Samsung | SM-R170 | User guide | Samsung Galaxy Buds Användarguide

Samsung Galaxy Buds Användarguide
BRUKSANVISNING
SM-R170
Swedish. 04/2019. Rev.1.1
www.samsung.com
Innehållsförteckning
Grundläggande information
Galaxy Wearable-appen
3
4
5
6
8
34
35
36
10
16
Läs den här handboken först
Om Galaxy Buds
Förpackningens innehåll
Enhetslayout
Förbereda öronsnäckorna för
användning
Batteri
Identifiering av indikatorlampor för
batteri
38
Bilaga
39
42
Använda öronsnäckorna
18
24
25
28
29
30
31
32
Introduktion
Ansluta och koppla bort öronsnäckorna
Visa öronsnäckans status och anpassa
inställningar
Kontrollera bruksanvisningen
43
45
45
Ansluta öronsnäckorna till en mobil
enhet
Bära öronsnäckorna
Använda pekplattan
Använda den intelligenta
röstassistanstjänsten
Lyssna på musik
Använda equalizern
Använda samtalsfunktioner
Använda läget för omgivande ljud
2
Felsökning
Uppdatera öronsnäckornas
programvara med Galaxy Buds Manager
Hantera Galaxy Buds
Starta om öronsnäckorna
Ta bort batteriet
Grundläggande information
Läs den här handboken först
Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och
riktigt sätt.
• Beskrivningarna är baserade på enhetens standardinställningar.
• Visst innehåll kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör,
modellspecifikationer eller enhetens programvara. Bilder kan skilja sig från den verkliga
produkten. Innehållet kan komma att ändras utan föregående meddelande.
• Innan du använder andra enheter ska du se till att de är kompatibla med Galaxy Buds. På
www.samsung.com hittar du specifikationerna över kompatibla mobila enheter.
• Se till att enheten inte sänks ned i vätska eller utsätts för trycksatta vattenstrålar, t.ex. från
en dusch. Bär inte enheten när du t.ex. duschar eller simmar. Om du gör det kan enheten
skadas.
• Om operativsystemet på dina Galaxy Buds ändras eller om programvara från inofficiella
källor installeras på dem kan det leda till fel på Galaxy Buds samt korrupta data eller
dataförlust. Dessa åtgärder strider mot ditt licensavtal med Samsung och gör garantin
ogiltig.
• Vissa funktioner kanske inte fungerar så som beskrivs i den här bruksanvisningen beroende
på tillverkare av och modell på den mobila enhet du ansluter till dina Galaxy Buds.
• Den här produkten inkluderar viss gratis programvara/programvara med öppen källkod.
Instruktioner för hur du visar licensen för öppen källkod hittar du på Samsungs webbplats
(opensource.samsung.com).
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig
Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
3
Grundläggande information
Om Galaxy Buds
Galaxy Buds är trådlösa öronsnäckor som låter dig lyssna på musik eller besvara samtal efter att
de har anslutits till din enhet, även om du håller på med något annat, som att träna.
Bär inte öronsnäckorna i högtrafikerade områden, t.ex. vägar eller övergångsställen. Om
du gör det kan det leda till olyckor på grund av långsammare reaktionstid.
4
Grundläggande information
Förpackningens innehåll
Information om innehållet i förpackningen finns i snabbstartsguiden.
• Vilka produkter som medföljer Galaxy Buds, tillgängliga tillbehör och bilder kan
variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för Galaxy Buds och är kanske inte
kompatibla med andra enheter.
• Utseendet och specifikationerna kan komma att ändras utan föregående
meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från Samsungs webbplats. Kontrollera att de är
kompatibla med modellerna före köpet.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder tillbehör
som inte är godkända kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av
garantin.
• Tillbehörens tillgänglighet är helt beroende av tillverkarna och kan komma att ändras.
Mer information om tillgängliga tillbehör hittar du på Samsungs webbplats.
5
Grundläggande information
Enhetslayout
Öronsnäcka
Vingspets
Pekplatta
Laddningskontakter
Mikrofon
Beröringskänslig sensor
Laddningskontakter
Öronplugg
Om du använder Galaxy Buds när de är sönder finns det risk för skada. Använd endast
Galaxy Buds om de har reparerats vid ett av Samsungs servicecenter.
Vingspets
S
Riktningsindikator
M, L
Riktningsindikator
6
Grundläggande information
Laddningsfodral
Laddningsport (USB typ C)
Indikatorlampa för
öronsnäckans batteri
Laddningskontakter
(vänster)
Laddningskontakter
(höger)
Indikatorlampa för
laddningsfodralets
batteri
• Om det finns svett eller annan vätska på laddningskontakterna kan korrosion inträffa
på dina Galaxy Buds. Om det finns svett eller annan vätska på laddningskontakterna
eller öronsnäckorna ska du rengöra dem innan du lägger i öronsnäckorna i
laddningsfodralet.
• Stäng laddningsfodralets lock när du förvarar eller laddar öronsnäckorna.
7
Grundläggande information
Förbereda öronsnäckorna för användning
Sätta fast öronpluggen på öronsnäckan
1
2
Välj den öronplugg som passar ditt öra.
Täck haken längst ner på öronsnäckorna med öronpluggen.
• Sätt inte i öronsnäckorna i öronen utan öronpluggar. Om du gör det kan det göra ont i
öronen.
• Dra inte för hårt i öronpluggen när du sätter fast eller tar loss den. Då kan
öronpluggen gå sönder.
3
Gör likadant med den motsatta öronsnäckan.
8
Grundläggande information
Sätta fast vingspetsen på öronsnäckan
1
2
3
Välj den vingspets som passar ditt öra.
Välj vingspets för vänster eller höger öra.
Haka i vingspetsens skåra på öronsnäckans fästkrok och täck öronsnäckan med vingspetsen.
• Sätt inte i öronsnäckorna i öronen utan vingspetsar. Om du gör det kan det göra ont i
öronen.
• Dra inte för hårt i vingspetsen när du sätter fast eller tar loss den. Då kan vingspetsen
gå sönder.
Fäst inte vingspetsarna på öronsnäckorna i fel riktning. Då passar inte öronsnäckorna i
öronen.
4
Gör likadant med den motsatta öronsnäckan.
9
Grundläggande information
Batteri
Ladda batteriet
Ladda batteriet helt innan du använder öronsnäckorna för första gången eller när de inte har
använts under en längre period. Öronsnäckorna aktiveras under laddning. När batteriet är helt
urladdat behöver det laddas i minst 10 minuter för att börja fungera.
Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka och lägg i dem på motsvarande plats och anslut
sedan laddaren.
Laddningsfodralet, som har ett inbyggt batteri, laddas samtidigt som öronsnäckorna.
Du kan ladda öronsnäckorna genom att lägga dem i laddningsfodralet utan att ansluta det till ett
eluttag.
Använd bara laddare och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare
eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller skada dina Galaxy
Buds.
• Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på laddningsfodralet.
Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
• Använd endast den USB-kabel av typ C som medföljde dina Galaxy Buds.
Laddningsfodralet kan skadas om du använder mikro USB-kabeln.
• Laddare säljs separat.
• Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har inget
strömreglage, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för
att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma
åt under laddningen.
• Du kan inte använda öronsnäckornas trådlösa funktioner medan batteriet laddas.
• Stäng laddningsfodralets lock när du förvarar eller laddar öronsnäckorna.
• Om det finns svett eller annan vätska på laddningskontakterna kan korrosion inträffa
på dina Galaxy Buds. Om det finns svett eller annan vätska på laddningskontakterna
eller öronsnäckorna ska du rengöra dem innan du lägger i öronsnäckorna i
laddningsfodralet.
• Fäst inte vingspetsarna på öronsnäckorna i fel riktning. Öronsnäckorna laddas inte om
de inte sätts in ordentligt i laddningsfodralet.
10
Grundläggande information
1
2
Öppna laddningsfodralet.
Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka och lägg dem åt rätt håll i sina platser i
laddningsfodralet.
L
R
3
4
Stäng laddningsfodralet.
Anslut USB-kabeln till laddaren och anslut sedan USB-kabeln till laddningsporten.
Om du ansluter USB-kabeln på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på laddningsfodralet.
Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
5
6
Koppla in laddaren i ett eluttag.
Öronsnäckornas batterier och laddningsfodralet laddas samtidigt.
När laddningsfodralet har laddats helt ska det kopplas bort från laddaren. Koppla först ur
USB-kabeln från laddningsfodralet och koppla sedan ur laddaren från eluttaget.
11
Grundläggande information
Minska batteriförbrukningen
När du inte använder öronsnäckorna ska du förvara dem i det laddade laddningsfodralet. Den
beröringskänsliga sensorn fortsätter att arbeta under tiden som du bär öronsnäckorna, vilket
minskar användningstiden.
Tips och försiktighetsåtgärder vid batteriladdning
• Om det finns svett eller annan vätska på laddningskontakterna kan korrosion inträffa på
dina Galaxy Buds. Om det finns svett eller annan vätska på laddningskontakterna eller
öronsnäckorna ska du rengöra dem innan du lägger i öronsnäckorna i laddningsfodralet.
• Om du använder en annan strömkälla än laddaren, exempelvis en dator, kan det leda till en
lägre laddningshastighet på grund av lägre ström.
• Under laddning kan öronsnäckorna och laddningsfodralet bli varma. Detta är normalt och
påverkar inte livslängden eller prestandan på öronsnäckorna. Om batteriet blir varmare än
normalt kan det hända att laddaren slutar ladda.
• Om öronsnäckorna och laddningsfodralet inte laddas som de ska, ska du ta med dem och
laddaren till ett Samsung-servicecenter.
• Undvik att böja USB-kabeln. Om du gör det kan USB-kabeln skadas eller dess livslängd
minska. Använd aldrig en skadad USB-kabel.
12
Grundläggande information
Trådlös laddning
Laddningsfodralet har en inbyggd spole för trådlös laddning. Du kan ladda batteriet med en
trådlös laddare eller en annan enhet som fungerar som en trådlös laddare.
Ladda batteriet med en trådlös laddare
1
2
3
4
5
Öppna laddningsfodralet.
Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka och lägg dem åt rätt håll i sina platser i
laddningsfodralet.
Stäng laddningsfodralet.
Placera mitten av laddningsfodralet mitt på den trådlösa laddaren.
När laddningsfodralet har laddats helt ska det kopplas bort från den trådlösa laddaren.
Försiktighetsåtgärder vid trådlös laddning
Placera inte laddningsfodralet på den trådlösa laddaren om ledande material, såsom
metallföremål och magneter, är placerade mellan laddningsfodralet och den trådlösa
laddaren.
Laddningsfodralet laddas eventuellt inte som det ska eller kan bli överhettat, och korten
kan skadas.
Använd trådlösa laddare som godkänts av Samsung. Om du använder andra trådlösa
laddare är det inte säkert att batteriet laddas som det ska.
13
Grundläggande information
Ladda batteriet med PowerShare
1
2
3
4
Öppna laddningsfodralet.
Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka och lägg dem åt rätt håll i sina platser i
laddningsfodralet.
Stäng laddningsfodralet.
Placera mitten av laddningsfodralets baksida på enheten som fungerar som en trådlös
laddare.
Var den trådlösa laddningsspolen är placerad kan variera beroende på enhet. Justera
enheten och laddningsfodralet för att upprätta en stark anslutning.
Enhet som fungerar som en
trådlös laddare
14
Grundläggande information
5
När laddningsfodralet har laddats helt ska det kopplas bort från enheten.
• För att laddningsfodralet ska laddas ordentligt bör du inte flytta eller använda
enheten eller fodralet under laddning.
• Om du laddar dina Galaxy Buds medan enheten som fungerar som en trådlös laddare
också laddas kan laddningshastigheten minska eller dina Galaxy Buds inte laddas som
de ska, beroende på laddartypen.
• Laddningshastighet eller effektivitet kan variera beroende på enhetens skick eller
omgivningsmiljön.
• Om den återstående batterinivån i enheten som fungerar som trådlös laddare sjunker
under en viss nivå upphör strömdelningen.
Kontrollera batterinivå
Anslut öronsnäckorna till din mobila enhet, starta Galaxy Wearable-appen på den mobila
enheten och visa batteristatus för varje öronsnäcka på kortet Hörlurar. Se Ansluta öronsnäckorna
till en mobil enhet för mer information.
När återstående batterinivå är låg visas en avisering på den mobila enhetens
aviseringspanel.
15
Grundläggande information
Identifiering av indikatorlampor för batteri
Indikatorlamporna för batteriet informerar dig om laddningsstatusen på öronsnäckorna och
laddningsfodralet.
Indikatorlampan för öronsnäckornas batteri sitter inuti laddningsfodralet och visar
laddningsstatus för öronsnäckorna. Indikatorlampan för laddningsfodralets batteri på framsidan
av fodralet visar själva fodralets laddningsstatus.
Indikatorlampa för öronsnäckans batteri
Indikatorlampa för öronsnäckans
batteri
Färg
Status
Kontinuerligt röd
• Laddar
Kontinuerligt grön
• Fulladdad
Blinkar med rött sken
• Laddning är blockerad på grund av onormala temperaturer
16
Grundläggande information
Indikatorlampa för laddningsfodralets batteri
Indikatorlampa för
laddningsfordralets batteri
Färg
Status
Kontinuerligt röd
• Laddar
Kontinuerligt grön
• Fulladdad
Blinkar rött (snabbt)
• Laddning är blockerad på grund av onormala temperaturer
Blinkar rött (långsamt)
• Låg batterinivå
Röd (tänds i fem sekunder
efter att laddningsfodralet
har stängts)
• Batterinivån är låg (mindre än 30 %)
Gul (tänds i fem sekunder
efter att laddningsfodralet
har stängts)
• Batterinivån är medelhög (mellan 30 % och 60 %)
Grön (tänds i fem sekunder
efter att laddningsfodralet
har stängts)
• Batterinivån är hög (mer än 60 %)
• Indikatorlampan för laddningsfodralets batteri blinkar rött när den externa
strömkällan slås av under laddning.
• Om indikatorlamporna för batteriet inte fungerar enligt beskrivningen ska du koppla
bort laddaren från laddningsfodralet och sedan koppla in den igen.
17
Använda öronsnäckorna
Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet
Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet från Samsung den
första gången
1
Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka och lägg dem åt rätt håll i sina platser i
laddningsfodralet.
Om indikatorlampan för öronsnäckornas batterier inte blinkar ska du ansluta
laddningsfodralet till laddaren och ladda öronsnäckorna i mer än 10 minuter.
2
3
Stäng laddningsfodralet.
Öppna laddningsfodralet.
Öronsnäckorna kommer att försättas i läget för Bluetooth-sammankoppling automatiskt och
ett popup-fönster visas på den mobila enheten.
Om popup-fönstret inte visas eller om du vill ansluta till en mobil Android-enhet som inte
är från Samsung, se Ansluta till en mobil Android-enhet som inte är från Samsung (eller om
popup-anslutningsfönstret inte visas).
När laddningsfodralets indikatorlampa för batteri blinkar rött tar du ut öronsnäckorna ur
laddningsfodralet och lägger i dem i fodralet igen.
18
Använda öronsnäckorna
4
Tryck på Anslut i popup-fönstret på den mobila enheten.
Popup-anslutningsfönstret visas endast på mobila Samsung-enheter som kör Android
7.1.1 eller senare och som har SmartThings-appen installerad. Om popup-fönstret inte
visas ska du uppdatera SmartThings-appen till den senaste versionen.
19
Använda öronsnäckorna
5
Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningen.
När öronsnäckorna har anslutits till den mobila enheten försöker de automatiskt att ansluta
till den mobila enheten så fort du öppnar laddningsfodralet när öronsnäckorna ligger i det.
• Om öronsnäckorna inte ansluter till en mobil enhet inom tre minuter kommer läget
för Bluetooth-sammankoppling att inaktiveras. Stäng laddningsfodralets lock igen och
öppna det. Öronsnäckorna försätts i läget för Bluetooth-sammankoppling.
• Se Ansluta till andra enheter om du vill ansluta till en annan mobil enhet när en
anslutning har upprättats.
• Om öronsnäckorna inte ansluter till en mobil enhet, popup-anslutningsfönstret
inte öppnas eller din mobila enhet inte hittar öronsnäckorna trycker du lätt på båda
öronsnäckornas pekplattor och håller nedtryckt samtidigt som du bär dem för att
gå till läget för Bluetooth-sammankoppling manuellt. När du är i läget för Bluetoothsammankoppling hörs ett ljud. Du kan dock inte använda den här metoden när du
spelar upp musik om du har ställt in volymjusteringen som en förinställd nedtrycktfunktion.
20
Använda öronsnäckorna
Ansluta till en mobil Android-enhet som inte är från Samsung
(eller om popup-anslutningsfönstret inte visas)
1
Starta Galaxy Store eller Play Butik på den mobila enheten och hämta appen Galaxy
Wearable.
• Du kan endast hämta appen Galaxy Wearable på mobila enheter som kör
operativsystemet Android 5.0 (API 21) eller en nyare version, och med 1,5 GB RAM
eller mer.
• Du kan ändra språk i Galaxy Wearable-appen på den anslutna mobila enheten. Gå till
Inställningar → Allmän hantering → Språk och inmatning → Språk på din mobila
enhet. Engelska kan visas som standard om det valda språket på inställningsskärmen
inte stöds i Galaxy Wearable-appen.
2
Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka och lägg dem åt rätt håll i sina platser i
laddningsfodralet.
Om indikatorlampan för öronsnäckornas batterier inte blinkar ska du ansluta
laddningsfodralet till laddaren och ladda öronsnäckorna i mer än 10 minuter.
3
4
5
Stäng laddningsfodralet.
Öppna laddningsfodralet.
Öronsnäckorna försätts i läget för Bluetooth-sammankoppling automatiskt.
Starta appen Galaxy Wearable på den mobila enheten och följ anvisningarna på skärmen
för att slutföra anslutningen.
GALAXY BUDS
Galaxy Buds
21
Använda öronsnäckorna
Tips och försiktighetsåtgärder vid anslutning till den mobila
enheten
• Om öronsnäckorna inte ansluter till en mobil enhet inom tre minuter kommer läget för
Bluetooth-sammankoppling att inaktiveras. Stäng laddningsfodralets lock igen och öppna
det. Öronsnäckorna försätts i läget för Bluetooth-sammankoppling.
• Se Ansluta till andra enheter om du vill ansluta till en annan mobil enhet när en anslutning
har upprättats.
• Om öronsnäckorna inte ansluter till en mobil enhet, popup-anslutningsfönstret inte öppnas
eller din mobila enhet inte hittar öronsnäckorna trycker du lätt på båda öronsnäckornas
pekplattor och håller nedtryckt samtidigt som du bär dem för att gå till läget för Bluetoothsammankoppling manuellt. När du är i läget för Bluetooth-sammankoppling hörs ett ljud.
Du kan dock inte använda den här metoden när du spelar upp musik om du har ställt in
volymjusteringen som en förinställd nedtryckt-funktion.
• Anslutningsmetoderna kan variera beroende på enhet och programvaruversion.
• Du kan endast hämta appen Galaxy Wearable på mobila enheter som kör operativsystemet
Android 5.0 (API 21) eller en nyare version, och med 1,5 GB RAM eller mer.
22
Använda öronsnäckorna
Meddelanden om att använda Bluetooth
Bluetooth är en standard för trådlös teknik som använder en frekvens på 2,4 GHz för att ansluta
till olika enheter över korta avstånd. Med tekniken kan du ansluta till och utbyta data med andra
Bluetooth-aktiverade enheter, t.ex. mobila enheter, utan att kablar används.
• Placera enheterna nära varandra för att undvika problem när du ansluter öronsnäckorna till
en annan enhet.
• Se till att öronsnäckorna och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom Bluetoothanslutningsområdet (10 m). Avståndet kan variera beroende på vilken miljö enheterna
används i.
• Se till att det inte finns några hinder, inklusive människor, väggar, hörn eller staket, mellan
öronsnäckorna och den anslutna enheten.
• Vidrör inte Bluetooth-antennen på en ansluten enhet.
• Bluetooth använder samma frekvens som vissa industri-, vetenskaps-, medicintekniska och
lågenergiprodukter och störningar kan uppstå om du ansluter enheter i närheten av denna
typ av produkter.
• Vissa enheter, särskilt de som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är
kompatibla med öronsnäckorna.
• Använd inte Bluetooth för olagliga syften (t.ex. piratkopiering av filer eller att avlyssna
kommunikationer i kommersiella syften).
23
Använda öronsnäckorna
Bära öronsnäckorna
För in vingspetsarna i öronen och justera dem så att de sitter bra.
Enheten och vissa tillbehör (säljs separat) innehåller magneter. Både American
Heart Association (USA) och Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
(Storbritannien) varnar för att magneter kan påverka driften hos pacemakrar,
kardiovertrar, defibrillatorer, insulinpumpar och andra elektromedicinska apparater
(sammantaget ”Medicinsk utrustning”) inom 15 cm (6 tum). Om du använder någon av
ovanstående medicinska utrustning SKA DU INTE ANVÄNDA DEN HÄR ENHETEN OCH
VISSA TILLBEHÖR (SÄLJS SEPARAT) OM DU INTE HAR RÅDGJORT MED DIN LÄKARE.
Förvara inte enheten och vissa tillbehör (säljs separat) nära magnetfält. Magnetremsor på
kort, inklusive kreditkort, telefonkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska
fält.
• Om den beröringskänsliga sensorn inte får kontakt med örat kan det hända att
öronsnäckan inte fungerar. Använd vingspetsar och öronpluggar som passar dina
öron om du inte hör ett ljud som meddelar att öronsnäckan har identifierats.
• Om du bara använder en öronsnäcka hör du monoljud. Det övergår automatiskt till
stereoläge när du använder båda öronsnäckorna.
• Följ alla varningsmeddelanden och anvisningar från behörig personal i områden där
användningen av trådlösa enheter är begränsad, t.ex. i flygplan och på sjukhus.
24
Använda öronsnäckorna
1
2
Kontrollera varje öronsnäckas riktning och stoppa in dem i öronen med vingspetsen uppåt
tills de sitter bekvämt i öronen.
Justera öronsnäckorna genom att vrida dem åt höger eller vänster tills de passar dina öron.
Den beröringskänsliga sensorn identifierar automatiskt att du bär öronsnäckorna när du
stoppar in dem. Sedan ger öronsnäckan ifrån sig ett ljud som meddelar att öronsnäckan har
identifierats.
Använda pekplattan
Du kan styra musikuppspelningen, svara på eller avvisa samtal och börja med den intelligenta
röstassistanstjänsten med hjälp av pekplattan.
Pekplatta
• För att undvika att skada öronen ska du inte trycka för hårt på pekplattan med
fingerspetsen.
• För att undvika att skada pekplattan ska du inte trycka på den med någonting vasst.
25
Använda öronsnäckorna
Enkeltryckning
• Spela upp eller pausa spår.
Dubbeltryckning
• Spela upp nästa spår.
• Ta emot eller avsluta ett samtal.
• Parkera det aktuella samtalet och ta emot det andra
samtalet.
• Växla mellan det aktuella samtalet och det parkerade
samtalet.
Trippeltryckning
• Spela upp föregående spår.
– – Om du trycker lätt tre gånger tre sekunder efter
att ett spår börjar spelas upp startar spåret från
början. Tryck lätt tre gånger på pekplattan inom
tre sekunder från när ett spår börjar spelas upp
för att spela upp föregående spår.
Tryck och håll nedtryckt
• Aktivera en förinställd funktion.
– – Röstkommandofunktionen är inställd som
standard. Se Ställa in en förinställd nedtrycktfunktion för mer information om att ändra
förinställda menyer.
• Avvisa samtal.
• Slå på eller stäng av mikrofonen under ett samtal.
– – Ingenting kommer att visas på den mobila
enheten.
• Återuppta ett parkerat samtal efter att du har avslutat
det aktuella samtalet.
26
Använda öronsnäckorna
Om öronsnäckorna inte ansluter till en mobil enhet, popup-anslutningsfönstret
inte öppnas eller din mobila enhet inte hittar öronsnäckorna trycker du lätt på båda
öronsnäckornas pekplattor och håller nedtryckt samtidigt som du bär dem för att
gå till läget för Bluetooth-sammankoppling manuellt. När du är i läget för Bluetoothsammankoppling hörs ett ljud. Du kan dock inte använda den här metoden när du spelar
upp musik om du har ställt in volymjusteringen som en förinställd nedtryckt-funktion.
Använda pekplattans låsfunktion
Du kan förhindra oavsiktliga åtgärder genom att använda pekplattans låsfunktion.
1
2
3
Starta Galaxy Wearable-appen på den mobila enheten.
Tryck på Pekskärm.
Tryck lätt på reglaget för Lås pekskärm för att aktivera funktionen.
Ställa in en förinställd nedtryckt-funktion
Du kan välja en förinställd nedtryckt-funktion för varje öronsnäcka för att aktivera funktioner
snabbt och enkelt.
1
2
3
Starta Galaxy Wearable-appen på den mobila enheten.
Tryck på Pekskärm.
Tryck på Vänster eller Höger under Tryck och håll ned på styrplattan.
27
Använda öronsnäckorna
4
Välj en funktion som du vill använda som en förinställd nedtryckt-funktion.
• Röstkommando: Börja prata med den intelligenta röstassistanstjänsten.
• Snabbt omgivningsljud: Hör externa ljud omkring dig tillfälligt i upp till en minut
samtidigt som musikvolymen sänks.
• Sänk volymen/Öka volymen: Justera volymen.
• Om du väljer volymjusteringsfunktionen som nedtryckt-funktion på ena sidan ställs
volymjusteringsfunktionen automatiskt in som nedtryckt-funktion på den andra sidan
också.
• När volymjusteringsfunktionen redan har valts och du försöker ändra ena sidans
förinställda nedtryckt-funktion ställs röstkommandofunktionen automatiskt in som
nedtryckt-funktion på den andra sidan.
Använda den intelligenta röstassistanstjänsten
• Den här funktionen är bara tillgänglig när en mobil enhet som stöder den intelligenta
röstassistanstjänsten är ansluten. Den intelligenta röstassistanstjänsten som är inställd
på din mobila enhet rings upp.
• Endast vissa språk är tillgängliga beroende på den intelligenta röstassistanstjänsten
som är inställd på din mobila enhet. Vissa funktioner är eventuellt inte tillgängliga
beroende på din region.
• Om du väljer volymjusteringsfunktionen som nedtryckt-funktion på ena sidan ställs
volymjusteringsfunktionen automatiskt in som nedtryckt-funktion på den andra
sidan också, och du kan inte ringa den intelligenta röstassistanstjänsten eller starta
röstkommandofunktionen. Se Ställa in en förinställd nedtryckt-funktion för mer
information om att ändra förinställda menyer.
1
Håll nedtryckt på pekplattan.
28
Använda öronsnäckorna
2
Säg ett röstkommando och ta bort fingret från pekplattan.
Om dina Galaxy Buds identifierar kommandot utför de motsvarande åtgärd.
För att upprepa röstkommandot eller säga ett annat röstkommando trycker du och håller
nedtryckt på pekplattan.
Tips för bättre röstigenkänning
• Tala tydligt.
• Tala på en tyst plats.
• Använd inte stötande ord eller slang.
• Undvik att tala med dialekt.
Dina Galaxy Buds kanske inte kan identifiera kommandot eller kan utföra oönskade kommandon
beroende på omgivningen eller hur du talar.
Lyssna på musik
Lyssna på musik som finns sparad på den mobila enheten genom att ansluta öronsnäckorna till
den mobila enheten. Du kan strömma musik som spelas upp från den anslutna mobila enheten.
Starta en musikuppspelningsapp och spela upp musik på din mobila enhet.
Du kan lyssna på musik genom dina öronsnäckor.
Spela upp eller pausa spåret
Tryck lätt på pekplattan för att spela upp och pausa spåret.
Spela upp nästa spår
Dubbeltryck på pekplattan för att spela upp nästa spår under uppspelning.
29
Använda öronsnäckorna
Spela upp föregående spår
Tryck tre gånger på pekplattan för att spela upp föregående spår under uppspelning.
Om du trycker lätt tre gånger tre sekunder efter att ett spår börjar spelas upp startar
spåret från början. Tryck lätt tre gånger på pekplattan inom tre sekunder från när ett spår
börjar spelas upp för att spela upp föregående spår.
Justera volymen
Justera volymen med den anslutna mobila enheten.
Du kan även justera volymen med pekplattan efter att du har ställt in detta som en förinställd
nedtryckt-funktion. Se Ställa in en förinställd nedtryckt-funktion för mer information om
förinställda menyer.
Om du vill höja volymen trycker du på höger öronsnäcka och håller nedtryckt. Ta bort fingret när
du når önskad volym.
Om du vill sänka volymen trycker du på vänster öronsnäcka och håller nedtryckt. Ta bort fingret
när du når önskad volym.
• Justera volymen via den anslutna mobila enheten om ljudet är lågt i öronsnäckorna
vid full volym.
• Om du ansluter öronsnäckorna till den mobila enheten när du lyssnar på musik kan
volymen ändras.
Använda equalizern
Du kan välja bland fem olika förinställda equalizerlägen.
1
2
3
Starta Galaxy Wearable-appen på den mobila enheten.
Tryck på
på kortet Equalizer.
Välj den förinställning du vill använda.
30
Använda öronsnäckorna
Använda samtalsfunktioner
När öronsnäckorna är anslutna till en mobil enhet kan du ta emot och styra samtal från den
anslutna mobila enheten.
Ta emot och avvisa ett samtal
När det ringer medan du använder öronsnäckorna ger de ifrån sig ett ljud och ett
röstmeddelande informerar dig om vilket telefonnummer samtalet kommer från eller namnet
som finns sparat i dina kontakter.
Ta emot samtalet genom att dubbeltrycka på pekplattan.
Avvisa samtalet genom att hålla nedtryckt på pekplattan.
Om du inte får information om telefonnumret som samtalet kommer från via
röstmeddelanden startar du Galaxy Wearable-appen på den mobila enheten, trycker på
Aviseringar → Hantera aviseringar och sedan på reglaget för Inkommande samtal för
att aktivera funktionen.
Ta emot ett andra samtal
Om du under ett samtal får ett andra samtal avger öronsnäckorna en signal.
Avsluta det aktuella samtalet och ta emot det andra samtalet genom att hålla nedtryckt på
pekplattan.
Parkera det aktuella samtalet och ta emot det andra samtalet genom att dubbeltrycka på
pekplattan.
Växla mellan det aktuella samtalet och det parkerade samtalet genom att dubbeltrycka på
pekplattan under ett samtal.
Stänga av mikrofonen
Håll nedtryckt på pekplattan under ett samtal för att stänga av mikrofonen så att den andra
parten inte hör dig.
Avsluta ett samtal
Dubbeltryck på pekplattan för att avsluta det aktuella samtalet.
31
Använda öronsnäckorna
Använda läget för omgivande ljud
Hör ljudet i din omgivning medan du lyssnar på musik utomhus så att du snabbt kan identifiera
potentiellt farliga situationer.
Starta Galaxy Wearable-appen på den mobila enheten, tryck på Omgivningsljud och sedan på
reglaget för att aktivera funktionen.
Läget omgivande ljud aktiveras och du hör externa ljud omkring dig.
När du aktiverar läget omgivande ljud kan du höra plötsliga höga, externa ljud.
• Om du använder funktionen för omgivande ljudnivå i läget för omgivande ljud
kan du styra volymen beroende på situation eller plats. Se Omgivningsljud för mer
information.
• Om du använder röstfokusfunktionen i läget för omgivande ljud kan du göra så att
röster hörs tydligare. Se Omgivningsljud för mer information.
• Under ett samtal stängs läget för omgivande ljud av automatiskt. Efter samtalet
återgår läget till den tidigare inställningen.
• I läget för omgivande ljud kan feedback inträffa när du justerar volymen eller rör vid
mikrofonen.
• Funktionen kan användas efter att du har anslutit öronsnäckorna till Galaxy Wearableappen för första gången.
32
Använda öronsnäckorna
Aktivera läget snabbt omgivande ljud
Du kan aktivera läget snabbt omgivande ljud i upp till en minut med pekplattan efter att du
har ställt in den som en förinställd nedtryckt-funktion, även om du inte har aktiverat läget
omgivande ljud på den mobila enheten. Se Ställa in en förinställd nedtryckt-funktion för mer
information om förinställda menyer.
Håll pekplattan nedtryckt för att aktivera läget snabbt omgivande ljud och höra externa ljud
omkring dig. Om du lyssnar på musik sänks volymen.
När du lyfter fingret från pekplattan inaktiveras läget snabbt omgivande ljud och musikvolymen
höjs igen.
Aktivera läget snabbt
omgivande ljud
Inaktivera läget snabbt
omgivande ljud
33
Galaxy Wearable-appen
Introduktion
Innan du kan ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet måste du installera Galaxy Wearableappen på enheten. Med hjälp av Galaxy Wearable-appen kan du anpassa öronsnäckornas
inställningar.
Starta Galaxy Wearable-appen på den mobila enheten.
Om det är första gången du ansluter öronsnäckorna och en mobil enhet ska du se Ansluta
öronsnäckorna till en mobil enhet för mer information.
Vissa funktioner är eventuellt inte tillgängliga beroende på vilken typ av mobil enhet
som är ansluten.
34
Galaxy Wearable-appen
Ansluta och koppla bort öronsnäckorna
Koppla bort enheter från öronsnäckorna
Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet. Då avslutas Bluetooth-anslutningen.
Om du vill koppla bort öronsnäckorna manuellt från den mobila enheten startar du appen
→ Koppla ned. Du kan också
Galaxy Wearable på den mobila enheten och trycker lätt på
trycka på Inställningar → Anslutning → Bluetooth på den mobila enheten och avbryta
sammankopplingen mellan öronsnäckorna och din mobila enhet.
Öronsnäckorna har ingen på/av-funktion. Om öronsnäckorna inte används under en
fördefinierad tid efter att de har tagits ut ur öronen försätts öronsnäckorna i viloläge och
den mobila enheten kopplas bort. För att gå till läget för Bluetooth-sammankoppling
stänger du laddningsfodralets lock igen och öppnar det.
Återansluta öronsnäckorna till enheter som kopplats bort tillfälligt
Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng det för att återansluta öronsnäckorna till
enheten som kopplats bort tillfälligt. Öppna sedan laddningsfodralet igen. Du kan också trycka
på ANSLUT längst upp till höger i Galaxy Wearable-appen på din mobila enhet.
Ansluta till nya öronsnäckor
Du kan koppla bort öronsnäckorna tillfälligt från den mobila enheten och ansluta andra
öronsnäckor.
Starta Galaxy Wearable-appen på den mobila enheten och tryck på
→ Anslut en ny enhet.
Ansluta till andra enheter
→ Koppla ned. Du kan
Starta Galaxy Wearable-appen på den mobila enheten och tryck på
också trycka på Inställningar → Anslutning → Bluetooth på den mobila enheten och avbryta
sammankopplingen mellan öronsnäckorna och din mobila enhet.
Anslutningen mellan öronsnäckorna och den gamla mobila enheten avbryts.
Stäng laddningsfodralet igen och öppna det för att gå till läget för Bluetooth-sammankoppling.
Starta Galaxy Wearable-appen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningen.
35
Galaxy Wearable-appen
Visa öronsnäckans status och anpassa
inställningar
Visa och anpassa statusen och inställningarna på de öronsnäckor som är anslutna till den mobila
enheten.
Starta Galaxy Wearable-appen på den mobila enheten.
Hörlurar
Visa öronsnäckornas anslutningsstatus och återstående batterinivå.
Tryck på Tips om du vill se hur du kontrollerar pekplattan.
Equalizer
Stäng av och sätt på equalizerläget och välj en förinställning som du vill använda.
Aviseringar
Du får aviseringar från den mobila enhetens appar via öronsnäckorna. Om du vill använda den
här funktionen trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
• Hantera aviseringar: Välj de appar du vill få aviseringar från och ändra
aviseringsinställningarna för varje app.
• Läs upp medan telefonen används: Du kan ställa in öronsnäckorna så att de tar emot
meddelanden från den mobila enheten även när du använder den mobila enheten.
Pekskärm
Ändra användningsinställningarna för pekplattan.
• Lås pekskärm: Aktivera låsfunktionen. Om du vill använda pekplattans låsfunktion trycker
du lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Se Använda pekplattans låsfunktion för mer
information.
• Tryck och håll ned på styrplattan: Välj en funktion som ska användas som en nedtrycktfunktion. Se Ställa in en förinställd nedtryckt-funktion för mer information.
36
Galaxy Wearable-appen
Omgivningsljud
Hör ljudet i din omgivning medan du lyssnar på musik utomhus så att du snabbt kan identifiera
potentiellt farliga situationer. Om du vill använda den här funktionen trycker du lätt på reglaget
för att aktivera funktionen.
Du kan aktivera läget för omgivande ljud tillfälligt med pekplattan i upp till en minut
även om du inte aktiverar läget omgivande ljud på den mobila enheten. Se Aktivera
läget snabbt omgivande ljud för mer information.
• Omgivande ljudvolym: Du kan styra volymen beroende på situation eller plats.
• Röstfokus: Du kan göra så att röster hörs tydligare. Om du vill använda röstfokusfunktionen
trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Hitta mina hörlurar
Om du tappar bort öronsnäckorna kan du använda Galaxy Wearable-appen på din mobila enhet
för att hitta dem.
1
2
3
Starta Galaxy Wearable-appen på den mobila enheten och tryck på Hitta mina hörlurar.
Tryck lätt på
.
Då börjar öronsnäckorna pipa.
Tryck på
på din mobila enhet för att stoppa det pipande ljudet.
Använd inte den här funktionen när du har på dig öronsnäckorna, eftersom det kan
orsaka hörselskada.
37
Galaxy Wearable-appen
Om hörlurar
Visa information om öronsnäckorna.
• Uppdatera hörlurarnas programvara: Uppdatera öronsnäckorna till den senaste
programvaran när mer än 30 % batterinivå återstår.
• Juridisk information: Visa den juridiska informationen för Galaxy Buds.
• Enhetsnamn: Kontrollera namnet på Galaxy Buds.
• Återställ hörlurar: Återställ Galaxy Buds till standardinställningarna.
• Tips: Läs tipsen om Galaxy Buds.
• Batteriinformation: Kontrollera batteriinformationen för öronsnäckorna och
laddningsfodralet.
Om Galaxy Wearable
Visa versionsinformation för Galaxy Wearable-appen. Vid behov trycker du på Tillgängliga
uppdateringar för att uppdatera Galaxy Wearable-appen till den senaste versionen.
Kontrollera bruksanvisningen
Du kan kontrollera bruksanvisningen till öronsnäckorna på din mobila enhet.
Starta Galaxy Wearable-appen på den mobila enheten och tryck på
38
→ Bruksanvisning.
Bilaga
Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande åtgärder. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för öronsnäckorna.
Öronsnäckorna fungerar inte
• Batteriet kan vara helt urladdat. Ladda batteriet helt innan du använder öronsnäckorna.
• Om en öronsnäckas beröringskänsliga sensor inte får kontakt med örat kan det hända
att öronsnäckan inte fungerar. Om du inte hör en signal som informerar dig om att
öronsnäckorna har identifierats ska du ta ut öronsnäckorna ur öronen och stoppa in dem
igen.
• Om pekplattan inte identifierar öronsnäckorna eller om öronsnäckorna inte fungerar lägger
du öronsnäckorna på motsvarande plats i laddningsfodralet, stänger laddningsfodralet och
tar sedan upp dem efter minst sju sekunder.
Bluetooth-enheten kan inte identifiera öronsnäckorna
• Stäng laddningsfodralet igen och öppna det för att gå till läget för Bluetoothsammankoppling.
• Se till att öronsnäckorna och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom Bluetoothanslutningsområdet (10 m). Avståndet kan variera beroende på vilken miljö enheterna
används i.
Om tipsen ovan inte löser problemet ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
39
Bilaga
En Bluetooth-anslutning upprättas inte alternativt bryts anslutningen
mellan öronsnäckorna och den mobila enheten
• Kontrollera att det inte finns några hinder, t.ex. väggar eller elektrisk utrustning, mellan
enheterna.
• Kontrollera att den senaste versionen av Galaxy Wearable-appen är installerad på den
mobila enheten. Vid behov uppdaterar du Galaxy Wearable-appen till den senaste versionen.
• Se till att öronsnäckorna och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom Bluetoothanslutningsområdet (10 m). Avståndet kan variera beroende på vilken miljö enheterna
används i.
• Starta om den mobila enheten och starta Galaxy Wearable-appen igen.
Batteriet laddas inte som det ska (för laddare som är godkända av
Samsung)
• Se till att laddningskontakterna på öronsnäckorna och laddningsfodralet har kontakt.
• Se till att laddaren har anslutits korrekt till laddningsfodralet.
• Om batterikontakterna är smutsiga är det inte säkert att batteriet laddas som det ska. Rengör
de båda guldfärgade kontakterna med en torr trasa och försök ladda batteriet igen.
• Besök ett Samsung-servicecenter för att få batteriet utbytt.
Laddningstiden och batteritiden skiljer sig åt mellan öronsnäckorna
• Laddningstiden kan skilja sig åt mellan de två öronsnäckorna även om de började laddas
samtidigt.
• Laddningstiden och återstående batterinivå kan skilja sig åt mellan de två öronsnäckorna
beroende på de interna komponenterna.
Batteriet töms snabbare än när enheten köptes
• Om du utsätter Galaxy Buds eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den
användbara laddningen minska.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med
tiden.
40
Bilaga
Det går inte höra andra prata
Justera volymen på den anslutna mobila enheten.
Ekon hörs under ett samtal
Justera volymen med den anslutna mobila enheten eller förflytta dig till ett annat område.
Ljudkvaliteten är dålig
• Trådlösa nätverkstjänster kan brytas på grund av problem med tjänstleverantörens nätverk.
Se till att hålla öronsnäckorna borta från elektromagnetiska vågor.
• Se till att öronsnäckorna och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom den längsta
Bluetooth-räckvidden (10 m). Avståndet kan variera beroende på vilken miljö enheterna
används i.
• Ljudet kan sänkas eller så kan brus uppstå beroende på volymen på den anslutna enheten.
Undvik detta genom att justera ljudet på den anslutna enheten.
Ljudet i öronsnäckorna kommer långsammare än det som visas på
skärmen när du spelar videor och spel
När öronsnäckorna är anslutna till en mobil enhet kan en tidsfördröjning mellan videon och
ljudutmatningen uppstå i öronsnäckorna när videor eller spel spelas upp.
Galaxy Buds är varma när du rör vid dem
När du använder Galaxy Buds under en längre tid kan de kännas varma. Detta är normalt och
påverkar inte livslängden eller prestandan på dina Galaxy Buds.
Om Galaxy Buds blir överhettade eller känns varma under en längre period ska du inte
använda dem på ett tag. Om Galaxy Buds fortsätter att överhettas ska du kontakta Samsungs
servicecenter.
En liten öppning syns runt dina Galaxy Buds utsida
• Den här öppningen uppstår vid tillverkning och en del mindre skakningar eller vibrationer
kan uppstå på delar.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att den här öppningen blir något större.
41
Bilaga
Uppdatera öronsnäckornas programvara med
Galaxy Buds Manager
Du kan uppdatera öronsnäckornas programvara när du har installerat appen Galaxy Buds
Manager på datorn när du använder den mobila enheten, förutom en Android-enhet.
• Du kan ladda ned appen Galaxy Buds Manager på datorer som kör operativsystemen
Windows 7, 8, 8.1, 10 (32-bitars, 64-bitars) eller Mac OS 10.8 eller senare.
• Du kan ansluta appen Galaxy Buds Manager till öronsnäckorna när du använder en
dator som har stöd för Bluetooth-funktionen.
Installera Galaxy Buds Manager
Ladda ned appen Galaxy Buds Manager på datorn från Samsungs webbplats
(www.samsung.com) och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
Uppdatera öronsnäckornas programvara
Galaxy Buds
1
Kontrollera riktningen på öronsnäckorna och lägg dem åt rätt håll i sina platser i
laddningsfodralet.
Om indikatorlampan för öronsnäckornas batterier inte blinkar ska du ansluta
laddningsfodralet till laddaren och ladda öronsnäckorna i mer än 10 minuter.
2
3
Stäng laddningsfodralet.
Öppna laddningsfodralet.
Öronsnäckorna försätts i läget för Bluetooth-sammankoppling automatiskt.
Om du vill aktivera läget för Bluetooth-sammankoppling manuellt håller du nedtryckt på
båda öronsnäckornas pekplattor samtidigt som du bär dem.
42
Bilaga
Dator
1
2
3
Aktivera Bluetooth-funktionen.
Starta appen Galaxy Buds Manager och välj Anslut.
Då ansluts öronsnäckorna och Galaxy Buds Manager.
Välj Sök efter uppdateringar för att kontrollera öronsnäckornas nuvarande
programvaruversion och om de behöver uppdateras och välj sedan Hämta och installera.
Då uppdateras öronsnäckornas programvara.
Hantera Galaxy Buds
Grundläggande underhåll
• Använd en mjuk, torr trasa till att rengöra öronsnäckorna efter användning.
• Håll öronsnäckorna torra. Förhindra att vätska får kontakt med eller tränger in i
öronsnäckorna.
Rengöra mottagaren
Om volymen är lägre än den borde vara med aktuell inställning ska du rengöra mottagaren.
1
Ta bort öronpluggen från den utskjutande delen längst ned på öronsnäckan.
Dra inte för hårt i öronpluggen när du sätter fast eller tar loss den. Då kan öronpluggen
gå sönder.
43
Bilaga
2
Ta bort eventuellt öronvax eller smuts från mottagaren med borsten eller andra verktyg.
Var inte för hårdhänt när du tar bort öronvax eller smuts. Mottagaren kan skadas.
3
Täck öronsnäckan med öronpluggen.
Rengöra laddningskontakterna
Om batteriet inte laddar som det ska, ska du rengöra de båda guldfärgade kontakterna med en
torr trasa.
Laddningskontakter
Rengöra laddningsfodralet
När laddningsfodralet och öronsnäckorna exponeras för främmande material, t.ex. damm, sand
eller metallspån, är det inte säkert att enheten laddas som den ska eller så kan den skadas. Om
öronsnäckorna eller laddningsfodralet har exponerats för främmande material ska du torka av
dem med en torr trasa innan du lägger i dem i laddningsfodralet.
44
Bilaga
Starta om öronsnäckorna
Om pekplattan hänger sig eller om öronsnäckorna inte fungerar som de ska, ska du starta om
öronsnäckorna.
För att återställa och starta om öronsnäckorna lägger du öronsnäckorna i motsvarande plats i
laddningsfodralet och tar ur dem efter minst sju sekunder.
Om laddningsfodralet är dåligt laddat ansluter du det till laddaren först.
Ta bort batteriet
• Om du behöver ta bort batteriet ska du kontakta ett auktoriserat
servicecenter. Anvisningar om hur batteriet tas loss finns på
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• För din egen säkerhet får du inte försöka ta bort batteriet själv. Om batteriet inte tas bort
korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador
och/eller till att det inte är säkert att använda enheten.
• Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuellt,
inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte
har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs
försumlighet.
45
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-726786
Upphovsrätt
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon
form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och
lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke
från Samsung Electronics.
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
Modell: SM-R170
Märkspänning/ström: 5 V/100 mA (öronsnäckor), 5 V/400 mA (laddningsfodral)
Tillverkad i Vietnam av Samsung
PO Box 12987, Dublin, IE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising