Samsung | S27E450D | User guide | Samsung S27E450D Kasutusjuhend

Samsung S27E450D Kasutusjuhend
Käyttöopas
SE200 SE450 SE650 SERIES
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Muut kuin Samsung Electronicsin tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
••
Palvelumaksu voidaan periä, jos
‒‒ (a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
‒‒ (b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
••
Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Asennusalueen turvaaminen
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
4
4
Turvallisuusohjeet
Symbolit
Puhdistaminen
Sähköturvallisuus
Asennus
Käyttö
4
5
5
5
6
7
Valmistelut
Laitteen osat
9
Etupaneelissa olevat painikkeet
9
Kääntöpuoli
10
Näkymä oikealta (S**E450D*)
11
Brightness-, Contrast- ja Sharpness-asetusten
muuttaminen
12
Volume-asetuksen muuttaminen
12
Laitteen kallistusasteen säätäminen
(SE200-sarja)
13
Laitteen kallistuskulman ja korkeuden säätäminen
(SE450, SE650-sarja)
13
Näytön kääntäminen (SE450, SE650-sarja)
14
Varkaudenestolukko
14
Seinätelineen tai pöytäjalustan kiinnittäminen 15
Asennus
Jalustan kiinnittäminen (SE200-sarja)
Jalustan kiinnittäminen (SE450, SE650-sarja)
Jalustan irrottaminen (SE200-sarja)
18
18
19
20
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
SAMSUNG MAGIC Upscale
28
Lue seuraavat ohjeet ennen näytön asentamista. 21
Image Size (Ei S19E200BR / S19E450BR /
S19E450MR)
29
Response Time (S24E650BW)
29
H-Position & V-Position
29
Coarse
29
Fine
29
Tietokoneen kytkeminen ja käyttäminen
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla
(analoginen tyyppi)
Kytkeminen DVI-kaapelilla
Kytkeminen DVI-HDMI-kaapelilla
Kytkeminen DP-kaapelilla (S**E450D*)
Kuulokkeiden tai kaiuttimien kytkeminen
(S**E450M*)
Virran kytkeminen
USB-laitteen liittäminen (S**E450D*)
21
Laitteen oikea käyttöasento
25
Ohjaimen asentaminen
25
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
25
21
22
22
22
23
23
24
Näytön asetusten määrittäminen
Brightness
26
Contrast
26
Sharpness
26
Eye Saver Mode
27
Game Mode
27
SAMSUNG MAGIC Bright
27
SAMSUNG MAGIC Angle (Ei S19E200NY /
S22E200NY / S24E650BW)
28
Värisävyn määrittäminen
Red
30
Green
30
Blue
30
Color Tone
31
Gamma
31
Näytön koon tai sijainnin muuttaminen
Language
32
Menu H-Position & Menu V-Position
32
Display Time
32
Transparency
32
2
Sisällysluettelo
Asetusten määrittäminen
ja palauttaminen
Vianmääritysopas
Reset All
33
Smart Eco Saving
33
Off Timer (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N /
S22E200NY)
33
Off Timer Plus (Ei S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
34
PC/AV Mode (Ei S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
34
Key Repeat Time
34
Source Detection (Ei S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
34
INFORMATION
35
Ohjelmiston asennus
MultiScreen
36
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan
yhteydenoton edellytykset
37
Laitteen testaaminen
37
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
37
Tarkistettavat kohteet
37
Kysymykset ja vastaukset
39
Tekniset tiedot
Yleiset
40
Vakiosignaalitilojen taulukko
42
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
Tuote ei ole viallinen
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Muuta
49
49
49
49
Extended warranty
50
3
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Asennusalueen turvaaminen
Säilytykseen liittyvät turvatoimenpiteet
Jätä laitteen lähelle tilaa sen ilmanvaihtoa varten. Laitteen sisäisen lämpötilan nouseminen voi
aiheuttaa tulipalon ja vaurioittaa laitetta. Jätä laitteen lähelle tilaa vähintään alla näytetyn verran, kun
asennat laitetta.
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
――Ota yhteyttä lähimpään Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat puhdistaa laitteen sisältä
(palvelusta peritään maksu).
Turvallisuusohjeet
10 cm
10 cm
10 cm
Kiiltävien mallien pintaan voi ilmestyä valkoisia tahroja, jos niiden lähellä käytetään ultraäänellä
toimivaa ilmankostutinta.
Vaara
10 cm
SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ AVAA
Vaara : ÄLÄ IRROTA KANTTA, SILLÄ SIITÄ VOI AIHEUTUA SÄHKÖISKUN
VAARA. (TAI TAKAPANEELIA)
10 cm
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA
OSIA.
JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄN HUOLTOHENKILÖN TEHTÄVÄKSI.
Tämä symboli osoittaa, että laitteen sisällä on vaarallinen jännite.
10 cm
Laitteen sisäisten osien koskettaminen on vaarallista.
10 cm
10 cm
Tämä symboli osoittaa, että laitteen mukana on toimitettu sen
käyttöä ja ylläpitoa koskevia tärkeitä ohjeita.
10 cm
10 cm
4
Symbolit
Varoitus
Vaara
Sähköturvallisuus
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Varoitus
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoihin.
•• Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
•• Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
•• Älä kosketa virtapistoketta märin käsin.
•• Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
Puhdistaminen
――Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta
naarmuuntuvat helposti.
――Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
1 Sammuta tuote ja tietokone.
2 Irrota virtajohto laitteesta.
――Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi
olla sähköisku.
3 Pyyhi näyttö puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
‒‒ Älä puhdista näyttöä alkoholi-, liuotin- tai tensidipitoisilla aineilla.
‒‒ Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteen päälle.
4
•• Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).
•• Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.
•• Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.
Vaara
•• Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•• Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.
•• Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
‒‒ Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyöttö katkeaa.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen vesi pois ennen tuotteen
ulkopinnan puhdistamista.
5 Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.
6 Käynnistä tuote ja tietokone.
5
Asennus
Varoitus
Vaara
•• Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta
lämmönlähteiden lähelle.
•• Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
•• Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.
•• Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n etäisyydelle seinästä.
•• Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
‒‒ Lapset voivat tukehtua.
•• Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai
kaltevalle pinnalle).
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
‒‒ Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa laitetta tai johtaa
tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pölylle, kosteudelle
(esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.
•• Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden kanssa
samassa tasossa.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
‒‒ Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.
•• Laske laite varovasti.
‒‒ Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon hienoa pölyä,
kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti
pitkän aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.
‒‒ Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen tällaiseen
paikkaan.
•• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä lämmönlähteiden tai kuumien
esineiden, esimerkiksi uunin, läheisyyteen.
‒‒ Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
•• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
•• Ruokaöljy (kuten soijaöljy) voi vahingoittaa laitetta tai vääristää sen muotoa. Suojaa laite öljyltä.
Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön lieden lähelle äläkä käytä laitetta näissä paikoissa.
6
Käyttö
Varoitus
•• Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.
‒‒ Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.
•• Jos haluat siirtää laitetta, irrota ensin sen kaikki johdot, virtajohto mukaan lukien.
•• Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
‒‒ Lapsesi voivat vahingoittua.
•• Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkästi syttyviä
esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai
tulo- ja lähtöportteihin).
‒‒ Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai
metalliesineitä laitteen päälle.
‒‒ Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä.
Ota sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto. Ota sen
jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
‒‒ Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
•• Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.
‒‒ Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai makeisia, ja
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.
•• Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista. Tuuleta myös alue
välittömästi.
•• Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
•• Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
‒‒ Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
7
Vaara
•• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai
viallisia kuvapisteitä.
‒‒ Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio käyttää tuotetta pitkään
aikaan.
•• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi loman vuoksi).
‒‒ Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoa.
•• Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
‒‒ Näkösi voi heiketä.
•• Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.
‒‒ Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
•• Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•• Lepuuta silmiäsi yli 5 minuuttia tai katso kaukaisiin kohteisiin laitteen käytön aikana kerran 1
tunnissa.
•• Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö kuumenee.
•• Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
•• Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.
‒‒ Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.
‒‒ Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.
•• Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
‒‒ Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.
‒‒ Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
8
Luku 02
Valmistelut
Laitteen osat
Kuvakkeet
Kuvaus
Avaa tai sulje kuvaruutuvalikko (OSD) tai palaa edelliseen valikkoon.
Etupaneelissa olevat painikkeet
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Kuvaruutuvalikon lukitus: Säilytä nykyiset asetukset tai lukitse
kuvaruutuvalikon säädin, jotta asetuksia ei vahingossa muuteta. Ota käyttöön:
-painiketta 10 sekunnin ajan.
Voit lukita kuvaruutuvalikon painamalla
Poista käytöstä: Voit poistaa kuvaruutuvalikon lukituksen painamalla
-painiketta yli 10 sekunnin ajan.
――Jos kuvaruutuvalikko on lukittu, Brightness ja Contrast-asetuksia voi säätää. Eye
Avainopas
SE200-sarja, S**E450B*, S**E650B*, S**E450D*
Saver Mode on käytettävissä. INFORMATION on tarkasteltavissa.
Eye Saver Mode -toimintoa voidaan käyttää painamalla
-painiketta. (Eye
Saver Mode on käytettävissä, vaikka kuvaruutuvalikko olisi lukittu.)
Ota Eye Saver Mode käyttöön tai poista se käytöstä painamalla
Alla olevat toiminnot eivät ole käytettävissä, jos Eye Saver Mode -toiminto on
käytettävissä.
S**E450M*
MENU
EYE
SAVER
.
•• PICTURE → Brightness, Game Mode, MAGICBright, MAGICAngle
SAMSUNG
SOURCE
AUTO
SAMSUNG
•• COLOR
•• SETUP&RESET → Smart ECO Saving
Siirry ylä- tai alavalikkoon tai säädä asetuksen arvoa kuvaruutuvalikossa.
Käytä tätä painiketta näytön kirkkauden, kontrastin ja terävyyden
säätämiseen. (Ei S**E450M*)
Käytä tätä painiketta näytön kirkkauden ja kontrastin säätämiseen.
(S**E450M*)
――Volume on säädettävissä, jos kaapeli on kytketty IN -porttiin. (S**E450M*)
9
Kuvakkeet
Kääntöpuoli
Kuvaus
Vahvista valikon valinta.
Jos
-painiketta painetaan, kun kuvaruutuvalikko ei ole näytössä,
syöttölähteeksi vaihdetaan (Analog / DVI / DisplayPort (S**E450D*)). Jos
-painiketta,
käynnistät laitteen tai vaihdat syöttölähdettä painamalla
näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy vaihtuneen syöttölähteen osoittava
viesti.
――Tämä toiminto ei ole käytettävissä sellaisissa laitteissa, joissa on vain analoginen
liitäntä.
Ota näytön automaattiasetukset käyttöön painamalla
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Liitäntä
Kuvaus
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla. (S**E450D*)
Kytke laite tietokoneeseen DVI-kaapelin avulla.
――DVI IN-liitin on vain erityisissä digitaalisissa (DVI) malleissa.
-painiketta.
――Jos muutat tarkkuutta näytön ominaisuuksissa, Auto Adjustment -toiminto
Yhdistäminen tietokoneeseen D-SUB-kaapelin avulla
otetaan käyttöön.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain Analog-tilassa.
Yhdistäminen äänilähtölaitteeseen, kuten kuulokkeisiin (S**E450M*)
Kytke näyttö päälle tai pois päältä.
Kytke äänilaite äänikaapelilla. (S**E450M*)
Laitteen ohjauspainiketta painettaessa näyttöön avautuu avainopas ennen
kuvaruutuvalikon avautumista. (Oppaassa näkyy painetun painikkeen
toiminto.)
Avainopas
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
Jos haluat avata kuvaruutuvalikon, kun opas tulee näyttöön, paina vastaavaa
painiketta uudelleen.
――Koskee vain kaiuttimilla varustettuja malleja.
――Koskee vain kaiuttimilla varustettuja malleja.
Yhdistä näytön
(S**E450D*)
-portti tietokoneen USB-porttiin USB-kaapelilla.
――Koskee vain jalustamalleja, joissa on USB-portteja.
Kytke ulkoiseen laitteeseen.
Avainopas voi vaihdella toiminnon tai laitteen mallin mukaan.
Perehdy käyttämääsi laitteeseen.
Kytke näytteen virtajohto laitteen takana olevaan POWER IN -virtaliittimeen.
10
Näkymä oikealta (S**E450D*)
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Liitäntä
Kuvaus
Kytke USB-laite.
――Koskee vain jalustamalleja, joissa on USB-portteja.
11
Brightness-, Contrast- ja Sharpness-asetusten
muuttaminen
Säädä Brightness, Contrast- tai Sharpness-asetusta aloitusnäytössä
ei ole auki.
Volume-asetuksen muuttaminen
Säädä Volume-asetusta painamalla
-painiketta, kun painikeopas on esillä.
-painikkeilla, kun näyttövalikko
Volume
10
Sharpness
100
Brightness
Contrast
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Koskee vain kaiuttimilla varustettuja malleja.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Oletuskirkkaus voi vaihdella alueen mukaan.
――Volume on säädettävissä, jos kaapeli on kytketty IN -porttiin.
――Näytössä käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella mallin mukaan. Perehdy käyttämääsi laitteeseen.
Brightness
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Smart Eco Saving-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
Contrast
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright -asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
Sharpness
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright -asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Upscale -asetukseksi on valittu Mode1 tai Mode2.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
12
Laitteen kallistusasteen säätäminen (SE200-sarja)
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Laitteen kallistuskulman ja korkeuden säätäminen
(SE450, SE650-sarja)
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
-1° (-2°/+1°) ~ 20° (0°/+2°)
19" ~ 24"
27"
-3° (±2°) ~ +25° (±2°)
-4° (±2°) ~ +25° (±2°)
19"~ 22" (ei sisällä USB-porttia)
23" ~ 27" / 21,5", 22" (sisältää USB-portin)
•• Voit säätää näytön kallistusastetta.
•• Pidä laitteen alaosasta kiinni ja säädä kallistuskulmaa varovasti.
0 (± 5 mm) 100 mm (± 5 mm)
0 (± 5 mm) 130 mm (± 5 mm)
•• Jos haluat säätää korkeutta, poista kiinnitystappi.
•• Näytön kallistuskulma ja korkeus ovat säädettävissä.
•• Pidä kiinni ylhäältä laitteen keskiosasta ja säädä korkeutta varovasti.
•• Kierron ja korkeuden säädössä on tietty toleranssi. Pysy toleranssien rajoissa säätäessäsi laitteen
kiertoa tai korkeutta.
13
Näytön kääntäminen (SE450, SE650-sarja)
Varkaudenestolukko
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan
――Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
――Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Voit kääntää näyttöä alla näytetyllä tavalla.
1
2
lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
3
Varkaudenestolukon lukitseminen:
SE200-sarja
4
5
SE450, SE650-sarja
6
DVI IN
RGB IN
POWER IN
1 Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
•• Aseta jalusta oikeaan asentoon, ennen kuin käännät näyttöä.
2 Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
•• Jos käännät näyttöä eikä jalusta ole täysin oikeassa asennossa, näytön kulma saattaa osua lattiaan
ja vaurioitua.
3 Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
•• Älä käännä näyttöä vastapäivään. Laite voi vahingoittua.
4 Lukitse lukituslaite.
‒‒ Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
‒‒ Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
‒‒ Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
14
Seinätelineen tai pöytäjalustan kiinnittäminen
SE450, SE650-sarja
Aseta suojakangas tai pehmuste jollekin tasaiselle pinnalle.
Aseta tämän jälkeen laite suojakankaan tai pehmusteen
päälle alassuin.
Ennen asennusta
――Sammuta laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
SE200-sarja
Aseta suojakangas tai pehmuste jollekin tasaiselle pinnalle.
Aseta tämän jälkeen laite suojakankaan tai pehmusteen
päälle alassuin.
Avaa laitteen takana oleva ruuvi.
Pidä laitteen rungosta kiinni kuvan osoittamalla tavalla.
Vedä jalusta irti nuolen suuntaisesti kuvan osoittamalla
tavalla.
Nosta ja irrota jalusta.
15
Seinätelineen tai pöytäjalustan kiinnittäminen
•• Huomautuksia
‒‒ Jos käytät vakiopituisia ruuveja pidempiä ruuveja, laitteen sisäosat voivat vaurioitua.
SE200-sarja
‒‒ Jos asennettava seinäteline ei ole VESA-standardien mukainen, seinätelineen kiinnitykseen
käytettävät ruuvit voivat olla erikokoisia kuin vakioruuvit.
2
1
A
‒‒ Älä käytä VESA-standardeista poikkeavia ruuveja. Älä käytä liikaa voimaa, kun kiinnität
seinätelinettä tai pöytäjalustaa. Laite voi vaurioitua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka
johtuvat vääränlaisten ruuvien käytöstä tai liiallisesta voimankäytöstä seinätelinettä tai
pöytäjalustaa kiinnitettäessä.
‒‒ Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka
aiheutuvat jonkin muun kuin suositellun seinätelineen käytöstä tai yrityksistä asentaa
seinäteline itse.
3
4
‒‒ Jos haluat kiinnittää laitteen seinälle, osta sellainen seinäteline, jolla laite voidaan kiinnittää
vähintään 10 cm:n päähän seinästä.
‒‒ Muista käyttää standardienmukaista seinätelinettä.
Mittayksikkö: mm
B
Mallin nimi
SE200-sarja
VESA-ruuvinreikien
koko (A * B)
millimetreinä
100,0 x 100,0
Vakioruuvi
M4
Määrä
4
――Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.
Kiinnitä seinäteline tai pöytäjalusta tähän
Kiinnike (myydään erikseen)
Aseta urat oikeille kohdille ja kiristä laitteen kiinnikkeen ruuvit tiukasti seinätelineen tai pöytäjalustan
vastaaviin osiin.
16
•• Huomautuksia
SE450, SE650-sarja
‒‒ Jos käytät vakiopituisia ruuveja pidempiä ruuveja, laitteen sisäosat voivat vaurioitua.
‒‒ Jos asennettava seinäteline ei ole VESA-standardien mukainen, seinätelineen kiinnitykseen
käytettävät ruuvit voivat olla erikokoisia kuin vakioruuvit.
‒‒ Älä käytä VESA-standardeista poikkeavia ruuveja. Älä käytä liikaa voimaa, kun kiinnität
seinätelinettä tai pöytäjalustaa. Laite voi vaurioitua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka
johtuvat vääränlaisten ruuvien käytöstä tai liiallisesta voimankäytöstä seinätelinettä tai
pöytäjalustaa kiinnitettäessä.
‒‒ Samsung ei ole vastuussa mistään sellaisista laitevaurioista tai henkilövahingoista, jotka
aiheutuvat jonkin muun kuin suositellun seinätelineen käytöstä tai yrityksistä asentaa
seinäteline itse.
‒‒ Jos haluat kiinnittää laitteen seinälle, osta sellainen seinäteline, jolla laite voidaan kiinnittää
vähintään 10 cm:n päähän seinästä.
B
‒‒ Muista käyttää standardienmukaista seinätelinettä.
‒‒ Jos haluat asentaa näytön seinätelineen avulla, irrota jalusta näytöstä.
Mittayksikkö: mm
Mallin nimi
Kiinnitä seinäteline tai pöytäjalusta tähän
Kiinnike (myydään erikseen)
Aseta urat oikeille kohdille ja kiristä laitteen kiinnikkeen ruuvit tiukasti seinätelineen tai pöytäjalustan
vastaaviin osiin.
SE450, SE650-sarja
VESA-ruuvinreikien
koko (A * B)
millimetreinä
100,0 x 100,0
Vakioruuvi
M4
Määrä
4
――Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.
17
Asennus
Jalustan kiinnittäminen (SE200-sarja)
――Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
1
Aseta jalustan kiinnitin jalustimeen kuvan
osoittamalla tavalla.
2
Varmista, että jalustan kiinnitin on tiukasti
paikoillaan.
3
Kierrä kiinnitysruuvi jalustan pohjaan täysin
kiinni.
4
Aseta pöydälle pehmeä liina laitteen suojaksi ja
aseta laite liinan päälle siten, että näyttöruutu
osoittaa alaspäin.
5
Pidä laitteen rungosta kiinni kuvan osoittamalla
tavalla.
Työnnä kasattu jalusta laitteen runkoon nuolen
suuntaisesti kuvan osoittamalla tavalla.
- Vaara
Älä kannattele laitetta ylösalaisin pitämällä
kiinni vain jalustasta.
18
Jalustan kiinnittäminen (SE450, SE650-sarja)
――Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
――Irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin asennus.
1
Aseta suojakangas tai pehmuste jollekin
tasaiselle pinnalle. Aseta tämän jälkeen laite
suojakankaan tai pehmusteen päälle alassuin.
5
Kun jalusta on kiinnitetty, nosta laite
pystyasentoon.
2
Älä irrota kiinnitystappia, ennen kuin jalusta on
kiinnitetty.
3
Aseta jalustan pohja jalustaan nuolen
suuntaisesti.
4
Kiristä ruuvi tiukasti (ruuvimeisselillä tai
kolikolla) jalustan pohjaan.
6
Nyt voit irrottaa kiinnitystapin ja säätää jalustan.
- Vaara
Älä kannattele laitetta ylösalaisin pitämällä
kiinni vain jalustasta.
19
Jalustan irrottaminen (SE200-sarja)
――Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, että näyttöruutu osoittaa alaspäin.
――Laitteen ulkoasu voi vaihdella.
1
Aseta pöydälle pehmeä liina laitteen suojaksi ja aseta
laite liinan päälle siten, että näyttöruutu osoittaa
alaspäin.
3
2
Voit irrottaa jalustan pitelemällä jalustan vartta
yhdellä kädellä ja iskemällä nyrkillä jalustan pohjaa
nuolen osoittamaan suuntaan.
4
Kierrä jalustan pohjassa oleva kiinnitysruuvi auki.
Vedä jalustan kiinnitin irti nuolen suuntaisesti
kuvan osoittamalla tavalla.
20
Luku 03
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Lue seuraavat ohjeet ennen näytön
asentamista.
1 Tarkista näytön mukana toimitettujen kaapeleiden kummankin pään muoto ja tarkista vastaavien
porttien sijainti näytössä ja ulkoisissa laitteissa.
2 Ennen kuin kytket signaalikaapelit, irrota näytön ja ulkoisten laitteiden virtakaapelit pistorasiasta,
jotta mahdollinen oikosulku tai ylivirta ei vahingoita laitteita.
Tietokoneen kytkeminen ja käyttäminen
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
Kytkeminen D-SUB-kaapelilla (analoginen tyyppi)
3 Kun olet kytkenyt kaikki signaalikaapelit, kytke näytön ja ulkoisten laitteiden virtakaapelit
Tarkista, ettei näytön ja ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden ja digisovittimien,
virtakaapeleita ole kytketty pistorasiaan.
pistorasiaan.
4 Tutustu käyttöoppaan avulla näytön toimintoihin, varotoimiin ja oikeaan käyttöön, ennen kuin
käytät asennettua näyttöä.
RGB IN
RGB IN
――Kytke
laitteen RGB IN -liitäntään ja sitten
tietokoneen RGB-liitäntään.
21
Kytkeminen DVI-kaapelilla
Kytkeminen DVI-HDMI-kaapelilla
Tarkista, ettei näytön ja ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden ja digisovittimien,
virtakaapeleita ole kytketty pistorasiaan.
DVI IN
DVI IN
Tarkista, ettei näytön ja ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden ja digisovittimien,
virtakaapeleita ole kytketty pistorasiaan.
DVI IN
――DVI IN-liitin on vain erityisissä digitaalisissa (DVI) malleissa.
Kytkeminen DP-kaapelilla (S**E450D*)
Tarkista, ettei näytön ja ulkoisten laitteiden, kuten tietokoneiden ja digisovittimien,
virtakaapeleita ole kytketty pistorasiaan.
――Kytke
laitteen DVI IN -liitäntään ja sitten
tietokoneen DVI-liitäntään.
――DVI IN-liitin on vain erityisissä digitaalisissa (DVI) malleissa.
DP IN
22
Kuulokkeiden tai kaiuttimien kytkeminen (S**E450M*)
Virran kytkeminen
IN
POWER IN
OUT
Aloita laitteen käyttö kytkemällä virtajohto virtalähteeseen ja laitteen POWER IN-liitäntään.
――Tulojännite vaihdetaan automaattisesti.
――Koskee vain kaiuttimilla varustettuja malleja.
23
USB-laitteen liittäminen (S**E450D*)
1 Yhdistä näytön
――
――Koskee vain jalustamalleja, joissa on USB-portteja.
――Voit kytkeä USB-laitteen, kuten hiiren, näppäimistön, muistitikun tai ulkoisen kiintolevyn (HDD) suoraan
-portti tietokoneen USB-porttiin USB-kaapelilla.
-portin käyttö edellyttää, että UP (Upstream-portti) on kytketty tietokoneeseen.
――Yhdistä näytön
-portti ja tietokoneen USB-portti näytön mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
näytön
-porttiin. Sitä ei tarvitse kytkeä tietokoneeseen.
Ulkoinen massamuistikiintolevy vaatii ulkoisen virtalähteen, joten kytke se pistorasiaan.
B
USB
Näytön
B
USB-portti tukee korkeanopeuksista USB 2.0 -standardia.
Korkea nopeus
Täysi nopeus
Alhainen nopeus
Käsittelynopeus
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Virrankulutus
2,5 W((Max. per portti)
2,5 W((Max. per portti)
2,5 W((Max. per portti)
A
2 Yhdistä USB-laite näytön
A
-porttiin USB-kaapelilla.
3 Yhdistämisprosessi vastaa ulkoisen laitteen yhdistämistä tietokoneeseen.
•• Voit liittää näppäimistön ja hiiren.
•• Voit toistaa media-laitteen tiedostoja. (Esimerkkejä media-laitteista: MP3, digitaalinen kamera
jne.)
•• Voit suorittaa, siirtää, kopioida ja poistaa tallennuslaitteessa olevia tiedostoja. (Esimerkkejä
tallennuslaitteista: ulkoinen muisti, muistikortti, muistikortin lukija, HDD-tyyppinen MP3-soitin
jne.)
•• Voit käyttää muita tietokoneeseen liitettäviä USB-laitteita.
――Kun kytket laitteen näytön
-porttiin, kytke laite laitteen omalla kaapelilla.
――Tiedustele laitteeseen sopivia kaapeleita ja ulkoisia laitteita kyseisen laitteen valmistajalta.
――Yritys ei ole vastuussa ongelmista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet laitteen kytkemisestä muulla kuin
hyväksynnän saaneella kaapelilla.
――Jotkin tuotteet eivät noudata USB-standardia; laitteessa voi esiintyä toimintahäiriö.
――Ota yhteyttä laitteen/tietokoneen valmistajan asiakaspalveluun, jos tietokoneeseen kytketty laite ei toimi
oikein.
24
Laitteen oikea käyttöasento
Ohjaimen asentaminen
――Voit asettaa laitteen tarkkuuden ja taajuuden optimaalisiksi asentamalla laitteen ohjaimet.
――Voit asentaa laiteohjaimen uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin verkkosivuilta
osoitteesta http://www.samsung.com.
Optimaalisen tarkkuuden määrittäminen
Näyttöön tulee optimaalisen tarkkuuden määrittämistä koskeva tiedottava viesti, kun käynnistät
laitteen ensimmäisen kerran hankittuasi sen.
Valitse laitteesta kieli ja tietokoneesta optimaalinen tarkkuusasetus.
Käytä laitetta oikeassa työasennossa seuraavalla tavalla:
•• Suorista selkäsi.
――Jos optimaalista tarkkuutta ei valita, viesti tulee enintään kolme kertaa määrätyksi ajaksi näyttöön, vaikka
laite välillä sammutetaan ja käynnistetään uudelleen.
――Optimaalinen tarkkuus voidaan valita myös tietokoneen ohjauspaneelista.
•• Pidä silmät 45–50 cm:n etäisyydellä näytöstä ja suuntaa katseesi hieman alaspäin näyttöön.
•• Pidä silmäsi suoraan näytön edessä.
•• Säädä katselukulmaa niin, että valo ei heijastu näytöstä.
•• Pidä kyynärvartesi kohtisuorassa olkavarsiin nähden ja samassa tasossa kädenselkien kanssa.
•• Pidä kyynärpäät suunnilleen suorassa kulmassa.
•• Säädä laitteen korkeutta niin, että voit taivuttaa polvesi vähintään 90 asteen kulmaan, pidä
kantapääsi maassa ja käsivartesi sydämesi alapuolella.
•• Tee silmäharjoituksia tai räpyttele usein, niin silmien väsyminen vähenee.
25
Luku 04
Näytön asetusten määrittäminen
Määritä näytön asetukset, kuten kirkkaus.
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi
ilman erillistä ilmoitusta.
Contrast
Säädä kohteiden ja taustan välistä kirkkauseroa. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen enemmän kontrastia ja sen selkeämmin kohteet näkyvät.
Brightness
――Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai Dynamic
MAGIC
Säädä kuvan yleistä kirkkautta. (Välillä: 0~100)
Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
Mitä suurempi arvo, sen kirkkaampi kuva.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Smart Eco Saving-toiminto on käytössä.
Sharpness
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
Näytä kohteiden reunat selkeämpinä tai epätarkempina. (Välillä: 0~100)
Mitä suurempi arvo, sen tarkemmat reunat.
――Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Upscale -asetukseksi on valittu Mode1 tai Mode2.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
26
Eye Saver Mode
SAMSUNG MAGIC Bright
Määrittää silmien lepuuttamiselle sopivan kuvanlaadun.
Tämän valikon avulla voit mukauttaa kuvanlaadun tuotteen käyttöympäristöön.
TÜV Rheinland ”Low Blue Light Content” on tavallista pienemmälle sinisen valon tasolle asetettuja
vaatimuksia vastaavien tuotteiden sertifiointi. Kun Eye Saver Mode -asetuksena on On, sinisen valon
määrä noin 400 nm:n aallonpituudella laskee ja mahdollistaa silmiä rentouttavan optimaalisen
kuvanlaadun. Samalla sinisen valon taso on TÜV Rheinlandin testien mukaan oletusasetuksia
pienempi, ja se on sertifioitu, sillä se vastaa TÜV Rheinlandin ”Low Blue Light Content” -standardeja.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Smart Eco Saving-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGAngle-toiminto on käytössä.
MAGIC
Voit mukauttaa kirkkautta mieltymystesi mukaan.
•• Custom: Mukauta kontrastia ja kirkkautta tarpeen mukaan.
Game Mode
Määritä tuotenäytön asetukset pelitilaa varten.
Käytä tätä toimintoa, kun pelaat pelejä tietokoneella tai kun pelikonsoli, kuten PlayStation™ tai
Xbox™, on kytkettynä.
•• Web mode: Hanki paras mahdollinen näyttö asiakirjojen muokkaukseen tai Internetin käyttöön
ilman suppeisiin kuvakulmiin liittyviä ongelmia. (S19E200NY, S22E200NY)
•• Standard: Sovita kuvanlaatu asiakirjojen muokkaukseen tai Internetin käyttöön.
•• Cinema: Sovita television kirkkaus ja terävyys videoiden ja DVD-levyjen sisällön katseluun.
•• Dynamic Contrast: Tasapainota kirkkaus automaattisen kontrastinsäädön avulla.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode tai Smart Eco Saving-toiminto on käytössä.
――Kun näyttö sammuu, siirtyy virransäästötilaan tai vaihtaa syöttölähdettä, Game Mode -asetukseksi
muutetaan Off, vaikka asetuksena olisi On.
――Jos haluat pitää Game Mode -toiminnon koko ajan käytössä, valitse Always On.
27
SAMSUNG MAGIC Angle (Ei S19E200NY /
S22E200NY / S24E650BW)
MAGICAngle-toiminnon
avulla voit määrittää asetukset niin, että kuvanlaatu on katselukulmaan
nähden paras mahdollinen.
SAMSUNG
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode tai Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
Voit mukauttaa katselukulmaa mieltymystesi mukaan.
SAMSUNG MAGIC Upscale
MAGICUpscale-toiminto voi
SAMSUNG
parantaa kuvan yksityiskohdat sisältäviä kerroksia ja kuvan eloisuutta.
Toiminnon vaikutus näkyy erityisesti pienitarkkuuksisissa kuvissa.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNG Bright-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode-toiminto on käytössä.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Mode2-tilan vaikutus on Mode1-tilan vaikutusta suurempi.
4
1
1
5
5
2
3
•• Off
1
: Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä suoraan edestä.
•• Lean Back Mode 1
alempaa.
2
: Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä hieman laitteen tasoa
•• Lean Back Mode 2
-tilaa alempaa.
3
: Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä hieman Lean Back Mode 1
•• Standing Mode
•• Side Mode
5
4
: Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä laitteen tasoa ylempää.
: Valitse tämä asetus, jos haluat katsella näyttöä laitteen jommaltakummalta sivulta.
•• Group View: Valitse tämä asetus, jos katsojia on useita paikoissa
1
,
4
ja
5
.
•• Custom: Custom-asetusta käytettäessä oletusarvoiseksi tilaksi valitaan Lean Back Mode 1.
28
Image Size (Ei S19E200BR / S19E450BR /
S19E450MR)
Muuta kuvan kokoa.
PC-tilassa
•• Auto: Näytä kuva syöttölähteen kuvasuhteen mukaisena.
Response Time (S24E650BW)
Nopeuta paneelin vastausaikaa, jolloin video näyttää entistä eloisammalta ja luonnollisemmalta.
――Response Time -asetukseksi on paras valita Standard tai Faster, kun et katsele elokuvaa.
H-Position & V-Position
•• Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa syöttölähteen kuvasuhteeseen katsomatta.
H-Position: Siirrä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
AV-tilassa
V-Position: Siirrä näyttöä ylös- tai alaspäin.
•• 4:3: Näytä kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lähetyksille.
――Käytettävissä vain Analog-tilassa.
•• 16:9: Näytä kuva kuvasuhteessa 16:9.
•• Screen Fit: Näytä kuva alkuperäisessä kuvasuhteessa sitä rajaamatta.
――Tämä valikko on käytettävissä vain, kun AV-tilan Image Size -asetukseksi on valittu Screen Fit.
Kun tulosignaalin tyyppi on 480P, 576P, 720P tai 1080P AV-tilassa ja näyttö näyttää kuvan normaalisti, voit
Screen Fit -valinnalla säätää vaakasijaintia välillä 0–6.
•• Wide: Näytä kuva koko näytön tilassa syöttölähteen kuvasuhteeseen katsomatta. (S19E200NW,
S19E200BW, S22E200BW, S19E450BW, S19E450MW, S22E450BW, S22E450MW, S22E450DW)
――Toiminnon tuki vaihtelee laitteessa olevien porttien mukaan.
――Voit muuttaa näytön kokoa seuraavien ehtojen täyttyessä.
――Digitaalinen äänentoistolaite on kytketty DVI/DP-kaapelin avulla.
――Tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p, ja näyttö näyttää kuvan normaalisti (kaikki mallit
eivät tue näitä signaaleja.).
――Tätä asetusta voi käyttää vain vain, jos ulkoinen tulo käyttää DVI/DP-liitäntää ja kohdan PC/AV Mode
asetuksena on AV.
Coarse
Säädä rasteritiheyttä.
――Käytettävissä vain Analog-tilassa.
Fine
Hienosäädä näyttöä, kunnes kuva on eloisa.
――Käytettävissä vain Analog-tilassa.
29
Luku 05
Värisävyn määrittäminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
SAMSUNG
Säädä näytön värisävyä. Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun MAGIC
Bright -asetukseksi on valittu Cinema tai Web mode, Dynamic Contrast. Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Game Mode tai Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi
ilman erillistä ilmoitusta.
Green
Säädä kuvassa olevan vihreän värin arvoa. (Välillä: 0~100)
Red
Säädä kuvassa olevan punaisen värin arvoa. (Välillä: 0~100)
Arvon suurentaminen lisää värin intensiteettiä.
Blue
Arvon suurentaminen lisää värin intensiteettiä.
Säädä kuvassa olevan sinisen värin arvoa. (Välillä: 0~100)
Arvon suurentaminen lisää värin intensiteettiä.
30
Color Tone
Säädä kuvan värien yleistä sävyä.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGAngle-toiminto on käytössä.
MAGIC
•• Cool 2: Määritä Cool 1-asetusta viileämpi värilämpötila.
•• Cool 1: Määritä Normal-asetusta viileämpi värilämpötila.
•• Normal: Näytä normaali värisävy.
•• Warm 1: Määritä Normal-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
•• Warm 2: Määritä Warm 1-asetusta lämpimämpi värilämpötila.
•• Custom: Mukauta värisävyä.
Gamma
Säädä keskialueen kirkkaus (Gamma).
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun SAMSUNGAngle-toiminto on käytössä.
MAGIC
•• Mode1 / Mode2 / Mode3
31
Luku 06
Näytön koon tai sijainnin muuttaminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi
ilman erillistä ilmoitusta.
Menu H-Position & Menu V-Position
Menu H-Position: Siirrä valikon sijaintia vasemmalle tai oikealle.
Language
Aseta valikkojen kieli.
――Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa.
――Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
Menu V-Position: Siirrä valikon sijaintia ylös- tai alaspäin.
Display Time
Määritä kuvaruutuvalikko (OSD) sulkeutumaan automaattisesti, jos valikkoa ei käytetä tiettyyn aikaan.
Display Time -asetuksen avulla voidaan määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua kuvaruutuvalikko
suljetaan.
Transparency
Säädä valikkoikkunoiden läpinäkyvyyttä.
32
Luku 07
Asetusten määrittäminen ja palauttaminen
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisätietoja saat laitteen ohjeista.
――Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien väri ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi
ilman erillistä ilmoitusta.
Reset All
Palauta laitteen kaikki asetukset oletusarvoisiksi tehdasasetuksiksi.
Smart Eco Saving
Smart Eco Saving -toiminto vähentää virrankulutusta valvomalla näyttöpaneelin käyttämän sähkön
määrää.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä, kun Eye Saver Mode-toiminto on käytössä.
――Game Mode -tila poistuu automaattisesti käytöstä, kun Smart Eco Saving -toiminto otetaan käyttöön.
――Dynamic Contrast -tila ei ole käytettävissä, kun Smart Eco Saving -toiminto on käytössä.
•• Off: Ota Smart Eco Saving -toiminto pois käytöstä.
•• On: Virrankulutusta vähennetään automaattisesti noin 10 % nykyiseen asetukseen verrattuna. (Se,
kuinka paljon virrankulutus vähenee, vaihtelee näytön kirkkauden mukaan.)
Off Timer (S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
Off Timer -toiminnon määrittäminen
Off Timer: Poista Off Timer -tila käytöstä.
Turn Off After: Sammutusajastimen arvoksi voidaan valita 1–23 tuntia. Laite sammuu automaattisesti,
kun määrätty aika on kulunut umpeen.
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Off Timer -asetuksena on On.
――Joillekin alueille tarkoitetuissa laitteissa Off Timer -toiminto on määritetty käynnistymään automaattisesti
neljän tunnin kuluttua laitteen virran kytkemisestä. Tämä tehdään virrankäyttömääräysten mukaisesti. Jos
et halua ajastimen aktivoituvan, valitse MENU → SETUP&RESET ja määritä Off Timer -asetukseksi Off.
33
Off Timer Plus (Ei S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
PC/AV Mode (Ei S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
Määritä PC/AV Mode -asetukseksi AV. Kuvaa suurennetaan.
Off Timer -toiminnon määrittäminen
Tästä asetuksesta on hyötyä elokuvia katseltaessa.
Off Timer: Poista Off Timer -tila käytöstä.
•• Aseta tilaan "PC", kun kytket laitteen tietokoneeseen.
Turn Off After: Sammutusajastimen arvoksi voidaan valita 1–23 tuntia. Laite sammuu automaattisesti,
kun määrätty aika on kulunut umpeen.
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Off Timer -asetuksena on On.
――Joillekin alueille tarkoitetuissa laitteissa Off Timer -toiminto on määritetty käynnistymään automaattisesti
neljän tunnin kuluttua laitteen virran kytkemisestä. Tämä tehdään virrankäyttömääräysten mukaisesti.
Jos et halua ajastimen aktivoituvan, valitse MENU → SETUP&RESET → Off Timer Plus ja määritä Off Timer
•• Aseta tilaan "AV", kun kytket laitteen johonkin audiovisuaaliseen laitteeseen.
――Tämä toiminto ei ole käytettävissä Analog-tilassa.
――Toimitetaan vain laajakuvamallien mukana (esimerkiksi 16:9 tai 16:10).
――Jos näyttö (joka on asetettu DVI/DP-tilaan) on virransäästötilassa tai näytöllä näkyy viesti Check Signal
Cable, tuo kuvaruutunäyttö näkyviin painamalla
-painiketta. Voit valita joko asetuksen PC tai AV.
-asetukseksi Off.
Eco Timer -toiminnon määrittäminen
Eco Timer: Poista Eco Timer -tila käytöstä.
Eco Off After: Eco Timer -ajastimen voi asettaa välille 10–180 minuuttia. Laite sammuu automaattisesti,
kun määrätty aika on kulunut umpeen.
――Tämä asetus on käytettävissä vain silloin, kun Eco Timer -asetuksena on On.
――Tämä valikko ei ole käytettävissä malleissa S19E200NY, S19E200NW, S22E200NY ja S22E200N.
Key Repeat Time
Säädä painikkeen vastausnopeutta painiketta painettaessa.
Valittavissa ovat Acceleration, 1 sec tai 2 sec. Jos valitaan No Repeat, komento suoritetaan painiketta
painettaessa vain kerran.
Source Detection (Ei S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
Valitse tulosignaalin tunnistustavaksi Auto tai Manual.
34
INFORMATION
Näytä nykyinen syöttölähde, taajuus ja tarkkuus.
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
Analog
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
35
Luku 08
Ohjelmiston asennus
MultiScreen
Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä
Laitteisto
•• Windows™ 2000
•• Vähintään 32 Mt muistia
•• Windows XP Home Edition
•• Vähintään 60 Mt vapaata levytilaa
•• Windows XP Professional
MultiScreen-toiminnon avulla voit jakaa näytöllä näkyvän kuvan osiin.
――Ohjelmisto ei välttämättä toimi oikein, jollet käynnistä tietokonetta uudelleen asennuksen jälkeen.
――MultiScreen-kuvake ei välttämättä ilmesty näytölle tietokoneen käyttöjärjestelmästä ja käytettävästä
laitteesta riippuen.
――Jos kuvake ei ilmesty näytölle, paina F5-painiketta.
•• Windows Vista 32Bit
•• Windows 7 32Bit
•• Windows 8 32Bit
•• Windows 10 32Bit
――Suosittelemme MultiScreen-ohjelman käyttöön Windows 2000 -käyttöjärjestelmää tai jotakin uudempaa
Asennukseen liittyviä rajoituksia ja ongelmia
versiota.
MultiScreen -ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti,
emolevy tai verkkoympäristö.
36
Luku 09
Vianmääritysopas
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
――Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun. Jos ongelma ei ratkea,
ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
Laitteen testaaminen
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Jos näyttö sammuu ja virran merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on asianmukaisesti kytketty
tietokoneeseen, suorita itsediagnoositesti.
1 Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
2 Irrota kaapeli laitteesta.
3 Käynnistä laite.
4 Jos näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti, laite toimii oikein.
――Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone, näytönohjain ja johto.
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Varmista, että laitteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein ja että liittimet ovat
tukevasti paikoillaan.
Näyttöongelma
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.
Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein.
Näyttöön tulee Check Signal Cable -viesti.
Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla laitteeseen.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
Not Optimum Mode tulee näyttöön.
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tämä viesti tulee näyttöön, kun näytönohjaimen signaali ylittää laitteen enimmäistarkkuuden tai
-taajuuden.
Jos tila ylittää tuetun tarkkuuden (katso Vakiosignaalitilojen taulukko), näyttöön tulee lyhyeksi aikaa
Not Optimum Mode -viesti.
Muuta enimmäistarkkuutta ja -taajuutta laitteen suorituskyvyn mukaan vakiosignaalitilojen taulukon
perusteella (s.42).
――Näytettävä tarkkuus voi vaihdella tietokonejärjestelmän asetusten ja kaapelien mukaan.
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
37
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Ääniongelma
Säädä Coarse- ja Fine-asetuksia.
Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.
Ääni ei kuulu.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
Tarkista äänikaapelin liitäntä tai säädä äänenvoimakkuutta.
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee. Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Tarkista, että tietokoneen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella. Muuta asetuksia
tarvittaessa. Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen vakiosignaalitilojen taulukosta (s.42) ja tuotteen
INFORMATION-valikosta.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä Brightness- ja Contrast-asetuksia.
Tarkista äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden
korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston
äänenvoimakkuutta.
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Muuta COLOR-asetuksia.
Kuvan väreissä on varjoja ja ne näkyvät vääristyneinä.
Muuta COLOR-asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Muuta COLOR-asetuksia.
Lähdelaitteen ongelma
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
――Laitteen rungossa olevien merkkivalojen näkyvyys vaihtelee käyttäjän katselukulman mukaan. Merkkivalo
on ihmisille vaaraton, eikä se vaikuta laitteen ominaisuuksiin ja toimintaan. Laitetta on turvallista käyttää.
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin välein.
Laite on virransäästötilassa.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
38
Kysymykset ja vastaukset
――Lisätietoja säädöistä on tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
Miten taajuutta muutetaan?
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows XP: Valitse Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja Teemat → Näyttö → Asetukset → Lisäasetukset → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
•• Windows ME/2000: Valitse Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset → Lisäasetukset → Näyttölaite ja Virkistystaajuus kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows Vista: Valitse Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauttaminen → Näytön asetukset → Lisäasetukset → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus kohdassa Näytön asetukset.
•• Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Näytön tarkkuus → Lisäasetukset → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Valitse Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Näytön tarkkuus → Lisäasetukset → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset
-kohdassa.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset → Näytä sovittimen ominaisuudet → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Asetukset.
•• Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset.
•• Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauttaminen → Näyttöasetukset.
•• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä tarkkuutta.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä tarkkuutta.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset ja säädä tarkkuutta.
Miten virransäästötila asetetaan?
•• Windows XP: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Näytönsäästäjän asetukset → Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
•• Windows ME/2000: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli → Näyttö → Näytönsäästäjän asetukset → Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
•• Windows Vista: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauta → Näytönsäästäjän asetukset → Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOSasetuksia.
•• Windows 7: Määritä virransäästötila valitsemalla Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauta → Näytönsäästäjän asetukset → Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä tietokoneen BIOSasetuksia.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauta → Näytönsäästäjän asetukset → Virranhallinta-asetukset tai käyttämällä
tietokoneen BIOS-asetuksia.
•• Windows 10: Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset → Mukauttaminen → Lukitusnäyttö → Näytön aikakatkaisun asetukset → Virta ja lepotila tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
39
Luku 10
Tekniset tiedot
Yleiset
Mallin nimi
S19E200NY
S19E200NW / S19E200BW / S19E450BW /
S19E450MW
S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR
S22E200NY / S22E200B / S22E200N /
S22E450B / S22E450M / S22E450D
Koko
Luokka 19 (18,5 tuumaa / 47,0 cm)
Luokka 19 (19,0 tuumaa / 48,1 cm)
Luokka 19 (19,0 tuumaa / 48,2 cm)
Luokka 22 (21,5 tuumaa / 54,6 cm)
Näyttöalue
409,8 mm (V) x 230,4 mm (P)
408,24 mm (V) x 255,15 mm (P)
376,32 mm (V) x 301,06 mm (P)
476,64 mm (V) x 268,11 mm (P)
Kuvapistetiheys
0,300 mm (V) x 0,300 mm (P)
0,2835 mm (V) x 0,2835 mm (P)
0,294 mm (V) x 0,294 mm (P)
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (P)
Mallin nimi
S22E200BW / S22E450BW / S22E450MW /
S22E450DW
S23E200B / S23E450B
S24E200BL / S24E450BL / S24E450DL
S24E450B / S24E450M / S24E450D
Koko
Luokka 22 (22,0 tuumaa / 55,8 cm)
Luokka 23 (23,0 tuumaa / 58,4 cm)
Luokka 24 (23,6 tuumaa / 59,8 cm)
Luokka 24 (24,0 tuumaa / 60,9 cm)
Näyttöalue
473,76 mm (V) x 296,1 mm (P)
509,76 mm (V) x 286,74 mm (P)
521,28 mm (V) x 293,22 mm (P)
531,36 mm (V) x 298,89 mm (P)
Kuvapistetiheys
0,282 mm (V) x 0,282 mm (P)
0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (P)
0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (P)
0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (P)
40
Mallin nimi
S24E650BW
S27E450B / S27E450D
Koko
Luokka 24 (24,0 tuumaa / 61,1 cm)
Luokka 27 (27,0 tuumaa / 68,5 cm)
Näyttöalue
518,4 mm (V) x 324,0 mm (P)
597,6 mm (V) x 336,15 mm (P)
Kuvapistetiheys
0,270 mm (V) x 0,270 mm (P)
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (P)
Virtalähde
Tämä laite käyttää jännitettä 100–240 V.
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
Ympäristöolosuhteet
Käyttö
Lämpötila: 10–40 °C (50–104 °F)
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20–45 °C (-4–113 °F)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
――Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset. Näyttö asennetaan
automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
――Näytön pisteet (kuvapisteet)
Tämän LCD-näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
――Edellä mainittuja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
――Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
――Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
41
Vakiosignaalitilojen taulukko
Mallin nimi
S19E200NY
Synkronointi
Tarkkuus
Vaakataajuus
Pystytaajuus
30–81 kHz
56–75 Hz
Optimaalinen tarkkuus
Enimmäistarkkuus
1366 x 768 / 60 Hz
1366 x 768 / 60 Hz
S19E200NW / S19E200BW / S19E450BW / S19E450MW
1440 x 900 / 60 Hz
1440 x 900 / 75 Hz
S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR
1280 x 1024 / 60 Hz
1280 x 1024 / 75 Hz
S22E200BW / S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW
1680 x 1050 / 60 Hz
1680 x 1050 / 60 Hz
S22E200B / S23E200B / S24E200BL / S22E200NY / S22E200N /
S22E450B / S22E450M / S22E450D / S23E450B / S24E450BL /
S24E450DL
1920 x 1080 / 60 Hz
1920 x 1080 / 60 Hz
S24E650BW
56–60 Hz
1920 x 1200 / 60 Hz
1920 x 1200 / 60 Hz
S24E450B / S24E450M / S24E450D / S27E450B / S27E450D
56–75 Hz
1920 x 1080 / 60 Hz
1920 x 1080 / 60 Hz
Jos tietokoneesta lähetetään signaali, joka kuuluu seuraaviin vakiosignaalitiloihin, näyttöä säädetään automaattisesti. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo
palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
42
S19E200NY
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
43
S19E200NW / S19E200BW / S19E450BW / S19E450MW
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
44
S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
45
S22E200NY / S22E200N / S22E200B / S23E200B / S24E200BL / S22E450B / S22E450M / S22E450D / S23E450B / S24E450BL / S24E450DL / S24E450B / S24E450M / S24E450D / S27E450B / S27E450D
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
46
S22E200BW / S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
47
S24E650BW
Tarkkuus
Vaakataajuus (kHz)
Pystytaajuus (Hz)
Pikselikello (MHz)
Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
――Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus
ilmaistaan kilohertseinä, kHz.
――Pystytaajuus
Luonnollinen kuva muodostetaan toistamalla samaa kuvaa kymmeniä kertoja sekunnissa. Toistotiheyttä kutsutaan "pystytaajuudeksi" tai "virkistystaajuudeksi", ja sen mittayksikkönä on Hz.
――Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää
kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.
――Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-näytöstä LCD-näyttöön, tarkista taajuusasetukset. Jos LCD-näyttö ei tue taajuutta 85 Hz, muuta pystytaajuudeksi 60 Hz CDT-näyttöä käyttämällä, ennen kuin vaihdat sen LCDnäyttöön.
48
Luku 11
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
――Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on
asennettu ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin
suorittamasta korjauksesta
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta
•• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.)
seurauksena.
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat
kuluneet loppuun.
――Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis
käyttöopas ensin.
49
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising