Samsung | SM-T725 | User guide | Samsung Galaxy Tab S5e 4G Kasutusjuhend

Samsung Galaxy Tab S5e 4G Kasutusjuhend
KÄYTTÖOPAS
SM-T720
SM-T725
Finnish. 04/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Sisältö
Perustoiminnot
Sovellukset ja ominaisuudet
4
6
50
10
15
18
20
25
26
28
30
33
45
47
Lue tämä ensin
Laitteen ylikuumenemistilanteet ja
ratkaisut
Laitteen osat ja toiminnot
Akku
SIM- tai USIM-kortti (nano-SIM-kortti)
(SM-T725)
Muistikortti (microSD-kortti)
Laitteen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Käyttöönotto
Samsung-tili
Tietojen siirtäminen aiemmasta
laitteesta (Smart Switch)
Näytön ymmärtäminen
Ilmoituspaneeli
Tekstin syöttäminen
52
57
61
65
67
68
81
88
91
93
93
94
95
97
97
99
100
103
106
109
113
117
118
120
129
2
Sovellusten asentaminen tai
asennuksen poistaminen
Puhelin (SM-T725)
Yhteystiedot
Viestit
Internet
Sähköposti
Kamera
Galleria
Moni-ikkuna
Kids Home
Samsung Members
Samsung Notes
Kalenteri
Samsung Flow
Omat tiedostot
Kello
Laskin
Game Launcher
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
SmartThings
Sisällön jakaminen
Päivän ohjelma
Samsung DeX
Google-sovellukset
Sisältö
Asetukset
170
171
172
174
177
177
178
179
179
180
131 Esittely
131 Yhteydet
133 Wi-Fi
135 Bluetooth
137 Datansäästö (SM-T725)
137 Mobiilitukiasema ja yhteyden jako
(SM-T725)
139 Lisää yhteysasetuksia
140 Äänet ja värinä
141 Dolby Atmos (tilaääni)
141 Erillinen sovelluksen ääni
142 Ilmoitukset
142 Sovellusten kuvakemerkit
143 Näyttö
144 Sinisen valon suodatin
144 Näyttötilan vaihtaminen tai näytön
värin säätäminen
146 Näytönsäästäjä
146 Taustakuva
147 Lukitusnäyttö
148 Smart Lock
148 Biometriset tiedot ja suojaus
150 Kasvojentunnistus
153 Sormenjälkien tunnistus
156 Samsung Pass
161 Suojattu kansio
166 Tilit ja varmuuskopiointi
167 Käyttäjät
169 Samsung Cloud
Google
Edistykselliset toiminnot
Digitaalinen hyvinvointi
Laitteen ylläpito
Sovellukset
Yleinen hallinta
Helppokäyttöisyys
Ohjelmistopäivitys
Käyttöopas
Tietoja tablet-laitteesta
Liite
181 Vianmääritys
187 Akun irrottaminen
3
Perustoiminnot
Lue tämä ensin
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.
• Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
• Alueen, palveluntarjoajan, mallin ominaisuuksien tai laitteen ohjelmiston mukaan voi olla,
että osa sisällöstä poikkeaa omasta laitteestasi.
• Paljon suoritintehoa ja RAM-muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen
yleiseen suorituskykyyn. Laitteen tekniset ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat
aiheuttaa sen, etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein.
• Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista
suorituskykyongelmista.
• Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat
muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta.
Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen
toimintaan.
• Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media
on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin
tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on
kokonaan käyttäjillä.
• Liittymän datasopimuksen mukaan viesteistä, tiedostojen lähettämisestä ja
vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista, paikannuspalvelujen käytöstä tai
muista datapalveluista saatetaan veloittaa lisämaksu. Suurten tietomäärien siirtämisessä on
suositeltavaa käyttää Wi-Fi-toimintoa. (SM-T725)
• Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä
ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin laitteen
mukana toimitetusta sovelluksesta, ota yhteys Samsung-asiakaspalveluun. Jos kysymys
koskee jotakin käyttäjän asentamaa sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan.
4
Perustoiminnot
• Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien
sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen
vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen
vastaisia ja mitätöivät takuun.
• Näytönsuojakalvo asennetaan suojaksi tuotannon ja jakelun ajaksi alueen tai
palveluntarjoajan mukaan. Takuu ei kata kiinnitettyyn näytönsuojakalvoon tulleita vaurioita.
• Kosketusnäyttö erottuu selvästi myös kirkkaassa auringonvalossa, sillä kontrasti säätyy
automaattisesti ympäristön mukaan. Tuotteen luonteen takia liikkumattomien kuvien
näyttäminen pitkiä aikoja kerrallaan voi aiheuttaa jälkikuvia (kuvan "palamisen" näyttöön) tai
haamukuvia.
– – Liikkumattomien kuvien käyttämistä kosketusnäytön osissa pitkiä aikoja kerrallaan ei
suositella. Kosketusnäyttö kannattaa sammuttaa, kun laitetta ei käytetä.
– – Voit asettaa kosketusnäytön sammumaan automaattisesti, kun et käytä sitä. Käynnistä
Asetukset-sovellus, napauta Näyttö → Näytön aikakatkaisu ja valitse sitten aika, jonka
haluat laitteen odottavan ennen kuin kosketusnäyttö sammuu.
– – Jos haluat asettaa kosketusnäytön säätämään näytön kirkkautta automaattisesti
ympäristön mukaan, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Näyttö ja aktivoi toiminto
napauttamalla Mukautuva kirkkaus -kytkintä.
• Joillekin laitteille on tiettyjen alueiden tai mallien tapauksessa hankittava Federal
Communications Commissionin (FCC) hyväksyntä. Jos laite on FCC:n hyväksymä, voit
tarkistaa laitteen FCC-tunnuksen. Kun haluat nähdä FCC-tunnuksen, käynnistä Asetuksetsovellus ja napauta Tietoja tablet-laitteesta → Tila.
Ohjekuvakkeet
Vaara: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille
Varoitus: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua
Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
5
Perustoiminnot
Laitteen ylikuumenemistilanteet ja ratkaisut
Jos laite kuumenee akkua ladattaessa
Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Laite voi tuntua kuumalta kosketettaessa
langattoman latauksen tai pikalatauksen aikana. Tämä on laitteen normaalia toimintaa, eikä se
vaikuta laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee liikaa, laturi voi lopettaa
lataamisen.
Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:
• Irrota laturi laitteesta ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset. Odota, että laite on
täysin jäähtynyt ja aloita sitten laitteen lataaminen uudelleen.
• Jos laitteen alaosa ylikuumenee, se voi johtua siitä, että yhdistetty USB-kaapeli on
vaurioitunut. Vaihda vaurioitunut USB-kaapeli uuteen Samsungin hyväksymään
kaapeliin.
• Langatonta laturia käyttäessäsi älä aseta laitteen ja langattoman laturin väliin mitään
ylimääräistä materiaalia, kuten metalliesineitä, magneetteja tai magneettisia kortteja.
Langaton lataus tai pikalataustoiminto on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.
6
Perustoiminnot
Jos laite kuumenee käytön aikana
Kun käytät toimintoja tai sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytät niitä pitkään, laite
voi väliaikaisesti kuumentua akkuvirran runsaan kulutuksen takia. Sulje kaikki käynnissä olevat
sovellukset, äläkä käytä laitetta hetkeen.
Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, joissa laite voi ylikuumentua. Käyttämiesi toimintojen ja
sovellusten mukaan voi olla, että nämä esimerkit eivät koske laitemalliasi.
• Alkuasennuksen aikana oston jälkeen tai tietojen palauttamisen aikana
• Ladattaessa suuria tiedostoja
• Käytettäessä sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytettäessä sovelluksia pitkään
– – Pelattaessa laadukkaita pelejä pitkään
– – Tallennettaessa videoita pitkään
– – Suoratoistettaessa videoita näytön enimmäiskirkkaudella
– – Laitteen ollessa yhdistettynä televisioon
• Moniajon aikana (tai suoritettaessa useita sovelluksia taustalla)
– – Käytettäessä moni-ikkunatoimintoa
– – Päivitettäessä tai asennettaessa sovelluksia videoiden tallennuksen aikana
– – Ladattaessa suuria tiedostoja videopuhelun aikana
– – Tallennettaessa videoita navigointisovelluksen käytön aikana
• Siirrettäessä runsaasti dataa synkronoitaessa tietoja pilveen, sähköpostiin tai muihin tileihin
• Käytettäessä navigointisovellusta autossa laitteen ollessa suorassa auringonvalossa
• Käytettäessä mobiilitukiasematoimintoa ja yhteydenjakotoimintoa
• Käytettäessä laitetta alueilla, joilla signaali on heikko tai puuttuu
• Ladattaessa akkua vaurioituneen USB-kaapelin kautta
• Laitteen monitoimiliitännän ollessa vaurioitunut tai altistunut vieraille aineille, kuten
nesteille, pölylle, metallijauheille tai lyijykynän grafiitille
• Verkkovierailun aikana
7
Perustoiminnot
Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:
• Pidä laitteen ohjelmisto päivitettynä uusimpaan versioon.
• Käynnissä olevien sovellusten väliset ristiriidat voivat aiheuttaa laitteen kuumenemisen.
Käynnistä laite uudelleen.
• Poista Wi-Fi-, GPS- ja Bluetooth-toiminnot käytöstä, kun et tarvitse niitä.
• Sulje sovellukset, jotka lisäävät akkuvirran kulutusta tai joita suoritetaan taustalla, jos et
käytä niitä.
• Poista tarpeettomat tiedostot tai käyttämättömät sovellukset.
• Vähennä näytön kirkkautta.
• Jos laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, älä käytä sitä hetkeen. Jos laitteen
ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Laiterajoitukset laitteen ylikuumetessa
Kun laite kuumenee, toiminnot ja suorituskyky voivat olla rajoitettuja tai laite voi sammua
jäähdyttämisen takia. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.
• Jos laite tulee tavallista kuumemmaksi, näkyviin tulee laitteen ylikuumenemisesta kertova
ilmoitus. Laitteen lämpötilan laskemista varten näytön kirkkautta ja toimintojen nopeutta
rajoitetaan ja akun lataaminen lopetetaan. Käynnissä olevat sovellukset suljetaan, ja voit vain
soittaa hätäpuheluja, kunnes laite on jäähtynyt.
• Jos laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, näkyviin tulee sammutusilmoitus.
Sammuta laite ja odota, kunnes se on jäähtynyt.
8
Perustoiminnot
Käyttöympäristöä koskevia varotoimia
Laite voi kuumeta ympäristön takia seuraavissa olosuhteissa. Toimi varovasti, jotta akun käyttöikä
ei lyhene, laite ei vahingoitu eikä synny tulipaloa.
• Älä säilytä laitetta hyvin matalassa tai korkeassa lämpötilassa.
• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle pitkiksi ajoiksi.
• Älä käytä tai säilytä laitetta pitkiä aikoja hyvin kuumassa ympäristössä, kuten kesällä autossa.
• Älä aseta laitetta alueille, jotka voivat ylikuumeta, kuten sähköhuovan päälle.
• Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien, kuumien ruoanlaittovälineiden tai
paineastioiden lähellä tai sisällä.
• Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.
9
Perustoiminnot
Laitteen osat ja toiminnot
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö on lueteltu pikaoppaassa.
• Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat
vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne
välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
• Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
• Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne
ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden
käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
• Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden
vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
10
Perustoiminnot
Laitteen osat
Etukamera
Mikrofoni
Valontunnistin
Kaiutin
Kaiutin
Virtanäppäin
(sormenjälkitunnistin)
Äänenvoimakkuusnäppäin
Näppäimistötelakan
portti
Mikrofoni
► SM-T725:
SIM-kortti-/muistikorttikelkka
► SM-T720:
Muistikorttikelkka
Kosketusnäyttö
Monitoimiliitäntä
(USB-tyyppi C)
11
Perustoiminnot
Pääantenni (SM-T725)
GPS-antenni
Takakamera
Kaiutin
Kaiutin
Laitteessa ja joissakin lisävarusteissa (myydään erikseen) on magneetteja. American
Heart Association (USA) ja Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (Iso-Britannia) varoittavat, että magneetit voivat vaikuttaa implantoitujen
sydämentahdistinten, rytmihäiriötahdistinten, insuliinipumppujen tai muiden
elektronisten lääkinnällisten laitteiden (kutsutaan yhteisesti ”lääkinnällisiksi laitteiksi”)
toimintaan vielä 15 cm:n (6 tuuman) etäisyydeltä. Jos käytät jotakin näistä lääkinnällisistä
laitteista, ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ LAITETTA JA JOITAKIN LISÄVARUSTEITA (MYYDÄÄN ERIKSEEN)
NEUVOTTELEMATTA LÄÄKÄRIN KANSSA.
• Älä säilytä laitetta ja joitakin lisävarusteita (myydään erikseen) magneettikenttien
läheisyydessä. Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja
tarkistuskortit, voivat vioittua magneettikentissä.
• Käyttäessäsi kaiuttimia esimerkiksi mediatiedostojen toiston tai
kaiutinpuhelintoiminnon käytön aikana älä sijoita laitetta korviesi lähelle.
• Varo altistamasta kameran objektiivia voimakkaalle valonlähteelle, kuten suoralle
auringonvalolle. Jos kameran objektiivi altistuu voimakkaalle valonlähteelle, kuten
suoralle auringonvalolle, kameran kuvakenno voi vahingoittua. Vahingoittunutta
kuvakennoa ei voi korjata, ja se aiheuttaa pisteitä tai täpliä kuvaan.
• Jos käytät laitetta sen lasin tai akryylirungon ollessa rikkoutunut, on olemassa
vamman vaara. Käytä laitetta vasta, kun se on korjattu Samsung-huoltokeskuksessa.
12
Perustoiminnot
• Yhteysongelmia tai akkuvirran nopeaa kulumista voi ilmetä:
– – Jos kiinnität metallisen tarran laitteen antennin alueelle
– – Jos kiinnität laitteeseen metallia sisältävästä materiaalista valmistetun kannen
– – Jos peität laitteen antennialueen käsillä tai joillakin esineillä käyttäessäsi tiettyjä
toimintoja, kuten puheluja tai mobiilidatayhteyttä (SM-T725)
• Samsungin hyväksymän näytönsuojakalvon käyttäminen on suositeltavaa.
Hyväksymättömän näytönsuojakalvon käyttäminen voi aiheuttaa tunnistimien
virheellisen toiminnan.
• Älä peitä valotunnistimen aluetta näytön lisävarusteilla, kuten näytönsuojakalvolla tai
tarroilla. Muutoin tunnistimeen voi tulla toimintahäiriö.
• Suojaa kosketusnäyttö vedeltä. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa
olosuhteissa ja kastuessaan.
• Liitä nappikuulokkeet tyypin C nappikuulokeliitäntään ja kytke liitin laitteen
monitoimiliitäntään. Voit vastata puheluun tai kuunnella multimediatiedostoja, kun
nappikuulokkeet on liitetty. Puheluun liittyvien toimintojen käyttömahdollisuus
määräytyy liitettyjen nappikuulokkeiden mukaan.
Fyysiset näppäimet
Virtanäppäin
Äänenvoimakkuusnäppäin
Näppäin
Virta
Äänenvoimakkuus
Toiminto
• Paina jonkin aikaa, kun haluat kytkeä tai katkaista laitteen virran.
• Painamalla voit käynnistää näytön tai lukita sen.
• Painamalla tätä voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta.
13
Perustoiminnot
Valintanäppäimet
Viimeksi käytetyt
sovellukset
-näppäin
Paluunäppäin
Kotinäppäin
Kun käynnistät näytön, valintanäppäimet tulevat näkyviin näytön alareunaan.
Oletusvalintanäppäimet ovat viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin, kotinäppäin ja
paluunäppäin. Lisätietoja on kohdassa Siirtymispalkki (valintanäppäimet).
14
Perustoiminnot
Akku
Akun lataaminen
Lataa akku, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran tai kun se on ollut pitkään
käyttämättömänä.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt
laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
• Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
• Käytä vain laitteen mukana toimitettua USB-tyypin C kaapelia. Laite voi vahingoittua,
jos käytät Micro USB -kaapelia.
Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten
irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun se ei ole käytössä. Laturi on pidettävä
lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
1
2
Kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen.
Kytke USB-kaapeli laitteen monitoimiliitäntään.
15
Perustoiminnot
3
4
Kytke USB-virtasovitin pistorasiaan.
Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi laitteesta. Irrota sitten laturi pistorasiasta.
Akkuvirran kulutuksen pienentäminen
Laitteessa on useita asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa.
• Optimoi laite laitteen ylläpitotoiminnolla.
• Kun et käytä laitetta, sammuta näyttö painamalla virtanäppäintä.
• Ota virransäästötila käyttöön.
• Sulje tarpeettomat sovellukset.
• Poista Bluetooth-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä.
• Poista käytöstä synkronointia tarvitsevien sovellusten automaattinen synkronointi.
• Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
• Vähennä näytön kirkkautta.
Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia
• Kun akkuvirta on vähissä, akkukuvake näyttää tyhjältä.
• Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän
akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä.
• Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti, verkkosovelluksia tai sovelluksia, jotka
tarvitsevat yhteyden toiseen laitteeseen, akun varaus kuluu nopeasti. Lataa akku täyteen
aina ennen tällaisten sovellusten käyttämistä, jotta vältät virran loppumisen datasiirron
aikana.
• Jos käytät laturin sijaan muuta virtalähdettä, kuten tietokonetta, latausnopeus voi olla
tavallista hitaampi pienemmän sähkövirran takia.
• Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
16
Perustoiminnot
• Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei ehkä
toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
• Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi
vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista
voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
• Jos lataat laitetta monitoimiliitännän ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Kuivaa
monitoimiliitäntä huolellisesti ennen laitteen lataamista.
• Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.
Pikalataus
Laitteessa on sisäinen pikalataustoiminto. Akku latautuu nopeammin, kun laite tai sen näyttö on
sammutettuna.
Latausnopeuden suurentaminen
Voit suurentaa latausnopeutta sammuttamalla laitteen tai sen näytön, kun lataat akkua. Kun
akkua ladataan laitteen ollessa sammutettuna, näytössä näkyy -kuvake.
Jos pikalataustoiminto ei ole aktiivinen, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Laitteen ylläpito
→ Akku → → Asetukset ja aktivoi sitten Nopea kaapelilataus -kytkin napauttamalla sitä.
• Sisäistä pikalataustoimintoa ei voi käyttää, kun akkua ladataan tavallisella akkulaturilla.
• Jos laite kuumenee tai ympäristön ilman lämpötila nousee, latausnopeus voi
pienentyä automaattisesti. Tämä on normaalia toimintaa, joka estää laitteen
vahingoittumisen.
17
Perustoiminnot
SIM- tai USIM-kortti (nano-SIM-kortti) (SM-T725)
SIM- tai USIM-kortin asentaminen
Asenna matkapuhelinpalvelun tarjoajan toimittama SIM- tai USIM-kortti.
Varo kadottamasta SIM- tai USIM-korttia äläkä anna niitä muiden käyttöön. Samsung ei
ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat korttien katoamisesta tai
varastamisesta.
Joidenkin LTE-palvelujen käyttömahdollisuus voi määräytyä palveluntarjoajan mukaan.
Jos haluat lisätietoja palvelun käyttömahdollisuudesta, ota yhteys palveluntarjoajaasi.
18
Perustoiminnot
1
Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
Varmista, että poistotyökalu on kohtisuorassa reikään nähden. Muussa tapauksessa laite
voi vahingoittua.
2
3
Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
Aseta SIM- tai USIM-kortti kelkkaan 1 niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
Kelkka 1
4
Kelkka 2
Paina SIM- tai USIM-kortti varovasti kiinni kelkkaan.
Jos korttia ei ole kiinnitetty pitävästi kelkkaan, SIM-kortti voi irrota kelkasta.
5
Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
• Jos asetat kelkan laitteeseen kelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Varmista
aina, että kelkka on kuiva.
• Aseta kelkka kokonaan kelkan paikkaan niin, etteivät nesteet pääse laitteeseen.
Kortin oikea asentaminen
Nano-SIM-kortti
MicroSD-kortti
Käytä vain nano-SIM-korttia.
19
Perustoiminnot
SIM- tai USIM-kortin poistaminen
1
2
3
4
Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
Irrota SIM- tai USIM-kortti.
Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
Muistikortti (microSD-kortti)
Muistikortin asentaminen
Muistikortin valmistajan tai tyypin mukaan voi olla, että laitteen muistikorttikapasiteetti poikkeaa
muista malleista ja etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen kanssa. Voit tarkistaa
laitteen enimmäismuistikorttikapasiteetin Samsungin sivustosta.
• Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa.
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai muistikorttia tai
turmella kortille tallennetut tiedot.
• Varmista huolellisesti, että asetat muistikortin laitteeseen oikein päin.
• Laite tukee muistikorttien FAT- ja exFAT-tiedostojärjestelmiä. Jos laitteeseen asetetaan
muussa tiedostojärjestelmässä alustettu kortti, laite pyytää alustamaan muistikortin
uudelleen tai se ei tunnista korttia lainkaan. Muistikortin käyttäminen edellyttää sen
alustamista. Jos laite ei voi alustaa eikä tunnista muistikorttia, ota yhteys muistikortin
valmistajaan tai Samsung-huoltoon.
• Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää.
• Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy kansiossa
Omat tiedostot → SD-kort.
20
Perustoiminnot
► SM-T725:
21
Perustoiminnot
► SM-T720:
22
Perustoiminnot
1
► SM-T725: Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
► SM-T720: Aseta poistotyökalu muistikorttikelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä
varten.
Varmista, että poistotyökalu on kohtisuorassa reikään nähden. Muussa tapauksessa laite
voi vahingoittua.
2
► SM-T725: Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
► SM-T720: Vedä muistikorttikelkka muistikorttikelkan paikasta varovasti ulos.
Kun irrotat kelkan laitteesta, mobiilidatayhteys poistuu käytöstä. (SM-T725)
3
► SM-T725: Aseta muistikortti kelkkaan 2 niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
Kelkka 1
Kelkka 2
► SM-T720: Aseta muistikortti muistikorttikelkkaan niin, että kullanväriset liittimet ovat
alaspäin.
23
Perustoiminnot
4
Paina muistikortti varovasti kiinni kelkkaan.
Jos korttia ei ole kiinnitetty pitävästi kelkkaan, muistikortti voi irrota kelkasta.
5
► SM-T725: Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
► SM-T720: Aseta muistikorttikelkka takaisin muistikorttikelkan paikkaan.
• Jos asetat kelkan laitteeseen kelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Varmista
aina, että kelkka on kuiva.
• Aseta kelkka kokonaan kelkan paikkaan niin, etteivät nesteet pääse laitteeseen.
Muistikortin poistaminen
Ennen kuin poistat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta poistaminen on turvallista.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Laitteen ylläpito → Tallennustila → →
Tallennusasetukset → SD-kort. → Poista käytöstä.
1
► SM-T725: Aseta poistotyökalu kelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä varten.
► SM-T720: Aseta poistotyökalu muistikorttikelkassa olevaan reikään kelkan löysäämistä
varten.
2
► SM-T725: Vedä kelkka varovasti ulos kelkan paikasta.
► SM-T720: Vedä muistikorttikelkka muistikorttikelkan paikasta varovasti ulos.
3
4
Poista muistikortti.
► SM-T725: Aseta kelkka takaisin kelkan paikkaan.
► SM-T720: Aseta muistikorttikelkka takaisin muistikorttikelkan paikkaan.
Älä irrota ulkoista tallennuslaitetta, kuten muistikorttia tai USB-muistitikkua, kun laite
siirtää tai käsittelee tietoja tai heti tietojen siirtämisen jälkeen. Muutoin tiedot voivat
vioittua tai kadota tai ulkoinen tallennuslaite voi vahingoittua. Samsung ei ole vastuussa
mistään menetyksistä, tietojen menetykset mukaan lukien, jotka johtuvat ulkoisten
tallennuslaitteiden väärinkäytöstä.
24
Perustoiminnot
Muistikortin alustaminen
Tietokoneessa alustettu muistikortti ei ehkä ole yhteensopiva laitteen kanssa. Alusta muistikortti
laitteessa.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Laitteen ylläpito → Tallennustila → →
Tallennusasetukset → SD-kort. → Alusta.
Muista varmuuskopioida kaikki muistikortille tallennetut tärkeät tiedot ennen
muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen
menetystä.
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kytke laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä muutama sekunti.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen
jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Voit katkaista virran laitteesta painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Katkaise virta.
Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet
paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai
sairaalassa.
Laitteen käynnistäminen uudelleen
Voit käynnistää laitteen uudelleen painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Käynnistä uudelleen.
Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin
ajan.
Virtanäppäin
Äänenvoimakkuuden
vähennysnäppäin
25
Perustoiminnot
Käyttöönotto
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen
jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Käyttöönottotoimet voivat vaihdella laitteen ohjelmiston ja käyttöalueen mukaan.
1
2
Käynnistä laite.
Valitse haluamasi kieli laitetta varten ja valitse
.
Valitse kieli.
3
4
Lue ja hyväksy käyttöehdot ja napauta Seuraava.
Voit hakea sisältösi aiemmasta laitteesta.
26
Perustoiminnot
5
Valitse Wi-Fi-verkko ja muodosta siihen yhteys.
Jos et muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, et ehkä voi määrittää joitakin laitteen
ominaisuuksia käyttöönoton aikana.
6
7
Jatka käyttöönottoa noudattamalla näytön ohjeita.
8
9
Jos suositeltujen sovellusten näyttö avautuu, valitse haluamasi sovellukset ja lataa ne.
Määritä näytön lukitusmenetelmä laitteen suojaamista varten. Voit suojata henkilökohtaisia
tietojasi estämällä laitteen käytön muilta henkilöiltä. Jos haluat määrittää näytön
lukitusmenetelmän myöhemmin, napauta Ei nyt.
Kirjaudu sisään Samsung-tilillesi. Voit hyödyntää Samsungin palveluja ja pitää tietosi ajan
tasalla ja suojattuina kaikissa laitteissasi. Lisätietoja on Samsung-tili-kohdassa.
27
Perustoiminnot
Samsung-tili
Esittely
Samsung-tilisi on yhdistetty tilipalvelu, jonka avulla voit käyttää erilaisia Samsungin palveluja
mobiililaitteissa, televisioissa ja Samsungin Internet-sivustossa. Kun Samsung-tilisi on rekisteröity,
voit esimerkiksi pitää tietosi ajantasaisina ja suojattuina kaikissa Samsung-laitteissasi Samsung
Cloud -palvelun avulla, seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitetta ja tarkastella vihjeitä
Samsung Members -palvelusta.
Luo Samsung-tilisi sähköpostiosoitteesi avulla.
Jos haluat nähdä luettelon palveluista, joita voit käyttää Samsung-tilisi kanssa, mene
osoitteeseen account.samsung.com. Saat lisätietoja Samsung-tileistä käynnistämällä Asetuksetsovelluksen ja napauttamalla Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit → Samsung account → →
Ohje.
Samsung-tilin rekisteröinti
Uuden Samsung-tilin rekisteröinti
Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, luo tili.
1
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit → Lisää tili →
Samsung account.
Voit myös käynnistää Asetukset-sovelluksen ja napauttaa
2
3
Napauta Luo tili.
Luo tili valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita.
28
.
Perustoiminnot
Olemassa olevan Samsung-tilin rekisteröinti
Jos sinulla on jo Samsung-tili, rekisteröi se laitteeseen.
1
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit → Lisää tili →
Samsung account.
Voit myös käynnistää Asetukset-sovelluksen ja napauttaa
2
.
Anna Samsung-tilisi tunnus ja salasana ja napauta Kirjaudu sisään.
Jos olet unohtanut tilisi tiedot, napauta Etsi tunnus tai nollaa salasana. Löydät tilisi tiedot,
kun annat tarvittavat tiedot.
3
Viimeistele Samsung-tilisi rekisteröinti lukemalla ja hyväksymällä käyttöehdot. Napauta
Seuraava.
Jos näkyviin tulee biometristen tietojen käyttöä koskeva ponnahdusikkuna, napauta
Rekisteröidy. Voit vahvistaa Samsung-tilisi salasanan biometrisillä tiedoillasi, kuten
sormenjäljillä. Lisätietoja on kohdassa Samsung Pass.
Samsung-tilin poistaminen
Kun poistat rekisteröidyn Samsung-tilisi laitteesta, myös yhteystietosi, tapahtumasi ja muut
tietosi poistetaan.
1
2
3
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit.
Napauta Samsung account → → Poista tili.
Napauta Poista, anna Samsung-tilisi salasana ja napauta sitten OK.
29
Perustoiminnot
Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta (Smart
Switch)
Siirrä tiedot muodostamalla yhteys aiempaan laitteeseesi Smart Switch -toiminnon avulla.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Smart Switch.
• Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joissakin laitteissa tai tietokoneissa.
• Käyttöön liittyy rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.samsung.com/smartswitch.
Samsung suhtautuu tekijänoikeuksiin vakavasti. Siirrä vain sisältöä, jonka omistat tai
jonka siirtämiseen sinulla on oikeus.
Tietojen siirtäminen langattomasti Wi-Fi Direct ‑toiminnon avulla
Voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen laitteeseesi langattomasti Wi-Fi Direct
-toiminnon avulla.
1
Käynnistä Smart Switch aiemmassa laitteessa.
Jos sinulla ei ole sovellusta, lataa se Galaxy Store -kaupasta tai Play Kauppa -palvelusta.
2
Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Smart
Switch.
3
4
5
6
7
Aseta laitteet lähelle toisiaan.
Napauta aiemmassa laitteessa Lähetä tiedot → Langaton.
Valitse aiemmassa laitteessa siirrettävä kohde ja napauta LÄHETÄ.
Napauta laitteessa Vastaanota.
Siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi noudattamalla näytön ohjeita.
30
Perustoiminnot
Tietojen siirtäminen ulkoisen tallennuslaitteen avulla
Voit siirtää tietoja ulkoisen tallennuslaitteen, kuten microSD-kortin, avulla.
1
2
3
Siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi ulkoiseen tallennuslaitteeseen.
4
Siirrä tiedot ulkoisesta tallennuslaitteesta noudattamalla näytön ohjeita.
Lisää tai liitä ulkoinen tallennuslaite laitteeseesi.
Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Smart
Switch → → Palauta.
Varmuuskopiotietojen siirtäminen tietokoneesta
Voit siirtää tietoja laitteestasi tietokoneeseen ja päinvastoin. Lataa Smart Switch
-tietokonesovellus osoitteesta www.samsung.com/smartswitch. Varmuuskopioi tiedot
aiemmasta laitteestasi tietokoneeseen ja tuo tiedot uuteen laitteeseen.
1
2
Siirry tietokoneella osoitteeseen www.samsung.com/smartswitch ja lataa Smart Switch.
Käynnistä Smart Switch tietokoneessa.
Jos aiempi laitteesi ei ole Samsung-laite, varmuuskopioi tiedot tietokoneeseen laitteen
valmistajan toimittamalla ohjelmalla. Siirry sitten vaiheeseen 5.
31
Perustoiminnot
3
4
Liitä aiempi laitteesi tietokoneeseen laitteen USB-kaapelilla.
5
6
Liitä uusi laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Varmuuskopioi tiedot laitteesta noudattamalla tietokoneessa näytön ohjeita. Irrota sitten
aiempi laite tietokoneesta.
Siirrä tiedot uuteen laitteeseen noudattamalla tietokoneen näytön ohjeita.
Tuotujen tietojen näyttäminen
Voit näyttää tuodut tiedot samassa sovelluksessa kuin aiemmassa laitteessa.
Jos uudessa laitteessa ei ole samoja sovelluksia tuotujen tietojen näyttämiseen tai toistamiseen,
tiedot tallennetaan samantyyppiseen sovellukseen.
32
Perustoiminnot
Näytön ymmärtäminen
Kosketusnäytön käyttäminen
• Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen
sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
• Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti
sormella, jotta näyttö ei vahingoitu.
• Liikkumattomien kuvien käyttämistä kosketusnäytön osissa pitkiä aikoja kerrallaan
ei suositella. Muutoin kuvaan voi tulla jälkikuvia (kuvan "palamista" näyttöön) tai
haamukuvia.
• Laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja, jotka ovat
kosketussyöttöalueen ulkopuolella.
• On suositeltavaa käyttää kosketusnäyttöä sormilla.
Napauttaminen
Napauta näyttöä.
Koskettaminen jonkin aikaa
Kosketa näyttöä noin kaksi sekuntia.
33
Perustoiminnot
Vetäminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se
kohdepaikkaan.
Kaksoisnapauttaminen
Kaksoisnapauta näyttöä.
Pyyhkäiseminen
Pyyhkäise ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai
oikealle.
Levittäminen ja nipistäminen
Levitä näytössä kahta sormea kauemmas
toisistaan tai nipistä niitä yhteen.
34
Perustoiminnot
Siirtymispalkki (valintanäppäimet)
Kun käynnistät näytön, valintanäppäimet tulevat näkyviin siirtymispalkkiin näytön
alareunaan. Oletusvalintanäppäimet ovat viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin, kotinäppäin
ja paluunäppäin. Näppäinten toiminnot voivat vaihdella käytettävän sovelluksen tai
käyttöympäristön mukaan.
Viimeksi käytetyt
sovellukset
-näppäin
Paluunäppäin
Kotinäppäin
Näppäin
Toiminto
Viimeksi
käytettyjen
sovellusten
näppäin
Koti
Paluu
• Napauttamalla voit avata viimeksi käytettyjen sovellusten
luettelon.
• Palaa alkunäyttöön napauttamalla.
• Käynnistä Google-sovellus koskettamalla jonkin aikaa.
• Napauttamalla voit palata edelliseen näyttöön.
35
Perustoiminnot
Siirtymispalkin piilottaminen
Tarkastele tiedostoja tai käytä sovelluksia isommassa näytössä piilottamalla siirtymispalkki.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Näyttö → Siirtymispalkki ja napauta sitten Koko näytön
eleet kohdassa Siirtymistapa. Siirtymispalkki piilotetaan ja elevihjeet näkyvät valintanäppäinten
kohdalla. Jos haluat käyttää valintanäppäimiä, vedä halutun näppäimen elevihjettä ylöspäin.
Jos haluat piilottaa elevihjeet näytön alareunassa, poista Elevihjeet-kytkin käytöstä
napauttamalla sitä.
Siirtymispalkin määrittäminen
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Näyttö → Siirtymispalkki ja valitse sitten vaihtoehto.
• Siirtymistapa: Aseta laite piilottamaan tai näyttämään siirtymispalkki. Piilota siirtymispalkki
napauttamalla Koko näytön eleet. Kun siirtymispalkki on piilotettuna, voit käyttää
valintanäppäimiä vetämällä haluamasi näppäimen elevihjettä ylöspäin.
• Painikkeiden järjestys: Muuta näppäinten järjestystä siirtymispalkissa.
• Elevihjeet: Aseta laite näyttämään ilmaisimet näytön alareunassa, jotta näet
valintanäppäinten paikat. Tämä ominaisuus näkyy vain, kun olet valinnut Koko näytön eleet.
36
Perustoiminnot
Alkunäyttö ja Sovellukset-näyttö
Alkunäyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspaikka. Siinä näkyvät pienoisohjelmat,
sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet.
Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, uudet asennetut sovellukset
mukaan lukien.
Näytön ulkoasu voi vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
Pienoisohjelma
Bixby Home -ilmaisin. Näytä
mukautettu sisältösi.
Suosikkisovellukset
Siirtymispalkki
(valintanäppäimet)
37
Perustoiminnot
Alkunäytön ja Sovellukset-näytön välillä siirtyminen
Avaa Sovellukset-näyttö pyyhkäisemällä alkunäytössä ylös- tai alaspäin.
Palaa alkunäyttöön pyyhkäisemällä Sovellukset-näytössä ylös- tai alaspäin. Voit myös napauttaa
kotinäppäintä tai paluunäppäintä.
Alkunäyttö
Sovellukset-näyttö
Jos lisäät Sovellukset-näppäimen alkunäyttöön, voit avata Sovellukset-näytön napauttamalla
näppäintä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää kohtaa alkunäytössä, napauta Alkunäytön asetukset ja
ota sitten Sovellukset-painike-kytkin käyttöön napauttamalla sitä. Sovellukset-näppäin lisätään
alkunäytön alareunaan.
Sovellukset-näppäin
38
Perustoiminnot
Kohteiden siirtäminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan. Voit siirtää kohteen toiseen
paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.
Voit lisätä sovelluksen pikavalinnan alkunäyttöön koskettamalla kohdetta jonkin aikaa
Sovellukset-näytössä ja vetämällä sen sitten näytön yläreunaan. Sovelluksen pikavalinta lisätään
alkunäyttöön.
Voit myös siirtää usein käytettävät sovellukset pikavalinta-alueelle alkunäytön alareunaan.
Kansioiden luominen
Voit luoda kansioita ja kerätä niihin samantyyppiset sovellukset, mikä nopeuttaa sovellusten
käyttöä ja käynnistämistä.
Kosketa alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten toisen
sovelluksen päälle.
Valitut sovellukset sisältävä uusi kansio luodaan. Napauta Anna kansion nimi ja anna kansion
nimi.
• Uusien sovellusten lisääminen
Napauta Lisää sovelluksia kansion kohdalla. Valitse sovellukset ja napauta Lisää. Voit lisätä
sovelluksen myös vetämällä sen kansioon.
• Sovellusten siirtäminen kansiosta
Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
• Kansion poistaminen
Kosketa kansiota jonkin aikaa ja napauta sitten Poista kansio. Vain kansio poistetaan.
Kansion sovellukset sijoitetaan uudelleen Sovellukset-näyttöön.
39
Perustoiminnot
Alkunäytön muokkaaminen
Tuo muokkaustoiminnot näkyviin koskettamalla jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä
tai nipistämällä sormia yhteen näytössä. Voit esimerkiksi määrittää taustakuvan ja lisätä
pienoisohjelmia. Voit myös lisätä tai poistaa alkunäytön paneeleja tai muuttaa niiden järjestystä.
• Paneelien lisääminen: Pyyhkäise vasemmalle ja napauta sitten
.
• Paneelien siirtäminen: Kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen
paikkaan.
• Paneelien poistaminen: Napauta
paneelissa.
• Taustakuvat: Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
• Pienoisohjelmat: Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka käynnistävät tietyn
sovelluksen toiminnot ja tuovat alkunäyttöön tietoja ja helpon mahdollisuuden sovellusten
käyttöön. Kosketa pienoisohjelmaa jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan
alkunäytössä. Pienoisohjelma lisätään alkunäyttöön.
• Alkunäytön asetukset: Muuta alkunäytön asetuksia.
40
Perustoiminnot
Kaikkien sovellusten näyttäminen alkunäytössä
Voit asettaa laitteen näyttämään kaikki sovellukset alkunäytössä ilman erillistä Sovelluksetnäyttöä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä ja napauta sitten Alkunäytön
asetukset → Alkunäytön asettelu → Vain alkunäyttö → Käytä.
Voit nyt käyttää kaikkia sovelluksiasi pyyhkäisemällä vasemmalle alkunäytössä.
Ilmoituskuvakkeet
Ilmoituskuvakkeet näkyvät näytön yläreunan tilarivillä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät
kuvakkeet.
• Tilarivi ei ehkä näy näytön yläreunassa joissakin sovelluksissa. Saat tilarivin näkyviin
vetämällä alas näytön yläreunasta.
• Osa ilmoituskuvakkeista näkyy vain, kun avaat ilmoituspaneelin.
• Jotkin ilmaisinkuvakkeet näkyvät vain mallissa SM-T725.
Kuvake
Merkitys
Ei signaalia
Signaalin voimakkuus
Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
GPRS-verkkoyhteys
EDGE-verkkoyhteys
UMTS-verkkoyhteys
HSDPA-verkkoyhteys
HSPA+-verkkoyhteys
/
LTE-verkkoyhteys
Wi-Fi-yhteys
Bluetooth-toiminto käytössä
Sijaintipalvelut käytössä
Puhelu meneillään
Vastaamatta jäänyt puhelu
Uusi teksti- tai multimediaviesti
Hälytys käytössä
Mykistystila käytössä
41
Perustoiminnot
Kuvake
Merkitys
Värinätila käytössä
Lentotila käytössä
Virhe tai varoitus
Akun lataus
Akun varaustaso
Lukitusnäyttö
Virtanäppäimen painaminen sammuttaa näytön ja lukitsee sen. Näyttö sammuu ja lukkiutuu
automaattisesti myös, jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Voit avata näytön lukituksen pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan, kun näyttö käynnistyy.
Jos näyttö on sammutettuna, voit käynnistää näytön painamalla virtanäppäintä tai
kaksoisnapauttamalla mitä tahansa näytön kohtaa.
Lukitusnäyttö
42
Perustoiminnot
Näytön lukitustavan muuttaminen
Voit muuttaa näytönlukitusmenetelmää käynnistämällä Asetukset-sovelluksen, napauttamalla
Lukitusnäyttö → Näytön lukituksen tyyppi ja valitsemalla sitten tavan.
Kun asetat kuvion, PIN-koodin, salasanan tai biometriset tietosi näytönlukitusmenetelmäksi, voit
estää muiden pääsyn laitteeseesi ja siten suojata henkilökohtaisia tietojasi. Kun olet asettanut
näytönlukitusmenetelmän, laite vaatii avauskoodia aina, kun sen lukitus yritetään avata.
• Pyyhkäisy: Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan näytössä.
• Kuvio: Avaa näytön lukitus piirtämällä vähintään neljä pistettä sisältävä kuvio.
• PIN-koodi: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljä numeroa sisältävä PIN-koodi.
• Salasana: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljän kirjaimen, numeron tai
erikoismerkin pituinen salasana.
• Ei mitään: Älä aseta näytönlukitusmenetelmää.
• Kasvot: Rekisteröi kasvosi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja on kohdassa
Kasvojentunnistus.
• Sormenjäljet: Rekisteröi sormenjälkesi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja on
Sormenjälkien tunnistus -kohdassa.
Voit asettaa laitteen suorittamaan tehdasasetusten palautuksen, jos avauskoodi
annetaan väärin useita kertoja peräkkäin ja yritysten enimmäisraja saavutetaan.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Lukitusnäyttö → Suojatun lukituksen
asetukset, avaa näytön lukitus käyttämällä esimääritettyä näytönlukitustapaa ja aktivoi
sitten Autom. tehdaspalautus -kytkin napauttamalla sitä.
43
Perustoiminnot
Ruudunkaappaus
Voit kaapata ruudunkaappauskuvan laitteen käytön aikana ja kirjoittaa tai piirtää kaapattuun
kuvaan, rajata sitä tai jakaa sen. Voit kaapata nykyisen näytön ja vieritettävän alueen.
Kaappaa näyttökuva jollakin seuraavista tavoista. Kaapatut näyttökuvat tallennetaan Galleriasovellukseen.
• Kaappaaminen näppäimellä: Paina äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä ja
virtanäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti.
• Kaappaaminen pyyhkäisemällä: Pyyhkäise kädellä vasemmalle tai oikealle näytön yli.
• Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten ja toimintojen käytön
aikana.
• Jos ruudunkaappauskuvan kaappaaminen pyyhkäisemällä ei ole käytössä, käynnistä
Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot → Liikkeet ja eleet ja aktivoi
sitten Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä -kytkin napauttamalla sitä.
Kun olet kaapannut näyttökuvan, voit käyttää seuraavia näytön alareunan työkalurivin
toimintoja:
•
: Kaappaa nykyinen sisältö ja piilotettu sisältö pitkällä sivulla, kuten Internet-sivulla. Kun
napautat , näyttö vierittyy automaattisesti alaspäin, jolloin lisää sisältöä kaapataan.
•
: Rajaa osa ruudunkaappauskuvasta. Rajattu alue tallennetaan Galleria-sovellukseen.
•
: Kirjoita tai piirrä ruudunkaappauskuvaan.
•
: Jaa ruudunkaappauskuva muiden kanssa.
Jos toiminnot eivät näy kaapatussa ruudunkaappauskuvassa, käynnistä Asetuksetsovellus, napauta Edistykselliset toiminnot ja aktivoi sitten Älykäs näyttökuva -kytkin
napauttamalla sitä.
44
Perustoiminnot
Ilmoituspaneeli
Kun saat uuden ilmoituksen, tilariville tulee ilmoituskuvake. Jos haluat lisätietoja kuvakkeista,
avaa ilmoituspaneeli ja lue tiedot.
Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin. Voit sulkea ilmoituspaneelin
pyyhkäisemällä ylöspäin näytössä.
Voit käyttää seuraavia toimintoja ilmoituspaneelissa.
Avaa Asetukset.
Pika-asetusnäppäimet
Näytä ilmoituksen tiedot ja
suorita eri toimintoja.
Poista kaikki ilmoitukset.
Avaa ilmoitusasetukset.
45
Perustoiminnot
Pika-asetusnäppäinten käyttäminen
Voit ottaa käyttöön joitakin toimintoja napauttamalla pika-asetusnäppäimiä. Saat näkyviin lisää
näppäimiä pyyhkäisemällä alaspäin.
Voit muuttaa toimintojen asetuksia napauttamalla tekstiä jokaisen näppäimen alapuolella. Saat
näkyviin lisäasetuksia koskettamalla näppäintä jonkin aikaa.
Voit muuttaa näppäinten järjestystä napauttamalla → Painikkeiden järjestys, koskettamalla
näppäintä jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
46
Perustoiminnot
Tekstin syöttäminen
Näppäimistöasettelu
Näppäimistö tulee automaattisesti näkyviin, kun syötät tekstiä esimerkiksi sähköpostiviestien
lähettämistä ja muistiinpanojen luontia varten.
Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi
kieleksi tekstin syöttämistä varten.
Näytä lisää
näppäimistötoimintoja.
Muita näppäimistötoimintoja
Poista edellinen merkki.
Syötä isoja kirjaimia. Jos haluat
kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia,
napauta kahdesti.
Siirry seuraavalle riville.
Siirrä osoitinta.
Syötä erikoismerkkejä.
Syötä välilyönti.
Syöttökielen vaihtaminen
Jos haluat vaihtaa syöttökieltä, napauta syöttökielinäppäintä. Napauta
Syöttökielten hallinta ja valitse sitten käytettävät kielet.
47
→ Kielet ja tyypit →
Perustoiminnot
Näppäimistön vaihtaminen
Voit vaihtaa näppäimistöä napauttamalla
.
Jos haluat vaihtaa näppäimistön tyyppiä, napauta
sitten haluamasi näppäimistötyyppi.
→ Kielet ja tyypit, valitse kieli ja valitse
Jos näppäimistönäppäintä (
) ei näy siirtymispalkissa, käynnistä Asetukset-sovellus,
napauta Yleinen hallinta → Kieli ja syöttö ja aktivoi sitten Näytä Näppäimistö-painike
-kytkin napauttamalla sitä.
Muita näppäimistötoimintoja
•
: Ennakoi sanoja syötteen perusteella ja näytä sanaehdotuksia. Voit palata
näppäimistötoimintojen luetteloon napauttamalla .
•
: Syötä hymiöitä.
•
: Syötä tarroja.
•
: Lisää animoituja GIF-tiedostoja.
•
: Siirry käsinkirjoitustilaan.
Vaihda vakionäppäimistöön.
Näytä tiedot käsinkirjoituksen
muokkaamisesta.
•
: Lisää kohde leikepöydältä.
•
: Syötä tekstiä puhumalla.
•
: Muuta näppäimistön asetuksia.
•
→
: Muuta näppäimistön tilaa tai kokoa.
•
→
: Avaa tekstinmuokkauspaneeli.
48
Perustoiminnot
Kopioiminen ja liittäminen
1
2
Kosketa tekstiä jonkin aikaa.
3
Napauta Kopioi tai Leikkaa.
Valitse haluamasi teksti vetämällä
Valitse kaikki.
- tai
-kuvaketta tai valitse kaikki teksti napauttamalla
Valittu teksti kopioidaan leikepöydälle.
4
Kosketa jonkin aikaa kohtaa, johon teksti lisätään, ja napauta Liitä.
Voit liittää aiemmin kopioimasi tekstin napauttamalla Leikepöytä ja valitsemalla sitten
tekstin.
Sanakirja
Voit hakea sanojen määritelmiä käyttäessäsi tiettyjä toimintoja, kuten selatessasi Internet-sivuja.
1
Kosketa jonkin aikaa sanaa, jonka määritelmän haluat hakea.
Jos haluamasi sana ei ole valittuna, valitse haluamasi teksti vetämällä
2
tai
.
Napauta Sanakirja vaihtoehtojen luettelossa.
Jos sanakirjaa ei ole esiasennettu laitteeseen, napauta Siirry kohtaan Hallitse sanakirjoja.,
napauta
sanakirjan vieressä ja lataa se napauttamalla ASENNA.
3
Näytä määritelmä sanakirjaponnahdusikkunassa.
Voit siirtyä koko näytön näkymään napauttamalla . Saat näkyviin lisää määritelmiä
napauttamalla määritelmää näytössä. Voit lisätä sanan suosikkisanojesi luetteloon
napauttamalla tietonäkymässä tai käyttää sanaa hakusanana napauttamalla Hae
verkosta.
49
Sovellukset ja ominaisuudet
Sovellusten asentaminen tai asennuksen
poistaminen
Galaxy Store
Voit ostaa ja ladata sovelluksia. Voit ladata sovelluksia, jotka on suunniteltu nimenomaan
Samsung Galaxy -laitteisiin.
Käynnistä Galaxy Store -sovellus.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla hakukenttää.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
ASENNA. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla → Asetukset →
Päivitä sovellukset automaattisesti ja valitsemalla sitten asetuksen.
Play Kauppa
Voit ostaa ja ladata sovelluksia.
Käynnistä Play Kauppa -sovellus.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä sovelluksia hakusanan avulla.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
ASENNA. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
→ Asetukset →
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla
Automaattiset sovelluspäivitykset ja valitsemalla sitten asetuksen.
50
Sovellukset ja ominaisuudet
Sovellusten hallinta
Sovellusten asennuksen poistaminen tai poistaminen käytöstä
Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja valitse vaihtoehto.
• Poista käytöstä: Poista käytöstä valitut oletussovellukset, joiden asennusta ei voi poistaa
laitteesta.
• Poista asennus: Poista ladattujen sovellusten asennus.
Sovellusten ottaminen käyttöön
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Sovellukset →
ja napauta sitten Käytössä.
→ Poistettu käytöstä, valitse sovellus
Sovellusten käyttöoikeuksien määrittäminen
Joidenkin sovellusten oikea toiminta edellyttää, että niillä on oikeus käyttää tietojasi, jotka ovat
laitteessa. Kun avaat sovelluksen, näkyviin voi tulla ponnahdusikkuna, joka pyytää tiettyjen
toimintojen tai tietojen käyttöoikeutta. Myönnä käyttöoikeudet sovellukselle napauttamalla
ponnahdusikkunassa Salli.
Voit tarkastella sovellusten käyttöoikeuksien asetuksia käynnistämällä Asetukset-sovelluksen
ja napauttamalla Sovellukset. Valitse sovellus ja napauta Luvat. Voit tarkastella sovelluksen
käyttöoikeusluetteloa ja muuttaa sen käyttöoikeuksia.
Voit tarkastella tai muuttaa sovelluksen asetuksia käyttöoikeusluokan mukaan käynnistämällä
Asetukset-sovelluksen ja napauttamalla Sovellukset → → Sovelluksen oikeudet. Valitse
kohde ja myönnä oikeudet napauttamalla sovellusten vieressä olevia kytkimiä.
Jos et myönnä sovelluksille käyttöoikeuksia, sovellusten perustoiminnot eivät ehkä toimi
oikein.
51
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelin (SM-T725)
Esittely
Voit soittaa tai vastaanottaa ääni- ja videopuheluja.
Jos haluat soittaa puhelun ja lähettää tekstiviestin, käynnistä Asetukset-sovellus,
napauta Yhteydet ja aktivoi sitten Call & Message Continuity -kytkin napauttamalla sitä.
Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin laitteessasi ja toisessa
laitteessa. (SM-T720)
Puhelujen soittaminen
1
2
3
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Näppäim.
Anna puhelinnumero.
Soita äänipuhelu napauttamalla
tai videopuhelu napauttamalla
.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää numero
yhteystietoluetteloon.
Esikatsele puhelinnumeroa.
Poista edellinen merkki.
52
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelujen soittaminen puhelulokeista tai yhteystietoluettelosta
Napauta Viimeis. tai Yhteystiedot ja pyyhkäise oikealle sen yhteystiedon tai puhelinnumeron
kohdalla, johon haluat soittaa.
Jos tämä toiminto on poissa käytöstä, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset
toiminnot → Liikkeet ja eleet ja aktivoi sitten Soita / lähetä viestejä pyyhk. -kytkin
napauttamalla sitä.
Pikavalintojen käyttäminen
Voit soittaa puheluja nopeasti määrittämällä pikavalintanumeroita.
Kun haluat määrittää numeron pikavalintaan, napauta Näppäim. tai Yhteystiedot → →
Pikavalintanumerot, valitse pikavalintanumero ja lisää sitten puhelinnumero.
Voit soittaa puhelun koskettamalla jonkin aikaa pikavalintanumeroa numeronäppäimistössä.
Jos haluat määrittää pikavalintanumeron 10 tai sitä suuremman, napauta numeron ensimmäisiä
numeroita ja kosketa sitten jonkin aikaa viimeistä numeroa.
Jos esimerkiksi asetat numeron 123 pikavalintanumeroksi, napauta 1, napauta 2 ja kosketa sitten
jonkin aikaa 3.
Puhelujen soittaminen lukitusta näytöstä
Vedä lukitussa näytössä
-kuvake ympyrän ulkopuolelle.
Soittaminen ulkomaille
1
2
3
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Näppäim.
Kosketa 0-näppäintä jonkin aikaa, kunnes +-merkki tulee näkyviin.
Anna maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero ja napauta sitten
53
.
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelujen vastaanottaminen
Puheluun vastaaminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Puhelun hylkääminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Jos haluat lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun, vedä Lähetä viesti -palkkia ylöspäin.
Jos Lisää muistutus -kytkin aktivoidaan, laite tallentaa muistutuksen ja muistuttaa sinua
hylätystä puhelusta tunnin kuluttua.
Voit luoda erilaisia hylkäysviestejä käynnistämällä Puhelin-sovelluksen, napauttamalla →
Asetukset → Pikahylkäysviestit, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla sitten .
Vastaamattomat puhelut
Jos puheluun ei vastata, -kuvake tulee näkyviin tilariville. Saat vastaamattomien puhelujen
luettelon näkyviin avaamalla ilmoituspaneelin. Voit myös tarkastella vastaamattomia puheluja
käynnistämällä Puhelin-sovelluksen ja napauttamalla Viimeis.
Puhelinnumerojen estäminen
Voit estää puhelut, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista.
1
2
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta → Asetukset → Estä numerot.
Napauta Viimeis. tai Yhteystiedot, valitse yhteystiedot ja napauta sitten Valmis.
Voit antaa numeron manuaalisesti napauttamalla Lisää puhelinnumero, kirjoittamalla
puhelinnumeron ja napauttamalla sitten .
Kun estetyt numerot yrittävät ottaa sinun yhteyden, et saa ilmoitusta. Puheluista jää merkintä
puhelulokiin.
Voit estää saapuvat puhelut myös niiltä henkilöiltä, joiden puheluissa ei näy soittajan
tunnusta. Ota Estä tuntemattomat soittajat -toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
54
Sovellukset ja ominaisuudet
Toiminnot puhelujen aikana
Jos takakameran ympärillä oleva alue peitetään, puhelun aikana voi kuulua häiriöääniä.
Poista lisävarusteet, kuten näytönsuojakalvot tai tarrat, takakameran alueen ympäriltä.
Äänipuhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
•
: Käytä lisävaihtoehtoja.
• Lisää puhelu: Soita toinen puhelu. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Kun lopetat toisen
puhelun, ensimmäinen puhelu jatkuu.
• Viesti: Lähetä viesti.
• Bluetooth: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on yhdistetty laitteeseen.
• Puhelu pitoon: Aseta puhelu pitoon. Voit noutaa puhelun pidosta napauttamalla Jatka
puhelua.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Näppäim./Piilota: Avaa tai sulje näppäimistö.
•
: Lopeta nykyinen puhelu.
Videopuhelun aikana
Napauttamalla näyttöä voit käyttää seuraavia toimintoja:
•
: Käytä lisävaihtoehtoja.
• Kamera: Poista kamera käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei näe sinua.
• Vaihda: Vaihda etu- ja takakameran välillä.
•
: Lopeta nykyinen puhelu.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Bluetooth: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on yhdistetty laitteeseen.
55
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelinnumeron lisääminen yhteystietoihin
Puhelinnumeron lisääminen Yhteystiedot-luetteloon numeronäppäimistöltä
1
2
3
4
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Näppäim.
Näppäile numero.
Napauta Lisää yhteystietoihin.
Luo uusi yhteystieto napauttamalla Luo yhteystieto tai lisää numero aiemmin luotuun
yhteystietoon napauttamalla Päivitä nykyiset.
Puhelinnumeron lisääminen Yhteystiedot-luetteloon puheluluettelosta
1
2
3
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Viimeis.
Napauta puhelinnumeroa ja napauta Lisää.
Luo uusi yhteystieto napauttamalla Luo yhteystieto tai lisää numero aiemmin luotuun
yhteystietoon napauttamalla Päivitä nykyiset.
Merkinnän lisääminen puhelinnumeroon
Voit lisätä merkintöjä numeroihin tallentamatta niitä yhteystietoihin. Siten näet soittavan
henkilön tiedot, vaikka häntä ei olisi tallennettu yhteystietoihin.
1
2
3
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta Viimeis.
Napauta puhelinnumeroa.
Napauta Lisää tunniste, kirjoita merkintä ja napauta sitten Lisää.
Kun kyseisestä numerosta soitetaan, merkintä näkyy numeron alapuolella.
56
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhteystiedot
Esittely
Voit luoda uusia yhteystietoja tai hallita laitteessa olevia yhteystietoja.
Yhteystietojen lisääminen
Uuden yhteystiedon luominen
1
2
3
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
.
Valitse tallennussijainti ja napauta Valitse.
Anna yhteystiedot.
Valitse tallennussijainti.
Lisää kuva.
Anna yhteystiedot.
Avaa lisää tietokenttiä.
Tallennettavissa olevien tietojen tyypit voivat vaihdella valitun tallennussijainnin
mukaan.
4
Napauta Tallenna.
57
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhteystietojen tuominen
Voit lisätä yhteystietoja tuomalla ne muista tallennustiloista laitteeseesi.
1
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
yhteystiedot → Tuo.
2
3
4
Valitse tallennussijainti, josta yhteystiedot tuodaan.
→ Yhteyshenkilöiden hallinta → Tuo/vie
Valitse tuotavat VCF-tiedostot tai yhteystiedot ja napauta Valmis.
Valitse tallennussijainti, johon yhteystiedot tallennetaan, ja napauta Tuo.
Yhteystietojen synkronoiminen Internet-tilien kanssa
Voit synkronoida laitteesi yhteystiedot Internet-tileihisi, kuten Samsung-tiliisi, tallennettujen
verkkoyhteystietojen kanssa.
1
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit ja valitse tili, jonka
kanssa synkronoidaan.
2
Napauta Synkronoi tili ja aktivoi Yhteystiedot-kytkin napauttamalla sitä.
Napauta Samsung-tiliä varten → Synkronointiasetukset ja aktivoi Yhteystiedot-kytkin
napauttamalla sitä.
58
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhteystietojen etsiminen
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus.
Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista:
• Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
• Voit selata yhteystietoluetteloa nopeasti vetämällä sormella luettelon oikealla puolella
olevassa hakemistossa.
• Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa
ja anna hakuehdot.
Napauta yhteystietoa. Käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista:
Jos haluat soittaa puhelun ja lähettää tekstiviestin, käynnistä Asetukset-sovellus,
napauta Yhteydet ja aktivoi sitten Call & Message Continuity -kytkin napauttamalla sitä.
Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin laitteessasi ja toisessa
laitteessa. (SM-T720)
•
: Lisää suosikkiyhteystietoihin.
•
/
•
: Luo viesti.
•
: Luo sähköpostiviesti.
: Soita ääni- tai videopuhelu. (SM-T725)
Yhteystietojen jakaminen
Voit jakaa yhteystietoja muiden kanssa eri jakamisvaihtoehtojen avulla.
1
2
3
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta → Jaa.
Valitse yhteystiedot ja napauta Jaa.
Valitse jakotapa.
59
Sovellukset ja ominaisuudet
Profiilin tallentaminen ja jakaminen (SM-T725)
Voit tallentaa ja jakaa muiden kanssa profiilitietosi, kuten valokuvan ja tilaviestin, käyttämällä
profiilinjakamistoimintoa.
• Profiilinjakamistoiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Profiilinjakamistoiminto on vain niiden yhteyshenkilöiden käytettävissä, jotka ovat
ottaneet profiilinjakamistoiminnon käyttöön omassa laitteessaan.
1
2
3
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja valitse profiilisi.
Napauta Muokkaa, muokkaa profiiliasi ja napauta Tallenna.
Napauta Jaa profiilisi napauttamalla tätä ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Profiilinjakamistoiminnon käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista. Voit
tarkastella yhteyshenkilön päivitettyä profiilia Yhteystiedot-luettelossa.
Jos haluat muuttaa niiden yhteyshenkilöiden määrää, joiden kanssa profiilisi jaetaan,
napauta Valitse, mitä jaetaan, valitse jaettava kohde ja valitse sitten vaihtoehto.
Ryhmien luominen
Voit luoda ryhmiä esimerkiksi sukulaisia tai ystäviä varten ja hallita yhteystietoja ryhmittäin.
1
2
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
→ Ryhmät → Luo ryhmä.
Anna ryhmän nimi.
Voit määrittää ryhmän soittoäänen napauttamalla Ryhmäsoittoääni ja valitsemalla
soittoäänen. (SM-T725)
Jos haluat määrittää ryhmän soittoäänen, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta
Yhteydet ja aktivoi sitten Call & Message Continuity -kytkin napauttamalla sitä. Sinun
on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin laitteessasi ja toisessa
laitteessa. (SM-T720)
3
4
Napauta Lisää jäsen, valitse ryhmään lisättävät yhteystiedot ja napauta sitten Valmis.
Napauta Tallenna.
60
Sovellukset ja ominaisuudet
Ryhmäviestin lähettäminen
Voit lähettää ryhmäviestin ryhmän jäsenille samanaikaisesti.
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus, napauta
Lähetä viesti. (SM-T725)
→ Ryhmät, valitse ryhmä ja napauta sitten →
Jos haluat soittaa puhelun ja lähettää tekstiviestin, käynnistä Asetukset-sovellus,
napauta Yhteydet ja aktivoi sitten Call & Message Continuity -kytkin napauttamalla sitä.
Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin laitteessasi ja toisessa
laitteessa. (SM-T720)
Kaksinkertaisten yhteystietojen yhdistäminen
Kun tuot yhteystietoja muista tallennustiloista tai synkronoit yhteystietoja muiden tilien
kanssa, yhteystietoluettelossa voi olla samoja yhteystietoja kaksi kertaa. Voit lyhentää
yhteystietoluetteloa yhdistämällä kaksinkertaiset yhteystiedot.
1
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta
yhteyshenkilöt.
2
Valitse yhteystiedot ja napauta Yhdistä.
→ Yhteyshenkilöiden hallinta → Yhdistä
Yhteystietojen poistaminen
1
2
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta → Poista.
Valitse yhteystiedot ja napauta Poista.
Jos haluat poistaa yhteystietoja yksi kerrallaan, avaa yhteystietoluettelo ja napauta yhteystietoa.
Napauta sitten → Poista.
Viestit
Esittely
Voit lähettää ja lukea viestejä keskusteluissa.
Jos haluat soittaa puhelun ja lähettää tekstiviestin, käynnistä Asetukset-sovellus,
napauta Yhteydet ja aktivoi sitten Call & Message Continuity -kytkin napauttamalla sitä.
Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin laitteessasi ja toisessa
laitteessa. (SM-T720)
61
Sovellukset ja ominaisuudet
Viestien lähettäminen
Viestien lähettämisestä voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1
2
Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta
.
Lisää vastaanottajat ja kirjoita viesti.
Voit tallentaa ja lähettää ääniviestin koskettamalla
jonkin aikaa, sanelemalla viestin
ja vapauttamalla sitten sormesi. Tallennuskuvake on näkyvissä vain, kun näppäimistö on
piilotettuna.
Vastaanottaja
3
Anna vastaanottajat.
Liitä tiedostoja.
Lähetä viesti.
Kirjoita viesti.
Syötä tarroja.
Lähetä viesti napauttamalla
.
62
Sovellukset ja ominaisuudet
Viestien näyttäminen
Viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan.
Viestien vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1
2
3
Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta Keskustelut.
Valitse viestiluettelosta yhteystieto.
Tarkastele keskustelua.
Voit vastata viestiin napauttamalla Kirjoita viesti, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla
sitten .
Voit muuttaa fonttikokoa levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai
nipistämällä niitä yhteen.
Tarpeettomien viestien estäminen
Voit estää viestit, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista.
1
Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta → Asetukset → Estä numerot ja viestit → Estä
numerot.
2
Napauta Postilaatikko ja valitse yhteystieto. Voit myös napauttaa Yhteystiedot, valita
yhteystiedot ja napauttaa sitten Valmis.
Voit antaa numeron manuaalisesti kirjoittamalla numeron Anna numero -kohdan
alapuolelle ja napauttamalla .
63
Sovellukset ja ominaisuudet
Viesti-ilmoitusten asetusten määrittäminen
Voit muuttaa esimerkiksi ilmoituksen ääntä ja näyttöasetuksia.
1
Käynnistä Viestit-sovellus, napauta → Asetukset → Ilmoitukset ja aktivoi sitten kytkin
napauttamalla sitä.
2
Muuta ilmoitusasetuksia.
Viestimuistutuksen määrittäminen
Voit määrittää tarkistamattomista ilmoituksista kertovien hälytysten aikavälin. Jos tämä toiminto
ei ole käytössä, avaa Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Lisäasetukset →
Ilmoitusmuistutukset ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
Viestien poistaminen
1
2
3
Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta Keskustelut.
Valitse viestiluettelosta yhteystieto.
Kosketa viestiä jonkin aikaa ja napauta Poista.
Jos haluat poistaa useita viestejä, valitse poistettavat viestit.
4
Napauta Poista.
64
Sovellukset ja ominaisuudet
Internet
Esittely
Voit selata Internetiä, etsiä tietoja ja merkitä kirjanmerkillä haluamasi Internet-sivut, minkä
jälkeen voit käyttää niitä kätevästi.
Internet-sivujen selaaminen
1
2
3
Käynnistä Internet-sovellus.
Napauta osoitekenttää.
Anna Internet-osoite tai hakusana ja napauta sitten Siirry.
Voit tuoda työkalurivit näkyviin vetämällä sormella hieman alaspäin näytössä.
Siirry sivulta toiselle.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää kirjanmerkki nykyiselle
Internet-sivulle.
Avaa kotisivu.
Sulje välilehti.
Avaa uusi välilehti.
Päivitä nykyinen Internet-sivu.
65
Sovellukset ja ominaisuudet
Salaisen tilan käyttäminen
Salaisessa tilassa voit erikseen hallita avoimia välilehtiä, kirjanmerkkejä ja tallennettuja sivuja. Voit
lukita salaisen tilan salasanan ja biometristen tietojesi avulla.
Salaisen tilan ottaminen käyttöön
Napauta → Ota salainen tila k. Jos käytät tätä toimintoa ensimmäisen kerran, määritä,
käytetäänkö salaisessa tilassa salasanaa.
Salaisessa tilassa laite vaihtaa työkalurivien värejä.
Salaisessa tilassa ei voi käyttää joitakin toimintoja, kuten ruudunkaappausta.
Suojausasetusten muuttaminen
Voit muuttaa salasanaasi tai lukitusmenetelmää.
Napauta → Asetukset → Yksityisyys ja tietoturva → Aseta salaisen tilan lukitustapa
→ Vaihda salasana. Jos haluat asettaa rekisteröimäsi biometriset tiedot lukitusmenetelmäksi
salasanan ohella, aktivoi Sormenjäljet-kytkin napauttamalla sitä. Lisätietoja biometristen tietojen
käyttämisestä on kohdassa Sormenjälkien tunnistus.
Salaisen tilan poistaminen käytöstä
Napauta
→ Poista salainen tila käyt.
66
Sovellukset ja ominaisuudet
Sähköposti
Sähköpostitilien määrittäminen
Määritä sähköpostitili, kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäisen kerran.
1
2
3
Käynnistä Sähköposti-sovellus.
Valitse luettelosta sähköpostipalvelu tai napauta Muu.
Määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Voit määrittää toisen sähköpostitilin napauttamalla
→
→ Lisää tili.
Jos sinulla on vähintään kaksi sähköpostitiliä, voit asettaa jonkin niistä oletustiliksi. Napauta
→ → → Aseta oletustili.
Sähköpostiviestien lähettäminen
1
2
3
Napauta
sähköpostiviestin luontia varten.
Lisää vastaanottajat ja kirjoita aihe ja sähköpostiviestin teksti.
Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla
.
Sähköpostiviestien lukeminen
Kun Sähköposti on auki, laite noutaa uudet sähköpostiviestit automaattisesti. Voit noutaa
sähköpostiviestit manuaalisesti pyyhkäisemällä alaspäin sähköpostiviestiluettelon yläreunassa.
Voit lukea sähköpostiviestin napauttamalla sitä näytössä.
Jos sähköpostin synkronointi on poissa käytöstä, uusia sähköpostiviestejä ei voida
noutaa. Voit ottaa sähköpostin synkronoinnin käyttöön napauttamalla → → tilisi
nimi ja aktivoimalla sitten Synkronoi tili -kytkimen napauttamalla sitä.
67
Sovellukset ja ominaisuudet
Kamera
Esittely
Ota valokuvia ja tallenna videoita käyttämällä eri tiloja ja asetuksia.
Kameran asiallinen käyttötapa
• Älä ota ihmisistä valokuvia tai tallenna heistä videoita ilman heidän lupaansa.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se on kiellettyä.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se voi loukata ihmisten yksityisyyttä.
Kameran käynnistäminen
Voit käynnistää Kamera-sovelluksen seuraavilla tavoilla:
• Käynnistä Kamera-sovellus.
• Vedä lukitussa näytössä
-kuvake ympyrän ulkopuolelle.
• Joidenkin menetelmien käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Jotkin kameran toiminnot eivät ole käytettävissä, kun Kamera-sovellus käynnistetään
lukitusta näytöstä tai näytön ollessa sammutettuna, jos näytönlukitusmenetelmä on
määritetty.
• Jos ottamasi valokuvat näyttävät epäteräviltä, puhdista kameran objektiivi ja yritä
uudelleen.
Peruskuvaus
Valokuvien tai videoiden kuvaaminen
1
2
Napauta kuvaustilojen luettelossa Valokuva tai Video.
Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan.
68
Sovellukset ja ominaisuudet
3
Ota valokuva napauttamalla
tai aloita videon tallentaminen napauttamalla
.
Tarraluettelo
Bixby Vision
Vaihda etuja takakameran välillä.
Kamera-asetukset
Nykyisen kuvaustilan
asetukset
Ota valokuva.
Esikatselun
pienoiskuva
Näkymän
optimointinäppäin
Valitse objektiivi.
Kuvaustilat
Nykyinen tila
• Jos haluat säätää valokuvien tai videoiden kirkkautta, napauta näyttöä. Kun säätöpalkki
tulee näkyviin, vedä säätöpalkin -kohtaa merkkiä tai kohti.
• Voit tehdä videosta ruudunkaappauksen tallennuksen aikana napauttamalla
.
• Voit muuttaa tarkennusta videon tallentamisen aikana napauttamalla siinä kohdassa,
johon haluat tarkentaa. Voit käyttää automaattitarkennustilaa napauttamalla .
• Esikatselunäyttö voi vaihdella kuvaustilan ja käytettävän kameran mukaan.
• Kamera poistuu käytöstä automaattisesti, jos sitä ei käytetä.
• Varmista, ettei objektiivi ole vahingoittunut eikä likaantunut. Muutoin laite ei ehkä
toimi oikein joissakin tiloissa, jotka vaativat suuren tarkkuuden.
• Laitteen kamerassa on laajakulmaobjektiivi. Laajakulmavalokuvissa tai -videoissa voi
näkyä pientä vääristymää, mikä ei ole merkki laitteen suorituskykyongelmista.
• Enimmäistallennusaika voi lyhentyä, kun kuvaat suuren tarkkuuden videota.
69
Sovellukset ja ominaisuudet
Objektiivin valitseminen kuvaamista varten
Ota kuva tai tallenna video sen jälkeen, kun olet valinnut haluamasi kameran objektiivin.
Valitse esikatselunäytössä objektiivi.
Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin tiloissa.
•
•
: Voit ottaa tavallisen valokuvan tai tallentaa normaalin videon tavallisella objektiivilla.
: Voit ottaa valokuvan tai tallentaa videon selkeämpänä suurentamalla kohdetta
objektiivin optisella 2x-zoomauksella.
Peruskuvaus
Kuvaus optisella
2x-zoomauksella
70
Sovellukset ja ominaisuudet
Lähentäminen ja loitontaminen
Lähennä levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai loitonna nipistämällä
näytössä.
• Zoomausominaisuudet ovat käytettävissä vain takakameraa käytettäessä.
• Optinen 2x-zoomaus ei ehkä toimi vähäisessä valossa.
Kuvaustilojen luettelon muokkaaminen
Voit muokata kuvaustilojen luetteloa esikatselunäytössä.
1
Napauta esikatselunäytössä
→ Kameratilat → Muokkaustilat.
Voit myös koskettaa kuvaustilojen luetteloa jonkin aikaa esikatselunäytössä.
2
Valitse käytettävät tilat.
Jos haluat muuttaa kuvaustilojen järjestystä, vedä
Kuvaustilojen luettelo
71
toiseen paikkaan.
Sovellukset ja ominaisuudet
Kameranäppäimen toiminnan määrittäminen
Voit ottaa sarjan valokuvia tai luoda GIF-animaation koskettamalla kameranäppäintä jonkin
aikaa.
Napauta esikatselunäytössä
käyttää.
→ Paina Laukaisin-painiketta ja ja valitse toiminto, jota haluat
• Ota kuva: Ota valokuva.
• Ota kuvasarja: Ota sarja valokuvia.
• Luo GIF: Luo GIF-animaatio peräkkäin ottamistasi valokuvista.
Ota kuvasarja- ja Luo GIF -toiminnot ovat käytettävissä vain joissakin kuvaustiloissa.
Tarkennuksen (AF) ja valotuksen (AE) lukitseminen
Voit lukita tarkennuksen tai valotuksen valitulle alueelle ja siten estää kameran automaattisen
säätämisen kohteiden tai valonlähteiden mukaan.
Kosketa jonkin aikaa tarkennettavaa aluetta, niin AF/AE-kehys tulee näkyviin alueelle ja
tarkennus- ja valotusasetus lukitaan. Asetus pysyy lukittuna myös valokuvan ottamisen jälkeen.
Tämä toiminto on käytettävissä vain Valokuva- tai Ammattilainen-tilassa.
72
Sovellukset ja ominaisuudet
Tilanteen optimointi
Laite voi säätää väriasetuksia automaattisesti tunnistettuaan kohteen tai näkymän, kuten ihmisiä,
ruokaa tai yönäkymän.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Valokuva. Kun kamera tunnistaa kohteen tai näkymän,
näkymän optimointinäppäin muuttuu ja optimoidut värit otetaan käyttöön.
73
Sovellukset ja ominaisuudet
Reaaliaik. tark.
Kameran avulla voit ottaa valokuvia, joissa tausta on epäterävä ja kohde selvästi erottuva.
Erottuvien muotokuvien ottaminen Reaaliaikainen tarkennus -toiminnon
avulla
Voit säätää taustan epäterävyyttä esikatselunäytössä ja ottaa valokuvan, joka korostaa kohdetta.
• Käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa on riittävästi valoa.
• Taustan epäterävöintiä ei ehkä käytetä oikein seuraavissa olosuhteissa:
– – Laite tai kohde liikkuu.
– – Kohde on kapea tai läpinäkyvä.
– – Kohteessa on samanlainen väri tai kuvio kuin taustassa.
– – Kohde tai tausta on tasainen.
1
2
Napauta kuvaustilojen luettelossa Reaaliaik. tark.
Säädä taustan epäterävyyttä vetämällä taustan epäterävyyden säätöpalkkia vasemmalle tai
oikealle.
74
Sovellukset ja ominaisuudet
3
Kun Tehoste on valmis. -sanoma näkyy esikatselunäytössä, ota valokuva napauttamalla
Taustan epäterävyyden
säätöpalkki
Reaaliaikainen tarkennus
Reaaliaikainen tarkennus -valokuvien taustan muokkaaminen
Voit myös muokata Reaaliaikainen tarkennus -toiminnolla otetun valokuvan taustan
epäterävyyttä.
1
Valitse Reaaliaikainen tarkennus -toiminnolla otettu valokuva ja napauta Muuta
taustatehostetta.
2
Säädä taustan epäterävyyttä vetämällä taustan epäterävyyden säätöpalkkia vasemmalle tai
oikealle.
Säädä taustan
epäterävyyttä.
3
Tallenna valokuva napauttamalla Käytä.
75
.
Sovellukset ja ominaisuudet
Reaaliaikaiset tarrat
Voit kuvata valokuvia ja videoita ja käyttää reaaliaikaisia tarroja. Kun liikutat kasvojasi, tarrat
seuraavat liikkeitäsi. Voit myös tallentaa hienon ja hauskan tarran, joka liikkuu videossa.
1
2
Napauta esikatselunäytössä Tarra.
3
Ota valokuva napauttamalla
Napauta
ja valitse haluamasi tarra.
tai aloita videon tallentaminen napauttamalla
76
.
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvaustilojen käyttäminen
Jos haluat vaihtaa kuvaustilaa, vedä kuvaustilojen luetteloa vasemmalle tai oikealle tai pyyhkäise
vasemmalle tai oikealle esikatselunäytössä.
Valitse haluamasi kuvaustila.
Valokuvatila
Kamera muuttaa kuvausasetuksia automaattisesti ympäristön mukaan, mikä helpottaa
valokuvien ottamista.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Valokuva.
Jos haluat ottaa omakuvia etukameralla, pyyhkäise ylös- tai alaspäin tai vaihda etukameraan
napauttamalla .
Kauneustehosteiden käyttäminen
Voit valita suodatintehosteen ja myös muuttaa kasvonpiirteitäsi, kuten ihosi sävyä tai kasvojesi
muotoa, ennen omakuvan ottamista.
1
2
Napauta esikatselunäytössä
.
Valitse suodatintehoste tai kauneustehosteita ja ota valokuva.
Videotila
Kamera muuttaa kuvausasetuksia automaattisesti ympäristön mukaan, mikä helpottaa videoiden
tallentamista.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Video.
Hyperlapse-tila
Voit kuvata otoksia, kuten ohi meneviä ihmisiä tai autoja, ja katsella niitä nopeutettuina videoina.
1
2
Napauta kuvaustilojen luettelossa Hyperlapse.
Napauta
ja valitse kuvataajuusvaihtoehto.
Jos valitset kuvataajuudeksi vaihtoehdon Automaattinen, laite säätää kuvataajuutta
automaattisesti otoksen nopeuden muutosten mukaan.
77
Sovellukset ja ominaisuudet
3
4
5
Aloita tallennus napauttamalla
Lopeta tallennus napauttamalla
.
.
Aloita videon katselu napauttamalla esikatselunäytössä esikatselupienoiskuvaa ja
napauttamalla Toista hyperlapse.
Pro-tila
Voit ottaa valokuvia ja säätää manuaalisesti kuvausasetuksia, kuten valotusarvoa ja ISO-arvoa.
Napauta kuvaustilojen luettelossa Ammattilainen. Valitse vaihtoehdot, mukauta asetuksia ja ota
sitten valokuva napauttamalla .
Käytettävissä olevat vaihtoehdot
•
: Valitse ISO-arvo. Arvo ohjaa kameran valonherkkyyttä. Pieniä arvoja käytetään
kuvattaessa liikkumattomia tai kirkkaasti valaistuja kohteita. Suuria arvoja käytetään
kuvattaessa nopeasti liikkuvia tai heikosti valaistuja kohteita. Suuret ISO-herkkyydet voivat
kuitenkin aiheuttaa valokuviin kohinaa.
•
: Valitse oikea valkotasapaino, jolloin kuvien värit ovat luonnolliset. Voit määrittää
värilämpötilan.
•
: Muuta valotusarvoa. Tämä asetus määrittää, miten paljon valoa kameran kennoon
pääsee. Käytä pitkää valotusta vähäisessä valossa.
Panoraama-tila
Ota panoraamatilassa sarja valokuvia ja liitä ne sitten yhteen laajaksi näkymäksi.
Saat parhaan kuvan panoraamatilassa noudattamalla seuraavia vihjeitä:
• Siirrä kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
• Pidä kuva kameran etsimessä näkyvän kehyksen sisällä. Jos esikatselukuva on
suuntakehyksen ulkopuolella tai jos et liikuta laitetta, laite lopettaa valokuvien
ottamisen automaattisesti.
• Vältä valokuvien ottamista yksityiskohdatonta taustaa, kuten tyhjää taivasta tai
tasaista seinää, vasten.
78
Sovellukset ja ominaisuudet
1
2
3
Napauta kuvaustilojen luettelossa Panoraama.
Napauta
ja liikuta laitetta hitaasti yhteen suuntaan.
Lopeta valokuvien ottaminen napauttamalla
.
Kameran asetusten mukauttaminen
Nykyisen kuvaustilan asetukset
Voit käyttää esikatselunäytössä seuraavia asetuksia.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.
•
: Ota salama käyttöön tai poista se käytöstä.
Älä käytä salamavaloa silmien lähellä. Jos käytät salamavaloa silmien lähellä, näkö
voi hävitä tilapäisesti tai silmät voivat vahingoittua.
•
: Valitse viive, jonka jälkeen kamera ottaa automaattisesti valokuvan.
•
: Valitse valokuvien kuvasuhde.
•
: Käytä kauneustehosteita tai suodatintehostetta.
•
: Valitse kuvataajuus.
•
: Valitse videoiden kuvasuhde.
•
: Valitse mittaustapa. Asetus määrittää valoarvojen laskentatavan. Keskipainotettu
laskee kuvan valotuksen kuvan keskiosan valon perusteella.
Pistemittaus laskee kuvan
valotuksen kuvan keskiosan pistemäisen alueen valon perusteella.
Matriisimittaus
laskee keskiarvon koko kuvasta.
79
Sovellukset ja ominaisuudet
Kamera-asetukset
Napauta esikatselunäytössä
kuvaustilan mukaan.
. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun
Älykkäät toiminnot
• Tilanteen optimointi: Aseta laite säätämään väriasetuksia automaattisesti kohteen tai
näkymän mukaan.
Kuvat
• Paina Laukaisin-painiketta ja: Valitse toiminto, joka suoritetaan, kun kameranäppäintä
kosketetaan jonkin aikaa.
• Tallennusvaihtoehdot: Valitse kuvien tallennustapa.
Videot
• Takakameran videon koko: Valitse tarkkuus videoille, jotka kuvaat takakameralla. Suuren
tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista laadukkaampia videoita, mutta ne vievät tavallista
enemmän muistia.
• Etukameran videon koko: Valitse tarkkuus videoille, jotka kuvaat etukameralla. Suuren
tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista laadukkaampia videoita, mutta ne vievät tavallista
enemmän muistia.
• Tehokas video: Ottamalla käyttöön Tehokas video -ominaisuuden voit tallentaa videot HEVC
(High Efficiency Video Codec) -muodossa. HEVC-videot tallennetaan pakattuina tiedostoina
laitteen muistitilan säästämistä varten.
HEVC-videoita ei voi toistaa muissa laitteissa eikä jakaa Internetissä.
80
Sovellukset ja ominaisuudet
Hyödyllisiä toimintoja
• HDR (täyteläinen sävy): Ota valokuvia, joissa värit näkyvät kirkkaina ja yksityiskohtia on
runsaasti myös kirkkailla ja tummilla alueilla.
• Ristikko: Näytä etsimessä apuviivat, jotka helpottavat sommittelua kohteita valittaessa.
• Sijaintitunnisteet: Lisää valokuvaan GPS-sijaintitunniste.
• GPS-signaali voi heiketä paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten
rakennusten välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä.
• Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun lataat ne Internetiin. Voit estää tämän
poistamalla sijaintitunnisteasetuksen käytöstä.
• Kameratilat: Näytä käytettävissä olevat kuvaustilat tai muokkaa kuvaustilojen luetteloa.
• Kuvaustavat: Valitse kuvaustapa kuvan ottamiselle tai videon kuvaamiselle.
• Tallennuspaikka: Valitse muistipaikka tallentamista varten. Tämä ominaisuus on
käytettävissä vain, kun muistikortti on asetettu.
• Asetusten nollaus: Nollaa kameran asetukset.
• Ota meihin yhteyttä: Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysyttyjä kysymyksiä. Lisätietoja
on Samsung Members -kohdassa.
• Tietoja Kamerasta: Tarkastele Kamera-sovelluksen versiotietoja ja oikeudellisia tietoja.
Galleria
Esittely
Voit katsella laitteeseen tallennettuja kuvia ja videoita. Voit myös hallita kuvia ja videoita
albumeittain tai luoda tarinoita.
81
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvien katseleminen
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Kuvat.
Valitse kuva.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää kuva suosikkeihin.
Muokkaa kuvaa.
Jaa kuva muiden kanssa.
Bixby Vision
Poista kuva.
Voit luoda GIF-animaation tai kollaasin useista kuvista. Napauta → Luo GIF tai Luo
kollaasi ja valitse sitten kuvat.
Kuvien etsiminen
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta
sijainnin tai tiedostojen, mukaan.
, niin voit katsella kuvia lajiteltuina luokan, kuten tyypin,
Voit etsiä kuvia hakusanojen avulla napauttamalla hakukenttää.
82
Sovellukset ja ominaisuudet
Reaaliaikainen tarkennus -valokuvien taustan muokkaaminen
Voit muokata Reaaliaikainen tarkennus -toiminnolla otetun valokuvan taustan epäterävyyttä.
Käynnistä Galleria-sovellus, valitse Reaaliaik. tark. -toiminnolla otettu valokuva ja muokkaa
epäterävyyttä napauttamalla Muuta taustatehostetta.
Videoiden katseleminen
1
2
3
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Kuvat.
Valitse toistettava video.
Aloita videon toisto napauttamalla Toista video.
Kelaa taaksetai eteenpäin
vetämällä palkkia.
Käytä
lisävaihtoehtoja.
Kaappaa nykyinen
näyttökuva.
Luo GIF-animaatio.
Muuta
kuvasuhdetta.
Vaihda
ponnahdusvideosoittimeen.
Lukitse
toistonäyttö.
Kierrä näyttöä
Siirry edelliseen
videoon. Kelaa
taaksepäin
koskettamalla
jonkin aikaa.
Siirry seuraavaan
videoon. Kelaa
eteenpäin
koskettamalla
jonkin aikaa.
Siirrä toisto
taukotilaan ja jatka
toistoa.
Voit säätää kirkkautta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön vasemmassa reunassa ja
säätää äänenvoimakkuutta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön oikeassa reunassa.
Voit kelata taakse- tai eteenpäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle toistonäytössä.
83
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvien ja videoiden tietojen näyttäminen
Voit tarkastella tiedoston tietoja, kuten henkilö-, sijainti- ja perustietoja. Jos olemassa on
automaattisesti luotuja sisältöjä, kuten juttu tai GIF-animaatio, kyseinen sisältö näkyy myös.
Kun kuvan tai videon esikatselunäyttö on näkyvissä, vedä ylöspäin näytössä. Tiedoston tiedot
tulevat näkyviin.
Saat myös muita kohteeseen liittyviä sisältöjä näkyviin napauttamalla tietoja näytössä.
Muokkaa tietoja.
Tiedoston tiedot
Henkilöiden
tiedot
Sijaintitiedot
Automaattisesti
luotu sisältö
Merkinnät
84
Sovellukset ja ominaisuudet
Albumien näyttäminen
Voit katsella kuvia ja videoita kansioittain tai albumeittain lajiteltuina. Myös luomasi GIFanimaatiot ja kollaasit lajitellaan albumiluettelon kansioissa.
Käynnistä Galleria-sovellus, napauta Albumit ja valitse sitten albumi.
Albumien piilottaminen
Voit piilottaa albumit.
Et voi piilottaa oletusarvoisesti luotuja albumeita, kuten Kamera- ja Näyttökuvatalbumeita.
1
2
3
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Albumit.
Napauta → Piilota tai näytä albumeita.
Piilota napauttamalla albumin kytkintä.
Tarinoiden näyttäminen
Kun kuvaat tai tallennat kuvia ja videoita, laite lukee niiden päivämäärä- ja sijaintitunnisteet,
lajittelee kuvat ja videot ja luo sitten tarinoita. Jos haluat luoda tarinoita automaattisesti, kuvaa
tai tallenna useita kuvia ja videoita.
Käynnistä Galleria-sovellus, napauta Jutut ja valitse sitten tarina.
Tarinoiden luominen
Luo tarinoita käyttäen erilaisia teemoja.
1
2
3
4
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Jutut.
Napauta → Luo juttu.
Anna tarinalle nimi ja napauta Luo.
Valitse tarinaan sisällytettävät kuvat tai videot ja napauta Valmis.
85
Sovellukset ja ominaisuudet
Voit lisätä kuvia tai videoita tarinaan valitsemalla tarinan ja napauttamalla → Lisää.
Voit poistaa kuvia tai videoita tarinasta valitsemalla tarinan, napauttamalla → Muokkaa,
valitsemalla poistettavat kuvat tai videot ja napauttamalla sitten Poista jutusta.
Tarinoiden poistaminen
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Jutut.
Kosketa poistettavaa tarinaa jonkin aikaa ja napauta sitten Poista.
Albumien jakaminen
Voit luoda albumeja ja jakaa niitä yhteystietoihisi tallennettujen perheenjäsentesi tai ystäviesi
kanssa. He voivat katsella jaettuja albumeja laitteissa, jotka ovat kirjautuneet heidän Samsungtiliinsä, kuten älypuhelimissa, televisioissa tai jääkaapeissa.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista. (SM-T725)
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista Samsungtilille.
• Tiedostojen jakamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua
lisäkustannuksia. (SM-T725)
• Kun haluat käyttää tätä toimintoa, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Yhteydet
ja aktivoi sitten Call & Message Continuity -kytkin napauttamalla sitä. Sinun on
rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin laitteessasi ja toisessa
laitteessa. (SM-T720)
Jaettavien albumien luominen
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Jaettu.
Napauta Luo jaettu albumi.
Jos käytät tätä toimintoa ensimmäisen kerran, Samsung Social -käyttöehdot on luettava ja
hyväksyttävä ennen käyttöä.
3
4
5
Anna albumille nimi ja napauta Luo.
Valitse ryhmä, jonka kanssa jaetaan.
Napauta OK.
Vastaanottajat saavat ilmoituksen.
86
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvien tai videoiden lisääminen albumiin
1
2
3
4
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta Jaettu.
Valitse albumi, johon kuvat tai videot lisätään.
Napauta
ja valitse lisättävät kuvat tai videot.
Napauta Valmis.
Kuvien ja videoiden synkronointi Samsung Cloud ‑palvelun
kanssa
Kun synkronoit Galleria-sovelluksen Samsung Cloudin kanssa, myös kuvaamasi valokuvat ja
videot tallennetaan Samsung Cloudiin. Voit katsella Samsung Cloudiin tallennettuja kuviasi ja
videoitasi Galleria-sovelluksessa ja muissa laitteissa.
Käynnistä Galleria-sovellus, napauta → Asetukset ja aktivoi sitten Synkronoi Samsung
Cloudin kanssa -kytkin napauttamalla sitä. Galleria-sovellus ja Samsung Cloud synkronoidaan.
Kuvien tai videoiden poistaminen
Kuvan tai videon poistaminen
Valitse kuva tai video ja napauta
näytön alareunassa.
Useiden kuvien tai videoiden poistaminen
1
2
3
Kosketa poistettavaa kuvaa tai videota jonkin aikaa Galleria-näytössä.
Valitse poistettavat kuvat tai videot.
Napauta Poista.
87
Sovellukset ja ominaisuudet
Moni-ikkuna
Esittely
Moni-ikkunatoiminnon avulla voit käyttää kahta sovellusta yhtä aikaa jaetun näytön näkymässä.
Voit käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti myös ponnahdusikkunanäkymässä.
Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.
Jaetun näytön näkymä
Ponnahdusikkunanäkymä
Jaetun näytön näkymä
1
Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo napauttamalla Viimeksi käytetyt sovellukset
-näppäintä.
2
Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, napauta sovelluksen kuvaketta ja napauta sitten Avaa
jaetun näytön näkymässä.
Valittu sovellus käynnistyy ylemmässä ikkunassa.
88
Sovellukset ja ominaisuudet
3
Valitse toinen käynnistettävä sovellus pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle alemmassa
ikkunassa.
Jos haluat käynnistää sovelluksia, joita ei ole viimeksi käytettyjen sovellusten luettelossa,
napauta kotinäppäintä tai paluunäppäintä ja valitse sovellus.
Ikkunan koon muuttaminen
Voit säätää sovellusikkunoiden kokoa vetämällä ikkunoiden välissä olevaa palkkia ylös tai alas.
Kun vedät sovellusikkunoiden välissä olevan palkin näytön ylä- tai alareunaan, ikkuna
suurennetaan.
89
Sovellukset ja ominaisuudet
Ponnahdusikkunanäkymä
1
Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo napauttamalla Viimeksi käytetyt sovellukset
-näppäintä.
2
Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, napauta sovelluksen kuvaketta ja napauta sitten Avaa
ponnahdusikkunanäkymässä.
Sovelluksen näyttö tulee ponnahdusikkunanäkymään.
Pienennä ikkuna.
Suurenna ikkuna.
Sulje sovellus.
Säädä
läpinäkyvyystasoa.
Ponnahdusikkunoiden siirtäminen
Voit siirtää ponnahdusikkunaa napauttamalla ikkunan työkaluriviä ja vetämällä sen uuteen
paikkaan.
90
Sovellukset ja ominaisuudet
Kids Home
Esittely
Voit estää lasten pääsyn tiettyihin sovelluksiin, asettaa käyttöajat ja määrittää asetukset, jotta
laitteen käyttö on lapsille turvallista ja hauskaa.
Kids Homen käynnistäminen
Kun käynnistät Kids Home -toiminnon ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten
palauttamisen jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
1
Avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise ilmoituspaneelissa alaspäin ja aktivoi sitten
napauttamalla sitä.
2
3
Lue Kids Home -aloitussivu ja napauta Seuraava.
(Kids Home)
Luo PIN-koodi, jota käytetään Kids Home -toimintoa käytettäessä.
Jos olet jo asettanut laitteeseen näytön lukitustavan, voit käyttää samaa lukitustapaa Kids
Home -toiminnossa.
Kids Home -näyttö tulee näkyviin.
Luotua PIN-koodia käytetään, kun Lapsilukko-ominaisuus aktivoidaan tai Kids Home
suljetaan.
91
Sovellukset ja ominaisuudet
Kids Homen käyttäminen
Avaa ilmoituspaneeli, pyyhkäise ilmoituspaneelissa alaspäin ja aktivoi sitten
napauttamalla sitä.
(Kids Home)
Kids Home -näyttö tulee näkyviin.
Käytä
lisävaihtoehtoja.
Käytettävissä
olevat sovellukset
Lasten puhelin
Lasten taidestudio
Lasten kamera
Lasten selain
Lasten galleria
Kids Homen asetusten määrittäminen
Napauta Kids Home -näytössä → Lapsilukko ja anna PIN-koodi.
• Lapsen nimi: Hallitse lapsesi profiilia.
• Aseta päivittäinen peliaika: Voit rajoittaa Kids Homen käyttöaikaa.
• Päivittäinen käyttö: Voit tarkastella Kids Homen päivittäistä käyttöaikaa.
• Aktiviteetti: Voit tarkastella Kids Homen toimintahistoriaa.
• Usein yhteydessä: Voit tarkastella usein käytettyjä yhteystietoja Kids Homessa.
• Lasteni luomukset: Voit tarkastella sovelluksissa luotuja kohteita Kids Homessa.
• Sallittu sisältö: Voit tarkistaa Kids Homen tukemat sovellukset tai sisällön ja lisätä kohteita.
Kids Homen sulkeminen
Voit sulkea Kids Homen napauttamalla paluunäppäintä tai → Sulje Kids Home. Anna sen
jälkeen PIN-koodisi.
92
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung Members
Samsung Members tarjoaa asiakkaille tukipalveluja, kuten laiteongelmien vianmääritystä, ja
sallii käyttäjien lähettää kysymyksiä ja virheraportteja. Voit myös jakaa tietoja muiden Galaxykäyttäjien yhteisön jäsenten kanssa tai tarkastella uusimpia Galaxy-uutisia ja -vihjeitä. Samsung
Members -sovelluksen avulla voit ratkaista ongelmia, joihin voit törmätä laitteen käytön aikana.
• Sovelluksen käyttömahdollisuus ja tuetut toiminnot voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
• Palautteen lähettäminen tai kommenttien lähettäminen edellyttää, että rekisteröit
Samsung-tilin ja kirjaudut siihen sisään. Lisätietoja on Samsung-tili-kohdassa.
Samsung Notes
Voit luoda muistiinpanoja kirjoittamalla tekstiä näppäimistöltä tai käsinkirjoittamalla tai
piirtämällä näyttöön. Voit lisätä muistiinpanoihin myös kuvia tai äänitallenteita.
Muistiinpanojen luominen
1
2
Käynnistä Samsung Notes -sovellus ja napauta
.
Valitse syöttömenetelmä näytön yläreunassa olevasta työkalupalkista ja kirjoita muistiinpano.
Kirjoita teksti näppäimistön
avulla.
Lisää kuva tai äänitallenne.
Kirjoita tai piirrä kynillä.
Maalaa siveltimillä.
3
Kun muistiinpanon luominen on valmis, napauta Tallenna.
Muistiinpanojen poistaminen
1
2
Käynnistä Samsung Notes -sovellus.
Kosketa poistettavaa muistiinpanoa jonkin aikaa.
Jos haluat poistaa useita muistiinpanoja, valitse kaikki poistettavat muistiinpanot.
3
Napauta Poista.
93
Sovellukset ja ominaisuudet
Kalenteri
Voit hallita aikatauluasi syöttämällä tulevat tapahtumat tai tehtävät kalenteriisi.
Tapahtumien luominen
1
Käynnistä Kalenteri-sovellus ja napauta
tai kaksoisnapauta päivämäärää.
Jos päivään on jo tallennettu tapahtumia tai tehtäviä, napauta päivää ja napauta
2
.
Anna tapahtuman tiedot.
Valitse tapahtuman kanssa
näytettävä tarra.
Kirjoita otsikko.
Vaihda tapahtuman väri.
Määritä kestoaika.
Valitse kalenteri, johon
tapahtuma tallennetaan.
Aseta hälytys.
Anna sijainti.
Lisää muistiinpano.
Lisää muita tietoja.
3
Tallenna tapahtuma napauttamalla Tallenna.
Muistutuksen lisääminen
Käynnistä Kalenteri-sovellus ja napauta → Reminder, jotta Reminder-sovellus käynnistyy.
Lisää tehtävä Reminder-sovelluksessa. Lisätietoja on kohdassa Reminder.
94
Sovellukset ja ominaisuudet
Tapahtumien synkronoiminen tilien kanssa
1
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Tilit ja varmuuskopiointi → Tilit ja valitse tili, jonka
kanssa synkronoidaan.
2
Napauta Synkronoi tili ja aktivoi Kalenteri-kytkin napauttamalla sitä.
Napauta Samsung-tiliä varten → Synkronointiasetukset ja aktivoi Kalenteri-kytkin
napauttamalla sitä.
Voit lisätä tilejä, joiden kanssa synkronoidaan, käynnistämällä Kalenteri-sovelluksen ja
napauttamalla → → Lisää uusi tili. Valitse sitten tili, jonka kanssa synkronoidaan, ja
kirjaudu sisään. Kun tili on lisätty, se näkyy luettelossa.
Samsung Flow
Esittely
Samsung Flow -sovelluksen avulla voit yhdistää tablet-laitteesi helposti älypuhelimeesi ja käyttää
niitä kätevästi esimerkiksi ilmoitusten tarkistamiseen tai sisällön jakamiseen.
Samsung Flow -sovellus on asennettava kumpaankin yhdistettävään laitteeseen. Jos Samsung
Flow -sovellusta ei ole asennettu, lataa se Galaxy Store -kaupasta tai Play Kauppa -palvelusta.
• Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin Samsungin Android-laitteissa.
• Tämän toiminnon käyttöä varten sinun on aktivoitava Bluetooth-toiminto tabletlaitteessa ja älypuhelimessa.
Tablet-laitteen ja älypuhelimen yhdistäminen
1
2
Käynnistä älypuhelimessa Samsung Flow.
Käynnistä tablet-laitteessa Samsung Flow -sovellus.
Kun käytät tätä toimintoa ensimäisen kerran, napauta ALOITA.
95
Sovellukset ja ominaisuudet
3
4
5
6
Napauta HAE LAITTEITA.
Valitse älypuhelimesi löydettyjen laitteiden luettelosta.
Hyväksy yhteyspyyntö kummassakin laitteessa.
Vahvista todentamisavain kummassakin laitteessa.
Laitteet yhdistetään.
Jos älypuhelimesi tukee sormenjälkien tunnistustoimintoa, asenna Samsung Pass
älypuhelimeesi, niin voit yhdistää laitteet helpommin ja turvallisemmin sormenjälkesi
avulla.
Mobiilidatayhteyden jakaminen
Voit jakaa älypuhelimesi mobiilidatayhteyden tablet-laitteen kanssa mobiilitukiasematoiminnon
avulla, jos tablet-laitteessa ei ole muuta Internet-yhteyttä käytettävissä.
1
2
Käynnistä tablet-laitteessa Samsung Flow -sovellus.
Napauta
.
Voit käyttää Internetiä tablet-laitteessasi älypuhelimesi mobiilidatayhteyden avulla.
• Älypuhelimesi on tuettava mobiilitukiasematoimintoa.
• Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia älypuhelimessasi.
Ilmoitusten tarkistaminen tablet-laitteessa
Kun saat uusia ilmoituksia älypuhelimeesi, voit tarkastella ilmoituksia ponnahdusikkunassa
tablet-laitteessasi.
Sisällön jakaminen
Voit jakaa älypuhelimesi sisältöä tablet-laitteesi kanssa.
96
Sovellukset ja ominaisuudet
Omat tiedostot
Voit käyttää ja hallita laitteeseen tai muihin sijainteihin, kuten pilvitallennuspalveluihin,
tallennettuja tiedostoja.
Käynnistä Omat tiedostot -sovellus.
Saat näkyviin kuhunkin tallennustilaan tallennetut tiedostot.
Voit tarkistaa tarpeettomat tiedot ja vapauttaa tilaa laitteessa napauttamalla → Tallennustilan
analyysi.
Voit etsiä tiedostoja tai kansioita napauttamalla
.
Kello
Esittely
Voit asettaa hälytyksiä, tarkistaa nykyisen ajan eri kaupungeissa ympäri maailman, ajastaa
tapahtuman tai määrittää haluamasi kestoajan.
Hälytys
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta Hälytys.
Hälytysten asettaminen
Napauta hälytysluettelossa, määritä hälytyksen aika, valitse hälytyksen toistumispäivät,
määritä hälytyksen muut asetukset ja napauta sitten Tallenna.
Voit avata näppäimistön hälytysajan antamista varten napauttamalla ajan syöttökenttää.
Voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä napauttamalla kytkintä hälytyksen vieressä
hälytysten luettelossa.
97
Sovellukset ja ominaisuudet
Hälytyksen lopettaminen
Voit lopettaa hälytyksen napauttamalla Hylkää. Jos olet aiemmin ottanut torkkuasetuksen
käyttöön, voit toistaa hälytyksen määritetyn ajan kuluttua napauttamalla Torkku.
Hälytyksen poistaminen
Kosketa hälytystä jonkin aikaa, valitse poistettavat hälytykset ja napauta sitten Poista.
Maailmankello
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta Maailmankello.
Kellojen luominen
Napauta
, kirjoita kaupungin nimi tai valitse se kartalta ja napauta sitten Lisää.
Voit käyttää aikavyöhykemuunninta napauttamalla → Aikavyöhykemuunnin.
Kellojen poistaminen
Kosketa kelloa jonkin aikaa, valitse poistettavat kellot ja napauta sitten Poista.
Sekuntikello
1
2
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta Sekuntikello.
Voit ottaa tapahtuman ajan napauttamalla Aloita.
Voit tallentaa kierrosajat tapahtuman ajan mittauksen aikana napauttamalla Kierros.
3
Voit pysäyttää ajanoton napauttamalla Lopeta.
Voit aloittaa ajan mittauksen uudelleen napauttamalla Jatka.
Voit tyhjentää kierrosajat napauttamalla Nollaa.
98
Sovellukset ja ominaisuudet
Ajastin
1
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta Ajastin.
Jos haluat lisätä usein käytettävän ajastimen, napauta
napauta sitten Lisää.
2
, määritä kestoaika ja nimi ja
Aseta aika ja napauta sitten Aloita.
Voit avata näppäimistön kestoajan antamista varten napauttamalla kestoajan syöttökenttää.
3
Napauta Hylkää, kun ajastimeen asetettu aika on kulunut.
Laskin
Voit suorittaa yksinkertaisia tai monimutkaisia laskutoimituksia.
Käynnistä Laskin-sovellus.
Laskentahistoria näkyy näytön yläosassa.
Voit poistaa historian napauttamalla Tyhjennä historia.
Voit käyttää yksikönmuuntotyökalua napauttamalla
. Voit muuntaa monia arvoja, kuten
pinta-alan, pituuden tai lämpötilan arvoja, muihin yksiköihin.
99
Sovellukset ja ominaisuudet
Game Launcher
Esittely
Game Launcher -toiminto kokoaa Play Kauppa -palvelusta ja Galaxy Store -kaupasta ladatut
pelit yhteen paikkaan, mikä helpottaa niiden käyttöä. Voit asettaa laitteen pelitilaan ja pelata
pelejä tavallista helpommin.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Näytä pelaamistietosi.
Ladatut sovellukset.
Näytä Galaxykäyttäjien suosituimmat pelit.
Avaa pelit äänen kanssa tai
ilman ääntä.
Vaihda suorituskykytilaa.
100
Sovellukset ja ominaisuudet
Game Launcher -toiminnon käyttäminen
1
Käynnistä Game Launcher -sovellus.
Jos Game Launcher ei tule näkyviin, avaa Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset
toiminnot ja aktivoi sitten Game Launcher -kytkin napauttamalla sitä.
2
Napauta peliä peliluettelossa.
Jos haluat etsiä lisää pelejä, pyyhkäise näytössä vasemmalle.
Play Kauppa -palvelusta ja Galaxy Store -kaupasta ladatut pelit tulevat automaattisesti
näkyviin pelien käynnistysnäyttöön. Jos pelisi eivät ole näkyvissä, napauta → Lisää
sovelluksia.
Pelin poistaminen Game Launcher -toiminnosta
Kosketa peliä jonkin aikaa ja napauta Poista Game Launcherista.
Suorituskykytilan vaihtaminen
Voit muuttaa pelisuorituskykytilaa.
Käynnistä Game Launcher -sovellus, napauta
ja valitse sitten haluamasi tila vetämällä palkkia.
• Korosta virransäästöä: Tämä säästää akkuvirtaa pelejä pelattaessa.
• Tasapainotettu: Tämä tasapainottaa suorituskyvyn ja akun käyttöajan.
• Korosta suorituskykyä: Tämä antaa parhaan suorituskyvyn pelejä pelattaessa.
Voit muuttaa eri pelien asetuksia valitsemalla Kunkin pelin asetukset ja napauttamalla Käytä.
Akkuvirran riittävyys voi vaihdella pelikohtaisesti.
101
Sovellukset ja ominaisuudet
Game Toolsin käyttäminen
Voit käyttää Game Tools -paneelin eri toimintoja pelin pelaamisen aikana. Voit avata Game Tools
-paneelin napauttamalla siirtymispalkissa . Jos siirtymispalkki on piilotettu, tuo se näkyviin
vetämällä näytön alareunasta ylöspäin.
Käynnistä sovellukset
ponnahdusikkunassa.
Määritä, miten saapuvat
puhelut ja ilmoitukset näkyvät
pelien aikana.
Muokkaa sovellusluetteloa.
Siirry Game Tools -asetuksiin.
Lukitse jotkin toiminnot pelien
ajaksi.
Määritä lisätoimintoja.
Tallenna peli-istuntosi.
Tee ruudunkaappauksia.
Piilota siirtymispalkin
näppäimet.
Lukitse kosketusnäyttö pelin
pelaamisen ajaksi.
Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella pelin mukaan.
Saapuvien puheluiden ja ilmoitusten näyttämistapa pelien aikana
Voit nauttia peleistä ilman häiriöitä, vaikka sinulle tulisi puhelu tai ilmoitus.
Napauta
→ Puhelut ja ilmoitukset ja aktivoi haluamasi vaihtoehto napauttamalla sitä.
• Pienennetyt soittajien ilmoitukset: Pieni ilmoitus näkyy näytön yläreunassa, kun saat
puhelun pelatessasi.
• Älä näytä ilmoituksia: Pelattaessa näytetään vain tiettyjen sovellusten ilmoitukset tai
hätäilmoitukset.
Kun haluat käyttää Puhelut ja ilmoitukset -toimintoa, käynnistä Asetukset-sovellus,
napauta Yhteydet ja aktivoi sitten Call & Message Continuity -kytkin napauttamalla sitä.
Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin laitteessasi ja toisessa
laitteessa. (SM-T720)
102
Sovellukset ja ominaisuudet
Bixby Vision
Esittely
Bixby Vision on palvelu, joka tarjoaa erilaisia kuvantunnistukseen perustuvia toimintoja.
Bixby Visionin avulla voit etsiä nopeasti tietoja tunnistamalla esineitä tai nykyisen sijaintisi. Voit
myös hyödyntää AR-ominaisuutta, joka tuo virtuaalikuvia esikatselunäyttöön.
Voit käyttää Bixby Visionin erilaisia hyödyllisiä toimintoja.
Poimi tai käännä tekstiä.
Etsi sijainteja.
Etsi kuvia.
Tutustu AR-toimintoon.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että laite on yhdistetty Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkoon.
• Joidenkin Bixby Vision -sovelluksen toimintojen käyttäminen edellyttää kirjautumista
Samsung-tilille.
• Käytettävissä olevat toiminnot ja hakutulokset voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
• Kuvan koko, muoto tai tarkkuus voi aiheuttaa sen, ettei tämä toiminto ole
käytettävissä tai että hakutulokset ovat virheellisiä.
• Samsung ei vastaa Bixby Vision -sovelluksen tarjoamista tuotetiedoista.
103
Sovellukset ja ominaisuudet
Bixby Vision -sovelluksen käynnistäminen
Käynnistä Bixby Vision -sovellus seuraavilla tavoilla.
• Napauta Kamera-sovelluksessa Bixby Vision.
• Valitse Galleria-sovelluksessa kuva ja napauta
.
• Kosketa Internet-sovelluksessa kuvaa jonkin aikaa ja napauta Bixby Vision.
• Jos olet lisännyt Bixby Vision -sovelluksen kuvakkeen alkunäyttöön ja Sovellukset-näyttöön,
käynnistä Bixby Vision -sovellus.
Samantapaisten kuvien etsiminen
Voit etsiä tunnistettua kohdetta muistuttavia kuvia Internetistä. Voit tarkastella erilaisia kuvia,
joilla on kohdetta muistuttavia ominaisuuksia, kuten väri tai muoto.
Jos haluat esimerkiksi selvittää valokuvan tai kuvan otsikon, voit käyttää Bixby Vision -sovelluksen
toimintoja. Laite etsii ja tuo näkyviin liittyvät tiedot tai ominaisuuksiltaan samantapaiset kuvat.
1
2
3
Käynnistä Kamera-sovellus ja napauta Bixby Vision.
Napauta Objektiivi ja pidä kohde näytössä sen tunnistamista varten.
Valitse hakutulos, jossa näkyy
.
Samantyyppiset kuvat tulevat näkyviin.
104
Sovellukset ja ominaisuudet
Tekstin kääntäminen tai poimiminen
Voit tunnistaa tekstin ja näyttää sen käännettynä näytössä. Voit myös poimia tekstiä asiakirja- tai
kuvatiedostosta.
Jos haluat esimerkiksi tietää ulkomaanmatkalla, mitä kyltissä lukee, voit käyttää Bixby Vision
-sovelluksen toimintoja. Laite kääntää kyltin tekstin valitsemallesi kielelle.
1
2
Käynnistä Kamera-sovellus ja napauta Bixby Vision.
Napauta
ja pidä teksti näytössä sen tunnistamista varten.
Käännetty teksti tulee näyttöön.
• Jos haluat poimia tekstiä, napauta
. Voit jakaa tai tallentaa poimitun tekstin.
• Jos haluat tallentaa näytön, jossa käännetty teksti näkyy kuvana, napauta
tallennetaan Galleria-sovellukseen.
. Näyttö
• Jos haluat vaihtaa lähde- tai kohdekieltä, napauta kieliasetuspaneelia näytön yläreunassa.
Paikkojen ja myyntitarjousten etsiminen
Voit etsiä läheisten paikkojen tiedot tunnistamalla nykyisen sijaintisi. Voit tarkastella myös
lähistöllä olevia myyntitarjouksia.
Jos esimerkiksi haluat etsiä lähellä olevat myymälät, joissa on alennusmyynti, voit käyttää
Bixby Vision -sovelluksen toimintoja. Laite etsii ja näyttää lähistöllä olevien myymälöiden
alennusmyynnit.
1
2
Käynnistä Kamera-sovellus ja napauta Bixby Vision.
Napauta
ja suuntaa kamera siihen suuntaan, josta haluat etsiä paikkoja.
Voit näyttää läheisten paikkojen perustiedot.
• Jos haluat etsiä paikkoja toisesta suunnasta, suuntaa kamera kyseiseen suuntaan.
• Jos haluat tarkastella lähistöllä olevia myyntitarjouksia, napauta Tarjoukset.
• Voit tarkastella nykyistä sijaintiasi ja säätietoja. Jos haluat näyttää nykyisen sijaintisi
kartalla, suuntaa kamera maata kohti. Jos haluat näyttää nykyiset säätiedot, suuntaa
kamera taivasta kohti.
3
Valitse hakutulos näytöstä.
Laite näyttää läheisten paikkojen ja myyntitarjousten tiedot.
105
Sovellukset ja ominaisuudet
AR-toimintojen hyödyntäminen
Monissa sovelluksissa on AR-ominaisuus, joka tuo virtuaalikuvia näkyviin taustalle tai henkilön
päälle esikatselunäytössä. Voit kokeilla tuotteita kätevästi ja tarkastella tietoja käymättä
myymälöissä tai pukematta tuotteita itse päällesi. Tutustu Bixby Visionin kätevään ja hyödylliseen
AR-ominaisuuteen.
Käytettävissä olevat sovellukset voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
1
2
Käynnistä Kamera-sovellus ja napauta Bixby Vision.
Napauta Sovell ja valitse haluamasi ominaisuus.
Bixby Home
Bixby Home -näytössä voit tarkastella suositeltuja palveluja ja tietoja, joita Bixby tarjoaa
analysoimalla käyttötapojasi ja tottumuksiasi.
• Jos haluat tarkastella lisää sisältöjä, yhdistä laite Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
• Tämän toiminnon täydellinen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja
kirjautumista Samsung-tiliin.
Bixby Home -näytön avaaminen
1
Pyyhkäise alkunäytössä oikealle.
Bixby Home -näyttö tulee näkyviin.
Kun käynnistät tämän toiminnon ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten
palauttamisen jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
106
Sovellukset ja ominaisuudet
2
Tarkastele suositeltua sisältöä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Tuleva muistutus
Suositeltu sisältö
3
Sulje Bixby Home -näyttö pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai napauttamalla
paluunäppäintä.
Suositellun sisällön käyttäminen Bixby Home -näytössä
Kun avaat Bixby Home -näytön, voit tarkastella usein päivitettävää sisältöä kortteina. Voit tuoda
kortit näkyviin pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
Voit esimerkiksi aamulla työmatkallasi tarkastella päivän aikatauluasi ja toistaa
suosikkimusiikkiasi Bixby Home -näytön avulla. Illalla voit tarkastella hälytyksiä, tarkastella
päivittäistä toimintaasi ja tarkastella ystäviesi syötteitä.
Korttien sisältö ja järjestys päivittyvät määritetyin välein automaattisesti. Voit päivittää
kortit manuaalisesti pyyhkäisemällä alaspäin näytössä.
107
Sovellukset ja ominaisuudet
Korttiluettelon muokkaaminen
• Voit kiinnittää kortin Bixby Home -näytön yläreunaan napauttamalla
→ Irrota.
Voit poistaa kortin kiinnityksen napauttamalla
→ Kiinnitä ylös.
• Voit lopettaa kortin näyttämisen luettelossa vetämällä kortin oikealle ja napauttamalla Älä
näytä uudelleen.
• Voit piilottaa kortin luettelosta vetämällä kortin oikealle ja napauttamalla Piilota nyt.
Kortteina näytettävien sovellusten valitseminen
Voit lisätä tai poistaa Bixby Home -näytössä kortteina näkyviä sovelluksia.
Napauta Bixby Home -näytössä → Kortit ja lisää tai poista kohteita napauttamalla kytkintä
niiden vieressä.
Jos jotakin sovellusta ei ole asennettu laitteeseen, se on asennettava, ennen kuin sitä voi
käyttää. Napauta Bixby Home -näytössä → Kortit ja lataa sitten sovellus.
Bixby Home -asetusten mukauttaminen
Napauta Bixby Home -näytössä → Asetukset.
• Mukautuspalvelu: Aseta käytettäviksi Bixbyn vuorovaikutteiset ja mukautetut palvelut, jotka
parantavat käyttökokemusta.
• Bixby Homen sisällöntarjoajat: Lue ja hyväksy tai hylkää jokaisen sisällöntoimittajan
käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt.
• Tietoja Bixby Homesta: Tarkastele Bixby Home -version tietoja ja oikeudellisia tietoja.
108
Sovellukset ja ominaisuudet
Reminder
Voit luoda muistutuksia tehtäviä varten tai sisällön myöhempää tarkastelua varten. Saat
ilmoituksen sinä ajankohtana tai siinä paikassa, joka on esimääritetty muistutusta varten.
• Jotta saat tarkemmat ilmoitukset, yhdistä laite Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
• Tämän toiminnon täydellinen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja
kirjautumista Samsung-tiliin.
• GPS-toiminnon on oltava käytössä, jotta sijaintimuistutuksia voi käyttää.
Reminder-sovelluksen käynnistäminen
Voit käynnistää Reminder-sovelluksen Bixby Home -näytöstä.
1
Pyyhkäise alkunäytössä oikealle.
Bixby Home -näyttö tulee näkyviin.
2
Napauta Reminder-kortissa Aloita.
Reminder-näyttö tulee näkyviin ja Reminder-sovelluskuvake (
näyttöön.
109
) lisätään Sovellukset-
Sovellukset ja ominaisuudet
Muistutusten luominen
Voit luoda muistutuksia useilla tavoilla. Reminder-sovellus muistuttaa sinua, jos luot tietyn
kellonajan tai sijaintiasetuksen sisältävän muistutuksen. Voit myös tallentaa erilaista sisältöä,
kuten yksittäisen muistion tai Internet-sivun osoitteen, ja tarkastella sitä myöhemmin.
Voit esimerkiksi luoda muistutuksen kukkien kastelua varten kotiin saavuttuasi.
1
2
3
4
Käynnistä Reminder-sovellus.
5
Tallenna muistutus napauttamalla Tallenna.
Napauta Kirjoita muistutus tai
ja kirjoita teksti Kastele kukat.
Napauta Paikka → Aseta ehdot → Valitse paikka ja aseta sijainniksi koti.
Napauta Kun saavun paikkaan → Valmis.
Kun saavut kotiin, Kastele kukat -ilmoitus tulee näyttöön.
110
Sovellukset ja ominaisuudet
Muistutusilmoitusten tarkistaminen
Esimääritettynä ajankohtana tai esimääritetyssä sijainnissa näkyviin tulee
ilmoitusponnahdusikkuna. Napauta Valmis tai Torkku.
Muistutusluettelon näyttäminen
Käynnistä Reminder-sovellus muistutusten tarkastelua varten. Voit tarkastella muistutuksen
tietoja valitsemalla muistutuksen.
Muistutuksen tietojen muokkaaminen
Voit lisätä tai muokata muistutuksen tietoja, kuten toistuvuutta, päivämäärää ja kellonaikaa tai
sijaintia.
1
2
Valitse muistutusluettelosta muokattava muistutus ja napauta Muokkaa.
Muokkaa ehtoja ja napauta Tallenna.
Muistutuksen tiedot
Vaihda muistutuksen väri.
Lisää muistilista.
Lisää kuva.
Muistutuksen ehdot
111
Sovellukset ja ominaisuudet
Muistutuksen merkitseminen valmiiksi
Merkitse suoritetuiksi muistutukset, joista et halua saada muistutusta.
Valitse muistutusluettelosta muistutus ja napauta Valmis. Voit myös vetää muistutusta
vasemmalle.
Muistutusten palauttaminen
Voit palauttaa suoritetut muistutukset.
1
2
Napauta muistutusluettelossa → Valmis → Muokkaa.
Valitse palautettavat kohteet ja napauta Palauta.
Muistutukset lisätään muistutusluetteloon, ja saat muistutuksen esimääritettyinä
ajankohtina.
Muistutusten poistaminen
Voit poistaa muistutuksen vetämällä muistutuksen oikealle. Voit poistaa useita muistutuksia
samalla kertaa koskettamalla jonkin aikaa muistutusta, merkitsemällä poistettavat muistutukset
ja napauttamalla sitten Poista.
112
Sovellukset ja ominaisuudet
SmartThings
Esittely
Voit muodostaa helposti ja nopeasti yhteyden lähellä oleviin laitteisiin, kuten Bluetoothkuulokemikrofoneihin tai toisiin älypuhelimiin. Voit ohjata ja hallita tablet-laitteellasi myös
televisioita, kodinkoneita ja IoT-tuotteita (Internet of Things, esineiden Internet).
Voit lisätä ja hallita laitteita sijainnin ja huoneen mukaan. Voit esimerkiksi lisätä kodin sijainniksi ja
hallita laitteita huoneen, kuten olohuoneen tai makuuhuoneen, mukaan.
• Yhdistäminen lähellä oleviin laitteisiin: Voit muodostaa helposti ja nopeasti yhteyden
lähellä oleviin laitteisiin, kuten Bluetooth-kuulokemikrofoneihin tai päälle puettaviin
laitteisiin.
• Kodinkoneiden, televisioiden ja IoT-tuotteiden rekisteröinti ja ohjaus: Rekisteröi
älyominaisuuksilla varustetut jääkaapit, pesukoneet, ilmastointilaitteet, ilmanpuhdistimet,
televisiot ja IoT-tuotteet (Internet of Things, esineiden Internet) tablet-laitteessasi, niin voit
tarkastella niiden tilaa tai ohjata niitä tablet-laitteen näytöstä.
• Ilmoitusten vastaanottaminen: Voit vastaanottaa ilmoitukset yhdistetyistä laitteista tabletlaitteeseesi. Kun esimerkiksi pyykki on pesty, voit saada siitä ilmoituksen tablet-laitteeseesi.
• SmartThings-toiminnon käyttäminen edellyttää, että tablet-laite ja muut laitteet on
yhdistetty Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
• SmartThings-sovelluksen kaikkien ominaisuuksien käyttäminen edellyttää
kirjautumista Samsung-tilille.
• Yhdistettävissä olevat laitteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
Saat näkyviin yhdistämiskelpoisten laitteiden luettelon käynnistämällä SmartThings→ Käyttöohjeet → Tuetut laitteet.
sovelluksen ja napauttamalla
• Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella yhdistetyn laitteen mukaan.
• Samsungin takuu ei kata yhdistettyjen laitteiden omia virheitä tai vikoja. Jos
yhdistetyssä laitteessa ilmenee virheitä tai vikoja, ota yhteys laitteen valmistajaan.
113
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhdistäminen lähellä oleviin laitteisiin
Voit muodostaa helposti ja nopeasti yhteyden lähellä oleviin laitteisiin, kuten Bluetoothkuulokemikrofoneihin.
Yhdistämistapa voi vaihdella yhdistettävien laitteiden tyypin tai jaettavan sisällön
mukaan.
1
2
3
Käynnistä SmartThings-sovellus.
Napauta
→ Lisää laite.
Valitse laite luettelosta ja muodosta siihen yhteys noudattamalla näytön ohjeita.
Kodinkoneiden, televisioiden ja IoT-tuotteiden käyttäminen
Voit näyttää älyominaisuuksilla varustettujen kodinkoneiden, televisioiden ja IoT-tuotteiden
tilan tablet-laitteen näytössä. Voit ryhmitellä laitteet sijainnin mukaan ja lisätä sääntöjä laitteiden
helppoa ja kätevää ohjausta varten.
Laitteiden yhdistäminen
1
2
3
Käynnistä SmartThings-sovellus.
Napauta
→ Lisää laite.
Napauta Automaattinen tunnistus ja valitse laite luettelosta.
Jos luettelossa ei ole laitteita, napauta
kohdassa Samsung ja valitse laitteen tyyppi. Voit
myös napauttaa ja kirjoittaa laitteen tai mallin nimen.
4
Rekisteröi laitteet noudattamalla näytön ohjeita.
114
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhdistettyjen laitteiden tarkasteleminen ja ohjaus
Voit tarkastella ja ohjata laitteita. Voit esimerkiksi tarkastella pakastimesi sisältöä tai säätää
television äänenvoimakkuutta.
1
Käynnistä SmartThings-sovellus.
Näyttöön tulee yhdistettyjen laitteiden luettelo.
2
Tarkastele luettelossa olevien laitteiden tilaa.
Voit ohjata laitetta valitsemalla laitteen. Kun valitun laitteen mukana toimitettu laiteohjain
ladataan, voit ohjata laitetta.
Laitteiden ja toimintatilojen lisääminen sijainnin mukaan
Voit lisätä laitteita sijainnin mukaan, näyttää samassa sijainnissa olevien laitteiden luettelon
ja ohjata niitä. Voit lisätä sijaintiin myös toimintatilan, jonka avulla voit ohjata useita laitteita
samanaikaisesti.
Sijaintien lisääminen
1
2
→
Käynnistä SmartThings-sovellus ja napauta
→ Lisää uusi sijainti.
Anna sijainnin nimi.
• Voit määrittää sijainnin napauttamalla Maantieteellinen sijainti, valitsemalla sijainnin
kartalta ja napauttamalla Valmis.
• Voit lisätä huoneita sijaintiin napauttamalla Huoneet, valitsemalla lisättävät huoneet ja
napauttamalla sitten Valmis.
3
Napauta Valmis.
Sijainti lisätään.
Jos haluat lisätä laitteita sijaintiin, napauta
noudattamalla näytön ohjeita.
→ Lisää laite ja rekisteröi laitteet
115
Sovellukset ja ominaisuudet
Toimintatilojen lisääminen
Lisäämällä toimintatilan ja rekisteröimällä laitteita siihen voit ohjata useita laitteita
samanaikaisesti yhdellä näppäimen napautuksella.
1
2
3
4
5
6
Käynnistä SmartThings-sovellus.
Napauta
Napauta
→
ja valitse sijainti.
→ Lisää tilanne.
Anna toimintatilan nimi.
Napauta
kohdassa Lisää toimenpiteitä ja lisää suoritettavat toiminnot.
Napauta Tallenna.
Automaatioiden lisääminen
Voit myös asettaa automaation käyttämään laitteita esiasetetun ajan tai laitteiden tilan
perusteella automaattisesti.
Voit esimerkiksi lisätä automaation, joka käynnistää äänentoiston automaattisesti joka päivä kello
7.00.
1
2
3
4
5
6
Käynnistä SmartThings-sovellus.
Napauta
→
ja valitse sijainti.
Napauta
→ Lisää automaatio.
Napauta
kohdassa Jos ja määritä aktivointiehdot automaatiota varten.
Napauta
kohdassa Niin ja määritä suoritettavat toiminnot.
Napauta Tallenna.
116
Sovellukset ja ominaisuudet
Ilmoitusten vastaanottaminen
Voit saada ilmoitukset yhdistetyistä laitteista tablet-laitteeseesi. Kun esimerkiksi pyykki on pesty,
voit saada siitä ilmoituksen tablet-laitteeseesi.
Kun haluat asettaa laitteet vastaanottamaan ilmoituksia, käynnistä SmartThings-sovellus,
→ → Ilmoitukset ja napauta sitten kytkintä haluamiesi laitteiden vieressä.
napauta
Sisällön jakaminen
Voit jakaa sisältöä eri jakotoimintojen avulla. Seuraavassa on esimerkki kuvien jakamisesta.
Tiedostojen jakamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua lisäkustannuksia.
(SM-T725)
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja valitse kuva.
Napauta
ja valitse jakotapa, kuten sähköposti.
Jos sinulla on viestintä- tai jakamishistoriaa, ne henkilöt, joihin olet ollut yhteydessä,
näkyvät jakoasetuspaneelissa. Voit jakaa sisältöä suoraan henkilöiden kanssa vastaavan
sovelluksen kautta valitsemalla henkilön kuvakkeen. Jos tämä toiminto on poissa
käytöstä, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot ja aktivoi
sitten Suora jako -kytkin napauttamalla sitä.
117
Sovellukset ja ominaisuudet
Lisätoimintojen käyttäminen
• Jaa suuret tiedostot: Jaa suuria tiedostoja. Lataa tiedostoja Samsungtallennustilapalvelimeen ja jaa ne muiden kanssa Internet-linkin tai koodin avulla. Tämän
toiminnon käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista. (SM-T725)
Kun haluat käyttää tätä toimintoa, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Yhteydet
ja aktivoi sitten Call & Message Continuity -kytkin napauttamalla sitä. Sinun on
rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin laitteessasi ja toisessa
laitteessa. (SM-T720)
• Smart View: Jaa sisältöä lähellä olevien laitteiden kanssa Wi-Fi Direct- tai Bluetoothyhteyden kautta tai SmartThings-tuettujen laitteiden kanssa. Voit katsella laitteen näytettyä
sisältöä myös suuressa kuvaruudussa yhdistämällä laitteen Screen Mirroring -toiminnolla
varustettuun televisioon tai näyttöön.
Kun kuva lähetetään vastaanottajien laitteisiin, heidän laitteissaan näkyy ilmoitus. Kuvaa voi
tarkastella tai sen voi ladata napauttamalla ilmoitusta.
Päivän ohjelma
Esittely
Päivän ohjelma -sovelluksen avulla voit käyttää tablet-laitettasi kuvakehyksenä, kun laite latautuu
tai on liitetty telakkaan. Voit tehdä diaesityksen haluamistasi kuvista ja näyttää tietoja, kuten
kellonajan tai säätiedot.
• Sinun on käytettävä pogo-lataustelakkaa, jos haluat käyttää tätä toimintoa liittämällä
tablet-laitteesi telakkaan.
• Pogo-lataustelakka myydään erikseen.
118
Sovellukset ja ominaisuudet
Päivän ohjelma -sovelluksen käynnistäminen
Päivän ohjelma -sovelluksen käynnistäminen lataamisen aikana
1
2
Kun laite latautuu, avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilariviä alaspäin.
Käynnistä Päivän ohjelma napauttamalla Käynnistä Päivän ohjelma napauttamalla tätä.
Jos käytät tätä toimintoa ensimmäistä kertaa, lue ja hyväksy käyttöehdot ja napauta sitten
Hyväksy.
Päivän ohjelman käynnistäminen telakan avulla
1
2
3
Liitä laturi lataustelakkaan.
Liu'uta laite lataustelakkaan niin, että laitteen liittimet koskettavat telakan latausliitäntöjä.
Kun laite on liitetty lataustelakkaan, Päivän ohjelma käynnistyy automaattisesti.
Jos käytät tätä toimintoa ensimmäistä kertaa, lue ja hyväksy käyttöehdot ja napauta sitten
Hyväksy.
Jos Päivän ohjelma ei käynnisty automaattisesti, avaa Asetukset-sovellus, napauta
Edistykselliset toiminnot → Päivän ohjelma ja poista sitten käytöstä Käynnistä
automaattisesti -kytkin napauttamalla sitä.
Kuvien lisääminen
Voit lisätä haluamasi kuvat näytettäviksi.
1
2
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Edistykselliset toiminnot → Päivän ohjelma.
Napauta Diaesitys → Valitse albumit ja valitse albumi.
Valitut kuvat näytetään, kun diaesitys alkaa.
119
Sovellukset ja ominaisuudet
Päivän ohjelma -sovelluksen sulkeminen
Voit sulkea Päivän ohjelma -sovelluksen napauttamalla paluunäppäintä.
Päivän ohjelma -sovelluksen poistaminen käytöstä
Voit asettaa laitteen estämään Päivän ohjelma -sovelluksen käynnistymisen, vaikka laturi tai
telakka liitettäisiin.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot ja poista sitten käytöstä Päivän
ohjelma -kytkin napauttamalla sitä.
Samsung DeX
Esittely
Samsung DeX on palvelu, jonka avulla voit käyttää tablet-laitetta tietokoneen tapaan tabletlaitteen näytössä tai ulkoisessa näytössä, kuten televisiossa tai näyttölaitteessa. Kun käytät
Samsung DeX -toimintoa ulkoisessa näytössä, voit käyttää tablet-laitettasi samanaikaisesti.
Voit liittää tablet-laitteen näppäimistökoteloon tai ulkoiseen näyttöön DeX-kaapelilla.
Seuraavassa kerrotaan, miten näppäimistökoteloa ja DeX-kaapelia käytetään.
• Kaikki lisävarusteet myydään erikseen.
• Käytä vain Samsungin toimittamia virallisia Samsung DeX -tuettuja lisävarusteita.
Niiden varusteiden käyttämisestä, joita ei virallisesti tueta, aiheutuvat ongelmat ja
toimintahäiriöt eivät kuulu takuun piiriin.
Tablet-laitteen näytössä
Ulkoisessa näytössä
120
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung DeX -toiminnon käynnistäminen
Voit käyttää Samsung DeX -toimintoa kahdella tavalla: Tablet-laitteen näytössä ja ulkoisessa
näytössä.
Samsung DeX -toiminnon käynnistäminen tablet-laitteen näytössä
Voit käyttää tablet-laitettasi tietokoneen tapaan kytkemällä näppäimistökotelon.
Jos haluat siirtyä Samsung DeX -toimintoon suoraan, kun näppäimistökotelo kytketään,
käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot → Samsung DeX ja aktivoi
sitten Käynnistä autom., kun kirjankansinäpp. on yhdistetty -kytkin napauttamalla sitä.
1
Aseta tablet-laitteen takakamera niin, että se on takakameran aukon kohdalla ja aseta tabletlaite jalustaan.
121
Sovellukset ja ominaisuudet
2
Työnnä tablet-laite liitäntäaukon läpi tablet-laitteen liitäntöihin ja telakan portteihin.
Tablet-laitteesi näyttökuva vaihtuu Samsung DeX -näyttökuvaksi.
Voit käynnistää Samsung DeX -toiminnon pika-asetuksista ilman näppäimistökoteloa.
Pyyhkäise alaspäin ilmoituspaneelissa ja napauta Samsung DeX.
Samsung DeX -toiminnon sulkeminen tablet-laitteen näytöstä
→
Kun haluat sulkea Samsung DeX -toiminnon tablet-laitteen näytössä, napauta tilarivillä
Voit myös käynnistää Asetukset-sovelluksen ja passivoida Samsung DeX -kytkimen
napauttamalla sitä. Voit sulkea Samsung DeX -toiminnon myös Samsung DeX -paneelista.
Napauta
vasemmassa alakulmassa ja napauta Lopeta DeX.
122
.
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung DeX -toiminnon käynnistäminen ulkoisessa näytössä
Voit kytkeä tablet-laitteesi ulkoiseen näyttöön ja käyttää tablet-laitteen ominaisuuksia suuressa
näytössä.
Samsung DeX -näyttökuva tulee yhdistettyyn televisioon tai näyttölaitteeseen tablet-laitteesi
näyttökuvan muuttumatta.
Jos haluat siirtyä Samsung DeX -toimintoon suoraan, kun DeX-kaapeli kytketään, käynnistä
Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot → Samsung DeX ja aktivoi sitten
Käynnistä automaattisesti, kun HDMI on kytketty -kytkin napauttamalla sitä.
1
2
Kytke tablet-liitin tablet-laitteen monitoimiliitäntään.
Kytke HDMI-liitin television tai näyttölaitteen HDMI-porttiin.
Tablet-laitteesi näyttökuva tulee yhdistettyyn näyttöön.
123
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung DeX -toiminnon sulkeminen ulkoisesta näytöstä
Jos haluat sulkea Samsung DeX -toiminnon ulkoisesta näytöstä, irrota tablet-laitteesi DeX→ tilapalkissa. Voit myös käynnistää Asetukset-sovelluksen ja
kaapelista tai napauta
passivoida Samsung DeX -kytkimen napauttamalla sitä. Voit sulkea Samsung DeX -toiminnon
myös Samsung DeX -paneelista. Napauta
vasemmassa alakulmassa ja napauta Lopeta
DeX.
Samsung DeX -toiminnon käyttäminen
Voit käyttää tablet-laitteesi toimintoja tietokoneen kaltaisessa käyttöliittymäympäristössä.
Voit käyttää moniajoa, eli käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti. Voit myös tarkistaa tabletlaitteesi ilmoitukset ja tilan.
Suosikkisovellukset
Samsung DeX
-alkunäyttö
Tehtäväpalkki
Pikatyökalurivi
Sovellukset-näppäin
Samsung DeX
-paneeli
Tilapalkki
• Kun Samsung DeX -toiminnon käyttö aloitetaan tai lopetetaan, käynnissä olevat
sovellukset voivat sulkeutua.
• Jotkin sovellukset tai toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä Samsung DeX -toimintoa
käytettäessä.
• Voit säätää näytön asetuksia yhdistetyn television tai näytön näyttöasetusten avulla.
• Suosikkisovellukset: Lisää usein tarvittavat sovellukset alkunäyttöön ja käynnistä ne nopeasti.
• Samsung DeX -paneeli: Lisää usein käytettävät toiminnot, kuten Lopeta DeX, Lukitse DeX
tai DeX Labs, ja käynnistä ne nopeasti.
• Sovellukset-näppäin: Näytä tablet-laitteesi sovellukset ja käynnistä niitä. Jos haluat nähdä
sovellukset, jotka on optimoitu Samsung DeX -tilaa varten, napauta Tarkista Samsung DeX
-palkin sovellukset.
124
Sovellukset ja ominaisuudet
• Tehtäväpalkki: Näytä käynnissä olevat sovellukset.
• Tilapalkki: Näytä tablet-laitteesi ilmoitukset ja tila. Tilakuvakkeiden ulkoasu voi määräytyä
tablet-laitteesi tilan mukaan. Kun napautat , pika-asetusnäppäimet tulevat näkyviin. Voit
ottaa tablet-laitteen tietyt toiminnot käyttöön tai poistaa ne käytöstä pika-asetusnäppäinten
avulla.
• Pikatyökalurivi: Käytä pikatyökaluja, kuten näyttönäppäimistöä, äänenvoimakkuuden säätöä
tai hakua.
Ulkoisen näytön ja tablet-laitteen käyttäminen samanaikaisesti
Kun käytät Samsung DeX -toimintoa, voit käyttää eri sovelluksia samanaikaisesti ulkoisessa
näytössä ja tablet-laitteesi näytössä.
Kun esimerkiksi katsot videota liitetyssä televisiossa tai näytössä, voit luoda muistiinpanoa tabletlaitteessasi.
Käynnistä liitetyssä televisiossa tai näytössä sovellus, jota haluat käyttää Samsung DeX -näytössä.
Käynnistä sitten toinen sovellus tablet-laitteessasi.
Samsung DeX -näytön lukitseminen
Jos haluat lukita ulkoisen näytön ja tablet-laitteesi näytön Samsung DeX -tilan käytön ajaksi,
napauta
vasemmassa alakulmassa ja napauta sitten Lukitse DeX.
Kun käytät Samsung DeX -toimintoa, et voi lukita ulkoista näyttöä ja tablet-laitteesi
näyttöä virtanäppäintä painamalla.
Pelien näyttäminen suuressa näytössä
Voit pelata tablet-laitteessasi olevia pelejä suuressa näytössä. Käynnistä Game Launcher
-sovellus yhdistetyssä televisiossa tai näytössä.
125
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung DeX -näytön ohjaaminen
Ohjaaminen ulkoisella näppäimistöllä ja hiirellä
Voit käyttää langatonta näppäimistöä/hiirtä tai Bluetooth-näppäimistöä/-hiirtä. Voit käyttää myös
USB-näppäimistöä tai -hiirtä liittämällä sen monitoimisovittimen USB-porttiin. Katso lisätietoja
kyseisen laitteen käyttöoppaasta.
• Voit asettaa hiiriosoittimen siirtymään ulkoisesta näytöstä tablet-laitteen näyttöön.
Käynnistä Asetukset-sovellus, valitse Samsung DeX → Hiiri/kosketusalusta ja aktivoi
sitten Vie osoitin tabletin näyttöön -kytkin napsauttamalla sitä.
• Voit myös käyttää ulkoista näppäimistöä tablet-laitteen näytössä.
126
Sovellukset ja ominaisuudet
Tablet-laitteen käyttäminen kosketusalustana
Voit käyttää tablet-laitettasi kosketusalustana ja käyttää sitä sormillasi.
Avaa ilmoituspaneeli tablet-laitteessasi vetämällä näytön yläreunasta alaspäin ja napauttamalla
Käytä tablettia kosketusalustana.
• Voit käyttää kosketusalustaa vain Samsung DeX -näyttökuvan näkyessä ulkoisessa
näytössä.
• Jos tablet-laitteesi näyttö sammuu, voit käynnistää näytön painamalla virtanäppäintä
tai kaksoisnapauttamalla mitä tahansa näytön kohtaa.
127
Sovellukset ja ominaisuudet
Kosketusalustan suuntaaminen
Kun käytät tablet-laitetta kosketusalustana, voit käyttää sitä vaaka- tai pystysuuntaisessa
asennossa.
Kun haluat kiertää kosketusalustaa, kierrä tablet-laitetta tai kaksoisnapauta
.
Tablet-laitteen käyttäminen kosketusalustan käyttämisen aikana
Voit käyttää tablet-laitteesi sovelluksia, vaikka käyttäisitkin sitä kosketusalustana.
Tuo siirtymispalkki näkyviin vetämällä ylöspäin näytön alareunasta, siirry alkunäyttöön
napauttamalla kotinäppäintä ja valitse sitten sovellukset, joita haluat käyttää.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Kun kirjoitat tekstiä viestien lähettämistä, muistiinpanojen luomista tai muiden tehtävien
suorittamista varten, tablet-laitteesi näyttöön tulee automaattisesti näyttönäppäimistö ilman
ulkoisen näppäimistön yhdistämistä.
Jos haluat lähettää tekstiviestin, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Yhteydet
ja aktivoi sitten Call & Message Continuity -kytkin napauttamalla sitä. Sinun on
rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin laitteessasi ja toisessa laitteessa.
(SM-T720)
Jos näppäimistö ei tule näkyviin, valitse
pikatyökaluriviltä.
Samsung DeX -toiminnon lopettaminen
Kun käytät Samsung DeX -toimintoa tablet-laitteen näytössä, napauta tilapalkissa
→
.
Kun käytät Samsung DeX -toimintoa liitetystä televisiosta tai näyttölaitteesta, irrota tablet→ tilapalkissa. Voit sulkea Samsung DeX -toiminnon
laitteesi DeX-kaapelista tai napauta
myös Samsung DeX -paneelista. Napauta
vasemmassa alakulmassa ja napauta Lopeta
DeX.
128
Sovellukset ja ominaisuudet
Google-sovellukset
Google tarjoaa sovelluksia, jotka liittyvät viihteeseen, sosiaalisiin verkostoihin ja talouselämään.
Joidenkin sovellusten käyttäminen edellyttää Google-tiliä.
Saat lisätietoja jokaisesta sovelluksesta kunkin sovelluksen ohjevalikosta.
Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset ole käytettävissä
tai niiden nimi poikkeaa tässä esitetystä.
Chrome
Etsi tietoja ja selaa Internet-sivuja.
Gmail
Lähetä tai vastaanota sähköpostia Google Mail -palvelun kautta.
Maps
Voit etsiä sijaintisi kartalta, etsiä paikkoja maailmankartalta ja näyttää lähistöllä olevien paikkojen
sijaintitiedot.
Play Musiikki
Etsi, kuuntele ja jaa musiikkia laitteellasi. Voit ladata laitteeseen tallennettuja musiikkikokoelmia
pilvipalveluun ja käyttää niitä myöhemmin.
Play Elokuvat ja TV
Voit ostaa tai vuokrata videoita, kuten elokuvia ja TV-ohjelmia, Play Kauppa -palvelusta.
Drive
Tallenna sisältösi pilveen, käytä sitä mistä tahansa ja jaa sitä muiden kanssa.
129
Sovellukset ja ominaisuudet
YouTube
Katsele tai luo videoita ja jaa niitä muiden kanssa.
Kuvat
Hae, hallitse ja muokkaa kaikkia eri lähteistä peräisin olevia valokuvia ja videoita yhdessä
paikassa.
Google
Etsi nopeasti kohteita Internetistä tai laitteesta.
Duo
Soita yksinkertainen videopuhelu.
130
Asetukset
Esittely
Voit mukauttaa laitteen asetuksia. Voit mukauttaa laitetta määrittämällä erilaisia
asetusvaihtoehtoja.
Käynnistä Asetukset-sovellus.
Voit etsiä asetuksia hakusanojen avulla napauttamalla
.
Yhteydet
Asetukset
Voit muuttaa eri yhteystapojen, kuten Wi-Fi- ja Bluetooth-toimintojen, asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet.
• Wi-Fi: Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää
Internetiä tai muita verkkolaitteita. Lisätietoja on Wi-Fi-kohdassa.
• Bluetooth: Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden
Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisätietoja on Bluetooth-kohdassa.
• Tablet-laitteen näkyvyys: Voit sallia muiden laitteiden löytää laitteesi ja jakaa sisältöä
kanssasi. Kun tämä toiminto on käytössä, laitteesi on näkyvissä muille laitteille, kun ne etsivät
käytettävissä olevia laitteita Siirrä tiedostot laitteeseen -toiminnolla.
• Lentotila: Voit asettaa laitteen poistamaan käytöstä kaikki langattomat toimintonsa. Voit
käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.
Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja lentokoneen henkilökunnan ohjeita. Jos laitteen
käyttäminen on sallittua, käytä sitä aina lentotilassa.
131
Asetukset
• Matkapuhelinverkot: Määritä käyttämäsi matkapuhelinverkon asetukset. (SM-T725)
• Datan käyttö
► SM-T725: Voit seurata datakäytön määrää ja mukauttaa rajoitusten asetuksia. Voit
asettaa laitteen poistamaan mobiilidatayhteyden käytöstä automaattisesti, kun käytetyn
mobiilidatan määrä saavuttaa määritetyn rajan.
Ottamalla datasäästötoiminnon käyttöön voit myös estää joitakin taustalla toimivia
sovelluksia lähettämästä tai vastaanottamasta tietoja. Lisätietoja on kohdassa Datansäästö
(SM-T725).
► SM-T720: Seuraa käytettyä datamäärää.
• Mobiilitukiasema ja yhteyden jako: Voit käyttää laitetta mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen
mobiilidatayhteyden muiden laitteiden kanssa, jos verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä.
Yhteys voidaan muodostaa Wi-Fi-, USB- tai Bluetooth-toiminnon avulla. Lisätietoja on
Mobiilitukiasema ja yhteyden jako (SM-T725) -kohdassa. (SM-T725)
• Call & Message Continuity: Voit käyttää laitteesi puhelu- ja viestitoimintoja muissa laitteissa,
jotka ovat kirjautuneet sisään Samsung-tilillesi. Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava
samaan Samsung-tiliin laitteessasi ja toisessa laitteessa. (SM-T720)
• Sinun on rekisteröidyttävä ja kirjauduttava samaan Samsung-tiliin laitteessasi ja
toisessa laitteessa.
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Lisää yhteysasetuksia: Voit hallita muita toimintoja mukauttamalla asetuksia. Lisätietoja on
kohdassa Lisää yhteysasetuksia.
132
Asetukset
Wi-Fi
Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä
tai muita verkkolaitteita.
Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
Valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Salasanaa vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkokuvake. Kirjoita salasana ja napauta
Yhdistä.
• Kun laite on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon kerran, laite muodostaa
uudelleen yhteyden kyseiseen verkkoon aina, kun se on käytettävissä, pyytämättä
salasanaa. Voit estää laitetta muodostamasta yhteyttä verkkoon automaattisesti
valitsemalla verkon luettelosta ja napauttamalla Unohda.
• Jos et voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, käynnistä laitteen Wi-Fi-toiminto tai
langaton reititin uudelleen.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct yhdistää laitteet toisiinsa suoraan Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
Napauta Wi-Fi Direct.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, johon haluat yhdistää, ota Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön
laitteessa.
3
Valitse laite, johon yhteys muodostetaan.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Wi-Fi Direct -yhteyspyynnön.
133
Asetukset
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Voit jakaa tietoja, kuten yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden laitteiden kanssa. Seuraavassa
on esimerkki kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
1
2
3
Käynnistä Galleria-sovellus ja valitse kuva.
Napauta
→ Wi-Fi Direct ja valitse laite, johon kuva siirretään.
Hyväksy Wi-Fi Direct -yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
Jos laitteet on jo yhdistetty, kuva lähetetään toiseen laitteeseen ilman
yhteyspyyntömenettelyä.
Laiteyhteyden katkaiseminen
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi.
Napauta Wi-Fi Direct.
Laite näyttää yhdistetyt laitteet luettelossa.
3
Katkaise laitteiden yhteys napauttamalla laitteen nimeä.
134
Asetukset
Bluetooth
Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden Bluetoothlaitteiden kanssa.
• Samsung ei vastaa Bluetooth-yhteydellä lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen
mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
• Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat
ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää
toimintaetäisyyttä.
• Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa, kuten laitteet, jotka
eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.
• Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen
piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa
tarkoituksissa). Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön
seurauksista.
Pariliitoksen muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Bluetooth ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla
sitä.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
2
Valitse laite, jonka kanssa muodostetaan pariliitos.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, siirrä kyseinen
laite Bluetooth-laiteparin muodostustilaan. Katso lisätietoja toisen laitteen käyttöoppaista.
Laitteesi näkyy muille laitteille niin kauan kuin Bluetooth-asetusnäyttö on auki.
3
Vahvista hyväksymällä Bluetooth-yhteyspyyntö laitteessasi.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Bluetooth-yhteyspyynnön.
135
Asetukset
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Monet sovellukset tukevat tiedonsiirtoa Bluetooth-yhteyden kautta. Voit jakaa tietoja, kuten
yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Seuraavassa on esimerkki
kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja valitse kuva.
Napauta
→ Bluetooth ja valitse sitten laite, johon kuva siirretään.
Jos laitteesi on liitetty toisen laitteen pariksi aiemmin, napauta laitteen nimeä vahvistamatta
automaattisesti luotua salasanaa.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ota
näkyvyysasetus käyttöön laitteessa.
3
Hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
Bluetooth-laitteiden pariliitoksen purkaminen
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Bluetooth.
Laite näyttää pariksi liitetyt laitteet luettelossa.
2
3
Napauta
sen laitteen nimen vieressä, jonka kanssa haluat purkaa pariliitoksen.
Napauta Erota.
136
Asetukset
Datansäästö (SM-T725)
Voit vähentää datan käyttöä estämällä joitakin taustalla toimivia sovelluksia lähettämästä tai
vastaanottamasta tietoja.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Datan käyttö → Datansäästö ja aktivoi kytkin
napauttamalla sitä.
Kun datasäästötoiminto on käytössä,
-kuvake näkyy tilapalkissa.
Datasäästö-toiminto käytössä
Voit valita sovellukset, jotka voivat käyttää dataa rajoituksetta, napauttamalla Salli sov.,
kun Datansäästö k. ja valitsemalla sovellukset.
Mobiilitukiasema ja yhteyden jako (SM-T725)
Voit käyttää laitetta mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa, jos verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä. Yhteys voidaan muodostaa Wi-Fi-, USB- tai
Bluetooth-toiminnon avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Mobiilitukiasema ja yhteyden jako.
Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
• Mobiilitukiasema: Jaa laitteen mobiilidatayhteys mobiilitukiaseman avulla tietokoneiden tai
muiden laitteiden kanssa.
• Bluetooth-liitos: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneiden tai muiden laitteiden kanssa
Bluetooth-yhteyden kautta ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön.
• USB-yhteys: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneen kanssa USB-yhteyden kautta
ottamalla USB-yhteys käyttöön. Kun laite on yhdistetty tietokoneeseen, se toimii tietokoneen
langattomana modeemina.
137
Asetukset
Mobiilitukiaseman käyttäminen
Voit käyttää laitettasi mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa.
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Mobiilitukiasema ja yhteyden jako →
Mobiilitukiasema.
2
Aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
-kuvake näkyy tilarivillä. Muut laitteet voivat löytää laitteesi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Voit määrittää mobiilitukiaseman salasanan napauttamalla → Määritä mobiilitukiasema
ja valitsemalla suojaustason. Anna sitten salasana ja napauta Tallenna.
3
Etsi ja valitse laitteesi toisen laitteen näytössä Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
• Jos mobiilitukiasemaa ei löydy, napauta laitteessasi → Määritä mobiilitukiasema,
valitse Näytä lisäasetukset ja valitse sitten Piilota oma laite ja Käytä 5 GHz:n kaistaa,
kun se on käytettävissä.
• Jos toinen laite ei voi muodostaa yhteyttä mobiilitukiasemaan, napauta laitteessasi
→ Sallitut laitteet ja passivoi Vain sallitut laitteet -kytkin napauttamalla sitä.
4
Käytä yhdistetyssä laitteessa Internetiä laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.
138
Asetukset
Lisää yhteysasetuksia
Voit hallita muita yhteystoimintoja mukauttamalla asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lisää yhteysasetuksia.
• Läheisten laitteiden haku: Aseta laite hakemaan lähellä olevat laitteet yhteyden
muodostamista varten.
• Tulostus: Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit etsiä
käytettävissä olevat tulostimet tai lisätä tulostimen manuaalisesti ja tulostaa tiedostoja.
Lisätietoja on Tulostus-kohdassa.
• VPN: Määritä virtuaalisia verkkoja (VPN-verkkoja) laitteeseesi oppilaitoksen tai työpaikan
yksityiseen verkkoon yhdistämistä varten.
• Yksityinen DNS: Käytä luotettavaa DNS-järjestelmää oppilaitoksen tai yrityksen sisäisessä
yksityisessä verkossa ulkoisen isännöintiverkon käyttämisen sijasta. DNS etsitään ja siihen
muodostetaan yhteys automaattisesti. Voit myös vaihtoehtoisesti etsiä DNS:n ja muodostaa
siihen yhteyden manuaalisesti.
• Ethernet: Kun liität Ethernet-sovittimen, voit käyttää kiinteää verkkoa ja määrittää
verkkoasetukset.
Tulostus
Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit yhdistää laitteen
tulostimeen Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -toiminnon avulla ja tulostaa kuvia tai asiakirjoja.
Jotkin tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
Tulostinlaajennusten lisääminen
Tulostinlaajennusten avulla voit lisätä tulostimet, joihin haluat yhdistää laitteen.
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lisää yhteysasetuksia → Tulostus → Lataa
laajennus.
139
Asetukset
2
3
4
Etsi tulostinlaajennus Play Kauppa -palvelusta.
Valitse tulostinlaajennus ja asenna se.
Valitse asennettu tulostinlaajennus.
Laite etsii automaattisesti tulostimet, jotka on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin
laitteesi.
5
Valitse lisättävä tulostin.
Voit lisätä tulostimia manuaalisesti napauttamalla → Lisää tulostin.
Sisällön tulostaminen
Avaa kuvien, asiakirjojen tai muun sisällön katselun aikana vaihtoehtojen luettelo, napauta
→ Kaikki tulostimet... ja valitse tulostin.
Tulosta →
Tulostustavat voivat vaihdella sisällön tyypin mukaan.
Äänet ja värinä
Asetukset
Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Äänet ja värinä.
• Äänitila: Aseta laite käyttämään äänitilaa, värinätilaa tai äänetöntä tilaa.
• Värinä soidessa: Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääni puhelun saapuessa. (SMT725)
• Soittoääni: Vaihda puhelujen soittoääni. (SM-T725)
• Värinäkuvio: Valitse värinäkuvio. (SM-T725)
• Ilmoitusäänet: Muuta ilmoitusääntä.
140
Asetukset
• Äänenvoimakkuus
► SM-T725: Säädä soittoäänien, musiikin, videoiden, järjestelmä-äänien ja ilmoitusten
äänenvoimakkuutta.
► SM-T720: Säädä musiikin, videoiden, järjestelmä-äänien ja ilmoitusten
äänenvoimakkuutta.
• Käytä mediaan voimakkuusnäpp.: Aseta laite säätämään mediaäänen voimakkuutta, kun
äänenvoimakkuusnäppäintä painetaan.
• Järjestelmän äänet: Aseta laite toistamaan merkkiääni toiminnoissa, kuten näytön
käynnistämisessä tai sammuttamisessa tai kosketusnäytön ohjaamisessa.
• Äänen lisäasetukset: Optimoi asetukset, kun mediaa toistetaan. Lisätietoja on kohdissa
Dolby Atmos (tilaääni) ja Erillinen sovelluksen ääni.
Dolby Atmos (tilaääni)
Voit valita optimoidun tilaäänitilan erityyppisille äänille, kuten elokuville, musiikille ja puheelle.
Dolby Atmos -toiminnon avulla voit nauttia äänestä, joka kuuluu kaikkialta ympäriltäsi.
Napauta Asetukset-näytössä Äänet ja värinä → Äänen lisäasetukset → Äänenlaatu ja
tehosteet → Dolby Atmos, aktivoi kytkin napauttamalla sitä ja valitse sitten tila.
Erillinen sovelluksen ääni
Aseta laite toistamaan ääntä tietystä sovelluksesta yhdistetyn Bluetooth-kaiuttimen tai
--kuulokemikrofonin kautta erillisenä muiden sovellusten äänestä.
Voit esimerkiksi kuunnella Navigointi-sovelluksen ääntä laitteen kaiuttimesta samalla, kun
kuuntelet Musiikki-sovelluksen ääntä ajoneuvon Bluetooth-kaiuttimesta.
1
Napauta Asetukset-näytössä Äänet ja värinä → Äänen lisäasetukset → Erillinen
sovelluksen ääni ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
2
3
Valitse sovellus, jonka mediaäänet toistetaan erikseen, ja napauta sitten paluunäppäintä.
Valitse laite, jonka kautta valitun sovelluksen mediaääni toistetaan.
141
Asetukset
Ilmoitukset
Asetukset
Muuta ilmoitusasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Ilmoitukset.
• Sovellusten kuvakemerkit: Voit muuttaa sovelluskuvakemerkkien asetuksia. Lisätietoja on
kohdassa Sovellusten kuvakemerkit.
• Älä häiritse: Aseta laite mykistämään ilmoitusten ja medialähteiden äänet sallittuja
poikkeuksia lukuun ottamatta.
• Tilapalkki: Voit asettaa laitteen näyttämään vain kolme uusinta ilmoitusta ja sen, näkyykö
akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina tilarivillä.
• Viimeksi lähetetyt: Voit tarkastella sovelluksia, jotka ovat vastaanottaneet ilmoituksia
äskettäin, ja muuttaa ilmoitusasetuksia. Jos haluat mukauttaa muiden sovellusten
→ Kaikki ja valitse sovellus
ilmoitusasetuksia, napauta Näytä kaikki →
sovellusluettelosta.
Sovellusten kuvakemerkit
Voit muuttaa sovelluskuvakemerkkien asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Ilmoitukset → Sovellusten kuvakemerkit.
Saat kuvakemerkit näkyviin aktivoimalla kytkimen napauttamalla sitä. Voit muuttaa kuvaketyyliä
valitsemalla vaihtoehdon kohdasta Merkin tyyli.
Numero mukana
Ilman numeroa
142
Asetukset
Näyttö
Asetukset
Voit muuttaa näytön ja alkunäytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö.
• Kirkkaus: Säädä näytön kirkkautta.
• Mukautuva kirkkaus: Aseta laite seuraamaan kirkkaussäätöjä ja käyttämään niitä
automaattisesti samantapaisissa valaistusolosuhteissa.
• Sinisen valon suodatin: Ota sinisen valon suodatin käyttöön ja muuta suodattimen
asetuksia. Lisätietoja on Sinisen valon suodatin -kohdassa.
• Yötila: Voit ehkäistä silmien väsymistä käyttämällä tummaa teemaa, kun käytät laitetta yöllä
tai pimeässä.
• Ota käyttöön GPS-toiminto, jolloin laite käyttää yötilaa yöllä ja poistaa sen
käytöstä aamulla kulloisenkin sijaintisi perusteella.
• Tumma teema ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa sovelluksissa.
• Näyttötila: Säädä näytön väriä ja kontrastia muuttamalla näyttötilaa. Lisätietoja on kohdassa
Näyttötilan vaihtaminen tai näytön värin säätäminen.
• Fonttikoko ja tyyli: Voit muuttaa fontin kokoa ja tyyliä.
• Näytön zoomaus: Voit muuttaa näytön zoomausasetusta.
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kuinka kauan laite odottaa ennen näytön taustavalon
sammuttamista.
• Alkunäyttö: Muuta alkunäytön asetuksia.
• Siirtymispalkki: Muuta siirtymispalkin asetuksia. Lisätietoja on kohdassa Siirtymispalkki
(valintanäppäimet).
• Näytönsäästäjä: Aseta laite käynnistämään näytönsäästäjä, kun laite latautuu tai liitetään
telakkaan. Lisätietoja on kohdassa Näytönsäästäjä.
143
Asetukset
Sinisen valon suodatin
Voit ehkäistä silmien väsymistä vähentämällä näytön sinisen valon määrää.
Kun katselet HDR-videoita vain HDR-videoita sisältävistä videopalveluista, sinisen valon
suodatinta ei ehkä käytetä.
1
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Sinisen valon suodatin ja aktivoi toiminto
napauttamalla Ota käyttöön nyt ‑kytkintä.
2
3
Säädä suodattimen läpinäkyvyyttä vetämällä säätöpalkkia.
Jos haluat ajastaa näytön sinisen valon suodattimen käytön, napauta Ota käyttöön
aikataulun mukaan ‑kytkintä ja valitse haluamasi vaihtoehto.
• Auringonlaskusta auringonnousuun: Aseta laite käyttämään sinisen valon suodatinta
yöllä ja poistamaan se käytöstä aamulla kulloisenkin sijaintisi perusteella.
• Mukautettu aikataulu: Aseta tietty aika, jolloin sinisen valon suodatinta käytetään.
Näyttötilan vaihtaminen tai näytön värin säätäminen
Valitse videoiden tai kuvien katseluun sopiva näyttötila tai säädä näytön väriä. Jos valitset
Mukautuva näyttö -tilan, voit säätää näytön väritasapainoa väriarvon mukaan.
Näyttötilan vaihtaminen
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Näyttötila ja valitse haluamasi tila.
• Mukautuva näyttö: Tämä optimoi näytön värialueen, kylläisyyden ja terävyyden. Voit myös
säätää näytön väritasapainoa väriarvon mukaan.
• AMOLED-teatteri: Tämä sopii videoiden katselemiseen.
• AMOLED-valokuva: Tämä sopii kuvien katselemiseen.
• Perus: Tämä on oletusasetus ja sopii yleiseen käyttöön.
• Voit säätää näytön väriä vain Mukautuva näyttö -tilassa.
• Mukautuva näyttö -tila ei ehkä ole yhteensopiva kolmansien osapuolten sovellusten
kanssa.
• Näyttötilaa ei voi muuttaa sinisen valon suodatinta käytettäessä.
144
Asetukset
Koko näytön väritasapainon optimoiminen
Voit optimoida näytön värin säätämällä värisävyjä haluamallasi tavalla.
Kun vedät värinsäätöpalkkia asentoa Viileä kohti, sininen värisävy lisääntyy. Kun vedät
värinsäätöpalkkia asentoa Lämmin kohti, punainen värisävy lisääntyy.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Näyttötila → Mukautuva näyttö.
Säädä värinsäätöpalkkia kohdassa Valkotasapaino.
Näytön väritasapaino optimoidaan.
Näytön sävyn säätäminen väriarvon mukaan
Voit lisätä tai vähentää tiettyjä värisävyjä säätämällä arvoa erikseen.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Näyttötila → Mukautuva näyttö.
Napauta Lisäasetukset.
Säädä väripalkkia.
Näytön sävyä säädetään.
145
Asetukset
Näytönsäästäjä
Voit asettaa kuvia näytettäviksi näytönsäästäjänä, kun näyttö sammuu automaattisesti.
Näytönsäästäjä on näkyvissä, kun laite latautuu tai se on kytketty telakkaan.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Näytönsäästäjä ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Valitse toiminto.
Jos valitset Valokuvakehys, valitut kuvat sisältävä diaesitys käynnistyy. Jos valitset
Valokuvapöytä tai Kuvat, valitut kuvat näkyvät pieninä osittain päällekkäisinä kortteina.
3
4
Napauta
ja valitse albumit kuvien näyttöä varten.
Kun olet valmis, napauta paluunäppäintä.
Voit esikatsella valittua vaihtoehtoa napauttamalla Esikatselu.
Kun napautat näyttöä näytönsäästäjän ollessa näkyvissä, näyttö käynnistyy.
Taustakuva
Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Taustakuva.
146
Asetukset
Lukitusnäyttö
Asetukset
Muuta lukitusnäytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö.
Valittavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.
• Näytön lukituksen tyyppi: Muuta näytön lukitustapaa.
• Smart Lock: Aseta laite avaamaan lukituksensa, kun luotettu sijainti tai laite on havaittu.
Lisätietoja on kohdassa Smart Lock.
• Suojatun lukituksen asetukset: Muuta valitun näytönlukitustavan asetuksia.
• Kellotyyli: Muuta lukitusnäytössä näkyvän kellon tyyppiä ja väriä.
• Verkkovierailukello: Aseta kello näyttämään sekä paikallinen aikavyöhyke että
kotiaikavyöhyke lukitussa näytössä verkkovierailun aikana. (SM-T725)
• FaceWidgets: Muuta lukitusnäytössä näkyvien kohteiden asetuksia.
• Yhteystiedot: Aseta laite näyttämään yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteesi, lukitussa
näytössä.
• Ilmoitukset: Määritä, miten ilmoitukset näkyvät lukitussa näytössä.
• Sovellusten pikavalinnat: Valitse sovellukset, joiden pikavalinnat näkyvät lukitussa näytössä.
• Tietoja lukitusnäytöstä: Tarkastele lukitusnäytön versiotietoja ja oikeudellisia tietoja.
147
Asetukset
Smart Lock
Voit asettaa laitteen avaamaan lukituksensa ja pysymään lukitsemattomana, kun luotettu sijainti
tai laite on havaittu.
Jos olet esimerkiksi asettanut kotisi luotetuksi sijainniksi ja saavut kotiin, laitteesi tunnistaa
sijainnin ja avaa lukituksensa automaattisesti.
• Tämä toiminto on käytettävissä, kun näytönlukitusmenetelmä on määritetty.
• Jos et käytä laitetta neljään tuntiin tai kun käynnistät laitteen, sinun on avattava
näytön lukitus määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö → Smart Lock.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Valitse vaihtoehto ja määritä asetus valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita.
Biometriset tiedot ja suojaus
Asetukset
Voit muuttaa laitteen suojausasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus.
• Kasvontunnistus: Voit asettaa laitteen avaamaan näytön lukituksen kasvojentunnistuksen
avulla. Lisätietoja on kohdassa Kasvojentunnistus.
• Sormenjäljet: Rekisteröi sormenjälkesi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja on
Sormenjälkien tunnistus -kohdassa.
• Biometriikka-asetukset: Muuta biometristen tietojen asetuksia.
• Google Play Protect: Aseta laite tarkistamaan haitalliset sovellukset ja toiminnot sekä
varoittamaan mahdollisista haitoista ja poistamaan ne.
148
Asetukset
• Etsi matkapuhelimeni: Ota käyttöön tai poista käytöstä Etsi matkapuhelimeni -toiminto.
Voit seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitetta Etsi matkapuhelimeni -sivuston
(findmymobile.samsung.com) avulla.
Voit myös sallia Googlen sijaintipalvelun tarjota tavallista tarkemmat tiedot laitteesi
sijainnista.
• Tietoturvapäivitys: Näytä laitteen ohjelmiston versio ja tarkista päivitykset.
• Samsung Pass: Vahvista henkilöllisyytesi helposti ja turvallisesti biometristen tietojesi avulla.
Lisätietoja on kohdassa Samsung Pass.
• Asenna tuntemattomia sovelluksia: Aseta laite sallimaan sovellusten asentaminen
tuntemattomista lähteistä.
• Suojattu kansio: Luo suojattu kansio, jolla voit suojata yksityisen sisältösi ja sovellukset
muilta. Lisätietoja on Suojattu kansio -kohdassa.
• Salaa SD-kortti: Aseta laite salaamaan muistikortilla olevat tiedostot.
Laite ei voi lukea salattuja tiedostoja, jos laite palautetaan tehdasasetuksiin tämän
asetuksen ollessa käytössä. Poista asetus käytöstä ennen laitteen palauttamista
tehdasasetuksiin.
• Muut suojausasetukset: Määritä suojauksen lisäasetukset.
• Sijainti: Muuta sijaintitietojen käyttöoikeuksien asetuksia.
• Sovelluksen oikeudet: Näytä luettelo toiminnoista ja sovelluksista, joilla on oikeus käyttää
niitä. Voit myös muokata käyttöoikeusasetuksia.
• Lähetä vianmääritystiedot: Aseta laite lähettämään sen vianmääritys- ja käyttötiedot
Samsungille automaattisesti.
• Vastaanota markkinointitietoja: Määritä, vastaanotetaanko Samsungin markkinointitietoja,
kuten erikoistarjouksia, jäsenetuja ja uutiskirjeitä.
149
Asetukset
Kasvojentunnistus
Voit asettaa laitteen avaamaan näytön lukituksen kasvojentunnistuksen avulla.
• Jos käytät kasvojasi näytönlukitusmenetelmänä, et voi käyttää kasvojasi näytön
avaamiseen ensimmäisellä kerralla laitteen käynnistämisen jälkeen. Jotta voit
käyttää laitetta, sinun on avattava näytön lukitus kasvojen rekisteröinnin yhteydessä
määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla. Vältä unohtamasta kuviota, PINkoodia tai salasanaa.
• Jos muutat näytönlukitusmenetelmäksi vaihtoehdon Pyyhkäisy tai Ei mitään, jotka
eivät ole turvallisia, kaikki biometriset tietosi poistetaan. Jos haluat käyttää biometrisiä
tietojasi sovelluksissa tai toiminnoissa, sinun on rekisteröitävä biometriset tietosi
uudelleen.
Kasvojentunnistuksen käytön varotoimia
Ennen näytön lukituksen avaamista kasvojentunnistuksen avulla pidä seuraavat varotoimet
mielessä.
• Joku tai jokin kuvaasi muistuttava voi avata laitteen lukituksen.
• Kasvojentunnistus ei ole yhtä varma suojaus kuin kuvio, PIN-koodi tai salasana.
Vihjeitä hyvään kasvojentunnistukseen
Muista seuraavat asiat kasvojentunnistusta käyttäessäsi:
• Harkitse huolellisesti rekisteröintiolosuhteet, kuten se, käytätkö silmälaseja, hattua,
naamiota, partaa tai voimakasta ehostusta.
• Varmista, että olet hyvin valaistulla alueella ja että kameran objektiivi on puhdas
rekisteröinnin aikana.
• Varmista, ettei kuvastasi tule epäterävää, jotta tunnistustulokset ovat hyviä.
150
Asetukset
Kasvojen rekisteröiminen
Kasvojentunnistus toimii parhaiten, kun rekisteröit kasvosi sisätilassa ja poissa suorasta
auringonvalosta.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Kasvontunnistus.
Lue näytön ohjeet ja napauta Jatka.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Jos et ole asettanut näytönlukitustapaa, luo sellainen.
4
5
Valitse, käytätkö silmälaseja vai et, ja napauta Jatka.
6
Aseta kasvosi näytössä olevan kehyksen sisälle.
Pitele laitetta niin, että näyttö on itseäsi kohti ja katso näyttöä.
Kamera skannaa kasvosi.
Kun käyttökelpoinen kasvojentunnistusnäyttö tulee näkyviin, aktivoi toiminto ottamalla
kytkin käyttöön ja napauttamalla OK.
Jos näytön lukituksen avaaminen kasvojesi avulla ei toimi oikein, poista rekisteröidyt
kasvot ja rekisteröi kasvosi uudelleen napauttamalla Poista kasvotiedot.
151
Asetukset
Rekisteröityjen kasvotietojen poistaminen
Voit poistaa rekisteröimäsi kasvotiedot.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Kasvontunnistus.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta Poista kasvotiedot → Poista.
Kun rekisteröidyt kasvot poistetaan, myös kaikki niihin liittyvät toiminnot poistetaan
käytöstä.
Näytön lukituksen avaaminen kasvojen avulla
Voit avata näytön lukituksen kasvojesi avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan käyttämisen sijaan.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Kasvontunnistus.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Aktivoi Lukituksen poisto kasvoilla -kytkin napauttamalla sitä.
Jos haluat vähentää kasvojen tunnistamista valokuvista tai videoista, poista Nopeampi
tunnistus -kytkin käytöstä napauttamalla sitä. Tämä voi pienentää kasvojentunnistuksen
nopeutta.
4
Katso lukittua näyttöä.
Kun kasvosi on tunnistettu, voit avata näytön lukituksen käyttämättä muuta
näytönlukitustapaa. Jos kasvojasi ei tunnisteta, käytä esimääritettyä näytönlukitustapaa.
152
Asetukset
Sormenjälkien tunnistus
Sormenjälkien tunnistuksen toimiminen edellyttää, että rekisteröit ja tallennat sormenjälkitietosi
laitteeseen. Rekisteröimisen jälkeen voit asettaa laitteen käyttämään sormenjälkeäsi seuraavissa
toiminnoissa:
• Samsung Pass (Samsung-tilin vahvistus ja Internet-kirjautuminen)
• Näytön lukitus
• Suojattu kansio
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Sormenjälkitunnistus parantaa laitteen suojausta jokaisen sormenjäljen yksilöivien
ominaisuuksien avulla. Mahdollisuus, että sormenjälkitunnistin sekoittaisi kaksi eri
sormenjälkeä toisiinsa, on hyvin pieni. Jos eri sormenjäljet ovat hyvin samanlaisia,
tunnistin voi kuitenkin joskus harvoin tunnistaa ne samoiksi.
• Jos käytät sormenjälkeäsi näytönlukitusmenetelmänä, et voi käyttää sormenjälkeäsi
näytön avaamiseen ensimmäisellä kerralla laitteen käynnistämisen jälkeen. Jotta
voit käyttää laitetta, sinun on avattava näytön lukitus sormenjäljen rekisteröinnin
yhteydessä määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla. Vältä unohtamasta
kuviota, PIN-koodia tai salasanaa.
• Jos laite ei tunnista sormenjälkeäsi, voit avata laitteen lukituksen sen kuvion, PINkoodin tai salasanan avulla, jonka olet määrittänyt sormenjäljen rekisteröinnin
yhteydessä, ja rekisteröidä sitten sormenjälkesi uudelleen. Jos kuvio, PIN-koodi tai
salasana unohtuu, et voi käyttää laitetta palauttamatta sen tehdasasetuksia. Samsung
ei vastaa tietojen menetyksestä eikä muista haitoista, jotka johtuvat avauskoodien
unohtamisesta.
• Jos muutat näytönlukitusmenetelmäksi vaihtoehdon Pyyhkäisy tai Ei mitään, jotka
eivät ole turvallisia, kaikki biometriset tietosi poistetaan. Jos haluat käyttää biometrisiä
tietojasi sovelluksissa tai toiminnoissa, sinun on rekisteröitävä biometriset tietosi
uudelleen.
153
Asetukset
Sormenjälkitunnistuksen parantaminen
Kun luet sormenjälkesi laitteella, ota huomioon seuraavat asiat, jotka voivat vaikuttaa laitteen
suorituskykyyn:
• Virtanäppäimessä on sormenjälkitunnistin. Varmista, ettei sormenjälkitunnistin ole
naarmuuntunut tai vahingoittunut kolikoiden, avainten, kaulakorujen tai muiden
metalliesineiden takia.
• Jos sormenjälkitunnistimen päälle on kiinnitetty suojakalvo, tarra tai muu lisävaruste,
sormenjälkien tunnistuksen onnistumisaste voi pienentyä. Jos sormenjälkitunnistimen
päälle on uutena kiinnitetty suojakalvo, irrota se ennen sormenjälkitunnistimen käyttöä.
• Varmista, että sormenjälkitunnistin ja sormesi ovat puhtaat ja kuivat.
• Laite ei ehkä tunnista sormenjälkiä, jos ihossa on ryppyjä tai arpia.
• Laite ei ehkä tunnista pienten tai ohuiden sormien sormenjälkiä.
• Jos taivutat sormea tai käytät sormenpäätä, laite ei ehkä tunnista sormenjälkiä. Varmista, että
peität sormenjälkitunnistimen sormellasi kokonaan.
• Voit parantaa tunnistuksen suorituskykyä rekisteröimällä sen käden sormenjäljet, jolla
useimmiten käytät toimintoja laitteessa.
• Kuivassa ympäristössä laitteeseen voi syntyä staattista sähköä. Vältä tämän toiminnon
käyttämistä kuivissa ympäristöissä tai pura staattinen sähkö koskettamalla metalliesinettä
ennen toiminnon käyttämistä.
Sormenjälkien rekisteröiminen
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Sormenjäljet.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Jos et ole asettanut näytönlukitustapaa, luo sellainen.
154
Asetukset
3
Aseta sormi virtanäppäimen päälle.
Kun laite on tunnistanut sormesi, nosta se ylös ja aseta se virtanäppäimen päälle uudelleen.
Jatka tätä, kunnes sormenjälki on rekisteröity. Kun olet rekisteröinyt sormenjälkesi, napauta
Valmis.
Rekisteröityjen sormenjälkien poistaminen
Voit poistaa rekisteröidyt sormenjäljet.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Sormenjäljet.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Valitse poistettava sormenjälki ja napauta Poista → Poista.
155
Asetukset
Samsung Pass -toiminnon käyttäminen
Kun rekisteröit sormenjälkesi Samsung Pass -toimintoon, voit niiden avulla helposti vahvistaa
henkilöllisyytesi tai kirjautua Internet-sivustoihin. Lisätietoja on kohdassa Samsung Pass.
Näytön lukituksen avaaminen sormenjälkien avulla
Voit avata näytön lukituksen sormenjäljen avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan käyttämisen
sijaan.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Sormenjäljet.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Aktivoi Lukit. poist. sormenj. av. -kytkin napauttamalla sitä.
Aseta lukitussa näytössä sormesi virtanäppäimen päälle ja lue sormenjälkesi.
Samsung Pass
Samsung Pass -toiminnon avulla voit kirjautua Samsung-tiliisi, sivustoihin tai sovelluksiin
tavallista helpommin ja turvallisemmin biometristen tietojesi avulla kirjautumistietojen
antamisen sijaan. Samsung Pass -toiminnon avulla voit myös syöttää henkilökohtaisia tietoja,
kuten osoitteen tai maksukortin tiedot, helposti ja nopeasti rekisteröityjen biometristen tietojesi
kautta.
Rekisteröi biometriset tietosi Samsung Pass -toimintoon ja aseta kirjautuminen tuetuille Internetsivustoihin tai sovelluksiin tehtäväksi Samsung Pass -toiminnon tietojen avulla.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että laitteesi on yhdistetty Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkoon.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista Samsungtilille. Lisätietoja on kohdassa Samsung-tili.
• Internet-sivustokirjautumistoiminto on käytettävissä vain niissä Internet-sivustoissa,
joita käytät Internet-sovelluksella. Jotkin Internet-sivustot eivät ehkä tue tätä
toimintoa.
• Rekisteröidyt biometriset tiedot ja tallennettavat maksukorttitiedot tallennetaan vain
omaan laitteeseesi, eikä niitä synkronoida muiden laitteiden eikä palvelimien kanssa.
156
Asetukset
Samsung Pass -tietojen rekisteröiminen
Ennen Samsung Pass -toiminnon käyttöä rekisteröi biometriset tietosi Samsung Passiin.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
Napauta Sisäänkirjaus, anna Samsung-tilisi tunnus ja salasana ja napauta sitten Kirjaudu
sisään.
Hyväksy Samsung Pass -sovelluksen käyttöehdot.
Napauta Sormenjäljet ja rekisteröi sormenjälkesi.
Lisätietoja on Sormenjälkien tunnistus -kohdassa.
5
Vie Samsung Pass -rekisteröinti loppuun skannaamalla sormenjälkesi ja napauttamalla
Seuraava.
Jos Lisää Samsung Pass alkunäyttöön -asetus on valittuna, Samsung Pass -kuvake lisätään
alkunäyttöön.
Jos Käytä sovellusta Samsung Pass palvelun Samsung account salasanan sijaan -asetus
on valittuna, voit vahvistaa henkilöllisyytesi rekisteröidyillä biometrisillä tiedoillasi Samsungtilin salasanan antamisen sijasta.
Samsung-tilin salasanan vahvistaminen
Voit käyttää rekisteröityjä biometrisia tietojasi henkilöllisyytesi vahvistamiseen Samsung-tilisi
salasanan syöttämisen sijaan esimerkiksi silloin, kun ostat sisältöä Galaxy Store -kaupasta.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta → Asetukset → Samsung account ja aktivoi sitten Vahvista Samsung Passilla
-kytkin napauttamalla sitä.
157
Asetukset
Kirjautuminen Internet-sivustoihin Samsung Pass -toiminnolla
Voit kirjautua Samsung Pass -toiminnon avulla helposti Internet-sivustoihin, jotka tukevat
tunnusten ja salasanojen automaattista täyttöä.
1
2
3
Avaa Internet-sivusto, johon haluat kirjautua.
Anna käyttäjänimi ja salasana ja napauta sitten Internet-sivuston kirjautumisnäppäintä.
Kun näkyvissä on ponnahdusikkuna, joka kysyy, haluatko tallentaa kirjautumistiedot, valitse
Kirjaudu Samsung Passilla ja napauta Muista.
Voit nyt käyttää Internet-sivustoon kirjautumisessa biometrisiä tietojasi, jotka olet
rekisteröinyt Samsung Pass -tietoihin.
Kirjautuminen sovelluksiin Samsung Pass -toiminnolla
Voit kirjautua Samsung Pass -toiminnon avulla helposti sovelluksiin, jotka tukevat tunnusten ja
salasanojen automaattista täyttöä.
1
2
3
Avaa sovellus, johon haluat kirjautua.
Anna käyttäjänimi ja salasana ja napauta sitten sovelluksen kirjautumisnäppäintä.
Kun näkyvissä on ponnahdusikkuna, joka kysyy, haluatko tallentaa kirjautumistiedot,
napauta Tallenna.
Voit nyt käyttää sovellukseen kirjautumisessa biometrisiä tietojasi, jotka olet rekisteröinyt
Samsung Pass -tietoihin.
158
Asetukset
Kirjautumistietojen hallinta
Voit tarkastella niiden Internet-sivustojen ja sovellusten luetteloa, jotka olet asettanut
käyttämään Samsung Pass -tietoja, ja hallita kirjautumistietojasi.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta Sisäänkirjaus ja valitse Internet-sivusto tai sovellus luettelosta.
Napauta Muokkaa ja muokkaa tunnustasi, salasanaasi ja Internet-sivuston tai sovelluksen
nimeä.
Voit poistaa Internet-sivuston tai sovelluksen napauttamalla Poista.
Samsung Pass -toiminnon käyttäminen Internet-sivustoissa ja sovelluksissa
Kun käytät Internet-sivustoja tai sovelluksia, jotka tukevat Samsung Pass -toimintoa, voit helposti
kirjautua niihin Samsung Pass -tiedoilla.
Jos haluat nähdä luettelon Internet-sivustoista ja sovelluksista, jotka tukevat Samsung Pass
-toimintoa, napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass, avaa
näytön lukitus käyttämällä esimääritettyä näytönlukitustapaa ja napauta sitten → Kumppanit.
Jos Samsung Pass -toimintoa tukevia Internet-sivustoja tai sovelluksia ei ole, Kumppanit-kohta ei
ole näkyvissä.
• Käytettävissä olevat Internet-sivustot ja sovellukset voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
• Samsung ei vastaa tietojen menetyksestä eikä muista haitoista, jotka johtuvat
kirjautumisesta Internet-sivustoihin tai sovelluksiin Samsung Pass -toiminnon avulla.
159
Asetukset
Henkilökohtaisten tietojen syöttäminen automaattisesti
Samsung Pass -toiminnon avulla voit syöttää helposti osoite- tai maksukorttitietosi sovelluksissa,
jotka tukevat henkilökohtaisten tietojen automaattista täyttöä.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta Täytä lomakkeet autom. ja valitse Lisää osoite tai Lisää kortti.
Anna tiedot ja napauta Tallenna.
Voit nyt syöttää henkilökohtaisia tietojasi automaattisesti tuetuissa sovelluksissa käyttämällä
biometrisiä tietojasi, jotka olet rekisteröinyt Samsung Pass -toimintoon.
Samsung Pass -tietojen poistaminen
Voit poistaa Samsung Passiin rekisteröidyt biometriset tietosi, kirjautumistietosi ja sovellustietosi.
Sitoutumisesi käyttöehtoihin ja Samsung-tilisi pysyvät aktiivisina.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta → Asetukset → Poista tiedot.
Anna Samsung-tilisi salasana ja napauta OK.
Samsung Pass -tietosi poistetaan.
160
Asetukset
Suojattu kansio
Suojattu kansio suojaa yksityistä sisältöäsi ja sovelluksiasi, kuten valokuvia ja yhteystietoja, niin,
että muut eivät voi käyttää niitä. Voit pitää yksityisen sisältösi ja sovelluksesi suojattuina, vaikka
laite olisi lukitsemattomana.
Suojattu kansio on erillinen, suojattu tallennusalue. Suojatussa kansiossa olevia tietoja ei
voi siirtää muihin laitteisiin hyväksymättömien jakotapojen, kuten USB-yhteyden tai Wi-Fi
Direct -toiminnon, avulla. Jos käyttöjärjestelmää yritetään mukauttaa tai ohjelmistoa
muuttaa, suojattu kansio lukkiutuu automaattisesti, eikä sitä voi käyttää. Ennen kuin
tallennat tietoja suojattuun kansioon, varmuuskopioi tiedot toiseen suojattuun sijaintiin.
161
Asetukset
Suojatun kansion määrittäminen
1
2
3
4
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Biometriset tiedot ja suojaus → Suojattu kansio.
Napauta Jatka.
Anna Samsung-tilisi tunnus ja salasana ja napauta Sisäänkirjaus.
Valitse suojatun kansion kanssa käytettävä lukitustyyppi ja määritä asetukset noudattamalla
näytön ohjeita.
Voit muuttaa suojatun kansion nimeä tai kuvakkeen väriä napauttamalla → Mukauta
kuvaketta.
• Kun käynnistät Suojattu kansio -sovelluksen, sinun on avattava sovelluksen lukitus
esimääritetyn lukitustavan avulla.
• Jos unohdat suojatun kansion lukituksen avauskoodin, voit palauttaa sen Samsungtilisi avulla. Napauta palautusnäppäintä lukitun näytön alareunassa ja anna Samsungtilisi salasana.
Suojatun kansion automaattisen lukituksen määrittäminen
Voit asettaa laitteen lukitsemaan suojatun kansion automaattisesti, kun sitä ei käytetä.
1
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Lukitse suojattu kansio
autom.
2
Valitse lukitusasetus.
Voit lukita suojatun kansion manuaalisesti napauttamalla → Lukitse.
162
Asetukset
Sisällön siirtäminen suojattuun kansioon
Voit siirtää sisältöä, kuten valokuvia ja yhteystietoja, suojattuun kansioon. Seuraavat toiminnot
ovat esimerkki kuvan siirtämisestä oletustallennustilasta suojattuun kansioon.
1
2
3
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta Lisää tiedostoja.
Napauta Kuvat, valitse siirrettävät kuvat ja napauta sitten Valmis.
Napauta Siirrä.
Valitut kohteet poistetaan alkuperäisestä kansiosta ja siirretään suojattuun kansioon. Voit
kopioida kohteet napauttamalla Kopioi.
Sisällön siirtotapa voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
Sisällön siirtäminen suojatusta kansiosta
Voit siirtää sisältöä suojatusta kansiosta vastaavaan sovellukseen oletustallennustilassa.
Seuraavat toiminnot ovat esimerkki kuvan siirtämisestä suojatusta kansiosta
oletustallennustilaan.
1
2
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta Galleria.
Valitse kuva ja napauta → Poista kohteesta Suojattu kansio.
Valitut kohteet siirretään Galleria-sovellukseen oletustallennustilassa.
163
Asetukset
Sovellusten lisääminen
Voit lisätä käytettävän sovelluksen suojattuun kansioon.
1
2
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta Lisää sovelluksia.
Valitse vähintään yksi laitteeseen asennettu sovellus ja napauta Lisää.
Voit asentaa sovelluksia Play Kauppa- tai Galaxy Store -palvelusta napauttamalla Lataa
Play-kaupasta tai Lataa Galaxy Store.
Sovellusten poistaminen suojatusta kansiosta
Kosketa poistettavaa sovellusta jonkin aikaa ja napauta sitten Poista asennus.
Tilien lisääminen
Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa suojatun kansion sovellukset
synkronoidaan.
1
2
3
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Tilit → Lisää tili.
Valitse tilipalvelu.
Määritä tilin asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Suojatun kansion piilottaminen
Voit piilottaa suojatun kansion pikavalinnan Sovellukset-näytössä.
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus, napauta → Asetukset ja poista sitten Näytä suojattu
kansio -kytkin käytöstä napauttamalla sitä.
Voit avata ilmoituspaneelin myös vetämällä tilariviä alaspäin. Poista sitten toiminto käytöstä
pyyhkäisemällä alaspäin ilmoituspaneelissa ja napauttamalla Suojattu kansio.
164
Asetukset
Suojatun kansion varmuuskopiointi ja palauttaminen
Voit varmuuskopioida suojatun kansion sisältöä ja sovelluksia Samsung Cloud -palveluun
Samsung-tilisi avulla ja palauttaa ne myöhemmin.
Tietojen varmuuskopiointi
1
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Varmuuskopioi ja
palauta.
2
3
4
Napauta Lisää tili ja kirjaudu sisään Samsung-tiliisi.
Napauta Suojattu kansioin tietojen varmuuskop.
Valitse kohteet, jotka haluat varmuuskopioida, ja napauta Varmuuskopioi.
Tiedot varmuuskopioidaan Samsung Cloud -palveluun.
Tietojen palauttaminen
1
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Varmuuskopioi ja
palauta.
2
3
4
Napauta Palauta.
Napauta
ja valitse laite, jonka tiedot palautetaan.
Valitse tietotyypit, jotka haluat palauttaa, ja napauta Palauta.
Varmuuskopioidut tiedot palautetaan laitteeseen.
Suojatun kansion asennuksen poistaminen
Voit poistaa suojatun kansion asennuksen ja siinä olevan sisällön ja sovellukset.
Käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta → Asetukset → Lisää asetuksia → Poista
asennus.
Voit varmuuskopioida sisällön ennen Suojatun kansion asennuksen poistamista valitsemalla
Poista mediatiedostot suojatusta kansiosta ja napauttamalla Poista asennus. Voit käyttää
varmuuskopioituja tietoja suojatusta kansiosta käynnistämällä Omat tiedostot -sovelluksen ja
napauttamalla Sisäinen muisti → Secure Folder.
Samsung Notes -sovellukseen tallennettuja muistiinpanoja ei varmuuskopioida.
165
Asetukset
Tilit ja varmuuskopiointi
Asetukset
Voit synkronoida, varmuuskopioida tai palauttaa laitteen tiedot Samsung Cloud ‑palvelun avulla.
Voit myös rekisteröidä ja hallita tilejä, kuten Samsung-tiliäsi tai Google-tiliäsi, ja siirtää tietoja
muihin laitteisiin tai muista laitteista Smart Switch ‑sovelluksen avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Tilit ja varmuuskopiointi.
• Tilit: Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa tiedot synkronoidaan.
• Käyttäjät: Määritä lisää käyttäjätilejä muille käyttäjille, jotta he voivat käyttää laitetta muun
muassa sähköpostitileihin ja taustakuva-asetuksiin liittyvillä mukautetuilla asetuksilla.
Lisätietoja on Käyttäjät-kohdassa.
• Varmuuskopioi ja palauta: Voit pitää henkilökohtaiset tietosi, sovellustiedot ja asetukset
suojattuina laitteessa. Voit varmuuskopioida arkaluontoiset tietosi ja käyttää niitä
myöhemmin. Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen edellyttää kirjautumista
Google- tai Samsung-tiliin.
• Samsung Cloud: Voit hallita sisältöä, jonka haluat tallentaa turvallisesti Samsung
Cloud -palveluun. Voit tarkistaa Samsung Cloud -tallennustilasi tilan ja synkronoida,
varmuuskopioida ja palauttaa tiedot. Lisätietoja on Samsung Cloud -kohdassa.
• Smart Switch: Käynnistä Smart Switch ja siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi. Lisätietoja on
kohdassa Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta (Smart Switch).
Varmuuskopioi tietosi säännöllisesti turvalliseen sijaintiin, kuten Samsung Cloud
-palveluun tai tietokoneeseen, jotta voit palauttaa tiedot, jos tietoja vioittuu tai katoaa tai
tehdasasetukset palautetaan vahingossa.
166
Asetukset
Käyttäjät
Määritä lisää käyttäjätilejä muille käyttäjille, jotta he voivat käyttää laitetta muun muassa
sähköpostitileihin ja taustakuva-asetuksiin liittyvillä mukautetuilla asetuksilla. Seuraavat
käyttäjätilityypit ovat käytettävissä:
• Järjestelmänvalvoja: Järjestelmänvalvojan tili luodaan vain silloin, kun laitteen asetukset
määritetään ensimmäisen kerran, ja niitä voi olla vain yksi. Tämä tili mahdollistaa laitteen
täydellisen hallinnan, myös käyttäjätilien hallinnan. Voit lisätä tai poistaa käyttäjätilejä vain
tätä tiliä käyttäessäsi.
• Guest: Tämän tilin avulla vieraat voivat käyttää laitetta. Vierasistunnon aikana käytetyt tiedot
tallennetaan tilapäisesti. Joka kerta tätä tiliä käytettäessä käyttäjältä kysytään, jatketaanko
edellistä vierasistuntoa, vai nollataanko se.
• User: Tämän tilin avulla käyttäjät voivat käyttää omia sovelluksiaan ja sisältöjään sekä
mukauttaa laitteen kaikkiin tileihin vaikuttavat asetukset.
• User (rajoitetun profiilin): Rajoitettu tili pystyy käyttämään vain järjestelmänvalvojatilin
sallimia sovelluksia ja sisältöjä, eikä se pysty käyttämään sisäänkirjautumista vaativia
palveluita. (SM-T720)
Käyttäjien lisääminen
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Tilit ja varmuuskopiointi → Käyttäjät.
► SM-T725: Napauta Lisää käyttäjä tai profiili → OK → Määritä nyt.
► SM-T720: Napauta Lisää käyttäjä tai profiili → Käyttäjä → OK → Määritä nyt.
Laite siirtyy uuteen käyttäjätiliin, ja oletuslukitusnäyttö tulee näkyviin.
3
Avaa laitteen lukitus ja määritä tilin asetukset valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita.
167
Asetukset
Rajoitettujen profiilien lisääminen (SM-T720)
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Tilit ja varmuuskopiointi → Käyttäjät.
Napauta Lisää käyttäjä tai profiili → Käyttäjä (raj. profiili).
Jos järjestelmänvalvojatilissä ei ole käytössä suojattua näytönlukitusmenetelmää, määritä se
noudattamalla näytön ohjeita.
3
Valitse sovellukset ja sisällöt, joita rajoitetut käyttäjät voivat käyttää.
Käyttäjien vaihtaminen
Napauta käyttäjätilin kuvaketta lukitusnäytön yläreunassa ja valitse tili, johon haluat siirtyä.
Lukitusnäyttö
Käyttäjien hallinta
► SM-T725: Kun käytät järjestelmänvalvojan tiliä, voit poistaa tilejä tai muuttaa tilin asetuksia.
Voit poistaa käyttäjätilin napauttamalla
Voit muuttaa tilin asetuksia napauttamalla
tilin vieressä ja napauttamalla sitten Poista käyttäjä.
tilin vieressä.
► SM-T720: Kun käytät järjestelmänvalvojatiliä, voit poistaa tilejä tai muuttaa rajoitettujen tilien
asetuksia.
Voit poistaa käyttäjätilin napauttamalla
tilin vieressä ja napauttamalla sitten Poista.
Voit muuttaa rajoitetun tilin asetuksia napauttamalla
napauttamalla .
168
tilin vieressä. Voit poistaa tilin
Asetukset
Samsung Cloud
Varmuuskopioi tiedot aiemmasta laitteestasi Samsung Cloud -palveluun ja palauta tiedot uuteen
laitteeseen. Voit myös synkronoida laitteeseesi tallennetut tiedot Samsung Cloud ‑palvelun
kanssa ja tarkastella Samsung Cloud ‑palveluun tallennettuja tietoja. Samsung Cloud -palvelun
käyttäminen edellyttää, että olet rekisteröinyt Samsung-tilisi ja kirjaudut sisään sen avulla.
Lisätietoja on Samsung-tili-kohdassa.
Tietojen varmuuskopiointi aiemmasta laitteesta
1
2
Kirjaudu aiemmassa laitteessasi sisään Samsung-tilillesi.
Käynnistä Asetukset-sovellus, valitse varmuuskopiointitoiminto ja varmuuskopioi tietosi.
• Jos laitteesi tukee Samsung Cloud -palvelua, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta
Tilit ja varmuuskopiointi → Samsung Cloud → Varmuuskopioi tämä tablet-laite,
valitse varmuuskopioitavat kohteet ja varmuuskopioi sitten tiedot napauttamalla
Varmuuskopioi.
• Tietojen varmuuskopiointitapa voi vaihdella mallin mukaan.
• Joitakin tietoja ei varmuuskopioida. Jos haluat tarkistaa, mitkä tiedot
varmuuskopioidaan, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Tilit ja varmuuskopiointi
→ Samsung Cloud → Varmuuskopioi tämä tablet-laite.
• Jos haluat tarkastella Samsung Cloud -palvelussa olevia kunkin laitteen
varmuuskopiotietoja, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Tilit ja
varmuuskopiointi → Samsung Cloud → Palauta tiedot →
ja valitse sitten
haluamasi laite.
169
Asetukset
Tietojen palauttaminen aiemmasta laitteesta
1
Käynnistä uudessa laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi →
Samsung Cloud.
2
3
Napauta Palauta tiedot →
ja valitse aiempi laite.
Valitse tietotyypit, jotka haluat palauttaa, ja napauta Palauta.
Tietojen synkronoiminen laitteesta
Voit synkronoida laitteeseesi tallennetut tiedot, kuten kuvat, videot ja tapahtumat, Samsung
Cloud ‑palvelun kanssa ja käyttää niitä muissa laitteissa.
1
Käynnistä uudessa laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Tilit ja varmuuskopiointi →
Samsung Cloud.
2
3
Napauta → Asetukset → Synkr. ja autom. varmuusk. aset. → Synkronoi.
Napauta kytkimiä niiden kohteiden vieressä, joiden kanssa haluat synkronoida.
Voit tarkistaa tallennetut tiedot tai muuttaa asetuksia napauttamalla Galleria-, Muut
synkronoidut tiedot- tai Samsung Cloud Drive -korttia.
Google
Voit määrittää joidenkin Google-toimintojen asetukset.
Napauta Asetukset-näytössä Google.
170
Asetukset
Edistykselliset toiminnot
Voit ottaa käyttöön lisätoiminnot ja muuttaa asetuksia, jotka säätelevät niitä.
Napauta Asetukset-näytössä Edistykselliset toiminnot.
Liiallinen tärinä tai laitteeseen kohdistuva voimakas isku voi johtaa joidenkin tunnistimia
käyttävien toimintojen tahattomiin palautteisiin.
• Samsung DeX: Aseta laitteen käyttö tietokonemaiseksi. Lisätietoja on Samsung DeX
-kohdassa.
• Tarvikkeet: Voit muuttaa lisävarusteasetuksia.
• Päivän ohjelma: Aseta laite näyttämään valitut kuvat diaesityksenä. Lisätietoja on kohdassa
Päivän ohjelma.
• Älykäs ponnahdusikkunanäkymä: Valitse sovellukset, joiden ilmoitukset näytetään
ponnahdusikkunoissa. Kun käytät tätä toimintoa, voit tarkastella ponnahdusikkunoiden
sisältöä nopeasti napauttamalla näytössä olevaa kuvaketta.
Tämä toiminto on käytettävissä vain sovelluksissa, jotka tukevat moniikkunatoimintoa.
• Älykäs näyttökuva: Aseta laite kaappaamaan nykyinen näyttökuva sekä vieritettävä alue ja
rajaa ja jaa ruudunkaappauskuva heti.
• Suora jako: Aseta laite näyttämään jakamisvaihtoehtojen paneelissa henkilöt, joihin olet
ollut yhteydessä, jolloin voit jakaa sisältöä suoraan.
• Vähennä animaatioita: Voit asettaa laitteen vähentämään tiettyjä näyttötehosteita, jos olet
herkkä animaatioille tai näytössä olevalle liikkeelle.
• Liikkeet ja eleet: Aktivoi liiketoiminto ja määritä asetukset.
• Game Launcher: Voit aktivoida Game Launcherin. Lisätietoja on Game Launcher -kohdassa.
171
Asetukset
Digitaalinen hyvinvointi
Voit tarkastella laitteesi päivittäistä käyttöhistoriaa. Voit nähdä esimerkiksi, miten kauan näyttö
on ollut käynnissä ja miten monta kertaa sovelluksia on avattu tai tiettyjä toimintoja käytetty. Voit
myös rajoittaa jokaisen sovelluksen käyttöaikaa tai muuttaa niiden ilmoitusasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Digitaalinen hyvinvointi.
Aika, jonka näyttö on ollut
käynnissä
Lukituksen avaamisten määrä
Ilmoitusten määrä
Koontinäyttö
Ota rentoutustila käyttöön.
Muuta ilmoitusasetuksia.
Sovellusten ajastimien asettaminen
Voit rajoittaa jokaisen sovelluksen päivittäistä käyttöaikaa asettamalla ajastimen. Kun raja
saavutetaan, sovellus passivoituu, etkä voi enää käyttää sitä.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Digitaalinen hyvinvointi → Koontinäyttö.
Napauta Ajastinta ei ole haluamasi sovelluksen vieressä ja aseta aika.
172
Asetukset
Rentoutustilan ottaminen käyttöön
Ottamalla rentoutustilan käyttöön voit vähentää silmien rasittumista ennen nukkumista ja estää
unihäiriöitä.
1
Napauta Asetukset-näytössä Digitaalinen hyvinvointi → Rauhoita elämääsi ja aktivoi Ota
käyttöön nyt ‑kytkin napauttamalla sitä.
2
Aktivoi haluamasi toiminto ottamalla sen kytkin käyttöön.
• Harmaasävy: Näyttää värit näytössä harmaan sävyinä.
• Älä häiritse: Aseta laite mykistämään ilmoitusten ja medialähteiden äänet sallittuja
poikkeuksia lukuun ottamatta.
3
Jos haluat ajastaa rentoutustilan aktivoinnin, ota Ota käyttöön aikataulun mukaan -kytkin
käyttöön napauttamalla sitä, napauta Aseta aikataulu ja aseta sitten aika.
173
Asetukset
Laitteen ylläpito
Laitteen ylläpitotoiminto tarjoaa yleiskatsauksen laitteen akkuun, tallennustilaan, muistiin ja
järjestelmän suojaukseen. Voit myös optimoida laitteen automaattisesti sormen napautuksella.
Akku
Turvallisuus
Tallennustila
Muisti
Pikaoptimointitoiminnon käyttäminen
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Korjaa nyt tai Optimoi nyt.
Pikaoptimointitoiminto parantaa laitteen suorituskykyä suorittamalla seuraavat toimet.
• Muistitilan vapauttaminen.
• Tarpeettomien tiedostojen poistaminen ja taustalla suoritettavien sovellusten sulkeminen.
• Akkuvirran epätavallisen käytön hallinta.
• Kaatuneiden sovellusten ja haittaohjelmien etsiminen.
174
Asetukset
Akku
Voit tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen ja laitteen käyttöajan. Jos laitteen akun varaustaso on
vähissä, voit säästää virtaa virransäästötoimintojen avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Akku.
• Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu.
Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
• Et ehkä saa ilmoituksia joistakin sovelluksista, joissa virransäästötila on käytössä.
Akkuvirran käytön hallinta
Valitse laitteen käyttötarkoituksiin sopiva virtatila.
Napauta Virtatila ja valitse asetus.
• Optimoitu: Optimoitu tasapaino laitteen suorituskyvyn ja akkuvirran käytön välillä.
• Keskitason virransäästö: Voit pidentää akun käyttöaikaa ottamalla virransäästötilan
käyttöön.
• Maksimivirransäästö
► SM-T725: Enimmäisvirransäästötilassa laite vähentää akkuvirran kulumista käyttämällä
yöteemaa ja rajoittamalla käytettävissä olevia sovelluksia ja ominaisuuksia.
Verkkoyhteydet poistetaan käytöstä matkapuhelinverkkoa lukuun ottamatta.
► SM-T720: Enimmäisvirransäästötilassa laite vähentää akkuvirran kulumista käyttämällä
yöteemaa ja rajoittamalla käytettävissä olevia sovelluksia ja ominaisuuksia.
Verkkoyhteydet poistetaan käytöstä.
Voit asettaa laitteen lataamaan akun tavallista nopeammin. Napauta → Asetukset ja aktivoi
Nopea kaapelilataus -kytkin napauttamalla sitä.
175
Asetukset
Sovelluskohtainen akkuvirran käytön hallinta
Voit säästää akkuvirtaa estämällä taustalla toimivia sovelluksia käyttämästä akkuvirtaa, kun
niitä ei käytetä. Valitse sovellukset sovellusluettelosta ja aktivoi toiminto napauttamalla Siirrä
käyttäm. sovell. lepotilaan -kytkintä. Napauta lisäksi → Asetukset ja määritä valinnat
Sovellusten virranhallinta -kohdassa.
Tallennustila
Voit tarkistaa käytössä olevan ja vapaan muistin määrän.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Tallennustila.
• Todellinen käytettävissä olevan sisäisen muistin määrä on pienempi kuin ilmoitettu
määrä, koska käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset käyttävät osan muistista.
Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua, kun päivität laitteen.
• Voit tarkastella sisäisen muistin jäljellä olevaa kapasiteettia Samsungin Internetsivuston tieto-osassa oman laitteesi kohdalla.
Muistin hallinta
Voit poistaa tarpeettomat tiedostot, esimerkiksi välimuistin, napauttamalla TYHJENNÄ NYT.
Voit poistaa tiedostoja tai poistaa tarpeettomien sovellusten asennuksen valitsemalla luokan
Käyttäjätiedot-kohdassa. Valitse sitten haluamasi kohteet ja napauta POISTA tai Poista asennus.
Muisti
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Muisti.
Jos haluat nopeuttaa laitteen toimintaa pysäyttämällä taustalla suoritettavia sovelluksia, valitse
sovelluksia sovellusten luettelosta ja napauta TYHJENNÄ NYT.
Turvallisuus
Voit tarkistaa laitteen suojaustilan. Tämä toiminto etsii laitteesta haittaohjelmat.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Suojaus → Tarkista tablet-laite.
176
Asetukset
Sovellukset
Voit hallita laitteen sovelluksia ja muuttaa niiden asetuksia. Voit näyttää sovellusten käyttötiedot,
muuttaa niiden ilmoitus- tai käyttöoikeusasetuksia tai poistaa käytöstä tarpeettomat sovellukset
tai poistaa niiden asennuksen.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellukset.
Yleinen hallinta
Voit mukauttaa laitteen järjestelmäasetukset tai palauttaa laitteen alkutilaan.
Napauta Asetukset-näytössä Yleinen hallinta.
• Kieli ja syöttö: Voit valita laitteen kielet ja muuttaa asetuksia, kuten näppäimistöä ja
puhesyöttötyyppejä. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun kielen mukaan.
Lisätietoja on kohdassa Laitteen kielten lisääminen.
• Päivämäärä ja aika: Käytä ja muuta asetuksia, jotka ohjaavat laitteen kellonajan ja
päivämäärän näyttöä.
Jos akun varaus purkautuu kokonaan, kellonaika ja päivämäärä nollautuvat.
• Ota meihin yhteyttä: Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysyttyjä kysymyksiä. Lisätietoja
on Samsung Members -kohdassa.
• Palauta: Voit palauttaa laitteen asetukset alkutilaan tai palauttaa tehdasasetukset. Voit
palauttaa kaikki omat asetuksesi tai vain verkkoasetukset tai helppokäyttöisyysasetukset.
Voit myös asettaa laitteen käynnistymään uudelleen tiettynä ajankohtana laitteen
optimointia varten.
177
Asetukset
Laitteen kielten lisääminen
Voit lisätä laitteessa käytettävissä olevia kieliä.
1
Napauta Asetukset-näytössä Yleinen hallinta → Kieli ja syöttö → Kieli → Lisää kieli.
Voit tarkastella kaikkia lisättävissä olevia kieliä napauttamalla → Kaikki kielet.
2
3
Valitse lisättävä kieli.
Aseta valittu kieli oletuskieleksi napauttamalla Aseta oletukseksi. Jos haluat säilyttää
nykyisen kieliasetuksen, napauta Pidä nykyinen.
Valittu kieli lisätään kieliluetteloon. Jos vaihdoit oletuskielen, valittu kieli tulee luettelon
ensimmäiseksi.
Jos haluat valita oletuskielen kieliluettelosta, siirrä kielen vieressä oleva -kuvake vetämällä
luettelon ensimmäiseksi. Napauta sitten Käytä. Jos jokin sovellus ei tue oletuskieltä, käytetään
seuraavaa tuettua kieltä.
Helppokäyttöisyys
Voit määrittää useita asetuksia, jotka lisäävät laitteen helppokäyttöisyyttä.
Napauta Asetukset-näytössä Helppokäyttöisyys.
• Näytönlukija: Ota käyttöön Voice Assistant -toiminto, joka tuottaa äänipalautteet. Ohjeita
tämän toiminnon käyttöön saat napauttamalla Opetusohjelma.
• Näkyvyyteen liittyvät parannukset: Mukauta asetukset niin, että näkövammaisten on
helpompi käyttää laitetta.
• Kuuloon liittyvät parannukset: Mukauta asetukset niin, että kuulovammaisten on helpompi
käyttää laitetta.
• Vuorovaikutus ja näppäryys: Mukauta asetukset niin, että liikuntaesteisten on helpompi
käyttää laitetta.
• Lisäasetukset: Määritä suoran käytön ja ilmoitustoimintojen asetukset.
• Asennetut palvelut: Voit tarkastella laitteeseen asennettuja helppokäyttöisyyspalveluja.
178
Asetukset
Ohjelmistopäivitys
Voit päivittää laitteesi laiteohjelmiston firmware over-the-air (FOTA) -palvelun avulla. Voit myös
ajoittaa ohjelmistopäivitykset.
Napauta Asetukset-näytössä Ohjelmistopäivitys.
Jos laitteesi suojausta ja uusien tietoturvauhkien ehkäisemistä varten julkaistaan
kriittisen tärkeitä ohjelmistopäivityksiä, ne asennetaan automaattisesti ilman
suostumustasi.
• Lataa ja asenna: Tarkista ja asenna päivitykset manuaalisesti.
• Lataa automaattisesti Wi-Fillä: Aseta laite lataamaan päivitykset automaattisesti, kun yhteys
Wi-Fi-verkkoon on olemassa.
• Edellinen päivitys: Näytä viimeisimmän ohjelmistopäivityksen tiedot.
Suojauspäivitysten tiedot
Suojauspäivitysten avulla parannetaan laitteen suojausta ja suojataan henkilökohtaisia
tietojasi. Tietoja laitemalliisi tarkoitetuista suojauspäivityksistä saat osoitteesta
security.samsungmobile.com.
Tämä sivusto tukee vain joitakin kieliä.
Käyttöopas
Näytä ohjetiedot, joiden avulla voit opetella laitteen ja sovellusten käyttöä tai tärkeiden
asetusten määrittämistä.
Napauta Asetukset-näytössä Käyttöopas.
179
Asetukset
Tietoja tablet-laitteesta
Saat näkyviin laitteen tiedot.
Napauta Asetukset-näytössä Tietoja tablet-laitteesta.
Jos haluat muuttaa laitteen nimeä, napauta Muokkaa.
• Tila
► SM-T725: Näytä eri laitetiedot, kuten SIM-kortin tila, Wi-Fi-verkon MAC-osoite ja
sarjanumero.
► SM-T720: Näytä eri laitetiedot, kuten MAC-osoite Wi-Fi-verkossa ja sarjanumero.
• Lakisääteiset tiedot: Näytä laitteeseen liittyvät oikeudelliset tiedot, kuten turvallisuustiedot
ja avoimen lähdekoodin käyttöoikeussopimus.
• Ohjelmiston tiedot: Näytä laitteen ohjelmistotiedot, kuten sen käyttöjärjestelmä- ja
laiteohjelmistoversio.
• Akun tiedot: Näytä laitteen akun tila ja tiedot.
180
Liite
Vianmääritys
Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin
tilanteet eivät ehkä koske sinun laitettasi.
Kun käynnistät laitteen tai kun käytät laitetta, se pyytää sinua antamaan
seuraavat koodit:
• Salasana: Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty
salasana.
• PIN: Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on
annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän toiminnon
käytöstä Lukitse SIM-kortti -valikon avulla.
• PUK-koodi: SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on
annettu väärin useita kertoja. Anna palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
• PIN2-koodi: Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin
mukana toimitettu PIN2-koodi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen. Siirtymisen aikana näyttöön voi tulla toistuvasti
virheilmoituksia.
• Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Laite ei käynnisty
Kun akku on täysin tyhjä, laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.
181
Liite
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti
• Jos kiinnität kosketusnäyttöön näytönsuojakalvon tai muun lisävarusteen, kosketusnäyttö ei
ehkä toimi oikein.
• Jos käytät käsineitä, jos kätesi eivät ole puhtaat kosketusnäyttöä koskettaessasi tai
jos napautat näyttöä terävällä esineellä tai sormenpäällä, kosketusnäyttö voi toimia
virheellisesti.
• Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
• Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
• Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
• Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vahingoittunut, toimita laite Samsung-huoltoon.
Laite jumiutuu tai ilmenee vakava virhe
Kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Laitteen käynnistäminen uudelleen
Jos laite jumiutuu tai lakkaa toimimasta, sovelluksia on ehkä suljettava tai laite on sammutettava
ja käynnistettävä uudelleen.
Uudelleenkäynnistyksen pakottaminen
Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin
ajan.
Laitteen nollaaminen
Jos edellä kuvatut toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Yleinen hallinta → Palauta → Alkuperäisten tietojen
palautus → Palauta → Poista kaikki. Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut
tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.
182
Liite
Puheluja ei yhdistetä (SM-T725)
• Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa numerolle, jonka valitset.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa saapuvan puhelun soittajan numerolle.
Muut eivät kuule puhettasi (SM-T725)
• Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
• Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
• Jos käytät nappikuulokkeita, varmista, että ne on kytketty oikein.
Äänessä on kaikua puhelun aikana (SM-T725)
Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä tai siirry toiselle alueelle.
► SM-T725: Yhteys matkapuhelinverkkoon tai Internetiin katkeaa
usein, tai äänenlaatu on huono
► SM-T720: Internet-yhteys katkeaa usein
• Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Yhteysongelmat voivat johtua palveluntarjoajan tukiaseman ongelmista. Siirry toiselle
alueelle ja yritä uudelleen.
• Kun käytät laitetta liikkuessasi, langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä
palveluntarjoajan verkon ongelmien takia.
Akkukuvake on tyhjä
Akun virta on vähissä. Lataa akku.
183
Liite
Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)
• Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
• Ota yhteyttä Samsungin palvelukeskukseen akun vaihtamista varten.
Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen
• Jos laite tai sen akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun
käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.
• Akkuvirran kulutus kasvaa, kun käytät tiettyjä toimintoja tai sovelluksia, kuten GPStoimintoa, pelejä tai Internetiä.
• Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.
Kameran käynnistyessä näyttöön tulee virheilmoituksia
Laitteessasi on oltava riittävästi vapaata muistia ja akkuvirtaa kamerasovelluksen käyttöä varten.
Jos näyttöön tulee kameraa käynnistettäessä virheilmoituksia, toimi seuraavasti:
• Lataa akku.
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Käynnistä laite uudelleen. Jos kamerasovelluksen käytössä on ongelmia näiden vihjeiden
kokeilemisen jälkeenkin, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Valokuvan laatu on huonompi kuin esikatselussa
• Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytettävän valokuvaustavan mukaan.
• Jos otat valokuvia hämärässä, yöllä tai sisätiloissa, valokuvissa voi näkyä kuvakohinaa tai ne
voivat olla epäteräviä.
184
Liite
Multimediatiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia
Jos näyttöön tulee virheilmoitus tai multimediatiedostojen toisto ei ala avatessasi niitä laitteella,
kokeile seuraavia:
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto
on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on sen toistoon tarvittava lisenssi tai avain.
• Varmista, että laite tukee tiedostomuotoja. Jos jokin tiedostomuoto, kuten DivX tai AC3,
ei ole tuettu, asenna sitä tukeva sovellus. Voit varmistaa laitteesi tukemat tiedostomuodot
osoitteessa www.samsung.com.
• Laite tukee laitteella kuvattuja valokuvia ja videoita. Muilla laitteilla kuvatut valokuvat ja
videot eivät ehkä toimi oikein.
• Laite tukee multimediatiedostoja, jotka ovat verkkopalvelun tarjoajan tai lisäpalvelujen
tarjoajien valtuuttamia. Jotkin Internetistä saatavat sisällöt, kuten soittoäänet, videot tai
taustakuvat, eivät ehkä toimi oikein.
Bluetooth ei toimi hyvin
Jos toista Bluetooth-laitetta ei löydy tai ilmenee yhteysongelmia tai toimintahäiriöitä, kokeile
seuraavia toimia:
• Varmista, että laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on valmis haettavaksi tai
yhdistettäväksi.
• Varmista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä
(10 m).
• Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus, napauta Yhteydet ja aktivoi sitten Bluetoothkytkin uudelleen napauttamalla sitä.
• Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Yleinen hallinta → Palauta → Palauta
verkkoasetukset → Asetusten nollaus, jolloin verkkoasetukset palautetaan. Rekisteröidyt
tiedot voivat kadota, kun verkkoasetukset palautetaan.
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.
185
Liite
Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket laitteen tietokoneeseen
• Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva laitteesi kanssa.
• Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikean ohjaimen ja päivittänyt sen.
• Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP, varmista, että tietokoneeseen on
asennettu Windows XP Service Pack 3 tai uudempi.
Laite ei löydä nykyistä sijaintiasi
GPS-signaalit voivat olla estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Aseta tällöin laite
käyttämään Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoa sijaintisi etsinnässä.
Laitteeseen tallennettuja tietoja on kadonnut
Varmuuskopioi aina kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot. Muutoin et voi palauttaa tietoja,
jos ne vioittuvat tai katoavat. Samsung ei ole vastuussa laitteeseen tallennettujen tietojen
katoamisesta.
Laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako
• Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
• Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.
Laitteen tallennustila ei riitä
Vapauta tallennustilaa poistamalla välimuisti ja muut tarpeettomat tiedot laitteen
ylläpitotoiminnon avulla tai poistamalla manuaalisesti käyttämättömiä sovelluksia tai tiedostoja.
186
Liite
Sovellukset-näppäintä ei näy alkunäytössä
Voit avata Sovellukset-näytön ilman Sovellukset-näppäintä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin
alkunäytössä. Tuo Sovellukset-näppäin näkyviin alkunäytön alareunaan käynnistämällä
Asetukset-sovellus, napauttamalla Näyttö → Alkunäyttö ja aktivoimalla sitten Sovelluksetpainike napauttamalla sitä.
Kotinäppäintä ei näy
Kotinäppäimen sisältävä siirtymispalkki voi kadota näkyvistä tiettyjen sovellusten ja toimintojen
käytön aikana. Saat siirtymispalkin näkyviin vetämällä ylöspäin näytön alareunasta.
Kirkkaudensäätöpalkkia ei näy ilmoituspaneelissa
Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilariviä alaspäin ja vedä sitten ilmoituspaneelia alaspäin. Napauta
kirkkaudensäätöpalkin vieressä ja aktivoi Näytä säädin ylhäällä -kytkin napauttamalla sitä.
Samsung Cloud ei toimi
• Varmista, että verkkoyhteys on olemassa.
• Samsung Cloud -palvelun huoltotarkistusten aikana Samsung Cloud -palvelua ei voi käyttää.
Yritä myöhemmin uudelleen.
Akun irrottaminen
• Jos haluat irrottaa akun, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Akun
irrottamisohjeet ovat osoitteessa www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Oman turvallisuutesi vuoksi älä yritä itse irrottaa akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja
laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja/tai muuttaa laitteen vaaralliseksi.
• Samsung ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä (sopimuksessa olevista tai
vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien laiminlyönti), jotka voivat aiheutua näiden
varoitusten ja ohjeiden täsmällisesti noudattamatta jättämisestä, Samsungin laiminlyönnistä
aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta.
187
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515
Tekijänoikeus
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.
Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä
tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien
valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä
ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.
Tavaramerkit
• SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi
Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby Atmos, ja kaksois-Dsymboli ovat Dolby Laboratories tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising