Sony MHC-V42D Owner's manual

Sony MHC-V42D Owner's manual
5-000-868-61(1)
MHC-V42D
FI
Huomautus Party Light -toiminnosta
Party Light -toiminto käynnistyy, kun järjestelmä käynnistetään.
Älä katso suoraan valoa säteileviin osiin.
Voit poistaa Party Light -toiminnon käytöstä valitsemalla
"LED OFF" painamalla toistuvasti PARTY LIGHT -painiketta.
© 2019 Sony Corporation
Television äänen kuunteleminen järjestelmän kautta
Valitse jokin seuraavista liitännöistä television liitäntöjen mukaan.
TV, jossa on HDMI IN (ARC) -liitäntä
Ethernetiä tukeva nopea
HDMI-kaapeli (lisävaruste)
TV
TV, jossa ei ole HDMI IN (ARC) -liitäntää
Äänikaapeli (lisävaruste)
TV
Huomautus
Kuuntele television ääntä seuraavasti:
––Valitse TV painamalla FUNCTION-painiketta toistuvasti.
––Määritä television (BRAVIA) kaiutinasetukseksi Äänijärjestelmä. Lisätietoja television asetusten määrittämisestä on television käyttöohjeessa.
Jos yksikön näytössä lukee CODE 01 ja SGNL ERR
Jos järjestelmän äänitulosignaalit eivät ole kaksikanavaisia lineaarisia PCM-signaaleja, yksikön näyttöön tulevat viestit "CODE 01" ja "SGNL ERR".
Ne ilmaisevat, että äänitulosignaaleja ei tueta.
Valitse tällöin televisiosta oikea äänilähtötila kaksikanavaisten lineaaristen PCM-äänisignaalien toistoa varten. Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement