Electrolux | EIS6648 | Quick Guide | Electrolux EIS6648 Quick Guide

Electrolux EIS6648 Quick Guide
Lühijuhtnöörid
60 cm
Toidutermomeeter
Vajate alustamisel abi? Kasutage
järgmisi juhiseid, et avastada oma
seadme mitmekesised funktsioonid.
80 cm
1 Induktsiooniala koos funktsiooniga
Juhendatud küpsetamine
2 Induktsiooniala koos funktsioonidega
Juhendatud küpsetamine ja Prae pannil
3 Juhtpaneel
7 Minimaalne tähistatud tase
4 Induktsioonkeeduala
10 Klamber toidutermomeetri asetamiseks
nõu äärele
11 Käepide koos sisemise antenniga
5 Antenniga ala
6 Mõõtmispunkt
8 Soovitatud sissekastmisvahemik
(vedelikele), ca 2–5 cm üle minimaalse
tähistatud taseme
9 Kalibreerimise kood
Kõik keedualad ei toeta kõiki funktsioone.
Vasakpoolsetel piltidel on näha, milliste
keedualadega saab automaatseid
funktsioone kasutada.
Sous Vide
Termomeeter
Prae pannil
Nõuanded ja näpunäited funktsioonile Toidutermomeeter
Toidusensor on temperatuurimõõdik, mis on juhtmevabalt
ühendatud pliidi pinna all asuva antenniga, mis asub kahe
tagumise küpsetusala vahel.
Toidutermomeetri antenn asub selle käepideme sees.
Jälgige, et te seda metallesemetega kinni ei kataks (nt ärge
laske toidutermomeetrit keemise ajal potti kukkuda).
Ühenduse loomiseks Toidutermomeetri ja pliidi vahel
asetage pott ühele vasakpoolsetest keedualadest ja pange
toidutermomeeter potti kella 1–3 vahelisse asendisse.
Pange nõu valitud keeduala keskele. Jälgige, et kasutatava
nõu alumine osa ei ületaks keeduala tähist.
Tagumisel vasakpoolsel keedualal olevad suured
nõud võivad blokeerida signaali, kui te kasutate
Toidutermomeetrit eesmisel vasakpoolsel keedualal.
Kui toidutermomeeter on kasutusel, kasutage ühenduse
loomiseks ja hoidmiseks ilma toidutermomeetrita
toiduvalmistamisel parempoolseid keedualasid.
Kõigi funktsioonidega, välja
arvatud Juhendatud
küpsetamine ja Sous Vide,
saab Toidutermomeetrit
kasutada ainult pliidi
vasakpoolsel küljel.
Funktsiooniga Termomeeter
saate Toidutermomeetrit
kasutada ka pliidi
parempoolsel küljel.
Pange Toidutermomeeter pliidi
keskosa lähedale kella 9–11
alale.
Signaali indikaatorid:
- tugev / keskmine / nõrk signaal
- signaali pole
Signaali tugevdamiseks liigutage toidutermomeetrit antenni
suunas või liigutage nõud.
Pange Toidutermomeeter klambri abil poti või panni ääre
külge antenni lähedusse kella 1–3 alale (pliidi vasakpoolse
osa puhul) või kella 9–11 alale (pliidi parempoolse osa
puhul).
Sous Vide ja KeepTemperature
Sous Vide
Funktsiooniga Sous Vide saate te toitu valmistada
madalal temperatuuril, mis aitab säilitada vitamiine ja
saavutada parimaid maitseid. Sobivaimaid temperatuure
ja valmistamisaegu kasutades tuleb toitude maitse
parimal moel esile. Selle funktsiooni tundmaõppimiseks
tutvuge Küpsetusjuhtnööridega, mille leiate
kasutusjuhendist .
Enne valmistamist tuleb toit sulatada. Pange
maitsestatud toiduained kottidesse ja sulgege vaakumi
abil.
Täitke pott veega ja asetage Toidutermomeeter sisse.
Jälgige, et veetase ulatuks soovitatud kõrgusele.
Funktsiooni Sous Vide saab käivitada
kahel viisil.
Käivitades selle Menüü kaudu, saate valida ise
temperatuuri (vahemikus 35–85 °C).
NIPP: parimad tulemused
saate, kui asetate kotid
vertikaalselt ja katate need
täielikult veega.
Käivitades Sous Vide’i Juhendatud küpsetamine kaudu,
on eri toitude jaoks saadaval eelnevalt määratud
temperatuurid.
Teie pliit pakub teile selgeid sätteid ja juhtnööre, mida
järgida.
Madalatel temperatuuridel küpsetamisel arvestage
kindlasti vastavate reeglitega. Selle kohta leiate
lisateavet kasutusjuhendist.
KeepTemperature
Käivitage programm Sous Vide.
Kui sobiv temperatuur on saavutatud, pange kotid vette.
Kasutage kaant.
Kui kasutate funktsiooni Toidutermomeeter, võite toitu
valmistada ka ilma seda vaakumpakendamata. Sel juhul
aitab see hoida püsivat temperatuuri kogu küpsetamise
aja jooksul. Et toit kõrbema ei läheks, ärge unustage seda
aeg-ajalt segada.
Sisetemperatuuri mõõtmine tahkete toitude puhul
Toidutermomeetrit saab kasutada toidu sees oleva temperatuuri (sisetemperatuuri)
mõõtmiseks.
Asetage Toidutermomeeter nii, et selle mõõteotsak jääks toidu kõige paksema osa keskele,
eriti kui tegu on õhukeste viiludega. Paksemate lihalõikude puhul lükake toidutermomeeter
vähemalt tähistatud tasemeni.
Mõõtmispunkt
Käivitage menüüst Termomeeter funktsioon, et kontrollida toidu temperatuuri.
Toidutermomeetrit võite kasutada ka funktsioonidega Juhendatud küpsetamine / Prae
pannil erinevate roogade jaoks eelnevalt määratud küpsetusparameetrite abil. Kasutage
toidutermomeetrit sisetemperatuuri jälgimiseks.
Kui soovite funktsiooni Prae pannil abil valmistada õhukesi viile, siis pidage meeles, et
poole temperatuurinäiduni jõudmisel tuleks toit ümber pöörata.
Paksemate portsjonite valmistamisel pöörake toitu tihemini.
Mõõtmispunkt
Parimate tulemuste saamiseks soovitame esmalt kasutada Sous Vide-meetodit. Roale
viimase lihvi andmiseks asetage ettevalmistatud portsjonid kuumutatud pannile ja praadige
kiirelt mõlemalt poolt.
867350459-B-152019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising