Samsung | SM-T395 | User manual | Samsung SM-T395 Kasutusjuhend

Samsung SM-T395 Kasutusjuhend
KÄYTTÖOPAS
SM-T395
Finnish. 12/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Sisältö
Perustoiminnot
4
6
9
14
19
20
22
24
24
26
28
32
43
45
49
56
61
65
67
69
70
79
86
90
91
97
103
105
106
107
109
110
112
116
120
121
Lue tämä ensin
Laitteen ylikuumenemistilanteet ja
ratkaisut
Laitteen osat ja toiminnot
Akku
SIM- tai USIM-kortti (nano-SIM-kortti)
Muistikortti (microSD-kortti)
Suojakotelo
Laitteen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Käyttöönotto
Samsung-tili
Tietojen siirtäminen aiemmasta
laitteesta
Näytön ymmärtäminen
Ilmoituspaneeli
Tekstin syöttäminen
Sovellukset ja ominaisuudet
47
Sovellusten asentaminen tai
asennuksen poistaminen
2
S Pen -kynän toiminnot
Puhelin
Yhteystiedot
Viestit
Internet
Sähköposti
Kamera
Galleria
Moni-ikkuna
Samsung Members
Samsung Notes
PENUP
Kalenteri
Samsung Flow
Omat tiedostot
Kello
Laskin
Bixby Home
Reminder
SmartThings
Sisällön jakaminen
Google-sovellukset
Sisältö
Asetukset
143 Biometriset tiedot ja suojaus
145 Kasvojentunnistus
148 Sormenjälkien tunnistus
151 Samsung Pass
153 Suojattu kansio
158 Pilvi ja tilit
159 Käyttäjät
160 Google
161 Helppokäyttöisyys
162 Yleinen hallinta
163 Ohjelmistopäivitys
164 Käyttöopas
164 Tietoja tablet-laitteesta
123 Esittely
123 Yhteydet
125 Wi-Fi
127 Bluetooth
129 Datansäästö
129 NFC ja maksu
134
135
135
137
138
139
141
142
132 Mobiilitukiasema ja yhteyden jako
133 Lisää yhteysasetuksia
Äänet ja värinä
Ilmoitukset
Näyttö
136 Sinisen valon suodatin
137 Näytönsäästäjä
Taustakuva
Edistykselliset toiminnot
Laitteen ylläpito
Sovellukset
Lukitusnäyttö
143 Smart Lock
Liite
165 Vianmääritys
3
Perustoiminnot
Lue tämä ensin
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.
• Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
• Alueen, palveluntarjoajan, mallin ominaisuuksien tai laitteen ohjelmiston mukaan voi olla,
että osa sisällöstä poikkeaa omasta laitteestasi.
• Paljon suoritintehoa ja RAM-muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen
yleiseen suorituskykyyn. Laitteen tekniset ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat
aiheuttaa sen, etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein.
• Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista
suorituskykyongelmista.
• Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat
muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta.
Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen
toimintaan.
• Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media
on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin
tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on
kokonaan käyttäjillä.
• Liittymän datasopimuksen mukaan viesteistä, tiedostojen lähettämisestä ja
vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista, paikannuspalvelujen käytöstä tai
muista datapalveluista saatetaan veloittaa lisämaksu. Suurten tietomäärien siirtämisessä on
suositeltavaa käyttää Wi-Fi-toimintoa.
• Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä
ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin laitteen
mukana toimitetusta sovelluksesta, ota yhteys Samsung-asiakaspalveluun. Jos kysymys
koskee jotakin käyttäjän asentamaa sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan.
• Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien
sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen
vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen
vastaisia ja mitätöivät takuun.
4
Perustoiminnot
• Joillekin laitteille on tiettyjen alueiden tai mallien tapauksessa hankittava Federal
Communications Commissionin (FCC) hyväksyntä. Jos laite on FCC:n hyväksymä, voit
tarkistaa laitteen FCC-tunnuksen. Kun haluat nähdä FCC-tunnuksen, käynnistä Asetuksetsovellus ja napauta Tietoja tablet-laitteesta → Tila.
Veden- ja pölynpitävyyden ylläpitäminen
Laitteesi on veden- ja pölynpitävä. Noudattamalla näitä vinkkejä voit ylläpitää laitteen veden- ja
pölynpitävyyttä. Muutoin seurauksena voi olla laitteen vahingoittuminen.
• Älä upota laitetta makeaan veteen yli 1,5 m:n syvyyteen äläkä pidä sitä upotettuna yli
30 minuuttia. Jos laite upotetaan muuhun nesteeseen kuin makeaan veteen, kuten
suolaveteen, ionisoituun veteen tai alkoholijuomaan, neste siirtyy laitteen sisään
nopeammin.
• Älä altista laitetta voimakkaasti virtaavalle vedelle.
• Jos makea vesi kastelee laitteen, kuivaa se huolellisesti puhtaalla, pehmeällä liinalla. Jos jokin
muu neste, kuten suolavesi, ionisoitu vesi tai alkoholijuoma, kastelee laitteen, huuhtele laite
makealla vedellä ja kuivaa se huolellisesti puhtaalla, pehmeällä liinalla. Jos et noudata näitä
ohjeita, laitteen suorituskyky tai ulkoasu voi heikentyä.
• Jos laite on uponnut veteen tai mikrofoni tai kaiutin on kastunut, ääni ei ehkä kuulu
selkeästi puhelun aikana. Pyyhi laite kuivalla liinalla ja anna sen kuivua täydellisesti ennen
sen käyttöä.
• Kosketusnäyttö ja muut ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, jos laitetta käytetään
vedessä.
• Laitteesi on testattu kontrolloidussa ympäristössä, ja se on sertifioitu veden- ja
pölynkestäväksi tietyissä tilanteissa (vastaa IP68-luokituksen vaatimuksia kansainvälisen
standardin IEC 60529 – Koteloinnin suojausluokat [IP-koodi] mukaisesti, testiolosuhteet:
15–35 °C, 86–106 kPa, makea vesi, 1,5 metriä, 30 minuuttia).Tästä luokituksesta
huolimatta laite voi vahingoittua tietyissä tilanteissa.
Ohjekuvakkeet
Vaara: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille
Varoitus: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua
Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
5
Perustoiminnot
Laitteen ylikuumenemistilanteet ja ratkaisut
Jos laite kuumenee akkua ladattaessa
Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Laite voi tuntua kuumalta kosketettaessa
langattoman latauksen tai pikalatauksen aikana. Tämä on laitteen normaalia toimintaa, eikä se
vaikuta laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee liikaa, laturi voi lopettaa
lataamisen.
Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:
• Irrota laturi laitteesta ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset. Odota, että laite on
täysin jäähtynyt ja aloita sitten laitteen lataaminen uudelleen.
• Jos laitteen alaosa ylikuumenee, se voi johtua siitä, että yhdistetty USB-kaapeli on
vaurioitunut. Vaihda vaurioitunut USB-kaapeli uuteen Samsungin hyväksymään
kaapeliin.
• Langatonta laturia käyttäessäsi älä aseta laitteen ja langattoman laturin väliin mitään
ylimääräistä materiaalia, kuten metalliesineitä, magneetteja tai magneettisia kortteja.
Langaton lataus tai pikalataustoiminto on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.
Jos laite kuumenee käytön aikana
Kun käytät toimintoja tai sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytät niitä pitkään, laite
voi väliaikaisesti kuumentua akkuvirran runsaan kulutuksen takia. Sulje kaikki käynnissä olevat
sovellukset, äläkä käytä laitetta hetkeen.
Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, joissa laite voi ylikuumentua. Käyttämiesi toimintojen ja
sovellusten mukaan voi olla, että nämä esimerkit eivät koske laitemalliasi.
• Alkuasennuksen aikana oston jälkeen tai tietojen palauttamisen aikana
• Ladattaessa suuria tiedostoja
6
Perustoiminnot
• Käytettäessä sovelluksia, jotka vaativat paljon virtaa, tai käytettäessä sovelluksia pitkään
– – Pelattaessa laadukkaita pelejä pitkään
– – Tallennettaessa videoita pitkään
– – Suoratoistettaessa videoita näytön enimmäiskirkkaudella
– – Laitteen ollessa yhdistettynä televisioon
• Moniajon aikana (tai suoritettaessa useita sovelluksia taustalla)
– – Käytettäessä moni-ikkunatoimintoa
– – Päivitettäessä tai asennettaessa sovelluksia videoiden tallennuksen aikana
– – Ladattaessa suuria tiedostoja videopuhelun aikana
– – Tallennettaessa videoita navigointisovelluksen käytön aikana
• Siirrettäessä runsaasti dataa synkronoitaessa tietoja pilveen, sähköpostiin tai muihin tileihin
• Käytettäessä navigointisovellusta autossa laitteen ollessa suorassa auringonvalossa
• Käytettäessä mobiilitukiasematoimintoa ja yhteydenjakotoimintoa
• Käytettäessä laitetta alueilla, joilla signaali on heikko tai puuttuu
• Ladattaessa akkua vaurioituneen USB-kaapelin kautta
• Laitteen monitoimiliitännän ollessa vaurioitunut tai altistunut vieraille aineille, kuten
nesteille, pölylle, metallijauheille tai lyijykynän grafiitille
• Verkkovierailun aikana
Toimi seuraavasti, jos laite kuumenee:
• Pidä laitteen ohjelmisto päivitettynä uusimpaan versioon.
• Käynnissä olevien sovellusten väliset ristiriidat voivat aiheuttaa laitteen kuumenemisen.
Käynnistä laite uudelleen.
• Poista Wi-Fi-, GPS- ja Bluetooth-toiminnot käytöstä, kun et tarvitse niitä.
• Sulje sovellukset, jotka lisäävät akkuvirran kulutusta tai joita suoritetaan taustalla, jos et
käytä niitä.
• Poista tarpeettomat tiedostot tai käyttämättömät sovellukset.
• Vähennä näytön kirkkautta.
• Jos laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, älä käytä sitä hetkeen. Jos laitteen
ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Samsung-huoltoon.
7
Perustoiminnot
Laiterajoitukset laitteen ylikuumetessa
Kun laite kuumenee, toiminnot ja suorituskyky voivat olla rajoitettuja tai laite voi sammua
jäähdyttämisen takia. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tuetuissa malleissa.
• Jos laite tulee tavallista kuumemmaksi, näkyviin tulee laitteen ylikuumenemisesta kertova
ilmoitus. Laitteen lämpötilan laskemista varten näytön kirkkautta ja toimintojen nopeutta
rajoitetaan ja akun lataaminen lopetetaan. Käynnissä olevat sovellukset suljetaan, ja voit vain
soittaa hätäpuheluja, kunnes laite on jäähtynyt.
• Jos laite ylikuumenee tai tuntuu kuumalta pitkään, näkyviin tulee sammutusilmoitus.
Sammuta laite ja odota, kunnes se on jäähtynyt.
Käyttöympäristöä koskevia varotoimia
Laite voi kuumeta ympäristön takia seuraavissa olosuhteissa. Toimi varovasti, jotta akun käyttöikä
ei lyhene, laite ei vahingoitu eikä synny tulipaloa.
• Älä säilytä laitetta hyvin matalassa tai korkeassa lämpötilassa.
• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle pitkiksi ajoiksi.
• Älä käytä tai säilytä laitetta pitkiä aikoja hyvin kuumassa ympäristössä, kuten kesällä autossa.
• Älä aseta laitetta alueille, jotka voivat ylikuumeta, kuten sähköhuovan päälle.
• Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien, kuumien ruoanlaittovälineiden tai
paineastioiden lähellä tai sisällä.
• Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.
8
Perustoiminnot
Laitteen osat ja toiminnot
Pakkauksen sisältö
Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:
• Laite
• Akku
• USB-kaapeli
• USB-virtasovitin
• Pikaopas
• S Pen
• Pinsetit
• S Pen -kynän kärjet
• Suojakotelo
• Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat
vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne
välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
• Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
• Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne
ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden
käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
• Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden
vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
9
Perustoiminnot
Laitteen osat
Etukamera
Läheisyys-/valotunnistin
Kaiutin
Virtanäppäin
Äänenvoimakkuusnäppäin
Kosketusnäyttö
Viimeksi käytettyjen sovellusten
näppäin
Paluunäppäin
Kotinäppäin
(sormenjälkien tunnistin)
Monitoimiliitäntä
(USB-tyyppi C)
Takakamera
Mikrofoni
Pääantenni
GPS-antenni
Salama
Takakansi
NFC-antenni
Kaiutin
Kuulokeliitin
Mikrofoni
10
Perustoiminnot
Varo altistamasta kameran objektiivia voimakkaalle valonlähteelle, kuten suoralle
auringonvalolle. Jos kameran objektiivi altistuu voimakkaalle valonlähteelle, kuten
suoralle auringonvalolle, kameran kuvakenno voi vahingoittua. Vahingoittunutta
kuvakennoa ei voi korjata, ja se aiheuttaa pisteitä tai täpliä kuvaan.
• Yhteysongelmia tai akkuvirran nopeaa kulumista voi ilmetä:
– – jos kiinnität metallisen tarran laitteen antennin alueelle
– – jos kiinnität laitteeseen metallia sisältävästä materiaalista valmistetun kannen
– – jos peität laitteen antennialueen käsillä tai joillakin esineillä käyttäessäsi tiettyjä
toimintoja, kuten puheluja tai mobiilidatayhteyttä
• Samsungin hyväksymän näytönsuojakalvon käyttäminen on suositeltavaa.
Hyväksymättömän näytönsuojakalvon käyttäminen voi aiheuttaa tunnistimien
virheellisen toiminnan.
• Älä peitä läheisyys-/valotunnistimen aluetta näytön lisävarusteilla, kuten
näytönsuojakalvolla tai tarroilla. Muutoin tunnistimeen voi tulla toimintahäiriö.
Näppäimet
Näppäin
Toiminto
Virta
Viimeksi käytettyjen
sovellusten näppäin
Koti
• Paina jonkin aikaa, kun haluat kytkeä tai katkaista
laitteen virran.
• Painamalla voit käynnistää näytön tai lukita sen.
• Painamalla voit avata viimeksi käytettyjen sovellusten
luettelon.
• Painamalla voit käynnistää näytön, kun näyttö on
lukittu.
• Painamalla voit palata alkunäyttöön.
• Painamalla jonkin aikaa voit käynnistää Google
Assistant-sovelluksen.
• Painamalla voit palata edelliseen näyttöön.
Paluu
Äänenvoimakkuus
• Painamalla jonkin aikaa voit käyttää nykyisen näytön
lisäasetuksia.
• Painamalla tätä voit säätää laitteen
äänenvoimakkuutta.
11
Perustoiminnot
S Pen
S Pen -painike
S Pen -kynän kärki
Pinsetit
Nimi
Toiminnot
S Pen -kynän kärki
• S Pen -kynällä voit kirjoittaa, piirtää tai suorittaa kosketustoimintoja
näytössä. S Pen -kynällä voi käyttää viimeksi käytettyjen sovellusten
näppäintä ja paluunäppäintä.
S Pen -painike
Pinsetit
• Pitämällä S Pen -kynää näytön kohteiden yläpuolella voit käyttää
S Pen -kynän lisätoimintoja, kuten ilmanäkymätoimintoa.
• Saat ilmakomentotoiminnot näkyviin pitämällä S Pen -kynää näytön
yläpuolella ja painamalla S Pen -painiketta.
• Voit valita kohteet painamalla jonkin aikaa S Pen -painiketta ja
vetämällä S Pen -kynää kohteiden yli.
• Irrota S Pen -kynän kärki pinseteillä, kun vaihdat kärjen.
12
Perustoiminnot
S Pen -kynän kärjen vaihtaminen
Jos kärki on tylsä, vaihda se uuteen.
1
Tartu kärkeen pitävästi pinseteillä ja irrota se.
2
Aseta uusi kärki S Pen -kynään.
Varo nipistämästä sormiasi pinseteillä.
13
Perustoiminnot
• Älä käytä vanhoja kärkiä uudelleen. Muutoin S Pen -kynä voi toimia virheellisesti.
• Älä paina kärkeä voimakkaasti työntäessäsi sitä S Pen -kynään.
• Älä työnnä kärkeä pyöristetty pää edellä S Pen -kynään. Muutoin S Pen -kynä tai
laitteesi voi vahingoittua.
• Älä taivuta S Pen -kynää tai paina sillä voimakkaasti käytön aikana. S Pen -kynä voi
vahingoittua tai sen kärjen muoto muuttua.
• Jos käytät S Pen -kynää jyrkässä kulmassa näyttöön nähden, laite ei ehkä tunnista
S Pen -kynän toimintoja.
• S Pen -kynällä voi käyttää viimeksi käytettyjen sovellusten näppäintä ja
paluunäppäintä.
• Lisätietoja S Pen -kynästä on Samsungin sivustossa.
• Jos S Pen -kynä ei toimi oikein, vie se Samsung-huoltoon.
• Voit asettaa S Pen -kynän suojakotelon yläosaan. Lisätietoja on kohdassa S Pen -kynän
asentaminen.
Akku
Akun asentaminen
1
Irrota takakansi.
Varo, ettet vahingoita kynsiäsi irrottaessasi takakantta.
Älä taivuta tai väännä takakantta voimakkaasti. Muutoin kansi voi vahingoittua.
14
Perustoiminnot
2
Aseta akku paikalleen niin, että akun kullanväriset liittimet on kohdistettu laitteen liittimiin.
3
Asenna takakansi takaisin paikalleen.
Paina
Varmista, että takakansi on suljettu tiiviisti, jotta laitteeseen ei pääse vettä ja pölyä.
Avoin tai löysä takakansi voi päästää laitteen sisään vettä ja pölyä ja aiheuttaa laitteen
vahingoittumisen.
Käytä laitteessa vain Samsungin hyväksymiä takakansia ja lisävarusteita.
15
Perustoiminnot
Akun irrottaminen
1
2
Irrota takakansi.
Vedä akku ulos.
Akun lataaminen
Lataa akku, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran tai kun se on ollut pitkään
käyttämättömänä.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt
laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
• Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
• Käytä vain laitteen mukana toimitettua USB-tyypin C kaapelia. Laite voi vahingoittua,
jos käytät Micro USB -kaapelia.
Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten
irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun se ei ole käytössä. Laturi on pidettävä
lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
16
Perustoiminnot
1
2
Kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen.
3
4
Kytke USB-virtasovitin pistorasiaan.
Kytke USB-kaapeli laitteen monitoimiliitäntään.
Kun akku on latautunut täyteen, irrota laturi laitteesta. Irrota sitten laturi pistorasiasta.
Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin laite voi vahingoittua.
Akkuvirran kulutuksen pienentäminen
Laitteessa on useita asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa.
• Optimoi laite laitteen ylläpitotoiminnolla.
• Kun et käytä laitetta, sammuta näyttö painamalla virtanäppäintä.
• Ota virransäästötila käyttöön.
• Sulje tarpeettomat sovellukset.
• Poista Bluetooth-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä.
• Poista Wi-Fi-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä.
• Poista käytöstä synkronointia tarvitsevien sovellusten automaattinen synkronointi.
• Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
• Vähennä näytön kirkkautta.
17
Perustoiminnot
Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia
• Kun akkuvirta on vähissä, akkukuvake näyttää tyhjältä.
• Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän
akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä.
• Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti, verkkosovelluksia tai sovelluksia, jotka
tarvitsevat yhteyden toiseen laitteeseen, akun varaus kuluu nopeasti. Lataa akku täyteen
aina ennen tällaisten sovellusten käyttämistä, jotta vältät virran loppumisen datasiirron
aikana.
• Jos käytät laturin sijaan muuta virtalähdettä, kuten tietokonetta, latausnopeus voi olla
tavallista hitaampi pienemmän sähkövirran takia.
• Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
• Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei ehkä
toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
• Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi
vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista
voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
• Jos lataat laitetta monitoimiliitännän ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Kuivaa
monitoimiliitäntä huolellisesti ennen laitteen lataamista.
• Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.
18
Perustoiminnot
SIM- tai USIM-kortti (nano-SIM-kortti)
SIM- tai USIM-kortin asentaminen
Asenna matkapuhelinpalvelun tarjoajan toimittama SIM- tai USIM-kortti.
• Käytä vain nano-SIM-korttia.
• Varo kadottamasta SIM- tai USIM-korttia äläkä anna niitä muiden käyttöön.
Samsung ei ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat korttien
katoamisesta tai varastamisesta.
Joidenkin LTE-palvelujen käyttömahdollisuus voi määräytyä palveluntarjoajan mukaan.
Jos haluat lisätietoja palvelun käyttömahdollisuudesta, ota yhteys palveluntarjoajaasi.
1
2
Irrota takakansi ja akku.
3
Asenna akku ja takakansi takaisin paikoilleen.
Aseta SIM- tai USIM-kortti siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
19
Perustoiminnot
SIM- tai USIM-kortin poistaminen
1
2
Irrota takakansi ja akku.
Vedä SIM- tai USIM-kortti ulos.
Muistikortti (microSD-kortti)
Muistikortin asentaminen
Muistikortin valmistajan tai tyypin mukaan voi olla, että laitteen muistikorttikapasiteetti poikkeaa
muista malleista ja etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen kanssa. Voit tarkistaa
laitteen enimmäismuistikorttikapasiteetin Samsungin sivustosta.
• Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa.
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai muistikorttia tai
turmella kortille tallennetut tiedot.
• Varmista huolellisesti, että asetat muistikortin laitteeseen oikein päin.
• Laite tukee muistikorttien FAT- ja exFAT-tiedostojärjestelmiä. Jos laitteeseen asetetaan
muussa tiedostojärjestelmässä alustettu kortti, laite pyytää alustamaan muistikortin
uudelleen tai se ei tunnista korttia lainkaan. Muistikortin käyttäminen edellyttää sen
alustamista. Jos laite ei voi alustaa eikä tunnista muistikorttia, ota yhteys muistikortin
valmistajaan tai Samsung-huoltoon.
• Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää.
• Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy kansiossa
Omat tiedostot → SD-kort.
20
Perustoiminnot
1
2
Irrota takakansi ja akku.
3
Asenna akku ja takakansi takaisin paikoilleen.
Aseta muistikortti siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
Muistikortin poistaminen
Ennen kuin poistat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta poistaminen on turvallista.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Laitteen ylläpito → Tallennustila → →
Tallennusasetukset → SD-kort. → POISTA KÄYTÖSTÄ.
1
2
3
Irrota takakansi ja akku.
Vedä muistikortti ulos.
Asenna akku ja takakansi takaisin paikoilleen.
Älä irrota ulkoista tallennuslaitetta, kuten muistikorttia tai USB-muistitikkua, kun laite
siirtää tai käsittelee tietoja tai heti tietojen siirtämisen jälkeen. Muutoin tiedot voivat
vioittua tai kadota tai ulkoinen tallennuslaite voi vahingoittua. Samsung ei ole vastuussa
mistään menetyksistä, tietojen menetykset mukaan lukien, jotka johtuvat ulkoisten
tallennuslaitteiden väärinkäytöstä.
21
Perustoiminnot
Muistikortin alustaminen
Tietokoneessa alustettu muistikortti ei ehkä ole yhteensopiva laitteen kanssa. Alusta muistikortti
laitteessa.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Laitteen ylläpito → Tallennustila → →
Tallennusasetukset → SD-kort. → Alusta.
Muista varmuuskopioida kaikki muistikortille tallennetut tärkeät tiedot ennen
muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen
menetystä.
Suojakotelo
Suojakotelon asentaminen
Aseta laitteen yläosa koteloon ja paina sitten kotelon toista puolta voimakkaasti kotelon
asentamiseksi paikalleen.
22
Perustoiminnot
Suojakotelon irrottaminen
Taivuta kotelon yläreunaa, kunnes laite tulee ulos, ja irrota laite sitten kotelosta.
S Pen -kynän asentaminen
Aseta S Pen -kynä suojakotelon yläosaan.
Älä aseta S Pen -kynää väärin päin suojakoteloon.
23
Perustoiminnot
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kytke laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä muutama sekunti.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen
jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Voit katkaista virran laitteesta painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Katkaise virta.
• Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuusnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin ajan.
• Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet
paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai
sairaalassa.
Käyttöönotto
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen
jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Käyttöönottotoimet voivat vaihdella laitteen ohjelmiston ja käyttöalueen mukaan.
1
2
Käynnistä laite.
Valitse haluamasi kieli laitetta varten ja valitse
.
Valitse kieli.
24
Perustoiminnot
3
Valitse Wi-Fi-verkko ja muodosta siihen yhteys.
Jos et muodosta yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, et ehkä voi määrittää joitakin laitteen
ominaisuuksia käyttöönoton aikana.
4
5
Jatka käyttöönottoa noudattamalla näytön ohjeita.
6
Kirjaudu sisään Samsung-tilillesi. Voit hyödyntää Samsungin palveluja ja pitää tietosi ajan
tasalla ja suojattuina kaikissa laitteissasi. Lisätietoja on Samsung-tili-kohdassa.
7
Valitse ominaisuudet, joita haluat käyttää, ja suorita käyttöönotto loppuun.
Määritä näytön lukitusmenetelmä laitteen suojaamista varten. Voit suojata henkilökohtaisia
tietojasi estämällä laitteen käytön muilta henkilöiltä. Jos haluat määrittää näytön
lukitusmenetelmän myöhemmin, napauta Ei, kiitos.
Alkunäyttö tulee näkyviin.
25
Perustoiminnot
Samsung-tili
Esittely
Samsung-tilisi on yhdistetty tilipalvelu, jonka avulla voit käyttää erilaisia Samsungin palveluja
mobiililaitteissa, televisioissa ja Samsungin Internet-sivustossa. Kun Samsung-tilisi on rekisteröity,
voit esimerkiksi pitää tietosi ajantasaisina ja suojattuina kaikissa Samsung-laitteissasi Samsung
Cloud -palvelun avulla, seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitetta ja tarkastella vihjeitä
Samsung Members -palvelusta.
Luo Samsung-tilisi sähköpostiosoitteesi avulla.
Jos haluat nähdä luettelon palveluista, joita voit käyttää Samsung-tilisi kanssa, mene
osoitteeseen account.samsung.com. Saat lisätietoja Samsung-tileistä käynnistämällä Asetuksetsovelluksen ja napauttamalla Pilvi ja tilit → Tilit → Samsung account → → Ohje.
Samsung-tilin rekisteröinti
Uuden Samsung-tilin rekisteröinti
Jos sinulla ei ole Samsung-tiliä, luo tili.
1
2
3
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Tilit → Lisää tili.
Napauta Samsung account → LUO TILI.
Luo tili valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita.
26
Perustoiminnot
Olemassa olevan Samsung-tilin rekisteröinti
Jos sinulla on jo Samsung-tili, rekisteröi se laitteeseen.
1
2
3
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Tilit → Lisää tili.
Napauta Samsung account → KIRJAUDU.
Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja napauta sitten KIRJAUDU.
Jos olet unohtanut tilisi tiedot, napauta Etsi tunnus tai Nollaa salasana. Löydät tilisi tiedot,
kun annat tarvittavat tiedot.
Jos haluat vahvistaa Samsung-tilisi salasanan sormenjälkiesi tai muiden biometristen
tietojesi avulla, napauta Vahvista henkilöllisyys salasanan sijaan Samsung Passilla.
Lisätietoja on kohdassa Samsung Pass.
4
5
Lue ja hyväksy käyttöehdot ja napauta SEURAAVA.
Lopeta Samsung-tilin rekisteröinti napauttamalla VALMIS.
Samsung-tilin poistaminen
Kun poistat rekisteröidyn Samsung-tilisi laitteesta, myös yhteystietosi, tapahtumasi ja muut
tietosi poistetaan.
1
2
3
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Tilit.
Napauta Samsung account → → Poista tili.
Napauta POISTA, anna Samsung-tilisi salasana ja napauta sitten VAHVISTA.
27
Perustoiminnot
Tietojen siirtäminen aiemmasta laitteesta
Voit palauttaa tietosi, kuten kuvat, yhteystiedot, viestit ja sovellukset, Samsung Cloud -palvelusta.
Voit myös kopioida ne aiemmasta laitteestasi Smart Switch -toiminnolla.
• Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joissakin laitteissa tai tietokoneissa.
• Käyttöön liittyy rajoituksia. Lisätietoja on osoitteessa www.samsung.com/smartswitch.
Samsung suhtautuu tekijänoikeuksiin vakavasti. Siirrä vain sisältöä, jonka omistat tai
jonka siirtämiseen sinulla on oikeus.
Smart Switch
Voit siirtää tietoja mobiililaitteesta toiseen Smart Switch -toiminnon avulla. Kun haluat käyttää
Smart Switch -toimintoa, käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Smart Switch.
Jos sinulla ei ole sovellusta, lataa se Galaxy Apps -kaupasta tai Play Kauppa -palvelusta.
Tietojen siirtäminen mobiililaitteesta
Voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen laitteeseesi langattomasti Wi-Fi Direct
-toiminnon avulla.
28
Perustoiminnot
1
Käynnistä Smart Switch aiemmassa laitteessa.
Jos sinulla ei ole sovellusta, lataa se Galaxy Apps -kaupasta tai Play Kauppa -palvelusta.
2
3
4
5
Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Smart Switch.
6
Siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi noudattamalla näytön ohjeita.
Aseta laitteet lähelle toisiaan.
Napauta aiemmassa laitteessa LANGATON → LÄHETÄ.
Napauta uudessa laitteessasi LANGATON → VASTAANOTA ja valitse aiemman laitteen
tyyppi.
Tietojen siirtäminen ulkoisen tallennuslaitteen avulla
Voit siirtää tietoja ulkoisen tallennuslaitteen, kuten microSD-kortin, avulla.
1
2
3
Siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi ulkoiseen tallennuslaitteeseen.
4
Siirrä tiedot ulkoisesta tallennuslaitteesta noudattamalla näytön ohjeita.
Lisää tai liitä ulkoinen tallennuslaite laitteeseesi.
Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Smart Switch →
ULKOINEN TALLENNUSLAITE → PALAUTA.
29
Perustoiminnot
Varmuuskopiotietojen siirtäminen tietokoneesta
Voit siirtää tietoja laitteestasi tietokoneeseen ja päinvastoin. Lataa Smart Switch
-tietokonesovellus osoitteesta www.samsung.com/smartswitch. Varmuuskopioi tiedot
aiemmasta laitteestasi tietokoneeseen ja tuo tiedot uuteen laitteeseen.
1
2
Siirry tietokoneella osoitteeseen www.samsung.com/smartswitch ja lataa Smart Switch.
Käynnistä Smart Switch tietokoneessa.
Jos aiempi laitteesi ei ole Samsung-laite, varmuuskopioi tiedot tietokoneeseen laitteen
valmistajan toimittamalla ohjelmalla. Siirry sitten vaiheeseen 5.
3
4
Liitä aiempi laitteesi tietokoneeseen laitteen USB-kaapelilla.
5
6
Liitä uusi laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Varmuuskopioi tiedot laitteesta noudattamalla tietokoneessa näytön ohjeita. Irrota sitten
aiempi laite tietokoneesta.
Siirrä tiedot uuteen laitteeseen noudattamalla tietokoneen näytön ohjeita.
Tuotujen tietojen näyttäminen
Voit näyttää tuodut tiedot samassa sovelluksessa kuin aiemmassa laitteessa.
Jos uudessa laitteessa ei ole samoja sovelluksia tuotujen tietojen näyttämiseen tai toistamiseen,
tiedot tallennetaan samantyyppiseen sovellukseen. Jos esimerkiksi tuot muistioita, eikä
laitteessasi ole Muistio-sovellusta, voit katsella muistioita Samsung Notes -sovelluksessa.
30
Perustoiminnot
Samsung Cloud
Varmuuskopioi tiedot aiemmasta laitteestasi Samsung Cloud -palveluun ja palauta tiedot uuteen
laitteeseen. Samsung Cloud -palvelun käyttäminen edellyttää, että olet rekisteröinyt Samsungtilisi ja kirjaudut sisään sen avulla. Lisätietoja on Samsung-tili-kohdassa.
Tietojen varmuuskopiointi
1
2
Kirjaudu aiemmassa laitteessasi sisään Samsung-tilillesi.
Käynnistä Asetukset-sovellus, valitse varmuuskopiointitoiminto ja varmuuskopioi tietosi.
• Jos laitteesi tukee Samsung Cloud -palvelua, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta
Pilvi ja tilit → Samsung Cloud, valitse laitteesi kohdassa VARMUUSKOPIOI JA
PALAUTA, napauta Varmuuskopioi ja varmuuskopioi sitten tietosi.
• Tietojen varmuuskopiointitapa voi vaihdella mallin mukaan.
• Joitakin tietoja ei varmuuskopioida. Kun haluat tarkistaa varmuuskopioitavat tiedot,
käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Pilvi ja tilit → Samsung Cloud, valitse laitteesi
kohdassa VARMUUSKOPIOI JA PALAUTA ja napauta sitten Varmuuskopioi.
Tietojen palauttaminen
1
2
3
Käynnistä uudessa laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Samsung Cloud.
Valitse aiempi laitteesi kohdassa VARMUUSKOPIOI JA PALAUTA ja napauta Palauta tiedot.
Valitse tietotyypit, jotka haluat palauttaa, ja napauta PALAUTA.
31
Perustoiminnot
Tietojen synkronoiminen
Voit synkronoida laitteeseesi tallennetut tiedot Samsung Cloud ‑palvelun kanssa ja käyttää niitä
muissa laitteissa.
1
2
3
Käynnistä uudessa laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Samsung Cloud.
Napauta → Asetukset → Synkronointiasetukset.
Napauta kytkimiä niiden kohteiden vieressä, joiden kanssa haluat synkronoida.
Tietojen tarkistaminen
Voit tarkistaa Samsung Cloud -tallennustilasi tallennetut kohteet ja käytetyn muistin. Käynnistä
Asetukset-sovellus ja napauta Pilvi ja tilit → Samsung Cloud.
• Voit tarkistaa heti käytetyn muistin ja tallennetut kohteet, kuten GALLERIA, SAMSUNG
NOTES ja SAMSUNG CLOUD DRIVE. Napauta jokaista korttia ja siirry seuraavalle sivulle. Voit
muuttaa asetuksia tai tarkistaa tallennetut tiedot.
• Voit tarkistaa Samsung-tilisi varmuuskopiotiedot VARMUUSKOPIOI JA PALAUTA -toiminnon
avulla. Valitse laitteesi ja napauta Palauta tiedot.
Näytön ymmärtäminen
Kosketusnäytön käyttäminen
• Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen
sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
• Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti
sormella, jotta näyttö ei vahingoitu.
• Kosketusnäytön jättäminen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi voi johtaa jälkikuviin
(kuvan "palamiseen" näyttöön) tai haamukuviin. Sammuta kosketusnäyttö, kun laite ei
ole käytössä.
• Laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja, jotka ovat
kosketussyöttöalueen ulkopuolella.
• On suositeltavaa käyttää kosketusnäyttöä sormilla tai S Pen -kynällä.
32
Perustoiminnot
Napauttaminen
Napauta näyttöä.
Koskettaminen jonkin aikaa
Kosketa näyttöä noin kaksi sekuntia.
Vetäminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se kohdepaikkaan.
33
Perustoiminnot
Kaksoisnapauttaminen
Kaksoisnapauta näyttöä.
Pyyhkäiseminen
Pyyhkäise ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle.
Levittäminen ja nipistäminen
Levitä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai nipistä niitä yhteen.
34
Perustoiminnot
Alkunäyttö ja Sovellukset-näyttö
Alkunäyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspaikka. Siinä näkyvät pienoisohjelmat,
sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet.
Sovellukset-näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, uudet asennetut sovellukset
mukaan lukien.
Pienoisohjelma
Sovellus
Kansio
Uutisnäytön ilmaisin. Voit lukea
eri luokkien uusimmat
artikkelit.
Näyttöilmaisin
Suosikkisovellukset
35
Perustoiminnot
Alkunäytön ja Sovellukset-näytön välillä siirtyminen
Avaa Sovellukset-näyttö pyyhkäisemällä alkunäytössä ylös- tai alaspäin.
Palaa alkunäyttöön pyyhkäisemällä Sovellukset-näytössä ylös- tai alaspäin. Voit myös painaa
kotinäppäintä tai paluunäppäintä.
Alkunäyttö
Sovellukset-näyttö
Jos lisäät Sovellukset-näppäimen alkunäyttöön, voit avata Sovellukset-näytön napauttamalla
näppäintä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä ja napauta Alkunäytön asetukset
→ Sovellukset-painike → Näytä Sovellukset-painike → KÄYTÄ. Sovellukset-näppäin lisätään
alkunäytön alareunaan.
Sovellukset-näppäin
Kohteiden siirtäminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan. Voit siirtää kohteen toiseen
paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.
Voit lisätä sovelluksen pikavalinnan alkunäyttöön koskettamalla kohdetta jonkin aikaa
Sovellukset-näytössä ja vetämällä sen sitten näytön ylä- tai alareunaan. Sovelluksen pikavalinta
lisätään alkunäyttöön.
Voit myös siirtää usein käytettävät sovellukset pikavalinta-alueelle alkunäytön alareunaan.
36
Perustoiminnot
Kansioiden luominen
Voit luoda kansioita ja kerätä niihin samantyyppiset sovellukset, mikä nopeuttaa sovellusten
käyttöä ja käynnistämistä.
1
Kosketa alkunäytössä tai Sovellukset-näytössä sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten toisen
sovelluksen päälle.
2
Pudota sovellus, kun kansion kehys näkyy sovellusten ympärillä.
Valitut sovellukset sisältävä uusi kansio luodaan. Napauta Anna kansion nimi ja anna
kansion nimi.
• Uusien sovellusten lisääminen
Napauta LISÄÄ SOVELLUKSIA kansion kohdalla. Valitse sovellukset ja napauta LISÄÄ. Voit
lisätä sovelluksen myös vetämällä sen kansioon.
• Sovellusten siirtäminen kansiosta
Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
• Kansion poistaminen
Kosketa kansiota jonkin aikaa ja napauta sitten Poista kansio. Vain kansio poistetaan.
Kansion sovellukset sijoitetaan uudelleen Sovellukset-näyttöön.
37
Perustoiminnot
Alkunäytön muokkaaminen
Tuo muokkaustoiminnot näkyviin koskettamalla jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä
tai nipistämällä sormia yhteen näytössä. Voit esimerkiksi määrittää taustakuvan ja lisätä
pienoisohjelmia. Voit myös lisätä tai poistaa alkunäytön paneeleja tai muuttaa niiden järjestystä.
• Paneelien lisääminen: Pyyhkäise vasemmalle ja napauta sitten
.
• Paneelien siirtäminen: Kosketa paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen
paikkaan.
• Paneelien poistaminen: Napauta
paneelissa.
• Taustakuvat: Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
• Pienoisohjelmat: Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka käynnistävät tietyn
sovelluksen toiminnot ja tuovat alkunäyttöön tietoja ja helpon mahdollisuuden sovellusten
käyttöön. Kosketa pienoisohjelmaa jonkin aikaa ja vedä se sitten uuteen paikkaan
alkunäytössä. Pienoisohjelma lisätään alkunäyttöön.
• Alkunäytön asetukset: Muuta alkunäytön asetuksia.
Kaikkien sovellusten näyttäminen alkunäytössä
Voit asettaa laitteen näyttämään kaikki sovellukset alkunäytössä ilman erillistä Sovelluksetnäyttöä. Kosketa jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä ja napauta sitten Alkunäytön
asetukset → Alkunäytön asettelu → Vain alkunäyttö → KÄYTÄ.
Voit nyt käyttää kaikkia sovelluksiasi pyyhkäisemällä vasemmalle alkunäytössä.
38
Perustoiminnot
Ilmoituskuvakkeet
Ilmoituskuvakkeet näkyvät näytön yläreunan tilarivillä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät
kuvakkeet.
Tilarivi ei ehkä näy näytön yläreunassa joissakin sovelluksissa. Saat tilarivin näkyviin
vetämällä alas näytön yläreunasta.
Kuvake
Merkitys
Ei signaalia
Signaalin voimakkuus
Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
GPRS-verkkoyhteys
EDGE-verkkoyhteys
UMTS-verkkoyhteys
HSDPA-verkkoyhteys
HSPA+-verkkoyhteys
/
LTE-verkkoyhteys
Wi-Fi-yhteys
Bluetooth-toiminto käytössä
Sijaintipalvelut käytössä
Puhelu meneillään
Vastaamatta jäänyt puhelu
Uusi teksti- tai multimediaviesti
Hälytys käytössä
Mykistystila käytössä
Värinätila käytössä
Lentotila käytössä
Virhe tai varoitus
Akun lataus
Akun varaustaso
39
Perustoiminnot
Lukitusnäyttö
Virtanäppäimen painaminen sammuttaa näytön ja lukitsee sen. Näyttö sammuu ja lukkiutuu
automaattisesti myös, jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Voit avata näytön lukituksen pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan, kun näyttö käynnistyy.
Jos näyttö on sammutettuna, voit käynnistää näytön painamalla virtanäppäintä tai
kotinäppäintä.
Lukitusnäyttö
40
Perustoiminnot
Näytön lukitustavan muuttaminen
Voit muuttaa näytönlukitusmenetelmää käynnistämällä Asetukset-sovelluksen, napauttamalla
Lukitusnäyttö → Näytön lukituksen tyyppi ja valitsemalla sitten tavan.
Kun asetat kuvion, PIN-koodin, salasanan tai biometriset tietosi näytönlukitusmenetelmäksi, voit
estää muiden pääsyn laitteeseesi ja siten suojata henkilökohtaisia tietojasi. Kun olet asettanut
näytönlukitusmenetelmän, laite vaatii avauskoodia aina, kun sen lukitus yritetään avata.
• Pyyhkäisy: Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä mihin tahansa suuntaan näytössä.
• Kuvio: Avaa näytön lukitus piirtämällä vähintään neljä pistettä sisältävä kuvio.
• PIN-koodi: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljä numeroa sisältävä PIN-koodi.
• Salasana: Avaa näytön lukitus antamalla vähintään neljän kirjaimen, numeron tai
erikoismerkin pituinen salasana.
• Ei mitään: Älä aseta näytönlukitusmenetelmää.
• Kasvot: Rekisteröi kasvosi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja on kohdassa
Kasvojentunnistus.
• Sormenjäljet: Rekisteröi sormenjälkesi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja on
Sormenjälkien tunnistus -kohdassa.
Voit asettaa laitteen suorittamaan tehdasasetusten palautuksen, jos avauskoodi
annetaan väärin useita kertoja peräkkäin ja yritysten enimmäisraja saavutetaan.
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Lukitusnäyttö → Suojatun lukituksen
asetukset, avaa näytön lukitus käyttämällä esimääritettyä näytönlukitustapaa ja aktivoi
sitten Autom. tehdaspalautus -kytkin napauttamalla sitä.
41
Perustoiminnot
Ruudunkaappaus
Voit kaapata ruudunkaappauskuvan laitteen käytön aikana ja kirjoittaa tai piirtää kaapattuun
kuvaan, rajata sitä tai jakaa sen. Voit kaapata nykyisen näytön ja vieritettävän alueen.
Näyttökuvan kaappaaminen
Kaappaa näyttökuva jollakin seuraavista tavoista. Kaapatut näyttökuvat tallennetaan Galleriasovellukseen.
• Kaappaaminen näppäimellä: Paina äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä ja
virtanäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti.
• Kaappaaminen pyyhkäisemällä: Pyyhkäise kädellä vasemmalle tai oikealle näytön yli.
• Kaappaaminen ilmakomentotoiminnolla: Avaa ilmakomentopaneeli pitämällä S Pen
-kynää näytön yläpuolella ja painamalla S Pen -painiketta ja napauta sitten Näyttökirjoitus.
Lisätietoja on Näyttökirjoitus-kohdassa.
• Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten ja toimintojen käytön
aikana.
• Jos ruudunkaappauskuvan kaappaaminen pyyhkäisemällä ei ole käytössä, käynnistä
Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot ja aktivoi sitten Kuvaa
pyyhkäisemällä kämmenellä -kytkin napauttamalla sitä.
Kun olet kaapannut näyttökuvan, voit käyttää seuraavia näytön alareunan työkalurivin
toimintoja:
• Vieritysnäyttökuva: Kaappaa nykyinen sisältö ja piilotettu sisältö pitkällä sivulla, kuten
Internet-sivulla. Kun napautat Vieritysnäyttökuva, näyttö vierittyy automaattisesti alaspäin,
jolloin lisää sisältöä kaapataan.
• Piirrä: Kirjoita tai piirrä ruudunkaappauskuvaan.
• Rajaa: Rajaa osa ruudunkaappauskuvasta. Rajattu alue tallennetaan Galleria-sovellukseen.
• Jaa: Jaa ruudunkaappauskuva muiden kanssa.
Jos toiminnot eivät näy kaapatussa ruudunkaappauskuvassa, käynnistä Asetuksetsovellus, napauta Edistykselliset toiminnot ja aktivoi sitten Älykäs näyttökuva -kytkin
napauttamalla sitä.
42
Perustoiminnot
Ilmoituspaneeli
Kun saat uuden ilmoituksen esimerkiksi viestistä tai vastaamattomasta puhelusta, tilariville tulee
ilmoituskuvake. Jos haluat lisätietoja kuvakkeista, avaa ilmoituspaneeli ja lue tiedot.
Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin. Voit sulkea ilmoituspaneelin
pyyhkäisemällä ylöspäin näytössä.
Voit avata ilmoituspaneelin, vaikka näyttö olisi lukittuna.
Voit käyttää seuraavia toimintoja ilmoituspaneelissa.
Avaa Asetukset.
Pika-asetusnäppäimet
Näytä ilmoituksen tiedot ja
suorita eri toimintoja.
Poista kaikki ilmoitukset.
Avaa ilmoitusasetukset.
43
Perustoiminnot
Pika-asetusnäppäinten käyttäminen
Voit ottaa käyttöön joitakin toimintoja napauttamalla pika-asetusnäppäimiä. Saat näkyviin lisää
näppäimiä pyyhkäisemällä alaspäin.
Voit muuttaa toimintojen asetuksia napauttamalla tekstiä jokaisen näppäimen alapuolella. Saat
näkyviin lisäasetuksia koskettamalla näppäintä jonkin aikaa.
Voit muuttaa näppäinten järjestystä napauttamalla → Painikkeiden järjestys, koskettamalla
näppäintä jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
44
Perustoiminnot
Tekstin syöttäminen
Näppäimistöasettelu
Näppäimistö tulee automaattisesti näkyviin, kun syötät tekstiä esimerkiksi viestien lähettämistä
ja muistiinpanojen luontia varten.
• Kun näppäimistö avataan ensimmäisen kerran, näppäimistön asetusnäyttö tulee
näkyviin. Määritä syöttökieli, näppäimistön tyyppi sekä näppäimistön asetukset ja
napauta sitten ALOITA.
• Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi
kieleksi tekstin syöttämistä varten.
Näytä lisää
näppäimistötoimintoja.
Muita näppäimistötoimintoja
Poista edellinen merkki.
Syötä isoja kirjaimia. Jos haluat
kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia,
napauta kahdesti.
Siirry seuraavalle riville.
Syötä erikoismerkkejä.
Siirrä osoitinta.
Syötä välilyönti.
Syöttökielen vaihtaminen
Napauta → Kielet ja tyypit → SYÖTTÖKIELTEN HALLINTA ja valitse sitten käytettävät kielet.
Jos valitset vähintään kaksi kieltä, voit vaihtaa syöttökieltä pyyhkäisemällä välilyöntinäppäimessä
vasemmalle tai oikealle.
45
Perustoiminnot
Muita näppäimistötoimintoja
•
: Syötä hymiöitä.
•
: Syötä tarroja.
•
: Lisää animoituja GIF-tiedostoja.
•
: Syötä tekstiä puhumalla.
•
•
: Muuta näppäimistön asetuksia.
→
: Siirry käsinkirjoitustilaan.
Vaihda vakionäppäimistöön.
•
•
→
Näytä tiedot käsinkirjoituksen
muokkaamisesta.
: Lisää kohde leikepöydältä.
→
: Vaihda kelluvaan tai jaettuun näppäimistöön. Voit siirtää näppäimistön toiseen
paikkaan vetämällä kielekettä.
Kopioiminen ja liittäminen
1
2
Kosketa tekstiä jonkin aikaa.
3
Napauta Kopioi tai Leikkaa.
Valitse haluamasi teksti vetämällä
Valitse kaikki.
- tai
-kuvaketta tai valitse kaikki teksti napauttamalla
Valittu teksti kopioidaan leikepöydälle.
4
Kosketa jonkin aikaa kohtaa, johon teksti lisätään, ja napauta Liitä.
Voit liittää aiemmin kopioimasi tekstin napauttamalla Leikepöytä ja valitsemalla sitten
tekstin.
46
Sovellukset ja ominaisuudet
Sovellusten asentaminen tai asennuksen
poistaminen
Galaxy Apps
Voit ostaa ja ladata sovelluksia. Voit ladata sovelluksia, jotka on suunniteltu nimenomaan
Samsung Galaxy -laitteisiin.
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Galaxy Apps -sovellus.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla hakukenttää.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
ASENNA. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla → Asetukset →
Päivitä sovellukset automaattisesti ja valitsemalla sitten vaihtoehdon.
Play Kauppa
Voit ostaa ja ladata sovelluksia.
Käynnistä Play Kauppa -sovellus.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä sovelluksia hakusanan avulla.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
ASENNA. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
→ Asetukset →
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla
Automaattiset sovelluspäivitykset ja valitsemalla sitten vaihtoehdon.
47
Sovellukset ja ominaisuudet
Sovellusten hallinta
Sovellusten asennuksen poistaminen tai poistaminen käytöstä
Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja valitse vaihtoehto.
• Poista käytöstä: Poista käytöstä valitut oletussovellukset, joiden asennusta ei voi poistaa
laitteesta.
• Poista asennus: Poista ladattujen sovellusten asennus.
Sovellusten ottaminen käyttöön
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Sovellukset →
ja napauta sitten OTA KÄYTTÖÖN.
→ Poistettu käytöstä, valitse sovellus
Sovellusten käyttöoikeuksien määrittäminen
Joidenkin sovellusten oikea toiminta edellyttää, että niillä on oikeus käyttää tietojasi, jotka ovat
laitteessa. Kun avaat sovelluksen, näkyviin voi tulla ponnahdusikkuna, joka pyytää tiettyjen
toimintojen tai tietojen käyttöoikeutta. Myönnä käyttöoikeudet sovellukselle napauttamalla
ponnahdusikkunassa SALLI.
Voit tarkastella sovellusten käyttöoikeuksien asetuksia käynnistämällä Asetukset-sovelluksen
ja napauttamalla Sovellukset. Valitse sovellus ja napauta Luvat. Voit tarkastella sovelluksen
käyttöoikeusluetteloa ja muuttaa sen käyttöoikeuksia.
Voit tarkastella tai muuttaa sovelluksen asetuksia käyttöoikeusluokan mukaan käynnistämällä
Asetukset-sovelluksen ja napauttamalla Sovellukset → → Sovelluksen oikeudet. Valitse
kohde ja myönnä oikeudet napauttamalla sovellusten vieressä olevia kytkimiä.
Jos et myönnä sovelluksille käyttöoikeuksia, sovellusten perustoiminnot eivät ehkä toimi
oikein.
48
Sovellukset ja ominaisuudet
S Pen -kynän toiminnot
Ilmakomento
Kun haluat avata ilmakomentopaneelin, pidä S Pen -kynää näytön yläpuolella ja paina S Pen
-painiketta. Voit myös napauttaa ilmakomentokuvaketta.
Voit käyttää usein tarvittavia toimintoja ja sovelluksia.
Ilmakomentoasetukset
Näytä kaikki muistiinpanot
Luo muistiinpano
Älykäs valinta
Ilmakomentokuvake
Näyttökirjoitus
Lisää pikavalintoja
• Luo muistiinpano: Käynnistä Samsung Notes ja luo uusi muistiinpano. Lisätietoja on
kohdassa Samsung Notes.
• Näytä kaikki muistiinp.: Käynnistä Samsung Notes ja tarkastele kaikkia muistiinpanoja.
• Älykäs valinta: Kerää sisältöä nopeasti. Lisätietoja on Älykäs valinta -kohdassa.
• Näyttökirjoitus: Tallenna, muokkaa ja kirjoita muistioita ruudunkaappauskuviin ja sitten jaa
ne. Lisätietoja on Näyttökirjoitus-kohdassa.
49
Sovellukset ja ominaisuudet
• PENUP: Voit lähettää oman piirroksesi, katsella muiden piirroksia ja saada hyödyllisiä
piirustusvihjeitä.
• Lisää pikavalintoja: Lisää usein tarvittavien sovellusten pikavalinnat ilmakomentopaneeliin.
Lisätietoja on kohdassa Lisää pikavalintoja.
•
: Muuta ilmakomentoasetuksia.
Ilmakomentokuvake
Kun ilmakomentopaneeli on suljettuna, ilmakomentokuvake näkyy näytössä. Voit avata
ilmakomentopaneelin napauttamalla kuvaketta.
Voit siirtää kuvaketta napauttamalla
ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
Älykäs valinta
S Pen -kynän avulla voit valita alueen ja suorittaa toimintoja, kuten jakamisen tai tallentamisen.
1
Jos haluat kaapata sisältöä, kuten osan kuvasta, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta Älykäs
valinta.
2
Valitse haluamasi muodon kuvake työkaluriviltä ja vedä S Pen -kynällä sen sisällön yli, jonka
haluat valita.
Muotoile valittu alue uudelleen automaattisesti napauttamalla Autom. valinta.
Jos valitulla alueella on tekstiä, voit tunnistaa ja poimia tekstin valitulta alueelta
napauttamalla Poimi tekstiä.
Voit kiinnittää valitun alueen näyttöön napauttamalla Kiinnitä näyttöön.
50
Sovellukset ja ominaisuudet
3
Valitse toiminto, jota käytetään valittuun alueeseen.
• Piirrä: Kirjoita tai piirrä näyttöön.
• Jaa: Jaa valittu alue muiden kanssa.
• Tallenna: Tallenna valittu alue Galleria-sovellukseen.
Näyttökirjoitus
Tee ruudunkaappauksia kirjoittaaksesi tai piirtääksesi ruudunkaappauskuviin.
1
Jos haluat kaapata sisältöä, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta Näyttökirjoitus.
Nykyisestä näytöstä tehdään automaattisesti ruudunkaappaus, ja muokkaustyökalurivi
ilmestyy näyttöön.
2
Jos kaappaat sisältöä, joka jatkuu useille näytöille, kuten Internet-sivu, voit kaapata lisää
sisältöä napauttamalla Näyttökuva vieritettäessä. Näyttö vierii automaattisesti alaspäin, ja
voit valita NÄYTTÖKUVA VIERITETTÄESSÄ -toiminnon uudelleen. Kun kaappaus on valmis,
napauta VALMIS.
3
Kirjoita muistio ruudunkaappauskuvaan.
51
Sovellukset ja ominaisuudet
4
Valitse toiminto, jota käytetään ruudunkaappauskuvaan.
• Rajaa: Rajaa ruudunkaappauskuvaa.
• Jaa: Jaa ruudunkaappauskuva muiden kanssa.
• Tallenna: Tallenna ruudunkaappauskuva Galleria-sovellukseen.
Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten käytön aikana.
Lisää pikavalintoja
Voit lisätä usein tarvittavien sovellusten tai toimintojen pikavalinnat ilmakomentopaneeliin.
Napauta ilmakomentopaneelissa Lisää pikavalintoja ja valitse sovellukset tai toiminnot, jotka
haluat avata paneelista.
Voit muokata pikavalintoja avaamalla ilmakomentopaneelin ja napauttamalla
Pikanäppäimet.
→
Voit myös poistaa Luo muistiinpano -pikavalinnan.
Ilmanäkymä
Siirry S Pen -kynällä näytössä olevan kohteen yläpuolelle eri toimintojen suorittamista varten.
Esikatselutiedot
Voit esikatsella sisältöä tai näyttää tiedot ponnahdusikkunassa osoittamalla näyttöä.
52
Sovellukset ja ominaisuudet
Ilmapainikkeen käyttäminen
Kun pidät S Pen -kynää kohteiden yläpuolella tietyissä sovelluksissa, kuten Galleria-sovelluksessa,
esikatseluikkunaan tulee ilmapainike. Ilmapainikkeella voit suorittaa eri toimintoja suoraan
esikatseluikkunasta.
Ilmapainike
Jos tämä toiminto ei ole käytössä, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset
toiminnot → S Pen → Ilmanäkymä ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
Valitseminen kynällä
Voit valita useita kohteita tai tekstiä painamalla jonkin aikaa S Pen -painiketta ja vetämällä S Pen
-kynällä tekstin tai kohdeluettelon yli. Voit myös kopioida ja liittää valitut kohteet tai valitun
tekstin toiseen sovellukseen tai jakaa ne muiden kanssa.
53
Sovellukset ja ominaisuudet
Suora kynäsyöttö
Täytä lomakkeita ja kirjoita viestejä käsinkirjoituksella S Pen -kynän avulla.
1
2
Pidä S Pen -kynää tekstikentän yläpuolella.
3
Kirjoita S Pen -kynällä.
Avaa käsinkirjoituskenttä napauttamalla
.
Jos tämä toiminto ei ole käytössä, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset
toiminnot → S Pen → Suora kynäsyöttö ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
54
Sovellukset ja ominaisuudet
Sammutetun näytön muistio
Voit luoda muistioita nopeasti kirjoittamalla näyttöön käynnistämättä sitä.
Kun haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön, avaa Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset
toiminnot → S Pen ja aktivoi sitten Samm. näyt. muistio -kytkin napauttamalla sitä.
Kun näyttö on sammutettuna, kirjoita muistio S Pen -kynällä. Kun olet kirjoittanut muistion,
napauta TALL. M.PAN. Tällöin muistio tallennetaan Samsung Notes -sovellukseen.
Kun haluat tuoda muistiot näkyviin, käynnistä Samsung Notes -sovellus ja napauta
Sammutetun näytön muistio.
55
→
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelin
Esittely
Voit soittaa tai vastaanottaa ääni- ja videopuheluja.
Puhelujen soittaminen
1
Käynnistä Puhelin-sovellus ja anna puhelinnumero.
Jos näppäimistö ei näy näytössä, avaa näppäimistö napauttamalla
2
Soita äänipuhelu napauttamalla
tai videopuhelu napauttamalla
.
.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Luo uusi yhteystieto.
Lisää numero olemassa
olevaan yhteystietoon.
Esikatsele puhelinnumeroa.
Poista edellinen merkki.
Piilota näppäimistö.
56
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelujen soittaminen puhelulokeista tai yhteystietoluettelosta
Napauta VIIMEIS. tai YHTEYSTIEDOT ja pyyhkäise oikealle sen yhteystiedon tai puhelinnumeron
kohdalla, johon haluat soittaa.
Jos tämä toiminto on poissa käytöstä, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset
toiminnot ja aktivoi sitten Soita / lähetä viestejä pyyhk. -kytkin napauttamalla sitä.
Pikavalintojen käyttäminen
Voit soittaa puheluja nopeasti määrittämällä pikavalintanumeroita.
Kun haluat määrittää numeron pikavalintaan, napauta YHTEYSTIEDOT → →
Pikavalintanumerot, valitse pikavalintanumero ja lisää sitten puhelinnumero.
Voit soittaa puhelun koskettamalla jonkin aikaa pikavalintanumeroa numeronäppäimistössä.
Jos haluat määrittää pikavalintanumeron 10 tai sitä suuremman, napauta numeron ensimmäisiä
numeroita ja kosketa sitten jonkin aikaa viimeistä numeroa.
Jos esimerkiksi asetat numeron 123 pikavalintanumeroksi, napauta 1, napauta 2 ja kosketa sitten
jonkin aikaa 3.
Puhelujen soittaminen lukitusta näytöstä
Vedä lukitussa näytössä
-kuvake ympyrän ulkopuolelle.
Soittaminen ulkomaille
1
2
3
Avaa näppäimistö napauttamalla
, jos näppäimistö ei näy näytössä.
Kosketa 0-näppäintä jonkin aikaa, kunnes +-merkki tulee näkyviin.
Anna maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero ja napauta sitten
57
.
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelujen vastaanottaminen
Puheluun vastaaminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Puhelun hylkääminen
Kun puhelu saapuu, vedä
-kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
Jos haluat lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun, vedä LÄHETÄ VIESTI -palkkia ylöspäin.
Voit hylätä puhelun lähettämällä tekstiviestin tai tarran. Jos Lisää muistutus on valittuna, laite
tallentaa muistutuksen ja muistuttaa sinua hylätystä puhelusta tunnin kuluttua.
Voit luoda erilaisia hylkäysviestejä käynnistämällä Puhelin-sovelluksen, napauttamalla →
Asetukset → Pikahylkäysviestit, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla sitten .
Vastaamattomat puhelut
Jos puheluun ei vastata, -kuvake tulee näkyviin tilariville. Saat vastaamattomien puhelujen
luettelon näkyviin avaamalla ilmoituspaneelin. Voit myös tarkastella vastaamattomia puheluja
käynnistämällä Puhelin-sovelluksen ja napauttamalla VIIMEIS.
Puhelinnumerojen estäminen
Voit estää puhelut, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista.
1
2
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta → Asetukset → Estä numerot.
Napauta
, valitse yhteystiedot ja napauta sitten VALMIS.
Voit antaa numeron manuaalisesti napauttamalla Anna puhelinnumero, kirjoittamalla
puhelinnumeron ja napauttamalla sitten .
Kun estetyt numerot yrittävät ottaa sinun yhteyden, et saa ilmoitusta. Puheluista jää merkintä
puhelulokiin.
Voit estää saapuvat puhelut myös niiltä henkilöiltä, joiden puheluissa ei näy soittajan
tunnusta. Ota Estä tuntemattomat soittajat -toiminto käyttöön napauttamalla kytkintä.
58
Sovellukset ja ominaisuudet
Toiminnot puhelujen aikana
Jos takakameran ympärillä oleva alue peitetään, puhelun aikana voi kuulua häiriöääniä.
Poista lisävarusteet, kuten näytönsuojakalvot tai tarrat, takakameran alueen ympäriltä.
Äänipuhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
• ÄÄNENVOIMAKKUUS: Säädä äänenvoimakkuutta.
•
: Käytä lisävaihtoehtoja.
• Lisää puhelu: Soita toinen puhelu.
• Lisävoimakk.: Lisää äänenvoimakkuutta.
• Bluetooth: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on yhdistetty laitteeseen.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Kun käytät
kaiutinpuhelutoimintoa, puhu mikrofoniin laitteen yläreunassa ja pidä laite poissa korvaltasi.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Näppäim./Piilota: Avaa tai sulje näppäimistö.
•
: Lopeta nykyinen puhelu.
Videopuhelun aikana
Napauttamalla näyttöä voit käyttää seuraavia toimintoja:
• ÄÄNENVOIMAKKUUS: Säädä äänenvoimakkuutta.
•
: Käytä lisävaihtoehtoja.
• Kamera: Poista kamera käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei näe sinua.
• Vaihda: Vaihda etu- ja takakameran välillä.
•
: Lopeta nykyinen puhelu.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Kun käytät
kaiutinpuhelutoimintoa, puhu mikrofoniin laitteen yläreunassa ja pidä laite poissa korvaltasi.
59
Sovellukset ja ominaisuudet
Puhelinnumeron lisääminen yhteystietoihin
Puhelinnumeron lisääminen Yhteystiedot-luetteloon numeronäppäimistöltä
1
2
Käynnistä Puhelin-sovellus.
Näppäile numero.
Jos näppäimistö ei näy näytössä, avaa näppäimistö napauttamalla
3
.
Luo uusi yhteystieto napauttamalla LUO YHTEYSTIETO tai lisää numero aiemmin luotuun
yhteystietoon napauttamalla PÄIVITÄ NYKYISET.
Puhelinnumeron lisääminen Yhteystiedot-luetteloon puheluluettelosta
1
2
3
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta VIIMEIS.
Napauta yhteystietoa.
Luo uusi yhteystieto napauttamalla Luo yhteystieto tai lisää numero aiemmin luotuun
yhteystietoon napauttamalla Päivitä nykyiset.
Merkinnän lisääminen puhelinnumeroon
Voit lisätä merkintöjä numeroihin tallentamatta niitä yhteystietoihin. Siten näet soittavan
henkilön tiedot, vaikka häntä ei olisi tallennettu yhteystietoihin.
1
2
3
Käynnistä Puhelin-sovellus ja napauta VIIMEIS.
Napauta yhteystietoa.
Napauta Lisää tunniste, kirjoita merkintä ja napauta sitten VALMIS.
Kun kyseisestä numerosta soitetaan, merkintä näkyy numeron alapuolella.
60
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhteystiedot
Esittely
Voit luoda uusia yhteystietoja tai hallita laitteessa olevia yhteystietoja.
Yhteystietojen lisääminen
Uuden yhteystiedon luominen
1
2
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus, napauta
ja valitse sitten tallennussijainti.
Anna yhteystiedot.
Valitse tallennussijainti.
Lisää kuva.
Anna yhteystiedot.
Avaa lisää tietokenttiä.
Tallennettavissa olevien tietojen tyypit voivat vaihdella valitun tallennussijainnin
mukaan.
3
Napauta TALLENNA.
61
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhteystietojen tuominen
Voit lisätä yhteystietoja tuomalla ne muista tallennustiloista laitteeseesi.
1
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta → Yhteyshenkilöiden hallinta → Tuo/vie
yhteystiedot → TUO.
2
3
4
Valitse tallennussijainti, josta yhteystiedot tuodaan.
Valitse tuotavat VCF-tiedostot tai yhteystiedot ja napauta VALMIS.
Valitse tallennussijainti, johon yhteystiedot tallennetaan, ja napauta TUO.
Yhteystietojen synkronoiminen Internet-tilien kanssa
Voit synkronoida laitteesi yhteystiedot Internet-tileihisi, kuten Samsung-tiliisi, tallennettujen
verkkoyhteystietojen kanssa.
1
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Pilvi ja tilit → Tilit ja valitse tili, jonka kanssa
synkronoidaan.
2
Napauta Synkronoi tili ja aktivoi Synkronoi Yhteystiedot -kytkin napauttamalla sitä.
Napauta Samsung-tiliä varten → Synkronointiasetukset ja aktivoi Yht.tied.-kytkin
napauttamalla sitä.
62
Sovellukset ja ominaisuudet
Yhteystietojen etsiminen
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus.
Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista:
• Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
• Voit selata yhteystietoluetteloa nopeasti vetämällä sormella luettelon vasemmalla puolella
olevassa hakemistossa.
• Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa olevaa hakukenttää ja anna hakuehdot.
Napauta yhteystietoa. Käytä sitten jotakin seuraavista toiminnoista:
•
: Lisää suosikkiyhteystietoihin.
•
/
•
: Luo viesti.
•
: Luo sähköpostiviesti.
: Soita ääni- tai videopuhelu.
Yhteystietojen jakaminen
Voit jakaa yhteystietoja muiden kanssa eri jakamisvaihtoehtojen avulla.
1
2
3
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta → Jaa.
Valitse yhteystiedot ja napauta JAA.
Valitse jakotapa.
63
Sovellukset ja ominaisuudet
Profiilin tallentaminen ja jakaminen
Voit tallentaa ja jakaa muiden kanssa profiilitietosi, kuten valokuvan ja tilaviestin, käyttämällä
profiilinjakamistoimintoa.
• Profiilinjakamistoiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Profiilinjakamistoiminto on vain niiden yhteyshenkilöiden käytettävissä, jotka ovat
ottaneet profiilinjakamistoiminnon käyttöön omassa laitteessaan.
1
2
3
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja valitse profiilisi.
Napauta MUOKKAA, muokkaa profiiliasi ja napauta TALLENNA.
Napauta → Profiilin jako ja aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä.
Profiilinjakamistoiminnon käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista. Voit
tarkastella yhteyshenkilön päivitettyä profiilia Yhteystiedot-luettelossa.
Jos haluat muuttaa niiden yhteyshenkilöiden määrää, joiden kanssa profiilisi jaetaan,
napauta Jaa:, valitse jaettava kohde ja valitse sitten vaihtoehto.
Kaksinkertaisten yhteystietojen yhdistäminen
Kun tuot yhteystietoja muista tallennustiloista tai synkronoit yhteystietoja muiden tilien
kanssa, yhteystietoluettelossa voi olla samoja yhteystietoja kaksi kertaa. Voit lyhentää
yhteystietoluetteloa yhdistämällä kaksinkertaiset yhteystiedot.
1
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta → Yhteyshenkilöiden hallinta → Yhdistä
yhteyshenkilöt.
2
Valitse yhteystiedot ja napauta YHDISTÄ.
Yhteystietojen poistaminen
1
2
Käynnistä Yhteystiedot-sovellus ja napauta → Poista.
Valitse yhteystiedot ja napauta POISTA.
Jos haluat poistaa yhteystietoja yhden kerrallaan, avaa yhteystietoluettelo ja napauta
yhteystietoa. Napauta sitten → Poista.
64
Sovellukset ja ominaisuudet
Viestit
Esittely
Voit lähettää ja lukea viestejä keskusteluissa.
Viestien lähettäminen
Viestien lähettämisestä voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1
2
3
Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta
.
Lisää vastaanottajat ja napauta LUO.
Kirjoita viesti.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Muokkaa vastaanottajia.
4
Lisää vastaanottajia
yhteystietoluettelosta.
Liitä tiedostoja.
Lähetä viesti.
Kirjoita viesti.
Syötä tarroja.
Lähetä viesti napauttamalla
.
65
Sovellukset ja ominaisuudet
Viestien näyttäminen
Viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan.
Viestien vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1
2
3
Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta KESKUSTELUT.
Valitse viestiluettelosta yhteystieto.
Tarkastele keskustelua.
Voit vastata viestiin napauttamalla Kirjoita viesti, kirjoittamalla viestin ja napauttamalla
sitten
.
Tarpeettomien viestien estäminen
Voit estää viestit, jotka tulevat tietyistä, estoluetteloon lisätyistä numeroista.
1
2
Käynnistä Viestit-sovellus ja napauta → Asetukset → Estä viestit → Estä numerot.
Napauta SAAPUNEET ja valitse yhteystieto. Voit myös napauttaa YHTEYSTIEDOT, valita
yhteystiedot ja napauttaa sitten .
Voit antaa numeron manuaalisesti napauttamalla Anna numero ja kirjoittamalla sitten
puhelinnumeron.
Viesti-ilmoitusten asetusten määrittäminen
Voit muuttaa esimerkiksi ilmoituksen ääntä ja näyttöasetuksia.
1
Käynnistä Viestit-sovellus, napauta → Asetukset → Ilmoitukset ja aktivoi sitten kytkin
napauttamalla sitä.
2
Muuta ilmoitusasetuksia.
Viestimuistutuksen määrittäminen
Voit määrittää tarkistamattomista ilmoituksista kertovien hälytysten aikavälin. Jos tämä toiminto
ei ole käytössä, avaa Asetukset-sovellus, napauta Helppokäyttöisyys → Muistutusilmoitus ja
aktivoi sitten kytkin napauttamalla sitä. Aktivoi sitten Viestit-kytkin napauttamalla sitä.
66
Sovellukset ja ominaisuudet
Internet
Esittely
Voit selata Internetiä, etsiä tietoja ja merkitä kirjanmerkillä haluamasi Internet-sivut, minkä
jälkeen voit käyttää niitä kätevästi.
Internet-sivujen selaaminen
1
2
3
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Internet-sovellus.
Napauta osoitekenttää.
Anna Internet-osoite tai hakusana ja napauta sitten Siirry.
Voit tuoda työkalurivit näkyviin vetämällä sormella hieman alaspäin näytössä.
Lisää kirjanmerkki nykyiselle
Internet-sivulle.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Siirry sivulta toiselle.
Näytä kirjanmerkit, tallennetut
Internet-sivut ja viimeisin
selaushistoria.
Sulje välilehti.
Avaa kotisivu.
Avaa uusi välilehti.
Päivitä nykyinen Internet-sivu.
Pikavalikko
67
Sovellukset ja ominaisuudet
Salaisen tilan käyttäminen
Salaisessa tilassa voit erikseen hallita avoimia välilehtiä, kirjanmerkkejä ja tallennettuja sivuja. Voit
lukita salaisen tilan salasanalla.
Salaisen tilan ottaminen käyttöön
Napauta → Ota salainen tila k. Jos käytät tätä toimintoa ensimmäisen kerran, määritä,
käytetäänkö salaisessa tilassa salasanaa.
Salaisessa tilassa ei voi käyttää joitakin toimintoja, kuten ruudunkaappausta.
Salaisessa tilassa laite vaihtaa työkalurivien värejä.
Suojausasetusten muuttaminen
Voit muuttaa salasanaasi tai lukitusmenetelmää.
Napauta → Asetukset → Tietosuoja → Salaisen tilan suojaus → Vaihda salasana.
Salaisen tilan poistaminen käytöstä
Napauta → Poista salainen tila käyt.
68
Sovellukset ja ominaisuudet
Sähköposti
Sähköpostitilien määrittäminen
Määritä sähköpostitili, kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäisen kerran.
1
2
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Sähköposti-sovellus.
Anna sähköpostiosoite ja salasana ja napauta sitten KIRJAUDU SISÄÄN.
Voit rekisteröidä sähköpostitilin manuaalisesti napauttamalla MANUAALINEN.
3
Määritä asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Voit määrittää toisen sähköpostitilin napauttamalla
→
→ Lisää tili.
Jos sinulla on vähintään kaksi sähköpostitiliä, voit asettaa jonkin niistä oletustiliksi. Napauta
→ → Aseta oletustili.
→
Sähköpostiviestien lähettäminen
1
2
3
Napauta
sähköpostiviestin luontia varten.
Lisää vastaanottajat ja kirjoita aihe ja sähköpostiviestin teksti.
Lähetä sähköpostiviesti napauttamalla LÄHETÄ.
Sähköpostiviestien lukeminen
Kun Sähköposti on auki, laite noutaa uudet sähköpostiviestit automaattisesti. Voit noutaa
sähköpostiviestit manuaalisesti pyyhkäisemällä alaspäin sähköpostiviestiluettelon yläreunassa.
Voit lukea sähköpostiviestin napauttamalla sitä näytössä.
Jos sähköpostin synkronointi on poissa käytöstä, uusia sähköpostiviestejä ei voida
noutaa. Voit ottaa sähköpostin synkronoinnin käyttöön napauttamalla → → tilisi
nimi ja aktivoimalla sitten Synkronoi tili -kytkimen napauttamalla sitä.
69
Sovellukset ja ominaisuudet
Kamera
Esittely
Ota valokuvia ja tallenna videoita käyttämällä eri tiloja ja asetuksia.
Kameran asiallinen käyttötapa
• Älä ota ihmisistä valokuvia tai tallenna heistä videoita ilman heidän lupaansa.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se on kiellettyä.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se voi loukata ihmisten yksityisyyttä.
Kameran käynnistäminen
Käynnistä Kamera-sovellus.
• Joidenkin menetelmien käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Jos ottamasi valokuvat näyttävät epäteräviltä, puhdista kameran objektiivi ja yritä
uudelleen.
• Jos laitteen ja ulkoisen ympäristön lämpötilat poikkeavat toisistaan paljon,
kameraikkunaan voi tiivistyä kosteutta. Voit poistaa kosteuden nopeasti irrottamalla
takakannen ja asettamalla sen takaisin paikalleen.
70
Sovellukset ja ominaisuudet
Peruskuvaus
Valokuvien tai videoiden kuvaaminen
1
2
Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan.
Ota valokuva napauttamalla
tai aloita videon tallentaminen napauttamalla
.
Vaihda etu- ja
takakameran
välillä.
Kuvaustilat
Esikatselun
pienoiskuva
Ota valokuva.
Nykyinen tila
Tallenna video.
Kamera-asetukset
Nykyisen
kuvaustilan
asetukset
• Jos haluat säätää valokuvien tai videoiden kirkkautta, napauta näyttöä. Kun säätöpalkki
tulee näkyviin, vedä säätöpalkin -kohtaa merkkiä tai kohti.
• Voit tehdä videosta ruudunkaappauksen tallennuksen aikana napauttamalla
.
• Voit muuttaa tarkennusta videon tallentamisen aikana napauttamalla siinä kohdassa,
johon haluat tarkentaa. Voit käyttää automaattitarkennustilaa napauttamalla .
• Esikatselunäyttö voi vaihdella kuvaustilan ja käytettävän kameran mukaan.
• Kamera poistuu käytöstä automaattisesti, jos sitä ei käytetä.
• Varmista, ettei objektiivi ole vahingoittunut eikä likaantunut. Muutoin laite ei ehkä
toimi oikein joissakin tiloissa, jotka vaativat suuren tarkkuuden.
• Laitteen kamerassa on laajakulmaobjektiivi. Laajakulmavalokuvissa tai -videoissa voi
näkyä pientä vääristymää, mikä ei ole merkki laitteen suorituskykyongelmista.
71
Sovellukset ja ominaisuudet
Toisen kameranäppäimen lisääminen
Voit helpottaa valokuvien ottamista lisäämällä toisen kameranäppäimen haluamaasi paikkaan
näytössä.
Vedä
esikatselunäyttöön.
Lähentäminen ja loitontaminen
Voit lähentää tai loitontaa kuvaa eri tavoilla.
• Lähennä levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai loitonna nipistämällä
näytössä.
• Voit ohjata zoomausta yhdellä sormella. Vedä
kohti.
-osoitinta zoomauspalkissa asentoa
tai
Zoomausominaisuudet ovat käytettävissä vain takakameraa käytettäessä.
Tarkennus- ja valotustoimintojen käyttäminen
Voit lukita tarkennuksen tai valotuksen valitulle alueelle ja siten estää kameran automaattisen
säätämisen kohteiden tai valonlähteiden mukaan.
Kosketa jonkin aikaa tarkennettavaa aluetta, niin AF/AE-kehys tulee näkyviin alueelle ja
tarkennus- ja valotusasetus lukitaan. Asetus pysyy lukittuna myös valokuvan ottamisen jälkeen.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain AUTOMAATTINEN- ja AMMATTILAINEN-tilassa.
72
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvaustilojen käyttäminen
Jos haluat vaihtaa kuvaustilaa, vedä kuvaustilojen luetteloa vasemmalle tai oikealle tai pyyhkäise
vasemmalle tai oikealle esikatselunäytössä.
Valitse haluamasi kuvaustila.
Voit muokata kuvaustilojen luetteloa. Napauta esikatselunäytössä →
Muokkaa kameratiloja. Voit myös koskettaa kuvaustilojen luetteloa jonkin aikaa
esikatselunäytössä.
Automaattitila
Automaattitilan avulla kamera voi arvioida ympäristön ja määrittää parhaan tilan valokuvalle.
Napauta kuvaustilojen luettelossa AUTOMAATTINEN.
Kauneus-tila
Ota valokuva, jossa on vaalennettu ihonväri ja muutetut kasvonpiirteet.
Napauta kuvaustilojen luettelossa KAUNEUS.
Voit käyttää kauneustehosteita napauttamalla
Kauneustehosteiden käyttäminen -kohdassa.
ja valitsemalla vaihtoehdot. Lisätietoja on
Pro-tila
Voit kuvata valokuvia ja videoita ja samalla säätää manuaalisesti kuvausasetuksia, kuten
valotusarvoa ja ISO-arvoa.
Napauta kuvaustilojen luettelossa AMMATTILAINEN. Valitse vaihtoehdot, mukauta asetuksia ja
ota sitten valokuva napauttamalla
tai tallenna video napauttamalla .
Käytettävissä olevat vaihtoehdot
•
: Muuta valotusarvoa. Tämä asetus määrittää, miten paljon valoa kameran kennoon
pääsee. Käytä pitkää valotusta vähäisessä valossa.
•
: Valitse ISO-arvo. Arvo ohjaa kameran valonherkkyyttä. Pieniä arvoja käytetään
kuvattaessa liikkumattomia tai kirkkaasti valaistuja kohteita. Suuria arvoja käytetään
kuvattaessa nopeasti liikkuvia tai heikosti valaistuja kohteita. Suuret ISO-herkkyydet voivat
kuitenkin aiheuttaa valokuviin kohinaa.
•
: Valitse oikea valkotasapaino, jolloin kuvien värit ovat luonnolliset. Voit määrittää
värilämpötilan.
73
Sovellukset ja ominaisuudet
HDR-tila
Ota valokuvia, joissa värit näkyvät kirkkaina ja yksityiskohtia on runsaasti myös kirkkailla ja
tummilla alueilla.
Napauta kuvaustilojen luettelossa HDR.
Ilman tehostetta
Tehosteen kanssa
Yö-tila
Ota valokuva vähäisessä valossa ilman salamaa.
Napauta kuvaustilojen luettelossa YÖ.
Panoraama-tila
Ota panoraamatilassa sarja valokuvia ja liitä ne sitten yhteen laajaksi näkymäksi.
Saat parhaan kuvan panoraamatilassa noudattamalla seuraavia vihjeitä:
• Siirrä kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
• Pidä kuva kameran etsimessä näkyvän kehyksen sisällä. Jos esikatselukuva on
suuntakehyksen ulkopuolella tai jos et liikuta laitetta, laite lopettaa valokuvien
ottamisen automaattisesti.
• Vältä valokuvien ottamista yksityiskohdatonta taustaa, kuten tyhjää taivasta tai
tasaista seinää, vasten.
1
2
3
Napauta kuvaustilojen luettelossa PANORAAMA.
Napauta
ja liikuta laitetta hitaasti yhteen suuntaan.
Lopeta valokuvien ottaminen napauttamalla
74
.
Sovellukset ja ominaisuudet
Sarjakuvaus-tila
Ota sarja kuvia liikkuvista kohteista.
Napauta kuvaustilojen luettelossa SARJAKUVAUS.
Voit ottaa useita kuvia peräkkäin koskettamalla jonkin aikaa
.
Animoitu GIF -tila
Voit luoda valokuvasarjasta animoidun valokuvan.
Napauta kuvaustilaluettelossa ANIMOITU GIF.
Tämän tilan käyttäminen edellyttää, että se on ensin lisätty kuvaustilojen luetteloon.
Napauta esikatselunäytössä → Muokkaa kameratiloja → Takakamera ja valitse
sitten Animoitu GIF.
Urheilu-tila
Voit ottaa selkeitä valokuvia nopeasti liikkuvista kohteista, kuten juoksevasta henkilöstä tai
liikkuvasta lemmikkieläimestä.
Napauta kuvaustilojen luettelossa URHEILU.
Tämän tilan käyttäminen edellyttää, että se on ensin lisätty kuvaustilojen luetteloon.
Napauta esikatselunäytössä → Muokkaa kameratiloja → Takakamera ja valitse
sitten Urheilu.
Tunnistekuva-tila
Ota valokuva, joka sisältää nykyisen sijainnin tunnisteen ja säätiedot.
Napauta kuvaustilaluettelossa TUNNISTEKUVA.
Tämän tilan käyttäminen edellyttää, että se on ensin lisätty kuvaustilojen luetteloon.
Napauta esikatselunäytössä → Muokkaa kameratiloja → Takakamera ja valitse
sitten Tunnistekuva.
75
Sovellukset ja ominaisuudet
Omakuva-tila
Voit ottaa omakuvia etukameralla. Voit esikatsella eri kauneustehosteita näytössä.
1
Siirry omakuvien ottamista varten etukameraan pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai
alaspäin tai napauttamalla .
2
3
4
Napauta kuvaustilojen luettelossa OMAKUVA.
Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.
Ota valokuva napauttamalla
.
Voit myös näyttää kämmenesi etukameralle. Kun kämmenesi on tunnistettu, näkyviin tulee
ajastin, jossa aika kulkee alaspäin. Kun ajastimen aika on kulunut, laite ottaa valokuvan.
Voit käyttää eri kuvaustoimintoja etukamerassa napauttamalla
aktivoimalla sitten kytkimet napauttamalla niitä.
→ Kuvaustavat ja
Kauneustehosteiden käyttäminen
Voit muuttaa kasvonpiirteitäsi, kuten ihon sävyä tai kasvojen muotoa, ennen omakuvien
ottamista.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain OMAKUVA- ja KAUNEUS-tilassa.
1
2
Napauta esikatselunäytössä
.
Valitse kasvoihisi esikatselunäytössä käytettävät kauneustehosteet alla olevista
vaihtoehdoista ja ota valokuva itsestäsi:
• Iho: Tee ihostasi kirkkaamman ja selkeämmän näköinen.
• Kasvot: Säädä kasvojen muotoa ja tee niistä kapeamman näköiset.
• Silmät: Tee silmistäsi suuremman näköiset.
76
Sovellukset ja ominaisuudet
Laaja omakuva -tila
Ottamalla laajan omakuvan voit sisällyttää valokuvaan tavallista enemmän ihmisiä ja välttää
ihmisten jäämisen pois kuvasta.
1
Siirry omakuvien ottamista varten etukameraan pyyhkäisemällä esikatselunäytössä ylös- tai
alaspäin tai napauttamalla .
2
3
4
Napauta kuvaustilojen luettelossa LAAJA OMAKUVA.
Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.
Kun laite on tunnistanut kasvosi, näytä kämmenesi etukameralle.
Kun kämmenesi on tunnistettu, näkyviin tulee ajastin, jossa aika kulkee alaspäin. Kun
ajastimen aika on kulunut, laite ottaa valokuvan.
Voit käyttää eri kuvaustoimintoja etukamerassa napauttamalla
aktivoimalla sitten kytkimet napauttamalla niitä.
5
→ Kuvaustavat ja
Ota laaja omakuva kääntämällä laitetta hitaasti vasemmalle ja sitten oikealle tai päinvastoin.
Laite ottaa lisää valokuvia, kun valkoinen kehys siirtyy etsimen ikkunan päästä toiseen.
• Varmista, että valkoinen kehys pysyy etsimen ikkunan sisäpuolella.
• Kohteiden pitäisi olla liikkumattomina laajoja omakuvia otettaessa.
• Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että esikatselunäytössä näkyvän kuvan ylä- ja
alareuna rajautuvat pois valokuvasta.
77
Sovellukset ja ominaisuudet
Kameran asetusten mukauttaminen
Nykyisen kuvaustilan asetukset
Voit käyttää esikatselunäytössä seuraavia asetuksia.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella valitun kuvaustilan ja käytettävän
kameran mukaan.
•
: Valitse valokuvia otettaessa tai videoita kuvattaessa käytettävä suodatintehoste.
•
: Ota salama käyttöön tai poista se käytöstä.
•
: Valitse mittaustapa. Asetus määrittää valoarvojen laskentatavan. Keskipainotettu
laskee kuvan valotuksen kuvan keskiosan valon perusteella.
Piste laskee kuvan
valotuksen kuvan keskiosan pistemäisen alueen valon perusteella.
Matriisi laskee
keskiarvon koko kuvasta.
Kamera-asetukset
Napauta esikatselunäytössä
kuvaustilan mukaan.
. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun
TAKAKAMERA
• Kuvakoko: Valitse valokuvien tarkkuus. Suuren tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista
laadukkaampia valokuvia, mutta ne vievät tavallista enemmän muistia.
• Videon koko: Valitse videoiden tarkkuus. Suuren tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista
laadukkaampia videoita, mutta ne vievät tavallista enemmän muistia.
• Ajastin: Valitse viive, jonka jälkeen kamera ottaa automaattisesti valokuvan.
ETUKAMERA
• Kuvakoko: Valitse valokuvien tarkkuus. Suuren tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista
laadukkaampia valokuvia, mutta ne vievät tavallista enemmän muistia.
• Videon koko: Valitse videoiden tarkkuus. Suuren tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista
laadukkaampia videoita, mutta ne vievät tavallista enemmän muistia.
• Ajastin: Valitse viive, jonka jälkeen kamera ottaa automaattisesti valokuvan.
• Tallenna kuvat esikatselumuodossa: Käännä kuva alkuperäisen näkymän peilikuvaksi, kun
otat kuvia etukameralla.
• Kuvaustavat: Valitse käytettävät kuvaustoiminnot.
78
Sovellukset ja ominaisuudet
YLEISET
• Muokkaa kameratiloja: Näytä käytettävissä olevat kuvaustilat tai muokkaa kuvaustilojen
luetteloa.
• Koko näytön näkymä (16:9): Aseta laite käyttämään täyttä kuvakokoa valokuvien ja
videoiden esikatselussa.
• Ristikko: Näytä etsimessä apuviivat, jotka helpottavat sommittelua kohteita valittaessa.
• Sijaintitunnisteet: Lisää valokuvaan GPS-sijaintitunniste.
• GPS-signaali voi heiketä paikoissa, joissa signaali voi olla estetty, kuten
rakennusten välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä.
• Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun lataat ne Internetiin. Voit estää tämän
poistamalla sijaintitunnisteasetuksen käytöstä.
• Näytä kuvat: Aseta laite näyttämään valokuvat niiden ottamisen jälkeen.
• Tallennuspaikka: Valitse muistipaikka tallentamista varten. Tämä ominaisuus on
käytettävissä vain, kun muistikortti on asetettu.
• Irrallinen Kamera-painike: Lisää kameranäppäin, jonka voi siirtää mihin tahansa näytön
kohtaan.
• Paina voimakkuusnäppäintä ja: Aseta laite käyttämään äänenvoimakkuusnäppäintä
sulkimen ohjaamiseen, lähentämiseen tai loitontamiseen tai järjestelmän äänten
äänenvoimakkuustason säätämiseen.
• Asetusten nollaus: Nollaa kameran asetukset.
• Ota meihin yhteyttä: Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysyttyjä kysymyksiä. Lisätietoja
on Samsung Members -kohdassa.
Galleria
Esittely
Voit katsella laitteeseen tallennettuja kuvia ja videoita. Voit myös hallita kuvia ja videoita
albumeittain tai luoda tarinoita muiden kanssa jaettaviksi.
79
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvien katseleminen
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta KUVAT.
Valitse kuva.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää kuva suosikkeihin.
Lisää tarra.
Piirrä kuvaan.
Käytä suodatinta tai tehostetta.
Jaa kuva muiden kanssa.
Muokkaa kuvaa.
Poista kuva.
Kuvien ja videoiden
esikatselupienoiskuvat
Voit luoda GIF-animaation tai kollaasin useista kuvista. Napauta luettelossa → Luo GIF
tai Luo kollaasi ja valitse sitten kuvat.
Kuvien etsiminen
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta
sijainnin tai tiedostojen, mukaan.
, niin voit katsella kuvia lajiteltuina luokan, kuten tyypin,
Voit etsiä kuvia hakusanojen avulla napauttamalla hakukenttää.
80
Sovellukset ja ominaisuudet
Videoiden katseleminen
1
2
3
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta KUVAT.
Valitse toistettava video. Videotiedostoissa näkyy
Aloita videon toisto napauttamalla
-kuvake esikatselupienoiskuvassa.
.
Näytä videosi.
Siirry edelliseen
videoon. Kelaa
taaksepäin
koskettamalla
jonkin aikaa.
Käytä
lisävaihtoehtoja.
Siirry seuraavaan
videoon. Kelaa
eteenpäin
koskettamalla jonkin
aikaa.
Kaappaa nykyinen
näyttökuva.
Kelaa taakse- tai
eteenpäin vetämällä
palkkia.
Siirrä toisto
taukotilaan ja jatka
toistoa.
Lukitse toistonäyttö.
Muuta
kuvasuhdetta.
Vaihda
ponnahdusvideosoittimeen.
Luo GIF-animaatio.
Voit säätää kirkkautta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön vasemmassa reunassa ja
säätää äänenvoimakkuutta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön oikeassa reunassa.
Voit kelata taakse- tai eteenpäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle toistonäytössä.
81
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvien ja videoiden tietojen näyttäminen
Voit tarkastella tiedoston tietoja, kuten henkilö-, sijainti- ja perustietoja. Jos olemassa on
automaattisesti luotuja sisältöjä, kuten juttu tai GIF-animaatio, kyseinen sisältö näkyy myös.
Kun kuvan tai videon esikatselunäyttö on näkyvissä, vedä ylöspäin näytössä. Tiedoston tiedot
tulevat näkyviin.
Saat myös muita kohteeseen liittyviä sisältöjä näkyviin napauttamalla tietoja näytössä.
Muokkaa tietoja.
Tiedoston tiedot
Henkilöiden
tiedot
Sijaintitiedot
Automaattisesti
luotu sisältö
Merkinnät
Albumien näyttäminen
Voit katsella kuvia ja videoita kansioittain tai albumeittain lajiteltuina. Myös luomasi videot, GIFanimaatiot ja kollaasit lajitellaan albumiluetteloiden kansioissa.
Käynnistä Galleria-sovellus, napauta ALBUMIT ja valitse sitten albumi.
Albumien piilottaminen
Voit piilottaa albumit.
Et voi piilottaa oletusarvoisesti luotuja albumeita, kuten Kamera- ja Näyttökuvatalbumeita.
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta ALBUMIT.
Napauta → Piilota tai näytä albumeita.
82
Sovellukset ja ominaisuudet
3
Valitse piilotettavat albumit ja napauta KÄYTÄ.
Kun haluat jälleen näyttää albumit, napauta → Piilota tai näytä albumeita, poista näytettävien
albumien valinta ja napauta sitten KÄYTÄ.
Tarinoiden näyttäminen
Kun kuvaat tai tallennat kuvia ja videoita, laite lukee niiden päivämäärä- ja sijaintitunnisteet,
lajittelee kuvat ja videot ja luo sitten tarinoita. Jos haluat luoda tarinoita automaattisesti, kuvaa
tai tallenna useita kuvia ja videoita.
Käynnistä Galleria-sovellus, napauta JUTUT ja valitse sitten juttu.
Tarinoiden luominen
Luo tarinoita käyttäen erilaisia teemoja.
1
2
3
4
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta JUTUT.
Napauta → Luo juttu.
Anna tarinalle nimi ja napauta LUO.
Valitse tarinaan sisällytettävät kuvat tai videot ja napauta VALMIS.
Voit lisätä kuvia tai videoita tarinaan valitsemalla tarinan ja napauttamalla LISÄÄ.
Voit poistaa kuvia tai videoita tarinasta valitsemalla tarinan, napauttamalla → Muokkaa,
valitsemalla poistettavat kuvat tai videot ja napauttamalla sitten → Poista jutusta.
Tarinoiden poistaminen
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta JUTUT.
Kosketa poistettavaa tarinaa jonkin aikaa ja napauta sitten POISTA.
83
Sovellukset ja ominaisuudet
Albumien jakaminen
Voit luoda albumeja ja jakaa niitä yhteystietoihisi tallennettujen perheenjäsentesi tai ystäviesi
kanssa. He voivat katsella jaettuja albumeja laitteissa, jotka ovat kirjautuneet heidän Samsungtiliinsä, kuten älypuhelimissa, televisioissa tai jääkaapeissa.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista Samsungtilille.
• Tiedostojen jakamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua
lisäkustannuksia.
Jaettavien albumien luominen
1
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta JAETTU.
Jos käytät tätä toimintoa ensimmäisen kerran, napauta ALOITA ja lue ja hyväksy Samsung
Social -käyttöehdot.
2
3
4
Napauta
.
Kirjoita albumin nimi.
Valitse ryhmä, jonka kanssa jaetaan.
Jos haluat luoda ryhmän, napauta Lisää ryhmä, kirjoita ryhmän nimi ja valitse ryhmään
lisättävät yhteystiedot.
5
Napauta VALMIS.
Vastaanottajat saavat ilmoituksen.
84
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvien tai videoiden lisääminen albumiin
1
2
3
4
Käynnistä Galleria-sovellus ja napauta JAETTU.
Valitse albumi, johon kuvat tai videot lisätään.
Napauta LISÄÄ ja valitse lisättävät kuvat tai videot.
Napauta VALMIS.
Kuvien ja videoiden synkronointi Samsung Cloud ‑palvelun
kanssa
Voit synkronoida Galleria-sovelluksen kuvia ja videoita Samsung Cloud ‑palvelun kanssa ja
käyttää niitä muissa laitteissa. Samsung Cloud -palvelun käyttäminen edellyttää, että olet
rekisteröinyt Samsung-tilisi ja kirjaudut sisään sen avulla. Lisätietoja on Samsung-tili-kohdassa.
Käynnistä Galleria-sovellus, napauta → Asetukset ja aktivoi sitten Samsung Cloud -kytkin
napauttamalla sitä. Laitteella kuvatut kuvat ja videot tallennetaan automaattisesti Samsung
Cloud ‑palveluun.
Kuvien tai videoiden poistaminen
Kuvan tai videon poistaminen
Valitse kuva tai video ja napauta
näytön yläreunassa.
Useiden kuvien tai videoiden poistaminen
1
2
3
Kosketa poistettavaa kuvaa tai videota jonkin aikaa Galleria-näytössä.
Valitse poistettavat kuvat tai videot.
Napauta POISTA.
85
Sovellukset ja ominaisuudet
Moni-ikkuna
Esittely
Moni-ikkunatoiminnon avulla voit käyttää kahta sovellusta yhtä aikaa jaetun näytön näkymässä.
Voit käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti myös ponnahdusikkunanäkymässä.
Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.
Jaetun näytön näkymä
1
Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo painamalla Viimeksi käytetyt sovellukset
-näppäintä.
2
Pyyhkäise ylös- tai alaspäin ja napauta
hiljattain käytetyn sovelluksen ikkunassa.
Valittu sovellus käynnistyy ylemmässä ikkunassa.
3
Valitse toinen käynnistettävä sovellus pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin alemmassa
ikkunassa.
Jos haluat käynnistää sovelluksia, joita ei ole viimeksi käytettyjen sovellusten luettelossa,
napauta SOV.LUETT. ja valitse sovellus.
86
Sovellukset ja ominaisuudet
Lisätoimintojen käyttäminen
Napauttamalla palkkia sovellusikkunoiden välissä voit käyttää lisätoimintoja.
Lisää tämä sovelluspari
alkunäyttöön.
Vaihda sijaintia
sovellusikkunoiden välillä.
Sulje sovellus.
Vaihda valittu ikkuna
ponnahdusikkunanäkymään.
Ikkunan koon muuttaminen
Voit säätää sovellusikkunoiden kokoa vetämällä ikkunoiden välissä olevaa palkkia ylös tai alas.
Kun vedät sovellusikkunoiden välissä olevan palkin näytön ylä- tai alareunaan, ikkuna
suurennetaan.
Jaetun näytön näkymän pienentäminen
Voit pienentää jaetun näytön näkymän painamalla kotinäppäintä. -kuvake tulee tilapalkkiin.
Alemmassa ikkunassa oleva sovellus sulkeutuu ja ylemmässä ikkunassa oleva pysyy aktiivisena
pienennetyssä jaetun näytön näkymässä.
Pienennetty jaettu näyttö.
Voit sulkea pienennetyn jaetun näytön näkymän napauttamalla
87
.
Sovellukset ja ominaisuudet
Sovellusparien lisääminen alkunäyttöön
Kun lisäät sovelluspareja alkunäyttöön, voit käynnistää kaksi sovellusta jaetun näytön näkymässä
yhdellä napautuksella.
Napauta palkkia sovellusikkunoiden välissä ja napauta
.
Nykyinen sovelluspari lisätään alkunäyttöön.
Sovelluspari
88
Sovellukset ja ominaisuudet
Ponnahdusikkunanäkymä
1
Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten luettelo painamalla Viimeksi käytetyt sovellukset
-näppäintä.
2
Pyyhkäise ylös- tai alaspäin, kosketa jonkin aikaa sovellusikkunaa ja vedä se sitten kohtaan
Pudota tänne ponnahdusnäkymää varten.
Sovelluksen näyttö tulee ponnahdusikkunanäkymään.
Pienennä ikkuna.
Sulje sovellus.
Suurenna ikkuna.
Ponnahdusikkunoiden siirtäminen
Voit siirtää ponnahdusikkunaa napauttamalla ikkunan työkaluriviä ja vetämällä sen uuteen
paikkaan.
89
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung Members
Samsung Members tarjoaa asiakkaille tukipalveluja, kuten laiteongelmien vianmääritystä, ja
sallii käyttäjien lähettää kysymyksiä ja virheraportteja. Voit myös jakaa tietoja muiden Galaxykäyttäjien yhteisön jäsenten kanssa tai tarkastella uusimpia Galaxy-uutisia ja -vihjeitä. Samsung
Members -sovelluksen avulla voit ratkaista ongelmia, joihin voit törmätä laitteen käytön aikana.
Lisäasetukset
Lähetä palautetta.
• Sovelluksen käyttömahdollisuus ja tuetut toiminnot voivat vaihdella alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
• Palautteen lähettäminen tai kommenttien lähettäminen edellyttää, että kirjaudut
sisään Samsung-tiliin. Lisätietoja on Samsung-tili-kohdassa.
90
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung Notes
Esittely
Voit luoda muistiinpanoja kirjoittamalla tekstiä näppäimistöltä tai käsinkirjoittamalla tai
piirtämällä näyttöön. Voit lisätä muistiinpanoihin myös kuvia tai äänitallenteita.
Muistiinpanojen luominen
1
2
Käynnistä Samsung Notes -sovellus ja napauta
.
Valitse syöttömenetelmä näytön yläreunassa olevasta työkalupalkista ja kirjoita
muistiinpano.
Kirjoita teksti näppäimistön
avulla.
Lisää kuva tai äänitallenne.
Kirjoita tai piirrä kynillä.
Maalaa siveltimillä.
3
Kun muistiinpanon luominen on valmis, napauta TALLENNA.
91
Sovellukset ja ominaisuudet
Muistiinpanojen luominen käsinkirjotuksella
Napauta muistiinpanon luontinäytössä Kynä, jos haluat kirjoittaa tai piirtää S Pen -kynällä.
Kumoa
Tee uudelleen
Valitse ja muokkaa.
Pyyhekumi
Helppo kirjoitusalusta
Kynä
Kynän asetusten muuttaminen
Kun kirjoitat tai piirrät näyttöön, voit muuttaa kynän tyyppiä, viivan leveyttä tai kynän väriä
napauttamalla .
Muuta kynän tyyppiä.
Muuta viivan leveyttä.
Muuta kynän väriä.
Lisää uusi väri värinvalitsimella.
92
Sovellukset ja ominaisuudet
Pyyhekumin käyttäminen
Kun haluat pyyhkiä käsinkirjoitusta muistiinpanosta, napauta
myös pitää S Pen -painiketta painettuna ja valita alueen.
Voit muuttaa pyyhekumin tyyppiä napauttamalla
ja valitse pyyhittävä alue. Voit
vielä kerran.
• Poista viiva kerr.: Pyyhi valitsemasi viiva.
• Poista kosketettu alue: Pyyhi vain valitsemasi alue. Voit säätää pyyhekumin kokoa vetämällä
koonsäätöpalkkia.
• POISTA KAIKKI: Tyhjennä muistiinpano.
Toivottua osaa ei ehkä pienelläkään pyyhekumilla voi poistaa tarkasti.
Helpon kirjoitusalustan käyttäminen
Helpon kirjoitusalustan avulla voit käyttää käsinkirjoitusta tavallista helpommin.
Kun kirjoitat tai piirrät helppoa kirjoitusalustaa käyttämällä, käsinkirjoitustasi säädetään
automaattisesti ja se lisätään syöttökentän viivojen väliin.
Napauta muistiinpanon luontinäytössä
kirjoitusalustalta.
. Syöttökenttää suurennetaan, ja se näyttää helpolta
Helppo kirjoitusalusta
93
Sovellukset ja ominaisuudet
Käsinkirjoitettujen muistiinpanojen muokkaaminen
Voit muokata käsinkirjoitettuja muistiinpanoja eri muokkaustoiminnoilla esimerkiksi
leikkaamalla, siirtämällä ja muuntamalla niitä tai muuttamalla niiden kokoa.
1
Jos muistiinpanossa on käsinkirjoitusta, napauta
Voit muuttaa valinnan muotoa napauttamalla
2
.
vielä kerran.
Napauta lähdealuetta, jonka haluat valita, tai piirrä sen ympärille viiva.
Jos haluat siirtää lähdealueen toiseen paikkaan, valitse lähdealue ja vedä se sitten uuteen
paikkaan.
Voit muuttaa valinnan kokoa napauttamalla lähdealuetta ja vetämällä näyttöön tulevan
kehyksen kulmasta.
94
Sovellukset ja ominaisuudet
3
Muokkaa lähdealuetta käytettävissä olevilla toiminnoilla.
• Poimi: Leikkaa lähdealuetta. Jos haluat liittää sen toiseen paikkaan, paina paikkaa jonkin
aikaa ja napauta sitten Liitä.
• Kopioi: Kopioi lähdealue. Jos haluat liittää sen toiseen paikkaan, paina paikkaa jonkin
aikaa ja napauta sitten Liitä.
• Poista: Poista lähdealue.
• Poimi tekstiä: Poimi teksti valitulta alueelta. Voit liittää tai kopioida tekstin
muistiinpanoon napauttamalla LIITÄ MUISTIINPANOON tai KOPIOI.
• Lisää → Siirrä edustalle: Lähetä lähdealue edustalle.
• Lisää → Siirrä taustalle: Lähetä lähdealue taustalle.
Maalaaminen siveltimillä
Voit maalata erilaisilla siveltimillä napauttamalla muistiinpanon luontinäytössä Sivellin.
Kun olet valmis, lisää maalauksesi muistiinpanoon napauttamalla VALMIS.
Voit jakaa maalauksesi muiden kanssa lähettämällä sen PENUP-palveluun.
Lisää maalaus muistiinpanoon.
Muuta siveltimen väriä.
Lisää uusi väri värinvalitsimella.
Kumoa
Tee uudelleen
Pyyhekumi
Lähetä maalaus
PENUP-palveluun.
95
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvien lisääminen muistiinpanoon
Napauta muistiinpanon luontinäytössä → Kuva. Napauta KAMERA →
napauta GALLERIA tai MUU ja valitse kuva. Kuva lisätään muistiinpanoon.
ja ota valokuva tai
Äänitallenteiden lisääminen muistiinpanoon
Napauta muistiinpanon luontinäytössä → Puhe, jolloin äänen tallennus alkaa. Lopeta
tallennus napauttamalla . Äänitallenne lisätään muistiinpanoon.
Muistiinpanon kiinnittäminen alkunäyttöön
Kiinnittämällä muistiinpanon alkunäyttöön voit nähdä sen nopeasti tai avata sen ja muokata sitä.
1
2
Käynnistä Samsung Notes -sovellus.
Valitse muistiinpano ja napauta → Kiinnitä alkunäyttöön.
Muistiinpano lisätään alkunäyttöön.
Voit siirtää muistiinpanoa tai muuttaa sen kokoa koskettamalla sitä jonkin aikaa alkunäytössä.
→ VAIHDA MUISTIINPANO.
Voit korvata muistiinpanon toisella napauttamalla
Muistiinpanojen poistaminen
1
2
Käynnistä Samsung Notes -sovellus.
Kosketa poistettavaa muistiinpanoa jonkin aikaa.
Jos haluat poistaa useita muistiinpanoja, valitse kaikki poistettavat muistiinpanot.
3
Napauta
.
96
Sovellukset ja ominaisuudet
PENUP
Esittely
PENUP on yhteisöpalvelu, joka on tarkoitettu S Pen -kynällä piirrettyjen piirrosten jakamiseen.
Voit lähettää oman piirroksesi, katsella muiden piirroksia ja saada hyödyllisiä piirustusvihjeitä.
Omat toimesi
Oma profiilisi
Näytä piirrokset luokittain.
Lähetä piirroksesi.
Voit kirjautua PENUP-palveluun Samsung-tilisi tai muun SNS-tilin avulla.
97
Sovellukset ja ominaisuudet
Piirroksen lähettäminen
Voit lähettää Samsung Notes -sovelluksessa tai muissa piirtosovelluksissa luotuja piirroksia
PENUP-palveluun.
1
2
Avaa Samsung-kansio, käynnistä PENUP-sovellus ja napauta sitten
.
Jos haluat lähettää piirroksen Galleria-sovelluksesta, napauta Galleriasta, valitse lähetettävä
piirros ja napauta sitten VALMIS.
Jos haluat julkaista uuden piirroksen, napauta Piirros, piirrä piirros ja napauta sitten VALMIS
→ Tallenna ja julkaise.
Jos haluat julkaista luonnoksen, napauta Luonnokset, viimeistele piirros ja napauta sitten
VALMIS → Tallenna ja julkaise.
3
Kirjoita nimi, kuvaus ja hashtag-merkki.
Lisää lähetettävä piirroksesi.
Kirjoita otsikko.
Lisää hashtag-merkit.
Kirjoita kuvaus.
Valitse, mihin piirros lähetetään.
Valitse luokka.
Jaa piirroksesi muiden
SNS-tiliesi kanssa.
4
Salli ulkoinen haku.
Napauta LÄHETÄ.
Piirrosten lähettäminen muista sovelluksista
Jos haluat lähettää piirroksesi Galleria-sovelluksesta tai muusta piirtosovelluksesta, valitse piirros
sovelluksesta ja napauta → PENUP.
98
Sovellukset ja ominaisuudet
Piirroksen katseleminen
Voit katsella muiden ihmisten piirroksia, lisätä kommentteja ja merkitä piirroksia suosikeiksi. Voit
myös ladata piirroksia tai asettaa piirroksen taustakuvaksi.
Avaa Samsung-kansio, käynnistä PENUP-sovellus ja valitse sitten julkaisu, jonka haluat nähdä.
Aseta piirros suosikiksi.
Näytä käyttäjät, jotka pitävät
piirroksesta.
Näytä kommentit ja lisää
kommentti.
Lähetä piirros uudelleen. Voit
myös näyttää käyttäjät, jotka
ovat lähettäneet piirroksen
uudelleen.
Voit ladata piirroksen napauttamalla → Lataa. Ladatut piirrokset tallennetaan Galleriasovellukseen. Voit ladata vain piirroksia, joiden omistaja on myöntänyt siihen luvan.
99
Sovellukset ja ominaisuudet
Kuvien väritys
Voit luoda oman piirroksen käyttämällä eri värejä.
1
2
3
Avaa Samsung-kansio, käynnistä PENUP-sovellus ja napauta sitten VÄRITYS.
Valitse kuva.
Napauta ALOITA VÄRITYS.
Aloita väritys.
4
Kun olet valmis, napauta VALMIS.
100
Sovellukset ja ominaisuudet
REAALIAIK. PIIRR.
Voit piirtää mukana katsoessasi reaaliaikaista piirtovideota, joka näyttää kuvan piirtoprosessin.
Voit helposti piirtää hienon kuvan.
1
2
3
4
Avaa Samsung-kansio, käynnistä PENUP-sovellus ja napauta sitten REAALIAIK. PIIRR.
Valitse kuva.
Napauta OPI PIIRTÄMÄÄN.
Kun haluat piirtää kuvaan, keskeytä toisto napauttamalla
Voit muuttaa toistonopeutta napauttamalla
5
Kun olet valmis, napauta
.
.
.
Alkuperäinen kuva piilotetaan, ja voit nähdä piirtämäsi kuvan.
101
Sovellukset ja ominaisuudet
Piirtäminen valokuvaan
Voit piirtää valokuviin ja säilyttää ne omina teoksinasi. Valitse valokuva Galleria-sovelluksesta
tai ota valokuva ja piirrä valokuvaan. Kun olet saanut piirroksen valmiiksi, voit nähdä piirtämäsi
kuvan piilottamalla valokuvan.
1
2
3
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä PENUP-sovellus.
Napauta
→ Piirros →
.
Napauta Ota kuva, ota valokuva ja napauta sitten OK.
Voit myös napauttaa Valitse Galleriasta ja valita valokuvan.
4
Valitse alue, johon piirretään, säädä läpinäkyvyystasoa ja napauta sitten TALLENNA.
Valittu alue lisätään taustaksi.
5
6
Piirrä valokuvaan.
Kun olet valmis, napauta
.
Valokuva piilotetaan, ja voit nähdä piirtämäsi kuvan.
102
Sovellukset ja ominaisuudet
Kalenteri
Esittely
Voit hallita aikatauluasi syöttämällä tulevat tapahtumat tai tehtävät kalenteriisi.
Tapahtumien luominen
1
Käynnistä Kalenteri-sovellus ja napauta
tai kaksoisnapauta päivämäärää.
Jos päivään on jo tallennettu tapahtumia tai tehtäviä, napauta päivää ja napauta
2
Anna tapahtuman tiedot.
Määritä kestoaika.
Valitse tapahtuman kanssa
näytettävä tarra.
Kirjoita otsikko.
Vaihda tapahtuman väri.
Valitse kalenteri, johon
tapahtuma tallennetaan.
Aseta hälytys.
Anna sijainti.
Liitä kartta.
Lisää muistiinpano.
Lisää muita tietoja.
3
.
Tallenna tapahtuma napauttamalla TALLENNA.
103
Sovellukset ja ominaisuudet
Tehtävien luominen
1
2
3
Käynnistä Kalenteri-sovellus ja napauta NÄYTÄ → Tehtävät.
Napauta
ja anna tehtävän tiedot.
Tallenna tehtävä napauttamalla TALLENNA.
Tapahtumien ja tehtävien synkronoiminen tilien kanssa
1
Käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Pilvi ja tilit → Tilit ja valitse tili, jonka kanssa
synkronoidaan.
2
Napauta Synkronoi tili ja aktivoi Synkronoi Kalenteri -kytkin napauttamalla sitä.
Napauta Samsung-tiliä varten → Synkronointiasetukset ja aktivoi Kalenteri-kytkin
napauttamalla sitä.
Voit lisätä tilejä, joiden kanssa synkronoidaan, käynnistämällä Kalenteri-sovelluksen
ja napauttamalla → Hallitse kalentereita → Lisää tili. Valitse sitten tili, jonka kanssa
synkronoidaan, ja kirjaudu sisään. Kun tili on lisätty, tilin nimen vieressä näkyy sininen ympyrä.
104
Sovellukset ja ominaisuudet
Samsung Flow
Esittely
Samsung Flow -sovelluksen avulla voit yhdistää tablet-laitteesi helposti älypuhelimeesi ja käyttää
niitä kätevästi esimerkiksi ilmoitusten tarkistamiseen tai sisällön jakamiseen.
Samsung Flow -sovellus on asennettava kumpaankin yhdistettävään laitteeseen. Jos Samsung
Flow -sovellusta ei ole asennettu, lataa se Galaxy Apps -kaupasta tai Play Kauppa -palvelusta.
• Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin Samsungin Android-laitteissa.
• Tämän toiminnon käyttöä varten sinun on aktivoitava Bluetooth-toiminto tabletlaitteessa ja älypuhelimessa.
Tablet-laitteen ja älypuhelimen yhdistäminen
1
2
Käynnistä älypuhelimessa Samsung Flow.
Avaa tablet-laitteessa Samsung-kansio ja käynnistä Samsung Flow -sovellus.
Kun käytät tätä toimintoa ensimäisen kerran, napauta ALOITA.
3
4
5
6
Napauta HAE LAITTEITA.
Valitse älypuhelimesi löydettyjen laitteiden luettelosta.
Hyväksy yhteyspyyntö kummassakin laitteessa.
Vahvista todentamisavain kummassakin laitteessa.
Laitteet yhdistetään.
Jos älypuhelimesi tukee sormenjälkien tunnistustoimintoa, asenna Samsung Pass
älypuhelimeesi, niin voit yhdistää laitteet helpommin ja turvallisemmin sormenjälkesi
avulla.
105
Sovellukset ja ominaisuudet
Mobiilidatayhteyden jakaminen
Voit jakaa älypuhelimesi mobiilidatayhteyden tablet-laitteen kanssa mobiilitukiasematoiminnon
avulla, jos tablet-laitteessa ei ole muuta Internet-yhteyttä käytettävissä.
1
2
Avaa tablet-laitteessa Samsung-kansio ja käynnistä Samsung Flow -sovellus.
Napauta → Yhdistä mobiilitukiasemaan.
Voit käyttää Internetiä tablet-laitteessasi älypuhelimesi mobiilidatayhteyden avulla.
• Älypuhelimesi on tuettava mobiilitukiasematoimintoa.
• Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia älypuhelimessasi.
Ilmoitusten tarkistaminen tablet-laitteessa
Kun saat uusia ilmoituksia älypuhelimeesi, voit tarkastella ilmoituksia ponnahdusikkunassa
tablet-laitteessasi.
Sisällön jakaminen
Voit jakaa älypuhelimesi sisältöä tablet-laitteesi kanssa.
Omat tiedostot
Voit käyttää ja hallita laitteeseen tai muihin sijainteihin, kuten pilvitallennuspalveluihin,
tallennettuja tiedostoja.
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Omat tiedostot -sovellus.
Saat näkyviin kuhunkin tallennustilaan tallennetut tiedostot. Voit saada näkyviin laitteessa tai
muistikortilla olevat tiedostot myös luokittain.
Voit vapauttaa laitteen tallennustilaa napauttamalla → Hanki lisää tilaa.
Voit etsiä tiedostoja tai kansioita napauttamalla hakuruutua ja kirjoittamalla sitten hakusanan.
Vaihtoehtoisesti voit napauttaa ja sanoa sitten hakusanan.
106
Sovellukset ja ominaisuudet
Kello
Esittely
Voit asettaa hälytyksiä, tarkistaa nykyisen ajan eri kaupungeissa ympäri maailman, ajastaa
tapahtuman tai määrittää haluamasi kestoajan.
HÄLYTYS
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta HÄLYTYS.
Hälytysten asettaminen
Napauta
hälytysluettelossa, määritä hälytyksen aika, valitse hälytyksen toistumispäivät,
määritä hälytyksen muut asetukset ja napauta sitten TALLENNA.
Voit avata näppäimistön hälytysajan antamista varten napauttamalla ajan syöttökenttää.
Voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä napauttamalla kytkintä hälytyksen vieressä
hälytysten luettelossa.
Hälytyksen lopettaminen
Voit lopettaa hälytyksen napauttamalla HYLKÄÄ. Jos olet aiemmin ottanut torkkuasetuksen
käyttöön, voit toistaa hälytyksen määritetyn ajan kuluttua napauttamalla TORKKU.
Hälytyksen poistaminen
Kosketa hälytystä jonkin aikaa, valitse poistettavat hälytykset ja napauta sitten POISTA.
107
Sovellukset ja ominaisuudet
MAAILMANKELLO
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta MAAILMANKELLO.
Kellojen luominen
Napauta
, kirjoita kaupungin nimi tai valitse se maapallolta ja napauta sitten LISÄÄ.
Kellojen poistaminen
Kosketa kelloa jonkin aikaa, valitse poistettavat kellot ja napauta sitten POISTA.
SEKUNTIKELLO
1
2
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta SEKUNTIKELLO.
Voit ottaa tapahtuman ajan napauttamalla KÄYNNISTÄ.
Voit tallentaa kierrosajat tapahtuman ajan mittauksen aikana napauttamalla KIERROS.
3
Voit pysäyttää ajanoton napauttamalla LOPETA.
Voit aloittaa ajan mittauksen uudelleen napauttamalla JATKA.
Voit tyhjentää kierrosajat napauttamalla PALAUTA.
108
Sovellukset ja ominaisuudet
AJASTIN
1
2
Käynnistä Kello-sovellus ja napauta AJASTIN.
Aseta aika ja napauta sitten KÄYNNISTÄ.
Voit avata näppäimistön kestoajan antamista varten napauttamalla kestoajan syöttökenttää.
3
Napauta HYLKÄÄ, kun ajastimeen asetettu aika on kulunut.
Laskin
Voit suorittaa yksinkertaisia tai monimutkaisia laskutoimituksia.
Käynnistä Laskin-sovellus.
Laskentahistoria näkyy näytön yläosassa.
Voit poistaa historian napauttamalla TYHJENNÄ HISTORIA.
Voit käyttää yksikönmuuntotyökalua napauttamalla
. Voit muuntaa monia arvoja, kuten
pinta-alan, pituuden tai lämpötilan arvoja, muihin yksiköihin.
109
Sovellukset ja ominaisuudet
Bixby Home
Bixby Home -näytössä voit tarkastella ajan tai paikan mukaan suositeltuja palveluja ja tietoja,
joita Bixby tarjoaa analysoimalla käyttötapojasi ja tottumuksiasi.
• Jos haluat tarkastella lisää sisältöjä, yhdistä laite Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
• Tämän toiminnon täydellinen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja
kirjautumista Samsung-tiliin.
Bixby Home -näytön avaaminen
1
Pyyhkäise alkunäytössä oikealle.
Bixby Home -näyttö tulee näkyviin.
Kun käynnistät tämän toiminnon ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten
palauttamisen jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
2
Tarkastele suositeltua sisältöä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Tuleva muistutus
Suositeltu sisältö
3
Sulje Bixby Home -näyttö pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai napauttamalla
paluunäppäintä.
110
Sovellukset ja ominaisuudet
Suositellun sisällön käyttäminen Bixby Home -näytössä
Kun avaat Bixby Home -näytön, voit tarkastella usein päivitettävää sisältöä kortteina. Voit tuoda
kortit näkyviin pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.
Voit esimerkiksi aamulla työmatkallasi tarkastella päivän aikatauluasi ja toistaa
suosikkimusiikkiasi Bixby Home -näytön avulla. Illalla voit tarkastella hälytyksiä, tarkastella
päivittäistä toimintaasi ja tarkastella ystäviesi syötteitä.
Korttien sisältö ja järjestys päivittyvät määritetyin välein automaattisesti. Voit päivittää
kortit manuaalisesti pyyhkäisemällä alaspäin näytössä.
Korttiluettelon muokkaaminen
• Voit kiinnittää kortin Bixby Home -näytön yläreunaan napauttamalla → Kiinnitä ylös. Voit
poistaa kortin kiinnityksen napauttamalla → Irrota.
• Voit piilottaa kortin luettelosta napauttamalla → Piilota nyt. Voit myös vetää korttia
oikealle.
• Voit lopettaa kortin näyttämisen luettelossa napauttamalla → Älä näytä uudelleen.
Kortteina näytettävien sovellusten valitseminen
Voit lisätä tai poistaa Bixby Home -näytössä kortteina näkyviä sovelluksia.
Napauta Bixby Home -näytössä → Asetukset → Kortit ja lisää tai poista kohteita napauttamalla
kytkintä niiden vieressä.
Jos jotakin sovellusta ei ole asennettu laitteeseen, se on asennettava, ennen kuin sitä voi
käyttää. Napauta Bixby Home -näytössä → Asetukset → Kortit ja lataa sitten sovellus.
Bixby Home -asetusten mukauttaminen
Napauta Bixby Home -näytössä → Asetukset.
• Samsung account: Tarkastele Samsung-tilisi tietoja.
• Kortit: Valitse sovellukset, jotka näytetään kortteina Bixby Home -näytössä.
• Ilmoitukset: Aseta laite antamaan ilmoitus Bixby Home -korteista.
• Tietosuoja: Aseta käytettäviksi Bixbyn vuorovaikutteiset ja mukautetut palvelut, jotka
parantavat käyttökokemusta.
• Tietoja Bixby Homesta: Tarkastele Bixby-version tietoja ja oikeudellisia tietoja.
111
Sovellukset ja ominaisuudet
Reminder
Voit luoda muistutuksia tehtäviä varten tai sisällön myöhempää tarkastelua varten. Saat
ilmoituksen sinä ajankohtana tai siinä paikassa, joka on esimääritetty muistutusta varten.
• Jotta saat tarkemmat ilmoitukset, yhdistä laite Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
• Tämän toiminnon täydellinen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja
kirjautumista Samsung-tiliin.
• GPS-toiminnon on oltava käytössä, jotta sijaintimuistutuksia voi käyttää.
Reminder-sovelluksen käynnistäminen
Voit käynnistää Reminder-sovelluksen Bixby Home -näytöstä.
1
Pyyhkäise alkunäytössä oikealle.
Bixby Home -näyttö tulee näkyviin.
2
Napauta TULEVAT MUISTUTUKSET -kortissa ALOITA.
Reminder-sovelluksen esittelysivu tulee näkyviin.
Lisää sovelluksen
kuvake
alkunäyttöön.
112
Sovellukset ja ominaisuudet
3
Napauta ALOITA.
Jos Lisää Reminder alkunäyttöön -asetus on valittuna, voit käynnistää Remindersovelluksen ( ) alkunäytöstä.
Muistutusten luominen
Voit luoda muistutuksia useilla tavoilla. Reminder-sovellus muistuttaa sinua, jos luot tietyn
kellonajan tai sijaintiasetuksen sisältävän muistutuksen. Voit myös tallentaa erilaista sisältöä,
kuten yksittäisen muistion tai Internet-sivun osoitteen, ja tarkastella sitä myöhemmin.
Voit esimerkiksi luoda muistutuksen kukkien kastelua varten kotiin saavuttuasi.
1
2
3
4
Käynnistä Reminder-sovellus.
5
Tallenna muistutus napauttamalla TALLENNA.
Napauta Kirjoita muistutus ja kirjoita teksti Kastele kukat.
Napauta Aseta ehdot → Valitse paikka ja aseta sijainniksi koti.
Napauta KUN SAAVUN PAIKKAAN → VALMIS.
Kun saavut kotiin, Kastele kukat -ilmoitus tulee näyttöön.
113
Sovellukset ja ominaisuudet
Muistutusilmoitusten tarkistaminen
Esimääritettynä ajankohtana tai esimääritetyssä sijainnissa näkyviin tulee
ilmoitusponnahdusikkuna. Napauta VALMIS tai TORKKU.
Muistutusluettelon näyttäminen
Käynnistä Reminder-sovellus muistutusten tarkastelua varten. Voit tarkastella muistutuksen
tietoja valitsemalla muistutuksen.
Muistutuksen tietojen muokkaaminen
Voit lisätä tai muokata muistutuksen tietoja, kuten toistuvuutta, päivämäärää ja kellonaikaa tai
sijaintia.
1
Valitse muistutusluettelosta muokattava muistutus ja napauta MUOKKAA. Voit myös vetää
muistutusta oikealle ja napauttaa Muokkaa.
2
Muokkaa ehtoja ja napauta TALLENNA.
Muistutuksen tiedot
Tarkistusluettelo
Muistutuksen ehdot
Toistumisväli
Lisää kuva.
114
Sovellukset ja ominaisuudet
Muistutuksen merkitseminen valmiiksi
Merkitse suoritetuiksi muistutukset, joista et halua saada muistutusta.
Valitse muistutusluettelosta muistutus ja napauta VALMIS. Voit myös vetää muistutusta
vasemmalle.
Muistutusten palauttaminen
Voit palauttaa suoritetut muistutukset.
1
2
Napauta muistutusluettelossa → Valmis → MUOKKAA.
Valitse palautettavat kohteet ja napauta PALAUTA.
Muistutukset lisätään muistutusluetteloon, ja saat muistutuksen esimääritettyinä
ajankohtina.
Muistutusten poistaminen
Voit poistaa muistutuksen vetämällä muistutusta oikealle ja napauttamalla Poista. Voit poistaa
useita muistutuksia samalla kertaa koskettamalla jonkin aikaa muistutusta, merkitsemällä
poistettavat muistutukset ja napauttamalla sitten POISTA.
115
Sovellukset ja ominaisuudet
SmartThings
Esittely
Voit muodostaa helposti ja nopeasti yhteyden lähellä oleviin laitteisiin, kuten Bluetoothkuulokemikrofoneihin tai toisiin älypuhelimiin. Voit ohjata ja hallita tablet-laitteellasi myös
televisioita, kodinkoneita ja IoT-tuotteita (Internet of Things, esineiden Internet).
• Yhdistäminen lähellä oleviin laitteisiin: Voit muodostaa helposti ja nopeasti yhteyden
lähellä oleviin laitteisiin, kuten Bluetooth-kuulokemikrofoneihin tai päälle puettaviin
laitteisiin.
• Kodinkoneiden, televisioiden ja IoT-tuotteiden rekisteröinti ja ohjaus: Rekisteröi
älyominaisuuksilla varustetut jääkaapit, pesukoneet, ilmastointilaitteet, ilmanpuhdistimet,
televisiot ja IoT-tuotteet (Internet of Things, esineiden Internet) tablet-laitteessasi, niin voit
tarkastella niiden tilaa tai ohjata niitä tablet-laitteen näytöstä.
• Ilmoitusten vastaanottaminen: Voit vastaanottaa ilmoitukset yhdistetyistä laitteista tabletlaitteeseesi. Kun esimerkiksi pyykki on pesty, voit saada siitä ilmoituksen tablet-laitteeseesi.
Käynnistä SmartThings-sovellus. Koontinäyttö tulee näkyviin.
Käytä lisävaihtoehtoja.
SmartThings-vihjeet
Etsi ja rekisteröi läheiset laitteet.
Tuetut laitteet
Näytä koontinäyttö.
Hallitse automaatioita.
Hallitse sijainteja ja laitteita.
116
Sovellukset ja ominaisuudet
• SmartThings-toiminnon käyttäminen edellyttää, että tablet-laite ja muut laitteet on
yhdistetty Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
• SmartThings-toiminnon täydellinen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja
kirjautumista Samsung-tiliin.
• Yhdistettävissä olevat laitteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
Saat näkyviin yhdistämiskelpoisten laitteiden luettelon käynnistämällä SmartThingssovelluksen ja napauttamalla TUETUT LAITTEET.
• Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella yhdistetyn laitteen mukaan.
• Samsungin takuu ei kata yhdistettyjen laitteiden omia virheitä tai vikoja. Jos
yhdistetyssä laitteessa ilmenee virheitä tai vikoja, ota yhteys laitteen valmistajaan.
Yhdistäminen lähellä oleviin laitteisiin
Voit muodostaa helposti ja nopeasti yhteyden lähellä oleviin laitteisiin, kuten Bluetoothkuulokemikrofoneihin.
Yhdistämistapa voi vaihdella yhdistettävien laitteiden tyypin tai jaettavan sisällön
mukaan.
1
2
3
Käynnistä SmartThings-sovellus.
Napauta koontinäytössä Lisää laite.
Valitse laite luettelosta ja muodosta siihen yhteys noudattamalla näytön ohjeita.
Kodinkoneiden, televisioiden ja IoT-tuotteiden käyttäminen
Voit näyttää älyominaisuuksilla varustettujen kodinkoneiden, televisioiden ja IoT-tuotteiden
tilan tablet-laitteen näytössä. Voit ryhmitellä laitteet sijainnin mukaan ja lisätä sääntöjä laitteiden
helppoa ja kätevää ohjausta varten.
Laitteiden yhdistäminen
1
2
Käynnistä SmartThings-sovellus.
Napauta koontinäytössä Lisää laite.
117
Sovellukset ja ominaisuudet
3
Valitse laite luettelosta.
Jos luettelossa ei ole laitteita, napauta
kohdassa LISÄÄ LAITE MANUAALISESTI ja valitse
laitteen tyyppi. Voit myös napauttaa Etsi ja kirjoittaa laitteen tai mallin nimen.
4
Rekisteröi laitteet noudattamalla näytön ohjeita.
Yhdistettyjen laitteiden tarkasteleminen ja ohjaus
Voit tarkastella ja ohjata laitteita. Voit esimerkiksi tarkastella pakastimesi sisältöä tai säätää
television äänenvoimakkuutta.
1
Käynnistä SmartThings-sovellus ja napauta Laitteet.
Näyttöön tulee yhdistettyjen laitteiden luettelo.
2
Tarkastele luettelossa olevien laitteiden tilaa.
Voit ohjata laitetta valitsemalla laitteen. Kun valitun laitteen mukana toimitettu laiteohjain
ladataan, voit ohjata laitetta.
Laitteiden ja toimintatilojen lisääminen sijainnin mukaan
Voit lisätä laitteita sijainnin mukaan, näyttää samassa sijainnissa olevien laitteiden luettelon
ja ohjata niitä. Voit lisätä sijaintiin myös toimintatilan, jonka avulla voit ohjata useita laitteita
samanaikaisesti.
Sijaintien lisääminen
1
2
Käynnistä SmartThings-sovellus ja napauta Laitteet → KAIKKI LAITTEET → Lisää sijainti.
Anna sijainnin nimi.
Voit määrittää sijainnin napauttamalla Maantieteellinen sijainti, valitsemalla sijainnin
kartalta ja napauttamalla VALMIS.
3
Napauta TALLENNA.
Sijainti lisätään.
Jos haluat lisätä laitteita sijaintiin, napauta LISÄÄ LAITE ja rekisteröi laitteet noudattamalla
näytön ohjeita.
Laitteet lisätään sijaintiin.
118
Sovellukset ja ominaisuudet
Toimintatilojen lisääminen
Lisäämällä toimintatilan ja rekisteröimällä laitteita siihen voit ohjata useita laitteita
samanaikaisesti yhdellä näppäimen napautuksella tai puhekomennolla.
Käynnistä SmartThings-sovellus, valitse sijainti, napauta → Lisää tilanne ja määritä sitten
toimintatilan asetukset. Voit määrittää toimintatilan nimen, kuvakkeen ja laitteet.
Automaatioiden lisääminen
Voit myös asettaa automaation suorittamaan toimintoja esiasetetun ajan tai laitteiden tilan
perusteella automaattisesti.
Voit esimerkiksi lisätä automaation, joka käynnistää äänentoiston automaattisesti joka päivä kello
7.00.
1
2
3
4
Käynnistä SmartThings-sovellus ja napauta Automaatiot → LISÄÄ AUTOMAATIO.
Valitse ehdot, kun haluat ottaa automaation käyttöön.
Valitse vaihtoehto ja napauta SEURAAVA.
Napauta LISÄÄ kohdan Niin vieressä ja määritä suoritettavat toiminnot.
Jos haluat saada ilmoituksen, kun automaatio suoritetaan, napauta Ilmoita jäsenille, kirjoita
sanoma ja napauta sitten VALMIS.
5
Kun olet valmis, napauta TALLENNA.
Ilmoitusten vastaanottaminen
Voit saada ilmoitukset yhdistetyistä laitteista tablet-laitteeseesi. Kun esimerkiksi pyykki on pesty,
voit saada siitä ilmoituksen tablet-laitteeseesi.
Kun haluat asettaa laitteet vastaanottamaan ilmoituksia, käynnistä SmartThings-sovellus,
napauta → Asetukset → Ilmoitukset → SALLI ILMOITUKSET ja napauta sitten kytkintä
haluamiesi laitteiden vieressä.
119
Sovellukset ja ominaisuudet
Sisällön jakaminen
Voit jakaa sisältöä eri jakotoimintojen avulla. Seuraavassa on esimerkki kuvien jakamisesta.
Tiedostojen jakamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua lisäkustannuksia.
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja valitse kuva.
Napauta
ja valitse jakotapa, kuten viesti tai sähköpostiviesti.
Jos sinulla on viestintä- tai jakamishistoriaa, ne henkilöt, joihin olet ollut yhteydessä,
näkyvät jakoasetuspaneelissa. Voit jakaa sisältöä suoraan henkilöiden kanssa vastaavan
sovelluksen kautta valitsemalla henkilön kuvakkeen. Jos tämä toiminto on poissa
käytöstä, käynnistä Asetukset-sovellus, napauta Edistykselliset toiminnot ja aktivoi
sitten Suora jako -kytkin napauttamalla sitä.
120
Sovellukset ja ominaisuudet
Lisätoimintojen käyttäminen
• Linkkien jako: Jaa suuria tiedostoja. Lataa tiedostoja Samsung-tallennustilapalvelimeen
ja jaa ne muiden kanssa Internet-linkin tai koodin avulla. Tämän toiminnon käyttäminen
edellyttää puhelinnumerosi vahvistamista.
• Jaa laitteeseen: Jaa sisältöä lähellä olevien laitteiden kanssa Wi-Fi Direct- tai Bluetoothyhteyden kautta tai SmartThings-tuettujen laitteiden kanssa. Voit katsella laitteen näytettyä
sisältöä myös suuressa kuvaruudussa yhdistämällä laitteen Smart View -toiminnolla
varustettuun televisioon tai näyttöön.
Kun kuva lähetetään vastaanottajien laitteisiin, heidän laitteissaan näkyy ilmoitus. Kuvaa voi
tarkastella tai sen voi ladata napauttamalla ilmoitusta.
Google-sovellukset
Google tarjoaa sovelluksia, jotka liittyvät viihteeseen, sosiaalisiin verkostoihin ja talouselämään.
Joidenkin sovellusten käyttäminen edellyttää Google-tiliä.
Saat lisätietoja jokaisesta sovelluksesta kunkin sovelluksen ohjevalikosta.
Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset ole käytettävissä
tai niiden nimi poikkeaa tässä esitetystä.
Chrome
Etsi tietoja ja selaa Internet-sivuja.
Gmail
Lähetä tai vastaanota sähköpostia Google Mail -palvelun kautta.
Maps
Voit etsiä sijaintisi kartalta, etsiä paikkoja maailmankartalta ja näyttää lähistöllä olevien paikkojen
sijaintitiedot.
121
Sovellukset ja ominaisuudet
Play Musiikki
Etsi, kuuntele ja jaa musiikkia laitteellasi. Voit ladata laitteeseen tallennettuja musiikkikokoelmia
pilvipalveluun ja käyttää niitä myöhemmin.
Play Elokuvat ja TV
Voit ostaa tai vuokrata videoita, kuten elokuvia ja TV-ohjelmia, Play Kauppa -palvelusta.
Drive
Tallenna sisältösi pilveen, käytä sitä mistä tahansa ja jaa sitä muiden kanssa.
YouTube
Katsele tai luo videoita ja jaa niitä muiden kanssa.
Kuvat
Hae, hallitse ja muokkaa kaikkia eri lähteistä peräisin olevia valokuvia ja videoita yhdessä
paikassa.
Google
Etsi nopeasti kohteita Internetistä tai laitteesta.
Duo
Soita yksinkertainen videopuhelu.
122
Asetukset
Esittely
Voit mukauttaa laitteen asetuksia. Voit mukauttaa laitetta määrittämällä erilaisia
asetusvaihtoehtoja.
Käynnistä Asetukset-sovellus.
Voit etsiä asetuksia hakusanojen avulla napauttamalla
.
Yhteydet
Asetukset
Voit muuttaa eri yhteystapojen, kuten Wi-Fi- ja Bluetooth-toimintojen, asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet.
• Wi-Fi: Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää
Internetiä tai muita verkkolaitteita. Lisätietoja on Wi-Fi-kohdassa.
• Bluetooth: Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden
Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisätietoja on Bluetooth-kohdassa.
• Tablet-laitteen näkyvyys: Voit sallia muiden laitteiden löytää laitteesi ja jakaa sisältöä
kanssasi. Kun tämä toiminto on käytössä, laitteesi on näkyvissä muille laitteille, kun ne etsivät
käytettävissä olevia laitteita Siirrä tiedostot laitteeseen -toiminnolla.
• Datan käyttö: Voit seurata datakäytön määrää ja mukauttaa rajoitusten asetuksia. Voit
asettaa laitteen poistamaan mobiilidatayhteyden käytöstä automaattisesti, kun käytetyn
mobiilidatan määrä saavuttaa määritetyn rajan.
Ottamalla datasäästötoiminnon käyttöön voit myös estää joitakin taustalla toimivia
sovelluksia lähettämästä tai vastaanottamasta tietoja. Lisätietoja on kohdassa Datansäästö.
123
Asetukset
• Lentotila: Voit asettaa laitteen poistamaan käytöstä kaikki langattomat toimintonsa. Voit
käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.
Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja lentokoneen henkilökunnan ohjeita. Jos laitteen
käyttäminen on sallittua, käytä sitä aina lentotilassa.
• NFC ja maksu: Laitteen avulla voidaan lukea lähikenttätunnisteita (Near Field
Communication (NFC)), jotka sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit
tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai
tapahtumalippuja. Lisätietoja on kohdassa NFC ja maksu.
• Mobiilitukiasema ja yhteyden jako: Voit käyttää laitetta mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen
mobiilidatayhteyden muiden laitteiden kanssa, jos verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä.
Yhteys voidaan muodostaa Wi-Fi-, USB- tai Bluetooth-toiminnon avulla. Lisätietoja on
Mobiilitukiasema ja yhteyden jako -kohdassa.
• Matkapuhelinverkot: Määritä käyttämäsi matkapuhelinverkon asetukset.
• Sijainti: Muuta sijaintitietojen käyttöoikeuksien asetuksia.
• Lisää yhteysasetuksia: Voit hallita muita toimintoja mukauttamalla asetuksia. Lisätietoja on
kohdassa Lisää yhteysasetuksia.
124
Asetukset
Wi-Fi
Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä
tai muita verkkolaitteita.
Voit säästää akkuvirtaa poistamalla Wi-Fi-toiminnon käytöstä, kun et tarvitse sitä.
Yhteyden luominen Wi-Fi-verkkoon
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
Valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Salasanaa vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkokuvake. Kirjoita salasana ja napauta
YHDISTÄ.
• Kun laite on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon kerran, laite muodostaa
uudelleen yhteyden kyseiseen verkkoon aina, kun se on käytettävissä, pyytämättä
salasanaa. Voit estää laitetta muodostamasta yhteyttä verkkoon automaattisesti
valitsemalla verkon luettelosta ja napauttamalla UNOHDA.
• Jos et voi muodostaa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon, käynnistä laitteen Wi-Fi-toiminto tai
langaton reititin uudelleen.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct yhdistää laitteet toisiinsa suoraan Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla sitä.
Napauta Wi-Fi Direct.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, johon haluat yhdistää, ota Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön
laitteessa.
3
Valitse laite, johon yhteys muodostetaan.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Wi-Fi Direct -yhteyspyynnön.
125
Asetukset
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Voit jakaa tietoja, kuten yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden laitteiden kanssa. Seuraavassa
on esimerkki kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
1
2
3
Käynnistä Galleria-sovellus ja valitse kuva.
Napauta
→ Wi-Fi Direct ja valitse sitten laite, johon kuva siirretään.
Hyväksy Wi-Fi Direct -yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
Jos laitteet on jo yhdistetty, kuva lähetetään toiseen laitteeseen ilman
yhteyspyyntömenettelyä.
Laiteyhteyden katkaiseminen
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Wi-Fi.
Napauta Wi-Fi Direct.
Laite näyttää yhdistetyt laitteet luettelossa.
3
Katkaise laitteiden yhteys napauttamalla laitteen nimeä.
126
Asetukset
Bluetooth
Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden Bluetoothlaitteiden kanssa.
• Samsung ei vastaa Bluetooth-yhteydellä lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen
mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
• Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat
ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää
toimintaetäisyyttä.
• Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa, kuten laitteet, jotka
eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.
• Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen
piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa
tarkoituksissa).
Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön seurauksista.
Pariliitoksen muodostaminen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Bluetooth ja aktivoi kytkin sitten napauttamalla
sitä.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
2
Valitse laite, jonka kanssa muodostetaan pariliitos.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, siirrä kyseinen
laite Bluetooth-laiteparin muodostustilaan. Katso lisätietoja toisen laitteen käyttöoppaista.
Laitteesi näkyy muille laitteille niin kauan kuin Bluetooth-asetusnäyttö on auki.
3
Vahvista hyväksymällä Bluetooth-yhteyspyyntö laitteessasi.
Laitteet yhdistetään, kun toinen laite hyväksyy Bluetooth-yhteyspyynnön.
127
Asetukset
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Monet sovellukset tukevat tiedonsiirtoa Bluetooth-yhteyden kautta. Voit jakaa tietoja, kuten
yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Seuraavassa on esimerkki
kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
1
2
Käynnistä Galleria-sovellus ja valitse kuva.
Napauta
→ Bluetooth ja valitse sitten laite, johon haluat siirtää kuvan.
Jos laitteesi on liitetty toisen laitteen pariksi aiemmin, napauta laitteen nimeä vahvistamatta
automaattisesti luotua salasanaa.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ota
näkyvyysasetus käyttöön laitteessa.
3
Hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
Bluetooth-laitteiden pariliitoksen purkaminen
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Bluetooth.
Laite näyttää pariksi liitetyt laitteet luettelossa.
2
3
Napauta
sen laitteen nimen vieressä, jonka kanssa haluat purkaa pariliitoksen.
Napauta Erota.
128
Asetukset
Datansäästö
Voit vähentää datan käyttöä estämällä joitakin taustalla toimivia sovelluksia lähettämästä tai
vastaanottamasta tietoja.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Datan käyttö → Datansäästö ja aktivoi kytkin
napauttamalla sitä.
Kun datasäästötoiminto on käytössä,
-kuvake näkyy tilapalkissa.
Datasäästö-toiminto käytössä
Voit valita sovellukset, jotka voivat käyttää dataa rajoituksetta, napauttamalla Salli sov.,
kun Datansäästö k. ja valitsemalla sovellukset.
NFC ja maksu
Laitteen avulla voidaan lukea lähikenttätunnisteita (Near Field Communication (NFC)), jotka
sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen
myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai tapahtumalippuja.
Laitteessa on sisäinen NFC-antenni. Käsittele laitetta huolellisesti, jotta NFC-antenni ei
vahingoitu.
129
Asetukset
NFC-ominaisuuden käyttäminen
NFC-toiminnon avulla voit lähettää kuvia tai yhteystietoja muihin laitteisiin ja lukea tuotetiedot
NFC-tunnisteista.
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet ja aktivoi sitten NFC ja maksu -kytkin napauttamalla
sitä.
2
Aseta laitteen takaosan NFC-antennin alue NFC-tunnisteen lähelle.
Tunnisteen tiedot tulevat näyttöön.
Varmista, että laitteen näyttö on päällä ja lukitsematon. Muutoin laite ei lue NFCtunnisteita eikä vastaanota tietoja.
Maksaminen NFC-toiminnon avulla
Ennen kuin voit maksaa NFC-toiminnon avulla, sinun on rekisteröidyttävä
mobiilimaksupalveluun. Ota yhteys palveluntarjoajaan rekisteröitymistä tai lisätietojen saamista
varten.
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet ja aktivoi sitten NFC ja maksu -kytkin napauttamalla
sitä.
2
Kosketa laitteen takaosan NFC-antennin alueella NFC-kortinlukijaa.
Voit määrittää oletusmaksusovelluksen avaamalla Asetukset-näytön ja napauttamalla Yhteydet
→ NFC ja maksu → Napauta ja maksa → MAKSU ja valitsemalla sitten sovelluksen.
Maksupalvelujen luettelossa ei ehkä ole kaikkia käytettävissä olevia maksusovelluksia.
130
Asetukset
Tietojen lähettäminen
Voit sallia tiedonsiirron, kun laitteen NFC-antenni koskettaa toisen laitteen NFC-antennia.
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → NFC ja maksu ja aktivoi kytkin sitten
napauttamalla sitä.
2
3
4
Aktivoi Android Beam -kytkin napauttamalla sitä.
Valitse kohde ja kosketa toisen laitteen NFC-antennilla laitteesi NFC-antennia.
Kun Siirrä koskettamalla. näkyy näytössä, lähetä kohde napauttamalla laitteen näyttöä.
Jos molemmat laitteet yrittävät siirtää tietoja samanaikaisesti, tiedostonsiirto voi
epäonnistua.
131
Asetukset
Mobiilitukiasema ja yhteyden jako
Voit käyttää laitetta mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa, jos verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä. Yhteys voidaan muodostaa Wi-Fi-, USB- tai
Bluetooth-toiminnon avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Mobiilitukiasema ja yhteyden jako.
Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
• Mobiilitukiasema: Jaa laitteen mobiilidatayhteys mobiilitukiaseman avulla tietokoneiden tai
muiden laitteiden kanssa.
• Bluetooth-liitos: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneiden tai muiden laitteiden kanssa
Bluetooth-yhteyden kautta ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön.
• USB-yhteys: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneen kanssa USB-yhteyden kautta
ottamalla USB-yhteys käyttöön. Kun laite on yhdistetty tietokoneeseen, se toimii tietokoneen
langattomana modeemina.
Mobiilitukiaseman käyttäminen
Voit käyttää laitettasi mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa.
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Mobiilitukiasema ja yhteyden jako →
Mobiilitukiasema.
2
Aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
-kuvake näkyy tilarivillä. Muut laitteet voivat löytää laitteesi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Voit määrittää mobiilitukiaseman salasanan napauttamalla → Määritä mobiilitukiasema
ja valitsemalla suojaustason. Anna sitten salasana ja napauta TALLENNA.
3
4
Etsi ja valitse laitteesi toisen laitteen näytössä Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Käytä yhdistetyssä laitteessa Internetiä laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.
132
Asetukset
Lisää yhteysasetuksia
Voit hallita muita toimintoja mukauttamalla asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lisää yhteysasetuksia.
• Läheisten laitteiden haku: Aseta laite hakemaan lähellä olevat laitteet yhteyden
muodostamista varten.
• Tulostus: Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit etsiä
käytettävissä olevat tulostimet tai lisätä tulostimen manuaalisesti ja tulostaa tiedostoja.
Lisätietoja on Tulostus-kohdassa.
• VPN: Määritä virtuaalisia verkkoja (VPN-verkkoja) laitteeseesi oppilaitoksen tai työpaikan
yksityiseen verkkoon yhdistämistä varten.
• Ethernet: Kun liität Ethernet-sovittimen, voit käyttää kiinteää verkkoa ja määrittää
verkkoasetukset.
Tulostus
Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit yhdistää laitteen
tulostimeen Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -toiminnon avulla ja tulostaa kuvia tai asiakirjoja.
Jotkin tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
Tulostinlaajennusten lisääminen
Tulostinlaajennusten avulla voit lisätä tulostimet, joihin haluat yhdistää laitteen.
1
Napauta Asetukset-näytössä Yhteydet → Lisää yhteysasetuksia → Tulostus → Lisää
palvelu.
2
3
4
Etsi tulostinlaajennus Play Kauppa -palvelusta.
Valitse tulostinlaajennus ja asenna se.
Valitse tulostinlaajennus ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Laite etsii tulostimet, jotka on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin laite.
5
Valitse lisättävä tulostin.
Voit lisätä tulostimia manuaalisesti napauttamalla → Lisää tulostin.
133
Asetukset
Sisällön tulostaminen
Avaa kuvien, asiakirjojen tai muun sisällön katselun aikana vaihtoehtojen luettelo, valitse Tulosta
→
→ Kaikki tulostimet... ja valitse tulostin.
Tulostustavat voivat vaihdella sisällön tyypin mukaan.
Äänet ja värinä
Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Äänet ja värinä.
• Äänitila: Aseta laite käyttämään äänitilaa, värinätilaa tai äänetöntä tilaa.
• Värinä soidessa: Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääni puhelun saapuessa.
• Käytä mediaan voimakkuusnäpp.: Aseta laite säätämään mediaäänen voimakkuutta, kun
äänenvoimakkuusnäppäintä painetaan.
• Äänenvoimakkuus: Säädä soittoäänien, musiikin, videoiden, järjestelmä-äänien ja
ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
• Soittoääni: Vaihda puhelujen soittoääni.
• Värinäkuvio: Valitse värinäkuvio.
• Ilmoitusäänet: Muuta ilmoitusääntä.
• Älä häiritse: Aseta laite mykistämään saapuvien puhelujen, ilmoitusten ja medialähteiden
äänet sallittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
• Kosketusäänet: Aseta laite toistamaan ääni, kun kosketusnäytöstä valitaan sovellus tai
vaihtoehto.
• Näytön lukituksen äänet: Aseta laite toistamaan ääni, kun kosketusnäyttö lukitaan tai
lukitus avataan.
• Latausääni: Aseta laite toistamaan ääni, kun se liitetään laturiin.
• Numeronvalintanäpp. äänet: Aseta laite toistamaan ääni, kun näppäimistön näppäimiä
napautetaan.
• Näppäimistöääni: Aseta laite antamaan äänimerkki näppäintä kosketettaessa.
• Äänenlaatu ja tehosteet: Määritä äänen lisäasetuksia.
• Erillinen sovelluksen ääni: Aseta laite toistamaan ääntä tietystä sovelluksesta yhdistetyn
Bluetooth-kaiuttimen tai -kuulokkeiden kautta erillisenä muiden sovellusten äänestä. Voit
esimerkiksi kuunnella Navigointi-sovelluksen ääntä laitteen kaiuttimesta samalla, kun
kuuntelet Musiikki-sovelluksen ääntä ajoneuvon Bluetooth-kaiuttimesta.
134
Asetukset
Ilmoitukset
Muuta kunkin sovelluksen ilmoitusasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Ilmoitukset.
Saat kuvakemerkit näkyviin aktivoimalla Sovellusten kuvakemerkit -kytkimen napauttamalla
sitä. Jos haluat vaihtaa merkkityyliä, napauta Sovellusten kuvakemerkit.
Numero mukana
Ilman numeroa
Jos haluat mukauttaa muiden sovelluksien ilmoitusasetuksia, napauta LISÄASETUKSET ja valitse
sovellus.
Näyttö
Asetukset
Voit muuttaa näytön ja alkunäytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö.
• Kirkkaus: Säädä näytön kirkkautta.
• Automaattinen kirkkaus: Aseta laite säästämään virtaa näytön kirkkauden automaattisen
säädön avulla.
• Sinisen valon suodatin: Ota sinisen valon suodatin käyttöön ja muuta suodattimen
asetuksia. Lisätietoja on Sinisen valon suodatin -kohdassa.
• Fontin ja näytön zoomaus: Voit muuttaa näytön zoomausasetusta tai fontin kokoa ja tyyliä.
• Alkunäyttö: Muuta alkunäytön asetuksia.
• Kuvakekehykset: Määritä, varjostetaanko taustat, jotta kuvakkeet erottuisivat.
• Tilapalkki: Voit räätälöidä asetukset ilmoitusten tai ilmaisimien näyttämiseksi tilapalkissa.
135
Asetukset
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kuinka kauan laite odottaa ennen näytön taustavalon
sammuttamista.
• Estä kosketukset vahingossa: Aseta laite estämään näytön käynnistyminen, kun laite on
pimeässä paikassa, kuten taskussa tai laukussa.
• Näytönsäästäjä: Aseta laite käynnistämään näytönsäästäjä, kun laite latautuu. Lisätietoja on
kohdassa Näytönsäästäjä.
Sinisen valon suodatin
Voit ehkäistä silmien väsymistä vähentämällä näytön sinisen valon määrää.
Kun katselet HDR-videoita vain HDR-videoita sisältävistä videopalveluista, sinisen valon
suodatinta ei käytetä.
1
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Sinisen valon suodatin ja aktivoi toiminto
napauttamalla Ota käyttöön nyt ‑kytkintä.
2
3
Säädä suodattimen läpinäkyvyyttä vetämällä säätöpalkkia.
Jos haluat ajastaa näytön sinisen valon suodattimen käytön, napauta Ota käyttöön
aikataulun mukaan ‑kytkintä ja valitse haluamasi vaihtoehto.
• Auringonlaskusta auringonnousuun: Aseta laite käyttämään sinisen valon suodatinta
yöllä ja poistamaan se käytöstä aamulla kulloisenkin sijaintisi perusteella.
• Mukautettu aikataulu: Aseta tietty aika, jolloin sinisen valon suodatinta käytetään.
136
Asetukset
Näytönsäästäjä
Voit asettaa kuvia näytettäviksi näytönsäästäjänä, kun näyttö sammuu automaattisesti.
Näytönsäästäjä on näkyvissä, kun laite latautuu.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö → Näytönsäästäjä ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
Valitse toiminto.
Jos valitset Valokuvakehys tai Kuvat, valitut kuvat sisältävä diaesitys käynnistyy. Jos valitset
Valokuvapöytä, valitut kuvat näkyvät pieninä osittain päällekkäisinä kortteina.
3
4
Napauta
ja valitse albumit kuvien näyttöä varten.
Kun olet valmis, napauta paluunäppäintä.
Voit esikatsella valittua vaihtoehtoa napauttamalla ESIKATSELU.
Kun napautat näyttöä näytönsäästäjän ollessa näkyvissä, näyttö käynnistyy.
Taustakuva
Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Taustakuva.
137
Asetukset
Edistykselliset toiminnot
Voit ottaa käyttöön lisätoiminnot ja muuttaa asetuksia, jotka säätelevät niitä.
Napauta Asetukset-näytössä Edistykselliset toiminnot.
Liiallinen tärinä tai laitteeseen kohdistuva voimakas isku voi johtaa joidenkin tunnistimia
käyttävien toimintojen tahattomiin palautteisiin.
• S Pen: Voit muuttaa S Pen -kynän käytön asetuksia. Kohdassa S Pen -kynän toiminnot on
lisätietoja ILMAKOMENTO-, Ilmanäkymä- ja Samm. näyt. muistio -toiminnoista.
• Päivän ohjelma: Aseta laite näyttämään valitut kuvat diaesityksenä.
• Moni-ikkuna: Valitse moni-ikkunatilan käynnistystapa.
• Älykäs näyttökuva: Aseta laite kaappaamaan nykyinen näyttökuva sekä vieritettävä alue ja
rajaa ja jaa ruudunkaappauskuva heti.
• Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä: Aseta laite tekemään ruudunkaappaus, kun kädellä
pyyhkäistään vasemmalle tai oikealle näytön yli. Voit tarkastella ruudunkaappauskuvia
Galleria-sovelluksessa.
Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten ja toimintojen käytön
aikana.
• Suorasoitto: Aseta laite soittamaan puhelu, kun laite nostetaan lähelle korvaa ja pidetään
siinä katseltaessa puhelun tietoja, viestiä tai yhteystietoa.
• Älykäs hälytys: Aseta laite hälyttämään, jos olemassa on vastaamattomia puheluja tai uusia
viestejä, kun laitteeseen tartutaan.
Tämä toiminto ei ehkä toimi, jos näyttö on päällä tai laite ei ole tasaisella alustalla.
• Helppo mykistys: Aseta laite mykistämään saapuvat puhelut tai hälytykset kämmenliikkeillä.
• Soita / lähetä viestejä pyyhk.: Aseta laite soittamaan puhelu tai lähettämään viesti, kun
yhteystiedon tai puhelinnumeron kohdalla pyyhkäistään oikealle tai vasemmalle Puhelin- tai
Yhteystiedot-sovelluksessa.
• Suora jako: Aseta laite näyttämään jakamisvaihtoehtojen paneelissa henkilöt, joihin olet
ollut yhteydessä, jolloin voit jakaa sisältöä suoraan.
• Kosketusherkkyys: Lisää näytön kosketusherkkyyttä näytönsuojakalvojen kanssa
käyttämistä varten.
138
Asetukset
Laitteen ylläpito
Laitteen ylläpitotoiminto tarjoaa yleiskatsauksen laitteen akkuun, tallennustilaan, muistiin ja
järjestelmän suojaukseen. Voit myös optimoida laitteen automaattisesti sormen napautuksella.
Laitteen suojaus
Akku
Tallennustila
Muisti
Pikaoptimointitoiminnon käyttäminen
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → OPTIMOI NYT.
Pikaoptimointitoiminto parantaa laitteen suorituskykyä suorittamalla seuraavat toimet.
• Muistitilan vapauttaminen.
• Tarpeettomien tiedostojen poistaminen ja taustalla suoritettavien sovellusten sulkeminen.
• Akkuvirran epätavallisen käytön hallinta.
• Kaatuneiden sovellusten ja haittaohjelmien etsiminen.
139
Asetukset
Akku
Voit tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen ja laitteen käyttöajan. Jos laitteen akun varaustaso on
vähissä, voit säästää virtaa virransäästötoimintojen avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Akku.
• Jäljellä oleva käyttöaika näyttää ajan, joka on jäljellä, ennen kuin akkuvirta loppuu.
Jäljellä oleva käyttöaika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen mukaan.
• Et ehkä saa ilmoituksia joistakin sovelluksista, joissa virransäästötila on käytössä.
Virransäästötila
• NORMAALI: Voit pidentää akun käyttöaikaa ottamalla virransäästötilan käyttöön.
• MAKSIMI: Enimmäisvirransäästötilassa laite vähentää akkuvirran kulumista käyttämällä
tummaa teemaa ja rajoittamalla käytettävissä olevia sovelluksia ja ominaisuuksia.
Verkkoyhteydet poistetaan käytöstä matkapuhelinverkkoa lukuun ottamatta.
Akun hallinta
Voit säästää akkuvirtaa estämällä taustalla toimivia sovelluksia käyttämästä akkuvirtaa, kun
niitä ei käytetä. Valitse sovellukset sovellusluettelosta ja napauta VIRRANS. Napauta lisäksi →
Lisäasetukset ja määritä Sovellusten virrankäytön valvonta -asetukset.
140
Asetukset
Tallennustila
Voit tarkistaa käytössä olevan ja vapaan muistin määrän.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Tallennustila.
• Todellinen käytettävissä olevan sisäisen muistin määrä on pienempi kuin ilmoitettu
määrä, koska käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset käyttävät osan muistista.
Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua, kun päivität laitteen.
• Voit tarkastella sisäisen muistin jäljellä olevaa kapasiteettia Samsungin Internetsivuston tieto-osassa oman laitteesi kohdalla.
Muistin hallinta
Voit poistaa tarpeettomat tiedostot, esimerkiksi välimuistin, napauttamalla TYHJENNÄ NYT.
Voit poistaa tiedostoja tai poistaa tarpeettomien sovellusten asennuksen valitsemalla luokan
KÄYTTÄJÄTIEDOT-kohdassa. Valitse sitten haluamasi kohteet ja napauta POISTA tai POISTA
ASENNUS.
Muisti
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Muisti.
Jos haluat nopeuttaa laitteen toimintaa pysäyttämällä taustalla suoritettavia sovelluksia, valitse
sovelluksia sovellusten luettelosta ja napauta TYHJENNÄ NYT.
Laitteen suojaus
Voit tarkistaa laitteen suojaustilan. Tämä toiminto etsii laitteesta haittaohjelmat.
Napauta Asetukset-näytössä Laitteen ylläpito → Laitteen suojaus → TARKISTA TABLET-LAITE.
Sovellukset
Voit hallita laitteen sovelluksia ja muuttaa niiden asetuksia. Voit näyttää sovellusten käyttötiedot,
muuttaa niiden ilmoitus- tai käyttöoikeusasetuksia tai poistaa käytöstä tarpeettomat sovellukset
tai poistaa niiden asennuksen.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellukset.
141
Asetukset
Lukitusnäyttö
Asetukset
Muuta lukitusnäytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö.
Valittavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.
• Näytön lukituksen tyyppi: Muuta näytön lukitustapaa.
• Smart Lock: Aseta laite avaamaan lukituksensa, kun luotettu sijainti tai laite on havaittu.
Lisätietoja on kohdassa Smart Lock.
• Suojatun lukituksen asetukset: Muuta valitun näytönlukitustavan asetuksia.
• Kellotyyli: Muuta lukitusnäytössä näkyvän kellon tyyppiä ja väriä.
• Verkkovierailukello: Aseta kello näyttämään sekä paikallinen aikavyöhyke että
kotiaikavyöhyke lukitussa näytössä verkkovierailun aikana.
• FaceWidgets: Muuta lukitusnäytössä näkyvien kohteiden asetuksia.
• Yhteystiedot: Aseta laite näyttämään yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteesi, lukitussa
näytössä.
• Ilmoitukset: Määritä, näkyvätkö ilmoitukset lukitussa näytössä, ja valitse, mitkä ilmoitukset
näytetään.
• Sovellusten pikavalinnat: Valitse sovellukset, joiden pikavalinnat näkyvät lukitussa näytössä.
• Tietoja lukitusnäytöstä: Tarkastele lukitusnäytön versiotietoja ja oikeudellisia tietoja.
142
Asetukset
Smart Lock
Voit asettaa laitteen avaamaan lukituksensa ja pysymään lukitsemattomana, kun luotettu sijainti
tai laite on havaittu.
Jos olet esimerkiksi asettanut kotisi luotetuksi sijainniksi ja saavut kotiin, laitteesi tunnistaa
sijainnin ja avaa lukituksensa automaattisesti.
• Tämä toiminto on käytettävissä, kun näytönlukitusmenetelmä on määritetty.
• Jos et käytä laitetta neljään tuntiin tai kun käynnistät laitteen, sinun on avattava
näytön lukitus määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö → Smart Lock.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Valitse vaihtoehto ja määritä asetus valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita.
Biometriset tiedot ja suojaus
Asetukset
Voit muuttaa laitteen suojausasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus.
Valittavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun näytönlukitustavan mukaan.
• Kasvontunnistus: Voit asettaa laitteen avaamaan näytön lukituksen kasvojentunnistuksen
avulla. Lisätietoja on kohdassa Kasvojentunnistus.
• Sormenjälkilukija: Rekisteröi sormenjälkesi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja
on Sormenjälkien tunnistus -kohdassa.
• Näytön siirtymätehoste: Aseta laite näyttämään siirtymätehoste, kun näytön lukitus
avataan biometristen tietojesi avulla.
• Google Play Protect: Aseta laite tarkistamaan haitalliset sovellukset ja toiminnot sekä
varoittamaan mahdollisista haitoista ja poistamaan ne.
143
Asetukset
• Etsi matkapuhelimeni: Ota käyttöön tai poista käytöstä Etsi matkapuhelimeni -toiminto.
Voit seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitetta Etsi matkapuhelimeni -sivuston
(findmymobile.samsung.com) avulla.
Voit myös sallia Googlen sijaintipalvelun tarjota tavallista tarkemmat tiedot laitteesi
sijainnista.
• Suojauspäivitys: Näytä laitteen suojausjärjestelmän versio ja tarkista päivitykset.
• Asenna tuntemattomia sovelluksia: Aseta laite sallimaan sovellusten asentaminen
tuntemattomista lähteistä.
• Samsung Pass: Vahvista henkilöllisyytesi helposti ja turvallisesti biometristen tietojesi avulla.
Lisätietoja on kohdassa Samsung Pass.
• Suojattu kansio: Luo suojattu kansio, jolla voit suojata yksityisen sisältösi ja sovellukset
muilta. Lisätietoja on Suojattu kansio -kohdassa.
• Sovellusten käyttöoikeuksien valvonta: Aseta laite antamaan ilmoitus, kun valitsemiasi
oikeuksia käyttää sellainen sovellus, jota et käytä. Voit hallita jokaisen sovelluksen asetuksia
ja tarkastella niiden käyttöoikeuksien käyttöhistoriaa.
• Suojattu käynnistys: Suojaa laitettasi asettamalla se vaatimaan näytön avauskoodia,
kun laite käynnistetään. Sinun on annettava avauskoodi, jotta voit käynnistää laitteen ja
vastaanottaa viestejä ja ilmoituksia.
• Salaa SD-kortti: Aseta laite salaamaan muistikortilla olevat tiedostot.
Laite ei voi lukea salattuja tiedostoja, jos laite palautetaan tehdasasetuksiin tämän
asetuksen ollessa käytössä. Poista asetus käytöstä ennen laitteen palauttamista
tehdasasetuksiin.
• Muut suojausasetukset: Määritä suojauksen lisäasetukset.
144
Asetukset
Kasvojentunnistus
Voit asettaa laitteen avaamaan näytön lukituksen kasvojentunnistuksen avulla.
• Jos käytät kasvojasi näytönlukitusmenetelmänä, et voi käyttää kasvojasi näytön
avaamiseen ensimmäisellä kerralla laitteen käynnistämisen jälkeen. Jotta voit
käyttää laitetta, sinun on avattava näytön lukitus kasvojen rekisteröinnin yhteydessä
määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan avulla. Vältä unohtamasta kuviota, PINkoodia tai salasanaa.
• Jos muutat näytönlukitusmenetelmäksi vaihtoehdon Pyyhkäisy tai Ei mitään, jotka
eivät ole turvallisia, kaikki biometriset tietosi poistetaan. Jos haluat käyttää biometrisiä
tietojasi sovelluksissa tai toiminnoissa, sinun on rekisteröitävä biometriset tietosi
uudelleen.
Kasvojentunnistuksen käytön varotoimia
Ennen näytön lukituksen avaamista kasvojentunnistuksen avulla pidä seuraavat varotoimet
mielessä.
• Joku tai jokin kuvaasi muistuttava voi avata laitteen lukituksen.
• Kasvojentunnistus ei ole yhtä varma suojaus kuin kuvio, PIN-koodi tai salasana.
Vihjeitä hyvään kasvojentunnistukseen
Muista seuraavat asiat kasvojentunnistusta käyttäessäsi:
• Harkitse huolellisesti rekisteröintiolosuhteet, kuten se, käytätkö silmälaseja, hattua,
naamiota, partaa tai voimakasta ehostusta.
• Varmista, että olet hyvin valaistulla alueella ja että kameran objektiivi on puhdas
rekisteröinnin aikana.
• Varmista, ettei kuvastasi tule epäterävää, jotta tunnistustulokset ovat hyviä.
145
Asetukset
Kasvojen rekisteröiminen
Kasvojentunnistus toimii parhaiten, kun rekisteröit kasvosi sisätilassa ja poissa suorasta
auringonvalosta.
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Kasvontunnistus.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Jos et ole asettanut näytönlukitustapaa, luo sellainen.
3
4
Valitse, käytätkö silmälaseja vai et, ja napauta JATKA.
5
Aseta kasvosi näytössä olevan kehyksen sisälle.
Pitele laitetta niin, että näyttö on itseäsi kohti ja katso näyttöä.
Kamera skannaa kasvosi.
Kun kasvolukituksen näyttö on näkyvissä, napauta OTA KÄYTTÖÖN, jos haluat käyttää
kasvojasi näytön lukituksen avaamiseen.
Jos näytön lukituksen avaaminen kasvojesi avulla ei toimi oikein, poista rekisteröidyt
kasvot ja rekisteröi kasvosi uudelleen napauttamalla Poista kasvotiedot.
146
Asetukset
Rekisteröityjen kasvotietojen poistaminen
Voit poistaa rekisteröimäsi kasvotiedot.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Kasvontunnistus.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta Poista kasvotiedot.
Kun rekisteröidyt kasvot poistetaan, myös kaikki niihin liittyvät toiminnot poistetaan
käytöstä.
Näytön lukituksen avaaminen kasvojen avulla
Voit avata näytön lukituksen kasvojesi avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan käyttämisen sijaan.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Kasvontunnistus.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Aktivoi Lukituksen poisto kasvoilla -kytkin napauttamalla sitä.
Jos haluat vähentää kasvojen tunnistamista valokuvista tai videoista, poista Nopeampi
tunnistus -kytkin käytöstä napauttamalla sitä. Tämä voi pienentää kasvojentunnistuksen
nopeutta.
4
Katso lukittua näyttöä.
Kun kasvosi on tunnistettu, voit avata näytön lukituksen käyttämättä muuta
näytönlukitustapaa. Jos kasvojasi ei tunnisteta, käytä esimääritettyä näytönlukitustapaa.
147
Asetukset
Sormenjälkien tunnistus
Sormenjälkien tunnistuksen toimiminen edellyttää, että rekisteröit ja tallennat sormenjälkitietosi
laitteeseen. Rekisteröimisen jälkeen voit asettaa laitteen käyttämään sormenjälkeäsi seuraavissa
toiminnoissa:
• Samsung Pass (Samsung-tilin vahvistus ja Internet-kirjautuminen)
• Näytön lukitus
• Suojattu kansio
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan
mukaan.
• Sormenjälkitunnistus parantaa laitteen suojausta jokaisen sormenjäljen yksilöivien
ominaisuuksien avulla. Mahdollisuus, että sormenjälkitunnistin sekoittaisi kaksi eri
sormenjälkeä toisiinsa, on hyvin pieni. Jos eri sormenjäljet ovat hyvin samanlaisia,
tunnistin voi kuitenkin joskus harvoin tunnistaa ne samoiksi.
• Jos käytät sormenjälkeäsi näytön lukitukseen, et voi käyttää sormenjälkeäsi näytön
avaamiseen käynnistäessäsi laitteen. Jotta voit käyttää laitetta, sinun on avattava
näytön lukitus sormenjälkien rekisteröinnin yhteydessä määrittämäsi kuvion, PINkoodin tai salasanan avulla. Vältä unohtamasta kuviota, PIN-koodia tai salasanaa.
• Jos laite ei tunnista sormenjälkeäsi, voit avata laitteen lukituksen sen kuvion, PINkoodin tai salasanan avulla, jonka olet määrittänyt sormenjäljen rekisteröinnin
yhteydessä, ja rekisteröidä sitten sormenjälkesi uudelleen. Jos kuvio, PIN-koodi tai
salasana unohtuu, et voi käyttää laitetta palauttamatta sen tehdasasetuksia. Samsung
ei vastaa tietojen menetyksestä eikä muista haitoista, jotka johtuvat avauskoodien
unohtamisesta.
• Jos muutat näytönlukitusmenetelmäksi vaihtoehdon Pyyhkäisy tai Ei mitään, jotka
eivät ole turvallisia, kaikki biometriset tietosi poistetaan. Jos haluat käyttää biometrisiä
tietojasi sovelluksissa tai toiminnoissa, sinun on rekisteröitävä biometriset tietosi
uudelleen.
148
Asetukset
Sormenjälkitunnistuksen parantaminen
Kun luet sormenjälkesi laitteella, ota huomioon seuraavat asiat, jotka voivat vaikuttaa laitteen
suorituskykyyn:
• Kotinäppäimessä on sormenjälkien tunnistin. Varmista, ettei kotinäppäin ole naarmuuntunut
tai vahingoittunut kolikoiden, avainten, kaulakorujen tai muiden metalliesineiden takia.
• Jos sormenjälkien tunnistusalueen päälle on kiinnitetty suojakalvo, tarra tai
muu lisävaruste, sormenjälkien tunnistuksen onnistumisaste voi pienentyä. Jos
sormenjälkien tunnistusalueen päälle on uutena kiinnitetty suojakalvo, irrota se ennen
sormenjälkitunnistimen käyttöä.
• Varmista, että sormenjälkitunnistusalue ja sormesi ovat puhtaat ja kuivat.
• Laite ei ehkä tunnista sormenjälkiä, jos ihossa on ryppyjä tai arpia.
• Laite ei ehkä tunnista pienten tai ohuiden sormien sormenjälkiä.
• Jos taivutat sormea tai käytät sormenpäätä, laite ei ehkä tunnista sormenjälkiä. Varmista, että
peität kotinäppäimen sormellasi kokonaan.
• Voit parantaa tunnistuksen suorituskykyä rekisteröimällä sen käden sormenjäljet, jolla
useimmiten käytät toimintoja laitteessa.
• Kuivassa ympäristössä laitteeseen voi syntyä staattista sähköä. Vältä tämän toiminnon
käyttämistä kuivissa ympäristöissä tai pura staattinen sähkö koskettamalla metalliesinettä
ennen toiminnon käyttämistä.
Sormenjälkien rekisteröiminen
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Sormenjälkilukija.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Jos et ole asettanut näytönlukitustapaa, luo sellainen.
3
4
Aseta sormi kotinäppäimen päälle.
Kun laite on tunnistanut sormesi, nosta se ylös ja aseta se kotinäppäimen päälle uudelleen.
Jatka tätä, kunnes sormenjälki on rekisteröity. Kun olet rekisteröinyt sormenjälkesi, napauta
VALMIS.
Kun sormenjälkilukituksen ponnahdusikkuna on näkyvissä, napauta OTA KÄYTTÖÖN, jos
haluat käyttää sormenjälkeäsi näytön lukituksen avaamiseen.
149
Asetukset
Sormenjälkien poistaminen
Voit poistaa rekisteröidyt sormenjäljet.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Sormenjälkilukija.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta MUOKKAA.
Valitse poistettavat sormenjäljet ja napauta POISTA.
Samsung Pass -toiminnon käyttäminen
Kun rekisteröit sormenjälkesi Samsung Pass -toimintoon, voit niiden avulla helposti vahvistaa
henkilöllisyytesi tai kirjautua Internet-sivustoihin. Lisätietoja on kohdassa Samsung Pass.
Näytön lukituksen avaaminen sormenjälkien avulla
Voit avata näytön lukituksen sormenjäljen avulla kuvion, PIN-koodin tai salasanan käyttämisen
sijaan.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Sormenjälkilukija.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Aktivoi Lukit. poist. sormenj. av. -kytkin napauttamalla sitä.
Aseta lukitussa näytössä sormesi kotinäppäimen päälle ja lue sormenjälkesi.
150
Asetukset
Samsung Pass
Samsung Pass -toiminnon avulla voit kirjautua Samsung-tiliisi tai Internet-sivuille tavallista
helpommin ja turvallisemmin sormenjälkiesi tai muiden biometristen tietojesi avulla
kirjautumistietojen kirjoittamisen sijaan.
Rekisteröi biometriset tietosi Samsung Pass -toimintoon ja aseta kirjautuminen tuetuille Internetsivuille tehtäväksi Samsung Pass -toiminnon tietojen avulla.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että laite on yhdistetty
matkapuhelinverkkoon.
• Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista Samsungtilille. Lisätietoja on kohdassa Samsung-tili.
• Internet-sivustokirjautumistoiminto on käytettävissä vain niissä Internet-sivustoissa,
joita käytät Internet-sovelluksella. Jotkin Internet-sivustot eivät ehkä tue tätä
toimintoa.
Samsung Pass -tietojen rekisteröiminen
Ennen Samsung Pass -toiminnon käyttöä rekisteröi biometriset tietosi Samsung Passiin.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
Lue näytön ohjeet ja napauta KIRJAUDU.
Anna Samsung-tilisi tunnus ja salasana ja napauta KIRJAUDU.
Napauta REKIST. SORMENJÄLKIÄ ja rekisteröi sormenjälkesi.
Lisätietoja on Sormenjälkien tunnistus -kohdassa.
5
Vie Samsung Pass -rekisteröinti loppuun skannaamalla sormenjälkesi ja napauttamalla
SEURAAVA.
Jos Lisää Samsung Pass alkunäyttöön -asetus on valittuna, Samsung Pass -kuvake lisätään
alkunäyttöön.
151
Asetukset
Samsung-tilin salasanan vahvistaminen
Voit vahvistaa Samsung-tilisi salasanan Samsung Pass -toiminnon avulla. Voit käyttää biometrisia
tietojasi salasanan syöttämisen sijaan esimerkiksi silloin, kun ostat sisältöä Galaxy Apps
-kaupasta.
1
2
3
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta → Asetukset → Samsung account ja aktivoi sitten Käytä sovelluksella Samsung
Pass -kytkin napauttamalla sitä.
Kirjautuminen Internet-sivustoihin Samsung Pass -toiminnolla
Voit kirjautua Samsung Pass -toiminnon avulla helposti Internet-sivustoihin, jotka tukevat
tunnusten ja salasanojen automaattista täyttöä.
1
2
3
Avaa Internet-sivusto, johon haluat kirjautua.
Anna käyttäjänimi ja salasana ja napauta sitten Internet-sivuston kirjautumisnäppäintä.
Kun näkyvissä on ponnahdusikkuna, joka kysyy, haluatko tallentaa kirjautumistiedot, valitse
Kirjaudu sormenjäljillä Samsung Passin kautta ja napauta MUISTA.
Voit nyt käyttää Internet-sivustoon kirjautumisessa biometrisiä tietojasi, jotka olet
rekisteröinyt Samsung Pass -tietoihin.
Samsung Pass -tietojen poistaminen
Voit poistaa biometriset tietosi, Internet-kirjautumistietosi ja Samsung Pass -toimintoon
rekisteröidyt sovellustiedot valitsemalla Poista tiedot. Sitoutumisesi käyttöehtoihin ja Samsungtilisi pysyvät aktiivisina.
1
2
3
4
Napauta Asetukset-näytössä Biometriset tiedot ja suojaus → Samsung Pass.
Avaa näytön lukitus esiasetettua näytönlukitustapaa käyttämällä.
Napauta → Asetukset → Poista tiedot → POISTA.
Anna Samsung-tilisi salasana ja napauta VAHVISTA.
Samsung Pass -tietosi poistetaan.
152
Asetukset
Suojattu kansio
Suojattu kansio suojaa yksityistä sisältöäsi ja sovelluksiasi, kuten valokuvia ja yhteystietoja, niin,
että muut eivät voi käyttää niitä. Voit pitää yksityisen sisältösi ja sovelluksesi suojattuina, vaikka
laite olisi lukitsemattomana.
Suojattu kansio on erillinen, suojattu tallennusalue. Suojatussa kansiossa olevia tietoja ei
voi siirtää muihin laitteisiin hyväksymättömien jakotapojen, kuten USB-yhteyden tai Wi-Fi
Direct -toiminnon, avulla. Jos käyttöjärjestelmää yritetään mukauttaa tai ohjelmistoa
muuttaa, suojattu kansio lukkiutuu automaattisesti, eikä sitä voi käyttää. Ennen kuin
tallennat tietoja suojattuun kansioon, varmuuskopioi tiedot toiseen suojattuun sijaintiin.
153
Asetukset
Suojatun kansion määrittäminen
1
Avaa Samsung-kansio ja käynnistä Suojattu kansio -sovellus.
Voit myös käynnistää Asetukset-sovelluksen ja napauttaa Biometriset tiedot ja suojaus →
Suojattu kansio.
2
3
4
Napauta KÄYNN.
Napauta SISÄÄNKIRJAUS ja kirjaudu sisään Samsung-tilillesi.
Valitse suojatun kansion kanssa käytettävä lukitustyyppi ja määritä asetukset noudattamalla
näytön ohjeita.
Voit muuttaa suojatun kansion nimeä tai kuvakkeen väriä napauttamalla → Mukauta
kuvaketta.
• Kun käynnistät Suojattu kansio -sovelluksen, sinun on avattava sovelluksen lukitus
esimääritetyn lukitustavan avulla.
• Jos unohdat suojatun kansion lukituksen avauskoodin, voit palauttaa sen Samsungtilisi avulla. Napauta palautusnäppäintä lukitun näytön alareunassa ja anna Samsungtilisi salasana.
Suojatun kansion automaattisen lukituksen määrittäminen
Voit asettaa laitteen lukitsemaan suojatun kansion automaattisesti, kun sitä ei käytetä.
1
Avaa Samsung-kansio, käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta sitten → Asetukset
→ Lukitse suojattu kansio autom.
2
Valitse lukitusasetus.
Voit lukita suojatun kansion manuaalisesti napauttamalla Lukitse.
154
Asetukset
Sisällön siirtäminen suojattuun kansioon
Voit siirtää sisältöä, kuten valokuvia ja yhteystietoja, suojattuun kansioon. Seuraavat toiminnot
ovat esimerkki kuvan siirtämisestä oletustallennustilasta suojattuun kansioon.
1
Avaa Samsung-kansio, käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta sitten Lisää
tiedostoja.
2
3
Napauta Kuvat, valitse siirrettävät kuvat ja napauta sitten VALMIS.
Napauta SIIRRÄ.
Valitut kohteet poistetaan alkuperäisestä kansiosta ja siirretään suojattuun kansioon. Voit
kopioida kohteet napauttamalla KOPIOI.
Sisällön siirtotapa voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
Sisällön siirtäminen suojatusta kansiosta
Voit siirtää sisältöä suojatusta kansiosta vastaavaan sovellukseen oletustallennustilassa.
Seuraavat toiminnot ovat esimerkki kuvan siirtämisestä suojatusta kansiosta
oletustallennustilaan.
1
2
Avaa Samsung-kansio, käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta sitten Galleria.
Valitse kuva ja napauta → Poista kohteesta Suojattu kansio.
Valitut kohteet siirretään Galleria-sovellukseen oletustallennustilassa.
155
Asetukset
Sovellusten lisääminen
Voit lisätä käytettävän sovelluksen suojattuun kansioon.
1
Avaa Samsung-kansio, käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta sitten Lisää
sovelluksia.
2
Valitse vähintään yksi laitteeseen asennettu sovellus ja napauta LISÄÄ.
Voit asentaa sovelluksia Play Kauppa- tai Galaxy Apps -palvelusta napauttamalla LATAA
PLAY-KAUPASTA tai LATAA GALAXY APPSISTA.
Sovellusten poistaminen suojatusta kansiosta
Napauta Muokkaa sovelluksia, valitse sovellukset ja napauta sitten Poista käytöstä tai Poista
asennus.
Tilien lisääminen
Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa suojatun kansion sovellukset
synkronoidaan.
1
Avaa Samsung-kansio, käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta sitten → Asetukset
→ Tilit → Lisää tili.
2
3
Valitse tilipalvelu.
Määritä tilin asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Suojatun kansion piilottaminen
Voit piilottaa suojatun kansion pikavalinnan Sovellukset-näytössä.
Avaa Samsung-kansio, käynnistä Suojattu kansio -sovellus, napauta → Asetukset ja passivoi
Näytä suojattu kansio -kytkin napauttamalla sitä.
Voit avata ilmoituspaneelin myös vetämällä tilariviä alaspäin. Poista sitten toiminto käytöstä
pyyhkäisemällä alaspäin ilmoituspaneelissa ja napauttamalla Suojattu kansio.
156
Asetukset
Suojatun kansion varmuuskopiointi ja palauttaminen
Voit varmuuskopioida suojatun kansion sisältöä ja sovelluksia Samsung Cloud -palveluun
Samsung-tilisi avulla ja palauttaa ne myöhemmin.
Tietojen varmuuskopiointi
1
Avaa Samsung-kansio, käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta sitten → Asetukset
→ Varmuuskopioi ja palauta.
2
3
4
Napauta Lisää tili ja rekisteröidy ja kirjaudu sisään Samsung-tilillesi.
Napauta Suojattu kansioin tietojen varmuuskop.
Valitse kohteet, jotka haluat varmuuskopioida, ja napauta VARMUUSKOPIOI NYT.
Tiedot varmuuskopioidaan Samsung Cloud -palveluun.
Tietojen palauttaminen
1
Avaa Samsung-kansio, käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta sitten → Asetukset
→ Varmuuskopioi ja palauta.
2
3
Napauta Palauta.
Valitse laite ja tietotyypit, jotka haluat palauttaa, ja napauta PALAUTA NYT.
Varmuuskopioidut tiedot palautetaan laitteeseen.
Suojatun kansion asennuksen poistaminen
Voit poistaa suojatun kansion asennuksen ja siinä olevan sisällön ja sovellukset.
Avaa Samsung-kansio, käynnistä Suojattu kansio -sovellus ja napauta sitten → Asetukset →
Lisää asetuksia → Poista asennus.
Voit varmuuskopioida sisällön ennen Suojatun kansion asennuksen poistamista valitsemalla
Poista mediatiedostot suojatusta kansiosta ja napauttamalla POISTA ASENNUS. Voit käyttää
varmuuskopioituja tietoja suojatusta kansiosta käynnistämällä Omat tiedostot -sovelluksen ja
napauttamalla Sisäinen muisti → Secure Folder.
Samsung Notes -sovellukseen tallennettuja muistiinpanoja ei varmuuskopioida.
157
Asetukset
Pilvi ja tilit
Asetukset
Voit synkronoida, varmuuskopioida tai palauttaa laitteen tiedot Samsung Cloud ‑palvelun avulla.
Voit myös rekisteröidä ja hallita tilejä, kuten Samsung-tiliäsi tai Google-tiliäsi, ja siirtää tietoja
muihin laitteisiin tai muista laitteista Smart Switch ‑sovelluksen avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Pilvi ja tilit.
Varmuuskopioi tietosi säännöllisesti turvalliseen sijaintiin, kuten Samsung Cloud
-palveluun tai tietokoneeseen, jotta voit palauttaa tiedot, jos tietoja vioittuu tai katoaa tai
tehdasasetukset palautetaan vahingossa.
• Samsung Cloud: Voit hallita sisältöä, jonka haluat tallentaa turvallisesti Samsung
Cloud -palveluun. Voit tarkistaa Samsung Cloud -tallennustilasi tilan ja synkronoida,
varmuuskopioida ja palauttaa tiedot. Lisätietoja on Samsung Cloud -kohdassa.
• Tilit: Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa tiedot synkronoidaan.
• Käyttäjät: Määritä lisää käyttäjätilejä muille käyttäjille, jotta he voivat käyttää laitetta muun
muassa sähköpostitileihin ja taustakuva-asetuksiin liittyvillä mukautetuilla asetuksilla.
Lisätietoja on Käyttäjät-kohdassa.
• Varmuuskopioi ja palauta: Voit pitää henkilökohtaiset tietosi, sovellustiedot ja asetukset
suojattuina laitteessa. Voit varmuuskopioida arkaluontoiset tietosi ja käyttää niitä
myöhemmin. Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen edellyttää kirjautumista
Google- tai Samsung-tiliin.
• Smart Switch: Käynnistä Smart Switch ja siirrä tiedot aiemmasta laitteestasi. Lisätietoja on
kohdassa Smart Switch.
158
Asetukset
Käyttäjät
Määritä lisää käyttäjätilejä muille käyttäjille, jotta he voivat käyttää laitetta muun muassa
sähköpostitileihin ja taustakuva-asetuksiin liittyvillä mukautetuilla asetuksilla. Seuraavat
käyttäjätilityypit ovat käytettävissä:
• Järjestelmänvalvoja: Järjestelmänvalvojan tili luodaan vain silloin, kun laitteen asetukset
määritetään ensimmäisen kerran, ja niitä voi olla vain yksi. Tämä tili mahdollistaa laitteen
täydellisen hallinnan, myös käyttäjätilien hallinnan. Voit lisätä tai poistaa käyttäjätilejä vain
tätä tiliä käyttäessäsi.
• Vieras: Tämän tilin avulla vieraat voivat käyttää laitetta. Vierasistunnon aikana käytetyt tiedot
tallennetaan tilapäisesti. Joka kerta tätä tiliä käytettäessä käyttäjältä kysytään, jatketaanko
edellistä vierasistuntoa, vai nollataanko se.
• Käyttäjä: Tämän tilin avulla käyttäjät voivat käyttää omia sovelluksiaan ja sisältöjään sekä
mukauttaa laitteen kaikkiin tileihin vaikuttavat asetukset.
Käyttäjien lisääminen
1
2
Napauta Asetukset-näytössä Pilvi ja tilit → Käyttäjät.
Napauta Lisää käyttäjä → OK → MÄÄRITÄ NYT.
Laite siirtyy uuteen käyttäjätiliin, ja oletuslukitusnäyttö tulee näkyviin.
3
Avaa laitteen lukitus ja määritä tilin asetukset valmiiksi noudattamalla näytön ohjeita.
159
Asetukset
Käyttäjien vaihtaminen
Napauta käyttäjätilin kuvaketta lukitusnäytön yläreunassa ja valitse tili, johon haluat siirtyä.
Lukitusnäyttö
Käyttäjien hallinta
Kun käytät omistajatiliä, voit poistaa tilejä tai muuttaa tilin asetuksia.
Voit poistaa käyttäjätilin napauttamalla
Voit muuttaa tilin asetuksia napauttamalla
tilin vieressä ja napauttamalla sitten Poista käyttäjä.
tilin vieressä.
Google
Voit määrittää joidenkin Google-toimintojen asetukset.
Napauta Asetukset-näytössä Google.
160
Asetukset
Helppokäyttöisyys
Voit määrittää useita asetuksia, jotka lisäävät laitteen helppokäyttöisyyttä.
Napauta Asetukset-näytössä Helppokäyttöisyys.
• Näkö: Mukauta asetukset niin, että näkövammaisten on helpompi käyttää laitetta.
• Kuulo: Mukauta asetukset niin, että kuulovammaisten on helpompi käyttää laitetta.
• Näppäryys ja vuorovaikutteisuus: Mukauta asetukset niin, että liikuntaesteisten on
helpompi käyttää laitetta.
• Teksti puheeksi: Voit muuttaa teksti puheeksi -toimintojen asetuksia, kuten kieltä ja
nopeutta, joita käytetään Voice Assistant -toiminnon ollessa käytössä.
• Suuntalukitus: Muuta suuntayhdistelmäasetuksia näytön lukituksen avaamiseksi.
• Suora käyttö: Aseta laite avaamaan valitut helppokäyttöisyysvalikot, kun virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä painetaan samanaikaisesti tai kotinäppäintä painetaan
kolme kertaa nopeasti.
• Helppokäyttötoimintojen pikakäyttö: Aseta laite aktivoimaan Voice Assistant tai
Samsungin yleiskytkin, kun äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä ja äänenvoimakkuuden
vähennysnäppäintä painetaan yli 3 sekuntia samanaikaisesti.
• Muistutusilmoitus: Aseta laite antamaan hälytys ilmoituksista, joita et ole tarkistanut
määritetyn ajan kuluessa.
• Puheluihin vastaaminen ja niiden lopettaminen: Voit muuttaa puheluihin vastaamistavan
ja puhelujen lopettamistavan.
• Yhden napautuksen tila: Voit asettaa laitteen ohjaamaan saapuvia puheluja tai ilmoituksia,
kun näppäintä napautetaan sen vetämisen sijaan.
• Helppokäyttöisyysasetusten varmuuskopio: Tuo, vie tai jaa helppokäyttöisyysasetuksesi.
• PALVELUT: Voit näyttää laitteeseen asennetut helppokäyttöisyyspalvelut.
161
Asetukset
Yleinen hallinta
Voit mukauttaa laitteen järjestelmäasetukset tai palauttaa laitteen alkutilaan.
Napauta Asetukset-näytössä Yleinen hallinta.
• Kieli ja syöttö: Voit valita laitteen kielet ja muuttaa asetuksia, kuten näppäimistöä ja
puhesyöttötyyppejä. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun kielen mukaan.
Lisätietoja on kohdassa Laitteen kielten lisääminen.
• Päivämäärä ja aika: Käytä ja muuta asetuksia, jotka ohjaavat laitteen kellonajan ja
päivämäärän näyttöä.
Jos akun varaus purkautuu kokonaan, kellonaika ja päivämäärä nollautuvat.
• Ota meihin yhteyttä: Kysy kysymyksiä tai tarkastele usein kysyttyjä kysymyksiä. Lisätietoja
on Samsung Members -kohdassa.
• Ilmoita vianmääritystiedot: Aseta laite lähettämään sen vianmääritys- ja käyttötiedot
Samsungille automaattisesti.
• Markkinointitiedot: Määritä, vastaanotetaanko Samsungin markkinointitietoja, kuten
erikoistarjouksia, jäsenetuja ja uutiskirjeitä.
• Palauta: Voit palauttaa laitteen asetukset alkutilaan tai palauttaa tehdasasetukset.
Voit palauttaa kaikki omat asetuksesi ja verkkoasetukset. Voit myös asettaa laitteen
käynnistymään uudelleen tiettynä ajankohtana laitteen optimointia varten.
Laitteen kielten lisääminen
Voit lisätä laitteessa käytettävissä olevia kieliä.
1
Napauta Asetukset-näytössä Yleinen hallinta → Kieli ja syöttö → Kieli → Lisää kieli.
Voit tarkastella kaikkia lisättävissä olevia kieliä napauttamalla → Kaikki kielet.
2
Valitse lisättävä kieli.
162
Asetukset
3
Aseta valittu kieli oletuskieleksi napauttamalla ASETA OLETUKSEKSI. Jos haluat säilyttää
nykyisen kieliasetuksen, napauta PIDÄ NYKYINEN.
Valittu kieli lisätään kieliluetteloon. Jos vaihdoit oletuskielen, valittu kieli tulee luettelon
ensimmäiseksi.
Jos haluat valita oletuskielen kieliluettelosta, siirrä kielen vieressä oleva -kuvake vetämällä
luettelon ensimmäiseksi. Napauta sitten VALMIS. Jos jokin sovellus ei tue oletuskieltä, käytetään
seuraavaa tuettua kieltä.
Ohjelmistopäivitys
Voit päivittää laitteesi laiteohjelmiston firmware over-the-air (FOTA) -palvelun avulla. Voit myös
ajoittaa ohjelmistopäivitykset.
Napauta Asetukset-näytössä Ohjelmistopäivitys.
Jos laitteesi suojausta ja uusien tietoturvauhkien ehkäisemistä varten julkaistaan
kriittisen tärkeitä ohjelmistopäivityksiä, ne asennetaan automaattisesti ilman
suostumustasi.
• Lataa päivitykset manuaalisesti: Tarkista ja asenna päivitykset manuaalisesti.
• Lataa päivitykset automaattisesti: Aseta laite lataamaan päivitykset automaattisesti, kun
yhteys Wi-Fi-verkkoon on olemassa.
• Ajoitetut ohjelmistopäivitykset: Aseta laite asentamaan päivitykset tiettynä ajankohtana.
• Viimeisimmät päivityksen tiedot: Näytä viimeisimmän ohjelmistopäivityksen tiedot.
Suojauspäivitysten tiedot
Suojauspäivitysten avulla parannetaan laitteen suojausta ja suojataan henkilökohtaisia
tietojasi. Tietoja laitemalliisi tarkoitetuista suojauspäivityksistä saat osoitteesta
security.samsungmobile.com.
Tämä sivusto tukee vain joitakin kieliä.
163
Asetukset
Käyttöopas
Näytä ohjetiedot, joiden avulla voit opetella laitteen ja sovellusten käyttöä tai tärkeiden
asetusten määrittämistä.
Napauta Asetukset-näytössä Käyttöopas.
Tietoja tablet-laitteesta
Saat näkyviin laitteen tiedot.
Napauta Asetukset-näytössä Tietoja tablet-laitteesta.
Jos haluat muuttaa laitteen nimeä, napauta MUOKKAA.
• Tila: Näytä eri laitetiedot, kuten SIM-kortin tila, Wi-Fi-verkon MAC-osoite ja sarjanumero.
• Lakisääteiset tiedot: Näytä laitteeseen liittyvät oikeudelliset tiedot, kuten turvallisuustiedot
ja avoimen lähdekoodin käyttöoikeussopimus.
• Ohjelmiston tiedot: Näytä laitteen ohjelmistotiedot, kuten sen käyttöjärjestelmä- ja
laiteohjelmistoversio.
• Akun tiedot: Näytä laitteen akun tila ja tiedot.
164
Liite
Vianmääritys
Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin
tilanteet eivät ehkä koske sinun laitettasi.
Kun käynnistät laitteen tai kun käytät laitetta, se pyytää sinua antamaan
seuraavat koodit:
• Salasana: Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty
salasana.
• PIN: Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on
annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän toiminnon
käytöstä Lukitse SIM-kortti -valikon avulla.
• PUK-koodi: SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on
annettu väärin useita kertoja. Anna palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
• PIN2-koodi: Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin
mukana toimitettu PIN2-koodi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen. Siirtymisen aikana näyttöön voi tulla toistuvasti
virheilmoituksia.
• Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Laite ei käynnisty
Kun akku on täysin tyhjä, laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.
• Akku ei ehkä ole oikein paikallaan. Aseta akku uudelleen paikalleen.
• Pyyhi kullanväriset kosketuspinnat ja aseta akku uudelleen paikalleen.
165
Liite
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti
• Jos kiinnität kosketusnäyttöön näytönsuojakalvon tai muun lisävarusteen, kosketusnäyttö ei
ehkä toimi oikein.
• Jos käytät käsineitä, jos kätesi eivät ole puhtaat kosketusnäyttöä koskettaessasi tai
jos napautat näyttöä terävällä esineellä tai sormenpäällä, kosketusnäyttö voi toimia
virheellisesti.
• Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
• Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
• Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
• Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vahingoittunut, toimita laite Samsung-huoltoon.
Laite jumiutuu tai ilmenee vakava virhe
Kokeile seuraavia ratkaisuja. Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Laitteen käynnistäminen uudelleen
Jos laite jumiutuu tai lakkaa toimimasta, sovelluksia on ehkä suljettava tai laite on sammutettava
ja käynnistettävä uudelleen.
Uudelleenkäynnistyksen pakottaminen
Jos laite on jumissa eikä vastaa, käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä ja
äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin
ajan.
Laitteen nollaaminen
Jos edellä kuvatut toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin.
Käynnistä Asetukset-sovellus ja napauta Yleinen hallinta → Palauta → Alkuperäisten tietojen
palautus → PALAUTA → POISTA KAIKKI. Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut
tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.
166
Liite
Puheluja ei yhdistetä
• Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa numerolle, jonka valitset.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa saapuvan puhelun soittajan numerolle.
Muut eivät kuule puhettasi
• Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
• Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
• Jos käytät nappikuulokkeita, varmista, että ne on kytketty oikein.
Äänessä on kaikua puhelun aikana
Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä tai siirry toiselle alueelle.
Yhteys matkapuhelinverkkoon tai Internetiin katkeaa usein, tai
äänenlaatu on huono
• Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Yhteysongelmat voivat johtua palveluntarjoajan tukiaseman ongelmista. Siirry toiselle
alueelle ja yritä uudelleen.
• Kun käytät laitetta liikkuessasi, langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä
palveluntarjoajan verkon ongelmien takia.
Akkukuvake on tyhjä
Akun virta on vähissä. Lataa akku.
167
Liite
Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)
• Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
• Jos akun kosketuspinnat ovat likaantuneet, akku ei ehkä lataudu oikein tai laite voi sammua.
Pyyhi molemmat kullanväriset kosketuspinnat ja yritä ladata akku uudelleen.
Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen
• Jos laite tai sen akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun
käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.
• Akkuvirran kulutus kasvaa, kun käytät tiettyjä toimintoja tai sovelluksia, kuten GPStoimintoa, pelejä tai Internetiä.
• Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.
Kameran käynnistyessä näyttöön tulee virheilmoituksia
Laitteessasi on oltava riittävästi vapaata muistia ja akkuvirtaa kamerasovelluksen käyttöä varten.
Jos näyttöön tulee kameraa käynnistettäessä virheilmoituksia, toimi seuraavasti:
• Lataa akku.
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Käynnistä laite uudelleen. Jos kamerasovelluksen käytössä on ongelmia näiden vihjeiden
kokeilemisen jälkeenkin, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Valokuvan laatu on huonompi kuin esikatselussa
• Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytettävän valokuvaustavan mukaan.
• Jos otat valokuvia hämärässä, yöllä tai sisätiloissa, valokuvissa voi näkyä kuvakohinaa tai ne
voivat olla epäteräviä.
168
Liite
Multimediatiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia
Jos näyttöön tulee virheilmoitus tai multimediatiedostojen toisto ei ala avatessasi niitä laitteella,
kokeile seuraavia:
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto
on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on sen toistoon tarvittava lisenssi tai avain.
• Varmista, että laite tukee tiedostomuotoja. Jos jokin tiedostomuoto, kuten DivX tai AC3,
ei ole tuettu, asenna sitä tukeva sovellus. Voit varmistaa laitteesi tukemat tiedostomuodot
osoitteessa www.samsung.com.
• Laite tukee laitteella kuvattuja valokuvia ja videoita. Muilla laitteilla kuvatut valokuvat ja
videot eivät ehkä toimi oikein.
• Laite tukee multimediatiedostoja, jotka ovat verkkopalvelun tarjoajan tai lisäpalvelujen
tarjoajien valtuuttamia. Jotkin Internetistä saatavat sisällöt, kuten soittoäänet, videot tai
taustakuvat, eivät ehkä toimi oikein.
Bluetooth ei toimi hyvin
Jos toista Bluetooth-laitetta ei löydy tai ilmenee yhteysongelmia tai toimintahäiriöitä, kokeile
seuraavia toimia:
• Varmista, että laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on valmis haettavaksi tai
yhdistettäväksi.
• Varmista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä
(10 m).
• Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus, napauta Yhteydet ja aktivoi sitten Bluetoothkytkin uudelleen napauttamalla sitä.
• Käynnistä laitteessasi Asetukset-sovellus ja napauta Yleinen hallinta → Palauta →
Palauta verkkoasetukset → ASETUSTEN NOLLAUS, jolloin verkkoasetukset palautetaan.
Rekisteröidyt tiedot voivat kadota, kun verkkoasetukset palautetaan.
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.
169
Liite
Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket laitteen tietokoneeseen
• Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva laitteesi kanssa.
• Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikean ohjaimen ja päivittänyt sen.
• Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP, varmista, että tietokoneeseen on
asennettu Windows XP Service Pack 3 tai uudempi.
Laite ei löydä nykyistä sijaintiasi
GPS-signaalit voivat olla estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Aseta tällöin laite
käyttämään Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoa sijaintisi etsinnässä.
Laitteeseen tallennettuja tietoja on kadonnut
Varmuuskopioi aina kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot. Muutoin et voi palauttaa tietoja,
jos ne vioittuvat tai katoavat. Samsung ei ole vastuussa laitteeseen tallennettujen tietojen
katoamisesta.
Laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako
• Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
• Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.
Laitteen tallennustila ei riitä
Vapauta tallennustilaa poistamalla välimuisti ja muut tarpeettomat tiedot laitteen
ylläpitotoiminnon avulla tai poistamalla manuaalisesti käyttämättömiä sovelluksia tai tiedostoja.
Sovellukset-näppäintä ei näy alkunäytössä
Voit avata Sovellukset-näytön ilman Sovellukset-näppäintä pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin
alkunäytössä. Tuo Sovellukset-näppäin näkyviin alkunäytön alareunaan käynnistämällä
Asetukset-sovellus ja napauttamalla Näyttö → Alkunäyttö → Sovellukset-painike → Näytä
Sovellukset-painike → KÄYTÄ.
170
Liite
Kirkkaudensäätöpalkkia ei näy ilmoituspaneelissa
Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilariviä alaspäin ja vedä sitten ilmoituspaneelia alaspäin. Napauta
kirkkaudensäätöpalkin vieressä ja aktivoi Näytä säädin ylhäällä -kytkin napauttamalla sitä.
Samsung Cloud ei toimi
• Varmista, että verkkoyhteys on olemassa.
• Samsung Cloud -palvelun huoltotarkistusten aikana Samsung Cloud -palvelua ei voi käyttää.
Yritä myöhemmin uudelleen.
171
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515
Tekijänoikeus
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.
Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä
tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien
valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä
ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.
Tavaramerkit
• SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi
Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising