Sony MHC-V42D Owner's manual

Sony MHC-V42D Owner's manual
5-000-868-61(1)
MHC-V42D
HR
SL
SR
© 2019 Sony Corporation
Napomena o rasvjeti za zabavu Party Light
Rasvjeta za zabavu Party Light uključit će se kada uključite
sustav. Nemojte gledati izravno u dijelove koji emitiraju
svjetlost.
Za isključivanje rasvjete za zabavu Party Light uzastopce
pritišćite PARTY LIGHT kako biste odabrali "LED OFF".
Opombe o funkciji Party Light
Luč za zabavo se prižge, ko vklopite sistem. Ne glejte
neposredno v dele, ki oddajajo svetlobo.
Če želite izklopiti luč za zabavo, pritiskajte tipko PARTY LIGHT,
da izberete možnost "LED OFF".
Slušanje zvuka s televizora putem sustava
Predvajanje zvoka televizorja prek sistema
Odaberite jednu od veza u nastavku u skladu s priključcima/priključnicom na televizoru.
Izberite eno od povezav glede na vtičnice/priključke na televizorju.
Televizor bez HDMI IN (ARC) priključnice
Televizor brez priključka HDMI IN (ARC)
Televizor s HDMI IN (ARC) priključnicom
Televizor s priključkom HDMI IN (ARC)
HDMI kabel velike brzine s
Ethernetom (nije priložen)
Audio kabel (nije priložen)
Kabel HDMI za hiter prenos
z ethernetnim priključkom
(ni priložen)
Avdio kabel (ni priložen)
TV
Televizor
Napomena
Za slušanje zvuka s televizora učinite sljedeće:
––Više puta zaredom pritisnite FUNCTION i odaberite "TV".
––Namjestite postavku zvučnika na TV-u (BRAVIA) na Audio System.
Informacije o postavljanju TV-a potražite u uputama za upotrebu
isporučenim s TV-om.
Ako se "CODE 01" i "SGNL ERR" pojave na prikazu jedinice
Kada signali audio ulaza prema sustavu nisu signali 2-kanalnog
linearnog PCM-a, poruke "CODE 01" i "SGNL ERR" (označavaju da
ulazni audio signali nisu podržani) pojavljuju se na zaslonu jedinice.
U tom slučaju odaberite odgovarajući način rada audio izlaza na TV-u
kako biste emitirali audio signale 2-kanalnog linearnog PCM-a. Za
pojedinosti pogledajte upute za rad televizora.
TV
Televizor
Opomba
Za predvajanje zvoka televizorja upoštevajte naslednje:
––Večkrat pritisnite FUNCTION, da izberete možnost »TV«.
––Nastavite zvočnike televizorja (BRAVIA) na zvočni sistem. Za
informacije o nastavitvi televizorja glejte navodila za nastavitev
televizorja.
Če se na zaslonu enote izpiše »CODE 01« in »SGNL ERR«
Če vhodni zvočni signali, ki pridejo v sistem, niso dvokanalni linearni
signali PCM, se na zaslonu enote izpišeta sporočili "CODE 01" in
"SGNL ERR" (kar pomeni, da vhodnih zvočnih signalov sistem ne
podpira).
V tem primeru izberite pravilen način zvočnega izhoda na televizorju,
da oddajate dvokanalne linearne zvočne signale PCM. Če želite več
informacij, preberite navodila za uporabo televizorja.
MHC-V42D
HR
SL
Napomena o funkciji Party Light
Funkcija Party Light će se uključiti kada uključite sistem.
Nemojte gledati direktno u delove koji emituju svetlost.
Da biste isključili funkciju Party Light, pritiskajte PARTY LIGHT da
biste izabrali „LED OFF“.
SR
Slušanje TV zvuka preko sistema
Izaberite jednu od veza u nastavku u zavisnosti od priključaka na televizoru.
TV sa HDMI IN (ARC) priključkom
HDMI kabl velike brzine
sa Ethernet vezom
(ne isporučuje se)
TV
TV bez HDMI IN (ARC) priključka
Audio kabl
(ne isporučuje se)
TV
Napomena
Da biste slušali TV zvuk, uradite sledeće:
––Pritiskajte FUNCTION da biste izabrali „TV“.
––Podesite podešavanja zvučnika na televizoru (BRAVIA) za audio-sistem. Pogledajte uputstvo za upotrebu televizora za više informacija o
njegovom podešavanju.
Ako se poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ prikažu na displeju jedinice
Kada su signali audio-ulaza ka sistemu drugačiji od 2-kanalnih linearnih PCM signala, poruke „CODE 01“ i „SGNL ERR“ (ukazuju na to da su signali
audio-ulaza nepodržani) prikazuju se na ekranu jedinice.
U ovom slučaju, izaberite odgovarajući režim audio-izlaza na televizoru da biste mogli da emitujete 2-kanalne linearne PCM audio-signale.
Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement