Samsung | SM-R805F | User guide | Samsung Galaxy Watch 46mm Bluetooth 4G Brugervejledning

Samsung Galaxy Watch 46mm Bluetooth   4G Brugervejledning
SM-R800
SM-R805F
SM-R810
SM-R815F
Brukerhåndbok
Norwegian. 09/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
6
Om Galaxy Watch
7
Les dette først
28 Bruke Galaxy Watch uten en
mobilenhet
29 Kontrollere skjermen
29
30
30
32
34
37
45
11 Enhetsoppsett
11
12
15
Innhold i produktesken
Galaxy Watch
Trådløs ladedokk
15 Batteri
15
17
18
Lade batteriet
Tips og forholdsregler for
batterilading
Strømsparingsmodus
46
46
47
48
Ta på Galaxy Watch
Tips og forholdsregler for båndet
Bytte ut båndet
48
49
50
24 Koble Galaxy Watch til en
mobilenhet
27
Klokkeskjermbilde
Endre klokkefront
Bruke Klokke alltid på-funksjonen
Bare klokke-modus
48 Varsler
23 Slå Galaxy Watch på og av
24
24
Bruke rammen
Berøringsskjerm
Hurtigpanel
Låseskjerm
46 Klokke
19 Bruke Galaxy Watch
19
20
20
Skjermkomposisjon
Slå skjermen på og av
Bytte skjermbildet
Varselspanel
Vise innkommende varsler
Velge apper for å motta varsler
50 Angi tekst
50
51
52
52
Installere Galaxy Wearable-appen
Koble Galaxy Watch til en mobilenhet
via Bluetooth
Ekstern tilkobling
2
Innledning
Bruke taleinndata
Bruke uttrykksikoner
Bruke inndatamodus for håndskrift
eller tastaturet
Innholdsfortegnelse
Apper og funksjoner
86 GPS
86 Høydebarometer
54 Meldinger
89 Musikk
56 Telefon
56
56
58
58
89
89
89
90
90
91
Innledning
Motta anrop
Ringe
Alternativer under samtaler
59 Kontakter
61 Samsung Pay
91 Reminder
62 Samsung Health
62
65
66
67
69
75
76
78
80
82
83
84
84
85
Innledning
Spille av musikk
Importere musikk
Spille musikk med Galaxy Watch
Spille musikk fra den mobile enheten
Spille musikk uten å koble til en
mobilenhet
92 Kalender
Innledning
Kalorier
Skritt
Etasjer
Trene
Søvn
Puls
Stress
Mat
Vann
Koffein
Sammen
Innst.
Tilleggsinformasjon
93 Vær
93 Alarm
94 Verdensklokke
95 Galleri
95
96
96
Importere og eksportere bilder
Vise bilder
Slette bilder
97 Nyheter
98 Finn telefonen
98 Finn klokken min
99 SOS-meldinger
3
Innholdsfortegnelse
Galaxy Wearable-app
101 E-post
101 PPT-kontroller
123 Innledning
101 Innledning
101 Koble Galaxy Watch til en datamaskin
via Bluetooth
103 Stille inn alarmfunksjonene
124 INFO.
125 KLOKKEFRONTER
126 INNSTILL.
104 Samsung Flow
126
127
128
128
129
129
130
131
131
132
132
132
132
133
133
133
135
104 Innledning
104 Koble til enheter via Bluetooth
105 Låse opp datamaskinen eller
nettbrettet
106 Galaxy Apps
106 Innstillinger
106
106
107
108
108
110
115
117
118
118
119
120
121
121
122
Innledning
Klokkefronter
Lyd og vibrering
Skjerm
Avansert
Tilkoblinger
Apper
Sikkerhet
Konto og sikkerhetskopi (konto)
Tilgjengelighet
Generelt
Batteri
Om klokke
Koble til ny telefon
Koble til telefon
4
Varsler
Apper
Widgeter
Lyd og vibrering
Skjerm
Avansert
Legg til innhold på klokken
Send SOS-forespørsler
Finn klokken min
Klokketilkobling
Galaxy Apps
Samsung Health
Samsung Pay
SmartThings
Mobilnett
Om klokken
Om Galaxy Wearable
Innholdsfortegnelse
Bruke Galaxy Watch
136 Innledning
136 Bruke som en planlegger
136 Sjekke dagens informasjon
138 Administrere min hverdag
140 Bruke dobbel klokke når du er
utenlands
141 Bruke en praktisk påminnelse
142 Bruke en personlig trener for helsen
din
142 Kontrollere stress og søvnkvalitet
143 Oppnå ditt daglige kalorimål
144 Oppleve forbedrede treningsøvelser
145 Bruke som en enkel enhet for
opplåsing
145 Låse opp datamaskinen raskt og
enkelt
Tillegg
146 Feilsøking
151 Ta ut batteriet
5
Komme i gang
Om Galaxy Watch
Galaxy Watch er en smartklokke som kan analysere treningsmønsteret ditt, administrere helsen
din og lar deg bruke en rekke praktiske apper for å foreta telefonsamtaler og spille musikk.
Ved å rotere rammen får du raskt og enkelt tilgang til praktiske funksjoner. Du kan også endre
klokkeutseendet etter din egen smak.
Koble Galaxy Watch til en mobilenhet for å utvide din opplevelse med mobilenheten din, eller
bruk Galaxy Watch alene, uten å koble den til en mobilenhet.
6
Komme i gang
Les dette først
Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør,
modellspesifikasjoner og programvare.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil
fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre
leverandører enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at Galaxy Watch eller apper ikke fungerer som de skal.
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med
Galaxy Watch, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene
for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
• Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som for eksempel sending av
e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av
posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder
anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
• Standardapper som følger med Galaxy Watch, kan bli oppdatert og ikke lenger støttes uten
forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med Galaxy Watch, kontakter du et
Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
• Endring av Galaxy Watch operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle
kilder kan føre til feil på Galaxy Watch og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er
brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
• Bildene i denne bruksanvisningen er basert på modellene SM-R800 og SM-R805F.
• Enkelte funksjoner vil kanskje ikke fungere som beskrevet i denne håndboken, avhengig av
produsent og modell på den mobile enheten som du kobler til Galaxy Watch.
7
Komme i gang
Opprettholde vann- og støvbestandigheten
Enheten er vann- og støvbestandig. Følg disse tipsene nøye for å sørge for at enheten forblir
vann- og støvbestandig. Hvis du ikke følger disse tipsene, kan enheten bli skadet.
• Ikke eksponer enheten for kraftige vannbevegelser.
• Ikke bruk enheten hvis du dykker, snorkler eller utfører vannaktiviteter i hurtigflytende vann.
• Hvis enheten er våt eller hendene dine er våte, må du tørke enheten og/eller hendene
grundig før du håndterer enheten.
• Hvis enheten utsettes for rent vann, må du tørke grundig av den med en ren og myk klut.
Hvis enheten utsettes for andre væsker, som saltvann, vann i svømmebasseng, såpevann,
olje, parfyme, solkrem, håndrengjøringsmiddel eller kjemiske produkter som kosmetikk, skal
du skylle den med rent vann og tørke grundig av den med en ren og myk klut. Hvis du ikke
følger disse instruksjonene, kan enhetens ytelse og utseende bli påvirket.
• Hvis enheten faller i bakken eller utsettes for slag, kan vann- og støvbeskyttelsen bli
forringet.
• Ikke demonter enheten. Vann- og støtbeskyttelsen til enheten kan bli skadet.
• Ikke utsett enheten for store endringer i lufttemperatur eller vanntemperatur.
• Ikke tørk enheten med en varmemaskin, slik som en hårføner.
• Vannbeskyttelsen til enheten kan bli skadet i en badstue.
• Det kan hende at berøringsskjermen og andre funksjoner ikke virker som de skal hvis
enheten brukes i vann.
• Enheten har blitt testet i et kontrollert miljø og er sertifisert for å være vann- og
støvtett under spesifikke situasjoner og forhold. (Møter kravene til vanntetthet ved en
vanndybde på 50 meter som beskrevet i den internasjonale standarden ISO 22810:2010
og enheten kan brukes på grunt vann. Møter kravene til støvtetthet som beskrevet av
klassifiseringen IEC 60529 IP6X.)
8
Komme i gang
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre
Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
Rengjøring og administrasjon av Galaxy Watch
Følg punktene nedenfor for å sikre at Galaxy Watch fungerer som den skal, og beholder
utseendet sitt. Hvis du ikke gjør dette, kan Galaxy Watch føre til hudirritasjon.
• Unngå at enheten utsettes for støv, svette, blekk, olje og kjemiske produkter, som for
eksempel kosmetikk, antibakteriemiddel, håndrensemiddel, rengjøringsmiddel og
insektmiddel. De eksterne og interne delene til Galaxy Watch kan bli skadet eller det kan føre
til redusert ytelse. Hvis Galaxy Watch utsettes for noe av dette, bruker du en lofri myk klut til
å rengjøre den.
• Ikke bruk såpe, rengjøringsmidler, slipemidler og trykkluft når du rengjør Galaxy Watch,
og ikke rengjør den med ultrasoniske bølger eller eksterne varmekilder. Dette kan
føre til skader på Galaxy Watch. Hudirritasjon kan forårsakes av såpe, vaskemidler og
hånddesinfiseringsmidler, eller rengjøringsmidler som blir værende på Galaxy Watch.
• Rengjør håndleddet og båndet etter trening eller svetting. Rengjør Galaxy Watch med rent
vann, tørk den med litt antiseptisk middel og tørk Galaxy Watch skikkelig.
• Når du tar av solkrem, fuktighetskrem eller olje bruker du et såpefritt vaskemiddel før du
skyller og tørker Galaxy Watch skikkelig.
• Hvis Galaxy Watch får flekker eller annet materiale på seg, tørker du den av med en fuktig,
myk tannbørste.
9
Komme i gang
Vær forsiktig hvis du er allergisk mot noen av materialene på Galaxy Watch
• Samsung har testet for skadelige materialer på Galaxy Watch gjennom interne og eksterne
sertifikatmyndigheter, inkludert testen for alle materialer som er i kontakt med hud,
hudgiftighetstesten og testen ved bruk av Galaxy Watch.
• Galaxy Watch inneholder nikkel. Vær forsiktig hvis huden din er overfølsom eller du har en
allergi mot noen av materialene på Galaxy Watch.
– – Nikkel: Galaxy Watch inneholder en liten mengde nikkel, som er under referansepunktet
i de europeiske REACH-bestemmelsene. Du blir ikke utsatt for nikkel inni Galaxy Watch,
og Galaxy Watch har bestått den internasjonale sertifiseringstesten. Men hvis du er
overfølsom for nikkel, må du være forsiktig når du har på Galaxy Watch.
• Bare materialer som overholder standardene til U.S Consumer Product Safety Commission
(CPSC), EU-landene og andre internasjonale standarder, brukes til å lage en Galaxy Watch.
• Du finner mer informasjon om hvordan Samsung håndterer kjemikalier på Samsungs
nettsted (https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).
10
Komme i gang
Enhetsoppsett
Innhold i produktesken
Se hurtigstartveiledningen for pakkeinnhold.
• De tilgjengelige båndene kan variere etter modell. Bruk riktig bånd som passer
størrelsen til hver modell.
• Utstyret som leveres med Galaxy Watch, samt annet tilgjengelig tilbehør kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for Galaxy Watch, og det er ikke sikkert at
det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at
dette er kompatibelt med Galaxy Watch før kjøp.
• Det kan hende at noe tilbehør, som for eksempel dokkingenheter, ikke har den
samme beskyttelsen mot vann og støv som Galaxy Watch.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan
forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
• Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget
forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig
tilbehør.
11
Komme i gang
Galaxy Watch
► SM-R800, SM-R805F
SM-R800: GPS-antenne
SM-R805F: LTE/GPS-antenne
NFC-antenne
Berøringsskjerm
Tilbake-tast
Ramme
Mikrofon
Lyssensor
Hjem-tast
(strømtast)
Trykkventil
Atmosfærisk
trykksensor
Pulssensor
Høyttaler
Bånd
12
Komme i gang
► SM-R810, SM-R815F
SM-R810: GPS-antenne
SM-R815F: LTE/GPS-antenne
NFC-antenne
Berøringsskjerm
Tilbake-tast
Ramme
Mikrofon
Lyssensor
Hjem-tast
(strømtast)
Trykkventil
Atmosfærisk
trykksensor
Pulssensor
Høyttaler
Bånd
13
Komme i gang
• Sørg for at båndet holdes rent. Kontakt med urenheter, som for eksempel støv og
fargestoffer, kan føre til flekker på båndet som ikke kan fjernes helt.
• Ikke dytt skarpe gjenstander inn i den atmosfæriske trykksensoren, trykkventilen,
høyttaleren eller mikrofonen. Indre komponenter i Galaxy Watch eller funksjonen for
vannbestandighet kan bli skadet.
• Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
– – Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til Galaxy Watch.
– – Hvis du dekker antenneområdet til Galaxy Watch med hendene eller andre
objekter mens du bruker enkelte funksjoner, for eksempel anrop eller
mobildatatilkobling.
• Kontroller at det ikke er noen hindringer i veien for mikrofonen til Galaxy Watch når du
snakker i den.
• Trykkventilen sikrer at de indre delene til Galaxy Watch og sensorene fungerer riktig
når du bruker Galaxy Watch i et miljø hvor atmosfærisk trykk endres.
Taster
Tast
Funksjon
• Trykk på og hold inne for å slå Galaxy Watch på eller av.
• Trykk på for å slå på skjermen.
Hjem/strøm
• Trykk på og hold inne i mer enn 7 sekunder for å starte
Galaxy Watch på nytt.
• Trykk for å åpne appskjermbildet når du er inne i
klokkeskjermbildet.
• Trykk for å åpne klokkeskjermbildet når du er inne i et annet
skjermbilde.
Tilbake
• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
14
Komme i gang
Trådløs ladedokk
Overflate for
trådløs lading
Laderport
LED-indikator
Ikke utsett den trådløse ladedokken for vann, siden den trådløse ladedokken ikke har
samme beskyttelse mot vann og støv som Galaxy Watch.
Batteri
Lade batteriet
Lad batteriet før du bruker Galaxy Watch for første gang eller når det har gått lang tid uten at du
har brukt den.
Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Bruk av ladere eller kabler som
ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade Galaxy Watch.
• Bruk den medfølgende trådløse ladedokken og laderen. Galaxy Watch kan ikke lades
skikkelig med en lader produsert av en tredjepart.
• Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader
som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke
utstyrt med en strømbryter så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå
unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig
under lading.
15
Komme i gang
1
2
Sett den lille enden av laderen inn i laderporten på den trådløse ladedokken, og koble den
store enden av laderen til en stikkontakt.
Plasser Galaxy Watch inn i den trådløse ladedokken og juster midten på baksiden av Galaxy
Watch med midten på den trådløse ladedokken.
Når du bruker Galaxy Watch med metallbåndet (selges separat), trykker du på den nedre
delen til Galaxy Watch i pilens retning som vist på illustrasjonen nedenfor etter at den
er plassert i den trådløse ladedokken for å koble dem riktig til. Hvis Galaxy Watch og
den trådløse ladedokken ikke kommer riktig i kontakt med hverandre, kan det hende at
Galaxy Watch ikke blir riktig oppladet.
16
Komme i gang
Kontrollere ladestatusen
Når du kobler Galaxy Watch til den trådløse ladedokken, blinker den trådløse ladedokkens LEDindikator i bestemte farger for å indikere ladestatus.
Farge
Ladestatus
Rød
Lader
Grønn
Fulladet
Oransje
Koblet til en lavspenningsadapter
Hvis det oppstår en feil på den trådløse ladedokken, blinker LED-indikatoren rødt.
Koble Galaxy Watch fra den trådløse ladedokken, vent til LED-indikatoren slutter å
blinke og koble dem sammen igjen. Hvis feilen oppstår igjen, kontakter du et Samsungservicesenter for servicehjelp.
Tips og forholdsregler for batterilading
• Hvis det er hindringer mellom Galaxy Watch og den trådløse ladedokken, kan det hende
at Galaxy Watch ikke blir riktig oppladet. Unngå at Galaxy Watch og den trådløse laderen
kommer i kontakt med svette, væsker eller støv.
• Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er helt utladet, vil ikke Galaxy Watch kunne slås på umiddelbart når laderen er
tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du slår på Galaxy Watch.
• Hvis du bruker flere apper samtidig, tømmes batteriet raskt. For å unngå at strømmen blir
borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse
appene.
• Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre
til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
• Hvis Galaxy Watch lades sammen med andre enheter i en multilader, kan ladingen ta lengre
tid.
• Galaxy Watch kan brukes mens den lades, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
17
Komme i gang
• Hvis Galaxy Watch mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer. Hvis dette skjer, kobler du Galaxy Watch fra den trådløse
ladedokken.
• Mens Galaxy Watch lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke
levetiden eller ytelsen til Galaxy Watch. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det
hende at laderen vil stoppe oppladingen.
• Hvis Galaxy Watch ikke lades på riktig måte, må du ta med Galaxy Watch til et Samsungservicesenter.
• Ikke bruk en bøyd eller skadd USB-kabel. Hvis USB-kabelen er skadet, slutter du å bruke den.
Strømsparingsmodus
Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.
• Viser fargene på skjermen som gråtoner.
• Deaktiverer alle funksjoner bortsett fra nødanrop (når modellen for mobilnettverk brukes)
og bare varslene fra apper som ikke trenger en tilkobling til mobilnettverk er tilgjengelige.
Telefon, meldinger og varsler er allikevel tilgjengelige når Galaxy Watch er tilkoblet en
mobilenhet via Bluetooth.
• Deaktiverer Wi-Fi-nettverket og mobilnettverket.
• Begrenser ytelsen til CPU-en til Galaxy Watch.
På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) → Batteri → Strømsparing → . Eller
trykk på →
på hurtigkontrollpanelet for å aktivere strømsparingsmodusen. For mer
informasjon om hvordan du åpner hurtigpanelet vises det til Hurtigpanel.
For å deaktivere denne modusen, trykker du på AV på bunnen av skjermbildet for
strømsparingsmodus og trykker på . Eller trykk på →
på hurtigkontrollpanelet for å
deaktivere strømsparingsmodusen.
18
Komme i gang
Bruke Galaxy Watch
Ta på Galaxy Watch
Åpne spennen og plasser båndet rundt håndleddet. Juster båndet slik at det sitter godt rundt
håndleddet, sett tappen inn i et justeringshull, og fest spennen for å lukke det.
Ikke bøy båndet for mye. Dette kan føre til skader på Galaxy Watch.
• For å måle pulsen mer nøyaktig med Galaxy Watch må Galaxy Watch sitte godt på
underarmen, like over håndleddet. Se Bruke Galaxy Watch riktig for mer informasjon.
• Når visse materialer kommer i kontakt med baksiden til Galaxy Watch, kan det hende
at Galaxy Watch registrerer at du har den på håndleddet.
• Hvis Galaxy Watch ikke registrerer at en bevegelse har forekommet i løpet av
10 minutter, kan det hende at Galaxy Watch registrerer at du ikke har den på
håndleddet.
19
Komme i gang
Tips og forholdsregler for båndet
• Når du har på Galaxy Watch over lengre tid eller foretar høyintensiv trening mens du har den
på, kan det oppstå hudirritasjon på grunn av friksjon og trykk. Hvis du har på Galaxy Watch
over lengre tid, bør du ta av Galaxy Watch og ikke ha den på i flere timer.
• Hudirritasjoner kan oppstå som følge av allergi, miljøfaktorer, andre faktorer eller når huden
din blir utsatt for såpe eller svette over lengre perioder. I dette tilfellet slutter du å bruke
Galaxy Watch og venter i 2 eller 3 dager til symptomene avtar. Hvis symptomene vedvarer
eller blir verre, må du kontakte legen øyeblikkelig.
• Pass på at huden din er tørr før du tar på Galaxy Watch. Hvis du har på Galaxy Watch i lengre
tid, kan huden din bli påvirket.
• Hvis du har på Galaxy Watch i vann, må du fjerne fremmedelementer fra huden din og
Galaxy Watch og tørke dem skikkelig for å hindre hudirritasjon.
• Ikke bruk tilbehør unntatt Galaxy Watch i vannet.
Bytte ut båndet
Løsne båndet fra Galaxy Watch for å bytte det ut med et nytt.
Båndets utseende kan variere, avhengig av modellen.
1
Skyv båndets fjær innover.
20
Komme i gang
2
Dra båndet vekk fra hoveddelen av Galaxy Watch.
3
Sett en ende av fjæren inn i Galaxy Watchs utspring.
21
Komme i gang
4
Skyv fjæren innover og koble til båndet.
1
2
22
Komme i gang
Slå Galaxy Watch på og av
Trykk på og hold inne Hjem-tasten (strømtasten) i noen sekunder for å slå på Galaxy Watch.
Når du slår på Galaxy Watch for første gang eller tilbakestiller den, vises instruksjoner på skjermen
som ber deg laste ned og installere Galaxy Wearable-appen på mobilenheten din. Se Koble
Galaxy Watch til en mobilenhet for mer informasjon.
Slå av Galaxy Watch ved å trykke på og holde inne Hjem-tasten (strømtasten) og deretter trykke
på Slå av.
Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
Starte Galaxy Watch på nytt
Hvis Galaxy Watch stopper helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne Hjem-tasten
(strømtasten) i minst 7 sekunder for å starte den på nytt.
23
Komme i gang
Koble Galaxy Watch til en mobilenhet
Installere Galaxy Wearable-appen
Du kan bruke forskjellige funksjoner etter at du kobler Galaxy Watch til en mobilenhet. Du må
installere Galaxy Wearable-appen på den mobile enheten for å kunne koble Galaxy Watch til den.
Avhengig av mobilenheten din kan du laste ned Galaxy Wearable-appen fra følgende steder:
• Samsung Android-enheter: Galaxy Apps, Play Butikk
• Andre Android-enheter: Play Butikk
Du kan ikke installere Galaxy Wearable-appen på mobile enheter som ikke støtter
synkronisering med Galaxy Watch. Kontroller at mobilenheten er kompatibel med
Galaxy Watch.
Koble Galaxy Watch til en mobilenhet via Bluetooth
Galaxy Watch
1
Slå på Galaxy Watch.
2
Trykk på
Et skjermbilde vises for nedlasting og installasjon av Galaxy Wearable-appen.
og velg et språk du vil bruke.
Hvis du vil, kan du bruke Galaxy Watch uten å koble den til en mobilenhet, se Bruke
Galaxy Watch uten en mobilenhet.
Mobil enhet
3
Start Galaxy Wearable.
4
Trykk på START REISEN.
Om nødvendig oppdaterer du Galaxy Wearable-appen til den nyeste versjonen.
24
Komme i gang
5
6
7
Velg enheten din på skjermen.
Hvis du ikke finner enheten din, trykker du på MIN ER IKKE HER.
Trykk på AKTIVER når Bluetooth-aktiveringsforespørselsvinduet vises.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
Når du har fullført tilkoblingen, vises en veiledning på skjermen både på Galaxy Watchskjermen og mobilenheten. Følg instruksjonene på skjermen for å lære grunnleggende
kontroller for Galaxy Watch.
• Tilkoblingsmetodene og skjermbildene kan variere, avhengig av mobilenheten og
programvareversjonen.
• Galaxy Watch er mindre enn normale mobile enheter så nettverkskvaliteten kan være
dårligere, spesielt i områder med svake signaler eller dårlig mottak. Når du bruker
Galaxy Watch uten å koble til en mobilenhet eller når en Bluetooth-tilkobling er
utilgjengelig, kan det hende at mobilnettet eller Internettforbindelsen er dårlig eller
blir frakoblet.
• Når du kobler Galaxy Watch til en mobilenhet for første gang etter at du har
tilbakestilt den, kan det hende at batteriet til Galaxy Watch reduseres raskere når du
synkroniserer data, som f.eks. kontakter.
• Støttede mobile enheter og funksjoner kan variere, avhengig av område,
tjenesteleverandør og produsent.
25
Komme i gang
Aktivering av mobilnettet til Galaxy Watch
Du kan motta anrop og meldinger med Galaxy Watch uten mobilenhet, du kan også bruke
forskjellige andre tjenester gjennom mobilnettverket etter at det er aktivert.
Begynn ved å Koble Galaxy Watch til en mobilenhet. Se Koble Galaxy Watch til en mobilenhet for
mer informasjon.
• Kontroller at tjenesteleverandøren for Galaxy Watch og mobilenheten er den samme.
Tilkoblingsmetoden kan variere, avhengig av tjenesteleverandøren og området.
• Mobilenheten må være tilkoblet et Wi-Fi- eller mobilnettverk.
• Du kan bare aktivere mobilnettverket når du bruker en mobilenhet som kjører
Android-operativsystemet 5.0 eller nyere med 1,5 GB RAM eller mer.
• Hvis mobilnettverket ikke kan aktiveres, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.
• Mens du kobler Galaxy Watch til mobilenheten, aktiverer du mobilnettverket på skjermbildet
Mobiltjeneste for klokken.
• På appskjermbildet til Galaxy Watch, trykker du på
(Innstillinger) → Tilkoblinger →
Mobilnett og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
• Start Galaxy Wearable på mobilenheten, trykk på INNSTILL. → Mobilnett, og følg
instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
26
Komme i gang
Koble Galaxy Watch til en ny mobilenhet
Når du kobler Galaxy Watch til en ny mobilenhet, ber instruksjoner på skjermen deg om å
tilbakestille Galaxy Watch. Sørg for at du sikkerhetskopierer viktige data som er lagret på
Galaxy Watch, før du kobler Galaxy Watch til en ny mobilenhet. For mer informasjon om
sikkerhetskopiering av Galaxy Watch, kan du se Sikkerhetskopiere og gjenopprette data.
1
2
På Apper-skjermen trykker du på
(Innstillinger) → Koble til ny telefon →
.
Forbindelsen mellom Galaxy Watch og mobilenheten avsluttes. Etter en lett tilbakestilling
går den automatisk inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
Start Galaxy Wearable på den nye mobilenhet for å koble til Galaxy Watch.
Hvis mobilenheten du vil koble til allerede er tilkoblet en annen enhet, starter du Galaxy
Wearable på mobilenheten og trykker på → Koble til ny enhet for å koble til en ny
enhet.
Ekstern tilkobling
Galaxy Watch og mobilenheten er koblet sammen via Bluetooth. Når en Bluetooth-tilkobling
ikke er tilgjengelig, kan du koble Galaxy Watch eksternt til den mobile enheten din ved å bruke
Samsung-kontoen din via mobilnettverket eller Wi-Fi-nettverket. På denne måten kan du
fremdeles motta varsler fra den mobile enheten.
Denne funksjonen aktiveres automatisk når du kobler til den mobile enheten via Bluetooth for
første gang.
Hvis denne funksjonen slås på, åpner du Galaxy Wearable på mobilenheten, trykker på
INNSTILL. → Klokketilkobling, deretter trykker du på Ekstern tilkobling-bryteren.
27
Komme i gang
Bruke Galaxy Watch uten en mobilenhet
Du kan bruke Galaxy Watch uten å koble den til en mobilenhet. Bruk Galaxy Watch praktisk uten
å koble den til en mobilenhet mens du foretar utendørsaktiviteter som fjellklatring eller trening.
Du kan angi at du skal bruke Galaxy Watch uten en mobilenhet når du slår på Galaxy Watch for
første gang eller tilbakestiller den.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige når du bruker Galaxy Watch uten å koble den
til en mobilenhet.
• Gå til www.samsung.com for å se juridiske merknader som vises når du stiller inn
modusen Uten telefontilkobling for første gang.
1
2
3
4
5
6
7
8
Slå på Galaxy Watch.
Trykk på
og velg et språk du vil bruke.
Trykk på
, bla ned på skjermen og trykk her.
Kontroller meldingen og trykk på Fortsett >.
Les betingelsene og trykk deretter på NESTE for å godta dem.
Logg inn med Samsung-kontoen din.
Hvis du må gjenopprette data, gjenoppretter du dataene fra en annen Galaxy Watch som er
lagret på Samsung-kontoen din.
Koble til mobilnettverket.
Dette trinnet vises ikke når du bruker Bluetooth-modellen.
9 Angi en tidssone.
10 Angi en PIN-kode for å gjenopprette eller sikkerhetskopiere data.
På Galaxy Watch åpner du appskjermbildet, trykker på
(Innstillinger) → Koble til
telefon →
og angi PIN-koden for å koble Galaxy Watch til en mobilenhet mens du
bruker Galaxy Watch uten en mobilenhet.
28
Komme i gang
Kontrollere skjermen
Skjermkomposisjon
Klokkeskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle skjermene på Galaxy Watch.
Du kan se på andre skjermbilder ved å trykke på knappen, rotere rammen eller stryke fingeren på
skjermen.
Klokke
Widgeter
Varsler
Legg til
widgeter.
Hvilke widgeter og varsler som er tilgjengelige, og hvordan disse er ordnet, kan variere,
avhengig av programvareversjonen.
Legge til widgeter
Du kan legge til flere widgeter på startskjermbildet.
Bla til venstre på skjermen, trykk på
panel.
, og velg en widget. Den valgte widgeten vises i et nytt
Flytte widgeter
Trykk på og hold en widget, og dra den til ønsket sted.
Fjerne widgeter
Trykk på og hold en widget, og trykk deretter på
29
.
Komme i gang
Slå skjermen på og av
Du slår på skjermen ved å rotere på rammen. Du kan også trykke på Hjem-tasten eller Tilbaketasten.
Hvis skjermen ikke slår seg på etter at du har rotert rammen, kan du trykke på
(Innstillinger)
på appskjermbildet og så trykke på Avansert → Rammeaktivering og deretter trykke på
bryteren Rammeaktivering for å aktivere funksjonen.
Dekk skjermen med håndflaten for å slå den av. Skjermen slås også automatisk av hvis Galaxy
Watch ikke brukes i løpet av et angitt tidsrom.
Du kan også slå på skjermen med oppvekkingsfunksjonen. På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) → Avansert → Aktiveringsbevegelse, og trykker på Aktiveringsbevegelsebryteren for å aktivere den.
Bytte skjermbildet
Veksle mellom klokke- og appskjermbildet
Trykk på Hjem-tasten på klokkeskjermbildet for å åpne appskjermbildet.
Hvis du vil gå tilbake til klokkeskjermbildet, trykker du på Hjem-tasten.
Vis nylige apper.
En app
Klokkeskjermbilde
Appskjermbildet
Appskjermbildet
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper.
For å vise andre paneler roterer du rammen eller stryker skjermen mot venstre eller høyre.
Hvilke apper som er tilgjengelige, kan variere, avhengig av programvareversjonen.
30
Komme i gang
Åpne apper
På appskjermbildet trykker du på et app-ikon for å åpne appen.
Hvis du vil åpne en app fra listen over nylig brukte apper, trykker du på
på appskjermbildet.
(Nylig brukte apper)
Du kan åpne apper direkte når du legger til ofte brukte apper i widgeten Appsnarveier.
Trykk på
og legg til appen du ønsker. Hvis du ikke har plass til å legge til en ofte brukt
app, trykker du og holder inne på skjermen, trykk på REDIGER og trykk så på
på den
tidligere tillagte appen for å legge til en annen app.
Lukke apper
1
2
3
På appskjermbildet trykker du på
(Nylig brukte apper).
Roter rammen eller stryk skjermen mot venstre eller høyre for å fremheve appen du vil lukke.
Trykk på
.
Du kan lukke alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på LUKK ALLE.
Gå tilbake til det forrige skjermbildet
Hvis du vil gå tilbake til det forrige skjermbildet, trykker du på Tilbake-tasten.
31
Komme i gang
Bruke rammen
Roter rammen for å enkelt kontrollere forskjellige funksjoner til Galaxy Watch.
• Sørg for at det ikke er noen fremmedlegemer som støv eller sand på rammeområdet.
• Ikke bruk rammen i nærheten av magnetiske felter da de kan forstyrre rammens
interne magneter og føre til feil.
Hvis rammen ikke roterer, tar du den med til et Samsung-servicesenter uten å demontere
Galaxy Watch.
Bla gjennom skjermbilder
Roter rammen for å vise andre skjermbilder. På klokkeskjermbildet roterer du rammen i retning
mot klokken for å se varsler.
32
Komme i gang
Velge et element
Roter rammen for å bevege deg fra element til element. Når du roterer rammen, beveger
fremhevingsindikatoren seg i samme retning, og et element blir fremhevet.
Justere inndataverdien
Roter rammen for å justere volum eller lysstyrke. Når du justerer lysstyrken, roterer du rammen i
retning med klokken for å gjøre skjermen lysere.
33
Komme i gang
Bruke funksjonen for telefon eller alarm
Roter rammen med klokken for å motta et innkommende anrop eller stoppe en alarm. Roter
rammen med klokken for å avslå et innkommende anrop eller aktivere slumrefunksjonen for en
alarm.
Berøringsskjerm
• Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter.
Elektrostatiske utladninger kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge mye trykk på den med fingrene.
• Galaxy Watch gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen,
da disse ligger utenfor berøringsområdet.
• Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.
• Berøringsskjermen kan være utilgjengelig når vannlåsmodus er aktivert.
34
Komme i gang
Trykke
For å åpne en app, velge et menyelement eller trykke på en knapp på skjermen, trykker du med
fingeren.
Trykke på og holde
Trykk på og hold skjermen i to sekunder eller mer for å få tilgang til redigeringsmodus eller se
tilgjengelige alternativer.
35
Komme i gang
Dra
Trykk på og hold et element, og dra det dit du vil ha det, for å flytte det.
Dobbelttrykke
Trykk raskt to ganger på et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.
36
Komme i gang
Stryke
Stryk til venstre eller høyre for å vise andre paneler.
Hurtigpanel
På dette panelet kan du se gjeldende status til Galaxy Watch og konfigurere innstillinger.
Stryk nedover fra øverste kant på skjermen.
Batterinivå-ikon
Statusikoner
Hurtiginnstillingsikoner
Tilkoblingsstatusen
til Galaxy Watch
37
Komme i gang
Kontrollere indikatorikonene
Statusikonene vises øverst på hurtigpanelet og gir deg gjeldende status for Galaxy Watch.
Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.
Hvilke statusikoner som vises, kan variere fra område til område.
Ikon
Betydning
Bluetooth tilkoblet
Bluetooth frakoblet
Signalstyrke (bare for mobilnettverkmodeller)
Bluetooth-hodesett tilkoblet
3G-nettverk tilkoblet (bare for mobilnettverkmodeller)
LTE-nettverk tilkoblet (bare for mobilnettverkmodeller)
Wi-Fi tilkoblet
Overføre anropet til Galaxy Watch
Batterinivå
Kontrollere hurtiginnstillingsikoner
Hurtiginnstillingsikoner vises på hurtigpanelet. Trykk på ikonet for å endre grunnleggende
innstillinger eller enkelt starte funksjonen. Opptil åtte ikoner vises på hurtigpanelet.
For å legge til nye ikoner på hurtigpanelet, kan du se Redigere hurtiginnstillingsikonene.
Ikon
Betydning
Aktiver strømsparingsmodus
Aktiver flymodus
Åpne volummenyen
Aktiver ikke forstyrr-modus
38
Komme i gang
Ikon
Betydning
Aktiver klokke alltid på-funksjonen
Juster lysstyrken
Koble til et Wi-Fi-nettverk manuelt eller koble til Wi-Fi-nettverket automatisk
/
Åpne innstillingsskjermbildet
Aktiver NFC-funksjonen
Start Finn telefonen-appen
Koble til mobilnettverket
Åpne batteriadministrasjonsmenyen
Koble til Bluetooth-hodesett
/
/
Aktiver lyd, vibrering eller stillemodus
Aktiver kinomodus
Aktiver vannlåsmodus
Aktiver stedsinformasjonsfunksjonen
/
Spill av eller sett musikk på pause
Aktiver god natt-modus
Aktiver berøringsfølsomhetsfunksjonen
Redigere hurtiginnstillingsikonene
Du kan redigere ikonene på hurtigpanelet og opptil åtte ikoner kan legges til. Hvis åtte ikoner
allerede har blitt lagt til, kan du ikke legge til et nytt ikon før du har fjernet ett.
Fjerne et hurtiginnstillingsikon
Trykk og hold inne et ikon du vil slette på hurtigpanelet og trykk på
Hurtiginnstillingsikonet fjernes.
39
.
Komme i gang
Legge til et hurtiginnstillingsikon
Trykk og hold et hurtiginnstillingsikon og trykk på
hurtigpanelet.
, vel deretter en funksjon du vil legge til på
Ikonet for funksjonen du velger, blir lagt til på hurtigpanelet.
Du kan også redigere hurtigpanelet ved å trykke på
Rediger hurtigvalg.
(Innstillinger) → Avansert →
Aktivere strømsparingsmodus
Aktiver strømsparingsmodus for å begrense enkelte Galaxy Watch-funksjoner og redusere
batteriforbruket.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Når denne funksjonen er aktivert, vises farger i gråtoner.
Se Strømsparingsmodus for mer informasjon.
Aktivere flymodus
Du kan aktivere flymodus når du går ombord i et fly. Når du aktiverer denne funksjonen,
begrenses apper som krever en nettverkstilkobling, men lar deg bruke andre apper og
funksjoner som normalt.
På hurtigpanelet trykker du på
.
-ikonet vises øverst på klokkeskjermbildet.
Åpne volummenyen
Juster volumet for ringetonen, media, meldinger og systemet.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Juster volumet ved å dreie på rammen eller trykke på
eller
.
• Ringetoneskjermen vises ikke når du bruker Bluetooth-modellen uten å koble til en
mobilenhet.
• Når en Voice Assistant-funksjon er aktivert, kan du justere tilgjengelighetsvolumet.
40
Komme i gang
Aktivere ikke forstyrr-modus
Når et varsel, unntatt en alarm, mottas, kan du angi at Galaxy Watch ikke skal vibrere og ikke slå
på skjermen.
På hurtigpanelet trykker du på
og angir ikke forstyrr-modus.
-ikonet vises øverst på klokkeskjermbildet.
Aktivere klokke alltid på-funksjonen
Du kan angi at skjermen skal slå seg på selv om du ikke bruker Galaxy Watch mens du har den på.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Hvis du aktiverer denne funksjonen, tømmes batteriet raskere enn normalt.
Justere lysstyrken
Du kan tilpasse Galaxy Watch-skjermens lysstyrke etter omgivelsene.
På hurtigpanelet trykker du på
på eller .
og justerer lysstyrken ved å rotere rammen, eller ved å trykke
Koble til et Wi-Fi-nettverk
Koble til et Wi-Fi-nettverk manuelt eller angi Wi-Fi-nettverket for å koble til automatisk.
På hurtigpanelet trykker du på
eller
.
Wi-Fi-nettverket blir koblet til eller fra. Hvis du vil angi at Wi-Fi-nettverket skal kobles til
automatisk, trykker du på Wi-Fi-ikonet til
vises.
viser ikke og Wi-Fi-kobles ikke til automatisk når du bruker Galaxy Watch uten å
koble til en mobilenhet.
Åpne Innstillinger-skjermbildet
Åpne Innstillinger-skjermbildet for å konfigurere de forskjellige funksjonene og appene til Galaxy
Watch.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Innstillinger-skjermbildet vises.
41
Komme i gang
Aktivere NFC-funksjonen
Aktiver NFC-funksjonen.
På hurtigpanelet trykker du på .
NFC-funksjonen kan brukes enkelt med NFC-antennen. Se NFC for mer informasjon.
Starte Finn telefonen-appen
Start Finn telefonen-appen og finn mobilenheten din når du har mistet den.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Den mobilenheten avgir lyder og slår på skjermen. Se Finn klokken min for mer informasjon.
Denne funksjonen vises ikke når du bruker Galaxy Watch uten å koble til en mobilenhet.
Koble til et mobilnett
Koble til eller frakoble mobilnettverket.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Mobilnettverket er tilkoblet og du kan motta telefonanrop og meldinger.
Denne funksjonen vises ikke på Bluetooth-modellen.
Åpne batteriadministrasjonsmenyen
Åpne batteriadministrasjonsmenyen for å administrere batteriforbruket enkelt.
På hurtigpanelet trykker du på .
Batteriadministrasjonsmenyen vises.
42
Komme i gang
Koble til Bluetooth-hodesett
Koble til Bluetooth-hodesett slik at du kan lytte til musikk og ha en telefonsamtale gjennom det.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Bluetooth-funksjonen er aktivert og listen over de tilgjengelige Bluetooth-hodesett søkes. Hvis
Bluetooth-hodesettet som ble brukt tidligere er tilgjengelig, blir det tilkoblet automatisk.
Aktivere lyd, vibrering eller stillemodus
Aktiver lyd, vibrering eller stillemodus.
På hurtigpanelet trykker du på
,
eller
.
Aktivere kinomodus
Aktiver kinomodus for å se på filmer.
På hurtigpanelet trykker du på
.
-ikonet vises øverst på klokkeskjermbildet. Skjermen forblir avslått, lyden blir dempet og
funksjonene aktiveringsbevegelse og klokke alltid på deaktiveres automatisk.
Aktivere vannlåsmodus
Du kan aktivere vannlåsmodus når du trener i vann.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Berøringsskjermen, aktiveringsbevegelsen og klokke alltid på-funksjonen deaktiveres.
Trykk og hold inne Hjem-tasten til sirkelen forsvinner for å deaktivere vannlåsmodus.
Aktivere stedsinformasjonsfunksjonen
Aktiver stedsinformasjonsfunksjonen for å bruke GPS-data og stedsdata med bestemte apper.
På hurtigpanelet trykker du på .
43
Komme i gang
Spille av eller sette musikk på pause
Spill av eller sett musikk på pause.
På hurtigpanelet trykker du på
eller
.
Musikk spilles av eller settes på pause på Galaxy Watch og den tilkoblede mobilenheten. Du kan
lytte til musikk når du har koblet til Bluetooth-hodesettet.
Aktivere god natt-modus
Aktiver god natt-modus for å sove.
På hurtigpanelet trykker du på
.
-ikonet vises øverst på klokkeskjermbildet. Alle lyder, bortsett fra berøringslyder og alarmer,
blir dempet og funksjonen aktiveringsbevelgelse og klokke alltid på deaktiveres automatisk.
Aktivere berøringsfølsomhetsfunksjonen
Aktiver berøringsfølsomhetsfunksjonen for å bruke berøringsskjermen med hansker på.
På hurtigpanelet trykker du på
.
Avhengig av typen hansker kan det hende at berøringsskjermen ikke gjenkjenner
berøringen din, og at funksjonen ikke aktiveres.
44
Komme i gang
Låseskjerm
Bruk skjermlåsfunksjonen for å beskytte personopplysninger ved å forhindre at andre får tilgang
til Galaxy Watch. Etter at du har aktivert skjermlåsfunksjonen, krever Galaxy Watch en kode hver
gang den skal låses opp.
Stille inn skjermlås
På appskjermbildet, trykker du på
låsemetoden.
(Innstillinger) → Sikkerhet → Lås → Type og velger
• Mønster: Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
• PIN-kode: Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen.
Du kan angi PIN-koden med rammen. Roter rammen og flytt til tallet du vil angi. Etter at
fargen på tallet endres, blir det angitt.
45
Komme i gang
Klokke
Klokkeskjermbilde
Vis gjeldende klokkeslett. Hvis klokkeskjermbildet ikke vises, trykker du på Hjem-tasten for å
returnere til klokkeskjermbildet.
Endre klokkefront
Trykk og hold klokkeskjermbildet og roter rammen, eller stryk skjermen mot venstre eller høyre
og velg et klokkeutseende. Du kan også tilpasse klokken ved å trykke på TILPASS. For å laste ned
flere klokkeutseender fra Galaxy Apps-appen trykker du på Galaxy Apps.
Trykk og hold klokkeskjermbildet og roter rammen raskt. De tilgjengelige
klokkeutseendene vises på skjermen, slik at du enkelt kan velge dem. Men TILPASSfunksjonen er utilgjengelig.
46
Komme i gang
Du kan også endre klokkeutseendet til Galaxy Watch på den mobilenheten. Åpne Galaxy
Wearable på mobilenheten og trykk på KLOKKEFRONTER. For å laste ned flere klokkefronter
fra Galaxy Apps, åpner du Galaxy Wearable og trykker på INFO. → VIS MER i POPULÆRE
KLOKKEFRONTER-kortet.
Tilpasse et klokkeutseende med et bilde
Bruk et bilde som klokkeutseende etter at du har importert et bilde fra mobilenheten din. Du
finner mer informasjon om å importere bilder fra en mobilenhet i Importere bilder fra den mobile
enheten.
1
2
3
Trykk og hold klokkeskjermbildet og roter rammen, eller stryk skjermen mot venstre eller
høyre og trykk på TILPASS i klokkeutseendet Mitt bilde+.
Trykk på skjermen, og trykk på Legg til bilde.
Velg et bilde du vil bruke som klokkefront og trykk på OK → OK.
Du kan zoome inn eller ut av bildet ved å rotere rammen. Når bildet zoomes inn, stryker du
på skjermen for å vise den delen av bildet på skjermen.
Du legger til ekstra bilder ved å rotere rammen med klokken, eller stryke skjermen til
venstre og velge Legg til bilde. Opptil 20 bilder kan legges til som klokkefronter. Bildene
du legger til, roterer i rekkefølge.
4
Stryk på skjermen for å endre fargen eller skrifttypen og trykk på OK.
Du kan aktivere en tikkende klokkelyd for enkelte analoge klokkefronter. På skjermbildet
Tikkelyd, slår du tikkelyden på eller av ved å rotere rammen.
Bruke Klokke alltid på-funksjonen
Du kan angi at Galaxy Watch skal vise tidspunktet for når skjermen er slått av mens du har på deg
Galaxy Watch.
På hurtigpanelet trykker du på . Eller du kan gå til appskjermbildet og trykke på
(Innstillinger) → Klokkefronter og trykke på Klokke alltid på-bryteren for å aktivere den.
47
Komme i gang
Bare klokke-modus
Du kan aktivere bare klokke-modus. I bare klokke-modus vises bare klokken, og alle andre
funksjoner blir slått av.
På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) → Batteri → Bare klokke.
Varsler
Varselspanel
Sjekk et varsel, som en ny melding eller et tapt anrop, på varselspanelet. På klokkeskjermbildet
roterer du rammen i retning mot klokken eller stryker til høyre for å åpne varselspanelet. Når det
er varsler som du ikke har sjekket, er en oransje prikk synlig på klokkeskjermen.
Varselsindikator
48
Komme i gang
Vise innkommende varsler
Når du mottar et varsel, vises informasjon om varselet, som f.eks. type eller når det ble mottatt, på
skjermen. Hvis mer enn to meldinger mottas, roterer du rammen for å vise flere meldinger.
Trykk på varselet for å vise detaljene.
Få tilgang til flere
alternativer.
Slette varsler
Slett et varsel ved å stryke oppover på skjermen mens du viser et varsel.
49
Komme i gang
Velge apper for å motta varsler
Velg en app fra mobilenheten din for å motta varsler.
1
2
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten din og trykk på INNSTILL. → Varsler og trykk på
bryteren.
Trykk på Administrer varsler og trykk på bryteren ved siden av appene for å motta varsler
fra dem på Galaxy Watch.
Angi tekst
Innledning
Et tekstinndataskjermbilde vises når du kan skrive inn tekst.
• Skjermoppsettet kan variere, avhengig av appen du starter.
• Når Galaxy Watch er koblet til en mobilenhet via Bluetooth, brukes språkinnstillingene
på den mobile enheten også på Galaxy Watch.
Sett inn humørikoner.
Bruk taleinndata.
Åpne inndatamodus for
håndskrift eller tastaturet.
Sett inn en tekstmal.
50
Komme i gang
Bruke taleinndata
Trykk på
og snakk for å angi meldingen din.
For å endre det gjenkjente språket kan du trykke på → Inndataspråk.
Få tilgang til flere alternativer.
Gjenkjenn taleinndata.
• Denne funksjonen støttes ikke på enkelte språk.
• Tips for bedre talegjenkjenning
– – Snakk tydelig.
– – Snakk på stille steder.
– – Ikke bruk støtende ord eller slang.
– – Unngå å snakke med dialekt.
Galaxy Watch gjenkjenner kanskje ikke den talte meldingen din, avhengig av
omgivelsene eller måten du snakker på.
51
Komme i gang
Bruke uttrykksikoner
Trykk på
og velg en kategori. Humørikonlisten til den valgte kategorien vises.
Du tegner et bilde ved å trykke på Krusedull øverst på skjermen, og tegner meldingen din.
Roter rammen mot klokken for å slette inndataene strøk for strøk. Du gjenoppretter et strøk ved
å rotere rammen med klokken.
Bruke inndatamodus for håndskrift eller tastaturet
Trykk på
og åpne håndskriftmodus og skriv på skjermen.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område.
52
Komme i gang
Endre inndatamodus
Roter rammen for å endre inndatamodus på tekstinndataskjermen. Du kan veksle mellom
håndskriftmodus, tegnmodus, nummermodus, tegnsettingsmodus og uttrykksikonmodus og
taleinndatamodus.
Endre inndataspråk
Dra mellomromtasten til venstre eller høyre mens du trykker og holder den inne for å endre
inndataspråk.
For å legge til flere språk, bytter du til nummermodus, tegnsettingsmodus eller
uttrykksikonmodus. Deretter trykker du på → Velg inndataspråk og velger et språk du vil
legge til. Du kan bruke opptil to språk.
Bruke tastaturet
Roter rammen for å skrive inn tekst med tastaturet.
• Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
• Tastaturoppsettet kan variere, avhengig av område.
Slett det foregående tegnet.
Bruk store bokstaver. Trykk to
ganger for å få store bokstaver
hele tiden.
Sett inn et mellomrom.
53
Apper og funksjoner
Meldinger
Vis meldinger og svar på dem ved hjelp av Galaxy Watch.
Vise meldinger
Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger mens du roamer.
1
Trykk på
2
Bla gjennom meldingslisten og velg en kontakt for å se samtalene med vedkommende.
(Meldinger) på appskjermbildet.
Eller stryk til høyre på klokkeskjermbildet eller roter rammen mot klokken når du mottar et
nytt meldingsvarsel.
Hvis du vil vise en melding på den mobile enheten, trykker du på , roterer rammen og trykker
på Vis på telefon.
Hvis du vil svare på en melding, velger du en inngangsmåte og angir meldingen.
54
Apper og funksjoner
Sende meldinger
Det kan påløpe ekstra kostnader for å sende meldinger mens du roamer.
1
Trykk på
(Meldinger) på appskjermbildet.
Opprett en ny melding.
Kontakter
Meldingsliste
2
3
4
Trykk på
.
Eller du kan velge en meldingsmottaker ved å trykke på
på kontaktlisten.
Legg til en mottaker og trykk på NESTE.
Skriv inn tekst med en av de tilgjengelige metodene, og trykk på SEND eller Send.
Når du velger en tekstmal eller et uttrykksikon, sendes meldingen automatisk til mottakerne.
Når du angir tekst med tale, kan du velge mellom tekst og lyd som meldingsformat. Hvis
skjermbildet for meldingsformat ikke vises, åpner du appskjermbildet, trykker på
(Innstillinger) → Apper → Meldinger og trykker på Send som lyd-bryteren for å aktivere
det.
55
Apper og funksjoner
Telefon
Innledning
På Galaxy Watch kan du ringe og motta anrop. Du kan ha telefonsamtaler via den interne
mikrofonen, høyttaleren eller et tilkoblet Bluetooth-hodesett.
Du kan foreta anrop uten å være tilkoblet en mobilenhet på mobilnettverksmodellen.
Motta anrop
Besvare et anrop
Når telefonen ringer, roterer du rammen med klokkeretningen. Eller du kan dra
store sirkelen.
utenfor den
Du kan ha telefonsamtaler via den interne mikrofonen, høyttaleren eller et tilkoblet Bluetoothhodesett.
Hvis du abonnerer på samtale venter, kan du motta anrop mens du er på telefonen. Når du
svarer på det andre anropet, kan du plassere det pågående anropet på vent eller avslutte det.
Mobilnettverkmodeller kan motta anrop både fra telefonnummeret til Galaxy Watch og en
tilkoblet mobilenhet. Men når du mottar et annet anrop på et telefonnummer som ikke er det du
bruker, kan du ikke plassere det på samtale venter mens du svarer det andre anropet. Anropet
blir bare avsluttet.
56
Apper og funksjoner
Avvise et anrop
Avvis et innkommende anrop, og send en avvisningsmelding til anroperen.
Når telefonen ringer, roterer du rammen mot klokkeretningen. Eller du kan dra
store sirkelen.
utenfor den
For å sende en melding når du avviser et innkommende anrop, stryker du oppover fra nederste
kant av skjermen.
Ubesvarte anrop
Ved et ubesvart anrop vises et varsel på skjermen. På klokkeskjermbildet sveiper du skjermen
til høyre eller roterer du rammen i retning mot klokken for å se varsler om ubesvarte anrop.
Alternativt trykker du på
(Telefon) på appskjermbildet for å se ubesvarte anrop.
57
Apper og funksjoner
Ringe
Trykk på
(Telefon) på appskjermbildet.
Tastatur
Kontakter
Loggliste
Bruk én av følgende metoder:
• Trykk på
, angi et nummer med tastaturet og trykk deretter på
• Trykk på
, søk etter eller velg en kontakt, og trykk deretter på
• Bla gjennom logglisten, velg en loggoppføring og trykk deretter på
.
.
.
Alternativer under samtaler
Bruke samtaleskjermbildet
Følgende handlinger er tilgjengelige:
Juster volumet.
Få tilgang til flere alternativer.
Overfør samtaler til mobilenheten
Slå av mikrofonen slik at den
andre parten ikke kan høre deg.
Avslutt den gjeldende samtalen.
58
Apper og funksjoner
Bytte til et Bluetooth-hodesett
Du kan bytte til et Bluetooth-hodesett på Galaxy Watch for å fortsette samtalen på et Bluetoothhodesett.
Når et Bluetooth-hodesett er tilkoblet Galaxy Watch, trykker du på
å foreta et telefonanrop med Bluetooth-hodesettet.
på samtaleskjermbildet for
Hvis et Bluetooth-hodesett ikke er tilkoblet Galaxy Watch, trykker du på
(Innstillinger) →
Tilkoblinger → Bluetooth → BT-hodesett på appskjermbildet. Når listen over tilgjengelige
Bluetooth-hodesett vises, velger du Bluetooth-hodesettet du vil bruke.
Denne funksjonen er tilgjengelig når du bruker Galaxy Watch uten å koble til en
mobilenhet.
Åpne tastaturet
Trykk på → Tastatur.
Kontakter
Vis kontaktlisten på mobilenheten etter at du har koblet Galaxy Watch til mobilenheten. Du kan
ringe eller sende en melding til en kontakt.
Trykk på
(Kontakter) på appskjermbildet.
Favorittlisten med kontakter på den mobile enheten, vises øverst i kontaktlisten.
Du kan bruke én av følgende søkemetoder:
• Trykk på
og skriv inn søkekriterier øverst på kontaktlisten.
• Bla gjennom kontaktlisten.
• Roter rammen. Når du roterer rammen raskt, blar listen alfabetisk etter forbokstaven.
Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:
•
: Foreta et taleanrop.
•
: Skriv en melding.
59
Apper og funksjoner
Legge til kontakter
1
2
3
Trykk på
(Kontakter) på appskjermbildet.
Trykk på
øverst på kontaktlisten og angi kontaktinformasjonen.
Trykk på LAGRE.
Velge kontakter som brukes ofte, på widgeten
Når du har lagt til Kontakter-widgeten legger du til ofte brukte kontakter for å kontakte dem
enkelt via en tekstmelding eller telefonsamtale. Trykk på Legg til kont., legg til kontakt og trykk
deretter på FERDIG. For mer informasjon om å legge til widgeter kan du se Legge til widgeter.
Du kan legge til opptil fire kontakter i widgeten.
Legge til medisinsk informasjon på profilen min
Legg til medisinsk informasjon på profilen min slik at redningspersonen raskt kan se den i et
nødstilfelle.
På mobilenheten trykker du på Kontakter, velger profilen din og angir den medisinske
informasjonen din. For å se den medisinske informasjonen din på Galaxy Watch åpner du
appskjermbildet, trykker på
(Kontakter) → profilen din og stryker oppover fra nederste kant
av skjermen.
I en nødsituasjon trykker du på og holder inne Hjem-tasten til Galaxy Watch (strømtast) og
trykker på Medisinsk nødinfo.
Det kan hende at du ikke kan bruke denne funksjonen avhengig av mobilenheten som
du kobler til Galaxy Watch.
60
Apper og funksjoner
Samsung Pay
Du kan registrere ofte brukte kort i Samsung Pay, en mobil betalingstjeneste, for å utføre
betalinger raskt og sikkert. Samsung Pay støtter nærfeltskommunikasjon (NFC), noe som tillater
betaling via standard kredittkortlesere.
Du kan vise mer informasjon, for eksempel kort som støtter denne funksjonen, på
www.samsung.com/samsungpay.
• Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Prosedyrene for innledende oppsett og kortregistrering kan variere, avhengig av
område og tjenesteleverandør.
Foreta betalinger
1
2
3
4
5
På mobilenheten starter du Galaxy Wearable.
Trykk på ÅPNE SAMSUNG PAY og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
kortregistreringen din.
Du gjennomfører en betaling på Galaxy Watch ved å trykke og holde inne Tilbake-tasten.
Bla gjennom kortlisten, velg et kort og trykk på BETAL.
Plasser Galaxy Watch i nærheten av kortleseren.
Betalingen utføres når kortleseren gjenkjenner kortinformasjonen.
• Det kan hende at betalinger ikke kan behandles, avhengig av nettverkstilkoblingen.
• Bekreftelsesmetoden for betalinger kan variere avhengig av kortleserne.
61
Apper og funksjoner
Samsung Health
Innledning
Samsung Health registrerer dine aktiviteter og ditt sovemønster i 24 timer og oppmuntrer deg
til å utvikle sunne vaner. Når du kobler Galaxy Watch til mobilenhetene dine, kan du lagre og
administrere de helserelaterte dataene og motta nyttig informasjon om helsen din hver dag.
Når du trener i mer enn 10 minutter mens du har på deg Galaxy Watch, vil den vise en
oppmuntrende melding. Når Galaxy Watch gjenkjenner inaktivitet i mer enn en time, varsler den
deg og viser deg noen tøyebevegelser du kan følge. Når Galaxy Watch gjenkjenner at du kjører,
viser den kanskje ikke oppmuntrende meldinger eller tøyinger.
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
• Samsung Health-funksjoner er kun ment til fritids-, velvære- og treningsformål.
De er ikke ment for medisinsk bruk. Før du bruker disse funksjonene må du lese
instruksjonene nøye.
• Informasjon som innhentes ved bruk av Galaxy Watch eller Fit-programvaren, eller
apper som er forhåndslastet, er kanskje ikke passende, nøyaktig, fullstendig eller
pålitelig.
62
Apper og funksjoner
Bruke Galaxy Watch riktig
• Når du aktiverer den automatiske pulsmålingsfunksjonen eller når Galaxy Watch gjenkjenner
treningen din, måler Galaxy Watch automatisk pulsen din. Når du måler pulsen har du Galaxy
Watch tett på armen rett over håndleddet, som vist på tegningen nedenfor.
• Hvis du fester Galaxy Watch for stramt, kan det oppstå hudirritasjoner, og hvis du fester den
for løst, kan det oppstå friksjon.
<Bak>
Pulssensor
• Nøyaktigheten til pulssensoren kan bli svekket, avhengig av målingsforhold og
omgivelser.
• Bruk bare pulsfunksjonen til å måle pulsen din.
• Ikke se direkte på pulssensorens lys. Dette kan skade synet ditt. Pass på at ikke barn
ser direkte på lysene.
• Kalde omgivelsestemperaturer kan påvirke målingen din. Om vinteren og i kaldt vær
må du holde deg varm når du måler pulsen din.
• Ta målinger av pulsen når du sitter og er avslappet. Ikke beveg kroppen når måler
pulsen. Dette kan føre til unøyaktige pulsmålinger.
• Hvis målingen er veldig forskjellig fra forventet puls, må du hvile i 30 minutter før du
måler på nytt.
63
Apper og funksjoner
• Røyking eller inntak av alkohol før måling kan føre til at pulsen er forskjellig fra din
normalpuls.
• Ikke snakk, gjesp eller pust dypt inn mens du måler pulsen. Dette kan føre til
unøyaktige pulsmålinger.
• Fordi pulssensoren bruker lys til pulsmålingen kan nøyaktigheten variere, avhengig av
fysiske faktorer som påvirker lysabsorpsjonen og -refleksjonen, som blodsirkulasjon/
blodtrykk, hudens tilstand samt plassering og konsentrasjon av blodårer. I tillegg, hvis
pulsen din er ekstremt høy eller lav, kan målingene være unøyaktige.
• Brukere med tynne håndledd kan få unøyaktige pulsmålinger når enheten er løs,
noe som fører til at lyset reflekteres ujevnt. Hvis pulsmålingen ikke fungerer som
den skal, justerer du plasseringen av enhetens pulssensor til høyre, venstre, oppover
eller nedover på håndleddet eller snur enheten slik at pulssensoren sitter godt inntil
innsiden av håndleddet ditt.
• Hvis pulssensoren er skitten, må du tørke av den og prøve på nytt. Hindringer mellom
enhetens bånd og håndleddet ditt, som kroppshår, smuss eller andre gjenstander, kan
hindre lyset i å reflekteres jevnt. Sørg for å fjerne slike hindringer før bruk.
• Hvis enheten blir varm å ta på, tar du den av til den blir kaldere. Huden kan få
forbrenninger hvis den utsettes for enhetens varme overflate over lengre tid.
64
Apper og funksjoner
Kalorier
Du kan kontrollere hvor mange kalorier du har forbrent per dag eller uke.
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet og åpne skjermbildet for kalorier. Du kan
også rotere rammen med klokken på klokkeskjermen og velge Helsesammendr.-widgeten og
deretter trykke på kalorimenyen.
Du viser registreringer per dag ved å trykke på Vis hver dato.
• Kaloriene du forbrenner inkluderer din basale metabolisme beregnet basert på
profilen du har registrert. Når du åpner Samsung Health-appen første gang, vises den
basale metabolismen din frem til du åpner appen, som kalorier du forbrenner.
• Aktiver funksjonen vektstyring i Samsung Health-appen på mobilenheten for å
sjekke vekten din på skjermbildet for kaloribalanse. Du kan administrere daglige og
ukentlige forbrente kalorier og kaloriinntak basert på vektmålet du angir.
65
Apper og funksjoner
Skritt
Galaxy Watch teller antall skritt du har gått, og måler hvor langt du har forflyttet deg.
Telle antall skritt og hvor langt du har gått
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet, roter rammen med klokken og åpne
skrittellerpanelet. Du kan også rotere rammen med klokken på klokkeskjermen og velge
Helsesammendr.-widgeten og deretter trykke på skrittellermenyen.
Totalt antall skritt
Mål
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
Du viser registreringer per dag ved å trykke på Vis hver dato.
• Når du begynner å telle skritt, følger skrittelleren med på antall skritt du tar og viser
deg antall skritt etter en kort forsinkelse fordi Galaxy Watch nøyaktig gjenkjenner
bevegelsen din når du har gått en stund. For en nøyaktig skrittelling kan det også
hende at du opplever en kort forsinkelse før sprettoppvinduet indikerer at et bestemt
mål er nådd.
• Hvis du bruker skrittelleren mens du reiser med bil eller tog, kan vibrasjoner påvirke
skrittantallet ditt.
66
Apper og funksjoner
Stille inn skrittmålet
1
2
3
Trykk på → Innst.
Trykk på Skrittmål.
Roter rammen for å angi målet og trykk på FERDIG.
Stille inn alarmen
For å motta en alarm nå du når et mål, trykker du på → Innst. og Varsler-bryteren for å aktivere
den.
Etasjer
Registrer og spor hvor mange etasjer du går opp.
Måle hvor mange etasjer du går opp
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet og roter rammen med klokken for å åpne
etasjetellerpanelet. Du kan også rotere rammen med klokken på klokkeskjermen og velge
Helsesammendr.-widgeten og deretter trykke på etasjetellermenyen.
Totalt antall etasjer
Mål
67
Apper og funksjoner
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
Du viser registreringer per dag ved å trykke på Vis hver dato.
• En etasje beregnes som omtrent 3 meter. Etasjene som måles samsvarer ikke
nødvendigvis med antall etasjer du går.
• Etasjene som måles er kanskje ikke nøyaktige, avhengig av omgivelsene, brukerens
bevegelser og bygningenes tilstand.
• Etasjene som måles er ikke alltid nøyaktige hvis det kommer inn vann (dusj og
vannaktivitet) eller fremmedelementer i den atmosfæriske trykksensoren. Hvis det er
rengjøringsmidler, svette eller regndråper på Galaxy Watch, må du vaske dette bort
med rent vann og tørke den atmosfæriske trykksensoren nøye før bruk.
Stille inn målet for etasjer
1
2
3
Trykk på → Innst.
Trykk på Etasjemål.
Roter rammen for å angi målet og trykk på FERDIG.
Stille inn alarmen
For å motta en alarm nå du når et mål, trykker du på → Innst. og Varsler-bryteren for å aktivere
den.
68
Apper og funksjoner
Trene
Registrer treningsinformasjon og forbrente kalorier med Samsung Healths treningsfunksjon.
• Det anbefales at gravide, eldre, små barn og brukere som lider av tilstander som
kronisk hjertesykdom eller høyt blodtrykk, oppsøker en lege før de bruker denne
funksjonen.
• Hvis du blir svimmel, får smerter eller pusteproblemer under trening, slutter du å
bruke denne funksjonen og oppsøker en lege.
• Hvis du nettopp har kjøpt eller tilbakestilt Galaxy Watch, oppretter du en profil.
Vær oppmerksom på følgende før du trener i kaldt vær:
• Unngå å bruke enheten i kaldt vær. Bruk om mulig enheten innendørs.
• Hvis du bruker enheten utendørs i kaldt vær, må du dekke til Galaxy Watch med ermene før
du bruker den.
Begynne treningen
1
2
3
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Roter rammen med klokken for å åpne skjermbildet for treningsmåling.
Trykk på TRENING og velg typen trening. For å legge til en annen treningstype, trykker du på
.
Roter rammen med klokken på klokkeskjermbildet og du kan begynne treningen direkte
på Flere treninger-widgeten. Trykk på Legg til treningssnarveier for å legge til opptil
fire forskjellige treningstyper.
4
Trykk på Mål for å velge en måltype og angi et mål.
Hvis du velger Enkel trening som målet, kan du trene så mye du vil uten en grense på tid
eller distanse.
69
Apper og funksjoner
5
Trykk på Treningsskjerm for å tilpasse skjermbildet over treningsinformasjon.
• Se Tilpasse skjermbildet for treningsinformasjon for mer informasjon.
• Skjermbildet for treningsinformasjon kan ikke endres i løpet av treningen.
6
Angi de forskjellige alternativene for hver treningstype.
• Posisjon: Angi at GPS-antennen til Galaxy Watch skal spore din nåværende lokasjon når
du trener utendørs.
• Autopause: Angi at treningsfunksjonen til Galaxy Watch pauser automatisk når du
stopper å trene.
• Veiledningsfrekvens: Angi for å motta veiledning når du når distansen eller tiden du har
angitt.
• Bassenglengde: Angi bassenglengden.
7
Trykk på
for å starte treningen.
• Angi om du vil bruke stedsinformasjonen din når du bruker Galaxy Watch for første
gang etter at du har kjøpt eller nullstilt den. Aktivering av stedsinformasjonen er
angitt som standard.
• Pulsen måles i sekunder når du begynner å trene. For å måle pulsen mer nøyaktig med
Galaxy Watch må Galaxy Watch sitte godt på underarmen, like over håndleddet.
• Ikke beveg deg før pulsen vises på skjermen så den kan måles mer nøyaktig.
• Det kan hende at pulsen din midlertidig ikke er synlig på grunn av forskjellige
tilstander som omgivelser, din fysiske tilstand eller hvordan du har på deg Galaxy
Watch.
• Når du velger Svømming, aktiveres vannlåsmodus automatisk.
70
Apper og funksjoner
8
Vis treningsinformasjon, som puls, distanse eller tid, på skjermbildet for treningsinformasjon
når du roterer rammen eller stryker til venstre eller høyre på skjermen.
Når du svømmer kan du sjekke videre treningsinformasjon, slik som ditt forrige svømmeslag
og tempo.
Du kan lytte til musikk ved å rotere rammen i retning mot klokken.
• Når du velger Svømming, aktiveres vannlåsmodus automatisk og berøringsskjermen
blir deaktivert. Skjermen endres automatisk og du kan sjekke treningsinformasjonen.
• Når du velger Svømming, kan det hende at den registrerte verdien ikke er nøyaktig i
følgende tilfeller:
– – Hvis du slutter å svømme før du når slutten av banen
– – Hvis du endrer svømmeart midtveis
– – Hvis du slutter å svømmeart før du når slutten av banen
– – Hvis du sparker med beina på et sparkebrett eller svømmer uten å flytte på
armene
– – Hvis du ikke tar pauser eller starter treningen på nytt ved å trykke på Tilbaketasten, men avslutter treningen ved å trykke på Tilbake-tasten og trykker på
FULLFØR
9
Du tar pauser eller starter treningen på nytt ved å trykke på Tilbake-tasten.
Du avslutter treningen ved å trykke på FULLFØR →
pause.
etter at du har satt treningen på
For å fullføre svømmingen trykker du og holder inne strømtasten for å først deaktivere
vannlåsmodus og trykker deretter på FULLFØR → .
71
Apper og funksjoner
10 For å vise treningsinformasjonen stryker du oppover eller nedover på skjermen når du har
fullført treningen.
• Musikken vil fortsette å spille selv om du er ferdig med treningen. Du slutter å spille
musikken ved å stoppe musikken før du avslutter treningen eller åpner
(Musikk)
for å slutte å spille musikk.
• Hvis Galaxy Watch ikke avgir tydelig lyd, kan du fjerne vannet på innsiden av
høyttaleren med en høy lyd. På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) →
Avansert → Vannlåsmodus → Tøm ut vann → Spill av lyd.
Foreta flere øvelser
Du kan logge flere øvelser og gå rett gjennom en hel rutine ved å begynne en ny øvelse rett etter
at du er ferdig med den pågående øvelsen.
1
2
3
Trykk på Tilbake-knappen for å pause den pågående øvelsen.
Trykk på FULLFØR → NESTE TRENINGSØKT.
Velg øvelsen og begynn den neste øvelsen.
Begynne repetitive øvelser
Du kan utføre repetitive øvelser som knebøy eller bakkeløft. Galaxy Watch teller hvor mange
ganger du repeterer bevegelsen med pipelyder.
1
2
3
4
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Roter rammen med klokken for å åpne skjermbildet for treningsmåling.
Trykk på TRENING og velg typen repetitiv øvelse.
Trykk på OK når veiledningen for den valgte øvelsen vises.
Enkelte øvelser har kanskje ikke veiledninger.
72
Apper og funksjoner
5
Trykk på Mål for å velge en måltype og angi et mål.
• Hvis du velger Enkel trening som målet, kan du trene så mye du vil uten en grense på
tid eller repetisjoner.
• Antall repetisjoner skal angis til minst fem for å telle som en øvelse.
6
Angi de forskjellige alternativene for hver treningstype.
• Rep.teller: Tell antallet repetisjoner med pipelyder.
• Håndledd brukt: Angi håndleddet som du har Galaxy Watch på for å forbedre
tellenøyaktigheten.
7
Trykk på
8
Tellingen vil begynne med pipelyden.
9
Du tar pauser eller starter treningen på nytt ved å trykke på Tilbake-tasten.
for å starte treningen.
Øvelsen begynner etter at du har kommet i riktig stilling for å starte den ved å følge
posisjonen på skjermen.
Ta en hvilepause etter at du har fullført et sett. Eller trykk på HOPP OVER hvis du vil hoppe
over til neste sett. Øvelsen begynner etter at du har kommet i riktig stilling for å starte den
ved å følge posisjonen på skjermen.
Du avslutter treningen ved å trykke på FULLFØR →
pause.
etter at du har satt treningen på
10 For å vise treningsinformasjonen stryker du oppover eller nedover på skjermen når du har
fullført treningen.
73
Apper og funksjoner
Tilpasse skjermbildet for treningsinformasjon
Tilpass skjermbildet for treningsinformasjon som vises mens du trener med informasjonen som
du vil forhåndsvise.
Skjermbildet for treningsinformasjon kan ikke endres i løpet av treningen.
1
2
3
4
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Roter rammen med klokken for å åpne skjermbildet for treningsmåling.
Trykk på TRENING og velg typen trening.
Trykk på Treningsskjerm, velg skjermbildetypen for treningsinformasjon du vil ha, angi om
det skal brukes og velg informasjonen som skal vises på skjermen.
Automatisk treningsgjenkjenning
Når du har drevet med en aktivitet i mer enn ti minutter mens du har på Galaxy Watch,
gjenkjenner den automatisk at du trener og registrerer treningsinformasjon som treningstype,
varighet og kalorier forbrent.
Når du slutter å trene i mer enn ett minutt vil Galaxy Watch automatisk gjenkjenne at du har
stoppet treningen og deaktivere denne funksjonen.
• Du kan sjekke listen over øvelser som støttes av den automatiske funksjonen for
treningsinformasjon ved å trykke på Innst. → Treningsregistr. → Aktivit. å oppdage.
• Funksjonen for automatisk treningsgjenkjenning måler avstanden som blir dekket og
antallet forbrente kalorier ved bruk av akselerasjonssensoren. Målingene er kanskje
ikke nøyaktige, avhengig av hvordan du går, treningsrutinene dine og livsstilen din.
74
Apper og funksjoner
Søvn
Analyser sovemønstrene dine og registrer dem ved å måle pulsen din mens du sover.
• Sovemønsteret har fire tilstander (våken, REM, lett, dyp) analysert ved å bruke
bevegelsene dine og endringer i pulsen din når du sover. Autopuls-innst. skal
allikevel være satt til Alltid for å måle pulsen din kontinuerlig når du sover. Se Følge
med på pulsen din for mer informasjon.
• Hvis pulsen din er ujevn, hvis Galaxy Watch ikke kan gjenkjenne pulsen din riktig eller
hvis du ikke angir Autopuls-innst. til Alltid, blir sovemønsteret analysert i tre stadier,
(urolig, rolig, lett).
• For å måle pulsen mer nøyaktig med Galaxy Watch må Galaxy Watch sitte godt på
underarmen, like over håndleddet. Se Bruke Galaxy Watch riktig for mer informasjon.
Måle sovemønsteret ditt
1
2
3
4
Sov med Galaxy Watch på deg.
Galaxy Watch begynner å måle sovemønsteret ditt.
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet etter at du våkner.
Roter rammen med klokken for å åpne skjermbildet for sovemåling.
Vis sovemønsteret og informasjonen.
75
Apper og funksjoner
Angi soverapportvarsel
1
2
Trykk på → Varsler.
Trykk på Søvnrapportvarsler-bryteren for å aktivere den.
Varslet vises etter at sovemønsteret har blitt analysert.
Puls
Mål og registrer pulsen din.
• Pulsmåleren til Galaxy Watch er kun ment til trenings- og informasjonsformål, og er
ikke ment til diagnostisering av sykdommer eller andre tilstander, eller til kurering,
lindring, behandling eller forhindring av sykdommer.
• For å måle pulsen mer nøyaktig med Galaxy Watch må Galaxy Watch sitte godt på
underarmen, like over håndleddet. Se Bruke Galaxy Watch riktig for mer informasjon.
• Hvis du nettopp har kjøpt eller hvis du har tilbakestilt Galaxy Watch, leser du
informasjonen på skjermen om appen og oppretter en profil.
Vær oppmerksom på følgende før du måler pulsen:
• Hvil i 5 minutter før du tar målinger.
• Hvis målingen er veldig forskjellig fra forventet puls, hviler du i 30 minutter før du måler på
nytt.
• Om vinteren eller i kaldt vær må du holde deg varm mens du måler pulsen.
• Røyking eller inntak av alkohol før måling kan føre til at pulsen er forskjellig fra din
normalpuls.
• Ikke snakk, gjesp eller pust dypt inn mens du måler pulsen. Dette kan føre til unøyaktige
pulsmålinger.
• Pulsmålinger kan variere, avhengig av målingsmetoden og omgivelsene de foretas i.
• Hvis pulssensoren ikke fungerer, kan du kontrollere om Galaxy Watch sitter riktig på
håndleddet og at ingenting er i veien for sensoren. Hvis pulssensoren fremdeles ikke
fungerer, må du ta kontakt med et Samsung-servicesenter.
76
Apper og funksjoner
Måle pulsen din
1
2
3
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Roter rammen med klokken for å åpne skjermbildet for pulsmåling.
Trykk på MÅL for å begynne å måle pulsen.
Etter et lite øyeblikk vises den gjeldende pulsen din på skjermen.
Galaxy Watch viser informasjon om pulsen din. Pulsen måles basert på alder og kjønn som
du har oppgitt i profilen din, og viser om pulsen er innenfor eller utenfor gjennomsnittlig
pulsområde.
Du kan måle pulsen din direkte. Roter rammen på klokkeskjermen, velg
Helsesammendr.-widgeten og trykk deretter pulsmålermenyen.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
Du viser registreringer per dag ved å trykke på Vis hver dato.
77
Apper og funksjoner
Følge med på pulsen din
Galaxy Watch kan automatisk måle og registrere pulsen din jevnlig i hverdagen når du ikke
bruker treningsmålere.
Trykk på på pulsmålerskjermbildet, roter rammen for å velge Autopuls-innst., og velg deretter
alternativet du ønsker.
• Alltid: Pulsen din måles automatisk kontinuerlig, uavhengig av bevegelsene dine.
• Hyppig: Galaxy Watch prøver å måle pulsen din i et intervall på 10 minutter når du ikke
beveger deg.
• Aldri: Pulsen din måles ikke automatisk.
Pulsen din måles uavhengig av Automatiske pulsinnstillinger mens du trener.
Stress
Beregn og mål stressnivået ditt ved å måle endringer i pulsen din, og reduser stress ved å følge
pusteinstruksjonene som Galaxy Watch gir deg.
• Gjentatte målinger vil gi deg et mer nøyaktig resultat.
• Dine personlige følelser blir ikke beregnet ved måling av stressnivået.
• For å måle pulsen mer nøyaktig med Galaxy Watch må Galaxy Watch sitte godt på
underarmen, like over håndleddet. Se Bruke Galaxy Watch riktig for mer informasjon.
Måle stressnivået ditt
1
2
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Roter rammen med klokken for å åpne skjermbildet for stressmåling.
78
Apper og funksjoner
3
Trykk på MÅL for å begynne å måle stressnivået.
Etter et lite øyeblikk vises det gjeldende stressnivået ditt på skjermen.
Roter rammen med klokken på klokkeskjermbildet for å måle stressnivået direkte på
Stress-widgeten.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
Du viser registreringer per dag ved å trykke på Vis hver dato.
79
Apper og funksjoner
Redusere stress
Du kan redusere stress med dype og sakte pusteøvelser ved å følge Galaxy Watch.
1
2
3
4
5
Trykk på PUST > etter at du måler stressnivået.
Trykk på Mål, roter rammen for å angi målet, og trykk deretter på ANGI.
Trykk på Pust inn/Pust ut for å ang hvor lang tid du vil inhalere og ekspirere.
Trykk på
og begynn pusteøvelsene etter lyden.
Trykk på
for å stoppe.
Spore stressnivået ditt
Galaxy Watch kan automatisk måle og registrere stressnivået ditt jevnlig i hverdagen.
Trykk på på stressmålerskjermbildet, roter rammen for å velge Auto. stressinnstill., og velg
deretter Alltid-bryteren for å aktivere den.
Stressnivået måles ikke automatisk når du sover eller beveger deg mye.
Mat
Registrer kaloriene du spiser i løpet av en dag og sammenlign med målet ditt eller de daglige
anbefalte kaloriene for å få hjelp med å kontrollere vekten din.
Hvis du nettopp har kjøpt eller hvis du har tilbakestilt Galaxy Watch, oppretter du en
profil. Galaxy Watch forteller deg det daglige anbefalte kaloriinntaket basert på alder,
kjønn og de fysiske opplysningene du oppga i profilen din.
Registrere kaloriene
1
2
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Roter rammen med klokken for å åpne matskjermbildet.
80
Apper og funksjoner
3
Trykk på LEGG TIL, roter rammen for å angi kaloriene, og trykk deretter på FERDIG.
For å endre måltidstype, trykker du på måltidstypen på toppen av skjermen og velger et
alternativ.
For å fjerne oppføringen, trykker du på på matskjermbildet, roterer rammen for å velge Slett
dagens logg, velger dataene og trykker deretter på SLETT.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
Du viser registreringer per dag ved å trykke på Vis hver dato.
Angi mål for kalorier
1
2
Trykk på på matskjermbildet og roter rammen for å velge Angi mål.
Angi målet for daglig kaloriinntak og trykk deretter på FERDIG.
Du kan endre det daglig kaloriinntaket fra Samsung Health-appen på den tilkoblede
mobilenheten.
81
Apper og funksjoner
Vann
Registrer og følg med på hvor mange glass vann du drikker.
Registrere vanninntak
1
2
3
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Roter rammen med klokken for å åpne skjermbildet for vannmåling.
Trykk på
når du drikker et glass vann.
Hvis du legger til en feil verdi ved et uhell, kan du korrigere det ved å trykke på
.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
Du viser registreringer per dag ved å trykke på Vis hver dato.
Stille inn mål for inntak
1
2
3
4
Trykk på og roter rammen for å velge Angi mål.
Trykk på Angi mål-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Trykk på Daglig mål.
Roter rammen for å angi målet og trykk på FERDIG.
82
Apper og funksjoner
Koffein
Registrer og følg med på hvor mange kopper kaffe du drikker.
Registrere kaffeinntaket
1
2
3
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Roter rammen med klokken for å åpne skjermbildet for koffeinmåling.
Trykk på
når du drikker en kopp kaffe.
Hvis du legger til en feil verdi ved et uhell, kan du korrigere det ved å trykke på
.
For å vise ukentlige registreringer med et diagram stryker du oppover eller nedover på skjermen.
Du viser registreringer per dag ved å trykke på Vis hver dato.
Stille inn grensen for koffeininntak
1
2
3
4
Trykk på og roter rammen for å velge Angi mål.
Trykk på Angi mål-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Trykk på Daglig mål.
Roter rammen for å angi målet og trykk på FERDIG.
83
Apper og funksjoner
Sammen
Sammenlign ukentlig antall skritt med andre Samsung Health-brukere. Du kan sette deg et mål,
konkurrere med vennene dine og se utfordringsstatusen.
• Aktiver funksjonen Sammen i Samsung Health-appen på mobilenheten for å sjekke
informasjon på Galaxy Watch.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Galaxy Watch uten å koble til en
mobilenhet.
1
2
Trykk på
(Samsung Health) på appskjermbildet.
Roter rammen med klokken for å åpne Sammen-skjermbildet.
Trykk på skjermen for å vise detaljert informasjon som venners utfordringsstatuser eller din eller
venners ukentlige skrittellingsplassering.
Innst.
Du kan angi forskjellige innstillingsalternativer som er forbundet med treningen.
Trykk på
(Samsung Health) og roter rammen med klokken og trykk på Innst.
• Profil: Skriv inn profilinformasjonen, som kjønn, høyde og vekt.
• Treningsregistr.: Angi at Galaxy Watch skal gjenkjenne treningen automatisk.
• Tid uten aktivitet-varsler: Varsler deg om inaktiv tid når du ikke har vært i bevegelse i en viss
periode mens du har på Galaxy Watch.
• Hjelp: Vis informasjon om Samsung Health-appen.
84
Apper og funksjoner
Tilleggsinformasjon
• Formålet med denne typen datainnsamling er begrenset til levering av den tjenesten
som du har bedt om, inkludert tilleggsinformasjon for å forbedre din fysiske tilstand,
sikkerhetskopiere/synkronisere data, dataanalyse og statistikk, eller til utvikling og
levering av bedre tjenester. (Men hvis du logger på Samsung-kontoen din fra Samsung
Health, kan det hende at dataene dine lagres på serveren for sikkerhetskopieringsformål.)
Personopplysninger kan lagres til formålene med lagringen ikke lenger er aktuelle. Hvis du
vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter, må du
slette dem separat.
• Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk
eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med
andre.
• Hvis Galaxy Watch er koblet til en mobilenhet, må du verifisere kommunikasjonsprotokollen
for å bekrefte riktig drift. Hvis du bruker en trådløs forbindelse, for eksempel Bluetooth, kan
Galaxy Watch bli påvirket av elektroniske forstyrrelser fra andre enheter. Ikke bruk Galaxy
Watch i nærheten av andre enheter som sender radiobølger.
• Innholdet som brukes i Samsung Health-appen, kan variere, avhengig av
programvareversjonen til appen. Tjenestene som tilbys med appen, kan endres, eller støtten
kan opphøre uten forhåndsvarsel.
• Hvilke Samsung Health-funksjoner som er tilgjengelige, kan variere, avhengig av lokale lover
og forskrifter i ditt område.
• Enkelte funksjoner i Samsung Health vil kanskje ikke være tilgjengelige, avhengig av ditt
område.
• Samsung Health-funksjonene er bare beregnet på å brukes til trenings- og
informasjonsformål, og er ikke beregnet på å brukes til å diagnostisere sykdommer eller
andre tilstander eller til å kurere, lindre, behandle eller forhindre sykdommer.
• Målt avstand kan variere fra faktisk avstand på grunn av ujevn skrittlengde, gange på
stedet og trasking frem og tilbake.
• Bare registreringer fra de siste tretti dagene blir lagret. Du kan se tidligere data på
mobilenheten hvor Samsung Health-appen er installert.
85
Apper og funksjoner
GPS
Galaxy Watch har en GPS-sensor slik at du kan sjekke plasseringsinformasjonen din i sanntid uten
å koble til en mobilenhet. Når du bruker Galaxy Watch uten å koble til en mobilenhet eller bruker
apper som Høydebarometer, brukes GPS-sensoren i Galaxy Watch. Du kan også tillate andre å
spore plasseringen din ved å sende ut en SOS-melding i et nødstilfelle.
På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) → Tilkoblinger → Posisjon, og trykker på
Posisjon-bryteren for å aktivere den.
Du velger en metode som skal brukes til lokalisering ved å bla nedover skjermen og velge et
alternativ.
Når Galaxy Watch og mobilenheten er koblet sammen, bruker denne funksjonen mobilenhetens
GPS. Aktiver plasseringsfunksjonen til den mobile enheten for å bruke GPS-sensoren.
GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for eksempel
mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
Høydebarometer
Mål høyde og atmosfærisk trykk for din nåværende plassering med den innebygde atmosfæriske
trykksensoren.
Trykk på
(Høydebarometer) på appskjermbildet. Eller roter rammen med klokken på
klokkeskjermbildet og velg Høydebarometer-widgeten for å åpne den.
Stryk til venstre for å vise barometeret.
Høydemåler
Barometer
86
Apper og funksjoner
Måle nåværende høyde
Mål nåværende høyde og vis en kurve over endringer de siste 6 timene.
Trykk på
(Høydebarometer) på appskjermbildet. Eller roter rammen med klokken på
klokkeskjermbildet og velg Høydebarometer-widgeten for å åpne den.
• Hvis du nylig har kjøpt eller nullstilt Galaxy Watch, trykker du på GÅ for å aktivere GPSfunksjonen til Galaxy Watch.
• Når du har kalibrert høydemåleren blir verdien for høydemåler unøyaktig en liten
stund. Du måler nøyaktig høyde ved å trykke på ofte for å kalibrere verdien for
høydemåleren.
• Høyden som måles er ikke alltid nøyaktig hvis det kommer inn vann (dusj og
vannaktivitet) eller fremmedelementer i den atmosfæriske trykksensoren. Hvis det er
rengjøringsmidler, svette eller regndråper på Galaxy Watch, må du vaske dette bort
med rent vann og tørke den atmosfæriske trykksensoren nøye før bruk.
Nåværende høyde
Endring i høyde
Tidspunkt for siste kalibrering
Kalibrer
Kalibrere høyden manuelt
Du kan kalibrere den målte høyden manuelt.
1
2
3
4
Roter rammen med klokken eller stryk til venstre for å åpne innstillingsskjermbildet.
Trykk på ENDRE >.
Trykk på Manuell kalibrering og trykk på Manuell kalibrering-bryteren for å aktivere den.
Trykk på Høyde og angi referanseverdien.
Høyden kalibreres basert på den angitte referanseverdien.
87
Apper og funksjoner
Måle nåværende atmosfærisk trykk
Mål det nåværende atmosfæriske trykket og vis en kurve over endringer de siste 6 timene. Du
kan forutsi værendringer ved å bruke trykkforutsigelsesmåleren.
1
2
Trykk på
(Høydebarometer) på appskjermbildet. Eller roter rammen med klokken på
klokkeskjermbildet og velg Høydebarometer-widgeten for å åpne den.
Stryk mot venstre for å åpne barometerskjermbildet.
Det atmosfæriske trykket som måles er ikke alltid nøyaktig hvis det kommer inn vann
(dusj og vannaktivitet) eller fremmedelementer i den atmosfæriske trykksensoren. Hvis
det er rengjøringsmidler, svette eller regndråper på Galaxy Watch, må du vaske dette
bort med rent vann og tørke den atmosfæriske trykksensoren nøye før bruk.
Nåværende atmosfærisk trykk
Endringer i atmosfærisk trykk
Trykkforutsigelsesmåler
Konfigurere høydebarometeret
Bla nedover skjermen for å åpne innstillingsskjermbildet og trykk på ENDRE > for å bruke
følgende alternativer.
• Oppdater auto.: Når du har justert høydemåleren, kalibreres den automatisk etter en viss tid.
• Manuell kalibrering: Kalibrer høydemåleren eller trykket manuelt basert på angitt
referanseverdi for høydemåleren eller trykket ved havnivå.
• Trykkvarsler: Angi for å varsle deg om raske endringer i atmosfærisk trykk.
• Høydeenhet: Endre høydeenheten.
• Trykkenhet: Endre trykkenheten.
• Hjelp: Vis informasjon om bruk av høydemåler/barometer.
88
Apper og funksjoner
Musikk
Innledning
Hør på musikk som er lagret på Galaxy Watch og på den mobile enheten.
Spille av musikk
Trykk på
(Musikk) på appskjermbildet. Eller roter rammen med klokken på
klokkeskjermbildet og velg Musikk-widgeten for å åpne den.
Mens du lytter til musikk som er lagret på Galaxy Watch, stryker du opp fra nedre kant av
skjermen for å åpne bilbliotekskjermbildet. På bibliotekskjermbildet kan du vise sangen som
spilles av for øyeblikket, og ordne musikken etter spor, album og artister.
Sett avspillingen på pause og
gjenoppta avspillingen igjen.
Juster volumet.
Endre enheten som brukes til å
spille musikk.
Start filen som spilles av på nytt,
eller hopp til forrige fil. Trykk på
og hold for å spole bakover.
Hopp til neste fil. Trykk på og hold
for å spole forover.
Importere musikk
Importer musikk som er lagret på mobilenheten, til Galaxy Watch.
1
2
3
4
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten.
Trykk på INNSTILL. → Legg til innhold på klokken.
Trykk på Legg til spor.
Velg filer og trykk på OK.
89
Apper og funksjoner
For å synkronisere musikk på mobilenheten med Galaxy Watch trykker du på Autosynkroniserbryteren under MUSIKK. Musikken på mobilenheten din blir automatisk synkronisert med
Galaxy Watch når den har mer enn 15 % gjenværende batteristrøm.
Spille musikk med Galaxy Watch
Spill musikk som er lagret på Galaxy Watch via den interne høyttaleren. Du kan også spille musikk
via et tilkoblet Bluetooth-hodesett.
1
2
3
Trykk på
Trykk på
(Musikk).
for å spille musikk som er lagret på Galaxy Watch.
Ikonet endres til
.
Trykk på .
Spille musikk fra den mobile enheten
Spill musikk som er lagret på mobilenheten og kontroller den med Galaxy Watch.
Mobil enhet
1
Start musikkspillerappen.
Galaxy Watch
2
3
4
Trykk på
(Musikk).
Trykk på
for å spille av musikk som er lagret på den mobile enheten din.
Ikonet endres til .
Trykk på .
For å bytte musikkspillerappen som brukes fra Galaxy Watch, trykker du på → Musikkspiller og
velger appen blant musikkspillerappene som er installert på mobilenheten.
90
Apper og funksjoner
Spille musikk uten å koble til en mobilenhet
Lytt til musikk eller radio med Galaxy Watch alene. Du må laste ned musikk eller en
radiostrømmingsapp på Galaxy Watch.
På appskjermbildet trykker du på
(Galaxy Apps). Bla gjennom og last ned musikk eller en
radiostrømmingsapp i Galaxy Apps, og åpne appen.
Reminder
Legg til påminnelser for hendelser som å kjøpe billetter, ta ut klesvasken eller ta medisin, uten å
bruke kalenderappen din. Du kan angi alarmer for å motta påminnelser til bestemte tidspunkter.
Opprette en påminnelse
1
På appskjermbildet trykker du på
(Reminder) → Opprett påminn. Eller roter rammen
med klokken på klokkeskjermbildet og trykk på Opprett påminn. på Reminder-widgeten.
Hvis du har en lagret påminnelse, trykker du på Opprett eller
2
øverst på listen.
Hvis Galaxy Watch støtter taleinndata, snakker du inn en tidsplan for å opprette en
påminnelse. Trykk på FERDIG når du er ferdig.
Eller trykk på Skriv notat > for å skrive inn tekst, og trykk på OK.
3
4
Du angir en alarm ved å trykke på Angi tid >, angi alarmtidspunktet ved å rotere rammen,
og trykk deretter på FERDIG.
Trykk på LAGRE.
91
Apper og funksjoner
Vise påminnelsesalarmen
Når det vises en alarm, sjekker du påminnelsesdetaljene.
Du kan også rotere rammen mot klokken på klokkeskjermbildet for å åpne varselspanelet og vise
påminnelser.
• Alle påminnelser på Galaxy Watch, synkroniseres automatisk med den tilkoblede
mobilenheten slik at du kan motta alarmer og sjekke dem fra mobilenheten.
• Trykk på Rediger tid > for å angi en ny påminnelse, eller trykk på og roter rammen
for å velge Slett for å fjerne den.
Fullføre eller slette påminnelsen.
Når du har fullført oppgaven din, kan du angi påminnelsen som fullført, eller slette den.
På påminnelsesdetaljene trykker du på Fullført for å fullføre den.
For å slette den trykker du på , roterer rammen og trykker på Slett.
Kalender
Vis hendelser som er planlagt på mobilenheten og Galaxy Watch.
Alle hendelser som er planlagt på Galaxy Watch, synkroniseres automatisk med den
tilkoblede mobilenheten for å sjekke dem, og mottar alarmer fra mobilenheten.
1
2
3
Trykk på
(Kalender) på appskjermbildet.
Trykk hvor som helst på månedskalenderen.
Dagens hendelsesliste vises.
Roter rammen i retning med klokken for å se kommende hendelser.
92
Apper og funksjoner
Vær
Du kan vise værinformasjon på Galaxy Watch for steder som er angitt på mobilenheten, når
enhetene er koblet til hverandre.
Trykk på
(Vær) på appskjermbildet. Eller roter rammen med klokken på klokkeskjermbildet
og velg Vær-widgeten for å åpne den.
Du viser dagens værinformasjon ved å trykke på skjermen og rotere rammen.
For å legge til værinformasjonen for en annen by, roterer du rammen med klokken eller stryker til
venstre på skjermen, trykk på Legg til posi. og legg til byen fra den tilkoblede mobilenheten.
Du kan legge til en by når du bruker Galaxy Watch uten å koble til en mobilenhet.
Alarm
Angi alarmer og administrer dem.
Angi alarmer
1
2
3
4
Trykk på
(Alarm) på appskjermbildet.
Trykk på Legg til alarm.
Hvis du har en lagret alarm, trykker du på Legg til på listen over alarmer.
Still inn alarmtiden ved å rotere rammen og trykke på NESTE.
Velg dagene som alarmen skal gjentas og trykk på LAGRE.
Den lagrede alarmen legges til i alarmlisten.
På listen over alarmer kan du trykke på
alarmen.
for å aktivere alarmen eller på
93
for å deaktivere
Apper og funksjoner
Stoppe alarmer
Dra utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Alternativt roterer du rammen med
klokken.
Hvis du vil bruke slumrefunksjonen, drar du
rammen mot klokken.
utenfor den store sirkelen. Alternativt roterer du
Slette alarmer
Trykk på og hold en alarm i alarmlisten, og trykk deretter på SLETT.
Verdensklokke
Opprette verdensklokker
1
2
Trykk på
(Verdensklokke) på appskjermbildet.
Trykk på Legg til by.
Hvis du har en lagret verdensklokke, trykker du på Legg til på listen over klokker.
3
Roter rammen for å velge en tidssone på globusen.
4
Trykk på bynavnet som representerer den valgte tidssonen.
Du kan også trykke på ALLE BYER > og søke etter en by eller velge en by fra listen.
Slette verdensklokker
Trykk på og hold en klokke på verdensklokkelisten, og trykk deretter på SLETT.
94
Apper og funksjoner
Galleri
Importere og eksportere bilder
Importere bilder fra den mobile enheten
1
2
3
4
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten.
Trykk på INNSTILL. → Legg til innhold på klokken.
Trykk på Kopier bilder.
Velg filer og trykk på UTFØRT.
For å synkronisere bilder på mobilenheten med Galaxy Watch trykker du på Autosynkroniserbryteren under BILDER, trykker på Album å synkronisere, velger album som skal importeres
til Galaxy Watch, og trykker deretter på OK. De valgte albumene synkroniseres automatisk med
Galaxy Watch når den lades og når den har mer enn 15 % gjenværende batteristrøm.
Eksportere bilder til den mobile enheten
1
2
3
4
5
Trykk på
(Galleri) på appskjermbildet.
Trykk på et bilde.
Trykk på og hold et bilde som skal eksporteres.
Roter rammen og velg de bildene du ønsker å eksportere.
Trykk på → Send til telefonen.
Du kan vise eksporterte bilder i apper som Galleri på mobilenheten.
95
Apper og funksjoner
Vise bilder
Vis og administrer bildene som er lagret på Galaxy Watch.
1
2
Trykk på
(Galleri) på appskjermbildet.
Roter rammen for å bla gjennom bildelisten og velg et bilde.
Zoome inn eller ut
Mens du ser på et bilde trykker du raskt to ganger på det for å zoome inn eller ut.
Når et bilde forstørres, kan du vise resten av bildet ved å bla rundt på skjermen.
Slette bilder
1
2
3
4
5
Trykk på
(Galleri) på appskjermbildet.
Trykk på et bilde.
Trykk på og hold et bilde som skal slettes.
Roter rammen og velg de bildene du ønsker å slette.
Trykk på SLETT →
.
96
Apper og funksjoner
Nyheter
Se de nyeste artiklene i forskjellige kategorier. Du kan følge med på nyhetskategorier som
interesserer deg.
1
2
3
4
Trykk på
(Nyheter) på appskjermbildet. Eller roter rammen med klokken på
klokkeskjermbildet og velg Nyheter-widgeten for å åpne den.
Når du bruker Nyheter-appen for første gang, leser du den juridiske merknaden og trykker
på GODTA.
Trykk på START for å velge en artikkel fra en bestemt kategori, og trykk på OK.
Rediger kategorier ved å trykke på , → Velg emne, og deretter merke av kategorier.
Trykk på en artikkel for å lese den.
Hvis du vil lese hele artikkelen, trykker du på
mobilenheten.
(Vis på telefon) og leser den på
Velge området
Trykk på , roter rammen for å velge Velg område, og velg deretter området du vil ha.
Du kan så sjekke lokale nyheter.
97
Apper og funksjoner
Finn telefonen
Hvis du glemmer hvor du har lagt mobilenheten, kan Galaxy Watch hjelpe deg med å finne den.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Galaxy Watch uten å koble til en
mobilenhet.
1
2
(Finn telefonen) på appskjermbildet.
Trykk på
Trykk på
.
Den mobile enheten avgir lyder og slår på skjermen. Trykk på
mobilenheten eller trykk på
på Galaxy Watch.
, og dra den på
Vise posisjonen til den mobile enheten
Trykk på → Finn telefon.
Galaxy Watch viser lokasjonen til mobilenheten.
Finn klokken min
Hvis du glemmer hvor du har lagt Galaxy Watch, bruker du Galaxy Wearable-appen på
mobilenheten til å finne den.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker Galaxy Watch uten å koble til en
mobilenhet.
1
2
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Finn klokken min.
Trykk på
.
Galaxy Watch avgi en lyd og vibrerer, og skjermen slår seg på. Dra utenfor den
store sirkelen på Galaxy Watch, eller roter rammen med klokken eller trykk på
på
mobilenheten for å stoppe lyden og vibrasjonen.
98
Apper og funksjoner
Kontrollere Galaxy Watch eksternt
Hvis du ikke finner Galaxy Watch, trykker du på HENT POSISJON for å sjekke den nåværende
lokasjonen til Galaxy Watch.
Når Galaxy Watch blir mistet eller stjålet, kan du kontrollere den eksternt. Åpne Galaxy Wearable
på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Finn klokken min → ANGI SIKKERHET, velg en
funksjon og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.
Denne funksjonen er tilgjengelig etter at du har registrert Samsung-kontoen på både
Galaxy Watch og mobilenheten.
SOS-meldinger
I et nødstilfelle kan du sende en SOS-melding ved å trykke raskt på Hjem-tasten til Galaxy Watch
tre ganger. Du kan også angi at Galaxy Watch automatisk skal ringe nødkontaktene dine.
Konfigurere SOS-meldinger
1
2
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Send SOS-forespørsler
og trykk på bryteren for å aktivere den.
Følg instruksjonene på skjermen for å legge til nødkontakter hvis du ikke allerede har gjort
det.
Legge til nødkontakter
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Send SOS-forespørsler →
Send SOS-meldinger til → TILFØY.
Trykk på Opprett kontakt og angi kontaktinformasjon, eller trykk på Velg fra kontakter for å
legge til en eksisterende kontakt som nødkontakt.
99
Apper og funksjoner
Aktivere SOS-samtaler
Angi at Galaxy Watch automatisk skal ringe nødkontakten din etter å ha sendt en SOS-melding.
Du kan bare ringe en av nødkontaktene dine.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Send SOS-forespørsler.
Trykk på Foreta SOS-anrop til-bryteren for å aktivere den, og velg en nødkontakt.
Angi SOS-meldingsforsinkelsen
Angi at Galaxy Watch skal sende en SOS-melding etter en stund etter at du trykker raskt på Hjemtasten til Galaxy Watch tre ganger.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Send SOS-forespørsler.
Trykk på bryteren Tell ned før sending for å aktivere denne funksjonen.
Sende SOS-meldinger
I et nødstilfelle trykker du raskt tre ganger på Hjem-tasten til Galaxy Watch.
Meldingen, inkludert informasjon som er nødvendig for å spore din nåværende lokasjon, sendes
til den registrerte nødkontakten og vises i 60 minutter. Hvis funksjonen Foreta SOS-anrop til er
aktivert, ringer Galaxy Watch automatisk den valgte nødkontakten.
Etter at SOS-meldingen er sendt, viser
SOS-forespørselen.
-ikonet på varselspanelet og du kan vise resultatet av
Vise plasseringen min
Når du har sendt en SOS-melding som inkluderer plasseringsinformasjonen din, kan du vise
plasseringen på varselspanelet. På klokkeskjermbildet stryker du til høyre eller roterer rammen
mot klokken og trykker på SOS-skjermen for å vise din nåværende plassering på kartet.
For å avslutte deling av plasseringen din med nødkontaktene dine blar du nedover skjermen og
trykker på
(Stopp deling) → .
100
Apper og funksjoner
E-post
Du kan vise e-poster som er mottatt på mobilenheten, og svare på dem.
Lese e-post
1
2
Trykk på
(E-post) på appskjermbildet.
Velg en e-post for å åpne e-postskjermbildet.
For å vise en e-post på mobilenheten, trykker du på , roterer rammen og trykker på Vis på
telefon.
For å svare på en e-post, velger du en inngangsmåte og angir e-posten.
Det kan hende at du ikke kan svare på e-poster, avhengig av hvilken mobilenhet du
kobler til Galaxy Watch.
PPT-kontroller
Innledning
Du kan kontrollere PPT-lysbildene på datamaskinen din eksternt med Galaxy Watch etter at du
har koblet Galaxy Watch til en datamaskin.
Koble Galaxy Watch til en datamaskin via Bluetooth
1
2
Trykk på
(PPT-kontroller) på appskjermbildet.
Lær om de grunnleggende funksjonene og kontrollene når en opplæring vises på skjermen
til Galaxy Watch.
Trykk på KOBLE TIL.
Galaxy Watch går inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus og datamaskinen finner Galaxy
Watch.
101
Apper og funksjoner
3
4
Søk etter eller velg Galaxy Watch fra Bluetooth-listen på datamaskinen din.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
Hvis datamaskinen og Galaxy Watch ikke kobles sammen, avbryter du Bluetoothforespørselen på begge enhetene og prøver på nytt. Eller du kan fjerne Galaxy Watch fra
datamaskinen som tidligere ble vist på Bluetooth-listen, og prøver på nytt. Du finner mer
informasjon i datamaskinens brukerhåndbok.
5
Trykk på BILDEVISNING for å kontrollere lysbildene.
Trykk på
for å gå til neste lysbilde, eller trykk på
for å gå til forrige lysbilde. Alternativt
roterer du rammen med klokken eller mot klokken for å gå fra lysbilde til lysbilde.
Trykk på BERØRINGSFL. > og beveg fingeren din på skjermen for å kontrollere markøren på
datamaskinen din.
Skjermen til Galaxy Watch kan slå seg av mens du kontrollerer lysbildene med Galaxy
Watch. For å angi at skjermen alltid skal være på, trykker du på → Skjerm alltid på og
trykker på Alltid på-bryteren for å aktivere den.
6
Trykk på STOPP for å kontrollere lysbildene.
Koble Galaxy Watch til en ny datamaskin
1
2
Du kobler Galaxy Watch til en ny datamaskin ved å trykke på og rotere rammen for å velge
Koble til ny datamaskin.
Trykk på
for å koble Galaxy Watch fra den forrige datamaskinen, og trykk på KOBLE TIL
for å koble den til en ny datamaskin.
102
Apper og funksjoner
Stille inn alarmfunksjonene
Stille inn avslutningsvarselet
Når du holder en presentasjon med lysbilder, angir du avslutningstidspunktet på Galaxy Watch
på forhånd for å motta en alarm.
1
2
3
Trykk på og roter rammen for å velge Avslutt-varsel.
Trykk på Avslutt-varsel-bryteren for å aktivere den.
Trykk på Angi tid og roter rammen for å angi avslutningstidspunktet, og trykk deretter på
ANGI.
Angi intervallvarsler
Angi jevnlige intervallvarsler på Galaxy Watch på forhånd for å motta varsler mens du holder en
presentasjon.
1
2
3
Trykk på og roter rammen for å velge Intervallvarsler.
Trykk på Intervallvarsler-bryteren for å aktivere den.
Trykk på Angi intervall og roter rammen for å angi intervallet, og trykk deretter på ANGI.
103
Apper og funksjoner
Samsung Flow
Innledning
Lås opp datamaskinen eller nettbrettet med Galaxy Watch ved hjelp av Samsung Flow.
• Hvis Samsung Flow ikke er installert på mobilenheten, datamaskinen eller nettbrettet,
kan du laste det ned fra Galaxy Apps, Play Butikk eller Microsoft Store.
• For å bruke Samsung Flow, angir du skjermlåsfunksjonen på Galaxy Watch og
mobilenheten. For å bruker skjermlåsfunksjonen på Galaxy Watch og mobilenheten,
kan du se Låseskjerm og brukerhåndboken for mobilenheten.
Koble til enheter via Bluetooth
Koble Galaxy Watch og mobilenheten til en datamaskinen eller et nettbrett.
Galaxy Watch
1
2
Trykk på
(Samsung Flow) på appskjermbildet.
Trykk på
.
Galaxy Watch går inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus og datamaskinen eller nettbrettet
finner Galaxy Watch.
Mobil enhet
3
Start Samsung Flow-appen.
104
Apper og funksjoner
Datamaskin eller nettbrett
4
5
6
Søk etter eller velg Galaxy Watch og mobilenheten fra Bluetooth-listen på datamaskinen din.
Start Samsung Flow-appen og velg START for å registrere Galaxy Watch og mobilenheten.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
Låse opp datamaskinen eller nettbrettet
Låse opp datamaskinen eller nettbrettet normalt
1
2
Før Galaxy Watch nær låseskjermen til datamaskinen eller nettbrettet.
Roter rammen med klokken for å låse opp datamaskinen eller nettbrettet.
Låse opp datamaskinen eller nettbrettet med den enkle metoden for
opplåsing
1
2
3
Trykk på
(Samsung Flow) på appskjermbildet til Galaxy Watch.
Trykk på Enkel opplåsing-bryteren for å aktivere den.
Før Galaxy Watch nær låseskjermen til datamaskinen eller nettbrettet.
Datamaskinen eller nettbrettet låses opp automatisk.
105
Apper og funksjoner
Galaxy Apps
Last ned spesialiserte apper og klokkefronter på Galaxy Watch, ikke gjennom den tilkoblede
mobilenheten.
På appskjermbildet trykker du på
(Galaxy Apps). Bla gjennom listen og velg en app du vil
laste ned, eller et klokkeutseende, eller trykk på
for å søke etter apper med nøkkelord.
Trykk på og roter rammen for å velge Vis på telefonen og start Galaxy Apps på mobilenheten.
Deretter blar du gjennom og velger en app eller et klokkeutseende som skal lastes ned.
Registrer Samsung-kontoen på den tilkoblede mobilenheten først for å bruke denne
appen.
Innstillinger
Innledning
Tilpass innstillinger for funksjoner og apper. Du kan tilpasse Galaxy Watch ved å konfigurere
forskjellige innstillingsalternativer.
Trykk på
(Innstillinger) på appskjermbildet.
Klokkefronter
Tilpass klokkefront.
Trykk på Klokkefronter på Innstillinger-skjermbildet.
• Klokkefronter: Velg en klokketype. Du kan også velge elementer som skal vises på
klokkeutseendet og laste ned flere klokkeutseender fra Galaxy Apps.
• Klokke alltid på: Angi at Galaxy Watch skal vise en klokke når skjermen er slått av.
Klokke alltid på-funksjonen fungerer bare mens du har på Galaxy Watch.
106
Apper og funksjoner
• Klokkefr.rekkefø.: Velg hvordan du vil ordne rekkefølgen på klokkeutseendene.
– – Nyeste først: Angi at klokkeutseendet som ble brukt sist, vises først.
– – Tilpasset: Ordne rekkefølgen på klokkeutseendene etter eget valg.
• Timesklokke: Angi at Galaxy Watch skal avgi en lyd eller vibrasjon hver time.
• Varselsindikator: Angi at Galaxy Watch skal vise en oransje prikk på klokkeskjermbildet for å
gjøre deg oppmerksom på varsler som du ikke har sjekket.
• Statusindikator: Angi at statusindikatorene skal vise klokkeskjermbildet.
Lyd og vibrering
Endre innstillingene til Galaxy Watch for lyd og vibrering.
Trykk på Lyd og vibrering på Innstillinger-skjermbildet.
Enkelte alternativ vises ikke når du bruker Bluetooth-modellen uten å koble til en
mobilenhet.
• Lydmodus: Angi at Galaxy Watch skal bruke lyd-, stille- eller vibreringsmodus.
• Vibrer med lyd: Angi at Galaxy Watch skal vibrere og spille av en ringetone ved
innkommende anrop og varsler.
• Volum: Juster volumet for ringetonen, media, meldinger og systemet.
• Ringetoneskjermen vises ikke når du bruker Bluetooth-modellen uten å koble til
en mobilenhet.
• Når en Voice Assistant-funksjon er aktivert, kan du justere
tilgjengelighetsvolumet.
• Vibreringsintensitet: Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
• Lang vibrering: Angi at Galaxy Watch skal vibrere lenger ved innkommende anrop og
varsler.
• Ringetone: Endre ringetonen.
• Ringetonevibrering: Velg et vibreringsmønster for innkommende anrop.
• Varselslyd: Endre varslingsringetonen.
• Vibreringsvarsel: Velg et vibreringsmønster for varsler.
• Berør.lyder: Angi at Galaxy Watch skal avgi en lyd når du velger apper eller alternativer på
berøringsskjermen.
107
Apper og funksjoner
Skjerm
Endre skjerminnstillingene og appskjermbildet til Galaxy Watch.
Trykk på Skjerm på Innstillinger-skjermbildet.
• Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke.
• Automatisk lav lysstyrke: Angi at Galaxy Watch automatisk justerer lysstyrken avhengig av
lysforholdene.
• Tidsavbrudd: Angi hvor lenge Galaxy Watch skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Vis siste app: Velg hvor lenge en nylig brukt app skal vises når skjermen er på igjen etter at
den ble slått av.
• Bakgrunnsstil: Endre bakgrunnsbildet.
• Skrift: Endre skrifttypen og -størrelsen.
Avansert
Aktiver avanserte funksjoner til Galaxy Watch og endre kontrollinnstillingene.
Trykk på Avansert på Innstillinger-skjermbildet.
• Trykk raskt 2 x på Hjem-tast: Velg en handling som skal utføres når du trykker på Hjemtasten til Galaxy Watch to ganger.
• Aktiveringsbevegelse: Angi at Galaxy Watch skal slå på skjermen når du hever det
håndleddet som har på Galaxy Watch.
108
Apper og funksjoner
• Rammeaktivering: Angi at Galaxy Watch skal slå på skjermen når du roterer rammen.
• Vannlåsmodus:
– – Vannlåsmodus: Aktiver vannlåsmodus før du går i vannet. Berøringsskjermen,
aktiveringsbevegelsen og klokke alltid på-funksjonen deaktiveres.
– – Tøm ut vann: Fjern vann fra innsiden av høyttaleren med en høy lyd hvis lyden fra Galaxy
Watch er uklar etter at den har blitt brukt under vann. Trykk på Spill av lyd for å begynne
å fjerne vannet.
– – Hjelp: Se hjelpeinformasjon om vannlåsmodus.
• Berøringsfølsomh.: Still inn Galaxy Watch til å tillate bruk av berøringsskjermen med
hansker på.
• Ikke forstyrr: Angi at Galaxy Watch ikke skal vibrere ved mottak av anrop eller varsler med
unntak av alarmer.
• Kinomodus: Aktiver kinomodus når du skal se film. Skjermen forblir avslått, lyden blir
dempet og funksjonene aktiveringsbevegelse og klokke alltid på deaktiveres automatisk.
• God natt-modus: Aktiver god natt-modus når du skal sove. Alle lyder, bortsett fra
berøringslyder og alarmer, blir dempet og funksjonen aktiveringsbevelgelse og klokke alltid
på deaktiveres automatisk.
• Rediger hurtigvalg: Rediger hurtigpanelet til Galaxy Watch.
• Ta et skjermbilde: Stryk til høyre på skjermen mens du trykker på Hjem-tasten for å ta et
skjermbilde.
109
Apper og funksjoner
Tilkoblinger
Bluetooth
Koble til en mobil enhet via Bluetooth. Du kan også koble et Bluetooth-hodesett til Galaxy Watch
og lytte til musikk eller ha en telefonsamtale.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfanging eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testede og godkjente av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering
av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetoothfunksjonen.
Trykk på Tilkoblinger → Bluetooth på Innstillinger-skjermbildet.
• Bluetooth: Slå Bluetooth-funksjonen på eller av.
• BT-hodesett: Søk etter Bluetooth-hodesett, og koble det til Galaxy Watch.
110
Apper og funksjoner
Mobilnett
Tilpass innstillinger for administrering av nettverk.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → Mobilnett.
Alternativene for Mobilnett vises ikke på Bluetooth-modellen.
• Mobilnett:
– – Automatisk av/på: Angi at Galaxy Watch skal kobles til eller fra mobilnettverket
automatisk, avhengig av Galaxy Watch-tilkoblingen til mobilenheten via Bluetooth.
• Når Galaxy Watch er koblet til den mobile enheten via Bluetooth, blir Galaxy
Watch-mobilnettverket slått av for å spare batteristrøm. Da vil ikke Galaxy Watch
motta meldinger og anrop til telefonnummeret til Galaxy Watch.
• Galaxy Watch-mobilnettet slås automatisk på etter et lite øyeblikk hvis det ikke
blir oppdaget noen Bluetooth-forbindelse. Da kan du motta meldinger og anrop
til telefonnummeret til Galaxy Watch.
– – Alltid på: Angi at Galaxy Watch skal kobles til mobilnettet.
Når dette alternativet er aktivert, kan du motta innkommende anrop og meldinger til
telefonnumrene til Galaxy Watch og mobilenheten.
Når du aktiverer alternativet Alltid på, kan batteriforbruket til Galaxy Watch øke.
– – Alltid av: Angi at Galaxy Watch ikke skal kobles til mobilnettet.
Når dette alternativet er aktivert, kan du ikke motta innkommende anrop og meldinger
til telefonnummeret til Galaxy Watch. Hvis Galaxy Watch er koblet til mobilenheten
via Bluetooth, kan du motta innkommende anrop eller varsler fra mobilenhetens
telefonnummer.
111
Apper og funksjoner
• Mobildata: Angi at Galaxy Watch skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
• Dataroaming: Angi at Galaxy Watch skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
• Nettverksmodus: Velg nettverkstypen som skal tilkobles mellom LTE og 3G.
• Nettverksoperatører: Søk etter tilgjengelige nettverk og registrer et nettverk manuelt.
• Tilgangspunktnavn: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk.
Denne funksjonen er tilgjengelig når Galaxy Watch ikke er koblet til den mobile enheten via
Bluetooth.
1
2
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → Wi-Fi.
Trykk på Wi-Fi og velg Automatisk eller Alltid på for å koble til et Wi-Fi-nettverk.
Hvis du velger Automatisk, blir Wi-Fi-nettverket automatisk koblet fra når Galaxy Watch
kobles til mobilenheten via Bluetooth. Hvis du velger Alltid av, kan du bruke Galaxy Watch
etter at du har koblet den til mobilenheten via Bluetooth i stedet for å bruke et Wi-Finettverk.
• Når du velger alternativet Alltid på, tømmes batteriet raskere enn normalt.
• Alternativet Automatisk vises ikke og du kan ikke koble til et Wi-Fi-nettverk
automatisk når du bruker Galaxy Watch uten å koble til en mobilenhet.
3
Trykk på Wi-Fi-nettverk og velg et nettverk fra Wi-Fi-nettverkslisten.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon.
112
Apper og funksjoner
4
Trykk på KOBLE TIL.
• Når Galaxy Watch først har blitt koblet til et Wi-Fi-nettverk én gang, vil den kobles til
dette nettverket igjen hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om passord først.
For å hindre at Galaxy Watch kobler seg til nettverket automatisk, kan du velge det i
listen over nettverk og trykke på GLEM.
• Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte
enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruteren på nytt.
• Slå av Wi-Fi for å spare batteri når telefonen ikke er i bruk.
NFC
Du kan bruke følgende NFC-funksjon.
Trykk på Tilkoblinger → NFC på Innstillinger-skjermbildet.
Galaxy Watch har en innebygd NFC-antenne. Håndter Galaxy Watch forsiktig for å unngå
å skade NFC-antennen.
• NFC: Aktiver NFC-funksjonen.
• Trykk og betal: Angi standard app for NFC-funksjonen.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Bruke NFC-funksjonen
Før du bruker NFC-funksjonen må du først registrere deg for den tilhørende tjenesten. Kontakt
tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer informasjon om tjenesten.
1
2
På Innstillinger-skjermbildet, trykker du på Tilkoblinger → NFC og trykker på NFC-bryteren
for å aktivere den.
La NFC-antenneområdet øverst på Galaxy Watch-berøringsskjermen berøre NFC-kortleseren.
113
Apper og funksjoner
Hvis du vil angi standard app, åpner du Innstillinger-skjermbildet og trykker på Tilkoblinger →
NFC → Trykk og betal og velger en app.
Listen over tjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige apper.
NFC-antenne
Varsler
Angi at Galaxy Watch skal vibrere når den kobles fra mobilenheten.
Trykk på Tilkoblinger på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på Varsler-bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
Varsler-alternativet vises ikke når du bruker Galaxy Watch uten å koble til en mobilenhet.
Flymodus
Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er
avhengige av en nettverkstilkobling.
Trykk på Tilkoblinger på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på Flymodus-bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
Følg retningslinjene som er gitt av flyselskapet og instruksjonene til flypersonellet. I
tilfeller hvor det er tillatt å bruke enheten, må du alltid bruke den i flymodus.
114
Apper og funksjoner
Databruk
Hold oversikt over din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → Databruk.
Alternativene for Databruk vises ikke på Bluetooth-modellen.
• Mobildata: Angi at Galaxy Watch skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
• Datagrense: Angi en grense for bruk av mobildata.
• Databrukssyklus: Angi en tilbakestillingssyklus for å overvåke databruken i forskjellige
bruksperioder.
• Startdato: Angi startdatoen for databrukssyklusen.
• Bruksdetaljer: Vis den totale databruken din for den gjeldende perioden.
Posisjon
Still inn Galaxy Watch til å la apper bruke posisjonsinformasjonen din.
Trykk på Tilkoblinger → Posisjon på Innstillinger-skjermbildet.
Trykk på Posisjon for å aktivere den og velg en metode for å innhente plasseringsdataene.
Apper
Apprekkefølge
Velg hvordan du vil ordne rekkefølgen på appene på appskjermbildet.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Apper → Apprekkefølge.
• Nyeste først: Angi at nylig brukte apper vises først.
• Tilpasset: Ordne rekkefølgen på appene etter eget valg.
Autoåpne apper
Angi at en app skal åpnes ved å rotere rammen uten å trykke på appen. Når
rammeindikatorikonet holdes over en app, åpnes appen automatisk.
Trykk på Apper på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på Autoåpne apper-bryteren for å aktivere
denne funksjonen.
115
Apper og funksjoner
Tillatelser
Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på Galaxy
Watch, for at de skal virke ordentlig. Vis innstillingene for apptillatelser for hver app og endre
innstillingene.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Apper → Tillatelser.
Anrop
Endre anropsfunksjonsinnstillingene.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Apper → Anrop.
Alternativene for Anrop vises ikke på Bluetooth-modellen.
• Utgående nummer: Vis telefonnummeret til Galaxy Watch.
Dette alternativet vises ikke når du bruker mobilnettverksmodellen uten å koble til
en mobilenhet.
• Vis min anrops-ID: Angi at telefonnummeret til Galaxy Watch vises på skjermen til
mottakeren når du foretar et anrop.
• Mobilsvar: Skriv inn nummeret for å få tilgang til taleposttjenesten eller få tilgang til
taleposttjenesten.
• Blokkeringsliste: Vis blokkerte telefonnumre.
Meldinger
Endre meldingsfunksjonsinnstillingene.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Apper → Meldinger.
• Meldinger-alternativet vises ikke når du bruker Bluetooth-modellen uten å koble til
en mobilenhet.
• Enkelte funksjoner vises ikke på Bluetooth-modellen.
• Send som lyd: Angi at Galaxy Watch skal sende en talemelding som en lydfil.
• Blokkeringsliste: Vis blokkerte telefonnummer og meldinger fra det blokkerte nummeret.
116
Apper og funksjoner
Sikkerhet
Lås
Endre innstillingene for å sikre Galaxy Watch. Når du bruker denne funksjonen kan Galaxy Watch
bli låst automatisk når den ikke er i bevegelse på en stund.
Trykk på Sikkerhet → Lås på Innstillinger-skjermbildet.
• Type: Velg låsemetode for Galaxy Watch.
• Bruk for: Velg når du skal bruke låsefunksjonen.
Det kan hende at dette alternativet ikke vises, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Hjelp: Vis informasjon om å låse Galaxy Watch.
Sikkerhetsoppdateringstjeneste
Du kan oppdatere sikkerhetsretningslinjene manuelt eller automatisk.
Trykk på Sikkerhet → Sikkerhetsoppdateringstjeneste på Innstillinger-skjermbildet.
Når du bruker Bluetooth-modellen uten å koble den til en mobilenhet, kan du bare
oppdatere sikkerhetsretningslinjene når Galaxy Watch er koblet til Wi-Fi.
• Se etter oppdateringer: Oppdater sikkerhetsretningslinjene for Galaxy Watch manuelt.
• Oppdater automatisk: Oppdater sikkerhetsretningslinjene for Galaxy Watch automatisk.
• Last ned oppdateringer: Angi at Galaxy Watch skal oppdatere sikkerhetsretningslinjene
automatisk når den er koblet til Wi-Fi eller et mobilnettverk.
117
Apper og funksjoner
Konto og sikkerhetskopi (konto)
Logg inn med Samsung-kontoen din og sikkerhetskopier dataene på Galaxy Watch på Samsung
Cloud eller gjenopprett Galaxy Watch-data som er lagret på Samsung-kontoen på Galaxy Watch.
Trykk på Konto og sikkerhetskopi eller Konto på Innstillinger-skjermbildet.
Når du bruker Galaxy Watch uten å koble den til en mobilenhet, kan du angi Samsungkontoen din, da vises alternativet Sikkerhetskopier og gjenopprett. Hvis du bruker
Galaxy Watch mens du er tilkoblet en mobilenhet, kan du sikkerhetskopiere og
gjenopprette data på mobilenheten med den samme Samsung-kontoen som på
mobilenheten. Se Sikkerhetskopiere og gjenopprette data for mer informasjon.
• Samsung account: Gå til Samsung-kontoen din og logg inn.
• Sikkerhetskopier og gjenopprett: Sikkerhetskopier dataene som er lagret på Galaxy Watch
på Samsung Cloud eller gjenopprett data som er lagret på Samsung Cloud på Galaxy Watch.
• Tilpasningstjeneste: Angi at Galaxy Watch skal levere en passende funksjon avhengig av
lokasjon og situasjon etter analyse av livsstilmønsteret ditt.
Denne funksjonen er tilgjengelig etter at du kobler Galaxy Watch til en mobilenhet
som støtter plattformen for tilpasningstjeneste versjon 2.2 eller nyere. Etter at du
godtar bruken av tilpasningstjenesten, starter du Innstillinger-appen, trykker
på Nettsky og kontoer → Kontoer → Samsung account → Personvern →
Tilpasningstjeneste, og trykker deretter på bryteren for å aktivere den.
Tilgjengelighet
Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til Galaxy Watch.
Trykk på Tilgjengelighet på Innstillinger-skjermbildet.
• Syn: Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for synshemmede brukere.
• Hørsel: Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for hørselshemmede
brukere.
• Tekst-til-tale: Endre innstillingene for tekst-til-tale.
• Direkte tilgang: Angi for å åpne tilgjengelighetsmenyer raskt.
• Varselspåminnelse: Angi at Galaxy Watch varsler deg ved regelmessige intervaller hvis det
finnes meldinger som ikke er åpnet og velg intervalltiden.
118
Apper og funksjoner
Generelt
Inndata
Endre innstillingene for inntasting av tekst.
Trykk på Generelt → Inndata på Innstillinger-skjermbildet.
• Standardtastatur: Kontroller standardtastaturet for å skrive inn tegnene.
• Tastaturinnstillinger: Konfigurer innstillingene for Samsung-tastaturet.
Tekst-til-tale
Du kan endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene, som for eksempel språk, hastighet og
mer.
Trykk på Generelt → Tekst-til-tale på Innstillinger-skjermbildet.
• Språk: Velg et språk du vil bruke.
• Talehastighet: Angi lesehastigheten.
• Les varsler høyt: Angi at Galaxy Watch skal lese varselet du mottok.
• Se etter oppdateringer: Oppdater de støttede språkene.
Dato og tid
Du kan angi dato og klokkeslett manuelt.
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Generelt → Dato og tid.
Alternativene for Dato og tid er bare tilgjengelige når du bruker Galaxy Watch uten å
koble den til en mobilenhet.
• Automatisk: Angi å bruke tidssonen fra nettverket når du reiser til en annen tidssone.
Dette alternativet vises ikke når du bruker Bluetooth-modellen uten å koble til en
mobilenhet.
• Angi dato: Angi datoen manuelt.
• Angi tid: Angi klokkeslettet manuelt.
• Velg tidssone: Velg tidssonen manuelt.
• Bruk 24-timersformat: Vis tid i 24-timers format.
119
Apper og funksjoner
Språk
Velg språket du vil bruke på Galaxy Watch.
Trykk på Generelt → Språk på Innstillinger-skjermbildet.
Alternativet Språk vises bare når du bruker Galaxy Watch uten å koble den til en
mobilenhet.
Tilbakestill
Slett alle data på Galaxy Watch.
Trykk på Generelt → Tilbakestill på Innstillinger-skjermbildet.
Oppdater klokkeprogramvaren
Oppdater Galaxy Watch til den nyeste programvaren.
Trykk på Generelt → Oppdater klokkeprogramvaren på Innstillinger-skjermbildet.
Alternativet Oppdater klokkeprogramvaren vises bare når du bruker Galaxy Watch uten
å koble den til en mobilenhet.
Batteri
Velg Galaxy Watch-batterimodus. Du kan redusere batteriforbruket med noen batterimoduser.
Trykk på Batteri på Innstillinger-skjermbildet.
• Standard: Velg når du bruker Galaxy Watch som normalt. Du kan bruke alle funksjonene på
Galaxy Watch.
• Strømsparing: Velg når du aktiverer strømsparingsmodus. Viser farger på skjermen
som gråtoner, og enkelte funksjoner er begrenset for å redusere batteriforbruket. Se
Strømsparingsmodus for mer informasjon.
• Bare klokke: Bare klokken vises på skjermen, og alle andre funksjoner deaktiveres for å
redusere batteriforbruket. Trykk på Hjem-knappen for å vise klokken. Trykk og hold inne
Hjem-tasten for å deaktivere Bare klokke-modus.
120
Apper og funksjoner
Om klokke
Vis informasjon om Galaxy Watch.
Trykk på Om klokke på Innstillinger-skjermbildet.
• Klokketelefonnummer: Vis telefonnummeret til Galaxy Watch.
Denne funksjonen vises ikke på Bluetooth-modellen.
• Modellnummer: Vis modellnummeret til Galaxy Watch.
• Serienummer: Vis serienummeret til Galaxy Watch.
• Lagring: Kontroller total og brukt lagringsplass.
• Enhet: Vis informasjon om Galaxy Watch, som Wi-Fi MAC-adresse, Bluetooth-adresse og
serienummer.
• Programvare: Vis programvareversjonen og sikkerhetsstatusen til Galaxy Watch.
• Batteri: Vis batterispenningen og -kapasiteten til Galaxy Watch.
• Åpne kildelisenser: Vis veiledningen for å kontrollere den åpne kildelisensen til Galaxy
Watch.
• Rapporter diagnostikk og bruksinfo.: Angi at Galaxy Watch automatisk skal sende
enhetens diagnostikk- og bruksinformasjon til Samsung.
• Feilsøking: Aktiver eller deaktiver feilsøkingsmodus når du utvikler apper til Galaxy Watch.
Koble til ny telefon
Koble Galaxy Watch til en ny mobilenhet. Galaxy Watch kan koble til en annen mobilenhet etter å
ha gjennomført en lett nullstilling for å slette data unntatt mediefiler og personlige data.
Trykk på Koble til ny telefon på Innstillinger-skjermbildet.
Koble til ny telefon-alternativet er bare tilgjengelig når Galaxy Watch er koblet til en
mobilenhet.
121
Apper og funksjoner
Koble til telefon
Koble til en mobilenhet mens du bruker Galaxy Watch alene. Du kan velge om du vil
gjenopprette Galaxy Watchs data som er lagret på mobilenheten.
Trykk på Koble til telefon på Innstillinger-skjermbildet.
•
: Koble Galaxy Watch til en mobilenhet og synkroniser helseinformasjonen din,
innstillingsverdier og kontaktinformasjonen som er lagret på Galaxy Watch.
•
: Koble Galaxy Watch til en mobilenhet når du har nullstilt alle data som er lagret på
Galaxy Watch.
Alternativet Koble til telefon vises bare når du bruker Galaxy Watch uten å koble den til
en mobilenhet.
122
Galaxy Wearable-app
Innledning
Du må installere Galaxy Wearable-appen på mobilenheten for å kunne koble Galaxy Watch til
den. Du kan sjekke statusen til Galaxy Watch og laste ned anbefalte klokkeutseender og apper.
Du kan også tilpasse de forskjellige innstillingene til Galaxy Watch, slik om varselinnstillingene.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten.
Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av typen tilkoblet mobil enhet.
Tilpass
klokkefront.
Tilpass innstillingene
for Galaxy Watch.
Få tilgang til
flere
alternativer.
Statusen til
Galaxy Watch
Anbefalte
klokkeutseender
og apper /
Samsung Health
INFO.
KLOKKEFRONTER
123
INNSTILL.
Galaxy Wearable-app
Trykk på for å bruke følgende alternativer:
• Koble fra: Koble Galaxy Watch fra den tilkoblede mobilenheten.
• Koble til ny enhet: Koble fra den tilkoblede mobilenheten og koble til en ny enhet. Trykk
SØK for å finne en ny enhet. For å koble tilbake en tidligere tilkoblet enhet, velger du en fra
listen PAREDE ENHETER.
• Auto. bytte: Galaxy Watch kobler seg fremdeles automatisk til mobilenheten hvis du har den
på håndleddet.
Dette alternativet vises bare når to eller flere Galaxy Watch-er er sammenkoblet
mobilenheten.
• Brukerhåndbok: Vis brukerhåndboken for å lære hvordan du skal bruke Galaxy Watch.
• Kontakt oss: Samsung Members tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av
enhetsproblemer, og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele
informasjon med andre i Galaxy-brukernes fellesskap eller se de siste Galaxy-nyhetene og
-tipsene. Samsung Members kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du
bruker enheten din.
Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig, hvis regionen, tjenesteleverandøren
eller modellen ikke støtter Samsung Members-appen.
INFO.
Vis statusen til Galaxy Watch, Samsung Health-data og last ned anbefalte klokkefronter og apper.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INFO.
OM KLOKKEN
Gir en statusoversikt over batteri, lagringsplass og RAM på Galaxy Watch.
Velg et element for å vise detaljene.
124
Galaxy Wearable-app
BETALING
Du kan betale praktisk med Samsung Pay-appen ved å bruke en mobilbetalingstjeneste.
Trykk ÅPNE SAMSUNG PAY.
Det kan hende at dette alternativet er utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
POPULÆRE KLOKKEFRONTER
Du kan laste ned populære klokkefronter fra Galaxy Apps.
Velg en populær klokkefront for å laste den ned. Hvis du vil se flere klokkefronter, trykker du på
VIS MER.
POPULÆRE KLOKKEAPPER
Du kan laste ned populære apper fra Galaxy Apps.
Velg en populær app for å laste den ned. Hvis du vil se flere apper, trykker du på VIS MER.
HELSE
Vis lagrede data i Samsung Health, som skrittelling eller puls.
Trykk ÅPNE SAMSUNG HEALTH.
KLOKKEFRONTER
Du kan endre klokketypen som skal vises på klokkeskjermbildet.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten, trykk på KLOKKEFRONTER og velg ønsket klokketype.
Klokkefronten du velger, brukes på klokkeskjermbildet.
Trykk på
for å endre bakgrunnen og angi elementer som skal vises på klokkefronten.
125
Galaxy Wearable-app
INNSTILL.
Varsler
Du kan endre innstillinger for varselsfunksjonen. Hold deg oppdatert på en rekke hendelser, slik
som nye meldinger som er mottatt på den mobile enheten.
Start Galaxy Wearable på mobilenheten, trykk INNSTILL. → Varsler, trykk bryteren for å aktivere
den og aktiver elementene.
• Administrer varsler: Velg apper på mobilenheten som skal sende varsler til Galaxy Watch.
• Vis bare når du bruker klokken: Angi at Galaxy Watch bare skal vise varsler når du har den
på deg.
• Slå av lyd på tilkoblet telefon: Varsel på mobilenheten dempes når den tilkoblede Galaxy
Watch mottar et varsel.
• Vis detaljer automatisk: Angi at Galaxy Watch skal vise detaljer for varsler når de mottas.
• Varselsindikator: Angi at Galaxy Watch skal vise en oransje prikk på klokkeskjermbildet for å
gjøre deg oppmerksom på varsler som du ikke har sjekket.
• Slå på skjerm: Angi at Galaxy Watch skal slå på skjermen når varslene mottas.
• Vis mens du bruker telefonen: Angi at Galaxy Watch skal vise varsler når du bruker den
mobile enheten.
• Smart relay: Angi at mobilenheten automatisk skal starte appen som mottar varslet fra
Galaxy Watch når du tar opp mobilenheten.
• Enkelte mobilenheter støtter ikke Smart relay-funksjonen.
• Den mobile enheten må låses opp først for å se detaljer når skjermen er låst.
126
Galaxy Wearable-app
Apper
Tilpass appskjermbildet til Galaxy Watch. Du kan også omarrangere apper.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Apper.
Avinstallere apper
Trykk på → Avinstaller og trykk på
ved siden av appene du vil fjerne fra Galaxy Watch.
Omordne apper
1
2
Trykk på → Omordne, og trykk på Tilpasset.
Trykk på
ved siden av en app og dra den opp eller ned til en annen plassering.
Du kan også omarrangere apper ved å velge Nyeste først eller Tilpasset.
Skjule apper
Skjul en app for å ikke vise den på Appskjermbildet.
1
2
Trykk på → Skjul.
Velg en app, og trykk på BRUK.
Appen vises i listen Skjulte apper og vises ikke på Appskjermbildet.
Ta bort skjuling av apper
1
2
Trykk på → Skjul.
Velg den skjulte appen, og trykk på BRUK.
Appen forsvinner fra listen Skjulte apper og vises på den siste siden til Appskjermbildet som
den siste appen.
Tilpasse apper
Trykk på
til appen for å tilpasse de grunnleggende innstillingene.
127
Galaxy Wearable-app
Widgeter
Tilpass widgeter på Galaxy Watch. Du kan også omarrangere widgeter.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Widgeter.
Legg til eller fjerne widgeter
Trykk på
til widgeten for å fjerne den eller trykke på
til widgeten for å legge den til.
Omarrangere widgeter
Trykk på
ved siden av en widget og dra den opp eller ned til en annen plassering.
Lyd og vibrering
Endre innstillingene til Galaxy Watch for lyd og vibrering.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Lyd og vibrering.
• Lydmodus: Angi at Galaxy Watch skal bruke lyd-, stille- eller vibreringsmodus.
• Vibrer med lyd: Angi at Galaxy Watch skal vibrere og spille av en ringetone ved
innkommende anrop og varsler.
• Volum: Juster volumet for ringetonen, media, meldinger og systemet.
• Vibreringsintensitet: Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
• Lang vibrering: Angi at Galaxy Watch skal vibrere lenger ved innkommende anrop og
varsler.
• Ringetone: Endre ringetonen.
• Ringetonevibrering: Velg et vibreringsmønster for innkommende anrop.
• Varselslyd: Endre varslingsringetonen.
• Vibreringsvarsel: Velg et vibreringsmønster for varsler.
• Berør.lyder: Angi at Galaxy Watch skal avgi en lyd når du velger apper eller alternativer på
berøringsskjermen.
128
Galaxy Wearable-app
Skjerm
Endre skjerminnstillingene og appskjermbildet til Galaxy Watch.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Skjerm.
• Lysstyrke: Juster skjermens lysstyrke.
• Automatisk lav lysstyrke: Angi at Galaxy Watch automatisk justerer lysstyrken avhengig av
lysforholdene.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge Galaxy Watch skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Vis siste app: Velg hvor lenge en nylig brukt app skal vises når skjermen er på igjen etter at
den ble slått av.
• Bakgrunnsstil: Endre bakgrunnsbildet.
Avansert
Aktiver avanserte funksjoner til Galaxy Watch og endre kontrollinnstillingene.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Avansert.
• Trykk raskt 2 x på Hjem-tast: Velg en handling som skal utføres når du trykker på Hjemtasten til Galaxy Watch to ganger.
• Aktiveringsbevegelse: Angi at Galaxy Watch skal slå på skjermen når du hever det
håndleddet som har på Galaxy Watch.
• Rammeaktivering: Angi at Galaxy Watch skal slå på skjermen når du roterer rammen.
• Vannlåsmodus: Aktiver vannlåsmodus før du går i vannet. Berøringsskjermen,
aktiveringsbevegelsen og klokke alltid på-funksjonen deaktiveres.
• Berøringsfølsomh.: Still inn Galaxy Watch til å muliggjøre bruk av berøringsskjermen med
hansker på.
• Ikke forstyrr: Angi at Galaxy Watch ikke skal vibrere ved mottak av anrop eller varsler med
unntak av alarmer.
• Kinomodus: Aktiver kinomodus for å se på filmer. Skjermen forblir avslått, lyden blir dempet
og funksjonene aktiveringsbevegelse og klokke alltid på deaktiveres automatisk.
129
Galaxy Wearable-app
• God natt-modus: Aktiver god natt-modus for å sove. Alle lyder, bortsett fra berøringslyder
og alarmer, blir dempet og funksjonen aktiveringsbevelgelse og klokke alltid på deaktiveres
automatisk.
• Ta et skjermbilde: Stryk til høyre på skjermen mens du trykker på Hjem-tasten for å ta et
skjermbilde.
Legg til innhold på klokken
Overfør lagrede lyd- eller bildefiler fra mobilenheten til Galaxy Watch manuelt eller automatisk.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Legg til innhold på klokken.
• MUSIKK
– – Legg til spor: Velg lydfiler og send dem manuelt fra mobilenheten til Galaxy Watch.
– – Autosynkroniser: Angi at enheten skal synkronisere nylig tilføyde lydfiler med Galaxy
Watch når den har mer enn 15 % gjenværende batteri.
Hvis musikkfilene som er lagret på Galaxy Watch tar opp mer enn 1 GB, sletter den
filer som du ikke har angitt som favoritter i rekkefølgen som musikkfilene ble lagt til i.
– – Spillelister å synkr.: Velg en spilleliste som skal synkroniseres med Galaxy Watch.
Spillelister å synkr. er bare tilgjengelig når Samsung Music-appen er installert på
mobilenheten og den aktiveres når du slår på Autosynkroniser-funksjonen.
• BILDER
– – Kopier bilder: Velg bilder og send dem manuelt fra den mobile enheten til Galaxy Watch.
– – Autosynkroniser: Angi at enheten skal synkronisere bilder med Galaxy Watch når den
har mer enn 15 % gjenværende batteri.
– – Bildegrense: Angi antallet bilder som skal sendes til Galaxy Watch fra en mobilenhet.
– – Album å synkronisere: Velg et bildealbum som skal synkroniseres med Galaxy Watch.
130
Galaxy Wearable-app
Send SOS-forespørsler
Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke på Hjem-tasten til Galaxy Watch tre
ganger. Du kan også angi at Galaxy Watch automatisk skal ringe nødkontaktene dine.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten, trykk på INNSTILL. → Send SOS-forespørsler og trykk
på bryteren for å aktivere den. Se SOS-meldinger for mer informasjon.
Finn klokken min
Kontroller Galaxy Watch eksternt hvis den blir mistet eller stjålet.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Finn klokken min.
Registrer Samsung-kontoen på den tilkoblede mobilenheten først for å bruke denne
funksjonen.
• HENT POSISJON: Kontroller hvor Galaxy Watch befinner seg.
• ANGI SIKKERHET:
– – Ekstern lås: Lås Galaxy Watch på avstand for å forhindre uautorisert tilgang. Denne
funksjonen kan brukes når mobilenheten er tilkoblet Galaxy Watch via Bluetooth eller en
ekstern tilkobling. Når Galaxy Watch er låst, kobler du mobilenheten til Galaxy Watch via
Bluetooth. Låsen blir automatisk deaktivert.
– – Tilbakestill klokke: Slett all personlig informasjon som er lagret på Galaxy Watch,
eksternt. Når Galaxy Watch er blitt nullstilt, kan du ikke gjenopprette informasjonen eller
bruke funksjonen Finn klokken.
– – Reaktiveringslås: Angi at Galaxy Watch skal be om din Samsung-kontoinformasjon når
enheten har blitt tilbakestilt. Dette hindrer andre i å reaktivere enheten hvis den er mistet
eller stjålet.
131
Galaxy Wearable-app
Klokketilkobling
Tilpass de trådløse tilkoblingsinnstillingene for Galaxy Watch.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten, trykk på INNSTILL. → Klokketilkobling og trykk på
bryteren for å aktivere den.
• Ekstern tilkobling: Angi at Galaxy Watch skal kobles eksternt til mobilenheten via
mobilnettverket eller et Wi-Fi-nettverk når en Bluetooth-tilkobling mellom enhetene ikke er
tilgjengelig.
Registrer Samsung-kontoen på den tilkoblede mobilenheten først for å bruke denne
funksjonen.
• Tilkoblingsvarsel: Angi at Galaxy Watch skal motta en melding når Galaxy Watch er frakoblet
fra en mobilenhet.
• Synk. Wi-Fi-profiler: Angi at enheten skal synkronisere listen over lagrede Wi-Fi-nettverk
med Galaxy Watch.
Galaxy Apps
Kjøp og last ned apper eller klokkeutseender som er laget spesielt for Galaxy Watch fra Galaxy
Apps-appen.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Galaxy Apps.
Se på etter kategori, og velg en app og et klokkeutseende som skal lastes ned.
Samsung Health
Vis de lagerede dataene i Samsung Health-appen.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Samsung Health.
Samsung Pay
Betal praktisk og sikkert ved å bruke en mobilbetalingstjeneste.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Samsung Pay.
Det kan hende at dette alternativet er utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
132
Galaxy Wearable-app
SmartThings
Start SmartThings på mobilenheten for å praktisk kontrollere og administrere
husholdningsapparater og tingenes Internett-produkter (IoT).
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → SmartThings.
Mobilnett
Bruk andre forskjellige tjenester gjennom mobilnettverket etter at du har aktivert det på Galaxy
Watch.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Mobilnett.
Alternativet for Mobilnett vises ikke på Bluetooth-modellen.
Om klokken
Vis Galaxy Watch-statusen, sikkerhetskopier eller gjenopprett data eller oppdater programvaren
til Galaxy Watch.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Om klokken.
• Batteri: Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som Galaxy Watch kan brukes.
Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm.
Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og
driftsforholdene.
• Lagring: Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne. Du sletter unødvendige filer ved å
trykke på FJERN NÅ.
Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den
angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler
av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
• RAM: Sjekk status på brukt og tilgjengelig RAM. For å gjøre Galaxy Watch raskere ved å
redusere mengden RAM du bruker, merker du av for apper på listen over apper, og trykker
på FJERN NÅ.
133
Galaxy Wearable-app
• Oppdater klokkeprogramvaren: Oppdater Galaxy Watch til den nyeste programvaren.
• Sikkerhetskopier: Sikkerhetskopier Galaxy Watch-data på Samsung Cloud eller gjenopprett
sikkerhetskopidata. Se Sikkerhetskopiere og gjenopprette data for mer informasjon.
• Juridisk informasjon: Vis juridisk informasjon om Galaxy Watch.
• Ukjente kilder: Angi at Galaxy Watch skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
• Samsung account: Vis Samsung-kontoinformasjonen.
• Enhetsnavn: Endre navn på Galaxy Watch.
• Enhetsinformasjon: Vis informasjon om Galaxy Watch, som Wi-Fi MAC-adresse, Bluetoothadresse og serienummer.
Oppdatere programvare via Galaxy Wearable-appen
Galaxy Watch kan oppdateres direkte til den nyeste programvaren gjennom FOTA-tjenesten
(firmware over-the-air).
1
2
3
4
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten.
Trykk på INNSTILL. → Om klokken → Oppdater klokkeprogramvaren → Oppdater nå.
Trykk på LAST NED og installer den nyeste programvareversjonen på mobilenheten.
Les informasjonen på skjermen, og trykk på INSTALLER NÅ.
Galaxy Watch kopierer den oppdaterte programvaren fra den mobile enheten din og starter
på nytt.
Hvis du vil se etter tilgjengelige oppdateringer og laste dem ned, trykker du på
Oppdater automatisk for å aktivere den. Oppdateringer blir bare lastet ned når enheten
er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
134
Galaxy Wearable-app
Sikkerhetskopiere og gjenopprette data
Behold innstillingene for Galaxy Watch og appinnstillingene og gjenopprett dem senere.
For å sikkerhetskopiere data, åpner du Galaxy Wearable på mobilenheten og trykker på
INNSTILL. → Om klokken → Sikkerhetskopier → Sikkerhetskopiinnstillinger, trykk på
bryteren for elementet som skal sikkerhetskopieres og trykk på SIKKERHETSKOPIER NÅ.
Dataene lagres i Samsung Cloud.
• Musikk og bilder som er lagret på Galaxy Watch, sikkerhetskopieres ikke.
• Data fra Samsung Health-appen lagres automatisk i den tilkoblede mobilenhetens
Samsung Health-app.
For å gjenopprette, åpner du Galaxy Wearable på mobilenheten og trykker på INNSTILL. →
Om klokken → Sikkerhetskopier → Gjenopprett, trykk på bryteren for datatypen du vil
gjenopprette og trykk på GJENOPPRETT NÅ. Den siste sikkerhetskopien gjenopprettes.
Om Galaxy Wearable
Vis versjonsinformasjonen for Galaxy Wearable-appen.
Åpne Galaxy Wearable på mobilenheten og trykk på INNSTILL. → Om Galaxy Wearable.
135
Bruke Galaxy Watch
Innledning
Bruk de nyttige funksjonene til Galaxy Watch til å gjøre hverdagen enklere og kontrollere helsen
din. Tilpasningstjenesten til Galaxy Watch analyserer også bruksmønstrene dine og statusen din
for å tilbyr deg tjenester og informasjon i henhold til hvor du befinner deg.
Nyt alle funksjonene til Galaxy Watch.
Bruke som en planlegger
Sjekke dagens informasjon
Bruk Galaxy Watch på en viktig dag. Du kan vise informasjon slik som avtaler, påminnelser og
alarmtid på klokkeskjermen, selv om du ikke kjører noen programmer.
Trykk og hold klokkeskjermbildet og roter rammen, eller stryk skjermen til venstre eller høyre
og velg klokkefronten Min dag. Du kan vise dine daglige planer og administrere dagen på
klokkefronten Min dag.
Du kan vise følgende informasjon på klokkefronten:
• Dagens planer som du har angitt i kalenderen
• Elementer du har lagret som påminnelser
• Alarmtider
136
Bruke Galaxy Watch
For mer informasjon om å registrere en plan eller påminnelse, eller konfigurere en alarm, kan du
se Kalender, Reminder eller Alarm.
• Du kan bare sjekke plan- og alarminformasjon som har blitt angitt i løpet av de siste
10 timene.
• Alarminformasjonen som er lagt til på mobilenheten vises ikke på klokkeskjermbildet.
137
Bruke Galaxy Watch
Administrere min hverdag
Galaxy Watch hjelper deg med å nyte et behagelig liv. Tilpasningstjenesten til Galaxy Watch
indentifiserer livsstilen din og hva du foretrekker og gir deg egnede funksjoner i henhold til
lokasjonen og situasjonen din. Begynn og avslutt dagen med Galaxy Watch. Galaxy Watch gir
deg det du trenger nesten når som helst, hvor som helst.
• Denne funksjonen er tilgjengelig etter at du kobler Galaxy Watch til en mobilenhet
som støtter plattformen for tilpasningstjeneste versjon 2.2 eller nyere. Etter at du
godtar bruken av tilpasningstjenesten, starter du Innstillinger-appen, trykker
på Nettsky og kontoer → Kontoer → Samsung account → Personvern →
Tilpasningstjeneste, og trykker deretter på bryteren for å aktivere den.
• Hvis det tidligere registrerte livsstilmønsteret endres, vil Galaxy Watch levere tjenesten
og funksjonen som er basert på det endrede mønsteret.
Bli informert to ganger om dagen
Du kan bli informert etter at du våkner og før du legger deg om nyttig informasjon som du
trenger for dagen.
Etter at du våkner, forteller Galaxy Watch deg om dagens viktige arrangementer eller været. Før
du legger deg, informerer Galaxy Watch deg om treningsstatusen din, morgendagens være og
minner deg på påminnelser som ikke er fullført.
For mer informasjon om å registrere en plan eller påminnelse for en informasjon, kan du se
Kalender eller Reminder.
138
Bruke Galaxy Watch
Starte anbefalte apper etter lokasjon og klokkeslett
Start favorittappene dine praktisk med widgeter. Galaxy Watch analyserer bruksmønstrene dine
etter klokkeslett og sted for å automatisk legge til favorittappene dine som du har brukt ved
spesifikke klokkeslett eller steder til widgeten Appsnarveier.
Når du for eksempel kommer til busstoppen i rushtiden, blir de ofte brukte kart og
transportrelaterte appene og musikkappen automatisk lagt til widgeten.
Roter rammen på klokken for å starte apper automatisk som er lagt til widgeten Appsnarveier.
Starte god natt-modus for å sove mer behagelig
Før du legger deg, informerer Galaxy Watch deg om å sove. Aktiver god natt-modus for å sove.
Når du mottar meldingen for god natt-modus, følger du skjermen for å aktivere den.
Følgende funksjoner deaktiveres:
• Alle lyder bortsett fra alarmer og systemalarmer
• Klokke alltid på-funksjonen
• Aktiveringsbevegelsen
139
Bruke Galaxy Watch
God natt-modus deaktiveres automatisk når du våkner.
Hvis du ikke aktiverer god natt-modus gjennom meldingen om god natt-modus, men
aktiverer den manuelt, blir god natt-modus ikke deaktivert automatisk når du våkner.
Bruke dobbel klokke når du er utenlands
Hvis du reiser utenlands eller reiser på en forretningsreise, oppdager Galaxy Watch automatisk
tidssonen og foreslår at du går over til dobbel klokke-skjerm for å se både lokal tid og tiden i ditt
land. Bruk dobbel klokke-funksjonen ved å endre klokkefronten til meldinger.
Denne funksjonen er tilgjengelig etter at du kobler Galaxy Watch til en mobilenhet som
støtter plattformen for tilpasningstjeneste versjon 2.2 eller nyere. Etter at du godtar
bruken av tilpasningstjenesten, starter du Innstillinger-appen, trykker på Nettsky og
kontoer → Kontoer → Samsung account → Personvern → Tilpasningstjeneste, og
trykker deretter på bryteren for å aktivere den.
140
Bruke Galaxy Watch
Bruke en praktisk påminnelse
Registrer en påminnelse raskt med stemmen din og få en oppdatering om dagens påminnelser.
Registrere påminnelser med stemmen din
Du kan enkelt registrere det du må huske med stemmen din.
Si for eksempel ”Ring til mor klokken 15:00” og lag en påminnelse. Klokken 15:00 får du en
påminnelse om å ringe til mor.
For mer informasjon om å registrere påminnelser kan du se Opprette en påminnelse.
141
Bruke Galaxy Watch
Bruke en personlig trener for helsen din
Ta vare på helsen din med Galaxy Watch. Pulssensor måler pulsen din med jevne mellomrom og
analyserer stressnivået og sovemønsteret ditt. Du kan også opprette en personlig rutine som er
basert på profildataene du anga.
Du kan bruke forskjellige andre øvelser og helsekontrollfunksjoner når du bruker Galaxy
Watch tilkoblet en mobilenhet.
Kontrollere stress og søvnkvalitet
En mer nøyaktig pulssensor måler kontinuerlig stressnivået og sovemønsteret ditt.
Når målingen av stressnivået er fullført, trykker du på PUST > og slapper av ved å følge
veiledningen som Galaxy Watch gir deg. Ved å puste i takt med lyden, kan du bli kvitt stresset.
142
Bruke Galaxy Watch
Når du våkner om morgenen, analyserer Galaxy Watch opptil fire trinn i sovemønsteret ditt. Finn
ut sovemønsteret ditt gjennom konstant observasjon.
Sovemønsteret har fire tilstander (våken, lett, dyp, REM) analysert ved å bruke
bevegelsene dine og endringer i pulsen din når du sover. Autopuls-innst. skal allikevel
være satt til Alltid for å måle pulsen din kontinuerlig når du sover. Se Følge med på
pulsen din for mer informasjon.
Oppnå ditt daglige kalorimål
Galaxy Watch hjelper deg med å styre vekt og helse basert på treningsmønsteret ditt og daglig
kalorimål.
Angi kaloriinntaket ditt i løpet av dagen. Hvis antallet kalorier overskrider målet, trener du mer.
Begynn en ekstra trening for å få en velbalansert, sunn kropp.
For mer informasjon om å legge til kalorier, kan du se Mat.
143
Bruke Galaxy Watch
Oppleve forbedrede treningsøvelser
Galaxy Watch støtter 40 innendørs og utendørs øvelser og aktiviteter. Tren effektivt med
Galaxy Watch hjemme, utendørs eller på et treningsstudio. Galaxy Watch hjelper deg med å
oppnå målene dine ved å nøye kontrollere treningstiden, avstanden, hastigheten, pulsen og
kaloriforbruket i løpet av trengingen.
For mer informasjon om å begynne forskjellige treningsaktiviteter kan du se Trene.
Du kan effektivt fortsette gjennom flere øvelser i én økt. Etter at du fullfører én øvelse, kan du
begynne den neste umiddelbart.
Se Foreta flere øvelser for mer informasjon.
144
Bruke Galaxy Watch
Bruke som en enkel enhet for opplåsing
Låse opp datamaskinen raskt og enkelt
Du kan enkelt låse opp datamaskinen med Bluetooth-funksjonen til Samsung Flow på Galaxy
Watch uten å angi passordet ditt eller biometrisk informasjon på datamaskinen. Flytt Galaxy
Watch nærmere datamaskinen, så blir datamaskinen låst opp. Se Samsung Flow for mer
informasjon.
145
Tillegg
Feilsøking
Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at
enkelte situasjoner ikke gjelder for Galaxy Watch.
Hurtigpanelet viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister tilkoblingen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du
forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
• Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør
for å få mer informasjon.
Galaxy Watch slår seg ikke på
Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke Galaxy Watch på. Lad batteriet helt opp før du slår på
Galaxy Watch.
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen,
eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det
hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
• Start Galaxy Watch på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at programvaren til Galaxy Watch er oppdatert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
146
Tillegg
Galaxy Watch stopper helt eller har feil
Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et
Samsung-servicesenter.
Starte Galaxy Watch på nytt
Hvis Galaxy Watch stopper helt eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller
slå Galaxy Watch av og på igjen.
Tvungen omstart
Hvis Galaxy Watch stopper helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne Hjem-tasten
(strømtasten) i minst 7 sekunder for å starte den på nytt.
Tilbakestille Galaxy Watch
Hvis metodene over ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.
På appskjermbildet trykker du på
(Innstillinger) → Generelt → Tilbakestill. Før du utfører en
tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som
er lagret på Galaxy Watch.
En annen Bluetooth-enhet finner ikke Galaxy Watch
• Påse at Bluetooth-funksjonen er aktivert på Galaxy Watch.
• Tilbakestill Galaxy Watch og prøv på nytt.
• Påse at Galaxy Watch og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetooth-rekkevidde for
tilkobling (10 m). Avstanden kan variere avhengig av omgivelsene som enheten brukes i.
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
147
Tillegg
En Bluetooth-forbindelse blir ikke opprettet eller Galaxy Watch og
mobilenheten frakobles
• Sørg for at Bluetooth-funksjonen er aktivert på begge enhetene.
• Kontroller at det ikke er noen hindringer, som f.eks. vegger eller elektrisk utstyr, mellom
enhetene.
• Påse at den nyeste versjonen av Galaxy Wearable-appen er installert på mobilenheten.
• Påse at Galaxy Watch og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetooth-rekkevidde for
tilkobling (10 m). Avstanden kan variere avhengig av omgivelsene som enheten brukes i.
• Start begge enhetene på nytt, og start Galaxy Wearable-appen på mobilenheten på nytt.
Anrop kobles ikke til
• Påse at Galaxy Watch er koblet til en mobilenhet via Bluetooth. Hvis Galaxy Watch er koblet
til mobilenheten din eksternt, kan du ikke motta innkommende samtaler.
• Sørg for at mobilenheten og Galaxy Watch har tilgang til riktig mobilnett.
• Sørg for at du ikke har angitt anropssperring for det innkommende telefonnummeret på
mobilenheten og Galaxy Watch.
• Sørg for at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til, på
mobilenheten og Galaxy Watch.
• Kontroller om ikke forstyrr-modus og god natt-modus eller kinomodus er aktivert. Hvis disse
modusene er aktivert, slås ikke berøringsskjermen på under innkommende samtaler. Roter
rammen eller trykk på Hjem-tasten eller Tilbake-tasten for å slå på skjermen og sjekke det
innkommende anropet.
Andre hører ikke at du snakker under en samtale
• Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
• Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
• Hvis du bruker et Bluetooth-hodesett må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.
148
Tillegg
Det er ekko under en samtale
Juster volumet eller beveg deg til et annet område.
Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller
lydkvaliteten er dårlig
• Påse at du ikke blokkerer den innvendige antennen til Galaxy Watch.
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at
du mister tilkoblingen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer
grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område
og forsøk på nytt.
• Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres
grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.
Batteriikonet er tomt
Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.
Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)
• Sørg for at du kobler Galaxy Watch til den trådløse ladedokken og kobler dokken til laderen
på riktig måte.
• Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.
Batteriet tømmes raskere enn da den ble kjøpt
• Når du utsetter Galaxy Watch eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan
nytteladningen reduseres.
• Batteriforbruket øker når du bruker enkelte apper.
• Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.
149
Tillegg
Galaxy Watch er varm ved berøring
Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på Galaxy Watch over lengre tid,
kan Galaxy Watch føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke levetiden eller
ytelsen til Galaxy Watch.
Hvis Galaxy Watch overopphetes eller føles varm over en lengre periode, må du ikke bruke den
på en stund. Hvis Galaxy Watch fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsungservicesenter.
Informasjonen på høydebarometeret er feil
• Når du har kalibrert høydemåleren blir verdien for høydemåler unøyaktig en liten stund. Du
måler nøyaktig høyde ved å trykke på ofte for å kalibrere verdien for høydemåleren.
• Høyden som måles er ikke alltid nøyaktig hvis det kommer inn vann (dusj og vannaktivitet)
eller fremmedelementer i den atmosfæriske trykksensoren. Hvis det er rengjøringsmidler,
svette eller regndråper på Galaxy Watch, må du vaske dette bort med rent vann og tørke den
atmosfæriske trykksensoren nøye før bruk.
Galaxy Watch finner ikke din gjeldende posisjon
Galaxy Watch bruker posisjonsinformasjonen til den mobile enheten. GPS-signaler kan være
hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn mobilenheten slik at den bruker Wi-Fi- eller
et mobilnettverk for å finne din gjeldende posisjon.
Data som er lagret på Galaxy Watch er gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på Galaxy Watch. Hvis ikke, vil du ikke
kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for
tap av data som er lagret på Galaxy Watch.
150
Tillegg
Det er en liten åpning rundt utsiden av Galaxy Watch-dekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
Det er ikke nok plass i lagringsplassen til Galaxy Watch
Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med Galaxy Wearable-appen eller slett ubrukte
mapper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.
Ta ut batteriet
• Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om
hvordan batteriet tas ut, kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på
riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller
gjøre enheten utrygg.
• Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller
utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes
Samsungs uaktsomhet.
151
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
www.samsung.no.
Klikk inn på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller
søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport
på telefon 815 56 480.
Opphavsrett
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra
Samsung Electronics.
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er
registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising