Samsung | U32E850R | User guide | Samsung 31,5" Ultra HD 4K Monitor UE850 Kasutusjuhend

Samsung 31,5" Ultra HD 4K Monitor UE850 Kasutusjuhend
Käyttöopas
U24E850R
U28E850R
U32E850R
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä
tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
BN46-00482B-12
Sisällysluettelo
ENNEN LAITTEEN
KÄYTTÖÄ
VALMISTELUT
LÄHDELAITTEEN
KYTKEMINEN JA KÄYTTÖ
7
Tekijänoikeudet
7
Tässä oppaassa käytetyt kuvakkeet
8
Puhdistaminen
9
Asennusalueen turvaaminen
9
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
10
Turvallisuusohjeita
10
11
12
14
Symbolit
Sähköturvallisuus
Asennus
Käyttö
17
Oikea käyttöasento
18
Sisällön tarkistaminen
18
Osien tarkistaminen
19
Osat
19
21
Etupaneelissa olevat painikkeet
Kääntöpuoli
27
Asennus
27
28
30
31
31
32
Jalustan irrottaminen
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen tai pöytäjalustan kiinnittäminen
Laitteen kallistuskulman ja korkeuden
säätäminen
Näytön kääntäminen
Varkaudenestolukko
33
"MagicRotation Auto"
34
Näytön kääntäminen
35
Ennen kytkemistä
35
Muistettava ennen kytkentää
Sisällysluettelo
2
Sisällysluettelo
NÄYTÖN ASETUSTEN
MÄÄRITTÄMINEN
35
Tietokoneen kytkeminen ja käyttö
35
37
37
38
39
39
Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen DP-kaapelilla
Kytkeminen MINI DP-kaapelilla
Kytkeminen kuulokkeisiin
Virran kytkeminen
Johtojen asettaminen siististi
40
Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen
USB HUB -toiminnon käyttöä varten
40
40
Tietokoneen kytkeminen laitteeseen
Laitteen käyttäminen USB HUB -tilassa
42
Ohjaimen asentaminen
43
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
44
SAMSUNG MAGIC Bright
44
SAMSUNG MAGIC Bright -toiminnon
määrittäminen
46
Brightness
46
Brightness-asetusten säätö
47
Contrast
47
Contrast-asetuksen määrittäminen
48
Sharpness
48
Sharpness-asetuksen määrittäminen
49
Color
49
Color-toiminnon määrittäminen
51
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E850R)
51
SAMSUNG MAGIC Angle -toiminnon
määrittäminen
53
HDMI Black Level
53
HDMI Black Level -asetusten säätäminen
54
Eye Saver Mode
54
Eye Saver Mode -asetuksen määrittäminen
Sisällysluettelo
3
Sisällysluettelo
55
Game Mode
55
Game Mode-toiminnon määrittäminen
56
Response Time
56
Response Time -asetuksen määrittäminen
57
Picture Size
57
Picture Size-asetuksen vaihtaminen
59
Screen Adjustment
59
H-Position- ja V-Position-asetusten
määrittäminen
PIP/PBP -ASETUSTEN
SÄÄTÄMINEN
61
PIP/PBP
63
64
65
66
67
71
75
PIP/PBP Mode-asetuksen määrittäminen
Size-asetusten määrittäminen
Position-asetusten määrittäminen
Sound Source-asetuksen määrittäminen
Source-asetuksen määrittäminen
Picture Size-asetusten määrittäminen
Contrast-asetuksen määrittäminen
LIIKKUMINEN
KUVARUUTUNÄYTÖSSÄ
77
Transparency
77
Transparency -asetuksen muuttaminen
78
Language
78
Language -asetusten määrittäminen
79
Display Time
79
Display Time -asetuksen määrittäminen
80
FreeSync
80
FreeSync-toiminnon määrittäminen
83
Smart Eco Saving
83
Smart Eco Saving -asetuksen määrittäminen
84
Off Timer Plus
84
86
Off Timer -toiminnon määrittäminen
Eco Timer-toiminnon määrittäminen
ASETUSTEN
MÄÄRITTÄMINEN JA
PALAUTTAMINEN
Sisällysluettelo
4
Sisällysluettelo
INFORMATION-VALIKKO
JA MUITA TOIMINTOJA
OHJELMISTON ASENNUS
VIANMÄÄRITYSOPAS
TEKNISET TIEDOT
88
USB Super Charging
88
USB Super Charging -toiminnon asetukset
90
PC/AV Mode
90
PC/AV Mode -asetuksen määrittäminen
92
DisplayPort Ver.
92
DisplayPort Ver. -asetuksen määrittäminen
93
Source Detection
93
Source Detection-asetuksen määrittäminen
94
Key Repeat Time
94
Key Repeat Time -asetuksen määrittäminen
95
Reset All
95
Asetusten palauttaminen (Reset All)
96
Information
96
Information-valikon näyttäminen
97
Brightness-, Contrast- ja Volumeasetusten määrittäminen aloitusnäytössä
98
Easy Setting Box
98
99
Ohjelmiston asennus
Ohjelmiston poistaminen
100
Vaatimukset ennen yhteydenottoa
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
100
100
100
Laitteen testaaminen
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tarkistettavat kohteet
103
Kysymykset ja vastaukset
105
Yleistä
107
Standardisignaalitilojen taulukko
Sisällysluettelo
5
Sisällysluettelo
LIITE
112
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
112
112
112
Tuote ei ole viallinen
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Muuta
113
Turvallinen hävittäminen
113
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka
ja sähkölaitteet)
113
Extended warranty
114
Sanasto
HAKEMISTO
Sisällysluettelo
6
Ennen laitteen käyttöä
Tekijänoikeudet
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© 2015 Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung
Electronicsin lupaa on kielletty.
Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standards Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Palvelumaksu voidaan periä, jos

(a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta)

(b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta)

Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua
kotonasi.
Tässä oppaassa käytetyt kuvakkeet
Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat
poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
Ennen laitteen käyttöä
7
Ennen laitteen käyttöä
Puhdistaminen
Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta
naarmuuntuvat helposti.
Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
1. Sammuta näyttö ja tietokone.
2. Irrota virtajohto näytöstä.
Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa
tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
3. Pyyhi näyttö puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.

Älä puhdista näyttöä alkoholi-, liuotin- tai tensidipitoisilla
aineilla.
!

Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen
päälle.
4. Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi pois
ennen näytön ulkopinnan puhdistamista.
5. Kytke virtajohto laitteen puhdistamisen jälkeen.
6. Käynnistä näyttö ja tietokone.
!
Ennen laitteen käyttöä
8
Ennen laitteen käyttöä
Asennusalueen turvaaminen
Jätä laitteen lähelle tilaa sen ilmanvaihtoa varten. Laitteen sisäisen lämpötilan nouseminen voi aiheuttaa
tulipalon ja vaurioittaa laitetta. Jätä laitteen lähelle tilaa vähintään alla näytetyn verran, kun asennat laitetta.
Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos näyttö on puhdistettava sisältä (palvelusta
peritään maksu.)
Ennen laitteen käyttöä
9
Ennen laitteen käyttöä
Turvallisuusohjeita
Vaara
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA
Vaara : ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAPANEELIA), SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA
SÄHKÖISKUN VAARA. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA
OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.
Tämä symboli osoittaa, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite. Laitteen
sisäisten osien koskettaminen on vaarallista.
Tämä symboli osoittaa, että laitteen mukana on toimitettu sen käyttöä ja
ylläpitoa koskevia tärkeitä ohjeita.
Symbolit
Varoitus
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoihin.
Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.
Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.
Ennen laitteen käyttöä
10
Ennen laitteen käyttöä
Sähköturvallisuus
Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
Varoitus
Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä kytke liian montaa laitetta samaan pistorasiaan.

Tämä voi johtaa pistorasian ylikuumenemiseen ja tulipaloon.
Älä kosketa virtapistoketta märin käsin.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.

Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.
!
Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä
laitteita).
!

Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.
Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä aseta virtajohdon päälle painavia
esineitä.

Vahingoittunut virtajohto voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Poista pistokkeen piikkien ympärillä ja pistorasiassa olevat vieraat aineet
(esimerkiksi pöly) kuivalla liinalla.
!

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
Ennen laitteen käyttöä
11
Ennen laitteen käyttöä
Vaara
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.

Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.
Älä käytä muita kuin Samsungin valtuuttamien tuotteiden mukana toimitettuja
virtajohtoja.

!
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.

Jos laitteessa ilmenee ongelma, katkaise laitteen virransyöttö irrottamalla
virtajohto pistorasiasta kokonaan.
!
Laitteen virtaa ei voi katkaista kokonaan virtakytkimellä.
Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
!
Asennus
Varoitus
Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna
laitetta lämmönlähteiden lähelle.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
Vältä asentamasta laitetta huonosti tuuletettuun ahtaaseen tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai komeroon.

Muussa tapauksessa sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Säilytä laitteen pakkaamiseen käytettyä muovipussia paikassa, jossa lapset eivät
pääse siihen käsiksi.
!

Lapset voivat tukehtua.
Ennen laitteen käyttöä
12
Ennen laitteen käyttöä
Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle
hyllylle tai kaltevalle pinnalle).

Laite voi pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa
laitetta tai johtaa tulipaloon.
Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle,
kosteudelle (esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.

!
Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai
kuumien esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.

Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.

Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa. Älä
asenna laitetta keittiöön tai keittiön työtason lähelle.
Vaara
Varo, ettei laite putoa sitä siirrettäessä.

Muussa tapauksessa laite voi vioittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
!
Älä aseta laitetta ylösalaisin.

Näyttö voi vioittua.
Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden
kanssa samassa tasossa.

Laite voi pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.
Ennen laitteen käyttöä
13
Ennen laitteen käyttöä
Laske laite varovasti.

Laite voi pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
!
SAMSUNG
!
Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on
paljon hienoa pölyä, kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta, tai
paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää
laitteen suorituskykyä.

Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen ennen asennusta, jos
haluat asentaa laitteen tällaiseen paikkaan.
Käyttö
Varoitus
Laitteessa on korkea jännite. Älä yritä purkaa, korjata tai muuttaa laitetta itse.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.
Jos haluat siirtää laitetta, irrota ensin sen kaikki johdot, virtajohto mukaan lukien.

Muussa tapauksessa virtajohto voi vahingoittua ja seurauksena voi olla
tulipalo tai sähköisku.
!
Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto
välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
!

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.

Laite voi pudota, jolloin lapsesi voi vahingoittua.
Jos laite putoaa tai sen ulkokuori vahingoittuu, sammuta laite, irrota virtajohto ja
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Älä aseta raskaita esineitä, leluja tai makeisia laitteen päälle.

Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai
makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Ennen laitteen käyttöä
14
Ennen laitteen käyttöä
Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
!
Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
!
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.

Tämä voi johtaa virtajohdon vahingoittumiseen sekä tuotteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista.
Tuuleta myös alue välittömästi.
!
GAS

Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.

Tämä voi johtaa virtajohdon vahingoittumiseen sekä tuotteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.

Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.
!
Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.

100
Muussa tapauksessa sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai
palavia esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteen aukkoihin tai portteihin.

Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, sammuta laite, irrota
virtajohto ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai
metalliesineitä laitteen päälle.

Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, sammuta laite, irrota
virtajohto ja ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
Ennen laitteen käyttöä
15
Ennen laitteen käyttöä
Vaara
Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua
jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.

!
Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan, ota virransäästötila tai liikkuva
näytönsäästäjä käyttöön.
-_!
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi
loman vuoksi).

Muussa tapauksessa laitteeseen kertynyt pöly voi aiheuttaa tulipalon,
ylikuumenemista, sähköiskun tai sähkövuotoa.
Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.

Näkösi voi heiketä.
!
Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
!
Älä pitele näyttöä ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.

Laite voi pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.

Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.

Tämä vähentää silmien rasittumista.
!
Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö
kuumenee.
Säilytä laitteen pieniä osia poissa lasten ulottuvilta.
!
Ennen laitteen käyttöä
16
Ennen laitteen käyttöä
Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.
!

Muussa tapauksessa lasten sormet tai kädet voivat juuttua ja vahingoittua.

Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.
Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.

Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.

Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
Oikea käyttöasento
Käytä laitetta oikeassa työasennossa seuraavalla tavalla:
50 cm

Suorista selkäsi.

Pidä silmät 45–50 cm:n etäisyydellä näytöstä ja suuntaa katseesi hieman alaspäin
näyttöön.
Pidä silmäsi suoraan näytön edessä.

Säädä katselukulmaa niin, että valo ei heijastu näytöstä.

Pidä kyynärvartesi kohtisuorassa olkavarsiin nähden ja samassa tasossa
kädenselkien kanssa.

Pidä kyynärpäät suunnilleen suorassa kulmassa.

Säädä laitteen korkeutta niin, että voit taivuttaa polvesi vähintään 90 asteen
kulmaan, pidä kantapääsi maassa ja käsivartesi sydämesi alapuolella.
Ennen laitteen käyttöä
17
1
1.1
Valmistelut
Sisällön tarkistaminen
1.1.1 Osien tarkistaminen

Ota yhteyttä laitteen myyjään, jos pakkauksesta puuttuu jotakin.

Osat voivat olla erilaisia kuin kuvissa.
Osat
Pika-asetusopas
Takuukortti
Säädösopas (lisävaruste)
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Käyttöopas (lisävaruste)
Virtajohto
HDMI-kaapeli (lisävaruste)
DP-kaapeli (lisävaruste)
MINI DP-kaapeli (lisävaruste)
USB 3.0 -kaapeli (lisävaruste)

Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Suosittelemme toimittajan toimittaman HDMI- ja DP-kaapelin käyttöä.

Optimaalista tarkkuutta ei ehkä voi saavuttaa muuta kuin nopeaa HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelia
käytettäessä.

Suosittelemme tavallisen DP-, MINI DP- tai HDMI-kaapelin käyttöä, jotta kuva näytetään oikein ja
ääni toistetaan normaalisti. DP-, MINI DP- ja HDMI-kaapeleiden on tuettava 3840 x 2160
kuvapisteen tarkkuutta 60 Hz:n taajuudella. (U24E850R)

Suosittelemme 60 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta tukevan DP- tai MINI DP kaapelin käyttöä, jotta kuva näytetään oikein ja ääni toistetaan normaalisti. 30 Hz:n taajuudella
3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta tukeva HDMI-kaapeli toimii, kun se liitetään HDMI 1 liitäntään. 60 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta tukeva HDMI-kaapeli toimii, kun
se liitetään HDMI 2 -liitäntään. (U28E850R / U32E850R)
1 Valmistelut
18
1
1.2
Valmistelut
Osat
1.2.1 Etupaneelissa olevat painikkeet
Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien.
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Function Key Guide
EYE
SAVER
MENU
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
SOURCE
PIP/PBP
PIP/PBP
Kuvakkeet
Kuvaus
Avaa tai sulje kuvaruutuvalikko (OSD) tai palaa edelliseen valikkoon.

Kuvaruutuvalikon lukitus: Säilytä nykyiset asetukset tai lukitse
kuvaruutuvalikon säädin, jotta asetuksia ei vahingossa muuteta.

Ota käyttöön: Voit lukita kuvaruutuvalikon painamalla [
]-
painiketta 10 sekunnin ajan.

Poista käytöstä: Voit poistaa kuvaruutuvalikon lukituksen painamalla
[
]-painiketta 10 sekunnin ajan.
Jos kuvaruutuvalikko on lukittu,
Brightness-, Contrast- ja Volume-asetuksia voi säätää. PIP/PBP ja
Eye Saver Mode ovat käytettävissä. Information on tarkasteltavissa.
Voit näyttää seuraavat valikkokohteet ja käyttää niitä valitsemalla [
].
Ota Eye Saver Mode käyttöön tai poista se käytöstä painamalla tätä.
Alla olevat toiminnot eivät ole käytettävissä, jos Eye Saver Mode toiminto on käytettävissä.

PICTURE
SAMSUNG
Game Mode, MAGIC
Bright,
SAMSUNG
MAGIC Angle,
Brightness

COLOR

System
Smart Eco Saving
1 Valmistelut
19
1
Valmistelut
Kuvakkeet
Kuvaus
Siirry ylä- tai alavalikkoon tai säädä asetuksen arvoa kuvaruutuvalikossa.
Säädä näytön kirkkautta, kontrastia ja äänenvoimakkuutta.
Vahvista valikon valinta.
Jos [
]-painiketta painetaan, kun kuvaruutuvalikko ei ole näytössä,
syöttölähdettä vaihdetaan U24E850R (DisplayPort/Mini DP/HDMI),
U28E850R / U32E850R (DisplayPort/Mini DP/HDMI 1/HDMI 2). Jos
käynnistät laitteen tai vaihdat syöttölähdettä painamalla [
]painiketta, näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy vaihtuneen
syöttölähteen osoittava viesti.
Paina painiketta, kun PIP/PBP-toiminnon asetusten määrittäminen on
tarpeen.
Kytke näyttö päälle tai pois päältä.
Laitteen ohjauspainiketta painettaessa näyttöön avautuu
toimintonäppäinopas ennen kuvaruutuvalikon avautumista. (Oppaassa
näkyy painetun painikkeen toiminto.)
Toimintonäppäinopas
Jos haluat avata kuvaruutuvalikon, kun opas tulee näyttöön, paina
vastaavaa painiketta uudelleen.
Toimintonäppäinopas voi vaihdella toiminnon tai laitteen mallin mukaan.
Perehdy käyttämääsi laitteeseen.
1 Valmistelut
20
1
Valmistelut
1.2.2 Kääntöpuoli
Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien.
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
U24E850R
Liitäntä
Kuvaus
Kytke näytteen virtajohto laitteen takana olevaan [POWER IN] virtaliittimeen.
Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
Liitäntä tietokoneeseen MINI DP-kaapelin avulla
1 Valmistelut
21
1
Valmistelut
Liitäntä
Kuvaus
Kytke USB-laite.
Nopea lataaminen on mahdollista vain käyttämällä [
[
1]- ja
2 ]-liitäntöjä. Nämä portit lataavat laitteet tyypillisiä USB-
liitäntöjä nopeammin. Nopeus vaihtelee yhdistettävien laitteiden
mukaan.
Yhdistäminen tietokoneeseen USB-kaapelin avulla Yhteensopiva
USB-kaapelin version 3.0 tai vanhemman kanssa.
Tätä porttia voidaan käyttää vain tietokoneen yhdistämiseen.
Yhdistäminen äänilähtölaitteeseen, kuten kuulokkeisiin
1 Valmistelut
22
1
Valmistelut
U28E850R
1
1
Liitäntä
2
2
Kuvaus
Kytke näytteen virtajohto laitteen takana olevaan [POWER IN] virtaliittimeen.
Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla
HDMI 1 tukee 30 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen
tarkkuutta
HDMI 2 tukee 60 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen
tarkkuutta
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
Liitäntä tietokoneeseen MINI DP-kaapelin avulla
1 Valmistelut
23
1
Valmistelut
Liitäntä
Kuvaus
Kytke USB-laite.
Nopea lataaminen on mahdollista vain käyttämällä [
[
1]- ja
2 ]-liitäntöjä. Nämä portit lataavat laitteet tyypillisiä USB-
liitäntöjä nopeammin. Nopeus vaihtelee yhdistettävien laitteiden
mukaan.
Yhdistäminen tietokoneeseen USB-kaapelin avulla Yhteensopiva
USB-kaapelin version 3.0 tai vanhemman kanssa.
Tätä porttia voidaan käyttää vain tietokoneen yhdistämiseen.
Yhdistäminen äänilähtölaitteeseen, kuten kuulokkeisiin
1 Valmistelut
24
1
Valmistelut
U32E850R
1
1
Liitäntä
2
2
Kuvaus
Kytke näytteen virtajohto laitteen takana olevaan [POWER IN] virtaliittimeen.
Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla
HDMI 1 tukee 30 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen
tarkkuutta
HDMI 2 tukee 60 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen
tarkkuutta
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
Liitäntä tietokoneeseen MINI DP-kaapelin avulla
1 Valmistelut
25
1
Valmistelut
Liitäntä
Kuvaus
Kytke USB-laite.
Nopea lataaminen on mahdollista vain käyttämällä [
[
1]- ja
2 ]-liitäntöjä. Nämä portit lataavat laitteet tyypillisiä USB-
liitäntöjä nopeammin. Nopeus vaihtelee yhdistettävien laitteiden
mukaan.
Yhdistäminen tietokoneeseen USB-kaapelin avulla Yhteensopiva
USB-kaapelin version 3.0 tai vanhemman kanssa.
Tätä porttia voidaan käyttää vain tietokoneen yhdistämiseen.
Yhdistäminen äänilähtölaitteeseen, kuten kuulokkeisiin
Kytke ulkoiseen laitteeseen.
1 Valmistelut
26
1
1.3
Valmistelut
Asennus
1.3.1 Jalustan irrottaminen

Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien.
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.

Sammuta laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Aseta suojakangas tai pehmuste Avaa laitteen takana oleva ruuvi.
jollekin tasaiselle pinnalle. Aseta
tämän jälkeen laite suojakankaan
tai pehmusteen päälle alassuin.
Nosta ja irrota jalusta.
- Varoitus
Älä aseta käsiäsi kääntyvälle
alueelle.
Älä laita kättäsi telineen rungon
alapuolelle.
Älä kannattele laitetta ylösalaisin
pitämällä kiinni vain jalustasta.
1 Valmistelut
27
1
Valmistelut
1.3.2 Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineellä tuotteen voi kiinnittää seinälle.
Osta yhteensopiva seinäteline laitetta varten.
Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen
mukana toimitetuissa ohjeissa.
Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.
Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai
henkilövahingoista, jos päätät asentaa seinätelineen itse.
1 Valmistelut
28
1
Valmistelut
Seinätelineen tekniset ominaisuudet (VESA)
Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden. Pyydä jälleenmyyjältä lisätietoja
ennen seinätelineen kiinnittämistä esimerkiksi kipsilevyseinään. Jos tuote asennetaan vinolle seinällä,
tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
Samsungin seinätelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.

Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä
VESA-standardia. Liian pitkät ruuvit voivat vaurioittaa tuotteen
sisäosia.

Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä
ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinätelineen
ominaisuuksien mukaan.

Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa
tuotteen putoamisen ja henkilövahinkoja. Samsung ei vastaa
tällaisista onnettomuuksista.

Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista,
kun käytetään muita kuin VESA-standardin tai määrittämätöntä
seinätelinettä tai kun asiakas ei noudata tuotteen
asennusohjeita.

Tuotetta ei saa asentaa yli 15 asenteen kulmaan.

Tuotteen seinäasennuksessa tulee aina olla kaksi henkilöä.

Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.
Mittayksikkö: mm
Mallin nimi
VESA-ruuvinreikien
koko (A * B)
millimetreinä
Vakioruuvi
Määrä
100 x 100
M4
4
U24E850R
U28E850R
U32E850R
Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.
1 Valmistelut
29
1
Valmistelut
1.3.3 Seinätelineen tai pöytäjalustan kiinnittäminen
U24E850R / U28E850R / U32E850R
1
2
A
3
4
B
A
Kiinnitä seinäteline tai pöytäjalusta tähän
B
Seinätelineen pidike (lisävaruste)
Aseta urat oikeille kohdille ja kiristä laitteen kiinnikkeen ruuvit tiukasti seinätelineen tai pöytäjalustan
vastaaviin osiin.
Huomautuksia

Jos käytät vakiopituisia ruuveja pidempiä ruuveja, laitteen sisäosat voivat vaurioitua.

Jos asennettava seinäteline ei ole VESA-standardien mukainen, seinätelineen kiinnitykseen
käytettävät ruuvit voivat olla erikokoisia kuin vakioruuvit.

Älä käytä VESA-standardeista poikkeavia ruuveja. Älä käytä liikaa voimaa, kun kiinnität
seinätelinettä tai pöytäjalustaa. Laite voi vaurioitua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat
vääränlaisten ruuvien käytöstä tai liiallisesta voimankäytöstä seinätelinettä tai pöytäjalustaa
kiinnitettäessä.

Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat
jonkin muun kuin suositellun seinätelineen käytöstä tai yrityksistä asentaa seinäteline itse.

Jos haluat kiinnittää laitteen seinälle, osta sellainen seinäteline, jolla laite voidaan kiinnittää
vähintään 10 cm:n päähän seinästä.

Muista käyttää standardienmukaista seinätelinettä.

Jos haluat asentaa laitteen seinätelineen avulla seinään, irrota jalusta.
1 Valmistelut
30
1
Valmistelut
1.3.4 Laitteen kallistuskulman ja korkeuden säätäminen
Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien.
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
-5° (±2°) – 22° (-1.5° – +2°)
0 – 130 mm (±3 mm)

Näytön kallistuskulma ja korkeus ovat säädettävissä.

Pidä kiinni ylhäältä laitteen keskiosasta ja säädä korkeutta varovasti.
1.3.5 Näytön kääntäminen
Voit kääntää näyttöä alla näytetyllä tavalla.
1
2
3
4
5
6

Säädä näyttöä nuolen suuntaan.

Kierrä näyttöä myötäpäivään, kunnes se on täysin pystysuunnassa pöytälevyyn nähden.

Näyttö voi vahingoittua, jos kierrät näyttöä sitä kallistamatta tai vastapäivään.
1 Valmistelut
31
1
Valmistelut
1.3.6 Varkaudenestolukko
Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla. Lukituslaitteen muoto ja
lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana
toimitetusta käyttöoppaasta. Lukituslaite myydään erikseen.
Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Varkaudenestolukon lukitseminen:
1
2
3
4
Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
Lukitse lukituslaite.

Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.

Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
1 Valmistelut
32
1
1.4
Valmistelut
"MagicRotation Auto"
"MagicRotation Auto" -toiminto havaitsee kiertoanturilla varustettujen näyttöjen kierron ja kiertää
Windows-näyttöä vastaavalla tavalla.
[Ohjelmiston asennus]
1
2
Aseta ohjelman käyttöopaslevy CD-ROM-asemaan.
Tee asennus loppuun noudattamalla näytölle ilmestyviä ohjeita.
Asennuksen jälkeen sovelluksen valikkojen kieli avautuu näyttöön käyttöjärjestelmän kielellä.
(Tämä vastaa Windowsin peruskäytäntöjä.)
[Varoitus]
1
Yhteensopiva vain Windows 7:n (32- tai 64-bittisen version) kanssa ja Windows 8:n (32- tai 64bittisen version) kanssa.
2
Yhteensopiva DDC/CI- ja Microsoftin ohjelmointirajapintastandardien mukaisten näytönohjainten
kanssa.
Jos näytönohjain ei vastaa edellä mainittuja standardeja, "MagicRotation Auto" -toiminto ei ehkä ole
käytettävissä.
3
Toiminnon suorituskyvyn parantamiseksi kehotamme päivittämään näytönohjaimen ohjaimen sen
uusimpaan versioon.
4
Valittavana on neljätoista asennuskieltä.
(QJOLVK)UDQoDLV'HXWVFK0DJ\DU,WDOLDQR3ROVNL3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ(VSDxRO6YHQVND7UNoHᣣᧄ⺆㩷∝䇁ଞ˲߭
5
Jos Windows 7:n näyttötarkkuusvalikossa näytön tarkkuudeksi on valittu jokin muu kuin Vaaka,
"MagicRotation Auto" -toiminto ei ehkä toimi oikein.
6
Kuvaruutuvalikko avautuu, jos näyttöä kierretään. Näyttöä kierrettäessä näyttöön voi tulla näytön
uudelleenmääritysprosessi tai jälkikuva näytönohjaimen mukaan. Toiminnon suorittaa Windowskäyttöjärjestelmä eikä sillä ole mitään tekemistä tuotteen kanssa.
7
Jos et halua, että näyttöä kierretään automaattisesti näyttöä kierrettäessä, lukitse Windowskäyttöjärjestelmä painamalla Windows- ja L-näppäimiä samaan aikaan. Jos käyttöjärjestelmää ei voi
lukita, se johtuu Windowsin ohjelmointirajapinnasta eikä sillä ole mitään tekemistä laitteen kanssa.
1 Valmistelut
33
1
1.5
Valmistelut
Näytön kääntäminen
Näyttöä kierrettäessä kiertokulma näkyy näytössä.
0°
90°
Kuvaruutuvalikon kohteita kierretään automaattisesti näyttöä kierrettäessä.
MENU
MENU
EYE
SAVER
EYE
SAVER
SOURCE
PIP/PBP
SOURCE
PIP/PBP
[Varoitus]
1
Jos "MagicRotation Auto" -ohjelmistoa ei ole asennettu näyttöön, näytön sisältöä ei voi kiertää.
Kuvaruutuvalikkoa voidaan kuitenkin kiertää 90˚ ja se voidaan näyttää oikein.
2
Kiertämisen jälkeen kuvaruutuvalikko voi näkyä toisessa näyttötilassa kuin missä se oli ennen
kiertämistä.
1 Valmistelut
34
2
2.1
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Ennen kytkemistä
2.1.1 Muistettava ennen kytkentää

Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.

Älä kytke virtajohtoa seinään, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.

2.2
Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
Tietokoneen kytkeminen ja käyttö
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.

Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

Älä käytä HDMI-DP- ja micro HDMI-DP -kaapeleita tai muita myyjältä ostettuja, standardista
poikkeavia kaapeleita. Suosittelemme laitteen mukana toimitettujen kaapeleiden käyttöä.

Jos et käytä näytön osien mukana toimitettua kaapelia, näyttö ei ehkä tue parasta mahdollista
tarkkuutta.
2.2.1 Yhdistäminen HDMI-kaapelilla
Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
U24E850R
DVI
HDMI
IN IN
1
2
Kytke HDMI-kaapeli laitteen takaosan [HDMI IN]-liitäntään ja tietokoneen HDMI-liitäntään.
Vaihda syöttölähteeksi HDMI painamalla [

].
Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
35
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Jos haluat näyttää 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuudella tallennetun sisällön 60 Hz:n taajuudella,
käytä 60 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta tukevaa HDMI-kaapelia. Varmista,
että HDMI-lähteen näytönohjain tukee 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta 60 Hz:n taajuudella.

Kun liität HDMI-kaapelin, käytä näytön osien mukana toimitettua kaapelia. Jos käytät muuta kuin
Samsungin toimittamaa HDMI-kaapelia, kuvanlaatu voi heiketä.
U28E850R / U32E850R
HDMI DVI
IN 1 IN
/ HDMI IN 2
1
Yhdistä laitteen takaosan [HDMI IN 1]- tai [HDMI IN 2]-liitäntä HDMI-kaapelilla tietokoneen HDMIliitäntään.
2
Vaihda syöttölähteeksi HDMI 1 tai HDMI 2 painamalla [
].

Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.

Jos haluat näyttää 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuudella tallennetun sisällön 30 Hz:n
taajuudella, käytä 30 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta tukevaa HDMIkaapelia, joka on liitetty HDMI 1 -liitäntään. Varmista, että HDMI-lähteen näytönohjain tukee
3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta 30 Hz:n taajuudella.

Jos haluat näyttää 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuudella tallennetun sisällön 60 Hz:n
taajuudella, käytä 60 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta tukevaa HDMIkaapelia, joka on liitetty HDMI 2 -liitäntään. Varmista, että HDMI-lähteen näytönohjain tukee
3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta 60 Hz:n taajuudella.

Kun liität HDMI-kaapelin, käytä näytön osien mukana toimitettua kaapelia. Jos käytät muuta
kuin Samsungin toimittamaa HDMI-kaapelia, kuvanlaatu voi heiketä.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
36
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
2.2.2 Kytkeminen DP-kaapelilla
Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
DP IN
1
Kytke DP-kaapelin toinen pää laitteen sivussa olevaan [DP IN]-liitäntään ja toinen pää tietokoneen
DP-liitäntään.
2
Vaihda syöttölähteeksi DisplayPort painamalla [
].

Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.

Jos haluat näyttää 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuudella tallennetun sisällön 60 Hz:n taajuudella,
käytä 60 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta tukevaa DP-kaapelia. Varmista, että
DP-lähteen näytönohjain tukee 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta 60 Hz:n taajuudella.
2.2.3 Kytkeminen MINI DP-kaapelilla
Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
MINI DP IN
1
Kytke MINI DP -kaapelin toinen pää laitteen sivussa olevaan [MINI DP IN] -liitäntään ja toinen pää
tietokoneen DP -liitäntään.
2
Vaihda syöttölähteeksi Mini DP painamalla [
].

Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.

Jos haluat näyttää 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuudella tallennetun sisällön 60 Hz:n taajuudella,
käytä 60 Hz:n taajuudella 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta tukevaa MINI DP-kaapelia.
Varmista, että MINI DP-lähteen näytönohjain tukee 3840 x 2160 kuvapisteen tarkkuutta 60 Hz:n
taajuudella.

DisplayPort- ja Mini DP -liitäntöjä ei pystytä tunnistamaan samaan aikaan, joten jos lähteeksi ei
määritetä DisplayPort- tai Mini DP -liitäntää, tietokone ei ehkä tunnista liitäntää.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
37
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
2.2.4 Kytkeminen kuulokkeisiin
Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
1
Kytke äänilähtölaite, kuten kuulokkeet, laitteen [
]-porttiin.

Ääni kuuluu vain silloin, jos näyttösovittimen liitännät tukevat äänilähtöä.

Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
38
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
2.2.5 Virran kytkeminen


Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.

Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
Aloita laitteen käyttö kytkemällä virtajohto virtalähteeseen ja laitteen [POWER IN]-liitäntään.
POWER IN
Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
2.2.6 Johtojen asettaminen siististi
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
39
2
2.3
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen USB HUB toiminnon käyttöä varten
2.3.1 Tietokoneen kytkeminen laitteeseen
Laite toimii KESKITTIMENÄ, kun se kytketään USB-kaapelilla tietokoneeseen. Voit kytkeä laitteeseen
muita laitteita ja hallita niitä ilman tietokoneen apua.
Jos haluat käyttää laitetta USB-keskittimenä, kytke laite USB-kaapelilla tietokoneeseen.
Kytke USB-kaapeli laitteen takana olevaan [
]-porttiin ja tietokoneessa olevaan USB [
]-
porttiin.
Laite voidaan kytkeä tietokoneeseen USB 2.0 -kaapelilla. Liitä tietokoneen ja laitteen välille USB 3.0 kaapeli, jotta pystyt hyödyntämään USB 3.0 -toimintoa parhaalla mahdollisella tavalla. Varmista, että
tietokone tukee USB 3.0 -toimintoa.
2.3.2 Laitteen käyttäminen USB HUB -tilassa
Kun käytät laitetta keskittimenä, voit yhdistää siihen ja käyttää sen kanssa erilaisia lähdelaitteita samaan
aikaan.
Tietokonetta ei voi yhdistää useisiin lähdelaitteisiin samaan aikaan, sillä käytettävissä on vain rajoitetusti I/
O-portteja. Laitteen HUB-toiminto parantaa työtehokkuutta, sillä voit kytkeä laitteen USB-portteihin
samanaikaisesti useita lähdelaitteita yhdistämättä niitä tietokoneeseen.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita lähdelaitteita, tietokoneen ympärillä olevat kaapelit voivat näyttää
epäsiisteiltä. Laitteiden yhdistäminen suoraan laitteeseen ratkaisee tämän ongelman.
Kytke mobiililaite, kuten MP3-soitin tai älypuhelin, tietokoneeseen yhdistettyyn laitteeseen. Näin voit hallita
mobiililaitetta tietokoneen avulla tai ladata sen akun.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
40
2
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Jos haluat, että USB-laite tunnistetaan ja käynnistetään tavallista nopeammin, liitä se laitteen USB
3.0 -liitäntään.
USB-laite ja tietokone vaikuttavat luku-/kirjoitusnopeuteen.

Tämä laite ei tue median toistoa. Jos haluat toistaa tiedoston USB-laitteessasi, liitä tämä laite
keskittimenä tietokoneeseesi ja toista tiedosto tietokoneessa.

Pyydä asianmukaisilta toimittajilta lisätietoja USB-ongelmista, jotka johtuvat käyttöjärjestelmästä,
ohjainohjelmista tai ohjelmistoista.

Koska markkinoilla on paljon erilaisia USB-laitteita, emme voi taata, että tuotteemme ovat
yhteensopivia kaikkien USB-laitteiden kanssa.

Ulkoinen massamuistikiintolevy vaatii ulkoisen virtalähteen, joten kytke se pistorasiaan.

Nopea lataaminen on mahdollista vain porttien [
1] ja [
2 ] kautta. Akun lataamista
koskevan USB 3.0 -määrityksen mukaan USB1 ja USB2 tukevat enintään 1,5 A:n virtaa. Todellinen
arvo määräytyy ladattavan laitteen mukaan.
Jos virta on liian suuri tai ilmenee poikkeus, ylivirtasuojaus aktivoituu. Tämä on tuotteen normaali
toiminta.

Suurta virtaa vaativat USB-laitteet eivät ehkä ole tuettuja. [
1] sekä [
1,5 A:n virtaa ja [
] sekä [
] enintään 1,0 A:n virtaa.
2 ] tukevat enintään

Akkua voidaan ladata virransäästötilassa, mutta sitä ei voida ladata, kun laitteen virta on katkaistu.

USB-laitteen lataaminen ei ole mahdollista, jos virtakaapeli on irrotettu pistorasiasta.

USB-laite on ostettava erikseen.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
41
2
2.4
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Ohjaimen asentaminen

Voit asettaa laitteen tarkkuuden ja taajuuden optimaalisiksi asentamalla laitteen ohjaimet.

Asennusohjain löytyy laitteen mukana toimitetulta CD-levyltä.

Jos laitteen mukana toimitettu tiedosto on viallinen, lataa tiedosto Samsungin sivustosta (http://
www.samsung.com/).
1
2
3
4
Aseta ohjelman käyttöopaslevy CD-ROM-asemaan.
5
Siirry kohtaan Näytön ominaisuudet ja varmista, että tarkkuuden ja virkistystaajuuden asetukset ovat
Valitse "Windows Driver".
Tee asennus loppuun noudattamalla näytölle ilmestyviä ohjeita.
Valitse laitteen malli luettelosta.
sopivia.
Saat lisätietoja Windows-käyttöjärjestelmän ohjeista.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
42
2
2.5
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
Näyttöön tulee optimaalisen tarkkuuden määrittämistä koskeva tiedottava viesti, kun käynnistät laitteen
ensimmäisen kerran hankittuasi sen.
Valitse laitteesta kieli ja tietokoneesta optimaalinen tarkkuusasetus.
6HWXS*XLGH
/DQJXDJH
(QJOLVK
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
[
+]
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
&XUUHQW5HVROXWLRQ
[
&ORVH
1
2
Voit näyttää kieliasetusvalikon painamalla [
Jos haluat piilottaa tiedottavan viestin, paina [
]-painiketta.
] tai [
].

Jos optimaalista tarkkuutta ei valita, viesti tulee enintään kolme kertaa määrätyksi ajaksi näyttöön,
vaikka laite välillä sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.

Optimaalinen tarkkuus voidaan valita myös tietokoneen ohjauspaneelista.
2 Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
43
3
Näytön asetusten määrittäminen
Määritä näytön asetukset, kuten kirkkaus.
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
3.1
SAMSUNG MAGIC Bright
Tämän valikon avulla voit mukauttaa kuvanlaadun tuotteen käyttöympäristöön.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Smart Eco Saving-toiminto on käytössä.

SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Angle-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
Voit mukauttaa kirkkautta mieltymystesi mukaan.
3.1.1
1
2
3
SAMSUNG MAGIC Bright -toiminnon määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse Picture painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
SAMSUNG
Valitse MAGIC
Bright painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
U24E850R / U32E850R
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Standard
Contrast
Cinema
Sharpness
Dynamic Contrast
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Off
U28E850R
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Standard
Contrast
Cinema
Sharpness
Dynamic Contrast
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
HDMI Black Level

Custom: Mukauta kontrastia ja kirkkautta tarpeen mukaan.

Standard: Sovita kuvanlaatu asiakirjojen muokkaukseen tai Internetin käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
44
3
Näytön asetusten määrittäminen

Cinema: Sovita television kirkkaus ja terävyys videoiden ja DVD-levyjen sisällön katseluun.

Dynamic Contrast: Tasapainota kirkkaus automaattisen kontrastinsäädön avulla.
U24E850R / U32E850R
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Standard
Contrast
Movie
Sharpness
Custom
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Off
U28E850R
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Standard
Contrast
Movie
Sharpness
Custom
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
HDMI Black Level
Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI/DP/MINI DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena on AV,
SAMSUNG
MAGICBright-asetukseksi
on neljä automaattista tehtaalla valmiiksi asetettua kuva-asetusta
(Dynamic, Standard, Movie ja Custom). Voit aktivoida asetukseksi Dynamic, Standard, Movie tai
Custom. Voit valita asetukseksi Custom, jolloin henkilökohtaiset kuva-asetuksesi palautuvat
automaattisesti käyttöön.

Dynamic: Valitse tämä asetus, kun haluat kuvasta terävämmän kuin Standard -tilassa.

Standard: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on kirkas. Myös tämä asetus tekee kuvasta
terävän.

Movie: Valitse tämä asetus, kun ympäristö on pimeä. Asetus säästää virtaa ja estää silmien
väsymisen.

4
5
Custom: Valitse tämä asetus, kun haluat säätää kuvaa haluamallasi tavalla.
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
45
3
3.2
Näytön asetusten määrittäminen
Brightness
Säädä kuvan yleistä kirkkautta. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen kirkkaampi kuva.
3.2.1
1
2
3

SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Smart Eco Saving-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
Brightness-asetusten säätö
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse Picture painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Brightness painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
U24E850R / U32E850R
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
100
Contrast
75
Sharpness
60
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Off
U28E850R
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
100
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
HDMI Black Level
4
5
Säädä Brightness-asetusta [
] -painikkeella.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
46
3
3.3
Näytön asetusten määrittäminen
Contrast
Säädä kohteiden ja taustan välistä kirkkauseroa. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen enemmän kontrastia ja sen selkeämmin kohteet näkyvät.

3.3.1
1
2
3
SAMSUNG
Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai
Dynamic Contrast.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PIP/PBP Mode-asetukseksi on valittu On ja Sizeasetukseksi on valittu
(PBP-tila).
Contrast-asetuksen määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse Picture painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Contrast painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
U24E850R / U32E850R
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
100
Contrast
75
Sharpness
60
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Off
AUTO
U28E850R
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
100
Contrast
75
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
HDMI Black Level
4
5
Säädä Contrast-asetusta [
] -painikkeella.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
47
3
3.4
Näytön asetusten määrittäminen
Sharpness
Näytä kohteiden reunat selkeämpinä tai epätarkempina. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen tarkemmat reunat.

3.4.1
1
2
3
SAMSUNG
Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai
Dynamic Contrast.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
Sharpness-asetuksen määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse Picture painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Sharpness painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
U24E850R / U32E850R
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
100
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Color
HDMI Black Level
Off
Eye Saver Mode
U28E850R
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
100
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
HDMI Black Level
4
5
Säädä Sharpness-asetusta [
] -painikkeella.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
48
3
3.5
Näytön asetusten määrittäminen
Color
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
SAMSUNG
Säädä näytön värisävyä. Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-asetukseksi on valittu
Cinema tai Dynamic Contrast.

3.5.1
1
2
3

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.

SAMSUNG
Color Tone- ja Gamma-valikot eivät ole käytettävissä, kun MAGIC
Angle-toiminto on käytössä.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
Color-toiminnon määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse Picture painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Color painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
U24E850R / U32E850R
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
U28E850R
Configure color
settings.
Custom
Brightness
100
Picture
MAGIC Bright
Custom
100
Brightness
Contrast
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Color
Color
SAMSUNG
HDMI Black Level
MAGIC Angle
Eye Saver Mode
Off
Red
50
Green
50
Blue
Off
HDMI Black Level
Color

Configure color
settings.
SAMSUNG
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Red : Säädä punaisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.

Green : Säädä vihreän kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.
3 Näytön asetusten määrittäminen
49
3
Näytön asetusten määrittäminen

Blue : Säädä sinisen kylläisyystasoa. Arvot lähempänä sataa tarkoittavat suurempaa väriintensiteettiä.

Color Tone : Valitse katselutarpeitasi parhaiten vastaava värisävy.

Cool 2: Määritä Cool 1-asetusta viileämpi värilämpötila.

Cool 1: Määritä Normal-asetusta viileämpi värilämpötila.

Normal: Näytä normaali värisävy.

Warm 1: Määritä Normal-asetusta lämpimämpi värilämpötila.

Warm 2: Määritä Warm 1-asetusta lämpimämpi värilämpötila.

Custom: Mukauta värisävyä.
Kun ulkoinen tulolähde on liitetty HDMI/DP/MINI DP-liitäntään ja PC/AV Mode -asetuksena
on AV, kohdassa Color Tone on neljä värilämpötila-asetusta (Cool, Normal, Warm ja
Custom).

4
5
Gamma: Säädä valoisuuden keskitasoa.

Mode1

Mode2

Mode3
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
50
3
3.6
Näytön asetusten määrittäminen
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E850R)
SAMSUNG
MAGIC Angle-toiminnon
avulla voit määrittää asetukset niin, että kuvanlaatu on katselukulmaan nähden
paras mahdollinen.

SAMSUNG
Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai
Dynamic Contrast.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
Tämän toiminnon avulla voit valita katselukulman, kirkkauden ja värisävyn omien mieltymystesi mukaan.
3.6.1
1
2
3
SAMSUNG MAGIC Angle -toiminnon määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse Picture painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
SAMSUNG
Valitse MAGIC
Angle painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Black Level
Select an angle that
best suits your viewing
position.
100
Off
75
Lean Back Mode 1
60
Lean Back Mode 2
Standing Mode
Off
Side Mode
3 Näytön asetusten määrittäminen
51
3
Näytön asetusten määrittäminen
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Select an angle that
best suits your viewing
position.
100
Group View
Contrast
75
Custom
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
HDMI Black Level
4
1
1
5
5
2
3

Off ① : Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä suoraan edestä.

Lean Back Mode 1 ② : Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä hieman laitteen tasoa
alempaa.

Lean Back Mode 2 ③ : Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä hieman Lean Back
Mode 1 -tilaa alempaa.

Standing Mode ④ : Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä laitteen tasoa ylempää.

Side Mode ⑤ : Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä laitteen jommaltakummalta
sivulta.
4
5

Group View: Valitse tämä asetus, jos katsojia on useita paikoissa ① , ④ ja ⑤ .

Custom: Custom-asetusta käytettäessä oletusarvoiseksi tilaksi valitaan Lean Back Mode 1.
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
52
3
3.7
Näytön asetusten määrittäminen
HDMI Black Level
Jos laitteeseen kytketään DVD-soitin tai digisovitin HDMI-liitännän kautta, kuvan laatu (kontrasti ja
väritasapaino, mustan taso jne.) saattaa heiketä lähdelaitteesta riippuen. Jos näin käy, kuvan laatua voi
säätää kohdasta HDMI Black Level. Jos näin käy, korjaa kuvanlaatua HDMI Black Level -toiminnolla.
3.7.1
1
2
3

Tämä toiminto on käytettävissä vain HDMI, HDMI 1 tai HDMI 2-tilassa.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
HDMI Black Level -asetusten säätäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse Picture painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse HDMI Black Level painamalla [
] ja paina laitteessa [
]. Oheinen ikkuna avautuu.
U24E850R / U32E850R
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
100
Contrast
75
Sharpness
Color
HDMI Black Level
Normal
60
Low
Eye Saver Mode
Off
U28E850R
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
100
Contrast
75
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Black Level
Normal
Off
Low

Normal: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on hyvä.

Low: Valitse tämä tila, jos kontrastisuhde on heikko ja haluat pienentää mustan tasoa ja lisätä
valkoisen tasoa.
4
5
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
HDMI Black Level ei ehkä ole yhteensopiva joidenkin lähdelaitteiden kanssa.
3 Näytön asetusten määrittäminen
53
3
3.8
Näytön asetusten määrittäminen
Eye Saver Mode
Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
Määrittää silmien lepuuttamiselle sopivan kuvanlaadun.
TÜV Rheinland ”Low Blue Light Content” on tavallista pienemmälle sinisen valon tasolle asetettuja
vaatimuksia vastaavien tuotteiden sertifiointi. Kun Eye Saver Mode -asetuksena on On, sinisen valon
määrä noin 400 nm:n aallonpituudella laskee ja mahdollistaa silmiä rentouttavan optimaalisen
kuvanlaadun. Samalla sinisen valon taso on TÜV Rheinlandin testien mukaan oletusasetuksia pienempi,
ja se on sertifioitu, sillä se vastaa TÜV Rheinlandin ”Low Blue Light Content” -standardeja.
3.8.1
1
2
3
Eye Saver Mode -asetuksen määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse Picture painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Eye Saver Mode painamalla [
] ja paina laitteessa [
]. Oheinen ikkuna avautuu.
U24E850R / U32E850R
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
100
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Off
60
On
Off
U28E850R
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
On
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
Response Time
Picture Size
Wide
Screen Adjustment
4
5
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
54
3
3.9
Näytön asetusten määrittäminen
Game Mode
Määritä tuotenäytön asetukset pelitilaa varten. Käytä tätä toimintoa, kun pelaat pelejä tietokoneella tai kun
pelikonsoli, kuten PlayStation™ tai Xbox™, on kytkettynä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Smart Eco Saving-toiminto on käytössä.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
3.9.1
1
2
3
Game Mode-toiminnon määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse Picture painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Game Mode painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
U24E850R / U32E850R
Picture
Game Mode
Response Time
Picture Size
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
On
Always On
Screen Adjustment
16:9
U28E850R
Picture
Optimizes image
settings for playing
games.
Eye Saver Mode
Game Mode
Off
Response Time
On
Picture Size
Always On
16:9
Screen Adjustment
4
5
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.

Game Mode -asetukseksi muutetaan Off, kun näyttö sammuu, virransäästötila otetaan käyttöön
tai syöttölähde vaihtuu.

Jos haluat pitää Game Mode -toiminnon koko ajan käytössä, valitse Always On.
3 Näytön asetusten määrittäminen
55
3
Näytön asetusten määrittäminen
3.10 Response Time
Nopeuta paneelin vastausaikaa, jolloin video näyttää entistä eloisammalta ja luonnollisemmalta.

Response Time -asetukseksi on paras valita Standard tai Faster, kun et katsele elokuvaa.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PIP/PBP Mode-asetukseksi on valittu On ja Sizeasetukseksi on valittu
/
/
(PIP-tila).
3.10.1
1
2
3
Response Time -asetuksen määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse Picture painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Response Time painamalla [
] ja paina laitteessa [
]. Oheinen ikkuna avautuu.
U24E850R / U32E850R
Picture
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Game Mode
Response Time
Standard
Picture Size
Faster
Screen Adjustment
Fastest
16:9
U28E850R
Picture
Eye Saver Mode
Off
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Game Mode
4
5
Response Time
Standard
Picture Size
Faster
Screen Adjustment
Fastest
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
16:9
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
56
3
Näytön asetusten määrittäminen
3.11 Picture Size
Muuta kuvan kokoa.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PIP/PBP Mode-asetukseksi on valittu On ja Sizeasetukseksi on valittu
(PBP-tila).

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun FreeSync-toiminto on käytössä.
3.11.1
1
2
3
Picture Size-asetuksen vaihtaminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse Picture painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Picture Size painamalla [
] ja paina laitteessa [
]. Oheinen ikkuna avautuu.
PC-tilassa
U24E850R / U32E850R
Picture
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
Picture Size
Auto
Screen Adjustment
Wide
16:9
U28E850R
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
Picture Size
Auto
Screen Adjustment
Wide
16:9

Auto: Näytä kuva syöttölähteen kuvasuhteen mukaisena.

Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa syöttölähteen kuvasuhteeseen katsomatta.
3 Näytön asetusten määrittäminen
57
3
Näytön asetusten määrittäminen
AV-tilassa
U24E850R / U32E850R
Picture
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
Picture Size
4:3
Screen Adjustment
16:9
16:9
Screen Fit
U28E850R
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
Picture Size
4:3
Screen Adjustment
16:9
16:9
Screen Fit
4
5

4:3: Näytä kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.

16:9: Näytä kuva kuvasuhteessa 16:9.

Screen Fit: Näytä aliruudun kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä rajaamatta.

Toiminnon tuki vaihtelee laitteessa olevien porttien mukaan.

Voit muuttaa näytön kokoa seuraavien ehtojen täyttyessä.

Digitaalinen äänentoistolaite on kytketty HDMI/DP/MINI DP-kaapelin avulla.

Tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p, ja näyttö näyttää kuvan normaalisti
(kaikki mallit eivät tue näitä signaaleja.).

Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää HDMI/DP/MINI DP-liitäntää
ja kohdan PC/AV Mode asetuksena on AV.
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
58
3
Näytön asetusten määrittäminen
3.12 Screen Adjustment
3.12.1
H-Position- ja V-Position-asetusten määrittäminen
H-Position: Siirrä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
V-Position: Siirrä näyttöä ylös- tai alaspäin.
Tämä valikko on käytettävissä vain, kun AV-tilan Picture Size -asetukseksi on valittu Screen Fit. Kun
tulosignaalin tyyppi on 480P, 576P, 720P tai 1080P AV-tilassa ja näyttö näyttää kuvan normaalisti, voit
Screen Fit -valinnalla säätää vaakasijaintia välillä 0–6.
1
2
3
4
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse Picture painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Screen Adjustment painamalla [
Valitse H-Position tai V-Position painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
] ja paina sen jälkeen [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
U24E850R / U32E850R
Picture
Game Mode
Response Time
Picture Size
U28E850R
Picture
Off
Faster
Screen Fit
Screen Adjustment
Eye Saver Mode
Game Mode
Response Time
Picture Size
Off
Off
Faster
Screen Fit
Screen Adjustment
Screen Adjustment
H-Position
3
V-Position
3
Screen Adjustment
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
Move the image
displayed on the
screen up or down.
3 Näytön asetusten määrittäminen
59
3
Näytön asetusten määrittäminen
5
6
Määritä H-Position tai V-Position painamalla [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
3 Näytön asetusten määrittäminen
60
4
4.1
PIP/PBP -asetusten säätäminen
PIP/PBP
PIP (Picture in Picture, kuva kuvassa) -toiminto jakaa näytön kahteen osaan. Yksi lähdelaite näytetään
päänäytössä, samalla kun toinen lähdelaite näytetään lisäikkunoissa.
PBP-toiminto (Picture by Picture, kuva kuvalta) jakaa näytön kahteen osaan ja näyttää kuvaa kahdesta eri
lähdelaitteesta samanaikaisesti näytön vasemmalla ja oikealla puolella.

Yhteensopiva Windows 7:n ja Windows 8:n kanssa.

PIP/PBP-toiminto ei välttämättä ole käytettävissä näytönohjaimen ominaisuuksista riippuen. Jos
näyttö on tyhjä PIP/PBP-tilassa, kun optimitarkkuus on valittu, siirry tietokoneessa kohtaan
Ohjauspaneeli → Näyttö → Näytön tarkkuus ja napsauta Tunnista. (Ohjeet on tarkoitettu
Windows 7:lle.) Jos näyttö on tyhjä, kun tarkkuusasetuksena on optimaalinen tarkkuus, muuta
tarkkuudeksi 1280 x 1024.

Näyttö voi vilkkua lyhyen aikaa tai ilmestyä viiveellä, kun otat PIP/PBP-toiminnon käyttöön tai
poistat sen käytöstä tai muutat näyttökokoa PIP/PBP-toiminnon ollessa käytössä.
Näin voi tavallisesti käydä, kun tietokone ja näyttö on yhdistetty kahteen tai useampaan
syöttölähteeseen.
Tämä ei millään tavalla liity näytön suorituskykyyn.
Ongelman syynä on ensisijaisesti se, että videosignaalit viivästyvät lähetettäessä niitä näyttöön
näytönohjaimen suorituskyvyn mukaan.

U24E850R
Kuvanlaadun parantamiseksi ja äänen normaaliksi toistamiseksi suosittelemme 4K-tarkkuutta
(3840 x 2160, 60 Hz) tukevan, HDMI -liitäntään liitetyn näytönohjaimen tai DVD:n käyttöä.

U28E850R / U32E850R
Kuvanlaadun parantamiseksi ja äänen normaaliksi toistamiseksi suosittelemme 4K-tarkkuutta
(3840 x 2160, 30 Hz) tukevan, HDMI 1 -liitäntään liitetyn näytönohjaimen tai DVD:n käyttöä.
Kuvanlaadun parantamiseksi ja äänen normaaliksi toistamiseksi suosittelemme 4K-tarkkuutta
(3840 x 2160, 60 Hz) tukevan, HDMI 2 -liitäntään liitetyn näytönohjaimen tai DVD:n käyttöä.

Kun PIP/PBP-toiminto on käytössä, tarkkuutta ei voi vaihtaa automaattisesti optimaaliseksi
näytönohjaimen ja Windows-järjestelmän välisen yhteensopivuusongelman vuoksi. Aseta PIP/PBP
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
61
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
Mode tilaan Off. Voit myös käynnistää näytön uudelleen ja asettaa sitten tarkkuuden
optimaaliseksi asetukseksi Windowsin käyttöliittymän kautta.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
62
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4.1.1
PIP/PBP Mode-asetuksen määrittäminen
Ota PIP/PBP-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
1
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
2
3
Valitse PIP/PBP painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse PIP/PBP Mode painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
PIP/PBP
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Off
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast

4
5
Off / On
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
63
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4.1.2
Size-asetusten määrittäminen
Valitse aliruudun koko ja kuvasuhde.
1
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
2
3
Valitse PIP/PBP painamalla [
Valitse Size painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
U24E850R
U28E850R / U32E850R
PIP/PBP
Select the size and
aspect ratio of the
sub-screen.
PIP/PBP Mode
Select the size and
aspect ratio of the
sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Size
Position
Position
Sound Source
Sound Source
Source
Source
Picture Size
Contrast

PIP/PBP
75/100
Left:
HDMI
Picture Size
Right:
DisplayPort
Contrast
Left:
HDMI 2
75/100
Right:
HDMI 1
: Valitse kuvake, jos haluat käyttää PBP-tilaa, kun näytön vasemman ja oikean puolen
optimaalinen tarkkuus on 1920 x 2160 (leveys x korkeus).

: Valitse kuvake, jos haluat käyttää PIP-tilaa, kun aliruudun optimaalinen tarkkuus on 720 x
480 (leveys x korkeus).

: Valitse kuvake, jos haluat käyttää PIP-tilaa, kun aliruudun optimaalinen tarkkuus on 1280 x
720 (leveys x korkeus).

: Valitse kuvake, jos haluat käyttää PIP-tilaa, kun aliruudun optimaalinen tarkkuus on 1920 x
1080 (leveys x korkeus).
4
5
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
64
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4.1.3
Position-asetusten määrittäminen
Valitse aliruudun paikka käytettävissä olevista vaihtoehdoista.
1
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
2
3
].
Valitse PIP/PBP painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Valitse Position painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
U24E850R
U28E850R / U32E850R
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Select the position of
the sub-screen from
the available options.
4
5
PIP/PBP Mode
Size
Size
Position
Position
Sound Source
Sound Source
Source
On
Select the position of
the sub-screen from
the available options.
Source
Picture Size
Main:
HDMI
Picture Size
Main:
HDMI 2
Contrast
Sub:
DisplayPort
Contrast
Sub:
HDMI 1
/

PIP/PBP
/
/
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.

Ei ole käytettävissä, kun PBP on valittuna.

Näyttö voi vilkkua, jos tulosignaali on epävakaa
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
65
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4.1.4
Sound Source-asetuksen määrittäminen
Määritä näyttö, jonka äänen haluat kuulla.
1
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
2
3
Valitse PIP/PBP painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Sound Source painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
Kuvakkeen valkoinen alue tarkoittaa, että Sound Source tulee päänäytöstä/alaruudusta tai
vasemmasta/oikeasta näytöstä.
PIP
U24E850R
U28E850R / U32E850R
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Set which screen you
want to hear the
sound for.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Size
Size
Position
Position
Sound Source
Sound Source
Source
On
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Source
Picture Size
Main:
HDMI
Picture Size
Contrast
Sub:
DisplayPort
Contrast
75
Main:
HDMI 2
75
Sub:
HDMI 1
/

PBP
U24E850R
U28E850R / U32E850R
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Set which screen you
want to hear the
sound for.
4
5
PIP/PBP Mode
Size
Size
Position
Position
Sound Source
Sound Source
Source

PIP/PBP
On
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Source
Picture Size
Left:
HDMI
Picture Size
Contrast
Right:
DisplayPort
Contrast
75/100
Left:
HDMI 2
75/100
Right:
HDMI 1
/
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
66
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4.1.5
Source-asetuksen määrittäminen
Valitse kunkin näytön lähde.
Koska DisplayPort- ja Mini DP -liitäntöjä ei pystytä tunnistamaan samaan aikaan, Apply-toiminto ei ole
käytettävissä, jos DisplayPort ja Mini DP määritetään lähteiksi samaan aikaan.
PIP
1
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
2
3
Valitse PIP/PBP painamalla [
Valitse Source painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
] ja paina [
].
] (käytettävissä PIP-tilassa (Size
/
/
)).
Oheinen ikkuna avautuu.
U24E850R
Jos näyttöön tulee toimintopainikkeen kuvaussivu, paina [
järjestyksessä DisplayPort → Mini DP
]. Päänäyttö vaihtuu
→ HDMI.
PIP/PBP
Select the source for
each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
DisplayPort
Picture Size
HDMI
Contrast

DisplayPort

Mini DP

HDMI
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
67
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
U28E850R / U32E850R
Jos näyttöön tulee toimintopainikkeen kuvaussivu, paina [
järjestyksessä DisplayPort → Mini DP
→
HDMI 1
→
PIP/PBP
]. Päänäyttö vaihtuu
HDMI 2.
Select the source for
each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
4
5

DisplayPort

Mini DP

HDMI 1

HDMI 2
Source
DisplayPort
Picture Size
HDMI 1
Contrast
HDMI 2
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.

Päänäytön syöttölähde muuttuu.

Nykyistä syöttölähdettä lukuun ottamatta voit valita kahden muun syöttölähteen.

Näyttö voi vilkkua, jos tulosignaali on epävakaa
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
68
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
PBP
1
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
2
3
Valitse PIP/PBP painamalla [
Valitse Source painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
] ja paina [
].
] (käytettävissä PBP-tilassa (Size
)).
Oheinen ikkuna avautuu.
U24E850R
Jos näyttöön tulee toimintopainikkeen kuvaussivu, paina [
järjestyksessä DisplayPort → Mini DP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
]. Päänäyttö vaihtuu
→ HDMI.
6RXUFH
Select the source for
each screen.
On
Size
Position
DisplayPort
Sound Source
Source
HDMI
$SSO\
&DQFHO
Picture Size
Contrast

DisplayPort

Mini DP

HDMI
75/100
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
69
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
U28E850R / U32E850R
Jos näyttöön tulee toimintopainikkeen kuvaussivu, paina [
järjestyksessä DisplayPort → Mini DP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
→
HDMI 1
→
]. Päänäyttö vaihtuu
HDMI 2.
6RXUFH
Select the source for
each screen.
On
Size
Position
DisplayPort
HDMI 1
$SSO\
Sound Source
Source
&DQFHO
Picture Size
Contrast
4
5

DisplayPort

Mini DP

HDMI 1

HDMI 2
75/100
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
Valitse Apply painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
] ja paina laitteessa [
]. Jos [
].
]-painiketta painetaan, kun
Cancel on valittuna, Source-asetukset poistetaan ja näyttöön tulee PIP/PBP-hallintavalikkosivu.

Päänäytön syöttölähde muuttuu.

Näyttö voi vilkkua, jos tulosignaali on epävakaa

Kun vasemman ja oikean näytön syöttösignaali on sama, toimintoa ei voi suorittaa.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
70
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4.1.6
Picture Size-asetusten määrittäminen
Valitse aliruudun kuvakoko.
PIP
1
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
2
3
Valitse PIP/PBP painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Picture Size painamalla [
] ja paina [
].
] (käytettävissä PIP-tilassa (Size
/
/
)).
Oheinen ikkuna avautuu.
PC-tilassa
PIP/PBP
Select the image size
for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Auto
Picture Size
Wide
Contrast
75/75

Auto: Näytä kuva kunkin näytön syöttölähteen kuvasuhteen mukaisena.

Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa kunkin näytön syöttölähteen kuvasuhteeseen
katsomatta.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
71
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
AV-tilassa
PIP/PBP
Select the image size
for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
4
5
4:3
16:9
Screen Fit
75/75

4:3: Näytä aliruudun kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.

16:9: Näytä aliruudun kuva kuvasuhteessa 16:9.

Screen Fit: Näytä aliruudun kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä mitenkään rajaamatta.

Toiminnon tuki vaihtelee laitteessa olevien porttien mukaan.

Voit muuttaa näytön kokoa seuraavien ehtojen täyttyessä.

Digitaalinen äänentoistolaite on kytketty HDMI/DP/MINI DP-kaapelin avulla.

Tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p, ja näyttö näyttää kuvan normaalisti
(kaikki mallit eivät tue näitä signaaleja.).

Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää HDMI/DP/MINI DP-liitäntää
ja kohdan PC/AV Mode asetuksena on AV.
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
72
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
PBP
1
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
2
3
Valitse PIP/PBP painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Picture Size painamalla [
] ja paina [
].
] (käytettävissä PBP-tilassa (Size
)).
Oheinen ikkuna avautuu.
PIP/PBP
Select the image size
for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/100
PC-tilassa
3LFWXUH6L]H
$SSO\
Wide
Wide
&DQFHO

Auto: Näytä kuva kunkin näytön syöttölähteen kuvasuhteen mukaisena.

Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa kunkin näytön syöttölähteen kuvasuhteeseen
katsomatta.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
73
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
AV-tilassa
3LFWXUH6L]H
$SSO\
16:9
Wide
&DQFHO
4
5

4:3: Näytä aliruudun kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.

16:9: Näytä aliruudun kuva kuvasuhteessa 16:9.

Screen Fit: Näytä aliruudun kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä mitenkään rajaamatta.

Toiminnon tuki vaihtelee laitteessa olevien porttien mukaan.

Voit muuttaa näytön kokoa seuraavien ehtojen täyttyessä.

Digitaalinen äänentoistolaite on kytketty HDMI/DP/MINI DP-kaapelin avulla.

Tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p, ja näyttö näyttää kuvan normaalisti
(kaikki mallit eivät tue näitä signaaleja.).

Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää HDMI/DP/MINI DP-liitäntää
ja kohdan PC/AV Mode asetuksena on AV.
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
74
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
4.1.7
Contrast-asetuksen määrittäminen
PIP
Säädä aliruudun kontrastitasoa.
1
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
2
3
Valitse PIP/PBP painamalla [
] ja paina laitteessa [
Valitse Contrast painamalla [
] ja paina [
].
].
] (käytettävissä PIP-tilassa (Size
/
/
)).
Oheinen ikkuna avautuu.
PIP/PBP
Adjust the contrast
level for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
4
5
Säädä Contrast-asetusta [
75
75/75
] -painikkeella.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
75
4
PIP/PBP -asetusten säätäminen
PBP
Säädä kunkin näytön kontrastitasoa.
1
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
2
3
Valitse PIP/PBP painamalla [
] ja paina laitteessa [
Valitse Contrast painamalla [
] ja paina [
].
].
] (käytettävissä PBP-tilassa (Size
)).
Oheinen ikkuna avautuu.
PIP/PBP
Adjust the contrast
level for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/100
&RQWUDVW
4
5
Säädä Contrast-asetusta [
] -painikkeella.
Valittu asetus otetaan käyttöön.
4 PIP/PBP -asetusten säätäminen
76
5
5.1
Liikkuminen kuvaruutunäytössä
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
Transparency
Säädä valikkoikkunoiden läpinäkyvyyttä.
5.1.1
1
Transparency -asetuksen muuttaminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
2
3
Valitse OnScreen Display painamalla [
Valitse Transparency painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
OnScreen Display
Transparency
Off
Language
On
Configure the
transparency of the
menu windows.
Display Time
4
5
Siirry haluamaasi kieleen painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
5 Liikkuminen kuvaruutunäytössä
77
5
5.2
Liikkuminen kuvaruutunäytössä
Language
Aseta valikkojen kieli.
5.2.1
1

Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa.

Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
Language -asetusten määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
2
3
Valitse OnScreen Display painamalla [
Valitse Language painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
OnScreen Display
Set the menu
language.
Transparency
Language
Deutsch
Display Time
English
Español
Français
Italiano
4
5
Siirry haluamaasi kieleen painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
5 Liikkuminen kuvaruutunäytössä
78
5
5.3
Liikkuminen kuvaruutunäytössä
Display Time
Määritä kuvaruutuvalikko (OSD) sulkeutumaan automaattisesti, jos valikkoa ei käytetä tiettyyn aikaan.
Display Time -asetuksen avulla voidaan määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua kuvaruutuvalikko
suljetaan.
5.3.1
1
Display Time -asetuksen määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
2
3
Valitse OnScreen Display painamalla [
Valitse Display Time painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
OnScreen Display
On
Transparency
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
Language
Display Time
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
4
5
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
5 Liikkuminen kuvaruutunäytössä
79
6
6.1
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
FreeSync
6.1.1
1
2
3

Näytössä käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella mallin mukaan. Perehdy käyttämääsi
laitteeseen.

FreeSync on käytettävissä, kun lähdelaite on kytketty DisplayPort 1.2 -liitäntään. Se ei ole
käytettävissä, jos valittuna on DisplayPort Ver. 1.1 tai jos lähdelaite on kytketty HDMI-liitäntään.
Käytä Samsungin DP-kaapelia. Muut kuin Samsungin toimittamat DP-kaapelit eivät ehkä ole
yhteensopivia tuotteen kanssa.

Näytön äänenlaatu voi heiketä, jos FreeSync-toiminto on käytössä.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
FreeSync-toiminnon määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse System painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse FreeSync painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
U28E850R
System
FreeSync
Off
Smart Eco Saving
On
On
Off Timer Plus
USB Super Charging
FreeSync technology
is solution that
eliminates screen
tearing without all the
usual lag and latency.
FreeSync can be
operated when you
use AMD's graphic
card with supporting
Freesync solution.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Source Detection
1.2
Auto

Off : Poista FreeSync käytöstä.

On : Ota AMD-näytönohjaimen FreeSync-perustoiminnot käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
80
6
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
U24E850R / U32E850R
System
FreeSync
Off
Smart Eco Saving
Standard Engine
Off Timer Plus
Ultimate Engine
On
USB Super Charging
FreeSync technology
is solution that
eliminates screen
tearing without all the
usual lag and latency.
FreeSync can be
operated when you
use AMD's graphic
card with supporting
Freesync solution.
PC/AV Mode
1.2
DisplayPort Ver.
Auto
Source Detection

Off : Poista FreeSync käytöstä.

Standard Engine : Ota AMD-näytönohjaimen FreeSync-perustoiminnot käyttöön.

Ultimate Engine : Ota FreeSync-toiminto käyttöön suuremmalla näytön kuvataajuudella.
Näytön repeämisilmiö (näytön ja sisällön epänormaali tahdistus) vähenee tässä tilassa. Huomaa,
että näyttö voi välkkyä pelin pelaamisen aikana.
Jos FreeSync-toiminto on käytössä, näyttö voi välkkyä pelejä pelattaessa.
4
5
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
FreeSync-tekniikka on ratkaisu, joka poistaa kuvan repeämisilmiön ilman tavanomaista hitautta ja
viivettä.
FreeSync on käytettävissä, kun käytät AMD-näytönohjainta tuetun FreeSync-ratkaisun kanssa.
FreeSync on tuettu vain AMD-näytönohjaimia käytettäessä.
Valitse FreeSync Off, jos käytät toisen valmistajan näytönohjainta.
Perehdy AMD:n viralliseen sivustoon, josta saat ohjeita vastaaviin tilanteisiin.
Vain muutamat seuraavista AMD-näytönohjaimen tyypeistä tukevat FreeSync-toimintoa, ja ne
edellyttävät uusimman virallisen FreeSync-ohjaimen asentamista.

Radeon R9 290X/290

Radeon R9 285

Radeon R7 260X/260

AMD A10 ”Kaveri” APU (esim. A10 7850K)

Tietoja muista FreeSync-toimintoa tukevista AMD-näytönohjainmalleista on AMD:n virallisessa
sivustossa.

Jos FreeSync-toiminto on käytössä, vastenopeus pelattaessa voi vaihdella tarkkuuden mukaan.
Suuri tarkkuus pienentää tavallisesti vastenopeutta.

Jos FreeSync-toiminto on käytössä, näyttö voi välkkyä pelin toimintojen asetusten mukaan. Pelin
asetusarvojen pienentäminen voi auttaa välkynnän poistossa.Uusimpien ohjainten asentaminen
AMD:n sivustosta voi myös korjata tämän ongelman.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
81
6
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse AMD Catalyst Control Center.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
82
6
6.2
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Smart Eco Saving
Smart Eco Saving -toiminto vähentää virrankulutusta valvomalla näyttöpaneelin käyttämän sähkön
määrää.
6.2.1
1
2
3

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.

Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
Smart Eco Saving -asetuksen määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse System painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Smart ECO Saving painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
System
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
FreeSync
Smart Eco Saving
Off
Off Timer Plus
On
USB Super Charging
PC/AV Mode
1.2
DisplayPort Ver.
Auto
Source Detection

Off: Ota Smart Eco Saving -toiminto pois käytöstä.

On: Virrankulutusta vähennetään automaattisesti noin 10 % nykyiseen asetukseen verrattuna.
(Se, kuinka paljon virrankulutus vähenee, vaihtelee näytön kirkkauden mukaan.)
4
5
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
83
6
6.3
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Off Timer Plus
Voit asettaa tuotteen kytkeytymään pois päältä automaattisesti.
6.3.1
Off Timer -toiminnon määrittäminen
Off Timer
1
2
3
4
5
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse System painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Off Timer Plus painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Valitse Off Timer painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Valitse Off Timer painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
System
FreeSync
Off
Smart Eco Saving
Off
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer Plus
USB Super Charging
PC/AV Mode
1.2
DisplayPort Ver.
Auto
Source Detection
Off Timer Plus
Enable or disable
the Off Timer.
Off Timer
Eco Timer
Off Timer

Enable or disable the
Off Timer.
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Off: Poista sammutusajastin käytöstä, jolloin laite ei sammu automaattisesti.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
84
6
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
On: Ota sammutusajastin käyttöön, jolloin laite sammuu automaattisesti.

6
7
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
Turn Off After
1
2
3
4
5
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse System painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Off Timer Plus painamalla [
Valitse Off Timer painamalla [
] ja paina laitteessa [
] ja paina laitteessa [
Valitse Turn Off After painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Off Timer
Off Timer
Turn Off After
6
7
Määritä Turn Off After -asetus painamalla [
On
4h
].
]. Oheinen ikkuna avautuu.
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
4h
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.

Sammutusajastimen arvoksi voidaan valita 1–23 tuntia. Laite sammuu automaattisesti, kun
määrätty aika on kulunut umpeen.

Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Off Timer -toiminnon asetukseksi on valittu On.

Joillekin markkinoille tarkoitetuissa tuotteissa Off Timer on määritetty aktivoitumaan
automaattisesti 4 tunnin kuluttua virran kytkemisestä. Tämä tehdään virrankäyttömääräysten
mukaisesti. Jos et halua ajastimen aktivoituvan, valitse MENU → System ja määritä Off Timer
Plus -asetukseksi Off.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
85
6
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
6.3.2
Eco Timer-toiminnon määrittäminen
Eco Timer
1
2
3
4
5
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse System painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Off Timer Plus painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Valitse Eco Timer painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Valitse Eco Timer painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
Off Timer Plus
Enable or disable
the Eco Timer.
Off Timer
Eco Timer
Eco Timer
Eco Timer
Enable or disable
the Eco Timer.
Off
Eco Off After

Off: Ota ekoajastin pois käytöstä automaattisen virrankatkaisutoiminnon poistamiseksi käytöstä.
Laitteen virtaa ei katkaista, kun laite on virransäästötilassa, jos tämä toiminto on otettu pois
käytöstä.

On: Ota sammutusajastin käyttöön, jolloin laite sammuu automaattisesti, kun se on ollut
virransäästötilassa tietyn ajan.
6
7
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
86
6
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Eco Off After
1
2
3
4
5
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse System painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Off Timer Plus painamalla [
Valitse Eco Timer painamalla [
Valitse Eco Off After painamalla [
] ja paina laitteessa [
] ja paina laitteessa [
] ja paina laitteessa [
Eco Timer
].
].
]. Oheinen ikkuna avautuu.
Enable or disable
the Eco Timer.
Eco Timer
Eco Off After
6
7
Määritä Eco Off After -asetus painamalla [
10 m
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.

Ekoajastimen arvoksi voidaan valita 10–180 minuuttia. Laite sammuu automaattisesti, kun
määrätty aika on kulunut umpeen.

Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Eco Timer -toiminnon asetukseksi on valittu On.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
87
6
6.4
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
USB Super Charging
Kytketyn lähdelaitteen akun lataaminen nopeasti käyttämällä laitteen USB 3.0 -liitäntää.

Superlataus on käytettävissä [
1]- ja [
2 ]-porttien kautta. Näiden porttien kautta voit
ladata laitteet nopeammin kuin tavallisen USB-portin kautta. Latausnopeus voi vaihdella liitetyn
laitteen mukaan.

Akun nopea lataaminen ei ehkä ole tuettua, ja/tai lataaminen voi kestää tavallista kauemmin
joissakin mobiililaitteissa.

Kun superlataus on poissa käytöstä [
1]- ja [
tavalliseen pikalataukseen ja tiedonsiirtoon.

Jos [
1]- tai [
2 ]-porttiin on liitetty USB 2.0 -laite tai vanhempi laite ja superlataus on
käytössä, tiedonsiirto ei ole mahdollista, mutta se on mahdollista, jos USB 3.0 -laite on liitetty.
2 ]-porteissa, voit käytttää näitä portteja
※ Nämä portit eivät ehkä ole yhteensopivia tulevaisuudessa mahdollisesti myyntiin tulevien USBlaitteiden kanssa.

Jos jokin laite, kuten hiiri, näppäimistö tai muistilaite, liitetään [
on USB 2.0 -laite tai vanhempi laite, poista superlataus käytöstä.
1]- tai [
2 ]-porttiin ja laite

Jos superlataus on käytössä käytettäessä kuvaruutunäytön asetusvalikkoa, kaikki näytön USBportteihin 1–4 liitetyt laitteet tunnistetaan uudelleen. Tämä varmistaa parhaan mahdollisen
latauksen.
※ Ennen kuin otat superlatauksen käyttöön, sulje kaikki USB-portteihin liitetyistä tallennuslaitteista
avatut tiedostot.
6.4.1
1
2
3
4
USB Super Charging -toiminnon asetukset
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse System painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse USB Super Charging painamalla [
Valitse USB1 tai USB2 painamalla [
] ja paina laitteessa [
] ja paina laitteessa [
].
].
Oheinen ikkuna avautuu.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
88
6
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
System
Set the USB Super
charging mode.
FreeSync
Off
Smart Eco Saving
Off
Off Timer Plus
USB Super Charging
PC/AV Mode
1.2
DisplayPort Ver.
Auto
Source Detection
USB Super Charging
USB Super Charging
Set the USB Port1
charging On/Off.
USB1
Off
USB1
USB2
On
USB2
Set the USB Port2
charging On/Off.
Off
On

Off: Ota USB Super Charging pois käytöstä.

On: Ota toiminto käyttöön, jotta USB 3.0 -liitäntään kytketyn lähdelaitteen akku voidaan ladata
nopeasti.
5
6
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
89
6
6.5
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
PC/AV Mode
Aseta PC/AV Mode tilaan AV. Kuvaa suurennetaan. Tästä asetuksesta on hyötyä elokuvia katseltaessa.
6.5.1
1
2
3
4

Toimitetaan vain laajakuvamallien mukana (esimerkiksi 16:9 tai 16:10).

Jos näyttö (joka on asetettu HDMI, DisplayPort, Mini DP (U24E850R) tai HDMI 1, HDMI 2,
DisplayPort, Mini DP (U28E850R / U32E850R)-tilaan) on virransäästötilassa tai näytöllä näkyy
viesti Check Signal Cable, tuo kuvaruutunäyttö näkyviin painamalla [
]-painiketta. Voit valita
joko asetuksen PC tai AV.
PC/AV Mode -asetuksen määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse System painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse PC/AV Mode painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Valitse HDMI, DisplayPort, Mini DP (U24E850R) tai HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort, Mini DP
(U28E850R / U32E850R) painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
System
Set to AV to enlarge
the picture.
FreeSync
Off
Smart Eco Saving
Off
Off Timer Plus
USB Super Charging
PC/AV Mode
1.2
DisplayPort Ver.
Auto
Source Detection
U24E850R
PC/AV Mode
DisplayPort
PC
MiniDP
AV
PC/AV Mode
Select the PC/AV mode
for the DisplayPort
source.
Select the PC/AV mode
for the MiniDP source.
DisplayPort
HDMI
MiniDP
PC
HDMI
AV
PC/AV Mode
Select the PC/AV mode
for the HDMI source.
DisplayPort
PC
MiniDP
HDMI
PC
AV
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
90
6
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
U28E850R / U32E850R
PC/AV Mode
DisplayPort
PC
MiniDP
AV
Select the PC/AV mode
for the DisplayPort
source.
PC/AV Mode
Select the PC/AV mode
for the MiniDP source.
DisplayPort
MiniDP
PC
HDMI 1
HDMI 1
AV
HDMI 2
HDMI 2
PC/AV Mode
Select the PC/AV mode
for the HDMI1 source.
DisplayPort
PC
MiniDP
PC/AV Mode
Select the PC/AV mode
for the HDMI2 source.
DisplayPort
PC
MiniDP
PC
HDMI 1
PC
HDMI 1
HDMI 2
AV
HDMI 2
PC
AV
5
6
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
91
6
6.6
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
DisplayPort Ver.
Valitse DisplayPort. Displayport 1.1 tukee High Bit Rate 1 -toimintoa, kun taas 1.2 tukee High Bit Rate 2 toimintoa.
6.6.1
1
2
3

Vääriä asetuksia käytettäessä näyttö voi muuttua tyhjäksi. Tarkista tällöin laitteen tekniset tiedot.

Jos näyttö (joka on asetettu HDMI, DisplayPort, Mini DP (U24E850R) tai HDMI 1, HDMI 2,
DisplayPort, Mini DP (U28E850R / U32E850R)-tilaan) on virransäästötilassa tai näytöllä näkyy
viesti Check Signal Cable, tuo kuvaruutunäyttö näkyviin painamalla [
]-painiketta. Voit valita 1.1
tai 1.2.

Jos valitset 1.1, näytön enimmäistarkkuus laskee HBR1-lähetysnopeuksien rajoitusten vuoksi 2560
x 1440 kuvapisteeseen.
DisplayPort Ver. -asetuksen määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse System painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse DisplayPort Ver. painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
System
FreeSync
Off
Smart Eco Saving
Off
Select your
Displayport.
Displayport 1.1
supports HBR 1,
while 1.2 supports
HBR 2.
Off Timer Plus
USB Super Charging
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Source Detection

4
5
1.1
Auto
1.2
1.1 / 1.2
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
92
6
6.7
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Source Detection
Aktivoi Source Detection -toiminto.
Ei käytettävissä, jos PIP/PBP Mode -tila on On.
6.7.1
1
2
3
Source Detection-asetuksen määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse System painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Source Detection painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
System
FreeSync
Off
Smart Eco Saving
Off
Decide how input
sources will be
detected.
Off Timer Plus
USB Super Charging
1.2
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Source Detection
4
5
Auto
Manual

Auto: Syöttölähde tunnistetaan automaattisesti.

Manual: Valitse syöttölähde manuaalisesti.
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
Auto
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
93
6
6.8
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Key Repeat Time
Säädä painikkeen vastausnopeutta painiketta painettaessa.
6.8.1
1
2
3
Key Repeat Time -asetuksen määrittäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse System painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Key Repeat Time painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
System
Key Repeat Time
Acceleration
Reset All
1 sec
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
2 sec
No Repeat

Valittavissa ovat Acceleration, 1 sec tai 2 sec. Jos valitaan No Repeat, komento suoritetaan
painiketta painettaessa vain kerran.
4
5
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
94
6
6.9
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Reset All
Palauta laitteen kaikki asetukset oletusarvoisiksi tehdasasetuksiksi.
6.9.1 Asetusten palauttaminen (Reset All)
1
2
3
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
].
Valitse System painamalla [
].
] ja paina laitteessa [
Valitse Reset All painamalla [
] ja paina laitteessa [
].
Oheinen ikkuna avautuu.
System
Key Repeat Time
Acceleration
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
5
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla [
1R
] ja paina sen jälkeen [
].
Valittu asetus otetaan käyttöön.
6 Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
95
7
7.1
Information-valikko ja muita toimintoja
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
Information
Näytä nykyinen syöttölähde, taajuus ja tarkkuus.
7.1.1
1
Information-valikon näyttäminen
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta.
Avaa vastaava kuvaruutuvalikko painamalla seuraavaksi [
2
Valitse Information painamalla [
].
]. Nykyinen syöttölähde, taajuus ja tarkkuus tulevat näyttöön.
Oheinen ikkuna avautuu.
U24E850R
U28E850R / U32E850R
Information
Information
Picture
Picture
PIP/PBP
PIP/PBP
OnScreen Display
OnScreen Display
System
System
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
Information
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
Information
PBP
Information
Information
Picture
Picture
PIP/PBP
PIP/PBP
OnScreen Display
OnScreen Display
System
Information
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
System
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Information
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI 2
**** x ****
**kHz **Hz
PIP
Information
Information
Picture
Picture
PIP/PBP
PIP/PBP
OnScreen Display
OnScreen Display
System
Information
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
System
Information
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI 2
**** x ****
**kHz **Hz
7 Information-valikko ja muita toimintoja
96
7
7.2
Information-valikko ja muita toimintoja
Brightness-, Contrast- ja Volume-asetusten
määrittäminen aloitusnäytössä
Säädä Brightness-, Contrast- tai Volume-asetusta [
]-painikkeilla, kun aloitusnäyttö (jossa ei ole
valikkonäyttöä) on näkyvissä.
Brightness

SAMSUNG
Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Smart Eco Saving-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
Contrast

1
SAMSUNG
Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai
Dynamic Contrast.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.

Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun PIP/PBP Mode-asetukseksi on valittu On ja Sizeasetukseksi on valittu
(PBP-tila).
Voit avata toimintonäppäinoppaan painamalla mitä tahansa laitteen etuosassa olevaa painiketta (kun
mikään valikkonäyttö ei ole avattuna). Paina seuraavaksi [
]. Oheinen ikkuna avautuu.
Volume
Brightness
100
Contrast
2
3
Painamalla [
]-painiketta voit vaihtaa Brightness-, Contrast- ja Volume-asetusten välillä.
Säädä Brightness-, Contrast- tai Volume-asetusta [
] -painikkeilla.
Oletuskirkkaus voi vaihdella alueen mukaan.
7 Information-valikko ja muita toimintoja
97
8
8.1
Ohjelmiston asennus
Easy Setting Box
Easy Setting Box
"Easy Setting Box"-toiminnon avulla voit jakaa näytöllä näkyvän kuvan osiin.
8.1.1 Ohjelmiston asennus
1
2
Aseta asennuslevy CD-asemaan.
Valitse "Easy Setting Box"-asennusohjelma.
Jos ohjelmiston asennusikkuna ei näy näytöllä, etsi CD-levyltä "Easy Setting Box"-asennustiedosto
ja napsauta sitä kaksi kertaa.
3
4
Kun asennusohjelma ilmestyy näytölle, valitse Next (Seuraava).
Tee asennus loppuun noudattamalla näytölle ilmestyviä ohjeita.

Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen
jälkeen.

"Easy Setting Box"-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja
käytettävästä laitteesta riippuen.

Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia ("Easy Setting Box")
"Easy Setting Box"-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti,
emolevy tai verkkoympäristö.
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Laitteisto

Vähintään 32 Mt muistia

Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
8 Ohjelmiston asennus
98
8
Ohjelmiston asennus
8.1.2 Ohjelmiston poistaminen
Napsauta Käynnistä, valitse Asetukset/Ohjauspaneeli ja napsauta sen jälkeen kaksi kertaa kohtaa
Lisää tai poista sovellus.
Valitse ohjelmaluettelosta "Easy Setting Box" ja napsauta Lisää/poista-painiketta.
8 Ohjelmiston asennus
99
9
9.1
Vianmääritysopas
Vaatimukset ennen yhteydenottoa Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen
9.1.1 Laitteen testaaminen
Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun. Jos ongelma ei ratkea,
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Jos näyttö sammuu ja virran merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on asianmukaisesti kytketty tietokoneeseen,
suorita itsediagnoositesti.
1
2
3
4
Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
Irrota kaapeli laitteesta.
Käynnistä laite.
Jos näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti, laite toimii oikein.
Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone, näytönohjain ja johto.
9.1.2 Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Jos tila ylittää tuetun tarkkuuden (katso "10.2 Standardisignaalitilojen taulukko"), näyttöön tulee lyhyeksi
aikaa Not Optimum Mode -viesti.
9.1.3 Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Ongelmat
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Ratkaisut
Varmista, että laitteen ja tietokoneen välinen
kaapeli on kytketty oikein ja että liittimet ovat
tukevasti paikoillaan. (Katso "2.2 Tietokoneen
kytkeminen ja käyttö".)
9 Vianmääritysopas
100
9
Vianmääritysopas
Näyttöongelma
Ongelmat
Ratkaisut
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei
käynnisty.
Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein. (Katso
"2.2 Tietokoneen kytkeminen ja käyttö".)
Näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti.
Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla
laitteeseen. (Katso "2.2 Tietokoneen kytkeminen
ja käyttö".)
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen
virta on päällä.
Not Optimum Mode -viesti näkyy näytöllä.
Tämä viesti tulee näyttöön, kun näytönohjaimen
signaali ylittää laitteen enimmäistarkkuuden tai taajuuden.
Muuta enimmäistarkkuutta ja -taajuutta laitteen
suorituskyvyn mukaan vakiosignaalitilojen
taulukon perusteella (sivu 107).
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä. (Katso "2.2
Tietokoneen kytkeminen ja käyttö".)
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.
Tarkista, että tietokoneen tarkkuus ja taajuus ovat
laitteen tukemalla alueella. Muuta asetuksia
tarvittaessa. Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen
vakiosignaalitilojen taulukosta (sivu 107) ja
tuotteen Information-valikosta.
Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä Brightness- (sivu 46) ja Contrastasetuksia (sivu 47).
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Muuta Color-asetuksia.
(Katso "3.5 Color".)
Kuvan väreissä on varjoja ja ne näkyvät
vääristyneinä.
Muuta Color-asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Muuta Color-asetuksia.
(Katso "3.5 Color".)
(Katso "3.5 Color".)
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1
sekunnin välein.
Laite on virransäästötilassa.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla
mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
9 Vianmääritysopas
101
9
Vianmääritysopas
Ääniongelma
Ongelmat
Ääni ei kuulu.
Ratkaisut
Tarkista äänilaitteen liitäntä tai säädä
äänenvoimakkuutta.
Tarkista äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian
hiljainen, vaikka olet säätänyt
äänenvoimakkuuden korkeimmalle mahdolliselle
tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai
ohjelmiston äänenvoimakkuutta.
Lähdelaitteen ongelma
Ongelmat
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Ratkaisut
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus,
kone tulee viedä huoltoon.
Laitteen rungossa olevien merkkivalojen näkyvyys vaihtelee käyttäjän katselukulman mukaan.
Merkkivalo on ihmisille vaaraton, eikä se vaikuta laitteen ominaisuuksiin ja toimintaan. Laitetta on
turvallista käyttää.
9 Vianmääritysopas
102
9
9.2
Vianmääritysopas
Kysymykset ja vastaukset
Kysymys
Miten taajuutta muutetaan?
Vastaus
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.






Windows XP: Valitse Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja teemat
Näyttö
Asetukset
Lisäasetukset
Näyttölaite ja
säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Windows ME/2000: Valitse Ohjauspaneeli
Näyttö
Asetukset
Lisäasetukset
Näyttölaite ja
Virkistystaajuus kohdasta Näytön asetukset.
Windows Vista: Valitse Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja
mukauttaminen
Mukauttaminen
Näytön asetukset
Lisäasetukset
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuusasetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja
mukauttaminen
Näyttö
Näytön tarkkuus
Lisäasetukset
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuusasetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Windows 8: Valitse Asetukset
Ohjauspaneeli
Ulkoasu
ja mukauttaminen
Näyttö
Näytön tarkkuus
Lisäasetukset
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuusasetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Windows 10: Valitse Asetukset
Järjestelmä
Näyttö
Näytön lisäasetukset
Näytä sovittimen ominaisuudet
Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön
asetukset -kohdassa.
9 Vianmääritysopas
103
9
Vianmääritysopas
Kysymys
Miten tarkkuutta muutetaan?
Vastaus

Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja teemat

Asetukset.
Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Näyttö

Näyttö
Asetukset.
Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
Mukauttaminen
Näyttöasetukset.

Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen

Näyttö
Säädä tarkkuutta.
Windows 8: Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset
Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näyttö
Säädä tarkkuutta.

Windows 10: Valitse Asetukset
Järjestelmä
Näyttö
Näytön lisäasetukset ja säädä tarkkuutta.
Miten virransäästötila
asetetaan?

Windows XP: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja teemat
Näyttö
Näytönsäästäjä
Virranhallinta-asetukset Voit tehdä tämän myös tietokoneen
BIOS-asetuksista.

Windows ME/2000: Aseta virransäästötila kohdasta
Ohjauspaneeli
Näyttö
Näytönsäästäjä
Virranhallinta-asetukset Voit tehdä tämän myös tietokoneen
BIOS-asetuksista.

Windows Vista: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näytönsäästäjä
Mukauttaminen
Virranhallinta-asetukset Voit tehdä tämän
myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows 7: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näytönsäästäjä
Mukauttaminen
Virranhallinta-asetukset Voit tehdä tämän
myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows 8: Aseta virransäästötila kohdasta Asetukset
Ohjauspaneeli
Mukauttaminen
Ulkoasu ja mukauttaminen
Näytönsäästäjä
Virranhallinta-
asetukset Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.

Windows 10: Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset
Mukauttaminen
asetukset
Lukitusnäyttö
Näytön aikakatkaisun
Virta ja lepotila tai käyttämällä tietokoneen BIOS-
asetuksia.
Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
9 Vianmääritysopas
104
10
Tekniset tiedot
10.1 Yleistä
Mallin nimi
Näyttö
U24E850R
U28E850R
Koko
23,5 tuumaa (59 cm)
28 tuumaa (70 cm)
Näyttöalue
521,28 mm (V) x 293,22 mm (P)
620,93 mm (V) x 341,28 mm (P)
Kuvapistetiheys
0,4525 mm (V) x 0,13575 mm (P)
0,16 mm (V) x 0,16 mm (P)
Virtalähde
AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa
käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
Mitat (L x K x S)
/ Paino
Ilman jalustaa
561,0 x 336,1 x 59,3 mm
661,1 x 384,5 x 60,7 mm
Jalustan
kanssa
MAX: 561,0 x 527,2 x
260,6 mm / 6,69 kg
MAX: 661,1 x 551,5 x
260,6 mm / 7,43 kg
MIN: 561,0 x 397,2 x
260,6 mm / 6,69 kg
MIN: 661,1 x 421,5 x
260,6 mm / 7,43 kg
VESA-kiinnitysteline
100 x 100 mm
(käytetään erityisen (varrellisen) kiinnitystelineen kanssa)
Käyttö- ja
säilytysympäristö
Käyttö
Lämpötila: 10–40 ˚C (50–104 ˚F)
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20–45 ˚C (-4–113 ˚F)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
10 Tekniset tiedot
105
10
Tekniset tiedot
Mallin nimi
Näyttö
U32E850R
Koko
31,5 tuumaa (80 cm)
Näyttöalue
696,96 mm (V) x 392,04 mm (P)
Kuvapistetiheys
0,1815 mm (V) x 0,0605 mm (P)
Virtalähde
AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa
käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
Mitat (L x K x S)
/ Paino
Ilman jalustaa
740,3 x 439,8 x 67,7 mm
Jalustan
kanssa
MAX: 740,3 x 623,5 x 278,6 mm / 9,61 kg
VESA-kiinnitysteline
MIN: 740,3 x 493,5 x 278,6 mm / 9,61 kg
100 x 100 mm
(käytetään erityisen (varrellisen) kiinnitystelineen kanssa)
Käyttö- ja
säilytysympäristö
Käyttö
Lämpötila: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Kosteus: 10 – 80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Kosteus: 5 – 95 %, tiivistymätön
Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa.
Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset. Näyttö
asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
Näytön pisteet (kuvapisteet)
Tämän LCD-näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä
näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
Edellä mainittuja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
10 Tekniset tiedot
106
10
Tekniset tiedot
10.2 Standardisignaalitilojen taulukko

Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin
näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin määrätyn tarkkuuden
käyttäminen voi heikentää kuvanlaatua. Tämän välttämiseksi suosittelemme, että valitset
optimaalisen tarkkuuden, joka on määritetty laitteen näyttökokoa varten.

Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-näytöstä LCD-näyttöön, tarkista taajuusasetukset.
Jos LCD-näyttö ei tue taajuutta 85Hz, muuta pystytaajuudeksi 60Hz CDT-näyttöä käyttämällä,
ennen kuin vaihdat sen LCD-näyttöön.
Mallin nimi
Synkronointi
U24E850R
Vaakataajuus
30–135 kHz (DisplayPort / MINI DP / HDMI)
Pystytaajuus
56–75 Hz (DisplayPort / MINI DP)
24–75 Hz (HDMI)
Tarkkuus
Optimaalinen tarkkuus
3840 x 2160 / 60 Hz
(DisplayPort / MINI DP / HDMI)
Enimmäistarkkuus
3840 x 2160 / 60 Hz
(DisplayPort / MINI DP / HDMI)
Mallin nimi
Synkronointi
Vaakataajuus
U28E850R / U32E850R
30–135 kHz (DisplayPort / MINI DP)
30–90 kHz (HDMI1)
30–135 kHz (HDMI2)
Pystytaajuus
56–75 Hz (DisplayPort / MINI DP)
24–75 Hz (HDMI1/HDMI2)
Tarkkuus
Optimaalinen tarkkuus
3840 x 2160 / 60 Hz (DisplayPort / MINI DP)
3840 x 2160 / 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 / 60 Hz (HDMI2)
Enimmäistarkkuus
3840 x 2160 / 60 Hz (DisplayPort / MINI DP)
3840 x 2160 / 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 / 60 Hz (HDMI2)
Jos tietokoneesta lähetetään signaali, joka kuuluu seuraaviin vakiosignaalitiloihin, näyttöä säädetään
automaattisesti. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran
merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen
käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
10 Tekniset tiedot
107
10
Tekniset tiedot
U24E850R (Displayport / MINI DP / HDMI)
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
10 Tekniset tiedot
108
10
Tekniset tiedot
U28E850R / U32E850R (HDMI1)
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
10 Tekniset tiedot
109
10
Tekniset tiedot
U28E850R / U32E850R (HDMI2 / Displayport / MINI DP)
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-

Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa
aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään
vaakataajuus. Vaakataajuus ilmaistaan kilohertseinä, kHz.
10 Tekniset tiedot
110
10
Tekniset tiedot

Pystytaajuus
Luonnollinen kuva muodostetaan toistamalla samaa kuvaa kymmeniä kertoja sekunnissa.
Toistotiheyttä kutsutaan "pystytaajuudeksi" tai "virkistystaajuudeksi", ja sen mittayksikkönä on Hz.

Joidenkin yllä olevassa taulukossa olevien tarkkuuksien käytettävyys voi vaihdella näytönohjaimen
teknisten ominaisuuksien mukaan.
10 Tekniset tiedot
111
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan kustannukset)
Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun
huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.

Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.

Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.)

Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on asennettu
ensimmäisen kerran.

Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.

Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.

Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.

Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.

Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.

Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu

ulkoisesta iskusta tai putoamisesta

muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä

muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin
suorittamasta korjauksesta

asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta

käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen

käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta

Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.)
seurauksena.

Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat
kuluneet loppuun.
Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis
käyttöopas ensin.
Liite
112
Liite
Turvallinen hävittäminen
Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta
tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia)
ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja
lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen
mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä
ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen
ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
Liite
113
Liite
Sanasto
Kuvaruutunäyttö (OSD)
Kuvaruutunäytössä (OSD) voit määrittää kuvaruudun asetukset kuvanlaadun optimoimiseksi tarpeen
mukaan. Sen avulla voit muuttaa näytön kirkkautta, värisävyä, kokoa ja monia muita asetuksia
näytössä olevien valikoiden kautta.
Gamma
Gamma-valikossa voit säätää näytön keskisävyjä edustavia harmaasävyjä. Kirkkauden säätäminen
kirkastaa koko näytön, kun taas Gamma-asetuksen säätäminen lisää vain keskisävyjen kirkkautta.
Harmaasävy
Sävyasteikolla viitataan värien tummuuden tasoon, joka osoittaa värimuutosten vaihtelun näytön
tummilla ja kirkkailla alueilla. Näytön kirkkauden muutokset ilmoitetaan mustan ja valkoisen vaihteluna,
kun taas harmaasävyllä viitataan mustan ja valkoisen väliseen alueeseen. Harmaasävyjen
muuttaminen Gamma-säädöllä muuttaa näytön keskisävyjen kirkkautta.
Pyyhkäisynopeus
Pyyhkäisynopeus, tai virkistystaajuus, viittaa näytön päivitystiheyteen. Kuva näytetään päivittämällä
näytön tiedot, vaikka päivitys ei näy paljain silmin. Näytön päivityskertojen määrää kutsutaan
pyyhkäisynopeudeksi, ja sen mittayksikkö on Hz. 60 Hz:n pyyhkäisynopeus tarkoittaa, että näyttö
päivitetään 60 kertaa sekunnissa. Näytön pyyhkäisynopeus vaihtelee tietokoneen näytönohjaimen ja
näytön suorituskyvyn mukaan.
Vaakataajuus
Näyttöruudussa olevat merkit tai kuvat muodostuvat lukuisista pisteistä (pikseleistä). Pikselit
lähetetään vaakasuuntaisina juovina, joista luodaan sitten kuva järjestämällä ne pystysuunnassa.
Vaakataajuuden mittayksikkö on kHz, joka ilmoittaa, kuinka monta vaakasuuntaista juovaa sekunnissa
lähetetään ja näytetään näyttöruudussa. Kun horisontaalinen taajuus on 85, kuvan muodostavia
vaakasuoria viivoja lähetetään 85 000 kertaa sekunnissa. Horisontaalinen taajuus on 85 kHz.
Pystytaajuus
Yksi kuva muodostuu lukuisista vaakasuuntaisista juovista. Pystytaajuuden mittayksikkö on Hz, joka
ilmoittaa, kuinka monta kuvaa vaakasuuntaisista juovista voidaan muodostaa sekunnissa. Jos
pystytaajuus on 60, se tarkoittaa, että kuva lähetetään 60 kertaa sekunnissa. Pystytaajuutta kutsutaan
myös "virkistystaajuudeksi", ja se vaikuttaa näytön välkyntään.
Liite
114
Liite
Tarkkuus
Tarkkuudella tarkoitetaan näytön muodostavien vaaka- ja pystysuuntaisten pikseleiden määrää. Se
ilmaisee, kuinka tarkasti kuvan yksityiskohdat näkyvät.
Tarkkuudeltaan parempi näyttö sisältää enemmän tietoja ja soveltuu myös useiden tehtävien
samanaikaiseen suorittamiseen.
Jos näytön tarkkuus on esimerkiksi 1920 x 1080, siinä on 1920 vaakasuuntaista pikseliä
(vaakataajuus) ja 1080 pystysuuntaista juovaa (pystytarkkuus).
Jos näytön tarkkuus on esimerkiksi 1920 x 1200, siinä on 1920 vaakasuuntaista pikseliä
(vaakataajuus) ja 1200 pystysuuntaista juovaa (pystytarkkuus).
Liitä ja käytä
Plug & Play -toiminto mahdollistaa automaattisen tiedonsiirron näytön ja tietokoneen välillä, mikä
takaa näyttöympäristön parhaan mahdollisen toiminnan.
Näyttöpääte käyttää liitä ja käytä -toimintoon VESA DDC:tä (kansainvälinen standardi).
Liite
115
Hakemisto
A
O
Ajan näyttö 79
Off Timer Plus 84
Älykäs ekosäästö 83
Oikea käyttöasento 17
Asennus 27
Osat 19
D
P
DisplayPortversio 92
Painallusten toistoaika 94
Palauta kaikki 95
E
Easy Setting Box 98
PC/AVtila 90
Pelitila 55
Ennen kytkemistä 35
S
F
FreeSync 80
SAMSUNG MAGIC Angle 51
SAMSUNG MAGIC Bright 44
Sanasto 114
Silmien lepuutustila 54
H
HDMI mustan taso 53
K
Kieli 78
Kirkkaus 46
Kontrasti 47
Kuvakoko 57
Kysymykset ja vastaukset 103
Sisällön tarkistaminen 18
Standardisignaalitilojen taulukko 107
T
Tekijänoikeudet 7
Terävyys 48
TIEDOT 96
Tietokoneen kytkeminen ja käyttö 35
Turvallinen hävittäminen 113
Turvallisuusohjeita 10
L
Lähteen tunnistus 93
Laitteen käyttäminen USB HUB tilassa 40
U
USBsuperlataus 88
Läpinäkyvyys 77
V
N
Näytön kääntäminen 34
Vaatimukset ennen yhteydenottoa
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen 100
Vasteaika 56
Hakemisto
116
Hakemisto
Vastuu maksullisesta palvelusta asiakkaan
kustannukset 112
Y
Yleistä 105
Hakemisto
117
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising