Electrolux | IPE6443WF | User manual | Electrolux IPE6443WF User Manual

Electrolux IPE6443WF User Manual
IPE6443WF
KK
RU
Пісіру алаңы
Варочная панель
Қолдану туралы нұсқаулары
Инструкция по эксплуатации
2
21
2
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ................................................................................. 2
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ............................................................................ 5
3. ОРНАТУ............................................................................................................. 7
4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 9
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 10
6. АҚЫЛ-КЕҢЕС.................................................................................................. 13
7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ................................................................................. 15
8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....................................................................................16
9. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК.....................................................................................18
10. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ........................................................................................... 18
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
1.
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
ҚАЗАҚ
3
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
3 және 8 жас арасындағы балалар мен
мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды
басқалар қадағаламаған жағдайда алыс ұстау
керек.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап
отырмаған жағдайда алыс ұстау керек.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе ол суып
тұрғанда, балалар мен үй жануарларын оған
жақындатпаңыз. Қол жететін бөлшектері ыстық.
Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса,
оны қосу керек.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін жердегі
бөлшектері қолдану барысында ысып тұрады.
Қыздырғыш элементтерге тиіп кетпеу үшін абайлау
керек.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Құрылғыны сыртқы таймермен немесе бөлек
қашықтан басқару жүйесімен басқармаңыз.
ЕСКЕРТУ: Май немесе өсімдік майы қосылған
тағамды пештің үстіне қараусыз қалдыру қауіпті
және өрт шығуы мүмкін.
Өртті ЕШҚАШАН сумен сөндіруге әрекет
жасамаңыз, оның орнына құрылғыны сөндіріп,
жалынды қақпақ немесе өртке төзімді көрпе, т.б.
тәрізді затпен жабыңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Пісіру барысын қадағалап отыру
керек. Пісіру барысы қысқа болса, үздіксіз
қадағалап отыру керек.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: Пісіру алаңына зат
сақтамаңыз.
Пышақ, шанышқы, қасық және қақпақ тәрізді темір
заттарды пештің үстіне қоймаңыз, себебі ысып
кетеді.
Құрылғыны бумен тазалау құралын пайдаланып
тазаламаңыз.
Пайдаланып болғаннан кейін пеш үстінің
элементін, ыдыс анықтағышқа сүйенбей, оның
басқару тетігімен сөндіріңіз.
Егер шыны керамика бет / шыны сынса, электр
қатері пайда болмас үшін құрылғыны сөндіріңіз
және ток көзінен ағытыңыз. Құрылғы ток көзіне
электр корапшасы арқылы қосылған болса,
құрылғыны тоқтан ағыту үшін сақтандырғышты
алыңыз. Осы жағдайларда уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Егер қуат cымына зақым келген болса, қатерден
сақтану үшін оны өндіруші немесе уәкілетті техник
немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
ЕСКЕРТУ: Пісіру құрылғысының өндірушісі жасаған
пеш қорғағыштарды ғана немесе құрылғы
өндірушісі пайдаланушы нұсқаулығында арнайы
көрсеткен немесе құрылғының өзіне орнатылған
қорғағыштарды ғана қолданыңыз. Сай келмейтін
ҚАЗАҚ
5
қорғағыштарды пайдалансаңыз, оқыс жағдай орын
алуы мүмкін.
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Өрт және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
ЕСКЕРТУ!
Бұл құрылғыны тек білікті
маман ғана орнатуға тиіс.
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату нұсқауларын орындаңыз.
Құрылғылар мен заттардың
арасындағы минимум қашықтықты
сақтаңыз.
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Кесілген беттерге ылғал кіріп
үлкейтіп жібермес үшін
тығыздағышпен бітеңіз.
Құрылғының астыңғы жағын бу мен
ылғалдан қорғаңыз.
Құрылғыны есікке жақын жерге
терезенің астына қоймаңыз. Бұл
есік немесе терезе ашылған кезде
ыстық ыдыстар құрылғыдан құлап
кетпеу үшін қажет.
Әр құрылғының астыңғы жағында
өз желдеткіштері бар.
Егер құрылғы тартпаның үстіне
орнатылса:
– Желдеткішке кіріп кетуі мүмкін
кішкене қағаздарды немесе
парақтарды сақтамаңыз, себебі
олар салқындатқышқа зақым
келтіруі немесе салқындату
жүйесін зақымдауы мүмкін.
– Құрылғының астыңғы жағы мен
тартпада сақталған заттардың
арасына кемінде 2 см орын
қалдырыңыз.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Электртоғына қосу жұмыстарын
білікті электрші ғана іске асыруға
тиіс.
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Қандай да бір жұмысты іске
асырмай тұрып, құрылғының электр
желісінен ажыратылғанына көз
жеткізіңіз.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен
жабдықтау желісіндегі электр
параметрлеріне сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз.
Құрылғының дұрыс орнатылғаныа
көз жеткізіңіз. Босап қалған және
дұрыс жалғанбаған электр сымы
немесе ашасы (бар болса)
ағытпаны өте ысытып жіберуі
мүмкін.
Дұрыс электр сымын
пайдаланыңыз.
Электр сымдарының оратылуына
жол бермеңіз.
Электр қатерінен сақтандыру
құралының орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Сымды тартылудан босататын
қапсырманы пайдаланыңыз.
Құрылғыны жақын тұрған розеткаға
жалғаған кезде электр сымы
немесе ашасы (бар болса) ыстық
құрылғыға немесе ыстық ыдысқа
тиіп кетпес үшін абай болыңыз.
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының сымына немесе
ашасына (бар болса) зақым
келтірмеу үшін абай болыңыз.
Зақым келген электр сымын
ауыстырту үшін біздің уәкілетті
қызмет көрсету орталығына немесе
электршіге хабарласыңыз.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Тоққа қосулы тұрған және
оқшаулағышы бар бөлшектердің
электр қатерінен сақтандырғышын,
саймансыз алынбайтын етіп бекітіп
қою керек.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Егер розетка босап тұрса, оған
ашаны сұқпаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Дұрыс оқшаулағыш құралдарды
ғана қолданыңыз. желіні қорғайтын
ажыратқыштар, сақтандырғыштар
(ұстатқыштан алынған бұрандалы
сақтандырғыштар), жерге
тұйықталудан қорғау тетіктері мен
тұйықтағыштар.
Электр жүйесі құрылғыны кез
келген полюсте ажыратуға
мүмкіндік беретін оқшаулағыш
құралмен жабықталуға тиіс.
Оқшаулағыш құралдың контакт ара
қашықтығы кем дегенде 3 мм
болуға тиіс.
•
•
•
•
•
ЕСКЕРТУ!
Өрт және жарылыс пайда
болу қаупі бар
•
•
•
2.3 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, күйіп қалу
және тоқ соғу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Алғаш пайдалану алдында барлық
орамдарын, жапсырмалары мен
қорғағыш таспасын (бар болса)
алыңыз.
Бұл құрылғыны үйде ғана
пайдаланыңыз.
Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
Желдеткіш саңылаулардың бітеліп
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны
назардан тыс қалдырмаңыз.
Пісіру алаңын пайдаланып болған
сайын "off" қалпына қойыңыз.
Ыдыс анықтағышқа сенбеңіз.
Пісіру алаңдарына ас құралдарын
немесе кәстрөлдердің қақпақтарын
қоймаңыз. Қызып кетуі мүмкін.
Құрылғыны су қолмен іске қоспаңыз
немесе суға тиіп тұрған құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Құрылғыны жұмыс орны немесе зат
сақтайтын орын ретінде
қолданбаңыз.
Құрылғының бетіне сызат түссе,
дереу тоқ көзінен ағытыңыз. Бұл
әрекет электр қатеріне ұшырап
қалуға жол бермейді.
Кардиостимуляторы бар адамдар
құрылғы іске қосылып тұрған кезде
индукциялық пісіру алаңдарынан
кем дегенде 30 см алыс тұруға тиіс.
Тағамды ыстық майға салғанда,
май шашырауы мүмкін.
•
Тоңмайларды немесе майды
қыздырған кезде тұтанғыш бу пайда
болады. Тоңмайға немесе майға
тамақ пісірген кезде қызған
заттарды немесе оттың жалынын
алыс ұстаңыз.
Қатты қызған майдан бөлініп
шығатын бу, кенет жарылыстың
орын алуына себеп болады.
Құрамында тағам қалдықтары бар
қолданылған май, бірінші рет
қолданылып отырған майға
қарағанда, төмен температурада
өрт пайда болуға әкелуі мүмкін.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
•
•
•
•
•
Басқару панеліне ыстық ыдыс
қоймаңыз.
Ыстық табаның қақпағын пештің
ыстық әйнек бетіне қоймаңыз.
Ыдысты ішіндегісі сарқылғанша
қайнатпаңыз.
Құрылғының үстіне зат немесе
ыдыс құлап кетуге жол бермеңіз.
Құрылғының бетіне зақым келуі
мүмкін.
Пісіру алаңдарын бос ыдыс қойып
немесе ешбір ыдыс қоймай іске
қоспаңыз.
ҚАЗАҚ
•
•
•
Құрылғының үстіне алюминий
жұқалтыр қоймаңыз.
Құйылған шойыннан, алюминийден
жасалған немесе астына нұқсан
келген ыдыстар, шыны / шыны
керамика бетке сызат түсіреді.
Бұндай заттарды құрылғының
бетінде үнемі көтеріп жылжыту
керек.
Бұл тек тағам пісіруге арналған
құрылғы. Басқа мақсатта, мысалы
бөлмені қыздыру үшін қолдануға
болмайды.
2.4 Күту менен тазалау
•
•
•
•
•
Құрылғының бетіндегі материалдың
сапасы түспес үшін мезгіл-мезгіл
тазалаңыз.
Құрылғыны тазалардан бұрын
сөндіріңіз де, суығанша күтіңіз.
Қызмет көрсету алдында
құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы
спрейді және буды қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Тек
бейтарап тазартқыш заттарды
7
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкелерді, еріткіштерді
немесе металл заттарды
пайдаланбаңыз.
2.5 Сервис
•
•
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
2.6 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
Құрылғыны қоқысқа дұрыс тастауға
қатысты ақпаратты жергілікті
әкімшілік мекемеге хабарласып
алыңыз.
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
3. ОРНАТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
3.1 Орнату алдында
Пешті орнату алдында, техникалық
сипаттама тақтайшасынан келесі
деректерді жазыңыз. Техникалық
ақпарат тақтайшасы пештің астыңғы
жағында орналасқан.
Сериялық
нөмірі ...........................
3.2 Кіріктірілген пештер
Кіріктірілген пештерді, пешті дұрыс
қондырылған құрылғыларға және
стандартты талаптарға сай келетін
жұмыс беттеріне құрастырғаннан кейін
ғана пайдаланыңыз.
3.3 Қосылым сымы
•
•
Пеш электр қосылымы сымымен
жабдықталған.
Нұқсан келген қуат сымын
ауыстыру үшін мына кабель түрін
қолданыңыз: H05V2V2-F, 90°C
немесе одан жоғары температураға
төзімді. Жергілікті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
8
www.electrolux.com
3.4 Құрастыру
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
Құрылғы тартпаның үстіне
орнатылса, пештің
желдеткіші тағам пісіру
барысында тартпадағы
заттарды жылытуы мүмкін.
ҚАЗАҚ
9
4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
4.1 Пісіруге арналған беттің көрінісі
1
1 Индукциялық пісіру алаңы
2 Басқару панелі
1
180 mm
145 mm
1
1
2
4.2 Басқару панелінің көрінісі
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Құрылғыны іске қосу үшін сенсорлық өрістерді пайдаланыңыз. Бейнебеттер,
индикаторлар мен дыбыстық сигналдар қай функциялардың жұмыс жасайтынын
көрсетеді.
Сенсо Функция
рлық
өріс
Түсіндірме
ҚОСУ/СӨНДІРУ
Пештің үстін қосуға және сөндіруге
арналған.
2
Құлып / Бала
қауіпсіздігінің құралы
Басқару панелін құрсаулайды/құрсауын
ағытады.
3
Bridge
Функцияны іске қосады және сөндіреді.
-
Қыздыру параметрінің
бейнебеті
Қыздыру параметрін көрсетуге
арналған.
-
Пісіру алаңдарының
индикаторлары
Уақыттың қай пісіру алаңы үшін
орнатылғанын көрсетуге арналған.
-
Таймер бейнебеті
Уақытты минут бойынша көрсетуге
арналған.
1
4
5
6
10
www.electrolux.com
Сенсо Функция
рлық
өріс
-
Пісіру алаңын таңдауға арналған.
/
-
Уақытты көбейтуге немесе азайтуға
арналған.
/
-
Қызу параметрін орнатуға арналған.
PowerBoost
Функцияны қосуға арналған.
7
8
9
Түсіндірме
10
4.3 Қызу параметрінің бейнебеттері
Дисплей
Сипаттама
Пісіру алаңы сөндірулі.
-
/
-
Пісіру алаңы жұмыс істейді.
Нүкте қыздыру деңгейінің жартысы бойынша өзгеруді
білдіреді.
Автоматты түрде қыздыру жұмыс істейді.
PowerBoost жұмыс істейді.
+ сан
Ақаулық орын алды.
Пісіру алаңы әлі ыстық (қалдық қызу).
Құлып /Бала қауіпсіздігінің құралы жұмыс істейді.
Пісіру алаңына жарамсыз ыдыс немесе тым кішкене ыдыс
қойылған не мүлдем ыдыс қойылмаған.
Автоматты түрде сөндіру жұмыс істейді.
4.4 Қалдық қызу индикаторы
ЕСКЕРТУ!
Қалдық қызуға күйіп
қалу қаупі бар.
Индукциялық пісіру алаңдары тағам
пісіру үшін қажет қызуды ыдыс түбінен
тура жібереді. Ыдыстағы қалдық қызу
пештің керамика бетін қыздырады.
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
5.1 Іске қосу және сөндіру
Пештің үстін қосу немесе сөндіру үшін
белгісін 1 секунд түртіңіз.
ҚАЗАҚ
5.2 Автоматты түрде сөндіру
Функция пештің үстін келесі
жағдайларда автоматты түрде
сөндіреді:
•
•
•
•
•
•
барлық пісіру алаңдары сөндірулі
болса,
пештің үстін іске қосқан соң қызу
параметрін орнатпасаңыз,
басқару панеліне бір нәрсе төгіліп
қалса немесе ол 10 секундтан
артық (ыдыс, киім т.с.с.) жабық
қалса. Дыбыстық сигнал естіліп,
пештің үсті сөнеді. Заттарды
алыңыз немесе басқару панелін
тазалаңыз.
пештің үсті қатты қызып кетсе
(мысалы, кәстрөлдің ішіндегісі
сарқылғанша қайнаса). Пештің үстін
қайта қолдану алдында пісіру
алаңын салқындатыңыз.
егер сай келмейтін ыдыс
белгісі жанып,
пайдаланылса.
пісіру алаңы 2 минуттан кейін
автоматты түрде сөнеді.
пісіру алаңын сөндірмесеңіз немесе
қызу параметрін өзгертпесеңіз.
Шамалы уақыттан кейін
жанады
да, пеш жұмысын тоқтатады.
Пештің үстін сөндіргеннен кейінгі
уақыт пен қызу параметрінің
арасындағы байланыс:
Қызу параметрі
,1-2
Пештің үсті
мына уақыттан
кейін сөнеді:
6 сағаттан кейін
3-4
5 сағаттан кейін
5
4 сағаттан кейін
6-9
1,5 сағаттан кейін
5.3 Қызу параметрі
Қызу параметрі мәнін көбейту үшін
белгісін түртіңіз. Қызу параметрі мәнін
азайту үшін
белгісін түртіңіз. Пісіру
және
алаңын сөндіру үшін
белгісін бір уақытта басыңыз.
11
5.4 Bridge
Бұл функция қазан екі
аймақтың орталсын
жапқанда жұмыс істейді.
Бұл функция екі сол жақ пісіру алаңын
өзара қосады да, олар бір пісіру алаңы
ретінде жұмыс істейді.
Әуелі сол жақ пісіру алаңдарының
біріне қызу параметрін орнатыңыз.
Функцияны қосу үшін: түймешігін
басыңыз. Қызу параметрін орнату
немесе өзгерту үшін басқару
сенсорларының бірін түртіңіз.
Функцияны сөндіру үшін:
түймешігін басыңыз. Пісіру алаңдары
дербес жұмыс істейді.
5.5 Автоматты түрде қыздыру
Егер осы функцияны іске қоссаңыз,
қысқа уақыт ішінде қажетті қызу
параметріне қол жеткізесіз. Бұл
функция біраз уақыт қыздыру
параметрінің ең жоғары мәнін
орнатады да, содан кейін дұрыс
қыздыру параметріне дейін түсіреді.
Бұл функцияны іске қосу
үшін, пісіру алаңы суық
болуы керек.
Функцияны пісіру алаңы үшін
қосқыңыз келсе:
басыңыз (
түймешігін
жанады). Дереу
түймешігін түртіңіз (
жанады). Дұрыс
қызу параметрі жанғанша,
тетігін
дереу басыңыз. 3 секундтан кейін
жанады.
Функцияны сөндіру үшін:
түймешігін басыңыз.
5.6 PowerBoost
Бұл функция индукциялық пісіру
алаңдарына көп қуат береді. Функция
шекті уақыт аралығында индукциялық
пісіру алаңдары үшін ғана іске
қосылуы мүмкін. Осы уақыт өткеннен
кейін, индукциялық пісіру алаңы
12
www.electrolux.com
автоматты түрде ең үлкен қыздыру
параметріне қойылады.
"Техникалық ақпарат"
тарауын қараңыз.
Минут операторы
Бұл функцияны пісіру алаңдары
жұмыс істемей, пеш іске қосылып
тұрғанда Минут операторы ретінде
қолдануға болады. Бейнебетте
Функцияны пісіру алаңы үшін іске
қыздыру параметрі көрсетіледі
қосу:
белгішесін басыңыз.
белгішесі жанады.
Функцияны қосу үшін:
түймешігін
басыңыз. Уақытты орнату үшін
Функцияны сөндіру үшін:
немесе
түймешігін басыңыз.
5.7 Таймер
Кері санақ таймері
Бұл функцияны қолданып пісіру
алаңының бір пісіру циклы кезінде
қанша уақыт жұмыс істейтінін
көрсетіңіз.
Алдымен пісіру алаңы үшін қыздыру
параметрін, содан кейін функцияны
орнатыңыз.
Пісіру алаңын орнату үшін:
түймешігін қажетті пісіру алаңының
индикаторы жанғанша қайта-қайта
басыңыз.
Функцияны іске қосу немесе
уақытты өзгерту үшін: таймердің
немесе
түймешігін басып уақытты
(00 - 99 минут) орнатыңыз. Пісіру
алаңының индикаторы баяу
жыпылықтай бастаған кезде, уақыт
кері санала бастайды.
Қалған уақытты қарау үшін: пісіру
алаңын
арқылы орнатыңыз. Пісіру
алаңының индикаторы жылдам
жыпылықтай бастайды. Бейнебетте
қалған уақыт көрсетіледі.
Функцияны сөндіру үшін: пісіру
алаңын
арқылы орнатыңыз және
белгішесін басыңыз. Қалған уақыт 00ге кері санайды. Пісіру алаңының
индикаторы сөнеді.
Уақыт аяқталған кезде,
дыбыстық сигнал естіліп,
00 жыпылықтайды. Пісіру
алаңы сөндіріледі.
Дыбыстық сигналды тоқтату үшін:
түймешігін басыңыз.
.
немесе
түймешігін
таймердің
басыңыз. Уақыт аяқталған кезде,
дыбыстық сигнал естіліп, 00
жыпылықтайды.
Дыбыстық сигналды тоқтату үшін:
түймешігін басыңыз.
Функцияны сөндіру үшін:
түймешігін, содан кейін
түймешігін
түртіңіз. Қалған уақыт 00-ге дейін кері
саналады
Бұл функция пісіру
алаңдарының жұмысына
еш әсер етпейді.
5.8 Құлып
Басқару панелін пісіру алаңдары
жұмыс істеп тұрғанда бұғаттауға
болады. Ол қызу параметрінің
кездейсоқ өзгеруіне жол бермейді.
Әуелі қыздыру параметрін
орнатыңыз.
Функцияны қосу үшін:
белгішесін
белгішесі 4 секунд
басыңыз.
жанады.Таймер қосулы күйде қалады.
Функцияны сөндіру үшін:
түймешігін басыңыз. Алдыңғы қызу
параметрі жанады.
Пешті сөндірген кезде, осы
функция да сөнеді.
5.9 Бала қауіпсіздігінің құралы
Бұл функция пеш үстінің кездейсоқ
қосылып кетуіне жол бермейді.
Функцияны қосу үшін: пештің үстін
көмегімен қосыңыз. Қызу
параметрін орнатпаңыз.
белгішесін
ҚАЗАҚ
4 секунд басыңыз.
белгішесі
жанады. Пештің үстін
сөндіріңіз.
көмегімен
Функцияны сөндіру үшін: пештің
үстін
•
•
көмегімен қосыңыз. Қызу
параметрін орнатпаңыз.
4 секунд басыңыз.
белгішесін
•
белгішесі
жанады. Пештің үстін
сөндіріңіз.
көмегімен
Функцияны бір пісіру уақыты үшін
ғана қайта орнату: пештің үстін
көмегімен іске қосыңыз.
белгішесі
жанады. белгішесін 4 секунд
басыңыз. Қызу параметрін 10 секунд
ішінде орнатыңыз. Пештің үстін іске
13
Бұл функция бір фазаға қосылған
пісіру алаңдарының жалпы қуаты
3700 Вт-тан асқан кезде іске
қосылады.
Бұл функция бір фазаға қосылған
басқа пісіру алаңдарының қуат
мөлшерін төмендетеді.
Қуаты азайған алаңдардың қызу
параметрін көрсететін дисплейде
орнатылған қызу параметрі мен
қазіргі азайтылған қызу параметрі
алма-кезек көрсетіледі. Біраз
уақыттан кейін қызуы азайтылған
алаңдардың қызу параметрін
көрсететін дисплейде тек ғана
азайтылған қызу параметрі
көрсетіледі.
қосуға болады. Пешті
көмегімен
сөндірген кезде, функция қайта жұмыс
істейді.
5.10 Қуатты басқару
•
•
•
Пісіру алаңдары пештің
фазаларының орналасуына және
нөміріне сәйкес топтастырылған.
Суретке қараңыз.
Әр фазаның ең жоғары қуат
жүктемесі - 3700 Вт.
Бұл функция бір фазаға қосылған
пісіру алаңдары арасындағы қуат
мөлшерін бөледі.
6. АҚЫЛ-КЕҢЕС
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
6.1 Ыдыс-аяқ
Индукциялық пісіру
алаңдарында, электрмагнитті өріс ыдыс ішінде
жылдам қызу пайда
болдырады.
Индукциялық пісіру
алаңдарын сай келетін
ыдыспен бірге
пайдаланыңыз.
Ыдыс-аяқтың материалы
•
жарамды: шойын, темір, эмальмен
қапталған болат, тоттанбайтын
темір, табаны көп қабаттан тұратын
ыдыс (өндіруші тарапынан дұрыс
таңба салынған).
• жарамсыз: алюминий, мыс, сары
мыс, шыны, керамика, фарфор.
Ыдыс индукция пешіне сай келеді,
егер:
•
•
жоғары қызу параметрі орнатылған
пісіру алаңындағы су өте жылдам
қайнап кетсе.
ыдыстың түбіне магнитке жабысса.
14
www.electrolux.com
Ыдыстың түбі барынша
қалың әрі мүмкіндігінше
жайпақ болуға тиіс.
Пештің үстіне қойылатын
ыдыс табанының құрғақ
және таза екенін тексеру
керек.
Ыдыстардың өлшемдері
Индукциялық пісіру алаңдары, ыдыс
табанының өлшеміне автоматты түрде
бейімделеді.
Пісіру алаңының тиімділігі ыдыстың
диаметріне байланысты. Диаметрі
көрсетілген ең кіші диаметрден кіші
ыдыс, пісіру алаңынан бөлінетін
қуаттың тек бір бөлігін ғана қабылдай
алады.
"Техникалық сипаттама"
тарауын қараңыз.
6.2 Жұмыс кезіндегі шуыл
Егер келесі шуыл естілсе:
•
•
пайдаланасыз, және ыдыс әр түрлі
материалдардан жасалған (көп
қатпарлы құрылма).
• гуілдеу: жоғары қуат деңгейін
пайдаланғансыз.
• шыртылдау: электр тоғы қосылыпажыратылады.
• ысылдау, ызыңдау: желдеткіш
жұмыс істейді.
Бұл шуыл қалыпты болып
есептеледі және пештің ақаулығына
жатпайды.
6.3 Тағам пісіру
бағдарламаларының үлгілері
Пісіру алаңының қызу параметрі мен
қуатты тұтыну мәні өзара тура
байланысты емес. Қызу параметрін
көбейткен кезде, пісіру алаңы
пайдаланатын қуат мәні
пропорциональды түрде көбеймейді.
Сондықтан орташа қызу параметрін
қолданатын пісіру алаңы, өз қуатының
жартысынан азын жұмсайды.
Кестедегі деректер
жалпылама нұсқау ретінде
ғана берілген.
сыртылдаған дыбыс естісеңіз: ыдыс
әр түрлі материалдардан жасалған
(көп қатпарлы құрылым).
ысқырған дыбыс: сіз пісіру алаңын
жоғары қуат деңгейіне қойып
Қызу
параметрі
Пайдалану:
Уақыт
(мин.)
Піскен тағамды жылы
ұстаңыз.
қажетін Ыдыстың қақпағын
е орай жабыңыз.
1 - 2.
Голланд тұздығы,
балқытылған: сары май,
шоколад, желатин.
5 - 25
1 - 2.
Қойылту: шайқалған омлет, 10 - 40
піскен жұмыртқалар.
Қақпағын жауып пісіріңіз.
2. - 3.
Күріш және сүтке пісірілген
тағамдарды баяу қайнату,
дайын тағамдарды
жылыту.
25 - 50
Кемінде күріштен екі есе
көп сұйық қосыңыз, сүт
тағамдарын пісірудің
ортасына келгенде
араластырыңыз.
3. - 4.
Буға піскен көкөністер,
балық, ет.
20 - 45
Бірнеше ас қасық сұйықтық
құйыңыз.
-1
Ақыл-кеңес
Ара-тұра араластырыңыз.
ҚАЗАҚ
15
Қызу
параметрі
Пайдалану:
Уақыт
(мин.)
Ақыл-кеңес
4. - 5.
Буға піскен картоптар.
20 - 60
750 г картопқа ең көбі ¼ л
су пайдаланыңыз.
4. - 5.
Көп мөлшердегі тағамдар,
бұқтырылған тағамдар мен
көже пісіру.
60 150
3 литрге дейін су және
құраластар.
5. - 7
Баппен қуыру: эскалоп,
"кордон блё" бұзау еті,
котлет, риссоль, шұжық,
бауыр, майға қуырылған
ұн, жұмыртқа, құймақ,
бауырсақ.
қажетін Орта тұсында аударыңыз.
е орай
7-8
Қатты қуыру, қуырылған
картоп, қоң ет,
бифштекстер.
5 - 15
9
Суды қайнату, макарон пісіру, етті қызартып қуыру (гуляш,
бұқтырып пісіру), фри қуыру үшін.
Орта тұсында аударыңыз.
Суды көп мөлшерде қайнатыңыз. PowerBoost қосылады.
7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
7.1 Жалпы ақпарат
•
•
•
•
•
Пештің үстін пайдаланған сайын
тазалаңыз.
Әрқашан табаны таза ыдысты
пайдаланыңыз.
Пештің үстіне түскен сызаттар
немесе қошқыл дақтар оның
жұмысына ешқандай әсер етпейді.
Пештің бетіне арналған арнайы
тазалағышты пайдаланыңыз.
Шыныға арналған арнайы
қырғышты қолданыңыз.
7.2 Пештің үстін тазалау
•
Дереу тазалаңыз: еріген пластик,
пластик жұқалтыр, қант және қанты
•
•
бар тағам немесе қоқыстар пештің
бетіне зақым келтіруі мүмкін. Күйіп
қалмау үшін абай болыңыз.
Қырғышты шыны бетке арнайы
сүйір бұрыш жасап қойып, оны
жылжыта отырып тазалаңыз.
Пештің үсті жеткілікті түрде
суыған кезде алыңыз: әк дақтары,
су дақтары, май дақтары, металдың
жылтыраған дақтары. Пештің бетін
дымқыл шүберекпен және жеміргіш
емес жуғыш затпен тазалаңыз.
Тазалап болғаннан кейін пештің
үстін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
Жылтыраған металл дақтарын
кетіріңіз: сірке суы қосылған су
ерітіндісін пайдаланып, әйнек бетін
шүберекпен тазалаңыз.
16
www.electrolux.com
8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
8.1 Не істерсіңіз, егер...
Ақаулық
Ықтимал себебі
Шешімі
Пешті қосып немесе іске
пайдалана алмадыңыз.
Пеш электр тоғына
қосылған жоқ немесе
теріс қосылған.
Пештің электр көзіне
дұрыс қосылғанына көз
жеткізіңіз. Қосылым
сызбасын қайта қараңыз.
Сақтандырғыш жанып
кеткен.
Ақаулыққа
сақтандырғыштың себеп
болғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қайтақайта жанып кетсе, білікті
электршіге
хабарласыңыз.
Қызу параметрі 10 секунд Пешті қайта іске қосыңыз
қойылмай тұрса.
да, қызу параметрін 10
секундтан аз уақыт
ішінде орнатыңыз.
Бір уақытта 2 немесе
одан да көп сенсорлық
өрістерді басып
қойғансыз.
Бір ғана сенсорлық өрісті
басыңыз.
Басқару панеліне су
немесе май шашыраған.
Басқару панелін
тазалаңыз.
Дыбыстық сигнал естіліп, Бір немесе бірнеше
пештің үсті сөнеді.
сенсорлық өріске зат
Пеш сөнген кезде
қойылған.
дыбыстық сигнал
естіледі.
Пештің үсті сөнеді.
Сенсорлық өріске
зат қойылған.
Сенсорлық өрістердегі
затты алыңыз.
бір
Сенсорлық өрістердегі
заттарды алыңыз.
Қалдық жылу индикаторы Алаң ыстық емес, себебі
жанбай тұр.
ол аз уақыт ғана қосылып
тұрған не сенсордың
ақауы бар.
Егер алаң қызу үшін
едәуір ұзақ жұмыс істесе,
уәкілетті қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
Автоматты түрде
қыздыру жұмыс
істемейді.
Алаңды әбден
салқындатып алыңыз.
Алаң ыстық.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
Екі қызу параметрі
ауысып көрсетіледі.
17
Ықтимал себебі
Шешімі
Қызу параметрінің ең
жоғары мәні орнатылған.
Ең жоғары қызу
параметрінің қуаты,
функциясының қуатымен
бірдей.
Қуатты басқару жұмыс
істейді.
"Күнделікті қолдану"
тарауын қараңыз.
Сенсорлық өрістер қызып Тым үлкен ыдыс
кетеді.
қолданылған немесе
ыдыстар басқару
құралдарына тым жақын
қойылған.
Үлкен ыдыстарды артқы
пісіру алаңдарына
қойыңыз.
жанады.
Бала қауіпсіздігінің
құралы немесе Құлып
қосылады.
"Күнделікті қолдану"
тарауын қараңыз.
жанады.
Алаңда ешбір ыдыс жоқ.
Алаңға ыдыс қойыңыз.
Ыдыс сай келмейді.
Жарамды ыдысты
пайдаланыңыз. "Ақылкеңестер және
ұсыныстар" тармағын
қараңыз.
Ыдыс түбінің диаметрі
алаң үшін тым кішкене.
Өлшемі сай келетін
ыдысты пайдаланыңыз.
"Техникалық сипаттама"
тарауын қараңыз.
Пеште ақау бар.
Пешті сөндіріңіз де, қайта
30 секундтан кейін іске
және сан жанады.
қосыңыз. Егер
қайта
жанса, пешті тоқ көзінен
ағытыңыз. 30 секундтан
кейін пешті қайта
қосыңыз. Ақаулық
жойылмаса уәкілетті
қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
Үздіксіз сигнал естілуі
мүмкін.
Электр қосылымы дұрыс
емес.
8.2 Ақаулықты түзету шешімін
өзіңіз таба алмасаңыз...
Ақаулықты түзету шешімін өзіңіз таба
алмасаңыз, дилеріңізге не уәкілетті
Пешті электр желісінен
ажыратыңыз. Білікті
электршіге хабарласып,
қалай орнатылғанын
тексертіңіз.
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз. Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы деректерді беріңіз.
Сонымен қоса, шыны керамиканың үш
саннан тұратын нөмірін, (шынының
18
www.electrolux.com
бетіндегі бұрышта) және ақаулық орын
алғанда көрсетілген хабарды беріңіз.
Пешті дұрыс пайдаланғаныңызға көз
жеткізіңіз. Бұлай істемеген жағдайда,
қызмет көрсету орталығының технигі
немесе дилер көрсеткен қызмет,
кепілдік мерзімі кезінде де ақылы
болуы мүмкін. Қызмет көрсету
орталығына қатысты нұсқаулар мен
кепілдік шарттары кепілдік
кітапшасында берілген.
9. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
9.1 Техникалық ақпарат
тақтайшасы
Үлгісі IPE6443WF
Түрі 61 B4A 01 AA
Индукция 7.35 кВт
Сер.№. .................
ELECTROLUX
Өнім нөмірі PNC 949 596 756 00
220 - 240 В / 400 В 2N 50 - 60 Гц
Германияда жасалған
7.35 кВт
9.2 Пісіру алаңдарының сипаттамасы
Пісіру алаңы
Номинальды PowerBoost
қуат (ең
[Вт]
жоғары қызу
параметрі)
[Вт]
PowerBoost
Ыдыстың
ең көп
диаметрі [мм]
ұзақтық [мин]
Алдыңғы сол
жақ
2300
3200
10
180 - 210
Артқы сол жақ 2300
3200
10
180 - 210
Алдыңғы оң
жақ
1400
2500
4
125 - 145
Артқы оң жақ
1800
2800
10
145 - 180
Пісіру алаңдарының қуаты кестеде
көрсетілген мәндерден сәл ғана
өзгеше болуы мүмкін. Бұл мәндер
ыдыстың материалы мен өлшемдеріне
байланысты өзгереді.
Жақсы пісіру нәтижелеріне жету үшін
диаметрі кестеде көрсетілгеннен үлкен
емес ыдысты қолданыңыз.
10. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ
10.1 EU 66/2014 стандарты бойынша берілген өнім ақпараты
Үлгінің техникалық
параметрлері
IPE6443WF
Пеш үстінің түрі
Кіріктірілген пеш
Пісіру алаңдарының
саны
4
ҚАЗАҚ
Қыздыру технологиясы
19
Индукция
Дөңгелек пісіру
алаңдарының диаметрі
(Ø)
Алдыңғы сол жақ
Артқы сол жақ
Алдыңғы оң жақ
Артқы оң жақ
21,0 см
21,0 см
14,5 см
18,0 см
Әр пісіру алаңының
пайдаланатын қуат
мөлшері (EC electric
cooking)
Алдыңғы сол жақ
Артқы сол жақ
Алдыңғы оң жақ
Артқы оң жақ
179,3 Вт-сағ / кг
178,4 Вт-сағ / кг
183,2 Вт-сағ / кг
184,9 Вт-сағ / кг
Пештің пайдаланатын
қуат мөлшері (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Тағам пісіретін
тұрмыстық электр құрылғылары - 2бөлім: Пештің үсті - Жұмыс тиімділігін
өлшеу тәсілдері
Пісіру аумағының қуат мөлшерінің
өлшемдері әр пісіру алаңындағы
айқыш арқылы көрсетілген.
181,5 Вт-сағ / кг
•
•
•
•
10.2 Қуатты үнемдеу
•
Төмендегі кеңестерді орындасаңыз,
күнделікті тағам пісірген кезде қуатты
үнемдеуге болады.
•
Суды тек қажетті мөлшерде ғана
ысытыңыз.
Егер мүмкін болса, ыдысқа әрқашан
қақпақ жабыңыз.
Пісіру алаңын іске қосу алдында
оған ыдыс қойыңыз.
Шағын ыдысты шағын пісіру
алаңдарына қойыңыз.
Ыдыстарды пісіру алаңының тура
ортасына қойыңыз.
Тағамды жылы ұстау немесе жібіту
үшін қалдық қызуды пайдаланыңыз.
11. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
20
www.electrolux.com
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы
санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне
сәйкес келеді. Мысалы, 84512345 сериялық нөмірі өнім 2018
жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті ұйымы:
OOO «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114,
Мәскеу/Москва, тел.: 8-800-200-3589
Германияда жасалған
РУССКИЙ
21
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................22
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 24
3. УСТАНОВКА.................................................................................................... 27
4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 29
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.............................................................. 31
6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....................................................................................34
7. УХОД И ОЧИСТКА.......................................................................................... 35
8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ............................................36
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.............................................................................. 38
10. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.........................................................................39
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы
вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.ru/support
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.promo.electrolux.ru
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux-1.ru
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
22
1.
www.electrolux.com
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с настоящей
Инструкцией. Производитель не несет
ответственности за какие-либо травмы или ущерб,
возникший вследствие неправильной установки или
эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под
рукой в надежном месте для последующего
использования.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
•
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми,
если их возраст превышает 8 лет, и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями и с недостаточным
опытом или знаниями только при условии
нахождения под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с
ярко выраженными и комплексными нарушениями
здоровья запрещается находиться рядом с
прибором, если только за ними не обеспечивается
постоянный надзор.
Детям младше 3 лет запрещается находиться
рядом с прибором, если только за ними не
обеспечивается постоянный надзор взрослых.
Не позволяйте детям играть с прибором.
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей и утилизируйте материалы
надлежащим образом.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда он работает или остывает.
РУССКИЙ
•
•
23
Доступные для контакта части прибора сохраняют
высокую температуру.
Если прибор оснащен устройством защиты детей,
его следует включить.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание прибора не должно производиться
детьми без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Прибор и его доступные для контакта
части сильно нагреваются во время эксплуатации.
Будьте осторожны и не прикасайтесь к
нагревательным элементам.
Не эксплуатируйте данный прибор с помощью
внешнего таймера или отдельной системы
дистанционного управления.
ВНИМАНИЕ: Оставление на варочной поверхности
продуктов, готовящихся на жире или масле, может
представлять опасность и привести к пожару.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь залить пламя
водой; вместо этого выключите прибор и накройте
пламя, например, крышкой или противопожарным
одеялом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ход приготовления требует
надзора. При малом времени приготовления
надзор должен быть постоянным.
ВНИМАНИЕ: Опасность возгорания: не
используйте варочные поверхности для хранения
каких-либо предметов.
Не следует класть на варочную поверхность
металлические предметы, такие как ножи, вилки,
ложки и крышки, так как они могут нагреться.
Не используйте пароочистители для очистки
прибора.
После использования выключите конфорку ее
ручкой управления и не полагайтесь на датчик
обнаружения посуды.
24
www.electrolux.com
•
•
•
При обнаружении трещин на стеклокерамической
поверхности или при ее растрескивании
выключите прибор и отсоедините его от сети
электропитания. Если прибор подключен
напрямую при помощи клеммной колодки,
извлеките плавкий предохранитель, чтобы
отсоединить прибор от сети. В любом случае
обратитесь в авторизованный сервисный центр.
В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
сервисным центром или специалистом с
равнозначной квалификацией.
ВНИМАНИЕ: Используйте только защиту варочной
поверхности, которая была разработана
производителем прибора для приготовления пищи,
обозначена производителем прибора в
инструкциях в качестве пригодной для
использования с данным прибором, либо встроена
в прибор. Использование ненадлежащей защиты
может стать причиной несчастного случая.
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Установка прибора должна
осуществляться только
квалифицированным
персоналом!
•
ВНИМАНИЕ!
Это может привести к
повреждению прибора или
травмам.
•
Удалите всю упаковку.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, имеющий
повреждения.
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
Обеспечьте наличие минимально
допустимых зазоров между
•
•
соседними приборами и
предметами мебели.
Никогда не забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении: прибор имеет
большой вес. Всегда используйте
защитные перчатки и закрытую
обувь.
Поверхности срезов столешницы
необходимо покрыть герметиком во
избежание их разбухания под
воздействием влаги.
Защитите днище прибора от пара и
влаги.
Не устанавливайте прибор возле
дверей или под окнами. Это
позволит избежать падения с
прибора кухонной посуды при
открывании двери или окна.
РУССКИЙ
•
•
На дне каждого прибора
установлены вентиляторы
охлаждения.
При установке прибора над
выдвижным ящиком:
– Не храните небольшие
предметы или листы бумаги,
которые могут быть затянуты
внутрь и повредить
вентиляторы охлаждения или
ухудшить работу системы
охлаждения.
– Между прибором и предметами,
хранящимися в ящике,
обязательно должен быть зазор
размером не менее 2 см.
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Все подключения к электросети
должны производиться
квалифицированным электриком.
Прибор должен быть заземлен.
Перед выполнением каких-либо
операций по чистке прибора или по
уходу за ним его следует отключить
от сети электропитания.
Убедитесь, что параметры,
указанные на табличке с
техническими данными,
соответствуют характеристикам
электросети.
Убедитесь в правильности
установки прибора. Неплотно
зафиксированный сетевой шнур
или вилка (если это применимо к
данному прибору), которая
неплотно держится в розетке,
может привести к перегреву
контактов.
Используйте соответствующий
электросетевой кабель.
Не допускайте спутывания
электропроводов.
Позаботьтесь об установке защиты
от поражения электрическим током.
Сетевой шнур не должен быть туго
натянут.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
При подключении прибора к
розеткам, расположенным на
близком от него расстоянии,
убедитесь, что сетевой шнур или
вилка (если это применимо к
данному прибору) не касается
горячего прибора или горячей
посуды.
Не используйте тройники и
удлинители.
Следите за тем, чтобы не
повредить вилку (если это
применимо к данному прибору) и
сетевой кабель. Для замены
сетевого кабеля обратитесь в
авторизованный сервисный центр
или к электрику.
Детали, защищающие токоведущие
или изолированные части прибора,
должны быть закреплены так,
чтобы их было невозможно удалить
без специальных инструментов.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в
розетку только по окончании
установки прибора. Убедитесь, что
после установки прибора к вилке
электропитания имеется свободный
доступ.
Не подключайте прибор к розетке
электропитания, если она плохо
закреплена или если вилка
неплотно входит в розетку.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Следует использовать подходящие
размыкающие устройства:
предохранительные
автоматические выключатели,
плавкие предохранители
(резьбовые плавкие
предохранители следует
выкручивать из гнезда), автоматы
защиты от тока утечки и пускатели.
Прибор должен быть подключен к
электросети через устройство для
изоляции, позволяющее
отсоединять от сети все контакты.
Устройство для изоляции должно
обеспечивать зазор между
разомкнутыми контактами не менее
3 мм.
26
www.electrolux.com
2.3 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы,
ожогов и поражения
электрическим током.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Перед первым использованием
удалите всю упаковку, наклейки и
защитную пленку (если она
имеется).
Используйте данный прибор в
бытовых помещениях.
Не вносите изменения в параметры
данного прибора.
Удостоверьтесь, что
вентиляционные отверстия не
закрыты.
Во время работы прибора не
оставляйте его без присмотра.
После каждого использования
выключайте конфорки.
Не полагайтесь на детектор
наличия посуды.
Не кладите на конфорки столовые
приборы или крышки кастрюль. Они
могут сильно нагреться.
При использовании прибора не
касайтесь его мокрыми руками; не
касайтесь прибора, если на него
попала вода.
Не используйте прибор в качестве
столешницы или подставки для
каких-либо предметов.
В случае образования на приборе
трещин немедленно отключите его
от сети электропитания. Это
позволит предотвратить поражение
электрическим током.
Пользователи с
имплантированными
кардиостимуляторами не должны
приближаться к работающему
прибору с индукционными
конфорками ближе чем на 30 см.
Помещение продуктов в горячее
масло может привести к его
разбрызгиванию.
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
возгорания или взрыва.
•
При нагреве жиры и масла могут
выделять легковоспламеняющиеся
пары. Не допускайте присутствия
•
•
•
открытого пламени и нагретых
предметов при использовании для
приготовления жиров и масел.
Образуемые сильно нагретым
маслом пары могут привести
самопроизвольному возгоранию.
Использованное масло может
содержать остатки продуктов, что
может привести к его возгоранию
при более низких температурах по
сравнению с маслом, которое
используется в первый раз.
Не помещайте на прибор, рядом с
ним или внутрь него
легковоспламеняющиеся вещества
или изделия, пропитанные
легковоспламеняющимися
веществами.
ВНИМАНИЕ!
Существует риск
повреждения прибора.
•
•
•
•
•
•
•
•
Не ставьте на панель управления
горячую кухонную посуду.
Не кладите на стеклянную
поверхность варочной поверхности
горячие крышки сковород.
Не позволяйте жидкости полностью
выкипать из посуды.
Не допускайте падения на
поверхность прибора каких-либо
предметов или кухонной посуды.
Это может привести к ее
повреждению.
Не включайте конфорки без
кухонной посуды или с пустой
кухонной посудой.
Не кладите на прибор
алюминиевую фольгу.
Стеклянную/стеклокерамическую
поверхность можно поцарапать,
передвигая по нему чугунную или
алюминиевую посуду, а также
посуду с поврежденным дном. При
перемещении подобных предметов
обязательно поднимайте их с
варочной поверхности.
Данный прибор предназначен
только для приготовления пищи.
Его не следует использовать в
других целях, например, для
обогрева помещений.
РУССКИЙ
2.4 Уход и очистка
•
•
•
•
•
Во избежание повреждения
покрытия прибора производите его
регулярную очистку.
Перед каждой очисткой
выключайте прибор и давайте ему
остыть.
Отключайте прибор от электросети
перед его профилактическим
обслуживанием.
Не используйте для очистки
прибора подаваемую под
давлением воду или пар.
Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой. Используйте только
нейтральные моющие средства. Не
используйте абразивные средства,
абразивные губки, растворители
или металлические предметы.
•
27
Применяйте только оригинальные
запасные части.
2.6 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
•
Для получения информации о том,
как надлежит утилизировать
данный прибор, обратитесь в
местные муниципальные органы
власти.
Отключите прибор от сети
электропитания.
Обрежьте кабель электропитания
как можно ближе к прибору и
утилизируйте его.
2.5 Сервис
•
Для ремонта прибора обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
3. УСТАНОВКА
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
3.1 Перед установкой
Перед установкой варочной панели
перепишите с таблички с
техническими данными
перечисленные ниже сведения.
Табличка с техническими данными
находится на днище варочной панели.
Серийный
номер ...........................
3.2 Встраиваемые варочные
панели
Эксплуатация встраиваемых варочных
панелей разрешена только после их
монтажа в мебель, предназначенную
для встраиваемых варочных панелей
и отвечающую необходимым
стандартам.
3.3 Сетевой шнур
•
•
Варочная поверхность
поставляется с сетевым шнуром.
При замене поврежденного
сетевого шнура используйте кабель
типа H05V2V2-F, устойчивый к
температуре 90°C и выше.
Обратитесь в местный сервисный
центр.
28
www.electrolux.com
3.4 Сборка
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
В случае установки
прибора над выдвижным
ящиком система
вентиляции варочной
поверхности может во
время приготовления
нагревать предметы,
хранящиеся в ящике.
РУССКИЙ
29
4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
4.1 Функциональные элементы варочной поверхности
1
1 Индукционная зона нагрева
2 Панель управления
1
180 mm
145 mm
1
1
2
4.2 Функциональные элементы панели управления
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Управление прибором осуществляется с помощью сенсорных полей. Работа
функций подтверждается выводом информации на дисплей, а также визуальной
и звуковой индикацией.
Сен‐
сор‐
ное
поле
Описание
Комментарий
«ВКЛ/ВЫКЛ»
Включение и выключение варочной па‐
нели.
2
Блокировка / Система
защиты от детей
Блокировка/разблокировка панели
управления.
3
Bridge
Включение и выключение функции.
-
Индикация мощности
нагрева
Отображение значения мощности на‐
грева.
-
Индикаторы конфорок
для таймера
Отображение конфорки, для которой
установлен таймер.
-
Дисплей таймера
Отображение времени в минутах.
1
4
5
6
30
www.electrolux.com
Сен‐
сор‐
ное
поле
Описание
Комментарий
-
Выбор конфорки
/
-
Увеличение или уменьшение времени.
/
-
Установка мощности нагрева.
PowerBoost
Включение функции.
7
8
9
10
4.3 Индикаторы ступеней нагрева
Дисплей
Описание
Конфорка выключена.
-
/
-
Конфорка работает.
Точка обозначает изменение уровня нагрева на ½.
Работает Автоматический нагрев.
Работает PowerBoost.
+ число.
Возникла неисправность.
Конфорка еще не остыла (остаточное тепло).
Работает Блокировка /Система защиты от детей.
На конфорке находится неподходящая посуда, или она сли‐
шком мала, или посуды вообще нет.
Работает Автоматическое отключение.
4.4 Индикация остаточного
тепла
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
ожога из-за остаточного
тепла.
Индукционные конфорки создают
тепло, необходимое для
приготовления пищи,
непосредственно в днище
установленной на них посуды.
Стеклокерамика нагревается от тепла
кухонной посуды.
РУССКИЙ
31
5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
5.1 Включение или
выключение
Коснитесь на одну секунду , чтобы
включить или выключить варочную
панель.
5.2 Автоматическое
отключение
Данная функция автоматически
выключает варочную панель, если:
•
•
•
•
•
•
выключены все конфорки;
не установлена мощность после
включения варочной панели;
панель управления чем-либо
залита или на ней что-либо
находится дольше десяти секунд
(сковорода, тряпка и т.п.). Выдается
звуковой сигнал, после чего
варочная панель выключается.
Уберите предмет или протрите
панель управления.
панель становится слишком
горячей (например, когда жидкость
в посуде выкипает досуха). Перед
следующим использованием
варочной панели дайте конфорке
остыть.
используется неподходящая
посуда. Загорается значок , и
через две минуты конфорка
автоматически прекращает работу.
конфорка не была выключена или
не была изменена мощность
нагрева. Через некоторое время
загорается значок , и варочная
панель выключается.
Соотношение уровня мощности
нагрева и времени работы, после
которого варочная панель
выключается:
Мощность на‐
грева
,1-2
Варочная па‐
нель отключает‐
ся через
6 часов
3-4
5 часов
5
4 часа
6-9
1,5 часа
5.3 Значение мощности
нагрева
Нажмите на
, чтобы увеличить
мощность нагрева. Нажмите на
,
чтобы уменьшить мощность нагрева.
Нажмите одновременно на
чтобы выключить конфорку.
и
,
5.4 Bridge
Функция действует, когда
посуда накрывает центры
двух конфорок.
Функция служит для объединения двух
левых конфорок, в результате чего
они работают как одна конфорка.
Сначала следует установить степень
нагрева для одной из левых конфорок.
Для включения этой функции:
коснитесь . Чтобы задать или
изменить уровень нагрева, коснитесь
одного из сенсоров управления.
Чтобы выключить эту функцию:
коснитесь . Теперь конфорки будут
работать независимо друг от друга.
5.5 Автоматический нагрев
Включение данной функции позволяет
достичь нужной мощности нагрева в
более короткий срок. На некоторое
время функция устанавливает
максимальную мощность нагрева, а
затем уменьшает ее до требуемого
уровня.
32
www.electrolux.com
Включение функции или изменение
Для включения функции
конфорка должна быть
холодной.
текущего времени: коснитесь
или
выбранной конфорки: коснитесь
таймера, чтобы установить время
(от 00 до 99 минут). Когда индикатор
конфорки начинает медленно мигать,
запускается обратный отсчет времени.
(высветится
Просмотр оставшегося времени:
Для включения этой функции для
). Сразу же коснитесь
(высветится
). Сразу же
выберите конфорку с помощью .
Индикатор конфорки начнет быстро
мигать. На дисплее отобразится
оставшееся до конца отсчета время.
, пока не высветится
коснитесь
нужный уровень мощности. Через 3
секунды высветится
.
Чтобы выключить эту функцию:
Чтобы выключить эту функцию:
коснитесь
выберите конфорку с
.
5.6 PowerBoost
Данная функция усиливает нагрев на
индукционных конфорках. Функцию
можно включить для индукционной
конфорки только на ограниченный
период времени. По истечении этого
времени индукционная конфорка
автоматически переключается
обратно на максимальный уровень
мощности.
По истечении заданного
времени выдается
звуковой сигнал и
начинает мигать «00».
Конфорка отключается.
Отключение звука: коснитесь
Для включения функции для
.
Чтобы выключить эту функцию:
коснитесь
или
отображается ступень нагрева
.
Для включения этой функции:
.
Высветится
.
Таймер
Можно использовать данную функцию
в качестве таймера, когда варочная
панель включена, а конфорки для
жарки не используются. На дисплее
См. Главу «Технические
данные».
выбранной конфорки: коснитесь
и коснитесь
. Прибор произведет обратный
отсчет оставшегося времени до 00.
Индикатор конфорки погаснет.
.
5.7 Таймер
Таймер обратного отсчета
Данная функция используется для
отсчета продолжительности работы
конфорки за один цикл приготовления.
Сначала задайте ступень нагрева
нужной конфорки, а затем выберите
функцию.
Выбор конфорки: коснитесь
несколько раз до тех пор, пока не
загорится индикатор,
соответствующий необходимой
конфорке.
коснитесь . Коснитесь
или
таймера, чтобы задать время. По
истечении заданного времени
выдается звуковой сигнал и начинает
мигать 00.
Отключение звука: коснитесь
.
Чтобы выключить эту функцию:
коснитесь , а затем коснитесь .
Прибор произведет обратный отсчет
оставшегося времени до 00.
Данная функция не влияет
на работу конфорок.
5.8 Блокировка
Во время работы конфорок можно
заблокировать панель управления.
РУССКИЙ
Это предотвращает случайное
изменение мощности нагрева.
Сначала установите желаемый
уровень нагрева.
Для включения этой функции:
коснитесь
. На 4 секунды появится
.Таймер продолжит работу.
помощи
данная функция
включается снова.
5.10 Система управления
мощностью
•
Чтобы выключить эту функцию:
коснитесь . Высветится предыдущее
значение уровня мощности нагрева.
При выключении варочной
панели выключается и эта
функция.
•
•
5.9 Система защиты от детей
•
Эта функция предотвращает
случайное использование варочной
панели.
•
Для включения этой функции:
Включите варочную панель при
помощи . Не задавайте никакого
уровня мощности нагрева. Коснитесь
и удерживайте четыре секунды.
Высветится
. Выключите варочную
панель при помощи
.
Чтобы выключить эту функцию:
Включите варочную панель при
помощи . Не задавайте никакого
уровня мощности нагрева. Коснитесь
и удерживайте
Высветится
четыре секунды.
. Выключите варочную
панель при помощи
.
Отмена функции на один цикл
приготовления: Включите варочную
панель при помощи
. Высветится
. Коснитесь и удерживайте
4
секунды. Выберите ступень нагрева
в течение 10 секунд. Варочной
панелью можно пользоваться. После
33
выключения варочной панели при
•
Конфорки объединяются в группы
согласно их расположению и
номеру фазы в варочной
поверхности. См. иллюстрацию.
Максимальная электрическая
нагрузка на каждую фазу
составляет 3700 Вт.
Данная функция делит мощность
между двумя конфорками,
подключенными к одной фазе.
Функция запускается, когда общая
электрическая нагрузка конфорок,
подключенных к одной фазе,
превышает 3700 Вт.
Данная функция уменьшает
мощность, подводимую к двум
другим конфоркам, подключенным
к той же фазе.
В зоне дисплея, относящейся к
конфоркам, мощность которых
снижена, поочередно
отображаются выбранные уровни
нагрева и сниженные уровни
нагрева. Через некоторое время в
зоне дисплея, относящейся к
конфоркам, мощность которых
снижена, начинает отображаться
только сниженные уровни нагрева.
34
www.electrolux.com
6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
6.1 Кухонная посуда
В индукционных зонах
нагрева работает
электромагнитное поле,
которое очень быстро
нагревает посуду.
Устанавливайте на зоны
нагрева только посуду,
пригодную для
использования с
индукционными
варочными панелями
Материал посуды
•
подходит: чугун, сталь,
эмалированная сталь,
нержавеющая сталь, посуда с
многослойным дном (с надлежащей
маркировкой производителя).
• не подходит: алюминий, медь,
латунь, стекло, керамика, фарфор.
Посуда подходит для
использования на индукционных
варочных панелях, если:
•
•
вода очень быстро закипает на
конфорке, на которой задана
максимальная ступень нагрева.
к дну посуды притягивается магнит.
Дно посуды должно быть
как можно более толстым
и плоским.
Прежде чем ставить
посуду на варочную
поверхность, убедитесь,
что дно посуды сухое и
чистое.
Размеры посуды
Индукционные конфорки
автоматически подстраиваются под
размер дна посуды.
Энергоэффективность конфорки
зависит от диаметра кухонной посуды.
Посуда с днищем, размер которого
меньше минимально допустимого,
получает лишь часть энергии,
излучаемой конфоркой.
См. «Технические
данные».
6.2 Шум во время работы
Если Вы услышали:
•
потрескивание: посуда изготовлена
из нескольких материалов
(многослойное дно).
• свист: используется конфорка, для
которой задан высокий уровень
мощности, а посуда изготовлена из
нескольких материалов
(многослойное дно).
• гул: используется высокий уровень
мощности.
• пощелкивание: происходят
электрические переключения.
• шипение, жужжание: работает
вентилятор.
Эти виды шумов являются
нормальным явлением и не
означают, что варочная панель
неисправна.
6.3 Примеры использования
варочной поверхности
Соотношение установки мощности
нагрева и энергопотребления
конфорки не является линейным. При
увеличении мощности нагрева
потребление электроэнергии
возрастает не в одинаковой
пропорции. Это означает, что на
средней ступени нагрева конфорка
потребляет менее половины от своей
номинальной мощности.
Приведенные в таблице
данные являются
ориентировочными.
РУССКИЙ
Мощность
нагрева
35
Назначение:
Время
(мин)
Советы
Сохранение приготовлен‐
ных блюд теплыми.
по го‐
товно‐
сти
Готовьте под крышкой.
1 - 2.
Голландский соус, раста‐
пливание: сливочного ма‐
сла, шоколада, желатина.
5 - 25
Время от времени переме‐
шивайте.
1 - 2.
Загущение, выпаривание:
взбитый омлет, запечен‐
ные яйца.
10 - 40
Готовьте под крышкой.
2. - 3.
Приготовление риса и мо‐ 25 - 50
лочных блюд на медлен‐
ном огне, разогрев готовых
блюд.
Добавьте воды в количе‐
стве, как минимум вдвое
превышающем количество
риса. Перемешивайте мо‐
лочные блюда на середи‐
не приготовления.
3. - 4.
Приготовление на пару
овощей, рыбы, мяса.
20 - 45
Добавьте несколько столо‐
вых ложек жидкости
4. - 5.
Приготовление картофеля
на пару.
20 - 60
Используйте макс. ¼ л во‐
ды на 750 г картофеля.
4. - 5.
Приготовление значитель‐
ных объемов пищи, рагу и
супов.
60 150
До 3 л жидкости плюс ин‐
гредиенты.
5. - 7
Легкое обжаривание: эска‐ по го‐
лопы, «кордон блю» из те‐ товно‐
лятины, котлеты, отбивные, сти
сосиски, печень, заправка
из муки, яйца, блины, по‐
нчики.
Перевернуть по истечении
половины времени.
7-8
Сильная обжарка, карто‐
5 - 15
фельные оладьи, стейки из
филе говядины, стейки.
Перевернуть по истечении
половины времени.
9
Кипячение воды, отваривание макаронных изделий, обжарива‐
ние мяса (гуляш, жаркое в горшочках), обжаривание картофеля
во фритюре.
-1
Кипячение большого количества воды. Включена функция
PowerBoost.
7. УХОД И ОЧИСТКА
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
7.1 Общая информация
•
•
Варочную поверхность необходимо
мыть после каждого использования.
Следите за тем, чтобы дно посуды
всегда было чистым.
36
www.electrolux.com
•
•
•
Царапины или темные пятна на
поверхности не влияют на работу
варочной поверхности.
Используйте для очистки
специальное средство,
предназначенное для очистки
варочных поверхностей.
Используйте специальный скребок
для стекла.
•
7.2 Чистка варочной
поверхности
•
Удаляйте немедленно:
расплавленную пластмассу,
полиэтиленовую пленку, сахар и
пищевые продукты, содержащие
сахар, иначе данные загрязнения
могут привести к повреждению
варочной поверхности.
Соблюдайте осторожность, чтобы
•
не обжечься. Расположите
специальный скребок под острым
углом к стеклянной поверхности и
двигайте его по этой поверхности.
После того, как прибор
полностью остынет, удаляйте:
известковые пятна, водяные
разводы, капли жира, блестящие
белесые пятна с металлическим
отливом. Варочную поверхность
следует чистить влажной тряпкой с
неабразивным моющим средством.
После чистки вытрите варочную
поверхность насухо мягкой тряпкой.
Удаляйте пятна с металлическим
отливом, изменяющие
первоначальный цвет
поверхности: для этого протрите
стеклокерамическую поверхность
тряпкой, смоченной водой с
уксусом.
8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ!
См. главы, содержащие
Сведения по технике
безопасности.
8.1 Что делать, если...
Неисправность
Возможная причина
Варочная поверхность не Варочная поверхность не
включается или не рабо‐ подключена к электропи‐
тает.
танию, или подключение
произведено неверно.
Сработал предохрани‐
тель.
Решение
Проверьте правильность
подключения варочной
поверхности и наличие
напряжение в сети. Руко‐
водствуйтесь при этом
схемой подключения.
Проверьте, не является
ли предохранитель при‐
чиной неисправности.
Если предохранитель
срабатывает повторно
снова и снова, обрат‐
итесь к квалифицирован‐
ному электрику.
Не задавайте никакого
Повторно включите ва‐
уровня нагрева в течение рочную поверхность и
10 секунд.
менее чем 10 секунд ус‐
тановите уровень нагре‐
ва.
РУССКИЙ
Неисправность
Возможная причина
37
Решение
Вы одновременно косну‐ Следует касаться только
лись двух или более сен‐ одного сенсора.
соров.
На панель управления
попала вода или капли
жира.
Протрите панель упра‐
вления.
Выдается звуковой сиг‐
На один или более сен‐
нал, после чего варочная соров был положен по‐
поверхность выключает‐ сторонний предмет.
ся.
Выключенная варочная
поверхность выдает зву‐
ковой сигнал.
Удалите посторонний
предмет с сенсоров.
Варочная поверхность
отключается.
Удалите посторонний
предмет с сенсорного по‐
ля.
На сенсорном поле
оказался посторонний
предмет.
Не включается индикатор Конфорка не нагрелась,
остаточного тепла.
поскольку работала в те‐
чение слишком короткого
времени или поврежден
датчик.
Если конфорка прорабо‐
тала достаточно долго и
должна была нагреться,
обратитесь в авторизо‐
ванный сервисный центр.
Не работает Автоматиче‐ Конфорка горячая.
ский нагрев.
Дайте конфорке как сле‐
дует остыть.
Установлен максималь‐
ный уровень нагрева.
Максимальный уровень
нагрева совпадает с
мощностью выбранной
функции.
На дисплее чередуются
Работает Система упра‐
два разных уровня нагре‐ вления мощностью.
ва.
См. «Ежедневное ис‐
пользование».
Сенсоры нагреваются.
Посуда слишком боль‐
шая, или вы поставили
ее слишком близко к эле‐
ментам управления.
При использовании боль‐
шой посуды по возмож‐
ности ставьте ее на за‐
дние конфорки.
Высветится
.
Работает Система защи‐
ты от детей или Блоки‐
ровка.
См. «Ежедневное ис‐
пользование».
Высветится
.
На конфорке отсутствует
посуда.
Поставьте на конфорку
посуду.
Неподходящий тип посу‐
ды.
Используйте подходя‐
щую посуду. См. «Указа‐
ния и рекомендации».
38
www.electrolux.com
Неисправность
Возможная причина
Решение
Диаметр дна посуды сли‐ Используйте посуду под‐
шком маленький для дан‐ ходящих размеров. См.
ной конфорки.
«Технические данные».
Высвечивается символ
и цифра.
Произошла ошибка в ра‐
боте варочной поверхно‐
сти.
Выключите и снова вклю‐
чите варочную поверх‐
ность спустя 30 секунд.
Если снова загорится ,
отключите варочную по‐
верхность от сети элек‐
тропитания. Примерно
через 30 секунд снова
включите варочную по‐
верхность. В случае по‐
вторного возникновения
неисправности обрат‐
итесь в авторизованный
сервисный центр.
Слышен постоянный зву‐ Неверно выполнено под‐
ковой сигнал.
ключение к электросети.
8.2 Если решение найти не
удается...
Если самостоятельно справиться с
проблемой не удается, обращайтесь в
магазин или в авторизованный
сервисный центр. Предоставьте
данные, приведенные на табличке с
техническими данными. Также
приведите код стеклокерамики,
состоящий из трех цифр (он указан в
углу стеклянной панели), и
Отключите варочную по‐
верхность от сети элек‐
тропитания. Обратитесь
к квалифицированному
электрику или проверьте
правильность установки
прибора.
появляющееся сообщение об ошибке.
Убедитесь, что варочная панель
эксплуатировалась правильно. В
противном случае техническое
обслуживание, предоставляемое
специалистами сервисного центра или
продавца, будет платным, даже если
срок гарантии еще не истек.
Инструкции по сервисному центру и
условиям гарантии приведены в
гарантийном буклете.
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
9.1 Табличка с техническими
данными
Модель IPE6443WF
Тип 61 B4A 01 AA
Индукционная 7.35 кВт
Серийный № .................
ELECTROLUX
PNC (код изделия) 949 596 756 00
220-240 В / 400 В 2N 50-60 Гц
Сделано в Германии
7.35 кВт
РУССКИЙ
9.2 Спецификация конфорок
Конфорка
Номинальная PowerBoost
мощность
[Вт]
(максималь‐
ная мощ‐
ность нагре‐
ва) [Вт]
PowerBoost
максималь‐
ная продол‐
жительность
[мин]
Диаметр ку‐
хонной посу‐
ды [мм]
Передняя ле‐
вая
2300
3200
10
180 - 210
Задняя левая
2300
3200
10
180 - 210
Передняя пра‐ 1400
вая
2500
4
125 - 145
Задняя пра‐
вая
2800
10
145 - 180
1800
Мощность конфорок может
незначительно отличаться от
приведенных в таблице данных. Она
может варьироваться в зависимости
материала и размеров кухонной
посуды.
Для достижения оптимальных
результатов приготовления
используйте кухонную посуду,
размеры которой не превышает
диаметр, указанный в Таблице.
10. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
10.1 Сведения об изделии согласно EU 66/2014
Идентификатор модели
IPE6443WF
Тип варочной поверхно‐
сти
Встраиваемая
варочная по‐
верхность
Число конфорок
4
Технология нагрева
Индукция
Диаметр круглых конфо‐ Передняя левая
рок (Ø)
Задняя левая
Передняя правая
Задняя правая
21 см
21 см
14,5 см
18 см
Энергопотребление ка‐
ждой конфорки (EC
electric cooking)
179,3 Вт·ч/кг
178,4 Вт·ч/кг
183,2 Вт·ч/кг
184,9 Вт·ч/кг
Передняя левая
Задняя левая
Передняя правая
Задняя правая
Энергопотребление ва‐
рочной поверхности (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Бытовые
электроприборы для приготовления
181,5 Вт·ч/кг
39
40
www.electrolux.com
пищи – Часть 2: Варочные
поверхности – Методы определения
эксплуатационных характеристик
•
•
Данные энергопотребления относятся
к зонам нагрева, которые
идентифицируются по отметкам
соответствующих конфорок.
•
•
•
10.2 Экономия
электроэнергии
•
Используя приведенные ниже
рекомендации, можно экономить
электроэнергию во время
приготовления.
При нагреве воды на наливайте
больше воды, чем требуется.
По возможности всегда накрывайте
посуду крышкой.
Прежде чем включить конфорку,
поставьте на нее кухонную посуду.
Посуду меньших размеров ставьте
на конфорки меньших размеров.
Всегда ставьте посуду
непосредственно по центру
конфорки.
Используйте остаточное тепло для
поддержания пищи в горячем
состоянии или для растапливания
продуктов.
11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
Дата изготовления изделия указана в его серийном номере,
где первая цифра номера соответствует последней цифре
года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому
номеру недели. Например, серийный номер 84512345
означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе
2018 года.
Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Швеция
Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:
ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114,
Москва, тел.: 8-800-200-3589
Изготовлено в Германии
*
РУССКИЙ
41
42
www.electrolux.com
РУССКИЙ
43
867346029-B-212019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising