Samsung | S24D330H | User guide | Samsung 24" Full HD Monitor SD330 Kasutusjuhend

Samsung 24" Full HD Monitor SD330 Kasutusjuhend
Käyttöopas
S24D330H
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Muut kuin Samsung Electronicsin tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
••
Palvelumaksu voidaan periä, jos
‒‒ (a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
‒‒ (b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
••
Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Asennusalueen turvaaminen
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
4
4
Turvallisuusohjeet
Symbolit
Puhdistaminen
Sähköturvallisuus
Asennus
Käyttö
4
4
5
5
6
7
Valmistelut
Laitteen osat
Etupaneelissa olevat painikkeet
Kääntöpuoli
Brightness- ja Contrast-asetusten muuttaminen
Laitteen kallistusasteen säätäminen
Varkaudenestolukko
9
9
10
11
11
12
Asennus
Jalustan kiinnittäminen
Jalustan irrottaminen
13
13
14
Näytön asetusten määrittäminen
Muistettava ennen kytkentää
15
Brightness
18
Tietokoneen kytkeminen ja käyttäminen
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla
(analoginen tyyppi)
Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Virran kytkeminen
15
Contrast
18
15
16
16
16
Sharpness
18
Game Mode
19
SAMSUNG MAGIC Bright
19
Laitteen oikea käyttöasento
17
SAMSUNG MAGIC Angle
20
Ohjaimen asentaminen
17
SAMSUNG MAGIC Upscale
20
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
17
Image Size
20
HDMI Black Level
21
Response Time
21
H-Position & V-Position
21
Coarse
21
Fine
21
2
Sisällysluettelo
Värisävyn määrittäminen
Red
22
Green
22
Blue
22
Color Tone
23
Gamma
23
Näytön koon tai sijainnin muuttaminen
Language
24
Menu H-Position & Menu V-Position
24
Display Time
24
Transparency
24
Asetusten määrittäminen
ja palauttaminen
Vianmääritysopas
Reset All
25
Eco Saving Plus
25
Off Timer
25
PC/AV Mode
26
Key Repeat Time
26
Source Detection
26
INFORMATION
26
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tarkistettavat kohteet
28
28
28
28
Kysymykset ja vastaukset
30
Tekniset tiedot
Yleiset
31
Vakiosignaalitilojen taulukko
32
Ohjelmiston asennus
Easy Setting Box
27
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
Tuote ei ole viallinen
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Muuta
34
34
34
34
3
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Asennusalueen turvaaminen
Turvallisuusohjeet
Jätä laitteen lähelle tilaa sen ilmanvaihtoa varten. Laitteen sisäisen lämpötilan nouseminen voi
aiheuttaa tulipalon ja vaurioittaa laitetta. Jätä laitteen lähelle tilaa vähintään alla näytetyn verran, kun
asennat laitetta.
Vaara
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA
Vaara : ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN
VAARA. (TAI TAKAPANEELIA)
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA
OSIA.
10 cm
JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.
10 cm
Tämä symboli osoittaa, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite.
Laitteen sisäisten osien koskettaminen on vaarallista.
10 cm
Tämä symboli osoittaa, että laitteen mukana on toimitettu sen
käyttöä ja ylläpitoa koskevia tärkeitä ohjeita.
10 cm
10 cm
Symbolit
Varoitus
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoihin.
Kiiltävien mallien pintaan voi ilmestyä valkoisia tahroja, jos niiden lähellä käytetään ultraäänellä
toimivaa ilmankostutinta.
――Ota yhteyttä lähimpään Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat puhdistaa laitteen sisältä
(palvelusta peritään maksu).
4
Puhdistaminen
――Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta
naarmuuntuvat helposti.
――Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
Sähköturvallisuus
Varoitus
•• Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
1 Sammuta tuote ja tietokone.
•• Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
2 Irrota virtajohto laitteesta.
•• Älä kosketa virtapistoketta märin käsin.
――Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi
olla sähköisku.
3 Pyyhi näyttö puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
‒‒ Älä puhdista näyttöä alkoholi-, liuotin- tai tensidipitoisilla aineilla.
‒‒ Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen päälle.
4 Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi pois ennen tuotteen
ulkopinnan puhdistamista.
5 Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.
6 Käynnistä tuote ja tietokone.
•• Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
•• Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).
•• Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.
•• Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.
Vaara
•• Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•• Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.
•• Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
‒‒ Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyöttö katkeaa.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
5
Asennus
Varoitus
Vaara
•• Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta
lämmönlähteiden lähelle.
•• Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
•• Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.
•• Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.
•• Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
‒‒ Lapset voivat tukehtua.
•• Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai
kaltevalle pinnalle).
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
‒‒ Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa laitetta tai johtaa
tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle, kosteudelle
(esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.
•• Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden kanssa
samassa tasossa.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
‒‒ Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.
•• Laske laite varovasti.
‒‒ Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon hienoa pölyä,
kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti
pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.
‒‒ Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen
paikkaan.
•• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai kuumien
esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.
‒‒ Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
•• Ruokaöljy (kuten soijaöljy) voi vahingoittaa laitetta tai vääristää sen muotoa. Suojaa laite öljyltä.
Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön lieden lähelle äläkä käytä laitetta näissä paikoissa.
6
Käyttö
Varoitus
•• Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.
‒‒ Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.
•• Jos haluat siirtää laitetta, irrota ensin sen kaikki johdot, virtajohto mukaan lukien.
•• Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
‒‒ Lapsesi voivat vahingoittua.
•• Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkästi syttyviä
esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai
tulo- ja lähtöportteihin).
‒‒ Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai
metalliesineitä laitteen päälle.
‒‒ Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto. Ota sen
jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
‒‒ Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
•• Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.
‒‒ Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai makeisia, ja
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.
•• Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista. Tuuleta myös alue
välittömästi.
•• Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
•• Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
‒‒ Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
7
Vaara
•• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai
viallisia kuvapisteitä.
‒‒ Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio käyttää tuotetta pitkään
aikaan.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi loman vuoksi).
‒‒ Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoa.
•• Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
‒‒ Näkösi voi heiketä.
•• Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö kuumenee.
•• Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
•• Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.
‒‒ Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.
‒‒ Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.
•• Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
‒‒ Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Älä yhdistä verkkolaitteita toisiinsa.
•• Poista verkkolaite muovipussista ennen käyttöä.
•• Älä päästä vettä verkkolaitteeseen tai anna laitteen kastua.
‒‒ Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
‒‒ Vältä laitteen käyttöä ulkotiloissa, joissa se voi altistua sateelle tai lumelle.
‒‒ Älä anna verkkolaitteen kastua lattiaa pestäessä.
•• Älä sijoita verkkolaitetta lämmönlähteiden lähelle.
‒‒ Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
•• Käytä verkkolaitetta hyvin tuuletetulla alueella.
•• Jos sijoitat verkkolaitteen pystyasentoon niin, että johdon tulopuoli on ylöspäin, vesi tai muut
vieraat aineet voivat päästä verkkolaitteeseen ja aiheuttaa verkkolaitteessa toimintahäiriön.
Varmista, että asetat verkkolaitteen vaaka-asentoon pöydälle tai lattialle.
•• Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
•• Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•• Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.
8
Luku 02
Valmistelut
Laitteen osat
Kuvakkeet
Kuvaus
Avaa tai sulje kuvaruutuvalikko (OSD) tai palaa edelliseen valikkoon.
Kuvaruutuvalikon lukitus: Säilytä nykyiset asetukset tai lukitse
kuvaruutuvalikon säädin, jotta asetuksia ei vahingossa muuteta.
Etupaneelissa olevat painikkeet
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
•• Ota käyttöön: Voit lukita kuvaruutuvalikon painamalla
10 sekunnin ajan.
-painiketta
•• Poista käytöstä: Voit poistaa kuvaruutuvalikon lukituksen painamalla
-painiketta yli 10 sekunnin ajan.
Toimintonäppäinopas
――Jos kuvaruutuvalikko on lukittu, Brightness ja Contrast-asetuksia voi säätää.
Game Mode on käytettävissä. INFORMATION on tarkasteltavissa.
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
Ota Game Mode käyttöön tai poista se käytöstä painamalla
.
Alla olevat toiminnot eivät ole käytettävissä, jos Game Mode -toiminto on
käytettävissä.
•• PICTURE
Contrast, Sharpness, MAGICBright, MAGICAngel, MAGICUpscale
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
•• COLOR
•• SETUP&RESET
――Jos haluat aktivoida laitteessa olevan painikkeen, napauta paneelin alaosassa olevaa aluetta.
――Painiketta ei aktivoida, jos napautat laitteen etuosassa, painikkeen tekstin ympärillä olevaa aluetta.
Eco Saving Plus
Siirry ylä- tai alavalikkoon tai säädä asetuksen arvoa kuvaruutuvalikossa.
Käytä tätä painiketta näytön kirkkauden ja kontrastin säätämiseen.
Vahvista valikon valinta.
Jos
-painiketta painetaan, kun kuvaruutuvalikko ei ole näytössä,
syöttölähteeksi vaihdetaan (Analog / HDMI). Jos käynnistät laitteen tai
-painiketta, näytön vasempaan
vaihdat syöttölähdettä painamalla
yläkulmaan ilmestyy vaihtuneen syöttölähteen osoittava viesti.
9
Kuvakkeet
Kääntöpuoli
Kuvaus
Ota näytön automaattiasetukset käyttöön painamalla
-painiketta.
――Jos muutat tarkkuutta näytön ominaisuuksissa, Auto Adjustment -toiminto
otetaan käyttöön.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain Analog-tilassa.
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Kytke näyttö päälle tai pois päältä.
Laitteen ohjauspainiketta painettaessa näyttöön avautuu
toimintonäppäinopas ennen kuvaruutuvalikon avautumista. (Oppaassa näkyy
painetun painikkeen toiminto.)
Toimintonäppäinopas
Jos haluat avata kuvaruutuvalikon, kun opas tulee näyttöön, paina vastaavaa
painiketta uudelleen.
Toimintonäppäinopas voi vaihdella toiminnon tai laitteen mallin mukaan.
Perehdy käyttämääsi laitteeseen.
――Toimintopainikesivulta näet, onko Game Mode -toiminto käytössä.
: Off
: On
Liitäntä
Kuvaus
Käytetään verkkolaitteen liittämiseen.
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
Yhdistäminen tietokoneeseen D-SUB-kaapelin avulla
10
Brightness- ja Contrast-asetusten muuttaminen
Laitteen kallistusasteen säätäminen
Säädä Brightness- tai Contrast-asetusta aloitusnäytössä
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
-painikkeilla, kun näyttövalikko ei ole auki.
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
-1° (±
Brightness
2°) ~
100
20° (
±2°)
Contrast
75
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Voit säätää laitteen kallistuskulmaa.
Brightness
•• Pidä laitteen alaosasta kiinni ja säädä kallistuskulmaa varovasti.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.
Contrast
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright -asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
11
Varkaudenestolukko
――Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
――Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja
lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Varkaudenestolukon lukitseminen:
DC 14V
RGB IN
1 Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
2 Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
3 Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
4 Lukitse lukituslaite.
‒‒ Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
‒‒ Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
‒‒ Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
12
Asennus
Jalustan kiinnittäminen
――Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
Aseta jalustan kiinnitin jalustimeen kuvan osoittamalla
tavalla.
Aseta pöydälle pehmeä liina laitteen suojaksi ja aseta
laite liinan päälle siten, että näyttöruutu osoittaa
alaspäin.
Varmista, että jalustan kiinnitin on tiukasti paikoillaan.
Pidä laitteen rungosta kiinni kuvan osoittamalla
tavalla.
Työnnä kasattu jalusta laitteen runkoon nuolen
suuntaisesti kuvan osoittamalla tavalla.
- Vaara
Kierrä kiinnitysruuvi jalustan pohjaan täysin kiinni.
Älä kannattele laitetta ylösalaisin pitämällä kiinni vain
jalustasta.
RGB IN
DP IN
RGB IN
DVI IN
13
Jalustan irrottaminen
――Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
Aseta pöydälle pehmeä liina laitteen suojaksi ja aseta
laite liinan päälle siten, että näyttöruutu osoittaa
alaspäin.
Vedä jalustan kiinnitin irti nuolen suuntaisesti kuvan
osoittamalla tavalla.
Voit irrottaa jalustan pitelemällä jalustan vartta
yhdellä kädellä ja iskemällä nyrkillä jalustan pohjaa
nuolen osoittamaan suuntaan.
- Vaara
Älä kannattele laitetta ylösalaisin pitämällä kiinni vain
jalustasta.
RGB IN
DP IN
RGB IN
DVI IN
Kierrä jalustan pohjassa oleva kiinnitysruuvi auki.
14
Luku 03
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Muistettava ennen kytkentää
Tietokoneen kytkeminen ja käyttäminen
――Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.
――Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.
――Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)
RGB IN
15
Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
HDMI IN
Virran kytkeminen
Virtaliitäntä integroitua verkkolaitetta käytettäessä
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
DC 14V
HDMI IN
――Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
Virtaliitäntä irrotettavaa verkkolaitetta käytettäessä
DC 14V
――Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
16
Laitteen oikea käyttöasento
Ohjaimen asentaminen
――Voit asettaa laitteen tarkkuuden ja taajuuden optimaalisiksi asentamalla laitteen ohjaimet.
――Voit asentaa laiteohjaimen uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin verkkosivuilta
osoitteesta http://www.samsung.com.
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
Näyttöön tulee optimaalisen tarkkuuden määrittämistä koskeva tiedottava viesti, kun käynnistät
laitteen ensimmäisen kerran hankittuasi sen.
Valitse laitteesta kieli ja tietokoneesta optimaalinen tarkkuusasetus.
Käytä laitetta oikeassa työasennossa seuraavalla tavalla:
•• Suorista selkäsi.
――Jos optimaalista tarkkuutta ei valita, viesti tulee enintään kolme kertaa määrätyksi ajaksi näyttöön, vaikka
laite välillä sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.
――Optimaalinen tarkkuus voidaan valita myös tietokoneen ohjauspaneelista.
•• Säädä katselukulmaa niin, että valo ei heijastu näytöstä.
•• Pidä kyynärvartesi kohtisuorassa olkavarsiin nähden ja samassa tasossa kädenselkien kanssa.
•• Pidä kyynärpäät suunnilleen suorassa kulmassa.
•• Säädä laitteen korkeutta niin, että voit taivuttaa polvesi vähintään 90 asteen kulmaan, pidä
kantapääsi maassa ja käsivartesi sydämesi alapuolella.
17
Luku 04
Näytön asetusten määrittäminen
Määritä näytön asetukset, kuten kirkkaus.
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Perehdy käyttämääsi
laitteeseen.
Contrast
Säädä kohteiden ja taustan välistä kirkkauseroa. (Välillä: 0~100)
Brightness
Mitä suurempi arvo, sen enemmän kontrastia ja sen selkeämmin kohteet näkyvät.
Säädä kuvan yleistä kirkkautta. (Välillä: 0~100)
Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai Dynamic
MAGIC
Mitä suurempi arvo, sen kirkkaampi kuva.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Adjust the
brightness level.
Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Sharpness
Näytä kohteiden reunat selkeämpinä tai epätarkempina. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen tarkemmat reunat.
――Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Upscale -asetukseksi on valittu Mode1 tai Mode2.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
Off
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
18
Game Mode
SAMSUNG MAGIC Bright
Määritä tuotenäytön asetukset pelitilaa varten.
Tämän valikon avulla voit mukauttaa kuvanlaadun tuotteen käyttöympäristöön.
Käytä tätä toimintoa, kun pelaat pelejä tietokoneella tai kun pelikonsoli, kuten PlayStation™ tai
Xbox™, on kytkettynä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.
――Kun näyttö sammuu, siirtyy virransäästötilaan tai vaihtaa syöttölähdettä, Game Mode -asetukseksi
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGAngle-toiminto on käytössä.
muutetaan Off, vaikka asetuksena olisi On.
――Jos haluat pitää Game Mode -toiminnon koko ajan käytössä, valitse Always On.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
MAGIC
Voit mukauttaa kirkkautta mieltymystesi mukaan.
PC-tilassa
•• Custom: Mukauta kontrastia ja kirkkautta tarpeen mukaan.
•• Standard: Sovita kuvanlaatu asiakirjojen muokkaukseen tai Internetin käyttöön.
•• Cinema: Sovita television kirkkaus ja terävyys videoiden ja DVD-levyjen sisällön katseluun.
•• Dynamic Contrast: Tasapainota kirkkaus automaattisen kontrastinsäädön avulla.
AV-tilassa
SAMSUNG
Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, MAGIC
Brightasetukseksi on neljä automaattista tehtaalla valmiiksi asetettua kuva-asetusta (Dynamic, Standard,
Movie ja Custom). Voit aktivoida asetukseksi Dynamic, Standard, Movie tai Custom. Voit valita
asetukseksi Custom, jolloin henkilökohtaiset kuva-asetuksesi palautuvat automaattisesti käyttöön.
•• Dynamic: Valitse tämä asetus, kun haluat kuvasta terävämmän kuin Standard -tilassa.
•• Standard: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on kirkas. Myös tämä asetus tekee kuvasta terävän.
•• Movie: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on pimeä. Asetus säästää virtaa ja estää silmien
väsymisen.
•• Custom: Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.
19
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG MAGIC Upscale
MAGICAngle-toiminnon
avulla voit määrittää asetukset niin, että kuvanlaatu on katselukulmaan
nähden paras mahdollinen.
MAGICUpscale-toiminto voi
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
SAMSUNG
MAGIC
SAMSUNG
parantaa kuvan yksityiskohdat sisältäviä kerroksia ja kuvan eloisuutta.
Toiminnon vaikutus näkyy erityisesti pienitarkkuuksisissa kuvissa.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
Voit mukauttaa katselukulmaa mieltymystesi mukaan.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Mode2-tilan vaikutus on Mode1-tilan vaikutusta suurempi.
Image Size
Muuta kuvan kokoa.
PC-tilassa
•• Off
1
•• Auto: Näytä kuva syöttölähteen kuvasuhteen mukaisena.
: Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä suoraan edestä.
•• Lean Back Mode 1
alempaa.
2
: Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä hieman laitteen tasoa
•• Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa syöttölähteen kuvasuhteeseen katsomatta.
•• Lean Back Mode 2
-tilaa alempaa.
3
: Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä hieman Lean Back Mode 1
AV-tilassa
•• Standing Mode
•• Side Mode
5
4
•• 4:3: Näytä kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.
: Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä laitteen tasoa ylempää.
: Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä laitteen jommaltakummalta sivulta.
•• Group View: Valitse tämä asetus, jos katsojia on useita paikoissa
1
,
4
ja
5
.
•• Custom: Custom-asetusta käytettäessä oletusarvoiseksi tilaksi valitaan Lean Back Mode 1.
•• 16:9: Näytä kuva kuvasuhteessa 16:9.
•• Screen Fit: Näytä kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä rajaamatta.
――Toiminnon tuki vaihtelee laitteessa olevien porttien mukaan.
――Voit muuttaa näytön kokoa seuraavien ehtojen täyttyessä.
――Digitaalinen äänentoistolaite on kytketty HDMI-kaapelin avulla.
――Tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p, ja näyttö näyttää kuvan normaalisti (kaikki mallit
eivät tue näitä signaaleja.).
――Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää HDMI-liitäntää ja kohdan PC/AV Mode
asetuksena on AV.
20
HDMI Black Level
Coarse
Jos laitteeseen kytketään DVD-soitin tai digisovitin HDMI-liitännän kautta, kuvan laatu (kontrasti ja
väritasapaino, mustan taso jne.) saattaa heiketä lähdelaitteesta riippuen. Jos näin käy, kuvan laatua
voi säätää kohdasta HDMI Black Level.
Säädä rasteritiheyttä.
――Käytettävissä vain Analog-tilassa.
Jos näin käy, korjaa kuvanlaatua HDMI Black Level -toiminnolla.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain HDMI-tilassa.
•• Normal: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on hyvä.
•• Low: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on heikko ja haluat pienentää mustan tasoa ja lisätä
valkoisen tasoa.
――HDMI Black Level ei ehkä ole yhteensopiva joidenkin lähdelaitteiden kanssa.
Fine
Hienosäädä näyttöä, kunnes kuva on eloisa.
――Käytettävissä vain Analog-tilassa.
――HDMI Black Level -toiminto aktivoidaan vain tietyllä AV-tarkkuudella, kuten 720P ja 1080P.
Response Time
Nopeuta paneelin vastausaikaa, jolloin video näyttää entistä eloisammalta ja luonnollisemmalta.
――Response Time -asetukseksi on paras valita Standard tai Faster, kun et katsele elokuvaa.
H-Position & V-Position
H-Position: Siirrä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
V-Position: Siirrä näyttöä ylös- tai alaspäin.
――Käytettävissä vain Analog-tilassa.
――Tämä valikko on käytettävissä vain, kun AV-tilan Image Size -asetukseksi on valittu Screen Fit.
Kun tulosignaalin tyyppi on 480P, 576P, 720P tai 1080P AV-tilassa ja näyttö näyttää kuvan normaalisti, voit
Screen Fit -valinnalla säätää vaakasijaintia välillä 0–6.
21
Luku 05
Värisävyn määrittäminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
SAMSUNG
Bright -asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast. Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
Säädä näytön värisävyä. Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Perehdy käyttämääsi
laitteeseen.
Green
Säädä kuvassa olevan vihreän värin arvoa. (Välillä: 0~100)
Red
Arvon suurentaminen lisää värin intensiteettiä.
Säädä kuvassa olevan punaisen värin arvoa. (Välillä: 0~100)
Blue
Arvon suurentaminen lisää värin intensiteettiä.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the red
saturation level.
Values closer to
100 mean greater
intensity for the
color.
Säädä kuvassa olevan sinisen värin arvoa. (Välillä: 0~100)
Arvon suurentaminen lisää värin intensiteettiä.
Normal
Mode1
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
22
Color Tone
Säädä kuvan värien yleistä sävyä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGAngle-toiminto on käytössä.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright -asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
•• Cool 2: Määritä Cool 1-asetusta viileämpi värilämpötila.
•• Cool 1: Määritä Normal-asetusta viileämpi värilämpötila.
•• Normal: Näytä normaali värisävy.
•• Warm 1: Määritä Normal-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
•• Warm 2: Määritä Warm 1-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
•• Custom: Mukauta värisävyä.
――Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, kohdassa Color Tone
on neljä värilämpötila-asetusta (Cool, Normal, Warm ja Custom).
Gamma
Säädä keskialueen kirkkaus (Gamma).
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGAngle-toiminto on käytössä.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright -asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
•• Mode1 / Mode2 / Mode3
23
Luku 06
Näytön koon tai sijainnin muuttaminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Perehdy käyttämääsi
laitteeseen.
Menu H-Position & Menu V-Position
Menu H-Position: Siirrä valikon sijaintia vasemmalle tai oikealle.
Language
Menu V-Position: Siirrä valikon sijaintia ylös- tai alaspäin.
Aseta valikkojen kieli.
Display Time
――Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa.
――Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
Määritä kuvaruutuvalikko (OSD) sulkeutumaan automaattisesti, jos valikkoa ei käytetä tiettyyn aikaan.
MENU SETTINGS
Language
English
Menu H-Position
100
Menu V-Position
2
Display Time
20 sec
Transparency
On
Set the menu
language.
Display Time -asetuksen avulla voidaan määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua kuvaruutuvalikko
suljetaan.
Transparency
Säädä valikkoikkunoiden läpinäkyvyyttä.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
24
Luku 07
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Perehdy käyttämääsi
laitteeseen.
Eco Saving Plus
Eco Saving Plus -toiminto vähentää virrankulutusta valvomalla näyttöpaneelin käyttämän sähkön
määrää.
Reset All
――Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright-toiminnon tilaksi on valittu Dynamic Contrast.
MAGIC
Palauta laitteen kaikki asetukset oletusarvoisiksi tehdasasetuksiksi.
SETUP&RESET
Reset All
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
•• Off: Ota Eco Saving Plus -toiminto pois käytöstä.
•• Auto: Virrankulutusta vähennetään automaattisesti noin 10 % nykyiseen asetukseen verrattuna.
(Se, kuinka paljon virrankulutus vähenee, vaihtelee näytön kirkkauden mukaan.)
•• Low: Virrankulutusta vähennetään 25% oletusasetukseen verrattuna.
•• High: Virrankulutusta vähennetään 50% oletusasetukseen verrattuna.
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
Off Timer
Off Timer: Poista Off Timer -tila käytöstä.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Turn Off After: Sammutusajastimen arvoksi voidaan valita 1–23 tuntia. Laite sammuu automaattisesti,
kun määrätty aika on kulunut umpeen.
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Off Timer -asetuksena on On.
――Joillekin alueille tarkoitetuissa laitteissa Off Timer -toiminto on määritetty käynnistymään automaattisesti
neljän tunnin kuluttua laitteen virran kytkemisestä. Tämä tehdään virrankäyttömääräysten mukaisesti. Jos
et halua ajastimen aktivoituvan, valitse MENU
SETUP&RESET ja määritä Off Timer -asetukseksi Off.
25
PC/AV Mode
INFORMATION
Määritä PC/AV Mode -asetukseksi AV. Kuvaa suurennetaan.
Näytä nykyinen syöttölähde, taajuus ja tarkkuus.
Tästä asetuksesta on hyötyä elokuvia katseltaessa.
•• Aseta tilaan "PC", kun kytket laitteen tietokoneeseen.
•• Aseta tilaan "AV", kun kytket laitteen johonkin audiovisuaaliseen laitteeseen.
COLOR
――Tämä toiminto ei ole käytettävissä Analog-tilassa.
――Toimitetaan vain laajakuvamallien mukana (esimerkiksi 16:9 tai 16:10).
――Jos näyttö (joka on asetettu HDMI-tilaan) on virransäästötilassa tai näytöllä näkyy viesti Check Signal
Cable, tuo kuvaruutunäyttö näkyviin painamalla
PICTURE
-painiketta. Voit valita joko asetuksen PC tai AV.
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Key Repeat Time
Säädä painikkeen vastausnopeutta painiketta painettaessa.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Valittavissa ovat Acceleration, 1 sec tai 2 sec. Jos valitaan No Repeat, komento suoritetaan painiketta
painettaessa vain kerran.
Source Detection
Valitse tulosignaalin tunnistustavaksi Auto tai Manual.
26
Luku 08
Ohjelmiston asennus
Easy Setting Box
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä
Laitteisto
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Vähintään 32 Mt muistia
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Easy Setting Box-toiminnon avulla voit jakaa näytöllä näkyvän kuvan osiin.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Voit asentaa Easy Setting Boxin uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin
verkkosivuilta osoitteesta http://www.samsung.com.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
――Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Easy Setting Box-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja käytettävästä
laitteesta riippuen.
――Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia
Easy Setting Box-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti,
emolevy tai verkkoympäristö.
27
Luku 09
Vianmääritysopas
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
――Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun. Jos ongelma ei ratkea,
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
Laitteen testaaminen
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Varmista, että laitteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein ja että liittimet ovat
tukevasti paikoillaan.
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai HDMI-DVI-kaapeli kytketään
tuotteeseen ja tietokoneeseen.
Jos näyttö sammuu ja virran merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on asianmukaisesti kytketty
tietokoneeseen, suorita itsediagnoositesti.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
1 Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
2 Irrota kaapeli laitteesta.
3 Käynnistä laite.
4 Jos näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti, laite toimii oikein.
――Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone, näytönohjain ja johto.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä
näytön kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen
ohjain sen viimeisimpään versioon.
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai
tietokoneen valmistajaan.)
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Näyttöongelma
Jos tila ylittää tuetun tarkkuuden (katso Vakiosignaalitilojen taulukko), näyttöön tulee lyhyeksi aikaa
Not Optimum Mode -viesti.
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.
――Näytettävä tarkkuus voi vaihdella tietokonejärjestelmän asetusten ja kaapelien mukaan.
Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein.
Näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti.
Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla laitteeseen.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
28
Not Optimum Mode tulee näyttöön.
Teksti on epäselvä.
Tämä viesti tulee näyttöön, kun näytönohjaimen signaali ylittää laitteen enimmäistarkkuuden tai
-taajuuden.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows (esimerkiksi Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 tai Windows 10):
Fontit
Muokkaa ClearType-tekstiä ja muuta asetukseksi Ota ClearType
Valitse Ohjauspaneeli
käyttöön.
Muuta enimmäistarkkuutta ja -taajuutta laitteen suorituskyvyn mukaan vakiosignaalitilojen taulukon
perusteella (s.32).
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Videon toisto on epätasaista.
Suurten teräväpiirtoisten videotiedostojen toisto voi olla epätasaista. Syynä voi olla se, että
videotoistinta ei ole optimoitu tietokoneresurssia varten.
Yritä toistaa tiedosto toisella videosoittimella.
Säädä Coarse- ja Fine-asetuksia.
Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
Lähdelaitteen ongelma
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee. Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Tarkista, että tietokoneen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella. Muuta asetuksia
tarvittaessa. Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen vakiosignaalitilojen taulukosta (s.32) ja tuotteen
INFORMATION-valikosta.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
――Laitteen rungossa olevien merkkivalojen näkyvyys vaihtelee käyttäjän katselukulman mukaan. Merkkivalo
on ihmisille vaaraton, eikä se vaikuta laitteen ominaisuuksiin ja toimintaan. Laitetta on turvallista käyttää.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä Brightness- ja Contrast-asetuksia.
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Muuta COLOR-asetuksia.
Kuvan väreissä on varjoja ja ne näkyvät vääristyneinä.
Muuta COLOR-asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Muuta COLOR-asetuksia.
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin välein.
Laite on virransäästötilassa.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
29
Kysymykset ja vastaukset
――Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
Miten taajuutta muutetaan?
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows XP: Valitse Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja Teemat
•• Windows ME/2000: Valitse Ohjauspaneeli
•• Windows Vista: Valitse Ohjauspaneeli
•• Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli
Näyttö
Järjestelmä
Ohjauspaneeli
Näyttö
Ulkoasu ja teemat
Näyttö
Lisäasetukset
Lisäasetukset
Näyttö
Näyttö
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus kohdassa Näytön asetukset.
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Näytön tarkkuus
Näytä sovittimen ominaisuudet
Lisäasetukset
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Asetukset.
Asetukset.
Ulkoasu ja mukauttaminen
Ulkoasu ja mukauttaminen
•• Windows 8 (Windows 8.1): Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset
Näyttö
Näytön asetukset
Näytön tarkkuus
Näytön lisäasetukset
•• Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Järjestelmä
Mukauttaminen
Näyttö
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Näyttölaite ja Virkistystaajuus kohdasta Näytön asetukset.
Ulkoasu ja mukauttaminen
•• Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
•• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Lisäasetukset
Lisäasetukset
Ulkoasu ja mukauttaminen
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
•• Windows 10: Valitse Asetukset
Asetukset
Asetukset
Ulkoasu ja mukauttaminen
•• Windows 8 (Windows 8.1): Valitse Asetukset
asetukset -kohdassa.
•• Windows 10: Valitse Asetukset
Näyttö
Ohjauspaneeli
Mukauttaminen
Näyttö
Näyttöasetukset.
Säädä tarkkuutta.
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näyttö
Säädä tarkkuutta.
Näytön lisäasetukset ja säädä tarkkuutta.
Miten virransäästötila asetetaan?
•• Windows XP: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja teemat
•• Windows ME/2000: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli
•• Windows Vista: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli
asetuksia.
•• Windows 7: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli
asetuksia.
Näyttö
Näytönsäästäjän asetukset
Näytönsäästäjän asetukset
Ulkoasu ja mukauttaminen
Ulkoasu ja mukauttaminen
•• Windows 8 (Windows 8.1): Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset
käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
•• Windows 10: Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset
Näyttö
Ohjauspaneeli
Mukauttaminen
Mukauta
Mukauta
Näytönsäästäjän asetukset
Näytönsäästäjän asetukset
Ulkoasu ja mukauttaminen
Lukitusnäyttö
Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
Mukauta
Näytön aikakatkaisun asetukset
Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOS-
Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOSNäytönsäästäjän asetukset
Virranhallinta-asetukset tai
Virta ja lepotila tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
30
Luku 10
Tekniset tiedot
Yleiset
Mallin nimi
S24D330H
Koko
Luokka 24 (24 tuumaa / 61 cm)
Näyttöalue
531,36 mm (V) x 298,89 mm (P)
Kuvapistetiheys
0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (P)
Enimmäispikselikello
148,5 MHz (analoginen, HDMI)
Virtalähde
AC 100 – 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa
käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
Signaaliliittimet
D-SUB, HDMI
Ympäristöolosuhteet
Käyttö
――Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa.
Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset. Näyttö
asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
――Näytön pisteet (kuvapisteet)
Tämän LCD-näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä
näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
――Edellä mainittuja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
――Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
――Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
Lämpötila: 10–40 C (50–104 F)
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20–45 C (-4–113 F)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
31
Vakiosignaalitilojen taulukko
Mallin nimi
S24D330H
Synkronointi
Tarkkuus
Vaakataajuus
30–81 kHz
Pystytaajuus
56–75 Hz
Optimaalinen tarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
Enimmäistarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
Jos tietokoneesta lähetetään signaali, joka kuuluu seuraaviin vakiosignaalitiloihin, näyttöä säädetään automaattisesti. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo
palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
32
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus
ilmaistaan kilohertseinä, kHz.
――Pystytaajuus
Luonnollinen kuva muodostetaan toistamalla samaa kuvaa kymmeniä kertoja sekunnissa. Toistotiheyttä kutsutaan "pystytaajuudeksi" tai "virkistystaajuudeksi", ja sen mittayksikkönä on Hz.
――Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää
kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.
――Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-näytöstä LCD-näyttöön, tarkista taajuusasetukset. Jos LCD-näyttö ei tue taajuutta 85 Hz, muuta pystytaajuudeksi 60 Hz CDT-näyttöä käyttämällä, ennen kuin vaihdat sen LCDnäyttöön.
33
Luku 11
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
――Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on
asennettu ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin
suorittamasta korjauksesta
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta
•• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.)
seurauksena.
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat
kuluneet loppuun.
――Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis
käyttöopas ensin.
34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising