Philips Air Conditioner 190S5 User manual

Philips Air Conditioner 190S5 User manual
e-Manual
Philips LCD Monitor Electronic User’s Manual
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/index.htm2004-09-24 3:20:57 PM
Säkerhet & felsökning
Information om säkerhet och felsökning
• Säkerhetsåtgärder
och underhåll
• Placering av
utrustningen
• FAQs
Säkerhetsåtgärder och underhåll
VARNING: Att använda andra kontroller, justeringar eller tillvägagångssätt
än de som beskrivs i detta dokument kan leda till att du utsätts för
elektriska och/eller mekaniska risker.
• Felsökning
• Regler och
föreskrifter
• Annan
samhörande
information
Läs och följ dessa anvisningar när du ansluter och använder datormonitorn:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ta bort nätanslutningen till monitorn om den ska stå oanvänd under en längre tid.
Ta bort nätanslutningen till monitorn om du ska rengöra den med en lätt fuktad trasa.
Skärmen kan rengöras med en torr trasa när strömbrytaren är avslagen. Men, använd aldrig
alkohol, lösningsmedel eller ammoniak-baserade vätskor.
Kontakta en serviceverkstad om monitorn inte fungerar normalt när du har följt
anvisningarna i denna anvisning.
Höljet bör bara öppnas av behörig servicetekniker.
Skydda monitorn från direkt solljus och håll den på avstånd från spisar och andra
värmekällor.
Ta bort alla föremål som kan ramla in i ventilationsöppningar eller förhindra tillräcklig kylning
av monitorns elektronik.
Blockera inte ventilationshålen i höljet.
Håll monitorn torr. För att undvika elektriska stötar, utsätt den inte för regn eller kraftig fukt.
När du placerar monitorn, tänk på att nätuttaget ska vara lätt åtkomligt.
Om du stänger av monitorn genom att dra ur nätkabeln eller kabeln från DC-matningen,
vänta då i minst 6 sekunder innan du ansluter resp. kabel igen för att erhålla normal drift.
Undvik risken för elektriska stötar eller permanenta skador på utrustningen genom att inte
utsätta monitorn för regn eller kraftig fukt.
VIKTIGT: Använd alltid ett skärmsläckarprogram när du arbetar. Om en stillbild med hög
kontrast får stå kvar på skärmen under en längre tid, så kan den orsaka en 'efter-bild', eller
'spökbild', på skärmen. Detta är ett välkänt fenomen som beror på de inneboende
svagheterna i LCD-tekniken. I de flesta falll försvinner 'efter-bilden' gradvis med tiden efter
att strömmen brutits. Var medveten om att 'efter-bild'-symptomet inte kan repareras och att
det inte täcks av garantin.
Om monitorn inte fungerar normalt trots att du följt anvisningarna i denna bruksanvisning, kontakta i
så fall en servicetekniker.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Placering av utrustningen
●
Undvik att utsätta den för värme och extrem kyla.
●
Förvara eller använd inte LCD-monitorn i utrymmen utsatta för hetta, direkt solljus eller
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/SAFETY.HTM (1 of 2)2004-09-24 3:21:00 PM
Säkerhet & felsökning
extrem kyla.
●
Undvik att flytta LCD-monitorn mellan utrymmen med stora temperaturskillnader. Välj en
plats som håller sig inom följande temperatur- och fuktighetsgränser:
❍
Temperatur: 5-35°C (41-95°F)
❍
Fuktighet: 20-80% RH
●
Utsätt inte LCD-monitorn för kraftiga vibrationer eller stötar. Placera inte LCD-monitorn i
bagageluckan på en bil.
●
Var noga med att inte misshandla denna produkt genom att stöta till den eller tappa den
under användning eller transport.
●
Förvara eller använd inte LCD-monitorn i utrymmen där det råder hög luftfuktighet eller där
det finns mycket damm. Se till att inte vatten eller andra vätskor spills på eller in i LCDmonitorn.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/SAFETY.HTM (2 of 2)2004-09-24 3:21:00 PM
Om denna bruksanvisning
Om denna bruksanvisning
• Om denna
bruksanvisning
• Beskrivning
av använd
Om denna bruksanvisning
notation
Denna elektroniska bruksanvisning är avsedd för alla som använder Philips LCD Monitor. Den
beskriver LCD-monitorns funktioner, användning och annan viktig information. Dess innehåll är
identisk med informationen i vår tryckta version.
Den innehåller följande avsnitt:
●
●
●
●
●
●
●
●
Information om säkerhet och felsökning ger tips och lösningar på vanliga problem, och också
annan information som du kan behöva.
Om denna elektroniska bruksanvisning ger en översikt över inkluderad information,
tillsammans med beskrivningar av notationsikoner och annan dokumentation som du kan
behöva.
Produktinformation ger en översikt över monitorns funktioner, och även tekniska data för
denna monitor.
Installera monitorn beskriver det inledande installationsförfarandet och ger en översikt över
monitorns användning.
On-Screen Display ger information om hur du ställer in monitorn.
Kundservice och garantifrågor innehåller en lista över Philips centra för kundservice världen
över, tillsammans med telefonnummer till help desks samt information om den garanti som
gäller för produkten.
Ordlista definierar tekniska termer.
Alternativet nerladdning och utskrift överför hela denna bruksanvisning till din hårddisk där
du har den enkelt tillgänglig.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Notationer
I följande avsnitt beskrivs de notationer som används i detta dokument.
Påpekanden, Försiktighet och Varningar
I hela denna bruksanvisning kan textstycken åtföljas av en ikon och vara skrivna med fetstil eller
kursivt. Dessa stycken innehåller påpekanden, försiktighet och varningar, och används på följande
sätt:
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/ABOUT/ABOUT.HTM (1 of 2)2004-09-24 3:21:02 PM
Om denna bruksanvisning
OBS: Denna ikon markerar viktig information och tips som kan hjälpa dig att
använda datorsystemet på ett bättre sätt.
FöRSIKTIGHET: Denna ikon markerar information som talar om för dig hur du
ska undvika potentiella risker för maskinvaran eller förlust av data.
VARNING: Denna ikon markerar risk för kroppsskada och informerar dig om
hur du ska undvika problemet.
En del varningar kan visas med annat format och sakna ikon. I sådana fall är den specifika
visningen av varningen bemyndigad av lagstiftande myndigheter.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
©2004 Koninklijke Philips Electronics NV
Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, kopiering, användning, modifiering, uthyrning, offentlig förevisning,
vidarebefordran och/eller radio-/TV-utsändning helt eller delvis är förbjuden utan skriftligt godkännande av Philips
Electronics N.V.
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/ABOUT/ABOUT.HTM (2 of 2)2004-09-24 3:21:02 PM
Produktinformation
• Produktegenskaper
• Tekniska data
Produktinformation
• Upplösning &
förinställda lägen
• Philips policy för
defekta pixels
• Automatisk
energibesparing
• Fysiska data
Produktegenskaper
190S5
När skärmens storlek har betydelse
• Stiftanslutningar
• Produktbilder
●
• Mekanisk funktion
●
●
Lägre totalkostnad att äga
❍ Upp till 20 % lägre strömförbrukning än industrigenomsnittet
❍ Kensington-stöldskydd skyddar skärmen mot tjuvar
Enastående användarupplevelse
❍ Kort svarstid gör att skärmen klarar snabba rörliga bilder
❍ SXGA, upplösning 1280 x 1024 för skarpare visning
❍ sRGB säkerställer färgmatchning mellan skärm och utskrift
Mycket praktisk
❍ Inbyggt spänningsaggregat tar bort behovet av extern nätadapter
❍ VESA-montering för enkel väggmontering av din skärm
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Tekniska data*
LCD-PANEL
• Typ
TFT LCD
• Skärmstorlek
19" / 48,26 cm
• Pixel Pitch (delning)
0,294 x 0,294 mm
• LCD, paneltyp
1280 x 1024 pixels
R.G.B. vertikal stripe
Anti-blänk, polariserande
• Effektiv bildyta
376,32 x 301,06 mm
• Displayfärger
16M färger
SCANNING (avsökning)
• Vertikal uppdateringsfrekvens
• Horisontell
uppdateringsfrekvens
56 Hz-76 Hz
30 kHz-82 kHz
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/PRODUCT/PRODUCT.HTM (1 of 7)2004-09-24 3:21:05 PM
Produktinformation
VIDEO
• Video dot rate (punktfrekvens)
135 MHz
• Inimpedans
- Video
- Synk
75 ohm
2.2K ohm
• Insignalnivå
0.7 Vpp
• Synk insignal
Separat synk
Composite (blandad) synk
Synk eller grön
• Synkpolariteter
Positiv och negativ
• Videogränssnitt
D-Sub (analog)
OPTISKA EGENSKAPER
• kontrastförhållande
500:1 (typ.)
• Ljusstyrka
250 cd/m2 (typ.)
• Kontrastvinkel, topp
klockan 6
• Vitkromacitet
x: 0.283 y: 0.297 (vid 9300° K)
x: 0.313 y: 0.329 (vid 6500° K)
x: 0.313 y: 0.329 (vid sRGB)
Övre >80° (typ.)
Nedre >80° (typ.)
• Synvinkel (C/R >5)
Vänster >80° (typ.)
Höger >80° (typ.)
• Svarstid
< 12 ms (typ.)
sRGB
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/PRODUCT/PRODUCT.HTM (2 of 7)2004-09-24 3:21:05 PM
Produktinformation
sRGB är en standard för säkerställande av korrekt överföring av färger mellan olika typer av
utrustningar (t.ex. digitalkameror, monitorer, skrivare, scanners, etc.).
Med hjälp av en enhetlig, standardiserad färguppsättning, kommer sRGB att återge bilder som
tagits med en sRGB-kompatibel utrustning på korrekt sätt på sRGB-aktiverade Philipsmonitorer. På så sätt kalibreras färgerna, och du kan lita på att de färger du ser på skärmen är
korrekta.
Viktigt att komma ihåg vid användning av sRGB, är att monitorns ljusstyrka och kontrast är
fixerade till fördefinierade inställningar, liksom även färgskalan. Därför är det viktigt att välja
sRGB-inställning i monitorns OSD.
För att göra det, börja med att öppna OSD:n genom att trycka på OK-knappen på monitorns
framsida. Använd nedåt-knappen för att komma till Adjust Color (ställ in färgen) och tryck på
OK igen. Använd sedan nedåt-knappen för att komma till sRGB och tryck sedan igen på OK.
Lämna OSD:n.
När detta har gjorts, ändra då aldrig monitorns ljusstyrke- och kontrastinställning. Om du
ändrar någon av dessa, så kommer monitorn att lämna sRGB-läget och gå över till en
färgtemperaturinställning (color temperature setting) på 6500K.
* Detta värde är föremål för ändring utan föregående meddelande.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Upplösning & förinställda lägen
• Maximalt
1280 x 1024 vid 75 Hz
• Rekommenderat
1280 x 1024 vid 60 Hz
15 användardefinierade lägen
15 fabriksinställda lägen:
H. frek (kHz)
Upplösning
V. frek (Hz)
31.5
640*350
70
31.5
720*400
70
31.5
640*480
60
35.0
640*480
67
37.5
640*480
75
35.2
800*600
56
37.9
800*600
60
46.9
800*600
75
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/PRODUCT/PRODUCT.HTM (3 of 7)2004-09-24 3:21:05 PM
Produktinformation
49.7
832*624
75
48.4
1024*768
60
60.0
1024*768
75
69.0
1152*870
75
71.8
1152*900
76
63.9
1280*1024
60
80.0
1280*1024
75
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Automatisk energibesparing
Om du har ett VESA DPMS-kompatibelt grafikkort eller programvara installerad i PC:n, så kan
monitorn automatiskt sänka sin energiförbrukning när den inte används. Om en inmatning från
tangentbordet, musen eller annan inmatningsenhet detekteras, så "väcks" monitorn automatiskt. I
följande tabell visas energiförbrukningen och signalerna för denna automatiska energibesparande
funktion:
Effektstyrning, definition
VESA-läge
Video
H-synk
V-synk
Förbrukad effekt
LED-färg
ON
Aktiv
Ja
Jja
< 34 W (typ.)
Grön
OFF
Tom
Nej
Nej
<1W
Amber
Denna monitor är ENERGY STAR® -kompatibel. I egenskap av ENERGY STAR® Partner,
Har PHILIPS fastställt att denna produkt uppfyller riktlinjerna för energibesparing enligt
ENERGY STAR® riktlinjer för energieffektivitet.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Fysiska data
• Mått (BxHxD) *
425 x 419 x 235 mm
• Vikt *
5,8 kg
• Lutning
-5° ~ 25°
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/PRODUCT/PRODUCT.HTM (4 of 7)2004-09-24 3:21:05 PM
Produktinformation
• Strömförsörjning
100 — 240 VAC, 50/60 Hz
• Effektförbrukning
34 W* (typ.)
• Temperatur (drift)
5° C till 35° C (drift)
-20° C till 60° C (förvaring)
• Relativ luftfuktighet
• MTBF, systemet
• Kabinettfärg
20% till 80%
50K timmar (exklusive CCFL 40K timmar)
190S5FG: ljusgrått
190S5FB: Svart
190S5FS: Silver
* Dessa värden är föremål för ändring utan föregående meddelande.
* Upplösning 1280x1024, standardstorlek, max. ljusstyrka, kontrast 70%, 6500° K, fullt vitmönster,
utan audio/USB.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Stiftanslutningar
Den 15-poliga D-subkontakten (hane) på signalkabeln:
Stift
nr.
Tilldelning
Stift
nr.
Tilldelning
1
Röd videoingång
9
+5V
2
Grön videoingång
10
Logikjord
3
Blå videoingång
11
Jord
4
Jord
12
Seriell dataledning (SDA)
5
Jord - Kabeldetektering
13
H. Synk / H+V
6
Röd videojord
14
V. Synk
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/PRODUCT/PRODUCT.HTM (5 of 7)2004-09-24 3:21:05 PM
Produktinformation
7
Grön videojord
8
Blå videojord
15
Ledning för dataklocka
(SCL)
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Produktbilder
Följ länkarna och titta på olika bilder på monitorn och dess komponenter.
Produktbeskrivning, framsidan
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Mekanisk funktion
1) Lutning
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/PRODUCT/PRODUCT.HTM (6 of 7)2004-09-24 3:21:05 PM
Produktinformation
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/PRODUCT/PRODUCT.HTM (7 of 7)2004-09-24 3:21:05 PM
Installera LCD-monitorn
•
Produktbeskrivning,
framsidan
Installera LCD-monitorn
• Ansluta till PC:n
• Sockeln
Produktbeskrivning, framsidan
• Komma igång
• Optimera prestanda
UPP- och NER-knapparna används tillsammans med monitorns
OSD-justering.
VäNSTER- och HöGER-knapparna används, på samma sätt som
UPP- och NER-knapparna, tillsammans med monitorns OSDjustering.
Snabbvalstangent för ljusstyrka. När UPP- och NER-knapparna
trycks in visas justeringen för BRIGHTNESS (ljusstyrka).
OK-knapp, när den trycks in visas OSD-kontrollerna.
Nätströmbrytare, slår på och stänger av monitorn.
Justera automatiskt horisontell och vertikal position, fas och
klockinställning.
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/INSTALL/INSTALL.HTM (1 of 2)2004-09-24 3:21:08 PM
Installera LCD-monitorn
TILLBAKA TILL BÖRJAN PÅ SIDAN
Optimera prestanda
●
För bästa prestanda, se till att displayen är inställd på [email protected]
Obs: Du kan kontrollera de aktuella displayinställningarna genom att trycka
en gång på 'OK'-knappen. Gå till Produktinformation. De aktuella
displayinställningarna visas vid punkten UPPLöSNING (RESOLUTION).
●
Du kan även installera programmet Flat Panel Adjust (FP Adjust), ett program som gör att du
får ut mesta möjliga av din monitor. Programmet finns med på denna CD. Steg-för-stegbeskrivningar hjälper dig genom installationen. Klicka på länken nedan så får du veta mer om
programmet.
Mer om
FP_setup04.exe
TILLBAKA TILL BÖRJAN PÅ SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/INSTALL/INSTALL.HTM (2 of 2)2004-09-24 3:21:08 PM
On-Screen Display
On-Screen Display
• Beskrivning
av On
Screen
Display
Beskrivning av On Screen Display
• OSD-trädet
Vad är On-Screen Display?
Det är en funktion i alla Philips monitorer med vars hjälp en slutanvändare kan ställa in skärmens
utseende och uppförande direkt på skärmen med hjälp av fönster med anvisningar.
Användargränssnittet gör det enkelt och bekvämt att arbeta med monitorn.
Grundläggande och enkla anvisningar på kontrollknapparna.
När du trycker på
knappen på monitorn så visas Main Controls-fönstret (huvudmenyn) för On-
Screen Display (OSD), och du kan börja göra de inställningar för monitorn som du önskar. Använd
eller
knapparna för att utföra de olika justeringarna.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
OSD-trädet
Nedan visas en översikt över strukturen hos On-Screen Display. Du kan använda den som ett
hjälpmedel när du senare ska göra de olika inställningarna.
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/OSD/OSDDESC.HTM (1 of 3)2004-09-24 3:21:11 PM
On-Screen Display
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/OSD/OSDDESC.HTM (2 of 3)2004-09-24 3:21:11 PM
On-Screen Display
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/OSD/OSDDESC.HTM (3 of 3)2004-09-24 3:21:11 PM
Ordlista
Ordlista
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
D
D-SUB
Monitorn levereras med en D-Sub-kabel.
Digital Visual Interface (DVI)
Specifikationen av Digital Visual Interface (DVI) erbjuder en höghastighets, digital anslutning för
visuella datatyper som är oberoende av av använd displayteknik. Gränssnittet har primärt utformats
för att ge en anslutning mellan en dator och dess displayenhet. DVI-specifikationen uppfyller kraven
från alla segment av PC-industrin (arbetsstation, bordsdator, laptop, etc.), och gör det möjligt för
dessa olika segment att använda sig av en enda specifikation för monitorgränssnitt.
DVI-gränssnittet möjliggör:
1.
2.
3.
4.
Minska dämpning och videobrus i signalen beroende på mindre signalomvandling.
Oberoende av displaytekniken, och kan användas på LCD, Plasma, LCOS, etc.
"Plug and play" via pluggdetektering, EDID och DDC2B.
Digital och analog support i en enstaka kontakt (bara DVI-I).
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
E
Energy Star - energisparprogram för datorer
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (1 of 5)2004-09-24 3:21:14 PM
Ordlista
Ett program för energibesparing för datorer som initierats av US Environmental Protection Agency
(EPA) med den primära målsättningen att främja tillverkning och försäljning av energisnål
kontorsutrustning. Företag som deltar i detta program måste förbinda sig att tillverka en eller flera
produkter som kan skifta till ett lågeffektläge (<30 W), antigen efter en inaktiv period eller efter en
förutbestämd tid som väljs av användaren.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
F
Färgtemperatur
Ett sätt att beskriva färgen på en strålkälla i termer av temperaturen (i grader Kelvin) på en svart
kropp som strålar med samma dominerande frekvens som strålkällan.
De flesta av Philips monitorer erbjuder möjligheten att ställa in temperaturen på önskat värde.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
L
LCD, flytandekristalldisplay
En alfanumerisk display som utnyttjar de unika egenskaperna hos flytande kristaller för att bilda
tecken. De senaste platta bildskärmarna innehåller en matris med hundratusentals individuella LCDceller som tillsammans bildar text och färggrann grafik på en skärm. De drar lite effekt, men kräver
extern belysning för att bli läsbara för användaren.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (2 of 5)2004-09-24 3:21:14 PM
Ordlista
U
USB eller Universal Serial Bus (universell seriebuss)
En smart kontakt för externa enheter till PC. USB detekterar automatiskt olika resurser (t.ex.
driverprogram och bussbandbredd) som krävs för de externa enheterna. USB frigör de nödvändiga
resurserna utan ingripande från användaren.
●
●
●
USB eliminerar "case angst" -- rädslan för att behöva ta bort datorhöljet för att installera
ytterligare periferienheter. Och dessutom eliminerar USB behovet att behöva göra
komplicerade IRQ-inställningar vid installation av nya periferienheter.
USB tar bort "port gridlock" (trafikstockning i porten). Utan USB, är en PC normalt begränsad
till en skrivare, två COM-portenheter (vanligtvis mus och modem), ett utökat
parallellportstillägg (t.ex. scanner eller videokamera) och en joystick. Fler och fler
periferienheter för multimediadatorer kommer ut på marknaden varje dag. Med USB, kan
upp till 127 enheter köras samtidigt på en dator.
USB tillåter "hot plug-in" (anslutning under drift). Datorn behöver inte stängas av, plugga
bara in, boota om och kör set-up för att installera periferienheterna. Och heller inget behov
att gå igenom den omvända proceduren när en enhet tas bort.
Eller kortare uttryckt: USB förvandlar dagens "Plug-and-Pray" till verklig Plug-and-Play!
Hub
En universell seriebussenhet som tillhandahåller ytterligare anslutningar till Universal Serial Bus.
Hubbar är nyckelelement i USB:s plug-and-play-arkitektur. Figuren visar en typisk hub. Hubbar
förenklar USB-anslutningen sett från användarens perspektiv, och ger stabilitet till låg kostnad och
komplexitet.
Hubbar är ledningskoncentratorer och möjliggör de multipla anslutningsegenskaperna hos USB.
Anslutningspunkterna kallas portar. Varje hub konverterar en enkel anslutningspunkt till multipla
anslutningspunkter. Arkitekturen stöder hoplänkning av flera hubbar.
Upstream-porten på en hub ansluter hubben till host-datorn (värddatorn). Var och en av de övriga
downstream-portarna kan anslutas till en annan hub eller funktion. Hubbar kan detektera, ansluta till
och koppla bort varje downstream-port och aktivera distribution av kraft till downstream-enheter.
Varje downstream-port kan aktiveras individuellt och konfigureras för antingen full eller låg
hastighet. Hubben isolerar låghastighetsportar från signaler med full hastighet.
En hub består av två delar: Hub Controllern och Hub Repeatern. Repeatern är en protokollstyrd
switch mellan upstream-porten och downstream-portarna. Den har även maskinvarustöd för för
reset och suspend/resume-signalering. Controllern tillhandahåller interfaceregistren som möjliggör
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (3 of 5)2004-09-24 3:21:14 PM
Ordlista
kommunikation till/från host-datorn. Hub-specifika status- och styrkommandon möjliggör för hostdatorn att konfigurera en hub och att övervaka och styra dess port.
Enhet (device)
En logisk eller fysisk enhet som utför en funktion. Den verkliga enheten som beskrivs beror på
sammanhanget. På den lägsta nivån, kan en enhet syfta på en enskild maskinvarukomponent, t.ex.
en minnesenhet. På en högre nivå, kan det syfta på en samling maskinvarukomponenter som utför
en speciell funktion, t.ex. en Universal Serial Bus interface-enhet. På en ännu högre nivå, kan enhet
avse den funktion som utförs av en utrustning ansluten till Universal Serial Bus; till exempel ett
data-/FAX-modem. Enheter kan vara fysiska, elektriska, adresserbara och logiska.
Downstream (nerströms)
Riktningen hos dataflödet från värddatorn (host) eller bort från värddatorn. En downstream-port är
den port på en hub som elektriskt ligger längst bort från den värddator som genererar downstreamdatatrafik från hubben. Downstream-portar tar emot upstream-datatrafik.
Upstream (uppströms)
Riktningen hos dataflödet mot värddatorn. En upstream-port är den port på en enhet som elektriskt
ligger närmast den värddator som genererar upstream-datatrafik från hubben. Upstream-portar tar
emot downstream-datatrafik.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (4 of 5)2004-09-24 3:21:14 PM
Ordlista
V
Vertikal uppdateringsfrekvens
Uttrycks i Hz, och är det antal ramar (kompletta bilder) som ritas på skärmen varje sekund.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (5 of 5)2004-09-24 3:21:14 PM
Kundstöd och garantifrågor
Kundstöd och garantifrågor
VAR VÄNLIG VÄLJ DITT LAND/DIN REGION FÖR UPPGIFTER OM OMFATTNINGEN PÅ
DIN GARANTI
VÄSTEUROPA: Österrike • Belgien • Cypern • Danmark • Frankrike • Tyskland • Grekland •
Finland • Irland • Italien • Luxemburg • Nederländerna • Norge • Portugal • Sverige •
Schweiz • Spanien • England
ÖSTEUROPA: Republiken Tjeckien • Ungern • Polen • Ryssland • Slovakien • Slovenien •
Turkiet
LATINAMERIKA: Antillerna • Argentina • Brasilien • Chile • Colombia • Mexico • Paraguay •
Peru • Uruguay • Venezuela
NORDAMERIKA: Kanada • USA
STILLAHAVSOMRÅDET: Australien • Nya Zeeland
ASIEN: Bangladesh • Kina • Hong Kong • Indien • Indonesien • Japan • Korea • Malaysia •
Pakistan • Filippinerna • Singapore • Taiwan • Thailand
AFRIKA: Marocko • Sydafrika
MELLANÖSTERN: Dubai • Egypten
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/warranty.htm2004-09-24 3:21:18 PM
Ladda ner och skriva ut
Ladda ner och skriva ut
• Installera
drivrutin för
LCDmonitorn
Installera drivrutin för LCD-monitorn
• Anvisningar
för
Systemkrav:
nerladdning
Installera
●
• programmet
PC som körs med Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000 , Windows® Me,
FPadjust
Windows® XP eller senare
● Hitta din drivrutin ".inf/.icm/.cat" på : lcd\pc\drivers
Läs filen "Driver_install02.txt" innan du installerar.
På denna sida kan du välja att läsa bruksanvisningen i pdf-format. PDF-filer kan du ladda ner till
hårddisken, och sedan läsa och skriva ut dem med hjälp av Acrobat Reader eller din filhanterare.
Om du inte har installerat Adobe® Acrobat Reader, klicka då på länken och installera programmet.
Adobe® Acrobat Reader för PC / Adobe® Acrobat Reader för Mac.
Anvisningar för nerladdning:
Ladda ner filen (download):
1. Klicka och håll in musknappen över ikonen nedan (Win95/98/2000/Me/XP-användare,
högerklicka).
Ladda ner
190B5.pdf
Ladda ner
190P5.pdf
Ladda ner
190S5.pdf
Ladda ner
190V5.pdf
2. Välj 'Save Link As...' (spara länken som), 'Save Target As...' (spara målfilen som) eller 'Download
Link to Disk' (ladda ner till hårddisken) i den meny som visas.
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/download/download.htm (1 of 3)2004-09-24 3:21:24 PM
Ladda ner och skriva ut
3. Välj var du vill spara filen; klicka på 'Save' (om du uppmanas artt spara som antingen 'text' eller
'source' (källformat), välj 'source').
Anvisningar för utskrift:
Skriva ut bruksanvisningen:
1.Öppna filen för bruksanvisningen, följ anvisningarna från skrivaren och skriv ut de sidor du önskar.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Installera programmet FPadjust
Programmet FPAdjust genererar ensningsmönster som hjälper dig att justera monitorinställningar
som CONTRAST, BRIGHTNESS (ljusstyrka), HORIZONTAL & VERTICAL POSITION, PHASE och
CLOCK.
Systemkrav:
●
PC som körs med Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000, Winodws Me, Windows®
XP eller senare
Installera programmet FPadjust:
●
Installera programmet FPadjustment genom att klicka på länken eller ikonen nedan
eller
●
Klicka och håll in musknappen över ikonen (Win95/98/2000/Me/XP-användare, högerklicka)
Ladda ner
FP_setup04.exe
●
●
Välj 'Save Link As...' (spara länken som), 'Save Target As...' (spara målfilen som) eller
'Download Link to Disk' (ladda ner till hårddisken) i den meny som visas.
Välj var du vill spara filen; klicka på 'Save' (om du uppmanas artt spara som antingen 'text'
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/download/download.htm (2 of 3)2004-09-24 3:21:24 PM
Ladda ner och skriva ut
●
eller 'source' (källformat), välj 'source').
Lämna filhanteraren och installera programmet FPadjust.
Läs filen "FP_Readme04.txt" innan du installerar.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/download/download.htm (3 of 3)2004-09-24 3:21:24 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
FAQs (vanligt förekommande frågor)
• Säkerhet och
felsökning
• Allmänna FAQs
• Skärmjustering
Allmänna FAQs
• Kompatibilitet med
andra
periferienheter
• LCD, panelteknik
F: När jag installerar monitorn visas meddelandet 'Cannot display this video mode' (kan inte
visa detta videoläge), vad ska jag göra?
• Ergonomi-,
ekologi- och
säkerhetsstandards
• Felsökning
• Regler och
föreskrifter
• Annan
samhörande
information
S: Rekommenderat videoläge för Philips 19": 1280x1024 @60Hz.
1. Lossa alla kablar, anslut sedan PC:n till den monitor du tidigare använde, och som
fungerade korrekt.
2. I Windows® Start-meny, välj Inställningar/Kontrollpanelen. I Kontrollpanelen, välj Display3.
4.
5.
6.
ikonen. Välj där fliken 'Inställningar'. På fliken Inställningar, i en ruta benämnd
'Skrivbordet' ('desktop area'), flytta justerhandtaget till 1280x1024 pixels (19").
öpnna dialogrutan 'Avancerat' och ställ in Uppdateringsfrekvensen till 60 Hz, klicka sedan på
'OK'.
Starta om datorn och upprepa steg 2 och 3 för att verifiera att PC:n är inställd på
[email protected] (19").
Stäng av datorn, koppla loss den gamla monitorn och koppla in Philips LCD-monitorn.
Slå på monitorn och sedan PC:n.
F: Vad ska jag göra när skärmen visar: THIS IS 85HZ OVERDRIVE, CHANGE COMPUTER
DISPLAY INPUT TO 1280 x 1024 @60HZ?
S: Det betyder att insignalen från PC:n är 85Hz -- dvs. utanför det frekvensområde som
monitorn kan hantera. Senare generationer av intelligenta LCD-monitorer kan tillfälligt klara
denna överfrekvens, och ger dig 10 minuter för att återställa synkroniseringen till
rekommenderade inställningar.
Gör så här:
Gå till Windows Start-meny. Välj Inställningar, sedan Kontrollpanelen. Välj Display. Flytta till
Inställningar och klicka på knappen Avancerat . Under Kort (Adapter), ändra
uppdateringsfrekvensen till 56~75.
Du har 10 minuter på dig att göra detta. Om du inte hinner göra det inom 10 minuter, stäng
då av och slå på monitorn för att mata in ändringarna.
F: Vad betyder 'uppdateringsfrekvens' (refresh rate) i samband med en LCD-monitor?
S: Uppdateringsfrekvensen är mycket mindre relevant för LCD-monitorer. LCD-monitorer
visar en stabil, flimmerfri bild vid 60Hz. Det finns inga synliga skillnader mellan 85 Hz och 60
Hz.
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (1 of 8)2004-09-24 3:21:31 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
F: Vad innehåller .inf- och .icm-filerna på set-up-skivan & CD-ROM:en? Hur installerar jag
drivrutinerna (.inf och .icm)?
S: Detta är drivrutinfilerna till monitorn. Följ anvisningarna i bruksanvisningen för att
installera dem. Datorn kan komma att fråga dig om monitordrivers (.inf- och .icm-filer) eller
en driverskiva när du först installerar monitorn. Följ anvisningarna att lägga in driverskivan
(diskett eller CD-ROM) som följer med i detta paket. Monitordrivers (.inf- och .icm-filer)
kommer att installeras automatiskt.
F: Hur justerar jag upplösningen?
S: Ditt grafikkort/grafikdriver och monitorn bestämmer tillsammans den tillgängliga
upplösningen. I Windows® 95/98 kan du välja önskad upplösning med hjälp av
Kontrollpanelens 'Display / Inställningar'.
F: Hur gör jag om jag går vilse när jag håller på att ställa in monitorn?
S: Tryck bara på OSD-knappen, och välj sedan 'Reset' (återställ) för att återkalla alla de
ursprungliga fabriksinställningarna.
F: Vad är Auto-funktionen?
S: Knappen AUTO återställer den optimala skärmpositionen, fas- och klockinställningarna
genom en enda knapptryckning – utan att du behöver navigera genom OSD-menyerna och
kontrollknapparna.
F: Min monitor är strömlös (ström-LED:en lyser inte). Vad ska jag göra?
S: Kontrollera att nätkabeln är ansluten till monitorn.
F: Kommer LCD-monitorn att acceptera en interlace-signal?
S: Nej. Om en interlace-signal används, så visar skärmen samtidigt både udda och jämna
horisontella avsökningslinjer, vilket förvränger bilden.
F: Vad betyder uppdateringsfrekvensen (refresh rate) för en LCD?
S: Till skillnad från CRT-displayer (katodstrålerör), i vilka den hastighet varmed
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (2 of 8)2004-09-24 3:21:31 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
elektronstrålen sveps från skärmens övre till nedre kant bestämmer flimret, så använder en
aktiv matrisdisplay ett aktivt element (TFT) till att styra varje enskild pixel och
uppdateringsfrekvensen är därför egentligen inte tillämplig på LCD-tekniken.
F: är LCD-skärmen motståndskraftig mot repor?
S: LCD-skärmen är belagd med ett skyddande skikt, som är motståndskraftigt till en viss del
(ungefär hårdheten hos ett 2H-blyerts). I allmänhet rekommenderar vi att panelytan inte
utsätts för kraftiga slag eller repor. Ett extra skärmskydd, med större motståndskraft mot
repor, finns tillgängligt som tillval.
F: Hur bör jag rengöra LCD-ytan?
S: För normal rebgöring, använd en ren, mjuk trasa. För mer omfattande rengöring, använd
isopropylalkohol. Använd inga andra lösningsmedel, som etylalkohol, etanol, aceton, hexan,
etc.
F: Kan Philips LCD-monitor monteras på väggen eller användas som pekskärm?
S: Ja, Philips LCD-monitorer har denna extra funktion. Standard VESA monteringshålen på
baksidan möjliggör montering av Philips-monitorn på alla VESA standard ARM eller
tillbehör. Pekskärmar utvecklas för framtida tillämpningar. För mer information, kontakta din
Philips återförsäljare.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Justera skärmen
F: Vad är FPadjust-programmet som finns på set-up-skivan och CD-ROM till för?
S: FPadjust-programmet genererar ett ensningsmönster som hjälper dig att justera
monitorinställningar som kontrast, ljusstyrka, horisontell position, vertikal position, fas och
klocka för bästa möjliga prestanda.
F: Hur gör jag för att få bästa möjliga prestanda på monitorn när jag installerar den?
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (3 of 8)2004-09-24 3:21:31 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
S:
1.
För bästa prestanda, kontrollera att displayinställningarna är satta till [email protected] för
19". Obs: du kan kontrollera de aktuella displayinställningarna genom att trycka en gång på
OSD:s OK-knapp.
De aktuella displayinställningarna visas under produktinformation i OSD:s huvudmeny.
2.
Intallera programmet Flat Panel Adjust (FPadjust) på monitorns setup-CD-ROM, genom att
öppna CD-ROM:en och sedan dubbelklicka på ikonen FP_setup04.exe. Då installeras FP
Adjust automatiskt och placerar en genväg på skrivbordet.
3.
Starta FPadjust genom att dubbelklicka på genvägen. Följ anvisningarna steg-för-steg för att
optimera bildprestanda med systemets grafikkort.
F: Hur är det med strålningen från en LCD i jämföresle med en CRT-skärm?
S: Eftersom LCD:er inte använder sig av en elektronkanon, så alstrars inte lika mycket
strålning på skärmytan.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Kompatibilitet med andra periferienheter
F: Kan jag ansluta LCD-monitorn till vilken PC, arbetsstation eller Mac som helst?
S: Ja, Philips alla LCD-monitorer är fullt kompatibla med standard PC, Mac och
arbetsstationer. Du kan behöva en kabeladapter för att ansluta monitorn till Mac:en. För mer
information, kontakta din Philips återförsäljare.
F: är Philips LCD-monitorer av typen plug-and-play?
S: Ja, monitorerna är Plug-and-Play-kompatibla med Windows® 95, 98, 2000, ME, XP och
PC98/99-platformarna.
F: Vad är USB (Universal Serial Bus)?
S: Tänk dig USB som en smart kontakt för externa enheter till PC. USB detekterar
automatiskt olika resurser (t.ex. driverprogram och bussbandbredd) som krävs för de
externa enheterna. USB frigör de nödvändiga resurserna utan ingripande från användaren.
De huvudsakliga fördelarna med USB är: USB eliminerar "case angst" -- rädslan för att
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (4 of 8)2004-09-24 3:21:31 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
behöva ta bort datorhöljet för att installera ytterligare periferienheter. Och dessutom
eliminerar USB behovet att behöva göra komplicerade IRQ-inställningar vid installation av
nya periferienheter. USB tar även bort "port gridlock" (trafikstockning i porten). Utan USB, är
en PC normalt begränsad till en skrivare, två COM-portenheter (vanligtvis mus och modem),
ett utökat parallellportstillägg (t.ex. scanner eller videokamera) och en joystick. Fler och fler
periferienheter för multimediadatorer kommer ut på marknaden varje dag.
Med USB, kan upp till 127 enheter köras samtidigt på en dator. USB tillåter "hot plug-in" (anslutning
under drift). Datorn behöver inte stängas av, plugga bara in, boota om och kör set-up för att
installera periferienheterna. Och heller inget behov att gå igenom den omvända proceduren när en
enhet ska tas bort. Sammanfattningsvis: USB förvandlar dagens "Plug-and-Pray" till verklig Plugand-Play!
F: Vad är en USB-hub?
S: En universell seriebussenhet som tillhandahåller ytterligare anslutningar till Universal
Serial Bus. Upstream-porten på en hub ansluter hubben till host-datorn (värddatorn),
normalt en PC. Multipla downstream-portar på en hub möjliggör anslutning till andra hubbar
eller enheter, som t.ex. ett USB-tangentbord, kamera eller skrivare.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
LCD, panelteknik
F: Vad är en flytandekristallskärm?
S: En flytandekristallskärm (LCD) är en optisk enhet som normalt används för visning av
ASCII-tecken och bilder på digital utrustning, som klockor, miniräknare, portabla spel, etc.
LCD är den teknik som används i displayer i notebooks och andra små datorer. På samma
sätt som lysdioder och gas-plasma-teknik, gör LCD att displayerna kan göras mycket
tunnare än vad som är möjligt med CRT-teknik. LCD förbrukar mycket mindre energi än LEDoch gas-plasma-displayer eftersom de fungerar efter principen spärra ljus i stället för att
sända ut ljus.
F: Hur är LCD:er konstruerade?
S: LCD:er är uppbyggda med två glasskivor som är skiljda från varandra med ett avstånd på
några mikrometer. Skivorna är fyllda med flytande kristaller och sedan tätt hopfogade. Den
övre skivan är färgad med ett RGB-mönster som utgör färgfiltret. Polarisatorer limmas sedan
på båda skivorna. Denna kombination kallas i bland 'glas' eller 'cell'. LCD-cellen monteras i
en 'modul' genom att lägga till bakgrundsbelysning, drivelektronik och ram.
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (5 of 8)2004-09-24 3:21:31 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
F: Vad är polarisation?
S: Att polarisera betyder egentligen att rikta ljuset så att det lyser i en riktning. Ljus är
elektromagnetiska vågor. Elektriska och magnetiska fält oscillerar i en riktning som är
vinkelrät mot ljusstrålens utbredningsrikning. Riktningen på dessa fält kallas
'polarisationsriktning'. Normalt, eller o-polariserat ljus, har fält i flera riktningar; medan
polariserat ljus har fält i bara en riktning.
F: Vad skiljer LCD:er med passiv matris från LCD:er med aktiv matris?
S: En LCD är tillverkad med ett displaygitter med antingen en passiv matris eller en aktiv
matris. En aktiv matris har en transistor placerad i varje pixelskärning, vilket betyder att det
behövs mindre ström för att styra ljuset från en pixel. Av denna anledning kan strömmen i
en aktiv matris-display slås på och stängas av oftare, vilket förkortar skärmens
uppdateringstid (muspekaren kommer t.ex. att röra sig jämnare på skärmen). En LCD med
passiv matris har ett gitter av ledare med pixels i varje skärningspunkt i gittret.
F: Hur fungerar en TFT LCD-panel?
S: Till varje kolumn och rad i TFT LCD-panelen är en källdriver respektive gatedriver
kopplad. TFT-avledningen för varje cell är kopplad till elektroden. Den molekylära strukturen
(mönstret) hos flytandekristallelementen varierar beroende på om de är spänningssatta eller
inte. Spänningen påverkar polarisationsriktningen och mängden ljus genom att släppa fram
ljuset genom olika grupper av flytandekristallelement. När två polariserade filter arrangeras
vertikalt på en polariserad ljuspol, så vrids det ljus som passerar genom den övre
polariserade panelen 90 grader längs spiralstrukturen hos flytandekristallmolekylerna och
passerar genom det polariserade filtret längst ned. När en elektrisk spänning läggs på, så
hamnar flytandekristallmolekylerna vertikalt från den ursprungliga spiralstrukturen och
ljusriktningen vrids inte 90 grader. I detta fall passerar ljus som kommer genom den övre
polariserade panelen inte genom den nedre polariserade panelen.
F: Vilka är fördelarna med TFT LCD jämfört med CRT?
S: I en CRT-monitor skjuter en elektronkanon ut elektroner som genererar ljus när de
kolliderar med elektroner i ett fluorescerande skikt på en glasskärm. CRT-monitorer arbetar
därför huvudsakligen med en analog RGB-signal. En TFT LCD-monitor är en utrustning som
återger bildsignalerna genom att styra en flytandekristallpanel. En TFT har en helt annan
uppbyggnad än en CRT: Varje cell har en aktiv matrisstruktur och av varandra oberoende
aktiva element. En TFT LCD har två glaspaneler och utrymmet mellan dessa är fyllt med
flytande kristaller. När varje cell ansluts till elektroder och utsätts för elektrisk spänning, så
ändras den molekylära strukturen i de flytande kristallerna och styr mängden av det
inkommande ljus som återger bilderna. En TFT LCD har många fördelar jämfört med en CRT,
eftersom den kan göras mycket tunnare och dessutom flimmerfri, eftersom den inte utnyttjar
scanningmetoden (bild- och linjeavsökning).
F: Varför är en vertikalfrekvens på 60 Hz optimal för en LCD-monitor?
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (6 of 8)2004-09-24 3:21:31 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
S: Till skillnad från en CDT-monitor, har TFT LCD-panelen en fast upplösning. En XGAmonitor t.ex. har 1024x3 (R, G, B) x 768 pixels och en högre upplösning är inte möjligt utan
ytterligare programbehandling. Panelen är konstruerad för att optimera displayen vid en
punktklockfrekvens på 65 MHz, en av standarderna för XGA-displayer. Eftersom vertikal-/
horisontalfrekvensen för denna punktklocka är 60 Hz/48 kHz, så är den optimala frekvensen
för denna monitor 60 Hz.
F: Vilken typ av vidvinkelteknik finns tillgänglig? Hur fungerar den?
S: TFT LCD-panelen är ett element som styr/visar det inkommande bakgrundsljuset med
hjälp av dubbelbrytningen hos en flytande kristall. Genom att utnyttja förhållandet att
projektionen av inkommande ljus bryts mot huvudaxeln hos det flytande elementet, så kan
den styra riktningen på det inkommande ljuset och visa det. Eftersom brytningsförhållandet
för inkommande ljus i de flytande kristallerna varierar med ljusets infallsvinkel, så är
synvinkeln på en TFT mycket mindre än på en CDT. Normalt anger synvinkeln den punkt där
kontrastförhållandet är 10. För närvarande utvecklas många sätt att öka synvinkeln, och det
vanligaste angreppssättet är att använda en film som breddar synvinkeln (wide viewing
angle film) genom att variera brytningsförhållandet. även IPS (In Plane Switching) och MVA
(Multi Vertical Aligned) används för att öka synvinkeln.
F: Varför flimrar inte en LCD-monitor?
S: Tekniskt uttryckt, så flimrar även LCD:er, men orsaken till fenomenet är en annan än för
CRT-moniitorer -- och det påverkar inte läsbarheten. Flimret på en LCD-monitor har att göra
med ljus som normalt är osynligt, och som orsakas av skillnaden mellan positiv och negativ
spänning. å andra sidan, inträffar CRT-flimmer som kan irritera ögonen när tändningen/
släckningen av det fluorescerande objektet blir synlig. Efterom reaktionstiden hos en
flytande kristall i en LCD-panel är mycket längre, så är inte denna form av störande flimmer
märkbar på en LCD-display.
F: Varför avger en LCD-monitor praktiskt taget ingen elektromagnetisk strålning?
S: Till skillnad från en CRT, har en LCD-monitor inga komponenter som genererar
elektromagnetisk strålning, i synnerhet magnetiska fält. En LCD-display utnyttjar dessutom
relativt låg effekt, varför dess nätaggregat är extremt tystgående.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Ergonom-i, ekologi- och säkerhetsstandards
F: Vad betyder CE-märkningen?
S: CE-märkningen (Conformité Européenne) måste finnas på alla normerade produkter som
erbjuds till försäljning på den europeiska marknaden. Denna CE-märkning betyder att
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (7 of 8)2004-09-24 3:21:31 PM
FAQs (vanligt förekommande frågor)
produkten uppfyller kraven i relevanta europeiska direktiv. Ett europeiskt direktiv är en
europeisk 'lag' som berör hälsa, säkerhet, miljö och kundskydd, i mycket detsamma som U.
S. National Electrical Code och UL Standards.
F: Uppfyller LCD-monitorn kraven i generella säkerhetsstandards?
S: Ja. Philips LCD-monitorer uppfyller riktlinjerna i MPR-II- och TCO 99/03-standarderna för
kontroll av strålning, elektromagnetiska vågor, energibesparing, elsäkerhet i arbetsmiljön
och återanvändbarhet. På specifikationssidan finns detaljerade uppgifter om
säkerhetsstandards.
Mer information finns i avsnittet Lagar och bestämmelser .
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (8 of 8)2004-09-24 3:21:31 PM
Felsökning
Felsökning
• Säkerhet och
felsökning
• FAQs
• Vanligt
förekommande
problem
• Bildproblem
• Lagar och
bestämmelser
• Annan
samhörande
information
På denna sida beskrivs problem som kan åtgärdas av användaren. Om problemet fortfarande
kvarstår efter att du har vidtagit de föreslagna åtgärderna, kontakta då närmaste Philips
återförsäljare.
Vanligt förekommande problem
Har du detta problem?
Kontrollera då detta
●
Ingen bild
(Strömförsörjning, LED-lampan lyser
inte)
●
●
Ingen bild
(Strömförsörjning, LED-lampan är
bärnstensfärgad eller gul)
●
●
●
På skärmen visas
●
●
●
På skärmen visas
●
●
●
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/saf_troub.htm (1 of 3)2004-09-24 3:21:32 PM
Kontrollera att nätkabeln är ansluten till
vägguttaget och till baksidan på monitorn.
Kontrollera först att strömbrytaren på
monitorns är i OFF-läget (AV), tryck den
sedan till ON (På) igen.
Kontrollera att datorn är påslagen.
Kontrollera att signalkabeln är korrekt
ansluten till datorn.
Kontrollera om något stift i
monitorkabelns kontakt är böjt.
Energisparfunktionen kan vara aktiverad.
Kontrollera att monitorkabeln är korrekt
ansluten till datorn. (Se även den
kortfattade installationsanvisningen
(Quick Set-Up Guide)).
Kontrollera om något stift i
monitorkabelns kontakt är böjt.
Kontrollera att datorn är påslagen.
Kontrollera att vertikalsynken i insignalen
ligger i området 56 ~ 75 Hz.
Ändra uppdateringsfrekvensen till 56~75
Hz inom 10 minuter.
Slå på monitorn igen för att starta om om
du inte lyckades ändra
uppdateringsfrekvensen inom 10 minuter.
Felsökning
●
AUTO-knappen fungerar inte korrekt
Auto-funktionen är avsedd att användas
på standard Macintosh eller IBMkompatibla PC:er som kör Microsoft
Windows.
●
Den kanske inte fungerar korrekt om du
använder en icke-standard PC eller
grafikkort.
Bildproblem
●
Tryck på Auto-knappen.
●
Bildens position är felaktig
Justera bildläget med hjälp av Horizontal
Position &/eller Vertical Position i OSD:s
huvudmeny.
●
Bilden vibrerar på skärmen
Kontrollera att signalkabeln är korrekt
ansluten till grafikkortet eller PC:n
Vertikalt flimmer
●
●
Tryck på Auto-knappen.
Ta bort de vertikala ränderna med hjälp
av Clock Adjustment (klockjusteringen) i
VIDEO NOISE i OSD:s huvudmeny.
Horisontellt flimmer framträder
●
●
●
Skärmen är för ljus eller för mörk
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/saf_troub.htm (2 of 3)2004-09-24 3:21:32 PM
Tryck på Auto-knappen.
Ta bort de horisontella ränderna med
hjälp av Phase Adjustment
(fasjusteringen) i VIDEO NOISE i OSD:s
huvudmeny.
Justera kontrast och ljusstyrka
(brightness) i OSD:s huvudmeny. (LCDmonitorns bakgrundsbelysning har en
fast livslängd. När skärmen blir mörk eller
börjar flimra, var vänlig kontakta din
återförsäljare.
Felsökning
●
En kvardröjande bild framträder
●
En bild kvarstår efter att strömmen har
stängts av.
●
Gröna, röda, blå, mörka och vita prickar
kvarstår
Om en bild kvarstår på skärmen under en
längre tid, så kan den lämna ett avtryck
på skärmen och ge en kvadröjande bild.
Denna försvinner normalt efter några
timmar.
Detta är karaktäristiskt för flytande
kristaller och orsakas inte av en felaktig
funktion eller försämring av de flytande
kristallerna. Den kvardröjande bilden
kommer att försvinna efter en viss tid.
De kvardröjande prickarna är en normal
egenskap hos de flytande kristaller som
används i dag.
För ytterligare assistans, se listan över Consumer Information Centers (kundstödscentra) och
kontakta din lokale Philips återförsäljare.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/saf_troub.htm (3 of 3)2004-09-24 3:21:32 PM
Regulatory Information
• TCO'99
Information
• TCO'99
Environmental
Requirements
• TCO'03
Information
• Recycling
Information for
Customers
CE Declaration
•
of Conformity
Energy Star
•
Declaration
• Federal
Communications
Commission
(FCC) Notice (U.
S. Only)
• Commission
Federale de la
Communication
(FCC
Declaration)
• EN 55022
Compliance
(Czech Republic
Only)
• VCCI Class 2
Notice (Japan
Only)
• MIC Notice
(South Korea
Only)
• Polish Center
for Testing and
Certification
Notice
• North Europe
(Nordic
Countries)
Information
• BSMI Notice
(Taiwan Only)
• Ergonomie
Hinweis (nur
Deutschland)
Regulatory Information
TCO '99 Information
Congratulations! You have just purchased a TCO '99 approved
and labeled product! Your choice has provided you with a product
developed for professional use. Your purchase has also contributed
to reducing the burden on the environment and also to the further
development of environmentally adapted electronics products.
Why do we have environmentally labeled computers?
In many countries, environmental labeling has become an established method for encouraging the
adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and
other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used
both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily
recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner
or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are
important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since
all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and
climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in
offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.
What does labeling involve?
This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and
environmental labeling of personal computers. The labeling scheme was developed as a joint effort
by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska
Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens
Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).
Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission
of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals,
brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other
things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an
environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its
operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period
of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of
time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Labeled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction
of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (1 of 13)2004-09-24 3:21:34 PM
Regulatory Information
• Philips End-ofLife Disposal
Information for
•
UK only
• Troubleshooting
Other Related
•
Information
• Frequently
Asked
Questions
(FAQs)
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The
complete environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): [email protected]
Current information regarding TCO'99 approved and labeled products may also be obtained via
the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Environmental Requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their
purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride,
and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs.
Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise
to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the
bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers
fear that disturbances in fetus development may occur.
The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must
not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are
allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the color-generating layers of certain computer
displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99
requirement states that batteries, the color-generating layers of display screens and the electrical or
electronics components must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is
toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any
mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics
components associated with the labeled unit.
CFCs (freons)
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (2 of 13)2004-09-24 3:21:34 PM
Regulatory Information
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed
circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere,
causing increased reception on earth of ultraviolet light with increased risks e.g. skin cancer
(malignant melanoma) as a consequence.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are bio-accumulative.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
TCO'03 Information
(Optional, only available for TCO'03 version)
Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label.
This means that your display is designed, manufactured and tested
according to some of the strictest quality and environmental requirements
in the world. This makes for a high performance product, designed with
the user in focus that also minimizes the impact on our natural
environment.
Some of the features of the TCO'03 Display requirements.
Ergonomics
●
Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for
the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance,
contrast, resoluction, reflectance, colour rendition and image stability.
Energy
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (3 of 13)2004-09-24 3:21:34 PM
Regulatory Information
●
●
Energy-saving mode after a certain time-beneficial both for the user and the environment
Electrical safety
Emissions
●
●
Electromagnetic fields
Noise emissions
Ecology
●
●
The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified
environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
Restrictions on
❍ chlorinated and brominated flame retardants and polymers
❍ heavy metals such as cadmium, mercury and lead.
The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation
with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the
1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more userfriendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users
and IT-manufacturers all over the world.
For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Recycling Information for Customers
Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental
performance of the organization's product, service and activities.
From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making
products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails
participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in
cooperation with competitors.
There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The
Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark.
In U.S.A., Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic
Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life
electronics products from household sources. In addition, the Northeast Recycling Council (NERC) a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market development - plans to
implement a recycling program.
In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration
(EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.
epa.gov.tw
For help and service, please contact Consumers Information Center or F1rst Choice Contact
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (4 of 13)2004-09-24 3:21:34 PM
Regulatory Information
Information Center in each country or the following team of Environmental specialist can help.
Mr. Job Chiu - Environment manager
Philips Electronics Industries (Taiwan) Ltd, Monitor Business Unit
E-mail: [email protected]
Tel: +886 (0) 3 454 9839
Mr. Maarten ten Houten - Senior Environmental Consultant
Philips Consumer Electronics
E-mail: [email protected]
Tel: +31 (0) 40 27 33402
Mr. Delmer F. Teglas
Philips Consumer Electronics North America
E-mail: [email protected]
Tel: +1 865 521 4322
RETURN TO TOP OF THE PAGE
CE Declaration of Conformity
Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with
the following standards
- EN60950:2000 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:1995 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)
following provisions of directives applicable
- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
- 89/336/EEC (EMC Directive)
- 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)
and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.
The product also comply with the following standards
- ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (Ergonomic requirement for Visual Display)
- ISO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat panels)
- GS EK1-2000 (GS specification)
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)
- TCO'95, TCO'99, TCO'03 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology
and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Energy Star Declaration
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (5 of 13)2004-09-24 3:21:34 PM
Regulatory Information
PHILIPS
190S5FG/190S5FB/190S5FS
This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display
Power Management Signaling (DPMS) standard. This means that the monitor must be
connected to a computer which supports VESA DPMS to fulfill the requirements in the NUTEK
specification 803299/94. Time settings are adjusted from the system unit by software.
NUTEK
VESA State
LED Indicator
Power Consumption
Normal operation
ON
Green
< 34 W (typ.)
Power Saving
Alternative 2
One step
OFF
Amber
<1W
As an ENERGY STAR® Partner, PHILIPS has determined that this product
meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
We recommend you switch off the monitor when it is not in use for quite a long time.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
●
●
●
●
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (6 of 13)2004-09-24 3:21:34 PM
Regulatory Information
Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a
computer device.
To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or
excessive moisture.
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques
de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues
de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le
cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des
hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une
installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la
réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant
l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures suivantes:
●
●
●
●
Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.
Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en
matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (7 of 13)2004-09-24 3:21:34 PM
Regulatory Information
RETURN TO TOP OF THE PAGE
VCCI Notice (Japan Only)
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference
(VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television
receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the equipment
according to the instruction manual.
Class B ITE
RETURN TO TOP OF THE PAGE
MIC Notice (South Korea Only)
Class B Device
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (8 of 13)2004-09-24 3:21:34 PM
Regulatory Information
Please note that this device has been approved for non-business purposes and may be used in any
environment, including residential areas.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Polish Center for Testing and Certification Notice
The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong
socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the
same power supply source.
The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).
To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power
supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.
A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage
requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (9 of 13)2004-09-24 3:21:34 PM
Regulatory Information
North Europe (Nordic Countries) Information
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIASTA.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
BSMI Notice (Taiwan Only)
RETURN TO TOP OF THE PAGE
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (10 of 13)2004-09-24 3:21:34 PM
Regulatory Information
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden
durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5
Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten,
daß
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem
Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem
Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß
NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
End-of-Life Disposal
Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can
recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be
disposed of.
Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local
Philips dealer.
(For customers in Canada and U.S.A.)
This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal
regulations.
For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Information for UK only
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (11 of 13)2004-09-24 3:21:34 PM
Regulatory Information
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED.
Important:
This apparatus is supplied with an approved
moulded 13A plug. To change a fuse in this type
of plug proceed as follows:
1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A,A.
S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate 3pin plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5A. If a plug without a fuse is
used, the fuse at the distribution board should
not be greater than 5A.
Note: The severed plug must be destroyed to
avoid a possible shock hazard should it be
inserted into a 13A socket elsewhere.
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE - "NEUTRAL" ("N")
BROWN - "LIVE" ("L")
GREEN & YELLOW - "EARTH" ("E")
1. The GREEN AND YELLOW wire must be
connected to the terminal in the plug which is
marked with the letter "E" or by the Earth symbol
or coloured GREEN or GREEN AND
YELLOW.
2. The BLUE wire must be connected to the
terminal which is marked with the letter "N" or
coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected to the
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (12 of 13)2004-09-24 3:21:34 PM
Regulatory Information
terminal which marked with the letter "L" or
coloured RED.
Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath of
the lead - not simply over the three wires.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (13 of 13)2004-09-24 3:21:34 PM
Annan samhörande information
Annan samhörande information
• Säkerhet och
felsökning
• FAQs
Information för användare i USA
• Felsökning
• Lagar och
bestämmelser
• Information
för
användare i
USA
• Information
för
användare
utanför USA
För enheter inställda på 115 V:
Använd en UL-listad nätkabel bestående av minimum 18 AWG, Typ SVT eller SJT treledarkabel,
max. 4,5 m (15 fot) lång och med en jordad stickkontakt med parallella stift, med märkdata 15 A,
125 V.
För enheter inställda på 230 V:
Använd en UL-listad nätkabel bestående av minimum 18 AWG, Typ SVT eller SJT treledarkabel,
max. 4,5 m (15 fot) lång och med en jordad stickkontakt med två stift, med märkdata 15 A, 250 V.
Information för användare utanför USA
För enheter inställda på 230 V:
Använd en nätkabel bestående av minimum 18 AWG-kabel och en jordad stickpropp med märkdata
15 A, 250 V. Kabeln ska vara godkänd i det land där utrustningen ska användas och/eller vara
märkt med HAR.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/SAFETY/saf_other.htm2004-09-24 3:21:34 PM
Philips policy för pixeldefekter
Philips policy för pixeldefekter
• Produktfunktioner
• Tekniska data
• Upplösning &
förinställda lägen
• Automatisk
energibesparing
• Fysikaliska data
• Stiftanslutningar
• Produktbilder
Philips policy för pixeldefekter på platta monitorer
Philips strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet. Vi använder några av industrins mest
avancerade tillverkningsprocesser och praktiserar en strikt kvalitetskontroll. Men defekter på pixels
eller sub-pixels på TFT LCD-paneler på platta skärmar är ibland oundvikliga. Ingen tillverkare kan
garantera att alla skärmar kommer att vara fria från pixeldefekter, men Philips garanterar att varje
monitor med ett oacceptabelt antal defekter kommer att repareras eller bytas ut under
garantiperioden. I detta meddelande förklaras de olika typerna av pixeldefekter, och acceptabla
defektnivåer för varje typ definieras. För att garantireparation eller -byte ska komma i fråga, måste
antalet pixeldefekter på en TFT LCD-skärm överskrida dessa acceptabla nivåer. Till exempel, får inte
fler än 0.0004% av sub-pixlarna på en 15" XGA-monitor vara defekta. Utöver det ställer Philips ännu
högre kvalitetskrav på vissa typer eller kombinationer av pixeldefekter som är mera märkbara än
andra. Denna policy gäller över hela världen.
Pixels och sub-pixels
En pixel, eller ett bildelement, består av tre sub-pixels i de primära färgerna röd, grön och blå. Många
pixels tillsammans formar en bild. När alla sub-pixels i en pixel tänds, så bildar de tre färgade subpixlarna tillsammans en vit pixel. När alla är släckta, så bildar de tre färgade sub-pixlarna
tillsammans en svart pixel. Andra kombinationer av tända och släckta sub-pixlar bildar tillsammans
pixlar med andra färger.
Typer av pixeldefekter
Pixel- och sub-pixel-defekter framträder på skärmen på olika sätt. Det finns två kategorier av pixeldefekter och flera typer av sub-pixel-defekter i varje kategori.
Ljuspunktsdefekter (bright dot defects) Ljuspunktsdefekter visar sig som pixels eller sub-pixels som
alltid är tända, eller 'på'. Följande typer av ljuspunktsdefekter kan förekomma:
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/PRODUCT/PIXEL.HTM (1 of 3)2004-09-24 3:21:41 PM
Philips policy för pixeldefekter
En sub-pixel som lyser
röd, grön eller blå
Två angränsande sub-pixels som lyser:
- Röd + Blå = Purpur
Tre angränsande sub- Röd + Grön = Gul
pixels lyser (ger en vit
- Grön + Blå = Cyan (ljusblå)
pixel)
Svartpunktsdefekter Svartpunktsdefekter visar sig som pixels eller sub-pixels som alltid är mörka,
eller 'av'. Följande typer av svartpunktsdefekter kan förekomma:
En mörk sub-pixel
Två eller tre angränsande mörka sub-pixels
Avståndet mellan pixeldefekter
Eftersom pixel- och sub-pixel-defekter av samma typ som ligger nära varandra kan vara mera
störande, har Philips även specificerat toleranser för avståndet mellan pixeldefekter.
Toleranser för pixeldefekter
För att under garantitiden vara berättigad till reparation eller utbyte beroende på pixeldefekter, så
måste en TFT LCD-panel i en Philips platt bildskärm ha pixel- eller sub-pixel-defekter som
överskrider toleranserna i följande tabeller.
LJUSPUNKTSDEFEKTER
ACCEPTABEL NIVÅ
190P5
190B5
190S5
1 tänd sub-pixel
2 eller färre
3 eller färre
3 eller färre
2 intilliggande, tända subpixels
1 eller färre
1 eller färre
1 eller färre
3 intilliggande, tända subpixels (en vit pixel)
0
0
0
15 mm eller mera
25 mm eller mera
25 mm eller mera
MODELL
Avstånd mellan två
ljuspunktsdefekter*
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/PRODUCT/PIXEL.HTM (2 of 3)2004-09-24 3:21:41 PM
Philips policy för pixeldefekter
Totala antalet
ljuspunktsdefekter av alla
typer
2 eller färre
3 eller färre
SVARTPUNKTSDEFEKTER
3 eller färre
ACCEPTABEL NIVÅ
190P5
190B5
190S5
1 mörk sub-pixel
4 eller färre
5 eller färre
5 eller färre
2 intilliggande, mörka subpixels
2 eller färre
2 eller färre
2 eller färre
3 intilliggande, mörka subpixels
0
0
0
5 mm eller mera
15 mm eller mera
15 mm eller mera
4 eller färre
5 eller färre
5 eller färre
MODELL
Avstånd mellan två
svartpunktsdefekter*
Totala antalet
svartpunktsdefekter av alla
typer
TOTALA ANTALET
PUNKTDEFEKTER
MODELL
Totala antalet svarteller ljuspunktsdefekter
av alla typer
ACCEPTABEL NIVÅ
190P5
190B5
190S5
5 eller färre
5 eller färre
5 eller färre
Obs:
* 1 eller 2 närliggande sub-pixel-defekter = 1 punktdefekt
Alla Philips monitorer uppfyller kraven i ISO13406-2.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/PRODUCT/PIXEL.HTM (3 of 3)2004-09-24 3:21:41 PM
Ansluta till PC:n
Ansluta till PC:n
• Forsiden
• Tillbehörssats
Tillbehörssats
• Ansluta till
PC:n
• Komma
igång
• Optimera
prestanda
• Sockeln
Packa upp alla delarna.
Artikel
Beskrivning
190S5
1) Nätkabel (kontaktens utseende kan variera
beroende på land)
v
2) Macintosh-adapter (tillval)
v
3) VGA signalkabel
v
4) E-DFU-paket med Quick Setup Guide
(kortfattad installationsanvisning) och CD-ROM.
v
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Ansluta till PC:n
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/INSTALL/CONNECT.HTM (1 of 3)2004-09-24 3:21:47 PM
Ansluta till PC:n
1) Anslut nätkabeln ordentligt till monitorn.
Obs: Om du använder en Apple Macintosh,
så måste du ansluta den speciella Macadaptern till ena änden på monitorns
signalkabel.
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/INSTALL/CONNECT.HTM (2 of 3)2004-09-24 3:21:47 PM
Ansluta till PC:n
2) Ansluta till PC:n
(a)
Stäng av datorn och lossa dess nätkabel.
(b)
Anslut monitorns signalkabel till videokontakten på datorns baksida.
(c)
Anslut nätkablarna från datorn och monitorn till ett nätuttag i närheten.
(d)
Slå på datorn och monitorn. Om monitorn visar en bild så är installationen
klar.
TILLBAKA TILL BÖRJAN PÅ SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/INSTALL/CONNECT.HTM (3 of 3)2004-09-24 3:21:47 PM
Sockeln
Sockeln
• Forsiden
• Tillbehörssats Vika ut och vika in sockeln
• Ansluta till
PC:n
• Komma
igång
• Optimera
prestanda
• Vika ut
sockeln
• Vika in
sockeln
• Ta bort
sockeln
Vika ut sockeln
1) Lägg monitorn med
skärmen nedåt på ett stabilt
underlag.
2) Dra upp sockeln.
Vika in sockeln
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/INSTALL/BASE.HTM (1 of 3)2004-09-24 3:21:47 PM
Sockeln
1) Tryck ner monitorns övre del.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
Ta bort sockeln
Omständigheter:
●
för VESA-standard monteringstillämpningar
1) Ta bort täcklocket.
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/INSTALL/BASE.HTM (2 of 3)2004-09-24 3:21:47 PM
Sockeln
2) Ta bort de 4 skruvarna och ta
sedan bort sockeln från LCDmonitorn.
Obs: Till denna monitor passar
en 100 mm x 100 mm VESAkompatibel monteringssats.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/INSTALL/BASE.HTM (3 of 3)2004-09-24 3:21:47 PM
Komma igång
Komma igång
• Produktbeskrivning,
framsidan
• Ansluta till PC:n
Komma igång
• Komma igång
Använd informationsfilen ( .inf) för Windows® 95/98/2000/Me/XP eller senare
• Optimera prestanda Den inbyggda VESA DDC2B-funktionen i Philips monitorer stöder Plug & Play-kraven för
Windows® 95/98/2000/Me/XP. Denna informationsfil ( .inf) bör installeras så att Philips-monitorn
kan aktiveras från dialogboxen 'Monitor' i Windows® 95/98/2000/Me/XP och aktivera Plug &
Play-tillämpningen. Installationsproceduren baserad på Windows® '95 OEM Release 2 , 98 ,
Me, XP och 2000 specificeras på följande sätt.
För Windows® 95
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Starta Windows® '95
Klicka på 'Start'-knappen, på 'Inställningar' och sedan på 'Kontrollpanelen'.
Dubbelklicka på 'Display'-ikonen.
Välj fliken 'Inställningar' och klicka på 'Avancerat...'.
Klicka på knappen 'Monitor', på 'ändra...' och sedan på 'Har diskett...'.
Klicka på knappen 'Utforska...', välj aktuell enhetsbokstav för CD-ROM-enheten (t.ex. F:),
och klicka sedan på 'OK'-knappen.
7. Klicka på 'OK'-knappen, välj sedan din monitormodell och klicka på 'OK'.
8. Klicka på 'Stäng'-knappen.
För Windows® 98
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Starta Windows® 98
Klicka på 'Start'-knappen, på 'Inställningar' och sedan på 'Kontrollpanelen'.
Dubbelklicka på 'Display'-ikonen.
Välj fliken 'Inställningar' och klicka på 'Avancerat...'.
Klicka på knappen 'Monitor', på 'ändra...' och sedan på 'Nästa...'.
Välj 'Visa en lista med alla drivrutiner på en speciell plats, så att du kan välja den drivrutin
du önskar.' Klicka sedan på 'Nästa' och därefter på 'Har diskett...'.
7. Klicka på knappen 'Utforska...', välj aktuell enhetsbokstav för CD-ROM-enheten (t.ex. F:),
och klicka sedan på 'OK'-knappen.
8. Klicka på 'OK'-knappen, välj sedan din monitormodell och klicka på 'Nästa'-knappen.
9. Klicka på knappen 'Avsluta' och sedan på 'Stäng'.
För Windows® Me
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Starta Windows® Me
Klicka på 'Start'-knappen, på 'Inställningar' och sedan på 'Kontrollpanelen'.
Dubbelklicka på 'Display'-ikonen.
Välj fliken 'Inställningar' och klicka på 'Avancerat...'.
Klicka på knappen 'Monitor', och sedan på 'ändra...'.
Välj 'Specificera drivrutinens plats (Avancerat)' och klicka på 'Nästa'-knappen.
Välj 'Visa en lista med alla drivrutiner på en speciell plats, så att du kan välja den drivrutin
du önskar.' Klicka sedan på 'Nästa' och därefter på 'Har diskett...'.
8. Klicka på knappen 'Utforska...', välj aktuell enhetsbokstav för CD-ROM-enheten (t.ex. F:)
och klicka sedan på 'OK'-knappen.
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/INSTALL/GT_START.HTM (1 of 3)2004-09-24 3:21:48 PM
Komma igång
9. Klicka på 'OK'-knappen, välj sedan din monitormodell och klicka på 'Nästa'-knappen.
10. Klicka på knappen 'Avsluta' och sedan på 'Stäng'.
För Windows® 2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Starta Windows® 2000
Klicka på 'Start'-knappen, på 'Inställningar' och sedan på 'Kontrollpanelen'.
Dubbelklicka på 'Display'-ikonen.
Välj fliken 'Inställningar' och klicka på 'Avancerat...'.
Välj 'Monitor'
- Om knappen 'Egenskaper' är inaktiv, så betyder det att monitorn är korrekt inställd.
Avbryt installationen.
- Om knappen 'Egenskaper' är aktiv, klicka på knappen 'Egenskaper'. Följ stegen nedan.
Klicka på 'Drivrutin', på 'Uppdatera drivrutin...' och sedan på 'Nästa'-knappen.
Välj 'Visa en lista med kända drivrutiner för denna enhet, så att du kan välja en specifik
drivrutin.' Klicka sedan på 'Nästa' och därefter på 'Har diskett...'.
Klicka på knappen 'Utforska...', välj aktuell enhetsbokstav för CD-ROM-enheten (t.ex. F:).
Klicka först på 'öppna'-knappen, och sedan på 'OK'.
Välj monitormodell och klicka på 'Nästa'-knappen.
Klicka på 'Avsluta'-knappen och sedan på 'Stäng'.
Om du ser fönstret 'Digital signatur har inte hittats', klicka på 'Ja'-knappen.
För Windows® XP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Starta Windows® XP
Klicka på 'Start'-knappen och sedan på 'Kontrollpanelen'.
Klicka på kategorin 'Skrivare och annan maskinvara'
Klicka på knappen 'Display'.
Välj fliken 'Inställningar' och klicka på knappen 'Avancerat'.
Välj fliken 'Monitor'.
- Om knappen 'Egenskaper' är inaktiv (dimmad), så betyder det att monitorn är korrekt
inställd. Avbryt installationen.
- Om knappen 'Egenskaper' är aktiv, klicka på 'Egenskaper'.
Följ stegen nedan.
Klicka på fliken 'Drivrutin', och sedan knappen på 'Uppdatera drivrutin...'.
Välj radioknappen 'Installera från en lista eller specifik placering (avancerat)', och klicka
sedan på 'Nästa'-knappen.
Välj radioknappen 'Sök inte. Jag kommer att välja den drivrutin som ska installeras'.
Klicka sedan på 'Nästa'-knappen.
Klicka på knappen 'Har diskett...', sedan på 'Utforska...'-knappen, och välj sedan aktuell
enhetsbokstav för CD-ROM-enheten (t.ex. F:).
Klicka på 'öppna'-knappen, och sedan på 'OK'.
Välj monitormodell och klicka på 'Nästa'-knappen.
- Om meddelandet 'Har inte klarat Windows® Logo-test för verifiering av dess
kompatibilitet med Windows® XP', klicka sedan på knappen 'Fortsätt i alla fall'.
Klicka på 'Avsluta'-knappen och sedan på 'Stäng'.
Klicka på 'OK'-knappen, och sedan en gång till på 'OK'-knappen för att stänga
dialogboxen 'Displayegenskaper'.
Om din version av Windows® 95/98/2000/Me/XP avviker, eler om du behöver mer detaljerad
installationsinformation, se i så fall användahandboken för Windows® 95/98/2000/Me/XP.
TILLBAKA TILL BÖRJAN AV SIDAN
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/INSTALL/GT_START.HTM (2 of 3)2004-09-24 3:21:48 PM
Komma igång
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/190s5/INSTALL/GT_START.HTM (3 of 3)2004-09-24 3:21:48 PM
F1rst Choice Warranty
Din Philips F1rst Choice Warranty
Tack för att du valt denna Philips-monitor.
Alla Philips monitorer är konstruerade och tillverkade enligt höga standards, har
goda prestanda och hög kvalitet, och är lätta att använda och enkla att installera.
Om du trots det skulle råka ut för några problem när du installerar eller använder
denna produkt, var då vänlig kontakta Philips helpdesk direkt för att få fördel av din
Philips F1rst Choice Warranty. Denna treåriga servicegaranti berättigar dig till en
utbytesmodell, på plats inom 48 timmar efter att ditt samtal mottagits, om din
monitor skulle visa sig vara defekt.
Vad omfattas av garantin?
Philips F1rst Choice Warranty gäller i Andorra, österrike, Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike,
Tyskland, Grekland, Finland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna,
Norge, Portugal, Sverige, Schweiz, Spanien och England, och bara för monitorer som
ursprungligen konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats för användning i dessa
länder.
Garantin börjar gälla den dag du köper monitorn. Under tre år därefter, kommer monitorn att,
åtminstone, bytas ut mot en likvärdig monitor i händelse av defekter som täcks av garantin.
Ersättningsmonitorn förblir din och Philips behåller den defekta/ursprungliga monitorn. Garantitiden
för ersättningsmonitorn blir densamma som för den ursprungliga monitorn, som är 36 månader från
köpdatum av den ursprungliga monitorn.
Vad omfattas inte av garantin?
Philips F1rst Choice Warranty gäller under förutsättning att produkten har hanterats på korrekt sätt
för den avsedda användningen, i enlighet med medföljande bruksanvisningar, och vid uppvisande
av den ursprungliga fakturan eller kassakvittot som visar inköpsdatum, säljarens namn och
produktens modell- och tillverkningsnummer.
Philips F1rst Choice Warranty kanske inte gäller om:
●
●
●
●
●
Dokumenten har ändrats på något sätt eller gjorts oläsliga;
Modell- och/eller tillverkningsnumret på produkten har ändrats, raderats, tagits bort eller
gjorts oläslig;
Reparationer eller modifieringar och ändringar av produkten har utförts av obehörig
serviceverkstad eller person;
Skadan har orsakats av olyckshändelse, inkluderande men inte begränsad till blixtnedslag,
vatten eller brand, missbruk eller försummelse;
Det handlar om mottagningsproblem som orsakas av signalförhållanden, kabel- eller
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/war_1st.htm (1 of 3)2004-09-24 3:21:55 PM
F1rst Choice Warranty
●
●
●
antennsystem utanför enheten;
Defekterna beror på att monitorn vanvårdats eller missbrukats;
Produkten kräver modifiering eller anpassning för att den ska överensstämma med lokala
eller nationella tekniska standards, som gäller i länder för vilka produkten ursprungligen inte
konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats. Kontrollera därför alltid om en
produkt kan användas i det aktuella landet.
Observera att produkter som inte ursprungligen konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller
auktoriserats för användning i de länder som omfattas av Philips F1rst Choice, inte omfattas
av Philips F1rst Choice Warranty. I dessa fall gäller Philips globala garantivillkor.
Bara ett klick i från
I händelse av problem, råder vi dig att läsa igenom anvisningarna noggrant, eller gå till webbplatsen
www.philips.com/support för ytterligare hjälp.
På bara ett telefonsamtals avstånd
För att undvika onödiga besvär, råder vi dig att noggrant läsa igenom anvisningarna, eller gå till
webbplatsen www.philips.com/support för ytterligare hjälp innan du kontaktar Philips helpdesk.
Innan du kontaktar Philips helpdesk, var vänlig ta reda på följande uppgifter så att vi snabbare kan
lösa ditt problem:
●
●
●
●
●
Philips typnummer
Philips serienummer
Inköpsdatum (kopia av köpkvitto kan behövas)
PC-miljö, processor:
❍ 286/386/486/Pentium Pro/Internminne
❍ Operativsystem (Windows, DOS, OS/2, MAC)
❍ Fax-/Modem-/Internet-program?
Andra installerade kort
Om du dessutom har följande information tillgänglig går hanteringen ännu snabbare:
●
●
Din köpehandling som visar: inköpsdatum, säljarens namn, modell och produktens
serienummer.
Den fullständiga adressen varifrån den defekta monitorn ska hämtas och dit utbytesmodellen
ska levereras.
Philips' kundsupport finns världen runt. Klicka här för att komma till F1rst Choice Contact
Information.
Eller också kan du nå oss via:
Webbplats: http://www.philips.com/support
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/war_1st.htm (2 of 3)2004-09-24 3:21:55 PM
F1rst Choice Warranty
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/war_1st.htm (3 of 3)2004-09-24 3:21:55 PM
Din garanti i Central- och Östeuropa
Din garanti i Central- och Östeuropa
Bäste kund,
Tack för att du köpt denna Philips-produkt som har konstruerat och tillverkats enligt de allra högsta
kvalitetsstandarder. Om något mot förmodan skulle gå fel med denna produkt, garanterar Philips
kostnadsfritt arbete och utbytesdelar under en period av 36 månader från inköpsdatumet.
Vad omfattar garantin?
Philips garanti för Central- och Östeuropa tillämpas i Tjeckiska republiken, Slovakien, Slovenien,
Polen, Ryssland, Turkiet och Ungern och gäller endast bildskärmar som ursprungligen
konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats för användning i dessa länder.
Garantin börjar gälla från och med den dag då du köper din bildskärm. I 3 år efter inköpsdatum, får
din bildskärm service om den är defekt enligt garantins omfattning.
Vad omfattar garantin inte?
Philips garanti gäller under förutsättning att produkten hanteras korrekt i enlighet med dess
avsedda användningsområde, i enlighet med dess bruksanvisning och efter uppvisande av
originalfaktura eller kassakvitto, som anger inköpsdatum, återförsäljarens namn och produktens
modell- och tillverkningsnummer.
Philips garanti kan komma att inte gälla om:
●
●
●
●
●
●
●
dokumenten har ändrats på något sätt eller gjorts oläsliga;
modell- eller tillverkningsnumren på produkten har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsliga;
reparationer eller produktmodifieringar och ändringar har utförts av obehöriga
serviceverkstäder eller personer;
skador har orsakats av olyckshändelser, inkluderande men inte begränsat till, blixtnedslag,
vatten eller eld, missbruk eller försummelse.
Mottagningsproblem som orsakas av signalförhållanden eller kabel- eller antennsystem
utanför enheten;
Defekter orsakade av felaktig användning eller missbruk av bildskärmen;
Produkt som måste modifieras eller anpassas för att kunna efterleva lokala eller nationella
tekniska standarder, som gäller i länder för vilka produkten inte ursprungligen konstruerats,
tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats. Kontrollera därför alltid om en produkt kan
användas i ett visst land.
Tänk på att produkten inte anses vara defekt enligt denna garanti i de fall då modifieringar är
nödvändiga för att produkten ska efterleva lokala eller nationella tekniska standarder som gäller i
länder för vilka produkten inte ursprungligen konstruerats och/eller tillverkats. Kontrollera därför
alltid om en produkt kan användas i ett visst land.
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/war_ee.htm (1 of 2)2004-09-24 3:21:55 PM
Din garanti i Central- och Östeuropa
Det räcker med ett klick
Om du får problem råder vi dig att läsa igenom bruksanvisningen noga eller gå till webbplatsen
www.philips.com/support för ytterligare support.
Det räcker med ett telefonsamtal
För att undvika onödigt besvär, råder vi dig att läsa igenom bruksanvisningen noga innan du
kontaktar våra återförsäljare eller informationscenter
Om din Philips-produkt inte fungerar som den sKA eller är defekt, kontakta din Philips-återförsäljare
eller ta direkt kontakt med Philips center för service och konsumentinformation
Webbplats: http://www.philips.com/support
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/war_ee.htm (2 of 2)2004-09-24 3:21:55 PM
Internationell garanti
Din internationella garanti
Käre Kund,
Tack för att Du har köpt denna Philips-produkt som har konstruerats och tillverkats i enlighet med
de högsta kvalitetsstandards.
Om det ändå, olyckligtvis, skulle bli något fel på produkten, så garanterar Philips kostnadsfritt
arbete och reservdelar, oberoende av i vilket land produkten repareras, under de första 12
månaderna efter köpet. Denna internationella Philips-garanti ska ses som ett komplement till
befintliga nationella garantiåtaganden till dig från säljaren och från Philips i det land där köpet skett,
och påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som kund.
Philips garanti gäller under förutsättning att produkten har hanterats på rätt sätt för det avsedda
ändamålet, i överensstämmelse med bruksanvisningen, och vid uppvisande av originalfakturan eller
köpekvittot, som visar köpdatum, säljarens namn, samt produktens modell och tillverkningsnummer.
Philips garanti kan komma att inte gälla om:
●
●
●
●
dokumenten har ändrats på något sätt eller gjorts oläsliga;
modell- eller tillverkningsnumren på produkten har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsliga;
reparationer eller produktmodifieringar och ändringar har utförts av obehöriga
serviceverkstäder eller personer;
skador har orsakats av olyckshändelser, inkluderande men inte begränsat till, blixtnedslag,
vatten eller eld, missbruk eller försummelse.
Observera att produkten, enligt denna garanti, inte är defekt i sådana fall där modifieringar är
nödvändiga för att produkten ska överensstämma med lokala eller nationella tekniska standards
som gäller i länder för vilka produkten ursprungligen inte konstruerats och/eller tillverkats.
Kontrollera därför alltid om en produkt kan användas i ett visst land.
Om din Philips-produkt inte fungerar korrekt eller är defekt, kontakta i så fall din Philips
återförsäljare. I fall du behöver service under tiden du är i ett annat land, så kan du få en
återförsäljaradress av Philips Consumer Help Desk i det landet, vars telefon- och faxnummer du
kan hitta i denna broschyr.
För att du ska slippa onödigt besvär, råder vi dig att studera bruksanvisningen noggrant innan du
kontaktar din återförsäljare. Om du har några frågor som din återförsäljare inte kan svara på, eller
någon annan närliggande fråga, kontakta i så fall Philips Consumer Information Centers eller via:
Webbplats: http://www.philips.com
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/war_intl.htm (1 of 2)2004-09-24 3:21:55 PM
Internationell garanti
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/war_intl.htm (2 of 2)2004-09-24 3:21:55 PM
Garantivillkor i USA
BEGRÄNSAD GARANTI (datormonitor)
Klicka här för att komma till Warranty Registration Card.
Tre års kostnadsfritt arbete / tre års kostnadsfri service på komponenter / ett års
bytesrätt*
*Produkten kommer att bytas mot en ny eller renoveras till de ursprungliga specifikationerna inom
två arbetsdagar under det första året. Produkten måste skickas in för service på din bekostnad
under år två och tre.
VEM OMFATTAS?
Du måste kunna uppvisa en köpehandling för att kunna få garantiservice utförd. Ett säljkvitto eller
annat dokument som visar att du köpt produkten som ny betraktas som en giltig köpehandling. Fäst
det vid denna bruksanvisning och förvara båda i närheten.
VAD OMFATTAS?
Garantin gäller från den dag du köper produkten. Under tre år därefter, kommer alla delar att
repareras eller bytas, och arbetet kostar dig inget. Efter tre år från köpdagen, betalar du för alla
byten eller reparationer av delar, och för alla arbetskostnader.
Alla delar, inkluderande de som reparerats och bytts, täcks bara under den ursprungliga
garantiperioden. När garantitiden för den ursprungliga produkten löpt ut, så löper garantin ut även
för alla utbytta och reparerade produkter och delar.
VAD ÄR EXKLUDERAT?
Garantin omfattar inte:
●
●
arbetskostnader för installation eller inställningar av produkten, justering av
användarkontroller på produkten, och installation eller reparation av antennsystem utanför
produkten.
produktreparation och/eller komponentbyten orsakade av felaktig användning,
olyckshändelser, obehörig reparation eller andra orsaker som ligger utanför Philips
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/war_usa.htm (1 of 3)2004-09-24 3:21:56 PM
Garantivillkor i USA
●
●
●
●
Consumer Electronics kontroll.
mottagningsproblem orsakade av signalförhållanden eller kablar eller antenner utanför
enheten.
en produkt som kräver modifiering eller anpassning för att få den att fungera i något annat
land än det land för vilket den konstruerats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats, eller
reparation av produkter som skadats av sådana modifieringar.
tillfälliga eller därav följande skador som orsakats av produkten. (I vissa länder tillåts inte
exkluderande av tillfälliga eller därav följande skador, så ovanstående exkludering kanske
inte gäller dig. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, färdiginspelat material, antingen
det lyder under copyright eller inte.)
en produkt som används för kommersiella eller institutionella syften.
Var finns SERVICE TILLGÄNGLIG?
Garantiservice finns tillgänglig i alla länder där produkten officiellt distribueras av Philips Consumer
Electronics. I länder där Philips Consumer Electronics inte distribuerar produkten, kommer Philips
lokala serviceorganisation att försöka ge service (fastän det kan uppstå fördröjning om erforderliga
reservdelar och tekniska handböcker inte finns tillgängliga).
VAR KAN JAG FÅ MER INFORMATION?
För mer information, kontakta Philips Customer Care Center genom att ringa (877) 835-1838 (bara
för kunder i USA) eller (919) 573-7855.
Innan du beställer service...
Var vänlig läs bruksanvisningen innan du beställer service. Justeringar av de kontroller som
beskrivs där kan bespara dig ett servicesamtal.
FÖR ATT FÅ GARANTISERVICE I USA, PUERTO RICO ELLER PÅ JUNGFRUÖARNA...
Kontakta Philips Customer Care Center, på telefonnumret nedan, vad gäller produktassistans och
servicerutiner:
Philips Customer Care Center
(877) 835-1838 eller (919) 573-7855
(I USA, Puerto Rico och på Jungfruöarna, är alla underförstådda garantier, inkluderande
underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett speciellt syfte, begränsade i
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/war_usa.htm (2 of 3)2004-09-24 3:21:56 PM
Garantivillkor i USA
varaktighet till varaktigheten för denna uttryckliga garanti. Men, eftersom vissa länder inte tillåter
begränsningar av hur länge en underförstådd garanti kan gälla, kanske inte denna begränsning
gäller dig.)
FÖR ATT FÅ GARANTISERVICE I KANADA...
Kontakta Philips på telefon:
(800) 479-6696
Tre års fria reservdelar och tre års fri arbetskostnad kommer att tillhandahållas av Philips Kanada
och alla dess auktoriserade servicecentra.
(I Kanada ges denna garanti i stället för alla andra garantier. Inga andra garantier är uttryckta eller
underförstådda, inkluderande varje underförstådd garanti rörande säljbarhet eller lämplighet för ett
speciellt ändamål. Philips är inte under några omständigheter ansvarig för några direkta, indirekta,
tillfälliga eller därav följande skador, hur de än inträffat, även om Philips underrättats om
möjligheten för sådana skador.)
KOM I HÅG... Anteckna nedan modell- och serienumren på produkten.
MODELL # ________________________________________________
SERIE # ________________________________________________
Denna garanti ger dig specifika lagenliga rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter som kan
variera från land till land.
Philips Customer Care Center, P. O. Box 2976, Longview, TX 75601
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/war_usa.htm (3 of 3)2004-09-24 3:21:56 PM
F1rst Choice kontaktuppgifter
F1rst Choice kontaktuppgifter
Telefonnummer:
Österrike
01 546 575 603
Luxemburg
026 84 3000
Belgien
02 275 0701
Nederländerna
053 482 9800
Cypern (Grekland)
800 92256
Norge
22 70 82 50
Danmark
35 25 87 61
Portugal
0800 831 363
Frankrike
03 8717 0033
Sverige
08 632 0016
Tyskland
0696 698 4712
Schweiz
02 23 10 21 16
Grekland
00800 3122 1223
Spanien
09 17 45 62 46
Finland
09 2290 1908
England
0207 949 0069
Irland
01 601 1161
Italien
02 48 27 11 53
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/warfirst.htm2004-09-24 3:22:18 PM
Consumer Information Centers
Consumer Information Centers
Antilles • Argentina • Australia • Bangladesh • Brasil • Canada • Chile • China • Colombia •
Czech Republic • Dubai • Egypt • Hong Kong • Hungary • India • Indonesia • Korea •
Malaysia • Mexico • Morocco • New Zealand • Pakistan • Paraguay • Peru • Philippines •
Poland • Russia • Singapore • Slovakia • Slovenia • South Africa • Taiwan • Thailand
• Turkey • Uruguay • Venezuela
Eastern Europe
CZECH REPUBLIC
Philips Authorised Service Center
Xpectrum
Lužná 591/4
CZ - 160 00 Praha 6
Tel: 800 100 697
Email:[email protected]
Website: www.xpectrum.cz
HUNGARY
Philips Authorised Service Center
Serware Szerviz
Vizimolnár u. 2-4
HU - 1031 Budapest
Tel: +36 1 2426331
Email: [email protected]
Website: www.serware.hu
SLOVAKIA
Philips Authorised Service Center
Datalan Servisne Stredisko
Puchovska 8
SK - 831 06 Bratislava
Tel: +421 2 49207155
Email: [email protected]
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/warcic.htm (1 of 11)2004-09-24 3:22:53 PM
Consumer Information Centers
SLOVENIA
Philips Authorised Service Center
PC HAND
Brezovce 10
SI - 1236 Trzin
Tel: +386 1 530 08 24
Email: [email protected]
POLAND
Philips Authorised Service Center
Zolter
ul.Zytnia 1
PL - 05-500 Piaseczno
Tel:+48 22 7501766
Email: [email protected]
Website: www.zolter.com.pl
RUSSIA
Consumer Information Center
Tel: +7 095 961-1111
Tel: 8-800-200-0880
Website: www.philips.ru
TURKEY
Consumer Information Center
Türk Philips Ticaret A.S.
Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi
2.Cadde No:22
34776-Umraniye/Istanbul
Tel: (0800)-261 33 02
Latin America
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/warcic.htm (2 of 11)2004-09-24 3:22:53 PM
Consumer Information Centers
ANTILLES
Philips Antillana N.V.
Kaminda A.J.E. Kusters 4
Zeelandia, P.O. box 3523-3051
Willemstad, Curacao
Phone: (09)-4612799
Fax : (09)-4612772
ARGENTINA
Philips Antillana N.V.
Vedia 3892 Capital Federal
CP: 1430 Buenos Aires
Phone: (011)-4544 2047
BRASIL
Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda.
Av. Luis Carlos Berrini,
1400 - Sao Paulo -SP
Phone: 0800-701-0203
CHILE
Philips Chilena S.A.
Avenida Santa Maria 0760
P.O. box 2687Santiago de Chile
Phone: (02)-730 2000
Fax : (02)-777 6730
COLOMBIA
Industrias Philips de Colombia
S.A.-Division de Servicio
CARRERA 15 Nr. 104-33
Bogota, Colombia
Phone:(01)-8000 111001 (toll free)
Fax : (01)-619-4300/619-4104
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/warcic.htm (3 of 11)2004-09-24 3:22:53 PM
Consumer Information Centers
MEXICO
Consumer Information Centre
Norte 45 No.669
Col. Industrial Vallejo
C.P.02300, -Mexico, D.F.
Phone: (05)-3687788 / 9180050462
Fax : (05)-7284272
PARAGUAY
Philips del Paraguay S.A.
Avenida Artigas 1513
Casilla de Correos 605
Asuncion
Phone: (021)-211666
Fax : (021)-213007
PERU
Philips Peruana S.A.
Customer Desk
Comandante Espinar 719
Casilla 1841
Limab18
Phone: (01)-2136200
Fax : (01)-2136276
URUGUAY
Ind.Philips del Uruguay S.A.
Luis Alberto de Herrera 1248
Customer Help Desk
11300 Montevideo
Phone: (02)-6281111
Fax : (02)-6287777
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/warcic.htm (4 of 11)2004-09-24 3:22:53 PM
Consumer Information Centers
VENEZUELA
Industrias Venezolanas Philips S.A.
Apartado Postal 1167
Caracas 1010-A
Phone: (02) 2377575
Fax : (02) 2376420
Canada
CANADA
Philips Electronics Ltd.
281 Hillmount Road
Markham, Ontario L6C 2S3
Phone: (800) 479-6696
Pacific
AUSTRALIA
Philips Consumer Service.
Customer Information Centre.
3 Figtree Drive
Homebush Bay NSW 2140
Phone: CIC: 1300-363 391
PCE Service: 1300-361 392 (toll free)
Fax : +61 2 9947 0063
NEW ZEALAND
Philips New Zealand Ltd.
Consumer Help Desk
2 Wagener Place, Mt.Albert
P.O. box 1041
Auckland
Phone: 0800 477 999 (toll free)
Fax : 0800 288 588 (toll free)
Asia
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/warcic.htm (5 of 11)2004-09-24 3:22:53 PM
Consumer Information Centers
BANGLADESH
Philips Service Centre
100 Kazi Nazrul Islam
Avenue Kawran Bazar C/A
Dhaka-1215
Phone: (02)-812909
Fax : (02)-813062
CHINA
BEIJING
Beijing Authorized Service Centre.
Consumer Information Centre
Building 6, West Street
Chong Wen Men, Beijing, Jin Bang Co. Led.
100051 BEIJING
GUANGZHOU
Philips Authorized Service Centre
801 Dong Feng Road East
Guangzhou 510080
SHANGHAI
Philips Service Logistic Centre
Consumer Information Centre
P.O.Box 002-027, Nextage Department Store
Pudong New District
200002 SHANGHAI
Philips Authorized Service Centre
Consumer Information Centre
148 Fu Jian Road M
200001 Shanghai
Phone: 800 820 5128 (toll free)
Fax: 21-656 10647
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/warcic.htm (6 of 11)2004-09-24 3:22:53 PM
Consumer Information Centers
HONG KONG
Philips Hong Kong Limited
Consumer Information Centre
16/F Hopewell Centre
17 Kennedy Road, WANCHAI
Phone: 2619 9663
Fax : 2481 5847
INDIA
Phone: 91-20-712 2048 ext: 2765
Fax: 91-20-712 1558
BOMBAY
Philips India
Customer Relation Centre
Bandbox House
254-D Dr. A Besant Road, Worli
Bombay 400 025
CALCUTTA
Customer Relation Centre
7 justice Chandra Madhab Road
Calcutta 700 020
MADRAS
Customer Relation Centre
3, Haddows Road
Madras 600 006
NEW DELHI
Customer Relation Centre
68, Shivaji Marg
New Dehli 110 015
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/warcic.htm (7 of 11)2004-09-24 3:22:53 PM
Consumer Information Centers
INDONESIA
Philips Group of Companies in Indonesia
Consumer Information Centre
Jl.Buncit Raya Kav. 99-100
12510 Jakarta
Phone: (021)-794 0040 / 798 4255 ext: 1612
Fax : (021)-794 7511 / 794 7539
KOREA
Philips Korea Ltd.
Philips House
C.P.O. box 3680
260-199, Itaewon-Dong.
Yongsan-Ku, Seoul 140-202
Phone:080-600-6600 (Local toll free)
Fax : (02)-709-1245
MALAYSIA
Philips Malaysia Sdn. Berhad
Service Dept.
No.51,sect.13 Jalan University.
46200 Petaling Jaya, Selagor.
P.O.box 12163
50768 Kuala Lumpur.
Phone: (03)-7950 5501/02
Fax : (03)-7954 8504
PAKISTAN
KARACHI
Philips Electrical Ind. of Pakistan
Consumer Information Centre
F-54, S.I.T.E, P.O.Box 7101
75730 KARACHI
Philips Consumer Service Centre
168-F, Adamjee Road
Rawalpindi Cantt
Phone: (021)-7731927
Fax : (021)-7721167
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/warcic.htm (8 of 11)2004-09-24 3:22:53 PM
Consumer Information Centers
PHILIPPINES
Philips Electronics and Lighting Inc.
106 Valero St., Salcedo Village
Makati, Metro Manilla.
Phone: (02)-888 05 72
Domestic toll free: 1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477
Fax : (02)-888 05 71
SINGAPORE
Philips Singapore Private Ltd.
Consumer Service Dept.
Lorong 1,Toa Payoh., P.O. box 340
Singapore 1231
Phone: 6882 3999
Fax : 6250 8037
TAIWAN
Philips Taiwan Ltd.
Consumer Information Centre
13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,
Taipei 115, Taiwan
Phone: 0800-231-099
Fax : (02)-3789-2641
THAILAND
Philips Electronics (Thailand) Ltd.
Philips Service Centre
209/2 Sanpavut Road,
Bangna, Bangkok 10260
Phone : (02)-652 8652
Fax : (02)-614 3531
Africa
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/warcic.htm (9 of 11)2004-09-24 3:22:53 PM
Consumer Information Centers
MOROCCO
Philips Electronique Maroc
304,BD Mohamed V
Casablanca
Phone: (02)-302992
Fax : (02)-303446
SOUTH AFRICA
South African Philips.
S.V. Div. 195 Main R.D.
Martindale., Johannesburg
P.O.box 58088
Newville 2114
Phone: +27 11 471 5000
Fax : +27 11 471 5020
Middle East
DUBAI
Philips Middle East B.V.
Consumer Information Centre
P.O.Box 7785
DUBAI
Phone: (04)-335 3666
Fax : (04)-335 3999
EGYPT
Philips Egypt
Consumer Information Centre
10, Abdel Rahman El Rafei
Mohandessin - Cairo, P.O.Box 242
DOKKI
Phone: (02)-3313993
Fax : (02)-3492142
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/warcic.htm (10 of 11)2004-09-24 3:22:53 PM
Consumer Information Centers
file:///D|/My%20Documents/dfu/W9/swedish/warranty/warcic.htm (11 of 11)2004-09-24 3:22:53 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement