Samsung | AR09NXPDPWKNEE | User guide | Samsung AR09NXPDPWKNEE Brugervejledning

Samsung AR09NXPDPWKNEE Brugervejledning
SPØRSMÅL OG KOMMENTARER?
LAND
UK
IRELAND (EIRE)
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
RING
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 207 267
261 03 710
088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
ALBANIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support
(French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
815 56480
707 019 70
030-6227 515
0771 726 786
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
http://www.samsung.com/pl/support/
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for KNOX customers] 0800 400848
www.samsung.com/at/support
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/ch/support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
800 - SAMSUNG
www.samsung.com/cz/support
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
www.samsung.com/sk/support
(0800-726 786)
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
055 233 999
www.samsung.com/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
045 620 202
www.samsung.com/al/support
*3000 Цена в мрежата
www.samsung.com/bg/support
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/support
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Apparatet er fylt med R-32.
Klimaanlegg
Bruksanvisning
AR**NXPD******
•• Takk for at du kjøpte dette Samsung-klimaanlegget.
•• Før du tar i bruk dette produktet ber vi deg lese bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne for
fremtidig bruk.
Innhold
Produktspesifikasjoner
4
Produktspesifikasjoner
4
Sikkerhetsinformasjon
6
Sikkerhetsinformasjon
6
I korte trekk
14
Innendørsenheten i korte trekk
14
Display
Fjernkontrolloversikt
15
Sette inn batteriet
Fjernkontrolldrift
16
Driftsmodus
Kontrollere temperaturen
Kontrollere viftehastighet
Kontrollere luftretning
Stille inn klokken
Power Smart-funksjoner
18
Kjøledrift
18
Cool modus
2-Step kjølefunksjon
Avfuktingsfunksjon
19
Dry-modus
Luftrensedrift
19
SPi(S-plasma Ion)-funksjonen
Oppvarmingsdrift
20
Heat-modus
Quick Smart-funksjoner
Auto-modus
Fan-modus
Beep-lydfunksjon
Fast-funksjonen
Comfort-funksjonen
Quiet-funksjon
Display-lysfunksjon
Wi-Fi-funksjon(SmartThings app)
2 Norsk
21
Energibesparende funksjoner
25
Energibesparende drift
25
Strømforbrukssjekk
Single user-funksjon
Tidsinnstilt på-/tidsinnstilt av-funksjonen
good’sleep-funksjonen
Rengjøring og vedlikehold
29
Rengjøring i korte trekk
29
Feilsøking
31
Informasjon om kjølemedium
35
SmartThings-app
36
Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller
det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet
ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på
ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer
om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det
elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Korrekt avhending av batterier i dette produktet
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene
Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66.
Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte forpliktelser, f.eks.
REACH, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Norsk 3
Produktspesifikasjoner
Innendørsenhet
AR09NXPDPWKNEE
AR12NXPDPWKNEE
Kjølekapasitet
Min./Normal/Maks.
kW
0.90/2.50/3.60
0.90/3.50/4.20
Varmekapasitet
Min./Normal/Maks.
kW
0.80/3.20/7.10
0.80/4.00/7.30
Kjøling
Min./Normal/Maks.
kW
0.18/0.54/0.93
0.18/0.89/1.15
Oppvarming
Min./Normal/Maks.
kW
0.15/0.68/2.25
0.15/0.94/2.28
A+++
A+++
2.5
3.5
8.8
8.5
99
144
A++
A++
2.3
3.0
4.9
4.8
657
875
Inngangseffekt
Energikarakter
Pdesign
Kjøling
kW
SEER
Årlig energiforbruk
kWt
Energikarakter
Pdesign
Sesongeffektivitet Oppvarming
SCOP
(ifølge EN14825) (Gjennomsnittlig
klima)
Årlig energiforbruk
kW
kWt
Energikarakter
Oppvarming
(Kaldere klima)
Pdesign
A+
3.2
3.2
4.0
4,0
kWt
1654
1654
W/W
4.63
3.95
W/W
4.74
4.26
kW
SCOP
Årlig energiforbruk
EER
Nominell
effektivitet
COP
(ifølge EN14511)
Energikarakter
A+
Kjøling/oppvarming
A/A
A/A
Ramme
Farge
Mål
Enhet
Vekt
Enhet
Vifte Luftmengde
Kjøling
Høy/Mid/Lav
m3/min
9.8 / 6.0 / 3.8
10.5 /6.8 / 4.6
Oppvarming
Høy/Mid/Lav
m3/min
10.2 / 6.4 / 4.2
10.9 / 7.2 / 5.0
Lydeffekt
Høy
dBA
56.0
58.0
Lydtrykk
Høy/Stille
dBA
38/17
40/17
Rørforbindelser
Hvit
BreddexHøydexDybde mm
Væske
Ytre diameter
mm
Gass
Ytre diameter
mm
Strømforsyning
Fase / Frekvens / Spenning
Hz / V
Motor
Type / Effekt
W
Alternativ
4 Norsk
896×261×261
kg
Seg 1~24 (1,7,13,19 er standardverdier)
11.8
6.35
9.52
1~ / 50 / 220 - 240
DC / 27
011045-196A66-27192037133F
011045-176A88-27232837153F
MERKNAD
• D
en opprinnelige programvareversjonen som ble brukt for produktutvalget er identifisert
i denne håndboken. For programvareversjonen som ble gitt ved produksjonstiden, henvis
til merkeplaten på innendørs- og utendørsenhetene. Merkeplaten kan finnes fysisk på både
innendørs- (samme side som temperaturviser) og utendørsenheter (kompressorsiden). Henvis
til frontskjermen til selve programmet i tillegg til den nåværende programvareversjonen for
klimaanleggets Wi-Fi-program.
Utendørsenhet
AR09NXPDPWKXEE
Mål
Enhet
Vekt
Enhet
Vifte - Luftmeng- Kjøling
de
Oppvarming
BreddexHøydexDybde
mm
790×548×285
kg
Høy/Lav
m3/min
Høy/Lav
m3/min
AR12NXPDPWKXEE
35.0
35.0 / 10.0
35.0 / 10.0
Lydeffekt
Høy
dBA
59.0
62.0
Lydtrykk
Høy
dBA
44.0
45.0
Driftsområde
Kjølemiddel
Kjøling
Omgivende Min.~Maks.
o
Oppvarming
Omgivende Min.~Maks.
o
Type/Mengde
Legg til mengde etter 5m
C
C
-30 ~ 24
kg
R-32 / 1.05
kg/m
Lengde
Ytre diameter - Indre Std. / Maks. m
diameter
Nivåforskjell
Indre diameter - Ytre Maks.
diameter
Rørforbindelser
m
Strømforsyning
Fase / Frekvens / Spenning
Hz / V
Strøm - 50Hz
Maksimum sikringsampere(MFA)
A
Kompressor
Type
-15 ~ 46
0.01
5 / 15
8
1~ / 50 / 220 - 240
15
ROTARY BLDC
Ekspansjonsenhet Type / Trinn
EEV / 480
Motor
Type / Effekt
W
DC / 50
Basevarmeapparat
Type / Effekt
W
SHEATH / 150
Norsk 5
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsinformasjon
Før du bruker det nye klimaanlegget, bør du lese denne håndboken nøye
for å sikre at du vet hvordan du trygt og effektivt betjener de omfattende
egenskapene og funksjonene i det nye apparatet.
Fordi følgende brukerinstruksjoner dekker ulike modeller, kan
karakteristikkene på klimaanlegget avvike noe fra det som er beskrevet
i denne håndboken. Hvis du har noen spørsmål, kontakt ditt nærmeste
kontaktsenter eller finn hjelp og informasjon online, på www.samsung.com.
ADVARSEL
Farer eller utrygg praksis som kan resultere i alvorlig personskade
eller død.
FORSIKTIG
Farer eller utrygg praksis som kan resultere i alvorlig personskade
eller skade på eiendom.
Følg instruksjonene.
IKKE forsøk.
Pass på at maskinen er jordet, for å unngå elektrisk støt.
Steng strømforsyningen.
IKKE demonter.
FOR INSTALLASJON
ADVARSEL
Bruk en strømledning med strømspesifikasjoner for produktet
eller høyere, og bruk ledningen kun for dette apparatet. I
tillegg må du ikke bruke en skjøteledning.
• Forlengelse av kraftledningen kan føre til elektrisk støt eller
brann.
• Bruk ikke en elektrisk omformer. Det kan føre til elektrisk
støt eller brann.
• Hvis spenning/frekvens/merkestrøm tilstanden er forskjellig,
kan det føre til brann.
Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert
tekniker eller serviceselskap.
• Unnlatelse fra å gjøre dette kan resultere i elektrisk støt,
6 Norsk
Installer en isoleringsbryter ved siden av klimaanlegget (men
ikke på panelene til klimaanlegget) og en strømbryter som er
reservert til klimaanlegget.
• Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller
brann.
Fest utedelen fast slik at den elektriske delen av utedelen
ikke er eksponert.
• Unnlatelse fra å gjøre dette kan det føre til elektrisk støt,
brann, eksplosjon, problemer med produktet.
Ikke installer dette apparatet i nærheten av en varmekilde eller
brennbart materiale. Ikke installer dette apparatet i et fuktig,
fettete eller støvete sted, eller på et sted som utsettes for direkte
sollys eller vann (regndråper). Ikke installer dette apparatet på et
sted der det kan lekke gass.
• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
Installer aldri utedelen på sted der det kan falle ned, som på en
høy yttervegg.
• Hvis utedelen faller ned kan det føre til skade, død eller
skade på eiendom.
Dette apparatet må jordes forskriftsmessig. Ikke jord apparatet
til et gassrør, plast-vannrør, eller telefonlinjer.
• Unnlatelse fra å gjøre dette kan det føre til elektrisk støt,
brann og eksplosjon.
• Sørg for å bruke en jordet stikkontakt.
FORSIKTIG
Dekk til klimaanlegget med PE BAG etter installasjon, og fjern
denne når du tar i bruk klimaanlegget.
Installer apparatet på et jevnt og hardt gulv som tåler vekten.
• Hvis du ikke gjør det, kan det resultere i unormale
Norsk 7
Sikkerhetsinformasjon
brann, eksplosjon, problemer med produkt eller skade, og
kan også oppheve garantien til det installerte produktet.
Sikkerhetsinformasjon
vibrasjoner, støy, eller problemer med produktet.
Installer avløpsslangen riktig slik at vannet dreneres.
• Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i at vann lekker
ut og skader eiendom. Unngå å legge avløp til avløpsrør
siden lukter kan oppstå i fremtiden.
Produktet skal lagres i et rom uten tennkilder (f.eks. åpne
flammer, gassapparater, elektriske varmeovner, etc.).
• Merk at kjølevæsken er luktfri.
Når du installerer utendørsenheten, sørg for å koble til
avløpsslangen slik at tømmingen gjøres riktig.
• Vann som genereres under oppvarming via utedelen kan
flomme over og resultere i skade på eiendom.
Spesielt om vinteren, hvis en isblokk faller, kan det føre til
skade, død eller skade på eiendom.
FOR STRØMFORSYNINGEN
ADVARSEL
Når strømbryteren er skadet, kontakt ditt nærmeste
servicesenter.
Ikke trekk eller bøy strømledningen. Ikke vri eller knyt
strømledningen. Ikke koble strømledningen over en
metallgjenstand, plasser tunge gjenstander på strømledningen,
sett strømledningen mellom objekter, eller skyv
strømledningen inn i plassen bak apparatet.
• Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
FORSIKTIG
Kutt strømmen med strømbryteren når du ikke bruker
klimaanlegget over en lengre periode eller under torden/lyn.
• Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller
brann.
8 Norsk
ADVARSEL
Hvis apparatet oversvømmes, ta kontakt med ditt nærmeste
servicesenter.
• Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller
brann.
Ved funksjonsfeil må driften av klimaanlegget stoppes
umiddelbart og anlegget kobles fra strømforsyningen.
Konferer deretter med godkjent servicepersonell
Hvis apparatet genererer en merkelig lyd, en brent lukt eller
røyk, steng strømforsyningen umiddelbart og ta kontakt med
nærmeste servicesenter.
• Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller
brann.
I tilfelle en gasslekkasje oppstår (for eksempel propangass,
petroleumsgass, osv.), ventiler øyeblikkelig uten å røre
strømledningen. Ikke ta på apparatet eller strømledningen.
• Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
• En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann.
For å klimaanlegget på nytt, ta kontakt med nærmeste
servicesenter.
• Om ikke kan det føre til kortslutning, skade på ledningen,
vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
• Leveransetjeneste for produktet er ikke tilgjengelig. Hvis
du installerer produktet på annet sted, vil ytterligere
byggeutgifter og et installasjonsgebyr belastes.
• Spesielt når du ønsker å installere produktet på et uvanlig
sted, for eksempel i et industriområde eller i nærheten av
kysten, hvor det utsettes for salt i luften, ta kontakt med
nærmeste servicesenter.
• I tilfelle serviceproblem, henvis til veiledningen for
problemsøking i relevante tekniske håndbøker. Det
anbefales at en dyktig servicetekniker kontaktes for støtte.
Hvis inntrengende støtte er nødvendig, kontakt det lokale
Norsk 9
Sikkerhetsinformasjon
FOR BRUK
Sikkerhetsinformasjon
Samsung-kontoret via e-post eller telefon med telefonen
som blir gitt. Så kan støtte innledes via våre godkjente
servicesentre (ASC'S) innen 24 timer.
Ikke rør strømbryteren med våte hender.
• Dette kan gi elektrisk støt.
Ikke slå klimaanlegget av med strømbryteren når den er i drift.
• Å slå klimaanlegget av og på igjen med strømbryteren kan
føre til gnist og resultere i elektrisk støt eller brann.
Etter utpakking av klimaanlegget, hold all emballasje
utilgjengelig for barn, ettersom emballasje kan være farlig for
barn.
• Hvis et barn får en pose over hodet, kan det resulterer i
kvelning.
Ikke berør viftebladet med hendene eller fingrene under
oppvarming.
• Dette kan medføre elektrisk støt eller brannskader.
Ikke stikk fingrene eller fremmedlegemer inn i luftinntaket/utløpet til klimaanlegget.
• Påse at barn ikke skader seg selv ved å sette sine fingre inn i
produktet.
Ikke slå eller trekk i klimaanlegget med stor kraft.
• Dette kan føre til brann, personskade eller problemer med
produktet.
Ikke plasser et objekt i nærheten av utedelen som gjør at barn
kan klatre opp på maskinen.
• Dette kan resultere i at barnet skader seg selv alvorlig.
Ikke bruk dette klimaanlegget i lengre perioder av gangen på
dårlig ventilerte steder eller i nærheten av syke mennesker.
• Siden dette kan være farlig på grunn av mangel på oksygen,
åpne et vindu minst en gang i timen.
Ikke bruk andre midler til å fremskynde avrimingen eller til
rengjøring av produktet enn det som er anbefalt av Samsung.
Ikke stikk hull på eller brenn produktet.
10 Norsk
Hvis noen fremmedlegemer som for eksempel vann har
kommet inn i apparatet, steng strømforsyningen og ta kontakt
med nærmeste servicesenter.
• Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller
brann.
Prøv ikke å reparere, modifisere eller demontere apparatet.
• Ikke bruk annen sikring (for eksempel kopper, ståltråd, etc.)
enn standard sikring.
• Hvis dette ikke følges, kan det føre til elektrisk støt, brann,
eksplosjon, problemer med produktet, eller skader.
FORSIKTIG
Ikke plasser gjenstander eller enheter under
innendørsanlegget.
• Vann som drypper fra innendørsanlegget kan føre til brann
eller skade på eiendom.
Kontroller at installasjonsrammen til utedelen ikke er ødelagt,
minst en gang i året.
• Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i skade, død eller
skader på eiendom.
• For å forhindre personskader, sørg for at du endrer
retningen til de horisontale bladene etter at du har stoppet
bevegelsene til de vertikale bladene.
Maks strøm måles i henhold til IEC-standard for sikkerhet, og
strøm måles i henhold til ISO-standard for energieffektivitet.
Når klimaanlegget ikke fungerer som det skal til nedkjøling
eller oppvarming, er det mulighet for kjølevæskelekkasje. Hvis
en lekkasje oppstår må du stoppe driften, lufte rommet og
umiddelbart konferere med forhandleren din for påfylling av
kjølevæske.
Kjølevæsken er ikke skadelig. Likevel kan den, hvis den
kommer i kontakt med ild, produsere skadelige gasser og
forårsake økt brannfare.
Norsk 11
Sikkerhetsinformasjon
Vær oppmerksom på at kjølemidler kan være luktfrie.
Sikkerhetsinformasjon
Under transport av innendørsenheten skal rørledningene
tildekkes av braketter for beskyttelse. Ikke flytt produktet ved
å holde i rørledningene.
• Det kan forårsake gasslekkasje.
Ikke stå på toppen av apparatet eller plasser gjenstander
(for eksempel klesvask, tente stearinlys, tente sigaretter,
tallerkener, kjemikalier, metallgjenstander, etc.) på apparatet.
• Dette kan resultere i elektrisk støt, brann, problemer med
produktet eller personskade.
Apparatet må ikke brukes med våte hender.
• Dette kan gi elektrisk støt.
Ikke spray flyktig materiale, slik som insektmiddel, på
overflaten av apparatet.
• Det er skadelig for mennesker og det kan også resultere i
elektrisk støt, brann og problemer med produktet.
Ikke drikk vann fra klimaanlegget.
• Vannet kan være skadelig for mennesker.
Ikke slå på fjernkontrollen, og ikke demonter den.
Ikke berør rørene som er knyttet til produktet.
• Det kan føre til brannskader eller andre skader.
Ikke bruk dette klimaanlegget for å bevare presisjonsutstyr,
mat, dyr, planter eller kosmetikk, eller andre uvanlige formål.
• Dette kan medføre skader på eiendom.
Ikke utsett mennesker, dyr eller planter for luftstrømmen fra
klimaanlegget i lengre perioder av gangen.
• Dette kan resultere i skader på mennesker, dyr eller planter.
Dette produktet skal ikke brukes av personer (gjelder også
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de er
under oppsyn, eller får veiledning om bruken av apparatet,
av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn må
holdes under oppsyn for å unngå at de leker med apparatet.
12 Norsk
FOR RENGJØRING
ADVARSEL
Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det. Ikke
bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre apparatet.
• Dette kan føre til misfarging, deformering, skade, elektrisk
støt eller brann.
Før rengjøring eller vedlikehold, steng strømforsyningen og
vent til viften stopper.
• Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller
brann.
FORSIKTIG
Vær forsiktig ved rengjøring av overflaten av varmeveksleren
på utendørsenheten, siden den har skarpe kanter.
• Dette skal utføres av en kvalifisert tekniker. Kontakt din
installatør eller ditt servicesenter.
Ikke rengjør innsiden av klimaanlegget selv.
• For rengjøring inne i apparatet, må du kontakte nærmeste
servicesenter.
• Ved rengjøring av det interne filteret, se beskrivelsene i
«Rengjøring av klimaanlegget»-delen.
• Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt, skade
eller brann.
• Pass på å forhindre eventuelle skader fra skarpe kanter ved
håndtering av varmeveksleren .
Norsk 13
Sikkerhetsinformasjon
For bruk i Europa: Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år
og oppover og av personer som har nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne eller mangel på erfaring og
kunnskap, dersom de er under tilsyn eller får instruksjoner om
hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår farene
som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring
og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
Innendørsenheten i korte trekk
Det faktiske produktet kan være forskjellig fra produktet på bildet under.
05
01
06
02
07
08
I korte trekk
03
09
04
10
01 Luftinntak
06 Wi-Fi-modul
02 Luftfilter
07 SPi(S-plasma Ion)-lys
03 Vifteblad (oppe og nede)
08 Display
04 Vifteblad (venstre og høyre)
09 Strømknapp/
Mottaker for fjernkontroll
05 Romtemperaturføler
10 (innvendig) SPi
Display
01 Temperaturindikator
Filtergjenopprettingsindikator (
Elektrisitetsforbruksindikator
Autorengjøringsindikator (
)
Tineindikator (
)
01
02
03
02 Tidsmåler-viser
good'sleep-viser
Viser for selvrengjøring
03 Wi-Fi-indikator
14 Norsk
)
Fjernkontrolloversikt
01 Innstilling av temperaturviser
05
01
06
02
07
03
02 Tidsmålerviser
03 Driftsmodus-indikatoren
04 Alternativviser
08
05 Indikator for lav batterispenning
09
06 Sendeindikator
04
07 Indikator for viftehastighet
08 Indikator for Vertikal luftstrøm
16
09 Horisontal luftstrømsviser
17
10 Viser for innstillinger
I korte trekk
11
10
11 På-/av-knapp
12
18
12 Temperaturknapp
13 Options(Alternativer)-knapp
14 Tidtaker-knapp
13
19
20
14
15 Retningsknapp / Valgknapp
16 Vertikal luftstrømsknapp
17 Modusknapp
21
15
18 Knapp for viftehastighet
19 Horisontal luftstrømsknapp
20 Settings(innstillinger)-knapp
21 SET-knapp
Sette inn batteriet
MERKNAD
• Beskrivelsene i bruksanvisningen
er hovedsakelig baserte på
fjernkontrollknappene.
• Selv om d'light Cool vises på
fjernkontrolldisplayet er de ikke
tilgjengelige på denne modellen.
To 1,5 V AAA-batterier
Norsk 15
Fjernkontrolldrift
Du kan enkelt bruke klimaanlegget ved å velge en modus, og deretter ved å kontrollere
temperaturen, viftehastigheten og luftretningen.
Driftsmodus
Du kan endre nåværende modus mellom Auto, Cool, Dry, Fan,
og Heat ved å trykke på
-knappen.
Kontrollere temperaturen
Du kan kontrollere temperaturen i hver modus på følgende
måter:
I korte trekk
Modus
Temperaturkontroll
Auto/Cool
Juster med 1 °C mellom 16 °C og 30 °C.
Dry
Juster med 1 °C mellom 18 °C og 30 °C.
Heat
Juster med 1 °C mellom 8 °C og 30 °C.
Fan
Du kan ikke justere temperaturen i denne
modusen.
MERKNAD
Du kan bruke modusene Cool, Dry, og Heat:under følgende
forhold:
Modus
Cool
Dry
Heat
Innetemperatur
16 °C til 32 °C
18 °C til 32 °C
27 °C eller
mindre
Utetemperatur
-15 °C til 46 °C
-15 °C til 46 °C
-30 °C til 24 °C
Innendørs
luftfuktighet
80 % eller
mindre relativ
luftfuktighet
_
_
• Hvis klimaanlegget er i bruk i et miljø med høy fuktighet i
Cool-modus over lengre tid, kan det oppstå kondens.
• Hvis utetemperaturen synker til -5°C, kan
oppvarmingskapasiteten reduseres til så mye som 60–70%
av den angitte kapasiteten.
16 Norsk
Kontrollere viftehastighet
Du kan velge følgende viftehastigheter i hver modus:
Modus
Tilgjengelige viftehastigheter
Auto/Dry
(Auto)
Cool/Heat
(Auto),
(Turbo)
Fan
(Lav),
(Lav),
(Medium),
(Medium),
(Høy),
(Høy),
(Turbo)
Styr luften i konstant samme retning ved å stoppe de vertikale
og horisontale bladene fra å bevege seg.
I drift ►
eller
MERKNAD
• Hvis du justerer bladet for vertikal luftstrøm manuelt,
lukkes det muligens ikke helt når du slår av klimaanlegget.
• Hvis du justerer bladet for horisontal luftsving manuelt,
vil det muligens ikke kjøre normalt.
• Du kan kontrollere luftretningen når good'sleepfunksjonen er aktivert mens anlegget er i Heat-modus,
men ikke mens anlegget er i Cool-modus.
Stille inn klokken
Før du bruker funksjonene i anlegget, bør du stille klokken.
►
►


► Velg Clock. ►
► Angi inn klokkeslett. ►
MERKNAD
• Du kan stille tiden i timeenheter fra 1 time ~ 12 timer etter
AM og PM, og i minuttenheter fra 0 ~ 59 minutter.
• Innstilling av nåværende tid blir kansellert hvis du
ikke trykker SET-knappen innen 10 sekunder etter du
stiller inn tiden. Derfor bør du sjekke nåværende tid på
fjernkontrollens display.
Norsk 17
I korte trekk
Kontrollere luftretning
Kjøledrift
Den smarte og kraftige kjølefunksjonen til Samsungs klimaanlegg holder et rom kjølig og
komfortabelt.
Cool modus
Bruk Cool-modus for å holde deg kjølig i varmt vær.
►
► Velg Cool.
MERKNAD
• For et komfortabelt miljø bør du holde
temperaturforskjellen mellom innendørs- og utendørs luft
innenfor 5 °C i Cool-modus.
• Etter at du har valgt Cool-modus, velger du funksjonen,
temperaturen og viftehastigheten du ønsker å bruke.
Power Smart-funksjoner
–– For raskt å kjøle ned rommet ditt, velg en lav
temperatur og en høy viftehastighet.
–– For å spare strøm, velg en høyere temperatur og en lav
viftehastighet.
–– Når innetemperaturen nærmer seg innstilt temperatur,
vil kompressoren arbeide ved en lav hastighet for å
spare energi.
2-Step kjølefunksjon
Bruk 2-Step kjølefunksjonen for raskt å nå innstilt temperatur.
Klimaanlegget justerer automatisk viftehastigheten og
luftretningen. Du kan kun velge denne funksjonen i Coolmodus.
I Cool -modus ►
Velg 2-Step. ►
18 Norsk
►

►
Avfuktingsfunksjon
Avfuktingsfunksjonen til Samsungs klimaanlegg holder et avgrenset rom tørt og komfortabelt.
Dry-modus
Bruk Dry-modus i regnvær eller fuktig vær.
►
►
Velg Dry.
MERKNAD
• Dess lavere innstilt temperatur, desto større
avfuktingskapasitet. Når det synes å være mye fukt
i luften, juster den innstilte temperaturen til en lav
temperatur.
• Du kan ikke bruke Dry-modus for oppvarming. Dry-modus
er ment å produsere en kjølende bieffekt.
Power Smart-funksjoner
Luftrensedrift
Luftrensefunksjonen til Samsung klimaanlegg holder luften i et avgrenset rom ren.
SPi(S-plasma Ion)-funksjonen
Bruk SPi-funksjonen for å rense rommet ditt med positive
ioner produsert av klimaanlegget. Denne funksjonen er
tilgjengelig i modusene Auto, Cool, Dry, Fan, og Heat.
I Auto-, Cool-, Dry-, Fan►
, eller Heat-modus
Velg
►

►
. ►
MERKNAD
• Når SPi-funksjonen starter vil SPi-lampen skru seg på
automatisk.
• Du kan justere innstilt temperatur, utenom i Fan-modus.
• Når SPi-funksjonen er valgt som tillegg mens en
spesifikk modus er i gang, vil dette utgjøre lite forskjell i
strømforbruk og driftsstøy.
Norsk 19
Oppvarmingsdrift
Oppvarmingsfunksjonen til Samsungs klimaanlegg holder et avgrenset rom varmt og
komfortabelt.
Heat-modus
Bruk Heat-modus for å holde varmen.
►
► Velg Heat.
MERKNAD
• I varmemodus vil klimaanlegget varme rommet. Du kan
justere temperaturen for å føle deg varmere under kalde
årstider.
• Når klimaanlegget varmes opp, kan det går 3 til 5 minutter
før viften skrur seg på, for å unngå kalde gufs.
• Hvis du synes at klimaanlegget ikke gir nok varme,
anbefales det at du bruker en annen varmekilde sammen
med klimaanlegget.
Power Smart-funksjoner
• Når utendørstemperaturen er lav og fuktigheten
er høy i Heat-modus, kan det utvikles frost på den
utendørs varmeveksleren. Dette kan også redusere
oppvarmingseffektiviteten. Hvis dette skjer, vil
klimaanlegget kjøre tinefunksjonen i 5 til 12 minutter for å
fjerne frost fra den utendørs varmeveksleren.
• Når tinefunksjonen er i gang vil damp produseres på
utendørsenheten. Klimaanlegget flytter det vertikale bladet
til laveste posisjon, som vist på figuren til venstre, for å
hindre kald luft fra å komme ut fra innendørsenheten.
B
A
A. Posisjonen til det vertikale luftstrømningsbladet når
tinefunksjonen er i gang (Bladet ser nesten lukket ut.)
B. Posisjonsrekkevidden til det vertikale bladet når Heatmodus er i gang.
• Når tinefunksjonen er i gang, vil det ikke komme luft ut av
innendørsenheten for å hindre at kald luft kommer ut. Når
tinefunksjonen er ferdig vil varm luft komme ut etter en
stund.
• Syklusen til tinefunksjonen kan bli forkortet avhengig av
hvor mye frost det er på utendørs enheten.
• Syklusen til tinefunksjonen kan også bli forkortet avhengig
av hvor mye fuktighet det er i luften fra regn og snø.
• Når tinefunksjonen er i gang kan du ikke velge andre
funksjoner med fjernkontrollen. Du kan velge disse etter at
tinefunksjonen er fullført.
20 Norsk
Quick Smart-funksjoner
Det følger en rekke ekstrafunksjoner med Samsung klimaanlegg.
Auto-modus
Bruk Auto-modus når du ønsker at klimaanlegget skal
kontrollere driften automatisk. Klimaanlegget vil skape et
mest mulig komfortabelt miljø.
►
►
Velg Auto.
MERKNAD
• Når innendørstemperaturen synes å være høyere
eller lavere enn innstilt temperatur, vil klimaanlegget
automatisk produsere enten kald luft for å kjøle ned
innendørstemperaturen eller varm luft for å varme opp
innendørstemperaturen.
Fan-modus
►
► Velg Fan.
MERKNAD
• Hvis klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre
periode, tørk klimaanlegget ved å kjøre det i Fan-modus i
3 eller 4 timer.
• Utendørsenheten er utformet for å jobbe i Fan-modus for
å hindre kald luft fra å komme inn gjennom enheten. Dette
er normalt og ikke en feil med klimaanlegget.
Beep-lydfunksjon
Bruk Beep-lydfunksjonen for å skru på eller av pipelyden du
hører når du trykker på en knapp på fjernkontrollen.
►

► Velg Beep. ►
Norsk 21
Power Smart-funksjoner
Bruk Fan-modus for å kjøre klimaanlegget som en vanlig vifte.
Klimaanlegget gir en naturlig bris.
Fast-funksjonen
Bruk Fast-funksjonen for raskt å kjøle ned eller varme opp
rommet ditt. Denne funksjonen er den kraftigste nedkjølingsog oppvarmingsfunksjonen på klimaanlegget. Du kan velge
denne funksjonen både i modusene Cool og Heat.
I Cool- eller Heat-modus ►
►

►
Velg Fast. ►
MERKNAD
• Hvis du velger Fast-funksjonen mens funksjoner som
2-Step-kjøling, Comfort, Single user, Quiet, eller good'sleep
er i gang, vil disse bli avbrutt.
• Du kan endre luftretning.
Power Smart-funksjoner
• Du kan ikke endre innstilt temperatur og viftehastighet.
• Når du velger Fast-funksjonen i Heat-modus, vil du
muligens ikke kunne øke viftehastigheten for å forhindre
at kald luft blåses ut.
Comfort-funksjonen
Bruk Comfort-funksjonen når du føler at nåværende
nedkjølings- eller oppvarmingseffekt er for sterk.
Klimaanlegget gir er mild nedkjøling eller oppvarming. Du kan
velge denne funksjonen både i modusene Cool og Heat.
I Cool- eller Heat-modus ►
►

►
Velg Comfort. ►
MERKNAD
• Du kan endre innstilt temperatur og luftretning.
• Du kan ikke endre viftehastighet.
• Hvis du velger Comfort-funksjonen mens funksjoner som
2-Step-kjøling, Fast, Single user, Quiet, or good'sleep er i
gang, vil disse bli avbrutt.
• Hvis du føler at nedkjølings- eller oppvarmingseffekt i
Comfort-funksjonen er svak, kan du avbryte Comfortfunksjonen.
22 Norsk
Quiet-funksjon
Bruk Quiet-funksjonen for å redusere driftslyd. Du kan velge
denne funksjonen både i modusene Cool og Heat.
I Cool- eller Heat-modus ►
►

►
Velg Quiet. ►
MERKNAD
• Du kan endre innstilt temperatur og luftretning.
• Du kan ikke endre viftehastighet.
• Hvis du velger Quiet-funksjonen mens funksjoner som
2-Step-kjøling, Fast, Comfort, Single user, eller good'sleep
er i gang, vil disse bli avbrutt.
Power Smart-funksjoner
Display-lysfunksjon
Bruk Display-lysfunksjonen for å skru lyset på
innendørsdisplayet av eller på.
►

► Velg Display. ►
MERKNAD
• Display-lysfunksjonen fungerer ikke når innendørsenheten
er slått av.
• Hvis du skrur av Display-lysfunksjonen mens SPifunksjonen er i gang, vil SPi-lampen også skru seg av.
• Timer (
) -indikatoren forsvinner ikke, selv om du skrur
av Display-lysfunksjonen.
• Hvis du endrer nåværende modus eller funksjon mens
Display-lysfunksjonen er på, vil Display-lysfunksjonen
skru seg av.
Norsk 23
Wi-Fi-funksjon(SmartThings app)
Når du skrur på Wi-Fi-funksjonen vil sender (
) -indikatoren
blinke og
vises på fjernkontrolldisplayet i et par
sekunder. Deretter vil begge disse forsvinne.
I drift ►
►
Hold inne i 4 sekunder.
MERKNAD
• For mer informasjon henvises det til kapittelet om
SmartThings-appen i denne bruksanvisningen.
• SmartThings-appen er muligens ikke tilgjengelig for
enkelte modeller.
Power Smart-funksjoner
24 Norsk
Energibesparende drift
De smarte energibesparende funksjonene til Samsung klimaanlegg reduserer
elektrisitetsforbruket.
Strømforbrukssjekk
Bruk Usage-funksjonen for å vise strømmengden som brukes
av drift for klimaanlegget. Mengden som brukes vises på
skjermen til innendørsenheten i et par sekunder, og den
innstilte temperaturen vises.
I drift ►
►

►
Velg t Usage. ►
Verdiområdet som vises er mellom 0,1 kWh og 99 kWh.
Strømforbruk beregnes fra øyeblikket klimaanlegget skrus på.
Verdien nullstilles når klimaanlegget skrus av.
MERKNAD
• Bruken som er vist på skjermen på innendørsenheten kan
avvike litt fra strømmen som faktisk er brukt.
• Du kan kun se strømforbruk når klimaanlegget er i gang.
Energibesparende funksjoner
Norsk 25
Single user-funksjon
Bruk Single user-funksjonen for å redusere strømforbruket
mens du samtidig holder deg kald eller varm. Du kan velge
denne funksjonen både i modusene Cool og Heat.
I Cool- eller Heat-modus ►
►

►
Velg Single user. ►
MERKNAD
• Når Single user-funksjonen starter vil
-mønsteret
vises på fjernkontrollen i et par sekunder, og vertikale
luftsvingninger begynner automatisk.
• Hvis du velger Single user mens funksjoner som 2-Stepkjøling, Fast, Comfort, Quiet, eller good'sleep er i gang, vil
disse bli avbrutt.
• Etter at du har valgt Single user-funksjonen kan du endre
innstilt temperatur (24 °C til 30 °C i Cool-modus, 8 °C til
30 °C i Heat-modus), viftehastighet og vertikal luftstrøm.
Energibesparende funksjoner
• Når Single user-funksjonen er på i Cool-modus mens
innstilt temperatur er under 24 °C, vil innstilt temperatur
automatisk økes til 24 °C. Men hvis innstilt temperatur er
mellom 25 °C og 30 °C, vil den holde seg den samme.
• Selv etter at du skrur av Single user-funksjon vil den
vertikal luftstrømmen fortsette til du skrur den av med
knappen for vertikal luftstrøm(
).
26 Norsk
Tidsinnstilt på-/tidsinnstilt av-funksjonen
Bruk tidsinnstilt på/tidsinnstilt av for å skru klimaanlegget på
eller av på etter tiden du stiller inn.
• Kontroller gjeldende tid på fjernkontrollen før du bruker
denne funksjonen.
• Standardinnstillingen er 1 AM på fjernkontrollen.
Det nåværende tidspunktet blir tilbakestilt til standard tid
etter byttet av batterier.
(Velg On eller Off blant On, Off, og

.) ►
(Still inn på-/av-tid.) ►
• Trykk på
(Timer)-knappen for å endre nåværende
funksjon mellom On, Off, og
(good’sleep).
(good'sleep) vises kun i modusene Cool og Heat.
MERKNAD
• Når du starter på-/av-funksjonen for tidsinnstilling vises
Timer ( )-indikatoren på skjermen til innendørsenheten.
• Etter at du har startet tidsinnstilleren kan du endre
modus og innstilt temperatur. Du kan ikke endre innstilt
temperatur når Fan-modus er på.
• Du kan ikke stille inn samme tid for tidsinnstilt på- og
tidsinnstilt av-funksjoner.
Norsk 27
Energibesparende funksjoner
• Du kan stille tiden i timeenheter fra 1 time ~ 12 timer
etter AM og PM, og i minuttenheter fra 0 ~ 59 minutter.
Sett tidsintervallet til
for å avbryte på-/avfunksjonen for tidsinnstilling.
good’sleep-funksjonen
Bruk good'sleep-funksjonen for en god natts søvn og for å
spare strøm. Du kan velge denne funksjonen både i modusene
Cool og Heat.
I Cool- eller Heat-modus ►

(Velg
blant
On, Off, og
.)
►
(Angi driftstid.) ►
• Trykk på
(Timer)-knappen for å endre nåværende
funksjon mellom On, Off, og
(good’sleep).
MERKNAD
• Du kan justere innstilt temperatur med 1 °C mellom 16 °C
og 30 °C (kulde) / 8 ˚C and 30 ˚C (varme).
• Anbefalte og optimale innstilte temperaturer i good'sleepfunksjonen er som følger:
Energibesparende funksjoner
Modus
Anbefalt innstilt
temperatur
Optimal innstilt
temperatur
Cool
25 °C til 27 °C
26 °C
Heat
21 °C til 23 °C
22 °C
• Når du starter good'sleep-funksjonen vil Timer ( )
-indikatoren vises på skjermen til innendørsenheten.
• Du kan stille inn tiden i halvtimes-enheter fra 30 minutter
~ 3 timer og timeenhet fra 3 timer~12 timer. Still inn
driftstid til
for å avbryte good’sleep-funksjonen.
• Standard driftstid for good’sleep-funksjonen er 8 timer.
Hvis driftstiden er stilt inn til over 5 timer, vil Wake upfunksjonen begynne 1 time før innstilt tid. Klimaanlegget
stopper automatisk når driftstiden løper ut i kjølemodus,
mens klimaanlegget kjører den funksjonen du nettopp har
satt i gang i varmemodus.
• Når funksjonene tidsinnstilt på, tidsinnstilt av og
good'sleep overlapper hverandre, vil klimaanlegget kun
følge funksjonen som sist ble stilt inn.
28 Norsk
Rengjøring i korte trekk
Kjører Auto Clean


Velg [Clean]
• Displayet på innendørsenheten viser:

Auto Clean-funksjonen er aktivert.

Når driften er utkoplet, starter auto
clean for 10 min.
• Displayet på innendørsenheten viser
rengjøringsprosessen (fra 1 – 99 %).

For å deaktivere Auto Clean-funksjonen

Velg [Clean]
Klimaanlegget er automatisk slått av.
For å avbryte driften av Auto Clean
Trykk
-knappen to ganger i løpet av
20 sekunder.
MERKNAD
• Når klimaanlegget er slått av, starter Auto Clean-funksjonen umiddelbart. Når klimaanlegget
er i drift, starter Auto Clean-funksjonen så fort klimaanlegget har stoppet å kjøre.
• Hvis du starter en funksjon mens Auto Clean er i drift, tilbakestilles Auto Clean-funksjonen,
og startes deretter på nytt når den funksjonen har stoppet eller er fullført.
Utvendig rengjøring av innendørs- og utendørsenhet
Lunken fuktet klut
Skru av utstyret og koble fra kontakten før
rengjøring.
Rengjøring og vedlikehold
Myk børste
Spray på vann for å rense vekk støvet.
FORSIKTIG
• Ikke rengjør skjermen med alkalisk rengjøringsmiddel.
Norsk 29
• Ikke bruk svovelsyre, saltsyre, organiske løsemidler (som tynner,
parafin og aceton) for å rengjøre overflaten av produktet.
Ikke sett klistremerker på den, da dette kan skade dekselet til
klimaanlegget.
• Når du skal rengjøre og inspisere varmeveksleren på
utendørsenheten må du kontakte ditt lokal servicesenter.
Rengjøring av filteret
Støvsuger
Myk børste
30 minutter
Kroker
Mildt rengjøringsmiddel
FORSIKTIG
• Ikke skrubb luftfilteret med en børste eller annet
rengjøringsutstyr. Dette kan skade filteret.
• Ikke utsett luftfilteret for direkte sollys når du tørker det.
Rengjøring og vedlikehold
MERKNAD
• Rengjør luftfilteret hver 2. uke. Rengjøringsperioden kan variere avhengig av bruk og
miljøforhold.
• Hvis luftfilteret tørkes i et fuktig miljø, kan det produsere skjemmende lukt. Hvis det skjer,
rengjør igjen og tørk det i et godt ventilert område.
30 Norsk
Tilbakestilling av påminnelse for filterrengjøring
Display på innendørsenhet
Indoor unit display
Feilsøking
Hvis klimaanlegget fungerer unormalt, se tabellen nedenfor for å
spare tid og unødvendige utgifter.
Problem
Løsning
Jeg kan
ikke endre
temperatur.
• Kontroller om Fan- eller Fast-modus er i gang.
I disse modusene vil klimaanlegget stille inn
temperaturen automatisk, og du kan ikke endre
innstilt temperatur.
Norsk 31
Rengjøring og vedlikehold
Klimaanlegget
fungerer ikke i
det hele tatt.
• Kontroller strømtilførselen, og forsøk deretter å
starte klimaanlegget på nytt.
• Slå på bryter, koble til strømledningen, og start
klimaanlegget igjen.
• Sørg for at strømbryteren er skrudd på.
• Sjekk om tidsinnstilt av-funksjonen er i gang.
Betjen klimaanlegget igjen ved å trykke på
Strøm-knappen.
Problem
Kald/varm luft
kommer ikke ut
av klimaanlegget
eller yteevne er
redusert.
Rengjøring og vedlikehold
32 Norsk
Løsning
• Kontroller om innstilt temperatur er høyere
i Cool-modus, eller lavere Heat-modus, enn
nåværende temperatur. Trykk på Temperatureknappen på fjernkontrollen for å endre den
innstilte temperaturen.
• Sjekk om luftfilteret er blokkert av smuss. Hvis
luftfilteret er blokkert, kan nedkjølings- og
oppvarmingseffekten reduseres. Fjern skitt
regelmessig.
• Sjekk om utedelen er dekket til eller plassert
nær et hinder. Ta det som dekker til av, og fjern
hindringen. Ved rengjøring av hinderet (f. eks.
snø eller is), bruk passende verktøy og vær
forsiktig så du ikke skader produktet eller deg
selv under prosessen.
• Sjekk om klimaanlegget er i tinemodus. Når
is dannes om vinteren, eller utetemperaturen
er for lav, drives klimaanlegget automatisk
i tinemodus. I tinemodus, stopper
innendørsviften og varm luft vil ikke komme ut.
• Sjekk om dører eller vinduer er åpne. Dette kan
føre til mangelfull nedkjøling eller oppvarming.
Lukk dører og vinduer.
• Sjekk om klimaanlegget er skrudd på like
etter at nedkjølings- eller oppvarmingsdriften
stanser. I dette tilfellet vil det bare være
en vifte som går for å beskytte utedelens
kompressor.
• Kontroller om røret er for langt. Når rørets
lengde overskrider maksimalt tillatt rørlengde,
kan kjøle-/varme ytelsen reduseres.
Problem
Løsning
Jeg kan
ikke endre
viftehastighet.
• Når modusene Auto, Dry (Tørr), eller Fast
(Rask) er i gang, eller good'sleep-funksjonen
er på i Cool (Kjøle)-modusen, kontrollerer
klimaanlegget viftehastigheten automatisk, og
du kan ikke endre den.
Fjernkontrollen
fungerer ikke.
• Sett inn nye batterier i fjernkontrollen.
• Pass på at ingenting blokkerer fjernkontrollens
sensor.
• Kontroller om det er et apparat med sterk
belysning i nærheten av klimaanlegget. Sterkt
lys som kommer fra lysstoffrør eller neon kan
avbryte elektriske bølger.
Den tidsinnstilte
på-/avfunksjonen
fungerer ikke.
• Kontroller om du trykke på SET-knappen på
fjernkontrollen når du stilte inn klokkeslett.
Indikatoren
blinker
kontinuerlig.
• Trykk på Power-knappen for å skru av
klimaanlegget eller koble fra strømkontakten.
Hvis indikatoren fortsatt blinker, må du
kontakte servicesenteret.
Norsk 33
Rengjøring og vedlikehold
Jeg kan ikke
endre luftretning.
• Kontroller om good'sleep-funksjonen er i
gang. I denne modusen kan du ikke justere
luftstrømmen. (Men du kan kontrollere
luftstrømmen om denne funksjonen kjøres i
Heat-modus.)
Problem
Løsning
Rengjøring og vedlikehold
Lukt trenger
gjennom rommet
under drift.
• Sjekk om klimaanlegget drives i et forurenset
område. Ventiler rommet eller driv
klimaanlegget i Fan-modus 3 - 4 timer. (Ingen
komponenter som brukes i klimaanlegget skal
gi fra seg en sterk lukt.)
• Sjekk om avløpene er rene. Rengjør dem
regelmessig.
En feil er
registrert.
• Når viseren for innendørsanlegget blinker må
du kontakte det nærmeste servicesenteret.
Sørg for å oppgi feilkoden til servicesenteret.
Anlegget lager
støy.
• Når kjølestrømmen endrer seg, kan
støy genereres, avhengig av statusen til
klimaanlegget . Dette er normalt.
Problem med
"overdrevet
støy genereres"
og "redusert
yteevne"
• Hvis overdrevet/uregelmessig støy genereres
i forbindelse med redusert produktyteevne,
kontakt en serviceingeniør for å sørge for at
produktet kjører som det skal.
Det kommer
røyk fra
utendørsenhet.
• Det trenger ikke være en brann, men det kan
være en damp genereres fra den utendørs
varmeveksleren mens tinefunksjonen kjøres i
Heat-modus om vinteren.
Vanndråper
fra rørene til
utendørsenheten.
• Ved store temperaturendringer kan det oppstå
kondens. Dette er normalt.
Dette produktet er behandlet med biociden sølvsinkzeolitt for å
kunne utføre sin antimikrobielle funksjon.
34 Norsk
Informasjon om kjølemedium
FORSIKTIG
Hvis systemet inneholder 5 tCO2e eller mer av fluorbaserte drivhusgasser, må det sjekkes
for lekkasje minst én gang hver 12. Måned, i henhold til forskrift nr. 517/2014. Dette
må kun gjøres av kvalifisert personale. I situasjonen ovenfor må montøren (eller
en godkjent person som har ansvaret for den endelige kontrollen) fremlegge
en vedlikeholdsbok, der all informasjon skal være registrert, i henhold til
EUROPAPARLAMENTETS- OG RÅDSFORORDNING (EU) av 16. april 2014 om
fluorholdige klimagasser.
Denne innendørsenheten kan kobles til en R-32-utendørsenhet.
Type kjølemiddel
GWP-verdi
R-32
675
R-410A
2088
• GWP: Global Warming Potential
• Beregner tCO2e : kg x GWP/1000
Rengjøring og vedlikehold
Norsk 35
SmartThings-app
Når du skal bruke SmartThings-appen, kobler du produktet til nettverket i rekkefølgen som er beskrevet nedenfor.
De viste bildene kan avvike avhengig av smarttelefonmodell, OS-versjon og produsent.
Du trenger bare sette opp Wi-Fi-aksesspunktet når du skal koble produktet til et Wi-Fi-nettverk. Når produktet er
tilkoblet, kan du bruke SmartThings-appen via Wi-Fi, 3G, LTE eller andre trådløse nettverk.
1 Kontrollere strømtilkoblingene
Kontroller at strømmen er koblet til produktet
og aksesspunktet.
MERKNAD
• Oppsettet kan variere alt etter
smarttelefonmodell, OS-versjon og produsent.
3 Kontrollere Internett-forbindelsen
• Når du har koblet til Wi-Fi, må du forvisse deg om
at smarttelefonen er koblet til Internett.
2 Sette opp og koble til et Wi-
Fi-aksesspunkt ved hjelp av
smarttelefonen
MERKNAD
• En brannmur kan gjøre at smarttelefonen ikke
får koblet til Internett. I så fall må du kontakte
Internett-tjenesteleverandøren for å løse
problemet.
1 Når du skal koble produktet til et WiFi-nettverk, slår du på Wi-Fi under
"Innstillinger > Wi-Fi", og velger
aksesspunktet som skal kobles til
3 Laste ned SmartThings-appen og
• Bare alfanumeriske tegn støttes som navn for
trådløse aksesspunkt (SSID).
Hvis en SSID har et spesialtegn, må du gi det et
nytt navn før du kobler til.
• Dette produktet støtter bare Wi-Fi 2,4 GHz.
registrere Samsung-kontoen
1 Laste ned SmartThings-appen
• Søk etter "SmartThings" på Play Store eller
App Store, og last ned SmartThings-appen på
smarttelefonen.
On
Select
• Hvis SmartThings-appen allerede er installert på
smarttelefonen, oppdaterer du den til den nyeste
versjonen.
SAMSUNG_2G
SAMSUNG_5G
SmartThings (Samsung Connect)
Samsung Electronics Co., Ltd.
Rengjøring og vedlikehold
2 Slå av "SMART NETTVERKSBYTTE" under
"Innstillinger > Wi-Fi" på smarttelefonen
• Hvis "SMART NETTVERKSBYTTE" eller "Adaptive
Wi-Fi" er slått på, kan du ikke koble til nettverket.
Husk å slå av disse funksjonene før du kobler til
nettverket.
Off
36 Norsk
Off
MERKNAD
• Når det gjelder nettbrett som ikke støttes av
SmartThings-appen og smarttelefoner som har
et eldre operativsystem enn anbefalt, er det ikke
sikkert at SmartThings-appen blir funnet.
–– Android OS 6.0 eller nyere (med minst 2 GB
RAM) anbefales.
–– Støttede skjermoppløsninger: 1280x720 (HD),
1920x1080 (FHD), 2560x1440 (WQHD)
• SmartThings-appen er ikke kompatibel med
enkelte Apple-enheter, deriblant iPad og noen
smarttelefoner.
–– iPhone 6 eller nyere med iOS 10.0 eller nyere
støttes.
–– Støttede skjermoppløsninger: 1334x750,
1920x1080
• SmartThings-appen kan endres uten varsel for å
forbedre funksjoner og ytelse.
2 Registrere Samsung-kontoen
• Du må ha en Samsung-konto for å kunne bruke
SmartThings-appen. Når du skal opprette
Samsung-kontoen og logge deg inn på
denne, må du følge instruksjonene som vises i
SmartThings-appen.
Du trenger ikke installere en ekstra app.
3) Hvis popup-vinduet ikke vises, velger du «+» og
velger et «Add Devices».
My Home
My home
Add devices
Living room >
Select
Living room >
Select
4) Du kan legge til et produkt du vil koble til, ved å
velge det manuelt eller ved å velge ”Auto detect”.
• Velg manuelt: Samsung > Air conditioner >
Room air conditioner
• Auto detect: [room a/c] Samsung
Samsung
Air conditioner
Select
Auto detect
Select
MERKNAD
• Hvis du allerede har en Samsung-konto, logger
du deg inn på kontoen. Når smarttelefonen
er en Samsung-enhet og du har en Samsungkonto, logges smarttelefonen automatisk inn på
kontoen.
4 Koble SmartThings-appen til
produktet
1 Velge produktet som skal kobles til
2) Når SmartThings-appen har startet, velger du
“LEGG TIL NÅ” når du får opp et popup-vindu som
sier at det er funnet et produkt du kan koble til.
A new device has been found.
Add this device to
SmartThings?
Never
Later
Add now
• Følg instruksjonene i SmartThings-appen for å
koble til produktet.
• Hvis du ønsker informasjon om hvordan du
bruker SmartThings-appen, velger du How Tomenyen i appen.
MERKNAD
• Hvis du får opp et popup-vindu som sier at
Internett-forbindelsen er utrygg når du kobler
til produktet, må du ikke velge den og gå videre
med tilkoblingen.
• Hvis det vises et popup-vindu som sier at
enheten allerede er registrert når du kobler til
produktet, kan du få tillatelse ved å bruke "BE
OM TILLATELSE" fra en bruker som allerede er
koblet til produktet, eller du kan opprette en ny
konto ved å bruke "REGISTRER MIN KONTO" for å
koble uavhengig til produktet.
선택
Select
Norsk 37
Rengjøring og vedlikehold
1) Start SmartThings-appen ca. et minutt etter at du
har slått på produktet du skal koble til.
2 Koble SmartThings-appen til produktet
• Hvis det vises en Samsung-kontorelatert
landsfeil når du kobler til produktet, må du logge
deg ut av Samsung-kontoen, logge deg inn
på den forrige Samsung-kontoen og deretter
slette alle enheter som har vært tilkoblet
tidligere. Deretter logger du deg inn på din
gjeldende Samsung-konto igjen og konfigurerer
innstillingene.
• Hvis du får opp en feilmelding når du legger til en
enhet, kan du se "Sette opp og koble til et Wi-Fiaksesspunkt ved hjelp av smarttelefonen" på side
36. Tilkoblingen kan svikte midlertidig på grunn
av et problem med installasjonsstedet eller med
aksesspunktet eller andre problemer.
• Hvis det vises en melding i SmartThings-appen,
følger du instruksjonene.
MERKNAD
• Når det gjelder autentiserings-/
kryperingsprotokoller for trådløse/kablede
aksesspunkter, anbefales WPA/TKIP og WPA2/AES.
Nye Wi-Fi-autentiseringsspesifikasjoner og ikkestandard Wi-Fi-autentiseringsprotokoller støttes
ikke.
• Produktet støtter IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz),
Soft-AP kommunikasjonsprotokoll. (Samsung
anbefaler IEEE802.11n.)
• Hvis Internett-tjenestetilbyderen permanent
har registrert MAC-adressen (et unikt
identifikasjonsnummer) til PC-en eller modemet,
er det ikke sikkert at du kan koble produktet
til Internett. Ta kontakt med Internetttjenestetilbyderen, og spør hvordan du kobler til
andre enheter enn PC-en (slik som klimaanlegg
og luftrensere) til Internett.
Rengjøring og vedlikehold
ADVARSEL
• Advarsel om RF-eksponering – for å holde 20
cm avstand under installering av denne modulen.
• Advarsel om at denne modulen ikke skal
installeres og brukes samtidig som annen radio
uten ekstra evaluering eller FCC-dokumentasjon.
• Instruksjon for merking av vertssystem,
vertssystemet skal ha riktig merking som viser at
det "Inneholder FCC-ID : A3LSWL-B70F"
38 Norsk
• Apparatet bruker ikke-harmonisert frekvens og
er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN
kan brukes i EU uten begrensninger innendørs,
men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.
Spesifikasjoner
Wi-Fi
Frekvensområde
Sendereffekt (Maks)
2412 – 2472 MHz
20 dBm
Betjene klimaanlegget med SmartThings-appen
Du kan styre klimaanlegget med presisjon.
Kategori
Overvåking
Funksjon
Innstilt temperatur
Beskrivelse
Viser innstilt temperatur.
Gjeldende temperatur Viser gjeldende temperatur.
Strøm
Skrur klimaanlegget på eller av.
Modus
Velger ønsket driftsmodus.
Temperatur
Justerer innstilt innendørstemperatur.
Viftehastighet
Angir viftehastigheten for driftsmodus.
Vindretning
Renhet
Angir vifteretning for driftsmodus.
Kobler inn funksjonen for renhet.
Skrur timeren på eller av for hver funksjon.
• Maksimalt antall tidsplaner for (på/av) timerfunksjonen er 10.
Timeplan
• Angitt tidspunkt for timer på og timer av må være forskjellig.
• Når timer på/timer av er stilt inn, vil innstillingen opprettholdes
selv om du kobler fra klimaanlegget og kobler det til igjen.
Velger et alternativ (funksjon) for driftsmodus.
• Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere, avhengig av
type klimaanleggmodell.
Kontroll
Alternativer
• Viftehastigheten og vifteretningen kan stilles inn automatisk i
henhold til de valgte alternativene.
• For detaljert informasjon om alternativer for produktet, se
brukerhåndboken.
Angir tilleggsfunksjoner.
Innstillinger
• Trykk på Settings(innstillinger)-knappen på kontrollskjermen for
å sjekke eller stille inn detaljert informasjon om klimaanlegget.
Velger en servicefunksjon.
Om enheten
• Om Enheten på skjermen kan du bruke Modellinformasjon,
Serviceavdeling, Veiledning og menyer for Selvsjekk.
Norsk 39
Rengjøring og vedlikehold
• Funksjonene til Rengjøring, Filter, Lydsignal, Min Luftstrøm og
Visning av Strømforbruk kan stilles inn.
–– Når Lydsignalfunksjonen er av, vil enhetens lydsignal dempes.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising