Samsung | QB75N-W | Quick Start Guide | Samsung QB75N-W Guida Rapida

Samsung QB75N-W Guida Rapida
Troubleshooting Guide
BN68-09363A-00
Quick Setup Guide
Solutions
Not Optimum Mode is displayed.
Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's
maximum resolution and frequency.
Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency
according to the product specifications.
Specifications
Checking the Components
Model Name
QB75N-W
Panel
Size
75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)
Display area
1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)
AC100-240V~ 50/60Hz
Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different
countries.
Power Supply
(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord
(5) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) RS232C adapter (8) HOLDER-CABLE
(9) Touch Pen x 2 (10) USB cable (11) Holder-Ring x 4
Environmental
considerations
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.
Parts
Operating
Temperature: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Humidity: 10% – 80%, non-condensing
Storage
Temperature: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Humidity: 5% – 95%, non-condensing
* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be
required to take adequate measures.
* For information on Samsung’s environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE,
Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
1 Remote sensor
2 Pen holder
Dansk
* Препоръчителните часове работа на ден за този продукт са
под 16 часа.
Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден,
гаранцията може да стане невалидна.
* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост
от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на
промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
* Изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта за
допълнителна информация.
* Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati
dnevno.
U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji
mogućnost da se jamstvo neće priznati.
* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj
ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja
performansi bez prethodne obavijesti.
* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji
možete preuzeti s web-mjesta.
* Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně
než 16.
Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být
záruka neplatná.
* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky
může být změněn bez předchozího upozornění za účelem
zlepšení výkonu výrobku.
* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si
můžete stáhnout z webu.
* Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om
dagen.
Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves
garantien muligvis.
* Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være
anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres
uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
* Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere
detaljer.
Проверка на компонентите
Provjera komponenti
Kontrola příslušenství
Kontrol med komponenterne
Части
Dijelovi
1 Сензор за дистанционно управление
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го
насочите към сензора отпред на устройството, за да се
изпълни съответната функция.
* Използването на други дисплеи в същото помещение,
в което се намира и дистанционното управление на
продукта, може да доведе до нежелано управление на
тези дисплеи от дистанционното управление.
2 Държач за писалка
Дръжте сензорната писалка на мястото й.
RS232C IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2
RS232C OUT
Connecting and Using a Source Device
Connecting to a Video Device
Connecting to MDC
HDMI IN 1, HDMI IN 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2
RJ45
RS232C IN
DVI/HDMI AUDIO IN
White
DVI IN
RS232C
RS232C OUT
OUT
DVI/HDMI AUDIO IN
DVI IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Red
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO OUT
DVI/HDMI AUDIO IN
White
White
Red
Red
Connecting to an Audio System
DP IN
AUDIO OUT
DVI/HDMI AUDIO IN
DVI/HDMI AUDIO IN
RS232C IN
RJ45
Vodič za rješavanje problema
Проблеми
Решения
Екранът
Проверете дали кабелът между продукта
непрекъснато се
и компютъра е свързан правилно.
включва и изключва.
Съобщението се показва, когато
сигналът от графичната карта
надхвърля максималната разделителна
способност и честота на продукта.
Вж. таблицата със стандартни режими
на сигнал и задайте максимална
разделителна способност и честота
според спецификациите на продукта.
RS232C OUT
RS232C OUT
Connecting the LAN Cable
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DVI/PC/MAGICINFO IN
RJ45
HUB
DVI IN
RJ45
DVI/HDMI AUDIO IN
DVI/HDMI AUDIO IN
DVI/HDMI AUDIO IN
Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
DVI/PC/MAGICINFO IN
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the
programme.
The MDC programme is available on the website.
RJ45
HUB
http://www.samsung.com/displaysolutions
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Web site: http://www.samsung.com
Area
DVI/HDMI
ALBANIA AUDIO IN
045 620 202
Customer Care Centre
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
055 233 999
BULGARIA
Area
DVI/HDMI AUDIO IN
FRANCE
01 48 63 00 00
Customer Care Centre
GERMANY
06196 77 555 77
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)
0818 717100
CROATIA
072 726 786
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
LATVIA
8000-7267
800 - SAMSUNG (800-726786)
LITHUANIA
8-800-77777
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14,
148 00 - Praha 4
LUXEMBURG
261 03 710
DVI/HDMI AUDIO IN
DENMARK
707 019 70
MONTENEGRO
020 405 888
ESTONIA
800-7267
NETHERLANDS
088 90 90 100
FINLAND
030-6227 515
NORWAY
21629099
BN68-09363A-00_QSG_QBN-W_EU_L25.indd 1
DVI/PC/MAGICINFO IN
Area
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 207 267
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN
0034902172678
SWEDEN
0771 726 786
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
TURKEY
444 77 11
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
U Tablici standardnih načina rada signala
potražite i postavite najveće vrijednosti
rezolucije i frekvencije koje su u skladu
sa specifikacijama proizvoda.
Připojení a používání vstupních zařízení
Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mb/s)
*Shielded Twist Pair
Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
Podrobnosti o tom, jak používat program MDC, naleznete
v nápovědě po dokončení instalace programu. Program MDC je
dostupný na webu.
Průvodce odstraňováním potíží
Problémy
Řešení
Zkontrolujte, zda je kabel mezi
Obrazovka se stále
monitorem a počítačem správně
zapíná a vypíná.
připojen.
Zobrazuje se
zpráva Není
optim. rež..
Tato zpráva se zobrazuje v případě,
že signál z grafické karty přesahuje
maximální rozlišení nebo maximální
frekvenci (obnovovací frekvenci) výrobku.
Nastavte rozlišení podle informací
o podporovaných rozlišeních a
obnovovacích frekvencích v tabulce
standardních režimů signálu.
* Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento
produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém
případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
* Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu
prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se
na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na
webu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung
Electronics.
Dele
1 Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger
mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den
tilsvarende funktion.
* Brug af andre visningsenheder i samme område som
fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre
visningsenheder fejlagtigt styres.
2 Penholder
Hold touchpennen stille.
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
(10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Der henvises til beskrivelserne på forrige side.
Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i
hjælpen, når du har installeret programmet. MDC-programmet
findes på webstedet.
Problemløsningsvejledning
Problemer
Skærmen bliver
ved med at tænde
og slukke.
Not Optimum
Mode vises.
Løsninger
Kontroller, at kablet mellem produktet
og pc'en er tilsluttet korrekt.
Denne meddelelse vises, når et signal
fra grafikkortet overstiger produktets
maksimale opløsning og frekvens.
Se Tabel vedr. standardsignaltilstand,
og indstil den maksimale opløsning
og frekvens i overensstemmelse med
produktspecifikationerne.
* Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette
produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder,
at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.
* Du kan finde oplysninger om Samsungs miljømæssige
forpligtelser og produktspecifikke lovmæssige forpligtelser,
f.eks. REACH, WEEE, batterier, ved at besøge http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge
webstedet Samsung Electronics.
Suomi
Français
* Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt
minder dan 16 uur.
Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt,
wordt de garantie mogelijk ongeldig.
* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van
het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder
voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te
verbeteren.
* Download de gebruikershandleiding van de website voor meer
details.
* Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16
tundi.
Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi
garantii kehtida.
* Värv ja välimus võivad olenevalt tootest erineda ja selle
juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem
jõudlus.
* Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.
* Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia.
Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä,
takuu voi raueta.
* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan
sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.
Komponentide kontrollimine
(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain
alueilla) (3) Säädösopas (4) Virtajohto (5) Paristot (AAA x 2) (Ei
saatavilla joillain alueilla) (6) Kaukosäädin
(7) RS232C(IN) -sovitin (8) KAAPELIPIDIKE (9) Kosketuskynä x 2
(10) USB-kaapeli (11) Pidikerengas x 4
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen
jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.
* Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par
jour.
L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée
supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la
garantie.
* La couleur et l’aspect du produit peuvent varier en fonction du
modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans
préavis pour des raisons d’amélioration des performances.
* Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir
plus de détails.
Problemen oplossen
Problemen
Oplossingen
Het scherm wordt
constant in- en
uitgeschakeld.
Controleer of de kabel tussen het product
en de pc correct is aangesloten.
Customer Care Centre
POLAND
Ova se poruka prikazuje kada signal iz
grafičke kartice premašuje maksimalne
vrijednosti rezolucije i frekvencije za
proizvod.
1 Senzor dálkového ovládání
Namiřte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a
stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající
funkci.
* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací
zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku
způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
2 Držák pera
Nechte dotykové pero na místě.
Eesti keel
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).
(10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.
Raadpleeg Help na installatie van het MDC-programma, als u
meer informatie wilt over het gebruik van het programma. Het
MDC-programma is beschikbaar op de website.
RS232C OUT
Provjerite je li kabel između proizvoda i
računala pravilno priključen.
Části
(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til
rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning
(4) Strømkabel (5) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse
steder) (6) Fjernbetjening (7) Adapter RS232C(IN)
(8) KABELHOLDER (9) Touchpen x 2 (10) USB-kabel
(11) Holderring x 4
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der
mangler nogle komponenter.
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
Nederlands
1 Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de
afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het
product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
* Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in
dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt,
kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten
onbedoeld worden bediend.
2 Penhouder
Houd de aanraakpen op haar plaats.
RJ45
Red
Not Optimum
Mode se prikazuje
na zaslonu.
Rješenja
(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých
zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy
(4) Napájecí šňůra (5) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích
není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Adaptér RS232C (IN)
(8) DRŽÁK KABELŮ (9) Dotykové pero x 2 (10) Kabel USB
(11) Přidržovací kroužek x 4
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce.
Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.
Hurtig opsætningsvejledning
* Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj
proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će
korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
* Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i
poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini
proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom
mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite
mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.
Onderdelen
White
Problemi
Zaslon se
neprestano
uključuje i
isključuje.
Příručka pro rychlou instalaci
* Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може
да причини радиосмущения и в този случай може да се
изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
* За информация относно ангажимента към околната
среда и специфичните за продукта регулаторни
задължения на Samsung, например директивите REACH,
WEEE, директивата за батериите, посетете http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* За подробни спецификации на устройства посетете уеб
сайта на Samsung Electronics.
(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet
overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen
(AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening
(7) RS232C(IN)-adapter (8) KABELHOUDER (9) Aanraakpen x 2
(10) USB-kabel (11) Houderring x 4
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de
leverancier waar u het product hebt gekocht.
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.
HUB
1 Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili
prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste
izvršili pripadajuću funkciju.
* Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje
se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti
do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za
prikaz.
2 Držač olovke
Čuvajte dodirnu olovku na mjestu.
Ръководство за отстраняване на неизправности
De componenten controleren
DP IN
(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije
dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim
podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije
dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač
(7) RS232C(IN) adapter (8) DRŽAČ KABELA (9) Dodirna olovka x 2
(10) USB kabel (11) Prstenasti nosač x 4
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod
kojeg ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s)
*Shielded Twist Pair
Pročitajte opise na prethodnoj stranici.
Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama
pomoći nakon instalacije programa. MDC program dostupan je
na web-mjestu.
Beknopte installatiehandleiding
Connecting to a PC
Kratki vodič za postavljanje
Свързване и използване на външно устройство
За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP). (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Вижте описанията на предходната страница.
За подробности относно използването на програмата MDC,
след инсталирането й направете справка в Help (Помощ).
Програмата MDC можете да намерите на уеб сайта.
Показва се Not
Optimum Mode.
Speaker
1 Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be
inadvertently controlled.
2 Pen holder
Keep the touch pen in place.
DP IN
Čeština
(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна
карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно
ръководство (4) Захранващ кабел (5) Батерии (AAA x 2) (не
се предлага на някои места) (6) Дистанционно управление
(7) RS232C(IN) адаптер (8) ДЪРЖАЧ - КАБЕЛ (9) Сензорна
писалка x 2 (10) USB кабел (11) Крепежен пръстен x 4
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта,
ако откриете липсващи компоненти.
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.
QB75N-W
* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours.
If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without
prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions
Hrvatski
Кратко ръководство за инсталиране
Issues
The screen keeps switching on and off.
Български
Not Optimum
Mode wordt
weergegeven.
Dit bericht wordt weergegeven wanneer
een signaal van de grafische kaart de
maximale resolutie en frequentie van het
product overschrijdt.
Raadpleeg de tabel met de
standaardsignaalmodi en stel op
basis van de productspecificaties een
maximale resolutie en frequentie in.
* Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving
kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de
gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
* Meer informatie over het ecologisch engagement van
Samsung en productspecifieke voorschriften, bv. REACH,
WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de
gedetailleerde specificaties van het apparaat.
Kiirjuhend
Pika-asetusopas
(1) Kiirjuhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades
piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe
(5) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades)
(6) Kaugjuhtimine (7) Adapter RS232C(IN) (8) KAABLIHOIDIK
(9) Puutepliiats x 2 (10) USB-kaabel (11) Hoidiku rõngas x 4
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga,
kellelt toote ostsite.
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.
Osad
1 Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote
esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.
* Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote
kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste
kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
2 Pliiatsihoidik
Hoidke puutepliiatsit paigal.
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi). (10/100
mbit/s)
*Shielded Twist Pair
Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.
Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata
pärast programmi installimist jaotisest Spikker. MDC programm
on saadaval veebisaidil.
Tõrkeotsingu juhend
Probleemid
Ekraan lülitub
korduvalt sisse ja
välja.
Kuvatakse teade
Not Optimum
Mode.
Lahendused
Veenduge, et toote ja arvuti vaheline
kaabel oleks korrektselt ühendatud.
See teade kuvatakse, kui graafikakaardi
signaal ületab toote maksimaalset
eraldusvõimet ja sagedust.
Vaadake standardsete signaalirežiimide
tabelit ja seadke maksimaalne
eraldusvõime ning sagedus vastavalt
toote spetsifikatsioonidele.
* See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode
põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja
sobivaid meetmeid rakendada.
* Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja
tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE
ja akud, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage
ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
Guide de configuration rapide
Osien tarkistaminen
Osat
1 Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta
kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä
vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
* Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin
kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita
muita laitteita.
2 Kynänpidin
Pidä kosketuskynää paikallaan.
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.
Lisätietoja MDC-ohjelman käytöstä saat Ohjeesta ohjelman
asentamisen jälkeen. MDC-ohjelma on saatavilla sivustosta.
Vianmääritysopas
Ongelmat
Ratkaisut
Näyttö menee
Varmista, että tuotteen ja tietokoneen
itsestään päälle ja
välinen kaapeli on kytketty oikein.
pois päältä.
Ei optimaalinen
tila -viesti näkyy
näytöllä.
Tämä viesti ilmestyy näkyviin silloin,
kun näytönohjaimen signaalin tarkkuusja taajuusarvot ovat suuremmat kuin
laitteen tukemat arvot.
Tutustu Standardisignaalitilataulukkoon
ja aseta enimmäistarkkuus ja -taajuus
laitteen teknisten tietojen mukaisiksi.
* Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa
radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa
joutua tekemään korjaavia toimia.
* Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista
oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut, on
osoitteessa http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung
Electronicsin verkkosivustossa.
Vérification des composants
(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non
disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire
(4) Cordon d'alimentation (5) Batteries (AAA x 2) (Non
disponible dans certains pays) (6) Télécommande
(7) Adaptateur RS232C(IN) (8) PORTE-CÂBLE (9) Stylet tactile x 2
(10) Câble USB (11) Anneau de maintien x 4
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur
auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les composants peuvent être différents suivant la région.
Pièces
1 Capteur de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en
pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du
produit pour exécuter la fonction correspondante.
* Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le
même espace que d'autres périphériques d'affichage, il
se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
2 Support de stylo
Maintenir le stylo tactile en place.
Connexion et utilisation d’un périphérique source
Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)
*Shielded Twist Pair
Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.
Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme
MDC, reportez-vous à l'Aide après avoir installé le programme.
Le programme MDC est disponible sur le site Web.
Guide de dépannage
Problèmes
L'écran s'allume
et s'éteint
continuellement.
Solutions
Vérifiez que le câble entre le produit et le
PC est connecté correctement.
Ce message s'affiche lorsqu'un signal
émis par la carte graphique est supérieur
à la fréquence et la résolution maximales
Mode non optimal de l'appareil.
est affiché.
Consultez le tableau des modes de signal
standard et réglez la fréquence et la
résolution maximales conformément aux
spécifications de l'appareil.
*C
e produit est de classe A. Dans un environnement domestique,
ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas
l’utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées.
* Pour toute information sur les engagements de Samsung
en faveur de la protection de l’environnement et sur les
obligations réglementaires adoptées, comme le règlement
REACH, la directive WEEE, les batteries, visitez la page http://
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter
le site Web de Samsung Electronics.
2019-01-03 오후 3:16:13
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Italiano
Latviešu
Lietuvių kalba
Norsk
Polski
* Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet
werden.
Wenn das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird,
erlischt möglicherweise die Garantie.
* Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und
jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck
der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das
Sie von der Website herunterladen können.
* Οι συνιστώμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν
είναι λιγότερες από 16 ώρες.
Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες
την ημέρα, η εγγύηση μπορεί να καταστεί άκυρη.
* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει
χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
* Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από την
τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.
* A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 16 óra.
A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevétele esetén a
garancia érvényét vesztheti.
* A termék színe és megjelenése a típustól függően eltérhet,
és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében
előzetes értesítés nélkül módosulhat.
* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a
weboldalról.
* L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto
è di 16 ore.
Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al giorno, la
garanzia potrebbe essere invalidata.
* Il colore e l’aspetto possono variare a seconda del prodotto,
inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza
preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente
dal sito Web.
* Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas
dienā.
Ja izstrādājums tiek lietots ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt
anulēta garantija.
* Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un
veiktspējas uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var
tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
* Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas
rokasgrāmatu no tīmekļa vietnes.
* Šį gaminį rekomenduojame naudoti mažiau nei 16 val. per
dieną.
Jei gaminys naudojamas ilgiau nei 16 val. per dieną, galima
netekti teisės į garantiją.
* Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant
pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamos be
išankstinio įspėjimo.
* Jei reikia daugiau informacijos, iš svetainės atsisiųskite
naudotojo vadovą.
* Anbefalt brukstid for dette produktet er mindre enn 16 timer
per dag.
Hvis produktet brukes mer enn 16 timer per dag, kan det gjøre
garantien ugyldig.
* Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og
innholdet i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel for
å forbedre ytelsen.
* Last ned brukerhåndboken fra nettstedet hvis du ønsker flere
opplysninger.
* Zalecany czas pracy produktu nie powinien przekraczać 16
godzin dziennie.
W przypadku używania produktu przez czas dłuższy niż 16
godzin dziennie gwarancja może stracić ważność.
* Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść
tej instrukcji obsługi może bez wcześniejszego powiadomienia
ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.
* Więcej informacji można uzyskać, pobierając instrukcję
obsługi ze strony internetowej.
Überprüfen des Lieferumfangs
Έλεγχος των μερών
(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem
mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Tápkábel
(5) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (6) Távirányító
(7) RS232C(IN) adapter (8) KÁBEL-TARTÓ (9) Érintőtoll x 2
(10) USB kábel (11) Tartógyűrű x 4
Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.
Verifica dei componenti
Sastāvdaļu pārbaude
Sudedamųjų dalių tikrinimas
Kontrollere komponentene
Sprawdzanie zawartości
Parti
Detaļas
Kurzanleitung zur Konfiguration
(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht
überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften (4) Netzkabel (5) Batterien (AAA x 2) (nicht überall
verfügbar) (6) Fernbedienung (7) RS232C(IN)-Adapter
(8) KABELHALTERUNG (9) Eingabestift x 2 (10) USB-Kabel
(11) Halter-Ring x 4
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.
Bauteile
1 Fernbedienungssensor
Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während
Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um
die entsprechende Funktion auszuführen.
* Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die
Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren,
dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
2 Stiftehalter
Halten Sie den Eingabestift auf seiner Position.
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν
διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών
(4) Καλώδιο ρεύματος (5) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται
σε ορισμένες περιοχές) (6) Τηλεχειριστήριο (7) Προσαρμογέας
RS232C(IN) (8) ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (9) Πένα αφής x 2
(10) Καλώδιο USB (11) Δακτύλιος στερέωσης x 4
Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το
προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.
Εξαρτήματα
1 Απομακρυσμένος αισθητήρας
Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την
κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του
προϊόντος για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.
* Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με
το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει
τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
2 Θήκη γραφίδας
Διατηρείτε την πένα αφής στη θέση της.
Anschließen und Verwenden eines externen Geräts
Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung.
(10/100 Mbit/s)
*Shielded Twist Pair
Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.
Informationen zur Verwendung des Programms MDC finden Sie
nach der Installation in der Hilfe. Das Programm MDC ist auf der
Website erhältlich.
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7)
(*τύπου STP). (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος MDC,
ανατρέξτε στη Βοήθεια μετά την εγκατάσταση του προγράμματος.
Το πρόγραμμα MDC είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web.
Handbuch zur Fehlerbehebung
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Problem
Lösungen
Der Bildschirm
Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen
wird ständig eindem Produkt und dem PC richtig
und ausgeschaltet. angeschlossen ist.
Die Meldung
ungeeign. Modus
wird angezeigt.
Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein
Signal von der Grafikkarte die maximale
Aulösung und Frequenz des Geräts
überschreitet.
Schlagen Sie in der Tabelle der
Standardsignalmodi nach und stellen Sie die
maximale Auflösung und Frequenz gemäß
den technischen Daten des Geräts ein.
Προβλήματα
Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά
να ενεργοποιείται και συνδεδεμένο στο προϊόν και στον
να απενεργοποιείται. υπολογιστή.
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν
κάποιο σήμα από την κάρτα γραφικών
υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση και
συχνότητα του προϊόντος.
Εμφανίζεται το
μήνυμα Mη ιδαυική
Ανατρέξτε στον πίνακα λειτουργίας
λειτ..
τυπικού σήματος και ορίστε τη μέγιστη
ανάλυση και συχνότητα, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του προϊόντος.
Gyors telepítési útmutató
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
Részek
1 A távirányító érzékelője
Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a
készülék előlapján levő érzékelőre mutat, a megfelelő
funkció elvégzéséhez.
* Ha más kijelzőeszközöket is használ a készülék
távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a
távirányító azok működését is befolyásolja.
2 Tolltartó
Tartsa az érintőtollat a helyén.
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelt használjon.
(10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Lásd a leírásokat az előző oldalon.
Az MDC program használatának részleteit a Súgóban találja,
a program telepítését követően. Az MDC program a honlapon
érhető el.
Hibaelhárítási útmutató
Problémák
A képernyő
felváltva be- és
kikapcsol.
Megjelenik a Nem
optimális mód
üzenet.
Megoldások
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően
van-e csatlakoztatva a készülék és a PC
között.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a
videokártyától érkező jel felbontása
és frekvenciája meghaladja a
készülék maximális felbontását vagy
frekvenciáját.
A Szabványos jelmód táblázat
alapján állítsa be a készülék műszaki
jellemzőinek megfelelően a maximális
felbontást és frekvenciát.
* Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék
rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a
felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.
* A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségeivel és
termékspecifikus szabályozási követelményekkel kapcsolatos
információkért, például REACH, WEEE és elemek, látogasson
el a http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
weboldalra.
* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a
Samsung Electronics honlapjára.
Guida di installazione rapida
(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile
in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di
alimentazione (5) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni
paesi) (6) Telecomando (7) Adattatore RS232C (IN)
(8) SUPPORTO PER CAVI (9) Penna Touch x 2 (10) Cavo USB
(11) Anello di ritenuta x 4
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto
vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.
1 Sensore remoto
Per eseguire una funzione, premere il pulsante
corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in
direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.
* Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono
presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che
questi vengano azionati inavvertitamente.
2 Supporto penna
Mantieni ferma la stilo.
Ātrās uzstādīšanas pamācība
(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav
pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija
(4) Strāvas vads (5) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dažās
atrašanās vietās) (6) Tālvadības pults (7) RS232C(IN) adapteris
(8) KABEĻU TURĒTĀJS (9) Skārienpildspalva x 2 (10) USB kabelis
(11) Turētāja gredzens x 4
Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā
pārdevēju.
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.
1 Tālvadības pults sensors
Lai veiktu atbilstošo funkciju, nospiediet tālvadības pults
pogu, pavēršot pulti izstrādājuma priekšpusē esošā
sensora virzienā.
* Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī
izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo
displeja ierīču vadību.
2 Pildspalvas turētājs
Uzglabājiet skārienpildspalvu savā vietā.
Connessione e uso di un dispositivo sorgente
Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina
precedente.
Per i dettagli su come utilizzare il programma MDC, consultare
la guida dopo aver installato il programma. Il programma MDC
è disponibile sul sito Web.
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.
(10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.
Plašāku informāciju par programmas MDC lietošanu skatiet
sadaļā Palīdzība pēc programmas instalēšanas. Programma
MDC ir pieejama tīmekļa vietnē.
Guida alla risoluzione dei problemi
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Problemi
Lo schermo si
accende e si
spegne.
Mod non ottimale
viene visualizzato
a schermo.
Soluzioni
Verificare che il cavo che connette
il prodotto al PC sia collegato
correttamente.
Questo messaggio viene visualizzato
quando il segnale proveniente dalla
scheda grafica supera la risoluzione e la
frequenza massima del prodotto.
Vedere la Tabella delle modalità
standard del segnale e impostare la
frequenza e la risoluzione massima in
base alle specifiche del prodotto.
Problēmas
Risinājumi
Ekrāns nepārtraukti
Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp
ieslēdzas un
izstrādājumu un datoru.
izslēdzas.
Parādās Not
Optimum Mode.
Šis ziņojums tiek attēlots, kad no
grafiskās kartes saņemtais signāls
pārsniedz izstrādājuma maksimālo
izšķirtspēju un frekvenci.
Skatiet Standarta signāla režīma tabulu
un iestatiet izstrādājuma specifikācijām
atbilstošo maksimālo izšķirtspēju un
frekvenci.
* Questo è un prodotto di classe A. Nell’ambito di un ambiente
domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo
necessario per l’utente adottare misure adeguate.
* Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da
Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad
es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.
samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/
our-commitment/data/
* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web
Samsung Electronics.
* Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums
var izraisīt radiosakaru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam
var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
* Papildinformāciju par Samsung vides aizsardzības
pasākumiem un izstrādājumam raksturīgajiem normatīvajiem
pienākumiem, piemēram, REACH, WEEE, akumulatoriem,
apmeklējiet vietni http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet
Samsung Electronics tīmekļa vietni.
Greitos sąrankos vadovas
(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama
kai kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Maitinimo
laidas (5) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose
vietovėse) (6) Nuotolinio valdymo pultas (7) RS232C(IN)
adapteris (8) LAIDO LAIKIKLIS (9) Jutiklinis rašiklis x 2
(10) USB laidas (11) Laikiklio žiedas x 4
Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio
įsigijote šį gaminį.
Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti
skirtingos.
Dalys
1 Nuotolinis jutiklis
Nukreipę į gaminio priekyje esantį jutiklį, paspauskite
nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad atliktumėte
atitinkamą funkciją.
* Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto
naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie
įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.
2 Rašiklio laikiklis
Laikykite jutiklinį rašiklį jam skirtoje vietoje.
Hurtigoppsettveiledning
(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig
enkelte steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter
(4) Strømledning (5) Batterier (AAA x 2) (Ikke tilgjengelig
enkelte steder) (6) Fjernkontroll (7) RS232C(IN) adapter
(8) KABELHOLDER (9) Berøringspenn x 2 (10) USB-kabel
(11) Holderring x 4
Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler
noen komponenter.
Komponenter kan variere på forskjellige steder.
Deler
1 Fjernkontrollsensor
Trykk på en knapp på fjernkontrollen som peker på
sensoren på forsiden av produktet, for å utføre den
tilhørende funksjonen.
* Bruk av andre skjermenheter i samme område som
fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at de andre
skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
2 Penneholder
Oppbevar berøringspennen på sin rette plass.
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Jungčiai naudokite „Cat 7“ (*STP tipo) laidą. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Žr. ankstesniame puslapyje pateikiamus aprašymus.
Įdiegę programą, išsamesnės informacijos apie MDC programos
naudojimą rasite žinyne. MDC programą rasite svetainėje.
Koble til og bruke en kildeenhet
Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Se beskrivelsene på forrige side.
Du finner opplysninger om hvordan du bruker MDCprogrammet i hjelpen etter at du har installert programmet.
MDC-programmet er tilgjengelig på nettstedet.
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Feilsøkingsveiledning
Problemos
Ekranas vis
įsijungia ir
išsijungia.
Rodomas
pranešimas Not
Optimum Mode.
Sprendimai
Patikrinkite, ar laidas tarp produkto ir
kompiuterio sujungtas teisingai.
Jis rodomas, kai iš grafinės plokštės
gaunamas signalas viršija didžiausią
gaminio skyrą ir dažnį.
Vadovaudamiesi įprastų signalų
veiksenos lentelėje pateikiamomis
vertėmis ir gaminio specifikacijomis,
nustatykite didžiausią skyrą ir dažnį.
* Tai yra A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali
sukelti radijo dažnių trukdžius, todėl naudotojui gali tekti
imtis atitinkamų priemonių.
* Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkos apsaugos
įsipareigojimus ir gaminio specifikacijų reikalavimus, pvz.,
REACH, WEEE, baterijas, rasite apsilankę adresu http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite
„Samsung Electronics“ svetainėje.
Problemer
Skjermen slår seg
av og på.
Not Optimum
Mode vises.
Løsninger
Kontroller at kabelen mellom produktet
og datamaskinen er korrekt tilkoblet.
Denne meldingen vises når et signal
fra grafikkortet overstiger produktets
maksimale oppløsning og frekvens.
Se i tabellen over standard signalmodus
og angi maksimal oppløsning og frekvens
i henhold til produktspesifikasjonene.
* Dette er et klasse A-produkt. I en privat husholdning kan
dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må
brukeren selv ta nødvendige forholdsregler.
* Du finner informasjon om Samsungs miljøengasjement og
produktspesifikke juridiske forpliktelser, blant annet REACH,
WEEE og bruk av batterier, på http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet
til Samsung Electronics.
Skrócona instrukcja konfiguracji
(1) Skrócona instrukcja konfiguracji (2) Karta gwarancyjna
(Dostępna w zależności od kraju) (3) Instrukcja montażu
(4) Kabel zasilający (5) Baterie (AAA x 2) (Dostępna w zależności
od kraju) (6) Pilot (7) Adapter RS232C (IN) (8) UCHWYT NA
PRZEWODY (9) Pióro dotykowe x 2 (10) Kabel USB
(11) Pierścień mocujący x 4
Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze
sprzedawcą produktu.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca
zakupu.
Części
1 Czujnik pilota
Aby skorzystać z wybranej funkcji, nacisnąć odpowiedni
przycisk na pilocie sterowania skierowanym na czujnik
umieszczony z przodu urządzenia.
* Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w
przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może
spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
2 Uchwyt pióra
Rysik należy przechowywać we właściwym miejscu.
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*). (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Należy się zapoznać z opisami na poprzedniej stronie.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu
MDC można znaleźć w pomocy dostępnej po zainstalowaniu
programu. Program MDC jest dostępny na stronie internetowej.
Instrukcja rozwiązywania problemów
Problem
Rozwiązanie
Ekran
Sprawdzić, czy kabel łączący produkt i
naprzemiennie
komputer jest podłączony poprawnie.
włącza się i wyłącza.
Pojawia się
komunikat
Niewłaściwy tryb.
Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z
karty graficznej przekroczy maksymalną
rozdzielczość i częstotliwość urządzenia.
Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw
maksymalną rozdzielczość i częstotliwość
zgodnie ze specyfikacją urządzenia.
* To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt
może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku
może być wymagane podjęcie odpowiednich środków.
* Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie
ochrony środowiska oraz przestrzegania przepisów
regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenia
REACH, dyrektywy WEEE oraz dyrektywy w sprawie baterii
i akumulatorów, można znaleźć pod adresem http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na
stronie internetowej firmy Samsung Electronics.
* Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen
Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen.
In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene
Maßnahmen zu ergreifen.
* Für Informationen zum Umweltengagement und
produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von
Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der
Website von Samsung Electronics.
* Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης
Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να
προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο
χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
* Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν
το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
Português
Română
Srpski
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
Türkçe
* Recomenda-se que este produto não seja utilizado durante
mais de 16 horas por dia.
Caso o produto seja utilizado durante mais de 16 horas por dia,
a garantia pode ser nula.
* A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os
conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso
prévio, para melhorar o desempenho.
* Transfira o manual do utilizador do website para obter mais
informações.
* Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puțin de 16
ore pe zi.
Dacă produsul este utilizat mai mult de 16 ore pe zi, puteți
pierde garanția.
* Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar
conținutul manualului se poate schimba, fără notificare
prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
* Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai
multe detalii.
* Preporučuje se da dnevna upotreba ovog proizvoda bude
kraća od 16 časova.
Ako se proizvod koristi duže od 16 časova dnevno, poništiće se
garancija.
* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda,
a sadržaj u ovom priručniku podleže promenama bez
prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji
možete da preuzmete sa veb-sajta.
* Odporúčaná doba používania tohto výrobku je menej ako 16
hodín denne.
Ak sa výrobok používa dlhšie ako 16 hodín denne, môže dôjsť k
strate platnosti záruky.
* Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho
výrobku a obsah príručky podlieha zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
* Z webovej lokality si prevezmite používateľskú príručku, v
ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.
* Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan.
Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda
ne bo veljala.
* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina
priročnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z
namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.
* Za nadaljnje informacije s spletnega mesta prenesite
uporabniški priročnik.
* El número de horas de uso diario recomendado para este
producto es de menos de 16 horas.
Si se utiliza el producto más de 16 horas al día, es posible que
se anule la garantía.
* El color y el aspecto pueden variar según el producto, y el
contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso
para mejorar el rendimiento.
* Descargue el manual del usuario desde el sitio web si necesita
más información.
* Rekommenderad längsta användningstid per dag för den här
produkten är 16 timmar.
Om produkten används mer än 16 timmar per dag, kan
garantin bli ogiltig.
* Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Innehållet i bruksanvisningen kan ändras utan föregående
meddelande för att förbättra produktens prestanda.
* Ladda ned användarhandboken från webbplatsen om du vill
ha mer information.
* Bu ürünün önerilen günlük kullanım süresi en fazla 16 saattir.
Ürün günlük olarak 16 saatten fazla süreyle kullanılırsa
garanti geçersiz olabilir.
* Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve kılavuzun
içeriği performansı arttırmak için haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
* Ek ayrıntılar için web sitesinden kullanıcı kılavuzunu indirin.
Verificação dos componentes
Verificarea componentelor
Provera komponenti
Kontrola komponentov
(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na
voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Napajalni kabel
(5) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (6) Daljinski
upravljalnik (7) Adapter RS232C (IN) (8) DRŽALO ZA KABEL
(9) Pisalo na dotik x 2 (10) Kabel USB (11) Držalni obroč x 4
Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika,
pri katerem ste izdelek kupili.
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
Comprobación de los componentes
Kontrollera delarna
Manual de configuração rápida
(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não
disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo de
alimentação (5) Pilhas (AAA x 2) (não disponíveis nalguns locais)
(6) Telecomando (7) Adaptador RS232C(IN) (8) PASSA CABOS
(9) Caneta Stylus x 2 (10) Cabo USB (11) Anel de suporte x 4
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja
componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.
Peças
1 Sensor do telecomando
Prima um botão do telecomando apontando para o sensor
localizado na parte frontal do produto para executar a
função correspondente.
* Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo
espaço do telecomando deste produto poderá vir a
controlar estes outros dispositivos acidentalmente.
2 Suporte para a pen
Mantenha a pen no sítio correto.
Ligar e utilizar um dispositivo de entrada
Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Consulte as descrições na página anterior.
Para obter detalhes sobre como usar o programa MDC, consulte
a Ajuda depois de instalar o programa. O programa MDC está
disponível no site.
Guia de resolução de problemas
Problemas
O ecrã está
continuamente a
ligar e a desligar.
A mensagem
Modo inadequado
é apresentada.
Soluções
Verifique se o cabo entre o produto e o
PC está ligado corretamente.
Esta mensagem é apresentada quando
um sinal da placa gráfica ultrapassa a
resolução e a frequência máximas do
produto.
Consulte a Tabela do modo de sinal
padrão e defina a resolução e a
frequência máximas de acordo com as
especificações do produto.
* Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico,
este produto poderá provocar interferência radioelétrica.
Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas
adequadas.
* Para obter informações sobre os compromissos ambientais
da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do
produto, por exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Para obter mais informações sobre as especificações do
dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.
BN68-09363A-00_QSG_QBN-W_EU_L25.indd 2
Ghid de configurare rapidă
(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanţie (Nu este
disponibil în unele ţări) (3) Ghid de reglementare (4) Cablu de
alimentare (5) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele ţări)
(6) Telecomanda (7) Adaptor RS232C(IN) (8) SUPORT CABLU
(9) Stilou tactil x 2 (10) Cablu USB (11) Suport inelar x 4
În cazul în care lipsesc componente, contactaţi furnizorul de la
care aţi achiziţionat produsul.
Componentele pot diferi în locaţii diferite.
Piese
Vodič za brzo postavljanje
(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije
dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Kabl
za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim
lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) RS232C (IN) adapter
(8) DRŽAČ ZA KABL (9) Olovka x 2 (10) USB kabl
(11) Držač-prsten x 4
Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod
koga ste kupili ovaj proizvod.
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.
1 Senzor de telecomandă
Apăsați un buton de pe telecomandă îndreptând-o către
senzorul din fața produsului pentru a utiliza funcția
corespunzătoare.
* Utilizarea altor dispozitive de afişare în acelaşi spaţiu
cu cel în care se află telecomanda acestui produs poate
provoca controlul accidental al celorlalte dispozitive de
afişare.
2 Suport stilou
Păstrați stiloul tactil într-un singur loc.
Delovi
Conectarea şi utilizarea unui dispozitiv sursă
Utilizaţi un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Consultați descrierile de la pagina anterioară.
Pentru detalii privind utilizarea programului MDC, consultați
Ajutor după instalarea programului. Programul MDC este
disponibil pe site-ul web.
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Pogledajte opise na prethodnoj stranici.
Za informacije o korišćenju programa MDC pogledajte Pomoć
nakon instaliranja programa. Program MDC je dostupan na vebsajtu.
Ghid de depanare
Vodič za rešavanje problema
Probleme
Ecranul se stinge
şi se aprinde
continuu.
Este afişat
mesajul Not
Optimum Mode.
Soluţii
Verificați dacă cablul dintre produs și PC
este conectat corect.
Acest mesaj este afişat când un semnal
de la placa video depăşeşte rezoluţia şi
frecvenţa maxime ale produsului.
Consultaţi Tabelul cu modurile standard
de semnal şi setaţi rezoluţia şi frecvenţa
maxime conform specificaţiilor
produsului.
* Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu domestic,
acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate
fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate.
* Pentru informații despre angajamentele Samsung privind
mediul și reglementările specifice produsului, de exemplu,
REACH, WEEE, Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul
web Samsung Electronics.
1 Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete
ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da
biste izveli odgovarajuću funkciju.
* Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u
kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može
da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.
2 Držač olovke
Držite olovku na mestu.
Problemi
Ekran se
neprestano
uključuje i
isključuje.
Prikazaće se
poruka Not
Optimum Mode.
Rešenja
Proverite da li je kabl između proizvoda i
računara ispravno povezan.
Ova poruka će se prikazati kada signal
sa grafičke kartice premaši maksimalnu
rezoluciju i frekvenciju proizvoda.
Pogledajte tabelu standardnih signalnih
režima i podesite maksimalnu rezoluciju
i frekvenciju u skladu sa specifikacijama
proizvoda.
* Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod
može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda
morati da preduzme odgovarajuće mere.
* Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiti
životne sredine i obavezi poštovanja propisa koji se odnose
na proizvode, npr. REACH, WEEE, baterije, potražite na
adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji
kompanije Samsung Electronics.
Príručka rýchlym nastavením
(1) Príručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých
lokalitách nie je k dispozícii) (3) Príručka s uvedením predpisov
(4) Napájací kábel (5) Batérie (AAA x 2) (V niektorých lokalitách
nie je k dispozícii) (6) Diaľkové ovládanie (7) Adaptér RS232C (IN)
(8) KÁBLOVÝ DRŽIAK (9) Dotykové pero x 2 (10) Kábel USB
(11) Upevňovací prstenec x 4
Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u
ktorého ste produkt kúpili.
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
Diely
1 Snímač diaľkového ovládania
Namierením diaľkového ovládania na snímač na
prednej strane výrobku a stlačením tlačidla vykonáte
zodpovedajúcu funkciu.
* Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej
oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu,
môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných
zobrazovacích zariadení.
2 Držiak pera
Uchovávajte dotykové pero na určenom mieste.
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*). (10/100 MB/s)
*Shielded Twist Pair
Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.
Podrobnosti o používaní programu MDC nájdete v časti Help
(Pomocník) po nainštalovaní programu. Program MDC je k
dispozícii na webovej lokalite.
Sprievodca riešením problémov
Problémy
Obrazovka sa
neustále zapína a
vypína.
Zobrazuje
sa hlásenie
Neoptimálny
režim.
Riešenia
Skontrolujte, či je kábel medzi produktom
a počítačom správne pripojený.
Toto hlásenie sa zobrazí, keď signál z
grafickej karty prekračuje maximálne
rozlíšenie a frekvenciu produktu.
Pozrite si tabuľku štandardného režimu
signálu a maximálne rozlíšenie a
frekvenciu nastavte podľa technických
údajov produktu.
* Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento
produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade
môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.
* Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti
Samsung a regulačných povinnostiach týkajúcich sa
konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEEE
alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej
lokalite spoločnosti Samsung Electronics.
Navodila za hitro namestitev
Pregled komponent
Deli
1 Daljinski senzor
Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani
izdelka in pritisnite gumb, da izvedete ustrezno funkcijo.
* Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru,
kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči
nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
2 Držalo za pisalo
Pisalo na dotik pustite tako, kot je.
Priklop in uporaba vhodne naprave
Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP). (10/100 Mb/s)
*Shielded Twist Pair
Oglejte si opise na prejšnji strani.
Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi
programa oglejte razdelek Pomoč. Program MDC je na voljo na
spletnem mestu.
Navodila za odpravljanje težav
Težave
Rešitve
Zaslon se nenehno
Preverite, ali je kabel, ki povezuje izdelek
vklaplja in
in računalnik, pravilno priklopljen.
izklaplja.
Prikaže se
sporočilo Not
Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če signal iz
grafične kartice presega najvišjo
ločljivost in frekvenco izdelka.
Glejte tabelo načinov standardnega
signala ter nastavite največjo ločljivost
in frekvenco v skladu s specifikacijami
izdelka.
* To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek
povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda
moral ustrezno ukrepati.
* Za več informacij o okoljskih zavezah podjetja Samsung
in regulativnih obveznostih za določen izdelek, kot so
denimo REACH, WEEE in baterije, obiščite stran http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
* Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na
spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
Guía de configuración rápida
(1) Guía de configuración rápida (2) Tarjeta de garantía (No
disponible en algunos lugares) (3) Guía de regulaciones
(4) Cable de alimentación (5) Pilas (AAA x 2) (No disponible en
algunos lugares) (6) Mando a distancia (7) Adaptador RS232C
(IN) (8) SOPORTE PARA CABLES (9) Lápiz táctil x 2
(10) Cable USB (11) Anilla de sujeción x 4
Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el
producto si falta alguno de los componentes.
Los componentes pueden variar según las localidades.
Partes
1 Sensor del mando a distancia
Pulse un botón del mando a distancia apuntando al sensor
ubicado en la parte delantera del producto para utilizar la
función correspondiente a dicho botón.
* El uso de otros dispositivos de visualización en el mismo
espacio que el mando a distancia de este producto puede
provocar que dichos dispositivos se controlen de forma
involuntaria.
2 Soporte para lápices
Trate de mantener el lápiz táctil en su sitio.
Conexión y uso de un dispositivo fuente
Utilice un cable Cat 7 (tipo *STP) para la conexión. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Consulte las descripciones en la página anterior.
Para obtener información sobre cómo usar el programa MDC,
consulte la Ayuda tras instalar el programa. El programa MDC
está disponible en el sitio web.
Solución de problemas
Problemas
Soluciones
La pantalla se
Compruebe que el cable entre el
enciende y se apaga producto y el PC esté conectado
continuamente.
correctamente.
Se muestra Modo
no óptimo.
Este mensaje se muestra cuando una señal
de la tarjeta gráfica supera la frecuencia y
la resolución máxima del producto.
Consulte la Tabla de los modos de señal
estándar y configure la frecuencia y la
resolución máximas en función de las
especificaciones del producto.
* Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este
producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso
el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.
* Para obtener información sobre los compromisos
medioambientales y las obligaciones legales de algún
producto específico de Samsung, como por ejemplo REACH,
WEEE o las pilas, visite http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo,
visite el sitio web de Samsung Electronics.
Snabbstartguide
Hızlı Kurulum Kılavuzu
(1) Snabbstartguide (2) Garantikort (Ej tillgänglig på alla
platser) (3) Föreskrifter (4) Strömkabel (5) Batterier (AAA x 2)
(Ej tillgänglig på alla platser) (6) Fjärrkontroll (7) RS232C(IN)
Adapter (8) KABELHÅLLARE (9) Pekpenna x 2 (10) USB-kabel
(11) Hållarring x 4
Kontrakta leverantören där du köpte produkten om några delar
saknas.
Komponenterna kan variera på olika platser.
Delar
1 Fjärrsensor
Tryck på en knapp på fjärrkontrollen och rikta den
mot sensorn på produktens framsida när du vill utföra
motsvarande funktion.
* Användning av andra skärmenheten på samma plats
som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att
skärmenheterna styrs utan avsikt.
2 Pennhållare
Förvara pekpennan på sin rätta plats.
Ansluta och använda en källenhet
Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Se beskrivningarna på föregående sida.
Information om hur du använder programmet hittar du i
hjälpen när du har installerat programmet. MDC-programmet
är tillgängligt på webbplatsen.
Felsökningsguide
Problem
Lösningar
Skärmen håller på Kontrollera att kabeln mellan produkten
att slås på och av. och datorn är korrekt ansluten.
Meddelandet Ej
optimalt läge
visas.
Meddelandet visas när en signal från
grafikkortet överskrider produktens
maximala upplösning och frekvens.
Se tabellen för standardsignalläge
och ställ in maximal frekvens enligt
produktspecifikationerna.
* Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten
orsaka radiostörningar. I så fall kan användaren behöva vidta
nödvändiga åtgärder.
* Mer information om Samsungs miljöåtaganden och
produktspecifika skyldigheter, t.ex. REACH, WEEE, batterier,
finns på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung
Electronics webbplats.
Bileşenleri Kontrol Etme
(1) Hızlı Kurulum Kılavuzu (2) Garanti kartı (Bazı bölgelerde
bulunmaz) (3) Mevzuat kılavuzu (4) Güç kablosu (5) Piller (AAA x 2)
(Bazı bölgelerde bulunmaz) (6) Uzaktan Kumanda
(7) RS232C(IN) Adaptör (8) KABLO TUTUCU
(9) Dokunmatik Kalemi x 2 (10) USB kablosu (11) Tutucu halkası x 4
Herhangi bir parça eksikse, ürünü satın aldığınız satıcıyla temas
kurun.
Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
Parçalar
1 Uzaktan kumanda sensörü
İlgili işlevi gerçekleştirmek için uzaktan kumandayı ürünün
ön tarafındaki sensöre doğrultarak bir düğmeye basın.
* Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka
görüntüleme cihazları kullanmak, diğer görüntüleme
cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden olabilir.
2 Kalemlik
Dokunmatik kalem yerinde kalsın.
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Bağlantı için Cat 7(*STP tipi) kablo kullanın. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair
Önceki sayfada yer alan açıklamalara bakın.
MDC programını nasıl kullanacağınızla ilgili ayrıntılar için,
programı yükledikten sonra Yardım bölümüne bakın. MDC
programına web sitesinden ulaşılabilir.
Sorun Giderme Kılavuzu
Sorunlar
Çözümler
Ekran açılıp
Ürün ile PC arasındaki kablonun doğru
kapanmaya devam
şekilde bağlandığından emin olun.
ediyor.
Uygun
Olmayan Mod
görüntüleniyor.
Bu mesaj, grafik kartından gelen bir
sinyal ürünün maksimum çözünürlüğünü
ve frekansını aştığında görüntülenir.
Standart Sinyal Modu Tablosu'na bakın
ve ürünün teknik özelliklerine uygun
olarak maksimum çözünürlüğü ve
frekansı ayarlayın.
* Bu, A sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo
parazitlenmesine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının
uygun önlemler alması gerekebilir.
* Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Piller
gibi ürüne özel mevzuat yükümlülükleri hakkında bilgi
için bkz. http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
* Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung Electronics
web sitesini ziyaret edin.
2019-01-03 오후 3:16:14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising