Samsung | C49RG90SSU | User guide | Samsung 49" Curved Gaming Monitor CRG9 Kasutusjuhend

Samsung 49" Curved Gaming Monitor CRG9 Kasutusjuhend
KÄYTTÖOPAS
Pelinäyttö
C49RG90SS*
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Muut kuin Samsung Electronicsin tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Palvelumaksu saatetaan veloittaa seuraavissa tapauksissa:
(a) Kutsut asentajan paikalle, mutta laitteesta ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
(b) Viet laitteen huoltoon, mutta siitä ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
Sinulle kerrotaan palvelumaksuista ennen asentajan käyntiä.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Asennusalueen turvaaminen
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
4
4
Turvallisuusohjeet
Puhdistaminen
Sähköturvallisuus
Asennus
Käyttö
4
5
5
6
7
Valmistelut
Osat
Ohjauspaneeli
Toimintonäppäinopas
Pelien asetusnäppäin
Brightness-, Contrast- ja Sharpness-asetusten
muuttaminen
Eye Saver Mode -asetusten muuttaminen
Volume-asetuksen muuttaminen
Porttityypit
Ohjelmiston päivittäminen USB-portin kautta
Laitteen kallistuskulman ja korkeuden
säätäminen
Varkaudenestolukko
9
9
10
11
Asennus
Jalustan kiinnittäminen
Jalustan irrottaminen (SEINÄKIINNIKKEEN
kiinnittämistä varten)
SEINÄKIINNIKKEEN kiinnittäminen
18
18
12
12
12
13
14
16
17
19
20
Game
Muistettava ennen kytkentää
21
Picture Mode
28
Tietokoneen kytkeminen ja käyttäminen
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen DP-kaapelilla
Kytkeminen kuulokkeisiin
Kytkeminen mikrofoniin
Kytkeminen äänikaapelilla
21
21
21
22
22
22
Refresh Rate
29
Black Equalizer
30
Response Time
30
FreeSync
30
Low Input Lag
32
Virtual Aim Point
32
Screen Size
32
Save Settings
33
Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen USB HUB
-toiminnon käyttöä varten
23
Tietokoneen kytkeminen laitteeseen
23
Laitteen käyttäminen USB HUB -tilassa
23
USB-laitteen liittäminen
24
Virran kytkeminen
25
Johtojen asettaminen siististi
26
Laitteen oikea käyttöasento
27
Ohjaimen asentaminen
27
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
27
Picture
Picture Mode
34
Brightness
35
Contrast
35
Sharpness
35
Color
36
HDMI Black Level
36
Eye Saver Mode
36
Screen Adjustment
37
Calibration Report
37
2
Sisällysluettelo
PBP
PBP Mode
Aspect Ratio
Screen1
Screen2
Sound Source
37
37
38
38
38
38
Source Detection
44
Key Repeat Time
44
Power LED On
45
Reset All
45
Information
45
Tekniset tiedot
Yleiset
51
Vakiosignaalitilojen taulukko
52
Liite
OnScreen Display
Ohjelmiston asennus
Language
39
Display Time
39
Easy Setting Box
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia
Järjestelmävaatimukset
Self Diagnosis
40
Vianmääritysopas
Lighting
42
Local Dimming
42
Volume
42
Smart ECO Saving+
42
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan
yhteydenoton edellytykset
48
Laitteen testaaminen
48
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
48
Tarkistettavat kohteet
48
Off Timer Plus
42
PC/AV Mode
43
USB Super Charging
43
DisplayPort Ver.
44
HDMI Mode
44
47
47
47
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
Tuote ei ole viallinen
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Muuta
56
56
56
56
System
Kysymykset ja vastaukset
50
3
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Asennusalueen turvaaminen
Turvallisuusohjeet
Jätä laitteen lähelle tilaa sen ilmanvaihtoa varten. Laitteen sisäisen lämpötilan nouseminen voi
aiheuttaa tulipalon ja vaurioittaa laitetta. Jätä laitteen lähelle tilaa vähintään alla näytetyn verran, kun
asennat laitetta.
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoihin.
10 cm
10 cm
10 cm
Varoitus
10 cm
10 cm
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
Kiiltävien mallien pintaan voi ilmestyä valkoisia tahroja, jos niiden lähellä käytetään ultraäänellä
toimivaa ilmankostutinta.
――Ota yhteyttä lähimpään Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat puhdistaa laitteen sisältä
(palvelusta peritään maksu).
4
Puhdistaminen
――Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
1
Sammuta tuote ja tietokone.
2
Irrota virtajohto laitteesta.
――Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla
sähköisku.
3
Pyyhi näyttö puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
‒‒ Älä puhdista näyttöä alkoholi-, liuotin- tai tensidipitoisilla aineilla.
‒‒ Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen päälle.
4
Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi pois ennen tuotteen
ulkopinnan puhdistamista.
5
Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.
6
Käynnistä tuote ja tietokone.
Sähköturvallisuus
Varoitus
•• Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
•• Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
•• Älä kosketa virtapistoketta märin käsin.
•• Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
•• Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).
•• Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.
•• Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.
Vaara
•• Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•• Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.
•• Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
‒‒ Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyöttö katkeaa.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
5
Asennus
Varoitus
Vaara
•• Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta
lämmönlähteiden lähelle.
•• Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
•• Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.
•• Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.
•• Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
‒‒ Lapset voivat tukehtua.
•• Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai kaltevalle
pinnalle).
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
‒‒ Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa laitetta tai johtaa
tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle, kosteudelle (esimerkiksi
vesipisaroille), öljylle tai savulle.
•• Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden kanssa samassa
tasossa.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
‒‒ Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.
•• Laske laite varovasti.
‒‒ Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon hienoa pölyä,
kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti
pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.
‒‒ Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen
paikkaan.
•• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai kuumien
esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.
‒‒ Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
•• Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa. Älä asenna laitetta
keittiöön tai keittiön työtason lähelle.
6
Käyttö
Varoitus
•• Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.
‒‒ Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.
•• Jos haluat siirtää laitetta, irrota ensin sen kaikki johdot, virtajohto mukaan lukien.
•• Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota
yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
‒‒ Lapsesi voivat vahingoittua.
•• Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkästi syttyviä
esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tuloja lähtöportteihin).
‒‒ Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai metalliesineitä
laitteen päälle.
‒‒ Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto. Ota sen
jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
‒‒ Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
•• Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.
‒‒ Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai makeisia, ja
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.
•• Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista. Tuuleta myös alue
välittömästi.
•• Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
•• Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
‒‒ Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
7
Vaara
•• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia
kuvapisteitä.
‒‒ Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio käyttää tuotetta pitkään
aikaan.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi loman vuoksi).
‒‒ Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoa.
•• Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
‒‒ Näkösi voi heiketä.
•• Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
•• Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•• Lepuuta silmiäsi yli 5 minuuttia tai katso kaukaisiin kohteisiin laitteen käytön aikana kerran 1
tunnissa.
•• Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö kuumenee.
•• Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
•• Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.
‒‒ Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.
‒‒ Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.
•• Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
‒‒ Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.
‒‒ Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
•• Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
‒‒ Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
8
Luku 02
Valmistelut
Osat
Osat
Kuvaus
Monisuuntainen painike, joka helpottaa siirtymistä.
JOG-painike
――JOG-painike sijaitsee näytön alaosassa kuvaruudun oikealla puolella, ja
siinä on viisi suuntaa: YLÖS, ALAS, VASEN, OIKEA ja PAINA (ENTER).
Ohjauspaneeli
Tämä merkkivalo osoittaa virtatilan:
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
•• Virta kytketty (virtapainikkeesta): Pois päältä
laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
•• Virransäästötila: Vilkkuu
Virran merkkivalo
•• Virta katkaistu (virtapainikkeesta): Päällä
――Virranilmaisimen toimintoa voidaan vaihtaa valikosta. (System → Power
LED On) Toiminnallisten erojen vuoksi kaikissa malleissa ei ehkä ole tätä
toimintoa.
Virran merkkivalo
Pelien asetusnäppäin
Return
Toimintonäppäinopas
Paina JOG-painiketta, kun näyttö käynnistyy. Toimintonäppäinopas
tulee näyttöön. Jos haluat avata kuvaruutuvalikon, kun opas tulee
Toimintonäppäinopas
näyttöön, paina vastaavaa suuntapainiketta uudelleen.
――Toimintonäppäinopas voi vaihdella toiminnon tai laitteen mallin mukaan.
ALAS(ETU)
Perehdy käyttämääsi laitteeseen.
Valitse aiemmin tallennetut mukautetut pelitilat pikanäppäimillä.
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
Pelien asetusnäppäin
OIKEALLE
VASEMMALLE
PAINA(ENTER)
――Pelien asetusnäppäimet löytyvät näytön etuosan oikeasta alareunasta.
Muokkaa ja tallenna mukautettu pelitila valitsemalla Game → Save
Settings.
YLÖS(TAKA)
JOG-painike
9
Toimintonäppäinopas
――Voit siirtyä päävalikkoon tai käyttää muita toimintoja painamalla JOG-painiketta, jolloin toimintonäppäinopas
Kuvakkeet
Menu
ilmestyy näyttöön. Voit poistua painamalla JOG-painiketta uudelleen.
YLÖS/ALAS/VASEN/OIKEA: Siirry haluamaasi kohteeseen. Kunkin
kohteen kuvaus ilmestyy näyttöön tarkennuksen muuttuessa.
Source
PAINA(ENTER): Valittu kohde otetaan käyttöön.
PBP
Power Off
Kuvaus
Valitsee
, kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
Näytön kuvaruutuvalikko ilmestyy näyttöön.
Valitse
, jos haluat muuttaa syöttösignaalia siirtämällä JOG-painiketta
toimintonäppäinopasnäytössä. Näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy
viesti, jos syöttösignaali on muuttunut.
Valitsee
, kun JOG-painiketta siirretään toimintonäppäinopasnäytössä.
Paina painiketta, kun PBP-toiminnon asetusten määrittäminen on
tarpeen.
Valitsee
näytön sammuttamista varten, kun JOG-painiketta siirretään
toimintonäppäinopasnäytössä.
――Toimintonäppäinoppaan asetukset vaihtelevat mallien toiminnallisten erojen vuoksi.
Return
10
Kun näytössä ei näy mitään (virransäästötilassa tai signaalittomassa tilassa), suoria lähde- ja
virtanäppäimiä voi käyttää alla kuvatulla tavalla.
Pelien asetusnäppäin
JOG-painike
Voit tarkastaa asetuksen nopeasti näytön alaosan pikanäppäimen avulla näyttövalikkoa käyttämättä.
Näet kolmen eri tilan asetukset suoraan.
Virransäästö-/signaaliton tila
YLÖS
Lähteen vaihto
edellinen
PAINA(ENTER) 2 sekunnin ajan
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
Virrankatkaisu
Kun näytössä näkyy päävalikko, JOG-painiketta voidaan käyttää alla kuvatulla tavalla.
JOG-painike
Toiminto
YLÖS/ALAS
Game Setting 3
Game Setting 2
Siirrä asetusta.
Game Setting 1
Poistu päävalikosta.
VASEMMALLE
Sulje aliluettelo arvoa tallentamatta.
Liukusäätimen arvo vähenee.
OIKEALLE
PAINA(ENTER)
Siirry seuraavaan syvyyteen.
120
12
Hz
Off
On
Refresh Rate
FreeSync
Low Input Lag
Liukusäätimen arvo kasvaa.
Siirry seuraavaan syvyyteen.
Black Equalizer
Tallenna arvo ja sulje aliluettelo.
Game Setting 1
Response Time
Picture Mode: Custom
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Näytössä näkyvät kuvat ilmaisevat toimintojen asetukset kuvaruutunäytössä reaaliaikaisten arvojen sijaan.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
11
Brightness-, Contrast- ja Sharpness-asetusten
muuttaminen
Voit säätää Brightness-, Contrast- tai Sharpness-asetusta siirtämällä JOG-painiketta ylös, jos
kuvaruutuvalikko ei ole näytössä.
Volume-asetuksen muuttaminen
Voit säätää Volume-asetusta siirtämällä JOG-painiketta vasemmalle tai oikealle, jos kuvaruutuvalikko ei
ole näytössä.
Volume
Sharpness
Brightness
50
Mute
100
Contrast
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Jos yhdistetyn syöttölaitteen äänenlaatu on kuulokkeita ja kaiuttimia käytettäessä heikko, laitteen Auto Mute
-toiminto voi mykistää äänen tai saada sen katkeilemaan. Määritä syöttölaitteen syöttöäänenvoimakkuudeksi
vähintään 20 % ja säädä äänenvoimakkuutta laitteen äänenvoimakkuussäätimellä (JOG-painike VASEN/
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Oletuskirkkaus voi vaihdella alueen mukaan.
Brightness
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
Contrast
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
OIKEA).
――Mikä on Auto Mute?
Toiminto mykistää äänen äänenlaadun parantamiseksi, kun syöttösignaalissa on melua tai se on heikko,
tavallisesti syöttölaitteen äänenvoimakkuuteen liittyvän ongelman vuoksi.
――Voit ottaa Mute-toiminnon käyttöön avaamalla Volume-hallintanäytön ja siirtämällä kohdistuksen JOGpainikkeella alas.
Voit poistaa Mute-toiminnon käytöstä avaamalla Volume-hallintanäytön ja lisäämällä tai vähentämällä
Volume-asetuksen arvoa.
Sharpness
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
Eye Saver Mode -asetusten muuttaminen
Voit säätää Eye Saver Mode -asetusta siirtämällä JOG-painiketta alaspäin, jos kuvaruutuvalikko ei ole
näytössä.
Eye Saver Mode : On
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
12
Porttityypit
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä
ilmoitusta. Perehdy käyttämääsi laitteeseen.
POWER IN
Liitäntä
Kuvaus
Kytke näytteen virtajohto laitteen takana olevaan POWER IN
-virtaliittimeen.
POWER IN
HDMI IN
DP IN 1
Liitäntä
MIC IN
MIC OUT
(PC IN)
1
2
1
2
Liitä tietokoneeseen.
MIC OUT
Yhdistäminen tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. Yhteensopiva USBkaapelin version 3.0 tai vanhemman kanssa.
(PC IN)
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
DP IN 1
SERVICE
Kuvaus
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
HDMI IN
DP IN 2
――Tätä porttia voidaan käyttää vain tietokoneen yhdistämiseen.
Kytke USB-laite.
DP IN 2
――Erittäin nopea lataaminen on mahdollista vain käytettäessä
Yhdistäminen äänilähtölaitteeseen, kuten kuulokkeisiin
1
2
Kytke mikrofoniin.
vaihtelee yhdistettävien laitteiden mukaan.
Kytke USB-laite.
Tarkoitettu huoltoteknikoille.
SERVICE
2-porttia.
Tämä portti lataa laitteet tyypillisiä USB-portteja nopeammin. Nopeus
1
2
MIC IN
13
Ohjelmiston päivittäminen USB-portin kautta
1
Aseta USB-levy
1 -porttiin. Voit päivittää ohjelmiston USB-portin kautta vain, jos näyttö toimii
normaalisti tai tarkistussignaali näkyy näytössä.
2
Kun näytössä näkyy seuraavassa kuvassa näkyvä ilmoitus, päivitä ohjelmisto valitsemalla Yes.
Do you want to update via USB?
Yes
HDMI IN
DP IN 1
DP IN 2
SERVICE
MIC IN
MIC OUT
(PC IN)
1
2
1
2
3
No
Kun näytössä näkyy seuraavassa kuvassa näkyvä kuva, valitse Yes.
Update now
Update from version XXXX.X to version XXXX.X?
Check the cable connection and the settings of the source device.
DisplayPort1
Kun näytössä näkyy seuraavassa kuvassa näkyvä kuva, pidä alanuolinäppäintä painettuna 5 sekuntia.
Yes
4
No
Ohjelmiston päivittäminen alkaa.
Update now
Updating product Software…
Your product will turn itself off and on again automatically after completing
update.
Power Off
5%
14
Huomautus
1
Tuetut USB-levyn muodot ovat FAT, FAT32 ja NTFS.
2
Jos käytössäsi on malli CRG9, varmista, että jokainen päivitystiedosto on BIN-muotoinen tiedosto ja
CRG9-mallin nimeämissäännön mukainen (m-RG949CCAA-****.*[4 numeroa].bin, jossa ****.* on
versionumero ja 4 numeroa on tarkistussumma. Esimerkiksi ”m-RG949CCAA-1000.0[6E80].bin” on
CRG9-mallin nimeämissäännön mukainen), ja se on kopioitava juurihakemistoon.
3
Varmista, että USB-levyllä on vain yksi päivitystiedosto jokaista mallia varten, ja noudata sitten
tämän oppaan ohjeita.
4
Jos ilmoitus No valid update files found. Please check your USB device and try again. tulee näyttöön,
syynä on todennäköisesti jokin seuraavista.
Update now
No valid update files found.
Please check your USB device and try again.
OK
‒‒
Cancel
1 -porttiin ei ole asetettu USB-levyä.
‒‒ USB-levyn muoto ei ole tuettu.
‒‒ USB-levyllä ei ole kelvollisia päivitystiedostoja. (Päivitystiedostoja ei ole, tai tiedostonimet ovat
virheellisiä.)
5
Älä sammuta näyttöä. Älä myöskään keskeytä päivitystä. Jos päivitys keskeytyy, näyttö palaa
tuotantoversioon.
――Huomaa, että tuotantoversio ei ehkä ole sama kuin ennen tätä päivitystä käytössä ollut versio, jos ohjelmisto
on jo päivitetty aiemmin.
15
Laitteen kallistuskulman ja korkeuden säätäminen
Vaara
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
-2,0° (±2,0°) ~ +17,0° (±2,0°)
-15,0° (±2,0°) vasemmalle ~ 15,0° (±2,0°) oikealle
•• Säädä kallistus tarttumalla näyttöön sen vasemmasta ja oikeasta laidasta.
0 ~ 120,0 mm (±5,0 mm)
Jos kuvaruutu ei ole suorassa tuotteen kallistuksen ja korkeuden säätämisen jälkeen, toimi seuraavasti.
•• Näytön kallistuskulma ja korkeus ovat säädettävissä.
•• Kun säädät kallistuskulmaa tai korkeutta, pitele laitetta kummaltakin puolelta, jotta liiallinen voima
ei vahingoita laitetta.
•• Jalustan korkeutta säädettäessä saattaa kuulua ääntä. Tämä ääni johtuu siitä, että jalustan sisällä
oleva pallo liukuu jalustan korkeutta säädettäessä. Tämä on normaalia ääntä, ei merkki tuotteen
viasta.
•• Tartu kotelon etureunaan kummastakin sivusta ja säädä näytön kulmaa, kunnes kuvaruutu on
suorassa. (Varo koskettamasta suoraan LCD-näytön kuvapintaa.)
•• Näytön kulmaa voidaan säätää välillä -4°– +4°.
16
Varkaudenestolukko
――Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
――Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja
lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Varkaudenestolukon lukitseminen:
1
Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
2
Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
3
Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
4
Lukitse lukituslaite.
‒‒ Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
‒‒ Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
‒‒ Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
17
Asennus
Jalustan kiinnittäminen
――Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
: Laite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitä painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla. Älä paina laitetta, kun se on lattialla ylös- tai alaspäin.
1
Vaara
Tartu jalustan kaulaosaan kummallakin
kädellä, jotta se ei putoa ja aiheuta
vammoja.
1
Kokoa YLEMPI TAKASUOJUS jalustan
kaulaosaan kuvan mukaan.
Kiinnitä jalustan kaulaosa näyttöön
kuvan mukaan.
6
1
Kierrä TAKAKANNEN YLÄOSAA
myötäpäivään.
1
Kiristä ruuvit jalustan kaulaosan
yläosassa.
71
Nosta näyttö pystyasentoon kuvan
mukaan.
1
Aseta jalustan pohjaosa jalustan
kaulaosaan kuvan osoittamaan
suuntaan.
1
Pura TAKAKANNEN YLÄOSA.
8
1
Irrota pakkaus.
18
Jalustan irrottaminen (SEINÄKIINNIKKEEN kiinnittämistä varten)
――Ennen jalustan irrottamista näytöstä aseta näyttö tasaiselle ja vakaalle alustalle kuvapinta alaspäin.
: Laite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitä painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla. Älä paina laitetta, kun se on lattialla ylös- tai alaspäin.
Kierrä TAKAKANNEN YLÄOSAA vastapäivään.
Nosta TAKAKANNEN YLÄOSAA.
Pura TAKAKANNEN YLÄOSA.
Irrota jalustan pohjaosa jalustan kaulaosasta.
6
Löysennä 4 ruuvia jalustan kaulaosan yläosassa.
Nosta jalusta ja irrota se.
Vaara
Älä paina näyttöä alaspäin. Muutoin näyttö voi
vahingoittua.
19
SEINÄKIINNIKKEEN kiinnittäminen
――Sammuta laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
1
2
•• Huomautuksia
‒‒ Jos käytät vakiopituisia ruuveja pidempiä ruuveja, laitteen sisäosat voivat vaurioitua.
‒‒ Jos asennettava seinäteline ei ole VESA-standardien mukainen, seinätelineen kiinnitykseen
käytettävät ruuvit voivat olla erikokoisia kuin vakioruuvit.
‒‒ Älä käytä VESA-standardeista poikkeavia ruuveja. Älä käytä liikaa voimaa, kun kiinnität
seinätelinettä tai pöytäjalustaa. Laite voi vaurioitua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat
vääränlaisten ruuvien käytöstä tai liiallisesta voimankäytöstä seinätelinettä tai pöytäjalustaa
kiinnitettäessä.
‒‒ Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka
aiheutuvat jonkin muun kuin suositellun seinätelineen käytöstä tai yrityksistä asentaa seinäteline
itse.
3
4
‒‒ Jos haluat kiinnittää laitteen seinälle, osta sellainen seinäteline, jolla laite voidaan kiinnittää
vähintään 10 cm:n päähän seinästä.
‒‒ Muista käyttää standardienmukaista seinätelinettä.
‒‒ Jos haluat asentaa näytön seinätelineen avulla, irrota jalusta näytöstä.
Mittayksikkö: mm
Mallin nimi
C49RG90SS*
Kiinnitä SEINÄKIINNIKE tähän
SEINÄKIINNIKE
Kohdista kohta
kohtaan
VESA-ruuvinreikien koko
millimetreinä
100,0 x 100,0
Vakioruuvi
Halkaisija 4,0 mm, kierreväli 0,7 ×
pituus 10,0 mm
Määrä
4 kpl.
――Älä kiinnitä SEINÄKIINNIKETTÄ, kun näyttö on käynnissä. Muutoin voit saada sähköiskun ja vammautua.
näytössä ja kiinnitä sitten tiukasti jalustasta irrotetut ruuvit (s.19).
20
Luku 03
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Muistettava ennen kytkentää
Tietokoneen kytkeminen ja käyttäminen
――Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.
――Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.
――Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
HDMI IN
Kytkeminen DP-kaapelilla
DP IN 1, DP IN 2
21
Kytkeminen kuulokkeisiin
Kytkeminen mikrofoniin
MIC IN
――Käytä kuulokkeita, kun aktivoit äänen HDMI-HDMI-kaapelilla tai DP-kaapelilla.
Kytkeminen äänikaapelilla
MIC OUT
22
Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen USB
HUB -toiminnon käyttöä varten
Laitteen käyttäminen USB HUB -tilassa
Kun käytät laitetta keskittimenä, voit yhdistää siihen ja käyttää sen kanssa erilaisia lähdelaitteita
samaan aikaan.
Tietokonetta ei voi yhdistää useisiin lähdelaitteisiin samaan aikaan, sillä käytettävissä on vain rajoitetusti
I/O-portteja. Laitteen HUB-toiminto parantaa työtehokkuutta, sillä voit kytkeä laitteen USB-portteihin
samanaikaisesti useita lähdelaitteita yhdistämättä niitä tietokoneeseen.
Tietokoneen kytkeminen laitteeseen
――Laite toimii KESKITTIMENÄ, kun se kytketään USB-kaapelilla tietokoneeseen. Voit kytkeä laitteeseen muita
laitteita ja hallita niitä ilman tietokoneen apua.
Jos haluat käyttää laitetta USB-keskittimenä, kytke laite USB-kaapelilla tietokoneeseen.
(PC IN)
(PC IN)
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita lähdelaitteita, tietokoneen ympärillä olevat kaapelit voivat
näyttää epäsiisteiltä. Laitteiden yhdistäminen suoraan laitteeseen ratkaisee tämän ongelman.
Kytke USB-kaapeli laitteen takana olevaan
-porttiin ja tietokoneessa olevaan USB
-porttiin.
――Laite voidaan kytkeä tietokoneeseen USB 2.0 -kaapelilla. Liitä tietokoneen ja laitteen välille USB 3.0 -kaapeli,
jotta pystyt hyödyntämään USB 3.0 -toimintoa parhaalla mahdollisella tavalla. Varmista, että tietokone
Kytke mobiililaite, kuten MP3-soitin tai älypuhelin, tietokoneeseen yhdistettyyn laitteeseen. Näin voit
hallita mobiililaitetta tietokoneen avulla tai ladata sen akun.
tukee USB 3.0 -toimintoa.
23
――Jos haluat, että USB-laite tunnistetaan ja käynnistetään tavallista nopeammin, liitä se laitteen USB 3.0
-liitäntään. USB-laite ja tietokone vaikuttavat luku-/kirjoitusnopeuteen.
――Tämä laite ei tue median toistoa. Jos haluat toistaa tiedoston USB-laitteessasi, liitä tämä laite keskittimenä
tietokoneeseesi ja toista tiedosto tietokoneessa.
――Pyydä asianmukaisilta toimittajilta lisätietoja USB-ongelmista, jotka johtuvat käyttöjärjestelmästä,
ohjainohjelmista tai ohjelmistoista.
――Koska markkinoille tulee erilaisia USB-laitteita, emme voi taata tuotteidemme yhteensopivuutta kaikkien
USB-laitteiden kanssa.
――Ulkoinen massamuistikiintolevy vaatii ulkoisen virtalähteen, joten kytke se pistorasiaan.
――Erittäin nopea lataaminen on mahdollista vain portista
2.
2 tukee 1,5 A:n enimmäisvirtaa USB 3.0
-akunlataamismäärityksen mukaisesti. Todellinen virta-arvo määräytyy ladattavan laitteen mukaan.
Jos virta on liian suuri tai ilmenee virhetilanne, ylivirtasuoja aktivoituu. Tämä on osa laitteen normaalia
toimintaa.
――Suurta virtaa vaativat USB-laitteet eivät ehkä ole tuettuja. Portin
portin
USB-laitteen liittäminen
――Voit kytkeä USB-laitteen, kuten hiiren, näppäimistön, muistitikun tai ulkoisen kiintolevyn (HDD) suoraan
-porttiin. Sitä ei tarvitse kytkeä tietokoneeseen.
näytön
Ulkoinen massamuistikiintolevy vaatii ulkoisen virtalähteen, joten kytke se pistorasiaan.
Näytön
USB-portti tukee korkeanopeuksista USB 2.0 -standardia.
Korkea nopeus
Täysi nopeus
Alhainen nopeus
Käsittelynopeus
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Virrankulutus
2,5 W(Max. per portti)
2,5 W(Max. per portti)
2,5 W(Max. per portti)
(PC IN)
1 tukema enimmäisvirta on 1,0 A ja
2 tukema enimmäisvirta 1,5 A.
――Akkua voidaan ladata virransäästötilassa, mutta sitä ei voida ladata, kun laitteen virta on katkaistu.
――USB-laitteen lataaminen ei ole mahdollista, jos virtakaapeli on irrotettu pistorasiasta.
――USB-laite on ostettava erikseen.
24
1
Yhdistä näytön
――
-portti tietokoneen USB-porttiin USB-kaapelilla.
-portin käyttö edellyttää, että UP (Upstream-portti) on kytketty tietokoneeseen.
――Yhdistä näytön
Virran kytkeminen
-portti ja tietokoneen USB-portti näytön mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
2
Yhdistä USB-laite näytön
3
Yhdistämisprosessi vastaa ulkoisen laitteen yhdistämistä tietokoneeseen.
-porttiin USB-kaapelilla.
•• Voit liittää näppäimistön ja hiiren.
POWER IN
•• Voit toistaa media-laitteen tiedostoja. (Esimerkkejä media-laitteista: MP3, digitaalinen kamera jne.)
•• Voit suorittaa, siirtää, kopioida ja poistaa tallennuslaitteessa olevia tiedostoja. (Esimerkkejä
tallennuslaitteista: ulkoinen muisti, muistikortti, muistikortin lukija, HDD-tyyppinen MP3-soitin jne.)
•• Voit käyttää muita tietokoneeseen liitettäviä USB-laitteita.
――Kun kytket laitteen näytön
-porttiin, kytke laite laitteen omalla kaapelilla.
――Tiedustele laitteeseen sopivia kaapeleita ja ulkoisia laitteita kyseisen laitteen valmistajalta.
Aloita laitteen käyttö kytkemällä virtajohto virtalähteeseen ja laitteen POWER IN-liitäntään.
――Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
――Yritys ei ole vastuussa ongelmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet laitteen kytkemisestä muulla kuin
hyväksynnän saaneella kaapelilla.
――Jotkin tuotteet eivät noudata USB-standardia; laitteessa voi esiintyä toimintahäiriö.
――Ota yhteyttä laitteen/tietokoneen valmistajan asiakaspalveluun, jos tietokoneeseen kytketty laite ei toimi
oikein.
――Koska markkinoille tulee erilaisia USB-laitteita, emme voi taata tuotteidemme yhteensopivuutta kaikkien
USB-laitteiden kanssa.
25
Johtojen asettaminen siististi
: Kuulokepidike
: Alaspäin
: Ylöspäin
1
2
Liitä vastaavat kaapelit.
Järjestä kaapelit niin, etteivät ne
pääse taipumaan, ja vedä kaapelit ulos
TAKAKANNEN ALAOSAN urista.
Ripusta KAAPELIPIDIKE kuvassa esitetyn
suuntaisesti.
Irrota JALUSTARUNGON TAKASUOJUS
vetämällä sitä kuvassa esitettyyn
suuntaan.
Sijoita vastaavat kaapelit jalustan
kaulaosan pitimeen. Älä venytä kaapelia.
Kolme kaapelia yhteen pitimeen on
suositeltava määrä.
Kiinnitä JALUSTARUNGON TAKASUOJUS Siirrä JALUSTARUNGON TAKASUOJUSTA
kuvassa esitettyyn suuntaan niin, etteivät alaspäin, kunnes se peittää jalustan
soljet ole näkyvissä.
kaulaosan kokonaan.
11
Avaa kuulokepidike painamalla sitä
alaspäin.
12
Ripusta kuulokkeet.
Järjestä taipumaan pyrkivät kaapelit
niin, etteivät ne pääse taipumaan, ja
vedä ne sitten KAAPELIPIDIKKEEN
ripustimien läpi. Jos säädät laitteen
korkeutta, järjestä kaapelit ja vedä ne
KAAPELIPIDIKKEEN ripustimien läpi
uudelleen.
Paina JALUSTARUNGON TAKASUOJUSTA
kuvassa esitettyyn suuntaan.
Säädä laitteen korkeutta tarvittaessa.
13
Kierrä kuulokepidekettä ja sitten paina
sitä ylöspäin kuvassa esitettyihin
suuntiin.
Vaara
Avaa ALEMPI TAKASUOJUS kuvassa
esitettyyn suuntaan.
26
Laitteen oikea käyttöasento
Ohjaimen asentaminen
――Voit asettaa laitteen tarkkuuden ja taajuuden optimaalisiksi asentamalla laitteen ohjaimet.
――Voit asentaa laiteohjaimen uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin verkkosivuilta
osoitteesta http://www.samsung.com.
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
Näyttöön tulee optimaalisen tarkkuuden määrittämistä koskeva tiedottava viesti, kun käynnistät laitteen
ensimmäisen kerran hankittuasi sen.
Valitse laitteesta kieli ja tietokoneesta optimaalinen tarkkuusasetus.
Käytä laitetta oikeassa työasennossa seuraavalla tavalla:
――Jos optimaalista tarkkuutta ei valita, viesti tulee enintään kolme kertaa määrätyksi ajaksi näyttöön, vaikka
•• Pidä silmät 45–50 cm:n etäisyydellä näytöstä ja suuntaa katseesi hieman alaspäin näyttöön.
laite välillä sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.
――Optimaalinen tarkkuus voidaan valita myös tietokoneen ohjauspaneelista.
•• Pidä silmäsi suoraan näytön edessä.
――Muuta virkistystaajuutta säilyttäen nykyinen tarkkuus valitsemalla näyttövalikosta Game → Refresh Rate.
•• Suorista selkäsi.
•• Säädä katselukulmaa niin, että valo ei heijastu näytöstä.
•• Pidä kyynärvartesi kohtisuorassa olkavarsiin nähden ja samassa tasossa kädenselkien kanssa.
•• Pidä kyynärpäät suunnilleen suorassa kulmassa.
•• Säädä laitteen korkeutta niin, että voit taivuttaa polvesi vähintään 90 asteen kulmaan, pidä
kantapääsi maassa ja käsivartesi sydämesi alapuolella.
•• Tee silmäharjoituksia tai räpyttele usein, niin silmien väsyminen vähenee.
27
Luku 04
Game
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
PC-tilassa
erillistä ilmoitusta.
Custom
High-Brightness
Picture Mode
FPS
Picture Mode
RTS
Tämän valikon avulla voit mukauttaa kuvanlaadun tuotteen käyttöympäristöön.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
•• Custom: Mukauta näytön asetukset.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
•• High-Brightness: Säädä näytön kirkkaus mahdollisimman suureksi.
――Dynamic Contrast ei ole käytettävissä, kun Local Dimming on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PC/AV Mode -asetuksena on AV ja HDR on käytössä.
•• FPS: Lisää tummien alueiden kirkkautta FPS-pelin näytössä. Tämä tila parantaa vihollisten
näkyvyyttä FPS-pelin aikana.
•• RTS: Paranna RTS-näytön ja minikartan näkyvyyttä lisäämällä värilämpötilaa ja kontrastisuhdetta.
12
Black Equalizer
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
FreeSync
•• RPG: Tämä tila on optimoitu RPG-pelin näytön 3D-grafiikalle ja pikaviestinnälle.
On
•• AOS: Optimoi AOS-pelin näytön kuvanlaatu kasvattamalla kontrastisuhdetta.
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Picture Mode
Custom
Picture
Refresh Rate
120 Hz
OnScreen Display
Black Equalizer
12
System
Response Time
Standard
Information
FreeSync
Off
Low Input Lag
On
Virtual Aim Point
Exit
Screen Size
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
•• sRGB: Määritä värijärjestelmäksi sRGB-tila. Tämä on näytön normaalitila.
•• Cinema: Sovita television kirkkaus ja terävyys videoiden ja DVD-levyjen sisällön katseluun.
•• Dynamic Contrast: Tasapainota kirkkaus automaattisen kontrastinsäädön avulla.
Off
Wide
28
AV-tilassa
Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI/DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, Picture
Mode-asetukseksi on neljä automaattista tehtaalla valmiiksi asetettua kuva-asetusta (Dynamic,
Standard, Movie ja Custom). Voit aktivoida asetukseksi Dynamic, Standard, Movie tai Custom. Voit valita
asetukseksi Custom, jolloin henkilökohtaiset kuva-asetuksesi palautuvat automaattisesti käyttöön.
Refresh Rate
Muuta näytön virkistystaajuutta. Suuri virkistystaajuus voi vähentää silmien väsymistä.
•• 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
•• Dynamic: Valitse tämä asetus, kun haluat kuvasta terävämmän kuin Standard -tilassa.
Optimaalinen tarkkuus
•• Standard: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on kirkas. Myös tämä asetus tekee kuvasta terävän.
•• Movie: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on pimeä. Asetus säästää virtaa ja estää silmien
väsymisen.
•• Custom: Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.
HDMI
DisplayPort1/DisplayPort2
60 Hz
5120 x 1440 / 60 Hz
5120 x 1440 / 60 Hz
100 Hz
3840 x 1080 / 100 Hz
5120 x 1440 / 100 Hz
120 Hz
3840 x 1080 / 120 Hz
5120 x 1440 / 120 Hz
――HDMI 2.0:n kaistanleveyden rajoituksen takia tarkkuutta 5120 x 1440 ei voida saavuttaa, kun Refresh Rate
-asetuksena on 100 Hz tai 120 Hz HDMI-lähteessä.
――Tarkkuus 5120 x 1440 on tuettu vain kytkettäessä tietokoneeseen.
――Jos muissa laitteissa kuin tietokoneissa todellinen tarkkuus on epänormaali, kun 60 Hz on valittuna HDMIlähteelle, valitse uudelleen 100 Hz tai 120 Hz.
――Tarkkuuden 5120 x 1440 tuki edellyttää sekä näytönohjaimen ohjainohjelmiston että Windowskäyttöjärjestelmän päivittämistä uusimpaan versioon.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun FreeSync-asetukseksi on valittu Standard Engine tai Ultimate Engine.
――Tietokoneen näytönohjain voi aiheuttaa sen, että Refresh Rate-asetuksen muuttaminen aiheuttaa näytön
välkkymistä.
――Toiminto on käytettävissä tietokoneessa, jonka näytönohjaimen virkistystaajuutta voi muuttaa.
Sitä ei voi käyttää laitteissa (esimerkiksi AV-laitteissa), joiden virkistystaajuus on kiinteä. Jos toiminto on
käytössä, näytössä voi ilmetä toimintahäiriö.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun HDMI Mode -asetuksena on 1.4.
29
Black Equalizer
FreeSync
Säädä tummien alueiden kirkkautta.
FreeSync-tekniikka on ratkaisu, joka poistaa kuvan repeämisilmiön ilman tavanomaista hitautta ja
viivettä.
Kun arvo lähenee arvoa 1, näytön tummat alueet kirkastuvat, jolloin viholliset näkyvät paremmin peliä
pelattaessa. Käytä pientä arvoa pelin aikana, jotta viholliset näkyvät hyvin.
Kun arvo lähenee arvoa 20, näytön tummat alueet tummuvat ja kontrasti pienenee.
Tämä toiminto poistaa kuvan repeämisilmiön ja viiveen pelejä pelattaessa. Voit parantaa pelielämystä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Cinema.
Näytössä näkyvät FreeSync-valikon vaihtoehdot voivat vaihdella näytön mallin ja AMDnäytönohjainyhteensopivuuden mukaan.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
•• Off: Ota FreeSync pois käytöstä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
•• Standard Engine: Ota AMD-näytönohjaimen FreeSync-perustoiminnot käyttöön.
Response Time
Kasvata videon tai pelin näytön vastenopeutta.
Faster- ja Fastest-tiloissa nopealiikkeiset kuvat näkyvät terävinä, mikä tapahtuu paneelin nestekiteiden
liikettä analysoimalla ja LED-elementtien toimintaa säätämällä.
――Käytä Standard-tilaa, kun et toista videota tai pelaa peliä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun FreeSync-asetukseksi on valittu Standard Engine tai Ultimate Engine.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
•• Ultimate Engine: Ota FreeSync-toiminto käyttöön suuremmalla näytön kuvataajuudella. Näytön
repeämisilmiö (näytön ja sisällön epänormaali tahdistus) vähenee tässä tilassa. Huomaa, että näyttö
voi välkkyä pelin pelaamisen aikana.
Käytä parasta mahdollista tarkkuutta, kun FreeSync on käytössä.
Virkistystaajuuden asetuksesta on lisätietoja kohdassa Kysymykset ja vastaukset → Miten voin muuttaa
taajuutta?
――FreeSync-toiminto on käytettävissä vain DisplayPort1- tai DisplayPort2-tilassa.
Käytä valmistajan toimittamaa DP-kaapelia, kun käytät FreeSync-toimintoa.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
Jos käytät FreeSync-toimintoa pelin pelaamisen aikana, voi ilmetä seuraavia oireita:
•• Näytönohjaimen tyyppi, pelin asetukset tai toistettava video voivat aiheuttaa sen, että näyttö
välkkyy. Kokeile seuraavia toimia: pienennä pelin asetusarvoja, vaihda FreeSync-tilaksi Standard
Engine tai tarkista näytönohjaimen ohjainohjelmiston versio ja päivitä se tarvittaessa uusimpaan
versioon AMD:n sivustosta.
•• Kun käytät FreeSync-toimintoa, näyttö voi välkkyä näytönohjaimen lähtötaajuuden vaihtelun takia.
•• Vastenopeus voi tarkkuuden mukaan vaihdella pelin pelaamisen aikana. Suuri tarkkuus pienentää
tavallisesti vastenopeutta.
•• Näytön äänenlaatu voi huonontua.
――Jos toiminnon käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteys Samsung-huoltoon.
――Kun FreeSync-asetuksena on Standard Engine tai Ultimate Engine ja tarkkuutta muutetaan, kuvassa voi
näkyä ajoittain repeytymistä. Määritä FreeSync-asetukseksi Off ja muuta tarkkuutta.
――Toimintoa ei voi käyttää laitteissa (esimerkiksi AV-laitteissa), joissa ei ole AMD:n näytönohjainta. Jos toiminto
on käytössä, näytössä voi ilmetä toimintahäiriö.
――Kuvan voi optimoida säätämällä Brightness-asetusta FreeSync-tilassa tulosisällön mukaan.
30
FreeSync-toiminnon ottaminen käyttöön
Näytönohjainten luettelossa mainitut mallit tukevat FreeSync-toimintoa.
1
Määritä FreeSync-asetukseksi Standard Engine tai Ultimate Engine kuvaruutuvalikossa.
2
Ota FreeSync käyttöön asetuksella AMD Radeon Settings:
FreeSync-toimintoa voi käyttää vain tiettyjen AMD-näytönohjainmallien kanssa. Seuraavat
näytönohjaimet ovat tuettuja:
Napsauta hiiren kakkospainikkeella → AMD Radeon Settings → Display
"AMD FreeSync" -toiminnon asetuksena tulisi olla "Käytössä". Jos "Käytössä" ei ole vielä valittuna,
valitse se.
Asenna AMD:n sivustosta uusimmat viralliset näytönohjainkortin ohjaintiedostot, jotka tukevat
FreeSync-toimintoa.
――Tietoja muista FreeSync-toimintoa tukevista AMD-näytönohjainmalleista on AMD:n virallisessa sivustossa.
――Valitse FreeSync Off, jos käytät toisen valmistajan näytönohjainta.
•• AMD Radeon Vega series
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon RX 500 series
31
Low Input Lag
Screen Size
Minimoi nopean reagoinnin syöttöviive vähentämällä videon käsittelyaikaa.
Valitse paras näytön koko ja suhde.
――On suositeltavaa määrittää näytönohjaimen virkistystaajuudeksi 100 Hz tai 120 Hz. Jos virkistystaajuutena on
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
60 Hz, toiminto ei ole käytettävissä.
――Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, jos tietokoneen pyyhkäisynopeus poikkeaa Refresh Rate-valikon
PC-tilassa
asetuksista.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
Virtual Aim Point
Voit näyttää virtuaalisen tähtäyspisteen näytön keskellä.
•• Off: Virtual Aim Point ei ole käytettävissä, kun Off on valittuna.
••
/
/
/
/
/
: Valitse haluamasi tähtäyspisteen tyyli.
•• Reset Position: Palauta tähtäyspisteen oletussijainti.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
•• Auto: Näytä kuva syöttölähteen kuvasuhteen mukaisena.
•• Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa syöttölähteen kuvasuhteeseen katsomatta.
•• 17" (4:3): Käytä 17-tuumaisen näytön kanssa 4:3-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri kuvasuhde, ei
näytetä.
•• 19" (4:3): Käytä 19-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 4:3-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
•• 19" Wide (16:10): Käytä 19-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:10-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
•• 21.5" Wide (16:9): Käytä 21,5-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:9-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on
eri kuvasuhde, ei näytetä.
•• 22" Wide (16:10): Käytä 22-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:10-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
•• 23" Wide (16:9): Käytä 23-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:9-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
•• 27" Wide (16:9): Käytä 27-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:9-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
•• 29" Wide (21:9): Käytä 29-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 21:9-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
Move the aim point using the jog button and press Enter to confirm the moved
position. To restore the default position, select Reset Position from the menu.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
32
AV-tilassa
•• 4:3: Näytä kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.
•• 16:9: Näytä kuva kuvasuhteessa 16:9.
•• 21:9: Näytä kuva kuvasuhteessa 21:9.
•• 32:9: Näytä kuva kuvasuhteessa 32:9.
•• Screen Fit: Näytä kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä rajaamatta.
Save Settings
Tallenna enintään kolme omien mieltymysten mukaan mukautettua pelitilaa. Haluttu mukautettu
pelitila voidaan valita suoraan näytön alareunassa olevalla pelitilan pikanäppäimellä.
――Mukautetun pelitilan muokkaaminen ja tallentaminen poistaa edelliset asetukset. Ole varovainen tilaa
muokattaessa.
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3 / Save / Cancel / Successfully saved.
•• 17" (4:3): Käytä 17-tuumaisen näytön kanssa 4:3-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri kuvasuhde, ei
näytetä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
•• 19" (4:3): Käytä 19-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 4:3-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
Pelien asetusnäppäin
•• 19" Wide (16:10): Käytä 19-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:10-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
Voit tarkastaa asetuksen nopeasti näytön alaosan pikanäppäimen avulla näyttövalikkoa käyttämättä.
Näet kolmen eri tilan asetukset suoraan.
•• 21.5" Wide (16:9): Käytä 21,5-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:9-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on
eri kuvasuhde, ei näytetä.
•• 22" Wide (16:10): Käytä 22-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:10-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
•• 23" Wide (16:9): Käytä 23-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:9-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
•• 27" Wide (16:9): Käytä 27-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 16:9-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
•• 29" Wide (21:9): Käytä 29-tuumaisen laajakuvanäytön kanssa 21:9-kuvasuhdetta. Kuvia, joilla on eri
kuvasuhde, ei näytetä.
――Toiminnon tuki vaihtelee laitteessa olevien porttien mukaan.
――Voit muuttaa näytön kokoa seuraavien ehtojen täyttyessä.
――Digitaalinen äänentoistolaite on kytketty HDMI/DP-kaapelin avulla.
――Tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p, ja näyttö näyttää kuvan normaalisti (kaikki mallit eivät
tue näitä signaaleja.).
――Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää HDMI/DP-liitäntää ja kohdan PC/AV Mode
asetuksena on AV.
(HDMI/DisplayPort1/DisplayPort2: Tämä asetus on käytettävissä vain, kun FreeSync on poissa käytöstä)
33
Luku 05
Picture
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
PC-tilassa
erillistä ilmoitusta.
Custom
High-Brightness
Picture Mode
FPS
Picture Mode
RTS
Tämän valikon avulla voit mukauttaa kuvanlaadun tuotteen käyttöympäristöön.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
•• Custom: Mukauta näytön asetukset.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
•• High-Brightness: Säädä näytön kirkkaus mahdollisimman suureksi.
――Dynamic Contrast ei ole käytettävissä, kun Local Dimming on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PC/AV Mode -asetuksena on AV ja HDR on käytössä.
•• FPS: Lisää tummien alueiden kirkkautta FPS-pelin näytössä. Tämä tila parantaa vihollisten
näkyvyyttä FPS-pelin aikana.
•• RTS: Paranna RTS-näytön ja minikartan näkyvyyttä lisäämällä värilämpötilaa ja kontrastisuhdetta.
12
Black Equalizer
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
FreeSync
•• RPG: Tämä tila on optimoitu RPG-pelin näytön 3D-grafiikalle ja pikaviestinnälle.
On
•• AOS: Optimoi AOS-pelin näytön kuvanlaatu kasvattamalla kontrastisuhdetta.
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Custom
Game
Picture Mode
Picture
Brightness
OnScreen Display
Contrast
75
System
Sharpness
60
Information
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
100
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
•• sRGB: Määritä värijärjestelmäksi sRGB-tila. Tämä on näytön normaalitila.
•• Cinema: Sovita television kirkkaus ja terävyys videoiden ja DVD-levyjen sisällön katseluun.
•• Dynamic Contrast: Tasapainota kirkkaus automaattisen kontrastinsäädön avulla.
Low
Off
Screen Adjustment
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
34
AV-tilassa
Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI/DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, Picture
Mode-asetukseksi on neljä automaattista tehtaalla valmiiksi asetettua kuva-asetusta (Dynamic,
Standard, Movie ja Custom). Voit aktivoida asetukseksi Dynamic, Standard, Movie tai Custom. Voit valita
asetukseksi Custom, jolloin henkilökohtaiset kuva-asetuksesi palautuvat automaattisesti käyttöön.
•• Dynamic: Valitse tämä asetus, kun haluat kuvasta terävämmän kuin Standard -tilassa.
•• Standard: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on kirkas. Myös tämä asetus tekee kuvasta terävän.
•• Movie: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on pimeä. Asetus säästää virtaa ja estää silmien
väsymisen.
•• Custom: Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.
Brightness
Säädä kuvan yleistä kirkkautta. (Välillä: 0–100)
Mitä suurempi arvo, sen kirkkaampi kuva.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
Contrast
Säädä kohteiden ja taustan välistä kirkkauseroa. (Välillä: 0–100)
Mitä suurempi arvo, sen enemmän kontrastia ja sen selkeämmin kohteet näkyvät.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
Sharpness
Näytä kohteiden reunat selkeämpinä tai epätarkempina. (Välillä: 0–100)
Mitä suurempi arvo, sen tarkemmat reunat.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
35
Color
HDMI Black Level
Säädä näytön värisävyä.
Jos laitteeseen kytketään DVD-soitin tai digisovitin HDMI-liitännän kautta, kuvan laatu (kontrasti ja
väritasapaino, mustan taso jne.) saattaa heiketä lähdelaitteesta riippuen. Jos näin käy, kuvan laatua voi
säätää kohdasta HDMI Black Level.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
•• Red: Säädä punaisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
•• Green: Säädä vihreän kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
•• Blue: Säädä sinisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain HDMI-tilassa.
•• Normal: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on hyvä.
•• Low: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on heikko ja haluat pienentää mustan tasoa ja lisätä
valkoisen tasoa.
――HDMI Black Level ei ehkä ole yhteensopiva joidenkin lähdelaitteiden kanssa.
――HDMI Black Level -toiminto aktivoidaan vain tietyllä AV-tarkkuudella, kuten 720p ja 1080p.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
•• Color Tone: Valitse katselutarpeitasi parhaiten vastaava värisävy.
‒‒ Cool 2: Määritä Cool 1-asetusta viileämpi värilämpötila.
‒‒ Cool 1: Määritä Normal-asetusta viileämpi värilämpötila.
‒‒ Normal: Näytä normaali värisävy.
‒‒ Warm 1: Määritä Normal-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
‒‒ Warm 2: Määritä Warm 1-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
‒‒ Custom: Mukauta värisävyä.
――Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI/DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, kohdassa Color
Tone on neljä värilämpötila-asetusta (Cool, Normal, Warm ja Custom).
•• Gamma: Säädä valoisuuden keskitasoa.
Eye Saver Mode
Määrittää silmien lepuuttamiselle sopivan kuvanlaadun.
TÜV Rheinland ”Low Blue Light Content” on tavallista pienemmälle sinisen valon tasolle asetettuja
vaatimuksia vastaavien tuotteiden sertifiointi. Kun Eye Saver Mode -asetuksena on On, sinisen valon
määrä noin 400 nm:n aallonpituudella laskee ja mahdollistaa silmiä rentouttavan optimaalisen
kuvanlaadun. Samalla sinisen valon taso on TÜV Rheinlandin testien mukaan oletusasetuksia pienempi,
ja se on sertifioitu, sillä se vastaa TÜV Rheinlandin ”Low Blue Light Content” -standardeja.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
36
Screen Adjustment
PBP
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun PC/AV Mode -asetuksena on AV.
PBP-asetusten määrittäminen.
――Tämä valikko on käytettävissä vain, kun AV-tilan Screen Size -asetukseksi on valittu Screen Fit.
Kun tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p AV-tilassa ja näyttö näyttää kuvan normaalisti, voit
Screen Fit -valinnalla säätää vaakasijaintia välillä 0–6.
PBP Mode
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
Ota PBP Mode-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
H-Position - ja V-Position-asetusten määrittäminen
PBP-toiminto (kuva kuvalta) jakaa näytön kahteen osaan ja näyttää kuvaa kahdesta eri lähteestä
samanaikaisesti näytön vasemmalla ja oikealla puolella.
H-Position: Siirrä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
――PBP-tila on yhteensopiva Windows 7:n, Windows 8:n ja Windows 10:n kanssa.
V-Position: Siirrä näyttöä ylös- tai alaspäin.
――Varmista, että näytönohjain tukee PBP-toimintoa. Siirry näytönohjaimen valmistajan verkkosivulle, tarkista
näytönohjaimen uusin ohjainversio ja päivitä se tarvittaessa.
――Näyttö voi vilkkua lyhyen aikaa tai ilmestyä viiveellä, kun otat PBP-toiminnon käyttöön tai poistat sen
Calibration Report
käytöstä tai muutat näyttökokoa PBP-toiminnon ollessa käytössä.
Tämän raportin tiedot on mitattu Custom-tilassa toimitusajankohtana
Ongelman syynä on ensisijaisesti se, että videosignaalit viivästyvät lähetettäessä niitä näyttöön
•• Mittaustulokset voivat määräytyä mittauslaitteiston, mittauspaikan, järjestelmäympäristön
(esimerkiksi tietokoneen tai näytönohjaimen) ja muiden muuttuvien tekijöiden mukaan.
•• Tulosignaali: HDMI
•• Kaikki tämän raportin tiedot perustuvat Custom-tilaan toimitusajankohtana.
Näin voi tavallisesti käydä, kun tietokone ja näyttö on yhdistetty kahteen tai useampaan syöttölähteeseen.
Tämä ei millään tavalla liity näytön suorituskykyyn.
näytönohjaimen suorituskyvyn mukaan.
――Kun PBP-toiminto on käytössä, tarkkuutta ei voi vaihtaa automaattisesti optimaaliseksi näytönohjaimen ja
Windows-järjestelmän välisen yhteensopivuusongelman vuoksi.
Valitse PBP Mode-asetukseksi Off. Voit myös käynnistää näytön uudelleen ja asettaa sitten tarkkuuden
optimaaliseksi asetukseksi Windowsin käyttöliittymän kautta.
•• Tätä raporttia ei ole joidenkin tuotteiden valikossa, vaan raportti toimitetaan erillisenä
paperikopiona.
37
Aspect Ratio
Valitse kummankin ruudun kuvakoko.
•• 16:9(16:9): Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää PBP-tilaa, jossa näytön vasemman ja oikean
puolen optimaalinen tarkkuus on 2560 x 1440(leveys x korkeus).
•• 21:9(11:9): Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää PBP-tilaa, jossa näytön vasemman puolen
optimaalinen tarkkuus on 3360 x 1440 (leveys x korkeus) ja oikean puolen optimaalinen tarkkuus
1760 x 1440 (leveys x korkeus).
•• 11:9(21:9): Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää PBP-tilaa, jossa näytön vasemman puolen
optimaalinen tarkkuus on 1760 x 1440 (leveys x korkeus) ja oikean puolen optimaalinen tarkkuus
3360 x 1440 (leveys x korkeus).
Screen1
Valitse tulolähde, jota haluat katsella ruudussa 1.
•• HDMI / DisplayPort1 / DisplayPort2
Screen2
Valitse tulolähde, jota haluat katsella ruudussa 2.
•• HDMI / DisplayPort1 / DisplayPort2
Sound Source
Määritä näyttö, jonka äänen haluat kuulla.
•• Screen1 / Screen2
38
Luku 06
OnScreen Display
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
Display Time
erillistä ilmoitusta.
Määritä kuvaruutuvalikko (OSD) sulkeutumaan automaattisesti, jos valikkoa ei käytetä tiettyyn aikaan.
Display Time -asetuksen avulla voidaan määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua kuvaruutuvalikko
suljetaan.
Language
Aseta valikkojen kieli.
――Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa.
――Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
12
Black Equalizer
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
FreeSync
On
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Language
Picture
Display Time
English
Set the menu language.
20 sec
OnScreen Display
System
Information
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
39
Luku 07
System
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
erillistä ilmoitusta.
2
Valitse OK, kun seuraava näyttö on näkyvissä.
The test screen will now be shown. Please look carefully at the screen for the next
5 seconds.
OK
Self Diagnosis
1
•• Tarkastele testinäyttöä.
Valitse toimintonäppäimellä
12
Black Equalizer
→ System → Self Diagnosis.
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
FreeSync
On
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Self Diagnosis
Picture
Lighting
Off
OnScreen Display
Local Dimming
Off
System
Volume
50
Information
Smart ECO Saving+
Off
Perform this test
when you experience
a problem with your
monitor's picture.
Off Timer Plus
PC/AV Mode
USB Super Charging
Off
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
40
3
Valitse testituloksen mukaan Yes / No / Show Again.
Do you still see the same problem on the test screen?
If you need to see the photo again, click Show Again.
Yes
No
Show Again
•• Seuraava näyttö tulee näkyviin, kun valitset vaihtoehdon Yes.
Self Diagnosis Complete
Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:
‐‐ Model Code: **************
‐‐ Software Version: *-*********-****.*
‐‐ S/N: **************
OK
•• Kun valitset vaihtoehdon No, seuraava näyttö tulee näkyviin.
Self Diagnosis Complete
If the test screen is okay during Self Diagnosis, your monitor may not have a problem. If the problem
persists, follow the steps below:
‐‐ Turn off your monitor and any other connected device, such as a PC. Turn on your monitor first and
then the other connected device.
‐‐ Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.
‐‐ Connect the other device, such as a PC, to a different input port on your monitor.
‐‐ Reset your monitor by pressing the jog button on the monitor and selecting System > Reset All.
Replace the cable with the one enclosed with your monitor.
OK
41
Lighting
Smart ECO Saving+
Määritä, miten näytön takana oleva LED-valaistus toimii.
Smart ECO Saving+ -toiminto vähentää virrankulutusta valvomalla näyttöpaneelin käyttämän sähkön
määrää.
•• Off: Ota Lighting -toiminto pois käytöstä.
•• On: Ota Lighting-toiminto käyttöön.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP Mode-toiminto on käytössä.
Local Dimming
Voit maksimoida kontrastin automaattisesti ohjaamalla näytön yksittäisten alueiden kirkkautta.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Local Dimming on käytössä.
•• Off: Ota Smart ECO Saving+ -toiminto pois käytöstä.
•• On: Virrankulutusta säädetään energian säästämiseksi automaattisesti. (Se, kuinka paljon
virrankulutus vähenee, vaihtelee näytön kirkkauden mukaan.)
•• Off: Ota Local Dimming -toiminto pois käytöstä.
•• Auto: Local Dimming otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä automaattisesti sen mukaan, onko
kyseessä HDR-sisältö.
――Kun käyttö havaitsee, että tulovideo sisältää HDR-tietoja, Information- ja Source-valikossa näkyy teksti
Off Timer Plus
HDR. Tässä tilanteessa on valittava Auto-vaihtoehto. (katso kohtaa Information)
•• On: Ota Local Dimming-toiminto käyttöön.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Käytä Off- tai Auto-tilaa, kun et toista videota tai pelaa peliä. Muutoin näyttö voi välkkyä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
Off Timer -asetuksen määrittäminen
Off Timer: Poista Off Timer -tila käytöstä.
Turn Off After: Sammutusajastimen arvoksi voidaan valita 1–23 tuntia. Laite sammuu automaattisesti,
kun määrätty aika on kulunut umpeen.
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Off Timer -asetuksena on On.
Volume
――Joillekin alueille tarkoitetuissa laitteissa Off Timer -toiminto on määritetty käynnistymään automaattisesti
neljän tunnin kuluttua laitteen virran kytkemisestä. Tämä tehdään virrankäyttömääräysten mukaisesti. Jos et
halua ajastimen aktivoituvan, valitse
→ System → Off Timer Plus ja määritä Off Timer -asetukseksi Off.
Säädä Volume-asetusta JOG-painikkeella VASEN/OIKEA.
Eco Timer -asetuksen määrittäminen
Eco Timer: Poista Eco Timer -tila käytöstä.
Eco Off After: Eco Timer -ajastimen voi asettaa välille 10–180 minuuttia. Kun tuote on virransäästötilassa,
se sammuu määritetyn ajan kuluttua automaattisesti.
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Eco Timer -asetuksena on On.
42
PC/AV Mode
USB Super Charging
Valitse PC/AV Mode-asetukseksi AV. Kuvaa suurennetaan.
Kytketyn lähdelaitteen akun lataaminen nopeasti käyttämällä laitteen
Tästä asetuksesta on hyötyä elokuvia katseltaessa.
•• Off: Ota USB Super Charging pois käytöstä.
•• Aseta tilaan "PC", kun kytket laitteen tietokoneeseen.
•• Aseta tilaan "AV", kun kytket laitteen johonkin audiovisuaaliseen laitteeseen.
•• On: Ota toiminto käyttöön, jotta
nopeasti.
――Toimitetaan vain laajakuvamallien mukana, esimerkiksi 16:9, 16:10, 21:9 tai 32:9.
――Erittäin nopeaa lataamista voi käyttää liitännän
――Jos näyttö on HDMI, DisplayPort1, DisplayPort2-tilassa ja näytössä lukee Check the cable connection and the
settings of the source device. tai näyttö siirtyy virransäästötilaan, avaa toimintopainikenäyttö painamalla
JOG-painiketta ja valitse sitten
-kuvake. Voit valita joko asetuksen PC tai AV.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
2 -liitäntää.
2 -liitäntään kytketyn lähdelaitteen akku voidaan ladata
2 kautta. Latausnopeus voi vaihdella liitetyn laitteen
mukaan.
――Akun nopea lataaminen ei ehkä ole tuettua, ja/tai lataaminen voi kestää tavallista kauemmin joissakin
mobiililaitteissa.
――Kun erittäin nopea lataus on poistettu käytöstä
2-portista, voit käyttää tätä porttia lataamiseen
tavallisella nopeudella ja tiedonsiirtoon.
――Jos USB 2.0 -laite tai vanhempi laite liitetään liitäntään
2 ja erittäin nopea lataaminen on käytössä,
tiedonsiirto ei ole mahdollista, mutta se on mahdollista, jos laite on USB 3.0 -laite.
※ Nämä liitännät eivät ehkä ole yhteensopivia tulevaisuudessa mahdollisesti julkistettavien uusien USBlaitteiden kanssa.
――Jos jokin laite, kuten hiiri, näppäimistö tai muistitallennuslaite liitetään liitäntään
2 ja laite on USB 2.0
-laite tai vanhempi, poista erittäin nopea lataaminen käytöstä.
――Jos superlataus on käytössä käytettäessä kuvaruutunäytön asetusvalikkoa, kaikki näytön USB-portteihin 1–2
liitetyt laitteet tunnistetaan uudelleen. Tämä varmistaa parhaan mahdollisen lataamisen.
※ Sulje ennen erittäin nopean lataamisen käyttöönottoa kaikki tiedostot, jotka ovat USB-liitäntöihin
liitetyissä tallennuslaitteissa.
43
DisplayPort Ver.
HDMI Mode
Valitse DisplayPort-versio.
Valitse käytettävä HDMI-tila.
――Vääriä asetuksia käytettäessä näyttö voi muuttua tyhjäksi. Tarkista tällöin laitteen tekniset tiedot.
――Tuettava laite ja tarkkuus voivat vaihdella version mukaan.
――Jos näyttö (asetuksen ollessa HDMI, DisplayPort1 tai DisplayPort2) on virransäästötilassa tai antaa
――Kun versiota vaihdetaan, näyttö voi välkkyä.
ilmoituksen Check the cable connection and the settings of the source device. tai siirtyy virransäästötilaan,
näytä ensin toimintopainikenäyttö painamalla JOG-näppäintä ja näytä sitten kuvaruutuvalikko valitsemalla
. Voit valita asetuksen 1.1, 1.2 tai 1.4.
――Jos DisplayPort Ver. -asetuksena on 1.1, näytönohjainten lähtösignaalin todellinen enimmäisvirkistystaajuus
ei voi saavuttaa tasoa 120 Hz DisplayPort 1.1 -protokollan kaistanleveyden rajoituksen takia.
――Jos valitset vaihtoehdon 1.4, näyttö voi tukea enintään tarkkuutta 5120 x 1440, 120 Hz.
――HDMI 1.4 -protokollan kaistanleveysrajoituksen takia joitakin suuria tarkkuuksia ei ehkä tueta, kun HDMI
Mode -asetuksena on 1.4 tai 2.0.
――Kun asetus on väärä, näyttö voi olla pimeä. Tarkasta tällöin laitteen tekniset tiedot.
――Määritä HDMI Mode -asetukseksi 1.4 tai 2.0, jos kytketystä DVD-soittimesta tulevaa ääntä ei kuulu.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
――Jos käytössä on 5120 x 1440 -tarkkuuksinen DisplayPort-lähde, vaihtoehto 1.2 ei ole valittavissa.
Source Detection
Valitse tulosignaalin tunnistustavaksi Auto tai Manual.
Key Repeat Time
Säädä painikkeen vastausnopeutta painiketta painettaessa.
Valittavissa ovat Acceleration, 1 sec tai 2 sec. Jos valitaan No Repeat, komento suoritetaan painiketta
painettaessa vain kerran.
44
Power LED On
Information
Ota käyttöön tai poista käytöstä laitteen alareunassa oleva virran merkkivalo määrittämällä asetukset.
Näytä nykyinen syöttölähde, taajuus ja tarkkuus.
•• Working: Virran merkkivalo palaa kun laite on käynnissä.
•• Stand-by: Virran merkkivalo palaa kun laite on valmiustilassa.
12
Black Equalizer
Reset All
Palauta laitteen kaikki asetukset oletusarvoisiksi tehdasasetuksiksi.
――Asetuksia Game Setting 1, Game Setting 2 ja Game Setting 3, jotka on tallennettu kohdassa Save Settings, ei
muuteta.
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
On
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Information
Game
LC********/**
Picture
OnScreen Display
S/N:**************
System
Information
HDMI
Exit
****x****
** kHz ** Hz
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
45
HDR
HDR-signaalin käytön edellytykset:
Optimaalisen HDR-vaikutelman tarjoaminen kuvalähteen perusteella.
1
Jos jokin laite (esimerkiksi näytönohjain tai soitin) on muuttanut HDR-signaalia, lähtösignaali ei sisällä
mitään HDR-metatietoja eikä sitä sen takia tunnisteta HDR-signaaliksi. Tällöin Local Dimming on
otettava käyttöön manuaalisesti, jotta HDR-tehosteet ovat parhaat mahdolliset.
HDR (High Dynamic Range) -teknologia mahdollistaa kuvan, joka on hyvin samanlainen kuin ihmissilmän
näkemä, hienosäätämällä lähteen kontrastia.
12
Black Equalizer
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
On
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Information
Game
HDR
LC********/**
Picture
OnScreen Display
HDR-tehosteita voidaan hyödyntää, kun käytössä on HDR-tekniikkaa tukeva näytönohjain, HDRtekniikkaa tukeva peli ja tämän laitteen HDMI/DP-portti.
――Katso valmistajien Internet-sivuilta tietoja siitä, tukevatko näytönohjain ja peli HDR-tekniikkaa. Joskus
HDR-tehosteiden hyödyntäminen edellyttää, että näytönohjaimen ohjainohjelmiston ja pelin uusimmat
päivitysversiot on asennettu.
2
Kun HDMI 2.0a -liitäntää tukeva Blu-Ray DVD -soitin toistaa UHD Blu-Ray -levyä, jossa on UHDA (tai
HDR) -logo, HDR-tehosteita voidaan hyödyntää.
3
Kun Xbox One S -laite toistaa Microsoft Xbox HDR -peliä tai UHD Blu-Ray -levyä, jossa on UHDA (tai
HDR) -logo, HDR-tehosteita voidaan hyödyntää.
4
Kun PS4/PS4 Pro -laite toistaa Sony PS HDR -peliä, HDR-tehosteita voidaan hyödyntää.
5
Työpöytä voi joskus näkyä tavallista tummempana Windows 10:ssä, jos Windows ottaa
automaattisesti käyttöön Windows HD Color (HDR) -tilan. Voit säätää Windows HD Color -asetusta
Windowsissa tai poistaa tämän toiminnon käytöstä, jos käytät SDR-sisältöä.
――Katso Xbox-/PS4-laitteiden Internet-sivuilta tietoja siitä, mitkä Xbox One S- / PS4 (Pro) -pelit tukevat HDR-
S/N:**************
tekniikkaa.
System
Information
* Kun HDR otetaan käyttöön automaattisesti, jotkin toiminnot, kuten Color/Eye Saver Mode, ovat poissa
käytöstä automaattisesti.
HDMI
Exit
****x****
** kHz ** Hz
* Jos haluat käyttää HDR-tehosteita HDMI-portin kautta, sinun on määritettävä kuvaruutuvalikossa HDMI
Mode -asetukseksi vaihtoehto 2.0.
* Jos haluat käyttää HDR-tehostetta DP-portin kautta, sinun on määritettävä kuvaruutuvalikossa
DisplayPort Ver. -asetukseksi vaihtoehto 1.4 ja otettava 10-bittinen värilähtösignaali käyttöön
näytönohjaimen asetuksissa.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
* Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun PBP-toiminto on käytössä.
46
Luku 08
Ohjelmiston asennus
Easy Setting Box
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä
Laitteisto
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Vähintään 32 Mt muistia
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
Easy Setting Box-toiminnon avulla voit jakaa näytöllä näkyvän kuvan osiin.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Voit asentaa Easy Setting Boxin uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin verkkosivuilta
osoitteesta http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
――Easy Setting Box-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja käytettävästä
laitteesta riippuen.
――Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia
Easy Setting Box-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti,
emolevy tai verkkoympäristö.
47
Luku 09
Vianmääritysopas
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
――Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun. Jos ongelma ei ratkea, ota
yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
Laitteen testaaminen
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Jos näyttö sammuu ja virran merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on asianmukaisesti kytketty tietokoneeseen,
suorita itsediagnoositesti.
1
Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
2
Irrota kaapeli laitteesta.
3
Käynnistä laite.
4
Jos näyttöön tulee Check the cable connection and the settings of the source device. -viesti, laite
toimii oikein.
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Varmista, että laitteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein ja että liittimet ovat tukevasti
paikoillaan.
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai HDMI-DVI-kaapeli kytketään tuotteeseen
ja tietokoneeseen.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä näytön
kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen
ohjain sen viimeisimpään versioon.
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai
tietokoneen valmistajaan.)
――Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone, näytönohjain ja johto.
Näyttöongelma
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Jos tila ylittää tuetun tarkkuuden (katso Vakiosignaalitilojen taulukko), näyttöön tulee lyhyeksi aikaa Not
Optimum Mode -viesti.
――Näytettävä tarkkuus voi vaihdella tietokonejärjestelmän asetusten ja kaapelien mukaan.
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.
Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein.
Näyttöön tulee Check the cable connection and the settings of the source device. -viesti.
Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla laitteeseen.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
48
Not Optimum Mode tulee näyttöön.
Videon toisto on epätasaista.
Tämä viesti tulee näyttöön, kun näytönohjaimen signaali ylittää laitteen enimmäistarkkuuden tai
-taajuuden.
Suurten teräväpiirtoisten videotiedostojen toisto voi olla epätasaista. Syynä voi olla se, että
videotoistinta ei ole optimoitu tietokoneresurssia varten.
Muuta enimmäistarkkuutta ja -taajuutta laitteen suorituskyvyn mukaan vakiosignaalitilojen taulukon
perusteella (s.52).
Yritä toistaa tiedosto toisella videosoittimella.
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee. Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Tarkista, että tietokoneen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella. Muuta asetuksia
tarvittaessa. Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen vakiosignaalitilojen taulukosta (s.52) ja tuotteen
Information-valikosta.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä kohtien Brightness ja Contrast asetukset.
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Muuta Color-asetuksia.
Ääniongelma
Ääni ei kuulu.
Tarkista äänikaapelin liitäntä tai säädä äänenvoimakkuutta.
Tarkista äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden
korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston äänenvoimakkuutta.
Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.
Ääntä ei kuulu, jos syöttölähteen kytkemiseen on käytetty HDMI-DVI-kaapelia.
Kytke laite HDMI- tai DP-kaapelilla.
Kuvan väreissä on varjoja ja ne näkyvät vääristyneinä.
Muuta Color-asetuksia.
Lähdelaitteen ongelma
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Muuta Color-asetuksia.
Näytössä ei näy kuvaa, ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin välein.
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
Laite on virransäästötilassa.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Teksti on epäselvä.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows (esimerkiksi Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 tai Windows 10):
Valitse Ohjauspaneeli → Fontit → Muokkaa ClearType-tekstiä ja muuta asetukseksi Ota ClearType
käyttöön.
49
Kysymykset ja vastaukset
――Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
Miten taajuutta muutetaan?
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Näytön tarkkuus → Lisäasetukset → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
•• Windows 8(Windows 8.1): Valitse Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Näytön tarkkuus → Lisäasetukset → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset
-kohdassa.
•• Windows 10(varhainen versio): Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset → Näytä sovittimen ominaisuudet → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
•• Windows 10(versio 1703 tai uudempi): Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytä sovittimen ominaisuudet → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä tarkkuutta ja muuta tarkkuutta.
•• Windows 8(Windows 8.1): Valitse Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä tarkkuutta ja muuta tarkkuutta.
•• Windows 10(varhainen versio): Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset ja muuta tarkkuutta.
•• Windows 10(versio 1703 tai uudempi): Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö ja muuta tarkkuutta.
Miten virransäästötila asetetaan?
•• Windows 7: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauta → Näytönsäästäjän asetukset → Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
•• Windows 8(Windows 8.1): Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauta → Näytönsäästäjän asetukset → Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä
tietokoneen BIOS-asetuksia.
•• Windows 10(varhainen versio): Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset → Mukauttaminen → Lukitusnäyttö → Näytön aikakatkaisun asetukset → Virta ja lepotila tai käyttämällä tietokoneen BIOSasetuksia.
•• Windows 10(versio 1703 tai uudempi): Valitse Asetukset → Virta ja lepotila ja määritä asetus.
50
Luku 10
Tekniset tiedot
Yleiset
Mallin nimi
C49RG90SS*
Koko
Luokka 49 (48,8 tuumaa / 123,9 cm)
Näyttöalue
1193,472 mm (V) x 335,664 mm (P)
Kuvapistetiheys
0,2331 mm (V) x 0,2331 mm (P)
Enimmäispikselikello
970 MHz
Virtalähde
AC100-240V~ 50/60Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa
käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
Signaaliliittimet
HDMI, DisplayPort
Ympäristöolosuhteet
Käyttö
――Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen
tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset. Näyttö asennetaan
automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
――Näytön pisteet (kuvapisteet)
Tämän LCD-näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä näytöllä
kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
――Edellä mainittuja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
――Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
――Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
Lämpötila: 10–40 °C (50–104 °F)
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20–45 °C (-4–113 °F)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
51
Vakiosignaalitilojen taulukko
Synkronointi
Tarkkuus
Vaakataajuus
30 – 190 kHz
Pystytaajuus
24 – 120 Hz
Optimaalinen tarkkuus
5120 x 1440 / 60 Hz (HDMI)
5120 x 1440 / 120 Hz (DisplayPort)
Enimmäistarkkuus
5120 x 1440 / 60 Hz (HDMI)
5120 x 1440 / 120 Hz (DisplayPort)
Jos tietokoneesta lähetetään signaali, joka kuuluu seuraaviin vakiosignaalitiloihin, näyttöä säädetään automaattisesti. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo
palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
HDMI
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
52
HDMI
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
CEA, 2560 x 1080
125,000
100,000
371,250
+/+
CEA, 2560 x 1080
150,000
120,000
495,000
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
66,625
59,968
266,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
113,250
99,956
453,000
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
137,250
119,974
549,000
+/-
VESA CVT 5120 x 1440
43,797
29,978
231,250
+/-
VESA CVT, 5120 x 1440
88,826
59,977
469,000
+/-
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
DisplayPort1/DisplayPort2
53
DisplayPort1/DisplayPort2
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
CEA, 2560 x 1080
125,000
100,000
371,250
+/+
CEA, 2560 x 1080
150,000
120,000
495,000
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
66,625
59,968
266,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
113,250
99,956
453,000
+/-
54
DisplayPort1/DisplayPort2
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
VESA CVT, 3840 x 1080
137,250
119,974
549,000
+/-
VESA CVT, 5120 x 1440
88,826
59,977
469,000
+/-
VESA CVT, 5120 x 1440
150,994
99,996
797,250
+/-
VESA CVT, 5120 x 1440
182,955
119,970
966,000
+/-
――Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus ilmaistaan
kilohertseinä, kHz.
――Pystytaajuus
Luonnollinen kuva muodostetaan toistamalla samaa kuvaa kymmeniä kertoja sekunnissa. Toistotiheyttä kutsutaan "pystytaajuudeksi" tai "virkistystaajuudeksi", ja sen mittayksikkönä on Hz.
――Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää
kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.
55
Luku 11
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
――Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on asennettu
ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin
suorittamasta korjauksesta
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta
•• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.)
seurauksena.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat
kuluneet loppuun.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
――Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
käyttöopas ensin.
56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising