Samsung | SM-J530F/DS | User manual | Samsung Galaxy J5 (2017) Brugermanual

Samsung Galaxy J5 (2017) Brugermanual
BRUKERHÅNDBOK
SM-J530F/DS
Norwegian. 09/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Innholdsfortegnelse
Grunnleggende
Apper og funksjoner
4
6
47
49
54
58
60
62
63
74
79
84
87
88
89
90
94
95
95
97
98
99
102
103
9
12
14
19
23
24
26
28
33
42
44
Les dette først
Situasjoner og løsninger ved
overoppheting av enheter
Enhetens oppsett og funksjoner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Minnekort (microSD-kort)
Slå enheten på og av
Første oppsett
Samsung-konto
Overføre data fra din gamle enhet
Forstå skjermen
Varselspanel
Angi tekst
2
Installere eller avinstallere apper
Telefon
Kontakter
Meldinger
Internett
E-post
Kamera
Galleri
Flervindu
Samsung Pay
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Samsung Health
Lydopptaker
Mine filer
Klokke
Kalkulator
Radio
Game Launcher
Dele innhold
Google-apper
Innholdsfortegnelse
Innstillinger
142
143
144
145
145
105 Innledning
105 Tilkoblinger
106 Wi-Fi
109 Bluetooth
111 Datasparing
111 NFC og betaling
117
118
118
120
121
123
126
126
127
140
141
Tilgjengelighet
Generell styring
Programvareoppdatering
Brukerhåndbok
Om telefonen
Tillegg
114 Internettdeling
115 SIM-kortadministrator
115 Flere tilkoblingsinnstillinger
Lyd og vibrering
Varsler
Skjerm
119 Blått lys-filter
120 Skjermsparer
Bakgrunner og temaer
Avanserte funksjoner
122 Doble meldinger
Enhetsvedlikehold
Apper
Låseskjerm
127 Smart Lock
Biometri og sikkerhet
129 Fingeravtrykksgjenkjenning
132 Samsung Pass
135 Sikker mappe
Nettsky og kontoer
141 Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Google
146 Feilsøking
152 Ta ut batteriet
3
Grunnleggende
Les dette først
Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør,
modellspesifikasjoner og programvare.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil
fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre
leverandører enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne
enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for
kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
• Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som for eksempel sending av
e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av
posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder
anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
• Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten
forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et
Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
4
Grunnleggende
• Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder,
kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på
Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
• Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal
Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se
enhetens FCC-ID. Du kan vise FCC-ID-en ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Om
telefonen → Status.
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre
Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
5
Grunnleggende
Situasjoner og løsninger ved overoppheting av
enheter
Hvis enheten blir varm mens batteriet lades
Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Under trådløs lading eller rask lading
kan enheten føles varmere ved berøring. Dette påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse, og
er innenfor enhetens normale driftsområde. Dersom batteriet blir for varmt, kan det hende at
laderen vil stoppe oppladingen.
Gjør som følger hvis enheten blir varm:
• Koble laderen fra enheten og lukk eventuelle apper som kjøres. Vent til enheten har
kjølt seg ned, og begynn å lade enheten igjen.
• Hvis den nederste delen av enheten blir overopphetet, kan det skyldes at den
tilkoblede USB-kabelen er skadet. Skift ut den skadde USB-kabelen med en ny
Samsung-godkjent kabel.
• Når du bruker en trådløs lader, må du ikke plassere fremmedelementer, som
metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den
trådløse laderen.
Funksjonen for trådløs lading eller hurtiglading er bare tilgjengelig på modeller som
støttes.
Hvis enheten blir varm under bruk
Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem over lengre
perioder, kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Lukk eventuelle apper
som kjører, og ikke bruk enheten på en stund.
Følgende er eksempler på situasjoner som kan gjøre at enheten blir overopphetet: Avhengig av
funksjonene og appene du bruker, gjelder kanskje ikke disse eksemplene for din modell.
• Ved førstegangs oppsett etter kjøp eller ved gjenoppretting av data
• Ved nedlasting av store filer
6
Grunnleggende
• Ved bruk av apper som krever mye strøm, eller bruk av apper over lengre perioder
– – Ved spilling av høykvalitetsspill over lengre perioder
– – Ved opptak av videoer over lengre perioder
– – Ved streaming av videoer mens du bruker maksimal lysstyrkeinnstilling
– – Når du kobler til en TV
• Ved multitasking (eller hvis mange apper kjøres i bakgrunnen)
– – Ved bruk av Flervindu
– – Ved oppdatering eller installering av apper under videoopptak
– – Ved nedlasting av store filer under en videosamtale
– – Ved videoopptak samtidig som bruk av en navigasjonsapp
• Ved bruk av store mengder data til synkronisering med nettsky, e-post eller andre kontoer
• Ved bruk av en navigasjonsapp i bil mens enheten er plassert i direkte sollys
• Ved bruk av mobil trådløssone og sammenkoblingsfunksjonen
• Ved bruk av enheten i områder med svake signaler eller manglende signaler
• Ved lading av batteriet med en skadet USB-kabel
• Ved skadd flerfunksjonskontakt på enheten eller hvis den er utsatt for fremmedelementer,
som væske, støv, metallstøv og blyantbly
• Når du roamer
Gjør som følger hvis enheten blir varm:
• Hold enheten oppdatert med den nyeste programvaren.
• Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Start enheten på
nytt.
• Deaktiver Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem.
• Lukk apper som øker batteriforbruket eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i
bruk.
• Slett unødvendige filer eller ubrukte apper.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
• Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, må du ikke bruke
den på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
7
Grunnleggende
Enhetsbegrensninger hvis enheten overopphetes
Når enheten blir varm, kan det gå ut over enhetens funksjoner og ytelse, eller den må slås av for å
kjøle seg ned. Funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som støttes.
• Hvis enheten blir varmere enn vanlig, vises det en melding om at enheten overopphetes.
For å senke enhetens temperatur begrenses skjermens lysstyrke og ytelsens hastighet, og
batterilading stopper. Apper som kjører, blir lukket, og du vil bare kunne utføre nødanrop
frem til enheten har kjølt seg ned.
• Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, vises det en melding om
at den må slås av. Slå av enheten, og vent til den kjøler seg ned.
Forholdsregler for driftsomgivelser
Enheten kan bli varm på grunn av omgivelsene i situasjonene nedenfor. Vis forsiktighet med
tanke på å unngå å forkorte batteriets levetid, ødelegge enheten eller forårsake brann.
• Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde temperaturer.
• Ikke utsett enheten for direkte sollys over lengre perioder.
• Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i veldig varme områder, som inni en bil
om sommeren.
• Ikke plasser enheten på områder som kan bli overopphetet, som en elektrisk varmematte.
• Ikke oppbevar enheten i nærheten av eller inni varmeovner, mikrobølgeovner, varmt
kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere.
• Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.
8
Grunnleggende
Enhetens oppsett og funksjoner
Innhold i produktesken
Kontroller at produktesken inneholder følgende:
• Enhet
• Hurtigstartveiledning
• Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at
det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at
dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan
forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
• Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget
forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig
tilbehør.
9
Grunnleggende
Enhetsoppsett
Høyttaler
Kamera foran
Fotolys
Høyttaler
Nærhets-/lyssensor
Strømtast
Berøringsskjerm
Hjem-tast (sensor for
gjenkjenning av
fingeravtrykk)
Nylig brukte-tast
Tilbake-tast
Mikrofon
Hodesettkontakt
Flerfunksjonskontakt
Kamera bak
GPS-antenne
NFC-antenne
Volumtast
Fotolys
SIM-kortskuff
SIM-kort-/minnekortskuff
Hovedantenne
10
Grunnleggende
Pass på at kameralinsen ikke utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel direkte
sollys. Hvis kameralinsen utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel direkte sollys,
kan bildesensoren bli skadet. En skadet bildesensor kan ikke repareres og vil forårsake
prikker eller flekker på bildene.
• Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
– – Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten.
– – Hvis du fester et enhetsdeksel laget av metallmateriale til enheten.
– – Hvis du dekker enhetens antenneområde med hendene dine eller andre objekter
mens du bruker enkelte funksjoner, for eksempel anrop eller mobildatatilkobling.
• Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung.
Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
• Ikke dekk til nærhets-/lyssensorområdet med skjermtilbehør, som en skjermbeskytter
eller klistremerker. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal.
• Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med
vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
Taster
Tast
Funksjon
Strøm
Nylig brukte
• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.
• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
• Trykk på for å slå på skjermen mens den er låst.
Hjem
• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.
• Trykk og hold inne for å starte Google.
• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Tilbake
• Trykk på og hold for å få tilgang til flere valg for det
gjeldende skjermbildet.
Volum
• Trykk på for å justere enhetsvolumet.
11
Grunnleggende
Batteri
Lade batteriet
Lad batteriet før du bruker den for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt
den.
Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er
godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.
Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som
er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt
med en strømbryter, så du bør derfor koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i
bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og
lett tilgjengelig under lading.
1
2
Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren.
Koble USB-kabelen til flerfunksjonskontakten på enheten.
12
Grunnleggende
3
4
Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.
Koble laderen fra enheten når enheten er ladet fullt opp. Koble deretter laderen fra
stikkontakten.
Redusere batteriforbruket
Enheten har ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm:
• Optimaliser enheten ved å bruke enhetsoppdateringsfunksjonen.
• Når du ikke bruker enheten, slår du av skjermen ved å trykke på strømtasten.
• Aktiver strømsparingsmodus.
• Lukk unødvendige apper.
• Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
• Deaktiver Wi-Fi-funksjonen når den ikke er i bruk.
• Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres.
• Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
• Reduser lysstyrken på skjermen.
Tips og forholdsregler for batterilading
• Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
• Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er
tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
• Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse
med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir
borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse
appene.
• Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre
til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
13
Grunnleggende
• Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
• Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
• Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke
enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at
laderen vil stoppe oppladingen.
• Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet. Tørk
flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten.
• Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsungservicesenter.
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Sette inn SIM- eller USIM-kortet
Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.
Du kan sette inn to SIM- eller USIM-kort, sli at du kan du ha to telefonnumre eller
tjenesteleverandører på én enkelt enhet. I enkelte områder kan dataoverføring bli langsommere
hvis det er satt inn to SIM-kort i enheten enn når den har bare ett SIM-kort.
Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung
er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.
Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller
tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om
tilgjengelighet for tjenesten.
14
Grunnleggende
– – SIM-kortskuff 1:
15
Grunnleggende
– – SIM-kortskuff 2:
1
Sett utløsingsnålen inn i hullet på SIM-kortskuffen for å løsne skuffen.
Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten
skades.
2
Trekk SIM-kortsskuffen forsiktig ut av SIM-kortsporet.
16
Grunnleggende
3
Plasser SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortskuffen, med de gullfargede kontaktflatene vendt
nedover.
Sett det primære SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortskuff 1 og det sekundære SIM- eller USIMkortet i SIM-kortskuff 2.
4
Trykk SIM- eller USIM-kortet ned i skuffen til det sitter på plass.
Hvis SIM-kortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.
5
Sett SIM-kortskuffen tilbake i SIM-kortsporet.
• Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg
alltid for at skuffen er tørr.
• Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
Riktig installasjon av kort
Nano-SIM-kort
Nano-SIM-kort
MicroSD-kort
Bruk bare nano-SIM-kort.
17
Grunnleggende
Ta ut SIM- eller USIM-kortet
1
2
3
Sett utløsingsnålen inn i hullet på SIM-kortskuffen for å løsne skuffen.
4
Sett SIM-kortskuffen tilbake i SIM-kortsporet.
Trekk SIM-kortsskuffen forsiktig ut av SIM-kortsporet.
Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
Bruke to SIM- eller USIM-kort
Hvis du setter inn to SIM- eller USIM-kort, kan du ha to telefonnumre eller tjenesteleverandører
på én enkelt enhet.
Aktivere SIM- eller USIM-kort
Start Innstillinger-appen og trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator. Velg et SIM- eller
USIM-kort, og trykk på bryteren for å aktivere det.
Tilpasse SIM- eller USIM-kort
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator og velg et SIM- eller
USIM-kort for å få tilgang til følgende alternativer:
• Ikon: Endre ikonet for SIM- eller USIM-kortet.
• Navn: Endre visningsnavnet for SIM- eller USIM-kortet.
• Nettverksmodus: Velg en nettverkstype som skal brukes med SIM- eller USIM-kortet.
18
Grunnleggende
Angi foretrukket SIM- eller USIM-kort
Når to kort er aktivert, kan du tilordne taleanrop, meldinger og datatjenester til spesifikke kort.
Start Innstillinger-appen, trykk på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator og angi
funksjonsinnstillingene for kortene under FORETRUKKET SIM-KORT.
Minnekort (microSD-kort)
Sette inn et minnekort
Kapasiteten på enhetens minnekort kan være forskjellig fra andre modeller, og enkelte
minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten, alt etter minnekortprodusent og -type. Du
kan finne den maksimale kapasiteten til enhetens minnekort på Samsungs nettsted.
• Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et
inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data
som er lagret på kortet.
• Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.
• Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort
som er formatert med et annet filsystem, ber enheten om å reformatere kortet,
ellers vil den ikke gjenkjenne kortet. Du må formatere minnekortet for å bruke det.
Hvis enheten ikke kan formatere eller gjenkjenne minnekortet, må du kontakte
produsenten av minnekortet eller et Samsung-servicesenter.
• Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
• Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i Mine filer →
SD-kort-mappen.
19
Grunnleggende
20
Grunnleggende
1
Sett utløsingsnålen inn i hullet på minnekortskuffen for å løsne skuffen.
Kontroller at utløsingsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten
skades.
2
Trekk minnekortsskuffen forsiktig ut av kortsporet.
Når du tar ut skuffen fra enheten, deaktiveres mobildatatilkoblingen.
3
4
Plasser et minnekort i minnekortskuffen, med de gullfargede kontaktflatene vendt nedover.
Dytt minnekortet forsiktig inn i minnekortskuffen for å feste det.
Hvis minnekortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.
5
Sett minnekortskuffen tilbake i minnekortsporet.
• Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg
alltid for at skuffen er tørr.
• Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.
21
Grunnleggende
Ta ut minnekortet
Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.
Start Innstillinger-appen og trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring → →
Lagringsinnstillinger → SD-kort → LØS UT.
1
2
3
4
Sett utløsingsnålen inn i hullet på minnekortskuffen for å løsne skuffen.
Trekk minnekortsskuffen forsiktig ut av kortsporet.
Ta ut minnekortet.
Sett minnekortskuffen tilbake i minnekortsporet.
Ikke ta ut eksterne lagringsenheter som minnekort eller USB-lager mens enheten
overfører eller bruker informasjon, eller rett etter overføring av data. Dette kan føre
til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på det eksterne lageret eller enheten.
Samsung er ikke ansvarlig for tap, inkludert tap av data, som skyldes misbruk av eksterne
lagringsenheter.
Formatere minnekortet
Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med
enheten. Formater derfor minnekortet på enheten.
Start Innstillinger-appen og trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring → →
Lagringsinnstillinger → SD-kort → Formater.
Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data
som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som oppstår
som et resultat av brukerens handlinger.
22
Grunnleggende
Slå enheten på og av
Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data,
følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på Slå av.
Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
Starte enheten på nytt
Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og
volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Volum ned-tast
Strømtast
Nødmodus
Du kan sette enheten i nødmodus for å redusere batteriforbruket. Enkelte apper og
funksjoner vil være begrenset. I Nødmodus kan du ringe nødnummer, sende din nåværende
posisjonsinformasjon til andre, avgi en nødalarm og mer.
Aktivere Nødmodus
Du aktiverer Nødmodus ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på
Nødmodus.
Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden
som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
Deaktivere Nødmodus
Hvis du vil deaktivere nødmodus, trykker du på → Slå av Nødmodus. Du kan også trykke på og
holde inne strømtasten, og deretter trykke på Nødmodus.
23
Grunnleggende
Første oppsett
Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data,
følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.
Prosedyrene ved første oppsett kan variere, alt etter programvaren på enheten og
regionen.
1
2
Slå på enheten.
Velg foretrukket språk på enheten og velg
.
Velg et språk.
3
Velg et Wi-Fi-nettverk, og koble enheten til det.
Hvis du ikke kobler til et Wi-Fi-nettverk, kan du kanskje ikke sette opp enkelte funksjoner
på enheten under det første oppsettet.
4
5
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre det første oppsettet.
Angi en skjermlåsmetode for å beskytte enheten. Du kan beskytte din personlige
informasjon ved å hindre andre i å få tilgang til enheten. Hvis du vil angi skjermlåsemetoden
senere, trykker du på Nei takk.
24
Grunnleggende
6
Logg på Samsung-kontoen din. Du kan bruke Samsung-tjenester og holde dataene dine
oppdatert og sikre på alle enhetene dine. Se Samsung-konto for å få mer informasjon.
7
Velg funksjoner du vil bruke, og fullfør det første oppsettet.
Startskjermbildet vises.
25
Grunnleggende
Samsung-konto
Innledning
Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsungtjenester fra mobile enheter, TV-er og Samsungs nettsted. Når Samsung-kontoen din er registrert,
kan du holde dataene oppdatert og sikre på alle Samsung-enheter med Samsung Cloud, spore
og kontrollere en tapt eller stjålet enhet, se tips og triks fra Samsung-medlemmer og mer.
Du kan opprette en Samsung-konto med e-postadressen din.
Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du besøke
account.samsung.com. For mer informasjon om Samsung-kontoer kan du starte Innstillingerappen og trykke på Nettsky og kontoer → Kontoer → Samsung account → → Hjelp.
Registrere Samsung-kontoen
Registrere en ny Samsung-konto
Hvis du ikke har en Samsung-konto, må du opprette en konto.
1
2
3
Start Innstillinger-appen og trykk på Nettsky og kontoer → Kontoer → Legg til konto.
Trykk på Samsung account → OPPRETT KONTO.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av kontoen.
26
Grunnleggende
Registrere en eksisterende Samsung-konto
Hvis du allerede har en Samsung-konto, registrerer du den på enheten.
1
2
3
Start Innstillinger-appen og trykk på Nettsky og kontoer → Kontoer → Legg til konto.
Trykk på Samsung account → LOGG PÅ.
Skriv inn e-postadressen og passordet, og trykk på LOGG PÅ.
Hvis du har glemt kontoinformasjonen, trykker du på Finn ID eller Tilbakestill passord. Du
kan finne kontoinformasjonen når du angir påkrevd informasjon.
4
5
Les og godta vilkårene og betingelsene, og trykk på GODTA.
Trykk på FERDIG for å fullføre registreringen av Samsung-kontoen.
Fjerne Samsung-kontoen
Når du fjerner den registrerte Samsung-kontoen din fra enheten, fjernes også dataene dine, for
eksempel kontakter og hendelser.
1
2
3
Start Innstillinger-appen og trykk på Nettsky og kontoer → Kontoer.
Trykk på Samsung account → → Fjern konto.
Trykk på FJERN, angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk deretter på FJERN
KONTO.
27
Grunnleggende
Overføre data fra din gamle enhet
Du kan gjenopprette data som bilder, kontakter, meldinger og apper, fra Samsung Cloud. Du kan
også kopiere dem fra den gamle enheten via Smart Switch.
• Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter eller datamaskiner.
• Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer
informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier
eller som du har rett til å overføre.
Smart Switch
Overfør data mellom mobilenheter via Smart Switch. Du bruker Smart Switch ved å starte
Innstillinger-appen og trykke på Nettsky og kontoer → Smart Switch. Hvis du ikke har appen,
laster du den ned fra Galaxy Apps eller Play Butikk.
Overføre data fra en mobil enhet
Du kan overføre data fra den gamle enheten til den nye enheten trådløst via Wi-Fi Direct.
1
Start Smart Switch på den gamle enheten.
Hvis du ikke har appen, laster du den ned fra Galaxy Apps eller Play Butikk.
2
3
Start Innstillinger-appen på enheten, og trykk på Nettsky og kontoer → Smart Switch.
Plasser enhetene nær hverandre.
28
Grunnleggende
4
5
På den gamle enheten trykker du på TRÅDLØS → SEND.
Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den gamle enheten.
Overføre data med eksterne lagringsenheter
Overfør data med en ekstern lagringsenhet, som et microSD-kort.
1
2
3
Du kan overføre data fra den gamle enheten til den eksterne lagringsenheten.
4
Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den eksterne lagringsenheten.
Sett inn eller koble den eksterne lagringsenheten til enheten din.
Start Innstillinger-appen på enheten og trykk på Nettsky og kontoer → Smart Switch →
EKSTERN LAGRING → GJENOPPRETT.
29
Grunnleggende
Overføre sikkerhetskopidata fra en datamaskin
Overfør data mellom enheten og en datamaskin. Du må laste ned datamaskinversjonen av Smart
Switch fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til en
datamaskin, og importer dataene til enheten din.
1
2
Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned Smart Switch.
Start Smart Switch på datamaskinen.
Hvis den gamle enheten ikke er en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en
datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det
femte trinnet.
3
4
Koble den gamle enheten til datamaskinen med enhetens USB-kabel.
5
6
Koble enheten din til datamaskinen med en USB-kabel.
Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å sikkerhetskopiere data fra enheten. Koble
deretter den gamle enheten fra datamaskinen.
Følg instruksjonene på dataskjermen for å overføre data til enheten din.
Vis importerte data
Du kan vise de importerte dataene på samme app fra din gamle enhet.
Hvis den nye enheten ikke har de samme appene for å vise aller spille av de importerte dataene,
blir de lagret til en liknende app. Hvis du for eksempel importere notater og enheten ikke har
Memo-appen, kan du importere notatene i Samsung Notes-appen.
30
Grunnleggende
Samsung Cloud
Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til Samsung Cloud, og gjenopprett dataene på
den nye enheten. Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å bruke Samsung
Cloud. Se Samsung-konto for å få mer informasjon.
Sikkerhetskopiere data
1
2
Logg på Samsung-kontoen din på den gamle enheten.
Start Innstillinger-appen, velg alternativet for sikkerhetskopiering og sikkerhetskopier
dataene dine.
• Hvis enheten støtter Samsung Cloud, starter du Innstillinger-appen, trykker på
Nettsky og kontoer → Samsung Cloud velger enheten under SIKKERHETSKOPIER
OG GJENOPPRETT, trykker på Sikkerhetskopier og sikkerhetskopierer dataene.
• Metoden for sikkerhetskopiering av data kan variere, avhengig av modellen.
• Enkelte data sikkerhetskopieres ikke. Hvis du vil sjekke hvilke data som
sikkerhetskopieres, starter du Innstillinger-appen, trykker på Nettsky og kontoer →
Samsung Cloud velger enheten under SIKKERHETSKOPIER OG GJENOPPRETT og
trykker på Sikkerhetskopier.
Gjenopprette data
1
Start Innstillinger-appen på den nye enheten, og trykk på Nettsky og kontoer → Samsung
Cloud.
2
Velg enheten din under SIKKERHETSKOPIER OG GJENOPPRETT, og trykk på Gjenopprett
data.
3
Merk av for datatypene du vil gjenopprette, og trykk på GJENOPPRETT.
31
Grunnleggende
Synkronisere data
Du kan synkronisere data som er lagret på enheten din med Samsung Cloud og få tilgang til dem
fra andre enheter.
1
Start Innstillinger-appen på den nye enheten, og trykk på Nettsky og kontoer → Samsung
Cloud.
2
3
Trykk på → Innstillinger → Synkroniseringsinnstillinger.
Trykk på bryterne ved siden av elementene du vil synkronisere med.
Sjekke data
Du kan sjekke lagrede elementer og brukt minne for Samsung Cloud. Start Innstillinger-appen
og trykk på Nettsky og kontoer → Samsung Cloud.
• Du kan umiddelbart sjekke ditt brukte minne og dine lagrede elementer, som GALLERI,
SAMSUNG NOTES og SAMSUNG CLOUD DRIVE. Trykk på hvert kort og gå til neste side. Du
kan endre innstillingene eller sjekke de lagrede dataene.
• Du kan sjekke de sikkerhetskopierte dataene på Samsung-kontoen din ved å bruke
alternativet SIKKERHETSKOPIER OG GJENOPPRETT. Velg enheten din og trykk på
Gjenopprett data.
32
Grunnleggende
Forstå skjermen
Kontrollere berøringsskjermen
• Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter.
Elektrostatiske utladninger kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge mye trykk på den med fingrene.
• Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan
etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av
berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da
disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
• Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.
Trykke
Trykk på skjermen.
Trykke på og holde
Trykk på og hold skjermen i omtrent
2 sekunder.
33
Grunnleggende
Dra
Trykk på og hold et element, og dra det til
målplasseringen.
Dobbelttrykke
Dobbelttrykk på skjermen.
Stryke
Du kan stryke oppover, nedover, til venstre
eller til høyre.
Spre og klype
Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem
sammen på skjermen.
34
Grunnleggende
Startskjermbildet og appskjermbildet
Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser
widgeter, snarveier til apper og annet.
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.
Utseendet til skjermbildet kan variere avhengig av region og tjenesteleverandør.
En widget
En app
En mappe
Nyhetsskjermbildeindikator. Se de
nyeste artiklene i forskjellige
kategorier.
Panelindikator
Favorittapper
35
Grunnleggende
Bytte mellom start- og appskjermbildet
På startskjermbildet stryker du oppover eller nedover for å åpne appskjermbildet.
Du kan gå tilbake til startskjermbildet ved å stryke oppover eller nedover på appskjermbildet. Du
kan også trykke på Hjem-tasten eller Tilbake-tasten.
Startskjermbildet
Appskjermbildet
Hvis du legger til Apper-knappen på startskjermbildet, kan du åpne appskjermbildet ved å trykke
på knappen. Trykk og hold på et tomt område og trykk på Startskjerminnstillinger → Apperknapp → Vis Apper-knapp → AKTIVER. Apper-knappen legges til nederst på startskjermbildet.
App-knapp
36
Grunnleggende
Flytte elementer
Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Hvis du vil flytte elementet til et
annet panel, drar du det til kanten av skjermen.
Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, trykker og holder du et element på
appskjermbildet og drar det deretter til toppen eller bunnen av skjermen. En snarvei til appen
legges til på startskjermbildet.
Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.
Opprette mapper
Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte
apper.
1
På startskjermbildet eller appskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den
deretter over en annen app.
2
Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet. Trykk på Angi mappenavn,
og skriv inn et mappenavn.
• Legge til flere apper
Trykk på LEGG TIL APPER på mappen. Merk av for mappene som skal legges til, og trykk på
LEGG TIL. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen.
• Flytte apper fra en mappe
Trykk på og hold en app for å dra den til en ny plassering.
• Slette en mappe
Trykk på og hold en mappe, og trykk deretter på Slett mappe. Bare mappen vil bli slettet.
Appene i mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.
37
Grunnleggende
Redigere startskjermbildet
På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å
få tilgang til redigeringsalternativene. Du kan angi bakgrunn, legge til widgeter og mer. Du kan
også legge til, slette eller omorganisere paneler på startskjermbildet.
• Legge til paneler: Sveip mot venstre, og trykk deretter på
.
• Flytte paneler: Trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den til en ny plassering.
• Slette paneler: Trykk på
på panelet.
• Bakgrunner: Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
• Tema: Endre enhetens tema. Visuelle elementer på grensesnittet, for eksempel farger, ikoner
og bakgrunnsbilder, vil endre seg, avhengig av det valgte temaet.
• Widgeter: Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon
og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet. Trykk på og hold en widget, og dra den til
startskjermbildet. Widgeten legges til på startskjermbildet.
• Startskjerminnstillinger: Endre størrelsen på rutenettet for å vise flere eller færre enheter på
startskjermbildet med mer.
38
Grunnleggende
Vise alle apper på startskjermbildet
Hvis du ikke bruker et separat appskjermbilde, kan du angi at alle apper skal vises på
startskjermbildet. Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, og trykk deretter på
Startskjerminnstillinger → Startskjermoppsett → Bare startskjerm → AKTIVER.
Du kan nå få tilgang til alle appene dine ved å stryke til venstre på startskjermbildet.
Statusikoner
Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor,
er de mest vanlige.
Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen,
kan du dra nedover fra øverst på skjermen.
Ikon
Betydning
Ingen signal
/
Signalstyrke
/
Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
/
Foretrukket SIM -eller USIM-kort for anrop
GPRS-nett tilkoblet
EDGE-nett tilkoblet
UMTS-nett tilkoblet
HSDPA-nett tilkoblet
HSPA+-nett tilkoblet
/
LTE-nett tilkoblet
Wi-Fi tilkoblet
Bluetooth-funksjon aktivert
Posisjonstjenester brukes
Samtale pågår
Ubesvart anrop
Ny tekst- eller MMS-melding
Alarm aktivert
Lydløs modus aktivert
Vibrasjonsmodus aktivert
Flymodus aktivert
39
Grunnleggende
Ikon
Betydning
En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
Batterilading
Batterinivå
Låseskjerm
Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom
enheten ikke brukes på en bestemt periode.
For å låse opp skjermen stryker du i hvilken som helst retning når skjermen slås på.
Hvis skjermen er slått av, trykker du på av/på-knappen for å slå på skjermen.
Låseskjermen
40
Grunnleggende
Endre skjermlåsmetoden
Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, starter du Innstillinger-appen, trykker på Låseskjerm →
Skjermlåstype og velger en metode.
Når du angir et mønster, en PIN-kode, et passord eller biometriske data som skjermlåsmetode,
kan du beskytte din personlige informasjon ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du
har angitt en skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.
• Stryk: Stryk i en hvilken som helst retning på skjermen for å låse den opp.
• Mønster: Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
• PIN-kode: Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen.
• Passord: Angi et passord med minst fire tegn, tall eller symboler for å låse opp skjermen.
• Ingen: Ikke angi noen skjermlåsmetode.
• Fingeravtrykk: Registrer fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se
Fingeravtrykksgjenkjenning for å få mer informasjon.
Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du
skriver inn opplåsingskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall
forsøk. Start Innstillinger-appen, trykk på Låseskjerm → Innstillinger for sikker lås,
lås opp skjermen med metoden med tilbakestilling av låseskjerm, og trykk deretter på
Nullstill enheten automatisk-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Ta et bilde av skjermen
Du kan ta et bilde av skjermen når du bruker enheten.
Trykk og hold inne volum ned-tasten og strømtasten samtidig. Du kan se bilder som er tatt av
skjermen i Galleri.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
41
Grunnleggende
Varselspanel
Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller ubesvarte anrop, vises statusikoner
på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser
detaljene.
Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke
varselspanelet.
Du kan åpne varselspanelet, selv på den låste skjermen.
Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.
Start Innstillinger.
Hurtigvalgknapper
Foretrukket SIM- eller USIM-kort
for hvert alternativ. Trykk for å få
tilgang til SIM-kortstyring.
Vis varseldetaljene og utfør
forskjellige handlinger.
Gå til varselsinnstillingene.
Fjern alle varsler.
42
Grunnleggende
Bruke hurtigvalgknapper
Trykk på hurtiginnstillingsknapper for å aktivere bestemte funksjoner. Stryk nedover på
varselspanelet for å vise flere knapper.
Hvis du vil endre funksjonsinnstillinger, trykker du på teksten under hver knapp. Hvis du vil se
mer detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp.
For å omordne knappene trykker du på → Knapperekkefølge, trykker på og holder en knapp
og drar den deretter til en ny plassering.
43
Grunnleggende
Angi tekst
Tastaturoppsett
Et tastatur vises automatisk når du skal skrive inn tekst for å sende meldinger, opprette notater
og mer.
• Når tastaturet åpnes første gang, vises oppsettskjermbildet for tastaturet. Angi
inndataspråk, tastaturtype og tastaturinnstillinger og trykk på START.
• Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
Flere tastaturfunksjoner
Vis flere tastaturfunksjoner.
Bruk store bokstaver. Trykk to
ganger for å få store bokstaver
hele tiden.
Slett det foregående tegnet.
Angi symboler.
Sett inn et linjeskift.
Sett inn et mellomrom.
Endre inndataspråk
Trykk på → Språk og typer → ADMINISTRER INNDATASPRÅK, og velg deretter språkene
som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å
stryke til venstre eller høyre på mellomromstasten.
Endre tastaturoppsett
Trykk på
→ Språk og typer, velg et språk, og velg deretter et tastaturoppsett du vil bruke.
På et 3x4-tastatur har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å
trykke på den tilsvarende tasten og velge tegnet du vil ha.
44
Grunnleggende
Flere tastaturfunksjoner
Noen funksjoner kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
•
: Forutsi ord basert på inndata, og vis ordforslag. Gå tilbake til tastaturfunksjonslisten ved
å trykke på .
•
: Sett inn emojier.
•
: Sett inn klistremerker.
•
: Fest animerte GIF-er.
•
•
: Angi tekst ved hjelp av tale.
: Endre tastaturinnstillingene.
•
→
: Legg til et element fra utklippstavlen.
•
→
: Endre tastaturet for enhåndsstyring.
Kopiere og lime inn
1
2
3
Trykk på og hold noe tekst.
Dra eller
teksten.
for å velge den ønskede teksten, eller trykk på Merk alt for å velge hele
Trykk på Kopier eller Klipp ut.
Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
4
Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på Lim inn.
Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på Utklippstavle og velge
teksten.
45
Grunnleggende
Ordbok
Slå opp definisjoner på ord mens du bruker enkelte funksjoner, som når du ser på nettsider.
1
Trykk på og hold et ord som du vil slå opp.
Hvis ordet du vil slå opp ikke er valgt, kan du dra
2
eller
for å velge ønsket tekst.
Trykk på Ordbok i listen over alternativer.
Hvis en ordbok ikke er forhåndsinstallert på enheten, kan du trykke på Gå til Administrer
ordbøker →
ved siden av en ordbok for å laste den ned.
3
Se definisjonen i ordbokens sprettoppvindu.
Hvis du vil bytte til fullskjermvisning, trykker du på . Trykk på definisjonen på skjermen
for å se flere definisjoner. Trykk på i detaljvisning for å legge til ordet på listen med
favorittord, eller trykk på Søk på nettet for å bruke ordet som søkeord.
46
Apper og funksjoner
Installere eller avinstallere apper
Galaxy Apps
Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter.
Åpne Samsung-mappen og start Galaxy Apps-appen.
Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Installere apper
Se apper etter kategori, eller trykk i søkefeltet for å søke etter et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALL. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på →
Kontoinnstillinger → Oppdater apper automatisk, og velger deretter et alternativ.
Play Butikk
Kjøp og last ned apper.
Start Play Butikk-appen.
Installere apper
Se apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke
på INSTALLER. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og
følger instruksjonene på skjermen.
→
Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på
Innstillinger → Oppdater apper automatisk, og velger deretter et alternativ.
47
Apper og funksjoner
Administrere apper
Avinstallere eller deaktivere apper
Trykk på og hold en app, og velg deretter et alternativ.
• Deaktiver: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
• Avinstaller: Avinstaller nedlastede apper.
Aktivere apper
Start Innstillinger -appen, trykk på Apper →
på AKTIVER.
→ Deaktivert, velg en app og trykk deretter
Angi apptillatelser
Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på
enheten din, for at de skal virke ordentlig. Når du åpner en app, kan det vises et sprettoppvindu
som ber om tilgang til enkelte funksjoner eller til informasjon. Trykk på TILLAT i sprettoppvinduet
for å gi tillatelser til appen.
Du kan vise tillatelsesinnstillinger for apper ved å starte Innstillinger-appen og trykke på Apper.
Velg en app, og trykk på Tillatelser. Du kan se appens tillatelsesliste og endre tillatelsene.
Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, starter du
Innstillinger-appen og trykker på Apper → → Apptillatelser. Velg et element, og trykk på
bryterne ved siden av apper for å gi tillatelser.
Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i
appene ikke virker som de skal.
48
Apper og funksjoner
Telefon
Innledning
Ring ut eller svar på telefon- og videoanrop.
Ringe
1
2
Start Telefon-appen og oppgi et telefonnummer.
Hvis tastaturet ikke vises på skjermen, trykker du på
for å åpne tastaturet.
Trykk på
hvis du vil utføre et videoanrop.
eller
for å utføre et taleanrop eller
Få tilgang til flere alternativer.
Opprett en ny kontakt.
Legg til nummeret i en
eksisterende kontakt.
En forhåndsvisning av
telefonnummeret.
Slett det foregående tegnet.
Skjul tastaturet.
49
Apper og funksjoner
Ringe fra samtalelogger, kontaktlister eller steder
Trykk på NYLIGE, KONTAKTER eller STEDER, og sveip deretter mot høyre på en kontakt eller et
telefonnummer for å ringe.
Hvis denne funksjonen er deaktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Avanserte
funksjoner og trykker deretter på bryteren Stryk for å ringe/sende meld. for å aktivere denne
funksjonen.
Bruke hurtigtastnumre
Angi hurtigtastnumre så du kan ringe raskt.
Når du skal angi et hurtigtastnummer, trykker du på KONTAKTER → → Hurtigtastnumreog
velger et hurtigtastnummer, og deretter legger du til et telefonnummer.
Når du skal ringe, trykker du på og holder et hurtigtastnummer på telefontastaturet. For
hurtigtastnumre fra 10 og oppover trykker du på det første sifferet/de første sifrene i nummeret,
og deretter trykker du på og holder det siste sifferet.
Det betyr at hvis du for eksempel angir nummeret 123 som et hurtigtastnummer, trykker du først
på 1 og deretter på 2, og til slutt trykker du på og holder 3.
Foreta et anrop fra låseskjermen
Dra
utenfor sirkelen på låseskjermen.
Foreta et internasjonalt anrop
1
2
3
Trykk på
for å åpne tastaturet hvis det ikke vises på skjermen.
Trykk på og hold 0 til +-tegnet vises.
Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på
50
eller
.
Apper og funksjoner
Motta anrop
Besvare et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Avvise et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Dra SEND MELDING-linjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende
anrop. Du kan sende en tekstmelding eller en etikett for å avvise et anrop.
Hvis du vil opprette forskjellige avvisningsmeldinger, starter du Telefon-appen, trykker på →
Innstillinger → Hurtigavvisningsmeldinger, skriver en melding og trykker deretter på .
Ubesvarte anrop
Ved et ubesvart anrop vises -ikonet på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over
ubesvarte anrop. Du kan også starte Telefon-appen og trykke på NYLIGE for å vise tapte anrop.
Blokkere telefonnumre
Du kan blokkere anrop fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.
1
2
Start Telefon-appen og trykk på → Innstillinger → Blokker numre.
Trykk på
, velg kontakter, og trykk deretter på OK.
Skriv inn et nummer manuelt ved å trykke på Angi telefonnummer, angi et telefonnummer
og deretter trykke på .
Når blokkerte numre prøver å kontakte deg, vil du ikke bli varslet. Anropene vil bli oppført i
anropsloggen.
Du kan også blokkere innkommende anrop fra personer som ikke viser sin anrops-ID.
Trykk på Blokker ukjente anropere-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
51
Apper og funksjoner
Alternativer under samtaler
Hvis området rundt kamera bak er tildekket, kan det oppstå uønsket støy i løpet av
samtalen. Ta bort tilbehør, slik som en skjermbeskytter eller klistremerker, fra området
rundt kamera bak.
Under en talesamtale
Følgende handlinger er tilgjengelige:
•
: Få tilgang til flere alternativer.
• Nytt anrop: Foreta et anrop nummer to. Den første samtalen settes på vent. Når du avslutter
den andre samtalen, gjenopptas den første samtalen.
• Ekstra volum: Øk volumet.
• Bluetooth: Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
• Høyttaler: Aktiver eller deaktiver høyttalerfunksjonen. Ikke hold enheten inn mot øret når du
bruker høyttalerfunksjonen.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Tastatur / Skjul: Åpne eller lukk tastaturet.
•
: Avslutt den aktive samtalen.
Under en videosamtale
Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:
•
: Få tilgang til flere alternativer.
• Kamera: Slå av kameraet slik at den andre parten ikke kan se deg.
• Bytt: Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
•
: Avslutt den aktive samtalen.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Høyttaler: Aktiver eller deaktiver høyttalerfunksjonen. Ikke hold enheten inn mot øret når du
bruker høyttalerfunksjonen.
52
Apper og funksjoner
Legge til et telefonnummer i kontakter
Legge til et telefonnummer i kontakter fra tastaturet
1
2
Start Telefon-appen.
Skriv inn nummeret.
Hvis tastaturet ikke vises på skjermen, trykker du på
3
for å åpne tastaturet.
Trykk på OPPRETT KONTAKT for å opprette en ny kontakt, eller trykk på OPPDATER
KONTAKT for å legge til nummeret i en eksisterende kontakt.
Legge til et telefonnummer i kontakter fra anropslisten
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på NYLIGE.
Trykk på bildet til den som ringer, eller trykk på et telefonnummer → Detaljer.
Trykk på Opprett kontakt for å opprette en ny kontakt, eller trykk på Oppdater kontakt for å
legge til nummeret i en eksisterende kontakt.
Legge til en tagg i et telefonnummer
Du kan legge til tagger i numre uten å lagre dem i Kontakt. Da kan du se informasjon om
innringerne når de ringer, uten å ha dem i kontaktlisten.
1
2
3
Start Telefon-appen og trykk på NYLIGE.
Trykk på bildet til den som ringer, eller trykk på et telefonnummer → Detaljer.
Trykk på Legg til tagg, legg inn en tagg og trykk på OK.
Når et anrop kommer inn fra det nummeret, vises taggen under nummeret.
53
Apper og funksjoner
Kontakter
Innledning
Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.
Legge til kontakter
Opprette en ny kontakt
1
2
Start Kontakter-appen, trykk på
og velg en lagringsplassering.
Angi kontaktinformasjon.
Velg en lagringsplassering.
Legg til et bilde.
Angi kontaktinformasjon.
Åpne flere informasjonsfelter.
Skann kontaktinformasjon fra et
visittkort.
Avhengig av den valgte lagringsplasseringen kan typene informasjon du kan lagre,
variere.
3
Trykk på LAGRE.
54
Apper og funksjoner
Importere kontakter
Legg til kontakter ved å importere dem fra andre lagringsenheter til enheten din.
1
Start Kontakter-appen og trykk på → Administrer kontakter → Importer/eksporter
kontakter → IMPORTER.
2
3
4
Velg en lagringsplassering du vil importere kontakter fra.
Merk av for VCF-filer eller kontakter du vil importere, og trykk på OK.
Velg en lagringsplassering for lagring av kontakter, og trykk på IMPORTER.
Synkronisere kontakter med nettkontoene dine
Synkroniser enhetskontaktene dine med nettkontakter som er lagret på nettkontoene dine, som
Samsung-kontoen din.
1
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Nettsky og kontoer → Kontoer, og velg en konto du vil
synkronisere med.
2
Trykk på Synkroniser konto og trykk deretter på Synkroniser Kontakter-bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
For Samsung-kontoen trykker du på → Synkr.innstillinger og trykker på Kontakterbryteren for å aktivere denne funksjonen.
55
Apper og funksjoner
Søke etter kontakter
Start Kontakter-appen.
Du kan bruke én av følgende søkemetoder:
• Bla opp eller ned i kontaktlisten.
• Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom
den.
• Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.
Trykk på kontaktens bilde, eller trykk på kontaktens navn → Detaljer. Utfør deretter én av
følgende handlinger:
•
: Legg til i favorittkontakter.
•
/
•
: Skriv en melding.
•
: Skriv en e-post.
: Foreta et tale- eller videoanrop.
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.
1
2
3
Start Kontakter-appen og trykk på → Del.
Velg kontakter, og trykk på DEL.
Velg en delemetode.
56
Apper og funksjoner
Lagre og dele profil
Du kan lagre og dele profilinformasjonen din, for eksempel bilde og statusmelding, med andre
ved hjelp av profildelingsfunksjonen.
• Profildelingsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Profildelingsfunksjonen er bare tilgjengelig for kontakter som har aktivert
profildelingsfunksjonen på enhetene sine.
1
2
3
Start Kontakter-appen og velg profilen din.
Trykk på REDIGER, rediger profilen, og trykk på LAGRE.
Trykk på → Profildeling, og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.
Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke profildelingsfunksjonen.
Du kan se den oppdaterte profilinformasjonen for kontaktene dine i Kontakter.
For å endre omfanget av kontakter du deler profilen din med, trykker du på Del med, velger
et element du vil dele, og deretter velger du et alternativ.
Slå sammen dupliserte kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagringsenheter eller synkroniserer kontakter med
andre kontoer, kan kontaktlistene dine inneholde dupliserte kontakter. Slå sammen dupliserte
kontakter til én for å strømlinjeforme kontaktlisten din.
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på → Administrer kontakter → Slå sammen kontakter.
Merk av for kontakter, og trykk på FLETT.
Slette kontakter
1
2
Start Kontakter-appen og trykk på → Slett.
Velg kontakter, og trykk på SLETT.
For å slette én og én kontakt åpner du kontaktlisten og trykker på bildet til en kontakt eller
trykker på kontaktens navn → Detaljer. Trykk deretter på → Slett.
57
Apper og funksjoner
Meldinger
Innledning
Send og vis meldinger i samtaletråder.
Sende meldinger
Det kan påløpe ekstra kostnader for sending av meldinger når du roamer.
1
2
3
Start Meldinger-appen og trykk på
.
Legg til mottakere, og trykk på OPPRETT.
Skriv en melding.
Få tilgang til flere alternativer.
Rediger mottakere.
Velg mottakere fra kontaktlisten.
Legg ved filer.
Send meldingen.
Skriv en melding.
4
Trykk på
eller
Sett inn emojier.
for å sende meldingen.
58
Apper og funksjoner
Vise meldinger
Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.
Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger når du roamer.
1
2
3
Start Meldinger-appen og trykk på SAMTALER.
Trykk på en kontakt i meldingslisten.
Se samtalen.
For å svare på meldingen trykker du på Skriv en melding, skriver en melding og trykker på
eller
.
Blokkere uønskede meldinger
Du kan blokkere meldinger fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.
1
Start Meldinger-appen og trykk på → Innstillinger → Blokker meldinger → Blokker
numre.
2
Trykk på INNBOKS eller KONTAKTER for å velge en kontakt, og trykk deretter på
.
Hvis du vil skrive inn et nummer manuelt, trykker du på Angi nummer og skriver inn
nummeret.
Stille inn meldingsvarsling
Du kan endre varslingslyden, visningsalternativer med mer.
1
Start Meldinger-appen, trykk på → Innstillinger → Varsler og trykk deretter på bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
2
Endre varslingsinnstillingene.
Angi en meldingspåminnelse
Du kan angi en varsling med et intervall for å fortelle deg at du har uleste varsler. Hvis denne
funksjonen ikke er aktivert, starter du Innstillinger-appen, trykker på Tilgjengelighet →
Varselspåminnelse og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Trykk
deretter på Meldinger-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
59
Apper og funksjoner
Internett
Innledning
Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for
å få enkel tilgang til dem.
Se på nettsider
1
2
3
Åpne Samsung-mappen og start Internett-appen.
Trykk på adressefeltet.
Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på Gå til.
Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.
For å veksle hurtig mellom faner stryker du til venstre eller høyre på adressefeltet.
Legg til et bokmerke for den
aktive nettsiden.
Få tilgang til flere alternativer.
Oppdater den aktive nettsiden.
Åpne startsiden.
Vis bokmerker, lagrede nettsider
og nylig surfehistorikk.
Hurtigmeny
Åpne nettleserens fanestyrer.
Beveg deg mellom sider.
60
Apper og funksjoner
Bruke hemmelig modus
I hemmelig modus kan du administrere åpne faner, bokmerker og lagrede sider hver for seg. Du
kan låse hemmelig modus ved hjelp av et passord.
Aktivere hemmelig modus
Trykk på Faner → SLÅ PÅ HEMMELIG MODUS på verktøylinjen nederst på skjermen. Hvis
du bruker denne funksjonen for første gang, må du angi om det skal brukes et passord for
hemmelig modus.
I hemmelig modus kan du ikke bruke enkelte funksjoner, for eksempel ta bilde av
skjermen.
I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten.
Endre sikkerhetsinnstillinger
Du kan endre passord og låsemetode.
Trykk på → Innstillinger → Personvern → Hemmelig modus-sikkerhet → Endre passord.
Deaktivere hemmelig modus
Trykk på Faner → SLÅ AV HEMMELIG MODUS på verktøylinjen nederst på skjermen.
61
Apper og funksjoner
E-post
Konfigurere e-postkontoer
Konfigurer en e-postkonto når du åpner E-post for første gang.
1
2
Åpne Samsung-mappen og start E-post-appen.
Angi e-postadressen og passord og trykk på LOGG PÅ.
Trykk MANUELT OPPSETT for å registrere en e-postkonto manuelt.
3
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på
→
→ Legg til konto.
Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk
på → → → Angi standardkonto.
Sende e-post
1
2
3
Trykk på
for å skrive en e-post.
Legg til mottakere, og skriv e-posten.
Trykk på SEND for å sende e-posten.
Lese e-post
Når E-post er åpen, vil enheten automatisk hente inn nye e-poster. Stryk nedover på skjermen for
å hente inn e-poster manuelt.
Trykk på en e-post på skjermen for å lese den.
Hvis e-postsynkronisering er deaktivert, kan du ikke hente inn nye e-poster. Hvis du vil
aktivere e-postsynkronisering, trykker du på → → kontonavnet ditt, og deretter
trykker du på Synkroniser konto-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
62
Apper og funksjoner
Kamera
Innledning
Ta bilder og ta opp videoer med ulike modi og innstillinger.
Etiske retningslinjer for bruk av kamera
• Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
• Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
• Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.
Starte kameraet
Bruk følgende metoder til å åpne kameraet:
• Start Kamera-appen.
• Trykk raskt to ganger på Hjem-tasten.
• Dra
utenfor sirkelen på låseskjermen.
• Noen metoder kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter Kamera-appen fra
låseskjermen eller når skjermen er slått av mens skjermlåsmetoden er angitt.
• Hvis bildene er uskarpe, må du rengjøre kameralinsen og prøve på nytt.
63
Apper og funksjoner
Grunnleggende fotografering
Ta bilder eller ta opp videoer
1
2
Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
Trykk på
for å ta et bilde eller på
hvis du vil ta opp en video.
Filtereffekter
Bildemodi
Bytt mellom
kameraet foran og
kameraet bak.
Miniatyrbilde med
forhåndsvisning
Gjeldende modus
Ta et bilde.
Ta opp en video.
Kamerainnstillinger
Endre
fotolysinnstillingen.
64
Apper og funksjoner
• Trykk på skjermen for å justere lysstyrken i bildene eller videoene. Når justeringslinjen
vises, drar du på justeringslinjen mot eller .
• For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på
.
• Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere.
Trykk på
hvis du vil bruke autofokusmodus.
• Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera
som brukes.
• Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
• Kontroller at linsen ikke er skadet eller skitten. Hvis ikke, kan det hende at enheten
ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
• Enhetens kamera har en vidvinkellinse. En mindre forvrengning kan forekomme i
vidvinkelbilder eller -videoer, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på
enheten.
Legge til en kameraknapp til
Legg til en kameraknapp til der du vil på skjermen for å gjøre det enklere å ta bilder.
Dra
til forhåndsvisningsskjermbildet.
Hvis du ikke har lagt til en annen kameraknapp, trykker du på på
forhåndsvisningsskjermbildet og deretter på Flytende kameraknapp-bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
65
Apper og funksjoner
Zoome ut og inn
Bruk forskjellige metoder for å zoome inn eller ut.
• Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome
ut.
• Kontroller zoomen med én finger. Dra
på zoomelinjen mot
eller
.
Zoomfunksjoner er bare tilgjengelig når kamera bak brukes.
Bruke fokus- og eksponeringsfunksjonene
Du kan låse fokuset eller eksponeringen på et valgt område for å hindre at kameraet automatisk
justeres basert på endringer i motivene eller lyskildene.
Trykk på og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og
eksponeringsinnstillingen vil bli låst. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i AUTOMATISK- og PRO-modus.
Bruke fotograferingsmodi
Hvis du vil endre fotograferingsmodus, drar du listen over fotograferingsmoduser mot venstre
eller høyre, eller sveiper mot venstre eller høyre på forhåndsvisningsskjermbildet.
Velg ønsket fotograferingsmodus.
Du kan redigere listen over fotograferingsmoduser. I forhåndsvisningsskjermbildet
trykker du på → Rediger kameramodi. Du kan også trykke på og holde listen over
fotograferingsmoduser på forhåndsvisningsskjermen.
Automodus
Automodus lar kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på AUTOMATISK.
66
Apper og funksjoner
Pro-modus
Ta bilder og videoer mens du justerer ulike fotograferingsinnstillinger, for eksempel
eksponeringsverdi og ISO-verdi, manuelt.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på PRO. Velg alternativer og tilpass
innstillingene, og trykk deretter på
for å ta et bilde eller på
for å spille inn en video.
Tilgjengelige alternativer
•
: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk
høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
•
: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for motiver som
står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for motiver i rask bevegelse eller dårlig
opplyste motiver. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.
•
: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Du kan angi fargetemperaturen.
Panoramamodus
Med panoramamodus kan du ta en serie med bilder og deretter sette dem sammen til ett bredt
eller høyt panoramabilde.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder i panoramamodus:
• Beveg kameraet langsomt i én retning.
• Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren. Hvis forhåndsvisningsbildet
er utenfor guiderammen, eller hvis du ikke beveger enheten, stopper enheten
automatisk å ta bilder.
• Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få
farger.
1
2
3
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på PANORAMABILDE.
Trykk på
, og beveg enheten sakte i én retning.
Trykk på
for å slutte å ta bilder.
67
Apper og funksjoner
Nattmodus
Ta et bilde ved svak belysning, uten å bruke blits.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på NATT.
HDR-modus
Ta bilder med rike farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på HDR.
Uten effekt
Med effekt
Kontinuerlig opptak-modus
Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på SERIEBILDER.
Trykk på og hold
for å ta flere bilder etter hverandre.
68
Apper og funksjoner
Sportsmodus
Ta klarere bilder av motiver i rask bevegelse, som en person som løper eller et kjæledyr i
bevegelse.
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på SPORT.
Du må legge til modusen i listen over fotograferingsmoduser før du kan bruke den. I
forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på → Rediger kameramodi → Kamera bak
og krysser av for Sport.
Selfiemodus
Ta selvportretter med kameraet foran. Du kan forhåndsvise ulike skjønnhetseffekter på skjermen.
1
På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på
kameraet foran for å ta et selvportrett.
2
3
4
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på SELFIE.
for å bytte til
Se inn i kameralinsen foran.
Trykk på
for å ta et bilde.
Du kan også vise håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en
nedtellingstidtaker. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.
Du kan bruke forskjellige fotograferingsalternativer for kameraet foran ved å trykke på
→ Opptaksmetoder og deretter trykke på bryterne for å aktivere dem.
Bruke selfie-fotolyset
Når du tar selvportretter med kameraet foran i dårlig belysning, kan berøringsskjermen fungere
som et fotolys.
Trykk flere ganger på på forhåndsvisningsskjermbildet til du kommer til . Berøringsskjermen
blinker når du tar et bilde.
69
Apper og funksjoner
Bruke skjønnhetseffekter
Du kan endre ulike deler av ansiktet, for eksempel hudtonen eller ansiktsformen, før du tar
selvportretter.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i SELFIE-modus.
1
2
Trykk på
på forhåndsvisningsskjermbildet.
Velg alternativene nedenfor for å bruke skjønnhetseffekter på ansiktet ditt på
forhåndsvisningsskjermbildet, og ta et bilde av deg selv.
• Hud: Få huden din til å se klarere og penere ut.
• Ansikt: Juster formen på ansiktet for å få det til å se slankere ut.
• Øyne: Få øynene dine til å se større ut.
Bred selfiemodus
Ta et bredt selvportrett hvor du får plass til flere mennesker uten at noen blir avskåret på kanten.
1
På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på
kameraet foran for å ta et selvportrett.
2
3
4
På listen over fotograferingsmoduser trykker du på BRED SELFIE.
for å bytte til
Se inn i kameralinsen foran.
Trykk på
for å ta et bilde.
Du kan også vise håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en
nedtellingstidtaker. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.
Du kan bruke forskjellige fotograferingsalternativer for kameraet foran ved å trykke på
→ Opptaksmetoder og deretter trykke på bryterne for å aktivere dem.
70
Apper og funksjoner
5
Vri enheten sakte mot venstre og så mot høyre (eller motsatt) for å ta et bredt selvportrett.
Enheten tar flere bilder når den hvite rammen kommer til hver ende av kamerasøkervinduet.
• Pass på at du holder den hvite rammen inne i kamerasøkervinduet.
• Motivene må være i ro når du tar brede selvportretter.
• Øverste og nederste del av bildet på forhåndsvisningsskjermbildet kan bli avskåret,
avhengig av fotograferingsforholdene.
Tilpasse innstillinger for kamera
Alternativer for nåværende fotograferingsmodus
Du kan bruke følgende alternativer på forhåndsvisningsskjermbildet.
De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera
som brukes.
•
: Slå full forhåndsvisningsskjerm på og av.
•
: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
Ikke bruk fotolyset i nærheten av øynene. Hvis du bruker fotolyset i nærheten av
øynene, kan det føre til midlertidig synstap eller øyeskade.
•
•
: Velg en filtereffekt som skal brukes når du tar bilder eller spiller inn video.
: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. Sentrert
bruker lyset i den midtre delen av bildet til å beregne eksponeringen for bildet.
Punkt
bruker lyset på et konsentrert område i midten av bildet til å beregne eksponeringen for
bildet.
Matrise utjevner hele scenen.
71
Apper og funksjoner
Kamerainnstillinger
Trykk på på forhåndsvisningsskjermbildet. Enkelte alternativer kan være utilgjengelige, alt
etter fotograferingsmodusen.
BAKRE KAMERA
• Bildestørrelse: Velg en oppløsning for bilder. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker
kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
• Videostørrelse: Velg en oppløsning for videoer. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker
kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
• Selvutløser: Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.
FREMRE KAMERA
• Bildestørrelse: Velg en oppløsning for bilder. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker
kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
• Videostørrelse: Velg en oppløsning for videoer. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker
kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
• Selvutløser: Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.
• Lagre bilder som forhåndsvist: Vend bildet så det blir et speilbilde av det opprinnelige
motivet når du tar bilder med kameraet foran.
• Opptaksmetoder: Velg fotograferingsalternativene du vil bruke.
72
Apper og funksjoner
FELLES
• Rediger kameramodi: Vis tilgjengelige fotograferingsmoduser, eller rediger listen over
fotograferingsmoduser.
• Rutenett: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av
motiver.
• Posisjonstagger: Legg ved en GPS-posisjonstagg til bildet.
• GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for
eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
• Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis
du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.
• Se gjennom bilder: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
• Hurtigstart: Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke raskt to ganger på Hjemtasten.
• Lagringssted: Velg minneplassering for lagring. Funksjonen vises bare når du setter inn et
minnekort.
• Flytende kameraknapp: Legg til en kameraknapp som du kan plassere hvor som helst på
skjermen.
• Trykk på volumtasten for å: Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukkeren eller
zoome inn eller ut.
• Nullstill innstillinger: Tilbakestill kamerainnstillingene.
• Kontakt oss: Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se Samsung Members for å få mer
informasjon.
73
Apper og funksjoner
Galleri
Innledning
Vis bilder og videoer som er lagret på enheten din. Du kan også administrere bilder og videoer
etter album eller opprette historier.
Vise bilder
1
2
Start Galleri-appen og trykk på BILDER.
Velg et bilde.
Få tilgang til flere alternativer.
Legg til bildet i favoritter.
Tegn på bildet.
Legg til en etikett.
Legg til filter eller effekt.
Del bildet med andre.
Endre bildet.
Slett bildet.
74
Apper og funksjoner
Du kan opprette en GIF-animasjon eller montasje av flere bilder. Trykk på → Opprett
GIF eller Oppr. montasje, og velg bilder.
Søke etter bilder
Start Galleri-appen og trykk på
dokumenter.
for å vise bilder etter kategori, for eksempel typer, steder eller
Hvis du vil søke etter bilder ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på søkefeltet.
Vise videoer
1
2
3
Start Galleri-appen og trykk på BILDER.
Velg en video som skal spilles av. Videofiler vises med
forhåndsvisning.
Trykk på
-ikonet i miniatyrbildet med
for å spille av videoen.
Gå til forrige video.
Trykk på og hold for å
spole bakover.
Få tilgang til flere
alternativer.
Ta opp nåværende
skjermbilde.
Gå til neste video.
Trykk på og hold for å
spole forover.
Spol for- eller
bakover ved å dra i
linjen.
Sett avspillingen på
pause og gjenoppta
avspillingen igjen.
Lås
avspillingsskjermen.
Endre skjermforhold.
Bytt til
sprettoppvideospiller
en.
Opprett en animert
GIF.
Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten
eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet.
Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet.
75
Apper og funksjoner
Vise detaljene om bilder og videoer
Du kan vise fildetaljer som personer, plassering og grunnleggende informasjon. Hvis det er
automatisk opprettet innhold, som en historie eller en GIF, vises også innholdet.
Dra oppover på skjermen mens du ser på et bilde eller på forhåndsvisningsskjermen for video.
Fildetaljer vises.
Du kan også vise relatert innhold ved å trykke på informasjonen på skjermen.
Rediger
informasjon.
Fildetaljer
Personinformasjon
Stedsinformasjon
Automatisk
opprettet innhold
Tagger
76
Apper og funksjoner
Vise album
Du kan vise bilder og videoer sortert etter mapper eller album. Animasjonene og montasjene du
har opprettet, blir også sortert i mappene dine på albumlisten.
Start Galleri-appen, trykk på ALBUM og velg et album.
Skjule album
Du kan skjule album.
Du kan ikke skjule album som er opprettet som standard, som Kamera- og
Skjermbilder-albumene.
1
2
3
Start Galleri-appen og trykk på ALBUM.
Trykk på → Skjul eller vis album.
Velg albumene som skal skjules, og trykk på BRUK.
Hvis du vil vise album igjen, trykker du på → Skjul eller vis album, fjerner merking for album
som skal vises, og deretter trykker du på BRUK.
Vise historier
Når du tar eller lagrer bilder og videoer, leser enheten dato- og plasseringstagger, sorterer
bildene og videoene og oppretter deretter historier. Du oppretter historier automatisk ved å ta
eller lagre flere bilder og videoer.
Start Galleri-appen, trykk på HISTORIER og velg en historie.
Opprette historier
Opprett historier med forskjellige temaer.
1
2
Start Galleri-appen og trykk på HISTORIER.
Trykk på → Opprett historie.
77
Apper og funksjoner
3
4
Merk av for bilder eller videoer du vil inkludere i historien, og trykk på UTFØRT.
Angi en tittel på historien, og trykk på OPPRETT.
For å legge til bilder eller videoer i en historie velger du en historie og trykker på LEGG TIL.
For å fjerne bilder eller videoer fra en historie velger du en historie, trykker på → Rediger,
merker av for bilder eller videoer du vil fjerne, og trykker deretter på → Fjern fra historie.
Slette historier
1
2
Start Galleri-appen og trykk på HISTORIER.
Trykk på og hold inne en historie du vil slette, og trykk på SLETT.
Synkronisere bilder og videoer med Samsung Cloud
Du kan synkronisere bilder og videoer som er lagret i Galleri med Samsung Cloud og få tilgang
til dem fra andre enheter. Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å bruke
Samsung Cloud. Se Samsung-konto for å få mer informasjon.
Start Galleri-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Samsung Cloud-bryteren
for å aktivere denne funksjonen. Bilder og videoer som tas med enheten blir automatisk lagret til
Samsung Cloud.
Slette bilder eller videoer
Slette et bilde eller en video
Velg et bilde eller en video og trykk deretter på
nederst på skjermen.
Slette flere bilder og videoer
1
2
3
Trykk på og hold inne et bilde eller en video som du vil slette, på galleriskjermbildet.
Merk bildene eller videoene som du vil slette.
Trykk på SLETT.
78
Apper og funksjoner
Flervindu
Innledning
Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen.
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
Delt skjermvisning
79
Apper og funksjoner
Delt skjermvisning
1
2
Trykk på Nylige-tasten for å åpne listen over nylig brukte apper.
Stryk opp- eller nedover og trykk på
på et nylig brukt appvindu.
Den valgte appen startes i det øverste vinduet.
3
Stryk opp- eller nedover i det nedre vinduet for å velge en annen app å starte.
Hvis du vil starte apper som ikke finnes i listen over nylig brukte apper, trykker du på
APPLISTE og velger en app.
80
Apper og funksjoner
Bruke flere alternativer
Trykk på linjen mellom appvinduene for å få tilgang til flere valg.
Legg til dette app-paret på
startskjermbildet.
Lukk appen.
Bytt plassering mellom
appvinduer.
Justere vindusstørrelsen
Dra linjen mellom appvinduene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.
81
Apper og funksjoner
Dele tekst eller bilder mellom vinduer
Dra og slipp tekst eller kopierte bilder fra ett vindu til et annet. Trykk på og hold et element i det
valgte vinduet, og dra det til en plassering i et annet vindu.
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
Minimere delt skjerm-visningen
Trykk på Hjem-knappen for å minimere den delte skjermvisningen. -ikonet vil vises på
statuslinjen. Appen i det nedre vinduet lukkes, og appen i det øvre vinduet forblir aktiv i den
minimerte delt skjerm-visningen.
Minimert delt skjermbilde
Hvis du vil lukke den minimerte delt skjerm-visningen, trykker du på
.
Maksimere et vindu
Trykk på et appvindu og dra linjen mellom appvinduene til den øverste eller nederste kanten på
skjermbildet.
82
Apper og funksjoner
Legge til app-par på startskjermbildet
Når du legger til app-par på startskjermbildet, kan du åpne to apper i delt skjermvisning med ett
trykk.
Trykk på linjen mellom appvinduene og deretter på
.
Gjeldende app-par legges til på startskjermbildet.
App-par
83
Apper og funksjoner
Samsung Pay
Innledning
Du kan registrere ofte brukte kort i Samsung Pay, en mobil betalingstjeneste, for å
utføre betalinger raskt og sikkert. Samsung Pay støtter sikker magnetoverføring og
nærfeltskommunikasjon (NFC), noe som tillater betaling via standard kredittkortlesere.
Du kan vise mer informasjon, for eksempel kort som støtter denne funksjonen, på
www.samsung.com/samsungpay.
• Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Du må logge på Samsung-kontoen din og registrere fingeravtrykket ditt for å kunne
bruke denne funksjonen. Se Samsung-konto og Fingeravtrykksgjenkjenning for mer
informasjon.
• Når du skal foreta betalinger med Samsung Pay, kan det hende at enheten må være
tilkoblet et Wi-Fi- eller mobilnett, avhengig av området.
• Prosedyrene for innledende oppsett og kortregistrering kan variere, avhengig av
område og tjenesteleverandør.
84
Apper og funksjoner
Konfigurere Samsung Pay
Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den på nytt etter å ha utført en
tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre det innledende
oppsettet.
1
2
3
4
5
Start Samsung Pay-appen.
Logg på Samsung-kontoen din.
Les og godta vilkårene og betingelsene.
Registrer fingeravtrykket ditt for å bruke det når du foretar betalinger.
Opprett en PIN-kode for å bruke den når du foretar betalinger.
Denne PIN-koden brukes til å verifisere flere handlinger i Samsung Pay, for eksempel
foreta betalinger og låse opp appen.
Registrere kort
Det er enkelt å registrere kort ved å ta bilde av dem med kameraet.
Du kan sjekke hvilke kort som støtter denne funksjonen, på Samsung Pay-nettstedet
(www.samsung.com/samsungpay).
Start Samsung Pay-appen, trykk på Legg til og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
kortregistreringen.
85
Apper og funksjoner
Foreta betalinger
1
Trykk på og hold et bilde av et kort nederst på skjermen, og dra det oppover.
Start eventuelt Samsung Pay-appen.
2
Stryk til venstre eller høyre i kortlisten, og velg et kort som skal brukes.
3
Legg fingeren på Hjem-tasten for å skanne fingeravtrykket ditt.
Du kan også taste inn PIN-koden for betaling som du registrerte da du konfigurerte
Samsung Pay.
86
Apper og funksjoner
4
Berør baksiden av enheten mot kortleseren.
Betalingen utføres når kortleseren gjenkjenner kortinformasjonen.
• Det kan hende at betalinger ikke kan behandles, avhengig av nettverkstilkoblingen.
• Bekreftelsesmetoden for betalinger kan variere avhengig av kortleserne.
Kansellere betalinger
Du kan kansellere betalinger ved å besøke stedet der du foretok dem.
Stryk til venstre eller høyre i kortlisten, og velg kortet du brukte. Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre kanselleringen av betalingen.
Samsung Members
Samsung Members tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av enhetsproblemer,
og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele informasjon med andre i
Galaxy-brukernes fellesskap eller se de siste Galaxy-nyhetene og -tipsene. Samsung Members
kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du bruker enheten din.
Flere alternativer
Send tilbakemelding.
• Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• For å sende inn tilbakemeldinger eller publisere kommentarene dine må du registrere
deg og logge på Samsung-kontoen din. Se Samsung-konto for å få mer informasjon.
87
Apper og funksjoner
Samsung Notes
Innledning
Opprett notater ved å skrive inn tekst fra tastaturet eller ved å skrive eller tegne på skjermen for
hånd. Du kan også sette inn bilder eller lydopptak i notatene dine.
Opprette notater
1
2
Start Samsung Notes-appen og trykk på ALLE →
.
Velg en inngangsmetode fra verktøylinjen på toppen av skjermen og skriv et notat.
→ Bilde for å sette inn et bilde ved å velge fra Galleri eller ved å ta et bilde.
Trykk på
Trykk på → Tale for å spille inn et lydopptak og sette det inn i notatet. Lydopptaket
starter øyeblikkelig.
Skriv inn tekst med tastaturet.
Sette inn bilder eller et lydopptak.
Skriv eller tegn med penner.
Mal med pensler.
3
Trykk på LAGRE når du er ferdig med å skrive notatet.
Slette notater
1
2
Start Samsung Notes-appen, trykk på ALLE eller SAMLINGER og velg en kategori.
Trykk på og hold inne et notat som skal slettes.
For å slette flere notater merker du av flere notater du vil slette.
3
Trykk på
.
88
Apper og funksjoner
Kalender
Innledning
Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og oppgaver i kalenderen.
Opprette hendelser
1
Start Kalender-appen og trykk på
eller dobbelttrykk på en dato.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter
på .
2
Legg inn hendelsesinformasjon.
Angi varighet.
Velg en etikett som skal vises med
hendelsen.
Angi en tittel.
Endre fargen for hendelsen.
Velg en kalender som hendelsen
skal lagres i.
Still inn en alarm.
Oppgi sted.
Legg ved et kart.
Legg til et notat.
Legg til flere detaljer.
3
Trykk på LAGRE for å lagre hendelsen.
89
Apper og funksjoner
Opprette oppgaver
1
2
3
Start Kalender-appen og trykk på VIS → Oppgaver.
Trykk på
og oppgi oppgaveinformasjonen.
Trykk på LAGRE for å lagre oppgaven.
Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine
1
Åpne Innstillinger-appen, trykk på Nettsky og kontoer → Kontoer, og velg en konto du vil
synkronisere med.
2
Trykk på Synkroniser konto og trykk deretter på Synkroniser Kalender-bryteren for å
aktivere denne funksjonen.
For Samsung-kontoen trykker du på → Synkr.innstillinger og trykker på Kalenderbryteren for å aktivere denne funksjonen.
Hvis du vil legge til kontoer som du vil synkronisere kalenderen med, starter du Kalenderappen og trykker på → Administrer kalendere → Legg til konto. Velg deretter en konto
å synkronisere med, og logg deg på. Når en konto er lagt til, vises det en blå sirkel ved
kontonavnet.
Samsung Health
Innledning
Samsung Health hjelper deg å administrere din fysiske tilstand og trening. Sett deg treningsmål,
se fremgangen din og hold oversikt over din fysiske tilstand og trening.
90
Apper og funksjoner
Bruke Samsung Health
Du kan se nøkkelinformasjonen fra Samsung Health-menyer og målere for å følge med på din
egen fysiske tilstand og trening. Du kan også sammenligne oppføringene dine over skrittantall
med andre Samsung Health-brukere, konkurrere med vennene dine og vise helsetips.
Åpne Samsung-mappen og start Samsung Health-appen. Når du kjører denne appen for første
gang, eller når du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge
instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige, avhengig av område.
Sammenligne antall skritt med
andre Samsung Health-brukere,
eller konkurrer med vennene dine.
Overvåk helsen og treningen din.
Vis helsetips.
Angi dine daglige mål og spor
fremgangen.
Vis og administrer målere.
Vis veiledningsmeldinger eller
varsler fra Samsung Health.
For å legge til elementer på Samsung Health-skjermbildet trykker du på → Administrer
elementer, og deretter velger du elementer.
• MÅL: Angi dine daglige treningsmål og se fremgangen.
• PROGRAMMER: Bruk egendefinerbare treningsprogrammer.
• GENERELLE MÅLERE: Følg med på aktivitetene dine, matinntaket og kroppsmål.
• TRENINGSMÅLERE: Legg til målere for forskjellige treningsmåter og overvåk aktivitetene
dine.
91
Apper og funksjoner
Mål
Du kan angi mål for vektstyring eller en mer balansert livsstil. Når du har angitt målene, kan du
holde oversikt over fremgangen eller vise veiledning på Samsung Health-skjermbildet.
Trykk på ANGI MÅL på Samsung Health-skjermbildet. Du kan også trykke på → Administrer
elementer og velge Vekthåndtering eller Balansert liv.
SAMMEN
Med Sammen kan du sette opp mål for skrittantall og konkurrere med vennene dine. Du kan
invitere venner for å gå sammen med dem, sette opp mål for skrittantall, delta i konkurranser og
vise rangeringen din på Skrittledertavle.
Trykk på SAMMEN på Samsung Health-skjermbildet.
Skritt
Enheten teller antallet skritt du har tatt, og måler hvor langt du har gått.
Trykk på skrittelleren på Samsung Health-skjermbildet.
Totalt antall skritt
Mål
• Det kan hende at du opplever en kort forsinkelse mens skrittelleren følger med på
skrittene dine og deretter viser antall skritt. Du kan også oppleve en kort forsinkelse
før sprettoppvinduet indikerer at målet ditt er nådd.
• Hvis du bruker skrittelleren mens du reiser med bil eller tog, kan vibrasjoner påvirke
skrittantallet ditt.
92
Apper og funksjoner
Ekstra informasjon
• Samsung Health er bare beregnet på å brukes til trenings- og helseformål, og er ikke
beregnet på å brukes til å diagnostisere sykdommer eller andre tilstander eller til å kurere,
lindre, behandle eller forhindre sykdommer.
• De tilgjengelige funksjonene og appene som kan legges til for Samsung Health, kan variere
fra land til land på grunn av ulike lokale lover og forskrifter. Du bør sjekke funksjoner og
apper som er tilgjengelige i ditt bestemte område, før bruk.
• Samsung Health-apper og deres tjenester kan endres eller avsluttes uten forvarsel.
• Formålet med datainnsamling er begrenset til levering av den tjenesten som du har bedt
om, inkludert tilleggsinformasjon for å forbedre din fysiske tilstand, synkronisere data,
dataanalyse og statistikk eller til utvikling og levering av bedre tjenester. (Men hvis du logger
på Samsung-kontoen din fra Samsung Health, kan det hende at dataene dine lagres på
serveren for sikkerhetskopieringsformål.) Personopplysninger kan lagres til formålene med
lagringen ikke lenger er aktuelle. Du kan slette de personlige opplysningene som er lagret av
Samsung Health, ved hjelp av alternativet Tilbakestill data på Innstillinger-menyen. Hvis du
vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter, må du
slette dem separat.
• Du kan dele og/eller synkronisere data med flere Samsung-tjenester eller kompatible
tredjepartstjenester som du velger, så vel som med noen av dine tilkoblede enheter. Tilgang
til Samsung Health-informasjon av slike tilleggstjenester eller tredjepartsenheter vil kun bli
tillatt med din uttrykkelige godkjennelse.
• Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk
eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med
andre.
• Hvis enheten er koblet til måleenheter, må du verifisere kommunikasjonsprotokollen for
å bekrefte riktig drift. Hvis du bruker en trådløs forbindelse, for eksempel Bluetooth, kan
enheten bli påvirket av elektroniske forstyrrelser fra andre enheter. Ikke bruk enheten i
nærheten av andre enheter som sender radiobølger.
• Les Vilkår og betingelser og Personvern for Samsung Health nøye før du bruker appen.
93
Apper og funksjoner
Lydopptaker
Bruk denne appen til å ta opp eller spille av talenotater.
1
2
Åpne Samsung-mappen og start Lydopptaker-appen.
Trykk på
for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen.
Trykk på
for å sette innspillingen på pause.
Under lydopptak kan du trykke på BOKMERKE for å sette inn et bokmerke.
Start innspilling.
3
4
Trykk på
for å avslutte innspillingen.
Angi et filnavn, og trykk på LAGRE.
94
Apper og funksjoner
Mine filer
Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten eller andre steder, for
eksempel på nettskytjenester.
Åpne Samsung-mappen og start Mine filer-appen.
Vis filer som er lagret i hver lagringsenhet.
For å frigjøre lagringsplass på enheten trykker du på → Få mer plass.
Trykk på
for å søke etter filer eller mapper.
Klokke
Innledning
Still inn alarmklokker, se hva klokka er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse
eller still inn en spesifikk varighet.
ALARM
Start Klokke-appen og trykk på ALARM.
Angi alarmer
Trykk på
i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre
alarmalternativer og trykk deretter på LAGRE.
Trykk på tidsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt.
For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på bryteren ved siden av alarmen i alarmlisten.
Stoppe alarmer
Trykk på AVVIS for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du
på UTSETT for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.
Slette alarmer
Trykk på og hold inne en alarm, merk av for alarmer du vil slette, og trykk deretter på SLETT.
95
Apper og funksjoner
VERDENSKLOKKE
Start Klokke-appen og trykk på VERDENSKLOKKE.
Opprette klokker
Trykk på
, angi et bynavn eller velg en by fra globusen, og trykk deretter på LEGG TIL.
Slette klokker
Trykk på og hold inne en klokke, merk av for klokker du vil slette, og trykk deretter på SLETT.
STOPPEKLOKKE
1
2
Start Klokke-appen og trykk på STOPPEKLOKKE.
Trykk på START for å starte tidtakingen.
Trykk på RUNDE for å registrere rundetider mens tidtakingen pågår.
3
Trykk på STOPP for å avslutte tidtakingen.
Trykk på FORTSETT for å starte tidtakingen på nytt.
Trykk på NULLSTILL for å slette rundetider.
96
Apper og funksjoner
NEDTELLING
1
2
Start Klokke-appen og trykk på NEDTELLING.
Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på START.
Trykk på varighetsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi varighet.
3
Trykk på AVVIS når nedtellingsalarmen begynner.
Kalkulator
Utfør enkle eller avanserte beregninger.
Start Kalkulator-appen.
Roter enheten til liggende visning for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis Autorotasjon
er deaktivert, trykker du på for å vise den vitenskapelige kalkulatoren.
Hvis du vil se utregningshistorikken, trykker du på HISTORIKK. Hvis du vil lukke panelet for
utregningshistorikk, trykker du på TASTATUR.
Du kan tømme historikken ved å trykke på HISTORIKK → TØM LOGG.
Hvis du vil bruke verktøyet for konvertering av målenheter, trykker du på
. Du kan
konvertere diverse verdier, for eksempel areal, lengde eller temperatur, til andre enheter.
97
Apper og funksjoner
Radio
Lytte til FM-radioen
Start Radio-appen.
Før du bruker denne appen, må du koble til et hodesett, som fungerer som radioantenne.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk når den startes for
første gang.
Trykk på
for å slå på FM-radioen. Velg ønsket radiostasjon fra listen.
Ta opp en sang fra FM-radioen.
Legg til den gjeldende
radiostasjonen i listen over
favoritter.
Få tilgang til flere alternativer.
Slå FM-radioen av eller på.
Angi radiostasjonfrekvensen
manuelt.
Søk etter en tilgjengelig
radiostasjon.
Finjuster frekvensen.
Vis listen over favorittstasjoner.
Vis listen over tilgjengelige
stasjoner.
Søk etter og lagre tilgjengelige
stasjoner automatisk.
Spille av gjennom høyttaleren
Du kan lytte til radioen gjennom høyttaleren i stedet for gjennom den tilkoblede øretelefonen.
Trykk på → Spill av via høyttaler.
98
Apper og funksjoner
Søke etter radiostasjoner
Start Radio-appen.
Trykk på STASJONER → SØK, og velg deretter et søkealternativ. FM-radioen søker etter og lagrer
tilgjengelige radiostasjoner automatisk.
Velg ønsket radiostasjon fra listen.
Game Launcher
Innledning
Med Game Launcher kan du samle spill du har lastet ned fra Play Butikk og Galaxy Apps på ett
sted, slik at de er enkelt tilgjengelig. Du kan sette enheten i spillmodus for å gjøre det enklere å
spille spill.
Vis spillinformasjonen din.
Få tilgang til flere alternativer.
Nedlastede apper.
Slå ikonet for spillverktøy på
eller av.
Endre ytelsesmodusen.
Åpne spill med eller uten lyd.
Vis flere spill og installer dem.
99
Apper og funksjoner
Bruke Game Launcher
1
Start Innstillinger-appen, trykk på Avanserte funksjoner → Spill og trykk deretter på Game
Launcher-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Game Launcher legges til på startskjermbildet eller appskjermbildet.
Når du deaktiverer funksjonen, fjernes Game Launcher fra startskjermbildet og
appskjermbildet.
2
3
Start Game Launcher-appen.
Trykk på et spill i listen over spill.
Dra skjermbildet oppover for å finne flere spill.
Spill som lastes ned fra Play Butikk og Galaxy Apps, vil automatisk bli vist på Game
Launcher-skjermen. Hvis du ikke kan se spillene dine, trykker du på → Legg til et spill.
Fjerne et spill fra Game Launcher
Trykk på og hold et spill, og trykk deretter på Fjern.
Endre ytelsesmodus
Du kan endre ytelsesmodus for spill.
Start Game Launcher-appen, trykk på
, og dra deretter justeringsbryteren dit du vil ha den.
• Fokus på strømspar.: Dette reduserer batteriforbruket, men det vil også redusere
systemytelsen.
• Balansert: Strømsparingsmodus eller modus for høy ytelse brukes ikke.
• Fokus på ytelse: Dette forbedrer systemytelsen, men vil øke batteriforbruket.
• Innstillinger for hvert spill: Endre innstillingene for hvert spill.
Batteristrømeffektiviteten kan variere fra spill til spill.
100
Apper og funksjoner
Bruke Game Tools
Du kan angi at Game Tools-ikonet skal vises som et flytende ikon på skjermbilder i spillene.
Start Innstillinger-appen, trykk på Avanserte funksjoner → Spill, og trykk på Spillverktøybryteren for å aktivere den.
Trykk på
når du spiller et spill, for å vise spillverktøyene.
Du kan flytte ikonet ved å trykke på og holde
og dra det til en ny plassering.
Hvis du vil skjule ikonet fra det gjeldende spillskjermbildet, trykker du på og holder
det til Skjul øverst på skjermen.
og drar
Hvis du vil vise ikonet på spillskjermbildet igjen, åpner du varselspanelet og trykker på Game
Tools-varsling.
Få tilgang til Game
Launcher-skjermen.
Få tilgang til innstillingene for
Game Tools.
Demp varsellyder og vis bare
varsler for innkommende anrop
og nødvarsler.
Lås nylig brukte-tasten.
Lås tilbaketasten.
Ta opp spilleøkten.
Lås berøringsskjermen mens
spillet spilles.
Ta bilder av skjermen.
Blokkere varslinger under spill
Trykk på , og trykk deretter på bryteren Null varsler i spill for å aktivere denne funksjonen.
Enheten demper varslingslyder og viser bare varsler for innkommende anrop og nødvarsler, så
du kan more deg med spillene dine uten å bli forstyrret. Hvis du mottar et innkommende anrop,
vises en liten varsling øverst på skjermen.
101
Apper og funksjoner
Dele innhold
Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på
hvordan du kan dele bilder.
Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.
1
2
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
, og velg en delingsmetode, for eksempel melding og e-post.
Når du har kommunikasjons- eller delehistorikk, vises personer du har kontaktet på
delingsalternativpanelet. Hvis du vil dele innhold direkte med dem via den tilsvarende
appen, velger du ikonet til en person. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan du starte
Innstillinger-appen, trykke på Avanserte funksjoner og deretter trykke på Direkte
deling-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Bruke tilleggsfunksjoner
• Koblingsdeling: Del store filer. Last opp filer til Samsung-lagringsserveren, og del dem med
andre via en lenke eller kode. Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne
bruke denne funksjonen.
• Del til enhet: Vis enhetens innhold på en stor skjerm ved å koble enheten til en Smart Viewaktivert TV eller skjerm.
Når bildet sendes til mottakernes enheter, vises et varsel på enhetene deres. Trykk på varselet for
å vise eller laste ned bildet.
102
Apper og funksjoner
Google-apper
Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en
Google-konto for å få tilgang til enkelte apper.
Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.
Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område
eller tjenesteleverandør.
Chrome
Søk etter informasjon og se på nettsider.
Gmail
Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.
Maps
Finn posisjonen din på kartet, søk på verdenskartet og se posisjonsinformasjon for ulike steder
nær deg.
Play Musikk
Oppdag, lytt til og del musikk på enheten. Du kan laste opp musikksamlinger som er lagret på
enheten din, til nettskyen og få tilgang til dem senere.
Play Filmer og TV
Kjøp eller lei videoer, slik som filmer og TV-programmer fra Play Butikk.
Disk
Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.
103
Apper og funksjoner
YouTube
Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.
Foto
Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.
Google
Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.
Duo
Foreta et enkelt videoanrop.
104
Innstillinger
Innledning
Tilpass enhetsinnstillingene. Du kan gjøre enheten mer personlig ved å konfigurere forskjellige
innstillingsalternativer.
Start Innstillinger-appen.
Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, trykker du på Søk eller
.
Tilkoblinger
Alternativer
Endre innstillinger for tilkoblinger, for eksempel Wi-Fi-funksjonen og Bluetooth.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller
andre nettverksenheter. Se Wi-Fi for å få mer informasjon.
• Bluetooth: Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre
Bluetooth-aktiverte enheter. Se Bluetooth for å få mer informasjon.
• Databruk: Hold oversikt over din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell
begrensning. Du kan angi at enheten skal deaktivere mobildatatilkoblingen automatisk når
mengden mobildata du har brukt, når den angitte grensen.
Du kan også aktivere datasparingsfunksjonen for å unngå at enkelte apper som kjører i
bakgrunnen sender eller mottar data. Se Datasparing hvis du vil ha mer informasjon.
105
Innstillinger
• Flymodus: Angi at alle trådløse funksjoner skal deaktiveres på enheten. Du kan bare bruke
tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.
Følg retningslinjene som er gitt av flyselskapet og instruksjonene til flypersonellet. I
tilfeller hvor det er tillatt å bruke enheten, må du alltid bruke den i flymodus.
• NFC og betaling: Angi at enheten tillater deg å lese NFC-tagger (nærfeltskommunikasjon)
som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å
utføre betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de
nødvendige appene. Se delen om NFC og betaling for mer informasjon.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Internettdeling: Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens
forbindelse til mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig.
Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se Internettdeling for mer informasjon.
• Mobilnett: Konfigurer innstillingene for ditt mobilnett.
• SIM-kortadministrator: Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass SIM-kortinnstillingene. Se
delen om SIM-kortadministrator for mer informasjon.
• Posisjon: Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
• Flere tilkoblingsinnstillinger: Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner. Se
delen om Flere tilkoblingsinnstillinger for mer informasjon.
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre
nettverksenheter.
Slå av Wi-Fi for å spare batteri når telefonen ikke er i bruk.
106
Innstillinger
Koble til et Wi-Fi-nettverk
1
Trykk på Tilkoblinger → Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for
å aktivere denne funksjonen.
2
Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon. Skriv inn passordet, og trykk på
KOBLE TIL.
• Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen
hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om passord først. For å hindre at enheten
kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke
på GLEM.
• Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte
enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruteren på nytt.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.
1
Trykk på Tilkoblinger → Wi-Fi på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for
å aktivere denne funksjonen.
2
Trykk på Wi-Fi Direct.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med står i listen, må du slå på Wi-Fi Directfunksjonen på den enheten.
3
Velg en enhet som du vil koble sammen med.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-forespørselen.
107
Innstillinger
Sende og motta data
Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende
handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.
1
2
3
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
→ Wi-Fi Direct, og velg deretter enheten du vil overføre bildet til.
Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten
prosedyren med godkjenningsforespørsel.
Avslutte enhetstilkoblingen
1
2
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → Wi-Fi.
Trykk på Wi-Fi Direct.
Enheten viser de tilkoblede enhetene i listen.
3
Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.
108
Innstillinger
Bluetooth
Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte
enheter.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfanging eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testede og godkjente av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering
av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetoothfunksjonen.
Koble sammen med andre Bluetooth-enheter
1
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på
bryteren for å aktivere denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.
2
Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, stiller du enheten i
Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.
Enheten din er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er
åpent.
3
Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetoothtilkoblingsforespørselen.
109
Innstillinger
Sende og motta data
Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter
eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan
du sender et bilde til en annen enhet.
1
2
Start Galleri-appen og velg et bilde.
Trykk på
→ Bluetooth, og velg deretter en enhet som bildet skal overføres til.
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på
enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.
Hvis enheten som du vil koble sammen med ikke finnes i listen, må du be om at enheten
aktiverer synlighetsvalget.
3
Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter
1
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
2
3
Trykk på
ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
Trykk på Avslutt sammenkobling.
110
Innstillinger
Datasparing
Reduser databruk ved å forhindre at enkelte apper som kjører i bakgrunnen sender eller mottar
data.
Trykk på Tilkoblinger → Databruk → Datasparing på Innstillinger-skjermbildet, og trykk
deretter på bryteren for å aktivere den.
Når datasparingsfunksjonen er aktivert, vises
-ikonet på statuslinjen.
Datasparingsfunksjon aktivert
For å velge hvilke apper som kan bruke data uten begrensning, trykker du Tillat app
mens Datasparing på og velger apper.
NFC og betaling
Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder
informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å utføre betalinger og kjøpe
billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.
Enheten har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade
NFC-antennen.
Lese informasjon fra NFC-tagger
Bruk NFC-funksjonen til å sende bilder eller kontakter til andre enheter og til å lese
produktinformasjon fra NFC-tagger.
1
Trykk på Tilkoblinger på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på NFC og betaling-bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
111
Innstillinger
2
Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg.
Informasjon fra taggen vises.
Kontroller at skjermen på enheten er slått på og låst opp. Hvis ikke vil ikke enheten lese
NFC-tagger eller motta data.
Foreta betalinger med NFC-funksjonen
Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for
mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer
informasjon om tjenesten.
1
Trykk på Tilkoblinger på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på NFC og betaling-bryteren
for å aktivere denne funksjonen.
2
La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.
Du kan angi standard betalingsapp ved å åpne Innstillinger-skjermbildet og trykke på
Tilkoblinger → NFC og betaling → Trykk og betal → BETALING og deretter velge en app.
Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige
betalingsapper.
112
Innstillinger
Sende data med NFC-funksjonen
Du kan tillate datautveksling når enhetens NFC-antenne berører NFC-antennen til en annen
enhet.
1
Trykk på Tilkoblinger → NFC og betaling på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på
bryteren for å aktivere denne funksjonen.
2
3
Trykk på Android Beam-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
4
Når Trykk for å overføre. vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å
overføre elementet.
Velg et element, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på
enheten din.
Hvis begge enhetene forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.
113
Innstillinger
Internettdeling
Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens forbindelse til
mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas
via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.
Trykk på Tilkoblinger → Internettdeling på Innstillinger-skjermbildet.
Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.
• Mobil trådløssone: Bruk den mobile trådløssonen for å dele enhetens tilkobling til
mobildata med datamaskiner eller andre enheter.
• Internettdeling via Bluetooth: Bruk Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens
tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
• USB-internettdeling: Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til
mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den
brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
Bruke den mobile trådløssonen
Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens mobildatatilkobling
med andre enheter.
1
Trykk på Tilkoblinger → Internettdeling → Mobil trådløssone på Innstillingerskjermbildet.
2
Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
-ikonet vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten i Wi-Fi-nettverkslisten.
Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på → Sett opp mobil
trådløssone og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord, og trykk på LAGRE.
3
Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre
enheten.
4
Bruk enhetens mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett på den tilkoblede enheten.
114
Innstillinger
SIM-kortadministrator
Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass SIM-kortinnstillingene. Du finner mer informasjon
under Bruke to SIM- eller USIM-kort.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → SIM-kortadministrator.
• Samtaler: Velg et SIM- eller USIM-kort til taleanrop.
• Tekstmeldinger: Velg et SIM- eller USIM-kort til meldinger.
• Mobildata: Velg et SIM- eller USIM-kort til datatjenester.
• Bekreft SIM-kort for anrop: Angi at sprettoppvinduet for valg av SIM- eller USIM-kort skal
vises på enheten når du returnerer et anrop eller ringer fra en melding. Sprettoppvinduet
vises bare hvis SIM- eller USIM-kortet som ble brukt for forrige anrop eller melding, er
forskjellig fra det foretrukne SIM- eller USIM-kortet.
• Dobbelt-SIM alltid på: Angi at enheten skal tillate innkommende anrop fra det andre SIMeller USIM-kortet under en samtale.
Når denne funksjonen er aktivert, kan det medføre ekstra kostnader for
viderekobling av anrop, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Flere tilkoblingsinnstillinger
Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner.
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger på Innstillinger-skjermbildet.
• Søk etter enheter i nærh.: Angi at enheten skal søke etter enheter i nærheten som den kan
kobles sammen med.
• Utskrift: Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan søke
etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se Utskrift for
å få mer informasjon.
• VPN: Konfigurer virtuelle nettverk (VPN-er) på enheten din for å koble til et skolenettverk
eller bedriftens private nettverk.
115
Innstillinger
Utskrift
Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan koble enheten til
en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skrive ut bilder eller dokumenter.
Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
Legge til skrivertillegg
Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble enheten til.
1
Trykk på Tilkoblinger → Flere tilkoblingsinnstillinger → Utskrift → Legg til tjeneste på
Innstillinger-skjermbildet.
2
3
4
Søk etter et skrivertillegg i Play Butikk.
Velg et skrivertillegg, og installer det.
Velg skrivertillegget og trykk på bryteren for å aktivere det.
Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din.
5
Velg en skriver som du vil legge til.
Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på → Legg til skriver.
Skrive ut innhold
Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på Skriv ut →
→ Alle skrivere, og velger deretter en skriver.
Utskriftsmetoder kan variere, avhengig av enhetstype.
116
Innstillinger
Lyd og vibrering
Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.
Trykk på Lyd og vibrering på Innstillinger-skjermbildet.
• Lydmodus: Angi om enheten skal bruke lyd-, vibrerings- eller stillemodus.
• Vibrer mens det ringer: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved
innkommende anrop.
• Bruk volumtaster for medier: Velg om medievolumnivået skal justeres når du trykker på
volumtasten.
• Volum: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
• Ringetone: Endre ringetonen for anropet.
• Vibreringsmønster: Velg et vibreringsmønster.
• Varselslyder: Endre varslingslyden.
• Ikke forstyrr: Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop, varsellyder og
medier, unntatt de unntakene du selv har definert.
• Berøringslyder: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på
berøringsskjermen.
• Skjermlåsingslyder: Angi at enheten skal avgi en lyd når du låser eller låser opp
berøringsskjermen.
• Ladelyd: Angi at enheten skal lage en lyd når den kobles til en lader.
• Toner for ringetastatur: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på knappene på
tastaturet.
• Tastaturlyd: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på en tast.
• Lydkvalitet og effekter: Konfigurer flere lydinnstillinger.
117
Innstillinger
Varsler
Endre varslingsinnstillingene for den enkelte app.
Trykk på Varsler på Innstillinger-skjermbildet.
Hvis du vil vise ikonmerker, trykker du på Appikonmerker-bryteren for å aktivere dette. Hvis du
vil endre merkestil, trykker du på Appikonmerker.
Med nummer
Uten nummer
Hvis du vil tilpasse varslingsinnstillingene for flere apper, trykker du på AVANSERT og velger en
app.
Skjerm
Alternativer
Du kan endre innstillingene for skjermen og startskjermbildet.
Trykk på Skjerm på Innstillinger-skjermbildet.
• Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke.
• Automatisk lysstyrke: Angi at enheten skal holde oversikt over lysstyrkejusteringene dine
og bruke dem automatisk under lignende lysforhold.
• Blått lys-filter: Aktiver blålysfilteret og endre filterinnstillingene. Se Blått lys-filter for mer
informasjon.
• Skrift og skjermzoom: Endre innstillingen for zoom på skjerm eller skriftstørrelse og -stil.
• Skjermmodus: Endre skjermmodusen for å justere skjermens farger og kontrast.
• Startskjerm: Endre størrelsen på rutenettet for å vise flere eller færre enheter på
startskjermbildet med mer.
• Enkel modus: Bytt til enkel modus for å vise større ikoner og brukere et enklere oppsett på
startskjermbildet.
118
Innstillinger
• Ikonrammer: Angi hvorvidt det skal vises skyggelagt bakgrunn for å gjøre ikonene
tydeligere.
• Statuslinje: Tilpass innstillingene for å vise varsler eller indikatorer på statuslinjen.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Blokker utilsiktede berøringer: Angi at enheten skal hindre skjermen i å registrere
berøringer når den er i mørke omgivelser, som en lomme eller en veske.
• Skjermsparer: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet
til en dokk. Se Skjermsparer for mer informasjon.
Blått lys-filter
Reduser belastingen på øynene ved å begrense blått lås som utstråles av skjermen.
Når du ser på HDR-videoer fra videotjenester med HDR-video, brukes ikke blålysfilteret.
1
Trykk på Skjerm → Blått lys-filter på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren
Slå på nå for å aktivere denne funksjonen.
2
3
Dra justeringslinjen for å justere filterets opasitet.
For å angi tidsplanen til å benytte blålysfilteret på skjermen trykker du på bryteren Slå på
som planlagt for å aktivere den og velge et alternativ.
• Solnedgang til soloppgang: Angi at enheten skal bruke blålysfilteret om natten og slå
det av om dagen, basert på posisjonen din.
• Tilpasset tidsplan: Angi et bestemt tidspunkt som blålysfilteret skal brukes.
119
Innstillinger
Skjermsparer
Du kan angi å vise bilder som en skjermsparer når skjermen slås av automatisk. Skjermspareren
vil vises når enheten lades eller er koblet til en dokkingstasjon.
1
Trykk på Skjerm → Skjermsparer på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på bryteren for å
aktivere den.
2
Velg et alternativ.
Hvis du velger Bilderamme, begynner en lysbildevisning med de valgte bildene. Hvis du
velger Bildebord, vises de valgte bildene som små kort som overlappes.
3
4
Trykk på
for å velge hvilke album bildene skal vises fra.
Når du er ferdig, trykker du på Tilbake-knappen.
For å forhåndsvise det valgte alternativet, trykker du på FORHÅNDSVISNING.
Når du trykker på skjermen mens skjermspareren vises, slår skjermen seg på.
Bakgrunner og temaer
Endre bakgrunnsinnstillinger for startskjermbildet og låseskjermen, eller bruk forskjellige temaer
på enheten.
Trykk på Bakgrunner og temaer på Innstillinger-skjermbildet.
• Bakgrunner: Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
• Tema: Endre enhetens tema.
• Ikoner: Endre ikonstilen.
120
Innstillinger
Avanserte funksjoner
Alternativer
Du kan aktivere avanserte funksjoner og endre innstillingene som kontrollerer dem.
Trykk på Avanserte funksjoner på Innstillinger-skjermbildet.
Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktet inndata for enkelte funksjoner
som bruker sensorer.
• Tilbehør: Endre tilbehørsinnstillingene.
• Spill: Aktiver Game Launcher. Se Game Launcher for å få mer informasjon.
• Énhåndsmodus: Aktiver modus for enhåndsstyring for lettere styring av enheten når du
bruker enheten med én hånd.
• Hurtigstart Kamera: Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke raskt to ganger på
Hjem-tasten.
• Flervindu: Velg en startmetode for Flervindu.
• Direkteanrop: Still inn enheten til å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten
nær øret mens du viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer.
• Smartvarsel: Angi at enheten skal varsle deg hvis du har ubesvarte anrop eller nye
meldinger når du plukker opp enheten.
Denne funksjonen virker kanskje ikke hvis skjermen er slått på eller hvis enheten
ikke ligger på en flat overflate.
• Enkel lyd av: Angi at enheten skal dempe innkommende anrop eller alarmer ved å vende
enhetens skjerm nedover.
• Stryk for å ringe/sende meld.: Angi at enheten skal ringe eller sende en melding når
du sveiper mot høyre eller venstre på en kontakt eller et telefonnummer i Telefon- eller
Kontakter-appen.
• Doble meldinger: Installer en andre app og bruk to separate kontoer for samme
meldingsapp. Se Doble meldinger hvis du vil ha mer informasjon.
• Send SOS-meldinger: Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke på
strømtasten tre ganger. Du kan også sende lydopptak sammen med meldingen til
mottakerne.
• Direkte deling: Angi at enheten skal vise personene du har kontaktet, på
delingsalternativpanelet for å tillate deg å dele innhold direkte.
121
Innstillinger
Doble meldinger
Installer en andre app og bruk to separate kontoer for samme meldingsapp.
1
Trykk på Avanserte funksjoner → Doble meldinger på Innstillinger-skjermbildet.
Støttede apper vises.
2
Trykk på bryteren til en app for å installere den andre appen.
Den andre appen blir installert. Ikonet til den andre appen vises med . Når du mottar
varsler fra den andre appen, vises varslene med for å skille dem fra varslene til den første
appen.
Andre app
• Dobbel meldingsapp-funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av appen.
• Noen av funksjonene for appen kan være begrenset for den andre appen.
Avinstallere den andre appen
1
2
Trykk på Avanserte funksjoner → Doble meldinger på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på bryteren til appen du vil deaktivere, og trykk på DEAKTIVER eller AVINSTALLER.
Alle dataene som er relatert til den andre appen blir slettet.
Hvis du avinstallerer den første appen blir også den andre appen slettet.
122
Innstillinger
Enhetsvedlikehold
Funksjonen for enhetsvedlikehold gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, minne
og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.
Batteri
Enhetssikkerhet
Lagring
Minne
123
Innstillinger
Bruke hurtigoptimaliseringsfunksjonen
Trykk på Enhetsvedlikehold → FIKS NÅ eller OPTIMALISER NÅ på Innstillinger-skjermbildet.
Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger:
• Frigjøre litt minne.
• Slette unødvendige filer og lukke apper som kjører i bakgrunnen.
• Administrere unormal batteribruk.
• Søke etter krasjede apper og skadelig programvare.
Batteri
Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med
lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Batteri på Innstillinger-skjermbildet.
• Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm.
Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og
driftsforholdene.
• Det kan hende at du ikke kan motta varslinger fra enkelte apper der
strømsparingsmodus brukes.
Strømsparingsmodus
• MID: Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.
• MAKSIMUM: I maksimal strømsparingsmodus senker enheten batteriforbruket ved å bruke
det mørke temaet og begrense tilgjengelige apper og funksjoner. Nettverkstilkoblinger
deaktiveres, unntatt mobilnettverket.
Kontrollere batteriet
Du kan spare batteristrøm ved å forhindre at apper som kjører i bakgrunnen bruker batteristrøm
når de ikke brukes. Marker apper fra applisten og trykk SPAR STRØM. Trykk også på →
Avanserte innstillinger og angi Appstrømovervåking.
124
Innstillinger
Lagring
Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Lagring på Innstillinger-skjermbildet.
• Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den
angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler
av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
• Du kan vise den tilgjengelige kapasiteten i det interne minnet i Spesifikasjon-delen for
enheten på Samsungs nettsted.
Administrere minnet
Hvis du vil slette restfiler, for eksempel en hurtigbuffer, trykker du på FJERN NÅ. Hvis du vil slette
filer eller avinstallere apper du ikke bruker lenger, velger du en kategori under BRUKERDATA.
Merk deretter av for elementene og trykk SLETT eller AVINSTALLER.
Minne
Trykk på Enhetsvedlikehold → Minne på Innstillinger-skjermbildet.
For å gjøre enheten raskere ved å hindre at apper kjører i bakgrunnen, merker du av for apper på
listen over apper, og trykker på FJERN NÅ.
Enhetssikkerhet
Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig
programvare.
Trykk på Enhetsvedlikehold → Enhetssikkerhet → SØK PÅ TELEFONEN på Innstillingerskjermbildet.
125
Innstillinger
Apper
Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres. Du kan vise appens bruksinformasjon,
endre varslings- eller tillatelsesinnstillinger, eller avinstallere eller deaktivere unødvendige apper.
Trykk på Apper på Innstillinger-skjermbildet.
Låseskjerm
Alternativer
Endre innstillinger for låseskjermen.
Trykk på Låseskjerm på Innstillinger-skjermbildet.
Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode
som er valgt.
• Skjermlåstype: Endre skjermlåsmetoden.
• Smart Lock: Konfigurer at enheten skal låse seg selv når klarerte lokasjoner eller enheter
oppdages. Se Smart Lock for å få mer informasjon.
• Innstillinger for sikker lås: Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.
• Klokkestil: Endre klokketypen og -fargen på låseskjermen.
• Roamingklokke: Angi at enheten skal vise dobbeltklokken når du roamer.
• FaceWidgets: Endre innstillinger for elementene som vises på låseskjermen.
• Kontaktinformasjon: Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.
• Varsler: Still inn om du vil vise varselsinnhold på låseskjermen eller ikke, og hvilke varsler
som skal vises.
• Appsnarveier: Velg apper for å vise snarveier for dem på den låste skjermen.
• Om Låseskjerm: Vis låseskjermversjonen for enheten.
126
Innstillinger
Smart Lock
Du kan konfigurere at enheten skal låse seg selv når klarerte lokasjoner eller enheter oppdages.
Hvis du for eksempel har angitt hjemmet ditt som en klarert lokasjon, vil enheten din oppdage
lokasjonen når du kommer hjem og låse seg opp automatisk.
• Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk etter at du har angitt en skjermlåsmetode.
• Hvis du ikke bruker enheten i løpet av fire timer eller når du slår på enheten, må du
låse opp skjermen med mønsteret, PIN-koden eller passordet som du har angitt.
1
2
3
Trykk på Låseskjerm → Smart Lock på Innstillinger-skjermbildet.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Velg et alternativ, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingen.
Biometri og sikkerhet
Alternativer
Endre innstillingene for å sikre enheten.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Biometri og sikkerhet.
• Fingeravtrykkskanner: Registrer fingeravtrykket ditt for å sikre enheten eller logge på
Samsung-kontoen din. Se Fingeravtrykksgjenkjenning for å få mer informasjon.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Skjermovergangseffekt: Still inn enheten slik at den viser en overgangseffekt når du låser
opp skjermen med de biometriske dataene dine.
• Google Play Protect: Angi at enheten skal søke etter skadelige apper og skadelig oppførsel,
advare om potensiell fare og fjerne dem.
• Finn min mobil: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Gå inn på Finn min
mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) for å spore og kontrollere den tapte eller
stjålne enheten.
Du kan også la Google-plasseringstjenesten gi mer nøyaktig informasjon om plasseringen til
enheten din.
127
Innstillinger
• Sikkerhetsoppdatering: Vis versjonen til enhetens sikkerhetssystem og søk etter
oppdateringer.
• Installer ukjente apper: Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
• Samsung Pass: Du kan enkelt og sikkert verifisere identiteten din via dine biometriske data.
Se Samsung Pass for nærmere informasjon.
• Sikker mappe: Opprett en sikker mappe for å beskytte privat innhold og apper fra andre. Se
Sikker mappe for å få mer informasjon.
• Overvåkning av apptillatelse: Konfigurer for å motta varsler når tillatelsene du velger
brukes av apper som du ikke bruker. Du kan administrere innstillingene til hver app og vise
historikken for tillatelsesbruk.
• Sikker oppstart: Beskytt enheten din ved å angi at den krever en skjermopplåsingskode når
du slår på enheten. Du må angi opplåsingskoden for å starte enheten og motta meldinger
og varsler.
• Krypter SD-kort: Still inn enheten til å kryptere filer på et minnekort.
Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen
aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne
innstillingen før du tilbakestiller enheten.
• Andre sikkerhetsinnstillinger: Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.
128
Innstillinger
Fingeravtrykksgjenkjenning
For at gjenkjenning av fingeravtrykk skal fungere, må fingeravtrykksinformasjonen registreres
og lagres på enheten. Når denne informasjonen er registrert, kan du stille inn enheten til å bruke
fingeravtrykk til følgende funksjoner:
• Samsung Pass (Samsung-kontobekreftelse og innlogging på nettet)
• Samsung Pay
• Skjermlås
• Sikker mappe
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Fingeravtrykksgjenkjenning bruker de unike egenskapene i hvert fingeravtrykk til å
forbedre sikkerheten på enheten din. Sannsynligheten for at fingeravtrykkssensoren
skal blande sammen to fingeravtrykk, er svært lav. Men i sjeldne tilfeller der separate
fingeravtrykk er svært like, kan sensoren gjenkjenne dem som identiske.
• Hvis du bruker fingeravtrykk som en metode for å låse skjermen, kan ikke
fingeravtrykket ditt brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke
enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN-kode eller et passord som
du anga da du registrerte fingeravtrykket. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PINkoden eller passordet ditt.
• Hvis fingeravtrykket ditt ikke gjenkjennes, kan du låse opp enheten med mønsteret,
PIN-koden eller passordet du angir når du registrerer fingeravtrykket, og registrerer
fingeravtrykket på nytt. Hvis du glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet, vil du
ikke kunne bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap
av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsingskoder.
129
Innstillinger
For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk
Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende
forhold som kan virke inn på funksjonen:
• Hjem-tasten har en sensor for gjenkjenning av fingeravtrykk. Sørg for at Hjem-tasten ikke blir
ripet eller skadet av metallgjenstander, som for eksempel mynter, nøkler eller smykker.
• Hvis området for fingeravtrykkgjenkjenning dekkes med beskyttelsesfilm, etiketter eller
annet tilbehør, kan graden av fingeravtrykkgjenkjenning reduseres. Hvis området for
fingeravtrykkgjenkjenning i begynnelsen er dekket av beskyttelsesfilm, fjerner du den før du
bruker sensoren for fingeravtrykkgjenkjenning.
• Sørg for at området for gjenkjenning av fingeravtrykk og fingrene dine er rene og tørre.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er endret av rynker eller arr.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
• Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner
fingeravtrykkene. Sørg for å dekke hele Hjem-tasten med fingeren.
• Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk på hånden som oftest
brukes til å utføre oppgaver på enheten.
• I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i enheten. Unngå å bruke denne
funksjonen i tørre miljøer. Før du bruker funksjonen, bør du lade ut statisk elektrisitet ved å
berøre et metallobjekt.
Registrere fingeravtrykk
1
2
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykkskanner.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Hvis du ikke har angitt en skjermlåsingsmetode, må du opprette en.
3
4
Plasser fingeren på Hjem-tasten.
Når enheten har oppdaget fingeren, løfter du den opp og plasserer den på Hjem-tasten én
gang til.
Gjenta denne handlingen til fingeravtrykket er registrert. Trykk på FERDIG når du er ferdig
med å registrere fingeravtrykk.
Når et sprettoppvindu for fingeravtrykk vises, trykker du på SLÅ PÅ for å bruke
fingeravtrykket til å låse opp skjermen.
130
Innstillinger
Slette fingeravtrykk
Du kan slette registrerte fingeravtrykk.
1
2
3
4
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykkskanner.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på REDIGER.
Merk fingeravtrykkene som skal slettes og trykk på FJERN.
Bruke Samsung Pass
Når du registrerer fingeravtrykkene dine i Samsung Pass, kan du bruke dem til å enkelt bekrefte
identiteten din eller logge inn på nettsteder. Se Samsung Pass for nærmere informasjon.
Bruke fingeravtrykk med Samsung Pay
Du kan bruke fingeravtrykk sammen med Samsung Pay for å utføre betalinger raskt og trygt. Se
Samsung Pay for å få mer informasjon.
Samsung Pay kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Låse opp skjermen med fingeravtrykk
Du kan låse opp skjermen med fingeravtrykket ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode
eller et passord.
1
2
3
4
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Biometri og sikkerhet → Fingeravtrykkskanner.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på Lås opp med fingeravtrykk for å aktivere denne funksjonen.
Legg fingeren på Hjem-tasten når låseskjermen vises for å skanne fingeravtrykket ditt.
131
Innstillinger
Samsung Pass
Med Samsung Pass kan du logge inn på Samsung-kontoen, nettsteder eller apper enklere og
tryggere via biometriske data i stedet for å måtte skrive inn pålogginginformasjonen din.
Registrer de biometriske dataene dine på Samsung Pass, og angi at du skal logge inn på støttede
nettsteder og apper med dataene via Samsung Pass.
• Enheten må være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
• Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen. Se
Samsung-konto for nærmere informasjon.
• Funksjonen for pålogging via nettsteder er bare tilgjengelig for nettsteder som du
åpner via Internett-appen. Enkelte nettsteder støtter kanskje ikke denne funksjonen.
Registrere Samsung Pass
Før du begynner å bruke Samsung Pass, må du registrere dine biometriske data i Samsung Pass.
1
2
3
4
5
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass.
Les instruksjonene på skjermen, og trykk på LOGG PÅ.
Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på LOGG PÅ.
Les og godta vilkårene og betingelsene, og trykk på NESTE.
Trykk på REGISTRER FINGERAVTR., og registrer fingeravtrykket ditt.
Se Fingeravtrykksgjenkjenning for å få mer informasjon.
6
Legg fingeren på Hjem-tasten. og skann fingeravtrykket ditt for å fullføre Samsung Passregistreringen.
132
Innstillinger
Verifisere passordet for Samsung-kontoen din
Du kan bruke Samsung Pass til å verifisere passordet for Samsung-kontoen din. Du kan bruke
biometriske data i stedet for å angi passordet, for eksempel når du kjøper innhold fra Galaxy
Apps.
1
2
3
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på → Innstillinger → Samsung account, og trykk deretter på Bruk med Samsung
Pass-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Bruk Samsung Pass til å logge på nettsteder
Du kan bruke Samsung Pass til å logge på nettsteder som støtter automatisk utfylling av ID og
passord, på en enkel måte.
1
2
Åpne et nettsted du vil logge deg på.
3
Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre innloggingsinformasjonen, merker du
av for Logg på med fingeravtrykk via Samsung Pass, og trykk på HUSK.
Skriv inn brukernavnet og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på
nettstedet.
Du kan nå bruke fingeravtrykket du registrerte på Samsung Pass til å logge deg på nettsiden.
Bruke Samsung Pass til å logge på apper
Du kan bruke Samsung Pass til å logge på apper som støtter automatisk utfylling av ID og
passord, på en enkel måte.
1
2
3
Åpne en app du vil logge deg på.
Skriv inn brukernavnet og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på appen.
Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre innloggingsinformasjonen, trykker du
på LAGRE.
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass når du skal logge deg på
appen.
133
Innstillinger
Administrere påloggingsinformasjon
Du kan vise listen over nettsteder og apper du har angitt til å bruke Samsung Pass, og
administrere påloggingsinformasjonen.
1
2
3
4
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Velg et nettsted eller en app fra listen.
Trykk på → Rediger, og endre brukernavn, passord og navnet på nettstedet eller appen.
Hvis du vil slette nettstedet eller appen, trykker du på → Slett.
Bruke Samsung Pass med nettsteder og apper
Når du bruker nettsteder eller apper som støtter Samsung Pass, kan du enkelt logge deg på med
Samsung Pass.
Du kan se listen over nettsteder og apper som støtter Samsung Pass, ved å åpne Innstillingerskjermbildet, trykke på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass, og deretter velge nettstedseller appfanen. Hvis ingen nettsteder eller apper støtter Samsung Pass, vises ikke nettsted- eller
app-fanen.
• Tilgjengelige nettsteder og apper kan variere avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap eller uleiligheter som forårsakes av at du logger deg
på nettsteder eller apper via Samsung Pass.
Slette Samsung Pass-dataene
Du kan slette dine biometriske data, påloggingsinformasjon til nettstedet og app-dataene som
er registrert i Samsung Pass med Slett data. Ditt samtykke i vilkårene og betingelsene vil fortsatt
gjelde, og Samsung-kontoen vil fortsatt være aktiv.
1
2
3
4
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Biometri og sikkerhet → Samsung Pass.
Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Trykk på → Innstillinger → Slett data.
Angi Samsung-passordet ditt og trykk på BEKREFT.
Samsung Pass-dataene dine slettes.
134
Innstillinger
Sikker mappe
Sikker mappe beskytter privat innhold og apper, som bilder og kontakter, slik at ingen andre får
tilgang til det. Hold privat innhold og apper sikkert selv når enheten er låst opp.
Sikker mappe er et separat, sikret lagringsområde. Dataene i Sikker mappe kan ikke
overføres til andre enheter via delemetoder som ikke støttes, for eksempel USB eller
Wi-Fi Direct. Forsøk på å tilpasse operativsystemet eller endre programvaren vil føre til at
Sikker mappe automatisk låses og blir utilgjengelig. Før du lagrer data i Sikker mappe må
du sørge for å sikkerhetskopiere dataene et annet sikkert sted.
135
Innstillinger
Konfigurere Sikker mappe
1
Start Sikker mappe-appen.
Eventuelt kan du starte Innstillinger-appen og trykke på Biometri og sikkerhet → Sikker
mappe.
2
3
4
Trykk på START.
Trykk på LOGG PÅ for å logge på Samsung-kontoen din.
Velg en låsemetode du vil bruke for Sikker mappe, og følg instruksjonene på skjermen for å
fullføre oppsettet.
Hvis du vil endre navnet eller ikonfargen for Sikker mappe, trykker du på → Tilpass ikon.
• Når du åpner Sikker mappe-appen, må du låse opp appen ved hjelp av den
forhåndsinnstilte låsemetoden.
• Hvis du glemmer opplåsingskoden for Sikker mappe, kan du tilbakestille det med
Samsung-kontoen din. Trykk på knappen tilbakestill på bunnen av den låste skjermen
og angi passordet til Samsung-kontoen din.
Stille inn automatisk lås for Sikker mappe
Angi at enheten automatisk skal låse Sikker mappe når den ikke er i bruk.
1
2
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Velg et låsealternativ.
Du låser Sikker mappe manuelt ved å trykke på Lås.
136
Innstillinger
Flytte innhold til Sikker mappe
Flytt innhold, som bilder og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på
flytting av et bilde fra standard lagringsplass til Sikker mappe.
1
2
3
Åpne Sikker mappe-appen og trykk på Legg til filer.
Trykk på Bilder, merk av bilder du vil flytte, og trykk deretter på UTFØRT.
Trykk på FLYTT.
De valgte elementene blir slettet fra den opprinnelige mappen og flyttet til Sikker mappe.
Trykk på KOPIER for å kopiere elementer.
Metoden som brukes til å flytte innhold, kan variere, avhengig av innholdstypen.
Flytte innhold fra Sikker mappe
Du kan flytte innhold fra Sikker mappe til tilsvarende app i standard lagringsplass. Følgende
handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra Sikker mappe til standard lagringsplass.
1
2
Åpne Sikker mappe-appen og trykk på Galleri.
Velg et bilde og trykk på → Flytt ut av Sikker mappe.
De valgte elementene flyttes til Galleri på standard lagringsplass.
137
Innstillinger
Legge til apper
Legg til en app for bruk i Sikker mappe.
1
2
Start Sikker mappe-appen og trykk på Legg til apper.
Merk av for en eller flere av appene som er installert på enheten, og trykk på LEGG TIL.
Hvis du vil installere apper fra Play Butikk eller Galaxy Apps, trykker du på LAST NED FRA
PLAY BUTIKK eller LAST NED FRA GALAXY APPS.
Fjerne apper fra Sikker mappe
Trykk på Rediger apper, merk av for apper, og trykk deretter på Deaktiver eller Avinstaller.
Legge til kontoer
Legg til Samsung- og Google-kontoene dine, eller andre kontoer, som du vil synkronisere med
appene i Sikker mappe.
1
2
3
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Kontoer → Legg til konto.
Velg en kontotjeneste.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule Sikker mappe-snarveien fra appskjermbildet.
Åpne Sikker mappe-appen, trykk på → Innstillinger og trykk deretter på Vis Sikker mappebryteren for å deaktivere denne funksjonen.
Alternativt drar du statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Deretter sveiper du nedover på
varselspanelet, og trykker på Sikker mappe for å deaktivere funksjonen.
138
Innstillinger
Sikkerhetskopiere og gjenopprette Sikker mappe
Sikkerhetskopier innhold og apper i Sikker mappe til Samsung Cloud ved å bruke Samsungkontoen, og gjenopprett dem senere.
Sikkerhetskopiere data
1
2
3
4
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Trykk på Legg til konto og registrer og logg på Samsung-kontoen din.
Trykk på Sikkerhetskopier Sikker mappe-data.
Merk av for elementene du vil sikkerhetskopiere, og trykk på SIKKERHETSKOPIER NÅ.
Data sikkerhetskopieres til Samsung Cloud.
Gjenopprette data
1
2
3
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Trykk på Gjenopprett.
Velg en enhet og datatypene du vil gjenopprette, og trykk på GJENOPPRETT NÅ.
Sikkerhetskopierte data gjenopprettes på enheten din.
Avinstallere Sikker mappe
Du kan avinstallere Sikker mappe, inkludert innholdet og appene i den.
Start Sikker mappe-appen og trykk på → Innstillinger → Flere innstillinger → Avinstaller.
Hvis du vil sikkerhetskopiere innhold før du avinstallerer Sikker mappe, merker du av for
Flytt mediefiler ut av Sikker mappe og trykker på AVINSTALLER. Du får tilgang til data
sikkerhetskopiert fra Sikker mappe ved å åpne Samsung-mappen, starte Mine filer-appen og
trykke på Intern lagring → Secure Folder.
Notater som er lagret i Samsung Notes sikkerhetskopieres ikke.
139
Innstillinger
Nettsky og kontoer
Alternativer
Synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett enhetsdata med Samsung Cloud. Du kan også
registrere og administrere kontoer, slik som Samsung-kontoen eller Google-kontoen din, eller
overføre data til eller fra andre enheter med Smart Switch.
Trykk på Nettsky og kontoer på Innstillinger-skjermbildet.
Sikkerhetskopier data til en sikker plassering, for eksempel Samsung Cloud eller en
datamaskin, ved jevne mellomrom, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir
skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
• Samsung Cloud: Du kan administrere innholdet du vil lagre sikkert i Samsung Cloud. Sjekk
bruksstatus for Samsung Cloud-lagring og synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett
dataene dine. Se Samsung Cloud for å få mer informasjon.
• Kontoer: Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil
synkronisere med.
• Sikkerh.kop. og gjenoppr.: Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger
sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger og få tilgang til dem
senere. Du må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller
gjenopprette data. Se Sikkerh.kop. og gjenoppr. for mer informasjon.
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra den gamle enheten. Se Smart Switch
for mer informasjon.
140
Innstillinger
Sikkerh.kop. og gjenoppr.
Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan
sikkerhetskopiere sensitive opplysninger og få tilgang til dem senere. Du må logge på Googleeller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data.
Bruke en Samsung-konto
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Nettsky og kontoer → Sikkerh.kop. og gjenoppr.
→ Sikkerhetskopier data for Samsung-kontoen, merker av elementene du ønsker å
sikkerhetskopiere, og deretter trykker du på SIKKERHETSKOPIER.
Data sikkerhetskopieres til Samsung Cloud. Se Samsung Cloud for å få mer informasjon.
Hvis du vil gjenopprette data fra Samsung Cloud ved å bruke en Samsung-konto, trykker du på
Gjenopprett data. Velg en enhet og datatypene du vil gjenopprette, og trykk på GJENOPPRETT.
De valgte dataene gjenopprettes på enheten din.
Bruke en Google-konto
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Nettsky og kontoer → Sikkerh.kop. og gjenoppr.,
og deretter trykker du på Sikkerhetskopier mine data-bryteren for Google-kontoen for å
aktivere denne funksjonen. Trykk på Sikkerhetskopieringskonto, og velg en konto som
sikkerhetskopieringskonto.
Hvis du vil gjenopprette data ved å bruke en Google-konto, trykker du på Automatisk
gjenoppretting-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Når du installerer appene på nytt, blir
sikkerhetskopierte innstillinger og data gjenopprettet.
Google
Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.
Trykk på Google på Innstillinger-skjermbildet.
141
Innstillinger
Tilgjengelighet
Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til enheten.
Trykk på Tilgjengelighet på Innstillinger-skjermbildet.
• Syn: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for synshemmede brukere.
• Hørsel: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for hørselshemmede brukere.
• Smidighet og samhandling: Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for
brukere med nedsatt bevegelighet i fingrene.
• Tekst-til-tale: Du kan endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når
taletilbakemelding er aktivert, for eksempel språk, hastighet med mer.
• Retningslås: Endre innstillingene for retningskombinasjon for å låse opp skjermen.
• Direkte tilgang: Angi at enheten skal starte utvalgte tilgjengelighetsmenyer når du trykker
på av/på-knappen og volum opp-knappen samtidig, eller når du trykker raskt på Hjemtasten tre ganger.
• Tilgjengelighetssnarvei: Angi at enheten skal aktivere TalkBack eller svitsjtilgang når du
trykker og holder på volum opp- og volum ned-knappen samtidig i mer enn 3 sekunder.
• Varselspåminnelse: Du kan bruke denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke
har sjekket etter en viss tid.
• Besvare og avslutte anrop: Du kan endre metoden for å besvare anrop eller avslutte
samtaler.
• Ettrykksmodus: Angi at enheten skal kontrollere innkommende anrop eller varsler ved å
trykke på knappen i stedet for å dra den.
• TJENESTER: Vis tilgjengelighetstjenester som er installerte på enheten.
142
Innstillinger
Generell styring
Tilpass enhetens systeminnstillinger eller nullstill enheten.
Trykk på Generell styring på Innstillinger-skjermbildet.
• Språk og inndata: Velg enhetsspråk og endre innstillinger, for eksempel for tastatur og
taleinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket. Se delen om å
Legge til språk på enheten for mer informasjon.
• Dato og tid: Få tilgang til og endre innstillingene for å styre hvordan enheten viser
klokkeslett og dato.
Hvis batteriet lades fullstendig ut, blir både klokkeslett og dato tilbakestilt.
• Kontakt oss: Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se Samsung Members for å få mer
informasjon.
• Rapporter diagn.info. til Samsung: Angi at enheten automatisk skal sende enhetens
diagnostikk- og bruksinformasjon til Samsung.
• Markedsføringsinformasjon: Angi om du vil motta markedsføringsinformasjon fra
Samsung, som spesialtilbud, medlemskapsfordeler og nyhetsbrev.
• Nullstill: Nullstill enhetens innstillinger eller tilbakestill til fabrikkinnstilte data. Du kan
nullstille alle innstillingene dine og nettverksinnstillingene. Du kan også angi at enheten skal
startes på nytt på et angitt tidspunkt for enhetsoptimalisering.
Legge til språk på enheten
Du kan legge til språk som skal brukes på enheten.
1
Trykk på Generell styring → Språk og inndata → Språk → Legg til språk på Innstillingerskjermbildet.
Hvis du vil vise alle språkene som kan legges til, trykker du på → Alle språk.
2
Velg et språk som du vil legge til.
143
Innstillinger
3
Du angir det valgte språket som standardspråk ved å trykke på ANGI SOM STAND. Du
beholder nåværende språkinnstilling ved å trykke på BEHOLD GJELD.
Det valgte språket legges til i språklisten. Hvis du har endret det valgte språket, blir det
valgte språket lagt til øverst på listen.
For å endre standardspråket fra språklisten drar du ved siden av språket og flytter det øverst
på listen. Trykk deretter på UTFØRT. Hvis appen ikke støtter standardspråket, brukes det neste
støttede språket i listen.
Programvareoppdatering
Oppdater programvaren på enheten via FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Du kan også
planlegge programvareoppdateringer.
Trykk Programvareoppdatering på Innstillinger-skjermbildet.
Hvis nødprogramvareoppdateringer er utgitt for enhetens sikkerhet og for å blokkere
nye typer sikkerhetstrusler, installeres de automatisk uten ditt samtykke.
• Last ned oppdateringer manuelt: Se etter og installer oppdateringer manuelt.
• Last ned oppdateringer automatisk: Innstill enheten til å laste ned oppdateringer
automatisk når du er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.
• Planlagte programvareoppdat.: Angi at enheten skal installere oppdateringer på et
bestemt tidspunkt.
• Siste oppdateringsinformasjon: Vis informasjon om den siste programvareoppdateringen.
Informasjon om sikkerhetsoppdateringer
Sikkerhetsoppdateringer utgis for å øke sikkerheten på enheten og beskytte
personlige opplysninger. Gå til security.samsungmobile.com for å få en oversikt over
sikkerhetsoppdateringer for modellen din.
Nettstedet støtter bare noen språk.
144
Innstillinger
Brukerhåndbok
Vis hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer
viktige innstillinger.
Trykk på Brukerhåndbok på Innstillinger-skjermbildet.
Om telefonen
Få tilgang til enhetsinformasjonen.
Trykk på Om telefonen på Innstillinger-skjermbildet.
Endre enhetens navn ved å trykke på REDIGER.
• Status: Vis forskjellig enhetsinformasjon, som SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
• Juridisk informasjon: Vis juridisk informasjon knyttet til enheten, som sikkerhetsinformasjon
og åpen kilde-lisens.
• Programvareinformasjon: Vis enhetens programvareinformasjon, som
operativsystemversjon og fastvareversjon.
• Batteriinformasjon: Vis enhetens batteristatus og -informasjon.
145
Tillegg
Feilsøking
Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at
enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.
Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å
angi én av følgende koder:
• Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for
enheten.
• PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må
du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne
funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
• PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av
PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
• PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden
som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer
informasjon.
Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister tilkoblingen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du
forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
• Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør
for å få mer informasjon.
Enheten din slår seg ikke på
Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på
enheten.
146
Tillegg
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen,
eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det
hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
Enheten din fryser eller får en uopprettelig feil
Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Starte enheten på nytt
Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå av og på
enheten igjen.
Tvungen omstart
Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og
volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
Nullstilling av enheten
Hvis metodene over ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.
Start Innstillinger-appen og trykk på Generell styring → Nullstill → Nullstill til fabrikkdata →
NULLSTILL → SLETT ALT. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å
ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.
147
Tillegg
Anrop kobles ikke til
• Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
• Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.
Andre hører ikke at du snakker under en samtale
• Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
• Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
• Hvis du bruker en øretelefon, må du kontrollere at den er riktig tilkoblet.
Det er ekko under en samtale
Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.
Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller
lydkvaliteten er dårlig
• Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at
du mister tilkoblingen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer
grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område
og forsøk på nytt.
• Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres
grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.
Batteriikonet er tomt
Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.
148
Tillegg
Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)
• Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
• Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.
Batteriet tømmes raskere enn da enheten ble kjøpt
• Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan
nytteladningen reduseres.
• Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller apper, slik som GPS, spill eller
Internett.
• Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.
Feilmeldinger vises når kameraet startes
Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen.
Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:
• Lad opp batteriet.
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt
disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen
• Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de
fotograferingsteknikkene som du bruker.
• Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i
bildene eller de kan være ute av fokus.
149
Tillegg
Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler
Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på
enheten, kan du prøve følgende:
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Kontroller at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er
DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
• Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for
eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke
filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
• Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og
videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
• Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør
eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på
Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.
Bluetooth fungerer ikke riktig
Hvis en annen Bluetooth-enhet ikke blir funnet eller det er tilkoblingsproblemer eller ytelsessvikt,
kan du prøve følgende:
• Kontroller at enheten du vil koble til, er klar til å bli søkt etter eller koblet til.
• Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetoothrekkevidde (10 m).
• Start Innstillinger-appen på enheten, trykk på Tilkoblinger og trykk på Bluetooth-bryteren
for å aktivere den på nytt.
• Start Innstillinger-appen på enheten, trykk på Generell styring → Nullstill →
Nullstill nettverksinnstillinger → NULLSTILL INNSTILLINGER for å tilbakestille
nettverksinnstillinger. Du kan miste registrert informasjon når du utfører tilbakestillingen.
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
150
Tillegg
Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en
datamaskin
• Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
• Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
• Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller
høyere installert på datamaskinen.
Enheten din finner ikke din nåværende posisjon
GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den
bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din nåværende posisjon i disse situasjonene.
Data som er lagret på enheten er gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne
gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av
data som er lagret på enheten.
Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
Det er ikke nok plass i enhetens lagringsplass
Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med enhetsvedlikehold, eller slett ubrukte apper eller
filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.
Apper-knappen vises ikke på startskjermbildet
Du kan åpne appskjermbildet uten å bruke Apper-knappen ved å stryke oppover eller nedover
på startskjermbildet. Hvis du vil vise Apper-knappen nederst på startskjermbildet, starter du
Innstillinger-appen og trykker på Skjerm → Startskjerm → Apper-knapp → Vis Apper-knapp
→ AKTIVER.
151
Tillegg
Justeringslinjen for skjermens lysstyrke vises ikke på varselpanelet
Åpne varselpanelet ved å dra statuslinjen nedover. Deretter drar du varselpanelet nedover. Trykk
på
ved siden av linjen for justering av lysstyrke og trykk på Vis kontroll øverst-bryteren for å
aktivere funksjonen.
Samsung Cloud virker ikke
• Kontroller at du er riktig koblet til et nettverk.
• Du kan ikke bruke Samsung Cloud under en Samsung-nettskykontroll. Prøv på nytt senere.
Ta ut batteriet
• Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om
hvordan batteriet tas ut, kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på
riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller
gjøre enheten utrygg.
• Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller
utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes
Samsungs uaktsomhet.
152
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.
Opphavsrett
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra
Samsung Electronics.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er
registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising