Samsung | U28E590D | User guide | Samsung 28" UHD Monitor UE590 Kasutusjuhend

Samsung 28" UHD Monitor UE590 Kasutusjuhend
Käyttöopas
U28E590D
U24E590D
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä
tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
BN46-00481B-14
Sisällysluettelo
ENNEN LAITTEEN
KÄYTTÖÄ
VALMISTELUT
LÄHDELAITTEEN
KYTKEMINEN JA KÄYTTÖ
7
Tekijänoikeudet
7
Tässä oppaassa käytetyt kuvakkeet
8
Puhdistaminen
9
Asennusalueen turvaaminen
9
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
10
Turvallisuusohjeita
10
11
12
14
Symbolit
Sähköturvallisuus
Asennus
Käyttö
18
Oikea käyttöasento
19
Sisällön tarkistaminen
19
Osien tarkistaminen
20
Osat
20
21
22
24
Ohjauspaneeli
Suorien näppäinten opas
Toimintonäppäinopas
Kääntöpuoli
25
Asennus
25
26
27
28
28
Jalustan kiinnittäminen
Jalustan irrottaminen
Seinätelineen tai pöytäjalustan kiinnittäminen
Laitteen kallistusasteen säätäminen
Varkaudenestolukko
29
Ennen kytkemistä
29
Muistettava ennen kytkentää
Sisällysluettelo
2
Sisällysluettelo
NÄYTÖN ASETUSTEN
MÄÄRITTÄMINEN
29
Tietokoneen kytkeminen ja käyttö
29
30
31
31
32
34
35
Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen DP-kaapelilla
Kytkeminen kuulokkeisiin
Johtojen asettaminen siististi
Virran kytkeminen
Ohjaimen asentaminen
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
36
SAMSUNG MAGIC Bright
36
SAMSUNG MAGIC Bright -toiminnon
määrittäminen
38
Brightness
38
Brightness-asetusten säätö
39
Contrast
39
Contrast-asetuksen määrittäminen
40
Sharpness
40
Sharpness-asetuksen määrittäminen
41
Color
41
Color-toiminnon määrittäminen
43
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E590D)
43
SAMSUNG MAGIC Angle -toiminnon
määrittäminen
45
HDMI Black Level
45
HDMI Black Level -asetusten säätäminen
46
Eye Saver Mode
46
Eye Saver Mode -asetuksen määrittäminen
47
Game Mode
47
Game Mode-toiminnon määrittäminen
48
Response Time
48
Response Time -asetuksen määrittäminen
Sisällysluettelo
3
Sisällysluettelo
49
Picture Size
49
Picture Size-asetuksen vaihtaminen
51
Screen Adjustment
51
H-Position- ja V-Position-asetusten
määrittäminen
PIP/PBP -ASETUSTEN
SÄÄTÄMINEN
52
PIP/PBP
53
54
55
56
57
59
63
PIP/PBP Mode-asetuksen määrittäminen
Size-asetusten määrittäminen
Position-asetusten määrittäminen
Sound Source-asetuksen määrittäminen
Source-asetuksen määrittäminen
Picture Size-asetusten määrittäminen
Contrast-asetuksen määrittäminen
LIIKKUMINEN
KUVARUUTUNÄYTÖSSÄ
65
Transparency
65
Transparency -asetuksen muuttaminen
66
Language
66
Language -asetusten määrittäminen
67
Display Time
67
Display Time -asetuksen määrittäminen
68
FreeSync
68
FreeSync-toiminnon määrittäminen
71
Eco Saving Plus
71
Eco Saving Plus -asetuksen määrittäminen
72
Off Timer
72
73
Off Timer -toiminnon määrittäminen
Turn Off After-asetuksen määrittäminen
74
PC/AV Mode
74
PC/AV Mode -asetuksen määrittäminen
75
DisplayPort Ver.
75
DisplayPort Ver. -asetuksen määrittäminen
ASETUSTEN
MÄÄRITTÄMINEN JA
PALAUTTAMINEN
Sisällysluettelo
4
Sisällysluettelo
INFORMATION-VALIKKO
JA MUITA TOIMINTOJA
OHJELMISTON ASENNUS
VIANMÄÄRITYSOPAS
TEKNISET TIEDOT
76
Source Detection
76
Source Detection-asetuksen määrittäminen
77
Key Repeat Time
77
Key Repeat Time -asetuksen määrittäminen
78
Power LED On
78
Power LED On-toiminnon määrittäminen
79
Reset All
79
Asetusten palauttaminen (Reset All)
80
Information
80
Information-valikon näyttäminen
81
Eye Saver Mode-, Brightness- ja
Contrast-asetusten määrittäminen
aloitusnäytössä
82
Volume-asetuksen määrittäminen
aloitusnäytössä
82
Volume
83
Easy Setting Box
83
84
Ohjelmiston asennus
Ohjelmiston poistaminen
85
Vaatimukset ennen yhteydenottoa
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
85
85
85
Laitteen testaaminen
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tarkistettavat kohteet
88
Kysymykset ja vastaukset
90
Yleistä
91
Virransäästö
92
Standardisignaalitilojen taulukko
Sisällysluettelo
5
Sisällysluettelo
LIITE
97
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
97
97
97
Tuote ei ole viallinen
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Muuta
99
Turvallinen hävittäminen
99
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka
ja sähkölaitteet)
100
Sanasto
HAKEMISTO
Sisällysluettelo
6
Ennen laitteen käyttöä
Tekijänoikeudet
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© 2015 Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung
Electronicsin lupaa on kielletty.
Microsoft, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standards Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Palvelumaksu voidaan periä, jos

(a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).

(b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).

Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua
kotonasi.
Tässä oppaassa käytetyt kuvakkeet
Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat
poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
Ennen laitteen käyttöä
7
Ennen laitteen käyttöä
Puhdistaminen
Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta
naarmuuntuvat helposti.
Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
1. Sammuta näyttö ja tietokone.
2. Irrota virtajohto näytöstä.
Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa
tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
3. Pyyhi näytön kuvaruutu puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.

Älä puhdista näyttöä alkoholi-, liuotin- tai tensidipitoisilla
aineilla.
!

Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen
päälle.
4. Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi pois
ennen näytön ulkopinnan puhdistamista.
5. Kytke virtajohto laitteen puhdistamisen jälkeen.
6. Käynnistä näyttö ja tietokone.
!
Ennen laitteen käyttöä
8
Ennen laitteen käyttöä
Asennusalueen turvaaminen

Jätä laitteen lähelle tilaa sen ilmanvaihtoa varten. Laitteen sisäisen lämpötilan nouseminen voi
aiheuttaa tulipalon ja vaurioittaa laitetta. Jätä laitteen lähelle tilaa vähintään alla näytetyn verran, kun
asennat laitetta.
Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos näyttö on puhdistettava sisältä (Palvelusta
peritään maksu.)
Ennen laitteen käyttöä
9
Ennen laitteen käyttöä
Turvallisuusohjeita
Vaara
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA
Vaara : ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAPANEELIA), SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA
SÄHKÖISKUN VAARA. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA
OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.
Tämä symboli osoittaa, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite. Laitteen
sisäisten osien koskettaminen on vaarallista.
Tämä symboli osoittaa, että laitteen mukana on toimitettu sen käyttöä ja
ylläpitoa koskevia tärkeitä ohjeita.
Symbolit
Varoitus
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoihin.
Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.
Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.
Ennen laitteen käyttöä
10
Ennen laitteen käyttöä
Sähköturvallisuus
Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
Varoitus
Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä kytke liian montaa laitetta samaan pistorasiaan.

Tämä voi johtaa pistorasian ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Älä kosketa virtapistoketta märin käsin.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.

Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.
!
Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan. (koskee vain tyypin 1 eristettyjä
laitteita).
!

Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.
Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä aseta virtajohdon päälle painavia
esineitä.

Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Poista pistokkeen piikkien ympärillä ja pistorasiassa olevat vieraat aineet
(esimerkiksi pöly) kuivalla liinalla.
!

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
Ennen laitteen käyttöä
11
Ennen laitteen käyttöä
Vaara
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.

Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.
Älä käytä muita kuin Samsungin valtuuttamien tuotteiden mukana toimitettuja
virtajohtoja.

!
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.

Jos laitteessa ilmenee ongelma, katkaise laitteen virransyöttö irrottamalla
virtajohto pistorasiasta kokonaan.
!
Laitteen virtaa ei voi katkaista kokonaan virtakytkimellä.
Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
!
Asennus
Varoitus
Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna
laitetta lämmönlähteiden lähelle.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
Vältä asentamasta laitetta huonosti tuuletettuun ahtaaseen tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai komeroon.

Muussa tapauksessa sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Säilytä laitteen pakkaamiseen käytettyä muovipussia paikassa, jossa lapset eivät
pääse siihen käsiksi.
!

Lapset voivat tukehtua.
Ennen laitteen käyttöä
12
Ennen laitteen käyttöä
Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle
hyllylle tai kaltevalle pinnalle).

Laite voi pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa
laitetta tai johtaa tulipaloon.
Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle,
kosteudelle (esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.

!
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai
kuumien esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.

Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.

Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
Ruokaöljy (kuten soijaöljy) voi vahingoittaa laitetta tai vääristää sen muotoa.
Suojaa laite öljyltä. Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön lieden lähelle äläkä
käytä laitetta näissä paikoissa.
Vaara
Varo, ettei laite putoa sitä siirrettäessä.

Muussa tapauksessa laite voi vioittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
!
Älä aseta laitetta ylösalaisin.

Näyttö voi vioittua.
Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden
kanssa samassa tasossa.

Laite voi pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.
Ennen laitteen käyttöä
13
Ennen laitteen käyttöä
Laske laite varovasti.

Laite voi pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
!
SAMSUNG
!
Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on
paljon hienoa pölyä, kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta, tai
paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää
laitteen suorituskykyä.

Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen ennen asennusta, jos
haluat asentaa laitteen tällaiseen paikkaan.
Käyttö
Varoitus
Laitteessa on korkea jännite. Älä yritä purkaa, korjata tai muuttaa laitetta itse.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.
Jos haluat siirtää laitetta, irrota ensin sen kaikki johdot, virtajohto mukaan lukien.

Muussa tapauksessa virtajohto voi vahingoittua ja seurauksena voi olla
tulipalo tai sähköisku.
!
Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto
välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
!

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.

Laite voi pudota, jolloin lapsesi voi vahingoittua.
Jos laite putoaa tai sen ulkokuori vahingoittuu, sammuta laite, irrota virtajohto ja
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä aseta raskaita esineitä, leluja tai makeisia laitteen päälle.

Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai
makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Ennen laitteen käyttöä
14
Ennen laitteen käyttöä
Ukkosen ja salamoinnin aikana sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
!
Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
!
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.

Tämä voi johtaa virtajohdon vahingoittumiseen sekä tuotteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista.
Tuuleta myös alue välittömästi.
!
GAS

Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.

Tämä voi johtaa virtajohdon vahingoittumiseen sekä tuotteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.

Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.
!
Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.

100
Muussa tapauksessa sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai
palavia esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteen aukkoihin tai portteihin.

Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, sammuta laite, irrota
virtajohto ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai
metalliesineitä laitteen päälle.

Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, sammuta laite, irrota
virtajohto ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
Ennen laitteen käyttöä
15
Ennen laitteen käyttöä
Vaara
Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua
jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.

!
Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, ota virransäästötila tai liikkuva
näytönsäästäjä käyttöön.
-_!
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi
loman vuoksi).

Muussa tapauksessa laitteeseen kertynyt pöly voi aiheuttaa tulipalon,
ylikuumenemista, sähköiskun tai sähkövuotoa.
Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.

Muussa tapauksessa näkösi voi heikentyä.
!
Älä yhdistä verkkolaitteita.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
Poista verkkolaite muovipussista ennen käyttöä.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
Älä päästä vettä verkkolaitteeseen tai anna laitteen kastua.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Vältä laitteen käyttöä ulkotiloissa, joissa se voi altistua sateelle tai lumelle.

Älä anna verkkolaitteen kastua lattiaa pestäessä.
Älä sijoita verkkolaitetta lämmönlähteiden lähelle.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
Käytä verkkolaitetta hyvin tuuletetulla alueella.
!
Jos sijoitat verkkolaitteen pystyasentoon niin, että johdon tulopuoli on ylöspäin,
vesi tai muut vieraat aineet voivat päästä verkkolaitteeseen ja aiheuttaa
verkkolaitteessa toimintahäiriön.
!
Varmista, että asetat verkkolaitteen vaaka-asentoon pöydälle tai lattialle.
Ennen laitteen käyttöä
16
Ennen laitteen käyttöä
Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
!
Älä pitele näyttöä ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.

Laite voi pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.

Tämä vähentää silmien rasittumista.
!
Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö
kuumenee.
Säilytä laitteen pieniä osia poissa lasten ulottuvilta.
!
Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.
!

Muussa tapauksessa lasten sormet tai kädet voivat juuttua ja vahingoittua.

Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.
Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.

Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
Ennen laitteen käyttöä
17
Ennen laitteen käyttöä
Oikea käyttöasento
Käytä laitetta oikeassa työasennossa seuraavalla tavalla:

Suorista selkäsi.

Pidä silmät 45–50 cm:n etäisyydellä näytöstä ja suuntaa katseesi hieman alaspäin
näyttöön.
Pidä silmäsi suoraan näytön edessä.

Säädä katselukulmaa niin, että valo ei heijastu näytöstä.

Pidä kyynärvartesi kohtisuorassa olkavarsiin nähden ja samassa tasossa
kädenselkien kanssa.

Pidä kyynärpäät suunnilleen suorassa kulmassa.

Säädä laitteen korkeutta niin, että voit taivuttaa polvesi vähintään 90 asteen
kulmaan, pidä kantapääsi maassa ja käsivartesi sydämesi alapuolella.
Ennen laitteen käyttöä
18
1
1.1
Valmistelut
Sisällön tarkistaminen
1.1.1 Osien tarkistaminen

Ota yhteyttä laitteen myyjään, jos pakkauksesta puuttuu jotakin.

Osat voivat olla erilaisia kuin kuvissa.
Osat
Pika-asetusopas
Takuukortti
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Säädösopas
Käyttöopas
(lisävaruste)
Virtajohto
(toimitetaan vain irrotettavan
verkkolaitteen mukana)
Verkkolaite
(integroitu)
(lisävaruste)
Verkkolaite
(irrotettava)
(lisävaruste)
HDMI-kaapeli (lisävaruste)
DP-kaapeli (lisävaruste)
Jalusta
Jalustan liitin

Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Suosittelemme toimittajan toimittaman HDMI- ja DP-kaapelin käyttöä.

Optimaalista tarkkuutta ei ehkä voi saavuttaa muuta kuin nopeaa HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelia
käytettäessä.
Suosittelemme 60 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta tukevan DP-kaapelin
käyttöä, jotta kuva näytetään oikein ja ääni toistetaan normaalisti. 30 Hz:n taajuudella 3840 x 2160
kuvapisteen tarkkuutta tukeva HDMI-kaapeli toimii, kun se liitetään HDMI 1 -liitäntään. 60 Hz:n
taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta tukeva HDMI-kaapeli toimii, kun se liitetään
HDMI 2 -liitäntään.

1 Valmistelut
19
1
1.2
Valmistelut
Osat
1.2.1 Ohjauspaneeli
Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Toimintonäppäinopas
JOG-painike
YLÖS
VASEN
PAINA(ENTER)
Kuvakkeet
OIKEA
Return
ALAS
Kuvaus
Monisuuntainen painike, joka helpottaa siirtymistä.
JOG-painike
JOG-painike sijaitsee laitteen takana, sen vasemmalla puolella.
Painikkeella voidaan siirtyä ylös- tai alaspäin, vasemmalle tai oikealle,
tai sitä voidaan käyttää Enter-näppäimenä.
Toimintonäppäinopas
Paina JOG-painiketta, kun näyttö käynnistyy. Toimintonäppäinopas tulee
näyttöön. Jos haluat avata kuvaruutuvalikon, kun opas tulee näyttöön,
paina vastaavaa suuntapainiketta uudelleen.
Toimintonäppäinopas voi vaihdella toiminnon tai laitteen mallin
mukaan. Perehdy käyttämääsi laitteeseen.
1 Valmistelut
20
1
Valmistelut
1.2.2 Suorien näppäinten opas
Pikanäppäinten käytön opastamiseksi näyttöön avautuu alla oleva kuvaruutuvalikko, kun lähdettä
vaihdetaan tai kun näyttö sammutetaan.
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off

YLÖS/ALAS: Brightness / Contrast / Eye Saver Mode-asetusten säätäminen.

VASEN/OIKEA: Säädä Volume-asetusta.

PAINA(ENTER): Näytä toimintonäppäinopas.
1 Valmistelut
21
1
Valmistelut
1.2.3 Toimintonäppäinopas
Voit siirtyä päävalikkoon tai käyttää muita toimintoja painamalla JOG-painiketta, jolloin
toimintonäppäinopas ilmestyy näyttöön. Voit poistua painamalla JOG-painiketta uudelleen.
Return

YLÖS/ALAS/VASEN/OIKEA: Siirry haluamaasi kohteeseen. Kunkin kohteen kuvaus ilmestyy
näyttöön tarkennuksen muuttuessa.

PAINA(ENTER): Valittu kohde otetaan käyttöön.
Kuvakkeet
Kuvaus
Valitse [
], jos haluat muuttaa syöttösignaalia siirtämällä JOG-painiketta
toimintonäppäinopasnäytössä. Näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy viesti, jos
syöttösignaali on muuttunut.
Valitsee [
], kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
Näytön kuvaruutuvalikko ilmestyy näyttöön.
Kuvaruutuvalikon lukitus: Säilytä nykyiset asetukset tai lukitse kuvaruutuvalikon
säädin, jotta asetuksia ei vahingossa muuteta. Ota käyttöön / poista käytöstä: Voit
lukita kuvaruutuvalikon tai poistaa sen lukituksen painamalla VASEN-painiketta 10
sekunnin ajan, kun päävalikko on näytössä.
Jos kuvaruutuvalikko on lukittu,
Brightness- ja Contrast-asetuksia voi säätää. PIP/PBP on käytettävissä.
Eye Saver Mode -toiminto on käytettävissä. Information on tarkasteltavissa.
Valitsee [
], kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
Paina painiketta, kun PIP/PBP-toiminnon asetusten määrittäminen on tarpeen.
Valitsee [ ] näytön sammuttamista varten, kun JOG-painiketta siirretään
toimintonäppäinopasnäytössä.
Toimintonäppäinoppaan asetukset vaihtelevat mallien toiminnallisten erojen vuoksi.
Suorita toiminto kuvakkeen ja kuvauksen perusteella.
1 Valmistelut
22
1
Valmistelut
Kun näytössä ei näy mitään (virransäästötilassa tai signaalittomassa tilassa), suoria lähde- ja
virtanäppäimiä voi käyttää alla kuvatulla tavalla.
JOG-painike
Virransäästö-/signaaliton tila
YLÖS
Lähteen vaihto
edellinen
PAINA(ENTER) 2 sekunnin ajan
Virrankatkaisu
Kun näytössä näkyy päävalikko, JOG-painiketta voidaan käyttää alla kuvatulla tavalla.
JOG-painike
YLÖS/ALAS
Toiminto
- Siirrä asetusta.
- Poistu päävalikosta.
VASEMMALLE
- Sulje aliluettelo arvoa tallentamatta.
- Liukusäätimen arvo vähenee.
OIKEALLE
PAINA(ENTER)
- Siirry seuraavaan syvyyteen.
- Liukusäätimen arvo kasvaa.
- Siirry seuraavaan syvyyteen.
- Tallenna arvo ja sulje aliluettelo.
1 Valmistelut
23
1
Valmistelut
1.2.4 Kääntöpuoli
Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Liitäntä
Tietoa liitännöistä
Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla
HDMI 1 tukee 30 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen
tarkkuutta
HDMI 2 tukee 60 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen
tarkkuutta
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
Yhdistäminen äänilähtölaitteeseen, kuten kuulokkeisiin
Ääni kuului vain HDMI-HDMI-kaapelia tai DP-kaapelia
käytettäessä.
Yhdistäminen verkkolaitteeseen
1 Valmistelut
24
1
1.3
Valmistelut
Asennus
1.3.1 Jalustan kiinnittäminen
Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
Aseta jalustan kiinnitin
jalustimeen kuvan osoittamalla
tavalla.
Varmista, että jalustan kiinnitin
on tiukasti paikoillaan.
Kierrä kiinnitysruuvi jalustan
pohjaan täysin kiinni.
Aseta pöydälle pehmeä liina
laitteen suojaksi ja aseta laite
liinan päälle siten, että
näyttöruutu osoittaa alaspäin.
Pidä laitteen rungosta kiinni
kuvan osoittamalla tavalla.
- Varoitus
Työnnä kasattu jalusta laitteen
runkoon nuolen suuntaisesti
kuvan osoittamalla tavalla.
Älä kannattele laitetta
ylösalaisin pitämällä kiinni vain
jalustasta.
1 Valmistelut
25
1
Valmistelut
1.3.2 Jalustan irrottaminen
Aseta pöydälle pehmeä liina laitteen suojaksi ja aseta laite liinan
päälle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
Kun irrotat jalustan näytöstä, paina näytön alaosaa yhdellä
kädellä, samalla kun vedät jalustaa ja heilutat sitä
sivusuunnassa toisella kädellä kuvassa näkyvällä tavalla.
Kierrä jalustan pohjassa oleva kiinnitysruuvi auki.
Vedä jalustan kiinnitin irti nuolen suuntaisesti kuvan osoittamalla
tavalla.
1 Valmistelut
26
1
Valmistelut
1.3.3 Seinätelineen tai pöytäjalustan kiinnittäminen
Sammuta laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
1
2
3
4
Kiinnitä seinäteline tai pöytäjalusta tähän
Kiinnike (myydään erikseen)
Aseta urat oikeille kohdille ja kiristä laitteen kiinnikkeen ruuvit tiukasti seinätelineen tai pöytäjalustan
vastaaviin osiin.
Huomautuksia

Jos käytät vakiopituisia ruuveja pidempiä ruuveja, laitteen sisäosat voivat vaurioitua.

Jos asennettava seinäteline ei ole VESA-standardien mukainen, seinätelineen kiinnitykseen
käytettävät ruuvit voivat olla erikokoisia kuin vakioruuvit.

Älä käytä VESA-standardeista poikkeavia ruuveja. Älä käytä liikaa voimaa, kun kiinnität
seinätelinettä tai pöytäjalustaa. Laite voi vaurioitua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat
vääränlaisten ruuvien käytöstä tai liiallisesta voimankäytöstä seinätelinettä tai pöytäjalustaa
kiinnitettäessä.

Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat
jonkin muun kuin suositellun seinätelineen käytöstä tai yrityksistä asentaa seinäteline itse.

Jos haluat kiinnittää laitteen seinälle, osta sellainen seinäteline, jolla laite voidaan kiinnittää
vähintään 10 cm:n päähän seinästä.

Muista käyttää standardienmukaista seinätelinettä.

Jos haluat asentaa näytön seinätelineen avulla, irrota jalusta näytöstä.
1 Valmistelut
27
1
Valmistelut
1.3.4 Laitteen kallistusasteen säätäminen
Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
-2° (±2.0°) – 20° (±2.0°)

Voit säätää näytön kallistusastetta.

Pidä laitteen alaosasta kiinni ja säädä kallistuskulmaa varovasti.
1.3.5 Varkaudenestolukko
Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla. Lukituslaitteen muoto ja
lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana
toimitetusta käyttöoppaasta. Lukituslaite myydään erikseen.
Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Varkaudenestolukon lukitseminen:
1
2
3
4
Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
Lukitse lukituslaite.

Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.

Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
1 Valmistelut
28
2
2.1
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Ennen kytkemistä
2.1.1 Muistettava ennen kytkentää

Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.

Älä kytke virtajohtoa seinään, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.

2.2
Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
Tietokoneen kytkeminen ja käyttö
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.

Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

Jos et käytä näytön osien mukana toimitettua kaapelia, näyttö ei ehkä tue parasta mahdollista
tarkkuutta.
2.2.1 Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit. Varmista, että kytket lähdelaitteen
ennen virtajohdon kytkemistä.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
1
Yhdistä laitteen takaosan [HDMI IN 1]- tai [HDMI IN 2]-liitäntä HDMI-kaapelilla tietokoneen HDMIliitäntään.
2
Kytke verkkolaite laitteeseen ja pistorasiaan. Kytke seuraavaksi virta tietokoneeseen. (Saat lisätietoja
kohdasta "2.2.5
3
Virran kytkeminen".)
Syöttölähteen vaihtaminen HDMI 1 tai HDMI 2-asetukseksi JOG-painikkeella YLÖS/ALAS, kun
syöttölähdettä ei ole määritetty.

Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
29
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Jos haluat näyttää 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuudella tallennetun sisällön 30 Hz:n taajuudella,
käytä 30 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta tukevaa HDMI-kaapelia, joka on
liitetty HDMI 1 -liitäntään.
Varmista, että HDMI-lähteen näytönohjain tukee 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta 30 Hz:n
taajuudella.

Jos haluat näyttää 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuudella tallennetun sisällön 60 Hz:n taajuudella,
käytä 60 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta tukevaa HDMI-kaapelia, joka on
liitetty HDMI 2 -liitäntään.
Varmista, että HDMI-lähteen näytönohjain tukee 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta 60 Hz:n
taajuudella.

Kun liität HDMI-kaapelin, käytä näytön osien mukana toimitettua kaapelia.
Jos käytät muuta kuin Samsungin toimittamaa HDMI-kaapelia, kuvanlaatu voi heiketä.
2.2.2 Kytkeminen DP-kaapelilla
Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit. Varmista, että kytket lähdelaitteen
ennen virtajohdon kytkemistä.
DP IN
1
2
Kytke DP-kaapeli laitteen takana olevaan [DP IN] -liitäntään ja tietokoneen DP-liitäntään.
Kytke verkkolaite laitteeseen ja pistorasiaan. Kytke seuraavaksi virta tietokoneeseen. (Saat lisätietoja
kohdasta "2.2.5
3
Virran kytkeminen".)
Syöttölähteen vaihtaminen DisplayPort-asetukseksi JOG-painikkeella YLÖS/ALAS, kun
syöttölähdettä ei ole määritetty.

Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.

Jos haluat näyttää 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuudella tallennetun sisällön 60 Hz:n taajuudella,
käytä 60 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta tukevaa DP-kaapelia.
Varmista, että DP-lähteen näytönohjain tukee 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta 60 Hz:n
taajuudella.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
30
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
2.2.3 Kytkeminen kuulokkeisiin
Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit. Varmista, että kytket lähdelaitteen
ennen virtajohdon kytkemistä.
1
Kytke äänilähtölaite, kuten kuulokkeet, laitteen [
]-porttiin.
Ääni kuuluu vain silloin, jos näyttösovittimen liitännät tukevat äänilähtöä.
2.2.4 Johtojen asettaminen siististi
U28E590D
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
31
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
2.2.5 Virran kytkeminen
Virtaliitäntä integroitua verkkolaitetta käytettäessä

Kytke verkkolaite laitteen takana olevaan [DC 14V]-liittimeen. Kytke virtajohto pistorasiaan.
DC 14V
Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
Virtaliitäntä irrotettavaa verkkolaitetta käytettäessä

Kytke virtajohto virtalähteeseen. Kytke sitten tasavirtaverkkolaite laitteen takaosassa olevaan [DC
14V] -liitäntään. Kytke seuraavaksi virtajohto pistorasiaan.
DC 14V
Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
32
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Ääniasetusten muuttaminen Windowsissa
Ohjauspaneeli
→ Ääni → Kaiuttimet → Kaiutinasetukse
1
2
3
4
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
33
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
2.2.6 Ohjaimen asentaminen

Voit asettaa laitteen tarkkuuden ja taajuuden optimaalisiksi asentamalla laitteen ohjaimet.

Asennusohjain löytyy laitteen mukana toimitetulta CD-levyltä.

Jos laitteen mukana toimitettu tiedosto on viallinen, lataa tiedosto Samsungin sivustosta (http://
www.samsung.com/).
1
2
3
4
Aseta ohjelman käyttöopaslevy CD-ROM-asemaan.
5
Siirry kohtaan Näytön ominaisuudet ja varmista, että tarkkuuden ja virkistystaajuuden asetukset ovat
Valitse "Windows Driver".
Tee asennus loppuun noudattamalla näytölle ilmestyviä ohjeita.
Valitse laitteen malli luettelosta.
sopivia.
Saat lisätietoja Windows-käyttöjärjestelmän ohjeista.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
34
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
2.2.7 Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
Näyttöön tulee optimaalisen tarkkuuden määrittämistä koskeva tiedottava viesti, kun käynnistät laitteen
ensimmäisen kerran hankittuasi sen.
Valitse laitteesta kieli ja tietokoneesta optimaalinen tarkkuusasetus.
6HWXS*XLGH
/DQJXDJH
(QJOLVK
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
[
+]
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
&XUUHQW5HVROXWLRQ
[
&ORVH
1
2
Avaa kielen asetusvalikko painamalla JOG-painiketta.
Jos haluat piilottaa viestin, siirry JOG-painikkeella Close-kohtaan. Paina seuraavaksi JOG-painiketta.

Jos optimaalista tarkkuutta ei valita, viesti tulee enintään kolme kertaa määrätyksi ajaksi näyttöön,
vaikka laite välillä sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.

Optimaalinen tarkkuus voidaan valita myös tietokoneen ohjauspaneelista.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
35
3
Näytön asetusten määrittäminen
Määritä näytön asetukset, kuten kirkkaus.
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
3.1
SAMSUNG MAGIC Bright
Tämän valikon avulla voit mukauttaa kuvanlaadun tuotteen käyttöympäristöön.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.

SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Angle-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
Voit mukauttaa kirkkautta mieltymystesi mukaan.
3.1.1
1
SAMSUNG MAGIC Bright -toiminnon määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse Picture JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
SAMSUNG
Valitse MAGIC
Bright JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Standard
Brightness
Standard
Cinema
Contrast
Cinema
Dynamic Contrast
Sharpness
Dynamic Contrast
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
Picture
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Off
Return
Return

Custom: Mukauta kontrastia ja kirkkautta tarpeen mukaan.

Standard: Sovita kuvanlaatu asiakirjojen muokkaukseen tai Internetin käyttöön.

Cinema: Sovita television kirkkaus ja terävyys videoiden ja DVD-levyjen sisällön katseluun.

Dynamic Contrast: Tasapainota kirkkaus automaattisen kontrastinsäädön avulla.
3 Näytön asetusten määrittäminen
36
3
Näytön asetusten määrittäminen
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Contrast
Sharpness
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Standard
Brightness
Standard
Movie
Contrast
Movie
Custom
Sharpness
Custom
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Black Level
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Color
Off
HDMI Black Level
Low
Low
Eye Saver Mode
Off
AUTO
AUTO
Return
Return
Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI/DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV,
SAMSUNG
MAGICBright-asetukseksi
on neljä automaattista tehtaalla valmiiksi asetettua kuva-asetusta
(Dynamic, Standard, Movie ja Custom). Voit aktivoida asetukseksi Dynamic, Standard, Movie tai
Custom. Voit valita asetukseksi Custom, jolloin henkilökohtaiset kuva-asetuksesi palautuvat
automaattisesti käyttöön.

Dynamic: Valitse tämä asetus, kun haluat kuvasta terävämmän kuin Standard -tilassa.

Standard: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on kirkas. Myös tämä asetus tekee kuvasta
terävän.

Movie: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on pimeä. Asetus säästää virtaa ja estää silmien
väsymisen.

4
5
Custom: Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
37
3
3.2
Näytön asetusten määrittäminen
Brightness
Säädä kuvan yleistä kirkkautta. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen kirkkaampi kuva.
3.2.1
1

SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
Brightness-asetusten säätö
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse Picture JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Brightness JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
100
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Angle
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
100
Contrast
Color
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
5
Picture
Off
AUTO
Return
Return
Säädä Brightness-asetusta JOG-painikkeella VASEN/OIKEA.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
38
3
3.3
Näytön asetusten määrittäminen
Contrast
Säädä kohteiden ja taustan välistä kirkkauseroa. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen enemmän kontrastia ja sen selkeämmin kohteet näkyvät.

3.3.1
1
SAMSUNG
Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai
Dynamic Contrast.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PIP/PBP Mode-asetukseksi on valittu On ja Sizeasetukseksi on valittu
(PBP-tila).
Contrast-asetuksen määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse Picture JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Contrast JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
100
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Angle
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
100
Contrast
Color
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
5
Picture
Off
AUTO
Return
Return
Säädä Contrast-asetusta JOG-painikkeella VASEN/OIKEA.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
39
3
3.4
Näytön asetusten määrittäminen
Sharpness
Näytä kohteiden reunat selkeämpinä tai epätarkempina. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen tarkemmat reunat.

3.4.1
1
SAMSUNG
Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai
Dynamic Contrast.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
Sharpness-asetuksen määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse Picture JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Sharpness JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
100
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Angle
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
100
Contrast
Color
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
5
Picture
Off
AUTO
Return
Return
Säädä Sharpness-asetusta JOG-painikkeella VASEN/OIKEA.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
40
3
3.5
Näytön asetusten määrittäminen
Color
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.

3.5.1
1
SAMSUNG
Säädä näytön värisävyä. Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-asetukseksi on valittu
Cinema tai Dynamic Contrast.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.

SAMSUNG
Color Tone- ja Gamma-valikot eivät ole käytettävissä, kun MAGIC
Angle-toiminto on käytössä.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
Color-toiminnon määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse Picture JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Color JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Picture
Configure color
settings.
Configure color
settings.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
100
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
AUTO
Return
Color
Red
50
Green
50
Blue
Return
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO

Off
Return
Red : Säädä punaisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.

Green : Säädä vihreän kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.

Blue : Säädä sinisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
3 Näytön asetusten määrittäminen
41
3
Näytön asetusten määrittäminen

Color Tone : Valitse katselutarpeitasi parhaiten vastaava värisävy.

Cool 2: Määritä Cool 1-asetusta viileämpi värilämpötila.

Cool 1: Määritä Normal-asetusta viileämpi värilämpötila.

Normal: Näytä normaali värisävy.

Warm 1: Määritä Normal-asetusta lämpimämpi värilämpötila.

Warm 2: Määritä Warm 1-asetusta lämpimämpi värilämpötila.

Custom: Mukauta värisävyä.
Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI/DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV,
kohdassa Color Tone on neljä värilämpötila-asetusta (Cool, Normal, Warm ja Custom).

4
5
Gamma: Säädä valoisuuden keskitasoa.

Mode1

Mode2

Mode3
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
42
3
3.6
Näytön asetusten määrittäminen
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E590D)
SAMSUNG
MAGIC Angle-toiminnon
avulla voit määrittää asetukset niin, että kuvanlaatu on katselukulmaan nähden
paras mahdollinen.

SAMSUNG
Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai
Dynamic Contrast.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
Tämän toiminnon avulla voit valita katselukulman, kirkkauden ja värisävyn omien mieltymystesi mukaan.
3.6.1
1
SAMSUNG MAGIC Angle -toiminnon määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse Picture JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
SAMSUNG
Valitse MAGIC
Angle JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Black Level
Select an angle that
best suits your viewing
position.
100
Off
75
Lean Back Mode 1
60
Lean Back Mode 2
Standing Mode
Off
Side Mode
AUTO
Return
3 Näytön asetusten määrittäminen
43
3
Näytön asetusten määrittäminen
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Select an angle that
best suits your viewing
position.
Custom
Brightness
100
Group View
Contrast
75
Custom
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
HDMI Black Level
AUTO
Return
4
1
1
5
5
2
3

Off ① : Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä suoraan edestä.

Lean Back Mode 1 ② : Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä hieman laitteen tasoa
alempaa.

Lean Back Mode 2 ③ : Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä hieman Lean Back
Mode 1 -tilaa alempaa.

Standing Mode ④ : Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä laitteen tasoa ylempää.

Side Mode ⑤ : Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä laitteen jommaltakummalta
sivulta.
4
5

Group View: Valitse tämä asetus, jos katsojia on useita paikoissa ① , ④ ja ⑤ .

Custom: Custom-asetusta käytettäessä oletusarvoiseksi tilaksi valitaan Lean Back Mode 1.
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
44
3
3.7
Näytön asetusten määrittäminen
HDMI Black Level
Jos laitteeseen kytketään DVD-soitin tai digisovitin HDMI-liitännän kautta, kuvan laatu (kontrasti ja
väritasapaino, mustan taso jne.) saattaa heiketä lähdelaitteesta riippuen. Jos näin käy, kuvan laatua voi
säätää kohdasta HDMI Black Level. Jos näin käy, korjaa kuvanlaatua HDMI Black Level -toiminnolla.
3.7.1
1

Tämä toiminto on käytettävissä vain HDMI 1 tai HDMI 2-tilassa.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
HDMI Black Level -asetusten säätäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse Picture JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse HDMI Black Level JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta. Oheinen ikkuna
avautuu.
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
100
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
100
Contrast
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Black Level
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
Color
Normal
Normal
Off
HDMI Black Level
Off
Low
Low
Eye Saver Mode
AUTO
AUTO
Return
Return

Normal: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on hyvä.

Low: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on heikko ja haluat pienentää mustan tasoa ja lisätä
valkoisen tasoa.
4
5
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
HDMI Black Level ei ehkä ole yhteensopiva joidenkin lähdelaitteiden kanssa.
3 Näytön asetusten määrittäminen
45
3
3.8
Näytön asetusten määrittäminen
Eye Saver Mode
Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
Määrittää silmien lepuuttamiselle sopivan kuvanlaadun.
TÜV Rheinland ”Low Blue Light Content” on tavallista pienemmälle sinisen valon tasolle asetettuja
vaatimuksia vastaavien tuotteiden sertifiointi. Kun Eye Saver Mode -asetuksena on On, sinisen valon
määrä noin 400 nm:n aallonpituudella laskee ja mahdollistaa silmiä rentouttavan optimaalisen
kuvanlaadun. Samalla sinisen valon taso on TÜV Rheinlandin testien mukaan oletusasetuksia pienempi,
ja se on sertifioitu, sillä se vastaa TÜV Rheinlandin ”Low Blue Light Content” -standardeja.
3.8.1
1
Eye Saver Mode -asetuksen määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse Picture JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Eye Saver Mode JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta. Oheinen ikkuna
avautuu.
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
On
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Wide
Screen Adjustment
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
100
Contrast
75
Sharpness
60
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
5
Custom
Brightness
Response Time
Picture Size
Picture
Off
On
AUTO
Return
Return
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
46
3
3.9
Näytön asetusten määrittäminen
Game Mode
Määritä tuotenäytön asetukset pelitilaa varten. Käytä tätä toimintoa, kun pelaat pelejä tietokoneella tai kun
pelikonsoli, kuten PlayStation™ tai Xbox™, on kytkettynä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
3.9.1
1
Game Mode-toiminnon määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse Picture JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Game Mode JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
U28E590D
U24E590D
Picture
Optimizes image
settings for playing
games.
Eye Saver Mode
Picture
Game Mode
Off
Game Mode
Off
Response Time
On
Response Time
On
Picture Size
Always On
Picture Size
Always On
16:9
Optimizes image
settings for playing
games.
Screen Adjustment
Screen Adjustment
AUTO
4
5
AUTO
Return
Return
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.

Game Mode -asetukseksi muutetaan Off, kun näyttö sammuu, virransäästötila otetaan käyttöön
tai syöttölähde vaihtuu.

Jos haluat pitää Game Mode -toiminnon koko ajan käytössä, valitse Always On.
3 Näytön asetusten määrittäminen
47
3
Näytön asetusten määrittäminen
3.10 Response Time
Nopeuta paneelin vastausaikaa, jolloin video näyttää entistä eloisammalta ja luonnollisemmalta.

Response Time -asetukseksi on paras valita Standard tai Faster, kun et katsele elokuvaa.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PIP/PBP Mode-asetukseksi on valittu On ja Sizeasetukseksi on valittu
/
/
(PIP-tila).
3.10.1
1
Response Time -asetuksen määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse Picture JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Response Time JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta. Oheinen ikkuna
avautuu.
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Game Mode
Game Mode
Response Time
Response Time
Standard
Picture Size
Faster
Screen Adjustment
Fastest
Picture Size
16:9
Screen Adjustment
AUTO
4
5
Picture
Off
Standard
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Faster
Fastest
16:9
AUTO
Return
Return
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
48
3
Näytön asetusten määrittäminen
3.11 Picture Size
Muuta kuvan kokoa.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PIP/PBP Mode-asetukseksi on valittu On ja Sizeasetukseksi on valittu
(PBP-tila).

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun FreeSync-toiminto on käytössä.
3.11.1
1
Picture Size-asetuksen vaihtaminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse Picture JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Picture Size JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta. Oheinen ikkuna
avautuu.
PC-tilassa
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Auto
Screen Adjustment
Wide
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
Response Time
Picture Size
Picture
Picture Size
Auto
Screen Adjustment
Wide
16:9
AUTO
AUTO
Return

Auto: Näytä kuva syöttölähteen kuvasuhteen mukaisena.

Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa syöttölähteen kuvasuhteeseen katsomatta.
Return
AV-tilassa
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Picture
Game Mode
Response Time
Response Time
Picture Size
Picture Size
4:3
Screen Adjustment
16:9
Off
Screen Adjustment
Off
4:3
16:9
Screen Fit
16:9
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
16:9
Screen Fit
AUTO
AUTO
Return

4:3: Näytä kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.

16:9: Näytä kuva kuvasuhteessa 16:9.

Screen Fit: Näytä aliruudun kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä rajaamatta.
3 Näytön asetusten määrittäminen
Return
49
3
Näytön asetusten määrittäminen
4
5

Toiminnon tuki vaihtelee laitteessa olevien porttien mukaan.

Voit muuttaa näytön kokoa seuraavien ehtojen täyttyessä.

Digitaalinen äänentoistolaite on kytketty HDMI/DP-kaapelin avulla.

Tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p, ja näyttö näyttää kuvan normaalisti
(kaikki mallit eivät tue näitä signaaleja.).

Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää HDMI/DP-liitäntää ja kohdan
PC/AV Mode asetuksena on AV.
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
50
3
Näytön asetusten määrittäminen
3.12 Screen Adjustment
3.12.1
H-Position- ja V-Position-asetusten määrittäminen
H-Position: Siirrä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
V-Position: Siirrä näyttöä ylös- tai alaspäin.
Tämä valikko on käytettävissä vain, kun AV-tilan Picture Size -asetukseksi on valittu Screen Fit. Kun
tulosignaalin tyyppi on 480P, 576P, 720P tai 1080P AV-tilassa ja näyttö näyttää kuvan normaalisti, voit
Screen Fit -valinnalla säätää vaakasijaintia välillä 0–6.
1
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
4
Valitse Picture JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Screen Adjustment JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse H-Position tai V-Position JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
U28E590D
U24E590D
Picture
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Game Mode
Off
Response Time
Response Time
Picture Size
Faster
Off
Faster
Picture Size
Screen Fit
Screen Fit
Screen Adjustment
Screen Adjustment
AUTO
AUTO
Return
Screen Adjustment
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
AUTO
5
Return
Return
Säädä H-Position- tai V-Position-asetusta JOG-painikkeella VASEMMALLE/OIKEALLE ja paina
JOG-painiketta.
6
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
51
4
4.1
PIP/PBP -asetusten säätäminen
PIP/PBP
PIP (Picture in Picture, kuva kuvassa) -toiminto jakaa näytön kahteen osaan. Yksi lähdelaite näytetään
päänäytössä, samalla kun toinen lähdelaite näytetään lisäikkunoissa.
PBP-toiminto (Picture by Picture, kuva kuvalta) jakaa näytön kahteen osaan ja näyttää kuvaa kahdesta eri
lähdelaitteesta samanaikaisesti näytön vasemmalla ja oikealla puolella.

Yhteensopiva Windows 7:n ja Windows 8:n kanssa.

PIP/PBP-toiminto ei välttämättä ole käytettävissä näytönohjaimen ominaisuuksista riippuen. Jos
näyttö on tyhjä PIP/PBP-tilassa, kun optimitarkkuus on valittu, siirry tietokoneessa kohtaan
Ohjauspaneeli → Näyttö → Näytön tarkkuus ja napsauta Tunnista. (Ohjeet on tarkoitettu
Windows 7:lle.) Jos näyttö on tyhjä, kun tarkkuusasetuksena on optimaalinen tarkkuus, muuta
tarkkuudeksi 1280 x 1024.

Näyttö voi vilkkua lyhyen aikaa tai ilmestyä viiveellä, kun otat PIP/PBP-toiminnon käyttöön tai
poistat sen käytöstä tai muutat näyttökokoa PIP/PBP-toiminnon ollessa käytössä.
Näin voi tavallisesti käydä, kun tietokone ja näyttö on yhdistetty kahteen tai useampaan
syöttölähteeseen.
Tämä ei millään tavalla liity näytön suorituskykyyn.
Ongelman syynä on ensisijaisesti se, että videosignaalit viivästyvät lähetettäessä niitä näyttöön
näytönohjaimen suorituskyvyn mukaan.

Kuvanlaadun parantamiseksi ja äänen normaaliksi toistamiseksi suosittelemme 4K-tarkkuutta
(3840 x 2160, 30 Hz) tukevan, HDMI 1 -liitäntään liitetyn näytönohjaimen tai DVD:n käyttöä.

Kuvanlaadun parantamiseksi ja äänen normaaliksi toistamiseksi suosittelemme 4K-tarkkuutta
(3840 x 2160, 60 Hz) tukevan, HDMI 2 -liitäntään liitetyn näytönohjaimen tai DVD:n käyttöä.

Kun PIP/PBP-toiminto on käytössä, tarkkuutta ei voi vaihtaa automaattisesti optimaaliseksi
näytönohjaimen ja Windows-järjestelmän välisen yhteensopivuusongelman vuoksi. Aseta PIP/PBP
Mode tilaan Off. Voit myös käynnistää näytön uudelleen ja asettaa sitten tarkkuuden
optimaaliseksi asetukseksi Windowsin käyttöliittymän kautta.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
52
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4.1.1
PIP/PBP Mode-asetuksen määrittäminen
Ota PIP/PBP-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
1
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse PIP/PBP JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse PIP/PBP Mode JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
PIP/PBP
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Offf
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
Return

4
5
Off / On
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
53
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4.1.2
Size-asetusten määrittäminen
Valitse aliruudun koko ja kuvasuhde.
1
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse PIP/PBP JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Size JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
PIP/PBP
Select the size and
aspect ratio of the
sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
Source
Main:
HDMI 1
Picture Size
Contrast
75/100
Sub:
HDMI 2
Return

: Valitse kuvake, jos haluat käyttää PBP-tilaa, kun näytön vasemman ja oikean puolen
optimaalinen tarkkuus on 1920 x 2160 (leveys x korkeus).

: Valitse kuvake, jos haluat käyttää PIP-tilaa, kun aliruudun optimaalinen tarkkuus on 720 x
480 (leveys x korkeus).

: Valitse kuvake, jos haluat käyttää PIP-tilaa, kun aliruudun optimaalinen tarkkuus on 1280 x
720 (leveys x korkeus).

: Valitse kuvake, jos haluat käyttää PIP-tilaa, kun aliruudun optimaalinen tarkkuus on 1920 x
1080 (leveys x korkeus).
4
5
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
54
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4.1.3
Position-asetusten määrittäminen
Valitse aliruudun paikka käytettävissä olevista vaihtoehdoista.
1
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse PIP/PBP JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Position JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Select the position of
the sub-screen from
the available options.
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Main:
HDMI 1
Contrast
Sub:
HDMI 2
Return
/

4
5
/
/
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.

Ei ole käytettävissä, kun PBP on valittuna.

Näyttö voi vilkkua, jos tulosignaali on epävakaa
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
55
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4.1.4
Sound Source-asetuksen määrittäminen
Määritä näyttö, jonka äänen haluat kuulla.
1
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse PIP/PBP JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Sound Source JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
Kuvakkeen valkoinen alue tarkoittaa, että Sound Source tulee päänäytöstä/alaruudusta tai
vasemmasta/oikeasta näytöstä.
PIP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Main:
HDMI 1
Picture Size
Contrast
75
Sub:
HDMI 2
Return

/
PBP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Main:
HDMI 1
Picture Size
Contrast
75/100
Sub:
HDMI 2
Return

4
5
/
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
56
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4.1.5
Source-asetuksen määrittäminen
Valitse kunkin näytön lähde.
PIP
1
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse PIP/PBP JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse PIP-tilassa (Size
/
/
) Source JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina sitten JOG-
painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
PIP/PBP
Select the source for
each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
DisplayPort
Picture Size
HDMI 2
Contrast
Return
4
5

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.

Päänäytön syöttölähde muuttuu.

Nykyistä syöttölähdettä lukuun ottamatta voit valita kahden muun syöttölähteen.

Näyttö voi vilkkua, jos tulosignaali on epävakaa

Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
]-kuvake JOG-painikkeella VASEN ja paina
sitten JOG-painiketta. Päänäyttö vaihtuu järjestyksessä DisplayPort → HDMI 1 → HDMI 2.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
57
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
PBP
1
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse PIP/PBP JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse PBP-tilassa (Size
) Source JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina sitten JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
PIP/PBP
Select the source for
each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/100
Return
6RXUFH
HDMI 1
HDMI 2
$SSO\
&DQFHO
4
5

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Hallitse JOG-painiketta YLÖS/ALAS ja valitse vasen/oikea ulkoinen syöttölähde.
Valitse Apply JOG-painikkeella VASEN/OIKEA ja paina sitten JOG-painiketta. Jos painat JOGpainiketta Cancel-asetuksen valitsemisen jälkeen, Source-kokoonpano peruutetaan ja palataan
PIP/PBP-hallintavalikkoon.

Päänäytön syöttölähde muuttuu.

Näyttö voi vilkkua, jos tulosignaali on epävakaa

Kun vasemman ja oikean näytön syöttösignaali on sama, toimintoa ei voi suorittaa.

Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
]-kuvake JOG-painikkeella VASEN ja paina
sitten JOG-painiketta. Sama PBP-lähdeasetusvalikko tulee näyttöön.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
58
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4.1.6
Picture Size-asetusten määrittäminen
Valitse aliruudun kuvakoko.
PIP
1
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse PIP/PBP JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse PIP-tilassa (Size
/
/
) Picture Size JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina sitten
JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
PC-tilassa
PIP/PBP
Select the image size
for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Auto
Picture Size
Wide
Contrast
75/75
Return

Auto: Näytä kuva kunkin näytön syöttölähteen kuvasuhteen mukaisena.

Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa kunkin näytön syöttölähteen kuvasuhteeseen
katsomatta.
AV-tilassa
PIP/PBP
Select the image size
for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
4:3
16:9
Screen Fit
75/75
Return

4:3: Näytä aliruudun kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.

16:9: Näytä aliruudun kuva kuvasuhteessa 16:9.

Screen Fit: Näytä aliruudun kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä mitenkään rajaamatta.

Toiminnon tuki vaihtelee laitteessa olevien porttien mukaan.

Voit muuttaa näytön kokoa seuraavien ehtojen täyttyessä.

Digitaalinen äänentoistolaite on kytketty HDMI/DP-kaapelin avulla.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
59
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4
5

Tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p, ja näyttö näyttää kuvan normaalisti
(kaikki mallit eivät tue näitä signaaleja.).

Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää HDMI/DP-liitäntää ja kohdan
PC/AV Mode asetuksena on AV.
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
60
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
PBP
1
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse PIP/PBP JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse PBP-tilassa (Size
) Picture Size JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina sitten JOG-
painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
PIP/PBP
Select the image size
for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/100
Return
PC-tilassa
3LFWXUH6L]H
$SSO\
Auto
Auto
&DQFHO

Auto: Näytä kuva kunkin näytön syöttölähteen kuvasuhteen mukaisena.

Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa kunkin näytön syöttölähteen kuvasuhteeseen
katsomatta.
AV-tilassa
3LFWXUH6L]H
$SSO\
16:9
Wide
&DQFHO

4:3: Näytä aliruudun kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.

16:9: Näytä aliruudun kuva kuvasuhteessa 16:9.

Screen Fit: Näytä aliruudun kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä mitenkään rajaamatta.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
61
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4
5

Toiminnon tuki vaihtelee laitteessa olevien porttien mukaan.

Voit muuttaa näytön kokoa seuraavien ehtojen täyttyessä.

Digitaalinen äänentoistolaite on kytketty HDMI/DP-kaapelin avulla.

Tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p, ja näyttö näyttää kuvan normaalisti
(kaikki mallit eivät tue näitä signaaleja.).

Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää HDMI/DP-liitäntää ja kohdan
PC/AV Mode asetuksena on AV.
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
62
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4.1.7
Contrast-asetuksen määrittäminen
PIP
Säädä aliruudun kontrastitasoa.
1
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse PIP/PBP JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse PIP-tilassa (Size
/
/
) Contrast JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina sitten JOG-
painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
PIP/PBP
Adjust the contrast
level for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75
75/75
Return
4
5
Säädä Contrast-asetusta JOG-painikkeella VASEN/OIKEA.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
63
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
PBP
Säädä kunkin näytön kontrastitasoa.
1
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse PIP/PBP JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse PBP-tilassa (Size
) Contrast JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina sitten JOG-
painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
PIP/PBP
Adjust the contrast
level for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/100
Return
&RQWUDVW
4
5
Säädä Contrast-asetusta JOG-painikkeella VASEN/OIKEA.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
64
5
5.1
Liikkuminen kuvaruutunäytössä
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
Transparency
Säädä valikkoikkunoiden läpinäkyvyyttä.
5.1.1
1
Transparency -asetuksen muuttaminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse OnScreen Display JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Transparency JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
OnScreen Display
Transparency
Off
Language
On
Configure the
transparency of the
menu windows.
Display Time
Return
4
5
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
5 Liikkuminen kuvaruutunäytössä
65
5
5.2
Liikkuminen kuvaruutunäytössä
Language
Aseta valikkojen kieli.
5.2.1
1

Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa.

Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
Language -asetusten määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse OnScreen Display JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Language JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
OnScreen Display
Set the menu
language.
Transparency
Language
Deutsch
Display Time
English
Español
Français
Italiano
Return
4
5
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
5 Liikkuminen kuvaruutunäytössä
66
5
5.3
Liikkuminen kuvaruutunäytössä
Display Time
Määritä kuvaruutuvalikko (OSD) sulkeutumaan automaattisesti, jos valikkoa ei käytetä tiettyyn aikaan.
Display Time -asetuksen avulla voidaan määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua kuvaruutuvalikko
suljetaan.
5.3.1
1
Display Time -asetuksen määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse OnScreen Display JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Display Time JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
OnScreen Display
On
Transparency
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
Language
Display Time
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
Return
4
5
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
5 Liikkuminen kuvaruutunäytössä
67
6
6.1
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
FreeSync
6.1.1
1

Näytössä käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella mallin mukaan. Perehdy käyttämääsi
laitteeseen.

FreeSync on käytettävissä, kun lähdelaite on kytketty DisplayPort 1.2 -liitäntään. Se ei ole
käytettävissä, jos valittuna on DisplayPort Ver. 1.1 tai jos lähdelaite on kytketty HDMI-liitäntään.
Käytä Samsungin DP-kaapelia. Muut kuin Samsungin toimittamat DP-kaapelit eivät ehkä ole
yhteensopivia tuotteen kanssa.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.

Näytön äänenlaatu voi heiketä, jos FreeSync-toiminto on käytössä.
FreeSync-toiminnon määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse System JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse FreeSync JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
U28E590D
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
On
On
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
FreeSync technology
is solution that
eliminates screen
tearing without all the
usual lag and latency.
FreeSync can be
operated when you
use AMD's graphic
card with supporting
Freesync solution.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return

Off: Poista FreeSync käytöstä.

On: Ota AMD-näytönohjaimen FreeSync-perustoiminnot käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
68
6
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
U24E590D
System
On
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Standard Engine
Off Timer
Ultimate Engine
PC/AV Mode
FreeSync technology
is solution that
eliminates screen
tearing without all the
usual lag and latency.
FreeSync can be
operated when you
use AMD's graphic
card with supporting
Freesync solution.
1.2
DisplayPort Ver.
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return

Off: Poista FreeSync käytöstä.

Standard Engine: Ota AMD-näytönohjaimen FreeSync-perustoiminnot käyttöön.

Ultimate Engine: Ota FreeSync-toiminto käyttöön suuremmalla näytön kuvataajuudella. Näytön
repeämisilmiö (näytön ja sisällön epänormaali tahdistus) vähenee tässä tilassa. Huomaa, että näyttö
voi välkkyä pelin pelaamisen aikana.
Jos FreeSync-toiminto on käytössä, näyttö voi välkkyä pelejä pelattaessa.
4
5
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
FreeSync-tekniikka on ratkaisu, joka poistaa kuvan repeämisilmiön ilman tavanomaista hitautta ja
viivettä.
FreeSync on käytettävissä, kun käytät AMD-näytönohjainta tuetun FreeSync-ratkaisun kanssa.
FreeSync on tuettu vain AMD-näytönohjaimia käytettäessä.
Valitse FreeSync Off, jos käytät toisen valmistajan näytönohjainta.
Perehdy AMD:n viralliseen sivustoon, josta saat ohjeita vastaaviin tilanteisiin.
Vain muutamat seuraavista AMD-näytönohjaimen tyypeistä tukevat FreeSync-toimintoa, ja ne
edellyttävät uusimman virallisen FreeSync-ohjaimen asentamista.

Radeon R9 290X/290

Radeon R9 285

Radeon R7 260X/260

AMD A10 ”Kaveri” APU (esim. A10 7850K)

Tietoja muista FreeSync-toimintoa tukevista AMD-näytönohjainmalleista on AMD:n virallisessa
sivustossa.

Jos FreeSync-toiminto on käytössä, vastenopeus pelattaessa voi vaihdella tarkkuuden mukaan.
Suuri tarkkuus pienentää tavallisesti vastenopeutta.

Jos FreeSync-toiminto on käytössä, näyttö voi välkkyä pelin toimintojen asetusten mukaan. Pelin
asetusarvojen pienentäminen voi auttaa välkynnän poistossa. Uusimpien ohjainten asentaminen
AMD:n sivustosta voi myös korjata tämän ongelman.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
69
6
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse AMD Catalyst Control Center.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
70
6
6.2
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Eco Saving Plus
Eco Saving Plus -toiminto vähentää virrankulutusta valvomalla näyttöpaneelin käyttämän sähkön
määrää.
6.2.1
1

SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
Eco Saving Plus -asetuksen määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse System JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Eco Saving Plus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
System
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
FreeSync
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
Auto
PC/AV Mode
Low
DisplayPort Ver.
High
Source Detection
Key Repeat Time
Acceleration
Return

Off: Ota Eco Saving Plus -toiminto pois käytöstä.

Auto: Virrankulutusta vähennetään automaattisesti noin 10 % nykyiseen asetukseen verrattuna.
(Se, kuinka paljon virrankulutus vähenee, vaihtelee näytön kirkkauden mukaan.)
4
5

Low: Virrankulutusta vähennetään 25% oletusasetukseen verrattuna.

High: Virrankulutusta vähennetään 50 % oletusasetukseen verrattuna.
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
71
6
6.3
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Off Timer
Voit asettaa tuotteen kytkeytymään pois päältä automaattisesti.
6.3.1
1
Off Timer -toiminnon määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
4
Valitse System JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Off Timer JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Off Timer JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
System
Enable or disable the
Off Timer.
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return
Off Timer
Enable or disable the
Off Timer.
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Return
5
6

Off: Poista sammutusajastin käytöstä, jolloin laite ei sammu automaattisesti.

On: Ota sammutusajastin käyttöön, jolloin laite sammuu automaattisesti.
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
72
6
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
6.3.2
1
Turn Off After-asetuksen määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
4
Valitse System JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Off Timer JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Turn Off After JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta. Oheinen ikkuna
avautuu.
Off Timer
Off Timer
On
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Turn Off After
Return
5
6
Säädä Turn Off After-asetusta JOG-painikkeella VASEN/OIKEA.
Valittu asetus otetaan käyttöön.

Sammutusajastimen arvoksi voidaan valita 1–23 tuntia. Laite sammuu automaattisesti, kun
määrätty aika on kulunut umpeen.

Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Off Timer -toiminnon asetukseksi on valittu On.

Joillekin markkinoille tarkoitetuissa tuotteissa Off Timer on määritetty aktivoitumaan
automaattisesti 4 tunnin kuluttua virran kytkemisestä. Tämä tehdään virrankäyttömääräysten
mukaisesti. Jos et halua ajastimen aktivoituvan, valitse MENU → System ja määritä Off Timer asetukseksi Off.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
73
6
6.4
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
PC/AV Mode
Aseta PC/AV Mode tilaan AV. Kuvaa suurennetaan. Tästä asetuksesta on hyötyä elokuvia katseltaessa.
6.4.1
1

Toimitetaan vain laajakuvamallien mukana (esimerkiksi 16:9 tai 16:10).

Jos näyttö (joka on asetettu HDMI 1, HDMI 2 tai DisplayPort-tilaan) on virransäästötilassa tai
näytöllä näkyy viesti Check Signal Cable, tuo kuvaruutunäyttö näkyviin painamalla MENUpainiketta. Voit valita joko asetuksen PC tai AV.
PC/AV Mode -asetuksen määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
4
Valitse System JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse PC/AV Mode JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse HDMI 1, HDMI 2 tai DisplayPort JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
System
Set to AV to enlarge
the picture.
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return
PC/AV Mode
Select the PC/AV mode
for the HDMI 1 source.
DisplayPort
HDMI 1
PC
HDMI 2
AV
Return
5
6
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
74
6
6.5
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
DisplayPort Ver.
Valitse DisplayPort. Displayport 1.1 tukee High Bit Rate 1 -toimintoa, kun taas 1.2 tukee High Bit Rate 2 toimintoa.
6.5.1
1

Vääriä asetuksia käytettäessä näyttö voi muuttua tyhjäksi. Tarkista tällöin laitteen tekniset tiedot.

Jos näyttö (joka on asetettu HDMI 1, HDMI 2 tai DisplayPort-tilaan) on virransäästötilassa tai
näytöllä näkyy viesti Check Signal Cable, tuo kuvaruutunäyttö näkyviin painamalla [
]painiketta. Voit valita 1.1 tai 1.2.

Jos valitset 1.1, näytön enimmäistarkkuus laskee HBR1-lähetysnopeuksien rajoitusten vuoksi 2560
x 1440 kuvapisteeseen.
DisplayPort Ver. -asetuksen määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse System JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse DisplayPort Ver. JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Select your
Displayport.
Displayport 1.1
supports HBR 1,
while 1.2 supports
HBR 2.
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.1
Source Detection
1.2
Auto
Key Repeat Time
Return

4
5
1.1 / 1.2
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
75
6
6.6
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Source Detection
Aktivoi Source Detection -toiminto.
Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
6.6.1
1
Source Detection-asetuksen määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse System JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Source Detection JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Decide how input
sources will be
detected.
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Auto
Source Detection
Manual
1.2
Auto
Key Repeat Time
Return
4
5

Auto: Syöttölähde tunnistetaan automaattisesti.

Manual: Valitse syöttölähde manuaalisesti.
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
76
6
6.7
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Key Repeat Time
Säädä painikkeen vastausnopeutta painiketta painettaessa.
6.7.1
1
Key Repeat Time -asetuksen määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse System JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Key Repeat Time JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Source Detection
Key Repeat Time
Acceleration
1.2
1 sec
2 sec
No Repeat
Auto
Acceleration
Return

Valittavissa ovat Acceleration, 1 sec tai 2 sec. Jos valitaan No Repeat, komento suoritetaan
painiketta painettaessa vain kerran.
4
5
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
77
6
6.8
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Power LED On
Ota käyttöön tai poista käytöstä laitteen alareunassa oleva virran merkkivalo määrittämällä asetukset.
6.8.1
1
Power LED On-toiminnon määrittäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse System JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Power LED On JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
System
Set the status of the
power LED.
Power LED On
Working
Reset All
Stand-by
Stand-by
Return
4
5

Working: Virran merkkivalo palaa kun laite on käynnissä.

Stand-by: Virran merkkivalo palaa kun laite on valmiustilassa.
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
78
6
6.9
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Reset All
Palauta laitteen kaikki asetukset oletusarvoisiksi tehdasasetuksiksi.
6.9.1 Asetusten palauttaminen (Reset All)
1
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
3
Valitse System JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Valitse Reset All JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
System
Power LED On
Stand-by
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
Return
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
5
1R
Valitse haluamasi asetus JOG-painikkeella VASEN/OIKEA ja paina JOG-painiketta.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
79
7
7.1
Information-valikko ja muita toimintoja
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
Information
Näytä nykyinen syöttölähde, taajuus ja tarkkuus.
7.1.1
1
Information-valikon näyttäminen
Kun toimintonäppäinopas tulee näyttöön, valitse [
] siirtämällä JOG-painiketta YLÖS.
Paina seuraavaksi JOG-painiketta.
2
Valitse Information JOG-painikkeella YLÖS/ALAS ja paina JOG-painiketta.
Oheinen ikkuna avautuu.
Information
Picture
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
OnScreen Display
System
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Exit
PBP
Information
Picture
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
OnScreen Display
System
Information
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI 2
**** x ****
**kHz **Hz
Exit
PIP
Information
Picture
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
OnScreen Display
System
Information
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI 2
**** x ****
**kHz **Hz
Exit
7 Information-valikko ja muita toimintoja
80
7
7.2
Information-valikko ja muita toimintoja
Eye Saver Mode-, Brightness- ja Contrast-asetusten
määrittäminen aloitusnäytössä
Säädä Brightness-, Contrast- ja Eye Saver Mode-asetusta JOG-painikkeella.
Eye Saver Mode

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
Brightness

SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eco Saving Plus-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
Contrast

1
SAMSUNG
Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai
Dynamic Contrast.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PIP/PBP Mode-asetukseksi on valittu On ja Sizeasetukseksi on valittu
(PBP-tila).
Kun työnnät JOG-painiketta YLÖS/ALAS, seuraava näyttö avautuu.
Oheinen ikkuna avautuu.
Contrast
Eye Saver Mode
Off
Brightness
2
3
Valitse Brightness, Contrast tai Eye Saver Mode JOG-painikkeella YLÖS/ALAS.
Säädä Brightness-, Contrast- tai Eye Saver Mode-asetusta JOG-painikkeella VASEN/OIKEA.
Oletuskirkkaus voi vaihdella alueen mukaan.
7 Information-valikko ja muita toimintoja
81
7
7.3
Information-valikko ja muita toimintoja
Volume-asetuksen määrittäminen aloitusnäytössä
7.3.1
Volume
Säädä Volume-asetusta JOG-painikkeella, kun suorien näppäinten opas näkyy näytössä.
1
Kun työnnät JOG-painiketta suuntaan VASEN/OIKEA, seuraava näyttö avautuu.
Volume
50
Mute
2
Säädä Volume-asetusta JOG-painikkeella VASEN/OIKEA.
Ota Mute-toiminto käyttöön painamalla JOG-painiketta alaspäin. Laitteessa avautuu oheinen ikkuna.
Mute-toiminto poistetaan käytöstä, kun säädät näytön äänenvoimakkuutta painamalla JOG-painiketta
vasemmalle tai oikealle.
Mute-toiminto voidaan poistaa käytöstä myös silloin, kun näyttö käynnistyy tai siirtyy virransäästötilaan.

Jos yhdistetyn syöttölaitteen äänenlaatu on kuulokkeita ja kaiuttimia käytettäessä heikko, laitteen
Auto Mute -toiminto voi mykistää äänen tai saada sen katkeilemaan.
Määritä syöttölaitteen syöttöäänenvoimakkuudeksi vähintään 20 % ja säädä äänenvoimakkuutta
laitteen äänenvoimakkuussäätimellä (JOG-painike VASEN/OIKEA).

Mikä on Auto Mute?
Toiminto mykistää äänen äänenlaadun parantamiseksi, kun syöttösignaalissa on melua tai se
on heikko, tavallisesti syöttölaitteen äänenvoimakkuuteen liittyvän ongelman vuoksi.

Voit ottaa Mute-toiminnon käyttöön avaamalla Volume-hallintanäytön ja siirtämällä kohdistuksen
JOG-painikkeella alas.
Voit poistaa Mute-toiminnon käytöstä avaamalla Volume-hallintanäytön ja lisäämällä tai
vähentämällä Volume-asetuksen arvoa.
7 Information-valikko ja muita toimintoja
82
8
8.1
Ohjelmiston asennus
Easy Setting Box
Easy Setting Box
"Easy Setting Box"-toiminnon avulla voit jakaa näytöllä näkyvän kuvan osiin.
8.1.1 Ohjelmiston asennus
1
2
Aseta asennuslevy CD-asemaan.
Valitse "Easy Setting Box"-asennusohjelma.
Jos ohjelmiston asennusikkuna ei näy näytöllä, etsi CD-levyltä "Easy Setting Box"-asennustiedosto
ja napsauta sitä kaksi kertaa.
3
4
Kun asennusohjelma ilmestyy näytölle, valitse Next (Seuraava).
Tee asennus loppuun noudattamalla näytölle ilmestyviä ohjeita.

Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen
jälkeen.

"Easy Setting Box"-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja
käytettävästä laitteesta riippuen.

Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia ("Easy Setting Box")
"Easy Setting Box"-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti,
emolevy tai verkkoympäristö.
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Laitteisto

Vähintään 32 Mt muistia

Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
8 Ohjelmiston asennus
83
8
Ohjelmiston asennus
8.1.2 Ohjelmiston poistaminen
Napsauta Käynnistä, valitse Asetukset/Ohjauspaneeli ja napsauta sen jälkeen kaksi kertaa kohtaa
Lisää tai poista sovellus.
Valitse ohjelmaluettelosta "Easy Setting Box" ja napsauta Lisää/poista-painiketta.
8 Ohjelmiston asennus
84
9
9.1
Vianmääritysopas
Vaatimukset ennen yhteydenottoa Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen
9.1.1 Laitteen testaaminen
Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun. Jos ongelma ei ratkea,
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Jos näyttö sammuu ja virran merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on asianmukaisesti kytketty tietokoneeseen,
suorita itsediagnoositesti.
1
2
3
4
Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
Irrota kaapeli laitteesta.
Käynnistä laite.
Jos näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti, laite toimii oikein.
Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone, näytönohjain ja johto.
9.1.2 Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Jos tila ylittää tuetun tarkkuuden (katso "10.3 Standardisignaalitilojen taulukko"), näyttöön tulee lyhyeksi
aikaa Not Optimum Mode -viesti.
9.1.3 Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Ongelmat
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Ratkaisut
Varmista, että laitteen ja tietokoneen välinen
kaapeli on kytketty oikein ja että liittimet ovat
tukevasti paikoillaan. (Katso "2.2 Tietokoneen
kytkeminen ja käyttö".)
9 Vianmääritysopas
85
9
Vianmääritysopas
Näyttöongelma
Ongelmat
Ratkaisut
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei
käynnisty.
Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein. (Katso
"2.2 Tietokoneen kytkeminen ja käyttö".)
Näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti.
Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla
laitteeseen. (Katso "2.2 Tietokoneen kytkeminen
ja käyttö".)
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen
virta on päällä.
Not Optimum Mode -viesti näkyy näytöllä.
Tämä viesti tulee näyttöön, kun näytönohjaimen
signaali ylittää laitteen enimmäistarkkuuden tai taajuuden.
Muuta enimmäistarkkuutta ja -taajuutta laitteen
suorituskyvyn mukaan vakiosignaalitilojen
taulukon perusteella (sivu 92).
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä. (Katso "2.2
Tietokoneen kytkeminen ja käyttö".)
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.
Tarkista, että tietokoneen tarkkuus ja taajuus ovat
laitteen tukemalla alueella. Muuta asetuksia
tarvittaessa. Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen
vakiosignaalitilojen taulukosta (sivu 92) ja tuotteen
Information-valikosta.
Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä Brightness- (sivu 38) ja Contrastasetuksia (sivu 39).
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Muuta Color-asetuksia. (Katso "3.5 Color".)
Kuvan väreissä on varjoja ja ne näkyvät
vääristyneinä.
Muuta Color-asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Muuta Color-asetuksia.
(Katso "3.5 Color".)
(Katso "3.5 Color".)
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1
sekunnin välein.
Laite on virransäästötilassa.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla
mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Ääniongelma
Ongelmat
Ääni ei kuulu.
Ratkaisut
Tarkista äänikaapelin liitäntä tai säädä
äänenvoimakkuutta.
Tarkista äänenvoimakkuus.
9 Vianmääritysopas
86
9
Vianmääritysopas
Ongelmat
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Ratkaisut
Säädä äänenvoimakkuutta.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian
hiljainen, vaikka olet säätänyt
äänenvoimakkuuden korkeimmalle mahdolliselle
tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai
ohjelmiston äänenvoimakkuutta.
Lähdelaitteen ongelma
Ongelmat
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Ratkaisut
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus,
kone tulee viedä huoltoon.
Laitteen rungossa olevien merkkivalojen näkyvyys vaihtelee käyttäjän katselukulman mukaan.
Merkkivalo on ihmisille vaaraton, eikä se vaikuta laitteen ominaisuuksiin ja toimintaan. Laitetta on
turvallista käyttää.
9 Vianmääritysopas
87
9
9.2
Vianmääritysopas
Kysymykset ja vastaukset
Kysymys
Miten taajuutta muutetaan?
Vastaus
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.






Windows XP: Valitse Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja teemat
Näyttö
Asetukset
Lisäasetukset
Näyttölaite ja
säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Windows ME/2000: Valitse Ohjauspaneeli
Näyttö
Asetukset
Lisäasetukset
Näyttölaite ja
Virkistystaajuus kohdasta Näytön asetukset.
Windows Vista: Valitse Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja
mukauttaminen
Mukauttaminen
Näytön asetukset
Lisäasetukset
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuusasetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja
mukauttaminen
Näyttö
Näytön tarkkuus
Lisäasetukset
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuusasetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Windows 8: Valitse Asetukset
Ohjauspaneeli
Ulkoasu
ja mukauttaminen
Näyttö
Näytön tarkkuus
Lisäasetukset
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuusasetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Windows 10: Valitse Asetukset
Järjestelmä
Näyttö
Näytön lisäasetukset
Näytä sovittimen ominaisuudet
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön
asetukset -kohdassa.
9 Vianmääritysopas
88
9
Vianmääritysopas
Kysymys
Miten tarkkuutta muutetaan?
Vastaus

Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja teemat

Asetukset.
Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Näyttö

Näyttö
Asetukset.
Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
Mukauttaminen
Näyttöasetukset.

Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen

Näyttö
Säädä tarkkuutta.
Windows 8: Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset
Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näyttö
Säädä tarkkuutta.

Windows 10: Valitse Asetukset
Järjestelmä
Näyttö
Näytön lisäasetukset ja säädä tarkkuutta.
Miten virransäästötila
asetetaan?

Windows XP: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja teemat
Näyttö
Näytönsäästäjä
Virranhallinta-asetukset Voit tehdä tämän myös tietokoneen
BIOS-asetuksista.

Windows ME/2000: Aseta virransäästötila kohdasta
Ohjauspaneeli
Näyttö
Näytönsäästäjä
Virranhallinta-asetukset Voit tehdä tämän myös tietokoneen
BIOS-asetuksista.

Windows Vista: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näytönsäästäjä
Mukauttaminen
Virranhallinta-asetukset Voit tehdä tämän
myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows 7: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näytönsäästäjä
Mukauttaminen
Virranhallinta-asetukset Voit tehdä tämän
myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows 8: Aseta virransäästötila kohdasta Asetukset
Ohjauspaneeli
Mukauttaminen
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näytönsäästäjä
Virranhallinta-
asetukset Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows 10: Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset
Mukauttaminen
asetukset
Lukitusnäyttö
Näytön aikakatkaisun
Virta ja lepotila tai käyttämällä tietokoneen BIOS-
asetuksia.
Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
9 Vianmääritysopas
89
10
Tekniset tiedot
10.1 Yleistä
Mallin nimi
Näyttö
U28E590D
U24E590D
Koko
28 tuumaa (70 cm)
23,5 tuumaa (59 cm)
Näyttöalue
620,93 mm (V) x 341,28 mm (P)
521,28 mm (V) x 293,22 mm (P)
Kuvapistet
iheys
0,16 mm (V) x 0,16 mm (P)
0,4525 mm (V) x 0,13575 mm (P)
Virtalähde
AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa
käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
Mitat (L x K x S) /
Paino
Ilman
jalustaa
660,9 x 381,3 x 73,5 mm
561,1 x 333,0 x 62,8 mm
Jalustan
kanssa
660,9 x 468,5 x 187,1 mm /
5,28 kg
561,1 x 428,0 x 187,1 mm /
4,61 kg
VESA-kiinnitysteline
75 mm x 75 mm
(käytetään erityisen (varrellisen) kiinnitystelineen kanssa)
Käyttö- ja
säilytysympäristö
Käyttö
Lämpötila: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Kosteus: 10% – 80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Kosteus: 5% – 95 %, tiivistymätön
Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa.
Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset. Näyttö
asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
Näytön pisteet (kuvapisteet)
Tämän LCD-näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä
näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
Edellä mainittuja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
10 Tekniset tiedot
90
10
Tekniset tiedot
10.2 Virransäästö
Laitteen virransäästötoiminto pienentää virrankulutusta sammuttamalla kuvaruudun ja muuttamalla virran
merkkivalon väriä, kun laitetta ei käytetä määritetyn ajan kuluessa. Laitteen virtaa ei katkaista
virransäästötilassa. Voit palauttaa kuvaruudun takaisin käyttöön liikuttamalla hiirtä tai painamalla mitä
tahansa näppäimistön näppäintä. Virransäästötila toimii vain silloin, kun laite on kytketty sellaiseen
tietokoneeseen, jossa on virransäästötoiminto.
Virransäästö
Energy Star testiehto
Virransäästötila
Virta katkaistu
(virtapainikkeesta)
Virran merkkivalo
Pois päältä
Vilkkuu
Päällä
Virrankulutus
(U28E590D)
Tyypillinen 29,6 W
Tyypillinen 0,3 W
Alle 0,3 W
Virrankulutus
(U24E590D)
Tyypillinen 34,3 W
Tyypillinen 0,3 W
Alle 0,3 W

Näytetty virrankulutuksen taso voi vaihdella eri käyttöolosuhteissa tai asetuksia muutettaessa.

ENERGY STAR® on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston rekisteröity tavaramerkki.
Energy Star -virrankulutus mitataan nykyisen Energy Star® -standardin testimenetelmän
mukaisesti.

Virrankulutuksen voi vähentää nollaan irrottamalla virtajohdon. Muista irrottaa virtajohto, jos et aio
käyttää laitetta pitkään aikaan. Virrankulutuksen voi vähentää 0 wattiin irrottamalla virtajohdon, jos
virtapainike ei ole käytettävissä.
10 Tekniset tiedot
91
10
Tekniset tiedot
10.3 Standardisignaalitilojen taulukko

Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin
näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin määrätyn tarkkuuden
käyttäminen voi heikentää kuvanlaatua. Tämän välttämiseksi suosittelemme, että valitset
optimaalisen tarkkuuden, joka on määritetty laitteen näyttökokoa varten.

Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-näytöstä LCD-näyttöön, tarkista taajuusasetukset.
Jos LCD-näyttö ei tue taajuutta 85Hz, muuta pystytaajuudeksi 60Hz CDT-näyttöä käyttämällä,
ennen kuin vaihdat sen LCD-näyttöön.
Mallin nimi
Synkronointi
Vaakataajuus
U28E590D / U24E590D
30–135 kHz (DisplayPort)
30–90 kHz (HDMI1)
30–135 kHz (HDMI2)
Pystytaajuus
56–75 Hz (DisplayPort)
24–75 Hz (HDMI1/HDMI2)
Tarkkuus
Optimaalinen tarkkuus
3840 x 2160 / 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 / 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 / 60 Hz (HDMI2)
Enimmäistarkkuus
3840 x 2160 / 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 / 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 / 60 Hz (HDMI2)
Jos tietokoneesta lähetetään signaali, joka kuuluu seuraaviin vakiosignaalitiloihin, näyttöä säädetään
automaattisesti. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran
merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen
käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
10 Tekniset tiedot
92
10
Tekniset tiedot
Displayport
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
10 Tekniset tiedot
93
10
Tekniset tiedot
HDMI1
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
10 Tekniset tiedot
94
10
Tekniset tiedot
HDMI2
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-

Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa
aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään
vaakataajuus. Vaakataajuus ilmaistaan kilohertseinä, kHz.
10 Tekniset tiedot
95
10
Tekniset tiedot

Pystytaajuus
Luonnollinen kuva muodostetaan toistamalla samaa kuvaa kymmeniä kertoja sekunnissa.
Toistotiheyttä kutsutaan "pystytaajuudeksi" tai "virkistystaajuudeksi", ja sen mittayksikkönä on Hz.

Joidenkin yllä olevassa taulukossa olevien tarkkuuksien käytettävyys voi vaihdella näytönohjaimen
teknisten ominaisuuksien mukaan.
10 Tekniset tiedot
96
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan kustannukset)
Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun
huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.

Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.

Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.)

Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on asennettu
ensimmäisen kerran.

Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.

Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.

Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.

Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.

Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.

Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu

ulkoisesta iskusta tai putoamisesta

muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä

muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin
suorittamasta korjauksesta

asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta

käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen

käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta

Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.)
seurauksena.

Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat
kuluneet loppuun.
Liite
97
Liite
Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis
käyttöopas ensin.
Liite
98
Liite
Turvallinen hävittäminen
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta
tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia)
ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja
lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen
mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä
ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen
ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Liite
99
Liite
Sanasto
Kuvaruutunäyttö (OSD)
Kuvaruutunäytössä (OSD) voit määrittää kuvaruudun asetukset kuvanlaadun optimoimiseksi tarpeen
mukaan. Sen avulla voit muuttaa näytön kirkkautta, värisävyä, kokoa ja monia muita asetuksia
näytössä olevien valikoiden kautta.
Gamma
Gamma-valikossa voit säätää näytön keskisävyjä edustavia harmaasävyjä. Kirkkauden säätäminen
kirkastaa koko näytön, kun taas Gamma-asetuksen säätäminen lisää vain keskisävyjen kirkkautta.
Harmaasävy
Sävyasteikolla viitataan värien tummuuden tasoon, joka osoittaa värimuutosten vaihtelun näytön
tummilla ja kirkkailla alueilla. Näytön kirkkauden muutokset ilmoitetaan mustan ja valkoisen vaihteluna,
kun taas harmaasävyllä viitataan mustan ja valkoisen väliseen alueeseen. Harmaasävyjen
muuttaminen Gamma-säädöllä muuttaa näytön keskisävyjen kirkkautta.
Pyyhkäisynopeus
Pyyhkäisynopeus, tai virkistystaajuus, viittaa näytön päivitystiheyteen. Kuva näytetään päivittämällä
näytön tiedot, vaikka päivitys ei näy paljain silmin. Näytön päivityskertojen määrää kutsutaan
pyyhkäisynopeudeksi, ja sen mittayksikkö on Hz. 60 Hz:n pyyhkäisynopeus tarkoittaa, että näyttö
päivitetään 60 kertaa sekunnissa. Näytön pyyhkäisynopeus vaihtelee tietokoneen näytönohjaimen ja
näytön suorituskyvyn mukaan.
Vaakataajuus
Näyttöruudussa olevat merkit tai kuvat muodostuvat lukuisista pisteistä (pikseleistä). Pikselit
lähetetään vaakasuuntaisina juovina, joista luodaan sitten kuva järjestämällä ne pystysuunnassa.
Vaakataajuuden mittayksikkö on kHz, joka ilmoittaa, kuinka monta vaakasuuntaista juovaa sekunnissa
lähetetään ja näytetään näyttöruudussa. Kun horisontaalinen taajuus on 85, kuvan muodostavia
vaakasuoria viivoja lähetetään 85 000 kertaa sekunnissa. Horisontaalinen taajuus on 85 kHz.
Pystytaajuus
Yksi kuva muodostuu lukuisista vaakasuuntaisista juovista. Pystytaajuuden mittayksikkö on Hz, joka
ilmoittaa, kuinka monta kuvaa vaakasuuntaisista juovista voidaan muodostaa sekunnissa. Jos
pystytaajuus on 60, se tarkoittaa, että kuva lähetetään 60 kertaa sekunnissa. Pystytaajuutta kutsutaan
myös "virkistystaajuudeksi", ja se vaikuttaa näytön välkyntään.
Liite
100
Liite
Tarkkuus
Tarkkuudella tarkoitetaan näytön muodostavien vaaka- ja pystysuuntaisten pikseleiden määrää. Se
ilmaisee, kuinka tarkasti kuvan yksityiskohdat näkyvät.
Tarkkuudeltaan parempi näyttö sisältää enemmän tietoja ja soveltuu myös useiden tehtävien
samanaikaiseen suorittamiseen.
Jos näytön tarkkuus on esimerkiksi 1920 x 1080, siinä on 1920 vaakasuuntaista pikseliä
(vaakataajuus) ja 1080 pystysuuntaista juovaa (pystytarkkuus).
Jos näytön tarkkuus on esimerkiksi 1920 x 1200, siinä on 1920 vaakasuuntaista pikseliä
(vaakataajuus) ja 1200 pystysuuntaista juovaa (pystytarkkuus).
Liitä ja käytä
Plug & Play -toiminto mahdollistaa automaattisen tiedonsiirron näytön ja tietokoneen välillä, mikä
takaa näyttöympäristön parhaan mahdollisen toiminnan.
Näyttöpääte käyttää liitä ja käytä -toimintoon VESA DDC:tä (kansainvälinen standardi).
Liite
101
Hakemisto
A
Osat 20
Ajan näyttö 67
Asennus 25
P
Painallusten toistoaika 77
D
Palauta kaikki 79
DisplayPortversio 75
Pelitila 47
Puhdistaminen 8
E
Easy Setting Box 83
S
Ekosäästö Plus 71
Sammutusajastin 72
Ennen kytkemistä 29
SAMSUNG MAGIC Angle 43
SAMSUNG MAGIC Bright 36
F
FreeSync 68
Sanasto 100
Silmien lepuutustila 46
Sisällön tarkistaminen 19
Standardisignaalitilojen taulukko 92
H
HDMI mustan taso 45
T
Tekijänoikeudet 7
K
Terävyys 40
Kieli 66
TIEDOT 80
Kirkkaus 38
Tietokoneen kytkeminen ja käyttö 29
Kontrasti 39
Turvallinen hävittäminen 99
Kuvakoko 49
Turvallisuusohjeita 10
Kysymykset ja vastaukset 88
V
L
Lähteen tunnistus 76
Vaatimukset ennen yhteydenottoa
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen 85
Läpinäkyvyys 65
Vasteaika 48
Vastuu maksullisesta palvelusta asiakkaan
kustannukset 97
N
Virran merkkivalo palaa 78
Näytön säätö 51
Virransäästö 91
O
Y
Oikea käyttöasento 18
Yleistä 90
Hakemisto
102
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising