Samsung | OH46F | User guide | Samsung OH46F Kasutusjuhend

Samsung OH46F Kasutusjuhend
KÄYTTÖOPAS
OH46F I OH55F
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Muut kuin Samsung Electronicsin tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
••
Palvelumaksu voidaan periä, jos
‒‒ (a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
‒‒ (b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
••
Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Turvallisuusohjeet
Puhdistaminen
Säilytys
Sähköturvallisuus
Asennus
Käyttö
6
6
6
7
8
9
Valmistelut
Lähdelaitteen kytkeminen
ja käyttö
MDC:n käyttö
MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto 42
Asennus
42
Asennuksen poisto
42
Ennen kytkemistä
Muistettava ennen kytkentää
Ennen johtojen liittämistä
32
32
33
Kytkeminen tietokoneeseen
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
34
34
34
Yhteyden muodostaminen MDC:hen
MDC:n käyttö RS-232C-kaapelilla
(sarjatiedonsiirtostandardien mukaisesti)
MDC:n käyttö Ethernetin kautta
Kytkeminen videolaitteeseen
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
35
35
35
Soitin-toiminto
HDBase-T:n liittäminen
36
Osien tarkistaminen
Osat
11
11
Osat
Osat
Kääntöpuoli
Varkaudenestolukko
Kaukosäädin
12
12
13
14
15
Kytkeminen äänijärjestelmään
37
Lähiverkkokaapelin kytkeminen
37
Tulolähteen vaihtaminen
Lähde
38
38
Ennen laitteen asentamista (asennusopas)
Kallistuskulma ja kääntö
Ilmanvaihto
17
17
17
Web Browser
Asetukset
Päivitysasetukset
39
39
41
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen tekniset ominaisuudet
19
19
19
Kaukosäädin (RS232C)
Kaapelien liitäntä
Liitännät
Ohjauskoodit
20
20
23
24
43
43
43
Soitin
Sisällön tarkasteleminen
Sisällön toistamisen aikana
Käytettävissä oleva valikko
Soitin -sovelluksen kanssa yhteensopivat
tiedostomuodot
45
45
46
46
Ajoita
52
Kloonaa tuote
53
Tunnusasetukset
Laitetunnus
Laitetunn. aut. määritys
PC-yhteyskaapeli
54
54
54
54
Videoseinä
Videoseinä
Horizontal x Vertical
Näytön paikka
Muoto
55
55
55
55
56
47
2
Sisällysluettelo
Verkon tila
57
Kuvatila
58
Käynnistys-/sammutusaj.
Käynnistysajastin
Sammutusajastin
Lomien hallinta
59
59
60
60
Laskuri
61
URL-käynnistysohjelma
62
URL-käynnistimen asetukset
63
Palvelimesta yhdistetyn laitteen
hyväksyminen
Kellonajan määrittäminen
64
65
Näytön säätö
Kuvatila
66
Dyn. kontrasti
Mustan sävy
Ihonsävy
Vain RGB -tila
Väriavaruus
HDMI UHD Color
Liikevalaisu
70
70
70
70
70
71
71
Kuvavalinnat
Värisävy
Digitaalinen selkeä kuva
HDMI musta
Elokuvatila
Dynaaminen taustavalo
72
72
72
73
73
73
Kuvakoko
Kuvakoko
Sovita näyttöön
Zoomaus/asento
74
74
74
74
Kuva pois
75
Palauta kuva
75
Taustavalo / Kontrasti / Kirkkaus / Terävyys /
67
Väri / Sävy (V/P)
Värilämpötila
68
Valkotasapaino
2 pistettä
10 pistettä
68
68
68
Gamma
69
Kalibroitu arvo
69
Lisäasetukset
70
Kuvaruutunäyttö
Näytön suunta
Kuvaruutuvalikon suunta
Lähdesisällön suunta
Kuvasuhde
76
76
76
76
Näytön suojaus
Autom. suojausaika
77
77
Palamisesto
77
Viestin näyttö
Lähdetiedot
Signaaliviestiä ei ole
MDC-viesti
Latauksen tilaviesti
80
80
80
80
80
Kieli
81
Palauta kuvaruutunäyttö
81
Verkko
Verkon tila
82
Avaa verkkoasetukset
Verkkotyyppi
Verkon asetukset (langallinen)
Verkon asetukset (langaton)
WPS(PBC)
82
82
83
85
87
Palvelimen verkkoaset.
Yhdistä palvelimeen
MagicInfo-tila
Palv. käyttö
FTP-tila
Välityspalvelin
88
88
88
88
88
88
Wi-Fi Direct
89
Mobiililaitteiden hallinta
Käyttöilmoitus
Mobiililaitteiden luettelo
90
90
90
3
Sisällysluettelo
Laitteen nimi
90
Järjestelmä
Helppokäyttöisyys
Valikon läpinäk.
Suuri kontrasti
Suurenna
91
91
91
91
Käynnistä määritys
92
Aika
Kellon asetus
NTP:n asetukset
Kesäaika
Uniajastin
Käynnistysviive
93
93
93
93
93
93
Autom. lähteen vaihto
Autom. lähteen vaihto
Ensisij. lähteen pal.
Ensisijainen lähde
Toissijainen lähde
94
94
94
94
94
Virranhallinta
Automaattinen käynnistys
Maks.virransäästö
Valmiustilan hallinta
Verkon valmiustila
Virtapainike
95
95
95
95
96
96
Ekoratkaisu
Kirkkausrajoitus
97
97
Energiansäästötila
Ekotunnistin
Näytön lampun aikataulu
Ei sign., v.tila
Aut. sammutus
97
97
98
98
98
Tuki
Ohjelmistopäivitys
Päivitä nyt
Autom. päivitys
108
108
108
Tuuletin ja lämpötila
Tuulettimen hallinta
Tuulettimen nopeusasetus
Ulkotila
Lämpötilan hallinta
99
99
99
99
99
Samsung-yhteystiedot
108
Palauta kaikki
108
Syöttölaitteiden hallinta
Näppäimistön kieli
Näppäimistön tyyppi
Syöttökielen pikanäppäin
100
100
100
100
Toistotapa
100
Vaihda PIN
101
Suojaus
Turvalukitus käytössä
USB:n aut. toiston luk.
Matkapuhelinverkkoyhteyden lukitus
Etähallinta
102
102
102
102
102
Yleiset
Älykäs suojaus
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Mukautettu logo
Pelitila
Tyhjennä tallennustila
103
103
104
106
106
107
107
Palauta järjestelmä
107
Vianmääritysopas
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tarkistettavat kohteet
109
109
109
110
Kysymykset ja vastaukset
114
Tekniset tiedot
Yleiset
116
Esiasetetut ajastustilat
117
4
Sisällysluettelo
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
Tuote ei ole viallinen
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Muuta
119
119
119
119
Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto 120
Ihanteellinen kuvanlaatu
120
Jälkikuvien esto
120
Lisenssi
122
Sanasto
123
5
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Turvallisuusohjeet
Puhdistaminen
――Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja ulkopinta
Varoitus
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoihin.
naarmuuntuvat helposti.
――Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
1
2
Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.
Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.
Sammuta tuote ja tietokone.
Irrota virtajohto laitteesta.
――Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi
olla sähköisku.
3
Puhdista suojalasi vedellä ja kuivalla liinalla.
•• Pyyhi puhtaalla märällä liinalla.
――Poista pinttyneet tahrat pyyhkimällä liinalla, joka on kostutettu pienellä määrällä etanolipohjaista
puhdistusainetta.
Poista roskat tulo- ja lähtötuuletusaukosta harjalla.
――Poista pinttyneet tahrat pyyhkimällä liinalla, joka on kostutettu pienellä määrällä etanolipohjaista
puhdistusainetta.
――Jos peset vedellä, älä ylitä 0,5 baarin painetta.
4
Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.
5
Käynnistä tuote ja tietokone.
Säilytys
Kiiltävien tuotteiden ominaisuuksista johtuen lähellä olevat ultraäänikostuttimet voivat aiheuttaa
tuotteessa valkoisia tahroja.
――Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisältä (palvelusta peritään
maksu).
6
Sähköturvallisuus
Vaara
Varoitus
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä pistorasiaa.
Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
•• Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.
•• Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyöttö katkeaa.
Älä kosketa virtapistoketta märin käsin. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
•• Huomaa, että ainoastaan kaukosäätimen virtapainiketta käytettäessä laite ei sammu kokonaan.
Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
•• Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
•• Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.
Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjä laitteita).
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.
Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa raskaan esineen alle.
•• Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly kuivalla liinalla.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
7
Asennus
Vaara
Varoitus
Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen päälle. Älä asenna laitetta lämmönlähteiden lähelle.
Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
•• Näyttö voi vioittua.
Jätä seinäkiinnikkeen asentaminen teknikon tehtäväksi.
Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen alareuna on niiden kanssa samassa
tasossa.
•• Epäpätevän henkilön suorittama asennus voi johtaa henkilövahinkoihin.
•• Käytä vain hyväksyttyjä kaappeja.
Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Kun asennat tuotteen, jätä sen ja seinän väliin tilaa niin, että tuote tuulettuu hyvin.
――Katso lisätietoja ulkoasennusoppaasta. (http://displaysolutions.samsung.com)
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
•• Lapset voivat tukehtua.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.
Laske laite varovasti.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Jos tuote asennetaan epätavalliseen paikkaan, ympäristö voi aiheuttaa vakavan laatuongelman. Ota siksi
yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun ennen asentamista.
•• Esimerkiksi paikat, joissa syntyy hienoa pölyä, joissa käytetään kemikaaleja, joiden lämpötila on
liian korkea tai matala tai joissa on paljon kosteutta tai vettä, tai liikennevälineet, kuten ajoneuvot,
lentokentät ja asemat, joita käytetään jatkuvasti pitkän aikaa.
Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi epävakaalle hyllylle tai kaltevalle pinnalle).
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi vahingoittaa laitetta tai johtaa tulipaloon.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen käsiksi.
•• Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
•• Laitteen etuosa on painava, joten asenna laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen muotoa. Älä asenna laitetta keittiöön
tai keittiön työtason lähelle.
Varotoimet asennuksen ja varastoinnin aikana
•• Kannen avaamisen jälkeen asenna tuote yhden tunnin kuluessa ympäristössä, jonka ilmankosteus on
enintään 60 %. (s. 33)
•• Pidä kosteus tasaisena, kun avaat kantta tai kokoat koteloa (esimerkiksi, kun kytket ulkoisen laitteen
tai päivität laiteohjelmiston).
•• Pidä kansi kiinnitettynä tuotteen käytön ja varastoinnin aikana.
8
Käyttö
Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon.
Varoitus
Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.
Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.
•• Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.
Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
•• Muussa tapauksessa virtajohto voi vahingoittua ja seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkästi syttyviä
esineitä (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tulo- ja
lähtöportteihin).
Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota
yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee vettä tai muita vieraita esineitä. Ota
sen jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai tulipalo.
Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoa. Laite ei ehkä toimi oikein mahdollisen ylikuumenemisen vuoksi.
•• Lapsesi voivat vahingoittua.
Älä yritä työntää sormiasi tai mitään esineitä tuuletusaukkoihin.
Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto. Ota sen
jälkeen yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto sekä muut kytketyt kaapelit ennen laitteen siirtämistä.
•• Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen päälle.
•• Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät tavoitella leluja tai makeisia, ja
seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen, sähköiskuun tai tulipaloon.
Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista. Tuuleta myös alue
välittömästi.
•• Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
9
Vaara
Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia
kuvapisteitä.
•• Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan (esimerkiksi loman vuoksi).
•• Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai sähkövuotoa.
Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
•• Näkösi voi heiketä.
Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.
•• Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat sen paikalleen navat oikein päin (+, -).
•• Väärinpäin asennettu paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai
paristosta voi vuotaa laitetta vaurioittavaa nestettä.
Käytä ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Älä käytä uutta ja käytettyä paristoa
samanaikaisesti.
•• Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai
paristosta voi vuotaa tuotetta vaurioittavaa nestettä.
Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi, niitä ei saa hävittää tavallisen jätteen
mukana. Kuluttaja on velvollinen toimittamaan käytetyt paristot kierrätettäviksi.
•• Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen paristonkeräyspisteeseen tai liikkeeseen, jossa myydään
samantyyppisiä paristoja.
Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.
•• Tämä vähentää silmien rasittumista.
Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän aikaa, sillä näyttö kuumenee.
Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen korkeutta.
•• Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.
•• Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkilövahinkoihin.
Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät korvakuulokkeita.
•• Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen paristoa suuhunsa, kun vaihdat pariston. Laita patteri
paikkaan, jossa se ei ole lasten ulottuvilla.
•• Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos lapsella on ollut paristo suussa.
10
Luku 02
Valmistelut
Osien tarkistaminen
Osat
–– Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa,
ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään,
jolta ostit laitteen.
–– Osat voivat näyttää kuvissa erilaisilta
kuin todellisuudessa.
Takuukortti
PIKA-ASETUSOPAS
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Säädösopas
Virtajohto
–– Tuotteen mukana ei toimiteta
-
jalustaa. Jos haluat asentaa telineen,
+
-
voit ostaa sen erikseen.
+
Paristot
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Kaukosäädin
11
Osat
Osat
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Kaukosäätimen anturi
POWER
Osat
Kaukosäätimen anturi
Kuvaus
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
――Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
Käytä kaukosäädintä 7–10 metrin etäisyydellä laitteessa olevasta anturista ja pidä säädintä enintään 30° asteen kulmassa vasempaan tai oikeaan.
――Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.
――Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
――Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
12
Kääntöpuoli
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
RS232C AUDIO
IN
OUT
OUT
Liitäntä
RS232C IN
USB
RJ45
(LAN OUT)
HDBT
(LAN IN)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Kuvaus
Liitäntä MDC:hen RS232C-sovittimella.
RS232C OUT
AUDIO OUT
Lähettää äänen äänilaitteeseen äänikaapelin kautta.
USB
USB-muistilaitteen liitäntä.
RJ45 (LAN OUT)
-K
iinteän lähiverkkoyhteyden portti, johon kytketään ulkoinen laite, kuten kannettava tietokone, Internet-yhteyttä varten.
-L
iitäntä MDC:hen lähiverkkokaapelilla.
HDBT (LAN IN)
-L
ähettää HDMI-signaalin yhdistettyyn lähiverkkokaapeliin HDBaseT-lähettimen avulla.
- Liitäntä MDC:hen lähiverkkokaapelilla.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Liitäntä lähdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
13
Varkaudenestolukko
――Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
――Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa on esitetty.
Varkaudenestolukon lukitseminen:
1
Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
2
Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
3
Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
4
Lukitse lukituslaite.
‒‒ Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
‒‒ Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
‒‒ Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
14
Kaukosäädin
――Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
――Laite ei tue alla olevassa kuvassa olevaa painiketta, jolla ei ole kuvausta.
POWER
OFF
Käynnistä laite.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Näytä tai piilota kuvaruutuvalikko tai palaa
edelliseen valikkoon.
5
8
SYMBOL
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Numeropainikkeet
Syötä salasana näyttövalikossa.
–– Kaukosäätimen painikkeiden
9
toiminnot saattavat olla erilaisia eri
laitteissa.
–– Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei
CH LIST
käytetä pitkään aikaan.
Mykistä ääni.
MUTE
Säädä äänenvoimakkuutta.
Vaihda syöttölähdettä.
2
Katkaise laitteen virta.
CH
MagicInfo
Player I
Äänen palauttaminen: Paina MUTE-painiketta
uudelleen tai paina äänenvoimakkuuspainiketta
(+ VOL -).
Soitin -toiminnon käynnistyspainike.
15
Valitse usein tarvittavat toiminnot nopeasti
painamalla näppäintä USB-sisällön toiston
aikana.
TOOLS
INFO
Näytä nykyisen tulolähteen tiedot.
Siirry ylempään, alempaan, vasemman- tai oikeanpuoleiseen
valikkoon tai säädä jonkin valikon kohdan asetuksia.
Vahvista valikon valinta.
Palaa edelliseen valikkoon.
RETURN
EXIT
PC
Jos Videoseinä -toiminnolla on yhdistetty useita
laitteita, paina SET-painiketta ja anna laitetunnus
numeropainikkeilla.
Hallitse tuotetta kaukosäätimellä.
Peruuta arvo, joka on määritetty SETpainikkeella, ja hallitse kaikkia yhdistettyjä
laitteita kaukosäätimellä.
DVI
HDMI
DP
B
C
D
UNSET
LOCK
A
Poistu esillä olevasta valikosta.
Valitse manuaalisesti tulolähteeksi HDMI 1 tai
HDMI 2.
IR control
SET
Tällä toiminnolla voit käyttää
turvalukitustoimintoa.
–– Kaukosäätimen painikkeiden
toiminnot saattavat olla erilaisia eri
laitteissa.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
16
Ennen laitteen asentamista
(asennusopas)
Vahinkojen välttämiseksi tämä laite on aina kiinnitettävä tukevasti lattiaan tai seinään asennusohjeiden mukaisesti.
•• Varmista, että valtuutettu asennusyritys asentaa seinätelineen.
•• Muussa tapauksessa se voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Muista asentaa tuote määritettyyn seinätelineeseen.
15 ˚
Kallistuskulma ja kääntö
――Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
•• Laitetta voi kallistaa pystysuoralla seinällä enintään 15° astetta.
•• Jos haluat käyttää laitetta pystyasennossa, käännä sitä myötäpäivään niin, että merkkivalo osoittaa alaspäin.
Ilmanottoaukko
Ilmanvaihto
Asennus pystysuoralle seinälle
A Vähintään 50 mm
B Ympäristön lämpötila: alle 50°C
A
•• Kun asennat laitteen pystysuoralle seinälle, jätä vähintään 50 mm tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa
varten. Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 50°C:ssa.
――Älä peitä laitteen tuuletusaukkoa.
Ilmanvaihtoaukko
――Katso lisätietoja ulkoasennusoppaasta. (http://displaysolutions.samsung.com)
B
Kuva 1.1 Näkymä sivulta
17
Asennus seinäsyvennykseen
Kuva 1.3 Näkymä sivulta
――Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
B
B
B
Näkymä ylhäältä
A Vähintään 50 mm
B Vähintään 50 mm
A
C Ympäristön lämpötila: alle 50°C
――Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun verran tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen ilmanvaihtoa
varten. Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 50°C:ssa.
――Katso lisätietoja ulkoasennusoppaasta. (http://displaysolutions.samsung.com)
B
C
Kuva 1.2 Näkymä sivulta
18
Seinätelineen asentaminen
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineellä (myydään erikseen) tuotteen voi kiinnittää seinälle.
Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.
Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.
Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa seinätelineen itse.
Seinätelineen tekniset ominaisuudet
――Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden. Jos tuote
asennetaan vinolle seinällä, tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
Pyydä huoltokeskuksesta lisätietoja ennen seinätelineen kiinnittämistä muille
pinnoille kuin kipsilevyseinään.
•• Samsungin seinätelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.
•• Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian pitkät ruuvit voivat vaurioittaa
tuotteen sisäosia.
•• Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinätelineen ominaisuuksien
mukaan.
•• Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilövahinkoja. Samsung ei vastaa
tällaisista onnettomuuksista.
•• Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, kun käytetään seinätelinettä tai kun asiakas ei noudata
tuotteen asennusohjeita.
•• Tuotetta ei saa asentaa yli 15 asenteen kulmaan.
•• Tuotteen seinäasennuksessa tulee aina olla kaksi henkilöä.
•• Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.
Mittayksikkö: mm
Mallin nimi
Ruuvinreikien koko (A * B)
millimetreinä
OH46F
995 x 500
OH55F
1186 x 560
Vakioruuvi
M8
Määrä
4
――Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.
19
Kaukosäädin (RS232C)
•• Nastojen järjestys
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kaapelien liitäntä
RS232C-kaapeli
Liitäntä
RS232C (9 nastaa)
Nasta
TxD (nro 2), RxD (nro 3), GND (nro 5)
Bittinopeus
9600 bps
Databitit
8 bittiä
Pariteetti
Ei mitään
Loppubitti
1 bittiä
Vuonohjaus
Ei mitään
Enimmäispituus
15 m (vain päällystetty tyyppi)
<Uros>
Nasta
<Naaras>
Signaali
1
Kantoaallon tunnistus
2
Saapuvat tiedot
3
Lähetetyt tiedot
4
Päätelaitteen käyttöönotto
5
Signaalimaa
6
Tietojoukon käyttöönotto
7
Lähetä pyyntö
8
Valmis lähetykseen
9
Soiton ilmaisu
20
Lähiverkkokaapeli
•• RS232C-kaapeli
Liitin: 9-nastainen D-Sub-stereokaapeli
6
•• Nastojen järjestys
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
5
9
-P1-
-P1Uros
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
2
Tx
STEREO-
Tx
2
----------
1
Rx
LIITIN
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø3,5)
Nastan nro
Vakioväri
Signaali
1
Valkoinen ja oranssi
TX+
2
Oranssi
TX-
3
Valkoinen ja vihreä
RX+
4
Sininen
NC
5
Valkoinen ja sininen
NC
6
Vihreä
RX-
7
Valkoinen ja ruskea
NC
8
Ruskea
NC
21
Ristiinkytketty lähiverkkokaapeli (PC – PC)
•• Liitin: RJ45
Suoraan kytketty lähiverkkokaapeli (PC – HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P2
P1
TX+
1
TX-
P2
P1
P1
Signaali
P1
P2
Signaali
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signaali
P1
P2
Signaali
TX+
1
<-------->
3
RX+
TX-
2
<-------->
6
RX-
RX+
3
<-------->
1
TX+
RX-
6
<-------->
2
TX-
22
Liitännät
•• Liitäntä 2
――Varmista, että kytket sovittimet oikeisiin RS232C IN- ja OUT-liitäntöihin.
•• Liitäntä 1
RJ45
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RJ45
RS232C
OUT
IN
OUT
•• Liitäntä 3
RJ45
RS232C
OUT
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
OUT
23
Ohjauskoodit
Esim. Virta päällä ja ID=0
Ohjausobjektin tilan tarkastelu (hae-hallintakomento)
Etuliite
Komento
0xAA
Komentotyyppi
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
Komento
0xAA
Komentotyyppi
ID
Komento
0xAA
0x11
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
ID
Tietojen pituus
Tieto 1
1
"Power"
Tietojen pituus
Tieto 1
1
1
Tarkistussumma
12
•• Voit hallita kaikkia sarjakaapelilla kytkettyjä laitteita niiden ID-tiedoista huolimatta samanaikaisesti,
jos asetat ID:n arvoksi "0xFE" ja lähetät komennot. Kaikki laitteet suorittavat komennot, mutta ACK
ei vastaa.
Hallinta (aseta-hallintakomento)
Etuliite
Etuliite
Tietojen pituus
Tiedot
1
Arvo
Tarkistussumma
Komento
Nro
Komentotyyppi
Komento
Arvoalue
1
Virranhallinta
0x11
0~1
2
Äänenvoimakkuuden hallinta
0x12
0~100
3
Tulolähteen hallinta
0x14
-
4
Näyttötilan hallinta
0x18
-
5
Kuvan koon hallinta
0x19
0~255
6
Videoseinätilan hallinta
0x5C
0~1
7
Turvalukko
0x5D
0~1
8
Videoseinä käytössä
0x84
0~1
9
Videoseinän käyttäjien hallinta
0x89
-
•• Kaikki tiedonsiirto tapahtuu heksadesimaalimuodossa. Tarkistussumma lasketaan laskemalla kaikki
muut arvot paitsi etuliite yhteen. Jos tarkistussummassa on enemmän kuin kaksi numeroa, kuten
ohessa (11+FF+01+01=112), ensimmäinen numero poistetaan.
24
Virranhallinta
Äänenvoimakkuuden hallinta
•• Toiminto
•• Toiminto
Tuotteen voi laittaa päälle ja pois päältä tietokoneen kautta.
Tuotteen äänenvoimakkuutta voi säätää tietokoneen kautta.
•• Virran tilan näyttäminen (hae virta päällä / pois päältä -tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
•• Äänenvoimakkuuden tilan tarkastelu (hae äänenvoimakkuuden tila)
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Virran asettaminen päälle tai pois päältä (aseta virta päälle / pois päältä)
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Power"
Etuliite
Komento
0xAA
0x12
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Äänenvoimakkuuden asettaminen (aseta äänenvoimakkuus)
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0x12
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Volume"
Tarkistussumma
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)
1: Virta päällä
•• Ack
0: Virta pois päältä
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
0x11
"Power"
"A"
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x11
"ERR"
r-CMD
Arvo1
3
0x12
"Volume"
"A"
Tarkistussumma
•• Nak
•• Nak
Komento
Tietojen pituus Ack/Nak
"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
Etuliite
ID
Tarkistussumma
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x12
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
25
Tulolähteen hallinta
•• Ack
•• Toiminto
Tuotteen tulolähteen voi vaihtaa tietokoneen kautta.
•• Tulolähteen tilan tarkastelu (hae tulolähteen tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x14
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
Komento
0xAA
0x14
ID
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x14
"Input
Source"
Tarkistussumma
"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.
0
•• Nak
•• Tulolähteen asettaminen (aseta tulolähde)
Etuliite
Etuliite
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Input Source"
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x14
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.
0x0C
Tulolähde
0x20
MagicInfo
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x55
HDBT
――HDMI1_PC ja HDMI2_PC eivät ole käytettävissä asetuskomennolla. Ne vastaavat vain "hae"-komentoihin.
――Käytettävissä olevat tulolähteet voivat vaihdella mallin mukaan.
――MagicInfo on käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on MagicInfo-toiminto.
26
Näyttötilan hallinta
•• Nak
•• Toiminto
Tuotteen näyttötilan voi vaihtaa tietokoneen kautta.
Näyttötilaa ei voi hallita, kun Videoseinä -toiminto on käytössä.
Komento
0xAA
0x18
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
Komento
0xAA
0x18
ID
0x04
Zoomaus
0x31
Leveä zoomaus
0x0B
4:3
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x18
"ERR"
Tarkistussumma
Tuotteen kuvan kokoa voi vaihtaa tietokoneen kautta.
Tietojen pituus Tiedot
Tarkistussumma
"Screen Mode"
"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan
16 : 9
0xFF
Tietojen
pituus
•• Toiminto
1
0x01
0xAA
ID
Kuvan koon hallinta
0
•• Kuvan koon asettaminen (aseta kuvakoko)
Etuliite
Komento
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
•• Näytön tilan tarkastelu (hae näyttötilan tila)
Etuliite
Etuliite
•• Kuvan koon tarkastelu (hae kuvan koon tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x19
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x19
"Screen Size"
Tarkistussumma
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x18
"Screen
Mode"
"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan
Tarkistussumma
"Screen Size": Tuotteen kuvan koko (välillä: 0–255, yksikkö: tuumaa)
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x19
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
27
Videoseinätilan hallinta
Turvalukitus käytössä
•• Toiminto
•• Toiminto
Videoseinä -tilan voi ottaa käyttöön tietokoneen kautta.
Tätä komentoa voi käyttää vain sellaisissa tuotteissa, joiden Videoseinä on otettu käyttöön.
Tämä komento on käytettävissä riippumatta siitä, onko virta päällä vai ei.
•• Videoseinätilan tarkastelu (hae videoseinätila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x5C
ID
Tuotteen Turvalukitus käytössä-toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen
avulla.
Tietojen pituus
•• Turvalukon tilan tarkastelu (hae turvalukon tila)
Tarkistussumma
0
Etuliite
Komento
0xAA
0x5D
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Videoseinän asettaminen (aseta videoseinätila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x5C
ID
Tietojen pituus
Tiedot
Tarkistussumma
1
"Video Wall Mode"
•• Turvalukon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä (aseta turvalukko käyttöön / pois käytöstä)
Etuliite
Komento
0xAA
0x5D
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Safety Lock"
Tarkistussumma
"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön
1: Täysi
"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi
0: Luonnollinen
1: Päällä
•• Ack
0: Pois päältä
Etuliite
0xAA
Komento
ID
0xFF
Tietojen
pituus
Ack/Nak
3
"A"
r-CMD
0x5C
Arvo1
Tarkistussumma
"Video Wall
Mode"
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x5D
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön
"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi
•• Nak
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x5C
"ERR"
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x5D
"ERR"
Tarkistussumma
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
28
Videoseinä käytössä
Videoseinän käyttäjien hallinta
•• Toiminto
•• Toiminto
Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinän.
Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinätoiminnon.
•• Hae videoseinän virtatila
Etuliite
Komento
0xAA
0x84
•• Hae videoseinän tila
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
Komento
0xAA
0x84
Komento
0xAA
0x89
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Määritä videoseinän asetukset
•• Määritä videoseinän virtatila
Etuliite
Etuliite
ID
Tietojen pituus
Tiedot
Tarkistussumma
1
V.Wall_On
•• V.Wall_On : Videoseinän koodi asetettu laitteeseen
Etuliite
Komento
0xAA
0x89
ID
Tietojen
pituus
Arvo1
Arvo2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Tarkistussumma
Wall_Div: Videoseinän jakajan koodi asetettu laitteeseen
1: Videoseinä käytössä
0: Videoseinä ei käytössä
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x84
V.Wall_On
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x84
ERR
Tarkistussumma
V.Wall_On : Sama kuin edellä
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
29
Videoseinämalli 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pois päältä
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
30
Wall_SNo : Tuotenumeron koodi asetettu laitteeseen
Videoseinämalli 10x10: ( 1 ~ 100)
Aseta numero
Tiedot
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
Arvo2
4
"A"
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Tarkistussumma
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x89
ERR
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
31
Luku 03
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Ennen kytkemistä
Muistettava ennen kytkentää
――Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.
――Älä kytke virtajohtoa seinään, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.
――Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
32
Ennen johtojen liittämistä
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
3
Irrota ruuvit ja poista sitten kansi.
2
Poista paksuudeltaan liitettävää johtoa vastaava
silikonitikku.
Erikokoiset reiät ja niitä vastaavat johtojen
paksuudet:
* LIITÄNTÄ
――7 Ø reikä x 2: Aseta 7 Ø johto
Silikonitikku
4
5
Aseta oikea johto reikään, josta silikonitikku
irrotettiin.
Johto on liitettävä kuvassa näkyvällä tavalla.
Sulje kansi ja kiristä sitten ruuvit.
――Kun kaikki johdot on liitetty, muista sulkea kansi ja
kiristää ruuvit, jotta laite on vesitiivis.
――Suositeltava vääntömomentti: 10–12 kgf.cm
――5,5 Ø reikä x 6: Aseta 5,5 Ø johto
――3 Ø reikä x 4: Aseta 3 Ø johto
* VIRTATULON AUKKO
――7 Ø reikä x 1: Aseta 7 Ø johto
33
Kytkeminen tietokoneeseen
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Tietokoneen voi kytkeä laitteeseen monella eri tavalla.
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Kun olet yhdistänyt tietokoneen HDMI-DVI-kaapelilla laitteeseen, määritä asetukset alla kuvatulla
tavalla, jotta tietokoneesta tuleva kuva ja ääni otetaan käyttöön.
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
34
Kytkeminen videolaitteeseen
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Voit kytkeä laitteeseen videolaitteen tähän tarkoitukseen varatulla johdolla.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Vaihda lähde painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta.
HDMI-kaapelilla tai HDMI–DVI-kaapelilla (enintään 1080p)
•• Kuvan ja äänen laatu on parempi, kun tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen HDMI-kaapelilla.
•• HDMI-kaapeli tukee digitaalisia video- ja äänisignaaleja, eikä äänikaapelia tarvita.
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Seuraavia tarkkuuksia tuetaan: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
•• Kuva ei ehkä näy oikein (tai ollenkaan) tai ääntä ei kuulu, jos tuotteeseen on kytketty ulkoinen laite,
joka käyttää HDMI-tilan vanhaa versiota. Kysy tällaisessa tilanteessa ulkoisen laitteen valmistajalta
HDMI-versio ja pyydä päivitystä, jos versio on vanhentunut.
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
•• Muista käyttää HDMI-kaapelia, jonka paksuus on enintään 14 mm.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
•• Muista ostaa sertifioitu HDMI-kaapeli. Muutoin kuva ei ehkä näy tai yhteysvirhe saattaa ilmetä.
•• Tavallista nopeaa HDMI-kaapelia tai Ethernet-toiminnolla varustettua kaapelia suositellaan.
Tämä tuote ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2
35
HDBase-T:n liittäminen
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――HDBase-T (Tx) lähettää tietoja ulkoisesta laitteesta HDBase-T (Rx) -laitteeseen. Yhdistä ne asianmukaisesti lähiverkkokaapelilla.
――Tiedonsiirto ei ole käytettävissä, jos HDBase-T (Rx) on yhdistetty HDBase-T (Tx) -laitteeseen keskittimen kautta.
――HDBase-T toimii suojaamattoman kierretyn parikaapelin (UTP) tai suojatun kierretyn parikaapelin (STP) kanssa, mutta CE-yhteensopivuuden varmistaminen edellyttää STP-kaapelien ja STP-liittimien käyttöä. Suojatut kaapelit ja
liittimet ovat suositeltavia, koska ne antavat suojaa mahdollisesti suorituskykyä heikentäviltä ympäristön sähköisiltä häiriöiltä. STP-kaapelin käyttö on suositeltavaa, jotta suorituskyky on mahdollisimman hyvä. UTP-kaapelin tai
-kytkennän käyttö voi heikentää suorituskykyä.
HDMI OUT
HDBase-T (Tx)
HDBT (LAN IN)
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
Lähiverkkokaapeli
HDMI OUT
36
Kytkeminen äänijärjestelmään
Lähiverkkokaapelin kytkeminen
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
AUDIO OUT
HDBT (LAN IN)
•• Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli)
37
Tulolähteen vaihtaminen
Voit valita eri lähteitä ja muuttaa lähdelaitteiden nimiä kohdassa Lähde.
Voit tuoda laitteeseen kytketyn lähdelaitteen näytön näkyviin. Tuo valitsemasi lähteen näyttö näkyviin
valitsemalla lähdeluettelosta jokin lähde.
――Syöttölähteen voi myös vaihtaa kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.
Lähde
――Näyttö ei välttämättä näy oikein, jos valitset väärän lähteen sille lähdelaitteelle, johon haluat siirtyä.
SOURCE → Lähde
Muokkaa
Lähde
SOURCE → Lähde → u → Muokkaa → ENTER E
Muokkaa liitetyn ulkoisen laitteen nimeä ja laitetyyppiä.
•• Luettelo voi sisältää seuraavia lähdelaitteita. Luettelossa olevat lähdelaitteet määräytyvät valitun
lähteen mukaan.
MagicInfo S
Web Browser
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 1 / HDMI 2 / HDBT / Kaapelivastaanotin / Pelikonsoli / PC / Blu-ray-soitin
•• Seuraavia lähteitä ei voi muokata.
MagicInfo S / URL-käynnistysohjelma / Web Browser
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
38
Web Browser
SOURCE → Lähde → Web Browser → ENTER E
Asetukset
SOURCE → Lähde → Web Browser → u → Asetukset → ENTER E
Yleiset
Piilota välilehdet ja työkalurivi automaattisesti
Jos selaimen välilehtiä, valikkoa tai työkaluriviä ei käytetä tietyn ajan kuluessa, ne katoavat
automaattisesti näkyvistä. Jos haluat tuoda ne uudelleen näkyviin, siirrä osoitin tai kohdistus näytön
yläreunaan.
Web Browser
•• Käytä / Älä käytä
Ponnahdusikkunoiden esto
Tee selailusta miellyttävämpää estämällä ponnahdusikkunat.
•• Käytä / Älä käytä
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Liitä lähiverkkokaapeli, jos haluat käyttää laitteesta Internetiä samaan tapaan kuin tietokoneesta.
Palauta asetukset
Kaikki mukautetut selainasetukset palautetaan oletusarvoihinsa. Tämä ei vaikuta kirjanmerkkeihin eikä
historiaan.
Hakukone
Jos annat hakusanan URL-osoitteen/hakusanan syöttökenttään, selain avaa Hakutulokset-sivun.
Valitse hakuohjelma, jota haluat käyttää.
•• Google / Bing
39
Tietosuoja ja suojaus
Estetyt sivut
Suojaustila
Estetyt sivut
Antaa varoituksia turvattomista sivuista tai estää käytön selaimen suojauksen parantamista varten.
Estää kaikkien Estetyt sivut -kohdassa luettelemiesi sivujen käytön.
Tämä voi hidastaa selainta.
•• Käytä / Älä käytä
•• Käytä / Älä käytä
Estetyt sivut
Yksityinen selaus
Estä tietyt sivut tai poista niiden esto.
Kun Yksityinen selaus on käytössä, selaushistoriaa ei tallenneta.
•• Lisää
•• Käytä / Älä käytä
Do Not Track
Pyydä, etteivät verkkosivustot seuraa sinua.
•• Käytä / Älä käytä
JavaScript
Salli kaikkien sivustojen suorittaa JavaScript-koodia selailukokemuksen parantamista varten.
•• Käytä / Älä käytä
Tyhjennä historia
Tyhjennä koko selaushistoriasi.
•• Tyhjennä historia
Poista selaustiedot
Hyväksytyt sivut
Hyväksytyt sivut
Sallii vain hyväksymiesi verkkosivujen käytön.
•• Käytä / Älä käytä
Hyväksyttyjen sivujen salasana
Määritä salasana hyväksyttyjen sivujen hallintaa varten.
•• Aseta salasana
Hyväksytyt sivut
Hyväksy tietyt sivut tai poista ne Hyväksytyt sivut -luettelosta.
•• Lisää
Poista kaikki selaustiedot, kuten evästeet sekä välimuistiin tallennetut kuvat ja tiedot.
Tämä ei vaikuta kirjanmerkkeihin eikä historiaan.
•• Poista selaustiedot
40
Koodaus
Valitse koodausmenetelmä verkkosivuja varten. Nykyinen asetus on Automaattinen.
•• Automaattinen / Manuaalinen (nykyinen: Unicode)
Päivitysasetukset
SOURCE → Lähde → Web Browser → u → Päivitysasetukset → ENTER E
Päivitysaikaväli
Määritä aika, jonka selain odottaa ennen palaamista aloitussivulle.
•• Ei käytössä / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom1
Aseta zoomausasteikko, jota käytetään verkkoselaimen näytön päivityksessä.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150%
Kotisivu
Aseta verkkosivusto näyttämään, milloin verkkoselaimen näyttö päivitetään.
•• Samsung-näyttö / Muunneltu
Muunneltu
Anna aloitussivuksi määritettävä URL-osoite.
•• Anna URL-osoite
――Käytettävissä vain silloin, kun Kotisivu -asetuksena on Muunneltu.
41
Luku 04
MDC:n käyttö
Multiple display control "MDC" on sovellus, jonka avulla tietokoneelta voi helposti hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.
-Lisätietoja MDC-ohjelman käytöstä saat Ohjeesta ohjelman asentamisen jälkeen. MDC-ohjelma on saatavilla sivustosta.
MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto
Asennus
Asennuksen poisto
1
Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset > Ohjauspaneeli ja napsauta kohtaa Lisää tai poista ohjelmia
kaksi kertaa.
2
Valitse luettelosta MDC Unified ja napsauta Muuta tai poista.
――MDC:n asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti, emolevy tai verkon tila.
1
Napsauta MDC Unified -asennusohjelmaa.
2
Valitse kieli asennusta varten. Valitse seuraavaksi "OK".
3
Kun "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" -ruutu tulee näkyviin, valitse "Next".
4
Valitse näyttöön tulevasta "License Agreement" -ikkunasta "I accept the terms in the license
agreement" ja sitten "Next".
5
Anna kaikki "Customer Information" -ikkunassa pyydetyt tiedot ja napsauta "Next".
6
Valitse ikkunasta "Destination Folder" ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku ja napsauta
"Next".
――Jos tiedostopolkua ei määritellä, ohjelma asennetaan oletuspolkuun.
7
Tarkista ikkunasta "Ready to Install the Program" ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku ja
napsauta "Install".
8
Asennuksen edistyminen näkyy näytöllä.
9
Napsauta "InstallShield Wizard Complete" -ikkunan kohtaa "Finish".
――Jos haluat käynnistää MDC-ohjelman välittömästi, valitse "Launch MDC Unified" ja napsauta "Finish".
10 MDC Unified -pikakuvake ilmestyy työpöydälle asennuksen jälkeen.
――MDC:n käynnistyskuvake ei välttämättä ilmesty näkyviin tietokonejärjestelmästä tai laitteen
ominaisuuksista riippuen.
――Jos käynnistyskuvaketta ei näy, paina F5-painiketta.
42
Yhteyden muodostaminen MDC:hen
MDC:n käyttö Ethernetin kautta
Anna ensisijaisen näyttölaitteen IP-osoite ja kytke laite tietokoneeseen. Näyttölaitteet voidaan liittää
toisiinsa lähiverkkokaapelilla.
MDC:n käyttö RS-232C-kaapelilla
(sarjatiedonsiirtostandardien mukaisesti)
Yhteys käyttämällä suoraankytkettyä LAN-kaapelia
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
RS-232C-sarjakaapeli on kytkettävä tietokoneen ja näytön sarjaportteihin.
――Useita tuotteita voidaan kytkeä tuotteen RJ45 (LAN OUT)-portin ja keskittimen lähiverkkoporttien kautta.
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
RS232C IN
Näyttö 1
RS232C OUT
Tietokone
RS232C IN RS232C OUT
RJ45 (LAN OUT)
RS232C IN
Näyttö 2
HUB
Näyttö 1
Tietokone
Näyttö 2
43
Yhteys käyttämällä ristiinkytkettyä LAN-kaapelia
――Ulkonäkö saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
――Useita tuotteita voidaan yhdistää tuotteen RS232C IN / OUT -portin kautta.
RS232C IN
Näyttö 1
RS232C OUT
RJ45 (LAN OUT)
RS232C OUT
RS232C IN
Näyttö 2
Tietokone
44
Luku 05
Soitin-toiminto
Käytettävissä kaukosäätimen HOME -painikkeella.
Soitin
HOME
Nro
Kuvaus
1
Valitse sisäinen tai ulkoinen muisti.
2
Toista palvelimella määritettyjä sisältöjä, malleja ja aikatauluja.
→ Soitin → ENTER E
Toista erilaista sisältöä, kuten ajoitettuja kanavia, malleja tai tiedostoja.
Soitin
Sisäinen muisti
Used
199.33 MB
1
Suodatusper.: Kaikki
5
6
•• Soitin -näytössä voit nähdä, onko palvelin yhdistetty (hyväksytty). Jos haluat
tarkistaa, onko palvelin yhdistetty, kun Verkkokanava on käynnissä, paina
kaukosäätimen INFO-painiketta.
Available
4.26 GB(95%)
Valinnat
Ei kanavaa.
2
Verkkokanava
3
Verkkotiedosto
4
1
Valitse Soitin- näytöstä Verkkokanava. Näyttöön tulee Ei kanavaa. -viesti, jos
Verkkokanava -kohdassa ei ole määritetty kanavia.
2
Verkkokanava suoritetaan.
3
Toista palvelimeen tallennettua sisältöä.
4
Toista sisäiseen muistiin tallennettu malli.
5
Valitse haluamasi sisältöluettelon hakuehdoksi sisältötyyppi.
6
Määritä Soitin-sovelluksen eri asetukset.
Omat mallit
Sisällön tarkasteleminen
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Jos haluat käyttää Soitin-toimintoa, valitse Järjestelmä-kohdassa Toistotapa -asetukseksi MagicInfo.
1
Valitse sisäinen tai ulkoinen muisti. Valittuun muistiin tallennetut tiedostot tulevat näkyviin.
2
Valitse haluamasi tiedosto. Sisältö tulee näyttöön. (Lisätietoja yhteensopivista tiedostomuodoista on
kohdassa ”Player-sovelluksen kanssa yhteensopivat tiedostomuodot”.)
45
Sisällön toistamisen aikana
Käytettävissä oleva valikko
Paina kaukosäätimen TOOLS-painiketta sisällön toiston aikana ja määritä asetukset.
Kaukosäätimen ohjauspainikkeet
Voit toistaa soittolistalla olevaa sisältöä, keskeyttää toiston tai siirtyä sisällöstä toiseen kaukosäätimen
painikkeilla.
Painike
Toiminto
TOOLS
Tuo näkyviin valikkopalkin.
INFO
Tuo näkyviin sisällön tiedot.
►
Siirtää seuraavaan tiedostoon tai seuraavalle sivulle.
◄
Siirtää edelliseen tiedostoon tai edelliselle sivulle.
E/∆/³
Aloittaa tai keskeyttää diaesityksen tai videosisällön toiston.
´
Pysäyttää sisällön toiston ja siirtää Soitin-näyttöön.
π
Kelaa videosisältöä taaksepäin.
µ
Kelaa videosisältöä eteenpäin.
Menu
Kuvaus
Soittol.
Näytä parhaillaan toistettavien sisältökohteiden luettelo.
Kuvatila
Mukauttaa näyttöasetukset parhaillaan toistettavan sisällön mukaisiksi.
Äänitila
Mukauttaa ääniasetukset parhaillaan toistettavan sisällön mukaisiksi.
Toisto
Määritä toistotila.
Taustamusiikki
Määritä sisällön toiston aikana toistettava taustamusiikki.
Palauta
Palauta taustamusiikki.
Tauko
Keskeytä taustamusiikki.
Edellinen
Toista edellinen luettelossa oleva taustamusiikki.
Seuraava
Toista seuraava luettelossa oleva taustamusiikki.
――Palauta, Tauko, Edellinen ja Seuraava ovat näkyvissä vain, kun taustamusiikki on määritetty.
46
Soitin -sovelluksen kanssa yhteensopivat
tiedostomuodot
•• Tuettuihin tiedostojärjestelmiin kuuluvat FAT32 ja NTFS.
Äänilähtöihin liittyvät rajoitukset
•• Useampaa kuin yhtä äänilähtöä ei voi käyttää.
•• Toistojärjestys: verkossa oleva BGM > paikallinen BGM > käyttäjän valitsemalla keskustietokoneella
oleva videotiedosto
•• Tiedostoa, jonka pysty- ja vaakatarkkuus ovat suurempia kuin enimmäistarkkuus, ei voida toistaa.
Tarkista tiedoston pysty- ja vaakatarkkuus.
――Verkossa oleva BGM: asetukset voidaan määrittää vaiheessa 1 palvelimen aikataulua luotaessa.
•• Tarkista tuettujen video- ja äänikoodekkien tyypit ja versiot.
painiketta painetaan Soitin -toiston aikana.
――Käyttäjän valitsema keskustietokone: keskustietokoneen asetukset voidaan määrittää vaiheessa 2
•• Tarkista tuetut tiedostoversiot.
‒‒ Laite tukee PowerPointia versioihin 97–2007 asti.
•• Vain viimeksi yhdistetty USB-laite tunnistetaan.
Usean kuvan verkkoajastus
Toistoon liittyvät rajoitukset
――Paikallinen BGM: BGM-asetukset voidaan määrittää työkaluilla, jotka tulevat näyttöön, kun TOOLS-
palvelimen aikataulua luotaessa.
Mallitiedostot ja LFD(.lfd) -tiedostot
Rajoitukset
•• Varmista, että sisäisessä muistissa (Sisäinen) tai USB-muistilaitteessa on jaettu kansio (sisältö tai
aikatauluja).
•• Voit toistaa enintään kahta videotiedostoa (Video) samaan aikaan.
•• Pystysuuntaisessa toistotilassa voit toistaa vain yhden videotiedoston kerrallaan.
•• Toimisto-tiedostoja (PPT- ja Word-tiedostoja) sekä PDF-tiedostoja käytettäessä tuetaan vain yhtä
tiedostotyyppiä kerrallaan.
•• LFD(.lfd) -tiedostoja ei tueta.
Toistoon liittyvät rajoitukset
•• Voit toistaa enintään kahta videotiedostoa (Video).
•• Toimisto-tiedostoja (PPT- ja Word-tiedostoja) sekä PDF-tiedostoja käytettäessä tuetaan vain yhtä
tiedostotyyppiä kerrallaan.
•• Useita videoita (Video) ei voi toistaa yhdessä videoseinän näytössä samaan aikaan.
Äänilähtöihin liittyvät rajoitukset
•• Useampaa kuin yhtä äänilähtöä ei voi käyttää.
•• Toistojärjestys: verkossa oleva BGM > paikallinen BGM > käyttäjän valitsemalla keskustietokoneella
oleva videotiedosto
47
Sisältö
Tiedostotunniste
Säilö
Videokoodekki
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
MOV
MVC
*.3gp
FLV
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
*.vro
VRO
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
Bittinopeus
(fps)
(Mbps)
4096X2160: 24
40
60
80
Motion JPEG
30
80
60
20
1920 x 1080
SVAF
MPEG1
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
MPEG(MP3)
DTS (Core , LBR)
Window Media Video v9 (VC1)
TS
AC3
DD+
MPEG4 SP/ASP
*.tp
Äänikoodekki
LPCM
HEVC (H.265 – Main, Main 10, Main 4:2:2 10)
MPEG2
G.711(A-Law, μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.mov
Kuvataajuus
3840X2160: 30
*.ts
*.trp
Tarkkuus
30
20
Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2)
*.flv
*.vob
*.svi
H 263 Sorenson
*.m2ts
VP6
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
48
Video
•• 3D-videota ei tueta.
•• Sisältöä, jonka tarkkuus on yllä olevassa taulukossa määritettyä
tarkkuutta suurempi, ei tueta.
Audio
•• Äänisisältö, jonka siirtonopeus tai kuvataajuus on yllä olevassa
taulukossa määritettyjä arvoja suurempi, voi johtaa äänen
katkeiluun toiston aikana.
•• Videosisältö, jonka siirtonopeus tai kuvataajuus on yllä olevassa
taulukossa määritettyjä arvoja suurempi, voi johtaa videon
katkeiluun toiston aikana.
•• Äänisisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos sisällössä tai
säilössä on virhe.
•• Videosisältöä ei toisteta tai se ei toistu oikein, jos sisällössä tai
säilössä on virhe.
•• Tukee jopa WMA 10 Pro 5.1 -kanavatoistoa. Häviötöntä WMAääntä ei tueta.
•• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
•• QCELP, AMR NB/WB eivät ole tuettuja.
•• Soitin ei tue kaikkia USB- ja digikameralaitteita.
Kuva
•• Yhteensopiva kuvatiedostomuoto : JPEG, PNG, BMP
――32-bittiset, 24-bittiset ja 8-bittiset BMP-tiedostot ovat tuettuja.
•• Tuettu enimmäistarkkuus : 4096 x 4096
•• Tuettu tiedoston enimmäiskoko: 20 Mt
•• Tuetut kuvatehosteet : 9 tehostetta
(Häivytys1, Häivytys2, Kaihdin, Spiraali, Shakki, Lineaari, Portaat,
Pyyhkäisy, Satunnain.)
•• Tuki enintään: H.264, Level 4.1
•• Ei tuetut: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 ja AVCHD.
•• Kaikki videokoodekit, paitsi MVC, VP8 ja VP6:
‒‒ Alle 1280 × 720: enintään 60 kuvaa
‒‒ Yli 1280 × 720: enintään 30 kuvaa
•• GMC 2:ta tai suurempaa ei tueta.
•• Tukee vain BD MVC -määritystä
•• Vain yhtä videotiedostoa voidaan toistaa kerrallaan näytössä,
jos videotiedostot käyttävät epäyhteensopivia koodekkeja tai
tarkkuus on 1 080 x 1 920.
•• Kun toistetaan yhtä videotiedostoa, saumatonta tilaa ei tueta
seuraavissa tilanteissa:
‒‒ Epäyhteensopiva koodekki (MVC, VP3, MJPEG) ↔
epäyhteensopiva koodekki
‒‒ Epäyhteensopiva koodekki ↔ yhteensopiva koodekki
‒‒ Tarkkuus poikkeaa näytön tarkkuudesta
‒‒ Taajuus poikkeaa näytön taajuudesta
49
Power Point
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
‒‒ Tunniste : ppt, pptx
‒‒ Versio : Office 97 – Office 2007
•• Toimintoja ei tueta
‒‒ Animaatiotehoste
‒‒ 3D-muodot (jotka näytetään 2D-muodossa)
‒‒ Ylä- ja alatunniste (joitakin alikohteita ei tueta)
‒‒ Word Art
‒‒ Tasaus
Ryhmän tasausvirhe on mahdollinen
‒‒ Office 2007
SmartArt-grafiikkaa ei täysin tueta. 97/115 alikohdetta
tuetaan.
PDF
WORD
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
‒‒ Tunniste : pdf
•• Toimintoja ei tueta
‒‒ Alle yhden kuvapisteen kokoista sisältöä ei tueta
suorituskyvyn heikkenemisen takia.
‒‒ Maskin sisältäviä kuvasisältöjä ja monistettuja kuvasisältöjä
ei tueta.
‒‒ Sisältöä, jossa on kierrettyä tekstiä, ei tueta.
‒‒ 3D-varjotehosteita ei tueta.
‒‒ Joitakin merkkejä ei tueta.
(Erikoismerkit voivat näkyä väärin.)
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
‒‒ Tunniste : .doc, .docx
‒‒ Versio : Office 97 – Office 2007
•• Toimintoja ei tueta
‒‒ Sivun taustatehoste
‒‒ Jotkin kappaletyylit
‒‒ Word Art
‒‒ Tasaus
Ryhmän tasausvirhe on mahdollinen
‒‒ 3D-muodot (jotka näytetään 2D-muodossa)
‒‒ Office 2007
SmartArt-grafiikkaa ei täysin tueta. 97/115 alikohdetta
tuetaan.
‒‒ Objektin lisäys
‒‒ Kaaviot
‒‒ Puolileveät merkit
‒‒ Puolileveät merkit
‒‒ Merkkien välistys
‒‒ Merkkien välistys
‒‒ Kaaviot
‒‒ Pystyteksti
‒‒ Pystyteksti
Joitakin alikohteita ei tueta
Joitakin alikohteita ei tueta
‒‒ Muistiinpanot ja tiivistelmät
‒‒ Muistiinpanot ja tiivistelmät
50
Mallitiedostot
•• Luonti, muokkaus ja toisto ovat käytettävissä vain Malli
-toimintoa käytettäessä.
LFD
•• Tuettu Verkkokanava-toiminnossa
•• Yhteensopiva asiakirjatiedostomuodot
‒‒ Tunniste : .lfd
51
Ajoita
HOME
Voit tarkistaa palvelimessa olevan, ulkoisesta tallennustilasta tuodun tai mobiililaitteessa olevan
sisällön toistoaikataulun.
Nro
→ Ajoita → ENTER E
Ajoita
Yhdistetty
1
Verkko
Kuvaus
1
Valitse palvelin tai ulkoinen muisti.
2
Näytä sisällön toiston viikoittainen aikataulu.
Valitse jokaisen tapahtuman yksityiskohtaisten tietojen näyttö.
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
AM
3
Näytä sisällön pikkukuva ja lyhyet tiedot.
2
Tiedot
Koko p.
Koko p.
PM
Koko p.
Koko p.
Koko p.
Sijainti:
Sisäinen muisti
3
Pvm:
**-**-**** ~
**-**-****
Toisto:
Päivittäin
Aika:
Koko p.
AM
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
52
Kloonaa tuote
Vie laitteen asetukset ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Voit myös tuoda asetuksia ulkoisesta
tallennuslaitteesta.
Tästä toiminnosta on hyötyä, kun haluat käyttää samoja asetuksia useissa tuotteissa.
HOME
→ Kloonaa tuote → ENTER E
Kun ulkoisesta tallennuslaitteesta ei löydy tiedoston kopiota
1
Liitä ulkoinen tallennuslaite ja suorita sitten Kloonaa tuote -toiminto.
2
Viesti Ulkoisesta tallennuslaitteesta ei löytynyt kloonaustiedostoa. Viedäänkö tämän laitteen
asetukset ulkoiseen tallennuslaitteeseen? tulee näyttöön.
3
Vie asetukset valitsemalla Vie to export the settings.
Kun ulkoisesta tallennuslaitteesta löytyy tiedoston kopio
Kloonaa tuote
1
Liitä ulkoinen tallennuslaite ja suorita sitten Kloonaa tuote -toiminto.
2
Viesti Kloonaustiedosto löydetty. Valitse vaihtoehto. tulee näyttöön.
Suorita Tuo ulkoisesta tallennuslaitteesta- tai Vie ulkoiseen tallennuslaitteeseen -toiminto.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
‒‒ Tuo ulkoisesta tallennuslaitteesta: Kopioi ulkoiseen tallennuslaitteeseen tallennetut asetukset
laitteeseen.
‒‒ Vie ulkoiseen tallennuslaitteeseen: Kopioi laitteen asetukset ulkoiseen tallennuslaitteeseen.
――Tuote käynnistetään määrityksen jälkeen automaattisesti uudelleen.
53
Tunnusasetukset
HOME
→ Tunnusasetukset → ENTER E
Määrittele tunnus vastaanottimelle.
Laitetunnus
Anna tunnistenumero tulokaapeliin tulosignaalin vastaanottamista varten kytketylle laitteelle (Välillä:
0–224)
――Valitse numero painamalla u/d ja paina sen jälkeen E.
――Syötä haluamasi numerot kaukosäätimen numeropainikkeilla.
Laitetunn. aut. määritys
Tunnusasetukset
Tämä toiminto määrittää automaattisesti tunnusnumeron RS232C-kaapelilla kytketylle laitteelle.
Kun kytkettynä on useita laitteita, ota toiminto käyttöön joko ensimmäisessä tai viimeisessä laitteessa.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain RS-232C-ketjun ensimmäisessä laitteessa.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
PC-yhteyskaapeli
Valitse tapa, jolla yhteys muodostetaan MDC:hen MDC-signaalin saamiseksi.
•• RS232C-kaapeli
MDC-yhteys RS232C-kaapelin kautta.
•• RJ-45 (LAN)- / Wi-Fi-verkko
Viestintä MDC:n kanssa RJ45-kaapelin tai Wi-Fi-verkon kautta.
――Malleissa (LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC), jotka eivät tue langatonta yhteyttä, näkyy vain RJ-45 (LAN)
-valikko.
54
Videoseinä
HOME
→ Videoseinä → ENTER E
Muokkaa videoseinän muodostamiseksi kytkettyjen näyttöjen asettelua.
Voit myös näyttää joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissä näytöissä.
Saat lisätietoja useamman kuvan näyttämisestä MDC:n ohjeesta tai MagicInfon käyttöoppaasta. Jotkin
laitteet eivät saata tukea MagicInfo-toimintoa.
Videoseinä
Videoseinä voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Järjestä videoseinä valitsemalla Käytössä.
•• Ei käytössä / Käytössä
Videoseinä
Horizontal x Vertical
Tämä toiminto jakaa videoseinänäytön automaattisesti videoseinän matriisikokoonpanon mukaisesti.
Avaa videoseinän matriisi.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Videoseinänäyttö jaetaan määritetyn matriisin mukaisesti. Pysty- tai vaakasuuntaisten näyttölaitteiden
määrä voidaan valita 1 ja 15 väliltä.
――Videoseinänäyttö voidaan jakaa enintään 100 näyttöön.
――Horizontal x Vertical -asetus on käytössä vain silloin, kun Videoseinä-asetuksena on Käytössä.
Näytön paikka
Jos haluat järjestää jaetut näytöt uudelleen, säädä kunkin laitteen matriisissa olevaa numeroa Näytön
paikka -toiminnolla.
Jos valitset Näytön paikka, videoseinän matriisi näytetään käyttämällä videoseinän muodostaville
laitteille määritettyjä numeroita.
Jos haluat järjestää laitteet uudelleen, voit siirtää laitteen toiseen numeroon kaukosäätimen
suuntapainikkeilla. Paina E-painiketta.
――Näytön paikka -toiminnolla voit jakaa näytön enintään 100 näkymään (15 x 15).
――Näytön paikka -asetus on käytössä vain silloin, kun Videoseinä-asetuksena on Käytössä.
――Jos haluat käyttää toimintoa, varmista, että Horizontal x Vertical -asetus on määritetty.
55
Muoto
Valitse, miten kuvat näytetään videoseinänäytössä.
•• Koko: näytä kuvat koko näytön tilassa ilman reunusta.
•• Luonnollinen: näytä kuvat alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti niitä suurentamatta tai
pienentämättä.
――Muoto -asetus on käytössä vain silloin, kun Videoseinä-asetuksena on Käytössä.
56
Verkon tila
HOME
Tarkista verkon ja Internetin nykyinen tila.
→ Verkon tila → ENTER E
Verkon tila
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
57
Kuvatila
HOME
→ Kuvatila → ENTER E
Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (Kuvatila).
Video/kuva-tila parantaa videolaitteen kuvanlaatua. Teksti-tila parantaa tietokoneen kuvanlaatua.
•• Kauppa ja ostoskeskus
Sopii käytettäväksi ostoskeskuksissa.
‒‒ Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
•• Toimisto ja koulu
Sopii käytettäväksi toimistoissa ja kouluissa.
‒‒ Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
•• Terminaali ja asema
Sopii käytettäväksi linja-auto- ja rautatieasemilla.
‒‒ Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
Kuvatila
•• Videoseinä
Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
‒‒ Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Kalibroitu
Tässä tilassa käytetään kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia, jotka on
mukautettu Color Expert -värinkalibrointiohjelmassa.
‒‒ Kalibroitu-tilan oikea käyttäminen edellyttää, että kuvanlaadun asetukset, kuten kirkkaus, väri,
gamma ja yhdenmukaisuus, on määritetty Color Expert -värinkalibrointiohjelmassa.
‒‒ Color Expert -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
58
Käynnistys-/sammutusaj.
HOME
→ Käynnistys-/sammutusaj. → ENTER E
――Kellon asetus -asetus on määritettävä ennen tämän toiminnon käyttöä.
Käynnistysajastin
Aseta Käynnistysajastin, jotta tuote käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja päivänä.
Virta kytketään käyttämällä määritettyä äänenvoimakkuutta tai syöttölähdettä.
Käynnistysajastin: Aseta käynnistysajastin valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. Aseta oikea
kellonaika ensin.
(Käynn.ajastin 1 ~ Käynn.ajastin 7)
•• Asetukset: Valitse Ei käytössä, Kerran, Joka p., Ma-Pe, Ma-La, La-Su tai Manuaal.. Jos valitset
Manuaal.-vaihtoehdon, voit valita päivät, joina Käynnistysajastin käynnistää tuotteen.
Käynnistys-/sammutusaj.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
‒‒ Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
•• Aika: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja
alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
•• Äänenv.: Halutun äänenvoimakkuuden asettaminen. Muuta äänenvoimakkuutta ylä- ja
alanuolinäppäimellä.
•• Lähde: Halutun syöttölähteen valitseminen.
•• Sisältö (kun Lähde-asetuksena on Sisäinen/USB): Valitse USB-laitteesta tai sisäisestä muistista
tiedosto (kuten musiikki-, valokuva tai videotiedosto), joka toistetaan, kun tuote käynnistetään.
――Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun USB-laite on kytkettynä.
――Jos USB-laitteessa ei ole musiikkitiedostoa tai et ole valinnut musiikkitiedoston sisältävää kansiota, Timertoiminto ei toimi oikein.
――Jos USB-laitteessa on vain yksi valokuvatiedosto, Diashow -toimintoa ei toisteta.
――Jos kansion nimi on liian pitkä, kansiota ei voi valita.
――Jokaiselle käytettävälle USB-laitteelle luodaan oma kansio. Kun käytössä on useita samantyyppisiä USBlaitteita, varmista, että kullekin USB:lle on määritetty yksilöllinen kansion nimi.
――Suosittelemme USB-muistitikun ja useita korttityyppejä tukevan kortinlukulaitteen käyttöä, kun
Käynnistysajastin -toiminto on käytössä.
――Käynnistysajastin -toiminto ei ehkä toimi oikein sisäisellä akulla varustettujen, tiettyjen valmistajien USBlaitteiden, MP3-soittimien tai PMP-laitteiden kanssa, koska tuotteelta kestää liian kauan tunnistaa laitteet.
59
Sammutusajastin
Aseta sammutusajastin (Sammutusajastin) valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta.
(Sammutusajastin 1 ~ Sammutusajastin 7)
•• Asetukset: Valitse Ei käytössä, Kerran, Joka p., Ma-Pe, Ma-La, La-Su tai Manuaal.. Jos valitset
Manuaal.-vaihtoehdon, voit valita päivät, joina Sammutusajastin sammuttaa tuotteen.
‒‒ Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
•• Aika: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja
alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
Lomien hallinta
Ajastin on poissa käytöstä lomaksi määriteltynä aikana.
•• Lisää loma: Määrittele loma-ajaksi haluamasi ajanjakso.
Valitse lisättävän loman alkamis- ja päättymispäivät u/d -painikkeilla ja napsauta sitten Valmispainiketta.
Ajanjakso lisätään loma-aikojen luetteloon.
‒‒ Aloita: Aseta loman alkamispäivä.
‒‒ Lopeta: Aseta loman päättymispäivä.
•• Poista: Poista lomaluettelon valitut kohdat.
•• Muokkaa: Valitse lomakohde ja muuta päivämäärää.
•• Aseta ajastin: Määritä Käynnistysajastin ja Sammutusajastin, jotta ne eivät aktivoidu yleisinä
juhlapäivinä.
‒‒ Valitse painamalla E Käynnistysajastin- ja Sammutusajastin -asetukset, joita et halua aktivoida.
‒‒ Valittu Käynnistysajastin ja Sammutusajastin eivät aktivoidu.
60
Laskuri
HOME
→ Laskuri → ENTER E
Tekstin syöttäminen videon tai kuvan ollessa näkyvissä ja tekstin näyttäminen näytössä.
•• Ei käytössä / Käytössä
•• Viesti: Kirjoita näytössä näytettävä viesti.
•• Aika: Aseta Aloitusaika ja Päättymisaika näyttämään Viesti.
•• Fonttiasetukset: Määritä viestin tekstin fontti ja väri.
•• Sijainti: Määritä, missä suunnassa Viesti näytetään.
•• Vieritä: Määritä viestin vierityksen Suunta- ja Nopeus-asetukset.
•• Esikatselu: Esikatsele määritetyt tekstitysasetukset.
Laskuri
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
61
URL-käynnistysohjelma
Lisätietoja URL-käynnistysohjelma -toiminnon käytöstä saat ottamalla yhteyttä tuotteen myyjään.
――Jos haluat käyttää URL-käynnistysohjelma-toimintoa, valitse Järjestelmä-kohdassa Toistotapa -asetukseksi
URL-käynnistysohjelma.
HOME
→ URL-käynnistysohjelma → ENTER E
URL-käynnistysohjelma
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
62
URL-käynnistimen asetukset
HOME
→ URL-käynnistimen asetukset → ENTER E
•• Asenna verkkosovellus: Anna URL-osoite verkkosovelluksen asentamista varten.
•• Asenna USB-laitteesta: Asenna verkkosovellus USB-tallennuslaitteesta.
•• Poista as.: Poista asennettu verkkosovellus.
•• Aikakatkaisuasetus: Märitä aikakatkaisujakso URL-osoitteen yhdistämistä varten.
•• Kehittäjätila: Ota kehittäjätila käyttöön.
URL-käynnistimen
asetukset
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
63
Palvelimesta yhdistetyn laitteen
hyväksyminen
――Määritä ensin palvelimen Palvelimen verkkoaset. -asetukset ennen laitteen hyväksyntää.
1
Siirry palvelimeen, jonka olet laitteelle määrittänyt.
2
Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana.
4
Valitse alivalikoista Unapproved.
5
Valitse laite luettelosta ja napsauta Approve-painiketta.
6
Anna laitteen hyväksymisen edellyttämät tiedot.
――Device Name: Anna laitteen nimi.
――Device Group: Määritä ryhmä valitsemalla
――Location: Anna laitteen nykyinen sijainti.
.
――Expired: Määritä laitteen hyväksynnän vanhenemispäivämäärä. Jos et halua määrittää
3
Valitse yläosan valikkopalkista Device.
vanhenemispäivämäärää, valitse Never expired.
――Jos haluat nähdä verkkoajastuksen tiedot ajastuksen ollessa käynnissä, paina kauko-ohjaimen INFOpainiketta. Tarkista laitetiedoista, että valittuna on oikea laite.
64
Kellonajan määrittäminen
Ajastusta ei ehkä suoriteta, jos laitteen nykyinen kellonaika eroaa palvelimen nykyisestä kellonajasta.
7
Valitse All -valikko, jos haluat tarkistaa, onko laite rekisteröity.
8
Kun palvelin on hyväksynyt laitteen, valitun ryhmän rekisteröity ajastus ladataan laitteeseen.
Ajastus suoritetaan, kun se on ladattu.
――Jos haluat lisätietoja ajastuksen määrittämisestä, tutustu <MagicInfo Lite -palvelimen käyttöoppaaseen>.
――Jos laite poistetaan palvelimen hyväksymien laitteiden luettelosta, laite käynnistetään oletusasetusten
palauttamiseksi uudelleen.
1
Valitse sivuvalikkopalkista Device.
2
Valitse laitteesi.
3
Valitse Edit → Setup.
4
Valitse Time Zone.
――Kun muodostat yhteyden palvelimeen ensimmäisen kerran, laitteen aika asetetaan palvelimen
asennusalueen Greenwichin ajan perusteella.
――Laitteen aikaa voidaan muuttaa palvelimen aikaan nähden toimimalla vaiheessa 3 annettujen ohjeiden
mukaan.
――Laitteen virran katkaiseminen ja kytkeminen palauttaa laitteen aika-asetuksen vastaamaan sitä, mikä se
oli viimeksi palvelimelta asetettaessa.
――Jos haluat lisätietoja ajan hallintatoiminnoista (ajastukset, loma-aikojen hallinta jne.), tutustu <MagicInfo
Lite Server in käyttöoppaaseen>.
65
Luku 06
Näytön säätö
Määritä Kuva-asetukset (Taustavalo, Värisävy jne).
Kuva-valikon kohdat saattavat olla erilaisia eri malleissa.
Kuvatila
Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (Kuvatila).
Video/kuva-tila parantaa videolaitteen kuvanlaatua. Teksti-tila parantaa tietokoneen kuvanlaatua.
•• Kauppa ja ostoskeskus
MENU m → Kuva → Kuvatila → ENTER E
Sopii käytettäväksi ostoskeskuksissa.
‒‒ Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
Kuva
Kuvatila
•• Toimisto ja koulu
Kauppa ja ostoskeskus
100
Taustavalo
·
·
·
Kontrasti
70
Kirkkaus
45
Terävyys
65
Väri
50
Sävy (V/P)
V50
P50
Sopii käytettäväksi toimistoissa ja kouluissa.
‒‒ Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
•• Terminaali ja asema
Sopii käytettäväksi linja-auto- ja rautatieasemilla.
‒‒ Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
•• Videoseinä
Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
‒‒ Valitse Video/kuva tai Teksti kuvatilan mukaan.
•• Kalibroitu
Tässä tilassa käytetään kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia, jotka on mukautettu Color Expert
-värinkalibrointiohjelmassa.
‒‒ Kalibroitu-tilan oikea käyttäminen edellyttää, että kuvanlaadun asetukset, kuten kirkkaus, väri, gamma ja
yhdenmukaisuus, on määritetty Color Expert -värinkalibrointiohjelmassa.
‒‒ Color Expert -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
66
Taustavalo / Kontrasti / Kirkkaus /
Terävyys / Väri / Sävy (V/P)
Tuotteessa on useita asetuksia, joilla kuvan laatua voi säätää.
――Kun muutat asetusta Taustavalo, Kontrasti, Kirkkaus, Terävyys, Väri tai Sävy (V/P), kuvaruutuvalikkoa säädetään vastaavasti.
――Asetuksia voi muokata ja ne voi tallentaa erikseen kullekin tuotteen tuloon kytketylle ulkoiselle laitteelle.
――Kuvan kirkkauden vähentäminen pienentää virrankulutusta.
MENU m → Kuva → ENTER E
Kuva
Kuvatila
Kauppa ja ostoskeskus
100
Taustavalo
·
·
·
Kontrasti
70
Kirkkaus
45
Terävyys
65
Väri
50
Sävy (V/P)
V50
P50
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
67
Värilämpötila
Määrittää värilämpötilan. Arvo ja lämpötila nousevat yhdessä, jolloin sinisen määrä kasvaa. (Välillä: 2800K-16000K)
――Käytössä, jos Värisävy on tilassa Ei käytössä.
――Värilämpötila poistetaan käytöstä, jos Kuvatila-asetukseksi valitaan Kalibroitu.
MENU m → Kuva → Värilämpötila → ENTER E
Kuva
Värilämpötila
16000K
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Valkotasapaino
2 pistettä
Värilämmön säätäminen luonnollisen kuvan saavuttamiseksi.
MENU m → Kuva → Valkotasapaino → ENTER E
Kuva
Valkotasapaino
•• P-Siirtymä / V-Siirtymä / S-Siirtymä: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) tummuuden säätö.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) kirkkauden säätö.
•• Palauta: Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
10 pistettä
Valkotasapainon säätö 10 pisteen välein siten, että punaisen, vihreän ja sinisen kirkkautta muokataan.
•• Ei käytössä / Käytössä
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Aikaväli: Säädettävän välin valinta.
Punainen: Punaisen tason säätö.
Vihreä: Vihreän tason säätö.
Sininen: Sinisen tason säätö.
Palauta: Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
――Kaikki ulkoiset laitteet eivät tue tätä toimintoa.
――Käytössä, kun Kuvatila -asetuksena on Toimisto ja koulu (Video/kuva).
68
Gamma
Ensisijaisen värin voimakkuuden säätö.
――Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu, Gamma poistetaan käytöstä.
MENU m → Kuva → Gamma → ENTER E
Kuva
Gamma
0
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Kalibroitu arvo
Valitse, käytetäänkö Color Expert -värinkalibrointiohjelmassa mukautettuja kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden
asetuksia Information- ja Advertisement-tiloissa.
MENU m → Kuva → Kalibroitu arvo → ENTER E
――Color Expert -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
•• Älä käytä / Käytä
――Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu, Kalibroitu arvo poistetaan käytöstä.
Kuva
Kalibroitu arvo
Älä käytä
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
69
――Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu, Lisäasetukset poistetaan käytöstä.
Lisäasetukset
Dyn. kontrasti
MENU m → Kuva → Lisäasetukset → ENTER E
Näytön kontrastin säätö.
Lisäasetukset
•• Ei käytössä / Pieni / Keskikoko / Suuri
Dyn. kontrasti
Mustan sävy
Suuri
Tummin
Ihonsävy
Vain RGB -tila
Väriavaruus
0
Ei käytössä
Luonnollinen
Mustan tason valinta näytön syvyyden säätämistä varten.
•• Ei käytössä / Tumma / Tummempi / Tummin
Ihonsävy
Korosta vaaleanpunaista Ihonsävy -asetusta.
HDMI UHD Color
Liikevalaisu
Mustan sävy
Käytössä
Vain RGB -tila
Näyttää värit Punainen, Vihreä ja Sininen värisävyn ja kylläisyyden hienosäätöä varten.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Ei käytössä / Punainen / Vihreä / Sininen
Väriavaruus
Kuvien luomisessa käytettävien värien (värimaailman) laajuuden ja monipuolisuuden säätö.
•• Autom. / Luonnollinen / Muunneltu
――Jos haluat säätää värejä Väri, Punainen, Vihreä, Sininen ja Palauta, valitse Väriavaruus -asetukseksi Muunneltu.
70
HDMI UHD Color
Lisäasetukset
Ota käyttöön HDMI UHD -liitännän kuvanlaadun optimointia varten.
Suuri
•• HDMI1 (Ei käytössä / Käytössä)
Tummin
•• HDMI2 (Ei käytössä / Käytössä)
Dyn. kontrasti
Mustan sävy
0
Ihonsävy
Vain RGB -tila
Väriavaruus
Ei käytössä
Luonnollinen
HDMI UHD Color
Liikevalaisu
Liikevalaisu
Virrankulutuksen pienentäminen vähentämällä näytön kirkkautta, kun näytöllä on liikkuvaa kuvaa.
•• Ei käytössä / Käytössä
――Käytössä, kun Kuvatila -asetuksena on Kauppa ja ostoskeskus (Teksti).
Käytössä
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
71
Kuvavalinnat
Värisävy
Jos Kuvatila -asetuksena on Teksti
MENU m → Kuva → Kuvavalinnat → ENTER E
•• Ei käytössä / Viileä / Vakio / Lämmin
Jos Kuvatila -asetuksena on Video/kuva
Kuvavalinnat
Värisävy
•• Ei käytössä / Viileä / Vakio / Lämmin1 / Lämmin2
Ei käytössä
Digitaalinen selkeä kuva
Autom.
HDMI musta
Autom.
Elokuvatila
Ei käytössä
Dynaaminen taustavalo
Ei käytössä
――Jos Kuvatila -asetuksena on Kalibroitu, Värisävy poistetaan käytöstä.
――Asetuksia voi muokata ja tallentaa kutakin tuotteen tuloliitäntään kytkettyä ulkoista laitetta varten.
Digitaalinen selkeä kuva
Vähennä kuvakohinaa välkkymisen ja muiden häiriöiden välttämistä varten.
•• Ei käytössä / Autom.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
72
HDMI musta
Kuvavalinnat
Värisävy
Säätää kuvan syvyyden valitsemalla mustatasapainon.
Ei käytössä
Digitaalinen selkeä kuva
Autom.
HDMI musta
Autom.
Elokuvatila
Ei käytössä
Dynaaminen taustavalo
Ei käytössä
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Autom. / Pieni / Normaali
――Käytettävissä vain HDMI 1- ja HDMI 2-tiloissa (AV-ajoitus: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Elokuvatila
Muuta vanhojen videolähteiden kuvasiirtymät tavallista tasaisemmiksi. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun tulosignaalina
on TV, AV, komponentti (480i, 1080i) tai HDMI (1080i).
•• Ei käytössä / Auto1 / Auto2
Dynaaminen taustavalo
Säädä taustavaloa automaattisesti niin, että näytön kontrasti on paras mahdollinen nykyisissä olosuhteissa.
•• Ei käytössä / Käytössä
73
Kuvakoko
Valitse näytössä näytettävän kuvan koko ja kuvasuhde.
MENU m → Kuva → Kuvakoko → ENTER E
Näytön säätöasetukset ovat erilaiset eri tulolähteille.
Kuvakoko
Kuvakoko
Kuvakoko
――Käytettävissä olevat portit voivat vaihdella mallin mukaan.
16:9 Normaali
· Sovita näyttöön
· Zoomaus/asento
•• 16:9 Normaali: Asettaa kuvan 16:9 Normaali-laajakuvatilaan.
•• Muunneltu: Muuttaa tarkkuutta käyttäjän mieltymysten mukaan.
•• 4:3: Asettaa kuvan perustilaan (4:3).
――Älä määritä tuotetta 4:3-kuvamuotoon pitkäksi aikaa.
Vasemmalla ja oikealla tai näytön ylä- ja alaosissa näkyvät reunukset voivat aiheuttaa kuvan palamisen näyttöön. Takuu ei koske
tällaisia vaurioita.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Sovita näyttöön
Säätää kuvan paikkaa. Tämän ollessa valittuna ohjelman kuva näkyy kokonaisuudessaan. Mikään kuvan osan ei leikkaudu pois.
•• Ei käytössä / Käytössä / Autom.
Zoomaus/asento
Säädä kuvan zoomausta ja paikkaa. Tämä asetus on käytettävissä, kun syöttölähdeasetuksena on HDMI 1, HDMI 2 (1080i/1080p).
Kuvakoko -asetukseksi on valittava Muunneltu, jotta toimintoa voi käyttää.
――Jos kuva halutaan palauttaa alkuperäiseen paikkaan, valitse Zoomaus/asento-näytössä Palauta. Kuva palautuu alkuperäiseen
paikkaan.
74
Kuva pois
Valitsemalla Kuva pois voit sammuttaa näytön. Äänenvoimakkuutta ei poisteta käytöstä.
Voit käynnistää näytön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin äänenvoimakkuuspainiketta.
MENU m → Kuva → Kuva pois → ENTER E
Kuva
Kuva pois
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Palauta kuva
Nykyisen kuvatilan palauttaminen oletusasetuksiin.
MENU m→ Kuva → Palauta kuva → ENTER E
Kuva
Palauta kuva
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
75
Luku 07
Kuvaruutunäyttö
Näytön suunta
Kuvaruutuvalikon suunta
Määritä valikkonäyttö.
MENU m → Kuvaruutunäyttö → Näytön suunta → ENTER E
•• Vaaka: Valikon näyttäminen vaakasuuntaisena (oletusasetus).
•• Pysty: Valikon näyttäminen pystysuuntaisena tuotteen näytössä oikealla.
Näytön suunta
Kuvaruutuvalikon suunta
Vaaka
Lähdesisällön suunta
Lähdesisällön suunta
Vaaka
Kierrä tuotteen näytön suuntaa.
Kuvasuhde
Koko näyttö
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Vaaka: Näytä näyttö vaakatilassa (oletusasetus).
•• Pysty: Näytä näyttö pystytilassa.
Kuvasuhde
Aseta kierretty näyttö koko näytön tilaan tai alkuperäiseen tilaan.
•• Koko näyttö: näytä kierretty näyttö koko näytön tilassa.
•• Alkuperäinen suhde: näytä kierretty näyttö alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti.
――Käytettävissä vain silloin, kun Lähdesisällön suunta -asetuksena on Pysty.
76
Näytön suojaus
Autom. suojausaika
Jos näytössä näkyy pysäytyskuva määrittämäsi ajan, tuote ottaa näytönsäästäjän käyttöön, jotta näyttöön ei palaisi jälkikuvia.
MENU m → Kuvaruutunäyttö → Näytön suojaus → ENTER E
Näytön suojaus
Autom. suojausaika
•• Ei käytössä / 2 tuntia / 4 tuntia / 8 tuntia / 10 tuntia
Palamisesto
Ei käytössä
Palamisesto
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Jälkikuvien palamisen vähentämiseksi yksikössä on Palamisesto -ruutu, jossa käytetään jälkikuvien estotekniikkaa.
Palamisesto siirtää kuvaa hieman näytössä.
Palamisesto Aika -asetuksella voi ohjelmoida kuvan liikkeiden välisen ajan minuuteissa.
Pikselisiirto
Estä kuvan kiinnipalaminen siirtämällä kuvapisteitä hieman vaaka- tai pystysuunnassa.
•• Pikselisiirto (Ei käytössä / Käytössä)
――Vaaka, Pysty ja Aika otetaan käyttöön vain silloin, kun Pikselisiirto -asetuksena on Käytössä.
•• Vaaka: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu vaakasuunnassa.
•• Pysty: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu pystysuunnassa.
•• Aika: Vaaka- tai pystysuuntaisen liikkeen aikaväli.
Käytettävissä olevat Pikselisiirto -asetukset ja optimaaliset asetukset.
Käytettävissä olevat asetukset
Optimaaliset asetukset
Vaaka (kuvapistettä)
0~4
4
Pysty (kuvapistettä)
0~4
4
Aika (minuuttia)
1 min ~ 4 min
4 min
――Pikselisiirto -arvo voi vaihdella tuotteen koon (tuumina) ja tilan mukaan.
――Pysäytyskuvan tai 4:3-kuvan näyttäminen pitkän aikaa voi johtaa kuvan kiinnipalamiseen. Tämä ei ole tuotteen vika.
77
Ajastin
Palamisesto
Voit asettaa Palamisesto -toiminnon ajastimen.
Pikselisiirto
Palamisesto -toiminto pysäytetään automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
Ajastin
Ajastin
Välitön näyttö
Ei käytössä
Ei käytössä
Toisto: Tila-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen määritetyin aikavälein (Period).
Aikaväli: Tila-asetuksella määritetyn kuvan kiinnipalamista estävän kuvion näyttäminen tietyn ajan (Aloitusaika alkaen
Päättymisaika asti).
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Tila, Ajanjakso, Aika, Aloitusaika ja Päättymisaika otetaan käyttöön vain silloin, kun Ajastin-asetuksena on Toisto tai Aikaväli.
•• Tila: Valitse näytettävä näytön suojauskuvio.
‒‒ Pikseli: Näytön pikselit vaihtuvat mustiksi jatkuvasti.
‒‒ Vierivä palkki: Pystypalkki liikkuu näytössä vasemmalta oikealle.
‒‒ Häivytysnäyttö: Koko näyttö kirkastuu ja sitten himmenee.
――The Vierivä palkki- ja Häivytysnäyttö -kuviot näkyvät vain kerran määritettyyn toistojaksoon tai -aikaan katsomatta.
•• Ajanjakso: Määrittele Palamisesto -toiminnon aktivoinnin aikaväli.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Ajastin-asetukseksi valitaan Toisto.
•• Aika: Määritä, kuinka kauan Palamisesto -toiminto on käytössä.
――Käytössä, kun Ajastin-asetuksena on Toisto ja Tila-asetuksena on Pikseli.
•• Aloitusaika: Määritä aloitusaika näytönsuojaustoiminnon käyttöönottoa varten.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Ajastin-asetukseksi valitaan Aikaväli.
•• Päättymisaika: Määritä lopetusaika näytönsuojaustoiminnon käytöstä poistoa varten.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Ajastin-asetukseksi valitaan Aikaväli.
78
Välitön näyttö
Palamisesto
Valitse näytönsäästäjä, jota haluat käyttää välittömästi.
•• Ei käytössä / Pikseli / Vierivä palkki / Häivytysnäyttö
Pikselisiirto
Ajastin
Välitön näyttö
Ei käytössä
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
79
Viestin näyttö
Lähdetiedot
Valitse, näytetäänkö lähteen kuvaruutuvalikko syöttölähteen muuttuessa.
MENU m → Kuvaruutunäyttö → Viestin näyttö → ENTER E
Viestin näyttö
Signaaliviestiä ei ole
Lähdetiedot
Käytössä
Signaaliviestiä ei ole
Käytössä
MDC-viesti
Käytössä
Latauksen tilaviesti
•• Ei käytössä / Käytössä
Ei käytössä
Valitse, näytetäänkö Ei signaalia -kuvaruutuvalikko, kun signaalia ei havaita.
•• Ei käytössä / Käytössä
MDC-viesti
Valitse, näytetäänkö MDC-kuvaruutuvalikko, kun laitetta hallitaan MDC:llä.
•• Ei käytössä / Käytössä
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Latauksen tilaviesti
Valitsemalla tämän voit näyttää tilan, kun lataat sisältöä palvelimelta tai muusta laitteesta.
•• Ei käytössä / Käytössä
80
Kieli
Aseta valikkojen kieli.
――Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa. Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.
MENU m → Kuvaruutunäyttö → Kieli → ENTER E
Kuvaruutunäyttö
Kieli
Suomi
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Palauta kuvaruutunäyttö
Tämä toiminto palauttaa Kuvaruutunäyttö -valikon asetukset oletusarvoihin.
MENU m → Kuvaruutunäyttö → Palauta kuvaruutunäyttö → ENTER E
Kuvaruutunäyttö
Palauta kuvaruutunäyttö
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
81
Luku 08
Verkko
Verkon tila
Avaa verkkoasetukset
MENU m → Verkko → Verkon tila → ENTER E
MENU m → Verkko → Avaa verkkoasetukset → ENTER E
Voit tarkistaa verkon ja Internetin nykyisen tilan.
Määritä verkkoasetukset, jotta voit käyttää Smart Hubin eri toimintoja, kuten verkkohakua, sisällön
jakamista kotiverkon kautta ja toimintopäivityksiä.
Verkkotyyppi
•• Langaton / Kaapeli
――Malleissa (LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC), jotka eivät tue langatonta yhteyttä, näkyy Langallisen verkon
asetukset -valikko.
82
Verkon asetukset (langallinen)
•• Verkon määritysten mukaan tuotteen voi ehkä yhdistää lähiverkkoon myös kytkemällä
lähiverkkokaapelin suoraan tuotteen takana olevaan lähiverkkoporttiin ja verkkoseinäpistokkeeseen.
Katso oheinen kaavio. Huomaa, että seinäpistoke on yhdistetty modeemiin tai reitittimeen muualla
asunnossa.
Langallisen verkkoyhteyden muodostaminen
Tuotteen voi yhdistää lähiverkkoon kaapelilla kolmella eri tavalla.
LAN
Seinässä oleva lähiverkkoportti
RJ45
•• Voit yhdistää tuotteen lähiverkkoon kytkemällä lähiverkkokaapelin tuotteen takana olevaan
lähiverkkoporttiin ja ulkoiseen modeemiin.
Katso oheinen kaavio.
LAN
Ulkoinen modeemi
(ADSL / VDSL)
Modeemi-portti seinässä
Modeemikaapeli
RJ45
Jos käytössä on dynaaminen verkko, käytä ADSL-modeemia tai -reititintä, joka tukee DHCP-protokollaa
(Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP:tä tukevat modeemit ja reitittimet antavat automaattisesti
IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvot, jotka tuote tarvitsee Internet-yhteyden
muodostamiseen. Tietoja ei siis tarvitse syöttää manuaalisesti. Useimmat kotiverkot ovat dynaamisia
verkkoja.
Lähiverkkokaapeli
•• Voit yhdistää tuotteen lähiverkkoon kytkemällä tuotteen takana olevan lähiverkkoportin IPjakolaitteeseen, joka on kytketty ulkoiseen modeemiin. Käytä kytkennässä lähiverkkokaapelia. Katso
oheinen kaavio.
Modeemi-portti seinässä
Ulkoinen modeemi
(ADSL / VDSL)
Modeemikaapeli
IP-jakaja
(jossa DHCP-palvelin)
Lähiverkkokaapeli
Lähiverkkokaapeli
LAN
RJ45
Joissakin verkoissa on käytettävä staattista IP-osoitetta. Jos verkko vaatii staattisen IP-osoitteen, IPosoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-arvot on annettava manuaalisesti tuotteen kaapeliasetusten
ruudussa verkkoyhteyttä muodostettaessa. Pyydä Internet-palveluntarjoajalta IP-osoitteen, aliverkon
peitteen, yhdyskäytävän ja DNS-arvojen tiedot.
Jos käytössä on Windows-tietokone, arvot saa myös tietokoneelta.
――Voit käyttää DHCP:tä tukevia ADSL-modeemeja, jos verkko vaatii staattisen IP-osoitteen.
――DHCP:tä tukevat ADSL-modeemit sallivat myös staattisten IP-osoitteiden käytön.
Lähiverkkokaapeli
83
2
Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.
3
Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Support-välilehteä.
Automaattinen Avaa verkkoasetukset(langallinen)
4
Napsauta Support-välilehdessä Details-painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat näkyviin.
Muodosta verkkoyhteys lähiverkkokaapelin avulla.
Manuaalinen määrittäminen
Aseta verkkoyhteys käyttämään Internet-palveluita, joita ovat esimerkiksi ohjelmistopäivitykset.
Varmista ensin, että lähiverkkokaapeli on kytketty.
Automaattinen määrittäminen
1
Määritä Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Kaapeli.
2
Käynnistä Avaa verkkoasetukset -toiminto painamalla Yhdistä-painiketta.
‒‒ Yhdistä-painike on käytössä vain silloin, kun lähiverkkokaapeli on kytketty oikein.
1
Määritä Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Kaapeli.
2
Käynnistä Avaa verkkoasetukset -toiminto painamalla Yhdistä-painiketta.
3
Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa. Paina Pysäytä. Varmistus päättyy.
‒‒ Yhdistä-painike on käytössä vain silloin, kun lähiverkkokaapeli on kytketty oikein.
4
Valitse verkkoyhteysnäytöstä IP-asetukset. IP-asetukset -ruutu tulee näkyviin.
Verkon testiruutu tulee näkyviin ja varmistaa verkkoyhteyden.
5
Valitse ylhäältä kenttä, paina E ja valitse sitten IP-asetukset -asetukseksi Anna manuaalisesti.
Kirjoita muut tiedot IP-osoite -kohdan muihin kenttiin.
3
Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Kiinteä verkko ja Internet-yhteys on
muodostettu.”.
――Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, tarkista lähiverkkoportin liitäntä.
――Jos automaattinen toiminto ei löydä verkkoyhteyden arvoja tai haluat määrittää yhteyden manuaalisesti,
――Jos IP-asetukset -asetukseksi valitaan Anna manuaalisesti, DNS Setting -asetukseksi muutetaan
automaattisesti Anna manuaalisesti.
6
Kun tiedot on annettu, valitse sivun alareunassa OK ja paina sitten E-painiketta. Verkon testiruutu
tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
7
Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Kiinteä verkko ja Internet-yhteys on
muodostettu.”.
siirry Manuaalinen verkon määritys -osioon.
Manuaalinen Avaa verkkoasetukset (langallinen)
Toimistoissa voidaan käyttää staattisia IP-osoitteita.
Pyydä tällöin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-palvelimen osoite verkonvalvojalta. Anna
nämä arvot manuaalisesti.
Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen
Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.
1
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.
84
Verkon asetukset (langaton)
Automaattinen verkkomääritys (langaton)
――Mallit, jotka eivät tue langatonta yhteyttä: LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC
Useimmissa langattomissa verkoissa on valinnainen suojausjärjestelmä, jossa verkkoa käyttävien
laitteiden on lähetettävä salattu suojakoodi. Koodia kutsutaan käyttöavaimeksi tai Suojausavain
-avaimeksi. Suojausavain perustuu salasanaan, joka on yleensä tietynpituinen sana tai kirjainten ja
numeroiden yhdistelmä, jonka käyttäjä on antanut langattoman verkon suojausta määritettäessä. Jos
käytössä on tämä verkkoyhteyden määritystapa ja langaton verkko on suojattu Suojausavain -avaimella,
salasana on annettava automaattisen tai manuaalisen määrityksen aikana.
Langattoman verkkoyhteyden muodostaminen
Langaton IP-jakolaite
(reititin, jossa on DHCP-palvelin)
Seinässä oleva lähiverkkoportti
Automaattinen määrittäminen
1
Määritä Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton.
2
Verkko-toiminto etsii käytettävissä olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis, toiminto näyttää
luettelon käytettävissä olevista verkoista.
3
Valitse verkko verkkoluettelossa painamalla ▲- tai ▼-painiketta. Paina sitten kahdesti E
-painiketta.
Lähiverkkokaapeli
Samsung suosittelee IEEE 802.11n -protokollaa. Kun videota toistetaan verkkoyhteyden kautta, video ei
ehkä toistu sulavasti.
――Valitse langattomalle IP-jakolaitteelle kanava, jota ei käytetä tällä hetkellä. Jos langattomalle IPjakolaitteelle asetettu kanava on tällä hetkellä toisen lähistöllä olevan laitteen käytössä, tuloksena on
häiriöitä ja yhteysvirhe.
――Tuote tukee vain seuraavia langattoman verkon suojausprotokollia.
Jos valitset Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n -tilan ja AP:n tai langattoman reitittimen
――Jos haluttu langaton reititin ei ilmesty näyttöön, hae uudelleen valitsemalla Päivitä.
――Jos reititintä ei löydy uudelleenyrityksen jälkeen, paina Pysäytä-painiketta.
Lisää verkko -painike ilmestyy näyttöön.
4
Jos Anna salasana. -ruutu tulee näkyviin, siirry vaiheeseen 5. Jos valitsit langattoman reitittimen,
jossa ei käytetä suojausta, siirry vaiheeseen 7.
5
Jos reitittimessä käytetään suojausta, anna Anna salasana. (suojausavain tai PIN-koodi).
6
Kun tiedot on annettu, siirrä kohdistin Valmis-kohtaan oikealla nuolinäppäimellä. Paina sitten
salaustavaksi on asetettu WEP, TKIP tai TKIP AES (WPS2Mixed), Samsung-tuotteet eivät tue yhteyttä uusien
Wi-Fi-sertifiointiominaisuuksien mukaisesti.
――Jos langaton reititin tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toimintoa, voit muodostaa yhteyden verkkoon
PBC (Push Button Configuration)- tai PIN (Personal Identification Number) -toiminnolla. WPS määrittää
E-painiketta. Verkon yhteysruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
――Reitittimeen muodostetaan yhteys, mutta Internetiä ei voi käyttää.
7
Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Langaton verkko ja Internet-yhteys on määritetty
ja ne ovat valmiina käyttöön.”.
automaattisesti SSID:n ja WPA-avaimen kummassakin tilassa.
――Yhteystavat: Langattoman verkkoyhteyden voi määrittää kolmella tavalla.
Automaattiset asetukset (automaattisen verkkohakutoiminnon käyttö), Manuaalinen määritys, WPS(PBC)
85
Manuaalinen verkkomääritys (langaton)
Manuaalinen määrittäminen
Toimistoissa voidaan käyttää staattisia IP-osoitteita.
1
Määritä Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton.
2
Verkko-toiminto etsii käytettävissä olevat langattomat verkot. Kun haku on valmis, toiminto näyttää
luettelon käytettävissä olevista verkoista.
3
Valitse verkko verkkoluettelossa painamalla u- tai d-painiketta. Paina sitten kahdesti E
-painiketta.
Pyydä tällöin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS-palvelimen osoite verkonvalvojalta. Anna
nämä arvot manuaalisesti.
Verkkoyhteyden arvojen hankkiminen
Voit tarkastella verkkoyhteyden arvoja useimmissa Windows-tietokoneissa seuraavasti.
――Jos haluttu langaton reititin ei ilmesty näyttöön, hae uudelleen valitsemalla Päivitä.
1
Napsauta näytön oikeassa alakulmassa olevaa Verkko-kuvaketta kakkospainikkeella.
――Jos reititintä ei löydy uudelleenyrityksen jälkeen, paina Pysäytä-painiketta.
2
Napsauta avautuvassa valikossa Tila-vaihtoehtoa.
3
Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Support-välilehteä.
4
Napsauta Support-välilehdessä Details-painiketta. Verkkoyhteyden arvot tulevat näkyviin.
4
Jos Anna salasana. -ruutu tulee näkyviin, siirry vaiheeseen 5. Jos valitsit langattoman reitittimen,
jossa ei käytetä suojausta, siirry vaiheeseen 7.
5
Jos reitittimessä käytetään suojausta, anna Anna salasana. (suojausavain tai PIN-koodi).
6
Kun tiedot on annettu, siirrä kohdistin Valmis-kohtaan oikealla nuolinäppäimellä. Paina sitten
7
Valitse verkkoyhteyden muodostamisyrityksen aikana Pysäytä. Yhteys katkaistaan.
8
Valitse verkkoyhteysnäytöstä IP-asetukset. IP-asetukset -ruutu tulee näkyviin.
9
Valitse ylhäältä kenttä, paina E ja valitse sitten IP-asetukset -asetukseksi Anna manuaalisesti.
Kirjoita muut tiedot IP-osoite -kohdan muihin kenttiin.
E-painiketta. Verkon yhteysruutu tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
――Jos IP-asetukset -asetukseksi valitaan Anna manuaalisesti, DNS Setting -asetukseksi muutetaan
automaattisesti Anna manuaalisesti.
10 Kun tiedot on annettu, valitse sivun alareunassa OK ja paina sitten E-painiketta. Verkon testiruutu
tulee näkyviin ja varmistus alkaa.
11
Kun yhteys on varmistettu, näkyviin tulee ilmoitus ”Langaton verkko ja Internet-yhteys on määritetty
ja ne ovat valmiina käyttöön.”.
86
WPS(PBC)
Asetusten määrittäminen WPS(PBC)-toiminnolla
Jos reitittimessä on WPS(PBC)-painike, toimi seuraavasti.
1
Määritä Avaa verkkoasetukset -sivulla Verkkotyyppi -asetukseksi Langaton.
2
Valitse WPS(PBC), paina E ja paina sitten E uudelleen.
3
Paina reitittimen WPS(PBC)-painiketta kahden minuutin kuluessa. Tuote saa automaattisesti kaikki
tarvittavat verkon asetusarvot ja muodostaa yhteyden verkkoon.
4
Verkkoyhteysruutu tulee näkyviin ja verkko on määritetty.
87
Palvelimen verkkoaset.
Välityspalvelin
Määritä välityspalvelinyhteytesi ja liittyvät toiminnot.
MENU m → Verkko → Palvelimen verkkoaset. → ENTER E
Yhdistä palvelimeen
•• Osoite / Portti / Tunnus / Salasana
――Osoite / Portti / Tunnus ja Salasana otetaan käyttöön vain silloin, kun Välityspalvelin -asetuksena on
Käytössä.
Jos haluat suorittaa Soitin -toiminnon, muodosta verkkoyhteys.
•• Palvelimen osoite / SSL / Portti
――Jos SSL-toiminto on käytössä, palvelin määritetään käyttämään https-protokollaa ja tiedonsiirto salataan.
――Anna palvelimen IP-osoite ja portin numero. Anna portin numeroksi 7001. (Jos yhteyttä palvelimeen ei
saada portin numerolla 7001, tarkista palvelimen ylläpitäjältä oikea portin numero ja vaihda sitten numero
oikeaksi.)
MagicInfo-tila
Valitse MagicInfo-tila -asetus laitteen käyttöympäristön mukaan.
•• Lite / Premium
Palv. käyttö
Valitse tapa, jolla haluat muodostaa yhteyden palvelinverkkoon.
•• Salli / Estä
FTP-tila
Määritä FTP-toimintatila.
•• Aktiivinen / Passiivinen
88
Wi-Fi Direct
Toiminnon käyttäminen edellyttää,
että mobiililaite tukee Wi-Fi Direct
MENU m → Verkko → Wi-Fi Direct → ENTER E
-toimintoa.
Tällä asetuksella laite asetetaan muodostamaan yhteys langattomiin mobiililaitteisiin. Tämän toiminnon avulla langattomat mobiililaitteet voidaan yhdistää laitteeseen
ilman reititintä.
――Mallit, jotka eivät tue langatonta yhteyttä: LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC
Voit yhdistää mobiililaitteen tämän tuotteen kanssa Wi-Fi Direct -ominaisuuden avulla seuraavasti:
1
Siirry Wi-Fi Direct -näyttöön. Tämä tuote aloittaa laitteiden etsinnän.
2
Ota laitteen Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön. Valitse haluamasi Wi-Fi-laite.
•• PBC (Push Button Configuration): Paina Wi-Fi-laitteen WPS(PBC)-painiketta kahden minuutin kuluessa. Tuote saa automaattisesti kaikki tarvittavat verkon asetusarvot
ja muodostaa yhteyden verkkoon.
•• PIN: Syötä näytettävä PIN mobiililaitteeseen.
――Jos haluat katkaista laitteen yhteyden, valitse yhdistetty Wi-Fi-laite ja valitse sitten Yhteys katkaistu.
89
Mobiililaitteiden hallinta
Salli muiden verkossa olevien laitteiden, kuten älypuhelimien ja taulutietokoneiden, jakaa sisältöjä
laitteesi kanssa.
――Mallit, jotka eivät tue langatonta yhteyttä: LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC
Käyttöilmoitus
Näytä ilmoitus, kun laite yhdistetään ensimmäisen kerran.
Poista Yhteysilmoitus käytöstä, jos haluat yhdistää laitteet automaattisesti.
――Wi-Fi Direct -toimintoa ei tueta tällä hetkellä.
•• Ei käytössä / Vain ensimmäisellä kerralla / Aina käytössä
Mobiililaitteiden luettelo
Näytä ja hallitse yhdistettyjä laitteita.
Laitteen nimi
MENU m → Verkko → Laitteen nimi → ENTER E
Valitse tai syötä laitteen nimi.
Nimi näkyy verkon kaukosäädöissä verkon kautta.
•• [Signage]-näyttö 1 ~ 6 / Syöte
90
Luku 09
Järjestelmä
Helppokäyttöisyys
Valikon läpinäk.
Voit säätää valikkoruudun läpinäkyvyyttä.
MENU m → Järjestelmä → Helppokäyttöisyys → ENTER E
Järjestelmä
Helppokäyttöisyys
Käynnistä määritys
•• Suuri / Pieni
Suuri kontrasti
Aseta tausta ja fontti valikossa suurikontrastisiksi väreiksi. Valikkojen läpinäkyvyys muuttuu läpinäkymättömäksi, kun tämä
asetus on valittuna.
•• Ei käytössä / Käytössä
Aika
Autom. lähteen vaihto
Suurenna
Virranhallinta
Valitse, suurennetaanko korostettu kohde valikossa.
Ekoratkaisu
•• Ei käytössä / Käytössä
Tuuletin ja lämpötila
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
91
Käynnistä määritys
Suorita alkuasennus samalla tavalla kuin silloin, kun käytit laitetta ensimmäisen kerran.
――Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on “0–0–0–0”.
Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, käytä Vaihda PIN -toimintoa.
MENU m → Järjestelmä → Käynnistä määritys → ENTER E
Järjestelmä
Helppokäyttöisyys
Käynnistä määritys
Aika
Autom. lähteen vaihto
Virranhallinta
Ekoratkaisu
Tuuletin ja lämpötila
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
92
Aika
Voit määrittää Kellon asetus- tai Uniajastin -asetuksen. Määritä aikaan liittyviä asetuksia.
MENU m → Järjestelmä → Aika → ENTER E
Kellon asetus
――Paina INFO-painiketta, jos haluat katsoa nykyisen ajan.
Aika
Valitse Kellon asetus. Valitse Pvm tai Aika ja paina sitten E.
Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen
vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä. Paina E-painiketta, kun olet valmis.
Kellon asetus
――Voit määrittää Pvm- ja Aika-asetukset suoraan kaukosäätimen numeronäppäimillä.
NTP:n asetukset
Kesäaika
Uniajastin
Käytössä
Ei käytössä
Käynnistysviive
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
0
NTP:n asetukset
Määritä palvelimen URL-osoite ja aikavyöhyke verkon ajan käyttöä varten.
Kesäaika
DST (kesäaika) -toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Ei käytössä / Käytössä
•• Alkamispäivä: Aseta kesäajan alkamispäivä.
•• Päättymispäivä: Aseta kesäajan päättymispäivä.
•• Aikapoikkeama: Aseta aikavyöhykkeen oikea aikasiirtymä.
――Alkamispäivä, Päättymispäivä ja Aikapoikkeama otetaan käyttöön vain silloin, kun Kesäaika-asetuksena on Käytössä.
Uniajastin
Tuotteen sammuttaminen automaattisesti määritetyn ajanjakson kuluttua.
(Ei käytössä / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Valitse aika ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolinäppäimillä ja paina sitten E. Jos haluat peruuttaa Uniajastin -asetuksen, valitse Ei
käytössä.
Käynnistysviive
Kun muodostat yhteyden useisiin laitteisiin, säädä kunkin laitteen käynnistysaikaa ylikuormituksen välttämiseksi (0 ja 50
sekunnin välillä).
93
Autom. lähteen vaihto
Jos näyttö kytketään päälle, kun Autom. lähteen vaihto on tilassa Käytössä ja aiempi kuvalähdevalinta ei ole aktiivinen, näyttö
etsii automaattisesti aktiivisen videokuvan kuvalähteet.
MENU m → Järjestelmä → Autom. lähteen vaihto → ENTER E
Autom. lähteen vaihto
Autom. lähteen vaihto
Kun Autom. lähteen vaihto -asetuksena on Käytössä, kuvan tulolähteeksi etsitään automaattisesti aktiivista videokuvaa.
Ensisijainen lähde -valinta otetaan käyttöön, jos senhetkistä kuvalähdettä ei tunnisteta.
Autom. lähteen vaihto
Ei käytössä
Ensisij. lähteen pal.
Ei käytössä
Ensisijainen lähde
Kaikki
Toissijainen lähde
HDMI 1
Toissijainen lähde -valinta otetaan käyttöön, jos ensisijainen kuvalähde ei ole käytettävissä.
Jos ensi- ja toissijaista tulolähdettä ei tunnisteta, näyttö etsii aktiivista lähdettä kahdesti, ja kummankin haun aikana etsitään
ensin ensisijaista ja sen jälkeen toissijaista tulolähdettä. Jos kumpikin haku epäonnistuu, näyttö palaa käyttämään ensimmäistä
kuvalähdettä ja näyttää viestin signaalin puuttumisesta.
Ensisij. lähteen pal.
Valitse, palautetaanko valittu ensisijainen tulolähde, kun ensisijainen tulo liitetään.
――Ensisij. lähteen pal. -toiminto poistetaan käytöstä, jos Ensisijainen lähde -asetukseksi valitaan Kaikki.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Ensisijainen lähde
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Ensisijainen lähde.
Toissijainen lähde
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Toissijainen lähde.
――Toissijainen lähde -toiminto poistetaan käytöstä, jos Ensisijainen lähde -asetukseksi valitaan Kaikki.
94
Virranhallinta
Automaattinen käynnistys
Tämä toiminto käynnistää laitteen automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan. Virtapainiketta ei tarvitse painaa.
MENU m → Järjestelmä → Virranhallinta → ENTER E
Virranhallinta
•• Ei käytössä / Käytössä
Maks.virransäästö
Automaattinen käynnistys
Ei käytössä
Säästä virtaa sammuttamalla tietokoneen näyttö, jos tietokonetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Maks.virransäästö
Käytössä
•• Ei käytössä / Käytössä
Valmiustilan hallinta
Käytössä
Valmiustilan hallinta
Verkon valmiustila
Virtapainike
Ei käytössä
Vain käynnistys
Voit asettaa näytön valmiustilaan tulosignaalia vastaanotettaessa.
•• Autom.
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita, vaikka lähdelaite olisikin kytketty näyttöön.
Jos lähdelaitetta ei ole kytketty, näkyviin tulee viesti Ei signaalia.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Ei käytössä
Jos tulosignaalia ei havaita, näkyviin tulee viesti Ei signaalia.
――Jos Ei signaalia -viesti näkyy, vaikka lähdelaite on kytketty, tarkista kaapelien kytkentä.
――Jos Signaaliviestiä ei ole -asetuksena on Ei käytössä, viesti Ei signaalia ei tule näyttöön.
Valitse tällöin Signaaliviestiä ei ole -asetukseksi Käytössä.
•• Käytössä
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita.
95
Verkon valmiustila
Virranhallinta
Tämä toiminto pitää verkon virran toiminnassa, kun laite sammutetaan.
Automaattinen käynnistys
Ei käytössä
Maks.virransäästö
Käytössä
Valmiustilan hallinta
Käytössä
Verkon valmiustila
Virtapainike
Ei käytössä
Vain käynnistys
•• Ei käytössä / Käytössä
Virtapainike
Kaukosäätimen virtanäppäin
voidaan määrittää vain kytkemään virta tai sekä kytkemään että katkaisemaan virta.
•• Vain käynnistys: Määritä kaukosäätimen virtanäppäin
vain kytkemään virta.
•• Käynnistys/sammutus: Määritä kaukosäätimen virtanäppäin
sekä kytkemään että katkaisemaan virta.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
96
Ekoratkaisu
Kirkkausrajoitus
Rajoita näytön taustavalaisun enimmäistasoa.
MENU m → Järjestelmä → Ekoratkaisu → ENTER E
•• Ei käytössä: Ei käytössä mahdollistaa enimmäiskirkkauden käytön.
•• Käytössä: Käytössä estää enimmäiskirkkauden käytön ja säästää energiaa.
Ekoratkaisu
Energiansäästötila
Kirkkausrajoitus
Ei käytössä
Energiansäästötila
Ei käytössä
Ekotunnistin
Ei käytössä
Näytön lampun aikataulu
Ei käytössä
Ekotunnistin
Ei sign., v.tila
Ei käytössä
Virransäästön tehostamiseksi kuva-asetukset mukautuvat automaattisesti huoneen valaistukseen.
Aut. sammutus
Ei käytössä
Vähennä virrankulutusta säätämällä näytön kirkkautta.
•• Ei käytössä / Pieni / Keskikoko / Suuri
•• Ei käytössä / Käytössä
――Jos säädät kohdassa Kuva olevaa Taustavalo-asetusta, kun Ekotunnistin on käytössä, Ei käytössä poistetaan käytöstä.
――Jos näytön kontrasti ei ole riittävä, määritä Ekotunnistin -asetukseksi Ei käytössä. Jos Ekotunnistin -asetuksena on Ei käytössä,
toiminta ei ehkä ole energiastandardien mukaista.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Väh.taustavalo
Kun Ekotunnistin -asetuksena on Käytössä, voit säätää näytön vähimmäiskirkkautta manuaalisesti. Väh.taustavalo on tummin
taustavalaisutila. Varmista, että Väh.taustavalo -asetus on Taustavalo-asetusta pienempi.
――Jos Ekotunnistin -asetukseksi on valittu Käytössä, näytön kirkkaus voi muuttua (hieman tummemmaksi tai kirkkaammaksi)
ympäristön valoisuuden mukaan.
97
Näytön lampun aikataulu
Ekoratkaisu
Kirkkausrajoitus
Ei käytössä
Energiansäästötila
Ei käytössä
Ekotunnistin
Ei käytössä
Näytön lampun aikataulu
Ei käytössä
Ei sign., v.tila
Ei käytössä
Aut. sammutus
Ei käytössä
Näytön lampun aikataulu
Ota lukitustila lampunvaihtoaikataulu käyttöön tai poista se käytöstä.
•• Ei käytössä / Käytössä
Aikataulu1, Aikataulu2
Aika
Paneelin kirkkaus muuttuu määrättynä aikana Lamppu-kohdassa asetetulle kirkkaustasolle.
Lamppu
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Säädä paneelin kirkkautta. Arvo lähempänä sataa tekee paneelista kirkkaamman.
•• 0 – 100
Ei sign., v.tila
Säästä virtaa sammuttamalla laite, kun signaalia ei vastaanoteta mistään lähteestä.
•• Ei käytössä / 15 min / 30 min / 60 min
――Pois käytöstä, kun kytketty tietokone on virransäästötilassa.
――Tuote sammuu automaattisesti tiettyyn aikaan. Aikaa voi muuttaa tarpeen mukaan.
Aut. sammutus
Tuote sammuu automaattisesti ylikuumentumisen välttämiseksi, jos kaukosäätimen näppäintä tai tuotteen etupaneelin
painiketta ei paineta määrätyn tunnin aikana.
•• Ei käytössä / 4 tuntia / 6 tuntia / 8 tuntia
98
Tuuletin ja lämpötila
MENU m → Järjestelmä → Tuuletin ja lämpötila → ENTER E
Suojaa laitetta tunnistamalla tuulettimen nopeuden ja sisäisen lämpötilan.
Tuulettimen hallinta
Valitsee automaattiset tai manuaaliset tuulettimen nopeuden asetukset.
Järjestelmä
•• Autom. / Manuaal.
Tuuletin ja lämpötila
Tuulettimen nopeusasetus
Asettaa tuulettimen nopeuden välille 0 ja 100.
――Käytössä, jos Tuulettimen hallinta on tilassa Manuaal..
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Ulkotila
Jos haluat käyttää laitetta alle 0 ˚C:een lämpötilassa, muista valita Ulkotila -asetukseksi Käytössä.
Tämä toiminto pitää laitteen sisäisen lämpötilan tasaisena, jotta laite käynnistyy oikein, kun sen virta kytketään.
•• Ei käytössä / Käytössä
――Älä irrota virtajohtoa, kun tämän toiminnon asetuksena on Käytössä.
――Laite kuluttaa sammutettuna enemmän virtaa, jos tämän toiminnon asetuksena on Käytössä eikä Ei käytössä.
Lämpötilan hallinta
Tämä toiminto tunnistaa laitteen sisäisen lämpötilan. Voit määritellä sopivan lämpötilavälin itse.
Oletuslämpötilana on 90 °C.
Laitteen suositeltu käyttölämpötila on 75 – 90 °C (kun ympäristön lämpötila on 50 °C).
――Näyttö tummenee, jos laitteen senhetkinen lämpötila ylittää suositellun ylärajan. Jos lämpötila kohoaa edelleen, laite sammuu
automaattisesti, jottei se ylikuumenisi.
99
Syöttölaitteiden hallinta
MENU m → Järjestelmä → Syöttölaitteiden hallinta → ENTER E
Määritä laitteeseen liitettyjen ulkoisten syöttölaitteiden asetukset.
Näppäimistön kieli
Määritä syöttökielen vaihtamiseen käytettävä näppäinyhdistelmä.
Syöttölaitteiden hallinta
Näppäimistön kieli
Näppäimistön tyyppi
Näppäimistön tyyppi
Määritä näppäimistön tyyppi.
Syöttökielen pikanäppäin
Syöttökielen pikanäppäin
Valitse pikanäppäimet syöttökielen vaihtamista varten.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Toistotapa
Valitse Toistotapa -tila laitteen käyttöympäristön mukaan.
Alkunäyttö voi vaihdella asetuksen mukaan.
MENU m → Järjestelmä → Toistotapa → ENTER E
•• MagicInfo / URL-käynnistysohjelma
Järjestelmä
Toistotapa
MagicInfo
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
100
Vaihda PIN
Vaihda PIN -ikkuna avautuu.
MENU m → Järjestelmä → Vaihda PIN → ENTER E
Tuote on tallentanut uuden PIN-koodin.
Valitse PIN-koodiksi mitkä tahansa neljä numeroa ja kirjoita ne Anna uusi PIN -kenttään. Kirjoita samat neljä numeroa Vahv.
uusi PIN -kenttään.
――Oletussalasana: 0–0–0–0
Järjestelmä
Vaihda PIN
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
101
Suojaus
Turvalukitus käytössä
――Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on “0–0–0–0”.
MENU m → Järjestelmä → Suojaus → ENTER E
Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, käytä Vaihda PIN -toimintoa.
Turvalukitus käytössä -toiminto lukitsee kaikki tuotteen ja kaukosäätimen valikot ja painikkeet LOCK-painiketta lukuun
ottamatta.
Suojaus
Jos haluat avata valikkojen ja painikkeiden lukituksen, paina LOCK-painiketta ja anna salasana (oletussalasana: 0–0–0–0).
Turvalukitus käytössä
Käynnistyspainike
Käytössä
Käynnistyspainike
USB:n aut. toiston luk.
Käytössä
Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, kaukosäätimen virtapainikkeella voidaan kytkeä laitteeseen virta, kun Turvalukitus
käytössä on käytössä.
Matkapuhelinverkkoyhteyden lukitus Ei käytössä
Etähallinta
•• Ei käytössä / Käytössä
USB:n aut. toiston luk.
Valitse, haluatko toistaa yhdistettyyn USB-laitteeseen tallennetun MagicInfo-sisällön automaattisesti.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Ei käytössä
Toista USB-laitteeseen tallennettu MagicInfo-sisältö automaattisesti.
•• Käytössä
Älä toista USB-laitteeseen tallennettua MagicInfo-sisältöä automaattisesti.
――MagicInfo-sisältöä sisältävää USB-laitetta yhdistettäessä näytössä näkyy viiden sekunnin ajan “USB:n aut. toiston luk. : Käytössä”.
Matkapuhelinverkkoyhteyden lukitus
Estä muita verkossa olevia laitteita, kuten älypuhelimia ja taulutietokoneita, jakamasta sisältöjä Signage-laitteesi kanssa.
•• Ei käytössä / Käytössä
Etähallinta
Voit valita Salli tai Estä laitteen käyttämiseksi etäkomennoilla verkon kautta.
•• Muutettu asetus pysyy voimassa myös sen jälkeen, kun laite sammutetaan ja käynnistetään uudelleen käyttäen
ohjauspaneelin näppäintä tai virtakytkintä.
102
Yleiset
Älykäs suojaus
Näyttölaite ja kytketyt tallennuslaitteet on suojattu viruksilta seuraavilla suojaustoiminnoilla.
MENU m → Järjestelmä → Yleiset → ENTER E
Skannaus
Yleiset
Tarkista näyttölaite ja kytketyt tallennuslaitteet virusten varalta.
Älykäs suojaus
Anynet+ (HDMI-CEC)
Käytössä
HDMI Hot Plug
Käytössä
Mukautettu logo
Pelitila
Eristysluettelo
Tämä on luettelo kohteista, jotka on eristetty, sillä niissä on viruksia.
Reaaliaikainen valvonta
Ei käytössä
Tyhjennä tallennustila
Etsii viruksia valvomalla näyttölaitetta reaaliaikaisesti.
Valvonnan tulokset
Näytä niiden tiedostojen, verkkojen ja prosessien luettelo, jotka on estetty.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
103
Anynet+ (HDMI-CEC)
Yleiset
Älykäs suojaus
Anynet+ (HDMI-CEC)
Käytössä
HDMI Hot Plug
Käytössä
•• Ei käytössä / Käytössä
――Voit ohjata Anynet+-laitteita vain tuotteen kaukosäätimellä. Ohjaamisessa ei voi käyttää tuotteen painikkeita.
――Tuotteen kaukosäädin ei ehkä toimi kaikissa olosuhteissa. Jos näin käy, valitse Anynet+-laite uudelleen.
Mukautettu logo
Pelitila
Anynet+ on toiminto, jonka avulla voit ohjata Samsung-tuotteen kaukosäätimellä kaikkia kytkettyjä Samsung-laitteita, jotka
tukevat Anynet+-toimintoa. Anynet+-järjestelmää voi käyttää vain Samsung-laitteissa, joissa on Anynet+-toiminto. Jos haluat
varmistaa, onko Samsung-laitteessa kyseinen ominaisuus, tarkista, onko laitteessa Anynet+-logo.
――Anynet+ toimii, kun Anynet+-toimintoa tukeva AV-laite on valmiustilassa tai päällä.
Ei käytössä
――Anynet+ tukee enintään 12 AV-laitetta. Huomaa, että samantyyppisiä laitteita voi kytkeä enintään 3 kappaletta.
Tyhjennä tallennustila
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
104
Anynet+-toiminnon vianmääritys
Ongelma
Anynet+ ei toimi.
Mahdollinen ratkaisu
•• Tarkista, että laite on Anynet+-laite. Anynet+-järjestelmä tukee vain Anynet+-laitteita.
•• Tarkista, että Anynet+-laitteen virtajohto on kytketty kunnolla.
•• Tarkista Anynet+-laitteen Video-/Audio-/HDMI-kaapelikytkennät.
•• Varmista, että Järjestelmä-valikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi on valittu Käytössä.
•• Tarkista, että kaukosäädin Anynet+-yhteensopiva.
•• Anynet+ ei toimi kaikissa tilanteissa. (ensimääritys)
•• Jos HDMI-kaapeli on irrotettu ja kytketty uudelleen, muista hakea laitteet uudelleen tai sammuttaa tuote ja käynnistää se
uudelleen.
•• Tarkista, että Anynet+-laitteen Anynet+-toiminto on päällä.
Haluan käynnistää Anynet+toiminnon.
•• Varmista, että Anynet+-laite on kytketty kunnolla tuotteeseen ja että Järjestelmä-valikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi on
valittu Käytössä.
Haluan sulkea Anynet+toiminnon.
•• Paina tuotteen kaukosäätimen SOURCE-painiketta ja valitse muu kuin Anynet+-laite.
Viesti ”Anynet+-laitteen liitäntä •• Kaukosäädintä ei voi käyttää, kun Anynet+-toimintoa määritetään tai katselutilaa vaihdetaan.
kytketään irti...” ilmestyy
•• Käytä kaukosäädintä, kun tuote on saanut Anynet+-asetukset valmiiksi tai siirtynyt Anynet+-toimintoon.
näyttöön.
Anynet+-laite ei aloita toistoa.
•• Toistotoimintoa ei voi käyttää ensimäärityksen ollessa käynnissä.
Kytkettyä laitetta ei näy.
•• Tarkista, tukeeko laite Anynet+-toimintoja.
•• Tarkista, onko HDMI-kaapeli kytketty kunnolla.
•• Varmista, että Järjestelmä-valikon Anynet+ (HDMI-CEC) -asetukseksi on valittu Käytössä.
•• Hae Anynet+-laitteita uudelleen.
•• Anynet+ edellyttää HDMI-yhteyden käyttöä. Varmista, että laite on kytketty tuotteeseen HDMI-kaapelilla.
•• Kaikki HDMI-kaapelit eivät tue Anynet+-toimintoja.
•• Jos yhteys on katkaistu sähkökatkon tai HDMI-kaapelin irrottamisen takia, suorita laitehaku uudelleen.
105
HDMI Hot Plug
Yleiset
Tätä toimintoa käytetään DVI/HDMI-lähdelaitteen käynnistyksen aikaviiveen aktivointiin.
Älykäs suojaus
•• Ei käytössä / Käytössä
Anynet+ (HDMI-CEC)
Käytössä
HDMI Hot Plug
Käytössä
Voit ladata ja valita laitteen käynnistymisen yhteydessä näytettävän mukautetun logon ja asettaa sen näyttöajan.
Mukautettu logo
Pelitila
Mukautettu logo
•• Mukautettu logo
Ei käytössä
Tyhjennä tallennustila
――Voit valita mukautetun logon (kuva tai video) tai ottaa sen pois käytöstä.
――Jos haluat asettaa mukautetun logon, se on ladattava ulkoisesta USB-laitteesta.
•• Logon näyttöaika
――Jos mukautettu logo on Kuva, voit säätää Logon näyttöaika -asetusta.
•• Lataa logotiedosto
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Voit ladata laitteeseen mukautetun logon ulkoisesta USB-laitteesta.
――Ladattavan mukautetun logon tiedostonimen on oltava ”samsung” (pienillä kirjaimilla).
――Jos ulkoisia USB-yhteyksiä on enemmän kuin yksi, laite yrittää ladata mukautetun logon viimeksi kytketystä USB-laitteesta.
Mukautetun logotiedoston rajoituksia
•• Jos mukautettu logo on kuva, vain bittikarttatiedostoja (aRGB 32 bpp -muoto) tuetaan.
•• Kuvamuotoisen mukautetun logon tarkkuuden on oltava vähintään 128 × 64 ja enintään kuvaruudun enimmäistarkkuus.
(Tarkkuuden vaaka- ja pystyarvojen on oltava jaollisia 4:llä.)
•• Jos mukautettu logo on video, vain TS Stream -tyyppejä tuetaan.
•• Suurin tuettu videotiedostokoko on 150 Mt. Videotiedoston suositeltu pituus on enintään 20 sekuntia.
106
Pelitila
Yleiset
Kun tuote on kytketty pelikonsoliin, kuten PlayStation™ tai Xbox™, voit nauttia realistisesta pelikokemuksesta valitsemalla
pelitilan.
Älykäs suojaus
Anynet+ (HDMI-CEC)
Käytössä
HDMI Hot Plug
Käytössä
Mukautettu logo
Pelitila
Ei käytössä
Tyhjennä tallennustila
•• Ei käytössä / Käytössä
――Pelitila -toimintoon liittyvät varoitukset ja rajoitukset
Jos haluat irrottaa pelikonsolin ja kytkeä toisen ulkoisen laitteen, valitse Pelitila -tilan arvoksi Ei käytössä Asetukset-valikossa.
Tyhjennä tallennustila
Tee tilaa uusille sisältötiedostoille poistamalla tiedostoja. Viimeaikaisen aikataulun tiedostoja ei poisteta.
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Palauta järjestelmä
Tämä toiminto palauttaa järjestelmävalikon asetukset oletusarvoihin.
MENU m → Järjestelmä → Palauta järjestelmä → ENTER E
Järjestelmä
Palauta järjestelmä
――Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
107
Luku 10
Tuki
Ohjelmistopäivitys
Samsung-yhteystiedot
MENU m → Tuki → Ohjelmistopäivitys → ENTER E
MENU m → Tuki → Samsung-yhteystiedot → ENTER E
Ohjelmistopäivitys -valikon kautta voi päivittää tuotteen ohjelmiston uusimpaan versioon.
Tarkastele näitä tietoja, kun tuote ei toimi oikein tai kun haluat päivittää ohjelmiston.
――Älä sammuta tuotetta, kun päivitys on kesken. Tuote sammuu ja käynnistyy automaattisesti, kun
Saatavissa on tietoja puhelukeskuksista sekä tuotteiden ja ohjelmistojen lataamisesta.
ohjelmistopäivitys on valmis.
――Kun päivität ohjelmiston, kaikki määritetyt video- ja ääniasetukset palautuvat oletusarvoihin. Kirjoita
――Samsung-yhteystiedot ja etsi tuotteen Mallikoodi ja Ohjelmistoversio.
asetukset muistiin, jotta ne voi ottaa helposti takaisin käyttöön päivityksen jälkeen.
Päivitä nyt
Palauta kaikki
Päivitä ohjelmisto uusimpaan versioon.
MENU m → Tuki → Palauta kaikki → ENTER E
――Nykyinen versio: Tämä on tuotteeseen jo asennetun ohjelmiston versio.
Tämä toiminto palauttaa kaikki näytön senhetkiset asetukset oletusarvoihin.
Autom. päivitys
Tätä toiminto päivittää tuotteen automaattisesti, kun se ei ole käytössä.
•• Ei käytössä / Käytössä
108
Luku 11
Vianmääritysopas
–– Testaa laite alla kuvatulla tavalla,
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton
edellytykset
ennen kuin soitat Samsungin
asiakaspalveluun. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteyttä Samsungin
asiakaspalveluun.
Laitteen testaaminen
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Tee laitetesti, jos näyttö pysyy tyhjänä ja merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on kytketty tietokoneeseen oikein.
–– Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone,
näytönohjain ja johto.
1
Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
2
Irrota laitteen kaikki johdot.
3
Käynnistä laite.
4
Jos näet viestin Ei signaalia, laite toimii normaalisti.
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Ei optimaalinen tila tulee lyhyesti näyttöön, jos valitset tuettua tarkkuutta suuremman tilan (Katso Tuetut tarkkuudet).
109
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä ja varmista, että johto on kytketty tiukasti
paikoilleen.
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun HDMI- tai
HDMI-DVI-kaapeli kytketään tuotteeseen ja tietokoneeseen.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma säätämällä näytön
kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä näytönohjaimen
ohjain sen viimeisimpään versioon.
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen tai
tietokoneen valmistajaan.)
Näyttöongelma
Ei signaalia näkyy näytöllä.
Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
Ei optimaalinen tila tulee näyttöön.
Tämä viesti ilmestyy näkyviin silloin, kun näytönohjaimen signaalin tarkkuus- ja taajuusarvot ovat
suuremmat kuin laitteen tukemat arvot.
Tutustu Standardisignaalitilataulukkoon ja aseta enimmäistarkkuus ja -taajuus laitteen teknisten tietojen
mukaisiksi.
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.
Tarkista, että tietokoneen ja näytönohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella. Muuta
näytön asetuksia tarvittaessa laitteen Lisätiedot-valikon ja Standardisignaalitilataulukon tietojen
mukaisesti.
Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä Kirkkaus- ja Kontrasti-asetuksia.
Kuvan värit eivät näy normaaleina.
Siirry Kuva-kohtaan ja säädä Väriavaruus -asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Siirry Kuva-kohtaan ja säädä Valkotasapaino -asetuksia.
110
Näyttöongelma
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin välein. Laite on virransäästötilassa.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Laite sammutetaan automaattisesti.
Siirry Järjestelmä-kohtaan ja varmista, että Uniajastin -asetukseksi on valittu Ei käytössä.
Jos laitteeseen on yhdistetty tietokone, tarkista tietokoneen virtatila.
Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.
Jos yhdistetyn laitteen signaalia ei havaita, laite sammutetaan automaattisesti 10–15 minuutin kuluttua.
Kuvanlaatu on erilainen kuin liikkeessä, josta laite on ostettu.
Voit nauttia teräväpiirtokuvasta (HD) käyttämällä HDMI-kaapelia.
Näyttö ei näytä normaalilta.
Koodattu videosisältö voi saada näytön näyttämään vioittuneelta nopeasti liikkuvia kohteita sisältäviä
kohtauksia, kuten urheilutapahtumia tai toimintavideoita, katsottaessa.
Heikko signaalitaso tai huono kuvanlaatu voivat saada näytön näyttämään vioittuneelta. Tämä ei
merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.
Yhden metrin säteellä oleva matkapuhelin voi aiheuttaa häiriöitä analogisissa ja digitaalisissa laitteissa.
Kirkkaus ja värit eivät näytä normaaleilta.
Siirry Kuva-kohtaan ja säädä näytön asetuksia, kuten Kuvatila, Väri, Kirkkaus ja Terävyys.
Siirry Järjestelmä-kohtaan ja säädä Energiansäästötila -asetuksia.
Palauta näytön oletusasetukset.
Näytössä näkyy viivoja (punaisia, vihreitä tai sinisiä).
Nämä viivat näkyvät, kun näytön DATA SOURCE DRIVER IC -piiri on vioittunut. Ota yhteyttä Samsungin
palvelukeskukseen ongelman ratkaisemiseksi.
Näyttö näyttää epävakaalta ja sitten jäätyy.
Näyttö voi jäätyä muuta kuin suositeltua tarkkuutta käytettäessä tai kun signaali on epävakaa. Voit
ratkaista ongelman siirtymällä tietokoneella käyttämään suositeltua tarkkuutta.
Kuvaa ei voi näyttää koko näytön tilassa.
Skaalattu SD-sisältötiedosto (4:3) voi aiheuttaa HD-kanavaa katsottaessa mustia palkkeja näytön sivuilla.
Video, jonka kuvasuhde ei vastaa laitteen kuvasuhdetta, voi aiheuttaa mustia palkkeja näytön ylä- ja
alareunassa.
Vaihda laitteessa tai lähdelaitteessa näytön kokoasetukseksi koko näytön tila.
111
Kaukosäädinongelma
Kaukosäädin ei toimi.
Varmista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein (+/-).
Tarkista, ovatko paristot tyhjät.
Tarkista virransyöttö.
Varmista, että virtajohto on kytketty.
Tarkista, onko lähistöllä käytössä erikois- tai neonvalaisimia.
Lähdelaitteen ongelma
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
Muut ongelmat
Laite haisee muovilta.
Muovin haju on normaalia ja se katoaa ajan myötä.
Ääni tai kuva katkeilee.
Tarkista kaapeliliitäntä ja liitä kaapeli tarvittaessa uudelleen.
Erittäin kovien tai paksujen johtojen käyttö voi johtaa ääni- ja kuvatiedostojen vahingoittumiseen.
Varmista niiden säilyvyys käyttämällä riittävän joustavia johtoja. Kun asennat laitteen seinään,
suosittelemme kulmaliittimellä varustettujen johtojen käyttöä.
Laitteen reunoilla on pieniä hiukkasia.
Hiukkaset kuuluvat laitteen muotoiluun. Laite ei ole viallinen.
Kun yritän muuttaa tietokoneen tarkkuutta, näyttöön tulee
viesti Tarkkuutta ei tällä hetkellä tueta..
Näyttöön tulee viesti Tarkkuutta ei tällä hetkellä tueta., jos syöttölähteen tarkkuus ylittää näytön
enimmäistarkkuuden.
Voit ratkaista ongelman muuttamalla tietokoneen tarkkuuden näytön tukemaan tarkkuuteen.
HDMI-laitteen YCbCr-lähtöä käytettäessä HDMI musta ei toimi
oikein.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun lähdelaite, kuten DVD-soitin ja digiboksi, on kytketty
laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).
112
Muut ongelmat
HDMI-tilassa ei kuulu ääntä.
Näytön värit eivät ehkä näytä normaaleilta. Kuvaa tai ääntä ei ehkä ole. Tämä ongelma voi ilmetä, jos
laitteeseen kytketään lähdelaite, joka tukee vain HDMI-standardin vanhempaa versiota.
Jotkin näytönohjaimet eivät automaattisesti tunnista HDMI-signaaleja, joissa ei ole ääntä. Valitse tällöin
manuaalinen äänitulo.
PC
Infrapuna-anturi ei toimi.
Äänitulo
Näyttötila
Automaattinen
Tietokoneen asetukset
Varmista, että anturin merkkivalo syttyy kaukosäätimen painiketta painettaessa.
Jos anturin merkkivalo ei syty, katkaise ja kytke virta laitteen takana olevasta virtakytkimestä.
(Virran merkkivalo alkaa palaa punaisena, kun näyttö sammutetaan.)
Jos anturin merkkivalo ei syty edes sen jälkeen, kun virta on katkaistu ja kytketty virtakytkimestä,
sisäinen liitin on voinut irrota.
Toimita laite huollettavaksi lähimpään palvelukeskukseen.
Jos anturin palava merkkivalo ei välähdä punaisena kaukosäätimen painiketta painettaessa, infrapunaanturi voi olla vioittunut.
Toimita laite huollettavaksi lähimpään palvelukeskukseen.
•• Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun lähdelaite, kuten DVD-soitin ja digiboksi, on kytketty
laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).
113
Kysymykset ja vastaukset
Kysymys
Miten taajuutta muutetaan?
Vastaus
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows XP: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Asetukset →
Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows ME/2000: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset → Lisäasetukset →
Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
–– Lisätietoja säädöistä on tietokoneen
•• Windows Vista: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Mukauttaminen →
Näyttöasetukset → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
•• Windows 7: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö → Säädä tarkkuutta
→ Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows 8: Siirry kohtaan Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö →
Säädä tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset → Näytä sovittimen
ominaisuudet → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön asetukset -kohdassa.
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Asetukset.
•• Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset.
•• Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Mukauttaminen → Näyttöasetukset.
•• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö →
Säädä tarkkuutta.
•• Windows 8: Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Näyttö → Säädä tarkkuutta.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset ja säädä tarkkuutta.
114
Kysymys
Miten virransäästötila asetetaan?
Vastaus
•• Windows XP: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö →
Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows ME/2000: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Näyttö → Näytönsäästäjä. Voit
tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows Vista: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Mukauttaminen → Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows 7: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Mukauttaminen → Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows 8: Aseta virransäästötila kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen
→ Mukauttaminen → Näytönsäästäjän asetukset. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOSasetuksista.
•• Windows 10: Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset → Mukauttaminen → Lukitusnäyttö →
Näytön aikakatkaisun asetukset → Virta ja lepotila tai käyttämällä tietokoneen BIOS-asetuksia.
115
Luku 12
Tekniset tiedot
Yleiset
–– Koko
Mallin nimi
Näyttö
OH46F
OH55F
Koko
Luokka 46 (45,9 tuumaa / 116 cm)
Luokka 55 (54,6 tuumaa / 138 cm)
Näyttöalue
1018,08 mm (V) x 572,67 mm (P)
1209,6 mm (V) x 680,4 mm (P)
Virtalähde
AC100-240V~ 50/60Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
–– Näyttöalue
V
Käyttö- ja
Käyttö
säilytysympäristö
Lämpötila: -30 ℃ - 50 ℃ (-22 ℉ - 122 ℉)
* Kotelon asentamista varten pidä sisäinen lämpötila enintään 40 °C:ssa.
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
P
Lämpötila: -30 ℃ - 50 ℃ (-22 ℉ - 122 ℉)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
――Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän kanssa optimoi näytön
asetukset. Näyttö asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
――Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) näytön pikselistä voi näyttää muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
――Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
――Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
116
Esiasetetut ajastustilat
――Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin
suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.
――Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-tuotteesta LCD-tuotteeseen, tarkista taajuusasetukset. Jos LCD-tuote ei tue taajuutta 85 Hz, muuta pystytaajuudeksi 60 Hz CDTtuotetta käyttämällä, ennen kuin vaihdat sen LCD-tuotteeseen.
–– Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta
vasempaan vaakatasossa ulottuvan
Mallin nimi
Synkronointi
juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa
sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen
verrannollinen määrä vaakasyklejä on
nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus
Tarkkuus
ilmaistaan kilohertseinä, kHz.
OH46F / OH55F
Vaakataajuus
30–81 kHz
Pystytaajuus
48–75 Hz
Optimaalinen tarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
Enimmäistarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
–– Pystytaajuus
Kuva näytetään katsojalle
näyttämällä samaa kuvaa useita
kertoja sekunnissa (samalla tavoin
kuin välkkyvässä loisteputkivalossa).
Kuvaruutu säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista vakiosignaaleista. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö saattaa näkyä tyhjänä,
vaikka virran merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
Tarkkuus
Vaakataajuus
Pystytaajuus
Pikselikello
Tahdistuksen polaarisuus
(kHz)
(Hz)
(MHz)
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
Saman kuvan näyttönopeus
sekunnissa tunnetaan nimillä
pystytaajuus ja virkistystaajuus.
Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.
117
Tarkkuus
Vaakataajuus
Pystytaajuus
Pikselikello
Tahdistuksen polaarisuus
(kHz)
(Hz)
(MHz)
(H/V)
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA(RB), 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
118
Luku 13
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
――Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
huoltoteknikon käynnistä.
Tuote ei ole viallinen
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta purkamatta.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite on asennettu
ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden käytöstä
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai kumppanin
suorittamasta korjauksesta
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta
•• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahingon jne.)
seurauksena.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat
kuluneet loppuun.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
――Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
käyttöopas ensin.
119
Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto
Musta matriisi
Yleiselektrodi
(ITO)
Värisuodin
Ihanteellinen kuvanlaatu
•• Tämän -näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa näkyä
näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
‒‒ Alipikseleiden lukumäärä -näyttötyypeittäin: 6.220.800
Lähde
Nielu
•• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva tai viallisia
kuvapisteitä.
‒‒ Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, ota virransäästötila tai dynaaminen näytönsäästäjä käyttöön.
Jälkikuvien esto
TFT
Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?
Hila
Pikselielektrodi
(ITO)
Varauskondensaattori
(Cs)
Tietoväylä
Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään normaalisti. Normaalikäytöllä tarkoitetaan
jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos LCD-näytöllä näytetään pysäytettyä kuvaa pitkän aikaa,
kuvapisteiden nestekiteitä liikuttavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman muuttua.
Jännite-ero kasvaa ajan myötä ja tekee nestekiteistä ohuempia. Jos näin käy, edellinen kuva saattaa pysyä
näytöllä kuvan vaihtuessa. Tämän voi estää pienentämällä syntynyttä jännite-eroa.
――Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään asianmukaisissa olosuhteissa.
120
Jälkikuvien estäminen
•• Tekstin värin vaihtaminen säännöllisesti
――Jäännöskuvien muodostuminen on helpointa estää kytkemällä virta pois päältä tai asettamalla näytönsäästäjä
toimimaan tietokoneella tai järjestelmässä silloin, kun niitä ei käytetä. Takuupalvelua on saatettu rajoittaa
ohjekirjassa.
‒‒ Käytä kirkkaudeltaan samantasoisia, kirkkaita värejä.
Aikaväli: Vaihda tekstin väriä ja taustaväriä 30 minuutin välein.
FLIGHT : TIME
•• Virran katkaiseminen, näytönsäästäjä ja virransäästötila
‒‒ Kytke laitteen virta pois päältä kahdeksi tunniksi 12 tunnin käytön jälkeen.
‒‒ Siirry tietokoneen valikkoon Näytön ominaisuudet > Virtalähde ja aseta tuote sammumaan
tarvittavalla tavalla.
‒‒ Suosittelemme näytönsäästäjän käyttöä.
On parasta käyttää joko yksiväristä tai liikkuvaa kuvaa esittävää näytönsäästäjää.
OZ348
FLIGHT : TIME
OZ348
•• Värin vaihtaminen säännöllisesti
: 20:30
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
‒‒ Käytä kahta väriä
Vaihda kahden eri värin välillä 30 minuutin välein yllä näytetyllä tavalla.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten teksti- ja taustavärien yhdistelmiä.
(Kirkkaus: osoittaa värin kirkkauden tai tummuuden, joka muuttuu säteilevän valon määrän mukaan.)
――Vältä harmaan käyttöä, sillä se saattaa kasvattaa jälkikuvien esiintymismahdollisuutta.
‒‒ Aseta teksti liikkumaan ja muuttumaan 30 minuutin välein alla näytetyllä tavalla.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
――Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten värien käyttöä (musta ja valkoinen tai harmaa).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
[ Step 3 ]
‒‒ Näytä liikkuvaa logokuvaa säännöllisesti.
Aikaväli: Näytä liikkuvaa logokuvaa 60 sekunnin ajan aina neljän käyttötunnin jälkeen.
121
Lisenssi
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from
DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium
Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/ or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium
content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and
are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration
code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced
features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.)
streamed to your device.
Avoimen koodin lisenssitiedote
Jos käytät avoimen koodin ohjelmistoja, laitteen valikossa näkyvät avoimen koodin lisenssit. Avoimen
koodin lisenssitiedotteen teksti on ainoastaan englanniksi.
Lisätietoja avoimen koodin lisenssitiedotteesta saat Samsungin asiakaspalvelukeskuksesta tai
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen oss.request@samsung.com.
122
Sanasto
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Nämä pyyhkäisynopeudet
viittaavat kuvan tarkkuuden
määritteleviin pyyhkäisyjuoviin.
Pyyhkäisynopeuden symbolina
käytetään pyyhkäisytavasta riippuen
joko i:tä (interlaced, lomitettu) tai p:tä
(progressive, peräkkäinen).
- Pyyhkäisy
Pyyhkäisyllä tarkoitetaan
kuvan asteittain muodostavien
kuvapisteiden lähettämistä.
Mitä enemmän kuvapisteitä, sitä
kirkkaampi ja selkeämpi kuva.
- Peräkkäinen
Peräkkäispyyhkäisytilassa kaikki
kuvapistejuovat pyyhkäistään
näytöllä yksitellen (peräkkäin).
- Lomitettu
Lomitetussa pyyhkäisytilassa joka
toinen kuvapistejuova pyyhkäistään
ensin näytön yläosasta sen alaosaan,
ja vasta tämän jälkeen pyyhkäistään
jäljellä olevat (ei vielä pyyhkäistyt)
juovat.
Ei-lomitustila ja lomitustila____ Eilomitustilassa (peräkkäispyyhkäisy)
näytetään asteittain vaakajuova,
joka ulottuu näytön yläosasta
sen alaosaan. Lomitustilassa
näytetään ensin parittomat juovat
ja sen jälkeen parilliset juovat. Eilomitustilaa käytetään erityisesti
näyttöpäätteissä, sillä se tekee
kuvasta tarkemman. Lomitustilaa taas
käytetään enimmäkseen televisioissa.
Pystytaajuus____ Tuote esittää kuvan
katsojalle näyttämällä yhtä kuvaa
useita kertoja sekunnissa (samalla
tavoin kuin välkkyvä loisteputkivalo).
Saman kuvan näyttönopeus
sekunnissa tunnetaan nimillä
pystytaajuus ja virkistystaajuus.
Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä, Hz.
Pistetiheys____ Näytön kuva
muodostuu punaisista, vihreistä ja
sinisistä pisteistä. Mitä lyhyempi
pisteiden välinen etäisyys, sitä
tarkempi kuva. Pistetiheys viittaa
samanväristen pisteiden väliseen
lyhyimpään etäisyyteen. Pistetiheys
ilmaistaan millimetreinä.
Vaakataajuus____ Yhden, näytön
oikeasta reunasta vasempaan
vaakatasossa ulottuvan juovan
pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa
sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen
verrannollinen määrä vaakasyklejä on
nimeltään vaakataajuus. Vaakataajuus
ilmaistaan kilohertseinä, kHz.
Esim. 60 Hz tarkoittaa sitä, että
samaa kuvaa näytetään 60 kertaa
sekunnissa.
Lähde____ Kuva- tai tulolähde
tarkoittaa laitteeseen kytkettyä
kuvalähdelaitetta, esimerkiksi
videokameraa, videonauhuria tai
DVD-laitetta.
Plug & Play____ Plug & Play
-toiminto tarkoittaa toimintoa, jonka
avulla näyttöpääte ja tietokone
voivat vaihtaa tietoja automaattisesti
parhaan mahdollisen kuvan
tuottamiseksi. Tuote käyttää Plug
& Play -toimintoon VESA DDC:tä
(kansainvälinen standardi).
Tarkkuus____ Tarkkuudella
tarkoitetaan kuvan muodostavien
vaakapisteiden (kuvapisteiden)
ja pystypisteiden (kuvapisteiden)
määrää. Se ilmaisee, kuinka tarkasti
kuvan yksityiskohdat näkyvät. Mitä
suurempi tarkkuus, sitä enemmän
näytöllä voidaan näyttää tietoa.
Suuri tarkkuus soveltuu hyvin
monien samanaikaisten tehtävien
suorittamiseen.
Esim. 1920 x 1080 -tarkkuus
muodostuu 1 920:stä vaakatasossa
olevasta kuvapisteestä
(vaakatarkkuus) ja 1 080:stä
pystytasossa olevasta kuvapisteestä
(pystytarkkuus).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD:llä tarkoitetaan CD-levyn
kokoista massatallennuslevyä,
jolle voi tallentaa MPEG-2videonpakkausteknologiaa käyttäviä
multimediasovelluksia (ääni- ja
videotiedostoja tai pelejä).
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ HDMI on liitäntä,
jota voi käyttää pakkaamatta
ja yhden johdon kautta
digitaalisissa äänilähteissä ja
teräväpiirtokuvalähteissä.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) on
sovellus, jonka avulla tietokone
voi hallita useita näyttöjä
samanaikaisesti. Tietokoneen ja
näyttöpäätteen välillä siirretään
tietoa RS232C- eli sarjatiedonsiirto- ja
RJ45- eli lähiverkkokaapeleiden (LAN)
avulla.
123
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising