Samsung | SM-G950F | User manual | Samsung Galaxy S8 Brugermanual

Samsung Galaxy S8 Brugermanual
BRUGERVEJLEDNING
SM-G950F
SM-G950FD
SM-G955F
SM-G955FD
Danish. 02/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
Grundlæggende brug
4
7
11
17
23
29
33
34
36
38
42
56
58
82
86
88
89
109
115
118
122
125
128
128
129
130
131
137
139
139
141
142
145
150
151
157
Læs dette først
Situationer med overophedning af
enheden og tilhørende løsninger
Enhedens udseende og funktioner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Hukommelseskort (microSD-kort)
Tænde og slukke for enheden
Indledende konfiguration
Samsung account
Overføre data fra din forrige enhed
(Smart Switch)
Forstå skærmen
Informationspanel
Indtaste tekst
Apps og funktioner
61
63
67
69
73
78
Installere eller afinstallere apps
Bixby
Bixby Home
Reminder
Telefon
Kontakter
2
Beskeder
Internet
E-mail
Kamera
Galleri
Always On Display
Edge-skærm
Multi-vindue
Børnenes side
Galaxy Wearable
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Samsung Health
Diktafon
Mine filer
Ur
Lommeregner
Game Launcher
SmartThings
Deling af indhold
Samsung DeX
Google-apps
Indhold
Indstillinger
206 Konti og sikkerhedskopiering
207 Samsung Cloud
208 Google
209 Avancerede funktioner
210 Dual Messenger
211 Enhedspleje
213 Apps
214 Generel administration
215 Tilgængelighed
215 Softwareopdatering
216 Brugervejledning
216 Om telefonen
159 Introduktion
159 Forbindelse
161 Wi-Fi
163 Bluetooth
165 NFC og betaling
168 Datasparer
169 Administration af SIM-kort
(modeller med dobbelt SIM)
169 Mobilt hotspot og internetdel.
171 Flere forbindelsesindstillinger
174 Lyde og vibration
174 Dolby Atmos (surround sound)
175
176
181
181
183
175 Separat applyd
Meddelelser
176 Appikonbadges
Skærm
178 Blåt lys-filter
178 Ændre skærmtilstand eller justere
skærmfarver
180 Skærmopløsning
180 Pauseskærm
Baggrunde og temaer
Låseskærm
182 Smart Lock
Biometriske data og sikkerhed
185 Ansigtsgenkendelse
188 Irisgenkendelse
193 Genkendelse af fingeraftryk
197 Samsung Pass
201 Sikker mappe
Appendiks
217 Tilgængelighed
234 Fejlsøgning
241 Fjerne batteriet
3
Grundlæggende brug
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload
og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit
dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicesteder. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
4
Grundlæggende brug
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
• Afhængigt af det geografiske område eller tjenesteudbyderen er en skærmbeskytter
monteret for at beskytte skærmen under produktionen og distributionen. Skader på den
monterede skærmbeskytter er ikke dækket af garantien.
• Du kan se touchskærmen tydeligt, selv i skarpt sollys udendørs ved automatisk at justere
kontrastområdet baseret på det omgivende miljø. På grund af produktets natur kan det
at vise fast grafik i længere perioder resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller
spøgelsesbilleder.
– – Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller hele touchskærmen i længere
tid, og at du slukker for touchskærmen, når du ikke bruger enheden.
– – Du kan indstille touchskærmen til at slukke automatisk, når du ikke bruger den. Start
appen Indstillinger, tryk på Skærm → Skærm-timeout, og vælg derefter længden af
den tid, som enheden skal vente, før touchskærmen slukkes.
– – Sådan indstiller du touchskærmen til automatisk at justere dens lysstyrke baseret på det
omgivende miljø: Start appen Indstillinger, tryk på Skærm, og tryk derefter på kontakten
Tilpasset lysstyrke for at aktivere det.
• Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den
amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er
godkendt af FCC, kan du få vist FCC’s id på enheden. For at se FCC-id’et skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Om telefonen → Status.
5
Grundlæggende brug
Bevarelse af vand- og støvafvisning
Din enhed understøtter vand- og støvafvisning. Følg disse trin omhyggeligt for at bevare vandog støvafvisning på din enhed. I modsat fald kan der være risiko for beskadigelse af din enhed.
• Undgå at nedsænke enheden i ferskvand dybere end 1,5 m eller at holde den nedsænket i
mere end 30 minutter. Hvis du nedsænker enheden i en anden væske end ferskvand, f.eks.
saltvand, ioniseret vand eller væsker indeholdende alkohol, trænger væsken hurtigere ind i
enheden.
• Undgå at udsætte enheden for skvulpende vand eller bølger.
• Hvis enheden bliver udsat for ferskvand, skal den aftørres grundigt med en ren, blød klud.
Hvis enheden bliver udsat for andre væsker, som f.eks. saltvand, vand fra swimmingpool,
sæbevand, olie, parfume, solcreme, håndrensemiddel eller kemiske produkter, såsom
kosmetik, skal den straks renses med ferskvand og tørres grundigt med en ren, blød klud.
Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan enhedens ydeevne og udseende påvirkes.
• Hvis enheden har været nedsænket i vand, eller mikrofonen eller højttaleren er våd, er
det muligvis ikke muligt at høre lyden klart under et opkald. Aftør enheden med en tør klud
og lad den tørre grundigt inden brug.
• Touchskærmen og andre funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, hvis enheden bruges i
vand.
• Hvis du taber enheden eller udsætter den for stød, kan funktionerne til beskyttelse mod
vand og støv blive beskadigede.
• Din enhed er blevet testet i et kontrolleret miljø og er certificeret til at være vand- og
støvafvisende under visse forhold (opfylder kravene til klassifikation IP68 som beskrevet
i den internationale standard IEC 60529 – Kapslingsgraden for elektrisk udstyr [IP-kode];
testforhold: 15-35 °C, 86-106 kPa, ferskvand, 1,5 meter, 30 minutter). På trods af denne
klassifikation er det stadig muligt for din enhed at blive beskadiget i visse situationer.
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger
6
Grundlæggende brug
Situationer med overophedning af enheden og
tilhørende løsninger
Hvis enheden bliver varm, når batteriet oplades
Enheden og opladeren kan blive varme under opladning. Under trådløs opladning eller
hurtigopladning kan enheden føles varm ved berøring. Dette påvirker ikke enhedens levetid
eller ydelse og er inden for enhedens normale driftsområde. Hvis batteriet bliver for varmt, kan
opladeren muligvis stoppe opladning.
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Kobl opladeren fra enheden, og luk eventuelle kørende apps. Vent, indtil enheden er
afkølet, og begynd derefter at oplade enheden igen.
• Hvis den nederste del af enheden overopheder, kan det skyldes, at det tilsluttede USBkabel er beskadiget. Udskift det beskadigede USB-kabel med et nyt kabel godkendt af
Samsung.
• Når du bruger en trådløs oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som
f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og den
trådløse oplader.
Funktionen til trådløs opladning eller hurtigopladning er kun tilgængelig på
understøttede modeller.
7
Grundlæggende brug
Hvis enheden bliver varm under brug
Når du bruger funktioner eller apps, der kræver mere effekt, eller hvis du bruger dem i længere
tid, kan enheden midlertidigt blive varm som følge af øget batteriforbrug. Luk kørende apps, og
undlad at anvende enheden i et stykke tid.
Følgende er eksempler på situationer, hvor enheden kan overophede. Afhængigt af de
funktioner og de apps du bruger, gælder disse eksempler muligvis ikke for din model.
• Under den indledende konfiguration efter købet eller ved gendannelse af data
• Ved download af store filer
• Ved brug af apps, der kræver mere effekt, eller ved brug af apps i længere tid
– – Ved spil af spil i høj kvalitet i længere tid
– – Ved optagelse af videoer i længere tid
– – Ved streaming af videoer i forbindelse med brug af indstillingen for maksimal lysstyrke
– – Når du opretter forbindelse til et tv
• Ved multitasking (eller ved aktivering af mange apps i baggrunden)
– – Ved brug af Multi-vinduet
– – Ved opdatering eller installation af apps i forbindelse med optagelse af videoer
– – Ved download af store filer i forbindelse med et videoopkald
– – Ved optagelse af videoer i forbindelse med brug af en app til navigering
• Ved brug af store mængder data ved synkronisering med skylager, e-mail eller andre konti
• Ved brug af en app til navigering i en bil, mens enheden er placeret i direkte sollys
• Ved brug af funktionen til mobilt hotspot og deling af internetforbindelse
• Ved brug af enheden i områder med svagt eller intet signal
• Ved opladning af batteriet med et beskadiget USB-kabel
• Hvis enhedens multifunktionsstik er beskadiget eller udsat for fremmedlegemer, f.eks.
væske, støv, metalstøv og blyantsgrafit
• Hvis du roamer
8
Grundlæggende brug
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Hold enheden opdateret med den nyeste software.
• Konflikter mellem kørende apps kan forårsage, at enheden bliver varm. Genstart
enheden.
• Deaktiver funktionerne Wi-Fi, GPS og Bluetooth, når de ikke anvendes.
• Luk apps, der øger batteriforbruget, eller som kører i baggrunden, når de ikke bruges.
• Slet unødvendige filer eller ikke-brugte apps.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du
ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør
du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Enhedsbegrænsninger, når enheden overophedes
Når enheden bliver for varm, kan funktionerne og ydeevnen være begrænset, eller enheden
slukkes muligvis for at køle af. Funktionen er kun tilgængelig på understøttede modeller.
• Hvis enheden bliver varmere end normalt, vises der en meddelelse om, at enheden
er blevet overophedet. For at sænke enhedens temperatur vil skærmens lysstyrke og
ydeevnehastigheden være begrænset, og opladning af batteriet ophører. Apps, der kører,
lukkes, og du vil kun kunne foretage nødopkald, indtil enheden er kølet af.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, vises der en
meddelelse om, at enheden slukkes. Sluk for enheden, og vent, indtil den er kølet af.
9
Grundlæggende brug
Forholdsregler for driftsmiljø
Enheden kan blive varm som følge af omgivelserne under følgende betingelser. Udvis
forsigtighed for at undgå, at batteriets levetid forringes, at enheden beskadiges, eller at der
opstår brand.
• Undlad at opbevare enheden under meget kolde eller meget varme temperaturer.
• Undlad at udsætte enheden for direkte sollys i længere perioder.
• Undlad at bruge eller opbevare enheden i længere perioder i meget varme omgivelser, f.eks.
i en bil om sommeren.
• Undlad at placere enheden i omgivelser, der kan overophede, f.eks. på en elektrisk
varmepude.
• Undlad at opbevare din enhed i nærheden af eller i varmeapparater, mikrobølger, varmt
udstyr til madlavning eller beholdere under højt tryk.
• Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.
10
Grundlæggende brug
Enhedens udseende og funktioner
Pakkens indhold
Kontroller, at følgende dele er i æsken:
• Enhed
• USB-kabel
• Øretelefoner
• Udskubningsstift
• USB-strømadapter
• Hurtigstart
• USB-adapterstik (USB Type-C)
Brug USB-adapterstikket til at overføre data
mellem mobilenheder.
• Micro USB-adapterstik
Tilslut micro USB-adapterstikket for at oplade
batteriet med et micro USB-kabel.
Slut ikke et micro USB-kabel til enhedens
multifunktionsstik. Hvis du gør det, kan du
beskadige enheden.
Micro USB-adapterstik
Micro USB-kabel
11
Grundlæggende brug
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere, afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt,
kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
12
Grundlæggende brug
Enhedens udseende
Nærheds-/
lyssensor
Højttaler
LED til irisgenkendelse
Forreste kamera
LED-indikator
Kamera til
irisgenkendelse
GPS-antenne
Lydstyrketast
Tænd/
sluk-tast
Bixby-tast
Edge-skærm
Edge-skærm
Touchskærm
Multifunktionsstik (USB
Type-C)
13
Grundlæggende brug
Bageste kamera
SIM-kort-/
hukommelseskortholder
Mikrofon
Kameralys
Sensor til genkendelse af
fingeraftryk
Sensor til pulsmåler
NFC-antenne/
MST-antenne/
Trådløs opladerspole
Hovedantenne
Stik til øretelefoner
Højttaler
Mikrofon
• Undlad at placere enheden tæt på dine ører, når du anvender højttalerne, f.eks. ved
afspilning af mediefiler eller ved brug af højttalertelefonen.
• Vær omhyggelig med ikke at udsætte kameralinsen for stærke lyskilder, såsom
direkte sollys. Hvis kameralinsen udsættes for en stærk lyskilde, såsom direkte sollys,
kan kameraets billedsensor blive beskadiget. En beskadiget billedsensor kan ikke
repareres og vil resultere i prikker eller pletter på dine billeder.
14
Grundlæggende brug
• Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
– – Hvis du sætter metalstickers på enhedens antenneområde
– – Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden
– – Hvis du tildækker enhedens antenneområde med dine hænder eller andre
genstande, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller den mobile
dataforbindelse.
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Tildæk ikke området omkring nærheds-/lyssensoren med skærmtilbehør, såsom
skærmbeskytter eller stickers. Gør du dette, kan det medføre, at sensoren fungerer
forkert.
• Farverne på Edge-skærmen kan synes forskellige, afhængigt af din synsvinkel.
Fysiske taster
Lydstyrketast
Tænd/sluk-tast
Bixby-tast
Tast
Tænd/sluk
Funktion
• Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden.
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
• Tryk for at starte Bixby. Se Bixby for at få flere oplysninger.
Bixby
• Tryk og hold for at starte en samtale med Bixby. Se At bruge Bixby for
at få flere oplysninger.
Lydstyrke
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
15
Grundlæggende brug
Funktionsknapper
Knappen seneste
Tilbageknap
Startknap
Når du tænder for skærmen, vises funktionsknapperne nederst på skærmen.
Funktionsknapperne er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og
tilbageknappen. Se Navigationslinje (funktionsknapper) for at få flere oplysninger.
16
Grundlæggende brug
Batteri
Oplade batteriet
Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i
en længere periode.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en
tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er
i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være
lettilgængelig under opladning.
1
2
Slut USB-kablet til USB-strømadapteren.
Slut USB-kablet til enhedens multifunktionsstik.
17
Grundlæggende brug
3
4
Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.
Kobl opladeren fra enheden, når den er fuldt opladet. Tag derefter opladeren ud af
stikkontakten.
Opladning med et micro USB-kabel
Tilslut micro USB-adapterstikket for at oplade batteriet med et micro USB-kabel. Slut ikke et
micro USB-kabel til enhedens multifunktionsstik. Hvis du gør det, kan du beskadige enheden.
Micro USB-adapterstik
Micro USB-kabel
Micro USB-adapterstikket anvendes til opladning af batteriet og til tilslutning til en
computer via micro USB-kablet.
18
Grundlæggende brug
Opladning af andre enheder
Brug USB-adapterstikket (USB Type-C) til at lade en anden mobilenhed op med din enheds
batteri.
Slut USB-adapterstikket (USB Type-C) til din enheds multifunktionsstik, og slut din enhed til den
anden enhed via den anden enheds USB-kabel.
Når opladningen begynder, vises ikonet for batteriopladning på den anden enheds skærm.
Din nye enhed
Den anden
enhed
USB-adapterstik (USB
Type-C)
Den anden enheds
USB-kabel
Det pop op-vindue til valg af app, der vises på din enhed, er til dataoverførsel. Vælg
ingen app fra pop op-vinduet.
19
Grundlæggende brug
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.
• Optimer enheden med funktionen Enhedspleje.
• Når du ikke bruger enheden, bør du slukke skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
• Aktiver strømsparetilstand.
• Luk unødvendige apps.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet.
Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op,
før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
• Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre
langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet
helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen
muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
20
Grundlæggende brug
• Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør
ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive
beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren hos et af
Samsungs servicesteder.
Hurtigopladning
Enheden har en indbygget funktion til hurtigopladning. Du kan lade batteriet hurtigere op, hvis
enheden eller skærmen er slukket.
Forøgelse af opladehastigheden
For at forøge opladehastigheden skal du slukke for enheden eller dens skærm, når du oplader
batteriet. Ved opladning af batteriet, når enheden er slukket, vises ikonet på skærmen.
Hvis funktionen til hurtigopladning ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke
på Enhedspleje → Batteri → → Indstillinger, og derefter trykke på kontakten Hurtig
kabelopladning for at aktivere det.
• Du kan ikke bruge den indbyggede funktion til hurtigopladning, når du oplader
batteriet med en almindelig batterioplader.
• Hvis enheden bliver varm, eller den omgivende lufts temperatur stiger, nedsættes
opladehastigheden muligvis automatisk. Dette er en normal driftsfunktion for at
forhindre skade på enheden.
21
Grundlæggende brug
Trådløs opladning
Enheden har en indbygget spole til trådløs opladning. Du kan oplade batteriet med en trådløs
oplader (sælges separat).
Trådløs hurtigopladning
Du kan oplade din enhed hurtigere med funktionen til trådløs hurtigopladning. For at bruge
denne funktion skal du anvende en oplader og komponenter, der understøtter funktionen til
trådløs hurtigopladning.
Hvis funktionen til trådløs hurtigopladning ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger,
trykke på Enhedspleje → Batteri → → Indstillinger, og derefter trykke på kontakten Trådløs
hurtigopladning for at aktivere det.
• Til/fra-valget føjes til din enheds indstillingsmenu, når du første gang placerer
enheden i opladeren.
• En blæser inde i opladeren kan lave støj under trådløs hurtigopladning.
Oplade batteriet
1
Anbring midten af enhedens bagside på midten af den trådløse oplader.
Den skønsmæssige opladetid vises på skærmen. Den aktuelle opladetid kan variere,
afhængigt af opladeforholdene.
22
Grundlæggende brug
2
Kobl enheden fra den trådløse oplader, når den er fuldt opladet.
Forholdsregler ved trådløs opladning
• Undlad at placere enheden på den trådløse oplader med et kreditkort eller RFID
(Radio-Frequency Identification)-kort (f.eks. et transportkort eller et nøglekort)
placeret mellem enhedens bagside og enhedens etui.
• Undlad at placere enheden på den trådløse oplader, hvis der er placeret ledende
materialer, som f.eks. metalgenstande og magneter, mellem enheden og den trådløse
oplader.
Enheden oplades muligvis ikke korrekt eller kan overophedes, eller enheden og kortene
kan beskadiges.
• Hvis du bruger den trådløse oplader i områder med svage netværkssignaler, mister du
måske netværksmodtagelsen.
• Brug trådløse opladere, der er godkendt af Samsung. Hvis du bruger andre trådløse
opladere, oplades batteriet måske ikke korrekt.
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Isætte SIM- eller USIM-kortet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.
For modeller med dobbelt SIM kan du isætte to SIM- eller USIM-kort, så du kan have
to telefonnumre eller tjenesteudbydere til en enkelt enhed. I nogle områder kan
dataoverførselshastigheder være langsommere, hvis der er sat to SIM-kort i enheden, end hvis
der er isat ét SIM-kort.
Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er
ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.
Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige.
Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
23
Grundlæggende brug
► Modeller med enkelt SIM:
1
2
3
4
5
24
Grundlæggende brug
► Modeller med dobbelt SIM:
1
2
3
4
5
25
Grundlæggende brug
1
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
3
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
► Modeller med enkelt SIM: Placer SIM- eller USIM-kortet i holder 1, så de guldfarvede
kontakter vender nedad.
► Modeller med dobbelt SIM: Placer SIM- eller USIM-kortet i holderen, så de guldfarvede
kontakter vender nedad. Sæt det primære SIM- eller USIM-kort i holder 1 ( 1 ) og det
sekundære SIM- eller USIM-kort i holder 2 ( 2 ).
1
Holder 1
4
2
Holder 2
Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis SIM-kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5
Sæt holderen ind i porten til holderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
26
Grundlæggende brug
Korrekt isættelse af kort
► Modeller med enkelt SIM:
Nano-SIM-kort
MicroSD-kort
► Modeller med dobbelt SIM:
Nano-SIM-kort 1
Nano-SIM-kort 2
Nano-SIM-kort
MicroSD-kort
• Brug kun et nano-SIM-kort.
• Du kan ikke sætte et nano-SIM-kort og et microSD-kort i holder 2 på samme tid.
27
Grundlæggende brug
Fjerne SIM- eller USIM-kortet
1
2
3
4
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
Fjern SIM- eller USIM-kortet.
Sæt holderen ind i porten til holderen.
Bruge dobbelte SIM- eller USIM-kort (modeller med dobbelt
SIM)
Hvis du isætter to SIM- eller USIM-kort, kan du have to telefonnumre eller tjenesteudbydere til en
enkelt enhed.
Aktivering af SIM- eller USIM-kort
Start appen Indstillinger, og tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort. Vælg et SIMeller USIM-kort, og tryk på kontakten for at aktivere det.
Tilpasning af SIM- eller USIM-kort
Start appen Indstillinger, tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort, og vælg derpå et
SIM- eller USIM-kort for at få adgang til følgende indstillinger:
• Ikon: Skift ikon for SIM- eller USIM-kort.
• Navn: Skift visningsnavn for SIM- eller USIM-kort.
• Netværkstilstand: Vælg en netværkstype til brug med SIM- eller USIM-kortet.
Angive foretrukne SIM- eller USIM-kort
Når to kort aktiveres, kan du tildele stemmeopkald, beskedtjenester og datatjenester til bestemte
kort.
Start appen Indstillinger, tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort, og angiv derefter
funktionspræferencerne for dine kort under Foretrukket SIM-kort.
28
Grundlæggende brug
Hukommelseskort (microSD-kort)
Isætte et hukommelseskort
Enhedens hukommelseskortkapacitet kan være anderledes end andre modellers, og visse
hukommelseskort vil muligvis ikke være kompatible med din enhed, afhængigt af type og
producent af hukommelseskortet. Se Samsungs websted for oplysninger om din enheds
maksimale hukommelseskortkapacitet.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis
du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, beder enheden dig
om at omformatere kortet, ellers genkender det ikke kortet. Du skal formatere
hukommelseskortet for at kunne bruge det. Hvis din enhed ikke kan formatere eller
genkende hukommelseskortet, skal du kontakte producenten af hukommelseskortet
eller et af Samsung servicesteder.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i
mappen Mine filer → SD-kort.
29
Grundlæggende brug
1
2
3
4
1
5
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
Når du fjerner holderen fra enheden, deaktiveres mobildataforbindelsen.
30
Grundlæggende brug
3
Placer et hukommelseskort i holder 2, så de guldfarvede kontakter vender nedad.
Holder 1
Holder 2
4
Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5
Sæt holderen ind i porten til holderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedspleje → Lagring → → Lagerindstillinger → SDkort → Deaktiver.
1
2
Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
31
Grundlæggende brug
3
4
Fjern hukommelseskortet.
Sæt holderen ind i porten til holderen.
Fjern ikke den eksterne lagerenhed, f.eks. et hukommelseskort eller en USB-lagerenhed,
mens enheden overfører eller tager adgang til information, eller lige efter overførsel
af data. Hvis du gør dette, kan data blive beskadiget eller gå tabt, eller den eksterne
lagerenhed eller enheden kan blive beskadiget. Samsung er ikke ansvarlig for tab,
herunder tab af data, som opstår på grund af misbrug af eksterne lagerenheder.
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedspleje → Lagring → → Lagerindstillinger → SDkort → Formater.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab
af data, der skyldes brugerhandlinger.
32
Grundlæggende brug
Tænde og slukke for enheden
Tryk og hold på tænd/sluk-tasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge instruktionerne på skærmen.
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter trykke på Sluk.
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
Genstarte enheden
Du kan genstarte enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter trykke på
Genstart.
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke
ned-tasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Lydstyrke ned-tast
Tænd/sluk-tast
33
Grundlæggende brug
Nødsituation
Du kan skifte enheden til nødsituationstilstand for at reducere batteriforbruget. Visse apps og
funktioner begrænses. I en nødsituation kan du foretage et nødopkald, sende dine aktuelle
placeringsinformationer til andre, udsende en nødsituationslyd m.v.
Aktivere nødsituation
Du kan aktivere nødsituationstilstand ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter
trykke på Nødsituation.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
Deaktivere nødsituation
Deaktiver nødsituation ved at trykke på → Deaktiver Nødsituation. Du kan også trykke og
holde på tænd/sluk-tasten, og derefter trykke på Nødsituation.
Indledende konfiguration
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge instruktionerne på skærmen.
• Den indledende konfiguration kan variere, afhængigt af enhedens software og dit
geografiske område.
• Du kan opsætte din enhed med Bixby, afhængigt af det valgte sprog på enheden.
1
Tænd enheden.
34
Grundlæggende brug
2
Vælg det ønskede sprog for enheden, og vælg
.
Vælg sprog.
3
4
5
Læs og accepter vilkår og betingelser, og tryk på Næste.
Hent dit indhold fra din forrige enhed.
Vælg et Wi-Fi-netværk, og opret forbindelse til det.
Hvis du ikke opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, er der muligvis nogle
enhedsfunktioner, du ikke kan konfigurere under den indledende konfiguration.
6
7
8
9
Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med den indledende konfiguration.
Vælg en skærmlåsemetode for at beskytte enheden. Du kan beskytte dine personlige
oplysninger ved at forhindre, at andre får adgang til din enhed. Tryk på Ikke nu for at angive
metoden til skærmlåsning senere.
Hvis skærmen med de anbefalede apps vises, skal du markere de ønskede apps og
downloade dem.
Log på din Samsung account. Du kan få glæde af nye Samsung-tjenester og holde dine data
opdaterede og beskyttede på tværs af alle dine enheder. Se Samsung account for at få flere
oplysninger.
35
Grundlæggende brug
Samsung account
Introduktion
Din Samsung account er en integreret kontotjeneste, hvormed du kan bruge en bred vifte af
Samsung-tjenester på mobilenheder, tv’er og på Samsungs websted. Når din Samsung account
er registreret, kan du holde dine data opdaterede og beskyttede på tværs af dine Samsungenheder med Samsung Cloud, spore og styre mistede eller stjålne enheder, se tip og trick fra
Samsung Members osv.
Opret din Samsung account med din e-mailadresse.
Du kan se listen over de tjenester, du kan bruge med din Samsung account, på
account.samsung.com. Hvis du vil have mere at vide om Samsung accounts, skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Samsung account → →
Hjælp.
Registrere din Samsung account
Registrere en ny Samsung account
Hvis du ikke har en Samsung account, skal du oprette en.
1
Start appen Indstillinger og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Tilføj konto
→ Samsung account.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på
2
3
Tryk på Opret konto.
Følg instruktionerne på skærmen for at oprette kontoen.
36
.
Grundlæggende brug
Registrere en eksisterende Samsung account
Hvis du allerede har en Samsung account, skal du registrere den på enheden.
1
Start appen Indstillinger og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Tilføj konto
→ Samsung account.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på
2
.
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på Log på.
Hvis du har glemt dine kontooplysninger, kan du trykke på Find id eller Nulstil
adgangskode. Du finder dine kontooplysninger, når du indtaster de ønskede oplysninger.
Hvis der vises et pop op-vindue om brug af biometriske data, skal du trykke på Registrer.
Du kan bekræfte adgangskoden til din Samsung account via dine biometriske data, f.eks.
fingeraftryk eller irisser. Se Samsung Pass for at få flere oplysninger.
3
Læs og accepter vilkår og betingelser, og tryk på Næste for at afslutte registreringen af din
Samsung account.
Fjerne din Samsung account
Når du fjerner din registrerede Samsung account fra enheden, fjernes dine data, f.eks. kontakter
eller events, også.
1
2
3
Start appen Indstillinger, og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti.
Tryk på Samsung account → → Fjern konto.
Tryk på Fjern, indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk derefter på OK.
37
Grundlæggende brug
Overføre data fra din forrige enhed (Smart
Switch)
Opret forbindelse med din forrige enhed via Smart Switch for at overføre data.
Start appen Indstillinger, og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Smart Switch.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder eller computere.
• Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer.
Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.
Overførsel af data via et USB-adapterstik (USB Type-C)
Du kan slutte din forrige enhed til din nye enhed med USB-adapterstikket (USB Type-C) og et
USB-kabel for nemt og hurtigt at overføre data.
38
Grundlæggende brug
1
2
Sæt USB-adapterstikket (USB Type-C) i multifunktionsstikket på din enhed.
Forbind enheden med den forrige enhed med den forrige enheds USB-kabel.
Din forrige
enhed
Din nye enhed
USB-adapterstik (USB
Type-C)
Den forrige enheds
USB-kabel
3
4
Når pop op-vinduet til valg af app vises, skal du trykke på Smart Switch → Modtag data.
På den forrige enhed skal du trykke på Tillad.
Hvis du ikke har appen, kan du hente den fra Galaxy Apps eller Play Butik.
Enheden genkender den forrige enhed, og du får vist en liste over data, som kan overføres.
5
6
Vælg et element, og tryk på OVERFØR.
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra den forrige enhed.
Undgå at tage USB-kablet eller USB-adapterstikket (USB Type-C) ud af enheden, når du
overfører filer. Hvis du gør dette, kan du miste data eller beskadige enheden.
Overførsel af data forøger batteriforbruget for din enhed. Kontroller, at enheden
er fuldt opladet, før overførslen sættes i gang. Hvis batterispændingen er lav, kan
dataoverførslen blive afbrudt.
39
Grundlæggende brug
Overføre filer trådløst via Wi-Fi Direct
Overfør data fra din forrige enhed til din enhed trådløst via Wi-Fi Direct.
1
2
3
4
5
6
7
Start Smart Switch Mobile på den forrige enhed.
Hvis du ikke har appen, kan du hente den fra Galaxy Apps eller Play Butik.
På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering
→ Smart Switch.
Anbring enhederne tæt på hinanden.
På den forrige enhed skal du trykke på Send data → Trådløs.
På den forrige enhed, vælg et element, der skal overføres, og tryk på SEND.
Tryk på MODTAG på din enhed.
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra din forrige enhed.
Overføre data ved hjælp af ekstern lagring
Overfør data ved hjælp af ekstern lagring, som f.eks. et microSD-kort.
1
2
3
4
Overfør data fra din forrige enhed til ekstern lagring.
Indsæt eller slut den eksterne lagerenhed til din enhed.
På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering
→ Smart Switch → → Gendan.
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra eksternt lager.
40
Grundlæggende brug
Overføre sikkerhedskopidata fra en computer
Overfør data mellem din enhed og en computer. Du skal downloade appen Smart Switch i
computerversionen fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhedskopier data fra din forrige
enhed til en computer, og importer dataene på din enhed.
1
2
På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart
Switch.
Start Smart Switch på computeren.
Hvis din forrige enhed ikke er en Samsung-enhed, kan du sikkerhedskopiere data til en
computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til
det femte trin.
3
4
5
6
Slut din forrige enhed til computeren ved hjælp af enhedens USB-kabel.
På computeren skal du følge instruktionerne på skærmen for at sikkerhedskopiere data fra
enheden. Kobl herefter din forrige enhed fra computeren.
Slut enheden til computeren via USB-kablet.
På computeren skal du følge instruktionerne på skærmen for at overføre dataene til din
enhed.
Visning af importerede data
Du kan få vist importerede data på samme app fra din forrige enhed.
Hvis din nye enhed ikke har samme apps til at vise eller afspille de importerede data, gemmes
dataene på en lignende app.
41
Grundlæggende brug
Forstå skærmen
Styring af touchskærmen
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på en del af eller på hele touchskærmen i
længere tid. Hvis du gør det kan det resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller
spøgelsesbilleder.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.
Trykke
Tryk på skærmen.
Trykke og holde
Tryk og hold på skærmen i ca. 2 sekunder.
42
Grundlæggende brug
Trække
Tryk og hold på et element, og træk det til
den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på skærmen.
Stryge
Stryg opad, nedad, til venstre eller til højre.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden, eller knib
fingrene sammen på skærmen.
43
Grundlæggende brug
Navigationslinje (funktionsknapper)
Når du tænder for skærmen, vises funktionsknapperne på navigationslinjen nederst på
skærmen. Funktionsknapperne er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og
tilbageknappen. Knappernes funktioner kan variere, afhængigt af den app, der anvendes, eller
miljøet for brug.
Knappen seneste
Tilbageknap
Startknap
Knap
Funktion
Seneste
Start
Tilbage
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
• Tryk for at vende tilbage til startskærmen.
• Tryk og hold for at starte appen Google Assistant.
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
44
Grundlæggende brug
Skjule navigationslinjen
Se filer, eller brug apps på en bredere skærm ved at skjule navigationslinjen.
Start appen Indstillinger, tryk på Skærm → Navigationslinje, og tryk derefter på
Fuldskærmsbevægelser under Navigationstype. Navigationslinjen skjules, og bevægelsestip
vises, hvor funktionsknapperne findes. Hvis du vil bruge funktionsknapperne, skal du trække
bevægelsestippet for den ønskede knap opad.
Hvis du vil skjule bevægelsestippet nederst på skærmen, skal du trykke på kontakten Hints til
håndbevægelser for at deaktivere det.
Tænde for skærmen ved hjælp af startknappen
Tryk hårdt på startknappen eller startknapområdet for at tænde skærmen.
Med funktionen Always On Display for altid tændt skærm kan du også tænde skærmen ved at
dobbelttrykke på startknappen.
45
Grundlæggende brug
Indstille navigationslinjen
Start appen Indstillinger, tryk på Skærm → Navigationslinje, og vælg en indstilling.
• Tryk hårdt på startknappen: Indstil enheden, så du vender tilbage til startskærmen, når du
trykker hårdt på startknappen. Du kan også justere det tryk, der er nødvendigt for at bruge
startknappen, når du trykker hårdt på den.
• Lås op med startknap: Indstil enheden til at låse skærmen op uden at stryge på den låste
skærm, når du trykker hårdt på startknappen. Denne funktion er tilgængelig, hvis Tryk hårdt
på startknappen er aktiveret.
• Navigationstype: Indstil enheden til at skjule eller vise navigationslinjen. Du skjuler
navigationslinjen ved at trykke på Fuldskærmsbevægelser. Når navigationslinjen er skjult,
kan du bruge funktionsknapperne ved at trække bevægelsestippet for den ønskede knap
opad.
• Knaprækkefølge: Skift rækkefølgen af knapperne på navigationslinjen.
• Hints til håndbevægelser: Indstil enheden til at vise indikatorer nederst på skærmen for
at vise, hvor funktionsknapperne er placeret. Denne funktion vises kun, når du vælger
Fuldskærmsbevægelser.
46
Grundlæggende brug
Startskærm og skærmen apps
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her
vises widgets, genveje til apps og andet.
Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
Skærmen kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Edge-panelhåndtag
En widget
Bixby Home-indikator. Se dit
brugerdefinerede indhold.
Favoritapps
Navigationslinje
(funktionsknapper)
47
Grundlæggende brug
Skifte mellem startskærm og skærmen apps
På startskærmen skal du stryge opad eller nedad for at åbne skærmen apps.
For at vende tilbage til startskærmen skal du stryge opad eller nedad på skærmen apps. Du kan
også trykke på startknappen eller på tilbageknappen.
Startskærm
Skærmen apps
Hvis du tilføjer appknappen på startskærmen, kan du åbne skærmen apps ved at trykke på
knappen. Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, tryk på Indst. for startskærm, og
tryk derefter på kontakten Appknappen for at aktivere den. Appknappen tilføjes nederst på
startskærmen.
Appknappen
48
Grundlæggende brug
Få vist skærmen i liggende retning
Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, tryk på Indst. for startskærm, og tryk derefter
på kontakten Roter til liggende tilstand for at deaktivere det.
Roter enheden, indtil den er vandret, for at få vist skærmen i liggende retning.
Flytte elementer
Tryk og hold på et element, og træk det derefter til en ny placering. Træk elementet til siden af
skærmen for at flytte det til et andet panel.
For at føje en genvej til en app på startskærmen skal du trykke på et element på skærmen apps
og derefter trække det til toppen af skærmen. Der føjes automatisk en genvej til appen på
startskærmen.
Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.
49
Grundlæggende brug
Oprette mapper
Opret mapper, og saml apps, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne apps.
På startskærmen eller skærmen apps skal du trykke og holde på en app, og derefter trække den
over en anden app.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps. Tryk på Angiv mappenavn, og angiv
et mappenavn.
• Tilføje flere apps
Tryk på Tilføj apps på mappen. Marker de apps, der skal tilføjes, og tryk på Tilføj. Du kan
også tilføje en app ved at trække den til mappen.
• Flytte apps fra en mappe
Tryk og hold på en app for at trække den til en ny placering.
• Slette en mappe
Tryk og hold på en mappe, og tryk derefter på Slet mappe. Kun mappen bliver slettet.
Mappens apps bliver flyttet til skærmen apps.
50
Grundlæggende brug
Redigere startskærmen
På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område eller knibe fingrene sammen for at
få adgang til indstillingerne for redigering. Du kan angive baggrund, tilføje widgets m.v. Du kan
også tilføje, slette eller omarrangere paneler på startskærmen.
• Tilføje paneler: Stryg til venstre, og tryk derefter på
.
• Flytte paneler: Tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.
• Slette paneler: Tryk på
på panelet.
• Baggrunde: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Temaer: Skift enhedens tema. Visuelle interfaceelementer, som f.eks. farver, ikoner og
baggrunde, ændres afhængigt af det valgte tema.
• Widgets: Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger
og praktisk adgang på din startskærm. Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til
startskærmen. Widgetten føjes automatisk til startskærmen.
• Indst. for startskærm: Skift størrelsen på gitteret for at få vist flere eller færre elementer på
startskærmen m.v.
51
Grundlæggende brug
Få vist alle apps på startskærmen
Uden at bruge en separat appskærm, kan du indstille enheden til at vise alle apps på
startskærmen. På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område, og derefter trykke på
Indst. for startskærm → Startskærmlayout → Kun startskærm → Anvend.
Du kan nu få adgang til alle dine apps ved at stryge til venstre på startskærmen.
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
• Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra
skærmens overkant for at få vist statusbjælken.
• Nogle indikatorikoner vises kun, når du åbner informationspanelet.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPA+-netværk
/
Forbundet til LTE-netværk (LTE-aktiverede modeller)
Wi-Fi tilsluttet
Bluetooth-funktion aktiveret
Placeringstjenester i brug
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
52
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
Lydløs tilstand aktiveret
Vibrationstilstand aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriopladning
Batteriniveau
Skærmlås
Når du trykker på tænd/sluk-tasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også
automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
Stryg i en hvilken som helst retning, når skærmen tændes, for at låse skærmen op.
Hvis skærmen er slukket, kan du trykke på tænd/sluk-tasten, eller trykke hårdt på startknappen
eller i startknapområdet for at tænde skærmen.
Låst skærm
53
Grundlæggende brug
Ændre skærmlåsemetode
For at ændre skærmlåsemetoden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Låseskærm →
Skærmlåsningstype, og derefter vælge en metode.
Hvis du angiver et mønster, en PIN-kode, en adgangskode, et ansigt, iris eller et fingeraftryk
som skærmlåsemetode, kan du beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre andre
i at få adgang til din enhed. Når du har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en
oplåsningskode, når du vil låse den op.
• Stryg: Stryg i en vilkårlig retning på skærmen for at låse den op.
• Mønster: Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op.
• PIN-kode: Indtast en PIN-kode med mindst fire tal for at låse skærmen op.
• Adgangskode: Indtast en adgangskode med mindst fire tegn, tal eller symboler for at låse
skærmen op.
• Ingen: Undlad at angive en skærmlåsemetode.
• Ansigt: Registrer dit ansigt for at låse skærmen op. Se Ansigtsgenkendelse for at få flere
oplysninger.
• Iris: Registrer din iris for at låse skærmen op. Se Irisgenkendelse for at få flere oplysninger.
• Fingeraftryk: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Se Genkendelse af
fingeraftryk for at få flere oplysninger.
Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet
oplåsningskoden forkert flere gange i træk, og når grænsen for antal forsøg. Start appen
Indstillinger, tryk på Låseskærm → Indstillinger for sikker lås, lås skærmen op ved
hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode, og tryk derefter på kontakten Autonulstil til fabrik. for at aktivere det.
54
Grundlæggende brug
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden, skriv og tegn på det, beskær det eller del det. Du
kan tage et billede af den aktuelle skærm og det område, der kan rulles i.
Brug følgende metoder til at tage et skærmbillede. Skærmbillederne vil blive gemt i Galleri.
• Tag et skærmbillede via tastetryk: Tryk og hold på tasten lydstyrke ned og tænd/sluk-tasten
samtidigt.
• Tag et skærmbillede ved at stryge: Stryg hånden til venstre eller højre over skærmen.
• Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
• Hvis funktionen til at tage et skærmbillede ved at stryge med hånden ikke er aktiveret,
skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner → Bevægelser,
og derefter trykke på kontakten Stryg med hånden for skærmbillede for at aktivere
det.
Når du har taget et skærmbillede, kan du bruge følgende muligheder på værktøjslinjen nederst
på skærmen:
•
: Optag det aktuelle indhold og det skjulte indhold på en langstrakt side, som f.eks. en
webside. Når du trykker på , ruller skærmbilledet automatisk ned, og der vil blive taget
billeder af mere indhold.
•
: Beskær en del af skærmbilledet. Det beskårne område bliver gemt i Galleri.
•
: Skriv eller tegn på skærmbilledet.
•
: Del skærmbilledet med andre.
Hvis indstillingerne ikke er synlige på det skærmbillede, du har taget, skal du starte
appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på kontakten
Smart skærmbillede for at aktivere det.
55
Grundlæggende brug
Informationspanel
Når du modtager nye meddelelser om f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises
indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne
informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal
du stryge opad på skærmen.
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Søg efter indhold eller apps, som
er gemt på din enhed.
Start Indstillinger.
Hurtigindstillingsknapper
Foretrukket SIM- eller USIM-kort
for hver indstilling. Tryk for at åbne
SIM-kortstyring (modeller med
dobbelt SIM).
Se meddelelsesdetaljer, og udfør
forskellige handlinger.
Slet alle meddelelser.
Åbn meddelelsesindstillinger.
56
Grundlæggende brug
Bruge hurtigindstillingsknapper
Tryk på hurtigindstillingknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg nedad i
informationspanelet for at se flere knapper.
Tryk på teksten under hver knap for at ændre funktionsindstillinger. For at se flere detaljerede
indstillinger kan du trykke og holde på en knap.
For at omorganisere knapper skal du trykke på → Knaprækkefølge, trykke og holde på en
knap og derefter trække den til en anden placering.
57
Grundlæggende brug
Indtaste tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter m.v.
Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Yderligere tastaturfunktioner
Se flere tastaturfunktioner.
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver.
Slet tegnet til venstre.
Indtast symboler.
Skift til ny linje.
Indsæt et mellemrum.
Skifte inputsprog
Tryk på → Sprog og typer → Administrer inputsprog, og vælg derefter det ønskede sprog.
Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at stryge til venstre eller
højre på mellemrumstasten.
58
Grundlæggende brug
Skifte tastaturet
Tryk på
for at skifte tastaturet.
→ Sprog og typer, vælge et sprog, og derpå
Hvis du vil skifte tastaturtype, skal du trykke på
vælge den tastaturtype, du ønsker.
• Hvis tastaturknappen (
) ikke vises på navigationslinjen, skal du starte appen
Indstillinger, trykke på Generel administration → Sprog og input, og derefter
trykke på kontakten Vis tastaturknap for at aktivere det.
• På et 3x4-tastatur har hver tast tre eller fire tegn. Du kan indtaste et tegn ved at trykke
på den pågældende tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.
Yderligere tastaturfunktioner
•
: Forudse ord baseret på dine indtastninger, og vis forslag til ord. For at vende tilbage til
listen med tastaturfunktioner skal du trykke på .
•
: Indsæt humørikoner.
•
: Indsæt stickers. Du kan også indsætte My Emoji-stickers, der ligner dig.
•
: Vedhæft animerede GIF-filer.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
•
: Angiv tekst via tale.
•
: Skift tastaturindstillinger.
•
→
•
→
: Skift tastaturets tilstand eller størrelse.
•
→
: Åbn tekstredigeringspanelet.
: Tilføj et element fra udklipsholderen.
59
Grundlæggende brug
Kopiere og indsætte
1
2
3
4
Tryk og hold på teksten.
Træk i
eller
for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
Tryk på Kopier eller Klip.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på Indsæt.
Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på Udklipsholder og
vælge teksten.
Ordbog
Du kan slå definitioner på ord op, mens du bruger visse funktioner, f.eks. når du browser på
hjemmesider.
1
2
3
Tryk og hold på et ord, du vil slå op.
Hvis det ønskede ord ikke er markeret, skal du trække i
tekst.
eller
for at markere den ønskede
Tryk på → Ordbog på listen med valg.
Hvis ordbogen ikke på forhånd er installeret på enheden, skal du trykke på Gå til
Administrer ordbøger, trykke på
ved siden af en ordbog og derefter trykke på
INSTALLÉR for at downloade den.
Se definitionen i ordbogens pop op-vindue.
Tryk på for at skifte til fuldskærmsvisning. Tryk på definitionen på skærmen for at se flere
definitioner. I detaljevisning skal du trykke på for at tilføje ordet på listen over foretrukne
ord, eller du kan trykke på Søg på nettet for at bruge ordet som søgeord.
60
Apps og funktioner
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Apps
Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxyenheder.
Åbn mappen Samsung, og start appen Galaxy Apps.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på søgefeltet for at søge efter et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLÉR for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på →
Indstillinger → Opdater apps automatisk, og derefter vælge en indstilling.
Play Butik
Køb og download apps.
Start appen Play Butik.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
→
For at ændre indstillingerne for automatisk opdatering skal du trykke på
Indstillinger → Opdater apps automatisk, og derefter vælge en indstilling.
61
Apps og funktioner
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
Tryk og hold på en app, og vælg en indstilling.
• Deaktiver: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan fjernes fra enheden.
• Afinstaller: Fjern downloadede apps.
Aktivere apps
Start appen Indstillinger, tryk på Apps →
Aktiver.
→ Deaktiveret, vælg en app, og tryk derefter på
Indstille apptilladelser
For at visse apps kan fungere korrekt skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge
oplysninger på din enhed. Når du åbner en app, får du muligvis vist et pop op-vindue, hvor der
bedes om adgang til bestemte funktioner eller oplysninger. Tryk på Tillad i pop op-vinduet for at
give appen de ønskede tilladelser.
For at se tilladelsesindstillinger for appen skal du starte appen Indstillinger og trykke på Apps.
Vælg en app, og tryk på Tilladelser. Du kan se appens tilladelseslister og ændre dens tilladelser.
For at se eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Apps → → Apptilladelser → Tilladelser. Vælg et element, og tryk
på kontakterne ud for de apps, der skal tildeles tilladelser.
Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene
muligvis ikke, som de skal.
62
Apps og funktioner
Bixby
Introduktion
Bixby er en intelligent stemmetjeneste, som hjælper dig med at bruge enheden mere bekvemt.
Du kan tale til Bixby eller skrive tekst. Bixby starter en funktion, du anmoder om, eller viser de
oplysninger, du ønsker. Den lærer også dine brugsmønstre og dit miljø. Jo mere den lærer om
dig, jo mere præcist forstår den dig.
• Hvis du vil bruge Bixby, skal din enhed være tilsluttet Wi-Fi eller et mobilt netværk.
• For at bruge Bixby skal du registrere dig og logge på din Samsung account.
• Bixby er kun tilgængelig på visse sprog, og visse funktioner er muligvis ikke
tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område.
Starte Bixby
Når du åbner Bixby første gang, vises Bixby-introduktionssiden. Hvis du vil bruge Bixby, skal du
vælge et sprog, registrere dig og logge på din Samsung account i henhold til instruktionerne
på skærmen samt acceptere vilkår og betingelser.
1
Tryk på Bixby-tasten.
Vælg sprog.
Bixby-tast
Log på din
Samsung
account.
63
Apps og funktioner
2
3
Vælg, hvilket sprog du vil bruge med Bixby.
Følg instruktionerne på skærmen for at logge på din Samsung account.
Hvis du allerede er logget ind, vises dine kontooplysninger på skærmen.
4
5
6
7
Tryk på
.
Læs og accepter vilkår og betingelser og tryk på
.
Tryk på
, og følg instruktionerne på skærmen for at registrere din stemme.
Tryk på
for at fuldføre opsætningen.
Bixby-skærmen vises.
Min profil
Få adgang til yderligere valg.
Selvstudier
Foreslåede kommandoer
Kommuniker via tekst.
Kommuniker via stemme.
64
Apps og funktioner
At bruge Bixby
Når du siger, hvad du ønsker til Bixby, starter Bixby de tilsvarende funktioner, eller viser den
information, du har anmodet om.
Mens du trykker og holder på Bixby-tasten, kan du sige, hvad du ønsker til Bixby og derefter
slippe tasten, når du er færdig med at tale.
Starte en samtale
Lytte
Tilhørende funktion
startet
Hvis Bixby spørger dig om noget under en samtale, mens du trykker og holder på Bixby-tasten,
svar da Bixby. Eller tryk på
og svar Bixby.
65
Apps og funktioner
Bixby-brug
For at se flere måder hvorpå du kan bruge Bixby, tryk da på Bixby-tasten og stryg mod venstre på
skærmen.
Du kan se de tjenester, som Bixby understøtter, samt eksempler på kommandoer.
Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller
din tjenesteudbyder.
66
Apps og funktioner
Bixby Home
På Bixby-startskærmen kan du se anbefalede tjenester og oplysninger, som Bixby leverer, ved at
analysere dine brugsmønstre og din normale brug.
• Hvis du vil se mere indhold skal du oprette forbindelse til Wi-Fi eller et mobilt netværk.
• For at bruge denne funktion i fuldt omfang skal du registrere dig og logge på din
Samsung account.
Åbne Bixby Home
1
Stryg til højre på startskærmen.
Bixby-startskærmen vises.
Første gang, du bruger denne funktion eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du
følge instruktionen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
2
Stryg opad eller nedad for at se anbefalet indhold.
Få adgang til yderligere valg.
Kommende påmindelse
Anbefalet indhold
3
Luk Bixby Home ved at stryge til venstre på skærmen eller trykke på tilbageknappen.
67
Apps og funktioner
Bruge anbefalet indhold på Bixby Home
Når du åbner Bixby Home, kan du se det indhold, som ofte opdateres, som fx kort. Stryg opad
eller nedad for at se kortene.
For eksempel kan du på vej til kontoret om morgenen se dagens program og spille din
yndlingsmusik på Bixby-startskærmen. Om aftenen kan du se alarmer, tjekke din daglige aktivitet
og se nyheder fra dine venner.
Indholdet og rækkefølgen af kort opdateres automatisk med et angivet interval. Stryg
nedad på skærmen for at opdatere kort manuelt.
Redigere liste over kort
• For at fastgøre et kort til toppen af Bixby-startskærmen skal du trykke på
→ Frigør for at frigøre et kort.
top. Tryk på
→ Fastgør til
• Hvis du vil fjerne et kort fra listen, skal du trække kortet til højre og trykke på Vis ikke igen.
• Hvis du vil skjule et kort fra listen, skal du trække kortet til højre og trykke på Skjul indtil
videre.
Vælge apps, der skal vises som kort
Tilføj eller slet apps, der skal vises som kort på Bixby-startskærmen.
På Bixby-startskærmen skal du trykke på → Kort og trykke på kontakterne ud for de elementer,
der skal tilføjes eller slettes.
Hvis en app ikke er installeret på enheden, skal du installere den for at bruge den. Tryk på
→ Kort på Bixby-startskærmen, og download derefter en app.
Tilpasning af Bixby Home-indstillingerne
På Bixby-startskærmen trykkes på → Indstillinger.
• Tilpasningstjeneste: Indstil enheden til at bruge Bixbys interaktive og brugerdefinerede
tjenester for at forstærke din oplevelse.
• Indholdsudbydere for Bixby Home: Læs og accepter, eller træk din aftale tilbage fra
vilkårene og betingelserne og fortrolighedspolitikker for hver indholdsudbyder.
• Om Bixby Home: Se Bixby Home-versionen og juridiske oplysninger.
68
Apps og funktioner
Reminder
Du kan oprette påmindelser for at planlægge to do-opgaver eller for at se indhold senere. Du
modtager meddelelser ved det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering for
hver enkelt påmindelse.
• Du kan få mere nøjagtige meddelelser ved at oprette forbindelse til Wi-Fi eller et
mobilt netværk.
• For at bruge denne funktion i fuldt omfang skal du registrere dig og logge på din
Samsung account.
• GPS-funktionen skal være aktiveret for at kunne benytte påmindelser om placering.
Starte Reminder
Du kan starte Reminder fra Bixby Home.
1
Stryg til højre på startskærmen.
2
Tryk på Kom i gang på kortet Reminder.
Bixby-startskærmen vises.
Skærmen Reminder vises, og appikonet Reminder (
69
) føjes til skærmen apps.
Apps og funktioner
Oprette påmindelser
Opret påmindelser med forskellige metoder. En påmindelse vil give dig et varsel, hvis du opretter
en påmindelse med et bestemt tidspunkt eller et bestemt sted. Du kan også gemme forskellige
typer indhold, f.eks. et enkelt notat eller en websideadresse, og se det senere.
Du kan for eksempel oprette en påmindelse om, at du skal 'vande blomsterne, når du kommer
hjem'.
1
2
3
4
5
Start appen Reminder.
Tryk på Skriv en påmindelse eller
, og indtast 'Vand blomsterne'.
Tryk på Sted → Angiv betingelser → Vælg et sted, og angiv placeringen til hjemme.
Tryk på Når jeg ankommer til → Udført.
Tryk på Gem for at gemme påmindelsen.
Når du kommer hjem, vises meddelelsen 'Vand blomsterne’.
70
Apps og funktioner
Kontrollere påmindelsesmeddelelser
På det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering vises et pop op-vindue med
en meddelelse. Tryk på Fuldfør eller Slumre.
Se liste med påmindelser
Start appen Reminder for at se listen over påmindelser. Vælg en påmindelse for at få vist detaljer
om påmindelsen.
71
Apps og funktioner
Redigere detaljer vedrørende påmindelser
Tilføj eller rediger detaljer vedrørende påmindelser, f.eks. hyppighed, dato og tidspunkt eller
placering.
1
2
På listen med påmindelser skal du vælge en påmindelse, du vil redigere, og trykke på
Rediger.
Rediger betingelserne, og tryk på Gem.
Oplysninger om påmindelse
Skift farve på påmindelse.
Tilføj en tjekliste.
Tilføj et billede.
Betingelser for påmindelse
Fuldføre påmindelser
Marker påmindelser, som du ikke behøver at blive mindet om, som fuldførte.
På listen med påmindelser skal du vælge en påmindelse og trykke på Fuldfør. Alternativt kan du
trække påmindelsen til venstre.
Gendanne påmindelser
Gendan påmindelser, der er fuldførte.
1
2
På listen med påmindelser skal du trykke på → Fuldført → Rediger.
Marker elementer, der skal gendannes, og tryk på Gendan.
Påmindelser vil blive føjet til listen med påmindelser, og du modtager påmindelser på de
forudindstillede tidspunkter.
Slette påmindelser
Træk påmindelsen til højre for at slette den. Hvis du vil slette flere påmindelser, skal du trykke og
holde på en påmindelse, markere de påmindelser, der skal slettes, og derefter trykke på Slet.
72
Apps og funktioner
Telefon
Introduktion
Foretag eller besvar stemme- og videoopkald.
Foretage opkald
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Indtast et telefonnummer.
Tryk på
for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på
for at foretage et videoopkald.
Få adgang til yderligere valg.
Føj nummeret til kontaktlisten.
Se eksempel på telefonnummeret.
Slet tegnet til venstre.
73
Apps og funktioner
Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste
Tryk på Seneste eller Kontakter, og stryg derefter mod højre på en kontakt eller et
telefonnummer for at foretage et opkald.
Hvis denne funktion er deaktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede
funktioner → Bevægelser, og derefter trykke på kontakten Stryg f. at ringe/sende beskeder for
at aktivere det.
Ringe op med hurtigopkald
Angiv hurtigopkaldsnumre for hurtigt at foretage opkald.
Hvis du vil angive et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på Tastatur eller Kontakter → →
Hurtigopkaldsnumre, vælge et hurtigopkaldsnummer og derefter tilføje et telefonnummer.
For at foretage et opkald skal du trykke og holde på hurtigopkaldsnummeret på tastaturet.
For hurtigopkaldsnumre fra 10 og op skal du først trykke det første ciffer eller de første cifre i
nummeret, og derefter trykke og holde på det sidste ciffer.
Hvis du f.eks. angiver nummeret 123 som et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på 1, trykke på
2 og derefter trykke og holde på 3.
Foretage opkald fra den låste skærm
Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
Foretage et internationalt opkald
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Tryk og hold på 0, indtil tegnet + vises.
Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på
74
.
Apps og funktioner
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække linjen Send besked
opad. Hvis kontakten Tilføj påmindelse er aktiveret, gemmes en påmindelse, så du får besked
om det afviste opkald en time senere.
For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du starte appen Telefon, trykke på →
Indstillinger → Hurtige afvisningsbeskeder, indtaste en besked og derefter trykke på .
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises ikonet
på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen
over ubesvarede opkald. Alternativt skal du starte appen Telefon og trykke på Seneste for at se
ubesvarede opkald.
Blokere telefonnumre
Bloker opkald fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
2
Start appen Telefon, og tryk på → Indstillinger → Bloker numre.
Tryk på Seneste eller Kontakter, vælg kontakterne, og tryk derefter på Udført.
Du kan manuelt angive et nummer ved at trykke på Tilføj telefonnummer, indtaste et
telefonnummer og derefter trykke på .
Når blokerede numre forsøger at kontakte dig, modtager du ikke meddelelser. Opkaldene bliver
logget i opkaldsloggen.
Du kan også blokere for indgående opkald fra personer, der ikke viser deres opkalds-id.
Tryk på kontakten Bloker opkald fra ukendte numre for at aktivere funktionen.
75
Apps og funktioner
Valgmuligheder under opkald
Hvis området omkring det bageste kamera og sensoren til genkendelse af fingeraftryk
tildækkes, kan der opstå uventet støj under et opkald. Fjern tilbehør, som f.eks.
skærmbeskytteren eller stickers, fra området omkring det bageste kamera.
Under et stemmeopkald
Du kan gøre følgende:
•
: Få adgang til yderligere indstillinger.
• Tilføj opkald: Foretag et andet opkald. Det første opkald vil blive sat på hold. Når du afslutter
det andet opkald, genoptages det første opkald.
• Sæt opkald på hold: Sæt et opkald på hold. Tryk på Genoptag samtale for at hente et
opkald på hold.
• Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du
bruger højttalertelefonen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Tastatur/Skjul: Åbn eller skjul tastaturet.
•
: Afbryd samtalen.
Under et videoopkald
Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:
•
: Få adgang til yderligere indstillinger.
• Kamera: Slå kameraet fra, så den anden person ikke kan se dig.
• Skift: Skift mellem forreste og bageste kamera.
•
: Afbryd samtalen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du
bruger højttalertelefonen.
76
Apps og funktioner
Føje et telefonnummer til Kontakter
Føje et telefonnummer til kontakter ved brug af tastaturet
1
2
3
4
Start appen Telefon, og tryk på Tastatur.
Indtast nummeret.
Tryk på Føj til kontakter.
Tryk på Opret kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende for at
føje et nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et telefonnummer til kontakter fra opkaldslisten
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Seneste.
Tryk på en opkaldende persons billede, og tryk på Tilføj, eller tryk på et telefonnummer, og
tryk på Føj til kontakter.
Tryk på Opret kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende for at
føje et nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et tag til et telefonnummer
Du kan føje tags til numre uden at gemme dem i Kontakt. På den måde kan du få vist de
opkaldende personers oplysninger, når de ringer, selv om du ikke har dem anført i Kontakt.
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på Seneste.
Tryk på et telefonnummer →
.
Tryk på Tilføj tag, indtast et tag, og tryk derefter på Tilføj.
Når der kommer et opkald fra det pågældende nummer, vises tagget neden under
nummeret.
77
Apps og funktioner
Kontakter
Introduktion
Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.
Tilføje kontakter
Oprette en ny kontakt
1
2
3
Start appen Kontakter, og tryk på
.
Vælg en lagermulighed, og tryk på Vælg.
Angiv kontaktoplysninger.
Vælg en lagerplacering.
Tilføj et billede.
Angiv kontaktoplysninger.
Åbn flere informationsfelter.
Typen af information, du kan gemme, afhænger af den valgte lagerplacering.
4
Tryk på Gem.
78
Apps og funktioner
Importere kontakter
Tilføj kontakter ved at importere dem fra andre lagerplaceringer til din enhed.
1
2
3
4
Start appen Kontakter, og tryk på
kontakter → Importer.
→ Administrer kontakter → Importer/eksporter
Vælg en lagerplacering, du vil importere kontakter fra.
Marker VCF-filer eller kontakter, der skal importeres, og tryk på Udført.
Vælg en lagerplacering, du vil gemme kontakter i, og tryk på Importer.
Synkronisere kontakter med dine internetkonti
Synkroniser kontakterne i din enhed med onlinekontakter, der er gemt i dine internetkonti,
såsom din Samsung account.
1
2
Start appen Indstillinger, tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti, og vælg den
konto, der skal synkroniseres med.
Tryk på Synkroniser konto, og tryk på kontakten Kontakter for at aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kontakter for at aktivere det.
Søge efter kontakter
Start appen Kontakter.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
• Tryk på
øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterierne.
79
Apps og funktioner
Tryk på kontakten. Gør ét af følgende:
•
: Føj til favoritkontakter.
•
/
•
: Skriv en besked.
•
: Skriv en e-mail.
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg.
1
2
3
Start appen Kontakter, og tryk på → Del.
Vælg kontakter, og tryk på Del.
Vælg en delingsmetode.
Gemme og dele profil
Gem og del dine profilinformationer, såsom dit billede og din statusbesked, med andre ved at
bruge profildelingsfunktionen.
• Profildelingsfunktionen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Profildelingsfunktionen er kun tilgængelig for kontakter, der har aktiveret
profildelingsfunktionen på deres enhed.
1
2
3
Start appen Kontakter, og vælg din profil.
Tryk på Rediger, rediger din profil, og tryk på Gem.
Tryk på Tryk her for at del din profil, og tryk på kontakten for at aktivere den.
For at bruge profildelingsfunktionen skal dit telefonnummer være verificeret. Du kan se dine
kontakters opdaterede profilinformationer i Kontakter.
Hvis du vil ændre omfanget af kontakter, som du vil dele din profil med, skal du trykke på
Vælg, hvad der skal deles, vælge et element og derefter vælge en mulighed.
80
Apps og funktioner
Oprette grupper
Du kan tilføje grupper, som f.eks. familie eller venner, og styre kontakter gruppevis.
1
2
3
4
Start appen Kontakter, og tryk på
→ Grupper → Opret gruppe.
Angiv et gruppenavn.
For at indstille gruppens ringetone skal du trykke på Grupperingetone og vælge en
ringetone.
Tryk på Tilføj medlem, og vælg de kontakter, der skal tilføjes i gruppen, og tryk derefter på
Udført.
Tryk på Gem.
Sende en gruppebesked
Du kan sende en gruppebesked til en gruppes medlemmer samtidigt.
Start appen Kontakter, tryk på
besked.
→ Grupper, vælg en gruppe, og tryk derefter på → Send
Flette dublerede kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagerplaceringer eller synkroniserer kontakter med andre
konti, kan din kontaktliste indeholde dublerede kontakter. Flet de dublerede kontakter til én liste
for at strømline din kontaktliste.
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på
→ Administrer kontakter → Flet kontakter.
Marker kontakter, og tryk på Flet.
Slette kontakter
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på → Slet.
Vælg kontakter, og tryk på Slet.
Du kan slette kontakterne én efter én ved at åbne kontaktlisten og trykke på en kontakt. Tryk
derefter på → Slet.
81
Apps og funktioner
Beskeder
Introduktion
Send og se beskeder efter samtale.
Sende beskeder
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer.
1
2
Start appen Beskeder, og tryk på
.
Tilføj modtagere, og skriv en besked.
For at optage og sende en stemmebesked skal du trykke og holde på , sige din besked,
og derpå slippe med fingeren. Optagelsesikonet vises kun, mens tastaturet er skjult.
Modtager
3
Tryk på
Angiv modtagere.
Vedhæft filer.
Send beskeden.
Indtast en besked.
Indsæt stickers.
for at sende beskeden.
82
Apps og funktioner
Sende My Emoji-stickers
Du kan sende My Emoji-stickers, der ligner dig, via beskeder.
Mens du skriver beskeden, skal du trykke på og derefter trykke på dit My Emoji-ikon. Du vil se
My Emoji-stickers. Vælg den sticker, du vil bruge.
My Emoji-stickers vises, når du har oprettet My Emoji i appen Kamera.
83
Apps og funktioner
Se beskeder
Beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer.
1
2
3
Start appen Beskeder, og tryk på Samtaler.
Vælg en kontaktperson på beskedlisten.
Se din samtale.
For at besvare beskeden skal du trykke på Skriv besked, indtaste en besked og derefter
trykke på .
For at justere skriftstørrelsen, spred da to fingre fra hinanden eller knib fingrene sammen på
skærmen.
Blokere uønskede beskeder
Bloker beskeder fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
2
Start appen Beskeder, og tryk på → Indstillinger → Bloker for numre og beskeder →
Bloker numre.
Tryk på Indbakke, og vælg en kontakt. Eller tryk på Kontakter, vælg kontakter, og tryk
derefter på Udført.
Du kan manuelt angive et nummer ved at indtaste et telefonnummer under Indtast
nummer, og trykke på .
84
Apps og funktioner
Angive meddelelse om besked
Du kan ændre meddelelseslyd, skærmindstillinger m.v.
1
2
Start appen Beskeder, tryk på → Indstillinger → Meddelelser, og tryk derefter på
kontakten for at aktivere det.
Skift meddelelsesindstillingerne.
Indstille påmindelse om besked
Du kan indstille et varsel til et bestemt interval, så du får at vide, at du har ikke-sete
meddelelser. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på
Tilgængelighed → Avancerede indstillinger → Meddelelsespåmindelser, og derefter trykke
på kontakten for at aktivere det.
Slette beskeder
1
2
3
4
Start appen Beskeder, og tryk på Samtaler.
Vælg en kontaktperson på beskedlisten.
Tryk og hold på en besked, tryk dernæst på Slet.
Slet flere beskeder ved at markere de beskeder, du ønsker at slette.
Tryk på Slet.
85
Apps og funktioner
Internet
Introduktion
Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem
adgang til dem.
Visning af websider
1
2
3
Åbn mappen Samsung, og start appen Internet.
Tryk på adressefeltet.
Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på Gå.
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Stryg mod venstre eller højre i adressefeltet for hurtigt at skifte mellem faner.
Føj et bogmærke til den aktuelle
webside.
Opdater den aktuelle webside.
Åbn startsiden.
Åbn browserens
faneadministration.
Gå fra side til side.
Få adgang til yderligere valg.
86
Apps og funktioner
Bruge hemmelig tilstand
I hemmelig tilstand kan du administrere faner, bogmærker og gemte sider. Du kan låse
hemmelig tilstand med en adgangskode og din biometriske data.
Aktivere hemmelig tilstand
→ Aktiver Hemmelig tilstand. Hvis
På værktøjslinjen nederst på skærmen skal du trykke på
du bruger denne funktion for første gang, skal du angive, om du vil bruge en adgangskode til
hemmelig tilstand.
I hemmelig tilstand skifter enheden farverne på værktøjslinjerne.
I hemmelig tilstand kan du ikke bruge visse funktioner, f.eks. optagelse af skærmbillede.
Ændre sikkerhedsindstillinger
Du kan ændre din adgangskode eller låsemetoden.
Tryk på → Indstillinger → Fortrolighed og sikkerhed → Angiv lås til Hemmelig tilstand
→ Skift adgangskode. Hvis du vil bruge dine registrerede biometriske data som låsemetode
sammen med adgangskoden, skal du trykke på kontakten Fingeraftryk eller Iris for at aktivere
det. Se Genkendelse af fingeraftryk eller Irisgenkendelse for at få flere oplysninger om brug af
dine biometriske data.
Deaktivere hemmelig tilstand
På værktøjslinjen nederst på skærmen skal du trykke på
87
→ Deakt. Hemmelig tilstand.
Apps og funktioner
E-mail
Oprette e-mailkonti
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
1
2
3
Åbn mappen Samsung, og start appen E-mail.
Vælg en e-mailtjeneste, eller tryk på Andet på listen.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Du kan konfigurere endnu en e-mailkonto ved at trykke på
→
→ Tilføj konto.
Hvis du har mere end én e-mailkonto, kan du angive den ene som standardkonto. Tryk på
→ → Angiv standardkonto.
→
Sende e-mails
1
2
3
Tryk på
for at skrive en e-mail.
Tilføj modtagere, og indtast en e-mailemnelinje og -tekst.
Tryk på
for at sende e-mailen.
Læse mails
Når E-mail er åben, henter enheden automatisk nye e-mails. Vil du hente e-mails manuelt, skal
du stryge nedad øverst på e-maillisten.
Tryk på en e-mail på skærmen for at læse den.
Hvis e-mailsynkronisering er deaktiveret, kan du ikke hente nye e-mails. For at aktivere
e-mailsynkronisering skal du trykke på → → din kontos navn og derefter trykke
på kontakten Synk. konto for at aktivere det.
88
Apps og funktioner
Kamera
Introduktion
Tag fotos og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage fotos af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
Start af kamera
Brug følgende metoder til at starte Kamera:
• Start appen Kamera.
• Tryk på tænd/sluk-tasten to gange hurtigt.
• Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
• Visse metoder er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller
din tjenesteudbyder.
• Visse kamerafunktioner er ikke tilgængelige, hvis du vælger appen Kamera på den
låste skærm, eller hvis skærmen er slukket, mens skærmlåsemetoden er angivet.
• Hvis de billeder, du tager, er slørede, skal du rengøre kameralinsen og prøve igen.
89
Apps og funktioner
Grundlæggende optagelse
Tage fotos eller optage videoer
1
2
3
Tryk på Foto eller Video på listen med optagelsestilstande.
Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
Tryk på
for at tage et foto, eller tryk på
for at optage en video.
Nuværende
tilstand
Indstillinger til
aktuel optagelsestilstand
Skift mellem
forreste og
bageste kamera.
Tag et foto.
AR Emoji
Bixby Vision
Miniatureeksempel
Kameraindstillinger
Optagelsestilstande
• Vil du justere lysstyrken for fotos eller videoer, skal du trykke på skærmen. Når
justeringslinjen vises, skal du trække på justeringslinjen hen mod eller .
• Tryk på
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på. Hvis du vil bruge tilstanden automatisk fokus, skal du trykke på .
• Eksempelskærmen kan være anderledes, afhængigt af optagelsestilstanden og det
anvendte kamera.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen ikke er beskadiget eller snavset. I modsat fald vil enheden måske
ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
• Enhedens kamera indeholder et vidvinkelobjektiv. Der kan forekomme mindre
forvrængninger på vidvinkelfotos eller videoer, hvilket ikke angiver problemer med
enhedens ydeevne.
• Den maksimale optagelsestid kan blive reduceret, når du optager en video med høj
opløsning.
90
Apps og funktioner
Zoome ind og ud
Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome
ud.
Zoomfunktionerne er kun tilgængelige, når det bageste kamera bruges.
Redigere listen med optagelsestilstande
Du kan også redigere optagelsestilstande på eksempelskærmen.
1
Tryk på
2
Marker de tilstande, du vil bruge.
→ Kameratilstande → Redigeringstilstande på eksempelskærmen.
Du kan også trykke og holde på listen med optagelsestilstande på eksempelskærmen.
For at ændre rækkefølgen af optagelsestilstande træk da
Liste over optagelsestilstande
91
til en anden placering.
Apps og funktioner
Indstille kameraknappens handling
Du kan tage en serie af billeder eller oprette en animeret GIF ved at trykke og holde på
kameraknappen.
Tryk på → Hold lukkerknappen nede for at på eksempelskærmen, og vælg den handling, du
vil bruge.
• Tag et billede: Tag et billede.
• Tag burst-optagelse: Tag en serie af fotos.
• Opret GIF-kode: Opret en animeret GIF med sekventielle fotos, du har taget.
Funktionerne Tag burst-optagelse og Opret GIF-kode er kun tilgængelige i nogle
optagelsestilstande.
Brug af funktionerne fokus og eksponering
Låse fokussen (AF) og eksponeringen (AE)
Du kan låse fokus eller eksponering for et valgt område med henblik på at forhindre kameraet i
automatisk at foretage justeringer på baggrund af ændringer i motivet eller lyskilderne.
Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og
eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et foto.
Denne funktion er kun tilgængelig i tilstandene Foto og Pro.
92
Apps og funktioner
Adskille fokusområdet og eksponeringsområdet
Du kan adskille fokusområdet og eksponeringsområdet.
Tryk og hold på eksempelskærmen. AF/AE-rammen vises på skærmen. Træk rammen til det
område, hvor du vil adskille fokusområdet og eksponeringsområdet.
Denne funktion er kun tilgængelig i Pro-tilstand.
93
Apps og funktioner
Superslow
Super slowmotion er en funktion, der optager et hurtigt passerende øjeblik i langsom
gengivelse, så du kan have glæde af det senere. Når videoen er optaget, tilføjes baggrundsmusik
automatisk.
• Nogle super slowmotionfunktioner kan være forskellige, afhængigt af model.
• Brug denne funktion på steder med tilstrækkeligt lys. Når du optager en video
indendørs med utilstrækkelig eller dårlig belysning, kan nogle af de følgende
situationer opstå:
– – Skærmen kan se mørk ud på grund af den ringe belysning.
– – Skærmen kan flimre under visse lysforhold, såsom lysstofrør.
– – Der kan forekomme støj.
Sådan optager du videoer i super slowmotion
Optag en kort video ved at indfange et enkelt øjeblik, hvor motivet bevæger sig.
1
Tryk på Superslow på listen med optagelsestilstande.
Kameraindstillinger
Se oplysninger.
Superslow
Begynd at optage en video.
2
Tryk på
.
Enheden vil indfange øjeblikket i super slowmotion og gemme det som en kort video.
94
Apps og funktioner
Afspille super slowmotionfunktioner
Vælg en super slowmotionvideo, og tryk på Afspil superslowvideo.
Vilkårlig baggrundsmusik vil automatisk ledsage videoen under afspilning.
Tryk på
for at tage et billede, mens du afspiller en video.
Redigere super slowmotionfunktioner
På afspilningsskærmen kan du redigere videoen og gemme den som en anden fil eller dele den.
Træk
til venstre eller højre for at redigere afsnittet med super slowmotion.
Skift baggrundsmusikken.
Startparentes
Slutparentes
Super slowmotionafsnit
95
Apps og funktioner
Dele klip i super slowmotion
1
2
3
Vælg en super slowmotionvideo, og træk opad på videoeksempelskærmen.
Korte klip med forskellige effekter vises nu.
Vælg det klip, du ønsker, og tryk på Del.
Vælg et filformat og en delingsmetode.
• Visse sociale netværkstjenester og messenger-apps understøtter måske ikke
delingsfunktionen.
• Denne funktion er kun tilgængelig for uredigerede originale videoer optaget i super
slowmotion.
96
Apps og funktioner
Bruge optagelsestilstande
For at ændre optagelsestilstand skal du trække listen med optagelsestilstande til venstre eller
højre, eller stryge til venstre eller højre på eksempelskærmen.
Vælg den optagelsestilstand, du ønsker.
Fototilstand
Kameraet justerer optagelsesindstillingerne automatisk baseret på omgivelserne for nemt at
tage billeder.
Tryk på Foto på listen med optagelsestilstande.
Stryg opad eller nedad, eller tryk på
for at skifte til det forreste kamera til selvportrætter.
Anvende skønhedseffekter
Du kan vælge en filtereffekt og også ændre dine ansigtskarakteristika, som f.eks. din hudtone
eller ansigtsfacon, inden du tager et selvportræt.
1
2
På eksempelskærmen trykkes på
.
Vælg en filtereffekt eller skønhedseffekter, og tag et billede.
Videotilstand
Kameraet justerer optagelsesindstillingerne automatisk baseret på omgivelserne for nemt at
optage videoer.
Tryk på Video på listen med optagelsestilstande.
97
Apps og funktioner
Protilstand
Tag fotos, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som f.eks.
eksponeringsværdi og ISO-værdi.
Tryk på Pro på listen med optagelsestilstande. Foretag valg, tilpas indstillingerne, og tryk derefter
på
for at tage et foto.
Tilgængelige indstillinger
•
: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til
stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller
dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
Hvis lukkerhastigheden er indstillet manuelt, kan du ikke angive ISO-indstillingen til
AUTO.
•
•
: Juster lukkerhastigheden. En langsom lukkerhastighed giver mere tid til at lukke lys
ind, så fotoet bliver lysere. Dette er ideelt til fotos af landskaber eller fotos taget om natten.
En hurtig lukkertid lukker mindre lys ind. Dette er ideelt til optagelse af fotos af genstande i
hurtig bevægelse.
: Juster farvetonen.
•
: Skift fokuseringstilstanden. Træk justeringslinjen mod eller
for manuelt at justere
fokussen. Tryk på MANUEL for at skifte til tilstanden automatisk fokus.
•
: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Du
kan indstille farvetemperaturen.
•
: Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor
modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
Hvis lukkerhastigheden er indstillet manuelt, kan du ikke ændre
eksponeringshastigheden. Eksponeringsværdien ændres og vises baseret på
indstilling af lukkerhastighed.
98
Apps og funktioner
Madtilstand
Tag mere farverige billeder af mad.
1
2
Tryk på Mad på listen med optagelsestilstande.
Tryk på skærmen, og træk den cirkulære ramme hen over området for at fremhæve det.
Området omkring den cirkulære ramme sløres.
Træk i et af rammens hjørner for at ændre rammens størrelse.
3
4
Tryk på
Tryk på
, og træk i justeringslinjen for at justere farvetonen.
for at tage et billede.
99
Apps og funktioner
Panoramatilstand
Brug panoramatilstand til at tage en række billeder og sætte dem sammen for at skabe et bredt
landskabsbillede.
Benyt disse tip for at få det bedste billede med panoramatilstand:
• Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
• Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger. Hvis eksempelbilledet
ligger uden for rammen, eller hvis du ikke flytter enheden, stopper enheden
automatisk med at tage fotos.
• Undgå at tage fotos af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge
uden farvenuancer.
1
2
3
Tryk på Panorama på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og bevæg enheden langsomt i én bestemt retning.
Tryk på
for at holde op med at tage fotos.
Selektiv fokustilstand
Brug effekten Uden for fokus til at få bestemte genstande til at træde frem i et billede.
1
2
3
4
Tryk på Selektiv fokus på listen med optagelsestilstande.
Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
Tryk på
for at tage et billede.
På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
100
Apps og funktioner
5
Tryk på Juster baggrundsslør, og vælg ét af følgende:
• Nær fokus: Fremhæv motivet, og slør baggrunden omkring motivet.
• Fjern fokus: Slør motivet, og fremhæv baggrunden rundt om motivet.
• Panoreringsfokus: Fremhæv motivet og baggrunden.
6
Tryk på Gem.
• Det anbefales, at du har en afstand til motiver højst 50 cm fra enheden. Sørg for, at
motivet, som du vil fokusere på, er tæt på enheden.
• Når du tager fotos, skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig afstand mellem emnet og
baggrunden. Afstanden skal være mere end tre gange afstanden mellem enheden og
motivet.
• Hold enheden i ro, og stå stille, mens du tager et billede.
• Kvaliteten af de billeder, der tages med enheden, kan blive påvirket af følgende
forhold:
– – Enheden eller motivet bevæger sig.
– – Der er kraftig baggrundsbelysning, utilstrækkelig belysning eller du tager billeder
indendørs.
– – Motivet har en farve eller et mønster, der minder om baggrunden.
Slowmotiontilstand
Optag en video til visning i slowmotion. Du kan angive de afsnit i din video, der skal afspilles i
slowmotion.
1
2
3
4
Tryk på Slowmotion på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
for at starte optagelsen.
Tryk på
, når du er færdig med at optage.
På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
101
Apps og funktioner
5
Tryk på Afspil slowmotion-video.
Det hurtigste afsnit af videoen indstilles til slowmotion, og afspilningen af videoen
begynder. Der oprettes op til to slowmotionafsnit baseret på videoen.
Træk
til venstre eller højre for at redigere slowmotionafsnittet.
Startparentes
Slutparentes
Afsnit med slowmotion
Hyperlapsetilstand
Optag scener, f.eks. mennesker, der bevæger sig, eller biler, der kører forbi, og se dem som
videoer i høj hastighed.
1
2
3
4
5
Tryk på Hyperlapse på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og vælg en billedhastighed.
Hvis du indstiller billedhastigheden til Automatisk, justerer enheden automatisk
billedhastigheden efter ændringerne i motivet.
Tryk på
for at starte optagelsen.
Tryk på
for at afslutte optagelsen.
Tryk på eksempelminiaturen på eksempelskærmen og derefter på Afspil hyperlapse for at få
vist videoen.
102
Apps og funktioner
Virtuel optagelse-tilstand
Tag en række fotos, mens du kredser om et motiv for at se motivet fra flere vinkler. Du kan se
motivet fra forskellige vinkler ved at trække din finger til venstre eller højre på fotoet.
Du skal først føje denne tilstand til listen med optagelsestilstande, før du kan bruge den.
Tryk på → Kameratilstande → Redigeringstilstande på eksempelskærmen, og
marker derefter Virtuelt billede.
1
2
3
Tryk på Virtuelt billede på listen med optagelsestilstande.
Anbring et motiv i midten af eksempelskærmen, og tryk på
.
Flyt enheden langsomt omkring motivet i én retning for at tage flere fotos.
Når pilen bliver helt gul, eller når du stopper med at kredse om motivet, ophører enheden
automatisk med at tage fotos.
Se virtuel optagelse-billeder
1
2
3
På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
Tryk på Se virtuelt foto.
Træk din finger til venstre eller højre på skærmen, eller drej enheden til venstre eller højre for
at se motivet fra forskellige vinkler.
103
Apps og funktioner
Bred selfie-tilstand
Tag et bredt selvportræt, og få så mange personer med på billedet som muligt og undgå, at
nogen ikke kommer med.
Du skal først føje denne tilstand til listen med optagelsestilstande, før du kan bruge den.
Tryk på → Kameratilstande → Redigeringstilstande, og marker derefter Bred selfie
på eksempelskærmen.
1
2
3
4
5
På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
forreste kamera til selvportrætter.
for at skifte til det
Tryk på Bred selfie på listen med optagelsestilstande.
Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
Tryk på
for at tage et billede.
Du kan også vælge at vise din håndflade til det forreste kamera. Efter at din håndflade er
blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et billede.
Drej langsomt enheden mod venstre og derefter mod højre eller omvendt for at tage et
bredt selvportræt.
Enheden tager flere billeder, når den hvide ramme flyttes til en af enderne i søgervinduet.
• Sørg for, at den hvide ramme hele tiden er inden for søgervinduet.
• Motiverne skal være i ro, når du tager brede selvportrætter.
• De øverste og nederste dele af det billede, der vises på eksempelskærmen, kan
afhængigt af optagelsesforholdene være skåret af billedet.
104
Apps og funktioner
Tilpasse kameraindstillinger
Indstillinger til aktuel optagelsestilstand
På eksempelskærmen kan du bruge følgende indstillinger.
De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af optagelsestilstand.
•
: Aktiver eller deaktiver kameralys.
•
: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et foto.
•
: Anvend skønhedseffekter eller en filtereffekt.
•
: Vælg en rammehastighed.
•
: Vælg et aspektforhold til fotos.
•
: Vælg et aspektforhold til videoer.
•
: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centervægtet
anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering.
Punkt anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne
optagelsens eksponering.
Matrix beregner gennemsnittet af hele motivet.
•
: Rediger fokusområdet i autofokustilstand.
Multi-AF fokuserer på forskellige
områder i en ramme. Der vises flere rektangler for at indikere de forskellige fokusområder.
Centrum AF fokuserer på centrum i rammen.
•
: I Mad-tilstand fokuser da på et motiv i den cirkulære ramme, og slør billedet uden for
rammen.
•
: Juster farvetonen i Mad-tilstand.
• .
105
Apps og funktioner
Kameraindstillinger
På eksempelskærmen trykkes på . Afhængigt af den valgte optagelsestilstand er visse
indstillinger muligvis ikke tilgængelige.
Billeder
• Billedstørrelse (bag): Vælg en opløsning for fotos, du vil tage med det bageste kamera. Brug
af en højere opløsning medfører fotos i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Billedstørrelse (for): Vælg en opløsning for fotos, du vil tage med det forreste kamera. Brug
af en højere opløsning medfører fotos i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Bevægelsesfotos: Indstil enheden til at tage et videoklip i et par sekunder, før du trykker
på . På denne måde kan du indfange et øjeblik, du ellers er gået glip af. Hvis du vil
se videoen, skal du trykke på eksempelminiaturen og på Se bevægelsesfoto. Optag et
stillbillede fra videoklippet ved at trykke på skærmen for at stoppe afspilning og tryk derefter
på Billede. Denne funktion er kun tilgængelig i Foto.
• Hold lukkerknappen nede for at: Vælg en handling, der skal udføres, når du trykker og
holder på kameraknappen.
• Lagringsindstillinger: Vælg, hvordan du vil gemme fotos.
Tryk på kontakten RAW-kopier (Pro) for at indstille enheden til at gemme fotos som
ukomprimerede RAW-filer (filformatet DNG) i protilstand. RAW-filer bevarer alle fotoets data
for den bedste billedkvalitet, men de bruger mere hukommelse.
Når du bruger funktionen RAW-kopier (Pro) gemmes hvert foto i to formater, DNG
og JPG.
Videoer
• Videostør. for bageste kamera: Vælg en opløsning for videoer, du vil tage med det bageste
kamera. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere
hukommelse.
Hvis du aktiverer funktionen Højeffektivitetsvideo, kan du optage videoer i formatet High
Efficiency Video Codec (HEVC). Dine HEVC-videoer vil blive gemt som komprimerede filer for
at spare på enhedens hukommelse.
• Du kan ikke afspille HEVC-videoerne på andre enheder eller dele dem online.
• Super slowmotion- og slowmotionfunktioner kan ikke optages i HEVC-format.
106
Apps og funktioner
• Videostør. for forreste kamera: Vælg en opløsning for videoer, du vil tage med det forreste
kamera. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere
hukommelse.
Hvis du aktiverer funktionen Højeffektivitetsvideo, kan du optage videoer i formatet High
Efficiency Video Codec (HEVC). Dine HEVC-videoer vil blive gemt som komprimerede filer for
at spare på enhedens hukommelse.
Du kan ikke afspille HEVC-videoerne på andre enheder eller dele dem online.
• Videostabilisering: Aktiver billedstabilisatoren for at mindske eller fjerne slør på billedet,
som kan opstå, fordi kameraet ryster, mens du optager video.
Hvis Sporing af autofokus er aktiveret, kan du ikke bruge denne funktion.
Nyttige funktioner
• HDR (rig tone): Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke
omgivelser.
• Sporing af autofokus: Indstil enheden til at registrere og automatisk fokusere på et valgt
motiv. Når du vælger et motiv på eksempelskærmen, fokuserer enheden på motivet, også
selv om motivet bevæger sig eller du ændrer kameraets placering.
• Når denne funktion er aktiveret, kan du ikke bruge funktionen til
videostabilisering.
• Sporing af et motiv kan mislykkes i følgende situationer:
– – Hvis motivet er for stort eller for lille.
– – Hvis motivet bevæger sig for meget.
– – Hvis motivet er i modlys, eller du tager billeder et mørkt sted.
– – Hvis farverne eller mønstrene på motivet og baggrunden er ens.
– – Hvis der er vandrette mønstre, f.eks. persienner, i motivet.
– – Hvis kameraet rystes for meget.
– – Hvis videoopløsningen er høj.
107
Apps og funktioner
• Gitterlinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Placeringstags: Føj et GPS-placeringstag til fotoet.
• GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret,
som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige
vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på fotos, når du uploader dem til internettet. For at
undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.
• Korrektion af selfieform: Når dit ansigt er ved kanterne af eksempelskærmen, vises det
forvrænget. Aktiver dette valg for at korrigere din ansigtsfacon. Når faconen er korrigeret, er
baggrunden muligvis en anelse forvrænget.
• Kameratilstande: Se tilgængelige optagelsestilstande, eller rediger listen med
optagelsestilstande.
• Fotometoder: Vælg en optagelsesmetode for at tage et foto eller optage en video.
• Lagerplacering: Vælg hukommelsesplacering til lagring. Denne funktion vises, når du
isætter et hukommelseskort.
• Hurtigopstart: Indstil enheden til hurtigt at starte kameraet ved at trykke to gange hurtigt
på tænd/sluk-tasten.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Hurtigopstart: Indstil enheden til at vise fotos, når de er taget.
• Nulstil indstillinger: Nulstil kameraindstillingerne.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Se Samsung Members for at få
flere oplysninger.
• Om Kamera: Se kamerappversionen og juridiske oplysninger.
108
Apps og funktioner
Galleri
Introduktion
Se billeder og videoer gemt på enheden. Du kan også sortere billeder og videoer i album eller
oprette historier.
Se billeder
1
2
Start appen Galleri, og tryk på Billeder.
Vælg et billede.
Få adgang til yderligere valg.
Føj billedet til favoritter.
Rediger billedet.
Del billedet med andre.
Bixby Vision
Slet billedet.
Du kan oprette en film, en animeret GIF eller en collage med flere forskellige billeder. På
listen skal du trykke på → Opret film, Opret GIF-kode, eller Opret collage, og derefter
vælge billeder.
Søge efter billeder
Start appen Galleri, og tryk på
placeringer eller dokumenter.
for at se billeder sorteret efter kategori, som f.eks. typer,
Tryk på søgefeltet for at søge efter billeder ved at indtaste nøgleord.
109
Apps og funktioner
Se videoer
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på Billeder.
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Tryk på Videoklip for at afspille videoen.
Spol hurtigt frem
eller tilbage ved at
trække i bjælken.
Få adgang til
yderligere valg.
Optag den
aktuelle skærm.
Opret en
animeret GIF.
Skift til afspiller i
pop op-vindue.
Skift
skærmforhold.
Drej skærmen.
Lås
afspilningsskærmen.
Spring til næste
video. Tryk og
hold for at spole
hurtigt frem.
Spring til forrige
video. Tryk og hold
for at spole tilbage.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
Træk din finger op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller
træk din finger op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.
Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.
110
Apps og funktioner
Brug af funktionen Video enhancer
Gør billedkvaliteten af dine videoer bedre, og få glæde af klarere og mere levende billeder.
Start appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner, og tryk derefter på kontakten Video
enhancer for at aktivere det.
• Denne funktion er kun tilgængelig i visse apps.
• Denne funktion øger batteriforbruget.
Visning af detaljerne i billeder og videoer
Du kan få vist fildetaljer, som f.eks. personer, placering og grundlæggende oplysninger. Hvis der
automatisk er oprettet indhold, som f.eks. en historie eller en GIF, vises dette indhold også.
Mens du får vist et billede eller er på videoeksempelskærmen, skal du trække opad på skærmen.
Så vises fildetaljer.
Du kan også se relateret indhold ved at trykke på oplysninger på skærmen.
Rediger
oplysninger.
Fildetaljer
Personoplysninger
Placeringsinformation
Automatisk
oprettet indhold
Tags
111
Apps og funktioner
Få vist album
Du kan få vist dine billeder og videoer sorteret efter mapper eller album. De film, animerede GIF
eller collager, du har oprettet, vil også være sorteret i dine mapper i listen over album.
Start appen Galleri, tryk på Album, og vælg derefter et album.
Skjule album
Du kan skjule album.
Du kan ikke skjule album oprettet som standard, som f.eks. albummerne Kamera og
Skærmbilleder.
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på Album.
Tryk på → Skjul eller vis album.
Tryk på et album for at skjule det.
Se historier
Hvis du optager eller gemmer billeder og videoer, vil enheden læse deres dato- og
placeringstags, sortere billederne og videoerne og derefter oprette historier. Du skal optage eller
gemme flere forskellige billeder og videoer for at kunne oprette historier automatisk.
Start appen Galleri, tryk på Historier, og vælg derefter en historie.
Oprette historier
Opret historier med forskellige temaer.
1
2
3
4
Start appen Galleri, og tryk på Historier.
Tryk på → Opret historie.
Indtast en overskrift til historien, og tryk på Opret.
Marker de billeder eller videoer, der skal med i din historie, og tryk på Udført.
112
Apps og funktioner
Hvis du vil føje billeder eller videoer til en historie, skal du først vælge en historie, og derefter
trykke på → Tilføj.
Hvis du vil fjerne billeder eller videoer fra en historie, skal du vælge en historie, trykke på →
Rediger, markere de billeder eller videoer, der skal fjernes, og trykke på Fjern fra historie.
Slette historier
1
2
Start appen Galleri, og tryk på Historier.
Tryk og hold på en historie, der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Deling af album
Opret album og del dem med familie og venner, som du har i dine kontakter. De kan se delte
album på enheder, der er logget ind på deres Samsung account, såsom smartphones, tv'er eller
køleskabe.
• Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne funktion.
• For at bruge denne funktion skal du registrere og logge på din Samsung account.
• Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk.
Oprette album til deling
1
2
3
4
5
Start appen Galleri og tryk på Delt.
Tryk på Opret et delt album.
Når du bruger denne funktion første gang, skal du første acceptere Samsung Socials vilkår
og betingelser.
Indtast en titel på albummet, og tryk på Opret.
Vælg en gruppe at dele med.
Tryk på OK.
Modtagerne vil modtage en meddelelse.
113
Apps og funktioner
Føje billeder eller videoer til et album
1
2
3
4
Start appen Galleri og tryk på Delt.
Vælg et album og tilføj billeder eller videoer.
Tryk på
, og marker de billeder eller videoer, der skal tilføjes.
Tryk på Udført.
Synkronisering af billeder og videoer med Samsung Cloud
Når du synkroniserer din app Galleri med Samsung Cloud, vil de billeder og videoer, du tager,
også blive gemt i Samsung Cloud. Du kan se billeder og videoer, der er gemt i Samsung Cloud, i
din app Galleri og fra andre enheder.
Start appen Galleri, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Synkroniser med
Samsung Cloud for at aktivere det. Appen Galleri og Samsung Cloud vil blive synkroniseret.
Slette billeder eller videoer
Slette et billede eller en video
Vælg et billede eller en video, og tryk på
nederst på skærmen.
Slette flere billeder og videoer samtidigt
1
2
3
Tryk på galleriskærmen, og tryk og hold på et billede eller en video for at slette.
Marker de billeder eller videoer, der skal slettes.
Tryk på Slet.
114
Apps og funktioner
Always On Display
Du kan få vist oplysninger, som f.eks. uret eller kalenderen, eller styre musikafspilning på
skærmen, når den er slukket.
Du kan også søge efter meddelelser om f.eks. nye beskeder eller ubesvarede opkald.
• Lysstyrken på skærmen Always On Display kan ændres automatisk, afhængigt af
lysforholdene.
• Hvis sensoren øverst på enheden tildækkes i en længere periode, slukkes skærmen
Always On Display.
Indstille, hvordan Always On Display skal vises
Du kan vælge, hvordan Always On Display skal vises. Always On Display kan indstilles til at vises
hele tiden eller kun, når du trykker på skærmen, hvis den er slukket. Du kan også indstille det
tidspunkt for, hvornår Always On Display skal vises.
Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm → Always On Display → Visningstilstand, og
indstil den ønskede tilstand.
115
Apps og funktioner
Åbne meddelelser på skærmen Always On Display
Når du modtager meddelelser om beskeder, ubesvarede opkald eller apps, vises
meddelelsesikoner på skærmen Always On Display. Dobbelttryk på et meddelelsesikon for at se
dets meddelelse.
Hvis skærmen er låst, skal du låse den op for at se meddelelser.
Styre musikafspilning på skærmen Always On Display
Du kan styre musikafspilningen på skærmen Always On Display.
1
2
3
4
Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm → FaceWidgets, tryk derefter på kontakten
Musik for at aktivere det.
Dobbelttryk på uret for at styre musikafspilningen på skærmen Always On Display.
Stryg til venstre eller højre på uret for at gå til musikcontrolleren.
Tryk på ikonerne for at styre afspilningen.
116
Apps og funktioner
Vise et billede på skærmen Always On Display
Du kan vise et billede på skærmen Always On Display. Du kan også vise en animeret GIF.
1
2
3
4
Start appen Indstillinger → Låseskærm → Urstil → Always On Display.
Træk typelisten til venstre, og vælg typen med et billede på.
Tryk på
, og vælg et billede.
Hvis du vil indsætte en animeret GIF, skal du trykke på GIF og vælge en fil.
Tryk på Udført.
Deaktivering af funktionen Always On Display
Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm og tryk derefter på kontakten Always On Display
for at deaktivere det.
117
Apps og funktioner
Edge-skærm
Introduktion
Du kan nemt få adgang til dine favoritapps og -funktioner fra Edge-panelerne.
Brug af Edge-paneler
Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.
Hvis Edge-panelhåndtaget ikke er synligt, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Skærm →
Edge-skærm, og derefter trykke på kontakten Edge-paneler for at aktivere det.
Edge-panel
Edge-panelhåndtag
Apps edge
118
Apps og funktioner
Redigere Edge-paneler
Vælg paneler, der skal vises på Edge-skærmen eller rediger dem.
1
2
3
Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.
Tryk på
for at åbne indstillingsskærmen for Edge-panelet.
Tryk på Edge-paneler, der skal vises.
Tryk på Rediger for at redigere et panel.
Tryk på → Galaxy Apps for at downloade yderligere paneler.
Omarranger panelerne ved at trykke på → Skift rækkefølge, og træk
til et andet sted.
Indstilling af Edge-panelhåndtaget
Du kan ændre indstillinger for placering, størrelse, gennemsigtighed eller vibration for
håndtaget.
Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen. Tryk derefter på
panelhåndtag.
→ → Edge-
Apps edge
Start ofte brugte apps hurtigt.
1
2
Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.
Vælg en app på Apps edge for at starte den.
Redigering af Apps edge-panelet
• Tilføj en app ved at trykke på
på panelet, og tryk derefter på en app på listen over apps.
• Hvis du vil oprette en mappe på panelet, skal du trykke på
på panelet, trykke og holde
på en app fra listen med apps, og derefter trække den over en anden app på Apps edgepanelet. Slip appen, når der vises en mapperamme omkring appsene.
• Slet en app ved at trykke og holde på en app på panelet, og træk den derefter til Fjern øverst
på skærmen.
• For at ændre appsenes rækkefølge skal du trykke og holde på et appikon og trække det til
en anden placering.
Du kan også redigere Apps edge-panelet ved at trykke på Rediger.
119
Apps og funktioner
Tilføje app-par
Tilføj to ofte benyttede apps, som f.eks. en videoafspiller og en beskedapp, til Apps edge-panelet
for at åbne dem sammen i en opdelt skærmvisning med et enkelt tryk. Se flere oplysninger om
den opdelte skærmvisning på Opdelt skærmvisning.
1
2
3
4
Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.
Tryk på
→ Opret app-par på panelet Apps edge.
Vælg to apps på listen.
Den første app vises øverst, og den anden app vises nederst, når de åbnes i den opdelte
skærmvisning.
Tryk på Udført.
Edge-belysning
Du kan indstille enheden til at belyse kanterne af skærmen og vise et pop op-vindue, når du
modtager meddelelser om f.eks. nye beskeder.
Selv om enhedens skærm vender nedad, vil skærmens kanter lyse op for at give dig besked om
et opkald eller nye meddelelser. Når der vises et pop op-vindue, mens du bruger en app, skal du
trække vinduet nedad for hurtigt at se indholdet og udføre tilgængelige handlinger.
Administrere meddelelser, der vises som kantbelysning
1
2
Start appen Indstillinger, og tryk på Skærm → Edge-skærm → Edge-belysning.
Tryk på Administrer meddelelser, og tryk på kontakterne ud for apps for at modtage
meddelelser om f.eks. kantbelysning.
Visse meddelelser vises muligvis ikke, idet kantbelysningen afhænger af
meddelelsestyper.
120
Apps og funktioner
Se meddelelser i pop op-vinduet
Når du modtager en meddelelse med kantbelysning, kan du hurtigt se indholdet og udføre
tilgængelige handlinger ved at åbne pop op-vinduet. Hvis du for eksempel modtager en besked,
mens du er ved at se en video eller spille et spil, kan du se beskeden og svare på den uden at
skifte skærm.
Når du modtager en meddelelse med kantbelysning, mens du bruger en app, skal du trække
meddelelsen nedad.
Denne funktion er kun tilgængelig for apps, som understøtter funktionerne Multi-vindue
og kantbelysning. For at se understøttede apps skal du starte appen Indstillinger, trykke
på Skærm → Edge-skærm → Edge-belysning → Administrer meddelelser.
121
Apps og funktioner
Multi-vindue
Introduktion
Med funktionen Multi-vindue kan du køre to apps samtidigt på den opdelte skærm. Du kan også
køre flere apps samtidigt i pop op-visning.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Opdelt skærmvisning
Pop op-visning
Opdelt skærmvisning
1
2
Tryk på knappen seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Stryg til venstre eller højre, tryk på en apps ikon, og tryk derefter på Åbn i opdelt skærm.
Den valgte app starter i det øverste vindue.
122
Apps og funktioner
3
I det nederste vindue skal du stryge til venstre eller højre for at vælge en anden app, der skal
startes.
Hvis du vil starte apps, som ikke findes på listen over nyligt anvendte apps, skal du trykke på
startknappen eller tilbageknappen og vælge en app.
Justere vinduesstørrelsen
Træk bjælken mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
Når du trækker linjen mellem appvinduerne til toppen eller bunden af skærmen, maksimeres
vinduet.
123
Apps og funktioner
Pop op-visning
1
2
Tryk på knappen seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Stryg til venstre eller højre, tryk på en apps ikon, og tryk derefter på Åbn i pop op-visning.
Appskærmen vises i pop op-visningen.
Minimer vinduet.
Maksimer
vinduet.
Luk appen.
Juster
gennemsigtighedsniveauet.
Flytte pop op-vinduer
Hvis du vil flytte et pop op-vindue, skal du trykke på vinduets værktøjslinje og trække det til en
ny placering.
124
Apps og funktioner
Børnenes side
Introduktion
Du kan begrænse børns adgang til visse apps, indstille deres brugstider og konfigurere
indstillingerne, så de giver et sjovt og sikkert miljø til børn, når de bruger enheden.
Starte Børnenes side
Når du starter Børnenes side første gang eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
1
2
3
Åbn informationspanelet, stryg nedad på informationspanelet, og tryk derefter på
(Børnenes side) for at aktivere den.
Tryk på Start for at installere Børnenes side.
Læs introduktionssiden til Børnenes side, og tryk på Næste.
125
Apps og funktioner
4
Opret en PIN-kode til brug med Børnenes side.
Hvis du allerede har indstillet skærmens låsemetode på din enhed, kan du bruge samme
låsemetode til Børnenes side.
Skærmen Børnenes side vises.
Den oprettede PIN-kode bruges, når du aktiverer funktionen Forældrekontrol eller
lukker Børnenes side.
Bruge Børnenes side
Åbn informationspanelet, stryg nedad på informationspanelet, og tryk derefter på
side) for at aktivere den.
(Børnenes
Skærmen Børnenes side vises.
Få adgang til yderligere valg.
Tilgængelige apps
Børnetelefon
Børnegalleri
Børnekamera
126
Apps og funktioner
Konfigurere indstillinger for Børnenes side
På skærmen Børnenes side skal du trykke på → Forældrekontrol og indtaste PIN-koden.
• Barnets navn: Administrer dit barns profil.
• Indstil daglig spilletid: Begræns brugstiden for Børnenes side.
• Daglig brug: Se den daglige brugstid for Børnenes side.
• Aktivitet: Se aktivitetshistorikken for Børnenes side.
• Hyppigt kontaktede: Se de ofte brugte kontakter i Børnenes side.
• Mit barns kreationer: Se det arbejde, der er skabt fra apps i Børnenes side.
• Tilladt indhold: Tjek de apps eller det indhold, der er understøttet af Børnenes side og tilføj
dem.
Lukke Børnenes side
Du lukker Børnenes side ved at trykke på tilbageknappen eller trykke på → Luk Børnenes side
og derefter angive din PIN-kode.
127
Apps og funktioner
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable er en app, som du kan administrere dine bærbare enheder med. Når du slutter
din enhed til den bærbare enhed, kan du tilpasse den bærbare enheds indstillinger og apps.
Åbn mappen Samsung, og start appen Galaxy Wearable.
Tryk på Start rejsen for at slutte din enhed til den bærbare enhed. Følg instruktionerne
på skærmen for at afslutte opsætningen. Se brugervejledningen til den bærbare enhed for at få
flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til og bruger den bærbare enhed med din
enhed.
Samsung Members
Samsung Members yder supporttjenester til kunder, såsom diagnosticering af problemer med
enheden, og tager imod spørgsmål og fejlrapporter fra brugerne. Du kan også dele information
med andre i gruppen af Galaxy-brugere eller se de seneste nyheder og få tip om Galaxy.
Samsung Members kan hjælpe dig med at løse problemer, du måtte komme ud for i forbindelse
med brug af din enhed.
Yderligere indstillinger
Send feedback.
• Appens tilgængelighed og hvilke funktioner, den understøtter, kan variere alt
afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• For at sende feedback eller publicere kommentarer skal du være registreret og logget
på din Samsung account. Se Samsung account for at få flere oplysninger.
128
Apps og funktioner
Samsung Notes
Opret noter ved at indtaste tekst ved brug af tastaturet eller ved at skrive med hånden eller tegne
på skærmen. Du kan også indsætte billeder eller diktafonoptagelser i noterne.
Oprette noter
1
2
Start appen Samsung Notes og tryk på
.
Vælg en indtastningsmetode fra værktøjslinjen øverst på skærmbilledet, og opret en note.
Indtast tekst ved brug af
tastaturet.
Indsæt et billede eller en
stemmeoptagelse.
Skriv eller tegn med penne.
Mal med pensler.
3
Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på Gem.
Slette noter
1
2
3
Start appen Samsung Notes.
Tryk og hold på en note, der skal slettes.
Slet flere noter ved at markere flere noter til sletning.
Tryk på Slet.
129
Apps og funktioner
Kalender
Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende events eller opgaver i planlægningsappen.
Oprette events
1
2
Start appen Kalender, og tryk på
, eller dobbelttryk på en dato.
Hvis datoen allerede har gemte events eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på
.
Indtast eventdetaljer.
Vælg en sticker, som skal vises
med eventen.
Indtast en titel.
Skift farve på eventen.
Indstil varigheden.
Vælg en kalender, som eventen
skal gemmes i.
Indstil en alarm.
Indtast placeringen.
Tilføj en note.
Tilføj flere detaljer.
3
Tryk på Gem for at gemme eventen.
130
Apps og funktioner
Tilføje en påmindelse
Start appen Kalender, og tryk på → Reminder for at starte appen Reminder. Tilføj en opgave
på appen Reminder. Se Reminder for at få flere oplysninger.
Synkronisere begivenheder med dine konti
1
2
Start appen Indstillinger, tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti, og vælg den
konto, der skal synkroniseres med.
Tryk på Synkroniser konto, og tryk på kontakten Kalender for at aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kalender for at aktivere det.
Hvis du vil tilføje konti, der skal synkroniseres med, skal du starte appen Kalender og trykke på
→ → Tilføj ny konto. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når
der tilføjes en konto, vil den blive vist på listen.
Samsung Health
Introduktion
Samsung Health hjælper dig med at administrere dit velbefindende og din kondition. Sæt
dig selv fitnessmål, tjek dine fremskridt, og hold øje med dit generelle velbefindende og din
kondition. Du kan også sammenligne dit skridtantal med andre brugere af Samsung Health,
konkurrere med dine venner og få vist sundhedstip.
131
Apps og funktioner
Bruge Samsung Health
Åbn mappen Samsung, og start appen Samsung Health. Første gang, du kører denne app eller
genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre
konfigurationen.
Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det geografiske område.
Hvis du vil føje elementer til Samsung Health-startskærmen, skal du trykke på → Administrer
elementer, og derefter vælge elementer.
Se og administrer trackere.
Se sundhedstip.
Overvåg dit helbred og din fitness.
Sammenlign dit skridtantal med
andre brugere af Samsung Health,
eller konkurrer med dine venner.
132
Apps og funktioner
Together
Together giver dig mulighed for at konfigurere antal skridt og konkurrere med dine venner. Du
kan invitere venner til at gå sammen med dig, angive mål for antal skridt og se din placering.
På Samsung Health-startskærmen skal du trykke på Together.
Skridt
Enheden tæller det antal skridt, du tager, og måler den afstand, du har gået.
På Samsung Health-startskærmen skal du trykke på skridttrackeren.
Aktuelle skridt i alt
Mål
• Du oplever muligvis en kortvarig forsinkelse, mens skridttrackeren overvåger dine
skridt, hvorefter skridttællingen vises. Du kan også opleve en kort dataforsinkelse, før
pop op-vinduet angiver, at du har nået dit mål.
• Hvis du bruger skridttrackeren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke
skridttællingen.
• Du kan se dit aktuelle antal skridt på informationspanelet. For at slå meddelelser fra,
skal du på Samsung Health-startskærmen trykke på → Indstillinger → Meddelelser
og derefter trykke på til/fra-knappen Aktuelt antal skridt under I gang for at
deaktivere dem. Du kan alternativt åbne informationspanelet, trykke og holde på
meddelelsen, og derefter trykke på til/fra-knappen for at deaktivere den.
133
Apps og funktioner
Puls
Mål og registrer din puls.
Pulstrackeren er kun beregnet til fitness- og oplysningsformål og er ikke beregnet til
brug for diagnosticering af sygdomme eller andre lidelser, ej heller til helbredelse,
lindring, behandling eller forebyggelse af sygdomme.
Vær opmærksom på følgende betingelser før måling af din puls:
• Hvil i 5 minutter før du foretager målingerne.
• Hvis målingerne er meget forskellige fra den forventede puls, hvil i 30 minutter og mål
derefter igen.
• Hold dig varm, når du måler din puls om vinteren eller i koldt vejr.
• Rygning eller indtagelse af alkohol før en måling kan forårsage pulsen til at være anderledes
end normalt.
• Undlad at snakke, gabe eller trække vejret tungt under måling af pulsen. I modsat fald kan
pulsen blive registreret unøjagtigt.
• Måling af puls kan variere, afhængigt af målemetoden og de omgivelser, den foretages i.
• Hvis sensoren til pulsmåleren ikke fungerer, skal du sørge for, at der ikke er noget, der
forstyrrer sensoren. Hvis sensoren til pulsmåleren stadig har det samme problem, kan du
besøge et af Samsungs servicesteder.
134
Apps og funktioner
1
2
3
På Samsung Health-startskærmen trykkes på Mål på pulsmåleren for at måle din puls.
Placer din finger på sensoren til pulsmåleren bag på enheden.
Efter et øjeblik vises din aktuelle puls på skærmen. Fjern din finger fra måleren.
Din aktuelle puls
135
Apps og funktioner
Yderligere oplysninger
• Samsung Health er kun beregnet til fitness- og velværeformål og er ikke beregnet til brug
ved diagnosticering af sygdomme eller andre lidelser, eller til at behandle, kurere eller
forebygge sygdomme.
• De tilgængelige funktioner og applikationer, der kan føjes til Samsung Health, kan variere fra
land til land på grund af forskellige lokale love og bestemmelser. Du bør inden brug tjekke
de funktioner og applikationer, der er tilgængelige i dit specifikke område.
• Samsung Health-applikationer og dets tjeneste kan blive ændret eller ophøre uden
forudgående varsel.
• Formålet med dataindsamling er begrænset til levering af den tjeneste, du har anmodet om,
inklusive formidling af ekstra oplysninger for at forbedre dit velbefindende, synkronisere
data, dataanalyse og statistikker eller for at udvikle og levere bedre tjenester. (Men hvis du
logger på din Samsung account fra Samsung Health, gemmes dine data måske på serveren
med henblik på sikkerhedskopiering.) Personlige oplysninger gemmes måske, indtil dette
formål er fuldført. Du kan slette personlige data, der er gemt i Samsung Health, ved hjælp
af funktionen Slet data i menuen Indstillinger. Hvis du vil slette data, som du har gemt på
sociale netværk eller overført til lagerenheder, skal du slette dem særskilt.
• Du kan dele og/eller synkronisere dine data med flere Samsung-tjenester eller kompatible
tredjepartstjenester, du vælger, samt med alle dine andre tilsluttede enheder. Adgang til
Samsung Health-informationer af sådanne ekstra tjenester eller tredjepartsenheder tillades
kun med din udtrykkelige accept.
• Du har det fulde ansvar for uhensigtsmæssig brug af data, der deles på sociale netværk eller
overføres til andre. Vær forsigtig med at dele dine personlige oplysninger med andre.
• Hvis enheden er tilsluttet måleenheder, skal du kontrollere kommunikationsprotokollen for
at sikre korrekt drift. Hvis du bruger en trådløs forbindelse som f.eks. Bluetooth, kan enheden
blive påvirket af elektronisk interferens fra andre enheder. Undlad at bruge enheden i
nærheden af andre enheder, der udsender radiobølger.
• Læs Vilkår og betingelser og Fortrolighedspolitik for Samsung Health omhyggeligt, inden du
bruger den.
136
Apps og funktioner
Diktafon
Introduktion
Du kan bruge forskellige optagetilstande til forskellige situationer. Enheden kan konvertere din
stemme til tekst og skelne mellem lydkilder.
Diktafonoptagelser
1
2
Åbn mappen Samsung, og start appen Diktafon.
Tryk på
for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.
Tryk på
for at sætte optagelsen på pause.
Når du laver en diktafonoptagelse, skal du trykke på BOGMÆRKE for at indsætte et
bogmærke.
Skift optagetilstand.
Start optagelse.
3
4
Tryk på
for at afslutte optagelsen.
Indtast et filnavn, og tryk på Gem.
137
Apps og funktioner
Skifte optagetilstand
Åbn mappen Samsung, og start appen Diktafon.
Vælg en tilstand fra toppen af skærmen for Diktafon.
• Standard: Dette er normal optagetilstand.
• Interview: Enheden optager lyd fra toppen og bunden af enheden ved høj lydstyrke, mens
lydstyrken fra siderne reduceres.
• Tale-til-tekst: Enheden optager din stemme og konverterer den samtidig til tekst
på skærmen. Du opnår de bedste resultater ved at holde enheden i nærheden af din mund
og tale højt og tydeligt på et stille sted.
Hvis systemsproget for stemmenotater ikke passer til det sprog, du taler, genkender
enheden ikke din stemme. Inden du bruger denne funktion, skal du trykke på det
aktuelle sprog for at angive systemsproget for stemmenotater.
Afspille udvalgte diktafonoptagelser
Når du gennemgår dine interviewoptagelser, kan du slukke og tænde for visse lydkilder i
optagelsen.
1
2
3
Åbn mappen Samsung, og start appen Diktafon.
Tryk på Liste, og vælg en diktafonoptagelse, der er blevet optaget i interviewtilstand.
For at gøre visse lydkilder tavse skal du trykke på
gøres tavs, befinder sig.
Ikonet ændres til
, og lyden bliver slået fra.
Lydkilde slået fra
Lydkilde slået til
138
for den retning hvor den lyd, der skal
Apps og funktioner
Mine filer
Få adgang til og administrer forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. på
skylagerenheder.
Åbn mappen Samsung, og start appen Mine filer.
Se filer, der er lagret i hvert lager.
Hvis du vil tjekke for unødvendige data og frigøre enhedens lager, skal du trykke på →
Lageranalyse.
For at søge efter filer eller mapper skal du trykke på
.
Ur
Introduktion
Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en begivenhed
eller indstil en specifik varighed.
Alarm
Start appen Ur, og tryk på Alarm.
Indstille alarmer
Tryk på på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages,
angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på Gem.
For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på tidsindtastningsfeltet.
Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på kontakten ved siden af alarmen på
alarmlisten.
Stoppe alarmer
Tryk på Afvis for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du
trykke på Slumre for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.
139
Apps og funktioner
Slette alarmer
Tryk og hold på en alarm, marker de alarmer der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Verdensur
Start appen Ur, og tryk på Verdensur.
Oprette ure
Tryk på
, indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på Tilføj.
Tryk på → Tidszoneomregner for at ændre tidszone.
Slette ure
Tryk og hold på et ur, marker de ure der skal slettes, og tryk derefter på Slet.
Stopur
1
2
3
Start appen Ur, og tryk på Stopur.
Tryk på Start for at tage tid på en begivenhed.
Tryk på Omgang for at registrere omgangstider under en begivenhed.
Tryk på Stop for at stoppe tidtagningen.
Tryk på Fortsæt for at genoptage tidtagningen.
Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på Nulstil.
140
Apps og funktioner
Timer
1
Start appen Ur, og tryk på Timer.
Hvis du vil tilføje en timer, der ofte bruges, skal du trykke på
derefter trykke på Tilføj.
2
Indstil varighed, og tryk på Start.
3
Tryk på Afvis, når nedtællingen stopper.
, angive varighed og navn og
For at åbne tastaturet for at indtaste en varighed, skal du trykke på indtastningsfeltet for
varighed.
Lommeregner
Udfør enkle eller komplekse beregninger.
Start appen Lommeregner.
Tryk på
for at vise den videnskabelige lommeregner.
Tryk på for at få vist beregningshistorikken. Tryk på
beregningshistorik.
Tryk på
for at lukke panelet med
→ Ryd historik for at rydde historikken.
Tryk på
for at bruge værktøjet til konvertering af enheder. Du kan konvertere forskellige
værdier, såsom område, længde eller temperatur, til andre måleenheder.
141
Apps og funktioner
Game Launcher
Introduktion
Game Launcher samler de spil, du har downloadet fra Play Butik og Galaxy Apps på ét sted, så
du nemt kan få adgang til dem. Du kan indstille enheden til spiltilstand for at gøre det nemmere
at spille spil.
Få adgang til yderligere valg.
Downloadede apps.
Se dine spiloplysninger.
Åbn spil med eller uden lyd.
Skift ydelsestilstand.
Se flere spil, og installer dem.
142
Apps og funktioner
Bruge Game Launcher
1
Start appen Game Launcher.
Hvis Game Launcher ikke vises, skal du starte appen Indstillinger og trykke på
Avancerede funktioner. Tryk derefter på kontakten Game Launcher for at aktivere det.
2
Tryk på et spil på spillisten.
Træk skærmen opad for at finde flere spil.
Spil, der er downloadet fra Play Butik og Galaxy Apps, vises automatisk på skærmen
Game Launcher. Hvis du ikke får vist dine spil, kan du trykke på → Tilføj apps.
Fjerne et spil fra Game Launcher
Tryk og hold på et spil, og tryk derefter på Fjern.
Skifte ydelsestilstand
Du kan skifte ydelsestilstand for spillet.
Start appen Game Launcher, tryk på
tilstand.
, og træk derefter linjen for at vælge den ønskede
• Fokus på strømbespar.: Dette sparer på batteriforbruget, mens du spiller spil.
• Balanceret: Dette balancerer ydelsen og batteriforbruget.
• Fokus på ydeevne: Dette fokuserer på at give dig den bedst mulige ydelse, mens du spiller
spil.
Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert enkelt spil, skal du trykke på kontakten Individuelle
spilindstillinger for at aktivere det.
Batteriforbruget kan variere, alt afhængigt af spillet.
143
Apps og funktioner
Bruge Game Tools
Du kan bruge forskellige indstillinger på Game Tools-panelet, mens du spiller et spil. Tryk på
på navigationslinjen for at åbne Game Tools-panelet. Hvis navigationslinjen er skjult, skal du
trække opad fra bunden af skærmen for at få den vist.
Start apps i et pop op-vindue.
Angiv, hvordan indgående opkald
og meddelelser skal vises under
spil.
Rediger listen med apps.
Åbn indstillinger for Game Tools.
Lås nogle funktioner under spil.
Indstil yderligere funktioner.
Registrer din spilsession.
Skjul knapperne på
navigationslinjen.
Tag et skærmbillede.
Lås touchskærmen, mens du
spiller spillet.
Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af spillet.
Angive, hvordan indgående opkald og meddelelser skal vises under spil
Nu kan du nyde dine spil uden at blive forstyrret, selv når du modtager et opkald eller en
meddelelse.
Tryk på
→ Opkald og meddelelser, og vælg en indstilling for at aktivere det.
• Minimerede opkaldermeddelelser: Der vises en lille meddelelse øverst på skærmen, når du
modtager et opkald under spil.
• Vis ikke meddelelser: Vis kun meddelelser fra visse apps eller meddelelser om nødsituation
under spil.
144
Apps og funktioner
SmartThings
Introduktion
Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder i nærheden, f.eks. Bluetooth-headsets eller
smartphones. Du kan også kontrollere og styre tv’er, husholdningsapparater og tingenes internet
(Internet of Things) med din smartphone.
• Oprette forbindelse til enheder i nærheden: Opret hurtigt og nemt forbindelse til enheder
i nærheden, såsom Bluetooth-headsets eller kropsbårne enheder.
• Registrere og styre husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter: Registrer smartkøleskabe, -vaskemaskiner, -klimaanlæg, -luftrensere, tv’er og IoT (Internet of Things)produkter på din smartphone og se deres status, eller styr dem fra skærmen på din
smartphone.
• Modtage meddelelser: Modtag meddelelser fra tilsluttede enheder på din smartphone. Du
kan for eksempel modtage en meddelelse på din smartphone, når vasketøjet er færdigt.
Åbn mappen Samsung, og start appen SmartThings. Dashboardet vises.
Få adgang til yderligere valg.
Tip til SmartThings
Søg efter og registrer enheder i
nærheden.
Understøttede enheder
Administrer automatiseringer.
Se dashboardet.
Administrer placeringer og
enheder.
145
Apps og funktioner
• Din smartphone og dine andre enheder skal have forbindelse til Wi-Fi eller et mobilt
netværk for at benytte SmartThings.
• For at bruge SmartThings i fuldt omfang skal du registrere dig og logge på din
Samsung account.
• De enheder, du kan oprette forbindelse til, kan variere, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder. Hvis du vil have vist listen over enheder, der kan
oprettes forbindelse til, skal du åbne mappen Samsung, starte appen SmartThings
og derefter trykke på Understøttede enheder.
• De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed.
• Fejl i de tilsluttede enheder er ikke omfattet af Samsungs garanti. Hvis der opstår fejl i
tilsluttede enheder, skal producenten af enheden kontaktes.
Oprette forbindelse til enheder i nærheden
Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder i nærheden, f.eks. Bluetooth-headsets.
Forbindelsesmetoderne kan variere, alt efter typen af forbundne enheder eller det delte
indhold.
1
2
3
Åbn mappen Samsung, og start appen SmartThings.
På dashboardet skal du trykke på Tilføj enhed.
Vælg en enhed på listen, og opret forbindelse til den ved at følge instruktionerne
på skærmen.
146
Apps og funktioner
Bruge husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter
Se status for dine smart-apparater, tv’er og IoT-produkter fra skærmen på din smartphone.
Du kan gruppere enheder efter placering og tilføje regler, så du nemt og bekvemt kan styre
enhederne.
Tilslutte enheder
1
2
3
4
Åbn mappen Samsung, og start appen SmartThings.
På dashboardet skal du trykke på Tilføj enhed.
Vælg en enhed på listen.
Hvis der ikke er nogen enhed på listen, skal du trykke på
under TILFØJ ENHED
MANUELT og vælge en enhedstype. Du kan også trykke på Søg og indtaste enheden eller
modelnavnet.
Følg instruktionerne på skærmen for at registrere enheder.
Se og styre tilsluttede enheder
Du kan se og styre enhederne. Du kan for eksempel kontrollere indholdet i dit køleskab eller
justere lydstyrken på fjernsynet.
1
2
Åbn mappen Samsung, start appen SmartThings.
Listen over tilsluttede enheder vises.
Se status for enheder på listen.
Vælg en enhed for at styre den. Når enhedscontrolleren, der fulgte med den valgte enhed, er
downloadet, kan du styre enheden.
147
Apps og funktioner
Tilføjelse af enheder og scener efter placeringer
Tilføj enheder efter placering, få vist listen over enheder på samme placering og styr dem. Du kan
også føje en scene til en placering for at styre flere enheder på én gang.
Tilføjelse af placeringer
1
2
3
Åbn mappen Samsung, start appen SmartThings, og tryk derefter på Enheder → ALLE
ENHEDER → Tilføj placering.
Indtast navnet på placeringen.
Angiv en placering ved at trykke på Geoplacering for at vælge en placering på kortet, og
tryk på UDFØRT.
Tryk på GEM.
Din placering bliver tilføjet.
Hvis du vil føje enheder til placeringen skal du trykke på TILFØJ ENHED og følge
instruktionerne på skærmen for at registrere enhederne.
Enhederne vil blive føjet til placeringen.
Tilføje scener
Tilføj en scene, og registrer enheder til den for at styre flere enheder på én gang med et enkelt
tryk på en knap eller med en stemmekommando.
Åbn mappen Samsung, start appen SmartThings, vælg en placering, tryk på → Tilføj scene,
og indstil derpå indstillinger for scener. Du kan angive scenens navn, ikon og enheder.
148
Apps og funktioner
Tilføjelse af automatiseringer
Du kan også indstille en automatisering til at udføre handlinger automatisk, afhængigt af det
forudindstillede tidspunkt eller status for enhederne og meget mere.
Du kan f.eks. tilføje en automatisering for automatisk at tænde for radioen hver dag kl. 7:00.
1
2
3
4
5
Åbn mappen Samsung, start appen SmartThings, og tryk derefter på Automatis. → TILFØJ
AUTOMATISERING.
Vælg den placering, der skal køre automatiseringen.
Indstil aktiveringsbetingelserne for denne automatisering.
Tryk på TILFØJ ved siden af Så og vælg de handlinger, der skal udføres.
Tryk på GEM.
Modtage meddelelser
Du kan modtage meddelelser fra tilsluttede enheder på din smartphone. Du kan for eksempel
modtage en meddelelse på din smartphone, når vasketøjet er færdigt.
Hvis du vil indstille enheder til at modtage meddelelser, skal du åbne mappen Samsung,
starte appen SmartThings, trykke på → Indstillinger → Meddelelser, og derefter trykke på
kontakterne ud for de ønskede enheder.
149
Apps og funktioner
Deling af indhold
Del indhold ved at bruge forskellige delingsindstillinger. Følgende handlinger er et eksempel på
deling af billeder.
Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk.
1
2
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
, og vælg en delingsmetode, f.eks. en besked og e-mail.
Når du har en kommunikations- eller delehistorie, vises de personer, du har kontaktet, på
panelet med delingsmuligheder. Vælg en persons ikon, hvis du vil dele indhold direkte
med vedkommende via den tilhørende app. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal
du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på
kontakten Direkte deling for at aktivere det.
Bruge yderligere funktioner
• Del store filer: Del store filer. Upload filer til Samsungs lagerserver, og del dem med andre
via et weblink eller en kode. Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne
funktion.
• Smart View: Del indhold med enheder i nærheden via Wi-Fi Direct eller Bluetooth eller med
enheder, der understøttes af SmartThings. Du kan også se din enheds viste indhold på en
stor skærm ved at slutte enheden til et skærmspejlings-tv eller en monitor.
Når billedet er sendt til modtagernes enheder, vises en meddelelse på deres enheder. Tryk på
meddelelsen for at se eller downloade billedet.
150
Apps og funktioner
Samsung DeX
Introduktion
Samsung DeX er en service, hvormed du kan bruge din smartphone ligesom en computer ved
at slutte smartphonen til en ekstern skærm, som f.eks. et tv eller en monitor. Når du bruger
Samsung DeX, kan du samtidigt bruge din smartphone.
Du kan forbinde din smartphone til en ekstern skærm ved hjælp af en HDMI-adapter (USB Type-C
til HDMI) eller DeX Pad. Det følgende indhold handler om, hvordan man bruger HDMI-adapteren.
• Alt tilbehør sælges separat.
• Brug kun godkendt tilbehør, der understøtter Samsung DeX, og som udbydes af
Samsung. Ydelsesproblemer og fejlfunktioner der forårsages af tilbehør, som ikke er
godkendt, er ikke dækket af garantien.
151
Apps og funktioner
Starte Samsung DeX
1
2
3
Slut en HDMI-adapter til din smartphone.
Slut et HDMI-kabel til HDMI-adapteren og til et tv’s eller en monitors HDMI-port.
Tryk på Fortsæt → Start på din smartphones skærm.
Uden at ændre din smartphones skærm, vil Samsung DeX-skærmen komme til syne på det
tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor.
HDMI-kabel
HDMI-adapter (USB
Type-C til HDMI)
152
Apps og funktioner
Styre Samsung DeX-skærmen
Styring via et eksternt tastatur og en mus
Du kan også bruge et trådløst tastatur/en trådløs mus. Se brugervejledningen for den relevante
enhed for at få flere oplysninger.
• Du kan indstille musemarkøren til at flytte sig fra den eksterne skærm til skærmen på
din smartphone. Start appen Indstillinger, vælg Samsung DeX → Mus/pegefelt og
vælg derefter kontakten Flyt markøren til telefonskærm for at aktivere det.
• Du kan også bruge det eksterne tastatur på smartphonens skærm.
Brug af din smartphone som touchpad
Du kan bruge din smartphone som en touchpad og betjene den med dine fingre.
På din smartphone trækker du nedad fra øverste del af skærmen for at åbne informationspanelet,
og trykker derefter på Brug din telefon som touchpad.
• Du kan kun bruge en touchpad, når du bruger tilstanden Samsung DeX.
• Hvis din smartphones etui har et frontdæksel, skal du åbne frontdækslet for at bruge
smartphonen som en touchpad. Hvis frontdækslet er lukket, vil touchpaden måske
ikke fungere korrekt.
• Hvis din smartphones skærm slukker, tryk da på tænd/sluk-tasten for at tænde
skærmen.
153
Apps og funktioner
Touchpadens retning
Når du bruger din smartphone som en touchpad, kan du enten bruge den i vandret eller lodret
retning.
For at dreje touchpaden, drej da din smartphone eller dobbelttryk
.
Brug af din smartphone, mens du bruger touchpaden
Træk opad fra bunden af skærmen på din smartphone for at få vist navigationslinjen. Tryk
derefter på startknappen for at komme til startskærmen, og vælg de apps du ønsker at bruge.
Bruge skærmtastaturet
Når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter eller udføre andre opgaver, vil et
skærmtastatur automatisk blive vist på din smartphones skærm uden tilslutning til et eksternt
tastatur.
Hvis tastaturet ikke vises, vælg da
på værktøjslinjen for hurtig adgang.
154
Apps og funktioner
Brug af Samsung DeX
Brug smartphonens funktioner i et grænseflademiljø, der ligner en computers. Du kan multitaske
ved at køre flere apps samtidigt. Du kan også se din smartphones meddelelser og status.
Favoritapps
Samsung DeX
startskærm
Værktøjslinje for
hurtig adgang
Appknappen
Statuslinje
Proceslinje
• Når du starter eller afslutter Samsung DeX, kan kørende apps lukke.
• Visse apps eller funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når du bruger Samsung DeX.
• For at justere skærmindstillingerne skal du bruge det tilsluttede tv’s eller den
tilsluttede monitors visningsindstillinger.
• Lyden afspilles gennem din smartphones højttaler. Hvis du vil ændre
standardudgangen for lyd, skal du starte appen Indstillinger, vælge Samsung DeX
og derefter vælge kontakten Indstil standardlydoutput for at aktivere det.
• Favoritapps: Føj ofte anvendte apps til startskærmen for at kunne starte dem hurtigt.
• Appknap: Se og kør apps på din smartphone. Hvis du vil installere apps, som er optimeret til
Samsung DeX, vælg da Apps for Samsung DeX.
• Proceslinje: Se hvilke apps, der kører på telefonen lige nu.
• Statuslinje: Se din smartphones meddelelser og status. Statusikoner kan vise sig forskelligt,
afhængigt af din smartphones status. Når du vælger , vises hurtigindstillingsknapperne.
Du kan aktivere eller deaktivere visse smartphonefunktioner ved hjælp af
hurtigindstillingsknapperne.
For at skifte til tilstanden skærmspejling, vælg da
→ Skift til Skærmspejling.
• Værktøjslinjen Hurtig adgang: Brug hurtigværktøjer, såsom skærmtastatur, kontrol af
lydstyrke eller søgning.
155
Apps og funktioner
Brug af ekstern skærm og smartphone samtidigt
Når du bruger Samsung DeX, kan du bruge forskellige apps på den eksterne skærm og din
smartphone samtidigt.
Mens du ser en video på det tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor, kan du fx oprette en note
på din smartphone.
Start en app på det tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor for at bruge Samsung DeXskærmen. Start derefter en anden app på din smartphone.
Låse Samsung DeX-skærmen
Hvis du ønsker at låse den eksterne skærm og din smartphones skærm, mens du bruger
Samsung DeX, vælg da
på værktøjslinjen for hurtig adgang.
Mens du bruger Samsung DeX, kan du ikke låse den eksterne skærm og din
smartphones skærm ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
Få glæde af spil på en stor skærm
Spil din smartphones spil på en stor skærm. Start appen Game Launcher på det tilsluttede tv
eller den tilsluttede monitor.
Slukke Samsung DeX
Når du kobler din smartphone fra det tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor, vil Samsung DeX
blive afsluttet.
Kobl din smartphone fra HDMI-adapteren.
156
Apps og funktioner
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps.
For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt, afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
Maps
Find din placering på kortet, søg på verdenskortet, og se placeringsoplysninger for forskellige
steder omkring dig.
Play Musik
Opdag, lyt til og del musik på din enhed. Du kan uploade musiksamlinger lagret på din enhed i
skylageret og opnå adgang til dem senere.
Play Film
Køb eller lej film fra Play Butik.
Drev
Gem dit indhold i skylageret, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
157
Apps og funktioner
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
Fotos
Søg efter, administrer og rediger alle dine fotos og videoer fra forskellige kilder på ét sted.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
Duo
Foretag et simpelt videoopkald.
158
Indstillinger
Introduktion
Tilpas enhedsindstillinger. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere forskellige indstillinger.
Start appen Indstillinger.
Tryk på
for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.
Forbindelse
Valg
Skift indstillinger for forskellige forbindelser, såsom Wi-Fi-funktionen og Bluetooth.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til
andre netværksenheder. Se Wi-Fi for at få flere oplysninger.
• Bluetooth: Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetoothkompatible enheder. Se Bluetooth for at få flere oplysninger.
• Telefonsynlighed: Tillad, at andre enheder finder din enhed for at dele indhold med
dig. Når funktionen er aktiveret, vil din enhed være synlig, når andre enheder søger efter
tilgængelige enheder.
• NFC og betaling: Indstil enheden til at tillade, at du læser NFC-tags (near field
communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne
funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller events, når du har
downloadet de påkrævede apps. Se NFC og betaling for at få flere oplysninger.
159
Indstillinger
• Flytilstand: Indstil enheden til at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan
kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.
Følg reglerne, som angives af flyselskabet, samt flypersonalets anvisninger. Såfremt
det er tilladt at anvende enheden, skal den altid anvendes i flytilstand.
• Mobile netværk: Konfigurer indstillinger for mobilt netværk.
• Databrug: Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen. Indstil
enheden til automatisk at deaktivere den mobile dataforbindelse, når mængden af brugte
mobile data når den angivne grænse.
Du kan også aktivere datalagringsfunktionen for at forhindre, at der kører apps i
baggrunden, som sender eller modtager data. Se Datasparer for at få flere oplysninger.
• Administration af SIM-kort (modeller med dobbelt SIM): Aktiver dine SIM- eller USIMkort, og tilpas indstillingerne for SIM-kortene. Se Administration af SIM-kort (modeller med
dobbelt SIM) for at få flere oplysninger.
• Mobilt hotspot og internetdel.: Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens
mobile dataforbindelse med andre enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning.
Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se Mobilt hotspot og internetdel. for
at få flere oplysninger.
• Flere forbindelsesindstillinger: Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner. Se Flere
forbindelsesindstillinger for at få flere oplysninger.
160
Indstillinger
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi, og derefter trykkes på kontakten for
at aktivere det.
Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Indtast adgangskoden, og
tryk på Tilslut.
• Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen
oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve
en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til
netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på Glem.
• Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din
enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for adgangspunkt.
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi, og derefter trykkes på kontakten for
at aktivere det.
Tryk på Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at
enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
3
Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Directforbindelsesanmodningen.
161
Indstillinger
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
1
2
3
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Wi-Fi Direct, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
Accepter Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Hvis enhederne allerede er forbundet, sendes billedet til den anden enhed uden
forbindelsesanmodning.
Afslutte enhedsforbindelse
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi.
Tryk på Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.
162
Indstillinger
Bluetooth
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål. Samsung kan ikke
holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.
Parre med andre Bluetooth-enheder
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Bluetooth, og derefter trykkes på
kontakten for at aktivere det.
De registrerede enheder vil blive angivet.
2
Vælg en enhed til parring.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, skal du indstille enheden til at åbne
Bluetooth-pardannelsestilstand. Se brugervejledningen til den anden enhed.
Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.
3
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetoothforbindelsesanmodningen.
163
Indstillinger
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller
mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
1
2
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Bluetooth, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn
uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
3
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Dobbelt lyd
Du kan slutte op til to Bluetooth-lydenheder til din smartphone. Tilslut to Bluetooth-headsets
eller -højttalere for at bruge dem samtidigt.
For at kunne benytte denne funktion skal de Bluetooth-lydenheder, du ønsker at tilslutte,
understøtte funktionen Lyd.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Bluetooth, og derefter trykkes på
kontakten for at aktivere det.
De registrerede enheder vil blive angivet.
2
Tryk på → Avanceret, tryk på kontakten Dobbelt lyd for at aktivere den og tryk derefter på
tilbageknappen.
164
Indstillinger
3
4
5
Vælg en enhed til parring.
Hvis den enhed, du ønsker at danne par med, ikke er på listen, skal du slå dens
synlighedsindstilling til eller åbne Bluetooth-pardannelsestilstand på enheden. Se
brugervejledningen til din enhed for at få flere oplysninger.
Tryk på
ud for den tilsluttede enhed, og tryk på kontakten Lyd for at aktivere det.
Vælg en anden enhed på listen, og aktiver dens Lyd-funktion.
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Bluetooth.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
Tryk på
ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
Tryk på Ophæv parring.
NFC og betaling
Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger
om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til
transport eller events, når du har downloadet de påkrævede apps.
Enheden indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med enheden for at
undgå at beskadige NFC-antennen.
165
Indstillinger
Læse oplysninger fra NFC-tags
Brug NFC-funktionen til at sende billeder eller kontakter til andre enheder og læse
produktoplysninger fra NFC-tags.
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse, og derefter trykkes på kontakten NFC og
betaling for at aktivere det.
Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag.
Oplysningerne fra tagget vises.
Kontroller, at enhedens skærm er tændt og ulåst. Ellers vil enheden ikke kunne læse NFCtags eller modtage data.
166
Indstillinger
Foretage betalinger med NFC-funktionen
Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for
mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse, og derefter trykkes på kontakten NFC og
betaling for at aktivere det.
Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.
For at angive standardbetalingsappen skal du åbne indstillingsskærmen og trykke på
Forbindelse → NFC og betaling → Tryk og betal → BETALING, og derefter vælge en app.
Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.
Sende data med NFC-funktionen
Tillad dataudveksling, når enhedens NFC-antenne berører NFC-antennen på den anden enhed.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → NFC og betaling, og derefter trykkes på
kontakten for at aktivere det.
Tryk på kontakten Android Beam for at aktivere det.
Vælg et element, og berør den anden enheds NFC-antenne med din enheds NFC-antenne.
167
Indstillinger
4
Når Berør for at overføre vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende
elementet.
Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.
Datasparer
Nedsæt dit dataforbrug ved at forhindre, at der kører apps i baggrunden, som sender eller
modtager data.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Databrug → Datasparer, og derefter trykkes
på kontakten for at aktivere det.
Når databesparelsesfunktionen aktiveres, vises ikonet
på statusbjælken.
Databesparelsesfunktion aktiveret
Hvis du vil vælge apps for at bruge data uden begrænsninger, skal du trykke på Tillad
app med Datasparer akti. og vælge apps.
168
Indstillinger
Administration af SIM-kort (modeller med dobbelt SIM)
Aktiver dine SIM- eller USIM-kort, og tilpas indstillingerne for SIM-kortene. Se Bruge dobbelte
SIM- eller USIM-kort (modeller med dobbelt SIM) for at få flere oplysninger.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Administration af SIM-kort.
• Opkald: Vælg et SIM- eller USIM-kort til stemmeopkald.
• Sms'er: Vælg et SIM- eller USIM-kort til beskeder.
• Mobile data: Vælg et SIM- eller USIM-kort til datatjenester.
• Bekræft SIM-kort til opkald: Indstil enheden til at vise pop op-vinduet til valg af SIM- eller
USIM-kort ved returopkald eller opkald fra en sms. Pop op-vinduet vises kun, hvis SIM- eller
USIM-kortet, anvendt til det forrige opkald eller den forrige sms, afviger fra dit foretrukne
SIM- eller USIM-kort.
• Dobbelt SIM-kort altid aktivt: Indstil enheden til at tillade indgående opkald fra det andet
SIM- eller USIM-kort under et opkald.
Når denne funktion er aktiveret, kan du blive opkrævet yderligere gebyrer
for viderestilling af opkald, afhængigt af det geografiske område eller
tjenesteudbyderen.
Mobilt hotspot og internetdel.
Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
• Mobilt hotspot: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med
computere eller andre enheder.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse
med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et
trådløst modem for computeren.
169
Indstillinger
Bruge det mobile hotspot
Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder.
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel. →
Mobilt hotspot.
Tryk på kontakten for at aktivere det.
Ikonet vises på statuslinjen. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Finetværk.
For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på → Konfigurer
Mobilt hotspot og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på
Gem.
3
På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Finetværk.
• Hvis det mobile hotspot ikke bliver fundet på din enhed, tryk da → Konfigurer
Mobilt hotspot, marker Vis avancerede indstillinger og fravælg derefter Skjul min
enhed og Brug 5 GHz-bånd, når det er tilgængeligt.
• Hvis den anden enhed ikke kan forbindes til det mobile hotspot på din enhed, tryk på
→ Tilladte enheder, og tryk på kontakten Kun tilladte enheder eller at deaktivere
det.
4
Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
170
Indstillinger
Flere forbindelsesindstillinger
Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger.
• Søg efter enheder: Indstil enheden til at scanne efter enheder i nærheden, som der kan
oprettes forbindelse til.
• Udskrivning: Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden.
Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Se
Udskrivning for at få flere oplysninger.
• MirrorLink: Brug funktionen MirrorLink til at styre din enheds MirrorLink-apps på skærmen i
et køretøj. Se MirrorLink for at få flere oplysninger.
• Download booster: Indstil enheden til at downloade filer på over 30 MB hurtigere via
samtidig brug af Wi-Fi og et mobilt netværk. Se Download booster for at få flere oplysninger.
• VPN: Konfigurer virtuelle netværk (VPN’er) på enheden, så du kan oprette forbindelse til det
private netværk på en skole eller i en virksomhed.
• Privat DNS: Brug det pålidelige domænenavnesystem (DNS) til en skoles eller virksomheds
interne private netværk i stedet for at bruge et eksternt hostet netværk. Der søges efter DNS,
og der oprettes automatisk forbindelse, eller du kan søge efter DNS og oprette forbindelse
manuelt.
• Ethernet: Når du tilslutter en Ethernet-adapter, kan du anvende kabelbaserede netværk og
konfigurere netværksindstillinger.
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden
til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Tilføjelse af plug-ins til printere
Føj printer-plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger →
Udskrivning → Download plugin.
171
Indstillinger
2
3
4
5
Søg efter et printer-plug-in i Play Butik.
Vælg et printer-plug-in, og installer det.
Vælg det installerede printer-plug-in.
Enheden vil automatisk søge efter printere, der er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk som
din enhed.
Vælg en printer, der skal tilføjes.
Du kan tilføje printere manuelt ved at trykke på → Tilføj printer.
Udskrive indhold
Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du åbne valglisten, trykke på
→ Alle printere, og derefter vælge en printer.
Udskriv →
Udskrivningsmetoderne kan variere, afhængigt af indholdstypen.
MirrorLink
Du kan få vist din enheds skærm på bilens hovedenhedsskærm.
Slut din enhed til et køretøj for at styre din enheds MirrorLink-apps på skærmen i køretøjet.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger → MirrorLink.
Din enhed er kompatibel med køretøjer, der understøtter MirrorLink version 1.1 eller
nyere.
172
Indstillinger
Slutte enheden til et køretøj via MirrorLink
Første gang, du bruger denne funktion, skal du slutte enheden til Wi-Fi eller et mobilt netværk.
1
Par din enhed med et køretøj via Bluetooth.
2
Slut din enhed til køretøjet med et USB-kabel.
Se Parre med andre Bluetooth-enheder for at få flere oplysninger.
Når tilslutningen er udført, skal du åbne enhedens MirrorLink-apps på skærmen i køretøjet.
Afbryde MirrorLink-forbindelsen
Tag USB-kablet ud af enheden og køretøjet.
Download booster
Indstil enheden til at downloade filer større end 30 MB hurtigere via Wi-Fi og et mobilt netværk
samtidigt. Et kraftigere Wi-Fi-signal giver en hurtigere downloadhastighed.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger → Download
booster.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.
• Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.
• Når du downloader store filer, kan enheden blive varm. Hvis enheden overskrider en
bestemt temperatur, slukker den.
• Hvis netværkssignalerne er ustabile, kan det påvirke hastigheden og ydelsen af denne
funktion.
• Hvis Wi-Fi og den mobile netværkstilslutning har meget forskellige
dataoverførselshastigheder, bruger enheden muligvis kun den hurtigste forbindelse.
• Denne funktion understøtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funktion kan ikke anvendes
med andre protokoller, såsom FTP.
173
Indstillinger
Lyde og vibration
Valg
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Lyde og vibration.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at bruge lydtilstand, vibrationstilstand eller lydløs tilstand.
• Vibrer ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
• Ringetone: Skift ringetonen for opkald.
• Vibrationsmønster: Vælg et vibrationsmønster.
• Meddelelseslyde: Skift meddelelseslyden.
• Lydstyrke: Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og meddelelser.
• Vibrationsintensitet: Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
• Brug lydstyrketaster til medier: Indstil enheden for at justere mediets lydstyrkeniveau, når
du trykker på lydstyrketasten.
• Systemlyde og vibration: Indstil enheden til at afgive en lyd eller vibrere for handlinger,
f.eks. når du tænder eller slukker for skærmen eller styrer touchskærmen.
• Avancerede lydindstillinger: Optimer indstillinger for, hvornår medierne afspilles. Se Dolby
Atmos (surround sound) eller Separat applyd for at få flere oplysninger.
Dolby Atmos (surround sound)
Vælg en surround sound-tilstand optimeret til forskellige typer af lyd, f.eks. film, musik og
stemme. Med Dolby Atmos kan du opleve bevægelige audiolyde, som flyder hele vejen rundt
om dig.
På indstillingsskærmen trykkes på Lyde og vibration → Avancerede lydindstillinger →
Lydkvalitet og effekter → Dolby Atmos, tryk på kontakten for at aktivere den, og vælg derefter
en tilstand.
Før du kan benytte denne funktion, skal du tilslutte en øretelefon.
174
Indstillinger
Separat applyd
Indstil enheden til at afspille medielyd fra en specifik app på den tilsluttede Bluetooth-højttaler
eller det tilsluttede Bluetooth-headset separat fra lyden fra andre apps.
Du kan f.eks. lytte til navigationsappen via enhedens højttaler, mens du lytter til afspilning fra
musikappen via bilens Bluetooth-højttaler.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Lyde og vibration → Avancerede lydindstillinger →
Separat applyd, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.
Vælg en app for at afspille medielyd separat, og tryk på tilbageknappen.
Vælg en enhed for at afspille den valgte apps medielyd.
Meddelelser
Valg
Skift meddelelsesindstillingerne.
På indstillingsskærmen trykkes på Meddelelser.
• Appikonbadges: Skift indstillinger for appikonbadges. Se Appikonbadges for at få flere
oplysninger.
• Forstyr ikke: Indstil enheden til lydløs for indgående opkald, meddelelseslyde og mediefiler,
undtagen ved tilladte undtagelser.
• Statuslinje: Indstil enheden til kun at vise tre nylige meddelelser, og om det resterende
batteriniveau skal vises på statuslinjen.
• LED-indikator: Indstil enheden til at tænde for LED-indikatoren, når batteriet oplades, mens
du modtager meddelelser, eller når du laver stemmeoptagelser, mens skærmen er slukket.
• Sendt for nylig: Se de apps, som modtog seneste meddelelser, og skift
meddelelsesindstillingerne. Hvis du vil tilpasse meddelelsesindstillingerne for flere apps, skal
→ Se alle, og vælg en app fra applisten.
du trykke på Se alle →
175
Indstillinger
Appikonbadges
Skift indstillinger for appikonbadges.
På indstillingsskærmen trykkes på Meddelelser → Appikonbadges.
Hvis du vil vise ikonbadges, skal du trykke på kontakten for at aktivere det. Hvis du vil ændre
badgestilen, skal du vælge en mulighed under Badgestil.
Med tal
Uden tal
Skærm
Valg
Rediger indstillingerne for skærmen og startskærmen.
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Tilpasset lysstyrke: Indstil enheden til at holde styr på dine lysstyrkeindstillinger, og anvend
dem automatisk under lignende lysforhold.
• Blåt lys-filter: Aktiver blåt lys-filteret og skift filterindstillingerne. Se Blåt lys-filter for at få flere
oplysninger.
• Aftentilstand: Reducer anstrengelsen af øjnene ved at anvende et mørkt tema, når du
bruger enheden om natten eller på et mørkt sted.
Det mørke tema kan muligvis ikke anvendes i visse apps.
176
Indstillinger
• Skærmtilstand: Skift skærmtilstanden for at justere skærmens farve og kontrast. Se Ændre
skærmtilstand eller justere skærmfarver for at få flere oplysninger.
• Skriftstørrelse og typografi: Skift skrifttypens størrelse og stil.
• Skærmzoom: Skift indstillingen for skærmens zoom.
• Skærmopløsning: Skift skærmens opløsning. Se Skærmopløsning for at få flere oplysninger.
• Fuldskærmsapps: Vælg apps til brug i skærmforholdet for fuld skærm.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Startskærm: Skift størrelsen på gitteret for at få vist flere eller færre elementer på
startskærmen m.v.
• Edge-skærm: Skift indstillingerne for Edge-skærmen. Se Edge-skærm for at få flere
oplysninger.
• Nem tilstand: Skift til nem tilstand for at se større ikoner og anvende et mere enkelt layout
på startskærmen.
• Navigationslinje: Skift navigationslinjens indstillinger. Se Navigationslinje
(funktionsknapper) for at få flere oplysninger.
• Beskyttelse mod utilsigtede berøringer: Indstil enheden til at forhindre skærmen i at
registrere berøringer, når den er et mørkt sted, som f.eks. i en lomme eller taske.
• Pauseskærm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er i gang med at
oplade. Se Pauseskærm for at få flere oplysninger.
177
Indstillinger
Blåt lys-filter
Begræns risikoen for trætte øjne ved at reducere omfanget af blåt lys, der udsendes af skærmen.
Mens du ser HDR-videoer fra eksklusive HDR-videokilder, anvendes blåt lys-filteret
muligvis ikke.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Blåt lys-filter, og derefter trykkes på Aktiver
nu for at aktivere det.
Træk justeringsbjælken for at justere filterets uigennemsigtighed.
Du kan indstille tidsplanen til at aktivere blåt lys-filteret for skærmen ved at trykke på
kontakten Aktiver som planlagt for at aktivere det og vælge en indstilling.
• Solnedgang til solopgang: Indstil enheden til at anvende blåt lys-filteret om aftenen, og
deaktivere det om morgenen, afhængigt af din aktuelle placering.
• Tilpasset tidsplan: Indstil et specifikt tidspunkt, hvor du vil anvende blåt lys-filteret.
Ændre skærmtilstand eller justere skærmfarver
Vælg en skærmtilstand egnet til visning af film eller billeder, eller juster skærmfarverne efter dine
egne ønsker. Hvis du vælger tilstanden Tilpasset skærm, kan du justere skærmens farvebalance
efter farveværdi.
Ændre skærmtilstand
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Skærmtilstand, og den ønskede skærmtilstand
vælges.
• Tilpasset skærm: Dette optimerer farveinterval, mætning og skarphed på skærmen. Du kan
også justere skærmens farvebalance efter farveværdi.
• AMOLED-biograf: Dette er velegnet til visning af videoer.
• AMOLED-foto: Dette er velegnet til visning af billeder.
• Grundlæggende: Dette er standardindstillingen, som er velegnet til generel brug.
• Du kan kun justere skærmfarverne i tilstanden Tilpasset skærm.
• Tilstanden Tilpasset skærm er muligvis ikke kompatibel med apps fra tredjepart.
• Du kan ikke ændre skærmtilstanden, mens du anvender blåt lys-filteret.
178
Indstillinger
Optimere farvebalance for fuld skærm
Optimer skærmfarverne ved at justere farvetonerne efter dine ønsker.
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Skærmtilstand → Tilpasset skærm, og derefter
justeres farvetilpasningsblokken under Hvidbalance.
Når du trækker linjen med farvejustering mod Kølig, øges den blå farvetone. Når du trækker
linjen mod Varm, øges den røde farvetone.
Justere skærmtone efter farveværdi
Forøg eller formindsk specifikke farvetoner ved at justere værdierne for Rød, Grøn eller Blå
individuelt.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Skærmtilstand → Tilpasset skærm.
Tryk på Avancerede indstillinger.
Juster R (Rød), G (Grøn) eller B (Blå) farveblok efter dine ønsker.
Skærmen med skærmtoner justeres.
179
Indstillinger
Skærmopløsning
Skift skærmopløsning. Som standard er den indstillet til FHD+. Højere opløsninger gør skærmen
mere klar, men bruger mere batteristrøm.
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Skærmopløsning.
Vælg en opløsning, og tryk på Anvend.
Nogle af de apps, som kører, lukker muligvis, når du ændrer opløsningen.
Pauseskærm
Du kan indstille visningen af billeder som pauseskærm, når skærmen slukkes automatisk.
Pauseskærmen vises, når enheden oplader.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Pauseskærm, og derefter trykkes på kontakten
for at aktivere det.
Vælg en mulighed.
Hvis du vælger Fotoramme, startes et diasshow med valgte billeder. Hvis du vælger
Fototabel eller Fotos, vises valgte billeder som små kort og overlapninger.
Tryk på
for at vælge album til visning af billeder.
Når du er færdig, skal du trykke på tilbageknappen.
Hvis du vil se den valgte mulighed, skal du trykke på Forhåndsvisning.
Hvis du trykker på skærmen, mens din pauseskærm vises, tændes skærmen.
180
Indstillinger
Baggrunde og temaer
Skift baggrundstillinger for startskærmen og den låste skærm, eller anvend forskellige temaer i
enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Baggrunde og temaer.
• Baggrunde: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Temaer: Skift enhedens tema.
• Ikoner: Skift ikontype.
• AOD'er: Vælg et billede, der skal vises på skærmen Always On Display.
Låseskærm
Valg
Rediger indstillingerne for den låste skærm.
På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm.
De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.
• Skærmlåsningstype: Skift metoden til låsning af skærm.
• Smart Lock: Indstil enheden til at låse op af sig selv, hvis der detekteres placeringer eller
enheder, der er tillid til. Se Smart Lock for at få flere oplysninger.
• Indstillinger for sikker lås: Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
• Always On Display: Indstil enheden til at vise oplysninger, når skærmen er slukket. Se
Always On Display for at få flere oplysninger.
• Urstil: Rediger type og farve af uret på låseskærmen.
• Ur til roaming: Du kan ændre uret til at vise tidszonerne både lokalt og hjemme på den låste
skærm under roaming.
181
Indstillinger
• FaceWidgets: Rediger indstillinger for de elementer, der vises på den låste skærm.
• Kontaktoplysninger: Indstil enheden til at vise kontaktoplysninger, som f.eks. din
e-mailadresse, på den låste skærm.
• Meddelelser: Indstil, hvordan meddelelser skal vises på den låste skærm.
• Appgenveje: Vælg apps for at se genveje til dem på den låste skærm.
• Om Låseskærm: Se låseskærmversionen og juridiske oplysninger.
Smart Lock
Du kan indstille enheden til at låse op af sig selv og forblive oplåst, hvis der detekteres
placeringer eller enheder, der er tillid til.
Hvis du f.eks. har angivet dit hjem som en placering, der er tillid til, og du kommer hjem,
registrerer din enhed placeringen og låser automatisk op selv.
• Denne funktion er tilgængelig, når du indstiller en skærmlåsemetode.
• Hvis du ikke bruger din enhed i fire timer, eller når du tænder for enheden, skal du
låse skærmen op ved hjælp af det mønster, den PIN-kode eller adgangskode, du har
angivet.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm → Smart Lock.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Vælg en funktion, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre indstillingen.
182
Indstillinger
Biometriske data og sikkerhed
Valg
Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed.
• Ansigtsgenkendelse: Indstil enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt. Se
Ansigtsgenkendelse for at få flere oplysninger.
• Iris: Registrer dine irisser for at låse skærmen op. Se Irisgenkendelse for at få flere
oplysninger.
• Fingeraftryk: Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Se Genkendelse af
fingeraftryk for at få flere oplysninger.
• Indstillinger for biometriske data: Skift indstillingerne for biometriske data.
• Google Play Protect: Indstil enheden til at kontrollere for skadelige apps og skadelig adfærd
samt advare om potentiel skade og fjerne dem.
• Find min mobil: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Besøg webstedet Find
min mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din tabte eller stjålne enhed.
Du kan også tillade Googles placeringstjeneste at levere mere nøjagtige oplysninger om din
enheds placering.
• Sikkerhedsopdatering: Se enhedens softwareversion, og søg efter opdateringer.
• Samsung Pass: Kontroller nemt og sikkert din identitet via dine biometriske data. Se
Samsung Pass for at få flere oplysninger.
• Installer ukendte apps: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
183
Indstillinger
• Sikker mappe: Opret en sikker mappe til at beskytte dit private indhold og apps fra andre.
Se Sikker mappe for at få flere oplysninger.
• Sikker start: Beskyt enheden ved at indstille krav om oplåsning af skærm med kode, når
enheden tændes. Du skal indtaste oplåsningskoden for at starte enheden og modtage
beskeder og meddelelser.
• Krypter SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret,
kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du
nulstiller enheden.
• Andre sikkerhedsindstillinger: Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.
• Placering: Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
• Apptilladelser: Se listen over funktioner og apps, der har tilladelse til at bruge dem. Du kan
også redigere tilladelsesindstillingerne.
• Overvågning af tilladelsesbrug: Indstil enheden til at modtage meddelelser, når
de tilladelser, du har valgt, anvendes af de apps, du ikke bruger. Du kan administrere
indstillingerne for hver app.
• Send diagnosticeringsdata: Indstil enheden til automatisk at sende informationer om
enhedens diagnostik og brug til Samsung.
184
Indstillinger
Ansigtsgenkendelse
Du kan indstille enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt.
• Hvis du bruger dit ansigt som en skærmlåsemetode, kan dit ansigt ikke bruges til at
låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan bruge enheden,
skal du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode eller den adgangskode,
som du angav, da dit ansigt blev registreret. Vær omhyggelig med ikke at glemme dit
mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til Stryg eller Ingen, som ikke er sikker, slettes alle
dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller funktioner,
skal du registrere dine biometriske data igen.
Forholdsregler ved ansigtsgenkendelse
Før du bruger ansigtsgenkendelse til at låse enheden op, skal du være opmærksom på følgende
forholdsregler.
• Din enhed kan låses op af en person eller af en genstand, der ligner dit billede.
• Ansigtsgenkendelse er mindre sikkert end Mønster, PIN-kode eller Adgangskode.
Sådan forbedres ansigtsgenkendelsen
Tag følgende i betragtning, når du benytter ansigtsgenkendelse:
• Overvej omstændighederne, når du registrerer, f.eks. om du bærer briller, hat, maske, skæg
eller kraftig makeup
• Sørg for at befinde dig i et korrekt oplyst område, og at kameralinsen er ren, når du
registrerer
• Kontroller, at dit billede ikke er sløret, så du får bedre matchresultater
185
Indstillinger
Registrere dit ansigt
For bedre registrering af dit ansigt skal du registrere dit ansigt indendørs og væk fra direkte sollys.
1
2
3
4
5
6
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Ansigtsgenkendelse.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Hvis du ikke har angivet en skærmlåsemetode, skal du oprette en.
Læs instruktionerne på skærmen, og tryk på Fortsæt.
Vælg, om du bruger briller, og tryk på Fortsæt.
Hold enheden med skærmen rettet ind mod dig selv, og kig ind i skærmen.
Positioner dit ansigt i cirklen på skærmen.
Kameraet scanner dit ansigt.
Når der vises en skærm med ansigtsgenkendelse, som kan bruges, skal du aktivere en
kontakt for at aktivere en funktion. Tryk derefter på OK.
Hvis oplåsning af skærmen med dit ansigt ikke fungerer korrekt, skal du trykke på Fjern
ansigtsdata for at fjerne dit registrerede ansigt og registrere dit ansigt igen.
186
Indstillinger
Slette de registrerede ansigtsdata
Du kan slette ansigtsdata, som du har registreret.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Ansigtsgenkendelse.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Fjern ansigtsdata → Fjern.
Når det registrerede ansigt er slettet, vil alle de tilknyttede funktioner også blive deaktiveret.
Oplåse skærmen med dit ansigt
Du kan låse skærmen op med dit ansigt i stedet for at bruge et mønster, en PIN- eller
adgangskode.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Ansigtsgenkendelse.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på kontakten Oplåsning med ansigt for at aktivere det.
Hvis du vil reducere muligheden af at genkende ansigter på billeder eller i videoer, skal
du trykke på kontakten Hurtigere genkendelse og deaktivere det. Dette kan mindske
hastigheden ved ansigtsgenkendelse.
4
Kig ind i den låste skærm.
Når dit ansigt er genkendt, kan du låse skærmen op uden brug af yderligere
skærmlåsemetoder. Hvis dit ansigt ikke genkendes, skal du bruge den forudindstillede
skærmlåsemetode.
187
Indstillinger
Irisgenkendelse
Funktionen irisgenkendelse anvender de unikke kendetegn ved din iris, såsom dens form
og mønster, for at øge enhedens sikkerhed. Dine irisdata kan anvendes til forskellige
godkendelsesformål. Efter registrering af din iris kan du indstille enheden til at bruge din iris ved
følgende funktioner:
• Samsung Pass (Samsung account-verificering og web-login)
• Skærmlås
• Sikker mappe
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Hvis du bruger din iris som en skærmlåsemetode, kan din iris ikke bruges til at låse
skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan bruge enheden, skal
du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode eller den adgangskode, som du
angav, da din iris blev registreret. Vær omhyggelig med ikke at glemme dit mønster,
din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis din iris ikke genkendes, kan du låse enheden op via mønsteret, PIN-koden eller
adgangskoden, som du indstillede, da du registrerede din iris, og derefter registrere
din iris igen. Hvis du har glemt dit mønster, din PIN-kode eller din adgangskode, vil du
ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille den. Samsung er ikke ansvarlig
for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af glemte oplåsningskoder.
• Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til Stryg eller Ingen, som ikke er sikker, slettes alle
dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller funktioner,
skal du registrere dine biometriske data igen.
188
Indstillinger
Forholdsregler ved irisgenkendelse
Før du bruger irisgenkendelse, skal du bemærke følgende forholdsregler.
• For at beskytte dine øjne skal du holde skærmen mindst 20 cm væk fra ansigtet, når du
anvender irisgenkendelse.
• Hvis du monterer skærmbeskyttere (film til beskyttelse af dit private indhold, glasbeskyttere
osv.), vil genkendelsen muligvis mislykkes.
• Undlad at anvende irisgenkendelse på spædbørn. Det kan skade deres syn.
• Enhver, der har oplevet svimmelhed, anfald, bevidsthedstab, blackouts eller andre
symptomer på et epileptisk anfald, eller som har familiemæssig historik for sådanne
symptomer eller tilstande, bør søge læge før anvendelse af irisgenkendelse.
• Biometriske data, der indsamles og gemmes lokalt af irisscanneren, er ikke beregnet til
diagnose- eller terapiformål eller til forebyggende medicinske formål.
For bedre irisgenkendelse
Telefonen vil muligvis ikke genkende dine øjne, hvis:
• noget forhindrer kameraet i at få et godt billede af din iris (f.eks. briller, delvist lukkede
øjenlåg, nylig øjenoperation, sygdom, snavs, et beskadiget kamera eller for store
bevægelser).
• belysningen er meget anderledes, end da du optog billedet af din iris (f.eks. direkte sollys).
Hold enheden omtrent 25-35 cm væk fra ansigtet med skærmen vendt mod dig.
25-35 cm
189
Indstillinger
Registrering af iris
Enheden kan kun registrere iris fra én person. Du kan ikke registrere mere end ét par
irisser.
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Iris.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Hvis du ikke har angivet en skærmlåsemetode, skal du oprette en.
3
Læs instruktionerne på skærmen, og tryk på Fortsæt → Fortsæt.
4
Hold enheden med skærmen rettet ind mod dig selv, og kig ind i skærmen.
Hvis du kun vil registrere en iris fra ét af dine øjne skal du trykke på Registrer blot 1 iris.
25-35 cm
5
Positioner dine øjne inde i cirklerne på skærmen, og åbn øjnene godt op.
Kameraet til irisgenkendelse vil scanne din iris.
190
Indstillinger
Slette registrerede irisdata
Du kan slette irisdata, som du har registreret.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Iris.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Fjern irisdata → Fjern.
Når de registrerede irisdata er blevet slettet, vil alle de tilknyttede funktioner også blive
deaktiveret.
Bruge Samsung Pass
Når du registrerer din iris i Samsung Pass, kan du nemt bruge den til at verificere din identitet
eller logge på websteder. Se Samsung Pass for at få flere oplysninger.
191
Indstillinger
Oplåse skærmen med din iris
Du kan låse skærmen op med din iris i stedet for at bruge et mønster eller en PIN- eller
adgangskode.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Iris.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på kontakten Oplåsning med iris for at aktivere det.
På den låste skærm skal du stryge i den ene eller anden retning og positionere dit øje i
cirklen på skærmen for at scanne din iris.
25-35 cm
For at låse skærmen op ved hjælp af irisgenkendelse uden at stryge på den låste skærm, skal du
trykke på kontakten Irisgenk. når skærm tænder for at aktivere det.
192
Indstillinger
Genkendelse af fingeraftryk
For at fingeraftryksgenkendelse kan fungere, skal du registrere og gemme dine
fingeraftryksoplysninger i din enhed. Efter registrering kan du indstille enheden til at bruge dit
fingeraftryk til følgende funktioner:
• Samsung Pass (Samsung account-verificering og web-login)
• Skærmlås
• Sikker mappe
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Fingeraftryksgenkendelse anvender de unikke karakteristika fra hvert fingeraftryk
for at forbedre din enheds sikkerhed. Sandsynligheden for, at fingeraftrykssensoren
tager fejl af to forskellige fingeraftryk, er meget ringe. I sjældne tilfælde, hvor separate
fingeraftryk ligner hinanden meget, vil sensoren muligvis genkende dem som ens.
• Hvis du bruger dit fingeraftryk som en skærmlåsemetode, kan dit fingeraftryk ikke
bruges til at låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan
bruge enheden, skal du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode eller den
adgangskode, som du angav, da dit fingeraftryk blev registreret. Vær omhyggelig med
ikke at glemme dit mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis dine fingeraftryk ikke genkendes, kan du låse enheden op via mønsteret, PINkoden eller adgangskoden, som du angav, da du registrerede fingeraftrykket, og
derefter registrere fingeraftrykket igen. Hvis du har glemt dit mønster, din PIN-kode
eller din adgangskode, vil du ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille
den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af
glemte oplåsningskoder.
• Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til Stryg eller Ingen, som ikke er sikker, slettes alle
dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller funktioner,
skal du registrere dine biometriske data igen.
193
Indstillinger
For bedre genkendelse af fingeraftryk
Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold
kan påvirke funktionens effektivitet:
• Sensoren til fingeraftryksgenkendelse genkender fingeraftryk. Sørg for, at sensoren til
fingeraftryksgenkendelse ikke er ridset eller beskadiget af metalgenstande, såsom mønter,
nøgler og halskæder.
• Hvis sensoren til genkendelse af fingeraftryk dækkes med beskyttelsesfilm, stickers eller
andet, kan det føre til fejlaflæsninger af fingeraftryk. Hvis sensoren til genkendelse af
fingeraftryk oprindeligt er dækket med beskyttelsesfilm, skal folien fjernes før sensoren til
genkendelse af fingeraftryk bruges.
• Sørg for, at sensoren til genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
• Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
• Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
• Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine
fingeraftryk. Sørg for at dække hele sensoren til fingeraftryksgenkendelse med din finger.
• Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene for den
hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
• I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge denne
funktion i tørre omgivelser, eller sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en
metalgenstand, før du benytter funktionen.
Registrering af fingeraftryk
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Hvis du ikke har angivet en skærmlåsemetode, skal du oprette en.
194
Indstillinger
3
Stryg fingeren nedad over sensoren til fingeraftryksgenkendelse.
Gentag denne handling, indtil fingeraftrykket er registreret. Tryk på Udført, når du er færdig
med at registrere dine fingeraftryk.
Slette registrerede fingeraftryk
Du kan slette registrerede fingeraftryk.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Vælg et fingeraftryk, der skal slettes, og tryk på Fjern → Fjern.
195
Indstillinger
Bruge Samsung Pass
Når du registrerer dine fingeraftryk i Samsung Pass, kan du nemt bruge dem til at verificere din
identitet eller logge på websteder. Se Samsung Pass for at få flere oplysninger.
Oplåse skærmen med dine fingeraftryk
Du kan låse skærmen op med dit fingeraftryk i stedet for at bruge et mønster eller en PIN- eller
adgangskode.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Fingeraftryk.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på kontakten Oplåsning m. fingeraftryk for at aktivere det.
På den låste skærm skal du placere din finger på sensoren til fingeraftryksgenkendelse og
scanne dit fingeraftryk.
196
Indstillinger
Samsung Pass
Med Samsung Pass kan du nemmere og mere sikkert logge på din Samsung account, websteder
eller apps via dine biometriske data, som f.eks. fingeraftryk eller iris, i stedet for dine loginoplysninger. Samsung Pass tillader dig også at angive dine personlige oplysninger, som f.eks. din
adresse eller betalingskortoplysninger, nemmere og hurtigere via dine registrerede biometriske
data.
Registrer dine biometriske data i Samsung Pass, og angiv, at du vil logge på understøttede
websteder eller apps via data i Samsung Pass.
• Din enhed skal være koblet til Wi-Fi eller et mobilt netværk for at kunne bruge denne
funktion.
• For at bruge denne funktion skal du registrere og logge på din Samsung account. Se
Samsung account for at få flere oplysninger.
• Loginfunktionen til websteder er kun tilgængelig for websteder, som du åbner via
appen Internet. Visse websteder understøtter muligvis ikke denne funktion.
• Registrerede biometriske data og gemte betalingskortoplysninger gemmes kun på
din enhed og synkroniseres ikke med andre enheder eller servere.
Registrering af Samsung Pass
Før du benytter Samsung Pass, skal du registrere dine biometriske data i Samsung Pass.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på Log på.
Accepter vilkårene og betingelserne for Samsung Pass.
Tryk på Fingeraftryk eller Iris og registrer dine fingeraftryk eller irisser.
Se Genkendelse af fingeraftryk eller Irisgenkendelse for flere oplysninger.
197
Indstillinger
5
Scan dit fingeraftryk eller irisser, og tryk på Næste for at fuldføre Samsung Passregistreringen.
Hvis funktionen Føj Samsung Pass til startskærmen markeres, tilføjes Samsung Pass-ikonet
på startskærmen.
Hvis funktionen Brug Samsung Pass i stedet for Samsung account-adgangskode
markeres, kan du bruge dine registrerede biometriske data til at bekræfte din identitet i
stedet for at angive Samsung account-adgangskoden.
Verifikation af adgangskode til Samsung account
Du kan bruge dine registrerede biometriske data til at bekræfte din identitet i stedet for at
indtaste din Samsung account-adgangskode, når du f.eks. køber indhold fra Galaxy Apps.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på → Indstillinger → Samsung account, og tryk derefter på kontakten Bekræft med
Samsung Pass for at aktivere det.
Brug af Samsung Pass til at logge på websteder
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge ind på websteder, der understøtter automatisk
angivelse af id og adgangskode.
1
2
3
Åbn et websted, som du vil logge på.
Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk derefter på webstedets loginknap.
Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme login-oplysningerne, skal du
markere Log ind med Samsung Pass og trykke på Husk.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du logger på
webstedet.
198
Indstillinger
Brug af Samsung Pass til at logge på apps
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge på apps, der understøtter automatisk angivelse af
id og adgangskode.
1
2
3
Åbn den app, som du vil logge på.
Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk derefter på appens loginknap.
Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme login-oplysningerne, skal du
trykke på Gem.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du logger på
appen.
Administration af login-oplysninger
Se listen over websteder og apps, som du har indstillet til at bruge Samsung Pass, og administrer
dine login-oplysninger.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Login, og vælg et websted eller en app på listen.
Tryk på → Rediger, og rediger dit id, din adgangskode og webstedets eller appens navn.
Tryk på → Slet for at slette webstedet eller appen.
199
Indstillinger
Brug af Samsung Pass til websteder og apps
Når du bruger websteder eller apps, som understøtter Samsung Pass, kan du nemt logge på med
Samsung Pass.
Hvis du vil se listen over websteder og apps, som understøtter Samsung Pass, skal du på
indstillingsskærmen trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass, låse din
skærm op med din forudindstillede låsemetode, og derefter trykke på → Partnere. Hvis ingen
websteder eller apps understøtter Samsung Pass, vises Partnere ikke.
• De tilgængelige websteder og apps kan variere, alt afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Samsung er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller ulejlighed, der måtte opstå, fordi du
logger på websteder eller apps via Samsung Pass.
Angive dine personlige oplysninger automatisk
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at angive din adresse eller betalingskortoplysninger i apps,
der understøtter automatisk udfyldelse af personlige oplysninger.
1
2
3
4
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Tryk på Autoudfyld formularer, og vælg Tilføj adresse eller Tilføj kort.
Angiv yderligere oplysninger, og tryk på Gem.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du angiver
personlige oplysninger automatisk på understøttede apps.
Sletning af dine Samsung Pass-data
Du kan slette dine biometriske data, dine login-oplysninger og dine appdata, der er registreret
for Samsung Pass. Din accept af vilkår og betingelser og din Samsung account forbliver aktive.
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
200
Indstillinger
3
4
Tryk på → Indstillinger → Slet data → Slet.
Indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk på OK.
Dine Samsung Pass-data bliver slettet.
Sikker mappe
Sikker mappe forhindrer andre i at få adgang til dit private indhold og dine apps, såsom billeder
og kontakter. Du kan beskytte dit private indhold og dine apps, selv om enheden er låst op.
Sikker mappe er et separat, sikkert lagerområde. Data i Sikker mappe kan ikke overføres
til andre enheder via ikke-godkendte delemetoder, som f.eks. USB eller Wi-Fi Direct. Hvis
du forsøger at tilpasse operativsystemet eller ændre softwaren, vil det medføre, at den
sikre mappe automatisk vil blive låst og gjort utilgængelig. Inden du gemmer data i
Sikker mappe, skal du sørge for at tage en sikkerhedskopi af dine data og gemme den et
andet sikkert sted.
201
Indstillinger
Konfigurere Sikker mappe
1
2
3
4
5
Start appen Indstillinger, og tryk på Biometriske data og sikkerhed → Sikker mappe.
Tryk på Fortsæt.
Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på Log ind.
Læs og accepter vilkår og betingelser, og tryk på Næste.
Vælg en låsemetode til Sikker mappe, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre
konfigurationen.
For at ændre navnet eller ikonfarven på Sikker mappe skal du trykke på → Tilpas ikon.
• Når du starter appen Sikker mappe, skal du låse appen op via din forhåndsindstillede
låsemetode.
• Hvis du glemmer oplåsningskoden for Sikker mappe, kan du nulstille den via din
Samsung account. Tryk på nulstilningsknappen nederst på den låste skærm, og
indtast adgangskoden til din Samsung account.
Indstilling af automatisk aflåsning af Sikker mappe
Indstil enheden til automatisk at låse Sikker mappe, når den ikke bruges.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Vælg en låseindstilling.
Tryk på → Lås for at låse Sikker mappe manuelt.
202
Indstillinger
Flytte indhold til Sikker mappe
Flyt indhold, såsom fotos og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på,
hvordan man flytter et billede fra den automatiske lagerplads til Sikker mappe.
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj filer.
Tryk på Billeder, marker billeder, der skal flyttes, og tryk på Udført.
Tryk på Flyt.
De valgte elementer slettes fra den oprindelige mappe og flyttes til Sikker mappe. Tryk på
Kopier for at kopiere elementer.
Metoden til flytning af indhold kan variere, afhængigt af indholdstypen.
Flytte indhold fra Sikker mappe
Flyt indhold fra Sikker mappe til den tilsvarende app på den automatiske lagerplads. Følgende
handlinger er eksempler på, hvordan du flytter et billede fra Sikker mappe til den automatiske
lagerplads.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på Galleri.
Vælg et billede, og tryk derefter på → Flyt ud af Sikker mappe.
De valgte elementer flyttes til Galleri i den automatiske lagerplads.
203
Indstillinger
Tilføje apps
Tilføj en app for at bruge Sikker mappe.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj apps.
Marker én eller flere apps, der er installeret på enheden, og tryk på Tilføj.
Hvis du vil installere apps fra Play Butik eller Galaxy Apps, skal du trykke på Download fra
Play Butik eller Download fra Galaxy Store.
Fjerne apps fra Sikker mappe
Tryk og hold på en app, der skal slettes, og tryk på Afinstaller.
Tilføje konti
Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med
appsene i Sikker mappe.
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Konti → Tilføj konto.
Vælg en kontotjeneste.
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule genvejstasten til Sikker mappe på skærmen apps.
Start appen Sikker mappe, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Vis Sikker
mappe for at deaktivere det.
Alternativt kan du trække statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Stryg derefter
nedad på informationspanelet, og tryk på Sikker mappe for at deaktivere funktionen.
204
Indstillinger
Sikkerhedskopiering og gendannelse af Sikker mappe
Sikkerhedskopier indhold og apps i Sikker mappe i Samsung Cloud ved hjælp af din Samsung
account, og gendan dem senere.
Sikkerhedskopiere data
1
2
3
4
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Tilføj konto, og log på din Samsung account.
Tryk på Sikkerhedskop. Sikker mappe data.
Marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på Sikkerhedskopier nu.
Data vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud.
Gendanne data
1
2
3
4
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Gendan.
Tryk på
for at vælge en enhed at gendanne data til.
Marker de datatyper, du vil gendanne, og tryk på Gendan nu.
De sikkerhedskopierede data vil blive gendannet på din enhed.
Afinstallere Sikker mappe
Du kan afinstallere Sikker mappe med indhold og apps.
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Flere indstillinger → Afinstaller.
Hvis du vil sikkerhedskopiere indhold, før du afinstallerer Sikker mappe, skal du markere Flyt
mediefiler ud af Sikker mappe og trykke på Afinstaller. For at få adgang til data, som er
sikkerhedskopieret fra Sikker mappe, skal du åbne mappen Samsung, starte appen Mine filer,
og derefter trykke på Internt lager → Secure Folder.
Noter gemt i Samsung Notes vil ikke blive sikkerhedskopieret.
205
Indstillinger
Konti og sikkerhedskopiering
Valg
Synkroniser, sikkerhedskopier, eller gendan din enheds data ved brug af Samsung Cloud. Du kan
også registrere og administrere konti, såsom din Samsung account eller din Google-konto eller
overføre data til eller fra andre enheder via Smart Switch.
På indstillingsskærmen trykkes på Konti og sikkerhedskopiering.
• Konti: Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere
med disse.
• Sikkerhedskop. og gendan: Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på
din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger, og få adgang til dem senere.
Du skal logge på din Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller
gendanne data.
• Samsung Cloud: Administrer det indhold, du vil gemme sikkert i Samsung Cloud. Tjek
brugsstatus for dit Samsung Cloud-skylager, og synkroniser, sikkerhedskopier og gendan
dine data. Se Samsung Cloud for at få flere oplysninger.
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra din forrige enhed. Se Overføre data fra
din forrige enhed (Smart Switch) for at få flere oplysninger.
Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en
computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af
en uforsætlig nulstilling til fabriksstandarden.
206
Indstillinger
Samsung Cloud
Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til Samsung Cloud, og gendan dataene på din nye
enhed. Du kan også synkronisere data, der er gemt på enheden, med Samsung Cloud og se de
data der er gemt på Samsung Cloud. Du skal registrere og logge på din Samsung account for at
bruge Samsung Cloud. Se Samsung account for at få flere oplysninger.
Sikkerhedskopiere data fra din forrige enhed
1
2
Log på din Samsung account på din forrige enhed.
Start appen Indstillinger, vælg indstillingen til sikkerhedskopiering, og sikkerhedskopier
dine data.
• Hvis din enhed understøtter Samsung Cloud, skal du starte appen Indstillinger,
trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung Cloud → Sikkerhedskopier
denne telefon, markere de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og derefter trykke på
Sikkerhedskopier for at sikkerhedskopiere dine data.
• Metoden til sikkerhedskopiering af data kan variere, afhængigt af din model.
• Visse data sikkerhedskopieres ikke. Hvis du vil kontrollere, hvilke data der
sikkerhedskopieres, skal du starte appen Indstillinger, og trykke på Konti og
sikkerhedskopiering → Samsung Cloud → Sikkerhedskopier denne telefon.
• Hvis du vil have vist sikkerhedskopidata for hver enhed i din Samsung Cloud, skal du
starte appen Indstillinger, trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Samsung
Cloud → Gendan data →
og derefter vælge den ønskede enhed.
207
Indstillinger
Gendanne data fra din forrige enhed
1
2
3
På din nye enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og
sikkerhedskopiering → Samsung Cloud.
Tryk på Gendan data →
, og vælg en tidligere enhed.
Marker de datatyper, du vil gendanne, og tryk på Gendannelse.
Synkronisere data fra dine enhed
Du kan synkronisere data, der er gemt på din enhed, såsom billeder, videoer og events med
Samsung Cloud og få adgang til dem fra andre enheder.
1
2
3
På din nye enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og
sikkerhedskopiering → Samsung Cloud.
Tryk på → Indstillinger → Inds. f. synk. og aut. sik.kop. → Synkroniser.
Tryk på kontakterne ved siden af de elementer, du vil synkronisere med.
Du kan kontrollere de gemte data eller ændre indstillingerne ved at trykke på Galleri,
Andre synkroniserede data eller Samsung Cloud-drev.
Google
Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.
På indstillingsskærmen trykkes på Google.
208
Indstillinger
Avancerede funktioner
Valg
Aktiver avancerede funktioner og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.
På indstillingsskærmen trykkes på Avancerede funktioner.
Overdreven rystelse eller stød kan forårsage uventet input for visse af enhedens
funktioner ved hjælp af sensorer.
• Intelligent pop op-visning: Vælg apps til at vise deres meddelelser via pop op-vinduer. Når
du bruger denne funktion, kan du hurtigt få vist indholdet via pop op-vinduer ved at trykke
på ikonet på skærmen.
Denne funktion er kun tilgængelig for apps, som understøtter funktionerne Multivindue.
• Smart skærmbillede: Indstil enheden til at optage det aktuelle skærmbillede og det
område, der kan rulles i, og beskær og del skærmbilledet med det samme.
• Direkte deling: Indstil enheden til at vise personer, du har kontaktet i panelet med
delingsmuligheder, så du kan dele indhold direkte.
• Reducer animationer: Indstil enheden til at fjerne visse skærmeffekter, hvis du er sensitiv
over for animationer eller skærmbevægelser.
• Bevægelser: Aktiver bevægelsesfunktionen, og konfigurer indstillinger.
• Game Launcher: Aktiver Game Launcher. Se Game Launcher for at få flere oplysninger.
• Dual Messenger: Installer den anden app, og brug to forskellige konti for samme
messenger-app. Se Dual Messenger for at få flere oplysninger.
• Video enhancer: Gør billedkvaliteten af dine videoer bedre, og få glæde af klarere og mere
levende billeder.
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i visse apps.
• Send SOS-beskeder: Indstil enheden til at sende beskeder om hjælp ved at trykke tre
gange på tænd/sluk-tasten. Du kan også sende lydoptagelser sammen med beskeden til
modtagerne.
209
Indstillinger
Dual Messenger
Installer den anden app, og brug to forskellige konti for samme messenger-app.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Avancerede funktioner → Dual Messenger.
2
Tryk på kontakten for en app for at installere den anden app.
De apps, der understøttes, vises.
Den anden app installeres. Den anden apps ikon vises med . Når du modtager
meddelelser fra den anden app, vises meddelelserne med , så du kan skelne dem fra den
første apps meddelelser.
Anden app
• Appen Dual Messenger er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af appen.
• Visse af appens funktioner kan være begrænset til den anden app.
Afinstallere en anden app
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Avancerede funktioner → Dual Messenger.
Tryk på kontakten for den app, du vil deaktivere, og tryk på Deaktiver eller Afinstaller.
Alle data vedrørende den anden app slettes.
Hvis du afinstallerer den første app, slettes den anden app muligvis også.
210
Indstillinger
Enhedspleje
Funktionen Enhedspleje giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager,
hukommelse og systemsikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et enkelt tryk
af din finger.
Batteri
Sikkerhed
Lagring
RAM
Bruge funktionen til hurtig optimering
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedspleje → Ret nu eller Optimer nu.
Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:
• Rydder noget hukommelse.
• Sletter unødvendige filer og lukker apps, der kører i baggrunden.
• Administrerer unormalt batteriforbrug.
• Søger efter apps, der er gået ned, samt malware.
211
Indstillinger
Batteri
Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan
du spare på batteriet ved at aktivere strømbesparende funktioner.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedspleje → Batteri.
• Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
• Du modtager muligvis ikke meddelelser fra apps, der anvender strømbesparende
tilstand.
Administrere batteriforbrug
Vælg en strømtilstand, som passer til din enheds brugsformål.
Tryk på Strømtilstand, og vælg en indstilling.
• Høj ydeevne: Skærmen er så lys som muligt og har en maksimal opløsning. Batteriet kan
drænes hurtigt.
• Optimeret: Optimeret til en balance mellem enhedens ydeevne og batteriforbrug.
• Medium strømbespar.: Aktiver den strømbesparende tilstand for at forlænge batteriets
brugstid.
• Maksimal strømbespar.: I maksimal strømbesparende tilstand sænker enheden
batteriforbruget ved at anvende det mørke tema og begrænse de tilgængelige apps og
funktioner. Netværkstilslutning, med undtagelse af det mobile netværk, vil blive deaktiveret.
Du kan indstille enheden til at oplade batteriet hurtigere. Tryk på → Indstillinger, og tryk
derefter på kontakten Hurtig kabelopladning for at aktivere det.
Administrere batteriforbrug for hver app
Du kan spare batteristrøm ved at forhindre apps, der kører i baggrunden, i at bruge
batteristrøm, når de ikke er i brug. Vælg apps på applisten, og tryk på kontakten Sæt appen
i dvale for at aktivere funktionen. Tryk også på → Indstillinger, og indstil mulighederne for
Appstrømstyring.
212
Indstillinger
Lagring
Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedspleje → Lagring.
• Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den
tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
• Du kan se den tilgængelige kapacitet i den interne hukommelse i afsnittet
Specifikation for din enhed på Samsungs websted.
Administrere hukommelsen
Hvis du vil slette overflødige filer, f.eks. fra cachen, skal du trykke på RYD NU. Hvis du vil slette
filer eller fjerne apps, du ikke længere bruger, skal du vælge en kategori under Appdata eller
Brugerdata. Marker derefter de elementer, der skal vælges, og tryk på SLET eller AFINSTALLER.
RAM
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedspleje → RAM.
Hvis du vil øge enhedens hastighed ved at stoppe apps, der kører i baggrunden, skal du markere
apps på listen over apps og trykke på RYD NU.
Sikkerhed
Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedspleje → Sikkerhed → Scan telefon.
Apps
Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger. Du kan se oplysninger om brugen af
appsene, skifte indstillinger for meddelelser eller tilladelser, eller afinstallere eller deaktivere
unødvendige apps.
På indstillingsskærmen trykkes på Apps.
213
Indstillinger
Generel administration
Tilpas din enheds systemindstillinger, eller nulstil enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Generel administration.
• Sprog og input: Vælg enhedssprog, og skift indstillinger, som f.eks. tastaturer og
stemmeinputtyper. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke
tilgængelige. Se Tilføjelse af enhedssprog for at få flere oplysninger.
• Dato og tid: Få adgang til og skift indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt
og dato.
Hvis batteriet aflades helt, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Se Samsung Members for at få
flere oplysninger.
• Nulstil: Nulstil enhedens indstillinger, eller udfør en fabriksdatanulstilling. Du kan nulstille
alle dine indstillinger eller kun netværksindstillinger eller indstillinger for tilgængelighed.
Du kan også indstille enheden til at genstarte på et forudindstillet tidspunkt for
enhedsoptimering.
Tilføjelse af enhedssprog
Du kan tilføje sprog, der skal bruges på din enhed.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Generel administration → Sprog og input → Sprog →
Tilføj sprog.
For at få vist alle sprog, der kan tilføjes, skal du trykke på → Alle sprog.
2
3
Vælg et sprog, der skal tilføjes.
Tryk på Ang. som stand. for at angive det sprog, du har valgt, som standardsprog. Tryk på
Behold aktuel for at bevare den aktuelle sprogindstilling.
Det sprog, du vælger, vil blive føjet til din sprogliste. Hvis du ændrer standardsprog, tilføjes
det sprog, du har valgt, øverst på listen.
For at ændre standardsproget på din sprogliste skal du trække i ved siden af et sprog og flytte
det øverst på listen. Tryk derefter på Anvend. Hvis en app ikke understøtter standardsproget,
anvendes det næste understøttede sprog på listen.
214
Indstillinger
Tilgængelighed
Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til enheden. Se
Tilgængelighed for at få flere oplysninger.
På indstillingsskærmen trykkes på Tilgængelighed.
Softwareopdatering
Opdater din enheds software ved hjælp af FOTA-tjenesten (Firmware Over-The-Air). Du kan også
planlægge softwareopdateringer.
På indstillingsskærmen trykkes på Softwareopdatering.
Hvis der udgives nødsoftwareopdateringer for din enheds sikkerhed samt for at blokere
nye typer af sikkerhedstrusler, installeres de automatisk uden dit samtykke.
• Download og installer: Tjek om der er opdateringer, og installer dem manuelt.
• Autodownload via Wi-Fi: Indstil enheden til at downloade opdateringer automatisk, når
enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
• Seneste opdatering: Se oplysninger om den seneste softwareopdatering.
Information om sikkerhedsopdateringer
Sikkerhedsopdateringer leveres for at styrke enhedens sikkerhed og beskytte dine personlige
oplysninger. Besøg security.samsungmobile.com for at se sikkerhedsopdateringer til din model.
Webstedet understøtter ikke alle sprog.
215
Indstillinger
Brugervejledning
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.
På indstillingsskærmen trykkes på Brugervejledning.
Om telefonen
Få adgang til oplysningerne på din enhed.
På indstillingsskærmen trykkes på Om telefonen.
Hvis du vil ændre din enheds navn, skal du trykke på Rediger.
• Status: Se forskellige oplysninger om enheden, såsom SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
• Juridiske oplysninger: Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom
sikkerhedsoplysninger og open source-licensen.
• Softwareoplysninger: Se enhedens softwareoplysninger, såsom dens operativsystem og
firmwareversion.
• Batterioplysninger: Se enhedens batteristatus og -oplysninger.
216
Appendiks
Tilgængelighed
Om Tilgængelighed
Gør telefonen mere tilgængelig med funktioner, som gør enheden nemmere at benytte for
brugere med nedsat syn, hørelse og nedsat bevægelighed i fingrene.
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed. Du kan tjekke den
tilgængelighedsfunktion, du bruger, øverst på skærmen. Tryk på
for at få vist de funktioner,
du bruger i øjeblikket, eller tryk på Deaktiver for at deaktivere funktionerne hurtigt.
Voice Assistant (Stemmefeedback)
Aktivere eller deaktivere Voice Assistant
Når du aktiverer Voice Assistant, starter enheden stemmefeedback. Når du trykker én gang
på den valgte funktion, læser enheden teksten på skærmen højt. Hvis du trykker to gange på
funktionen, aktiveres den.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Skærmlæser, og tryk derefter på kontakten
Voice Assistant for at aktivere det.
For at deaktivere Voice Assistant skal du trykke på kontakten, og derefter trykke to gange hurtigt
efter hinanden et vilkårligt sted på skærmen.
Tryk på Selvstudium for at lære, hvordan du bruger Voice Assistant.
Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når du anvender Voice Assistant.
217
Appendiks
Kontrollere skærmen med fingerbevægelser
Du kan bruge diverse fingerbevægelser til at styre skærmen, når du benytter Voice Assistant.
Bevægelser med én finger
• Trykke: Oplæs elementet under din finger. For at udforske skærmen skal du placere en finger
på skærmen og flytte den på skærmen.
• Trykke to gange: Åbn det valgte element. Mens valgte elementer læses højt, skal du slippe
med din finger, når du hører navnet på det ønskede element. Tryk derefter hurtigt to gange
på skærmen.
• Dobbelttrykke og holde på skærmen: Flyt et element, eller gå til et tilgængeligt valg.
• Stryge til venstre: Læs det forrige element.
• Stryge til højre: Læs det næste element.
• Stryge opad eller nedad: Brug det seneste kontekstuelle menuvalg, eller skift dets
indstillinger.
• Stryge til venstre og derefter til højre i én bevægelse: Rul op på skærmen.
• Stryge til højre og derefter til venstre i én bevægelse: Rul ned på skærmen.
• Stryge opad og derefter nedad i én bevægelse: Flyt til det første element på skærmen.
• Stryge nedad og derefter opad i én bevægelse: Flyt til det sidste element på skærmen.
Bevægelser med to fingre
• Trykke to gange: Start, hold pause i eller genoptag den aktuelle handling.
• Trykke tre gange: Tjek aktuel tid, resterende batteristyrke og tilstand. Hvis du vil ændre
elementer, der læses højt, skal du åbne appen Indstillinger og trykke på Tilgængelighed →
Skærmlæser → Indstillinger → Statuslinjeoplysninger.
• Trykke fire gange: Aktiver eller deaktiver stemmefeedback.
• Stryge til venstre: Flyt til næste side.
• Stryge til højre: Gå tilbage til forrige side.
• Stryge opad: Rul nedad i listen.
• Stryge nedad: Rul opad i listen.
218
Appendiks
• Stryge opad eller nedad på startskærmen: Åbn skærmen apps.
• Stryge opad eller nedad på skærmen apps: Gå tilbage til startskærmen.
• Stryge i en vilkårlig retning på den låste skærm: Lås skærmen op.
• Stryge nedad fra toppen af skærmen: Åbn informationspanelet.
Bevægelser med tre fingre
• Trykke: Begynd at læse elementer højt fra toppen.
• Trykke to gange: Begynd at læse fra det næste element.
• Trykke tre gange: Læs den senest valgte tekst, og kopier den til udklipsholderen.
• Stryge til venstre eller højre: Åbn den kontekstuelle menu, og rul gennem valgene.
• Stryge opad eller nedad: Skift tekstlæsningen, og vælg granulationen.
• Stryge opad og derefter nedad i én bevægelse: Vend tilbage til det forrige skærmbillede.
• Stryge opad og derefter nedad i én bevægelse: Vend tilbage til startskærmen.
Bevægelser med fire fingre
• Trykke: Vend tilbage til det forrige skærmbillede.
• Trykke to gange: Vend tilbage til startskærmen.
• Trykke tre gange: Åbn listen over de seneste apps.
Bruge den kontekstuelle menu
Når du bruger Voice Assistant, kan du stryge til venstre eller højre med tre fingre. Den
kontekstuelle menu vises, og enheden læser valgene højt. Stryg til venstre eller højre med tre
fingre for at rulle gennem valgene. Når du hører det ønskede valg, skal du stryge opad eller
nedad for at bruge valget eller justere indstillinger for valget. Hvis du f.eks. hører Talehastighed,
kan du justere talehastigheden ved at stryge opad eller nedad.
219
Appendiks
Tilføje og administrere billedmærkater
Du kan føje mærkater til billederne på skærmen. Enheden læser mærkaterne højt, når billederne
er valgt. Føj mærkater til billeder uden mærkat ved at trykke og holde to gange med tre fingre.
Hvis du vil administrere mærkaterne, skal du åbne appen Indstillinger og trykke på
Tilgængelighed → Skærmlæser → Indstillinger → Administrer tilpassede mærkater.
Konfigurere indstillinger for Voice Assistant
Konfigurer indstillinger for Voice Assistant for nemheds skyld.
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Skærmlæser → Indstillinger.
• Tekst-til-tale: Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, der anvendes, når Voice
Assistant er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.
• Detaljeniveau: Tilpas de detaljerede indstillinger for stemmefeedback.
• Dæmp med nærhedssensor: Indstil enheden til at stoppe stemmetilbagemelding
midlertidigt, hvis du anbringer hånden over sensoren øverst på enheden.
• Ryst for kontinuerlig læsning: Indstil enheden til at læse teksten på skærmen højt, når du
ryster enheden. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger for rysteintensitet.
• Sig adgangskoder: Indstil enheden til at læse tegnene højt, når du indtaster din
adgangskode.
• Læs opkalder-id højt: Indstil enheden til at oplæse den opkaldende persons navn, når du
modtager et opkald.
• Vibrationsfeedback: Indstil enheden til at vibrere, når du anvender skærmen, såsom når du
vælger et element.
• Tilbagemelding med lyd: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du anvender skærmen,
såsom når du vælger et element. Du kan også justere lydstyrke for den lyd, der afspilles, når
du berører skærmen for at styre den.
• Fokuser på stemmelyd: Indstil enheden til at skrue ned for medielydstyrken, når enheden
oplæser et element.
220
Appendiks
• Fokusindikator: Indstil enheden til at gøre rammen af den firkantede markør, der vises, når
du trykker på elementer, tykkere. Du kan også ændre farven på indikatoren.
• Enkelttryksaktivering: Indstil enheden til at aktivere det valgte element ved at trykke på det
én gang.
• Navigationslinje for enkelttryk: Indstil enheden til at bruge knapperne på navigationslinjen
med et enkelt tryk.
• Hurtigmenu: Vælg kontekstuelle menupunkter, der skal vises, når du stryger til venstre eller
højre med tre fingre.
• Administrer tilpassede mærkater: Administrer de mærkater, du har tilføjet.
• Genveje på tastatur: Indstil tastaturgenveje, som du kan bruge med et eksternt tastatur.
• Statuslinjeoplysninger: Vælg elementer, der skal læses højt, når du trykker på skærmen tre
gange med to fingre.
• Udviklingsindstillinger: Indstil valgmuligheder for appudvikling.
Indtaste tekst ved brug af tastaturet
For at få vist tastaturet, skal du trykke på tekstindtastningsfeltet, og derefter trykke hurtigt to
gange et vilkårligt sted på skærmen.
Hvis du vil aktivere funktionen hurtig indtastning, skal du åbne appen Indstillinger, trykke på
Tilgængelighed → Skærmlæser, og derefter trykke på kontakten Hurtigindtastning for at
aktivere det.
Når du trykker på tastaturet med fingeren, oplæser enheden tegntasterne under din finger. Når
du hører det ønskede tegn, skal du slippe med fingeren for at vælge det. Tegnet indtastes, og
enheden oplæser teksten.
Hvis Hurtigindtastning ikke er aktiveret, skal du slippe det ønskede tegn med fingeren, og
derefter trykke to gange et vilkårligt sted på skærmen.
Denne funktion vises kun, når Voice Assistant er aktiveret.
Indtastning af yderligere tegn
Tryk og hold på en tast på tastaturet for at indtaste flere tegn for tasten. Der vises et pop opvindue over tasten med de tilgængelige tegn. For at vælge et tegn skal du trække med fingeren i
pop op-vinduet, indtil du hører det ønskede tegn, og derefter slippe med fingeren.
221
Appendiks
Synlighedsforbedringer
Brug af tema med høj kontrast
Anvend et tydeligt tema, der viser indhold med lyse farver på en mørk baggrund.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer →
Højkontrasttema og vælg derefter det tema, du ønsker.
Brug af skrifttype med høj kontrast
Juster farven og omridset af skrifttyper for at øge kontrasten mellem teksten og baggrunden.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer, og tryk derefter
på kontakten Høj-kontrast skrifttyper for at aktivere det.
Brug af tastatur med høj kontrast
Du kan ændre farverne på Samsung-tastaturet for at øge kontrasten mellem teksten og
baggrunden.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer, og tryk derefter
på kontakten Høj-kontrasttastatur for at aktivere det.
Visning af knapformer
Vis knapformer med rammer for at få dem til at skille sig ud.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer, og tryk derefter
på kontakten Vis knapformer for at aktivere det.
Vise skærmfarver negativt
Forbedr skærmsynligheden, og hjælp brugere til nemmere at genkende tekst på skærmen.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer, og tryk derefter
på kontakten Negative farver for at aktivere det.
222
Appendiks
Farvejustering
Juster, hvordan farver vises på skærmen, hvis du har svært ved at skelne farver fra hinanden.
Enheden ændrer farverne til mere genkendelige farver.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer →
Farvejustering, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det. Vælg en mulighed.
Hvis du vil justere farveintensiteten, skal du trække justeringslinjen under Intensitet.
Hvis du vælger Tilpasset farve, kan du tilpasse skærmens farve. Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre farvejusteringen.
Farvelinse
Juster skærmfarverne, hvis du har svært ved at læse teksten.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer → Farvelinse, og
tryk derefter på kontakten for at aktivere det. Vælg den ønskede farve.
Hvis du vil justere transparensniveauet, skal du trække justeringslinjen under
Uigennemsigtighed.
Reducere skærmens bevægelseseffekter
Reducer animationseffekter, hvis du er sensitiv over for animationer eller skærmbevægelser.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer, og tryk derefter
på kontakten Fjern animationer for at aktivere det.
Anvende forstørrelsesglas
Aktiver et forstørrelsesglas for at zoome ind på skærmen, og se indholdet i en større udgave.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer, og tryk derefter
på kontakten Forstørrelsesvindue for at aktivere det. Forstørrelsesglasset vises på skærmen.
Træk i kanten af forstørrelsesglasset for at flytte det hen, hvor du vil zoome ind på skærmen.
223
Appendiks
Forstørre skærmen
Forstør skærmen, og zoom ind på et bestemt område.
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer →
Forstørrelse.
• Tr.tryk på skæ. f. at forstørre: Zoom ind ved at trykke tre gange på skærmen. Hvis du vil
vende tilbage til normal visning, skal du igen trykke tre gange på skærmen.
• Tryk på knap for at forstørre: Zoom ind ved at trykke på på navigationslinjen og derefter
trykke, hvor du vil forstørre skærmen. Tryk på for at vende tilbage til normal visning.
Udforsk skærmen ved at trække to eller flere fingre hen over den forstørrede skærm.
Juster zoomforholdet ved at knibe to eller flere fingre sammen på den forstørrede skærm, eller
spred fingrene fra hinanden.
Du kan også forstørre skærmen midlertidigt ved at trykke tre gange på skærmen og holde på
den. Eller tryk på , og tryk derefter på skærmen, og hold fingeren på den. Udforsk skærmen
ved at trække fingeren hen over skærmen uden at lade den slippe skærmen. Slip skærmen med
fingeren for at vende tilbage til normal visning.
• Tastaturer og navigationslinjen på skærmen kan ikke forstørres.
• Når denne funktion er aktiveret, kan ydeevnen for visse apps blive påvirket.
Forstørre muse- eller touchpadmarkører
Forstør markøren ved brug af en ekstern mus eller en touchpad.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer, og tryk derefter
på kontakten Stor muse-/touchpadmarkør for at aktivere det.
Skifte skrifttype
Skift skrifttypens størrelse og stil.
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer →
Skriftstørrelse og typografi.
Skifte skærmzoom
Skift indstillingen for skærmens zoom.
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Synlighedsforbedringer →
Skærmzoom.
224
Appendiks
Høreforbedringer
Lyddetektorer
Indstil enheden til at vibrere ved registrering af dørklokken eller babygråd.
Mens denne funktion er aktiveret, fungerer stemmegenkendelse ikke.
Babyalarm
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Høreforbedringer → Lyddetektorer →
Babyalarm → Start. Enheden vibrerer, når den registrerer lyd, og varslet gemmes som en logfil.
Dørklokkedetektor
1
2
3
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Høreforbedringer →
Lyddetektorer → Dørklokkedetektor.
Tryk på Optag for at optage lyden fra din dørklokke.
Enheden vil registrere og optage dørklokken.
Tryk på Test, og ring med dørklokken for at tjekke, om den optages korrekt. Tryk på Start, når
enheden registrerer lyden fra dørklokken.
Tryk på Skift lyd af dørklokke for at skifte dørklokkelyd.
Enheden vibrerer, når den registrerer lyd, og varslet gemmes som en logfil.
Deaktivere alle lyde
Indstil enheden til at deaktivere alle lyde, såsom medielyde, herunder den opkaldende persons
stemme under et opkald.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Høreforbedringer, og tryk derefter på
kontakten Dæmp alle lyde for at aktivere det.
225
Appendiks
Justere lydbalancen
Indstil enheden til at justere lydbalancen, når du bruger øretelefoner.
1
2
3
Slut øretelefoner til enheden, og tag dem på.
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Høreforbedringer.
Træk justeringsbjælken under Venstre/højre lydbalance til venstre eller højre, og juster
lydbalancen.
Monolyd
Monooutput kombinerer stereolyd i ét signal, der afspilles via alle øretelefonhøjttalere. Brug
denne funktion, hvis du har nedsat hørelse, eller hvis du vil nøjes med kun at bruge ét ørestykke
fra øretelefonerne.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Høreforbedringer, og tryk derefter på
kontakten Monolyd for at aktivere det.
Indstillinger for billedtekster
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Høreforbedringer → Samsungbilledtekster (CC) eller Google-billedtekster (CC), og tryk derefter på kontakten for at aktivere
det.
Vælg en indstilling for at konfigurere indstillingerne for billedtekster.
Tale-til-tekst
Enheden optager din stemme og konverterer den samtidig til tekst på skærmen.
1
2
3
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Høreforbedringer → Tale-til-tekst.
Tryk på
, og optag med mikrofonen.
Tryk på UDFØRT, når du er færdig med at optage.
Start appen Diktafon for at få vist de optagne filer eller ændre sproget af
stemmenotatsystemet.
226
Appendiks
Interaktion og færdighed
Universalomskifter
Du kan styre touchskærmen ved at tilslutte en ekstern omskifter, ved at trykke på skærmen eller
ved at anvende hovedbevægelser og ansigtsgestik.
1
2
3
4
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed →
Universalomskifter.
Læs instruktionerne på skærmen, og tryk på Udført.
Tryk på kontakten for at aktivere det.
Hvis universalomskifterne ikke er registreret på enheden, skal du trykke på Tilføj omskifter
og indstille omskiftere til at styre enheden.
For at aktivere funktionen til universalomskiftere skal enheden genkende mindst én
universalomskifter.
Hvis du vil indstille omskiftere til at styre enheden skal du trykke på Omskiftere.
For at deaktivere denne funktion skal du trykke på tænd/sluk-tasten og lydstyrke op-tasten
samtidig.
Assistentmenu
Vise hjælpegenvejsikonet
Indstil enheden til at vise hjælpegenvejsikonet for adgang til apps, funktioner og indstillinger. Du
kan nemt styre enheden ved at trykke på hjælpemenuerne i ikonet.
1
2
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed →
Assistentmenu.
Tryk på kontakten for at aktivere det.
Hjælpegenvejsikonet vises nederst til højre på skærmen.
Træk justeringslinjen under Gennemsigtighed for at justere hjælpegenvejsikonets
transparensniveau.
227
Appendiks
Åbne hjælpemenuer
Hjælpegenvejsikonet vises som et flydende ikon, der giver nem adgang til hjælpemenuerne fra
en hvilken som helst skærm.
Når du trykker på hjælpegenvejsikonet, forstørres ikonet en smule og viser de tilgængelige
menuer. Tryk på pil til venstre eller højre for at gå til andre paneler, eller stryg til venstre eller højre
for at vælge andre menuer.
Bruge markøren
Tryk på Markør på hjælpemenuen. Du kan betjene skærmen med små fingerbevægelser på
touchområdet. Træk derefter fingeren over touchområdet for at bevæge markøren. Du kan også
trykke på skærmen for at vælge elementer under markøren.
Brug følgende funktioner:
•
/
: Rul til venstre eller højre på skærmen.
•
/
: Rul op eller ned på skærmen.
•
: Forstør det område, hvor markøren er placeret.
Slå Always On Display fra, før du bruger denne funktion.
•
: Rediger touchpad- og markørindstillingerne.
•
: Flyt touchområdet til en anden placering.
•
: Luk touchområdet.
Bruge udvidede hjælpemenuer
Indstil enheden til at vise udvidede hjælpemenuer for udvalgte apps.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed →
Assistentmenu → Assistent plus, tryk på kontakten for at aktivere det, og vælg derefter apps.
Klik efter markørstop
Indstil enheden til automatisk at vælge et element, når du placerer en markør over det.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed, og tryk derefter
på kontakten Klik efter markørstop for at aktivere det.
228
Appendiks
Besvare eller afslutte opkald
Skift metode til at besvare eller afslutte opkald.
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed → Besvare
og afslutte opkald.
Vælg den ønskede metode.
Nem aktivering af skærm
Tænd skærmen ved at bevæge hånden over sensoren øverst på enheden. Du kan tænde for
skærmen uden at trykke på en tast. Når du bruger denne funktion, skal du anbringe enheden på
en plan flade med skærmen vendende opad eller holde den fast, så den ikke bevæger sig.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed, og tryk derefter
på kontakten Nem aktivering af skærm for at aktivere det.
Interaktionskontrol
Aktiver tilstanden for interaktionsstyring for at begrænse enhedens reaktion på indtastninger,
mens der anvendes apps.
1
2
3
4
5
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed →
Interaktionskontrol.
Tryk på kontakten for at aktivere det.
Tryk og hold på tænd/sluk-tasten og lydstyrke op-tasten samtidigt, mens du anvender en
app.
Juster størrelsen på rammen eller tegn en linje rundt om et område, du vil begrænse.
Tryk på Udført.
Enheden viser det begrænsede område. Det begrænsede område reagerer ikke, når du
trykker på det, og enhedens taster deaktiveres. Du kan dog aktivere funktioner for tænd/
sluk-tasten, lydstyrketasten og tastaturet i interaktionskontroltilstand.
229
Appendiks
For at deaktivere tilstanden for interaktionsstyring skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten
og lydstyrke op-tasten samtidigt.
Hvis du vil indstille enheden til at låse skærmen efter deaktivering af tilstanden for
interaktionskontrol, skal du åbne skærmen Indstillinger, trykke på Tilgængelighed →
Interaktion og færdighed → Interaktionskontrol, og derefter trykke på kontakten Lås ved
deaktivering for at aktivere det.
Berør og hold-forsinkelse
Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed → Berør og
hold-forsinkelse, og vælg derefter en indstilling.
Trykvarighed
Angiv den varighed, som du skal trykke på skærmen, for at enheden kan registrere det som et
tryk.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed →
Trykvarighed, tryk på kontakten for at aktivere det, og angiv derefter tiden.
Ignorer gentagne berøringer
Indstil enheden for kun at genkende det første tryk inden for et angivet tidsrum, når du trykker
på skærmen flere gange.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Interaktion og færdighed → Ignorer
gentagne berøringer, tryk på kontakten for at aktivere den, og angiv derefter tiden.
230
Appendiks
Avancerede indstillinger
Starte tilgængelighedsfunktioner hurtigt
Indstil dette for hurtigt at åbne tilgængelighedsfunktioner.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Avancerede indstillinger → Tast. f.
tænd/sluk og lydst. op, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det. Vælg derefter en
tilgængelighedsfunktion, der skal åbnes, når du trykker på tænd/sluk-tasten og lydstyrke optasten samtidigt.
Du kan åbne følgende tilgængelighedsfunktioner:
• Tilgængelighed
• Voice Assistant
• Universalomskifter
• Forstørrelsesvindue
• Negative farver
• Farvejustering
• Farvelinse
• Interaktionskontrol
Starte genvejstjenester hurtigt
Indstil for hurtigt at starte genvejstjenester.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Avancerede indstillinger → Tasterne
for lydst. op og ned, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det. Tryk derefter på Valgt
tjeneste, og vælg en genvejstjeneste, som skal starte, når du trykker og holder på lydstyrke optasten og lydstyrke ned-tasten samtidigt i tre sekunder.
Du kan åbne følgende genvejstjenester:
• Universalomskifter
• Voice Assistant
231
Appendiks
Indstille lysmeddelelser
Indstil enheden, så kameralyset eller skærmen blinker, når en alarm lyder, eller hvis du har
meddelelser, f.eks. indgående opkald eller nye beskeder.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Avancerede indstillinger → Kameralys
ved meddelelse, og tryk derefter på kontakterne ud for de indstillinger, du vil aktivere.
Meddelelsespåmindelser
Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, som du ikke har kontrolleret i intervallet.
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Avancerede indstillinger →
Meddelelsespåmindelser, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.
Hvis du vil indstille enheden til at vibrere, når du har ulæste meddelelser, skal du trykke på
kontakten Vibrer, når der afspilles lyd for at aktivere det.
Hvis du vil indstille et interval mellem påmindelser, skal du trykke på Påmind hver.
Hvis du vil indstille apps til at give dig besked om meddelelser, skal du trykke på kontakterne ved
siden af apps under Valgte påmindelser for at aktivere det.
Føje diktafonoptagelser til stemmemærkater
Du kan bruge stemmemærkater til at skelne mellem genstande med lignende former ved at
sætte mærkater på dem. Du kan optage og knytte en diktafonoptagelse til et NFC-aktiveret
stemmemærkat. Diktafonoptagelsen afspilles, når du anbringer din enhed i nærheden af
mærkatet.
Tænd NFC-funktionen før brug af denne funktion.
1
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Avancerede indstillinger →
Stemmemærkat.
Diktafonen starter.
2
3
4
Tryk på
for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.
Når du er færdig med at optage, tryk på UDFØRT for at stoppe.
Hold bagsiden af din enhed over stemmemærkatet.
Informationerne i stemmeoptagelsen bliver skrevet til stemmemærkatet.
232
Appendiks
Retningslås
Opret en retningskombination for at låse skærmen op.
1
2
3
Start appen Indstillinger, tryk på Tilgængelighed → Avancerede indstillinger →
Retningslås, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.
Træk din finger op, ned, til venstre eller højre seks til otte gange, og tryk derefter på Fortsæt.
Tegn retningskombinationen igen for at bekræfte den, og tryk på Bekræft.
Installerede tjenester
Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
Start appen Indstillinger, og tryk på Tilgængelighed → Installerede tjenester.
233
Appendiks
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicesteder, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
234
Appendiks
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen
muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Enheden fryser eller har en alvorlig fejl
Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs
servicesteder.
Genstarte enheden
Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller
slukke for enheden og tænde den igen.
Gennemtvinge genstart
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke
ned-tasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Nulstilling af enheden
Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.
Start appen Indstillinger, og tryk på Generel administration → Nulstil → Nulstil til
fabriksstandard → Nulstil → Slet alt. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du
huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
235
Appendiks
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Hvis du bruger øretelefoner, skal du kontrollere, at de er tilsluttet korrekt.
Der er ekko på lyden under et opkald
Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasten, eller find et andet område.
Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten
er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.
236
Appendiks
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Besøg et af Samsungs servicesteder og få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer,
kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger visse funktioner eller apps, som f.eks. GPS, spil eller
internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller dine fotos kan være ude af fokus.
237
Appendiks
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der
er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
Bluetooth fungerer ikke ordentligt
Hvis en anden Bluetooth-enhed ikke findes eller der er tilslutningsproblemer eller funktionsfejl,
kan du prøve følgende:
• Kontroller, at den enhed du vil oprette forbindelse med, er klar til at blive scannet eller
tilsluttet.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
• På enheden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Forbindelse og derefter trykke på
kontakten Bluetooth for at aktivere den igen.
• På enheden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Generel administration →
Nulstil → Nulstil netværksindstillinger → Nulstil indstillinger → Nulstil for at nulstille
netværksindstillingerne. Du vil muligvis miste registrerede oplysninger, når du udfører
nulstillingen.
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
238
Appendiks
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der
gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration
af delene kan forekomme.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
Der er ikke tilstrækkelig med plads på enhedens lager
Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, med enhedsplejefunktionen, eller slet manuelt apps
eller filer, som du ikke bruger, for at frigøre lagerplads.
239
Appendiks
Appknappen vises ikke på startskærmen
Du kan åbne skærmen apps uden at bruge appknappen ved at stryge opad eller nedad på
startskærmen. Hvis du vil vise appknappen nederst på startskærmen, skal du starte appen
Indstillinger, trykke på Skærm → Startskærm, og derefter trykke på kontakten Appknappen
for at deaktivere det.
Startknappen vises ikke
Navigationslinjen, som indeholder startknappen, forsvinder muligvis, når du bruger visse apps
eller funktioner. For at få vist navigationslinjen skal du trække opad fra bunden af skærmen.
Bixby reagerer ikke
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
• Hvis du stadig har problemer med Bixby, efter du har prøvet disse tip, bør du kontakte et af
Samsungs servicesteder.
Justeringslinjen for skærmens lysstyrke vises ikke på
informationspanelet
Åbn informationspanelet ved at trække statusbjælken nedad og derefter trække
informationspanelet nedad. Tryk på
ud for lysstyrkejusteringslinjen, og tryk på kontakten Vis
kontrolelement øverst for at aktivere det.
Samsung Cloud virker ikke
• Kontroller, at din enhed er sluttet korrekt til et netværk.
• Under en Samsung Cloud servicekontrol kan du ikke benytte Samsung Cloud. Prøv igen
senere.
240
Appendiks
Enheden genkender ikke min iris fra den låste skærm
• Kontroller, at der ikke er noget, der blokerer kameraet til irisgenkendelse og LED’en, og prøv
igen.
• Hvis lysforholdene er meget anderledes end forholdene, da du registrerede din iris, vil
enheden muligvis ikke genkende din iris. Flyt til et andet område, og prøv igen.
• Sørg for ikke at ryste eller vippe enheden for meget.
Fjerne batteriet
• For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicested. Besøg
www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af
batteriet.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.
241
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på ”SUPPORT” => ”Hjælp & fejlfinding”,
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2019 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising