Samsung | C27F396FHU | User guide | Samsung 27" Curved Monitor CF396 Kasutusjuhend

Samsung 27" Curved Monitor CF396 Kasutusjuhend
KÄYTTÖOPAS
Kaareva näyttö
C22F390FH* C22F392FH* C24F390FH* C24F392FH* C24F394FH* C24F396FH* C24F399FH*
C27F390FH* C27F391FH* C27F396FH* C27F397FH* C27F398FW* C32F391FW* C32F395FW* C32F397FW*
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Muut kuin Samsung Electronicsin tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
••
Palvelumaksu voidaan periä, jos
‒‒ (a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
‒‒ (b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
••
Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Asennusalueen turvaaminen
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
4
4
Turvallisuusohjeet
Puhdistaminen
Sähköturvallisuus
Asennus
Käyttö
5
5
5
6
7
Valmistelut
Laitteen osat
Ohjauspaneeli
Suorien näppäinten opas
Toimintonäppäinopas
Brightness-, Contrast- ja Sharpness-asetusten
muuttaminen
Volume-asetuksen muuttaminen
Kääntöpuoli
Laitteen kallistusasteen säätäminen
Varkaudenestolukko
Näytön siirtämiseen liittyviä varotoimia
Seinätelineen asentaminen
(ei koske malleja C27F397FH* / C32F397FW*)
Seinätelineen tekniset ominaisuudet (VESA)
(ei koske malleja C27F397FH* / C32F397FW*)
9
9
10
11
13
13
14
15
16
17
18
18
Asennus
19
Jalustan kiinnittäminen (C22F390FH* / C22F392FH*
/ C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH*
/ C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* /
19
C32F391FW*)
Jalustan kiinnittäminen (C24F396FH* / C27F396FH*
/ C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*)
20
Jalustan irrottaminen (C22F390FH* / C22F392FH*
/ C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH*
/ C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* /
C32F391FW*)
21
Jalustan irrottaminen (C24F396FH* / C27F396FH*
/ C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* /
22
C32F397FW*)
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Muistettava ennen kytkentää
23
Tietokoneen kytkeminen ja käyttäminen
23
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi) 23
Kytkeminen HDMI tai HDMI-DVI-kaapelilla
24
Kytkeminen DP-kaapelilla
24
Kytkeminen kuulokkeisiin
25
Virran kytkeminen
26
Laitteen oikea käyttöasento
27
Ohjaimen asentaminen
27
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
27
Näytön asetusten määrittäminen
SAMSUNG MAGIC Bright
28
Brightness
29
Contrast
29
Sharpness
29
Color
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
30
HDMI Black Level
30
Eye Saver Mode
30
Game Mode
30
Response Time
30
Picture Size
31
Screen Adjustment
31
OSD (Kuvaruutunäyttö)
-asetusten muuttaminen
Transparency
32
Position
32
Language
32
Display Time
32
2
Sisällysluettelo
Asetusten määrittäminen
ja palauttaminen
Vianmääritysopas
FreeSync
33
Eco Saving Plus
35
Off Timer
35
PC/AV Mode
35
Source Detection
35
Key Repeat Time
35
Power LED On
36
Reset All
36
Information
36
Kysymykset ja vastaukset
40
Tekniset tiedot
Yleiset
41
Vakiosignaalitilojen taulukko
43
Liite
Ohjelmiston asennus
Easy Setting Box
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia
Järjestelmävaatimukset
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan
yhteydenoton edellytykset
38
Laitteen testaaminen
38
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
38
Tarkistettavat kohteet
38
37
37
37
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
Tuote ei ole viallinen
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Muuta
45
45
45
45
3
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Asennusalueen turvaaminen
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
Jätä laitteen lähelle tilaa sen ilmanvaihtoa varten. Laitteen sisäisen lämpötilan nouseminen voi
aiheuttaa tulipalon ja vaurioittaa laitetta. Jätä laitteen lähelle tilaa vähintään alla näytetyn verran, kun
asennat laitetta.
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
Kiiltävien mallien pintaan voi ilmestyä valkoisia tahroja, jos niiden lähellä käytetään ultraäänellä
toimivaa ilmankostutinta.
――Ota yhteyttä lähimpään Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat puhdistaa laitteen sisältä
(palvelusta peritään maksu).
Älä paina näytön kuvaruutua käsillä tai millään esineillä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4
Turvallisuusohjeet
Varoitus
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoihin.
Sähköturvallisuus
Varoitus
•• Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
•• Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
•• Älä kosketa virtapistoketta märin käsin.
•• Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
•• Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).
Puhdistaminen
•• Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.
――Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta
•• Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
naarmuuntuvat helposti.
――Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
•• Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.
1 Sammuta tuote ja tietokone.
2 Irrota virtajohto laitteesta.
――Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi
olla sähköisku.
3 Pyyhi näyttö puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
‒‒ Älä puhdista näyttöä alkoholi-, liuotin- tai tensidipitoisilla aineilla.
Vaara
•• Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•• Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.
•• Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
‒‒ Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyöttö katkeaa.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
‒‒ Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen päälle.
4 Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi pois ennen tuotteen
ulkopinnan puhdistamista.
5 Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.
6 Käynnistä tuote ja tietokone.
5
Asennus
Varoitus
Vaara
•• Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta
lämmönlähteiden lähelle.
•• Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
•• Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.
•• Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.
•• Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
‒‒ Lapset voivat tukehtua.
•• Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai
kaltevalle pinnalle).
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
‒‒ Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa laitetta tai johtaa
tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle, kosteudelle
(esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.
•• Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden kanssa
samassa tasossa.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
‒‒ Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.
•• Laske laite varovasti.
‒‒ Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon hienoa pölyä,
kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti
pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.
‒‒ Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen
paikkaan.
•• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai kuumien
esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.
‒‒ Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
•• Ruokaöljy (kuten soijaöljy) voi vahingoittaa laitetta tai vääristää sen muotoa. Suojaa laite öljyltä.
Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön lieden lähelle äläkä käytä laitetta näissä paikoissa.
6
Käyttö
Varoitus
•• Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.
‒‒ Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.
•• Jos haluat siirtää laitetta, irrota ensin sen kaikki johdot, virtajohto mukaan lukien.
•• Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
‒‒ Lapsesi voivat vahingoittua.
•• Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkästi syttyviä
esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai
tulo- ja lähtöportteihin).
‒‒ Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai
metalliesineitä laitteen päälle.
‒‒ Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto. Ota sen
jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
‒‒ Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
•• Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.
‒‒ Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai makeisia, ja
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.
•• Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista. Tuuleta myös alue
välittömästi.
•• Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
•• Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
‒‒ Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
7
Vaara
•• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai
viallisia kuvapisteitä.
‒‒ Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio käyttää tuotetta pitkään
aikaan.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi loman vuoksi).
‒‒ Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoa.
•• Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
‒‒ Näkösi voi heiketä.
•• Älä yhdistä verkkolaitteita toisiinsa.
•• Poista verkkolaite muovipussista ennen käyttöä.
•• Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö kuumenee.
•• Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
•• Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.
‒‒ Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.
‒‒ Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.
•• Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
‒‒ Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.
‒‒ Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
•• Älä päästä vettä verkkolaitteeseen tai anna laitteen kastua.
‒‒ Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
‒‒ Vältä laitteen käyttöä ulkotiloissa, joissa se voi altistua sateelle tai lumelle.
‒‒ Älä anna verkkolaitteen kastua lattiaa pestäessä.
•• Älä sijoita verkkolaitetta lämmönlähteiden lähelle.
‒‒ Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
•• Käytä verkkolaitetta hyvin tuuletetulla alueella.
•• Jos sijoitat verkkolaitteen pystyasentoon niin, että johdon tulopuoli on ylöspäin, vesi tai muut
vieraat aineet voivat päästä verkkolaitteeseen ja aiheuttaa verkkolaitteessa toimintahäiriön.
Varmista, että asetat verkkolaitteen vaaka-asentoon pöydälle tai lattialle.
•• Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
•• Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•• Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.
8
Luku 02
Valmistelut
Laitteen osat
Kuvakkeet
Monisuuntainen painike, joka helpottaa siirtymistä.
JOG-painike
Ohjauspaneeli
Virran merkkivalo
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
•• Virransäästötila: Vilkkuu
•• Virta katkaistu (virtapainikkeesta): Päällä
――Virranilmaisimen toimintoa voidaan vaihtaa valikosta. (System
Power LED On) Toiminnallisten erojen vuoksi kaikissa malleissa ei
ehkä ole tätä toimintoa.
YLÖS
OIKEALLE
VASEMMALLE
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
Painikkeella voidaan siirtyä ylös- tai alaspäin, vasemmalle tai
oikealle, tai sitä voidaan käyttää Enter-näppäimenä.
•• Virta kytketty (virtapainikkeesta): Pois päältä
voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
PAINA(ENTER)
Virran merkkivalo
――JOG-painike sijaitsee laitteen takana, sen vasemmalla puolella.
Tämä merkkivalo osoittaa virtatilan:
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
Kuvaus
ALAS
Toimintonäppäinopas
Paina JOG-painiketta, kun näyttö käynnistyy.
Toimintonäppäinopas tulee näyttöön. Jos haluat avata
kuvaruutuvalikon, kun opas tulee näyttöön, paina vastaavaa
suuntapainiketta uudelleen.
――Toimintonäppäinopas voi vaihdella toiminnon tai laitteen mallin
mukaan. Perehdy käyttämääsi laitteeseen.
JOG-painike
C32F391FW*
Return
Virran merkkivalo
Toimintonäppäinopas
9
Suorien näppäinten opas
――Alla oleva pikanäppäinnäyttö (kuvaruutuvalikko) näkyy vain silloin, kun näyttö käynnistetään, tietokoneen tarkkuus muuttuu tai syöttölähde muuttuu.
――Toimintopainikesivulta näet, onko Eye Saver Mode -toiminto käytössä.
: On
: Off
HDMI / DisplayPort-tila
Analog-tila
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Features
Features
Eye Saver Mode Off
――Analog-tilan asetus
••
/
: Säädä Brightness, Contrast, Sharpness-asetusta.
••
: Auto Adjustment.
――Jos muutat tarkkuutta näytön ominaisuuksissa, Auto Adjustment -toiminto otetaan käyttöön.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain Analog-tilassa.
••
Eye Saver Mode Off
――HDMI,DisplayPort -tilan asetus
••
/
: Säädä Brightness, Contrast, Sharpness-asetusta.
••
: Säädä Volume, Mute-asetusta.
••
: Näytä toimintonäppäinopas.
: Näytä toimintonäppäinopas.
10
Toimintonäppäinopas
――Voit siirtyä päävalikkoon tai käyttää muita toimintoja painamalla JOG-painiketta, jolloin toimintonäppäinopas ilmestyy näyttöön. Voit poistua painamalla JOG-painiketta uudelleen.
YLÖS/ALAS/VASEN/OIKEA: Siirry haluamaasi kohteeseen. Kunkin kohteen kuvaus ilmestyy näyttöön tarkennuksen muuttuessa.
PAINA(ENTER): Valittu kohde otetaan käyttöön.
Return
Kuvakkeet
Kuvaus
Valitse , jos haluat muuttaa syöttösignaalia siirtämällä JOG-painiketta toimintonäppäinopasnäytössä. Näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy viesti, jos syöttösignaali on
muuttunut.
Valitsee
, kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
Näytön kuvaruutuvalikko ilmestyy näyttöön.
Kuvaruutuvalikon lukitus: Säilytä nykyiset asetukset tai lukitse kuvaruutuvalikon säädin, jotta asetuksia ei vahingossa muuteta.
Ota käyttöön / poista käytöstä: Voit lukita kuvaruutuvalikon tai poistaa sen lukituksen painamalla VASEN-painiketta 10 sekunnin ajan, kun päävalikko on näytössä.
――Jos kuvaruutuvalikko on lukittu, Brightness- ja Contrast-asetuksia voi säätää. Eye Saver Mode -toiminto on käytettävissä.
System
Valitsee
FreeSync-, Power LED On -toiminto on käytettävissä. Information on tarkasteltavissa.
, kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
Ota Eye Saver Mode käyttöön tai poista se käytöstä painamalla tätä.
Alla olevat toiminnot eivät ole käytettävissä, jos Eye Saver Mode -toiminto on käytettävissä.
•• Picture
•• System
Valitsee
Bright, Brightness, Color, Game Mode
Eco Saving Plus
näytön sammuttamista varten, kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
――Toimintonäppäinoppaan asetukset vaihtelevat mallien toiminnallisten erojen vuoksi.
11
Kun näytössä ei näy mitään (virransäästötilassa tai signaalittomassa tilassa), suoria lähde- ja
virtanäppäimiä voi käyttää alla kuvatulla tavalla.
JOG-painike
Virransäästö-/signaaliton tila
YLÖS
Lähteen vaihto
edellinen
PAINA(ENTER) 2 sekunnin ajan
Virrankatkaisu
Kun näytössä näkyy päävalikko, JOG-painiketta voidaan käyttää alla kuvatulla tavalla.
JOG-painike
Toiminto
YLÖS/ALAS
Siirrä asetusta.
Poistu päävalikosta.
VASEMMALLE
Sulje aliluettelo arvoa tallentamatta.
Liukusäätimen arvo vähenee.
OIKEALLE
PAINA(ENTER)
Siirry seuraavaan syvyyteen.
Liukusäätimen arvo kasvaa.
Siirry seuraavaan syvyyteen.
Tallenna arvo ja sulje aliluettelo.
12
Brightness-, Contrast- ja Sharpness-asetusten
muuttaminen
Voit säätää Brightness-, Contrast- tai Sharpness-asetusta siirtämällä JOG-painiketta ylös- tai alaspäin,
jos kuvaruutuvalikko ei ole näytössä.
Sharpness
Volume-asetuksen muuttaminen
Voit säätää Volume-asetusta siirtämällä JOG-painiketta vasemmalle tai oikealle, jos kuvaruutuvalikko
ei ole näytössä.
Tämä toiminto on käytettävissä vain HDMI / DisplayPort-tilassa.
50
Volume
100
Brightness
Mute
Contrast
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Oletuskirkkaus voi vaihdella alueen mukaan.
Brightness
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun
Bright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
Contrast
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun
Bright -asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
――Jos yhdistetyn syöttölaitteen äänenlaatu on kuulokkeita ja kaiuttimia käytettäessä heikko,
laitteen Auto Mute -toiminto voi mykistää äänen tai saada sen katkeilemaan. Määritä
syöttölaitteen syöttöäänenvoimakkuudeksi vähintään 20 % ja säädä äänenvoimakkuutta laitteen
äänenvoimakkuussäätimellä (JOG-painike VASEN/OIKEA).
――Mikä on Auto Mute?
Toiminto mykistää äänen äänenlaadun parantamiseksi, kun syöttösignaalissa on melua tai se on heikko,
tavallisesti syöttölaitteen äänenvoimakkuuteen liittyvän ongelman vuoksi.
――Voit ottaa Mute-toiminnon käyttöön avaamalla Volume-hallintanäytön ja siirtämällä kohdistuksen JOGpainikkeella alas.
Voit poistaa Mute-toiminnon käytöstä avaamalla Volume-hallintanäytön ja lisäämällä tai vähentämällä
Volume-asetuksen arvoa.
Sharpness
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun
Bright -asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun
Upscale -asetukseksi on valittu Mode1 tai Mode2.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
13
Kääntöpuoli
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
Liitäntä
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH*
Kuvaus
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Liitäntä
C32F391FW*
Kuvaus
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
Yhdistäminen äänilähtölaitteeseen, kuten kuulokkeisiin
Yhdistäminen tietokoneeseen D-SUB-kaapelin avulla
Käytetään verkkolaitteen liittämiseen.
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
14
Laitteen kallistusasteen säätäminen
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
•• Voit säätää laitteen kallistuskulmaa.
•• Pidä laitteen alaosasta kiinni ja säädä kallistuskulmaa varovasti.
15
Varkaudenestolukko
――Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
――Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Varkaudenestolukon lukitseminen:w
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH*
C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW*
C32F391FW*
C32F397FW*
1 Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
2 Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
3 Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
4 Lukitse lukituslaite.
‒‒ Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
‒‒ Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
‒‒ Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
16
Näytön siirtämiseen liittyviä varotoimia
Älä paina kuvaruutua suoraan.
Älä pidä kiinni kuvaruudusta näyttöä siirtäessäsi.
Pidä kiinni näytön alaosasta siirtäessäsi sitä.
17
Seinätelineen asentaminen
(ei koske malleja C27F397FH* / C32F397FW*)
Seinätelineen tekniset ominaisuudet (VESA)
(ei koske malleja C27F397FH* / C32F397FW*)
――Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden. Pyydä jälleenmyyjältä lisätietoja
ennen seinätelineen kiinnittämistä esimerkiksi kipsilevyseinään. Jos tuote asennetaan vinolle seinällä,
tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Samsungin seinätelineiden mukana tulee
yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineellä tuotteen voi kiinnittää seinälle.
Osta yhteensopiva seinäteline laitetta varten.
Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.
Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.
Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa
seinätelineen itse.
•• Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian pitkät
ruuvit voivat vaurioittaa tuotteen sisäosia.
•• Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella
seinätelineen ominaisuuksien mukaan.
•• Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja
henkilövahinkoja. Samsung ei vastaa tällaisista onnettomuuksista.
•• Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, kun käytetään muita kuin VESAstandardin tai määrittämätöntä seinätelinettä tai kun asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.
•• Tuotetta ei saa asentaa yli 15 asenteen kulmaan.
•• Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.
Mittayksikkö: mm
Mallin nimi
CF39* SERIES
(ei koske malleja C27F397FH* /
C32F397FW*)
VESA-ruuvinreikien koko (A * B)
millimetreinä
75,0 x 75,0
Vakioruuvi
M4
Määrä
4
――Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.
18
Asennus
Jalustan kiinnittäminen (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
――Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
: L aite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitä painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla. Älä paina laitetta, kun se on lattialla ylös- tai alaspäin.
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
1
2
3
Aseta jalustan kiinnitin jalustimeen kuvan osoittamalla
tavalla.
- Vaara
Varmista, että jalustan kiinnitin on tiukasti paikoillaan.
Älä kannattele laitetta ylösalaisin pitämällä kiinni vain
jalustasta.
Kierrä kiinnitysruuvi jalustan pohjaan täysin kiinni.
- Vaara
Älä paina näyttöä alaspäin. Muutoin näyttö voi
vahingoittua.
Aseta pakkauksessa oleva styroksilevy (tyyny) lattialle
ja sitten laite kuvan osoittamalla tavalla ylösalaisin
styroksilevyn päälle.
Jos styroksilevyä ei ole, käytä paksua mattoa.
Pidä kiinni näytön takaosasta kuvassa esitetyllä
tavalla.
Työnnä kasattu jalusta laitteen runkoon nuolen
suuntaisesti kuvan osoittamalla tavalla.
19
Jalustan kiinnittäminen (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
: L aite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitä painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla. Älä paina laitetta, kun se on lattialla ylös- tai alaspäin.
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
1
2
3
Aseta jalustan kiinnitin jalustimeen kuvan osoittamalla
tavalla.
- Vaara
Varmista, että jalustan kiinnitin on tiukasti paikoillaan.
Älä kannattele laitetta ylösalaisin pitämällä kiinni vain
jalustasta.
Kierrä kiinnitysruuvi jalustan pohjaan täysin kiinni.
- Vaara
Älä paina näyttöä alaspäin. Muutoin näyttö voi
vahingoittua.
Aseta pakkauksessa oleva styroksilevy (tyyny) lattialle
ja sitten laite kuvan osoittamalla tavalla ylösalaisin
styroksilevyn päälle.
Jos styroksilevyä ei ole, käytä paksua mattoa.
Pidä kiinni näytön takaosasta kuvassa esitetyllä
tavalla.
Työnnä kasattu jalusta laitteen runkoon nuolen
suuntaisesti kuvan osoittamalla tavalla.
20
Jalustan irrottaminen (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
――Ennen jalustan irrottamista näytöstä aseta näyttö tasaiselle ja vakaalle alustalle kuvapinta alaspäin.
: L aite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitä painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla. Älä paina laitetta, kun se on lattialla ylös- tai alaspäin.
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
1
Aseta pakkauksessa oleva styroksilevy (tyyny) lattialle
ja sitten laite kuvan osoittamalla tavalla ylösalaisin
styroksilevyn päälle.
- Vaara
Älä paina näyttöä alaspäin. Muutoin näyttö voi
vahingoittua.
Jos styroksilevyä ei ole, käytä paksua mattoa.
Pidä kiinni näytöstä toisella kädellä ja irrota jalusta
vetämällä toisella kädellä jalustan kiinnittimestä
kuvassa esitetyllä tavalla.
2
3
Kierrä jalustan pohjassa oleva kiinnitysruuvi auki.
Vedä jalustan kiinnitin irti nuolen suuntaisesti kuvan
osoittamalla tavalla.
21
Jalustan irrottaminen (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Ennen jalustan irrottamista näytöstä aseta näyttö tasaiselle ja vakaalle alustalle kuvapinta alaspäin.
: L aite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitä painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla. Älä paina laitetta, kun se on lattialla ylös- tai alaspäin.
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
1
Aseta pakkauksessa oleva styroksilevy (tyyny) lattialle
ja sitten laite kuvan osoittamalla tavalla ylösalaisin
styroksilevyn päälle.
- Vaara
Älä paina näyttöä alaspäin. Muutoin näyttö voi
vahingoittua.
Jos styroksilevyä ei ole, käytä paksua mattoa.
Pidä kiinni näytöstä toisella kädellä ja irrota jalusta
vetämällä toisella kädellä jalustan kiinnittimestä
kuvassa esitetyllä tavalla.
2
3
Kierrä jalustan pohjassa oleva kiinnitysruuvi auki.
Vedä jalustan kiinnitin irti nuolen suuntaisesti kuvan
osoittamalla tavalla.
22
Luku 03
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Muistettava ennen kytkentää
――Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.
――Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Tietokoneen kytkeminen ja käyttäminen
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.
――Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
RGB IN
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
23
Kytkeminen HDMI tai HDMI-DVI-kaapelilla
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
Kytkeminen DP-kaapelilla
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
DP IN
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
C32F391FW*
HDMI IN
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
――Suosittelemme alle 1,5 m:n pituisen DP-kaapelin käyttöä. Yli 1,5 m:n pituisen kaapelin käyttäminen voi
heikentää kuvanlaatua.
C32F391FW*
――Äänitoimintoa ei tueta, jos lähdelaite on kytketty HDMI-DVI-kaapelilla.
24
Kytkeminen kuulokkeisiin
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
――Ääni kuului vain HDMI-HDMI-kaapelia tai DP-kaapelia käytettäessä.
25
Virran kytkeminen
lisävaruste
lisävaruste
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
1
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
C32F391FW*
1
2
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
2
3
3
4
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
1
Kytke virtapistoke verkkolaitteeseen. (lisävaruste)
2
Kytke verkkolaite näytön takaosassa olevaan DC 14V -liitäntään.
3
Kytke verkkolaite pistorasiaan.
4
Käynnistä näyttö painamalla sen takana olevaa JOG-painiketta.
――Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
1
Kytke virtajohto verkkolaitteeseen. Kytke sitten verkkolaite laitteen takaosassa olevaan DC 14V
-liitäntään.
2
Kytke seuraavaksi virtajohto pistorasiaan.
3
Käynnistä näyttö painamalla sen takana olevaa JOG-painiketta.
――Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
26
Laitteen oikea käyttöasento
Ohjaimen asentaminen
――Voit asettaa laitteen tarkkuuden ja taajuuden optimaalisiksi asentamalla laitteen ohjaimet.
――Voit asentaa laiteohjaimen uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin verkkosivuilta
osoitteesta http://www.samsung.com.
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
Näyttöön tulee optimaalisen tarkkuuden määrittämistä koskeva tiedottava viesti, kun käynnistät laitteen
ensimmäisen kerran hankittuasi sen.
Valitse laitteesta kieli ja tietokoneesta optimaalinen tarkkuusasetus.
Käytä laitetta oikeassa työasennossa seuraavalla tavalla:
•• Suorista selkäsi.
――Jos optimaalista tarkkuutta ei valita, viesti tulee enintään kolme kertaa määrätyksi ajaksi näyttöön, vaikka
laite välillä sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.
――Optimaalinen tarkkuus voidaan valita myös tietokoneen ohjauspaneelista.
•• Säädä katselukulmaa niin, että valo ei heijastu näytöstä.
•• Pidä kyynärvartesi kohtisuorassa olkavarsiin nähden ja samassa tasossa kädenselkien kanssa.
•• Pidä kyynärpäät suunnilleen suorassa kulmassa.
•• Säädä laitteen korkeutta niin, että voit taivuttaa polvesi vähintään 90 asteen kulmaan, pidä
kantapääsi maassa ja käsivartesi sydämesi alapuolella.
27
Luku 04
Näytön asetusten määrittäminen
Määritä näytön asetukset, kuten kirkkaus.
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
SAMSUNG MAGIC Bright
PC-tilassa
Tämän valikon avulla voit mukauttaa kuvanlaadun tuotteen käyttöympäristöön.
•• Standard: Sovita kuvanlaatu asiakirjojen muokkaukseen tai Internetin käyttöön.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.
•• Cinema: Sovita television kirkkaus ja terävyys videoiden ja DVD-levyjen sisällön katseluun.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
•• Dynamic Contrast: Tasapainota kirkkaus automaattisen kontrastinsäädön avulla.
•• Custom: Mukauta kontrastia ja kirkkautta tarpeen mukaan.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
AV-tilassa
Voit mukauttaa kirkkautta mieltymystesi mukaan.
Picture
Custom
Brightness
100
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI/DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV,
Brightasetukseksi on neljä automaattista tehtaalla valmiiksi asetettua kuva-asetusta (Dynamic, Standard,
Movie ja Custom). Voit aktivoida asetukseksi Dynamic, Standard, Movie tai Custom. Voit valita
asetukseksi Custom, jolloin henkilökohtaiset kuva-asetuksesi palautuvat automaattisesti käyttöön.
•• Dynamic: Valitse tämä asetus, kun haluat kuvasta terävämmän kuin Standard -tilassa.
Contrast
75
Sharpness
60
•• Standard: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on kirkas. Myös tämä asetus tekee kuvasta terävän.
Off
•• Movie: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on pimeä. Asetus säästää virtaa ja estää silmien
väsymisen.
Color
HDMI Black Level
•• Custom: Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.
Return
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
28
Brightness
Color
Säädä kuvan yleistä kirkkautta. (Välillä: 0~100)
Säädä näytön värisävyä.
Mitä suurempi arvo, sen kirkkaampi kuva.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun
Bright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
•• Red: Säädä punaisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
•• Green: Säädä vihreän kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
Contrast
Säädä kohteiden ja taustan välistä kirkkauseroa. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen enemmän kontrastia ja sen selkeämmin kohteet näkyvät.
――Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun
Bright-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai Dynamic
Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
•• Blue: Säädä sinisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
•• Color Tone: Valitse katselutarpeitasi parhaiten vastaava värisävy.
‒‒ Cool 2: Määritä Cool 1-asetusta viileämpi värilämpötila.
‒‒ Cool 1: Määritä Normal-asetusta viileämpi värilämpötila.
‒‒ Normal: Näytä normaali värisävy.
‒‒ Warm 1: Määritä Normal-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
‒‒ Warm 2: Määritä Warm 1-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
Sharpness
‒‒ Custom: Mukauta värisävyä.
――Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI/DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, kohdassa
Color Tone on neljä värilämpötila-asetusta (Cool, Normal, Warm ja Custom).
Näytä kohteiden reunat selkeämpinä tai epätarkempina. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen tarkemmat reunat.
――Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun
Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai Dynamic
•• Gamma: Säädä valoisuuden keskitasoa.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun
Upscale -asetukseksi on valittu Mode1 tai Mode2.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
Upscale-toiminto voi parantaa kuvan yksityiskohdat sisältäviä kerroksia ja kuvan eloisuutta.
Toiminnon vaikutus näkyy erityisesti pienitarkkuuksisissa kuvissa.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun
Bright-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Mode2-tilan vaikutus on Mode1-tilan vaikutusta suurempi.
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Määrittää silmien lepuuttamiselle sopivan kuvanlaadun.
TÜV Rheinland ”Low Blue Light Content” on tavallista pienemmälle sinisen valon tasolle asetettuja
vaatimuksia vastaavien tuotteiden sertifiointi. Kun Eye Saver Mode -asetuksena on On, sinisen valon
määrä noin 400 nm:n aallonpituudella laskee ja mahdollistaa silmiä rentouttavan optimaalisen
kuvanlaadun. Samalla sinisen valon taso on TÜV Rheinlandin testien mukaan oletusasetuksia
pienempi, ja se on sertifioitu, sillä se vastaa TÜV Rheinlandin ”Low Blue Light Content” -standardeja.
Game Mode
Määritä tuotenäytön asetukset pelitilaa varten.
Jos laitteeseen kytketään DVD-soitin tai digisovitin HDMI-liitännän kautta, kuvan laatu (kontrasti ja
väritasapaino, mustan taso jne.) saattaa heiketä lähdelaitteesta riippuen. Jos näin käy, kuvan laatua
voi säätää kohdasta HDMI Black Level.
Jos näin käy, korjaa kuvanlaatua HDMI Black Level -toiminnolla.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain HDMI-tilassa.
•• Normal: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on hyvä.
Käytä tätä toimintoa, kun pelaat pelejä tietokoneella tai kun pelikonsoli, kuten PlayStation™ tai
Xbox™, on kytkettynä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Kun näyttö sammuu, siirtyy virransäästötilaan tai vaihtaa syöttölähdettä, Game Mode -asetukseksi
muutetaan Off, vaikka asetuksena olisi On.
――Jos haluat pitää Game Mode -toiminnon koko ajan käytössä, valitse Always On.
•• Low: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on heikko ja haluat pienentää mustan tasoa ja lisätä
valkoisen tasoa.
――HDMI Black Level ei ehkä ole yhteensopiva joidenkin lähdelaitteiden kanssa.
――HDMI Black Level -toiminto aktivoidaan vain tietyllä AV-tarkkuudella, kuten 720P ja 1080P.
Response Time
Nopeuta paneelin vastausaikaa, jolloin video näyttää entistä eloisammalta ja luonnollisemmalta.
――Response Time -asetukseksi on paras valita Standard tai Faster, kun et katsele elokuvaa.
30
Picture Size
Screen Adjustment
Muuta kuvan kokoa.
――Käytettävissä vain Analog-tilassa.
――Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun FreeSync-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko on käytettävissä vain, kun AV-tilan Picture Size -asetukseksi on valittu Screen Fit.
PC-tilassa
•• Auto: Näytä kuva syöttölähteen kuvasuhteen mukaisena.
•• Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa syöttölähteen kuvasuhteeseen katsomatta.
Kun tulosignaalin tyyppi on 480P, 576P, 720P tai 1080P AV-tilassa ja näyttö näyttää kuvan normaalisti, voit
Screen Fit -valinnalla säätää vaakasijaintia välillä 0–6.
H-Position- ja V-Position-asetusten määrittäminen
H-Position: Siirrä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
AV-tilassa
V-Position: Siirrä näyttöä ylös- tai alaspäin.
•• 4:3: Näytä kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.
Coarse -toiminnon määrittäminen
•• 16:9: Näytä kuva kuvasuhteessa 16:9.
•• Screen Fit: Näytä kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä rajaamatta.
――Toiminnon tuki vaihtelee laitteessa olevien porttien mukaan.
――Voit muuttaa näytön kokoa seuraavien ehtojen täyttyessä.
Säädä rasteritiheyttä.
――Käytettävissä vain Analog-tilassa.
Fine -toiminnon määrittäminen
――Digitaalinen äänentoistolaite on kytketty HDMI/DP-kaapelin avulla.
Hienosäädä näyttöä, kunnes kuva on eloisa.
――Tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p, ja näyttö näyttää kuvan normaalisti (kaikki mallit
――Käytettävissä vain Analog-tilassa.
eivät tue näitä signaaleja.).
――Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää HDMI/DP-liitäntää ja kohdan PC/AV Mode
asetuksena on AV.
31
Luku 05
OSD (Kuvaruutunäyttö) -asetusten muuttaminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
Transparency
Position
Säädä valikkoikkunoiden läpinäkyvyyttä.
Muuta valikon sijaintia.
OnScreen Display
Transparency
On
Position
Language
Display Time
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Aseta valikkojen kieli.
20 sec
――Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa.
――Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
Return
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Display Time
Määritä kuvaruutuvalikko (OSD) sulkeutumaan automaattisesti, jos valikkoa ei käytetä tiettyyn aikaan.
Display Time -asetuksen avulla voidaan määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua kuvaruutuvalikko
suljetaan.
32
Luku 06
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
FreeSync
System
FreeSync
Off
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*-malleja ei tueta.
Eco Saving Plus
Off
FreeSync-tekniikka on ratkaisu, joka poistaa kuvan repeämisilmiön ilman tavanomaista hitautta ja
viivettä.
Off Timer
Tämä toiminto poistaa kuvan repeämisilmiön ja viiveen pelejä pelattaessa. Voit parantaa pelielämystä.
Source Detection
Auto
FreeSync-toiminto on käytettävissä vain HDMI tai DisplayPort-tilassa.
Key Repeat Time
Acceleration
•• Off: Ota FreeSync pois käytöstä.
Power LED On
PC/AV Mode
Stand-by
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
•• Standard Engine: Ota AMD-näytönohjaimen FreeSync-perustoiminnot käyttöön.
Return
•• Ultimate Engine: Ota FreeSync-toiminto käyttöön suuremmalla näytön kuvataajuudella. Näytön
repeämisilmiö (näytön ja sisällön epänormaali tahdistus) vähenee tässä tilassa. Huomaa, että
näyttö voi välkkyä pelin pelaamisen aikana.
Kun otat FreeSync-toiminnon käyttöön, käytä näytön suurinta virkistystaajuutta, jotta freesync-tehoste
on paras mahdollinen.
Virkistystaajuuden asetuksesta on lisätietoja kohdassa Kysymykset ja vastaukset
muuttaa taajuutta?
Miten voin
――Kun käytät FreeSync-toimintoa, käytä näytön valmistajan toimittamaa HDMI/DP-kaapelia.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Jos FreeSync-toiminto on poissa käytöstä, voi esiintyä seuraavia ilmiöitä:
•• Näyttö voi pelin asetusten mukaan välkkyä pelin pelaamisen aikana. Pelin asetusarvojen
pienentäminen voi auttaa välkynnän poistossa. Uusimpien ohjainten asentaminen AMD:n
sivustosta voi myös korjata tämän ongelman.
•• Vastenopeus voi tarkkuuden mukaan vaihdella pelin pelaamisen aikana. Suuri tarkkuus pienentää
tavallisesti vastenopeutta.
•• Näytön äänenlaatu voi huonontua.
――Jos toiminnon käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteys Samsung-huoltoon.
33
Näytönohjainten luettelossa mainitut mallit tukevat FreeSync-toimintoa.
FreeSync-toimintoa voi käyttää vain tiettyjen AMD-näytönohjainmallien kanssa. Seuraavat
näytönohjaimet ovat tuettuja:
Asenna AMD:n sivustosta uusimmat viralliset näytönohjainkortin ohjaintiedostot, jotka tukevat
FreeSync-toimintoa.
――Tietoja muista FreeSync-toimintoa tukevista AMD-näytönohjainmalleista on AMD:n virallisessa sivustossa.
――Valitse FreeSync Off, jos käytät toisen valmistajan näytönohjainta.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
FreeSync-toiminnon ottaminen käyttöön
1 Määritä FreeSync-asetukseksi Standard Engine tai Ultimate Engine kuvaruutuvalikossa.
2 Ota FreeSync käyttöön asetuksella AMD Radeon Settings:
Napsauta hiiren kakkospainikkeella
AMD Radeon Settings
Display
"AMD FreeSync" -toiminnon asetuksena tulisi olla "Käytössä". Jos "Käytössä" ei ole vielä valittuna,
valitse se.
34
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Voit vähentää energiankulutusta verrattuna enimmäiskirkkauden energiankulutukseen.
Määritä PC/AV Mode -asetukseksi AV. Kuvaa suurennetaan.
――Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun
Tästä asetuksesta on hyötyä elokuvia katseltaessa.
Bright-toiminnon tilaksi on valittu Dynamic Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
•• Off: Ota Eco Saving Plus -toiminto pois käytöstä.
•• Auto: Virrankulutusta vähennetään automaattisesti noin 10 % nykyiseen asetukseen verrattuna.
(Se, kuinka paljon virrankulutus vähenee, vaihtelee näytön kirkkauden mukaan.)
•• Low: Säästää 25 % energiaa enimmäiskirkkauteen verrattuna.
•• High: Säästää 50 % energiaa enimmäiskirkkauteen verrattuna.
Off Timer
Off Timer: Poista Off Timer -tila käytöstä.
Turn Off After: Sammutusajastimen arvoksi voidaan valita 1–23 tuntia. Laite sammuu automaattisesti,
kun määrätty aika on kulunut umpeen.
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Off Timer -asetuksena on On.
•• Aseta tilaan "PC", kun kytket laitteen tietokoneeseen.
•• Aseta tilaan "AV", kun kytket laitteen johonkin audiovisuaaliseen laitteeseen.
――Tämä toiminto ei ole käytettävissä Analog-tilassa.
――Toimitetaan vain laajakuvamallien mukana (esimerkiksi 16:9 tai 16:10).
――Jos näyttö on HDMI/DisplayPort-tilassa ja näytössä lukee Check Signal Cable tai näyttö siirtyy
virransäästötilaan, avaa toimintopainikenäyttö painamalla JOG-painiketta ja valitse sitten
Voit valita joko asetuksen PC tai AV.
-kuvake.
Source Detection
Valitse tulosignaalin tunnistustavaksi Auto tai Manual.
Key Repeat Time
――Joillekin alueille tarkoitetuissa laitteissa Off Timer -toiminto on määritetty käynnistymään automaattisesti
neljän tunnin kuluttua laitteen virran kytkemisestä. Tämä tehdään virrankäyttömääräysten mukaisesti. Jos
et halua ajastimen aktivoituvan, valitse MENU
System ja määritä Off Timer -asetukseksi Off.
Säädä painikkeen vastausnopeutta painiketta painettaessa.
Valittavissa ovat Acceleration, 1 sec tai 2 sec. Jos valitaan No Repeat, komento suoritetaan painiketta
painettaessa vain kerran.
35
Power LED On
Information
Ota käyttöön tai poista käytöstä laitteen alareunassa oleva virran merkkivalo määrittämällä asetukset.
Näytä nykyinen syöttölähde, taajuus ja tarkkuus.
•• Working: Virran merkkivalo palaa kun laite on käynnissä.
•• Stand-by: Virran merkkivalo palaa kun laite on valmiustilassa.
Picture
OnScreen Display
Reset All
Palauta laitteen kaikki asetukset oletusarvoisiksi tehdasasetuksiksi.
System
Information
Information
LC************
S/N:***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
36
Luku 07
Ohjelmiston asennus
Easy Setting Box
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä
Easy Setting Box-toiminnon avulla voit jakaa näytöllä näkyvän kuvan osiin.
Voit asentaa Easy Setting Boxin uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin
verkkosivuilta osoitteesta http://www.samsung.com.
――Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
Laitteisto
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Vähintään 32 Mt muistia
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Easy Setting Box-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja käytettävästä
laitteesta riippuen.
――Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia
Easy Setting Box-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti,
emolevy tai verkkoympäristö.
37
Luku 08
Vianmääritysopas
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
――Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun. Jos ongelma ei ratkea,
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
Laitteen testaaminen
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Varmista, että laitteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein ja että liittimet ovat
tukevasti paikoillaan.
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai HDMI-DVI-kaapeli kytketään
tuotteeseen ja tietokoneeseen.
Jos näyttö sammuu ja virran merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on asianmukaisesti kytketty
tietokoneeseen, suorita itsediagnoositesti.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
1 Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
2 Irrota kaapeli laitteesta.
3 Käynnistä laite.
4 Jos näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti, laite toimii oikein.
――Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone, näytönohjain ja johto.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä
näytön kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen
ohjain sen viimeisimpään versioon.
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai
tietokoneen valmistajaan.)
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Näyttöongelma
Jos tila ylittää tuetun tarkkuuden (katso Vakiosignaalitilojen taulukko), näyttöön tulee lyhyeksi aikaa
Not Optimum Mode -viesti.
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.
――Näytettävä tarkkuus voi vaihdella tietokonejärjestelmän asetusten ja kaapelien mukaan.
Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein.
Näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti.
Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla laitteeseen.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
38
Not Optimum Mode tulee näyttöön.
Teksti on epäselvä.
Tämä viesti tulee näyttöön, kun näytönohjaimen signaali ylittää laitteen enimmäistarkkuuden tai
-taajuuden.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows (esimerkiksi Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 tai Windows 10):
Fontit
Muokkaa ClearType-tekstiä ja muuta asetukseksi Ota ClearType
Valitse Ohjauspaneeli
käyttöön.
Muuta enimmäistarkkuutta ja -taajuutta laitteen suorituskyvyn mukaan vakiosignaalitilojen taulukon
perusteella (s.43).
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Videon toisto on epätasaista.
Suurten teräväpiirtoisten videotiedostojen toisto voi olla epätasaista. Syynä voi olla se, että
videotoistinta ei ole optimoitu tietokoneresurssia varten.
Yritä toistaa tiedosto toisella videosoittimella.
Säädä Coarse- ja Fine-asetuksia.
Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
Ääniongelma
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee. Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Ääni ei kuulu.
Tarkista, että tietokoneen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella. Muuta asetuksia
tarvittaessa. Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen vakiosignaalitilojen taulukosta (s.43) ja tuotteen
Information-valikosta.
Tarkista äänikaapelin liitäntä tai säädä äänenvoimakkuutta.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Säädä Brightness- ja Contrast-asetuksia.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden
korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston
äänenvoimakkuutta.
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Muuta Color-asetuksia.
Kuvan väreissä on varjoja ja ne näkyvät vääristyneinä.
Muuta Color-asetuksia.
Tarkista äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.
Ääntä ei kuulu, jos syöttölähteen kytkemiseen on käytetty HDMI-DVI-kaapelia.
Kytke laite HDMI- tai DP-kaapelilla.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Muuta Color-asetuksia.
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin välein.
Laite on virransäästötilassa.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Lähdelaitteen ongelma
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
39
Kysymykset ja vastaukset
――Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
Miten taajuutta muutetaan?
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows XP: Valitse Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja Teemat
•• Windows ME/2000: Valitse Ohjauspaneeli
•• Windows Vista: Valitse Ohjauspaneeli
•• Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli
Näyttö
Asetukset
Asetukset
Ulkoasu ja mukauttaminen
Järjestelmä
Ohjauspaneeli
Näyttö
Lisäasetukset
Lisäasetukset
Ulkoasu ja mukauttaminen
•• Windows 8 (Windows 8.1): Valitse Asetukset
asetukset -kohdassa.
•• Windows 10: Valitse Asetukset
Näyttö
Näyttölaite ja Virkistystaajuus kohdasta Näytön asetukset.
Mukauttaminen
Näyttö
Näytön asetukset
Näytön tarkkuus
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näytön lisäasetukset
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Lisäasetukset
Lisäasetukset
Näyttö
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus kohdassa Näytön asetukset.
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Näytön tarkkuus
Näytä sovittimen ominaisuudet
Lisäasetukset
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja teemat
Näyttö
•• Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Järjestelmä
Näyttö
Asetukset.
Ulkoasu ja mukauttaminen
Ohjauspaneeli
•• Windows 8 (Windows 8.1): Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset
•• Windows 10: Valitse Asetukset
Asetukset.
Ulkoasu ja mukauttaminen
•• Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
•• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Näyttö
Mukauttaminen
Näyttö
Näyttöasetukset.
Säädä tarkkuutta.
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näyttö
Säädä tarkkuutta.
Näytön lisäasetukset ja säädä tarkkuutta.
Miten virransäästötila asetetaan?
•• Windows XP: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja teemat
•• Windows ME/2000: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli
•• Windows Vista: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli
asetuksia.
•• Windows 7: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli
asetuksia.
Näytönsäästäjän asetukset
Näytönsäästäjän asetukset
Ulkoasu ja mukauttaminen
Ulkoasu ja mukauttaminen
•• Windows 8 (Windows 8.1): Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset
käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
•• Windows 10: Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset
Näyttö
Näyttö
Ohjauspaneeli
Mukauttaminen
Mukauta
Mukauta
Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
Näytönsäästäjän asetukset
Näytönsäästäjän asetukset
Ulkoasu ja mukauttaminen
Lukitusnäyttö
Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
Mukauta
Näytön aikakatkaisun asetukset
Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOS-
Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOSNäytönsäästäjän asetukset
Virranhallinta-asetukset tai
Virta ja lepotila tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
40
Luku 09
Tekniset tiedot
Yleiset
Mallin nimi
C22F390FH* / C22F392FH*
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F396FH* /
C24F399FH*
C27F390FH* / C27F391FH* /
C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW*
C32F391FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
Koko
Luokka 22 (21,5 tuumaa / 54,6 cm)
Luokka 24 (23,5 tuumaa / 59,8 cm)
Luokka 27 (27,0 tuumaa / 68,5 cm)
Luokka 32 (31,5 tuumaa / 80,1 cm)
Näyttöalue
476,64 mm (V) x 268,11 mm (P)
521,40 mm (V) x 293,28 mm (P)
596,736 mm (V) x 335,664 mm (P)
698,40 mm (V) x 392,85 mm (P)
Kuvapistetiheys
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (P)
0,27156 mm (V) x 0,27156 mm (P)
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (P)
0,36375 mm (V) x 0,36375 mm (P)
Enimmäispikselikello
148,5 MHz (analoginen, HDMI)
148,5 MHz (HDMI, DisplayPort) -Koskee vain malleja C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*
Virtalähde
AC100-240V~ 50/60Hz
Perustuu sovittimen vaihtovirtajännitteeseen. Tuotteen tasavirta-arvot on mainittu tuotteen arvokilvessä.
Signaaliliittimet
D-SUB, HDMI
HDMI, DisplayPort (Koskee vain malleja C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*)
Ympäristöolosuhteet
Käyttö
Lämpötila: 10–40 C (50–104 F) / Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20–45 C (-4–113 F) / Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
41
――Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset. Näyttö asennetaan
automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
――Näytön pisteet (kuvapisteet)
Tämän LCD-näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
――Edellä mainittuja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
――Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
――Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
42
Vakiosignaalitilojen taulukko
Mallin nimi
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* /
C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Synkronointi
Tarkkuus
Vaakataajuus
30–81 kHz
30–81 kHz
Pystytaajuus
56–72 Hz
56–61 Hz
Optimaalinen tarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
1920 x 1080 / 60 Hz
Enimmäistarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
1920 x 1080 / 60 Hz
Jos tietokoneesta lähetetään signaali, joka kuuluu seuraaviin vakiosignaalitiloihin, näyttöä säädetään automaattisesti. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo
palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
43
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
――Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus
ilmaistaan kilohertseinä, kHz.
――Pystytaajuus
Luonnollinen kuva muodostetaan toistamalla samaa kuvaa kymmeniä kertoja sekunnissa. Toistotiheyttä kutsutaan "pystytaajuudeksi" tai "virkistystaajuudeksi", ja sen mittayksikkönä on Hz.
――Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää
kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.
――Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-näytöstä LCD-näyttöön, tarkista taajuusasetukset. Jos LCD-näyttö ei tue taajuutta 85 Hz, muuta pystytaajuudeksi 60 Hz CDT-näyttöä käyttämällä, ennen kuin vaihdat sen LCDnäyttöön.
44
Luku 10
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
――Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on
asennettu ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin
suorittamasta korjauksesta
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta
•• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.)
seurauksena.
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat
kuluneet loppuun.
――Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis
käyttöopas ensin.
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising