika potražite
u P151.
uputama za uporabu odredišnog uređaja.
•• For
details onohow
to send images,
refer to
• Detalje o načinima slanja slika potražite na 151. str.
Preparations
Pripreme:
(On
PC)
(Na your
računalu)
••Turn
the computer
on.
Uključite
računalo.
folders
for za
receiving
images
on the
changed
from
the standard
setting, you also
računala
promijenjena
iz standardne,
morate ••Prepare
Pripremite
mape
preuzimanje
slika
na PC
(On
camera)
(Na the
fotoaparatu)
••If the
of radne
the destination
PC has been
Akoworkgroup
je postavka
grupe odredišnog
need
to change
the setting
of this
unit in
[PC
promijeniti
postavku
uređaja
u opciji
[PC
Connection](P153)
(Veza s računalom). (153. str.)
Connection].
before
sending
picture
to the PC.(140.
(P140)
računalu
prije aslanja
fotografija.
str.)
Kliknite na poveznice da biste došli na početak pojedinog izbornika.
Click the followings to jump to the beginning of each menu.
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording] (Slanje slika
Sending an image each
time asnimanja))
recording 140.
is made
tijekom
str. ([Send Images While
Recording]) P140
Slanje odabranih
slika ([Send
Images
Stored
in the
Camera]
(Slanje
slikaP141
spremljenih
Sending selected
images
([Send
Images
Stored
in the
Camera])
na fotoaparatu)) 141. str.
- 139 -
Wi-Fi
Wi-Fi
To create odredišne
a folder that
receives images
Stvaranje
mape
• Create
a PC
user account
[account
name
(upračuna
to 254(do
characters)
and password
(up 32
to znaka)] koji
Stvorite
korisnički
račun za
računalo
[naziv
254 znakova)
i lozinku (do
secharacters)]
sastoji od alfanumeričkih
znakova.
32
consisting of alphanumeric
characters.
Pokušaj
stvaranja
odredišne
mape
može
neuspješan
ako račun
sadrži
znakove osim alfanumeričkih.
An
attempt
to create
a receive
folder
maybitifail
if the account
includes
non-alphanumeric
characters.
Naziv
mape
se sastojati
najviše
20 alfanumeričkih
znakova.
•• The
name
of amora
destination
folderod
must
consist
of 20 or less alphanumeric
characters.
(Za Windows)
(For
Windows)
Podržani
operacijski sustavi: Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1
Supported
OS: Windows
VistaR/WindowsR 7/WindowsR 8/WindowsR 8.1
Primjer: Windows
7
1 Odaberite
mapu
Example:
Windows
7 koju namjeravati upotrebljavati kao odredišnu i zatim na nju
kliknitea desnom
tipkom
miša.
1 Select
folder you
intend
to use for receiving, then right-click.
2 Select
Odaberite
[Properties]
te omogućite
dijeljenje mape.
[Properties],
then(Svojstva)
enable sharing
of the folder.
Detalje
potražite
uputama
za uporabu
računala
ili opciji
Help
(Pomoć)
operacijskog sustava.
•• For
details,
refer tou the
operating
instructions
of your
PC or
Help
on the OS.
(Za Mac)
(For
Mac)operacijski sustavi: OS X v10.5 do v10.10
Podržani
Supported OS: OS X v10.5 to v10.10
Primjer: OS X v10.8
Example:
OS X v10.8
1 Odaberite
mapu koju namjeravate upotrebljavati za primanje, a potom kliknite na
1 Select
folder youredoslijedom.
intend to use for receiving, then click on the items in the
stavkeasljedećim
[File] (Datoteka)
following
order. → [Get Info] (Preuzmi podatke)
[Get
Info]
2 [File]
Omogućite
dijeljenje
mape.
• Detalje
potražiteofuthe
uputama
za uporabu računala ili opciji Help (Pomoć) operacijskog sustava.
2 Enable
sharing
folder.
• For details, refer to the operating instructions of your PC or Help on the OS.
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording] (Slanje slika
tijekom snimanja))
Sending an image each time a recording is made ([Send Images While Recording])
1 Pritisnite [Wi-Fi].
1
[Wi-Fi].
2 Press
Pritisnite
▲/▼/◄/► da biste odabrali [New Connection] (Nova veza) i zatim
2 Press
3/4/2/1
to select [New Connection], and then press [MENU/SET].
pritisnite
[MENU/SET].
3
Press
3/4
to
select
[Send
Images[Send
While Images
Recording],
Select a function
3 Pritisnite ▲ / ▼ da biste
odabrali
Whileand
then
press [MENU/SET].
Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja), a zatim
Remote Shooting & View
Send Images While Recording
4 Press
3/4
to select [PC], and then press [MENU/SET].
pritisnite
[MENU/SET].
Send Images Stored in the Camera
5
[MENU/SET].
4 Press
Pritisnite
▲/▼ da biste odabrali [PC] (Računalo) i zatim
•pritisnite
For details[MENU/SET].
on the connection methods, refer to P146.
6
3/4[MENU/SET].
to select the PC you want to connect to, and
5 Press
Pritisnite
Select
Set
Cancel
then
press
[MENU/SET].
• Detalje
o načinima
povezivanja potražite na 146. str.
When the ▲/▼
PC you
to odabrali
connect toračunalo
is not displayed,
6 •Pritisnite
dawant
biste
s kojimselect
želite povezati uređaj i zatim
[Manual Input],
and enter the computer name of the PC (NetBIOS name for Apple Mac
pritisnite
[MENU/SET].
7
8
7
8
9
9
• computers).
Kada računalo na koje se želite spojiti nije prikazano, odaberite [Manual Input] (Ručni unos) i
unesite
naziv
računala
(NetBIOS
naziv za
Mac računala
tvrtke
Press
3/4
to select
the
destinations
folder
of the PC,
andApple).
then press [MENU/SET].
Check
the▲/▼
send
and then
press mapu
[MENU/SET].
Pritisnite
dasetting,
biste odabrali
odredišnu
na računalu i zatim pritisnite [MENU/SET].
•Provjerite
To change postavku
the send setting,
[DISP.].
(P152)[MENU/SET].
slanjapress
i zatim
pritisnite
Take
• Dapictures.
biste promijenili postavku slanja, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (152. str.)
•Snimite
To change
the setting or disconnect, press [Wi-Fi]. (P126)
fotografije.
change the
settingsiliwhile
sending
until (126.
sending
• You
Da cannot
biste promijenili
postavku
prekinuli
vezu,pictures.
pritisniteWait
[Wi-Fi].
str.)is complete.
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja slika. Čekajte da slanje završi.
• You cannot record motion pictures when the camera is connected using [Send Images While
• Recording].
Ne možete snimati videozapise kad je fotoaparat spojen korištenjem funkcije [Send Images
While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja).
140 --- 140
Wi-Fi
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu))
Wi-Fi
1 Pritisnite [Wi-Fi].
2Sending
Pritisnite
▲/▼/◄/►
da([Send
biste odabrali
Connection]
(Nova veza) i zatim
selected
images
Images [New
Stored
in the Camera])
1
3
2
3
4
5
4
5
6
6
7
7
8
9
pritisnite [MENU/SET].
Press [Wi-Fi].
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [Send Images Stored in the Camera], a zatim
Press
3/4/2/1
to select [New Connection], and then press [MENU/SET].
pritisnite
[MENU/SET].
Press 3/4 to select [Send Images Stored in the Camera], and then press [MENU/
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [PC] (Računalo) i zatim pritisnite [MENU/SET].
SET].
Pritisnite
Press
3/4[MENU/SET].
to select [PC], and then press [MENU/SET].
• Detalje
o načinima povezivanja potražite na 146. str.
Press
[MENU/SET].
daconnection
biste odabrali
računalo
kojim želite povezati uređaj i zatim
•Pritisnite
For details▲/▼
on the
methods,
refer tosP146.
pritisnite
[MENU/SET].
Press
3/4
to select the PC you want to connect to, and then press [MENU/SET].
Kadathe
računalo
kojetoseconnect
želite spojiti
nijedisplayed,
prikazano,select
odaberite
[Manual
Input]
unos) i
•• When
PC younawant
to is not
[Manual
Input],
and (Ručni
enter the
unesite naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple).
computer name of the PC (NetBIOS name for Apple Mac computers).
Pritisnite
▲/▼
bistethe
odabrali
odredišnu
mapuofnathe
računalu
i zatim
[MENU/SET].
Press
3/4
to da
select
destinations
folder
PC, and
thenpritisnite
press [MENU/SET].
Provjerite
postavku
slanja
pritisnite
[MENU/SET].
Check
the send
setting,
andi zatim
then press
[MENU/SET].
biste promijenili
postavku
slanja,
pritisnite
[DISP.] (Prikaz). (152. str.)
•• ToDa
change
the send setting,
press
[DISP.].
(P152)
Pritisnite
da biste
odabrali
(Jedna)
[MULTI]
(Više) i zatim pritisnite
Press
3/4▲/▼
to select
[SINGLE]
or[SINGLE]
[MULTI] and
then ili
press
[MENU/SET].
•[MENU/SET].
To change the setting or disconnect, press [Wi-Fi]. (P126)
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (126. str.)
[SINGLE] setting
Postavka [SINGLE] (Jedna)
1
2/1
to select
theodabrali
picture. fotografiju.
 Press
Pritisnite
◄/►
da biste
2
[MENU/SET].
 Press
Pritisnite
[MENU/SET].
Postavka [Multi] (Više)
[MULTI] setting
 Pritisnite ▲/▼/◄/► da biste odabrali fotografiju i
1
Press
3/4/2/1
select the
picture,ovaj
and korak)
then press
zatim
pritisnite
DISP.]to(Prikaz).
(ponovite
[DISP.].
(repeat
this
step)
• Postavka se poništava ako ponovno pritisnete [DISP.]
setting is cancelled when [DISP.] is pressed again.
• The
(Prikaz).
2
[MENU/SET].
 Press
Pritisnite
[MENU/SET].
of pictures
that can
be sent
by [MULTI]
is
•• The
Brojnumber
fotografija
koje se mogu
poslati
s pomoću
opcije
1
2
3
4
5
6
[MULTI] je ograničen.
limited.
••Confirmation
displayed.
It is executed
when
is selected.
Prikazuje sescreen
zaslonisza
potvrdu. Odabirom
[Yes]
(Da)[Yes]
provodi
se zadana radnja.
U označenoj
stvaraju
se mape
poredane
po datumu
slanja,
a fotografije
se spremaju
te those
mape.
•• Folders
sortedmapi
by the
sent date
are created
in the
specified
folder,
and pictures
are savedu in
• folders.
Ako se pojavi zaslon za upis korisničkog računa i lozinke, unesite podatke koje ste postavili na
• If računalu.
the screen for a user account and password entry appears, enter the one you set on your PC.
• Isključite i ponovno uključite fotoaparat da biste poslali snimku na neki drugi korisnički račun.
• When the computer name (NetBIOS name for Apple Mac computers) contains a space (blank
• Kada naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple) sadrži razmak (praznine) itd.,
character),
may not
be recognised
correctly.
možda seetc.,
nećeit moći
pravilno
prepoznati.
If Ako
a connection
attempt fails,bude
we recommend
you change promjenu
the computer
name
(or NetBIOS
pokušaj povezivanja
neuspješan,that
preporučujemo
naziva
računala
(ili naziva
name)
to thena
one
consisting
of only samo
alphanumeric
characters,
with a maximum
of 15 15
characters.
NetBIOS)
naziv
koji se sastoji
od alfanumeričkih
znakova,
s maksimalno
znakova.
- 141 -
Wi-Fi
To
transfer images
automatically
([SmartTransfer])
Transfer])
Automatski
prijenos
fotografija ([Smart
Smart
Transfer
is a function
automatically
transfers
images
in the camera
to a PC.
Funkcija
pametnog
prijenosathat
automatski
prebacuje
snimke
iz fotoaparata
na računalo.
The
transfer
starts when
you connect
to the
adaptor struju
(supplied).
Prijenos
započinje
kada spojite
uređajthe
na camera
prilagodnik
za AC
izmjeničnu
(isporučen).
Example
of [Auto
Transfer]
Primjer [Auto
Transfer]
(Auto. prijenos)




Ⓐ Prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen)
A AC adaptor (supplied)
Ⓑ USB-kabel (isporučen)
B USB connection cable (supplied)
Ⓒ Računalo
C PC
❶ Postavite [Auto Transfer] (Auto. prijenos) na
1
Set(Uklj.)
[Auto Transfer] to [ON]
[ON]
2
Record
❷ Snimanje
Charge
❸3
Punjenje
Start a transfer
❹4
Započnite
s prijenosom
Prilikom
korištenja
pametnog
prijenosa
slijedite
korake u nastavku:
To perform
Smart Transfer,
follow
the steps
below:
1
Postavite
funkciju
pametnog
prijenosa
(prvo postavljanje). (143. str.)
1 Set
up Smart
Transfer
(initial setup).
(P143)
2 Perform
Izvedite [Auto Transfer]
Transfer].(Auto.
(P143)prijenos). (143. str.)
Kada[Auto
je [Auto
Transfer]
(Auto.
prijenos)
postavljen
na [ON] (Uklj.),
fotoaparat
šalje
Transfer]
is set
to [ON],
the camera
automatically
uploads
recordedautomatski
images. For
this
•• When
snimljene
fotografije.
toga unintentionally
postoji mogućnost
ako,
reason
images
may be Zbog
uploaded
if, fornenamjernog
example, youprenošenja
share this snimki
unit with
other
primjerice ovaj fotoaparat dijelite s drugim ljudima.
people.
Tvrtka Panasonic nije odgovorna za štetu nastalu zbog prenesenih slika.
Panasonic assumes no responsibility for any damages caused by uploaded images.
• Tvrtka Panasonic nije odgovorna za štetu nastalu zbog uporabe funkcije [Smart Transfer]
• Panasonic
(Pametni assumes
prijenos). no responsibility for any damages caused by the use of [Smart Transfer].
•• When
you bring the
camera
onzabranjenim
an airplane or
to a hospital,
etc.,
set [Airplane
Mode]
[ON], and
U zrakoplovima
ili na
drugim
područjima
poput
bolnica,
postavite
načinto[Airplane
turn
off the
camera because
etc. da
emitted
by the camera
mayitd.,
interfere
Mode]
(Zrakoplov)
na [ON] electromagnetic
(Uklj.) i isključitewaves,
fotoaparat
elektromagnetski
valovi
koje with
gauges.
odašilje(P45)
uređaj ne ometaju mjerne i pokazne instrumente. (45. str.)
Funkcija
pametnog
moždaTransfer
neće bitimay
dostupna
dođe do(P170)
pogreške tijekom punjenja
•• When
a charging
errorprijenosa
occurs, Smart
not beako
performed.
baterije
fotoaparata.
(170. str.)
• Smart
transfer
is not available
for images stored in the built-in memory.
Pametni
prijenos
nije available
dostupanwhen
za snimke
pohranjene
•• [Smart
Transfer]
is not
the memory
card u
is ugrađenoj
locked. memoriji.
• [Smart Transfer] (Pametni prijenos) nije dostupan ako je kartica zaključana.
-- 142
142 --
Wi-Fi
Konfiguriranje funkcije [Smart Transfer] (Pametni prijenos)
Slijedite naredne korake za prvo postavljanje funkcije pametnog prijenosa.
Kod svih narednih korištenja možete promijeniti postavke uporabom funkcije [Set Destination]
(Postavljanje odredišta) (144. str.).
1
3
Odaberite [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije) u izborniku [Wi-Fi] i pritisnite
[MENU/SET]. (41. str.)
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [Smart Transfer] (Pametni prijenos) i pritisnite
[MENU/SET].
Odaberite način povezivanja s bežičnom pristupnom točkom i postavite ga.
4
Postavite odredište prijenosa.
2
• Detalje potražite na 146. str.
• Detaljne informacije o pripremama prije prijenosa možete pronaći u "Slanje snimki na
računalo” na 139. str.
 Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali računalo s kojim želite povezati uređaj i zatim pritisnite
[MENU/SET].
5
6
 Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali mapu koju želite poslati, a zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [Auto Transfer] (Auto. prijenos) i pritisnite [MENU/
SET].
Pritisnite ▲/▼da biste odabrali [ON] (Uklj.) i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prenose se samo slike koje ste snimili dok je [Auto Transfer] (Auto. prijenos) bio postavljen
na [ON] (Uklj.).
Automatski prijenos
Možete prenositi slike tijekom punjenja fotoaparata.
Pripreme:
Unaprijed konfigurirajte [Smart Transfer] (Pametni prijenos). (143. str.)
1
2
Isključite fotoaparat.
(Kada upotrebljavate strujnu utičnicu)
Isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju isporučenim USB-kabelom spojite s
fotoaparatom te ga ukopčajte u utičnicu.
(Kada upotrebljavate računalo)
Spojite uređaj na računalo s pomoću USB-kabela (isporučen).
• Pametni prijenos će početi.
(Punjenje može imati prioritet ako je preostali kapacitet baterije na niskoj razini.)
• Ovisno o tehničkim podacima računala, [Smart Transfer] može biti neuspješan.
• Ako postoje fotografije koje nisu prenesene kada je [Auto Transfer] (Auto. prijenos) postavljen na
[OFF] (Isklj.), prikazuje se poruka kojom se potvrđuje treba li prenositi te fotografije. Odaberite
željenu opciju.
- 143 -
Wi-Fi
[Set Destination] (Postavljanje odredišta)
Izmjena odredišta ili postavki prijenosa snimki.
1
2
3
4
Odaberite [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije) u izborniku [Wi-Fi] i pritisnite
[MENU/SET]. (41. str.)
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [Smart Transfer] (Pametni prijenos) i pritisnite
[MENU/SET].
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [Set Destination] (Postavljanje odredišta) i
pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
Stavka
Opis postavki
[Destination]
(Odredište)
Promjena bežične pristupne točke s kojom se želite povezati.
Odaberite način povezivanja s bežičnom pristupnom točkom i
postavite ga.
• Detalje potražite na 146. str.
[Size] (Veličina)
Promjena veličine slike za slanje.
[Original] (Original), [Change] (Promjena)
• Pod opcijom [Change] (Promjena) možete odabrati veličinu slike kao
[M] (Srednja) ili [S] (Mala).
Format se ne mijenja.
[Display Log] (Povijest prijenosa)
Provjera datuma i detalja snimki za prijenos.
1
2
3
Odaberite [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije) u izborniku [Wi-Fi] i pritisnite
[MENU/SET]. (41. str.)
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [Smart Transfer] (Pametni prijenos) i pritisnite
[MENU/SET].
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [Display Log] (Povijest prijenosa) i pritisnite
[MENU/SET].
• Prikazuje se datum i sadržaj snimki.
Nakon pregledavanja snimki izađite iz izbornika.
- 144 -
Wi-Fi
Wi-Fi
Povezivanja
About Connections
Možete odabrati način povezivanja nakon što odaberete funkciju Wi-Fi i odredište.
You can select a connection method after selecting a Wi-Fi function and a destination.
Kada se povezujete s pomoću istih postavki kao i prethodno, možete brzo upotrijebiti funkciju
When
connecting with
the same
settings
as the
previous ones,
you povezivanja)
can use the Wi-Fi
function
Wi-Fi povezivanja
odabirom
funkcije
[History
Connection]
(Povijest
ili [Favorite
quickly
by connecting
[History Connection] or [Favorite Connection].
Connection]
(Omiljenevia
veze).
Connecting
a računalo
PC ([Via Network])
(P146)
Povezivanjetona
([Via Network]
(Mrežom)) (146. str.)
Connects
via a
wireless bežične
access point.
Povezivanje
s pomoću
pristupne točke.
Connect to the
network (AP)
Via Network
A
OK
Cancel
Connecting
smartphone/tablet
(P148)
Povezivanjetos apametnim
telefonom([Direct])
/ tabletom
([Direct] (Izravno)) (148. str.)
Your
device
connects
directly
to this
unit.uređajem.
Vaš se
uređaj
povezuje
izravno
s ovim
Connect directly
to the destination
Cancel
Direct
OK
Ⓐ
točka
A Bežična
Wirelesspristupna
access point
- 145 - 145 -
Wi-Fi
Wi-Fi
Connecting to a PC (via a network)
Povezivanje
iz method
vašeg
doma
(putemtomreže)
Connecting
to
a PC (via
a network)
You
can select the
for connecting
a wireless access
point.
Možete
način
povezivanja
na bežičnu
pristupnu
točku.
You
can odabrati
select the
method
for connecting
to a wireless
access
¢
WPSjerefers
to akoja
function
that allows
you to easily
configure the
* WPS
funkcija
omogućuje
jednostavno
konfiguriranje
point.
settings
related
to
the connection
andyou
security
of wireless
LAN
koje
se
nathat
vezu
i sigurnost
LAN-uređaja.
¢ postavki
WPS refers
to aodnose
function
allows
tobežičnih
easily
configure
the
Da
biste provjerili
li bežična
pristupna
točka kojom
se koristite
devices.
settings
related tojethe
connection
and security
of wireless
LAN
kompatibilna
s WPS-om,
podatkepoint
potražite
u uputama
za
To
check if the
wireless access
you are
using is compatible
devices.
uporabu
bežične
pristupne
točke.
with
WPS,
refer
to
the
manual
of
the
wireless
access
point.
To check if the wireless access point you are using is compatible
with WPS, refer to the manual of the wireless access point.
Connection method
Način povezivanja
Connection method
[WPS (Push-Button)]
[WPS (Push-Button)]
(WPS pritiskom na
[WPS
gumb)(Push-Button)]
Select connection method
Use button on
WPS (Push-Button)
the WPS
device method
Select
connection
WPS (PIN code)
Use button on
WPS (Push-Button)
From List
the WPS device
WPS (PIN code)
WPS
WPS button
From List
WPS
WPS button
Cancel
Select
Set
Cancel
Select
Set
Description of settings
Opis postavki
Description
of settings
Save push button type wireless
access
point that is compatible with
TM sa sigurnosnim gumbom koja je kompatibilna
Bežična
pristupna
točka
Wi-Fi
Protected
Setup
with a WPS
mark.
Save
push
button
type
wireless
access
is compatible
sa standardom Wi-Fi Protected
Setup™point
i nosithat
oznaku
WPS. with
TM
Wi-Fi Protected
Setupaccess
with apoint
WPS WPS
mark.
e.g.:
Press
the wireless
Pritišćite gumb za WPS na bežičnoj
npr.:
button
until
it switches to WPS
Mode.
Press
the
wireless
point
WPSna e.g.:
pristupnoj
točki sve access
dok se ne
prebaci
Refer
to
the
wireless
access
point
instruction
•button
until
it switches to WPS Mode.
način rada
WPS.
details.
Detalje
potražite
u uputama
za uporabu
Refer
to for
the
wireless
access point
instruction
• manual
bežičneforpristupne
manual
details. točke.
Save
PIN bežičnu
code type
wirelesstočku
access
point that
is je
compatible
withsa
Wi-Fi
Spremite
pristupnu
s PIN-om
koja
kompatibilna
Protected
Setup
with
a WPS Setup
mark.
standardom
Wi-Fi
Protected
WPS.
Save
PIN code
type
wireless
accessi nosi
pointoznaku
that is compatible
with Wi-Fi
[WPS(PIN
(PINcode)]
code)]
[WPS
(WPS PIN-om)
[WPS (PIN code)]
[FromList]
List] (S popisa)
[From
[From List]
Protected
Setup
with
ada
WPS
mark.
1 Press
Pritisnite
biste
odabrali
pristupnu
točku
3/4▲/▼
to select
the
wirelessbežičnu
access point
you are
s kojom se to,
povezujete,
a [MENU/SET].
zatim pritisnite [MENU/SET].
connecting
and
press
1 Press 3/4 to select the wireless access point you are
2 Enter
thePIN
PIN
code
displayed
on the
camera screen
into
Unesite
prikazan
na zaslonu
fotoaparata
u bežičnu
connecting
to,
and press
[MENU/SET].
wireless
access
point.
pristupnu
točku.
2 the
Enter
the PIN
code displayed
on the camera screen into
3
[MENU/SET].
3 Press
Pritisnite
[MENU/SET].
the
wireless
access point.
to the
wireless
access point
instruction
manual
for details.
• Refer
Detalje
potražite
u uputama
za uporabu
bežične
pristupne
točke.
3 •Press
[MENU/SET].
• Refer
to opciju
thewhen
wireless
access
pointpostoji
instruction
manual
for details.
Select
this ovu
option
youniste
are not
sure
about
the
WPS
compatibility,
or
Odaberite
kada
sigurni
li kompatibilnost
s WPSom
ili
kada
želite
pretraživati
i
spojiti
se
na
bežičnu
pristupnu
točku.
when
you
want
to
search
for
and
connect
to
a
wireless
access
point. or
Select this option when you are not sure about the WPS compatibility,
Detalje
potražite
na 147. str.
•when
Refer
to P147
forsearch
details.
you
want to
for and connect to a wireless access point.
• Refer to P147 for details.
- 146 - 146 -
Wi-Fi
Wi-Fi
If you are not sure about the WPS compatibility (connecting by [From List])
Search
for available
access points.
Ako niste
sigurni uwireless
kompatibilnost
s WPS-om (povezivanje putem funkcije [From List])
• Confirm encryption key of the selected wireless access point if the network authentication is
Potražite dostupne bežične pristupne točke.
encrypted.
• Potvrdite kod za dekodiranje odabrane bežične pristupne točke ako je mrežna autorizacija kodirana.
• Prilikom povezivanja ručnim unosom ([Manual Input]), potvrdite SSID, vrstu kodiranja i kod za
access
point you
are using.
dekodiranje
bežične
pristupne točke kojom se koristite.
• When connecting by [Manual Input], confirm SSID, encryption type, encryption key of the wireless
1
1
2
2
Press
3/4
to select
theodabrali
wirelessbežičnu
accesspristupnu
point youtočku
are
Pritisnite
▲/▼
da biste
connecting
to, and press
[MENU/SET].
s kojom se povezujete,
a zatim
pritisnite [MENU/SET].
[DISP.]
will search
forponovno
a wireless
point again.
•• Pressing
Pritiskom
na [DISP.]
(Prikaz)
će access
se pokrenuti
• Wireless
with non-alphanumeric
characters may
traženjeaccess
bežičnepoints
pristupne
točke.
be displayed
correctly.
• not
Bežične
pristupne
točke s nazivima koji sadrže znakove koji
alfanumerički
sefound,
neće ispravno
prikazati.
• If nisu
no wireless
accessmožda
point is
refer to “When
connecting
• with
Ako[Manual
nije nađena
bežična pristupna točka, daljnje
” on P147.
Input]nijedna
upute potražite
u poglavlju is
"Povezivanje
ručnim unosom
(If network
authentication
encrypted)
[Manual
Input]”
na
147.
str.
Enter the encryption key.
Select the destination (AP)
0123456ABCD
0123456ABCD-1
Manual Input
DISP. Update
Cancel
Select
Set
je mrežna
autorizacija
kodirana)
For details
on how
to enter characters,
refer to “Entering Text” section on P90.
•(Ako
kod of
za64dekodiranje.
•Unesite
A maximum
characters can be entered.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta” na 90. str.
• Možete
upisati najviše
64 znakova.
∫ When
connecting
with [Manual
Input]
1
On
the
screen
displayed
in step 1 of “If you are not sure about the WPS
▄▄ Povezivanje ručnim unosom
([Manual Input])
compatibility (connecting by [From List])”, select [Manual Input] by pressing 3/4,
1 then
Na zaslonu
prikazanom u 1. koraku poglavlja "Ako niste sigurni u kompatibilnost
press [MENU/SET].
s
WPS-om
(povezivanje
putem
funkcije
[From
odaberiteto,
[Manual
Input][Set].
2 Enter the SSID of the wireless
access
point
youList]"),
are connecting
then select
unos).
•(Ručni
For details on how to enter characters, refer to “Entering Text” section on P90.
2 •Unesite
SSIDofbežične
pristupne
na koju se spajate, a zatim odaberite [Set] (Postavi).
A maximum
32 characters
cantočke
be entered.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta” na 90. str.
3 Press
3/4 to select the network authentication type, and press [MENU/SET].
• Možete upisati najviše 32 znakova.
• For information on network authentication, see the manual of the wireless access point.
3
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali vrstu mrežne autorizacije, i pritisnite [MENU/SET].
4 Press
3/4 to select the encryption type, and press [MENU/SET].
• Informacije o mrežnoj autorizaciji potražite u uputama za uporabu bežične pristupne točke.
• The type of settings that can be changed may vary depending on the details of network
4 Pritisnite
▲/▼ da biste odabrali vrstu kodiranja i pritisnite [MENU/SET].
authentication settings.
• Postavke se mogu razlikovati ovisno o postavkama za mrežnu autorizaciju.
Network authentication type
Encryption types that can be set
Vrsta mrežne autorizacije
Vrste kodiranja koje je moguće postaviti
[WPA2-PSK]/[WPA-PSK]
[TKIP]/[AES]
[WPA2-PSK]/[WPA-PSK]
[TKIP]/[AES]
[Common Key]
Key] (Zajednički ključ) [WEP]
[WEP]
[Common
[Open] (Otvoreno)
[Open]
5
[No Encryption]/[WEP]
[No Encryption]
(Bez kodiranja) / [WEP]
(When
anodabrana
option other
than
[No[No
Encryption]
is selected)
(Kada je
opcija
osim
Encryption]
(Bez kodiranja))
Enter
thekod
encryption
key andi odaberite
select [Set].
Unesite
za dekodiranje
[Set] (Postavi).
• Check the wireless access points instruction manual and settings when saving a wireless access
• Provjerite upute za uporabu i postavke bežične pristupne točke prilikom memoriranja bežične
point.
pristupne točke.
•• If Ako
no connection
be uspostaviti,
established,možda
the wireless
access
point’s radio
waves
may be točke.
too weak.
se veza necan
može
su preslabi
radiovalovi
bežične
pristupne
Detalje
Display
” (P167)
and(167.
“Troubleshooting
” (P170)
for details.
Refer
to “Message
potražite
u poglavlju
"Prikaz
poruka”
str.) i "Rješavanje
problema”
(170. str.).
•• Transmission
speed may
decrease,
or may notbrzina
be usable
depending
on the
environment
is used
Ovisno o okruženju
u kojem
se upotrebljava,
se prijenosa
može
smanjiti
ili se ne itmože
in.iskoristiti.
- 147 -
- 147 -
Wi-Fi
Povezivanje
s pametnim
telefonom /(direct
tabletom
(izravna veza)
Connecting to
a smartphone/tablet
connection)
You
can izravno
directly povezati
connect your
device iand
the camera.
Možete
svoj uređaj
fotoaparat.
Enter SSID and
password
Manual Connection
OK
Cancel
Connection
method
Način povezivanja
Description
of settings
Opis postavki
Unesite
SSID and
i lozinku
u uređaj.
Enter
the SSID
password
intoSSID
the
i lozinka
sepassword
na zaslonuare
s
device.
Theprikazuju
SSID and
prikazomon
povezivanja
u tijeku.
displayed
the connection
waiting
• Također
možete
[ManualConnection]
Connection] screen
[Manual
of this
unit. postaviti vezu
QR-koda pametnim
(Ručno povezivanje) • You skeniranjem
can also set up a connection by
telefonom. (130., 131. str.)
scanning a QR code with a smartphone.
(P130, 131)
- 148 -
Please set on your smartphone
Please scan the QR code using "Image App",
or enter the password into Wi-Fi settings
SSID:
Password:
Cancel
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
Connecting quickly with the same settings
as the previous ones ([History
Connection]/[Favorite Connection])
Brzo povezivanje s pomoću prethodno korištenih postavki ([History
Connecting quickly with the same settings as the previous ones ([History
When
the Wi-Fi function
is used,
a record is saved in theConnection]
history. You can
register records
Connection]
(Povijest
povezivanja)/[Favorite
(Omiljene
veze))as
Connection]/[Favorite Connection])
favourites.
U povijest sefrom
sprema
zapis ooruporabi
Wi-Fi funkcije.
možete
memorirati
kao settings
favorite.
Connecting
the history
favourites
youintoZapise
easily
connect
same
When
the Wi-Fi function
is used,
a recordallows
is saved
the
history.
You with
can the
register
records asas
Povezivanjem
iz povijesti ili favorita možete se jednostavno spojiti s pomoću prethodno
the
previous
ones.
favourites.
korištenih postavki.
Connecting from the history or favourites allows you to easily connect with the same settings as
the previous ones.
Press [Wi-Fi].
11 Pritisnite
[Wi-Fi].
1 Press [Wi-Fi].
Press 3/4/2/1
toda
select
Connection]
22 Pritisnite
▲/▼/◄/►
biste[History
odabrali
[History
Connection]
[Favorite Connection],
a zatim
or [Favorite ili
Connection],
and then press
[MENU/
Press
3/4/2/1
to
select
[History
Connection]
[MENU/SET]
2 pritisnite
SET].
Wi-Fi
or [Favorite Connection], and then press [MENU/
SET].
[HistoryConnection]
Connection]
[History
(Povijest
[Favoritepovezivanja)
Connection]
[History Connection]
Connection]
[Favorite
New
Connection
Wi-Fi
History
Connection
New
Favorite
Connection
History
Wi-Fi
Connection
Setup
Cancel
Favorite
Connection
Select
Set
Wi-Fi
Setup
Connectss with
the same
settings as the
previous ones.
Povezivanje
prethodnim
postavkama.
Cancel
Select
Connects with settings registered as favourites.
Connectss with
the samememoriranim
settings as the
Povezivanje
postavkama
kaoprevious
favoriti. ones.
Set
Select
the
desired connection
setting
withregistered
3/4, as favourites.
veze)
3 (Omiljene
[Favorite
Connection]
Connects
with settings
and then press [MENU/SET].
33 Odaberite
postavke
povezivanja
s 3/4,
Select theželjene
desired
connection
setting with
• If the smartphone is connected to a wireless access point
History Connection
History Connection
pomoću
▲/▼ i zatim
pritisnite [MENU/SET].
and
then
[MENU/SET].
other
than press
the camera,
it cannot connect to the camera.
• Ako se pametni telefon spoji na bežičnu pristupnu točku osim
Change
the wireless
access point
connectaccess
to in thepoint
Wi-Fi
• fotoaparata,
If the smartphone
is connected
to fotoaparat.
atowireless
ne može
se spojiti na
Promijenite
settings
of the
the camera,
smartphone
to theconnect
camera.
other
than
to postavkama
the camera.
bežičnu
pristupnu
točku itzacannot
spajanje
u Wi-Fi
You
can the
also
selectna
[New
Connection]
and reconnect
Change
wireless
access
point to connect
to in the the
Wi-Fi
pametnog
telefona
fotoaparat.
devices.odabrati
(P129)
Možete
i [New Connection]
(Nova veza) i ponovno
settings
of
the smartphone
to the camera.
povezati
(129.
str.)Connection] and reconnect the
You can uređaje.
also select
[New
devices. (P129)
DISP.
Cancel
Register to Favorite
Select
Set
Cancel
Register to Favorite
Select
Set
DISP.
Registering records as favourites
Memoriranje zapisa kao favorita
1 Press [Wi-Fi].
1Registering
Pritisnite
[Wi-Fi].to
records
asselect
favourites
2
Press
3/4/2/1
[History Connection], and then press [MENU/SET].
2 Press
Pritisnite
da biste
odabrali
Connection]
i
3
Select
the ▲/▼/◄/►
item you want
to register
to [History
favourites
with 3/4,(Povijest
and thenpovezivanja)
press 1.
1
[Wi-Fi].
zatim
pritisnite
[MENU/SET].
4
Enter
a
registration
name.
2 Press 3/4/2/1 to select [History Connection], and then press [MENU/SET].
3 Select
stavku
želite
memorirati
u omiljene
veze
pomoću
▲
/▼
i zatim
•Odaberite
For details
on how
towant
enter
characters,
refer
to
“Entering
Text
” section
onthen
P90.
3
the item
youkoju
to
register
to favourites
with
3/4,
and
press
1.
pritisnite
►.of 30 characters
A maximum
4 •Enter
a registration
name. can be entered.
4 •Unesite
naziv
podtokojim
je memorirati.
For details
on how
enter ćete
characters,
refer to “Entering Text” section on P90.
o unosu
potražite
poglavlju "Unos teksta” na 90. str.
•• ADetalje
maximum
of 30 znakova
characters
can beuentered.
• Možete upisati najviše 30 znakova.
- 149 -
-- 149
149 --
Wi-Fi
Uređivanje stavki memoriranih u favorite
1
2
3
4
Pritisnite [Wi-Fi].
Pritisnite ▲/▼/◄/► da biste odabrali [Favorite Connection] (Omiljene veze) i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Odaberite omiljenu stavku koju želite urediti s pomoću ▲ / ▼ i zatim pritisnite ►.
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
Stavka
Opis postavki
[Remove from Favorite]
(Uklanjanje iz favorita)
—
[Change the Order in
Favorite] (Promjena
redoslijeda u favoritima)
Odaberite odredište s pomoću ▲/▼ i zatim pritisnite [MENU/
SET].
[Change the Registered
Name] (Promjena
memoriranog naziva)
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta”
na 90. str.
• Možete upisati najviše 30 znakova.
Spremite često upotrebljavane postavke Wi-Fi veze kao favorite
Ograničen je broj postavki koje se mogu spremiti u povijest.
Preporučujemo spremanje često upotrebljavanih postavki Wi-Fi veze na način da ih
memorirate kao favorite. (149. str.)
Provjera pojedinosti o povezivanju za povijesnu ili omiljenu vezu
Ako pritisnete [DISP.] (Prikaz) kada odaberete stavku iz povijesti ili favorita, prikazat će se
pojedinosti o povezivanju.
• Izvršavanje [Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) briše povijest i sadržaj spremljen u
izborniku [Favorite Connection] (Omiljene veze).
• Pri povezivanju na mrežu na koju je spojeno mnogo računala korištenjem opcije [History
Connection] (Povijest povezivanja) ili [Favorite Connection] (Omiljene veze), pokušaj povezivanja
mogao bi biti neuspješan jer bi prethodno spojeni uređaj mogao biti prepoznat.
Ako pokušaj povezivanja bude neuspješan, ponovno se spojite s pomoću [New Connection]
(Nova veza).
- 150 -
Wi-Fi
Wi-Fi
Postavke za slanje slika
About
settings
forodaberite
sending[New
images
Kad
šaljete
slike, prvo
Connection] (Nova veza) i zatim odaberite način slanja
snimki.
To
send images, select [New Connection] , and select the method for sending them.
Veličinu
snimki
možetethe
promijeniti
i nakon
Even
after
completing
connection,
you povezivanja.
can still change the size of the images to be sent.
Select a function
Remote Shooting & View
Send Images While Recording
Send Images Stored in the Camera
Cancel
Select
Set
▄▄ Snimke koje se mogu slati
∫ Images
that can be sent
Odredište
JPEG
MP4*
Destination
JPEG
MP4¢
O
O
[Smartphone] (Pametni telefon)
[Smartphone]
±
±
[PC] (Računalo)
O
O
[PC]
±
±
* Slanje preko [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja) nije dostupno.
¢ Sending by [Send Images While Recording] is not available.
• Neke se slike možda neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
•• Some
imageso may
not be played
back or sent
depending
on the device.
Informacije
reprodukciji
slika potražite
u uputama
za uporabu
odredišnog uređaja.
• For information on the playback of images, check the operating instructions of the destination
device.
- 151 - 151 -
Wi-Fi
Wi-Fi
Send Images While Recording
Slanje
slika tijekom snimanja
A picture can be automatically sent to a specified device every time you take it.
Fotografiju možete automatski poslati na određen uređaj svaki put kad se snimi.
• Since the camera gives priority to recording, sending may take longer during the recording.
• Budući da snimanje ima prednost na fotoaparatu, slanje može trajati dulje.
••When
withs[Send
Images
Recording],
[
] is na
Kadaconnected
ste povezani
pomoću
[SendWhile
Images
While Recording],
displayed
recording
screen,
is displayed
zaslonu on
za the
snimanje
prikazuje
seand
[ [ ], a] tijekom
slanjawhile
datoteka
sending
a file.
prikazuje
se [ ].
Ako turn
isključite
uređaj
ili the
prekinete
Wi-Fi vezu before
prije završetka
••If you
off this
unit or
Wi-Fi connection
sending slanja,
is
slike kojeunsent
nisu poslane
se be
ponovno
complete,
picturesneće
will not
resent.slati.
Postoji
mogućnost
dadelete
nećetefiles
moći
datoteke
ili menu
upotrijebiti
••You
may not
be able to
or brisati
use the
playback
while
izbornik reprodukcije tijekom slanja.
sending.
• Ne mogu se slati videozapisi.
• Motion pictures cannot be sent.
Slanje slika spremljenih na fotoaparatu
Send Images Stored in the Camera
Slike se mogu odabrati i poslati nakon snimanja.
Images can be selected and sent after recording.
• Pojedinosti o postavkama izbornika reprodukcije [Print Set] (Postavke ispisa) neće se slati.
• Postoji mogućnost da se slike snimljene drugim fotoaparatom neće moći poslati.
• Details of the playback menu [Print Set] settings will not be sent.
• Postoji mogućnost da se slike koje su promijenjene ili uređene na računalu neće moći poslati.
• Some images taken with a different camera may not be able to be sent.
• Images that have been modified or edited with a computer may not be able to be sent.
Promjena postavki za slanje slika
Changing the settings for sending images
Veličinu slika možete promijeniti i nakon povezivanja pritiskom na [DISP.] (Prikaz).
If you press [DISP.] after completing a connection, you can change the size of the images to be
sent.
Promjena veličine slike radi slanja.
[Size] (Veličina)
[Size]
[Original]:
Slanje slika bez promjene veličine.
Resize the image to send.
[Change]
Možete odabrati veličinu fotografije kao [M] (Srednja)
[Original]:
Send the image without changing the size.
(Promjena):
ili [S] (Mala).
[Change]:
You can
select
the picture size from [M] or [S].
Format
se ne
mijenja.
The aspect ratio does not change.
• Ne može se mijenjati veličina videozapisa tijekom slanja.
size in which
motion
pictures funkcije
will be sent
cannot
be changed.
• The
Podijelite
videozapis
s pomoću
[Video
Divide]
(Podjela videozapisa) (118. str.).
Divide the motion picture using [Video Divide] (P118).
-- 152
152 --
Wi-Fi
Reprodukcija
Izbornik
[Wi-Fifotografija
Setup] (Postavljanje
na zaslonu Wi-Fi
TV-prijamnika
funkcije)
Detalje o odabiru postavki u izborniku [Wi-Fi] potražite na 41. str.
Konfigurirajte postavke potrebne za Wi-Fi funkciju.
[Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije) ne može se mijenjati kada ste priključeni na Wi-Fi.
1
2
Odaberite [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije) u izborniku [Wi-Fi] i pritisnite
[MENU/SET].
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
[Smart Transfer]
(Pametni prijenos)
–
• Detalje potražite na 142. str.
[PC Connection]
(Veza s računalom)
Možete postaviti radnu grupu.
Da biste slali slike na računalo, potrebno je priključiti se na istu radnu
grupu kao i odredišno računalo.
(Zadana je postavka "WORKGROUP" (Radna grupa).)
[Change Workgroup Name] (Promjena naziva radne grupe):
Unesite radnu grupu računala koje se povezuje.
[Restore to Default] (Vraćanje na zadane postavke):
Povratak na zadano stanje.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta” na 90. str.
• Ako upotrebljavate računalo s uobičajenim postavkama, ne morate mijenjati radnu grupu.
Možete promijeniti naziv ovog uređaja.
[Device Name]
(Naziv uređaja)
1
2
Pritisnite [DISP.] (Prikaz).
Unesite željeni naziv uređaja.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta” na
90. str.
• Možete upisati najviše 32 znakova.
- 153 -
Wi-Fi
[Wi-Fi Password]
(Lozinka za Wi-Fi)
Da biste spriječili neispravne radnje ili korištenje funkcijom Wi-Fi od treće
strane te zaštitili spremljene osobne podatke, preporučujemo da funkciju
Wi-Fi zaštitite lozinkom.
Ako postavite lozinku, automatski će se prikazati zaslon za unos lozinke
kada se koristi funkcijom Wi-Fi.
[Setup] (Postavljanje):
Unesite četveroznamenkasti broj za lozinku.
[Delete] (Brisanje)
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta” na 90. str.
• Zapišite lozinku.
Ako je zaboravite, lozinku možete ponovno postaviti s pomoću opcije [Reset Wi-Fi Settings]
(Izvorne Wi-Fi postavke) iz izbornika [Setup] (Postavljanje), no i druge postavke bit će poništene.
[Network Address]
(Mrežna adresa)
Prikazuje MAC-adresu i IP-adresu ovog uređaja.
• "MAC-adresa" jedinstvena je adresa s pomoću koje se otkriva identitet mrežne opreme.
• "IP-adresa" odnosi se na broj koji označava računalo spojeno na mrežu kao što je internet.
Adrese za dom obično automatski dodjeljuje funkcija DHCP, npr. bežična pristupna točka.
(Primjer: 192.168.0.87)
- 154 -
Connecting to other equipment
Povezivanje
opremom
Connecting stodrugom
other equipment
Playing Back Pictures on a TV Screen
Playing
Back Pictures
onna
a TV
Screen
Reprodukcija
fotografija
zaslonu
Pictures
recorded with this unit
can be played back
on
a TV screen.TV-prijamnika
Pictures
recorded
withovim
this uređajem
unit can be
played
on a TV na
screen.
Preparations:
Fotografije
snimljene
mogu
se back
reproducirati
zaslonu TV-prijamnika.
Turn this unit and the TV off.
Pripreme:
Preparations:
Isključite
uređaj
Turn
this unit
andi TV-prijamnik.
the TV off.
• Confirm the terminals on your TV and use
HDMI
Video
a cable compatible with the terminals.
• Provjerite priključke na TV-prijamniku
i koristite kabel kompatibilan s
a priključcima.
cable compatible
with slike
the terminals.
connected
terminals.
Kvaliteta
može varirati High quality
Image
quality may
vary with the
s povezanim
priključcima
connected terminals.
Visoka
High
quality
kvaliteta
•Image
Confirm
the terminals
your
quality
may varyon
with
theTV and use
socket
HDMI
HDMIutičnica
socket
socket
Video
Videoutičnica
socket
1 Connect the camera and a TV.
•Connect
Check thefotoaparat
directions
of s
theTV-prijamnikom.
connectors,
11 Povežite
the
camera
and
a TV. and plug them straight in or unplug them straight out.
(It may result in malfunction by the deforming of the terminal if it is plugged in obliquely or in
• Provjerite smjer priključaka te ih ravno umetnite ili iskopčajte. (Ako se priključi ukoso ili u
•wrong
Check the directions of the connectors, and plug them straight in or unplug them straight out.
krivomdirection.)
smjeru, priključak bi se mogao izobličiti, što može uzrokovati kvar.)
(It may
result
indevices
malfunction
by the deforming
of the
terminal
if itmože
is plugged
obliquely or in
Do
not connect
to
terminals.
Doing
so may cause
malfunction.
Nemojte
spajati
uređaje
naincorrect
neispravne
priključke.
U suprotnom
doći doinkvara.
wrong direction.)
Povezivanje
s pomoću
HDMI-mikrokabela
To
with
an HDMI
micro cable
Doconnect
not connect
devices
to
incorrect
terminals. Doing so may cause malfunction.
To connect with an HDMI micro cable
A HDMI-mikrokabel
HDMI micro cable
C Poravnajte
Align the marks,
and
insert.
oznake
i umetnite.
B HDMI-utičnica
HDMI socket
A HDMI micro cable
C Align the marks, and insert.
Use
a “High
Speed HDMI micro cable”
with
the HDMI
logo.
••B
Koristite
se HDMI-mikrokabelom
visoke
brzine
s HDMI-logotipom.
HDMI socket
Kabeli koji
u skladu
HDMI-standardima
neće will
raditi.
Cables
that nisu
do not
complys with
the HDMI standards
not work.
•“High
Use aSpeed
“High HDMI
Speedmicro
HDMIcable”
micro(Type
cable”
with
"HDMI-mikrokabel
visoke
brzine”
(Utikač
Tipthe
DA-HDMI
Tip
A,logo.
duljine
do(6.6
2 m)feet) long)
D–Type
plug,
up
to 2 m
•• Some
Neke
funkcije
bitrestricted.
ćethe
ograničene.
Cables
that doreprodukcije
not
comply
with
HDMI standards will not work.
playback
functions
are
•• [Playback]
Izbornici
[Playback]
(Reprodukcija),
[Setup]
(Postavljanje)
i [Wi-Fi]
ne feet)
mogulong)
se koristiti.
“High Speed
HDMI
micro
cable”and
(Type
D–Type
A plug,
upbe
to
2 m (6.6
menu,
[Setup]
menu,
[Wi-Fi]
menu
cannot
used.
• • Ne
može
se koristiti
[Creative restricted.
Retouch] (Kreativno retuširanje).
Some
playback
functions
• [Creative
Retouch]
cannot are
be used.
• [Playback] menu, [Setup] menu, and [Wi-Fi] menu cannot be used.
• [Creative Retouch] cannot be used.
- 155 -
- 155 -
Connecting
equipment
Povezivanjetos other
drugom
opremom
To connect with
an AV AV-kabela
cable (optional)
Povezivanje
s pomoću
(neobavezan)
D
E
F
AV cable (neobavezan)
(optional)
AV-kabel
Yellow:
to the video
input socket
Žuta:
u utičnicu
videoulaza
White: utoutičnicu
the audio
input socket
Bijela:
audioulaza
G Insert
the AV-kabel
AV cable tako
so that
[
] mark
Umetnite
da its
je njegov
will
[ ] mark
side strani
of the
znakface
[ the
] okrenut
prema
fotoaparata na kojoj je znak [◄].
camera.
usekoristite
a genuine
Panasonic
AV cable (DMW-AVC1:
•• Always
Uvijek se
originalnim
Panasonicovim
AV-kabelomoptional).
(DMW-AVC1: neobavezan).
the [TV
Aspect].(Format
(P49) TV-prijamnika). (49. str.)
•• Check
Provjerite
[TVAspect]
menu
cannot
be used.
•• [Wi-Fi]
Izbornik
[Wi-Fi]
ne može
se koristiti.
2
2
3
3
Uključite
TV-prijamnik
i odaberite
ulaz
odgovara
priključku
kojim se
Turn on the
TV and select
the input
to koji
match
the terminal
in use.
koristite.
Turn the camera on and then press [(].
Uključite fotoaparat i pritisnite [ ].
• •Depending
the [Picture
Size], black
bands
may crne
be displayed
the top
and ispod
bottom
the left
Ovisno oon
postavci
[PictureSize]
(Veličina
slike),
se trake on
mogu
pojaviti
ili or
iznad
te sand
right
of the
pictures.
lijeve
ili desne
strane fotografije.
• •Change
the screen
on na
your
TV if the picture
with the
topdaorjebottom
cut off.
Promijenite
načinmode
zaslona
TV-prijamniku
ako is
sedisplayed
slika prikazuje
tako
odrezana
na dnu ili
• Output
from the HDMI micro cable has priority when both AV cable (optional) and HDMI micro cable
na vrhu.
connected.
iz HDMI-mikrokabela ima prednost kad su priključeni i AV-kabel (neobavezan) i HDMI-mikrokabel.
•areIzlaz
Veza
s USB-kabelom
(isporučen)
imat cable
će prioritet
kad istodobno
priključite
USB-kabel
• •The
connection
with the USB
connection
(supplied)
will take priority
when
you connect the
(isporučen)
i HDMI-mikrokabel.
USB
connection
cable (supplied) simultaneously with the HDMI micro cable.
Kadyou
se slika
okomito,
mogla
bi biti
• •When
play reproducira
back a picture
vertically,
it may
benejasna.
blurry.
Prilikom
prikaza
fotografije možda
neće
prikazane,
ovisno o vrsti
• •When
pictures
are displayed,
they may
notbiti
be pravilno
displayed
properly depending
on TV-prijamnika.
the type of TV.
Kad postavite [VideoOut] (Videoizlaz) u izborniku [Setup] (Postavljanje), fotografije možete pregledavati
• •You
can view pictures on TVs in other countries (regions) which use the NTSC or PAL system when
na TV-prijamniku i u drugim zemljama (regijama) koje upotrebljavaju sustav NTSC ili PAL.
you set [Video Out] in the [Setup] menu.
• Uporabom funkcija indeksne reprodukcije ili zumiranja tijekom reprodukcije na TV-prijamniku
• If you
perform
Playback
Playback Zoom
on a TV screen with an aspect ratio of 16:9, images
formata
16:9Multi
može
doći do or
iskrivljavanja
snimke.
appear
whenizyou
play them
back. Također, fotografije se ne prikazuju na monitoru.
•may
Zvuk
se nedistorted
reproducira
zvučnika
fotoaparata.
• •NoKad
sound
is output from
thescamera
speakers.preko
Also,AV-kabela,
pictures arevideozapisi
not displayed
on theu monitor.
je fotoaparat
spojen
TV-prijamnikom
snimljeni
[FHD] ili [HD]
• When
the uTV
with an
AV cable, motion pictures recorded in [FHD] or
nećethe
secamera
prikazatiissconnected
kvalitetomtoslike
FHD-u
ili HD-u.
are not upute
displayed
in the FHD
or HD picture quality.
•[HD]
Pročitajte
za uporabu
TV-prijamnika.
• Read the operating instructions for the TV.
Snimljene fotografije mogu se reproducirati na TV-prijamniku koji ima utor za SDmemorijsku
The
recordedkarticu.
still pictures can be played back on a TV with an SD Memory Card slot.
Ovisno o modelu
postojimay
mogućnost
fotografije
on the TV-prijamnika,
TV model, pictures
not be da
displayed
onneće
the biti
fullprikazane
screen. na cijelom zaslonu.
••Depending
Format
datoteke
videozapisa
koji sethat
može
ovisi
o modelu
TV-prijamnika.
••The
file format
of the
motion pictures
canreproducirati
be played back
differs
depending
on the TV model.
nekim slučajevima neće biti moguće reproducirati panoramske fotografije. Automatsko
••In U
some cases, panorama pictures cannot be played back. Also, auto-scroll playback of
pregledavanje panoramskih fotografija također možda neće raditi.
panorama pictures may not work.
• Detalje o karticama kompatibilnima s funkcijom reprodukcije potražite u uputama za uporabu
• For
cards compatible with playback, refer to the operating instructions of the TV.
TV-prijamnika.
--156
156--
Povezivanje s drugom opremom
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo
Fotografije na fotoaparatu možete kopirati na računalo tako da fotoaparat povežete s računalom.
• Neka računala mogu učitati snimke izravno s kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje potražite u
uputama za uporabu svog računala.
• Ako računalo koje upotrebljavate ne podržava SDXC-memorijske kartice, možda će se
pojaviti poruka koja će vas upozoriti da provedete formatiranje.
(Formatiranjem bi se snimljene slike izbrisale stoga nemojte odabrati tu mogućnost.)
Ako se kartica ne prepozna, pomoć potražite na sljedećem web-mjestu za podršku.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
▄▄ Računala koja se mogu koristiti (OS)
Uređaj se može spojiti na svako računalo koje može prepoznati uređaj za pohranjivanje podataka.
• Podrška za sustav Windows: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1
• Podrška za sustav Mac: OS X v10.5 do v10.10
▄▄ Reprodukcija i uređivanje na računalu
Softver za reprodukciju i uređivanje slika nije isporučen s ovim proizvodom.
Da biste reproducirali ili uređivali fotografije ili reproducirali videozapise, koristite sljedeće softvere:
Softver za fotografije
• Za Windows:
Microsoft® Windows Photo Viewer / Windows Photo Gallery /
Windows Live® Photo Gallery (usluga na mreži)
• Sustav Mac:
iPhoto tvrtke Apple
Softver za videozapise
• Za Windows i Mac:
QuickTime/iTunes tvrtke Apple
(Potreban je softver koji podržava format MP4.)
• Navedene informacije o softveru valjane su od siječnja 2015.
Tehnički podaci softvera mogu se promijeniti bez prethodne najave te ne jamče ispravan budući
rad softvera.
• Ako softver nije instaliran na vašem računalo, preuzmite ga s web-mjesta proizvođača softvera.
• Za informacije o upotrebi softvera, obratite se proizvođaču softvera.
- 157 -
Connecting to other equipment
Povezivanje s drugom opremom
Transferring images to a PC
Prijenos
slikathe
na computer
računalo and camera with the USB connection cable
Connect
1
(supplied).
1 Spojite računalo i fotoaparat isporučenim USB-kabelom.
Please
turn this unit
on and
your iPC
before connecting.
• • Prije
povezivanja
uključite
uređaj
računalo.
Check thesmjer
directions
of the te
connectors,
and plugilithem
straight(Uinsuprotnom
or unplug them
• • Provjerite
priključaka
ih ravno umetnite
iskopčajte.
bi se straight
priključciout.
mogli
izobličiti,
može uzrokovati
kvar).
(Otherwise
thešto
connectors
may bend
out of shape, which may cause malfunction.)
• • Koristite
se isključivo
USB-kabelom
ili originalnim
Panasonicovim
USB-kabelom
Do not use
any otherisporučenim
USB connection
cables except
the supplied
one or a genuine
(DMW-USBC1:
Panasonic USBneobavezan).
connection cable (DMW-USBC1: optional).
A USB-kabel
USB connection
cable (supplied)
(isporučen)
B Umetnite
Insert the USB-kabel
USB connection
cable
so thatznak
its [ [
tako da
je njegov
camera.
kojoj
je znak [◄].
] ]mark
will prema
face the
[ ] fotoaparata
mark side ofna
the
okrenut
strani
Press 4▼
toda
select
and then
[MENU/SET].
22 Pritisnite
biste[PC],
odabrali
[PC] press
(Računalo)
i zatim pritisnite [MENU/
SET].
• For Windows:
• Za Windows:
• For Mac:
• Za Mac:
A drive ([LUMIX]) is displayed in [Computer]
Pogonska jedinica ([LUMIX]) prikazuje se u [Computer] (Računalo)
A drive ([LUMIX]) is displayed on the desktop
Pogonska jedinica ([LUMIX]) prikazuje se na radnoj površini
Drag and drop files and folders in the camera to the PC.
33 Povucite
i ispustite datoteke i mape s fotoaparata na računalo.
• When the image transfer is complete, disconnect the USB connection cable safely.
• Kad se dovrši prijenos slika, sigurno odspojite USB-kabel.
•• If Ako
the remaining
power
becomes
lowpodataka
while the između
camerafotoaparata
and the PCi are
communicating,
se baterijabattery
isprazni
tijekom
razmjene
računala,
oglasit će the
se
alarm
beeps.
alarm.
Disconnect
the USB connection
cable
safely. Otherwise,
datamogli
may be
destroyed.
Sigurno odspajanje
USB-kabela.
U suprotnom
bi se podaci
oštetiti.
•• Before
inserting or
removingmemorijske
a card, turnkartice
the camera
off and
disconnect
the USB
connection
Prije umetanja
ili vađenja
isključite
fotoaparat
i odspojite
USB-kabel.
U cable.
suprotnomdata
bi se
podaci
mogli oštetiti.
Otherwise,
may
be destroyed.
- 158 - 158 -
Povezivanje
s drugom
opremom
Connecting to
other equipment
▄▄ About
∫
the mapa
folderfotoaparata
structure of the camera
Struktura
The
content
(foldermapa)
structure)
of the memorije
built-in memory
of theilicamera/the
card isse
displayed
on a
Sadržaj
(struktura
ugrađene
fotoaparata
kartice prikazuje
na računalu
PC
as follows:
na sljedeći
način:
• Ugrađena
Built-in Memory
memorija
• Kartica
Card
DCIM
100_PANA
P1000001.JPG
P1000002.JPG
DCIM:
Images
DCIM:
Slike
1 Folder number
 Broj mape
2
 File
Brojnumber
datoteke
3
 JPG:
JPG: Still pictures
Fotografije
MP4:
Videozapisi
MOV:
Motion pictures
MISC:
DPOF-ispis
¢
Cannot
be created
the built-inmemoriju.
memory.
* Nije
moguće
snimiti in
u ugrađenu
P1000999.JPG
101_PANA
999_PANA
MISC
PRIVATE
newse
folder
is created
whenu pictures
aresituacijama,
taken in the stvara
following
•• AKad
fotografije
snime
sljedećim
sesituations.
nova mapa.
–-When
card
containing
themape
same (npr.
folderkada
number
has beensnime
inserted
(Suchmodelom
as when
- Kadaase
umetne
karticaa sfolder
istim with
brojem
se fotografije
drugim
pictures
were taken using another maker of camera)
fotoaparata)
–-When
there ismape
a picture
with
file number
999 inside
- Ako unutar
postoji
fotografija
s brojem
999 the folder
▄▄ Connection
∫
PTPrada
Mode
Povezivanjein
u the
načinu
PTP
Select
[PictBridge(PTP)]
when odaberite
connecting
USB connection cable.
Prilikom
spajanja USB-kabela
[PictBridge(PTP)].
now
be read
from
the card in
the PC.
• Data
Kadcan
je na
kartici
1000only
ili više
fotografija,
postoji
mogućnost da se fotografije neće moći prenijeti u
načinu
radaare
PTP.
• When
there
1000 or more pictures on a card, the pictures may not be imported in the PTP Mode.
• Motion picture cannot be played back in PTP Mode.
- 159
129 -
Connecting to other equipment
Povezivanje s drugom opremom
Printing the Pictures
Ispis
fotografija
If you
connect
the camera to a printer supporting PictBridge, you can select the pictures to be
printed out and instruct that printing be started on the camera’s monitor.
Some printers
can print
directly
from
the cardfunkciju
removedPictBridge,
from the camera.
details,fotografije
refer to theza
•Spojite
li fotoaparat
na pisač
koji
podržava
možeteFor
odabrati
operating
instructions
of your printer.
ispis
i pokrenuti
ga s monitora
fotoaparata.
• Neki pisači mogu ispisivati fotografije izravno s kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje potražite u
Preparations:
uputama za uporabu pisača.
Turn on the camera and the printer.
Pripreme:the card before printing the pictures from the built-in memory.
Remove
Uključite
fotoaparat
i pisač.
Check
print
quality and
other settings on the printer before printing the pictures.
Izvadite karticu prije ispisa fotografija s ugrađene memorije.
Prije ispisa fotografija provjerite kvalitetu ispisa i ostale postavke na pisaču.
1 Connect the printer and camera with the USB connection cable
(supplied).
1 Spojite
pisač i fotoaparat isporučenim USB-kabelom.
Check thesmjer
directions
of the te
connectors,
and plugilithem
straight(Uinsuprotnom
or unplug them
• • Provjerite
priključaka
ih ravno umetnite
iskopčajte.
bi se straight
priključciout.
(Otherwise
thešto
connectors
may bend
out of shape, which may cause malfunction.)
mogli
izobličiti,
može uzrokovati
kvar).
Do not use
any otherisporučenim
USB connection
cables except
the supplied
one or a genuine
• • Koristite
se isključivo
USB-kabelom
ili originalnim
Panasonicovim
USB-kabelom
(DMW-USBC1:
Panasonic USBneobavezan).
connection cable (DMW-USBC1: optional).
A USB-kabel
USB connection
cable (supplied)
(isporučen)
B Umetnite
Insert the USB-kabel
USB connection
cable
so thatznak
its [ [
tako da
je njegov
camera.
kojoj
je znak [◄].
] ]mark
will prema
face the
[ ] fotoaparata
mark side ofna
the
okrenut
strani
Press 3▲/▼
to select
[PictBridge(PTP)],
and then press
[MENU/SET].
22 Pritisnite
da biste
odabrali [PictBridge(PTP)]
i zatim
pritisnite
[MENU/SET].
• If the remaining battery power becomes low while the camera and the printer are connected, the
alarm beeps. If this happens during printing, stop printing at once. If not printing, disconnect the USB
• Ako se baterija isprazni kad fotoaparat i računalo razmjenjuju podatke, oglasit će se alarm.
connection cable.
Dogodi li se to tijekom ispisa, odmah zaustavite ispis. Ako ne ispisujete, odspojite USB-kabel.
•• Disconnect
USB connection
cable
after you
turn off the camera.
Odspojite the
USB-kabel
samo nakon
štoonly
isključite
fotoaparat.
•• Do
not
disconnect
the
USB
connection
cable
while
[å]
disconnect
prohibit
icon) iskabela).
displayed.
Nemojte odspajati USB-kabel dok je prikazana ikona [(Cable
] (ikona
zabrane
isključivanja
(May
not be
depending
on the
type pisača
of printer
(Možda
se displayed
ne može prikazati,
ovisno
o vrsti
kojiused)
se upotrebljava)
•• Before
inserting or
removingmemorijske
a card, turnkartice
the camera
off,fotoaparat
and disconnect
the USB
connection cable.
Prije umetanja
ili vađenja
isključite
i odspojite
USB-kabel.
Videozapise
moguće
ispisati.out.
•• Motion
picturesnije
cannot
be printed
- 160 -
- 160 -
Povezivanje
opremom
Connecting stodrugom
other equipment
Odabir
i ispis
jednepicture
fotografije
Selecting
a single
and printing it
11 Pritisnite
◄/►
bistethe
odabrali
i
Press 2/1
toda
select
picturefotografiju
and then press
zatim pritisnite [MENU/SET].
PictBridge
[MENU/SET].
22 Pritisnite
biste[Print
odabrali
start]press
Press 3▲
toda
select
start][Print
and then
(Početak ispisa) i zatim pritisnite [MENU/SET].
[MENU/SET].
• Podatke o stavkama koje se mogu postaviti prije početka
• ispisa
Refer potražite
to P162 for
na the
162.items
str. which can be set before starting
• Nakon
odspojite USB-kabel.
to printispisa
the pictures.
• Disconnect the USB connection cable after printing.
6LQJOH6HOHFW
3ULQWVWDUW
3ULQWZLWK'DWH
OFF
1XPRISULQWV
1
3DSHU6L]H
3DJH/D\RXW
&DQFHO
6HOHFW
6HW
Odabir
i ispis
više fotografija
Selecting
multiple
pictures and printing them
Press 3.▲.
11 Pritisnite
22 Pritisnite
▲/▼
bisteanodabrali
stavku
i zatim[MENU/SET].
pritisnite [MENU/SET].
Press 3/4
toda
select
item and
then press
[Multi Select]
(Odabir
više
[Multi Select]
fotografija)
Istovremeno se ispisuje više fotografija.
pictures
are printed
at one
time.fotografiju i zatim pritisnite
•Multiple
Pritisnite
▲/▼/◄/►
da biste
odabrali
• Press
to select
the pictures,
then (Prikaz),
press [DISP.].
[DISP.]3/4/2/1
(Prikaz). (Ako
ponovno
pritisneteand
[DISP.]
postavka
(When
[DISP.] is pressed again, the setting is cancelled.)
će se poništiti).
•• After
Kadathe
odaberete
pictures fotografije,
have been pritisnite
selected,[MENU/SET].
press [MENU/SET].
Ispis
spremljenih
fotografija.
Printssvih
all the
stored pictures.
•• When
Ako je481
pohranjeno
481 ili više
ispisat
će se 480
počevši
or more images
are slika,
stored,
480 images
willslika
be printed,
od najstarije.
starting
with the oldest one.
• Da biste ispisali 481. i naredne slike, odaberite slike u funkciji
• To print the 481st and subsequent images, select images in
[MultiSelect] (Odabir više fotografija).
[Multi Select].
[Print Set (DPOF)] Ispis samo onih fotografija koje su postavljene u [Print Set] (Postavke
[Print Set DPOF(DPOF)] ispisa).
Prints the
pictures
(121.
str.) set in [Print Set] only. (P121)
(Postavke
ispisa)
[Select All]
(Odabir
[Select svih
All]
fotografija)
3 Press 3 to select [Print start] and then press [MENU/SET].
3 Pritisnite
da biste
[Print
start]
(Početak
ispisa)
i zatim pritisnite
• If the print▲check
screenodabrali
has appeared,
select
[Yes],
and print the
pictures.
[MENU/SET].
• Refer to P162 for the items which can be set before starting to print the pictures.
Disconnect
thezaslon
USB connection
printing.
• • Ako
se pojavio
za potvrducable
ispisa,after
odaberite
[Yes] (Da) i ispišite fotografije.
• Podatke o stavkama koje se mogu postaviti prije početka ispisa potražite na 162. str.
• Nakon ispisa odspojite USB-kabel.
- 161 -
Povezivanje s drugom opremom
Postavke ispisa
Odaberite i postavite stavke, kako na zaslonu u 2. koraku postupka "Odabir i ispis
jedne fotografije", tako i u 3. koraku postupka "Odabir i ispis više fotografija".
• Kada želite ispisati fotografije na papiru ili u formatu koji ovaj fotoaparat ne podržava, postavite
[Paper Size] (Veličina papira) ili [Page Layout] (Format stranice) na [
] i zatim postavite veličinu
papira ili format na pisaču. (Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.)
• Kad je odabrano [Print Set (DPOF)] (Postavljanje ispisa), stavke [PrintwithDate] (Ispis s datumom)
i [Num.ofprints] (Broj primjeraka) nisu prikazane.
[Print With Date] (Ispis s datumom)
[ON] (Uklj.)
Datum se ispisuje.
[OFF] (Isklj.)
Datum se ne ispisuje.
• Ako pisač ne podržava ispis datuma, on se ne može ispisati na fotografiji.
• O vrsti pisača ovisit će hoće li njegove vlastite postavke za ispis datuma imati prednost pa
provjerite je li to slučaj.
• Kod ispisa slika s otisnutim datumom ili tekstom (opcije [DateStamp] ili [TextStamp]), postavku za
ispis s datumom [PrintwithDate] postavite na [OFF] ili će se datum otisnuti na vrhu.
Kada fotografije dajete na izradu u fotografski studio
• Ako je datum otisnut s pomoću funkcije [DateStamp] (Datumska oznaka) (104. str) ili [Text
Stamp] (Tekstualna oznaka) (116. str.) ili su odabrane postavke za ispis datuma s pomoću
funkcije [PrintSet] (Postavke ispisa) (121. str.) prije odlaska u fotografski studio, datumi se mogu
ispisati u fotografskom studiju.
[Num.of prints] (Broj primjeraka)
Možete postaviti do 999 primjeraka.
- 162 -
Povezivanje s drugom opremom
[Paper Size] (Veličina papira)
Postavke pisača imaju prednost.
[L/3.5"x5"]
89 mm x 127 mm
[2L/5"x7"]
127 mm x 178 mm
[POSTCARD] (Razglednica)
100 mm x 148 mm
[A4]
210 mm x 297 mm
[A3]
297 mm x 420 mm
[10x15cm]
100 mm x 150 mm
[4"x6"]
101,6 mm x 152,4 mm
[8"x10"]
203,2 mm x 254 mm
[LETTER] (Pismo)
216 mm x 279,4 mm
[CARD SIZE] (Veličina kartice)
54 mm x 85,6 mm
• Veličine papira koje pisač ne podržava neće se prikazati.
- 163 -
Connectingstodrugom
other equipment
Povezivanje
opremom
[Page Layout]
Layout] (Layouts
printing (Format
that can be
set withkoji
thisse
unit)
[Page
(Formatfor
stranice)
stranice
može postaviti s
ovim uređajem)
Item
Description of settings
{
Settings
onpisača
the printer
prioritised.
Postavke
imajuare
prednost.
á
11picture
with bez
no frame
fotografija
okviraon
na11page
stranici
Connecting to other equipment
[Page Layout] â
(Layouts for11printing
that
can be
set
with
this unit)
picture
with
frame
onna
1 1page
fotografija
sa okvirom
stranici
1 page
slike
naon
1 stranici
22pictures
Connecting
to Description
other equipment
of settings
slike naon
1 stranici
ä
44pictures
1 page
{
Settings on the printer are prioritised.
[Page •Layout]
(Layouts
for printing
that
can be set
with this
unit)
item
cannot
be selected
if the
printer does
theodabrati.
page layout.
• An
Ako
pisač
ne podržava
format
stranice,
stavkanot
sesupport
ne može
á
1 picture with no frame on 1 page
Item
Description of settings
▄
▄ Format
∫
Layout ispisa
printing
â
1 picture with a frame on 1 page
Ispisivanje
fotografije
naon
1 list
papira
When
printing
a picture
several
times
1 sheet
of paper
{
Settings
onnekoliko
the
printerputa
are prioritised.
ã
2 pictures on 1 page
Primjerice,
akoif istu
želite
4 puta 4
natimes
1 liston
papira,
postavite
[Page
For example,
you fotografiju
want to print
theispisati
same picture
1 sheet
of paper,
set Layout] na
á
1 picture with no frame on 1 page
[[Page
postavite
prints]
(Broj primjeraka)
zapicture
fotografiju
ispisati.
ä ] i zatim
4 to
pictures
on 1then
page
Layout]
[ä] [Num.of
and
set [Num.of
prints] to 4 na
for 4the
thatkoju
you želite
want to
print.
â
1 picture with a frame on 1 page
• An item cannot be selected if the printer does not support the page layout.
Ispisivanje
različitih
fotografija
11
list
papira
When
printing
different
picturesnaon
sheet
of paper
ã
2 pictures on 1 page
Item
ã
Primjerice,
akoif želite
ispisati
4 različite
fotografije
na on
1 list
papira,
For
example,
you want
to print
4 different
pictures
1 sheet
of postavite
paper, set[Page
[PageLayout]
Layout]na
to
∫ Layout
printing
ä ] iand
4 set
pictures
on 1prints]
page
[[ä]
zatim
postavite
[Num.of
prints]
(Broj
primjeraka)
na
1 za svaku od 4 fotografije.
then
[Num.of
to
1
for
each
of
the
4
pictures.
When printing a picture several times on 1 sheet of paper
•For
An example,
item cannot
be selected
the printer
does
not support
theon
page
layout.
if you
want to ifprint
the same
picture
4 times
1 sheet
of paper, set
•• The
Fotoaparat
poruku
pogrešci
od pisača
tijekom
ispisa
pokazatelj
[●to
] svijetli
camera
isand
receiving
ano[Num.of
error
message
from
the
when
the
[¥] indication
lights orange
[Page Layout]
to [ä]prima
then
set
prints]
to 4kad
for printer
the picture
that
you
want
print.
narančasto.
Nakon
završetka
ispisa
provjerite
postoje
li
problemi
s pisačem.
∫ Layoutduring
printing
printing. After finishing printing, make sure there are no problems with the printer.
• Kod velikog broja primjeraka fotografije će se možda ispisivati po nekoliko puta. U tom slučaju
a picture
several
times
on
1 sheet
ofbepaper
• Ifpreostali
the number
of prints
is high,
the
pictures
printed several times. In this case, the remaining
When printing
different
pictures
1 sheet
of may
paper
broj kopija
koji je on
naznačen
može
odstupati od postavljenog broja.
For example,
if you
want to
print the
same
picture
4 times
onset.
1 sheet
of paper,
set Layout] to
number
of prints
indicated
differ
from the
number
4 may
different
pictures
on
1 sheet
of paper,
set [Page
[Page
Layout]
and then
set
prints]
to 4 pictures.
for the picture that you want to print.
[ä] and
then to
set[ä]
[Num.of
prints]
to[Num.of
1 for each
of the
When printing different pictures on 1 sheet of paper
• The camera is receiving an error message from the printer when the [¥] indication lights orange
For example, if you want to print 4 different pictures on 1 sheet of paper, set [Page Layout] to
during printing. After finishing printing, make sure there are no problems with the printer.
[ä] and then set [Num.of prints] to 1 for each of the 4 pictures.
• If the number of prints is high, the pictures may be printed several times. In this case, the remaining
number of prints indicated may differ from the number set.
• The camera is receiving an error message from the printer when the [¥] indication lights orange
during printing. After finishing printing, make sure there are no problems with the printer.
• If the number of prints is high, the pictures may be printed several times. In this case, the remaining
number of prints indicated may differ from the number set.
108 --- 164
Ostalo
Others
Screen
Display
Prikaz zaslona
▄▄ In
Tijekom
snimanja
∫
recording
1
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
11
22
33
44
55
66
77
8
8
9
9
10
11
10
11
12
13
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
17
18
2
3
4
5 678
9 10 11
5
12
13
14
15
16
C1
3s
100
F3.3
1/60
22 21 20
19
18
Recording
Mode
Način
snimanja
Recordingsnimanja
Quality (P105)
Kvaliteta
(105. str.)
Veličina
fotografije
Picture Size
(P91) (91. str.)
Kvaliteta
(92. str.)
Quality (P92)
Bljeskalica
Flash (P62)(62. str.)
Optički
slike (103.
str.)
Optical stabilizator
Image Stabiliser
(P103)
Upozorenje
na podrhtavanje (24. str.):
Jitter alert (P24):
Izrezivanje
šuma vjetra (106. str.)
Wind Cut (P106)
Balans
bijele boje
(94. str.)
White Balance
(P94)
Zaslon
prilagođavanje
u načinu
Creativezacontrol
adjustment
display (P82):
kreativnog upravljanja (82. str.):
Ispravljanje
zamućenja
Motion Deblur
(P30): zbog pokreta
(30. str.):
Intelligent Exposure (P100)
Inteligentna ekspozicija (100. str.)
AF Macro Mode (P66)
Makro s automatskim fokusom (66. str.)
Macro Zoom Mode (P66):
Makro načina rada sa zumom
Battery indication (P14)
(66.str.):
Auto Bracket
(P69) baterije (14. str.)
Pokazatelj
kapaciteta
Burst (P101):
Uzastopno
snimanje s različitim
Focus (P32) (69. str.)
ekspozicijama
Histogramu(P46)
Snimanje
nizu (101. str.):
Spot AF
area
(P97)
Fokus
(32.
str.)
Spot Metering
Histogram
(46.Target
str.) (P99)
Self-timerautofokusa
(P67)
Područje
na točku (97. str.)
AF tracking
operation
(P99)
Nišan
mjerenja
točke (99.
str.)
Shutter speed
(P31)
Automatski
okidač
(67. str.)
Radnje praćenja automatskog fokusa
(99. str.)
Brzina zatvarača (31. str.)
17
19
20
21
22
23
24
Aperture
(P31)
Vrijednostvalue
otvora
blende (31. str.)
AF
area (P32)
Područje
automatskog fokusa (32. str.)
ISO-osjetljivost
(93. str.)
ISO
sensitivity (P93)
Način mjerenja
(99. str.)
Metering
Mode (P99)
Praćenje
automatskog
fokusa (99. str.)
AF
Tracking
(P99)
Kompenzacija
ekspozicije
(68. str.)
Exposure
compensation
(P68)
Pomoćna
lampica
za automatski fokus
AF
assist lamp
(P102):
(102. str.):
25 Name
(P80)
25 Age
Ime (P80)
(80. str.)
Dob (80.date
str.)and time
Current
Trenutačni
vrijeme
World
Time datum
(P44): i“
Svjetsko vrijeme (44. str.):
W
T 1X
Zoom (P59):
Zum (59. str.):
26 Elapsed recording time (P34): 8m30s ¢
26 Proteklo vrijeme snimanja (34. str.):
27 Monitor Luminance (P46)
8m30s*
Monitor power save (P47): ECO
27 Svjetlina monitora (46. str.)
28 Date Stamp (P104)
Ušteda energije na monitoru (47. str.):
29 Custom
Settings
(P89)
28
Datumska
oznaka
(104. str.)
30
Connected
to
Wi-Fi
29 Prilagođene postavke (89. str.)
31 Built-in
memory
(P19)(19. str.)
30
Ugrađena
memorija
Card
(P19)
only during
Kartica
(19.(displayed
str.) (prikazuje
se samo
recording):
tijekom snimanja):
32 Recording
state (P34)
31
Stanje snimanja
(34. str.)
32
Broj raspoloživih
fotografija
(21.(P21)
str.)
33 Number
of recordable
pictures
Raspoloživo
vrijemetime
snimanja
Available
recording
(P21, (21., 34.
str.): R8m30s*¢
34):
R8m30s
*m: minuta, s: sekunda.
¢ m: minute, s: second
- 165 -
Ostalo
Others
▄▄ In
∫
playback
Tijekom
reprodukcije
1
18
17
16
15
14
2
3
4
100 _ 0001
03s
5 6 7
1
1/5 8
9
10
11
13
12
1
12
2
3
3
4
5
4
6
5
67
78
Playback Mode (P107)
Način
reprodukcije
(107. str.)
Protected
picture (P123)
Zaštićena fotografija (123. str.)
Date/Text stamped display (P104, 116)
Prikaz otisnutog datuma/tekst (104.,
After Creative Retouch (P113)
116. str.)
Picture Size (P91)
Nakon kreativnog retuširanja (113. str.)
Quality (P92)
Veličina fotografije (91. str.)
Battery
Kvalitetaindication
(92. str.) (P14)
Picture number
Pokazatelj
kapaciteta baterije (14. str.)
Totalfotografije
pictures
8
Broj
Elapsed fotografija
playback time (P37): 08m30s ¢
Ukupno
9 Proteklo
Location vrijeme
Information
display (P114,
135)
reprodukcije
(37. str.):
10 8m30s*
Histogram (P46)
Number
of prints o(P121)
911 Prikaz
informacija
lokaciji (114., 135. str.)
10 Histogram (46. str.)
11 Broj ispisanih kopija (121. str.)
12 Creative Retouch (P113)
12 Motion
Kreativno
retuširanje
(113.
str.)
picture
playback
(P37)
Reprodukcija videozapisa (37. str.)
Play panorama (P75)
Reprodukcija panoramskih fotografija
13 Recorded date and time
(75. str.)
World Time (P44): “
13 Snimljeni datum i vrijeme
Recording information (P58)
Svjetsko vrijeme (44. str.):
Name
(P80)o snimanju (58. str.)
Informacije
Age
Ime (P80)
(80. str.)
14 Power
Monitor
Dob (80.
str.) (P46)
powermonitora
save (P47):
14 Monitor
Osvjetljivanje
(46. ECO
str.)
15 Folder/File
number
(P159) (47. str.):
Ušteda energije
na monitoru
16 Motion
picture recording
15
Broj mape/datoteke
(159.time
str.)
¢
16 (P37):
Vrijeme08m30s
snimanja videozapisa (37. str.):
17 Recording
08m30s* Quality (P105)
18 Built-in
memory
(P19)
17
Kvaliteta
snimanja
(105. str.)
disconnect
prohibit
icon (P160)
18 Cable
Ugrađena
memorija
(19. str.)
Ikona zabrane odspajanja kabela (160. str.)
¢ m: minute, s: second
*m: minuta, s: sekunda.
•• The
information
of images
recorded
with other
as ikona
their icons
or recording
information,
Informacije
snimki
snimljenih
s pomoću
drugihdevices,
uređaja,such
poput
ili informacija
o snimanju,
may
not be
displayed
correctly.
In addition,
of the
may
notfunkcije
be available
možda
se neće
ispravno
prikazati.
Takođerthe
imfunctions
možda neće
biticamera
dostupne
sve
ovog for
them.
fotoaparata.
- 166 -
Ostalo
Prikaz poruka
U nekim slučajevima na zaslonu će se pojaviti poruke za potvrdu ili poruke o pogrešci.
Glavne poruke objašnjene su u nastavku kao primjeri.
[This picture is protected] (Ova je fotografija zaštićena)
• Izbrišite fotografiju nakon poništenja postavki zaštite. (123. str.)
[Some pictures cannot be deleted]/[This picture cannot be deleted] (Neke se
fotografije ne mogu izbrisati / Ova se fotografija ne može izbrisati)
• Fotografije koje se ne temelje na standardu DCF nije moguće izbrisati.
Izvršite formatiranje (50. str.) na ovom uređaju nakon što ste potrebne podatke spremili na računalo itd.
[Cannot be set on this picture] (Ne može se postaviti na ovoj fotografiji)
• Funkcije [Title Edit] (Uređivanje naslova), [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) ili [PrintSet] (Postavke
ispisa) ne mogu se postaviti za fotografije koje nisu temeljene na standardu DCF.
[Built-in memory full. Please insert memory card.] (Ugrađena memorija puna.
Umetnite memorijsku karticu) /[Memory card full] (Memorijska kartica puna) /
[Not enough space on built-in memory] (Nema dovoljno prostora u ugrađenoj
memoriji) / [Not enough memory on the card] ((Nema dovoljno prostora na kartici)
• Nema dovoljno mjesta na ugrađenoj memoriji ili kartici.
• Kada kopirate fotografije iz ugrađene memorije na karticu (kopiranje svih fotografija), fotografije se
kopiraju dok se ne popuni kapacitet kartice.
[Some pictures cannot be copied]/[Copy could not be completed] (Neke se fotografije
ne mogu kopirati/Kopiranje se ne može dovršiti)
• Sljedeće fotografije ne mogu se kopirati.
-- Kad na odredištu postoji fotografija istog naziva kao i fotografija koju želite kopirati.
(Samo prilikom kopiranja s kartice na ugrađenu memoriju.)
-- Fotografija se ne temelje na standardu DCF.
[Built-In Memory Error] [Format built-in memory?] (Pogreška ugrađene memorije.
Formatirati ugrađenu memoriju?)
• Ova poruka pojavit će se kada formatirate ugrađenu memoriju s pomoću računala.
Ponovno formatirajte ugrađenu memoriju na fotoaparatu. (50. str.)
Podaci na ugrađenoj memoriji bit će izbrisani.
[Memory card error.
This card cannot be used in this camera.
Format this card?] (Pogreška memorijske kartice. Formatirati memorijsku karticu?)
• Ovaj format ne može se upotrebljavati s ovim uređajem.
-- Umetnite drugu karticu i pokušajte ponovno.
-- Nakon spremanja potrebnih podataka na računalo itd. ponovno je formatirajte na uređaju (50. str.).
Podaci će se izbrisani.
[Please turn camera off and then on again]/[System error] (Isključite i ponovo
uključite fotoaparat/Sistemska pogreška)
• Prikazuje se kada objektiv prestane raditi, obično zbog pritiska rukom itd.
Isključite i ponovno uključite fotoaparat. Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se dobavljaču ili
tvrtki Panasonic.
- 167 -
Ostalo
[Memory Card Error]/[This memory card cannot be used] (Pogreška memorijske
kartice / Ova se memorijska kartica ne može upotrijebiti)
• Upotrijebite memorijsku karticu kompatibilnu s ovim uređajem. (19. str.)
[Insert SD card again]/[Try another card] (Ponovno umetnite SD-karticu / Pokušajte s
drugom karticom)
• Došlo je do pogreške prilikom pristupanja kartici.
Ponovo umetnite karticu.
• Umetnite drugu karticu.
[Read Error/Write Error
Please check the card] (Pogreška očitavanja/pisanja / Provjerite karticu)
• Čitanje ili zapisivanje podataka nije uspješno.
Isključite uređaj i zatim izvadite karticu. Ponovno umetnite karticu i uključite fotoaparat te potom
ponovno pokušajte s učitavanjem ili zapisivanjem podataka.
• Kartica je možda oštećena.
• Umetnite drugu karticu.
[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card]
(Snimanje videozapisa prekinuto je zbog ograničenja brzine zapisivanja na karticu)
• Kod snimanja videozapisa preporučuje se upotreba kartica čiji je razred brzine (SD Speed Class)
označen kao "Klasa 4" ili viša.
• U slučaju da se snimanje zaustavi čak i kada koristite karticu brzine "Class 4" ili više, došlo je do
smanjenja brzine zapisivanja podataka pa preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju i nakon
toga formatirate (50. str.).
Ovisno o vrsti kartice, snimanje videozapisa može se zaustaviti usred postupka.
[A folder cannot be created] (Mapa se ne može izraditi)
• Mapa se ne može izraditi jer nema više slobodnih brojeva mapa koji bi se mogli koristiti.
Formatirajte karticu nakon što ste spremili potrebne podatke na računalo itd. (50. str.)
[This battery cannot be used] (Ova se baterija ne može upotrebljavati)
• Uvijek se koristite originalnom Panasonicovom baterijom. Ako se ova poruka pojavljuje čak i ako
se koristite originalnom Panasonicovom baterijom, obratite se prodavaču ili tvrtki Panasonic.
• Ako je priključak za baterije prljav, očistite ga i uklonite sve što bi se moglo naći na njemu.
- 168 -
Ostalo
[Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/[No destination found]
(Neuspješno povezivanje na bežičnu pristupnu točku)/(Neuspješno povezivanje)/(Nije
pronađeno odredište)
• Provjerite sljedeće za probleme s bežičnim pristupnim točkama.
-- Pogrešne su informacije o bežičnoj pristupnoj točki postavljene na ovom uređaju.
Provjerite vrstu autorizacije, vrstu kodiranja i kod za dekodiranje. (147. str.)
-- Bežična pristupna točka nije uključena.
-- Ovaj uređaj ne podržava postavku bežične pristupne točke.
• Provjerite mrežne postavke na odredištu.
• Radiovalovi drugih uređaja mogu blokirati povezivanje s bežičnom pristupnom točkom.
Provjerite ostale uređaje koji su priključeni na bežičnu pristupnu točku i uređaje koji se koriste
frekvencijskim pojasom od 2,4 GHz.
[No picture to send] (Nema slike za slanje)
• Prikazuje se kada nema slike za slanje zbog ograničenja odredišta. Provjerite vrstu datoteke slike
koju želite poslati. (151. str.)
[Connection failed Please retry in a few minutes.]/[Network disconnected. Transfer
stopped.] (Povezivanje neuspješno. Pokušajte ponovno za nekoliko minuta)/(Veza
prekinuta. Prijenos je prekinut.)
• Radiovalovi iz bežične pristupne točke sve su slabiji.
Vezu uspostavite bliže bežičnoj pristupnoj točki.
• Nema odgovora od poslužitelja ili je premašeno vrijeme potrebno za obrađivanje veze.
Pokušajte ponovno nakon nekog vremena.
• Ovisno o bežičnoj pristupnoj točki, veza se može automatski prekinuti nakon određenog vremena.
Ponovno se povežite.
[Connection failed] (Neuspješno povezivanje)
• Provjerite sljedeće vezano uz pametne telefone/tablete koje želite povezati.
-- Pametni telefon ne radi.
-- Pristupnu točku na koju se spajate promijenite na ovaj fotoaparat u Wi-Fi postavkama pametnog
telefona.
-- Nema slobodnog mjesta za spremanje na pametnom telefonu.
[Cannot get IP address. Please set wireless AP’s IP address setting to DHCP.] (IPadresa se ne može pronaći. Postavite postavku IP-adrese bežične pristupne točke na
DHCP.)
• Uključite DHCP-postavke IP-adrese priključenih bežičnih pristupnih točki.
[Cannot connect to server] (Spajanje na poslužitelj nije moguće)
• Ako se pojavi poruka da je potrebno ažurirati korijensku potvrdu, pristanite na ažuriranje.
- 169 -
Ostalo
Rješavanje problema
Najprije pokušajte sljedeće postupke (170. - 181. str.).
Ako problem ne riješite na taj način, možete pokušati pomoću funkcije [Reset] (Izvorne
postavke) (48. str.) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
Baterija i izvor napajanja
Fotoaparat ne radi čak i kada je uključen.
Fotoaparat se isključuje odmah nakon uključenja.
• Baterija je prazna.
→→ Napunite bateriju.
• Ostavite li fotoaparat uključenim, baterija će se isprazniti.
→→ Često isključujte fotoaparat s pomoću funkcije [Economy] (Ekonomičnost). (47. str.)
Fotoaparat se ne isključuje.
Fotoaparat više ne reagira tijekom uporabe.
• Ako se fotoaparat zaustavi ili prestane ispravno funkcionirati na neki drugi način, uklonite bateriju,
ponovno je umetnite i ponovno uključite fotoaparat.
• Kada se koristite fotoaparatom imajte na umu sljedeće napomene:
-- Prije korištenja kartice formatirajte (50. str.) je na fotoaparatu.
(Spremite sve potrebne podatke s kartice na računalo ili na drugi uređaj unaprijed.)
-- Prije korištenja fotoaparata postavite sat. (22. str.)
-- Radite gumbima i drugim kontrolama polako i pažljivo.
(Ako pritisnete gumb uzastopno i brzo ili pritisnete više gumbiju istovremeno, fotoaparat može
prestati reagirati.)
-- Izvedite sljedeće snimanje ili radnju tek nakon što pokazatelj pristupa (19. str.) nestane.
(Ako radite s fotoaparatom dok se prikazuje pokazatelj pristupa, slike koje se snimaju možda se
neće ispravno spremiti.)
Treperi lampica punjenja.
• To se događa kada punite uređaj na lokaciji na kojoj je temperatura ili jako visoka ili jako niska.
→→ USB-kabel (isporučen) ponovno spojite na lokaciji na kojoj je temperatura okoline (i
temperatura baterije) u rasponu od 10 ºC do 30 ºC te ponovno pokušajte puniti.
Nije moguće napuniti bateriju.
• Odspojite USB-kabel (isporučen) i ponovno ga spojite.
• Ako vaše računalo nema dovoljno energije za napajanje, punjenje nije moguće.
Vrata pretinca za karticu/bateriju se ne zatvaraju.
• Umetnite bateriju do kraja. (12. str.)
- 170 -
Ostalo
Snimanje
Fotografija se ne može snimiti.
• Je li funkcijski kotačić ispravno postavljen?
• Je li preostalo memorije na ugrađenoj memoriji ili kartici?
→→ Izbrišite nepotrebne slike da biste povećali slobodan prostor na memoriji. (40. str.)
• Kad upotrebljavate karticu velikog kapaciteta, možda nećete moći snimati neko vrijeme nakon
uključivanja fotoaparata.
Snimljena je fotografija bjelkasta.
• Fotografija može postati bjelkasta ako se na objektivu nalazi prljavština, npr. otisci prstiju.
→→ Ako je objektiv zaprljan, uključite fotoaparat, izvucite kućište objektiva i pažljivo obrišite
površinu objektiva mekanom suhom krpom.
Snimljena fotografija presvijetla je ili pretamna.
• Provjerite da li je ekspozicija pravilno kompenzirana. (68. str.)
Istovremeno se snima više fotografija.
• Postavite [Auto Bracket] (Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama) (69. str.) ili [Burst
Shooting] (Snimanje u nizu) (101. str.) u izborniku [Rec] (Snimanje) na [OFF] (Isklj.).
Objekt snimanja nije pravilno fokusiran.
• Raspon fokusa ovisi o načinu snimanja.
→→ Podesite pravilan način rada za udaljenost prema objektu snimanja.
• Objekt je izvan raspona fokusa fotoaparata. (32. str.)
• Fotoaparat podrhtava (treperi) ili se objekt lagano pomiče. (24. str.)
Snimljena je fotografija mutna.
Optički stabilizator slike ne radi.
• Brzina zatvarača smanjuje se kad snimate na tamnim mjestima, stoga čvrsto držite fotoaparat
objema rukama da biste snimili fotografiju. (24. str.)
• Kada snimate fotografije s manjom brzinom zatvarača, upotrebljavajte automatski okidač. (67. str.)
Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama nije moguće.
• Je li preostalo memorije na ugrađenoj memoriji ili kartici?
- 171 -
Others
Others
Ostalo
The recorded picture looks rough.
Noise
appearspicture
on the looks
picture.
The recorded
rough.
Snimljena
fotografija
grubo.speed slow?
Noise
appears
on high
theizgleda
picture.
• Is
the ISO
sensitivity
or the shutter
Na fotografiji
se
pojavljuju
smetnje.
(ISO
sensitivity
is
set
to
[AUTO]
when
camera
is shipped. Therefore, when taking pictures
• Is the ISO sensitivity high or the shutterthe
speed
slow?
• indoors
Je lisensitivity
ISO-osjetljivost
visoka
ili jewhen
brzina
zatvarača
spora?
etc. noise
will to
appear.)
(ISO
is set
[AUTO]
the
camera is
shipped. Therefore, when taking pictures
(Pri
isporuci the
fotoaparata
ISO-osjetljivost postavljena je na [AUTO]. Stoga, kada snimate fotografije
>
Decrease
indoors
etc. noiseISO
will sensitivity.
appear.) (P93)
u zatvorenome
iinsl.,
pojavit
će se smetnje.)
>
Take pictures
bright
places.
>
ISO
sensitivity.
(P93)
→Decrease
→ Smanjite the
ISO-osjetljivost.
(93.
str.)
• Have
you
set
[High
Sens.]
in
Scene Mode, or [Burst Shooting] in [Rec] menu to [
] or [ ]?
>
Take
pictures
in
bright
places.
→→ Snimajte na svijetlim mjestima.
so,
the
resolution
of
the
recorded
picture
decreases
slightly
because
of
high
sensitivity
•• If
Have
you
set
[High
Sens.]
in
Scene
Mode,
or
[Burst
Shooting]
in
[Rec]
menu
to
[
] orprocessing,
[ ]?
Jeste li postavili funkciju [High Sens.] (Visoka osjetlj.) u scenskom načinu rada ili [Burst
Shooting]
but
not
malfunction.
If (Snimanje
so,this
theisresolution
of
the recorded
picture
decreases
ua
nizu)
u izborniku
[Rec]
(Snimanje)
na [ slightly
] ilibecause
[
]? of high sensitivity processing,
Ako
je is
tako,
snimljenih fotografija blago se smanjuje zbog obrade visoke osjetljivosti,
but
this
not razlučivost
a malfunction.
Striping or flicker may appear under lighting such as fluorescent lighting and LED
ali nije riječ o kvaru.
lighting
Striping fixture.
or flicker may appear under lighting such as fluorescent lighting and LED
lighting
fixture.
Pojavljivanje
prugaofiliMOS
treperenje
je pod
fluorescentnim
is characteristic
sensors moguće
which serve
as the
camera’s pickupili LED-svjetlom.
• This
To je
MOS-senzore
koji userve
fotoaparatu
služe kaopickup
This
is karakteristično
characteristic ofzaMOS
sensors which
as the camera’s
•• sensors.
senzori
This
is notzaa bilježenje.
malfunction.
sensors.
Nije riječ o kvaru.
This is not a malfunction.
The brightness or the hue of the recorded picture is different from the actual scene.
Svjetlina
ili nijanse
boje
snimljene
fotografije
razlikuju
se od stvarne
scene.
The brightness
or the
hue
of the
recorded
is different
from
the
actual
scene.
• When
recording under
fluorescent
or LED
lightingpicture
fixture etc.,
increasing
the shutter
speed
may
• Kada snimate pod fluorescentnim ili LED-svjetlom itd., povećavanje brzine zatvarača može
dovesti
do and
manjih
u svjetlini
i boji. Navedeno je rezultat karakteristika izvora svjetlosti i
light
source
do promjena
not indicate
a malfunction.
introduce
slight changes
to brightness
and colour. These are a result of the characteristics of the
nije znak kvara.
• When
recording
subjects
in
extremely
bright
locations or recording under fluorescent lighting, LED
source
andobjekte
do not indicate
a malfunction.
• light
Kada
snimate
na ekstremno
svijetlim lokacijama ili pod fluorescentnim svjetlom, LEDfixture, mercury
lamp,
sodium lighting
etc., the colours
and screen
brightness may
change
or
• lighting
When
recording
subjects
in
extremely
bright
locations
recording
under
fluorescent
LED
svjetlom, živinim svjetiljkama, natrijevim žaruljama
itd.ormože
doći do
promjene
u bojilighting,
i svjetlini
ili
horizontal
striping
maypojaviti
appear
on the lighting
screen.
lighting
fixture,
mercury
lamp, vodoravna
sodium
se na zaslonu
može
crta.etc., the colours and screen brightness may change or
horizontal striping may appear on the screen.
slight changes
to brightness
andlighting
colour. fixture
These etc.,
are aincreasing
result of the
the
• introduce
When recording
under fluorescent
or LED
thecharacteristics
shutter speed of
may
Reddishsnimanja
horizontal
appear
on the monitor
during
recording. crte.
Tijekom
nastreaks
monitoru
se pojavljuju
crvenkaste
horizontalne
Reddish
horizontal
streaks
appear
on
the
monitor
during
To je
MOS-senzore
koji userve
fotoaparatu
služe kaorecording.
•• This
is karakteristično
characteristic ofzaMOS
sensors which
as the camera’s
pickup
senzori za bilježenje. Pojavljuje se kad objekt ima svijetli dio. Mogu se
It appears when
the sensors
subject has
a bright
Some
unevenness
• sensors.
This is characteristic
of MOS
which
servepart.
as the
camera’s
pickup
pojaviti nejednakosti u okolnom području, ali nije riječ o kvaru. Ovo ostaje
may
occur
the surrounding
areas, but
is notpart.
a malfunction.
sensors.
It in
appears
when the
subject
hasthis
a bright
Some unevenness
snimljeno
u fotografijama
ili videozapisima.
It is recorded
in still
pictures orareas,
motion
pictures.
may
occur
in
the
surrounding
but
this
is
not
malfunction.
• Preporučujemo da kod snimanja fotografije zaslona ne
izlažete sunčevom
• It
is
whenoryou
take
pictures
you take care not to expose
It svjetlu
is recommended
recorded
stillthat
pictures
motion
pictures.
ili biloinkojem
drugom
izvoru
jake
svjetlosti.
the
to sunlight
any other
source
of strong
light. care not to expose
• It
is screen
recommended
thatorwhen
you take
pictures
you take
the
screen to
sunlight or any
other source
of strong
light.
Snimanje
videozapisa
zaustavlja
se usred
procesa.
Motion picture recording stops in the middle.
• Kod snimanja videozapisa preporučuje se upotreba kartica čiji je razred brzine (SD Speed Class)
Motion
picture
recording
stops
the middle.
• Use
a card
with"Klasa
SD
Speed
Class
within“Class
4” or higher when recording motion pictures.
označen
kao
4" ili viša.
•• Depending
on
the
type
of
the
card,
recording
may
in when
the middle.
Ovisno
o
vrsti
kartice,
snimanje
videozapisa
može
se zaustaviti
usred postupka.
Use a card with SD Speed Class with “Class 4”
or stop
higher
recording
motion pictures.
→If→ Ako
seon
snimanje
videozapisa
tijekom
upotrebe
označene
ili ako
motion
picture
recording
stopszaustavi
during use
of astop
card
at kartice
least
“Class
4” or ifkao
you"Class
use a 4“
card
that
•>
Depending
the type
of the card,
recording
may
inofthe
middle.
karticu
koja
na
računalu
ili
drugoj
opremi,
brzina
zapisivanja
podataka
beenpicture
formatted
onjeaformatirana
PC
or other
equipment,
the
data-writing
speed
lower.
such
cases,
> has
If koristite
motion
recording
stops
during
use
of a card
of
at least
“Class
4” is
or
if you In
use
a card
that
može
biti manja.
U you
tom slučaju
preporučujemo
da napravite
sigurnosnu
kopiju
podataka
iunit.
we
recommend
that
backup
of the data
then format
(P50)
the card
in thiscases,
has
been formatted
on a make
PC oraother
equipment,
theand
data-writing
speed
is lower.
In such
zatim formatirate (50. str.) karticu na ovom uređaju.
we recommend that you make a backup of the data and then format (P50) the card in this unit.
- 172 - 172 - 172 -
Ostalo
Objekt se ne može zaključati.
(Nije dostupna funkcija praćenja automatskog fokusa)
• Postavite područje automatskog fokusa na karakterističnu boju objekta ako postoji dio koje se
razlikuje od okolne boje. (99. str.)
Način panoramskog snimanja zaustavlja se prije završetka.
• Ako pomičete fotoaparat presporo, fotoaparat smatra da je pomicanje dovršeno te prekida
snimanje fotografije.
• Ako pretjerano tresete fotoaparat u smjeru snimanja, snimanje će se prekinuti.
→→ Dok snimate panoramske fotografije, pokušajte odrediti mali polukrug paralelan sa smjerom
snimanja te napravite cijeli polukrug unutar 4 sekunde (približno).
→→ Prilikom snimanja panoramskih fotografija u načinu rada za autoportret, zakrenite fotoaparat
oko njegova središta brzinom od oko 2 sekunde po četvrtini revolucije (otprilike).
Brzina snimanja u nizu je preniska.
• Ovisno o uvjetima rada, može biti potrebno određeno vrijeme za snimanje sljedeće
fotografije ako odlučite ponovno snimati fotografije.
• Možda će biti potrebno određeno vrijeme da bi se fotografije snimljene u nizu spremile
na karticu. Ako tijekom spremanja neprestano snimate fotografije, maksimalan se broj
raspoloživih fotografija smanjuje. Za neprekidno snimanje preporučuje se upotreba
memorijske kartice velike brzine.
• Brzina snimanja u nizu (fotografije/sekundi) može se usporiti ovisno o okruženju snimanja.
Na primjer, može se usporiti na tamnim lokacijama.
- 173 -
Ostalo
Monitor
Monitor na trenutak postaje tamniji ili svjetliji.
• Ova se pojava pojavljuje kada pritisnete okidač dopola da biste postavili vrijednost otvora blende i
ne utječe na snimljene fotografije.
• Ova se pojava također pojavljuje prilikom promjene svjetline kada fotoaparat zumira ili kada
pomičete fotoaparat. Njezin uzrok je automatsko otvaranje blende fotoaparata i ne predstavlja
kvar.
Na monitoru se pojavljuju smetnje u zatvorenom prostoru.
• Monitor bi mogao treperiti nekoliko sekundi nakon uključivanja. Ovom se radnjom ispravlja
treperenje koje nastaje zbog svjetla - fluorescentnog svjetla, LED-svjetala itd. Nije riječ o kvaru.
Monitor je presvijetao ili pretaman.
• Je li aktivirana funkcija [Monitor Luminance] (Svjetlina monitora)? (46. str.)
• Izvršite [Monitor Display] (Prikaz monitora). (45. str.)
Na monitoru se pojavljuju crne, crvene, plave i zelene točke.
• Nije riječ o kvaru. Ti pikseli ne utječu na snimljene fotografije.
Na monitoru se pojavljuju smetnje.
• Na tamnim mjestima može doći do smetnji na monitoru radi zadržavanja svjetline.
Ovo ne utječe na fotografije koje snimate.
- 174 -
Ostalo
Bljeskalica
Bljeskalica se nije aktivirala.
• Je li postavka bljeskalice postavljena na [ ]?
→→ Promijenite postavke bljeskalice. (62. str.)
• Bljeskalicu nije moguće upotrebljavati u sljedećim slučajevima:
-- Kad je postavka osim [OFF] (Isklj.) odabrana za [Defocusing] (Defokusiranje) u načinu rada za
autoportret
-- Tijekom uzastopnog snimanja s različitim ekspozicijama (69. str.)
-- Način panoramskog snimanja (73. str.)
-- [Scenery] (Krajolik) / [NightScenery] (Noćni krajolik) / [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje
bez tronošca) / [HDR] (Visoki dinamički raspon) / [Sunset] (Zalazak sunca) / [StarrySky]
(Zvjezdano nebo) / [Glass Through] (Kroz staklo) (Scenski način rada) (76.str.)
-- Način kreativnog upravljanja (82. str.)
-- Prilikom snimanja u nizu [Burst Shooting] (osim za [
]) (101. str.).
Bljeskalica se aktivira nekoliko puta.
• Bljeskalica se aktivira dvaput kad je postavljeno smanjenje efekta crvenih očiju (63. str.).
• Je li [Burst Shooting] (Snimanje u nizu) (101. str.) u izborniku [Rec] (Snimanje) postavljeno na
[
]?
Reprodukcija
Fotografija koja se reproducira okrenuta je i prikazana u neočekivanom smjeru.
• [RotateDisp.] (Zakretanje prikaza) (49. str.) postavljeno je na [
] ili [
].
Fotografija se ne reproducira.
Snimljene fotografije nisu prikazane.
• Postoji li fotografija na ugrađenoj memoriji ili kartici?
Fotografije na ugrađenoj memoriji pojavljuju se kad kartica nije umetnuta. Fotografije na kartici
pojavljuju se kad je kartica umetnuta.
• Radi li se o mapi ili snimki koja je obrađena na računalu?
Ako je to slučaj, fotografija se ne može reproducirati na ovom fotoaparatu.
• Reproducirate li odabrane slike pomoću funkcija [SlideShow] (Prikaz u nizu) ili [FilteringPlay]
(Odabrana reprodukcija)?
→→ Poništite odabir. (110. str.)
Broj mape i datoteke prikazuje se kao [—] i zaslon se zatamni.
• Radi li se o nestandardnoj fotografiji, fotografiji koja je uređena na računalu ili fotografiji koja je
snimljena digitalnim fotoaparatom drugog proizvođača?
• Jeste li izvadili bateriju odmah nakon snimanja ili ste snimali sa slabom baterijom?
→→ Formatirajte podatke da biste izbrisali navedene snimke. (50. str.)
(Ostale fotografije također će se izbrisati te ih neće biti moguće vratiti. Zato pažljivo provjerite
sadržaj kartice prije formatiranja.)
- 175 -
Others
Ostalo
With a Calendar Search, pictures display dates differing from the actual dates on
Tijekom
kalendarskog
pretraživanja
fotografije su prikazane s datumima različitim od
which the
pictures were
taken.
stvarnih datuma kad su snimljene.
• Is the clock in the camera set properly? (P22)
• Je li sat na fotoaparatu pravilno postavljen? (22. str.)
• When pictures edited using a PC or pictures taken by other equipment are searched, they may
• Kad se pretražuju fotografije uređene na računalu ili fotografije snimljene drugom opremom,
display dates differing from the actual dates on which the pictures were taken.
prikazani datumi mogli bi se razlikovati od stvarnih datuma snimanja.
White
round spots
like soap
bubbles
appear
on thetočke
recorded
picture.
Na
snimljenoj
fotografiji
pojavljuju
se bijele
okrugle
slične
balonima od sapunice.
s bljeskalicom
tamnome
mjestu
ili u white
zatvorenom
• If Snimite
you takeli afotografiju
picture with
the flash in na
a dark
place or
indoors,
round
prostoru,
na fotografiji
mogu caused
pojaviti by
bijele
točke, aoff
uzrok
je
spots
may appear
on thesepicture
theokrugle
flash reflecting
of particles
svjetla
bljeskalice
čestica prašine u zraku. Nije riječ o kvaru.
ofodbijanje
dust in the
air. This
is not aod
malfunction.
Crveni
dioofsnimljene
slikeimage
promijenio
je boju ucolour
crnu. to black.
Red part
the recorded
has changed
Ako snimite
fotografiju
na
boja okružena
bojom
kožeofdok
se koristiti
•• When
Red-Eye
Removalobjekta
([
], [ kojem]) je
is crvena
in operation,
if you take
a picture
a subject
with red
uklanjanje
efekta by
crvenih
], [that red
]), ova
funkcija
možda to
ispraviti
taj the
crveni
dio i
colour
surrounded
a skinočiju
tone([colour,
part će
may
be corrected
black by
Red-Eye
pretvoriti ga u crni.
Removal function.
→→ Preporučuje se snimanje fotografije s postavkama bljeskalice postavljenima na [ ], [ ] ili
> It [is recommended
take a picture
with (Uklanjanje
the flash setting
set
to [‡],očiju)
[‰] or
or [Rec]
] ili s funkcijomto
[Red-Eye
Removal]
efekta
crvenih
u [Œ],
izborniku
[Red-Eye
Removal]
on the na
[Rec]
menu
set to(103.
[OFF].
(Snimanje)
postavljenom
[OFF]
(Isklj.).
str.)(P100)
[Thumbnail
is pojavljuje
displayed]poruka
appears
on the screen.
Na
zaslonu se
[Thumbnail
is displayed] (Prikazana je minijatura).
li se o fotografiji
snimljenoj
drugom
opremom?
• IsRadi
it a picture
that has been
recorded
with other
equipment?
tom cases,
se slučaju
te pictures
fotografije
mogu
prikazati uwith
lošijoj
kvaliteti.
InUsuch
these
may
be displayed
a deteriorated
picture quality.
Na
videozapisima
je recorded
snimljenoinškljocanje.
A clicking
sound is
the motion pictures.
• Ovaj uređaj automatski podešava otvor blende tijekom snimanja videozapisa. U tim slučajevima
• This unit automatically adjusts the aperture during motion picture recording. At such times, a clicking
može se čuti zvuk škljocanja i taj bi zvuk mogao ostati zapisan na videozapisu. Nije riječ o kvaru.
is heard,
and this
soundmožda
may beće
recorded
on the
motion
pictures.
Thistijekom
is not asnimanja
malfunction.
• sound
Zvukovi
rada zuma
ili gumba
biti snimljeni
kad
se njima
upravlja
• The
operational sound of the zoom or button operation may be recorded when it is operated during
videozapisa.
the recording of a motion picture.
Videozapisi snimljeni s ovim modelom ne mogu se reproducirati na drugoj opremi.
Motion pictures recorded with this model cannot be played back on other equipment.
• Čak i ako se upotrebljava uređaj za reprodukciju kompatibilan s formatom MP4, kvaliteta slike ili
• Even
if asnimljenog
compatiblevideozapisa
MP4 playback
device
is used,
video
or soundreproducirati.
quality of the Snimljeni
recorded motion
zvuka
može
biti loša
ili ih the
neće
biti moguće
podaci
pictures
be poor,
or they
may prikazivati
not be ableuto
be played.slučajevima.
The recorded data may also not be
takođermay
se možda
neće
ispravno
određenim
displayed properly in certain cases.
- 174 - 176 -
Ostalo
Wi-Fi funkcija
Wi-Fi veza ne može se uspostaviti.
Radiovalovi se prekidaju.
Ne prikazuje se bežična pristupna točka.
(Općeniti savjeti za upotrebu Wi-Fi veze)
• Pokušajte [Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
• Upotrebljavajte unutar komunikacijskog dometa uređaja koji se spaja.
• Je li u blizini uključen uređaj koji upotrebljava frekvencijski pojas od 2,4 GHz, poput mikrovalne
pećnice, bežičnog telefona itd.?
→→ Radiovalovi se mogu prekidati kada se upotrebljavaju istovremeno. Upotrebljavajte ih na
dovoljnoj udaljenosti od uređaja.
• Kada pokazatelj baterije treperi crveno, veza s drugim uređajima možda se neće uspostaviti ili
može doći do prekida veze.
(Prikazuje se poruka poput [Communication error] (Pogreška u komunikaciji).)
• Ako postavite fotoaparat na metalni stol ili policu, to bi moglo štetno utjecati na radiovalove. U
takvim slučajevima nećete moći uspostaviti vezu. Odmaknite fotoaparat od metalne površine.
(Bežična pristupna točka)
• Provjerite je li bežična pristupna točka na koju se spajate uključena.
• Fotoaparat neće prikazivati ili se spajati na bežičnu pristupnu točku, ovisno o uvjetima
radiovalova.
→→ Uređaj pomaknite bliže bežičnoj pristupnoj točki
→→ Uklonite prepreke između uređaja i bežične pristupne točke
→→ Promijenite smjer uređaja
→→ Promijenite položaj i orijentaciju bežične pristupne točke.
→→ Izvršite [Manual Input] (Ručni unos). (147. str.)
• Možda se neće prikazati čak i ako radiovalovi postoje, ovisno o postavkama bežične pristupne
točke.
→→ Provjerite postavke bežične pristupne točke.
→→ Kad se mrežni SSID bežične pristupne točke ne emitira, bežična pristupna točka ne može
se otkriti. Unesite mrežni SSID za pokretanje veze (147. str.) ili uključite emitiranje SSID-a
bežične pristupne točke.
• Vrste veze i načini postavki sigurnosti razlikuju se ovisno o bežičnoj pristupnoj točki. (Detalje
potražite u uputama za uporabu bežične pristupne točke.)
• Je li promjenjiva bežična pristupna točka (5 GHz / 2,4 GHz) priključena na drugu opremu koja
upotrebljava frekvencijski pojas od 5 GHz?
→→ Preporučuje se uporaba bežične pristupne točke koja istovremeno može upotrebljavati 5 GHz
/ 2,4 GHz. Ako nije kompatibilna, ne može se upotrebljavati s ovim fotoaparatom.
Spajanje na pametni telefon traje predugo.
• Povezivanje može potrajati dulje ovisno o postavkama Wi-Fi veze na pametnom telefonu, no nije
riječ o kvaru.
- 177 -
Ostalo
Uređaj se ne prikazuje na zaslonu za postavljanje funkcije Wi-Fi pametnog telefona.
• Na izborniku postavki za Wi-Fi na pametnom telefonu / tabletu isključite pa uključite Wi-Fi funkciju.
Slike se ne mogu prenositi na računalo.
• Kada je uključen vatrozid operacijskog sustava, sigurnosni softver itd., spajanje na računalo
možda neće biti moguće.
Moje korisničko ime i lozinka nisu prepoznati prilikom uspostavljanja Wi-Fi veze s
računalom na kojem je instaliran operacijski sustav Windows 8.
• Pojedine inačice operacijskih sustava, poput Windows 8, upotrebljavaju dvije vrste računa:
lokalne korisničke račune i Microsoft korisničke račune.
→→ Provjerite upotrebljavate li korisničko ime i lozinku za lokalni račun.
Wi-Fi veza ne pronalazi računalo.
Fotoaparat se ne može povezati s računalom preko Wi-Fi veze.
• Naziv zadane radna grupa je "WORKGROUP". Računalo se neće prikazati ako ste mu promijenili
naziv radne grupe.
→→ Odaberite [PC Connection] (Veza s računalom), zatim [Change Workgroup Name] (Promjena
naziva radne grupe) u izborniku [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije) da biste promijenili
naziv radne grupe da bude usklađen s nazivom računala.
Detalje potražite na 153. str.
• Potvrdite jesu li ime i lozinka za prijavu ispravno utipkani.
• Kada se vrijeme sustava računala Mac ili računala sa sustavom Windows koje je povezano s
fotoaparatom uvelike razlikuje od vremena postavljenog na fotoaparatu, fotoaparat se ne može
povezati s računalom ili određenim operacijskim sustavima računala.
→→ Potvrdite odgovaraju li postavke sata ([ClockSet]) i svjetsko vrijeme ([WorldTime]) fotoaparata
datumu, vremenu i vremenskoj zoni računala sa sustavom Windows ili računala Mac. Ako se
obje postavke značajno razlikuju, uskladite ih.
Nakon slanja fotoaparata u servis nestale su sve postavke.
• Postavke spremljene na fotoaparatu možda su izbrisane ovisno o vrsti popravka.
→→ Uvijek kopirajte važne postavke.
Zaboravio/la sam lozinku za Wi-Fi.
• Obavite [Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) u izborniku [Setup] (Postavljanje). (48. str.)
→→ Imajte na umu da će sve informacije koje ste postavili u izborniku [Wi-Fi Setup] (Postavljanje
Wi-Fi funkcije) biti izbrisane.
Prekida se prijenos slika.
Neke se slike ne mogu prenijeti.
• Slika se ne može prenijeti kada pokazatelj baterije treperi crveno.
• Je li slika prevelika?
→→ Prenesite nakon podjele videozapisa s pomoću funkcije [Video Divide] (Podjela videozapisa)
(118. str.).
→→ Smanjite veličinu fotografije, zatim prenesite (144., 152. str.).
- 178 -
Ostalo
TV-prijamnik, računalo i pisač
Slika se ne pojavljuje na TV-prijamniku.
• Je li fotoaparat pravilno spojen na TV-prijamnik?
→→ Postavite ulaz TV-prijamnika na način rada s vanjskom opremom.
Prikaz na zaslonu TV-prijamnika različit je od prikaza na monitoru fotoaparata.
• Ovisno o modelu TV-prijamnika, fotografije mogu biti vodoravno ili okomito izdužene ili mogu biti
prikazane s odrezanim rubovima.
Videozapisi se ne mogu reproducirati na TV-prijamniku.
• Pokušavate li reproducirati videozapis izravnim umetanjem kartice u utor za karticu TV-prijamnika?
→→ Priključite fotoaparat na TV-prijamnik s pomoću neobaveznog AV-kabela ili s pomoću HDMImikrokabela i zatim reproducirajte videozapise na fotoaparatu. (155. str.)
Na TV-prijamniku nije prikazana cijela fotografija.
• Provjerite postavku [TV Aspect] (Format TV-prijamnika). (49. str.)
Komunikacija s računalom ne može se uspostaviti.
• Je li fotoaparat ispravno spojen na računalo?
• Je li računalo ispravno prepoznalo fotoaparat?
→→ Prilikom spajanja odaberite [PC] (Računalo). (158. str.)
→→ Isključite i zatim opet uključite uređaj.
Računalo ne prepoznaje karticu.
(Prepoznata je ugrađena memorija).
• Odspojite USB-kabel. Ponovno ga spojite nakon umetanja kartice u fotoaparat.
• Ako postoje dva ili više USB-priključaka na jednom računalu, pokušajte spojiti USB-kabel na drugi
USB-priključak.
Računalo ne prepoznaje karticu.
(Koristi se SDXC-memorijska kartica)
• Provjerite je li računalo kompatibilno s SDXC-memorijskim karticama.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Pri spajanju će se možda prikazati poruka da formatirate karticu, ali nemojte je formatirati.
• Ako poruka [Access] (Pristup) prikazana na monitoru ne nestane, odspojite USB-kabel nakon što
isključite uređaj.
Fotografija se ne može ispisati dok je fotoaparat spojen na pisač.
• Fotografije se ne mogu ispisati na pisaču koji ne podržava funkciju PictBridge.
→→ Prilikom spajanja odaberite [PictBridge(PTP)]. (160. str.)
- 179 -
Ostalo
Rubovi fotografija izrezani su tijekom ispisa.
• Kad upotrebljavate pisač s funkcijom obrezivanja slike ili ispisa bez obruba, poništite ove funkcije
prije ispisa.
(Detalje potražite u uputama za uporabu pisača).
• Kada naručujete ispis u fotografskom studiju, pitajte mogu li fotografije s formatom 16:9 biti ispisane.
Panoramska fotografija ne ispisuje se ispravno.
• Budući da se format panoramske fotografije razlikuje od uobičajenih fotografija, možda neće
uvijek biti moguće ispravno ih ispisati.
→→ Upotrebljavajte pisač koji podržava panoramske fotografije.
(Detalje potražite u uputama za uporabu pisača).
Ostalo
Greškom je izabran jezik koji ne možete pročitati.
• Pritisnite [MENU/SET], odaberite ikonu [ ] iz izbornika [Setup] (Postavljanje).
Zatim pritisnite [MENU/SET] i odaberite ikonu [ ] da biste postavili željeni jezik. (50. str.)
Ponekad se uključuje crvena lampica kad pritisnete okidač dopola.
• Na tamnim mjestima pomoćna lampica za automatski fokus svijetli crveno tako da je lakše
fokusirati objekt snimanja.
Pomoćna se lampica za automatski fokus ne uključuje.
• Je li [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za auto. fokus) u izborniku [Rec] (Snimanje) postavljena
na [ON] (Uklj.)? (102. str.)
• Pomoćna lampica za automatski fokus ne uključuje se na svijetlim mjestima.
Fotoaparat se zagrijava.
• Površina fotoaparata može se zagrijati tijekom uporabe. To ne utječe na rad ili kvalitetu fotoaparata.
Objektiv proizvodi zvuk klika.
• Kada se svjetlina mijenja zbog zumiranja ili kretanja fotoaparata itd., objektiv može škljocnuti i
fotografija na zaslonu može se značajno promijeniti. Međutim nema utjecaja na fotografiju. Zvuk
se čuje uslijed automatskog podešavanja otvora blende. Nije riječ o kvaru.
Postavke sata vraćaju se na izvorne vrijednosti.
• To se može dogoditi ako ne upotrebljavate fotoaparat dulje vrijeme.
→→ Prikazat će se poruka [Please set the clock] (Postavite sat), stoga ponovno postavite sat.
(22. str.)
- 180 -
Ostalo
Kad su fotografije snimljene s pomoću zuma, lagano su izobličene te se oko objekta
pojavljuju boje koje nisu prisutne u stvarnosti.
• Moguće je da će objekt biti blago izobličen, ili da će se rubovi obojiti, ovisno o uvećanju zuma,
zbog karakteristika objektiva, ali to nije kvar.
Zumiranje se trenutačno zaustavlja.
• Kada koristite dodatni optički zum, zumiranje će se privremeno zaustaviti. Nije riječ o kvaru.
Zum ne postiže najveće uvećanje.
• Je li fotoaparat namješten na makro način rada sa zumom? (66. str.)
Maksimalni zum tijekom korištenja makro načina rada sa zumom je 3x digitalni zum.
Brojevi datoteka nisu snimljeni u nizu.
• Kad izvedete neku radnju nakon pokretanja određene funkcije, fotografije se mogu snimati u
mape s brojevima različitim od onih prije te radnje.
Brojevi datoteka snimaju se s prethodno korištenim brojevima.
• Ako ste umetnuli ili izvadili bateriju prije isključivanja fotoaparata, brojevi mapa i datoteka
snimljenih fotografija neće se pohraniti u memoriju. Kad ponovno uključite fotoaparat te snimite
nove fotografije, one bi mogle biti spremljene pod brojevima koji su trebali biti dodijeljeni ranijim
fotografijama.
Kartica se ne može formatirati.
• Formatiranje nije dostupno u inteligentnom automatskom načinu rada. Prebacite na drugi način
snimanja. (25. str.)
- 181 -
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi
Optimalno korištenje fotoaparatom
Uređaj držite što je dalje moguće od elektromagnetske opreme (poput mikrovalnih
pećnica, TV-prijamnika, igraćih konzola itd.).
• Ako se uređajem koristite na TV-prijamniku ili blizu TV-prijamnika, elektromagnetsko bi zračenje
moglo štetno utjecati na sliku i/ili zvuk.
• Uređajem se nemojte koristiti u blizini mobitela jer bi se mogle pojaviti smetnje nepovoljna utjecaja
na slike i/ili zvuk.
• Jaka magnetska polja zvučnika ili velikih motora mogu oštetiti snimljene podatke ili izobličiti slike.
• Elektromagnetsko zračenje može štetno utjecati na uređaj te može doći do izobličenja slike i/ili
zvuka.
• Ako na uređaj nepovoljno utječe elektromagnetska oprema te on prestane ispravno funkcionirati,
isključite uređaj i izvadite bateriju ili iskopčajte prilagodnik za izmjeničnu struju. Nakon toga
ponovno umetnite bateriju ili ponovno spojite prilagodnik za izmjeničnu struju te uključite uređaj.
Uređajem se nemojte koristiti u blizini radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom.
• Snimanje u blizini radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom moglo bi štetno djelovati na
snimljene fotografije i/ili zvuk.
Uvijek se koristite isporučenim žicama i kabelima.
Ako upotrebljavate neobavezni pribor, upotrebljavajte samo žice i kabele isporučene uz
njega.
Nemojte produljivati žice i kabele.
Nemojte prskati fotoaparat insekticidima ili hlapljivim kemikalijama.
• To može oštetiti kućište fotoaparata i izazvati guljenje boje.
Nemojte držati gumene ili plastične predmete dulje u dodiru s fotoaparatom.
- 182 -
Ostalo
Čišćenje
Prije čišćenja fotoaparata izvadite bateriju ili isključite strujni utikač iz utičnice. Zatim
obrišite fotoaparat mekom, suhom krpom.
• Ako je fotoaparat jako zaprljan, prebrišite ga dobro iscijeđenom vlažnom krpom i nakon toga
prebrišite suhom krpom.
• Za čišćenje fotoaparata nemojte se koristiti otapalima poput benzina, razrjeđivača, alkohola,
kuhinjskih deterdženata i slično jer ta sredstva mogu oštetiti kućište i izazvati guljenje boje.
• Kad upotrebljavate kemijsku krpu, pridržavajte se uputa za njezinu uporabu.
Monitor
• Nemojte prejako pritiskati monitor. Mogu se pojaviti neujednačene boje ili monitor može prestati
raditi.
• Ako je fotoaparat hladan kad ga uključite, slika na monitoru u početku će biti blago tamnija nego
što je to uobičajeno. Međutim, slika će se vratiti na normalnu razinu svjetline kad se poveća
unutrašnja temperatura fotoaparata.
Kod izrade monitora korištena je visokoprecizna tehnologija. Međutim, na zaslonu
se mogu pojaviti neke tamne ili svijetle točkice (crvene, plave ili zelene). Nije riječ
o kvaru. Monitor ima više od 99,99 % efektivnih piksela, dok ih je samo 0,01 %
neaktivno ili uvijek osvijetljeno. Takve točke neće biti snimljene na fotografije u
ugrađenoj memoriji ili na kartici.
Objektiv
• Tekućinu i pijesak uklonite s objektiva s pomoću mekane, suhe krpe.
• Ako je objektiv zaprljan, uključite fotoaparat, izvucite kućište objektiva i pažljivo obrišite površinu
objektiva mekanom suhom krpom.
• Nemojte silom otvarati zaštitu objektiva.
• Nemojte prejako pritiskati objektiv.
• Fotoaparat nemojte ostavljati s objektivom okrenutim prema suncu jer bi sunčeve zrake mogle
prouzročiti kvar. Isto tako budite oprezni kad fotoaparat stavljate izvan ili blizu prozora.
- 183 -
Ostalo
Baterija
Baterija je punjiva, litij-ionska. Njezina sposobnost napajanja temelji se na kemijskoj
reakciji do koje dolazi u njezinoj unutrašnjosti. Ako je temperatura previsoka ili
preniska, vrijeme rada baterije bit će kraće.
Uvijek izvadite bateriju nakon uporabe.
• Izvađenu bateriju spremite u plastičnu vrećicu i pohranite ili nosite tako da je udaljena od metalnih
predmeta (spajalice i sl.).
Ako vam baterija slučajno padne, provjerite jesu li njezino kućište i kontakti oštećeni.
• Umetanje oštećene baterije oštetit će fotoaparat.
Nemojte uklanjati ili oštetiti vanjsku naljepnicu baterije.
• Korištenje baterije kojoj je dio ili cijela vanjska naljepnica uklonjena ili baterije s potrganom
naljepnicom može uzrokovati kvar.
Kad izlazite ponesite napunjene zamjenske baterije.
• Imajte na umu da se vrijeme rada baterije može skratiti na niskim temperaturama, primjerice na
skijalištu.
• Kada putujete, nemojte zaboraviti ponijeti prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen) i USB-kabel
(isporučen) da biste uvijek mogli napuniti bateriju u zemlji u koju putujete.
Odložite staru bateriju.
• Vijek je trajanja baterije ograničen.
• Nemojte bacati bateriju u vatru jer to može izazvati eksploziju.
Pazite da kontakti baterije ne dođu u doticaj s metalnim predmetima (poput ogrlica,
ukosnica itd.).
• To može izazvati kratki spoj ili pregrijavanje, a dodirnete li takvu bateriju, možete se i opeći.
Prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen)
• Koristite li prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen) blizu radioprijamnika, to može omesti prijam.
Prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen) držite 1 metar ili više od radioprijamnika.
• Iz isporučenog prilagodnika za izmjeničnu struju mogu se čuti šumovi kad je u uporabi. Nije riječ o
kvaru.
• Nakon uporabe uvijek odspojite kabel za napajanje iz strujne utičnice.
(Ako ostane spojen, i dalje će se trošiti vrlo mala količina struje).
- 184 -
Ostalo
Kartica
Nemojte ostavljati karticu na visokoj temperaturi, kod izvora elektromagnetskih
zračenja ili statičkog elektriciteta ili izloženu izravnom sunčevom svjetlu.
Nemojte savijati ili bacati karticu.
• Može se oštetiti, a snimljeni sadržaj može se izbrisati ili oštetiti.
• Nakon uporabe i prilikom spremanja i nošenja karticu spremite u kutiju ili vrećicu.
• Pazite da u kontakte na poleđini kartice ne dospiju nečistoća, prašina ili voda te ih nemojte
dodirivati prstima.
Upozorenje kada karticu predajete trećoj osobi ili je odlažete
Formatiranjem ili brisanjem s pomoću fotoaparata ili računala samo se mijenjaju podaci
o upravljanju datotekama i ne brišu se u cijelosti podaci s memorijske kartice.
Preporučuje se fizički uništiti memorijsku karticu ili koristiti se programima za brisanje
podataka s računala dostupnim na tržištu da biste u potpunosti izbrisali podatke s
memorijske kartice prije nego što je ustupite trećim osobama ili odložite.
Za upravljanje podacima s memorijske kartice odgovoran je korisnik.
Osobni podaci
Kad postavite ime ili rođendan u načinu djeteta, osobne informacije spremit će se u fotoaparat
i na snimljene slike.
Preporučuje se postavljanje lozinke za Wi-Fi radi zaštite osobnih informacija. (154. str.)
Odricanje od pravne odgovornosti
• Podaci, uključujući osobne podatke, mogu se izmijeniti ili nestati zbog nepravilnog rukovanja,
statičkog elektriciteta, nezgode, kvara, popravka ili drugih oblika rukovanja.
Tvrtka Panasonic ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu
nastalu izmjenom ili nestankom podataka ili osobnih podataka.
Prilikom traženja popravka, predaje trećim osobama ili odlaganja
• Ponovno postavite sve postavke da biste zaštitili osobne podatke. (48. str.)
• Nakon kopiranja osobnih podataka, uvijek izbrišite podatke poput osobnih podataka i postavki
bežične LAN-mreže koje ste sačuvali na fotoaparatu pomoću opcije [Reset Wi-Fi Settings]
(Izvorne Wi-Fi postavke) (48. str.).
• Ako na ugrađenoj memoriji ima spremljenih slika, po potrebi ih kopirajte na memorijsku karticu
(124. str.) prije formatiranja ugrađene memorije (50. str.) .
• Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata kada tražite popravak.
• Ugrađena memorija i postavke mogu biti vraćene na tvorničke vrijednosti prilikom popravka
fotoaparata.
• Obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili fotoaparat ili Panasonicu ako prethodno navedene
radnje nisu moguće zbog kvara.
Prije ustupanja memorijske kartice trećim osobama ili prije odlaganja kartice pročitajte
poglavlje "Upozorenje kada karticu ustupate trećoj osobi ili odlažete".
Prijenos slika na web-usluge
• Slike mogu sadržavati informacije koje otkrivaju identitet pojedinca, kao što su naslovi slika,
datumi snimanja i podaci o lokaciji. Prilikom prijenosa slika na web-usluge pažljivo provjerite pa
tek onda prenesite.
- 185 -
Ostalo
Nekorištenje fotoaparatom dulje vremensko razdoblje
• Spremite bateriju na hladno i suho mjesto s relativno stabilnom temperaturom: [Preporučena
temperatura: od 15 °C do 25 °C; preporučena vlaga: 40 % do 60 % relativne vlažnosti]
• Uvijek izvadite bateriju i karticu iz fotoaparata.
• Ostane li baterija u fotoaparatu, postupno će se prazniti čak i ako je on isključen. Ostavite li
bateriju u fotoaparatu, prekomjerno će se prazniti i može postati neupotrebljiva čak i ako je
napunite.
• Pri spremanju baterije na dulje vrijeme, preporučujemo da je napunite jednom godišnje. Izvadite
bateriju iz fotoaparata i ponovno je spremite nakon što se sasvim isprazni.
• Kad spremate fotoaparat u ormar, preporučujemo da ga spremite s desikantom (silikatnim gelom).
Podaci o fotografiji
• Snimljeni podaci mogu se oštetiti ili izgubiti ako dođe do kvara fotoaparata uslijed neprikladnog
rukovanja. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti za bilo kakve štete nastale zbog gubitka
snimljenog materijala.
Tronošci i stalci
• Pazite da tronožac bude potpuno stabilan kad se na njega postavlja fotoaparat.
• Tijekom upotrebe tronošca ili stalka možda nećete moći izvaditi karticu ili bateriju.
• Pazite da vijak na tronošcu/stalku ne bude pod kutom kad fotoaparat stavljate ili skidate s
tronošca/stalka. Ako se koristite pretjeranom silom kod njegovog zatezanja, možete oštetiti vijak
na fotoaparatu. Isto tako, kućište fotoaparata i natpisna pločica mogu se oštetiti ili ogrepsti ako je
fotoaparat pretjerano pritegnut na tronožac ili stalak.
• Pozorno pročitajte upute za uporabu tronošca ili stalka.
- 186 -
•• SDXC
Logotip
SDXC
je znak
tvrtke SD
3C, LLC.
Logo
is azaštitni
trademark
of SD-3C,
LLC.
•• HDMI,
HDMI,the
logotip
HDMI
Multimedia
Interface
zaštitni
HDMI
Logo,i High-Definition
and High-Definition
Multimedia
Interface
aresu
znakovi ili registrirani
zaštitni
znakovioftvrtke
Licensing
LLC
SAD-u i
trademarks
or registered
trademarks
HDMIHDMI
Licensing
LLC in
theuUnited
drugim državama.
States and other countries.
• QuickTime i logotip QuickTime zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
• QuickTime and the QuickTime logo are trademarks or registered trademarks
znakovi tvrtke Apple Inc., korišteni pod licencijom.
Apple iTunes,
Inc., used
under
license sustav
therefrom.
• ofiPhoto,
Mac
i operativni
Mac zaštitni su znakovi tvrtke Apple
• iPhoto,
iTunes, Mac
and Mac
OS are
trademarks of Apple Inc., registered in
Inc., registrirani
u SAD-u
i ostalim
državama.
U.S. je
and
other znak
countries.
• the
iPhone
zaštitni
tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i ostalim državama.
Windows
Live
are eithersu
registered
trademarks
or
•• Microsoft,
Microsoft,Windows,
Windows,Windows
WindowsVista
Vistaand
i Windows
Live
registrirani
zaštitni znakovi
ili zaštitni
znakovi tvrtke
MicrosoftCorporation
Corporationinuthe
SAD-u
i/ili States
ostalimand/or
državama.
trademarks
of Microsoft
United
other countries.
•• App
AppStore
je mark
oznaka
Store isservisna
a service
of tvrtke
Apple Apple
Inc. Inc.
•• Android
Androidand
i GooglePlay
zaštitni
su znakovi or
ili registrirani
zaštitni znakovi
tvrtke Inc.
Google Inc.
Google
Play
are
trademarks
registered trademarks
of Google
• Wi-Fi CERTIFIEDTM Logo logotip je oznaka certifikata znaka Wi-Fi Alliance®.
• The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.
• Identifikacijska oznaka Wi-Fi Protected Setup™ certifikacijska je oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance®.
• The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.
• "Wi-Fi®”" registrirani je zaštitni znak tvrtke Wi-Fi Alliance®.
“Wi-Fi Protected
Setup”,
“WPA”
and “WPA2”
are marks
or registered
marks
of the®.Wi-Fi
•• “Wi-Fi”,
"Wi-Fi Protected
Setup™”,
"WPA™”
i "WPA2™”
zaštitni
su znakovi
tvrtke Wi-Fi
Alliance
• Alliance.
QR Code registrirani je zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.
Code
is a sustava
registered
trademark
of DENSO
WAVE
INCORPORATED.
•• QR
Ostali
nazivi
i proizvoda
navedeni
u ovim
uputama
za uporabu u pravilu su registrirani
• Other
names
of systems
products
mentioned
in su
these
instructions
usually the registered
zaštitni
znakovi
ili zaštitniand
znakovi
proizvođača
koji
razvili
taj sustavare
ili proizvod.
trademarks
or trademarks
of thelicencije
manufacturers
who developed
the system
or product
concerned.
Ovaj
je proizvod
licenciran preko
AVC patent
portfolio licencije
za osobnu
i nekomercijalnu
korisničku
uporabu
za (i)under
kodiranje
videozapisa
u skladulicense
s AVC for
standardom
("AVC
This product
is licensed
the AVC
patent portfolio
the personal
andVideo”) i/ili (ii)
dekodiranje
AVC-videosadržaja
koji to
je (i)
kodiran
odvideo
strane
u svrhu
osobne
i nekomercijalne
non-commercial
use of a consumer
encode
in korisnika
compliance
with the
AVC Standard
(“AVC
upotrebe
i/ili dobiven
od strane
davatelja
koji
pružanje
Video”) and/or
(ii) decode
AVC Video
thatvideozapisa
was encoded
byjea licenciran
consumerza
engaged
in AVC
a personal and
videosadržaja. Licencija se ne izdaje i ne podrazumijeva za druge oblike uporabe. Za dodatne
non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide AVC Video.
informacije obratite se tvrtki MPEG LA, LLC. Posjetite http://www.mpegla.com.
No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information may be obtained
from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com .
- 187
186 -
Disposal of Old Equipment and Batteries
Odlaganje
dotrajale
opreme
i baterija
Disposal
of
Old Equipment
and
Batterieswith recycling systems
Only for European
Union
and
countries
Samo
za Europsku
uniju
i
zemlje
saproducts,
sustavima
recikliranja
Only for
European
Union
and
withpackaging,
recycling
systems
These symbols oncountries
the
and/or accompanying
These
symbols
on
the
products,
packaging,
and/or
accompanying
documents
mean
that
used
electrical
and
electronic
products
and batteries
Ovim se oznakama na proizvodu, ambalaži i/ili
pratećim
dokumentima
documents
that
electrical
and electronic
products
and batteries
must not be
mixed
withused
general
household
waste.
označava
damean
se korišteni
električni
i elektronički
uređaji
te baterije
ne smiju
must
notsbe
mixed with
generaland
household
waste.
For proper
treatment,
recovery
recycling
of old products and used
odlagati
otpadom
iz domaćinstava.
For
proper
treatment,
recovery
recycling
of old points
products
andi used with
batteries,
please
take sanacije
them to applicable
collection
in accordance
Radi
pravilne
obrade,
iand
recikliranja
dotrajalih
proizvoda
baterija,
odnesite
ih u odgovarajuća
prikupljališta,
skladuinsaccordance
lokalnim with
batteries,
please
take
them to applicable
collectionupoints
your national
legislation.
zakonodavstvom.
your
national of
legislation.
By disposing
them correctly, you will help to save valuable resources and
Pravilnim
odlaganjem
čuvate vrijedne
sprječavate
By
disposing
of them negative
correctly,
you willresurse
help
toi save
valuable
resources
and
prevent
any
potential
effects
on
human
health
and moguće
the
environment.
negativne
učinke
na ljudsko
zdravlje
okoliš.
Višehealth
informacija
o prikupljanju
prevent
potential
negative
effectsi and
on human
andcontact
the
environment.
For moreany
information
about
collection
recycling,
please
your locali
recikliranju
potražite uabout
lokalnom
poglavarstvu.
For
more information
collection
and recycling, please contact your local
municipality.
Za
nepropisno
odlaganje
ovog
mogli
biste biti
kažnjeni
municipality.
Penalties
may be
applicable
forotpada
incorrect
disposal
of this
waste,sukladno
in
državnom
zakonodavstvu.
Penalties
may
benational
applicable
for incorrect disposal of this waste, in
accordance
with
legislation.
accordance with national legislation.
Napomene
simbolima
na bateriji
(donji
simbol):
Note for theobattery
symbol
(bottom
symbol):
Ovaj
se
može
upotrebljavati
u kombinaciji
kemijskim
simbolom.
Note
forsimbol
themight
battery
(bottom
symbol):
This symbol
be symbol
used in combination
with a s
chemical
symbol.
In thisU
tom
usklađen
sa
zahtjevom
postavljenim
u Direktivi
za chemical
korištene
This
might
bethe
used
in combination
chemical
symbol.
In this
casejesymbol
it slučaju
complies
with
requirement
set
bywith
theaDirective
for
the
kemikalije.
case
it complies with the requirement set by the Directive for the chemical
involved.
involved.
POPIS OVLAŠTENIH SERVISNIH CENTARA i SERVISNIH mjesta
Popis servisa podložan je promjenama.
Prije posjete servisu, molimo kontaktirajte servisne centre sa popisa za točnu informaciju o Vama najbližim servisnim mjestima i proceduri.
POPIS OVLAŠTENIH SERVISNIH CENTARA
Država
Firma
Adresa
Hrvatska
Hrvatska
Hrvatska
Hrvatska
MR servis d.o.o.
MR servis d.o.o.
MR servis d.o.o.
SILNICA d.o.o.
Dugoselska cesta 5
Avenija Većeslava Holjevca 40
141 Brigade 1B ( Mejaši )
Andrije Žaje 10
Hrvatska
SE-MARK d.o.o.
POPIS OVLAŠTENIH SERVISNIH mjesta
Hrvatska
Tehno Elektronik d.o.o
Hrvatska
Elko
Hrvatska
Alta d.o.o.
Hrvatska
Rowel
Hrvatska
Poljak Electronic
Hrvatska
Olah TV Servis
Hrvatska
Construo-mat d.o.o.
Hrvatska
Cronex d.o.o.
Poštanski
br.
Grad
Telefon
Mobilni
Faks
E-mail adresa
10370
10000
21000
10000
Zagreb-Rugvica
Zagreb
Split
Zagreb
+385 1 6401 111
+385 1 6401 111
+385 21 684 000
+385 1 4666 888
-
+385 1 3654 982
+ 385 1 3654 982
+385 21 684 001
+385 1 4667 515
Bjelovarska 36A
10360
Zagreb
+385 1 200 9060
+385 91 2099069
+385 1 2444000
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ob.Pape I.Pavla II
Int. brigada 13b
Vukovarska 3 c
Sarajevska 8A
J.J.Strossmayera 43
A. Starčevićeva 14
Trg Ignjata A. Brlica 4
Saše Šantela 34
20000
51000
23000
47000
31000
21000
35000
52000
Dubrovnik
Rijeka
Zadar
Karlovac
Osijek
Split
Slavonski Brod
Pazin
+385 20 418 500
+385 51 546 142
+385 23 327 666
+385 47 415 005
+385 31 284 350
+385 21 480 545
+385 35 627 050
+385 52 624 444
-
+385 20 313 090
+385 51 546 142
+385 23 326 413
+385 47 415 005
+385 31 283 811
+385 21 480 546
+385 35 272 445
+385 52 624 444
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Hrvatska
D.D. Elektronički Servis
Ljudovita Posavskog 11
10410
Velika Gorica
+385 1 622 3676
+385 91 6223676
+385 1 6256333
Hrvatska
Mark2
Trg hrvatske bratske zajedinice 3
21000
Split
+385 21 481 205
-
+385 21 481201
Poštanski
br.
Grad
Telefon
Mobilni
Faks
E-mail adresa
Ljubuški
Čitluk
Vitez
Sarajevo
Banja Luka
Sarajevo
Tuzla
+387 39 830910
+387 36 642642
+387 30 718840
+387 33 715720
+387 51 301449
+387 33 771671
+387 35 251479
-
+387 39 832601
+387 36 642177
+387 33 755996
+387 33 722690
+387 51 304581
+387 33 631369
+387 35 251110
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Država
Firma
Adresa
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina
VT Commerce d.o.o.
TC-Link d.o.o.
KimTec Servis d.o.o.
Digital line d.o.o.
RTV Servis Kod Ivice
Robot Servis d.o.o.
Genelec d.o.o.
Međugorska b.b.
Blizne gomile b.b.
Poslovni centar 96-2
Marka Marulića do br. 2
Vozdovačka 7
Rajlovačka Cesta 41
Mehmedalije Maka Dizdara br.14
88320
88260
72250
71000
78000
71000
75000
Web-mjesto: http://www.panasonic.hr
© Panasonic Corporation 2015.
AUDIO-VIDEO
Kategorija
TELEKOM
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
VEL.KUĆ. APARATI
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
AUDIO-VIDEO
✓
Kategorija
TELEKOM
VEL.KUĆ. APARATI
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement