Panasonic DMCZX3 Operating instructions

Panasonic DMCZX3 Operating instructions
Betjeningsvejledning
til avancerede funktioner
Digitalkamera
Model nr.
DMC-ZX3
Læs denne anvisning grundigt inden brugen.
VQT2Q27
until
2010/2/8
Indhold
Inden brug
Lynguide....................................................4
Standardtilbehør........................................6
Navnene på komponenterne.....................7
Klargøring
Opladning af batterier................................9
• Omtrentlig driftstid og antal
af mulige billeder...............................12
Sådan isættes og fjernes kortet
(ekstraudstyr)/batteriet ............................14
Om den indbyggede
hukommelse/kortet..................................16
Indstilling af dato/klokkeslæt
(Tidsindstilling) ........................................18
• Ændring af urets indstillinger ............19
Indstilling af menuen ...............................20
• Indstilling af menuelementer .............22
• Brug af lynmenuen............................24
Om Indstillingsmenuen............................25
Valg af [OPTAG]-funktion og
optagelse af billeder eller film..................31
• Sådan tager du et billede ..................33
• Sådan optages filmen .......................33
Grundlæggende
Sådan optages billeder ved hjælp af
den automatiske funktion
(Intelligent Auto-funktion) ........................34
• Scene-detektering.............................35
• AF-sporingsfunktion ..........................36
• [Happy] farve ([FARVEFUNKT.]) ......36
• Indstillinger i intelligent
auto-funktion .....................................37
Sådan tager du billeder med
dine foretrukne indstillinger
(Normal billedfunktion) ............................38
• Fokusering ........................................39
• Når motivet ikke er i fokus
(som f.eks. når det ikke er i midten
af billedsammensætningen)..............39
• Sådan undgår man rystelser
(kamerarystelser)..............................40
• Retningsvisningsfunktion ..................40
Sådan tages billeder med zoom..............41
• Brug af optisk Zoom/Brug af ekstra
optisk zoom (EZ)/Brug af intelligent
zoom/Brug af digital zoom ................41
Afspilning af billeder
([AFSPIL NORMAL]) ...............................44
• Visning af flere skærmbilleder
(Flerbilledafspilning)..........................45
• Brug af afspilningszoom ....................46
• Skift af [AFSPIL] funktion ..................46
Sletning af billeder...................................47
• For at slette et enkelt billede .............47
• Sådan slettes flere billeder
(op til 50) eller alle billeder ................48
Avanceret (Optagelse af billeder)
Om LCD-skærmen ..................................49
Sådan tages billeder med
den indbyggede blitz ...............................51
• Skift til passende blitz-indstilling........51
Sådan tages nærbilleder .........................56
• [AF MAKRO] .....................................56
• [MAKRO ZOOM] ...............................57
Sådan tages billeder med selvudløser ....58
Eksponeringskompensation ....................59
Sådan tages billeder med Auto-holder ....60
Optagelse af billeder, som passer til den
scene, der optages (Scenefunktion)........61
• Registrering af scener i
scenefunktion (Min scenefunktion) ...61
• Valg af scenefunktion til
hver optagelse (Scenefunktion) ........62
• [PORTRÆT] ......................................63
• [UDGLAT HUD] .................................63
• [OMDAN] ...........................................63
• [SELVPORTRÆT].............................64
• [LANDSKAB] .....................................64
• [PANORAMA ASSIST] ......................65
• [SPORT] ............................................66
• [NATPORTRÆT]...............................66
• [NATLANDSKAB] ..............................66
• [MAD] ................................................67
• [FEST] ...............................................67
• [LEVENDE LYS]................................67
• [BABY1]/[BABY2] ..............................68
• [KÆLEDYR] ......................................69
• [SOLNEDGANG] ...............................69
• [HØJ FØLSOMH.] .............................69
• [HØJHAST. BURST] .........................70
• [BLITZ BURST] .................................71
• [STJERNEHIMMEL] ..........................72
• [FYRVÆRKERI] ................................72
• [STRAND] .........................................73
• [SNE] .................................................73
• [LUFTFOTO] .....................................73
• [HULKAMERA] ..................................74
• [SANDBLÆST]..................................74
• [HØJ DYNAMISK] .............................75
• [FOTO RAMME] ................................75
• [UNDERVANDS] ...............................76
-2-
Optagelse af film .....................................77
• Ændring af [OPTAGELSE]
og [OPTAGE KVAL.].........................81
Sådan tages et billede med
Ansigtsgenkendelsesfunktionen..............84
• Ansigtsindstillinger ............................85
• Indstilling af auto-registrering/
følsomhed .........................................89
• Automatisk registrering .....................90
Nyttige funktioner ved
rejsedestinationer (Rejsefunktion)...........91
• [REJSDATO].....................................91
• [STED] ..............................................92
• [VERDENSTID].................................93
Brug af [OPTAG]-funktionsmenuen ........95
• [BILLEDSTR.] ...................................95
• [KVALITET] .......................................96
• [BILLEDFORMAT] ............................97
• [INTELLIG. ISO]................................97
• [FØLSOMHED] .................................98
• [HVIDBALANCE]...............................99
• [ANSIGTSGENK.] ...........................101
• [AF-FUNKTION]..............................101
• [PRÆ AF]........................................104
• [INT.KONTRAST]............................104
• [MIN. LUKKER TID] ........................105
• [BURST]..........................................106
• [I. OPLØSNING]..............................107
• [DIGITAL ZOOM] ............................107
• [FARVEFUNKT.] .............................108
• [STABILISERING]...........................109
• [LYDOPT.].......................................110
• [AF-HJ. LAMPE]..............................111
• [FJERN RØD-ØJE] .........................111
• [INDSTIL UR] ..................................111
Brug af [FILM]-funktionsmenuen...........112
• [OPTAGELSE] ................................112
• [OPTAGE KVAL.]............................112
• [KONTIN. AF]..................................112
• [DÆMP VINDSTØJ]........................112
Optagelse og visning af billeder fra
Udklipsholder (Udklipsholderfunktion)...113
• Optagelse af billeder til
Udklipsholder ..................................113
• Visning af billeder i
udklipsholderen...............................115
Indtastning af tekst ................................117
Avanceret (Afspilning)
Afspilning af billeder fortløbende
(Dias-show) ...........................................118
Valg og afspilning af billeder .................121
• [AFSPIL]..........................................121
• [REJSE VISNING]...........................122
• [AFSPIL KATEG.] ...........................123
• [VIS FARVORIT] .............................124
Afspilning af film/Billeder med lyd..........125
• Film .................................................125
• Billeder med lyd...............................126
Oprettelse af still-billeder fra en film ......127
Brug af [AFSPIL]-funktionsmenuen.......128
• [KALENDER]...................................128
• [RED. TITEL]...................................129
• [VIDEO OPDEL] ..............................130
• [TRYK TEKST] ................................131
• [TILPAS] Formindskelse af
billedstørrelsen (antal pixler)...........134
• [BESKÆR] ......................................135
• [JUSTERING] ..................................136
• [ROTER BILL.] ................................137
• [FORETRUKNE] .............................138
• [PRINT SÆT] ..................................139
• [BESKYT] ........................................141
• [ANSIGT REDIG] ............................142
• [KOPIER].........................................143
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på en
TV-skærm..............................................144
• Afspilning af billeder med
AV-kablet (medfølger).....................144
• Afspilning af billeder på TV med
SD-memorykortlæser......................145
• Afspilning på TV’et
med HDMI-stik ................................145
Lagring af optagede billeder og film ......151
• Kopiér det billede,
der skal afspilles, ved hjælp
af et AV-kabel .................................151
• Kopiering til en PC ved hjælp af
“PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD
Edition”............................................152
Tilslutning til en PC................................153
Udskrivning af billeder...........................157
• Valg af et enkelt billede
og udskrivning.................................158
• Valg af flere billeder
og udskrivning.................................159
• Udskriftsindstillinger ........................160
Øvrige
Skærmdisplay........................................163
Forholdsregler ved brug ........................166
Displaymeddelelser...............................172
Fejlfinding ..............................................175
Antal af mulige billeder og tilgængelig
optagetid................................................184
-3-
Inden brug
Inden brug
Lynguide
Dette er en oversigt over, hvordan du optager og afspiller billeder med kameraet. For hvert
trin henvises til de relevante sider i klammeparenteser.
plugin-type
Oplad batteriet. (P9)
• Ved levering af kameraet er batteriet
ikke opladet. Oplad batteriet inden
brug.
90
indgangstype
Isæt batteri og kort. (P14)
• Når du ikke bruger kortet, kan du
optage eller afspille billeder til eller fra
den indbyggede hukommelse. (P16) Se
P17, hvis du bruger et kort.
Tænd for kameraet for at tage
billeder.
OFF ON
1 Skub vælgerknappen [OPTAG]/
[AFSPIL] til [!].
2 Tryk på lukkerknappen for at tage
billeder. (P33)
-4-
Inden brug
Afspil billederne.
1 Skub vælgerknappen [OPTAG]/
[AFSPIL] til [(].
2 Vælg det billede, der skal vises. (P44)

-5-
Inden brug
Standardtilbehør
Kontrollér, at alt tilbehør medfølger, før du tager kameraet i brug.
• Tilbehøret og udformningen heraf varierer, afhængig af det land eller det område, hvor
kameraet blev købt.
For yderligere oplysninger om tilbehør henvises til Vejledning i den grundlæggende betjening.
• Batteripakke er angivet som batteripakke eller batteri i teksten.
• Batterioplader er angivet som batterioplader eller oplader i teksten.
• SD-memorykort, SDHC-memorykort og SDXC-memorykort er anført som kort i teksten.
• Kortet er ekstra tilbehør.
Du kan optage eller afspille billeder til eller fra den indbyggede hukommelse, når du ikke
bruger et kort.
• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis det leverede tilbehør mistes. (Man kan
købe tilbehøret separat.)
-6-
Inden brug
Navnene på komponenterne
1
2
3
Blitz (P51)
Objektiv (P167, 168)
Selvudløser-indikator (P58)
AF-hjælpelampe (P111)
4
5
6
7
8
LCD-skærm (P49, 163)
[MENU/SET]-knap (P18)
[DISPLAY]-knap (P49)
[Q.MENU] (P24)/Slet (P47)-knap
[OPTAG]/[AFSPIL] funktionsvælger
(P20)
Filmfunktionsknap (P33, 77)
9
1
4
2
3
10
8
9
5 67
10 Markørknapper
A: 3/Eksponeringskompensation (P59)/
Auto-holder (P60)/Finindstilling af
hvidbalance (P100)
B: 4/Makrofunktion (P56)
AF-sporing (P36, 103)
C: 2/Selvudløser-knap (P58)
D: 1/Blitz-indstillingsknap (P51)
I denne brugervejledning beskrives markørknapperne som vist i figuren nedenfor
eller beskrives med 3/4/2/1.
f.eks.: Hvis du trykker på 4-knappen (ned)
eller
-7-
Tryk på 4
Inden brug
11
12
13
14
15
16
Kameraets ON/OFF-knap (P18)
Zoomgreb (P41)
Højttaler (P125)
Mikrofon (P78, 110)
Lukkerknap (P34)
Funktionsdrejeknap (P31)
11 12
1314
15 16
17 Håndremshul
• Sørg for at fastgøre håndremmen, når du
17
18
bruger kameraet, så du ikke taber det.
18 Objektivcylinder
19 [HDMI]-stik (P146, 148)
20 [AV OUT/DIGITAL]-stik (P144, 153, 157)
21 Stativfatning
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at

21
19
20

22
det står fast, når kameraet er fastgjort.
22 Kort/Batteridæksel (P14)
23 Udløsearm (P14)
24 Dæksel til jævnstrømskobler (P15)
• Når du anvender lysnetadapteren, skal du
huske at bruge Panasonic
jævnstrømskobler (ekstraudstyr) og
lysnetadapter (ekstraudstyr). Se P15 for
tilslutningsoplysninger.
-8-
24 23
Klargøring
Klargøring
Opladning af batterier
∫ Om de batterier, du kan bruge med dette kamera
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i
visse lande, hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er
ikke beskyttet med en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht.
relevante sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker kan føre
til brand eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for ulykker
eller fejl, som opstår som et resultat af brugen af et forfalsket batteripakke. Vi
anbefaler derfor den originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et
sikkert produkt.
• Anvend medfølgende oplader og batteri.
• Denne enhed har en funktion, som kan skelne de sikre batterier, man kan anvende.
Batteriet understøttes af denne funktion. Batterier, som kan anvendes med denne
enhed skal være ægte Panasonic-batterier eller tredjeparts batterier, som er godkendt af
Panasonic. (Batterier, som ikke understøttes af denne funktion, kan ikke anvendes.) Der
garanteres ikke for kvaliteten, ydeevnen og sikkerheden af andre batterier end de ægte
Panasonic eller tredjeparts batterier.
∫ Opladning
• Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet inden brug.
• Oplad batteriet i opladeren indendørs.
• Oplad batteriet ved en rumtemperatur på mellem 10 oC til 35 oC. (Batteritemperaturen skal
være den samme.)
Sæt batteriet på kameraet, og
vær opmærksom på at det
vender rigtigt.
-9-
Klargøring
plugin-type
Tilslut opladeren til en
stikkontakt.
• Lysnetkablet passer ikke helt i
lysnetstikket. Der vil være et hul som
vist nedenfor.
• Når opladningen starter, lyser
[CHARGE]-indikatoren A grønt.
• Opladning er korrekt gennemført, når
[CHARGE]-indikatoren A slukkes.
90
indgangstype
Tag batteriet ud, når
opladningen er afsluttet.
• Sørg for at frakoble
strømforsyningsanordningen fra
strømstikket, når opladningen er
fuldført.
- 10 -
Klargøring
∫ Opladningstid
Opladningstid
Ca. 130 min
• Den opladningstid, der er angivet, gælder når batteriet er helt afladet. Opladningstiden
kan variere, afhængigt af hvor længe batteriet er blevet brugt. Opladningstiden til
batteriet i varme/kolde miljøer eller et batteri, som ikke er blevet brugt i længere tid, kan
vare længere end normalt.
Opladetid og optagetid med den ekstra batteri-pakke er de samme som beskrevet ovenfor.
∫ Når [CHARGE]-lampen blinker
• Batteritemperaturen er for høj eller for lav. Genoplad batteriet igen ved en temperatur på
mellem 10 oC og 35 oC.
• Opladerens eller batteriets poler er snavsede. Tør dem af med en tør klud.
∫ Batteri-indikation
Batteriindikationen vises ikke på LCD-skærmen.
[Den vises ikke, når man anvender kameraet med tilslutning til lysnetadapter
(ekstraudstyr).]
• Indikatoren bliver rød og blinker, hvis den resterende batterikapacitet er brugt op. Genoplad
batteriet, eller udskift det med et fuldt opladet batteri.
Bemærk!
• Batteriet bliver varmt efter anvendelse, opladning eller under opladning. Kameraet bliver
ligeledes varmt under anvendelse. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Batteriet kan genoplades, også selv om det stadig er lidt opladet, men det anbefales ikke, at
batteriet oplades hyppigt på denne måde, mens det er fuldt opladet. (der kan forekommer
opsvulmning.)
• Der må ikke være metalgenstande (f.eks. clips) i nærheden af kontaktfladerne på
el-stikket. Der kan opstå en brand og/eller elektrisk stød på grund af kortslutning, eller
der kan genereres varme.
- 11 -
Klargøring
Omtrentlig driftstid og antal af mulige billeder
∫ Optagelse af still-billeder
Antal mulige billeder
Ca. 330 billeder
Optagelsestid
Ca. 165 min
Iht. CIPA-standard i normal billedfunktion
Optageforhold efter CIPA-standard
• CIPA er en forkortelse af [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatur: 23 oC/Fugtighed: 50%, når LCD-skærmen er tændt.
• Brug af Panasonic SD-memorykort (32 MB).
• Med anvendelse af det medfølgende batteri.
• Med optagestart 30 sekunder efter at kameraet tændes. (Når den optiske
billedstabiliseringsfunktion er indstillet til [AUTO].)
• Med optagelse hvert 30 sekund, med fuld blitz for hvert andet billede.
• Med zoom-grebet roteret fra Tele til Vidvinkel eller omvendt for hver optagelse.
• Sluk for kameraet for hver 10 optagelser, og lad det være slukket, indtil batterierne er nedkølet.
Antallet af mulige billeder varierer, afhængigt af optagelsesintervallet. Hvis
optagelsesintervallet bliver længere, bliver antallet af mulige billeder færre. [Hvis du
for eksempel tog et billede hvert andet minut, så ville antallet af billeder blive
reduceret til omkring en fjerdedel af det ovenstående antal billeder (baseret på ét
taget billede hvert tredivte sekund).]
- 12 -
Klargøring
∫ Afspilning
Afspilningstid
Ca. 300 min
Bemærk!
• Driftstiderne og antallet af mulige billeder varierer i henhold til det omgivende miljø og
driftsforholdene.
Driftstiderne kan f.eks. i følgende tilfælde blive afkortet og antallet af mulige billeder reduceret.
– I lavtemperatursmiljøer, som f.eks. på skibakker.
– Ved brug af [AUTO POWER LCD] eller [POWER LCD] (P25).
– Hvis handlinger såsom blitz og zoom anvendes gentagne gange.
• Hvis kameraets funktionstid er ekstrem kort efter korrekt opladning af batteriet, er batteriets
levetid opbrugt. Køb et nyt batteri.
- 13 -
Klargøring
Sådan isættes og fjernes kortet (ekstraudstyr)/
batteriet
• Kontrollér, at kameraet er slukket.
• Det anbefales at bruge et Panasonic kort.
Skub udløsearmen i pilens retning, og
åbn kort/batteridækslet.
• Man skal altid anvende originale
Panasonic-batterier.
• Ved brug af andre typer batterier kan vi ikke
garantere for produktets kvalitet.
Batteri: Isæt batteriet, indtil det klikker
fast af håndtaget A, og vær opmærksom
på indsætningsretningen. Træk i
håndtaget A i pilens retning for at fjerne
batteriet.
Kort: Skub det helt ind, indtil du hører et
klik. Vær opmærksom på
indsætningsretningen. For at fjerne
kortet skal du skubbe det helt ind, indtil
du hører et klik, og derefter trække det
ud i opadgående retning.
B: Undlad at røre ved kontaktfladen på bagsiden
af kortet.
• Kortet kan blive beskadiget, hvis det ikke skubbes helt i.
1:Luk kort/batteridækslet.
2:Skub udløsearmen i pilens retning.
• Hvis kort/batteridækslet ikke kan lukkes helt, skal
kortet fjernes, retningen checkes, og så skal det
isættes igen.
- 14 -
Klargøring
Bemærk!
• Fjern batteriet efter brug. Opbevar det i batteritasken (medfølger).
• Fjern ikke batteriet, før LCD-skærmen slukkes, da kameraets indstillinger ellers måske ikke
gemmes korrekt.
• Det medfølgende batteri er udelukkende beregnet til dette kamera og må ikke anvendes
sammen med andet udstyr.
• Batteriet tømmes, hvis det efterlades i længere tid, efter det er opladet.
• Før du fjerner kort eller batteri, skal du slukke for kameraet og vente, indtil “LUMIX”-visningen
på LCD-skærmen er forsvundet. (I modsat fald virker denne enhed muligvis ikke længere
normalt, og selve kortet kan blive ødelagt, eller de optagne billeder kan gå tabt.)
∫ Brug af en lysnetadapter (ekstraudstyr) og jævnstrømskobler (ekstraudstyr) i
stedet for batteri
Sørg for, at lysnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr) købes samlet.
Brug dem ikke, hvis de er købt enkeltvis.
1 Åbn kort/batteridækslet.
2 Indsæt jævnstrømskobleren i den rigtige retning.
3 Luk kort/batteridækslet.
• Husk at lukke kort/batteridækslet.
4 Åbn dækslet til jævnstrømskobleren A.
• Hvis det er svært at åbne det, skal du skubbe
koblerdækslet åbent indefra med kort/batteridækslet
åbnet.
5 Sæt lysnetadapteren i en stikkontakt.
6 Forbind lysnetadapteren B i [DC IN]-stikket C til
jævnstrømskobleren.
D Justér mærkerne og indsæt.
• Sørg for, at du kun bruger lysnetadapteren to
jævnstrømskobleren til dette kamera. Hvis du bruger
andet udstyr kan det medføre en beskadigelse.


Bemærk!
• Brug altid en original Panasonic lysnetadapter (ekstraudstyr).
• Hvis du bruger lysnetadapter, skal du bruge det lysnetkabel, der leveres sammen med
lysnetadapteren.
• Nogle stativer kan ikke fastgøres, når jævnstrømskobleren er tilsluttet.
• Denne enhed må ikke sættes i opretstående stilling, når lysnetadapteren er tilsluttet. Hvis den
lægges ned og kører, anbefales det at sætte den på en blød klud.
• Sørg for, at tage lysnetadapteren ud, når du åbner kort/batteridækslet.
• Hvis lysnetadapteren og jævnstrømskobleren ikke er nødvendige, skal de fjernes fra
digitalkameraet. Hold dækslet til jævnstrømskobleren lukket.
• Læs brugervejledningen til lysnetadapteren og jævnstrømskobleren.
• Det anbefales at bruge et batteri med tilstrækkelig batterikapacitet eller lysnetadapteren til
optagelse af film.
• Hvis strømmen går under optagelse af film ved hjælp af lysnetadapteren, eller lysnetadapteren
frakobles osv. registreres den film, der er ved at blive optaget, ikke.
- 15 -
Klargøring
Om den indbyggede hukommelse/kortet
Følgende handlinger kan udføres med denne enhed.
• Når der ikke er isat et kort: Billeder kan optages i den
indbyggede hukommelse og afspilles.
• Når der er isat et kort: Billeder kan optages på kortet og afspilles.
• Billeder i Udklipsholder (P113) gemmes i den indbyggede
hukommelse, også selv om der er isat et kort.
• Ved brug af den indbyggede hukommelse
k>ð (adgangsindikation¢)
• Ved brug af kortet
† (adgangsindikation¢)
¢ Adgangsindikationen lyser rødt, når billeder optages til den indbyggede hukommelse (eller
på kortet).
Indbygget hukommelse
• Du kan kopiere de optagne billeder til et kort. (P143)
• Hukommelsesstørrelse: Ca. 40 MB
• Film, der kan optages: Kun QVGA (320k240 pixel)
• Den indbyggede hukommelse kan anvendes som midlertidig opbevaringsenhed, når kortet
bliver fuldt.
• Adgangstiden på den indbyggede hukommelse kan blive længere end adgangstiden på kortet.
- 16 -
Klargøring
Kort
De følgende kort, som er i overensstemmelse med SD video-standarden, kan bruges med
dette apparat.
(Disse kort er angivet som kort i teksten.)
Korttyper, som kan bruges
Bemærkninger
med dette apparat
SD-memorykort (8 MB til
• Du kan kun bruge SDHC-memorykort og SDXC-memorykort
2 GB)
i udstyr, som er kompatibelt med det respektive format.
SDHC-memorykort (4 GB til • Hvis du bruger SDXC-memorykort, skal du kontrollere, at
PC’en og andet udstyr er kompatible.
32 GB)
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
SDXC-memorykort (48 GB til
64 GB)
• Kun kort, som bærer SDHC-logoet (hvilket indikerer, at kortet er i overensstemmelse med SD
video-standarder) må bruges som 4 GB- til 32 GB-kort.
• Kun kort, som bærer SDXC-logoet (hvilket indikerer, at kortet er i overensstemmelse med SD
video-standarder) må bruges som 48 GB- til 64 GB-kort.
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse¢ med “Klasse 4” eller højere, når du optager film i
[AVCHD Lite]. Brug desuden et kort med SD-hastighedsklasse “Klasse 6” eller højere, når du
optager film i [MOTION JPEG].
¢ SD-hastighedsklassen er hastighedsstandarden vedrørende kontinuerlig skrivning.
• Du kan få bekræftet de seneste oplysninger på følgende webside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
Bemærk!
• Sluk ikke for enheden, og fjern ikke batteri eller kort, og tag ikke lysnetadapteren ud
(ekstraudstyr), når adgangsindikationen tændes [hvis billeder indlæses eller slettes,
eller den indbyggede hukommelse eller kortet formateres (P30)]. Desuden må man ikke
udsætte kameraet for rystelser, stød eller statisk elektricitet.
Kortet eller dataene på kortet kan blive beskadiget, og denne enhed fungerer muligvis
ikke længere optimalt.
Hvis handlingen mislykkes på grund af rystelser, stød eller statisk elektricitet, skal den
udføres igen.
• Skrivebeskyttelseskontakt medfølger A (Når denne kontakt er sat til positionen
[LOCK], kan man ikke skrive, slette eller formatere data. Skrive-, slette- og
formateringsfunktionen gendannes, når kontakten sættes tilbage til den
oprindelige stilling.)
• Dataene i den indbyggede hukommelse eller på kortet kan blive beskadiget eller
gå tabt på grund af elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller en fejlfunktion
af kameraet eller kortet. Det anbefales at gemme vigtige data på PC’en eller
andetsteds.
• Formatér ikke kortet på PC’en eller andet udstyr. Formatér det kun på kameraet for at sikre, at
det håndteres korrekt. (P30)
• Opbevar memorykortet uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger det.
- 17 -
Klargøring
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling)
• Uret er ikke indstillet, når kameraet leveres.
Tænd for kameraet.
A [MENU/SET]-knap
B Markørknapper
• Gå til 4, hvis skærmen til valg af sprog ikke vises.
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge sprog, og tryk på [MENU/SET].
• Meddelelsen [INDSTIL URET] vises. (Denne meddelelse vises ikke i
[AFSPIL]-funktion).
Tryk på [MENU/SET].
- 18 -
Klargøring
Tryk på 2/1 for at vælge elementer
(år, måned, dag, time, minut,
visningsrækkefølge eller
tidsvisningsformt), og tryk derefter på
3/4 for at indstille hvert element.
:
:
A: Tid på hjemegnen
B: Tid ved rejsemålet (P93)
‚: Annullér uden at indstille uret.
• Vælg enten [24 H] eller [AM/PM] for
tidsvisningsformatet.
• AM/PM vises, når [AM/PM] er valgt.
• Når [AM/PM] er valgt som visningsformat for klokkeslættet, vises midnat som AM 12:00,
og middag vises som PM 12:00. Dette visningsformat er almindeligt i USA og i andre
lande.
Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
Tryk på [MENU/SET].
• Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Når uret er indstillet, skal du slukke for kameraet. Tænd det igen, og skift til
optagefunktion for at kontrollere, at visningen afspejler de indstillinger, der blev
foretaget.
• Når du har trykket på [MENU/SET] for at foretage indstillingerne uden at have indstillet
uret, skal du indstillet uret ved at følge proceduren “Ændring af urets indstillinger”
nedenfor.
Ændring af urets indstillinger
Vælg [INDSTIL UR] i menuen [OPTAG] eller [INDSTILLING], og tryk på 1. (P22)
• Kan ændres i trin 5, 6 og 7 for at indstille uret.
• Urets indstilling bevares i tre måneder ved brug af det indbyggede urbatteri, selv uden
batteriet. (Efterlad det opladede batteri i enheden i 24 timer for at oplade det indbyggede
batteri.)
Bemærk!
• Uret vises, når man trykker flere gange på [DISPLAY] under optagelse.
• Du kan indstille år fra 2000 til 2099.
• Hvis uret ikke indstilles, kan den korrekte dato ikke udskrives, når du printer datoen på
billederne ved hjælp af [TRYK TEKST] (P131). Ellers kan du få fotohandleren til at udskrive
billederne.
• Hvis uret indstilles, kan den korrekte dato udskrives, også selvom datoen ikke vises på
kameraets skærm.
- 19 -
Klargøring
Indstilling af menuen
Kameraet indeholder menuer, hvor du kan foretage
indstillinger til optagelse af billeder og afspille dem, ligesom
du vil, samt menuer, som gør det nemmere og sjovere at
bruge kameraet.
Især indeholder menuen [INDSTILLING] nogle vigtige
indstillinger vedrørende kameraets ur og strømforhold.
Kontrollér indstillingerne i denne menu, før du begynder at
bruge kameraet.
A [OPTAG]/[AFSPIL] funktionsvælger
[MODE] afspilningsfunktionsmenu
(P44, 118 til 124)
! [OPTAG] funktionsmenu (P95 til 111)
• Med denne menu kan
du indstille
farveintensitet,
følsomhed,
billedformat, antal
pixel og andre ting på
det billede, du
optager.
[FILM] -funktionsmenu
(P112)
• I denne menu kan du
indstille
[OPTAGELSE],
[OPTAGE KVAL.] og
andre funktioner til
filmoptagelse.
• I denne menu kan du
vælge indstillingen af
afspilningsmetoder,
som f.eks. afspilning
eller dias-show, for de
billeder, der er valgt
som
[FORETRUKNE].
( [AFSPIL] funktionsmenu (P128 til 143)
• I denne menu kan du
indstille beskyttelse,
renskære billeder eller
vælge indstillinger
osv. for de optagede
billeder.
- 20 -
Klargøring
— [REJSEFUNKTION]-menu (P91 til 94)
• Du kan indstille afrejsedato og destination, når du rejser, og du kan få
kameraet til at vise den lokale dato og det lokale klokkeslæt.
• Menuen [REJSEFUNKTION] kan indstilles fra enten [OPTAG]
-funktionen eller [AFSPIL]-funktionen.
[INDSTILLING] menu (P25 til 30)
• I denne menu kan du vælge klokkeslætsindstillinger, vælge biplyd og
foretage andre indstillinger, som gør det lettere for dig at bruge
kameraet.
• Menuen [INDSTILLING] kan indstilles fra enten [OPTAG] -funktionen
eller [AFSPIL]-funktionen.
Bemærk!
• På grund af kameraets specifikationer kan man muligvis ikke indstille nogle af funktionerne,
eller nogle af funktionerne virker ikke under nogle af de betingelser, kameraet anvendes under.
- 21 -
Klargøring
Indstilling af menuelementer
I dette afsnit beskrives, hvordan du vælger indstillingerne til normal billedfunktion, og
samme indstilling kan benyttes til menuen [AFSPIL] og menuen [INDSTILLING].
Eksempel: Indstilling af [AF-FUNKTION] fra [Ø] til [š] i normal billedfunktion
Tænd for kameraet.
OFF ON
A [MENU/SET]-knap
B [OPTAG]/[AFSPIL] funktionsvælger
C Funktionsdrejeknap
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/
[AFSPIL] til [!].
• Når du vælger menuindstillinger til funktionen
[AFSPIL], skal du sætte vælgerknappen [OPTAG]/
[AFSPIL] til [(] og fortsætte til trin 4.
Sæt funktionsdrejeknappen på [·].
Tryk på [MENU/SET] for at få vist menuen.
• Du kan også skifte skærmbillede fra et hvilket som
helst menuelement ved at dreje zoom-grebet.
Tryk på 3/4 for at vælge [AF-FUNKTION].
• Markér det sidste element forneden, og tryk på 4 for
at gå til det andet skærmbillede.
Tryk på 1.
• Afhængigt af elementet, vises indstillingen muligvis
ikke, eller den vises muligvis på en anden måde.
Tryk på 3/4 for at vælge [š].
- 22 -
Klargøring
Tryk på [MENU/SET] for at foretage en
indstilling.
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Skift til en anden menu
f.eks.: Skift til menuen [INDSTILLING]
1
Tryk på [MENU/SET] for at få vist menuen.
2
Tryk på 2.
3
Tryk på 4 for at vælge
menuikonet [INDSTILLING] [
4
].
Tryk på 1.
• Vælg derefter et menuelement, og foretag
indstillingen.
- 23 -
Klargøring
Brug af lynmenuen
Når du bruger lynmenuen, kan du let finde nogle af menuindstillingerne.
• Nogle af menuelementerne kan ikke indstilles ved hjælp af funktioner.
Tryk og hold [Q.MENU] nede under
optagelsen.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
menuelementet og indstillingen, og tryk
derefter på [MENU/SET] for at lukke menuen.
A De elementer, der skal indstilles, og indstillingerne
vises.
- 24 -
A
Klargøring
Udfør disse indstillinger, hvis du vil.
Om Indstillingsmenuen
[INDSTIL UR], [ØKONOMI] og [AUTOVISNING] er vigtige. Kontrollér deres indstillinger,
før du bruger disse funktioner.
• I Intelligent autofunktion kan kun [INDSTIL UR], [BIP], [SPROG] og [O.I.S. DEMO] (P30)
indstilles.
Se P22 for yderligere oplysninger om, hvordan du vælger menuindstillingerne i
menuen [INDSTILLING].
U [INDSTIL UR]
Indstilling af dato/klokkeslæt.
• Se P18 for yderligere oplysninger.
Nu kan du indstille bip- og lukkerlyden.
r [BIP]
r [BIPNIVEAU]:
[s] (Slukket)
[t] (Lav)
[u] (Høj)
[
u [VOLUME]
[BIPTONE]:
]/[ ]/[ ]
[
[
[
[
[LUKKERVOL.]:
] (Slukket)
] (Lav)
] (Høj)
[LUKKERLYD]:
]/[ ]/[ ]
Justér højtalervolumen til et af de 7 niveauer.
• Når du tilslutter kameraet til et TV, ændres TV-højttalernes volumen ikke.
Med disse menuindstillniger er det lettere at se LCD-skærmen,
når du står på et lyst sted.
[OFF]
„ [AUTO POWER LCD]:
[LCD-FUNKTION] Lysstyrken justeres automatisk, afhængigt af hvor lyst der er
omkring kameraet.
… [POWER LCD]:
LCD-skærmen bliver lysere og er nemmere at se, selv om du
tager udendørs billeder.
• Lysintensiteten af de billeder, der vises på LCD-skærmen, øges, så nogle af motiverne ser
muligvis lidt anderledes ud end på LCD-skærmen. Men dette påvirker ikke de op optagne
billeder.
• LCD-skærmen vender automatisk tilbage til normal lysstyrke efter 30 sekunder, når du optager
i Power LCD-funktion. Tryk på en vilkårlig knap for at gøre LCD-skærmen lys igen.
• Hvis det er vanskeligt at se skærmen pga. sollyset osv. anbefales det at bruge hånden eller en
genstand til at skærme for lyset.
• Antallet af mulige billeder reduceres i Auto Power LCD-funktion og Power LCD-funktion.
• [AUTO POWER LCD] kan ikke vælges i afspilningsfunktionen.
- 25 -
Klargøring
[DISPLAY STR.]
Sådan ændres skærmstørrelsen og nogle af konerne og
menuskærmene.
[STANDARD]/[LARGE]
[REF. LINIE]
Angiv mønsteret af de referencelinjer, som skal vises, når du
tager billeder. Du kan også angive, om du vil have vist
optageoplysningerne, når referencelinjerne vises. (P49)
[OPTAGEINFO]:
[OFF]/[ON]
• Indstillingen [MØNSTER] er sat til [
[HISTOGRAM]
[MØNSTER]:
[ ]/[
]
] i intelligent auto-funktion og i Udklipsholder.
På denne måde kan du vælge at få vist eller ikke få vist
histogrammet. (P50)
[OFF]/[ON]
[
OPTAGEOMR.]
Filmoptagelsens visningsvinkel kan kontrolleres.
[OFF]/[ON]
• Filmoptagelsens rammevisning er kun en tilnærmelse.
• Optagelsens rammevisning kan forsvinde, når du zoomer til Tele, afhængigt af billedstørrelsens
indstilling.
• Kan ikke anvendes under brug af Intelligent auto-funktion.
Du kan spare på batteriet ved at indstille disse menuer.
Batteriets levetid forlænges også, hvis du nedtoner
LCD-skærmen.
q [ØKONOMI]
p [DVALEINDST.]:
Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet anvendt i
den forudbestemte tidslængde.
[OFF]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]
ECO
[LCD-ENERGISPAR]:
LCD-skærmens lysstyrke formindskes. Batteriets levetid
forlænges ved at reducere LCD-skærmens billedkvalitet
yderligere under optagelsen¢.
¢ Udelukkelse af det digitale zoom-område.
[OFF]/[ON]
• Tryk lukkerknappen halvvejs eller sluk og tænd kameraet for at annullere [DVALEINDST.].
• [DVALEINDST.] er indstillet til [5MIN.] i Intelligent autofunktion og Udklipsholderfunktion.
• [DVALEINDST.] virker ikke i følgende tilfælde.
– Når du bruger lysnetadapteren
– Når du tilslutter til en pc eller en printer
– Når du optager eller afspiller film
– Under et dias-show
– [AUTO DEMO]
• Effekten for [LCD-ENERGISPAR] reduceres i det digitale zoom-område sammenlignet med det
optiske zoom-område.
• Effekten for [LCD-ENERGISPAR] påvirker ikke det billede, der tages.
• Indstilling af [LCD-FUNKTION] har prioritet frem for indstillingen [LCD-ENERGISPAR], uanset
LCD-skærmens lysstyrke.
- 26 -
Klargøring
Indstil den tid, billedet skal vises i, når du har taget det.
o [AUTOVISNING]
[OFF]
[1SEC.]
[2SEC.]
[HOLD]:
Billederne vises, indtil du trykker på en af knapperne.
• Autovisningsfunktionen aktiveres, uanset indstillingen, ved brug af Auto-holder (P60),
[SELVPORTRÆT] (P64), [HØJHAST. BURST] (P70), [BLITZ BURST] (P71) og [FOTO
RAMME] (P75) i Scenefunktion, Burst-funktion (P106) og ved optagelse af still-billeder med lyd
(P110).
• I Intelligent auto-funktion er autovisningsfunktionen indstillet på [2SEC.].
• [AUTOVISNING] virker ikke ved optagelse af film.
v [NULSTIL ANT.]
Nulstil filnummeret for næsdte optagelse til 0001.
• Mappenummeret opdateres, og filnummeret starter fra 0001. (P156)
• Der kan tildeles et mappenummer mellem 100 og 999.
Når mappenummeret når 999, kan nummeret ikke nulstilles. Det anbefales at man formaterer
kortet (P30) efter at man har gemt alle data på en PC eller lignende.
• For at nulstille mappenummeret til 100, skal den indbyggede hukommelse eller kortet først
formateres, derefter skal filnummeret nulstilles ved brug af denne funktion.
Derefter vises en nulstillingsskærmen for mappenummeret. Vælg [JA] for at nulstille
mappenummeret.
w [NULSTIL]
Menuindstillingen [OPTAG] eller [INDSTILLING] nulstilles til de
oprindelige indstillinger.
• Når indstillingen [NULSTIL] vælges under optagelse, udføres den handling, der nulstiller
objektivet, også samtidigt. Man kan høre, at objektivet kører, men dette er normalt og er ikke en
fejlfunktion.
• Hvis [OPTAG]-funktionsindstillingerne er valgt, nulstilles også de følgende indstillinger.
– Data registreret med [ANSIGTSGENK.]
– Indstilling og registrering af Min scenefunktion (P61)
• Når menuindstillingerne i menuen [INDSTILLING] nulstilles, nulstilles de følgende indstillinger
også. Desuden sættes [ROTER BILL.] (P137) til [ON], og [FORETRUKNE] (P138) sættes til
[OFF] i funktionsmenuen [AFSPIL].
– Fødselsdags- og navneindstillinger for [BABY1]/[BABY2] (P68) og [KÆLEDYR] (P69) i
scenefunktion
– Afrejse- og hjemrejsedatoen for [REJSDATO] (P91), og det valgte indhold af [STED] (P92) og
[VERDENSTID] (P93) i Rejsefunktion.
• Mappenummeret og tidsindstillingen ændres ikke.
- 27 -
Klargøring
Vælg USB-kommunikationssystemet efter eller før tilslutning af
kameraet til PC’en eller printeren ved hjælp af det (medfølgende)
USB-kabel.
y [VÆLG VED FORBINDELSE]:
Vælg enten [PC] eller [PictBridge(PTP)], hvis du har tilsluttet
x [USB-FUNKTION] kameraet til en PC eller en printer, som understøtter PictBridge.
{ [PictBridge(PTP)]:
Du kan vælge indstillingen enten før eller efter, at du har tilsluttet
printeren, som understøtter PictBridge.
z [PC]:
Du kan vælge indstillingen enten før eller efter, at du har tilsluttet
PC’en.
• Når [PC] vælges, tilsluttes kameraet via “USB-lagerenhedens” kommunikationssystem.
• Når [PictBridge(PTP)] vælges, tilsluttes kameraet via “PTP (Picture Transfer Protocol)”
kommunikationssystemet.
| [VIDEOUDGANG]
Indstil til det relevante farvefjernsynssystem i hvert land.
(Kun i afspildningsfunktion)
[NTSC]:
Videoudgangen er indstillet til NTSC-system.
[PAL]:
Videoudgangen er indstillet til PAL-system.
• Virker, når AV-kablet eller HDMI-minikablet (ekstraudstyr) er tilsluttet.
[TV-FORMAT]
Foretag indstillingen, så den passer til fjernsynstypen.
(Kun i afspilningsfunktion)
[W]:
Når du tilslutter til et 16:9 skærms TV.
[X]:
Når du tilslutter til et 4:3 skærms TV.
• Dette virker, når AV-kablet er tilsluttet.
- 28 -
Klargøring
Ved afspilning på et HDMI-kompatibelt, højdefinitions-tv, der er
tilsluttet denne enhed, indstilles formatet til HDMI-output ved
hjælp af HDMI-minikablet (ekstraudstyr).
[AUTO]:
Outputopløsningen indstilles automatisk på baggrund af
oplysningerne fra det forbundne fjernsyn.
[1080i]:
[HDMI OPLØSN.] Interlace-metoden med 1080 disponible scanningslinier
anvendes til output.
[720p]:
Den progressive metode med 720 tilgængelige skanderingslinjer
anvendes til udsendelse.
[576p] ¢1/[480p] ¢2:
Den progressive metode med 576¢1/480¢2 tilgængelige
skanderingslinjer anvendes til udsendelse.
¢1 Når [VIDEOUDGANG] er sat til [PAL]
¢2 Når [VIDEOUDGANG] er sat til [NTSC]
• Interlace-metode/progressiv metode
i= interlacet skanning er skanning af skærmen med halvdelen af de effektive skanderingslinier
hvert 1/50 sekund, hvor p= progressive skandering er et højdensitets billedsignal, som skanner
skærmen med alle de effektive skanderingslinjer hvert 1/50 sekund.
Stikket [HDMI] på denne enhed er kompatibel med højdefinitionsoutput [1080i]. Det er
nødvendigt at råde over et kompatibelt fjernsyn, for at få glæde af progressive
højdefinitionsbilleder.
• Hvis billederne ikke udlæses på fjernsynet når indstillingen er [AUTO], skal den matches efter
det billedformat som fjernsynet kan afspille, hvorefter antallet af reelle scanningslinier
markeres. (Læs venligst fjernsynets betjeningsanvisning.)
• Dette vil virke hvis HDMI mini-kablet (ekstraudstyr) er tilsluttet.
• Se P145 for detaljerede oplysninger.
Opsæt enheden, så den kan styres af fjernbetjeningen til VIERA
ved automatisk at koble enheden med VIERA Link-kompatibelt
udstyr ved hjælp af HDMI-minikablet (ekstraudstyr).
[VIERA Link]
[OFF]:
Handlinger udføres på knapperne på denne enhed.
[ON]:
Fjernbetjeningen til udstyr, der er kompatibelt med
VIERA Link, aktiveres. (Det er ikke muligt at udføre alle
handlinger)
Knapbetjening på hovedenheden vil have
begrænsninger.
• Dette vil virke hvis HDMI mini-kablet (ekstraudstyr) er tilsluttet.
• Indhent yderligere detaljer i P148.
- 29 -
Klargøring
Man kan se, hvilken version af firmwaren, der er installeret på
[VERSION DISP.]
kameraet.
[FORMATER]
Den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
Formateringen sletter alle data, og de kan ikke gendannes, så
kontrollér dataene nøje før formatering.
• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr) til formateringen. Kameraet må ikke slukkes under
formatering.
• Hvis der er isat et kort, er det kun kortet, der formateres. Fjern kortet for at formatere den
indbyggede hukommelse.
• Hvis kortet formateres på en PC eller andet udstyr, skal man formatere det en gang til på
kameraet.
• Det kan tage længere tid at formatere den indbyggede hukommelse end kortet.
• Hvis du ikke kan formatere, skal du kontakte forhandleren eller servicecentret.
~ [SPROG]
Angiv det sprog, der skal vises på skærmen.
• Hvis du ved et uheld indstiller et forkert sprog, skal du vælge [~] blandt menuikonerne for at
angive det ønskede sprog.
Viser omfanget af rystelser, som kameraet har registreret. ([O.I.S.
DEMO])
Kamerafunktionerne vises som et dias-show. ([AUTO DEMO])
[O.I.S. DEMO]
A Omfang af rystelser
B Omfang af rystelser efter korrigering
DEMO [DEMO FUNKTION]
A
B
[AUTO DEMO]:
[OFF]
[ON]
• Stabiliseringsfunktionen skifter mellem [ON] og [OFF], hver gang du trykker på [MENU/SET]
under [O.I.S. DEMO].
• I afspilningsfunktion kan [O.I.S. DEMO] ikke vises.
• [O.I.S. DEMO] er en tilnærmelse.
• Tryk på [DISPLAY] for at lukke [O.I.S. DEMO].
• [AUTO DEMO] har ingen TV-udgang, selv i afspilningsfunktion.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke [AUTO DEMO].
- 30 -
Klargøring
Skift af funktion
Valg af [OPTAG]-funktion og optagelse af billeder
eller film
Tænd for kameraet.
A [OPTAG]/[AFSPIL] funktionsvælger
B Funktionsdrejeknap
OFF ON
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/
[AFSPIL] til [!].
Skift af funktion ved hjælp af
funktionsdrejeknappen.
Sørg for, at den ønskede funktion er ud for del C.
• Rotér funktionsdrejeknappen langsomt og sikkert for at justere hver funktion.
(Funktionsdrejeknappen roterer 360o)
MS1 MS2 SCN
NORMALT BILLEDE
- 31 -
Klargøring
∫ Liste over [OPTAG]-funktioner
¦
Intelligent auto-funktion (P34)
Motiverne optages ved brug af kameraets automatiske indstillinger.
!
Normal billedfunktion (P38)
Motiverne optages ved brug af dine egne indstillinger.
Min scenefunktion (P61)
Billederne tages ved brug af de tidligere registrerede, optagede scener.
Û
Scene-funktion (P61)
Denne funktion gør det muligt at tilpasse billedet til den scene, der optages.
ì Clipboard-funktion (P113)
Registrering som memo.
- 32 -
Klargøring
A Lukkerknap
B Filmknap
Sådan tager du et billede
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus.
Tryk lukkerknappen helt ned (og endnu længere) for at tage
billedet.
∫ Se beskrivelsen af hver enkelt optagefunktion for yderligere oplysninger.
Sådan optages filmen
Tryk på filmknappen for at starte optagelsen.
Tryk på filmknappen igen for at stoppe optagelsen.
• Lyden slukkes, når du trykker på filmknappen, som angiver start/stop af
filmoptagelsen.
Lydstyrken kan indstilles i [BIPNIVEAU] (P25).
• Film kan ikke optages i Udklipsholderfunktion (P113).
∫ Du kan optage film, som passer til alle funktionerne. Se “Optagelse af film” (P77)
for yderligere oplysninger.
∫ Tips til at tage gode billeder
A Blitz
B AF-hjælpelampe
• Hold kameraet forsigtigt med begge hænder, hold armene stille
langs siden og stå med fødderne en smule adskilt.
• Pas på ikke at bevæge kameraet, når du trykker på lukkerknappen.
• Dæk ikke for blitzen eller AF-hjælpelampen med fingrene eller andre
genstande.
• Rør ikke objektivets front.
- 33 -
Grundlæggende
[OPTAG]-funktionen: ñ
Grundlæggende
Sådan optages billeder ved hjælp af den
automatiske funktion (Intelligent Auto-funktion)
Kameraet finder de mest relevante indstillinger, der passer til motivet og
optageforholdene. Vi anbefaler denne funktion for begyndere og for de, som vil bevare
indstillingerne i kameraet, så de let kan tage billeder.
• Følgende funktioner aktiveres automatisk.
– Scenedetektering/[STABILISERING]/[INTELLIG. ISO]/Ansigtsdetektering/Quick AF/
[INT.KONTRAST]/Digital korrektion af røde øjne/Kompensering for baggrundslys/
[I. OPLØSNING]/Intelligent zoom
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/[AFSPIL] til [!].
Sæt funktionsdrejeknappen på [ñ].
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus.
1
• Fokusindikationen 1 (grøn) tændes, når motivet er i
fokus.
• AF-området 2 vises omkring motivets ansigt ved
hjælp af ansigtsdetekteringsfunktionen. Men det kan
også vises på det sted på motivet, der er indstillet
fokus på.
• Vidvinkel Fokusområdet er 3 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele)
til ¶.
• Den maksimale afstand for nærbilleder (den korteste
afstand, motivet kan tages fra) varierer, afhængigt af
zoom-forstørrelsen.
2
Tryk lukkerknappen helt ned (og endnu
længere) for at tage billedet.
• Adgangsindikationen (P16) lyser rødt, når billeder
optages til den indbyggede hukommelse (eller på
kortet).
∫ Når du tager billeder med blitz (P51)
• Når [
] er valgt, indstilles [
], [
], [
] eller [
] afhængig af motivet og
lysstyrken.
• Når [
] eller [
] er valgt, aktiveres den digitale korrektion af røde øjne.
• Lukkerhastigheden er langsommere under [
] eller [
].
∫ Når du tager billede med zoom-funktionen (P41)
∫ Når du optager film (P77)
∫ Sådan tages der billeder ved hjælp af ansigtsgenkendelsesfunktionen (som lagrer
ansigter, du ofte tager billeder af, sammen med oplysninger om f.eks. navne og
fødselsdage) (P84)
- 34 -
Grundlæggende
Scene-detektering
Når kameraet identificerer den optimale scene, vises det relevante ikon for scenen med
blåt i 2 sekunder, hvorefter farven ændres til rødt som normalt.
¦
>
[i-PORTRÆT]
[i-LANDSKAB]
[i-MAKRO]
[i-NATPORTRÆT]
• Kun når [
] er valgt
[i-NATLANDSKAB]
[i-SOLNEDGANG]
[i-BABY]¢
• [¦] angives, hvis ingen af scenerne er optimale, og standardindstillingerne anvendes.
• Når [ ], [ ] eller [ ] er valgt, detekterer kameraet automatisk en persons ansigt, og der
indstilles fokus og eksponering. (Ansigtsdetektering) (P102)
• Hvis der f.eks. anvendes stativ, og kameraet har bedømt, at kamerarystelserne er minimale,
når scenefunktionen er identificeret som [ ], indstilles lukkerhastigheden til maks. 8 sekunder.
Pas på ikke at flytte kameraet, når du tager billederne.
• Når [ANSIGTSGENK.] er indstillet på [ON], og ansigtet, der ligner det registrerede, detekteres,
vises [R] i øverste højre hjørne af [ ], [ ] og [ ].
¢ Når [ANSIGTSGENK.] er indstillet på [ON], vises [ ] kun på fødselsdagene for registrerede
ansigter, som allerede er indstillet, hvis ansigtet på en person, som er 3 år ældre eller yngre
detekteres.
Bemærk!
• På grund af nedenstående betingelser identificeres der muligvis en anden scene til samme
motiv.
– Betingelser for motiv: Når ansigtet er lyst eller mørkt, Motivets størrelse, Motivets farve,
Afstand til motivet, Motivets kontrast, Når motivet bevæger sig
– Indspilningsforhold: Solnedgang, Solopgang, Under lave lystyrkeforhold, Hvis kameraet
rystes, Hvis der anvendes zoom
• For at tage billeder i en bestemt scene anbefales det at tage billederne i den korrekte
optagefunktion.
• Kompensering for baggrundslys
Baggrundslys henviser til det lys, der kommer bag fra et motiv.
I sådanne tilfælde bliver motivet mørkt, så denne funktion kompenserer for baggrundslyset ved
automatisk at gøre hele billedet lysere.
- 35 -
Grundlæggende
AF-sporingsfunktion
Du kan indstille fokus for det angivne motiv. Motivet følges dermed automatisk, selv om
det bevæger sig.
1
Tryk på 3.
• [ ] vises i øverste venstre hjørne på skærmen.
• AF-sporingsrammen vises i midten af skærmen.
• Tryk på 3 igen for at annullere.
2
Sæt motivet i AF-sporingsrammen, og tryk på 4 for
at fastlåse motivet.
• AF-sporingsrammen blive gult.
• En optimal scene til det angivne motiv vælges.
• Tryk på 3 for at annullere.
Bemærk!
• [ANSIGTSGENK.] funger inte under AF-spårning.
• Læs bemærkningen om AF-sporing på P103.
[Happy] farve ([FARVEFUNKT.])
I intelligent auto-funktion, kan du vælge [Happy] under
[FARVEFUNKT.] i menuen [OPTAG]. Når du har valgt [Happy], kan
man automatisk tage et billede med mere glans i farvestyrken og
farvens livlighed.
•[
] vises på optagelsesskærmen, når du har valgt [Happy].
- 36 -
Grundlæggende
Indstillinger i intelligent auto-funktion
• Kun følgende funktioner kan indstilles i denne funktion.
[OPTAG] funktionsmenuen
– [BILLEDSTR.]¢1 (P95)/[BURST] (P106)/[FARVEFUNKT.]¢1 (P108)/[ANSIGTSGENK.] (P84)
¢1 De indstillinger, som kan vælges, er forskellige, når der benyttes andre [OPTAG] funktioner.
[FILM]-funktionsmenu
– [OPTAGELSE] (P81)/[OPTAGE KVAL.]¢2 (P81)
¢2 De indstillinger, som kan vælges, er forskellige, når der benyttes andre [OPTAG] funktioner.
[REJSEFUNKTION]-menu
– [REJSDATO]/[STED]/[VERDENSTID]
[INDSTILLING] menu
– [INDSTIL UR]/[BIP]/[SPROG]/[O.I.S. DEMO]
• Indstillingerne for følgende elementer er faste.
Element
Indstillinger
[REF. LINIE] (P26)
([OPTAGEINFO]: [OFF])
[ØKONOMI]
([DVALEINDST.]) (P26)
[5MIN.]
[AUTOVISNING] (P27)
[2SEC.]
Blitz (P51)
/Œ
[KVALITET] (P96)
A
[INTELLIG. ISO] (P97)
ISOMAX
[HVIDBALANCE] (P99)
[AWB]
[AF-FUNKTION] (P101)
š (Indtil på [
1600
], når et ansigt ikke kan detekteres¢1)
[PRÆ AF] (P104)
[INT.KONTRAST] (P104)
[ON]
[I. OPLØSNING] (P107)
[i.ZOOM]
[STABILISERING] (P109)
[AUTO]¢2
[AF-HJ. LAMPE] (P111)
[ON]
[FJERN RØD-ØJE] (P111) [ON]
[KONTIN. AF] (P112)
[ON]
[DÆMP VINDSTØJ]
(P112)
[OFF]
¢1 Indstil på [Ø], hvis et ansigt ikke genkendes under optagelse af film
¢2 Indstil på [MODE1] under optagelse af film
• Følgende funktioner kan ikke anvendes.
– [EKSPONERING]/[AUTO-HOLDER]/Hvidbalance finjustering/[DIGITAL ZOOM]/[LYDOPT.]/
[MIN. LUKKER TID]/[HISTOGRAM]
• De andre elementer i menuen [INDSTILLING] kan indstilles til en funktion, som f.eks. normal
billedfunktion. Det, der indstilles, afspejles i den intelligent auto-funktion.
- 37 -
Grundlæggende
[OPTAG]-funktionen: ·
Sådan tager du billeder med dine foretrukne
indstillinger (Normal billedfunktion)
Kameraet indstiller automatisk lukkehastighed og blændeværdi i henhold til motivets
lysstyrke.
Du kan lettere tage billeder ved at skifte de forskellige indstillinger i [OPTAG]-menuen.
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/[AFSPIL]
til [!].
A [OPTAG]/[AFSPIL] funktionsvælger
B Funktionsdrejeknap
Sæt funktionsdrejeknappen på [·].
• Se “Brug af [OPTAG]-funktionsmenuen” (P95) for at
ændre indstillingen, mens du tager et billede.
Ret AF-området mod det punkt, du vil
fokusere på.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus.
• Fokusindikationen (grøn) tændes, når motivet er i
fokus.
• Vidvinkel Fokusområdet er 50 cm (Vidvinkel)/2 m
(Tele) til ¶.
• Se “Sådan tages nærbilleder” (P56), hvis billederne
skal tages tættere på.
Tryk den halvt nedtrykkede lukkerknap helt
ned for at tage billedet.
• Adgangsindikationen lyser (P16) rødt, når billeder
optages til den indbyggede hukommelse (eller på
kortet).
∫ Sådan justeres eksponeringen, og sådan tager du billeder, når billeder er for
mørkt (P59)
∫ Sådan justeres farverne, og sådan tager du billeder, når billedet er for rødt (P99)
∫ Når du optager film (P77)
- 38 -
Grundlæggende
Fokusering
Ret AF-området mod motivet, og tryk derefter lukkerknappen halvt ned.
A
B
C
DE
Når motivet er i
fokus
Fokus
Når motivet ikke er
i fokus
Fokusindikation
On
Blinker
AF-område
Hvid>Grøn
Hvid>Rød
Lyd¢2
Bipper 2 gange
Bipper 4 gange
F G
A Fokusindikation
B AF-område (normal)
C AF-område (ved brug af digital zoom eller når det er mørkt)
D Fokusområde
E Blændeværdi¢1
F Lukkehastighed¢1
G ISO-følsomhed
¢1 Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises det med rødt.
(Men det vises ikke med rødt, hvis du anvender blitz.)
¢2 Lydstyrken kan indstilles i [LUKKERVOL.] (P25).
Når motivet ikke er i fokus (som f.eks. når det ikke er i midten af
billedsammensætningen)
1
2
Ret AF-området mod motivet, og tryk derefter lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus og eksponering.
Hold lukkerknappen trykket halvt nede og flyt kameraet, efterhånden som du
sammensætter billedet.
• Du kan gentage handlingerne under trin 1, inden
du trykker helt ned på lukkerknappen.
Det anbefales, at du bruger
ansigtsgenkendelses-funktionen, når du
tager billeder af personer. (P101)
F3.3
1/30
ISO
80
F3.3
1/30
ISO
80
∫ Motiv og optageforhold, som er vanskelige at stille fokus på/efter
• Hurtigt bevægelige motiver, meget lyse motiver eller motiver uden kontrast
• Når displayet viser det område, der kan optages, med rødt.
• Ved optagelse af motiver gennem vinduer eller i nærheden af skinnende genstande
• Når det er mørkt, eller når der opstår rystelser
• Når kameraet er for tæt på motivet, eller når man tager et billede af motiver tæt på og langt væk
samtidigt
- 39 -
Grundlæggende
Sådan undgår man rystelser (kamerarystelser)
Når alarmen for rystelser [
] vises, skal man anvende [STABILISERING] (P109), et
stativ eller selvudløseren (P58).
• Lukkehastigheden mindskes især i følgende tilfælde. Hold kameraet i ro fra det øjeblik,
lukkerknappen trykkes ned til det øjeblik, hvor billedet vises på skærmen. Det anbefales at
bruge et stativ.
– Langsom synk./Reduktion af røde øjne
– I [PANORAMA ASSIST], [NATPORTRÆT], [NATLANDSKAB], [FEST], [LEVENDE LYS],
[STJERNEHIMMEL], [FYRVÆRKERI] eller [HØJ DYNAMISK] i scene-funktion (P61)
– Når lukkehastigheden sænkes i indstillingerne [MIN. LUKKER TID]
Retningsvisningsfunktion
Billeder, som er optaget med kameraet lodret, afspilles lodret (roteret). (Kun når
[ROTER BILL.] (P137) er indstillet på [ON])
• Retningsdetekteringsfunktionen virker muligvis ikke korrekt, hvis optagelsen udføres med
kameraet pegende opad eller nedad.
• Film, der er taget med kameraet hold lodret, vises ikke lodret.
- 40 -
Grundlæggende
[OPTAG]-funktion: ñ·
¿¨
Sådan tages billeder med zoom
Brug af optisk Zoom/Brug af ekstra optisk zoom (EZ)/Brug af intelligent
zoom/Brug af digital zoom
Du kan zoome ind, så mennesker og genstande ser ud til at være tættere på, eller du kan
zoome for at tage et billede af landskabet i vidvinkel. Hvis motivet skal se ud til at være
tættere på [maks. 16,9k], må du ikke indstille billedstørrelse til den højeste indstilling for
hvert billedformat (X/Y/W).
Zoomforstørrelsen kan øges med ca. 1,3k, uden at billedkvaliteten forringes væsentligt.
Det skyldes den intelligente opløsningsteknologi, som anvendes ved brug af intelligent
zoom.
Selv højere forstørrelsesniveauer er mulige, når [DIGITAL ZOOM] er indstillet på [ON] i
menuen [OPTAG].
For at få motiverne tættere på (Tele)
Rotér zoom-grebet mod Tele.
For at få motiverne længere væk (Vidvinkel)
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel.
- 41 -
Grundlæggende
∫ Zoomtyper
Funktion
Maksimum
forstørrelse
Billedkvalitet
Forhold
Optisk zoom
Ekstra optisk zoom (EZ)
8k
16,9k¢
Ingen forringelse
Ingen
Ingen forringelse
[BILLEDSTR.] med
(P95) er valgt.
Skærmdisplay
A [
Funktion
Maksimum
forstørrelse
Intelligent zoom
10k (inkl. optisk zoom 8k)
21,1k (ink. ekstra optisk zoom 16,9k)
Billedkvalitet Ingen væsentlig forringelse
Forhold
[I. OPLØSNING] (P107) i
[OPTAG]-menuen er indstillet på
[i.ZOOM].
Skærmdisplay
B [
] vises.
Digital zoom
32k (inkl. optisk zoom 8k)
67,5k (ink. ekstra optisk zoom 16,9k)
40k (ink. optisk zoom og [i.ZOOM] 10k)
84,4k (ink. ekstra optisk zoom og
[i.ZOOM] 21,1k)
Jo højere forstørrelsesniveauet, desto
større er forringelsen.
[DIGITAL ZOOM] er (P107) i menuen
[OPTAG] indstillet til [ON].
W
T
W
T
W
T
W
T
W
T
W
T
] vises.
C Det digitale zoom-område vises.
• Når du bruger zoom-funktionen, vises et estimeret fokusområde sammen med
zoom-bjælkevisningen. (Eksempel: 0.5 m – ¶)
¢ Forstørrelsesniveauet varierer, afhængig af indstillingen [BILLEDSTR.] og
[BILLEDFORMAT].
- 42 -
Grundlæggende
∫ Ekstra optisk zoom-funktion
Når du sætter billedstørrelsen til [
] (3 millioner pixel), beskæres 14M (14,1 millioner
pixel) CCD-området til midten af 3M-området (3 millioner pixel), og billedet får dermed en
højere zoom-effekt.
Bemærk!
• Den digitale zoom kan ikke indstilles, når õ eller ¨ er valgt.
• Den angivne zoom-forstørrelse er en tilnærmelse.
• “EZ” er en forkortelse for “Extra optical Zoom”.
• Den optiske zoom er indstillet til Vidvinkel (1k), når kameraet tændes.
• Hvis du anvender zoom-funktionen efter at have fokuseret på motivet, skal du fokusere på
motivet igen.
• Objektivcylinderen zoomer ud eller ind i henhold til zoomindikationen. Pas på ikke at afbryde
objektivcylinderens bevægelse, mens zoom-grebet roteres.
• Når man bruger den digitale zoom, fungerer [STABILISERING] muligvis ikke effektivt.
• Når man bruger den digitale zoom, anbefaler vi at bruge et stativ og selvudløserfunktionen
(P58) til at tage billeder.
• [I. OPLØSNING] er fastsat til [i.ZOOM] i intelligent auto-funktion, scenefunktion¢ eller
udklipsholderfunktion.
¢ [i.ZOOM] kan ikke anvendes i [HØJ FØLSOMH.], [HØJHAST. BURST], [BLITZ BURST]
eller [HULKAMERA] i scenefunktion.
• Den ekstra optiske zoom kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
– I makro zoom-funktion
– I [OMDAN], [HØJ FØLSOMH.], [HØJHAST. BURST], [BLITZ BURST], [HULKAMERA] eller
[FOTO RAMME] i scene-funktion
– Når der tages billeder
• [DIGITAL ZOOM] kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
– I [OMDAN], [HØJ FØLSOMH.], [HØJHAST. BURST], [BLITZ BURST], [HULKAMERA],
[SANDBLÆST] eller [FOTO RAMME] i scene-funktion
- 43 -
Grundlæggende
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Afspilning af billeder ([AFSPIL NORMAL])
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/
[AFSPIL] A til [(].
• Normal afspilning indstilles automatisk i følgende
tilfælde.
– Når funktionen er skiftet fra [OPTAG] til
[AFSPIL].
– Når kameraet blev tændt, mens
vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] var på [(].
• Når funktionsdrejeknappen er sat til [¨], vises
udklipsholderen. Se “Visning af billeder i
udklipsholderen” (P115) for oplysninger om,
hvordan du afspiller udklipsholderen.
Tryk på 2/1 for at vælge et billede.
2: Afspil det forrige billede
1: Afspil det næste billede
• Hastigheden af billeder, som spoles frem eller tilbage ændrer sig, afhængigt af
afspilningsstatus.
∫ Hurtigt frem/Hurtigt tilbage
Tryk og hold 2/1 nede under afspilningen.
2: Hurtigt tilbage
1: Hurtigt frem
• Filnummeret A og billednummeret B ændres kun ét
A
B
nummer ad gangen. Slip 2/1, når nummeret på det
ønskede billede afspiller billedet.
• Hvis du holder 2/1 nede, kan man kun bladre frem eller tilbage ét billede ad gangen.
- 44 -
Grundlæggende
Visning af flere skærmbilleder (Flerbilledafspilning)
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel [L] (W).
1 skærmbillede>12 skærmbilleder>30 skærmbilleder>
Kalenderskærmbilledet (P128)
A Nummeret på det valgte billede, og det totale antal optagne
billeder
• Drej zoom-grebet mod [Z] (T) for at vende tilbage til det
forrige skærmbillede.
• Billederne roteres ikke til visning.
• Billeder, som vises ved hjælp af [ ], kan ikke afspilles.
∫ Sådan vendes tilbage til normal afspilning
1 Tryk på 3/4/2/1 for at vælge et billede.
• Et ikon vises, afhængig af det optagede billede og indstillingerne.
2 Tryk på [MENU/SET].
• Det valgte billede vises.
- 45 -
A
Grundlæggende
Brug af afspilningszoom
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel [Z] (T).
1k>2k>4k>8k>16k
• Når du drejer zoom-grebet mod [L] (W), efter at billedet er
blevet forstørret, mindskes forstørrelsen.
• Når du ændrer forstørrelsen, vises indikationen for
zoom-position A i ca. 1 sekund, og placeringen af den
forstørrede del kan flyttes ved at trykke på 3/4/2/1.
• Jo mere et billede forstørres, desto mere forringes kvaliteten.
• Hvis man rykker det billede, der skal vises, vises
zoom-indikationen i ca. 1 sekund.
A
Bemærk!
• Dette kamera opfylder DCF-standarderne “Design rule for Camera File system”, som er fastsat
af JEITA “Japan Electronics and Information Technology Industries Association” og af Exif
“Exchangeable Image File Format”. Filer, som ikke opfylder DCF-standarden, kan ikke
afspilles.
• Objektivcylinderen trækkes ind 15 sekunder efter at være skiftet fra [OPTAG] funktion til
[AFSPIL] funktion.
• Hvis du vil gemme det forstørrede billede, så brug renskæringsfunktionen. (P135)
• Afspilningszoom fungerer ikke altid, hvis billederne er optaget med andet udstyr.
• Afspilningszoom kan ikke anvendes under filmafspilning eller billeder med lydafspilning.
Skift af [AFSPIL] funktion
1
2
3
Tryk på [MENU/SET] under afspilning.
Tryk på 1.
Tryk på 3 /4 for at vælge elementet, og tryk
derefter på [MENU/SET].
[AFSPIL NORMAL] (P44)
Alle billederne afspilles.
[SLIDESHOW] (P118)
Billeder afspilles fortløbende.
[AFSPIL] (P121)
Afspilning i [BILLEDE], [AVCHD Lite] ¢1 eller [MOTION JPEG] kan vælges.
¢1 Dette er specifikationen til optagelse og afspilning af højdefinitions billeder.
[REJSE VISNING] (P122)
Billeder taget i Rejsefunktion afspilles.
[AFSPIL KATEG.] (P123)
Billederne grupperes sammen i kategorier og afspilles.
[VIS FARVORIT] (P124)¢2
Dine foretrukne billeder afspilles.
¢2 [VIS FARVORIT] vises ikke, når [FORETRUKNE] ikke er indstillet.
- 46 -
Grundlæggende
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Sletning af billeder
De billeder, som slettes, går tabt.
• Billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet, som afspilles, slettes.
For at slette et enkelt billede
Vælg det billede, der skal slettes, og tryk
derefter på [‚].
A [DISPLAY]-knap
B [‚]-knap
Tryk på 2 for at vælge [JA], og tryk
derefter på [MENU/SET].
- 47 -
Grundlæggende
Sådan slettes flere billeder (op til 50) eller alle billeder
Tryk på [‚].
Tryk på 3/4 for at vælge [SLET FLERE] eller [SLET ALLE], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• [SLET ALLE] > trin 5.
Tryk på 3/4/2/1 for at markere billedet,
og tryk derefter på [DISPLAY] for at foretage
indstillingen. (Dette trin gentages.)
•[
] vises på de valgte billeder. Hvis du trykker på
[DISPLAY] igen, annulleres indstillingen.
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/SET] for at
vælge indstillingen.
∫ Når [SLET ALLE] er valgt ved hjælp af indstillingen [FORETRUKNE] (P138)
Menuvalget vises igen. Vælg [SLET ALLE] eller [SLET ALLE UNDT.Ü], tryk på 3 for at
vælge [JA], og slet billederne. ([SLET ALLE UNDT.Ü] kan ikke vælges, hvis ingen billeder
er valgt som [FORETRUKNE].)
Bemærk!
• Sluk ikke kameraet under sletningen (mens [‚] vises). Brug et batteri med tilstrækkelig
kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) og jævnstrømskobleren (ekstraudstyr).
• Hvis du trykker på [MENU/SET], mens du sletter billeder ved brug af [SLET FLERE],
[SLET ALLE] eller [SLET ALLE UNDT.Ü], stopper sletningen halvvejs.
• Afhængig af det antal billeder, der skal slettes, kan det tage lidt tid at slette billederne.
• Hvis billederne ikke opfylder DCF-standard eller er beskyttede (P141), slettes de ikke, selv om
[SLET ALLE] eller [SLET ALLE UNDT.Ü] er valgt.
- 48 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Avanceret (Optagelse af billeder)
Om LCD-skærmen
Tryk på [DISPLAY] for at skifte.
A LCD-skærm
B [DISPLAY]-knap
• Når menuskærmbilledet vises, er knappen [DISPLAY] ikke aktiveret.
I afspilningszoom (P46), kan du kun vælge “Normal visualisering G”
eller “Ikke-visning I”, når du afspiller film (P125) og under et
dias-show (P118).
I optagefunktion
C Normal
visualisering¢1, 2
D Normal
visualisering¢1, 2
E Ikke-visning
F Ikke-visning
(Retningslinjer for
optagelse)¢1, 3
7
R1m24s
1/7
1/7
I afspilningsfunktion
G Normal visualisering
H Visning med
optageinformation¢1
I Ikke-visning
1. DAG
2 måneder 10 dage
10:00 1.DEC.2010
10:00 1.DEC.2010
¢1 Hvis [HISTOGRAM] i menuen [INDSTILLING] er indstillet til [ON], vises histogrammet.
¢2 Skifter mellem den tilgængelige optagetid og antallet af mulige billeder.
¢3 Angiv mønsteret af referencerammerne, som skal vises, ved at vælge [REF. LINIE] i
[INDSTILLING]-menuen. Du kan også angive, om du vil have optageoplysningerne og
histogrammet vist, når referencerammerne vises.
Bemærk!
• I [NATPORTRÆT], [NATLANDSKAB], [STJERNEHIMMEL] og [FYRVÆRKERI] i
scene-funktion er retningslinjerne nedtonet. (P61)
• I [FOTO RAMME] i scenefunktion vises referencerammen ikke. (P61)
- 49 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Referencerammer for optagelse
Hvis man tilpasser motivet til de vandrette og
lodrette referencelinjer eller til punktet, hvor
disse linjer krydser, kan man tage godt
sammensatte billeder ved at kunne se størrelse,
hældning og balance i motivet.
A [
]:
Anvendes, når hele skærmen skal opdeles i 3k3 til optagelse af billeder med en
velafbalanceret sammensætning.
B [
]:
Anvendes, når du vil placere motivet præcist i midten af skærmen.
∫ Om histogrammet
Et histogram er en graf, der viser lysstyrken langs den vandrette akse (sort til hvid) og
antallet af pixel for hvert lysstyrkeniveau på den lodrette akse.
På denne måde kan du nemt kontrollere billedeksponeringen.
Eksempel på histogrammer
1 Tilpas eksponeret
2 Undereksponeret
3 Overeksponeret
¢ Histogram
Bemærk!
• Når man tager billeder med blitz eller på mørke steder, vises histogrammet i orange,
fordi det optagede billede og histogrammet ikke stemmer overens.
• Histogrammet i optagefunktion er kun en tilnærmelse.
• Et billedes histogram stemmer muligvis ikke overens i optagefunktion og afspilningsfunktion.
• Histogrammet i dette kamera stemmer ikke overens med histogrammer, der vises ved hjælp af
billedredigeringssoftware på PC’er osv.
• Histogrammer vises ikke i følgende tilfælde.
– Intelligent Auto-funktion
– Flerbilledafspilning
– Optagelse af film
– Afspilningszoom
– Udklipsholderfunktion
– Kalender
– [FOTO RAMME] i scene-funktion
– Når HDMI-kablet er tilsluttet
- 50 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: ñ·
¿¨
Sådan tages billeder med den indbyggede blitz
A Blitz
Dæk ikke for blitzen med fingrene eller med andre genstande.
Skift til passende blitz-indstilling
Indstil blitzen, så den passer til optagelsen.
Tryk på 1 [‰].
Tryk på 3/4 for at vælge den ønskede
scenefunktion.
• Du kan også trykke på 1 [‰] for at vælge.
• Se “Tilgængelige blitz-indstillinger i optage-funktion” (P53) for
oplysninger om de blitz-indstillinger, der kan vælges.
Tryk på [MENU/SET].
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
• Menuskærmen vises efter ca. 5 sekunder, hvor det markerede element automatisk
indstilles.
- 51 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Element
‡: AUTO
Beskrivelse af indstillinger
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det nødvendigt.
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det nødvendigt.
Blitzen udløses én gang før den egentlige optagelse for at reducere
ˆ:
fænomenet røde øjne (øjnene virker røde på billederne) og igen, når
AUTO/Reduktion af
selve billedet tages.
røde øjne¢
• Denne funktion kan anvendes, når der tages billeder af personer i
omgivelser med lav belysning.
‰: Tvungen ON
Blitzen udløses hver gang, uanset optageforholdene.
Š:
• Benyt denne indstilling, når motivet er baggrundsbelyst eller
Tvungen ON/
under fluorescerende lamper.
Reduktion af røde
• Blitz-indstillingen er kun sat til [Š], hvis [FEST] eller
øjne¢
[LEVENDE LYS] er valgt i scenefunktion. (P61)
Hvis du tager et billede med et mørkt landskab i baggrunden, nedsætter
‹:
denne funktion lukkehastigheden, når blitzen udløses, så det mørke
Langsom synk./
landskab i baggrunden bliver lyst. Samtidig reduceres fænomenet røde
Reduktion af røde
øjne.
¢
øjne
• Brug denne funktion, når du vil tage billeder af personer foran en
mørk baggrund.
Blitzen udløses ikke under nogen optageforhold.
Œ: Tvungen OFF
• Denne funktion kan anvendes, når der skal tages billeder på
steder, hvor blitz ikke er tilladt.
¢ Blitzen aktiveres to gange. Motivet må ikke bevæge sig, før den anden blitz aktiveres.
Intervallet indtil den anden blitz afhænger af motivets lysstyrke.
[FJERN RØD-ØJE] (P111) i funktionsmenuen [OPTAG] er indstillet på [ON], vises [ ]
på blitz-ikonet.
∫ Om digital korrektion af røde øjne
Hvis [FJERN RØD-ØJE] (P111) er indstillet på [ON], og du vælger reduktion af røde øjne
([
], [
], [
]), udføres en digital korrektion af røde øjne, hver gang du bruger
blitz. Kameraet registrerer automatisk de røde øjne og korrigerer billedet (kun tilgængelig
når [AF-FUNKTION] er indstillet til [š] og ansigtsgenkendelsesfunktionen er aktiveret).
• Under visse omstændigheder kan der ikke korrigeres for røde øjne.
• I følgende tilfælde virker korrigering af røde øjne ikke.
– Når blitzindstillingen er sat til [‡], [‰] eller [Œ]
– Når [FJERN RØD-ØJE] er sat til [OFF]
– Når [AF-FUNKTION] er sat til alt andet end [š]
- 52 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Tilgængelige blitz-indstillinger i optage-funktion
De tilgængelige blitz-indstillinger afhænger af optage-funktionen.
(±: Tilgængelig, —: Ikke tilgængelig, ¥: Startindstilling for scenefunktion)
‡
ñ
·
*
+
0
,
.
/
1
2
3
:
;
¢
ˆ
‰
‹ Š
Œ
—
—
—
—
±
±
±
±
±
—
±
±
¥
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
±
‡
í
ï
9
ô
5
4
6
8
7
ˆ
‰
‹ Š
Œ
±
—
±
—
—
—
—
—
—
—
¥
±
—
±
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
—
—
¥
—
—
—
—
—
—
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
—
—
¥
—
—
±
¥
—
±
—
—
±
—
—
—
—
—
¥
¥
±
¥
±
—
—
±
—
—
—
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
¥
—
±
—
—
±
—
—
—
¥
—
±
—
—
—
—
—
¥
¥
—
±
—
—
±
±
—
±
—
—
¥
¥
—
±
—
—
±
—
—
—
¥
±
±
—
—
—
±
—
¥
—
—
—
±
±
¥
¥
±
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
<
±
—
±
—
—
¥
±
¥
±
—
—
±
¨
±
—
±
—
—
±
¢ [
] vises. [
], [
], [
] eller [
] indstilles, afhængigt af motiv og lysstyrke.
• Blitzindstillingen ændres muligvis, hvis optagefunktionen ændres. Angiv evt. blitzindstillingen
igen.
• Blitzindstillingen lagres i hukommelsen, selv om kameraet slukkes. Men den nulstilles til de
oprindelige indstillinger, når der vælges en anden scenefunktion.
- 53 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Tilgængeligt blitz-område, når der tages billeder
• Det tilgængelige blitz-område er tilnærmelsesvist.
ISO-følsomhed
Tilgængeligt blitz-område
Vidvinkel
Tele
AUTO
60 cm til 5,3 m
1,0 m til 2,9 m
¢
ISO80
60 cm til 1,1 m
ISO100
60 cm til 1,3 m
¢
ISO200
60 cm til 1,8 m
1,0 m
ISO400
60 cm til 2,6 m
1,0 m til 1,4 m
ISO800
80 cm til 3,7 m
1,0 m til 2,1 m
ISO1600
1,15 m til 5,3 m
1,0 m til 2,9 m
¢ Optagelse med zoom-forstørrelser på op til 4k er mulig. Billeder, som er optaget med Tele,
kan være mørkere end normalt.
• I [HØJ FØLSOMH.] (P69) i scene-funktion skifter ISO-følsomheden automatisk mellem
[ISO1600] og [ISO6400], og det tilgængelige blitzområde varierer også.
Vidvinkel: Ca. 1,15 m til ca. 10,6 m
Tele:
Ca. 1,0 m til ca. 5,9 m
• I [BLITZ BURST] (P71) i scenefunktion skifter ISO-følsomheden automatisk mellem [ISO100]
og [ISO3200], og det tilgængelige blitz-område ændres også.
Vidvinkel: Ca. 60 cm til ca. 3,4 m
Tele:
Ca. 1,0 m til ca. 1,9 m
- 54 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Lukkehastighed for hver blitz-indstilling
Blitz-indstilling
Lukkehastighed (sek.)
Blitz-indstilling
‡
ˆ
‹
1/30¢1 til 1/2000
‰
Š
Lukkehastighed (sek.)
1¢1 til 1/2000
1 eller 1/4 til 1/2000¢2
Œ
¢1 Kan variere afhængigt af [MIN. LUKKER TID]-indstillingen. (P105)
¢2 Når [MIN. LUKKER TID] er sat til [AUTO]. (P105)
• ¢2: Lukkerhastigheden bliver maks. 1 sekund i følgende tilfælde.
– Når den optiske billedstabiliseringsfunktion er sat til [OFF].
– Hvis kameraet har bestemt, at der er meget lidt rystelse, når den optiske
billedstabiliseringsfunktion er indstillet på [MODE1], [MODE2] eller [AUTO].
• I intelligent auto-funktion ændres lukkerhastigheden, afhængigt af den identificerede scene.
• I scenefunktion er lukkerhastigheden forskellig fra tabellen ovenfor.
Bemærk!
• Hvis blitzen kommer for tæt på et motiv, kan motivet virke forvrænget eller misfarvet af varmen
eller lyset fra blitzen.
• Når der tages billeder ud over blitzens kontrolområde, indstilles eksponeringen muligvis ikke
korrekt og billedet kan derfor blive mørkt eller lyst.
• Mens blitzen oplades, blinker blitz-indikatoren rødt, og man kan ikke tage billeder, selv om
lukkerknappen trykkes helt ned.
• Hvidbalancen justeres muligvis ikke korrekt, hvis blitz-niveauet er utilstrækkeligt.
• Hvis lukkehastigheden er hurtig, er blitz-effekten måske utilstrækkelig.
• Det kan tage noget tid for at oplade blitzen, hvis du tage billedet flere gange. Tag først billedet,
når adgangsindikationen er forsvundet fra skærmen.
• Effekten af Reduktion af røde øjne er forskellig fra person til person. Effekten er muligvis heller
ikke så synlig, hvis motivet var langt væk fra kameraet, eller hvis personen ikke kiggede mod
kameraet ved udløsning af den første blitz.
- 55 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktionen: ·
Sådan tages nærbilleder
Tryk på 4 [#].
Tryk på 3/4 for at vælge den ønskede
scenefunktion.
Tryk på [MENU/SET].
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
• Menuskærmen vises efter ca. 5 sekunder, hvor det markerede element automatisk
indstilles.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus, og tryk derefter
lukkerknappen helt ned for at tage et
billede.
•[
] vises i AF-makrofunktion, og [ ] vises i
makro zoom-funktion.
• Vælg [OFF] under trin 2 for at annullere.
• Zoom-område, fokus-område og zoom-forstørrelse
vises under zoom-handlingen.
[AF MAKRO]
Med denne funktion kan du tage nærbilleder af et motiv, f.eks. når du tager billeder af
blomster. Du kan tage billeder af et motiv i en afstand på helt op til 3 cm fra objektivet ved
at dreje det øverste zoom-greb til Vidvinkel (1k).
∫ Fokusområde i AF-makrofunktion
¢ Fokusområdet ændres trinvist.
T
W
1m
3 cm
- 56 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[MAKRO ZOOM]
Du kan tage et billede med den digitale zoom med op til 3k mens du opretholder
afstanden til motivet til den bredeste position [3 cm].
A Fokusområde
• Fokusområdet vil være 3 cm til ¶ under makro
zoomfunktionen uanset zoompositionen.
• Zoom-området vises med blåt (digitalt zoom-område B).
• Billedkvaliteten er dårligere end under normal optagelse.
• Makrozoom-funktion kan ikke anvendes, når [ ] i
A
[AF-FUNKTION] er valgt.
• Følgende funktioner aktiveres ikke.
– Den udvidede optiske zoom
– Intelligent zoom
Bemærk!
• Det anbefales at bruge et stativ og selvudløseren.
• Det anbefales at indstille blitzen på [Œ], når der tages
B
nærbilleder.
• Hvis afstanden mellem kameraet og motivet er større end kameraets fokusområdet, kan der
muligvis ikke fokuseres korrekt på billeder, selv om fokusindikationen lyser.
• Når et motiv er tæt på kameraet, bliver det effektive fokusområde betydeligt smallere. Man vil
derfor have svært ved at fokusere på motivet igen, hvis afstanden mellem kamera og motiv
ændres, efter at motivet er i fokus.
• Makrofunktionen prioriterer et motiv, som er tæt på kameraet. Hvis afstanden mellem kameraet
og motivet derfor er stor, tager det længere tid at indstille fokus på motivet.
• Når man tager billeder tæt på, kan opløsningen af billedets periferi blive lidt reduceret. Dette er
ikke en fejlfunktion.
- 57 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: ñ·
¿¨
Sådan tages billeder med selvudløser
Tryk på 2 [ë].
Tryk på 3/4 for at vælge den ønskede
scenefunktion.
• Du kan også trykke på 2 [ë] for at vælge.
Tryk på [MENU/SET].
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
• Menuskærmen vises efter ca. 5 sekunder, hvor det markerede element automatisk
indstilles.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus, og tryk derefter lukkerknappen helt
ned for at tage et billede.
• Selvudløserindikatoren A blinker, og lukkeren
aktiveres efter 10 sekunder (eller 2 sekunder).
• Hvis du trykker på [MENU/SET], når selvudløseren er
indstillet, annulleres selvudløserindstillingen.
Bemærk!
• Hvis der bruges et stativ osv., er det hensigtsmæssigt at indstille selvudløseren til 2 sekunder
for at undgå de rystelser, der opstår, når lukkerknappen trykkes ned.
• Hvis du trykker lukkerknappen helt ned på én gang, fokuseres der automatisk på motivet, lige
inden billedet tages. På mørke steder blinker selvudløserindikatoren og tændes eventuelt for at
fungere som AF-hjælpelampe (P111), så kameraet kan fokusere på motivet.
• Det anbefales at bruge et stativ ved optagelse med selvudløseren.
• Antallet af mulige billeder under [BURST] er fastsat til 3.
• Antallet af mulige billeder under [BLITZ BURST] i scenefunktion er fastsat til 5.
• Selvudløseren kan ikke indstilles til 10 sekunder i [SELVPORTRÆT] i scenefunktion eller i
udklipsholderfunktion.
• Indstilling af selvudløseren kan ikke udføres under følgende betingelser.
– I [HØJHAST. BURST] og [UNDERVANDS] i scene-funktion
– Når der tages billeder
- 58 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: ·
¿¨
Eksponeringskompensation
Hvis der anvendes stativ, skal man sørge for, at stativet er stabilt, når kameraet er fastgjort
hertil. Se på følgende eksempler.
Undereksponeret
Tilpas
eksponeret
Kompensér eksponeringen mod
positiv.
Overeksponeret
Kompensér eksponeringen
mod negativ.
Tryk på 3 [È] flere gange, indtil [EKSPONERING]
vises, og anvend eksponeringskompensationen
2/1.
• Vælg [0 EV] for at vende tilbage til den oprindelige eksponering.
Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
Bemærk!
• EV er en forkortelse for [Exposure Value] (eksponeringsværdi), og den svarer til mængden af
lys, som CCD modtager fra blændeværdien og lukkehastigheden.
• Eksponeringskompensationens værdi vises nederst til venstre på skærmen.
• Den indstillede eksponeringsværdi gemmes, selv om kameraet slukkes.
• Kompensationsværdien for eksponeringen begrænses afhængig af motivets lysstyrke.
• Eksponeringskompensation kan ikke anvendes i [STJERNEHIMMEL] i scenefunktion.
- 59 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: ·
¿
Sådan tages billeder med Auto-holder
I denne funktion tages der automatisk 3 billeder i det valgte område for
eksponeringskompensation, hver gang du trykker ned på lukkerknappen. Du kan vælge
billedet med den ønskede eksponering fra de 3 billeder med forskellig eksponering.
Med auto-holder d1 EV
1. billede
2. billede
3. billede
d0 EV
j1 EV
i1 EV
Tryk på 3 [È], indtil [AUTO-HOLDER] vises, og
angiv kompensationsområdet for eksponeringen
med 2/1.
• Vælg [OFF] (0), når auto-holder ikke anvendes.
Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
Bemærk!
• Når du indstiller auto-holder, vises [ ] på skærmen.
• Hvis der tages billeder ved brug af auto-holder efter indstilling af området for
eksponeringskompensation, tager billederne udgangspunkt i det valgte område for
eksponeringskompensation.
Hvis der anvendes eksponeringskompensation, vises værdien for
eksponeringskompensationen nederst til venstre på skærmen.
• Indstillingen for Auto-holder annulleres, hvis du slukker for kameraet, eller hvis [DVALEINDST.]
aktiveres.
• Når auto-holder er indstillet, aktiveres autovisningsfunktionen, uanset autovisningsindstillingen.
Du kan ikke indstille autovisningsfunktionen i menuen [INDSTILLING].
• Eksponeringen kompenseres eventuelt ikke med auto-holder, afhængig af motivets lysstyrke.
• [Œ] er indstillet til blitzen, når auto-holder er indstillet.
• Burst-funktionen annulleres, når auto-holder er indstillet.
• Indstilling af autoholderen kan ikke udføres under følgende betingelser.
– I [OMDAN], [PANORAMA ASSIST], [HØJHAST. BURST], [BLITZ BURST],
[STJERNEHIMMEL], [HULKAMERA], [SANDBLÆST] og [FOTO RAMME] i scene-funktion
– Når der tages billeder
- 60 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion:
¿
Optagelse af billeder, som passer til den scene,
der optages (Scenefunktion)
Når du vælger en scene-funktion, så den passer til motivet og optagelsesforholdet, finder
kameraet den optimale eksponering og farvetone for at opnå det ønskede billede.
Registrering af scener i scenefunktion (Min scenefunktion)
Du kan registrere den scenefunktion, du oftest bruger, som en af [OPTAG]-funktionerne.
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/[AFSPIL] til [!].
Sæt funktionsdrejeknappen på [
] eller [
].
• Hvis du allerede har registreret Min scenefunktion, vil ikonet for
den registreret scenefunktion blive vist i stedet for [ ] eller [ ].
] og [ ] har samme funktion. Du kan let skifte ved at
vælge ofte benyttede scener, som er nemt for brugeren.
• Både [
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den ønskede
scenefunktion.
• Du kan også skifte skærmbillede fra et hvilket som helst
menuelement ved at dreje zoom-grebet.
Tryk på [MENU/SET] for at foretage en indstilling.
• Menuskærmbilledet skifter til optagelsesskærmen i den valgte scenefunktion.
• Den valgte scenefunktion lagres som en Min scenefunktion. Så kan du bruge den
gemte scenefunktion, når du derefter tager billeder, ved at indstille
funktionsdrejeknappen på [ ] eller [ ].
∫ Ændring af Min scenefunktion
1 Sæt funktionsdrejeknappen på [ ] eller [ ].
2 Tryk på [MENU/SET] for at få vist menuskærmen.
3 Tryk på 3 for at vælge [Û], skift menu, og tryk på 1.
• Se P22 for yderligere oplysninger om skift af menuer.
4 Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den ønskede scenefunktion.
5 Tryk på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
∫ Om oplysningerne
• Hvis du trykker på [DISPLAY], mens du er ved at vælge en scenefunktion, vises der beskriveler
om hver enkelt scenefunktion. (Når du trykker på [DISPLAY] igen, vender skærmen tilbage til
scenefunktionsmenuen.)
- 61 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Valg af scenefunktion til hver optagelse (Scenefunktion)
Kan du vælge en scenefunktion, hver gang du laver en optagelse.
1
2
Sæt funktionsdrejeknappen på [¿].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge scenefunktion, og tryk derefter på [MENU/SET]
for at vælge.
• Du kan også skifte skærmbillede fra et hvilket som helst menuelement ved at dreje
zoom-grebet.
• Optagelsesskærmen til den valgte scenefunktion vises.
Bemærk!
• For at ændre scenefunktion skal du trykke på [MENU/SET] og derefter trykke på 1, og gå
tilbage til trin 3 P61.
• Blitz-indstillingen i scenefunktion nulstilles til den oprindelige indstilling, når scenefunktionen
ændres.
• Hvis du tager et billede med en scene-funktion, som ikke egnet til formålet, kan billedets
nuance afvige fra den aktuelle scene.
• Følgende kan ikke angives i scene-funktion, da kameraet automatisk justerer dem til den mest
optimale indstilling.
– [INTELLIG. ISO]/[FØLSOMHED]/[INT.KONTRAST]/[MIN. LUKKER TID]/[I. OPLØSNING]/
[FARVEFUNKT.]
• Lukkerhastigheden for scenefunktioner, undtagen [PANORAMA ASSIST], [SPORT],
[NATPORTRÆT], [NATLANDSKAB], [LEVENDE LYS], [BABY1]/[BABY2], [KÆLEDYR], [BLITZ
BURST], [STJERNEHIMMEL], [FYRVÆRKERI], [SNE] og [HØJ DYNAMISK], er fra 1/4 sekund
til 1/2000 sekund.
- 62 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[PORTRÆT]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
forbedre disse personers udseende og få deres hud til at se bedre ud.
∫ Teknikker til Portrætfunktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
Bemærk!
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
[UDGLAT HUD]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
gøre hudteksturen endnu blødere end med [PORTRÆT]. (Dette er effektivt, når du tager
billeder af personer fra brystkassen og opefter.)
∫ Teknikker for Soft skin-funktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
Bemærk!
• Hvis der er en farve, der ligner hudfarven, i baggrunden, bliver den del også udglattet.
• Denne funktion er muligvis ikke effektiv i områder, der ikke er tilstrækkeligt belyst.
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
[OMDAN]
Emnet kan enten optages i slank eller aflang udgave, og huden kan samtidigt udglattes.
1 Tryk på 3/4 for at vælge indstillingen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Du kan foretage indstillinger fra lynmenuen (P24).
2 Sådan tager man billeder.
Bemærk!
• [BILLEDSTR.] og [BILLEDFORMAT] fastsættes som angivet nedenfor.
–[
] til [X], [
] til [Y] og [
] til [W]
• [KVALITET] indstilles automatisk på [›].
• Du kan tage billeder, som er egnet til 4qk6q/10k15 cm udskrivning.
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
• Hvis [SLIM HIGH] eller [STRETCH HIGH] er indstillet, virker ansigtsgenkendelsesfunktionen
muligvis ikke fuldstændigt.
• Kan ikke anvendes uden at give meddelelse herom til copyright-ejeren, undtagen til privat brug.
• Brug ikke udstyret imod den offentlige orden og sikkerhed eller for at krænke nogen.
• Brug ikke udstyret til andre formål end det tilsigtede.
- 63 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[SELVPORTRÆT]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af dig selv.
∫ Teknikker til Selvportrætfunktion
• Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus.
Selvudløserindikatoren lyser, når du har indstillet fokus. Sørg for
at holde kameraet stille, og tryk lukkerknappen helt ned for at tage
billedet.
• Motivet er ikke i fokus, hvis selvudløserindikatoren blinker. Tryk
lukkerknappen halvt ned igen for at indstille fokus.
• Det optagede billede vises automatisk på LCD-skærmen for
gennemsyn.
• Billedet kan blive sløret på grund af den langsomme
lukkehastighed, og derfor anbefales det at anvende 2 sekunder
selvudløserfunktionen.
Bemærk!
• Det tilgængelige fokusområde er ca. 30 cm til 1,2 m (Vidvinkel).
• Man kan tage billeder af sig selv med lyd (P110). Hvis du gør det, lyser selvudløserindikatoren,
mens der optages lyd.
• Zoom-forstørrelsen flyttes automatisk til Vidvinkel (1k).
• Selvudløseren kan kun indstilles til OFF eller 2 sekunder. Hvis den indstilles til 2 sekunder,
gælder denne indstilling, indtil kameraet slukkes igen, eller scenefunktionen ændres, eller til
[OPTAG]-funktionen eller [AFSPIL]-funktionen vælges.
• Stabiliseringsfunktionen er sat til [MODE2]. (P109)
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
[LANDSKAB]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af brede landskaber.
Bemærk!
• Blitz-indstillingen er sat til [Œ].
• Fokusområdet er 5 m til ¶.
- 64 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[PANORAMA ASSIST]
Du kan tage billeder med forbindelser, som er egnet til oprettelse af panoramabilleder.
∫ Indstilling af optagelsesretningen
1 Tryk på 3/4 for at vælge optagelsesretningen, og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Den vandrette/lodrette referenceramme vises.
2
Tag billedet.
• Du kan tage billedet en gang til ved at vælge [TAG OM].
3
Tryk på 3 for at vælge [NÆSTE], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at indstille menuen.
• En del af det optagede billede vises som et gennemsigtigt billede.
4
Tag billedet, når du har flyttet kameraet vandret eller lodret,
så du overlapper det gennemsigtige billede.
• Når du tager det tredje og efterfølgende billeder, skal du gentage
trin 3 og 4.
• Du kan tage billedet en gang til ved at vælge [TAG OM].
5
Tryk på 3/4 for at vælge [AFSLUT], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Bemærk!
• Under filmoptagelsen optages der normale levende billeder.
• Blitz-indstillingen er sat til [Œ].
• Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance, lukkerhastighed og ISO- følsomhed sættes til
indstillingerne for det første billede.
• Det anbefales at anvende et stativ. Når det er mørkt, anbefales det at bruge selvudløseren til at
tage billeder.
• Når kameraet er indstillet til [STABILISERING], og der er meget lidt rysten, eller hvis
[STABILISERING] er indstillet til [OFF], kan lukkehastigheden falde med op til 8 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• De billeder, du har optaget, kan kombineres, så de danner panoramabilleder ved hjælp af
softwaren “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition”, som du finder på den medfølgende cd-rom.
- 65 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[SPORT]
Indstil her, hvis du vil tage billeder af sportsbegivenheder eller andre motiver, der bevæger
sig hurtigt.
Bemærk!
• Under filmoptagelsen optages der normale levende billeder.
• Når kameraet er indstillet til [STABILISERING], og der er meget lidt rysten, eller hvis
[STABILISERING] er indstillet til [OFF], kan lukkehastigheden falde med op til 1 sekund.
• Denne funktion er egnet til at tage billeder af motiver i en afstand på 5 m eller mere.
• [INTELLIG. ISO] aktiveres, og det maksimale ISO-følsomhedsniveau bliver [ISO1600].
[NATPORTRÆT]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af en person og baggrunden med næsten
den ægte lysstyrke.
∫ Teknikker til Natportrætfunktion
• Brug blitzen. (Du kan indstille på [‹].)
• Motivet må ikke bevæge sig under optagelsen af et billede.
• Det anbefales at dreje zoom-grebet til Vidvinkel (1k) og stå ca. 1,5 m fra motivet, når der tages
et billede.
Bemærk!
• Under optagelse af film anvendes indstillingerne til dårlig belysning [
], som giver
bedre billeder i dårligt oplyste rum eller om aftenen.
• Fokusområdet er 60 cm (Vidvinkel)/1,2 m (Tele) til 5 m.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Når kameraet er indstillet til [STABILISERING], og der er meget lidt rysten, eller hvis
[STABILISERING] er indstillet til [OFF], kan lukkehastigheden falde med op til 8 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
[NATLANDSKAB]
Denne funktion gør det muligt at tage levende billeder af landskaber om natten.
Bemærk!
• Under optagelse af film anvendes indstillingerne til dårlig belysning [
], som giver
bedre billeder i dårligt oplyste rum eller om aftenen.
• Blitz-indstillingen er sat til [Œ].
• Fokusområdet er 5 m til ¶.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Når kameraet er indstillet til [STABILISERING], og der er meget lidt rysten, eller hvis
[STABILISERING] er indstillet til [OFF], kan lukkehastigheden falde med op til 8 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
- 66 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[MAD]
I denne funktion kan du optage billeder af mad med deres naturlige farvetone uden
påvirkning fra det omgivende lys på restauranter osv.
Bemærk!
• Vidvinkel Fokusområdet er 3 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶.
[FEST]
Vælg denne funktion, når du vil tage billeder til f.eks. en bryllupsreception, en fest, der
holdes indendørs, osv. Så kan du tage billeder af mennesker og baggrunden med næsten
den ægte lysstyrke.
∫ Teknikker til Fest-funktion
• Brug blitzen. (Du kan indstille på [‹] eller [Š].)
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Det anbefales at dreje zoom-grebet til Vidvinkel (1k) og stå ca. 1,5 m fra motivet, når der tages
et billede.
Bemærk!
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
[LEVENDE LYS]
I denne funktion kan du tage billeder i en atmosfære med levende lys.
∫ Teknik for levende lys-funktion
• Dette er mere effektivt, når du tager billeder uden brug af blitz.
Bemærk!
• Vidvinkel Fokusområdet er 3 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Når kameraet er indstillet til [STABILISERING], og der er meget lidt rysten, eller hvis
[STABILISERING] er indstillet til [OFF], kan lukkehastigheden falde med op til 1 sekund.
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
- 67 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[BABY1]/[BABY2]
I denne funktion kan du tage billeder af en baby med en sund ansigtsfarve. Når der
anvendes blitz, er den mindre skarp end normalt.
Der kan indstilles forskellige fødselsdage og navne til [BABY1] og [BABY2]. Du kan vælge
at få dem vist under afspilningen eller at få dem påtrykt på det optagede billede ved hjælp
af [TRYK TEKST] (P131).
∫ Indstilling af fødselsdag eller navn
1 Tryk på 3/4 for at vælge [ALDER] eller [NAVN], og tryk
derefter på 1.
2 Tryk på 3/4 for at vælge [SET], og tryk derefter på
[MENU/SET].
3 Indtast fødselsdag eller navn.
Fødselsdag:2/1: Vælg elementerne (år/måned/dag).
3/4: Indstilling.
[MENU/SET]: Afslut.
Navn:
For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn,
henvises der til “Indtastning af tekst” på P117.
• Når fødselsdagen eller navnet er indstillet, sættes [ALDER] eller [NAVN] automatisk til
[ON].
• Hvis [ON] er valgt, og fødselsdag eller navn ikke er blevet registreret, vises
4
indstillingsskærmen automatisk.
Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
∫ Sådan annulleres [ALDER] og [NAVN]
Vælg indstillingen [OFF] under trin 2 under proceduren “Indstilling af fødselsdag eller
navn”.
Bemærk!
• Under filmoptagelse anvendes indstillingerne til [PORTRÆT].
• Alderen og navnet kan udskrives ved brug af den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO 5.0
HD Edition”, som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Hvis [ALDER] eller [NAVN] er indstillet på [OFF], selv om fødselsdagen eller navnet er blevet
indstillet, vises alderen eller navnet ikke. Før du tager billeder, skal du sætte [ALDER] eller
[NAVN] på [ON].
• Vidvinkel Fokusområdet er 3 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶.
• Når kameraet er indstillet til [STABILISERING], og der er meget lidt rysten, eller hvis
[STABILISERING] er indstillet til [OFF], kan lukkehastigheden falde med op til 1 sekund.
• [INTELLIG. ISO] aktiveres, og det maksimale ISO-følsomhedsniveau bliver [ISO1600].
• Hvis kameraet tændes med [BABY1]/[BABY2] indstillet, vises alder og navn i den nederste
venstre side af skærmen i ca. 5 sekunder sammen med den aktuelle dato og det aktuelle
klokkeslæt.
• Hvis alderen ikke er angivet korrekt, skal man kontrollere dato- og fødselsdagsindstillinger.
• Registreringen af fødselsdag og navn kan nulstilles med [NULSTIL].
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
- 68 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[KÆLEDYR]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af et kæledyr, f.eks. en hund eller kat.
Du kan registrere dit kæledyrs fødselsdag og navn. Du kan vælge at få dem vist under
afspilningen eller at få dem påtryktt på det optagede billede ved hjælp af [TRYK TEKST]
(P131).
Se [BABY1]/[BABY2] på P68 for oplysninger om [ALDER] eller [NAVN].
Bemærk!
• Under filmoptagelsen optages der normale levende billeder.
• Indstillingerne for AF-hjælpelampen er på [OFF].
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [ ].
• Se [BABY1]/[BABY2] for yderligere oplysninger om denne funktion.
[SOLNEDGANG]
Vælg denne funktion, hvis du vil tage billeder af solnedgangen. På denne måde kan du
tage levende billeder af solens smukke røde farve.
Bemærk!
• Blitz-indstillingen er sat til [Œ].
[HØJ FØLSOMH.]
Denne funktion minimerer rystelserne fra motiver, og dermed kan du tage billeder af
motiverne i lokaler med svag belysning. (Vælg dette til høj følsomhedsbehandling.
Følsomheden skifter automatisk mellem [ISO1600] og [ISO6400].)
∫ Billedstørrelse og billedformat
1 Tryk på 3/4 for at vælge billedstørrelse og billedformat, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Billedstørrelsen bliver 3M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9).
2 Sådan tager man billeder.
Bemærk!
• [I. OPLØSNING] er fastsat til [ON].
• [KVALITET] indstilles automatisk på [›].
• Du kan tage billeder, som er egnet til 4qk6q/10k15 cm udskrivning.
• Vidvinkel Fokusområdet er 3 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶.
- 69 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[HØJHAST. BURST]
Det er en god funktion at bruge, hvis du vil optage hurtige bevægelser eller et bestemt
øjeblik.
∫ Billedstørrelse og billedformat
1
2
3
Tryk på 3/4 for at vælge [HASTIGHEDSPRIORITET] eller [BILLEDPRIORITET],
og tryk derefter på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
Tryk på 3/4 for at vælge billedstørrelse og billedformat, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Billedstørrelsen bliver 3M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9).
Sådan tager man billeder.
• Still-billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Maksimal
bursthastighed
ca. 10 billeder/sekund (hastighedsprioritet)
ca. 6 billeder/sekund (billedprioritet)
Antal mulige billeder
ca. 15 til 100
• Burst-hastigheden ændres i henhold til optageforholdene.
• Antallet af burst-optagede billeder begrænses af optageforholdene samt typen og/eller
statussen af det anvendte kort.
• Antallet af burst-optagede billeder øges straks efter formatering.
Bemærk!
• Under filmoptagelsen optages der normale levende billeder.
• Blitz-indstillingen er sat til [Œ].
• [I. OPLØSNING] er fastsat til [ON].
• [KVALITET] indstilles automatisk på [›].
• Du kan tage billeder, som er egnet til 4qk6q/10k15 cm udskrivning.
• Vidvinkel Fokusområdet er 3 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶.
• Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance, lukkerhastighed og ISO- følsomhed sættes til
indstillingerne for det første billede.
• ISO-følsomheden justeres automatisk. Men bemærk, at ISO-følsomheden er sat højt for at få
en højere lukkerhastighed.
• Afhængigt af optagelsesforholdene, kan det tage lidt tid at tage det næste billede, hvis du
gentager funktionen.
- 70 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[BLITZ BURST]
Der tages still-billeder kontinuerligt med blitz. Det kan være nyttigt at tage still-billeder på
mørke steder.
∫ Billedstørrelse og billedformat
1 Tryk på 3/4 for at vælge billedstørrelse og billedformat, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Billedstørrelsen bliver 3M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9).
2 Sådan tager man billeder.
• Still-billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Antal mulige billeder
maks. 5 billeder
Bemærk!
• Under filmoptagelsen optages der normale levende billeder.
• [I. OPLØSNING] er fastsat til [OFF].
• [KVALITET] indstilles automatisk på [›].
• Du kan tage billeder, som er egnet til 4qk6q/10k15 cm udskrivning.
• Lukkehastigheden bliver 1/30 sekund til 1/2000 sekund.
• Vidvinkel Fokusområdet er 3 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶.
• Fokus, zoom, eksponering, lukkerhastighed, ISO-følsomhed og blitz-niveau er sat til
indstillingerne til det første billede.
• [INTELLIG. ISO] aktiveres, og det maksimale ISO-følsomhedsniveau bliver [ISO3200].
• Se bemærkningen om P55, når du skal bruge blitzen.
- 71 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[STJERNEHIMMEL]
Med denne funktion kan du tage levende billeder af en stjernehimmel eller et mørkt motiv.
∫ Indstilling af lukkehastighed
Vælg en lukkerhastighed på [15 SEK.], [30 SEK.] eller [60 SEK.].
1 Tryk på 3/4 for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Du kan også ændre antallet af sekunder ved brug af lynmenuen. (P24)
2 Sådan tager man billeder.
• Tryk på lukkerknappen helt for at få vist nedtællingsskærmbilledet.
Flyt ikke kameraet, før dette skærmbillede vises. Når nedtællingen
er afsluttet, vises [VENT ET ØJEBLIK...] i lige så lang tid, som
indstillingen for langsom lukkehastighed angiver.
• Tryk på [MENU/SET] for at stoppe med at tage billeder, mens
nedtællingsskærmbilledet vises.
∫ Teknik for stjernehimmel-funktion
• Lukkeren åbner i 15, 30 eller 60 sekunder. Sørg for at bruge et stativ. Det anbefales også at
tage billeder ved hjælp af selvudløserfunktionen.
Bemærk!
• Under optagelse af film anvendes indstillingerne til dårlig belysning [
bedre billeder i dårligt oplyste rum eller om aftenen.
• Blitz-indstillingen er sat til [Œ].
• Stabiliseringsfunktionen for det optiske billede er sat til [OFF].
• ISO-følsomheden er fastsat til [ISO80].
], som giver
[FYRVÆRKERI]
Denne funktion gør det muligt at tage smukke billeder af fyrværkeri på nattehimlen.
∫ Teknikker til Fyrværkeri-funktion
• Da lukkehastigheden nedsættes, anbefales det at anvende et stativ til at tage billeder.
Bemærk!
• Under filmoptagelsen optages der normale levende billeder.
• Blitz-indstillingen er sat til [Œ].
• Denne funktion er mest effektiv, når motivet er 10 m væk eller mere.
• Lukkehastigheden bliver som angivet i det følgende.
– Når [OFF] er indstillet på den optiske billedstabiliseringsfunktion: 2 sekunder
– Når [AUTO], [MODE1] eller [MODE2] er indstillet på den optiske billedstabiliseringsfunktion:
1/4 eller 2 sekunder (Lukkehastigheden bliver kun 2 sekunder, når kameraet har bestemt, at
der er en lille rystelse, som f.eks. ved brug af et stativ osv.).
– Du kan ændre lukkehastigheden ved at kompensere for eksponeringe.
• ISO-følsomheden er fastsat til [ISO80].
- 72 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[STRAND]
Med denne funktion kan du tage endnu mere levende billeder af havets eller himlens blå
farve osv. Den forhindrer også en undereksponering af mennesker i stærkt sollys.
Bemærk!
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [š].
• Kameraet må ikke berøres med våde hænder.
• Sand eller havvand kan medføre fejlfunktion i kameraet. Sørg for, at der ikke kommer sand
eller havvand i objektivet eller i batteripolerne.
[SNE]
Med denne funktion kan du tage billeder, så sneen bliver så hvid som mulig på et
skisportssted eller et snebeklædt bjerg.
[LUFTFOTO]
Med denne funktion kan du tage billeder fra et fly.
∫ Teknikker til luftfoto-funktion
• Det anbefales at bruge denne teknik, hvis det er vanskeligt at fokusere, når man f.eks. tager
billeder af skyer. Ret kameraet på noget med en høj kontrast, tryk lukkerknappen halvt ned for
at indstille fokus, og ret derefter kameraet på motivet, og tryk lukkerknappen helt ned for at tage
billedet.
Bemærk!
• Blitz-indstillingen er sat til [Œ].
• Fokusområdet er 5 m til ¶.
• Sluk kameraet, når flyet letter eller lander.
• Følg altid instruktionerne fra flypersonalet, før du bruger kameraet.
• Pas på genskin fra vinduet.
- 73 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[HULKAMERA]
Billedet tages mørkere og med blød fokus omkring motiverne.
Bemærk!
• [I. OPLØSNING] er fastsat til [OFF].
• Vidvinkel Fokusområdet er 3 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶.
• Ansigtsdetekteringsfunktionen (P102) fungerer muligvis ikke korrekt
omkring skærmens kanter på mørke steder.
[SANDBLÆST]
Billedet tages med grynet tekstur, som om det er sandblæst.
Bemærk!
• ISO-følsomheden er fastsat til [ISO1600].
• Vidvinkel Fokusområdet er 3 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶.
- 74 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[HØJ DYNAMISK]
Du kan anvende denne funktion til let at optage billeder med lyse og mørke dele i scenen,
som er udtrykt ved en egnet lysstyrke, når du vender mod solen, om natten eller under
lignende forhold.
∫ Indstilling af effekt
1 Tryk på 3/4 for at vælge den ønskede effekt, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Du kan foretage indstillinger fra lynmenuen. (P24)
2
[
]: Naturlig farveeffekt
[
]: Blikfang, som fremhæver både kontrast og farve
[
]: Sort-hvid effekt
Sådan tager man billeder.
Bemærk!
• ISO-følsomheden er fastsat til [ISO400].
• Kompenseringseffekten opnås muligvis ikke, afhængigt af forholdene.
• Vidvinkel Fokusområdet er 3 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶.
• Når det er mørkt, anbefales det at bruge stativ og selvudløseren til at tage billeder.
• Når kameraet er indstillet til [STABILISERING], og der er meget lidt rysten, eller hvis
[STABILISERING] er indstillet til [OFF], kan lukkehastigheden falde med op til 8 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• LCD-skærmstøj kan være mere synlig end under normal optagelse på grund af
lysstyrkekompensationen for de mørkere områder.
[FOTO RAMME]
Sådan optages et billede med en ramme omkring.
∫ Indstilling af ramme
1 Tryk på 2/1 for at vælge den ønskede ramme, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Antallet af pixler er fastsat til 2M (4:3).
2 Sådan tager man billeder.
Bemærk!
• Under filmoptagelsen optages der normale levende billeder.
Der vises ingen ramme.
• [AUTOVISNING] er fastsat til [2SEC.].
• Farven af den ramme, der vises på skærmen og farven af rammen omkring det aktuelle billede
kan variere, men dette er ikke en fejlfunktion.
- 75 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[UNDERVANDS]
Brug det særlige undervandsetui (DMW-MCZX3; ekstraudstyr). Så kan du tage billeder
med en naturlig farve.
Indstilling af undervandsfokus (AF-lås)
Du kan indstille fokus, før du tager et billede med AF-lås. Dette er nyttigt, hvis du vil tage et
billede af hurtigt bevægende motiver osv.
1 Ret AF-området hen på motivet.
A
2 Tryk på 2 for at indstille fokus.
• AF-låsikonet A vises, når motivet er i fokus.
• Tryk på 2 igen for at annullere AF-lås.
• Når du drejer zoom-grebet, annulleres AF-lås. I sådanne tilfælde
skal du fokusere på motivet, og indstille fokus igen.
• Du kan ikke angive AF-låsen, når [AF-FUNKTION] er sat til [
].
Hvidbalance finjustering
Du kan justere farvetonen, så den passer til vanddybden og vejret.
1 Tryk på 3 [È] tre gange for at få vist
[HVIDBAL JUST].
2 Tryk på 2/1 for at justere hvidbalancen.
3
2 [RØD]:
Tryk i denne retning, hvis farvetonen er blålig.
1 [BLÅ]:
Tryk i denne retning, hvis farvetonen er rødlig.
• Vælg [0], hvis du ikke vil finjustere hvidbalancen.
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Hvis du justerer hvidbalancen, vises [ AWB ] på skærmen i rødt eller blåt.
Bemærk!
• Vidvinkel Fokusområdet er 3 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶.
- 76 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: ñ·
¿
Avanceret (Optagelse af billeder)
Optagelse af film
Med denne funktion optages højdefinitionsfilm, som er kompatible med AVCHD-format
eller film, der er optaget som JPEG-film.
Lyden optages i mono.
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/[AFSPIL] til [!].
Skift af funktion ved hjælp af
funktionsdrejeknappen.
A Funktionsdrejeknap
B Filmknap
∫ Funktioner, der kan optages for filmen
Element
Indstillinger/Note
ñ Intelligent auto-funktion
Kameraet finder de mest egnede indstillinger, der
passer til motivet og de andre optageforhold, så du
kan trygt overlade indstillingen til kameraet og optage
film uden problemer.
· Normal billedfunktion
Optag film ved automatisk indstilling af
blændeværdien og lukkerhastigheden.
¿
Min scenefunktion/
Scene-funktion
Scenefilm
Bemærk!
• Optages i følgende kategorier for visse scenefunktioner.
Valgte scenefunktion
Scenefunktion under optagelse af film
[BABY1]/[BABY2]
Portrætfunktion
[NATPORTRÆT],
[NATLANDSKAB],
[STJERNEHIMMEL]
Lavt lysniveau-funktion
[PANORAMA ASSIST], [SPORT],
[KÆLEDYR], [HØJHAST. BURST],
[BLITZ BURST], [FYRVÆRKERI],
[FOTO RAMME]
Normal film
• En filmoptagelse, som svarer til hver scene, udføres for dem, der ikke er angivet ovenfor. (P61
til 76)
- 77 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
A
Start optagelsen ved at trykke på
filmknappen.
A Tilgængelig optagetid
B Udløbet optagetid
• Slip filmknappen lige efter, at du har trykket på den.
• Lyden optages samtidigt fra den indbyggede mikrofon
på dette kamera. (Film kan ikke optages uden lyd.)
• Optagetilstandsindikatoren (rød) C blinker under
optagelse af film.
• Skærmen bliver mørk et øjeblik, og optagelsen starter
efter justering af skærmen.
C
B
Stop optagelsen ved at trykke på filmknappen igen.
• Lyden slukkes, når du trykker på filmknappen, som angiver start/stop af filmoptagelsen.
Lydstyrken kan indstilles i [BIPNIVEAU] (P25).
• Hvis den indbyggede hukommelse eller kortet bliver opbrugt i midten af optagelsen,
standser kameraet automatisk.
∫ Om fokusering
Når [KONTIN. AF] (P112) er indstillet på [ON], og du indstiller fokus på et motiv,
opretholder kameraet fokus på det pågældende motiv. For at rette fokuspositionen når du
begynder at optage film, skal du indstille på [OFF].
- 78 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• Skærmen skifter, når du trykker på filmknappen under trin 3 og 4.
A Billedoptagelsesskærm¢1
B Indstilling af
filmfunktion¢2
C Filmoptagelsesskærm
D Indstilling af
billedfunktion
R1m21s
3s
¢1 Tryk på [DISPLAY] for at få vist den tilgængelige optagetid, før du optager film.
¢2 Det skærmbillede, der vises under indstilling af filmfunktion er forskelligt, afhængigt af
indstillingen af [OPTAGELSE].
• Se P112 for oplysninger om funktionsmenuen [FILM].
• Blitz-indstillingen er sat til [Œ].
• Se P184 for oplysninger om den tilgængelige optagetid.
• Den tilgængelige optagetid, der vises på skærmbilledet, reduceres muligvis ikke regelmæssigt.
• Afhængigt af korttypen, vises kortadgangsindikationen muligvis i et stykke tid efter
filmoptagelsen. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Driftslyden fra zoomen eller knapper kan blive optaget med, når de betjenes under optagelse af
en film.
• Skærmen bliver måske midlertidigt sort, eller enheden optager muligvis støjen fra statisk
elektricitet eller elektromagnetiske bølger osv. afhængigt af det omgivende miljø for
filmoptagelsen.
• Når zoomen betjenes ved optagelse af film, kan det tage lidt tid at indstille fokus.
• Hvis den ekstra optiske zoom er blevet brugt, før du trykker på filmknappen, ændres det
område, der kan optages, drastisk, da disse indstillinger annulleres.
• Hvis billedformatindstillingen er forskellig til billed- og filmoptagelse, ændres visningsvinklen
ved begyndelsen af en filmoptagelse. Når [
OPTAGEOMR.] (P26) indstilles til [ON], vises
visningsvinklen under filmoptagelsen.
• [STABILISERING] er fastsat til [MODE1] til filmoptagelse.
• Ved optagelse af film kan følgende funktioner ikke anvendes.
– [ ], [ ], [ƒ] og [Ù] i [AF-FUNKTION]
– Retningsvisningsfunktion
– Den udvidede optiske zoom
– [ANSIGTSGENK.]
• Det anbefales at bruge en fuldt opladet batteri eller et lysnetadapter (ekstraudstyr) ved
optagelse af film.
• Hvis strømmen går under optagelse af film ved hjælp af lysnetadapteren (ekstraudstyr), eller
lysnetadapteren (ekstraudstyr) frakobles osv. registreres den film, der er ved at blive optaget,
ikke.
• Zoom-hastigheden kan være langsommere end normalt.
- 79 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Når intelligent autofunktion er valgt
• Når intelligent autofunktion er valgt under trin 2, kan filmoptagelsen, som svarer til motivet eller
optagelsessituationen, udføres.
∫ Scene-detektering
Når kameraet identificerer den optimale scene, vises det relevante ikon for scenen med
blåt i 2 sekunder, hvorefter farven ændres til rødt som normalt.
¦
>
[i-PORTRÆT]
[i-LANDSKAB]
[i-LAVT LYS]
[i-MAKRO]
• [¦] angives, hvis ingen af scenerne er optimale, og standardindstillingerne anvendes.
• Når [ ] er valgt, detekterer kameraet automatisk en persons ansigt, og der indstilles fokus og
eksponering. (Ansigtsdetektering) (P102)
Bemærk!
• Se P37 for oplysninger om indstillinger i Intelligent auto-funktion.
• På grund af nedenstående betingelser identificeres der muligvis en anden scene til samme
motiv.
– Betingelser for motiv: Når ansigtet er lyst eller mørkt, Motivets størrelse, Motivets farve,
Afstand til motivet, Motivets kontrast, Når motivet bevæger sig
– Indspilningsforhold: Solnedgang, Solopgang, Under lave lystyrkeforhold, Hvis kameraet
rystes, Hvis der anvendes zoom
• For at tage billeder i en bestemt scene anbefales det at tage billederne i den korrekte
optagefunktion.
- 80 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Ændring af [OPTAGELSE] og [OPTAGE KVAL.]
Vælg [OPTAGELSE] i [FILM]-funktionsmenuen, og
tryk på 1. (P22)
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk
derefter på [MENU/SET].
Optageformat
Funktioner
• Vælg dette format for at optage højdefinitionsvideo (HD) til
afspilning på HDTV vha. en HDMI-forbindelse.
• Det kan afspilles ved at isætte kortet i en enhed, som er
[AVCHD Lite]
kompatibel med AVCHD. Se vejledningen til den
pågældende enhed for detaljerede oplysninger om
kompatibilitet.
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse¢ “Klasse 4” eller
højere.
• Vælg dette format til at optage standarddefinitionsvideo til
[MOTION JPEG]
afspilning på din pc. Der optages, så der bruges mindre
plads, når der ikke er meget plads tilbage på
hukommelseskortet, eller når du vil vedhæfte filmen til en
e-mail.
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse¢ “Klasse 6” eller
højere.
¢SD-hastighedsklassen angiver hastighedsstandarden for kontinuerlig skrivning.
Tryk på 3/4 for at vælge [OPTAGE KVAL.], og
tryk derefter på 1.
- 81 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Når [AVCHD Lite] er valgt under trin 2
Element
Høj
kvalitet
Længere
tid
Kvalitet (bithastighed)¢1
([SH])
1280k720 pixel
Ca. 17 Mbps¢2
([H])
1280k720 pixel
Ca. 13 Mbps¢2
([L])
1280k720 pixel
Ca. 9 Mbps¢2
fps
Billedformat
50p
(Sensoru
dgang er
25 fps)
16:9
¢1 Hvad er bithastighed
Det er datamængden for en afgrænset tidsperiode. Jo højere tallet er, desto bedre
er kvaliteten. Denne enhed benytter optagelsesmetoden “VBR”. “VBR” er en
forkortelse for “Variable Bit Rate”, og bithastigheden (datamængde for en afgrænset
tidsperiode) ændres automatisk, afhængigt af det motiv, der skal optages. Derfor
afkortes optagelsestiden, hvis der optages et motiv i hurtig bevægelse.
¢2 Hvad er Mbps
Det er en forkortelse for “Megabit Per Second”, som repræsenterer
transmissionshastigheden.
Når [MOTION JPEG] er valgt under trin 2
Element
Høj
kvalitet
Længere
tid
Billedstørrelse
([HD])
1280k720 pixel
([WVGA])
848k480 pixel
([VGA])
640k480 pixel
([QVGA])
320k240 pixel
¢3
fps
Billedformat
16:9
30
4:3
¢3 Dette element kan ikke indstilles i Intelligent auto-funktion.
• Med [AVCHD Lite] eller [ ] til [MOTION JPEG] får du stor glæde af højkvalitets film på
TV'et ved hjælp af et HDMI-minikabel (ekstraudstyr). Se “Afspilning på TV’et med
HDMI-stik” på P145 for yderligere oplysninger.
• Kan ikke optages til den indbyggede hukommelse, undtagen [
].
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at lukke menuen.
- 82 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• Filmoptagelsen kan stoppe midtvejs, hvis et af følgende kort anvendes.
– Kort, hvorpå der er optaget og slettet mange gange
– Kort, som er blevet formateret ved hjælp af en pc eller andet udstyr
Før du tager billeder, skal du formatere (P30) kortet i selve enheden. Da formateringen
medfører, at alle data, der er optaget på kortet, slettes, skal du gemme dine vigtige data på
computeren, før formateringen udføres.
• Film, som er optaget i [AVCHD Lite] eller [MOTION JPEG] kan blive afspillet i en dårlig
billed- eller lydkvalitet, eller afspilning er slet ikke mulig, selv når du afspiller på udstyr,
der er kompatibelt med disse formater. Optageoplysningerne vises muligvis heller ikke
korrekt. I sådanne tilfælde skal du bruge denne enhed.
Se supportwebsteder nedenfor for detaljerede oplysninger om AVCHD-kompatible
enheder.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
• Film, som er optaget i [AVCHD Lite], opfylder ikke “DCF/Exif”, så nogle oplysninger vises ikke
under afspilningen.
• Lyd fra film (Når [OPTAGELSE] er indstillet på [MOTION JPEG]) eller billeder med lyd,
som er optaget med dette kamera, kan ikke afspilles på ældre modeller af Panasonic
digitalkamera (LUMIX), som er introduceret på markedet før juli 2008.
- 83 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: ñ·
¿
Sådan tages et billede med
Ansigtsgenkendelsesfunktionen
Ansigtsgenkendelsesfunktionen er en funktion, der søger efter et ansigt, som ligner et
registreret ansigt, og der fortrinsvis justerer fokus og eksponering automatisk. Selv om
personen står bag ved eller for enden af en række personer i et gruppebillede, kan
kameraet stadig tage et klart billede.
[ANSIGTSGENK.] er som udgangspunkt sat på [OFF] på kameraet.
[ANSIGTSGENK.] tændes automatisk [ON], når ansigtsbilledet er registreret.
• Ansigtsgenkendelsesfunktionen omfatter følgende.
I optagefunktion
– Visning af det tilhørende navn, når kameraet detekterer et registreret
ansigt¢ (hvis der er indstillet et navn for det registrerede ansigt)
– Kameraet husker ansigter, som der tages billede af mange gange, og
registreringsskærmen vises automatisk
(hvis [AUTO REGISTRERING] er indstillet på [ON])
I afspilningsfunktion
– Visning af navn og alder (hvis oplysningerne er registreret)
– Selektiv afspilning af billeder, som vælges udfra de billeder, der er registreret vha.
ansigtsgenkendelsesfunktionen ([AFSPIL KATEG.] (P123))
¢ Navnene på op til 3 personer vises. Der er fortrinsret for de navne, der vises, når man tager
billeder, i henhold til registreringsrækkefølgen.
Bemærk!
• [AF-FUNKTION] er fastsat til [š].
• Under burst-funktion kan der kun vedhæftes billedoplysninger for [ANSIGTSGENK.] til det
første billede.
• Når du har trykket lukkeren halvt ned, vises en anden persons oplysninger muligvis, hvis
kameraet vendes mod et andet motiv, når billedet tages.
• [ANSIGTSGENK.] kan anvendes i følgende tilfælde.
– [PORTRÆT]/[UDGLAT HUD]/[SELVPORTRÆT]¢/[LANDSKAB]/[SPORT]/[NATPORTRÆT]/
[FEST]/[LEVENDE LYS]/[BABY1]/[BABY2]/[KÆLEDYR]/[SOLNEDGANG]/
[HØJ FØLSOMH.]/[STRAND]/[SNE]/[HULKAMERA]/[HØJ DYNAMISK]/[FOTO RAMME]
¢ [AUTO REGISTRERING] er fastsat til [OFF].
• [ANSIGTSGENK.] finder et ansigt, som ligner det registrerede ansigt og garanterer ikke sikker
genkendelse af en person.
• Funktionen Ansigtsgenkendelse kan tage længere tid med at vælge og genkende særlige
kendetegn i forhold til almindelig Ansigtsgenkendelse.
• Selv om ansigtsgenkendelsesoplysningerne er blevet registreret, kategoriseres billeder, som er
taget med [NAVN] sat på [OFF], ikke efter ansigtsgenkendelsesfunktionen under [AFSPIL
KATEG.].
• Selv når ansigtsgenkendelsesoplysningerne ændres (P88), ændres
ansigtsgenkendelsesoplysningerne for de billeder, der allerede er taget, ikke.
Hvis navnet for eksempel ændres, kategoriseres billeder, som er taget, før ændringen er
foretaget, ikke af ansigtsgenkendelsen under [AFSPIL KATEG.].
• For at ændre navneoplysningerne for de billeder, der er taget, skal du udføre [REPLACE] under
[ANSIGT REDIG] (P142).
- 84 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Ansigtsindstillinger
Du kan registrere oplysninger, f.eks. navne og fødselsdage, for ansigtsbilleder på op til
6 personer.
Registreringen kan gøres lettere, hvis du tager flere ansigtsbilleder af samme person (op
til 3 billeder/registrering)
∫ Optagelsespunkt ved registrering af ansigtsbilleder
• Ansigtet forfra med åbne øjne og lukket mund. Ved
registreringen skal du sørge for, at ansigtets konturer, øjnene
eller øjenbrynene ikke er tildækket af hår.
• Sørg for, at der ikke for meget skygge i ansigtet, når du
registrerer det. (Blitzen udløses ikke under registrering.)
(Godt eksempel til
registrering)
∫ Hvis ikke det genkendes under optagelsen
• Registrér ansigtet på den samme person både indendørs og udendørs eller med forskellige
ansigtsudtryk eller fra forskellige vinkler. (P88)
• Registrér ligeledes ansigtet på optagelsesstedet.
• Ændring af [FØLSOMHED]-indstillingen. (P89)
• Når en person, som er registreret, ikke genkendes, kan du korrigere ved en omregistrering.
Eksempler på ansigter, som er vanskelige at genkende
Funktionen Ansigtsgenkendelse kan måske ikke udføres eller
udføres muligvis ikke korrekt, selv for registrerede ansigter i
følgende tilfælde, afhængigt af ansigtsudtryk og det omgivende
miljø.
• Håret dækker øjnene eller øjenbrynene (A)
• Ansigtet er mørkt/lysindfaldet er i en bestemt vinkel (B)
• Ansigtet kigger i en bestemt vinkel eller sidelæns
• Ansigtet kigger opad/nedad
• Øjnene er lukkede
• Hvis ansigtet er meget belyst eller meget mørkt
• Skjult bag solbriller, brilleglas med genspejling, håret, hatte
osv.
• Hvis ansigtet er meget lille på skærmen
• Hele ansigtet er ikke på skærmen
• Hvis særlige ansigtskendetegn har ændret sig med alderen
• Hvis forældre og deres børn eller søskende ligner hinanden
meget
• Ansigtsudtrykket er meget anderledes
• Hvis der er meget lidt kontrast på ansigterne
• Hvis der sker en pludselig bevægelse
• Hvis kameraet ryster
• Hvis der anvendes digital zoom
- 85 -
A
B
Avanceret (Optagelse af billeder)
Registrering af et ansigtsbillede på en ny person
Tryk på [ANSIGTSGENK.] i funktionsmenuen [OPTAG], og tryk
derefter på 1. (P22)
Tryk på 3/4 for at vælge [MEMORY] og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
ansigtsgenkendelsesrammen, der ikke er
registreret, og tryk derefter på [MENU/SET].
Tag billedet og tilpas ansigtet med
referencerammen.
• Ansigtet på andre motiver end personer (dyr osv.) kan ikke
registreres.
• Hvis genkendelsen mislykkes, vises en meddelelse, og
displayet vender tilbage til optagelsesskærmen. I sådanne
tilfælde skal du prøve at tage billedet igen.
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/SET].
- 86 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Markér det element, der skal redigeres, ved hjælp af 3/4, og tryk
derefter på 1.
• Du kan registrere op til 3 ansigtsbilleder.
Element
Beskrivelse af indstillinger
[NAVN]
Man kan registrere navne.
1 Tryk på 4 for at vælge [SET], og tryk derefter på [MENU/
SET].
2 Indtast navnet.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til
afsnittet “Indtastning af tekst” på P117.
[ALDER]
Man kan registrere fødselsdagen.
1 Tryk på 4 for at vælge [SET], og tryk derefter på [MENU/
SET].
2 Tryk på 2/1 for at vælge elementer (år/måned/dag), og
tryk derefter på 3/4 for at indstille, og tryk på
[MENU/SET].
[FOKUS IKON]
Skift det viste fokusikon, når motivet er i fokus.
Tryk på 3/4 for at vælge fokusikon, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[NYE BILL.]
Sådan tilføjer du flere ansigtsbilleder.
(Tilføj billeder)
1 Vælg rammen for det ikke-registrerede ansigt, og tryk
derefter på [MENU/SET]
2 Udfør trin 4 og 5 i “Registrering af et ansigtsbillede på en
ny person”.
3 Tryk på [‚].
Sådan sletter du et af ansigtsbillederne.
(Slet)
1 Tryk på 2/1 for at vælge det ansigtsbillede, der skal
slettes, og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på [‚].
• Hvis der kun er registreret ét ansigt, kan det ikke slettes.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at lukke menuen.
∫ Om oplysningerne
• Hvis du trykker på [DISPLAY] på optagelsesskærmen, som beskrevet under trin 4 på P86,
vises der en beskrivelse af, hvordan du tager ansigtsbilleder. (Tryk igen for at vende tilbage til
optagelsesskærmen.)
- 87 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Ændre eller slette oplysninger for en registreret person
Du kan ændre billeder eller oplysninger for en allerede registreret person. Du kan også
slette oplysningerne for den registrerede person.
1
2
3
4
Vælg [ANSIGTSGENK.] i [OPTAG]-funktionsmenuen, og
tryk derefter på 1. (P22)
Tryk på 4 for at vælge [MEMORY], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge det ansigtsbillede, som skal
redigeres eller slettes, og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
5
Beskrivelse af indstillinger
[INFO RED.]
Ændring af oplysninger for en allerede registreret person.
Udfør trin 6 under “Registrering af et ansigtsbillede på en
ny person”.
[PRIORITET]
Den bedste fokus og eksponering indstilles for ansigter med
højeste prioritet.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge prioritet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[SLET]
Slette oplysninger for en registreret person.
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/
SET].
Tryk lukkerknappen halvt ned for at lukke menuen.
- 88 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Indstilling af auto-registrering/følsomhed
Indstilling af auto-registrering og følsomhed for ansigtsgenkendelse kan udføres.
1
2
3
Vælg [ANSIGTSGENK.] i [OPTAG]-funktionsmenuen, og tryk derefter på 1.
(P22)
Tryk på 4 for at vælge [SET], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på 1.
Element
Beskrivelse af indstillinger
[OFF]/[ON]
• Når [AUTO REGISTRERING] er sat på [ON], indstilles
[AUTO REGISTRERING]
[ANSIGTSGENK.] automatisk på [ON].
• Se “Automatisk registrering” på P90 for yderligere
oplysninger.
[HIGH]/[NORMAL]/[LOW]
• Vælg [HIGH], hvis genkendelsen viser sig at være vanskelig.
[FØLSOMHED]
4
Sandsynligheden for genkendelse øges, men det gør
sandsynligheden for forkert genkendelse også.
• Vælg [LOW], hvis en forkert genkendelse sker for ofte.
• Vælg [NORMAL] for at vende tilbage til de oprindelige
indstillinger.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at lukke menuen.
- 89 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Automatisk registrering
Når [AUTO REGISTRERING] er sat på [ON], viser registreringsskærmen automatisk, hvis
du tager et billede af et ansigt, som er vist mange gange.
• (Registreringsskærmen vises automatisk efter ca. 3 billeder. Dette gælder dog ikke, når
[BURST] og auto-holder er indstillet).
• Det kan være meget vanskeligt kun at udføre genkendelsen med [AUTO REGISTRERING].
Derfor skal du sørge for at registrere ansigtsbillederne med [ANSIGTSGENK.] i
[OPTAG]-funktionsmenuen på forhånd.
∫ Registrering fra den automatiske registreringsskærm
1 Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Hvis der ikke er nogen registrerede personer, skal du gå til trin 3.
• Menuskærmen vises igen, når [NEJ] er valgt, og når [JA] vælges
2
med 3, indstilles [AUTO REGISTRERING] til [OFF].
Tryk på 3/4 for at vælge [NY PERSON] eller
[EKSTRA BILLEDE], og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
[NY PERSON]
[EKSTRA BILLEDE]
Beskrivelse af indstillinger
• En liste over registrerede personer vises, når der allerede er
registreret 6 personer. Vælg den person, der skal udskiftes.
Sådan registreres et nyt ansigtsbillede for en registreret
person.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den person, som du vil
tilføje et billede for, og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis der allerede er registreret 3 billeder, vises
billedudskiftningsskærmen. Her skal du vælge det billede, du
vil udskifte.
• Efter yderligere registrering eller udskiftning af et ansigtsbillede, vender skærmen
automatisk tilbage til optagelsesskærmen.
3
Udfør handlingen under trin 6 og efterfølgende under “Registrering af et
ansigtsbillede på en ny person”.
Bemærk!
• Hvis registreringsskærmen ikke vises, vises det muligvis lettere, hvis du optager under samme
forhold eller med samme ansigtsudtryk.
• Hvis et ansigt ikke genkendes på trods af, at det er registreret, bliver genkendelsen lettere, hvis
du registrerer personen igen ved hjælp af [ANSIGTSGENK.] i [OPTAG]-funktionsmenuen i
samme miljø.
• Hvis registreringsskærmen vises for en person, som allerede er registreret, bliver
genkendelsen lettere ved en yderligere registrering.
• Genkendelsen bliver sværere, hvis et billede, som er taget med blitz, registreres.
- 90 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Nyttige funktioner ved rejsedestinationer
(Rejsefunktion)
• Vælg [INDSTIL UR] for at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på
forhånd. (P18)
Vælg et element i menuen [REJSEFUNKTION], og tryk
på 1 (P22).
• Efter udførelse vises det valgte indhold.
A Navnet på det valgte menuelement vises.
A
[REJSDATO]
Indstil afrejse- og hjemrejsedato for din ferie. Antallet af dage, der er gået siden
afrejsedatoen (dvs. hvilken feriedag det er den pågældende dag), optages derefter, når du
tager billeder og kan vises under afspilning. Du kan påtrykke disse oplysninger på dine
billeder ved hjælp af [TRYK TEKST] (P131).
[OFF]/[SET]
∫ Indstilling af rejsedato
1
2
Tryk på 4 for at vælge [SET], og tryk derefter på [MENU/
SET].
Tryk på 3/4/2/1 for at indstille afrejsedatoen, og tryk
derefter på [MENU/SET].
3
Tryk på 3/4/2/1 for at indstille hjemrejsedatoen, og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Datorammerne fra afrejse- til hjemrejsedato undergår en
4
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Afrejse- og hjemrejsedatoen, som du har indstillet, vises i menuen
farveændring.
[REJSEFUNKTION].
∫ Annullering af rejsedato
Disse indstillinger annulleres automatisk, når den aktuelle dato går ud over
hjemrejsedatoen. For at annullere indstillingerne under ferien skal du indstille
[REJSDATO] på [OFF] i trin 1 under “Indstilling af rejsedato”. Bemærk, at når
[REJSDATO] er [OFF], indstilles [STED] også automatisk på [OFF].
- 91 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• Antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen, kan udskrives ved brug af den bundtede
software “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition”, som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Antallet af dage, som er gået siden afrejsedatoen, vises i ca. 5 sekunder, hvis enheden
tændes, osv. efter at rejsedatoen er blevet indstillet, eller når rejsedatoen indstilles.
• Når afrejsedatoen er indstillet, vises [—] i nederste højre side af skærmen.
• Rejsedatoen beregnes på grundlag af datoen i tidsindstillingen og den afrejsedato, du vælger.
Hvis man indstiller [VERDENSTID] (P93) til rejsemålet, udregnes rejsedatoen ved hjælp af
datoen i indstillingen af klokkeslættet og indstillingen af rejsemålet.
• Den indstillede rejsedato lagres, selv om kameraet slukkes.
• Hvis [REJSDATO] er indstillet på [OFF], vil antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen,
ikke bliver optaget. Selv om [REJSDATO] er indstillet til [SET], når du har taget billederne, vises
den feriedag, du tog dem på, ikke.
• Hvis du indstiller en afrejsedato og derefter tager et billede på en dato før afrejsedatoen, vises
der et [-] (minus) i orange, og den feriedag, du tog billedet på, optages ikke.
• Hvis rejsedatoen vises som [-] (minus) i hvidt, er der en tidsforskel, som betyder en
datoændring mellem [HJEMME] og [REJSEMÅL]. (Den optages ikke.)
• [REJSDATO] kan ikke indstilles for film, som er optaget med [AVCHD Lite].
[STED]
Indstil en rejsedestination. Destinationen optages derefter, når du tager billeder og kan
vises under afspilning. Du kan påtrykke disse oplysninger på dine billeder ved hjælp af
[TRYK TEKST] (P131).
[OFF]/[SET]
∫ Indstilling af rejsedestination
1 Tryk på 4 for at vælge [SET], og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Indtast rejsedestination.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til afsnittet “Indtastning af
tekst” på P117.
3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Den rejsedestination, du har valgt, vises i menuen [REJSEFUNKTION].
∫ Sådan annulleres visning af rejsedestination
Indstil [STED] på [OFF] i trin 1 under “Indstilling af rejsedestination”.
Bemærk!
• Rejsedestinationen kan udskrives ved brug af den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO 5.0
HD Edition”, som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• [STED] kan ikke optages, når man optager film.
• Du kan ikke indstille [STED], når [REJSDATO] er sat til [OFF].
- 92 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[VERDENSTID]
Indstil klokkeslættet for det område, du bor i, og for området til din oversøiske destination.
Så kan du få vist det lokale klokkeslæt og optage det lokale klokkeslæt, når du tager
billeder på ferien.
[REJSEMÅL]/[HJEMME]
∫ Indstilling af områder for [REJSEMÅL]/[HJEMME]
Første gang du tager kameraet i brug, vises meddelelsen [ANGIV HJEMEGN]. Tryk på
[MENU/SET], og angiv det land, du bor i, på skærmen under trin 2.
1
Tryk på 4 for at vælge [HJEMME], og tryk derefter på [MENU/SET].
2
Tryk på 2/1 for at vælge det land, du bor i, og tryk
derefter på [MENU/SET].
A
A Aktuelt klokkeslæt
B Tidsforskel fra GMT (Greenwich Mean Time)
B
• Hvis der benyttes sommertid [
] i det land, du bor i, skal du
trykke på 3. Tryk på 3 igen for at vende tilbage til det oprindelige klokkeslæt.
• Sommertidsindstillingen for hjemegnen bringer ikke det aktuelle klokkeslæt fremad. Sæt
klokkeslættet én time frem.
3
4
Tryk på 1.
Tryk på 3 for at vælge [REJSEMÅL], og tryk derefter på
[MENU/SET] for at vælge indstillingen.
C Klokkeslættet på den valgte lokation vises
C
5
Tryk på 2/1 for at vælge den relevante
rejsedestination, og tryk derefter på [MENU/SET] for
indstilling.
D Aktuelt klokkeslæt på destinationen
E Tidsforskel
• Hvis der er sommertid [
] på en rejsedestination, skal du
trykke på 3. (Tiden går frem en time ad gangen.) Tryk på 3
igen for at vende tilbage til det oprindelige klokkeslæt.
6
D
E
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Datoen og klokkeslættet for den valgte [REJSEMÅL] eller [HJEMME] vises i menuen
[REJSEFUNKTION].
- 93 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• For at tilbagestille klokkeslættet til [HJEMME], når du er hjemme fra ferien osv. skal du følge
instruktionerne under trin 1 og 2.
• Hvis [HJEMME] allerede er valgt, skal du kun ændre rejsedestinationen.
• Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på listen over de lande, der vises på skærmen, skal
du fastsætte tidsforskellen fra det land, du bor i.
• Rejsedestinationsikonet [“] vises, når du afspiller billeder, som er taget på rejsedestinationen.
- 94 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Brug af [OPTAG]-funktionsmenuen
[BILLEDSTR.]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Angiv antallet af pixel. Jo højere antallet af pixel er, desto finerer er detaljerne på
billederne, selv om de udskrives på store papirark.
Gældende funktioner: ñ·
¿
∫ Når billedformatet er [X].
¢ Dette element kan ikke indstilles i intelligent auto-funktion.
(14M)
4320k3240 pixel
)¢
(10M
3648k2736 pixel
(7M
)¢
(5M
)
2560k1920 pixel
(3M
)¢
2048k1536 pixel
(0,3M
3072k2304 pixel
)
640k480 pixel
∫ Når billedformatet er [Y].
(12,5M)
4320k2880 pixel
(9M
)¢
3648k2432 pixel
(6M
)¢
3072k2048 pixel
(4,5M
)¢
2560k1712 pixel
(2,5M
)¢
2048k1360 pixel
(0,3M
)¢
640k424 pixel
∫ Når billedformatet er [W].
(10,5M)
4320k2432 pixel
(7,5M
)¢
3648k2056 pixel
(5,5M
)¢
3072k1728 pixel
(3,5M
)¢
2560k1440 pixel
(2M
(0,2M
)¢
)¢
1920k1080 pixel
640k360 pixel
- 95 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• “EZ” er en forkortelse for “Extra optical Zoom”.
• Et digitalt billede er dannet af mange små prikker, som
kaldes pixler. Jo højere antallet af pixler er, desto finere
bliver billedet, når det udskrives på et stort papirark eller
vises på en PC-skærm.
A Mange pixel (Fin)
B Få pixel (Grov)
¢ Disse billeder er eksempler, der viser virkningen.
• Hvis du ændrer billedformatet, skal billedstørrelsen igen sættes til.
• Den Ekstra optiske zoom fungerer ikke, når Makrozoomen er valgt eller i [OMDAN], [HØJ
FØLSOMH.], [HØJHAST. BURST], [BLITZ BURST], [HULKAMERA] og [FOTO RAMME]
Scenefunktion, så billedstørrelsen for [
] vises ikke.
• Der kan opstå mosaiklignende forstyrrelser på billedet afhængig af motivet eller
optageforholdene.
• Se P184 for yderligere oplysninger om antal mulige billeder.
[KVALITET]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Angiv komprimeringsformatet, som billederne skal lagres i.
Gældende funktioner: ·
¿
[A]:
Fin (når førsteprioritet er billedkvaliteten)
[›]:
Standard (når standardbilledkvaliteten benyttes, og antallet af billeder, der skal
optages, øges uden at ændre antallet af pixler)
Bemærk!
• Se P184 for yderligere oplysninger om antal mulige billeder.
- 96 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[BILLEDFORMAT]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Med denne funktion kan du angive billedformatet af billederne, så det passer til
udskrivnings- eller afspilningsmetode.
Gældende funktioner: ·
[X]:
¿
[BILLEDFORMAT] af 4:3 fjernsyn
[Y]: [BILLEDFORMAT] af et 35 mm filmkamera
[W]: [BILLEDFORMAT] af en højdefinitions-tv osv.
[X]
[Y]
[W]
Bemærk!
• Enderne af de optagede billeder kan blive skåret af ved udskrivning, så kontrollér før
udskrivning. (P182)
[INTELLIG. ISO]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Kameraet angiver automatisk den optimale ISO-følsomhed og lukkerhastighed, så de
passer til motivets bevægelse og scenelyset for at minimere rystelserne fra motivet.
Gældende funktioner: ·
ISOMAX
ISOMAX
[OFF]/[ ISOMAX
400 ]/[ 800 ]/[ 1600 ]
• Der kan indstilles en øvre grænse for ISO-følsomheden.
• Jo højere værdien af ISO-følsomheden er, desto mere reduceres rystelserne, men desto større
bliver billedstøjen.
Bemærk!
• Afhængigt af lysstyrken og hvor hurtigt motivet bevæger sig, kan rystelser muligvis ikke
undgås.
• Bevægelse detekteres muligvis ikke, hvis et motiv i bevægelse er meget lille, hvis det
bevægelige motiv er på kanten af skærmen, eller hvis motivet har flyttet sig i det øjeblik
lukkerknappen trykkes helt ned.
• For at undgå støj anbefales det at reducere ISO-følsomhedens maksimale niveau eller indstille
[FARVEFUNKT.] til [NATURAL]. (P108)
- 97 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[FØLSOMHED]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Med denne funktion kan du indstille lysfølsomheden (ISO-følsomhed). Hvis du indstiller til
et højere tal, kan billederne også tages i mørke, uden at resultatet bliver helt mørkt.
Gældende funktioner: ·
[AUTO]/[80]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600]
ISO-følsomhed
Optagelsessted (anbefales)
Lukkerhastighed
Støj
80
1600
Når det er lyst (udendørs)
Når det er mørkt
Langsom
Hurtig
Mindre
Mere
Bemærk!
• Når man anvender [AUTO], indstilles ISO-følsomheden automatisk til maks. [ISO400] i
overensstemmelse med lysstyrken. (Den kan indstilles til maks. [ISO1600], når der bruges
blitz.)
• Denne indstilling er ikke tilgængelig, når [INTELLIG. ISO] anvendes. ([
] vises.)
• For at undgå billedstøj anbefaler vi, at du enten reducerer ISO-følsomhedsniveauet eller
indstiller [FARVEFUNKT.] til [NATURAL], før du tager billederne. (P108)
- 98 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[HVIDBALANCE]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
I sollys, neonlys eller under andre lignende forhold, hvor farven hvid får et rødligt eller
blåligt skær, skal dette element justeres til den farve af hvid, som er tættest på det, der ses
med det blotte øje i overenstemmelse med lyskilden.
Gældende funktioner: ·
¿
[AWB]: Automatisk justering
[V]:
Når man tager udendørs billeder under en klar himmel
[Ð]:
Når man tager udendørs billeder under en overskyet himmel
[î]:
Når man tager udendørs billeder i skyggen
[Ñ]:
Når man tager billeder i neonlys
[Ò]:
Værdien angives ved at anvende [Ó]
[Ó]: Angiv manuelt
Bemærk!
• Den optimale Hvidbalance varierer, afhængigt af den halogenbelysning, der optages under, så
brug [AWB] eller [Ó].
• Indstillingen til hvidbalance lagres, selv om kameraet slukkes. (Men indstilling af hvidbalancen
for en scenefunktion vender tilbage til [AWB], når scenefunktionen ændres.)
• I scenefunktionerne nedenfor er hvidbalancen sat til [AWB].
– [LANDSKAB]/[NATPORTRÆT]/[NATLANDSKAB]/[MAD]/[FEST]/[LEVENDE LYS]/
[SOLNEDGANG]/[BLITZ BURST]/[STJERNEHIMMEL]/[FYRVÆRKERI]/[STRAND]/[SNE]/
[LUFTFOTO]/[SANDBLÆST]/[UNDERVANDS]
∫ Manuel indstilling af hvidbalance
Indstil hvidbalanceværdien. Brug denne værdi for at tilpasse
optageforholdene, når du tager fotografier.
1 Vælg [Ó], og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Ret kameraet mod et hvidt stykke papir osv. så rammen i
midten dækkes med den hvide genstand, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Hvidbalancen er muligvis ikke indstillet korrekt, hvis motivet er for lyst eller for mørkt.
Indstil hvidbalancen igen, når du har justeret lysstyrken korrekt.
- 99 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Finjustering af hvidbalancen [
]
Hvis man ikke kan opnå den ønskede farvetone ved at indstille hvidbalancen, er det muligt
at finjustere hvidbalancen.
• Indstil Hvidbalancen til [V]/[Ð]/[î]/[Ñ]/[Ò].
1
2
Tryk på 3 [È] flere gange, indtil [HVIDBAL JUST]
fremkommer, og tryk derefter på 2/1 for at justere
hvidbalancen.
2 [RØD]: Tryk i denne retning, hvis farvetonen er blålig.
1 [BLÅ]: Tryk i denne retning, hvis farvetonen er rødlig.
• Vælg [0] for at vende tilbage til den oprindelige Hvidbalance.
Tryk på [MENU/SET] for at afslutte.
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at afslutte.
• Hvidbalance-ikonet på skærmen bliver rødt eller blåt.
• Du kan finjustere Hvidbalancen uafhængigt af hver Hvidbalance element.
• Indstillingerne i finjustering af hvidbalancen afspejles i billedet, når der tages billeder med
blitz.
• Indstillingen for finjustering af Hvidbalancen lagres, selv om kameraet slukkes.
• Finjusteringsniveauet af hvidbalancen i [Ò] returnerer til [0], når hvidbalancen nulstilles
ved brug af [Ó].
• I [UNDERVANDS] i scene-funktion fastsættes hvidbalancen til [AWB], men den kan
finjusteres.
• Finjustering af hvidbalancen kan ikke indstilles for [B/W], [SEPIA], [COOL] og [WARM] i
[FARVEFUNKT.].
∫ Auto-hvidbalance
Afhængigt af de eksisterende forhold, når der tages billeder, kan billederne få et rødligt
eller blåligt skær. Og når der anvendes flere lyskilder, eller der ikke er en farve tæt på hvid,
virker den automatiske hvidbalance muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal du
indstille hvidbalancen til en anden funktion end [AWB].
1
Den automatiske hvidbalance fungerer inden for dette
område
2 Blå himmel
3 Overskyet himmel (Regn)
4 Skygge
5 TV-skærm
6 Sollys
7 Hvidt, fluorescerende lys
8 Glødelampe
9 Solopgang og solnedgang
10 Stearinlys
KlKelvin-farvetemperatur
- 100 -
2)
3)
4)
1)
6)
7)
8)
9)
10)
5)
Avanceret (Optagelse af billeder)
[ANSIGTSGENK.]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Angiv en persons ansigt, og anvend ansigtsdetekteringsfunktionerne.
Gældende funktioner: ñ·
[OFF]/[ON]/[MEMORY]/[SET]
¿
Bemærk!
• Se P84 for detaljerede oplysninger.
[AF-FUNKTION]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Med denne funktion kan du vælge de fokuseringsmetoder, som bedst passer til
placeringen af motivet og antallet af de motiver, der skal vælges.
Gældende funktioner: ·
¿
Kameraet detekterer automatisk personens ansigt. Fokus og
[š]: Ansigtsgenkendelse eksponering kan justeres til at passe til det pågældende ansigt
uanset hvor i billedet, det befinder sig. (maks. 15 områder)
[
]: AF-sporing¢
Fokus kan justeres på et bestemt motiv. Fokuset følger motivet,
selv om det flytter sig. (Dynamisk sporing)
[
]: 11-punkts-fokusering¢
Kameraet indstiller fokus på et af 11 fokusområder. Dette er
nyttigt, når motivet ikke er i midten af skærmbilledet.
[ƒ]: 1-punkts-fokusering Kameraet fokuserer hurtigt på motivet i AF-området i midten af
(Høj hastighed)¢
skærmbilledet.
[Ø]: 1-punkts-fokusering
Kameraet indstiller fokus på motivet i AF-området i midten af
skærmbilledet.
[Ù]: Spot-fokusering¢
Kameraet fokuserer på det afgrænsede, lille område på
skærmbilledet.
¢ [Ø] anvendes under optagelse af film.
- 101 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• Kameraet indstiller fokus på alle AF-områder, når flere AF-områder (maks. 11 områder) lyser
samtidigt [ ]. Hvis du vil fastlægge fokuspositionen, så du kan tage billeder, skal du skifte
AF-funktionen til [ƒ], [Ø] eller [Ù].
• Hvis AF-funktionen er sat til [ ], vises AF-området ikke, før der indstilles fokus på billedet.
• Skift AF-funktionen over på [ƒ] nebo [Ø], hvis det er vanskeligt at fokusere ved hjælp af [Ù].
• Kameraet detekterer muligvis andre motiver end en person som ansigt. I sådanne tilfælde skal
du skifte AF-funktionen til en anden funktion end [š] og derefter tage et billede.
• Sættes på [š], når [ANSIGTSGENK.] er indstillet på [ON].
• Man kan ikke indstille [š] i følgende tilfælde.
– I [PANORAMA ASSIST], [NATLANDSKAB], [MAD], [STJERNEHIMMEL], [FYRVÆRKERI],
[LUFTFOTO] og [UNDERVANDS] i scene-funktion.
∫ Om [š] (Ansigtsgenkendelse)
Følgende AF-områderammer vises, når kameraet detekterer ansigterne.
Gul:
Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, bliver rammen grøn, når der er
indstillet fokus med kameraet.
Hvid:
Vises, når der detekteres flere ansigter. Der indstilles også fokus på andre ansigter, som
er ved samme afstand som ansigterne inden for de gule AF-områder.
• Under visser billedoptagelsesforhold, inklusive i følgende tilfælde, virker
ansigtsgenkendelsesfunktionen muligvis ikke, og du kan ikke detektere ansigter.
[AF-FUNKTION] skifter til [ ].
– Hvis ansigtet ikke vender mod kameraet
– Hvis ansigtet er i vinkel
– Hvis ansigtet er meget belyst eller meget mørkt
– Når der er lidt kontrast på ansigterne
– Når ansitstrækkene skjules bag solbriller osv.
– Når ansigtet er lille på skærmen
– Hvis der sker en pludselig bevægelse
– Hvis motivet ikke er et menneske
– Hvis kameraet rystes
– Hvis der anvendes digital zoom
- 102 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
∫ Om [ƒ] [1-punkts-fokusering (Høj hastighed)]
• Du kan hurtigere indstille fokus på et motiv end ved hjælp af andre AF-funktioner.
• Når du trykker lukkerknappen halvt ned, fryser billedet muligvis et kort øjeblik, før det bringes i
fokus. Dette er ikke en fejlfunktion.
∫ Opsætning af [
1
] (AF-sporing)
Sæt motivet i AF-sporingsrammen, og
tryk på 4 for at fastlåse motivet.
A AF-sporingsramme (hvid)
B AF-sporingsramme (gul)
• AF-sporingsrammen fokuserer konstant på
motivets bevægelse, når det er blevet
genkendt.
• AF-sporing slukkes, når du trykker på 4
igen.
2
Før fastlåsning
Låst
A
B
Tag billedet.
Bemærk!
• Den dynamiske sporingsfunktion kan undlade at låse, miste motivet i AF-sporing eller spore et
andet motiv, afhængigt af optageforholdene, som f.eks. de, der er nævnt nedenfor.
– Hvis emnet er for lille
– Hvis optagelsesstedet er for mørkt eller for lyst
– Hvis motivet bevæger sig for hurtigt
– Hvis baggrunden har samme eller en lignende farve som motivet
– Hvis der forekommer rystelser
– Hvis du bruger zoomen
• Hvis der ikke kan låses, blinker AF-området rødt og forsvinder. Tryk på 4 igen.
• AF-sporing virker ikke, hvis motivet ikke er angivet, eller hvis motivet mistes eller ikke kunne
spores. I dette tilfælde tages billedet med [Ø] i [AF-FUNKTION].
• [ANSIGTSGENK.] virker ikke under AF-sporing.
•[
] virker ikke under AF-sporing.
• Man kan ikke indstille [ ] i [PANORAMA ASSIST], [STJERNEHIMMEL], [FYRVÆRKERI],
[HULKAMERA], [SANDBLÆST] og [HØJ DYNAMISK] i scenefunktion.
• Man kan ikke indstille [ ] i [B/W], [SEPIA], [COOL] eller [WARM] i [FARVEFUNKT.].
• Vidvinkel Fokusområdet er 3 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶.
- 103 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[PRÆ AF]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Kameraet justerer fokus automatisk, afhængigt af indstillingerne.
Gældende funktioner: ·
¿
[OFF]
[
[
]: Quick AF
]: Kontinuerlig
AF¢
[
] vises på skærmen.
[
] vises på skærmen.
¢ Ved optagelse af film er det kun [
] (kontinuerlig AF), der kan vælges.
Om [ ] og [ ]
[ ] justerer automatisk fokus, når kamerarystelserne bliver mindre. [ ] justerer fokus
hele tiden (kontinuerlig AF-funktion).
Kameraet justerer fokus automatisk, og fokusjusteringen øges, når du trykker ned på
lukkerknappen. Dette er effektivt, hvis du ikke vil gå glip af en god mulighed for at tage et
billede.
Bemærk!
• Batteriet aflades hurtigere end normalt.
• Tryk lukkerknappen halvt ned igen, hvis det er vanskeligt at fokuserere på motivet.
• [ ] virker ikke under AF-sporing.
• I [NATPORTRÆT], [NATLANDSKAB], [STJERNEHIMMEL] og [FYRVÆRKERI] i scenefunktion
er denne indstilling sat på [OFF].
• Når [PRÆ AF] er indstillet på [
], kan det tage et stykke tid at indstille fokus på motivet, hvis
du drejer zoom-grebet fra Vidvinkel til Tele, eller hvis du pludselig skifter fra et fjernmotiv til et
nærmotiv.
[INT.KONTRAST]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Kontrast og eksponering justeres automatisk, når der er stor forskel i lysstyrken mellem
baggrund og motiv, således at billedet bliver så tæt på virkeligheden.
Gældende funktioner: ·
[OFF]/[ON]
Bemærk!
] på skærmen.
• Når [ON] er valgt, vises [
• Selv om [FØLSOMHED] er indstillet på [ISO80]/[ISO100], kan [FØLSOMHED] indstilles højere
end [ISO80]/[ISO100], hvis billedet tages med [INT.KONTRAST] aktiveret.
• Kompenseringseffekten opnås muligvis ikke, afhængigt af forholdene.
•[
] i skærmbilledet bliver gult, hvis [INT.KONTRAST] er aktiveret.
- 104 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[MIN. LUKKER TID]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Du kan tage et lyst billede på et mørkt sted ved at sænke [MIN. LUKKER TID]. Du kan
også sætte den op for at reducere sløring af motivet.
Gældende funktioner: ·
[AUTO], [1/125], [1/60], [1/30], [1/15], [1/8], [1/4], [1/2], [1]
Indstilling af min. lukkerhastighed
1/125
1
Lysstyrke
Mørkere
Lysere
Rystelser
Mindre
Mere
Bemærk!
• Dette skal normalt sættes til [AUTO] for at tage billederne. (Når du vælger en anden langsom
lukkehastighed end [AUTO], [
] vises på skærmen).
• Indstilling af [MIN. LUKKER TID] til en langsommere hastighed kan øge muligheden for
rystelser. Derfor anbefales det at bruge et stativ og selvudløseren til at tage billederne.
• Indstilling af [MIN. LUKKER TID] til en hurtigere hastighed kan resultere i mørke billeder. Derfor
anbefales det at tage billedet i lyse omgivelser. Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås,
blinker [
] rødt, når lukkerknappen er trykket halvt ned.
- 105 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[BURST]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Vælg de billeder, du rigtig godt kan lide, fra de billeder du har taget.
Gældende funktioner: ñ·
[OFF]/[˜]
¿
ca. 1,8¢
Bursthastighed (billeder/sekund)
Antal mulige billeder
A
maks. 3
›
maks. 5
¢ Bursthastigheden er konstant, uanset kortets overførselshastighed.
• Ovennævnte værdier for bursthastigheden gælder, når lukkerhastigheden er 1/60 eller
hurtigere.
Bemærk!
• Fokus, eksponering og Hvidbalance er fastsat, når det første billede tages.
• Når der anvendes selvudløser, er antallet af mulige billeder i burst-funktion indstillet til 3.
• Hvis du følger et motiv i bevægelse, når du tager billeder på et sted (landskab) indendørs,
udendørs osv. hvor der er stor forskel mellem lys og skygge, bliver eksponeringen muligvis ikke
optimal.
• Burst-hastigheden (billeder/sekund) kan blive langsommere, afhængigt af optagelsesmiljøet,
f.eks. på mørke steder, hvis ISO-følsomheden er høj osv.
• Burst-funktionen annulleres ikke, når kameraet slukkes.
• Hvis du tager billeder i burst-funktion med den indbyggede hukommelse, tager det lidt tid at
overskrive billeddataene.
• [Œ] indstilles til blitz, når burst-funktionen er indstillet.
• Auto-holder annulleres, når burst-funktion.
• Burst-funktionen kan ikke bruges i [OMDAN], [PANORAMA ASSIST], [HØJHAST. BURST],
[BLITZ BURST], [STJERNEHIMMEL], [HULKAMERA], [SANDBLÆST], [HØJ DYNAMISK]
eller [FOTO RAMME] i scenefunktion.
- 106 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[I. OPLØSNING]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Man kan tage billeder med en skarp profil og opløsning ved at bruge intelligent
opløsningsteknologi.
Gældende funktioner: ·
[OFF]/[ON]
[i.ZOOM]:
[I. OPLØSNING] aktiveres, og zoom-forstørrelsen øges med ca. 1,3k
uden en væsentlig forringelse af billedet.
Bemærk!
• Se P41 for at få oplysninger om intelligent zoom.
• [I. OPLØSNING] er fastsat til [i.ZOOM] i intelligent auto-funktion eller udklipsholderfunktion.
• Sættes på [ON] for [HØJ FØLSOMH.] og [HØJHAST. BURST] i scenefunktion og på [OFF] for
[BLITZ BURST] og [HULKAMERA] i scenefunktion og på [i.ZOOM] i alle andre
scenefunktioner.
[DIGITAL ZOOM]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Dette forstørrer motiver endnu mere end den optisk zoom eller den ekstra optiske zoom.
Gældende funktioner: ·
¿
[OFF]/[ON]
Bemærk!
• Se P41 for yderligere oplysninger.
• Hvis der er kamerarystelser, når der zoomes ind eller ud, anbefales det, at [STABILISERING]
indstilles til [AUTO] eller [MODE1].
• Indstillingen sættes til [ON] i autofunktion.
- 107 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[FARVEFUNKT.]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Når du bruger disse funktioner, kan billederne gøres skarpere eller blødere, og billedernes
farve kan gøres brunlige eller få andre farveeffekter.
Gældende funktioner: ñ·
[STANDARD]:
Dette er standardindstillingen.
[Happy]¢1:
Billede med forstærket lysstyrke og livlighed.
[NATURAL]¢2:
Billedet bliver blødere.
[VIVID]¢2:
Billedet bliver skarpere.
[B/W]:
Billedet bliver sort/hvidt.
[SEPIA]:
Billedet får en brunlig farve.
[COOL]¢2:
Billedet bliver blåligt.
[WARM]¢2:
Billedet bliver rødligt.
¢1 Kan kun indstilles, når intelligent auto-funktion er valgt.
¢2 Kan kun indstilles under normal billedfunktion.
Bemærk!
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig. For at undgå billedstøj,
anbefales det at indstille til [NATURAL].
• I Intelligent auto-funktion kan du indstille denne funktion separat.
- 108 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[STABILISERING]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Hvis du benytter en af disse funktioner, detekteres eventuelle rystelser under optagelsen
af billedet, og kameraet kompenserer automatisk herfor, så du kan tage billeder uden
rystelser uden problemer.
Gældende funktioner: ·
¿
[OFF]
[AUTO]:
Den optimale kompensation for rystelser vælges, afhængigt af forholdene.
[MODE1]:
Der kompenseres altid for rystelser under [OPTAG]-funktionen.
[MODE2]:
Der kompenseres for rystelser, når der trykkes ned på lukkerknappen.
Bemærk!
• Stabiliseringsfunktionen fungerer muligvis ikke optimalt i følgende tilfælde.
– Hvis der opstår for mange rystelser.
– Når zoom-forstørrelsen er høj.
– I digitalt zoomområde.
– Hvis der tages billeder, hvor man følger et motiv i bevægelse.
– Når lukkehastigheden bliver for langsom til at tage billeder indendørs eller på mørke steder.
Vær opmærksom på kamerets rystelser, når lukkerknappen trykkes ned.
• Indstillingen er sat til [MODE2] med [SELVPORTRÆT] i scene-funktion og til [OFF] i
[STJERNEHIMMEL] i scene-funktion.
• Indstillingen er sat til [MODE1] ved optagelse af film.
- 109 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[LYDOPT.]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Der kan optages lyd samtidigt med billedet. Du kan optage samtalen under optagelsen
eller i situationen som et memo.
Gældende funktioner: ·
¿
[OFF]:
Lyden optages ikke.
[ON]:
[B] vises på skærmen.
Lyden optages, når billedet optages.
(Den stopper efter 5 sekunder)
• Hvis du trykker på [MENU/SET] under lydoptagelsen, annulleres lydoptagelsen.
Bemærk!
• Lyden indstilles separat under [LYDOPT.] (P114) i udklipsholderfunktion.
• Lyden optages ved hjælp af kameraets indbyggede mikrofon.
• Lyd, som optages med denne enhed, afspilles muligvis ikke på andet udstyr.
• Lyd fra film eller billeder med lyd, som er optaget med dette kamera, kan ikke afspilles på ældre
modeller af Panasonic digitalkamera (LUMIX), som er introduceret på markedet før juli 2008.
• [LYDOPT.] kan ikke indstilles i følgende tilfælde.
– Når du tager billeder med Auto-holder
– Under Burst-optagelse
– [PANORAMA ASSIST], [HØJHAST. BURST], [BLITZ BURST] og [STJERNEHIMMEL] i
scenefunktion
- 110 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[AF-HJ. LAMPE]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Oplysning af motivet gør det lettere for kameraet at indstille fokus ved optagelse under
forhold med dårlig belysning, som gør indstilling af fokus vanskeligt.
Gældende funktioner: ·
¿
[OFF]:
AF-hjælpelampen tænder ikke.
[ON]:
Når du tager billeder på mørke steder, lyser AF-hjælpelampen, mens du trykker
lukkerknappen halvt ned. (Større AF-områder vises.)
Bemærk!
• Det effektive område for AF-hjælpelampen er 1,5 m.
• Hvis du ikke vil bruge AF-hjælpelampen A (f.eks. hvis man tager af dyr på),
skal du indstille [AF-HJ. LAMPE] til [OFF]. I sådanne tilfælde bliver det
sværere at indstille fokus på motivet.
• [AF-HJ. LAMPE] er sat til [OFF] i [SELVPORTRÆT], [LANDSKAB],
[NATLANDSKAB], [SOLNEDGANG], [FYRVÆRKERI], [LUFTFOTO] og
[UNDERVANDS] i scenefunktion.
[FJERN RØD-ØJE]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Hvis blitzen anvendes, når Reduktion af røde øjne ([
], [
], [
]) er valgt,
detekteres og korrigeres røde øjne I billeddataene.
Gældende funktioner: ·
¿
[OFF]/[ON]
Bemærk!
• Røde øjne kan muligvis ikke korrigeres, afhængigt af optageforholdene.
• Når den digitale korrektion af røde øjne er indstillet på [ON], vises [ ] på blitz-ikonet.
• Se P52 for detaljerede oplysninger.
[INDSTIL UR]
For yderligere oplysninger om [OPTAG]-funktionsmenuen henvises der til P22.
Sådan angives årstal, måned, dato og klokkeslæt.
Denne funktion virker på samme måde som [INDSTIL UR] (P25) i menuen
[INDSTILLING].
- 111 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Brug af [FILM]-funktionsmenuen
[OPTAGELSE]
For yderligere oplysninger om [FILM]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P22.
Angiver dataformatet til film.
Gældende funktioner: ñ·
¿
[
[AVCHD Lite]]/[
[MOTION JPEG]]
Bemærk!
• Se P81 for detaljerede oplysninger.
[OPTAGE KVAL.]
For yderligere oplysninger om [FILM]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P22.
Angiver billedkvaliteten for film.
Gældende funktioner: ñ·
¿
∫ Når [OPTAGELSE] er [
[AVCHD Lite]].
[SH]/[H]/[L]
∫ Når [OPTAGELSE] er [
[MOTION JPEG]].
[HD]/[WVGA]/[VGA]/[QVGA]
Bemærk!
• Se P81 for detaljerede oplysninger.
[KONTIN. AF]
For yderligere oplysninger om [FILM]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P22.
Der fastholdes fokus på motivet med den fokus, der først blev indstillet.
Gældende funktioner: ·
[OFF]/[ON]
¿
Bemærk!
• Når det er sat til [OFF], kan det tage lidt tid, før filmoptagelsen starter.
• Sæt denne funktion på [OFF], hvis du vil rette fokus på den position, hvor du startede
filmoptagelsen.
• I [STJERNEHIMMEL] og [FYRVÆRKERI] i scenefunktion er denne indstilling sat på [OFF].
[DÆMP VINDSTØJ]
For yderligere oplysninger om [FILM]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P22.
Reducerer vindstøj i lydoptagelsen.
Gældende funktioner: ·
[OFF]/[ON]
¿
Bemærk!
• Lydkvaliteten bliver anderledes, hvis [DÆMP VINDSTØJ] aktiveres.
- 112 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Funktionsdrejeknap: ¨
Optagelse og visning af billeder fra Udklipsholder
(Udklipsholderfunktion)
Denne indstilling er nyttig, hvis der skal tages billeder af køreplaner, vejkort eller andre
oplysninger i stedet for at tage noter. Uanset om der er isat et kort eller ej, lagres
dataene i den relevante udklipsholdermappe i den indbyggede hukommelse, så der
kan differentieres fra almindelige billeder og gøres klar til omgående visning.
Billeder i Udklipsholder kan kun optages, afspilles og slettes, når funktionsdrejeknappen er
indstillet til [¨].
• Film kan ikke optages i Udklipsholderfunktion.
Optagelse af billeder til Udklipsholder
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/[AFSPIL] til [!].
Sæt funktionsdrejeknappen på [¨].
Tag billedet.
• Antallet af mulige billeder ved brug af den indbyggede hukommelse til brug for billeder
til udklipsholderen
Billedstørrelse
2M
Antal mulige billeder
1M
81
120
– Hvis den indbyggede hukommelse indeholder billeder, som er optaget i en anden
optagefunktion, optages der færre billeder end det antal, der er angivet ovenfor.
– Vidvinkel Fokusområdet er 3 cm (Vidvinkel)/1 m (Tele) til ¶.
- 113 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Optagelsesmenu til Udklipsholder
Menuskærmen vises, når [MENU/SET] trykkes ind under optagelse af billeder til
udklipsholderen.
Tryk på 3/4 for at vælge menuelementet, og tryk
derefter på 1.
Element
[BILLEDSTR.]
[LYDOPT.]
[LCD-FUNKTION]
[INDSTIL UR]
Beskrivelse af indstilling
Anvendes til at ændre billedstørrelse.
2M : Startindstilling (Foretrukne kvalitet)
1M : Foretrukne kvalitet
Anvendes til at optage lyd (5 sekunder) sammen med billederne.
¢ Denne indstilling afspejles ikke under [LYDOPT.] (P110) i
funktionsmenuen [OPTAG].
Dette er samme funktion som [LCD-FUNKTION] i menuen
[INDSTILLING]. (P25)
Anvendes til at indstille uret.
Tryk på 3/4 for at vælge indstillingen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at lukke menuen.
- 114 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Visning af billeder i udklipsholderen
Skub funktionsvælgeren [OPTAG]/[AFSPIL] til [(].
Sæt funktionsdrejeknappen på [¨].
Tryk på 2/1 for at vælge et billede.
2:
Afspil det forrige billede.
1:
Afspil det næste billede.
• Når zoom-grebet drejes til [L] (W), vises der et skærmbillede med 12 billeder. For at
vende tilbage til fuld skærmvisning skal du dreje zoom-grebet til [Z] (T).
∫ Sletning af billeder i udklipsholder
Disse foranstaltninger er de samme som for normal sletning. Se P47.
• Når et billede med zoom-mærke slettes, er det ikke længere muligt at få vist billedet, før der
zoomes.
• Zoomede billeder kan også slettes.
Forstørrelse af billeder i udklipsholderen og lagring heraf i hukommelsen
(zoom-mærker)
Denne funktion er nyttig, når du f.eks. skal forstørre dele af kort og lagre dem i
hukommelsen. Se “Brug af afspilningszoom” på P46 for detaljerede oplysninger om,
hvordan du forstørrer billeder.
Vælg den position, som skal registreres af zoom-grebet og
3/4/2/1.
A
Tryk på [MENU/SET].
• Zoom-mærket [
] A vises nu på det billede, der er lagret i
hukommelsen.
• Gentag trinnene ovenfor for at ændre zoom-forstørrelsen eller
positionen.
• For at gå ud af zoom-mærkeindstillingen skal du sætte
zoom-forstørrelsen til [L] (W) (1k).
∫ Visning af billeder, som er lagret i hukommelsen
1 Tryk på 2/1 for at få vist billedet med zoom-mærket [
2 Rotér zoom-grebet mod [Z] (T).
- 115 -
].
Avanceret (Optagelse af billeder)
Afspilningsmenu for Udklipsholder
Når der trykkes ind på [MENU/SET] under afspilning af
udklipsholderen, vises menuskærmen. (Det er de samme
foranstaltninger som for “Optagelsesmenu til Udklipsholder” (P114).)
Element
Beskrivelse af indstilling
Anvendes til at udløse zoom-placeringen.
1 Tryk på 2/1 for at vælge et billede med zoom-mærke i
[ANN.
MARKERET]
udklipsholderen [ ].
2 Tryk på [MENU/SET] for at annullere.
[KOPIER]
Anvendes til at kopiere clipboard billeder på et kort, et ad gangen.
¢Zoom-markeringer kopieres ikke.
1 Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/SET].
[LCD-FUNKTION] Dette er samme funktion som [LCD-FUNKTION] i menuen [INDSTILLING]. (P25)
Indstillinger til udklipsholderen
• Følgende funktioner er fastsatte.
Element
Beskrivelse
af
indstillinger
[REF. LINIE] ([OPTAGEINFO]) [OFF]
Element
Beskrivelse
af
indstillinger
[FØLSOMHED]
[AUTO]
[REF. LINIE] ([MØNSTER])
[HVIDBALANCE]
[AWB]
[ØKONOMI] ([DVALEINDST.]) 5 minutter
[AF-FUNKTION]
Ø
[SELVUDLØSER]
2 sekunder/
slukket
[I. OPLØSNING]
[i.ZOOM]
[KVALITET]
›
[AF-HJ. LAMPE]
[ON]
[BILLEDFORMAT]
X
• I udklipsholderfunktion kan følgende funktioner ikke anvendes.
– [AUTO-HOLDER]/Hvidbalance finjustering/[INTELLIG. ISO]/[PRÆ AF]/[INT.KONTRAST]/
[MIN. LUKKER TID]/[BURST]/[DIGITAL ZOOM]/[FARVEFUNKT.]/[HISTOGRAM]/
[SLIDESHOW]/[AFSPIL]/[REJSE VISNING]/[AFSPIL KATEG.]/[VIS FARVORIT]
• Indstillingen [STABILISERING] (P109) i funktionen [OPTAG] afspejles også i
udklipsholderfunktion.
• Andre elementer i menuen [INDSTILLING] og elementerne i menuen [REJSEFUNKTION] kan
indstilles i Normal billedfunktion osv. Indstillingen afspejles i Udklipsholderfunktion.
Bemærk!
• Husk alt om ophavsrettigheder og lignende.
• Funktionsmenuen [AFSPIL] (P128) kan ikke anvendes.
• Du kan ikke udskrive, mens udklipsholderen afspilles. (Billedet i udklipsholderen, som er
kopieret til kortet, kan udskrives.)
- 116 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Indtastning af tekst
Det er muligt at indtaste navne på børn og kæledyr, samt navne på rejsedestinationer
under optagelse. (Kun alfabetiske tegn og symboler kan indtastes.)
Aktivér indtastningsskærmen, og tryk på 4 for at flytte til
tegnvalgsdelen.
• Du kan få vist indtastningsskærmen ved hjælp af følgende handlinger.
– [NAVN] på [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR] (P68) i scenefunktionen.
– [NAVN] i [ANSIGTSGENK.] (P87)
– [STED] i [REJSEFUNKTION] (P92).
– [RED. TITEL] (P129)
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge tekst, og tryk
derefter på [MENU/SET] for registrere teksten.
• Tryk på [DISPLAY] for at skifte tekst mellem [A] (store
bogstaver), [a] (små bogstaver) og [&/1] (specialtegn og tal).
• Markøren ved indtastningspunktet kan flyttes til venstre eller
højre vha. zoom-grebet.
• For at indsætte et mellemrum skal du flytte markøren til [MLR.], for at slette et indtastet
tegn skal du flytte markøren til [SLET], eller for at stoppe redigeringen under
tekstindtastning skal du flytte markøren til [ANNUL.] og derefter trykke på [MENU/SET].
• Der kan højst indtastes 30 tegn. (Maks. 9 tegn ved indstilling af navne i
[ANSIGTSGENK.].)
Tryk på 3/4/2/1 for at flytte markøren til [INDST.], og tryk derefter
på [MENU/SET] for at afslutte tekstindtastningen.
• Displayet vender tilbage til den passende indstillingsskærm.
Bemærk!
• Der kan rulles igennem teksten, hvis denne ikke passer til skærmen.
- 117 -
Avanceret (Afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Avanceret (Afspilning)
Afspilning af billeder fortløbende (Dias-show)
Du kan afspille de billeder, du har taget, så de falder sammen med musik, og du kan gøre
dette fortløbende ved at efterlade et fast interval mellem hvert billede.
Du kan også sammensætte et dias-show, som kun består af still-billeder, kun film, kun
billeder fra en bestemt kategori, kun billeder, der er taget i rejsefunktion, eller kun
foretrukne billeder.
Vi anbefaler denne funktion, når du skal se dine billeder ved at tilslutte kameraet til et TV.
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] mod [(],
og tryk derefter på [MENU/SET].
• Sæt funktionsdrejeknappen til alt undtagen [¨].
Tryk på 1.
Tryk på 3/4 for at vælge [SLIDESHOW] og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• [FORETRUKNE] kan kun vælges, når [FORETRUKNE] i menuen
[AFSPIL] (P138) er sat til [ON], og du har valgt foretrukne
billeder.
• Under [VÆLG KATEGORI] tryk da på 3/4/2/1 for at vælge en
kategori, og tryk så på [MENU/SET] for at fortsætte til trin 5.
For yderligere oplysninger om kategorier henvises der til P123.
• For andre valg end [REJSE] gå til trin 6.
- 118 -
Avanceret (Afspilning)
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
Element
[ALLE]
[REJSEDATO]
Beskrivelse af indstillinger
Alle billeder med rejsedato indstillet afspilles i rækkefølge.
Alle billeder afspilles i rækkefølge fra den valgte dato.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den dato, der skal afspilles,
og tryk derefter på [MENU/SET].
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en bestemt måned, vises
måneden ikke.
[STED]
Billeder fra den valgte rejsested afspilles i rækkefølge.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den rejsedestination, der
skal afspilles, og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3 for at vælge [START], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 4 for at afslutte dias-showet.
• Den normale afspilningsfunktion genoptages, når dias-showet er
afsluttet.
- 119 -
Avanceret (Afspilning)
∫ Handlinger, som udføres under et dias-show
Den viste markør under afspilningen svarer til 3/4/2/1.
• Menuskærmen gendannes, når du trykker ind på [‚].
A
B
C
D
¢
Afspil/Pause
Stop
Gå tilbage til forrige billede¢
Gå frem til næste billede¢
Disse handlinger kan kun udføres i pausetilstand eller under afspilning
af film.
E Reducér volumeniveau
F Øg volumeniveau
∫ Ændring af indstillinger til dias-show
Du kan ændre indstillingerne til afspilning af et dias-show ved at
vælge [EFFEKT] eller [INDSTILLING] på menuskærmen til
dias-showet.
[EFFEKT]
På denne måde kan du vælge det skærmeffekter eller musikeffekter,
når du skifter fra billede til billede.
[NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF], [AUTO]
• Når [URBAN] er valgt, kan billederne vises som sort-hvide billeder som en skærmeffekt.
• [AUTO] kan kun anvendes, når [VÆLG KATEGORI] er valgt. Billederne afspilles med det
anbefalede antal effekter i hver kategori.
• [EFFEKT] er indstillet på [OFF] ved afspilning af et dias-show kun med film.
[INDSTILLING]
[VARIGHED] eller [GENTAG] kan indstilles.
Element
Indstillinger
[VARIGHED]
1SEC./2SEC./3SEC./5SEC.
[GENTAG]
OFF/ON
[LYD]
[OFF]:
Der høres ingen lyd.
[AUTO]:
Der afspilles musik, når billederne afspilles, og der
afspilles lyd, når film eller billeder med lyd afspilles.
[MUSIK]:
Musik afspilles.
[LYD]:
Lyd (kun for film og billeder, der er optaget med lyd)
afspilles.
• [VARIGHED] kan kun indstilles, når [OFF] er valgt som [EFFEKT]-indstilling.
Bemærk!
• Man kan ikke tilføje ny musik.
- 120 -
Avanceret (Afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Valg og afspilning af billeder
[AFSPIL]
Afspilning i [BILLEDE], [AVCHD Lite] eller [MOTION JPEG] kan vælges.
Udfør trin 1 og 2 på side 118.
Tryk på 3/4 for at vælge [AFSPIL] og tryk derefter på [MENU/SET].
.
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
- 121 -
Avanceret (Afspilning)
[REJSE VISNING]
Du kan afspille de billeder, der er taget i rejsefunktion (P91).
Udfør trin 1 og 2 på side 118.
Tryk på 3/4 for at vælge [REJSE VISNING] og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Element
[ALLE]
[REJSEDATO]
Beskrivelse af indstillinger
Alle billeder med rejsedato indstillet afspilles.
• Billeder uden rejsedatoer vises ikke.
Alle billeder afspilles fra den dato, de blev
taget på.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den dato,
der skal afspilles, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en
bestemt måned, vises måneden ikke.
• Tryk på [‚] for at vende tilbage til skærmen
for valg af rejsedato.
[STED]
Billeder afspilles efter rejsested.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
rejsedestination, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• [STED] kan kun vælges, hvis der er billeder
med [STED] indstillet i rejsefunktion.
Bemærk!
• Billeder, der er taget i Rejsefunktion og lagret i den dedikerede udklipsholdermappe, vises ikke.
• Hvis der er flere billeder med samme optagelsesdato, vises det første billede, som blev optaget
den dag.
• I skærmen til valg af rejsedato kan du få vist billeder med datoer fra januar 2000 til december
2099.
• Hvis der tages billeder efter indstilling af rejsemålet i [VERDENSTID], vises billederne efter
rejsemåldatoerne i kalenderafspilning.
• Du kan kun bruge [ROTER BILL.], [PRINT SÆT] eller [BESKYT] i menuen [AFSPIL].
- 122 -
Avanceret (Afspilning)
[AFSPIL KATEG.]
Med denne funktion kan du søge efter billeder efter scene-funktion eller andre kategorier
(som f.eks. [PORTRÆT], [LANDSKAB] eller [NATLANDSKAB]) og sortere billederne
under hver kategori. Du kan afspille billederne i hver kategori.
Udfør trin 1 og 2 på side 118.
Tryk på 3/4 for at vælge [AFSPIL KATEG.] og tryk derefter på
[MENU/SET].
.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge kategorien, og tryk
derefter på [MENU/SET] for at foretage indstillingen.
• Hvis der findes et billede i en kategori, bliver kategoriikonet blå.
• Det kan tage lidt tid at søge i billedfilerne, hvis der er mange på
kortet eller i den indbyggede hukommelse.
• Hvis du trykker på [‚] under søgningen, stopper søgningen
halvvejs.
• Billederne sorteres i kategorier som vist nedenfor.
[KATEGORI]
Optagelsesoplysninger,
f.eks. scene-funktioner
[KATEGORI]
[ANSIGTSGENK.]¢
*
,
.
Optagelsesoplysninger,
f.eks. scene-funktioner
[SPORT], [FEST],
[LEVENDE LYS],
[FYRVÆRKERI],
[STRAND], [SNE],
[LUFTFOTO]
[PORTRÆT],
[i-PORTRÆT],
[UDGLAT HUD],
[OMDAN],
[SELVPORTRÆT],
[NATPORTRÆT],
[i-NATPORTRÆT],
[BABY1]/[BABY2],
[i-BABY]
Î
[LANDSKAB],
[i-LANDSKAB],
[SOLNEDGANG],
[i-SOLNEDGANG],
[LUFTFOTO]
[NATPORTRÆT],
[i-NATPORTRÆT],
[NATLANDSKAB],
[i-NATLANDSKAB],
[STJERNEHIMMEL]
[BABY1]/[BABY2],
[i-BABY]
í
1
[KÆLEDYR]
<
[UNDERVANDS]
Í
[MAD]
[AVCHD Lite],
[MOTION JPEG]
¢Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den person, som skal afspilles, og tryk derefter på
[MENU/SET].
Funktionen Ansigtsgenkendelse kan måske ikke udføres eller udføres muligvis ikke
korrekt, selv for registrerede ansigter, afhængigt af ansigtsudtryk og det omgivende
miljø.
- 123 -
Avanceret (Afspilning)
[VIS FARVORIT]
Du kan kun afspille de billeder, du har angivet som [FORETRUKNE] (P138) (O, når
[FORETRUKNE] er indstillet på [ON], og der er billeder, som er sat til [FORETRUKNE]).
Udfør trin 1 og 2 på side 118.
Tryk på 3/4 for at vælge [VIS FARVORIT], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Bemærk!
• Du kan kun bruge [ROTER BILL.], [PRINT SÆT] eller [BESKYT] i menuen [AFSPIL].
- 124 -
Avanceret (Afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Afspilning af film/Billeder med lyd
• Denne enhed er udviklet til afspilning af film ved hjælp af QuickTime Motion JPEG og AVCHD
Lite formater, som (kun) er optaget med denne model.
• Kun [AVCHD Lite]-film, der er optaget med denne enhed og Panasonic digitale kameraer
(LUMIX) kan afspilles på denne enhed som AVCHD Lite-format.
Film
Tryk på 2/1 for at vælge et billede
ved hjælp af filmikonet (som f.eks.
[ ]), og tryk derefter på 3 for at
afspille det.
[MOTION JPEG]
A
[AVCHD Lite]
B
A
B
A Filmfunktionsikon
B Filmoptagelsestid
• Når afspilningen er startet, vises den tid der er
gået i skærmens øverste højre side.
For eksempel vises 8 minutter og 30 sekunder
som [8m30s].
∫ Handlinger, som udføres under afspilning af en film
Den viste markør under afspilningen svarer til 3/4/2/1.
A
B
C
D
¢
Afspil/Pause
Stop
Hurtigt tilbage, enkeltbilleder tilbage¢
Hurtigt frem, enkeltbilleder frem¢
Disse handlinger kan kun udføres i pausetilstand.
E Reducér volumeniveau
F Øg volumeniveau
• Afspilning med fremad-/tilbagespoling
– Tryk på 1 under afspilning for at spole frem (tryk på 2 for at spole tilbage). Spolingens fart
øges, hvis du trykker på 2/1 igen. (Skærmdisplayet ændres fra 5 til
– Tryk på 3 for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.
.)
Bemærk!
• Bemærk, at den bundtede software omfatter QuickTime eller “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD
Edition”, der kan afspille filmfiler, som er optaget kameraet, på PC’en.
• QuickTime Motion JPEG-film, som er optaget med en computer eller andet udstyr, kan have en
dårligere billedkvalitet eller kan muligvis slet ikke afspilles på denne enhed.
• Hvis der anvendes et kort med høj kapacitet, kan det være at tilbagespolingen er langsommere
end normalt.
- 125 -
Avanceret (Afspilning)
Billeder med lyd
Tryk på 2/1 for at vælge billedet med lydikonet [
],
og tryk derefter på 3 for at afspille billedet med lyd.
A
A Lydikon
• Se [LYDOPT.] (P110) for at få oplysninger om, hvordan man skaber
still-billeder med lyd.
Bemærk!
• Lyden kommer fra højttaleren. Se [VOLUME] (P25) for at få oplysninger om, hvordan man
justerer volumen i [INDSTILLING]-menuen.
• Billeder med lyd, der er optaget med andet udstyr, kan muligvis ikke afspilles på denne enhed.
- 126 -
Avanceret (Afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Oprettelse af still-billeder fra en film
Du kan oprette et enkelt still-billede fra en optaget film.
Tryk på 3 for at sætte afspilningen af filmen
midlertidigt på pause.
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Billedstørrelse
[MOTION JPEG]
([HD])/
([VGA])/
([WVGA])
Billedstørrelse
2M
[AVCHD Lite]
([SH])/
([QVGA]) 0,3 M
([H])/
Billedstørrelse
([L]) 2 M
• [KVALITET] er fastsat til [›].
Bemærk!
• Du kan ikke gemme still-billeder fra en film, som er optaget på andet udstyr.
- 127 -
Avanceret (Afspilning)
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Brug af [AFSPIL]-funktionsmenuen
Du kan bruge forskellige funktioner i afpilningsfunktion for at rotere billeder, vælge at
beskytte dem osv.
• Med [TRYK TEKST], [TILPAS], [BESKÆR] eller [JUSTERING] oprettes der et nyt redigeret
billede. Et nyt billede kan ikke oprettes, hvis der ikke er ledig plads i den indbyggede
hukommelse eller på kortet, så det anbefales at tjekke, om der er ledig plads, før billedet
redigeres.
[KALENDER]
Du kan få vist billeder efter optagelsesdato.
Vælg [KALENDER] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P22)
• Du kan også dreje zoom-grebet flere gange over mod [L] (W) for at få vist
kalenderskærmen. (P45)
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den dato, der skal
afspilles.
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en bestemt måned, vises
måneden ikke.
Tryk på [MENU/SET] for at få vist de billeder, der er
blevet optaget på den valgte dato.
• Tryk på [‚] for at vende tilbage til kalenderskærmen.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge et billede, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Det valgte billede vises.
Bemærk!
• Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for
kalenderskærmen, når den vises første gang.
• Hvis der er flere billeder med samme optagelsesdato, vises det første billede, som blev optaget
den dag.
• Du kan vises kalenderen mellem Januar 2000 og December 2099.
• Hvis datoen ikke indstilles i kameraet, sættes optagelsesdatoen til 1 Januar 2010.
• Hvis der tages billeder efter indstilling af rejsemålet i [VERDENSTID], vises billederne efter
rejsemåldatoerne i kalenderafspilning.
- 128 -
Avanceret (Afspilning)
[RED. TITEL]
Du kan tilføje tekst (kommentarer) på billeder. Når teksten er registreret, kan det medtages
på trykte kopier ved hjælp af [TRYK TEKST] (P131). (Der kan kun indtastes bogstaver og
symboler.)
Vælg [RED. TITEL] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P22)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE],
og tryk derefter på [MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
[ENKELT]
[FLERE]
• [’] vises for billeder med titler, der
allerede er registreret.
Indstillingen [FLERE]
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
Tryk på [DISPLAY] for at foretage
vælge et billede.
for at vælge
(gentage) indstillingen, og tryk
billederne.
derefter på [MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
• Indstillingen annulleres, du trykker på [DISPLAY] igen.
Indtast teksten. (P117)
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.¢
¢Menuskærmen gendannes automatisk, når [FLERE] vælges.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• For at slette titlen skal du slette al teksten i tekstindtastningsskærmen.
• Du kan rulle ned igennem teksten, hvis hele den registrerede tekst ikke passer ind i
skærmbilledet.
• Du kan udskrive tekst (kommentarer) ved hjælp af den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO
5.0 HD Edition”, som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Du kan indstille op til 50 billeder på en gang med [FLERE].
• Du kan ikke bruge [RED. TITEL] til følgende billedtyper:
– Film
– Beskyttede billeder
– Billeder, som er optaget med andet udstyr
- 129 -
Avanceret (Afspilning)
[VIDEO OPDEL]
En optaget film kan opdeles i to dele. Dette anbefales, hvis du vil opdele en film i en del,
du har brug for, og en del, du ikke har brug for. Filmen fra før opdelingen fandt
sted,slettes.
Vælg [VIDEO OPDEL] i funktionsmenuen [AFSPIL].
(P22)
Tryk på 2/1 for at vælge den film, du vil opdele, og
tryk derefter på [MENU/SET].
• Filmen afspilles.
Tryk på 3 på det sted, der skal opdeles.
• Filmen sættes på pause.
Filmen afspilles fra samme sted, når du trykker på 3 igen.
Tryk på 4 for at udføre opdelingen.
Tryk på 2 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Filmen kan gå tabt, hvis kortet eller batteriet fjernes under
opdelingsproceduren.
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Film, der er indstillet som [FORETRUKNE], kan ikke opdeles.
• Indstillingen [PRINT SÆT] annulleres, når filmen, der er angivet under [PRINT SÆT], er opdelt.
• [VIDEO OPDEL] kan ikke udføres på film, der er optaget med andet udstyr.
• Film med kort optagetid kan ikke opdeles.
• Film kan ikke opdeles på et sted tæt på starten eller slutningen af filmen.
- 130 -
Avanceret (Afspilning)
[TRYK TEKST]
Du kan stemple optagelsesdato/-tid, navn, sted, rejsedato eller titel på de optagede
billeder.
Denne indstilling er velegnet til udskrivning af almindelige størrelser. (Billeder med
størrelser på mere end [
] tilpasses i størrelsen, når de påtrykkes med dato osv.)
Vælg [TRYK TEKST] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P22)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE],
og tryk derefter på [MENU/SET].
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
[ENKELT]
[FLERE]
• [‘] vises på skærmen, hvis billedet er
blevet påtrykt tekst.
Indstillingen [FLERE]
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
Tryk på [DISPLAY] for at foretage
vælge et billede.
for at vælge
(gentage) indstillingen, og tryk
billederne.
derefter på [MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
• Indstillingen annulleres, du trykker på
[DISPLAY] igen.
- 131 -
Avanceret (Afspilning)
Tryk på 3/4 for at vælge tekststemplingselementer, og tryk så på 1.
Tryk på 3/4 for at vælge indstillingen, og tryk derefter på [MENU/
SET].
Element
Indstilling af element
[OFF]
[OPT. DATO]
[M/U TID]:
Påstempl året, måneden og datoen.
[MED TID]:
Påstempl år, måned, dag, time og minutter.
[OFF]
[NAVN]
[
Stempler navne, der er registreret i
navneindstillingerne for [ANSIGTSGENK.].
]:
[
]:
Påstempler navne registreret i
navneindstillingerne for [BABY1]/[BABY2] eller
[KÆLEDYR] i scenefunktionen.
[OFF]
[STED]
[ON]:
Det rejsested, der er indstillet i rejsefunktion,
påtrykkes.
[OFF]
[REJSDATO]
[TITEL]
[ON]:
Den rejsedato, der er indstillet i rejsefunktion,
påtrykkes.
[OFF]
[ON]:
Titeltekst i [RED. TITEL] påtrykkes.
- 132 -
Avanceret (Afspilning)
Tryk på [MENU/SET].
• Hvis du indstiller [TRYK TEKST] til et billede med en billedstørrelse, der er større end
[
], bliver billedstørrelsen mindre end vist nedenfor.
Indstilling af billedformat
Billedstørrelse
/
X
/
/
>
Y
/
/
/
>
W
/
/
/
>
• Når du vælger [
] eller [
], tryk da på 3 for at vælge [JA] til påstempling
[ALDER], tryk så på [MENU/SET] og fortsæt til trin 7.
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Meddelelsen [GEM NYT BILLEDE] vises, hvis billedet blev
optaget med billedstørrelsen [
] eller mindre.
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.¢
¢Menuskærmen gendannes automatisk, når [FLERE] vælges.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Når du udskriver billeder med påtrykt tekst, udskrives datoen hen over det påtrykte tekst, hvis
du angiver, at der skal printes dato på hos fotohandleren eller på printeren.
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [FLERE].
• Billedkvaliteten forringes muligvis efter tekststempling.
• Afhængigt af den printer, der bruges, kan nogle af tegnene bliver afskåret under udskrivningen.
Tjek før udskrivning.
• Når der påtrykkes tekst på [
]/[
]/[
]billeder, er den svær at læse.
• Tekst og datoer kan ikke påtrykkes billeder i følgende tilfælde.
– Film
– Billeder med lyd
– Billeder, som optages uden at klokkeslæt eller titel er indstillet
– Billeder, som tidligere blev påtrykt med [TRYK TEKST]
– Billeder, som er optaget med andet udstyr
- 133 -
Avanceret (Afspilning)
[TILPAS] Formindskelse af billedstørrelsen (antal pixler)
For at muliggøre nem overførsel til websider, vedhæftning til e-mail osv., er
billedstørrelsen (antal af pixels) reduceret.
Vælg [TILPAS] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P22)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE],
og tryk derefter på [MENU/SET].
Vælg billede og størrelse.
Indstillingen [ENKELT]
1 Tryk på 2/1 for at vælge billedet,
og tryk derefter på [MENU/SET].
2 Tryk på 2/1 for at vælge
størrelsen¢, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[ENKELT]
¢ Kun de størrelser, som billederne kan
tilpasses til, vises.
Indstillingen [FLERE]
Tryk på 3/4 for at vælge
størrelsen, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Når du trykker på [DISPLAY], vises
1
2
[FLERE]
der en forklaring på ændring af
størrelsen.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
billedet, og tryk derefter på
[DISPLAY].
• Gentag dette trin for hvert billede, og
tryk på [MENU/SET] for at foretage
indstillingen.
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.¢
¢Menuskærmen gendannes automatisk, når [FLERE] vælges.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [FLERE].
• Billedkvaliteten af det tilpassede billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at ændre størrelsen på billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Film, billeder med lyd og billeder med påtrykt [TRYK TEKST] kan ikke tilpasses i størrelsen.
- 134 -
Avanceret (Afspilning)
[BESKÆR]
Du kan forstørre og derefter klippe den vigtige del af det optagede billede ud.
Vælg [BESKÆR] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P22)
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
Brug zoom-grebet, og tryk på
3/4/2/1 for at vælge de
dele, der skal beskæres.
Formindskelse
Zoom-greb (T): Forstørrelse
Zoomgreb (W): Formindskelse
3/4/2/1: Flyt
Forstørrelse
()
Flyt placeringen
()
Tryk på [MENU/SET].
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Afhængigt af renskæringsstørrelsen, kan størrelsen på det beskårne billede blive lidt
formindsket i forhold til det originale billede.
• Billedkvaliteten af det beskårne billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at beskære billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Film, billeder med lyd og billeder med påtrykt [TRYK TEKST] kan ikke beskæres.
• Oplysninger om ansigtsgenkendelse i det oprindelige billede kopieres ikke til billeder, hvor der
er udført [BESKÆR].
- 135 -
Avanceret (Afspilning)
[JUSTERING]
Billedets tiltning kan justeres.
Vælg [JUSTERING] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P22)
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
Tryk på 2/1 for at justere tiltningen, og tryk på
[MENU/SET].
1: i urets retning
2: mod urets retning
• Der kan justeres op til 2 o.
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Billedets kvalitet kan blive grovere, når der udføres nivellering.
• Optagne pixler kan blive reduceret i forhold til det oprindelige billede, når der udføres
nivellering.
• Nivellering udføres muligvis ikke på billeder, som er optaget med andet udstyr.
• Film, billeder med lyd og billeder med påtrykt [TRYK TEKST] kan ikke nivelleres.
• Oplysninger om ansigtsgenkendelse i det oprindelige billede kopieres ikke til billeder, hvor der
er udført [JUSTERING].
- 136 -
Avanceret (Afspilning)
[ROTER BILL.]
Med denne funktion kan du automatisk få vist billeder lodret, hvis de blev optaget ved at
holde kameraet lodret.
Vælg [ROTER BILL.] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P22)
Tryk på 4 for at vælge [ON], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Hvis du vælger [OFF], vises billederne uden at være roteret.
• Se P44 for at få oplysninger om, hvordan man afspiller billeder.
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Hvis du afspiller billeder på en PC, kan de ikke vises i den roterede retning, medmindre
operativsystemet eller softwaren er kompatibelt med Exif. Exif er filformatet for still-billeder,
som man kan tilføje optageinformation mv. til. Det blev udviklet af “JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association)”.
• Man kan muligvis ikke rotere billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Visningen roterer ikke under flerbilledafspilning (P45).
- 137 -
Avanceret (Afspilning)
[FORETRUKNE]
Du kan gøre følgende, hvis et mærke er blevet tilføjet billederne, og de er valgt som
foretrukne billeder.
• Afspiller kun de billeder, der er angivet som foretrukne. ([VIS FARVORIT])
• Afspil kun de billeder, der er valgt som foretrukne billeder, som et dias-show.
• Slet alle de billeder, der ikke er valgt som foretrukne billeder. ([SLET ALLE UNDT.Ü])
Vælg [FORETRUKNE] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P22)
Tryk på 4 for at vælge [ON], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Du kan ikke vælge foretrukne billeder, hvis [FORETRUKNE] er
sat til [OFF]. Og [Ü] vises hellere ikke, når [FORETRUKNE] er
sat til [OFF], selv om det tidligere blev indstillet til [ON].
Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter
på 4.
• Gentag ovennævnte trin.
• Hvis du trykker på 4 is igen, annulleres den foretrukne indstilling.
∫ Annullering af alle [FORETRUKNE]-indstillinger
1 Vælg [ANNUL.] på det skærmbillede, der vises i trin 2, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Du kan ikke vælge [ANNUL.], hvis der ikke er mindst valgt ét billede som foretrukkent billede.
Bemærk!
• Du kan vælge op til 999 billeder som foretrukne billeder.
• Hvis du får fremkaldt billeder hos fotohandleren, er [SLET ALLE UNDT.Ü] (P48) en nyttig
funktion, så kun de billeder, der skal udskrives, forbliver på kortet.
• Du kan muligvis ikke vælge billeder, der er taget med andet udstyr, som foretrukne billeder.
- 138 -
Avanceret (Afspilning)
[PRINT SÆT]
DPOF “Digital Print Order Format” er et system, som gør det muligt for brugeren at vælge
de billeder og hvor mange kopier af hver, der skal udskrives, og om optagelsesdatoen skal
med på billederne, når man bruger en DPOF-kompatibel fotoprinter eller printerservice.
Kontakt fotohandleren eller printerservicen for at få detaljerede oplysninger herom.
Hvis du vælger at få billeder, som er optaget i den indbyggede hukommelse, fremkaldt hos
fotohandleren/printerservicen, skal de kopieres på et kort (P143), og derefter skal
udskriftsindstillingen fastsættes.
Vælg [PRINT SÆT] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P22)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE],
og tryk derefter på [MENU/SET].
[ENKELT]
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[FLERE]
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
vælge et billede.
for at vælge
billederne.
Tryk på 3/4 for at vælge antallet af kopier, og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Når [FLERE] er valgt, skal du gentage trin 3 og 4 for hvert billede. (Man kan ikke bruge
samme indstilling til flere kopier af billedet.)
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
- 139 -
Avanceret (Afspilning)
∫ Annullering af alle [PRINT SÆT] indstillinger
1 Vælg [ANNUL.] på det skærmbillede, der vises i trin 2, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Du kan ikke vælge [ANNUL.] hvis der ikke er mindst valgt ét billede til udskrivning.
∫ Udskrivning af dato
Efter indstilling af antal kopier kan du indstille/annullere udskrivning med optagelsesdato
ved at trykke på [DISPLAY].
• Når man henvender sig til en fotohandler/printerservice med henblik på digital print, skal man
huske at bestille udskrivning af dato, hvis man ønsker det.
• Datoen udskrives muligvis ikke, afhængig af fotohandleren eller printeren, selv om man har
indstillet til datoudskrivning. For yderligere oplysninger kan man spørge fotohandleren eller se
brugervejledningen til printeren.
• Datoen kan ikke påtrykkes billeder med tekst.
Bemærk!
• Antallet af kopier kan indstilles til mellem 0 og 999.
• Med en printer, som understøtter PictBridge, får datoudskriftsindstillingerne muligvis fortrinsret,
så kontrollér om dette er tilfældet.
• Du kan muligvis ikke bruge udskriftsindstillinger med andet udstyr. I dette tilfælde skal du
annullere alle indstillingerne og foretage dem igen.
• [PRINT SÆT] kan ikke indstilles for film, som er optaget i [AVCHD Lite].
• Hvis filen ikke er baseret på DCF-standarden, kan udskriftsindstillingen ikke vælges.
- 140 -
Avanceret (Afspilning)
[BESKYT]
Du kan beskytte billeder, som du vil undgå at slette, ved at beskytte dem mod utilsigtet
sletning.
Vælg [BESKYT] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P22)
Tryk på 3/4 for at vælge [ENKELT] eller [FLERE],
og tryk derefter på [MENU/SET].
[ENKELT]
Vælg billedet, og tryk derefter på
[MENU/SET].
[FLERE]
Når [FLERE] er valgt
• Gentag disse trin for hvert billede.
• Indstillingerne annulleres, når du trykker på
[MENU/SET] igen.
Tryk på 2/1 for at Tryk på 3/4/2/1
vælge et billede.
for at vælge
billederne.
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
∫ Annullering af alle [BESKYT]-indstillinger
1 Vælg [ANNUL.] på det skærmbillede, der vises i trin 2, og tryk derefter på
[MENU/SET].
2 Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på [MENU/SET].
3 Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Hvis du trykker på [MENU/SET], mens beskyttelsen annulleres, stopper annulleringen halvvejs.
Bemærk!
• Beskyttelsesindstillingerne virker eventuelt ikke på andet udstyr.
• Selv om du beskytter billeder i den indbyggede hukommelse eller på et kort, slettes de, hvis
den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
• Selvom du ikke beskytter billeder på et kort, kan de ikke slettes, når kortets
skrivebeskyttelseskontakt er indstillet til [LOCK].
- 141 -
Avanceret (Afspilning)
[ANSIGT REDIG]
Du kan slette eller ændre oplysninger om ansigtsgenkendelse for det markerede billede.
Vælg [ANSIGT REDIG] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P22)
Tryk på 3/4 for at vælge [REPLACE] eller
[DELETE], og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• Du kan ikke vælge billeder, som der ikke er registreret
ansigtsgenkendelsesoplysninger for.
Tryk på 2/1 for at vælge personen, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• [DELETE] > trin 6.
• Du kan ikke vælge en person, som ikke er registreret.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge den person, som
skal udskiftes, og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Slettede oplysninger om [ANSIGTSGENK.] kan ikke gendannes.
• Hvis alle ansigtsgenkendelsesoplysninger for et billede er annulleret, kategoriseres billedet
ikke med ansigtsgenkendelsesfunktionen under [AFSPIL KATEG.].
• Du kan ikke redigere ansigtsgenkendelsesoplysningerne for beskyttede billeder.
- 142 -
Avanceret (Afspilning)
[KOPIER]
Du kan kopiere data for billeder, som du har taget, fra den indbyggede hukommelse over
på et kort, fra et kort til den indbyggede hukommelse eller fra et kort til den dedikerede
clipboard-mappe.
• Når du kopierer billeder fra udklipsholderen til et kort, skal du vælge [KOPIER] i
udklipsholderens afspilningsmenu. (P116)
Vælg [KOPIER] i funktionsmenuen [AFSPIL]. (P22)
Tryk på 3/4 for at vælge kopieringsdestinationen,
og tryk derefter på [MENU/SET].
: Alle billeddataene i den indbyggede hukommelse
kopieres til kortet på én gang. > trin 4.
: Et billede ad gangen kopieres fra kortet og til den
indbyggede hukommelse. > trin 3.
: Billederne kopieres fra kortet til den relevante
udklipsholdermappe (indbygget hukommelse) med et
ad gangen. (Film kan ikke kopieres.) > trin 3.
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter på [MENU/SET].
Tryk på 3 for at vælge [JA], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Hvis du trykker på [MENU/SET], mens du kopierer billeder,
stopper kopieringen halvvejs.
• Sluk aldrig for kameraet under kopieringen.
Tryk på [‚] for at vende tilbage til menuskærmen.
• Tryk på [MENU/SET] for at lukke menuen.
• Hvis man kopierer fra den indbyggede hukommelse til et kort, kopieres alle billederne,
og så vender skærmen automatisk tilbage til afspilningsskærmen.
Bemærk!
• Hvis du kopierer billeddata fra den indbyggede hukommelse til et kort, som ikke har
tilstrækkelig ledig kapacitet, kopieres billeddataene kun halvt. Det anbefales at bruge et kort,
som har mere ledig kapacitet end den indbyggede hukommelse (ca. 40 MB).
• Hvis der findes et billede med samme navn (mappenummer/filnummer) som det billede, der
skal kopieres til kopidestinationsområdet, når [
] er valgt, oprettes der en ny mappe, og
billedet kopieres over. Hvis der findes et billede med samme navn (mappenummer/filnummer)
som det billede, der skal kopieres til kopidestinationsområdet når [
] er valgt, kopieres
billedet ikke over. (P173)
• Det kan tage tid at kopiere billeddataene.
• Kun billeder, som er optaget med et Panasonic digitalkamera (LUMIX), kopieres.
(Selv om billederne er optaget med et Panasonic digitalkamera, kan de muligvis ikke kopieres,
hvis de er blevet redigeret på en PC.)
• Indstillingerne [PRINT SÆT] eller [BESKYT] kopieres ikke. Foretag indstillingerne igen, når
kopieringen er udført.
• Film, som er optaget i [AVCHD Lite], kan ikke kopieres.
- 143 -
Tilslutning til andet udstyr
[AFSPIL]-funktionen: ¸
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på en TV-skærm
Afspilning af billeder med AV-kablet (medfølger)
Klargøring:
Indstil [TV-FORMAT]. (P28)
Sluk for kameraet og TV’et.
1 Gul: til videoindgangsstikket
2 Hvid: til lydindgangsstikket
A Justér mærkerne, og indsæt.
B AV-kablet (medfølgende)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
Tilslut AV-kablet B (medfølger) til TV’ets videoindgangsstik og
lydindgangsstik.
Tilslut AV-kablet til [AV OUT]-stikket på kameraet.
Tænd for TV’et, og vælg eksternt input.
Tænd kameraet, og skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til [(].
Bemærk!
• Afhængigt af [BILLEDFORMAT], vises der muligvis sorte bånd øverst og nederst på skærmen
eller i venstre og højre side af billederne.
• Anvend udelukkende det medfølgende AV-kabel.
• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.
• Når du afspiller et billede lodret, kan det være lidt sløret.
• Du kan se billeder på et TV i andre lande (regioner), som bruger NTSC- eller PAL-systemet,
når du indstiller [VIDEOUDGANG] i [INDSTILLING]-menuen.
- 144 -
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på TV med SD-memorykortlæser
De optagede billeder kan afspilles på et tv med en SD-memorykortindgang.
Bemærk!
• Afhængigt af TV-modellen, vises billederne muligvis ikke på hele skærmen.
• Film, der er optaget med [AVCHD Lite], kan afspilles på Panasonic TV'er (VIERA) med
AVCHD-logoet. I alle andre tilfælde skal kameraet tilsluttes TV'et vha. AV-kablet (medfølgende)
for at afspille filmen.
• SDHC-memorykort og SDXC-memorykort kan kun afspilles på kompatible fjernsyn.
Afspilning på TV’et med HDMI-stik
Du kan få stor glæde af højkvalitetsbilleder og -film på TV’et ved at tilslutte kameraet til et
HDMI-kompatibelt højdefinitions-tv ved hjælp af HDMI-minikablet (ekstraudstyr).
Hvad er HDMI?
HDMI er grænsefladen til digitalt parate apparater. Når denne enhed tilsluttes en HDMI
kompatibel enhed, kan lyd og billede udsendes ved hjælp af et digitalt signal. Hvis du
tilslutter enheden til et HDMI kompatibelt højdefinitions-tv og derefter afspiller de
optagede højdefinitions billeder, kan du få stor glæde af højopløsningen og
højkvalitetslyden.
Hvis man forbinder denne enhed til et fjernsyn fra Panasonic, der er kompatibelt med
VIERA Link, vil sammenkædningshandlinger (VIERA Link) være mulige. (P148)
- 145 -
Tilslutning til andet udstyr
Klargøring:
Markér [HDMI OPLØSN.]. (P29)
Sluk for kameraet og TV’et.
HDMI IN
1 HDMI-stik
2 Fjernsyn med HDMI-stik
3 HDMI mini (C type)
A Justér mærkerne, og indsæt.
B HDMI mini-kabel (ekstraudstyr)
• Kontrollér tilslutningspunkternes retning og sæt/træk stikket lige i/ud, mens der holdes på
stikket. (Der kan opstå fejlfunktion hvis tilslutningspunktet deformeres pga. af at stikket sættes
skævt eller fejlagtigt i.)
Forbind HDMI-minikablet B (ekstraudstyr) med
HDMI-indgangsstikket på TV'et.
Forbind HDMI mini-kablet til stikket [HDMI] på kameraet.
Tænd for fjernsynet og skift til HDMI-input.
Tænd kameraet, og skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til [(].
• Hvis [VIERA Link] (P29) indstilles på [ON] og kameraet er forbundet til et fjernsyn, der
understøtter VIERA Link, skiftes fjernsynets input automatisk og
afspilningsskærmbilledet visualiseres (P148).
(Undtagen for Udklipsholderfunktion)
- 146 -
Tilslutning til andet udstyr
Bemærk!
• Afhængigt af [BILLEDFORMAT], vises der muligvis bånd øverst og nederst på skærmen eller i
venstre og højre side af billederne.
• Brug ikke andre kabler end originale Panasonic HDMI-minikabler (RP-CDHM15, RP-CDHM30;
ekstraudstyr).
Reservedelsnumre: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
• Under HDMI-udgangen vises der ingen billeder på LCD-skærmen.
• Output fra HDMI-minikablet har første prioritet, hvis både AV-kablet og HDMI-minikablet er
tilsluttet.
• HDMI-output er ikke mulig selvom man forbinder HDMI mini-kablet, hvis enheden er forbundet
til en pc eller printer.
• HDMI-forbindelsen deaktiveres, og forbindelsen med USB-forbindelseskablet har fortrinsret,
hvis du tilslutter USB-forbindelseskablet, mens HDMI-minikablet er tilsluttet.
• Når billederne vises, vises muligvis ikke korrekt. Det afhænger af det TV, du er tilsluttet.
• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.
• Lyden afspilles i mono.
• Følgende funktioner kan ikke indstilles i Afspilningsfunktion.
[RED. TITEL], [VIDEO OPDEL], [TRYK TEKST], [TILPAS], [BESKÆR], [JUSTERING],
[ANSIGT REDIG], [KOPIER], flere valg osv.
- 147 -
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning vha. VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)
Hvad er et VIERA Link?
• Denne funktion giver mulighed for at anvende Panasonic-fjernsynets fjernbetjening til
nemme handlinger, hvis denne enhed er forbundet til en anordning, der er kompatibel med
VIERA Link, ved hjælp af et HDMI mini-kabel (ekstraudstyr) til automatisk sammenkædede
handlinger. (Det er ikke muligt at udføre alle handlinger.)
• VIERA Link er en unik Panasonic-funktion, der bygger på en HDMI-kontrolfunktion, og
anvender specifikationerne i standarden HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Sammenkædede handlinger med HDMI CEC-kompatible anordninger fra andre firmaer kan
ikke sikres. Indhent oplysninger i de relevante anordningers betjeningsanvisninger hvis der
anvendes VIERA Link-kompatible anordninger fra andre firmaer.
• Denne enhed er kompatibel med VIERA Link Ver.5. VIERA Link Ver.5 er den seneste
Panasonic-version og er også kompatibel med eksisterende Panasonic
VIERA Link-enheder.(Fra og med december 2009)
Klargøring:
Indstil [VIERA Link] på [ON]. (P29)
Forbind denne enhed med et Panasonic-tv, som er kompatibelt med
VIERA Link, med et HDMI-minikabel (ekstraudstyr) (P145).
Tænd kameraet, og skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til [(].
Brug TV’ets fjernbetjening.
Panasonic TV kompatibelt med VIERA Link
1 [OPTION]
2 [OK]
3 [RETURN]
¢ Formen på fjernbetjeningen varierer, afhængigt af land. Følg TV-guiden, som vises på
skærmen.
- 148 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Nyttige funktioner
Brug TV’ets fjernbetjening.
Flerbilledafspilning
Dette vises første gang, når du bruger VIERA Link.
3/4/2/1: Vælg billedet.
[OK]:
Gå til enskærmsvisning.
Rød knap:
Skift den datatype, der skal afspilles.
[OPTION]:
Vis menuskærmen for afspilningsfunktionen.
]>
• Datatypen til afspilning ændres i rækkefølgen [ALLE] > [
[ ] > [ ] > [ALLE].
• Enten [AFSPIL NORMAL], [SLIDESHOW], [REJSE VISNING],
[AFSPIL KATEG.], [KALENDER] eller [VIS FARVORIT] kan
vælges i menuskærmen for afspilningsfunktionen.
Enskærmsvisning
A
Vælg billedet, mens du er i flerbilledafspilningen, og tryk
derefter på [OK].
2/1:
Gå til forrige/næste billede.
3:
Vis optagelsesoplysningerne.
4:
Gå tilbage til flerbilledafspilning.
[OK]:
Afspil filmen (når en film er valgt).
Afspilning af lyden (når billede med lyd er
valgt).
Rød knap:
Start diasshowet.
[OPTION]:
Gå til indstillingsskærmen for diasshow.
• Under Filmafspilning skal du bruge 2/1 til afspilning frem og
tilbage - og 4 for at stoppe afspilningen.
Dias-show
A
Tryk på den røde knap under enskærmvisningen.
2/1:
Gå til det forrige/næste billede (når et
diasshow sættes på pause/når en film
afspilles).
4:
Afslut diasshowet, og vend tilbage til
enskærmvisning.
[OK]:
Pause.
[OPTION]:
Gå til indstillingsskærmen for diasshow.
• For at afspille lyden på en film skal du indstille [LYD] i
indstillingsskærmen for diasshowet til [AUTO] eller [LYD].
A Betjeningsikon
- 149 -
Tilslutning til andet udstyr
Bemærk!
• Betjeningsikoner skjules ved at trykke på [RETURN], eller hvis der slet ikke udføres en funktion
i et stykke tid, når betjeningsikonerne er vist. Betjeningsikoner vises, hvis du trykker på en af
følgende knapper, mens betjeningsikonerne ikke er vist.
– 3/4/2/1, [OK], [OPTION], [RETURN], rød knap, grøn knap, gul knap
• Det anbefales at forbinde denne enhed til et andet HDMI-stik end HDMI1, hvis der er 2 eller
flere HDMI-inputstik på fjernsynet.
• Hvis [VIERA Link] (P29) er indstillet på [ON], på denne enhed, vil betjening ved hjælp af denne
knap være begrænset.
• VIERA Link skal aktiveres på det forbundne fjernsyn. (Læs i fjernsynets betjeningsanvisninger
om indstilling osv.)
• Hvis du ikke anvender VIERA Link, indstilles [VIERA Link] (P29) til [OFF].
∫ Andre sammenkædede handlinger
Slukning af strømmen:
Hvis man anvender fjernsynets fjernbetjening til at slukke for strømmen vil strømmen på
denne enhed også slukke. (Hvis enheden forbindes til en pc med et USB-kabel vil
strømmen ikke slukke.)
Automatisk inputskiftning:
• Hvis man forbinder denne enhed med et HDMI mini-kabel og derefter tænder for strømmen, vil
fjernsynets inputkanal automatiks skifte til denne enheds skærmbillede. Hvis fjernsynets strøm
er i statussen standby, vil den automatisk tænde (hvis [Set] er markeret i fjernsynsindstillingen
[Power on link]).
• Afhængigt af HDMI-stikket på fjernsynet, skifter inputkanalen muligvis ikke automatisk. Benyt
fjernsynets fjernbetjening til at skifte inputkanal i dette tilfælde. (Indhent venligst oplysninger om
hvordan man skifter input i fjernsynets betjeningsanvisninger.)
• Jævnfør side 181, hvis VIERA Link ikke virker korrekt.
Bemærk!
• Hvis du ikke er sikker på, om det TV, du bruger er kompatibelt med VIERA Link, henvises der til
TV'ets brugervejledning.
• De disponible sammenkædede handlinger mellem denne enhed og et fjernsyn fra Panasonic
er forskellige, afhængigt af Panasonic-fjernsynets type, også selvom de er kompatible med
VIERA Link. Indhent oplysninger om fjernsynets understøttede handlinger i fjernsynets
betjeningsanvisninger.
• Betjening er ikke mulig med et kabel, der ikke opfylder standarden HDMI.
Brug ikke andre kabler end originale Panasonic HDMI-minikabler (RP-CDHM15, RP-CDHM30;
ekstraudstyr).
Reservedelsnumre: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
• VIERA Link vil ikke virke selvom man forbinder HDMI mini-kablet, hvis enheden er forbundet til
en pc eller printer.
• [HDMI OPLØSN.] (P29) for denne enhed bestemmes automatisk, når VIERA Link kører.
• Opløsningen kan skifte automatisk, hvis en [AVCHD Lite]-film, som er blevet optaget med et
andet kamera, afspilles på denne enhed. Skærmen kan blive sort et øjeblik, når dette sker,
men det er ikke en funktionsfejl.
- 150 -
Tilslutning til andet udstyr
Lagring af optagede billeder og film
Metoder til eksport af billeder og film til andre enheder varierer, afhængigt af filformatet.
(JPEG, AVCHD Lite, eller Motion JPEG). Her er et par forslag.
Kopiér det billede, der skal afspilles, ved hjælp af et AV-kabel
Filformater, der kan anvendes: [AVCHD Lite], [Motion JPEG]
Kopiér billeder, som afspilles på denne enhed, til en DVD-disk, harddisk eller et videobånd
ved hjælp af en DVD-optager eller videobåndoptager.
Kan afspilles ved hjælp af udstyr, som ikke er kompatibelt med højdefinition (AVCHD), så
dette er nyttigt til distribution af kopier. Billedet vil være af standardkvalitet i stedet for
højdefinition.
1 Gul: til videoindgangsstikket
2 Hvid: til lydindgangsstikket
A AV-kabel (medfølger)
1
2
3
Tilslut enheden med optagelsesudstyret ved hjælp af et AV-kabel (medfølger).
Start afspilningen af denne enhed.
Start optagelsen på optagelsesudstyret.
• Ved afslutning af optagelsen (kopiering) skal du stoppe afspilningen på denne enhed, når
du har stoppet optagelsen på optagelsesudstyret.
Bemærk!
• Hvis du afspiller film på et TV med 4:3-billedformat, skal du indstille [TV-FORMAT] (P28) på
denne enhed til [4:3], før du starter med at kopiere. Billedet bliver aflangt lodret, hvis du afspiller
film, som er kopieret med [16:9]-indstillingen på et TV med [4:3] billedformat.
• Anvend udelukkende det medfølgende AV-kabel.
• Det anbefales at slukke skærmvisningen ved at trykke på [DISPLAY] på kameraet under
kopiering. (P49)
• Læs vejledningen til optagelsesudstyret om detaljerne omkring kopiering og afspilning.
- 151 -
Tilslutning til andet udstyr
Kopiering til en PC ved hjælp af “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition”
Filformater, der kan anvendes: [JPEG], [AVCHD Lite], [Motion JPEG]
Man kan få still-billeder eller film, som er optaget i formatet [AVCHD Lite] eller
[MOTION JPEG], eller oprette traditionel standardkvalitets DVD-video fra den film, der
blev optaget som [AVCHD Lite], ved brug af softwaren “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD
Edition” på cd-rommen (medfølger). (P153)
Du kan også skrive billeder til DVD, kombinere flere
billeder for at oprette et enkelt panorama-billede eller
oprette et diasshow ved at tilføje lyd og/eller musik. Disse
billeder kan derefter lagres på en DVD.
1
Installér “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition” på PC’en.
• Læs den separate brugervejledning til den medfølgende software for at få yderligere
2
Tilslut kameraet til PC'en.
• For yderligere oplysninger om tilslutning henvises der til “Tilslutning til en PC” (P153).
Kopiér billederne til en PC ved hjælp af “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition”.
• For yderligere oplysninger om “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition” (PDF) henvises der til
3
oplysninger om softwaren på den medfølgende CD-ROM, og hvordan den installeres.
den relevante brugervejledning.
Bemærk!
• Du kan ikke afspille [AVCHD Lite]-film, hvis filer eller mapper, som vedrører filmen, slettes,
redigeres eller flyttes ved hjælp af Windows Explorer eller lignende. Sørg derfor for at optage
[AVCHD Lite]-film ved hjælp af “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition”.
- 152 -
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til en PC
Du kan indlæse billeder, som er optaget med kameraet, til en PC ved at forbinde kamera
og PC.
• Nogle PC'ere kan læse direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din
PC's betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.
• Hvis den computer, som anvendes, ikke understøtter SDXC-memorykort, vises der en
meddelelse, som beder dig om at formatere. (Hvis du gør det, vil optagede billeder blive
slette, så du må ikke vælge at formatere.)
Hvis kortet ikke genkendes, henvises der til nedenstående hjemmeside.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Du kan let printe eller sende billeder, som du har importeret. En nem måde at gøre det på er at
bruge den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition”, som findes på
CD-ROMMEN (medfølger).
• Læs den separate brugervejledning til den medfølgende software for at få yderligere
oplysninger om softwaren på den medfølgende CD-ROM, og hvordan den installeres.
∫ PC’er, som kan anvendes
Windows
Me/2000
XP/Vista/7
Macintosh
OS 9/OS X
—
≤ ¢1
—
—
≤ ¢2
—
98/98SE
Kan PHOTOfunSTUDIO
anvendes?
Kan [AVCHD Lite]-film
fås til pc'en?
Kan still-billeder og
[MOTION JPEG]-film i
digitalkameraet fås til
pc'en ved hjælpl af et
USB-forbindelseskabel?
—
≤
≤
(OS 9.2.2/OS X
[10.1~10.6])
• PC'er med Windows 98/98SE eller tidligere eller Mac OS 8.x eller tidligere kan ikke tilsluttes via
USB, men der kan oprettes billeder, hvis der kan bruges læser/skriver vha. et SD-memorykort.
¢1 Der skal installeres Internet Explorer 6.0 eller senere. PC’er med en højere ydeevne er
påkrævet, afhængigt af den funktion, der skal anvendes. Enheden afspiller eller fungerer
muligvis ikke korrekt, afhængigt af det PC-miljø, der benyttes.
¢2 Få altid [AVCHD Lite]-film ved hjælp af “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition”.
- 153 -
Tilslutning til andet udstyr
Opnåelse af still-billeder og [MOTION JPEG]-film
(andet end [AVCHD Lite]-film)
Klargøring:
Tænd kamera og PC.
Fjern kortet, før du anvender billederne fra den indbyggede hukommelse.
Sæt funktionsdrejeknappen til alt undtagen [¨].
A USB-forbindelseskabel (medfølgende)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
B Justér mærkerne, og indsæt.
• Anvend et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr). Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens
kameraet og Pc'en kommunikerer, blinker statusindikatoren, og alarmen lyder.
Se “Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet” (P155), før du tager USB-forbindelseskablet
ud. Ellers kan dataene blive beskadiget.
Tilslut kameraet til en PC ved hjælp af USB-kablet A (medfølger).
• Anvend ikke andre USB-forbindelseskabler, undtagen det medfølgende.
Brug af andre kabler end det medfølgende USB-forbindelseskabel kan forårsage en fejl.
- 154 -
Tilslutning til andet udstyr
Tryk på 3/4 for at vælge [PC], og tryk derefter på
[MENU/SET].
• Hvis [USB-FUNKTION] (P28) er indstillet på [PC] i menuen
[INDSTILLING] på forhånd, tilsluttes kameraet automatisk til
PC’en uden at vise menuvalget [USB-FUNKTION]. Da der ikke er
behov for at foretage indstillingen, hver gang du tilslutter til en
PC, der denne indstilling nyttig.
• Når kameraet er tilsluttet PC’en med [USB-FUNKTION] indstillet
på [PictBridge(PTP)], vises der muligvis en meddelelse på
PC-skærmen. Vælg [Cancel] for at lukke skærmbilledet og
frakoble kameraet fra PC’en. Indstil derefter [USB-FUNKTION]
på [PC] igen.
USB-FUNKTION
VÆLG
USB-FUNKTION
PictBridge(PTP)
PC
VÆLG
INDST.
Dobbeltklik på [Removable Disk] under [My Computer].
• Hvis du bruger en Macintosh, vises drevet på skrivebordet. (“LUMIX”, “NO_NAME” eller
“Untitled” vises.)
Dobbeltklik på mappen [DCIM].
Brug træk-og-slip-funktionen for at flytte de billeder, du vil erhverve,
eller hele mappen med de pågældende billeder til en anden mappe på
computeren.
∫ Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet
• Fjern hardwaren ved hjælp af funktionen “Safely Remove Hardware” i PC’ens opgavebakke.
Hvis ikonet ikke vises, skal du kontrollere, at [ADGANG] ikke er vist på LCD-skærmen på den
digitale biograf, før du fjerner hardwaren.
Bemærk!
• Denne enhed må ikke sættes i opretstående stilling, når lysnetadapteren er tilsluttet. Hvis den
lægges ned og kører, anbefales det at sætte den på en blød klud.
• Sluk for kameraet, før du isætter eller fjerner lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble
USB-forbindelseskablet. Ellers kan dataene blive beskadiget.
• Hvis kameraet er tilsluttet i udklipsholderfunktion, vises dataene i den indbyggede
hukommelse, også selv om der er isat et kort.
- 155 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Visning af indholdet fra den indbyggede hukommelse eller kortet ved brug af PC
(mappesammensætning)
Mapper og billeder, som behandles på en pc, kan ikke afspilles på kameraet. Det
anbefales at anvende “PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition”-softwaren på cd-rommen
(medfølger), når du indlæser billedet fra en pc til et kort.
1
Mappenummer
2
Filnummer
3
JPG:
Billeder
MOV:
[MOTION JPEG]
MISC:
DPOF-print
Foretrukne
PRIVATE1:
(Kun indbygget
hukommelse)
Billeder i udklipsholderen
AVCHD:
[AVCHD Lite] Film
En ny mappe oprettes, når der tages billeder i følgende situationer.
• Efter at [NULSTIL ANT.] (P27) i menuen [INDSTILLING] er udført
• Når et kort, som indeholder en mappe med samme mappenummer, er blevet indsat (som f.eks.
når der er taget billeder med et andet kamera)
• Når der findes et billede med filnummeret 999 inden i mappen
∫ Forbindelse i PTP-funktionen (kun WindowsR XP, Windows VistaR , WindowsR 7
og Mac OS X)
Sæt [USB-FUNKTION] til [PictBridge(PTP)].
Data kan nu kun læses fra kortet i PC’en.
• Hvis der er 1000 billeder eller mere på kortet, kan billederne muligvis ikke importeres i
PTP-tilstand.
• [AVCHD Lite]-film kan ikke afspilles i PTP-tilstand.
- 156 -
Tilslutning til andet udstyr
Udskrivning af billeder
Hvis du tilslutter kameraet til en printer, som understøtter PictBridge, kan du vælge de
billeder, der skal udskrives, og starte udskrivningen fra kameraets LCD-skærm.
• Nogle printere kan printe direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din
printers betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.
Klargøring:
Tænd kamera og printer.
Fjern kortet, før du udskriver billederne fra den indbyggede hukommelse.
Indstil udskriftskvalitet, og foretag andre indstillinger på printeren, før billederne udskrives.
Sæt funktionsdrejeknappen til alt undtagen [¨].
A USB-forbindelseskabel (medfølgende)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
B Justér mærkerne, og indsæt.
• Anvend et batteri med tilstrækkelig batterikapacitet eller lydnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr). Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens
kameraet og printeren er tilsluttet, lyder alarmen. Hvis dette sker under udskrivningen, skal du
omgående stoppe udskrivningen. Hvis der ikke udskrives, skal USB-forbindelseskablet tages ud.
Tilslut kameraet til en printer ved hjælp af USB-forbindelseskablet A
(medfølger).
• Når kameraet tilsluttes printeren, vises ikonet for afbrydelsesforbud [å].
USB-forbindelseskablet må ikke tages ud, mens [å] vises.
Tryk på 3/4 for at vælge [PictBridge(PTP)], og tryk
derefter på [MENU/SET].
USB-FUNKTION
VÆLG
USB-FUNKTION
PictBridge(PTP)
PC
VÆLG
- 157 -
INDST.
Tilslutning til andet udstyr
Bemærk!
• Denne enhed må ikke sættes i opretstående stilling, når lysnetadapteren er tilsluttet. Hvis den
lægges ned og kører, anbefales det at sætte den på en blød klud.
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel.
Hvis du anvender andre kabler end det medfølgende USB-forbindelseskabel, kan det
forårsage en fejl.
• Sluk for kameraet, før du isætter eller fjerner lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble
USB-forbindelseskablet.
• Man kan ikke skifte mellem den indbyggede hukommelse og kortet, mens kameraet er tilsluttet
printeren. Du skal frakoble USB-forbindelseskablet, isætte (eller fjerne) kortet og derefter
tilslutte USB-forbindelseskablet til printeren igen.
• Billederne, som er optaget til udklipsholderfunktion, skal kopieres til et kort (P116), og derefter
udskrives.
• Film, der er optaget i [AVCHD Lite], kan ikke udskrives.
Valg af et enkelt billede og udskrivning
Tryk på 2/1 for at vælge billedet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• Meddelelsen forsvinder efter ca. 2 sekunder.
PictBridge
100-0001
VÆLG DET BILLEDE,
DER SKAL UDSKRIVES
MULTI PRINT
VÆLG
Tryk på 3 for at vælge [START UDSKR.], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Se P160 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før
billederne udskrives.
• Tryk på [MENU/SET] for at annullere udskrivningen halvvejs.
• Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.
- 158 -
UDSKRIV
VÆLG ENKELT
START UDSKR.
UDSKRIV MED DATO
ANT. UDSKRIFTER
PAPIRSTR.
SIDEOPSÆTNING
ANNUL.
VÆLG
OFF
1
INDST.
Tilslutning til andet udstyr
Valg af flere billeder og udskrivning
Tryk på 3.
Tryk på 3/4 for at vælge elementet, og tryk derefter
på [MENU/SET].
• Hvis udskriftskontrolskærmen vises, skal du vælge [JA] og
PictBridge
VÆLGE FLERE
VÆLG ALLE
PRINT SÆT(DPOF)
FORETRUKNE
udskrive billederne.
ANNUL.
Element
VÆLG
INDST.
Beskrivelse af indstillinger
[VÆLGE FLERE]
Der udskrives flere billeder på én gang.
• Tryk på 3/4/2/1 for at vælge billederne. Når du derefter trykker på
[DISPLAY], vises [é] på de billeder, der skal udskrives. (Når du trykker
på [DISPLAY] igen, annulleres indstillingen.)
• Efter at du har valgt billederne, skal du trykke på [MENU/SET].
[VÆLG ALLE]
Udskriver alle lagrede billeder.
[PRINT SÆT
(DPOF)]
Udskriver kun de billeder, der er angivet i [PRINT SÆT]. (P139)
[FORETRUKNE]¢
Udskriver kun de billeder, der er angivet som foretrukne. (P138)
¢ Kun når [FORETRUKNE] er på [ON] og når der er valgt foretrukne billeder. (P138)
Tryk på 3 for at vælge [START UDSKR.], og tryk
derefter på [MENU/SET].
• Se P160 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før
billederne udskrives.
• Tryk på [MENU/SET] for at annullere udskrivningen.
• Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.
- 159 -
VÆLGE FLERE
START UDSKR.
UDSKRIV MED DATO
ANT. UDSKRIFTER
PAPIRSTR.
SIDEOPSÆTNING
ANNUL.
VÆLG
OFF
1
INDST.
Tilslutning til andet udstyr
Udskriftsindstillinger
Markér og indstil elementer på både skærmbilledet under trin 2
under “Valg af et enkelt billede og udskrivning” (Valg og
udskrivning af et enkelt billede) og under trin 3 under “Valg af
flere billeder og udskrivning” Valg og udskrivning af flere
billeder.
• Hvis du vil udskrive billeder i et format eller med et layout, der ikke
VÆLGE FLERE
START UDSKR.
UDSKRIV MED DATO
ANT. UDSKRIFTER
PAPIRSTR.
SIDEOPSÆTNING
ANNUL.
VÆLG
OFF
1
AFSLUT
understøttes af kameraet, skal du indstille [PAPIRSTR.] eller
[SIDEOPSÆTNING] til [{] og derefter indstille papirformatet eller layoutet på printeren. (Se
brugervejledningen til printeren for yderligere oplysninger.)
• Når [PRINT SÆT (DPOF)] er valgt, vises elementerne [UDSKRIV MED DATO] og [ANT.
UDSKRIFTER] ikke.
[UDSKRIV MED DATO]
Element
Beskrivelse af indstillinger
[OFF]
Dato udskrives ikke.
[ON]
Dato udskrives.
• Hvis printeren ikke understøtter udskrivning af dato, kan datoen ikke udskrives på billedet.
• Da printerens indstillinger muligvis får fortrinsret frem for billedkopien med datoindstillingen,
skal du også kontrollere printerens udskrift med datoindstilling.
• Når du udskriver billeder med påtrykt tekststempel, skal du huske at sætte udskrift med dato på
[OFF], ellers udskrives datoen øverst.
Bemærk!
Når fotohandleren fremkalder billederne
• Når du påtrykker en dato vha. [TRYK TEKST] (P131), eller når du angiver datoudskrivning ved
indstilling af [PRINT SÆT] (P139), før du går til fotohandleren, udskrives datoerne muligvis hos
fotohandleren.
[ANT. UDSKRIFTER]
Du kan vælge op til 999 kopier.
- 160 -
Tilslutning til andet udstyr
[PAPIRSTR.]
Element
Beskrivelse af indstillinger
{
Printerens indstillinger prioriteres.
[L/3.5qk5q]
89 mmk127 mm
[2L/5qk7q]
127 mmk178 mm
[POSTCARD]
100 mmk148 mm
[16:9]
101,6 mmk180,6 mm
[A4]
210 mmk297 mm
[A3]
297 mmk420 mm
[10k15cm]
100 mmk150 mm
[4qk6q]
101,6 mmk152,4 mm
[8qk10q]
203,2 mmk254 mm
[LETTER]
216 mmk279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mmk85,6 mm
• Papirstørrelser, der ikke understøttes af printeren vises ikke.
- 161 -
Tilslutning til andet udstyr
[SIDEOPSÆTNING] (Udskriftslayout, som kan indstilles med dette kamera)
Element
Beskrivelse af indstillinger
{
Printerens indstillinger prioriteres.
á
1 billede uden ramme på 1 side
â
1 billede med ramme på 1 side
ã
2 billeder på 1 side
ä
4 billeder på 1 side
• Et element kan ikke vælges, hvis printeren ikke understøtter sideopsætningen.
∫ Udskrivningslayout
Udskrivning af samme billede flere gange på 1 stykke papir
Hvis du for eksempel vil udskrive samme et 4 gange på 1 papirark, skal du indstille
[SIDEOPSÆTNING] til [ä] og derefter sætte [ANT. UDSKRIFTER] på 4 til det billede, der
skal udskrives.
Når samme billede udskrives på 1 papirark
Hvis du for eksempel vil udskrive 4 forskellige billeder på 1 papirark, skal du indstille
[SIDEOPSÆTNING] til [ä] og derefter sætte [ANT. UDSKRIFTER] på 1 for hvert af de
4 billeder.
Bemærk!
• Kameraet modtager en fejlmeddelelse fra printeren, når [¥]-indikationen lyser orange under
udskrivning. Når udskrivningen er afsluttet, skal du kontrollere, at der ikke er nogen problemer
med printeren.
• Hvis antallet af kopier er for højt, kan billederne blive udskrevet op til flere gange. I dette
tilfælde kan det resterende antal af kopier, der er angivet, være forskelligt fra det valgte antal.
- 162 -
Øvrige
Øvrige
Skærmdisplay
∫ Optagelse
Optagelse i normal billedfunktion [!] (Startindstilling)
1 Optagefunktion
2 Blitz-funktion (P51)
3 AF-område (P39)
4 Fokus (P39)
5 Billedstørrelse (P95)
6 Kvalitet (P96)
7 Batteri-indikation (P11)
8 Antal mulige billeder¢1 (P184)
9 Indbygget hukommelse (P16)
: Kort (P16) (vises kun under optagelse)
10 Optagelsestilstand
11 ISO-følsomhed (P98)
12 Lukkerhastighed (P39)
13 Blændeværdi (P39)
14 Quick AF (P104)
15 Optisk billedstabilisering (P109)/
: Alarm for rystelser (P40)
16 OPT. FUNKTION (P81)/Optagelseskvalitet (P81)
- 163 -
Øvrige
∫ Ved optagelse (efter indstilling)
17 AF-sporing (P103)
: AF-makrofunktion (P56)
: Makro zoom-funktion (P57)
18 Hvidbalance (P99)
19 ISO-følsomhed (P98)
Højeste ISO-følsomhedsniveau (P97)
20 Farve-funktion (P108)
21 Tilgængelig optagetid (P78): R8m30s
22 Spot AF-område (P101)
23 Navn¢2 (P68)
24 Histogram (P50)
25 Rejsedato (P91)
26 Udløbet optagetid (P78)
Betjening af AF-sporing (P36, 103)
: Intelligent ISO (P97)
27 Aktuel dato og klokkeslæt/“: Indstilling for rejsemål¢3 (P93)
Zoom/Ekstra optisk zoom (P41)/Digital zoom (P41, 107)/Intelligent zoom (P41):
W
28 Min. lukkerhastighed (P105)
29 Alder¢2 (P68)
Sted¢3 (P91)
30 Eksponeringskompensation (P59)
31 LCD-funktion (P25)/
ECO : LCD Power Save (energibesparelse) (P26)
32 Intelligent eksponering (P104)
33 Intelligent opløsning (P107)
34 Kontinuerlig AF (P104)/
: AF-lås ([UNDERVANDS]) (P76)/
: AF-hjælpelampe
(P111)
35 Antal dage, der er gået siden afrejsedatoen (P91)
36 Selvudløser funktion (P58)
37 Burst (P106)/
: Auto-holder (P60)/B: Lydoptagelse (P110)
38 VINDSTØJSREDUKTION (P112)
¢1 [i99999] vises, hvis der er mere end 100000 billeder tilbage.
¢2 Dette vises i ca. 5 sekunder, når kameraet er tændt i [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR] i
scene-funktion.
¢3 Vises i ca. 5 sekunder, når kameraet tændes, når uret indstilles og når man skifter fra
afspilningsfunktion til optagefunktion.
- 164 -
Øvrige
∫ Afspilning
1 Afspilningsfunktion (P44)
2 Beskyttet billede (P141)
3 Foretrukne (P138)
: Zoom-mærke (P115)
1/7
1
4 Påtrykt tekstangivelse (P131)
5 Billedstørrelse (P95)
6 Kvalitet (P96)
1. DAG
7 Batteri-indikation (P11)
2 måneder 10 dage
8 Mappe/Filnummer (P156)
10:00 1.DEC.2010
Indbygget hukommelse (P16)
Udløbet afspilningstid (P125): 8m30s
9 Billednummer/Total antal billeder
10 Filmoptagelsestid (P125): 8m30s
11 Histogram (P50)
12 Eksponeringskompensation (P59)
13 Optageoplysninger (P49)
14 Foretrukne indstillinger (P138)
15 Optaget dato og klokkeslæt/Verdenstid (P93)/Navn¢ (P68, 87)/Sted¢ (P92)/Titel¢
(P129)
16 Alder (P68)
17 Antal dage, der er gået siden rejsedatoen (P91)
18 Power LCD-funktion (P25)
ECO : LCD Power Save (energibesparelse) (P26)
19 Farve-funktion (P108)
20 Antal kopier (P139)
21 Lydafspilning (P125)
/
: Filmafspilning (P125)/ / : Optagelseskvalitet (P81)
Advarselsikon for afbrudt kabel (P157)
¢ Vises i rækkefølgen [TITEL], [STED], [NAVN] ([BABY1]/[BABY2], [KÆLEDYR]), [NAVN]
([ANSIGTSGENK.]).
- 165 -
Øvrige
Forholdsregler ved brug
Optimal brug af kameraet
Hold kameraet væk fra magnetiseret udstyr (såsom mikrobølgeovne, TV,
videospiludstyr osv.).
• Hvis kameraet anvendes på eller i nærheden af et fjernsyn, kan der opstå forstyrrelser i billeder
og lyd på grund af elektromagnetisk stråling.
• Anvend ikke kameraet i nærheden af mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj med en
negativ virkning på billederne og lyden.
• De optagede data kan blive beskadiget og billeder kan blive forvrængede af de stærke
magnetiske felter, der dannes af højttalere eller motorer.
• Elektromagnetisk stråling frembragt af en mikroprocessor kan have en negativ virkning på
kameraet og skabe billed- og lydforstyrrelser.
• Hvis kameraet påvirkes af magnetisk ladet udstyr og ikke fungerer korrekt, skal man slukke for
det, fjerne batteriet eller afbryde lysnetadapteren (ekstraudstyr). Herefter skal man isætte
batteriet på ny eller tilslutte lysnetadapteren igen og tænde for kameraet.
Anvend ikke kameraet i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger.
• Hvis man optager i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger, kan de optagede
billeder eller lyden påvirkes deraf.
Husk altid at anvende de medfølgende ledninger og kabler. Hvis man anvender
ekstraudstyr, skal man bruge de ledninger og kabler, der medfølger.
Brug ikke forlængerledninger eller kabler.
Sprøjt ikke insektmidler eller flygtige kemikalier på kameraet.
• Hvis der sprøjtes sådanne kemikalier på kameraet, kan det blive beskadiget og overfladen kan
skalle af.
• Sørg for at gummi- eller plastprodukter ikke kommer i berøring med kameraet i længere tid ad
gangen.
- 166 -
Øvrige
Vedligeholdelse af kameraet
• Rør ikke ved objektivet eller stikkene med snavsede hænder. Og pas på, at der ikke
kommer væsker, sand og andre fremmedlegemer ind i området omkring objektivet,
knapperne osv.
• Rør ikke ved objektivkanten A. (Det kan beskadige kameraet.
Pas på, når du tager kameraet ud af tasken osv.)
• Hvis objektivet bliver beskidt, skal du tænde for strømmen og
køre objektivcylinderen frem. Hold derefter objektivcylinderen
mellem fingrene, og tør objektivets overflade forsigtigt af med
en blød, tør klud. (Hvis du efterlader fingeraftryk på objektivet
eller gør det snavset på anden vis, ser de billeder du tager,
mere hvide ud end normalt).
(B: Kameraets ON/OFF-knap)
• Kameraet må aldrig efterlades med objektivet mod solen.
• Pas på, at du ikke taber eller støder kameraet. Kameraet må
ikke rystes hårdt eller stødes.
Kameraet kan udløse en fejl, så du ikke kan tage billeder, eller objektivet, LCD-skærmen eller
etuiet kan blive beskadiget.
• Det anbefales på det kraftigste, at du ikke lægger kameraet i bukselommen, når du sidder ned,
eller skubber det ind i en fyldt eller tæt pakket taske osv.
LCD-skærmen kan blive ødelagt, eller der kan opstå personskade.
• Hæng ikke andre ting i håndremmen, som medfølger kameraet. Hvis kameraet opbevares
sammen med den pågældende ting, kan den berøre LCD-skærmen, så skærmen bliver ridset
eller ødelagt.
• Pas især på, når du opholder dig på følgende steder, da dette kan forårsage
funktionsfejl.
– Steder, hvor der er meget sand eller støv.
– Steder, hvor vand kan komme i berøring med kameraet, f.eks. når det regner eller på
stranden.
• Dette kamera er ikke vandtæt. Hvis der sprøjtes vand eller saltvand på kameraet, skal du
tørre kamerahuset forsigtigt af med en tør klud.
Hvis enheden ikke fungerer normalt, skal du kontakte den forhandler, du købte kameraet
fra eller servicecentret for reparation.
Om kondensdannelse (Når objektivet dugger)
• Der kan dannes kondens, hvis der sker ændringer i den omgivende temperatur eller i
luftfugtigheden. Vær opmærksom på kondensdannelse, idet det kan forårsage pletter på
objektivet, svamp eller fejlfunktion.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke kameraet og lade det være slukket i ca. 2 timer.
Duggen forsvinder på naturlig vis, når kameraets temperatur nærmer sig den omgivende
temperatur.
- 167 -
Øvrige
Rengøring
Før rengøring af kameraet, skal du fjerne batteriet eller jævnstrømskobleren
(ekstraudstyr) eller tage strømstikket ud af væggen. Tør derefter kameraet af med
en tør, blød klud.
• Hvis kameraet bliver meget beskidt, kan det rengøres ved at tørre snavset af med en fugtig
klud og derefter med en tør klud.
• Brug aldrig opløsningsmidler som benzen, fortynder, sprit, opvaskemiddel osv. for at rengøre
kameraet, da det kan ødelægge kameraet udvendigt, eller overfladelaget kan afskalle.
• Hvis man anvender en kemisk klud, skal man følge anvisningerne, der følger med kluden.
Om LCD-skærmen
• Tryk ikke hårdt på LCD-skærmen. Der kan opstå ujævne farver på LCD-skærmen, eller det kan
medføre fejlfunktion.
• Hvis kameraet er koldt, når det tændes, vil billedet på LCD-skærmen være lidt mørkere end
normalt i begyndelsen. Når den indvendige temperatur øges, vender skærmen dog tilbage til
sin normale lysstyrke.
Der er anvendt teknologi med meget højt præcisionsniveau til fremstilling af
LCD-skærmen. Men der kan forekomme nogle små lyse eller mørke pletter (røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejlfunktion. LCD-skærmen har mere
end 99,99% effektive pixel med blot 0,01% inaktive eller altid oplyste pixel. Pletterne
optages ikke på billederne i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
Om objektivet
• Tryk ikke hårdt på objektivet.
• Der kan opstå fejlfunktion, hvis kameraet efterlades med objektivet rettet mod solen i længere
tid. Vær opmærksom på dette, hvis kameraet lægges udenfor eller i nærheden af et vindue.
- 168 -
Øvrige
Batteri
Batteriet er et genopladeligt lithium- ionbatteri. Dets evne til at producere strøm
stammer fra den kemiske reaktion, som finder sted inde i det. Denne reaktion kan
påvirkes af den omgivende temperatur og fugtighed. Hvis temperaturen er for høj
eller for lav, bliver batteriets driftstid kortere.
Fjern altid batteriet efter brug.
• Batteriet skal opbevares i batteritasken (medfølger).
Hvis batteriet tabes ved et uheld, skal man kontrollere, om
batteriets hus eller poler er blevet beskadiget.
• Kameraet tager skade, hvis man forsøger at sætte et beskadiget
batteri i det.
Husk at medbringe opladede reservebatterier, når du går
hjemmefra.
• Vær opmærksom på, at batteriets driftstid kan forkortes under lave temperaturer, som for
eksempel på skisportsområder.
• Når du rejser, skal du huske at medbringe batteriopladeren (medfølger), så du kan genoplade
batteriet, dér hvor du rejser hen.
Bortskaffelse af opbrugt batteri.
• Batterierne har begrænset levetid.
• Kast aldrig batterierne på åben ild, da dette kan udløse en eksplosion.
Undgå at lade batteriets poler komme i kontakt med metalgenstande (såsom
halskæder, hårnåle osv.).
• Dette kan medføre kortslutning eller varmedannelse og, hvis man rører ved et batteri under
disse forhold, kan man blive alvorligt forbrændt.
Oplader
• Hvis du bruger batteriopladeren i nærheden af en radio, kan radiomodtagelsen blive forstyrret.
• Hold opladeren i en afstand på mindst 1 m fra radioapparater.
• Når opladeren anvendes, kan den afgive en summende lyd. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten. (Hvis
den forbliver tilkoblet til lysnettet, bruger opladeren en mindre mængde strøm.)
• Hold altid kontaktfladerne på opladeren og batteriet rene.
- 169 -
Øvrige
Kort
Undlad at efterlade kortet på steder, hvor temperaturen er høj, eller hvor der hyppigt
forekommer elektromagnetisk stråling eller statisk elektricitet, eller hvor der er
direkte sollys.
Undgå at bøje eller tabe kortet.
• Kortet kan derved blive beskadiget og indholdet kan også blive beskadiget eller slettet.
• Opbevar kortet i kortets æske eller pose efter brug, og hver gang kortet gemmes eller tages
med.
• Undlad at røre kontaktfladerne på bagsiden af kortet med fingrene. Sørg for, at der ikke
kommer snavs, støv eller vand i nærheden.
Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort
• Funktionen “Formatér” eller “Slet” vha. kameraet eller en pc betyder blot, at
filstyringsoplysningerne ændres. Den sletter ikke dataene på hukommelseskortet.
Det anbefales at ødelægge hukommelseskortet fysisk eller bruge datasletningssoftware, der
kan købes på markedet, for helt at slette dataene på hukommelseskortet, før du overdrager
kameraet til tredjemand eller bortskaffer det.
Datastyring på hukommelseskortet er brugerens eget ansvar.
Om personlige oplysninger
Hvis et navn eller en fødselsdag er indstillet for [BABY1]/[BABY2]/
ansigtsgenkendelsesfunktion, opbevares disse personlige oplysninger i kameraet og
medtages på det billede, der optages.
Ansvarsfraskrivelse
• Oplysninger, herunder personlige oplysninger, kan ændres eller forsvinde på grund af fejlagtige
fremgangsmåder, statisk elektricitet, uheld, funktionsfejl, reparation eller andre handlinger.
Bemærk på forhånd, at Panasonic ikke er på nogen måde ansvarlig for en eventuel direkte
eller indirekte skade på grund af en ændring eller sletning af information eller personlige
oplysninger.
Anmodning om reparation, overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse
• Nulstil indstillingerne for at beskytte personlige oplysninger. (P27)
• Hvis der er lagret billeder i den indbyggede hukommelse, skal de kopieres til
hukommelseskortet (P143) før eventuel formatering af den indbyggede hukommelse (P30).
• Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før kameraet sendes til reparation.
• Den indbyggede hukommelse og indstillinger vender muligvis tilbage til fabriksstandard, når
kameraet er repareret.
• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis ovennævnte handlinger ikke er mulige
på grund af funktionsfejl.
Ved overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse af hukommelseskortet skal du
læse “Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort” på
P170.
- 170 -
Øvrige
Når batterierne ikke bruges i længere tid
• Opbevar batteriet på et koldt og tørt sted med en relativ stabil temperatur: (Anbefalet
temperatur:15 oC til 25 oC, Anbefalet fugtighed: 40% til 60%)
• Tag altid batterierne og kortet ud af kameraet.
• Når batteriet efterlades i kameraet, aflades det, selv om kameraet er slukket. Hvis man
efterlader batteriet i kameraet, aflader det for meget, og det kan betyde, at det bliver ubrugeligt,
selv om det oplades igen.
• Når man opbevarer batteriet i meget lang tid, anbefales det at oplade det en gang om året.
Fjern batteriet fra kameraet, og gem det et andet sted, når det er helt afladet.
• Det anbefales at opbevare kameraet med et tørremiddel (silicagel), når det opbevares i et skab
eller lignende.
Om billeddata
• Optagne data kan blive beskadiget eller gå tabt, hvis kameraet går i stykker på grund af
brugerens forkerte håndtering heraf. Panasonic er ikke erstatningsansvarlig for mistede
optagne data.
Om trebenede og etbenede stativer
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at det står fast, når kameraet er fastgjort.
• Du kan muligvis ikke fjerne kortet eller batteriet, når du bruger et trebenet eller etbenet stativ.
• Sørg for at skruen på det trebenede eller etbenede stativ ikke er i vejen, når du fastgør eller
fjerner kameraet. Du kan også ødelægge skruen på selve kameraet, hvis du bruger for mange
kræfter, når du skruer. Og kamerahuset og specifikationsetiketten kan blive ødelagt eller ridset,
hvis kameraet fastgøres for stramt til det trebenede eller etbenede stativ.
• Læs brugervejledningen til det trebenede eller etbenede stativ grundigt.
• Visse trebenede eller etbenede stativer kan ikke fastgøres, når jævnstrømskobleren
(ekstraudstyr) og jævnstrømskobleren (ekstraudstyr) er tilsluttet.
- 171 -
Øvrige
Displaymeddelelser
Bekræftelses- eller fejlmeddelelser vises på skærmen i nogle tilfælde.
Vigtige meddelelser vises som beskrevet i eksemplerne nedenfor.
[DETTE HUKOMMELSESKORT ER SKRIVEBESKYTTET]
> SD-memorykortets skrivebeskyttelsesknap er sat på [LOCK]. Flyt tappen tilbage for at
låse det op. (P17)
[DER ER INTET GYLDIGT BILLEDE AT AFSPILLE]
> Optag et billede, eller isæt et kort med et optagede billede, og afspil det.
[DETTE BILLEDE ER BESKYTTET]
> Slet billedet efter annullering af beskyttelsesindstillingen. (P141)
[DETTE BILLEDE KAN IKKE SLETTES]/[NOGLE AF BILLEDERNE KAN IKKE
SLETTES]
• Billeder, der ikke er baseret på DCF-standard, kan ikke slettes.
> Før sletning af billeder skal kortet formateres, efter at de nødvendige data er blevet gemt
på en PC osv. (P30)
[DER KAN IKKE FORETAGES EKSTRA VALG]
• Antallet af billeder, som kan angives på én gang, når [FLERE] er valgt for [SLET FLERE]
(P48), [FORETRUKNE] (P138), [RED. TITEL] (P129), [TRYK TEKST] (P131) eller [TILPAS]
(P134) er overskredet.
> Formindsk antallet af angivne billeder, og gentag derefter handlingen.
• Der er valgt mere end 999 foretrukne billeder.
[KAN IKKE ANGIVES PÅ DETTE BILLEDE]
• [RED. TITEL], [TRYK TEKST] eller [PRINT SÆT] kan ikke indstilles for billeder, som ikke
følger DCF-standard.
[DER ER IKKE PLADS NOK PÅ DEN INDBYGGEDE HUKOMMELSE]/[DER ER IKKE
HUKOMMELSE NOK PÅ KORTET]
• Der er ingen plads tilbage i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
– Når man kopierer billeder fra den indbyggede hukommelse til kortet (batch-kopiering),
kopieres billederne, indtil kortets kapacitet er opbrugt.
- 172 -
Øvrige
[NOGLE AF BILLEDERNE KAN IKKE KOPIERES]/[KOPIERINGEN KUNNE IKKE
FULDFØRES]
• Følgende billeder kan ikke kopieres.
– Hvis der er et billede med samme navn som det billede, der skal kopieres, i
kopidestinationsområdet. (Kun ved kopiering fra et kort til den indbyggede hukommelse.)
– Filerne er ikke baseret på DCF-standarden.
• Desuden kan billeder, som optages eller redigeres med andet udstyr, ikke kopieres.
[FEJL I INDBYGGET HUKOMMELSE
SKAL DEN INDBYGGEDE HUKOMMELSE FORMATERES?]
• Denne meddelelse vises, når man formaterer den indbyggede hukommelse på PC’en.
> Formatér den indbyggede hukommelse på kameraet igen. (P30) Dataene i den
indbyggede hukommelse slettes.
[MEMORYKORTFEJL
SKAL KORTET FORMATERES?]
• Dette format kan ikke anvendes på denne enhed.
> Formatér kortet igen med kameraet, efter at eventuelle data er gemt på en PC osv. (P30)
[SLUK FOR KAMERAET, OG TÆND DET IGEN]/[SYSTEMFEJL]
• Denne meddelelse vises, hvis kameraet ikke fungerer korrekt.
> Sluk kameraet, og tænd det igen. Hvis meddelelsen fremstår igen, skal du kontakte
forhandleren eller det nærmeste servicecenter.
[PARAMETERFEJL FOR MEMORYKORT]/[DETTE HUKOMMELSESKORT KAN IKKE
BRUGES.]
> Brug et kort, som er kompatibelt med dette kamera. (P17)
• SD-memorykort (8 MB til 2 GB)
• SDHC-memorykort (4 GB til 32 GB)
• SDXC-memorykort (48 GB til 64 GB)
[ISÆT SD KORT IGEN]/[PRØV ET ANDET KORT]
• Der er opstået en fejl ved adgang til kortet.
> Isæt kortet igen.
> Isæt et andet kort.
[LÆSEFEJL/SKRIVEFEJL
KONTROLLER KORTET]
• Læsning eller skrivning af data er mislykket.
> Fjern kortet, når du har slukket [OFF]. Isæt kortet igen, tænd, og prøv at læse eller skrive
dataene igen.
• Kortet kan være i stykker.
> Isæt et andet kort.
- 173 -
Øvrige
[FILMOPT. BLEV ANN. PGA. BEGRÆNSN. AF KORTETS SKRIVEHASTIGHED]
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse¢ med “Klasse 4” eller højere, når du optager film i
[AVCHD Lite].
Brug desuden et kort med SD-hastighedsklasse “Klasse 6” eller højere, når du optager film i
[MOTION JPEG].
¢ SD-hastighedsklassen er hastighedsstandarden vedrørende kontinuerlig skrivning.
• Hvis den stopper selv efter brug af et “Klasse 4”-kort eller højere, er
dataskrivningshastigheden forringet, og det anbefales at lave en sikkerhedskopi og derefter
formatere (P30).
• Afhængigt af korttypen kan optagelse af film muligvis stoppe midtvejs.
[DETTE KORT ER IKKE FORMATERET I DETTE KAMERA OG ER DERFOR UEGNET
TIL FILMOPTAGELSE.]
• Skrivehastigheden er lavere, hvis kortet er blevet formateret ved hjælp af en pc eller andet
udstyr. Som følge heraf kan filmoptagelsen stoppe midtvejs. Hvis det sker, skal du tage en
sikkerhedskopi af dataene og formatere (P30) kortet i denne enhed.
[KAN IKKE OPTAGE PÅ GRUND AF DATA I ET INKOMPATIBELT FORMAT (NTSC/
PAL) PÅ DETTE KORT.]
• Dette kort er til et andet optagelsesformat, så det kan ikke anvendes. Gem dataene på kortet
til en PC, og brug kortet, når du har formateret det på denne enhed.
[DER KAN IKKE OPRETTES EN MAPPE]
• Der kan ikke oprettes en mappe, fordi der ikke er flere mappenumre til rådighed. (P156)
> Formatér kortet, efter at du har gemt de nødvendige data på en PC osv. (P30) Hvis du
udfører [NULSTIL ANT.] i menuen [INDSTILLING] efter formatering, nulstilles
mappenummeret til 100. (P27)
[BILLEDE VISES TIL 16:9-TV]/[BILLEDE VISES TIL 4:3-TV]
• AV-kablet forbindes til kameraet.
> Tryk på [MENU/SET], hvis du vil slette denne meddelelse omgående.
> Vælg [TV-FORMAT] i [INDSTILLING]-menuen for at ændre TV-formatet. (P28)
• Denne meddelelse vises også, når USB-forbindelseskablet kun er tilsluttet kameraet.
I så fald skal du forbinde den anden ende af USB-kablet til en PC eller en printer. (P154, 157)
[PRINTEREN ER OPT.]/[KONTROLLER PRINTER]
• Printeren kan ikke udskrive.
> Kontrollér printeren.
[INGEN BATTERISTRØM TILBAGE]
• Den resterende batterikapacitet er lav.
> Oplad batteriet.
[DETTE BATTERI KAN IKKE BRUGES]
• Batteriet genkendes ikke af kameraet.
> Brug et originalt Panasonic batteri. Hvis du får vist denne meddelelse, selv om du bruger
et originalt Panasonic batteri, skal du kontakte forhandleren eller det lokale servicecenter.
• Batteriet genkendes ikke, fordi batteripolen er snavset.
> Fjern evt. snavs osv. fra batteripolen.
- 174 -
Øvrige
Fejlfinding
Prøv først følgende procedurer (P175 til 183).
Hvis problemet ikke kan løses, kan det hjælpe at vælge [NULSTIL] (P27) i menuen
[INDSTILLING] i optagefunktion.
Batteriet og strømkilde
Kameraet kan ikke betjenes, selv om det er tændt.
• Batteriet er ikke isat korrekt. (P14)
• Batteriet er opbrugt.
LCD-skærmen slukker, mens kameraet er tændt.
• Er [DVALEINDST.] (P26) af [ØKONOMI]-funktionen aktiv?
> Tryk lukkerknappen halvt ned for at annullere disse funktioner.
• Batteriet er opbrugt.
Kameraet slukker omgående, når det tændes.
• Batteriet er opbrugt.
• Hvis du glemmer at slukke for kameraet, opbruges batteriet.
> Sluk ofte kameraet ved at bruge [ØKONOMI]-funktionen osv. (P26)
Denne enhed slukkes automatisk.
• Hvis man forbinder et VIERA Link-kompatibelt fjernsyn med et HDMI mini-kabel (ekstraudstyr)
og slukker for fjernsynsstrømmen med fjernsynets fjernbetjening, slukkes strømmen på denne
enhed også.
> Indstil [VIERA Link] på [OFF], hvis VIERA Link ikke anvendes. (P29)
Lampen [CHARGE] blinker.
• Er batteritemperatur meget høj eller meget lav? Hvis ja, tager det længere tid end sædvanligt at
oplade batteriet, eller opladningen vil være ufuldstændig.
• Er kontaktfladerne på opladeren eller batteriet snavsede?
> Tør evt. snavs af ved hjælp af en tør klud.
- 175 -
Øvrige
Optagelse
Det er umuligt at optage billedet.
• Er funktionsvælgeren [OPTAG]/[AFSPIL] sat til [!]? (P31)
• Er funktionsdrejeknappen korrekt indstillet?
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Slet de billeder, der ikke er nødvendige, for at øge den tilgængelige hukommelse. (P47)
Det optagede billede er hvidligt.
• Billedet kan blive hvidligt, hvis der er snavs, f.eks. fingeraftryk, på objektivet.
> Hvis objektivet er snavset, skal du tænde for kameraet, skubbe objektivcylinderen (P8) ud
og tørre objektivets overflade forsigtigt af med en blød, tør klud.
Området omkring motivet bliver mørkt.
• Blev dette billede taget med blitz tæt på med zoomen ved [W] (1k)?
> Zoom lidt ind, og tag billedet. (P41)
• Er dette billede taget i [HULKAMERA] i scene-funktion?
Det optagede billede er for lyst eller for mørkt.
> Kontrollér, at der er kompenseret korrekt for eksponeringen. (P59)
• Indstilling af [MIN. LUKKER TID] til en hurtigere hastighed kan gør billedet mørkere.
> Indstil [MIN. LUKKER TID] (P105) til en langsommere hastighed.
2 eller 3 billeder tages samtidigt.
> Indstil auto-holder (P60), [HØJHAST. BURST] (P70), [BLITZ BURST] (P71) i scenefunktion
eller [BURST] (P106) i funktionsmenuen [OPTAG] til [OFF].
Motivet er ikke ordentlig i fokus.
• Fokusområdet afviger, afhængig af optagefunktionen.
> Indstil til den korrekte funktion i forhold til afstanden til motivet.
• Er motivet uden for kameraets fokusområde. (P38)
• Der er kamerarystelser, eller motivet bevæger sig lidt. (P40)
Det optagede billede er sløret.
Den optiske billedstabiliseringsfunktion virker ikke.
> Lukkerhastigheden bliver langsommere, når billederne tages på mørke steder, så hold
kameraet stabilt med begge hænder for at tage billederne. (P33)
> Når du tager billeder ved en langsom lukkerhastighed, skal du bruge selvudløseren. (P58)
- 176 -
Øvrige
Optagelse af billeder ved hjælp af auto-holder er ikke mulig.
• Er antallet af mulige billeder 2 eller mindre?
Det optagede billede ser grynet ud.
Der er støj på billedet.
• Er ISO-følsomheden høj, eller er lukkehastigheden langsom?
(Ved levering af kameraet er ISO-følsomheden indstillet til [AUTO]. Derfor forekommer der støj,
når der tages billeder indendørs osv.)
> Formindsk ISO-følsomheden. (P98)
> Sæt [FARVEFUNKT.] til [NATURAL]. (P108)
> Tag billederne på lyse steder.
• Er [HØJ FØLSOMH.] eller [HØJHAST. BURST] i scene-funktion indstillet? Hvis ja, reduceres
opløsningen af det optagede billede lidt på grund af den høje følsomhedsbehandling. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Lysstyrken eller farvetonen på det optagede billede er forskellig fra den aktuelle
scene.
• Hvis du optager under fluorescerende lamper, kan skarpheden og farvetonen ændres lidt, hvis
lukkerhastigheden bliver hurtigere. Dette sker pga. egenskaberne for det fluorescerende lys og
er ikke en fejlfunktion.
Ved optagelse af billeder, eller hvis lukkerknappen trykkes halvt ind, kan rødlige
striber forekomme på LCD-skærmen. Alternativt kan dele af eller hele
LCD-skærmen antage en rødlig farve.
• Dette er et kendtegn for CCD’er, og den vises, når motivet består af en
lys del. Der kan forekomme nogen ujævnhed i omgivelserne. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Den optages på film, men ikke på still-billeder.
• Når du tager billeder, anbefales det, at du passer på ikke at udsætte
skærmen for sollys eller andre kraftige lyskilder.
Filmen stopper i midten af optagelsen.
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse¢ med “Klasse 4” eller højere, når du optager film i
[AVCHD Lite].
Brug desuden et kort med SD-hastighedsklasse “Klasse 6” eller højere, når du optager film i
[MOTION JPEG].
¢ SD-hastighedsklassen er hastighedsstandarden vedrørende kontinuerlig skrivning.
• Afhængigt af korttypen, kan optagelsen muligvis stoppe midtvejs.
> Hvis filmoptagelsen stopper, når du bruger et kort på mindst “Klasse 4”, eller hvis du bruger
et kort, som er blevet formateret på en pc eller andet udstyr, bliver
dataskrivningshastigheden langsommere. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at du laver en
sikkerhedskopi af dataene og derefter formaterer (P30) kortet i denne enhed.
Motivet kan ikke fastlåses. (AF-sporing er mislykket)
• Hvis motivet har en anden farve end periferien, skal AF-området indstilles til motivets farver
ved at tilpasse det pågældende område i forhold til AF-området. (P103)
- 177 -
Øvrige
Objektiv
Det optagede billede er muligvis bøjet, eller en ikke-eksisterende farve omgiver
motivet.
• Motivet kan blive lidt bøjet af udseende, eller kanterne kan blive farvet, afhængigt af
zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber. Billedets periferi kan se bøjet ud, fordi
perspektivet fremhæves, når vidvinkel anvendes. Dette er ikke en fejlfunktion.
LCD-skærm
LCD-skærmen slukker, selv om kameraet er tændt.
• LCD-skærmen slukkes, når [DVALEINDST.] (P26) af [ØKONOMI]-funktionen aktiveres.
[Dette sker ikke, hvis du bruger lysnetadapteren (ekstraudstyr).]
LCD-skærmen bliver kortvarigt mørk eller lys.
• Dette fænomen opstår, når du trykker lukkerknappen halvt ned for at indstille blændeværdien,
og påvirker ikke de optagede billeder.
• Dette fænomen ses også, hvis lysstyrken ændres, når der zoomes ind eller ud af kameraet,
eller når kameraet flyttes. Dette skyldes betjeningen af kameraets automatiske blænding og er
ikke en fejlfunktion.
LCD-skærmen flimrer indendørs.
• LCD-skærmen kan flimre i nogle få sekunder, når kameraet tændes indendørs i neonlys. Dette
er ikke en fejlfunktion.
LCD-skærmen er for lys eller for mørk.
• [POWER LCD] er aktiveret. (P25)
Der fremkommer sorte, røde, blå og grønne prikker på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en fejlfunktion.
Disse pixel påvirker ikke det endelige billede.
Der er støj på LCD-skærmen.
• På mørke steder kan der opstå støj for at holde lysstyrken på LCD-skærmen. De optagede
billeder påvirkes dog ikke deraf.
- 178 -
Øvrige
Blitz
Blitzen udløses ikke.
• Er blitz-indstillingen sat til [Œ]?
> Skift blitz-indstillingen. (P51)
• Blitz-funktionen er ikke tilgængelig, hvis auto-holder (P60) eller [BURST] (P106) i
funktionsmenuen [OPTAG] er valgt.
Blitzen aktiveres flere gange.
• Blitzen aktiveres to gange, når reduktion af røde øjne (P52) er valgt.
• Er [BLITZ BURST] (P71) i scene-funktion indstillet?
Afspilning
De billeder, der optages, roteres og vises i en uventet retning.
• Er [ROTER BILL.] (P137) sat til [ON].
Billedet afspilles ikke.
Der er ingen optagede billeder.
• Er vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] indstillet på [(]? (P44)
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Hvis der ikke isættes et kort, vises billederne i den indbyggede hukommelse. Hvis der
isættes et kort, vises billeddataene på kortet.
• Hvis filnavnet på dette billede er blevet ændret på computeren, kan det ikke afspilles på denne
enhed.
• Er [AFSPIL], [REJSE VISNING], [AFSPIL KATEG.] eller [VIS FARVORIT] indstillet for
afspilning?
> Skift til [AFSPIL NORMAL]. (P44)
• Blev billederne optaget i udklipsholderfunktion?
> Afpilning i udklipsholderfunktion. (P115)
- 179 -
Øvrige
Mappe- og filnummeret vises med [—], og skærmen bliver sort.
• Er dette et ikke-standard billede, et billede der er blevet redigeret på en PC, eller et billede der
er blevet taget med et andet digitalkamera?
• Har du fjernet batteriet lige efter, du tog et billede, eller tog du billedet ved hjælp af et batteri,
der næsten var opbrugt?
> Formatér dataene for at slette ovennævnte billeder. (P30)
(Andre billeder slettes også, og de kan ikke gendannes. Derfor skal du altid tjekke, før
du formaterer.)
Med kalendersøgning vises billeder på andre datoer end de datoer, billederne
oprindeligt blev taget på.
• Er kameraets ur korrekt indstillet? (P18)
• Når billeder redigeres på en PC, eller der søges efter billeder, som er taget med andet udstyr,
vises de muligvis med en anden dato end den faktiske dato, de blev taget på.
Hvide runde prikker, der ligner sæbebobler, vises på det optagne billede.
• Hvis du tager et billede med blitz på et mørkt sted eller indendørs, vises
der muligvis hvide runde prikker på billedet, som skyldes, at blitzen
genspejler støvpartikler fra luften. Dette er ikke en fejlfunktion.
Et typisk tegn er, at antallet af runde prikker og der, hvor de er afbildet,
varierer i hvert enkelt billede.
Den røde del af det optagede billede har ændret farve til sort.
• Når den digitale reduktion af røde øjne ([
], [
], [
]) er aktiveret, og du tager et
billede af et rødt motiv omgivet af en hudfarvet nuance, korrigeres den røde del muligvis til sort
af den digitale funktion til reduktion af røde øjne.
> Det anbefales at tage billedet med blitz-funktionen indstillet på [‡], [‰] eller [Œ] eller med
[FJERN RØD-ØJE] i funktionsmenuen [OPTAG] indstillet på [OFF]. (P111)
[MINIATURE VISES] vises på skærmen.
• Er dette billede optaget med andet udstyr? I sådanne tilfælde vises disse billeder muligvis med
en forringet billedkvalitet.
Lyden af den optagede film kan nogen gange knække over.
• Denne enhed justerer automatisk blændeværdien under optagelse af film. Lyden kan knække
over, men dette er ikke en fejlfunktion.
- 180 -
Øvrige
TV, PC og printer
Billedet vises ikke på TV’et.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til fjernsynet?
> Indstil fjernsynet til ekstern indgang.
• Output fra [HDMI]-stikket er ikke mulig hvis enheden er forbundet til en pc eller printer.
> Tilslut kun til TV’et.
Visningsområderne på TV-skærmen og kameraets LCD-skærm er forskellige.
• Afhængigt af TV-model, kan billederne blive udstrakt vandret eller lodret, eller de kan blive vist
med afskårne kanter.
Film kan ikke afspilles på et TV.
• Forsøger du at afspille film ved at isætte kortet direkte i TV’ets kortrum?
> Tilslut kameraet til tv’et med AV-kablet (medfølger) eller med HDMI-minikablet
(ekstraudstyr), og afspil derefter filmen på kameraet. (P144, 145)
> Film, der er optaget i [AVCHD Lite] kan afspilles på Panasonic fjernsyn (VIERA) med
AVCHD-logoet.
Billedet vises ikke helt på TV’et.
> Kontrollér indstillingen [TV-FORMAT]. (P28)
VIERA Link virker ikke.
• Er det korrekt tilsluttet vha. HDMI-minikablet (ekstraudstyr)? (P145)
> Bekræft at HDMI mini-kablet (ekstraudstyr) er sat forsvarligt fat.
• Er [VIERA Link] på denne enhed indstillet på [ON]? (P29)
> Afhængigt af HDMI-stikket på fjernsynet, skifter inputkanalen muligvis ikke automatisk.
Benyt fjernsynets fjernbetjening til at skifte input i dette tilfælde. (Indhent venligst
oplysninger om hvordan man skifter input i fjernsynets betjeningsanvisninger.)
> Kontrollér indstillingen af VIERA Link på den tilsluttede anordning.
> Sluk og tænd herefter igen for enhedens strøm.
> Indstil [VIERA Link] to [Off] på fjernsynet og tænd igen ved at indstille på [On]. (Indhent
yderligere oplysninger i fjernsynets betjeningsanvisninger.)
> Kontrollér [VIDEOUDGANG]-indstillingen. (P28)
Billedet kan ikke overføres, når kameraet tilsluttes en PC.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til PC’en?
• Genkendes kameraet korrekt af PC’en?
> Indstil til [PC] i [USB-FUNKTION]. (P28, 154)
- 181 -
Øvrige
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Den indbyggede hukommelse genkendes.)
> Afbryd forbindelsen til USB-kablet. Tilslut det igen, når kortet er isat kameraet.
• Når funktionsdrejeknappen er indstillet på [¨], vises indholdet af den indbyggede
hukommelse.
> Sæt funktionsdrejeknappen til alt undtagen [¨].
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Der anvendes et SDXC-memorykort).
> Kontrollér, om din PC er kompatibel med SDXC-memorykort.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
> Der vises muligvis en meddelelse, hvor du bliver bedt om at formatere kortet, når du
tilslutter, men du må ikke formatere kortet.
> Hvis [ADGANG], som vises på LCD-skærmen, ikke forsvinder, skal du tage
USB-forbindelseskablet ud, efter at du har afbrudt strømmen.
Billedet kan ikke udskrives, når kameraet tilsluttes en printer.
• Billederne kan ikke udskrives på en printer, som ikke understøtter PictBridge.
> Sæt til [PictBridge(PTP)] i [USB-FUNKTION]. (P28, 157)
Ved udskrivning beskæres enderne af billedet.
> Når der anvendes en printer med renskæringsfunktion eller udskrivningsfunktion uden
kant, skal disse funktioner annulleres før udskrivning. (Se printerens brugervejledning).
> Hvis billederne udskrives hos en fotohandler, skal man spørge om det kan udskrives med
begge ender.
Øvrige
Der blev valgt et ulæseligt sprog ved en fejltagelse.
> Tryk på [MENU/SET], vælg [INDSTILLING]-menuikonet [
for at indstille det ønskede sprog. (P30)
], og vælg derefter [~]-ikonet
Når lukkerknappen er trykket halvt ned, tændes en rød lampe eventuelt.
• På mørke steder lyser AF-hjælpelampen (P111) rødt for at gøre det lettere at fokusere på et
motiv.
AF-hjælpelampen tænder ikke.
• Er [AF-HJ. LAMPE] i [OPTAG]-funktionsmenuen indstillet til [ON]? (P111)
• AF-hjælpelampen tænder ikke på lyse steder.
Kameraet bliver varmt.
• Kameraets overflade kan blive varm under brug. Dette påvirker ikke kameraets ydelse eller
kvalitet.
Objektivet klikker.
• Når lysstyrken ændres på grund af zoom eller kameraets bevægelser osv., kan objektivet klikke
under optagelsen, og billedet på skærmen kan ændres drastisk, men det vil ikke påvirke det
optagede billede. Lyden forårsages af den automatiske justering af blændeværdien. Dette er
ikke en fejlfunktion.
- 182 -
Øvrige
Urets indstilling er nulstillet.
• Hvis kameraet ikke skal anvendes i en længere periode, nulstilles uret muligvis.
> [INDSTIL URET] beskeden bliver vist; nulstil uret. Når der tages billeder, vil det ikke være
muligt at rette datoen uden at indstille uret. (P18)
Hvis du tager billeder med zoom, bliver de lidt forvrænget, og områderne
omkring motivet kan indeholde farver, som ikke er faktisk tilstede.
• Motivet kan blive lidt bøjet af udseende, eller kanterne kan blive farvet, afhængigt af
zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber. Dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen stopper omgående.
• Hvis du bruger den ekstra optiske zoom eller intelligent zoom, standser zoomhandlingen
midlertidigt. Dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen går ikke op til maksimal forstørrelse.
• Er kameraet indstillet til makro zoom-funktion? (P57)
Maks. zoom i makro zoom-funktion er 3k digitalt zoom.
Filnumrene registreres ikke i fortløbende rækkefølge.
• Når man gennemfører en virkemåde, efter at der er udført en bestemt handling, bliver
billederne muligvis gemt i mapper med andre numre end de numre, der blev benyttet, før
virkemåden blev gennemført. (P156)
Filnumrene registreres i stigende rækkefølge.
• Hvis batteriet blev isat eller fjernet, før kameraet blev slukket, lagres mappen og
mappenummeret på de optagne billeder ikke i hukommelsen. Når der tændes for strømmen
igen, og der tages billeder, bliver de muligvis lagret under filnumre, som skulle være blevet
tildelt de forrige billeder.
[ALDER] vises ikke korrekt.
• Kontrollér klokkeslæts- (P18) og fødselsdagsindstillingerne (P68).
Objektivcylinderen trækkes ind.
• Objektivcylinderen trækkes ind ca. 15 sekunder efter skift fra funktionen [OPTAG] til funktionen
[AFSPIL].
Hvis kameraet ligger lidt, vises dias-showet pludseligt.
• Dette er [AUTO DEMO] for at introducere kameraets funktioner. Tryk på en knap for at sætte
kameraet tilbage til det oprindelige skærmbillede.
- 183 -
Øvrige
Antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid
• Antallet af mulige billeder, og den tilgængelige optagetid er en tilnærmelse.
(De afhænger af optageforholdene og korttypen.)
• Antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid varierer, afhængigt af motiverne.
∫ Antal mulige billeder
Billedformat
X
(
Billedstørrelse
)
(
)
(
)
Kvalitet
A
›
A
›
A
›
A
›
Indbygget
hukommelse
(Ca. 40 MB)
7
10
9
14
11
19
14
25
140
Kort
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
41
61
55
82
68
105
80
83
120
110
160
135
210
155
280
165
240
220
320
270
430
320
560
340
490
450
660
550
870
650
1130
660
980
880
1310
1090
1720
1280
2230
1010
1490
1340
1990
1660
2620
1950
3390
1360
1990
1800
2660
2230
3500
2610
4540
2050
3010
2720
4020
3360
5290
3940
6860
2740
4010
3630
5370
4490
7050
5250
9150
3980
5830
5270
7790
6520
10250
7630
13280
5500
8050
7280
10770
9010
14160
10540
18350
8090
11740
10710
15830
13000
20230
15170
26010
10980
15940
14530
21490
17650
27460
20590
35300
- 184 -
Øvrige
Billedformat
X
(
Billedstørrelse
)
(
)
Kvalitet
A
›
A
›
Indbygget
hukommelse
(Ca. 40 MB)
27
53
195
310
150
290
1080
1690
300
580
2150
3350
600
1160
4310
6710
1220
2360
8770
12290
2410
4640
17240
24130
3660
7050
26210
36700
4910
9440
35080
49120
7400
14240
52920
74090
9880
19000
70590
98830
14350
27590
102500 143510
19820
38120
141620 198260
28020
52030
182130 182130
38020
70610
247150 247150
Kort
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
- 185 -
Øvrige
Billedformat
Y
(
Billedstørrelse
)
(
)
(
)
Kvalitet
A
›
A
›
A
›
A
›
Indbygget
hukommelse
(Ca. 40 MB)
7
11
10
15
12
20
21
38
Kort
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
45
66
59
88
69
115
115
210
90
130
115
175
135
220
230
420
180
260
230
350
270
460
470
850
360
540
480
720
560
930
950
1700
720
1060
940
1410
1100
1820
1880
3350
1100
1620
1440
2150
1680
2770
2860
5090
1470
2170
1930
2880
2250
3720
3830
6820
2230
3270
2910
4350
3390
5610
5780
10290
2970
4370
3890
5810
4530
7480
7720
13720
4320
6340
5640
8440
6580
10870
11210
19930
5970
8770
7800
11660
9090
15010
15480
27530
8670
12560
11380
16550
13000
21420
22760
40470
11760
17040
15440
22460
17650
29070
30890
54920
Billedformat
Y
(
Billedstørrelse
)
(
)
Kvalitet
A
›
A
›
Indbygget
hukommelse
(Ca. 40 MB)
30
58
210
310
170
320
1170
1690
330
640
2320
3350
670
1280
4640
6710
1360
2560
8770
12290
2680
5020
17240
24130
4070
7640
26210
36700
5450
10230
35080
49120
8230
15430
52920
74090
10980
20590
70590
98830
15940
29890
102500 143510
22020
41300
141620 198260
30350
60710
182130 182130
41190
82380
247150 247150
Kort
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
- 186 -
Øvrige
Billedformat
W
(
Billedstørrelse
)
(
)
(
)
Kvalitet
A
›
A
›
A
›
A
›
Indbygget
hukommelse
(Ca. 40 MB)
8
13
10
17
12
22
24
45
Kort
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
50
75
62
98
71
125
135
240
100
150
120
195
140
240
260
490
200
300
250
390
280
490
530
990
400
610
500
790
570
1000
1090
1980
800
1200
990
1560
1130
1970
2150
3890
1220
1830
1510
2380
1730
3000
3270
5910
1630
2450
2020
3180
2310
4020
4380
7920
2460
3700
3060
4810
3490
6070
6610
11950
3290
4940
4080
6410
4660
8100
8820
15940
4780
7170
5920
9310
6760
11760
12810
23140
6600
9910
8190
12870
9350
16250
17700
31970
9580
14570
11740
18210
13490
22760
26010
45530
13000
19770
15940
24710
18300
30890
35300
61780
Billedformat
W
(
Billedstørrelse
)
(
)
Kvalitet
A
›
A
›
Indbygget
hukommelse
(Ca. 40 MB)
40
77
250
340
220
420
1380
1900
440
830
2740
3770
880
1670
5490
7550
1800
3410
10240
15360
3540
6700
20110
30170
5390
10190
30580
45870
7220
13640
40930
61400
10890
20580
61740
92610
Kort
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
14530
27450
82360
123540
21100
39860
119590
179380
29150
55070
165220 247830
40470
72850
182130 364270
54920
98860
247150 494310
- 187 -
Øvrige
∫ Tilgængelig optagetid (ved optagelse af film)
Filformat
[AVCHD Lite]
[MOTION JPEG]
Indstilling af billedkvalitet
Indbygget hukommelse
(Ca. 40 MB)
Kort
1 min
24 s
Kan ikke benyttes.
59 s
2 min
35 s
2 min
40 s
7 min
50 s
7 min
00 s
2 min
00 s
5 min
10 s
5 min
20 s
15 min
40 s
9 min
00 s
14 min
00 s
4 min
00 s
10 min
20 s
10 min
50 s
31 min
20 s
15 min
00 s
20 min
00 s
29 min
00 s
8 min
20 s
21 min
20 s
22 min
10 s
1 h 3 min
4 GB
30 min
00 s
40 min
00 s
1h
00 min
16 min
30 s
41 min
50 s
43 min
40 s
2 h 5 min
6 GB
46 min
00 s
1h
00 min
1h
28 min
25 min
10 s
8 GB
1h
00 min
1h
20 min
1h
54 min
33 min
40 s
1h
25 min
1h
28 min
4h
15 min
12 GB
1h
34 min
2h
00 min
2h
54 min
50 min
50 s
2 h 8 min
2h
14 min
6h
26 min
16 GB
2h
00 min
2h
40 min
4h
00 min
1h
8 min
2h
52 min
2h
59 min
8h
35 min
24 GB
3h
00 min
4h
00 min
6h
00 min
1h
38 min
4 h 9 min
4h
19 min
12 h
27 min
32 GB
4h
00 min
5h
20 min
8h
00 min
2h
16 min
5h
45 min
5h
59 min
17 h
13 min
48 GB
6h
00 min
8h
00 min
12 h
00 min
3h
20 min
8h
27 min
8h
47 min
25 h
18 min
64 GB
8h
00 min
10 h
40 min
16 h
00 min
4h
32 min
11 h
28 min
11 h
56 min
34 h
21 min
256 MB
Driften kan ikke garanteres.
512 MB
3 min
00 s
4 min
00 s
1 GB
7 min
00 s
2 GB
1 h 3 min 1 h 6 min
3h
11 min
• Film kan optages kontinuerligt i op til 29 minutter 59 seconds. Desuden er kontinuerlig
optagelse i [MOTION JPEG] på op til 2 GB. (Eksempel: [8m 20s] med [
til kontinuerlig optagelse vises på skærmen.
]) Den resterende tid
Bemærk!
• Det resterende antal mulige billeder og den resterende tid, som vises på skærmen,
formindskes muligvis ikke i rækkefølge.
• Den Ekstra optiske zoom fungerer ikke, når [MAKRO ZOOM] er indstillet eller i [OMDAN], [HØJ
FØLSOMH.], [HØJHAST. BURST], [BLITZ BURST], [HULKAMERA] og [FOTO RAMME] i
Scene-funktion, så billedstørrelsen for [ ] vises ikke.
- 188 -
• SDXC-logoet er et varemærke tilhørende
SD-3C, LLC.
• “AVCHD”, “AVCHD Lite” og “AVCHD”,
“AVCHD Lite”-logoet er varemærker tilhørende
Panasonic Corporation og Sony Corporation.
• Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og i andre lande.
• HDAVI Control™ er et varemærke tilhørende
Panasonic Corporation.
• QuickTime og logoet QuickTime logo er
varemærker eller registrerede varemærker der
tilhører Apple Inc., benyttet under licens herfra.
• Skærmbilleder fra Microsoft produkter er optrykt
med tilladelse fra Microsoft Corporation.
• De andre navne på firmaer og produkter, som er
trykt i denne vejledning, er de pågældende
firmaers varemærker eller registrerede varemærker.
Dette produkt er givet i licens i henhold til patentoversigtens AVC-licens til forbrugernes
personlige og ikke-kommercielle anvendelse for at (i) kodesætte videoen i overensstemmelse
med AVC-standarden (“AVC-video”) og/eller (ii) afkode AVC-videoen, hvis den er blevet
kodesat af en forbruger i forbindelse med personlig og ikke-kommerciel virksomhed og/eller
er blevet modtaget fra en videoudbyder, som har licens til at sælge AVC-videoer. Der ydes
ingen licens til andre formål eller anvendelser. Kontakt venligst MPEG LA, LLC, for yderligere
oplysninger. Se også http://www.mpegla.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement