Samsung | QB43R | Quick Setup Guide | Samsung QB43R Quick Setup Guide

Samsung QB43R Quick Setup Guide
Български
Troubleshooting Guide
BN68-09661B-00
Issues
The screen keeps switching on and off.
Quick Setup Guide
Кратко ръководство за
инсталиране
Solutions
No Signal is displayed on the screen.
Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
Check that the product is connected correctly with a cable.
Check that the source device connected to the product is powered on.
Проверка на компонентите
QB43R QB49R QB55R QB65R QB75R
Specifications
Model Name
* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the
warranty may be void.
* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without
prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions
Panel
Size
Display area
QB43R
QB49R
QB55R
43 CLASS
(42.5 inches / 107.9 cm)
49 CLASS
(48.5 inches / 123.2 cm)
55 CLASS
(54.6 inches / 138.7 cm)
941.184 mm (H) x 529.416 mm (V) 1073.78 mm (H) x 604.0 mm (V)
Model Name
Checking the Components
Panel
(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord
(5) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) RS232C(IN) adapter (8) HOLDER-CABLE (Supported
models: QB65R, QB75R) (9) Holder-Ring x 4
Environmental
considerations
Parts
1 Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be
inadvertently controlled.
2 Power indicator
3 Power button
Turns the product on or off.
1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
QB65R
QB75R
Size
65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)
75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)
Display area
1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)
1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)
AC100-240V~ 50/60Hz
Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Power Supply
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.
Temperature: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Humidity: 10% – 80%, non-condensing
Operating
Temperature: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Humidity: 5% – 95%, non-condensing
Storage
* This device is a Class B digital apparatus.
* For information on Samsung’s environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE,
Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
RS232C IN
HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
RS232C OUT
Connecting and Using a Source Device
Connecting to a Video Device
Connecting to MDC
HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
RJ45
RS232C IN
DVI/HDMI AUDIO IN
White
DVI/MAGICINFO IN
RS232C
RS232C OUT
OUT
White
White
Red
Red
RS232C IN
RJ45
HUB
RS232C OUT
RS232C OUT
AUDIO
OUT CHAIN IN)
DP
IN (DAISY
RJ45
RJ45
HUB
RS232C OUT
Connecting the LAN Cable
DVI/MAGICINFO IN
RJ45
DVI/HDMI AUDIO IN
DVI/HDMI AUDIO IN
For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the
programme.
The MDC programme is available on the website.
RJ45
HUB
http://www.samsung.com/displaysolutions
HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
Web site: http://www.samsung.com
Area
DVI/HDMI
ALBANIA AUDIO IN
045 620 202
Customer Care Centre
Area
Customer Care Centre
FRANCE
DVI/HDMI AUDIO 01
IN 48 63 00 00
Area
Customer Care Centre
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 207 267
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
HUNGARY
06196 77 555 77
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)
0818 717100
SERBIA
011 321 6899
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
8009 4000 only from landline, toll free
LATVIA
8000-7267
LITHUANIA
8-800-77777
080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN
0034902172678
SWEDEN
0771 726 786
DENMARK
800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14,
148 00 - Praha 4
707 019 70
SLOVENIA
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
ESTONIA
800-7267
TURKEY
444 77 11
FINLAND
030-6227 515
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
GERMANY
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
GREECE
CROATIA
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
CYPRUS
BULGARIA
CZECH
BN68-09661B-00_QSG_QBR_EU_L25.indd 1
Решения
Проверете дали кабелът между
продукта и компютъра е свързан
правилно.
Проверете дали продуктът текущо е
свързан с кабел.
На екрана се
показва No Signal. Проверете дали е включено изходното
устройство, свързано към продукта.
DVI/PC/MAGICINFO IN
DVI/HDMI AUDIO 261
IN 03 710
LUXEMBURG
MONTENEGRO
020 405 888
NETHERLANDS
088 90 90 100
NORWAY
21629099
Čeština
Dansk
* Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati
dnevno. U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno,
postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj
ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja
performansi bez prethodne obavijesti.
* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji
možete preuzeti s web-mjesta.
* Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně
než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může
být záruka neplatná.
* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky
může být změněn bez předchozího upozornění za účelem
zlepšení výkonu výrobku.
* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si
můžete stáhnout z webu.
* Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om
dagen. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen,
ophæves garantien muligvis.
* Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være
anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres
uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
* Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere
detaljer.
Provjera komponenti
Kontrola příslušenství
Kontrol med komponenterne
(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije
dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim
podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije
dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač
(7) RS232C(IN) adapter (8) DRŽAČ KABELA (Podržani modeli:
QB65R, QB75R) (9) Prstenasti nosač x 4
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod
kojeg ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých
zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy
(4) Napájecí šňůra (5) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích
není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Adaptér RS232C (IN)
(8) DRŽÁK KABELŮ (Podporované modely: QB65R, QB75R)
(9) Přidržovací kroužek x 4
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce.
Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.
(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til
rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning
(4) Strømkabel (5) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse
steder) (6) Fjernbetjening (7) Adapter RS232C(IN)
(8) KABELHOLDER (Understøttede modeller: QB65R, QB75R)
(9) Holderring x 4
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der
mangler nogle komponenter.
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
Kratki vodič za postavljanje
Části
Dijelovi
1 Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili
prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste
izvršili pripadajuću funkciju.
* Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje
se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti
do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za
prikaz.
2 Indikator napajanja
3 Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Pročitajte opise na prethodnoj stranici.
* Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s)
Vodič za rješavanje problema
Problemi
Zaslon se
neprestano
uključuje i
isključuje.
No Signal se
prikazuje na
zaslonu.
Příručka pro rychlou instalaci
Rješenja
Provjerite je li kabel između proizvoda i
računala pravilno priključen.
Provjerite je li proizvod pravilno povezan
pomoću kabela.
Provjerite je li izvorni uređaj povezan s
proizvodom uključen.
* Ovo je digitalni uređaj klase B.
* Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i
poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini
proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom
mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite
mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.
1 Senzor dálkového ovládání
Namiřte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a
stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení,
může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit
nežádoucí ovládání těchto zařízení.
2 Indikátor napájení
3 Vypínač
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.
Hurtig opsætningsvejledning
Dele
Připojení a používání vstupních zařízení
1 Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger
mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den
tilsvarende funktion.
* Brug af andre visningsenheder i samme område som
fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre
visningsenheder fejlagtigt styres.
2 Strømindikator
3 Strømknappen
Tænder eller slukker for produktet.
Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
* Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mb/s)
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Průvodce odstraňováním potíží
Problémy
Řešení
Obrazovka se stále Zkontrolujte, zda je kabel mezi
zapíná a vypíná.
monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se
zobrazuje zpráva
Bez signálu.
Zkontrolujte, zda je výrobek řádně
připojen kabelem.
Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové
zařízení zapnuté.
* Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
* Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu
prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se
na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na
webu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung
Electronics.
Der henvises til beskrivelserne på forrige side.
* Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
(10/100 Mbps)
Problemløsningsvejledning
Problemer
Løsninger
Skærmen bliver
ved med at tænde
og slukke.
Kontroller, at kablet mellem produktet og
pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på
skærmen.
Kontroller, at produktet er tilsluttet
korrekt med et kabel.
Kontroller, at den kildeenhed, der er
sluttet til produktet, er tændt.
* Dette er et klasse B digitalt apparat.
* Du kan finde oplysninger om Samsungs miljømæssige
forpligtelser og produktspecifikke lovmæssige forpligtelser,
f.eks. REACH, WEEE, batterier, ved at besøge http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge
webstedet Samsung Electronics.
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
* Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt
minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag
wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongeldig.
* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van
het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder
voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te
verbeteren.
* Download de gebruikershandleiding van de website voor meer
details.
* Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16
tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei
pruugi garantii kehtida.
* Värv ja välimus võivad olenevalt tootest erineda ja selle
juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem
jõudlus.
* Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.
* Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia.
Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä,
takuu voi raueta.
* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan
sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.
Komponentide kontrollimine
Osien tarkistaminen
* Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures
par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une
durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la
garantie.
* La couleur et l’aspect du produit peuvent varier en fonction du
modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans
préavis pour des raisons d’amélioration des performances.
* Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir
plus de détails.
(1) Kiirjuhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades
piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Patareid
(AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades)
(6) Kaugjuhtimine (7) Adapter RS232C(IN) (8) KAABLIHOIDIK
(Toetatud mudelid: QB65R, QB75R) (9) Hoidiku rõngas x 4
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga,
kellelt toote ostsite.
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.
(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain
alueilla) (3) Säädösopas (4) Virtajohto (5) Paristot (AAA x 2)
(Ei saatavilla joillain alueilla) (6) Kaukosäädin (7) RS232C(IN)
-sovitin (8) KAAPELIPIDIKE (Tuetut mallit: QB65R, QB75R)
(9) Pidikerengas x 4
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen
jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.
Osad
Osat
1 Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote
esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.
* Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote
kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste
kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
2 Toiteindikaator
3 Toitenupp
Lülitab toote sisse või välja.
1 Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta
kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä
vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
* Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin
kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita
muita laitteita.
2 Virran merkkivalo
3 Virtapainike
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.
Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.
* Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).
(10/100 Mbps)
Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
DVI/PC/MAGICINFO IN
Проблеми
Екранът
непрекъснато
се включва и
изключва.
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
DVI/HDMI AUDIO IN
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Ръководство за отстраняване на неизправности
1 Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de
afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het
product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
* Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in
dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt,
kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten
onbedoeld worden bediend.
2 Aan/uit-lampje
3 Aan/Uit-knop
Hiermee schakelt u het product in of uit.
White
Red
HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
DVI/PC/MAGICINFO IN
Вижте описанията на предходната страница.
* За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP). (10/100 Mbps)
Onderdelen
Connecting to an Audio System
DVI/HDMI AUDIO IN
DVI/HDMI AUDIO IN
Свързване и използване на външно устройство
(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet
overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen
(AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening
(7) RS232C(IN)-adapter (8) KABELHOUDER (Ondersteunde
modellen: QB65R, QB75R) (9) Houderring x 4
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de
leverancier waar u het product hebt gekocht.
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.
Red
HDMI
1 (ARC), HDMI IN 2
AUDIOINOUT
DVI/HDMI AUDIO IN
DVI/MAGICINFO IN
HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
1 Сензор за дистанционно управление
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го
насочите към сензора отпред на устройството, за да се
изпълни съответната функция.
* Използването на други дисплеи в същото помещение,
в което се намира и дистанционното управление на
продукта, може да доведе до нежелано управление на
тези дисплеи от дистанционното управление.
2 Индикатор на захранването
3 Бутон Захранване
Включва или изключва продукта.
De componenten controleren
HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
DVI/HDMI AUDIO IN
Части
Beknopte installatiehandleiding
Connecting to a PC
DP IN (DAISY CHAIN IN)
(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна
карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно
ръководство (4) Захранващ кабел (5) Батерии (AAA x 2) (не
се предлага на някои места) (6) Дистанционно управление
(7) RS232C(IN) адаптер (8) ДЪРЖАЧ - КАБЕЛ (Поддържани
модели: QB65R, QB75R) (9) Крепежен пръстен x 4
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта,
ако откриете липсващи компоненти.
Възможно е компонентите да са различни за различните
региони.
* Това устройство е цифров апарат от клас B.
* За информация относно ангажимента към околната
среда и специфичните за продукта регулаторни
задължения на Samsung, например директивите REACH,
WEEE, директивата за батериите, посетете http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* За подробни спецификации на устройства посетете уеб
сайта на Samsung Electronics.
Speaker
DP IN (DAISY CHAIN IN)
* Препоръчителните часове работа на ден за този продукт са
под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на
ден, гаранцията може да стане невалидна.
* Цветът и външният вид може да се различават в
зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството
подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване
на работата.
* Изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта за
допълнителна информация.
Hrvatski
Problemen oplossen
Problemen
Oplossingen
Het scherm wordt
constant in- en
uitgeschakeld.
Controleer of de kabel tussen het product
en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt
weergegeven op
het scherm.
Controleer of het product goed is
verbonden met een kabel.
Controleer of het bronapparaat dat op het
product is aangesloten, is ingeschakeld.
* Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
* Meer informatie over het ecologisch engagement van
Samsung en productspecifieke voorschriften, bv. REACH,
WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de
gedetailleerde specificaties van het apparaat.
Kiirjuhend
Pika-asetusopas
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.
* Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi). (10/100 mbit/s)
Tõrkeotsingu juhend
Probleemid
Ekraan lülitub
korduvalt sisse ja
välja.
Lahendused
Veenduge, et toote ja arvuti vaheline
kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Kontrollige, kas toode on kaabliga
Ekraanil kuvatakse korralikult ühendatud.
teade No Signal.
Kontrollige, kas tootega ühendatud
lähteseade on sisse lülitatud.
* See seade on B-klassi digitaalseade.
* Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja
tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE
ja akud, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage
ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
Guide de configuration rapide
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.
* Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia. (10/100 Mbps)
Vianmääritysopas
Ongelmat
Ratkaisut
Näyttö menee
Varmista, että tuotteen ja tietokoneen
itsestään päälle ja
välinen kaapeli on kytketty oikein.
pois päältä.
Ei signaalia näkyy
näytöllä.
Tarkista, onko laitteen johto kytketty
oikein.
Varmista, että laitteeseen kytketty
lähdelaite on päällä.
* Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
* Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista
oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut, on
osoitteessa http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung
Electronicsin verkkosivustossa.
Vérification des composants
(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non
disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire
(4) Cordon d'alimentation (5) Batteries (AAA x 2) (Non
disponible dans certains pays) (6) Télécommande (7) Adaptateur
RS232C(IN) (8) PORTE-CÂBLE (Modèles pris en charge: QB65R,
QB75R) (9) Anneau de maintien x 4
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur
auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les composants peuvent être différents suivant la région.
Pièces
1 Capteur de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant
cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour
exécuter la fonction correspondante.
* Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le
même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se
peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
2 Indicateur d'alimentation
3 Bouton d'alimentation
Permet d’activer ou de désactiver le produit.
Connexion et utilisation d’un périphérique source
Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.
* Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)
Guide de dépannage
Problèmes
L'écran s'allume
et s'éteint
continuellement.
Aucun signal
s'affiche à l'écran.
Solutions
Vérifiez que le câble entre le produit et le
PC est connecté correctement.
Vérifiez que l'appareil est connecté
correctement à l'aide d'un câble.
Assurez-vous que le périphérique source
connecté au produit est sous tension.
* Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.
* Pour toute information sur les engagements de Samsung
en faveur de la protection de l’environnement et sur les
obligations réglementaires adoptées, comme le règlement
REACH, la directive WEEE, les batteries, visitez la page http://
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter
le site Web de Samsung Electronics.
2019-03-25 오전 11:21:12
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Italiano
Latviešu
Lietuvių kalba
Norsk
Polski
* Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet
werden. Wenn das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag
verwendet wird, erlischt möglicherweise die Garantie.
* Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und
jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck
der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das
Sie von der Website herunterladen können.
* Οι συνιστώμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν
είναι λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται
για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η εγγύηση μπορεί
να καταστεί άκυρη.
* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα
με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί
να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της
απόδοσης.
* Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από την
τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.
* A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 16 óra.
A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevétele esetén a
garancia érvényét vesztheti.
* A termék színe és megjelenése a típustól függően eltérhet,
és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében
előzetes értesítés nélkül módosulhat.
* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a
weboldalról.
* L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto
è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al
giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.
* Il colore e l’aspetto possono variare a seconda del prodotto,
inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza
preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente
dal sito Web.
* Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas
dienā. Ja izstrādājums tiek lietots ilgāk par 16 stundām dienā,
var tikt anulēta garantija.
* Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un
veiktspējas uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var
tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
* Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas
rokasgrāmatu no tīmekļa vietnes.
* Šį gaminį rekomenduojame naudoti mažiau nei 16 val. per
dieną. Jei gaminys naudojamas ilgiau nei 16 val. per dieną,
galima netekti teisės į garantiją.
* Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant
pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamos be
išankstinio įspėjimo.
* Jei reikia daugiau informacijos, iš svetainės atsisiųskite
naudotojo vadovą.
* Anbefalt brukstid for dette produktet er mindre enn 16 timer
per dag. Hvis produktet brukes mer enn 16 timer per dag, kan
det gjøre garantien ugyldig.
* Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og
innholdet i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel for
å forbedre ytelsen.
* Last ned brukerhåndboken fra nettstedet hvis du ønsker flere
opplysninger.
* Zalecany czas pracy produktu nie powinien przekraczać
16 godzin dziennie. W przypadku używania produktu przez
czas dłuższy niż 16 godzin dziennie gwarancja może stracić
ważność.
* Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść
tej instrukcji obsługi może bez wcześniejszego powiadomienia
ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.
* Więcej informacji można uzyskać, pobierając instrukcję
obsługi ze strony internetowej.
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
Verifica dei componenti
Sastāvdaļu pārbaude
Sudedamųjų dalių tikrinimas
Kontrollere komponentene
(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem
mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Tápkábel
(5) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (6) Távirányító
(7) RS232C(IN) adapter (8) KÁBEL-TARTÓ (Támogatott modellek:
QB65R, QB75R) (9) Tartógyűrű x 4
Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.
(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile
in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di
alimentazione (5) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni
paesi) (6) Telecomando (7) Adattatore RS232C (IN)
(8) SUPPORTO PER CAVI (Modelli supportati: QB65R, QB75R)
(9) Anello di ritenuta x 4
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto
vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.
(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav
pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija
(4) Strāvas vads (5) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dažās
atrašanās vietās) (6) Tālvadības pults (7) RS232C(IN) adapteris
(8) KABEĻU TURĒTĀJS (Atbalstītie modeļi: QB65R, QB75R)
(9) Turētāja gredzens x 4
Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā
pārdevēju.
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.
(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama
kai kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Maitinimo
laidas (5) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose
vietovėse) (6) Nuotolinio valdymo pultas (7) RS232C(IN)
adapteris (8) LAIDO LAIKIKLIS (Palaikomi modeliai: QB65R,
QB75R) (9) Laikiklio žiedas x 4
Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio
įsigijote šį gaminį.
Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti
skirtingos.
(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig
enkelte steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter
(4) Strømledning (5) Batterier (AAA x 2) (Ikke tilgjengelig
enkelte steder) (6) Fjernkontroll (7) RS232C(IN) adapter
(8) KABELHOLDER (Støttede modeller: QB65R, QB75R)
(9) Holderring x 4
Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler
noen komponenter.
Komponenter kan variere på forskjellige steder.
Parti
Detaļas
1 Sensore remoto
Per eseguire una funzione, premere il pulsante
corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in
direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.
* Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono
presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che
questi vengano azionati inavvertitamente.
2 Indicatore di alimentazione
3 Pulsante di accensione
Consente di accendere o spegnere il prodotto.
1 Tālvadības pults sensors
Lai veiktu atbilstošo funkciju, nospiediet tālvadības pults
pogu, pavēršot pulti izstrādājuma priekšpusē esošā sensora
virzienā.
* Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī
izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo
displeja ierīču vadību.
2 Strāvas padeves indikators
3 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.
Connessione e uso di un dispositivo sorgente
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina
precedente.
* Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100 Mbps)
Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.
* Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.
(10/100 Mbps)
Kurzanleitung zur Konfiguration
Überprüfen des Lieferumfangs
(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht
überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften (4) Netzkabel (5) Batterien (AAA x 2) (nicht überall
verfügbar) (6) Fernbedienung (7) RS232C(IN)-Adapter
(8) KABELHALTERUNG (Unterstützte Modelle: QB65R, QB75R)
(9) Halter-Ring x 4
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort
unterscheiden.
Bauteile
1 Fernbedienungssensor
Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während
Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um
die entsprechende Funktion auszuführen.
* Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie
die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es
passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit
bedient werden.
2 Stromversorgungsanzeige
3 Netztaste
Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
Έλεγχος των μερών
(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν
διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών
(4) Καλώδιο ρεύματος (5) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται
σε ορισμένες περιοχές) (6) Τηλεχειριστήριο (7) Προσαρμογέας
RS232C(IN) (8) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Υποστηριζόμενα
μοντέλα: QB65R, QB75R) (9) Δακτύλιος στερέωσης x 4
Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το
προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.
Εξαρτήματα
1 Απομακρυσμένος αισθητήρας
Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την
κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του
προϊόντος για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.
* Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το
τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον
ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
2 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
3 Κουμπί λειτουργίας
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.
Anschließen und Verwenden eines externen Geräts
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen
Seite.
* Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung.
(10/100 Mbit/s)
Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη
σελίδα.
* Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7)
(*τύπου STP). (10/100 Mbps)
Handbuch zur Fehlerbehebung
Problem
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Lösungen
Der Bildschirm
Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen
wird ständig eindem Produkt und dem PC richtig
und ausgeschaltet. angeschlossen ist.
Kein Signal
wird auf dem
Bildschirm
angezeigt.
Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über
ein Kabel angeschlossen ist.
Überprüfen Sie, ob das angeschlossene
Quellgerät eingeschaltet ist.
* Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.
* Für Informationen zum Umweltengagement und
produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von
Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der
Website von Samsung Electronics.
Προβλήματα
Részek
1 A távirányító érzékelője
Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a
készülék előlapján levő érzékelőre mutat, a megfelelő
funkció elvégzéséhez.
* Ha más kijelzőeszközöket is használ a készülék
távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a
távirányító azok működését is befolyásolja.
2 Tápfeszültségjelző
3 Bekapcsoló gomb
A készülék be- és kikapcsolása.
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Lásd a leírásokat az előző oldalon.
* A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelt használjon.
(10/100 Mbps)
Hibaelhárítási útmutató
Problémák
A képernyő
felváltva be- és
kikapcsol.
Λύσεις
Η οθόνη
εξακολουθεί να
Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά
ενεργοποιείται
συνδεδεμένο στο προϊόν και στον
και να
υπολογιστή.
απενεργοποιείται.
Εμφανίζεται το
μήνυμα Χωρίς
σήμα στην οθόνη.
Gyors telepítési útmutató
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί
σωστά με καλώδιο.
Ελέγξτε ότι η συσκευή πηγής που
έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι
ενεργοποιημένη.
* Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B
* Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν
το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
A képernyőn a
Nincs jel üzenet
látható.
Megoldások
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően
van-e csatlakoztatva a készülék és a PC
között.
Győződjön meg arról, hogy a készülék
megfelelően van csatlakoztatva a
kábellel.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva
a készülékhez csatlakoztatott
jelforráseszköz.
Guida di installazione rapida
Guida alla risoluzione dei problemi
Problemi
Lo schermo si
accende e si
spegne.
Sullo schermo
viene visualizzato
Nessun segnale.
Ātrās uzstādīšanas pamācība
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Soluzioni
Verificare che il cavo che connette
il prodotto al PC sia collegato
correttamente.
Verificare che il prodotto sia collegato
correttamente mediante cavo.
Verificare che il dispositivo sorgente
collegato al prodotto sia acceso.
* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék
* A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségeivel és
termékspecifikus szabályozási követelményekkel kapcsolatos
információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson
el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
weboldalra.
* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a
Samsung Electronics honlapjára.
* Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.
* Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da
Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad
es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.
samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/
our-commitment/data/
* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web
Samsung Electronics.
Problēmas
Ekrāns
nepārtraukti
ieslēdzas un
izslēdzas.
Ekrānā tiek
parādīts
paziņojums No
Signal.
Risinājumi
Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp
izstrādājumu un datoru.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi
pievienots kabelis.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā
avota ierīce ir ieslēgta.
* Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce
* Papildinformāciju par Samsung vides aizsardzības
pasākumiem un izstrādājumam raksturīgajiem normatīvajiem
pienākumiem, piemēram, REACH, WEEE, akumulatoriem,
apmeklējiet vietni http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet
Samsung Electronics tīmekļa vietni.
Greitos sąrankos vadovas
Deler
Dalys
1 Nuotolinis jutiklis
Nukreipę į gaminio priekyje esantį jutiklį, paspauskite
nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad atliktumėte
atitinkamą funkciją.
* Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto
naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie
įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.
2 Maitinimo indikatorius
3 Maitinimo mygtukas
Įjungia arba išjungia gaminį.
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Žr. ankstesniame puslapyje pateikiamus aprašymus.
* Jungčiai naudokite „Cat 7“ (*STP tipo) laidą. (10/100 Mbps)
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Problemos
Ekranas vis
įsijungia ir
išsijungia.
Ekrane parodoma
No Signal.
Hurtigoppsettveiledning
Sprendimai
Patikrinkite, ar laidas tarp produkto ir
kompiuterio sujungtas teisingai.
Patikrinkite, ar gaminys tinkamai
prijungtas laidu.
Patikrinkite, ar prie gaminio prijungtas
pirminis įrenginys yra įjungtas.
* Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas
* Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkos apsaugos
įsipareigojimus ir gaminio specifikacijų reikalavimus, pvz.,
REACH, WEEE, baterijas, rasite apsilankę adresu http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite
„Samsung Electronics“ svetainėje.
1 Fjernkontrollsensor
Trykk på en knapp på fjernkontrollen som peker på sensoren
på forsiden av produktet, for å utføre den tilhørende
funksjonen.
* Bruk av andre skjermenheter i samme område som
fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at de andre
skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
2 Strømindikator
3 Strømknapp
Slår produktet på eller av.
Skrócona instrukcja konfiguracji
Sprawdzanie zawartości
(1) Skrócona instrukcja konfiguracji (2) Karta gwarancyjna
(Dostępna w zależności od kraju) (3) Instrukcja montażu
(4) Kabel zasilający (5) Baterie (AAA x 2) (Dostępna w zależności
od kraju) (6) Pilot (7) Adapter RS232C (IN) (8) UCHWYT NA
PRZEWODY (Obsługiwane modele: QB65R, QB75R) (9) Pierścień
mocujący x 4
Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze
sprzedawcą produktu.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca
zakupu.
Części
Koble til og bruke en kildeenhet
1 Czujnik pilota
Aby skorzystać z wybranej funkcji, nacisnąć odpowiedni
przycisk na pilocie sterowania skierowanym na czujnik
umieszczony z przodu urządzenia.
* Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w
przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może
spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
2 Wskaźnik zasilania
3 Przycisk zasilania
Włącza lub wyłącza produkt.
Se beskrivelsene på forrige side.
* Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen. (10/100 Mbps)
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Feilsøkingsveiledning
Problemer
Skjermen slår seg
av og på.
No Signal vises på
skjermen.
Løsninger
Kontroller at kabelen mellom produktet
og datamaskinen er korrekt tilkoblet.
Kontroller at produktet er koblet riktig til
med en kabel.
Kontroller at kildeenheten som er koblet
til produktet, er slått på.
* Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B
* Du finner informasjon om Samsungs miljøengasjement og
produktspesifikke juridiske forpliktelser, blant annet REACH,
WEEE og bruk av batterier, på http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet
til Samsung Electronics.
Należy się zapoznać z opisami na poprzedniej stronie.
* Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*). (10/100 Mbps)
Instrukcja rozwiązywania problemów
Problem
Ekran
naprzemiennie
włącza się i
wyłącza.
Rozwiązanie
Sprawdzić, czy kabel łączący produkt i
komputer jest podłączony poprawnie.
Upewnij się, że urządzenie jest
Na ekranie pojawia prawidłowo podłączone kablem.
się komunikat Brak
Sprawdzić, czy urządzenie źródłowe
sygnału.
podłączone do monitora jest włączone.
* To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego
klasy B
* Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie
ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów
regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenia
REACH, dyrektywy WEEE oraz dyrektywy w sprawie baterii
i akumulatorów, można znaleźć pod adresem http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na
stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
Português
Română
Srpski
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
Türkçe
* Recomenda-se que este produto não seja utilizado durante
mais de 16 horas por dia. Caso o produto seja utilizado durante
mais de 16 horas por dia, a garantia pode ser nula.
* A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os
conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso
prévio, para melhorar o desempenho.
* Transfira o manual do utilizador do website para obter mais
informações.
* Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puțin de 16
ore pe zi. Dacă produsul este utilizat mai mult de 16 ore pe zi,
puteți pierde garanția.
* Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar
conținutul manualului se poate schimba, fără notificare
prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
* Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai
multe detalii.
* Preporučuje se da dnevna upotreba ovog proizvoda bude
kraća od 16 časova. Ako se proizvod koristi duže od 16 časova
dnevno, poništiće se garancija.
* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda,
a sadržaj u ovom priručniku podleže promenama bez
prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji
možete da preuzmete sa veb-sajta.
* Odporúčaná doba používania tohto výrobku je menej ako 16
hodín denne. Ak sa výrobok používa dlhšie ako 16 hodín denne,
môže dôjsť k strate platnosti záruky.
* Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho
výrobku a obsah príručky podlieha zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
* Z webovej lokality si prevezmite používateľskú príručku, v
ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.
* Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan.
Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda
ne bo veljala.
* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina
priročnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z
namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.
* Za nadaljnje informacije s spletnega mesta prenesite
uporabniški priročnik.
* El número de horas de uso diario recomendado para este
producto es de menos de 16 horas. Si se utiliza el producto
más de 16 horas al día, es posible que se anule la garantía.
* El color y el aspecto pueden variar según el producto, y el
contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso
para mejorar el rendimiento.
* Descargue el manual del usuario desde el sitio web si necesita
más información.
* Rekommenderad längsta användningstid per dag för den här
produkten är 16 timmar. Om produkten används mer än 16
timmar per dag, kan garantin bli ogiltig.
* Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående
meddelande för att förbättra produktens prestanda.
* Ladda ned användarhandboken från webbplatsen om du vill
ha mer information.
* Bu ürünün önerilen günlük kullanım süresi en fazla 16 saattir.
Ürün günlük olarak 16 saatten fazla süreyle kullanılırsa
garanti geçersiz olabilir.
* Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve kılavuzun
içeriği performansı arttırmak için haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
* Ek ayrıntılar için web sitesinden kullanıcı kılavuzunu indirin.
Verificação dos componentes
Verificarea componentelor
Provera komponenti
Kontrola komponentov
Pregled komponent
Comprobación de los componentes
Kontrollera delarna
(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não
disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo
de alimentação (5) Pilhas (AAA x 2) (não disponíveis nalguns
locais) (6) Telecomando (7) Adaptador RS232C(IN) (8) PASSA
CABOS (Modelos suportados: QB65R, QB75R) (9) Anel de
suporte x 4
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja
componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.
(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanţie (Nu este
disponibil în unele ţări) (3) Ghid de reglementare (4) Cablu de
alimentare (5) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele ţări)
(6) Telecomanda (7) Adaptor RS232C(IN) (8) SUPORT CABLU
(Modele acceptate: QB65R, QB75R) (9) Suport inelar x 4
În cazul în care lipsesc componente, contactaţi furnizorul de la
care aţi achiziţionat produsul.
Componentele pot diferi în locaţii diferite.
(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije
dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Kabl
za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim
lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) RS232C (IN) adapter
(8) DRŽAČ ZA KABL (Podržani modeli: QB65R, QB75R) (9) Držačprsten x 4
Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod
koga ste kupili ovaj proizvod.
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.
(1) Príručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých
lokalitách nie je k dispozícii) (3) Príručka s uvedením predpisov
(4) Napájací kábel (5) Batérie (AAA x 2) (V niektorých lokalitách
nie je k dispozícii) (6) Diaľkové ovládanie (7) Adaptér RS232C (IN)
(8) KÁBLOVÝ DRŽIAK (Podporované modely: QB65R, QB75R)
(9) Upevňovací prstenec x 4
Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u
ktorého ste produkt kúpili.
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na
voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Napajalni kabel
(5) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (6) Daljinski
upravljalnik (7) Adapter RS232C (IN) (8) DRŽALO ZA KABEL
(Podprti modeli: QB65R, QB75R) (9) Držalni obroč x 4
Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika,
pri katerem ste izdelek kupili.
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
(1) Guía de configuración rápida (2) Tarjeta de garantía (No
disponible en algunos lugares) (3) Guía de regulaciones
(4) Cable de alimentación (5) Pilas (AAA x 2) (No disponible en
algunos lugares) (6) Mando a distancia (7) Adaptador RS232C
(IN) (8) SOPORTE PARA CABLES (Modelos admitidos: QB65R,
QB75R) (9) Anilla de sujeción x 4
Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el
producto si falta alguno de los componentes.
Los componentes pueden variar según las localidades.
(1) Snabbstartguide (2) Garantikort (Ej tillgänglig på alla
platser) (3) Föreskrifter (4) Strömkabel (5) Batterier (AAA x 2)
(Ej tillgänglig på alla platser) (6) Fjärrkontroll (7) RS232C(IN)
Adapter (8) KABELHÅLLARE (Modeller som stöds: QB65R,
QB75R) (9) Hållarring x 4
Kontrakta leverantören där du köpte produkten om några delar
saknas.
Komponenterna kan variera på olika platser.
Manual de configuração rápida
Piese
Peças
1 Sensor do telecomando
Prima um botão do telecomando apontando para o sensor
localizado na parte frontal do produto para executar a
função correspondente.
* Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo
espaço do telecomando deste produto poderá vir a
controlar estes outros dispositivos acidentalmente.
2 Indicador de corrente
3 Botão de alimentação
Liga e desliga o produto.
Ligar e utilizar um dispositivo de entrada
Consulte as descrições na página anterior.
* Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação. (10/100 Mbps)
Problemas
A mensagem Sem
sinal é exibida no
ecrã.
Soluções
Verifique se o cabo entre o produto e o PC
está ligado corretamente.
Verifique se o produto está ligado
correctamente com um cabo.
Verifique se o dispositivo fonte ligado ao
produto está ligado.
* Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B
* Para obter informações sobre os compromissos ambientais
da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do
produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Para obter mais informações sobre as especificações do
dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.
BN68-09661B-00_QSG_QBR_EU_L25.indd 2
1 Senzor de telecomandă
Apăsați un buton de pe telecomandă îndreptând-o către
senzorul din fața produsului pentru a utiliza funcția
corespunzătoare.
* Utilizarea altor dispozitive de afişare în acelaşi spaţiu cu cel
în care se află telecomanda acestui produs poate provoca
controlul accidental al celorlalte dispozitive de afişare.
2 Indicator de alimentare
3 Buton de alimentare
Pornește sau oprește produsul.
Conectarea şi utilizarea unui dispozitiv sursă
Consultați descrierile de la pagina anterioară.
* Utilizaţi un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune. (10/100 Mbps)
Ghid de depanare
Guia de resolução de problemas
O ecrã está
continuamente a
ligar e a desligar.
Ghid de configurare rapidă
Probleme
Ecranul se stinge
şi se aprinde
continuu.
No Signal este
afişat pe ecran.
Soluţii
Verificați dacă cablul dintre produs și PC
este conectat corect.
Verificaţi dacă produsul este conectat
corect cu un cablu.
Verificați dacă dispozitivul sursă conectat
la produs este pornit.
* Acest echipament este un aparat digital din clasa B.
* Pentru informații despre angajamentele Samsung privind
mediul și reglementările specifice produsului, de exemplu,
REACH, WEEE, Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul
web Samsung Electronics.
Vodič za brzo postavljanje
Príručka rýchlym nastavením
Deli
Delovi
Diely
1 Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga
usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste
izveli odgovarajuću funkciju.
* Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u
kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da
ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.
2 Indikator napajanja
3 Dugme za napajanje
Uključivanje/isključivanje proizvoda.
1 Snímač diaľkového ovládania
Namierením diaľkového ovládania na snímač na prednej
strane výrobku a stlačením tlačidla vykonáte zodpovedajúcu
funkciu.
* Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej
oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže
spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích
zariadení.
2 Indikátor napájania
3 Vypínač
Zapína alebo vypína výrobok.
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Pogledajte opise na prethodnoj stranici.
* Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu. (10/100 Mbps)
Vodič za rešavanje problema
Problemi
Ekran se
neprestano
uključuje i
isključuje.
Na ekranu će se
prikazati poruka
No Signal.
Rešenja
Proverite da li je kabl između proizvoda i
računara ispravno povezan.
Proverite da li je kabl pravilno priključen
u uređaj.
Proverite da li je uključen izvorni uređaj
koji je povezan sa proizvodom.
* Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.
* Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiti
životne sredine i obavezi poštovanja propisa koji se odnose
na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na
adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji
kompanije Samsung Electronics.
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.
* Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*). (10/100 MB/s)
Sprievodca riešením problémov
Problémy
Obrazovka sa
neustále zapína a
vypína.
Žiadny signál
sa zobrazuje na
obrazovke.
Navodila za hitro namestitev
Riešenia
Skontrolujte, či je kábel medzi produktom
a počítačom správne pripojený.
Skontrolujte, či je produkt správne
pripojený pomocou kábla.
Skontrolujte, či je zdrojové zariadenie
pripojené k produktu zapnuté.
* Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
* Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti
Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa
konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE
alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Samsung Electronics.
1 Daljinski senzor
Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani
izdelka in pritisnite gumb, da izvedete ustrezno funkcijo.
* Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru,
kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči
nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
2 Indikator napajanja
3 Gumb za vklop
Vklop ali izklop izdelka.
Priklop in uporaba vhodne naprave
Oglejte si opise na prejšnji strani.
* Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP). (10/100 Mb/s)
Navodila za odpravljanje težav
Težave
Rešitve
Zaslon se nenehno
Preverite, ali je kabel, ki povezuje izdelek
vklaplja in
in računalnik, pravilno priklopljen.
izklaplja.
Na zaslonu se
prikaže sporočilo
No Signal.
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan
s kablom.
Preverite, ali je vhodna naprava, ki je
povezana z izdelkom, vklopljena.
* Naprava je digitalni aparat razreda B.
* Za več informacij o okoljskih zavezah podjetja Samsung
in regulativnih obveznostih za določen izdelek, kot so
denimo REACH, WEEE in baterije, obiščite stran http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na
spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
Guía de configuración rápida
1 Sensor del mando a distancia
Pulse un botón del mando a distancia apuntando al sensor
ubicado en la parte delantera del producto para utilizar la
función correspondiente a dicho botón.
* El uso de otros dispositivos de visualización en el mismo
espacio que el mando a distancia de este producto puede
provocar que dichos dispositivos se controlen de forma
involuntaria.
2 Indicador de encendido
3 Botón de encendido
Enciende o apaga el producto.
Conexión y uso de un dispositivo fuente
Consulte las descripciones en la página anterior.
* Utilice un cable Cat 7 (tipo *STP) para la conexión. (10/100 Mbps)
Sin señal se
muestra en la
pantalla.
Bileşenleri Kontrol Etme
Soluciones
Compruebe que el cable entre el producto
y el PC esté conectado correctamente.
Ansluta och använda en källenhet
Se beskrivningarna på föregående sida.
* Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen. (10/100 Mbps)
Compruebe que el producto esté
conectado correctamente con un cable.
Compruebe que el dispositivo fuente
conectado al producto esté encendido.
* Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.
* Para obtener información sobre los compromisos
medioambientales y las obligaciones legales de algún
producto específico de Samsung, como por ejemplo REACH,
WEEE o las pilas, visite http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo,
visite el sitio web de Samsung Electronics.
1 Uzaktan kumanda sensörü
İlgili işlevi gerçekleştirmek için uzaktan kumandayı ürünün
ön tarafındaki sensöre doğrultarak bir düğmeye basın.
* Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka
görüntüleme cihazları kullanmak, diğer görüntüleme
cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden olabilir.
2 Güç Göstergesi
3 Güç düğmesi
Ürünü açar veya kapatır.
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Önceki sayfada yer alan açıklamalara bakın.
* Bağlantı için Cat 7(*STP tipi) kablo kullanın. (10/100 Mbps)
Sorun Giderme Kılavuzu
Sorunlar
Felsökningsguide
Lösningar
Skärmen håller på Kontrollera att kabeln mellan produkten
att slås på och av. och datorn är korrekt ansluten.
Ingen signal visas
på skärmen.
(1) Hızlı Kurulum Kılavuzu (2) Garanti kartı (Bazı bölgelerde
bulunmaz) (3) Mevzuat kılavuzu (4) Güç kablosu (5) Piller (AAA
x 2) (Bazı bölgelerde bulunmaz) (6) Uzaktan Kumanda
(7) RS232C(IN) Adaptör (8) KABLO TUTUCU (Desteklenen
modeller: QB65R, QB75R) (9) Tutucu halkası x 4
Herhangi bir parça eksikse, ürünü satın aldığınız satıcıyla temas
kurun.
Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
Parçalar
1 Fjärrsensor
Tryck på en knapp på fjärrkontrollen och rikta den
mot sensorn på produktens framsida när du vill utföra
motsvarande funktion.
* Användning av andra skärmenheten på samma plats
som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att
skärmenheterna styrs utan avsikt.
2 Strömindikator
3 Strömknapp
Slår på eller av produkten.
Problem
Solución de problemas
Problemas
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Delar
Partes
La pantalla
se enciende
y se apaga
continuamente.
Snabbstartguide
Kontrollera att produkten är korrekt
ansluten med en kabel.
Kontrollera att källenheten som är
ansluten till produkten är påslagen.
* Den här enheten är en digital apparat i Klass B.
* Mer information om Samsungs miljöåtaganden och
produktspecifika skyldigheter, t.ex. REACH, WEEE, batterier,
finns på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung
Electronics webbplats.
Çözümler
Ekran açılıp
Ürün ile PC arasındaki kablonun doğru
kapanmaya devam
şekilde bağlandığından emin olun.
ediyor.
Ürünün bir kabloyla doğru şekilde
Ekranda Sinyal Yok bağlandığını kontrol edin.
görüntüleniyor.
Ürünün bağlı olduğu kaynak cihazın açık
olduğunu kontrol edin.
* Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.
* Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Piller
gibi ürüne özel mevzuat yükümlülükleri hakkında bilgi
için bkz. http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung Electronics
web sitesini ziyaret edin.
2019-03-25 오전 11:21:13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising