Zanussi | ZOG521317X | User manual | ZANUSSI ZOG521317X User Manual

ZANUSSI ZOG521317X User Manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZOG521317X
KK Қолдану туралы нұсқаулары
Тұмшапеш
UK Інструкція
Духова шафа
KZ
UA
2
26
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Дұрыс
орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде орын алған
жарақат немесе зақымға өндіруші жауапты емес.
Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру үшін әрқашан қауіпсіз
және қол жетімді жерде сақтаңыз.
БАЛАЛАР МЕН ОСАЛ АДАМДАР ҚАУІПСІЗДІГІ
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне,
сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген не тәжірибесі
аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін
адамның қадағалауы не құрылғыны қауіпсіз қолдану
бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау
салдарын түсінсе, онда қолдануына болады.
3 және 8 жас арасындағы балалар мен мүмкіндіктері өте
шектеулі мүгедек адамдарды басқалар қадағаламаған
жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап отырмаған
жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Балаларға құрылғымен орнатылған мобильді
құралдармен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс ұстап,
қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе ол суып тұрғанда,
балалар мен үй жануарларын оған жақындатпаңыз. Қол
жететін бөлшектері ыстық.
Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса, оны
қосу керек.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау жұмыстарын
бақылаусыз орындамауы керек.
ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ
•
2
Білікті маман ғана осы құрылғыны орнатып, сымын
ауыстыруға тиіс.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін жердегі
бөлшектері қолдану барысында ысып тұрады.
Қыздырғыш элементтерге тиіп кетпеу үшін абайлау
керек.
Тұмшапеш ыдыстарын немесе керек-жарақтарын алыпсалған кезде үнемі қолғап киіңіз.
Қандай да бір жөндеу жұмысын орындар алдында
құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
ЕСКЕРТУ: Электр қатеріне ұшырамау үшін шамды
ауыстырар алдында құрылғыны сөндіріп қойыңыз.
Құрылғыны кіріктіріп орнату алдында қолданбаңыз.
Құрылғыны бумен тазалау құралын пайдаланып
тазаламаңыз.
Шыны есікті тазалау үшін қатты жеміргіш заттарды
немесе өткір темір құралдарды пайдаланбаңыз, себебі
сызат түсіп, шыны шытынап кетуі мүмкін.
Қуат cымына зақым келсе, электр қатерінен сақтандыру
үшін оны өндіруші немесе оның уәкілетті қызмет көрсету
орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға
тиіс.
Сөре сырғытпаларын алу үшін әуелі сөре
сырғытпасының алдыңғы жағын, содан кейін артқы
жағын бүйірлік қабырғадан тартыңыз. Сөре
сырғытпаларын кері ретпен салыңыз.
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
Бұл құрылғы келесі нарықтарға арналған:
KZ UA
ОРНАТУ
ЕСКЕРТУ! Бұл құрылғыны тек
білікті маман ғана орнатуға тиіс.
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе
іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген орнату
нұсқауларын орындаңыз.
Құрылғы ауыр болғандықтан, орнынан
жылжытқан кезде әрқашан абай болыңыз.
•
•
•
•
•
Әрқашан қауіпсіздік қолғабы мен бітеу аяқ
киім киіңіз.
Құрылғыны тұтқасынан тартпаңыз.
Құрылғылар мен заттардың арасындағы
минимум қашықтықты сақтаңыз.
Құрылғыны орнату талаптарына сәйкес
ыңғайлы және қауіпсіз жерге орнатыңыз.
Құрылғыны корпустың төменгі қақпағынсыз
іске пайдаланбаңыз. Бұл функциональдық
қауіпсіздік үшін қажет.
Құрылғы электрлі салқындату жүйесімен
жабдықталған. Ол электр қуатымен жұмыс
істеуге тиіс.
3
Корпустың
минимальды биіктігі
(Корпус пен жұмыс
бетінің арасындағы
минимальды биіктік)
Корпустың ені
Корпустың тереңдігі
590 (600) мм
•
•
560 мм
550 (550) мм
Құрылғының
алдыңғы жағының
биіктігі
594 мм
Құрылғының артқы
жағының биіктігі
576 мм
Құрылғының
алдыңғы жағының
ені
595 мм
Құрылғының артқы
жағының ені
559 мм
Құрылғының
тереңдігі
569 мм
Құрылғының
кіріктірілген тереңдігі
548 мм
Есік ашық кездегі
тереңдігі
1022 мм
•
Желдеткіш
саңылауының ең
төменгі өлшемі
Төменгі артқы
бөлікте орналасқан
саңылау
560x20 мм
Желілік сымның
ұзындығы. Кабель
артқы бөліктің оң
жақ бұрышына
орналастырылған
1500 мм
Бекіту бұрандалары
4x25 мм
•
4
•
•
•
•
•
ЕСКЕРТУ! Өрт және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
•
ЭЛЕКТРТОҒЫНА ҚОСУ
•
•
Электртоғына қосу жұмыстарының
барлығын білікті электрші ғана іске асыруы
керек.
Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау
қажет.
Техникалық ақпарат тақтасындағы
параметрлердің негізгі қуатпен жабдықтау
желісіндегі электр параметрлеріне сәйкес
келетініне көз жеткізіңіз.
Әрқашан дұрыс орнатылған, соққыға
төзімді розетканы қолданыңыз.
Көп тармақты адаптер мен ұзартқыш
сымды қолданбаңыз.
Құрылғының ашасы мен желілік сымына
ешбір зақым келтірмеңіз. Қорек сымын
ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде
қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға
тиіс.
Электр сымдарына қол тигізуге немесе
құрылғының есігіне не құрылғының төменгі
жағына, әсіресе ыстық тұрған есікке
жақындауға болмайды.
Ток жүріп тұрған және гидроизоляциясы
бар бөлшектерді электр қатерінен қорғау
үшін құралсыз алынбайтын етіп мықтап
орнату керек.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана
қосыңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның
қол жететін жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер розетка бекітілмеген болса, ашаны
жалғамаңыз.
Құрылғыны ажырату үшін электр сымынан
тартпаңыз. Әрдайым қорек ашаны қолмен
тартып шығарыңыз.
Тек дұрыс оқшаулағыш құралдарды
қолданыңыз: желіні қорғайтын
ажыратқыштарды, сақтандырғыштарды
(ұстатқыштан алынған бұрандалы
сақтандырғыштар), жерге тұйықталудан
қорғау тетіктері мен тұйықтағыштарды
пайдаланыңыз.
Электр қондырғысында құрылғыны кез
келген ток полюстерінен ажыратуға
мүмкіндік беретін оқшаулағыш құрылғы
болуы керек. Оқшаулағыш құрылғыда
кеңдігі 3 мм-ден кем емес саңылау болу
керек.
Бұл құрылғы негізгі қуат сымымен ғана
жабдықталған.
Еуропаға арналған орнатуға немесе
ауыстырғанда пайдалануға болатын
сымдардың түрлері:
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Сымды техникалық ақпарат тақтайшасындағы
жалпы қуат мәніне қарап таңдаңыз. Кестеге
назар аударуыңызға болады:
•
Жалпы қуат (Вт)
Электр сымының
көлденең қимасы
(мм²)
ең үлкен 1380
3 x 0.75
ең үлкен 2300
3x1
ең үлкен 3680
3 x 1.5
•
•
•
Пештің жерге тұйықталатын сымы (жасыл /
сары сым) фаза және бейтарап сымдарға (көк
және қоңыр сымдар) қарағанда 2 см ұзынырақ
болуға тиіс.
ГАЗҒА ҚОСУ
• Газға қосу жұмыстарының барлығын білікті
маман ғана іске асыру керек.
• Орнатар алдында жергілікті жабдықтау
жағдайлары (газдың түрі мен газдың
қысымы) мен құрылғы параметрлерінің
сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
• Құрылғының айналасында ауаның
айналуын қамтамасыз етіңіз.
• Газбен жабдықтау туралы ақпарат
техникалық ақпарат тақтайшасында
берілген.
• Бұл құрылғы жану өнімдерін тартып
әкететін құрылғыға жалғанбаған.
Құрылғыны ағымдық орнату ережелеріне
сай орнатыңыз. Желдетуге арналған
талаптарды орындаңыз.
ПАЙДАЛАНУ
ЕСКЕРТУ! Жарақат алу, күйіп
қалу, электр қатеріне ұшырау не
жарылыс шығу қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Бұл тек үйде ғана пайдалануға арналған
құрылғы.
Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын
өзгертпеңіз.
Желдеткіш саңылаулардың бітелмегенін
тексеріңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны назардан
тыс қалдырмаңыз.
Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін
әрқашан сөндіріңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғының есігін
ашқан кезде абай болыңыз. Ыстық ауа
шығуы мүмкін.
Құрылғыны дымқыл қолмен немесе суды
қолданып тұрған кезде пайдаланбаңыз.
Ашық есікке күш салмаңыз.
Құрылғыны жұмыс орны немесе зат
сақтайтын орын ретінде қолданбаңыз.
Құрылғының есігін абайлап ашыңыз.
Алкогольді ингредиенттерді қолданғанда,
алкоголь мен ауа қоспасы пайда болуы
мүмкін.
Есікті ашқан кезде жарқыл немесе ашық
оттың құрылғымен жанасуына жол
бермеңіз.
Тез тұтанатын өнімдерді немесе жанғыш,
дымқыл заттарды құрылғының ішіне,
жанына немесе үстіне қоймаңыз.
ЕСКЕРТУ! Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
•
•
•
•
•
•
Құрылғының эмаль қаптамасы бүлініп
немесе өңі кетпес үшін:
– алюминий жұқалтырды құрылғының
табанына тура қоймаңыз.
– суды ыстық құрылғыға тура қоймаңыз.
– тамақ пісіріп болғаннан кейін дымқыл
ыдыс пен тағамды құрылғының ішінде
ұстамаңыз.
– керек-жарақтарды алғанда немесе
орнатқанда абай болыңыз.
Құрылғының эмаль қаптамасының немесе
тот баспайтын болат бөлігінің түсінің
өзгеруі құрылғы жұмысына әсер етпейді.
Сулы қоспадан жасалған тортты пісіру үшін
шұңғыл табаны қолданыңыз. Жеміс
шырындары кетпейтін дақтар қалдырады.
Бұл тек тағам пісіруге арналған құрылғы.
Басқа мақсатта, мысалы бөлмені қыздыру
үшін қолдануға болмайды.
Тағамды әрқашан тұмшапештің есігін
жауып пісіріңіз.
Егер құрылғы жиһаз панелінің (мысалы,
есіктің) артына орналастырылса, онда
құрылғы жұмыс істеп тұрғанда есіктің
ешқашан жабылмайтынына көз жеткізіңіз.
Жиһаздың жабық панеліне жиналған жылу
мен ылғал келешекте құрылғының,
қаптаманың немесе еденнің бүлінуіне
әкелуі мүмкін. Құрылғыны қолданғаннан
кейін толық суығанша жиһаздың панелін
жаппаңыз.
КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ! Жарақат алу, өрт қаупі
немесе құрылғыны бүлдіріп алу
қаупі бар.
•
Құрылғыны жөндеу алдында электр
желісінен ағытып, ашасын розеткадан
суырыңыз.
5
•
•
•
•
•
•
Құрылғының суық екеніне көз жеткізіңіз.
Шыны панелі сынып қалуы мүмкін.
Зақым келген болса есіктің шыны
панельдерін дереу ауыстырыңыз. Уәкілетті
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғының қаптамасының сапасы түспес
үшін мезгіл-мезгіл тазалаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен
тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш
заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкелерді, еріткіштерді немесе
металл заттарды пайдаланбаңыз.
Тұмшапеш бүріккішін қолдансаңыз, оның
орамындағы қауіпсіздік нұсқауларын
орындаңыз.
Каталитті эмальды (бар болса) кез-келген
жуғыш затпен тазаламаңыз.
ІШКІ ЖАРЫҚТАМА
•
•
СЕРВИС
• Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
• Тек ғана фирмалық қосалқы бөлшектерді
қолданыңыз.
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАСТАУ
ЕСКЕРТУ! Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
ЕСКЕРТУ! Электр қатері бар.
•
Осы құрылғыда тек тұрмыстық
құрылғыларға ғана арналған шам немесе
галоген шамы қолданылған. Оны бөлмені
жарықтандыру үшін қолданбаңыз.
Шамды ауыстырар алдында құрылғыны
тоқтан ажыратыңыз.
Техникалық параметрлері сай келетін
шамдарды ғана қолданыңыз..
•
•
•
Құрылғыны қоқысқа дұрыс тастауға
қатысты ақпаратты жергілікті әкімшілік
мекемеге хабарласып алыңыз.
Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан электр
сымын кесіп, қоқысқа тастаңыз.
Сыртқы газ түтіктерін майыстырыңыз.
ОРНАТУ
ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
ГАЗҒА ҚОСУ
Газбен жабдықтау бағыттауышы тұмшапештің
артқы жағында орналасқан.
Резеңке иілгіш түтіктерді пайдаланбаңыз.
Бұл тұмшапеш G20 20 мбар табиғи газбен
жұмыс істейді. Газға қосар алдында
параметрді қолданылатын газдың түріне
дұрыс (G20 13 мбар) реттеп алу маңызды.
"Құрылғыны газдың басқа түрлеріне лайықтау"
тарауындағы нұсқауларды қараңыз.
1. Газға қосу алдында, пешті розеткадан
ағытыңыз.
2. Газбен жабдықтауға арналған негізгі
клапанды жабыңыз.
3. Тұмшапешті кіріктірілген ас үй
қаптамасының шегіне шамамен 30 см
дейін кіргізбеңіз.
4. Газбен жабдықтау жүйесіне қосыңыз.
A
B C
A. Газбен жабдықтау бағыттауышы,
бағыттауыш білікшесінің ұшы
B. Тығырық
C. Бунақты келтеқұбыр
5. Жинақпен келген тығыздағышты түтік пен
газбен жабдықтайтын бағыттағыштың
арасына салыңыз. Түтікті 1/2" газбен
жабдықтау бағыттағышына бұраңыз.
6. Гайкаларды қатайту үшін 22 мм гайка
кілтін пайдаланыңыз. Газбен жабдықтау
бағыттағышын дұрыс орынға қойыңыз.
Газбен жабдықтау тізбегін абайлап
ұстаңыз.
ЕСКЕРТУ! Газдың ағатынақпайтынын тексеру үшін отты
пайдаланбаңыз.
6
7. Тұмшапешті ас үй қаптамасының шегіне
дейін жылжытыңыз.
ЕСКЕРТУ! Тұмшапешті ас үй
қаптамасының ішіне қарай
жылжытқан кезде газбен
жабдықтау бағыттағышын
майыстырып алмаңыз.
8. Қосылымды дұрыс тығыздап орнатыңыз.
Газдың ағатын-ақпайтынын басқару үшін
тексергішті пайдаланыңыз.
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ГАЗДЫҢ БАСҚА ТҮРЛЕРІНЕ
ЛАЙЫҚТАУ
Тек білікті техник ғана құрылғыны басқа газ
түріне ауыстыруға құқылы.
Пешке әртүрлі газ түрлері орнатылған, дұрыс
инжекторларды қолдану арқылы сұйылтылған
газдан табиғи газға ауысуға болады.
Газдың тұтынылатын мөлшерін қажетінше
лайықтауға болады.
ЕСКЕРТУ! Инжекторларды
ауыстыру алдында, газ тетіктерінің
сөндіру қалпында тұрғанына көз
жеткізіңіз. Пешті розеткадан
ағытыңыз. Тұмшапеш әбден
суығанша күтіңіз. Жарақат алу
қаупі бар.
ТҰМШАПЕШТІҢ ИНЖЕКТОРЫН АУЫСТЫРУ
1. Тұмшапеш қуысының астыңғы
пластинкасын (A) тұмшапештің оттығына
(B) қол жеткізу үшін алыңыз.
B
A
2. Оттықты ұстап тұратын бұранданы (C)
босатыңыз.
C
3. Оттықты инжектор тағанынан (D) ептеп
алыңыз.
D
E
F
4. Ақырын солға қарай жылжытыңыз. Тұтату
ашасының ағытпасының сымына (F) және
термореле жалғастырғышына (E) салмақ
салмаңыз.
5. Оттықтың инжекторын (D) 7 мм гайка
кілтімен босатып, орнына өзіңіз
қолданатын газ түріне сәйкес келетін түрін
салыңыз.
"Техникалық ақпарат" тарауын қараңыз.
6. Оттықты осы әрекеттерді кері ретпен
орындап салыңыз.
Газбен жабдықтау бағыттауышының
жанындағы газ түрінің жапсырмасының
орнына жаңа газ түрінің жапсырмасын
қолданыңыз.
Газ пешінің оттығы үшін бастапқы газды
реттеудің қажеті жоқ.
Құрылғының газбен жабдықтау
қысымы ұсынылған мәндерге
сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
7
Егер газбен жабдықтау қысымы
өзгермелі немесе қажетті
қысымнан басқаша болса, онда
газбен жабдықтау түтігіне
қолданылатын қысым өтпелігін
орнату қажет.
ТҰМШАПЕШ ОТТЫҒЫН ЕҢ ТӨМЕНГІ
ДЕҢГЕЙГЕ ҚОЮ
1. Пешті розеткадан ағытыңыз.
2. Газды басқару тетігін ең аз қалпына
бұраңыз және алыңыз.
3. Жүзі жұқа бұранда бұрағышпен (A)
реттегіш бұранданы реттеп бұраңыз.
A
Газ түрін
өзгерту
Реттегіш
бұранданы
реттеу
Табиғи газдан
сұйылтылған
газға
Айналма
бұранданы
түгелдей
қатайтып
бұраңыз.
Сұйылтылған
газдан табиғи
газға
Реттегіш
бұранданы
шамамен
айналымның 1/3
мөлшеріне дейін
босатыңыз.
Тек Ресей үшін:
Газ түрінің
өзгертілуі
Сұйылтылған
газдан табиғи 13
мбар газға
8
Реттегіш
бұранданы
реттеу
Реттегіш
бұранданы
шамамен
айналымның 3/4
мөлшеріне дейін
босатыңыз.
20 мбар табиғи
газдан 13 мбар
табиғи газға
Реттегіш
бұранданы
шамамен
айналымның 1/4
мөлшеріне дейін
босатыңыз.
4. Газды басқару тетігін бекітіңіз.
5. Пешті розеткаға қосыңыз.
ЕСКЕРТУ! Ашаны розеткаға
пештің барлық бөлшектерін өз
орындарына қойып болғаннан
кейін ғана сұғыңыз. Жарақат алу
қаупі бар.
6. Газ пешінің оттығын жағыңыз.
"Әркүндік қолдану" тарауын қараңыз.
7. Газды басқару тетігін ең үлкен мәнге
орнатыңыз да, пешті кемінде 10 минут
қыздырыңыз.
8. Газды басқару тетігін ең үлкен мәннен ең
кішкене мәнге бұраңыз.
Жалынды бақылаңыз. Егер жалын өшіп қалса,
процедураны қайталаңыз. Тұмшапеш
оттығының шілтерінен жалын аз мөлшерде
тұрақты шығып тұруға тиіс.
Осы қауіпсіздік шараларын сақтамасаңыз
өндіруші ешбір жауапкершілік көтермейді.
КІРІКТІРІП ОРНАТУ
Құрылғыны ас үй ішіне немесе студио ас үйге
ғана орнатыңыз. Құрылғыны жуынатын
немесе жатын бөлмеге орнатпаңыз.
Құрылғыны "ішіне кіріктіріп" немесе "астына
кіріктіріп" орнатуға болады. Кіріктірілген ас үй
шкафының өлшемдері тиісті суреттерге сай
келуі керек.
min. 4mm
548
80
21
min. 550
60
520
110
114
18
600
min. 560
589
594
65cm²
130cm²
595±1
198
60
5
3
523
20
50
548
70
21
min. 550
60
520
110
590
114
18
110
min. 560
589
594
60
595±1
5
3
20
198
65cm²
130cm²
523
Құрылғының үстіңгі жағы мен ас үй
қаптамасының ішкі төбесіне дейін кем дегенде
4 мм орын болуы керек.
Құрылғыны "ішіне кіріктіріп" (пештің астына)
орнатқан кезде, пешті тұмшапешті орнатпай
тұрып орнату керек.
Материалдар қоршаған орта
температурасымен салыстырғанда кем
дегенде 60 °C градусқа төзімді болуы керек.
Тұмшапеш қатты ысып кетпес үшін
тұмшапештің айналасында ауа жеткілікті
айналып тұруға тиіс.
Дұрыс жұмыс істеу үшін тұмшапештің
қаптамасы алдыңғы жағынан немесе бүйір
9
жақтарынан кем дегенде 130 см² (кем дегенде
әр жағынан 65 см²) болуға тиіс. Өндіруші
кірпіштен жасалған қаптаманың алдыңғы
жағынан 130 см², ағаштан жасалған
қаптаманың бүйір жақтарынан 65 см² ашық
орын қалдыруды ұсынады.
Тұмшапештің үстіне пеш орнатқан кезде, пеш
пен тұмшапешті электртоғына жеке-жеке
қосыңыз.
Қосылымды құрылғыға жіберілетін қуат
параметріне сай кабельді пайдаланып іске
асырыңыз.
ТҰМШАПЕШТІ КОРПУСҚА БЕКІТУ
Орнатып болғаннан кейін, жөндеу
немесе күтім көрсету жұмыстары
қажет болғанда құрылғыға оңай
қол жеткізуге болатынын
тексеріңіз.
БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
ЖАЛПЫ КӨРІНІСІ
2
3
4
5
1 Басқару панелі
2 Гриль индикаторы
6
1
1
7
8
9
5
4
14
10
3
11
2
1
12
13
3 Қыздыру функцияларының тетігі
4 Минут операторының тетігі
5 Газды басқару тетігі
6 Қуат индикаторы
7 Желдеткіштің ауа шығатын саңылаулары
8 Қыздырғыш элемент
9 Жарықтама шамы
10 Бұрылмалы істіктің тесігі
11 Желдеткіш
12 Тұмшапеш қуысының табанындағы
пластинка
13 Сөренің алмалы сырғытпалары
14 Сөре деңгейлері
КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ
• Торкөз сөре
Ыдыс, торт қалыптарын қою, тағам қуыруға
арналған.
• Пісірме табақ
Торттар мен печеньелерге арналған.
10
•
•
Алюминий пісірме табақ
Торттар мен печеньелерге арналған.
Бұрылмалы істік
Ет пен құс етінің ірірек кесектерін қуыруға
арналған.
ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
ТҰМШАПЕШ ҚУЫСЫНЫҢ ТАБАНЫНДАҒЫ
ПЛАСТИНКА
Пешті сатып алған кезде тұмшапештің керекжарақтары корпустың астыңғы табақшасында
бірге тұрады. Тұмшапешті бірінші рет
қолданар алдында "Өнімнің сипаттамасы"
тарауында көрсетілгендей астыңғы
табақшаны оттық аумағының алдыңғы
бөлігіндегі тесікке орнатыңыз.
АЛҒАШҚЫ ТАЗАЛАУ
Пештен керек-жарақтардың барлығын және
алмалы сөре сырғытпаларын алыңыз.
"Күту менен тазалау" тарауын
қараңыз.
Пешті және керек-жарақтарды алғаш рет
пайдаланар алдында тазалаңыз.
Керек-жарақтарды және алмалы сөре
сырғытпаларын орындарына қойыңыз.
АЛДЫН АЛА ҚЫЗДЫРУ
Бос пешті алғаш пайдаланар алдында
қыздырыңыз.
1.
функциясын орнатыңыз.Ең үлкен
температураны орнатыңыз.
2. Пешті 1 сағат қосып қойыңыз.
3.
. Ең үлкен температураны орнатыңыз.
4. Тұмшапешті 15 минут қосып қойыңыз.
5. Тұмшапешті сөндіріңіз де, салқындатыңыз.
Керек-жарақтар бұрыңғыдан да ыстық болып
кетеді. Пештен иіс және түтін шығады. Бөлме
ішіндегі ауаның жеткілікті түрде ауысып
тұрғанына көз жеткізіңіз.
ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
ТҰМШАПЕШТІҢ ГАЗ ОТТЫҒЫН ЖАҒУ
Тұмшапеш қауіпсіздігі құралы:
Газ тұмшапеші термоэлементпен
жабдықталған. Ол жалын сөніп
қалғанда, газдың берілуін
тоқтатады.
1. Газды басқару тетігін басып,
қалпына
бұраңыз.
2. Газды басқару тетігін, термореле
қызғанша 15 секунд немесе одан аз уақыт
басып ұстап тұрыңыз. Тетікті жалын оты
пайда болғанша босатпаңыз, бұлай
істемеген жағдайда, газ беріліміне кедергі
келеді.
Газды басқару тетігін 15 секундтан артық
басып тұрмаңыз. Егер пештің оттығы 15
секундтан кейін жанбаса, газды басқару тетігін
босатып, сөндіру қалпына бұрап, пештің есігін
ашыңыз. Кемінде 1 минут күтіңіз, пештің есігін
жауып, пештің оттығын қайтадан тұтатыңыз.
ПЕШ ГАЗЫНЫҢ ОТТЫҒЫН ЖАҚҚАННАН
КЕЙІН
1. Газды басқару тетігін босатыңыз.
2. Газды басқару тетігін бұрап,
температураны орнатыңыз.
Отты корпустың астыңғы табақшасындағы
тесіктер арқылы бақылаңыз.
ГАЗДЫ БАСҚАРУ ТЕТІГІ
Белгі
Функция
Тұмшапештің оттығы
сөндірулі.
Сөндіру
қалпы
150 °C 250 °C
Температура мәндерін орнату
ауқымы.
11
ТҰМШАПЕШ ФУНКЦИЯЛАРЫ
Тұмшапеш
функциясы
Қолдану
Газ пеш пен Гриль + Бұрылмалы
істік функциясын бірге қолдана
алмайсыз.
ЖЕЛДЕТКІШТІ ПАЙДАЛАНУ
Пеш өшірулі.
Сөндіру
қалпы
Шам
Гриль жасау
+
Бұрылмалы
істік
Температур
а мәндерін
орнату
Желдеткішп
ен пісіру /
Мұздату
Шамды пісіру
функциясынсыз қосуға
арналған.
Еттен гриль, сондай-ақ,
кәуап және кішкене
еттерден гриль жасауға
арналған.
Үлкен кесек етті
бұрылмалы істікке
шаншып қуыруға
арналған.
Корпустың ортасындағы
электр грилінің
температурасын
шамамен ең азы 50 °C
градустан бастап, ең көбі
200 °C градусқа дейін
реттеуге арналған.
Тағамды пісіруге және
кептіруге арналған.
Желдеткішті тұмшапештің
газ оттығымен біріктіріп
пайдалана аласыз.
Тағам жібіту үшін
(көкөністер және жеміс).
Жібіту уақыты
мұздатылған тағамның
мөлшері мен көлеміне
байланысты.
Газ оттығы тұмшапештің ішіндегі
ауаны қыздырады. Температураны
біркелкі ұстау үшін желдеткіш
ыстық ауаны таратып тұрады.
1. Пеш газының оттығын жағыңыз.
2. Жалын пайда болғанда, тұмшапеш
функцияларының тетігін
бұраңыз.
қалпына
ГРИЛЬДІ ҚОЛДАНУ
1. Тұмшапеш функциясының тетігін сағат
қалпына бұрап, ең
тілінің бағытымен
жоғары температураны орнатыңыз.
2. Гриль мен шұңғыл науаның
сырғытпасының деңгейін әр түрлі тағамға
лайықтап сәйкестендіріңіз.
"Ақыл-кеңестер және ұсыныстар" тарауын,
қақтау бөлімін қараңыз.
ГРИЛЬ ИНДИКАТОРЫ
Грильмен пісіру функциясы қосылғанда гриль
индикаторы қосылады. Ол пеш қажетті
температураға дейін қызған кезде өшеді.
Содан кейін жанып-сөну арқылы қажетті
температураның өзгергенін көрсетеді.
САҒАТ ФУНКЦИЯЛАРЫ
МИНУТ ОПЕРАТОРЫ
Тұмшапеш функциясының кері санақ уақытын
орнату үшін пайдаланыңыз.
Бұл функция құрылғының
жұмысына әсер етпейді.
12
Таймердің тетігін шегіне дейін бұраңыз да,
содан кейін қажетті уақытқа бұраңыз.
Уақыт аяқталған кезде дыбыстық сигнал
естіледі.
КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
БҰРЫЛМАЛЫ ІСТІКТІ ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ! Бұрылмалы істікті
пайдаланған кезде абай болыңыз.
Шанышқылары мен істігі өткір.
Жарақат алу қаупі бар.
ЕСКЕРТУ! Бұрылмалы істікті алған
кезде тұмшапеш қолғабын
пайдаланыңыз. Бұрылмалы істік
пен гриль ыстық. Күйіп қалу қатері
бар.
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
1.
Бұрылмалы істіктің жақтауы
Шанышқылар
Істік
Тұтқасы
Бұрылмалы істіктің тұтқасын істікке
салыңыз.
2. Шұңғыл табаны ең астыңғы сөре қалпына
қойыңыз.
3. Істіктің жақтауын астынан санағанда
үшінші деңгейге қойыңыз.
4. Бірінші шанышқыны істікке орнатыңыз да,
содан кейін етті бұрылмалы істікке салып,
екінші шанышқыны орнатыңыз.
5. Шанышқыларды қатайту үшін
бұрандаларды пайдаланыңыз.
6. Істіктің ұшын бұрылмалы істіктің тесігіне
салыңыз.
7. Істіктің артқы жағын бұрылмалы істіктің
жақтауына салыңыз.
"Бұйым сипаттамасы" тарауын қараңыз.
8. Бұрылмалы істіктің тұтқасын алыңыз.
9. Бұрылмалы істік параметрі бар функцияны
таңдаңыз. Бұрылмалы істік айналады.
10. Қажетті температураны орнатыңыз. Пісіру
кестелеріне қараңыз.
КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ САЛУ
Торкөз сөре:
Сөрені сөре бағыттағыштарының арасына
салып итеріп, тіректерінің төмен қарап
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Пісірме науа:
Пісірме науа сөре сырғытпасының
бағыттағыштарының арасына салып итеріңіз.
13
Үстіңгі жағындағы шағын ойық
қауіпсіздікті арттырады. Шығыңқы
тұстар құралдардың аударылып
қалуына жол бермейтін қауіпсіздік
құралдары болып табылады.
Сөренің айналасындағы биік жиек
ыдыстардың сөреден сырғып
кетуіне жол бермейді.
Тор сөрені және пісірме науаны бірге
пайдалану:
Пісірме науаны сөре тірегінің
бағыттағышының және жоғарыдағы
бағыттағыштар үстіндегі тор сөренің арасына
кіргізіңіз.
ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР
ЖЕЛДЕТКІШ
Пеш жұмыс істеп тұрған кезде, пештің
беттерін салқын ұстау үшін желдеткіш
автоматты түрде қосылады. Пешті
сөндірсеңіз, желдеткіш пеш салқындағанша
жұмыс істеп тұра береді.
АҚЫЛ-КЕҢЕС
ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
Кестелердегі температура мен
пісіру уақыттары тек нұсқау
ретінде беріледі. Олар рецептерге,
олардың құрамының сапасы мен
мөлшеріне байланысты болады.
ПІСІРУГЕ АРНАЛҒАН АҚЫЛ-КЕҢЕС
Тұмшапештің сөре қойылатын бес қатары бар.
Сөренің деңгейлерін тұмшапештің астыңғы
жағынан бастап санаңыз.
Пешіңіз бұрыңғы құрылғыңызға қарағанда
басқаша пісіруі немесе қуыруы мүмкін.
14
Төмендегі кестелерде температураға, пісіру
уақытына және сөре орындарына қатысты
стандартты ақпарат берілген.
Нақты рецептіге арналған параметрлерді таба
алмасаңыз, ұқсас біреуін пайдаланыңыз.
Тұмшапеш ауа айналдыратын және буды
үздіксіз қайта айналдырып отыратын арнайы
жүйемен жабдықталған. Бұл жүйенің
көмегімен тағамды булы ортада, ішін жұмсақ,
сыртын кітірлек етіп пісіруге болады. Бұл
пісіру уақыты мен қуат мөлшерін барынша
азайтады.
Торт пісіру
Тұмшапештің есігін орнатылған пісіру
уақытының 3/4 мөлшері өткенше ашпаңыз.
Гриль жасау
Тағамды жылдам пісіру үшін үстіңгі
қыздырғыш элементке жақын және баппен
пісіру үшін одан алыс қойыңыз.
Тағамның май-сөлі шашырамас үшін тағамды
қақтамас бұрын кептіру керек. Пісіру
барысында кебір болып кетпес үшін майсыз
еттер мен балыққа аздаған өсімдік майын
немесе сары майды жағыңыз.
Етті қақтаған кезде қызанақ және
саңырауқұлақ тәрізді қосымшаларды тордың
астына салуға болады.
Тағамды пісіру барысында қажетінше аударып
отыру керек.
Ет пен балық пісіру
Етті кесердің алдында сөлі ағып кетпес үшін
шамамен 15 минут қоя тұрыңыз.
Тағам қуырған кезде тұмшапештің іші қатты
түтіндеп кетпес үшін шұңғыл табаққа шамалы
су құйыңыз. Түтін жиналып қалмас үшін су
таусылған сайын үстемелеп құйып отырыңыз.
Пісіру уақыттары
Пісіру уақыттары тағамның түріне, құрамына
және мөлшеріне байланысты.
Бастапқыда тағам пісірген кезде пісіру үрдісін
бақылап отырыңыз. Осы құрылғыны
пайдаланған кезде қолданылатын ыдыстарға,
рецептілерге және тағамның мөлшеріне сай
келетін параметрлерді (қызу параметрі, пісіру
уақыты т.с.с.) анықтап алыңыз.
ПІСІРУ ЖӘНЕ ҚУЫРУ КЕСТЕСІ
Торттар
Бос тұмшапешті таға пісірер алдында 10
минут алдын ала қыздырыңыз.
Егер төменде көрсетілген ыдыс болмаса, торт
қалыбын пайдаланыңыз.
Үшінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Функцияны пайдаланыңыз: Желдеткішпен
пісіру.
Тағам
Температу
Уақыт (мин)
ра (°C)
Көпіршітілген
тағам рецептілері
160
45 - 60
Ашыған қамыр
160
20 - 30
Сарысу қосылған
чизкейк, торкөз
сөреде
160
70 - 80
Тағам
Температу
Уақыт (мин)
ра (°C)
Алма бәліші,
торкөз сөреге
қойылған 20 см
торт қалыбы
160
80 - 100
Штрудель,
пісірме табақ
мин.
60 - 80
Джем
тарталеткасы
165
30 - 40
Бисквит торт
160
50 - 60
Рождество
торты / Көп жеміс
қосылған торт, 20
см торт қалыбы
мин.
90 - 120
Қара өрік торты,
нан қалыбы
160
50 - 60
Кішкене кекстер бірінші деңгей,
пісірме табақ
мин. 160
25 - 35
Печеньелер/
Тәтті таспа бірінші деңгей,
пісірме табақ
мин.
30 - 35
Тоқаштар, пісірме
табақ
180
15 - 20
Эклер, пісірме
табақ
170
25 - 35
Тарталетка, 20 см
торт қалыбы
170
45 - 70
Көп жеміс
қосылған торт, 24
см торт қалыбы
мин.
110 - 120
Виктория
сэндвичі, 20 см
торт қалыбы
160
50 - 60
Нан және пицца
Бос тұмшапешті таға пісірер алдында 10
минут алдын ала қыздырыңыз.
Үшінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Функцияны пайдаланыңыз: Желдеткішпен
пісіру.
15
Тағам
Температ Уақыт
ура (°C)
(мин)
Түсіндірме
Ақ нан
190
60 70
1-2
бөлке,
біреуі 0,5
кг
Қарабид
ай наны
180
30 45
Нан
қалыбын
да
Булочка
лар
230 250
10 20
Пісіру
табасынд
а6-8
булочка
Пицца
190
10 20
Пісірме
табақта
немесе
шұңғыл
табақта
Шелпек
190
10 20
Пісірме
табақта
Ашық бәліштер
Бос тұмшапешті таға пісірер алдында 10
минут алдын ала қыздырыңыз.
Торт қалыбын пайдаланыңыз.
Төртінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Функцияны пайдаланыңыз: Желдеткішпен
пісіру.
Тағам
Температура
(°C)
Уақыт (мин)
Паста
фланы
180
45 - 50
Көкөніс
фланы
175
45 - 60
Киш
180
50 - 60
Балық
Бос тұмшапешті таға пісірер алдында 10
минут алдын ала қыздырыңыз.
Үшінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Функцияны пайдаланыңыз: Желдеткішпен
пісіру.
16
Тағам
Температу Уақыт Түсіндірм
ра (°C)
(мин)
е
Форель /
Теңіз
ақтабаны
175
40 55
3-4
балық
Тунец /
Ақсерке
175
35 60
4-6
филе
ГАЗ ТҰМШАПЕШТЕ ТАМАҚ ПІСІРУ
Ет және Құс еті
Бос тұмшапешті таға пісірер алдында 10
минут алдын ала қыздырыңыз.
Тор сөрені пайдаланыңыз.
Шұңғыл табаны екінші сөреге қойыңыз.
Үшінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Тағам
Температура
(°C)
Уақыт
(мин)
Сүйекті сиыр еті,
1,0 кг
мин.
40 - 50
Сүйексіз сиыр
еті, 1,0 кг
190
50
Қой еті, 1,0 кг
мин.
40 - 50
Шошқа еті, 1,0 кг
180 - 190
75 - 85
Тауық еті / Үй
қоянының еті,
1,2 кг
220 - 230
75 - 85
Үйрек, 1,0 кг
190
80 - 90
Ағылшын
ростбифі - шала
піскен
220
44 - 50
Ағылшын
ростбифі орташа
220
51 - 55
Ағылшын
ростбифі - жақсы
піскен
220
56 - 60
Күркетауық
Бос тұмшапешті таға пісірер алдында 10
минут алдын ала қыздырыңыз.
Шұңғыл табаны пайдаланыңыз.
Екінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Тағам
Температу
Уақыт (мин)
ра (°C)
Күркетауық, 4,5
- 5,5 кг
160
210 - 240
Кондитер өнімдері
Бос тұмшапешті таға пісірер алдында 10
минут алдын ала қыздырыңыз.
Егер төменде көрсетілген ыдыс болмаса,
алюминий пісірме табақты пайдаланыңыз.
Төртінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Тағам
Температу
ра (°C)
Уақыт
(мин)
Жеміс бәліштері
тор сөреге
қойылған 26 см
дөңгелек торт
қалыпта
165
40 - 50
Жеміс бәліші тор
сөреге қойылған 26
см дөңгелек торт
қалыпта
мин.
Шұжық орамалары
180
20 - 30
Кремді пирожный
190
25 - 30
Воловент тоқашы
170
15 - 20
Джем тарталеткасы
тор сөреге
қойылған 30 см
дөңгелек торт
қалыпта
165
40 - 50
40 - 50
Нәзік омлет
буқазанға
Температу
ра (°C)
мин.
Уақыт
(мин)
60 - 75
Температу
ра (°C)
Тағам
Уақыт
(мин)
Көп жеміс
қосылған торт тор
сөреге қойылған 20
см торт қалыбында
мин.
150 170
Көп жеміс
қосылған торт тор
сөреге қойылған 20
см торт қалыбында
мин.
150
Мадера торты тор
сөреге қойылған 20
см торт қалыбында
мин.
105 120
Кішкене кекстер
мин. 170
35 - 50
Зімбір наны
мин.
35 - 45
Нан
Бос тұмшапешті таға пісірер алдында 10
минут алдын ала қыздырыңыз.
Алюминий пісірме табақты пайдаланыңыз.
Төртінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Тағам
Пудинг
Бос тұмшапешті таға пісірер алдында 10
минут алдын ала қыздырыңыз.
Керамикадан жасалған 9 қалыпты
пайдаланыңыз.
Шұңғыл табаққа 2 см су құйыңыз.
Үшінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Тағам
Торттар
Бос тұмшапешті таға пісірер алдында 10
минут алдын ала қыздырыңыз.
Егер төменде көрсетілген ыдыс болмаса,
алюминий пісірме табақты пайдаланыңыз.
Төртінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Температура
(°C)
Уақыт
(мин)
Нан бөлкелері,
0,5 кг
180 - 190
40 - 50
Нан бөлкелері,
1,0 кг
180 - 190
50 - 60
Орамалар,
мейізді тоқаш
180 - 190
15 - 20
ГРИЛЬ ЖАСАУ
Бос тұмшапешті таға пісірер алдында 3 минут
алдын ала қыздырыңыз.
Төртінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Ең жоғарғы температура барлық тағам түрлері
үшін әдепкі мән болып табылады.
17
Уақыт (мин)
Тағам
Саны
Уақыт (мин)
Тағам
Саны
1-ші жағы 2-ші жағы
1-ші жағы 2-ші жағы
Қоң ет
стейктері,
0,8 кг
4
12 - 15
12 - 14
Балықтың
қоң еті, 0,4
кг
4
12 - 14
10 - 12
Сиыр
етінің
стейктері,
0,6 кг
4
10 - 12
6-8
Тост
сэндвичтер
і
46
5-7
-
Шұжықтар
8
12 - 15
10 - 12
Қыздырылғ
ан нан
46
2-4
2-3
Туралған
шошқа еті,
0,6 кг
4
12 - 16
12 - 14
Тауық еті
((2-ге
бөлінген),
1,0 кг
2
30 - 35
25 - 30
Кәуап
4
10 - 15
10 - 12
Тауықтың
төс еті, 0,4
кг
4
12 - 15
12 - 14
Гамбургер,
0,6 кг
6
13 - 15
12 - 14
БҰРЫЛМАЛЫ ІСТІК
Бос тұмшапешті таға пісірер алдында 3 минут
алдын ала қыздырыңыз.
Үшінші сөре деңгейін қолданыңыз.
Температу
ра (°C)
Уақыт
(мин)
Құс еті, 1,0 - 1,2 кг
макс.
75 - 85
Қуырылған
тағамдар, 0,8 - 1,0
кг
макс.
75 - 85
Тағам
МҰЗДАТУ
Тағам
18
Мөлшері
(кг)
Жібіту уақыты
(мин)
Қосымша жібіту
уақыты (мин.)
Түсіндірме
Тауық еті
1.0
100 - 140
20 - 30
Тауықты үлкен
төңкерілген табақша
қойылған табақтың
үстіне қойыңыз.
Уақыттың жартысы
өткенде аударыңыз.
Ет
1.0
100 - 140
20 - 30
Уақыттың жартысы
өткенде аударыңыз.
0.5
90 - 120
Форель
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Құлпынай
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Сары май
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Тағам
Мөлшері
(кг)
Жібіту уақыты
(мин)
Қосымша жібіту
уақыты (мин.)
Түсіндірме
Қаймақ
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Қаймақтың кейбір
жерлері шамалы
тоңазып тұрса да
көпіршітуге болады.
Печеньелер
1.4
60
60
-
СЫНАҚ ИНСТИТУТТАРЫНА АРНАЛҒАН
АҚПАРАТ
IEC 60350-1 стандартына сай тексереді.
Тағам
Функция
Сөренің
КерекТемпера
орналас
жарақтар
тура (°C)
уы
Уақыт (мин.)
Түсіндірме
Кішкене
кекстер
Желдеткішпе
н пісіру
Алюм
иний
пісірм
е
табақ
4
160 170
25 - 35
Әр науаға 20
кішкене кекстен
салыңыз.
Тұмшапешті
алдын ала 10
минут
қыздырыңыз.
Алма
бәліші
Желдеткішпе
н пісіру
Торкө
з
сөре
4
160
80 - 100
2 қалбыр
(диаметрі 20 см)
пайдаланыңыз,
диагональ
қойылған.
Тұмшапешті
алдын ала 10
минут
қыздырыңыз.
Бисквит
торт
Желдеткішпе
н пісіру
Торкө
з
сөре
4
160 170
45 - 55
Торт қалыбын
(диамтері 26 см)
пайдаланыңыз.
Тұмшапешті
алдын ала 10
минут
қыздырыңыз.
Шала
ашыған
нан
Желдеткішпе
н пісіру
Алюм
иний
пісірм
е
табақ
4
150 160
30 - 40
Тұмшапешті
алдын ала 10
минут
қыздырыңыз.
19
Тағам
Функция
Сөренің
КерекТемпера
орналас
жарақтар
тура (°C)
уы
Уақыт (мин.)
Түсіндірме
Қыздыр
ылған
нан
4-6
дана
Гриль жасау
Торкө
з
сөре
4
макс.
бір жағы 2 - 3
минут; екінші
жағы 2 - 3
минут
Тұмшапешті
алдын ала 3
минут
қыздырыңыз.
Сиыр
етінің
бургері
6 дана,
0,6 кг
Гриль жасау
Тор
сөре
және
май
жина
йтын
таба
4
макс.
20 - 30
Тор сөрені
төртінші
деңгейге және
май жинайтын
табаны
тұмшапештің
үшінші деңгейіне
қойыңыз.
Пісірудің орта
тұсында тағамды
аударыңыз.
Тұмшапешті
алдын ала 3
минут
қыздырыңыз.
КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
ТАЗАЛАУҒА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРІМ
Пештің алдыңғы жағын жұмсақ жуғыш зат
қосылған жылы суға батырылған жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз.
Металл беттерін тазалау үшін арнайы жуғыш
затты пайдаланыңыз.
Тұмшапешті пайдаланып болған сайын ішкі
жағын тазалаңыз. Май жиналғанда немесе
басқа тағам қалдығы жиналса, өрт шығуы
мүмкін.
Керек-жарақтарды әр қолданып болған сайын
тазалап, құрғатып отырыңыз. Шүберекті,
жылы су мен жуғыш затты пайдаланыңыз.
Керек-жарақтарды ыдыс жуғыш машинада
жумаңыз.
Оңай тазаланбайтын қалдықтарды арнайы
пеш тазалағыштармен тазалаңыз.
Тұмшапештің керек-жарағына ластық
тұрмайтын болса, жеміргіш затпен, өткір
қырлы құралмен тазаламаңыз немесе ыдыс
20
жуғыш машинада жумаңыз. Зат жабыспайтын
қаптаманы бүлдіруі мүмкін.
Тұмшапештің ішіне немесе есігінің шыны
панельдеріне ылғал тұруы мүмкін.
Конденсатты азайту үшін тұмшапешті тағам
пісіру алдында 10 минутқа
қосыңыз.Тұмшапешті пайдаланып болған
сайын ішіндегі ылғалды тазалаңыз.
ТОТ БАСПАЙТЫН БОЛАТТАН НЕ
АЛЮМИНИЙДЕН ЖАСАЛҒАН
ТҰМШАПЕШТЕР
Тұмшапештің есігін дымқыл шүберекпен
немесе жөкемен ғана тазалаңыз. Жұмсақ
шүберекпен құрғатыңыз.
Темір жүн, қышқыл немесе түрпілі
материалдарды қолданбаңыз, себебі бұндай
заттар тұмшапештің бетіне нұқсан келтіруі
мүмкін. Тұмшапештің басқару панелін де
осындай сақтық шараларды орындап
тазалаңыз.
ЕСІКТІҢ ТЫҒЫЗДАҒЫШЫН ТАЗАЛАУ
Есіктің тығыздағышын уақытылы тексеріңіз.
Есіктің тығыздағышы тұмшапеш жақтауының
айналасында орналасқан. Есіктің
тығыздағышына нұқсан келсе, тұмшапешті
пайдаланбаңыз. Уәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Есіктің тығыздағышын тазалау үшін тазалауға
қатысты жапы ақпаратты қараңыз.
СӨРЕ СЫРҒЫТПАЛАРЫ
Тұмшапешті тазалау үшін сөре сырғытпалары
алыңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ Сөре
сырғытпаларын алған кезде абай
болыңыз.
1. Сөре сырғытпасының алдыңғы жағын
қабырғадан тартып шығарыңыз.
2. Екі топсадағы тетіктерді көтеріңіз және
бұраңыз.
2. Сырғытпа жолдардың артқы жақтарын
қабырғадан ағытып алыңыз.
1
2
Алынған керек-жарақтарды кері ретпен
орнатыңыз.
ЕСІКТІ АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ
Тұмшапештің есігінің екі шыны панелі бар.
Тұмшапештің есігін және ішкі шыны панелін
алып тазалауға болады. Шыны панельдерді
алу алдында "Есікті алу және орнату”
тармағындағы нұсқауды толық оқыңыз.
3. Тұмшапештің есігін бірінші ашу күйіне
жартылай жабыңыз. Содан кейін көтеріп
алға тартыңыз да, есікті ұясынан шығарып
алыңыз.
Ішкі шыны панельді тұмшапештің
есігін алмай тұрып алғыңыз келсе,
пештің есігі жабылып қалуы
мүмкін.
АБАЙЛАҢЫЗ Пешті ішкі шыны
панельсіз пайдаланбаңыз.
1. Есікті шегіне дейін ашып, екі топсасын
ұстаңыз.
21
4. Есікті жұмсақ мата төселген орнықты
жерге қойыңыз.
5. Есік жақтаушасының (B) жоғарғы жағын
қос қолмен екі жағынан ұстаңыз да,
ысырманы босату үшін ішке қарай
басыңыз.
2
Панельдің бедері бар жағы есіктің ішкі жағына
қарап тұруға тиіс. Орнатып болғаннан кейін
шыны панельдің безендірілген жағын ұстап
көрген кезде қолға оның бұдыры сезілмеуге
тиіс.
Есіктің жақтауы дұрыс орнатылса, сырт еткен
дыбыс естіледі.
Ішкі шыны панельді ұяларына дұрыс
қойғаныңызды тексеріңіз.
A
B
1
6. Есікті босату үшін оның жақтаушасын алға
қарай тартыңыз.
7. Есіктің шыны панелін үстіңгі шетінен ұстап
тұрып, абайлап тартып шығарыңыз.
Шынының тіректерден толығымен босап
шыққанына көз жеткізіңіз.
ШАМДЫ АУЫСТЫРУ
ЕСКЕРТУ! Электр қатері бар.
Шам ыстық болуы мүмкін.
1. Пешті сөндіріңіз.
Пеш салқындағанша күтіңіз.
2. Пешті розеткадан ағытыңыз.
3. Пештің табанына шүберек төсеңіз.
АБАЙЛАҢЫЗ Шамға майдың
қалдығы жұғып күймес үшін,
галоген шамды үнемі шүберекпен
ұстаңыз.
8. Шыны панельді су мен сабынды
пайдаланып тазалаңыз. Шыны
панельдерді жақсылап құрғатыңыз. Шыны
панельдерді ыдыс жуғыш машинада
жумаңыз.
Тазалап болғаннан кейін шыны панельді және
тұмшапештің есігін орнатыңыз.
Артқы шам
1. Шамды алу үшін шыны қақпағын бұраңыз.
2. Шыны қақпағын тазалаңыз.
3. Шамды 300 °C градус қызуға төзімді,
сәйкес келетін шамға ауыстырыңыз.
4. Шыны қақпағын орнатыңыз.
АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
НЕ ІСТЕРСІҢІЗ, ЕГЕР...
Ақаулық
Тұмшапеш қызбайды.
22
Ықтимал себебі
Пеш өшірулі.
Шешімі
Пешті іске қосыңыз.
Ақаулық
Ықтимал себебі
Шешімі
Тұмшапеш қызбайды.
Сақтандырғыш жанып
кеткен.
Ақаулыққа
сақтандырғыштың себеп
болғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғышқа қатысты
мәселе қайталанса, білікті
электрикке хабарласыңыз.
Пеш жұмыс істемей тұр.
Отты автоматты түрде жағу
функциясы жұмыс
істемейді.
Оттықтың отын сіріңкемен
жағыңыз. Отты
тұмшапештің табанындағы
тесіктің жанында ұстап
тұрыңыз. Сондай-ақ, газды
басқару тетігін қатар басып,
сағат тілінің бағытына
қарсы ең жоғары
температураға бұраңыз.
Жалынның жарқылы пайда
болғаннан кейін газды
басқару тетігін термореле
қызғанша 15 секунд немесе
одан аз уақыт басып ұстап
тұрыңыз. Бұлай істемеген
жағдайда газ беріліміне
кедергі келеді.
Шам жанбайды.
Шам сынып қалған.
Шамды ауыстырыңыз.
Бу мен конденсат тағамның
үстіне және тұмшапештің
ішіне жиналады.
Пеш ішінде тағам ұзақ
уақыт қалып қойған.
Тағамды пісіргеннен кейін
пештің ішінде 15-20
минуттан артық
қалдырмаңыз.
Жалын тұтатқаннан кейін
дереу сөніп қалады.
Қыздырғыш элементі
қызбайды.
Жалынның жарқылынан
кейін газды басқару тетігін
15 секунд немесе одан
азырақ басып ұстап
тұрыңыз.
Бұрылмалы істік
айналмайды.
Бұрылмалы істік
бұрылмалы істіктің тесігіне
дұрыс салынбаған.
"Керек-жарақты пайдалану"
тарауын, бұрылмалы істікті
пайдалану тарауын
қараңыз.
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ДЕРЕГІ
Ақаулықты өзіңіз түзете алмасаңыз,
дилеріңізге неуәкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
Қызмет көрсету орталығына қажетті ақпарат
техникалық ақпарат тақтайшасында
көрсетілген. Техникалық ақпарат тақтайшасы
пеш корпусының алдыңғы жақтауында
орналасқан. Тұмшапештің ішіндегі техникалық
ақпарат тақтайшасын алмаңыз.
23
Оларды мына жерге жазып қоюды ұсынамыз:
Үлгі (MOD.)
.........................................
Өнім нөмірі (PNC)
.........................................
Сериялық нөмірі (S.N.)
.........................................
ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
ТОЛЫҚ ҚУАТЫ:
Электр қуаты:
1.77 кВт
Бастапқы газ:
G20 (2H) 20 мбар = 2.6 кВт
Газды ауыстыру:
G30/G31 30/30 мбар = 196 г/сағ
G20 13 мбар = 2.6 кВт
Электрмен
жабдықтау:
220 - 240 В ~ 50 - 60 Гц
Құрылғының
санаты:
II2H3B/P
Газға қосу:
G 1/2"
Құрылғының
сыныбы:
3
ГАЗ ПЕШІНІҢ ОТТЫҒЫ
Газ түрі
ГАЗДЫҢ
ГАЗДЫҢ
Газдың
ИНЖЕКТОР
НОМИНАЛЬД НОМИНАЛЬД
БАЙПАС ИНЕ
азайтылған
ТАҢБАСЫ
Ы ҚУАТЫ Ы БЕРІЛІСІ (г/
(1/100 мм)
қуаты (кВт)
(1/100 мм)
(кВт)
сағ)
G20 (2H) 20 мбар
2.6
-
0.7
Реттеледі
G30/G31 30/30
мбар
2.7
196
0.7
43
80
G20 13 мбар
2.6
-
0.7
Реттеледі
130
ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды қайта
өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам
материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін
тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік
және электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы,
қоршаған ортаға және адамның денсаулығына
24
зиын келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз
үлесіңізді қосыңыз. Белгі салынған
құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге
тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген, оның нөмірінің
бірінші саны өндірілген жылдың соңғы санына, екінші және үшінші
сандар аптаның реттік нөміріне сәйкес келеді. Мысалы, 84512345
сериялық нөмірі өнім 2018 жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін
білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті ұйымы:
OOO «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114,
Мәскеу/Москва, тел.: 8-800-200-3589
Италияда жасалған
25
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно
прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе
відповідальності за травми або збитки через неправильне
встановлення або використання. Інструкції з експлуатації
слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою
користування в майбутньому.
БЕЗПЕКА ДІТЕЙ І ВРАЗЛИВИХ ОСІБ
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи без
відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим
приладом лише під наглядом або після отримання
інструктажу стосовно безпечного користування приладом
і пов’язаних ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови постійного
нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без постійного
нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей та
утилізуйте ці матеріали належним чином.
Не допускайте дітей та домашніх тварин до приладу під
час його роботи чи охолодження. Доступні частини —
гарячі.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від доступу
дітей, такий пристрій необхідно активувати.
Дітям забороняється виконувати очищення чи роботи з
обслуговування приладу, які можуть виконуватися
користувачем, без нагляду.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
•
26
Встановлювати цей прилад і замінювати кабель повинен
лише кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пристрій і його відкриті поверхні
нагріваються під час використання. Необхідно бути
обережним, щоб не торкатися нагрівальних елементів.
Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли
витягаєте та вставляєте аксесуари чи деко.
Перш ніж виконувати операції з технічного
обслуговування, від’єднайте прилад від джерела
живлення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб уникнути ураження електричним
струмом, перш ніж починати міняти лампу,
переконайтеся, що прилад вимкнено.
Не користуйтеся приладом, доки його не буде
встановлено у вбудовану конструкцію.
Не використовуйте пароочищувач для очищення
приладу.
Не використовуйте для очищення скляної поверхні
дверцят жорсткі абразивні засоби та металеві шкребки,
оскільки це може призвести до появи на склі тріщин.
У разі пошкодження електричного кабелю його має
замінити представник виробника або його
авторизованого сервісного центру чи інша кваліфікована
особа. Робити це самостійно забороняється, оскільки
існує небезпека ураження електричним струмом.
Щоб зняти підставки для поличок, спочатку потягніть
передню частину підставки для полички, а потім її задню
частину від бічних стінок. Для вставлення опор виконайте
наведену вище процедуру у зворотній послідовності.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Цей прилад придатний для використання на
•
наступних ринках: KZ UA
•
ВСТАНОВЛЕННЯ
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Установлювати
цей прилад повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
Повністю зніміть упаковку.
•
•
Не встановлюйте й не використовуйте
пошкоджений прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення,
що постачаються разом із приладом.
Будьте обережні під час переміщення
приладу, оскільки він важкий.
Використовуйте захисні рукавички та
взуття, що постачається в комплекті.
Не тягніть прилад за ручку.
Дотримуйтеся вимог щодо мінімальної
відстані до інших приладів чи предметів.
27
•
•
•
Встановлюйте прилад у безпечному
підходящому місці, що відповідає вимогам
зі встановлення.
Не вмикайте прилад без встановленої
кришки дна внутрішньої камери. Вона є
компонентом функціональної безпеки.
Прилад оснащено електричною системою
охолодження. Її слід використовувати з
блоком електроживлення.
Мінімальна висота
шафи (Мінімальна
висота шафи під ро‐
бочою поверхнею)
28
•
•
•
Ширина шафи
560 мм
Глибина шафи
550 (550) мм
•
Висота передньої
частини приладу
594 мм
Висота задньої ча‐
стини приладу
576 мм
Ширина передньої
частини приладу
595 мм
Ширина задньої ча‐
стини приладу
559 мм
•
Глибина приладу
569 мм
•
Вбудована глибина
приладу
548 мм
Глибина з відкрити‐
ми дверцятами
1022 мм
•
•
Переконайтеся в тому, що параметри на
табличці з технічними даними сумісні з
електричними параметрами
електроживлення від мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо кабель
живлення потребує заміни, зверніться до
нашого сервісного центру.
Пильнуйте, щоб кабель живлення не
торкався або не був надто наближений до
дверцят приладу або ніші під приладом,
особливо коли він працює або дверцята
гарячі.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція мають
бути закріплені так, аби їх не можна було
зняти без спеціального інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в розетку
електроживлення лише після закінчення
установки. Переконайтеся, що після
установки є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
ненадійно закріплена.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
Використовуйте лише належні ізолюючі
пристрої, а саме: лінійні роз’єднувачі,
запобіжники (гвинтові запобіжники слід
викрутити з патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електрообладнання має бути оснащеним
ізолюючим пристроєм для повного
відключення від електромережі. Зазор між
контактами ізолюючого пристрою має
становити не менше 3 мм.
Прилад оснащено лише електричним
кабелем.
Мінімальний розмір
вентиляційного отво‐
ру. Отвір розташова‐
но внизу задньої сто‐
рони
560x20 мм
Довжина кабелю жи‐
влення. Кабель роз‐
міщується в правому
куті задньої сторони
1500 мм
•
Кріпильні гвинти
4x25 мм
Типи кабелів для встановлення або заміни
для Європи:
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує ризик
займання та ураження
електричним струмом.
•
•
590 (600) мм
ПІД’ЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
•
•
Усі роботи з під’єднання до електромережі
мають виконуватися кваліфікованим
електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
•
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Перетин кабелю підбирайте у відповідності до
загальної потужності (див. на табличці з
технічними даними). Також можна звернутися
до нижченаведеної таблиці:
•
Загальна потужність
Перетин кабелю (мм²)
(Вт)
макс. 1380
3 x 0.75
макс. 2300
3x1
макс. 3680
3 x 1.5
Жовтий/зелений кабель заземлення має бути
на 2 см довший, ніж кабель фази і нульовий
провід (синій та коричневий).
ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ
• Підключення газу має здійснюватися лише
фахівцями.
• Перед встановленням переконайтеся, що
прилад і його налаштування відповідають
місцевим нормам газопостачання (тип і
тиск газу).
• Переконайтеся, що поблизу приладу
забезпечено вільну циркуляцію повітря.
• Інформація стосовно типу газу вказана на
паспортній таблиці приладу.
• Даний прилад не підключений до пристрою
виводу продуктів горіння. Даний прилад
необхідно встановлювати та вводити в
експлуатацію відповідно до чинних норм і
правил монтажу. Дотримуйтесь вимог щодо
належної вентиляції.
КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує
небезпека травмування, опіків,
ураження електричним струмом і
вибуху.
•
•
•
•
•
•
•
•
Прилад призначено виключно для
застосування в домашніх умовах.
Не змінюйте технічні специфікації цього
приладу.
Переконайтеся в тому, що вентиляційні
отвори не заблоковані.
Не залишайте прилад без нагляду під час
користування ним.
Після кожного використання прилад слід
вимикати.
Будьте обережні, відчиняючи дверцята
приладу під час його роботи. Можливе
вивільнення гарячого повітря.
Під час роботи з приладом руки не повинні
бути мокрими або вологими. Не
користуйтеся приладом, якщо він контактує
з водою.
Не натискайте на відчинені дверцята.
•
•
•
Не використовуйте прилад як робочу
поверхню та як поверхню для зберігання
речей.
Обережно відчиняйте дверцята пристрою.
Використання інгредієнтів із спиртом може
спричинити утворення суміші спирту і
повітря.
Відчиняючи дверцята, пильнуйте, щоб
поряд з приладом не було джерел
утворення іскор та відкритого вогню.
Не кладіть усередину приладу, поряд із
ним або на нього легкозаймисті речовини
чи предмети, змочені в легкозаймистих
речовинах.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує ризик
пошкодження приладу.
•
•
•
•
•
•
Дії для запобігання пошкодження або
знебарвлення емалі:
– не кладіть алюмінієву фольгу
безпосередньо на дно приладу;
– не ставте воду безпосередньо в
гарячий прилад;
– після приготування не залишайте у
приладі страви й продукти з високим
вмістом вологи;
– будьте обережні, знімаючи або
встановлюючи аксесуари.
Знебарвлення емалі або нержавіючої сталі
не впливає на ефективність роботи
приладу.
Для випікання тістечок із великим вмістом
вологи слід використовувати глибоку
жаровню. Сік, який виділяється із фруктів,
може залишати стійкі плями на емалевому
покритті.
Цей прилад призначений виключно для
приготування їжі. Його забороняється
використовувати для інших цілей,
наприклад опалення приміщень.
Під час готування дверцята духової шафи
завжди повинні бути зачиненими.
Якщо прилад розміщено позаду меблевої
панелі (наприклад, дверцят),
переконайтеся, що дверцята відкрито під
час роботи приладу. Жар і волога можуть
утворюватися позаду закритої меблевої
панелі, спричиняючи подальше
пошкодження приладу, приміщення або
підлоги. Не закривайте меблеву панель,
доки прилад повністю не охолоне після
використання.
29
ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує ризик
отримання травм, пожежі або
пошкодження приладу.
•
•
•
•
•
•
•
Перш ніж виконувати технічне
обслуговування, вимкніть прилад і вийміть
вилку з розетки.
Дайте приладу охолонути. Існує ризик того,
що скляні панелі можуть тріснути.
У разі пошкодження скляних панелей
дверцят слід одразу замінити панелі.
Зверніться до авторизованого сервісного
центру.
Регулярно очищуйте прилад, щоб запобігти
пошкодженню матеріалу поверхні.
Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Застосовуйте лише нейтральні миючі
засоби. Не використовуйте будь-які
абразивні засоби, жорсткі серветки для
очищення, розчинники або металеві
предмети.
Якщо ви користуєтеся аерозолями для
чищення духових шаф, обов’язково
дотримуйтеся інструкцій із безпеки,
наведених на упаковці.
Не очищуйте каталітичну емаль (якщо
застосовується) жодними мийними
засобами.
ВНУТРІШНЯ ПІДСВІТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека
враження електричним струмом.
•
•
•
Електрична або галогенова лампочка, що
використовується в цьому приладі,
призначена лише для побутових приладів.
Не використовуйте її для освітлення оселі.
Перед заміною лампочки відключить
прилад від електроживлення.
Використовуйте лише лампочки з такими ж
технічними характеристиками .
СЕРВІС
• Для ремонту приладу звертайтеся до
авторизованого сервісного центру.
• Використовуйте лише оригінальні запасні
частини.
УТИЛІЗАЦІЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує
небезпека задушення.
•
•
•
•
По інформацію з належної утилізації
пристрою зверніться до органів
муніципальної влади.
Від’єднайте прилад від електромережі.
Відріжте кабель електричного живлення
близько до приладу та утилізуйте його.
Прокладіть зовнішні газові труби
горизонтально.
Цей продукт по змісту небезпечних речовин
відповідає вимогам Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному
обладнанні (постанова Кабінета Міністрів
України №1057 від 3 грудня 2008р.)
УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з
інформацією щодо техніки
безпеки.
ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ
Вузол подачі газу розташовано позаду духової
шафи.
Не використовуйте гумові гнучкі труби.
Цей духова шафа працює на природному газі
G20 під тиском 20 мбар. Перш ніж здійснювати
газове підключення, важливо переобладнати її
для роботи на відповідному типі газу (G20 13
мбар). Див. інструкції у розділі
«Переобладнання на інші типи газу».
1. Перед підключенням газу відключіть
духову шафу від електромережі.
2. Перекрийте головний вентиль подачі газу.
30
3. Не розміщуйте духовку у шафі для
вбудовування впритул, залиште проміжок
близько 30 см.
4. Підключіть газопостачання.
A
B C
A. Вузол подачі газу, кінець трубки з
вузлом
B. Гайка
C. Кутовий штуцер
5. Встановіть прокладку, що постачається у
комплекті, між трубою та вузлом подачі
газу. Прикрутіть трубу до вузла подачі газу
з різьбленням 1/2 дюйми.
6. Затягніть гайки за допомогою ключа на 22
мм. Простежте, аби вузол подачі газу
знаходився у правильному положенні.
Обережно поводьтеся із системою подачі
газу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не
використовуйте полум’я для
виявлення витоку газу.
7. Повністю вставте духовку в шафу для
вбудовування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Встановлюючи
духовку в шафу для вбудовування,
стежте, аби вузол подачі газу і
труба не були перетиснуті.
8. Забезпечте належну герметичність
підключення. Перевірте, чи немає витоку
газу.
ПЕРЕОБЛАДНАННЯ НА ІНШІ ТИПИ ГАЗУ
Переобладнання на інші типи газу може
виконувати лише кваліфікований спеціаліст.
Для духової шафи передбачено використання
різних видів газу, її можна перемикати між на
скрапленим газом і природним газом. Для
цього необхідні належні форсунки.
Норма подачі газу відповідно змінюється.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перш ніж
замінювати форсунки,
переконайтеся в тому, що ручки
регулювання подачі газу
встановлено в положенні
«Вимкнено». Відключіть духову
шафу від електромережі.
Зачекайте, доки духова шафа
охолоне. Існує ризик отримання
травм.
ЗАМІНА ІНЖЕКТОРІВ ДУХОВОЇ ШАФИ
1. Зніміть днище камери духової шафи (A),
щоб отримати доступ до конфорки (B).
B
A
2. Послабте гвинт (C), який тримає конфорку.
C
3. Обережно зніміть конфорку з тримача
інжектора (D).
D
E
F
4. Повільно зсуньте її ліворуч. Не допускайте
натягнення проводу, що йде до свічки
запалювання (F) і термопари (E).
5. Відкрутіть інжектор (D) конфорки торцевим
ключем на 7 мм і замініть її на ту
конфорку, яка відповідає типу
використовуваного газу.
Див. розділ «Технічні дані».
31
6. Зберіть конфорку, повторивши процедуру
у зворотній послідовності.
Прикріпіть біля газової мережі наклейку з
інформацією про новий тип газу.
У конфорці газової духовки немає необхідності
виконувати первинне регулювання газу.
Зміна типу газу
Настройка
регулювальног
о гвинта
Переконайтеся в тому, що тиск
подачі газу у приладі відповідає
рекомендованим показникам.
З рідкого газу на
природний газ 13
мбар
Якщо тиск газу, що подається,
коливається чи відрізняється від
потрібного тиску, на трубі подачі
газу слід встановити відповідний
регулятор тиску згідно з чинними
нормами.
Відкрутіть
регулювальний
гвинт приблизно
на 3/4 оберту.
З природного
газу 20 мбар на
природний газ 13
мбар
Відкрутіть
регулювальний
гвинт приблизно
на 1/4 оберту.
РЕГУЛЮВАННЯ МІНІМАЛЬНОГО РІВНЯ
ПАЛЬНИКА ДУХОВОЇ ШАФИ
1. Відключіть духову шафу від
електромережі.
2. Поверніть ручку керування газом в
мінімальне положення і зніміть її.
3. Відрегулюйте регулювальний гвинт (А)
викруткою з тонким лезом.
A
Зміна типу газу
32
Тільки для Росії:
Настройка
регулювальног
о гвинта
З природного
газу на
скраплений
Повністю
закрутіть
регулювальний
гвинт.
Зі скрапленого
газу на
природний
Відкрутіть
регулювальний
гвинт приблизно
на 1/3 оберту.
4. Встановіть ручку керування газом.
5. Підключіть духову шафу до
електромережі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вставляйте
вилку в розетку тільки після
повернення усіх компонентів
приладу в початкове положення.
Існує ризик отримання травм.
6. Запаліть пальник газової духової шафи.
Див. розділ «Щоденне користування».
7. Встановіть перемикач керування газом на
максимум і прогрійте духову шафу
протягом принаймні 10 хвилин.
8. Поверніть перемикач керування газом з
максимального положення в мінімальне.
Перевірте полум’я. Якщо полум’я згасає,
повторіть процедуру. Полум’я пальника
духової шафи має бути рівномірним і
невисоким.
Виробник не несе жодної відповідальності
за проблеми, які можуть виникнути через
недотримання цих заходів безпеки.
ВБУДОВУВАННЯ В КУХОННІ МЕБЛІ
Встановлюйте прилад лише на кухні або на
кухні-їдальні. Не встановлюйте прилад у
ванній кімнаті або у спальні.
Можливе як секційне вбудовування, так і
вбудовування під поверхню. Розміри шафи
для вбудовування повинні відповідати
розмірам, вказаним на відповідних
зображеннях.
min. 4mm
548
80
21
min. 550
60
520
110
114
18
600
min. 560
589
594
65cm²
130cm²
595±1
198
60
5
3
523
20
50
548
70
21
min. 550
60
520
110
590
114
18
110
min. 560
589
594
60
595±1
5
3
20
198
65cm²
130cm²
523
Зазор між верхньою поверхнею приладу та
внутрішньою поверхнею шафи повинен
становити щонайменше 4 мм.
У разі встановлення під варильною поверхнею
спершу слід встановити варильну поверхню, а
потім — саму духову шафу.
Матеріали мають бути стійкими до підвищення
температури не менше 60°C вище
температури навколишнього середовища.
Необхідно забезпечити безперервну подачу
повітря навколо духовки, щоб вона не була
занадто гарячою.
Для правильної роботи шафа духовки повинна
мати отвір не менше 130 см² спереду або з
33
боків (не менше 65 см² для кожного боку).
Виробник рекомендує отвір 130 см² спереду
для цегляної шафи і отвір 65 см² з кожного
боку для дерев'яної шафи.
Якщо над духовкою встановлюється варильна
поверхня, забезпечте різні електричні
підключення для варильної поверхні і духовки.
Встановлюючи електричне підключення,
використовуйте належні кабелі, розраховані
на відповідну потужність.
ЯК ЗАКРІПИТИ ДУХОВКУ В СЕКЦІЇ
Переконайтеся, що після
встановлення наявний вільний
доступ до приладу для проведення
ремонту чи техобслуговування.
ОПИС ВИРОБУ
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
2
3
4
5
1 Панель керування
2 Індикатор гриля
6
1
1
7
8
9
5
4
14
10
3
11
2
1
12
13
3 Перемикач функцій нагрівання
4 Перемикач таймера
5 Перемикач регулятора газу
6 Індикатор живлення
7 Вентиляційні отвори охолоджуючого
вентилятора
8 Нагрівальній елемент
9 Лампа
10 Отвір для вертела
11 Вентилятор
12 Дно внутрішньої камери духової шафи
13 Опорна рейка, знімна
14 Положення полиць
АКСЕСУАРИ
• Комбінована решітка
Для розміщення посуду та форм для
випічки, а також для смаження.
• Деко для випічки
Для випікання тортів і бісквітів.
•
•
Алюмінієве деко для випікання
Для випікання тортів і бісквітів.
Вертел
Для смаження великих шматків м’яса та
домашньої птиці.
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з
інформацією щодо техніки
безпеки.
34
ДНО ВНУТРІШНЬОЇ КАМЕРИ ДУХОВОЇ
ШАФИ
Під час купівлі духової шафи спочатку
пластина днища внутрішньої камери духовки
знаходиться серед аксесуарів. Перед першим
використанням духової шафи помістіть
пластину днища з отвором у передній частині
на зону пальника, як показано в розділі «Опис
виробу».
ПЕРВИННЕ ОЧИЩЕННЯ
Вийміть з духової шафи всі аксесуари й знімні
опорні рейки.
Див. розділ «Догляд та чистка».
Перед першим користуванням почистіть
духову шафу і аксесуари.
Покладіть аксесуари та опорні рейки на місце.
.Встановіть
1. Встановіть функцію
максимальну температуру.
2. Залиште духову шафу працювати
протягом 1 години.
3. Встановіть функцію
. Встановіть
максимальну температуру.
4. Дайте духовій шафі попрацювати
15 хвилин.
5. Вимкніть духову шафу і дайте їй
охолонути.
Аксесуари можуть нагрітися до вищої
температури, ніж зазвичай. З духової шафи
може виділятися запах і дим. Переконайтеся в
тому, що приміщення добре провітрюється.
ПОПЕРЕДНЄ ПРОГРІВАННЯ
Перед першим користуванням прогрійте пусту
духову шафу.
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з
інформацією щодо техніки
безпеки.
ЗАПАЛЮВАННЯ ГАЗОВОГО ПАЛЬНИКА
ДУХОВОЇ ШАФИ
Пристрій безпеки духової шафи:
Газова духовка оснащена
термопарою. Вона припиняє
подачу газу в разі згасання
полум’я.
ДІЇ ПІСЛЯ ЗАПАЛЕННЯ ГАЗОВОГО
ПАЛЬНИКА ДУХОВОЇ ШАФИ
1. Відпустіть ручку керування газом.
2. Поверніть ручку керування газом для
встановлення температури.
Полум’я можна перевіряти через отвори в
днищі камери духової шафи.
ПЕРЕМИКАЧ РЕГУЛЯТОРА ГАЗУ
Символ
1. Натисніть регулятор газу та поверніть його
в положення
.
2. Утримуйте регулятор газу натисненим
протягом 15 секунд або менше, щоб
термопара могла нагрітися. Не
відпускайте ручку до появи полум’я,
інакше подача газу припиниться.
Не утримуйте ручку керування газом
натисненою протягом більш ніж 15 секунд.
Якщо пальник духової шафи не запалюється
через 15 секунд, відпустіть ручку керування
газом, поверніть її в положення «Вимкнено»,
відкрийте дверцята духової шафи. Зачекайте
мінімум 1 хвилину, закрийте дверцята духової
шафи та спробуйте знову запалити пальник
духової шафи.
Функція
Конфорку духової шафи вим‐
кнено.
Поло‐
ження
«Вим‐
кнено»
150 °C 250 °C
Діапазон регулювання темпе‐
ратур.
35
ФУНКЦІЇ ДУХОВОЇ ШАФИ
Функція духов‐
ки
Використання
Не можна використовувати газову
духовку та функцію «Гриль +
Вертел» одночасно.
ВИКОРИСТАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА
Духова шафа вимкнена.
Положення
«Вимкнено»
Увімкнення лампочки без
функції готування.
Підсвітка
Гриль+Вер‐
тел
Діапазон ре‐
гулювання
температур
Вентилятор /
Розморожу‐
вання
Для смаження на грилі
м’яса, зокрема шашлику і
менших шматків м’яса.
Для смаження великих
шматків м’яса на вертелі.
Для налаштування темпе‐
ратури електричного гри‐
ля в центрі камери від мі‐
німальної, близько 50°C,
до максимальної, близько
200°C.
Для випікання та сушіння
продуктів. Можна викори‐
стовувати вентилятор ра‐
зом з конфоркою газової
духової шафи.
Для розморожування про‐
дуктів (овочі та фрукти).
Час розморожування за‐
лежить від кількості та
розміру заморожених про‐
дуктів.
Газовий пальник нагріває повітря
всередині печі. Вентилятор
переміщує гаряче повітря, щоб
підтримувати рівномірну
температуру.
1. Запаліть пальник газової духової шафи.
2. Після запалювання поверніть перемикач
функцій духової шафи в положення
.
КОРИСТУВАННЯ ГРИЛЕМ
1. Поверніть перемикач функцій духової
шафи за годинниковою стрілкою в
і встановіть максимальну
положення
температуру.
2. Налаштуйте гриль і положення напрямної
глибокої жаровні відповідно до різних
порцій продуктів.
Див. розділ «Поради і рекомендації», Гриль.
ІНДИКАТОР ГРИЛЯ
Індикатор гриля загорається, коли вибрано
функцію готування на грилі. Він гасне, коли у
духовій шафі досягнуто вказану температуру.
Після цього він вмикається і вимикається,
показуючи зміни температури.
ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА
ТАЙМЕР
Використовується для встановлення
зворотного відліку часу для функції духової
шафи.
Ця функція не впливає на роботу
приладу.
36
Поверніть перемикач таймера до упору, а
потім поверніть його на потрібний проміжок
часу.
Після закінчення заданого періоду пролунає
звуковий сигнал.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з
інформацією щодо техніки
безпеки.
ВИКОРИСТАННЯ ВЕРТЕЛА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Будьте
обережні, користуючись вертелом.
Захвати і сам вертел гострі. Існує
ризик отримання травм.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Для виймання
рожна одягайте кухонні рукавиці.
Вертел і гриль гарячі. Існує ризик
отримати опік.
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
1.
2.
Рама вертела
Захвати
Вертел
Ручка
Вставте ручку вертела в отвір.
Встановіть глибоке деко на найнижчому
рівні.
3. Встановіть раму вертела у положення
третьої полички знизу.
5. За допомогою гвинтів затягніть захвати.
6. Вставте кінчик вертела в отвір.
7. Помістіть задню частину рожна на раму.
Див. розділ «Опис виробу».
8. Зніміть ручку вертела.
9. Виберіть функцію з рожном. Вертел почне
обертатися.
10. Встановіть потрібну температуру. Див.
таблиці приготування їжі.
УСТАНОВЛЕННЯ АКСЕСУАРІВ
Решітка:
Просуньте решітку між напрямними планками
опорних рейок і переконайтеся, що її ніжки
спрямовано донизу.
Деко для випічки :
Просуньте деко для випічки між напрямними
планками опорних рейок.
4. Встановіть перший захват на вертел,
насадіть м’ясо і встановіть другий захват.
37
Невелика заглибина вгорі
покращує безпеку. Ці заглибини є
також обмежувачами, що
запобігають перекиданню. Високий
обідок навкруги полички не дає
посуду зісковзнути з полички.
Решітка і деко для випічки разом:
Поставте деко для випічки між напрямними на
опорній рейці, а комбіновану решітку на
напрямні зверху.
ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
ОХОЛОДЖУВАЛЬНИЙ ВЕНТИЛЯТОР
Під час роботи духової шафи
охолоджувальний вентилятор автоматично
вмикається для підтримки поверхонь духової
шафи прохолодними. Якщо вимкнути духову
шафу, вентилятор продовжуватиме
працювати, доки духова шафа не охолоне.
ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з
інформацією щодо техніки
безпеки.
У таблицях вказані орієнтовні
значення температури та часу
випікання. Вони залежать від
рецепту, а також якості й кількості
інгредієнтів, що використовуються.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ
Духова шафа має п'ять положень для
встановлення поличок.
Нумерація рівнів починається з днища духової
шафи.
У вашій духовій шафі можна випікати та
смажити страви на відміну від попередньої
38
моделі духовки. У наведених нижче таблицях
надана інформація про стандартні
налаштування температури, часу
приготування та положення полички.
Якщо ви не можете знайти налаштування для
певного рецепту, скористайтеся
налаштуваннями для аналогічного рецепту.
Духова шафа оснащена спеціальною
системою, яка забезпечує циркуляцію повітря
та постійну рециркуляцію пари. Завдяки цій
системі можна готувати страви в середовищі,
насиченому парою, щоб вони залишалися
м’якими всередині і вкривалися хрусткою
скоринкою ззовні. Це скорочує час готування
та споживання енергії.
Випікання пирогів/тортів
Не відкривайте дверцята, поки не сплине 3/4
встановленого часу випікання.
Гриль
Для швидшого приготування розташовуйте
продукти ближче до верхнього нагрівального
елемента, для повільнішого – далі від нього.
Щоб звести розбризкування до мінімуму, слід
просушити продукти, перш ніж смажити їх на
грилі. Нежирне м’ясо та рибу трохи намастіть
олією чи розтопленим маслом, щоб вони не
були надто сухими під час готування.
Під гриль із м’ясом можна покласти гарнір,
наприклад, помідори або гриби.
У процесі приготування страву треба
перевертати.
Готування м’яса і риби
Після приготування зачекайте приблизно 15
хвилин, перш ніж розрізати м’ясо – так воно не
втратить сік.
Щоб уникнути утворення надмірної кількості
диму в духовій шафі під час смаження,
налийте у піддон трохи води. Щоб уникнути
конденсації диму, завжди додавайте воду
після того, як вона випарується.
Тривалість приготування
Тривалість приготування залежить від типу
страви, її консистенції та кількості.
На початку стежте за процесом приготування
страв. Визначте найкращі параметри
(температуру, тривалість готування тощо) для
ваших рецептів страв, кількості, кухонного
посуду.
ТАБЛИЦЯ ВИПІКАННЯ ТА СМАЖЕННЯ
Торти
Попередньо прогрійте порожню духову шафу
протягом 10 хвилин, перш ніж готувати.
Використовуйте форму для торта, якщо не
зазначено інший вид посуду.
Ставте посуд на третій рівень полички.
Використовуйте функцію: Вентилятор.
Страва
Темпера‐
тура (°C)
Час (хв.)
Збиті суміші
160
45 - 60
Вироби з пісочно‐
го тіста
160
20 - 30
Сирний пиріг із
маслянкою, на
решітці
160
70 - 80
Страва
Темпера‐
тура (°C)
Час (хв.)
Яблучний пиріг,
форма для торта
діаметром 20 см
на решітці
160
80 - 100
Штрудель, деко
для випікання
мін.
60 - 80
Пиріг з варенням
165
30 - 40
Бісквіт
160
50 - 60
Різдвяний торт /
Фруктовий пиріг,
форма для торта
діаметром 20 см
мін.
90 - 120
Кекс з родзинка‐
ми, форма для
хліба
160
50 - 60
Тістечка — один
рівень, деко для
випікання
мін. –
160
25 - 35
Печиво/ Випечені
палички — один
рівень, деко для
випікання
мін.
30 - 35
Булочки, деко
для випікання
180
15 - 20
Еклери, деко для
випікання
170
25 - 35
Пласкі тарти,
форма для торта
діаметром 20 см
170
45 - 70
Фруктовий пиріг,
форма для торта
діаметром 24 см
мін.
110 - 120
Сендвіч «Вікто‐
рія», форма для
торта діаметром
20 см
160
50 - 60
Хліб і піца
Попередньо прогрійте порожню духову шафу
протягом 10 хвилин, перш ніж готувати.
Ставте посуд на третій рівень полички.
Використовуйте функцію: Вентилятор.
39
Страва
Темпера‐
Час (хв.) Коментарі
тура (°C)
Температу‐
Час (хв.) Коментарі
ра (°C)
Білий
хліб
190
60 70
1 - 2 шту‐
ки, по 0,5
кг штука
Форель /
Морський
лящ
175
40 55
3-4
рибини
Житній
хліб
180
30 45
У формі
для хліба
Тунець /
Лосось
175
35 60
Хлібний
рулет
230 250
10 20
6 - 8 шт.
на деку
для випі‐
кання
4-6
шма‐
точків
філе
Піца
190
10 20
На деку
для випі‐
кання або
в глибо‐
кій жа‐
ровні
Коржики
190
10 20
На деку
для випі‐
кання
Відкриті пироги
Попередньо прогрійте порожню духову шафу
протягом 10 хвилин, перш ніж готувати.
Використовуйте форму для торту.
Ставте посуд на четвертий рівень полички.
Використовуйте функцію: Вентилятор.
Страва
Температура
(°C)
ГОТУВАННЯ В ГАЗОВІЙ ДУХОВІЙ ШАФІ
М’ясо та птиця
Попередньо прогрійте порожню духову шафу
протягом 10 хвилин, перш ніж готувати.
Використовуйте решітку.
Установіть глибоке деко на другу поличку.
Ставте посуд на третій рівень полички.
Страва
Температура
Час (хв.)
(°C)
Яловичина на
кістці, 1,0 кг
мін.
40 - 50
Яловичина без
кісток, 1,0 кг
190
50
Баранина, 1,0 кг
мін.
40 - 50
Свинина, 1,0 кг
180 - 190
75 - 85
Курка / Кролик,
1,2 кг
220 - 230
75 - 85
45 - 50
Качка, 1,0 кг
190
80 - 90
Англійський
ростбіф - ледь
просмажений
220
44 - 50
Англійський
ростбіф - помір‐
но просмажений
220
51 - 55
Англійський
ростбіф - добре
просмажений
220
56 - 60
Час (хв.)
Відкритий
пиріг з ма‐
каронами
180
Овочевий
пиріг
175
45 - 60
Кіш
180
50 - 60
Риба
Попередньо прогрійте порожню духову шафу
протягом 10 хвилин, перш ніж готувати.
Ставте посуд на третій рівень полички.
Використовуйте функцію: Вентилятор.
40
Страва
Індичка
Попередньо прогрійте порожню духову шафу
протягом 10 хвилин, перш ніж готувати.
Використовуйте глибоке деко.
Ставте посуд на другий рівень полички.
Страва
Темпера‐
тура (°C)
Індичка, 4,5 5,5 кг
160
Час (хв.)
210 - 240
Випічка
Попередньо прогрійте порожню духову шафу
протягом 10 хвилин, перш ніж готувати.
Використовуйте алюмінієве деко для
випікання, якщо не зазначено інший вид
посуду.
Ставте посуд на четвертий рівень полички.
Страва
Темпера‐
Час (хв.)
тура (°C)
Фруктовий тарт у
круглій формі для
торту діаметром 26
см на решітці
165
40 - 50
Фруктовий пиріг у
круглій формі для
торту діаметром 26
см на решітці
мін.
Булочки з сосиска‐
ми
180
20 - 30
Заварна випічка
190
25 - 30
Волован
170
15 - 20
Пиріг з варенням у
круглій формі для
торту діаметром 30
см на решітці
165
40 - 50
40 - 50
Пудинг
Попередньо прогрійте порожню духову шафу
протягом 10 хвилин, перш ніж готувати.
Використовуйте 9 керамічних горщиків.
Налийте 2 см води у глибоку жаровню.
Ставте посуд на третій рівень полички.
Страва
Солодкий Яєчний
Крем на водяній
бані
Температу‐
Час (хв.)
ра (°C)
мін.
60 - 75
Торти
Попередньо прогрійте порожню духову шафу
протягом 10 хвилин, перш ніж готувати.
Використовуйте алюмінієве деко для
випікання, якщо не зазначено інший вид
посуду.
Ставте посуд на четвертий рівень полички.
Температу‐
Час (хв.)
ра (°C)
Страва
Фруктовий пиріг у
формі для торту
діаметром 20 см на
решітці
мін.
150 170
Фруктовий пиріг у
формі для торту
діаметром 20 см на
решітці
мін.
150
Бісквіт «Мадера» у
формі для торту
діаметром 20 см на
решітці
мін.
105 120
Тістечка
мін. 170
35 - 50
Імбирний хліб
мін.
35 - 45
Хліб
Попередньо прогрійте порожню духову шафу
протягом 10 хвилин, перш ніж готувати.
Використовуйте алюмінієве деко для
випікання.
Ставте посуд на четвертий рівень полички.
Страва
Температура
Час (хв.)
(°C)
Буханець хліба,
0,5 кг
180 - 190
40 - 50
Буханець хліба,
1,0 кг
180 - 190
50 - 60
Рулети та здоб‐
ні булочки
180 - 190
15 - 20
ГРИЛЬ
Попередньо прогрійте порожню духову шафу
протягом 3 хвилин, перш ніж готувати.
Ставте посуд на четвертий рівень полички.
41
Максимальна температура — це значення за
промовчанням для всіх видів страв.
Час (хв.)
Страва
Час (хв.)
Страва
Шт.
Шт.
1-бік
2-й бік
Стейки з
філе, 0,8 кг
4
12 - 15
12 - 14
Біфштекс,
0,6 кг
4
10 - 12
6-8
Ковбаски/
сосиски
8
12 - 15
10 - 12
Відбивні
котлети,
0,6 кг
4
12 - 16
12 - 14
Курка (ро‐
зрізано на
2), 1,0 кг
2
30 - 35
25 - 30
Кебаб
4
10 - 15
10 - 12
Куряча гру‐
дина, 0,4 кг
4
12 - 15
12 - 14
Гамбургер,
0,6 кг
6
13 - 15
12 - 14
1-бік
2-й бік
Рибне фі‐
ле, 0,4 кг
4
12 - 14
10 - 12
Грінки з бу‐
терброд‐
ною начин‐
кою
46
5-7
-
Тост
46
2-4
2-3
ВЕРТЕЛ
Попередньо прогрійте порожню духову шафу
протягом 3 хвилин, перш ніж готувати.
Ставте посуд на третій рівень полички.
Темпера‐
тура (°C)
Час (хв.)
Домашня Птиця,
1,0 - 1,2 кг
макс.
75 - 85
Смажене м’ясо,
0,8 - 1,0 кг
макс.
75 - 85
Страва
РОЗМОРОЖУВАННЯ
Страва
42
Час подальшого
Кількість Час розморожу‐
розморожування
(кг)
вання (хв.)
(хв.)
Коментарі
Курка
1.0
100 - 140
20 - 30
Покладіть курку на пере‐
вернуте блюдце, розмі‐
щене на великій тарілці.
Переверніть по завер‐
шенні половини часу.
М'ясо
1.0
100 - 140
20 - 30
Переверніть по завер‐
шенні половини часу.
0.5
90 - 120
Форель
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Полуниця
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Масло
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Страва
Час подальшого
Кількість Час розморожу‐
розморожування
(кг)
вання (хв.)
(хв.)
Коментарі
Вершки
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Вершки добре збивають‐
ся, навіть за наявності
не повністю розмороже‐
них згустків.
Печиво
1.4
60
60
-
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ
УСТАНОВ
Тестування відповідно до стандарту IEC
60350-1.
Страва
Функція
Поло‐ Темпе‐
Аксесуа‐
ження ратура
ри
полиці
(°C)
Час (у хв.)
Коментарі
Невели‐
кий торт
Вентилятор
Алю‐
мініє‐
ве де‐
ко
для
випі‐
кання
4
160 170
25 - 35
Покладіть 20 ма‐
леньких тістечок
на одне деко для
випікання.
Попередньо про‐
грійте духову ша‐
фу протягом
10 хвилин.
Яблуч‐
ний пи‐
ріг
Вентилятор
Ре‐
шітка
4
160
80 - 100
Використовуйте
2 форми (діамет‐
ром 20 см), роз‐
ташовані по діа‐
гоналі.
Попередньо про‐
грійте духову ша‐
фу протягом
10 хвилин.
Бісквіт
Вентилятор
Ре‐
шітка
4
160 170
45 - 55
Використовуйте
форму для пиро‐
га (діаметром 26
см).
Попередньо про‐
грійте духову ша‐
фу протягом
10 хвилин.
43
Страва
Функція
Поло‐ Темпе‐
Аксесуа‐
ження ратура
ри
полиці
(°C)
Час (у хв.)
Коментарі
Пісочні
хлібобу‐
лочні
вироби
Вентилятор
Алю‐
мініє‐
ве де‐
ко
для
випі‐
кання
4
150 160
30 - 40
Попередньо про‐
грійте духову ша‐
фу протягом
10 хвилин.
Тост
4-6
штук
Гриль
Ре‐
шітка
4
макс.
2-3 хвилини
на одній сто‐
роні, 2-3 хви‐
лини на дру‐
гій стороні
Попередньо про‐
грійте духову ша‐
фу протягом
3 хвилин.
Бургер
з ялови‐
чини
6 штук,
0,6 кг
Гриль
Ре‐
шітка
та
під‐
дон
для
зби‐
рання
жиру
4
макс.
20 - 30
Поставте решітку
на четвертий рі‐
вень, а піддон
для збирання жи‐
ру — на третій рі‐
вень духової ша‐
фи. Переверніть
продукт по за‐
вершенні поло‐
вини часу приго‐
тування.
Попередньо про‐
грійте духову ша‐
фу протягом
3 хвилин.
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з
інформацією щодо техніки
безпеки.
ПРИМІТКИ ЩОДО ЧИЩЕННЯ:
Очистьте лицьову панель духової шафи за
допомогою м’якої ганчірки, змоченої в теплій
воді з додаванням м'якого засобу для
чищення.
Металеві поверхні слід чистити за допомогою
спеціального засобу для чищення.
Після кожного використання мийте внутрішню
частину духової шафи. Накопичення жиру й
інших залишків їжі може призвести до
загоряння.
Після кожного використання мийте та
просушуйте всі аксесуари. Використовуйте
44
м’яку ганчірку, змочену в теплій воді з
додаванням засобу для очищення. Не слід
мити аксесуари в посудомийній машині.
Для усунення стійких забруднень
використовуйте спеціальний очисник для
духових шаф.
Аксесуари з антипригарним покриттям
забороняється мити з використанням
агресивних засобів чи гострих предметів, а
також у посудомийній машині. Це може
пошкодити антипригарне покриття.
Всередині духової шафи або на скляній панелі
дверцят може утворюватися конденсат. Щоб
зменшити конденсацію, перед приготуванням
страви дайте приладові попрацювати
протягом 10 хвилин.Витирайте вологу у камері
духової шафи після кожного використання
приладу.
ДУХОВІ ШАФИ З АЛЮМІНІЮ АБО
ІРЖОСТІЙКОЇ СТАЛІ
Дверцята духовки слід чистити лише вологою
ганчіркою або губкою. Протріть їх насухо
м’якою тканиною.
Ніколи не використовуйте сталеві губки,
кислоти чи абразивні матеріали, оскільки вони
можуть пошкодити поверхню духової шафи.
Для чищення панелі керування духової шафи
діють ті самі, що і вищезазначені,
попередження.
ОЧИЩЕННЯ УЩІЛЬНЮВАЧА ДВЕРЦЯТ
Регулярно перевіряйте ущільнювач дверцят.
Ущільнювач дверцят розташований навколо
рами камери духовки. Не користуйтеся
духовою шафою у разі пошкодження
ущільнювача дверцят. Зверніться до служби
технічної підтримки.
Перш ніж починати очищення ущільнювача
дверцят, ознайомтесь із загальною
інформацією про чищення приладу.
ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЦЯТ
Дверцята духової шафи складаються з двох
скляних панелей. Для чищення дверцята і
внутрішню скляну панель можна зняти. Перш,
ніж знімати скляні панелі, прочитайте всю
інструкцію «Зняття та встановлення дверцят».
Відчинені й не зняті з приладу
дверцята можуть раптово
зачинитися під час спроби вийняти
внутрішню скляну панель.
УВАГА Не використовуйте духову
шафу без внутрішньої скляної
панелі.
1. Повністю відкрийте дверцята та утримуйте
обидва шарніри.
ЗНІМАННЯ ОПОР ПОЛИЧОК
Для очищення духової шафи вийміть опори
поличок.
УВАГА Будьте обережні,
виймаючи опори для поличок.
1. Спочатку потягніть передню частину
опорної рейки від бічної стінки.
2. Підніміть і повністю поверніть важелі на
обох шарнірах.
2. Потягніть задню частину направляючої
для поличок від бічної стінки та зніміть її.
1
2
Встановіть зняті аксесуари у зворотній
послідовності.
3. Закрийте дверцята духової шафи до
першого фіксованого положення
(наполовину). Потім підніміть і потягніть
дверцята уперед, виймаючи їх із гнізд.
45
слід мити скляні панелі в посудомийній
машині.
Після завершення миття встановіть скляну
панель і дверцята.
Зону з трафаретним друком необхідно
повернути до внутрішньої сторони дверцят.
Після встановлення переконайтеся, що
поверхня рамки скляної панелі в області
трафаретного друку не шорстка на дотик.
При правильному встановленні оздоблення
дверцят чути характерне клацання.
Переконайтеся в тому, що ви правильно
встановили внутрішню скляну панель.
A
4. Покладіть дверцята на стійку поверхню,
вкриту м’якою тканиною.
5. Візьміться з обох боків за оздоблення (B) у
верхній частині дверцят і натисніть у
напрямку до середини, щоб вивільнити
прокладку.
2
B
1
6. Потягніть за оздоблення дверцят спереду
для того, щоб витягнути.
7. Утримуйте скляну панель дверцят за
верхній край та обережно витягніть її.
Переконайтеся в тому, що скло повністю
вийшло з опор.
8. Помийте скляні панелі теплою водою з
милом. Ретельно витріть скляні панелі. Не
УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з
інформацією щодо техніки
безпеки.
46
ЗАМІНА ЛАМПИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека
враження електричним струмом.
Лампа може бути гарячою.
1. Вимкніть духову шафу.
Зачекайте, доки духова шафа охолоне.
2. Відключіть духову шафу від
електромережі.
3. Покладіть рушник на дно камери духової
шафи.
УВАГА Завжди тримайте
галогенову лампу за допомогою
ганчірки, щоб запобігти підгорянню
залишків жиру на лампі.
Задня лампа
1. Поверніть скляний плафон, щоб зняти
його.
2. Помийте скляний плафон.
3. Замініть стару лампочку відповідною
жаростійкою лампочкою, яка витримує
нагрівання до 300 °C .
4. Установіть скляний плафон.
НЕОБХІДНІ ДІЇ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духова шафа не нагріваєть‐
ся.
Духова шафа вимкнена.
Увімкніть духову шафу.
Духова шафа не нагріваєть‐
ся.
Запобіжник перегорів.
Переконайтеся, що запобіж‐
ник є причиною несправно‐
сті. Якщо проблема із запо‐
біжником виникає знову,
зверніться до кваліфікова‐
ного електрика.
Духова шафа не працює.
Автоматичне підпалювання
не працює.
Підпаліть пальник за допо‐
могою довгого сірника. Три‐
майте вогонь поблизу отво‐
ру в днищі камери духовки.
Одночасно натисніть ручку
керування подачею газу і
поверніть її проти годинни‐
кової стрілки в положення
максимальної температури.
Коли з'явиться полум'я, ут‐
римуйте ручку керування
газом натисненою протягом
15 секунд або менше, щоб
термопара нагрілася. В ін‐
шому разі подача газу при‐
пиниться.
Лампа не світиться.
Лампа несправна.
Замініть лампу.
На страві та внутрішній по‐
верхні духовки осідає пара
або конденсат.
Страва залишалася в духо‐
вій шафі занадто довго.
Не залишайте приготовані
страви в духовій шафі до‐
вше 15-20 хвилин.
Полум’я згасає одразу після
запалювання.
Термопара не нагрівається.
Після запалювання полум'я
утримуйте ручку керування
газом натисненою протягом
15 секунд або менше.
Рожен не обертається.
Рожен невірно встановлено.
Зверніться до розділу «Ви‐
користання аксесуарів», Ви‐
користання рожна.
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної підтримки.
Дані, необхідні для сервісного центру, вказано
на табличці з технічними даними. Ця табличка
розташована на передній рамі камери
духовки. Не знімайте табличку з технічними
даними з камері духовки.
47
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях:
Модель (MOD.)
.........................................
Номер виробу (PNC)
.........................................
Серійний номер (S.N.)
.........................................
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
ЗАГАЛЬНА ПО‐
ТУЖНІСТЬ:
Електрична:
1.77 кВт
Вихідний газ:
G20 (2H) 20 мбар = 2.6 кВт
Альтернативний газ:
G30/G31 30/30 мбар = 196 г/год
G20 13 мбар = 2.6 кВт
Електроживлення:
220 - 240 В ~ 50 - 60 Гц
Категорія приладу:
II2H3B/P
Підведення газу:
G 1/2"
Клас приладу:
3
КОНФОРКА ГАЗОВОЇ ДУХОВОЇ ШАФИ
Тип газу
НОМІНАЛЬ‐ НОМІНАЛЬНЕ
Знижена по‐ ПЕРЕПУСКНА ВІДМІТКА ІН‐
НА ПОТУЖ‐ СПОЖИВАН‐
тужність газу
ГОЛКА
ЖЕКТОРА
НІСТЬ ГАЗУ НЯ ГАЗУ (г/
(кВт)
(1/100 мм)
(1/100 мм)
(кВт)
год)
G20 (2H) 20 мбар
2.6
-
0.7
Регульо‐
ваний
G30/G31
30/30 мбар
2.7
196
0.7
43
80
G20 13 мбар
2.6
-
0.7
Регульо‐
ваний
130
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку матеріали,
приладів. Не викидайте прилади, позначені
.
позначені відповідним символом
Викидайте упаковку у відповідні контейнери
для вторинної сировини. Допоможіть
захистити навколишнє середовище та
здоров’я інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
відповідним символом , разом з іншим
домашнім сміттям. Поверніть продукт до
заводу із вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
48
*
49
50
51
867348271-D-222019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising