Samsung | SM-J330F/DS | User manual | Samsung Galaxy J3 (2017) Brugermanual

Samsung Galaxy J3 (2017) Brugermanual
SM-J330F/DS
SM-J330FN
Brugervejledning
Danish. 08/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
Grundlæggende brug
Apps og funktioner
4
6
49
51
56
60
62
64
65
77
82
87
88
89
90
94
95
95
97
98
99
102
103
9
12
14
21
25
26
28
30
35
44
46
Læs dette først
Situationer med overophedning af
enheden og tilhørende løsninger
Enhedens udseende og funktioner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Hukommelseskort (microSD-kort)
Tænde og slukke for enheden
Indledende konfiguration
Samsung account
Overføre data fra din forrige enhed
Forstå skærmen
Informationspanel
Angive tekst
2
Installere eller afinstallere apps
Telefon
Kontakter
Beskeder
Internet
E-mail
Kamera
Galleri
Multi-vindue
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Samsung Health
Diktafon
Mine filer
Ur
Lommereg.
Radio
Game Launcher
Deling af indhold
Google-apps
Indhold
Indstillinger
Appendiks
105 Introduktion
105 Forbindelse
106 Wi-Fi
109 Bluetooth
111 Datasparer
111 NFC og betaling (modeller, der har
NFC aktiveret)
114 Mobilt hotspot og internetdel.
115 Administration af SIM-kort
(modeller med to SIM-kort)
115 Flere forbindelsesindstillinger
117 Lyde og vibration
118 Meddelelser
118 Skærm
119 Pauseskærm
119 Baggrunde og temaer
120 Avancerede funktioner
121 Dual Messenger
122 Enhedsvedligeholdelse
125 Apps
125 Låseskærm
126 Smartlås
126 Sikkerhed
127 Sikker mappe
132 Sky og konti
133 Sikkerhedskop. og gendan
133 Google
134 Tilgængelighed
135 Generel administration
136 Softwareopdatering
137 Brugervejledning
137 Om telefonen
138 Fejlsøgning
144 Fjerne batteriet
3
Grundlæggende brug
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload
og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit
dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicesteder. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
4
Grundlæggende brug
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
• Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den
amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er
godkendt af FCC, kan du få vist FCC's id på enheden. For at se FCC-id’et skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Om telefonen → Status.
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger
5
Grundlæggende brug
Situationer med overophedning af enheden og
tilhørende løsninger
Hvis enheden bliver varm, når batteriet oplades
Enheden og opladeren kan blive varme under opladning. Under trådløs opladning eller
hurtigopladning kan enheden føles varm ved berøring. Dette påvirker ikke enhedens levetid
eller ydelse og er inden for enhedens normale driftsområde. Hvis batteriet bliver for varmt, kan
opladeren muligvis stoppe opladning.
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Kobl opladeren fra enheden, og luk eventuelle kørende apps. Vent, indtil enheden er
afkølet, og begynd derefter at oplade enheden igen.
• Hvis den nederste del af enheden overopheder, kan det skyldes, at det tilsluttede USBkabel er beskadiget. Udskift det beskadigede USB-kabel med et nyt kabel godkendt af
Samsung.
• Når du bruger en trådløs oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som
f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og den
trådløse oplader.
Funktionen til trådløs opladning eller hurtigopladning er kun tilgængelig på
understøttede modeller.
Hvis enheden bliver varm under brug
Når du bruger funktioner eller apps, der kræver mere effekt, eller hvis du bruger dem i længere
tid, kan enheden midlertidigt blive varm som følge af øget batteriforbrug. Luk kørende apps, og
undlad at anvende enheden i et stykke tid.
Følgende er eksempler på situationer, hvor enheden kan overophede. Afhængigt af de
funktioner og de apps du bruger, gælder disse eksempler muligvis ikke for din model.
• Under den indledende konfiguration efter købet eller ved gendannelse af data
• Ved download af store filer
6
Grundlæggende brug
• Ved brug af apps, der kræver mere effekt, eller ved brug af apps i længere tid
– – Ved spil af spil i høj kvalitet i længere tid
– – Ved optagelse af videoer i længere tid
– – Ved streaming af videoer i forbindelse med brug af indstillingen for maksimal lysstyrke
– – Når du opretter forbindelse til et tv
• Ved multitasking (eller ved aktivering af mange apps i baggrunden)
– – Ved brug af Multi-vinduet
– – Ved opdatering eller installation af apps i forbindelse med optagelse af videoer
– – Ved download af store filer i forbindelse med et videoopkald
– – Ved optagelse af videoer i forbindelse med brug af en app til navigering
• Ved brug af store mængder data ved synkronisering med skylager, e-mail eller andre konti
• Ved brug af en app til navigering i en bil, mens enheden er placeret i direkte sollys
• Ved brug af funktionen til mobilt hotspot og deling af internetforbindelse
• Ved brug af enheden i områder med svagt eller intet signal
• Ved opladning af batteriet med et beskadiget USB-kabel
• Hvis enhedens multifunktionsstik er beskadiget eller udsat for fremmedlegemer, f.eks.
væske, støv, metalstøv og blyantsgrafit
• Hvis du roamer
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Hold enheden opdateret med den nyeste software.
• Konflikter mellem kørende apps kan forårsage, at enheden bliver varm. Genstart
enheden.
• Deaktiver funktionerne Wi-Fi, GPS og Bluetooth, når de ikke anvendes.
• Luk apps, der øger batteriforbruget, eller som kører i baggrunden, når de ikke bruges.
• Slet unødvendige filer eller ikke-brugte apps.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du
ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør
du kontakte et af Samsungs servicesteder.
7
Grundlæggende brug
Enhedsbegrænsninger, når enheden overophedes
Når enheden bliver for varm, kan funktionerne og ydeevnen være begrænset, eller enheden
slukkes muligvis for at køle af. Funktionen er kun tilgængelig på understøttede modeller.
• Hvis enheden bliver varmere end normalt, vises der en meddelelse om, at enheden
er blevet overophedet. For at sænke enhedens temperatur vil skærmens lysstyrke og
ydeevnehastigheden være begrænset, og opladning af batteriet ophører. Apps, der kører,
lukkes, og du vil kun kunne foretage nødopkald, indtil enheden er kølet af.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, vises der en
meddelelse om, at enheden slukkes. Sluk for enheden, og vent, indtil den er kølet af.
Forholdsregler for driftsmiljø
Enheden kan blive varm som følge af omgivelserne under følgende betingelser. Udvis
forsigtighed for at undgå, at batteriets levetid forringes, at enheden beskadiges, eller at der
opstår brand.
• Undlad at opbevare enheden under meget kolde eller meget varme temperaturer.
• Undlad at udsætte enheden for direkte sollys i længere perioder.
• Undlad at bruge eller opbevare enheden i længere perioder i meget varme omgivelser, f.eks.
i en bil om sommeren.
• Undlad at placere enheden i omgivelser, der kan overophede, f.eks. på en elektrisk
varmepude.
• Undlad at opbevare din enhed i nærheden af eller i varmeapparater, mikrobølger, varmt
udstyr til madlavning eller beholdere under højt tryk.
• Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.
8
Grundlæggende brug
Enhedens udseende og funktioner
Pakkens indhold
Kontroller, at følgende dele er i æsken:
• Enhed
• Hurtigstart
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere, afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt,
kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
9
Grundlæggende brug
Enhedens udseende
Højttaler
Forreste kamera
Kameralys
Nærhedssensor
Højttaler
Tænd/sluk-tast
Touchskærm
Starttast
Tasten seneste
Tilbagetast
Multifunktionsstik
Indgang til headset
Mikrofon
Bageste kamera
GPS-antenne
NFC-antenne
(kun modellen SM-J330FN)
Lydstyrketast
Kameralys
SIM-kortholder
► Modeller med ét
SIM-kort:
Hukommelseskortholder
► Modeller med to
SIM-kort: SIM-kort-/
hukommelseskortholder
Hovedantenne
10
Grundlæggende brug
Ved brug af højttalerne i forbindelse med f.eks. afspilning af mediefiler eller ved brug af
medhør bør enheden ikke placeres tæt på dine ører.
• Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
– – Hvis du sætter metalstickers på enhedens antenneområde
– – Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden
– – Hvis du tildækker enhedens antenneområde med dine hænder eller andre
genstande, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller den mobile
dataforbindelse.
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Tildæk ikke området omkring nærhedssensoren med skærmtilbehør, såsom
skærmbeskytter eller stickers. Gør du dette, kan det medføre, at sensoren fungerer
forkert.
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på
touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
Taster
Tast
Funktion
Tænd/sluk
Seneste
• Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden.
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
• Tryk for at aktivere skærmen, mens den er låst.
Start
• Tryk for at gå tilbage til startskærmen.
• Tryk og hold for at starte Google.
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Tilbage
• Tryk og hold for at få adgang til yderligere indstillinger for
den aktuelle skærm.
Lydstyrke
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
11
Grundlæggende brug
Batteri
Oplade batteriet
Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i
en længere periode.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har
en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af
stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten
og være lettilgængelig under opladning.
1
2
Slut USB-kablet til USB-strømadapteren.
Slut USB-kablet til enhedens multifunktionsstik.
12
Grundlæggende brug
3
4
Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.
Kobl opladeren fra enheden, når den er fuldt opladet. Tag derefter opladeren ud af
stikkontakten.
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.
• Optimer enheden med funktionen Enhedsvedligeholdelse.
• Når du ikke bruger enheden, bør du slukke skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
• Aktiver strømsparetilstand.
• Luk unødvendige apps.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver Wi-Fi-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet.
Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op,
før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
• Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre
langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
13
Grundlæggende brug
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet
helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen
muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
• Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør
ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive
beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren hos et af
Samsungs servicesteder.
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Isætte SIM- eller USIM-kortet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.
For modeller med dobbelt SIM kan du isætte to SIM- eller USIM-kort, så du kan have
to telefonnumre eller tjenesteudbydere til en enkelt enhed. I nogle områder kan
dataoverførselshastigheder være langsommere, hvis der er sat to SIM-kort i enheden, end hvis
der er isat ét SIM-kort.
Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er
ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.
Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige.
Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
14
Grundlæggende brug
► Modeller med enkelt SIM:
15
Grundlæggende brug
► Modeller med to SIM-kort:
– – SIM-kortholder 1:
16
Grundlæggende brug
– – SIM-kortholder 2:
1
Sæt udskubningsstiften i hullet på SIM-kortholderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
Træk forsigtigt SIM-kortholderen ud af porten til kortholderen.
17
Grundlæggende brug
3
► Modeller med enkelt SIM: Placer SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortholderen, så de
guldfarvede kontakter vender nedad.
► Modeller med to SIM-kort: Placer SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortholderen, så de
guldfarvede kontakter vender nedad.
Sæt det primære SIM- eller USIM-kort i SIM-kortholder 1 og det sekundære SIM- eller USIMkort i SIM-kortholder 2.
4
Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i SIM-kortholderen for at fastgøre det.
Hvis SIM-kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5
Sæt SIM-kortholderen ind i porten til kortholderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
Korrekt isættelse af kort
► Modeller med to SIM-kort:
Nano-SIM-kort
Nano-SIM-kort
MicroSD-kort
Brug kun et nano-SIM-kort.
18
Grundlæggende brug
Fjerne SIM- eller USIM-kortet
1
2
3
Sæt udskubningsstiften i hullet på SIM-kortholderen for at frigøre holderen.
Træk forsigtigt SIM-kortholderen ud af porten til kortholderen.
Fjern SIM- eller USIM-kortet.
► Modeller med enkelt SIM:
► Modeller med to SIM-kort:
4
Sæt SIM-kortholderen ind i porten til kortholderen.
19
Grundlæggende brug
Sådan anvendes to SIM- eller USIM-kort (modeller til to SIM-kort)
Hvis du isætter to SIM- eller USIM-kort, kan du have to telefonnumre eller tjenesteudbydere til en
enkelt enhed.
Aktivering af SIM- eller USIM-kort
Start appen Indstillinger, og tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort. Vælg et SIMeller USIM-kort, og tryk på kontakten for at aktivere det.
Tilpasning af SIM- eller USIM-kort
Start appen Indstillinger, tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort, og vælg derpå et
SIM- eller USIM-kort for at få adgang til følgende indstillinger:
• Ikon: Skift ikon for SIM- eller USIM-kort.
• Navn: Skift visningsnavn for SIM- eller USIM-kort.
• Netværkstilstand: Vælg en netværkstype til brug med SIM- eller USIM-kortet.
Angive foretrukne SIM- eller USIM-kort
Når to kort aktiveres, kan du tildele stemmeopkald, beskedtjenester og datatjenester til bestemte
kort.
Start appen Indstillinger, tryk på Forbindelse → Administration af SIM-kort, og angiv derpå
funktionspræferencerne for dine kort under FORETRUKKET SIM-KORT.
20
Grundlæggende brug
Hukommelseskort (microSD-kort)
Isætte et hukommelseskort
Enhedens hukommelseskortkapacitet kan være anderledes end andre modellers, og visse
hukommelseskort vil muligvis ikke være kompatible med din enhed, afhængigt af type og
producent af hukommelseskortet. Se Samsungs websted for oplysninger om din enheds
maksimale hukommelseskortkapacitet.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis
du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, beder enheden dig
om at omformatere kortet, ellers genkender det ikke kortet. Du skal formatere
hukommelseskortet for at kunne bruge det. Hvis din enhed ikke kan formatere eller
genkende hukommelseskortet, kan du kontakte producenten af hukommelseskortet
eller et af Samsung servicesteder.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i
mappen Mine filer → SD-kort.
21
Grundlæggende brug
22
Grundlæggende brug
1
Sæt SIM-kortværktøjet i hullet på hukommelseskortholderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2
Træk forsigtigt hukommelseskortholderen ud af porten til kortholderen.
Når du fjerner holderen fra enheden, deaktiveres mobildataforbindelsen.
3
Placer et hukommelseskort i hukommelseskortholderen, så de guldfarvede kontakter vender
nedad.
4
Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5
Sæt hukommelseskortholderen ind i porten til kortholderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
23
Grundlæggende brug
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedsvedligeholdelse → Lagring → →
Lagerindstillinger → SD-kort → DEAKTIVER.
1
2
3
4
Sæt SIM-kortværktøjet i hullet på hukommelseskortholderen for at frigøre holderen.
Træk forsigtigt hukommelseskortholderen ud af porten til kortholderen.
Fjern hukommelseskortet.
Sæt hukommelseskortholderen ind i porten til kortholderen.
Fjern ikke den eksterne lagerenhed, f.eks. et hukommelseskort eller en USB-lagerenhed,
mens enheden overfører eller tager adgang til information, eller lige efter overførsel
af data. Hvis du gør dette, kan data blive beskadiget eller gå tabt, eller den eksterne
lagerenhed eller enheden kan blive beskadiget. Samsung er ikke ansvarlig for tab,
herunder tab af data, som opstår på grund af misbrug af eksterne lagerenheder.
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedsvedligeholdelse → Lagring → →
Lagerindstillinger → SD-kort → Formater.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab
af data, der skyldes brugerhandlinger.
24
Grundlæggende brug
Tænde og slukke for enheden
Tryk og hold på tænd/sluk-tasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge vejledningen på skærmen.
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter trykke på Sluk.
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
Genstarte enheden
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke
ned-tasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Lydstyrke ned-tast
Tænd/sluk-tast
Nødsituation
Du kan skifte enheden til nødsituationstilstand for at reducere batteriforbruget. Visse apps og
funktioner begrænses. I en nødsituation kan du foretage et nødopkald, sende dine aktuelle
placeringsinformationer til andre, udsende en nødsituationslyd m.v.
Aktivere nødsituation
Du kan aktivere nødsituationstilstand ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten, og derefter
trykke på Nødsituation.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
Deaktivere nødsituation
Deaktiver nødsituationstilstand ved at trykke på → Deaktiver Nødsituation. Du kan også
trykke og holde på tænd/sluk-tasten, og derefter trykke på Nødsituation.
25
Grundlæggende brug
Indledende konfiguration
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge vejledningen på skærmen.
Den indledende konfiguration kan variere, afhængigt af enhedens software og dit
geografiske område.
1
2
Tænd enheden.
Vælg dit foretrukne enhedssprog, og vælg
.
Vælg sprog.
3
Vælg et Wi-Fi-netværk, og opret forbindelse til det.
Hvis du ikke opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, er der muligvis nogle
enhedsfunktioner, du ikke kan konfigurere under den indledende konfiguration.
4
5
Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med den indledende konfiguration.
Vælg en skærmlåsemetode for at beskytte enheden. Du kan beskytte dine personlige
oplysninger ved at forhindre, at andre får adgang til din enhed. Tryk på Ikke nu for at angive
metoden til skærmlåsning senere.
26
Grundlæggende brug
6
Log på din Samsung account. Du kan få glæde af nye Samsung-tjenester og holde dine data
opdaterede og beskyttede på tværs af alle dine enheder. Der henvises til Samsung account
for yderligere oplysninger.
7
Vælg funktioner, du vil bruge, og fuldfør den indledende konfiguration.
Startskærmen vises.
27
Grundlæggende brug
Samsung account
Introduktion
Din Samsung account er en integreret kontotjeneste, hvormed du kan bruge en bred vifte af
Samsung-tjenester på mobilenheder, tv’er og på Samsungs websted. Når din Samsung account
er registreret, kan du holde dine data opdaterede og beskyttede på tværs af dine Samsungenheder med Samsung Cloud, spore og styre mistede eller stjålne enheder, se tip og trick fra
Samsung Members osv.
Opret din Samsung account med din e-mailadresse.
Du kan se listen over de tjenester, du kan bruge med din Samsung account, på
account.samsung.com. For at få mere at vide om Samsung accounts skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Sky og konti → Konti → Samsung account → → Hjælp.
Registrere din Samsung account
Registrere en ny Samsung account
Hvis du ikke har en Samsung account, skal du oprette en.
1
2
3
Start appen Indstillinger, og tryk på Sky og konti → Konti → Tilføj konto.
Tryk på Samsung account → OPRET KONTO.
Følg anvisningerne på skærmen for at oprette kontoen.
28
Grundlæggende brug
Registrere en eksisterende Samsung account
Hvis du allerede har en Samsung account, skal du registrere den på enheden.
1
2
3
Start appen Indstillinger, og tryk på Sky og konti → Konti → Tilføj konto.
Tryk på Samsung account → LOG PÅ.
Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på LOG PÅ.
Hvis du har glemt dine kontooplysninger, kan du trykke på Find id eller Nulstil
adgangskode. Du finder dine kontooplysninger, når du indtaster de ønskede oplysninger.
4
5
Læs og accepter betingelserne og vilkårene, og tryk på ACCEPTER.
Tryk på UDFØRT for at afslutte registreringen af din Samsung account.
Fjerne din Samsung account
Når du fjerner din registrerede Samsung account fra enheden, fjernes dine data, f.eks. kontakter
eller events, også.
1
2
3
Start appen Indstillinger, og tryk på Sky og konti → Konti.
Tryk på Samsung account → → Fjern konto.
Tryk på FJERN, indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk derefter på FJERN
KONTO.
29
Grundlæggende brug
Overføre data fra din forrige enhed
Du kan gendanne dine data, såsom billeder, kontakter, beskeder og apps, fra Samsung Cloud. Du
kan også kopiere dem fra din forrige enhed via Smart Switch.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder eller computere.
• Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer.
Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.
Smart Switch
Overfør data mellem mobilenheder via Smart Switch. For at bruge Smart Switch skal du starte
appen Indstillinger og trykke på Sky og konti → Smart Switch. Hvis du ikke har appen, kan du
hente den fra Galaxy Apps eller Play Butik.
Overføre data fra en mobilenhed
Overfør data fra din forrige enhed til din enhed trådløst via Wi-Fi Direct.
1
Start Smart Switch Mobile på den forrige enhed.
Hvis du ikke har appen, kan du hente den fra Galaxy Apps eller Play Butik.
2
3
På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Sky og konti → Smart Switch.
Anbring enhederne tæt på hinanden.
30
Grundlæggende brug
4
5
På den forrige enhed skal du trykke på TRÅDLØS → SEND.
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra din forrige enhed.
Overførsel af data ved brug af et eksternt lager
Overfør data ved brug af et eksternt lager, såsom et microSD-kort.
1
2
3
Overfør data fra din forrige enhed til ekstern lagerplads.
4
Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra det eksterne lager.
Isæt eller slut den eksterne lagringsenhed til din enhed.
Start appen Indstillinger på din enhed, og tryk på Sky og konti → Smart Switch →
EKSTERNT LAGER → GENDAN.
31
Grundlæggende brug
Overføre sikkerhedskopidata fra en computer
Overfør data mellem din enhed og en computer. Du skal downloade appen Smart Switch i
computerversionen fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhedskopier data fra din forrige
enhed til en computer, og importer dataene på din enhed.
1
På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart
Switch.
2
Start Smart Switch på computeren.
Hvis din forrige enhed ikke er en Samsung-enhed, kan du sikkerhedskopiere data til en
computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til
det femte trin.
3
4
Slut din forrige enhed til computeren ved hjælp af enhedens USB-kabel.
5
6
Slut enheden til computeren via USB-kablet.
På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at sikkerhedskopiere data fra
enheden. Kobl herefter din forrige enhed fra computeren.
På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at overføre dataene til din enhed.
Visning af importerede data
Du kan se importerede data på samme app fra din forrige enhed.
Hvis din nye enhed ikke har samme apps til at vise eller afspille de importerede data, gemmes
dataene på en lignende app. Hvis du f.eks. importerer notater, og din enhed ikke har Notatappen, kan du få vist notaterne i Samsung Notes-appen.
32
Grundlæggende brug
Samsung Cloud
Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til Samsung Cloud, og gendan dataene på din nye
enhed. Du skal registrere og logge på din Samsung account for at bruge Samsung Cloud. Der
henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
Sikkerhedskopiere data
1
2
Log på din Samsung account på din forrige enhed.
Start appen Indstillinger, vælg indstillingen til sikkerhedskopiering, og sikkerhedskopier
dine data.
• Hvis din enhed understøtter Samsung Cloud, skal du starte appen Indstillinger, trykke
på Sky og konti → Samsung Cloud, vælge enheden under SIKKERHEDSKOPIER OG
GENDAN, trykke på Sikkerhedskopier og derefter sikkerhedskopiere dine data.
• Metoden til sikkerhedskopiering af data kan variere, afhængigt af din model.
• Visse data sikkerhedskopieres ikke. For at kontrollere hvilke data, der
sikkerhedskopieres, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Sky og konti →
Samsung Cloud, vælge din enhed under SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN, og
derefter trykke på Sikkerhedskopier.
Gendanne data
1
På din nye enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Sky og konti → Samsung
Cloud.
2
3
Vælg din forrige enhed under SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN, og tryk på Gendan data.
Marker de datatyper, du vil gendanne, og tryk på GENDANNELSE.
33
Grundlæggende brug
Synkronisering af data
Du kan synkronisere data gemt i din enhed med Samsung Cloud og åbne dem fra andre
enheder.
1
På din nye enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Sky og konti → Samsung
Cloud.
2
3
Tryk på → Indstillinger → Synkroniseringsindstillinger.
Tryk på kontakterne ved siden af de elementer, du vil synkronisere med.
Kontrol af data
Du kan kontrollere de gemte elementer og den brugte hukommelse for din Samsung Cloud.
Start appen Indstillinger, og tryk på Sky og konti → Samsung Cloud.
• Du kan omgående kontrollere den anvendte mængde hukommelse og gemte elementer,
som f.eks. GALLERI, SAMSUNG NOTES og SAMSUNG CLOUD-DREV. Tryk på hvert kort, og
gå til næste side. Du kan ændre indstillingerne eller kontrollere de gemte data.
• Du kan kontrollere sikkerhedskopierede data i din Samsung account ved at anvende
indstillingen SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN. Vælg din enhed, og tryk på Gendan data.
34
Grundlæggende brug
Forstå skærmen
Styring af touchskærmen
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Hvis du ikke bruger touchskærmen i en længere periode, kan det resultere i
skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger
enheden.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.
Trykke
Tryk på skærmen.
Trykke og holde
Tryk og hold på skærmen i ca. 2 sekunder.
35
Grundlæggende brug
Trække
Tryk og hold på et element, og træk det til
den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på skærmen.
Stryge
Stryg opad, nedad, til venstre eller til højre.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden, eller knib
fingrene sammen på skærmen.
36
Grundlæggende brug
Startskærm og skærmen apps
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her
vises widgets, genveje til apps og andet.
Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
Skærmen kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
En widget
En app
En mappe
Nyhedsskærmindikator. Se de
nyeste artikler i forskellige
kategorier.
En skærmindikator
Favoritapps
37
Grundlæggende brug
Skifte mellem startskærm og skærmen apps
På startskærmen skal du stryge opad eller nedad for at åbne skærmen apps.
For at vende tilbage til startskærmen skal du stryge opad eller nedad på skærmen apps. Du kan
også trykke på starttasten eller tilbagetasten.
Startskærm
Skærmen apps
Hvis du tilføjer appknappen på startskærmen, kan du åbne skærmen apps ved at trykke på
knappen. På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område, og derefter trykke på
Indst. for startskærm → Appknappen → Vis appknappen → ANVEND. Appknappen tilføjes
nederst på startskærmen.
Appknappen
38
Grundlæggende brug
Flytte elementer
Tryk og hold på et element, og træk det derefter til en ny placering. Træk elementet til siden af
skærmen for at flytte det til et andet panel.
For at føje en genvej til en app på startskærmen skal du trykke og holde på et element på
skærmen apps, og derefter trække det til toppen eller bunden af skærmen. Der føjes automatisk
en genvej til appen på startskærmen.
Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.
Oprette mapper
Opret mapper, og saml apps, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne apps.
1
På startskærmen eller skærmen apps skal du trykke og holde på en app, og derefter trække
den over en anden app.
2
Slip appen, når der vises en mapperamme omkring appsene.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps. Tryk på Angiv mappenavn, og
angiv et mappenavn.
• Tilføje flere apps
Tryk på TILFØJ APPS på mappen. Marker de apps, der skal tilføjes, og tryk på TILFØJ. Du kan
også tilføje en app ved at trække den til mappen.
• Flytte apps fra en mappe
Tryk og hold på en app for at trække den til en ny placering.
• Slette en mappe
Tryk og hold på en mappe, og tryk derefter på Slet mappe. Kun mappen bliver slettet.
Mappens apps bliver flyttet til skærmen apps.
39
Grundlæggende brug
Redigere startskærmen
På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område eller knibe fingrene sammen for at
få adgang til indstillingerne for redigering. Du kan angive baggrund, tilføje widgets m.v. Du kan
også tilføje, slette eller omarrangere paneler på startskærmen.
• Tilføje paneler: Stryg til venstre, og tryk derefter på
.
• Flytte paneler: Tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.
• Slette paneler: Tryk på
på panelet.
• Baggrunde: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Temaer: Skift enhedens tema. Visuelle interfaceelementer, som f.eks. farver, ikoner og
baggrunde, ændres afhængigt af det valgte tema.
• Widgets: Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger
og praktisk adgang på din startskærm. Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til
startskærmen. Widgetten føjes automatisk til startskærmen.
• Indst. for startskærm: Skift størrelsen på gitteret for at få vist flere eller færre elementer på
startskærmen m.v.
40
Grundlæggende brug
Få vist alle apps på startskærmen
Uden at bruge en separat appskærm, kan du indstille enheden til at vise alle apps på
startskærmen. På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område, og derefter trykke på
Indst. for startskærm → Startskærmlayout → Kun startskærm → ANVEND.
Du kan nu få adgang til alle dine apps ved at stryge til venstre på startskærmen.
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra skærmens
overkant for at få vist statusbjælken.
Ikon
Betydning
Intet signal
/
Signalstyrke
/
Roaming (uden for eget dækningsområde)
/
Foretrukket SIM- eller USIM-kort til opkald (modeller med dobbelt SIM)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPA+-netværk
/
Forbundet til LTE-netværk
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
Placeringstjenester i brug
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
Lydløs tilstand aktiveret
Vibrationstilstand aktiveret
41
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriopladning
Batteriniveau
Låseskærm
Når du trykker på tænd/sluk-tasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også
automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
Stryg i en hvilken som helst retning, når skærmen tændes, for at låse skærmen op.
Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på tænd/sluk-tasten for at tænde den.
Låst skærm
42
Grundlæggende brug
Ændre skærmlåsemetode
For at ændre skærmlåsemetoden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Låseskærm →
Skærmlåsningstype, og derefter vælge en metode.
Når du angiver et mønster, en PIN-kode eller en adgangskode til brug ved låsning af skærm, kan
du beskytte dine personlige oplysninger og forhindre andre i at få adgang til din enhed. Når du
har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en oplåsningskode, når du vil låse den op.
• Stryg: Stryg i en vilkårlig retning på skærmen for at låse den op.
• Mønster: Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op.
• PIN-kode: Indtast en PIN-kode med mindst fire tal for at låse skærmen op.
• Adgangskode: Indtast en adgangskode med mindst fire tegn, tal eller symboler for at låse
skærmen op.
• Ingen: Undlad at angive en skærmlåsemetode.
Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet
oplåsningskoden forkert flere gange i træk, og når grænsen for antal forsøg. Start appen
Indstillinger, tryk på Låseskærm → Indstillinger for sikker lås, lås skærmen op ved
brug af den nuværende låsemetode, og tryk på kontakten Auto-nulstil til fabrik. for at
aktivere det.
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden.
Tryk og hold på tasten lydstyrke ned og tænd/sluk-tasten samtidigt. Du kan se optagede billeder
i Galleri.
Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
43
Grundlæggende brug
Informationspanel
Når du modtager nye meddelelser om f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises
indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne
informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal
du stryge opad på skærmen.
Du kan åbne informationspanelet, selv om skærmen er låst.
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Start Indstillinger.
Hurtigindstillingsknapper
Foretrukket SIM- eller USIM-kort til
hver mulighed. Tryk for at åbne
SIM-kortstyring (modeller med
dobbelt SIM).
Se meddelelsesdetaljer, og udfør
forskellige handlinger.
Åbn meddelelsesindstillinger.
Slet alle meddelelser.
44
Grundlæggende brug
Bruge hurtigindstillingsknapper
Tryk på hurtigindstillingknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg nedad i
informationspanelet for at se flere knapper.
Tryk på teksten under hver knap for at ændre funktionsindstillinger. For at se flere detaljerede
indstillinger skal du trykke og holde på en knap.
For at omorganisere knapper skal du trykke på → Knaprækkefølge, trykke og holde på en
knap og derefter trække den til en anden placering.
45
Grundlæggende brug
Angive tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter m.v.
• Når tastaturet åbnes for første gang, vises skærmen for tastaturkonfiguration. Angiv
indtastningssproget, tastaturtypen og tastaturindstillingerne, og tryk derefter på
START.
• Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Yderligere tastaturfunktioner
Se flere tastaturfunktioner.
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver.
Slet tegnet til venstre.
Indtast symboler.
Skift til ny linje.
Indsæt et mellemrum.
Skifte inputsprog
Tryk på → Sprog og typer → ADMINISTRER INPUTSPROG, og vælg derefter de sprog, du
vil bruge. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at stryge til
venstre eller højre på mellemrumstasten.
Skifte tastaturlayoutet
Tryk på
→ Sprog og typer, vælg et sprog, og vælg derefter det ønskede tastaturlayout.
På et 3x4-tastatur har én tast tre eller fire tegn. Du kan indtaste et tegn ved at trykke på
den pågældende tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.
46
Grundlæggende brug
Yderligere tastaturfunktioner
Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller
din tjenesteudbyder.
•
: Indsæt humørikoner.
•
: Tilføj stickers.
•
: Vedhæft animerede GIF-filer.
•
•
: Angiv tekst via tale.
: Skift tastaturindstillinger.
•
→
: Tilføj et element fra udklipsholderen.
•
→
: Skift tastaturet til enkelthåndsbetjening.
Kopiere og indsætte
1
2
3
Tryk og hold på teksten.
Træk i
eller
for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
Tryk på Kopier eller Klip.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
4
Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på Indsæt.
Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på Udklipsholder og
vælge teksten.
47
Grundlæggende brug
Ordbog
Du kan slå definitioner på ord op, mens du bruger visse funktioner, f.eks. når du browser på
hjemmesider.
1
Tryk og hold på et ord, du vil slå op.
Hvis det ønskede ord ikke er markeret, skal du trække i
tekst.
2
eller
for at markere den ønskede
Tryk på Ordbog på listen med valg.
Hvis ordbogen ikke på forhånd er installeret på enheden, skal du trykke på Gå til
Administrer ordbøger →
ved siden af en ordbog for at downloade den.
3
Se definitionen i ordbogens pop op-vindue.
Tryk på for at skifte til fuldskærmsvisning. Tryk på definitionen på skærmen for at se flere
definitioner. I detaljevisning skal du trykke på for at tilføje ordet på listen over foretrukne
ord, eller du kan trykke på Søg på nettet for at bruge ordet som søgeord.
48
Apps og funktioner
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Apps
Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxyenheder.
Åbn mappen Samsung, og start appen Galaxy Apps.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på søgefeltet for at søge efter et nøgleord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLÉR for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Tryk på → Indstillinger → Opdater apps automatisk for at ændre indstillingerne for
automatisk opdatering, og vælg derefter en indstilling.
Play Butik
Køb og download apps.
Start appen Play Butik.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
→ Indstillinger → Opdater apps automatisk for at ændre indstillingerne
Tryk på
for automatisk opdatering, og vælg en indstilling.
49
Apps og funktioner
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
Tryk og hold på en app, og vælg en indstilling.
• Deaktiver: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan fjernes fra enheden.
• Afinstaller: Fjern downloadede apps.
Aktivere apps
Start appen Indstillinger, tryk på Apps →
AKTIVER.
→ Deaktiveret, vælg en app, og tryk derefter på
Indstille apptilladelser
For at visse apps kan fungere korrekt skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge
oplysninger på din enhed. Når du åbner en app, får du muligvis vist et pop op-vindue, hvor der
bedes om adgang til bestemte funktioner eller oplysninger. Tryk på TILLAD i pop op-vinduet for
at give appen de ønskede tilladelser.
For at få vist tilladelsesindstillinger for appen skal du starte appen Indstillinger og trykke på
Apps. Vælg en app, og tryk på Tilladelser. Du kan se appens tilladelseslister og ændre dens
tilladelser.
For at få vist eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori skal du starte
appen Indstillinger og trykke på Apps → → Apptilladelser. Vælg et element, og tryk på
kontakterne ud for de apps, der skal tildeles tilladelser.
Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene
muligvis ikke, som de skal.
50
Apps og funktioner
Telefon
Introduktion
Foretag eller besvar stemme- og videoopkald.
Foretage opkald
1
Start appen Telefon, og indtast et telefonnummer.
Hvis tastaturet ikke vises på skærmen, så tryk på
2
Tryk på
for at åbne tastaturet.
for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på
For modeller med dobbelt SIM skal du trykke på
stemmeopkald.
eller
for at foretage et videoopkald.
for at foretage et
Få adgang til yderligere valg.
Opret en ny kontakt.
Føj nummeret til en eksisterende
kontakt.
Se eksempel på telefonnummeret.
Slet tegnet til venstre.
Skjul tastaturet.
51
Apps og funktioner
Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste
Tryk på SENESTE eller KONTAKTER, og stryg derefter mod højre på en kontakt eller et
telefonnummer for at foretage et opkald.
Hvis denne funktion er deaktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede
funktioner, og derefter trykke på kontakten Stryg f. at ringe/sende beskeder for at aktivere det.
Ringe op med hurtigopkald
Angiv hurtigopkaldsnumre for hurtigt at foretage opkald.
Angiv et nummer til hurtigopkald ved at trykke på KONTAKTER → → Hurtigopkaldsnumre,
vælg et hurtigopkaldsnummer, og tilføj et telefonnummer.
For at foretage et opkald skal du trykke og holde på hurtigopkaldsnummeret på tastaturet.
For hurtigopkaldsnumre fra 10 og op skal du først trykke det første ciffer eller de første cifre i
nummeret, og derefter trykke og holde på det sidste ciffer.
Hvis du f.eks. angiver nummeret 123 som et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på 1, trykke på
2 og derefter trykke og holde på 3.
Foretage opkald fra den låste skærm
Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
Foretage et internationalt opkald
1
2
3
Tryk på
for at åbne tastaturet, hvis det ikke vises på skærmen.
Tryk og hold på 0, indtil tegnet + vises.
Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på
.
På modeller med dobbelt SIM skal du indtaste landekode, områdekode og telefonnummer
og trykke på
eller
.
52
Apps og funktioner
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Send en besked, når du afviser et indgående opkald ved at trække bjælken SEND BESKED opad.
Du kan sende en tekstbesked eller en sticker for at afvise et opkald.
For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du starte appen Telefon, trykke på →
Indstillinger → Hurtige afvisningsbeskeder, indtaste en besked og derefter trykke på .
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises ikonet
på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen
over ubesvarede opkald. Alternativt kan du starte appen Telefon og trykke på SENESTE for at se
ubesvarede opkald.
Blokere telefonnumre
Bloker opkald fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
2
Start appen Telefon, og tryk på → Indstillinger → Bloker numre.
Tryk på
, vælg kontakter, og tryk på UDFØRT.
Du kan manuelt angive et nummer ved at trykke på Indtast telefonnummer, indtaste et
telefonnummer og derefter trykke på .
Når blokerede numre forsøger at kontakte dig, modtager du ikke meddelelser. Opkaldene bliver
logget i opkaldsloggen.
Du kan også blokere for indgående opkald fra personer, der ikke viser deres opkalds-id.
Tryk på kontakten Bloker opkald fra ukendte numre for at aktivere funktionen.
53
Apps og funktioner
Valgmuligheder under opkald
Hvis området omkring det bageste kameras tildækkes, kan der opstå uventet støj under
et opkald. Fjern tilbehør, som f.eks. skærmbeskytteren eller stickers, fra området omkring
det bageste kamera.
Under et stemmeopkald
Du kan gøre følgende:
•
: Få adgang til yderligere valg.
• Tilføj opkald: Foretag et andet opkald. Det første opkald vil blive sat på hold. Når du afslutter
det andet opkald, genoptages det første opkald.
• Ekstra lyds.: Forøg lydstyrken.
• Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du
bruger højttalertelefonen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Tastatur/Skjul: Åbn eller skjul tastaturet.
•
: Afbryd samtalen.
Under et videoopkald
Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:
•
: Få adgang til yderligere valg.
• Kamera: Slå kameraet fra, så den anden person ikke kan se dig.
• Skift: Skift mellem forreste og bageste kamera.
•
: Afbryd samtalen.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du
bruger højttalertelefonen.
54
Apps og funktioner
Føje et telefonnummer til Kontakter
Føje et telefonnummer til kontakter ved brug af tastaturet
1
2
Start appen Telefon.
Indtast nummeret.
Hvis tastaturet ikke vises på skærmen, så tryk på
3
for at åbne tastaturet.
Tryk på OPRET KONTAKT for at oprette en ny kontakt, eller tryk på OPDATER EKSISTERENDE
for at føje et nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et telefonnummer til kontakter fra opkaldslisten
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på SENESTE.
Tryk på en opkalders billede, eller indtast et telefonnummer → Detaljer.
Tryk på Opret kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende for at
føje et nummer til en eksisterende kontakt.
Føje et tag til et telefonnummer
Du kan føje tags til numre uden at gemme dem hos en kontakt. På den måde kan du se
opkalderens oplysninger, når vedkommende ringer, uden at vedkommende er anført under
Kontakter.
1
2
3
Start appen Telefon, og tryk på SENESTE.
Tryk på en opkalders billede, eller indtast et telefonnummer → Detaljer.
Tryk på Tilføj tag, indtast et tag, og tryk derefter på UDFØRT.
Når der kommer et opkald fra det pågældende nummer, vises tagget under nummeret.
55
Apps og funktioner
Kontakter
Introduktion
Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.
Tilføje kontakter
Oprette en ny kontakt
1
2
Start appen Kontakter, tryk på
, og vælg derefter en lagerplacering.
Angiv kontaktoplysninger.
Vælg en lagerplacering.
Tilføj et billede.
Angiv kontaktoplysninger.
Åbn flere informationsfelter.
Scan kontaktoplysninger fra et
visitkort.
Typen af information, du kan gemme, afhænger af den valgte lagerplacering.
3
Tryk på GEM.
56
Apps og funktioner
Importere kontakter
Tilføj kontakter ved at importere dem fra andre lagerplaceringer til din enhed.
1
Start appen Kontakter, og tryk på → Administrer kontakter → Importer/eksporter
kontakter → IMPORTER.
2
3
4
Vælg en lagerplacering, du vil importere kontakter fra.
Marker VCF-filer eller kontakter, der skal importeres, og tryk på UDFØRT.
Vælg en lagerplacering, du vil gemme kontakter i, og tryk på IMPORTER.
Synkronisere kontakter med dine internetkonti
Synkroniser kontakterne i din enhed med onlinekontakter, der er gemt i dine internetkonti,
såsom din Samsung account.
1
Start appen Indstillinger, tryk på Sky og konti → Konti, og vælg den konto, der skal
synkroniseres med.
2
Tryk på Synkroniser konto, og tryk på kontakten Synkroniser Kontakter for at aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kontakter for at aktivere det.
57
Apps og funktioner
Søge efter kontakter
Start appen Kontakter.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
Tryk på kontaktens billede, eller tryk på kontaktens navn → Detaljer. Gør ét af følgende:
•
: Føj til favoritkontakter.
•
/
•
: Skriv en besked.
•
: Skriv en e-mail.
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg.
1
2
3
Start appen Kontakter, og tryk på → Del.
Vælg kontakter, og tryk på DEL.
Vælg en delingsmetode.
58
Apps og funktioner
Gemme og dele profil
Gem og del dine profilinformationer, såsom dit billede og din statusbesked, med andre ved at
bruge profildelingsfunktionen.
• Profildelingsfunktionen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Profildelingsfunktionen er kun tilgængelig for kontakter, der har aktiveret
profildelingsfunktionen på deres enhed.
1
2
3
Start appen Kontakter, og vælg din profil.
Tryk på REDIGER, rediger din profil, og tryk på GEM.
Tryk på → Profildeling, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.
For at bruge profildelingsfunktionen skal dit telefonnummer være verificeret. Du kan se dine
kontakters opdaterede profilinformationer i Kontakter.
Hvis du vil ændre omfanget af kontakter, som du vil dele din profil med, skal du trykke på
Del med, vælge et element og derefter vælge en mulighed.
Flette dublerede kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagerplaceringer eller synkroniserer kontakter med andre
konti, kan din kontaktliste indeholde dublerede kontakter. Flet de dublerede kontakter til én liste
for at strømline din kontaktliste.
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på → Administrer kontakter → Flet kontakter.
Marker kontakter, og tryk på FLET.
Slette kontakter
1
2
Start appen Kontakter, og tryk på → Slet.
Vælg kontakter, og tryk på SLET.
Slet kontakter én ad gangen ved at åbne kontaktlisten og trykke på kontaktens billede, eller tryk
på kontaktens navn → Detaljer. Tryk derefter på → Slet.
59
Apps og funktioner
Beskeder
Introduktion
Send og se beskeder efter samtale.
Sende beskeder
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer.
1
2
3
Start appen Beskeder, og tryk på
.
Tilføj modtagere, og tryk derefter på SKRIV.
Indtast en besked.
Få adgang til yderligere valg.
Rediger modtagere.
Vælg modtagere fra kontaktlisten.
Vedhæft filer.
Send beskeden.
Indtast en besked.
4
Tryk på
Indsæt humørikoner.
for at sende beskeden.
På modeller med dobbelt SIM skal du trykke på
60
eller
for at sende beskeden.
Apps og funktioner
Se beskeder
Beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer.
1
2
3
Start appen Beskeder, og tryk på SAMTALER.
Vælg en kontaktperson på beskedlisten.
Se din samtale.
Besvar en besked ved at trykke på Skriv besked, indtaste en besked og derefter trykke på
. På modeller med dobbelt SIM skal du trykke på
eller
.
Blokere uønskede beskeder
Bloker beskeder fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.
1
2
Start appen Beskeder, og tryk på → Indstillinger → Bloker beskeder → Bloker numre.
Tryk på INDBAKKE eller KONTAKTER, vælg en kontakt, og tryk derefter på
.
Vil du manuelt indtaste et nummer, skal du trykke på Indtast nummer, og derefter indtaste
et telefonnummer.
Angive meddelelse om besked
Du kan ændre meddelelseslyd, skærmindstillinger m.v.
1
Start appen Beskeder, tryk på → Indstillinger → Meddelelser, og tryk derefter på
kontakten for at aktivere det.
2
Skift meddelelsesindstillingerne.
Indstille påmindelse om besked
Du kan indstille et varsel til et bestemt interval, så du får at vide, at du har ikke-sete beskeder. Hvis
denne funktion ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Tilgængelighed
→ Meddelelsespåmindelse, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det. Tryk derefter på
kontakten Beskeder for at aktivere det.
61
Apps og funktioner
Internet
Introduktion
Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem
adgang til dem.
Visning af websider
1
2
3
Åbn mappen Samsung, og start appen Internet.
Tryk på adressefeltet.
Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på Gå.
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Stryg mod venstre eller højre i adressefeltet for hurtigt at skifte mellem faner.
Føj et bogmærke til den aktuelle
webside.
Få adgang til yderligere valg.
Opdater den aktuelle webside.
Åbn startsiden.
Se dine bogmærker, gemte
websider og seneste
browserhistorik.
Hurtigmenu
Åbn browserens
faneadministration.
Gå fra side til side.
62
Apps og funktioner
Bruge hemmelig tilstand
I hemmelig tilstand kan du administrere faner, bogmærker og gemte sider. Du kan låse
hemmelig tilstand ved hjælp af en adgangskode.
Aktivere hemmelig tilstand
På værktøjslinjen nederst på skærmen skal du trykke på Faner → AKTIVER HEMMELIG
TILSTAND. Hvis du bruger denne funktion for første gang, skal du angive, om du vil bruge en
adgangskode til hemmelig tilstand.
I hemmelig tilstand kan du ikke bruge visse funktioner, f.eks. optagelse af skærmbillede.
I hemmelig tilstand skifter enheden farverne på værktøjslinjerne.
Ændre sikkerhedsindstillinger
Du kan ændre din adgangskode eller låsemetoden.
Tryk på → Indstillinger → Fortrolighed → Hemmelig tilstand-sikkerhed → Skift
adgangskode.
Deaktivere hemmelig tilstand
På værktøjslinjen nederst på skærmen skal du trykke på Faner → DEAKTIVER HEMMELIG
TILSTAND.
63
Apps og funktioner
E-mail
Oprette e-mailkonti
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
1
2
Åbn mappen Samsung, og start appen E-mail.
Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på LOG PÅ.
Du kan registrere en konto manuelt ved at trykke på MANUEL OPSÆTN.
3
Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på
→
→ Tilføj konto.
Hvis du har mere end én e-mailkonto, kan du angive den ene som standardkonto. Tryk på
→ → Angiv standardkonto.
→
Sende e-mails
1
2
3
Tryk på
for at skrive en e-mail.
Tilføj modtagere, og indtast en e-mailtekst.
Tryk på SEND for at sende e-mailen.
Læse e-mails
Når E-mail er åben, henter enheden automatisk nye e-mails. Vil du hente e-mails manuelt, skal
du stryge nedad på skærmen.
Tryk på en e-mail på skærmen for at læse den.
Hvis e-mailsynkronisering er deaktiveret, kan du ikke hente nye e-mails. For at aktivere
e-mailsynkronisering skal du trykke på → → din kontos navn og derefter trykke
på kontakten Synk. konto for at aktivere det.
64
Apps og funktioner
Kamera
Introduktion
Tag fotos og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage fotos af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
Start af kamera
Brug følgende metoder til at starte Kamera:
• Start appen Kamera.
• Tryk på starttasten to gange hurtigt.
• Træk
uden for cirklen på den låste skærm.
• Visse metoder er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller
din tjenesteudbyder.
• Visse kamerafunktioner er ikke tilgængelige, hvis du vælger appen Kamera på den
låste skærm, eller hvis skærmen er slukket, mens skærmlåsemetoden er angivet.
• Hvis de billeder, du tager, er slørede, kan du rengøre kameralinsen og prøve igen.
65
Apps og funktioner
Bruge strygebevægelser
Kontroller eksempelskærmen hurtigt ved at stryge den i forskellige retninger. Du kan skifte
optagelsestilstand, skifte mellem kameraer eller bruge filtereffekter.
Eksempel på forreste kamera
Optagelsestilstande
Eksempel på bageste kamera
66
Filtre og andre effekter
Apps og funktioner
Skifte kameraer
Stryg opad eller nedad på eksempelskærmen for at skifte mellem kameraer.
Få vist optagelsestilstande
Stryg fra venstre mod højre på eksempelskærmen for at åbne listen med optagelsestilstande.
Få vist filtereffekter
Stryg fra højre til venstre på eksempelskærmbilledet for at åbne listen med filtereffekter. Giv dine
fotos og videoer et unikt touch.
Denne funktion er kun tilgængelig i visse optagelsestilstande.
Grundlæggende optagelse
Tage fotos eller optage videoer
1
2
Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
Tryk på
for at tage et foto, eller tryk på
for at optage en video.
Nuværende tilstand
Kameraindstillinger
Miniatureeksempel
Skift
kameralysindstillingen.
Tag et foto.
Optag en video.
Skift mellem forreste
og bageste kamera.
67
Apps og funktioner
• Vil du justere lysstyrken for fotos eller videoer, skal du trykke på skærmen. Når
justeringslinjen vises, skal du trække på justeringslinjen hen mod eller .
• Tryk på
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på. Hvis du vil bruge tilstanden automatisk fokus, skal du trykke på .
• Eksempelskærmen kan være anderledes, afhængigt af optagelsestilstanden og det
anvendte kamera.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen ikke er beskadiget eller snavset. I modsat fald vil enheden måske
ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
• Enhedens kamera indeholder et vidvinkelobjektiv. Der kan forekomme mindre
forvrængninger på vidvinkelfotos eller videoer, hvilket ikke angiver problemer med
enhedens ydeevne.
Tilføje en anden kameraknap
Føj en anden kameraknap til det ønskede sted på skærmen for nemmere at optage fotos.
Træk
til det forrige skærmbillede.
Hvis en anden kameraknap ikke er blevet tilføjet, skal du trykke på på
eksempelskærmen og trykke på kontakten Flydende kameraknap for at aktivere det.
68
Apps og funktioner
Zoome ind og ud
Brug forskellige metoder til at zoome ind eller ud.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at
zoome ud.
• Styr zoomen med fingeren. Træk
på zoombjælken mod
eller
.
Zoomfunktionerne er kun tilgængelige, når det bageste kamera bruges.
Brug af funktionerne fokus og eksponering
Du kan låse fokus eller eksponering for et valgt område med henblik på at forhindre kameraet i
automatisk at foretage justeringer på baggrund af ændringer i motivet eller lyskilderne.
Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og
eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et foto.
Denne funktion er kun tilgængelig i tilstandene Auto og Pro.
Tilpasse optagelsestilstande
Stryg til højre på eksempelskærmen for at åbne listen med optagelsestilstande og vælg en
tilstand.
Tryk på → Oplysninger for at se oplysninger om hver enkelt tilstand.
For at omarrangere tilstande skal du trykke på → Rediger, trykke og holde på et tilstandsikon,
og derefter trække det til en ny placering.
For at tilføje tilstandsgenveje på startskærmen trykkes på → Tilføj genvej på startskærm.
Autotilstand
Med automatisk tilstand kan kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den bedste
fototilstand.
Tryk på Auto på listen med optagelsestilstande.
69
Apps og funktioner
Protilstand
Tag billeder og optag videoer, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som
f.eks. eksponeringsværdi og ISO-værdi.
Tryk på Pro på listen med optagelsestilstande. Foretag valg, tilpas indstillingerne, og tryk derefter
på
for at tage et foto, eller tryk på
for at optage en video.
Tilgængelige indstillinger
•
: Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor
modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
•
: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til
stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller
dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
•
: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Du
kan indstille farvetemperaturen.
Panoramatilstand
Brug panoramatilstand til at tage en række billeder og sætte dem sammen for at skabe et bredt
landskabsbillede.
Benyt disse tip for at få det bedste billede med panoramatilstand:
• Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
• Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger. Hvis eksempelbilledet
ligger uden for rammen, eller hvis du ikke flytter enheden, stopper enheden
automatisk med at tage fotos.
• Undgå at tage fotos af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge
uden farvenuancer.
1
2
3
Tryk på Panorama på listen med optagelsestilstande.
Tryk på
, og bevæg enheden langsomt i én bestemt retning.
Tryk på
for at holde op med at tage fotos.
70
Apps og funktioner
Kontinuerlig optagelsestilstand
Tag en serie fotos af motiver i bevægelse.
Tryk på Kontin. opt. på listen med optagelsestilstande.
Tryk og hold på
for at tage flere fotos på én gang.
HDR-tilstand (Rig tone)
Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.
Tryk på HDR (Rig tone) på listen med optagelsestilstande.
Uden effekt
Med effekt
Nattetilstand
Tag et foto, når lyset er svagt, uden at anvende kameralyset.
Tryk på Nat på listen med optagelsestilstande.
71
Apps og funktioner
Sportstilstand
Tag klarere fotos af motiver i hurtig bevægelse såsom en løbende person eller et kæledyr, der
bevæger sig.
Tryk på Sport på listen med optagelsestilstande.
Lyd- og fototilstand
Tag et foto med lyd. Enheden identificerer disse fotos med
i Galleri.
Tryk på Lyd og foto på listen med optagelsestilstande.
Selfietilstand
Tag selvportrætter med det forreste kamera. Du kan gennemse forskellige skønhedseffekter på
skærmen.
1
På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
forreste kamera til selvportrætter.
2
3
4
Tryk på Selfie på listen med optagelsestilstande.
for at skifte til det
Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
Tryk på
for at tage et billede.
Du kan også vælge at vise din håndflade til det forreste kamera. Efter at din håndflade er
blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et billede.
Hvis du vil bruge forskellige optagelsesindstillinger med det forreste kamera, skal du
trykke på → Fotometoder, og derefter trykke på kontakterne for at aktivere dem.
Bruge selfie-kameralyset
Når du tager selvportrætter med det forreste kamera i situationer med svag belysning, kan
touchskærmen fungere som kameralys.
På eksempelskærmen trykkes på
du tager et billede.
gentagne gange, indtil du når . Touchskærmen blinker, når
72
Apps og funktioner
Anvende skønhedseffekter
Du kan ændre ansigtstræk, som f.eks. hudfarve eller ansigtsform, før du tager selvportrætter.
Denne funktion er kun tilgængelig i Selfie-tilstand.
1
2
På eksempelskærmen trykkes på
.
Vælg indstillingerne herunder for at anvende skønhedseffekterne på dit ansigt på
eksempelskærmen og tage et billede af dig selv.
• Hudtone: Få din hud til at virke lysere og klarere.
• Smalt ans.: Juster ansigtsfaconen, og få dit ansigts udseende til at virke tyndere.
• Store øjne: Få dine øjne til at virke større.
Bred selfie-tilstand
Tag et bredt selvportræt, og få så mange personer med på billedet som muligt og undgå, at
nogen ikke kommer med.
1
På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
forreste kamera til selvportrætter.
2
3
4
Tryk på Bred selfie på listen med optagelsestilstande.
for at skifte til det
Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
Tryk på
for at tage et billede.
Du kan også vælge at vise din håndflade til det forreste kamera. Efter at din håndflade er
blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et billede.
Hvis du vil bruge forskellige optagelsesindstillinger med det forreste kamera, skal du
trykke på → Fotometoder, og derefter trykke på kontakterne for at aktivere dem.
73
Apps og funktioner
5
Drej langsomt enheden mod venstre og derefter mod højre eller omvendt for at tage et
bredt selvportræt.
Enheden tager flere billeder, når den hvide ramme flyttes til en af enderne i søgervinduet.
• Sørg for, at den hvide ramme hele tiden er inden for søgervinduet.
• Motiverne skal være i ro, når du tager brede selvportrætter.
• De øverste og nederste dele af det billede, der vises på eksempelskærmen, kan
afhængigt af optagelsesforholdene være skåret af billedet.
Tilpasse kameraindstillinger
Indstillinger til aktuel optagelsestilstand
På eksempelskærmen kan du bruge følgende indstillinger.
De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte
kamera.
•
: Tænd og sluk for den fulde eksempelskærm.
•
: Aktiver eller deaktiver kameralys.
Undgå at bruge kameralys i nærheden af øjnene. Brug af kameralys i nærheden af
øjnene kan føre til midlertidigt synstab eller øjenskader.
74
Apps og funktioner
•
•
: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centervægtet
anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering.
Spot anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne
optagelsens eksponering.
Matrix beregner gennemsnittet af hele billedet.
: Konfigurer enheden til at optage lyd før eller efter, at du har taget et foto.
Kameraindstillinger
På eksempelskærmen trykkes på . Afhængigt af den valgte optagelsestilstand er visse
indstillinger muligvis ikke tilgængelige.
BAGESTE KAMERA
• Fotostørrelse: Vælg en opløsning til fotos. Brug af en højere opløsning medfører fotos i
højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Videostørrelse: Vælg en opløsning til videoer. Brug af en højere opløsning medfører videoer
i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Timer: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.
FORRESTE KAMERA
• Fotostørrelse: Vælg en opløsning til fotos. Brug af en højere opløsning medfører fotos i
højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Videostørrelse: Vælg en opløsning til videoer. Brug af en højere opløsning medfører videoer
i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Gem billeder som du så dem: Vend billedet om for at danne et spejlbillede af det
oprindelige motiv, når du tager fotos med det forreste kamera.
• Fotometoder: Vælg de ønskede optagelsesindstillinger.
• Timer: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.
75
Apps og funktioner
FÆLLES
• Gitterlinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Placeringstags: Føj et GPS-placeringstag til fotoet.
• GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret,
som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige
vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på fotos, når du uploader dem til internettet. For at
undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.
• Vis billeder: Indstil enheden til at vise fotos, når de er taget.
• Hurtigopstart: Indstil enheden til hurtigt at starte kameraet ved at trykke to gange hurtigt
på starttasten.
• Lagerplacering: Vælg hukommelsesplacering til lagring. Denne funktion vises, når du
isætter et hukommelseskort.
• Flydende kameraknap: Tilføj en kameraknap, som du kan placere hvor som helst på
skærmen.
• Lydstyrketastfunktion: Indstil enheden til at bruge lydstyrketasten til at styre
lukkerfunktionen eller zoome ind eller ud.
• Nulstil indstillinger: Nulstil kameraindstillingerne.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Der henvises til Samsung
Members for yderligere oplysninger.
76
Apps og funktioner
Galleri
Introduktion
Se billeder og videoer gemt på enheden. Du kan også sortere billeder og videoer i album eller
oprette historier.
Se billeder
1
2
Start appen Galleri, og tryk på BILLEDER.
Vælg et billede.
Få adgang til yderligere valg.
Føj billedet til favoritter.
Tegn på billedet.
Tilføj en sticker.
Anvend filter eller effekt.
Del billedet med andre.
Rediger billedet.
Slet billedet.
77
Apps og funktioner
Du kan oprette en GIF-animation eller en collage med flere forskellige billeder. Tryk på
→ Opret GIF-kode eller Opret collage, og vælg derefter billeder.
Søge efter billeder
Start appen Galleri, og tryk på
eller dokumenter.
for at få vist billeder sorteret efter kategori, såsom typer, steder
Tryk på søgefeltet for at søge efter billeder ved at indtaste nøgleord.
Se videoer
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på BILLEDER.
Vælg det videoklip, du vil afspille. Videofiler vises med ikonet
Tryk på
i eksempelvisning.
for at afspille videoen.
Spring til forrige
video. Tryk og hold
for at spole tilbage.
Få adgang til
yderligere valg.
Optag det aktuelle
skærmbillede.
Spring til næste
video. Tryk og hold
for at spole hurtigt
frem.
Spol hurtigt frem
eller tilbage ved at
trække i bjælken.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
Lås
afspilningsskærmen.
Skift skærmforhold.
Skift til afspiller i pop
op-vindue.
Opret en animeret
GIF.
Træk din finger op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller
træk din finger op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.
Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.
78
Apps og funktioner
Visning af billeders og videoers detaljer
Du kan se filoplysninger såsom personer, sted og grundlæggende oplysninger. Hvis der
automatisk er oprettet indhold såsom en historie eller en GIF, vil indholdet også blive vist.
Når du får vist et billede eller ser på eksempelvisningsskærmen til video, skal du trække opad på
skærmen. Der vises filoplysninger.
Du kan også se relateret indhold ved at trykke på oplysningerne på skærmen.
Rediger
oplysninger.
Filoplysninger
Personoplysninger
Stedoplysninger
Automatisk
oprettet indhold
Tags
79
Apps og funktioner
Få vist album
Du kan se dine billeder og videoer sorteret efter mapper eller album. De animationer eller
collager, du har skabt, vil også være sorteret i dine mapper i listen over album.
Start appen Galleri, tryk på ALBUM, og vælg derefter et album.
Skjule album
Du kan skjule album.
Du kan ikke skjule album, der er oprettet som standard, såsom album af typen Kamera
og Skærmbilleder.
1
2
3
Start appen Galleri, og tryk på ALBUM.
Tryk på → Skjul eller vis album.
Vælg de album, der skal skjules, og tryk på ANVEND.
Du kan få vist album ved igen at trykke på → Skjul eller vis album, fravælge album til visning
og derefter trykke på ANVEND.
Se historier
Hvis du optager eller gemmer billeder og videoer, vil enheden læse deres dato- og
placeringstags, sortere billederne og videoerne og derefter oprette historier. Du skal optage eller
gemme flere forskellige billeder og videoer for at kunne oprette historier automatisk.
Start appen Galleri, tryk på HISTORIER, og vælg derefter en historie.
Oprette historier
Opret historier med forskellige temaer.
1
2
Start appen Galleri, og tryk på HISTORIER.
Tryk på → Opret historie.
80
Apps og funktioner
3
4
Marker de billeder eller videoer, der skal med i din historie, og tryk på UDFØRT.
Indtast en overskrift til historien, og tryk på OPRET.
For at føje billeder eller videoer til en historie skal du først vælge en historie, og derefter trykke på
TILFØJ.
For at fjerne billeder eller videoer fra en historie skal du først vælge en historie og derefter trykke
på → Rediger, herefter markere de billeder eller videoer der skal fjernes, og trykke på → Fjern
fra historie.
Slette historier
1
2
Start appen Galleri, og tryk på HISTORIER.
Tryk og hold på en historie, der skal slettes, og tryk derefter på SLET.
Synkronisering af billeder og videoer med Samsung Cloud
Du kan synkronisere billeder og videoer, der er blevet gemt i Galleri, med Samsung Cloud og
få adgang til dem fra andre enheder. Du skal registrere og logge på din Samsung account for at
bruge Samsung Cloud. Der henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
Start appen Galleri, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Samsung Cloud for
at aktivere det. Billeder og videoer optaget på enheden gemmes automatisk i Samsung Cloud.
Slette billeder eller videoer
Slette et billede eller en video
Vælg et billede eller en video, og tryk på
nederst på skærmen.
Slette flere billeder og videoer samtidigt
1
2
3
Tryk på galleriskærmen, og tryk og hold på et billede eller en video for at slette.
Marker de billeder eller videoer, der skal slettes.
Tryk på SLET.
81
Apps og funktioner
Multi-vindue
Introduktion
Med funktionen Multi-vindue kan du køre to apps samtidigt på den opdelte skærm.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Opdelt skærmvisning
82
Apps og funktioner
Opdelt skærmvisning
1
2
Tryk på tasten seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
Stryg op eller ned, og tryk på
på et tidligere appvindue.
Den valgte app starter i det øverste vindue.
3
I det nederste vindue skal du stryge opad eller nedad for at vælge en anden app, der skal
startes.
Hvis du vil starte apps, som ikke findes på listen over nyligt anvendte apps, skal du trykke på
APPLISTE og vælge en app.
83
Apps og funktioner
Bruge yderligere indstillinger
Tryk på bjælken mellem appvinduerne for at få adgang til yderligere indstillinger.
Føj dette app-par til
startskærmen.
Luk appen.
Skift placeringer mellem
appvinduer.
Justere vinduesstørrelsen
Træk bjælken mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
84
Apps og funktioner
Deling af tekst eller billeder mellem vinduer
Træk og slip tekst eller kopierede billeder fra ét vindue til et andet. Tryk og hold på et element i
det valgte vindue, og træk det til en placering i et andet vindue.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Minimering af den opdelte skærmvisning
Tryk på starttasten for at minimere den opdelte skærmvisning. Ikonet vises på statuslinjen.
Appen i det nederste vindue lukkes, og appen i det øverste vindue forbliver aktiv i den
minimerede opdelte skærmvisning.
Minimeret opdelt skærm
Hvis du vil lukke den minimerede opdelte skærmvisning, skal du trykke på
.
Maksimering af et vindue
Tryk på et appvindue, og træk stregen mellem appvinduerne til skærmens øverste eller nederste
kant.
85
Apps og funktioner
Tilføjelse af app-par til startskærmen
Når du føjer et app-par til startskærmen, kan du åbne to apps i den opdelte skærmvisning med
et enkelt tryk.
Tryk på bjælken mellem appvinduerne, og tryk på
.
Det pågældende app-par vil blive føjet til startskærmen.
App-par
86
Apps og funktioner
Samsung Members
Samsung Members yder supporttjenester til kunder, såsom diagnosticering af problemer med
enheden, og tager imod spørgsmål og fejlrapporter fra brugerne. Du kan også dele information
med andre i gruppen af Galaxy-brugere eller se de seneste nyheder og få tip om Galaxy.
Samsung Members kan hjælpe dig med at løse problemer, der måtte opstå i forbindelse med
brug af din enhed.
Yderligere indstillinger
Send feedback.
• Appens tilgængelighed og hvilke funktioner, den understøtter, kan variere alt
afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• For at sende feedback eller publicere kommentarer skal du være registreret og logget
på din Samsung account. Der henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
87
Apps og funktioner
Samsung Notes
Introduktion
Opret noter ved at indtaste tekst ved brug af tastaturet eller ved at skrive eller tegne på skærmen.
Du kan også indsætte billeder eller diktafonoptagelser i noterne.
Oprette noter
1
2
Start appen Samsung Notes, og tryk på ALLE →
.
Vælg en indtastningsmetode fra værktøjslinjen øverst på skærmbilledet, og opret en note.
→ Billede for at indsætte et billede fra Galleri eller ved at tage et foto.
Tryk på
Tryk på → Stemme for at foretage en diktafonoptagelse og sætte den ind i noten.
Diktafonoptagelsen starter med det samme.
Indtast tekst ved brug af
tastaturet.
Indsæt et billede eller en
stemmeoptagelse.
Skriv eller tegn med penne.
Mal med pensler.
3
Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på GEM.
Slette noter
1
Åbn appen Samsung Notes, tryk på ALLE, eller tryk på SAMLINGER, og vælg derefter en
kategori.
2
Tryk og hold på en note, der skal slettes.
Slet flere noter ved at markere flere noter til sletning.
3
Tryk på
.
88
Apps og funktioner
Kalender
Introduktion
Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende events eller opgaver i planlægningsappen.
Oprette events
1
Start appen Kalender, og tryk på
, eller dobbelttryk på en dato.
Hvis datoen allerede har gemte events eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på
.
2
Indtast eventdetaljer.
Vælg en sticker, der skal vises
sammen med eventen.
Angiv varigheden.
Indtast en titel.
Skift farve på eventen.
Vælg en kalender, som eventen
skal gemmes i.
Indstil en alarm.
Indtast stedet.
Vedhæft et kort.
Tilføj en note.
Tilføj flere detaljer.
3
Tryk på GEM for at gemme eventen.
89
Apps og funktioner
Oprette opgaver
1
2
3
Start appen Kalender, og tryk på VIS → Opgaver.
Tryk på
og indtast opgaveoplysninger.
Tryk på GEM for at gemme opgaven.
Synkronisere events og opgaver med dine konti
1
Start appen Indstillinger, tryk på Sky og konti → Konti, og vælg den konto, der skal
synkroniseres med.
2
Tryk på Synkroniser konto, og tryk derefter på kontakten Synkroniser Kalender for at
aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kalender for at aktivere det.
For at tilføje konti, der skal synkroniseres med, skal du starte appen Kalender og trykke på →
Administrer kalendere → Tilføj konto. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og
log på. Når der tilføjes en konto, vil den blive vist på listen.
Samsung Health
Introduktion
Samsung Health hjælper dig med at administrere dit velbefindende og din kondition. Sæt
dig selv fitnessmål, tjek dine fremskridt, og hold øje med dit generelle velbefindende og din
kondition.
90
Apps og funktioner
Bruge Samsung Health
Du kan få vist vigtige oplysninger fra Samsung Health-menuer og -trackere for at overvåge dit
velbefindende og din kondition. Du kan også sammenligne dit skridtantal med andre brugere af
Samsung Health, konkurrere med dine venner og se sundhedstip.
Åbn mappen Samsung, og start appen Samsung Health. Første gang, du bruger denne app
eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge vejledningen på skærmen for at fuldføre
konfigurationen.
Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af det geografiske område.
Sammenlign dit skridtantal med
andre brugere af Samsung Health,
eller konkurrer med dine venner.
Se sundhedstip.
Overvåg dit helbred og din fitness.
Angiv dine daglige mål, og spor
dine fremskridt.
Se og administrer trackere.
For at føje elementer til skærmen Samsung Health skal du trykke på → Administrer elementer,
og derefter vælge elementer.
• MÅL: Angiv dine daglige fitnessmål, og mål dine fremskridt.
• PROGRAMMER: Brug træningsprogrammer, der kan tilpasses.
• GENERELLE TRACKERE: Overvåg dine aktiviteter, fødevareindtagelse og kropsmål.
• TRÆNINGSTRACKERE: Føj trackere til forskellige øvelser, og overvåg dine aktiviteter.
91
Apps og funktioner
Mål
Du kan indstille dine mål for vægtstyring eller et mere afbalanceret liv. Når du har sat dig dine
mål, kan du spore dine fremskridt eller få vist vejledninger på skærmen Samsung Health.
På skærmen Samsung Health skal du trykke på ANGIV MÅL. Alternativt kan du trykke på →
Administrer elementer og vælge Vægthåndtering eller Afbalanceret liv.
TOGETHER
Together giver dig mulighed for at konfigurere antal skridt og konkurrere med dine venner. Du
kan invitere venner til at gå sammen med dig, angive mål for antal skridt og se din placering på
Skridt på rangliste.
På skærmen Samsung Health skal du trykke på TOGETHER.
Skridt
Enheden tæller det antal skridt, du tager, og måler den afstand, du har gået.
Tryk på skridttrackeren på skærmen Samsung Health.
Aktuelle skridt i alt
Mål
• Du oplever muligvis en kortvarig forsinkelse, mens skridttrackeren overvåger dine
skridt, hvorefter skridttællingen vises. Du kan også opleve en kort dataforsinkelse, før
pop op-vinduet angiver, at du har nået dit mål.
• Hvis du bruger skridttrackeren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke
skridttællingen.
92
Apps og funktioner
Yderligere oplysninger
• Samsung Health er kun beregnet til fitness- og velværeformål og er ikke beregnet til brug
ved diagnosticering af sygdomme eller andre lidelser, eller til at behandle, kurere eller
forebygge sygdomme.
• De tilgængelige funktioner og applikationer, der kan føjes til Samsung Health, kan variere fra
land til land på grund af forskellige lokale love og bestemmelser. Du bør inden brug tjekke
de funktioner og applikationer, der er tilgængelige i dit specifikke område.
• Samsung Health-applikationer og dets tjeneste kan blive ændret eller ophøre uden
forudgående varsel.
• Formålet med dataindsamling er begrænset til levering af den tjeneste, du har anmodet om,
inklusive formidling af ekstra oplysninger for at forbedre dit velbefindende, synkronisere
data, dataanalyse og statistikker eller for at udvikle og levere bedre tjenester. (Men hvis du
logger på din Samsung account fra Samsung Health, gemmes dine data måske på serveren
med henblik på sikkerhedskopiering.) Personlige oplysninger gemmes måske, indtil dette
formål er fuldført. Du kan slette personlige data, der er gemt i Samsung Health, ved hjælp
af funktionen Nulstil data i menuen Indstillinger. Hvis du vil slette data, som du har gemt på
sociale netværk eller overført til lagerenheder, skal du slette dem særskilt.
• Du kan dele og/eller synkronisere dine data med flere Samsung-tjenester eller kompatible
tredjepartstjenester, du vælger, samt med alle dine andre tilsluttede enheder. Adgang til
Samsung Health-informationer af sådanne ekstra tjenester eller tredjepartsenheder tillades
kun med din udtrykkelige accept.
• Du har det fulde ansvar for uhensigtsmæssig brug af data, der deles på sociale netværk eller
overføres til andre. Vær forsigtig med at dele dine personlige oplysninger med andre.
• Hvis enheden er tilsluttet måleenheder, skal du kontrollere kommunikationsprotokollen for
at sikre korrekt drift. Hvis du bruger en trådløs forbindelse som f.eks. Bluetooth, kan enheden
blive påvirket af elektronisk interferens fra andre enheder. Undlad at bruge enheden i
nærheden af andre enheder, der udsender radiobølger.
• Læs Vilkår og betingelser og Fortrolighedspolitik for Samsung Health omhyggeligt, inden du
bruger den.
93
Apps og funktioner
Diktafon
Brug denne app til at optage eller afspille stemmenotater.
1
2
Åbn mappen Samsung, og start appen Diktafon.
Tryk på
for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.
Tryk på
for at sætte optagelsen på pause.
Når du laver en diktafonoptagelse, skal du trykke på BOGMÆRKE for at indsætte et
bogmærke.
Start optagelse.
3
4
Tryk på
for at afslutte optagelsen.
Indtast et filnavn, og tryk på GEM.
94
Apps og funktioner
Mine filer
Få adgang til og administrer forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. på
skylagerenheder.
Åbn mappen Samsung, og start appen Mine filer.
Se filer, der er lagret i hvert lager.
For at frigøre lagerplads i enheden trykkes på → Få mere plads.
For at søge efter filer eller mapper skal du trykke på
.
Ur
Introduktion
Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en event eller
angiv en specifik varighed.
ALARM
Start appen Ur, og tryk på ALARM.
Indstille alarmer
Tryk på
på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages,
angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på GEM.
For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på tidsindtastningsfeltet.
Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på kontakten ved siden af alarmen på
alarmlisten.
Stoppe alarmer
Tryk på AFVIS for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du
trykke på SLUMRE for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.
Slette alarmer
Tryk og hold på en alarm, marker de alarmer der skal slettes, og tryk derefter på SLET.
95
Apps og funktioner
VERDENSUR
Start appen Ur, og tryk på VERDENSUR.
Oprette ure
Tryk på
, indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på TILFØJ.
Slette ure
Tryk og hold på et ur, marker de ure der skal slettes, og tryk derefter på SLET.
STOPUR
1
2
Start appen Ur, og tryk på STOPUR.
Tryk på START for at tage tid på en event.
Tryk på OMGANG for at registrere omgangstider under en event.
3
Tryk på STOP for at stoppe tidtagningen.
Tryk på GENOPTAG for at genoptage tidtagningen.
Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på NULSTIL.
96
Apps og funktioner
TIMER
1
2
Start appen Ur, og tryk på TIMER.
Angiv varighed, og tryk på START.
For at åbne tastaturet for at indtaste en varighed, skal du trykke på indtastningsfeltet for
varighed.
3
Tryk på AFVIS, når nedtællingen stopper.
Lommereg.
Udfør enkle eller komplekse beregninger.
Start appen Lommereg.
Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis Autoroter
er deaktiveret, skal du trykke på for at få vist den videnskabelige lommeregner.
For at se beregningshistorikken skal du trykke på HISTORIK. For at lukke panelet med
beregningshistorik skal du trykke på TASTATUR.
For at rydde historikken skal du trykke på HISTORIK → RYD HISTORIK.
Hvis du skal bruge værktøjet til omregning af måleenheder, skal du trykke på
. Du kan
konvertere forskellige værdier, såsom område, længde eller temperatur, til andre måleenheder.
97
Apps og funktioner
Radio
Lytte til FM-radioen
Start appen Radio.
Før du anvender denne app, skal du tilslutte et headset, som fungerer som radioantenne.
FM-radioen scanner efter og gemmer automatisk de tilgængelige stationer, første gang
du tænder den.
Tryk på
for at tænde for FM-radioen. Vælg den ønskede radiostation på listen med stationer.
Optag en sang fra FM-radioen.
Føj den aktuelle radiostation til
favoritlisten.
Tænd eller sluk for FM-radioen.
Få adgang til yderligere valg.
Indstil radiostationens frekvens
manuelt.
Søg efter en tilgængelig
radiostation.
Finindstil frekvensen.
Se listen over favoritstationer.
Se listen over tilgængelige
stationer.
Scan og gem tilgængelige
stationer automatisk.
Afspilning igennem højttaleren
Du kan lytte til radioen igennem højttaleren via den tilsluttede øretelefon.
Tryk på → Afspil via højttaler.
98
Apps og funktioner
Scanne efter radiostationer
Start appen Radio.
Tryk på STATIONER → SCANNING, og vælg en scanningsindstilling. FM-radioen søger efter
tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.
Vælg den ønskede radiostation på listen med stationer.
Game Launcher
Introduktion
Game Launcher samler de spil, du har downloadet fra Play Butik og Galaxy Apps på ét sted, så
du nemt kan få adgang til dem. Du kan indstille enheden til spiltilstand for at gøre det nemmere
at spille spil.
Se dine gameplay-oplysninger.
Få adgang til yderligere valg.
Downloadede apps.
Slå ikonet Game Tools til eller fra.
Skift ydelsestilstand.
Åbn spil med eller uden lyd.
Se flere spil, og installer dem.
99
Apps og funktioner
Bruge Game Launcher
1
Start appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Spil, og tryk derefter på
kontakten Game Launcher for at aktivere det.
Game Launcher tilføjes på startskærmen eller på skærmen apps.
Når du deaktiverer funktionen, fjernes Game Launcher fra startskærmen og fra skærmen
apps.
2
3
Start appen Game Launcher.
Tryk på et spil på spillisten.
Du kan finde flere spil ved at trække opad på skærmen.
Spil, der er downloadet fra Play Butik og Galaxy Apps, vises automatisk på skærmen
Game Launcher. Hvis du ikke får vist dine spil, kan du trykke på → Tilføj et spil.
Fjerne et spil fra Game Launcher
Tryk og hold på et spil, og tryk derefter på Fjern.
Skifte ydelsestilstand
Du kan skifte ydelsestilstand for spillet.
Start appen Game Launcher, tryk på Normal ydeevne, og tryk derefter på knappen gentagne
gange for at vælge den ønskede tilstand.
• Normal ydeevne: Strømsparetilstand eller tilstanden høj ydelse bruges ikke.
• Spar strøm: Dette reducerer batteriforbruget, men det reducerer systemydelsen.
Batteriforbruget kan variere, alt afhængigt af spillet.
100
Apps og funktioner
Bruge Game Tools
Du kan indstille ikonet Game Tools til at blive vist som et flydende ikon på spilskærme.
Start appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Spil, og tryk på kontakten Game
Tools for at aktivere det.
Tryk på
for at få vist spilværktøjet Game Tools, mens du spiller et spil.
Du kan flytte ikonet ved at trykke på
og derefter trække det til en anden placering.
Hvis du vil skjule ikonet på den aktuelle spilskærm, skal du trykke og holde på
til Skjul øverst på skærmen.
og trække det
Du kan vise ikonet på spilskærmen igen ved at åbne informationspanelet og trykke på
meddelelsen Game Tools.
Åbn Game Launcher-skærmen.
Åbn indstillinger for Game Tools.
Sluk for meddelelseslyde, og vis
kun meddelelser for indgående
opkald og varsler om
nødsituationer.
Lås tasten seneste.
Lås tilbagetasten.
Registrer din spilsession.
Lås touchskærmen, mens du
spiller spillet.
Tag et skærmbillede.
Blokere meddelelser under spil
Tryk på , og tryk på kontakten Ingen vars. und. spil for at aktivere det. Enheden slår lyden
fra og viser kun meddelelser for indgående opkald og varsler om nødsituationer, således at du
kan nyde dine spil uden at blive forstyrret. Hvis du modtager et indgående opkald, vises en lille
meddelelse øverst på skærmen.
101
Apps og funktioner
Deling af indhold
Del indhold ved at bruge forskellige delingsindstillinger. Følgende handlinger er et eksempel på
deling af billeder.
Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk.
1
2
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
, og vælg en delingsmetode, f.eks. som besked og e-mail.
Når du har en kommunikations- eller delehistorie, vises de personer, du har kontaktet, på
panelet med delingsmuligheder. Vælg en persons ikon, hvis du vil dele indhold direkte
med vedkommende via den tilhørende app. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal
du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på
kontakten Direkte deling for at aktivere det.
Bruge yderligere funktioner
• Linkdeling: Del store filer. Upload filer til Samsungs lagerserver, og del dem med andre
via et weblink eller en kode. Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne
funktion.
Når billedet er sendt til modtagernes enheder, vises en meddelelse på deres enheder. Tryk på
meddelelsen for at se eller downloade billedet.
102
Apps og funktioner
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps.
For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt, afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
Maps
Find din placering på kortet, søg på verdenskortet, og se placeringsoplysninger for forskellige
steder omkring dig.
Play Musik
Opdag, lyt til og del musik på din enhed. Du kan uploade musiksamlinger lagret på din enhed i
skylageret og opnå adgang til dem senere.
Play Film
Køb eller lej videoer, såsom film og tv-programmer, fra Play Butik.
Drev
Gem dit indhold i skylageret, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
103
Apps og funktioner
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
Fotos
Søg efter, administrer og rediger alle dine fotos og videoer fra forskellige kilder på ét sted.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
Duo
Foretag et simpelt videoopkald.
104
Indstillinger
Introduktion
Tilpas enhedens indstillinger. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere forskellige
indstillinger.
Start appen Indstillinger.
Du kan søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord, og trykke på Søg eller
.
Forbindelse
Valg
Skift indstillinger for forskellige forbindelser, såsom Wi-Fi-funktionen og Bluetooth.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til
internettet eller andre netværksenheder. Der henvises til Wi-Fi for yderligere oplysninger.
• Bluetooth: Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetoothenheder. Der henvises til Bluetooth for yderligere oplysninger.
• Databrug: Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen. Indstil
enheden til automatisk at deaktivere den mobile dataforbindelse, når mængden af brugte
mobile data når den angivne grænse.
Du kan også aktivere datalagringsfunktionen for at forhindre, at der kører apps i
baggrunden, som sender eller modtager data. Se Datasparer for at få flere oplysninger.
105
Indstillinger
• Flytilstand: Indstil enheden til at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. I
flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.
Følg reglerne, som angives af flyselskabet, samt flypersonalets anvisninger. Såfremt
det er tilladt at anvende enheden, skal den altid anvendes i flytilstand.
• NFC og betaling (modeller, der har NFC aktiveret): Indstil enheden til at tillade, at du
læser NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter.
Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport
eller events, når du har downloadet de påkrævede apps. Der henvises til NFC og betaling
(modeller, der har NFC aktiveret) for yderligere oplysninger.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Mobilt hotspot og internetdel.: Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens
mobile dataforbindelse med andre enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning.
Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Der henvises til Mobilt hotspot og
internetdel. for yderligere oplysninger.
• Mobile netværk: Konfigurer indstillinger for mobilt netværk.
• Administration af SIM-kort (modeller med dobbelt SIM): Aktiver dine SIM- eller USIMkort, og tilpas indstillingerne for SIM-kortene. Der henvises til Administration af SIM-kort
(modeller med to SIM-kort), hvis du ønsker yderligere oplysninger.
• Placering: Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
• Flere forbindelsesindstillinger: Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner. Der henvises
til Flere forbindelsesindstillinger for yderligere oplysninger.
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
106
Indstillinger
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi, og derefter trykkes på kontakten for
at aktivere det.
2
Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Indtast adgangskoden, og
tryk på TILSLUT.
• Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen
oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve
en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til
netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på GLEM.
• Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din
enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi, og derefter trykkes på kontakten for
at aktivere det.
2
Tryk på Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at
enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
3
Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Directforbindelsesanmodningen.
107
Indstillinger
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
1
2
3
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Wi-Fi Direct, og vælg en enhed at overføre billedet til.
Accepter Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Hvis enhederne allerede er forbundet, sendes billedet til den anden enhed uden
forbindelsesanmodning.
Afslutte enhedsforbindelse
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi.
Tryk på Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
3
Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.
108
Indstillinger
Bluetooth
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
Parre med andre Bluetooth-enheder
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Bluetooth, og derefter trykkes på
kontakten for at aktivere det.
De registrerede enheder vil blive angivet.
2
Vælg en enhed til parring.
Hvis den enhed, du ønsker at danne par med, ikke er på listen, skal du indstille enheden til at
overgå til Bluetooth-parringstilstand. Se brugervejledningen til den anden enhed.
Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.
3
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetoothforbindelsesanmodningen.
109
Indstillinger
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller
mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
1
2
Start appen Galleri, og vælg et billede.
Tryk på
→ Bluetooth, og vælg derefter en enhed at overføre billedet til.
Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn
uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
3
Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Bluetooth.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
2
3
Tryk på
ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
Tryk på Ophæv parring.
110
Indstillinger
Datasparer
Nedsæt dit dataforbrug ved at forhindre, at der kører apps i baggrunden, som sender eller
modtager data.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Databrug → Datasparer, og derefter trykkes
på kontakten for at aktivere det.
Når databesparelsesfunktionen aktiveres, vises ikonet
på statusbjælken.
Databesparelsesfunktion aktiveret
Hvis du vil vælge apps for at bruge data uden begrænsninger, skal du trykke på Tillad
app med Datasparer akti. og vælge apps.
NFC og betaling (modeller, der har NFC aktiveret)
Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger
om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til
transport eller events, når du har downloadet de påkrævede apps.
Enheden indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med enheden for at
undgå at beskadige NFC-antennen.
Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.
Læse oplysninger fra NFC-tags
Brug NFC-funktionen til at sende billeder eller kontakter til andre enheder og læse
produktoplysninger fra NFC-tags.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse, og derefter trykkes på kontakten NFC og
betaling for at aktivere det.
111
Indstillinger
2
Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag.
Oplysningerne fra tagget vises.
Kontroller, at enhedens skærm er tændt og ulåst. Ellers vil enheden ikke kunne læse NFCtags eller modtage data.
Foretage betalinger med NFC-funktionen
Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for
mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse, og derefter trykkes på kontakten NFC og
betaling for at aktivere det.
2
Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.
For at angive standardbetalingsappen skal du åbne indstillingsskærmen og trykke på
Forbindelse → NFC og betaling → Tryk og betal → BETALING, og derefter vælge en app.
Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.
112
Indstillinger
Sende data med NFC-funktionen
Tillad dataudveksling, når enhedens NFC-antenne berører NFC-antennen på den anden enhed.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → NFC og betaling, og derefter trykkes på
kontakten for at aktivere det.
2
3
4
Tryk på kontakten Android Beam for at aktivere det.
Vælg et element, og berør den anden enheds NFC-antenne med din enheds NFC-antenne.
Når Berør for at overføre vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende
elementet.
Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.
113
Indstillinger
Mobilt hotspot og internetdel.
Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
• Mobilt hotspot: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med
computere eller andre enheder.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse
med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et
trådløst modem for computeren.
Bruge det mobile hotspot
Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Mobilt hotspot og internetdel. →
Mobilt hotspot.
2
Tryk på kontakten for at aktivere det.
Ikonet vises på statuslinjen. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Finetværk.
For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på → Konfigurer
Mobilt hotspot og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på
GEM.
3
På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Finetværk.
4
Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
114
Indstillinger
Administration af SIM-kort (modeller med to SIM-kort)
Aktiver dine SIM- eller USIM-kort, og tilpas indstillingerne for SIM-kortene. Der henvises til Sådan
anvendes to SIM- eller USIM-kort (modeller til to SIM-kort), hvis du ønsker yderligere oplysninger.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Administration af SIM-kort.
• Opkald: Vælg et SIM- eller USIM-kort til stemmeopkald.
• Sms'er: Vælg et SIM- eller USIM-kort til beskeder.
• Mobile data: Vælg et SIM- eller USIM-kort til datatjenester.
• Bekræft SIM-kort til opkald: Indstil enheden til at vise pop op-vinduet til valg af SIM- eller
USIM-kort ved returopkald eller opkald fra en sms. Pop op-vinduet vises kun, hvis SIM- eller
USIM-kortet, anvendt til det forrige opkald eller den forrige sms, afviger fra dit foretrukne
SIM- eller USIM-kort.
• Dobbelt SIM-kort altid aktivt: Indstil enheden til at tillade indgående opkald fra det andet
SIM- eller USIM-kort under et opkald.
Når denne funktion er aktiveret, kan du blive opkrævet yderligere gebyrer
for viderestilling af opkald, afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Flere forbindelsesindstillinger
Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger.
• Søg efter enheder: Indstil enheden til at scanne efter enheder i nærheden, som der kan
oprettes forbindelse til.
• Udskrivning: Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du
kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Der
henvises til Udskrivning for yderligere oplysninger.
• VPN: Konfigurer virtuelle netværk (VPN'er) på din enhed for at oprette forbindelse til en
skoles eller en virksomheds private netværk.
115
Indstillinger
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden
til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Tilføjelse af plug-ins til printere
Føj printer-plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger →
Udskrivning → Tilføj tjeneste.
2
3
4
Søg efter et printer-plug-in i Play Butik.
Vælg et printer-plug-in, og installer det.
Vælg printer-plug-in’et, og tryk på kontakten for at aktivere det.
Enheden søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden.
5
Vælg en printer, der skal tilføjes.
Du kan tilføje printere manuelt ved at trykke på → Tilføj printer.
Udskrive indhold
Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du åbne listen med valg,
→ Alle printere..., og derefter vælge en printer.
trykke på Udskriv →
Udskrivningsmetoderne kan variere, afhængigt af indholdstypen.
116
Indstillinger
Lyde og vibration
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Lyde og vibration.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at bruge lydtilstand, vibrationstilstand eller lydløs tilstand.
• Vibrer ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
• Brug lydstyrketaster til medier: Indstil enheden for at justere mediets lydstyrkeniveau, når
du trykker på lydstyrketasten.
• Lydstyrke: Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og meddelelser.
• Ringetone (modeller med enkelt SIM): Skift opkaldsringetonen.
Ringetone (modeller med dobbelt SIM): Skift ringetonerne for opkald eller meddelelser.
• Vibrationsmønster: Vælg et vibrationsmønster.
• Meddelelseslyde: Skift meddelelseslyden.
• Forstyr ikke: Indstil enheden til lydløs for indgående opkald, meddelelseslyde og medier,
undtagen ved tilladte undtagelser.
• Berøringslyde: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en app eller en funktion på
touchskærmen.
• Tone for skærmlås: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser touchskærmen eller låser
den op.
• Opladningslyd: Indstil enheden til at afgive lyd, når den er sluttet til en oplader.
• Opkaldstastaturtoner: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på
tastaturet.
• Tastaturlyd: Indstil enheden til at afgive en lyd, når der bliver trykket på en tast.
• Lydkvalitet og effekter: Konfigurer yderligere lydindstillinger.
117
Indstillinger
Meddelelser
Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt app.
På indstillingsskærmen trykkes på Meddelelser.
Hvis du vil vise skærmikoner, skal du trykke på kontakten Appikonbadges for at aktivere det.
Skift badgestil ved at trykke på Appikonbadges.
Med tal
Uden tal
Du kan tilpasse meddelelsesindstillinger for flere apps ved at trykke på AVANCERET og vælge en
app.
Skærm
Valg
Rediger indstillingerne for skærmen og startskærmen.
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Udendørs tilstand: Aktiver udendørstilstand for at gøre det nemmere at se i lyse omgivelser.
• Skrifttype og skærmzoom: Rediger skærmzoomindstilling eller skrifttype og -stil.
• Skærmtilstand: Skift skærmtilstanden for at justere skærmens farve og kontrast.
• Startskærm: Skift størrelsen på gitteret for at få vist flere eller færre elementer på
startskærmen m.v.
• Nem tilstand: Skift til nem tilstand for at se større ikoner og anvende et mere enkelt layout
på startskærmen.
• Ikonrammer: Angiv, om der skal vises skraverede baggrunde til at sætte ikonerne i relief.
• Statuslinje: Tilpas indstillinger til visning af meddelelser eller indikatorer på statuslinjen.
118
Indstillinger
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Pauseskærm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når enheden oplader eller er
tilsluttet en dok. Se Pauseskærm for at få flere oplysninger.
Pauseskærm
Du kan indstille visningen af billeder som pauseskærm, når skærmen slukkes automatisk.
Pauseskærmen vises, når enheden oplades eller sluttes til en dok.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Pauseskærm, og derefter trykkes på kontakten
for at aktivere det.
2
Vælg en mulighed.
Hvis du vælger Fotoramme, startes et diasshow med valgte billeder. Hvis du vælger
Fototabel, vises valgte billeder som små kort og overlapninger.
3
4
Tryk på
for at vælge album til visning af billeder.
Når du er færdig, skal du trykke på tilbagetasten.
Hvis du vil se den valgte mulighed, skal du trykke på FORHÅNDSVISNING.
Hvis du trykker på skærmen, mens din pauseskærm vises, tændes skærmen.
Baggrunde og temaer
Skift baggrundstillinger for startskærmen og den låste skærm, eller anvend forskellige temaer i
enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Baggrunde og temaer.
• Baggrunde: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Temaer: Skift enhedens tema.
• Ikoner: Skift ikontype.
119
Indstillinger
Avancerede funktioner
Valg
Aktiver avancerede funktioner og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.
På indstillingsskærmen trykkes på Avancerede funktioner.
Overdreven rystelse eller stød kan forårsage uventet input for visse af enhedens
funktioner ved hjælp af sensorer.
• Spil: Aktiver Game Launcher. Der henvises til Game Launcher for yderligere oplysninger.
• Enkelthåndstilstand: Aktiver enkelthåndsbetjening, så du nemmere kan betjene enheden
med én hånd.
• Start Kamera hurtigt: Indstil enheden til hurtigt at starte kameraet ved at trykke to gange
hurtigt på starttasten.
• Multi-vindue: Vælg en startmetode for Multi-vindue.
• Smart-varsel: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har
modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
Denne funktion fungerer muligvis ikke, hvis skærmen er tændt, eller hvis enheden
ikke ligger på en plan overflade.
• Nem lydløs: Indstil enheden til at gøre indkommende opkald eller alarmer lydløse ved at
vende enhedens skærm nedad.
• Stryg f. at ringe/sende beskeder: Indstil enheden til at foretage et opkald eller sende en
besked, når du stryger til højre eller venstre på en kontakt eller et telefonnummer i appen
Telefon eller Kontakter.
• Dual Messenger: Installer den anden app, og brug to forskellige konti for samme
messenger-app. Se Dual Messenger for at få flere oplysninger.
• Send SOS-beskeder: Indstil enheden til at sende beskeder om hjælp ved at trykke tre
gange på tænd/sluk-tasten. Du kan også sende lydoptagelser sammen med beskeden til
modtagerne.
• Direkte deling: Indstil enheden til at vise personer, du har kontaktet i panelet med
delingsmuligheder, så du kan dele indhold direkte.
120
Indstillinger
Dual Messenger
Installer den anden app, og brug to forskellige konti for samme messenger-app.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Avancerede funktioner → Dual Messenger.
De apps, der understøttes, vises.
2
Tryk på kontakten for en app for at installere den anden app.
Den anden app installeres. Den anden apps ikon vises med . Når du modtager
meddelelser fra den anden app, vises meddelelserne med , så du kan skelne dem fra den
første apps meddelelser.
Anden app
• Appen Dual Messenger er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af appen.
• Visse af appens funktioner kan være begrænset til den anden app.
Afinstallere en anden app
1
2
På indstillingsskærmen trykkes på Avancerede funktioner → Dual Messenger.
Tryk på kontakten på den app, du vil deaktivere, og tryk på DEAKTIVER eller AFINSTALLER.
Alle data vedrørende den anden app slettes.
Hvis du afinstallerer den første app, slettes den anden app muligvis også.
121
Indstillinger
Enhedsvedligeholdelse
Funktionen Enhedsvedligeholdelse giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager,
hukommelse og systemsikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et enkelt tryk
af din finger.
Batteri
Enhedssikkerhed
Lagring
RAM
122
Indstillinger
Bruge funktionen til hurtig optimering
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → RET NU eller OPTIMER NU.
Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:
• Rydder noget hukommelse.
• Sletter unødvendige filer og lukker apps, der kører i baggrunden.
• Administrerer unormalt batteriforbrug.
• Søger efter apps, der er gået ned, samt malware.
Batteri
Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan
du spare på batteriet ved at aktivere strømbesparende funktioner.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Batteri.
• Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
• Du modtager muligvis ikke meddelelser fra apps, der anvender strømbesparende
tilstand.
Strømsparetilstand
• MID: Aktiver den strømbesparende tilstand for at forlænge batteriets brugstid.
• MAKS.: I maksimal strømbesparende tilstand sænker enheden batteriforbruget
ved at anvende det mørke tema og begrænse de tilgængelige apps og funktioner.
Netværkstilslutning, med undtagelse af mobilnetværket, vil blive deaktiveret.
Administrere batteriet
Du kan spare batteristrøm ved at forhindre apps, der kører i baggrunden, i at bruge batteristrøm,
når de ikke er i brug. Marker de pågældende apps på listen over apps, og tryk på SPAR STRØM.
Tryk også på → Avancerede indstillinger, og indstil mulighederne for Appstrømsmonitor.
123
Indstillinger
Lagring
Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Lagring.
• Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den
tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
• Du kan se den tilgængelige kapacitet i den interne hukommelse i afsnittet
Specifikation for din enhed på Samsungs websted.
Administrere hukommelsen
Hvis du vil slette overflødige filer, f.eks. fra cachen, skal du trykke på RYD NU. For at slette filer
eller fjerne apps, du ikke længere bruger, skal du vælge en kategori under BRUGERDATA. Marker
derefter de elementer, der skal vælges, og tryk på SLET eller AFINSTALLER.
RAM
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → RAM.
Du kan få enheden til at arbejde hurtigere ved at forhindre apps i at køre i baggrunden. Marker
de pågældende apps på listen over apps, og tryk på RYD NU.
Enhedssikkerhed
Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Enhedssikkerhed → SCAN
TELEFON.
124
Indstillinger
Apps
Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger. Du kan se oplysninger om brugen af
appsene, skifte indstillinger for meddelelser eller tilladelser, eller afinstallere eller deaktivere
unødvendige apps.
På indstillingsskærmen trykkes på Apps.
Låseskærm
Valg
Tilpas indstillingerne for den låste skærm.
På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm.
De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.
• Skærmlåsningstype: Skift metoden til låsning af skærm.
• Smartlås: Indstil enheden til at låse op af sig selv, hvis der detekteres placeringer eller
enheder, der er tillid til. Se Smartlås for at få flere oplysninger.
• Indstillinger for sikker lås: Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
• Urstil: Skift urtype og -farve på den låste skærm.
• Ur til roaming: Indstil enheden til at vise dobbelturet, når du roamer.
• FaceWidgets: Rediger indstillinger for de elementer, der vises på den låste skærm.
• Kontaktoplysninger: Indtast dine oplysninger, som vises sammen med uret.
• Meddelelser: Indstil, om der skal vises meddelelsesindhold på den låste skærm eller ej, og
vælg, hvilke meddelelser der skal vises.
• Appgenveje: Vælg apps for at få vist genveje til dem på den låste skærm.
125
Indstillinger
Smartlås
Du kan indstille enheden til at låse op af sig selv og forblive oplåst, hvis der detekteres
placeringer eller enheder, der er tillid til.
Hvis du f.eks. har indstillet dit hjem som en placering, der er tillid til, og du kommer hjem,
registrerer din enhed placeringen og låser automatisk op selv.
• Denne funktion er tilgængelig, når du har indstillet en skærmlåsemetode.
• Hvis du ikke bruger din enhed i fire timer, eller når du tænder for enheden, skal du
låse skærmen op ved hjælp af det mønster, den PIN-kode eller adgangskode, du har
angivet.
1
2
3
På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm → Smartlås.
Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Vælg en funktion, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre indstillingen.
Sikkerhed
Valg
Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.
På indstillingsskærmen trykkes på Sikkerhed.
• Google Play Protect: Indstil enheden til at kontrollere for skadelige apps og skadelig adfærd
samt advare om potentiel skade og fjerne dem.
• Find min mobil: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Gå til webstedet Find min
mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din mistede eller stjålne enhed.
Du kan også tillade Googles placeringstjeneste at levere mere nøjagtige oplysninger om din
enheds placering.
• Sikkerhedsopdatering: Se versionen af enhedens sikkerhedssystem, og søg efter
opdateringer.
• Installer ukendte apps: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
• Sikker mappe: Opret en sikker mappe til at beskytte dit private indhold og apps fra andre.
Der henvises til Sikker mappe for yderligere oplysninger.
126
Indstillinger
• Overvågning af apptilladelser: Indstil enheden til at modtage meddelelser, når de
tilladelser, du har valgt, anvendes af de apps, du ikke bruger. Du kan styre indstillingerne for
hver enkelt app og få vist deres brugshistorisk for tilladelser.
• Sikker start: Beskyt enheden ved at indstille krav om oplåsning af skærm med kode, når
enheden tændes. Du skal indtaste oplåsningskoden for at starte enheden og modtage
beskeder og meddelelser.
• Krypter SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret,
kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du
nulstiller enheden.
• Andre sikkerhedsindstillinger: Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.
Sikker mappe
Sikker mappe forhindrer andre i at få adgang til dit private indhold og dine apps, såsom billeder
og kontakter. Du kan beskytte dit private indhold og dine apps, selv om enheden er låst op.
Sikker mappe er et separat, sikkert lagerområde. Data i Sikker mappe kan ikke overføres
til andre enheder via ikke-godkendte delemetoder, som f.eks. USB eller Wi-Fi Direct. Hvis
du forsøger at tilpasse operativsystemet eller ændre softwaren, vil det medføre, at den
sikre mappe automatisk vil blive låst og gjort utilgængelig. Inden du gemmer data i
Sikker mappe, skal du sørge for at tage en sikkerhedskopi af dine data og gemme den et
andet sikkert sted.
127
Indstillinger
Konfigurere Sikker mappe
1
Start appen Sikker mappe.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på Sikkerhed → Sikker mappe.
2
3
4
Tryk på START.
Tryk på LOG PÅ for at logge på din Samsung account.
Vælg en låsemetode til Sikker mappe, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre
konfigurationen.
Rediger navnet eller ikonfarven på Sikker mappe ved at trykke på → Tilpas ikon.
• Når du starter appen Sikker mappe, skal du låse appen op via din forhåndsindstillede
låsemetode.
• Hvis du glemmer oplåsningskoden for Sikker mappe, kan du nulstille den via din
Samsung account. Tryk på nulstilningsknappen nederst på den låste skærm, og
indtast adgangskoden til din Samsung account.
Indstilling af automatisk aflåsning af Sikker mappe
Indstil enheden til automatisk at låse Sikker mappe, når den ikke bruges.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Vælg en låseindstilling.
Tryk på Lås for at låse Sikker mappe manuelt.
128
Indstillinger
Flytte indhold til Sikker mappe
Flyt indhold, såsom fotos og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på,
hvordan man flytter et billede fra den automatiske lagerplads til Sikker mappe.
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj filer.
Tryk på Billeder, marker billeder, der skal flyttes, og tryk på UDFØRT.
Tryk på FLYT.
De valgte elementer slettes fra den oprindelige mappe og flyttes til Sikker mappe. Tryk på
KOPIER for at kopiere elementer.
Metoden til flytning af indhold kan variere, afhængigt af indholdstypen.
Flytte indhold fra Sikker mappe
Flyt indhold fra Sikker mappe til den tilsvarende app på den automatiske lagerplads. Følgende
handlinger er eksempler på, hvordan du flytter et billede fra Sikker mappe til den automatiske
lagerplads.
1
2
Åbn appen Sikker mappe, og tryk på Galleri.
Vælg et billede, og tryk derefter på → Flyt ud af Sikker mappe.
De valgte elementer flyttes til Galleri i den automatiske lagerplads.
129
Indstillinger
Tilføje apps
Tilføj en app at bruge i Sikker mappe.
1
2
Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj apps.
Marker én eller flere apps, der er installeret på enheden, og tryk på TILFØJ.
For at installere apps fra Play Butik eller Galaxy Apps skal du trykke på DOWNLOAD FRA
PLAY BUTIK eller DOWNLOAD FRA GALAXY APPS.
Fjerne apps fra Sikker mappe
Tryk på Rediger apps, marker apps, og tryk derefter på Deaktiver eller Afinstaller.
Tilføje konti
Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med
appsene i Sikker mappe.
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Konti → Tilføj konto.
Vælg en kontotjeneste.
Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule genvejen til Sikker mappe på skærmen apps.
Start appen Sikker mappe, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Vis Sikker
mappe for at deaktivere det.
Alternativt kan du trække statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Stryg derefter
nedad på informationspanelet, og tryk på Sikker mappe for at deaktivere funktionen.
130
Indstillinger
Sikkerhedskopiering og gendannelse af Sikker mappe
Sikkerhedskopier indhold og apps i Sikker mappe i Samsung Cloud ved hjælp af din Samsung
account, og gendan dem senere.
Sikkerhedskopiere data
1
2
3
4
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Tilføj konto, og registrer og log på din Samsung account.
Tryk på Sikkerhedskop. Sikker mappe data.
Marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på SIKKERHEDSKOPIER NU.
Data vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud.
Gendanne data
1
2
3
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
Tryk på Gendan.
Vælg en enhed og de datatyper, du vil gendanne, og tryk på GENDAN NU.
De sikkerhedskopierede data vil blive gendannet på din enhed.
Afinstallere Sikker mappe
Du kan afinstallere Sikker mappe med indhold og apps.
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Flere indstillinger → Afinstaller.
Hvis du vil sikkerhedskopiere indhold, før du afinstallerer Sikker mappe, skal du markere Flyt
mediefiler ud af Sikker mappe og trykke på AFINSTALLER. For at få adgang til data, som er
sikkerhedskopieret fra Sikker mappe, skal du åbne mappen Samsung, starte appen Mine filer,
og derefter trykke på Internt lager → Secure Folder.
Noter gemt i Samsung Notes vil ikke blive sikkerhedskopieret.
131
Indstillinger
Sky og konti
Valg
Synkroniser, sikkerhedskopier, eller gendan din enheds data ved brug af Samsung Cloud. Du kan
også registrere og administrere konti, såsom din Samsung account eller din Google-konto eller
overføre data til eller fra andre enheder via Smart Switch.
På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti.
Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en
computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af
en uforsætlig nulstilling til fabriksstandarden.
• Samsung Cloud: Administrer det indhold, du vil gemme sikkert i Samsung Cloud. Tjek
brugsstatus for dit Samsung Cloud-skylager, og synkroniser, sikkerhedskopier og gendan
dine data. Der henvises til Samsung Cloud for yderligere oplysninger.
• Konti: Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere
med disse.
• Sikkerhedskop. og gendan: Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på
din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger, og få adgang til dem senere.
Du skal logge på din Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller
gendanne data. Der henvises til Sikkerhedskop. og gendan for yderligere oplysninger.
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra din forrige enhed. Se Smart Switch for
at få flere oplysninger.
132
Indstillinger
Sikkerhedskop. og gendan
Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan
sikkerhedskopiere følsomme oplysninger, og få adgang til dem senere. Du skal logge på din
Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller gendanne data.
Bruge en Samsung account
På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti → Sikkerhedskop. og gendan →
Sikkerhedskopier data for din Samsung account, marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere,
og tryk derefter på SIKKERHEDSKOPIER.
Data vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud. Der henvises til Samsung Cloud for
yderligere oplysninger.
For at gendanne sikkerhedskopierede data fra Samsung Cloud med en Samsung account
skal du trykke på Gendan data. Vælg en enhed og de datatyper, du vil gendanne, og tryk på
GENDANNELSE. Dine valgte data vil blive gendannet på din enhed.
Bruge en Google-konto
På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti → Sikkerhedskop. og gendan, og derefter
trykkes på kontakten Sikkerhedskopier mine data for din Google-konto for at aktivere det. Tryk
på Sikkerhedskopikonto, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.
For at gendanne data med en Google-konto skal du trykke på kontakten Gendan automatisk for
at aktivere det. Når du geninstallerer apps, gendannes de sikkerhedskopierede indstillinger og
data.
Google
Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.
På indstillingsskærmen trykkes på Google.
133
Indstillinger
Tilgængelighed
Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Tilgængelighed.
• Syn: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for svagtseende brugere.
• Hørelse: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat
hørelse.
• Færdighed og interaktion: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for
brugere, der er bevægelseshæmmede.
• Tekst-til-tale: Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, der anvendes, når
stemmeresponsfunktionen er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.
• Retningslås: Skift de retningsbestemte kombinationsindstillinger for at låse skærmen op.
• Direkte adgang: Indstil enheden til at starte de valgte tilgængelighedsmenuer, når du
trykker og holder på tænd/sluk-knappen og lydstyrke op-knappen samtidigt.
• Tilgængelighedsgenvej: Indstil enheden til at aktivere TalkBack, Switch Access, eller Select
to Speak, når du trykker og holder på lydstyrke op-tasten og lydstyrke ned-tasten samtidigt i
mere end 3 sekunder.
• Meddelelsespåmindelse: Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, som du ikke har
kontrolleret i intervallet.
• Besvare og afslutte opkald: Skift metode til at besvare eller afslutte opkald.
• Tilstanden Enkelt tryk: Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser
ved at trykke på knappen i stedet for at trække den.
• TJENESTER: Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
134
Indstillinger
Generel administration
Tilpas din enheds systemindstillinger, eller nulstil enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Generel administration.
• Sprog og input: Vælg enhedssprog, og skift indstillinger, som f.eks. tastaturer og
stemmeinputtyper. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke
tilgængelige. Der henvises til Tilføjelse af enhedssprog for yderligere oplysninger.
• Dato og tid: Få adgang til og skift indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt
og dato.
Hvis batteriet aflades helt, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Der henvises til Samsung
Members for yderligere oplysninger.
• Rapporter diagnostiske oplysn.: Indstil enheden til automatisk at sende informationer om
enhedens diagnostik og brug til Samsung.
• Markedsføringsoplysninger: Angiv, om du vil modtage marketingoplysninger fra Samsung,
såsom særlige tilbud, medlemsfordele og nyhedsbreve.
• Nulstil: Nulstil enhedens indstillinger, eller udfør en fabriksdatanulstilling. Du kan nulstille
alle dine indstillinger og netværksindstillinger. Du kan også indstille enheden til at genstarte
på et forudindstillet tidspunkt for enhedsoptimering.
Tilføjelse af enhedssprog
Du kan tilføje sprog, der skal bruges på din enhed.
1
På indstillingsskærmen trykkes på Generel administration → Sprog og input → Sprog →
Tilføj sprog.
For at få vist alle sprog, der kan tilføjes, skal du trykke på → Alle sprog.
2
Vælg et sprog, der skal tilføjes.
135
Indstillinger
3
Tryk på ANG. SOM STAND. for at angive det sprog, du har valgt, som standardsprog. Tryk på
BEHOLD AKTUEL for at bevare den aktuelle sprogindstilling.
Det sprog, du vælger, vil blive føjet til din sprogliste. Hvis du ændrer standardsprog, tilføjes
det sprog, du har valgt, øverst på listen.
For at ændre standardsproget på din sprogliste skal du trække i ved siden af et sprog og flytte
det øverst på listen. Tryk derefter på UDFØRT. Hvis en app ikke understøtter standardsproget,
anvendes det næste understøttede sprog på listen.
Softwareopdatering
Opdater din enheds software ved hjælp af FOTA-tjenesten (Firmware Over-The-Air). Du kan også
planlægge softwareopdateringer.
På indstillingsskærmen trykkes på Softwareopdatering.
Hvis der udgives nødsoftwareopdateringer for din enheds sikkerhed samt for at blokere
nye typer af sikkerhedstrusler, installeres de automatisk uden dit samtykke.
• Download opdateringer manuelt: Tjek om der er opdateringer, og installer dem manuelt.
• Download opdateringer automatisk: Indstil enheden til at hente opdateringer og
downloade dem automatisk, når enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
• Planlagte softwareopdateringer: Indstil enheden til at installere opdateringer på et
bestemt tidspunkt.
• Seneste opdateringsoplysninger: Se oplysninger om den seneste softwareopdatering.
Information om sikkerhedsopdateringer
Sikkerhedsopdateringer leveres for at styrke enhedens sikkerhed og beskytte dine personlige
oplysninger. Besøg security.samsungmobile.com for at se sikkerhedsopdateringer til din model.
Webstedet understøtter ikke alle sprog.
136
Indstillinger
Brugervejledning
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.
På indstillingsskærmen trykkes på Brugervejledning.
Om telefonen
Få adgang til oplysningerne på din enhed.
På indstillingsskærmen trykkes på Om telefonen.
Hvis du vil ændre din enheds navn, skal du trykke på REDIGER.
• Status: Se forskellige oplysninger om enheden, såsom SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og
serienummer.
• Juridiske oplysninger: Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom
sikkerhedsoplysninger og open source-licensen.
• Softwareoplysninger: Se enhedens softwareoplysninger, såsom dens operativsystem og
firmwareversion.
• Batterioplysninger: Se enhedens batteristatus og -oplysninger.
137
Appendiks
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicesteder, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal
du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne
funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
138
Appendiks
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen
muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Enheden fryser eller har en alvorlig fejl
Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs
servicesteder.
Genstarte enheden
Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller
slukke for enheden og tænde den igen.
Gennemtvinge genstart
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke
ned-tasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Nulstilling af enheden
Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.
Start appen Indstillinger, og tryk på Generel administration → Nulstil → Nulstil til
fabriksstandard → NULSTIL → SLET ALT. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du
huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
139
Appendiks
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Hvis du bruger øretelefoner, skal du kontrollere, at de er tilsluttet korrekt.
Der er ekko på lyden under et opkald
Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasten, eller find et andet område.
Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten
er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.
140
Appendiks
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Besøg et af Samsungs servicesteder og få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer,
kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger visse funktioner eller apps, som f.eks. GPS, spil eller
internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller dine fotos kan være ude af fokus.
141
Appendiks
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der
er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
Bluetooth fungerer ikke ordentligt
Hvis en anden Bluetooth-enhed ikke kan findes, eller der er forbindelses- eller
ydeevneproblemer, kan du prøve følgende:
• Sørg for, at den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, er klar til at blive scannet eller
forbundet.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
• På din enhed skal du starte appen Indstillinger, trykke på Forbindelse og derefter trykke på
kontakten Bluetooth for at genaktivere den.
• På din enhed skal du starte appen Indstillinger, trykke på Generel administration →
Nulstil → Nulstil netværksindstillinger → NULSTIL INDSTILLINGER for at gendanne
netværksindstillinger. Du mister muligvis registrerede oplysninger, når du gennemfører
nulstillingen.
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
142
Appendiks
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi- eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der
gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration
af delene kan forekomme.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
Der er ikke tilstrækkelig med plads på enhedens lager
Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, ved at anvende funktionen til vedligeholdelse af
enheden, eller slet apps eller filer manuelt for at frigøre lagerplads.
Appknappen vises ikke på startskærmen
Du kan åbne skærmen apps uden at bruge appknappen ved at stryge opad eller nedad
på startskærmen. For at vise appknappen nederst på startskærmen skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Skærm → Startskærm → Appknappen → Vis appknappen →
ANVEND.
143
Appendiks
Justeringslinjen for skærmens lysstyrke vises ikke på
informationspanelet
Åbn informationspanelet ved at trække statusbjælken nedad og derefter trække
informationspanelet nedad. Tryk på
ud for lysstyrkejusteringslinjen, og tryk på kontakten Vis
kontrolelement øverst for at aktivere det.
Samsung Cloud virker ikke
• Kontroller, at din enhed er sluttet korrekt til et netværk.
• Under en Samsung Cloud-servicekontrol kan du ikke benytte Samsung Cloud. Prøv igen
senere.
Fjerne batteriet
• For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicested. Besøg
www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af
batteriet.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.
144
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2018 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising