Samsung | QE65Q8DNAT | User manual | Samsung 2018 65" Q8D 4K UHD Smart QLED TV Kasutusjuhend

Samsung 2018 65" Q8D 4K UHD Smart QLED TV Kasutusjuhend
E-MANUAL
Kiitos, että hankit Samsungin valmistaman tuotteen.
Saat enemmän palveluita käyttöösi rekisteröimällä
tuotteesi osoitteessa
www.samsung.com
Malli__________________Sarjanumero__________________
Voit siirtyä suoraan näkövammaisten käyttäjien
käyttöoppaan käyttöohjesivulle valitsemalla alta
Perehdy valikkonäyttöön -linkin.
”Perehdy valikkonäyttöön” -linkki
Sisällysluettelo
Pikaoppaat
25
Television kytkeminen päälle, jos käytössä on Mobiililaite
25
IP-ohjauslaitteen yhdistäminen televisioon
Samsung Smart Remote -laitteen kytkeminen televisioon
25
Internet-yhteyden asettaminen IPv6-yhteyttä käytettäessä
26
Verkossa näytettävän television nimen muuttaminen
Smart Hub -palvelun käyttäminen
Ambient mode-oppaan käyttö
10
Ambient mode-tilaan liittyvät kuvaruututilat
11
Ambient mode-tilan sisällön ja asetusten muuttaminen
Pikavalinta-oppaan käyttö
14
Kanavien lisääminen
14
Kanavien siirtäminen
14
Kanavien poistaminen
Puhetoiminto -palvelun käyttäminen
Internet-yhteysongelmien vianmääritys
26
Internet-yhteysongelmien vianmääritys
Videolaitteiden kytkeminen
28
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
29
Kytkeminen komponenttikaapelilla (vain mallit, joissa on
COMPONENT IN- / AV IN -liitäntä)
30
Kytkeminen komposiittikaapelilla (vain mallit, joissa on
COMPONENT IN- / AV IN -liitäntä)
Äänen tulo- ja lähtöliitännät
15
Puhetoiminto-toiminnon käyttäminen
31
Kytkeminen HDMI (ARC) -kaapelilla
16
Lisätietoa Voice Command Guide -toiminnosta
31
Kytkeminen digitaalisen äänen (optisella) kaapelilla
17
Lue tämä, ennen kuin käytät Puhetoiminto-palveluita
31
Kytkeminen langattoman verkon kautta
32
Bluetooth-laitteiden kytkeminen
Television ohjelmiston päivittäminen
18
Television ohjelmistoversion päivittäminen uusimpaan
versioon
18
Tietokoneen kytkeminen
32
(HDMI)
Television päivittäminen automaattisesti
Tuen hankkiminen
Kytkeminen HDMI-portin kautta ― Screen Sharing -toiminto
Yhteyden muodostaminen – Mobiililaite
19
Tuen saaminen Etähallinta -toiminnolla
33
Yhdistäminen televisioon SmartThings-sovelluksen kautta
20
Palvelun yhteystietojen etsiminen
34
Television ja mobiililaitteen kaksisuuntainen peilaus
20
Tuen pyytäminen
SmartThings-sovelluksella
34
Liitännät
Yhteysopas
Antennin kytkeminen (Antenni)
Internet-yhteyden muodostaminen
Mobiililaitteen hallinta
Televisioon kytkettyjen ulkoisten laitteiden vaihtaminen
35
Tulosignaalin vaihtaminen
35
Ulkoisen laitteen nimen ja kuvakkeen muokkaaminen
36
Lisätoimintojen käyttäminen
Kytkentää koskevia huomautuksia
37
Huomioitavaa HDMI-kytkennöissä
23
Internet-verkkoon yhdistäminen
38
Äänilaitteiden kytkemistä koskevia huomautuksia
25
Internet-yhteyden tilan tarkistaminen
39
Tietokoneiden kytkemistä koskevia huomautuksia
25
Verkon nollaaminen
39
Mobiililaitteiden kytkemistä koskevia huomautuksia
Kaukosäädin ja oheislaitteet
Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (QLED TV)
Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (UHD TV)
Tietoja Samsung Smart Remote (THE FRAME) -laitteesta
Samsung Smart Remote -laitteen kytkeminen televisioon
Ulkoisten laitteiden hallinta Samsung Smart Remote
-kaukosäätimellä – yleiskaukosäätimen käyttäminen
Anynet+ (HDMI-CEC) -toiminnon käyttäminen
51
Ulkoisten laitteiden kytkeminen Anynet+-toiminnolla ja
niiden valikoiden käyttäminen
Television hallinta näppäimistöllä tai hiirellä
52
USB-näppäimistön tai -hiiren kytkeminen
52
Bluetooth-näppäimistön tai -hiiren kytkeminen
53
Näppäimistön ja hiiren käyttäminen
54
Tulolaitteen asetukset
Tekstinsyöttö virtuaalisella kuvaruutunäppäimistöllä
56
Tekstinsyöttö kaukosäätimen mikrofonin ja virtuaalisen
Sovellukset-palvelun käyttäminen
71
Sovelluksen asentaminen ja käyttäminen
72
Ostettujen tai asennettujen sovellusten hallitseminen
73
Sovellusten arviointi
Galleria-sovelluksen käyttäminen
Yleisopas-sovelluksen käyttäminen
SmartThings-sovelluksen käyttäminen
e-Manual-oppaan käyttö
77
e-Manual-oppaan käynnistäminen
78
Painikkeiden käyttäminen e-Manualissa
Internet-oppaan käyttö
Kuvien, videoiden ja musiikin toistaminen
80
Mediatiedostojen toistaminen
Puhetoiminto -toiminnon käyttäminen
82
Puhetoiminto-toiminnon käyttäminen
83
Lisätietoa Voice Command Guide -toiminnosta
84
Lue tämä, ennen kuin käytät Puhetoiminto-palveluita
kuvaruutunäppäimistön avulla
Television katselu
Älytoiminnot
Smart Hub
Digitaalisten lähetysten lyhyiden tietojen näyttäminen
85
Oppaan käyttäminen
Ohjelmien tallentaminen
58
Ensimmäinen näyttö-kuvaruudun avaaminen
63
Smart Hub -sovelluksen käynnistäminen automaattisesti
87
Ohjelmien tallentaminen
63
Viimeksi käytetyn sovelluksen automaattinen
88
Ajastetun tallennuksen luettelon hallinta
89
Tallennettujen ohjelmien katseleminen
89
Myöhemmin lähetettävän ohjelman tallennuksen
käynnistäminen
63
Smart Hub-yhteyden testaaminen
63
Smart Hub -sovelluksen palauttaminen
Samsung-tilin käyttäminen
asettaminen
Ajoita katselu-asetukset
64
Samsung-tilin luominen ja hallinnointi.
89
Kanavan ajastetun katselun asettaminen
65
Kirjautuminen Samsung-tilille
90
Ajastetun katselun muokkaaminen
Ambient mode-tilan käyttäminen
67
Ambient mode-tilaan liittyvät kuvaruututilat
68
Ambient mode-tilan sisällön ja asetusten muuttaminen
Timeshift -toiminnon käyttäminen
Ohjelman tallennuksen tai Timeshift-toiminnon aikana
käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot
Kanavaluettelo-oppaan käyttö
Kanavien muokkaaminen
94
Tallennettujen kanavien poistaminen
94
Tallennettujen kanavien muokkaaminen
Oman suosikkiluettelon luominen
95
Kanavien tallentaminen suosikeiksi
95
Vain Suosikit-luetteloissa olevien kanavien katseleminen ja
valitseminen
Suosikkiluettelon muokkaaminen
96
Kanavien lisääminen suosikkiluetteloon
96
Kanavien poistaminen suosikkiluettelosta
96
Suosikkiluettelon järjestäminen uudelleen
96
Suosikkiluettelon nimeäminen uudelleen
Televisionkatselua tukevat toiminnot
97
Lähetyssignaalin vaihtaminen
97
Saatavilla olevien kanavien hakeminen
98
Digitaalisen kanavan signaalin tietojen ja voimakkuuden
tarkistaminen
98
Katselun rajoittaminen tiettyihin kanaviin
98
Merkitse aikuiskanavat -palvelun käyttäminen
98
Lähetysäänen asetuksen valitseminen
99
Ohjelmaluokituksen lukitus -palvelun käyttäminen
99
Lähetysten lisäasetusten säätäminen
99
Digitaalisen tekstin lukeminen
100 Lähetysäänen valitseminen
100 Lähetyssignaalien manuaalinen virittäminen
101
Analogisten lähetysten hienosäädöt
101
Kanavaluettelon siirtäminen
101
Muokkaa kanavanumeroita -toiminnon ottaminen käyttöön
tai poistaminen käytöstä
101
CAM-operaattorin profiilin poistaminen
Kuva ja Ääni
Kuvanlaadun säätäminen
104 Kuvatilan valitseminen
105 Kuvan lisäasetusten säätäminen
Katseluympäristön asettaminen ulkoisille laitteille
106 Pelien pelaaminen optimoidulla näytöllä
107 Pelitilan yksityiskohtien määritys
108 UHD-videoiden katselu
108 HDMI musta -asetuksen käyttäminen
Kuvan tukitoiminnot
109 Kuva kuvassa (PIP) -ikkunan näyttäminen
109 Kuvan koon muuttaminen
110
Kuvan koon muuttaminen automaattisesti
110
Kuvan koon muuttaminen 4:3- tai Mukautettu ruutu -tilassa
110
Kuvan sovittaminen kuvaruutuun
110
Kuvan koon ja/tai paikan säätäminen
Äänitila- ja Asiantuntijan asetukset -asetukset
111
Äänitilan valitseminen
111
Äänen lisäasetusten säätäminen
Äänen tukitoimintojen käyttäminen
112
Kaiuttimien valitseminen
112
Television äänen toistaminen Bluetooth-laitteista
113
Television äänen kuunteleminen Wi-Fi-toimintoa tukevan
Samsungin audiolaitteen kautta
Järjestelmä ja Tuki
Aikatoimintojen ja ajastimien käyttö
114
Nykyisen kellonajan asettaminen
115
Ajastinten käyttäminen
Automaattinen suojausaika- ja energiansäästötoimintojen
käyttäminen
102 Satelliittijärjestelmän asettaminen
116
Automaattinen suojausaika -toiminnon asettaminen
102 Tekstitelevision kielen vaihtaminen
116
Television virrankulutuksen vähentäminen
102 TVkey-liittymä -valikon näyttäminen
103 Yhteisten liittymien valikon näyttäminen
Television ohjelmiston päivittäminen
117
Television ohjelmistoversion päivittäminen uusimpaan
versioon
117
Television päivittäminen automaattisesti
Television suojaaminen hakkeroinnilta ja haittakoodeilta
118
Television ja siihen kytketyn tallennuslaitteen tarkistaminen
haittakoodin varalta
Muiden toimintojen käyttö
118
Helppokäyttötoimintojen käyttäminen
118
Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet-toiminnon
käyttäminen
119
Näkövammaisille tarkoitetun ääniopastuksen ottaminen
käyttöön
119
Vianmääritys
Audiokuvaus
120 Valkoinen teksti mustalla taustalla (suuri kontrasti)
120 Kuvaruudun asettaminen mustavalkoiseksi
120 Käänteisten värien käyttäminen
Tuen hankkiminen
131
Tuki Etähallinta-toiminnon kautta
132 Palvelun yhteystietojen etsiminen
133 Tuen pyytäminen
Television toimintahäiriöiden vianmääritys
Kuvan kanssa on ongelmia
134 Kuvan testaaminen
Ääni ei kuulu selkeästi
137
Äänen testaaminen
Televisiolähetyksen kanssa on ongelmia
Oma tietokonetta / Pelikonsolia ei voi yhdistää
Televisio ei muodosta yhteyttä Internetiin.
120 Kirjasinkoon suurentaminen (näkövammaisille)
Ajoita tallennus- tai Timeshift-toiminto ei toimi
121
Lisätietoa kaukosäätimestä (näkövammaisille)
Anynet+ (HDMI-CEC) ei toimi
121
Lisätietoa television valikosta
121
Televisio-ohjelmien katseleminen tekstityksen kanssa
122
Television äänen toistaminen Bluetooth-laitteista
(kuulovammaisille)
122
Järjestelmän lisäasetusten säätäminen
123 Television palauttaminen oletusasetuksiin
Sovellusten käynnistämisessä tai käytössä on ongelmia
Tiedoston toistaminen ei onnistu
Haluan palauttaa television oletusasetukset
Muut ongelmat
HbbTV
Television katselukortin (CI- tai CI+-kortin) käyttäminen
Turvaohjeita ja huomautuksia
125 CI- tai CI+-kortin kytkeminen COMMON INTERFACE
-korttipaikan ja CI-kortinlukijan avulla
126
CI- tai CI+-kortin kytkeminen COMMON INTERFACE
-korttipaikan kautta
126
CI- tai CI+-kortin käyttäminen
Tekstitelevisio-ominaisuus
127
Samsung Smart Remote -säätimessä
129 Tavallisessa kaukosäätimessä
130 Tyypillinen tekstitelevision sivu
Ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja
145 Ennen tallennuksen ja ajastetun tallennuksen käyttämistä
147
Ennen Timeshift-toiminnon käyttämistä
Tuetut lähetysten äänen asetukset
Lue tämä, ennen kuin käytät Sovellukset-palveluita
Lue tämä, ennen kuin käytät Internet -sovellusta
150 Lue tämä ennen langattoman Internet-yhteyden asettamista
Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen
toistamista
151
Valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen käyttöä koskevia
rajoituksia
152 Tuetut ulkoiset tekstitykset
Helppokäyttötoimintojen opas
Perehdy valikkonäyttöön
Kaukosäätimen käyttö
152 Tuetut sisäiset tekstitykset
171
Samsung Smart Remote -säätimen asento
153 Tuetut kuvatiedostotyypit ja resoluutiot
171
Samsung Smart Remote -säätimen kuvaus
153 Tuetut musiikkitiedostotyypit ja koodekit
154 Videokoodekit, joita Q900R-mallisarja tukee
155 Videokoodekit, joita NU7100-mallisarja ja sitä korkeammat
tukevat
156 Videokoodekit, joita NU7090-mallisarja ja sitä alemmat
Helppokäyttötoimintojen valikon käyttäminen
173
Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikko
174
Vaiheittaiset ohjeet toimintojen käyttöön
176
Helppokäyttötoimintojen asettaminen käyttämällä
Puhetoiminto -toimintoa
tukevat
Lue tämä television asennuksen jälkeen
158 Kuvakoot ja tulosignaalit
159 Varkaudenestolukon asentaminen
UHD-tulosignaaleille tuetut resoluutiot
159 Jos HDMI UHD Color -asetuksena on Ei käytössä
159 Jos HDMI UHD Color -asetuksena on Käytössä
Q900R-mallisarjan tukemat resoluutiot 8K-tulosignaalille
160 Jos HDMI UHD Color -asetuksena on Käytössä
FreeSync-toiminnon tukemat resoluutiot
Lue tämä, ennen kuin kytket televisioon tietokoneen (tuetut
resoluutiot)
161
IBM
161
MAC
Television käyttäminen Puheopastus -toiminnon ollessa
käytössä
177
Television katsominen
Oppaan käyttäminen
Ajoita katselu -toiminnon asettaminen
182 Ajastetun katselun peruuttaminen
Kanavaluettelo-oppaan käyttö
185 Oman suosikkiluettelon luominen
Tallennus
187
Suoran ja ajastetun tallennuksen asetusten käyttäminen
ohjelmaoppaan näytössä:
188 Suoran ja ajastetun tallennuksen käyttäminen
ohjelmatietojen ikkunassa
188 Tallennusajan muuttaminen
162 VESA DMT
189 Tallennettujen ohjelmien katseleminen
163 VESA CVT
189 Tallennetun ohjelman poistaminen
163 CTA-861
Videosignaalien tukemat resoluutiot
164 CTA-861
165 VESA CVT
Lue tämä ennen Bluetooth-laitteiden käyttämistä
166 Bluetoothin käyttörajoituksia
Multimediasisällön toiston aikana käytettävissä olevat
painikkeet ja toiminnot
Lisenssi
Smart Hub -palvelun käyttäminen
190 Smart Hub
191
Ensimmäinen näyttö -toiminnon käyttö Smart Hubissa
e-Manual-oppaan käynnistäminen
Puhetoiminto -palvelun käyttäminen
196 Puhetoiminto-toiminnon käyttäminen
Pikaoppaat
Opi nopeasti käyttämään yleisimpiä toimintoja, kuten Puhetoiminto, Ambient mode ja Smart Hub.
Samsung Smart Remote -laitteen kytkeminen televisioon
Kytke Samsung Smart Remote televisioon käyttääksesi televisiota sillä.
Kun käynnistät television ensimmäistä kertaa, Samsung Smart Remote muodostaa automaattisesti parikytkennän
television kanssa. Jos Samsung Smart Remote ei muodosta parikytkentää television kanssa automaattisesti, osoita
sillä televisiossa olevaan kaukosäätimen anturiin ja paina
- ja
-painikkeita samanaikaisesti vähintään 3
sekuntia.
"" Samsung Smart Remote -laitteen kuvat, painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella mallista toiseen.
"" Lisätietoja QLED-television mukana toimitettavasta Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä on kohdassa "Tietoja
Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (QLED TV)".
"" Lisätietoja UHD-television mukana toimitettavasta Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä on kohdassa "Tietoja
Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (UHD TV)".
"" Katso lisätietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä, joka kuuluu THE FRAME TV:n toimitukseen, kohdasta "Tietoja
Samsung Smart Remote (THE FRAME) -laitteesta".
"" Samsung Smart Remote -kaukosäädintä ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
-7-
Smart Hub -palvelun käyttäminen
Smart Hub-palvelusta löydät sovelluksia, pelejä, elokuvia ja paljon muuta.
Hyödynnä Smart Hubin monipuoliset toiminnot sananaikaisesti yhden näytön kautta.
Lähteet
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Yhteysopas
Yleiskaukosä…
Lähde
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
Kun painat kaukosäätimen
1
-painiketta, voit käyttää seuraavia toimintoja ja ominaisuuksia.
Ilmoitus
Voit näyttää luettelon ilmoituksista kaikista tapahtumista, jotka tapahtuvat televisiossasi. Ilmoitus ilmestyy
kuvaruudulle, kun ajastettu ohjelma alkaa tai kun jokin tapahtuma tapahtuu jossakin rekisteröidyssä laitteessa.
"" Lisätietoja on kohdassa "Ensimmäinen näyttö-kuvaruudun avaaminen".
2
Asetukset
Kun kohdistus siirretään
-kuvakkeeseen, pika-asetuskuvakkeet ilmestyvät valikon yläosaan. Voit asettaa nopeasti
usein käytetyt toiminnot kuvakkeita napsauttamalla.
3
Lähde
Voit valita televisioon kytketyn ulkoisen laitteen.
"" Lisätietoja on kohdassa "Televisioon kytkettyjen ulkoisten laitteiden vaihtaminen".
-8-
4
Etsi
Voit etsiä Smart Hub -palvelusta kanavien, ohjelmien, elokuvien ja sovellusten tietoja.
"" Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.
5
APPS
Voit nauttia monenlaisesta sisällöstä, mukaan lukien uutis-, urheilu- ja säätiedot sekä pelit, asentamalla vastaavat
sovellukset televisioon.
"" Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.
"" Lisätietoja on kohdassa "Sovellukset-palvelun käyttäminen".
6
Ambient mode
Kun Ambient mode on käytössä, television kuvaruudussa näytetään kauniita näkymiä, visuaalista tietoa ja
ilmoituksia.
Siirry Ambient mode-tilaan painamalla
televisio painamalla
Jos painat
-painiketta. Palaa TV-tilaan painamalla
-painiketta. Sammuta
-painiketta.
-painiketta, kun televisio on sammutettuna, televisio käynnistyy Ambient mode-tilaan.
"" Jos käytät jotakin muuta kuin Samsung Smart Remote -kaukosäädintä, Ambient mode -tilaan siirtymistä voidaan rajoittaa.
"" Koska tämä toiminto on QLED-televisioiden erikoistoiminto, sitä ei ehkä tueta kaikissa malleissa.
"" Saat lisätietoja Ambient mode -toiminnosta kohdasta "Ambient mode-tilan käyttäminen".
7
Yleisopas
Yleisopas on sovellus, jonka avulla voit etsiä ja katsella esimerkiksi tv-ohjelmia, sarjoja ja elokuvia yhdessä ja
samassa paikassa. Yleisopas voi suositella mieltymyksiäsi vastaavaa sisältöä ja ilmoittaa uusista sarjoista.
"" Saat lisätietoja Yleisopas -toiminnosta kohdasta "Yleisopas-sovelluksen käyttäminen".
"" Kuvat voivat olla epätarkkoja palveluntarjoajasta johtuvista syistä.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Taide
Kun et katso TV:tä, tai kun TV on kytketty pois päältä, voit käyttää Taide-tila-toimintoa kuvasisällön, kuten
taideteosten tai valokuvien muokkaamiseen, tai sisällön näyttämiseen.
"" Tätä toimintoa tuetaan vain THE FRAME-mallissa.
"" Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
-9-
Ambient mode-oppaan käyttö
Tutustu QLED-televisioiden Ambient mode-tilassa käytettävissä oleviin toimintoihin.
Ambient mode
Kun Ambient mode on käytössä, television kuvaruudussa näytetään kauniita näkymiä, visuaalista tietoa ja
ilmoituksia.
Siirry Ambient mode-tilaan painamalla
televisio painamalla
Jos painat
-painiketta. Palaa TV-tilaan painamalla
-painiketta. Sammuta
-painiketta.
-painiketta, kun televisio on sammutettuna, televisio käynnistyy Ambient mode-tilaan.
"" Jos käytät jotakin muuta kuin Samsung Smart Remote -kaukosäädintä, Ambient mode -tilaan siirtymistä voidaan rajoittaa.
"" Koska tämä toiminto on QLED-televisioiden erikoistoiminto, sitä ei ehkä tueta kaikissa malleissa.
"" Ota
- ja
-valikot käyttöön valitsemalla ensin sisältö Ambient mode -tilassa.
Ambient mode-tilaan liittyvät kuvaruututilat
●●
Ambient mode
Ambient mode-tilassa ollessasi voit määrittää esitettävät visuaaliset tiedot ja nauttia niistä. Tässä tilassa
järjestelmä käyttää energiaa vähemmän ja valoisuusanturi säätää kirkkauden automaattisesti.
●●
Tulee pimeää -tila
Ambient mode-tilassa television kuvaruutu mukautuu automaattisesti ympäristön mukaan. Kun ympäristön
valaistus vähenee, television kuvaruutu tummenee. Jos ympäristö muuttuu valoisaksi, ennen kuin television
kuvaruutu muuttuu kokonaan mustaksi, tai kun kaukosäädintä tai Puhetoiminto-toimintoa käytetään,
television kuvaruutu palaa Ambient mode-tilaan.
●●
""
Voit muuttaa Ambient mode -tilan automaattista kirkkausasetusta käyttämällä
""
Tässä tilassa televisio on valmiina käsittelemään puheopastusta ja puhekomentoja.
-valintaa Ambient mode
-selainnäytössä.
Musta kuvaruutu -tila
Jos Ambient mode-tilassa ympäristö hämärtyy tietylle tasolle, televisio sammuttaa kuvaruudun. Voit ottaa
kuvaruudun takaisin käyttöön Ambient mode -tilassa painamalla kaukosäätimen
-painiketta.
""
Voit muuttaa Ambient mode -tilan automaattista kirkkausasetusta käyttämällä
""
Tässä tilassa televisio ei käsittele puheopastusta ja puhekomentoja.
-selainnäytössä.
- 10 -
-valintaa Ambient mode
●●
Televisio pois päältä -tila
Kun televisio on sammuneena, pääset Ambient mode-tilaan painamalla kaukosäätimen
-painiketta.
Siirtyäksesi TV-tilaan, kun TV on kytketty pois päältä, paina
-painiketta. TV-tilassa voit katsella
televisiolähetyksiä tai nauttia liitettyjen ulkoisten laitteiden tarjoamasta sisällöstä.
Ambient mode-tilan sisällön ja asetusten muuttaminen
Sisustus
Tietoja
Valokuva
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
Kun painat
- tai
-painiketta Ambient mode -tilassa, Ambient mode -selainnäyttö tulee näkyviin. Ambient
mode-selainnäytössä voit valita sisältöä ja muuttaa Ambient mode-tilan asetuksia.
Ambient mode-tilan sisällön asettaminen
Sisältö näytetään Ambient mode-selainikkunan yläosassa ja luokat alaosassa. Siirrä kohdistus haluamasi sisällön
kohdalle yläosan sisältöluettelon vasemmalle- ja oikealle-suuntapainikkeilla ja paina sen jälkeen Valitse-painiketta.
Valittu sisältö toistetaan Ambient mode-näytössä.
- 11 -
Tulevaisuudessa Ambient mode-selaimeen tulee valittavaksi entistä enemmän sisältöä.
Voit valita seuraavista luokista ja sisällöstä:
●●
Sisustus: Näyttää kuvaruudussa kauniita kuvia.
●●
Tietoja: Näyttää säätietoja, uutisotsikoita ja muita vastaavia tietoja.
""
●●
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.
Valokuva: Voit asettaa mobiililaitteeseesi tallennetun kuvan Ambient mode-tilan taustakuvaksi. Voit
määrittää kuvistasi erilaisia asetteluja.
""
Käytä mobiililaitteeseesi asennettua SmartThings-sovellusta mobiililaitteessa olevien kuvien tallentamiseen ja
tuomiseen televisioon Ambient mode-näytössä.
Ambient mode-tilan yksityiskohtien asettaminen
Siirrä Ambient mode-selainnäytössä kohdistin
-kuvakkeeseen ja paina sitten Valitse-painiketta. Voit muuttaa
seuraavia asetuksia:
●●
Kirkkaus: Säädä Ambient mode-tilan kuvaruudun kirkkautta.
●●
Värisävy: Säädä Ambient mode-tilan kuvaruudun värejä.
●●
Automaattinen kirkkaus: Muuta Ambient mode-tilan automaattisen kirkkauden asetusta.
""
●●
Kun tämän toiminnon asetuksena on Ei käytössä, kuvaruudun kirkkaus ei säädy automaattisesti ympäristön
valoisuuden mukaan.
Ympäristön sammutusajastin: Aseta Ambient mode-tilassa käytettävä kuvaruudun automaattinen
sammutusaika.
""
Jos kaukosäädintä ei käytetä asetetun ajan kuluessa, näyttö sammuu. Voit ottaa kuvaruudun takaisin käyttöön
Ambient mode -tilassa painamalla kaukosäätimen
-painiketta.
Ambient mode-näytön taustavärin vaihtaminen
Voit vaihtaa Ambient mode-näytön taustaväriä siirtämällä kohdistuksen kohtaan
Ambient mode-selainikkunassa
ja painamalla sen jälkeen Valitse-painiketta. Voit vaihtaa joko taustan väriä tai sen kuviointia. Siirrä kohdistus
haluamasi värin tai kuvion kohdalle ja paina Valitse-painiketta.
"" Voit ottaa kuvan seinästä mobiililaitteeseesi asennetulla SmartThings-sovelluksella ja asettaa sen Ambient mode-näytön
taustakuvaksi.
Kuvalähetyksissä ja kuvan optimoinnissa voi esiintyä viiveitä tätä toimintoa käytettäessä.
- 12 -
Pikavalinta-oppaan käyttö
Lähteet-valikon kohteita voi käyttää helposti käyttämättä erillisiä komentoja.
Avaa Pikavalinta-valikko pitämällä
Palaa TV-tilaan painamalla
-painiketta painettuna vähintään 1 sekunti.
-painiketta.
"" Koska tämä toiminto on QLED-televisioiden erikoistoiminto, sitä ei ehkä tueta kaikissa malleissa.
Pikavalinta
Lähteet
e-Manual
Antenni
Kanavat
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
1 Lähteet
Voit valita televisioon kytketyn ulkoisen laitteen.
2 Kanavat
Lisää kanava painamalla
3
-painiketta. Voit siirtää tai poistaa lisäämiäsi kanavia.
e-Manual
e-Manual-opas avautuu.
- 13 -
Asetukset
4
Asetukset
Näyttää pääkuvaruutuvalikon.
5 Antenni, Kaapeli, Satelliitti tai Palveluntarjoaja
Valitse lähetyksen sisällön tyyppi: Antenni, Kaapeli, Satelliitti tai Palveluntarjoaja.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetyssignaaleilla.
Kanavien lisääminen
1.
Paina
2.
Siirry haluamaasi kohtaan.
3.
Paina Valitse-painiketta.
4.
Kohdekanava lisätään kirjanmerkkialueelle.
-painiketta. Voit lisätä vain kanavan, jota katsot parhaillaan.
Kanavien siirtäminen
1.
Siirrä kohdistus siirrettävien kanavien kohdalle.
2.
Paina alas-painiketta.
3.
Valitse Siirrä.
4.
Siirrä valitut kanavat haluamaasi kohtaan.
5.
Paina Valitse-painiketta.
6.
Valittu kanava on siirretty.
Kanavien poistaminen
1.
Siirrä kohdistus poistettavien kanavien kohdalle.
2.
Paina alas-painiketta.
3.
Valitse Poista.
4.
Valitut kanavat on poistettu.
- 14 -
Puhetoiminto -palvelun käyttäminen
Hallitse televisiotasi puhumalla Samsung Smart Remote -laitteesi mikrofoniin.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Tuetut kielet saattavat vaihdella alueen mukaan.
Puhetoiminto-toiminnon käyttäminen
Pidä
-painiketta Samsung Smart Remote laitteessa painettuna, lausu komento ja vapauta sitten
-painike.
Televisio tunnistaa puhekomennon.
Näytä Puhetoiminto-näyttö painamalla
-painiketta kerran.
●●
Kun painat
-painiketta ensimmäistä kertaa, Using Voice Interaction -painike ilmestyy kuvaruudun
alareunaan. Paina Valitse-painiketta. Using Voice Interaction -viesti-ikkuna avautuu näyttämään
Puhetoiminto-toiminnon opetusohjelman.
●●
Kun painat
-painiketta, Enter Voice Command Guide -painike ilmestyy kuvaruudun alareunaan. Paina
Valitse-painiketta, kun haluat siirtyä Voice Command Guide -näyttöön.
- 15 -
Lisätietoa Voice Command Guide -toiminnosta
Voice Command Guide
Here are some of the things I can do for you.
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
1 Voice Command Guide
Opas sisältää ohjeita Puhetoiminto-toiminnon käyttämiseen äänikomennoilla eri tilanteissa. Siirry haluttuun
komentoon suuntapainikkeella, ja paina sitten Valitse-painiketta. Voit käyttää televisiota eri äänikomennoilla.
"" Jos haluat avata Puhetoiminto-toiminnon opetusohjelman, siirry suuntapainikkeilla kuvaruudun alareunaan ja valitse
Näytä opetusohjelma.
- 16 -
Lue tämä, ennen kuin käytät Puhetoiminto-palveluita
Puhetoiminto-toiminnon käyttöön liittyvät varotoimenpiteet
●●
Tuetut puhetoimintojen kielet ja ominaisuudet voivat vaihdella alueittain.
●●
Jos asetettu kieli ei ole mikään käyttömaan kielistä, osa toiminnoista ei ole käytettävissä.
●●
Puhetoiminto on käytettävissä ainoastaan silloin, kun televisio on yhdistetty Internetiin.
●●
Vaikka televisio on yhdistetty Internetiin, Puhetoiminto -palvelin ei ehkä vastaa palvelinvirheen vuoksi.
●●
Tämänhetkinen ilmoitettu toiminnallisuus voi muuttua, jos Puhetoiminto päivittyy.
●●
Puhetoiminto on käytettävissä vain sitä tukevissa televisioissa, joiden kanssa toimitetaan kaukosäädin, jossa
on mikrofoni.
●●
Symboleja, "-” mukaan lukien, ja erikoismerkkejä ei tueta. Niinpä, jos sana tai lause sisältää numeroita tai
symboleita, toiminto ei ehkä toimi oikein.
●●
Hakutulokset eivät välttämättä ole täydellisiä.
●●
Jotkin sovellukset voivat olla maksullisia. Siten voit joutua hyväksymään palvelusovelluksen tai sopimuksen.
●●
Jos haluat vaihtaa kanavaa sanomalla puhekomentona kanavan nimen, suorita ensin toimenpide Määritä
palveluntarjoaja. Jos Määritä palveluntarjoaja on määrittämättä, voit määrittää sen seuraavasta valikosta.
––
Asetukset
Yleiset
Käynnistä määritys Yritä nyt
●●
Voidaksesi käyttää tekstinsyöttötoimintoa ja älykästä hakutoimintoa, sinun on hyväksyttävä ehdot, jotka
sallivat kolmansien osapuolten kerätä ja käyttää puhetietojasi.
●●
Puhetoiminto-toiminnon käyttämiseksi sinun pitää:
––
Hyväksy Smart Hub -toiminnon käyttöehdot
––
Hyväksy ohjeistus, joka koskee henkilökohtaisten tietojen keräämistä ja käyttöä Smart Hub -palvelua
varten.
––
Hyväksyä henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttö interaktiiviseen puhetoimintoon perustuvaa
palvelua varten.
Puhetoiminto-toiminnon käyttöedellytykset
●●
Puhetoiminnon käytön onnistuminen riippuu puheäänen voimakkuudesta ja äänensävystä, ääntämisestä ja
ympäristön äänistä (television äänet ja taustamelu).
●●
Ihanteellinen äänenvoimakkuus puhekomennoille on 75–80 dB.
- 17 -
Television ohjelmiston päivittäminen
Näytä television ohjelmistoversio ja päivitä ohjelmisto tarvittaessa.
Asetukset
Tuki
Ohjelmistopäivitys Yritä nyt
Television ohjelmistoversion päivittäminen uusimpaan versioon
[[ ÄLÄ katkaise television virtaa, ennen kuin päivitys on tehty. Television virta katkaistaan ja kytketään
uudelleen päälle automaattisesti, kun ohjelmiston päivitys on valmis. Video- ja audioasetukset nollataan
oletusasetuksiin ohjelmistopäivityksen jälkeen.
Päivittäminen Internetin kautta
Asetukset
Tuki
Ohjelmistopäivitys
Päivitä nyt Yritä nyt
"" Internetin kautta päivittäminen edellyttää aktiivista Internet-yhteyttä.
Päivittäminen USB-laitteen kautta
Asetukset
Tuki
Ohjelmistopäivitys
Päivitä nyt
Kun olet ladannut päivitystiedoston Samsungin sivustolta ja tallentanut sen USB-laitteeseen, tee päivitys
kytkemällä USB-laite televisioon.
"" Jos haluat päivittää käyttämällä USB-muistia, lataa päivityspaketti Samsung.com-sivustolta tietokoneellesi. Tallenna
sitten päivityspaketti USB-laitteen ylimpään kansioon. Muutoin televisio ei löydä päivityspakettia.
Television päivittäminen automaattisesti
Asetukset
Tuki
Ohjelmistopäivitys
Automaattinen päivitys Yritä nyt
Jos televisiossa on Internet-yhteys, televisio voi päivittää ohjelmiston automaattisesti samalla, kun katsot
televisiota. Kun taustalla tapahtuva päivitys on valmis, se otetaan käyttöön, kun televisio seuraavan kerran laitetaan
päälle.
Jos hyväksyt Smart Hub -toiminnon ehdot, Automaattinen päivitys -asetuksen tilaksi tulee automaattisesti
Käytössä. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä Valitse-painikkeella.
"" Tämä toiminto voi kestää kauemmin, jos muita verkkotoimintoja on käynnissä samanaikaisesti.
"" Tämän toiminnon käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.
- 18 -
Tuen hankkiminen
Saat ohjeita suoraan Samsungilta, jos television käytön kanssa on ongelmia.
Tuen saaminen Etähallinta -toiminnolla
Asetukset
Tuki
Etähallinta Yritä nyt
Kun olet hyväksynyt palvelusopimuksen, voit Etähallinta -toiminnolla ottaa yhteyttä etätukeen ja antaa Samsungin
teknikon tehdä televisiollesi vianmäärityksen, korjata ongelmat ja päivittää television ohjelmiston etäyhteydellä
Internetin kautta. Voit kytkeä Etähallinta käyttöön ja pois käytöstä.
"" Tämän toiminnon käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.
"" Voit käynnistää tämän toiminnon myös pitämällä
-painiketta painettuna vähintään 5 sekuntia.
Mitä etätuki tarkoittaa?
Samsungin etätukipalvelu antaa sinulle henkilökohtaista tukea, jossa Samsungin teknikko auttaa sinua etäältä käsin
●●
diagnosoimaan television
●●
säätämään television asetukset
●●
palauttamaan television oletusasetuksiin
●●
asentamaan suositellut laiteohjelmistopäivitykset.
Kuinka etätuki toimii?
Voit helposti saada televisiollesi Samsungin etätukipalvelun:
1.
Soita Samsungin asiakaspalveluun ja pyydä etätukea sieltä.
2.
Avaa television valikko ja siirry osioon Tuki. (
3.
Valitse Etähallinta, lue palvelusopimus ja hyväksy se. Kun PIN-koodin syöttöikkuna avautuu, anna teknikolle
Asetukset
PIN-koodi.
4.
Teknikko muodostaa yhteyden televisioon.
- 19 -
Tuki)
Palvelun yhteystietojen etsiminen
Asetukset
Tuki
Tietoja tästä televisiosta Yritä nyt
Voit näyttää Samsungin verkkosivujen osoitteen, asiakaspalvelun puhelinnumeron, television mallinumeron
ja ohjelmistoversion, avoimen lähdekoodin lisenssin ja muita tietoja, joita saatetaan tarvita, kun otat yhteyttä
Samsungin asiakaspalveluun puhelimitse tai Samsungin sivuston kautta.
"" Voit saada tietoja myös skannaamalla tuotteen QR-koodin.
"" Voit käynnistää tämän toiminnon myös pitämällä
vakiokaukosäädintä, pidä
-painiketta painettuna vähintään 5 sekuntia. Jos käytät
(Toisto) -painiketta painettuna vähintään 5 sekuntia. Jatka painikkeen painamista, kunnes
asiakastietojen ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
Tuen pyytäminen
Asetukset
Tuki
Pyydä tukea Yritä nyt
Voit pyytää tukea, kun television käytössä esiintyy ongelmia. Valitse kohtaamaasi ongelmaa vastaava kohta ja
valitse sitten Pyydä nyt tai Sovi tapaaminen
Pyyntö
Lähetä. Palvelupyyntösi rekisteröidään. Samsungin
asiakaspalvelu ottaa sinuun yhteyttä ja sopii tai vahvistaa huoltokäynnin.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.
"" Sinun on hyväksyttävä palvelupyynnön ehdot.
"" Tämän toiminnon käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.
- 20 -
Liitännät
Voit katsella televisiolähetyksiä kytkemällä antennin ja antennijohdon televisioon ja voit muodostaa Internetyhteyden lähiverkkokaapelilla tai langattomalla reitittimellä. Lisäksi televisiossa on useita liittimiä, joihin voit
kytkeä erilaisia ulkoisia laitteita.
Yhteysopas
Voit katsoa lisätietoja ulkoisista laitteista, joita voi kytkeä televisioon.
Lähde
Yhteysopas
Se ohjaa sinua erilaisten ulkoisten laitteiden kuten kaapelivastaanottimen, pelikonsolin ja tietokoneen kytkemisessä
kuvien avulla. Jos valitse ulkoisen laitteen kytkentätavan, esille tulee lisätietoja.
Yhteysopas
Kaapelivastaanotin/le…
HDMI
Pelikonsoli
PC
Äänilaite
Mobiililaite
Ulkoinen tallennuslaite
Lisävaruste
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
- 21 -
Antennin kytkeminen (Antenni)
Voit kytkeä televisioon antennijohdon.
"" Antenniliitäntä ei ole välttämätön, jos käytät kaapeli- tai satelliittivastaanotinta.
Kumpikin liitin on suositeltavaa kytkeä Multi-Switchin tai DiSEqC:n avulla, ja Antennin liitostapa -asetukseksi tulisi
valita Kaksi oskillaattoria.
"" Järjestystapa voi olla erilainen eri malleissa.
"" DVB-T2-järjestelmää ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.
"" Mallin tai alueen mukaan.
- 22 -
Internet-yhteyden muodostaminen
Voit muodostaa Internet-yhteyden television kautta.
Internet-verkkoon yhdistäminen
Asetukset
Yleiset
Verkko
Avaa verkkoasetukset Yritä nyt
Muodosta yhteys saatavilla olevaan verkkoon.
Kiinteän Internet-yhteyden muodostaminen
Asetukset
Yleiset
Verkko
Avaa verkkoasetukset
Kaapeli
Jos kytket lähiverkkokaapelin, televisio muodostaa automaattisesti Internet-yhteyden.
"" Käytä kytkemiseen CAT 7 (*STP) -kaapelia.
* Shielded Twist Pair
"" Televisio ei voi muodostaa Internet-yhteyttä, jos verkkoyhteyden nopeus on alle 10 Mbps.
- 23 -
Langattoman Internet-yhteyden muodostaminen
Asetukset
Yleiset
Verkko
Avaa verkkoasetukset
Langaton
Varmista ennen yhteyden muodostamista, että langattoman reitittimen SSID- (nimi) ja salasana-asetukset ovat
tiedossasi. Verkkonimi (SSID) ja suojausavain ovat käytettävissä langattoman reitittimen määritysnäytössä. Katso
lisätietoja langattoman reitittimen käyttöoppaasta.
Langaton yhteys
Valitse langaton verkko.
Päivitä
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
"" Jos langatonta reititintä ei löydy, valitse Lisää verkko luettelon lopusta ja anna verkon nimi (SSID).
"" Jos langattomassa reitittimessä on WPS- tai PBC-painike, valitse Käytä WPS:ää luettelon lopusta ja paina reitittimen WPStai PBC-painiketta 2 minuutin sisällä. Televisio kytkeytyy automaattisesti.
- 24 -
Internet-yhteyden tilan tarkistaminen
Asetukset
Yleiset
Verkko
Verkon tila Yritä nyt
Näytä verkon ja Internetin nykyinen tila.
Verkon nollaaminen
Asetukset
Yleiset
Verkko
Palauta verkko Yritä nyt
Palauta verkkoasetukset tehdasasetuksiin.
Television kytkeminen päälle, jos käytössä on Mobiililaite
Asetukset
Yleiset
Verkko
Asiantuntijan asetukset
Käynnistä mobiililaitteella
Voit käynnistää television mobiililaitteellasi, jos ne molemmat on yhdistetty samaan verkkoon.
IP-ohjauslaitteen yhdistäminen televisioon
Asetukset
Yleiset
Verkko
Asiantuntijan asetukset
IP-kaukosäädin
Voit yhdistää IP-ohjauslaitteen televisioon etäyhteydellä, ja siten hallita IP-laitettasi.
"" Jotta tätä toimintoa voi käyttää, Käynnistä mobiililaitteella -asetuksen on oltava käytössä.
"" Tämän asetuksen sallimalla muut IP-ohjauslaitteet voivat ohjata televisiotasi. Suosittelemme tämän asetuksen
käyttämistä vain, jos asennettuna on hyväksytty kolmannen osapuolen ohjain, joka on määritetty erityisesti Samsungtelevisiota varten, ja jos Wi-Fi-verkko on suojattu salasanalla.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Internet-yhteyden asettaminen IPv6-yhteyttä käytettäessä
IPv6-yhteysasetusten määrittäminen
Asetukset
Yleiset
Verkko
Asiantuntijan asetukset
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 25 -
IPv6
Internet-yhteyden asetusten tarkistaminen IPv6-yhteyttä käytettäessä
Asetukset
Yleiset
Verkko
Asiantuntijan asetukset
IPv6-tila
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Verkossa näytettävän television nimen muuttaminen
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Laitteen nimi Yritä nyt
Voit muuttaa verkossa näytettävää television nimeä. Valitse luettelon alaosasta Syöte ja muuta nimeä.
Internet-yhteysongelmien vianmääritys
Jos televisio ei muodosta Internet-yhteyttä, kokeile seuraavia ratkaisuja.
Internet-yhteysongelmien vianmääritys Yritä nyt
Luettuasi seuraavan sisällön määritä Internet-yhteyden ongelma. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Internetpalveluntarjoajaan.
Verkkokaapelia ei löydy
Varmista, että lähiverkkokaapelin molemmat päät on kytketty paikoilleen. Jos reititin on kytketty, varmista, että se
on päällä. Jos reititin on päällä, sammuta se ja käynnistä se uudelleen.
Langattoman verkon yhteysvirhe
Jos valittua langatonta reititintä ei löydy, siirry kohtaan Avaa verkkoasetukset ja valitse oikea reititin.
––
Asetukset
Yleiset
Verkko
Avaa verkkoasetukset
- 26 -
Langattomaan reitittimeen ei saada yhteyttä
1.
Tarkista, onko reititin kytketty päälle. Jos se on päällä, sammuta se ja käynnistä se uudelleen.
2.
Anna tarvittaessa oikea salasana.
IP-osoitteen automaattinen asetus epäonnistui
1.
Tee asetukset kohdassa IP-aset..
––
2.
Asetukset
Yleiset
Verkko
Verkon tila
IP-aset.
Varmista, että reitittimen DHCP-palvelin on otettu käyttöön, ja irrota sitten reitittimen johto ja kytke se
uudelleen paikoilleen.
3.
Nollaa reititin tarvittaessa.
––
Jos käytössä on langaton yhteys, anna oikea salasana tarvittaessa.
Verkkoon ei saada yhteyttä
1.
Tarkista kaikki IP-aset..
––
2.
Asetukset
Yleiset
Verkko
Verkon tila
IP-aset.
Kun olet tarkistanut reitittimestä DHCP-palvelimen tilan (sen on oltava aktiivinen), irrota lähiverkkokaapeli ja
kytke se takaisin paikoilleen.
––
Jos käytössä on langaton yhteys, anna oikea salasana tarvittaessa.
Lähiverkkoyhteys toimii, mutta Internet-yhteys ei
1.
Varmista, että Internet-lähiverkkokaapeli on kytketty reitittimen ulkoiseen lähiverkkoporttiin.
2.
Tarkista kohdan IP-aset. nimipalvelintiedot.
––
Asetukset
Yleiset
Verkko
Verkon tila
Verkkoasetukset on tehty, mutta Internet-yhteys ei toimi
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaan.
- 27 -
IP-aset.
Videolaitteiden kytkeminen
Tee oikeat kuvaliitännät television ja ulkoisten laitteiden välille.
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
HDMI IN
- 28 -
Kytkeminen komponenttikaapelilla (vain mallit, joissa on COMPONENT IN- /
AV IN -liitäntä)
Komponenttiliitännällä kuvan resoluutio voi olla enintään 1080p. Jos haluat katsoa videota useimmista DVD- ja Bluray-laitteista, käytä komponenttiliitäntää.
Tutustu seuraavaan kuvaan ja liitä sitten television Component IN- ja AV IN -liittimet ulkoisen laitteen Component
OUT -liittimeen käyttämällä toimitettuja komponentti- ja AV-sovittimia. Varmista, että kytket toisiinsa samanväriset
liittimet (sininen siniseen, keltainen keltaiseen jne.)
COMPONENT IN / AV IN
AV IN
COMPONENT IN
"" Jos käytät komponenttiliitäntää käyttävää laitetta, kytke sekä komponenttisovitin (sininen) että AV-sovitin (keltainen).
- 29 -
Kytkeminen komposiittikaapelilla (vain mallit, joissa on COMPONENT IN- /
AV IN -liitäntä)
AV-liitännällä kuvan resoluutio voi olla enintään 576i.
Tutustu seuraavaan kuvaan ja liitä sitten TV-vastaanottimen AV IN -liitin ulkoisen laitteen AV OUT -liittimeen
käyttämällä toimitukseen kuuluvaa komposiittikaapelia ja AV-sovitinta. Varmista kaapeleita kytkiessäsi, että
kaapelien ja porttien värit ovat samat.
COMPONENT IN / AV IN
AV IN
COMPONENT IN
"" Kytke AV (komposiitti) -laite vain AV In -liittimeen. Älä kytke sitä Component In -liittimeen.
- 30 -
Äänen tulo- ja lähtöliitännät
Tee oikeat ääniliitännät television ja ulkoisten laitteiden välille.
"" Lisätietoja ulkoisten kaiuttimien valitsemisesta on kohdassa ”Kaiuttimien valitseminen”.
Kytkeminen HDMI (ARC) -kaapelilla
HDMI IN
(ARC)
Kytkeminen digitaalisen äänen (optisella) kaapelilla
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Kytkeminen langattoman verkon kautta
Voit liittää television Samsungin audiolaitteeseen, joka tukee Wi-Fi-yhteyttä langattoman verkkosi kautta.
Molempien laitteiden tulee olla samassa verkossa. Löydät lisätietoa Wi-Fi-yhteyttä tukevan Samsungin
audiolaitteen liittämisestä ja käytöstä sen käyttöoppaasta.
- 31 -
Bluetooth-laitteiden kytkeminen
Lisätietoja ulkoisten kaiuttimien kytkemisestä ja käytöstä on Yhteysopas (
Äänilaite
Lähde
Yhteysopas
Bluetooth) ja laitteiden käyttöoppaissa.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Tietokoneen kytkeminen
Käytä televisiota tietokoneen näyttönä tai kytke tietokone televisioon kotiverkon kautta ja käytä tietokoneen
tiedostoja televisiossa.
Kytkeminen HDMI-portin kautta ― Screen Sharing -toiminto (HDMI)
HDMI IN
DVI
HDMI IN
HDMI
"" Jos olet muodostanut yhteyden tietokoneeseen, valitse
Lähde ja valitse sitten PC-kuvake ulkoisten laitteiden
kuvakeluettelosta. Lisätietoja porttiasetuksista on kohdassa "Ulkoisen laitteen nimen ja kuvakkeen muokkaaminen".
- 32 -
Yhteyden muodostaminen – Mobiililaite
Yhdistä mobiililaitteesi televisioon samaan verkkoon, niin voit ohjata televisiota mobiililaitteella tai toistaa
mobiililaitteen sisältöä television kautta.
SmartThings-sovellusta mobiililaitteessa käyttämällä voit nopeasti ja helposti muodostaa yhteyden televisioosi
ja ohjata sen pääasetuksia. Lisäksi voit etäyhteyden avulla tarkistaa ja ohjata tiloja eri laitteista, kuten Samsungin
älylaitteista, kodinkoneista ja kaiuttimista, jotka on rekisteröity palvelimeen.
"" Varmista, että televisiossasi tuki SmartThings-toiminnoille. Voit tarkistaa tämän SmartThings-sovelluksen Tuetut laitteet
-valikosta.
"" SmartThings-sovelluksen käyttö edellyttää Samsung-tilille kirjautumista televisiossa.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa televisiomalleissa tai mobiililaitteissa.
"" Tuetut toiminnot saattavat vaihdella SmartThings-sovelluksen version mukaan.
Voit asentaa SmartThings-sovelluksen App Storesta tai Google Play Kaupasta.
Yhdistäminen televisioon SmartThings-sovelluksen kautta
1.
Käynnistä televisio.
2.
Käynnistä SmartThings-sovellus mobiililaitteessasi.
3.
Napauta Lisää laite SmartThings-sovelluksen koontinäytössä. Yhdistettävissä olevat televisiot etsitään.
4.
Valitse hakutuloksista televisiotasi vastaava malli.
5.
Anna television kuvaruudussa näkyvä PIN-numero.
Kun televisio on rekisteröity Samsung-tiliisi, voit ohjata televisiota SmartThings-sovelluksella.
"" Jos mobiililaitteesi ei löydä televisiota, sammuta ja käynnistä molemmat ja yritä sitten uudelleen.
"" Jos sinulla on useampi kuin yksi televisio, löydät haluamasi television helposti antamalla niille eri nimet valitsemalla
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Laitteen nimi.
- 33 -
Television ja mobiililaitteen kaksisuuntainen peilaus SmartThingssovelluksella
Kaksisuuntainen peilaus tarkoittaa saman kuvan ja äänen siirtämistä mobiililaitteesta televisioon tai
televisiosta mobiililaitteeseen. Voit käyttää SmartThings-sovellusta, kun toistaa television kuvan ja äänen myös
mobiililaitteessasi tai mobiililaitteen kuvan ja äänen myös televisiossasi.
Käynnistä SmartThings-sovellus mobiililaitteessasi. Napauta koontinäytössä tai laitteessa televisiotasi. Voit käyttää
seuraavia toimintoja:
●●
Mobiililaitteen kuva ja ääni toistuvat televisiossa.
""
Kun olet kytkenyt televisioon näytön peilausta tukevan mobiililaitteen, voit näytön peilauksen avulla toistaa
mobiililaitteen näytön ja äänen televisiossa langattomasti ja toistaa televisiossa mobiililaitteessa parhaillaan
toistettavaa kuvaa, ääntä tai valokuvatiedostoja.
●●
Television kuva ja ääni toistuvat mobiililaitteessa.
●●
Television ääni toistuu mobiililaitteessa.
"" Voit lisätä uuden laitteen matkapuhelimesi SmartThings-sovelluksessa. Katso lisätietoja SmartThings-sovelluksen
käyttöoppaasta.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa televisiomalleissa tai mobiililaitteissa.
"" Tuetut toiminnot saattavat vaihdella SmartThings-sovelluksen version mukaan.
"" Jos televisiota ei löydä, sammuta ja käynnistä molemmat laitteet ja yritä uudelleen.
"" Jos sinulla on useita televisioita, anna valinnan helpottamiseksi kullekin niistä eri nimi kohdassa
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Asetukset
Laitteen nimi.
Mobiililaitteen hallinta
Asetukset
●●
Yleiset
Ulkoisten laitteiden hallinta
Laiteyhteyksien hallinta Yritä nyt
Käyttöilmoitus
Aseta, näytetäänkö ilmoitus, kun mobiililaite yrittää muodostaa yhteyttä televisioon.
●●
Laitelista
Näytä tai poista televisioon rekisteröityjen mobiililaitteiden luettelo tai muokkaa sitä.
- 34 -
Televisioon kytkettyjen ulkoisten laitteiden vaihtaminen
Voit vaihtaa TV-ohjelmien ja ulkoisten laitteiden sisällön välillä.
Tulosignaalin vaihtaminen
Lähde
Kun valitse kytketyn ulkoisen laitteen Lähde-näytöllä, valitun laitteen lähtö näkyy television ruudulla.
Paina vakiokaukosäätimen SOURCE-painiketta.
"" Jos haluat hallita yleiskaukosäädintä tukevia laitteita (Blu-ray-laite, pelikonsoli tms.) television kaukosäätimellä, kytke
laite television HDMI-porttiin ja käynnistä laite. Voit siirtyä käyttämään laitteen lähtöliitäntää automaattisesti tai asettaa
laitteelle automaattisesti yleiskaukosäätimen. Jos haluat määrittää laitteen yleiskaukosäätimelle automaattisesti, osoita
laitetta television kaukosäätimellä.
"" Kun USB-porttiin kytketään USB-laite, esiin ilmestyy viesti, jonka kautta voit helposti siirtyä käyttämään laitteen
mediatiedostoluetteloa.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa laitteissa tai kaikilla alueilla.
Ulkoisen laitteen nimen ja kuvakkeen muokkaaminen
Lähde
Voit muuttaa kytketyn ulkoisen laitteen portin nimen tai lisätä sen ensimmäiselle näytölle.
Yleiskaukosä…
Muokkaa
Tiedot
Lisää alkunäyttöön
Lähteet
Lähde
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
- 35 -
1.
Siirrä kohdistus kytketyn ulkoisen laitteen kohdalle.
2.
Paina ylös-painiketta. Valittavissa ovat alla kuvatut toiminnot.
""
Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella portin tyypin mukaisesti.
1 Yleiskaukosäätimen määritys
Voit hallita televisioon kytkettyjä ulkoisia laitteita kaukosäätimellä. Jos haluat hallita ulkoisia laitteita, rekisteröi ne
seuraamalla näytön ohjeita.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Lisätietoja on kohdassa "Ulkoisten laitteiden hallinta Samsung Smart Remote -kaukosäätimellä – yleiskaukosäätimen
käyttäminen".
2 Muokkaa
Voit nimetä tuloportit uudelleen ja muuttaa laitteiden kuvakkeita.
3 Tiedot
Voit näyttää televisioon kytketyn ulkoisen laitteen lisätiedot.
4 Lisää alkunäyttöön
Voit lisätä ulkoisen laitteen portin ensimmäiselle näytölle nopea vaihtamista varten.
Lisätoimintojen käyttäminen
Voit käyttää seuraavia toimintoja Lähde-näytöllä.
●●
Yhteysopas: Laitekytkentöjen opas.
●●
Yleiskaukosäätimen määritys: toiminto, joka avulla voit rekisteröidä ulkoisia laitteita Samsung Smart Remote
-laitteeseen ja hallita niitä kaukosäätimellä.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
""
Lisätietoja on kohdassa "Ulkoisten laitteiden hallinta Samsung Smart Remote -kaukosäätimellä –
yleiskaukosäätimen käyttäminen".
- 36 -
Kytkentää koskevia huomautuksia
Huomaa seuraavat seikat, kun kytket ulkoista laitetta.
"" Liittimien määrä sekä niiden paikat ja nimet voivat vaihdella eri malleissa.
"" Tutustu ulkoisen laitteen käyttöohjeisiin, kun kytket sen televisioon. Ulkoisten laitteiden liittimien määrä sekä niiden
nimet ja paikat voivat olla erilaisia eri valmistajien malleissa.
Huomioitavaa HDMI-kytkennöissä
●●
Suosittelemme seuraavantyyppisiä HDMI-kaapeleita:
––
suurinopeuksinen HDMI-kaapeli
––
suurinopeuksinen HDMI-kaapeli, jossa on Ethernet-tuki.
●●
Käytä enintään 17 mm:n paksuista HDMI-kaapelia.
●●
Sertifioimattoman HDMI-kaapelin käyttö voi aiheuttaa yhteysvirheen tai sen, että kuvaa ei näy.
●●
Osa HDMI-kaapeleista ja -laitteista saattaa olla yhteensopimattomia television kanssa laitteiden erilaisten
teknisten HDMI-ominaisuuksien vuoksi.
●●
Tämä televisio ei tue HDMI Ethernet -kanavia. Ethernet on IEEE:n standardisoima, koaksiaalikaapeleihin
perustuva LAN (Local Area Network)- eli lähiverkko.
●●
Käytä alle 3 metrin mittaista johtoa, jotta UHD-kuvanlaatu olisi mahdollisimman hyvä.
●●
Monien tietokoneiden näytönohjaimissa ei ole HDMI-portteja, vaan DVI-portit. Jos tietokone ei tue HDMIvideolähtöliitäntää, kytke tietokone HDMI–DVI-kaapelilla.
●●
Jos One Connect -laitetta tukevaan televisiomalliin kytketään HDMI-liitännän kautta jokin ulkoinen laite,
kuten DVD-/BD-soitin tai digisovitin, virran synkronointitila otetaan automaattisesti käyttöön. Tässä virran
synkronointitilassa TV-vastaanotin havaitsee edelleen ulkoiset laitteet ja muodostaa niihin yhteyden HDMIkaapelilla. Tämän toiminnon voi deaktivoida irrottamalla liitetyn laitteen HDMI-kaapelin.
- 37 -
Äänilaitteiden kytkemistä koskevia huomautuksia
●●
AV-vastaanottimen käyttö on suositeltavaa, jos pyritään korkealaatuiseen äänentoistoon.
●●
Jos yhdistät ulkoisen audiolaitteen optisella kaapelilla, Äänilähtö -asetus vaihtuu yhdistettyyn laitteeseen
automaattisesti. Jotta näin tapahtuisi, ulkoinen audiolaite on kuitenkin kytkettävä päälle ennen optisen
kaapelin kytkemistä. Voit muuttaa Äänilähtö -asetuksen manuaalisesti tekemällä jonkin seuraavista:
––
Vaihda kytkettyyn laitteeseen käyttämällä Pika-asetukset-näyttöä:
Käytä Valitse-painiketta valitaksesi Äänilähtö/optinen -asetus Äänilähtö -valikosta. (
ylös-painike
––
Asetukset
Äänilähtö).
Vaihda kytkettyyn laitteeseen käyttämällä Asetukset-näyttöä:
Valitse Äänilähtö/optinen -asetus Äänilähtö -valikosta. (
Asetukset
Ääni
Äänilähtö).
●●
Jos kytketystä äänilaitteesta kuuluu epätavallista ääntä sen käytön aikana, laitteessa saattaa olla vikaa. Jos
näin käy, pyydä ohjeita äänilaitteen valmistajalta.
●●
Digitaalinen ääni on käytettävissä vain 5.1-kanavaisissa lähetyksissä.
- 38 -
Tietokoneiden kytkemistä koskevia huomautuksia
●●
Saat lisätietoja television tukemista resoluutioista kohdasta "Lue tämä, ennen kuin kytket televisioon
tietokoneen (tuetut resoluutiot)”.
●●
Kun tiedostojen jakaminen on käytössä, tiedostojen luvaton käyttö on mahdollista. Kun sinun ei tarvitse
käyttää tiedostoja, poista tiedostojen jakaminen käytöstä.
●●
Jos haluat yhdistää tietokoneen ja television langattomasti, ne pitää yhdistää toisiinsa samassa
langattomassa verkossa.
●●
Jaettaessa sisältöä muiden verkkopohjaisten laitteiden (kuten IP (Internet Protocol) -tallennusjärjestelmässä
olevien laitteiden) kanssa jakaminen ei ehkä ole tuettua verkon kokoonpanon, laadun tai toimintojen takia, jos
verkossa on esimerkiksi NAS (Network-Attached Storage) -laite.
Mobiililaitteiden kytkemistä koskevia huomautuksia
●●
Jotta voisit käyttää Smart View -toimintoa, mobiililaitteen on tuettava jotakin jakamistoimintoa, esimerkiksi
Näytön peilaus- tai Smart View -toimintoa. Tarkistaaksesi tukeeko käyttämäsi mobiililaite jakamistoimintoa,
katso tiedot mobiililaitteen valmistajan käyttöoppaasta.
●●
Jotta voisit käyttää Wi-Fi Direct -toimintoa, mobiililaitteen on tuettava Wi-Fi Direct -toimintoa. Tarkistaaksesi
tukeeko käyttämäsi mobiililaite Wi-Fi Direct -toimintoa, katso tiedot mobiililaitteen valmistajan
käyttöoppaasta.
●●
Mobiililaitteen ja Smart TV:n täytyy muodostaa yhteys toisiinsa saman verkon kautta.
●●
Kuva ja ääni saattavat katkeilla verkon tilasta riippuen.
●●
Jaettaessa sisältöä muiden verkkopohjaisten laitteiden (kuten IP (Internet Protocol) -tallennusjärjestelmässä
olevien laitteiden) kanssa jakaminen ei ehkä ole tuettua verkon kokoonpanon, laadun tai toimintojen takia, jos
verkossa on esimerkiksi NAS (Network-Attached Storage) -laite.
- 39 -
Kaukosäädin ja oheislaitteet
Voit hallita television toimintoja Samsung Smart Remote -laitteella. Tee parikytkentä television ja sen käyttöä
helpottavien ulkoisten laitteiden, esimerkiksi näppäimistön, välille.
Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (QLED TV)
Tutustu QLED TV:n mukana toimitettavan Samsung Smart Remote -kaukosäätimen painikkeisiin.
- 40 -
Painike
Kuvaus
Käynnistää Puhetoiminto -toiminnon. Käynnistä Puhetoiminto pitämällä painiketta
painettuna, lausumalla puhekomento ja vapauttamalla painike.
(Puhetoiminto)
Kun painat painiketta, Enter Voice Command Guide -valikko ilmestyy kuvaruudun
alareunaan.
"" Tuetut puhetoimintojen kielet ja ominaisuudet voivat vaihdella alueittain.
Joka kerta, kun painat tätä painiketta, väripainikkeiden ikkuna ja virtuaalinen
numeronäppäimistö näkyvät vuorotellen.
●● Käytä näitä väripainikkeita käytössä olevan toiminnon lisäasetuksille.
(Väri / Numero
-painike)
●● Paina pitääksesi virtuaalinen numeronäppäimistö kuvaruudussa. Kirjoita
numeronäppäimistön avulla numeeriset arvot. Syötä numero valitsemalla se ja
painamalla Valmis. Käytetään kanavan vaihtamiseen sekä PIN-koodin, postinumeron
tms. syöttämiseen.
"" Kun tätä painiketta painetaan vähintään 1 sekunnin ajan tekstitelevisiota tukevalla
kanavalla, TTX-valikko näytetään television kuvaruudulla. Lisätietoja on kohdassa
"Tekstitelevisio-ominaisuus".
"" Jos väripainike tulee näytölle numeropalkin kanssa, valitse väripainike ja valitse
sitten väri käyttämällä suuntapainikkeita (ylös/alas/vasemmalle/oikealle). Käytä tätä
toimintokohtaisten lisäasetusten käyttämiseen.
Paina televisiotilassa tätä painiketta siirtyäksesi Ambient mode-tilaan.
(Ambient mode)
Jos painat tätä painiketta, kun televisio on sammutettuna, televisio käynnistyy Ambient
mode-tilaan.
"" Pikavalinta-valikko avautuu, kun painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Suuntanäppäimistö
(ylös/alas/vasen/oikea)
Valitse
Siirtää kohdistusta.
Valitsee tai käynnistää korostetun kohteen. Tarkat ohjelmatiedot näytetään, kun tätä
painiketta painetaan sisällön katselun aikana.
- 41 -
Painike
(Palaa)
Kuvaus
Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä. Käynnissä oleva toiminto suljetaan, kun
painiketta painetaan vähintään 1 sekunti. Jos painiketta painetaan ohjelman katselun
aikana, edellinen kanava näytetään.
(Smart Hub)
Avaa Ensimmäinen näyttö uudelleen painamalla tätä.
(Toista/Tauko)
Tätä painettaessa toistopainikkeet ilmestyvät näkyviin. Toistopainikkeiden avulla voit
hallita toistettavaa mediatiedostoa.
VOL (Äänenvoimakkuus)
CH (Kanava)
Osoita Samsung Smart Remote -laitteella television kaukosäätimen anturia kohti ja säädä
television äänenvoimakkuutta painamalla painiketta ylös tai alas. Voit mykistää äänen
painamalla tätä painiketta. Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikko avautuu, kun
tätä painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.
Voit vaihtaa kanavaa painamalla tätä painiketta ylös- tai alaspäin. Näytä Opas-näyttö
painamalla tätä. Kanavaluettelo-näyttö avautuu, kun painiketta painetaan vähintään
1 sekunti.
Voit vaihtaa kanavaa painamalla pitkään tätä painiketta ylös- tai alaspäin.
"" Käytä Samsung Smart Remote -laitetta alle kuuden metrin päässä televisiosta. Toimintaetäisyys voi vaihdella langattoman
ympäristön tilan mukaisesti.
"" Samsung Smart Remote -laitteen kuvat, painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella mallista toiseen.
"" Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, joka ei
tue HDMI-CEC:tä (Anynet+), laitteelle on määritettävä yleiskaukosäädin. Lisätietoja on kohdassa "Ulkoisten laitteiden
hallinta Samsung Smart Remote -kaukosäätimellä – yleiskaukosäätimen käyttäminen".
"" Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, joka
tukee HDMI-CEC:tä (Anynet+), kytke laite television HDMI-porttiin HDMI-kaapelilla. Lisätietoja on kohdassa "Anynet+
(HDMI-CEC) -toiminnon käyttäminen".
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 42 -
Tietoja Samsung Smart Remote -kaukosäätimestä (UHD TV)
Tutustu UHD TV:n mukana toimitettavan Samsung Smart Remote -kaukosäätimen painikkeisiin.
- 43 -
Painike
Kuvaus
Käynnistää Puhetoiminto -toiminnon. Käynnistä Puhetoiminto pitämällä painiketta
painettuna, lausumalla puhekomento ja vapauttamalla painike.
(Puhetoiminto)
Kun painat painiketta, Enter Voice Command Guide -valikko ilmestyy kuvaruudun
alareunaan.
"" Tuetut puhetoimintojen kielet ja ominaisuudet voivat vaihdella alueittain.
Tätä painettaessa kuvaruudulle ilmestyy virtuaalinen numeronäppäimistö, jonka avulla voit
syöttää numeroita.
(Numero -painike)
Syötä numero valitsemalla se ja painamalla Valmis. Käytetään kanavan vaihtamiseen sekä
PIN-koodin, postinumeron tms. syöttämiseen.
"" Kun tätä painiketta painetaan vähintään 1 sekunnin ajan tekstitelevisiota tukevalla
kanavalla, TTX-valikko näytetään television kuvaruudulla. Lisätietoja on kohdassa
"Tekstitelevisio-ominaisuus".
(Väri -painike)
Suuntanäppäimistö
(ylös/alas/vasen/oikea)
Valitse
Kun painetaan, väripainikkeet tulevat näkyviin näyttöön. Käytä näitä väripainikkeita
käyttämiesi ominaisuuksien toimintojen erityisten lisäasetusten käyttämiseen.
Siirtää kohdistusta.
Valitsee tai käynnistää korostetun kohteen. Tarkat ohjelmatiedot näytetään, kun tätä
painiketta painetaan sisällön katselun aikana.
- 44 -
Painike
(Palaa)
Kuvaus
Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä. Käynnissä oleva toiminto suljetaan, kun
painiketta painetaan vähintään 1 sekunti. Jos painiketta painetaan ohjelman katselun
aikana, edellinen kanava näytetään.
(Smart Hub)
Avaa Ensimmäinen näyttö uudelleen painamalla tätä.
(Toista/Tauko)
Tätä painettaessa toistopainikkeet ilmestyvät näkyviin. Toistopainikkeiden avulla voit
hallita toistettavaa mediatiedostoa.
VOL (Äänenvoimakkuus)
Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta ylös- tai alaspäin. Voit mykistää
äänen painamalla tätä painiketta. Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikko
avautuu, kun tätä painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.
CH (Kanava)
Voit vaihtaa kanavaa painamalla tätä painiketta ylös- tai alaspäin. Näytä Opas-näyttö
painamalla tätä. Kanavaluettelo-näyttö avautuu, kun painiketta painetaan vähintään
1 sekunti.
Voit vaihtaa kanavaa painamalla pitkään tätä painiketta ylös- tai alaspäin.
"" Käytä Samsung Smart Remote -laitetta alle kuuden metrin päässä televisiosta. Toimintaetäisyys voi vaihdella langattoman
ympäristön tilan mukaisesti.
"" Samsung Smart Remote -laitteen kuvat, painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella mallista toiseen.
"" Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, joka ei
tue HDMI-CEC:tä (Anynet+), laitteelle on määritettävä yleiskaukosäädin. Lisätietoja on kohdassa "Ulkoisten laitteiden
hallinta Samsung Smart Remote -kaukosäätimellä – yleiskaukosäätimen käyttäminen".
"" Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, joka
tukee HDMI-CEC:tä (Anynet+), kytke laite television HDMI-porttiin HDMI-kaapelilla. Lisätietoja on kohdassa "Anynet+
(HDMI-CEC) -toiminnon käyttäminen".
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 45 -
Tietoja Samsung Smart Remote (THE FRAME) -laitteesta
Tutustu painikkeisiin Samsung Smart Remote -kaukosäätimessä, joka kuuluu THE FRAME TV:n toimitukseen.
- 46 -
Painike
Kuvaus
Siirry Taide-tilaan painamalla tätä television katselun aikana. Siirry Taide-tilasta
katselemaan televisiota painamalla tätä.
(POWER)
Sammuta televisio kokonaan pitämällä tätä painettuna.
"" Kun TV sammutetaan ja käynnistetään uudelleen, viimeksi käytetty tila tulee näkyviin.
Käynnistää Puhetoiminto -toiminnon. Käynnistä Puhetoiminto pitämällä painiketta
painettuna, lausumalla puhekomento ja vapauttamalla painike.
(Puhetoiminto)
Kun painat painiketta, Enter Voice Command Guide -valikko ilmestyy kuvaruudun
alareunaan.
"" Tuetut puhetoimintojen kielet ja ominaisuudet voivat vaihdella alueittain.
Tätä painettaessa kuvaruudulle ilmestyy virtuaalinen numeronäppäimistö, jonka avulla voit
syöttää numeroita.
(Numero -painike)
Syötä numero valitsemalla se ja painamalla Valmis. Käytetään kanavan vaihtamiseen sekä
PIN-koodin, postinumeron tms. syöttämiseen.
"" Kun tätä painiketta painetaan vähintään 1 sekunnin ajan tekstitelevisiota tukevalla
kanavalla, TTX-valikko näytetään television kuvaruudulla. Lisätietoja on kohdassa
"Tekstitelevisio-ominaisuus".
(Väri -painike)
Suuntanäppäimistö
(ylös/alas/vasen/oikea)
Valitse
Kun painetaan, väripainikkeet tulevat näkyviin näyttöön. Käytä näitä väripainikkeita
käyttämiesi ominaisuuksien toimintojen erityisten lisäasetusten käyttämiseen.
"" Asettaaksesi Väri ja kirkkaus -valinnan heti Taide-tilaa käyttäessäsi, paina painiketta.
Siirtää kohdistusta.
Valitsee tai käynnistää korostetun kohteen. Tarkat ohjelmatiedot näytetään, kun tätä
painiketta painetaan sisällön katselun aikana.
- 47 -
Painike
(Palaa)
Kuvaus
Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä. Käynnissä oleva toiminto suljetaan, kun
painiketta painetaan vähintään 1 sekunti. Jos painiketta painetaan ohjelman katselun
aikana, edellinen kanava näytetään.
(Smart Hub)
Avaa Ensimmäinen näyttö uudelleen painamalla tätä.
(Toista/Tauko)
Tätä painettaessa toistopainikkeet ilmestyvät näkyviin. Toistopainikkeiden avulla voit
hallita toistettavaa mediatiedostoa.
VOL (Äänenvoimakkuus)
Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta ylös- tai alaspäin. Voit mykistää
äänen painamalla tätä painiketta. Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikko
avautuu, kun tätä painiketta painetaan vähintään 1 sekunti.
CH (Kanava)
Voit vaihtaa kanavaa painamalla tätä painiketta ylös- tai alaspäin. Näytä Opas-näyttö
painamalla tätä. Kanavaluettelo-näyttö avautuu, kun painiketta painetaan vähintään
1 sekunti.
Voit vaihtaa kanavaa painamalla pitkään tätä painiketta ylös- tai alaspäin.
"" Käytä Samsung Smart Remote -laitetta alle kuuden metrin päässä televisiosta. Toimintaetäisyys voi vaihdella langattoman
ympäristön tilan mukaisesti.
"" Samsung Smart Remote -laitteen kuvat, painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella mallista toiseen.
"" Samsung Smart Remote -kaukosäädintä ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, joka ei
tue HDMI-CEC:tä (Anynet+), laitteelle on määritettävä yleiskaukosäädin. Lisätietoja on kohdassa "Ulkoisten laitteiden
hallinta Samsung Smart Remote -kaukosäätimellä – yleiskaukosäätimen käyttäminen".
"" Jos haluat käyttää Samsung Smart Remote -kaukosäädintä sellaisen yhteensopivan ulkoisen laitteen hallintaan, joka
tukee HDMI-CEC:tä (Anynet+), kytke laite television HDMI-porttiin HDMI-kaapelilla. Lisätietoja on kohdassa "Anynet+
(HDMI-CEC) -toiminnon käyttäminen".
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 48 -
Samsung Smart Remote -laitteen kytkeminen televisioon
Kytke Samsung Smart Remote televisioon käyttääksesi televisiota sillä.
Kun käynnistät television ensimmäistä kertaa, Samsung Smart Remote muodostaa automaattisesti parikytkennän
television kanssa. Jos Samsung Smart Remote ei muodosta parikytkentää television kanssa automaattisesti, osoita
sillä televisiossa olevaan kaukosäätimen anturiin ja paina
- ja
-painikkeita samanaikaisesti vähintään 3
sekuntia.
"" Samsung Smart Remote -laitteen kuvat, painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella mallista toiseen.
"" Samsung Smart Remote -kaukosäädintä ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 49 -
Ulkoisten laitteiden hallinta Samsung Smart Remote
-kaukosäätimellä – yleiskaukosäätimen käyttäminen
Hallitse televisiota ja kytkettyjä ulkoisia laitteita Samsung Smart Remote -laitteella.
Lähde
Yleiskaukosäätimen määritys
Voit hallita televisioon kytkettyjä ulkoisia laitteita kaukosäätimellä. Jos haluat hallita ulkoisia laitteita, rekisteröi ne
seuraamalla näytön ohjeita.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Voit käyttää myös Anynet+ (HDMI-CEC) -toimintoa Samsungin valmistamien ulkoisten laitteiden hallintaan television
kaukosäätimellä ilman mitään lisäasetuksia.
"" Jotkin televisioon kytketyt ulkoiset laitteet eivät saata tukea yleiskaukosäädintoimintoa.
"" Älä aseta ulkoisen laitteen eteen mitään esteitä. Ne saattavat häiritä kaukosäätimen signaalien toimintaa.
"" Televisio muistaa sekä ulkoisen laitteen että sen portin (esim. HDMI 1 tai HDMI 2).
"" Mallit, joiden mukana toimitetaan One Connect: jos ulkoisten laitteiden ohjaamisessa Yleiskaukosäätimen määritys
-kaukosäätimellä on vaikeuksia, kokeile siirtää One Connect-laitetta ja ulkoista laitetta.
- 50 -
Anynet+ (HDMI-CEC) -toiminnon käyttäminen
Hallitse Anynet+ (HDMI-CEC) -toiminnolla kytkettyä ulkoista laitetta kaukosäätimellä.
Voit hallita televisioon HDMI-kaapelilla kytkettyjä ulkoisia laitteita television kaukosäätimellä, jos ne tukevat
Anynet+ (HDMI-CEC) -toimintoa. Huomaa, että Anynet+ (HDMI-CEC) voidaan asettaa ja sitä voidaan käyttää vain
kaukosäätimellä.
Ulkoisten laitteiden kytkeminen Anynet+-toiminnolla ja niiden valikoiden
käyttäminen
Asetukset
Yleiset
Ulkoisten laitteiden hallinta
Anynet+ (HDMI-CEC) Yritä nyt
1.
Aseta Anynet+ (HDMI-CEC) tilaan Käytössä.
2.
Kytke televisioon HDMI-CEC-yhteensopiva laite.
3.
Käynnistä kytketty ulkoinen laite. Laitteen ja television välille muodostetaan yhteys automaattisesti. Kun
yhteys on muodostettu, voit käyttää kytketyn laitteen valikkoja television näytöllä käyttämällä television
kaukosäädintä ja hallita laitetta.
"" Kytkentäprosessiin saattaa kulua 2 minuuttia.
Lue ennen Anynet+ (HDMI-CEC) -laitteen kytkemistä
"" Anynet+ (HDMI-CEC) -laitteet on kytkettävä televisioon HDMI-kaapelilla. Huomaa, että jotkin HDMI-kaapelit eivät saata
tukea Anynet+ (HDMI-CEC) -ominaisuutta.
"" Voit asettaa television yleiskaukosäätimen käyttämään sellaisia muiden valmistajien kaapelivastaanottimia, Blu-raylaitteita ja kotiteatterijärjestelmiä, jotka eivät tue HDMI-CEC:tä. Lisätietoja on kohdassa "Ulkoisten laitteiden hallinta
Samsung Smart Remote -kaukosäätimellä – yleiskaukosäätimen käyttäminen".
"" Anynet+-toimintoa ei voida käyttää sellaisten ulkoisten laitteiden hallintaan, jotka eivät tue HDMI-CEC:tä.
"" Television kaukosäädin ei saata toimia kaikissa olosuhteissa. Jos näin käy, aseta laite Anynet+ (HDMI-CEC) -laitteeksi
uudelleen.
- 51 -
"" Anynet+ (HDMI-CEC) toimii ainoastaan HDMI-CEC-ominaisuutta tukevien ulkoisten laitteiden kanssa ja vain, kun kyseiset
laitteet ovat joko käynnissä tai valmiustilassa.
"" Anynet+ (HDMI-CEC) -ominaisuudella voi hallita jopa 12 yhteensopivaa ulkoista laitetta (joista enintään 3 voi olla
samantyyppisiä). Anynet+ (HDMI-CEC) -ominaisuudella voi hallita vain yhtä kotiteatterijärjestelmää.
"" Voit toistaa 5.1-kanavaista ääntä ulkoisesta laitteesta kytkemällä laitteen televisioon HDMI-kaapelilla ja yhdistämällä
5.1-kotiteatterijärjestelmän suoraan ulkoisen laitteen digitaalisen äänen lähtöliitäntään.
"" Jos ulkoisen laitteen asetukset on tehty sekä Anynet+-toiminnolla että yleiskaukosäätimellä, laitetta voidaan ohjata vain
yleiskaukosäätimellä.
Television hallinta näppäimistöllä tai hiirellä
Televisiota on helpompi hallita, jos kytket siihen näppäimistön tai hiiren.
Asetukset
Yleiset
Ulkoisten laitteiden hallinta
Syöttölaitteiden hallinta Yritä nyt
Voit yhdistää näppäimistön tai hiiren, jotta televisiota on helpompi hallita.
USB-näppäimistön tai -hiiren kytkeminen
Kytke näppäimistön tai hiiren johto USB-porttiin.
"" Jos kytket hiiren, se on käytettävissä vain Internet-sovelluksessa.
Bluetooth-näppäimistön tai -hiiren kytkeminen
Asetukset Yleiset
Bluetooth-laitelista
Ulkoisten laitteiden hallinta
Syöttölaitteiden hallinta
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Jos laitetta ei löydy, siirrä näppäimistö lähemmäs televisiota ja valitse Päivitä. Televisio etsii käytettävissä olevia laitteita
uudelleen.
"" Jos kytket hiiren, se on käytettävissä vain Internet-sovelluksessa.
- 52 -
Näppäimistön ja hiiren käyttäminen
Painike
Kuvaus
Suuntanäppäimet
Siirtää korostusta.
Windows-näppäin
Näyttää television asetukset
Enter-näppäin
Valitsee tai käynnistää korostetun kohteen.
ESC-näppäin
Palaa edelliseen näyttöön
F1- / F2- / F3- / F4-näppäin
Väripainikkeet ―
F5-näppäin
Ensimmäinen näyttö avautuu
F6-näppäin
Lähde-näyttö avautuu
F7-näppäin
Kanavaluettelo-näyttö avautuu
F8-näppäin
Mykistää äänen.
F9- / F10-näppäin
Säätää äänenvoimakkuutta.
F11- / F12-näppäin
Vaihtaa kanavaa.
Sivu ylös / Sivu alas
Vierittää Internet-sovelluksessa näkyvää verkkosivua.
Napsautus
ykköspainikkeella
Käytettävissä vain Internet-sovelluksessa. Voit käynnistää toiminnon valikkoa tai linkkiä
napsauttamalla aivan kuin tietokoneella.
/
/
/
Käytettävissä vain Internet-sovelluksessa. Voit käyttää seuraavia toimintoja:
Napsautus
kakkospainikkeella
"" Valikon vaihtoehdot voivat vaihdella valitun kohteen mukaan.
●● Avaa
●● Avaa linkki uudessa välilehdessä
●● Ota vieritystila käyttöön
"" Päätoiminnot voivat vaihdella eri sovelluksissa.
- 53 -
Tulolaitteen asetukset
Näppäimistön asettaminen
Asetukset
Näppäimistön aset.
Yleiset
Ulkoisten laitteiden hallinta
Syöttölaitteiden hallinta
Voit asettaa näppäimistöön seuraavat toiminnot:
●●
Näppäimistön kieli
●●
Näppäimistön tyyppi
Hiiren asetukset
Asetukset
asetukset
Yleiset
Ulkoisten laitteiden hallinta
Voit asettaa hiireen seuraavat toiminnot:
●●
Ensisijainen painike
●●
Osoitt. nopeus
- 54 -
Syöttölaitteiden hallinta
Hiiren
Tekstinsyöttö virtuaalisella kuvaruutunäppäimistöllä
Syötä tekstiä television kuvaruudulle virtuaalisella näppäimistöllä.
Ehdotettu teksti
Valinnat
Ennakoi seuraava merkki
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
1 Ehdotettu teksti
Kun kirjoitat sanan, jota haluat etsiä, tämä toiminto näyttää ehdotuksia, joista voit tehdä valintasi.
- 55 -
2 Valinnat
Valitse virtuaalisesta näppäimistöstä
. Valittavissa ovat seuraavat asetukset:
"" Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella suoritettavan toiminnon mukaan.
●●
Ehdotettu teksti
●●
Palauta suositellut tekstitiedot
●●
Ennakoi seuraava merkki (suuntapainikkeita käytettäessä)
●●
Kieli
3 Ennakoi seuraava merkki
Aina, kun kirjoitat virtuaalisella näppäimistöllä jonkin merkin, kuvaruudulla näytetään seuraavat ennakoidut merkit,
joista voit valita haluamasi kaukosäätimen suuntapainikkeilla.
Tekstinsyöttö kaukosäätimen mikrofonin ja virtuaalisen
kuvaruutunäppäimistön avulla
Kun kuvaruudulla näytetään virtuaalinen näppäimistö, pidä Samsung Smart Remote -kaukosäätimen
-painiketta
painettuna, puhu Samsung Smart Remote -kaukosäätimen mikrofoniin ja vapauta painike. Puheesi ilmestyy
kuvaruudulle tekstinä.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 56 -
Älytoiminnot
Voit käyttää monenlaisia sovelluksia Smart Hub -palvelussa.
Smart Hub
Näytä kuvaukset Smart Hubin perustoiminnoista.
Smart Hub -sovelluksella voit käyttää Internetin hakutoimintoa, asentaa ja käyttää muita sovelluksia, katsella
valokuvia ja videoita tai kuunnella musiikkia ulkoisista tallennuslaitteista ja suorittaa muita toimintoja.
"" Jotkin Smart Hub -palveluista ovat maksullisia.
"" Voit käyttää Smart Hub -toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.
"" Smart Hub -sovelluksen kaikkia toimintoja ei välttämättä tueta kaikilla kielillä tai alueilla eikä kaikkien palveluntarjoajien
palveluissa.
"" Smart Hub -palvelun katkokset saattavat johtua Internet-yhteyden katkeamisesta.
"" Jotta voisit käyttää Smart Hub -palvelua, sinun on hyväksyttävä Smart Hub -palvelusopimus sekä henkilötietojen
kerääminen ja käyttö. Jos et hyväksy ehtoja, et voi käyttää lisäominaisuuksia ja -palveluita. Voit näyttää koko Käyttöehdot
ja käytännöt -asiakirjan tekstin siirtymällä kohtaan
Asetukset
Tuki
Käyttöehdot ja käytännöt. Yritä nyt
"" Voit perua sopimuksen, jos haluat lopettaa Smart Hubin käytön. Jos haluat peruuttaa Smart Hub -palvelusopimuksen,
vaikka se onkin pakollinen, valitse Smart Hubin palautus (
palautus).
- 57 -
Asetukset
Tuki
Itsediagnoosi
Smart Hubin
Ensimmäinen näyttö-kuvaruudun avaaminen
Paina
-painiketta.
Lähteet
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Yhteysopas
Yleiskaukosä…
Lähde
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
Ensimmäinen näyttö-kuvaruudusta voit helposti käyttää sovelluksia, joita on käytetty aiemmin tai säännöllisesti.
Sovelluksia voi myös siirtää tai poistaa näytöstä.
1
Ilmoitus
Voit näyttää luettelon ilmoituksista kaikista tapahtumista, jotka tapahtuvat televisiossasi. Ilmoitus ilmestyy
kuvaruudulle, kun ajastettu ohjelma alkaa tai kun jokin tapahtuma tapahtuu jossakin rekisteröidyssä laitteessa.
Jos siirrät kohdistimen Ilmoitus-alueelle ja painat Valitse-painiketta, ilmoitusikkuna avautuu oikealle ja siinä on
seuraavat toiminnot:
Poista kaikki
●●
Voit poistaa kaikki ilmoitukset.
Asetukset
●●
––
Voit valita palvelut, joista haluat ilmoituksia.
––
Kuvaruudulla näytettyjen ilmoitusten yhteydessä kuuluu äänimerkki, jos valitset kohdan Salli ääni.
- 58 -
2
Asetukset
Kun kohdistus siirretään
-kuvakkeeseen, pika-asetuskuvakkeet ilmestyvät valikon yläosaan. Voit asettaa nopeasti
usein käytetyt toiminnot kuvakkeita napsauttamalla.
●●
Kuvatila
Voit parantaa katseluelämystä valitsemalla haluamasi kuvatilan. TV-tilaan pääset painamalla Valitsepainiketta. Voit säätää yksityiskohtia painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla Kuvan
määritys.
●●
Äänitila
Voit optimoida äänenlaadun valitsemalla haluamasi äänitilan. Äänitilaa voit vaihtaa painamalla Valitsepainiketta. Voit säätää yksityiskohtia painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla
Taajuuskorjaimen määritys.
●●
Äänilähtö
Voit valita, mitä kaiuttimia television äänentoistoon käytetään. Äänilähtöä voit vaihtaa painamalla
Valitse-painiketta. Voit yhdistää Bluetooth-kaiuttimen painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja
valitsemalla Kaiutinluettelo.
""
●●
Yhdistämistä Bluetooth-kaiuttimeen ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Pelitila
Voit ottaa pelitilan käyttöön optimoidaksesi TV:n asetukset videokonsolin videopelien pelaamiseen
esimerkiksi PlayStation™- tai Xbox™-pelikonsolilla. Kytkeäksesi Pelitila -tilan päälle tai pois, paina Valitsepainiketta. Voit säätää yksityiskohtaisia valintoja painamalla ylös-suuntapainiketta ja valitsemalla Siirry
Pelitilan asetukset -kohtaan.
●●
Äänen kieli
Voit vaihtaa käytettävän äänen kielen. Voit säätää yksityiskohtia painamalla ylöspäin osoittavaa
suuntapainiketta ja valitsemalla Siirry ääniasetuksiin.
●●
Tekstitys
Voit näyttää ohjelmissa tekstityksen. Voit ottaa Tekstitys-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä painamalla
Valitse-painiketta. Voit käyttää Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -toimintoa painamalla ylöspäin
osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet.
●●
PIP
Käyttäessäsi kytkettyä ulkoista laitetta, voit katsoa televisiolähetystä pienessä kuva kuvassa (PIP) -ikkunassa.
Voit säätää yksityiskohtia painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla PIP-määritys.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 59 -
●●
Uniajastin
Voit sammuttaa television automaattisesti, kun ennalta asetettu aikaraja on kulunut umpeen.
Asettaaksesi unitilan enintään 180 minuutiksi, paina Valitse-painiketta. Voit määrittää sammutusajastimen
tarkemmin painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla Aseta sammutusajastin.
""
●●
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Verkko
Voit katsoa verkon ja Internetin tämänhetkistä tilaa. Paina ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitse
sitten Verkon tila tai Verkkoasetukset.
"" Voit tuoda kaikki käytettävissä olevat asetusvalikot näkyviin painamalla
Asetukset-painiketta.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
3
Lähde
Voit valita televisioon kytketyn ulkoisen laitteen.
"" Lisätietoja on kohdassa "Televisioon kytkettyjen ulkoisten laitteiden vaihtaminen".
4
Etsi
Voit etsiä Smart Hub -palvelusta kanavien, ohjelmien, elokuvien ja sovellusten tietoja.
"" Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.
5
APPS
Voit nauttia monenlaisesta sisällöstä, mukaan lukien uutis-, urheilu- ja säätiedot sekä pelit, asentamalla vastaavat
sovellukset televisioon.
"" Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.
"" Lisätietoja on kohdassa "Sovellukset-palvelun käyttäminen".
- 60 -
6
Ambient mode
Kun Ambient mode on käytössä, television kuvaruudussa näytetään kauniita näkymiä, visuaalista tietoa ja
ilmoituksia.
Siirry Ambient mode-tilaan painamalla
televisio painamalla
Jos painat
-painiketta. Palaa TV-tilaan painamalla
-painiketta. Sammuta
-painiketta.
-painiketta, kun televisio on sammutettuna, televisio käynnistyy Ambient mode-tilaan.
"" Jos käytät jotakin muuta kuin Samsung Smart Remote -kaukosäädintä, Ambient mode -tilaan siirtymistä voidaan rajoittaa.
"" Koska tämä toiminto on QLED-televisioiden erikoistoiminto, sitä ei ehkä tueta kaikissa malleissa.
"" Saat lisätietoja Ambient mode -toiminnosta kohdasta "Ambient mode-tilan käyttäminen".
7
Yleisopas
Yleisopas on sovellus, jonka avulla voit etsiä ja katsella esimerkiksi tv-ohjelmia, sarjoja ja elokuvia yhdessä ja
samassa paikassa. Yleisopas voi suositella mieltymyksiäsi vastaavaa sisältöä ja ilmoittaa uusista sarjoista.
"" Saat lisätietoja Yleisopas -toiminnosta kohdasta "Yleisopas-sovelluksen käyttäminen".
"" Kuvat voivat olla epätarkkoja palveluntarjoajasta johtuvista syistä.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Taide
Kun et katso TV:tä, tai kun TV on kytketty pois päältä, voit käyttää Taide-tila-toimintoa kuvasisällön, kuten
taideteosten tai valokuvien muokkaamiseen, tai sisällön näyttämiseen.
"" Tätä toimintoa tuetaan vain THE FRAME-mallissa.
"" Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
- 61 -
Siirrä
Poista
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
8 Kohteen siirtäminen Ensimmäinen näyttö-kuvaruudussa
Valitse siirrettävä sovellus, paina kaukosäätimen alas-painiketta ja valitse sitten Siirrä. Siirrä sovellus haluamaasi
kohtaan vasemman tai oikean suuntapainikkeen avulla ja paina sitten Valitse-painiketta. Valittu sovellus siirretään
aloitusikkunassa.
9 Kohteen poistaminen Ensimmäinen näyttö-kuvaruudusta
Valitse poistettava sovellus, paina kaukosäätimen alas-painiketta ja valitse sitten Poista. Valittu sovellus poistetaan.
"" Voit lisätä usein käyttämäsi sovellukset Ensimmäinen näyttö-kuvaruutuun APPS-toiminnolla. Saat lisätietoja
suosikkisovellusten lisäämisestä Ensimmäinen näyttö-kuvaruutuun kohdasta "Ostettujen tai asennettujen sovellusten
hallitseminen".
- 62 -
Smart Hub -sovelluksen käynnistäminen automaattisesti
Asetukset
Yleiset
Älytoiminnot
Suorita Smart Hub automaattisesti Yritä nyt
Kun asetat Suorita Smart Hub automaattisesti -asetukseksi Käytössä, televisio näyttää aloitusikkunan
automaattisesti, kun se käynnistetään. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai pois käytöstä painamalla Valitsepainiketta.
Viimeksi käytetyn sovelluksen automaattinen käynnistäminen
Asetukset Yleiset
automaattisesti Yritä nyt
Älytoiminnot
Suorita viimeksi käytetty sovellus
Jos kohdan Suorita viimeksi käytetty sovellus automaattisesti asetuksena on Käytössä, viimeksi käytetty sovellus
käynnistetään automaattisesti, kun käynnistät television. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai pois käytöstä
painamalla Valitse-painiketta.
"" Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.
Smart Hub-yhteyden testaaminen
Asetukset
Tuki
Itsediagnoosi
Käynnistä Smart Hubin yhteystesti Yritä nyt
Smart Hub -sovelluksen palauttaminen
Asetukset
Tuki
Itsediagnoosi
Palauta Smart Hub Yritä nyt
"" Voit palauttaa Smart Hub -sovelluksen asetukset. Palauta Smart Hub antamalla PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on "0000"
(Ranskassa ja Italiassa: "1111"). Voit asettaa PIN-koodin kohdassa
Vaihda PIN-koodi.
- 63 -
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Samsung-tilin käyttäminen
Luo Samsung-tili ja hallinnoi sitä.
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Samsung-tili Yritä nyt
Samsung-tilin luominen ja hallinnointi.
"" Voit näyttää Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö kokonaisuudessaan kohdassa
Järjestelmänhallinta
Samsung-tili
Oma tili
Asetukset
Yleiset
Käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö kirjauduttuasi sisään Samsung-
tiliisi.
"" Voit luoda Samsung-tilin myös osoitteessa http://account.samsung.com. Kun tili on luotu, voit käyttää samaa
käyttäjätunnusta televisiossa ja Samsungin sivustolla.
"" Lisää tili näkyy sen mukaan, oletko kirjautuneena Samsung-tiliisi.
Uuden tilin luominen
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Samsung-tili
(Lisää tili)
Luo tili
Luo uusi Samsung-tili seuraamalla näytön ohjeita.
"" Lisätietoja käyttöehdoista on kohdassa Näytä tiedot.
"" Voit suojata henkilökohtaiset tietosi valitsemalla Profiilikuvan valinta ja salasanan antaminen (vahva suojaus)
salasanakentän alla olevasta kentästä.
"" Jos haluat television kirjautuvan sisään tilillesi automaattisesti aina, kun käynnistät sen, valitse Kirjaa minut autom.
sisään.
Samsung-tilin luominen PayPal-tiliä käyttämällä
Asetukset Yleiset
käyttämällä palvelua PayPal
Järjestelmänhallinta
Samsung-tili
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 64 -
(Lisää tili)
Luo
Kirjautuminen Samsung-tilille
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Samsung-tili
Kirjaudu sisään
Samsung-tili
Oma tili
Muokkaa
Oma tili
Maksutiedot
Oma tili
Synkronoi
Samsung-tilin tietojen muuttaminen ja täydentäminen
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
profiilia
"" Jos haluat muuttaa Samsung-tilin tietoja, sinun täytyy ensin kirjautua sisään.
Televisioon tallennettujen maksutietojen hallinnoiminen
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Samsung-tili
"" Jos haluat hallita maksutietoja, sinun täytyy ensin kirjautua Samsung-tilille.
Tee Synkronoi Internet -asetukset
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Samsung-tili
Internet
Kun kirjaudut Samsung-tiliisi ja määrität synkronoinnin Internet-asetukset, voit jakaa suosikkisi, jotka olet
rekisteröinyt muilla laitteilla.
"" Sinun täytyy kirjautua Samsung-tilillesi, jotta voisit tehdä Synkronoi Internet -asetukset.
- 65 -
Samsung-tilin poistaminen televisiosta
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Samsung-tili
Oma tili
Poista tili
"" Jos haluat poistaa Samsung-tilin tiedot, sinun täytyy ensin kirjautua sisään tilille.
"" Vaikka poistat Samsung-tilisi, tilaustasi ei vielä lopeteta. Jos haluat lopettaa Samsung-tilisi tilauksen, avaa Samsung-tilien
verkkosivusto (http://account.samsung.com).
Kirjautuminen ulos Samsung-tililtä
Kirjaudu ulos Samsung-tililtä siirtämällä aluksi kohdistus tiliisi valinnalla
Järjestelmänhallinta
Asetukset
Yleiset
Asetukset
Yleiset
Samsung-tili ja painamalla sitten Valitse-painiketta. Voit myös ensin valita Oma tili (
Järjestelmänhallinta
Samsung-tili
Oma tili) ja sitten Kirjaudu ulos.
Käyttöoikeussopimuksen ja tietosuojakäytännön katselu
Asetukset Yleiset
ja tietosuojakäytäntö
Järjestelmänhallinta
Samsung-tili
Oma tili
Käyttöehdot
"" Jos haluat katsella käyttöoikeussopimusta ja tietosuojakäytäntöä, sinun täytyy ensin kirjautua Samsung-tilille.
- 66 -
Ambient mode-tilan käyttäminen
Tutustu QLED-televisioiden Ambient mode-tilassa käytettävissä oleviin toimintoihin.
Ambient mode
Kun Ambient mode on käytössä, television kuvaruudussa näytetään kauniita näkymiä, visuaalista tietoa ja
ilmoituksia.
Siirry Ambient mode-tilaan painamalla
televisio painamalla
Jos painat
-painiketta. Palaa TV-tilaan painamalla
-painiketta. Sammuta
-painiketta.
-painiketta, kun televisio on sammutettuna, televisio käynnistyy Ambient mode-tilaan.
"" Jos käytät jotakin muuta kuin Samsung Smart Remote -kaukosäädintä, Ambient mode -tilaan siirtymistä voidaan rajoittaa.
"" Koska tämä toiminto on QLED-televisioiden erikoistoiminto, sitä ei ehkä tueta kaikissa malleissa.
"" Ota
- ja
-valikot käyttöön valitsemalla ensin sisältö Ambient mode -tilassa.
Ambient mode-tilaan liittyvät kuvaruututilat
●●
Ambient mode
Ambient mode-tilassa ollessasi voit määrittää esitettävät visuaaliset tiedot ja nauttia niistä. Tässä tilassa
järjestelmä käyttää energiaa vähemmän ja valoisuusanturi säätää kirkkauden automaattisesti.
●●
Tulee pimeää -tila
Ambient mode-tilassa television kuvaruutu mukautuu automaattisesti ympäristön mukaan. Kun ympäristön
valaistus vähenee, television kuvaruutu tummenee. Jos ympäristö muuttuu valoisaksi, ennen kuin television
kuvaruutu muuttuu kokonaan mustaksi, tai kun kaukosäädintä tai Puhetoiminto-toimintoa käytetään,
television kuvaruutu palaa Ambient mode-tilaan.
●●
""
Voit muuttaa Ambient mode -tilan automaattista kirkkausasetusta käyttämällä
""
Tässä tilassa televisio on valmiina käsittelemään puheopastusta ja puhekomentoja.
-valintaa Ambient mode
-selainnäytössä.
Musta kuvaruutu -tila
Jos Ambient mode-tilassa ympäristö hämärtyy tietylle tasolle, televisio sammuttaa kuvaruudun. Voit ottaa
kuvaruudun takaisin käyttöön Ambient mode -tilassa painamalla kaukosäätimen
-painiketta.
""
Voit muuttaa Ambient mode -tilan automaattista kirkkausasetusta käyttämällä
""
Tässä tilassa televisio ei käsittele puheopastusta ja puhekomentoja.
-selainnäytössä.
- 67 -
-valintaa Ambient mode
●●
Televisio pois päältä -tila
Kun televisio on sammuneena, pääset Ambient mode-tilaan painamalla kaukosäätimen
-painiketta.
Siirtyäksesi TV-tilaan, kun TV on kytketty pois päältä, paina
-painiketta. TV-tilassa voit katsella
televisiolähetyksiä tai nauttia liitettyjen ulkoisten laitteiden tarjoamasta sisällöstä.
Ambient mode-tilan sisällön ja asetusten muuttaminen
Sisustus
Tietoja
Valokuva
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
Kun painat
- tai
-painiketta Ambient mode -tilassa, Ambient mode -selainnäyttö tulee näkyviin. Ambient
mode-selainnäytössä voit valita sisältöä ja muuttaa Ambient mode-tilan asetuksia.
Ambient mode-tilan sisällön asettaminen
Sisältö näytetään Ambient mode-selainikkunan yläosassa ja luokat alaosassa. Siirrä kohdistus haluamasi sisällön
kohdalle yläosan sisältöluettelon vasemmalle- ja oikealle-suuntapainikkeilla ja paina sen jälkeen Valitse-painiketta.
Valittu sisältö toistetaan Ambient mode-näytössä.
- 68 -
Tulevaisuudessa Ambient mode-selaimeen tulee valittavaksi entistä enemmän sisältöä.
Voit valita seuraavista luokista ja sisällöstä:
●●
Sisustus: Näyttää kuvaruudussa kauniita kuvia.
●●
Tietoja: Näyttää säätietoja, uutisotsikoita ja muita vastaavia tietoja.
""
●●
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.
Valokuva: Voit asettaa mobiililaitteeseesi tallennetun kuvan Ambient mode-tilan taustakuvaksi. Voit
määrittää kuvistasi erilaisia asetteluja.
""
Käytä mobiililaitteeseesi asennettua SmartThings-sovellusta mobiililaitteessa olevien kuvien tallentamiseen ja
tuomiseen televisioon Ambient mode-näytössä.
Ambient mode-tilan yksityiskohtien asettaminen
Siirrä Ambient mode-selainnäytössä kohdistin
-kuvakkeeseen ja paina sitten Valitse-painiketta. Voit muuttaa
seuraavia asetuksia:
●●
Kirkkaus: Säädä Ambient mode-tilan kuvaruudun kirkkautta.
●●
Värisävy: Säädä Ambient mode-tilan kuvaruudun värejä.
●●
Automaattinen kirkkaus: Muuta Ambient mode-tilan automaattisen kirkkauden asetusta.
""
●●
Kun tämän toiminnon asetuksena on Ei käytössä, kuvaruudun kirkkaus ei säädy automaattisesti ympäristön
valoisuuden mukaan.
Ympäristön sammutusajastin: Aseta Ambient mode-tilassa käytettävä kuvaruudun automaattinen
sammutusaika.
""
Jos kaukosäädintä ei käytetä asetetun ajan kuluessa, näyttö sammuu. Voit ottaa kuvaruudun takaisin käyttöön
Ambient mode -tilassa painamalla kaukosäätimen
-painiketta.
Ambient mode-näytön taustavärin vaihtaminen
Voit vaihtaa Ambient mode-näytön taustaväriä siirtämällä kohdistuksen kohtaan
Ambient mode-selainikkunassa
ja painamalla sen jälkeen Valitse-painiketta. Voit vaihtaa joko taustan väriä tai sen kuviointia. Siirrä kohdistus
haluamasi värin tai kuvion kohdalle ja paina Valitse-painiketta.
"" Voit ottaa kuvan seinästä mobiililaitteeseesi asennetulla SmartThings-sovelluksella ja asettaa sen Ambient mode-näytön
taustakuvaksi.
Kuvalähetyksissä ja kuvan optimoinnissa voi esiintyä viiveitä tätä toimintoa käytettäessä.
- 69 -
Sovellukset-palvelun käyttäminen
Lataa ja käytä erilaisia sovelluksia Smart Hub -palvelussa.
APPS
Voit nauttia monenlaisesta sisällöstä, mukaan lukien uutis-, urheilu- ja säätiedot sekä pelit, asentamalla vastaavat
sovellukset televisioon.
"" Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.
"" Kun Smart Hub käynnistetään ensimmäistä kertaa, oletussovellukset asennetaan automaattisesti. Oletussovellukset
voivat vaihdella alueittain.
APPS
Toimittajan valinta
Suosituimmat
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
1
Kirjaudu sisään
Siirry Samsung-tili -näyttöön luomaan uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiseen tiliisi.
2
Sovellusten haku
Voit hakea saatavilla olevia sovelluksia.
3
Asetukset
Voit hallita asennettuja sovelluksia.
- 70 -
Sovelluksen asentaminen ja käyttäminen
Sovelluksen asentaminen
1.
Siirry asennettavaan sovellukseen ja paina Valitse-painiketta. Tietoikkuna avautuu.
2.
Valitse Asenna. Kun asennus on valmis, Avaa-valikko tulee näkyviin.
3.
Voit käynnistää sovelluksen välittömästi valitsemalla Avaa.
"" Näet asennetut sovellukset Asetukset -ikkunassa.
"" Jos television sisäisessä muistissa ei ole riittävästi tilaa, voit asentaa jotkin sovellukset USB-laitteelle.
"" Voit käyttää USB-laitteeseen asennettuja sovelluksia ainoastaan silloin, kun kyseinen USB-laite on kytketty televisioon.
Jos USB-laite irrotetaan sovelluksen käytön aikana, sovellus suljetaan.
"" Et voi käyttää USB-laitteeseen asennettua sovellusta tietokoneessa tai toisessa televisiossa.
Sovelluksen käynnistäminen
Voit suorittaa kohdasta Ladattu sovellus valitun sovelluksen.
Alla näytetyt kuvakkeet näytetään valitun sovelluksen kuvakkeessa ja ne tarkoittavat seuraavaa:
●●
: Sovellus on asennettu USB-laitteelle.
●●
: Sovellukseen liittyy salasana.
●●
: Sovellus pitää päivittää.
●●
: Sovellus tukee peilausta.
- 71 -
Ostettujen tai asennettujen sovellusten hallitseminen
Valitse
Asetukset kohdasta APPS. Voit hallita asennettuja sovelluksia.
Asetukset
Automaattinen päivitys : KÄYTÖSSÄ
Poista
Lisää alkunäyttöön
Lukitse / Vapauta
Siirrä
As. uudelleen
Näytä tiedot
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
1 Sovelluksen poistaminen
1.
Siirrä kohdistus poistettavaan sovellukseen.
2.
Valitse Poista.
3.
Valittu sovellus poistetaan.
"" Varmista, että myös sovellukseen liittyvät tiedot poistetaan sovelluksen poistamisen yhteydessä.
"" Vakiosovellusten asennuksia ei voi poistaa.
2 Sovellusten lisääminen Ensimmäinen näyttö-kuvaruutuun
1.
Siirrä kohdistus lisättävään sovellukseen.
2.
Valitse Lisää alkunäyttöön.
3.
Kun aloitusikkuna tulee esille, siirrä valittu sovellus haluamaasi paikkaan.
4.
Paina Valitse-painiketta.
5.
Valitut sovellukset lisätään Ensimmäinen näyttö-kuvaruutuun.
- 72 -
3 Sovellusten lukitseminen ja avaaminen
1.
Siirrä kohdistus lukittavaan tai vapautettavaan sovellukseen.
2.
Valitse Lukitse / Vapauta.
3.
Valittu sovellus on lukittu tai lukitsematon.
"" Jos haluat lukita sovelluksen tai peruuttaa lukituksen, syötä PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on "0000" (Ranskassa ja
Italiassa: "1111"). Voit asettaa PIN-koodin kohdassa
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Vaihda PIN-
koodi.
4 Sovellusten siirtäminen
1.
Siirrä kohdistus siirrettävään sovellukseen.
2.
Valitse Siirrä.
3.
Siirrä valittu sovellus haluamaasi sijaintiin.
4.
Paina Valitse-painiketta.
5.
Valittu sovellus siirretään.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
5 Sovelluksen asentaminen uudelleen
1.
Siirrä kohdistus uudelleenasennettavaan sovellukseen.
2.
Valitse As. uudelleen.
3.
Uudelleenasennus käynnistyy.
6 Sovelluksen tietojen tarkistaminen
1.
Siirrä kohdistus tarkistettavaan sovellukseen.
2.
Valitse Näytä tiedot.
3.
Sovelluksen tietoikkuna avautuu.
7 Sovellusten automaattinen päivittäminen
Asennetut sovellukset voidaan päivittää automaattisesti. Jos et halua, että sovellukset päivitetään automaattisesti,
aseta Automaattinen päivitys -asetukseksi EI KÄYTÖSSÄ.
"" Automaattinen päivitys on käytettävissä ainoastaan, kun televisio on yhdistetty Internetiin.
Sovellusten arviointi
Voit arvioida sovelluksen sen tietoikkunassa.
- 73 -
Galleria-sovelluksen käyttäminen
Katsele valokuvia ja videoita, jotka on synkronoitu Samsung Cloudilla.
Galleria
Galleria
Näytä: päivittäin
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
Voit nauttia sisällöstä, joka on synkronoitu Samsung Cloudia tukevan mobiililaitteen kanssa. Käytettävissä olevat
sisältötyypit ovat valokuvat, videot, tarinat ja muu sisältö, joka on jaettu ryhmiesi kautta.
Jos olet jakanut sisältöä ryhmistäsi, pääset niihin ilmoituksista.
"" Galleria-sovelluksen käyttö edellyttää Samsung-tilille kirjautumista.
1
Avaa luokka
Voit tarkastella Samsung Cloudiin synkronoitua sisältöä luokittain siirtymällä kaukosäätimen suuntapainikkeilla
kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa olevaan kohtaan
.
2 Näytä: päivittäin / Näytä: kuukausittain
Järjestä sisältö päivämäärän tai kuukauden mukaan.
3
Kirjaudu sisään
Siirry Samsung-tili -näyttöön luomaan uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiseen tiliisi.
4
Galleryn asetukset
Rajoita pääsy Galleria-sovellukseen suojataksesi yksityisyyttäsi tai tutustu käyttöoikeussopimukseen ja
tietosuojakäytäntöön.
- 74 -
Yleisopas-sovelluksen käyttäminen
Etsi ja katsele esimerkiksi tv-ohjelmia, sarjoja, elokuvia ja urheilua.
Yleisopas
For You
TV-ohjelmat
Elokuvat
Urheilu
Nyt läh.
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
Yleisopas on sovellus, jonka avulla voit etsiä ja katsella esimerkiksi tv-ohjelmia, sarjoja ja elokuvia yhdessä ja
samassa paikassa. Yleisopas voi suositella mieltymyksiäsi vastaavaa sisältöä ja ilmoittaa uusista sarjoista.
Voit käyttää tätä toimintoa mobiililaitteesi Samsung SmartThings -sovelluksella.
"" Sovellukset on asennettava televisioon, jotta voisit käyttää niiden tarjoamaa sisältöä.
"" Maksullisesta sisällöstä saattaa täytyä maksaa siihen liittyvällä sovelluksella.
"" Osa sisällöstä voi olla rajoitettua verkkosi ehtojen ja maksettujen kanaviesi tilausten mukaan.
"" Lapsilukko on pakollinen, kun lapset käyttävät tätä palvelua.
"" Kuvat voivat olla epätarkkoja palveluntarjoajasta johtuvista syistä.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 75 -
SmartThings-sovelluksen käyttäminen
Seuraa ja määritä älylaitteita, jotka olet yhdistänyt SmartThings-palveluun.
SmartThings
Kaikki laitteet
Tilat
Laitteet
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
Television kautta voit valvoa ja määrittää älylaitteesi, jotka on yhdistetty SmartThings-palveluun, käyttämällä niihin
asennettua SmartThings-sovellusta. Saat halutessasi ilmoituksia älylaitteidesi tiloista.
"" Tämän toiminnon käyttö edellyttää Samsung-tilille kirjautumista.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
1 Sijainnin valintalista
Valitse-painiketta painamalla voit tunnistaa kaikki liitetyt laitteet tai jossakin kohteessa olevat laitteet.
- 76 -
2
Kirjaudu sisään
Siirry Samsung-tili -näyttöön luomaan uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiseen tiliisi.
3
Asetukset
Kytke yhdistettyjen älylaitteiden ilmoitukset päälle tai pois päältä.
4 Tilat
Voit hallita useita laitteita yhdellä komennolla, kun olet asettanut näkymät mobiililaitteen SmartThings
-sovelluksella.
"" Tilat -toiminto on käytettävissä vain yhdistetyissä älylaitteissa.
5 Laitelista
Näytä lista yhdistetyistä älylaitteista ja niiden tiloista.
Voit lisätä uuden laitteen matkapuhelimesi SmartThings-sovelluksella. Katso lisätietoja mobiililaitteesi
SmartThings-sovelluksen käyttöoppaasta.
e-Manual-oppaan käyttö
Lue televisioon tallennettu käyttöopas ja hallitse sitä.
e-Manual-oppaan käynnistäminen
Asetukset
Tuki
Avaa e-Manual
Voit näyttää televisioon sisäänrakennetun e-Manualin, joka sisältää tietoja television tärkeimmistä ominaisuuksista.
"" Voit vaihtoehtoisesti ladata e-Manualin kopion Samsungin sivustolta.
"" Sinisellä merkityt sanat (esim. Kuvatila) viittaavat valikkojen kohtiin.
- 77 -
Painikkeiden käyttäminen e-Manualissa
(Etsi): Avaa hakua vastaava sivu valitsemalla haluamasi kohta hakutulosluettelosta.
●●
(Hakemisto): Siirry hakusanaan liittyvälle sivulle valitsemalla hakusana.
●●
""
Valikot eivät välttämättä näy kaikilla alueilla.
●●
(Viimeksi katsotut): Valitse aihe hiljattain näytettyjen aiheiden luettelosta.
●●
(Yritä nyt): Voit siirtyä aihetta vastaavaan valikkoon ja kokeile toimintoa suoraan.
●●
(Liitä): Siirry suoraan alleviivattuun aiheeseen, johon e-Manualin sivulla viitataan.
"" Joitakin valikkoja ei voi käyttää e-Manualista.
Internet-oppaan käyttö
Käytä Internetiä televisiossa.
Internet
Kun avaat Internet in, voit näyttää äskettäin katsotut sivustot tai suosituksia. Voit siirtyä haluamallesi sivustolle
suoraan valitsemalla sen.
"" Voit käyttää Internet -toimintoa helpommin, jos kytket televisioon näppäimistön ja hiiren.
"" Voit vierittää verkkosivua suuntapainikkeilla.
"" Verkkosivu voi olla erilainen kuin tietokoneessa.
"" Tutustu ennen Internet-käyttöä "Lue tämä, ennen kuin käytät Internet -sovellusta” -ohjeeseen.
- 78 -
Kuvien, videoiden ja musiikin toistaminen
Toista televisioon, USB- tai mobiililaitteisiin, kameroihin, tietokoneisiin yms. tallennettuja mediatiedostoja.
Lähde
Kytketty laite Yritä nyt
Samsung USB
Samsung USB
Suodatusperuste : Kaikki
Lajitteluperuste : Nimi
Valinnat
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
Voit toistaa tallennuslaitteissa, esimerkiksi USB-laitteissa, mobiililaitteissa tai kameroissa olevia mediatiedostoja
televisiossa.
"" Mediatiedostoja ei voida toistaa, jos televisio ei tue sisältöä tai tallennuslaitetta. Lisätietoja on kohdassa "Lue tämä ennen
valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen toistamista".
"" Ota tärkeistä tiedostoista varmuuskopio, ennen kuin kytket USB-laitteen televisioon. Samsung ei vastaa vaurioituneista tai
hävinneistä tiedostoista.
Voit käyttää tallennuslaitteen mediatiedostoluettelossa seuraavia toimintoja:
1 Suodatusperuste
Suodattaa mediasisällön mediatyypin mukaan.
- 79 -
2 Lajitteluperuste
Järjestää tiedostoluettelon.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa ulkoisissa laitteissa.
3 Valinnat
Poistaa tai toistaa mediatiedostoluettelosta valitun mediatiedoston. Kun valitset Päivitä, sisältöluettelo ladataan
uudelleen.
"" Voit poistaa vain tallennettua sisältöä. Jos haluat poistaa sisältöä, muuta Suodatusperuste -asetukseksi Tallennettu.
Mediatiedostojen toistaminen
Tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen tallennetun multimediasisällön toistaminen
1.
Valitse mediatiedostoja sisältävä laite kohdasta
Lähde. Laitteeseen tallennettujen
mediatiedostojen luettelo avautuu.
2.
Valitse luettelosta mediatiedosto.
3.
Sisältö toistetaan.
"" Lisätietoja painikkeista on kohdassa "Multimediasisällön toiston aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot".
"" Tiedostoa ei ehkä voida toistaa sen koodaustavasta tai tiedostomuodosta riippuen. Myös joitakin toimintoja on voitu
rajoittaa.
"" Televisioon verkon kautta kytkettyjen laitteiden sisältö ei ehkä toistu tasaisesti verkon tiedonsiirto-ongelmien vuoksi. Jos
näin käy, käytä USB-laitetta.
"" Lisätietoja mobiililaitteeseen kytkemisestä on kohdassa "Yhteyden muodostaminen – Mobiililaite".
- 80 -
USB-laitteen multimediasisällön toistaminen
1.
Kytke USB-laite USB-porttiin. Kun esiin ilmestyy viesti, valitse Selaa, niin voit siirtyä nopeasti laitteeseen
tallennetun multimediasisällön luetteloon.
2.
Valitse luettelosta toistettava sisältö.
3.
Sisältö toistetaan.
Mobiililaitteen äänen toistaminen television kaiuttimesta Sound Mirroring -toiminnolla
1.
Etsi televisio mobiililaitteesi Bluetooth-laiteluettelosta ( ) ja muodosta siihen yhteys.
2.
Avaa haluamasi mediatiedosto mobiililaitteessa.
3.
Kuulet mobiililaitteen äänen television kaiuttimesta.
"" Jotkin televisiomallit eivät saata tukea tätä toimintoa.
"" Jos televisio ja kaiutinpalkki on yhdistetty toisiinsa langattomasti, toiminnot saattavat toimia rajoitetusti.
- 81 -
Puhetoiminto -toiminnon käyttäminen
Hallitse televisiotasi puhumalla Samsung Smart Remote -laitteesi mikrofoniin.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Tuetut kielet saattavat vaihdella alueen mukaan.
Puhetoiminto-toiminnon käyttäminen
Pidä
-painiketta Samsung Smart Remote laitteessa painettuna, lausu komento ja vapauta sitten
-painike.
Televisio tunnistaa puhekomennon.
Näytä Puhetoiminto-näyttö painamalla
-painiketta kerran.
●●
Kun painat
-painiketta ensimmäistä kertaa, Using Voice Interaction -painike ilmestyy kuvaruudun
alareunaan. Paina Valitse-painiketta. Using Voice Interaction -viesti-ikkuna avautuu näyttämään
Puhetoiminto-toiminnon opetusohjelman.
●●
Kun painat
-painiketta, Enter Voice Command Guide -painike ilmestyy kuvaruudun alareunaan. Paina
Valitse-painiketta, kun haluat siirtyä Voice Command Guide -näyttöön.
- 82 -
Lisätietoa Voice Command Guide -toiminnosta
Voice Command Guide
Here are some of the things I can do for you.
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
1 Voice Command Guide
Opas sisältää ohjeita Puhetoiminto-toiminnon käyttämiseen äänikomennoilla eri tilanteissa. Siirry haluttuun
komentoon suuntapainikkeella, ja paina sitten Valitse-painiketta. Voit käyttää televisiota eri äänikomennoilla.
"" Jos haluat avata Puhetoiminto-toiminnon opetusohjelman, siirry suuntapainikkeilla kuvaruudun alareunaan ja valitse
Näytä opetusohjelma.
- 83 -
Lue tämä, ennen kuin käytät Puhetoiminto-palveluita
Puhetoiminto-toiminnon käyttöön liittyvät varotoimenpiteet
●●
Tuetut puhetoimintojen kielet ja ominaisuudet voivat vaihdella alueittain.
●●
Jos asetettu kieli ei ole mikään käyttömaan kielistä, osa toiminnoista ei ole käytettävissä.
●●
Puhetoiminto on käytettävissä ainoastaan silloin, kun televisio on yhdistetty Internetiin.
●●
Vaikka televisio on yhdistetty Internetiin, Puhetoiminto -palvelin ei ehkä vastaa palvelinvirheen vuoksi.
●●
Tämänhetkinen ilmoitettu toiminnallisuus voi muuttua, jos Puhetoiminto päivittyy.
●●
Puhetoiminto on käytettävissä vain sitä tukevissa televisioissa, joiden kanssa toimitetaan kaukosäädin, jossa
on mikrofoni.
●●
Symboleja, "-” mukaan lukien, ja erikoismerkkejä ei tueta. Niinpä, jos sana tai lause sisältää numeroita tai
symboleita, toiminto ei ehkä toimi oikein.
●●
Hakutulokset eivät välttämättä ole täydellisiä.
●●
Jotkin sovellukset voivat olla maksullisia. Siten voit joutua hyväksymään palvelusovelluksen tai sopimuksen.
●●
Jos haluat vaihtaa kanavaa sanomalla puhekomentona kanavan nimen, suorita ensin toimenpide Määritä
palveluntarjoaja. Jos Määritä palveluntarjoaja on määrittämättä, voit määrittää sen seuraavasta valikosta.
––
Asetukset
Yleiset
Käynnistä määritys Yritä nyt
●●
Voidaksesi käyttää tekstinsyöttötoimintoa ja älykästä hakutoimintoa, sinun on hyväksyttävä ehdot, jotka
sallivat kolmansien osapuolten kerätä ja käyttää puhetietojasi.
●●
Puhetoiminto-toiminnon käyttämiseksi sinun pitää:
––
Hyväksy Smart Hub -toiminnon käyttöehdot
––
Hyväksy ohjeistus, joka koskee henkilökohtaisten tietojen keräämistä ja käyttöä Smart Hub -palvelua
varten.
––
Hyväksyä henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käyttö interaktiiviseen puhetoimintoon perustuvaa
palvelua varten.
Puhetoiminto-toiminnon käyttöedellytykset
●●
Puhetoiminnon käytön onnistuminen riippuu puheäänen voimakkuudesta ja äänensävystä, ääntämisestä ja
ympäristön äänistä (television äänet ja taustamelu).
●●
Ihanteellinen äänenvoimakkuus puhekomennoille on 75–80 dB.
- 84 -
Television katselu
Voit käyttää television käyttöä helpottavia toimintoja television katselun aikana. Voit myös muokata
kanavaluetteloa tai luoda suosikkikanavaluetteloita.
Digitaalisten lähetysten lyhyiden tietojen näyttäminen
Näytä kunkin kanavan ohjelmiston yhteenveto.
Oppaan käyttäminen
Suora TV-lähetys
Opas Yritä nyt
Kanavaluettelo
Opas
Tallenteet
Suora T…
"" Televisiosi kuva voi poiketa edellä näytetystä mallista ja alueesta riippuen.
Opas -oppaassa voit kunkin kanavan päivittäisen ohjelmiston ja ohjelmatiedot, valita katsottavan ohjelman ja
asettaa katsomis- tai tallennusaikataulun.
"" Opas tulee esille myös, kun painat CH-painiketta katsoessasi televisiota.
"" Paina vakiokaukosäätimen GUIDE-painiketta.
"" Jos haluat nähdä tietoja analogisista kanavista ja käyttää Opas-oppaan analogisten kanavien toimintoja, sinun pitää
viimeistellä palveluntarjoajan asetukset käyttöönotossa.
"" Jos haluat näyttää Opas -oppaan, sinun pitää ensin asettaa television kello (
Järjestelmänhallinta
Aika
Kello).
- 85 -
Asetukset
Yleiset
Jos haluat käynnistää ajastetun katselun, ajastetun tallennuksen tai muun toiminnon Opas-oppaassa mainitulle
ohjelmalle, siirrä kohdistin ohjelman kohdalle, pidä kaukosäätimen Valitse-painiketta painettuna ja valitse
haluamasi toiminto:
●●
Tallenna: Voit tallentaa ohjelman, jota parhaillaan katsot, tai jollakin toisella kanavalla esitettävän ohjelman.
""
●●
●●
●●
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Ajoita katselu: Voit ajoittaa aikataulun mukaisen ohjelman katselun.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
""
Saat lisätietoja Ajoita katselu -toiminnosta kohdasta "Ajoita katselu-asetukset".
Ajoita tallennus: Voit ajoittaa aikataulun mukaisen ohjelman tallennuksen.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
""
Saat lisätietoja tallennuksesta tai Ajoita tallennus -toiminnosta kohdasta "Ohjelmien tallentaminen".
Muokkaa tallennusaikaa: Voit muuttaa aikataulun mukaisten ohjelmien tallennusten aloitus- ja
päättymisajat.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
●●
Pysäytä: Voit lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.
●●
Peruuta ajoitettu katselu / Peruuta ajoitettu tallennus: Voit peruuttaa ajastettuja katseluja ja tallennuksia.
""
●●
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Näytä tiedot: Voit näyttää haluamasi ohjelman tarkemmat tiedot. Tiedot voivat olla erilaisia eri
lähetyssignaaleille. Jos ohjelman mukana ei toimiteta tietoja, tässä ei näy mitään.
Siirtyminen Kanavasuodatin- tai Aikataulun hallinta -näyttöön: Paina
painike on
- tai
-painiketta. (Jos kaukosäätimen
, paina sitä kaksi kertaa.)
●●
Kanavasuodatin: Voit näyttää Kanavaluettelo-valikossa luokitellut kanavat ja ohjelmat niiden tyypin
mukaisesti.
●●
Aikataulun hallinta: Aikataulun hallinta- tai Tallennuksen ja aikataulun hallinta -näyttö tulee näkyviin.
●●
Ant.tyyppi: Voit vaihtaa vastaanotettavaa lähetyssignaalia.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetyssignaaleilla.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 86 -
Ohjelmien tallentaminen
Tallenna parhaillaan lähetettäviä tai tulevia ohjelmia USB-laitteeseen videonauhurin sijaan.
"" Lue kaikki varotoimenpiteitä koskevat ohjeet ennen tallennustoiminnon käyttöä. Katso lisätietoja kohdasta "Ennen kuin
käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja".
"" Voit tallentaa vain antenniverkon kautta vastaanotettavia ohjelmia.
""
Näkyy tallennukseen ajastettujen ohjelmien ja kanavien vieressä.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Jos valitset
Suora TV-lähetys, kun mitään USB-laitetta ei ole kytkettynä, Aikataulun hallinta -näyttö tulee näkyviin
Tallenteet-näytön tilalle.
Ohjelmien tallentaminen
Suoran ja ajastetun tallennuksen asetusten käyttäminen ohjelmaoppaan näytössä
●●
Pikatallennus
Valitse suora ohjelma Opas-näytöstä ja pidä Valitse-painiketta painettuna. Aloita sitten tallennus valitsemalla
pikavalikosta Tallenna.
●●
Ajoita tallennus
Valitse myöhemmin lähetettävä ohjelma, paina Valitse-painiketta ja valitse sitten Ajoita tallennus, jos haluat
ajastaa myöhemmin lähetettävän ohjelman tallennuksen.
Suoran ja ajastetun tallennuksen asetusten käyttäminen ohjelmaa katsottaessa
●●
Pikatallennus
Tallennus käynnistyy, kun painat lähetyksen katselun aikana ensin
Valitse-painiketta ja valitset sitten Tallenna.
●●
- tai
-painiketta, sen jälkeen
Ajoita tallennus
Näytä ohjelman tietoikkuna painamalla Valitse-painiketta katselun aikana. Valitse ajastettava ohjelma
vasemmalla tai oikealla suuntapainikkeella. Paina Valitse-painiketta ja valitse sitten Ajoita tallennus, jos
haluat ajastaa myöhemmin lähetettävän ohjelman tallennuksen.
- 87 -
Videon tallennuksen ajastaminen päivämäärän ja ajan antamisen jälkeen
Suora TV-lähetys
Aikataulun hallinta tai Tallenteet
Aikataulut
Lisää tallennus
Jos haluat ajastaa tallennuksen, aseta tallennettavan ohjelman asetukset Antenni, Kanava, Toisto, Pvm, Aloitusaikaja Päättymisaika ja valitse sitten Tallenna.
"" Tarkista aika kohdasta
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Aika
Kello.
"" Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Ajastetun tallennuksen luettelon hallinta
Suora TV-lähetys
Aikataulun hallinta tai Tallenteet
Aikataulut
Voit muuttaa ajastetun tallennuksen tietoja tai peruuttaa ajastettuja tallennuksia.
"" Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Ajoita tallennus- ja Ajoita katselu -toiminnoilla voidaan asettaa yhteensä enintään 30 tallennusta kerralla.
Ajastetun tallennuksen ajan asettaminen
Suora TV-lähetys
Aikataulun hallinta tai Tallenteet
Aikataulut
Muokkaa
Voit asettaa ajastetun tallennuksen alku- ja loppuajat. Voit asettaa alkuajaksi 10 minuuttia ennen ohjelman
alkamista ja loppuajaksi 10 minuuttia ohjelman loppumisen jälkeen.
"" Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Ajastetun tallennuksen peruuttaminen
Suora TV-lähetys
Aikataulun hallinta tai Tallenteet
Aikataulut
Poista
Aikataulut
Näytä tiedot
"" Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Ajastettujen tallennusten tarkistaminen
Suora TV-lähetys
Aikataulun hallinta tai Tallenteet
"" Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 88 -
Tallennettujen ohjelmien katseleminen
Suora TV-lähetys
Aikataulun hallinta tai Tallenteet
Tallenteet
Valitse luettelosta tiedosto, jossa haluamasi tallenne on. Tiedosto toistetaan.
"" Näytetyt painikkeet vaihtelevat toistettavan tiedoston mukaisesti. Lisätietoja ohjauspainikkeista on kohdassa "Ohjelman
tallennuksen tai Timeshift-toiminnon aikana käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot".
"" Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Myöhemmin lähetettävän ohjelman tallennuksen asettaminen
Suora TV-lähetys
Aikataulun hallinta tai Tallenteet
Asetukset
●●
Aloita tallennus aikaisin: Voit asettaa tallennuksen alkamaan ennen ohjelmaoppaassa ilmoitettua
aloitusaikaa.
●●
Jatka tallennusta pidempään: Voit asettaa tallennuksen päättymään ohjelmaoppaassa ilmoitetun
päättymisajan jälkeen.
●●
Symbolitiedot: Kertoo ajastusten hallinnan symbolien ja kuvakkeiden merkityksen.
""
Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Ajoita katselu-asetukset
Aseta televisio näyttämään tietty kanava tai ohjelma tiettynä ajankohtana.
"" Ajastetusti katseltaviksi asetettujen ohjelmien viereen ilmestyy
-kuvake.
"" Jotta voi ajastaa katselun, sinun on ensin asetettava television kello (
Järjestelmänhallinta
Aika
Asetukset
Yleiset
Kello).
Kanavan ajastetun katselun asettaminen
Ajastetun katselun asetusten käyttäminen ohjelmaoppaan näytössä
Valitse Opas-näytöllä ohjelma, jota haluat katsella, paina Valitse-painiketta ja valitse sitten Ajoita katselu esille
tulevasta ponnahdusikkunasta.
- 89 -
Ajastetun katselun asetusten käyttäminen ohjelman tietoikkunassa
Paina Valitse-painiketta television katselun aikana. Ohjelmatietoikkuna avautuu. Valitse myöhemmin lähetettävä
ohjelma vasemmalla tai oikealla suuntapainikkeella. Pidä Valitse-painiketta painettuna ja valitse sitten Ajoita
katselu ajastaaksesi ohjelman katselun.
Ajastetun katselun käyttäminen ohjelmien katseluun tiettynä aikana ja tiettynä päivänä
Suora TV-lähetys
Aikataulun hallinta tai Tallenteet
Aikataulut
Lisää katselu
Ajasta katselu asettamalla tallennettavalle ohjelmalle Antenni, Kanava, Toisto, Pvm ja Aloitusaika ja valitse sitten
Tallenna.
Tarkista aika kohdasta
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Aika
Kello.
"" Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Ajastetun katselun muokkaaminen
Suora TV-lähetys
Aikataulun hallinta tai Tallenteet
Aikataulut
"" Ajoita katselu- ja Ajoita tallennus -toiminnoille voidaan asettaa yhteensä enintään 30 istuntoa.
"" Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Ajastetun katselun ajan asettaminen
Suora TV-lähetys
Aikataulun hallinta tai Tallenteet
Aikataulut
Muokkaa
Voit asettaa ajastetun katselun aloitusajan. Jos valitset ohjelman Opas-oppaasta, Aloitusaika on mahdollista
asettaa enintään 10 minuutin päähän ohjelman alkuajasta.
"" Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Ajastetun katselun peruminen
Suora TV-lähetys
Aikataulun hallinta tai Tallenteet
Aikataulut
Poista
Aikataulut
Näytä tiedot
"" Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Ajastettujen katselujen tarkistaminen
Suora TV-lähetys
Aikataulun hallinta tai Tallenteet
"" Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 90 -
Timeshift -toiminnon käyttäminen
Toista, pysäytä tai kelaa televisiolähetystä taaksepäin.
Voit pysäyttää televisiolähetyksen ja kelata sitä taaksepäin Timeshift-toiminnon avulla. Kun tämä toiminto otetaan
käyttöön, Lähetys otetaan pois käytöstä. Yritä nyt
Jos haluat aktivoida Timeshift-toiminnon television katselun aikana, paina ensin
Valitse-painiketta ja valitse sitten Timeshift tai paina
"" Kun Timeshift on käytössä, jotkin valikon
- tai
-painiketta, sen jälkeen
-painiketta.
Asetukset
Lähetys toiminnot eivät ole käytettävissä.
"" Timeshift-toiminto edellyttää, että televisioon on kytketty USB-laite tallennusta varten.
"" Lue kaikki varotoimenpiteitä koskevat ohjeet ennen Timeshift-toiminnon käyttöä. Lisätietoja on kohdassa "Ennen kuin
käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja".
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Ohjelman tallennuksen tai Timeshift-toiminnon aikana
käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot
Näyttää käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot ja kuinka niitä käytetään ohjelmaa tallennettaessa tai
Timeshift-toiminnossa.
"" Käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella eri toiminnoissa.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Kun painat alaspäin osoittavaa suuntapainiketta, hallintapalkki tulee näkyviin ja seuraavat vaihtoehdot ovat
käytettävissä:
●●
Muokkaa tallennusaikaa
Voit määrittää ohjelmasta tallennettavan ajanjakson.
""
●●
Tämä toiminto on käytettävissä vain ohjelman tallennuksen aikana.
Tallenna
Voit siirtyä Timeshift-toiminnosta tallennustoimintoon. Jos siirryt tallennustoimintoon, voit liittää Timeshifttoiminnolla tallennetun sisällön uuteen tallennukseen.
""
Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Timeshift-toiminto on käynnissä.
- 91 -
●●
Siirry suoraan TV-läh.
Palaa ohjelman nykyhetkeen, kun tallennus tai Timeshift-toiminto toistaa ohjelman aiempaa kohtausta.
●●
Pys. tallennus / Pysäytä Timeshift
Lopettaa tallennuksen tai Timeshift-toiminnon.
●●
Tietoja
Avaa ohjelmatietoikkunan ohjelmasta, jota tallennus tai Timeshift-toiminto koskee.
●●
Tauko / Aloita
Voit käyttää seuraavia toimintoja videon ollessa pysäytettynä. Huomaa, että televisio ei toista ääntä, kun
video on pysäytetty.
––
Hitaasti taaksepäin tai Hitaasti eteenpäin: Voit toistaa videon hidastettuna (1/8, 1/4, 1/2) taakse- tai
eteenpäin valitsemalla
tai . Voit lisätä eteen- tai taaksepäin kelauksen nopeutta kolmiportaisesti
painamalla painiketta toistuvasti. Voit palata normaalinopeuteen valitsemalla .
""
●●
Kun Hitaasti taaksepäin -toiminto on aktivoituna, näet eron nykyisen tallennusajan ja kykyisen kelausajan
välillä.
Siirry taaksepäin / siirry eteenpäin
Siirrä kohdistus toistonhallintapalkkiin painamalla ylös-painiketta ja siirry videossa eteen- tai taaksepäin
10 sekunnin jaksoissa painamalla vasemmalle- tai oikealle-suuntapainiketta toistonhallintapalkissa.
""
●●
Kun taaksepäinsiirto on käytössä, näet eron nykyisen tallennusajan ja taaksepäinkelausajan välillä.
Pikakelaus taaksepäin / Pikak. eteenpäin
""
Tämä toiminto ei ole käytettävissä parhaillaan lähetettävän ohjelman katselun aikana.
- 92 -
Kanavaluettelo-oppaan käyttö
Vaihda kanavaa tai näytä muiden digitaalisten kanavien ohjelmat.
Suora TV-lähetys
Kanavaluettelo
Kanavaluettelo -toiminnolla voidaan vaihtaa kanava tai tarkistaa ohjelmat muilta digitaalisilta kanavilta television
katselun aikana. Paina vakiokaukosäätimen CH LIST-painiketta.
Kanavaluettelo -näytössä on seuraavat kuvakkeet:
●●
: Suosikkikanava
●●
: Lukittu kanava.
Jos painat Kanavaluettelo-ikkunaa katsoessasi oikeaa suuntapainiketta, käyttöön tulevat seuraavat toiminnot:
●●
Kaikki
Näyttää automaattisesti haettujen kanavien luettelon.
●●
TV PLUS
Kun televisio on Internet-yhteydessä, voit koska tahansa katsoa suosittuja ohjelmia tai kunkin teeman
huippukohtia virtuaaliselta kanavalta. Aivan kuten tavanomaiset kanavatkin, televisio näyttää päivittäisen
ohjelma-aikataulun TV PLUS -toiminnolle.
""
●●
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Suosikit
Näyttää asetukset Suosikit 1 – Suosikit 5.
●●
Kanavatyyppi
Järjestää luettelon niin, että siinä näytetään vain valituntyyppiset kanavat. Kanavatyyppi-asetus on kuitenkin
käytettävissä vain sellaisilla kanavilla, joilla on tyyppitiedot.
""
●●
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetyssignaaleilla.
Lajittelu
Lajittele luettelo kriteerin Numero tai kriteerin Nimi mukaan.
""
●●
Tämä asetus on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla eikä sitä aina näytetä.
Antenni, Kaapeli tai Satelliitti
Voit valita seuraavista: Antenni, Kaapeli ja Satelliitti.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetyssignaaleilla.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 93 -
Kanavien muokkaaminen
Muokkaa televisioon tallennettuja kanavia.
Suora TV-lähetys
Kanavaluettelo
Kaikki
Muokkaa kanavia
Muokkaa kanavia -ikkunan kuvakkeilla on seuraavat merkitykset:
●●
: Suosikkikanava
●●
: Lukittu kanava.
Tallennettujen kanavien poistaminen
Jos haluat poistaa kanavan, valitse se Muokkaa kanavia -näytössä ja valitse sitten Poista. Poistettuja kanavia ei
näytetä Kanavaluettelossa.
Tallennettujen kanavien muokkaaminen
Voit käyttää alla kuvattuja toimintoja valitsemalla Kaikki
●●
Muokkaa kanavia.
Kanavan lukitseminen tai vapauttaminen
Kun olet valinnut kohdekanavan Muokkaa kanavia -ikkunassa, valitse Lukko tai Lukituksen poisto. Valittu
kanava lukitaan tai sen lukitus poistetaan. Lukittua kanavaa ei voi katsoa.
●●
""
Jos haluat asettaa salasanan, aseta
""
Lisätietoja salasanan asettamisesta on kohdassa "Salasanan asettaminen".
Asetukset
Lähetys
Käytä kanavalukitusta tilaan Käytössä.
Kanavan nimen vaihtaminen
Kun olet valinnut muutettavan kanavan Muokkaa kanavia -ikkunassa, voit muuttaa sen nimen valitsemalla
Nimeä kanava uud..
●●
""
Tämä toiminto on käytettävissä vain valituilla kanavilla.
""
Tämä toiminto on käytettävissä vain analogisille lähetyksille.
Vaihda numero
Kun olet valinnut muutettavan kanavan Muokkaa kanavia -ikkunassa, valitse Vaihda numero muuttaaksesi
kanavan numeroa.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
""
Kun kanavanumero on vaihdettu, kyseisen kanavan kanavatiedot eivät päivity automaattisesti.
- 94 -
●●
Palauta TV PLUS
Voit hakea uudelleen ja tallentaa vastaanotetut TV PLUS -kanavat.
""
Jos televisiossa on TV PLUS -kanavia tallennettujen kanavien poistamisen jälkeen, järjestelmä tallentaa uudet
""
Jos televisioon on jo tallennettu TV PLUS -kanavia, Palauta TV PLUS poistaa olemassa olevan luettelon ja tallentaa
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
kanavat.
uudet kanavat.
Oman suosikkiluettelon luominen
Aseta usein katsottuja kanavia suosikeiksi.
Suosikkikanavat on merkitty Muokkaa kanavia- ja Kanavaluettelo-näytöissä
-merkillä. Voit luoda jopa viisi
suosikkiluetteloa, joten perheenjäsenesi voivat luoda omat henkilökohtaiset suosikkiluettelonsa.
Kanavien tallentaminen suosikeiksi
Suora TV-lähetys
Kanavaluettelo
1.
Paina kaukosäätimen oikealle-suuntapainiketta.
2.
Valitse Suosikit.
3.
Valitse yksi viidestä suosikkiluettelosta.
4.
Avaa Muokkaa suos..
5.
Valitse suosikkiluetteloon lisättävä kanava.
6.
Valitse
-kuvake.
Valittu kanava tallennetaan suosikkiluetteloon.
Vain Suosikit-luetteloissa olevien kanavien katseleminen ja valitseminen
Suora TV-lähetys
Kanavaluettelo
1.
Paina kaukosäätimen oikealle-suuntapainiketta.
2.
Valitse Suosikit.
3.
Valitse haluamasi näytön viidestä suosikkiluettelosta.
Valittuun suosikkiluetteloon tallennetut kanavat tulevat esille.
"" Vain tallennettuja kanavia sisältävät suosikkiluettelot näyttävät kanavia.
- 95 -
Suosikkiluettelon muokkaaminen
Käytä television katselun aikana käytettävissä olevia toimintoja.
Suora TV-lähetys
Kanavaluettelo
Paina kaukosäätimen oikeaa suuntanäppäintä ja valitse sitten Suosikit
Suosikit 1 - Suosikit 5
Muokkaa suos..
Muokkaa suos.-ikkuna avautuu.
Kanavien lisääminen suosikkiluetteloon
Valitse lisättävät kanavat ja valitse
-kuvake. Valitut kanavat lisätään suosikkeihin.
Kanavien poistaminen suosikkiluettelosta
Valitse kanavia suosikkiluettelosta ja valitse sitten
-kuvake.
Suosikkiluettelon järjestäminen uudelleen
Valitseyksi tai useampi kanava ja valitse sitten Vaihda järj.. Vaihda järj. korostetaan. Aseta kanavien uusi paikka
painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia suuntapainikkeita. Vahvista kanavien uusi paikka painamalla Valitsepainiketta.
Suosikkiluettelon nimeäminen uudelleen
Valitse suosikkiluettelo, jonka haluat nimetä uudelleen ja valitse sitten Nimeä suosikit uud.. Anna uusi nimi esiin
ilmestyvän näyttönäppäimistön avulla ja valitse Valmis.
- 96 -
Televisionkatselua tukevat toiminnot
Käytä digitaalisten tai analogisten kanavien tukemia toimintoja.
Lähetyssignaalin vaihtaminen
Suora TV-lähetys
Kanavaluettelo
Kun olet painanut kaukosäätimen oikeaa suuntapainiketta ja sitten siirtänyt kohdistimen vaihtoehtoon Antenni tai
Kaapeli, paina Valitse-painiketta.
"" Tätä toimintoa ei tarvita, jos televisioon on kytketty kaapeli- tai satelliittivastaanotin.
Saatavilla olevien kanavien hakeminen
Asetukset
Lähetys
(Automaattisen virityksen asetukset)
Automaattinen viritys
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Jos televisioon on kytketty kaapeli- tai satelliittivastaanotin, tätä ei tarvitse tehdä.
"" DVB-T2-järjestelmää ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.
"" Automaattisen virityksen asetukset -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Kaapeliverkon hakuasetuksen valitseminen
Asetukset
Lähetys
(Automaattisen virityksen asetukset)
Kaapelihaun asetukset
Asettaa kaapeliverkon hakuun sellaisia lisäasetuksia kuin taajuus ja symbolinopeus.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Automaattisen virityksen asetukset -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Saatavilla olevien kanavien hakeminen valmiustilassa
Asetukset
valmiustilassa
Lähetys
(Automaattisen virityksen asetukset)
Automaattinen viritys
Hae kanavia automaattisesti, kun televisio on valmiustilassa.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Automaattisen virityksen asetukset -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 97 -
Herätysajan asettaminen
Asetukset
Lähetys
(Automaattisen virityksen asetukset)
Herätysajastin
Aseta ajastin kytkemään televisioon virta ja etsimään kanavat automaattisesti.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Automaattisen virityksen asetukset -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Digitaalisen kanavan signaalin tietojen ja voimakkuuden tarkistaminen
Asetukset
Tuki
Itsediagnoosi
Signaalitiedot Yritä nyt
"" Jos televisioon on kytketty erillinen antenni, voit säätää antennia ja parantaa sen signaalin vahvuutta sekä HD-kanavien
vastaanottoa signaalin vahvuustietojen avulla.
"" Signaalitiedot on käytettävissä vain digitaalisille kanaville.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Katselun rajoittaminen tiettyihin kanaviin
Asetukset
Lähetys
Käytä kanavalukitusta Yritä nyt
Voit ottaa Käytä kanavalukitusta -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla tämän valikon.
Merkitse aikuiskanavat -palvelun käyttäminen
Asetukset
Lähetys
Merkitse aikuiskanavat
Ottaa kaikki aikuisille suunnatut palvelut käyttöön tai pois käytöstä. Jos toiminto on otettu pois käytöstä, aikuisille
tarkoitetut palvelut eivät ole käytettävissä.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Lähetysäänen asetuksen valitseminen
Asetukset
Lähetys
Kaksoisääni Yritä nyt
Aseta ääniasetukset stereo- tai kaksikielisille lähetyksille. Lisätietoja on kohdassa "Tuetut lähetysten äänen
asetukset".
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 98 -
Ohjelmaluokituksen lukitus -palvelun käyttäminen
Asetukset
Lähetys
Ohjelmaluokituksen lukitus Yritä nyt
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Tällä toiminnolla voidaan valvoa, mitä lapset katsovat televisiosta. Ohjelmaluokituksen lukituksen asetukset
ei toimi sellaisten ohjelmien kohdalla, jotka toistetaan ulkoisista lähteistä, esimerkiksi DVD- tai USB-laitteessa
olevista tiedostoista.
Sinun pitää antaa PIN-koodi aina, kun haluat käyttää Ohjelmaluokituksen lukituksen asetukset -toimintoa. PINkoodi pitää antaa myös katsottaessa suojattuja ohjelmia. Oletus-PIN-koodi on "0000" (Ranskassa ja Italiassa: "1111").
Voit vaihtaa PIN-koodin valitsemalla
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Vaihda PIN-koodi.
"" Lisätietoja salasanan asettamisesta on kohdassa "Salasanan asettaminen".
"" Lähetys ei ole käytettävissä HDMI- tai komponenttitilassa.
"" Ohjelmaluokituksen lukitus -toimintoa ei ehkä tueta (määräytyy tulosignaalin mukaan).
Lähetysten lisäasetusten säätäminen
Asetukset
Lähetys
Asiantuntijan asetukset Yritä nyt
Digitaalisen tekstin lukeminen
Asetukset
Lähetys
Asiantuntijan asetukset
Digitaalinen teksti
Voit käyttää tätä toimintoa, kun katselet lähetystä, jossa on sekä tekstiä että multimediasisältöä.
"" Tämä toiminto on käytettävissä vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
"" Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG) on multi- ja hypermediassa käytetty
tietojenkoodausjärjestelmien kansainvälinen standardi. Koodaus tapahtuu MPEG-järjestelmää ylemmällä tasolla, sillä
MPEG-järjestelmä kattaa sellaisten tietojen kuten kuvien, merkistön, animaatioiden, grafiikan ja videotiedostojen
linkityksen hypermediaan. MHEG on interaktiivinen tekniikka, jota käytetään monilla aloilla, esim. tilausvideoissa
(VOD), vuorovaikutteisessa televisiossa (ITV), sähköisessä kaupankäynnissä (EC), etäopetuksessa, videokonferensseissa,
digitaalisissa kirjastoissa ja verkkopeleissä.
- 99 -
Lähetysäänen valitseminen
Asetukset
Lähetys
Asiantuntijan asetukset
Ääniasetukset Yritä nyt
Kuulet tämän kielen katsoessasi televisiota, mikäli kieli sisältyy lähetyssignaaliin. Ääniasetukset toimii eri lailla
analogisilla ja digitaalisilla kanavilla.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Kielen valitseminen
Asetukset
asetukset
Lähetys
Asiantuntijan asetukset
Ääniasetukset
Äänikielen
Ääniasetukset
Äänimuoto
Voit vaihtaa käytettävän äänen kielen.
"" Käytettävissä olevat kielet saattavat vaihdella ohjelmien mukaisesti.
Äänimuodon valitseminen
Asetukset
Lähetys
Asiantuntijan asetukset
Voit vaihtaa käytettävän äänen muodon.
"" Tuetut äänimuodot voivat vaihdella lähetettävien ohjelmien mukaisesti.
"" Tämä asetus on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla.
Lähetyssignaalien manuaalinen virittäminen
Asetukset
Lähetys
Asiantuntijan asetukset
Manuaalinen viritys Yritä nyt
Voit hakea kaikki kanavat manuaalisesti ja tallentaa ne televisioon. Lopeta haku valitsemalla Pysäytä.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Digitaalisten kanavien virittäminen
Asetukset
kanavaviritys
Lähetys
Asiantuntijan asetukset
Manuaalinen viritys
Digitaalinen
Hae digitaalisia kanavia automaattisesti ja tallenna ne television kanavaluetteloon valitsemalla Uusi
- 100 -
Etsi.
Analogisten kanavien virittäminen
Asetukset
kanavaviritys
Lähetys
Asiantuntijan asetukset
Manuaalinen viritys
Analoginen
Hae analogisia kanavia valitsemalla Uusi ja asettamalla Muistipaikka, Värijärjestelmä, Äänijärjestelmä, Kanava ja
Etsi. Tallenna löydetyt kanavat televisioon valitsemalla Kauppa.
"" Tämä toiminto on käytettävissä vain analogisille lähetyksille.
Analogisten lähetysten hienosäädöt
Asetukset
Lähetys
Asiantuntijan asetukset
Hienosäätö Yritä nyt
"" Tämä toiminto on käytettävissä vain analogisille lähetyksille.
Kanavaluettelon siirtäminen
Asetukset
Lähetys
Asiantuntijan asetukset
Siirrä kanaval.
Voit viedä kanavaluettelon USB-laitteeseen tai tuoda sen sieltä. Tämän toiminnon käyttö edellyttää PIN-koodia.
●●
Tuo USB-laitteesta: Tuo kanavaluettelon USB-laitteesta.
●●
Vie USB-laitteeseen: Vie televisioon tallennetun kanavaluettelon USB-laitteeseen.
"" Tämä toiminto on käytettävissä, kun televisioon on kytketty USB-laite.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Muokkaa kanavanumeroita -toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä
Asetukset
Lähetys
Asiantuntijan asetukset
Muokkaa kanavanumeroita
Käytä tätä kanavanumeron vaihtamiseen. Kun kanavanumero on vaihdettu, kanavatiedot eivät päivity
automaattisesti.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
CAM-operaattorin profiilin poistaminen
Asetukset
Lähetys
Asiantuntijan asetukset
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 101 -
Poista CAM-operaattorin profiili
Satelliittijärjestelmän asettaminen
Asetukset
Lähetys
Asiantuntijan asetukset
Satelliittijärjestelmä
Voit tehdä satelliittiantennin asetukset ennen kanavahakua.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Tekstitelevision kielen vaihtaminen
Asetukset
tv:n kieli
Lähetys
Asiantuntijan asetukset
Teksti-tv:n kieliasetukset
Teksti-
Voit asettaa tai vaihtaa tekstitelevision kielen. Näytä tekstitelevisio haluamallasi kielellä valitsemalla kieli kohdasta
Ensisij. teksti-tv:n kieli. Jos kyseistä kieltä ei tueta, voit näyttää tekstitelevision kohdassa Toissij. teksti-tv:n kieli
asettamallasi toissijaisella kielellä.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
TVkey-liittymä -valikon näyttäminen
Asetukset
Lähetys
Asiantuntijan asetukset
TVkey-liittymä
Näytä TVkey-liittymä-valikon tiedot.
●●
TVkey-valikko: Näytä TVkey-liittymä-valikko.
●●
Opas: Valitse TVkeyllä katsottaessa käytettävä opas.
●●
Poista TVkey-operaattorin profiili: Näytä poistettava TVkey-operaattoreiden luettelo.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 102 -
Yhteisten liittymien valikon näyttäminen
Asetukset
Lähetys
Yl. liitäntä
Voit näyttää yhteisten liittymien tiedot.
●●
CI-valikko
Tämän avulla voit valita CAM-moduulin valikon kohtia. Valitse CI-valikko PC-kortin valikon mukaisesti.
●●
Sovelluksen tiedot
Näyttää CI-paikkaan asetetun CAM-moduulin ja CAM-moduulin sisällä olevan CI- tai CI+-kortin tiedot. Voit
asentaa CAM-moduulin milloin tahansa, olipa televisio sitten käynnissä tai ei.
●●
CICAM PIN -hallinta
Common Interface Common Access Modulen (CICAM:n) PIN-koodin hallintaan. Tallenna PIN-koodi tai muuta
tallennettua PIN-koodia ja tee muita PIN-koodin asetuksia.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
●●
Salauksen purkutila
●●
CAM-videon koodimuunnos
Säätää asetuksen, jolla CAMin videokoodekki muunnetaan automaattisesti. Ota asetus pois käytöstä, jos et
halua käyttää sitä.
""
Sinun on käytettävä sellaista CAMia, joka tukee videokoodekin muuntoa.
- 103 -
Kuva ja Ääni
Voit muuttaa kuva- ja ääniasetukset haluamiksesi.
Kuvanlaadun säätäminen
Vaihda Kuvatila ja säädä Asiantuntijan asetukset -asetuksia.
Kuvatilan valitseminen
Asetukset
Kuva
Kuvatila Yritä nyt
Voit valita Kuvatila-asetuksen, joka tarjoaa parhaan katseluelämyksen.
●●
Dynaaminen
Kirkastaa ja terävöittää kuvaa kirkkaissa katseluolosuhteissa.
●●
Vakio
Tämä on oletustila ja soveltuu normaaleihin katseluympäristöihin.
●●
Luonnollinen
Vähentää silmien rasitusta ja tekee katselukokemuksesta mukavan.
●●
Elokuva
Sopii television tai elokuvien katsomiseen pimeässä.
"" Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
- 104 -
Kuvan lisäasetusten säätäminen
Asetukset
Kuva
Asiantuntijan asetukset Yritä nyt
Määritä näytön asetukset haluamiksesi käyttämällä seuraavia toimintoja:
●●
Taustavalo Yritä nyt
●●
Kirkkaus Yritä nyt
●●
Kontrasti Yritä nyt
●●
Terävyys Yritä nyt
●●
Väri Yritä nyt
●●
Sävy (V/P) Yritä nyt
●●
Käytä kuva-asetuksia Yritä nyt
●●
Digitaalinen selkeä kuva Yritä nyt
●●
Auto Motion Plus -toiminnon asetukset Yritä nyt
""
●●
Kun LED Selkeä liike on tilassa Käytössä, kuva näyttää tummemmalta kuin silloin, kun asetus on tilassa Ei käytössä.
Paikallinen himmennys
""
Tällä säädetään automaattisesti kuvan eri alueiden kirkkautta siten, että niiden kontrasti on suurin mahdollinen.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
●●
Kontrastin parannus Yritä nyt
●●
HDR+-tila
Optimaalisen HDR-vaikutelman tarjoaminen kuvalähteen perusteella.
HDR (High Dynamic Range) -teknologia mahdollistaa kuvan, joka on hyvin samanlainen kuin ihmissilmän
näkemä, hienosäätämällä lähteen kontrastia.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 105 -
●●
Elokuvatila Yritä nyt
""
Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun tulosignaalina on TV, AV, komponentti (480i, 576i, 1080i) tai HDMI (1080i).
●●
Värisävy Yritä nyt
●●
Valkotasapaino Yritä nyt
●●
Gamma Yritä nyt
●●
Vain RGB -tila Yritä nyt
●●
Väriavaruusasetukset Yritä nyt
●●
Palauta kuva Yritä nyt
Katseluympäristön asettaminen ulkoisille laitteille
Voit optimoida television tiettyjen videomuotojen katselua varten.
Pelien pelaaminen optimoidulla näytöllä
Asetukset
Yleiset
Ulkoisten laitteiden hallinta
(Pelitilan asetukset)
Pelitila
Voit ottaa pelitilan käyttöön, jolloin television asetukset optimoidaan video- ja konsolipelien pelaamiseen
esimerkiksi PlayStation™- tai Xbox™-konsolilla.
"" Pelitilan asetukset -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Pelitila ei ole käytettävissä tavalliseen televisionkatseluun.
"" Näyttö saattaa väristä jonkin verran.
"" Kun Pelitila on käytössä, Kuvatila ja Äänitila vaihdetaan asetukseen Peli automaattisesti.
"" Käyttääksesi jotakin muuta ulkoista laitetta samassa portissa, katkaise pelikonsoliyhteys, aseta Pelitila tilaan Ei käytössä
ja liitä sitten ulkoinen laite porttiin.
- 106 -
Pelitilan yksityiskohtien määritys
Pelin Motion Plus -asetukset
Asetukset Yleiset
Motion Plus -asetukset
Ulkoisten laitteiden hallinta
Pelitilan asetukset
Pelin
Pelitilan asetukset
FreeSync
Voit määrittää Pelin Motion Plus -sovelluksen asetukset.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
FreeSync-toiminnon asettaminen
Asetukset
Yleiset
Ulkoisten laitteiden hallinta
Tämä toiminto estää kuvan pätkimisen ja jakautumisen, mikä tekee pelien pelaamisesta mukavampaa.
●●
Varmista, että asetat tämän toiminnon vain ulkoisille laitteille, jotka tukevat AMD Radeonin FreeSyncominaisuutta.
●●
Optimoi peliympäristö asettamalla ulkoisen laitteen resoluutioksi 1080p / 120 Hz. Lisätietoja on kohdassa
"FreeSync-toiminnon tukemat resoluutiot".
"" Jos resoluutiota ei tueta, toiminto ei saata toimia kunnolla.
"" Kun FreeSync-asetukset on tehty tai FreeSync-toimintoa käytetään ulkoisen laitteen kanssa, kuva saattaa välkkyä.
"" Ulkoisen laitteen taajuudenvaihtelut voivat aiheuttaa pieniä vaihteluita kuvan kirkkauteen FreeSync-toiminnon käytön
aikana.
"" Aseta ennen pelaamista FreeSync tilaan Perus tai Paras.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 107 -
UHD-videoiden katselu
Asetukset
Yleiset
Ulkoisten laitteiden hallinta
HDMI UHD Color Yritä nyt
Jos televisioon on kytketty ulkoinen UHD-laite, siirrä television HDMI-liitin UHD 50P/60P-signaaleille optimoituun
tilaan HDMI UHD Color -toiminnolla.
"" Jos vaihdat HDMI-liittimeen, jolla haluat käyttää HDMI UHD Color -toimintoa, ja painat Valitse-painiketta vaihtaaksesi
toiminnon asetukseksi Käytössä, television kuvaruutu vilkkuu.
"" Jos HDMI-liitännän HDMI UHD Color on tilassa Ei käytössä, liitäntä tukee enintään UHD 50P/60P 4:2:0 -tulosignaaleja,
ja jos HDMI-liitännän HDMI UHD Color on tilassa Käytössä, liitäntä tukee enintään UHD 50P/60P 4:4:4- ja
4:2:2-tulosignaaleja. Lisätietoja on kohdassa "UHD-tulosignaaleille tuetut resoluutiot".
"" Kun kytket televisioon ulkoisen laitteen, joka tukee vain UHD 24- tai 30 Hz -taajuutta tai mitä tahansa FHD-taajuutta, HDMI
UHD Color -toiminto ei ehkä ole saatavilla. Jos näin käy, aseta HDMI UHD Color tilaan Ei käytössä.
HDMI musta -asetuksen käyttäminen
Asetukset
Yleiset
Ulkoisten laitteiden hallinta
HDMI musta Yritä nyt
Käytä HDMI musta -asetusta mustan säätämiseen, jos haluat korjata alhaisia mustan tasoja, heikkoa kontrastia tai
himmeitä värejä, joita televisioon HDMI-kaapelilla yhteydessä olevat laitteet ovat tuottaneet.
"" Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun televisioon HDMI-liittimen kautta kytketyn laitteen tulosignaali on RGB444.
- 108 -
Kuvan tukitoiminnot
Muokkaa television kuva-asetuksia.
Kuva kuvassa (PIP) -ikkunan näyttäminen
Asetukset
Kuva
PIP
Kun katselet ulkoisesta laitteesta, esimerkiksi Blu-ray-laitteesta tulevaa videokuvaa päänäytössä, voit näyttää
televisiolähetyksen kuva kuvassa (PIP) -ikkunassa.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" PIP ei ole käytettävissä, kun Smart Hub on aktiivinen.
"" PIP-kuvan laatu saattaa heiketä, jos päänäytössä pelataan jotakin peliä tai käytetään karaoke-toimintoa.
"" PIP-toiminto on käytettävissä vain seuraavissa tilanteissa: 1) Pääkuvan lähteenä on Komponentti- tai HDMI-liitäntä. 2)
Tuloresoluutio on alle FHD:n (täysteräväpiirto).
"" PIP-ikkuna tukee vain digitaalisia kanavia. Se ei tue UHD-kanavia.
Kuvan koon muuttaminen
Asetukset
Kuva
Kuvakoon asetukset
Kuvakoko Yritä nyt
Voit muuttaa television kuvan kokoa.
●●
16:9 Normaali
●●
Muunneltu
●●
4:3
"" Tuetut kuvakoot vaihtelevat tulosignaalin mukaisesti. Lisätietoja tuetuista kuvakokovaihtoehdoista on kohdassa "Kuvakoot
ja tulosignaalit".
- 109 -
Kuvan koon muuttaminen automaattisesti
Asetukset
Kuva
Kuvakoon asetukset
Automaattinen leveys Yritä nyt
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Kuvan koon muuttaminen 4:3- tai Mukautettu ruutu -tilassa
Asetukset
Kuva
Kuvakoon asetukset
Näyttökoko 4:3 Yritä nyt
Voit valita oman maantieteellisen alueesi mukaisen kuvakoon, kun katselet televisiota 4:3- tai Sovita näyttöön
-tilassa. Eri maissa tuetaan eri kuvakokoja, ja tämän toiminnon avulla voit säätää kuvakokoasetuksia.
"" 4:3-tila ei ole käytettävissä, kun television komponentti- tai HDMI-liittimeen on kytketty jokin ulkoinen laite.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Kuvan sovittaminen kuvaruutuun
Asetukset
Kuva
Kuvakoon asetukset
Sovita näyttöön Yritä nyt
"" Tätä toimintoa ei tueta kaikissa Kuvakoko -asetuksissa.
"" Tätä toimintoa ei tueta kaikilla lähetyssignaaleilla.
Kuvan koon ja/tai paikan säätäminen
Asetukset
Kuva
Kuvakoon asetukset
Zoomaus ja asento Yritä nyt
"" Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Kuvakoko-asetuksena on Muunneltu.
"" Jos haluat muuttaa analogisten kanavien kuvan sijaintia, suurenna kuva ensin ja muuta sitten sen sijaintia.
- 110 -
Äänitila- ja Asiantuntijan asetukset -asetukset
Vaihda Äänitila ja säädä Asiantuntijan asetukset -asetuksia.
Äänitilan valitseminen
Asetukset
Ääni
Äänitila Yritä nyt
Voit valita haluamasi äänitilan sisältötyypin tai kuunteluympäristön mukaan.
●●
Vakio
●●
Optimoitu
●●
Vahvista
"" Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
"" Kun ulkoinen laite kytketään, Äänitila voi vaihtua vastaavasti.
Äänen lisäasetusten säätäminen
Asetukset
Ääni
Asiantuntijan asetukset Yritä nyt
Voit mukauttaa äänen laadun säätämällä seuraavassa kuvattuja asetuksia.
●●
Balanssi Yritä nyt
●●
Taajuuskorjain Yritä nyt
●●
HDMI-tulon äänimuoto Yritä nyt
●●
Digitaalisen lähdön äänimuoto Yritä nyt
""
Jos vastaanottimesi ei tue Dolby Digital Plus -toimintoa, et kuule ääntä, kun valitset Dolby Digital+.
""
Dolby Digital+ -asetus on käytettävissä vain ARC(HDMI)-liitännän kautta tätä muotoa tukeville ulkoisille laitteille.
●●
Äänen viive Yritä nyt
●●
Aut. voimak.
●●
Äänipalaute Yritä nyt
●●
Palauta ääni Yritä nyt
""
Standardienmukaisten äänisignaalien näytteenottotaajuus on 48 kHz, kun taas HD-äänisignaalien taajuutena on
""
Jotkin S/PDIF-vastaanottimet eivät ehkä ole yhteensopivia HD-äänimuodon kanssa.
96 kHz.
- 111 -
Äänen tukitoimintojen käyttäminen
Muokkaa television ääniasetuksia.
Kaiuttimien valitseminen
Asetukset
Ääni
Äänilähtö Yritä nyt
Voit valita, mitä kaiuttimia television äänentoistoon käytetään.
"" Ulkoisia kaiuttimia ei voi hallita Samsung Smart Remote -säätimellä. Jotkin äänivalikot eivät ole käytettävissä ulkoista
kaiutinta käytettäessä.
Television äänen toistaminen Bluetooth-laitteista
Asetukset
Ääni
Äänilähtö
Kaiutinluettelo
Voit kytkeä televisioon Bluetooth-äänilaitteita. Laitteen ja television välille on muodostettava parikytkentä
television Bluetooth-toiminnolla. Saat lisätietoja parikytkennästä Bluetooth-äänilaitteen käyttöoppaasta.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Jos televisio ei löydä Bluetooth-äänilaitetta, siirrä laite lähemmäksi televisiota ja valitse Päivitä.
"" Kun käynnistät pariin kytketyn Bluetooth-äänilaitteen, televisio tunnistaa sen automaattisesti ja avaa viesti-ikkunan. Voit
ottaa Bluetooth-äänilaitteen käyttöön tai pois käytöstä kyseisen ikkunan kautta.
"" Bluetooth-yhteyden tila voi vaikuttaa äänenlaatuun.
"" Ennen kuin käytät Bluetooth-äänilaitetta, katso kohta ”Lue tämä ennen Bluetooth-laitteiden käyttämistä”.
- 112 -
Television äänen kuunteleminen Wi-Fi-toimintoa tukevan Samsungin
audiolaitteen kautta
Löydät lisätietoa Wi-Fi-yhteyttä tukevan Samsungin audiolaitteen liittämisestä ja käytöstä sen käyttöoppaasta.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Wi-Fi-toimintoa tukevien Samsungin audiolaitteiden käyttäminen luomaan tilaäänikokoonpano
Asetukset
Ääni
Wi-Fi-kaiuttimien tilaäänikokoonpano Yritä nyt
Jos olet kytkenyt televisioon yhden tai useamman langattoman Wi-Fi-toimintoa tukevan Samsungin audiolaitteen,
voit luoda optimaalisen äänikokonaisuuden määrittämällä tilaääniasetukset. Voit valita mitkä tahansa
tilaäänikokoonpanon, joko kaiutinpalkilla tai ilman sitä.
Tilaäänikokoonpanoa voi käyttää, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
●●
Samassa langattomassa verkossa tulee olla vähintään kaksi saman tyyppistä Samsungin langatonta kaiutinta.
●●
Wi-Fi-toimintoa tukevien Samsungin audiolaitteiden tulee olla samassa langattomassa verkossa kuin
televisio.
"" Äänipalkkia käyttäviä tilaäänikokoonpanoja ei välttämättä tueta kaikissa tuotteissa.
"" Jos otat Näytön peilaus -toiminnon käyttöön käyttäessäsi Wi-Fi-toimintoa tukevia Samsungin audiolaitteita, yhteys
katkaistaan.
"" Huulenliikkeiden synkronoinnissa kuva- ja äänikoodeissa voi olla poikkeama joissakin laitetyypeissä.
- 113 -
Järjestelmä ja Tuki
Voit muokata järjestelmä- ja tukiasetuksia, kuten aikaa, ajastuksia, energiankulutusta ja ohjelmistopäivityksiä.
Aikatoimintojen ja ajastimien käyttö
Aseta kellonaika ja käytä ajastinta.
Nykyisen kellonajan asettaminen
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Aika Yritä nyt
Voit määrittää Kello-asetukset manuaalisesti tai automaattisesti. Kun Kello on asetettu, voit tarkistaa kulloisenkin
ajan aina televisiosta.
Kellonaika on asetettava seuraavissa tapauksissa:
●●
Virtajohto on irrotettu ja sitten yhdistetty.
●●
Kellon tila on vaihdettu Autom.-asetuksesta Manuaal.-asetukseksi.
●●
Televisiota ei ole yhdistetty Internetiin.
●●
Mitään lähetyssignaalia ei vastaanoteta.
Kellon asettaminen automaattisesti
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Aika
Kello
Kellon tila
Autom.
"" Tämä toiminto toimii vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin tai se vastaanottaa digitaalisia lähetyksiä antennin kautta.
"" Aikatietojen tarkkuus voi vaihdella kanavan ja signaalin mukaisesti.
"" Jos katselet televisiota sen HDMI- tai komponenttiliitäntään yhdistetyn kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kautta,
kellonaika on asetettava manuaalisesti.
Kellon asettaminen manuaalisesti
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Aika
Kello
Kellon tila
Manuaal.
Kun Kellon tila -asetuksena on Manuaal., voit antaa kuluvan ajan suoraan. Valitse Pvm ja Aika kaukosäätimen
nuolipainikkeilla.
- 114 -
Kesäajan ja aikavyöhykkeen asettaminen
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Aika
Kello
Aikavyöhyke
Asettaa kellon oikeaan aikaan valitsemalla kesäaika-asetuksen ja paikallisen aikavyöhykkeen.
"" Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Kellon tila on asetettu tilaan Autom..
●●
GMT
Valitsee aikavyöhykkeen.
●●
Kesäaika
Kesäajan (DST) automaattinen asetus.
""
Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Kellon tila on asetettu tilaan Autom..
""
Kun olet asettanut Kesäaika:n tilaan Ei ensimmäisessä asetuksessa tuotteen ostamisen jälkeen, Kesäaikavalikkokohde pysyy pois käytöstä. Ottaaksesi Kesäaika-valikkokohteen käyttöön, suorita Palauta kohdassa
Asetukset
Tuki
Itsediagnoosi
Palauta ja aseta sitten Kesäaika tilaan Kyllä tai Autom..
Kellonajan muuttaminen
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Aika
Kello
Aikapoikkeama
Aikapoikkeama asettaa ajan verkkoyhteyden kautta.
Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kaikki seuraavat ehdot on täytetty:
"" Kellon tila on asetettu Autom.-tilaan, TV on yhdistetty internetiin LAN-verkolla ja TV ei pysty vastaanottamaan aikatietoja
normaaleilla lähetyssignaaleilla.
Ajastinten käyttäminen
Uniajastimen käyttäminen
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Aika
Uniajastin
Tämän toiminnon avulla voit sammuttaa television automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Uniajastimen voi asettaa
sammuttamaan televisio enintään 180 minuutin jälkeen.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Television sammuttaminen sammutusajastimella
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Aika
Sammutusajastin
Sammutusajastin -toiminnon voi asettaa sammuttamaan televisio automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
Sammutusajastin on käytettävissä vain, jos Kello on asetettu.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 115 -
Automaattinen suojausaika- ja energiansäästötoimintojen
käyttäminen
Automaattinen suojausaika -toiminnon asettaminen ja television energiankulutuksen vähentäminen.
Automaattinen suojausaika -toiminnon asettaminen
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Automaattinen suojausaika Yritä nyt
Ota näytönsäästäjä käyttöön, kun televisiossa on valokuva vähintään kahden tunnin ajan.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Television virrankulutuksen vähentäminen
Asetukset
Yleiset
Ekoratkaisu Yritä nyt
Voit säätää television kirkkaustasoa, vähentää yleistä virrankulutusta ja estää ylikuumenemisen.
●●
Vallitsevan valon tunnistus Yritä nyt
Säätää television kuvan kirkkautta automaattisesti ympäristövalaistuksen mukaisesti ja vähentää näin
virrankulutusta. Jos Vallitsevan valon tunnistus on säätänyt kuvaruudun kirkkauden liian kirkkaalle
tai liian tummalle tasolle, voit Vähimmäistaustavalo -asetuksella manuaalisesti säätää kuvaruudun
vähimmäiskirkkauden.
●●
Vähimmäistaustavalo Yritä nyt
Kun Vallitsevan valon tunnistus on käytössä, voit manuaalisesti säätää television kuvaruudun
vähimmäiskirkkautta niin, että se vastaa ympäristön valoisuutta. Tämä toiminto toimii vain, kun arvo on
pienempi kuin kohdassa
Asetukset Kuva Asiantuntijan asetukset Taustavalo valittu arvo.
●●
Virransäästötila Yritä nyt
Voit vähentää television virrankulutusta valitsemalla luettelosta jonkin kirkkausasetuksen.
●●
Liikevalaisu Yritä nyt
Säätää virrankulutuksen vähentämiseksi kuvan kirkkautta siinä näkyvien liikkeiden mukaisesti.
●●
Automaattinen sammutus Yritä nyt
Sammuttaa television automaattisesti ja vähentää näin tarpeetonta virrankulutusta, jos mitään toimintoja ei
käytetä 4 tuntiin.
- 116 -
Television ohjelmiston päivittäminen
Näytä television ohjelmistoversio ja päivitä ohjelmisto tarvittaessa.
Asetukset
Tuki
Ohjelmistopäivitys Yritä nyt
Television ohjelmistoversion päivittäminen uusimpaan versioon
[[ ÄLÄ katkaise television virtaa, ennen kuin päivitys on tehty. Television virta katkaistaan ja kytketään
uudelleen päälle automaattisesti, kun ohjelmiston päivitys on valmis. Video- ja audioasetukset nollataan
oletusasetuksiin ohjelmistopäivityksen jälkeen.
Päivittäminen Internetin kautta
Asetukset
Tuki
Ohjelmistopäivitys
Päivitä nyt Yritä nyt
"" Internetin kautta päivittäminen edellyttää aktiivista Internet-yhteyttä.
Päivittäminen USB-laitteen kautta
Asetukset
Tuki
Ohjelmistopäivitys
Päivitä nyt
Kun olet ladannut päivitystiedoston Samsungin sivustolta ja tallentanut sen USB-laitteeseen, tee päivitys
kytkemällä USB-laite televisioon.
"" Jos haluat päivittää käyttämällä USB-muistia, lataa päivityspaketti Samsung.com-sivustolta tietokoneellesi. Tallenna
sitten päivityspaketti USB-laitteen ylimpään kansioon. Muutoin televisio ei löydä päivityspakettia.
Television päivittäminen automaattisesti
Asetukset
Tuki
Ohjelmistopäivitys
Automaattinen päivitys Yritä nyt
Jos televisiossa on Internet-yhteys, televisio voi päivittää ohjelmiston automaattisesti samalla, kun katsot
televisiota. Kun taustalla tapahtuva päivitys on valmis, se otetaan käyttöön, kun televisio seuraavan kerran laitetaan
päälle.
Jos hyväksyt Smart Hub -toiminnon ehdot, Automaattinen päivitys -asetuksen tilaksi tulee automaattisesti
Käytössä. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä Valitse-painikkeella.
"" Tämä toiminto voi kestää kauemmin, jos muita verkkotoimintoja on käynnissä samanaikaisesti.
"" Tämän toiminnon käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.
- 117 -
Television suojaaminen hakkeroinnilta ja haittakoodeilta
Suojaa televisio hakkerointiyrityksiltä ja haittakoodilta.
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Älykäs suojaus Yritä nyt
Voit käyttää Älykäs suojaus -asetusta television suojaamiseen tunkeutumiselta ja haittakoodilta sen ollessa
Internet-yhteydessä.
Television ja siihen kytketyn tallennuslaitteen tarkistaminen haittakoodin
varalta
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Älykäs suojaus
Hae
Jos haittakoodi löytyy, esiin ilmestyvät tarkistuksen tulokset. Tulosikkunassa näytetään kaikki löydetyt haittakoodit.
Voit asettaa koodin karanteeniin (eristää koodin). Karanteeni estää koodin suorittamisen.
1.
Valitse kaikki karanteeniin asetettavat haittakoodit.
2.
Valitse Eristä.
Valittu haittakoodi siirretään Eristysluettelo -luetteloon.
"" Eristysluettelo näyttää kaikki karanteeniin asetetut haittakoodit.
Muiden toimintojen käyttö
Näytä muut toiminnot.
Helppokäyttötoimintojen käyttäminen
Asetukset
Yleiset
Helppokäyttöisyys Yritä nyt
Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet-toiminnon käyttäminen
Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet tarjoavat vaivattoman pääsyn helppokäyttötoimintoihin. Saat
Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet näkyviin pitämällä äänenvoimakkuuspainiketta painettuna vähintään 1
sekunnin ajan. Voit helposti kytkeä päälle ja pois esimerkiksi toiminnot Puheopastus, Audiokuvaus, Suuri kontrasti,
Harmaasävy, Värinkääntö, Suurenna, Perehdy television kaukosäätimeen, Perehdy valikkonäyttöön, Tekstitys ja
Monilähtöinen ääni.
"" Paina vakiokaukosäätimen AD/SUBT.-painiketta.
"" Vaikka Puheopastus-asetuksena olisi Ei käytössä tai mykistys, Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -toiminnon
ääniopastus on silti käytössä.
"" Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 118 -
Näkövammaisille tarkoitetun ääniopastuksen ottaminen käyttöön
Asetukset
Yleiset
Helppokäyttöisyys
Puheopastuksen asetukset Yritä nyt
Valikon asetusten puheopastus voidaan ottaa käyttöön näkövammaisten avuksi. Ota tämä toiminto käyttöön
asettamalla Puheopastus tilaan Käytössä. Puheopastus-toiminnon ollessa käytössä televisio tarjoaa
puheopastuksen kanavan vaihtamiseen, äänenvoimakkuuden säätämiseen, nykyisiin ja tuleviin ohjelmiin,
ajastettuun katsomiseen, muihin televisiotoimintoihin, Internet-sisältöön ja Etsi-toimintoon.
Toiminnon voi kytkeä päälle ja pois valitsemalla Puheopastus-toiminnon ja painamalla Valitse-painiketta.
"" Puheopastus tarjotaan Kieli -näytöllä määritetyssä kielessä. Puheopastus ei kuitenkaan tue kaikkia kieliä, jotka luetellaan
Kieli -näytöllä. Englanti on aina tuettu.
"" Lisätietoja television kieliasetuksista on kohdassa "Valikkojen kielen vaihtaminen".
Puheopastus-toiminnon äänenvoimakkuuden, nopeuden ja äänenkorkeuden muuttaminen
Voit muuttaa puheopastuksen äänenvoimakkuutta, nopeutta ja äänenkorkeutta.
Audiokuvaus
Asetukset
Yleiset
Helppokäyttöisyys
Audiokuvauksen asetukset Yritä nyt
Voit käyttää Audiokuvaus (AD) -toiminnon ääntä, jos televisioyhtiö lähettää sitä varsinaisen ääniraidan ohella. Voit
säätää kuvailutulkkauksen äänenvoimakkuutta Audiokuvauksen äänenvoimakkuus-painikkeella.
"" Tämä toiminto on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla.
●●
Audiokuvaus
Ottaa kuvailutulkkauksen käyttöön tai pois käytöstä.
●●
Audiokuvauksen äänenvoimakkuus
Säätää kuvailutulkkauksen äänenvoimakkuutta.
- 119 -
Valkoinen teksti mustalla taustalla (suuri kontrasti)
Asetukset
Yleiset
Helppokäyttöisyys
Suuri kontrasti Yritä nyt
Voit vaihtaa Smart Hubin ja asetusvalikon näyttöjen taustan mustaksi ja tekstin valkoiseksi. Voit myös asettaa
television läpinäkyvät valikot läpinäkymättömiksi, jotta tekstin lukeminen olisi helpompaa. Ota tämä toiminto
käyttöön asettamalla Suuri kontrasti tilaan Käytössä.
"" Jos Suuri kontrasti on käytössä, osa Helppokäyttöisyys-valikoista on poissa käytöstä.
Kuvaruudun asettaminen mustavalkoiseksi
Asetukset
Yleiset
Helppokäyttöisyys
Harmaasävy Yritä nyt
Voit vaihtaa televisiokuvan mustavalkoiseksi, mikä terävöittää kuvissa värien sumentamia reunoja.
"" Jos Harmaasävy on käytössä, osa Helppokäyttöisyys-valikoista on poissa käytöstä.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Käänteisten värien käyttäminen
Asetukset
Yleiset
Helppokäyttöisyys
Värinkääntö Yritä nyt
Voit vaihtaa kuvaruututekstityksen tekstin ja taustan värit käänteisiksi, jotta tekstin lukeminen on helpompaa.
"" Jos Värinkääntö on käytössä, osa Helppokäyttöisyys-valikoista on poissa käytöstä.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Kirjasinkoon suurentaminen (näkövammaisille)
Asetukset
Yleiset
Helppokäyttöisyys
Suurenna Yritä nyt
Voit suurentaa näytön kirjasinkokoa. Ota tämä toiminto käyttöön asettamalla Suurenna tilaan Käytössä.
- 120 -
Lisätietoa kaukosäätimestä (näkövammaisille)
Asetukset
Yleiset
Helppokäyttöisyys
Perehdy television kaukosäätimeen Yritä nyt
Tämän toiminnon avulla näkövammaiset käyttäjät voivat opetella kaukosäätimen painikkeiden paikat. Kun toiminto
on käytössä ja painat jotakin kaukosäätimen painiketta, televisio ilmoittaa painikkeen nimen. Poistu Perehdy
television kaukosäätimeen -toiminnosta painamalla
-painiketta kaksi kertaa.
"" Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Puheopastus on käytössä.
Lisätietoa television valikosta
Asetukset
Yleiset
Helppokäyttöisyys
Perehdy valikkonäyttöön Yritä nyt
Opettele käyttämään television kuvaruudun valikoita. Kun toiminto on käytössä, televisio kertoo valitsemisesi
valikoiden rakenteet ja toiminnot.
"" Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Puheopastus on käytössä.
Televisio-ohjelmien katseleminen tekstityksen kanssa
Asetukset
Yleiset
Helppokäyttöisyys
Tekstitysasetukset Yritä nyt
Aseta Tekstitys tilaan Käytössä. Nyt voit katsella ohjelmia tekstitettyinä.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Televisiolla ei voi hallita DVD- tai Blu-ray-laitteiden tekstitysasetuksia. Jos haluat hallita DVD- tai Blu-ray-elokuvien
tekstitystä, käytä DVD- tai Blu-ray-laitteen omaa valikkoa ja kaukosäädintä.
●●
Tekstitys
Ottaa tekstityksen käyttöön tai poistaa sen.
●●
Tekstitystila
Asettaa tekstitystilan toiminnon.
●●
Tekstityskieli
Asettaa tekstityskielen.
""
Televisiolla ei voi hallita DVD- tai Blu-ray-laitteiden tekstitysasetuksia. Jos haluat hallita DVD- tai Blu-ray-elokuvien
tekstitystä, käytä DVD- tai Blu-ray-laitteen omaa valikkoa ja kaukosäädintä.
- 121 -
Lähetyksen tekstityskielen valinta
Voit valita oletusarvoisen tekstityskielen. Luettelon sisältö voi vaihdella lähetyskohtaisesti.
●●
Ensisij. tekstityskieli
Asettaa tekstityksen ensisijaisen kielen.
●●
Toissijainen tekstityskieli
Asettaa tekstityksen toissijaisen kielen.
Television äänen toistaminen Bluetooth-laitteista (kuulovammaisille)
Asetukset
Yleiset
Helppokäyttöisyys
Monilähtöinen ääni
Voit ottaa television kaiuttimen ja Bluetooth-laitteet käyttöön samanaikaisesti. Kun tämä toiminto on käytössä, voit
asettaa Bluetooth-laitteiden äänenvoimakkuuden suuremmaksi kuin television kaiuttimen.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Kun kytket Bluetooth-laitteita televisioon, Monilähtöinen ääni on käytössä. Lisätietoja Bluetooth-laitteiden kytkemisestä
televisioon on kohdassa "Television äänen toistaminen Bluetooth-laitteista".
Järjestelmän lisäasetusten säätäminen
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta Yritä nyt
Valikkojen kielen vaihtaminen
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
- 122 -
Kieli Yritä nyt
Salasanan asettaminen
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Vaihda PIN-koodi Yritä nyt
PIN-koodin syöttöikkuna avautuu. Anna PIN-koodi. Vahvista koodi antamalla se uudelleen. Oletus-PIN-koodi on
"0000" (Ranskassa ja Italiassa: "1111").
"" Jos unohdat PIN-koodin, voit palauttaa sen oletusasetuksiin kaukosäätimellä. Palauta PIN-koodiksi "0000" painamalla
seuraavia kaukosäätimen painikkeita näytetyssä järjestyksessä television ollessa käynnissä (Ranskassa ja Italiassa: "1111").
Samsung Smart Remote -säätimessä: Valitse VOL-painike.
Tavallisessa kaukosäätimessä: Valitse
Valitse RETURN-painike.
(
-painike.
) (Ään. ylös)
(
Ään. ylös
) (Ään. ylös)
Ään. alas
Valitse RETURN-painike.
Ään. ylös
(
.
) (Ään. alas)
Valitse RETURN-painike.
Käyttö- tai myymälätilan valitseminen
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Käyttötila Yritä nyt
Televisiota voidaan käyttää myymälän esittelylaitteena asettamalla Käyttötila -asetukseksi Jälleenmyyntitila.
"" Valitse kaikkiin muihin käyttötarkoituksiin Kotitila.
"" Jälleenmyyntitila-tilassa jotkin toiminnot on poistettu käytöstä ja television asetukset palautetaan oletuksiin
automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
Television palauttaminen oletusasetuksiin
Asetukset
Tuki
Itsediagnoosi
Palauta Yritä nyt
Tämä asetus palauttaa kaikki television asetukset oletusarvoihinsa (Internet- ja verkkoasetuksia lukuun ottamatta).
1.
Valitse Palauta. PIN-turvakoodin syöttöikkuna tulee näkyviin.
2.
Syötä PIN-koodi ja valitse sitten Kyllä. Tämän jälkeen kaikki asetukset palautetaan. Televisio sammutetaan ja
käynnistetään uudelleen automaattisesti. Käynnistä määritys-näyttö avautuu.
"" Saat lisätietoja Käynnistä määritys-näytön asetuksista television mukana tulleesta käyttöoppaasta.
- 123 -
HbbTV
Voit käyttää viihteentuottajien, verkkosisällöntuottajien ja CE-valmistajien tarjoamia palveluita HbbTV:n välityksellä.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Joillakin kanavilla ei saata olla HbbTV-palveluita.
Joissakin maissa HbbTV on oletuksena poissa käytöstä. Tällöin HbbTV:tä voidaan käyttää asentamalla HbbTVsovellus (HbbTV-asennusohjelma) Samsung APPS -palvelusta.
Jos haluat asettaa HbbTV:n automaattisen käynnistyksen päälle tai pois päältä, valitse
Lähetys
Asiantuntijan asetukset
Asetukset
HbbTV:n asetukset ja aseta HbbTV päälle tai pois päältä. (Alueen mukaan.)
Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä Valitse-painikkeella.
●●
HbbTV ei ole käytettävissä, kun Timeshift-toiminto on käytössä tai kun tallennettua videota toistetaan.
●●
Jokin HbbTV:n sovellus voi toimia hetkellisesti väärin lähetysaseman tilasta tai sovelluksen toimittajasta
johtuvista seikoista.
●●
HbbTV:ssä voidaan yleensä käyttää sovelluksia vain silloin, kun televisio on yhdistetty ulkoiseen verkkoon.
Sovellus voi toimia väärin verkon tilasta johtuvista syistä.
●●
Jos HbbTV-sovellus on asennettu ja lähetettävä ohjelma tukee HbbTV:tä, esiin ilmestyy punainen painike.
●●
Joillakin kanavilla on mahdollista käyttää sekä digitaalista että perinteistä tekstitelevisiota. Näiden välillä
vaihdetaan painamalla kaukosäätimen TTX/MIX-painiketta toistuvasti.
""
Paina Samsung Smart Remote -säätimen
- tai
-painiketta yli sekunti tai paina
- tai
-painiketta ja
valitse ponnahdusluettelosta TTX/MIX.
●●
Jos painat TTX/MIX-painiketta kerran HbbTV-tilassa, HbbTV-toiminnon digitaalinen TTX-tila otetaan käyttöön.
●●
Perinteinen tekstitelevisio otetaan käyttöön, kun painat TTX/MIX-painiketta kaksi kertaa HbbTV-tilassa.
- 124 -
Television katselukortin (CI- tai CI+-kortin) käyttäminen
Voit katsella maksullisia kanavia asettamalla katselukortin COMMON INTERFACE -korttipaikkaan.
"" 2:ta CI-korttipaikkaa ei tueta kaikissa malleissa.
"" Sammuta televisio ennen CI- tai CI+-kortin kiinnittämistä tai irrottamista.
"" TV-katselukorttia (CI tai CI+) ei välttämättä tueta kaikissa malleissa.
CI- tai CI+-kortin kytkeminen COMMON INTERFACE -korttipaikan ja CIkortinlukijan avulla
"" Vain mallit, joissa on Common interface -korttipaikka.
CI-kortinlukijan kiinnittäminen COMMON INTERFACE -korttipaikkaan
Kiinnitä CI-kortinlukija televisioon noudattamalla seuraavia ohjeita:
1.Aseta CI-kortinlukija television takaosan kahteen aukkoon.
""
Paikanna television takana COMMON INTERFACE -korttipaikan vieressä olevat kaksi aukkoa.
2.Aseta CI-kortinlukija television takaosan COMMON INTERFACE -korttipaikkaan.
CI- tai CI+-kortin kytkeminen
KytkeCI- tai CI+-kortti COMMON INTERFACE -korttipaikkaan alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.
- 125 -
CI- tai CI+-kortin kytkeminen COMMON INTERFACE -korttipaikan kautta
"" Vain mallit, joissa on Common interface -korttipaikka.
KytkeCI- tai CI+-kortti COMMON INTERFACE -korttipaikkaan alla olevassa kuvassa näytetyllä tavalla.
CI- tai CI+-kortin käyttäminen
Jos haluat katsella maksullisia kanavia, CI- tai CI+-kortti on asetettava sille varattuun paikkaan.
●●
Samsungin televisiot ovat standardin CI+ 1.4 mukaisia. Jos televisio näyttää viesti-ikkunan, syynä voi olla CI+
1.4 -version yhteensopivuusongelma. Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
""
Samsung TV on CI+ 1.4 -standardien mukainen.
""
Jos CI+ Common Interface -moduuli on yhteensopimaton tämän laitteen kanssa, poista moduuli ja ota yhteyttä CI+operaattoriin tuen saamiseksi.
●●
Jos et aseta CI- tai CI+-korttia korttipaikkaan, joillakin kanavilla näytetään tästä kertova viesti.
●●
Parikytkentätiedot eli puhelinnumero, CI- tai CI+-kortin tunnus, isäntälaitteen tunnus ja muita tietoja
näytetään 2–3 minuutin kuluessa. Jos näet virheviestin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
●●
Kun kanavatiedot on asetettu, kuvaruudulle ilmestyy viesti: ”Päivitys suoritettu”. Tämä tarkoittaa, että
kanavaluettelo on päivitetty.
"" CI- tai CI+-kortti hankitaan paikalliselta kaapeliyhtiöltä.
"" Kun poistat CI- tai CI+-korttia, vedä se varovasti käsin ulos, sillä se voi vaurioitua, jos se putoaa.
"" Aseta CI- tai CI+-kortti paikoilleen siihen merkityssä suunnassa.
"" COMMON INTERFACE -korttipaikan sijainti voi vaihdella eri malleissa.
"" CI- tai CI+-kortteja ei tueta joissakin maissa ja alueilla. Tarkista tiedot valtuutetulta jälleenmyyjältä.
"" Jos ongelmia esiintyy, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
"" Käytä sellaista CI- tai CI+-korttia, joka tukee käytössä olevia antenniasetuksia. Muussa tapauksessa kuvaruutu voi näyttää
poikkeavalta.
- 126 -
Tekstitelevisio-ominaisuus
Tietoa tekstitelevision käytöstä ja toiminnoista.
"" Tämä toiminto on käytettävissä vain tekstitelevisiota tukevilla kanavilla.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Teksti-tv-toimintoon siirtyminen
Samsung Smart Remote -säätimessä: Paina
- tai
-painiketta ja valitse luettelosta TTX/MIX.
Tavallisessa kaukosäätimessä: Paina / TTX/MIX-painiketta.
"" Teksti-tv-toiminnosta poistuminen
Samsung Smart Remote -säätimessä: Paina TTX/MIX-painiketta luettelossa, kunnes televisiolähetys näkyy.
Tavallisessa kaukosäätimessä: Paina kaukosäätimen / TTX/MIX-painiketta, kunnes televisiolähetys näkyy.
Tekstitelevision sisältösivulta löytyy palvelun käyttöön liittyviä ohjeita. Kanavan vastaanoton on oltava häiriötöntä,
jotta tekstitelevision tiedot näkyisivät oikein. Muutoin tietoja saattaa puuttua tai jotkin sivut eivät näy kuvaruudulla.
"" Voit vaihtaa tekstitelevision sivua painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita.
Samsung Smart Remote -säätimessä
TTX/MIX (Täysi teksti / Kaksoisteksti / Samanaikainen / Suora TV-lähetys): Tekstitelevisiotila otetaan käyttöön
parhaillaan katseltavalla kanavalla. Aina, kun painat TTX/MIX-painiketta, tekstitelevisiotila vaihtuu tässä
järjestyksessä: Täysi teksti → Kaksoisteksti → Samanaikainen → Suora TV-lähetys.
●●
Täysi teksti: Tekstitelevisiotila avataan koko kuvaruudulla.
●●
Kaksoisteksti: Tekstitelevisiotila näytetään kuvaruudun toisella puolella, ja toisella puolella näytetään
parhaillaan katseltava kanava.
●●
Samanaikainen: Tekstitelevisiotila näytetään läpinäkyvällä taustalla parhaillaan katseltavan kanavan kuvan
päällä.
●●
Suora TV-lähetys: Palaa televisiolähetykseen.
- 127 -
Väripainikkeet (punainen, vihreä, keltainen, sininen): Jos televisioyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää,
tekstitelevision sivujen eri aiheet on merkitty väreillä. Voit valita aiheita painamalla väripainikkeita. Paina
haluamaasi aihetta vastaavaa väriä. Uusi, värein merkitty sivu avautuu. Eri kohteita voi valita samalla tavoin. Voit
siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle valitsemalla vastaavan väripainikkeen.
6 Index: Näyttää hakemistosivun (sisältösivun) milloin tahansa teksti-TV:n katselun aikana.
1 Sub Page: Näyttää saatavilla olevat alasivut.
0 List/Flof: Valitsee tekstitelevisiotilan. Jos tätä painiketta painetaan LIST-tilassa, se vaihtaa tilan luettelon
tallennustilaan. Luettelon tallennustilassa voit tallentaa tekstitelevision sivun luetteloon 8 (Store) -painikkeella.
8 Store: Tallentaa tekstitelevision sivuja.
2 Page Up: Näyttää teksti-TV:n seuraavan sivun.
3 Page Down: Näyttää teksti-TV:n edellisen sivun.
5 Reveal/Conceal: Näyttää tai piilottaa piilotetun tekstin (esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset). Paina tätä
painiketta uudelleen, kun haluat palata normaalinäyttöön.
4 Size: Näyttää teksti-TV:n tekstin kaksi kertaa suurempana näytön yläosassa. Paina painiketta uudelleen, kun
haluat siirtyä näytön alaosaan. Paina painiketta vielä kerran, kun haluat palata normaalinäyttöön.
9 Hold: Pitää nykyisen sivun näkyvissä, jos sitä muutoin seuraisivat automaattisesti vaihtuvat lisäsivut. Peru
painamalla samaa painiketta uudelleen.
7 Cancel: Pienentää teksti-TV:n näytön ja näyttää sen käynnissä olevan televisiolähetyksen päällä.
- 128 -
Tavallisessa kaukosäätimessä
"" Vakiokaukosäätimessä Teksti-tv-toiminnoilla on omat painikkeensa, jotka on merkitty kuvakkeilla. Voit käynnistää Tekstitv-toiminnon painamalla sitä vastaavaa painiketta kaukosäätimessä.
/ TTX/MIX
Täysi teksti / Kaksoisteksti / Samanaikainen / Suora TV-lähetys: Tekstitelevisiotila otetaan käyttöön parhaillaan
katseltavalla kanavalla. Aina, kun painat / TTX/MIX-painiketta, tekstitelevisiotila vaihtuu tässä järjestyksessä:
Täysi teksti → Kaksoisteksti → Samanaikainen → Suora TV-lähetys.
●●
Täysi teksti: Tekstitelevisiotila avataan koko kuvaruudulla.
●●
Kaksoisteksti: Tekstitelevisiotila näytetään kuvaruudun toisella puolella, ja toisella puolella näytetään
parhaillaan katseltava kanava.
●●
Samanaikainen: Tekstitelevisiotila näytetään läpinäkyvällä taustalla parhaillaan katseltavan kanavan kuvan
päällä.
●●
Suora TV-lähetys: Palaa televisiolähetykseen.
Väripainikkeet (punainen, vihreä, keltainen, sininen): Jos televisioyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää,
tekstitelevision sivujen eri aiheet on merkitty väreillä. Voit valita aiheita painamalla väripainikkeita. Paina
haluamaasi aihetta vastaavaa väriä. Uusi, värein merkitty sivu avautuu. Eri kohteita voi valita samalla tavoin. Voit
siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle valitsemalla vastaavan väripainikkeen.
6 SETTINGS
Index: Näyttää hakemistosivun (sisältösivun) milloin tahansa teksti-TV:n katselun aikana.
1 PRE-CH
Sub Page: Näyttää saatavilla olevat alasivut.
0 SOURCE
List/Flof: Valitsee tekstitelevisiotilan. Jos tätä painiketta painetaan LIST-tilassa, se vaihtaa tilan luettelon
tallennustilaan. Luettelon tallennustilassa voit tallentaa tekstitelevision sivun luetteloon 8 (Store) -painikkeella.
8 CH LIST
Store: Tallentaa tekstitelevision sivuja.
2 CH <
Page Up: Näyttää teksti-TV:n seuraavan sivun.
3 CH >
Page Down: Näyttää teksti-TV:n edellisen sivun.
- 129 -
5 INFO
Reveal/Conceal: Näyttää tai piilottaa piilotetun tekstin (esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset). Paina tätä
painiketta uudelleen, kun haluat palata normaalinäyttöön.
4 E-MANUAL / REC
"" Mallin tai alueen mukaan.
Size: Näyttää teksti-TV:n tekstin kaksi kertaa suurempana näytön yläosassa. Paina painiketta uudelleen, kun haluat
siirtyä näytön alaosaan. Paina painiketta vielä kerran, kun haluat palata normaalinäyttöön.
9 RETURN
Hold: Pitää nykyisen sivun näkyvissä, jos sitä muutoin seuraisivat automaattisesti vaihtuvat lisäsivut. Peru
painamalla samaa painiketta uudelleen.
7 EXIT
Cancel: Pienentää teksti-TV:n näytön ja näyttää sen käynnissä olevan televisiolähetyksen päällä.
Tyypillinen tekstitelevision sivu
Osa
Sisällysluettelo
A
Valittu sivunumero.
B
Lähetysaseman tunnus.
C
Nykyisen sivun numero tai hakutiedot.
D
Päivämäärä ja kellonaika.
E
Teksti.
F
Tilatiedot. FASTEXT-tiedot.
- 130 -
Vianmääritys
Jos kohtaat television käytössä jonkin ongelman, voit tarkastella eri ratkaisuja television katselun aikana. Jos
vianmääritys ei ratkaise ongelmaasi, ota yhteys Samsungin asiakaspalveluun.
Tuen hankkiminen
Saat ohjeita suoraan Samsungilta, jos television käytön kanssa on ongelmia.
Tuki Etähallinta-toiminnon kautta
Asetukset
Tuki
Etähallinta Yritä nyt
Kun olet hyväksynyt palvelusopimuksen, voit Etähallinta -toiminnolla ottaa yhteyttä etätukeen ja antaa Samsungin
teknikon tehdä televisiollesi vianmäärityksen, korjata ongelmat ja päivittää television ohjelmiston etäyhteydellä
Internetin kautta. Voit kytkeä Etähallinta käyttöön ja pois käytöstä.
"" Tämän toiminnon käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.
"" Voit käynnistää Etähallinta-toiminnon myös pitämällä
-painiketta painettuna vähintään 5 sekuntia.
Mitä etätuki tarkoittaa?
Samsungin etätukipalvelu antaa sinulle henkilökohtaista tukea, jossa Samsungin teknikko auttaa sinua etäältä käsin
●●
diagnosoimaan television
●●
säätämään television asetukset
●●
palauttamaan television oletusasetuksiin
●●
asentamaan suositellut laiteohjelmistopäivitykset.
- 131 -
Kuinka etätuki toimii?
Voit helposti saada televisiollesi Samsungin etätukipalvelun:
1.
Soita Samsungin asiakaspalveluun ja pyydä etätukea sieltä.
2.
Avaa television valikko ja siirry osioon Tuki. (
3.
Valitse Etähallinta, lue palvelusopimus ja hyväksy se. Kun PIN-koodin syöttöikkuna avautuu, anna teknikolle
Asetukset
Tuki)
PIN-koodi.
4.
Teknikko muodostaa yhteyden televisioon.
Palvelun yhteystietojen etsiminen
Asetukset
Tuki
Tietoja tästä televisiosta Yritä nyt
Voit näyttää Samsungin verkkosivujen osoitteen, asiakaspalvelun puhelinnumeron, television mallinumeron
ja ohjelmistoversion, avoimen lähdekoodin lisenssin ja muita tietoja, joita saatetaan tarvita, kun otat yhteyttä
Samsungin asiakaspalveluun puhelimitse tai Samsungin sivuston kautta.
"" Voit saada tietoja myös skannaamalla tuotteen QR-koodin.
"" Voit käynnistää tämän toiminnon myös pitämällä
vakiokaukosäädintä, pidä
-painiketta painettuna vähintään 5 sekuntia. Jos käytät
(Toisto) -painiketta painettuna vähintään 5 sekuntia. Jatka painikkeen painamista, kunnes
asiakastietojen ponnahdusikkuna tulee näkyviin.
- 132 -
Tuen pyytäminen
Asetukset
Tuki
Pyydä tukea Yritä nyt
Voit pyytää tukea, kun television käytössä esiintyy ongelmia. Valitse kohtaamaasi ongelmaa vastaava kohta ja
valitse sitten Pyydä nyt tai Sovi tapaaminen
Pyyntö
Lähetä. Palvelupyyntösi rekisteröidään. Samsungin
asiakaspalvelu ottaa sinuun yhteyttä ja sopii tai vahvistaa huoltokäynnin.
"" Sinun on hyväksyttävä palvelupyynnön ehdot.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.
"" Tämän toiminnon käyttö edellyttää Internet-yhteyttä.
Television toimintahäiriöiden vianmääritys
Voit määrittää television ja Smart Hubin ongelmia ja suorittaa nollaustoimintoja.
Asetukset
Tuki
Itsediagnoosi Yritä nyt
Voit käyttää Kuvatesti -toimintoa kuvaongelmien vianmääritykseen ja Äänitesti -toimintoa ääniongelmien
vianmääritykseen. Voit myös näyttää digitaalisten antennilähetysten signaalin voimakkuuden, testata Smart Hubin
Internet-yhteyden ja suorittaa Smart Hubin ja television oletusasetusten palautustoiminnot.
●●
Aloita kuvatesti
●●
Aloita äänitesti
●●
Signaalitiedot
●●
Käynnistä Smart Hubin yhteystesti
●●
Smart Hubin palautus
●●
Palauta
- 133 -
Kuvan kanssa on ongelmia
Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan television kuvaan liittyviä ongelmia.
Kuvan testaaminen
Asetukset
Tuki
Itsediagnoosi
Aloita kuvatesti Yritä nyt
Ennen kuin tutustut alla oleviin ongelma- ja ratkaisutietoihin, käynnistä Aloita kuvatesti, jotta voisit selvittää, onko
ongelma television aiheuttama. Aloita kuvatesti näyttää teräväpiirtokuvan, jota tarkastelemalla voit etsiä vikoja ja
virheitä.
Ongelma
Kokeile tätä
Jos Samsungin television kuvaruutu välkkyy tai himmenee satunnaisesti, sinun täytyy ehkä
ottaa joitakin laitteen energiansäästötoimintoja pois käytöstä.
Välkkyminen ja
himmeneminen
Poista Vallitsevan valon tunnistus, Virransäästötila tai Liikevalaisu käytöstä.
●●
Asetukset
Yleiset
Ekoratkaisu
Vallitsevan valon tunnistus
●●
Asetukset
Yleiset
Ekoratkaisu
Virransäästötila
●●
Asetukset
Yleiset
Ekoratkaisu
Liikevalaisu
Jos television kuvaruudun väri ei ole oikea tai mustavalkokuva on poissa käytöstä, suorita
Aloita kuvatesti.
●●
Komponenttiliitännät /
kuvan värit
Asetukset
Tuki
Itsediagnoosi
Aloita kuvatesti
Jos testin tuloksista käy ilmi, että ongelman aiheuttaja ei ole televisio, toimi seuraavasti:
●● Varmista, että kuvan tuloliittimet on kytketty oikean ulkoisen laitteen kuvan
lähtöliittimiin.
●● Tarkista myös muut liitännät. Jos televisioon on kytketty jokin ulkoinen laite
komponenttikaapelilla, varmista, että Pb-, Pr- ja Y-liittimet on kytketty oikeisiin
liitäntöihin.
Jos Samsungin television kuvaruudun värit näyttävät mielestäsi muutoin oikeilta, mutta
tuntuvat hieman liian tummilta tai kirkkailta, säädä seuraavia asetuksia:
Kuvaruudun kirkkaus
●●
Asetukset
Kuva
Asiantuntijan asetukset
Taustavalo
●●
Asetukset
Kuva
Asiantuntijan asetukset
Kontrasti
●●
Asetukset
Kuva
Asiantuntijan asetukset
Kirkkaus
●●
Asetukset
Kuva
Asiantuntijan asetukset
Terävyys
●●
Asetukset
Kuva
Asiantuntijan asetukset
Väri
●●
Asetukset
Kuva
Asiantuntijan asetukset
Sävy (V/P)
- 134 -
Ongelma
Epätarkkuus tai värinä
Kokeile tätä
Jos kuva on sumea tai värisee, ratkaise ongelma Auto Motion Plus -toiminnon asetukset
-toiminnolla.
●●
Asetukset
Kuva
-toiminnon asetukset
Asiantuntijan asetukset
Auto Motion Plus
Jos televisio tuntuu sammuvan itsestään, ota osa television energiansäästötoiminnoista
pois käytöstä.
Katso, onko Uniajastin käytössä. Uniajastin sammuttaa television automaattisesti tietyn
ajan kuluttua.
Televisio sammuu itsestään
●●
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Aika
Uniajastin
Jos Uniajastin ei ole käytössä, katso, onko Automaattinen sammutus tai Sammutusajastin
käytössä, ja ota ne tarvittaessa pois käytöstä.
●●
Asetukset
Yleiset
Ekoratkaisu
Automaattinen sammutus
●●
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Aika
Sammutusajastin
Jos television käynnistämisen kanssa on ongelmia, sinun tulisi tehdä joitakin tarkistuksia,
ennen kuin soitat huoltoon.
Käynnistymisongelmat
Varmista, että television virtajohdon molemmat päät on kytketty oikein ja että kaukosäädin
toimii normaalisti.
Varmista, että antennijohto tai kaapelitelevision johto on kytketty kunnolla.
Jos käytät kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, varmista, että se on kytketty ja käynnistetty.
Jos televisioon ei ole kytketty kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, käynnistä Automaattinen
viritys.
Kanavaa ei löydy
●●
Asetukset
Lähetys
Automaattinen viritys
(Automaattisen virityksen asetukset)
"" Automaattisen virityksen asetukset -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa
tai kaikilla alueilla.
Myymälöissä laitteet käyttävät digitaalisia HD-kanavia.
Jos sinulla on analoginen kaapeli- tai satelliittivastaanotin, hanki digitaalinen
kaapeli- tai satelliittivastaanotin. Käytä HDMI- tai komponenttikaapeleita, jos haluat
teräväpiirtokuvanlaadun.
Television kuva ei näytä yhtä
hyvältä kuin myymälässä.
Monet HD-kanavat on skaalattu SD-ohjelmasisällöstä (vakiopiirto). Etsi kanava, joka
lähettää teräväpiirtolähetyksiä.
●● Kaapeli- tai satelliittiverkon käyttäjä: Kokeile kanavavalikoimasta löytyviä HD-kanavia.
●● Antenni- tai kaapeliyhteys: Käytä ensin Automaattinen viritys -toimintoa ja kokeile sen
jälkeen HD-kanavia.
●●
Asetukset
Lähetys
Automaattinen viritys
(Automaattisen virityksen asetukset)
"" Automaattisen virityksen asetukset -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa
tai kaikilla alueilla.
Aseta kaapeli- tai satelliittivastaanottimen kuvan tarkkuudeksi 1080i tai 720p.
- 135 -
Ongelma
Kokeile tätä
Videotiedostojen pakkaaminen voi aiheuttaa kuvan vääristymistä erityisesti
nopealiikkeisissä kuvissa, esim. urheiluohjelmissa ja toimintaelokuvissa.
Kuva on vääristynyt.
Jos vastaanotettava signaali on huonolaatuinen tai heikko, kuva saattaa vääristyä, ja
kyseessä ei ole laitevika.
Jos käytät matkapuhelinta liian lähellä televisiota (lähempänä kuin noin metrin päässä), se
saattaa aiheuttaa kohinaa analogisilla ja digitaalisilla kanavilla.
Värit ovat vääränlaiset tai
niitä ei ole lainkaan.
Jos käytät komponenttiliitäntää, varmista, että komponenttikaapelit on kytketty oikeisiin
liittimiin. Väärät tai löysät liitännät voivat aiheuttaa väriongelmia tai saada kuvaruudun
näkymään tyhjänä.
Siirry kohtaan Kuva ja säädä asetuksia Kuvatila, Kirkkaus, Terävyys ja Väri.
Värien laatu on huono tai
kuva ei ole riittävän kirkas.
●●
Asetukset
Kuva
Kuvatila
●●
Asetukset
Kuva
Asiantuntijan asetukset
Kirkkaus
●●
Asetukset
Kuva
Asiantuntijan asetukset
Terävyys
●●
Asetukset
Kuva
Asiantuntijan asetukset
Väri
Katso, onko Virransäästötila käytössä.
●●
Asetukset
Yleiset
Ekoratkaisu
Virransäästötila
Palauta kuvan asetukset.
●●
Kuvan reunassa on
pisteviiva.
Asetukset
Kuva
Asiantuntijan asetukset
Palauta kuva
Vaihda Kuvakoko asetukseen 16:9 Normaali.
●●
Asetukset
Kuva
Kuvakoon asetukset
Kuvakoko
16:9 Normaali
Jos käytät analogista AV-laitetta, irrota sovitin television komponenttituloliittimestä
(sininen) ja kytke se AV In -tuloliittimeen (keltainen).
Kuva on mustavalkoinen.
"" Komponentti- tai AV-tuloliitintä ei välttämättä ole kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Varmista, että Harmaasävy on tilassa Käytössä.
●●
Asetukset
Yleiset
Helppokäyttöisyys
Harmaasävy
"" Jos testikuva ei aukea tai jos siinä esiintyy kohinaa tai vääristymiä, televisiossa saattaa olla vikaa. Ota yhteys Samsungin
asiakaspalveluun avun saamiseksi.
"" Jos testikuva näkyy oikein, ulkoisessa laitteessa saattaa olla vikaa. Tarkista liitännät.
"" Jos ongelma jatkuu, tarkista signaalin voimakkuus tai tutustu ulkoisen laitteen käyttöoppaaseen.
- 136 -
Ääni ei kuulu selkeästi
Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan television ääneen liittyviä ongelmia.
Äänen testaaminen
Asetukset
Tuki
Itsediagnoosi
Aloita äänitesti Yritä nyt
Jos televisio toistaa Aloita äänitesti -äänen vääristymättömänä, ulkoisessa laitteessa saattaa olla vikaa tai
lähetyssignaalin voimakkuus ei ole riittävä.
Ongelma
Ääntä ei kuulu tai se
on suurimmallakin
äänenvoimakkuudella liian
hiljainen.
Kokeile tätä
Tarkista ensin TV-vastaanottimen ja sen jälkeen ulkoisen laitteen (kaapeli- tai
satelliittivastaanotin, DVD- tai Blu-ray-laite tms.) äänenvoimakkuusasetukset.
Aseta Äänilähtö tilaan TV-kaiutin.
●●
Kuva on hyvä, mutta ääni
puuttuu.
Asetukset
Ääni
Äänilähtö
Jos käytät jotakin ulkoista laitetta, tarkista kyseisen laitteen äänilähtöasetukset. Sinun
saattaa esimerkiksi täytyä muuttaa kaapelivastaanottimen ääniasetukseksi HDMI, jos
vastaanotin on kytketty televisioon HDMI-kaapelilla.
Jos haluat toistaa tietokoneen ääntä, kytke ulkoinen kaiutin tietokoneen äänen
lähtöliittimeen.
Jos televisiossa on kuulokeliitäntä, varmista, ettei siihen ole kytketty kuulokkeita.
Käynnistä kytketty laite uudelleen kiinnittämällä sen virtajohto uudelleen.
Ääntä ei kuulu.
Tarkista, onko Digitaalisen lähdön äänimuoto -asetuksena Dolby Digital+. Jos
vastaanottimesi ei tue Dolby Digital Plus -toimintoa, et kuule ääntä, kun valitset Dolby
Digital+.
●●
Asetukset
Ääni
äänimuoto
Dolby Digital+
Asiantuntijan asetukset
Digitaalisen lähdön
Suorita Aloita äänitesti.
Kaiuttimista kuuluu outoa
ääntä.
●●
Asetukset
Tuki
Itsediagnoosi
Aloita äänitesti
Varmista, että äänijohto on kytketty oikeaan äänilähtöliittimeen ulkoisessa laitteessa.
Jos käytät antenni- tai kaapeliverkkoa, tarkista signaalin tiedot. Heikko signaali voi
aiheuttaa äänen säröilyä.
- 137 -
Televisiolähetyksen kanssa on ongelmia
Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan televisiolähetysten vastaanottamiseen liittyviä ongelmia.
Ongelma
Kokeile tätä
Varmista, että antennikaapeli on kiinnitetty tiukasti TV-vastaanottimeen.
Vahvista valitsemalla
”Heikko signaali tai
ei signaalia” näkyy
televisiotilassa / kanavaa ei
löydy.
Lähde, että oikea kuvalähde on valittu.
Jos televisioon ei ole kytketty kaapeli- tai satelliittivastaanotinta, tee kanavahaku
käynnistämällä Automaattinen viritys.
●●
Asetukset
Lähetys
Automaattinen viritys
(Automaattisen virityksen asetukset)
"" Automaattisen virityksen asetukset -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa
tai kaikilla alueilla.
Varmista, että koaksiaalikaapeli on kytketty kunnolla televisioon.
Suorita Käynnistä määritys tai Automaattinen viritys.
Televisio ei vastaanota
kaikkia kanavia.
●●
Asetukset
Lähetys
Automaattinen viritys
(Automaattisen virityksen asetukset)
"" Automaattisen virityksen asetukset -vaihtoehtoa ei välttämättä ole kaikissa malleissa
tai kaikilla alueilla.
Valitse Tekstitys ja vaihda Tekstitystila.
Tekstitys ei näy digitaalisilla
kanavilla.
●●
Tekstitys
Asetukset
Yleiset
Tekstitystila.
Helppokäyttöisyys
Tekstitysasetukset
Joillakin kanavilla ei saata olla tekstitystä.
Kuva on vääristynyt.
Videokuvan pakkaaminen voi aiheuttaa kuvan vääristymistä. Tämä koskee erityisesti paljon
liikettä sisältäviä kuvia, esimerkiksi urheiluohjelmia ja toimintaelokuvia.
Heikko signaali saattaa aiheuttaa kuvan vääristymistä. Televisiossa ei ole vikaa.
Kuvanlaatu on heikko.
Valitse teräväpiirto (HD) -kanavia tai -ohjelmia.
- 138 -
Oma tietokonetta / Pelikonsolia ei voi yhdistää
Kun TV:n yhdistäminen PC:hen tai pelikonsoliin tuottaa vaikeuksia, nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan
ongelman.
Ongelma
Esiin ilmestyy viesti: ”Tilaa
ei tueta”.
Kokeile tätä
Aseta PC:n tai pelikonsolin lähtöresoluutio TV:n tukemaa resoluutiota vastaavaksi.
Jos käytät HDMI-yhteyttä, tarkista tietokoneen äänen lähtöasetukset.
Videon kuva on hyvä, mutta
ääni puuttuu.
Jos käytät DVI–HDMI-kaapelia, käytä erillistä äänijohtoa. Huomaathan, että vain HDMI (DVI)
-portti tukee DVI–HDMI-liitäntää, ja se ei siirrä ääntä. Jos haluat toistaa tietokoneen ääntä,
kytke tietokoneen äänen lähtöliitäntään ulkoiset kaiuttimet.
Televisio ei muodosta yhteyttä Internetiin.
Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan television Internet-yhteyteen liittyviä ongelmia.
Ongelma
Televisio ei pysty
muodostamaan
yhteyttä verkkoon tai
sovelluksiin (vain Internetyhteensopivat mallit).
Langattoman verkon
yhteysvirhe.
Langattoman verkon
signaali on liian heikko.
Kokeile tätä
Varmista, että televisiossa on verkkoyhteys.
●●
Asetukset
Yleiset
Verkko
Verkon tila
Ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi.
Varmista, että langaton modeemi/reititin on yhdistetty Internetiin.
Sijoita langaton reititin, modeemireititin tai tukiasema keskeiseen sijaintiin. Vältä
sijoittamasta sitä nurkkaan.
Käytä langatonta toistinta langattoman signaalin voimakkuuden välittömään
tehostamiseen. Sijoita toistin langattoman reitittimen ja television puoleenväliin.
- 139 -
Ajoita tallennus- tai Timeshift-toiminto ei toimi
Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan Ajoita tallennus- tai Timeshift-toimintojen käyttöön liittyviä ongelmia.
Ongelma
Kokeile tätä
Varmista, että USB-laite on kytketty televisioon.
Ajoita tallennus -toiminto ei ole
käytettävissä.
Tallennus keskeytetään automaattisesti, jos signaali heikkenee liikaa.
Tarkista USB-laiteessa olevan vapaan tilan määrä. Toiminto ei toimi, jos USB-laitteessa ei
ole riittävästi tallennustilaa.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Anynet+ (HDMI-CEC) ei toimi
Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan Anynet+ (HDMI-CEC) -toiminnon käyttöön liittyviä ongelmia.
Ongelma
Kokeile tätä
Varmista, että kytketty laite on Anynet+-laite. Anynet+-järjestelmä tukee vain Anynet+laitteita.
Varmista, että Anynet+-laitteen virtajohto on kytketty oikein.
Tarkista Anynet+-laitteen johtojen kytkennät.
Anynet+ ei toimi.
Valitse Anynet+ (HDMI-CEC) ja katso, onko Anynet+ (HDMI-CEC) -asetuksena Käytössä.
●●
Asetukset
Yleiset
Ulkoisten laitteiden hallinta
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ ei saata toimia, kun jokin muu toiminto on käytössä. Tällaisia toimintoja ovat
esimerkiksi kanavahaku, Smart Hub, alkuasetukset jne.
Jos olet irrottanut HDMI-kaapelin ja kytkenyt sen uudelleen, toista laitehaku tai sammuta ja
käynnistä televisio uudelleen.
Haluan käynnistää
Anynet+-järjestelmän.
Siirrä kohdistus Anynet+-laitteeseen kohdassa
Lähde, paina ylös-suuntapainiketta
siirtyäksesi Anynet+-valintaan ja paina sitten Valitse-painiketta.
Tarkista, onko Anynet+-laite kytketty oikein televisioon ja valitse sitten Anynet+ (HDMI-CEC)
-valikko nähdäksesi, onko Anynet+ (HDMI-CEC) -asetuksena Käytössä.
●●
Haluan poistua Anynet+järjestelmästä.
Asetukset
Yleiset
Ulkoisten laitteiden hallinta
Anynet+ (HDMI-CEC)
Aseta Anynet+ (HDMI-CEC) tilaan Ei käytössä.
●●
Asetukset
Yleiset
- 140 -
Ulkoisten laitteiden hallinta
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ongelma
Kokeile tätä
Esiin ilmestyy viesti:
”Muodostetaan yhteyttä
Anynet+-laitteeseen...”
tai ”Katkaistaan yhteyttä
Anynet+-laitteeseen”.
Kaukosäädintä ei voi käyttää katselutilaan siirryttäessä tai Anynet+-asetuksia tehtäessä.
Käytä kaukosäädintä sen jälkeen, kun televisio on tehnyt Anynet+-asetukset tai siirtynyt
katselutilaan.
Anynet+-laitteen toisto
ei toimi.
Toistotoiminto ei ole käytettävissä, kun Käynnistä määritys on käynnissä.
Varmista, että laite tukee Anynet+-toimintoa.
Varmista, että HDMI-kaapeli on kytketty oikein.
Valitse Anynet+ (HDMI-CEC) ja katso, onko Anynet+ (HDMI-CEC) -asetuksena Käytössä.
Kytketty laite ei näy
valikossa.
●●
Asetukset
Yleiset
Ulkoisten laitteiden hallinta
Anynet+ (HDMI-CEC)
Hae Anynet+-laitteita uudelleen.
Anynet+-laitteet on kytkettävä televisioon HDMI-kaapelilla. Varmista, että laite on kytketty
televisioon HDMI-kaapelilla. Jotkin HDMI-kaapelit eivät välttämättä tue Anynet+-toimintoa.
Jos yhteys katkeaa sähkökatkoksen tai HDMI-kaapelin irtoamisen vuoksi, tee laitehaku
uudelleen.
Television ääni ei kuulu
AV-vastaanottimen
kautta.
Liitä optinen kaapeli TV- ja AV-vastaanottimeen.
ARC:n avulla televisio voi toistaa digitaalista ääntä HDMI (ARC) -portin kautta.
ARC on kuitenkin käytettävissä vain, kun TV-vastaanotin on kytketty ARC:tä tukevaan AVvastaanottimeen.
Sovellusten käynnistämisessä tai käytössä on ongelmia
Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan sovellusten käyttöön liittyviä ongelmia.
Ongelma
Käynnistin sovelluksen,
mutta se on englanniksi.
Miten kieli vaihdetaan?
Sovellus ei toimi.
Kokeile tätä
Sovellus saattaa tukea eri kieliä kuin käyttöliittymä. Se, onko kielen vaihtaminen mahdollista,
riippuu palveluntarjoajasta.
Pyydä lisätietoja palveluntarjoajalta.
Tarkista sovelluspalvelun toimittajan tiedot ohjeosiosta.
- 141 -
Tiedoston toistaminen ei onnistu
Nämä ohjeet voivat auttaa ratkaisemaan tiedostojen toistamiseen liittyviä ongelmia.
Ongelma
Joitakin tiedostoja ei
voida toistaa.
Kokeile tätä
Näin voi käydä suurta bittinopeutta käyttävien tiedostojen kanssa. Useimpia tiedostoja voidaan
toistaa, mutta suurta bittinopeutta käyttävien tiedostojen kanssa voi esiintyä ongelmia.
Haluan palauttaa television oletusasetukset
Palauta asetukset oletusarvoihin.
Palauta
Palauta asetukset
Polku
Asetukset
Tuki
Itsediagnoosi
Palauta
Kuvaus
Palauttaa asetukset Kuva, Ääni, Lähetys ja kaikki muut asetukset,
verkkoasetuksia lukuun ottamatta, oletusasetuksiin.
Palauta Smart Hub
Asetukset
Tuki
Itsediagnoosi
Palauta
Smart Hub
Palauttaa kaikki Smart Hubin asetukset oletusarvoihinsa ja poistaa
kaikki Samsung-tileihin liittyvät tiedot, yhdistetyt palvelutilit,
Smart Hub -palvelusopimukset ja Smart Hub -sovellukset.
Palauta kuva
Asetukset
Kuva
Asiantuntijan
asetukset
Palauta kuva
Palauttaa nykyiset kuva-asetukset.
Palauta ääni
Asetukset
Ääni
Asiantuntijan asetukset
Palauta ääni
Palauttaa nykyiset ääniasetukset.
- 142 -
Muut ongelmat
Voit ratkaista muita ongelmia tässä annettujen ohjeiden avulla.
Ongelma
Televisio on kuuma.
Kokeile tätä
Kun televisiota katsellaan pitkään, sen paneeli lämpenee. Paneelista tuleva lämpö poistuu
television yläosassa olevista ilmanvaihtoaukoista. Television alaosa saattaa kuitenkin
tuntua kuumalta, kun televisiota on käytetty kauan aikaa. Aikuisen on valvottava televisiota
katselevia lapsia jatkuvasti, jotta lapset eivät koskisi televisioon. Kuumuus ei johdu
valmistusvirheestä eikä vaikuta television toimintaan.
HD-kanavilla näkyy mustat palkit molemmilla reunoilla skaalattua SD-sisältöä (4:3)
katsottaessa.
Kuva ei näy koko
kuvaruudun kokoisena.
Ylä- ja alareunassa näkyvät mustat palkit, kun katsot elokuvia, joissa on erilainen
kuvasuhde kuin televisiossa.
Säädä ulkoisen laitteen kuvakoon asetuksia tai aseta television kuva koko kuvaruudun
kokoiseksi.
●●
Asetukset
Kuva
Kuvakoon asetukset
Esiin ilmestyy viesti: ”Tilaa
ei tueta”.
Televisioon kytketyn laitteen kuvan resoluutiota ei tueta. Tarkista television tukemat
resoluutiot ja aseta ulkoisen laitteen tarkkuus niiden mukaiseksi.
Television tekstitys on
himmennetty.
Kun ulkoinen laite on kytketty HDMI- tai komponenttikaapelilla, Tekstitys-toiminto ei ole
käytettävissä. Säädä tekstitysasetukset ulkoisessa laitteessa.
Televisio tuoksuu muoville.
Tuoksu on normaalia ja haihtuu ajan myötä.
Signaalitiedot kohdassa
Itsediagnoosi ei aktivoidu.
Varmista, että katsomasi kanava on digitaalinen.
Signaalitiedot on käytettävissä vain digitaalisille kanaville.
●●
Asetukset
Tuki
Itsediagnoosi
Signaalitiedot
Televisio on kallellaan
sivusuuntaan.
Irrota television jalusta ja asenna se uudelleen.
Jalusta keikkuu tai on
vinossa.
Varmista, että jalustan ja sen pidikkeen suuntanuolet ovat kunnolla kohdakkain.
Kaukosäädin ja/tai
puheohjaus ei toimi.
TV:n mukana toimitetaan suojatarroja, jotka peittävät joitakin tunnistimia. Varmista, että
kaikki tarrat on irrotettu.
- 143 -
Ongelma
Kokeile tätä
Lähetys on käytettävissä vain, kun kohdan Lähde asetuksena on TV.
Lähetys-toiminto on
poistettu käytöstä.
PIP ei ole käytettävissä.
Asetukset katoavat
5 minuutin välein tai aina,
kun televisio sammutetaan.
Lähetys ei ole käytettävissä, kun televisiota katsellaan kaapeli- tai satelliittivastaanottimen
kautta.
Lähetys-toimintoa ei voi käyttää, kun tallennus on meneillään tai Timeshift-toiminto on
käynnissä.
PIP on käytettävissä vain, kun ulkoinen laite on kytketty HDMI- tai komponenttikaapelilla.
Huomaa, että toiminto ei ole käytettävissä, kun Smart Hub on aktiivinen.
Jos Käyttötila-asetuksena on Jälleenmyyntitila, television ääni- ja kuva-asetukset
palautetaan oletusarvoihin 5 minuutin välein.
Vaihda Käyttötila asetukseen Kotitila.
●●
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Käyttötila
Järjestelmänhallinta
Käyttötila
Kuvaruutuun tulee POP
(television sisäinen
mainospalkki).
Vaihda Käyttötila asetukseen Kotitila.
Televisiosta kuuluu
poksahtelua.
Televisiosta saattaa kuulua poksahtelua, kun sen kuori laajenee tai supistuu. Tämä ei
tarkoita sitä, että laite toimisi väärin. Television käyttö on turvallista.
●●
Asetukset
Yleiset
Televisiossa on nopeita kytkentäpiirejä ja sen sähkövirran taso on korkea. Television
kirkkausasetuksista riippuen siitä saattaa kuulua hieman enemmän ääntä kuin tavallisesta
televisiosta.
Televisiosta kuuluu surinaa.
Televisio on läpäissyt tiukat laatutarkastukset, jotta se vastaisi korkeita suorituskyky- ja
luotettavuusvaatimuksiamme.
On normaalia, että televisiosta kuuluu jonkin verran ääntä, eivätkä tällaiset äänet ole
perusteltu syy vaihtoihin tai palautuksiin.
Ohjelmistopäivitys
Internetin kautta
epäonnistui.
Tarkista verkkoyhteyden tila.
●●
Asetukset
Yleiset
Verkko
Verkon tila
Jos televisiota ei ole kytketty verkkoon, muodosta verkkoyhteys.
Päivitystä ei jatketa, jos televisiossa on jo viimeisin ohjelmistoversio.
- 144 -
Turvaohjeita ja huomautuksia
Saat ohjeita ja tietoja, joihin sinun tulee tutustua asennuksen jälkeen.
Ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja
Lue nämä ohjeet, ennen kuin käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Ennen tallennuksen ja ajastetun tallennuksen käyttämistä
"" Tallennusta ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
●●
Jos haluat käyttää Ajoita tallennus -toimintoa, aseta ensin television kello. Aseta Kello.
––
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
Aika
Kello
●●
Ajoita katselu- ja Ajoita tallennus -toiminnoille voidaan asettaa yhteensä enintään 30 istuntoa.
●●
Tallenteet on DRM-suojattu, joten niitä ei voi katsella tietokoneella tai missään muussa televisiossa.
Tallenteita ei voi myöskään toistaa tässä televisiossa, jos television videopiiri vaihdetaan.
●●
Suosittelemme käyttämään sellaisia USB-kiintolevyjä, joiden nopeus on vähintään 5 400 kierr./min. RAIDtyyppisiä USB-kiintolevyjä ei kuitenkaan tueta.
●●
USB-muistitikkuja ei tueta.
●●
Kokonaistallennuskapasiteetti voi vaihdella kiintolevyllä olevan vapaan tilan ja tallennuslaadun mukaisesti.
- 145 -
●●
Ajoita tallennus edellyttää vähintään 100 megatavua vapaata tilaa USB-tallennuslaitteessa. Tallennus
lopetetaan, jos vapaana olevan tallennustilan määrä putoaa alle 50 megatavuun tallennuksen aikana.
●●
Jos vapaana olevan tallennustilan määrä putoaa alle 500 megatavuun Ajoita tallennus- ja Timeshifttoiminnon ollessa käytössä, vain tallennus lopetetaan.
●●
Tallennusajaksi voidaan asettaa enintään 720 minuuttia.
●●
Videot toistetaan television asetusten mukaan.
●●
Jos tulosignaalia vaihdetaan tallennuksen aikana, kuvaruutu tyhjenee ja kuva palaa vasta, kun vaihto on tehty.
Tallennus jatkuu, mutta
ei ole käytettävissä.
●●
Record (Tallennus) - tai Ajoita tallennus-toimintoa käytettäessä tallennus saattaa alkaa sekunnin tai pari
myöhemmin kuin asetettu aika.
●●
Jos Ajoita tallennus -toiminto on käytössä, kun tallennus tapahtuu ulkoiseen HDMI-CEC-laitteeseen, Ajoita
tallennus asetetaan etusijalle.
●●
Kun televisioon kytketään tallennuslaite, virheellisesti tallentuneet tallenteet poistetaan automaattisesti.
●●
Jos Uniajastin tai Automaattinen sammutus on käytössä, televisio ohittaa nämä asetukset, jatkaa tallennusta
ja kytkeytyy pois päältä tallennuksen päätyttyä.
––
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
––
Asetukset
Yleiset
Ekoratkaisu
Aika
Uniajastin
Automaattinen sammutus
- 146 -
Ennen Timeshift-toiminnon käyttämistä
"" Timeshift-toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
●●
Suosittelemme käyttämään sellaisia USB-kiintolevyjä, joiden nopeus on vähintään 5 400 kierr./min. RAIDtyyppisiä USB-kiintolevyjä ei kuitenkaan tueta.
●●
USB-muistitikkuja tai Flash-muisteja ei tueta.
●●
Kokonaistallennuskapasiteetti voi vaihdella kiintolevyllä olevan vapaan tilan ja tallennuslaadun mukaisesti.
●●
Jos vapaana olevan tallennustilan määrä putoaa alle 500 megatavuun Ajoita tallennus- ja Timeshifttoiminnon ollessa käytössä, vain tallennus lopetetaan.
●●
Timeshift-toiminnossa käytössä oleva enimmäisaika on 90 minuuttia.
●●
Timeshift-toimintoa ei voi käyttää lukituilla kanavilla.
●●
Toistonsiirrolla tallennetut videot toistetaan television asetusten mukaan.
●●
Timeshift-toiminto voi päättyä automaattisesti, kun sen enimmäiskapasiteetti tulee täyteen.
●●
Timeshift-toiminto edellyttää vähintään 1,5 gigatavua vapaata tilaa USB-tallennuslaitteessa.
Tuetut lähetysten äänen asetukset
Tarkista tuetut lähetyksen ääniasetukset.
A2-stereo
NICAM-stereo
Äänityyppi
Kaksoisääni
Oletus
Mono
Mono
Automaattinen vaihto
Stereo
Stereo, Mono
Automaattinen vaihto
kaksois.
Dual I, Dual II
Dual I
Mono
Mono
Automaattinen vaihto
Stereo
Mono, Stereo
Automaattinen vaihto
kaksois.
Mono, Dual I, Dual II
Dual I
"" Jos Stereo-signaali on liian heikko ja tila vaihtuu automaattisesti, valitse Mono.
"" Käytettävissä vain stereosignaalien kanssa.
"" Käytettävissä vain, kun tulolähteenä on TV.
- 147 -
Lue tämä, ennen kuin käytät Sovellukset-palveluita
Tutustu näihin tietoihin, ennen kuin käytät Sovellukset-palveluita.
●●
Samsungin Smart Hubin ominaisuuksien ja sisältöä koskevien rajoitusten vuoksi jotkin ominaisuudet,
sovellukset ja palvelut eivät ole saatavilla kaikissa laitteissa tai kaikilla alueilla. Tarkista tiettyyn laitteeseen
ja saatavilla olevaan sisältöön liittyvät tiedot osoitteesta http://www.samsung.com. Palvelun ja sisällön
saatavuus voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
●●
Samsung Electronics ei vastaa mistään sellaisista sovelluspalvelun keskeytyksistä, jotka johtuvat
sovelluspalvelujen tarjoajasta, olipa keskeytysten syy mikä tahansa.
●●
Sovelluspalvelut saattavat olla vain englanninkielisiä ja käytettävissä oleva sisältö voi vaihdella alueittain.
●●
Saat lisätietoja sovelluksista vierailemalla niiden toimittajien verkkosivuilla.
●●
Epävakaa Internet-yhteys voi aiheuttaa viiveitä tai keskeytyksiä. Sovellukset voivat myös sulkeutua
automaattisesti verkkoympäristöstä riippuen. Jos näin käy, tarkista Internet-yhteys ja yritä uudelleen.
●●
Sovelluspalvelut ja päivitykset eivät välttämättä ole aina käytettävissä.
●●
Palveluntarjoajat voivat muuttaa sovellusten sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.
●●
Palvelut voivat vaihdella sen mukaisesti, mikä sovelluksen versio on asennettu televisioon.
●●
Sovellusten toiminnot voivat muuttua niiden myöhemmissä versioissa. Jos näin käy, tutustu sovelluksen
opetusohjelmaan tai vieraile palveluntarjoajan verkkosivuilla.
●●
Palveluntarjoajan käytännöistä riippuen jotkin sovellukset eivät ehkä tue moniajoa.
- 148 -
Lue tämä, ennen kuin käytät Internet -sovellusta
Tutustu näihin tietoihin, ennen kuin käytät Internet-toimintoa.
●●
Internet ei ole yhteensopiva Java-sovellusten kanssa.
●●
Tiedostojen latausta ei tueta.
●●
Internet ei ehkä pysty käyttämään joitakin sivustoja.
●●
Televisio ei tue Flash-videoiden toistoa.
●●
Verkkokauppoja ei tueta.
●●
Jos verkkosivuilla on vieritettäviä ikkunoita, vieritettävässä tekstissä saattaa esiintyä merkistövirheitä.
●●
ActiveX:ää ei tueta.
●●
Vain joitakin kirjasintyyppejä tuetaan. Tietyt symbolit ja merkit saattavat näkyä väärin.
●●
Etäkomentoihin reagointi ja sivun avautuminen voivat viivästyä, jos sivun lataus on kesken.
●●
Sivuston lataaminen voi olla hidasta tai se saattaa keskeytyä kokonaan tietyissä käyttöjärjestelmissä.
●●
Kopiointia ja liittämistä ei tueta.
●●
Sähköposti- tai muun viestin kirjoittamisen aikana jotkin toiminnot, esimerkiksi kirjasinkoon tai tekstin värin
vaihtaminen, eivät ehkä ole käytettävissä.
●●
Kirjanmerkkejä voi tallentaa vain rajoitetun määrän ja tallennettavan lokitiedoston koolla on yläraja.
●●
Kerrallaan avattavien ikkunoiden määrä riippuu hakuolosuhteista ja television mallista.
●●
Selausnopeus riippuu verkon tilasta.
●●
Verkkosivuille upotettuja videoita ei voida toistaa PIP-toiminnon (kuva kuvassa) ollessa käytössä.
""
●●
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Jos Kelloa ei ole asetettu, selaushistoriaa ei tallenneta.
––
Asetukset
Yleiset
Järjestelmänhallinta
- 149 -
Aika
Kello
●●
Selaushistoria tallennetaan uusimmasta vanhimpaan, ja vanhimmat tiedot korvataan uusilla muistin
täyttyessä.
●●
Tuetuista video- ja äänikoodekeista riippuen tiettyjä video- ja äänitiedostoja ei ehkä voida toistaa HTML5
-videon/-äänen toistamisen aikana.
●●
Tietokoneille optimoitujen suoratoistopalveluiden kuva ei saata toistua oikein television Internet
-sovelluksessa.
Lue tämä ennen langattoman Internet-yhteyden asettamista
Langatonta Internet-yhteyttä koskevia varotoimenpiteitä
●●
Tämä televisio tukee IEEE IEEE 802.11a/b/g/n/ac-tietoliikenneprotokollia. Samsung suosittelee IEEE 802.11n:n
käyttöä. Televisioon kotiverkon kautta kytketyssä laitteessa olevat videotiedostot eivät saata toistua häiriöttä.
""
Joitakin IEEE 802.11 -tietoliikenneprotokolin toimintoja ei tueta kaikissa malleissa.
●●
Jotta langatonta verkkoa voitaisiin käyttää, televisio on kytkettävä langattomaan reitittimeen tai modeemiin.
Jos käytössäsi on DHCP:tä tukeva langaton reititin, voit asettaa television käyttämään DHCP:tä tai kiinteää
IP-osoitetta.
●●
Valitse langattomalle reitittimelle kanava, joka ei ole vielä käytössä. Jos langattomalle reitittimelle asetettua
kanavaa käyttää jokin toinen laite, seurauksena on yleensä häiriöitä ja/tai tiedonsiirto saattaa epäonnistua.
●●
Useimmissa langattomissa verkoissa on valinnainen suojausjärjestelmä. Jos haluat ottaa langattoman verkon
suojausjärjestelmän käyttöön, sinun on luotava kirjaimista ja numeroista muodostuva salasana. Kun salasana
on luotu, sitä tarvitaan, jotta suojattuun liityntäpisteeseen voitaisiin muodostaa yhteys.
Langattoman verkon suojausprotokollat
Televisio tukee vain seuraavia langattoman verkon suojausprotokollia:
––
Todennustavat: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Salaustyypit: WEP, TKIP, AES
Televisio ei voi muodostaa yhteyttä sertifioimattomiin langattomiin reitittimiin.
Samsungin televisiot noudattavat uusimpia Wi-Fi-sertifiointimääritelmiä eivätkä tästä syystä tue WEP- tai TKIPsalausta 802.11n-tilaa käyttävissä verkoissa. Jos langaton reititin tukee WPS-asetusta (Wi-Fi Protected Setup),
television voi yhdistää verkkoon käyttämällä PBC:tä (Push Button Configuration) tai PINiä (Personal Indentification
Number). WPS asettaa SSID:n ja WPA-avaimen automaattisesti.
- 150 -
Lue tämä ennen valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen
toistamista
Tutustu näihin tietoihin ennen mediatiedostojen toistamista.
Valokuva-, video- ja musiikkitiedostojen käyttöä koskevia rajoituksia Yritä nyt
●●
Televisio tukee vain MSC (Mass Storage Class) USB -laitteita. MSC:llä tarkoitetaan tietyntyyppisiä
massamuistilaitteita. MSC-laitteisiin lukeutuvat ulkoiset kiintolevyt, flash-kortinlukijat ja digikamerat.
(USB-keskittimiä ei tueta.) Tällaiset laitteet on kytkettävä suoraan USB-porttiin. Televisio ei ehkä pysty
tunnistamaan USB-laitetta tai lukemaan siihen tallennettuja tiedostoja, jos laite kytketään televisioon USBjatkojohdon avulla. Älä irrota USB-laitteita kesken tiedostojen siirtoa.
●●
Jos kytket televisioon ulkoisen kiintolevyn, käytä USB (HDD) -porttia. Suosittelemme käyttämään sellaisia
ulkoisia kiintolevyä, joilla on oma virtalähteensä.
●●
Jotkin digikamerat ja äänilaitteet eivät välttämättä ole yhteensopivia tämän television kanssa.
●●
Jos televisioon on kytketty useita USB-laitteita, televisio ei saata tunnistaa joitakin tai mitään niistä. Suurta
tehoa käyttävät USB-laitteet tulee kytkeä USB [5V, 1A] -porttiin.
●●
Televisio tukee FAT-, exFAT- ja NTFS-tiedostojärjestelmiä.
●●
Kansionäkymässä näytetään tiedostojen järjestämisen jälkeen enintään 1 000 tiedostoa kansiota kohden.
Jos USB-laitteessa kuitenkin on yli 8 000 tiedostoa ja kansiota, jotkin tiedostot ja kansiot eivät saata olla
käytettävissä.
●●
Televisio ei saata pystyä toistamaan tietyllä tavalla koodattuja tiedostoja.
●●
Jotkin tiedostot eivät ole tuettuja kaikissa malleissa.
●●
UHD Video Pack -sisältöä ei tueta vuonna 2017 tai sen jälkeen valmistetuissa Samsung UHD TV -televisioissa.
●●
DivX- ja DTS-koodekkeja ei tueta vuonna 2018 julkaistuissa Samsungin televisiomalleissa.
- 151 -
Tuetut ulkoiset tekstitykset
Nimi
Muoto
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub tai .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
SMPTE-TT-teksti
.xml
Tuetut sisäiset tekstitykset
Nimi
Tallennusmuoto
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
TTML katkeilemattomassa suoratoistossa
MP4
SMPTE-TT-TEKSTI
MP4
SMPTE-TT-PNG
MP4
- 152 -
Tuetut kuvatiedostotyypit ja resoluutiot
Tiedostotyyppi
Muoto
Resoluutio
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
4096 x 4096
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
*.jpg
*.jpeg
"" MPO-muoto on osittain tuettuna.
Tuetut musiikkitiedostotyypit ja koodekit
Tiedostotyyppi
Muoto
Koodekki
Huom.
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Tukee enintään kahta kanavaa.
*.ogg
OGG
Vorbis
Tukee enintään kahta kanavaa.
*.wma
WMA
WMA
WMA tukee enintään kymmentä Pro 5.1 -kanavaa ja M2profiilia.
*.m4a
*.mpa
*.aac
WMA1:tä, häviötöntä WMA:ta / ääntä ei tueta.
*.wav
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
wav
wav
Tukee tyyppejä 0 ja 1.
midi
midi
Hakua ei tueta.
Tukee vain USB-laitteita.
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
- 153 -
Videokoodekit, joita Q900R-mallisarja tukee
Tiedostomuoto
Tallennusmuoto
*.avi
*.mkv
*.asf
Kuvanopeus
(fps)
Bittinopeus
(Mbps)
Videokoodekit
Resoluutio
H.264 BP/MP/HP
4096 x 2160
HEVC (H.265 - Main,
Main10)
7680 x 4320
60
100
Motion JPEG
3840 x 2160
30
80
4096 x 2160: 30
3840 x 2160: 60
60
Dolby Digital
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
*.m2ts
Äänikoodekit
LPCM
ADPCM (IMA,
MS)
MPEG4 SP/ASP
Window Media Video v9
(VC1)
AAC
HE-AAC
60
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG2
MPEG (MP3)
1920 x 1080
MPEG1
20
Microsoft MPEG-4 v1, v2,
v3
MPEG-H
AC-4
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Window Media Video v7
(WMV1), v8 (WMV2)
OPUS
30
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920 x 1080
VP9 (tuetaan profiiliin 0,
3840 x 2160
profiiliin 2 asti)
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
3840 x 2160: 60
80
60
20
Vorbis
RealAudio 6
"" Koska tekniset tiedot perustuvat nykyiseen 8K-liitettävyyteen ja koodausstandardeihin, liitettävyys tulevaisuudessa,
lähetys ja koodausstandardit eivät ehkä ole tuettuja. Päivitys vastaamaan tulevia standardeja voi vaatia lisälaitteiden
ostamista.
"" Joitakin 3. osapuolen standardeja ei ehkä tueta.
- 154 -
Videokoodekit, joita NU7100-mallisarja ja sitä korkeammat tukevat
"" Nämä tekniset tiedot eivät koske 40- ja 43-tuumaisia NU7100-malleja.
Tiedostomuoto
Tallennusmuoto
Videokoodekit
Resoluutio
4096 x 2160: 30
H.264 BP/MP/HP
4096 x 2160
HEVC (H.265 - Main,
Main10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Kuvanopeus
(fps)
3840 x 2160
3840 x 2160: 60
Bittinopeus
(Mbps)
60
60
80
30
80
Dolby Digital
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
*.m2ts
Äänikoodekit
LPCM
ADPCM (IMA,
MS)
MPEG4 SP/ASP
Window Media Video v9
(VC1)
AAC
HE-AAC
60
WMA
Dolby Digital
Plus
MPEG2
MPEG (MP3)
1920 x 1080
MPEG1
20
Microsoft MPEG-4 v1, v2,
v3
MPEG-H
AC-4
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Window Media Video v7
(WMV1), v8 (WMV2)
OPUS
30
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920 x 1080
VP9 (tuetaan profiiliin 0,
3840 x 2160
profiiliin 2 asti)
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
- 155 -
60
20
3840 x 2160: 60
80
60
20
Vorbis
RealAudio 6
Videokoodekit, joita NU7090-mallisarja ja sitä alemmat tukevat
"" Nämä tekniset tiedot koskevat myös 40- ja 43-tuumaisia NU7100-malleja.
Tiedostomuoto
Tallennusmuoto
Videokoodekit
Resoluutio
3840 x 2160: 30
H.264 BP/MP/HP
3840 x 2160
HEVC (H.265 - Main,
Main10)
*.avi
Kuvanopeus
(fps)
1920 x 1080: 60
60
Bittinopeus
(Mbps)
Äänikoodekit
50
50
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Dolby Digital
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
*.m2ts
LPCM
ADPCM (IMA,
MS)
MPEG4 SP/ASP
Window Media Video v9
(VC1)
MPEG2
AAC
HE-AAC
60
1920 x 1080
WMA
20
Dolby Digital
Plus
MPEG (MP3)
MPEG-H
MPEG1
AC-4
Microsoft MPEG-4 v1, v2,
v3
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Window Media Video v7
(WMV1), v8 (WMV2)
OPUS
30
H.263 Sorrenson
*.mts
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920 x 1080
VP9 (tuetaan profiiliin 0,
3840 x 2160
profiiliin 2 asti)
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
- 156 -
20
60
Vorbis
50
20
RealAudio 6
Muita rajoituksia
●●
Koodekit eivät välttämättä toimi oikein, jos sisällössä on ongelmia.
●●
Videosisältö ei toistu tai toistuu virheellisenä, jos sisällössä tai tallennusmuodossa on virheitä.
●●
Ääni ja kuva eivät ehkä toimi, jos niiden normaali bitti- tai kuvanopeus on suurempi kuin television kanssa
yhteensopiva nopeus.
●●
Jos indeksitaulukossa on virhe, haku- eli siirtymistoiminto ei toimi.
●●
Jos toistat videota verkkoyhteyden kautta, kuvassa saattaa esiintyä tiedonsiirtonopeudesta aiheutuvaa
nykimistä.
●●
Jotkin USB-laitteet tai digitaaliset kamerat eivät saata olla yhteensopivia television kanssa.
●●
HEVC-koodekki on käytettävissä vain MKV- / MP4- / TS-tallennusmuodoissa.
●●
MVC-koodekki on osittain tuettuna.
Videodekooderit
●●
H.264 UHD:tä tuetaan tasolle 5.1 ja H.264 FHD:tä tasolle 4.1. (televisio ei tue seuraavia: FMO / ASO / RS)
●●
HEVC UHD:tä tuetaan tasolle 5.1 ja HEVC FHD:tä tasolle 4.1.
●●
HEVC 8K:ta tuetaan enintään tasolle 6.1.
""
Nämä tekniset tiedot ovat käytettävissä vain Q900R-mallisarjassa.
●●
Ei tueta: VC1 AP L4.
●●
Ei tueta: yli GMC 2.
Äänidekooderit
●●
WMA tukee enintään kymmentä Pro 5.1 -kanavaa ja M2-profiilia.
●●
WMA1:tä, häviötöntä WMA:ta / ääntä ei tueta.
●●
Ei tueta: QCELP ja AMR NB / WB.
●●
Vorbis tukee enintään 5.1-kanavaista ääntä.
●●
Dolby Digital Plus tukee enintään 5.1-kanavaista ääntä.
●●
Tuetut näytteenottotaajuudet ovat 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1 ja 48 kHz ja ne vaihtelevat koodekkien
mukaisesti.
- 157 -
Lue tämä television asennuksen jälkeen
Tutustu näihin tietoihin, kun olet asentanut television.
Kuvakoot ja tulosignaalit
Kuvakoko-asetukset otetaan käyttöön nykyiselle lähteelle. Valitut Kuvakoon asetukset pysyvät käytössä aina, kun
valitset tämän lähteen, jos et muuta asetuksia.
Tulosignaali
Kuvakoko
Komponentti
16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
Digitaalinen kanava (720p)
16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
Digitaalinen kanava (1080i, 1080p)
16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
Digitaalinen kanava (3840 x 2160p / 24/30 Hz)
16:9 Normaali, Muunneltu
Digitaalinen kanava (3840 x 2160p / 50/60 Hz)
16:9 Normaali, Muunneltu
Digitaalinen kanava (4096 x 2160p)
16:9 Normaali, Muunneltu
HDMI (720p)
16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
HDMI (3840 x 2160p)
16:9 Normaali, Muunneltu
HDMI (4096 x 2160p)
16:9 Normaali, Muunneltu
*HDMI (7680 x 4320p / 30 Hz)
16:9 Normaali, Muunneltu
USB (720p)
16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
USB (1080i/p / 60 Hz)
16:9 Normaali, Muunneltu, 4:3
USB (3840 x 2160p / 24/30 Hz)
16:9 Normaali, Muunneltu
USB (3840 x 2160p / 60 Hz)
USB (4096 x 2160p / 24/30/60 Hz)
*USB (7680 x 4320p / 24/30/60 Hz)
16:9 Normaali, Muunneltu
16:9 Normaali, Muunneltu
"" *: Tätä tulosignaalia tukevat vain Q900R-sarjan mallit.
- 158 -
Varkaudenestolukon asentaminen
Varkaudenestolukko on fyysinen laite, jolla televisio voidaan suojata varastamiselta. Lukkopaikka on television
takana. Paikka on merkitty
-kuvakkeella. Käytä lukkoa kiertämällä se sellaisen esineen ympärille, joka on liian
painava kannettavaksi, ja pujota lukko lukkopaikan läpi. Lukko myydään erikseen. Varkaudenestolukon käyttötapa
voi vaihdella eri malleissa. Saat lisätietoja lukon käyttöoppaasta.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
UHD-tulosignaaleille tuetut resoluutiot
Tarkista UHD-kuvasignaalien tukemat resoluutiot.
●●
Resoluutio: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
""
HDMI-yhteys HDMI UHD Color -asetuksella Ei käytössä tukee enintään UHD 50P/60P 4:2:0 -tulosignaaleja, kun taas
HDMI-yhteys HDMI UHD Color -asetuksella Käytössä tukee enintään UHD 50P/60P 4:4:4- ja 4:2:2-tulosignaaleja.
Jos HDMI UHD Color -asetuksena on Ei käytössä
Kuvanopeus (fps)
Värien määrä
/ Chromanäytteenotto
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50 / 60
8-bittinen
-
-
-
O
Jos HDMI UHD Color -asetuksena on Käytössä
Kuvanopeus (fps)
50 / 60
Värien määrä
/ Chromanäytteenotto
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
8-bittinen
O
O
O
O
10-bittinen
-
-
O
O
12-bittinen
-
-
O
O
- 159 -
Q900R-mallisarjan tukemat resoluutiot 8K-tulosignaalille
Tarkista 8K-tulosignaalien tukemat resoluutiot.
●●
Resoluutio: 7680 x 4320p
""
HDMI 1 -porttiyhteys tukee 8K-resoluutiota vain, kun HDMI UHD Color on asetettu tilaan Käytössä ja se tukee vain
4:2:0 8-bittistä / 10-bittistä 30P tulosignaaleita.
Jos HDMI UHD Color -asetuksena on Käytössä
Kuvanopeus (fps)
Värien määrä
/ Chromanäytteenotto
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
30
8-bittinen
-
-
-
O
30
10-bittinen
-
-
-
O
FreeSync-toiminnon tukemat resoluutiot
Tarkista FreeSync-toiminnon tukemat resoluutiot.
●●
FreeSync-tilan asetukset: Ei käytössä / Paras (48–120 Hz) / Perus (90–120 Hz)
""
Jotkin ulkoiset laitteet eivät saata tukea kaikkia FreeSync-tiloja.
Resoluutio
(pisteet x viivat)
1920 x 1080
Näyttötapa
120 Hz
Vaakataajuus
Pystytaajuus
Kellotaajuus
(KHz)
(Hz)
(MHz)
135,000
120,000
297,000
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 160 -
HAKU
Asteittainen
Lue tämä, ennen kuin kytket televisioon tietokoneen (tuetut
resoluutiot)
Tarkista PC-kuvasignaalien tukemat resoluutiot.
Kun kytket televisioon tietokoneen, aseta tietokoneen videokortti johonkin alla tai seuraavalla sivulla mainituista
perusresoluutioista. Televisio sovittaa kuvan valitsemaasi resoluutioon automaattisesti. Huomaathan, että
ihanteellinen ja suositeltu resoluutio on 3840 x 2160 / 60 Hz. Jos valitset jonkin muun kuin taulukossa mainitun
resoluution, kuvaruutu saattaa näkyä tyhjänä tai vain virtavalo syttyy. Tarkista yhteensopivat resoluutiot
näytönohjaimen käyttöoppaasta.
"" Natiivi resoluutio on 3840 x 2160 / 60 Hz:llä HDMI UHD Color -asetuksella Käytössä. Natiivi resoluutio on 3840 x 2160 / 30
Hz:llä HDMI UHD Color -asetuksella Ei käytössä.
IBM
Resoluutio
(pisteet x viivat)
720 x 400
Näyttötapa
70 Hz
Vaakataajuus
Pystytaajuus
Kellotaajuus
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarisaatio
(vaaka / pysty)
31,469
70,087
28,322
-/+
Vaakataajuus
Pystytaajuus
Kellotaajuus
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarisaatio
(vaaka / pysty)
MAC
Resoluutio
(pisteet x viivat)
Näyttötapa
640 x 480
67 Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
832 x 624
75 Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
- 161 -
VESA DMT
Resoluutio
(pisteet x viivat)
Näyttötapa
Vaakataajuus
Pystytaajuus
Kellotaajuus
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarisaatio
(vaaka / pysty)
640 x 480
60 Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
72 Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75 Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72 Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75 Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
1600 x 900
60 Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
- 162 -
VESA CVT
Resoluutio
(pisteet x viivat)
2560 x 1440
Näyttötapa
Vaakataajuus
Pystytaajuus
Kellotaajuus
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarisaatio
(vaaka / pysty)
182,996
119,998
497,750
+/-
Vaakataajuus
Pystytaajuus
Kellotaajuus
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarisaatio
(vaaka / pysty)
120 Hz
"" Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.
CTA-861
Resoluutio
(pisteet x viivat)
Näyttötapa
3840 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
-/-
*3840 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
-/-
**1920 x 1080
100 Hz
112,500
100,000
297,000
+/+
**1920 x 1080
120 Hz
135,000
120,003
297,000
+/+
"" *: Tätä resoluutiota tuetaan vain HDMI 2.0 -tilassa.
"" **: Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.
- 163 -
Videosignaalien tukemat resoluutiot
Tarkista videosignaalien tukemat resoluutiot.
CTA-861
Resoluutio
(pisteet x viivat)
Näyttötapa
Vaakataajuus
Pystytaajuus
Kellotaajuus
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarisaatio
(vaaka / pysty)
720 (1440) x 576i
50 Hz
15,625
50,000
27,000
-/-
720 (1440) x 480i
60 Hz
15,734
59,940
27,000
-/-
720 x 576
50 Hz
31,250
50,000
27,000
-/-
720 x 480
60 Hz
31,469
59,940
27,000
-/-
1280 x 720
50 Hz
37,500
50,000
74,250
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28,125
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33,750
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27,000
24,000
74,250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28,125
25,000
74,250
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33,750
30,000
74,250
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56,250
50,000
148,500
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
3840 x 2160
24 Hz
54,000
24,000
297,000
+/+
3840 x 2160
25 Hz
56,250
25,000
297,000
+/+
3840 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
+/+
- 164 -
Resoluutio
(pisteet x viivat)
Näyttötapa
Vaakataajuus
Pystytaajuus
Kellotaajuus
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarisaatio
(vaaka / pysty)
*3840 x 2160
50 Hz
112,500
50,000
594,000
+/+
*3840 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
+/+
4096 x 2160
24 Hz
54,000
24,000
297,000
+/+
4096 x 2160
25 Hz
56,250
25,000
297,000
+/+
4096 x 2160
30 Hz
67,500
30,000
297,000
+/+
*4096 x 2160
50 Hz
112,500
50,000
594,000
+/+
*4096 x 2160
60 Hz
135,000
60,000
594,000
+/+
**1920 x 1080
100 Hz
112,500
100,000
297,000
+/+
**1920 x 1080
120 Hz
135,000
120,003
297,000
+/+
Vaakataajuus
Pystytaajuus
Kellotaajuus
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polarisaatio
(vaaka / pysty)
182,996
119,998
497,750
+/-
"" *: Tätä resoluutiota tuetaan vain HDMI 2.0 -tilassa.
"" **: Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.
VESA CVT
Resoluutio
(pisteet x viivat)
2560 x 1440
Näyttötapa
120 Hz
"" Tarkkuutta ei tueta kaikissa malleissa.
- 165 -
Lue tämä ennen Bluetooth-laitteiden käyttämistä
Tutustu näihin tietoihin, ennen kuin käytät Bluetooth-laitteita.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Bluetoothin käyttörajoituksia
●●
Bluetooth-laitteita ei voida käyttää samanaikaisesti Wi-Fi-kaiuttimien tilaäänikokoonpano-toiminnon kanssa.
●●
Joissakin Bluetooth-laitteissa saattaa esiintyä yhteensopivuusongelmia. (Yksinomaan mobiililaitteille
tarkoitetut kuulokkeet eivät saata olla käytettävissä joissakin käyttöympäristöissä.)
●●
Huulenliikkeiden synkronoinnissa voi esiintyä virheitä.
●●
Television ja Bluetooth-laitteen välinen yhteys saattaa katketa, jos laitteet ovat liian kaukana toisistaan.
●●
Bluetooth-laite saattaa humista tai toimia väärin seuraavissa tilanteissa:
●●
––
Jos jokin ruumiinosasi on kosketuksissa Bluetooth-laitteen lähettimen/vastaanottimen tai television
kanssa.
––
Jos seinien, nurkkien tai väliseinien aiheuttamat esteet aiheuttavat vaihteluita sähkönsyöttöön.
––
Jos samaa taajuusaluetta käyttävät muut laitteet aiheuttavat laitteeseen sähköisiä häiriöitä. Häiriöitä
voivat aiheuttaa esimerkiksi terveydenhoitolaitteet, mikroaaltouunit tai langaton lähiverkko.
Jos ongelma jatkuu, suosittelemme kiinteän verkkoyhteyden käyttöä.
––
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -portti
––
HDMI (ARC) -portti
- 166 -
Multimediasisällön toiston aikana käytettävissä olevat
painikkeet ja toiminnot
Tutustu käytettävissä oleviin median toisto-, ohjaus- ja tallennuspainikkeisiin ja niin käytön kuvauksiin.
Paina Valitse-painiketta videon, kuvien tai tallenteiden toiston aikana. Alla kuvatut painikkeet ilmestyvät näkyviin.
"" Tarjolla olevat painikkeet ja toiminnot eivät ehkä ole tuettuja mallin tai maantieteellisen alueen mukaan.
"" Käytettävissä olevat painikkeet ja toiminnot voivat vaihdella katsottavan tai toistettava sisällön mukaan.
●●
Tauko / Aloita
Pysäyttää tai käynnistää multimediasisällön toiston. Voit käyttää seuraavia toimintoja videon ollessa
pysäytettynä.
––
●●
Hitaasti taaksepäin tai Hitaasti eteenpäin: Voit toistaa videon hidastettuna taakse- tai eteenpäin
valitsemalla
tai . Voit muuttaa toistonopeutta 3 tason portain painamalla vaihtoehtoa toistuvasti.
Voit palata normaalinopeuteen valitsemalla -vaihtoehdon tai painamalla
-painiketta.
Siirry taaksepäin / siirry eteenpäin
Siirrä kohdistus toistonhallintapalkkiin painamalla ylös-painiketta ja siirry videossa eteen- tai taaksepäin
10 sekunnin jaksoissa painamalla vasemmalle- tai oikealle-suuntapainiketta toistonhallintapalkissa.
––
Siirry haluamaasi toisto-osioon siirtämällä kohdistus toistopalkkiin ja valitsemalla sitten jokin viidestä
pienoiskuvasta.
""
●●
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla tiedostomuodoilla.
Edell. / Seuraava
Näyttää edellisen tai seuraavan multimediatiedoston.
●●
Pikakelaus taaksepäin / Pikak. eteenpäin
Kelaa multimediatiedostoa eteen- tai taaksepäin. Voit nopeuttaa eteen- tai taaksepäinkelausta enimmillään
kolminkertaiseksi painamalla painiketta toistuvasti. Voit palata normaalinopeuteen valitsemalla
-vaihtoehdon tai painamalla
-painiketta.
- 167 -
●●
360 asteen automaattinen kääntö
Säätää automaattisesti videon katselukulman analysoimalla kuvien muutosten määrän 360 asteen näkymän
tarjoavan videotiedoston toiston aikana. Kun tämä toiminto on käynnistetty, kierto alkaa hetken kuluttua.
●●
––
Yleiset
––
Dynaaminen
––
Luonnollinen
""
360 asteen automaattinen kääntö -toiminto ei toimi Yleiset-tilassa.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla tiedostomuodoilla.
""
Videotiedostot, jotka käyttävät mjpeg-koodekkia, eivät tue 360 asteen näkymää.
""
Kun video ei tue 360 asteen näkymää, 360 asteen kierron käyttö voi aiheuttaa näytön näkymisen vääristyneenä.
""
Videotoisto voi keskeytyä, jos 360 asteen kiertoa käytetään toistettaessa kaksinkertaisella nopeudella.
""
360 asteen näkymää tukeva videotoisto voi keskeytyä, jos 360 asteen kiertoa käytetään toiston aikana
samanaikaisesti toisten toimintojen kanssa.
360-tila
Tarjoaa 360-näkymän videoille ja valokuville.
●●
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla tiedostomuodoilla.
""
mjpeg-koodekkia käyttävät videot eivät tue 360 asteen näkymää.
""
Kun video tai valokuva ei tue 360 asteen näkymää, 360 asteen kierron käyttö voi aiheuttaa näytön näkymisen
""
Videotoisto voi keskeytyä, jos 360 asteen kiertoa käytetään toistettaessa kaksinkertaisella nopeudella.
""
360 asteen näkymää tukeva videotoisto voi keskeytyä, jos 360 asteen kiertoa käytetään toiston aikana
vääristyneenä.
samanaikaisesti toisten toimintojen kanssa.
Toisto
Asettaa nykyisen multimediatiedoston tai kaikki samassa kansiossa olevat multimediatiedostot toistumaan
jatkuvasti.
●●
Sekoita
Toistaa musiikkitiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
●●
Kuva pois
Toistaa multimediasisältöä näyttö sammutettuna.
- 168 -
●●
Sovita näyttöön
Sovittaa kuvan kuvaruutuun.
●●
Lähennä
Lähentää valokuvaa.
●●
Kierrä vasemmalle / Kierrä oikealle
Kääntää kuvaa oikealle tai vasemmalle.
●●
Taustamusiikki
Pysäyttää tai jatkaa taustamusiikin toiston diaesityksen aikana.
●●
Valinnat
""
Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat olla malli- ja sisältökohtaisia.
Toiminto
Kuvaus
Diaesityksen nopeus
Asettaa diaesityksen nopeuden.
Kuvaesitystehoste
Käyttää diaesityksessä siirtymätehosteita.
Soittaa taustamusiikkia, kun televisiosta katsellaan kuvia.
Taustamusiikki
"" Musiikkitiedostojen on oltava kuvatiedostojen kanssa samassa USB-laitteessa.
"" Voit pysäyttää taustamusiikin valitsemalla Taustamusiikki toistonäytön alareunasta.
Hallinnoi videon tekstejä.
Tekstitys: Ottaa tekstityksen kielen käyttöön tai pois käytöstä.
Synkronoi: Säätää tahdistusta, kun video ja tekstitys eivät ole tahdistettuja.
Palauta synkronointi: Palauttaa tekstityksen tahdistusasetukseksi 0.
Tekstitys
Koko: Muuttaa tekstityksen kirjasinkokoa.
Koodaus: Näyttää koodauskielten luettelon. Mahdollistaa koodauskielen vaihtamisen, kun
tekstitykset näkyvät virheellisesti.
Reunan tyyppi: Säätää tekstin sijainnin ja tekstityksen reunat.
Reunan väri: Vaihtaa tekstityksen reunavärin.
Käännä
Äänen kieli
Tiedot
Kääntää videota.
Vaihtaa käytettävän äänen kielen.
"" Tämä asetus on käytettävissä vain, jos video tukee moniraitaääntä.
Näyttää nykyisen multimediasisällön tarkat tiedot.
- 169 -
Lisenssi
Näytä television lisenssi- ja tavaramerkkitiedot.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License
Notice is written only English.
Tavaramerkki: Rovi ja Rovi Guide ovat Rovi Corporationin ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Lisenssi: Rovi Guide -järjestelmä valmistetaan Rovi Corporationin ja/tai sen tytäryhtiöiden lisenssillä.
Patentti: Rovi Guide -järjestelmä on suojattu patentein ja patenttihakemuksin Yhdysvalloissa, Euroopassa ja muissa maissa.
Patentteihin sisältyy yksi tai useampia Rovi Corporationille ja tai sen tytäryhtiöille myönnettyjä yhdysvaltalaisia patentteja
6,396,546; 5,940,073; 6,239,794.
Vastuuvapauslauseke: Rovi Corporation ja/tai sen tytäryritykset ja yhteistyökumppanit eivät ole millään tavalla vastuussa Rovi
Guide -järjestelmän ohjelmatietojen oikeellisuudesta eivätkä takaa palvelun saatavuutta kaikilla maantieteellisillä alueilla.
Rovi Corporation ja/tai sen yhteistyökumppanit eivät ole missään olosuhteissa vastuussa mistään vahingoista Rovi Guide
-järjestelmän ohjelmatietojen oikeellisuuteen tai muihin järjestelmässä oleviin tietoihin liittyen.
"" Tätä lisenssiä ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 170 -
Helppokäyttötoimintojen opas
Näkövammaisia avustava valikko ja kaukosäädinopas.
Perehdy valikkonäyttöön
Opettele käyttämään television kuvaruudun valikoita. Kun toiminto on käytössä, televisio kertoo valitsemisesi
valikoiden rakenteet ja toiminnot.
Kaukosäätimen käyttö
Samsung Smart Remote -opas.
"" Samsung Smart Remote -kaukosäädintä ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Samsung Smart Remote -säätimen asento
Pidä kaukosäädintä siten, että painikkeet ovat itseäsi kohden Kaukosäädin kapenee hieman yläpuolta kohden ja
paksunee alapuolta kohden.
Samsung Smart Remote -säätimen kuvaus
Ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle:
●●
- tai
●●
-
-painike on ylhäällä vasemmalla.
-painikkeen oikealla puolella on pieni LED-valo, mutta sitä ei huomaa kädellä tunnustelemalla.
●●
LED-valon alapuolella on pyöreä
-painike.
●●
Kahdesta
-painikkeen alla QLED TV:n mukana toimitettavassa Samsung Smart Remote -kaukosäätimessä
olevasta painikkeesta vasemmanpuoleinen on
-painike ja oikeanpuoleinen on
-painike.
●●
Kahdesta
Samsung Smart Remote tai THE FRAME TV:n mukana toimitetun kaukosäätimen painikkeen
alla, vasemmanpuoleinen on
-painike ja oikeanpuoleinen on
-painike.
- 171 -
●●
Näiden kahden painikkeen alapuolella on suuntapainike, joka koostuu suuresta ulkokehästä, jonka keskellä
on pyöreä painike.
●●
Suuntapainikkeiden alapuolella on kaksi painiketta vasemmalla ja kaksi oikealla puolella ja vielä yksi painike
keskellä. Vasemmanpuoleinen on
-painike ja oikeanpuoleinen
-painike. Pyöreä painike keskellä on
-painike.
●●
-painikkeen alla on kaksi ohutta vaakasuoraa painiketta. Nämä nousevat esille enemmän kuin
kaukosäätimen muut painikkeet. Vasemmanpuoleinen on äänenvoimakkuuspainike ja oikeanpuoleinen
kanavapainike. Käytä näitä keinupainikkeina työntämällä ylöspäin alapuolelta tai alaspäin yläpuolelta
vaihtaaksesi kanavaa tai äänenvoimakkuutta.
––
Mykistä ääni väliaikaisesti painamalla VOL-painiketta.
––
Avaa Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikko pitämällä VOL-painiketta painettuna.
––
Paina CH-painiketta lyhyesti avataksesi Opas.
––
Avaa Kanavaluettelo-valikko pitämällä CH-painiketta painettuna.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Väripainikkeet
Jos painat
- tai
-painiketta ohjelman katselun aikana, punaisen, vihreän, keltaisen ja sinisen painikkeen
toiminnot ilmestyvät näkyviin. Jos painat ohjelman katselun aikana ensin
-painiketta ja sen jälkeen Valitse-
painiketta, Tallenna, Timeshift, Pysäytä (kun Tallenna tai Timeshift on käytössä), Tietoja, tai Siirrä ylös (tai Siirrä
alas) ilmestyvät näkyviin.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla alueilla.
Toisto-/taukopainike
Jos painat
-painiketta televisio-ohjelman katselun aikana, katsottava kuvaruutu pysähtyy ja hallintapalkki
tulee näkyviin. Voit valita Pikakelaus taaksepäin, Aloita, Tauko, Pikak. eteenpäin, Pysäytä Timeshift, Tallenna, Siirry
suoraan TV-läh. tai Tietoja. Voit suuntapainikkeella siirtyä toistonäyttöön ja tarkistaa lähetyksen todellisen ajan ja
timeshift-ajan.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Voit käyttää Hitaasti taaksepäin tai Hitaasti eteenpäin -toimintoa, kun Tauko on valittu.
"" Voit käyttää Tallenna- tai Timeshift-toimintoa vain, kun USB-laite on yhdistetty.
- 172 -
Helppokäyttötoimintojen valikon käyttäminen
Tutustu helppokäyttövalikon toimintojen kuvauksiin.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikko
Avaa Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikko pitämällä VOL-painiketta painettuna.
Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikossa voit kytkeä Puheopastus -toiminnon päälle tai pois päältä
asetusta vaihtamalla. Puheopastus lukee ääneen kuvaruudussa näkyvät valikkokohdat, jotta henkilöt, jotka eivät
näe kuvaruutua, voivat käyttää televisiota vaivattomasti.
Valikossa on muun muassa seuraavat kohdat:
●●
Puheopastus: Tämä toiminto toimii television kaikilla näytöillä ja kun se on käytössä, se kuvailee näytöllä
olevia kohteita. Se kertoo esimerkiksi käytössä olevan äänenvoimakkuuden, kanavan ja ohjelman tiedot. Se
lukee myös kanavaoppaan (Sähköinen ohjelmaopas) ohjelmatiedot.
●●
Suuri kontrasti: Tällä toiminnolla voit näyttää kaikki valikot valkoisella tekstillä läpinäkymätöntä mustaa
taustaa vasten, mikä tarjoaa mahdollisimman suuren kontrastin.
●●
Suurenna: Tämä toiminto tekee näytön keskeisistä elementeistä, kuten ohjelmien nimistä, suurempia.
●●
Perehdy television kaukosäätimeen: Tutustu kaukosäätimen painikkeiden nimiin ja toimintoihin. Tässä
näytössä (vasemmassa yläkulmassa olevan) virtapainikkeen painaminen sammuttaa television, mutta jos
mitä tahansa muuta painiketta painetaan, televisio sanoo painikkeen nimen ja antaa lyhyen kuvauksen sen
toiminnasta. Tässä opetustilassa käyttäjälle opetetaan kaukosäätimen painikkeiden paikat ja käyttö, eikä
tämä vaikuta television normaaliin toimintaan. Poistu Perehdy television kaukosäätimeen -toiminnosta
painamalla
-painiketta kaksi kertaa.
●●
Perehdy valikkonäyttöön: Perehdy televisioruudun valikkoihin. Kun toiminto on käytössä, televisio kertoo
valitsemiesi valikoiden rakenteen ja toiminnot.
Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikon avaaminen:
Hieman Samsung Smart Remote -kaukosäätimen keskikohdan alapuolella on vierekkäin kaksi ohutta, vaakasuoraa,
keinupainiketta. Vasemmanpuoleinen on äänenvoimakkuuden keinupainike. Avaa Helppokäyttötoimintojen
pikanäppäimet -valikko pitämällä äänenvoimakkuuden keinupainiketta painettuna.
Jos pidät VOL-painiketta painettuna, kun Puheopastus on kytketty pois päältä, kuvaruutuun avautuu
Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikko ja Puheopastus käynnistyy. Voit kytkeä päälle ja pois esimerkiksi
toiminnot Puheopastus, Audiokuvaus, Suuri kontrasti, Harmaasävy, Värinkääntö, Suurenna, Perehdy television
kaukosäätimeen, Perehdy valikkonäyttöön, Tekstitys ja Monilähtöinen ääni sekä siirtyä Perehdy television
kaukosäätimeen- ja Perehdy valikkonäyttöön -sivuille.
"" Perehdy television kaukosäätimeen ja Perehdy valikkonäyttöön ovat käytettävissä vain, kun Puheopastus on käytössä.
- 173 -
Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikon käyttäminen
Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -valikon käyttö edellyttää, että tiedät suuntapainikkeen ja Valitsepainikkeen paikat. Tutustu painikkeiden sijaintipaikkoihin avaamalla Perehdy television kaukosäätimeen -valikko.
Liiku valikkokohtien välillä ylös-/alas-suuntapainikkeilla. Painamalla Valitse-painiketta voit ottaa käyttöön tai
poistaa käytöstä toiminnon, johon valittuna oleva valikko viittaa. Voit jälleen siirtyä asetusten välillä ylös- ja
alas-suuntapainikkeilla ja valita asetuksia Valitse-painikkeella. Voit sulkea tämän valikon valitsemalla oikeallesuuntapainikkeella Sulje tai painamalla
-painiketta.
Vaiheittaiset ohjeet toimintojen käyttöön
Puheopastus -toiminnon kytkeminen päälle
1.
Pidä kaukosäätimen VOL-painiketta painettuna. Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet-valikko avautuu.
2.
Siirry kaukosäätimen ylös- tai alas-suuntapainikkeella kohtaan Puheopastus ja korosta se.
3.
Ota Puheopastus käyttöön tai pois käytöstä painamalla kaukosäätimen Valitse-painiketta.
4.
Sulje valikko joko painamalla kaukosäätimen
-painiketta tai korostamalla oikealle-suuntapainikkeella
Sulje ja painamalla Valitse-painiketta.
Audiokuvaus -toiminnon kytkeminen päälle
1.
Pidä kaukosäätimen VOL-painiketta painettuna. Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet-valikko avautuu.
2.
Siirry kaukosäätimen ylös- tai alas-suuntapainikkeella kohtaan Audiokuvaus ja korosta se.
3.
Ota Audiokuvaus käyttöön tai pois käytöstä painamalla kaukosäätimen Valitse-painiketta.
4.
Sulje valikko joko painamalla kaukosäätimen
-painiketta tai korostamalla oikealle-suuntapainikkeella
Sulje ja painamalla Valitse-painiketta.
"" Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos se on parhaillaan lähetettävän ohjelman tukema.
- 174 -
Television kaukosäätimen opetus
1.
Pidä kaukosäätimen VOL-painiketta painettuna. Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet-valikko avautuu.
2.
Siirry kaukosäätimen ylös- tai alas-suuntapainikkeella kohtaan Perehdy television kaukosäätimeen ja korosta
se.
3.
Paina kaukosäätimen Valitse-painiketta. Olet nyt e-Manual-oppaan Perehdy television kaukosäätimeen
-sivulla.
4.
Paina jotakin kaukosäätimen painiketta. Kuulet painikkeen nimen ja toiminnon.
5.
Kun olet lopettanut ja haluat poistua e-Manual-oppaasta, poistu Perehdy television kaukosäätimeen
-toiminnosta painamalla
-painiketta kahdesti.
"" Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun Puheopastus on käytössä.
Helppokäyttötoimintojen päävalikon käyttäminen Puheopastus-asetusten vaihtamiseen
Voit avata helppokäyttövalikon myös television asetusvalikosta. Siinä on enemmän asetuksia. Voit esimerkiksi
muuttaa Puheopastus-toiminnon nopeutta.
Televisio ei puhu tässä valikossa, jollei Puheopastus ole käytössä.
1.
Paina
2.
Paina vasenta suuntapainiketta, kunnes korostettuna on
3.
Avaa valikko painamalla Valitse-painiketta.
4.
Siirry alas-suuntapainikkeella kohtaan Yleiset ja avaa tämä valikko Valitse-painikkeella.
5.
Siirry suuntapainikkeilla kohtaan Helppokäyttöisyys ja avaa tämä valikko Valitse-painikkeella.
6.
Valikko avautuu ja ensimmäisen valikko on Puheopastuksen asetukset. Korosta Puheopastuksen asetukset ja
-painiketta.
Asetukset.
paina Valitse-painiketta.
7.
Esille tulee valikko, jossa on asetukset Puheopastus, Äänenv., Nopeus ja Sävelkorkeus.
8.
Valitse valikko nuolipainikkeilla ja paina Valitse-painiketta.
- 175 -
Helppokäyttötoimintojen asettaminen käyttämällä Puhetoiminto -toimintoa
Puhetoiminto -toiminnolla voit ohjata television toimintoja puhumalla Samsung Smart Remote -kaukosäätimessä
olevaan mikrofoniin. Jotta voisit käyttää Puhetoiminto -toimintoa, television asetukset pitää määrittää ja virittää
ja television pitää olla yhteydessä Internetiin. Voit yhdistää television Internetiin, kun otat television ensimmäisen
kerran käyttöön tai myöhemmin asetusvalikon kautta.
Voit ohjata televisiota monella eri äänikomennolla. Näitä voidaan käyttää yhdessä Puheopastus-toiminnon kanssa,
jolloin televisio antaa äänipalautetta äänikomentoihin.
Lausu komento pitämällä
-painiketta painettuna (Samsung Smart Remote -kaukosäätimen yläreunan
tuntumassa suoraan virran merkkivalon alapuolella ja suuntapainikkeen yläpuolella), ja vapauta
Televisio vahvistaa komennon.
Voit esimerkiksi antaa seuraavat komennot:
Ota Puheopastus käyttöön:
Paina Samsung Smart Remote -säätimen
-painiketta ja sano: ”Puheopastus käyttöön”.
Ota Audiokuvaus käyttöön:
Paina Samsung Smart Remote -säätimen
-painiketta ja sano: ”Audiokuvaus käyttöön”.
Ota Suuri kontrasti käyttöön:
Paina Samsung Smart Remote -säätimen
-painiketta ja sano: ”Suuri kontrasti käyttöön”.
- 176 -
-painike.
Television käyttäminen Puheopastus -toiminnon ollessa
käytössä
Valikkojen asetuksia kuvaileva Puheopastus voidaan ottaa käyttöön näkövammaisten avuksi.
Television katsominen
Television käynnistäminen
Käynnistä TV painamalla
- tai
-painiketta.
"" Kun TV kytkeytyy päälle TV-tilassa, ääniopas sanoo ääneen kanavan nimen.
Kanavan vaihtaminen
Voit vaihtaa kanavaa monella eri tavalla. Aina, kun vaihdat kanavaa, uuden kanavan tiedot ilmoitetaan. Kanavan voit
vaihtaa seuraavilla tavoilla.
●●
Kanavaluettelo (
Suora TV-lähetys
Kanavaluettelo)
Paina
-painiketta. Ensimmäinen näyttö avautuu. Siirry Suora TV-lähetys -toimintoon vasemmalle- tai
oikealle-painikkeella. Siirry yläriville ylös-painikkeella, Kanavaluettelo-valikkoon oikealle-painikkeella ja
paina Valitse-painiketta. Siirry Kanavaluettelo -näytössä ylös- tai alas-suuntapainikkeella haluamasi kanavan
kohdalle, ja paina Valitse-painiketta.
●●
CH-painike: Kahdesta Samsung Smart Remote -kaukosäätimen keskellä kohollaan olevasta painikkeesta
oikeanpuoleinen on CH-painike. Vaihda kanavaa painamalla CH-painiketta ylös- tai alaspäin.
●●
Vaihda kanavaa suoraan numeropainikkeilla tai painamalla vakiokaukosäätimen CH-painiketta.
●●
Avaa Samsung Smart Remote -kaukosäätimen
- tai
- 177 -
-painikkeella virtuaalinen numeronäppäimistö.
Numeroiden syöttäminen kuvaruudulla Samsung Smart Remote -säätimen avulla:
Virtuaalista numeronäppäimistöä käytetään numeroiden syöttämiseen, kun halutaan esimerkiksi antaa
kanavanumero tai PIN-koodi.
Kun painat Samsung Smart Remote -kaukosäätimen
- tai
-painiketta, kuvaruudulle ilmestyy 2-rivinen
virtuaalinen numeronäppäimistö. Puheopastus sanoo: ”virtuaalinen numeronäppäimistö, 6”, mikä tarkoittaa, että
numeropalkki on kuvaruudulla ja korostettuna on numero 6. Palkissa on seuraavat painikkeet:
●●
Alarivillä: Vasemmalta: TTX, 1 – 9, 0, -(viiva), Poista, Siirrä ylös (tai Siirrä alas)
●●
Ylärivillä on yksi asetus, Valmis.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Liiku rivillä vasemmalle- ja oikealle-suuntapainikkeilla ja valitse numero tai painike painamalla Valitse-painiketta.
Kun olet valinnut kaikki tarvittavat numerot (esim. 123), siirry Valmis-valinnan kohdalle ylös-suuntapainikkeella ja
lopeta painamalla Valitse-painiketta.
Voit syöttää kanavanumeron joko antamalla numeron ja valitsemalla yläriviltä Valmis tai antamalla kanavanumeron
ja odottamalla kanavan vaihtumista. Kanava vaihtuu hetken kuluttua ja virtuaalinen numeronäppäimistö häviää
kuvaruudulta.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Osoita Samsung Smart Remote -laitteella television kaukosäätimen anturia kohti ja säädä television
äänenvoimakkuutta painamalla VOL-painiketta ylös tai alas. Aina, kun muutat äänenvoimakkuutta, uusi
äänenvoimakkuuden taso ilmoitetaan.
●●
VOL-painike: Kahdesta Samsung Smart Remote -kaukosäätimen keskellä kohollaan olevasta painikkeesta
vasemmanpuoleinen on VOL-painike. Muuta äänenvoimakkuutta painamalla VOL-painiketta ylös- tai alaspäin.
●●
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla vakiokaukosäätimen VOL-painiketta.
Ohjelmatietojen käyttäminen
Kun katsot televisiolähetystä, voit tuoda ohjelmatiedot ohjelman päälle painamalla Valitse-painiketta. Puheopastus
lausuu ohjelman tekstityksen tai äänikuvauksen, jos ne ovat saatavilla. Tarkemmat ohjelmatiedot saat pitämällä
Valitse-painiketta painettuna. Puheopastus lausuu tarkemmat tiedot, kuten ohjelman yhteenvedon.
Voit tarkistaa vasemmalle- ja oikealle-suuntapainikkeilla, mitä samalla kanavalla näytetään seuraavaksi. Siirry
kaukosäätimen ylös- tai alas-suuntapainikkeella haluamasi kanavan kohdalle katsomaan, mitä ohjelmaa se lähettää
tällä hetkellä.
Siirry takaisin tai sulje ohjelmatiedot painamalla
.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 178 -
Oppaan käyttäminen
Näytä kunkin kanavan ohjelmiston yhteenveto.
Jos haluat tietoja eri kanavien ohjelmista, kun katsot televisiota, paina CH-painiketta Samsung Smart Remote
-kaukosäätimessä. Saat ohjelmatiedot näkyviin suuntapainikkeilla.
"" Paina vakiokaukosäätimen GUIDE-painiketta.
Suora TV-lähetys
Opas
Voit tarkastella kunkin kanavan päivittäisiä aikatauluja ja ohjelmatietoja Opas-valikossa. Voit valita ajastettavat tai
tallennettavat ohjelmat.
Voit avata Opas-valikon myös Puhetoiminto-ominaisuudella. Pidä Samsung Smart Remote -säätimen
-painiketta painettuna ja lausu komento ”opas”.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Opas näyttää vain digitaalisten kanavien tiedot. Analogisia kanavia ei tueta.
"" Jos Kello on asettamatta, Opas ei ole käytettävissä. Aseta Kello ensin. (
Järjestelmänhallinta
Aika
Asetukset
Yleiset
Kello)
Jos kellonaika on asetettava uudelleen, noudata alla annettuja ohjeita.
1.
Paina
2.
Siirry vasemmalle-suuntapainikkeella
3.
Paina Valitse-painiketta, kun haluat siirtyä Asetukset-valikkonäyttöön.
4.
Siirry ylös- tai alas-suuntapainikkeella Yleiset-valikkoon, ja paina sitten Valitse-painiketta.
5.
Siirry ylös- tai alas-suuntapainikkeella Järjestelmänhallinta-valikkoon, ja paina sitten Valitse-painiketta.
6.
Valitse Aika-valikko ja paina Valitse-painiketta.
7.
Valitse Kello-valikko ja paina Valitse-painiketta.
8.
Valitse Kellon tila -valikko, paina Valitse-painiketta ja valitse Autom. tai Manuaal..
""
-painiketta avataksesi Smart Hubin.
Asetukset-kohtaan.
Jos valitset Manuaal., voit siirtyä alapuolella olevaan Pvm- tai Aika-valikkoon asettamaan ajan.
- 179 -
Kun avaat Opas-valikon, kanava- ja ohjelmataulukko avataan. Ylärivillä näytetään Kanavasuodatin, päivä ja
kellonajat. Jokaisella rivillä on kanavan nimi vasemmalla ja kanavan ohjelmat oikealla.
Voit siirtyä Opas-valikossa kanavien välillä ylös- ja alas-suuntapainikkeilla ja saman kanavan eri ohjelmien välillä
vasemmalle- ja oikealle-suuntapainikkeilla. Voit myös antaa kanavanumeron
suoraan kyseiselle kanavalle. Voit siirtyä nykyiseen aikaan
- tai
-painikkeella ja siirtyä
-painikkeella.
Kun siirrät kohdistuksen jonkin ohjelman kohdalle, kuulet valitun ohjelman tarkemmat tiedot. Kuulet myös, ovatko
Audiokuvaus ja Tekstitys käytettävissä kyseiselle ohjelmalle. Kun siirrät korostuksen toisen kanavan kohdalle,
kuulet kanavan nimen ja numeron sekä ohjelmatiedot. Jos siirryt toisen päivän kohdalle, päivä ilmoitetaan
ensimmäiselle tuon päivän kohdalta valitsemallesi ohjelmalle. Päivää ei toisteta. Jos et ole varma päivästä, voit
siirtyä 24 tuntia eteen- tai taaksepäin, jolloin päivä ilmoitetaan.
Parhaillaan lähetettävän ohjelman katsominen
Siirry Opas-oppaassa parhaillaan lähetettävään ohjelmaan. paina Valitse-painiketta ja aloita valitsemasi kanavan ja
ohjelman katselu.
Muita oppaan vaihtoehtoja
Siirry Opas-oppaassa aikataulun mukaiseen ohjelmaan ja paina Valitse-painiketta. Näkyviin tulee viestivalikko,
jossa näkyvät seuraavassa kuvatut toiminnot. Pidä parhaillaan katsomasi ohjelman kohdalla Valitse-painiketta
painettuna.
Voit siirtyä valikossa ylös- ja alas-suuntapainikkeilla ja valita valikon kohtia painamalla Valitse-painiketta. Sulje
valikko ja palaa Opas-valikkoon painamalla
●●
-painiketta.
Tallenna
Voit tallentaa ohjelman, jota parhaillaan katsot, tai jollakin toisella kanavalla esitettävän ohjelman.
""
●●
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Ajoita katselu
Voit ajoittaa aikataulun mukaisen ohjelman katselun.
- 180 -
●●
Ajoita tallennus
Voit ajoittaa aikataulun mukaisen ohjelman tallennuksen.
●●
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
""
Lisätietoja Ajoita tallennus -toiminnosta on kohdassa "Tallennus".
Muokkaa tallennusaikaa
Voit muuttaa aikataulun mukaisten ohjelmien tallennusten aloitus- ja päättymisajat.
""
●●
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Pysäytä
Voit lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.
●●
Peruuta ajoitettu katselu / Peruuta ajoitettu tallennus
Voit peruuttaa ajastettuja katseluja tai tallennuksia.
""
●●
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Näytä tiedot
Voit näyttää haluamasi ohjelman tarkemmat tiedot. Tiedot voivat olla erilaisia eri lähetyssignaaleille. Jos
ohjelman mukana ei toimiteta tietoja, tässä ei näy mitään.
Paina Valitse-painiketta kohdassa Näytä tiedot. Tämä avaa ohjelman tietoikkunan, jolla näytetään yhteenveto.
Kuvaruutuun avautuu ohjelman tietoikkuna, jossa näytetään yksityiskohtaiset tiedot ja OK-valinta. Kun olet
lukenut tiedot, sulje tietoikkuna painamalla kaukosäätimen Valitse-painiketta.
Suosikkikanavien näyttäminen:
Jos olet asettanut suosikkikanavia, voit suodattaa Opas-valikon tiedot niin, että vain kyseiset kanavat näytetään.
Näin löydät haluamasi kanavat helpommin.
Jos haluat näyttää suosikkiluettelosi, siirry ensin (
-painikkeella) nykyisen kellonajan kohdalle ja sen jälkeen
vasemmalle-suuntapainikkeella kanavaluetteloon. Siirry ylös-suuntapainikkeella ylöspäin luettelossa, kunnes olet
kohdassa Suodatusperuste : Kaikki : Näytä luettelo asetuksista painamalla Valitse-painiketta. Siirry luettelon eri
luokkien välillä ylös- ja alas-suuntapainikkeilla. Korosta haluamasi kohta, esimerkiksi Suosikit 1, ja paina Valitsepainiketta. Opas-valikossa näytetään nyt vain kyseisten kanavien tiedot.
"" Kun asetat suodattimen Opas-valikossa, se pysyy käytössä myös sen jälkeen, kun suljet Opas-valikon ja avaat sen
uudelleen. Jos vaikuttaa siltä, että valikossa ei näytetä kaikkia haluamiasi kanavia, tarkista kanavien luokka ja valitse
”Suodatusperuste : Kaikki”, jolloin valikossa näytetään kaikki viritetyt kanavat.
- 181 -
Ajoita katselu -toiminnon asettaminen
Aseta televisio näyttämään tietty kanava tai ohjelma tiettynä ajankohtana.
-kuvake näkyy ajastettuun katseluun määritettyjen ohjelmien vieressä.
"" Jotta voi ajastaa katselun, sinun on ensin asetettava television kello (
Järjestelmänhallinta
Aika
Asetukset
Yleiset
Kello).
Ajastetun katselun asettaminen
●●
Opas-näyttö
Valitse Opas-näytöstä katseltava ohjelma ja pidä Valitse-painiketta painettuna. Valitse esiin ilmestyvästä
pikavalikosta Ajoita katselu.
●●
Ohjelmatietonäyttö
Paina Valitse-painiketta television katselun aikana. Ohjelmatietoikkuna avautuu. Valitse aikataulun mukainen
ohjelma vasemmalle- tai oikealle-suuntapainikkeella ja pidä Valitse-painiketta painettuna. Voit ajastaa
ohjelman katsomisen valitsemalla Ajoita katselu.
Ajastetun katselun peruuttaminen
Ajastetun katselun voi perua kahdella tavalla.
1. Ajastetun katselun peruuttaminen Opas-toiminnolla
Suora TV-lähetys
Opas
Siirry ohjelmaan, jonka ajastetun katselun haluat peruuttaa, ja paina Valitse-painiketta. Siirry kohtaan Peruuta
ajoitettu katselu ja paina Valitse-painiketta. Kun esiin ilmestyy ponnahdusviesti, jossa varmistetaan ajastetun
katselun peruuttaminen, valitse Kyllä. Valittu ajastettu katselu peruutetaan ja kuvaruutuun palautuu Opas-näyttö.
- 182 -
2. Ajastetun katselun peruuttaminen Smart Hub -toiminnolla
Suora TV-lähetys
1.
Paina
Aikataulun hallinta tai Tallenteet
Aikataulut
Poista
-painiketta, jotta Smart Hub avautuu, ja siirry sitten vasenta tai oikeaa suuntapainiketta painamalla
kohtaan Suora TV-lähetys. Siirry ylimmälle riville ylös-suuntapainikkeella ja siirry sitten vasemmalle- tai
oikealle-suuntapainikkeella kohtaan Aikataulun hallinta tai Tallenteet.
2.
Avaa Valitse-painiketta painamalla Aikataulun hallinta tai Tallenteet.
3.
Siirry ylös-suuntapainikkeella Aikataulut-valikkoon.
4.
Siirry alas-suuntapainikkeella peruutettavan ajastetun ohjelman kohdalle.
5.
Siirry oikealle-suuntapainikkeella Poista-vaihtoehdon kohdalle, ja poista valittu kohde painamalla Valitsepainiketta.
"" Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Kanavaluettelo-oppaan käyttö
Katso, miten voit luetella televisiossa saatavilla olevat kanavat.
Suora TV-lähetys
Kanavaluettelo
Kanavaluettelo -toiminnolla voidaan vaihtaa kanavaa tai näyttää muiden digitaalisten kanavien ohjelmat television
katselun aikana.
Paina
-painiketta. Ensimmäinen näyttö avautuu. Siirry Suora TV-lähetys -toimintoon vasemmalle- tai oikealle-
painikkeella. Siirry yläriville ylös-painikkeella, Kanavaluettelo-valikkoon oikealle-painikkeella ja paina Valitsepainiketta. Esile tulee luettelo kanavista sekä parhaillaan näytettävä ohjelma. Korostettuna on parhaillaan
katsottava kanava, josta näytetään kanavan nimi ja numero sekä ohjelman nimi.
Siirry kanavaluettelossa ylös- ja alas-suuntapainikkeilla (tai siirry sivu kerrallaan CH-painikkeella). Voit myös antaa
kanavanumeron
- tai
-painikkeella ja siirtyä suoraan kyseiselle kanavalle.
- 183 -
Paina Kanavaluettelo-valikossa oikealle-suuntapainiketta ja siirry kohtaan Luokkaluettelo. Liiku tässä luettelossa
ylös- ja alas-suuntapainikkeilla. Paina Valitse-painiketta, kun olet Luokkaluettelo -näytössä haluamasi luokan
kohdalla. Luokkaluettelo sisältää vaihtoehdot Kaikki kanavat ja Suosikit. Siirry ylös- tai alas-suuntapainikkeella
haluamasi kanavan kohdalle, ja paina sitten Valitse-painiketta.
●●
Kaikki
Näyttää automaattisesti haettujen kanavien luettelon.
●●
TV PLUS
Kun televisio on Internet-yhteydessä, voit koska tahansa katsoa suosittuja ohjelmia tai kunkin teeman
huippukohtia virtuaaliselta kanavalta. Kuten yleisellä kanavalla se tarjoaa päivittäiset TV PLUS -ohjelmaaikataulut.
●●
Suosikit
Näyttää asetukset Suosikit 1 – Suosikit 5. Siirry suosikkiluetteloiden välillä ylös- ja alas-suuntapainikkeilla.
Korosta haluamasi kohta ja paina Valitse-painiketta. Kanavaluettelossa näytetään nyt vain tämän luettelon
kanavat.
●●
Kanavatyyppi
Järjestää luettelon niin, että siinä näytetään vain valituntyyppiset kanavat. Kanavatyyppi-asetus on kuitenkin
käytettävissä vain sellaisilla kanavilla, joilla on tyyppitiedot.
""
●●
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetyssignaaleilla.
Lajittelu
Lajittele luettelo kriteerin Numero tai kriteerin Nimi mukaan.
""
●●
Tämä asetus on käytettävissä vain digitaalisilla kanavilla eikä sitä aina näytetä.
Antenni, Kaapeli tai Satelliitti
Voit valita seuraavista: Antenni, Kaapeli ja Satelliitti.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikilla vastaanotettavilla lähetyssignaaleilla.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
- 184 -
Oman suosikkiluettelon luominen
Aseta usein katsottuja kanavia suosikeiksi.
Suosikkikanavat Muokkaa kanavaa- ja Kanavaluettelo-näytöillä on korostettu symbolilla
.
Kanavien tallentaminen suosikeiksi
Suora TV-lähetys
Kanavaluettelo
1.
Siirry oikealle-suuntapainikkeella Luokkaluettelo-valikkoon.
2.
Valitse Suosikit.
3.
Kun valitset suosikkiluettelon, kuvaruutuun avautuu Muokkaa suos. -näyttö.
4.
Siirry lisättävän kanavan kohdalle ja paina Valitse-painiketta.
5.
Toista askelta 4 ja valitse kaikki kanavat, jotka haluat lisätä.
6.
Siirry oikealle-suuntapainikkeella
-kuvakkeen kohdalle ja paina Valitse-painiketta. Valitut kanavat lisätään
suosikkiluetteloon.
Kanavien lisääminen suosikkiluetteloon – lisätiedot
1.
Avaa Kanavaluettelo.
2.
Siirry oikealle-suuntapainikkeella Luokkaluettelo-valikkoon.
3.
Siirry ylös- ja alas-suuntapainikkeilla Suosikit-luetteloon ja paina Valitse-painiketta. Suosikit 1 – Suosikit 5
näytetään. Siirry luetteloon, johon haluat lisätä kanavia, ja paina Valitse-painiketta.
4.
Siirry ylöspäin osoittavalla suuntapainikkeella kohtaan Muokkaa suos., ja paina Valitse-painiketta.
5.
Siirry Muokkaa suos. -näytössä kanavan kohdalle, jonka haluat lisätä suosikkiluetteloon, ja paina Valitsepainiketta.
6.
Toista askelta 5 ja valitse kaikki kanavat, jotka haluat lisätä.
7.
Siirry oikealle-suuntapainikkeella
-kuvakkeen kohdalle ja paina Valitse-painiketta. Valitut kanavat lisätään
suosikkiluetteloon.
- 185 -
Kanavien poistaminen suosikkiluettelosta – lisätiedot
1.
Avaa Kanavaluettelo.
2.
Siirry oikealle-suuntapainikkeella Luokkaluettelo-valikkoon.
3.
Siirry ylös- ja alas-suuntapainikkeilla Suosikit-luetteloon ja paina Valitse-painiketta. Suosikit 1 – Suosikit 5
näytetään. Siirry luetteloon, josta haluat poistaa kanavia, ja paina Valitse-painiketta.
4.
Siirry ylöspäin osoittavalla suuntapainikkeella kohtaan Muokkaa suos., ja paina Valitse-painiketta.
5.
Siirry Muokkaa suos. -näytössä kanavan kohdalle, jonka haluat poistaa suosikkiluettelosta, ja paina Valitsepainiketta.
6.
Toista askelta 5 ja valitse kaikki kanavat, jotka haluat poistaa.
7.
Siirry vasemmalle-suuntapainikkeella
-kuvakkeen kohdalle ja paina Valitse-painiketta. Valitut kanavat
poistetaan suosikkiluettelosta.
Vain suosikkiluetteloissa olevien kanavien katseleminen ja valitseminen
Suora TV-lähetys
Kanavaluettelo
1.
Avaa Kanavaluettelo.
2.
Siirry oikealle-suuntapainikkeella Luokkaluettelo-valikkoon.
3.
Siirry ylös- tai alas-suuntapainikkeella Suosikit-kohtaan, ja paina sitten Valitse-painiketta.
4.
Suosikit 1 – Suosikit 5 tulevat näkyviin. Siirry haluamaasi luetteloon ja paina Valitse-painiketta. Valittuun
suosikkiluetteloon tallennetut kanavat tulevat esille.
- 186 -
Tallennus
Ohjelman tallentaminen USB-yhteydellä kytkettyyn ulkoiseen kiintolevyyn.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Lue kaikki varotoimenpiteitä koskevat ohjeet ennen tallennustoiminnon käyttöä. Lisätietoja on kohdassa "Ennen kuin
käytät Tallennus- ja Timeshift-toimintoja".
Suoran ja ajastetun tallennuksen asetusten käyttäminen ohjelmaoppaan
näytössä:
Jos haluat tallentaa parhaillaan lähetettävän ohjelman, avaa ohjelmaopas, siirry ohjelman kohdalle ja pidä Valitsepainiketta painettuna. Pikavalikko avataan. Siirry ylös- tai alas-suuntapainikkeella Tallenna-kohtaan. Tallenna
ohjelma painamalla valintapainiketta. Palaat ohjelmaoppaaseen. Tallennus päättyy automaattisesti samaan aikaan
kun ohjelma loppuu.
Pysäytä tallennus siirtymällä Opas-valikkoon ja painamalla Valitse-painiketta. Pys. tallennus -ikkuna avautuu. Siirrä
kohdistus kohtaan Pysäytä ja paina Valitse-painiketta.
Jos haluat tallentaa myöhemmin lähetettävän ohjelman, siirry haluamaasi ohjelmaan Opas-oppaassa ja paina
valintapainiketta. Pikavalikko avataan. Liiku tässä valikossa ylös- ja alas-suuntapainikkeilla. Siirry kohtaan Ajoita
tallennus ja paina Valitse-painiketta. Kuulet viestin, jossa kerrotaan, että ohjelma on asetettu tallennettavaksi,
minkä jälkeen palaat ohjelmaoppaaseen.
-kuvake ohjelman nimen vieressä ilmoittaa, että ohjelma on asetettu tallennettavaksi. Jos haluat katsoa, onko
ohjelma asetettu tallennettavaksi, tai peruuttaa ajastetun tallennuksen, paina valintapainiketta ohjelman kohdalla.
Jos ohjelma on jo asetettu tallennettavaksi, valikossa on asetus Peruuta ajoitettu tallennus. Peru ajastettu tallennus
painamalla Valitse-painiketta tai palaa ohjelmaoppaaseen tallennusta perumatta painamalla
- 187 -
-painiketta.
Suoran ja ajastetun tallennuksen käyttäminen ohjelmatietojen ikkunassa
Katseltavan ohjelman tallentaminen
Avaa ohjelmien tallennusvalikko tai käynnistä Timeshift-toiminto painamalla ensin
- tai
-painiketta ja sen
jälkeen Valitse-painiketta ohjelman katselun aikana. Voit valita valikosta seuraavat toiminnot:
●●
Tallenna: Aloittaa katseltavan ohjelman tallennuksen välittömästi.
●●
Timeshift: Käynnistää Timeshift-toiminnon.
●●
Pysäytä: Lopettaa käynnissä olevan tallennuksen tai Timeshift-toiminnon.
●●
Tietoja: Näyttää katseltavan ohjelman tiedot.
Katselun ajastaminen ohjelman tietoikkunasta
Näytä ohjelman tietoikkuna painamalla Valitse-painiketta katselun aikana. Valitse ohjelman tietoikkunassa
vasemmalle- ja oikealle-suuntapainikkeilla aikataulun mukainen ohjelma ja paina Valitse-painiketta. Ajasta
ohjelman tallennus valitsemalla Ajoita tallennus.
Tallennusajan muuttaminen
Kun tallennat parhaillaan lähetettävää ohjelmaa, voi määrittää tallennusajan.
Näytä hallintapalkki alareunassa painamalla alas-suuntapainiketta. Siirry vasemmalle- tai oikeallesuuntapainikkeella Muokkaa tallennusaikaa -kohtaan ja paina Valitse-painiketta. Esiin ilmestyy liukusäädin ja
kuulet asetetun tallennusajan. Vaihda aikaa vasemmalle- ja oikealle-suuntapainikkeilla ja paina Valitse-painiketta.
Kuulet valikon, joka antaa tietoja tallennusajasta. Palaa katsomaasi ohjelmaan painamalla kaukosäätimen
-painiketta.
"" Tallennuksen enimmäiskesto määräytyy USB-laitteen kapasiteetin mukaan.
- 188 -
Tallennettujen ohjelmien katseleminen
Suora TV-lähetys
Aikataulun hallinta tai Tallenteet
Avaa Smart Hub painamalla kaukosäätimen
Tallenna
-painiketta. Siirrä kohdistus Suora TV-lähetys -toimintoon
vasemmalle- tai oikealle-painikkeella. Siirry ylimmälle riville ylös-painikkeella ja siirry sitten vasemmalle- tai
oikealle-painikkeella Opas-valikkoon.
Siirry Tallenteet-valikkoon oikealle-suuntapainikkeella ja paina valintapainiketta. Tämä avaa Tallennuksen ja
aikataulun hallinta -näytön.
Jos haluat toistaa ohjelman, siirry ohjelman nimestä toiseen ylös- ja alas-suuntapainikkeilla ja toista korostettu
ohjelma painamalla valintapainiketta tai avaa asetusluettelo painamalla oikealle-suuntapainiketta. Voit toistaa
ohjelman, poistaa sen tai näyttää ohjelman tiedot siirtymällä tämän luettelon vaihtoehtojen välillä ylös- ja alassuuntapainikkeilla.
Toista ohjelma valitsemalla Aloita. Ohjelma alkaa. Jos olet katsonut osan ohjelmasta aiemmin, esiin ilmestyy
pikavalikko, josta voit valita Aloita (toistaminen alusta alkaen), Jatka (toistaminen kohdasta, johon viimeksi jäit) tai
Peruuta. Siirry haluamaasi vaihtoehtoon vasemmalla ja oikealla suuntapainikkeella ja paina valintapainiketta.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Tallennetun ohjelman poistaminen
Jos haluat poistaa tallennetun ohjelman, siirry Tallenteet-luetteloon. Siirry poistettavaan tallennukseen ylös- ja
alas-suuntapainikkeilla.
Siirry 3 vaihtoehdon luetteloon painamalla oikeaa suuntapainiketta. Siirry alas-suuntapainikkeella kohtaan Poista ja
paina valintapainiketta.
Sinulta kysytään, haluatko poistaa valitun kohteen. Siirry vasemmalle-suuntapainikkeella kohtaan Poista ja poista
ohjelma painamalla valintapainiketta. Ohjelma poistetaan ja palaat Tallenteet-luetteloon.
- 189 -
Smart Hub -palvelun käyttäminen
Opi avaamaan Smart Hub, jonka kautta voit käyttää sovelluksia, pelejä, elokuvia ynnä muuta.
Smart Hub
Kun olet painanut kaukosäätimen
-painiketta, voit selata verkkoa ja ladata sovelluksia Smart Hubilla.
"" Jotkin Smart Hubin palveluista ovat maksullisia.
"" Voit käyttää Smart Hub -toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.
"" Smart Hub -sovelluksen kaikkia toimintoja ei välttämättä tueta kaikilla kielillä tai alueilla eikä kaikkien palveluntarjoajien
palveluissa.
"" Smart Hub -palvelun katkokset saattavat johtua Internet-yhteyden katkeamisesta.
"" Jotta voisit käyttää Smart Hub -palvelua, sinun on hyväksyttävä Smart Hub -palvelusopimus sekä henkilötietojen
kerääminen ja käyttö. Jos et hyväksy ehtoja, et voi käyttää lisäominaisuuksia ja -palveluita. Voit näyttää koko Käyttöehdot
ja käytännöt -asiakirjan tekstin siirtymällä kohtaan
Asetukset
Tuki
Käyttöehdot ja käytännöt.
"" Voit perua sopimuksen, jos haluat lopettaa Smart Hubin käytön. Jos haluat peruuttaa Smart Hub -palvelusopimuksen,
vaikka se onkin pakollinen, valitse Smart Hubin palautus (
Asetukset
Tuki
Itsediagnoosi
Smart Hubin
palautus).
Paina kaukosäätimen
-painiketta. Tämä avaa kaksirivisen näytön. Yritä siirtää kohdistus Suora TV-lähetys:hen tai
muuhun kohteeseen alarivillä. Ylärivin vaihtoehdot vaihtelevat alarivillä valitun vaihtoehdon mukaan.
Suora TV-lähetys:n oikealla puolella olevilla painikkeilla pääset käyttämään nopeasti esimerkiksi Netflix- tai
Amazon-sovellusta. Monia näistä sovelluksista ei voi toistaiseksi käyttää Puheopastus-toiminnon avulla.
Siirry rivin vaihtoehtojen välillä vasemmalla ja oikealla suuntapainikkeella ja rivien välillä ylös- ja alassuuntapainikkeilla. Siirry valikkoon tai sovelluksiin painamalla Valitse-painiketta.
- 190 -
Kun avaat Smart Hub -palvelun, siirrä kohdistus kohtaan Suora TV-lähetys tai TV PLUS. Siirry yläriville painamalla
ylös-suuntapainiketta. Olet nyt Opas -kohdassa. Tämän rivin vaihtoehdot ovat:
●●
Opas: Valitse siirtyäksesi näyttöön, jossa voit katsoa useiden kanavien ohjelmaopasta.
●●
Kanavaluettelo: Valitse avataksesi kanavaluettelo, jossa voit tarkastella ja siirtää ohjelmia, jotka lähetetään
muilla kanavilla.
●●
Aikataulun hallinta tai Tallenteet: Voit siirtyä Aikataulun hallinta- tai Tallennuksen ja aikataulun hallinta
-näyttöön.
""
●●
Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Aikataulun hallinta- tai Tallenteet-näytön oikealla puolella näet ohjelmat, joita olet viimeksi katsonut,
ja ohjelmat, joita nyt lähetetään muilla kanavilla. Voit siirtyä näille kanaville valitsemalla haluamasi
vaihtoehdon ja painamalla Valitse-painiketta.
""
Valikot eivät välttämättä näy kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Ensimmäinen näyttö -toiminnon käyttö Smart Hubissa
Ensimmäinen näyttö -näytön vasemmanpuolimmaisena Smart Hubissa on seuraava kiinteä valikko. Voit käyttää
nopeasti luettelossa olevia valikon kohtia, joiden avulla pääset esimerkiksi television pääasetuksiin tai ulkoisiin
laitteisiin, hakuun ja sovelluksiin.
Ilmoitus
●●
Voit näyttää luettelon ilmoituksista kaikista tapahtumista, jotka tapahtuvat televisiossasi. Ilmoitus ilmestyy
kuvaruudulle, kun ajastettu ohjelma alkaa tai kun jokin tapahtuma tapahtuu jossakin rekisteröidyssä
laitteessa.
Jos siirrät kohdistimen Ilmoitus-alueelle ja painat Valitse-painiketta, ilmoitusikkuna avautuu oikealle ja siinä
on seuraavat toiminnot:
––
––
Poista kaikki: Voit poistaa kaikki ilmoitukset.
Asetukset: Voit valita palvelut, joista haluat ilmoituksia. Kuvaruudulla näytettyjen ilmoitusten
yhteydessä kuuluu äänimerkki, jos valitset kohdan Salli ääni.
- 191 -
Asetukset
●●
Kun kohdistus siirretään -kuvakkeeseen, pika-asetuskuvakkeet ilmestyvät valikon yläosaan. Voit asettaa
nopeasti usein käytetyt toiminnot kuvakkeita napsauttamalla.
––
Kuvatila
Voit parantaa katseluelämystä valitsemalla haluamasi kuvatilan. TV-tilaan pääset painamalla Valitsepainiketta. Voit säätää yksityiskohtia painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla
Kuvan määritys.
––
Äänitila
Voit optimoida äänenlaadun valitsemalla haluamasi äänitilan. Äänitilaa voit vaihtaa painamalla Valitsepainiketta. Voit säätää yksityiskohtia painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla
Taajuuskorjaimen määritys.
––
Äänilähtö
Voit valita, mitä kaiuttimia television äänentoistoon käytetään. Äänilähtöä voit vaihtaa painamalla
Valitse-painiketta. Voit yhdistää Bluetooth-kaiuttimen painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja
valitsemalla Kaiutinluettelo.
""
––
Yhdistämistä Bluetooth-kaiuttimeen ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Pelitila
Voit ottaa pelitilan käyttöön optimoidaksesi TV:n asetukset videokonsolin videopelien pelaamiseen
esimerkiksi PlayStation™- tai Xbox™-pelikonsolilla. Kytkeäksesi Pelitila -tilan päälle tai pois, paina
Valitse-painiketta. Voit säätää yksityiskohtaisia valintoja painamalla ylös-suuntapainiketta ja valitsemalla
Siirry Pelitilan asetukset -kohtaan.
––
Äänen kieli
Voit vaihtaa käytettävän äänen kielen. Voit säätää yksityiskohtia painamalla ylöspäin osoittavaa
suuntapainiketta ja valitsemalla Siirry ääniasetuksiin.
––
Tekstitys
Voit näyttää ohjelmissa tekstityksen. Voit ottaa Tekstitys-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä painamalla
Valitse-painiketta. Voit käyttää Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet -toimintoa painamalla ylöspäin
osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla Helppokäyttötoimintojen pikanäppäimet.
––
PIP
Käyttäessäsi kytkettyä ulkoista laitetta, voit katsoa televisiolähetystä pienessä kuva kuvassa (PIP)
-ikkunassa. Voit säätää yksityiskohtia painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla
PIP-määritys.
- 192 -
––
Uniajastin
Voit sammuttaa television automaattisesti, kun ennalta asetettu aikaraja on kulunut umpeen.
Asettaaksesi unitilan enintään 180 minuutiksi, paina Valitse-painiketta. Voit määrittää
sammutusajastimen tarkemmin painamalla ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitsemalla Aseta
sammutusajastin.
""
––
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Verkko
Voit katsoa verkon ja Internetin tämänhetkistä tilaa. Paina ylöspäin osoittavaa suuntapainiketta ja valitse
sitten Verkon tila tai Verkkoasetukset.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Lähde
●●
Voit valita televisioon kytketyn ulkoisen laitteen.
""
Lisätietoja on kohdassa "Televisioon kytkettyjen ulkoisten laitteiden vaihtaminen".
Etsi
●●
Virtuaalinen näppäimistö avautuu ja voit hakea kanavia, sovelluksia, elokuvia tai Smart Hub -palvelun
tarjoamia sovelluksia.
""
Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.
APPS
●●
Voit nauttia monenlaisesta sisällöstä, mukaan lukien uutis-, urheilu- ja säätiedot sekä pelit, asentamalla
vastaavat sovellukset televisioon.
""
Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos televisio on yhdistetty Internetiin.
""
Lisätietoja on kohdassa "Sovellukset-palvelun käyttäminen".
- 193 -
Ambient mode
●●
Kun Ambient mode on käytössä, television kuvaruudussa näytetään kauniita näkymiä, visuaalista tietoa ja
ilmoituksia.
Siirry Ambient mode-tilaan painamalla
televisio painamalla
-painiketta.
Jos painat
-painiketta. Palaa TV-tilaan painamalla
-painiketta. Sammuta
-painiketta, kun televisio on sammutettuna, televisio käynnistyy Ambient mode-tilaan.
""
Jos käytät jotakin muuta kuin Samsung Smart Remote -kaukosäädintä, Ambient mode -tilaan siirtymistä voidaan
""
Koska tämä toiminto on QLED-televisioiden erikoistoiminto, sitä ei ehkä tueta kaikissa malleissa.
""
Saat lisätietoja Ambient mode -toiminnosta kohdasta "Ambient mode-tilan käyttäminen".
rajoittaa.
Yleisopas
●●
Yleisopas on sovellus, jonka avulla voit etsiä ja katsella esimerkiksi tv-ohjelmia, sarjoja ja elokuvia yhdessä ja
samassa paikassa. Yleisopas voi suositella mieltymyksiäsi vastaavaa sisältöä ja ilmoittaa uusista sarjoista.
""
Saat lisätietoja Yleisopas -toiminnosta kohdasta "Yleisopas-sovelluksen käyttäminen".
""
Kuvat voivat olla epätarkkoja palveluntarjoajasta johtuvista syistä.
""
Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
Taide
●●
Kun et katso TV:tä, tai kun TV on kytketty pois päältä, voit käyttää Taide-tila-toimintoa kuvasisällön, kuten
taideteosten tai valokuvien muokkaamiseen, tai sisällön näyttämiseen.
""
Tätä toimintoa tuetaan vain THE FRAME-mallissa.
""
Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
- 194 -
e-Manual-oppaan käynnistäminen
Avaa televisioon sisäänrakennettu käyttöopas.
Avaa valikko painamalla vakiokaukosäätimen E-MANUAL-painiketta. Voit myös painaa
Smart Hubin, ja sitten siirtyä vasemmalle-suuntapainikkeella
-painiketta, joka avaa
Asetukset-kohtaan ja painaa Valitse-painiketta.
Siirry ylös- ja alas-suuntapainikkeilla Tuki-kohtaan ja paina Avaa e-Manual-painiketta, joka avaa e-Manual-oppaan.
Asetukset
Tuki
Avaa e-Manual
Voit tutustua television sisäiseen e-Manual-oppaaseen, jossa on tietoja television tärkeimmistä ominaisuuksista.
"" Voit vaihtoehtoisesti ladata e-Manualin kopion Samsungin sivustolta.
"" Sinisellä merkityt sanat (esim. Kuvatila) viittaavat valikkojen kohtiin.
e-Manual sisältää 2 valikkokuvakeriviä. Siirry rivien välillä ylös- ja alas-suuntapainikkeilla ja rivien sisällä
vasemmalla ja oikealla suuntapainikkeella. Avaa Valitse-painikkeella osio, jonka haluat lukea.
e-Manual-oppaan osiossa Helppokäyttötoimintojen opas (kuvaruudun oikeassa kulmassa) on kohta ”Perehdy
television kaukosäätimeen”. Tämä on erityisen hyödyllinen henkilöille, jotka eivät näe ohjaimen painikkeita kunnolla
tai joille on epäselvää, mitä kukin painike tekee. Tässä e-Manual-osiossa kaukosäätimen painikkeiden painaminen ei
vaikuta television toimintaan. Huomaa, että "Helppokäyttötoimintojen opas" -vaihtoehto on käytettävissä vain, kun
Puheopastus (
Asetukset
Yleiset
Helppokäyttöisyys
on käytössä.
- 195 -
Puheopastuksen asetukset
Puheopastus)
Puhetoiminto -palvelun käyttäminen
Opas television hallintaan Puhetoiminto -ominaisuudella.
Voit käyttää Puhetoiminto-ominaisuutta, kun televisio on yhdistetty Internetiin. Ominaisuutta käytetään Samsung
Smart Remote -kaukosäätimen mikrofonilla.
Jos haluat käyttää Puhetoiminto-toimintoa, pidä
-painiketta painettuna Samsung Smart Remote
-kaukosäätimessä, lausu komento kaukosäätimen mikrofoniin ja vapauta painike, jolloin Puhetoiminto käynnistyy.
"" Tämänhetkinen ilmoitettu toiminnallisuus voi muuttua, jos Puhetoiminto päivittyy.
Puhetoiminto-toiminnon käyttäminen
Pidä Samsung Smart Remote -säätimen
-painiketta painettuna. Lausu haluamasi komento ja vapauta painike.
Televisio ilmoittaa palautteessa, miten se komennon ymmärsi, ja suorittaa annetun tehtävän.
"" Jos televisio ei ymmärrä komentoa, yritä uudelleen lausumalla selkeämmin.
"" Tätä toimintoa ei välttämättä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla alueilla.
"" Tuetut kielet saattavat vaihdella alueen mukaan.
"" Yksityiskohtainen kuvaus puhekomennoista on oppaassa Voice Command Guide. Paina
-painiketta. Kuvaruudun
alareunaan ilmestyy Enter Voice Command Guide -painike. Paina Valitse-painiketta, kun haluat siirtyä Voice Command
Guide -näyttöön.
- 196 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising