Electrolux | EIS82449 | Quick Guide | Electrolux EIS82449 Lühike juhend

Electrolux EIS82449 Lühike juhend
Lühijuhised
Vajate alustamisel
abi? Kasutage seda
retseptimaterjali,
et avastada oma
seadme mitmekesised
funktsioonid.
Hoiatus! Ärge jätke töötavat seadet
järelvalveta.
Kasutage seadmega töötamiseks
sensorvälju. Ekraanid, indikaatorid ja
helid annavad teada, millised
funktsioonid on sees.
Sensorväli
Funktsioon
Märkus
1
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2
Lukk/lapselukuseade
Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks.
3
SenseBoil®
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks. Sümboli kohal olevad indikaatorid
näitavad funktsiooni edenemist.
4
Bridge
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
5
Soojusastme näit
Soojusastme näitamiseks.
6
Keeduväljade
taimerindikaatorid
Näitab, millise välja jaoks aeg on määratud.
7
Taimerinäidik
Aja näitamiseks minutites.
8
Hob²Hood
Funktsiooni käsitsire˛iimi sisse- ja väljalülitamiseks.
Keeduvälja valimiseks.
9
10
Aja pikendamiseks või lühendamiseks.
11
PowerBoost
Funktsiooni sisselülitamiseks.
12
Juhtriba
Soojusastme määramiseks.
SenseBoil®
SenseBoil®
Funktsiooni SenseBoil® sisse- ja väljalülitamine.
Funktsioon reguleerib automaatselt vee temperatuuri,
nii et see ei kee pärast keemispunkti saavutamist enam
edasi.
Kui keeduväljal, mida te soovite kasutada, on
eelmisest kasutusest veel jääkkuumust (
) , kõlab helisignaal ja funktsioon ei
käivitu.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
Funktsiooni väljalülitamiseks:
1. Puudutage
• puudutage
(funktsioon lülitub välja ja soojusaste
langeb tasemele 0);
, et pliit käivitada.
, et funktsioon käivitada. Vilkuv
2. Puudutage
ilmub nende keeduväljade puhul, kus te saate
funktsiooni praegu kasutada.
3. Puudutage mis tahes saadaoleva keeduvälja juhtriba
(soojusastmed 1-14), millel soovite funktsiooni
käivitada.
Funktsioon käivitub.
Kui te ühtki keeduvälja 5 sekundi jooksul ei vali, ei lülitu
funktsioon sisse.
Kui funktsioon käivitub, süttivad üksteise järel
kohal olevad sümbolid, kuni vesi saavutab
keemispunkti.
Kui funktsioon tuvastab keemispunkti, kostab
helisignaal ja soojustase läheb automaatselt tasemele
8.
Kui kõik keeduväljad on juba kasutusel või neil
kõigil on alles jääkkuumus, kostab piiks, sümboli
kohal olevad indikaatorid vilguvad ja
funktsioon ei käivitu.
• või puudutage juhtriba ja reguleerige soojusastet
käsitsi.
Vihjed ja näpunäited
Induktsioonkeeduvälja puhul kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid kiiresti.
Induktsioonkeeduväljale sobivad
keedunõud
Kasutage induktsioonkeeduväljale sobivaid
nõusid.
Nõude materjal
Malm*, teras, emailitud teras, roostevaba
teras, mitmekihilise põhjaga (vastava
tootjapoolse markeeringuga).
Alumiinium, vask, messing, klaas,
keraamika, portselan.
Nõud võib induktsioonpliidil kasutada,
kui:
• väike kogus vett hakkab keeduvälja kõrgeima
soojusastme valimisel väga kiirelt keema.
• magnet jääb nõu põhja külge kinni.
Keedunõu põhi peaks olema võimalikult paks ja
tasane.
* SenseBoil® malmnõudega ei pruugi korralikult
funktsioneerida.
Vihjed ja näpunäited funktsiooniga
SenseBoil®
vähemalt veerandi ulatuses tühjaks.
• Parima tulemuse saamiseks keetke terveid, koorimata,
keskmise suurusega kartuleid.
Funktsiooni saab parimal viisil kasutada vee
keetmisel ja kartulite valmistamisel. Ei tööta
mittenakkuva pinna, nt keraamilise pinnaga nõude
kasutamisel. Ei pruugi töötada malmnõude
kasutamisel.
Kartulite keetmiseks soovitatakse parima tulemuse
saamiseks emailitud teraspotte. Teist tüüpi potid,
aga ka tükkideks lõigatud, kooritud või eri suurusega
kartulid võivad tulemust mõjutada.
• Vältige funktsiooni kasutamise ajal välist vibratsiooni
(nt kasutades blenderit või asetades seadme kõrvale
mobiiltelefoni).
Veenduge, et pliidi pind on täiesti kuiv. Kasutage
ainult puhta ja kuiva põhjaga potte.
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
• Kui soovite kasutada soola, lisage see alles pärast seda,
kui vesi on saavutanud keemispunkti.
• Funktsioon ei pruugi veekeedukannude või
espressonõudega töötada.
Energiasääst
Kontrollige, kas pott on SenseBoil® jaoks sobiv, jälgides
tähelepanelikult esimest keetmist.
• Vett kuumutades piirduge vajaliku kogusega.
Tõhusaks SenseBoil® kasutamiseks pidage silmas
järgmist:
• Enne keeduvälja sisselülitamist asetage sellele
keedunõu.
• Pange väiksem nõu väiksemale keeduväljale.
Kasutage ainult külma kraanivett.
• Täitke pott poole kuni
kolmveerand kõrguseni
külma kraaniveega, jättes
servast vähemalt 4 cm tühja
ruumi. Ärge kasutage vähem
kui 1 ega rohkem kui 5 liitrit
vett. Jälgige, et vee kogukaal
(või vee ja kartulite kogukaal)
jääks vahemikku 1-5 kg.
• Võimalusel pange keedunõule alati kaas peale.
• Pange nõu otse keeduvälja keskele.
• Toidu soojashoidmiseks või sulatamiseks kasutage
jääkkuumust.
max. 5l / 5kg / 75%
min. 1l / 1kg / 50%
• Kui soovite keeta kartuleid, siis veenduge, et need
oleksid veega täielikult kaetud, jättes poti ülaservast
Veaotsing
Leidke kiire lahendus ja jätkake keetmist.
Probleem
Kostab piiks, indikaatorid sümboli
kohal vilguvad ja funktsioon
SenseBoil® ei käivitu.
Võimalik põhjus
Ükski keeduväli pole funktsiooniga SenseBoil® kasutamiseks
valmis. Keeduväljadel, mida soovite valida, on ikka veel
jääkkuumust või on need veel kasutusel.
Lahendus
Lõpetage eelmised küpsetustoimingud ja valige vaba
keeduväli, millel pole jääkkuumust.
Potis on kas liiga palju või liiga vähe vett.
Keetsite mõnda muud toitu, mitte vett ja kartuleid.
Keemispunkti on aja jooksul nihutatud ja funktsioon
SenseBoil® ei saa õigesti töötada.
F3
Kasutage seda funktsiooni ainult veega, mitte muude
vedelikega.
Pott on tühi või sisaldab mingit muud vedelikku, mitte vett.
F2
Kasutage õiget tüüpi nõud. Oma seadme jaoks sobivate
nõude täpsed mõõtmed leiate kasutusjuhendi peatükist
"Tehnilised andmed". Tutvuge sobivate nõude kohta käivate
näpunäidetega.
Ärge kunagi lülitage keeduvälja sisse, kui sellel on tühi nõu.
Ebasobiva nõu tõttu on võimsus liiga madal või on kasutatav
nõu tühi.
F1
Pange nõu keeduväljale. Veenduge, et kasutage õiget tüüpi ja
õige suurusega potti.
Keeduväljal, mida soovite kasutama hakata, pole nõud või on
tegemist ebasobiva nõuga.
F
Veenduge, et olete poti täitnud külma kraaniveega ja poole
kuni kolmveerandi ulatuses. Ärge kasutage vähem kui 1 ega
rohkem kui 5 liitrit vett. Funktsiooni SenseBoil® kasutades
keetke ainult vett ja kartuleid.
867350813-A-212019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising