Samsung | QM98N | Quick Start Guide | Samsung QM98N Lühike juhend

Samsung QM98N Lühike juhend
Smart Signage -käyttöopas (mallikohtainen)
Tässä käyttöoppaassa on tietoja hankkimastasi Smart Signage -mallista, kuten tuetuista tyypeistä, ja mallikohtaiset tekniset tiedot.
QBN (QB43N QB49N QB55N QB65N QB75N)
QMN (QM43N QM49N QM55N QM65N QM75N QM85N QM98N)
QEN (QE82N)
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen
toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
QBN, QEN-mallien käyttötuntien suositeltu määrä päivässä on alle 16 tuntia.
Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
Palvelumaksu saatetaan veloittaa seuraavissa tapauksissa:
(a) Kutsut asentajan paikalle, mutta laitteesta ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
(b) Viet laitteen huoltoon, mutta siitä ei löydy vikaa (eli et ole lukenut käyttöopasta).
Sinulle kerrotaan palvelumaksuista ennen asentajan käyntiä.
© Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics. Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty. Muut tavaramerkit kuin Samsung
Electronics ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Sisällysluettelo
Valmistelut
Tekniset tiedot
Osien tarkistaminen
3
Yleiset
17
Osat
Q*43N/Q*49N/Q*55N/Q*65N/Q*75N
QM85N
QM98N
QE82N
Varkaudenestolukko
4
4
5
6
7
8
Esiasetetut ajastustilat
19
Portit
Q*43N/Q*49N/Q*55N/Q*65N/Q*75N
QM85N/QM98N
QE82N
9
9
10
11
Liite
Lisenssi
21
Hallintavalikko
12
Q*43N/Q*49N/Q*55N/Q*65N/Q*75N/QE82N/
12
QM98N
QM85N
13
Ennen laitteen asentamista (asennusopas)
Kallistuskulma ja kääntö
Ilmanvaihto
14
14
14
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen asennuksen valmisteleminen
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen tekniset ominaisuudet (VESA)
15
15
15
16
2
Luku 01
Valmistelut
Osien tarkistaminen
"" Jos pakkauksesta puuttuu
jokin osa, ota yhteyttä siihen
jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
"" Osat voivat olla erilaisia kuin kuvissa.
"" Tuotteen mukana ei toimiteta
jalustaa. Jos haluat asentaa telineen,
voit ostaa sen erikseen.
Pika-asetusopas
Takuukortti
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Säädösopas
Virtajohto
"" RS232C-sovittimella voi yhdistää
toisen näytön käyttämällä
9-nastaista D-SUB-tyypin RS232Ckaapelia.
Paristot (AAA x 2)
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Pidikerengas x 4
(Tuetut mallit: Q*43N, Q*49N,
Q*55N, Q*65N, Q*75N, QE82N)
KAAPELIPIDIKE
Kaukosäädin
RS232C(IN)-sovitin
(Tuetut mallit: Q*65N, Q*75N,
QE82N, QM85N, QM98N)
Jalusta
(Tuetut mallit: QE82N)
3
Osat
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Q*43N/Q*49N/Q*55N/Q*65N/Q*75N
Kaukosäätimen
anturi
Osat
Kaukosäätimen anturi
Virtapainike
Kuvaus
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi
toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
"" Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä
saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.
Käytä kaukosäädintä 2,5–4 metrin etäisyydellä laitteessa olevasta anturista ja pidä säädintä enintään 30° asteen
kulmassa vasempaan tai oikeaan.
"" Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.
"" Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
Virran merkkivalo
Virtapainike
"" Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
"" Voit parantaa infrapunavastaanottimen toimintaa liittämällä ulkoisen (erikseen myytävän) IR IN -porttiin.
Kaiutin
4
QM85N
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Painikkeet
Kuvaus
Käynnistä laite.
Verkkosovittimen
kiinnitysaukko
Jos painat
näyttöön.
-painiketta, kun laitteeseen on kytketty virta, hallintavalikko tulee
"" Voit poistua kuvaruutuvalikosta painamalla
ajan.
-painiketta vähintään yhden sekunnin
Kaiutin
Siirry ylemmän tai alemman tason valikkoon. Voit myös säätää asetuksen arvoa.
Siirry vasempaan tai oikeaan valikkoon. Voit myös säätää asetuksen arvoa.
"" Voit säätää äänenvoimakkuutta siirtämällä virtapainiketta vasemmalle tai oikealle,
kun hallintavalikko ei ole näytössä.
Virtapainike
Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi
toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
"" Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä
saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
Käytä kaukosäädintä 7–10 metrin etäisyydellä laitteessa olevasta anturista ja pidä säädintä enintään 30° asteen
kulmassa vasempaan tai oikeaan.
"" Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.
"" Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
Kaukosäätimen anturi
"" Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
"" Voit parantaa infrapunavastaanottimen toimintaa liittämällä ulkoisen (erikseen myytävän) IR IN -porttiin.
5
QM98N
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Osat
ON/OFF
Välikappaleen logo
Kuvaus
Älä vedä välikappaleen logoa väkisin. Logo voi irrota tai rikkoutua.
Suuntaa kaukosäädin laitteen etupuolen alaosaa kohti ja suorita haluamasi toiminto
painamalla kaukosäätimen painiketta. Kaukosäätimen tunnistin on laitteen alaosassa.
"" Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä
saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
Kaiutin
Kaukosäätimen anturi
Varmista ennen kaukosäätimen tunnistimen / ekotunnistimen
käyttöä, että liukuva virtapainike työntyy ulos tuotteen
pohjasta.
Välikappaleen logo
Virtapainike
Varmista ennen virtapainikkeen käyttöä, että liukuva
virtapainike ei työnny ulos laitteen pohjasta.
Kaukosäätimen tunnistin ja
virtapainike
Käytä kaukosäädintä 7–10 metrin etäisyydellä laitteessa olevasta anturista ja pidä säädintä enintään 30° asteen
kulmassa vasempaan tai oikeaan.
"" Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.
"" Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
"" Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
"" Voit parantaa infrapunavastaanottimen toimintaa liittämällä ulkoisen (erikseen myytävän) IR IN -porttiin.
6
QE82N
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Osat
Kaukosäätimen anturi
Virtapainike
Kaukosäätimen tunnistin ja virtapainike
Kuvaus
Suuntaa kaukosäädin laitteen etupuolen alaosaa kohti ja suorita haluamasi toiminto
painamalla kaukosäätimen painiketta. Kaukosäätimen tunnistin on laitteen alaosassa.
"" Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä
saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.
Käytä kaukosäädintä 2,5–4 metrin etäisyydellä laitteessa olevasta anturista ja pidä säädintä enintään 30° asteen
kulmassa vasempaan tai oikeaan.
"" Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.
"" Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
"" Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
Kaiutin
7
Varkaudenestolukko
"" Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
"" Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
"" Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
"" Tätä toimintoa ei tueta kaikissa malleissa.
Varkaudenestolukon lukitseminen:
1 Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
2 Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
3 Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
4 Lukitse lukituslaite.
–– Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
–– Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
–– Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
8
Portit
Liitäntä
Kuvaus
USB-muistilaitteen liitäntä.
Q*43N/Q*49N/Q*55N/Q*65N/Q*75N
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien.
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
erillistä ilmoitusta.
QBN
QM43N / QM49N / QM55N /
QM65N / QM75N
USB 1 ¨(1.0A)
"" Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmäisvirta on 1,0 A. Jos
enimmäisarvo ylitetään, USB-portit eivät ehkä toimi.
Liitäntä MDC:hen lähiverkkokaapelilla. (10/100 Mbps)
RJ45
"" Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia.
*Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli).
RS232C IN
Liitäntä MDC:hen RS232C-sovittimella.
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Liitäntä lähdelaitteeseen DVI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
MAGICINFO IN: Kytke DP-DVI-kaapeli MagicInfon käyttöä varten.
HDMI IN 1 (ARC)
HDMI IN 2
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
•• Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
•• Liitäntä toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
Liitäntä toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.
USB-muistilaitteen liitäntä.
USB 2(0.5A)
"" Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmäisvirta on 0,5 A. Jos
enimmäisarvo ylitetään, USB-portit eivät ehkä toimi.
DVI/HDMI AUDIO IN
Vastaanottaa äänen lähdelaitteesta äänikaapelin kautta.
AUDIO OUT
Lähettää äänen äänilaitteeseen äänikaapelin kautta.
IR IN
Kytkentä ulkoiseen IR-kaapeliin, joka vastaanottaa signaalit kaukosäätimestä.
RS232C OUT
Liitäntä MDC:hen RS232C-sovittimella.
9
QM85N/QM98N
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien.
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
erillistä ilmoitusta.
Liitäntä
Liitäntä MDC:hen lähiverkkokaapelilla. (10/100 Mbps)
RJ45
QM85N
"" Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia.
*Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli).
USB-muistilaitteen liitäntä.
USB 1 ¨(1.0A)
QM98N
Kuvaus
"" Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmäisvirta on 1,0 A. Jos
enimmäisarvo ylitetään, USB-portit eivät ehkä toimi.
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Liitäntä lähdelaitteeseen DVI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
MAGICINFO IN: Kytke DP-DVI-kaapeli MagicInfon käyttöä varten.
RS232C IN
Liitäntä MDC:hen RS232C-sovittimella.
RS232C OUT
Liitäntä MDC:hen RS232C-sovittimella.
DVI/HDMI AUDIO IN
Vastaanottaa äänen lähdelaitteesta äänikaapelin kautta.
HDMI IN 1 (ARC)
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
•• Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
•• Liitäntä toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
Liitäntä toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.
USB-muistilaitteen liitäntä.
USB 2(0.5A)
"" Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmäisvirta on 0,5 A. Jos
enimmäisarvo ylitetään, USB-portit eivät ehkä toimi.
AUDIO OUT
Lähettää äänen äänilaitteeseen äänikaapelin kautta.
IR IN
Kytkentä ulkoiseen IR-kaapeliin, joka vastaanottaa signaalit kaukosäätimestä.
10
QE82N
"" Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien.
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
erillistä ilmoitusta.
Liitäntä
Kuvaus
USB-muistilaitteen liitäntä.
USB 1 ¨(1.0A)
"" Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmäisvirta on 1,0 A. Jos
enimmäisarvo ylitetään, USB-portit eivät ehkä toimi.
Liitäntä MDC:hen lähiverkkokaapelilla. (10/100 Mbps)
RJ45
"" Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia.
*Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli).
RS232C IN
Liitäntä MDC:hen RS232C-sovittimella.
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Liitäntä lähdelaitteeseen DVI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
MAGICINFO IN: Kytke DP-DVI-kaapeli MagicInfon käyttöä varten.
HDMI IN 1 (ARC)
HDMI IN 2
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
DVI/HDMI AUDIO IN
Vastaanottaa äänen lähdelaitteesta äänikaapelin kautta.
AUDIO OUT
Lähettää äänen äänilaitteeseen äänikaapelin kautta.
RS232C OUT
Liitäntä MDC:hen RS232C-sovittimella.
USB-muistilaitteen liitäntä.
USB 2 ¨(0.5A)
"" Laitteen USB-porttien sallima jatkuva enimmäisvirta on 0,5 A. Jos
enimmäisarvo ylitetään, USB-portit eivät ehkä toimi.
11
Hallintavalikko
Painikkeet
Kuvaus
Katkaise laitteen virta.
Q*43N/Q*49N/Q*55N/Q*65N/Q*75N/
QE82N/QM98N
Sammuta
Valitse kytketty syöttölähde.
"" Virtanäppäin sijaitsee tuotteen pohjassa.
"" Jos painat tuotteen -näppäintä, kun tuotteeseen on kytketty virta,
hallintavalikko tulee näyttöön.
•• Kun hallintavalikkonäyttö on näkyvissä, siirrä kohdistin kohtaan Sammuta
painamalla virtanäppäintä lyhyesti ja katkaise sitten laitteen virta painamalla
virtanäppäintä jonkin aikaa.
Lähde
•• Kun hallintavalikkonäyttö on näkyvissä, siirrä kohdistin kohtaan Lähde
painamalla virtanäppäintä lyhyesti ja tuo sitten tulolähdenäyttö näkyviin
painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa.
•• Kun tulolähdenäyttö on näkyvissä, siirry haluamaasi tulolähteeseen
painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa.
"" Virtanäppäintä voi käyttää vain Sammuta- ja Lähde-toiminnoissa.
"" Voit poistua hallintavalikkonäytöstä odottamalla vähintään 3 sekuntia painamatta
Sammuta
Paina: Siirrä
-näppäintä.
Lähde
Paina ja pidä: Valitse
12
QM85N
Painikkeet
"" Jos painat tuotteen -näppäintä, kun tuotteeseen on kytketty virta,
hallintavalikko tulee näyttöön.
Koti
Kuvaus
Siirry MagicInfo- tai URL-käynnistysohjelma - tilaan.
•• Valitse hallintavalikosta Koti
siirtämällä virtanäppäintä ylöspäin.
Valitse kytketty syöttölähde.
Lähde
Koti
•• Valitse hallintavalikosta Lähde
siirtämällä virtanäppäintä oikealle. Kun
näyttöön tulee syöttölähteiden luettelo, valitse haluamasi syöttölähde
siirtämällä virtanäppäintä vasemmalle tai oikealle. Paina sitten virtanäppäintä.
Katkaise laitteen virta.
Sammuta
•• Valitse hallintavalikosta Sammuta
Paina sitten virtanäppäintä.
siirtämällä virtanäppäintä alaspäin.
Avaa kuvaruutuvalikko.
Asetukset
Palaa
Lähde
Asetukset
Palaa
•• Valitse hallintavalikosta Asetukset
siirtämällä virtanäppäintä vasemmalle.
Kuvaruutuhallintanäyttö avautuu. Valitse haluamasi valikko siirtämällä
virtanäppäintä oikealle. Voit valita alivalikkokohteen siirtämällä virtanäppäintä
ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle. Jos haluat muuttaa asetuksia,
valitse haluamasi valikko ja paina virtanäppäintä.
Poistu hallintavalikosta.
Sammuta
"" Voit poistua hallintavalikkonäytöstä odottamalla vähintään 3 sekuntia painamatta
""
-näppäintä.
Näppäintoiminto-ohje
Paina: Valitse: Siirry haluamasi valikon kohdalle ja valitse valikko painamalla nopeasti tuotteen
Paina ja pidä: Lopeta: Poistu valikosta painamalla tuotteen
-näppäintä.
-näppäintä jonkin aikaa.
13
Ennen laitteen asentamista (asennusopas)
Ilmanvaihto
"" Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
Vahinkojen välttämiseksi tämä laite on aina kiinnitettävä tukevasti lattiaan tai seinään
asennusohjeiden mukaisesti.
•• Varmista, että valtuutettu asennusyritys asentaa seinätelineen.
•• Muussa tapauksessa se voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Muista asentaa tuote määritettyyn seinätelineeseen.
Kallistuskulma ja kääntö
Asennus pystysuoralle seinälle
A Vähintään 40 mm
B Ympäristön lämpötila: alle 35 °C
"" Kun asennat laitteen pystysuoralle seinälle, jätä vähintään 40 mm
tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista,
että ympäristön A lämpötila pysyy alle 35 °C:ssa.
A
"" Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
"" Mallia QE82N saa käyttää vain tuotteen ollessa vaakasuuntaisessa asennossa.
•• Laitetta voi kallistaa pystysuoralla seinällä enintään 15° astetta.
•• Jos haluat käyttää tuoteta pystysuuntaisena, kierrä tuotetta myötäpäivään, kunnes
virtailmaisin (A tai B) näkyy alla olevissa kuvissa esitetyssä paikassa.
B
Asennus seinäsyvennykseen
15°
A Vähintään 40 mm
A
B Vähintään 70 mm
B
B
C Vähintään 50 mm
A
B
D Vähintään 50 mm
B
"" Älä käytä tätä mallia asennettuna kattoon, lattialle tai pöydälle.
E Ympäristön lämpötila: alle 35 °C
"" Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä
vähintään yllä mainitun verran tilaa laitteen
ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa varten.
Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle
35 °C:ssa.
D
A
D
C
E
C
14
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen asennuksen valmisteleminen
Käytä pidikerengasta asentaessasi toisen valmistajan seinätelinettä.
Seinätelineen asentaminen
•• Seinätelineellä (myydään erikseen) tuotteen voi kiinnittää seinälle.
•• Oheinen kuva on vain viitteellinen. Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana
toimitetuissa ohjeissa.
•• Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.
•• Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa seinätelineen itse.
15
Seinätelineen tekniset ominaisuudet
(VESA)
"" Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden.
Jos haluat asentaa tuotteen toisenlaiseen seinään, ota yhteys
lähimpään jälleenmyyjään.
Jos tuote asennetaan vinolle seinällä, tuote voi pudota ja aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
•• Samsungin seinätelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.
•• Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian pitkät ruuvit voivat
vaurioittaa tuotteen sisäosia.
•• Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinätelineen
ominaisuuksien mukaan.
•• Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilövahinkoja.
Samsung ei vastaa tällaisista onnettomuuksista.
•• Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, kun käytetään muita kuin VESA-standardin tai
määrittämätöntä seinätelinettä tai kun asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.
•• Tuotetta ei saa asentaa yli 15 asenteen kulmaan.
•• Vähintään kahden henkilön on aina osallistuttava tuotteen seinäasennukseen. (Vähintään neljä henkilöä
82-tuumaisille tai suuremmille malleille.)
•• Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.
Mallin nimi
VESA-ruuvinreikien koko (A × B)
millimetreinä
QB43N / QB49N / QB55N /
QM43N / QM49N / QM55N
200 × 200
QB65N / QB75N / QM65N /
QM75N
400 × 400
QE82N
600 × 400
QM85N
600 × 400
QM98N
900 × 600
Vakioruuvi
Määrä
M8
4
"" Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.
16
Luku 02
Tekniset tiedot
Yleiset
Mallin nimi
Näyttö
Koko
Näyttöalue
Mallin nimi
Näyttö
Koko
Näyttöalue
Mallin nimi
Näyttö
Koko
Näyttöalue
QB43N / QM43N
QB49N / QM49N
QB55N / QM55N
Luokka 43 (42,5 tuumaa / 107,9 cm)
Luokka 49 (48,5 tuumaa / 123,2 cm)
Luokka 55 (54,6 tuumaa / 138,7 cm)
941,184 mm (V) x 529,416 mm (P)
1073,78 mm (V) x 604,0 mm (P)
1209,6 mm (V) x 680,4 mm (P)
QB65N / QM65N
QB75N / QM75N
QE82N
Luokka 65 (64,5 tuumaa / 163,9 cm)
Luokka 75 (74,5 tuumaa / 189,3 cm)
Luokka 82 (81,5 tuumaa / 207,1 cm)
1428,48 mm (V) x 803,52 mm (P)
1650,24 mm (V) x 928,26 mm (P)
1805,76 mm (V) x 1015,74 mm (P)
QM85N
QM98N
Luokka 85 (84,5 tuumaa / 214,7 cm)
Luokka 98 (97,5 tuumaa / 247,7 cm)
1872,0 mm (V) x 1053,0 mm (P)
2158,848 mm (V) x 1214,352 mm (P)
17
AC100-240V~ 50/60Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
Virtalähde
Käyttö
Lämpötila: 0–40 °C (32–104 °F)
* Kotelon asentamista varten pidä sisäinen lämpötila enintään 40 °C:ssa.
Kosteus: 10% – 80%, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20–45 °C (-4–113 °F)
Kosteus: 5% – 95%, tiivistymätön
* Koskee avaamatonta tuotepakkausta.
Käyttö- ja
säilytysympäristö
"" Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön asetukset.
Näyttö asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
"" Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) näytön pikselistä voi näyttää muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
"" Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
"" Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
18
Esiasetetut ajastustilat
"" Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun
saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle
suositellun ihannetarkkuuden.
"" Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta
vasempaan vaakatasossa ulottuvan
juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa
sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen
verrannollinen määrä vaakasyklejä
on nimeltään vaakataajuus.
Vaakataajuus ilmaistaan
kilohertseinä, kHz.
"" Pystytaajuus
Kuva näytetään katsojalle
näyttämällä samaa kuvaa useita
kertoja sekunnissa (samalla tavoin
kuin välkkyvässä loisteputkivalossa).
Saman kuvan näyttönopeus
sekunnissa tunnetaan nimillä
pystytaajuus ja virkistystaajuus.
Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä,
Hz.
QB43N / QB49N / QB55N /
QB65N / QB75N
QM43N / QM49N / QM55N /
QM65N / QM75N / QM85N /
QM98N
QE82N
Vaakataajuus
30 - 81 kHz (DVI), 30 - 90 kHz (HDMI)
30 - 81 kHz (DVI), 30 - 90 kHz (HDMI),
30 - 134 kHz (DisplayPort)
30 - 81 kHz (DVI), 30 - 90 kHz (HDMI)
Pystytaajuus
48 - 75 Hz (DVI), 24 - 75 Hz (HDMI)
48 - 75 Hz (DVI), 24 - 75 Hz (HDMI),
56 - 75 Hz (DisplayPort)
48 - 75 Hz (DVI), 24 - 75 Hz (HDMI)
Optimaalinen
tarkkuus
1920 × 1080 / 60 Hz (DVI)
Mallin nimi
Synkronointi
Tarkkuus
Enimmäistarkkuus
3840 × 2160 / 60 Hz (HDMI)
1920 × 1080 / 60 Hz (DVI)
3840 × 2160 / 60 Hz (HDMI)
3840 × 2160 / 60 Hz (DisplayPort)
1920 × 1080 / 60 Hz (DVI)
3840 × 2160 / 60 Hz (HDMI)
19
Kuvaruutu säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista
vakiosignaaleista. Jos tietokone ei lähetä standardin mukaista signaalia, näyttö saattaa olla
tyhjä, vaikka virran merkkivalo palaisi. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja
tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
67,500
60,000
148,500
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1920 x 1080
(DVI)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
CEA, 3840 x 2160
(HDMI)
67,500
60,000
297,000
+/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 3840 x 2160
(DP)
133,313
59,997
533,250
+/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
Tarkkuus
"" Mallit QBN ja QE82N eivät ole saatavissa tarkkuudella VESA 3840 x 2160 (DP).
20
Luku 03
Liite
Lisenssi
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Avoimen koodin lisenssitiedote
Jos käytät avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa näkyvät avoimen koodin lisenssit.
Avoimen koodin lisenssitiedotteen teksti on ainoastaan englanniksi.
Lisätietoja avoimen koodin lisenssitiedotteesta saat Samsungin asiakaspalvelukeskuksesta
tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen oss.request@samsung.com.
TÄMÄ TUOTE MYYDÄÄN RAJOITETULLA LISENSSILLÄ JA SEN KÄYTTÖ ON SALLITTUA
VAIN YHDESSÄ SEURAAVAT KOLME EDELLYTYSTÄ TÄYTTÄVÄN HEVC-SISÄLLÖN
KANSSA: (1) VAIN HENKILÖKÄYTTÖÖN TARKOITETTU HEVC-SISÄLTÖ; (2) HEVC-SISÄLTÖ,
JOKA EI OLE MYYNNISSÄ; JA (3) TUOTTEEN OMISTAJAN LUOMA HEVC-SISÄLTÖ.
TÄTÄ TUOTETTA EI VOIDA KÄYTTÄÄ YHDESSÄ KOLMANNEN OSAPUOLEN LUOMAN
HEVC-KOODATUN SISÄLLÖN KANSSA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON TILANNUT TAI OSTANUT
KOLMANNELTA OSAPUOLELTA, ELLEI SISÄLLÖN LISENSOITU MYYJÄ OLE ERIKSEEN
MYÖNTÄNYT KÄYTTÄJÄLLE OIKEUKSIA KÄYTTÄÄ TUOTETTA TÄLLAISEN SISÄLLÖN
KANSSA.
JOS KÄYTÄT TÄTÄ TUOTETTA YHDESSÄ HEVC-KOODATUN SISÄLLÖN KANSSA, TÄMÄN
KATSOTAAN TARKOITTAVAN, ETTÄ HYVÄKSYT EDELLÄ MAINITUT RAJOITETUT
KÄYTTÖOIKEUDET.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising