Philips Bottle Warmer SC215 User manual

Philips Bottle Warmer SC215 User manual
SBC
baby bottle warmer
Guarantee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevis
year
an
Jahr
jaar
año
anno
Certificat de garantie
Certificado de garantia
Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus
Εγγύηση
Garantibevis
warranty
garantie
Garantie
garantie
garantia
garanzia
χρόνσς
εγγύηση
år
år
år
vuosi
ano
garanti
garanti
garanti
takuu
garantia
SC205
SBC SC215
Instructions for use
Instructions pour l’utilisation
Modo de empleo
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
lnstruções de uso
Οδηγίες χρήσης
Type:
SBC SC205/215
SERIAL NO.:
Date of purchase — Date de la vente — Verkaufsdatum — Aankoopdatum —
Fecha de compra — Data d’acquisto — Data da adquirição — Ηµεροµηνία αγοράς
Inköpsdatum — Anskaffelsesdato — Kjøpedato — Ostopäivä
Dealer’s name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name,Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, direccion y firma del distribudor
Nome, indirizzo e firma del fornitore
Bruksanvisning
Vejledning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja
Ονοµατεπώνµο, διεύθυνση και υπογραφή του εµπ. προµηθευτη
www.philips.com
This document is printed on chlorine free produced paper
Data subject to change without notice
Printed in Germany
OFF
1
ifusc205EURbk.p65
1
16/05/2001, 11:56
Helpline
VIANETSINTÄ
Ratkaisu
Vika
BELGIË & LUXEMBURG / BELGIEN &
LUXEMBURG / BELGIQUE & LUXEMBOURG
Tel: 070- 222303
NORGE
Phone : 2274 8250
DANMARK
Tlf: 32 88 32 00
ÖSTERREICH
Phone : 0810 00 1203
FRANCE
Phone: 0825 889 789
PORTUGAL
Phone : 021 416 3063
DEUTSCHLAND
Phone : 0180- 53 56 767
ESPAÑA
Phone: 902- 11 33 84
Ελλάς
Phone : 00800 3122 1280
Vettä tulee yli reunuksen.
Kaada astiasta vettä pois.
Pullo kelluu.
Kaada astiasta vettä pois.
Lämpötila on liian matala.
Anna pullon olla astiassa vielä muutaman
sekunnin ajan, kun merkkivalo on
sammunut tai säädä lämpötila
korkeammaksi.
Lämpötila on liian korkea.
Aseta lämpötila matalammaksi.
Ota pullo pois, kun merkkivalo sammuu.
Tölkin sisältö ei lämpene
sopivasti.
SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA
Tel. : 0844 800544
Sekoita sisältöä lämmittämisen aikana.
Tarkista, että portaittainen säädin on
asennossa
.
Laite ei lämpene.
Pidä 15 minuutin tauko lämmitysten
välillä, jottei laite ylikuumene.
IRELAND
Phone : 01- 7640292
SUOMI
puh. 09 615 80 250
Merkkivalo vilkkuu
lämmityksen aikana.
Tämä on tavallista; merkkivalo syttyy ja
sammuu lämmityksen aikana
ITALIA
Phone : 800 820026
SVERIGE
Phone : 08- 598 52 250
Merkkivalo ei näytä
syttyvän.
Suojaa merkkivalo auringonvalolta, niin
se näkyy paremmin.
NEDERLAND
Phone : 0900- 8406
UK
Phone : 0181- 665- 6350
Astian pohjassa on
tahroja.
Kovan veden aiheuttamat saostumat ovat
tavallisia ja niitä syntyy, jos vesi on
erittäin kovaa. Poista saostumat
säännöllisesti etikalla (katso hoito).
2
ifusc205EURbk.p65
2
75
16/05/2001, 11:56
HOITO-OHJEET
English ............................................. page 4
GB
Français .......................................... page 10
F
Español ........................................ página 16
E
Deutsch ......................................... Seite 22
D
Nederlands ................................ pagina 28
NL
Italiano ........................................ pagina 34
I
Português ................................... página 40
P
Ελληνικά .......................... σελίδα 46
GR
Svenska ............................................ sida 52
S
Dansk .............................................. side 58
DK
Norsk .............................................. side 64
N
Suomi ............................................... sivu 70
FIN
Puhdistus
Irrota pistotulppa pistorasiasta (tai savukkeensytyttimestä) ja anna
laitteen jäähtyä ennen kuin alat puhdistaa sitä. Pyyhi astia ja laitteen
ulkovaippa kostealla rievulla. Älä koskaan upota laitetta veteen. Älä
käytä puhdistus- tai hankausaineita.
Puhdista kovan veden aiheuttamat kalkkisaostumat. Käytä
puhdistukseen vain etikkaa. Kaada säiliö puolilleen etikkaa, anna
vaikuttaa, kunnes saostumat ovat kokonaan poissa. Huuhtele hyvin ja
pyyhi kostealla rievulla.
Varoitus:
– Jos vikoja ilmenee, ota yhteys Philipsin valtuuttamaan huoltoon.
– Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta tai sovitinta itse. Älä
pura laitetta osiin.
– Korjauksia saa tehdä vain ammatti-ihminen.
TEKNISET TIEDOT
Malli SBC SC205
Sähköliitäntä
Virrankulutus
Ympäristön lämpötila
Suojaus
:
:
:
:
220 - 240 V AC
100 W
+7 … +37 º C
PTC lämpötilaohjattu
lämmitysjärjestelmä
Malli SBC SC215
Sähköliitäntä
Virrankulutus
Sähköliitäntä (auton akku)
Virrankulutus (auton akku)
Ympäristön lämpötila
Suojaus
:
:
:
:
:
:
220 - 240 V vaihtovirta
90 W
12 V tasavirta
80 W
+7 … +37 º C
PTC lämpötilaohjattu
lämmitysjärjestelmä
Molemmat mallit täyttävät pienjännitedirektiivin 73/23/ETY ja
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin (89/
336/EEC) vaatimukset.
74
ifusc205EURbk.p65
3
3
16/05/2001, 11:56
INTRODUCTION
GB
Your baby deserves the best quality care. The Philips Baby Bottle
Warmer is part of a complete range of Philips Baby Care products
designed to help you provide the highest level of care for your baby.
With the Philips Baby Bottle Warmer you can safely and quickly heat
baby bottles and jars of baby food and keep them warm. Babies
usually prefer milk and food at a temperature of 37ºC. With the clickstep control you can always set the correct food temperature. The
unique design fits all bottles and jars of baby food. The temperature
control system ensures the highest safety standards.
These instructions apply to two Philips Baby Bottle Warmer models:
- Model SBC SC205: For use at home
- Model SBC SC215: For use at home and in the car (with car adapter)
Please read these instructions carefully and retain them for future
reference.
1
6
2
3
Bottle and jar lifter
Hand grips
Mains plug
Click-step control knob
: Off
-
7
-
: 50 to 110 ml
2
-
: 110 to 180 ml
-
: 180 to 250 ml
3 4 5
2
6
1
7
8
9
0
4
5
8
9
5
6
7
8
9
Varoitus:
– Tarkista aina, että tölkin sisältö on sopivan lämpöistä, tiputtamalla
muutama tippa ruokaa kädellesi.
Lämpimänä pitäminen
Vauvaruoanlämmittimen avulla voit myös pitää maidon ja ruoan
Philips Baby Care, Taking care together!
1
2
3
4
• Aseta tölkki astiaan (7) nostimen avulla ja kaada tölkin ja astian
sisäpinnan väliseen tilaan sen verran vettä, että veden pinta
ulottuu enintään kahden sentin päähän reunuksesta (6). Jos
lämmität pieniä pukkeja, täytä juuri ja juuri tölkin reunaan asti.
• Aseta portaittainen säädin asentoon
. Merkkivalo syttyy:
lämmitys on käynnissä.
• Nosta tölkki nostimen avulla ja sekoita tölkin sisältöä usein, jotta
lämpö jakaantuu nopeammin.
Muutaman minuutin kuluttua ruoka on saavuttanut sopivan lämpötilan.
Merkkivalo sammuu.
• Kun merkkivalo sammuu, ota tölkki lämmittimestä ja käännä
lämpötilan portaittainen säädin (4) asentoon (pois päältä).
: Jar
Indicator lamp
Rim
Container
Cable reservoir
Car adapter
lämpimänä jonkin aikaa. Aseta portaittainen säädin asentoon
.
Termostaatin ansiosta lämpötila pysyy haluamanasi. Mikrobiologisista
ja hygieenisyyssyistä vauvan ruokaa ei saa pitää lämpimänä yli tuntia.
Toiminta autossa
Noudata samoja ohjeita kuin yllä. Jos haluat lämmittää
vauvanruokatölkin nopeasti, aseta säädin asentoon
. Koska
virtalähteenä on auton akku, lämmitys kestää ehkä hieman kauemmin.
Muista, että lämmittimen jatkuva käyttö (useita tunteja yhteen menoon)
saattaa heikentää auton akkua.
Varoitus:
– Älä koskaan käytä vauvaruoanlämmitintä, kun auto liikkuu.
– Älä pidä vauvaruoanlämmitintä kädessäsi, kun se on päällä.
4
ifusc205EURbk.p65
4
73
16/05/2001, 11:56
LAITTEEN TOIMINTA
Tuttipullon lämmittäminen
• Käännä lämpötilan portaittainen säädin (4) asentoon (pois
päältä).
• Aseta pullo astiaan (7) ja kaada pullon ja astian sisäpinnan
väliseen tilaan sen verran vettä, että veden pinta ulottuu enintään
kahden sentin päähän reunuksesta (6). Jos lämmität pieniä pulloja,
täytä vettä vain siihen asti kuin pullossa on maitoa.
• Aseta lämpötila säätimellä. Valitse lämpötila sen mukaan, kuinka
täynnä pullo on. Merkkivalo syttyy: lämmitys on käynnissä.
Muutaman minuutin kuluttua maito on saavuttanut sopivan lämpötilan.
Merkkivalo sammuu ja alkaa vilkkua epäsäännöllisesti, mikä tarkoittaa,
että termostaatti säätelee veden lämpötilaa.
• Kun merkkivalo sammuu, ota pullo lämmittimestä ja käännä
lämpötilan portaittainen säädin (4) asentoon (pois päältä).
• Ravista pulloa vähän, jotta lämpö jakautuu tasaisesti ennen kuin
annat vauvasi juoda siitä.
Varoitus:
– Tarkista aina, että pullon sisältö on sopivan lämpöistä,
tiputtamalla muutama tippa maitoa kädellesi.
– Älä jätä pulloa lämmittimeen sen jälkeen, kun merkkivalo on
sammunut, koska maito voi kuumentua liikaa.
Vauvanruoan lämmittämiseen vaikuttavat ruoan määrä ja rakenne.
Säätimen kolme asentoa tarkoittavat
50 - 110,
110 - 180 ja
180
- 250 ml:n maitoannoksen lämmittämistä. Ruoan ja veden alkulämpötilan
vaikutus on niin pieni, ettei vauvasi yleensä huomaa sitä.
–
–
–
–
Important Safeguards
Read and save these instructions
Never use the unit without water in it.
Do not touch hot surfaces. Use handles or grips.
Do not move an appliance containing hot liquids.
Do not immerse appliance, cord or plugs in water or other liquid.
Close supervision is necessary when the unit is used near children.
Do not let cord hang over edge of table or counter.
Do not place on hot surfaces or in a heated oven.
Test food on inside of hand before serving to ensure it is at a safe
temperature for your baby.
Use only containers that have been approved for boiling.
Never use the unit when the car is in motion.
Only use the Baby Bottle Warmer when the ambient temperature is
between +7ºC and +37ºC.
Change the water in the bottle warmer often for hygienic reasons.
INSTALLATION
For use at home
Before connecting the Baby Bottle Warmer to the mains socket, check
to ensure that the mains supply is 220-240V AC.
• Place the Baby Bottle Warmer out of the reach of children and on
a dry, non-slip, horizontal surface.
• Turn the click-step control knob (4) to the “ ” (off) position.
• Unreel the required cable length from the cable reservoir (8) and
plug into the mains socket.
For use in the car
Vauvanruokatölkkien lämmittäminen
• Irrota etiketti tölkistä ja avaa kansi.
• Käännä portaittainen säädin (4) asentoon
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(pois päältä).
• Place the Baby Bottle Warmer out of the reach of children and on
a dry, non-slip horizontal surface.
• Turn the click-step control knob (4) to the “ ” (off) position.
• Connect the car adapter (9) to the mains plug (3).
• Unreel the required length of cable from the cable reservoir (8)
and connect the car adapter to the cigarette lighter socket of the
car (12V DC).
72
ifusc205EURbk.p65
5
5
16/05/2001, 11:56
OPERATION
Warming baby bottles
• Turn the click-step control knob (4) to the “ ” (off) position.
• Place the bottle in the container (7) and fill the space between the
bottle and the inner container with water up to two centimetres
from the rim (6). For smaller bottles fill up to just above the milk
line in the bottle.
• Use the click-step control knob to set the temperature. Choose the
setting according to how full the bottle is. The indicator lamp lights
to indicate the heating operation.
After some minutes the milk will have reached just the right
temperature for your baby. The indicator lamp goes out. The indicator
lamp then switches on and off intermittently to indicate the thermostat
is controlling the temperature of the water.
• When the indicator lamp goes out, remove the bottle from the
container and turn the control knob to the “ ” (off) position.
• Shake the bottle a little to distribute the heat evenly before you
allow your baby to drink.
Warning:
– always check that the contents of the bottle are at the correct
temperature by pouring a few drops on the back of your hand.
– do not leave the bottle in the warmer after the indicator lamp has
gone out as this could cause overheating of the milk.
The heating of baby food depends on the amount and consistency of
the food. The three symbols represent the warming of
50-110,
110-180, and
180-250ml milk respectively. The effect of the
initial temperature of the food and water is so small your baby usually
won’t notice it.
Warming baby food jars
• Remove the label and lid from the jar.
• Turn the click-step control knob (4) to the “
” (off) position.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue ja säilytä nämä ohjeet huolellisesti.
Älä koskaan käytä laitetta ilman vettä.
Älä koske kuumia pintoja. Käytä kädensijoja tai kahvoja.
Älä siirrä laitetta, jossa on kuumaa nestettä.
Älä upota laitetta, liitosjohtoa äläkä liittimiä veteen tai muuhun
nesteeseen.
– Noudata erityistä varovaisuutta käyttäessäsi laitetta lasten läheisyydessä.
– Älä jätä liitosjohtoa roikkumaan pöydän reunalle.
– Älä aseta laitetta kuumille pinnoille äläkä kuumaan uuniin.
– Kokeile ruokaa kädenselkään varmistaaksesi, että lämpötila on sopiva
ennen kuin tarjoat sitä vauvalle.
– Käytä vain astioita, jotka kestävät keittämistä.
– Älä koskaan käytä laitetta auton liikkuessa.
– Käytä vauvaruoanlämmitintä vain +7 …+37 º C:n lämpötilassa.
– Vaihda vauvaruoanlämmittimen vesi usein hygieenisyyssyistä.
–
–
–
–
–
LAITTEEN
Varmista ennen kuin liität laitteen pistorasiaan, että verkkojännite on
220-240 V:n vaihtovirta.
• Aseta laite lasten ulottumattomiin ja kuivalle, luistamattomalle ja
vaakasuoralle alustalle.
• Käännä lämpötilan portaittainen säädin (4) asentoon “ ” (pois päältä).
• Ota tarvittava määrä liitosjohtoa kotelostaan (8) ja liitä pistotulppa
pistorasiaan.
Käyttö autossa
• Aseta laite lasten ulottumattomiin ja kuivalle, luistamattomalle ja
vaakasuoralle alustalle.
• Käännä lämpötilan portaittainen säädin (4) asentoon “ ” (pois
päältä).
• Liitä sovitin (9) pistotulppaan (3).
• Ota tarvittava määrä liitosjohtoa kotelostaan (8) ja liitä pistotulppa
sovittimen välityksellä savukkeensytyttimen liitäntään (12 V
tasavirta).
6
ifusc205EURbk.p65
6
KÄYTTÖÖNOTTO
Käyttö kotona
71
16/05/2001, 11:56
JOHDANTO
Vauvasi ansaitsee parhaan hoidon. Philips-vauvaruoanlämmitin on
osa kokonaista Philips Baby Care -tuoteryhmää, joka on suunniteltu
vauvasi hyvän hoidon avuksi.
Philips-vauvaruoanlämmittimellä lämmität nopeasti ja turvallisesti
tuttipullot ja vauvanruokatölkit ja pidät ne lämpimänä. Vauvat haluavat
yleensä maitonsa ja ruokansa 37 ºC:n lämpöisinä. Portaittaisen
säätimen ansiosta maito ja ruoka lämpiävät turvallisesti juuri oikean
lämpöisiksi. Ainutlaatuinen muotoilu sopii kaikille pulloille ja
vauvanruokatölkeille. Lämpötilaohjausjärjestelmä takaa turvallisuuden.
Nämä ohjeet koskevat kahta Philips-vauvaruoanlämmitinmallia
- Malli SBC SC205: kotikäyttöön
- Malli SBC SC215: koti- ja matkakäyttöön (sovitin auton
savukkeensytytinliitäntään)
Lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
• Place the jar in the container (7) using the lifter and fill the space
between the jar and the inner container with water up to two
centimetres from the rim (6). For small jars fill-up to just below the
top of the jar.
• Set the click-step control knob to the “
” symbol. The indicator
lamp lights to indicate that the thermostat is working.
• Use the lifter to stir the contents of the jar frequently for more
rapid distribution of heat.
After a few minutes the food will have reached just the right
temperature for your baby. The indicator lamp goes out.
• When the indicator lamp goes out, remove the jar from the container
and turn the control knob to the “ ” (off) position.
Warning:
– always check that the contents of the jar are at the correct
temperature by testing some on the back of your hand.
Keeping warm
With the Baby Bottle Warmer you can also keep the bottles and jars
1
2
3
4
1
6
2
3
Pullon- ja tölkinnostin
Kädensijat
Pistotulppa
Portaittainen säädin
: Pois päältä
-
7
-
: 50 - 110 ml
2
-
: 110 - 180 ml
-
: 180 - 250 ml
3 4 5
2
6
1
7
8
9
0
4
5
8
9
5
6
7
8
9
FIN
: Tölkki
Merkkivalo
Reunus
Säiliö
Johdon säilytyskotelo
Sovitin auton savukkeensytytinliitäntää
varten
warm for a short time. To do this set the control knob to
. The
thermostat ensures that the set temperature is maintained. For
microbiological and hygienic reasons baby food should never be
kept warm for longer than one hour.
Operation in the car
Follow the same instructions as described above. For quickly warming
up baby food jars, set the click-step control knob to the “
” symbol.
Because the car battery is now being used instead of the mains supply,
the time required for warming up may be slightly longer. Note that
prolonged use of the Baby Bottle Warmer (several hours) can weaken
your car battery.
Warning:
– never use the Baby Bottle Warmer when the car is in motion.
– never hold the Baby Bottle Warmer in your hands when in use.
70
ifusc205EURbk.p65
7
7
16/05/2001, 11:56
MAINTENANCE INSTRUCTIONS
Cleaning
Disconnect the Baby Bottle Warmer from the mains socket (or the
cigarette lighter socket) and allow it to cool down. Clean the container
and the outside of the Baby Bottle Warmer with a damp cloth.
Never immerse the Baby Bottle Warmer in water. Do not use cleaning
or scouring agents.
Hard water deposits must be removed. To do this use white vinegar
only. Pour the vinegar into the tank at mid-level, allow to rest until
the hard water deposits have been completely eliminated. Rinse well
and wipe with a damp cloth.
Warning:
– if a fault occurs, consult a Philips’ service centre.
– under no circumstances should you try to repair the Bottle
Warmer or the car adapter yourself; do not dismantle.
– servicing should be performed by qualified service personnel only.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Model SBC SC205
Power supply
Power consumption
Operational ambient temperature
Protection
:
:
:
:
220-240V AC
100 Watts
between +7ºC and +37ºC
PTC temperature controlled
heating system
Model SBC SC215
Power supply (mains)
Power consumption (mains)
Power supply (car battery)
Power consumption (car battery)
Operational ambient temperature
Protection
:
:
:
:
:
:
220-240V AC
90 Watts
12V DC
80 Watts
between +7ºC and +37ºC
PTC temperature controlled
heating system
FEILSØKING
Problem
Løsning
For mye vann.
Tøm ut litt vann av innerbeholderen.
Flasken flyter.
Tøm ut litt vann av innerbeholderen.
For lav temperatur.
La flasken stå i beholderen noen
sekunder etter at indikatorlampen er slått
av, eller øk temperaturinnstillingen.
For høy temperatur.
Senk temperaturinnstillingen.
Ta ut flasken når indikatorlampen
slukker.
Glasset blir ikke riktig
oppvarmet.
Rør i innholdet med jevne mellomrom
under oppvarming. Sjekk at den trinnvise
bryteren er satt på
-symbolet.
Enheten varmer ikke.
Vent i 15 minutter mellom hver gang du
bruker enheten, slik at
utkoblingsmekanismen kan nullstilles.
Indikatorlampen slår seg
på og av mens flaske/
glass holdes varm.
Dette er normalt. Den kan slå seg på
eller av under oppvarming.
Indikatorlampen lyser
ikke.
Skjerm indikatorlampen mot lys fra
omgivelsene slik at den er lettere å se.
Bunnen av beholderen er
flekkete.
Avleiringer fra hardt vann er normalt og
kan bli verre hvis vannet er svært hardt.
Fjern avleiringene jevnlig med hvit eddik
(se under Vedlikehold).
Both models comply with CE low voltage directive 73/237/EEC and
EMC (89/336/EEC).
8
ifusc205EURbk.p65
8
69
16/05/2001, 11:56
VEDLIKEHOLD
Rengjøring
Koble tåteflaskevarmeren fra stikkontakten (eller sigarettenneren) og
la den avkjøles. Tørk av beholderen og utsiden av tåteflaskevarmeren
med en fuktig klut.
Tåteflaskevarmeren må aldri senkes i vann. Bruk aldri rengjøringseller skuremidler.
Avleiringer på grunn av hardt vann må fjernes. Bruk kun hvit eddik til
dette. Hell eddiken i beholderen til den er halvfull, og la eddiken stå i
beholderen til kalkavleiringene er helt borte. Skyll godt og tørk med
en fuktig klut.
Advarsel:
– Hvis det oppstår en feil, bør du kontakte et Philips servicesenter.
– Forsøk aldri å reparere flaskevarmeren eller biladapteren selv. Må
ikke demonteres.
– Service må bare utføres av kvalifisert personell.
PROBLEM SOLVING
Overflow of water.
Empty some water from the inner
container.
Bottle floats.
Empty some water from the inner
container.
Temperature too low.
Leave bottle in container for a few seconds
after the indicator light has switched off,
or increase the adjustment setting.
Temperature too high.
Lower the adjustment setting.
Remove bottle when indicator lamp goes
out.
Stir the contents from time to time while
heating. Check that the click-step control
knob is in the “
” position.
The jar has not heated
correctly.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Modell SBC SC205
Strømforsyning
Strømforbruk
Omgivelsestemperatur ved bruk
Beskyttelse
:
:
:
:
220-240 V vekselstrøm
100 W
mellom +7 ºC og +37 ºC
PTC temperaturstyrt
oppvarmingssystem
Model SBC SC215
Strømforsyning (nett)
Strømforbruk (nett)
Strømforsyning (bilbatteri)
Strømforbruk (bilbatteri)
Omgivelsestemperatur ved bruk
Beskyttelse
:
:
:
:
:
:
220-240 V vekselstrøm
90 W
12 V vekselstrøm
80 W
mellom +7 ºC og +37 ºC
PTC temperaturstyrt
oppvarmingssystem
Unit does not warm up.
Wait 15 minutes between consecutive uses
to allow the safety cut-out to reset.
Indicator light switches on
and off while keeping
warm.
This is normal; it may turn on or off while
heating.
Indicator light does not
seem to light.
Shield indicator from ambient light to
improve visibility.
The bottom of the tank is
spotted.
Hard water deposits are normal and may
increase if your water is very hard; remove
the deposits periodically with white
vinegar (see maintenance).
Begge modeller oppfyller kravene i EUs direktiv om lavspenning (73/
237/EØF) og elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF).
68
ifusc205EURbk.p65
9
Solution
Problem
9
16/05/2001, 11:56
INTRODUCTION
F
Votre bébé mérite la meilleure qualité de soins. Le chauffe-biberon Philips
fait partie d’une gamme complète de produits «Philips Babycare» conçue
pour vous aider à offrir à votre bébé les meilleurs soins possibles.
Le chauffe-biberon Philips vous permet de chauffer rapidement et en
toute sécurité les biberons ou les petits pots de votre bébé et aussi de les
maintenir à la bonne température. Les bébés préfèrent en général le lait
et les aliments à une température de 37ºC. Avec le bouton de réglage,
vous réglez la température désirée. De conception unique, le chauffebiberon Philips convient à tous les biberons et petits pots. Le système de
contrôle de la température garantit les normes de sécurité les plus strictes.
Les instructions ci-dessous s’appliquent à deux modèles de chauffe-biberon:
- Modèle SBC SC205: Pour utilisation à la maison
- Modèle SBC SC215: Pour utilisation à la maison et en voiture (avec
adaptateur spécial voiture)
Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence
dans le futur.
1
2
3
4
1
6
2
3
Poignée extractible
Poignées
Fiche secteur
Bouton de réglage
: Arrêt
-
7
-
: 50 à 110 ml
2
-
: 110 à 180 ml
-
: 180 à 250 ml
3 4 5
2
6
1
7
8
9
0
4
5
8
9
5
6
7
8
9
: Petit pot
Témoin lumineux
Bord
Récipient
Logement du cordon d’alimentation
Adaptateur voiture
• Plasser glasset i beholderen (7) ved hjelp av løfteren, og fyll opp
tomrommet mellom flasken og innerbeholderen med vann til to
centimeter fra kanten (6). For små glass fyller du vann til like under
kanten av glasset.
• Sett kontrollbryteren på glasssymbolet
. Indikatorlampen tennes
for å indikere at termostaten er aktiv.
• Rør i glasset med løfteren for å fordele varmen raskere i innholdet.
Etter noen minutter har maten fått riktig temperatur for barnet ditt.
Varsellampen slukkes.
• Når indikatorlampen slukker, tar du glasset ut av beholderen og
setter bryteren på « » (av).
Advarsel:
– Kjenn på litt av maten på håndbaken for å kontrollere at innholdet
i glasset har riktig temperatur.
Holde varm
Du kan også bruke tåteflaskevarmeren til å holde glassene og flaskene
. Termostaten
varme en liten stund. Da setter du kontrollbryteren på
sørger for at temperaturen du velger, blir opprettholdt. Av
mikrobiologiske og hygieniske årsaker bør barnemat aldri holdes varm
i mer enn én time.
Bruk i bil
Følg samme fremgangsmåte som beskrevet over. For rask oppvarming
av glass med barnemat setter du den trinnvise kontrollbryteren på
glassymbolet
. Fordi du nå bruker bilbatteriet i stedet for strømnettet,
kan oppvarmingen ta litt lengre tid. Legg merke til at lang tids bruk av
tåteflaskevarmeren (flere timer) kan svekke bilbatteriet.
Advarsel:
– Bruk aldri tåteflaskevarmeren når bilen er i bevegelse.
– Hold aldri tåteflaskevarmeren i hendene når den er i bruk.
10
ifusc205EURbk.p65
10
67
16/05/2001, 11:56
BRUK
Mesures de sécurité importantes
Varme opp tåteflasker
• Sett den trinnvise kontrollbryteren (4) på « « (av).
• Plasser flasken i beholderen (7) og fyll opp tomrommet mellom
flasken og innerbeholderen med vann til to centimeter fra kanten
(6). For mindre flasker fyller du opp til like over melkekanten i
flasken.
• Still inn temperaturen med den trinnvise kontrollbryteren. Velg
innstilling etter hvor full flasken er. Varsellampen lyser for å vise at
oppvarming pågår.
Etter noen minutter vil melken få riktig temperatur for barnet ditt.
Varsellampen slukkes. Deretter blinker indikatorlampen for å vise at
termostaten kontrollerer temperaturen på vannet.
• Når indikatorlampen slukker, tar du flasken ut av beholderen og
setter bryteren på « « (av).
• Rist litt på flasken slik at varmen fordeles før du lar barnet drikke.
Advarsel:
– Kontroller alltid at innholdet i flasken har riktig temperatur ved å
helle noen dråper på håndbaken.
– Ikke la flasken bli stående i varmeren etter at indikatorlampen er
slukket, dette kan føre til at melken blir for varm.
Oppvarming av barnemat avhenger av mengden og konsistensen av
maten. De tre symbolene viser oppvarming av henholdsvis
50-110,
110-180 og
180-250 ml melk. Effekten av den opprinnelige
temperaturen på maten og vannet er så liten at barnet vanligvis ikke
merker det.
–
–
–
–
–
–
–
–
Lire et conserver ces instructions.
Ne jamais utiliser l’appareil sans qu’il soit rempli d’eau.
Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les leviers ou les poignées.
Ne pas déplacer un appareil contenant des liquides chauds.
Ne pas immerger l’appareil, le cordon ou la fiche dans de l’eau ou tout autre
liquide.
Surveillance rigoureuse nécessaire lorsque l’appareil est utilisé à proximité
d’enfants.
Ne pas laisser le cordon d’alimentation pendre sur le bord d’une table ou d’un
plan de travail.
Ne pas mettre sur des surfaces chaudes ou dans un four chaud.
Tester la température de l’aliment sur la paume de la main avant de servir pour
être sûr qu’il n’y a pas de danger pour votre bébé.
Utiliser uniquement des récipients approuvés pour ébullition.
Ne jamais utiliser l’appareil lorsque la voiture roule.
Utiliser uniquement le chauffe-biberon lorsque la température ambiante est
entre +7ºC et +37ºC.
Pour des raisons d’hygiène, changer souvent l’eau dans le chauffe-biberon.
INSTALLATION
Pour utilisation à la maison
Avant de brancher le chauffe-biberon dans la prise de courant, vérifier que
la tension d’alimentation est bien 220-240V CC.
• Placer le chauffe-biberon hors de portée des enfants et sur une surface
sèche, non glissante et horizontale.
• Tourner le bouton de réglage (4) en position “ ” (arrêt).
• Dérouler hors du logement du cordon (8) la longueur de cordon nécessaire
et brancher dans la prise de courant.
Pour utilisation en voiture
Oppvarming av glass med barnemat
• Fjern etiketten og lokket fra glasset.
• Sett den trinnvise kontrollbryteren (4) på «
–
–
–
–
–
« (av).
• Placer le chauffe-biberon hors de portée des enfants et sur une surface
sèche, non glissante et horizontale.
• Tourner le bouton de réglage (4) en position “ ” (arrêt).
• Connecter l’adaptateur voiture (9) à la fiche d’alimentation (3).
• Dérouler hors du logement du cordon (8) la longueur de cordon
nécessaire et brancher l’adaptateur voiture dans la prise de l’allumecigarettes de la voiture (12V CC).
66
ifusc205EURbk.p65
11
11
16/05/2001, 11:56
FONCTIONNEMENT
Pour chauffer les biberons
• Tourner le bouton de réglage (4) en position “ ” (arrêt).
• Placer le biberon dans le récipient (7) et remplir d’eau l’espace
entre le biberon et le récipient interne jusqu’à deux centimètres
du bord (6). Pour les biberons plus petits, remplir jusqu’au-dessus
du niveau du lait dans le biberon.
• Utiliser le bouton de réglage pour régler la température. Choisir le
réglage en fonction du niveau de remplissage du biberon. Le
témoin lumineux s’allume pour indiquer que l’opération de
chauffage est en cours.
Après quelques minutes, le lait aura atteint exactement la bonne
température pour votre bébé. Le témoin lumineux s’éteint. Ensuite, le
témoin lumineux s’allume et s’éteint par intermittence pour indiquer
que le thermostat contrôle la température de l’eau.
• Lorsque le témoin lumineux s’éteint, retirer le biberon du récipient
et tourner le bouton de réglage en position “ ” (arrêt).
• Agiter le biberon pour répartir la chaleur uniformément avant de
faire boire votre bébé.
Avertissement:
– toujours vérifier que le contenu du biberon est à la bonne
température en versant quelques gouttes du liquide sur le dos de
votre main.
– une fois que le témoin lumineux s’est éteint, ne pas laisser le
biberon dans le chauffe-biberon, le lait risquerait de surchauffer.
Le chauffage des aliments pour bébé dépend de la quantité et de la
consistance des aliments. Les trois symboles représentent
respectivement le chauffage de
50-110,
110-180 et
180-250ml
de lait. L’effet de la température initiale des aliments et de l’eau est si
faible qu’en général votre bébé ne le remarque pas.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Viktige sikkerhetsforanstaltninger
Les og ta vare på disse instruksjonene.
Bruk aldri enheten uten at det er vann i den.
Unngå å berøre varme flater. Bruk håndtakene eller gripetakene.
Ikke flytt på utstyret når det inneholder varm væske.
Utstyr, ledning eller kontakter må ikke senkes i vann eller annen væske.
Følg nøye med når enheten brukes i nærheten av barn.
La ikke ledningen henge over kanten på et bord eller en benk.
Utstyret må ikke plasseres på varme flater eller i en varm ovn.
Kjenn på maten med håndbaken før du mater barnet, for å kontrollere at
den er passe varm.
Bruk bare beholdere som er godkjent for koking.
Bruk aldri enheten når bilen er i bevegelse.
Tåteflaskevarmeren må bare brukes ved omgivelsestemperaturer på
mellom +7 ºC og +37 ºC.
Av hygieniske årsaker må vannet i flaskevarmeren skiftes ofte.
INSTALLERING
Til bruk hjemme
Før du kobler tåteflaskevarmeren til et strømuttak, må du kontrollere
at spenningen er på 220-240 V.
• Plasser tåteflaskevarmeren utilgjengelig for barn på et tørt, vannrett
underlag som ikke er glatt.
• Sett den trinnvise kontrollbryteren (4) på « » (av).
• Trekk ut ønsket ledningslengde fra ledningsmagasinet (8) og koble
støpselet til en stikkontakt.
Til bruk i bilen
• Retirer l’étiquette et le couvercle du petit pot.
• Tourner le bouton de réglage (4) en position “ ” (arrêt).
• Placer le petit pot dans le récipient (7) en utilisant le lève-biberon
et remplir d’eau l’espace entre le petit pot et le récipient interne
• Plasser tåteflaskevarmeren utilgjengelig for barn på et tørt, vannrett
underlag som ikke er glatt.
• Sett den trinnvise kontrollbryteren (4) på « » (av).
• Koble biladapteren (9) til strømkontakten (3).
• Trekk ut ønsket ledningslengde fra ledningsmagasinet (8), og koble
biladapteren til bilens sigarettennerkontakt (12 V likestrøm).
12
65
Pour chauffer les petits pots
ifusc205EURbk.p65
12
16/05/2001, 11:56
INNLEDNING
Barnet ditt fortjener stell og omsorg av aller beste kvalitet. Philips
Tåteflaskevarmer er ett av en lang rekke Philips Baby Care-produkter
som er spesielt utformet for at du skal kunne gi barnet best mulig
omsorg.
Med Philips Tåteflaskevarmer kan du raskt og sikkert varme opp
tåteflasker og barnematglass og holde dem varme. Spedbarn
foretrekker som oftest melk og mat med en temperatur på 37ºC, og
med den trinnvise bryteren oppnår du alltid riktig temperatur på
maten. Den enestående utformingen gjør at du kan varme alle typer
flasker og barnematglass. Temperaturreguleringssystemet tar godt vare
på sikkerheten.
Disse instruksjonene gjelder for to modeller av Philips
Tåteflaskevarmer:
- Modell SBC SC205: Til bruk hjemme
- Modell SBC SC215: Til bruk hjemme og i bilen (med biladapter)
Les disse instruksjonene nøye, og ta vare på dem til senere bruk.
1
2
3
4
1
6
2
3
7
-
: 50 til 110 ml
2
-
: 110 til 180 ml
-
: 180 til 250 ml
3 4 5
2
6
1
7
8
N
Flaske- og glassholder
Håndtak
Strømkontakt
Trinnvis kontrollbryter
: Av
9
0
4
5
8
9
5
6
7
8
9
: Glass
Varsellampe
Kant
Beholder
Ledningsmagasin
Biladapter
jusqu’à deux centimètres du bord (6). Pour les pots de petite
taille, remplir jusqu’en dessous du haut du pot.
• Mettre le bouton de réglage sur le symbole “
” (petit pot). Le
témoin lumineux s’allume pour indiquer que le thermostat
fonctionne.
• Utiliser le lève-biberon pour remuer fréquemment le contenu du
petit pot pour une répartition plus rapide de la chaleur.
Après quelques minutes, le contenu du petit pot aura atteint exactement
la bonne température pour votre bébé. Le témoin lumineux s’éteint.
• Lorsque le témoin lumineux s’éteint, retirer le petit pot du récipient
et tourner le bouton de réglage en position “ ” (arrêt).
Avertissement:
– toujours vérifier que le contenu du petit pot est à la bonne
température en testant une petite quantité des aliments sur le dos
de votre main.
Maintien à température
Avec le chauffe-biberon, vous pouvez aussi maintenir les biberons et
petits pots chauds pendant une courte période. Pour cela, mettre le
bouton de réglage sur
. Le thermostat assure le maintien de la
température réglée. Pour des raisons microbiologiques et hygiéniques,
ne jamais garder chauds les aliments pour bébé pendant plus d’une
heure.
Fonctionnement en voiture
Suivre les mêmes instructions que celles décrites ci-dessus. Pour un
chauffage rapide des petits pots pour bébé, mettre le bouton de réglage
sur le symbole “ ” (petit pot). Étant donné qu’au lieu de l’alimentation
secteur, vous utilisez maintenant la batterie de la voiture, il se peut
que le temps nécessaire pour le chauffage soit légèrement plus long.
Remarque: l’utilisation prolongée du chauffe-biberon (pendant plusieurs
heures) peut affaiblir la batterie de votre véhicule.
Avertissement:
– ne jamais utiliser le chauffe-biberon lorsque la voiture roule.
– ne jamais tenir le chauffe-biberon dans les mains lors de
l’utilisation.
64
ifusc205EURbk.p65
13
13
16/05/2001, 11:56
INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Nettoyage
Déconnecter le chauffe-biberon de la prise de courant (ou de la prise de
l’allume-cigarettes) et le laisser refroidir. Nettoyer le récipient et l’extérieur
du chauffe-biberon avec un chiffon humide. Ne jamais immerger le chauffebiberon dans de l’eau. Ne pas utiliser de produits de nettoyage ou à récurer.
Éliminer les dépôts calcaires. A cet effet, utiliser uniquement du vinaigre
blanc. Verser le vinaigre dans le récipient jusqu’à mi-hauteur, laisser reposer
jusqu’à ce que les dépôts calcaires soient éliminés. Bien rincer et essuyer
avec un chiffon humide.
Avertissement:
– en cas d’anomalie, consulter un centre de service après-vente Philips.
– n’essayer en aucun cas de réparer le chauffe-biberon ou l’adaptateur
voiture vous-même; ne pas démonter.
– les réparations doivent uniquement être effectuées par un personnel
qualifié.
FEJLFINDING
Problem
Vandet løber over.
Hæld noget vand ud af beholderen.
Flasken flyder.
Hæld noget vand ud af beholderen.
Temperaturen er for lav.
Lad flasken stå i beholderen nogen
sekunder, efter at indikatorlyset er
slukket, eller sæt indstillingen højere.
Temperaturen er for høj.
Sæt indstillingen lidt lavere.
Tag flasken op, når indikatorlyset
slukkes.
Glasset er ikke korrekt
opvarmet.
Omrør indholdet med mellemrum under
opvarmningen. Kontroller, at
trinreguleringsknappen er i “
”stilling.
Apparatet varmer ikke.
Lad apparatet stå 15 minutter mellem
flere opvarmninger i træk, så
sikkerhedsafbryderen kan nulstilles.
Indikatorlyset tændes og
slukkes, mens maden
holdes varm.
Dette er normalt. Lyset kan tændes og
slukkes under opvarmningen.
Indikatorlyset ser ikke ud
til at lyse.
Afskærm indikatoren fra det omgivende
lys for at bedre at se.
Beholderens bund er
plettet.
Kalkaflejringer er normalt og kan blive
mere udtalt, hvis dit vand er meget hårdt.
Fjern aflejringerne regelmæssigt med
hvidvinseddike (se Vedligeholdelse).
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Modèle SBC SC205
Alimentation
Consommation électrique
Température ambiante opérationnelle
Protection
: 220-240V CC
: 100 Watts
: entre +7ºC et +37ºC
: système de chauffage à contrôle
PTC de la température
Modèle SBC SC215
Alimentation (secteur)
: 220-240V CC
Consommation électrique (secteur)
: 90 Watts
Alimentation (batterie de voiture)
: 12V CC
Consommation électrique (batterie de voiture): 80 Watts
Température ambiante opérationnelle
: entre +7ºC et +37ºC
Protection
: système de chauffage à contrôle
PTC de la température
Les deux modèles sont conformes à la directive 73/237/CEE relative à la
basse tension et EMC (89/336/CEE).
14
ifusc205EURbk.p65
14
Løsning
63
16/05/2001, 11:56
VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring
Tag flaskevarmeren ud af stikkontakten (eller lighterstikket) og lad
den køle af. Rengør flaskevarmerens beholder og yderside med en
fugtig klud.
Læg aldrig flaskevarmeren i vand. Brug ikke rengørings- eller
skuremidler.
Kalkaflejringer skal fjernes. Brug kun hvidvinseddike til dette formål.
Fyld beholderen halvt med eddike, og lad den stå, til kalkbelægningen
er helt væk. Skyl grundigt og tør efter med en fugtig klud.
Advarsel:
– I tilfælde af defekter kontaktes et Philips servicecenter.
– Forsøg under ingen omstændigheder at reparere flaskevarmeren
eller biladapteren selv. Skil dem ikke ad.
– Servicering må kun udføres af kvalificerede teknikere.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Model SBC SC205
Strømforsyning
:
Effektforbrug
:
Omgivelsestemperatur ved anvendelse:
Beskyttelse
:
Model SBC SC215
Strømforsyning (lysnet)
:
Effektforbrug (lysnet)
:
Strømforsyning (bilbatteri)
:
Effektforbrug (bilbatteri)
:
Omgivelsestemperatur ved anvendelse:
Beskyttelse
:
220-240V AC
100 Watt
mellem +7ºC og +37ºC
PTC-temperaturstyret
opvarmningssystem
220-240V AC
90 Watt
12V DC
80 Watt
mellem +7ºC og +37ºC
PTC-temperaturstyret
opvarmningssystem
SOLUTION DE PROBLÈMES
Problème
Débordement d’eau.
Vider un peu de l’eau du récipient
interne.
Le biberon flotte.
Vider un peu de l’eau du récipient
interne.
Température trop basse.
Laisser le biberon dans le récipient
pendant quelques secondes après que le
témoin lumineux se soit éteint ou bien
augmenter la température réglée.
Température trop élevée.
Baisser la température réglée.
Retirer le biberon lorsque le témoin
lumineux s’éteint.
Le petit pot n’est pas bien
chauffé.
Remuer le contenu de temps en temps
pendant le chauffage. Vérifier que le
bouton de réglage est bien en position
“
” (petit pot).
L’appareil ne chauffe pas.
Attendre 15 minutes entre les usages
consécutifs pour permettre au disjoncteur
de protection de se réinitialiser.
Le témoin lumineux
s’allume et s’éteint
pendant le maintien à
température.
Ceci est normal; Il peut s’allumer et
s’éteindre pendant l’opération de
chauffage.
Le témoin lumineux ne
semble pas s’allumer.
Protéger le témoin lumineux de la
lumière ambiante pour améliorer la
visibilité.
Le fond du récipient est
taché.
Les dépôts calcaires sont normaux et
peuvent augmenter si votre eau est très
calcaire; éliminer les dépôts
périodiquement avec du vinaigre blanc
(voir entretien).
Begge modeller overholder CE lavspændingsdirektivet 73/237/EØF og
EMC (89/336/EØF).
62
ifusc205EURbk.p65
15
Solution
15
16/05/2001, 11:56
INTRODUCCIÓN
Su bebé merece el mejor cuidado. El Calentador de Biberones de Philips
forma parte de una completa gama de productos infantiles de Philips
diseñados para poder ofrecer a su bebé el mejor cuidado.
E
Con el Calentador de Biberones de Philips usted podrá calentar con rapidez
y seguridad los biberones y tarros infantiles y conservarlo caliente. Los
bebés generalmente prefieren la leche y los alimentos a una temperatura
de 37º C. Con el control de temperatura usted podrá fijar siempre la
temperatura correcta. El exclusivo diseño se adapta a todos los biberones
y tarritos infantiles. El sistema de control de la temperatura garantiza los
más exigentes criterios de seguridad.
Estas instrucciones corresponden a dos modelos de Calentadores de
Biberones de Philips:
- Modelo SBC SC205: para usar en el hogar
- Modelo SBC SC215: para usar en el hogar y en el vehículo (utilizando
el respectivo adaptador)
Por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones y consérvelas para futura
referencia.
1
2
3
4
1
6
2
3
Elevador de biberones y tarritos
Asas de transporte
Enchufe
Selector de temperatura
: Off (apagado)
-
7
-
: 50 a 110 ml
2
-
: 110 a 180 ml
-
: 180 a 250 ml
3 4 5
2
6
1
7
8
9
0
4
5
8
9
5
6
7
8
9
: Tarritos
Luz indicadora
Borde
Recipiente
Recogedor del cable
Adaptador del vehículo
• Anbring flasken i beholderen (7) med løfteren, og hæld vand i rummet
mellem flasken og beholderens inderside op til to centimeter fra
kanten (6). Ved mindre glas fyldes kun op til lige under glassets
kant.
• Stil trinreguleringsknappen på “
”-symbolet. Indikatorlyset tændes
for at vise, at termostaten arbejder.
• Rør hyppigt i glassets indhold med løfteren for at få en hurtigere
varmefordeling.
Efter nogle minutter har maden nået den helt rigtige temperatur til dit
barn. Indikatorlyset slukker.
• Når indikatorlyset slukkes, tages glasset ud af beholderen, og
reguleringsknappen drejes til “ ”-stilling (slukket).
Advarsel:
– Kontroller altid, at glassets indhold har den rigtige temperatur, ved
at prøve lidt af på håndryggen.
Hold maden varm
Med flaskevarmeren kan du også holde flasker og glas varme i en kort
tid. Dette gøres ved at stille reguleringsknappen på
. Termostaten
sikrer, at maden holder den indstillede temperatur. Af mikrobiologiske
og hygiejniske hensyn skal babymad aldrig holdes varm længere end
en time.
Betjening i bilen
Følg samme vejledning som beskrevet ovenfor. Til hurtig opvarmning
af glas med børnemad stilles trinreguleringsknappen på “ ” symbolet.
Bilens batteri anvendes nu i stedet for lysnettet, og derfor kan den tid,
der kræves til opvarmningen, godt blive lidt længere. Vær opmærksom
på, at langvarig anvendelse af flaskevarmeren (flere timer) kan svække
bilens batteri.
Advarsel:
– Brug aldrig flaskevarmeren, når bilen kører.
– Hold aldrig flaskevarmeren i hånden, mens den anvendes.
16
ifusc205EURbk.p65
16
61
16/05/2001, 11:56
BETJENING
Opvarmning af sutteflasker
• Drej trinreguleringsknappen (4) til “ ”-stillingen (slukket).
• Anbring flasken i beholderen (7) og hæld vand i rummet mellem
flasken og beholderens inderside op til to centimeter fra kanten (6).
Ved brug af mindre flasker fyldes kun op til lige over mælken i
flasken.
• Indstil temperaturen med trinreguleringsknappen. Vælg indstillingen
efter, hvor fyldt flasken er. Indikatorlyset tændes for at vise, at der
varmes.
Efter nogle minutter har mælken nået den helt rigtige temperatur til dit
barn. Indikatorlyset slukker. Det tændes og slukkes derefter med
mellemrum og viser dermed, at termostaten regulerer vandets
temperatur.
• Når indikatorlyset slukkes, tages flasken ud af beholderen, og
reguleringsknappen drejes til “ ”-stilling (slukket).
• Ryst flasken let for at fordele varmen jævnt, før barnet får lov at
drikke af den.
Advarsel:
– Kontroller altid, at flaskens indhold har den rigtige temperatur, ved
at hælde et par dråber ud på håndryggen.
– Lad aldrig flasken stå i varmeren efter at indikatorlyset er slukket,
da mælken kan blive for varm.
Opvarmning af babymad afhænger af madens mængde og konsistens.
De tre symboler står for opvarmning af henholdsvis
50-110,
110180-250ml mælk. Virkningen af madens og vandets
180 og
begyndelsestemperatur er så lille, at barnet normalt ikke bemærker
det.
Opvarmning af glas med babymad
• Tag etiketten og låget af glasset.
• Drej trinreguleringsknappen (4) til “
”-stillingen (slukket).
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Precauciones importantes
Lea completamente las instrucciones.
No utilice la unidad sin agua en su interior.
No toque las superficies calientes. Utilice las sujeciones y asas.
No manipule el aparato mientras contiene líquidos calientes.
No sumerja el aparato, el cable o los enchufes en agua u otro líquido.
Es precisa una estrecha supervisión al utilizar la unidad cerca de los niños.
Evite que el cable cuelgue de la mesa de la cocina.
No coloque el aparato sobre una superficie o un horno caliente.
Pruebe la temperatura de los alimentos en el dorso de su mano antes
de ofrecerlos para confirmar que ésta es segura para su bebé.
Utilice únicamente los recipientes que han sido aprobados para ser
sometidos a ebullición.
Nunca utilice la unidad mientras el vehículo esté en movimiento.
Utilice el Calentador de Biberones cuando la temperatura ambiente
sea de 7º a 37º C.
Por razones higiénicas, cambie frecuentemente el agua del calentador
de biberones.
INSTALACIÓN
Para uso en el hogar
Antes de conectar el Calentador de Biberones, confirme que la corriente
sea de 220 a 240 V AC.
• Coloque el Calentador de Biberones sobre una superficie seca, plana y
antideslizante, fuera del alcance de los niños.
• Coloque el selector de temperatura de control audible (4) en la posición
off (“ ”) (apagado).
• Extraiga del recogecable (8) la longitud de cable necesaria y conéctelo
al enchufe.
Para uso en el vehículo
• Coloque el Calentador de Biberones sobre una superficie seca, plana y
antideslizante, fuera del alcance de los niños.
• Coloque el selector de temperatura de control audible (4) en la posición
off (“ ”) (apagado).
• Conecte el adaptador del vehículo (9) en el enchufe (3).
• Extraiga del recogecable (8) la longitud de cable necesaria y conecte el
adaptador para el vehículo en el encendedor (12 V DC).
60
ifusc205EURbk.p65
17
17
16/05/2001, 11:56
FUNCIONAMIENTO
Calentamiento de los biberones
• Coloque el selector de temperatura de control audible (4) en la posición
off (“ ”) (apagado).
• Introduzca el biberón en el recipiente (7) y llene con agua el espacio
entre éste y el recipiente interno, hasta dos centímetros por debajo del
borde (6). Para los biberones más pequeños, llene justo hasta por encima
del nivel de la leche contenida en el biberón.
• Utilice el selector de temperatura de control audible para fijar la
temperatura. Realice la selección dependiendo del contenido del
biberón. La luz indicadora se enciende para señalar la operación de
calentamiento.
Después de algunos minutos, la leche habrá alcanzado la temperatura
correcta para su bebé. La luz indicadora se apaga. A continuación ésta se
enciende y apaga intermitentemente para señalar que el termostato está
controlando la temperatura del agua.
• Cuando la luz indicadora se apague, extraiga el biberón del recipiente
y mueva el selector de temperatura de control a la posición off ( “ ”)
(apagado).
• Agite ligeramente el biberón para distribuir uniformemente el calor
antes de darle el biberón al bebé.
Advertencia:
– Confirme siempre que el contenido del biberón está a la temperatura
correcta vertiendo unas cuantas gotas en el dorso de su mano.
– No deje el biberón en el calentador después que la luz indicadora se
haya apagado, puesto que esto podría ocasionar el calentamiento
excesivo del contenido.
El calentamiento del alimento infantil depende de la cantidad y consistencia
del mismo. Los tres símbolos corresponden al calentamiento de
50110-180, y
180-250 ml de leche respectivamente. El efecto de
110,
la temperatura inicial del alimento y el agua es tan pequeño que
generalmente su bebé no lo nota.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Vigtige beskyttelsesforanstaltninger
Læs og gem denne vejledning.
Brug aldrig apparatet uden vand.
Rør ikke ved de varme flader. Brug håndtagene eller grebene.
Flyt ikke apparatet mens det indeholder varm væske.
Undgå, at apparat, ledning eller stik kommer i vand eller anden væske.
Hold nøje opsyn med apparatet, når det anvendes i nærheden af børn.
Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
Anbring ikke apparatet på varme overflader eller i en varm ovn.
Kontroller med håndfladen, at maden har en sikker temperatur, før den
gives til barnet.
Brug kun flasker, glas og lignende beholdere, der er godkendt til kogning.
Brug aldrig apparatet, når bilen kører.
Brug kun flaskevarmeren i omgivelsestemperaturer mellem +7ºC og
+37ºC.
Udskift ofte vandet i flaskevarmeren af hensyn til hygiejnen.
TILSLUTNING
Ved brug i hjemmet
Kontroller, før du tilslutter flaskevarmeren til lysnettet, at netspændingen
er 220-240V AC.
• Anbring flaskevarmeren utilgængeligt for børn på en tør, skridsikker,
vandret flade.
• Drej trinreguleringsknappen (4) til “ ”-stillingen (slukket).
• Udtag den nødvendige ledningslængde af ledningsrummet (8) og
sæt den i stikkontakten.
Ved brug i bilen
• Retire la etiqueta y la tapa del tarro.
• Gire el selector de temperatura de control audible (4) hasta la posición
off (“ ”) (apagado).
• Anbring flaskevarmeren utilgængeligt for børn på en tør, skridsikker,
vandret flade.
• Drej trinreguleringsknappen (4) til “ ”-stillingen (slukket).
• Sæt biladapteren (9) på stikket (3).
• Udtag den nødvendige ledningslængde af ledningsrummet (8) og
sæt biladapteren i bilens lighterstik (12V DC).
18
59
Calentamiento de los tarritos infantiles
ifusc205EURbk.p65
18
16/05/2001, 11:56
INDLEDNING
Dit spædbarn fortjener den bedste pleje. Philips flaskevarmeren indgår
i det komplette sortiment af Philips Baby Care-produkter, der bidrager
til den bedste pleje af dit spædbarn.
Med Philips flaskevarmeren kan du sikkert og hurtigt opvarme
sutteflasker og glas med babymad og holde dem varme. Spædbørn
foretrækker normalt mælk og mad med en temperatur på 37ºC. Med
den trinvis regulering kan du altid indstille til den rigtige temperatur.
Den unikke udformning passer til alle flasker og glas med babymad.
Temperaturreguleringen følger de højeste sikkerhedsstandarder.
Denne vejledning dækker to modeller af Philips flaskevarmer:
- Model SBC SC205: Til brug i hjemmet
- Model SBC SC215: Til brug i hjemmet og i bilen (med adapter til
bilen)
Læs denne vejledning omhyggeligt og gem den til senere opslag.
1
2
3
4
1
6
2
Flaske- og glasløfter
Håndtag
Netstik
Knap til trinvis regulering
: Slukket
7
-
: 50 til 110 ml
2
-
: 110 til 180 ml
-
: 180 til 250 ml
DK
3
3 4 5
2
6
1
7
8
9
0
4
5
8
9
5
6
7
8
9
: Glas
Indikatorlys
Kant
Beholder
Ledningsrum
Biladapter
• Introduzca el tarro en el recipiente (7) utilizando el elevador, y llene
con agua el espacio entre éste y el recipiente hasta dos centímetros
por debajo del borde (6). Para los tarritos pequeños, llene justo hasta
por debajo de la parte superior del tarro.
• Gire el selector de temperatura hasta el símbolo “
” (tarritos). La luz
indicadora se enciende para señalar que el termostato está funcionando.
• Utilice el elevador para elevar y poder mezclar comoda y frecuentemente
el contenido del tarro, con objeto de distribuir más rápidamente el calor.
Después de algunos minutos, el alimento habrá alcanzado la temperatura
correcta para su bebé. La luz indicadora se apaga.
• Cuando la luz indicadora se apague, extraiga el tarro del recipiente y
gire el selector de control hasta la posición off ( “ ”) (apagado).
Advertencia:
– Confirme siempre que el contenido del tarro alcanzó la temperatura
correcta, probando una pequeña cantidad en el dorso de su mano.
Conservar biberones y tarros calientes
Con el Calentador de Biberones usted también podrá conservar los
biberones y los tarros calientes durante un tiempo. Para hacerlo, gire el
selector hasta la posición
. El termostato garantiza que la temperatura
seleccionada se mantenga. Por razones higiénicas y microbiológicas, los
alimentos infantiles nunca deben mantenerse calientes durante más de
una hora.
Funcionamiento en el vehículo
Siga las instrucciones descritas. Para calentar rápidamente los tarritos
infantiles, gire el selector de temperatura de control audible hasta el símbolo
“
” (tarros). Dado que en lugar de la corriente eléctrica se está utilizando
la batería del vehículo, el tiempo necesario para el calentamiento puede
prolongarse ligeramente. Tenga en cuenta que el uso continuo del
Calentador de Biberones (durante varias horas) puede debilitar la batería
de su vehículo.
Advertencia:
– Nunca utilice el Calentador de Biberones mientras el vehículo esté en
movimiento.
– Nunca sostenga en sus manos el Calentador de Biberones mientras
está en uso.
58
ifusc205EURbk.p65
19
19
16/05/2001, 11:56
INSTRUCCIONES
DE
MANTENIMIENTO
Limpieza
PROBLEMLÖSNING
Problem
Lösning
Desconecte el Calentador de Biberones del enchufe (o el encendedor del
coche) y deje que se enfríe. Limpie el recipiente y la parte exterior del
Calentador de Biberones con un paño húmedo.
Nunca sumerja el Calentador de Biberones en agua. No utilice detergentes.
Vattenöverflödning.
Töm ut lite vatten ur innerbehållaren.
Nappflaskan flyter.
Töm ut lite vatten ur innerbehållaren.
Es preciso eliminar los depósitos de cal. Para hacerlo, utilice únicamente
vinagre blanco. Vierta el vinagre en el tanque hasta el nivel medio y déjelo
allí hasta que los depósitos de cal hayan sido completamente eliminados.
Enjuague abundantemente y limpie utilizando un paño húmedo.
Temperaturen för låg.
Lämna kvar nappflaskan i behållaren i
några sekunder efter det att
indikeringslampan har slocknat, eller välj
ett högre inställningsvärde.
Temperaturen för hög.
Välj ett lägre inställningsvärde.
Advertencia:
– Si ocurre una averia, consulte a un Servicio Técnico Autorizado de
Philips.
– Bajo ninguna circunstancia debe usted tratar de reparar el Calentador
de Biberones o el adaptador del vehículo; no lo desmonte.
– El mantenimiento debe ser realizado únicamente por personal
cualificado.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ta ut nappflaskan när indikeringslampan
slocknar.
Burken värms inte upp
ordentligt.
Rör om innehållet då och då under
uppvärmningen. Kontrollera att
klickstegsreglaget står i burkläget
.
Apparaten blir inte varm.
Vänta 15 minuter mellan två
användningstillfällen så att
säkerhetsbrytaren återställs.
Indikeringslampan tänds
och släcks under
varmhållning.
Det är normalt att den slår på och av
under uppvärmning.
Indikeringslampan verkar
inte vilja tändas.
Skärma av indikeringslampan från ljus i
omgivningen för att kunna se den bättre.
Behållarens botten är
fläckig
Kalkavsättningar är normala. De kan öka
om det vatten du använder är mycket
hårt. Avlägsna dem regelbundet med vit
ättika (se underhållsanvisningar).
Modelo SBC SC205
Corriente eléctrica
Consumo de energía
Temperatura ambiente operacional
Protección
:
:
:
:
220-240V AC
100 Vatios
7º a 37º c
sistema de calentamiento PTC de
temperatura controlada
:
:
:
:
:
:
220-240V AC
90 Vatios
12V DC
80 Vatios
7º a 37º C
sistema de calentamiento PTC de
temperatura controlada
Modelo SBC SC215
Corriente eléctrica
Consumo de energía
Corriente (batería del vehículo)
Consumo (batería del vehículo)
Temperatura ambiente operacional
Protección
Ambos modelos cumplen las exigencias de bajo voltaje CE 73/237/CEE y
EMC (89/336/CEE).
20
ifusc205EURbk.p65
20
57
16/05/2001, 11:56
UNDERHÅLLSANVISNINGAR
Rengöring
Koppla bort nappflaskvär maren från vägguttaget (eller
cigarettändaruttaget) och låt den svalna. Gör ren behållaren och
nappflaskevärmarens utsida med en fuktad trasa.
Sänk aldrig ner nappflaskevärmaren i vatten. Använd inte rengöringseller skurmedel.
Kalkavsättningar måste avlägsnas. Använd endast vit ättika för detta.
Häll i ättikan upp till mitten av behållaren och lämna den kvar där tills
kalkavsättningarna har försvunnit helt. Skölj ordentligt och torka av
med ett fuktad trasa.
Varning:
– kontakta Philips servicecenter om något fel uppkommer.
– försök aldrig reparera nappflaskvärmaren eller biladaptern själv,
och ta aldrig isär dem.
– service ska endast utföras av behörig servicepersonal.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema
El agua fluye
excesivamente.
Extraiga cierta cantidad de agua del
recipiente interno.
Los biberones flotan.
Deseche cierta cantidad de agua del
recipiente interno.
La temperatura es
demasiado baja.
Deje el biberón en el recipiente durante
algunos segundos después que la luz
indicadora se haya apagado o aumente la
temperatura seleccionada.
La temperatura es
demasiado elevada.
Reduzca la temperatura establecida.
Retire el biberón cuando la luz
indicadora se apague.
El tarrito no se calienta
adecuadamente.
Mezcle ocasionalmente el contenido
durante el calentamiento. Verifique que
el selector de control audible se halle en
la posición “
” (tarritos).
La unidad no calienta.
Espere 15 minutos entre los usos
consecutivos para permitir que el
interruptor de seguridad se reinicie.
La luz indicadora se
enciende y apaga durante
el calentamiento.
Esto es normal; la luz puede encenderse
y apagarse durante el calentamiento.
La luz indicadora
aparentemente no
ilumina.
Proteja el indicador de la luz ambiental
para mejorar la visibilidad.
El fondo del tanque está
manchado.
Los depósitos de cal son normales y
pueden aumentar si su fuente de agua
contiene abundante ácido nítrico; retire
periódicamente los depósitos con vinagre
blanco (ver mantenimiento).
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Modell SBC SC205
Strömförsörjning
Strömförbrukning
Användningstemperatur
Skydd
:
:
:
:
220-240 volt växelström
100 watt
mellan +7 och +37
Uppvärmningssystem med PTCtemperaturreglering
Modell SBC SC215
Strömförsörjning (nät)
Strömförbrukning (nät)
Strömförsörjning (bilbatteri)
Strömförbrukning (bilbatteri)
Användningstemperatur
Skydd
:
:
:
:
:
:
220-240 volt växelström
90 watt
12 volt likström
80 watt
mellan +7 och +37
Uppvärmningssystem med PTCtemperaturreglering
Bägge modellerna uppfyller kraven i EU:s lågspänningsdirektiv 73/
237/EEG och EMC-direktivet (89/336/EEG).
56
ifusc205EURbk.p65
21
Solución
21
16/05/2001, 11:56
EINLEITUNG
D
Ihr Baby verdient eine Pflege und Versorgung allerbester Qualität. Der
Philips Babyflaschenwärmer gehört zu einem kompletten Produktsortiment
für Babypflege von Philips, mit dem Sie für die bestmögliche Pflege für
Ihr Baby sorgen können.
Mit dem Philips Babyflaschenwärmer können Sie Babyflaschen und
(Glas-)Behälter mit Babynahrung schnell erwärmen und warm halten.
Babys nehmen gewöhnlich am liebsten Milch und Nahrung mit einer
Temperatur von 37° C zu sich. Mit dem Klickschrittregler können Sie
immer die richtige Temperatur der Nahrung einstellen. In dieses einzigartig
ausgeführte Gerät passen alle Babyflaschen und Behälter mit Babynahrung.
Das Temperaturregelungssystem gewährleistet den höchstmöglichen
Sicherheitsstandard.
Diese Anleitung bezieht sich auf zwei Modelle des Philips
Babyflaschenwärmers:
- Modell SBC SC205: Für Gebrauch im Haus
- Modell SBC SC215: Für Gebrauch im Haus und im Auto (mit Autostecker)
Bitte lesen Sie sich diese Anleitungen sorgfältig durch und heben Sie sie
auf.
1
2
3
4
1
6
2
3
Hebevorrichtung für Flasche und Behälter
Handgriffe
Netzstecker
Bedienungsknopf mit Klickschrittregler
: Aus
-
7
-
: 50 bis 110 ml
2
-
: 110 bis 180 ml
-
: 180 bis 250 ml
3 4 5
2
6
1
7
8
9
0
4
5
8
9
5
6
7
8
9
: Gläschen
Kontrolllampe
Rand
Einsatz
Gehäuse für Anschlusskabel
Autostecker
och den inre behållaren med vatten upp till två centimeter från
kanten (6). För små burkar fyller du på vatten upp till en liten bit
under burkens överkant.
• Vrid klickstegsreglaget till burksymbolen
. Indikeringslampan
tänds för att indikera att termostaten är inkopplad.
• Använd lyftaren för att röra om burkinnehållet med täta
mellanrum, för att fördela värmen snabbare.
Efter några minuter har maten kommit upp i precis rätt temperatur för
din baby. Då slocknar indikeringslampan.
• När indikeringslampan slocknar tar du ut burken ur behållaren och
vrider inställningsvredet till läge “ ” (av).
Varning:
– kontrollera alltid att maten i burken har rätt temperatur genom att
prova den mot handryggen.
Varmhållning
Du kan också använda nappflaskevärmaren för att hålla nappflaskor
eller burkar varma under kortare tid. För att göra det vrider du
reglervredet till läge
. Termostaten håller då temperaturen vid det
inställda värdet. Av mikrobiologiska och hygieniska skäl ska barnmat
aldrig hållas varm i mer än en timme.
Användning i bilden
Följ anvisningarna ovan. För snabbuppvärmning av barnmatsburkar
vrider du klickstegsreglaget till burksymbolen
. Eftersom bilens
batteri används, i stället för ström från ett vägguttag, kan uppvärmningen
kräva lite längre tid. Observera att bilbatteriet kan komma att laddas ur
en hel del om du använder nappflaskevärmaren mycket (flera timmar).
Varning:
– använd aldrig nappflaskevärmaren i en bil som är i rörelse.
– håll aldrig nappflaskevärmaren med händerna när du använder
den.
22
ifusc205EURbk.p65
22
55
16/05/2001, 11:56
ANVÄNDNING
Värma nappflaskor
• Vrid klickstegsreglaget (4) till läge “ ” (av).
• Placera nappflaskan i behållaren (7) och fyll utrymmet mellan
nappflaskan och den inre behållaren med vatten upp till två
centimeter från kanten (6). För mindre nappflaskor fyller du bara
på vatten upp till precis ovanför mjölknivån i flaskan.
• Ställ in temperaturen med klickstegsreglaget. Välj inställning
beroende på hur mycket det är i flaskan. Indikeringslampan tänds
och visar att uppvärmning pågår.
Efter några minuter har mjölken nått precis rätt temperatur för din
baby. Då slocknar indikeringslampan. Sedan slås indikeringslampan
på och av då och då när termostaten styr vattentemperaturen.
• När indikeringslampan slocknar helt tar du ut nappflaskan ur
behållaren och vrider inställningsvredet till läge “ ” (av).
• Skaka nappflaskan lite för att fördela värmen jämnt innan du börjar
mata babyn.
Varning:
– kontrollera alltid att innehållet i nappflaskan har rätt temperatur
genom att droppa några droppar på handryggen.
– lämna inte kvar nappflaskan i värmaren när lampan har
slocknat, eftersom det då finns risk för att mjölken överhettas.
Hur mycket maten ska värmas beror på mängden och dess konsistens.
De tre symbolerna står för uppvärmning av
50-110,
110-180
respektive
180-250 ml mjölk. Maten får en temperatur som normalt
passar din baby perfekt – den är varken för varm eller för kall.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen
Lesen Sie sich diese Anleitung durch und heben Sie sie auf.
Benutzen Sie das Gerät unter keinen Umständen, wenn es nicht mit Wasser gefüllt ist.
Vermeiden Sie die Berührung heißer Flächen. Benutzen Sie die Halter oder Griffe.
Ein Gerät mit heißer Flüssigkeit darf nicht verschoben oder angehoben werden.
Tauchen Sie das Gerät, das Anschlusskabel oder den Stecker nicht in Wasser oder in
andere Flüssigkeiten.
Kinder, die sich in der Nähe des Gerätes aufhalten, sind streng zu beaufsichtigen.
Lassen Sie das Anschlusskabel nicht von einer Tischkante oder einem Schrank
herunterhängen.
Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Flächen oder in einen warmen Ofen.
Kontrollieren Sie die Nahrung auf Ihrem Handrücken, bevor Sie Ihr Baby füttern, um
sicher zu stellen, dass die Temperatur für Ihr Baby unbedenklich ist.
Verwenden Sie nur kochfeste Behälter.
Benutzen Sie das Gerät unter keinen Umständen, wenn das Auto fährt.
Benutzen Sie den Babyflaschenwärmer nur bei einer Raumtemperatur zwischen +7º C
und +37º C.
Das Wasser im Flaschenwärmer sollte aus hygienischen Gründen häufig gewechselt
werden.
INSTALLATION
Für den Hausgebrauch
Achten Sie darauf, dass der Netzanschluss mit 220-240 V AC (Wechselstrom)
versorgt wird, bevor Sie den Babyflaschenwärmer an das Stromnetz
anschließen.
• Stellen Sie den Babyflaschenwärmer außerhalb der Reichweite von Kindern
und auf einer trockenen, rutschfesten waagerechten Fläche auf.
• Drehen Sie den Bedienungsknopf mit Klickschrittregler (4) auf die Position
“ ” (Aus).
• Lösen Sie die benötigte Kabellänge aus dem Gehäuse für das Anschlusskabel
(8) und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
Für die Benutzung im Auto
Värma barnmatsburkar
• Ta bort etiketten och ta av locket.
• Vrid klickstegsreglaget (4) till läge “ ” (av).
• Placera burken i behållaren (7) och fyll utrymmet mellan burken
• Stellen Sie den Babyflaschenwärmer außerhalb der Reichweite von Kindern
und auf einer trockenen, rutschfesten waagerechten Fläche auf.
• Drehen Sie den Bedienungsknopf mit Klickschrittregler (4) auf die Position
“ ” (Aus).
• Schließen Sie den Autostecker (9) an den Netzstecker (3) an.
• Lösen Sie die benötigte Kabellänge für das Anschlusskabel aus dem Gehäuse
(8) und schließen Sie den Autostecker an den Zigarettenanzünder des
Wagens an (12 V DC, Gleichstrom).
54
ifusc205EURbk.p65
23
23
16/05/2001, 11:56
BETRIEB
Erwärmung von Babyflaschen
• Drehen Sie den Bedienungsknopf mit Klickschrittregler (4) auf die
Position “ ” (Aus).
• Stellen Sie die Flasche in den Einsatz (7) und füllen Sie den
Zwischenraum zwischen der Flasche und dem Innenraum des Einsatzes
bis zu zwei Zentimeter unterhalb des Randes (6) mit Wasser auf. Bei
kleineren Flaschen füllen Sie bitte den Einsatz bis knapp oberhalb des
Milchrandes in der Flasche.
• Stellen Sie die Temperatur mit dem Bedienungsknopf mit
Klickschrittregler ein. Wählen Sie die Einstellung je nach Füllhöhe der
Flasche. Nun leuchtet die Kontrolllampe auf, die anzeigt, dass die Flasche
erwärmt wird. Nach einigen Minuten hat die Milch genau die richtige
Temperatur für Ihr Baby erreicht. Dann erlischt die Kontrolllampe. Die
Kontrolllampe blinkt nun und zeigt damit an, dass der Thermostat die
Temperatur des Wassers kontrolliert.
• Wenn die Kontrolllampe erlischt, nehmen Sie die Flasche aus dem Einsatz
und drehen den Bedienungsknopf auf die Position “ ” (Aus).
• Schütteln Sie die Flasche ein wenig, damit sich die Wärme gleichmäßig
verteilt, bevor Sie Ihr Baby trinken lassen.
Achtung:
– Prüfen Sie immer zuerst, ob der Inhalt der Flasche die richtige
Temperatur hat, indem Sie ein paar Tröpfchen auf Ihren
Handrücken geben.
– Lassen Sie die Flasche nicht im Flaschenwärmer stehen, wenn die
Kontrolllampe erloschen ist, da die Milch sonst zu heiß werden
könnte.
Die Dauer der Erwärmung der Babynahrung richtet sich nach der Menge
und der Dickflüssigkeit der Nahrung. Die drei Symbole beziehen sich
50-110,
110-180 und
180-250 ml
jeweils auf die Erwärmung von
Milch. Die Auswirkung der ursprünglichen Temperatur der Nahrung und
des Wassers ist so gering, dass Ihr Baby sie gewöhnlich nicht bemerkt.
Erwärmung von Gläschen mit Babynahrung
• Lösen Sie das Etikett vom (Glas-)Behälter und entfernen Sie den Deckel.
• Drehen Sie den Bedienungsknopf mit Klickschrittregler (4) auf die
Position “ ” (Aus).
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Viktiga säkerhetsanvisningar
Läs denna bruksanvisning och spar den.
Använd aldrig apparaten utan vatten i.
Ta inte på de varma ytorna. Använd handtagen.
Flytta inte apparaten när den innehåller varma vätskor.
Sänk inte ner apparaten, sladden eller stickkontakten i vatten eller någon
annan vätska.
Var uppmärksam hela tiden när apparaten används i närheten av barn.
Låt inte sladden hänga ner över kanten på ett bord eller en arbetsbänk.
Ställ inte apparaten på en varm yta eller i en ugn.
Prova maten mot handflatan innan du ger den till babyn, för att
kontrollera att den inte är för varm.
Använd bara behållare som tål kokning.
Använd inte apparaten i en bil som är i rörelse.
Använd bara nappflaskevärmaren i temperaturer på mellan +7 och +37
grader.
Byt ut vattnet i flaskvärmaren ofta av hygieniska skäl.
INSTALLATION
För användning i hemmet
Innan nappflaskevärmaren ansluts till vägguttaget ska du kontrollera
att nätspänningen är 220-240 volt växelström.
• Ställ nappflaskevärmaren på en torr, halkfri och plan yta, på en plats
där barn inte kan nå den.
• Vrid klickstegsreglaget (4) till läge “ ” (av).
• Dra ut så mycket sladd som behövs ur sladdfacket (8) och sätt i
stickkontakten i vägguttaget.
För användning i bilen
• Ställ nappflaskevärmaren på en torr, halkfri och plan yta, på en
plats där barn inte kan nå den.
• Vrid klickstegsreglaget (4) till läge “ ” (av).
• Anslut biladaptern (9) till stickkontakten (3).
• Dra ut så mycket sladd som behövs ur sladdfacket (8) och anslut
biladaptern till cigarettändaruttaget i bilen (12 volt likström).
24
ifusc205EURbk.p65
24
53
16/05/2001, 11:56
INLEDNING
Du vill naturligtvis sköta din baby på bästa möjliga sätt. Philips
nappflaskevärmare ingår i Philips babyvårdssortiment, som tagits fram
för att hjälpa dig med detta.
Med Philips nappflaskevärmare kan du värma upp nappflaskor och
barnmatsburkar på ett säkert och snabbt sätt och hålla dem varma.
Babyn vill normalt att mjölken och maten ska hålla 37 grader. Med
klickstegsreglaget ställer du lätt in önskad barnmatstemperatur.
Värmaren är utformad på ett sätt att den passar till de flesta typer av
nappflaskor och barnmatsburkar. Temperaturregleringssystemet
garanterar högsta möjliga säkerhet.
Denna bruksanvisning gäller för två modeller av Philips
nappflaskevärmare:
- Modell SBC SC205: För användning i hemmet
- Modell SBC SC215: För användning i hemmet och i bilen (med
biladapter)
Läs denna bruksanvisning noga, och spar den för framtida bruk.
1
2
3
4
1
6
S
2
3
Flask- och burklyftare
Handtag
Stickkontakt
Klickstegsreglage
: Av
-
7
-
: 50 till 110 ml
2
-
: 110 till 180 ml
-
: 180 till 250 ml
3 4 5
2
6
1
7
8
9
0
4
5
8
9
5
6
7
8
9
: Burk
Indikeringslampa
Kant
Behållare
Sladdfack
Biladapter
• Stellen Sie das Gläschen durch Betätigung der Hebevorrichtung in den
Einsatz (7) und füllen Sie den Zwischenraum zwischen dem Gläschen
und dem Innenraum des Einsatzes bis zu zwei Zentimeter unter dem
Rand (6) mit Wasser auf. Bei kleineren Gläschen füllen Sie bitte den
Einsatz bis knapp unterhalb des oberen Gläschenrandes auf.
• Drehen Sie den Bedienungsknopf mit Klickschrittregler auf das Symbol
“
”. Die Kontrolllampe leuchtet auf und zeigt an, dass der Thermostat
arbeitet.
• Rühren Sie den Inhalt des Gläschens häufig um, damit sich die Wärme
schneller verteilt. Nach einigen Minuten hat die Nahrung die richtige
Temperatur für Ihr Baby erreicht. Nun erlischt die Kontrolllampe.
• Wenn die Kontrolllampe erloschen ist, nehmen Sie bitte den Behälter
aus dem Einsatz und drehen den Bedienungsknopf auf die Position
“ ” (Aus).
Achtung:
– Prüfen Sie immer zuerst, ob der Inhalt des Gläschens die richtige
Temperatur hat, indem Sie eine kleine Menge auf Ihren Handrücken
geben.
Warmhalten
Mit dem Babyflaschenwärmer können Sie die Flaschen und Gläschen auch
für eine kurze Zeit warm halten. Stellen Sie zu diesem Zweck den
Bedienungsknopf auf die Position
. Der Thermostat sorgt dafür, dass
die eingestellte Temperatur beibehalten wird. Aus mikrobiologischen und
hygienischen Gründen sollte Babynahrung unter keinen Umständen länger
als eine Stunde warmgehalten werden.
Betrieb im Auto
Gehen Sie wie oben beschrieben vor. Da das Gerät nun nicht mit dem
Netzanschluss, sondern mit der Autobatterie betrieben wird, kann es etwas
länger dauern, bis die Nahrung erwärmt wird. Bitte achten Sie darauf,
dass die längere (mehrere Stunden lange) Benutzung des
Babyflaschenwärmers Ihre Autobatterie schwächen kann.
Achtung:
– Benutzen Sie den Babyflaschenwärmer unter keinen Umständen,
wenn der Wagen fährt.
– Halten Sie den Babyflaschenwärmer während der Benutzung unter
keinen Umständen in den Händen.
52
ifusc205EURbk.p65
25
25
16/05/2001, 11:56
Εντοπισµος Βλαβων
PFLEGE DES GERÄTES
Reinigung
Ziehen Sie den Stecker des Babyflaschenwärmers aus der Steckdose (oder
aus dem Zigarettenanzünder) und lassen Sie das Gerät abkühlen. Reinigen
Sie den Einsatz und die Außenseite des Babyflaschenwärmers mit einem
feuchten Tuch. Tauchen Sie den Babyflaschenwärmer unter keinen Umständen
in Wasser. Bitte verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
Kalkablagerungen müssen entfernt werden. Bitte verwenden Sie zu diesem
Zweck nur klaren Essig. Füllen Sie den Einsatz bis zur Hälfte mit Essig und
lassen Sie den Essig einwirken, bis sich alle Kalkablagerungen gelöst haben.
Spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach und wischen Sie das Gerät mit
einem feuchten Tuch nach.
Achtung:
– Wenn im Gerät Störungen auftreten sollten, setzen Sie sich bitte mit
einem Servicezentrum von Philips in Verbindung.
– Sie sollten unter keinen Umständen versuchen, den Flaschenwärmer
oder den Autostecker selbst zu reparieren oder auseinander zu bauen.
– Wartungsarbeiten sind ausschließlich von qualifizierten
Kundendienstmitarbeitern vorzunehmen.
Πρόβληµα
Το νερό ξεχειλίζει.
Βγάλτε λίγο νερό από το εσωτερικό δοχείο.
Το µπιµπερό επιπλέει.
Βγάλτε λίγο νερό από το εσωτερικό δοχείο.
Πολύ χαµηλή θερµοκρασία.
Αφήστε το µπιµπερό µέσα στο δοχείο για
µερικά λεπτά αφότου σβήσει η ενδεικτική
λυχνία, ή αυξήστε τη ρύθµιση της
θερµοκρασίας.
Πολύ υψηλή θερµοκρασία.
Χαµηλώστε τη ρύθµιση της θερµοκρασίας.
Αφαιρέστε το µπιµπερό µόλις σβήσει η
λυχνία.
Το βάζο δεν ζεσταίνεται
καλά.
Ανακινήστε τα περιεχόµενα σε τακτικά
διαστήµατα κατά τη διάρκεια της
θέρµανσης. Βεβαιωθείτε ότι ο κλιµακωτός
ρυθµιστής είναι στη θέση «
».
Η µονάδα δεν θερµαίνει.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 15
λεπτά προτού να τη ξαναχρησιµοποιήσετε,
ώστε να επανέλθει το σύστηµα ασφαλείας.
Η ενδεικτική λυχνία
αναβοσβήνει κατά τη
διατήρηση της θερµοκρασίας.
Αυτό είναι φυσιολογικό. Η ενδεικτική
λυχνία µπορεί να ανάβει και να σβήνει κατά
τη θέρµανση.
Η ενδεικτική λυχνία δεν
φαίνεται να ανάβει καθόλου.
Μειώστε τη φωτεινή ένταση του
περιβάλλοντος για να φαίνεται καλύτερα η
λειτουργία της λυχνίας.
Στίγµατα στον πάτο του
δοχείου.
Επικαθίσεις αλάτων είναι φυσιολογικές και
µπορεί να είναι πιο έντονες ανάλογα µε τη
σκληρότητα του νερού. Αφαιρείτε τα άλατα
σε τακτά διαστήµατα χρησιµοποιώντας
άσπρο ξύδι (βλέπε οδηγίες συντήρησης).
TECHNISCHE DATEN
Modell SBC SC205
Speisung
Stromverbrauch
Umgebungstemperatur bei Betrieb
Schutzvorrichtung
:
:
:
:
Modell SBC SC215
Speisung (Netzanschluss)
Stromverbrauch (Netzanschluss)
Speisung (Autobatterie)
Stromverbrauch (Autobatterie)
Umgebungstemperatur bei Betrieb
Schutzvorrichtung
:
:
:
:
:
:
220-240 V AC (Wechselstrom)
100 Watt
zwischen +7º C und +37º C
PTC temperaturgeregeltes
Heizsystem
220-240 V AC (Wechselstrom)
90 Watt
12 V DC (Gleichstrom)
80 Watt
zwischen +7º C und +37º C
PTC temperaturgeregeltes
Heizsystem
Beide Modelle entsprechen den EU-Niederspannungsrichtlinien 73/237/
EEC und EMC (89/336/EEC).
26
ifusc205EURbk.p65
26
Αντιµετώπιση
51
16/05/2001, 11:56
Οδηγιες Συντηρησης
Καθάρισµα
FEHLERBEHEBUNG
Problem
Lösung
Αποσυνδέστε τον Θερµαντήρα από την πρίζα δικτύου (ή από την πρίζα του αυτοκινήτου)
και αφήστε τον να κρυώσει. Καθαρίστε το δοχείο και το εξωτερικό του Θερµαντήρα µε
ένα νωπό πανί.
Μη βυθίζετε τον Θερµαντήρα Θηλάστρων µέσα σε νερό. Μη χρησιµοποιείτε
απορρυπαντικά ή σκόνες καθαρισµού.
Wasser läuft über.
Gießen Sie ein wenig Wasser aus dem
Einsatz ab.
Die Flasche schwimmt.
Επικαθίσεις αλάτων που οφείλονται στη σκληρότητα του νερού πρέπει να αφαιρούνται.
Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο λευκό ξύδι. Γεµίστε το δοχείο
µέχρι τη µέση µε ξύδι, και αφήστε το σε ηρεµία µέχρι να εξουδετερωθούν όλα τα
άλατα. Ξεπλύντε το δοχείο καλά και σκουπίστε το µε ένα νωπό πανί.
Gießen Sie ein wenig Wasser aus dem
Einsatz ab.
Temperatur ist zu niedrig.
Lassen Sie die Flaschen einige Sekunden
lang im Einsatz stehen, nachdem die
Kontrolllampe erloschen ist, oder wählen
Sie eine höhere Temperatur.
Temperatur ist zu hoch.
Wählen Sie eine niedrigere Temperatur.
Προσοχή:
– Σε περίπτωση βλάβης, αποταθείτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Philips
– Σε καµία περίπτωση µην προσπαθήσετε να επισκευάσετε µόνος σας τον Θερµαντήρα
ή τον προσαρµογέα αυτοκινήτου. Μην ανοίξετε τη συσκευή.
– Επισκευή επιτρέπεται να γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό σέρβις.
Τεχνικα Χαρακτηριστικα
Μοντέλο SBC SC205
Τροφοδοσία ρεύµατος
Κατανάλωση ενέργειας
Θερµοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας
Ασφάλεια
:
:
:
:
220-240V AC
100 Watt
µεταξύ +7 °C και 37 °C
Θερµαντικό σύστηµα µε
έλεγχο θερµοκρασίας
PTC
Μοντέλο SBC SC215
Τροφοδοσία ρεύµατος (δίκτυο)
Κατανάλωση ενέργειας (δίκτυο)
Τροφοδοσία ρεύµατος (µπαταρία αυτοκινήτου)
Κατανάλωση ενέργειας (µπαταρία αυτοκινήτου)
Θερµοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας
Ασφάλεια
:
:
:
:
:
:
220-240V AC
90 Watt
12V DC
80 Watt
µεταξύ +7 °C και 37 °C
Θερµαντικό σύστηµα µε
έλεγχο θερµοκρασίας
PTC
Nehmen Sie die Flasche heraus, sobald
die Kontrolllampe erloschen ist.
Der (Glas-)Behälter wurde
nicht richtig erwärmt.
Rühren Sie den Inhalt des Gläschens
während des Erwärmens ab und zu um.
Achten Sie darauf, dass sich der
Bedienungsknopf mit Klickrastung in der
Position “
” befindet.
Das Gerät heizt nicht auf.
Warten Sie 15 Minuten vor der nächsten
Benutzung, damit sich die
Überhitzungsschutz zurücksetzen kann.
Die Kontrolllampe blinkt,
während die Nahrung
warmgehalten wird.
Dies ist normal; sie kann während des
Erwärmens aufleuchten oder erlöschen.
Die Kontrolllampe leuchtet
anscheinend nicht auf.
Schirmen Sie die Kontrolllampe vom
Umlicht ab, damit sie besser sichtbar ist.
Der Boden des Einsatzes ist
fleckig.
Kalkablagerungen bei hartem Wasser sind
normal und können vermehrt auftreten,
wenn sehr hartes Wasser benutzt wird.
Lösen Sie die Kalkablagerungen
regelmäßig mit klarem Essig ab (siehe
Kapitel Pflege des Gerätes).
Και τα δύο µοντέλα ικανοποιούν τις Οδηγίες της ΕΕ σχετικά µε τη χαµηλή τάση (73/
237/ΕΟΚ) και την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (89/336/ΕΟΚ)
50
ifusc205EURbk.p65
27
27
16/05/2001, 11:57
INLEIDING
Uw baby verdient de beste verzorging die er is. De Baby flessenwarmer
van Philips maakt deel uit van een compleet assortiment
babyverzorgingsproducten van Philips waarmee u uw baby de beste
verzorging geeft.
Met de Baby flessenwarmer van Philips kunt u de fles en potjes
babyvoeding snel en op veilige wijze opwarmen en warm houden. Over
‘t algemeen drinken baby’s de melk en eten ze de voeding het liefst bij
een temperatuur van 37 ºC. Met de klikregelaar kunt u altijd de juiste
temperatuur van de voeding instellen. Het unieke ontwerp is geschikt
voor alle flessen en potjes babyvoeding. Het temperatuurregelsysteem
voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen.
NL Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op twee modellen Baby
flessenwarmers van Philips:
- Model SBC SC205: Voor gebruik thuis
- Model SBC SC215: Voor gebruik thuis en in de auto (met autoadapter)
Leest u deze gebruiksaanwijzing s.v.p. zorgvuldig door en bewaar die
voor het geval u later nog iets na wilt zoeken.
1
2
3
4
1
6
2
3
Lift voor flessen en potjes
Handgrepen
Netstekker
Klikregelknop
: Uit
-
7
-
: 50 tot 110 ml
2
-
: 110 tot 180 ml
-
: 180 tot 250 ml
3 4 5
2
6
1
7
8
9
0
4
5
8
9
5
6
7
8
9
: Potje
Indicatielampje
Rand
Houder
Snoercompartiment
Autoadapter
• Τοποθετήστε το βάζο µέσα στο δοχείο (7) µε τη βοήθεια της λαβής ανύψωσης
και γεµίστε τον χώρο ανάµεσα στο βάζο και το εσωτερικό τοίχωµα του δοχείου
µε νερό, µέχρι δύο εκατοστά κάτω από το χείλος (6). Για µικρά βαζάκια, γεµίστε
νερό µέχρι να φτάσει λίγο πιο κάτω από το πάνω µέρος του βάζου.
• Γυρίστε τον κλιµακωτό ρυθµιστή στο σύµβολο «
». Η ενδεικτική λυχνία
ανάβει, δείχνοντας ότι ο θερµοστάτης είναι σε λειτουργία.
• Για να επιταχύνετε την κατανοµή της θερµότητας, ανακατέψετε τα περιεχόµενα
του βάζου µε τη βοήθεια της λαβής ανύψωσης.
Μετά από λίγα λεπτά, η τροφή θα έχει ακριβώς την κατάλληλη θερµοκρασία για
το µωρό σας. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει.
• Όταν σβήσει η ενδεικτική λυχνία, αφαιρέστε το βάζο από το δοχείο και γυρίστε
τον ρυθµιστή στη θέση « » (OFF).
Προσοχή:
– Βεβαιώνεστε πάντα ότι το περιεχόµενο του βάζου έχει την κατάλληλη
θερµοκρασία, δοκιµάζοντας λίγη τροφή στην ανάστροφη του χεριού σας.
∆ιατήρηση της θερµοκρασίας
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον Θερµαντήρα για να διατηρήσετε τα µπιµπερό
και τα βάζα στην κατάλληλη θερµοκρασία για ένα µικρό διάστηµα. Για τον σκοπό
αυτό, γυρίστε τον ρυθµιστή στη θέση
. Ο θερµοστάτης εξασφαλίζει τη
διατήρηση της επιλεγµένης θερµοκρασίας. Για λόγους µικροβιολογικούς και
υγιεινής, οι βρεφικές τροφές δεν πρέπει να διατηρούνται ζεστά για περισσότερο
από µία ώρα.
Χρήση στο αυτοκίνητο
Ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες όπως πιο πάνω. Για να ζεστάνετε βαζάκια µε
βρεφικές τροφές γρήγορα, γυρίστε τον κλιµακωτό ρυθµιστή στο σύµβολο «
».
Επειδή η τροφοδοσία προέρχεται από την µπαταρία του αυτοκινήτου και όχι από
ηλεκτρικό δίκτυο, ο χρόνος που απαιτείται για το ζέσταµα µπορεί να είναι λίγο
µεγαλύτερος. Σηµειώστε ότι η παρατεταµένη χρήση του Θερµαντήρα Θηλάστρων
(για διάρκεια µερικών ωρών) µπορεί να αποδυναµώσει την µπαταρία του
αυτοκινήτου σας.
Προσοχή:
– Μη χρησιµοποιείτε τον Θερµαντήρα ν όσο το αυτοκίνητο κινείται.
– Μην κρατάτε τον Θερµαντήρα ν στα χέρια σας κατά τη διάρκεια της χρήσης.
28
ifusc205EURbk.p65
28
49
16/05/2001, 11:57
Λειτουργια
Θέρµανση µπιµπερό
• Γυρίστε τον κλιµακωτό ρυθµιστή (4) στη θέση « » (OFF).
• Τοποθετήστε το µπιµπερό µέσα στο δοχείο (7) και γεµίστε τον χώρο ανάµεσα
στο µπιµπερό και το εσωτερικό δοχείο µε νερό, µέχρι δύο εκατοστά κάτω από
το χείλος (6). Για µικρά µπιµπερό, γεµίστε νερό µέχρι να φτάσει λίγο πάνω
από την επιφάνεια του υγρού µέσα στο µπιµπερό.
• Χρησιµοποιήστε τον κλιµακωτό ρυθµιστή για να ρυθµίσετε τη θερµοκρασία.
Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθµιση, ανάλογα µε την ποσότητα µέσα στο
µπιµπερό. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει, δείχνοντας ότι ο θερµαντήρας είναι σε
λειτουργία.
Μετά από λίγα λεπτά, το γάλα θα έχει ακριβώς την κατάλληλη θερµοκρασία για
το µωρό σας. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει. Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία
αναβοσβήνει κατά διαστήµατα, δείχνοντας ότι ο θερµοστάτης ελέγχει τη
θερµοκρασία του νερού.
• Όταν σβήσει η ενδεικτική λυχνία, αφαιρέστε το µπιµπερό από το δοχείο και
γυρίστε τον ρυθµιστή στη θέση « » (OFF).
• Πριν ταΐσετε το µωρό σας, κουνήστε το µπιµπερό για λίγο ώστε το περιεχόµενό
του να έχει οµοιόµορφη θερµοκρασία.
Προσοχή:
– Βεβαιώνεστε πάντα ότι το περιεχόµενο του µπιµπερό έχει την κατάλληλη
θερµοκρασία, δοκιµάζοντας µερικές σταγόνες στην ανάστροφη του χεριού
σας.
– Αφού σβήσει η ενδεικτική λυχνία, µην αφήνετε το µπιµπερό µέσα στον
θερµαντήρα γιατί το γάλα µπορεί να υπερθερµανθεί.
Η θέρµανση βρεφικών τροφών εξαρτάται από την ποσότητα και τη σύνθεση των
τροφών. Τα τρία σύµβολα ισχύουν για θέρµανση
50-110,
110-180 και
180-250 ml γάλατος αντίστοιχα. Η επίδραση της αρχικής θερµοκρασίας των
τροφών και του νερού είναι τόσο µικρή, που το µωρό σας κανονικά δεν θα την
αντιληφθεί.
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
– Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor het
geval u later nog iets na wilt zoeken.
– Gebruik het apparaat nooit zonder water erin.
– Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvaten of handgrepen.
– Verplaats geen apparaat waarin hete vloeistof zit.
– Dompel apparaat, snoer of stekkers niet onder in water of andere
vloeistoffen.
– Men dient het apparaat constant in het oog te houden als het in de
nabijheid van kinderen wordt gebruikt.
– Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
– Zet het apparaat niet op hete oppervlakken of in een hete oven.
– Controleer de temperatuur van de voeding eerst op de rug van de
hand voordat u de baby gaat voeden om er zeker van te zijn dat de
voeding op een temperatuur is die veilig is voor uw baby.
– Gebruik alleen houders die goedgekeurd zijn voor kooktemperaturen.
– Gebruik het apparaat nooit wanneer de auto in beweging is.
– Gebruik de Baby flessenwarmer alleen wanneer de
omgevingstemperatuur tussen de +7 ºC en de +37 ºC ligt.
– Ververs het water in de flessenwarmer regelmatig uit het oogpunt van hygiëne.
INSTALLATIE
Voor gebruik thuis
Controleer voordat u de stekker van de Baby flessenwarmer in het
stopcontact steekt eerst of de netvoeding werkt op een wisselspanning
van 220 - 240 volt.
• Plaats de Baby flessenwarmer buiten bereik van kinderen op een droog,
slipvrij, horizontaal oppervlak.
• Zet de klikregelknop (4) in stand “ ” (uit).
• Trek zoveel snoer als u nodig hebt uit het snoercompartiment (8) en
steek de stekker in het stopcontact.
Bij gebruik in de auto
Θέρµανση βάζων µε βρεφικές τροφές
• Αφαιρέστε την ετικέτα και το καπάκι από το βάζο.
• Γυρίστε τον κλιµακωτό ρυθµιστή (4) στη θέση « » (OFF).
• Plaats de Baby flessenwarmer buiten bereik van kinderen op een droog,
slipvrij, horizontaal oppervlak.
• Zet de klikregelknop (4) in stand “ ” (uit).
• Sluit de autoadapter (9) aan op de netstekker (3).
• Trek zoveel snoer als u nodig hebt uit het snoercompartiment (8) en sluit de
autoadapter aan op het aanstekercontact van de auto (12 volt gelijkspanning).
48
ifusc205EURbk.p65
29
29
16/05/2001, 11:57
BEDIENING
Opwarmen van de fles
• Zet de klikregelknop (4) in stand “ ” (uit).
• Zet de fles in de houder (7) en vul de ruimte tussen de fles en de
binnenhouder met water tot twee centimeter onder de rand (6). Bij
kleinere flessen vult u tot net boven de melkrand in de fles.
• Stel de temperatuur in met de klikregelknop. Kies de instelling naar
gelang de fles gevuld is. Het indicatielampje gaat branden ten teken
dat er verwarmd wordt.
Na enkele minuten heeft de melk precies de goede temperatuur voor
uw baby bereikt. Het indicatielampje gaat uit. Daarna gaat het
indicatielampje regelmatig aan en uit, dit geeft aan dat de thermostaat
de temperatuur van het water aan het regelen is.
• Haal de fles wanneer het indicatielampje uitgaat, uit de houder en
zet de regelknop in stand “ ” (uit).
• Schud de fles een beetje om de warmte gelijkmatig te verdelen
voordat u uw baby eruit laat drinken.
Waarschuwing:
– Controleer altijd of de inhoud van de fles op de juiste temperatuur is
door enkele druppels op de rug van uw hand te sprenkelen.
– Laat de fles niet in de flessenwarmer staan nadat het
indicatielampje is uitgegaan, want dan zou de melk te warm
kunnen worden.
Het opwarmen van babyvoeding hangt af van de hoeveelheid en de
vastheid van de voeding. De drie symbolen staan voor het opwarmen
van respectievelijk
50-110,
110-180 en
180-250 ml melk.
Opwarmen van potjes babyvoeding
• Verwijder het etiket en draai het deksel van het potje af.
• Zet de klikregelknop (4) in stand “ ” (uit).
• Zet het potje in de houder (7) m.b.v. de lift en vul de ruimte tussen
het potje en de binnenhouder met water tot twee centimeter onder
de rand (6). Vul bij kleine potjes tot net onder de bovenkant van het
potje.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Σηµαντικές προφυλάξεις ασφαλείας
∆ιαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
Ποτέ µη χρησιµοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό.
Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Χρησιµοποιήστε τις λαβές.
Μη µεταφέρετε τη συσκευή όσο περιέχει ζεστά υγρά.
Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις µέσα στο νερό ή άλλο υγρό.
Κατά τη χρήση κοντά σε παιδιά, η επιτήρηση ενός ενήλικα είναι
απαραίτητη.
Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέµεται από το τραπέζι ή τον πάγκο της
κουζίνας.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ζεστές επιφάνειες ή µέσα σε ζεστό
φούρνο.
Πριν να ταΐσετε το µωρό σας, ελέγξτε τη θερµοκρασία της τροφής στην
παλάµη σας για να βεβαιωθείτε ότι έχει την κατάλληλη θερµοκρασία.
Χρησιµοποιείτε µόνο δοχεία που είναι κατάλληλα για βράσιµο.
Μη χρησιµοποιείτε τη µονάδα όσο το αυτοκίνητο κινείται.
Χρησιµοποιείτε τον Θερµαντήρα Θηλάστρων µόνο σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος µεταξύ 7 και 37 °C.
Για λόγους υγιεινής, αλλάζετε τακτικά το νερό µέσα στον θερµαντήρα.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για χρήση στο σπίτι
Πριν να συνδέσετε τον Θερµαντήρα µπιµπερόστην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση
δικτύου είναι 220-240V AC.
• Τοποθετήστε τον Θερµαντήρα µπιµπερό µακριά από παιδιά και πάνω σε στεγνή,
οριζόντια επιφάνεια που δεν γλιστρά.
• Γυρίστε τον κλιµακωτό ρυθµιστή (4) στη θέση « » (OFF).
• Τραβήξτε το καλώδιο από τον χώρο φύλαξης (8) µέχρι το απαιτούµενο µήκος
και συνδέστε το στην πρίζα δικτύου.
Για χρήση στο αυτοκίνητο
• Τοποθετήστε τον Θερµαντήρα µακριά από παιδιά και πάνω σε στεγνή, οριζόντια
επιφάνεια που δεν γλιστρά.
• Γυρίστε τον κλιµακωτό ρυθµιστή (4) στη θέση « » (OFF).
• Συνδέστε τον προσαρµογέα αυτοκινήτου (9) στο φις (3).
• Τραβήξτε το καλώδιο από τον χώρο φύλαξης (8) µέχρι το απαιτούµενο µήκος
και συνδέστε τον προσαρµογέα στην πρίζα του αυτοκινήτου (12V DC).
30
ifusc205EURbk.p65
30
47
16/05/2001, 11:57
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το µωρό σας αξίζει την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Ο Θερµαντήρας µπιµπερό
της Philips ανήκει σε µια πλήρη σειρά από προϊόντα Philips για την περιποίηση
βρεφών, σχεδιασµένα για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα για
το µωρό σας.
Με τον Θερµαντήρα µπιµπερό της Philips µπορείτε να ζεστάνετε µπιµπερό και
βαζάκια µε βρεφικές τροφές και να τα διατηρήσετε στην κατάλληλη
θερµοκρασία, γρήγορα και µε ασφάλεια. Τα µωρά συνήθως προτιµούν γάλα
και τροφές σε θερµοκρασία 37 °C. Με τον κλιµακωτό ρυθµιστή µπορείτε να
ρυθµίσετε πάντα την κατάλληλη θερµοκρασία των τροφών. Χάρη στον ειδικό
σχεδιασµό του, ο θερµαντήρας δέχεται όλα τα µπιµπερό και βαζάκια βρεφικών
τροφών. Το σύστηµα ελέγχου θερµοκρασίας εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό
επίπεδο ασφάλειας.
Οι οδηγίες αυτές ισχύουν για δύο µοντέλα Θερµαντήρων µπιµπερό της Philips:
- Μοντέλο SBC SC205: Για χρήση στο σπίτι
- Μοντέλο SBC SC215: Για χρήση στο σπίτι και στο αυτοκίνητο (µε
προσαρµογέα αυτοκινήτου)
∆ιαβάστε τις οδηγίες αυτές µε προσοχή και φυλάξτε τες για µελλοντική χρήση.
GR
1
2
3
4
1
6
2
3
Λαβή ανύψωσης µπιµπερό και βάζου
Χειρολαβές
Φις τροφοδοσίας
Κλιµακωτός ρυθµιστής
: OFF
-
7
-
: 50 έως 110 ml
2
-
: 110 έως 180 ml
-
: 180 έως 250 ml
3 4 5
2
6
1
• Zet de klikregelknop op het symbool “
” (POTJE). Het
indicatielampje gaat branden ten teken dat de thermostaat werkt.
• Roer de inhoud van het potje regelmatig voor een snellere verdeling
van warmte.
Na enkele minuten heeft de voeding precies de goede temperatuur
voor uw baby bereikt. Het indicatielampje gaat uit.
• Haal het potje wanneer het indicatielampje uitgaat, uit de houder en
zet de regelknop in stand “ ” (uit).
Waarschuwing:
– Controleer altijd of de inhoud van het potje op de juiste
temperatuur is door een beetje uit te proberen op de rug van uw
hand.
Warm houden
Met de Baby flessenwarmer kunt u de fles en potjes voeding gedurende
korte tijd warm houden. Dit doet u door de regelknop op
te
zetten. De thermostaat zorgt ervoor dat de ingestelde temperatuur
wordt gehandhaafd. Om schadelijke micro-organismen geen kans te
geven en uit het oogpunt van hygiëne moet men babyvoeding nooit
langer dan één uur warm houden.
Bediening in de auto
Volg dezelfde aanwijzingen als hierboven vermeld. Voor het snel
opwarmen van potjes babyvoeding zet u de klikregelknop op het
symbool “
” (POTJE). Omdat de accu van de auto nu gebruikt wordt
in plaats van de netvoeding, kan het iets langer duren voordat de fles
of het potje is opgewarmd. Houd er rekening mee dat bij langdurig
gebruik van de Baby flessenwarmer (enkele uren) de accu van uw
auto zwakker kan worden.
7
8
9
0
4
5
8
9
5
6
7
8
9
: Βάζο
Ενδεικτική λυχνία
Χείλος
∆οχείο
Χώρος καλωδίου
Προσαρµογέας αυτοκινήτου
Waarschuwing:
– Gebruik de Baby flessenwarmer nooit wanneer de auto in
beweging is.
– Houd de Baby flessenwarmer nooit in uw handen wanneer die
ingeschakeld is.
46
ifusc205EURbk.p65
31
31
16/05/2001, 11:57
ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
Schoonmaken
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
Solução
Haal de stekker van de Baby flessenwarmer uit het stopcontact (of het
aanstekercontact) en laat het apparaat afkoelen. Maak de houder en de
buitenkant van de Baby flessenwarmer schoon met een vochtige doek.
Dompel de Baby flessenwarmer nooit in water. Gebruik geen reinigingsof schuurmiddelen.
Transbordamento de água.
Esvazie alguma água do recipiente
interior.
O biberão flutua.
Aanslag door hard water moet verwijderd worden. Doe dit alleen met
witte azijn. Giet de azijn in het reservoir tot deze halfvol is, laat het staan
tot de aanslag helemaal verdwenen is. Goed uitspoelen en afvegen met
een vochtige doek.
Esvazie alguma água do recipiente
interior.
Temperatura demasiado
baixa.
Deixe o biberão no recipiente durante
alguns segundos depois da luz
indicadora se desligar, ou aumente a
definição de ajuste.
Temperatura demasiado
alta.
Reduza a definição de ajuste.
Waarschuwing:
– Als er een storing optreedt, neem dan contact op met een
servicecentrum van Philips.
– Probeer in geen geval zelf de flessenwarmer of de autoadapter te
repareren; haal het apparaat niet uit elkaar.
– Onderhoud mag alleen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel
uitgevoerd worden.
Retire o biberão quando a luz indicadora
se desligar.
O boião não foi aquecido
correctamente.
Misture o conteúdo ocasionalmente
enquanto este aquece. Verifique que o
botão de controlo sequencial se encontra
na posição “
”.
A unidade não aquece.
Aguarde 15 minutos entre utilizações
consecutivas para permitir que o desligar
de segurança se reinicie.
A luz indicadora acende-se
e apaga-se enquanto
mantém o aquecimento.
É normal; poderá desligar-se e voltar-se a
ligar durante o aquecimento.
A luz indicadora parece
não se acender.
Proteja a luz indicadora da luz ambiente
para aumentar a visibilidade.
A base do tanque apresenta
manchas.
Os depósitos de água dura são normais e
podem aumentar se a água que utiliza
for muito dura; remova os depósitos
periodicamente com vinagre branco
(consulte manutenção).
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Model SBC SC205
Voeding
Energieverbruik
Operationele omgevingstemperatuur
Beveiliging
:
:
:
:
220-240 VAC
100 W
tussen +7 ºC en +37 ºC
Verwarmingssysteem met PTCtemperatuurregeling
Model SBC SC215
Voeding (lichtnet)
Energieverbruik (lichtnet)
Voeding (autoaccu)
Energieverbruik (autoaccu)
Operationele omgevingstemperatuur
Beveiliging
:
:
:
:
:
:
220-240 VAC
90 W
12 VDC
80 W
tussen +7 ºC en +37 ºC
Verwarmingssysteem met PTCtemperatuurregeling
Beide modellen voldoen aan EG-laagspanningsrichtlijn 73/237/EEG en
EMC (89/336/EEG).
32
ifusc205EURbk.p65
32
45
16/05/2001, 11:57
INSTRUÇÕES
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
DE MANUTENÇÃO
Limpeza
Probleem
Oplossing
Desligue o Aquecedor de Biberões da tomada de corrente (ou do isqueiro)
e deixe arrefecer. Limpe o recipiente e o exterior do Aquecedor de Biberões
com um pano húmido.
Nunca mergulhe o Aquecedor de Biberões em água. Não use agentes de
limpeza ou polimento.
Te ver gevuld met water.
Giet een beetje water uit de
binnenhouder.
Fles blijft drijven.
Os depósitos de água dura deverão ser removidos. Para tal, use apenas
vinagre branco. Verta o vinagre no tanque até meio e deixe repousar até
que os depósitos de água dura tenham sido completamente eliminados.
Enxagúe bem e seque com um pano húmido.
Giet een beetje water uit de
binnenhouder.
Temperatuur is te laag.
Laat de fles nog enkele seconden in de
houder staan nadat het indicatielampje is
uitgegaan, of stel het apparaat in op een
hogere temperatuur.
Temperatuur is te hoog.
Stel het apparaat in op een lagere
temperatuur.
Haal de fles eruit wanneer het
indicatielampje uitgaat.
Het potje voeding is niet
goed opgewarmd.
Roer de inhoud van tijd tot tijd tijdens
het opwarmen. Controleer of de
klikregelknop in de stand “
” (POTJE)
staat.
Apparaat wil niet
opwarmen.
Zorg dat er minstens 15 minuten zit
tussen twee opeenvolgende keren dat u
het apparaat gebruikt zodat de
stroomveiligheid zich kan terugstellen.
Indicatielampje gaat aan en
uit tijdens het warm
houden.
Dit is normaal; het kan aan- of uitgaan
tijdens het opwarmen.
Indicatielampje lijkt niet te
branden.
Scherm het indicatielampje af van
omgevingslicht zodat u beter kunt zien
dat het lampje brandt.
Er zitten vlekken op de
bodem van het reservoir.
Aanslag door hard water is normaal en
kan erger worden als uw leidingwater
erg hard is; verwijder de aanslag van tijd
tot tijd met witte azijn (zie Onderhoud).
Aviso:
– Se ocorrer uma avaria, consulte o seu centro de assistência técnica
Philips.
– Nunca deverá tentar reparar o Aquecedor de Biberões por si próprio;
não desmonte a unidade
– As operações de reparação só deverão ser efectuadas por pessoal de
assistência técnica qualificado.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Modelo SBC SC205
Fonte de alimentação
:
Consumo de potência
:
Temperatura ambiente de funcionamento :
Protecção
:
Modelo SBC SC215
Fonte de alimentação (corrente)
:
Consumo de potência (corrente)
:
Fonte de alimentação (bateria de automóvel)
Consumo de potência (bateria de automóvel)
Temperatura ambiente de funcionamento :
Protecção
:
220-240V CA
100 watts
entre +7ºC e +37ºC
sistema de aquecimento controlado
pela temperatura PTC
220-240V CA
90 watts
: 12V DC
: 80 watts
entre +7ºC e +37ºC
sistema de aquecimento controlado
pela temperatura PTC
Os dois modelos cumprem a directiva de baixa tensão da CE 73/237/
EEC e EMC (89/336/EEC).
44
ifusc205EURbk.p65
33
33
16/05/2001, 11:57
INTRODUZIONE
Il vostro bambino merita le migliori cure. Lo scaldabiberon Philips Baby
Bottle Warmer fa parte di una gamma completa di prodotti Philips Baby
Care progettata per aiutarvi a fornire il massimo livello di cure.
Con il Philips Baby Bottle Warmer potete riscaldare in sicurezza e
rapidamente biberon e vasetti di cibo per neonati e tenerli al caldo. Di
solito i neonati preferiscono che il latte e il cibo sia a una temperatura di
37 ºC: con il comando a scatti è sempre possibile impostare la temperatura
corretta per il cibo. Il suo design originale si adatta a tutti i biberon e a
tutti i vasetti di cibo per neonati. Il sistema di controllo della temperatura
garantisce in ogni situazione i massimi standard di sicurezza.
I
Queste istruzioni sono relative a due modelli dello scaldabiberon Philips
Baby Bottle Warmer:
- Modello SBC SC205: per uso casalingo
- Modello SBC SC215: per uso casalingo e in auto (con adattatore per
l’auto)
Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per poterle consultare
anche in futuro.
1
2
3
4
1
6
2
3
Solleva biberon e vasetti
Impugnature
Spina di rete
Manopola di comando a scatti
: Spento
7
-
: da 50 a 110 ml
2
-
: da 110 a 180 ml
-
: da 180 a 250 ml
3 4 5
2
6
1
7
8
9
0
4
5
8
9
5
6
7
8
9
: Vasetto
Spia d’indicazione
Bordo
Contenitore
Alloggiamento del cavo
Adattatore per automobile
• Coloque o boião no recipiente (7) usando o elevador e encha o espaço
entre o boião e o recipiente interno de água, até dois centímetros da
margem (6). Para boiões mais pequenos, encha até imediatamente
abaixo do topo do boião.
• Rode o botão de controlo sequencial para o símbolo “
”. A lâmpada
indicadora acende-se para indicar que o termóstato está a funcionar.
• Use o elevador para misturar frequentemente o conteúdo do boião,
para uma distribuição mais rápida do calor.
Decorridos alguns minutos, a comida terá atingido a temperatura correcta
para o seu bebé. A lâmpada indicadora apaga-se.
• Quando a lâmpada indicadora se apagar, retire o boião do recipiente e
rode o botão de controlo para a posição “ ” (desligado).
Aviso:
– verifique sempre que o conteúdo do boião está à temperatura
correcta vertendo algumas gotas nas costas da mão.
Manter aquecido
Com o Aquecedor de Biberões também pode manter os biberões e boiões
aquecidos, durante um curto período de tempo. Para tal, rode o botão de
controlo para
. O termóstato garante que a temperatura definida se
mantém. Por razões microbiológicas e de higiene, a comida para bebé
nunca deverá ser mantida quente durante mais de uma hora.
Funcionamento no automóvel
Siga as instruções descritas acima. Para aquecer rapidamente os boiões
de comida para bebé, rode o botão de controlo sequencial para o símbolo
“
”. Em virtude de se estar agora a usar a bateria do automóvel, em vez
da corrente eléctrica, o tempo necessário para aquecer pode ser
ligeiramente mais longo. Saliente-se que o uso prolongado do Aquecedor
de Biberões (várias horas) pode enfraquecer a bateria do automóvel.
Aviso:
– nunca use o Aquecedor de Biberões quando o automóvel estiver em
movimento.
– nunca segure o Aquecedor de Biberões nas suas mãos quando o
estiver a usar.
34
ifusc205EURbk.p65
34
43
16/05/2001, 11:57
FUNCIONAMENTO
Aquecer os biberões do bebé
• Rode o botão de controlo sequencial (4) para a posição “ ” (desligado).
• Coloque o biberão no recipiente (7) e encha o espaço entre o biberão
e o recipiente interno de água, até dois centímetros da margem (6).
Para biberões mais pequenos, encha até imediatamente acima do nível
de leite do biberão.
• Use o botão de controlo sequencial para ajustar a temperatura. Escolha
a definição de acordo com o grau de enchimento do biberão. A lâmpada
indicadora acende-se para indicar a operação de aquecimento.
Decorridos alguns minutos, o leite terá atingido a temperatura correcta
para o seu bebé. A lâmpada indicadora apaga-se. A lâmpada indicadora
passa a acender-se e a apagar-se de forma intermitente, para indicar que
o termóstato está a controlar a temperatura da água.
• Quando a lâmpada indicadora se apagar, retire o biberão do recipiente
e rode o botão de controlo sequencial (4) para a posição “ ” (desligado).
• Agite um pouco o biberão para distribuir o calor de forma uniforme,
antes de o dar ao seu bebé.
Aviso:
– verifique sempre que o conteúdo do biberão está à temperatura
correcta vertendo algumas gotas nas costas da mão.
– não deixe o biberão dentro do aquecedor depois da lâmpada
indicadora se ter apagado, para evitar que o leite aqueça
demasiado.
Misure di sicurezza importanti
– Leggere e conservare queste istruzioni.
– Non utilizzare mai l’apparecchio se non contiene acqua.
– Non toccare le superfici se scottano. Usare sempre i manici o le
impugnature.
– Non spostare un apparecchio contenente liquidi bollenti.
– Non immergere l’apparecchio, il cavo o le spine in acqua o in altri liquidi.
– Quando si utilizza l’apparecchio vicino ai bambini è necessaria un’attenta
sorveglianza.
– Non lasciare pendere mai il cavo sul bordo del tavolo o del banco.
– Non collocare il prodotto su superfici calde o in un forno acceso.
– Provare il cibo con il palmo della mano prima di servirlo per assicurarsi
che sia a una temperatura innocua per il bambino.
– Usare soltanto contenitori approvati per l’ebollizione.
– Non utilizzare mai l’apparecchio quando l’auto è in movimento.
– Usare lo scaldabiberon Baby Bottle Warmer soltanto quando la
temperatura ambiente è compresa tra +7 e +37°C.
– Cambiare spesso l’acqua nello scaldabiberon per motivi igienici.
PRIMA DELL’USO
Uso casalingo
O aquecimento da comida para bebé depende da quantidade e consistência
da mesma. Os três símbolos representam o aquecimento de
50 a 110,
110 a 180 e
180 a 250 ml de leite respectivamente. O efeito da
temperatura inicial dos alimentos e da água é habitualmente tão pequeno
que o bebé não o irá notar.
Prima di collegare il prodotto Baby Bottle Warmer alla presa di rete,
assicurarsi che la tensione di rete presente sia di 220-240V AC.
• Sistemare il prodotto Baby Bottle Warmer al di fuori dalla portata dei
bambini e su una superficie orizzontale, asciutta e antiscivolo.
• Ruotare la manopola a scatti (4) fino alla posizione “ ” (spento).
• Svolgere il cavo dal relativo alloggiamento (8) per la lunghezza richiesta
e inserirlo nella presa di rete.
Aquecer boiões de comida para bebé
Uso in automobile
• Retire o rótulo e a tampa do boião.
• Rode o botão de controlo sequencial (4) para a posição “ ” (desligado).
• Sistemare il prodotto Baby Bottle Warmer al di fuori dalla portata dei
bambini e su una superficie orizzontale, asciutta e antiscivolo.
• Ruotare la manopola a scatti (4) fino alla posizione “ ” (spento).
• Collegare l’adattatore per auto (9) alla spina di rete (3).
• Svolgere il cavo dal relativo alloggiamento (8) per la lunghezza richiesta
e collegare l’adattatore alla presa dell’accendi sigari dell’auto (12V DC).
42
35
ifusc205EURbk.p65
35
16/05/2001, 11:57
FUNZIONAMENTO
Scaldare i biberon
• Ruotare la manopola a scatti (4) fino alla posizione “ ” (spento).
• Sistemare il biberon nel contenitore (7) e riempire lo spazio fra il
biberon e l’interno del contenitore di acqua fino a due centimetri
dal bordo (6). Per i biberon più piccoli riempire soltanto fino al
livello del latte nel biberon.
• Usare la manopola a scatti per impostare la temperatura. Scegliere
l’impostazione a seconda del livello di riempimento del biberon. La
spia si illumina per indicare l’operazione di riscaldamento.
Dopo alcuni minuti il latte raggiunge la temperatura giusta per il Vostro
bambino. La spia si spegne. La spia si accende e si spegne a intermittenza
per indicare che il termostato sta controllando la temperatura dell’acqua.
• Quando la spia si spegne, togliere il biberon dal contenitore e ruotare
la manopola di comando in posizione “ ” (spento).
• Scuotere un po’ il biberon per distribuire il calore in modo uniforme
prima di far bere il bambino.
Attenzione:
– controllare sempre che il contenuto del biberon sia alla giusta
temperatura versando qualche goccia sul dorso della mano.
– non lasciare il biberon nello scaldabiberon dopo che la spia si è
spenta poiché il latte si potrebbe surriscaldare.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Informações importantes
Leia e guarde estas instruções.
Nunca use a unidade sem água.
Não toque nas superfícies quentes. Use pegas ou outro dispositivo.
Não mova o aparelho caso tenha líquido quente no interior.
Não mergulhe o aparelho, cabo ou ficha em água ou noutro líquido.
É necessária uma supervisão apertada quando a unidade for usada
próximo de crianças.
Não deixe o cabo pendurado na extremidade da mesa ou balcão.
Não coloque em superfícies quentes nem sobre um forno aquecido.
Teste os alimentos no interior com a mão antes de servir, para se
assegurar que se encontram a uma temperatura segura para o seu
bebé.
Use exclusivamente recipientes que tenham sido aprovados para
fervura.
Nunca use a unidade quando o automóvel estiver em movimento.
Use apenas o Aquecedor de Biberões Philips quando a temperatura
ambiente estiver entre +7ºC e +37ºC.
Mude frequentemente a água do aquecedor de biberões, por razões de
higiene.
INSTALAÇÃO
Para uso em casa
Il livello di riscaldamento del cibo per neonati dipende dalla sua quantità
e compattezza. I tre simboli rappresentano rispettivamente il
riscaldamento di 50-110, 110-180 e 180-250 ml di latte. L’effetto
della temperatura iniziale del cibo e dell’acqua è così ridotto che il
bambino di solito non lo nota.
Antes de ligar o Aquecedor de Biberões à corrente, verifique que a
corrente de saída é de 220-240V CA.
• Coloque o Aquecedor de Biberões longe do alcance das crianças e
numa superfície seca, não deslizante e horizontal.
• Rode o botão de controlo sequencial (4) para a posição “ ” (desligado).
Desenrole o comprimento de cabo necessário a partir do enrolador do
cabo (8) e ligue à tomada de corrente.
Scaldare i vasetti di cibo per neonati
Para uso no automóvel
• Togliere l’etichetta e il coperchio dal vasetto.
• Ruotare la manopola a scatti (4) fino alla posizione “ ” (spento).
• Porre il biberon nel contenitore (7) con il sollevabiberon e riempire
lo spazio fra il vasetto e il contenitore interno di acqua fino a due
• Coloque o Aquecedor de Biberões longe do alcance das crianças e
numa superfície seca, não deslizante e horizontal.
• Rode o botão de controlo sequencial (4) para a posição “ ” (desligado).
• Ligue o adaptador para automóvel (9) à tomada de energia (3).
• Desenrole o comprimento de cabo necessário a partir do enrolador do
cabo (8) e ligue o adaptador para automóvel ao isqueiro (12V DC).
36
41
ifusc205EURbk.p65
36
16/05/2001, 11:57
INTRODUÇÃO
O seu bebé merece a melhor qualidade de cuidados. O Aquecedor de
Biberões Philips faz parte de uma gama completa de produtos Philips
para o cuidado do bebé concebidos para a ajudarem a proporcionar o
nível mais elevado de cuidados ao seu bebé.
Com o Aquecedor de Biberões Philips poderá aquecer, de forma rápida e
segura, biberões e boiões de comida para bebé, e mantê-los aquecidos.
Os bebés preferem normalmente o leite e alimentos a uma temperatura
de 37ºC. Com o controlo sequencial, poderá definir sempre a temperatura
correcta para os alimentos. O desenho único adapta-se a todos os biberões
e boiões de comida para bebé. O sistema de controlo da temperatura
garante os padrões de segurança mais elevados.
Estas instruções aplicam-se a dois modelos do Aquecedor de Biberões
Philips:
- Modelo SBC SC205: Para uso em casa
- Modelo SBC SC215: Para uso em casa e no automóvel (com adaptador
para automóvel)
Por favor, leia cuidadosamente estas instruções e guarde-as para referência
futura.
P
1
2
3
4
1
6
2
3
Elevador para biberões e boiões
Pegas manuais
Ficha de corrente
Botão de controlo sequencial
: Desligado
-
7
-
: 50 a 110 ml
2
-
: 110 a 180 ml
-
: 180 a 250 ml
3 4 5
2
6
1
centimetri dal bordo (6). Per i vasetti piccoli riempire soltanto fino a
sotto la cima del vasetto.
• Impostare la manopola a scatti su simbolo “
” (vasetto). La spia si
illumina per indicare che il termostato è in funzione.
• Usare il sollevabiberon per agitare il contenuto del vasetto di
frequente e favorire in tal modo una più rapida distribuzione del
calore.
Dopo alcuni minuti il cibo raggiunge la temperatura giusta per il vostro
bambino. La spia si spegne.
• Quando la spia si spegne, togliere il vasetto dal contenitore e ruotare
la manopola di comando in posizione “ ” (spento).
Attenzione:
– controllare sempre che il contenuto del vasetto sia alla giusta
temperatura, provandone un po’ sul dorso della mano.
Tenere il cibo al caldo
Con il prodotto Baby Bottle Warmer è anche possibile tenere i biberon
e i vasetti al caldo per un breve periodo. Per farlo, impostare la manopola
di comando su
. Il termostato fa in modo che la temperatura
impostata sia mantenuta. Per motivi microbiologici e igienici, il cibo
per neonati non deve mai essere tenuto al caldo per oltre un’ora.
Uso in automobile
Seguire le stesse istruzioni descritte più sopra. Per riscaldare
velocemente i vasetti, impostare la manopola a scatti su simbolo “
”
(vasetto). Poiché ora si utilizza la batteria dell’auto invece della presa
di rete, il tempo necessario per riscaldare potrebbe aumentare
leggermente. Notare che l’uso prolungato del prodotto Baby Bottle
Warmer (nell’ordine di parecchie ore) può scaricare la batteria dell’auto.
7
8
9
0
4
5
8
9
5
6
7
8
9
: Boião
Lâmpada indicadora
Rebordo
Recipiente
Enrolador do cabo
Adaptador para automóvel
Attenzione:
– Non utilizzare mai il prodotto Baby Bottle Warmer quando l’auto è
in movimento.
– Non tenere mai il prodotto Baby Bottle Warmer tra le mani
quando è in uso.
40
ifusc205EURbk.p65
37
37
16/05/2001, 11:57
ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE
Pulizia
Scollegare il Baby Bottle Warmer dalla presa di rete (o dalla presa
dell’accendisigari) e lasciarlo raffreddare. Pulire il contenitore e la parte
esterna del prodotto Baby Bottle Warmer con un panno umido.
Non immergere mai il prodotto Baby Bottle Warmer nell’acqua. Non
usare detergenti o detersivi in polvere.
Rimuovere i depositi di acqua dura. Per fare questo usare soltanto
aceto bianco. Versare l’aceto nel serbatoio a metà livello e lasciare
riposare finché i depositi di acqua dura non sono stati eliminati
completamente. Risciacquare bene e ripassare con un panno umido.
Attenzione:
– Se si verifica un guasto, contattare il centro assistenza Philips.
– Non cercare di riparare il prodotto Bottle Warmer o l’adattatore
per auto da soli per nessuna ragione, non smontarli.
– La riparazione deve essere eseguita solo da personale qualificato.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
L’acqua trabocca.
Togliere un po’ d’acqua dal contenitore
interno.
Il biberon galleggia.
Togliere un po’ d’acqua dal contenitore
interno.
La temperatura è troppo
bassa.
Lasciare il biberon nel contenitore per
alcuni secondi dopo che la spia si è
spenta, oppure aumentare l’impostazione
di regolazione.
La temperatura è troppo
alta.
Abbassare la regolazione.
Togliere il biberon quando la spia si
spegne.
Il vasetto non si è riscaldato
correttamente.
Rimestare il contenuto di quando in
quando durante il riscaldamento.
Verificare che la manopola a scatti sia in
posizione “
” (vasetto).
L’apparecchio non si
riscalda.
Attendere 15 minuti tra un utilizzo e
l’altro per permettere all’interruttore di
sicurezza di ripristinarsi.
La spia si accende e si
spegne mentre tiene il cibo
al caldo.
Ciò è normale; durante il riscaldamento
la spia può accendersi o spegnersi.
La spia non sembra
accendersi.
Proteggere la spia dalla luce
dell’ambiente per migliorarne la visibilità.
Il fondo del serbatoio è
macchiato.
I depositi di acqua dura sono normali e
possono aumentare se l’acqua che
utilizzate è molto dura; rimuovere i
depositi periodicamente con dell’aceto
bianco (consultare a tale scopo la
sezione manutenzione).
SPECIFICHE TECNICHE
Modello SBC SC205
Alimentazione elettrica
Potenza assorbita
Temperatura ambiente operativa
Protezione
:
:
:
:
220-240V AC
100 watt
da +7ºC a +37ºC
sistema di riscaldamento con
controllo della temperatura PTC
Modello SBC SC215
Alimentazione elettrica (di rete)
Potenza assorbita (di rete)
Alimentazione elettrica (batteria auto)
Potenza assorbita (batteria auto)
Temperatura ambiente operativa
Protezione
:
:
:
:
:
:
220-240V AC
90 watt
12V DC
80 watt
da +7ºC a +37ºC
sistema di riscaldamento con
controllo della temperatura PTC
Entrambi i modelli sono conformi alla direttiva CEE relativa alla
bassa tensione 73/237/CEE e EMC (89/336/CEE).
38
ifusc205EURbk.p65
38
Soluzione
Problema
39
16/05/2001, 11:57
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement