Samsung | SM-J330F/DS | User manual | Samsung Galaxy J3 (2017) Användarmanual

Samsung Galaxy J3 (2017) Användarmanual
SM-J330F/DS
SM-J330FN
Bruksanvisning
Swedish. 09/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Innehållsförteckning
Grunder
Appar och funktioner
4
6
49
51
56
60
62
64
65
77
82
87
88
89
90
94
95
95
97
98
99
102
103
9
12
14
21
25
26
28
30
35
44
46
Läs detta först
Situationer då enheten överhettas samt
lösningar
Enhetens layout och funktioner
Batteri
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Minneskort (microSD-kort)
Slå på och av enheten
Första konfigurationen
Samsung account
Överföra data från din gamla enhet
Förstå skärmen
Aviseringspanel
Ange text
2
Installera eller avinstallera appar
Telefon
Kontakter
Meddelanden
Internet
E-post
Kamera
Galleri
Flera fönster
Samsung Members
Samsung Notes
Kalender
Samsung Health
Röstinspelning
Mina filer
Klocka
Kalkylator
Radio
Game Launcher
Dela innehåll
Google-appar
Innehållsförteckning
Inställningar
Bilaga
105 Inledning
105 Anslutning
106 Wi-Fi
109 Bluetooth
111 Datasparare
111 NFC och betalning (NFCaktiverade modeller)
114 Mobil hotspot och Internetdeln.
115 SIM-kortshanterare (modeller med
dubbla SIM-kort)
115 Fler anslutningsinställningar
117 Ljud och vibration
118 Aviseringar
118 Display
119 Skärmsläckare
119 Bakgrunder och teman
120 Avancerade funktioner
121 Dubbelmeddelande
122 Enhetsunderhåll
125 Appar
125 Låsskärm
126 Smart lås
126 Säkerhet
127 Hemlig mapp
132 Moln och konton
133 Säkerhetsk. och återställ
133 Google
134 Tillgänglighet
135 Allmän hantering
136 Programvaruuppdatering
137 Bruksanvisning
137 Om telefonen
138 Felsökning
144 Ta bort batteriet
3
Grunder
Läs detta först
Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och
riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör,
modellspecifikationer och enhetens programvara.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar
enhetens övergripande prestanda. Appar som är kopplade till innehållet kanske inte
fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
• Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av appar som tillhandahålls av
andra leverantörer än Samsung.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av
att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du
försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller
att apparna inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten
är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel
snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och
användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar
rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
• Standardappar som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas.
Om du har frågor om en app som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsungservicecenter. Vad gäller användarinstallerade appar ska du kontakta tjänsteleverantören.
4
Grunder
• Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor
kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa
åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
• Beroende på region och modell måste vissa enheter godkännas av amerikanska
radio- och telestyrelsen (FCC). Om enheten har godkänts av FCC kan du visa dess FCCidentifieringsnummer. Om du vill visa FCC-ID ska du starta appen Inställningar och trycka
lätt på Om telefonen → Status.
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.
Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.
5
Grunder
Situationer då enheten överhettas samt
lösningar
När enheten blir varm under tiden som batteriet laddas
Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Under trådlös laddning eller snabb
laddning kan enheten kännas varm när du rör vid den. Detta påverkar inte enhetens livslängd
eller prestanda och är ett normalt drifttillstånd för enheten. Om batteriet blir för varmt kan
laddaren sluta ladda.
Gör så här när enheten blir varm:
• Koppla bort laddaren från enheten och stäng eventuella appar som körs. Vänta tills
enheten svalnar och börja sedan ladda enheten igen.
• Om enhetens nedre del blir överhettad kan det bero på att den anslutna USB-kabeln
är skadad. Byt ut den skadade USB-kabeln mot en ny USB-kabel som är godkänd av
Samsung.
• När du använder en trådlös laddare ska du inte placera främmande material, t.ex.
metallföremål, magneter och kort med magnetremsa, mellan enheten och den trådlösa
laddaren.
Funktionen för trådlös laddning eller snabbladdning är endast tillgänglig på modeller
som stöds.
När enheten blir varm under användning
När du använder funktioner eller appar som kräver mer ström eller använder dem under en
längre period kan enheten tillfälligt bli varm på grund av ökad batteriförbrukning. Stäng
eventuella appar som körs och använd inte enheten på en stund.
Följande är exempel på situationer där enheten kan bli överhettad: Beroende på vilka funktioner
och appar du använder kanske de här exemplen inte gäller för din modell.
• Under initial konfiguration efter inköp eller vid återställning av data.
• När du hämtar stora filer.
6
Grunder
• När du använder appar som kräver mer ström eller då appar används under en längre period.
– – När du spelar spel med hög kvalitet under en längre period.
– – När du spelar in videor under en längre period.
– – När du strömmar videor samtidigt som du använder maximal ljusstyrka.
– – Vid anslutning till en TV.
• När du gör flera saker samtidigt (eller när flera appar körs i bakgrunden).
– – När du använder Flera fönster.
– – När du uppdaterar eller installerar appar samtidigt som du spelar in videor.
– – När du hämtar stora filer under ett videosamtal.
– – När du spelar in videor samtidigt som du använder en navigeringsapp.
• När du använder stora mängder data för synkronisering med molnet, din e-post eller andra
konton.
• När du använder en navigeringsapp i en bil samtidigt som enheten ligger i direkt solljus.
• När du använder mobil hotspot och internetdelning.
• När du använder enheten i områden utan eller med dålig täckning.
• När du laddar batteriet med en skadad USB-kabel.
• När enhetens flerfunktionsuttag är skadat eller har utsatts för främmande material, t.ex.
vätska, damm, metallpulver och bly från pennor.
• När du använder roaming.
Gör så här när enheten blir varm:
• Håll enheten uppdaterad med den senaste programvaran.
• Konflikter mellan appar som körs kan leda till att enheten blir varm. Starta om enheten.
• Inaktivera Wi-Fi-, GPS- och Bluetooth-funktionerna när du inte använder dem.
• Stäng appar som ökar batteriförbrukningen eller som körs i bakgrunden när de inte
används.
• Ta bort onödiga filer eller appar som inte används.
• Minska skärmens ljusstyrka.
• Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte
använda den på ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas ska du kontakta ett
Samsung-servicecenter.
7
Grunder
Enhetsbegränsningar när enheten överhettas
När enheten överhettas kan funktioner och prestanda begränsas, eller så kan enheten stängas av
för att svalna. Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som stöds.
• Om enheten blir varmare än normalt visas ett meddelande om att enheten är överhettad.
För att sänka enhetens temperatur begränsas skärmens ljusstyrka och prestandas hastighet
och batteriladdningen avbryts. Appar som körs stängs och du kan bara ringa nödsamtal tills
enheten har svalnat.
• Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period visas ett
avstängningsmeddelande. Stäng av enheten och vänta tills den svalnat.
Försiktighetsåtgärder för driftmiljö
Enheten kan bli varm på grund av omgivningen i följande förhållanden. Var försiktig så att du inte
förkortar batteriets livslängd, skadar enheten eller orsakar en brand.
• Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla temperaturer.
• Utsätt inte enheten för direkt solljus under en längre tidsperiod.
• Använd eller förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren,
under en längre period.
• Placera inte enheten i områden som kan bli överhettade, såsom på en värmedyna.
• Förvara inte enheten nära eller på element, mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning
eller behållare med högt tryck.
• Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.
8
Grunder
Enhetens layout och funktioner
Förpackningens innehåll
Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:
• Enhet.
• Snabbstartsguide.
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske
inte kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med enheten före köpet.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke
godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av
garantin.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer
information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
9
Grunder
Enhetslayout
Högtalare
Främre kamera
Fotolampa
Närhetssensor
Högtalare
Strömknapp
Pekskärm
Hemknapp
Knapp för senaste
Bakåtknapp
Flerfunktionsuttag
Uttag för headset
Mikrofon
Bakre kamera
GPS-antenn
NFC-antenn (endast
modellen SM-J330FN)
Volymknapp
Fotolampa
SIM-kortfack
► Modeller med enkelt
SIM-kort: Minneskortfack
► Modeller med dubbla
SIM-kort:
SIM-/minneskortsfack
Huvudantenn
10
Grunder
När du använder högtalarna, t.ex. när du spelar upp mediefiler eller använder
högtalartelefonen, ska du inte placera enheten nära öronen.
• I följande situationer kan anslutningsproblem inträffa och batteriet kan tömmas:
– – Om du sätter fast dekaler av metall på enhetens antennområde.
– – Om du sätter fast ett enhetsfodral som är tillverkat av metalliskt material på
enheten.
– – Om du täcker enhetens antennområde med händerna eller andra föremål under
tiden som du använder vissa funktioner, t.ex. samtal eller mobildataanslutning.
• Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke
godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
• Täck inte närhetssensorområdet med skärmtillbehör såsom ett skärmskydd eller
dekaler. Det kan leda till att sensorn inte fungerar korrekt.
• Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när
det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
Knappar
Knapp
Funktion
Ström
• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.
Senaste
• Tryck för att slå på eller låsa skärmen.
• Tryck här för att öppna listan över de senast använda
apparna.
• Tryck för att slå på skärmen medan skärmen är låst.
Hem
• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.
• Tryck och håll nedtryckt om du vill starta Google.
• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Åter
• Tryck och håll nedtryckt för att komma åt ytterligare
alternativ för den aktuella skärmen.
Volym
• Tryck här för att justera enhetens volym.
11
Grunder
Batteri
Ladda batteriet
Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts på en
längre tid.
Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du
använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller så
kan enheten skadas.
Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som
orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att
undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt
att komma åt under laddningen.
1
2
Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern.
Anslut USB-kabeln till enhetens flerfunktionsuttag.
12
Grunder
3
4
Anslut sedan USB-strömadaptern till eluttaget.
När enheten är fulladdad ska du koppla bort laddaren från den. Koppla sedan bort laddaren
från eluttaget.
Minska batteriförbrukningen
Din enhet erbjuder olika alternativ som bidrar till att bevara batteriladdningen.
• Optimera enheten med hjälp av enhetens underhållsfunktion.
• När du inte använder enheten ska du stänga av skärmen genom att trycka på
strömknappen.
• Aktivera energisparläge.
• Stäng onödiga appar.
• Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
• Inaktivera Wi-Fi-funktionen när den inte används.
• Inaktivera autosynkronisering av appar som måste synkroniseras.
• Minska tiden för bakgrundsljus.
• Minska skärmens ljusstyrka.
Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet
• När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett
helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
• Om du använder flera appar samtidigt, närverksappar eller appar som kräver en anslutning
till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika strömförlust under en
dataöverföring ska du alltid använda dessa appar när batteriet har laddats helt.
• Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till
långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
13
Grunder
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet
blir fulladdat.
• Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen
fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
• Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Detta är normalt och bör inte påverka
enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta
ladda.
• Om du laddar enheten när flerfunktionsuttaget är fuktigt kan enheten skadas. Torka
flerfunktionsuttaget ordentligt innan du laddar enheten.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.
SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
Sätta i SIM- eller USIM-kort
Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från leverantören av mobiltelefontjänster.
I modeller med dubbla SIM-kort kan du sätta in två SIM- eller USIM-kort så att du
kan ha två telefonnummer eller tjänsteleverantörer på en enhet. I vissa områden kan
dataöverföringshastigheterna bli lägre om två SIM-kort sätts i enheten än om ett SIM-kort sätts i.
Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.
Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller
stulna kort.
Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. Kontakta din
tjänsteleverantör för mer information om tillgängliga tjänster.
14
Grunder
► Modeller med enkelt SIM-kort:
15
Grunder
► Modeller med dubbla SIM-kort:
– – SIM-kortfack 1:
16
Grunder
– – SIM-kortfack 2:
1
Stick in utmatningsverktyget i hålet på SIM-kortfacket för att lossa facket.
Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten
skadas.
2
Dra försiktigt ut SIM-kortsfacket från kortplatsen.
17
Grunder
3
► Modeller med enkelt SIM-kort: Placera SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortfacket med de
guldfärgade kontakterna vända nedåt.
► Modeller med dubbla SIM-kort: Placera SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortfacket med de
guldfärgade kontakterna vända nedåt.
Sätt i det primära SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortfack 1 och det sekundära SIM- eller USIMkortet i SIM-kortfack 2.
4
Tryck försiktigt in SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortsfacket för att säkra det.
Om SIM-kortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller trilla ut ur facket.
5
Sätt tillbaka SIM-kortsfacket på kortplatsen.
• Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att
facket är torrt.
• För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.
Sätta i kortet på rätt sätt
► Modeller med dubbla SIM-kort:
Nano-SIM-kort
Nano-SIM-kort
MicroSD-kort
Använd endast ett nano-SIM-kort.
18
Grunder
Ta ut SIM- eller USIM-kortet
1
2
3
Stick in utmatningsverktyget i hålet på SIM-kortfacket för att lossa facket.
Dra försiktigt ut SIM-kortsfacket från kortplatsen.
Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
► Modeller med enkelt SIM-kort:
► Modeller med dubbla SIM-kort:
4
Sätt tillbaka SIM-kortsfacket på kortplatsen.
19
Grunder
Använda dubbla SIM- eller USIM-kort (modeller med dubbla
SIM-kort)
Om du för in två SIM- eller USIM-kort kan du ha två telefonnummer eller tjänsteleverantörer på
en enhet.
Aktivera SIM- eller USIM-kort
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare. Välj ett SIM- eller
USIM-kort och tryck lätt på reglaget för att aktivera det.
Anpassa SIM- eller USIM-kort
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare och välj ett SIM- eller
USIM-kort för att få åtkomst till följande alternativ:
• Ikon: Ändra ikonen för SIM- eller USIM-kortet.
• Namn: Ändra visningsnamn för SIM- eller USIM-kortet.
• Nätläge: Välj en nätverkstyp som ska användas tillsammans med SIM- eller USIM-kortet.
Ange prioriterade SIM- eller USIM-kort
När två kort är aktiverade kan du tilldela röstsamtal, meddelandehantering och datatjänster till
specifika kort.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare och ställ in
funktionsinställningarna för dina kort i PRIORITERAT SIM-KORT.
20
Grunder
Minneskort (microSD-kort)
Sätta i ett minneskort
Kapaciteten för enhetens minneskort kan variera jämfört med andra modeller och en del
minneskort är eventuellt inte kompatibla med din enhet beroende på minneskortets tillverkare
och typ. På Samsungs webbplats kan du se enhetens maximala minneskortskapacitet.
• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett
inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
• Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.
• Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort
som formaterats med ett annat filsystem kommer du att uppmanas av enheten att
formatera om kortet, annars kan inte enheten identifiera kortet. För att använda
minneskortet måste du formatera det. Om din enhet inte kan formatera eller
identifiera minneskortet, kontakta minneskortets tillverkare eller ett Samsung
servicecenter.
• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
• När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen
Mina filer → SD-kort.
21
Grunder
22
Grunder
1
Stick in utmatningsverktyget i hålet på minneskortfacket för att lossa facket.
Säkerställ att utmatningsverktyget är lodrätt i förhållande till hålet. Annars kan enheten
skadas.
2
Dra försiktigt ut minneskortsfacket från kortplatsen.
När du tar bort facket från enheten kommer mobildataanslutningen att inaktiveras.
3
4
Placera minneskortet i minneskortfacket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
Tryck försiktigt in minneskortet i minneskortsfacket för att säkra det.
Om minneskortet inte sätts fast ordentligt i facket kan det lossna eller trilla ut ur facket.
5
Sätt tillbaka minneskortsfacket på kortplatsen.
• Om du för in facket i enheten medan det är blött kan enheten skadas. Se alltid till att
facket är torrt.
• För in facket helt i skåran för att förhindra att vätska tränger in i enheten.
23
Grunder
Ta ut minneskortet
Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Enhetsunderhåll → Lagring → →
Lagringsinställningar → SD-kort → AVMONTERA.
1
2
3
4
Stick in utmatningsverktyget i hålet på minneskortfacket för att lossa facket.
Dra försiktigt ut minneskortsfacket från kortplatsen.
Ta bort minneskortet.
Sätt tillbaka minneskortsfacket på kortplatsen.
Koppla inte från lagringsenheter, till exempel minneskort eller USB-minne, medan
enheten överför eller hämtar information, eller omedelbart efter dataöverföring. Om
du gör det kan det leda till att data förloras eller skadas eller till att externminnet eller
enheten skadas. Samsung tar inte ansvar för förluster, vilket omfattar dataförlust, om
detta härstammar från felaktig användning av externa lagringsenheter.
Formatera minneskortet
Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera
minneskortet med enheten.
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Enhetsunderhåll → Lagring → →
Lagringsinställningar → SD-kort → Format.
Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data som är lagrade på minneskortet innan du
formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av
användarens egna åtgärder.
24
Grunder
Slå på och av enheten
Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.
När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa
instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Stäng av.
Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig
inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
Starta om enheten
Om enheten slutar svara håller du strömknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt i
mer än 7 sekunder för att starta om enheten.
Volym ned-knapp
Strömknapp
Nödläge
Du kan växla läge till nödläge för att minska batteriförbrukningen. Vissa appar och funktioner
begränsas. I nödläget kan du ringa ett nödsamtal, skicka din aktuella platsinformation till andra,
skicka ut ett nödlarm med mera.
Aktivera nödläge
Aktivera nödläget genom att hålla strömknappen nedtryckt och sedan trycka lätt på Nödläge.
Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
Inaktivera nödläge
Du inaktiverar nödläget genom att trycka lätt på → Stänga av Nödläge. Alternativt håller du
strömknappen nedtryckt och trycker sedan lätt på Nödläge.
25
Grunder
Första konfigurationen
När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa
instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
Proceduren för den första konfigurationen kan variera beroende på enhetens
programvara och din region.
1
2
Slå på enheten.
Välj det enhetsspråk du vill ha och välj
.
Välj språk.
3
Välj ett Wi-Fi-nätverk och anslut till det.
Om du inte ansluter till ett Wi-Fi-nätverk kanske du inte kan ställa in några
enhetsfunktioner under den första installationen.
4
5
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra den första installationen.
Aktivera en skärmlåsningsmetod för att skydda din enhet. Du kan skydda din personliga
information genom att förhindra andra från att komma åt enheten. För att ställa in
skärmlåsningsmetoden senare trycker du lätt på Inte nu.
26
Grunder
6
Logga in på ditt Samsung account. Du kan använda Samsung-tjänster och hålla dina data
uppdaterade och säkra på alla dina enheter. Se Samsung account för mer information.
7
Välj funktioner du vill använda och slutför den första installationen.
Hemskärmen visas.
27
Grunder
Samsung account
Inledning
Ditt Samsung account är en integrerad kontotjänst där du kan använda en mängd Samsungtjänster som tillhandahålls av mobila enheter, TV-apparater och Samsungs webbplats. När ditt
Samsung account har registrerats kan du hålla dina data uppdaterade och säkra för alla dina
Samsung-enheter med Samsung Cloud, spåra och styra din borttappade eller stulna enhet, se
tips och tricks från Samsung-medlemmar och mycket mer.
Skapa ditt Samsung account med din e-postadress.
Gå till account.samsung.com för att se listan över tjänster som kan användas med ditt Samsung
account. Om du vill ha mer information om Samsung account öppnar du appen Inställningar
och trycker lätt på Moln och konton → Konton → Samsung account → → Hjälp.
Registrera ditt Samsung account
Registrera ett nytt Samsung account
Om du inte har något Samsung account ska du skapa ett.
1
2
3
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Moln och konton → Konton → Lägg till konto.
Tryck lätt på Samsung account → SKAPA KONTO.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra skapandet av kontot.
28
Grunder
Registrera ett befintligt Samsung account
Om du redan har ett Samsung account ska du registrera det på enheten.
1
2
3
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Moln och konton → Konton → Lägg till konto.
Tryck lätt på Samsung account → LOGGA IN.
Ange e-postadressen och lösenordet och tryck sedan lätt på LOGGA IN.
Om du glömmer bort din kontoinformation trycker du lätt på Hitta id eller Återställ
lösenordet. Du hittar din kontoinformation när du anger den information som krävs.
4
5
Läs reglerna och villkoren och tryck lätt på GODKÄNN.
Tryck lätt på KLART för att avsluta registreringen av ditt Samsung account.
Ta bort ditt Samsung account
När du tar bort ditt registrerade Samsung account från enheten kommer även dina data, till
exempel kontakter och evenemang, att tas bort.
1
2
3
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Moln och konton → Konton.
Tryck lätt på Samsung account → → Ta bort konto.
Tryck lätt på TA BORT, ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck sedan lätt på TA
BORT KONTO.
29
Grunder
Överföra data från din gamla enhet
Du kan återställa dina data som bilder, kontakter, meddelanden och appar från Samsung Cloud.
Du kan också kopiera dem från din gamla enhet via Smart Switch.
• Den här funktionen stöds kanske inte på vissa enheter eller datorer.
• Det finns begränsningar. Besök www.samsung.com/smartswitch för mer information.
Samsung tar upphovsrätt seriöst. Överför endast innehåll som du äger eller har
rättigheter att överföra.
Smart Switch
Överför data mellan mobila enheter via Smart Switch. Om du vill använda Smart Switch ska du
starta appen Inställningar och trycka lätt på Moln och konton → Smart Switch. Om du inte har
appen kan du hämta den från Galaxy Apps eller Play Butik.
Överföra data från en mobil enhet
Överför data från din gamla enhet till din nya enhet via Wi-Fi Direct.
1
Starta Smart Switch på den gamla enheten.
Om du inte har appen kan du hämta den från Galaxy Apps eller Play Butik.
2
3
Starta appen Inställningar på enheten och tryck lätt på Moln och konton → Smart Switch.
Placera enheterna nära varandra.
30
Grunder
4
5
På den gamla enheten trycker du lätt på TRÅDLÖS → SKICKA.
Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från din gamla enhet.
Överför data med ett externt minne
Överför data med ett externt minne, som ett microSD-kort.
1
2
3
Överför data från din gamla enhet till ett externt minne.
4
Följ anvisningarna på skärmen för att överföra data från det externa minnet.
Stoppa in eller anslut det externa minnet till din enhet.
På din enhet startar du appen Inställningar och trycker på Moln och konton → Smart
Switch → EXTERN LAGRING → ÅTERSTÄLL.
31
Grunder
Överföra säkerhetskopierade data från en dator
Överför data mellan enheten och en dator. Du måste ladda ner datorversionen av appen Smart
Switch från www.samsung.com/smartswitch. Säkerhetskopiera data från den gamla enheten till
en dator och importera dessa data till enheten.
1
2
Gå till www.samsung.com/smartswitch på datorn för att hämta Smart Switch.
Starta Smart Switch på datorn.
Om den gamla enheten inte är en Samsung-enhet ska du säkerhetskopiera data till en
dator med hjälp av en app som tillhandahålls av enhetens tillverkare. Hoppa sedan till
steg fem.
3
4
Anslut den gamla enheten till datorn med hjälp av enhetens USB-kabel.
5
6
Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
Följ anvisningarna på datorskärmen för att säkerhetskopiera data från enheten. Koppla
sedan bort den gamla enheten från datorn.
Följ anvisningarna på datorskärmen för att överföra data till enheten.
Visa importerade data
Du kan visa importerade data på samma app från din gamla enhet.
Om den nya enheten inte har samma appar för att visa eller spela upp dina importerade data
kommer dessa data att sparas i en liknande app. Om du till exempel importerar memon och din
enhet inte har Memo-appen kan du visa dina memon i appen Samsung Notes.
32
Grunder
Samsung Cloud
Säkerhetskopiera data från den gamla enheten till Samsung Cloud och återställ dina data till den
nya enheten. Du måste registrera dig för och logga in på ditt Samsung account för att använda
Samsung Cloud. Se Samsung account för mer information.
Säkerhetskopiera data
1
2
Logga in på ditt Samsung account på den gamla enheten.
Starta appen Inställningar, välj säkerhetskopieringsalternativet och säkerhetskopiera dina
data.
• Om din enhet stöder Samsung Cloud startar du appen Inställningar och
trycker lätt på Moln och konton → Samsung Cloud, väljer din enhet under
SÄKERHETSKOPIERA OCH ÅTERSTÄLL, trycker lätt på Säkerhetskopiera och
säkerhetskopierar sedan dina data.
• Metoden för säkerhetskopiering kan variera beroende på modell.
• Vissa data kommer inte att säkerhetskopieras. Om du vill kontrollera vilka data som
säkerhetskopieras, startar du appen Inställningar, trycker på Moln och konton →
Samsung Cloud, väljer din enhet under SÄKERHETSKOPIERA OCH ÅTERSTÄLL och
trycker sedan på Säkerhetskopiera.
Återställa data
1
På din nya enhet, startar du appen Inställningar och trycker på Moln och konton →
Samsung Cloud.
2
Välj din gamla enhet under SÄKERHETSKOPIERA OCH ÅTERSTÄLL och tryck lätt på Återställ
data.
3
Markera datatyperna du vill återställa och tryck lätt på ÅTERSTÄLL.
33
Grunder
Synkronisera data
Du kan synkronisera data som har sparats på din enhet med Samsung Cloud och få åtkomst till
dem från andra enheter.
1
På din nya enhet, startar du appen Inställningar och trycker på Moln och konton →
Samsung Cloud.
2
3
Tryck lätt på → Inställningar → Synkroniseringsinställningar.
Tryck lätt på reglagen bredvid de objekt du vill synkronisera med.
Kontrollera data
Du kan kontrollera sparade objekt och använt minne i Samsung Cloud. Starta appen
Inställningar och tryck lätt på Moln och konton → Samsung Cloud.
• Du kan omedelbart kontrollera använt minne och sparade objekt, till exempel GALLERI,
SAMSUNG NOTES och SAMSUNG CLOUD DRIVE. Tryck lätt på varje kort och gå till nästa
sida. Du kan ändra inställningarna eller kontrollera sparade data.
• Du kan kontrollera säkerhetskopierade data i ditt Samsung account genom att använda
alternativet SÄKERHETSKOPIERA OCH ÅTERSTÄLL. Välj din enhet och tryck lätt på Återställ
data.
34
Grunder
Förstå skärmen
Styra pekskärmen
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
• För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst
föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
• Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till efterbilder
eller tillfälliga inbränningar (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder
enheten.
• Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom
de är utanför området för tryckinmatning.
• Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.
Trycka lätt
Tryck lätt på skärmen.
Trycka lätt och hålla nedtryckt
Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt i
ungefär 2 sekunder.
35
Grunder
Dra
Tryck lätt på ett objekt och håll nedtryckt
och dra det till en ny plats.
Dubbeltrycka
Dubbeltryck lätt på skärmen.
Svepa
Svepa uppåt, nedåt, till vänster eller till
höger.
Föra ifrån och nypa ihop
För två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop
på skärmen.
36
Grunder
Hemskärmen och appskärmen
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas
widgetar, genvägar till appar med mera.
På appskärmen visas ikoner för alla appar, inklusive alla nya appar som har installerats.
Skärmen kan se annorlunda ut beroende på region eller tjänsteleverantör.
En widget
En app
En mapp
Nyhetsskärmindikator. Visa de
senaste artiklarna i olika
kategorier.
En skärmindikator
Favoritappar
37
Grunder
Växla mellan hem- och appskärmar
På hemskärmen drar du uppåt eller nedåt för att öppna appskärmen.
För att återgå till hemskärmen drar du uppåt eller nedåt på appskärmen. Du kan också trycka på
hemknappen eller bakåtknappen.
Hemskärm
Appskärm
Om du lägger till appknappen på hemskärmen kan du öppna appskärmen genom att trycka på
knappen. Tryck lätt på ett tomt område på hemskärmen, håll nedtryckt och tryck sedan lätt på
Inst. för hemskärmen → Knappen Appar → Visa knappen Appar → ANVÄND. Appknappen
läggs då till längst ner på hemskärmen.
Appknapp
38
Grunder
Flytta objekt
Tryck lätt på ett objekt, håll det nedtryckt och dra det till en ny plats. Om du vill flytta objektet till
en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Om du vill lägga till en genväg till en app på hemskärmen ska du trycka lätt på ett objekt, hålla
det nedtryckt på appskärmen och sedan dra det längst upp eller längst ner på skärmen. En
genväg till appen läggs till på hemskärmen.
Du kan också flytta ofta använda appar till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.
Skapa mappar
Skapa mappar och samla liknande appar där för att snabbt få åtkomst till och öppna dem.
1
På hemskärmen eller appskärmen trycker du lätt på en app, håller den nedtryckt och drar
det sedan över en annan app.
2
Släpp appen när en mappram visas runt apparna.
En ny mapp som innehåller de valda apparna skapas. Tryck lätt på Ange mappnamn och
ange ett mappnamn.
• Lägga till fler appar
Tryck lätt på LÄGG TILL APPAR på mappen. Markera apparna du vill lägga till och tryck lätt
på LÄGG TILL. Du kan även lägga till en app genom att dra den till mappen.
• Ta bort appar från en mapp
Tryck lätt på en app och håll den nedtryckt för att dra den till en ny plats.
• Ta bort en mapp
Tryck lätt på en mapp, håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på Ta bort mapp. Endast den
mappen tas bort. Mappens appar placeras då på appskärmen.
39
Grunder
Redigera hemskärmen
På hemskärmen trycker du lätt på ett tomt område och håller det nedtryckt eller nyper ihop
fingrarna för att öppna redigeringsalternativen. Du kan ställa in bakgrundsbilden, lägga till
widgetar och mycket mer. Du kan även lägga till, ta bort eller ändra ordningen på hemskärmens
paneler.
• Lägga till paneler: Dra åt vänster och tryck sedan på
.
• Flytta paneler: Tryck lätt på en panelförhandsgranskning, håll nedtryckt och dra den sedan
till en ny plats.
• Ta bort paneler: Tryck lätt på
på panelen.
• Bakgrunder: Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
• Teman: Ändra enhetens tema. Gränssnittets visuella element, t.ex. färger, ikoner och
bakgrunder, ändras beroende på valt tema.
• Widgetar: Widgetar är små appar som startar specifika appfunktioner för att ge dig
information och bekväm åtkomst på din hemskärm. Tryck lätt på en widget, håll den
nedtryckt och dra den till hemskärmen. Widgeten läggs till på hemskärmen.
• Inst. för hemskärmen: Ändra storlek på rutnätet för att visa fler eller färre objekt på
hemskärmen och mer.
40
Grunder
Visa alla appar på hemskärmen
Du kan ställa in enheten på att visa alla appar på hemskärmen utan att använda en separat
appskärm. Tryck lätt på ett tomt område på hemskärmen, håll nedtryckt och tryck sedan lätt på
Inst. för hemskärmen → Hemskärmens layout → Endast hemskärmen → ANVÄND.
Nu kan du komma åt alla dina appar genom att dra åt vänster på hemskärmen.
Indikatorikoner
Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan
är de vanligast förekommande.
Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa appar. Visa statusfältet genom
att dra nedåt från skärmens övre del.
Ikon
Betydelse
Ingen signal
/
Signalstyrka
/
Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
/
Prioriterat SIM- eller USIM-kort för samtal (modeller med dubbla SIM-kort)
GPRS-nät anslutet
EDGE-nät anslutet
UMTS-nät anslutet
HSDPA-nät anslutet
HSPA+-nät anslutet
/
LTE-nätverk anslutet
Wi-Fi anslutet
Bluetooth-funktion aktiverad
Platstjänster används
Samtal pågår
Missat samtal
Nytt text- eller multimediemeddelande
Larm aktiverat
Tyst läge aktiverat
Vibrationsläge aktiverat
41
Grunder
Ikon
Betydelse
Flygläge aktiverat
Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
Batteriet laddas
Batteriets laddningsnivå
Låsskärm
Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också
av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.
Lås upp skärmen genom att svepa i valfri riktning när skärmen aktiveras.
Om skärmen är avstängd trycker du på strömknappen för att aktivera skärmen.
Låsskärm
42
Grunder
Ändra skärmlåsningsmetoden
Om du vill ändra skärmlåsningsmetoden startar du appen Inställningar, trycker lätt på Låsskärm
→ Skärmlåstyp och väljer sedan en metod.
När du anger ett mönster, en pinkod eller ett lösenord för skärmlåsmetoden kan du skydda din
personliga information genom att förhindra att andra får åtkomst till din enhet. När du har angett
skärmlåsmetod kommer enheten att kräva en upplåsningskod när du vill låsa upp den.
• Dra: Dra i valfri riktning på skärmen för att låsa upp den.
• Mönster: Rita ett mönster med fyra eller fler punkter för att låsa upp skärmen.
• Pinkod: Ange en pinkod som innehåller minst fyra siffror för att låsa upp skärmen.
• Lösenord: Ange ett lösenord som innehåller minst fyra tecken, siffror eller symboler för att
låsa upp skärmen.
• Ingen: Ange inte någon skärmlåsmetod.
Du kan ställa in enheten så att den utför en fabriksåterställning om du anger fel
upplåsningskod flera gånger i rad och når en försöksgräns. Starta appen Inställningar,
tryck lätt på Låsskärm → Inställningar för Säkert lås, lås upp skärmen med den
förinställda skärmlåsmetoden och tryck sedan lätt på Autom. fabriksåterställ.-reglaget
för att aktivera funktionen.
Skärmbild
Ta en skärmbild medan du använder enheten.
Håll volym ned-knappen och strömknappen nedtryckta samtidigt. Du kan visa tagna bilder i
Galleri.
Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.
43
Grunder
Aviseringspanel
När du tar emot nya aviseringar för meddelanden eller missade samtal, visas en indikatorikon
i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och visa
detaljerna.
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att
svepa uppåt på skärmen.
Du kan öppna aviseringspanelen när skärmen är låst.
Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.
Starta Inställningar.
Snabbinställningsknappar
Visa aviseringsinformationen och
utför olika åtgärder.
Prioritera SIM- eller USIM-kort för
varje alternativ. Tryck för att
öppna SIM-korthanteraren.
(modeller med dubbla SIM-kort)
Öppna aviseringsinställningarna.
Ta bort alla aviseringar.
44
Grunder
Använda snabbinställningsknapparna
Tryck lätt på snabbinställningsknapparna för att aktivera vissa funktioner. Dra nedåt på
aviseringspanelen för att visa fler knappar.
Om du vill ändra funktionsinställningar trycker du lätt på texten under varje knapp. Visa fler
detaljerade inställningar genom att trycka på en knapp och hålla den nedtryckt.
Om du vill ändra ordning på knapparna trycker du lätt på → Knappordning, håller en knapp
nedtryckt och drar den till en annan plats.
45
Grunder
Ange text
Tangentbordslayout
Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa
anteckningar och annat.
• När tangentbordet öppnas för första gången så visas tangenbordets
konfigurationsskärm. Välj inmatningsspråk, tangentbordstyp och
tangentbordsinställningar och tryck därefter på STARTA.
• Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de
språk som stöds.
Ytterligare
tangentbordsfunktioner
Visa fler tangentbordsfunktioner.
Ange versal. Om du vill ha versaler
för alla tecken tryck lätt två
gånger.
Radera ett föregående tecken.
Ange symboler.
Hoppa till nästa rad.
Infoga ett blanksteg.
Ändra inmatningsspråket
Tryck lätt på → Språk och typer → HANTERA INMATNINGSSPRÅK och välj sedan de språk
du ska använda. När du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråken genom
att dra blankstegstangenten åt vänster eller höger.
Ändra tangentbordslayouten
Tryck lätt på → Språk och typer, välj ett språk och välj sedan den tangentbordslayout som
ska användas.
På ett 3×4 tangentbord har en tangent tre eller fyra tecken. Ange ett tecken genom att
trycka lätt på motsvarande tangent upprepade gånger tills önskat tecken visas.
46
Grunder
Ytterligare tangentbordsfunktioner
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
•
: Ange känsloikoner.
•
: Ange etiketter.
•
: Fäst animerade GIF-bilder.
•
•
: Ange text med rösten.
: Ändra tangenbordsinställningarna.
•
→
: Lägg till ett objekt från urklipp.
•
→
: Ändra tangentbordet för enhandsåtgärd.
Kopiera och klistra in
1
2
3
Håll ner texten.
Dra eller
all text.
för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på Välj alla för att markera
Tryck lätt på Kopiera eller Klipp ut.
Den markerade texten kopieras till urklipp.
4
Tryck och håll nedtryckt där texten ska infogas och tryck sedan lätt på Klistra in.
Klistra in text du tidigare kopierat genom att trycka lätt på Urklipp och välja texten.
47
Grunder
Ordbok
Slå upp definitioner för ord när du använder vissa funktioner, som t.ex. när du läser webbsidor.
1
Håll ordet som du vill slå upp lätt nedtryckt.
Om ordet du vill slå upp inte väljs, drar du
2
eller
för att välja den önskade texten.
Tryck lätt på Ordbok i alternativlistan.
Om en ordbok inte har förinstallerats på enheten trycker du lätt på Gå till hantera
ordböcker →
bredvid en ordbok för att hämta den.
3
Visa definitionen i ordbokens popup-fönster.
Byt till helskärmsvyn genom att trycka lätt på . Tryck lätt på definitionen på skärmen för
att visa fler definitioner. I den detaljerade vyn trycker du lätt på för att lägga till ordet i din
lista över favoritord alternativt trycker du lätt på Webbsökning för att använda ordet som ett
sökord.
48
Appar och funktioner
Installera eller avinstallera appar
Galaxy Apps
Köp och hämta appar. Du kan hämta appar som är specialanpassade för Samsung Galaxyenheter.
Öppna mappen Samsung och starta appen Galaxy Apps.
Den här appen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera appar
Sök efter appar efter kategori eller tryck lätt på sökfältet för att söka efter ett nyckelord.
Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt på
INSTALLERA. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka på → Inställningar
→ Autouppdatera appar och välja ett alternativ.
Play Butik
Köp och hämta appar.
Starta appen Play Butik.
Installera appar
Bläddra bland appar efter kategori eller sök efter appar med hjälp av nyckelord.
Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt på
INSTALLERA. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka på
Inställningar → Uppdatera appar automatiskt och välja ett alternativ.
49
→
Appar och funktioner
Hantera appar
Avinstallera eller inaktivera appar
Tryck lätt på en app, håll nedtryckt och välj ett alternativ.
• Inaktivera: Inaktivera valda standardappar som inte kan avinstalleras från enheten.
• Avinstallera: Avinstallera hämtade appar.
Aktivera appar
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Appar →
sedan lätt på AKTIVERA.
→ Inaktiverat, välj en app och tryck
Ange appbehörigheter
En del appar kan behöva behörighet för att få åtkomst till eller använda information på enheten
för att fungera korrekt. När du öppnar en app visas eventuellt ett popup-fönster och begär
åtkomst till vissa funktioner eller viss information. Tryck lätt på TILLÅT i popup-fönstret för att
appen ska få behörighet.
Om du vill visa inställningar för appberhörighet startar du appen Inställningar och trycker lätt på
Appar. Välj en app och tryck lätt på Behörighet. Du kan visa appens behörighetslista och ändra
dess behörigheter.
Om du vill visa eller ändra inställningar för appbehörighet efter behörighetskategori startar du
appen Inställningar och trycker lätt på Appar → → Appbehörigheter. Välj ett objekt och tryck
lätt på reglagen bredvid appar för att ge behörighet.
Om du inte ger apparna behörighet fungerar eventuellt inte apparnas grundläggande
funktioner.
50
Appar och funktioner
Telefon
Inledning
Ring eller besvara röst- och videosamtal.
Ringa samtal
1
Starta appen Telefon och ange ett telefonnummer.
Om knappsatsen inte visas på skärmen trycker du lätt på
2
Tryck lätt på
för att ringa ett röstsamtal eller på
I modeller med dubbla SIM-kort trycker du lätt på
för att öppna knappsatsen.
för att ringa ett videosamtal.
eller
för att ringa ett röstsamtal.
Öppna ytterligare alternativ.
Skapa en ny kontakt.
Lägg till numret i en befintlig
kontakt.
Förhandsgranska telefonnumret.
Radera ett föregående tecken.
Dölj knappsatsen.
51
Appar och funktioner
Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor
Tryck lätt på SENASTE eller KONTAKTER och dra sedan åt höger på en kontakt eller ett
telefonnummer för att ringa ett samtal.
Om den här funktionen är inaktiverad startar du appen Inställningar, trycker lätt på Avancerade
funktioner och trycker sedan lätt på reglaget för Svep f. a. ringa el. sända medd. för att aktivera
funktionen.
Använda kortnummer
Ange kortnummer för att snabbt ringa ett samtal.
Ange ett kortnummer genom att trycka lätt på KONTAKTER → → Kortnummer, välja ett
kortnummer och sedan lägga till ett telefonnummer.
Ring ett samtal genom att hålla ned ett kortnummer på knappsatsen. För kortnummer 10 och
uppåt trycker du lätt på den första siffran/de första siffrorna och trycker sedan lätt på den sista
siffran och håller nedtryckt.
Om du till exempel anger numret 123 som ett kortnummer trycker du lätt på 1, trycker lätt på 2
och trycker sedan på 3 och håller nedtryckt.
Ringa samtal från den låsta skärmen
Dra
utanför cirkeln på den låsta skärmen.
Ringa ett utrikessamtal
1
2
3
Tryck lätt på
för att öppna knappsatsen om den inte visas på skärmen.
Tryck lätt på 0 och håll nedtryckt tills tecknet + visas.
Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på
.
Om du har en modell med dubbelt SIM-kort anger du landsnummer, riktnummer och
telefonnummer och trycker sedan lätt på
eller
.
52
Appar och funktioner
Ta emot samtal
Besvara ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Avvisa ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Om du vill skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du SKICKA
MEDDELANDE-fältet uppåt. Du kan skicka ett sms eller en dekal för att avvisa ett samtal.
Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att starta appen Telefon, trycka lätt på →
Inställningar → Snabbavvisningsmeddelanden, skriva ett meddelande och sedan trycka lätt
på .
Missade samtal
Om du missar ett samtal visas ikonen
i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan
över missade samtal. Alternativt startar du appen Telefon och trycker lätt på SENASTE för att se
missade samtal.
Blockera telefonnummer
Blockera samtal från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.
1
2
Starta appen Telefon och tryck lätt på → Inställningar → Blockera nummer.
Tryck lätt på
, välj kontakter och tryck sedan lätt på KLAR.
Ange ett nummer manuellt genom att trycka lätt på Ange telefonnumret, ange ett
telefonnummer och sedan trycka lätt på .
När blockerade nummer försöker kontakta dig får du inga aviseringar. Samtalen loggas i
samtalsloggen.
Du kan även blockera inkommande samtal från personer som inte visar sina nummer.
Tryck lätt på reglaget för Blockera okända uppringare för att aktivera funktionen.
53
Appar och funktioner
Alternativ under samtal
Om området runt den bakre kameran täcks kan ej önskvärda ljud uppstå under ett
samtal. Ta bort tillbehör, t.ex. skärmskydd eller dekaler, runt den bakre kameran.
Under ett röstsamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
•
: Öppna ytterligare alternativ.
• Lägg till samtal: Ring ett andra samtal. Det första samtalet parkeras. När du avslutar det
andra samtalet återupptas det första samtalet.
• Extravolym: Höj volymen.
• Bluetooth: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till enheten.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen
när du använder högtalartelefonen.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Knappsats/Dölj: Öppna eller stäng knappsatsen.
•
: Avsluta det aktuella samtalet.
Under ett videosamtal
Tryck lätt på skärmen för att använda följande alternativ:
•
: Öppna ytterligare alternativ.
• Kamera: Stäng av kameran så att motparten inte kan se dig.
• Växla: Växla mellan den främre och bakre kameran.
•
: Avsluta det aktuella samtalet.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. Håll enheten på avstånd från öronen
när du använder högtalartelefonen.
54
Appar och funktioner
Lägga till ett telefonnummer i Kontakt
Lägga till ett telefonnummer i Kontakt från knappsatsen
1
2
Starta appen Telefon.
Ange numret.
Om knappsatsen inte visas på skärmen trycker du lätt på
3
för att öppna knappsatsen.
Tryck lätt på SKAPA KONTAKT för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på UPPDATERA
BEFINTLIG för att lägga till numret till en befintlig kontakt.
Lägga till ett telefonnummer i Kontakt från samtalslistan
1
2
3
Starta appen Telefon och tryck lätt på SENASTE.
Tryck lätt på en persons bild eller tryck lätt på ett telefonnummer → Detaljer.
Tryck lätt på Skapa kontakt för att skapa en ny kontakt, eller tryck lätt på Uppdatera
befintlig för att lägga till numret till en befintlig kontakt.
Lägg till en tagg till ett telefonnummer
Du kan lägga till taggar till nummer utan att spara dem i Kontakt. Det låter dig se uppringarens
information när de ringer utan att ha dem listade i Kontakt.
1
2
3
Starta appen Telefon och tryck lätt på SENASTE.
Tryck lätt på en persons bild eller tryck lätt på ett telefonnummer → Detaljer.
Tryck på Lägg till en tagg, ange en tagg och tryck därefter på KLAR.
När du får ett samtal från det numret, kommer taggen att visas under numret.
55
Appar och funktioner
Kontakter
Inledning
Skapa nya kontakter eller hantera kontakter på enheten.
Lägga till kontakter
Skapa en ny kontakt
1
2
Starta appen Kontakter, tryck lätt på
och välj sedan en lagringsplats.
Ange kontaktinformation.
Välj en lagringsplats.
Lägg till en bild.
Ange kontaktinformation.
Öppna fler informationsfält.
Skanna kontaktinformation från
ett visitkort.
Beroende på vald lagringsplats kan de typer av information du kan spara variera.
3
Tryck lätt på SPARA.
56
Appar och funktioner
Importera kontakter
Lägg till kontakter genom att importera dem från andra lagringar till din enhet.
1
Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Hantera kontakter → Importera/exportera
kontakter → IMPORTERA.
2
3
4
Välj en lagringsplats att importera kontakter från.
Markera VCF-filer eller kontakter som ska importeras och tryck lätt på KLAR.
Välj en lagringsplats där du vill spara kontakterna och tryck lätt på IMPORTERA.
Synkronisera kontakter med dina webbkonton
Synkronisera enhetens kontakter med de onlinekontakter som finns sparade på dina
webbkonton, t.ex. Ditt Samsung account.
1
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Moln och konton → Konton och välj det konto du
vill synkronisera med.
2
Tryck lätt på Synka kontot och tryck lätt på reglaget för Synkronisera Kontakter för att
aktivera funktionen.
För Samsung account trycker du lätt på → Synkinställningar och trycker lätt på reglaget
för Kontakter för att aktivera funktionen.
57
Appar och funktioner
Söka efter kontakter
Starta appen Kontakter.
Använd en av följande sökmetoder:
• Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
• Dra med fingret längs index på kontaktlistans högra sida om du vill bläddra igenom den
snabbt.
• Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.
Tryck lätt på kontaktens bild eller tryck lätt på kontaktens namn → Detaljer. Vidta sedan en av
följande åtgärder:
•
: Lägg till i favoritkontakter.
•
/
•
: Skriv ett meddelande.
•
: Skriv ett e-postmeddelande.
: Ring ett röst- eller videosamtal.
Dela kontakter
Du kan dela kontakter med andra genom att använda olika delningsalternativ.
1
2
3
Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Dela.
Markera kontakter och tryck lätt på DELA.
Välj en delningsmetod.
58
Appar och funktioner
Spara och dela profil
Spara och dela din profilinformation, t.ex. bild och statusmeddelande, med andra med hjälp av
profildelningsfunktionen.
• Profildelningsfunktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla
tjänsteleverantörer.
• Profildelningsfunktionen är endast tillgänglig för kontakter som har aktiverat
profildelningsfunktionen på sin enhet.
1
2
3
Starta appen Kontakter och välj din profil.
Tryck lätt på REDIGERA, redigera din profil och tryck lätt på SPARA.
Tryck på → Profildelning, och tryck sedan på reglaget för att aktivera funktionen.
Om du vill använda profildelningsfunktionen måste ditt telefonnummer vara verifierat. Du
kan visa dina kontakters uppdaterade profilinformation i Kontakter.
Om du vill ändra omfattningen av kontakter som du vill dela din profil med trycker du lätt på
Dela med, väljer ett objekt som ska delas och väljer sedan ett alternativ.
Slå ihop dubbla kontakter
När du importerar kontakter från andra lagringar, eller synkroniserar kontakter med andra
konton, kan din kontaktlista innehålla dubbla kontakter. Slå ihop dubbla kontakter till en kontakt
för att göra kontaktlistan smidigare.
1
2
Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Hantera kontakter → Slå samman kontakter.
Markera kontakter och tryck lätt på KOPPLA IHOP.
Ta bort kontakter
1
2
Starta appen Kontakter och tryck lätt på → Ta bort.
Markera kontakter och tryck lätt på TA BORT.
Om du vill ta bort kontakter en efter en öppnar du kontaktlistan och trycker lätt på en kontakts
bild eller trycker lätt på en kontakts namn → Detaljer. Tryck sedan lätt på → Ta bort.
59
Appar och funktioner
Meddelanden
Inledning
Skicka och visa meddelanden efter konversation.
Skicka meddelanden
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka meddelanden vid
roaming.
1
2
3
Starta appen Meddelanden och tryck lätt på
.
Lägg till mottagare och tryck lätt på SKRIV.
Skriv ett meddelande.
Öppna ytterligare alternativ.
Redigera mottagare.
Lägg till mottagare från
kontaktlistan.
Bifoga filer.
Skicka meddelandet.
Skriv ett meddelande.
4
Tryck lätt på
Ange känsloikoner.
för att skicka meddelandet.
Om du har en modell med dubbelt SIM-kort trycker du lätt på
meddelandet.
60
eller
för att skicka
Appar och funktioner
Visa meddelanden
Meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att ta emot meddelanden vid
roaming.
1
2
3
Starta appen Meddelanden och tryck lätt på KONVERSATIONER.
Välj en kontakt i meddelandelistan.
Visa din konversation.
Om du vill svara på meddelandet trycker du lätt på Skriv meddelande, skriver ett
meddelande och trycker sedan lätt på
. Om du har en modell med dubbelt SIM-kort
trycker du lätt på
eller
.
Blockera oönskade meddelanden
Blockera meddelanden från specifika nummer som du har lagt till i din blockeringslista.
1
Starta appen Meddelanden och tryck lätt på → Inställningar → Blockera meddelanden
→ Blockera nummer.
2
Tryck lätt på INKORG eller KONTAKTER, välj en kontakt och tryck sedan lätt på
.
Om du vill ange ett nummer manuellt trycker du lätt på Ange nummer och anger sedan ett
telefonnummer.
Ställa in meddelandeaviseringen
Du kan ändra aviseringsljud, visningsalternativ med mera.
1
Starta appen Meddelanden, tryck lätt på → Inställningar → Aviseringar och tryck sedan
lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
2
Ändra aviseringsinställningarna.
Ställa in en meddelandepåminnelse
Du kan ställa in ett alarm som med jämna mellanrum meddelar dig om att du har olästa
aviseringar. Om den här funktionen inte är aktiverad ska du starta appen Inställningar, trycka
lätt på Tillgänglighet → Aviseringspåminnelse och sedan trycka lätt på reglaget för att aktivera
funktionen. Tryck sedan lätt på reglaget för Meddelanden för att aktivera funktionen.
61
Appar och funktioner
Internet
Inledning
Sök efter information på internet och bokmärk dina favoritwebbsidor för att enkelt komma åt
dem.
Webbsökning på webbsidor
1
2
3
Öppna mappen Samsung och starta appen Internet.
Tryck lätt på adressfältet.
Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på Gå.
Visa verktygsfälten genom att dra nedåt en aning på skärmen med fingret.
Om du snabbt vill växla mellan flikar drar du åt höger eller vänster i adressfältet.
Öppna ytterligare alternativ.
Bokmärk aktuell webbplats.
Uppdatera aktuell webbsida.
Öppna hemsidan.
Visa dina bokmärken, sparade
webbsidor och nyligen besökta
sidor.
Snabbmeny
Öppna webbläsarens
flikhanterare.
Flytta mellan sidor.
62
Appar och funktioner
Använda hemligt läge
I det hemliga läget kan du hantera öppna flikar, bokmärken och sparade sidor separat. Du kan
låsa det hemliga läget med ett lösenord.
Aktivera hemligt läge
I verktygsfältet längst ned på skärmen trycker du lätt på Flikar → SLÅ PÅ HEMLIGT LÄGE. Om du
använder den här funktionen för första gången ska du ange om du vill använda ett lösenord för
det hemliga läget.
I det hemliga läget kan du inte använda vissa funktioner som att ta en skärmbild.
I det hemliga läget ändrar enheten färg på verktygsfälten.
Ändra säkerhetsinställningar
Du kan ändra lösenord eller låsmetod.
Tryck lätt på → Inställningar → Integritet → Skydd i hemligt läge → Ändra lösenord.
Inaktivera hemligt läge
I verktygsfältet längst ned på skärmen trycker du lätt på Flikar → STÄNG AV HEMLIGT LÄGE.
63
Appar och funktioner
E-post
Konfigurera e-postkonton
Konfigurera ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.
1
2
Öppna mappen Samsung och starta appen E-post.
Ange e-postadressen och lösenordet och tryck sedan lätt på LOGGA IN.
Registrera ett e-postkonto manuellt genom att trycka lätt på MANUELL INST.
3
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Om du vill konfigurera ett annat e-postkonto tryck lätt på
→
→ Lägg till konto.
Om du har fler än ett e-postkonto kan du ställa in ett som standardkonto. Tryck lätt på
→ → Ställa in standardkonto.
→
Skicka e-post
1
2
3
Tryck lätt på
för att skriva ett e-postmeddelande.
Lägg till mottagare och ange e-posttexten.
Tryck lätt på SKICKA för att skicka e-postmeddelandet.
Läsa e-post
När E-post är öppet hämtar enheten automatiskt nya e-postmeddelanden. Om du vill hämta
e-postmeddelanden manuellt drar du nedåt på skärmen.
Tryck lätt på ett e-postmeddelande på skärmen för att läsa det.
Om e-postsynkronisering är inaktiverat kan inte nya e-postmeddelanden hämtas.
Aktivera e-postsynkronisering genom att trycka lätt på → → ditt kontonamn och
sedan trycka lätt på reglaget för Synka konto för att aktivera funktionen.
64
Appar och funktioner
Kamera
Inledning
Ta bilder och spela in videor med olika lägen och inställningar.
Kameraetik
• Ta inte foton och spela inte in videor av andra personer utan deras samtycke.
• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.
Starta kameran
Använd följande metoder för att starta Kamera:
• Starta appen Kamera.
• Tryck snabbt på hemknappen två gånger.
• Dra
utanför cirkeln på den låsta skärmen.
• Vissa metoder kanske inte är tillgängliga i alla regioner eller hos alla
tjänsteleverantörer.
• Vissa kamerafunktioner är inte tillgängliga när du startar appen Kamera från den låsta
skärmen eller om skärmen är avstängd när skärmlåsningsmetoden är aktiverad.
• Om bilder du tar blir suddiga ska du rengöra kameralinsen och försöka igen.
65
Appar och funktioner
Använda svepgester
Styr snabbt förhandsgranskningsskärmen genom att dra i olika riktningar. Du kan ändra
fotograferingsläge, växla mellan kameror eller tillämpa filtereffekter.
Förhandsgranskning
främre kamera
Fotograferingslägen
Förhandsgranskning bakre
kamera
66
Filter och andra effekter
Appar och funktioner
Växla kamera
På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt för att växla mellan kameror.
Visa fotograferingslägen
På förhandsgranskningsskärmen drar du från vänster till höger för att öppna listan med
fotograferingslägen.
Visa filtereffekter
På förhandsgranskningsskärmen drar du från höger till vänster för att öppna listan med
filtereffekter. Du kan tillämpa en unik känsla på dina foton eller videor.
Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa fotograferingslägen.
Grundläggande fotografering
Ta foton eller spela in videoklipp
1
2
Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
Tryck lätt på
för att ta ett foto eller på
för att spela in en video.
Aktuellt läge
Kamerainställningar
Förhandsgranskningsminiatyr
Ändra inställningarna
för blixten.
Ta en bild.
Spela in ett
videoklipp.
Växla mellan den
främre och bakre
kameran.
67
Appar och funktioner
• Justera ljusstyrkan på bilder eller videor genom att trycka lätt på skärmen. När
justeringsreglaget visas drar du justeringsreglaget mot eller .
• Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på
.
• Tryck lätt där du vill fokusera för att ändra fokus medan du spelar in en video. Om du vill
använda autofokusläget trycker du lätt på .
• Förhandsgranskningsskärmen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken
kamera som används.
• Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
• Se till att objektivet inte är skadat eller smutsigt. Annars kanske enheten inte fungerar
felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.
• Enhetens kamera har ett vidvinkelobjektiv. Mindre förvrängningar kan förekomma i
vidvinkelfoton eller filmer och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.
Lägg till en till kameraknapp
Lägg till en till kameraknapp där du vill på skärmen för att enklare kunna ta foton.
Dra
till förhandsgranskningsskärmen.
Om ingen ny kameraknapp läggs till trycker du på på förhandsgranskningsskärmen
och trycker på Flytande kameraknapp-reglaget för att aktivera funktionen.
68
Appar och funktioner
Zooma in och ut
Du kan använda olika metoder för att zooma in och ut.
• För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för
att zooma ut.
• Styr zoomen med ett finger. Dra
zoomningslisten mot
eller
.
Zoomfunktioner är endast tillgängliga när du använder den bakre kameran.
Använda funktionerna fokus och exponering
Du kan låsa fokus eller exponering på ett valt område för att förhindra att kameran gör
justeringar automatiskt utifrån ändringar i motivet eller ljuskällor.
Tryck lätt på området som ska fokuseras och håll nedtryckt, AF/AE-ramen visas på området och
fokus- och exponeringsinställningarna blir låsta. Inställningen förblir låst även efter att du tar ett
foto.
Den här funktionen är endast tillgänglig för lägena Auto och Pro.
Anpassa fotograferingslägen
På förhandsgranskningsskärmen drar du åt höger för att öppna listan över fotograferingslägen
och sedan väljer du ett läge.
Om du vill visa informationen för varje läge trycker du lätt på → Information.
Om du vill ändra ordning på lägena trycker du lätt på → Redigera, håller en lägesikon
nedtryckt och drar den sedan till en ny plats.
Om du vill lägga till genvägar för lägena på hemskärmen trycker du lätt på → Lägg t. genväg
på hemskärmen.
Auto-läge
Med auto-läget kan kameran utvärdera omgivningen och avgöra det optimala läget för bilden.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Auto.
69
Appar och funktioner
Proffsläge
Ta bilder och spela in videor medan du justerar olika fotograferingsalternativ manuellt, t.ex.
exponeringsvärde och ISO-tal.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Pro. Välj alternativ och anpassa inställningarna.
Tryck sedan lätt på
för att ta en bild eller tryck lätt på
för att spela in en video.
Tillgängliga alternativ
•
: Ändra exponeringsvärdet. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För
förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
•
: Välj ett ISO-tal. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Låga värden passar för stillastående
motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller
motiv med svag belysning. Dock kan högre ISO-inställningar leda till brus i bilder.
•
: Välj lämplig vitbalans så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Du kan ställa in
färgtemperatur.
Panoramaläge
Ta en serie bilder och sätt sedan ihop dem för att skapa en vid bild.
Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild i panoramaläget:
• Flytta kameran långsamt i en riktning.
• Håll bilden inom ramen för kamerans sökare. Om förhandsgranskningsbilden är
utanför guideramen eller om du inte rör kameran kommer enheten automatiskt att
sluta ta bilder.
• Undvik att ta bilder med obestämda bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller platt vägg.
1
2
3
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Panorama.
Tryck lätt på
och flytta enheten i valfri riktning.
Tryck lätt på
för att sluta ta bilder.
70
Appar och funktioner
Seriebildsläge
Ta en serie bilder av rörliga motiv.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Seriebilder.
Tryck lätt på och håll in
för att ta flera bilder i snabb följd.
HDR-läge (Rich tone)
Ta bilder med fylliga färgtoner och återge fler detaljer även i mycket ljusa eller mycket mörka
partier.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på HDR (fyllig ton).
Utan effekt
Med effekt
Nattläge
Ta bilder i svag belysning utan blixt.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Natt.
71
Appar och funktioner
Sportläge
Ta tydligare bilder av snabbrörliga objekt, som en person som springer eller husdjur i rörelse.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Sport.
Sound & shot-läge
Ta ett foto med ljud. Enheten identifierar bilderna med
i Galleri.
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Ljud & foto.
Selfie-läge
Ta självporträtt med den främre kameran. Du kan förhandsgranska olika skönhetseffekter på
skärmen.
1
På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på
att växla till den främre kameran för självporträtt.
2
3
4
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Selfie.
för
Vänd dig mot den främre kameralinsen.
Tryck lätt på
för att ta en bild.
Du kan även visa handflatan för den främre kameran. När kameran har identifierat
handflatan visas en nedräkningstimer. När den har räknat ner tar enheten en bild.
Om du vill använda olika fotograferingsalternativ för den främre kameran trycker du lätt
på → Fotometoder och trycker sedan lätt på reglagen för att aktivera funktionerna.
Använda selfie-fotolampan
När du tar självporträtt med den främre kameran i svagt ljus kan pekskärmen fungera som
fotolampa.
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
en bild blinkar pekskärmen.
72
upprepade gånger till du når . När du tar
Appar och funktioner
Använda skönhetseffekter
Du kan ändra ansiktsegenskaper som hudton och ansiktsform innan du tar självporträtt.
Den här funktionen är endast tillgänglig i läget Selfie.
1
2
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
.
Välj alternativen nedan för att använda skönhetseffekterna på ansiktet på
förhandsgranskningsskärmen och ta en bild av dig själv.
• Hudton: Gör så att huden verkar ljusare och fräschare.
• Smalt ans.: Justera ansiktsformen och få ditt ansikte att verka smalare.
• Stora ögon: Gör så att dina ögon verkar större.
Läget Vidvinkelselfie
Ta en vidvinkelselfie och få med så många personer som möjligt i bilden för att undvika att
någon person inte kommer med.
1
På förhandsgranskningsskärmen drar du uppåt eller nedåt, eller så trycker du lätt på
att växla till den främre kameran för självporträtt.
2
3
4
I listan över fotograferingslägen trycker du lätt på Vidvinkelselfie.
för
Vänd dig mot den främre kameralinsen.
Tryck lätt på
för att ta en bild.
Du kan även visa handflatan för den främre kameran. När kameran har identifierat
handflatan visas en nedräkningstimer. När den har räknat ner tar enheten en bild.
Om du vill använda olika fotograferingsalternativ för den främre kameran trycker du lätt
på → Fotometoder och trycker sedan lätt på reglagen för att aktivera funktionerna.
73
Appar och funktioner
5
Sväng enheten långsamt åt vänster och sedan åt höger eller tvärtom för att ta ett brett
självporträtt.
Enheten tar ytterligare bilder när den vita ramen flyttar sig till varje ände av sökarfönstret.
• Se till att hålla den vita ramen inom sökarfönstret.
• Motiven ska vara stilla när du tar breda självporträtt.
• Den övre och nedre delen av bilden som visas på förhandsgranskningsskärmen kan
klippas bort från bilden beroende på fotograferingsförhållandena.
Anpassa kamerainställningar
Alternativ för aktuellt fotograferingsläge
På förhandsgranskningsskärmen använder du följande alternativ.
De tillgängliga alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken
kamera som används.
•
: Aktivera och inaktivera den fullständiga förhandsgranskningsskärmen.
•
: Aktivera eller inaktivera fotolampan.
Använd inte blixten nära ögonen. Användning av blixten nära ögonen kan leda till
tillfällig synnedsättning eller skada på ögonen.
74
Appar och funktioner
•
•
: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. centrerad använder
ljuset i mitten av bilden för att beräkna fotots exponering.
punkt använder ljuset i ett
koncentrerat område av bilden för att beräkna fotots exponering.
matris tillämpar ett
genomsnitt för hela skärmen.
: Ange att enheten ska spela in ljud före eller efter att den tagit en bild.
Kamerainställningar
På förhandsgranskningsskärmen trycker du lätt på
beroende på fotograferingsläget.
. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga
BAKRE KAMERA
• Bildstorlek: Välj en upplösning för bilder. Om du använder en högre upplösning får bilderna
bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
• Videostorlek: Välj en upplösning för videor. Om du använder en högre upplösning får
videoklippen bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
• Timer: Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
FRÄMRE KAMERA
• Bildstorlek: Välj en upplösning för bilder. Om du använder en högre upplösning får bilderna
bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
• Videostorlek: Välj en upplösning för videor. Om du använder en högre upplösning får
videoklippen bättre kvalitet men de tar upp mer minnesutrymme.
• Spara bilder som förhandsgranskning: Vänd bilden för att skapa en spegelbild av
originalmotivet när du tar bilder med den främre kameran.
• Fotometoder: Välj vilka fotograferingsalternativ som ska användas.
• Timer: Välj hur lång tid det ska ta innan kameran automatiskt tar en bild.
75
Appar och funktioner
GEMENSAMT
• Rutnät: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
• Platstaggar: Lägg till en GPS-platstagg på bilden.
• GPS-signalstyrkan kan minska på platser där signalen blockeras, till exempel
mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera
platstagginställningarna för att undvika detta.
• Visa bilder: Ställ in enheten på att visa bilder när de har tagits.
• Snabbstart: Ställ in enheten på att starta kameran när du trycker två gånger på
hemknappen.
• Lagringsplats: Välj minnesplatsen för lagring. Den här funktionen visas när du sätter i ett
minneskort.
• Flytande kameraknapp: Lägg till en kameraknapp som du kan placera var som helst på
skärmen.
• Volymknappsfunktion: Ställ in enheten på att volymknappen ska användas för att styra
slutaren eller för att zooma in eller ut.
• Återställ inställningar: Återställ kamerainställningarna.
• Kontakta oss: Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar. Se Samsung Members för mer
information.
76
Appar och funktioner
Galleri
Inledning
Visa bilder och videor som är lagrade på enheten. Du kan även hantera bilder och videor efter
album eller skapa berättelser.
Visa bilder
1
2
Starta appen Galleri och tryck lätt på BILDER.
Välj en bild.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till bilden i favoriter.
Rita på bilden.
Lägg till en dekal.
Använd ett filter eller en effekt.
Dela bilden med andra.
Modifiera bilden.
Radera bilden.
77
Appar och funktioner
Du kan skapa en GIF-animering eller ett collage med flera bilder. Tryck lätt på → Skapa
en GIF eller Skapa collage och välj sedan bilderna.
Söka efter bilder
Starta appen Galleri och tryck sedan på
typer, platser eller dokument.
för att visa bilder sorterade efter kategori, till exempel
Tryck lätt på sökfältet för att söka efter bilder med hjälp av nyckelord.
Visa videor
1
2
3
Starta appen Galleri och tryck lätt på BILDER.
Välj ett videoklipp som du vill spela upp. Videofiler visas med ikonen
förhandsgranskningen.
Tryck lätt på
på miniatyrbilderna i
för att spela upp filmklippet.
Hoppa till den
föregående videon.
Håll nedtryckt för att
spola bakåt.
Öppna ytterligare
alternativ.
Hoppa till nästa
video. Håll nedtryckt
för att spola framåt.
Ta en skärmbild av
den aktuella
skärmen.
Spola bakåt eller
framåt genom att dra
reglaget.
Pausa och återuppta
uppspelningen.
Lås
uppspelningsskärmen.
Ändra
skärmförhållande.
Växla till
popup-videospelaren.
Skapa en animerad
GIF-bild.
Dra fingret uppåt eller nedåt på vänster sida av uppspelningsskärmen för att justera ljusstyrkan
eller dra fingret uppåt eller nedåt på höger sida av uppspelningsskärmen för att justera volymen.
Spola bakåt eller framåt genom att dra åt höger eller vänster på uppspelningsskärmen.
78
Appar och funktioner
Visa information för bilder och videoklipp
Du kan visa filinformation som människor, plats och grundläggande information. Om det finns
automatiskt skapat innehåll, som en berättelse eller en GIF-bild så kommer även innehållet att
visas.
När du visar en bild eller på förhandsgranskningsskärmen för videoklippet, drar du uppåt på
skärmen. Filinformationen visas.
Du kan även visa relaterat innehåll genom att trycka på informationen på skärmen.
Redigera
informationen.
Filinformation
Information om
människor
Platsinformation
Automatiskt
skapat innehåll
Taggar
79
Appar och funktioner
Visa album
Du kan visa dina bilder och filmer sorterade efter mappar eller album. De animeringar eller
collage du har skapat kommer också att sorteras i dina mappar i albumlistan.
Starta appen Galleri, tryck lätt på ALBUM och välj ett album.
Dölj album
Du kan dölja album.
Du kan inte dölja album som skapats som standard, till exempel albumen Kamera och
Skärmbilder.
1
2
3
Starta appen Galleri och tryck på ALBUM.
Tryck lätt på → Dölj eller visa album.
Välj de album du vill dölja och tryck på ANVÄND.
Om du vill visa albumen igen trycker du lätt på → Dölj eller visa album, avmarkerar de album
som ska visas och trycker sedan lätt på ANVÄND.
Visa berättelser
När du tar bilder eller spelar in videor kommer enheten att läsa deras datum- och platstaggar,
sortera bilderna och videorna och sedan skapa berättelser. Om du vill skapa berättelser
automatiskt måste du ta/spela in eller spara flera bilder och videor.
Starta appen Galleri, tryck på BERÄTTELSER och välj en berättelse.
Skapa berättelser
Skapa berättelser med olika teman.
1
2
Starta appen Galleri och tryck lätt på BERÄTTELSER.
Tryck lätt på → Skapa berättelse.
80
Appar och funktioner
3
4
Markera de bilder eller videor som ska inkluderas i berättelsen och tryck lätt på KLAR.
Ange en titel på berättelsen och tryck lätt på SKAPA.
Om du vill lägga till bilder eller videor i en berättelse väljer du en berättelse och trycker lätt på
LÄGG TILL.
Om du vill ta bort bilder eller videor från en berättelse väljer du en berättelse, trycker lätt på →
Redigera, markerar de bilder eller videor som ska tas bort och trycker sedan lätt på → Ta bort
från berättelse.
Ta bort berättelser
1
2
Starta appen Galleri och tryck lätt på BERÄTTELSER.
Håll nedtryckt på den berättelse du vill ta bort och tryck lätt på TA BORT.
Synkronisera bilder och videor med Samsung Cloud
Du kan synkronisera bilder och videor som har sparats i Galleri med Samsung Cloud och få
åtkomst till dem från andra enheter. Du måste registrera dig för och logga in på ditt Samsung
account för att använda Samsung Cloud. Se Samsung account för mer information.
Starta appen Galleri, tryck lätt på → Inställningar och tryck lätt på reglaget för Samsung
Cloud för att aktivera funktionen. Bilder som tagits och videor som har spelats in på enheten
sparas automatiskt i Samsung Cloud.
Ta bort bilder eller videor
Ta bort en bild eller en video
Välj en bild eller en video och tryck lätt på
längst upp på skärmen.
Ta bort flera bilder och videor
1
2
3
På Galleri-skärmen håller du en bild eller en video lätt nedtryckt för att ta bort den.
Markera de bilder eller videor du vill ta bort.
Tryck lätt på TA BORT.
81
Appar och funktioner
Flera fönster
Inledning
Med Flera fönster kan du köra två appar samtidigt i delad skärm-vyn.
Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.
Delad skärm-vy
82
Appar och funktioner
Delad skärm-vy
1
2
Tryck på knappen Senaste för att öppna listan över senast använda appar.
Dra uppåt eller nedåt och tryck lätt på
i ett fönster med en nyligen använd app.
Den valda appen startas i det övre fönstret.
3
I det nedre fönstret drar du uppåt eller nedåt för att välja en annan app du vill starta.
Om du vill starta appar som inte finns i listan över nyligen använda appar trycker du lätt på
PROG. LISTA och väljer en app.
83
Appar och funktioner
Använda ytterligare alternativ
Tryck lätt på fältet mellan appfönstren för att öppna ytterligare alternativ.
Lägg till det här app-paret
på hemskärmen.
Stäng appen.
Byt plats på appfönster.
Justera fönsterstorlek
Dra fältet mellan appfönstren uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönstren.
84
Appar och funktioner
Dela text eller bilder mellan fönstren
Dra och släpp text eller kopierade bilder från ett fönster till ett annat. Håll ett objekt lätt nedtryckt
i det valda fönstret och dra det till en plats i ett annat fönster.
Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.
Minimera den delade skärm-vyn
Tryck på hemknappen för att minimera den delade skärmvyn. Ikonen visas i statusfältet.
Appen i det nedre fönstret stängs och appen i det övre fönstret förblir aktiv i den minimerade
delande skärm-vyn.
Minimerad delad skärm.
Om du vill stänga den minimerade delad skärm-vyn trycker du lätt på
.
Maximera ett fönster
Tryck på ett appfönster och dra fältet mellan appfönstren till skärmens övre eller nedre kant.
85
Appar och funktioner
Lägg till app-par på hemskärmen.
Om du lägger till app-par på hemskärmen, kan du starta två appar i delad skärm-vyn med ett
enda tryck.
Tryck lätt på fältet mellan appfönstren och tryck på
.
Den aktuella app-paret läggs till på hemskärmen.
App-par
86
Appar och funktioner
Samsung Members
Samsung Members erbjuder kunder supporttjänster som diagnos av enhetsproblem, och
användare kan skicka in frågor och felrapporter. Du kan även dela information med andra i
Galaxy-användarnas community eller visa de senaste Galaxy-nyheterna och Galaxy-tipsen.
Samsung Members kan hjälpa dig att lösa de problem du kan tänkas stöta på när du använder
enheten.
Ytterligare alternativ
Skicka feedback.
• Den här appens tillgänglighet och funktioner som stöds kan variera beroende på
region och tjänsteleverantör.
• Om du vill skicka in din feedback eller publicera dina kommentarer måste du
registrera dig och logga in på ditt Samsung account. Se Samsung account för mer
information.
87
Appar och funktioner
Samsung Notes
Inledning
Skapa anteckningar genom att ange text från tangentbordet eller genom att skriva för hand eller
rita på skärmen. Du kan även bifoga bilder eller röstinspelningar till anteckningarna.
Skapa anteckningar
1
2
Starta appen Samsung Notes och tryck lätt på ALLA →
.
Välj en inmatningsmetod i verktygsfältet längst upp på skärmen och skriv en anteckning.
→ Bild för att infoga en bild som du väljer i Galleri eller genom att ta en bild.
Tryck lätt på
Tryck lätt på → Röst för att göra en röstinspelning och infoga den i anteckningen.
Röstinspelningen börjar omedelbart.
Ange text med tangentbordet.
Infoga en bild eller röstinspelning.
Skriv eller rita med pennor.
Måla med penslar.
3
När du är klar med att skriva anteckningen trycker du lätt på SPARA.
Ta bort anteckningar
1
Starta appen Samsung Notes, tryck lätt på ALLA eller SAMLINGAR och välj sedan en
kategori.
2
Håll en anteckning nedtryckt för att ta bort den.
Om du vill ta bort flera anteckningar markerar du fler anteckningar som ska tas bort.
3
Tryck lätt på
.
88
Appar och funktioner
Kalender
Inledning
Hantera ditt schema genom att ange kommande händelser eller uppgifter i din kalender.
Skapa händelser
1
Starta appen Kalender, tryck lätt på
eller dubbeltryck lätt på ett datum.
Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på datumet och
sedan på .
2
Ange händelseinformationen.
Välj en etikett att visa med
händelsen.
Ställ in varaktigheten.
Ange en titel.
Ändra händelsens färg.
Välj en kalender att spara
händelsen i.
Ställ in ett alarm.
Ange platsen.
Bifoga en karta.
Lägg till en anteckning.
Lägg till fler detaljer.
3
Tryck lätt på SPARA för att spara händelsen.
89
Appar och funktioner
Skapa uppgifter
1
2
3
Starta appen Kalender och tryck lätt på VISA → Uppgifter.
Tryck på
och ange uppgiftsdetaljerna.
Tryck lätt på SPARA för att spara uppgiften.
Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton
1
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Moln och konton → Konton och välj det konto du
vill synkronisera med.
2
Tryck lätt på Synka kontot och tryck lätt på reglaget för Synkronisera Kalender för att
aktivera funktionen.
För Samsung account trycker du lätt på → Synkinställningar och trycker lätt på reglaget
för Kalender för att aktivera funktionen.
Om du vill lägga till ett konto att synkronisera med, startar du appen Kalender och trycker lätt på
→ Hantera kalendrar → Lägg till konto. Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga
in. När ett konto läggs till visas det på listan.
Samsung Health
Inledning
Samsung Health hjälper dig att hålla koll på ditt välbefinnande och din kondition. Sätt upp
träningsmål, kontrollera dina framsteg och håll koll på ditt allmänna välbefinnande och din
allmänna kondition.
90
Appar och funktioner
Använda Samsung Health
Du kan visa den viktigaste informationen från menyer och spårare i Samsung Health för att
övervaka ditt välbefinnande och din kondition. Du kan även jämföra dina stegräkningsresultat
med andra Samsung Health-användare, tävla mot dina vänner och se hälsotips.
Öppna mappen Samsung och starta appen Samsung Health. När du kör den här appen för
första gången eller startar den igen efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på
skärmen för att slutföra konfigurationen.
Vissa funktioner kanske inte finns i alla regioner.
Jämför dina stegräkningsresultat
med andra Samsung
Health-användare eller tävla mot
dina vänner.
Övervaka din hälsa och kondition.
Visa hälsotips.
Ange dina dagliga mål och
registrera dina framsteg.
Visa och hantera spårare.
Om du vill lägga till objekt på Samsung Health-skärmen trycker du lätt på → Hantera objekt
och väljer sedan objekt.
• MÅL: Ange dina dagliga fitnessmål och visa dina framsteg.
• PROGRAM: Använd anpassningsbara träningsprogram.
• ALLMÄNNA SPÅRARE: Övervaka din aktivitet, din kost och dina kroppsmått.
• TRÄNINGSSPÅRARE: Lägg till spårare för olika övningar och övervaka din aktivitet.
91
Appar och funktioner
Mål
Du kan ställa in dina mål för vikthantering för ett mer balanserat liv. Efter att du ställer in dina
mål, kan du spåra dina framsteg eller visa guider på Samsung Health-skärmen.
På Samsung Health-skärmen trycker du på ANGE MÅL. Alternativt kan du trycka lätt på →
Hantera objekt och välja Vikthantering eller Liv i balans.
TILLSAMMANS
Med Tillsammans kan du ställa in stegmålsräknaren och tävla med dina vänner. Du kan bjuda in
vänner att gå tillsammans, ställa in stegmålsräknaren, tävla i utmaningar och visa din rankning på
Topplista för steg.
På Samsung Health-skärmen trycker du lätt på TILLSAMMANS.
Steg
Enheten räknar antalet steg du tar och mäter sträckan du går.
På Samsung Health-skärmen trycker du lätt på stegspårare.
Aktuellt antal steg
Mål
• Du kan uppleva en kort fördröjning medan stegspåraren övervakar dina steg och
sedan visar stegräkningen. Du kan även uppleva en kort fördröjning innan popupfönstret visar att du har uppnått ditt mål.
• Om du använder stegspåraren när du åker bil eller tåg kan vibrationerna påverka
stegräkningen.
92
Appar och funktioner
Ytterligare information
• Samsung Health är endast till för att användas i konditions- och välmåendesyften och ska
inte användas för att ställa diagnoser på sjukdomar eller andra tillstånd eller för att bota,
lindra, behandla eller förebygga sjukdomar.
• De tillgängliga funktionerna, egenskaperna och tilläggningsbara apparna för Samsung
Health kan variera från land till land på grund av olika lokala lagar och förordningar. Du bör
kontrollera vilka funktioner och appar som är tillgängliga i din region innan användning.
• Samsung Health-appar och dess tjänst kan ändras eller avbrytas utan föregående
meddelande.
• Syftet med informationsinsamlingen begränsas till att tillhandahålla den tjänst du har
begärt, inklusive att tillhandahålla ytterligare information för att förbättra ditt välbefinnande,
synkronisera data, dataanalys och statistik eller för att utveckla och tillhandahålla bättre
tjänster. (Men om du loggar in på ditt Samsung account från Samsung Health kan data
sparas som säkerhetskopior på servern.) Personlig information kan lagras tills sådana syften
har uppfyllts. Du kan radera personlig information som lagrats av Samsung Health-appen
med alternativet för att återställa data i inställningsmenyn. Vill du radera data som du delat
med sociala nätverk eller överfört till lagringsenheter, måste du göra det separat.
• Du kan dela och/eller synkronisera dina data med andra Samsung-tjänster eller kompatibla
tjänster från tredje part som du väljer, samt med andra anslutna enheter. Åtkomst till
Samsung Health-information av sådana andra enheter eller tredje part-enheter kommer
endast att tillåtas med ditt uttryckliga godkännande.
• Du tar hela ansvaret för olämplig användning av data som delas på sociala nätverk eller
överförs till andra. Var försiktig när du delar personlig information med andra.
• Om enheten är ansluten till mätinstrument, ska du kontrollera kommunikationsprotokollet
för att säkerställa att det fungerar på rätt sätt. Om du använder en trådlös anslutning, t.ex.
Bluetooth, kan enheten påverkas av elektroniska störningar från andra enheter. Undvik att
använda enheten nära andra enheter som sänder ut radiovågor.
• Läs Samsung Healths villkor och sekretesspolicy noggrant innan du använder appen.
93
Appar och funktioner
Röstinspelning
Använd den här appen för att spela in och spela upp röstmemon.
1
2
Öppna mappen Samsung och starta appen Röstinspelning.
Tryck lätt på
för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen.
Tryck lätt på
för att pausa inspelningen.
Under tiden som du gör en röstinspelning trycker du lätt på BOKMÄRKE för att infoga ett
bokmärke.
Starta inspelning.
3
4
Tryck lätt på
för att slutföra inspelningen.
Ange ett filnamn och tryck lätt på SPARA.
94
Appar och funktioner
Mina filer
Öppna och hantera flera filer som är lagrade på enheten eller på andra platser, t.ex.
molnlagringsenheter.
Öppna mappen Samsung och starta appen Mina filer.
Visa filer som finns lagrade i varje lagringsutrymme.
Frigör lagringsutrymme på enheten genom att trycka på → Skaffa mer utrymme.
Sök efter filer eller mappar genom att trycka lätt på
.
Klocka
Inledning
Ställ in alarm, kontrollera aktuell tid i flera städer världen över, ta tid på en händelse eller ställ in
en specifik varaktighet.
ALARM
Starta appen Klocka och tryck lätt på ALARM.
Ställa in alarm
Tryck lätt på
i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in
olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på SPARA.
Om du vill öppna tangentbordet och ange en alarmtid trycker du lätt på inmatningsfältet.
Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på reglaget bredvid alarmet i alarmlistan.
Stoppa alarm
Tryck lätt på AVFÄRDA för att stänga av ett alarm. Om du tidigare har aktiverat snoozealternativet trycker du lätt på SNOOZE för att upprepa alarmet efter en angiven tid.
Radera alarm
Håll nedtryckt på ett alarm, markera de alarm som ska tas bort och tryck sedan lätt på TA BORT.
95
Appar och funktioner
VÄRLDSKLOCKA
Starta appen Klocka och tryck lätt på VÄRLDSKLOCKA.
Skapa klockor
Tryck lätt på
LÄGG TILL.
, ange namnet på en stad eller välj en stad från jordgloben och tryck sedan lätt på
Radera klockor
Håll nedtryckt på en klocka, markera de klockor som ska tas bort och tryck sedan lätt på TA
BORT.
STOPPUR
1
2
Starta appen Klocka och tryck lätt på STOPPUR.
Tryck lätt på BÖRJA för att ta tid på en händelse.
Ta varvtider samtidigt som du tar tiden på en händelse genom att trycka lätt på VARV.
3
Tryck lätt på STOPP för att stoppa tidtagningen.
Starta om tidtagningen genom att trycka lätt på FORTSÄTT.
Rensa varvtider genom att trycka lätt på ÅTERSTÄLL.
96
Appar och funktioner
TIMER
1
2
Starta appen Klocka och tryck lätt på TIMER.
Ställ in längden och tryck lätt på BÖRJA.
Om du vill öppna tangentbordet och ange varaktigheten, trycker du lätt på
varaktighetsfältet.
3
Tryck lätt på AVFÄRDA när timeralarmet aktiveras.
Kalkylator
Utför enkla eller komplicerade uträkningar.
Starta appen Kalkylator.
Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om Autorotera är
inaktiverat trycker du lätt på för att visa den vetenskapliga kalkylatorn.
Visa uträkningshistoriken genom att trycka lätt på HISTORIK. Stäng uträkningshistorikpanelen
genom att trycka lätt på KNAPPSATS.
Rensa historiken genom att trycka lätt på HISTORIK → RENSA HISTORIK.
Om du vill använda verktyget som konverterar enheter trycker du på
olika värden, t.ex. area, längd eller temperatur, till andra enheter.
97
. Du kan konvertera
Appar och funktioner
Radio
Lyssna på FM-radion
Starta appen Radio.
Innan du använder appen måste du ansluta ett headset, då det fungerar även som radioantenn.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga kanaler automatiskt när du kör appen för
första gången.
Tryck lätt på
för att slå på FM-radion. Välj önskad radiostation i listan med stationer.
Spela in en låt från FM-radion.
Lägg till den aktuella
radiostationen i din favoritlista.
Slå på eller av funktionen för
FM-radio.
Ange radiostationsfrekvenser
manuellt.
Öppna ytterligare alternativ.
Sök efter en tillgänglig
radiostation.
Fininställ frekvensen.
Visa listan över favoritkanaler.
Visa listan över tillgängliga
kanaler.
Sök efter och spara tillgängliga
stationer automatiskt.
Spela via högtalaren
Du kan lyssna på radio via högtalaren istället för den anslutna hörluren.
Tryck lätt på → Spela i högtalare.
98
Appar och funktioner
Söka efter radiostationer
Starta appen Radio.
Tryck lätt på STATIONER → SKANNA, och välj sedan ett alternativ för genomsökningen. FMradion skannar efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.
Välj önskad radiostation i listan med stationer.
Game Launcher
Inledning
Game Launcher samlar dina spel som du har hämtat från Play Butik och Galaxy Apps på en plats
för enkel åtkomst. Du kan sätta enheten i spelläget för att spela spel enklare.
Visa din spelinformation.
Öppna ytterligare alternativ.
Hämtade appar.
Slå på eller stäng av ikonen för
Game Tools.
Ändra prestandaläget.
Öppna spel med eller utan ljud.
Visa fler spel och installera dem.
99
Appar och funktioner
Använda Game Launcher
1
Starta appen Inställningar, tryck lätt på Avancerade funktioner → Spel och tryck lätt på
reglaget för Game Launcher för att aktivera funktionen.
Game Launcher läggs då till på hemskärmen eller appskärmen.
När du inaktiverar funktionen kommer Game Launcher att tas bort från hemskärmen
och appskärmen.
2
3
Starta appen Game Launcher.
Tryck lätt på ett spel i spellistan.
Om du vill hitta fler spel, drar du skärmen uppåt.
Spel som har hämtats från Play Butik och Galaxy Apps visas automatiskt på Game
Launcher-skärmen. Om du inte kan se dina spel trycker du lätt på → Lägg till ett spel.
Ta bort ett spel från Game Launcher
Håll nedtryckt på ett spel och tryck lätt på Ta bort.
Ändra prestandaläget
Du kan ändra spelprestandaläget.
Starta appen Game Launcher, tryck lätt på Normala prestanda och tryck lätt på knappen
upprepade gånger för att välja önskat läge.
• Normala prestanda: Energisparläge eller läget med hög prestanda används inte.
• Spara energi: Detta minskar batteriets strömförbrukning men minskar systemets prestanda.
Batteriets energieffektivitet kan variera med spelen.
100
Appar och funktioner
Använda Game Tools
Du kan ställa in så att Game Tools-ikonen visas som en flytande ikon på spelskärmar.
Starta appen Inställningar, tryck på Avancerade funktioner → Spel och tryck på reglaget för
Game Tools för att aktivera funktionen.
Medan du spelar ett spel trycker du lätt på
Om du vill flytta ikonen trycker du lätt på
för att visa Game Tools.
och drar den till en ny plats.
Om du vill dölja ikonen från den aktuella spelskärmen håller du
Dölj längst upp på skärmen.
nedtryckt och drar den till
Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Game Tools-aviseringen om du vill visa ikonen på
spelskärmen igen.
Öppna Game Launcher-skärmen.
Öppna inställningarna för Game
Tools.
Tysta aviseringsljud och visa
aviseringar endast för
inkommande samtal och
nödaviseringar.
Lås knappen senaste.
Lås knappen bakåt.
Spela in din spelsession.
Lås pekskärmen medan spelet
spelas.
Ta skärmbilder.
Blockera aviseringar när du spelar
Tryck lätt på
och tryck lätt på reglaget för Inga aviser. i spel för att aktivera det. Enheten tystar
aviseringsljud och visar endast aviseringar för inkommande samtal och nödaviseringar så att
du kan spela spel utan att bli störd. Om du får ett samtal visas en liten avisering längst upp på
skärmen.
101
Appar och funktioner
Dela innehåll
Dela innehåll med hjälp av olika delningsalternativ. Följande åtgärder är ett exempel på hur du
kan dela bilder.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du delar filer via mobilnätet.
1
2
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
och välj en delningsmetod såsom meddelande och e-post.
Om du har en kommunikations- eller delningsmapp visas de personer som du har
kontaktat på panelen för delningsalternativ. Om du vill dela innehåll direkt med dem
via motsvarande app väljer du en persons ikon. Om den här funktionen inte är aktiverad
startar du appen Inställningar, trycker lätt på Avancerade funktioner och trycker sedan
lätt på reglaget för Direktdelning för att aktivera funktionen.
Använda ytterligare funktioner
• Länkdelning: Dela stora filer. Ladda upp filer till Samsung-lagringsservern och dela dem
med andra via en webblänk eller en kod. Om du vill använda den här funktionen måste ditt
telefonnummer vara verifierat.
När bilden skickas till mottagarna visas en avisering på deras enheter. Tryck lätt på aviseringen för
att visa eller hämta bilden.
102
Appar och funktioner
Google-appar
Google erbjuder underhållnings-, sociala nätverks- och affärsappar. Du kan behöva ett Googlekonto för att få åtkomst till vissa appar.
Om du vill visa mer appinformation ska du öppna varje apps hjälpmeny.
Den här appen kanske inte finns eller har ett annat namn beroende på region eller
tjänsteleverantör.
Chrome
Sök efter information och läs webbsidor.
Gmail
Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.
Maps
Hitta din plats på kartan, sök på världskartan och visa platsinformation för olika platser runt dig.
Play Musik
Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet. Du kan överföra musiksamlingar som finns
lagrade på enheten till molnet och hämta dem senare.
Play Filmer
Köp eller hyr videor, t.ex. filmer och tv-program, från Play Butik.
Google Drive
Lagra innehåll i molnet, kom åt det från var som helst och dela det med andra.
103
Appar och funktioner
YouTube
Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.
Foto
Sök efter, hantera och redigera alla dina bilder och videor från olika källor på en enda plats.
Google
Sök snabbt efter objekt på internet eller på enheten.
Duo
Ringa ett enkelt videosamtal.
104
Inställningar
Inledning
Anpassa enhetsinställningar. Du kan göra enheten mer anpassad genom att konfigurera olika
inställningsalternativ.
Starta appen Inställningar.
Om du vill söka efter inställningar med hjälp av nyckelord trycker du lätt på Sök eller
.
Anslutning
Alternativ
Ändra inställningar för olika anslutningar, t.ex. Wi-Fi-funktionen och Bluetooth.
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning.
• Wi-Fi: Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller
andra nätverksenheter. Se Wi-Fi för mer information.
• Bluetooth: Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetoothaktiverade enheter. Se Bluetooth för mer information.
• Dataanvändning: Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för
datagränsen. Ställ in enheten så att den automatiskt inaktiverar mobildataanslutningen när
den mängd data du har använt når den angivna gränsen.
Du kan även aktivera datasparfunktionen för att förhindra att vissa appar som körs i
bakgrunden skickar och tar emot data. Se Datasparare för mer information.
105
Inställningar
• Flygplansläge: Ställ in enheten på att inaktivera alla trådlösa funktioner på enheten. Du kan
bara använda icke nätverksbundna tjänster.
Följ de regler som flygbolaget tillhandahåller och flygplanspersonalens instruktioner.
När det är tillåtet att använda enheten ska du alltid använda den i flygläget.
• NFC och betalning (NFC-aktiverade modeller): Ställ in enheten så att du kan läsa NFC-taggar
(närfältskommunikation) som innehåller information om produkter. Du kan också använda
den här funktionen för att göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller
evenemang när du har hämtat de appar som behövs. Se NFC och betalning (NFC-aktiverade
modeller) för mer information.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Mobil hotspot och Internetdeln.: Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan
dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter när en nätverksanslutning inte är
tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Mer information finns i Mobil hotspot och
Internetdeln..
• Mobilnätverk: Konfigurera inställningarna för mobilnätverk.
• SIM-kortshanterare (modeller med två SIM-kort): Aktivera dina SIM- eller USIM-kort och
anpassa SIM-kortsinställningarna. Se SIM-kortshanterare (modeller med dubbla SIM-kort) för
mer information.
• Plats: Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
• Fler anslutningsinställningar: Anpassa inställningarna för att styra andra funktioner. Se Fler
anslutningsinställningar för mer information.
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra
nätverksenheter.
Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.
106
Inställningar
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi och sedan trycker du lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2
Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk.
Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. Ange lösenordet och tryck lätt på
ANSLUT.
• När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång
det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att förhindra att enheten ansluter till
nätverket automatiskt markerar du det i nätverkslistan och trycker på GLÖM.
• Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk ska du starta om enhetens Wi-Fi-funktion
eller den trådlösa routern.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi och sedan trycker du lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2
Tryck lätt på Wi-Fi Direct.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fi Directfunktion aktiveras.
3
Välj en enhet att ansluta till.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Wi-Fi Direct-anslutningsförfrågan.
107
Inställningar
Skicka och ta emot data
Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra enheter. Följande åtgärder är ett
exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.
1
2
3
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck lätt på
→ Wi-Fi Direct och välj en enhet som du vill överföra bilden till.
Godkänn förfrågningen om Wi-Fi Direct-anslutning på den andra enheten.
Om enheterna redan är anslutna skickas bilden till den andra enheten utan proceduren för
anslutningsförfrågan.
Avsluta enhetens anslutning
1
2
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Wi-Fi.
Tryck lätt på Wi-Fi Direct.
Enheten visar alla anslutna enheter i en lista.
3
Tryck lätt på enhetsnamnet för att koppla bort enheterna.
108
Inställningar
Bluetooth
Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter.
• Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras,
avlyssnas eller missbrukas.
• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och
som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG,
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer
eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.
Para ihop med andra Bluetooth-enheter
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning → Bluetooth och tryck sedan lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
2
Välj en enhet för ihopparning.
Om enheten som du vill para ihop din enhet med inte visas i listan kan du ställa in enheten
att gå in i Bluetooth-ihopparningsläge. Se den andra enhetens bruksanvisningar.
Din enhet är synlig för andra enheter medan Bluetooth-inställningsskärmen är öppen.
3
Godkänn Bluetooth-anslutningsförfrågan på din enhet för att bekräfta.
Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Bluetooth-anslutningsförfrågan.
109
Inställningar
Skicka och ta emot data
Många appar stöder dataöverföring via Bluetooth. Du kan dela data såsom kontakter eller
mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att
skicka en bild till en annan enhet.
1
2
Starta appen Galleri och välj en bild.
Tryck på
→ Bluetooth, och välj sedan en enhet att överföra bilden till.
Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på
enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.
Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att
synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.
3
Godkänn förfrågan om Bluetooth-anslutning på den andra enheten.
Koppla från Bluetooth-enheter
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning → Bluetooth.
Enheten visar alla sammankopplade enheter i en lista.
2
3
Tryck lätt på
bredvid enhetens namn för att koppla från.
Tryck lätt på Avbryt sammankoppling.
110
Inställningar
Datasparare
Minska dataanvändningen genom att förhindra att vissa appar som körs i bakgrunden skickar
och tar emot data.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Dataanvändning → Datasparare och
trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
När datasparfunktionen är aktiverad visas ikonen
i statusfältet.
Datasparfunktionen aktiverad
Välj appar som ska använda data utan begränsningar genom att trycka lätt på Tillåt
prog. när Dataspar är på och välj appar.
NFC och betalning (NFC-aktiverade modeller)
Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller
information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar
och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de appar som behövs.
I enheten finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med enheten så att du inte skadar
NFC-antennen.
Den här funktionen stöds kanske inte av en del enheter.
Läsa information från NFC-taggar
Du kan använda NFC-funktionen för att skicka bilder eller kontakter till andra enheter samt för att
läsa produktinformation med hjälp av NFC-taggar.
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning och trycker lätt på reglaget för NFC och
betalning för att aktivera funktionen.
111
Inställningar
2
Placera NFC-antennområdet på baksidan av enheten nära en NFC-tagg.
Informationen från taggen visas.
Kontrollera att enhetens skärm är påslagen och olåst. I annat fall kommer enheten inte
läsa NFC-taggar eller ta emot data.
Göra betalningar med NFC-funktionen
Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för
mobilbetalningstjänsten. Om du vill registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten ska
du kontakta din tjänsteleverantör.
1
På inställningsskärmen tryck lätt på Anslutning och trycker lätt på reglaget för NFC och
betalning för att aktivera funktionen.
2
Tryck NFC-antennområdet på baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.
Ställ in standardbetalappen genom att öppna inställningsskärmen och trycka lätt på Anslutning
→ NFC och betalning → Tryck och betala → BETALNING och välj sedan en app.
Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga betalningsappar.
112
Inställningar
Skicka data med NFC-funktionen
Tillåt datautbyte när din enhets NFC-antenn rör vid den andra enhetens NFC-antenn.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → NFC och betalning och trycker lätt
på reglaget för att aktivera funktionen.
2
3
4
Tryck lätt på reglaget för Android Beam för att aktivera funktionen.
Markera ett objekt och vidrör den andra enhetens NFC-antenn med din enhets NFC-antenn.
När Tryck för att skicka. visas på skärmen, trycker du lätt på enhetens skärm för att skicka
objektet.
Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.
113
Inställningar
Mobil hotspot och Internetdeln.
Använd enheten som en mobil hotspot så att du kan dela enhetens mobildataanslutning med
andra enheter när en nätverksanslutning inte är tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Mobil hotspot och Internetdeln.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
• Mobil hotspot: Använd mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med
datorer eller andra enheter.
• Bluetooth-internetdelning: Använd Bluetooth-Internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.
• USB-internetdelning: Använd USB-internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med en dator via USB. När du är ansluten till en dator används enheten
som ett trådlöst modem för en dator.
Använda mobil hotspot
Använd enheten som en mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med andra
enheter.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Mobil hotspot och Internetdeln.
→ Mobil hotspot.
2
Tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Ikonen
visas i statusfältet. Andra enheter kan se din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
Om du vill ange ett lösenord för mobil hotspot trycker du lätt på → Konfigurera Mobil
hotspot och anger säkerhetsnivå. Sedan anger du ett lösenord och trycker lätt på SPARA.
3
På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Finätverk.
4
På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt
Internet.
114
Inställningar
SIM-kortshanterare (modeller med dubbla SIM-kort)
Aktivera dina SIM- eller USIM-kort och anpassa SIM-kortsinställningarna. Se Använda dubbla SIMeller USIM-kort (modeller med dubbla SIM-kort) för mer information.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → SIM-kortshanterare.
• Samtal: Välj ett SIM- eller USIM-kort för röstsamtal.
• Textmeddelanden: Välj ett SIM- eller USIM-kort för meddelandehantering.
• Mobildata: Välj ett SIM- eller USIM-kort för datatjänster.
• Bekräfta SIM-kort för samtal: Ställ in enheten på att visa popup-fönstret för SIM- eller USIMkortval när du ringer tillbaka eller ringer från ett meddelande. Popup-fönstret visas endast
om SIM- eller USIM-kortet som användes för det föregående samtalet eller meddelandet är
ett annat än ditt prioriterade SIM- eller USIM-kort.
• Dubbla SIM-kort alltid på: Ställ in enheten på att tillåta inkommande samtal från det andra
SIM- eller USIM-kortet under ett samtal.
När den här funktionen är aktiverad kan ytterligare avgifter tillkomma för
vidarebefordring av samtal beroende på region eller tjänsteleverantör.
Fler anslutningsinställningar
Anpassa inställningarna för att styra andra funktioner.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar.
• Söka enheter i närheten: Ställ in enheten så att den söker efter enheter i närheten som den
kan ansluta till.
• Skriva ut: Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på
enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut
filer. Se Skriva ut för mer information.
• VPN: Ställ in virtuella nätverk (VPN) på enheten om du vill ansluta till ett privat nätverk som
tillhör en skola eller ett företag.
115
Inställningar
Skriva ut
Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som är installerade på enheten. Du kan
ansluta enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct och skriva ut bilder och dokument.
Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
Lägga till plugin-program för skrivare
Lägg till plugin-program för skrivare för de skrivare som du vill ansluta enheten till.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Anslutning → Fler anslutningsinställningar →
Skriva ut → Lägg till en tjänst.
2
3
4
Sök efter ett plugin-program för skrivare i Play Butik.
Välj ett plugin-program för skrivare och installera det.
Välj plugin-programmet för skrivare och tryck lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Enheten söker efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet.
5
Välj en skrivare som du vill lägga till.
Lägg till skrivare manuellt genom att trycka lätt på → Lägg till skrivare.
Skriva ut innehåll
När du visar innehåll, exempelvis bilder eller dokument, öppnar du alternativlistan, trycker lätt på
→ Alla skrivare ..., och väljer en skrivare.
Skriv ut →
Utskriftsmetoder kan variera beroende på enhetstypen.
116
Inställningar
Ljud och vibration
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Ljud och vibration.
• Ljudläge: Ställ in enheten på att använda ljudläge, vibrationsläge eller tyst läge.
• Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för
inkommande samtal.
• Använd volymknapparna för media: Ställ in enheten så att den justerar volymnivån för
media när du trycker på volymknappen.
• Volym: Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler och
ringsignaler för aviseringar.
• Ringsignal (modeller med ett SIM): Byt ringsignal.
Ringsignal (modeller med två SIM): Byt ringsignaler för samtal eller aviseringar.
• Vibrationsmönster: Välj ett vibrationsmönster.
• Aviseringsljud: Ändra aviseringsljud.
• Stör ej: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal, aviseringsljud och media, utom för
tillåtna undantag.
• Tryckljud: Välj att ett ljud ska höras när du väljer en app eller ett alternativ på pekskärmen.
• Ljud för skärmlås: Ställ in enheten så att den låter när du låser eller låser upp pekskärmen.
• Laddningsljud: Ställ in så att enheten avger ljud när den är ansluten till en laddare.
• Knappljud: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
• Tangentbordsljud: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
• Ljudkvalitet och effekter: Konfigurera ytterligare ljudinställningar.
117
Inställningar
Aviseringar
Ändra aviseringsinställningarna för de olika apparna.
På inställningsskärmen tryck lätt på Aviseringar.
Om du vill visa ikonmärken trycker du lätt på reglaget för Appikonmärken för att aktivera
funktionen. Om du vill ändra stilen på märken, trycker du på Appikonmärken.
Med nummer
Utan nummer
Om du vill anpassa aviseringsinställningar för fler appar, trycker du på AVANCERAT och väljer en
app.
Display
Alternativ
Ändra inställningarna för skärmen och hemskärmen.
På inställningsskärmen tryck lätt på Display.
• Ljusstyrka: Justera skärmens ljusstyrka.
• Utomhusläge: Aktivera utomhusläge för att göra skärmen enklare att se i ljusa miljöer.
• Teckensnitt och skärmzoom: Ändra skärmzoomsinställning eller teckensnittets storlek och
stil.
• Skärmläge: Ändra skärmläget för att justera färg och kontrast på skärmen.
• Hemskärm: Ändra storlek på rutnätet för att visa fler eller färre objekt på hemskärmen och
mer.
• Enkelt läge: Växla till enkelt läge för att få enklare layout och större ikoner på hemskärmen.
• Ikonramar: Ange om du vill visa skuggade bakgrunder som gör att ikonerna sticker ut.
• Statusfält: Anpassa inställningarna för att visa aviseringar eller indikatorer i statusfältet.
118
Inställningar
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
• Skärmsläckare: Ställ in enheten på att starta en skärmsläckare när enheten laddas eller är
ansluten till en docka. Se Skärmsläckare för mer information.
Skärmsläckare
Du kan ställa in så att bilder visas som en skärmsläckare när skärmen stängs av automatiskt.
Skärmsläckaren visas när enheten laddas eller är ansluten till en docka.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Display → Skärmsläckare och trycker lätt på
reglaget för att aktivera funktionen.
2
Välj ett alternativ.
Om du väljer Fotoram kommer ett bildspel med valda bilder att starta. Om du väljer
Fototabell kommer valda bilder att visas som små kort och överlappa.
3
4
Tryck lätt på
om du vill välja album för att visa bilder.
När du är klar trycker du på bakåtknappen.
Om du vill förhandsgranska det valda alternativet trycker du lätt på FÖRHANDSGRANSKA.
Om du trycker lätt på skärmen medan skärmsläckaren visas aktiveras skärmen.
Bakgrunder och teman
Ändra bakgrundsinställningar för hemskärmen och den låsta skärmen eller tillämpa olika teman
på enheten.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Bakgrunder och teman.
• Bakgrunder: Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
• Teman: Ändra enhetens tema.
• Ikoner: Ändra ikonstilen.
119
Inställningar
Avancerade funktioner
Alternativ
Aktivera avancerade funktioner och ändra inställningarna som styr dem.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Avancerade funktioner.
Kraftiga skakningar eller stötar kan orsaka oavsiktlig inmatning för vissa funktioner som
använder sensorer.
• Spel: Aktivera Game Launcher. Se Game Launcher för mer information.
• Enhandsläge: Aktivera enhandsåtgärd när du använder enheten med en hand.
• Snabbstarta kamera: Ställ in enheten på att starta kameran när du trycker två gånger på
hemknappen.
• Flera fönster: Välj en startmetod för Flera fönster.
• Smart varning: Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya
meddelanden när du tar upp enheten.
Den här funktionen kanske inte fungerar om skärmen är på eller om enheten inte
ligger på en plan yta.
• Tysta enkelt: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal eller alarm genom att lägga
enheten med skärmen nedåt.
• Svep f. a. ringa el. sända medd.: Ställ in enheten på att ringa ett samtal eller skicka ett
meddelande när du sveper en kontakt eller ett telefonnummer åt höger eller vänster i appen
Telefon eller Kontakter.
• Dubbelmeddelande: Installera den andra appen och använd två separata konton för
samma meddelandeapp. Se Dubbelmeddelande för mer information.
• Skicka SOS-meddelanden: Ställ in enheten på att skicka hjälpmeddelanden när du trycker
tre gånger på strömknappen. Du kan också skicka ljudinspelningar tillsammans med
meddelandet till mottagarna.
• Direktdelning: Ställ in enheten på att visa de personer du har kontaktat på panelen för
delningsalternativ så att du kan dela innehåll direkt.
120
Inställningar
Dubbelmeddelande
Installera den andra appen och använd två separata konton för samma meddelandeapp.
1
På inställningsskärmen, trycker du på Avancerade funktioner → Dubbelmeddelande.
Då visas de appar som stöds.
2
Tryck lätt på reglaget för en app för att installera den andra appen.
Då installeras den andra appen. Den andra appens ikon visas med . När du får aviseringar
från den andra appen kommer dessa att visas med för att särskilja dem från den första
appens aviseringar.
Den andra appen
• Funktionen Dubbla meddelandeappar kanske inte är tillgänglig beroende på appen.
• Vissa funktioner i appen kan vara begränsade för den andra appen.
Avinstallera en andra app
1
2
På inställningsskärmen, trycker du på Avancerade funktioner → Dubbelmeddelande.
Tryck lätt på reglaget för den app du vill inaktivera och tryck lätt på INAKTIVERA eller
AVINSTALLERA.
Alla data kopplade till den andra appen kommer då att tas bort.
Om du avinstallerar den första appen kommer även den andra appen att tas bort.
121
Inställningar
Enhetsunderhåll
Enhetens underhållssystem ger dig en översikt över statusen på enhetens batteri, lagring, minne
och systemsäkerhet. Du kan även optimera enheten automatiskt med ett tryck med fingret.
Batteri
Enhetssäkerhet
Lagring
Minne
122
Inställningar
Använda snabboptimeringsfunktionen
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsunderhåll → FIXA NU eller OPTIMERA NU.
Snabboptimeringsfunktionen förbättrar enhetsprestandan genom följande åtgärder:
• Rensa lite minne.
• Ta bort onödiga filer och stänga appar som körs i bakgrunden.
• Hantera onormal batteriförbrukning.
• Söker efter kraschade appar och skadlig programvara.
Batteri
Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid för enheten. För enheter med låga
batterinivåer kan du spara ström genom att aktivera energisparfunktioner.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsunderhåll → Batteri.
• Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar
slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och
användningsförhållandena.
• Det är inte säkert att du får aviseringar från vissa appar som använder energisparläget.
Energisparläge
• MELLAN: Aktivera energisparläget för att öka batteriets användningstid.
• MAX: I maximalt energisparläge minskar enheten batteriförbrukningen genom att
tillämpa det mörka temat och begränsa de appar och funktioner som finns tillgängliga.
Nätverksanslutningar, förutom mobilnätverket, inaktiveras.
Hantera batteriet
Du kan spara batteriladdning genom att förhindra att appar som körs i bakgrunden använder
batteriladdning när de inte används. Markera appar i applistan och tryck lätt på SPARA ENE. Tryck
även lätt på → Avancerade inställningar och ställ in alternativen för Appenergiövervakning.
123
Inställningar
Lagring
Kontrollera statusen på använt och tillgängligt minne.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Enhetsunderhåll → Lagring.
• Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten
på grund av att operativsystemet och standardapparna tar upp en del av minnet. Den
tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppdaterar enheten.
• Du kan visa tillgänglig kapacitet i det interna minnet i avsnittet Specifikation för din
enhet på Samsung-webbplatsen.
Hantera minnet
Om du vill ta bort restfiler, t.ex. cache, trycker du lätt på RENSA NU. Om du vill ta bort filer eller
avinstallera appar som du inte använder väljer du en kategori under ANVÄNDARDATA. Markera
sedan objekt som du vill välja och tryck lätt på TA BORT eller AVINSTALLERA.
Minne
På inställningsskärmen tryck lätt på Enhetsunderhåll → Minne.
Om du vill göra enheten snabbare genom att se till att appar inte körs i bakgrunden ska du
markera appar i listan över appar och trycka lätt på RENSA NU.
Enhetssäkerhet
Kontrollera enhetens säkerhetsstatus. Den här funktionen söker igenom enheten efter skadlig
programvara.
På inställningsskärmen tryck lätt på Enhetsunderhåll → Enhetssäkerhet → GENOMSÖK
TELEFON.
124
Inställningar
Appar
Hantera enhetens appar och ändra deras inställningar. Du kan visa apparnas
användningsinformation, ändra deras aviserings- och behörighetsinställningar eller avinstallera
eller inaktivera onödiga appar.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Appar.
Låsskärm
Alternativ
Ändra inställningarna för den låsta skärmen.
Tryck lätt på Låsskärm på inställningsskärmen.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.
• Skärmlåstyp: Ändra skärmlåsmetoden.
• Smart lås: Ställ in enheten så att den låser upp sig själv när betrodda platser eller enheter
identifieras. Se Smart lås för mer information.
• Inställningar för Säkert lås: Ändra skärmlåsinställningar för vald låsmetod.
• Klockstil: Ändra typ och färg för klockan på den låsta skärmen
• Roamingklocka: Ställ in enheten på att visa den dubbla klockan vid roaming.
• FaceWidgets: Ändra inställningarna för objekten som visas på låsskärmen.
• Kontaktinformation: Ange din information som visas med klockan.
• Aviseringar: Ange om aviseringsinnehåll ska visas eller inte på den låsta skärmen och välj
vilka aviseringar som ska visas.
• Appgenvägar: Välj appar för att visa genvägar till dem på den låsta skärmen.
125
Inställningar
Smart lås
Du kan ställa in enheten så att den låser upp sig själv och förblir upplåst när betrodda platser
eller enheter identifieras.
Om du till exempel har angett ditt hem som en betrodd plats kommer din enhet att identifiera
platsen och automatiskt låsa upp sig själv när du kommer hem.
• Den här funktionen kommer att kunna användas efter att du har ställt in en
skärmlåsmetod.
• Om du inte använder enheten under fyra timmar eller när du aktiverar enheten måste
du låsa upp skärmen med hjälp av det mönster, den pinkod eller det lösenord du har
ställt in.
1
2
3
Öppna inställningsskärmen och tryck lätt på Låsskärm → Smart lås.
Lås upp skärmen med den förinställda skärmlåsningsmetoden.
Välj ett alternativ och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.
Säkerhet
Alternativ
Ändra inställningarna för att säkra enheten.
Tryck lätt på Säkerhet på inställningsskärmen.
• Google Play Protect: Ställ in enheten så att den letar efter skadliga appar och skadligt
beteende och varnar om möjlig skada och tar bort apparna.
• Hitta min mobila enhet: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet. Besök
webbplatsen för Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com) för att spåra och
kontrollera din försvunna eller stulna enhet.
Du kan även tillåta att Googles platstjänst tillhandahåller korrektare information om
enhetens plats.
• Säkerhetsuppdatering: Visa version på enhetens säkerhetssystem och sök efter
uppdateringar.
• Installera okända appar: Ställ in enheten på att tillåta att appar från okända källor
installeras.
• Hemlig mapp: Skapa en hemlig mapp för att skydda ditt privata innehåll och dina privata
appar från andra. Se Hemlig mapp för mer information.
126
Inställningar
• Övervakning av appbehörigheter: Ställ in för att få aviseringar när de behörigheter du
väljer används av appar som du inte använder. Du kan hantera inställningarna för varje app
och visa deras behörighetsanvändningshistorik.
• Säker start: Skydda enheten genom att ställa in den så att en skärmupplåsningskod krävs
när enheten slås på. Du måste ange upplåsningskoden för att starta enheten och ta emot
meddelanden och aviseringar.
• Kryptera SD-kort: Ställ in enheten så att den krypterar filer på ett minneskort.
Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad
kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du
återställer enheten.
• Övriga säkerhetsinställningar: Konfigurera ytterligare säkerhetsinställningar.
Hemlig mapp
Hemlig mapp skyddar privat innehåll och privata appar t.ex. foton och kontakter, så att ingen
annan får tillgång till dem. Håll ditt privata innehåll och dina privata appar privata även när
enheten låses upp.
Hemlig mapp är ett separat, säkrat lagringsområde. Data i Hemlig mapp kan inte
överföras till andra enheter via delningsmetoder som inte har godkänts, till exempel USB
eller Wi-Fi Direct. Om du försöker anpassa operativsystemet eller modifiera programvara
kommer Hemlig mapp automatiskt att låsas och bli oåtkomlig. Innan du sparar data i
Hemlig mapp ska du se till att säkerhetskopiera dessa data på en annan säker plats.
127
Inställningar
Konfigurera Hemlig mapp
1
Starta appen Hemlig mapp.
Alternativt startar du appen Inställningar och trycker på Säkerhet → Hemlig mapp.
2
3
4
Tryck lätt på START.
Tryck lätt på LOGGA IN och logga in på ditt Samsung account.
Välj en låsmetod som ska användas för Hemlig mapp och följ anvisningarna på skärmen för
att slutföra inställningen.
Om du vill ändra på namnet eller ikonens färg för Säker mapp trycker du lätt på → Anpassa
ikon.
• När du startar appen Hemlig mapp måste du låsa upp appen med hjälp av din
förinställda låsmetod.
• Om du glömmer din låskod till Hemlig mapp kan du återställa den med ditt Samsung
account. Tryck lätt på återställningsknappen längst ned på den låsta skärmen och
ange lösenordet för ditt Samsung account.
Ställa in autolås för Hemlig mapp
Ställ in enheten på att låsa Hemlig mapp automatiskt när den inte används.
1
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Lås Hemlig mapp
automatiskt.
2
Välj ett låsalternativ.
Om du vill låsa Hemlig mapp manuellt trycker du lätt på Lås.
128
Inställningar
Flytta innehåll till Hemlig mapp
Flytta innehåll som foton och kontakter till Hemlig mapp. Följande åtgärder är ett exempel på hur
en bild flyttas från standardlagringen till Hemlig mapp.
1
2
3
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på Lägg till filer.
Tryck lätt på Bilder, markera de bilder som ska flyttas och tryck sedan lätt på KLAR.
Tryck lätt på FLYTTA.
De valda objekten tas bort från originalmappen och flyttas till Hemlig mapp. Tryck lätt på
KOPIERA för att kopiera objekt.
Metoden för att flytta innehåll kan variera beroende på enhetstyp.
Flytta innehåll från Hemlig mapp
Flytta innehåll från Hemlig mapp till motsvarande app i standardlagringen. Följande åtgärder är
ett exempel på hur en bild flyttas från Hemlig mapp till standardlagringen.
1
2
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på Galleri.
Välj en bild och tryck lätt på → Flytta ut från Hemlig mapp.
De valda objekten flyttas till Galleri i standardlagringen.
129
Inställningar
Lägga till appar
Lägg till en app som ska användas i Hemlig mapp.
1
2
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på Lägg till appar.
Markera en eller fler av apparna som finns installerade på enheten och tryck lätt på LÄGG
TILL.
Om du vill installera appar från Play Butik eller Galaxy Apps ska du trycka lätt på HÄMTA
FRÅN PLAY BUTIK eller HÄMTA FRÅN GALAXY APPS.
Ta bort appar från Hemlig mapp
Tryck lätt på Redigera appar, markera appar och tryck sedan lätt på Inaktivera eller Avinstallera.
Lägga till konton
Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att synkronisera med
apparna i Hemlig mapp.
1
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Konton → Lägg till
konto.
2
3
Välj en kontotjänst.
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen av kontot.
Dölja Hemlig mapp
Du kan dölja genvägen för Hemlig mapp från appskärmen.
Starta appen Hemlig mapp, tryck lätt på → Inställningar och tryck lätt på reglaget för Visa
Hemlig mapp för att inaktivera funktionen.
Alternativt drar du statusfältet nedåt för att öppna aviseringspanelen. Svep sedan nedåt på
aviseringsskärmen och tryck lätt på Hemlig mapp för att inaktivera funktionen.
130
Inställningar
Säkerhetskopiera och återställ Hemlig mapp
Säkerhetskopiera appar och innehåll i Hemlig mapp till Samsung Cloud med ditt Samsung
account och återställ dem senare.
Säkerhetskopiera data
1
2
3
4
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Säkerhetsk. och återställ.
Tryck lätt på Lägg till konto och registrera dig och logga in på ditt Samsung account.
Tryck lätt på Säkerhetskopiera Hemlig mapp-data.
Markera de objekt du vill säkerhetskopiera och tryck lätt på SÄKERHETSKOPIERA NU.
Data säkerhetskopieras då till Samsung Cloud.
Återställa data
1
2
3
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Säkerhetsk. och återställ.
Tryck lätt på Återställ.
Välj en enhet och de datatyper du vill återställa och tryck lätt på ÅTERSTÄLL NU.
Säkerhetskopierade data återställs då till enheten.
Avinstallera Hemlig mapp
Du kan avinstallera Hemlig mapp, inklusive innehållet och apparna i den.
Starta appen Hemlig mapp och tryck lätt på → Inställningar → Fler inställningar →
Avinstallera.
Om du vill säkerhetskopiera innehåll innan du avinstallerar Hemlig mapp ska du markera
Flytta mediefiler från Hemlig mapp och trycka lätt på AVINSTALLERA. För att få tillgång till
säkerhetskopierade data från Hemlig mapp öppnar du mappen Samsung, startar appen Mina
filer och trycker sedan lätt på Intern lagring → Secure Folder.
Anteckningar som sparas i Samsung Notes säkerhetskopieras inte.
131
Inställningar
Moln och konton
Alternativ
Synkronisera, säkerhetskopiera eller återställ enhetens data med hjälp av Samsung Cloud. Du kan
även registrera och hantera konton, t.ex. ditt Samsung account eller Google-konto, eller överföra
data till eller från andra enheter via Smart Switch.
På inställningsskärmen tryck lätt på Moln och konton.
Säkerhetskopiera data regelbundet till en säker plats, t.ex. Samsung Cloud eller en dator,
så att du kan återställa dem om de skadas eller går förlorade på grund av en oavsiktlig
fabriksdataåterställning.
• Samsung Cloud: Du kan hantera innehållet som du vill lagra säkert i Samsung Cloud.
Kontrollera statusen på din Samsung Cloud-lagring och synkronisera, säkerhetskopiera och
återställ dina data. Se Samsung Cloud för mer information.
• Konton: Lägg till ditt Samsung account och Google-konto, eller andra konton, för att
synkronisera med dem.
• Säkerhetsk. och återställ: Förvara alltid personlig information, appdata och inställningar
på ett säkert sätt på enheten. Du kan säkerhetskopiera känslig information och komma
åt den senare. Du måste logga in på ditt Google konto eller Samsung account för att
säkerhetskopiera eller återställa data. Se Säkerhetsk. och återställ för mer information.
• Smart Switch: Starta Smart Switch och överför data från din gamla enhet. Se Smart Switch
för mer information.
132
Inställningar
Säkerhetsk. och återställ
Förvara alltid personlig information, appdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten. Du
kan säkerhetskopiera känslig information och komma åt den senare. Du måste logga in på ditt
Google konto eller Samsung account för att säkerhetskopiera eller återställa data.
Använda ett Samsung account
Gå till inställningsskärmen, tryck lätt på Moln och konton → Säkerhetsk. och återställ →
Säkerhetskopiera data för Samsung account, markera de objekt du vill säkerhetskopiera och
tryck sedan lätt på SÄKERHETSKOPIERA.
Data säkerhetskopieras då till Samsung Cloud. Se Samsung Cloud för mer information.
Återställ säkerhetskopierade data från Samsung Cloud med ett Samsung account genom att
trycka lätt på Återställ data. Välj en enhet och de datatyper du vill återställa och tryck lätt på
ÅTERSTÄLL. Valda data återställs då till enheten.
Använda ett Google-konto
På inställningsskärmen trycker du lätt på Moln och konton → Säkerhetsk. och återställ
och trycker sedan lätt på reglaget för Säkerhetskopiera data så att ditt Google-konto
aktiverar funktionen. Tryck lätt på Säkerhetskopieringskonto och välj ett konto som
säkerhetskopieringskonto.
Om du vill återställa data med hjälp av ett Google-konto trycker du lätt på reglaget för
Automatisk återställning för att aktivera funktionen. När du installerar om appar kommer
säkerhetskopierade inställningar och data att återställas.
Google
Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Google.
133
Inställningar
Tillgänglighet
Konfigurera olika inställningar för att förbättra åtkomsten till enheten.
På inställningsskärmen tryck lätt på Tillgänglighet.
• Syn: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för synskadade användare.
• Hörsel: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för hörselskadade
användare.
• Fingerfärdighet och interaktion: Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten
för användare med försämrad motorik.
• Text-till-tal: Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när
röståterkoppling har aktiverats, t.ex. språk, hastighet med mera.
• Riktningslås: Ändra inställningen för riktningskombination för att låsa upp skärmen.
• Direktåtkomst: Ställ in att enheten ska öppna valda tillgänglighetsmenyer när du trycker på
strömknappen och volym upp-knappen samtidigt.
• Genväg för tillgänglighet: Ställ in enheten på att aktivera TalkBack, Brytarstyrning eller
Textuppläsning när du håller volym upp- och volym ned-knapparna intryckta samtidigt i mer
än 3 sekunder.
• Aviseringspåminnelse: Ställ in enheten på att göra dig uppmärksam på aviseringar som du
inte gått igenom under intervallet.
• Svara på och avsluta samtal: Ändra den metod som ska användas för att besvara eller
avsluta samtal.
• Läget Enkel tryckning: Ställ in enheten på att du ska styra inkommande samtal eller
aviseringar genom att trycka på knappen istället för att dra den.
• TJÄNSTER: Visa de tillgänglighetstjänster som är installerade på enheten.
134
Inställningar
Allmän hantering
Anpassa enhetens systeminställningar eller återställ enheten.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Allmän hantering.
• Språk och inmatning: Välj enhetsspråk och ändra inställningar, till exempel tangentbordsoch röstinmatningstyper. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.
Se Lägga till enhetsspråk för mer information.
• Datum och tid: Öppna och ändra inställningarna för att styra hur enheten visar tid och
datum.
Om batteriet fortfarande är helt urladdat nollställs tid och datum.
• Kontakta oss: Ställ frågor eller visa vanliga frågor och svar. Se Samsung Members för mer
information.
• Rapportera diagnostisk info: Ställ in enheten på att skicka in enhetens diagnostiska
information och användningsinformation till Samsung.
• Marknadsföringsinfo: Ställ in om du vill ta emot marknadsföringsinformation från Samsung,
t.ex. specialerbjudanden, medlemskapsförmåner och nyhetsbrev.
• Återställ: Återställ enhetens inställningar eller utför en fabriksdataåterställning. Du kan
återställa alla inställningar och nätverksinställningar. Du kan även ställa in enheten på att
starta vid en förinställd tid för enhetsoptimering.
Lägga till enhetsspråk
Du kan lägga till språk som ska användas på enheten.
1
På inställningsskärmen trycker du lätt på Allmän hantering → Språk och inmatning →
Språk → Lägg till språk.
Om du vill se alla språk som kan läggas till ska du trycka lätt på → Alla språk.
2
Välj ett språk som du vill lägga till.
135
Inställningar
3
Ange det valda språket som standardspråk genom att trycka lätt på ANGE SOM STAND. Om
du vill behålla aktuell språkinställning trycker du lätt på BEHÅLL AKTUELL.
Det valda språket läggs till i din språklista. Om du har ändrat standardspråk kommer det
valda språket att läggas till längst upp i listan.
Om du vill ändra standardspråk i språklistan drar du bredvid ett språk och flyttar det längst
upp i listan. Tryck sedan lätt på KLAR. Om en app inte stöder standardspråket kommer nästa
språk som stöds i listan användas.
Programvaruuppdatering
Uppdatera enhetens programvara via tjänsten Firmware over-the-air (FOTA). Du kan även
schemalägga programvaruupdateringar.
På inställningsskärmen tryck lätt på Programvaruuppdatering.
Om brådskande programvaruuppdateringar lanseras för din enhets säkerhet eller för att
blockera nya säkerhetshot kommer de att installeras automatiskt utan att du frågas först.
• Hämta uppdateringar manuellt: Sök efter och installera uppdateringar manuellt.
• Hämta uppdateringar automatiskt: Ställ in enheten på att hämta uppdateringar
automatiskt när den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
• Schemalagda programvaruuppdat.: Ställ in enheten på att installera uppdateringar vid en
specifik tid.
• Info om senaste uppdatering: Visa information om den senaste
programvaruuppdateringen.
Information om säkerhetsuppdateringar
Säkerhetsuppdateringar utvecklas för att göra din enhet säkrare och skydda dina
personuppgifter. Besök security.samsungmobile.com för mer information om
säkerhetsuppdateringar för din modell.
Webbplatsen stöder endast vissa språk.
136
Inställningar
Bruksanvisning
Öppna hjälpinformationen för att ta reda på hur du använder enheten och apparna eller
konfigurerar viktiga inställningar.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Bruksanvisning.
Om telefonen
Få åtkomst till enhetens information.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Om telefonen.
Om du vill ändra enhetens namn trycker du lätt på REDIGERA.
• Status: Visa olika enhetsinformation såsom SIM-kortsstatus, Wi-Fi MAC-adress och
serienummer.
• Juridisk information: Visa juridisk information relaterad till enheten, t.ex.
säkerhetsinformation och licensen för öppen källkod.
• Programvaruinformation: Visa enhetens programvaruinformation, t.ex. operativsystemets
och den inbyggda programvarans version.
• Batteriinformation: Visa enhetens batteristatus och batteriinformation.
137
Bilaga
Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.
När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du
ombedd att ange en av följande koder:
• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för
enheten.
• Pinkod: När du använder enheten för första gången eller när pinkodsfunktionen är aktiverad
måste du ange pinkoden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen
genom att använda menyn Lås SIM-kort.
• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel
pinkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer
SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas
upprepade gånger.
• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör
för mer information.
Enheten slås inte på
Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
138
Bilaga
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
• Om du sätter dit ett skärmskydd eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte
fungerar som den ska.
• Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker
på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar
som den ska.
• Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.
Din enhet slutar svara eller stöter på ett allvarligt fel
Prova med följande lösningar. Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsungservicecenter.
Starta om enheten
Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga appar eller slå av enheten och slå på
den igen.
Framtvinga omstart
Om enheten slutar svara håller du strömknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt i
mer än 7 sekunder för att starta om enheten.
Återställa enheten
Om metoderna ovan inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata.
Starta appen Inställningar och tryck lätt på Allmän hantering → Återställ → Återställning
till fabriksdata → ÅTERSTÄLL → TA BORT ALLT. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på
enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.
139
Bilaga
Samtal kopplas inte fram
• Se till att du har öppnat rätt mobilnätverk.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.
Andra kan inte höra dig under ett samtal
• Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
• Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
• Om du använder hörlurar ska du se till att de är anslutna på rätt sätt.
Ljudet ekar under ett samtal
Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.
Ett mobilnätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är
ljudkvaliteten dålig
• Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens
basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
• När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av
problem med tjänsteleverantörens nätverk.
Batteriikonen är tom
Batterinivån är låg. Ladda batteriet.
140
Bilaga
Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)
• Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
• Byt ut batteriet på ett Samsung-servicecenter.
Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes
• När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den
användbara laddningen minskas.
• Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner eller vissa appar såsom GPS, spel
eller Internet.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med
tiden.
Felmeddelanden visas vid start av kameran
Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraappen. Om du ser
ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:
• Ladda batteriet.
• Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraappen efter att ha provat
dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen
• Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de
fotograferingstekniker du använder.
• Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan
bilderna bli oskarpa.
141
Bilaga
Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler
Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på
enheten ska du pröva följande:
• Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
• Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska
du installera en app som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att
besöka www.samsung.com.
• Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och
videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
• Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer
av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor
eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
Bluetooth fungerar inte bra
Om du inte hittar en annan Bluetooth-enhet eller om du har anslutningsproblem eller
prestandafel, testa följande:
• Kontrollera att den enhet du vill ansluta är redo att avsökas eller anslutas till.
• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för
Bluetooth (10 m).
• På din enhet, startar du appen Inställningar, trycker på Anslutning och trycker sedan på
Bluetooth-reglaget för att återaktivera det.
• På din enhet, startar du appen Inställningar, trycker på Allmän hantering → Återställ
→ Återställ nätverksinställningar → ÅTERSTÄLL INSTÄLLNINGAR för att återställa
nätverksinställningarna. Du kan förlora sparad information när du utför återställningen.
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.
142
Bilaga
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator
• Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
• Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
• Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre
installerat på datorn.
Enheten hittar inte din nuvarande plats
GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller
ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.
Data som lagrats på enheten har förlorats
Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som är lagrade på enheten. Annars går det inte att
återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data
som är lagrade på enheten.
Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
Det finns inte tillräckligt med utrymme i enhetslagringen
Ta bort onödiga data, t.ex. cache, med hjälp av enhetsunderhåll eller ta bort oanvända appar
eller filer manuellt för att frigöra lagringsutrymme.
Appknappen visas inte på hemskärmen
Du kan öppna appskärmen utan att använda appknappen genom att dra uppåt eller nedåt på
hemskärmen. Starta appen Inställningar och tryck lätt på Display → Hemskärm → Knappen
Appar → Visa knappen Appar → ANVÄND för att visa appknappen längst ner på hemskärmen.
143
Bilaga
Reglaget för skärmljusstyrka visas inte på aviseringspanelen
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Dra sedan aviseringspanelen nedåt.
Tryck lätt på
intill justeringsreglaget för ljusstyrka och tryck lätt på Visa kontrollen överst för
att aktivera den.
Samsung Cloud fungerar inte
• Kontrollera att du är ansluten till ett nätverk.
• Du kan inte använda Samsung Cloud medan en servicekontroll för Samsung Cloud pågår.
Försök igen senare.
Ta bort batteriet
• Om du behöver ta bort batteriet ska du kontakta ett auktoriserat
servicecenter. För instruktioner om hur batteriet ska tas bort, besök
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• För din egen säkerhet får du inte försöka ta bort batteriet själv. Om batteriet inte tas bort
korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador
och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.
• Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt,
inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte
har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs
försumlighet.
144
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786
Upphovsrätt
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i
någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning
och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt
samtycke från Samsung Electronics.
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är
registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising