Samsung | SM-A920F/DS | User manual | Samsung Galaxy A9 (2018) Brugermanual

Samsung Galaxy A9 (2018) Brugermanual
BRUGERVEJLEDNING
SM-A920F/DS
Danish. 01/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
Grundlæggende brug
4
6
10
14
17
21
25
26
29
31
35
49
51
86
88
89
114
122
124
129
133
134
135
136
140
141
142
142
144
145
148
153
154
Læs dette først
Situationer med overophedning af
enheden og tilhørende løsninger
Enhedens udseende og funktioner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Hukommelseskort (microSD-kort)
Tænde og slukke for enheden
Indledende konfiguration
Samsung account
Overføre data fra din forrige enhed
Forstå skærmen
Informationspanel
Indtaste tekst
Apps og funktioner
54
56
73
78
82
Installere eller afinstallere apps
Bixby
Telefon
Kontakter
Beskeder
2
Internet
E-mail
Kamera
Galleri
Always On Display
Multi-vindue
Samsung Pay
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Samsung Health
Radio
Diktafon
Mine filer
Ur
Lommereg.
Game Launcher
SmartThings
Deling af indhold
Google-apps
Indhold
Indstillinger
200
201
202
203
204
204
156 Introduktion
156 Forbindelse
157 Wi-Fi
160 Bluetooth
162 Datasparer
162 NFC og betaling
165 Mobilt hotspot og internetdel.
166 Administration af SIM-kort
167 Flere forbindelsesindstillinger
169 Lyde og vibration
170 Dolby Atmos (surroundsound)
171 Meddelelser
171 Skærm
172 Blåt lys-filter
173 Ændre skærmtilstand eller justere
skærmfarver
175 Pauseskærm
175 Baggrunde og temaer
176 Avancerede funktioner
178 Dual Messenger
179 Enhedsvedligeholdelse
182 Apps
182 Låseskærm
183 Smart Lock
183 Biometriske data og sikkerhed
185 Ansigtsgenkendelse
188 Genkendelse af fingeraftryk
191 Samsung Pass
195 Sikker mappe
199 Sky og konti
200 Sikkerhedskop. og gendan
Google
Tilgængelighed
Generel administration
Softwareopdatering
Brugervejledning
Om telefonen
Appendiks
205 Fejlsøgning
212 Fjerne batteriet
3
Grundlæggende brug
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload
og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit
dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicesteder. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
4
Grundlæggende brug
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
• Afhængigt af det geografiske område eller tjenesteudbyderen er der påsat en
skærmbeskytter som beskyttelse under produktion og distribution. Garantien dækker ikke
skader på den påsatte skærmbeskytter.
• Touchskærmen fremstår klar og tydelig, selv i kraftigt sollys udendørs, ved at justere
kontrastområdet efter omgivelserne. Pga. produktets natur kan det resultere i
skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder, hvis skærmen viser fast grafik i længere tid ad
gangen.
– – Det anbefales, at der ikke anvendes fast grafik på dele af eller hele touchskærmen i
længere tid ad gangen, og at touchskærmen slukkes, når den ikke er i brug.
– – Du kan indstille touchskærmen til at slukke automatisk, når du ikke bruger den. Start
appen Indstillinger, tryk på Skærm → Skærm-timeout, og vælg derefter, hvor længe
enheden skal vente, før touchskærmen slukkes.
– – Du kan indstille touchskærmen til at justere lysstyrken manuelt efter omgivelserne ved at
starte appen Indstillinger og trykke på Skærm → Automatisk lysstyrke.
• Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den
amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er
godkendt af FCC, kan du få vist FCC’s id på enheden. For at se FCC-id’et skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Om telefonen → Status.
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger
5
Grundlæggende brug
Situationer med overophedning af enheden og
tilhørende løsninger
Hvis enheden bliver varm, når batteriet oplades
Enheden og opladeren kan blive varme under opladning. Under trådløs opladning eller
hurtigopladning kan enheden føles varm ved berøring. Dette påvirker ikke enhedens levetid
eller ydelse og er inden for enhedens normale driftsområde. Hvis batteriet bliver for varmt, kan
opladeren muligvis stoppe opladning.
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Kobl opladeren fra enheden, og luk eventuelle kørende apps. Vent, indtil enheden er
afkølet, og begynd derefter at oplade enheden igen.
• Hvis den nederste del af enheden overopheder, kan det skyldes, at det tilsluttede USBkabel er beskadiget. Udskift det beskadigede USB-kabel med et nyt kabel godkendt af
Samsung.
• Når du bruger en trådløs oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som
f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og den
trådløse oplader.
Funktionen til trådløs opladning eller hurtigopladning er kun tilgængelig på
understøttede modeller.
6
Grundlæggende brug
Hvis enheden bliver varm under brug
Når du bruger funktioner eller apps, der kræver mere effekt, eller hvis du bruger dem i længere
tid, kan enheden midlertidigt blive varm som følge af øget batteriforbrug. Luk kørende apps, og
undlad at anvende enheden i et stykke tid.
Følgende er eksempler på situationer, hvor enheden kan overophede. Afhængigt af de
funktioner og de apps du bruger, gælder disse eksempler muligvis ikke for din model.
• Under den indledende konfiguration efter købet eller ved gendannelse af data
• Ved download af store filer
• Ved brug af apps, der kræver mere effekt, eller ved brug af apps i længere tid
– – Ved spil af spil i høj kvalitet i længere tid
– – Ved optagelse af videoer i længere tid
– – Ved streaming af videoer i forbindelse med brug af indstillingen for maksimal lysstyrke
– – Når du opretter forbindelse til et tv
• Ved multitasking (eller ved aktivering af mange apps i baggrunden)
– – Ved brug af Multi-vinduet
– – Ved opdatering eller installation af apps i forbindelse med optagelse af videoer
– – Ved download af store filer i forbindelse med et videoopkald
– – Ved optagelse af videoer i forbindelse med brug af en app til navigering
• Ved brug af store mængder data ved synkronisering med skylager, e-mail eller andre konti
• Ved brug af en app til navigering i en bil, mens enheden er placeret i direkte sollys
• Ved brug af funktionen til mobilt hotspot og deling af internetforbindelse
• Ved brug af enheden i områder med svagt eller intet signal
• Ved opladning af batteriet med et beskadiget USB-kabel
• Hvis enhedens multifunktionsstik er beskadiget eller udsat for fremmedlegemer, f.eks.
væske, støv, metalstøv og blyantsgrafit
• Hvis du roamer
7
Grundlæggende brug
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Hold enheden opdateret med den nyeste software.
• Konflikter mellem kørende apps kan forårsage, at enheden bliver varm. Genstart
enheden.
• Deaktiver funktionerne Wi-Fi, GPS og Bluetooth, når de ikke anvendes.
• Luk apps, der øger batteriforbruget, eller som kører i baggrunden, når de ikke bruges.
• Slet unødvendige filer eller ikke-brugte apps.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du
ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør
du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Enhedsbegrænsninger, når enheden overophedes
Når enheden bliver for varm, kan funktionerne og ydeevnen være begrænset, eller enheden
slukkes muligvis for at køle af. Funktionen er kun tilgængelig på understøttede modeller.
• Hvis enheden bliver varmere end normalt, vises der en meddelelse om, at enheden
er blevet overophedet. For at sænke enhedens temperatur vil skærmens lysstyrke og
ydeevnehastigheden være begrænset, og opladning af batteriet ophører. Apps, der kører,
lukkes, og du vil kun kunne foretage nødopkald, indtil enheden er kølet af.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, vises der en
meddelelse om, at enheden slukkes. Sluk for enheden, og vent, indtil den er kølet af.
8
Grundlæggende brug
Forholdsregler for driftsmiljø
Enheden kan blive varm som følge af omgivelserne under følgende betingelser. Udvis
forsigtighed for at undgå, at batteriets levetid forringes, at enheden beskadiges, eller at der
opstår brand.
• Undlad at opbevare enheden under meget kolde eller meget varme temperaturer.
• Undlad at udsætte enheden for direkte sollys i længere perioder.
• Undlad at bruge eller opbevare enheden i længere perioder i meget varme omgivelser, f.eks.
i en bil om sommeren.
• Undlad at placere enheden i omgivelser, der kan overophede, f.eks. på en elektrisk
varmepude.
• Undlad at opbevare din enhed i nærheden af eller i varmeapparater, mikrobølger, varmt
udstyr til madlavning eller beholdere under højt tryk.
• Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.
9
Grundlæggende brug
Enhedens udseende og funktioner
Pakkens indhold
Se guiden for hurtigstart for at se pakkens indhold.
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere, afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt,
kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
10
Grundlæggende brug
Enhedens udseende
Nærheds-/lyssensor
Højttaler
Forreste kamera
Lydstyrketast
Bixby-tast
Tænd/sluk-tast
Touchskærm
Multifunktionsstik
(USB Type-C)
11
Grundlæggende brug
Mikrofon
SIM-kort-/
hukommelseskortholder
GPS-antenne
Sensor til genkendelse af
fingeraftryk
Bageste kamera
(firdobbelt)
Kameralys
NFC-antenne
Hovedantenne
Højttaler
Stik til øretelefoner
Mikrofon
Vær omhyggelig med ikke at udsætte kameralinsen for stærke lyskilder, såsom direkte
sollys. Hvis kameralinsen udsættes for en stærk lyskilde, såsom direkte sollys, kan
kameraets billedsensor blive beskadiget. En beskadiget billedsensor kan ikke repareres
og vil resultere i prikker eller pletter på dine billeder.
12
Grundlæggende brug
• Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
– – Hvis du sætter metalstickers på enhedens antenneområde
– – Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden
– – Hvis du tildækker enhedens antenneområde med dine hænder eller andre
genstande, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller den mobile
dataforbindelse.
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Tildæk ikke området omkring nærheds-/lyssensoren med skærmtilbehør, såsom
skærmbeskytter eller stickers. Gør du dette, kan det medføre, at sensoren fungerer
forkert.
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på
touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
Fysiske taster
Bixby-tast
Lydstyrketast
Tænd/sluk-tast
Tast
Tænd/sluk
Bixby
Lydstyrke
Funktion
• Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden.
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
• Tryk for at åbne Bixby Home. Der henvises til Bixby for yderligere
oplysninger.
• Tryk og hold for at starte Bixby Voice. Der henvises til Bixby Voice for
yderligere oplysninger.
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
13
Grundlæggende brug
Funktionsknapper
Vis og skjul-knap
Tilbageknap
Knappen seneste
Startknap
Når du tænder for enheden, vises funktionsknapperne nederst på skærmen. Funktionsknapperne
er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og tilbageknappen. Se
navigationsbjælken Navigationslinje (funktionsknapper) for at få yderligere oplysninger.
Batteri
Oplade batteriet
Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i
en længere periode.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
• Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
• Anvend udelukkende det USB Type-C kabel, der leveres med enheden. Enheden kan
blive beskadiget, hvis du anvender et micro USB-kabel.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har
en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af
stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten
og være lettilgængelig under opladning.
14
Grundlæggende brug
1
2
Slut USB-kablet til USB-strømadapteren.
3
4
Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.
Slut USB-kablet til enhedens multifunktionsstik.
Kobl opladeren fra enheden, når den er fuldt opladet. Tag derefter opladeren ud af
stikkontakten.
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.
• Optimer enheden med funktionen Enhedsvedligeholdelse.
• Når du ikke bruger enheden, bør du slukke skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
• Aktiver strømsparetilstand.
• Luk unødvendige apps.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver Wi-Fi-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
15
Grundlæggende brug
Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet.
Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op,
før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
• Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre
langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet
helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen
muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
• Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør
ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive
beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren hos et af
Samsungs servicesteder.
16
Grundlæggende brug
Hurtigopladning
Enheden har en indbygget funktion til hurtigopladning. Du kan lade batteriet hurtigere op, hvis
enheden eller skærmen er slukket.
Forøgelse af opladehastigheden
For at forøge opladehastigheden skal du slukke for enheden eller dens skærm, når du oplader
batteriet. Ved opladning af batteriet, når enheden er slukket, vises ikonet på skærmen.
Hvis funktionen til hurtigopladning ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke
på Enhedsvedligeholdelse → Batteri → → Avancerede indstillinger, og derefter trykke på
kontakten Hurtig kabelopladning for at aktivere det.
• Du kan ikke bruge den indbyggede funktion til hurtigopladning, når du oplader
batteriet med en almindelig batterioplader.
• Hvis enheden bliver varm, eller den omgivende lufts temperatur stiger, nedsættes
opladehastigheden muligvis automatisk. Dette er en normal driftsfunktion for at
forhindre skade på enheden.
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Isætte SIM- eller USIM-kortet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.
Du kan isætte to SIM- eller USIM-kort, så du kan have to telefonnumre eller tjenesteudbydere på
en enkelt enhed. I nogle områder kan dataoverførselshastigheder være langsommere, hvis der er
sat to SIM-kort i enheden, end hvis der er isat ét SIM-kort.
Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er
ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.
Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige.
Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
17
Grundlæggende brug
1
Sæt udskubningsstiften i hullet ved siden af holderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
18
Grundlæggende brug
3
Placer SIM- eller USIM-kortet i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad. Sæt det
primære SIM- eller USIM-kort i holder 1 ( 1 ) og det sekundære SIM-kort i holder 2 ( 2 ).
2
Holder 2
4
1
Holder 1
Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis SIM-kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5
Sæt holderen ind i porten til holderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
Korrekt isættelse af kort
Nano-SIM-kort 2
Nano-SIM-kort 1
MicroSD-kort
Brug kun et nano-SIM-kort.
19
Grundlæggende brug
Fjerne SIM- eller USIM-kortet
1
2
3
4
Sæt udskubningsstiften i hullet ved siden af holderen for at frigøre holderen.
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
Fjern SIM- eller USIM-kortet.
Sæt holderen ind i porten til holderen.
Sådan anvendes to SIM- eller USIM-kort
Hvis du isætter to SIM- eller USIM-kort, kan du have to telefonnumre eller tjenesteudbydere til en
enkelt enhed.
Aktivering af SIM- eller USIM-kort
Start appen Indstillinger, og tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort. Vælg et SIMeller USIM-kort, og tryk på kontakten for at aktivere det.
Tilpasning af SIM- eller USIM-kort
Start appen Indstillinger, tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort, og vælg derpå et
SIM- eller USIM-kort for at få adgang til følgende indstillinger:
• Ikon: Skift ikon for SIM- eller USIM-kort.
• Navn: Skift visningsnavn for SIM- eller USIM-kort.
• Netværkstilstand: Vælg en netværkstype til brug med SIM- eller USIM-kortet.
Angive foretrukne SIM- eller USIM-kort
Når to kort aktiveres, kan du tildele stemmeopkald, beskedtjenester og datatjenester til bestemte
kort.
Start appen Indstillinger, tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort, og angiv derpå
funktionspræferencerne for dine kort under FORETRUKKET SIM-KORT.
20
Grundlæggende brug
Hukommelseskort (microSD-kort)
Isætte et hukommelseskort
Enhedens hukommelseskortkapacitet kan være anderledes end andre modellers, og visse
hukommelseskort vil muligvis ikke være kompatible med din enhed, afhængigt af type og
producent af hukommelseskortet. Se Samsungs websted for oplysninger om din enheds
maksimale hukommelseskortkapacitet.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis
du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, beder enheden dig
om at omformatere kortet, ellers genkender det ikke kortet. Du skal formatere
hukommelseskortet for at kunne bruge det. Hvis din enhed ikke kan formatere eller
genkende hukommelseskortet, skal du kontakte producenten af hukommelseskortet
eller et af Samsung servicesteder.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i
mappen Mine filer → SD-kort.
21
Grundlæggende brug
1
Sæt udskubningsstiften i hullet ved siden af holderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
Når du fjerner holderen fra enheden, deaktiveres mobildataforbindelsen.
22
Grundlæggende brug
3
Placer et hukommelseskort i hukommelseskortholderen, så de guldfarvede kontakter vender
nedad.
Hukommelseskortholder
4
Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5
Sæt holderen ind i porten til holderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedsvedligeholdelse → Lagring → →
Lagerindstillinger → SD-kort → DEAKTIVER.
1
2
Sæt udskubningsstiften i hullet ved siden af holderen for at frigøre holderen.
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
23
Grundlæggende brug
3
4
Fjern hukommelseskortet.
Sæt holderen ind i porten til holderen.
Fjern ikke den eksterne lagerenhed, f.eks. et hukommelseskort eller en USB-lagerenhed,
mens enheden overfører eller tager adgang til information, eller lige efter overførsel
af data. Hvis du gør dette, kan data blive beskadiget eller gå tabt, eller den eksterne
lagerenhed eller enheden kan blive beskadiget. Samsung er ikke ansvarlig for tab,
herunder tab af data, som opstår på grund af misbrug af eksterne lagerenheder.
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedsvedligeholdelse → Lagring → →
Lagerindstillinger → SD-kort → Formater.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab
af data, der skyldes brugerhandlinger.
24
Grundlæggende brug
Tænde og slukke for enheden
Tryk og hold på tænd/sluk-tasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge vejledningen på skærmen.
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter trykke på Sluk.
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
Genstarte enheden
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter trykke på
Genstart.
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke
ned-tasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Lydstyrke ned-tast
Tænd/sluk-tast
25
Grundlæggende brug
Nødsituation
Du kan skifte enheden til nødsituationstilstand for at reducere batteriforbruget. Visse apps og
funktioner begrænses. I en nødsituation kan du foretage et nødopkald, sende dine aktuelle
placeringsinformationer til andre, udsende en nødsituationslyd m.v.
Aktivere nødsituation
Du kan aktivere nødsituationstilstand ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter
trykke på Nødsituation.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
Deaktivere nødsituation
Deaktiver nødsituationstilstand ved at trykke på → Deaktiver Nødsituation. Du kan også
trykke og holde på tænd/sluk-tasten, og derefter trykke på Nødsituation.
Indledende konfiguration
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge vejledningen på skærmen.
• Den indledende konfiguration kan variere, afhængigt af enhedens software og dit
geografiske område.
• Du kan opsætte din enhed med Bixby Voice afhængigt af det valgte sprog på
enheden.
1
Tænd enheden.
26
Grundlæggende brug
2
Vælg dit foretrukne enhedssprog, og vælg
.
Vælg sprog.
3
Vælg et Wi-Fi-netværk, og opret forbindelse til det.
Hvis du ikke opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, er der muligvis nogle
enhedsfunktioner, du ikke kan konfigurere under den indledende konfiguration.
4
5
Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med den indledende konfiguration.
Vælg en skærmlåsemetode for at beskytte enheden. Du kan beskytte dine personlige
oplysninger ved at forhindre, at andre får adgang til din enhed. Tryk på Nej tak for at angive
metoden til skærmlåsning senere.
27
Grundlæggende brug
6
Log på din Samsung account. Du kan få glæde af nye Samsung-tjenester og holde dine data
opdaterede og beskyttede på tværs af alle dine enheder. Der henvises til Samsung account
for yderligere oplysninger.
7
Vælg funktioner, du vil bruge, og fuldfør den indledende konfiguration.
Startskærmen vises.
28
Grundlæggende brug
Samsung account
Introduktion
Din Samsung account er en integreret kontotjeneste, hvormed du kan bruge en bred vifte af
Samsung-tjenester på mobilenheder, tv’er og på Samsungs websted. Når din Samsung account
er registreret, kan du holde dine data opdaterede og beskyttede på tværs af dine Samsungenheder med Samsung Cloud, spore og styre mistede eller stjålne enheder, se tip og trick fra
Samsung Members osv.
Opret din Samsung account med din e-mailadresse.
Du kan se listen over de tjenester, du kan bruge med din Samsung account, på
account.samsung.com. For at få mere at vide om Samsung accounts skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Sky og konti → Konti → Samsung account → → Hjælp.
Registrere din Samsung account
Registrere en ny Samsung account
Hvis du ikke har en Samsung account, skal du oprette en.
1
Start appen Indstillinger og tryk på Sky og konti → Konti → Tilføj konto → Samsung
account.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på
2
3
Tryk på OPRET KONTO.
Følg anvisningerne på skærmen for at oprette kontoen.
29
.
Grundlæggende brug
Registrere en eksisterende Samsung account
Hvis du allerede har en Samsung account, skal du registrere den på enheden.
1
Start appen Indstillinger og tryk på Sky og konti → Konti → Tilføj konto → Samsung
account.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på
2
3
.
Tryk på LOG PÅ.
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på LOG PÅ.
Hvis du har glemt dine kontooplysninger, kan du trykke på Find id eller Nulstil
adgangskode. Du finder dine kontooplysninger, når du indtaster de ønskede oplysninger.
Hvis du vil verificere adgangskoden til din Samsung account med dine biometriske data,
såsom fingeraftryk, skal du trykke på Bekræft ident. med biometriske data i stedet for adg.
kode med Samsung Pass. Der henvises til Samsung Pass for yderligere oplysninger.
4
5
Læs og accepter betingelserne og vilkårene, og tryk på NÆSTE.
Tryk på UDFØRT for at afslutte registreringen af din Samsung account.
Fjerne din Samsung account
Når du fjerner din registrerede Samsung account fra enheden, fjernes dine data, f.eks. kontakter
eller events, også.
1
2
3
Start appen Indstillinger, og tryk på Sky og konti → Konti.
Tryk på Samsung account → → Fjern konto.
Tryk på FJERN, indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk derefter på FJERN
KONTO.
30
Grundlæggende brug
Overføre data fra din forrige enhed
Du kan gendanne dine data, f.eks. billeder, kontakter, beskeder og apps, fra Samsung Cloud. Du
kan også kopiere dem fra din forrige enhed via Smart Switch.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder eller computere.
• Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer.
Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.
Smart Switch
Overfør data mellem mobilenheder via Smart Switch. For at bruge Smart Switch skal du starte
appen Indstillinger og trykke på Sky og konti → Smart Switch. Hvis du ikke har appen, kan du
hente den fra Galaxy Apps eller Play Butik.
Overføre data fra en mobilenhed
Overfør data fra din forrige enhed til din enhed trådløst via Wi-Fi Direct.
1
Start Smart Switch Mobile på den forrige enhed.
Hvis du ikke har appen, kan du hente den fra Galaxy Apps eller Play Butik.
2
3
På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Sky og konti → Smart Switch.
Anbring enhederne tæt på hinanden.
31
Grundlæggende brug
4
5
6
På den forrige enhed skal du trykke på TRÅDLØS → SEND.
Tryk på TRÅDLØS → MODTAG på din enhed, og vælg den forrige enhedstype.
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra din forrige enhed.
Overføre data ved hjælp af ekstern lagring
Overfør data ved hjælp af ekstern lagring, som f.eks. et microSD-kort.
1
2
3
Overfør data fra din forrige enhed til ekstern lagring.
4
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra eksternt lager.
Indsæt eller slut den eksterne lagerenhed til din enhed.
På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Sky og konti → Smart Switch
→ EKSTERNT LAGER → GENDAN.
Overføre sikkerhedskopidata fra en computer
Overfør data mellem din enhed og en computer. Du skal downloade appen Smart Switch i
computerversionen fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhedskopier data fra din forrige
enhed til en computer, og importer dataene på din enhed.
1
På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart
Switch.
2
Start Smart Switch på computeren.
Hvis din forrige enhed ikke er en Samsung-enhed, kan du sikkerhedskopiere data til en
computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til
det femte trin.
32
Grundlæggende brug
3
4
Slut din forrige enhed til computeren ved hjælp af enhedens USB-kabel.
5
6
Slut enheden til computeren via USB-kablet.
På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at sikkerhedskopiere data fra
enheden. Kobl herefter din forrige enhed fra computeren.
På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at overføre dataene til din enhed.
Visning af importerede data
Du kan få vist importerede data på samme app fra din forrige enhed.
Hvis din nye enhed ikke har samme apps til at vise eller afspille de importerede data, gemmes
dataene på en lignende app. Hvis du f.eks. importerer notater, og din enhed ikke har Notatappen, kan du få vist notaterne i Samsung Notes-appen.
Samsung Cloud
Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til Samsung Cloud, og gendan dataene på din nye
enhed. Du kan synkronisere data, der er gemt på enheden, med Samsung Cloud og se de data
der er gemt på Samsung Cloud. Du skal registrere og logge på din Samsung account for at bruge
Samsung Cloud. Der henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
Sikkerhedskopiere data
1
2
Log på din Samsung account på din forrige enhed.
Start appen Indstillinger, vælg indstillingen til sikkerhedskopiering, og sikkerhedskopier
dine data.
• Hvis din enhed understøtter Samsung Cloud, skal du starte appen Indstillinger, trykke
på Sky og konti → Samsung Cloud, vælge enheden under SIKKERHEDSKOPIER OG
GENDAN, trykke på Sikkerhedskopier og derefter sikkerhedskopiere dine data.
• Metoden til sikkerhedskopiering af data kan variere, afhængigt af din model.
• Visse data sikkerhedskopieres ikke. For at kontrollere hvilke data, der
sikkerhedskopieres, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Sky og konti →
Samsung Cloud, vælge din enhed under SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN, og
derefter trykke på Sikkerhedskopier.
• For at se sikkerhedskopidataene på din Samsung account skal du starte appen
Indstillinger, trykke på Sky og konti → Samsung Cloud, vælge din enhed under
SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN, og derefter trykke på Gendan data.
33
Grundlæggende brug
Gendanne data
1
På din nye enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Sky og konti → Samsung
Cloud.
2
3
Vælg din forrige enhed under SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN, og tryk på Gendan data.
Marker de datatyper, du vil gendanne, og tryk på GENDANNELSE.
Synkronisering af data
Du kan synkronisere data, der er gemt på din enhed, såsom billeder, videoer og events med
Samsung Cloud og få adgang til dem fra andre enheder.
1
På din nye enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Sky og konti → Samsung
Cloud.
2
3
Tryk på → Indstillinger → Synkroniseringsindstillinger.
Tryk på kontakterne ved siden af de elementer, du vil synkronisere med.
Du kan kontrollere de gemte data eller ændre indstillingerne ved at trykke på GALLERI,
SAMSUNG NOTES eller kortet SAMSUNG CLOUD-DREV.
34
Grundlæggende brug
Forstå skærmen
Styring af touchskærmen
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Det anbefales, at der ikke anvendes fast grafik på dele af eller hele touchskærmen
i længere tid ad gangen. Ellers kan det resultere i skærmindbrænding eller
spøgelsesbilleder.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.
Trykke
Tryk på skærmen.
Trykke og holde
Tryk og hold på skærmen i ca. 2 sekunder.
35
Grundlæggende brug
Trække
Tryk og hold på et element, og træk det til
den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på skærmen.
Stryge
Stryg opad, nedad, til venstre eller til højre.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden, eller knib
fingrene sammen på skærmen.
36
Grundlæggende brug
Navigationslinje (funktionsknapper)
Når du tænder for enheden, vises funktionsknapperne på navigationslinjen nederst på
skærmen. Funktionsknapperne er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og
tilbageknappen. Knappernes funktioner kan variere, afhængigt af den app, der anvendes, eller
miljøet for brug.
Vis og skjul-knap
Tilbageknap
Knappen seneste
Startknap
Knap
Funktion
Vis og skjul
• Dobbelttryk for at fastgøre eller skjule navigationslinjen.
Seneste
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
Start
Tilbage
• Tryk for at vende tilbage til startskærmen.
• Tryk og hold for at starte appen Google Assistant.
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Vise eller skjule navigationslinjen
Ved hjælp af vis og skjul-knappen i venstre side af navigationslinjen, kan du indstille
navigationslinjen, så den skjules eller fastgøres til skærmen, når du bruger apps eller funktioner.
Navigationslinjen er fastgjort som standard.
Hvis du vil se filer eller bruge apps på en fuld skærm, skal du dobbelttrykke på vis og skjulknappen for at skjule navigationslinjen.
For at få vist navigationslinjen igen skal du trække opad fra bunden af skærmen.
• På visse skærme, som f.eks. startskærmen, vises navigationslinjen altid, og vis og skjulknappen vises slet ikke.
• Selv efter at du har fastgjort navigationslinjen, kan den skjules, mens du bruger visse
apps eller funktioner, som f.eks. en videoafspiller.
37
Grundlæggende brug
Tænde for skærmen ved hjælp af startknappen
Med funktionen Always On Display for altid tændt skærm kan du tænde skærmen ved at
dobbelttrykke på startknappen.
Indstille navigationslinjen
Start appen Indstillinger, tryk på Skærm → Navigationslinje, og vælg en indstilling.
• Navigationsknapper: Indstil enheden til at bruge navigationsknapperne på
navigationslinjen nederst på skærmen.
Vælg funktionen Navigationsknapper, og tryk derefter på knappen Vis og
skjul-knap for at aktivere den. Du kan tilføje en knap for at skjule eller fastgøre
navigationslinjen.
• Fuldskærmsbevægelser: Indstil enheden til at vælge en handling, når du trækker opad fra
bunden af skærmen, mens navigationslinjen er skjult.
Vælg funktionen Fuldskærmsbevægelser, og tryk derefter på knappen Hints
til håndbevægelser for at aktivere den. Du kan vise indikatorerne for de skjulte
knapper, så du kan genfinde det sted, du vil stryge op til.
• KNAPRÆKKEFØLGE: Skift rækkefølgen af knapperne på navigationslinjen.
38
Grundlæggende brug
Startskærm og skærmen apps
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her
vises widgets, genveje til apps og andet.
Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
Skærmen kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
En widget
En app
En mappe
Bixby Home-indikator. Se dit
brugerdefinerede indhold.
En skærmindikator
Favoritapps
Navigationslinje
(funktionsknapper)
39
Grundlæggende brug
Skifte mellem startskærm og skærmen apps
På startskærmen skal du stryge opad eller nedad for at åbne skærmen apps.
For at vende tilbage til startskærmen skal du stryge opad eller nedad på skærmen apps. Du kan
også trykke på startknappen eller på tilbageknappen.
Startskærm
Skærmen apps
Hvis du tilføjer appknappen på startskærmen, kan du åbne skærmen apps ved at trykke på
knappen. På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område, og derefter trykke på
Indst. for startskærm → Appknappen → Vis appknappen → ANVEND. Appknappen tilføjes
nederst på startskærmen.
Appknappen
40
Grundlæggende brug
Få vist skærmen i liggende retning
Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, tryk på Indst. for startskærm, og tryk derefter
på kontakten Kun stående tilstand for at deaktivere det.
Roter enheden, indtil den er vandret, for at få vist skærmen i liggende retning.
Flytte elementer
Tryk og hold på et element, og træk det derefter til en ny placering. Træk elementet til siden af
skærmen for at flytte det til et andet panel.
For at føje en genvej til en app på startskærmen skal du trykke på et element på skærmen apps
og derefter trække det til toppen af skærmen. Der føjes automatisk en genvej til appen på
startskærmen.
Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.
41
Grundlæggende brug
Oprette mapper
Opret mapper, og saml apps, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne apps.
1
På startskærmen eller skærmen apps skal du trykke og holde på en app, og derefter trække
den over en anden app.
2
Slip appen, når der vises en mapperamme omkring appsene.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps. Tryk på Angiv mappenavn, og
angiv et mappenavn.
• Tilføje flere apps
Tryk på TILFØJ APPS på mappen. Marker de apps, der skal tilføjes, og tryk på TILFØJ. Du kan
også tilføje en app ved at trække den til mappen.
• Flytte apps fra en mappe
Tryk og hold på en app for at trække den til en ny placering.
• Slette en mappe
Tryk og hold på en mappe, og tryk derefter på Slet mappe. Kun mappen bliver slettet.
Mappens apps bliver flyttet til skærmen apps.
42
Grundlæggende brug
Redigere startskærmen
På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område eller knibe fingrene sammen for at
få adgang til indstillingerne for redigering. Du kan angive baggrund, tilføje widgets m.v. Du kan
også tilføje, slette eller omarrangere paneler på startskærmen.
• Tilføje paneler: Stryg til venstre, og tryk derefter på
.
• Flytte paneler: Tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.
• Slette paneler: Tryk på
på panelet.
• Baggrunde: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Temaer: Skift enhedens tema. Visuelle interfaceelementer, som f.eks. farver, ikoner og
baggrunde, ændres afhængigt af det valgte tema.
• Widgets: Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger
og praktisk adgang på din startskærm. Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til
startskærmen. Widgetten føjes automatisk til startskærmen.
• Indst. for startskærm: Skift størrelsen på gitteret for at få vist flere eller færre elementer på
startskærmen m.v.
43
Grundlæggende brug
Få vist alle apps på startskærmen
Uden at bruge en separat appskærm, kan du indstille enheden til at vise alle apps på
startskærmen. På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område, og derefter trykke på
Indst. for startskærm → Startskærmlayout → Kun startskærm → ANVEND.
Du kan nu få adgang til alle dine apps ved at stryge til venstre på startskærmen.
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra skærmens
overkant for at få vist statusbjælken.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
/
Foretrukket SIM- eller USIM-kort til opkald
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPA+-netværk
/
Forbundet til LTE-netværk
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
44
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Placeringstjenester i brug
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
Lydløs tilstand aktiveret
Vibrationstilstand aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriopladning
Batteriniveau
45
Grundlæggende brug
Skærmlås
Når du trykker på tænd/sluk-tasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også
automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
Stryg i en hvilken som helst retning, når skærmen tændes, for at låse skærmen op.
Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller dobbeltrykke på startknappen
på skærmen Always On Display for at tænde skærmen.
Låst skærm
46
Grundlæggende brug
Ændre skærmlåsemetode
For at ændre skærmlåsemetoden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Låseskærm →
Skærmlåsningstype, og derefter vælge en metode.
Hvis du angiver et mønster, en PIN-kode, en adgangskode eller dine biometriske data som
skærmlåsemetode, kan du beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre andre
i at få adgang til din enhed. Når du har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en
oplåsningskode, når du vil låse den op.
• Stryg: Stryg i en vilkårlig retning på skærmen for at låse den op.
• Mønster: Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op.
• PIN-kode: Indtast en PIN-kode med mindst fire tal for at låse skærmen op.
• Adgangskode: Indtast en adgangskode med mindst fire tegn, tal eller symboler for at låse
skærmen op.
• Ingen: Undlad at angive en skærmlåsemetode.
• Ansigt: Registrer dit ansigt for at låse skærmen op. Der henvises til Ansigtsgenkendelse for
yderligere oplysninger.
• Fingeraftryk: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Der henvises til
Genkendelse af fingeraftryk for yderligere oplysninger.
Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet
oplåsningskoden forkert flere gange i træk, og når grænsen for antal forsøg. Start appen
Indstillinger, tryk på Låseskærm → Indstillinger for sikker lås, lås skærmen op ved
hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode, og tryk derefter på kontakten Autonulstil til fabrik. for at aktivere det.
47
Grundlæggende brug
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden, skriv og tegn på det, beskær det eller del det. Du
kan tage et billede af den aktuelle skærm og det område, der kan rulles i.
Sådan tager man et skærmbillede
Brug følgende metoder til at tage et skærmbillede. Skærmbillederne vil blive gemt i Galleri.
• Tag et skærmbillede via tastetryk: Tryk og hold på tasten lydstyrke ned og tænd/sluk-tasten
samtidigt.
• Tag et skærmbillede ved at stryge: Stryg hånden til venstre eller højre hen over skærmen.
• Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
• Hvis funktionen til at tage et skærmbillede ved at stryge med hånden ikke er aktiveret,
skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter
trykke på kontakten Stryg med hånden for skærmbillede for at aktivere det.
Når du har taget et skærmbillede, kan du bruge følgende muligheder på værktøjslinjen nederst
på skærmen:
• Bixby Vision: Genkend indhold ved hjælp af Bixby Vision, og søg efter relevante oplysninger.
• Skærmbillede ved rulning: Optag det aktuelle indhold og det skjulte indhold på en
langstrakt side, som f.eks. en webside. Når du trykker på Skærmbillede ved rulning, ruller
skærmbilledet automatisk ned, og der vil blive taget billeder af mere indhold.
• Tegn: Skriv eller tegn på skærmbilledet.
• Beskær: Beskær en del af skærmbilledet. Det beskårne område bliver gemt i Galleri.
• Del: Del skærmbilledet med andre.
Hvis indstillingerne ikke er synlige på det skærmbillede, du har taget, skal du starte
appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på kontakten
Smart skærmbillede for at aktivere det.
48
Grundlæggende brug
Informationspanel
Når du modtager nye meddelelser om f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises
indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne
informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal
du stryge opad på skærmen.
Du kan åbne informationspanelet, selv om skærmen er låst.
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Start Indstillinger.
Hurtigindstillingsknapper
Foretrukket SIM- eller USIM-kort
for hver indstilling.
Tryk for at åbne SIM-kortstyring.
Se meddelelsesdetaljer, og udfør
forskellige handlinger.
Slet alle meddelelser.
Åbn meddelelsesindstillinger.
49
Grundlæggende brug
Bruge hurtigindstillingsknapper
Tryk på hurtigindstillingknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg nedad i
informationspanelet for at se flere knapper.
Tryk på teksten under hver knap for at ændre funktionsindstillinger. For at se flere detaljerede
indstillinger skal du trykke og holde på en knap.
For at omorganisere knapper skal du trykke på → Knaprækkefølge, trykke og holde på en
knap og derefter trække den til en anden placering.
50
Grundlæggende brug
Indtaste tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter m.v.
• Første gang tastaturet åbnes, vises opsætningsskærmen for tastaturet. Angiv
inputsprog, tastaturtype og tastaturindstillinger, og tryk derefter på START.
• Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Yderligere tastaturfunktioner
Se flere tastaturfunktioner.
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver.
Slet tegnet til venstre.
Indtast symboler.
Skift til ny linje.
Indsæt et mellemrum.
Skifte inputsprog
Tryk på → Sprog og typer → ADMINISTRER INPUTSPROG, og vælg derefter de sprog, du
vil bruge. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at stryge til
venstre eller højre på mellemrumstasten.
51
Grundlæggende brug
Skifte tastatur
Tryk på
for at skifte tastatur.
Skift tastaturtype ved at trykke på
ønskede tastaturtype.
→ Sprog og typer, vælg et sprog og vælg derefter den
• Hvis tastaturknappen ( ) ikke vises på navigationsbjælken, skal du starte appen
Indstillinger, trykke på Generel administration → Sprog og input, og derefter
trykke på kontakten Vis tastaturknap for at aktivere det.
• På et 3x4-tastatur har hver tast tre eller fire tegn. Du kan indtaste et tegn ved at trykke
på den pågældende tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.
Yderligere tastaturfunktioner
Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller
din tjenesteudbyder.
•
•
•
: Forudse ord baseret på dine indtastninger, og se forslag til ord. For at vende tilbage til
listen med tastaturfunktioner skal du trykke på .
: Indsæt humørikoner.
: Indsæt stickers. Du kan også indsætte My Emoji-stickers, der ligner dig. Se Sådan bruges
My Emoji-stickers, mens du chatter for yderligere oplysninger.
•
: Vedhæft animerede GIF-filer.
•
: Angiv tekst via tale.
•
: Skift tastaturindstillinger.
•
→
: Tilføj et element fra udklipsholderen.
•
→
: Skift tastaturet til enkelthåndsbetjening.
52
Grundlæggende brug
Kopiere og indsætte
1
2
3
Tryk og hold på teksten.
Træk i
eller
for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
Tryk på Kopier eller Klip.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
4
Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på Indsæt.
Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på Udklipsholder og
vælge teksten.
Ordbog
Du kan slå definitioner på ord op, mens du bruger visse funktioner, f.eks. når du browser på
hjemmesider.
1
Tryk og hold på et ord, du vil slå op.
Hvis det ønskede ord ikke er markeret, skal du trække i
tekst.
2
eller
for at markere den ønskede
Tryk på Ordbog på listen med valg.
Hvis ordbogen ikke på forhånd er installeret på enheden, skal du trykke på Gå til
Administrer ordbøger →
ved siden af en ordbog for at downloade den.
3
Se definitionen i ordbogens pop op-vindue.
Tryk på for at skifte til fuldskærmsvisning. Tryk på definitionen på skærmen for at se flere
definitioner. I detaljevisning skal du trykke på for at tilføje ordet på listen over foretrukne
ord, eller du kan trykke på Søg på nettet for at bruge ordet som søgeord.
53
Apps og funktioner
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Apps
Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxyenheder.
Start appen Galaxy Apps.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på søgefeltet for at søge efter et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLÉR for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Tryk på → Indstillinger → Opdater apps automatisk for at ændre indstillingerne for
automatisk opdatering, og vælg derefter en indstilling.
54
Apps og funktioner
Play Butik
Køb og download apps.
Start appen Play Butik.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
→ Indstillinger → Opdater apps automatisk for at ændre indstillingerne
Tryk på
for automatisk opdatering, og vælg en indstilling.
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
Tryk og hold på en app, og vælg en indstilling.
• Deaktiver: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan fjernes fra enheden.
• Afinstaller: Fjern downloadede apps.
Aktivere apps
Start appen Indstillinger, tryk på Apps →
AKTIVER.
→ Deaktiveret, vælg en app, og tryk derefter på
55
Apps og funktioner
Indstille apptilladelser
For at visse apps kan fungere korrekt skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge
oplysninger på din enhed. Når du åbner en app, får du muligvis vist et pop op-vindue, hvor der
bedes om adgang til bestemte funktioner eller oplysninger. Tryk på TILLAD i pop op-vinduet for
at give appen de ønskede tilladelser.
For at få vist tilladelsesindstillinger for appen skal du starte appen Indstillinger og trykke på
Apps. Vælg en app, og tryk på Tilladelser. Du kan se appens tilladelseslister og ændre dens
tilladelser.
For at få vist eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori skal du starte
appen Indstillinger og trykke på Apps → → Apptilladelser. Vælg et element, og tryk på
kontakterne ud for de apps, der skal tildeles tilladelser.
Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene
muligvis ikke, som de skal.
Bixby
Introduktion
Bixby er en ny grænseflade, der kan kommunikere med dig. Den leverer tjenester, der gør det
lettere at bruge din smartphone.
• Bixby Home: Du kan se anbefalede tjenester og oplysninger, som Bixby leverer, ved at
analysere dine brugsmønstre og din normale brug.
• Bixby Voice: Med Bixby Voice kan du bruge stemmekommandoer for at anmode om det, du
vil.
• Bixby Vision: Du kan nemt søge efter relevante oplysninger om objekter eller placeringer
ved at bruge Bixby Vision-funktionerne.
• Reminder: Du kan oprette påmindelser for at planlægge to do-opgaver eller for at se
indhold senere.
• For at bruge Bixby-funktionen skal din enhed være tilsluttet et Wi-Fi- eller mobilt
netværk.
• For at bruge Bixby-funktionen skal du registrere dig og logge på din Samsung
account.
56
Apps og funktioner
Tryk på Bixby-tasten for at åbne Bixby Home. Tryk på tasten igen for at lukke Bixby Home.
Tryk og hold på Bixby-tasten for straks at åbne Bixby Voice. Mens du holder Bixby-tasten nede,
skal du sige det, du vil, til Bixby Voice og derefter slippe tasten. Bixby Voice vil udføre din
anmodning.
Tryk på Bixbytasten.
Tryk og
hold på Bixbytasten.
Kommende
påmindelse
Bixby Voice-ikon
Bixby Home
Bixby Voice
De tilgængelige Bixby-tjenester kan variere efter dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
57
Apps og funktioner
Starte Bixby
Når du åbner Bixby første gang, vises Bixby-introduktionssiden. Du skal registrere dig og logge
på din Samsung account i henhold til anvisningerne på skærmen samt acceptere vilkår og
betingelser.
1
Tryk på Bixby-tasten.
Bixby-tast
2
3
4
Tjek Bixby-introduktionssiden, og tryk på NÆSTE.
Vælg det ønskede sprog for at kommunikere med Bixby Voice, og tryk på BEKRÆFT.
Tryk på LOG PÅ og følg instruktionerne på skærmen for at logge på din Samsung account.
Hvis du allerede er logget på, vises dette trin ikke.
5
6
7
Tryk på UDFØRT for at afslutte registreringen af din Samsung account.
Læs og accepter vilkår og betingelser, og tryk på NÆSTE.
Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af Bixby Voice.
58
Apps og funktioner
Bixby Home
På startskærmen i Bixby kan du se anbefalede tjenester og oplysninger, som Bixby leverer, ved at
analysere dine brugsmønstre og din normale brug.
Åbne Bixby Home
1
Tryk på Bixby-tasten. Du kan også stryge til højre på startskærmen.
Skærmen Bixby Home vises.
2
Stryg opad eller nedad for at se anbefalet indhold.
Skift indstilling for Bixby-tasten.
Få adgang til yderligere valg.
Kommende påmindelse
Anbefalet indhold
3
Tryk på Bixby-tasten igen for at lukke Bixby Home. Du kan også stryge til venstre på
skærmen.
59
Apps og funktioner
Bruge anbefalet indhold på Bixby Home
Når du åbner Bixby Home, kan du se det indhold, som ofte opdateres, som Bixby-kort. Stryg opad
eller nedad for at se Bixby-kort.
For eksempel kan du på vej til kontoret om morgenen se dagens program og spille din
yndlingsmusik på Bixby Home-skærmen. Om aftenen kan du se alarmer, tjekke din daglige
aktivitet og se nyheder fra dine venner.
Indholdet og rækkefølgen af kort opdateres automatisk med et angivet interval. Stryg
nedad på skærmen for at opdatere kort manuelt.
Redigere liste over Bixby-kort
• For at fastgøre et kort til toppen af Bixby Home-skærmen skal du trykke på → Fastgør til
top. Tryk på → Frigør for at frigøre et kort.
• Tryk på → Skjul indtil videre for at skjule et kort fra listen. Du kan også trække kortet til
højre.
• Tryk på → Vis ikke igen for at stoppe med at få vist et kort på listen.
Vælge apps, der skal vises som Bixby-kort
Tilføj eller slet apps, der skal vises som kort på Bixby Home-skærmen.
På Bixby Home-skærmen trykkes på → Indstillinger → Kort, og derefter trykkes på
kontakterne ud for de elementer, der skal tilføjes eller slettes.
Hvis en app ikke er installeret på enheden, skal du installere den for at bruge den. Tryk på
→ Indstillinger → Kort på Bixby Home-skærmen, og download derefter en app.
60
Apps og funktioner
Bixby Voice
Bixby Voice er en stemmeassistent, som hjælper dig med at bruge enheden mere bekvemt.
Du kan tale til Bixby Voice eller skrive tekst. Bixby Voice starter en funktion, du anmoder om, eller
viser de oplysninger, du ønsker.
• For at bruge Bixby Voice skal din enhed være tilsluttet et Wi-Fi- eller mobilt netværk.
• For at bruge Bixby Voice skal du registrere dig og logge på din Samsung account.
Starte Bixby Voice
Starte Bixby Voice med Bixby-tasten
Når du trykker og holder på Bixby-tasten, startes Bixby Voice, og du kan begynde at lytte.
Mens du trykker og holder på Bixby-tasten, skal du sige, hvad du vil til Bixby Voice og derefter
slippe fingeren fra tasten.
Bixby Voice-ikon
(Status: Lytter)
Åbn Bixby Voice
på fuld skærm.
61
Apps og funktioner
Når du trykker på FULD SKÆRM, vises fuldskærmen i Bixby Voice. På fuldskærmen i Bixby Voice
kan du bruge følgende funktioner.
Del den aktuelle skærm.
Se din samtalehistorik.
Indstil lydstyrken på
stemmefeedback.
Min Bixby
Bixby Voice-indstillinger
Søgekommandoer.
Foreslåede kommandoer
Bixby Voice-ikon
62
Apps og funktioner
Bruge Bixby Voice
Når du siger det, du vil, til Bixby Voice, viser Bixby Voice din samtale som tekst på skærmen og
starter de tilsvarende funktioner eller viser den information, du har anmodet om.
Status: Lytter
Status: Behandler
Tilhørende funktion startet
Hvis Bixby Voice er på standby ( ), kan den ikke lytte til din stemme. Tryk
på standbystatusikonet ( ), og sig din anmodning igen, når ikonet skifter til
lyttestatusikonet ( ).
63
Apps og funktioner
Se understøttede apps og kommandoer
For at se apps, som understøttes af Bixby Voice, og de forskellige måder du kan bruge Bixby
Voice på, skal du åbne Bixby Home og trykke på → Stemmeapps og -tjenester. Du kan se de
foreslåede kommandoer for, hvordan hver enkelt app bruges. For at anvende en app skal du sige
den foreslåede kommando højt til Bixby Voice.
Deaktivere Bixby Voice
Du kan deaktivere Bixby Voice, så den ikke starter, selv om du trykker og holder på Bixby-tasten.
På Bixbys startskærm skal du trykke på → Indstillinger og trykke på Bixby Voice-kontakten for
at deaktivere den.
64
Apps og funktioner
Bixby Vision
Bixby Vision er en tjeneste, som giver oplysninger som f.eks. lignende billeder, placering, oversat
tekst og QR-koder. Bixby Vision genkender genstande hurtigt og intuitivt, også selv om du ikke
kender deres navne.
Brug følgende Bixby Vision-funktioner.
Tekst
Sted
QR-kode
Vin
Billede
• Enheden skal være koblet til et Wi-Fi- eller mobilt netværk for at kunne bruge denne
funktion.
• For at bruge denne funktion skal du registrere og logge på din Samsung account.
• De tilgængelige funktioner og søgeresultater kan variere, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, eller du opnår muligvis ikke de korrekte
søgeresultater, afhængigt af billedets størrelse, format eller opløsning.
• Samsung er ikke ansvarlig for de produktoplysninger, der leveres af Bixby Vision.
65
Apps og funktioner
Starte Bixby Vision
1
Start Bixby Vision ved hjælp af en af disse metoder.
• I appen Kamera skal du vælge tilstanden AUTO og trykke på
• I appen Galleri skal du vælge et billede og trykke på
.
.
• I appen Internet skal du trykke og holde på et billede og derefter trykke på Bixby Vision.
• Tag et skærmbillede, og vælg Bixby Vision på værktøjslinjen.
• Hvis du føjede Bixby Vision-appikonet til startskærmen og skærmen apps, skal du starte
appen Bixby Vision.
2
3
Vælg den ønskede funktion.
Hold genstanden inden for skærmen for at genkende den.
Når genstanden er genkendt, vises søgeresultaterne på skærmen.
Hvis du vil se flere oplysninger, skal du trykke på funktionsikonet eller vælge et søgeresultat.
Oversætte eller uddrage tekst
Genkend og få vist den oversatte tekst på skærmen. Du kan også uddrage tekst fra et dokument
eller en tekstfil.
Hvis du f.eks. vil vide, hvad et skilt betyder, når du er ude at rejse, kan du bruge Bixby Visionfunktioner. Enheden vil oversætte teksten på skiltet til det sprog, du vælger.
1
2
Når du har det ønskede billede eller den ønskede genstand, skal du starte Bixby Vision.
Vælg
, og hold objektet inden for skærmen for at genkende det.
Den oversatte tekst vises på skærmen.
• Udtræk tekst ved at trykke på
. Du kan dele eller gemme den uddragne tekst.
• For at ændre kilde- eller målsprog skal du trykke på sprogindstillingspanelet øverst på
skærmen.
66
Apps og funktioner
Søge efter lignende billeder
Søg efter billeder online, der ligner den genkendte genstand. Du kan få vist forskellige billeder
med egenskaber i lighed med genstanden, såsom farve eller form.
Hvis du f.eks. gerne vil kende titlen på et foto eller et billede, kan du bruge Bixby Visionfunktioner. Enheden søger efter og viser dig relaterede oplysninger eller billeder med lignende
egenskaber.
1
2
3
Når du har det ønskede billede eller den ønskede genstand, skal du starte Bixby Vision.
Vælg
Tryk på
, og hold objektet inden for skærmen for at genkende det.
, eller vælg et søgeresultat på skærmen.
Lignende billeder bliver vist.
Søge efter steder i nærheden
Søg efter landmærker eller information om steder i nærheden ved at genkende din aktuelle
placering.
Hvis du f.eks. vil søge efter caféer i nærheden af et landmærke, skal du bruge Bixby Visionfunktionerne. Enheden vil søge efter og vise dig caféer i nærheden.
1
2
Når du har det ønskede landmærke eller den ønskede genstand, skal du starte Bixby Vision.
Vælg
, og hold landmærket eller stedet inden for skærmen for at genkende det.
Du kan få vist grundlæggende oplysninger om steder i nærheden.
Når du flytter enheden, vises de steder i nærheden, som er i det område, som kameraet er
vendt imod, på skærmen.
Hvis du bruger Bixby Vision med kameraet, kan du få vist din aktuelle placering og
vejrinformation. Ret kameraet ned mod jorden for at få vist din aktuelle placering på
kortet. Ret kameraet op mod himlen for at få vist den aktuelle vejrinformation.
3
Tryk på
, eller vælg et søgeresultat på skærmen.
Enheden viser oplysninger om steder i nærheden.
67
Apps og funktioner
Søge efter vinoplysninger
Registrer oplysninger fra en vinetiket, og søg efter oplysninger om vinen.
Hvis du f.eks. finder din yndlingsvin eller ønsker at vide mere om en vin, kan du bruge Bixby
Vision-funktioner.
1
2
3
Når du har det ønskede billede eller den ønskede genstand, skal du starte Bixby Vision.
Vælg
, og hold vinetiketten inden for skærmen for at genkende den.
Tryk på
, eller vælg et søgeresultat på skærmen.
Oplysningerne om vinetiketten vises.
Læse QR-koder
Genkend QR-koder, og se mange forskellige oplysninger, f.eks. websteder, fotos, videoer, kort og
visitkort.
1
2
Når du har det ønskede billede eller den ønskede genstand, skal du starte Bixby Vision.
Vælg
, og hold QR-koden inden for skærmen for at genkende den.
Oplysningerne forbundet med QR-koden vises.
Download af yderligere funktioner
Du kan downloade forskellige Bixby Vision-funktioner.
Tryk på
→ TILF. på Bixby Vision-skærmen og download apps eller funktioner.
68
Apps og funktioner
Reminder
Du kan oprette påmindelser for at planlægge to do-opgaver eller for at se indhold senere. Du
modtager meddelelser ved det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering for
hver enkelt påmindelse.
• For at få mere nøjagtige meddelelser skal du oprette forbindelse til et Wi-Fi- eller
mobilt netværk.
• For at bruge denne funktion i fuldt omfang skal du registrere dig og logge på din
Samsung account.
• GPS-funktionen skal være aktiveret for at kunne benytte påmindelser om placering.
Starte Reminder
Du kan starte Reminder fra Bixby Home.
1
Tryk på Bixby-tasten. Du kan også stryge til højre på startskærmen.
Skærmen Bixby Home vises.
2
Tryk på KOM I GANG på kortet KOMMENDE PÅMINDELSER.
Introduktionssiden til Reminder vises.
Tilføj appikonet på
startskærmen.
69
Apps og funktioner
3
Tryk på START.
Hvis funktionen Tilføj Reminder på startskærm er markeret, kan du starte appen Reminder
( ) fra startskærmen.
Oprette påmindelser
Opret påmindelser med forskellige metoder. En påmindelse vil give dig et varsel, hvis du opretter
en påmindelse med et bestemt tidspunkt eller et bestemt sted. Du kan også gemme forskellige
typer indhold, f.eks. et enkelt notat eller en websideadresse, og se det senere.
Du kan for eksempel oprette en påmindelse om, at du skal 'vande blomsterne, når du kommer
hjem'.
1
2
3
4
Start appen Reminder.
5
Tryk på GEM for at gemme påmindelsen.
Tryk på Skriv en påmindelse, og indtast 'Vand blomsterne'.
Tryk på Angiv betingelser → Vælg et sted, og angiv placeringen til hjemme.
Tryk på NÅR JEG ANKOMMER TIL → UDFØRT.
Når du kommer hjem, vises meddelelsen 'Vand blomsterne’.
70
Apps og funktioner
Kontrollere påmindelsesmeddelelser
På det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering vises et pop op-vindue med
en meddelelse. Tryk på FULDFØR eller SLUMRE.
Se liste med påmindelser
Start appen Reminder for at se listen over påmindelser. Vælg en påmindelse for at få vist detaljer
om påmindelsen.
71
Apps og funktioner
Angive detaljer vedrørende påmindelser
Tilføj eller rediger detaljer vedrørende påmindelser, f.eks. hyppighed, dato og tidspunkt eller
placering.
1
Vælg en påmindelse, du vil redigere, og tryk på REDIGER. Alternativt kan du stryge til højre
på en påmindelse og trykke på Rediger.
2
Rediger betingelserne, og tryk på GEM.
Oplysninger om påmindelse
Tjekliste
Betingelser for påmindelse
Gentagelsesinterval
Tilføj et billede.
Fuldføre påmindelser
Marker påmindelser, som du ikke behøver at blive mindet om, som fuldførte.
På listen med påmindelser skal du vælge en påmindelse og trykke på FULDFØR. Alternativt kan
du stryge til venstre på en påmindelse.
Gendanne påmindelser
Gendan påmindelser, der er fuldførte.
1
2
På listen med påmindelser skal du trykke på → Fuldført → REDIGER.
Marker elementer, der skal gendannes, og tryk på GENDAN.
Påmindelser vil blive føjet til listen med påmindelser, og du modtager påmindelser på de
forudindstillede tidspunkter.
Slette påmindelser
For at slette en påmindelse skal du stryge til højre på en påmindelse og trykke på Slet. For at
slette flere påmindelser skal du trykke og holde på en påmindelse, markere påmindelser, der skal
slettes, og derefter trykke på SLET.
72
Apps og funktioner
Telefon
Introduktion
Foretag eller besvar stemme- og videoopkald.
Foretage opkald
1
Start appen Telefon, og indtast et telefonnummer.
Hvis tastaturet ikke vises på skærmen, så tryk på
2
Tryk på
eller
videoopkald.
for at åbne tastaturet.
for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på
for at foretage et
Få adgang til yderligere valg.
Opret en ny kontakt.
Føj nummeret til en eksisterende
kontakt.
Se eksempel på telefonnummeret.
Slet tegnet til venstre.
Skjul tastaturet.
73
Apps og funktioner
Foretage opkald fra opkaldslister, kontaktlister eller steder
Tryk på SENESTE, KONTAKTER eller STEDER, og stryg derefter mod højre på en kontakt eller et
telefonnummer for at foretage et opkald.
Hvis denne funktion er deaktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede
funktioner, og derefter trykke på kontakten Stryg f. at ringe/sende beskeder for at aktivere det.
Ringe op med hurtigopkald
Angiv hurtigopkaldsnumre for hurtigt at foretage opkald.
Angiv et nummer til hurtigopkald ved at trykke på KONTAKTER → → Hurtigopkaldsnumre,
vælg et hurtigopkaldsnummer, og tilføj et telefonnummer.
For at foretage et opkald skal du trykke og holde på hurtigopkaldsnummeret på tastaturet.
For hurtigopkaldsnumre fra 10 og op skal du først trykke det første ciffer eller de første cifre i
nummeret, og derefter trykke og holde på det sidste ciffer.
Hvis du f.eks. angiver nummeret 123 som et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på 1, trykke på
2 og derefter trykke og holde på 3.
Foretage opkald fra den låste skærm
Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
Foretage et internationalt opkald
1
2
3
Tryk på
for at åbne tastaturet, hvis det ikke vises på skærmen.
Tryk og hold på 0, indtil tegnet + vises.
Indtast landekoden, områdekoden og telefonnummeret, og tryk derefter på
74
eller
.
Apps og funktioner
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække linjen SEND BESKED
opad. Du kan sende en tekstbesked eller en sticker for at afvise et opkald. Hvis Tilføj påmindelse
er valgt, gemmes en påmindelse, så du får besked om det afviste opkald en time senere.
For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du starte appen Telefon, trykke på →
Indstillinger → Hurtige afvisningsbeskeder, indtaste en besked og derefter trykke på .
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises ikonet
på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen
over ubesvarede opkald. Alternativt skal du starte appen Telefon og trykke på SENESTE for at se
ubesvarede opkald.
Blokere telefonnumre
Bloker opkald fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
2
Start appen Telefon, og tryk på → Indstillinger → Bloker numre.
Tryk på
, vælg kontakter, og tryk på UDFØRT.
Du kan manuelt angive et nummer ved at trykke på Indtast telefonnummer, indtaste et
telefonnummer og derefter trykke på .
Når blokerede numre forsøger at kontakte dig, modtager du ikke meddelelser. Opkaldene bliver
logget i opkaldsloggen.
Du kan også blokere for indgående opkald fra personer, der ikke viser deres opkalds-id.
Tryk på kontakten Bloker opkald fra ukendte numre for at aktivere funktionen.
75
Apps og funktioner
Valgmuligheder under opkald
Hvis området omkring det bageste kamera og sensoren til genkendelse af fingeraftryk
tildækkes, kan der opstå uventet støj under et opkald. Fjern tilbehør, som f.eks.
skærmbeskytteren eller stickers, fra området omkring det bageste kamera.
Under et stemmeopkald
Du kan gøre følgende:
•
: Få adgang til yderligere valg.
• Tilføj opkald: Foretag et andet opkald. Det første opkald vil blive sat på hold. Når du afslutter
det andet opkald, genoptages det første opkald.
• Ekstra lyds.: Forøg lydstyrken.
• Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Når du bruger højttalertelefonen, skal
du tale ind i mikrofonen øverst på din enhed og holde enheden væk fra dine ører.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Tastatur/Skjul: Åbn eller skjul tastaturet.
•
: Afbryd samtalen.
Under et videoopkald
Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:
•
: Få adgang til yderligere valg.
• Kamera: Slå kameraet fra, så den anden person ikke kan se dig.
• Skift: Skift mellem forreste og bageste kamera.
•
: Afbryd samtalen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Når du bruger højttalertelefonen, skal
du tale ind i mikrofonen øverst på din enhed og holde enheden væk fra dine ører.
76
Apps og funktioner
Føje et telefonnummer til Kontakter
Føje et telefonnummer til kontakter ved brug af tastaturet
1
2
Start appen Telefon.
Indtast nummeret.
Hvis tastaturet ikke vises på skærmen, så tryk på
3
for at åbne tastaturet.
Tryk på OPRET KONTAKT for at oprette en ny kontakt, eller tryk på OPD. EKSISTER. for at føje
et nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et telefonnummer til kontakter fra opkaldslisten
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på SENESTE.
Tryk på en opkalders billede, eller indtast et telefonnummer → Detaljer.
Tryk på Opret kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opd. eksister. for at føje et
nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et tag til et telefonnummer
Du kan føje tags til numre uden at gemme dem i Kontakt. På den måde kan du få vist de
opkaldende personers oplysninger, når de ringer, selv om du ikke har dem anført i Kontakt.
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på SENESTE.
Tryk på en opkalders billede, eller indtast et telefonnummer → Detaljer.
Tryk på Tilføj tag, indtast et tag, og tryk derefter på UDFØRT.
Når der kommer et opkald fra det pågældende nummer, vises tagget neden under
nummeret.
77
Apps og funktioner
Kontakter
Introduktion
Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.
Tilføje kontakter
Oprette en ny kontakt
1
2
Start appen Kontakter, tryk på
, og vælg derefter en lagerplacering.
Angiv kontaktoplysninger.
Vælg en lagerplacering.
Tilføj et billede.
Angiv kontaktoplysninger.
Åbn flere informationsfelter.
Typen af information, du kan gemme, afhænger af den valgte lagerplacering.
3
Tryk på GEM.
78
Apps og funktioner
Importere kontakter
Tilføj kontakter ved at importere dem fra andre lagerplaceringer til din enhed.
1
Start appen Kontakter, og tryk på → Administrer kontakter → Importer/eksporter
kontakter → IMPORTER.
2
3
4
Vælg en lagerplacering, du vil importere kontakter fra.
Marker VCF-filer eller kontakter, der skal importeres, og tryk på UDFØRT.
Vælg en lagerplacering, du vil gemme kontakter i, og tryk på IMPORTER.
Synkronisere kontakter med dine internetkonti
Synkroniser kontakterne i din enhed med onlinekontakter, der er gemt i dine internetkonti,
såsom din Samsung account.
1
Start appen Indstillinger, tryk på Sky og konti → Konti, og vælg den konto, der skal
synkroniseres med.
2
Tryk på Synkroniser konto, og tryk på kontakten Synkroniser Kontakter for at aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kontakter for at aktivere det.
Søge efter kontakter
Start appen Kontakter.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
79
Apps og funktioner
Tryk på kontaktens billede, eller tryk på kontaktens navn → Detaljer. Gør ét af følgende:
•
: Føj til favoritkontakter.
•
/
•
: Skriv en besked.
•
: Skriv en e-mail.
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg.
1
2
3
Start appen Kontakter, og tryk på → Del.
Vælg kontakter, og tryk på DEL.
Vælg en delingsmetode.
Gemme og dele profil
Gem og del dine profilinformationer, såsom dit billede og din statusbesked, med andre ved at
bruge profildelingsfunktionen.
• Profildelingsfunktionen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Profildelingsfunktionen er kun tilgængelig for kontakter, der har aktiveret
profildelingsfunktionen på deres enhed.
1
2
3
Start appen Kontakter, og vælg din profil.
Tryk på REDIGER, rediger din profil, og tryk på GEM.
Tryk på → Profildeling, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.
For at bruge profildelingsfunktionen skal dit telefonnummer være verificeret. Du kan se dine
kontakters opdaterede profilinformationer i Kontakter.
Hvis du vil ændre omfanget af kontakter, som du vil dele din profil med, skal du trykke på
Del med, vælge et element og derefter vælge en mulighed.
80
Apps og funktioner
Oprette grupper
Du kan tilføje grupper, som f.eks. familie eller venner, og styre kontakter gruppevis.
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på Grupper → OPRET.
Angiv et gruppenavn.
For at indstille gruppens ringetone skal du trykke på Grupperingetone og vælge en
ringetone.
3
Tryk på Tilføj medlem, og vælg de kontakter, der skal tilføjes i gruppen, og tryk derefter på
UDFØRT.
4
Tryk på GEM.
Sende en gruppebesked
Du kan sende en gruppebesked til en gruppes medlemmer samtidigt.
Åbn appen Kontakter, tryk på Grupper, vælg en gruppe, og tryk derefter på → Send besked.
Flette dublerede kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagerplaceringer eller synkroniserer kontakter med andre
konti, kan din kontaktliste indeholde dublerede kontakter. Flet de dublerede kontakter til én liste
for at strømline din kontaktliste.
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på → Administrer kontakter → Flet kontakter.
Marker kontakter, og tryk på FLET.
Slette kontakter
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på → Slet.
Vælg kontakter, og tryk på SLET.
Slet kontakter én ad gangen ved at åbne kontaktlisten og trykke på kontaktens billede, eller tryk
på kontaktens navn → Detaljer. Tryk derefter på → Slet.
81
Apps og funktioner
Beskeder
Introduktion
Send og se beskeder efter samtale.
Sende beskeder
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer.
1
2
3
Start appen Beskeder, og tryk på
.
Tilføj modtagere, og tryk på START.
Indtast en besked.
Optag og send en talebesked ved at trykke og holde på
eller , indtal din besked og
slip med fingeren. Optagelsesikonet vises kun, mens tastaturet er skjult.
Få adgang til yderligere valg.
Modtager
Foretag et opkald til modtageren.
4
Tryk på
Vedhæft filer.
Send beskeden.
Indtast en besked.
Indsæt stickers.
eller
for at sende beskeden.
82
Apps og funktioner
Sende My Emoji-stickers
Du kan sende My Emoji-stickers, der ligner dig, via beskeder.
Mens du skriver en besked, skal du trykke på eller på Samsung-tastaturet og derefter
trykke på My Emoji-ikonet. Du vil se My Emoji-stickers. Vælg den sticker, du vil bruge.
My Emoji-stickers vises, når du har oprettet My Emoji i appen Kamera. Se Oprette My
emoji for yderligere oplysninger.
83
Apps og funktioner
Se beskeder
Beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer.
1
2
3
Start appen Beskeder, og tryk på SAMTALER.
Vælg en kontaktperson på beskedlisten.
Se din samtale.
To reply to the message, tap Enter message, enter a message, and then tap Indtast besked,
indtaste en besked og derefter trykke på
eller
.
For at justere skriftstørrelsen, spred da to fingre fra hinanden eller knib fingrene sammen på
skærmen.
Blokere uønskede beskeder
Bloker beskeder fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
Start appen Beskeder, og tryk på → Indstillinger → Bloker for numre og beskeder →
Bloker numre.
2
Tryk på INDBAKKE, og vælg en kontakt. Eller tryk på KONTAKTER, vælg kontakter, og tryk
derefter på UDFØRT.
Du kan manuelt angive et nummer ved at trykke på Indtast nummer, indtaste et nummer
og derefter trykke på .
84
Apps og funktioner
Angive meddelelse om besked
Du kan ændre meddelelseslyd, skærmindstillinger m.v.
1
Start appen Beskeder, tryk på → Indstillinger → Meddelelser, og tryk derefter på
kontakten for at aktivere det.
2
Skift meddelelsesindstillingerne.
Indstille påmindelse om besked
Du kan indstille et varsel til et bestemt interval, så du får at vide, at du har ikke-sete
meddelelser. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på
Tilgængelighed → Meddelelsespåmindelse, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.
Tryk derefter på kontakten Beskeder for at aktivere det.
Slette beskeder
1
2
3
Start appen Beskeder, og tryk på SAMTALER.
Vælg en kontaktperson på beskedlisten.
Tryk og hold på en besked og tryk dernæst på Slet.
Slet flere beskeder ved at markere de beskeder, du ønsker at slette.
4
Tryk på SLET.
85
Apps og funktioner
Internet
Introduktion
Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem
adgang til dem.
Visning af websider
1
2
3
Åbn mappen Samsung, og start appen Internet.
Tryk på adressefeltet.
Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på Gå.
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Stryg mod venstre eller højre i adressefeltet for hurtigt at skifte mellem faner.
Føj et bogmærke til den aktuelle
webside.
Få adgang til yderligere valg.
Opdater den aktuelle webside.
Åbn startsiden.
Se dine bogmærker, gemte
websider og seneste
browserhistorik.
Hurtigmenu
Åbn browserens
faneadministration.
Gå fra side til side.
86
Apps og funktioner
Bruge hemmelig tilstand
I hemmelig tilstand kan du administrere faner, bogmærker og gemte sider. Du kan låse
hemmelig tilstand med en adgangskode og dit fingeraftryk.
Aktivere hemmelig tilstand
På værktøjslinjen nederst på skærmen skal du trykke på Faner → AKTIVER HEMMELIG
TILSTAND. Hvis du bruger denne funktion for første gang, skal du angive, om du vil bruge en
adgangskode til hemmelig tilstand.
I hemmelig tilstand skifter enheden farverne på værktøjslinjerne.
I hemmelig tilstand kan du ikke bruge visse funktioner, f.eks. optagelse af skærmbillede.
Ændre sikkerhedsindstillinger
Du kan ændre din adgangskode eller låsemetoden.
Tryk på → Indstillinger → Fortrolighed → Hemmelig tilstand-sikkerhed → Skift
adgangskode. Hvis du vil bruge dit registrerede fingeraftryk som låsemetode sammen med
adgangskoden, skal du trykke på kontakten Fingeraftryk for at aktivere det. Se Genkendelse af
fingeraftryk for at få flere oplysninger om brug af fingeraftryk.
Deaktivere hemmelig tilstand
På værktøjslinjen nederst på skærmen skal du trykke på Faner → DEAKTIVER HEMMELIG
TILSTAND.
87
Apps og funktioner
E-mail
Oprette e-mailkonti
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
1
2
Åbn mappen Samsung, og start appen E-mail.
Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på LOG PÅ.
Du kan registrere en konto manuelt ved at trykke på MANUEL OPSÆTN.
3
Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på
→
→ Tilføj konto.
Hvis du har mere end én e-mailkonto, kan du angive den ene som standardkonto. Tryk på
→ → Angiv standardkonto.
→
Sende e-mails
1
2
3
Tryk på
for at skrive en e-mail.
Tilføj modtagere, og indtast en e-mailemnelinje og -tekst.
Tryk på SEND for at sende e-mailen.
Læse mails
Når E-mail er åben, henter enheden automatisk nye e-mails. Vil du hente e-mails manuelt, skal
du stryge nedad øverst på e-maillisten.
Tryk på en e-mail på skærmen for at læse den.
Hvis e-mailsynkronisering er deaktiveret, kan du ikke hente nye e-mails. For at aktivere
e-mailsynkronisering skal du trykke på → → din kontos navn og derefter trykke
på kontakten Synk. konto for at aktivere det.
88
Apps og funktioner
Kamera
Introduktion
Tag fotos og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage fotos af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
Start af kamera
Brug følgende metoder til at starte kamera:
• Start appen Kamera.
• Tryk på tænd/sluk-tasten to gange hurtigt.
• Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
• Visse metoder er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller
din tjenesteudbyder.
• Visse kamerafunktioner er ikke tilgængelige, hvis du vælger appen Kamera på den
låste skærm, eller hvis skærmen er slukket, mens skærmlåsemetoden er angivet.
• Hvis de billeder, du tager, er slørede, skal du rengøre kameralinsen og prøve igen.
89
Apps og funktioner
Grundlæggende optagelse
Tage fotos eller optage videoer
1
2
Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
Tryk på
for at tage et foto, eller tryk på
for at optage en video.
Aktiver eller
deaktiver
ultrabred linse.
2x optisk zoom
Optagelsestilstande
Skift mellem
forreste og
bageste kamera.
Miniatureeksempel
Nuværende tilstand
Tag et foto.
Optag en video.
Kameraindstillinger
Bixby Vision
Indstillinger til
aktuel
optagelsestilstand
• Vil du justere lysstyrken for fotos eller videoer, skal du trykke på skærmen. Når
justeringslinjen vises, skal du trække på justeringslinjen hen mod eller .
• Tryk på
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på. Hvis du vil bruge tilstanden automatisk fokus, skal du trykke på .
90
Apps og funktioner
• Eksempelskærmen kan være anderledes, afhængigt af optagelsestilstanden og det
anvendte kamera.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen ikke er beskadiget eller snavset. I modsat fald vil enheden måske
ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
• Enhedens kamera indeholder et vidvinkelobjektiv. Der kan forekomme mindre
forvrængninger på vidvinkelfotos eller videoer, hvilket ikke angiver problemer med
enhedens ydeevne.
• Den maksimale optagelsestid kan blive reduceret, når du optager en video med høj
opløsning.
Zoome ind og ud
Brug forskellige metoder til at zoome ind eller ud.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at
zoome ud.
• Brug 2x optisk zoom for at opnå skarpe billeder, selv når du zoomer ind på et fjerntliggende
motiv. På eksempelskærmen trykkes på .
• Zoomfunktionerne er kun tilgængelige, når det bageste kamera bruges.
• Den 2x optiske zoom fungerer muligvis ikke i omgivelser med lav belysning.
Brug af ultrabred linse
Med den ultrabrede linse kan du tage et meget bredere og skarpere foto end med den
almindelige linse. Brug denne tilstand til at tage et billede i liggende retning.
• Tryk på
på eksempelskærmen for at bruge funktionen Ultrabred linse.
• Hvis du ikke vil bruge denne funktion, skal du trykke på
på eksempelskærmen.
Denne funktion er kun tilgængelig i tilstandene AUTO og FARVEOPTIMERING.
91
Apps og funktioner
Redigere listen med optagelsestilstande
Du kan også redigere optagelsestilstande på eksempelskærmen.
1
Tryk på → Rediger kameratilstande → Bageste kamera eller Forreste kamera på
eksempelskærmen.
Du kan også trykke og holde på listen med optagelsestilstande på eksempelskærmen.
2
Marker de tilstande, du vil bruge.
For at ændre rækkefølgen af optagelsestilstande træk da
til en anden placering.
Liste med
optagelsestilstande
Bageste kamera
92
Forreste kamera
Apps og funktioner
Tilføje en anden kameraknap
Føj en anden kameraknap til det sted på skærmen, du ønsker, for lettere at tage billeder.
Træk
til eksempelskærmen.
Hvis en anden kameraknap ikke er blevet tilføjet, skal du trykke på på
eksempelskærmen og trykke på kontakten Flydende kameraknap for at aktivere det.
Indstille kameraknappens handling
Du kan tage en serie af billeder eller oprette en animeret GIF ved at trykke og holde på
kameraknappen.
Tryk på → Hold på kameraknappen for at på eksempelskærmen, og vælg den handling, du
vil bruge.
• Tag billede: Tag et foto.
• Tag burst-optagelse: Tag en serie fotos.
• Opret GIF-kode: Opret en animeret GIF med sekventielle fotos, du har taget.
Funktionerne Tag burst-optagelse og Opret GIF-kode er kun tilgængelige i visse
optagelsestilstande.
93
Apps og funktioner
Brug af funktionerne fokus og eksponering
Låse fokussen (AF) og eksponeringen (AE)
Du kan låse fokus eller eksponering for et valgt område med henblik på at forhindre kameraet i
automatisk at foretage justeringer på baggrund af ændringer i motivet eller lyskilderne.
Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og
eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et foto.
Denne funktion er kun tilgængelig i tilstandene AUTO og PRO.
SUPERSLOW
Super slowmotion er en funktion, der optager et hurtigt passerende øjeblik i langsom
gengivelse, så du kan have glæde af det senere. Når videoen er optaget, tilføjes baggrundsmusik
automatisk.
Sådan optager du i super slowmotion
Du kan optage videoer i super slowmotion i tilstanden Superslow.
Tryk på SUPERSLOW på listen med optagelsestilstande.
Se oplysninger.
SUPERSLOW
Kameraindstillinger
Begynd at optage en video.
94
Apps og funktioner
• Brug denne funktion på steder med tilstrækkeligt lys. Når du optager en video
indendørs med utilstrækkelig eller dårlig belysning, kan nogle af de følgende
situationer opstå:
– – Skærmen kan se mørk ud på grund af den ringe belysning.
– – Skærmen kan flimre under visse lysforhold, såsom lysstofrør.
• Optagelsen af videoer i super slowmotion kan starte på et utilsigtet tidspunkt, hvis
f.eks. følgende forhold gælder:
– – Når enheden rystes.
– – Når en anden genstand bevæger sig i nærheden af motivet i
detekteringsområdet.
– – Ved optagelse i blinkende lys, som f.eks. lysstofrør.
– – Ved optagelse på uoplyste steder, hvor der opstår støj.
Optage videoer i super slowmotion
Optag en kort video ved at indfange et øjeblik, hvor motivet bevæger sig.
1
2
Tryk på SUPERSLOW på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
.
Enheden vil indfange øjeblikket i super slowmotion og gemme det som en kort video.
95
Apps og funktioner
Afspille super slowmotion-videoer
Vælg en super slowmotion-video, og tryk på
.
Vilkårlig baggrundsmusik vil automatisk ledsage videoen under afspilning.
Redigere super slowmotion-videoer
På afspilningsskærmen kan du redigere videoen og gemme den som en anden fil eller dele den.
Slå super
slowmotion-effekten til
eller fra.
Få vist super
slowmotion-afsnit.
Skift baggrundsmusikken.
Beskær et afsnit.
•
: Vælg og se et super slowmotion-afsnit af videoen. Hvis du ønsker at slå super
slowmotion-effekten fra, skal du trykke på . Når du trykker og holder på et afsnit, kan du
gemme det som en separat fil eller dele det.
•
: Klip et afsnit ud. Træk startparentesen og slutparentesen til de ønskede punkter for at
vælge det afsnit, du vil beholde.
Startparentes
•
Slutparentes
: Skift baggrundsmusikken.
96
Apps og funktioner
Dele klip i super slowmotion
1
Vælg en super slowmotion-video, og træk opad på videoeksempelskærmen.
Korte klip med forskellige effekter vises nu.
2
3
Vælg det klip, du ønsker, og tryk på DEL.
Vælg et filformat og en delingsmetode.
• Visse sociale netværkstjenester og messenger-apps understøtter måske ikke
delingsfunktionen.
• Denne funktion er kun tilgængelig for uredigerede originale videoer optaget i super
slowmotion.
97
Apps og funktioner
LIVE-FOKUS
Med det firdobbelte kamera kan du tage billeder med lille dybdeskarphed, hvor baggrunden er
ude af fokus, og motivet står skarpt.
Tage knivskarpe portrætter ved hjælp af live-fokusfunktionen
Juster niveauet for baggrundssløring på eksempelskærmen, og tag et billede, som fremhæver
motivet.
• Brug denne funktion på steder med tilstrækkeligt lys.
• Baggrundssløringen fungerer muligvis ikke korrekt under følgende betingelser:
– – Enheden eller motivet bevæger sig.
– – Motivet er tyndt eller transparent.
– – Motivet har en farve eller et mønster, der minder om baggrunden.
– – Motivet eller baggrunden er utydeligt.
1
2
Tryk på LIVE-FOKUS på listen med optagelsestilstande.
Træk justeringsbjælken for baggrundssløring til venstre eller højre, og juster
sløringsniveauet.
98
Apps og funktioner
3
Hvis Live-fokus er klar. vises på eksempelskærmen, tryk da på
for at tage et billede.
LIVE-FOKUS
Justeringslinjen til sløring af
baggrund
Redigere baggrunden for live-fokusbilleder
Du kan også redigere baggrundens sløringsniveau for et billede, der er taget med livefokusfunktionen. Når baggrundsbelysningen vises som slørede punkter, kan du ændre formen
af baggrundssløringen. Vælg en form, f.eks. et hjerte, en stjerne eller en blomst, for at dekorere
billedet og få det til at se anderledes ud.
1
Vælg et billede, som er taget med live-fokusfunktionen, og tryk på JUSTER
BAGGRUNDSSLØR.
2
For manuelt at justere baggrundens sløringsniveau skal du trække justeringsbjælken for
baggrundssløring til højre eller venstre.
For at ændre baggrundssløringens form skal du trække effektlisten til venstre eller højre og
vælge den ønskede effekt. Effektlisten vises kun, hvis billedet har sløringsform i baggrunden.
99
Apps og funktioner
Juster
baggrundens
sløringsniveau.
Ændr
baggrundssløringens
form.
3
Tryk på
for at gemme fotoet.
AR EMOJI
Skab en My Emoji, der ligner dig selv. Du kan nu sende stickers, som du har lavet med My Emoji,
som kan live dine samtaler lidt op.
Når du tager billeder og videoer, kan du bruge AR EMOJIS, såsom My Emoji eller live-stickers, der
efterligner dine udtryk.
Oprette My emoji
Lav en My Emoji, der ligner dig. My Emoji-stickers med forskellige udtryk genereres automatisk.
1
2
Tryk på AR EMOJI → Opret My Emoji på listen med optagelsestilstande.
Tilpas dit ansigt til skærmen, og tryk på
for at tage et billede.
100
Apps og funktioner
3
4
Vælg My Emojis køn, og tryk på NÆSTE.
Dekorer My Emoji.
For at redigere detaljer, såsom øjenfarve eller ansigtsform, tryk da på
5
.
Tryk på GEM.
Når der vises et pop op-vindue, tryk da på Gem My Emoji-stickers i Galleri og tryk på OK.
AR EMOJI
Rediger
detaljerede
indstillinger.
Opret My
Emoji.
Rediger
grundlæggende
indstillinger.
Du kan bruge funktionen AR EMOJI med både det forreste og det bageste kamera. Hvis
du bruger det bageste kamera, vil det automatisk skifte til det forreste kamera. For at
skifte mellem kameraerne stryg da opad eller nedad eller tryk på .
Slette My Emoji
Tryk og hold på den My Emoji, du vil slette, og tryk på
101
.
Apps og funktioner
Live-stickers
Tag billeder og optag videoer med forskellige live-stickers. Efterhånden som du bevæger dit
ansigt, vil stickers spore dine bevægelser. Du kan også optage en herlig, sjov sticker, som bliver
ved med at bevæge sig i en video.
1
2
Tryk på AR EMOJI på listen med optagelsestilstande.
3
Tryk på
Tryk på
eller
, og vælg den ønskede sticker.
for at tage et foto, eller tryk på
for at optage en video.
Påføre stickers vilkårligt
Du kan påføre stickers vilkårligt i stedet for at vælge en fra listen med stickers.
Tryk på Tilf. flere gange, indtil den ønskede sticker vises.
102
Apps og funktioner
Sådan bruges My Emoji-stickers, mens du chatter
Du kan bruge My Emoji-stickers under en samtale via beskeder eller på et socialt netværk.
1
2
3
Tryk på
på Samsung-tastaturet.
Tryk på ikonet My Emoji.
Vælg en af My Emoji-stickerne.
My Emoji-stickeren vil blive indsat.
My Emoji-ikon
Slette My Emoji-stickers
På Samsung-tastaturet skal du trykke på og trykke på
Emoji-stickers, du vil slette, og tryk på SLET.
103
nederst på tastaturet. Vælg de My
Apps og funktioner
FARVEOPTIMERING
Din enhed vil automatisk justere farveindstillingerne, efter et emne eller en scene er blevet
genkendt, såsom mennesker, mad eller nattescene.
Når kameraet genkender et emne eller en scene, vil et ikon blive vist på skærmen og den
optimerede farve vil blive anvendt.
Tryk på FARVEOPTIMERING på listen med optagelsestilstande.
Se oplysninger.
Fejldetektering
Hvis et billede ikke er blevet godt, vil enheden give dig besked om at tage billedet igen.
Hvis nogen blinker eller er sløret på billederne, eller hvis der er snavs på linsen, vises en
meddelelse efter du har taget billedet.
Hvis du ikke ønsker at bruge denne funktion, tryk da på
på kontakten Fejlregistrering for at deaktivere det.
104
på eksempelskærmen og tryk
Apps og funktioner
Bruge optagelsestilstande
For at ændre optagelsestilstand skal du trække listen med optagelsestilstande til venstre eller
højre, eller stryge til venstre eller højre på eksempelskærmen.
Vælg den optagelsestilstand, du ønsker.
Autotilstand
Med automatisk tilstand kan kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den bedste
fototilstand.
Tryk på AUTO på listen med optagelsestilstande.
Skønhedstilstand
Tag et billede, hvor hudtonerne er gjort lysere, og ansigtstrækkene er ændret.
Tryk på SKØNHED på listen med optagelsestilstande.
For at vælge skønhedseffekten trykkes på , og herefter træffes et valg. Der henvises til
Anvende skønhedseffekter for yderligere oplysninger.
Protilstand
Tag billeder og optag videoer, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som
f.eks. eksponeringsværdi og ISO-værdi.
Tryk på PRO på listen med optagelsestilstande. Foretag valg, tilpas indstillingerne, og tryk
derefter på
for at tage et foto, eller tryk på
for at optage en video.
Tilgængelige indstillinger
•
: Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor
modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
•
: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til
stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller
dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
•
: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Du
kan indstille farvetemperaturen.
105
Apps og funktioner
Panoramatilstand
Brug panoramatilstand til at tage en række billeder og sætte dem sammen for at skabe et bredt
landskabsbillede.
Benyt disse tip for at få det bedste billede med panoramatilstand:
• Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
• Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger. Hvis eksempelbilledet
ligger uden for rammen, eller hvis du ikke flytter enheden, stopper enheden
automatisk med at tage fotos.
• Undgå at tage fotos af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge
uden farvenuancer.
1
2
3
Tryk på PANORAMA på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og bevæg enheden langsomt i én bestemt retning.
Tryk på
for at holde op med at tage fotos.
Madtilstand
Tag mere farverige billeder af mad.
Du skal først føje denne tilstand til listen med optagelsestilstande, før du kan bruge den.
Tryk på → Rediger kameratilstande → Bageste kamera på eksempelskærmen, og
marker derefter Mad.
1
2
Tryk på MAD på listen med optagelsestilstande.
Tryk på skærmen, og træk den cirkulære ramme hen over området for at fremhæve det.
Området omkring den cirkulære ramme sløres.
Træk i et af rammens hjørner for at ændre rammens størrelse.
106
Apps og funktioner
3
4
Tryk på
, og træk i justeringslinjen for at justere farvetonen.
Tryk på
for at tage et billede.
Hyperlapsetilstand
Optag scener, f.eks. mennesker, der bevæger sig, eller biler, der kører forbi, og se dem som
videoer i høj hastighed.
1
2
Tryk på HYPERLAPSE på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og vælg en billedhastighed.
Hvis du indstiller billedhastigheden til Automatisk, justerer enheden automatisk
billedhastigheden efter ændringerne i motivet.
3
4
5
Tryk på
for at starte optagelsen.
Tryk på
for at afslutte optagelsen.
På eksempelskærmen trykkes på eksempelminiaturen og derefter på
videoen.
107
for at få vist
Apps og funktioner
Slowmotiontilstand
Optag en video til visning i slowmotion. Du kan angive de afsnit i din video, der skal afspilles i
slowmotion.
1
2
3
4
5
Tryk på SLOWMOTION på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
for at starte optagelsen.
Tryk på
, når du er færdig med at optage.
På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
Tryk på
.
Det hurtigste afsnit af videoen indstilles til slowmotion, og afspilningen af videoen
begynder. Der oprettes op til to slowmotionafsnit baseret på videoen.
Træk
til venstre eller højre for at redigere slowmotionafsnittet.
Startparentes
Slutparentes
Afsnit med slowmotion
108
Apps og funktioner
Selfietilstand
Tag selvportrætter med det forreste kamera. Du kan gennemse forskellige skønhedseffekter på
skærmen.
1
På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
forreste kamera til selvportrætter.
2
3
4
Tryk på SELFIE på listen med optagelsestilstande.
for at skifte til det
Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
Tryk på
for at tage et billede.
Du kan også vælge at vise din håndflade til det forreste kamera. Efter at din håndflade er
blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et billede.
Anvende skønhedseffekter
Du kan ændre ansigtskarakteristika, som f.eks. din hudtone eller ansigtsfacon, inden du tager
selvportrætter.
1
2
På eksempelskærmen trykkes på
.
Vælg indstillingerne for at anvende skønhedseffekterne på dit ansigt, og tag et billede af dig
selv.
109
Apps og funktioner
Selfie-fokustilstand
Tag selfies, som fokuserer på dit ansigt ved at sløre baggrunden.
1
På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
forreste kamera til selvportrætter.
2
3
4
Tryk på SELFIE-FOKUS på listen med optagelsestilstande.
for at skifte til det
Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
Tryk på
for at tage et billede.
Du kan også vælge at vise din håndflade til det forreste kamera. Efter at din håndflade er
blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et billede.
Anvende skønhedseffekter
Du kan justere din hudtone, før du tager selvportrætter.
1
2
På eksempelskærmen trykkes på
.
Vælg indstillingerne for at anvende skønhedseffekterne på dit ansigt, og tag et billede af dig
selv.
• Farve: Juster skærmens farvetone.
• Hud: Få din hud til at virke lysere og klarere.
110
Apps og funktioner
Bred selfie-tilstand
Tag et bredt selvportræt, og få så mange personer med på billedet som muligt og undgå, at
nogen ikke kommer med.
1
På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
forreste kamera til selvportrætter.
2
3
4
Tryk på BRED SELFIE på listen med optagelsestilstande.
for at skifte til det
Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
Tryk på
for at tage et billede.
Du kan også vælge at vise din håndflade til det forreste kamera. Efter at din håndflade er
blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et billede.
5
Drej langsomt enheden mod venstre og derefter mod højre eller omvendt for at tage et
bredt selvportræt.
Enheden tager flere billeder, når den hvide ramme flyttes til en af enderne i søgervinduet.
• Sørg for, at den hvide ramme hele tiden er inden for søgervinduet.
• Motiverne skal være i ro, når du tager brede selvportrætter.
• De øverste og nederste dele af det billede, der vises på eksempelskærmen, kan
afhængigt af optagelsesforholdene være skåret af billedet.
111
Apps og funktioner
Tilpasse kameraindstillinger
Indstillinger til aktuel optagelsestilstand
På eksempelskærmen kan du bruge følgende indstillinger.
De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte
kamera.
•
: Tænd og sluk for den fulde eksempelskærm.
•
: Vælg en rammehastighed.
•
: Aktiver eller deaktiver kameralys.
•
: Vælg, hvilken filtereffekt du vil bruge, når du tager fotos eller optager videoer.
•
: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centervægtet
anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering.
Spot anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne
optagelsens eksponering.
Matrix beregner gennemsnittet af hele billedet.
•
: I MAD-tilstand skal du fokusere på et motiv inden i den cirkulære ramme og sløre billedet
uden for rammen.
Kameraindstillinger
På eksempelskærmen trykkes på . Afhængigt af den valgte optagelsestilstand er visse
indstillinger muligvis ikke tilgængelige.
BAGESTE KAMERA
• Fotostørrelse: Vælg en opløsning til fotos. Brug af en højere opløsning medfører fotos i
højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Videostørrelse: Vælg en opløsning til videoer. Brug af en højere opløsning medfører videoer
i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Timer: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.
• HDR (rig tone): Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke
omgivelser.
• Vandmærke: Tilføj et vandmærke i nederste venstre hjørne på dine billeder.
112
Apps og funktioner
FORRESTE KAMERA
• Fotostørrelse: Vælg en opløsning til fotos. Brug af en højere opløsning medfører fotos i
højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Videostørrelse: Vælg en opløsning til videoer. Brug af en højere opløsning medfører videoer
i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Timer: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.
• HDR (rig tone): Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke
omgivelser.
• Gem billeder som du så dem: Vend billedet om for at danne et spejlbillede af det
oprindelige motiv, når du tager fotos med det forreste kamera.
• Fotometoder: Vælg de ønskede optagelsesindstillinger.
FÆLLES
• Rediger kameratilstande: Se tilgængelige optagelsestilstande, eller rediger listen med
optagelsestilstande.
• Fejlregistrering: Indstil enheden til at modtage meddelelser hvis nogen blinker eller er sløret
på dine billeder, eller hvis der er snavs på linsen.
• Videostabilisering: Aktiver billedstabilisatoren for at mindske eller fjerne slør på billedet,
som kan opstå, fordi kameraet ryster, mens du optager video.
• Gitterlinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Placeringstags: Føj et GPS-placeringstag til fotoet.
• GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret,
som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige
vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på fotos, når du uploader dem til internettet. For at
undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.
• Vis billeder: Indstil enheden til at vise fotos, når de er taget.
• Hurtigopstart: Indstil enheden til hurtigt at starte kameraet ved at trykke to gange hurtigt
på tænd/sluk-tasten.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
113
Apps og funktioner
• Lagerplacering: Vælg hukommelsesplacering til lagring. Denne funktion vises, når du
isætter et hukommelseskort.
• Stemmekontrol: Indstil enheden til at tage billeder eller optage videoer ved hjælp af
stemmekommandoer. Du kan også sige “Smile”, “Cheese”, “Capture” eller “Shoot” for at tage et
billede. For at optage en video skal du sige “Record video.”
• Flydende kameraknap: Tilføj en kameraknap, som du kan placere hvor som helst på
skærmen.
• Hold på kameraknappen for at: Vælg en handling, der skal udføres, når du trykker og
holder på kameraknappen.
• Tryk på lydstyrketasten for at: Indstil enheden til at bruge lydstyrketasten til at styre
lukkerfunktionen eller zoome ind eller ud.
• Nulstil indstillinger: Nulstil kameraindstillingerne.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Der henvises til Samsung
Members for yderligere oplysninger.
Galleri
Introduktion
Se billeder og videoer gemt på enheden. Du kan også sortere billeder og videoer i album eller
oprette historier, som kan deles med andre.
114
Apps og funktioner
Se billeder
1
2
Start appen Galleri, og tryk på BILLEDER.
Vælg et billede.
Få adgang til yderligere valg.
Føj billedet til favoritter.
Bixby Vision
Tilføj en sticker.
Tegn på billedet.
Anvend filter eller effekt.
Del billedet med andre.
Rediger billedet.
Slet billedet.
Du kan oprette en GIF-animation eller en collage med flere forskellige billeder. Tryk på
→ Opret GIF-kode eller Opret collage, og vælg derefter billeder.
Søge efter billeder
Start appen Galleri, og tryk på
eller dokumenter.
for at få vist billeder sorteret efter kategori, såsom typer, steder
Tryk på søgefeltet for at søge efter billeder ved at indtaste nøgleord.
115
Apps og funktioner
Redigere baggrunden for live-fokusbilleder
Du kan redigere baggrundens sløringsniveau for et billede, der er taget med livefokusfunktionen. Hvis baggrundsbelysningen for live-fokusbilleder vises som slørede punkter,
kan du ændre formen af baggrundssløringen.
Åbn appen Galleri, vælg et billede, der er taget med live-fokusfunktionen, og tryk på JUSTER
BAGGRUNDSSLØR for at redigere sløringsniveauet eller ændre formen af baggrundssløringen.
Se videoer
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på BILLEDER.
Vælg det videoklip, du vil afspille. Videofiler vises med ikonet
Tryk på
i eksempelvisning.
for at afspille videoen.
Spring til forrige
video. Tryk og hold
for at spole tilbage.
Få adgang til
yderligere valg.
Spring til næste
video. Tryk og hold
for at spole hurtigt
frem.
Optag den
aktuelle skærm.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
Spol hurtigt frem
eller tilbage ved at
trække i bjælken.
Lås
afspilningsskærmen.
Skift
skærmforhold.
Skift til afspiller i
pop op-vindue.
Opret en animeret
GIF.
Træk din finger op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller
træk din finger op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.
Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.
116
Apps og funktioner
Visning af detaljerne i billeder og videoer
Du kan få vist fildetaljer, som f.eks. personer, placering og grundlæggende oplysninger. Hvis der
automatisk er oprettet indhold, som f.eks. en historie eller en GIF, vises dette indhold også.
Mens du får vist et billede eller er på videoeksempelskærmen, skal du trække opad på skærmen.
Så vises fildetaljer.
Du kan også se relateret indhold ved at trykke på oplysninger på skærmen.
Rediger
oplysninger.
Fildetaljer
Personoplysninger
Placeringsinformation
Automatisk
oprettet indhold
Tags
117
Apps og funktioner
Få vist album
Du kan se dine billeder og videoer sorteret efter mapper eller album. De animationer eller
collager, du har skabt, vil også være sorteret i dine mapper i listen over album.
Start appen Galleri, tryk på ALBUM, og vælg derefter et album.
Skjule album
Du kan skjule album.
Du kan ikke skjule album oprettet som standard, som f.eks. albummerne Kamera og
Skærmbilleder.
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på ALBUM.
Tryk på → Skjul eller vis album.
Vælg album, der skal skjules, og tryk på ANVEND.
Du kan få vist album ved igen at trykke på → Skjul eller vis album, fravælge album til visning
og derefter trykke på ANVEND.
Se historier
Hvis du optager eller gemmer billeder og videoer, vil enheden læse deres dato- og
placeringstags, sortere billederne og videoerne og derefter oprette historier. Du skal optage eller
gemme flere forskellige billeder og videoer for at kunne oprette historier automatisk.
Start appen Galleri, tryk på HISTORIER, og vælg derefter en historie.
Oprette historier
Opret historier med forskellige temaer.
1
2
Start appen Galleri, og tryk på HISTORIER.
Tryk på → Opret historie.
118
Apps og funktioner
3
4
Indtast en overskrift til historien, og tryk på OPRET.
Marker de billeder eller videoer, der skal med i din historie, og tryk på UDFØRT.
For at føje billeder eller videoer til en historie skal du først vælge en historie, og derefter trykke på
TILFØJ.
For at fjerne billeder eller videoer fra en historie skal du først vælge en historie og derefter trykke
på → Rediger, herefter markere de billeder eller videoer der skal fjernes, og trykke på → Fjern
fra historie.
Slette historier
1
2
Start appen Galleri, og tryk på HISTORIER.
Tryk og hold på en historie, der skal slettes, og tryk derefter på SLET.
Deling af album
Opret album og del dem med familie og venner, som du har i dine kontakter. De kan se delte
album på enheder, der er logget ind på deres Samsung account, såsom smartphones, tv'er eller
køleskabe.
• Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne funktion.
• For at bruge denne funktion skal du registrere og logge på din Samsung account.
• Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk.
Oprette album til deling
1
Start appen Galleri og tryk på DELT.
Når du bruger denne funktion første gang, tryk da på KOM I GANG og accepter Samsung
Socials vilkår og betingelser.
2
Tryk på
.
119
Apps og funktioner
3
4
Indtast en overskrift til albummet.
Vælg en gruppe at dele med.
Hvis du ønsker at oprette en gruppe, tryk da på Tilføj gruppe, indtast et gruppenavn og
vælg kontakter, der skal føjes til gruppen.
5
Tryk på UDFØRT.
Modtagerne vil modtage en meddelelse.
Føje billeder eller videoer til et album
1
2
3
4
Start appen Galleri og tryk på DELT.
Vælg et album og tilføj billeder eller videoer.
Tryk på TILFØJ og marker de billeder eller videoer, der skal tilføjes.
Tryk på UDFØRT.
Synkronisering af billeder og videoer med Samsung Cloud
Når du synkroniserer din app Galleri med Samsung Cloud, vil de billeder og videoer, du tager,
også blive gemt i Samsung Cloud. Du kan se billeder og videoer, der er gemt i Samsung Cloud, i
din app Galleri og fra andre enheder.
Start appen Galleri, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Samsung Cloud for
at aktivere det. Appen Galleri og Samsung Cloud vil blive synkroniseret.
120
Apps og funktioner
Slette billeder eller videoer
Slette et billede eller en video
Vælg et billede eller en video, og tryk på
nederst på skærmen.
Slette flere billeder og videoer samtidigt
1
2
3
Tryk på galleriskærmen, og tryk og hold på et billede eller en video for at slette.
Marker de billeder eller videoer, der skal slettes.
Tryk på SLET.
121
Apps og funktioner
Always On Display
Du kan altid få vist oplysninger, som f.eks. uret eller kalenderen, eller styre musikafspilning på
skærmen, når den er slukket.
Du kan også søge efter meddelelser, som f.eks. nye beskeder eller ubesvarede opkald.
• Lysstyrken på skærmen Always On Display kan ændres automatisk, afhængigt af
lysforholdene.
• Hvis sensoren øverst på enheden tildækkes i en længere periode, slukkes skærmen
Always On Display.
Åbne meddelelser på skærmen Always On Display
Når du modtager meddelelser om beskeder, ubesvarede opkald eller apps, vises
meddelelsesikoner på skærmen Always On Display. Dobbelttryk på et meddelelsesikon for at se
dets meddelelse.
Hvis skærmen er låst, skal du låse den op for at se meddelelser.
122
Apps og funktioner
Styre musikafspilning på skærmen Always On Display
Du kan kontrollere musikafspilningen på skærmen Always On Display uden at skulle tænde for
skærmen.
1
Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm → FaceWidgets, tryk derefter på kontakten
Musikkontrol for at aktivere det.
2
3
4
Dobbelttryk på uret for at styre musikafspilningen på skærmen Always On Display.
Stryg til venstre eller højre på uret for at gå til musikcontrolleren.
Tryk på ikonerne for at styre afspilningen.
Ændre tidsplanen for funktionen Always On Display
Åbn appen Indstillinger, tryk på Låseskærm → Always On Display → Angiv tidsplan og indstil
start- og sluttidspunktet.
Hvis du altid vil have funktionen Always On Display vist, skal du trykke på kontakten Vis altid for
at aktivere det.
Deaktivering af funktionen Always On Display
Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm og tryk derefter på kontakten Always On Display
for at deaktivere det.
123
Apps og funktioner
Multi-vindue
Introduktion
Med funktionen Multi-vindue kan du køre to apps samtidigt på den opdelte skærm. Du kan også
køre flere apps samtidigt i pop op-visning.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Opdelt skærmvisning
Pop op-visning
124
Apps og funktioner
Opdelt skærmvisning
1
2
Tryk på knappen seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Stryg op eller ned, og tryk på
på et tidligere appvindue.
Den valgte app starter i det øverste vindue.
3
I det nederste vindue skal du stryge opad eller nedad for at vælge en anden app, der skal
startes.
Hvis du vil starte apps, som ikke findes på listen over nyligt anvendte apps, skal du trykke på
APPLISTE og vælge en app.
125
Apps og funktioner
Bruge yderligere indstillinger
Tryk på bjælken mellem appvinduerne for at få adgang til yderligere indstillinger.
Føj dette app-par til
startskærmen.
Brug
snap-vinduesfunktionen.
Luk appen.
Skift det valgte vindue til
en pop op-visning.
Skift placeringer mellem
appvinduer.
Justere vinduesstørrelsen
Træk bjælken mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
Når du trækker linjen mellem appvinduerne til toppen eller bunden af skærmen, maksimeres
vinduet.
Minimering af den opdelte skærmvisning
Tryk på startknappen for at minimere den opdelte skærmvisning. Ikonet vises på statuslinjen.
Appen i det nederste vindue lukkes, og appen i det øverste vindue forbliver aktiv i den
minimerede opdelte skærmvisning.
Minimeret opdelt skærm.
Hvis du vil lukke den minimerede opdelte skærmvisning, skal du trykke på
126
.
Apps og funktioner
Snap-vindue
Du kan vælge et område og fastgøre det til toppen af skærmen og bruge andre apps i det
nederste vindue.
1
2
Tryk på knappen seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Tryk på
, og træk rammen til det område, du vil fastgøre den til.
Rammens størrelse justeres ved at trække
3
opad eller nedad.
Tryk på UDFØRT.
Det valgte appvindue vil blive fastgjort øverst på skærmen. Fastgørelsen fjernes ved at
trække linjen mellem appvinduerne.
4
I det nederste vindue skal du stryge opad eller nedad for at vælge en anden app, der skal
startes.
Tilføje app-par på startskærmen
Når du tilføjer app-par på startskærmen, kan du åbne to apps i den opdelte skærmvisning med
et enkelt tryk.
Tryk på bjælken mellem appvinduerne, og tryk på
.
Det aktuelle app-par tilføjes på startskærmen.
App-par
127
Apps og funktioner
Pop op-visning
1
2
Tryk på knappen seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Stryg opad eller nedad, tryk og hold på et appvindue, og træk det derefter til Slip her for
pop op-visning.
Appskærmen vises i pop op-visningen.
Minimer vinduet.
Luk appen.
Maksimer vinduet.
Flytte pop op-vinduer
Hvis du vil flytte et pop op-vindue, skal du trykke på vinduets værktøjslinje og trække det til en
ny placering.
128
Apps og funktioner
Samsung Pay
Introduktion
Registrer ofte anvendte kort i mobilbetalingstjenesten Samsung Pay for at foretage betalinger på
en mere hurtig og sikker måde. Samsung Pay understøtter NFC (near field communication) for at
give mulighed for betaling via standard kreditkortlæsere.
Du kan få flere oplysninger, f.eks. om, hvilke kort der understøtter denne funktion, på
www.samsung.com/samsungpay.
• For at kunne bruge denne funktion skal du logge på din Samsung account og
registrere dine biometriske data. Se Samsung account og Genkendelse af fingeraftryk
for at få flere oplysninger.
• For at foretage betalinger med Samsung Pay, skal enheden muligvis forbindes med et
Wi-Fi- eller mobilt netværk, afhængigt af det geografiske område.
• Appens tilgængelighed og hvilke funktioner, den understøtter, kan variere alt
afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• Procedurerne for den første opsætning og kortregistrering kan variere, alt afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
129
Apps og funktioner
Opsætning af Samsung Pay
Første gang, du kører denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge
vejledningen på skærmen for at fuldføre den første konfiguration.
1
2
3
4
5
Start appen Samsung Pay.
Log på din Samsung account.
Læs og accepter vilkår og betingelser.
Registrer dine fingeraftryk, så de kan bruges ved betalinger.
Opret en PIN-kode til brug ved betalinger.
Denne PIN-kode skal bruges til at verificere forskellige handlinger i Samsung Pay, f.eks.
betalinger og oplåsning af appen.
Registrere kort
Du kan nemt registrere kort ved at tage et billede af dem med kameraet.
Du kan tjekke, hvilke kort der understøtter denne funktion, på webstedet for Samsung
Pay på (www.samsung.com/samsungpay).
Start appen Samsung Pay, tryk på Tilføj, og følg derpå instruktionerne på skærmen for at
fuldføre din kortregistrering.
130
Apps og funktioner
Foretage betalinger
1
Tryk og hold på et kortbillede nederst på skærmen, og træk det opad.
Du kan også starte appen Samsung Pay.
2
På kortlisten skal du stryge mod venstre eller højre og vælge det kort, der skal bruges.
131
Apps og funktioner
3
Scan dit fingeraftryk.
Du kan også angive PIN-koden for betaling, som du oprettede, da du konfigurerede
Samsung Pay.
4
Rør ved kortlæseren med bagsiden af enheden.
Når kortlæseren genkender kortoplysningerne, behandles betalingen.
• Det kan afhænge af din netværksforbindelse, om en betaling kan behandles.
• Verificeringsmetoden til betalinger afhænger muligvis af kortlæserne.
Annullere betalinger
Du kan annullere en betaling ved at besøge det sted, hvor du foretog den relevante betaling.
På kortlisten skal du stryge mod venstre eller højre for at vælge det kort, du brugte. Følg
anvisningerne på skærmen for at annullere betalingen.
132
Apps og funktioner
Samsung Members
Samsung Members yder supporttjenester til kunder, såsom diagnosticering af problemer med
enheden, og tager imod spørgsmål og fejlrapporter fra brugerne. Du kan også dele information
med andre i gruppen af Galaxy-brugere eller se de seneste nyheder og få tip om Galaxy.
Samsung Members kan hjælpe dig med at løse problemer, der måtte opstå i forbindelse med
brug af din enhed.
Yderligere indstillinger
Send feedback.
• Appens tilgængelighed og hvilke funktioner, den understøtter, kan variere alt
afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• For at sende feedback eller publicere kommentarer skal du være registreret og logget
på din Samsung account. Der henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
133
Apps og funktioner
Samsung Notes
Opret noter ved at indtaste tekst ved brug af tastaturet eller ved at skrive med hånden eller tegne
på skærmen. Du kan også indsætte billeder eller diktafonoptagelser i noterne.
Oprette noter
1
2
Start appen Samsung Notes, og tryk på ALLE →
.
Vælg en indtastningsmetode fra værktøjslinjen øverst på skærmbilledet, og opret en note.
Indtast tekst ved brug af
tastaturet.
Indsæt et billede eller en
stemmeoptagelse.
Skriv eller tegn med penne.
Mal med pensler.
3
Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på GEM.
Slette noter
1
Åbn appen Samsung Notes, tryk på ALLE, eller tryk på SAMLINGER, og vælg derefter en
kategori.
2
Tryk og hold på en note, der skal slettes.
Slet flere noter ved at markere flere noter til sletning.
3
Tryk på
.
134
Apps og funktioner
Kalender
Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende events eller opgaver i planlægningsappen.
Oprette events
1
Start appen Kalender, og tryk på
, eller dobbelttryk på en dato.
Hvis datoen allerede har gemte events eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på
.
2
Indtast eventdetaljer.
Angiv varigheden.
Vælg en sticker, som skal vises
med eventen.
Indtast en titel.
Skift farve på eventen.
Vælg en kalender, som eventen
skal gemmes i.
Indstil en alarm.
Indtast placeringen.
Vedhæft et kort.
Tilføj en note.
Tilføj flere detaljer.
3
Tryk på GEM for at gemme eventen.
135
Apps og funktioner
Oprette opgaver
1
2
3
Start appen Kalender, og tryk på VIS → Opgaver.
Tryk på
og indtast opgaveoplysninger.
Tryk på GEM for at gemme opgaven.
Synkronisere events og opgaver med dine konti
1
Start appen Indstillinger, tryk på Sky og konti → Konti, og vælg den konto, der skal
synkroniseres med.
2
Tryk på Synkroniser konto, og tryk derefter på kontakten Synkroniser Kalender for at
aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kalender for at aktivere det.
For at tilføje konti, der skal synkroniseres med, skal du starte appen Kalender og trykke på →
Administrer kalendere → Tilføj konto. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og
log på. Når der tilføjes en konto, vil den blive vist på listen.
Samsung Health
Introduktion
Samsung Health hjælper dig med at administrere dit velbefindende og din kondition. Sæt
dig selv fitnessmål, tjek dine fremskridt, og hold øje med dit generelle velbefindende og din
kondition. Du kan også sammenligne dit skridtantal med andre brugere af Samsung Health,
konkurrere med dine venner og få vist sundhedstip.
136
Apps og funktioner
Bruge Samsung Health
Åbn mappen Samsung, og start appen Samsung Health. Første gang, du kører denne app eller
genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge vejledningen på skærmen for at fuldføre
konfigurationen.
Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det geografiske område.
Se og administrer trackere.
Overvåg dit helbred og din fitness.
Se sundhedstip.
Sammenlign dit skridtantal med
andre brugere af Samsung Health,
eller konkurrer med dine venner.
Stil eksperter sundhedsrelaterede
spørgsmål.
For at føje elementer til skærmen Samsung Health skal du trykke på → Administrer elementer,
og derefter vælge elementer.
• TJENESTER: Angiv dine daglige fitnessmål, og overvåg dit helbred og dine fitnessaktiviteter.
• PROGRAMMER: Brug træningsprogrammer, der kan tilpasses.
137
Apps og funktioner
Together
Together giver dig mulighed for at konfigurere antal skridt og konkurrere med dine venner. Du
kan invitere venner til at gå sammen med dig, angive mål for antal skridt og se din placering.
På skærmen Samsung Health skal du trykke på Together.
Skridt
Enheden tæller det antal skridt, du tager, og måler den afstand, du har gået.
Tryk på skridttrackeren på skærmen Samsung Health.
Aktuelle skridt i alt
Mål
• Du oplever muligvis en kortvarig forsinkelse, mens skridttrackeren overvåger dine
skridt, hvorefter skridttællingen vises. Du kan også opleve en kort dataforsinkelse, før
pop op-vinduet angiver, at du har nået dit mål.
• Hvis du bruger skridttrackeren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke
skridttællingen.
138
Apps og funktioner
Yderligere oplysninger
• Samsung Health er kun beregnet til fitness- og velværeformål og er ikke beregnet til brug
ved diagnosticering af sygdomme eller andre lidelser, eller til at behandle, kurere eller
forebygge sygdomme.
• De tilgængelige funktioner og applikationer, der kan føjes til Samsung Health, kan variere fra
land til land på grund af forskellige lokale love og bestemmelser. Du bør inden brug tjekke
de funktioner og applikationer, der er tilgængelige i dit specifikke område.
• Samsung Health-applikationer og dets tjeneste kan blive ændret eller ophøre uden
forudgående varsel.
• Formålet med dataindsamling er begrænset til levering af den tjeneste, du har anmodet om,
inklusive formidling af ekstra oplysninger for at forbedre dit velbefindende, synkronisere
data, dataanalyse og statistikker eller for at udvikle og levere bedre tjenester. (Men hvis du
logger på din Samsung account fra Samsung Health, gemmes dine data måske på serveren
med henblik på sikkerhedskopiering.) Personlige oplysninger gemmes måske, indtil dette
formål er fuldført. Du kan slette personlige data, der er gemt i Samsung Health, ved hjælp
af funktionen Slet data i menuen Indstillinger. Hvis du vil slette data, som du har gemt på
sociale netværk eller overført til lagerenheder, skal du slette dem særskilt.
• Du kan dele og/eller synkronisere dine data med flere Samsung-tjenester eller kompatible
tredjepartstjenester, du vælger, samt med alle dine andre tilsluttede enheder. Adgang til
Samsung Health-informationer af sådanne ekstra tjenester eller tredjepartsenheder tillades
kun med din udtrykkelige accept.
• Du har det fulde ansvar for uhensigtsmæssig brug af data, der deles på sociale netværk eller
overføres til andre. Vær forsigtig med at dele dine personlige oplysninger med andre.
• Hvis enheden er tilsluttet måleenheder, skal du kontrollere kommunikationsprotokollen for
at sikre korrekt drift. Hvis du bruger en trådløs forbindelse som f.eks. Bluetooth, kan enheden
blive påvirket af elektronisk interferens fra andre enheder. Undlad at bruge enheden i
nærheden af andre enheder, der udsender radiobølger.
• Læs Vilkår og betingelser og Fortrolighedspolitik for Samsung Health omhyggeligt, inden du
bruger den.
139
Apps og funktioner
Radio
Lytte til FM-radioen
Start appen Radio.
Før du anvender denne app, skal du tilslutte et headset, som fungerer som radioantenne.
FM-radioen scanner efter og gemmer automatisk de tilgængelige stationer, første gang
du tænder den.
Tryk på
for at tænde for FM-radioen. Vælg den ønskede radiostation på listen med stationer.
Optag en sang fra FM-radioen.
Føj den aktuelle radiostation til
favoritlisten.
Tænd eller sluk for FM-radioen.
Få adgang til yderligere valg.
Indstil radiostationens frekvens
manuelt.
Søg efter en tilgængelig
radiostation.
Finindstil frekvensen.
Se listen over favoritstationer.
Se listen over tilgængelige
stationer.
Scan og gem tilgængelige
stationer automatisk.
Afspilning igennem højttaleren
Du kan lytte til radioen igennem højttaleren via den tilsluttede øretelefon.
Tryk på → Afspil via højttaler.
140
Apps og funktioner
Scanne efter radiostationer
Start appen Radio.
Tryk på STATIONER → SCANNING, og vælg en scanningsindstilling. FM-radioen søger efter
tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.
Vælg den ønskede radiostation på listen med stationer.
Diktafon
Introduktion
Du kan bruge forskellige optagetilstande til forskellige situationer. Enheden kan konvertere din
tale til tekst.
Diktafonoptagelser
1
2
Åbn mappen Samsung, og start appen Diktafon.
Tryk på
for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.
Tryk på
for at sætte optagelsen på pause.
Når du laver en diktafonoptagelse, skal du trykke på BOGMÆRKE for at indsætte et
bogmærke.
Skift optagetilstand.
Start optagelse.
141
Apps og funktioner
3
4
Tryk på
for at afslutte optagelsen.
Indtast et filnavn, og tryk på GEM.
Skifte optagetilstand
Åbn mappen Samsung, og start appen Diktafon.
Vælg en tilstand fra toppen af skærmen for Diktafon.
• STANDARD: Dette er normal optagetilstand.
• TALE-TIL-TEKST: Enheden optager din stemme og konverterer den samtidigt til tekst på
skærmen. Du opnår de bedste resultater ved at holde enheden i nærheden af din mund og
tale højt og tydeligt på et stille sted.
Hvis systemsproget for stemmenotater ikke passer til det sprog, du taler, genkender
enheden ikke din stemme. Inden du bruger denne funktion, skal du trykke på det
aktuelle sprog for at angive systemsproget for stemmenotater.
Mine filer
Få adgang til og administrer forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. på
skylagerenheder.
Åbn mappen Samsung, og start appen Mine filer.
Se filer, der er lagret i hvert enkelt lager.
For at frigøre lagerplads i enheden trykkes på → Få mere plads.
For at søge efter filer eller mapper skal du trykke på
.
Ur
Introduktion
Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en begivenhed
eller indstil en specifik varighed.
142
Apps og funktioner
ALARM
Start appen Ur, og tryk på ALARM.
Indstille alarmer
Tryk på
på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages,
angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på GEM.
For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på tidsindtastningsfeltet.
Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på kontakten ved siden af alarmen på
alarmlisten.
Stoppe alarmer
Tryk på AFVIS for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du
trykke på SLUMRE for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.
Slette alarmer
Tryk og hold på en alarm, marker de alarmer der skal slettes, og tryk derefter på SLET.
VERDENSUR
Start appen Ur, og tryk på VERDENSUR.
Oprette ure
Tryk på
, indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på TILFØJ.
Tryk på
for at ændre tidszone.
Slette ure
Tryk og hold på et ur, marker de ure der skal slettes, og tryk derefter på SLET.
143
Apps og funktioner
STOPUR
1
2
Start appen Ur, og tryk på STOPUR.
Tryk på START for at tage tid på en begivenhed.
Tryk på OMGANG for at registrere omgangstider under en begivenhed.
3
Tryk på STOP for at stoppe tidtagningen.
Tryk på GENOPTAG for at genoptage tidtagningen.
Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på NULSTIL.
TIMER
1
2
Start appen Ur, og tryk på TIMER.
Angiv varighed, og tryk på START.
For at åbne tastaturet for at indtaste en varighed, skal du trykke på indtastningsfeltet for
varighed.
3
Tryk på AFVIS, når nedtællingen stopper.
Lommereg.
Udfør enkle eller komplekse beregninger.
Start appen Lommereg.
Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis Autoroter
er deaktiveret, skal du trykke på for at få vist den videnskabelige lommeregner.
For at se beregningshistorikken skal du trykke på HISTORIK. For at lukke panelet med
beregningshistorik skal du trykke på TASTATUR.
For at rydde historikken skal du trykke på HISTORIK → RYD HISTORIK.
Hvis du vil bruge værktøjet til omregning af måleenheder, skal du trykke på
. Du kan
konvertere forskellige værdier, såsom område, længde eller temperatur, til andre måleenheder.
144
Apps og funktioner
Game Launcher
Introduktion
Game Launcher samler de spil, du har downloadet fra Play Butik og Galaxy Apps på ét sted, så
du nemt kan få adgang til dem. Du kan indstille enheden til spiltilstand for at gøre det nemmere
at spille spil.
Få adgang til yderligere valg.
Downloadede apps.
Se dine spiloplysninger.
Åbn spil med eller uden lyd.
Skift ydelsestilstand.
Se flere spil, og installer dem.
145
Apps og funktioner
Bruge Game Launcher
1
Start appen Game Launcher.
Hvis Game Launcher ikke vises, start da appen Indstillinger og tryk på Avancerede
funktioner → Spil, og tryk derefter på kontakten Game Launcher for at aktivere det.
2
Tryk på et spil på spillisten.
Træk skærmen opad for at finde flere spil.
Spil, der er downloadet fra Play Butik og Galaxy Apps, vises automatisk på skærmen
Game Launcher. Hvis du ikke får vist dine spil, kan du trykke på → Tilføj et spil.
Fjerne et spil fra Game Launcher
Tryk og hold på et spil, og tryk derefter på Fjern.
Skifte ydelsestilstand
Du kan skifte ydelsestilstand for spillet.
Start appen Game Launcher, tryk på Spilydeevne og træk derefter linjen for at vælge den
ønskede tilstand.
• Fokus på strømbespar.: Dette sparer på batteriforbruget, mens du spiller spil.
• Balanceret: Dette balancerer ydelsen og batteriforbruget.
• Fokus på ydeevne: Dette fokuserer på at give dig den bedst mulige ydelse, mens du spiller
spil.
For at ændre indstillingerne for hvert enkelt spil, tryk da på kontakten Indstillinger for hvert
enkelt spil for at aktivere det.
Batteriforbruget kan variere, alt afhængigt af spillet.
146
Apps og funktioner
Bruge Game Tools
Du kan bruge forskellige indstillinger på Game Tools-panelet, mens du spiller et spil. Tryk på
på navigationslinjen for at åbne Game Tools-panelet. Hvis navigationslinjen er skjult, skal du
trække opad fra bunden af skærmen for at få den vist.
Start apps i et pop op-vindue.
Sluk for meddelelseslyde, og vis
kun meddelelser for indgående
opkald og varsler om
nødsituationer.
Rediger listen med apps.
Åbn indstillinger for Game Tools.
Lås nogle funktioner under spil.
Indstil yderligere funktioner.
Registrer din spilsession.
Tag et skærmbillede.
Skjul knapperne på
navigationslinjen.
Lås touchskærmen, mens du
spiller spillet.
Tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af spillet.
Blokere meddelelser under spil
Tryk på , og tryk på kontakten Ingen vars. und. spil for at aktivere det. Enheden slår lyden
fra og viser kun meddelelser for indgående opkald og varsler om nødsituationer, således at du
kan nyde dine spil uden at blive forstyrret. Hvis du modtager et indgående opkald, vises en lille
meddelelse øverst på skærmen.
147
Apps og funktioner
SmartThings
Introduktion
Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder i nærheden, f.eks. Bluetooth-headsets eller
smartphones. Du kan også kontrollere og styre tv’er, husholdningsapparater og tingenes internet
(Internet of Things) med din smartphone.
• Oprette forbindelse til enheder i nærheden: Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder
i nærheden, såsom Bluetooth-headsets eller bærbare enheder.
• Registrere og styre husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter: Registrer smartkøleskabe, -vaskemaskiner, -klimaanlæg, -luftrensere, tv’er og IoT (Internet of Things)produkter på din smartphone, og få vist deres status, eller styr dem fra skærmen på din
smartphone.
• Modtage meddelelser: Du kan modtage meddelelser fra forbundne enheder på din
smartphone. Du kan for eksempel modtage en meddelelse på din smartphone, når
vasketøjet er færdigt.
Åbn mappen Samsung, og start appen SmartThings. Dashboardet vises.
Få adgang til yderligere valg.
Tip til SmartThings
Søg efter og registrer enheder i
nærheden.
Understøttede enheder
Se dashboardet.
Administrer automatiseringer.
Administrer placeringer og
enheder.
148
Apps og funktioner
• Din smartphone og dine andre enheder skal have forbindelse til et Wi-Fi- eller mobilt
netværk for at benytte SmartThings.
• For at bruge SmartThings i fuldt omfang skal du registrere dig og logge på din
Samsung account.
• De enheder, du kan oprette forbindelse til, kan variere, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder. For at se listen over enheder, der kan oprettes
forbindelse til, skal du åbne mappen Samsung, starte appen SmartThings og derefter
trykke på UNDERSTØTTEDE ENHEDER.
• De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed.
• Fejl i de tilsluttede enheder er ikke omfattet af Samsungs garanti. Hvis der opstår fejl i
tilsluttede enheder, skal producenten af enheden kontaktes.
Oprette forbindelse til enheder i nærheden
Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder i nærheden, f.eks. Bluetooth-headsets.
Forbindelsesmetoderne kan variere, alt efter typen af forbundne enheder eller det delte
indhold.
1
2
3
Åbn mappen Samsung, og start appen SmartThings.
På dashboardet skal du trykke på Tilføj enhed.
Vælg en enhed på listen, og opret forbindelse til den ved at følge anvisningerne på
skærmen.
149
Apps og funktioner
Bruge husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter
Se status for dine smart-apparater, tv’er og IoT-produkter fra skærmen på din smartphone.
Du kan gruppere enheder efter placering og tilføje regler, så du nemt og bekvemt kan styre
enhederne.
Tilslutte enheder
1
2
3
Åbn mappen Samsung, og start appen SmartThings.
På dashboardet skal du trykke på Tilføj enhed.
Vælg en enhed på listen.
Hvis der ikke er nogen enhed på listen, skal du trykke på
under TILFØJ ENHED
MANUELT og derefter vælge enhedstype. Du kan også trykke på Søg og indtaste enheden
eller modelnavnet.
4
Følg anvisningerne på skærmen for at registrere enheder.
Se og styre tilsluttede enheder
Du kan se og styre enhederne. Du kan for eksempel kontrollere indholdet i dit køleskab eller
justere lydstyrken på fjernsynet.
1
Åbn mappen Samsung, start appen SmartThings, og tryk derefter på Enheder.
Listen over tilsluttede enheder vises.
2
Se status for enheder på listen.
Vælg en enhed for at styre den. Når enhedscontrolleren, der fulgte med den valgte enhed, er
downloadet, kan du styre enheden.
150
Apps og funktioner
Tilføjelse af enheder og scener efter placeringer
Tilføj enheder efter placering, få vist listen over enheder på samme placering og styr dem. Du kan
også føje en scene til en placering for at styre flere enheder på én gang.
Tilføjelse af placeringer
1
Åbn mappen Samsung, start appen SmartThings, og tryk derefter på Enheder → ALLE
ENHEDER → Tilføj placering.
2
Indtast navnet på placeringen.
Angiv en placering ved at trykke på Geoplacering for at vælge en placering på kortet, og
tryk på UDFØRT.
3
Tryk på GEM.
Din placering bliver tilføjet.
For at føje enheder til placeringen skal du trykke på TILFØJ ENHED og følge instruktionerne
på skærmen for at registrere enhederne.
Enhederne vil blive føjet til placeringen.
Tilføje scener
Tilføj en scene, og registrer enheder til den for at styre flere enheder på én gang med et enkelt
tryk på en knap eller med en stemmekommando.
Åbn mappen Samsung, start appen SmartThings, vælg et sted, tryk på → Tilføj scene, og vælg
derefter sceneindstillinger. Du kan angive scenens navn, ikon og enheder.
151
Apps og funktioner
Tilføjelse af automatiseringer
Du kan også indstille en automatisering til at udføre handlinger automatisk, afhængigt af det
forudindstillede tidspunkt eller status for enhederne og meget mere.
Du kan f.eks. tilføje en automatisering for automatisk at tænde for radioen hver dag kl. 7:00.
1
Åbn mappen Samsung, start appen SmartThings, og tryk derefter på Automatis. → TILFØJ
AUTOMATISERING.
2
3
4
Vælg den placering, der skal køre automatiseringen.
Indstil aktiveringsbetingelserne for denne automatisering.
Tryk på TILFØJ ved siden af Så og vælg de handlinger, der skal udføres.
Tryk på Send meddelelse til medlemmer, og indtast beskeden for at modtage en
meddelelse, når der kører en automatisering.
5
Tryk på GEM.
Modtage meddelelser
Du kan modtage meddelelser fra tilsluttede enheder på din smartphone. Du kan for eksempel
modtage en meddelelse på din smartphone, når vasketøjet er færdigt.
Hvis du vil indstille enheder til at modtage meddelelser, skal du åbne mappen Samsung, starte
appen SmartThings, trykke på → Indstillinger → Meddelelser → TILLAD MEDDELELSER, og
derefter trykke på knapperne ud for de ønskede enheder.
152
Apps og funktioner
Deling af indhold
Del indhold ved at bruge forskellige delingsindstillinger. Følgende handlinger er et eksempel på
deling af billeder.
Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk.
1
2
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
, og vælg en delingsmetode, f.eks. som besked og e-mail.
Når du har en kommunikations- eller delehistorie, vises de personer, du har kontaktet, på
panelet med delingsmuligheder. Vælg en persons ikon, hvis du vil dele indhold direkte
med vedkommende via den tilhørende app. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal
du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på
kontakten Direkte deling for at aktivere det.
Bruge yderligere funktioner
• Linkdeling: Del store filer. Upload filer til Samsungs lagerserver, og del dem med andre
via et weblink eller en kode. Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne
funktion.
• Del med enhed: Del indhold med enheder i nærheden via Wi-Fi Direct eller Bluetooth eller
med enheder, der understøtter SmartThings. Du kan også se din enheds viste indhold på en
stor skærm ved at slutte enheden til et skærmspejlings-tv eller en monitor.
Når billedet er sendt til modtagernes enheder, vises en meddelelse på deres enheder. Tryk på
meddelelsen for at se eller downloade billedet.
153
Apps og funktioner
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps.
For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt, afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
Maps
Find din placering på kortet, søg på verdenskortet, og se placeringsoplysninger for forskellige
steder omkring dig.
Play Musik
Opdag, lyt til og del musik på din enhed. Du kan uploade musiksamlinger lagret på din enhed i
skylageret og opnå adgang til dem senere.
Play Film
Køb eller lej film fra Play Butik.
Drev
Gem dit indhold i skylageret, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
154
Apps og funktioner
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
Fotos
Søg efter, administrer og rediger alle dine fotos og videoer fra forskellige kilder på ét sted.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
Duo
Foretag et simpelt videoopkald.
155
Indstillinger
Introduktion
Tilpas enhedsindstillinger. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere forskellige indstillinger.
Start appen Indstillinger.
Tryk på Søg for at søge efter indstillinger ved at indtaste søgeord.
Forbindelse
Valg
Skift indstillinger for forskellige forbindelser, såsom Wi-Fi-funktionen og Bluetooth.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til
internettet eller andre netværksenheder. Der henvises til Wi-Fi for yderligere oplysninger.
• Bluetooth: Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetoothenheder. Der henvises til Bluetooth for yderligere oplysninger.
• Telefonsynlighed: Tillad, at andre enheder finder din enhed for at dele indhold med dig. Når
denne funktion er aktiveret, vil din enhed være synlig for andre enheder, når de søger efter
tilgængelige enheder via deres valgmulighed Overfør filer til enhed.
• Databrug: Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen. Indstil
enheden til automatisk at deaktivere den mobile dataforbindelse, når mængden af brugte
mobile data når den angivne grænse.
Du kan også aktivere datalagringsfunktionen for at forhindre, at der kører apps i
baggrunden, som sender eller modtager data. Se Datasparer for at få flere oplysninger.
156
Indstillinger
• Flytilstand: Indstil enheden til at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. I
flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.
Følg reglerne, som angives af flyselskabet, samt flypersonalets anvisninger. Såfremt
det er tilladt at anvende enheden, skal den altid anvendes i flytilstand.
• NFC og betaling: Indstil enheden til at tillade, at du læser NFC-tags (near field
communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne
funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller events, når du har
downloadet de påkrævede apps. Der henvises til NFC og betaling for yderligere oplysninger.
• Mobilt hotspot og internetdel.: Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens
mobile dataforbindelse med andre enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning.
Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Der henvises til Mobilt hotspot og
internetdel. for yderligere oplysninger.
• Mobile netværk: Konfigurer indstillinger for mobilt netværk.
• Administration af SIM-kort: Aktiver dine SIM- eller USIM-kort, og tilpas indstillingerne
for SIM-kortene. Der henvises til Administration af SIM-kort, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
• Placering: Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
• Flere forbindelsesindstillinger: Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner. Der henvises
til Flere forbindelsesindstillinger for yderligere oplysninger.
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
157
Indstillinger
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi, og derefter trykkes på kontakten for
at aktivere det.
2
Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Indtast adgangskoden, og
tryk på TILSLUT.
• Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen
oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve
en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til
netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på GLEM.
• Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din
enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi, og derefter trykkes på kontakten for
at aktivere det.
2
Tryk på Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at
enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
3
Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Directforbindelsesanmodningen.
158
Indstillinger
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
1
2
3
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Wi-Fi Direct, og vælg en enhed at overføre billedet til.
Accepter Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Hvis enhederne allerede er forbundet, sendes billedet til den anden enhed uden
forbindelsesanmodning.
Afslutte enhedsforbindelse
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi.
Tryk på Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
3
Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.
159
Indstillinger
Bluetooth
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
Parre med andre Bluetooth-enheder
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Bluetooth, og derefter trykkes på
kontakten for at aktivere det.
De registrerede enheder vil blive angivet.
2
Vælg en enhed til parring.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, skal du indstille enheden til at åbne
Bluetooth-pardannelsestilstand. Se brugervejledningen til den anden enhed.
Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.
3
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetoothforbindelsesanmodningen.
160
Indstillinger
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller
mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
1
2
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Bluetooth, og vælg derefter en enhed at overføre billedet til.
Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn
uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
3
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Bluetooth.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
2
3
Tryk på
ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
Tryk på Ophæv parring.
161
Indstillinger
Datasparer
Nedsæt dit dataforbrug ved at forhindre, at der kører apps i baggrunden, som sender eller
modtager data.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Databrug → Datasparer, og derefter trykkes
på kontakten for at aktivere det.
Når databesparelsesfunktionen aktiveres, vises ikonet
på statusbjælken.
Databesparelsesfunktion aktiveret
Hvis du vil vælge apps for at bruge data uden begrænsninger, skal du trykke på Tillad
app med Datasparer akti. og vælge apps.
NFC og betaling
Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger
om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til
transport eller events, når du har downloadet de påkrævede apps.
Enheden indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med enheden for at
undgå at beskadige NFC-antennen.
Læse oplysninger fra NFC-tags
Brug NFC-funktionen til at sende billeder eller kontakter til andre enheder og læse
produktoplysninger fra NFC-tags.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse, og derefter trykkes på kontakten NFC og
betaling for at aktivere det.
162
Indstillinger
2
Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag.
Oplysningerne fra tagget vises.
Kontroller, at enhedens skærm er tændt og ulåst. Ellers vil enheden ikke kunne læse NFCtags eller modtage data.
Foretage betalinger med NFC-funktionen
Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for
mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse, og derefter trykkes på kontakten NFC og
betaling for at aktivere det.
2
Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.
For at angive standardbetalingsappen skal du åbne indstillingsskærmen og trykke på
Forbindelse → NFC og betaling → Tryk og betal → BETALING, og derefter vælge en app.
Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.
163
Indstillinger
Sende data med NFC-funktionen
Tillad dataudveksling, når enhedens NFC-antenne berører NFC-antennen på den anden enhed.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → NFC og betaling, og derefter trykkes på
kontakten for at aktivere det.
2
3
4
Tryk på kontakten Android Beam for at aktivere det.
Vælg et element, og berør den anden enheds NFC-antenne med din enheds NFC-antenne.
Når Berør for at overføre vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende
elementet.
Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.
164
Indstillinger
Mobilt hotspot og internetdel.
Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
• Mobilt hotspot: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med
computere eller andre enheder.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse
med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et
trådløst modem for computeren.
Bruge det mobile hotspot
Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel. →
Mobilt hotspot.
2
Tryk på kontakten for at aktivere det.
Ikonet vises på statuslinjen. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Finetværk.
For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på → Konfigurer
Mobilt hotspot og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på
GEM.
165
Indstillinger
3
På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Finetværk.
• Hvis det mobile hotspot ikke bliver fundet på din enhed, tryk da → Konfigurer
Mobilt hotspot, marker Vis avancerede indstillinger og fravælg derefter Skjul min
enhed og Brug 5 GHz-bånd, når det er tilgængeligt.
• Hvis den anden enhed ikke kan forbindes til det mobile hotspot på din enhed, tryk
på → Tilladte enheder, og tryk på kontakten Kun tilladte enheder for at deaktivere
det.
4
Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
Administration af SIM-kort
Aktiver dine SIM- eller USIM-kort, og tilpas indstillingerne for SIM-kortene. Der henvises til Sådan
anvendes to SIM- eller USIM-kort, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Administration af SIM-kort.
• Opkald: Vælg et SIM- eller USIM-kort til stemmeopkald.
• Sms'er: Vælg et SIM- eller USIM-kort til beskeder.
• Mobile data: Vælg et SIM- eller USIM-kort til datatjenester.
• Bekræft SIM-kort til opkald: Indstil enheden til at vise pop op-vinduet til valg af SIM- eller
USIM-kort ved returopkald eller opkald fra en sms. Pop op-vinduet vises kun, hvis SIM- eller
USIM-kortet, anvendt til det forrige opkald eller den forrige sms, afviger fra dit foretrukne
SIM- eller USIM-kort.
• Dobbelt SIM-kort altid aktivt: Indstil enheden til at tillade indgående opkald fra det andet
SIM- eller USIM-kort under et opkald.
Når denne funktion er aktiveret, kan du blive opkrævet yderligere gebyrer
for viderestilling af opkald, afhængigt af det geografiske område eller
tjenesteudbyderen.
166
Indstillinger
Flere forbindelsesindstillinger
Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger.
• Søg efter enheder: Indstil enheden til at scanne efter enheder i nærheden, som der kan
oprettes forbindelse til.
• Udskrivning: Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du
kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Der
henvises til Udskrivning for yderligere oplysninger.
• MirrorLink: Brug funktionen MirrorLink til at styre din enheds MirrorLink-apps på skærmen i
et køretøj. Der henvises til MirrorLink for yderligere oplysninger.
• Download booster: Indstil enheden til at downloade filer større end 30 MB hurtigere via
Wi-Fi- og mobile netværk samtidigt. Der henvises til Download booster for yderligere
oplysninger.
• VPN: Konfigurer virtuelle netværk (VPN'er) på din enhed for at oprette forbindelse til en
skoles eller en virksomheds private netværk.
• Ethernet: Når du tilslutter en Ethernet-adapter, kan du anvende kabelbaserede netværk og
konfigurere netværksindstillinger.
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden
til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Tilføjelse af plug-ins til printere
Føj printer-plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger →
Udskrivning → Tilføj tjeneste.
2
Søg efter et printer-plug-in i Play Butik.
167
Indstillinger
3
4
Vælg et printer-plug-in, og installer det.
Vælg printer-plug-in’et, og tryk på kontakten for at aktivere det.
Enheden vil automatisk søge efter printere, der er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk som
din enhed.
5
Vælg en printer, der skal tilføjes.
Du kan tilføje printere manuelt ved at trykke på → Tilføj printer.
Udskrive indhold
Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du åbne listen med valg,
→ Alle printere..., og derefter vælge en printer.
trykke på Udskriv →
Udskrivningsmetoderne kan variere, afhængigt af indholdstypen.
MirrorLink
Du kan få vist din enheds skærm på bilens hovedenhedsskærm.
Slut din enhed til et køretøj for at styre din enheds MirrorLink-apps på skærmen i køretøjet.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger → MirrorLink.
Din enhed er kompatibel med køretøjer, der understøtter MirrorLink version 1.1 eller
nyere.
Slutte enheden til et køretøj via MirrorLink
Første gang, du bruger denne funktion, skal du slutte enheden til et Wi-Fi- eller mobilt netværk.
1
Par din enhed med et køretøj via Bluetooth.
Der henvises til Parre med andre Bluetooth-enheder for yderligere oplysninger.
2
Slut din enhed til køretøjet med et USB-kabel.
Når tilslutningen er udført, skal du åbne enhedens MirrorLink-apps på skærmen i køretøjet.
168
Indstillinger
Afbryde MirrorLink-forbindelsen
Tag USB-kablet ud af enheden og køretøjet.
Download booster
Indstil enheden til at downloade filer større end 30 MB hurtigere via Wi-Fi- og mobile netværk
samtidigt. Et kraftigere Wi-Fi-signal giver en hurtigere downloadhastighed.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger → Download
booster.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.
• Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.
• Når du downloader store filer, kan enheden blive varm. Hvis enheden overskrider en
bestemt temperatur, slukker den.
• Hvis netværkssignalerne er ustabile, kan det påvirke hastigheden og ydelsen af denne
funktion.
• Hvis Wi-Fi- og den mobile netværkstilslutning har meget forskellige
dataoverførselshastigheder, bruger enheden muligvis kun den hurtigste forbindelse.
• Denne funktion understøtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funktion kan ikke anvendes
med andre protokoller, såsom FTP.
Lyde og vibration
Valg
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Lyde og vibration.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at bruge lydtilstand, vibrationstilstand eller lydløs tilstand.
• Vibrer ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
• Brug lydstyrketaster til medier: Indstil enheden til at justere mediets lydstyrkeniveau, når
du trykker på lydstyrketasten.
• Lydstyrke: Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og meddelelser.
169
Indstillinger
• Ringetone: Skift ringetonerne for opkald eller meddelelser.
• Vibrationsmønster: Vælg et vibrationsmønster.
• Meddelelseslyde: Skift meddelelseslyden.
• Forstyr ikke: Indstil enheden til lydløs for indgående opkald, meddelelseslyde og medier,
undtagen ved tilladte undtagelser.
• Berøringslyde: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en app eller en funktion på
touchskærmen.
• Tone for skærmlås: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser touchskærmen eller låser
den op.
• Opladningslyd: Indstil enheden til at afgive lyd, når den er sluttet til en oplader.
• Opkaldstastaturtoner: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på
tastaturet.
• Tastaturlyd: Indstil enheden til at afgive lyd, når der bliver trykket på en tast.
• Lydkvalitet og effekter: Konfigurer yderligere lydindstillinger.
Du kan også aktivere surroundsound-tilstand. Du kan finde flere oplysninger i Dolby Atmos
(surroundsound).
• Separat applyd: Indstil enheden til at afspille medielyd fra en specifik app på den tilsluttede
Bluetooth-højttaler eller det tilsluttede Bluetooth-headset separat fra lyden fra andre apps.
Du kan f.eks. lytte til navigationsappen via enhedens højttaler, mens du lytter til afspilning fra
musikappen via bilens Bluetooth-højttaler.
Dolby Atmos (surroundsound)
Vælg en surroundsound-tilstand optimeret til forskellige typer af lyd, f.eks. film, musik og
stemme. Med Dolby Atmos kan du opleve bevægelige audiolyde, som flyder hele vejen rundt
om dig.
På indstillingsskærmen trykkes på Lyde og vibration → Lydkvalitet og effekter → Dolby
Atmos, tryk på kontakten for at aktivere den, og vælg derpå en tilstand.
Du skal tilslutte en hovedtelefon for at bruge denne funktion.
170
Indstillinger
Meddelelser
Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt app.
På indstillingsskærmen trykkes på Meddelelser.
Hvis du vil vise skærmikoner, skal du trykke på kontakten Appikonbadges for at aktivere det.
Hvis du vil ændre ikonstil, skal du trykke på Appikonbadges.
Med tal
Uden tal
For at tilpasse indstillinger for meddelelser skal du trykke på AVANCERET og vælge en app.
Skærm
Valg
Rediger indstillingerne for skærmen og startskærmen.
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Automatisk lysstyrke: Indstil enheden til at holde styr på dine lysstyrkeindstillinger, og
anvend dem automatisk under lignende lysforhold.
• Blåt lys-filter: Aktiver blåt lys-filteret og skift filterindstillingerne. Der henvises til Blåt lys-filter
for yderligere oplysninger.
• Skrifttype og skærmzoom: Rediger skærmzoomindstilling eller skrifttype og -stil.
• Skærmtilstand: Skift skærmtilstanden for at justere skærmens farve og kontrast. Se Ændre
skærmtilstand eller justere skærmfarver for at få flere oplysninger.
171
Indstillinger
• Startskærm: Skift størrelsen på gitteret for at få vist flere eller færre elementer på
startskærmen m.v.
• Fuldskærmsapps: Vælg apps til brug i skærmforholdet for fuld skærm.
• Nem tilstand: Skift til nem tilstand for at se større ikoner og anvende et mere enkelt layout
på startskærmen.
• Ikonrammer: Angiv, om der skal vises skraverede baggrunde til at sætte ikonerne i relief.
• Statuslinje: Tilpas indstillinger til visning af meddelelser eller indikatorer på statuslinjen.
• Navigationslinje: Skift navigationslinjens indstillinger. Se navigationsbjælken
Navigationslinje (funktionsknapper) for at få yderligere oplysninger.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Bloker utilsigtede berøringer: Indstil enheden til at forhindre skærmen i at registrere
berøringer, når den er et mørkt sted, som f.eks. i en lomme eller taske.
• Pauseskærm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er i gang med at
oplade. Se Pauseskærm for at få flere oplysninger.
Blåt lys-filter
Begræns risikoen for trætte øjne ved at reducere omfanget af blåt lys, der udsendes af skærmen.
Mens du ser HDR-videoer fra eksklusive HDR-videokilder, anvendes blåt lys-filteret
muligvis ikke.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Blåt lys-filter, og derefter trykkes på Aktiver
nu for at aktivere det.
2
Træk justeringsbjælken for at justere filterets uigennemsigtighed.
172
Indstillinger
3
Du kan indstille tidsplanen til at aktivere blåt lys-filteret for skærmen ved at trykke på
kontakten Aktiver som planlagt for at aktivere det og vælge en indstilling.
• Solnedgang til solopgang: Indstil enheden til at anvende blåt lys-filteret om aftenen, og
deaktivere det om morgenen, afhængigt af din aktuelle placering.
• Tilpasset tidsplan: Indstil et specifikt tidspunkt, hvor du vil anvende blåt lys-filteret.
Ændre skærmtilstand eller justere skærmfarver
Vælg en skærmtilstand egnet til visning af film eller billeder, eller juster skærmfarverne efter dine
egne ønsker. Hvis du vælger tilstanden Tilpasset skærm, kan du justere skærmens farvebalance
efter farveværdi.
Ændre skærmtilstand
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Skærmtilstand, og den ønskede skærmtilstand
vælges.
• Tilpasset skærm: Dette optimerer farveinterval, mætning og skarphed på skærmen. Du kan
også justere skærmens farvebalance efter farveværdi.
• AMOLED-biograf: Dette er velegnet til visning af videoer.
• AMOLED-foto: Dette er velegnet til visning af billeder.
• Grundlæggende: Dette er standardindstillingen, som er velegnet til generel brug.
• Du kan kun justere skærmfarverne i tilstanden Tilpasset skærm.
• Tilstanden Tilpasset skærm er muligvis ikke kompatibel med apps fra tredjepart.
• Du kan ikke ændre skærmtilstanden, mens du anvender blåt lys-filteret.
173
Indstillinger
Optimere farvebalance for fuld skærm
Optimer skærmfarverne ved at justere farvetonerne efter dine ønsker.
Når du trækker linjen med farvejustering mod Kølig, øges den blå farvetone. Når du trækker
linjen mod Varm, øges den røde farvetone.
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Skærmtilstand → Tilpasset skærm.
Juster linjen med farvejustering under Farvebalance for fuld skærm.
Skærmens farvebalance optimeres.
Justere skærmtone efter farveværdi
Forøg eller formindsk farvetonerne ved at justere værdierne for Rød, Grøn eller Blå individuelt.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Skærmtilstand → Tilpasset skærm.
Marker Avanc. indstillinger.
Juster farvelinjen for Rød, Grøn eller Blå efter dine ønsker.
Skærmen med skærmtoner justeres.
174
Indstillinger
Pauseskærm
Du kan indstille visningen af billeder som pauseskærm, når skærmen slukkes automatisk.
Pauseskærmen vises, når enheden oplader.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Pauseskærm, og derefter trykkes på kontakten
for at aktivere det.
2
Vælg en mulighed.
Hvis du vælger Fotoramme, startes et diasshow med valgte billeder. Hvis du vælger
Fototabel, vises valgte billeder som små kort og overlapninger.
3
4
Tryk på
for at vælge album til visning af billeder.
Når du er færdig, skal du trykke på tilbageknappen.
Hvis du vil se den valgte mulighed, skal du trykke på FORHÅNDSVISNING.
Hvis du trykker på skærmen, mens din pauseskærm vises, tændes skærmen.
Baggrunde og temaer
Skift baggrundstillinger for startskærmen og den låste skærm, eller anvend forskellige temaer i
enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Baggrunde og temaer.
• Baggrunde: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Temaer: Skift enhedens tema.
• Ikoner: Skift ikontype.
• AOD'er: Vælg et billede, der skal vises på skærmen Always On Display.
175
Indstillinger
Avancerede funktioner
Valg
Aktiver avancerede funktioner og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.
På indstillingsskærmen trykkes på Avancerede funktioner.
Overdreven rystelse eller stød kan forårsage uventet input for visse af enhedens
funktioner ved hjælp af sensorer.
• Tilbehør: Skift indstillinger for tilbehør.
• Smart skærm-standby: Indstil enheden til at forhindre, at skærmen slukkes, mens du kigger
på den.
• Spil: Aktiver Game Launcher. Der henvises til Game Launcher for yderligere oplysninger.
• Enkelthåndstilstand: Aktiver enkelthåndsbetjening, så du nemmere kan betjene enheden
med én hånd.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Fingersensorbevægelser: Indstil enheden til at åbne eller lukke informationspanelet, når
du stryger opad eller nedad på fingeraftryksgenkendelsessensoren. Denne funktion er ikke
tilgængelig, når sensoren registrerer dit fingeraftryk.
• Start Kamera hurtigt: Indstil enheden til hurtigt at starte kameraet ved at trykke to gange
hurtigt på tænd/sluk-tasten.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Enhedsassistanceapp: Vælg en enhedsassistanceapp, der skal starte, når du trykker og
holder på startknappen. Enhedsassistanceappen indsamler oplysninger fra den aktuelle
skærm og angiver relaterede oplysninger, apps og funktioner.
• Multi-vindue: Vælg en startmetode for Multi-vindue.
176
Indstillinger
• Smart skærmbillede: Indstil enheden til at optage det aktuelle skærmbillede og det
område, der kan rulles i, og beskær og del skærmbilledet med det samme.
• Stryg med hånden for skærmbillede: Indstil enheden til at tage et skærmbillede, når du
stryger håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre. Du kan se de optagede billeder i
Galleri.
Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
• Direkte opkald: Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op
og holder den tæt til øret, mens du får vist besked- eller kontaktdetaljer.
• Smart-varsel: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har
modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
Denne funktion fungerer muligvis ikke, hvis skærmen er tændt, eller hvis enheden
ikke ligger på en plan overflade.
• Nem lydløs: Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse ved at bruge
bevægelser med håndfladen eller vende enhedens skærm nedad.
• Stryg f. at ringe/sende beskeder: Indstil enheden til at foretage et opkald eller sende en
besked, når du stryger til højre eller venstre på en kontakt eller et telefonnummer i appen
Telefon eller Kontakter.
• Dual Messenger: Installer den anden app, og brug to forskellige konti for samme
messenger-app. Se Dual Messenger for at få flere oplysninger.
• Send SOS-beskeder: Indstil enheden til at sende beskeder om hjælp ved at trykke tre gange
på tænd/sluk-tasten.
• Direkte deling: Indstil enheden til at vise personer, du har kontaktet i panelet med
delingsmuligheder, så du kan dele indhold direkte.
177
Indstillinger
Dual Messenger
Installer den anden app, og brug to forskellige konti for samme messenger-app.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Avancerede funktioner → Dual Messenger.
De apps, der understøttes, vises.
2
Tryk på kontakten for en app for at installere den anden app.
Den anden app installeres. Den anden apps ikon vises med . Når du modtager
meddelelser fra den anden app, vises meddelelserne med , så du kan skelne dem fra den
første apps meddelelser.
Anden app
• Appen Dual Messenger er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af appen.
• Visse af appens funktioner kan være begrænset til den anden app.
Afinstallere en anden app
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Avancerede funktioner → Dual Messenger.
Tryk på kontakten på den app, du vil deaktivere, og tryk på DEAKTIVER eller AFINSTALLER.
Alle data vedrørende den anden app slettes.
Hvis du afinstallerer den første app, slettes den anden app muligvis også.
178
Indstillinger
Enhedsvedligeholdelse
Funktionen Enhedsvedligeholdelse giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager,
hukommelse og systemsikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et enkelt tryk
af din finger.
Batteri
Enhedssikkerhed
Lagring
RAM
Bruge funktionen til hurtig optimering
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → RET NU eller OPTIMER NU.
Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:
• Rydder noget hukommelse.
• Sletter unødvendige filer og lukker apps, der kører i baggrunden.
• Administrerer unormalt batteriforbrug.
• Søger efter apps, der er gået ned, samt malware.
179
Indstillinger
Batteri
Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan
du spare på batteriet ved at aktivere strømbesparende funktioner.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Batteri.
• Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
• Du modtager muligvis ikke meddelelser fra apps, der anvender strømbesparende
tilstand.
Strømbesparende tilstand
• MID: Aktiver den strømbesparende tilstand for at forlænge batteriets brugstid.
• MAKS.: I maksimal strømbesparende tilstand sænker enheden batteriforbruget
ved at anvende det mørke tema og begrænse de tilgængelige apps og funktioner.
Netværkstilslutning, med undtagelse af det mobile netværk, vil blive deaktiveret.
Administrere batteriet
Du kan spare batteristrøm ved at forhindre apps, der kører i baggrunden, i at bruge batteristrøm,
når de ikke er i brug. Marker de pågældende apps på listen over apps, og tryk på SPAR STRØM.
Tryk også på → Avancerede indstillinger, og indstil mulighederne for Appstrømsmonitor.
Du kan indstille enheden til at oplade batteriet hurtigere. Tryk på → Avancerede indstillinger,
og tryk derefter på kontakten Hurtig kabelopladning for at aktivere det.
180
Indstillinger
Lagring
Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Lagring.
• Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den
tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
• Du kan se den tilgængelige kapacitet i den interne hukommelse i afsnittet
Specifikation for din enhed på Samsungs websted.
Administrere hukommelsen
Hvis du vil slette overflødige filer, f.eks. fra cachen, skal du trykke på RYD NU. For at slette filer
eller fjerne apps, du ikke længere bruger, skal du vælge en kategori under BRUGERDATA. Marker
derefter de elementer, der skal vælges, og tryk på SLET eller AFINSTALLER.
RAM
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → RAM.
Hvis du vil øge enhedens hastighed ved at stoppe apps, der kører i baggrunden, skal du markere
apps på listen over apps og trykke på RYD NU.
Enhedssikkerhed
Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Enhedssikkerhed → SCAN
TELEFON.
181
Indstillinger
Apps
Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger. Du kan se oplysninger om brugen af
appsene, skifte indstillinger for meddelelser eller tilladelser, eller afinstallere eller deaktivere
unødvendige apps.
På indstillingsskærmen trykkes på Apps.
Låseskærm
Valg
Rediger indstillingerne for den låste skærm.
På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm.
De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.
• Skærmlåsningstype: Skift metoden til låsning af skærm.
• Smart Lock: Indstil enheden til at låse op af sig selv, hvis der detekteres placeringer eller
enheder, der er tillid til. Se Smart Lock for at få flere oplysninger.
• Indstillinger for sikker lås: Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
• Always On Display: Indstil enheden til at vise oplysninger, når skærmen er slukket. Der
henvises til Always On Display for yderligere oplysninger.
• Urstil: Rediger urtypen og farven på den låste skærm.
• Ur til roaming: Rediger urtypen til at vise både lokal tid og den hjemlige tidszone på den
låste skærm, når du roamer.
• FaceWidgets: Skift indstillinger for de elementer, der vises på skærmen Always On Display
eller den låste skærm.
• Kontaktoplysninger: Indstil enheden til at vise kontaktoplysninger, som f.eks. din
e-mailadresse, på den låste skærm.
• Meddelelser: Indstil, om der skal vises meddelelser på den låste skærm eller ej, og vælg,
hvilke meddelelser der skal vises.
• Appgenveje: Vælg apps for at få vist genveje til dem på den låste skærm.
182
Indstillinger
Smart Lock
Du kan indstille enheden til at låse op af sig selv og forblive oplåst, hvis der detekteres
placeringer eller enheder, der er tillid til.
Hvis du f.eks. har angivet dit hjem som en placering, der er tillid til, og du kommer hjem,
registrerer din enhed placeringen og låser automatisk op selv.
• Denne funktion er tilgængelig, når du indstiller en skærmlåsemetode.
• Hvis du ikke bruger din enhed i fire timer, eller når du tænder for enheden, skal du låse
skærmen op ved hjælp af det mønster, den PIN-kode eller den adgangskode, du har
angivet.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm → Smart Lock.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Vælg en funktion, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre indstillingen.
Biometriske data og sikkerhed
Valg
Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed.
• Ansigtsgenkendelse: Indstil enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt. Der
henvises til Ansigtsgenkendelse for yderligere oplysninger.
• Fingeraftryksscanner: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Der henvises til
Genkendelse af fingeraftryk for yderligere oplysninger.
• Skærmovergangseffekt: Indstil enheden til at vise en overgangseffekt, når du låser
skærmen op med dine biometriske data.
183
Indstillinger
• Google Play Protect: Indstil enheden til at kontrollere for skadelige apps og skadelig adfærd
samt advare om potentiel skade og fjerne dem.
• Find min mobil: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Gå til webstedet Find min
mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din mistede eller stjålne enhed.
Du kan også tillade Googles placeringstjeneste at levere mere nøjagtige oplysninger om din
enheds placering.
• Sikkerhedsopdatering: Se versionen af enhedens software, og søg efter opdateringer.
• Installer ukendte apps: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
• Samsung Pass: Kontroller nemt og sikkert din identitet via dine biometriske data. Der
henvises til Samsung Pass for yderligere oplysninger.
• Sikker mappe: Opret en sikker mappe til at beskytte dit private indhold og apps fra andre.
Der henvises til Sikker mappe for yderligere oplysninger.
• Overvågning af apptilladelser: Indstil enheden til at modtage meddelelser, når de
tilladelser, du har valgt, anvendes af de apps, du ikke bruger. Du kan styre indstillingerne for
hver enkelt app og få vist deres brugshistorisk for tilladelser.
• Sikker start: Beskyt enheden ved at indstille krav om oplåsning af skærm med kode, når
enheden tændes. Du skal indtaste oplåsningskoden for at starte enheden og modtage
beskeder og meddelelser.
• Krypter SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret,
kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du
nulstiller enheden.
• Andre sikkerhedsindstillinger: Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.
184
Indstillinger
Ansigtsgenkendelse
Du kan indstille enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt.
• Hvis du bruger dit ansigt som en skærmlåsemetode, kan dit ansigt ikke bruges til at
låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan bruge enheden,
skal du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode eller den adgangskode,
som du angav, da dit ansigt blev registreret. Vær omhyggelig med ikke at glemme dit
mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til Stryg eller Ingen, som ikke er sikre, slettes alle
dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller funktioner,
skal du registrere dine biometriske data igen.
Forholdsregler ved brug af ansigtsgenkendelse
Før du bruger ansigtsgenkendelse til at låse enheden op, skal du være opmærksom på følgende
forholdsregler.
• Din enhed kan låses op af en person eller af en genstand, der ligner dit billede.
• Ansigtsgenkendelse er mindre sikker end Mønster, PIN-kode eller Adgangskode.
Sådan forbedres ansigtsgenkendelsen
Tag følgende i betragtning, når du benytter ansigtsgenkendelse:
• Overvej omstændighederne, når du registrerer, f.eks. om du bærer briller, hat, maske, skæg
eller kraftig makeup
• Sørg for at befinde dig i et korrekt oplyst område, og at kameralinsen er ren, når du
registrerer
• Kontroller, at dit billede ikke er sløret, så du får bedre matchresultater
185
Indstillinger
Registrere dit ansigt
For bedre registrering af dit ansigt skal du registrere dit ansigt indendørs og væk fra direkte sollys.
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Ansigtsgenkendelse.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Hvis du ikke har angivet en skærmlåsemetode, skal du oprette en.
3
4
Læs vejledningen på skærmen, og tryk på FORTSÆT.
5
Positioner dit ansigt i cirklen på skærmen.
Hold enheden med skærmen rettet ind mod dig selv, og kig ind i skærmen.
Kameraet scanner dit ansigt.
Når der vises en ansigtslåseskærm, skal du trykke på AKTIVER for at bruge dit ansigt til at
låse skærmen op.
Hvis oplåsning af skærmen med dit ansigt ikke fungerer korrekt, skal du trykke på Fjern
ansigtsdata for at fjerne dit registrerede ansigt og registrere dit ansigt igen.
186
Indstillinger
Slette de registrerede ansigtsdata
Du kan slette ansigtsdata, som du har registreret.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Ansigtsgenkendelse.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Fjern ansigtsdata.
Når det registrerede ansigt er slettet, vil alle de tilknyttede funktioner også blive deaktiveret.
Oplåsning af skærmen med dit ansigt
Du kan låse skærmen op med dit ansigt i stedet for at bruge et mønster, en PIN- eller
adgangskode.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Ansigtsgenkendelse.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på kontakten Oplåsning med ansigt for at aktivere det.
Hvis du vil reducere muligheden af at genkende ansigter på billeder eller i videoer, skal
du trykke på kontakten Hurtigere genkendelse og deaktivere det. Dette kan mindske
hastigheden ved ansigtsgenkendelse.
4
Kig ind i den låste skærm.
Når dit ansigt er genkendt, kan du låse skærmen op uden brug af yderligere
skærmlåsemetoder. Hvis dit ansigt ikke genkendes, skal du bruge den forudindstillede
skærmlåsemetode.
187
Indstillinger
Genkendelse af fingeraftryk
For at fingeraftryksgenkendelse kan fungere, skal du registrere og gemme dine
fingeraftryksoplysninger i din enhed. Efter registrering kan du indstille enheden til at bruge dit
fingeraftryk til følgende funktioner:
• Samsung Pass (Samsung account-verificering og web-login)
• Samsung Pay
• Skærmlås
• Sikker mappe
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Fingeraftryksgenkendelse anvender de unikke karakteristika fra hvert fingeraftryk
for at forbedre din enheds sikkerhed. Sandsynligheden for, at fingeraftrykssensoren
tager fejl af to forskellige fingeraftryk, er meget ringe. I sjældne tilfælde, hvor separate
fingeraftryk ligner hinanden meget, vil sensoren muligvis genkende dem som ens.
• Hvis du bruger dit fingeraftryk som en skærmlåsemetode, kan dit fingeraftryk ikke
bruges til at låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan
bruge enheden, skal du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode eller den
adgangskode, som du angav, da dit fingeraftryk blev registreret. Vær omhyggelig med
ikke at glemme dit mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis dine fingeraftryk ikke genkendes, kan du låse enheden op via mønsteret, PINkoden eller adgangskoden, som du angav, da du registrerede fingeraftrykket, og
derefter registrere fingeraftrykket igen. Hvis du har glemt dit mønster, din PIN-kode
eller din adgangskode, vil du ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille
den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af
glemte oplåsningskoder.
• Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til Stryg eller Ingen, som ikke er sikre, slettes alle
dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller funktioner,
skal du registrere dine biometriske data igen.
188
Indstillinger
For bedre genkendelse af fingeraftryk
Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold
kan påvirke funktionens effektivitet:
• Sensoren til fingeraftryksgenkendelse genkender fingeraftryk. Sørg for, at sensoren til
fingeraftryksgenkendelse ikke er ridset eller beskadiget af metalgenstande, såsom mønter,
nøgler og halskæder.
• Hvis sensoren til genkendelse af fingeraftryk dækkes med beskyttelsesfilm, stickers eller
andet, kan det føre til fejlaflæsninger af fingeraftryk. Hvis sensoren til genkendelse af
fingeraftryk oprindeligt er dækket med beskyttelsesfilm, skal folien fjernes før sensoren til
genkendelse af fingeraftryk bruges.
• Sørg for, at sensoren til genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
• Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
• Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
• Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine
fingeraftryk. Sørg for at dække hele sensoren til fingeraftryksgenkendelse med din finger.
• Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene for den
hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
• I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge denne
funktion i tørre omgivelser, eller sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en
metalgenstand, før du benytter funktionen.
Registrering af fingeraftryk
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryksscanner.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Hvis du ikke har angivet en skærmlåsemetode, skal du oprette en.
189
Indstillinger
3
Stryg fingeren nedad over sensoren til fingeraftryksgenkendelse.
Gentag denne handling, indtil fingeraftrykket er registreret. Tryk på UDFØRT, når du er
færdig med at registrere dine fingeraftryk.
Når der vises en låseskærm for fingeraftryk, skal du trykke på AKTIVER for at bruge dit
fingeraftryk til at låse skærmen op.
Slette registrerede fingeraftryk
Du kan slette registrerede fingeraftryk.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryksscanner.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på REDIGER.
Marker fingeraftryk, der skal slettes, og tryk på FJERN.
Bruge Samsung Pass
Når du registrerer dine fingeraftryk i Samsung Pass, kan du nemt bruge dem til at verificere din
identitet eller logge på websteder. Der henvises til Samsung Pass for yderligere oplysninger.
190
Indstillinger
Bruge fingeraftryk med Samsung Pay
Du kan bruge fingeraftryk med Samsung Pay til at foretage betalinger hurtigt og sikkert. Der
henvises til Samsung Pay for yderligere oplysninger.
Samsung Pay er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Oplåse skærmen med dit fingeraftryk
Du kan låse skærmen op med dit fingeraftryk i stedet for at bruge et mønster eller en PIN- eller
adgangskode.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryksscanner.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på kontakten Oplåsning m. fingeraftryk for at aktivere det.
På den låste skærm skal du placere din finger på sensoren til fingeraftryksgenkendelse og
scanne dit fingeraftryk.
Samsung Pass
Med Samsung Pass kan du nemmere og mere sikkert logge på din Samsung account, websteder
eller apps via dine biometriske data i stedet for dine loginoplysninger.
Registrer dine biometriske data i Samsung Pass, og angiv, at du vil logge på understøttede
websteder eller apps via data i Samsung Pass.
• Din enhed skal være koblet til et Wi-Fi- eller mobilt netværk for at kunne bruge denne
funktion.
• For at bruge denne funktion skal du registrere og logge på din Samsung account. Du
kan finde flere oplysninger her: Samsung account.
• Loginfunktionen til websteder er kun tilgængelig for websteder, som du åbner via
appen Internet. Visse websteder understøtter muligvis ikke denne funktion.
191
Indstillinger
Registrering af Samsung Pass
Før du benytter Samsung Pass, skal du registrere dine biometriske data i Samsung Pass.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Læs vejledningen på skærmen, og tryk på LOG PÅ.
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på LOG PÅ.
Tryk på REGISTR. FINGERAFTRYK for at registrere dit fingeraftryk.
Der henvises til Genkendelse af fingeraftryk for yderligere oplysninger.
5
Scan dit fingeraftryk, og tryk på NÆSTE for at fuldføre registreringen af Samsung Pass.
Hvis funktionen Føj Samsung Pass til startskærmen markeres, tilføjes Samsung Pass-ikonet
på startskærmen.
Verifikation af adgangskode til Samsung account
Brug Samsung Pass til at bekræfte adgangskoden til din Samsung account. Du kan bruge dine
biometriske data i stedet for at indtaste din adgangskode, f.eks. når du køber indhold fra Galaxy
Apps.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på → Indstillinger → Samsung account, og tryk derefter på kontakten Brug med
Samsung Pass for at aktivere det.
192
Indstillinger
Brug af Samsung Pass til at logge på websteder
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge ind på websteder, der understøtter automatisk
angivelse af id og adgangskode.
1
2
3
Åbn et websted, som du vil logge på.
Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk derefter på webstedets loginknap.
Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme loginoplysningerne, skal du
markere Log ind med fingeraftryk via Samsung Pass og trykke på HUSK.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du logger på
webstedet.
Brug af Samsung Pass til at logge på apps
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge på apps, der understøtter automatisk angivelse af
id og adgangskode.
1
2
3
Åbn den app, som du vil logge på.
Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk derefter på appens loginknap.
Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme loginoplysningerne, skal du
trykke på GEM.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du logger på
appen.
Administration af loginoplysninger
Få vist listen over websteder og apps, som du har indstillet til at bruge Samsung Pass, og
administrer dine loginoplysninger.
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
193
Indstillinger
3
4
Vælg et websted eller en app på listen.
Tryk på → Rediger, og rediger dit id, din adgangskode samt webstedets eller appens navn.
Slet webstedet eller appen ved at trykke på → Slet.
Brug af Samsung Pass til websteder og apps
Når du bruger websteder eller apps, som understøtter Samsung Pass, kan du nemt logge på med
Samsung Pass.
For at se listen over websteder og apps, som understøtter Samsung Pass, skal du åbne
indstillingsskærmen, trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass og derefter
vælge fanen Websted eller App. Hvis ingen websteder eller apps understøtter Samsung Pass,
vises fanen Websted eller App ikke.
• De tilgængelige websteder og apps kan variere, alt afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Samsung er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller ulejlighed, der måtte opstå, fordi du
logger på websteder eller apps via Samsung Pass.
Sletning af dine Samsung Pass-data
Du kan slette dine biometriske data, loginoplysninger til websteder og appdata, der er registreret
i Samsung Pass med Slet data. Din accept af vilkår og betingelser og din Samsung account
forbliver aktive.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på → Indstillinger → Slet data.
Indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk på BEKRÆFT.
Dine Samsung Pass-data bliver slettet.
194
Indstillinger
Sikker mappe
Sikker mappe forhindrer andre i at få adgang til dit private indhold og dine apps, såsom billeder
og kontakter. Du kan beskytte dit private indhold og dine apps, selv om enheden er låst op.
Sikker mappe er et separat, sikkert lagerområde. Data i Sikker mappe kan ikke overføres
til andre enheder via ikke-godkendte delemetoder, som f.eks. USB eller Wi-Fi Direct. Hvis
du forsøger at tilpasse operativsystemet eller ændre softwaren, vil det medføre, at den
sikre mappe automatisk vil blive låst og gjort utilgængelig. Inden du gemmer data i
Sikker mappe, skal du sørge for at tage en sikkerhedskopi af dine data og gemme den et
andet sikkert sted.
Konfigurere Sikker mappe
1
Start appen Sikker mappe.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på Biometriske data og sikkerhed
→ Sikker mappe.
2
Tryk på START.
195
Indstillinger
3
4
Tryk på LOG PÅ for at logge på din Samsung account.
Vælg en låsemetode til Sikker mappe, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre
konfigurationen.
Rediger navnet eller ikonfarven på Sikker mappe ved at trykke på → Tilpas ikon.
• Når du starter appen Sikker mappe, skal du låse appen op via din forhåndsindstillede
låsemetode.
• Hvis du glemmer oplåsningskoden for Sikker mappe, kan du nulstille den via din
Samsung account. Tryk på nulstilningsknappen nederst på den låste skærm, og
indtast adgangskoden til din Samsung account.
Indstilling af automatisk aflåsning af Sikker mappe
Indstil enheden til automatisk at låse Sikker mappe, når den ikke bruges.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Vælg en låseindstilling.
Tryk på Lås for at låse Sikker mappe manuelt.
Flytte indhold til Sikker mappe
Flyt indhold, såsom fotos og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på,
hvordan man flytter et billede fra den automatiske lagerplads til Sikker mappe.
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj filer.
Tryk på Billeder, marker billeder, der skal flyttes, og tryk på UDFØRT.
Tryk på FLYT.
De valgte elementer slettes fra den oprindelige mappe og flyttes til Sikker mappe. Tryk på
KOPIER for at kopiere elementer.
Metoden til flytning af indhold kan variere, afhængigt af indholdstypen.
196
Indstillinger
Flytte indhold fra Sikker mappe
Flyt indhold fra Sikker mappe til den tilsvarende app på den automatiske lagerplads. Følgende
handlinger er eksempler på, hvordan du flytter et billede fra Sikker mappe til den automatiske
lagerplads.
1
2
Åbn appen Sikker mappe, og tryk på Galleri.
Vælg et billede, og tryk derefter på → Flyt ud af Sikker mappe.
De valgte elementer flyttes til Galleri i den automatiske lagerplads.
Tilføje apps
Tilføj en app for at bruge Sikker mappe.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj apps.
Marker én eller flere apps, der er installeret på enheden, og tryk på TILFØJ.
For at installere apps fra Play Butik eller Galaxy Apps skal du trykke på DOWNLOAD FRA
PLAY BUTIK eller DOWNLOAD FRA GALAXY APPS.
Fjerne apps fra Sikker mappe
Tryk på Rediger apps, marker apps, og tryk derefter på Deaktiver eller Afinstaller.
Tilføje konti
Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med
appsene i Sikker mappe.
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Konti → Tilføj konto.
Vælg en kontotjeneste.
Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
197
Indstillinger
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule genvejstasten til Sikker mappe på skærmen apps.
Start appen Sikker mappe, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Vis Sikker
mappe for at deaktivere det.
Alternativt kan du trække statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Stryg derefter
nedad på informationspanelet, og tryk på Sikker mappe for at deaktivere funktionen.
Sikkerhedskopiering og gendannelse af Sikker mappe
Sikkerhedskopier indhold og apps i Sikker mappe i Samsung Cloud ved hjælp af din Samsung
account, og gendan dem senere.
Sikkerhedskopiere data
1
2
3
4
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Tilføj konto, og registrer og log på din Samsung account.
Tryk på Sikkerhedskop. Sikker mappe data.
Marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på SIKKERHEDSKOPIER NU.
Data vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud.
Gendanne data
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Gendan.
Vælg en enhed og de datatyper, du vil gendanne, og tryk på GENDAN NU.
De sikkerhedskopierede data vil blive gendannet på din enhed.
198
Indstillinger
Afinstallere Sikker mappe
Du kan afinstallere Sikker mappe med indhold og apps.
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Flere indstillinger → Afinstaller.
Hvis du vil sikkerhedskopiere indhold, før du afinstallerer Sikker mappe, skal du markere Flyt
mediefiler ud af Sikker mappe og trykke på AFINSTALLER. For at få adgang til data, som er
sikkerhedskopieret fra Sikker mappe, skal du åbne mappen Samsung, starte appen Mine filer,
og derefter trykke på Internt lager → Secure Folder.
Noter gemt i Samsung Notes vil ikke blive sikkerhedskopieret.
Sky og konti
Valg
Synkroniser, sikkerhedskopier, eller gendan din enheds data ved brug af Samsung Cloud. Du kan
også registrere og administrere konti, såsom din Samsung account eller din Google-konto eller
overføre data til eller fra andre enheder via Smart Switch.
På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti.
• Samsung Cloud: Administrer det indhold, du vil gemme sikkert i Samsung Cloud. Tjek
brugsstatus for dit Samsung Cloud-skylager, og synkroniser, sikkerhedskopier og gendan
dine data. Der henvises til Samsung Cloud for yderligere oplysninger.
• Konti: Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere
med disse.
• Sikkerhedskop. og gendan: Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på
din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger, og få adgang til dem senere.
Du skal logge på din Google-konto eller din Samsung account for at sikkerhedskopiere eller
gendanne data. Der henvises til Sikkerhedskop. og gendan for yderligere oplysninger.
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra din forrige enhed. Se Smart Switch for
at få flere oplysninger.
Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en
computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af
en uforsætlig nulstilling til fabriksstandarden.
199
Indstillinger
Sikkerhedskop. og gendan
Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan
sikkerhedskopiere følsomme oplysninger, og få adgang til dem senere. Du skal logge på din
Google-konto eller din Samsung account for at sikkerhedskopiere eller gendanne data.
Bruge en Samsung account
På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti → Sikkerhedskop. og gendan →
Sikkerhedskopier data for din Samsung account, marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere,
og tryk derefter på SIKKERHEDSKOPIER.
Data vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud. Der henvises til Samsung Cloud for
yderligere oplysninger.
For at gendanne sikkerhedskopierede data fra Samsung Cloud med en Samsung account
skal du trykke på Gendan data. Vælg en enhed og de datatyper, du vil gendanne, og tryk på
GENDANNELSE. Dine valgte data vil blive gendannet på din enhed.
Bruge en Google-konto
På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti → Sikkerhedskop. og gendan, og derefter
trykkes på kontakten Sikkerhedskopier mine data for din Google-konto for at aktivere det. Tryk
på Sikkerhedskopikonto, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.
For at gendanne data med en Google-konto skal du trykke på kontakten Gendan automatisk for
at aktivere det. Når du geninstallerer apps, gendannes de sikkerhedskopierede indstillinger og
data.
Google
Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.
På indstillingsskærmen trykkes på Google.
200
Indstillinger
Tilgængelighed
Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Tilgængelighed.
• Syn: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for svagtseende brugere.
• Hørelse: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat
hørelse.
• Færdighed og interaktion: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for
brugere, der er bevægelseshæmmede.
• Tekst-til-tale: Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, der anvendes, når Voice
Assistant er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.
• Retningslås: Skift de retningsbestemte kombinationsindstillinger for at låse skærmen op.
• Direkte adgang: Indstil enheden til at starte de valgte tilgængelighedsmenuer, når du
trykker og holder på tænd/sluk-knappen og lydstyrke op-knappen samtidigt.
• Tilgængelighedsgenvej: Indstil enheden til at aktivere Voice Assistant (Stemmeassistent)
eller Samsung-universalkontakten, når du trykker og holder på lydstyrke op-tasten og
lydstyrke ned-tasten samtidigt i mere end 3 sekunder.
• Meddelelsespåmindelse: Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, som du ikke har
kontrolleret i intervallet.
• Besvare og afslutte opkald: Skift metode til at besvare eller afslutte opkald.
• Tilstanden Enkelt tryk: Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser
ved at trykke på knappen i stedet for at trække den.
• Sikkerhedskopiering af indstillinger for tilgængelighed: Importer, eksporter eller del
tilgængelighedsindstillingerne.
• TJENESTER: Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
201
Indstillinger
Generel administration
Tilpas din enheds systemindstillinger, eller nulstil enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Generel administration.
• Sprog og input: Vælg enhedssprog, og skift indstillinger, som f.eks. tastaturer og
stemmeinputtyper. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke
tilgængelige. Der henvises til Tilføjelse af enhedssprog for yderligere oplysninger.
• Dato og tid: Få adgang til og skift indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt
og dato.
Hvis batteriet aflades helt, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Der henvises til Samsung
Members for yderligere oplysninger.
• Rapporter diagnostiske oplysn.: Indstil enheden til automatisk at sende informationer om
enhedens diagnostik og brug til Samsung.
• Markedsføringsoplysninger: Angiv, om du vil modtage marketingoplysninger fra Samsung,
såsom særlige tilbud, medlemsfordele og nyhedsbreve.
• Nulstil: Nulstil enhedens indstillinger, eller udfør en fabriksdatanulstilling. Du kan nulstille
alle dine indstillinger og netværksindstillinger. Du kan også indstille enheden til at genstarte
på et forudindstillet tidspunkt for enhedsoptimering.
Tilføjelse af enhedssprog
Du kan tilføje sprog, der skal bruges på din enhed.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Generel administration → Sprog og input → Sprog →
Tilføj sprog.
For at få vist alle sprog, der kan tilføjes, skal du trykke på → Alle sprog.
2
Vælg et sprog, der skal tilføjes.
202
Indstillinger
3
Tryk på ANG. SOM STAND. for at angive det sprog, du har valgt, som standardsprog. Tryk på
BEHOLD AKTUEL for at bevare den aktuelle sprogindstilling.
Det sprog, du vælger, vil blive føjet til din sprogliste. Hvis du ændrer standardsprog, tilføjes
det sprog, du har valgt, øverst på listen.
For at ændre standardsproget på din sprogliste skal du trække i ved siden af et sprog og flytte
det øverst på listen. Tryk derefter på UDFØRT. Hvis en app ikke understøtter standardsproget,
anvendes det næste understøttede sprog på listen.
Softwareopdatering
Opdater din enheds software ved hjælp af FOTA-tjenesten (Firmware Over-The-Air). Du kan også
planlægge softwareopdateringer.
På indstillingsskærmen trykkes på Softwareopdatering.
Hvis der udgives nødsoftwareopdateringer for din enheds sikkerhed samt for at blokere
nye typer af sikkerhedstrusler, installeres de automatisk uden dit samtykke.
• Download opdateringer manuelt: Tjek, om der er opdateringer, og installer dem manuelt.
• Download opdateringer automatisk: Indstil enheden til at hente opdateringer og
downloade dem automatisk, når enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
• Planlagte softwareopdateringer: Indstil enheden til at installere opdateringer på et
bestemt tidspunkt.
• Seneste opdateringsoplysninger: Se oplysninger om den seneste softwareopdatering.
Information om sikkerhedsopdateringer
Sikkerhedsopdateringer leveres for at styrke enhedens sikkerhed og beskytte dine personlige
oplysninger. Besøg security.samsungmobile.com for at se sikkerhedsopdateringer til din model.
Webstedet understøtter ikke alle sprog.
203
Indstillinger
Brugervejledning
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.
På indstillingsskærmen trykkes på Brugervejledning.
Om telefonen
Få adgang til oplysningerne på din enhed.
På indstillingsskærmen trykkes på Om telefonen.
Hvis du vil ændre din enheds navn, skal du trykke på REDIGER.
• Status: Se forskellige oplysninger om enheden, såsom SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
• Juridiske oplysninger: Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom
sikkerhedsoplysninger og open source-licensen.
• Softwareoplysninger: Se enhedens softwareoplysninger, såsom dens operativsystem og
firmwareversion.
• Batterioplysninger: Se enhedens batteristatus og -oplysninger.
204
Appendiks
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicesteder, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal
du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne
funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
205
Appendiks
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen
muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Enheden fryser eller har en alvorlig fejl
Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs
servicesteder.
Genstarte enheden
Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller
slukke for enheden og tænde den igen.
Gennemtvinge genstart
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke
ned-tasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Nulstilling af enheden
Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.
Start appen Indstillinger, og tryk på Generel administration → Nulstil → Nulstil til
fabriksstandard → NULSTIL → SLET ALT. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du
huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
206
Appendiks
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Hvis du bruger øretelefoner, skal du kontrollere, at de er tilsluttet korrekt.
Der er ekko på lyden under et opkald
Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasten, eller find et andet område.
Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten
er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.
207
Appendiks
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Besøg et af Samsungs servicesteder og få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer,
kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger visse funktioner eller apps, som f.eks. GPS, spil eller
internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller dine fotos kan være ude af fokus.
208
Appendiks
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der
er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
Bluetooth fungerer ikke ordentligt
Hvis en anden Bluetooth-enhed ikke findes, eller der er tilslutningsproblemer eller funktionsfejl,
kan du prøve følgende:
• Kontroller, at den enhed du vil oprette forbindelse med, er klar til at blive scannet eller
tilsluttet.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
• På enheden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Forbindelse og derefter trykke på
kontakten Bluetooth for at aktivere den igen.
• På enheden skal du starte appen Indstillinger, og trykke på Generel administration
→ Nulstil → Nulstil netværksindstillinger → NULSTIL INDSTILLINGER for at nulstille
netværksindstillingerne. Du vil muligvis miste registrerede oplysninger, når du udfører
nulstillingen.
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
209
Appendiks
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi- eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der
gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration
af delene kan forekomme.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
Der er ikke tilstrækkelig med plads på enhedens lager
Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, med din Smart Manager eller slet manuelt apps eller
filer, som du ikke bruger for at frigøre lagerplads.
210
Appendiks
Appknappen vises ikke på startskærmen
Du kan åbne skærmen apps uden at bruge appknappen ved at stryge opad eller nedad
på startskærmen. For at vise appknappen nederst på startskærmen skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Skærm → Startskærm → Appknappen → Vis appknappen →
ANVEND.
Startknappen vises ikke
Navigationslinjen, som indeholder startknappen, forsvinder muligvis, når du bruger visse apps
eller funktioner. For at få vist navigationslinjen skal du trække opad fra bunden af skærmen.
Bixby Voice reagerer ikke
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
• Hvis du stadig har problemer med Bixby Voice, efter du har prøvet disse tip, bør du kontakte
et af Samsungs servicesteder.
Justeringslinjen for skærmens lysstyrke vises ikke på
informationspanelet
Åbn informationspanelet ved at trække statusbjælken nedad og derefter trække
informationspanelet nedad. Tryk på
ud for lysstyrkejusteringslinjen, og tryk på kontakten Vis
kontrolelement øverst for at aktivere det.
Samsung Cloud virker ikke
• Kontroller, at din enhed er sluttet korrekt til et netværk.
• Under en Samsung Cloud servicekontrol kan du ikke benytte Samsung Cloud. Prøv igen
senere.
211
Appendiks
Fjerne batteriet
• For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicested. Besøg
www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af
batteriet.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.
212
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2019 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising