Electrolux | KGS6436RK | User manual | Electrolux KGS6436RK User Manual

Electrolux KGS6436RK User Manual
EGS6436SX
KGS6436RK
KGS6436SX
TR
Ocak
Kullanma Kılavuzu
2
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI....................................................................................... 2
2. GÜVENLIK TALIMATLARI................................................................................. 4
3. MONTAJ............................................................................................................. 7
4. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................. 11
5. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................11
6. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER..................................................................13
7. BAKIM VE TEMIZLIK........................................................................................13
8. SORUN GIDERME........................................................................................... 15
9. TEKNIK VERILER............................................................................................ 16
10. ENERJI VERIMLILIĞI.....................................................................................17
11. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI............................................................... 18
BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek
için:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
1.
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya
kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan
TÜRKÇE
3
sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için
her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel
ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına
kullanmamalıdır.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak
değildir.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun
şekilde bertaraf edin.
Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken
çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.
Erişilebilir parçalar sıcaktır.
Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim
altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
•
UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçalar kullanım
esnasında ısınır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan
kaçının.
Cihazı çalıştırmak için harici bir zamanlayıcı ya da ayrı
bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
UYARI: Başında bulunmadığınız durumlarda ocak
üzerinde katı veya sıvı yağ kullanarak pişirme
yapmanız yangına neden olabilir.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yangını ASLA su ile söndürmeye çalışmayın. Cihazın
elektrik bağlantısını kesin ve ateşin üstünü bir kapak
veya yangın battaniyesi ile kapatın.
DİKKAT: Pişirme süreci kontrol edilmelidir. Kısa süreli
pişirme süreçleri sürekli olarak kontrol edilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi: Malzemeleri pişirme alanları
üzerinde bırakmayın.
Isınabileceklerinden dolayı ocak yüzeyleri üzerine
bıçak, çatal, kaşık ve tencere kapakları gibi metal
nesneler bırakmayın.
Cihazı temizlemek için buharlı bir temizleyici
kullanmayın.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda kablo,
bir kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
üretici, yetkili servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir
kişi tarafından değiştirilmelidir.
Cihazın doğrudan elektrik kaynağına bağlandığı
yerlerde, kontak aralığına sahip bir tüm kutuplu
izolasyon anahtarı olmalıdır. Aşırı gerilim kategorisi
III'de belirtilen şartlara uygun şekilde tam ayırma
sağlanmalıdır. Toprak kablosu buna dahil değildir.
Ana kabloyu yönlendirdiğinizde, kablonun, oda
sıcaklığının 50°C üstüne çıkabilen parçalar ile
doğrudan temas etmediğinden emin olun (örneğin
yalıtıcı manşonlar).
UYARI: Sadece pişirme cihazının üreticisi tarafından
tasarlanmış veya cihazın üreticisi tarafından
talimatlarda kullanıma uygun gösterilmiş ya da
cihazdaki dahili ocak korumalarını kullanın. Uygunsuz
korumaları kullanmak kazalara neden olabilir.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
Bu cihaz aşağıdaki pazarlar için
uygundur: TR
2.1 Kurulum
UYARI!
Cihazın montajı yalnızca
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
TÜRKÇE
UYARI!
Yaralanma veya cihazın
zarar görme riski söz
konusudur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkartın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarını takip edin.
Diğer cihazlar ve üniteler arasında
olması gereken minimum mesafeyi
koruyun.
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, ağırdır. Her zaman koruyucu
eldiven ve koruyuculu ayakkabı
kullanın.
Nemin kabarmaya neden olmasını
önlemek için kesik yüzeyleri yalıtkan
malzeme ile yalıtın.
Cihazın altını buhar ve nemden
koruyun.
Cihazı kapının yakınına veya pencere
altına monte etmeyin. Böylece, kapı
ya da pencere açıldığında sıcak
pişirme kaplarının cihazın üstünden
düşmesini önleyin.
Cihaz çekmecelerin üzerine takılmış
ise, cihaz ile üst çekmece arasındaki
boşluğun hava dolaşımı için yeterli
olduğundan emin olun.
Cihazın alt kısmı ısınabilir. Cihazın
altına teması engelleyecek ısıya
dayanıklı yanmaz bir panel
koyduğunuzdan emin olun.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrik Bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski.
•
•
•
•
•
Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir
elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
Cihaz topraklanmalıdır.
Cihaz üzerinde herhangi bir müdahale
yapmadan önce elektrik bağlantısının
kesildiğinden emin olun.
Anma değeri plakasındaki
parametrelerinin ana güç kaynağının
elektrik gücüne uygun olduğunda
emin olun.
Cihazın montajının doğru
yapıldığından emin olun. Gevşek ve
•
5
uygun olmayan fiş ve priz bağlantıları
(varsa) terminalin çok fazla
ısınmasına neden olabilir.
Kriterlere uygun elektrik kablosu
kullanın.
Elektrik bağlantılarının dolanmasını
önleyin.
Elektrik çarpmasına karşı bir koruma
olduğundan emin olun.
Kablo üzerinde gerilim azaltıcı
kelepçe kullanın.
Cihazı yakındaki prizlere taktığınızda,
elektrik bağlantılarının veya prizin
(varsa) cihaza ya da sıcak pişirme
kaplarına temas etmesini önleyin.
Priz çoğaltıcılarını ve uzatma
kablolarını kullanmayın.
Elektrik fişine (varsa) veya kablosuna
zarar vermemeye özen gösterin.
Hasarlı bir kabloyu değiştirmek için
Yetkili Servisimize ya da bir
elektrikçiye başvurun.
Akım taşıyan ve izole edilmiş
parçaların darbe koruması araç
kullanılmaksızın çıkarılamayacak
şekilde takılmalıdır.
Fişi prize sadece kurulum
tamamlandıktan sonra takın.
Kurulumdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Priz gevşemişse fişi takmayın.
Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyiniz. Her
zaman fişten tutarak çekin.
Sadece doğru yalıtım cihazlarını
kullanın: hat koruyucu devre kesiciler,
sigortalar (yuvasından çıkarılan vida
tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri
ve kontaktörler.
Elektrik tesisatı cihazın ana şebeke
bağlantısını tüm kutuplardan
kesebilmenize olanak sağlayan bir
yalıtım malzemesine sahip olmalıdır.
Yalıtım malzemesinin kontak
açıklığının genişliği en az 3 mm
olmalıdır.
2.3 Gaz bağlantısı
•
•
Tüm gaz bağlantıları, kalifiye personel
tarafından yapılmalıdır.
Montaja başlamadan önce yerel
dağıtım koşullarının (gaz tipi ve gaz
basıncı) ve cihaz ayarlarının uyumlu
olduğundan emin olun.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Cihaz çevresinde hava devridaimi
olduğundan emin olun.
Gaz beslemesi ile ilgili bilgiler bilgi
etiketinde bulunmaktadır.
Bu cihaz, yanma ürünlerini boşaltan
bir cihaza bağlı değildir. Cihazı
mutlaka geçerli montaj
yönetmeliklerine göre bağlayın. Yeterli
havalandırma ile ilgili gereksinimlere
dikkat edin.
2.4 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, yanma ya da
elektrik çarpması riski vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İlk kullanımdan önce tüm ambalajı,
etiketleri ve koruyucu filmleri (varsa)
çıkarın.
Bu cihazı ev ortamında kullanın.
Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle
değiştirmeyin.
Havalandırma boşluklarının kapalı
olmadığından emin olun.
Cihazı çalışır durumdayken
denetimsiz bırakmayın.
Her kullanımdan sonra pişirme
bölgesini "kapalı" konuma ayarlayın.
Pişirme bölgelerinin üzerine çatalbıçak veya tencere kapağı koymayın.
Isınabilirler.
Cihaz suyla temas halindeyken veya
ıslak ellerle cihazı kullanmayın.
Cihazı çalışma tezgahı veya eşya
koyma yeri gibi kullanmayın.
Kızgın yağa yiyecek koyarken yağ
sıçrayabilir.
UYARI!
Yangın ve yanma riski
•
•
•
•
Katı ve sıvı yağlar ısıtıldıklarında
yanıcı buhar çıkarabilirler.
Yemeklerinizi pişirirken açık alevi ya
da ısınmış nesneleri yağlardan uzak
tutun.
Çok sıcak yağdan çıkan buhar, anlık
yanmaya neden olabilir.
Yiyecek artıkları içerebilen kullanılmış
yağ, ilk kez kullanılan yağa göre daha
düşük sıcaklıklardayken yanabilir.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış maddeler koymayın.
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrol paneli üzerine sıcak pişirme
kapları koymayın.
Pişirme kaplarını kuruyana dek
kaynatmayın.
Nesnelerin ya da pişirme kaplarının
cihaz üzerine düşmesine izin
vermeyin. Yüzey zarar görebilir.
Pişirme bölgelerini, üzerindeki pişirme
kapları boşken veya üzerinde pişirme
kabı yokken kullanmayın.
Cihazın üzerine alüminyum folyo
koymayın.
Beklerin boyutlarından büyük olan
doğru şekil ve çapa sahip, sağlam
yapıdaki pişirme kaplarını kullanın.
Pişirme kaplarının, beklerin
ortasına denk gelecek şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Düğmeyi maksimum pozisyondan
minimum pozisyona hızlı bir şekilde
döndürürken alevin sönmediğinden
emin olun.
Sadece cihaz ile verilen aksesuarları
kullanın.
Beke herhangi bir alev dağıtıcı
takmayın.
Bir gazlı pişirme cihazının kullanımı,
ısı ve nem oluşumuna neden olur.
Cihazın yerleştirildiği odayı iyice
havalandırın.
Cihazın uzun süre yoğun bir şekilde
kullanılması ek bir havalandırma
gerektirebilir, bir pencere açılması
veya varsa mekanik havalandırma
seviyesinin artırılması gibi daha etkin
bir havalandırma gerektirebilir.
Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
Oda ısıtma gibi başka amaçlarla
kullanılmamalıdır.
Sirke, limon suyu veya kireç sökücü
temizlik maddeleri gibi asitli sıvıların
ocağa temas etmesini önleyin. Aksi
takdirde mat lekeler oluşabilir.
Emaye ya da paslanmaz çelik kısmın
renginin solması cihazın
performansını etkilemez.
TÜRKÇE
2.5 Bakım ve temizlik
UYARI!
Düğme, topuz ya da
contaları kontrol panelinden
çıkarmayın. Su cihaz içine
girerek hasara neden
olabilir.
•
•
•
•
•
•
Yüzey malzemesinin bozulmasını
önlemek için cihazı düzenli olarak
temizleyin.
Temizlemeden önce, cihazı devre dışı
bırakın ve soğumasını bekleyin.
Bakım öncesi cihazın elektrik
beslemesini kesiniz.
Cihazı temizlemek için su spreyi ve
buhar kullanmayın.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
Brülörleri bulaşık makinesinde
yıkamayın.
2.6 Servis
•
•
Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
Sadece orijinal yedek parçalar
kullanın.
2.7 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
•
7
Cihazı nasıl doğru şekilde elden
çıkaracağınıza ilişkin bilgi için
belediyenize başvurun.
Cihazın fişini prizden çekin.
Cihazı yakın ana elektrik kablosunun
bağlantısını kesin ve atın.
Harici gaz borularının bağlantısını
kesin.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
3. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
3.1 Montaj öncesi
Ocağı kurmadan önce, aşağıdaki bilgileri
bilgi etiketinden yazın. Bilgi etiketi ocağın
altındadır.
Model .......................................
PNC .........................................
Seri numarası ...........................
3.2 Gaz Bağlantısı
UYARI!
Montaj, bağlantı ve bakım ile
ilgili aşağıdaki talimatlar,
mutlaka standartlara ve
yürürlükteki kurallara uygun
olarak kalifiye bir personel
tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak,
sabit bağlantılar seçin veya paslanmaz
çelikten yapılma esnek bir boru kullanın.
8
www.electrolux.com
Esnek metal borular kullanıyorsanız,
bunların hareketli kısımlara temas
etmemesine veya ezilmemesine dikkat
edin. Ocak, bir fırın ile birlikte monte
edildiğinde de aynı dikkati gösterin.
Cihazın gaz besleme
basıncının tavsiye edilen
değerlere uygun olduğundan
emin olun. Ayarlanabilir
bağlantı, G 1/2 inç dişli bir
somun ile çıkış kısmına
bağlanır. Parçaları
zorlamadan vidalayın,
bağlantıları gerekli yönlerde
ayarlayın ve tümünü sıkın.
A
B C
A. Somunlu pimin ucu
B. Cihazla birlikte tedarik edilen conta
C. Cihazla birlikte tedarik edilen dirsek
Likit gaz
Likit gaz için lastik boru tutucu kullanın.
Her zaman conta takın. Ardından, gaz
bağlantısını yapmaya başlayın.
Esnek boru aşağıdaki durumlarda
kullanılması için hazırlanmıştır:
•
oda sıcaklığından ve 30°C'den daha
fazla ısınmamalıdır;
• 1500 mm'den daha uzun olmamalıdır;
• herhangi bir boğum yapmamalıdır;
• çekilme veya bükülme olmamalıdır;
• keskin kenarlara veya köşelere temas
etmemelidir;
• ne durumda olduğunun kontrol
edilebilmesi için kolaylıkla incelenebilir
şekilde konumlandırılmalıdır.
Esnek borunun koruma kontrolü,
aşağıdaki kontrol aşamalarını
içermektedir:
•
•
her iki ucunda ve tamamında çatlak,
kesik ve yanık izleri olmamalıdır;
malzeme sertleşmemiş halde, ancak
doğru esneklikte olmalıdır;
•
sıkma kelepçeleri paslanmamış
olmalıdır;
• son kullanma tarihi geçmemiş
olmalıdır.
Bir veya daha fazla kusur görülürse,
boruyu tamir etmeye çalışmayın,
yenisiyle değiştirin.
UYARI!
Montaj tamamlandıktan
sonra boru bağlantılarının
doğru şekilde yapılıp
yapılmadığını kontrol edin.
Bir sabun çözeltisi kullanın,
alev kullanmayın!
3.3 Enjektörlerin değiştirilmesi
1. Tencere desteklerini çıkarın.
2. Brülörün kapaklarını ve başlıklarını
çıkarın.
3. Bir 7 numara somun anahtarı
kullanarak enjektörleri sökün ve
bunların yerine kullandığınız gaz
tipine uygun enjektörler takın
("Teknik Veriler" bölümündeki tabloya
bakın).
4. Aynı prosedürü geriye uygulayarak
parçaları yerine takın.
5. Bilgi etiketini (gaz besleme
borusunun yanındaki) kullanılacak
yeni gaz beslemesi tipine uygun
etiketle değiştirin. Bu etiketi, cihazla
birlikte verilen paket içerisinde
bulabilirsiniz.
Eğer gaz beslemesi basıncı değişkense
veya gerekli olan basınçtan farklıysa, gaz
beslemesi borusuna uygun bir basınç
regülatörü takın.
3.4 Minimum seviye ayarlaması
Ocak beklerinin minimum seviyesinin
ayarlanması:
1. Beki yakın.
2. Düğmeyi minimum alev pozisyonuna
getirin.
3. Düğmeyi ve contayı çıkartın ve.
TÜRKÇE
9
UYARI!
Düğmeyi maksimum
pozisyondan minimum
pozisyona hızlı bir şekilde
döndürürken alevin
sönmediğinden emin olun.
3.5 Elektrik bağlantısı
•
•
4. İnce uçlu bir tornavida ile baypas
vidasının konumunu ayarlayın.(A).
A
•
•
•
•
5. Eğer:
• G20 20 mbar'lık doğal gazdan likit
gaza dönüşümü yapılıyorsa, ayar
vidasını sonuna kadar sıkın.
• Likit gazdan G20 20 mbar doğal
gaza geçiyorsanız, baypas
vidasını yaklaşık 1/4 tur(Multi
Crown ocak beki için 1/2 tur).
6. Contayı düğmeyi yerlerine takın.
•
Bilgi etiketinde yazılı nominal gerilim
değerinin ve güç tipinin, tesisatınızın
gerilim ve güç özellikleriyle
uyuştuğundan emin olun.
Bu cihaz ile birlikte bir elektrik kablosu
verilir. Kablonun, bilgi etiketinde yazılı
yük değerlerini kaldırabilecek uygun
bir fiş ile birlikte kullanılması gerekir.
Fişi doğru prize taktığınızdan emin
olun.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Montajdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyin. Her
zaman fişten tutarak çekin.
Cihaz bir uzatma kablosu, adaptör
veya çoklu priz üzerinden bağlıyken
yangın riski vardır. Toprak
bağlantısının standartlar ve
yönetmelikler ile uyumlu olduğundan
emin olun.
Elektrik kablosunun 90°C üzerinde
sıcaklığa çıkmasına izin vermeyin.
Mavi toprak kablosunu
üzerinde "N" harfi bulunan
terminale bağladığınızdan
emin olun. Kahverengi (ya
da siyah) faz kablosunu "L"
harfli terminale bağlayın. Faz
kablosunu her zaman bağlı
tutun.
3.6 Bağlantı kablosu
Bağlantı kablosunu değiştirmek için
yalnızca özel kablo veya eşdeğerde bir
kablo kullanın. Kablo tipi: H03V2V2-F
T90.
Kablo kesitinin gerilime ve çalışma
sıcaklığına uygun olduğundan emin olun.
Sarı/yeşil toprak kablosu, kahverengi
(veya siyah) faz kablosundan yaklaşık 2
cm daha uzun olmalıdır.
10
www.electrolux.com
3.7 Montaj
5.
1.
6.
2.
7.
3.
A
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
8.
A) cihazla birlikte verilen destek
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
DİKKAT!
Cihazı sadece düz yüzeyli
bir tezgahın üzerine kurun.
3.8 Yerleştirme olanakları
Ocağın altına monte edilen panel, teknik
servis işlemi gerektiğinde kolay erişim
için kolayca çıkarılabilir olmalıdır.
TÜRKÇE
Kapaklı mutfak ünitesi
11
A. Çıkarılabilir panel
B. Bağlantılar için alan
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
Fırınlı mutfak ünitesi
Ocak ve fırının elektrik bağlantısı
güvenlik nedeniyle ve fırını üniteden
kolayca çıkarabilmek için ayrı ayrı
yapılmalıdır.
B
4. ÜRÜN TANIMI
4.1 Pişirme yüzeyi düzeni
1
2
1
2
3
4
Yarı - hızlı bek
Çok Başlı bek
Yardımcı bek
Kontrol düğmeleri
3
4
4.2 Kontrol düğmesi
Simge
Açıklaması
gaz beslemesi yok / ka‐
palı konum
5. GÜNLÜK KULLANIM
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Simge
Açıklaması
ateşleme konumu / mak‐
simum gaz beslemesi
minimum gaz beslemesi
12
www.electrolux.com
5.1 Bek genel görünüm
1. Kontrol düğmesini aşağı bastırın ve
saatin tersi yönde çevirerek
maksimum gaz beslemesi konumuna
$
%
&
'
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Bek şapkası
Bek başlığı
Ateşleme ucu
Gaz kesme emniyeti
5.2 Ocak bekini yakma
Ocak beklerini daima pişirme
kaplarını koymadan önce
yakın.
UYARI!
Mutfakta açık ateş
kullanırken çok dikkatli olun.
Üretici, ateşin yanlış
kullanımı nedeniyle ortaya
çıkan durumlardan hiçbir
şekilde sorumlu değildir.
getirin ( ).
2. Düğmeyi yaklaşık 10 saniye ya da
daha az bir süre daha basılı tutun. Bu
sayede gaz kesme emniyeti
ısınacaktır. Aksi takdirde gaz
beslemesi kesilir.
3. Normal hale geldikten sonra alevi
ayarlayın.
Birkaç denemeden sonra
ocak beki yanmazsa, bek
alev başlığının ve kapağının
doğru yerleştirildiğinden
emin olun.
UYARI!
Kontrol düğmesini 15
saniyeden daha uzun süre
basılı tutmayın. Ocak beki
15 saniye geçmesine
rağmen yanmazsa, kontrol
düğmesini bırakın, düğmeyi
kapalı konumuna getirin ve
ocak bekini tekrar yakmaya
çalışmadan önce en az 1
dakika bekleyin.
DİKKAT!
Elektrik olmaması halinde,
ocak beki elektriksiz olarak
da yakılabilir; böyle bir
durumda, beke bir ateş
yaklaştırıp, maksimum gaz
beslemesi konumuna gelene
kadar saatin tersi yönde
çevirin ve aşağı doğru basın.
Gaz kesme emniyetinin
ısınmasını sağlamak için
kontrol düğmesine
maksimum 10 saniye
boyunca basılı tutun.
Ocak beki yanlışlıkla
söndürülürse, kontrol
düğmesini kapalı konuma
getirin ve en az 1 dakika
bekledikten sonra beki
yeniden yakmayı deneyin.
TÜRKÇE
Montaj veya elektrik kesintisi
sonrasında elektriğin
gelmesiyle birlikte kıvılcım
jeneratörü otomatik olarak
çalışmaya başlayabilir. Bu
normal bir durumdur.
13
5.3 Ocak bekini kapama
Alevi söndürmek için, düğmeyi
konumuna getirin.
UYARI!
Pişirme kaplarını ocak
bekinden almadan önce,
mutlaka alevi kısın veya
tamamen söndürün.
Ocak, aşamalı valfler ile
beslenir. Bu valfler, alev
düzenini daha doğru hale
getirirler.
6. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
DİKKAT!
Tencere kulplarının pişirme
yüzeyinin ön kısmından
dışarı taşmadığından emin
olun.
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
6.1 Fırın kabı
DİKKAT!
Dökme demir kaplar, toprak
kaplar, ızgara ya da
kızartma kapları
kullanmayın. Paslanmaz
çelik, aşırı ısıya maruz
kalırsa kararabilir.
UYARI!
İki ocak beki üzerine aynı
tavayı koymayın.
UYARI!
Dökülme ve yaralanmaları
önlemek için halkaların
üzerine dengesiz veya
hasarlı tencereler koymayın.
DİKKAT!
Tencere diplerinin kontrol
düğmesinin üzerinde
durmadığından emin olun,
aksi takdirde alev düğmeyi
ısıtır.
DİKKAT!
Maksimum denge ve daha
düşük gaz tüketimi elde
etmek için tencerelerin
brülöre ortalanmış olarak
konumlandırılmalarını
sağlayın.
6.2 Pişirme kaplarının çapları
Çapı brülörlerin boyutuna
uygun olan pişirme kaplarını
kullanın.
Ocak beki
Pişirme kabı‐
nın çapı (mm)
Çok Başlı
180 - 260
Yarı hızlı
120 - 240
Yardımcı
80 - 180
7. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
7.1 Genel bilgiler
•
Her kullanımdan sonra ocağı
temizleyin.
•
•
•
Daima temiz tabanlı pişirme kapları
kullanın.
Yüzey üzerinde bulunan çiziklerin ve
koyu lekelerin, ocağın çalışması
üzerinde etkisi yoktur.
Ocak yüzeyi için uygun bir temizlik
maddesi kullanın.
14
www.electrolux.com
Paslanmaz çelik
•
•
•
•
Paslanmaz çelik kısımları su ile iyice
yıkayın ve yumuşak bir bezle
kurulayın.
Yanmış yemek, yağ ve inatçı lekeleri
temizlemek için, temizlik yapmadan
önce az miktarda yumuşak deterjanda
birkaç dakika yumuşamalarını
bekleyin.
Çelik yüzeyleri korumak için, özellikle
paslanmaz çelik temizliği için üretilen
temizlik maddelerini kullanın.
Klorür gibi aşındırıcı kimyasal içeren
temizlik ürünlerini kullanmayın;
yüzeyi, dezenfektan, leke veya pas
giderici ve daldırma temizlik ürünleri
ile temizlemeyin.
7.2 Ocak ızgaraları
Ocak ızgaraları bulaşık
makinesinde yıkamaya
uygun değildir. Bunların elde
yıkanması gerekir.
7.3 Ocağın temizlenmesi
•
•
1. Ocağı kolayca temizlemek için ocak
ızgaralarını çıkarın.
Ocak yüzeyinin zarar
görmemesi için ocak
ızgaralarını yerine
koyarken çok dikkatli
olun.
2. Emaye kaplama keskin uçlara sahip
olabilir, bu yüzden ocak ızgaralarını
elinizle yıkarken ve kuruturken
dikkatli olun. Gerekirse, inatçı lekeleri
bir temizleme macunu kullanarak
çıkarın.
3. Ocak ızgaralarını temizledikten sonra
doğru bir şekilde yerleştirin.
4. Emaye levhaların iç tarafına takılan
brülörün doğru çalışmasını sağlamak
için ocak ızgaralarının brülörün
merkezinde olduğundan.
•
Şunları bekletmeden temizleyin:
erimiş plastik, plastik folyo, şeker ve
şekerli yiyecekler, aksi halde kir
ocaklara zarar verebilir. Yanmamak
için dikkatli olun.
Ocak yeterince soğuduktan sonra
şunları çıkarın: kireç lekeleri, su
lekeleri, yağ lekeleri, parlak metalik
renk atmaları. Ocağı nemli bir bezle
ve aşındırıcı olmayan deterjanla
temizleyin. Temizlik sonrasında, ocağı
yumuşak bir bezle kurulayın.
Emaye kısımları, kapak ve alev
başlığını temizlerken ılık sabunlu su
ile yıkayın ve yerlerine takmadan
önce iyice kurutun.
7.4 Ateşleme ucunun
temizlenmesi
Bu özellik için metal elektrotlu bir seramik
ateşleme ucu kullanılır. Ateşlemede
zorluk yaşamamak için bu parçaları çok
temiz tutun ve ocak beki alev başlığı
deliklerinin tıkalı olup olmadığını kontrol
edin.
7.5 Periyodik bakım
Gaz besleme borusunu ve basınç
ayarlayıcısının (eğer varsa) durumunu
Yetkili Servisinize kontrol ettirin.
TÜRKÇE
15
8. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
8.1 Servisi aramadan önce...
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Çakmak, düğme doğru ko‐
numa getirildiği halde ça‐
lışmıyor.
Ocak, elektrik beslemesine
bağlanmamıştır ya da elek‐
trik bağlantısı doğru şekil‐
de yapılmamıştır.
Ocağın elektrik beslemesi‐
ne doğru bir şekilde bağlı
olup olmadığını kontrol
edin.
Sigorta atmıştır.
Arızaya, sigortanın neden
olup olmadığını kontrol
edin. Sigortanın tekrar tek‐
rar atması halinde, kalifiye
bir elektrikçiye danışın.
Brülör ve başlığı yanlış yer‐ Brülör ve başlığını doğru
leştirilmiştir.
şekilde yerleştirin.
Ateşlendikten hemen son‐
ra alev sönüyor.
Gaz kesme emniyeti algıla‐ Ateşi yaktıktan sonra,
yıcısı yeterince ısınmamış‐ düğmeyi 10 saniyeyi aşma‐
tır.
yacak bir süre boyunca ba‐
sılı tutun.
Alev halkası düzgün yer‐
leştirilmemiştir.
Brülör başlığı, yiyecek ar‐
tıkları ile tıkanmış olabilir.
8.2 Bir çözüm
bulamadığınızda...
Sorunu gideremediğiniz takdirde,
satıcınıza veya bir Yetkili Servise
başvurun. Bilgi etiketindeki bilgileri verin.
Ocağı doğru şekilde çalıştırdığınızdan
emin olun. Eğer ocağı yanlış şekilde
çalıştırmışsanız, servis teknisyeni veya
Enjektörün tıkalı olmaması‐
na ve ocak beki alev baş‐
lığında yemek kalıntıları ol‐
mamasına dikkat edin.
satıcı tarafından sağlanan servis, garanti
süresi içerisinde dahi ücretsiz
olmayacaktır. Yetkili Servis ve garanti
koşulları ile ilgili talimatlar garanti
kitapçığında bulunmaktadır.
16
www.electrolux.com
8.3 Aksesuar çantasıyla birlikte
verilen etiketler
Yapışkan etiketleri aşağıda gösterildiği
gibi yapıştırın:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Garanti Kartına yapıştırın ve bu kısmı
gönderin (varsa).
B. Garanti Kartına yapıştırın ve bu kısmı
saklayın (varsa).
C. Kullanma kılavuzuna yapıştırın.
9. TEKNIK VERILER
9.1 Ocak boyutları
Genişlik
595 mm
Derinlik
510 mm
9.2 Baypas çapları
BEK
Ø BAYPAS 1/100 mm
Çok Başlı
57
Yarı hızlı
35
Yardımcı
28
TÜRKÇE
17
9.3 Diğer teknik veriler
TOPLAM
GÜÇ:
Orijinal gaz:
G20 (2H) 20 mbar
Gaz değişi‐
mi:
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar 629 g/h
Elektrik besle‐
mesi:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Cihaz katego‐
risi:
II2H3B/P
I2H (LV)
Gaz bağlantı‐
sı:
G 1/2"
Cihaz sınıfı:
3
8,7 kW
9.4 G20 20 mbar'lık DOĞAL GAZ için gazlı brülörler
BRÜLÖR
NORMAL GÜÇ
kW
MİNİMUM GÜÇ kW ENJEKTÖR İŞARE‐
Tİ
Çok Başlı
4,0
1,4
146
Yarı hızlı
1,85
0,6
92
Yardımcı
1,0
0,33
70
9.5 LPG G30/G31 30/30 mbar için gaz brülörleri
BRÜLÖR
NORMAL
GÜÇ kW
MİNİMUM
GÜÇ kW
ENJEKTÖR
İŞARETİ
NOMİNAL GAZ
DEBİSİ g/sa.
Çok Başlı
3,65
1,4
095
265
Yarı hızlı
2,0
0,6
71
145
Yardımcı
1,0
0,33
50
73
10. ENERJI VERIMLILIĞI
10.1 EU 66/2014'e göre ürün bilgisi
Model kimliği
EGS6436SX,
KGS6436RK,
KGS6436SX
Ocak tipi
Ankastre ocak
Gazlı brülör sayısı
4
18
www.electrolux.com
Her bir gazlı brülörün enerji ve‐
rimliliği
(EE gas burner)
Sol arka - Yarı hızlı
%60.8
Sağ arka - Orta hızlı
%63.1
Sol ön - Çok Başlı
%56.2
Sağ ön - Yardımcı
geçerli değil
Gazlı ocak enerji verimliliği
(EE gas hob)
60.0%
EN 30-2-1: Gaz yakan ev pişirme cihazları - Parça 2-1: Rasyonel enerji kullanımı Genel
10.2 Enerji tasarrufu
•
•
•
•
•
•
•
Kullanmadan önce ocak beki ve ızgara desteklerinin doğru şekilde monte
edildiğinden emin olun.
Sadece, çapı ocak beklerinin boyutuna uygun olan pişirme kaplarını kullanın.
Tencereyi ocak bekinin ortasına yerleştirin.
Su kaynatırken sadece ihtiyacınız olan miktarda su kullanın.
Mümkünse, kapakları her zaman pişirme kaplarının üzerine koyun.
Kaptaki sıvı kaynamaya başladığında alevin şiddetini azaltarak sıvının yavaş yavaş
kaynamaya devam etmesini sağlayın.
Mümkünse düdüklü tencere kullanın. İlgili kullanım kılavuzuna başvurun.
11. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
TÜRKÇE
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
12. ÇEVREYLE İLGILI BILGILER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
19
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
867345300-C-022019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising