Samsung UH46F5 Kasutusjuhend

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Samsung UH46F5 Kasutusjuhend | Manualzz
Käyttöopas
UH46F5
Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan
parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Sisällysluettelo
Ennen laitteen käyttöä
Tekijänoikeudet
5
Turvallisuusohjeet
Puhdistaminen
Säilytys
Sähköturvallisuus
Asennus
Käyttö
Varotoimet paneelia käsiteltäessä
6
6
7
7
8
10
13
Valmistelut
Kaapelien liitäntä
Liitännät
Ohjauskoodit
23
26
27
Lähdelaitteen kytkeminen
ja käyttö
Ennen kytkemistä
Muistettava ennen kytkentää
36
36
Kytkeminen tietokoneeseen
Kytkeminen DVI-RGB-kaapelilla
Kytkeminen DVI-kaapelilla (digitaalinen)
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen DP-kaapelilla
36
36
37
37
38
38
Osien tarkistaminen
Osat
14
14
Laitteen osat
Kaukosäätimen anturi
Kääntöpuoli
Kaukosäädin
Varkaudenestolukko
15
15
16
17
19
Kytkeminen videolaitteeseen
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
39
39
40
Kytkeminen äänijärjestelmään
40
Ennen laitteen asentamista (asennusopas)
Vaihtaminen pysty- ja vaakatilan välillä
Ilmanvaihto
20
20
20
Lähiverkkokaapelin kytkeminen
41
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen asennuksen valmisteleminen
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen tekniset ominaisuudet (VESA)
22
22
22
22
Verkkolaitteen liittäminen (myydään
erikseen)
MagicInfo
42
42
Tulolähteen vaihtaminen
Source
44
44
Kaukosäädin (RS232C)
23
MDC:n käyttö
MDC-ohjelman asennus ja asennuksen poisto 45
Asennus
45
Asennuksen poisto
45
Yhteyden muodostaminen MDC:hen
MDC:n käyttö RS-232C-kaapelilla
(sarjatiedonsiirtostandardien mukaisesti)
MDC:n käyttö Ethernetin kautta
46
46
47
Kotitoiminto
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
49
49
49
50
50
Picture Mode
51
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
52
52
52
53
Network Settings
54
MagicInfo Player I
55
ID Settings
Device ID
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
56
56
56
56
2
Sisällysluettelo
Clone Product
57
More settings
58
Reset Picture
63
OnScreen Display
Näytön säätö
Picture Mode
59
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
60
Color / Tint (G/R)
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
64
64
64
64
Screen Protection
Pixel Shift
Timer
Immediate Display
Side Gray
65
65
65
65
65
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
66
66
66
66
Menu Language
66
Reset OnScreen Display
66
System
Setup
67
Time
Clock Set
DST
Sleep Timer
Power On Delay
67
67
68
68
68
MagicInfo I Source
68
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
68
68
68
69
69
Power Control
Auto Power On
PC Module Power
Standby Control
Network Standby
Power Button
69
69
69
69
69
69
Color Temperature
60
White Balance
60
Gamma
60
Calibrated Value
60
Picture Options
Color Tone
HDMI Black Level
Dynamic Backlight
UHD COLOR
61
61
61
61
61
Picture Size
Picture Size
Position
Zoom/Position
Resolution
62
62
62
62
63
Eco Solution
Energy Saving
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
70
70
70
70
70
Auto Adjustment
63
Temperature Control
70
PC Screen Adjustment
63
Change PIN
71
Picture Off
63
General
71
3
Sisällysluettelo
Security
HDMI Hot Plug
71
71
Frame Alignment
71
Reset System
71
Äänen säätö
Vianmääritysopas
Liite
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Tarkistettavat kohteet
74
74
74
75
Kysymykset ja vastaukset
82
HDMI Sound
72
Sound on Video Call
72
Tekniset tiedot
Reset Sound
72
Yleiset
84
Esiasetetut ajastustilat
85
Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan
kustannukset)
Tuote ei ole viallinen
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Muuta
88
88
88
88
Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto 89
Ihanteellinen kuvanlaatu
89
Jälkikuvien esto
89
Lisenssi
91
Sanasto
92
Tuki
Software Update
73
Contact Samsung
73
Go to Home
73
Reset All
73
4
Luku 01
Ennen laitteen käyttöä
Tekijänoikeudet
Tämän oppaan tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
© 2016 Samsung Electronics
Tämän oppaan tekijänoikeudet omistaa Samsung Electronics.
Tämän oppaan käyttäminen tai jäljentäminen osittain tai kokonaisuudessaan ilman Samsung Electronicsin lupaa on kielletty.
Microsoft, Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
VESA, DPM ja DDC ovat Video Electronics Standards Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaikkien muiden tavaramerkkien omistusoikeudet kuuluvat niiden omistajille.
•• Palvelumaksu voidaan periä, jos
–– (a) kutsut asentajan paikalle, vaikka laitteessa ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
–– (b) tai jos viet laitteen huoltoon, vaikka siinä ei ole vikaa.
(esim. jos et ole lukenut tätä käyttöopasta).
•• Palvelumaksun suuruudesta ilmoitetaan sinulle ennen töihin ryhtymistä tai asentajan vierailua kotonasi.
5
Turvallisuusohjeet
Varoitus
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
Puhdistaminen
――Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, sillä kehittyneiden LCD-näyttöjen paneeli ja
ulkopinta naarmuuntuvat helposti.
――Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa
on esitetty.
Vaara
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.
1
Sammuta tuote ja tietokone.
2
Irrota virtajohto laitteesta.
――Pitele virtajohtoa pistokkeesta äläkä kosketa johtoa märin käsin.
Tällä symbolilla merkityt toiminnot ovat kiellettyjä.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku.
3
Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava.
Pyyhi tuote puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla.
•• Älä käytä alkoholia, liuottimia tai pinta-aktiivisia
aineita.
!
•• Älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan
laitteen päälle.
4
Kostuta pehmeä ja kuiva liina vedellä ja purista siitä ylimääräinen
vesi pois ennen tuotteen ulkopinnan puhdistamista.
5
Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jälkeen.
6
Käynnistä tuote ja tietokone.
6
Säilytys
Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1
eristettyjä laitteita).
Kiiltävien tuotteiden ominaisuuksista johtuen lähellä olevat ultraäänikostuttimet voivat
aiheuttaa tuotteessa valkoisia tahroja.
――Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos tuote on puhdistettava sisältä
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinkoja.
!
(palvelusta peritään maksu).
Älä taivuta tai vedä virtajohtoa voimakkaasti. Älä jätä virtajohtoa
raskaan esineen alle.
Sähköturvallisuus
•• Johdon vioittuminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa
on esitetty.
Älä aseta virtajohtoa tai laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Varoitus
Älä käytä viallista virtajohtoa tai pistoketta tai löystynyttä
pistorasiaa.
Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ympärillä oleva pöly
kuivalla liinalla.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
Älä kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.
•• Ylikuumentuneet pistorasiat voivat aiheuttaa tulipalon.
!
Älä kosketa virtapistoketta märin käsin. Muussa tapauksessa
seurauksena voi olla sähköisku.
Työnnä virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.
•• Epävakaa liitäntä voi aiheuttaa tulipalon.
!
7
Asennus
Vaara
Älä irrota virtajohtoa, kun laite on käytössä.
•• Laite voi vahingoittua sähköiskun seurauksena.
Varoitus
Älä aseta kynttilöitä, hyönteiskarkottimia tai savukkeita laitteen
päälle. Älä asenna laitetta lämmönlähteiden lähelle.
•• Seurauksena voi olla tulipalo.
Käytä vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa
muiden laitteiden kanssa.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Jätä seinäkiinnikkeen asentaminen teknikon tehtäväksi.
!
•• Epäpätevän henkilön suorittama asennus voi johtaa
henkilövahinkoihin.
Pidä pistorasian ympäristö esteettömänä.
•• Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta,
jotta laitteen virransyöttö katkeaa.
!
!
•• Käytä vain hyväksyttyjä kaappeja.
Älä asenna laitetta huonosti tuuletettuihin tiloihin, kuten kirjahyllyyn
tai komeroon.
•• Huomaa, että ainoastaan kaukosäätimen virtapainiketta
käytettäessä laite ei sammu kokonaan.
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemällä kiinni pistokkeesta.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
Asenna laite tuuletuksen varmistamiseksi vähintään 10 cm:n
etäisyydelle seinästä.
!
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
!
Pidä pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.
•• Lapset voivat tukehtua.
!
8
Älä asenna laitetta epävakaalle tai tärisevälle pinnalle (esimerkiksi
epävakaalle hyllylle tai kaltevalle pinnalle).
Vaara
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa
henkilövahinkoja.
•• Laitteen käyttäminen alueella, jolla on voimakasta tärinää, voi
vahingoittaa laitetta tai johtaa tulipaloon.
Älä pudota laitetta siirtämisen aikana.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
!
Älä asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi
pölylle, kosteudelle (esimerkiksi vesipisaroille), öljylle tai savulle.
Älä aseta laitetta ylösalaisin.
•• Näyttö voi vioittua.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
!
Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle äläkä asenna sitä
lämmönlähteiden tai kuumien esineiden, esimerkiksi uunin,
läheisyyteen.
Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, että laitteen
alareuna on niiden kanssa samassa tasossa.
•• Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa
henkilövahinkoja.
•• Tämä voi lyhentää laitteen käyttöikää tai johtaa tulipaloon.
•• Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean
kokoisille hyllyille.
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset pääsevät siihen
käsiksi.
Laske laite varovasti.
•• Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
•• Laitteen etuosa on painava, joten asenna laite tasaiselle ja
vakaalle pinnalle.
Ruokaöljy, kuten soijaöljy, voi vahingoittaa laitetta tai muuttaa sen
muotoa. Älä asenna laitetta keittiöön tai keittiön työtason lähelle.
!
SAMSUNG
!
Laitteen asentaminen epätavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan,
jossa on paljon hienoa pölyä, kemiallisia aineita, äärilämpötiloja tai
paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti pitkän
aikaa) voi merkittävästi heikentää laitteen suorituskykyä.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat
asentaa laitteen tällaiseen paikkaan.
9
Käyttö
Älä jätä raskaita tai lasten pitämiä esineitä (esimerkiksi leluja tai
makeisia) laitteen päälle.
•• Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittävät
tavoitella leluja tai makeisia, ja seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja.
Varoitus
Laitteessa on korkea jännite. Älä koskaan pura, korjaa tai muuta
laitetta itse.
Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai
ukkosmyrskyn aikana.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•• Ota yhteyttä Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite
vaatii huoltoa.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
!
Sammuta laite virtakytkimestä ja irrota virtajohto sekä muut kytketyt
kaapelit ennen laitteen siirtämistä.
Älä pudota esineitä laitteen päälle tai kohdista siihen iskuja.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
•• Muussa tapauksessa virtajohto voi vahingoittua ja seurauksena
voi olla tulipalo tai sähköisku.
!
!
Jos laitteesta tulee epätavallista ääntä, palaneen hajua tai
savua, irrota virtajohto välittömästi ja ota yhteyttä Samsungin
asiakaspalvelukeskukseen.
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
•• Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
!
Älä anna lasten roikkua laitteesta tai kiivetä sen päälle.
Vältä kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen
koskettamista. Tuuleta myös alue välittömästi.
•• Lapsesi voivat vahingoittua.
•• Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
!
Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, sammuta laite
virtakytkimestä ja irrota virtajohto. Ota sen jälkeen yhteyttä
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
•• Jatkuva käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
GAS
Älä nosta tai siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta tai muista
kaapeleista.
•• Johdon vahingoittuminen voi johtaa laitteen vioittumiseen,
sähköiskuun tai tulipaloon.
10
Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä tulenarkoja suihkeita tai palavia
aineita.
Vaara
•• Seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo.
Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa
muodostua jälkikuva tai viallisia kuvapisteitä.
!
Varmista, että pöytäliinat tai verhot eivät tuki tuuletusaukkoja.
•• Ota virransäästötila tai liikkuva näytönsäästäjä käyttöön, jos et
aio käyttää tuotetta pitkään aikaan.
!
•• Sisäisen lämpötilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.
-_100
Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi syömäpuikkoja, kolikoita tai
hiussolkia) tai herkästi syttyviä esineitä (esimerkiksi paperia tai
tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai tulo- ja
lähtöportteihin).
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee
vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää laitetta pitkään
aikaan (esimerkiksi loman vuoksi).
•• Pölyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon,
sähköiskun tai sähkövuotoa.
!
Käytä laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.
•• Näkösi voi heiketä.
!
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai
tulipalo.
Älä pitele tuotetta ylösalaisin tai siirrä sitä pitelemällä telineestä.
•• Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä aseta nesteitä sisältäviä esineitä (esimerkiksi maljakoita,
ruukkuja tai pulloja) tai metalliesineitä laitteen päälle.
•• Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen pääsee
vettä tai muita vieraita esineitä. Ota sen jälkeen yhteyttä
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.
Näytön katseleminen liian läheltä pitkän aikaa voi heikentää näköä.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen, sähköisku tai
tulipalo.
!
Älä käytä ilmankostuttimia tai uuneja laitteen lähellä.
•• Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
11
Lepuuta silmiäsi laitteen käytön aikana tunnissa yli 5 minuutin ajan.
Valvo, etteivät lapset laita kaukosäätimen paristoa suuhunsa,
kun vaihdat pariston. Laita patteri paikkaan, jossa se ei ole lasten
ulottuvilla.
•• Tämä vähentää silmien rasittumista.
•• Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos lapsella on ollut paristo suussa.
!
Älä kosketa näyttöä, jos laitteen virta on ollut kytkettynä pitkän
aikaa, sillä näyttö kuumenee.
Kun vaihdat pariston, varmista, että asennat sen paikalleen navat
oikein päin (+, -).
!
Pidä pienet lisätarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
Käytä ainoastaan tuotteelle tarkoitettuja standardiparistoja. Älä
käytä uutta ja käytettyä paristoa samanaikaisesti.
•• Muussa tapauksessa paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa
tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa tuotetta
vaurioittavaa nestettä.
!
Ole varovainen, kun säädät laitteen katselukulmaa tai telineen
korkeutta.
Paristot (myös ladattavat paristot) on toimitettava kierrätettäviksi,
niitä ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana. Kuluttaja on
velvollinen toimittamaan käytetyt paristot kierrätettäviksi.
•• Kätesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.
!
•• Väärinpäin asennettu paristo saattaa vaurioitua tai aiheuttaa
tulipalon, henkilövahinkoja tai paristosta voi vuotaa laitetta
vaurioittavaa nestettä.
•• Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja
henkilövahinkoihin.
Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle.
!
•• Käytetyt paristot voi viedä paikalliseen
paristonkeräyspisteeseen tai liikkeeseen, jossa myydään
samantyyppisiä paristoja.
•• Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilövahinkoja.
Älä säädä äänenvoimakkuutta liian lujalle, kun käytät
korvakuulokkeita.
•• Liian korkea äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
12
Varotoimet paneelia käsiteltäessä
Älä aseta tuotetta kuvan osoittamalla tavalla. Paneeli voi rikkoutua
helposti.
Aseta tuote kuvan osoittamalla tavalla, jotta voit käsitellä sitä oikein.
(voit käyttää pakkausta).
!
Käytä takaosan kahvoja tuotetta siirrettäessä.
!
15 mm
Älä kannattele tai ota kiinni mistään alueesta, joka on alle 15 mm
edestä.
13
Luku 02
Valmistelut
Osien tarkistaminen
–– Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa,
ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään,
jolta ostit laitteen.
Osat
–– Osat voivat näyttää kuvissa erilaisilta
kuin todellisuudessa.
–– Tuotteen mukana ei toimiteta
seinätelinettä. Jos haluat asentaa
telineen, voit ostaa sen erikseen.
Pika-asetusopas
Takuukortti
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Säädösopas
Virtajohto
DP-kaapeli
RS232C(IN) -sovitin
–– RS232C-sovittimella voi yhdistää
toisen näytön käyttämällä 9-nastaista
D-SUB-tyypin RS232C-kaapelia.
Paristot
(Ei saatavilla joillain alueilla)
Kaukosäädin
Pidikerengas x 4 / Ruuvi x 4
14
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
Laitteen osat
laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Laitteen osat
Kaukosäätimen anturi
Kaukosäätimen anturi
Kaukosäätimen anturi
Kuvaus
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi
toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
――Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä
saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
Varmista, että kaukosäädintä käytetään enintään 4 metrin etäisyydeltä sekä enintään 2 metrin etäisyydeltä
ja 50 asteen kulmasta näytön vasemmalta tai oikealta puolelta. Kaukosäätimen sijainti voi vaikuttaa anturin
signaalivastaanottoon.
――Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta ja kierrätä ne.
――Älä käytä uutta ja vanhaa paristoa samanaikaisesti. Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
――Irrota paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
15
Kääntöpuoli
Liitäntä
――Osien väri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tässä näytettyjen osien.
CONTROL IN
Virransyöttö ulkoisen anturin levylle.
USB
USB-muistilaitteen liitäntä (vain päivitykset ja Clone Product)
RJ45
Liitäntä MDC:hen lähiverkkokaapelilla.
DVI/RGB/MAGICINFO IN
DVI : Liitäntä lähdelaitteeseen DVI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
RGB: Tietokoneen liittämiseen D-SUB-kaapelilla (DVI-RGB-sovittimen kautta) tai
DVI-RGB-kaapelilla.
MAGICINFO IN: Kytke DP-DVI-kaapeli MagicInfon käyttöä varten.
HDMI 1, HDMI 2
Yhdistäminen lähdelaitteeseen HDMI-kaapelin avulla
DP IN
Liitäntä tietokoneeseen DP-kaapelin avulla
RS232C IN
Liitäntä MDC:hen RS232C-sovittimella.
Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman
erillistä ilmoitusta.
CONTROL
IN
USB
RJ45
DVI/RGB/
MAGICINFO IN
RS232C OUT
HDMI 1
HDMI 2
RS232C
IN
DP IN
Kuvaus
RS232C
OUT
IR OUT
AUDIO IN
AUDIO OUT
DP OUT
(LOOPOUT)
IR OUT
Tämä vastaanottaa kaukosäätimen signaalin ulkoisen anturilevyn kautta ja lähettää
signaalin LOOP OUTin kautta.
AUDIO IN
Vastaanottaa äänen lähdelaitteesta äänikaapelin kautta.
AUDIO OUT
Lähettää äänen äänilaitteeseen äänikaapelin kautta.
DP OUT (LOOPOUT)
Liitäntä toiseen tuotteeseen DP-kaapelin avulla.
――Kun liität seurantalaitteita DP Loopoutilla, on suositeltavaa käyttää paketin
mukana tullutta DP-kaapelia.
――Tämä portti käyttää UHD-tarkkuuden lähdölle ja tulolle ominaista algoritmia.
Portti ei ole yhteensopiva niiden seurantalaitteiden kanssa, joilla on FHDsisältökohtaiset DP Loopout -portit. Loopout-porttien kytkeminen saman
mallin seurantalaitteiden välille on suositeltavaa.
16
Kaukosäädin
――Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
――Laite ei tue alla olevassa kuvassa olevaa painiketta, jolla ei ole kuvausta.
POWER
OFF
Käynnistä laite.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Säädä äänenvoimakkuutta.
Vaihda syöttölähdettä.
Näytä tai piilota kuvaruutuvalikko tai palaa
edelliseen valikkoon.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numeropainikkeet
Syötä salasana näyttövalikossa.
9
CH LIST
MUTE
VOL
Katkaise laitteen virta.
CH
MagicInfo
Player I
Mykistä ääni.
Äänen palauttaminen: Paina MUTEpainiketta uudelleen tai paina
äänenvoimakkuuspainiketta (+ VOL -).
–– Kaukosäätimen painikkeiden
toiminnot saattavat olla erilaisia eri
laitteissa.
Tällä pikanäppäimellä voit käyttää MagicInfo
Player I-toimintoa suoraan.
Tämä pikanäppäin on käytettävissä, kun
liitettynä on digiboksi tai PIM (Plug In
Module) -moduuli.
Go to Home -toiminnon käynnistyspainike.
17
Valitse usein käyttämiäsi toimintoja nopeasti.
TOOLS
INFO
Näytä nykyisen tulolähteen tiedot.
Siirry ylempään, alempaan, vasemman- tai
oikeanpuoleiseen valikkoon tai säädä jonkin
valikon kohdan asetuksia.
Palaa edelliseen valikkoon.
Jos Video Wall -toiminnolla on yhdistetty
useita laitteita, paina SET-painiketta ja anna
tuotetunnus numeropainikkeilla.
Hallitse tuotetta kaukosäätimellä.
Peruuta arvo, joka on määritetty SETpainikkeella, ja hallitse kaikkia yhdistettyjä
laitteita kaukosäätimellä.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Vahvista valikon valinta.
Poistu esillä olevasta valikosta.
Valitse manuaalisesti tulolähteeksi joko PC,
DVI, HDMI1, HDMI2 tai DisplayPort.
IR control
SET
Tällä toiminnolla voit käyttää
turvalukitustoimintoa.
–– Kaukosäätimen painikkeiden
toiminnot saattavat olla erilaisia eri
laitteissa.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
18
Varkaudenestolukko
――Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi käyttää turvallisesti julkisilla paikoilla.
――Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat
lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
――Seuraavat kuvat ovat vain viitteellisiä. Tosielämän tilanteet voivat poiketa siitä, mitä kuvissa
on esitetty.
Varkaudenestolukon lukitseminen:
1
Kiinnitä varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi pöytään.
2
Pujota kaapelin pää sen toisessa päässä olevan silmukan läpi.
3
Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
4
Lukitse lukituslaite.
–– Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.
–– Saat lisätietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
–– Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeistä tai Internetistä.
19
Ennen laitteen asentamista
(asennusopas)
Vahinkojen välttämiseksi tämä laite on aina kiinnitettävä tukevasti lattiaan tai seinään asennusohjeiden
mukaisesti.
•• Varmista, että valtuutettu asennusyritys asentaa seinätelineen.
•• Muussa tapauksessa se voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
•• Muista asentaa tuote määritettyyn seinätelineeseen.
Vaihtaminen pysty- ja vaakatilan välillä
――Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
•• Jos haluat käyttää laitetta pystysuunnassa, kierrä sitä vastapäivään.
――Älä käytä tätä mallia asennettuna kattoon, lattialle tai pöydälle.
Ilmanvaihto
Asennus pystysuoralle seinälle
A
A Vähintään 40 mm
B Ympäristön lämpötila: alle 35 C
•• Kun asennat laitteen pystysuoralle seinälle, jätä vähintään 40 mm tilaa laitteen ja seinän väliin laitteen
ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön A lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.
B
20
Asennus seinäsyvennykseen
B
B
――Saat lisätietoja Samsungin asiakaspalvelusta.
Näkymä ylhäältä
A Vähintään 40 mm
D
A
D
B Vähintään 70 mm
C Vähintään 50 mm
D Vähintään 50 mm
C
E
C
E Ympäristön lämpötila: alle 35 C
――Kun asennat laitteen seinäsyvennykseen, jätä vähintään yllä mainitun verran tilaa laitteen ja seinän väliin
laitteen ilmanvaihtoa varten. Varmista, että ympäristön lämpötila pysyy alle 35 C:ssa.
21
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineen asennuksen valmisteleminen
Käytä pidikerengasta (1) asentaessasi toisen valmistajan seinätelinettä.
Seinätelineen asentaminen
Seinätelineellä (myydään erikseen) tuotteen voi kiinnittää seinälle.
1
Tarkat tiedot seinätelineen asentamisesta ovat seinätelineen mukana toimitetuissa ohjeissa.
Pyydä teknikolta apua seinätelineen asentamisessa.
Samsung Electronics ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, jos päätät asentaa seinätelineen itse.
Seinätelineen tekniset ominaisuudet
(VESA)
•• Samsungin seinätelineiden mukana tulee yksityiskohtainen asennusopas sekä kaikki tarvittavat osat.
――Asenna seinäteline kiinteälle seinälle kohtisuorassa lattiaan nähden.
•• Jos seinätelineessä ei käytetä VESA-standardin täyttäviä ruuveja, ruuvien pituus voi vaihdella seinätelineen
ominaisuuksien mukaan.
Pyydä jälleenmyyjältä lisätietoja ennen seinätelineen kiinnittämistä
esimerkiksi kipsilevyseinään.
Jos tuote asennetaan vinolle seinällä, tuote voi pudota ja aiheuttaa
vakavia henkilövahinkoja.
•• Älä käytä tavallista pidempiä ruuveja tai ruuveja, jotka eivät täytä VESA-standardia. Liian pitkät ruuvit voivat
vaurioittaa tuotteen sisäosia.
•• Älä ylikiristä ruuveja. Se voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa tuotteen putoamisen ja henkilövahinkoja.
Samsung ei vastaa tällaisista onnettomuuksista.
•• Samsung ei vastaa tuotteen vaurioista tai henkilövahingoista, kun käytetään muita kuin VESA-standardin tai
määrittämätöntä seinätelinettä tai kun asiakas ei noudata tuotteen asennusohjeita.
•• Tuotteen seinäasennuksessa tulee aina olla kaksi henkilöä.
•• Seinätelineiden vakiomitat ovat oheisessa taulukossa.
Mittayksikkö: mm
VESA-ruuvinreikien koko (A * B)
millimetreinä
400 x 400
Vakioruuvi
L20 ~ L22
Määrä
4 kpl.
――Älä asenna seinätelinettä tuotteen ollessa käynnissä. Tuloksena voi olla sähköisku ja henkilövahinkoja.
22
Kaukosäädin (RS232C)
•• Nastojen järjestys
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Uros>
<Naaras>
Kaapelien liitäntä
RS232C-kaapeli
Liitäntä
RS232C (9 nastaa)
Nasta
TxD (nro 2), RxD (nro 3), GND (nro 5)
Bittinopeus
9 600 bps
Databitit
8 bittiä
Pariteetti
Ei mitään
Loppubitti
1 bittiä
Vuonohjaus
Ei mitään
Enimmäispituus
15 m (vain päällystetty tyyppi)
Nasta
Signaali
1
Kantoaallon tunnistus
2
Saapuvat tiedot
3
Lähetetyt tiedot
4
Päätelaitteen käyttöönotto
5
Signaalimaa
6
Tietojoukon käyttöönotto
7
Lähetä pyyntö
8
Valmis lähetykseen
9
Soiton ilmaisu
23
Lähiverkkokaapeli
•• RS232C-kaapeli
Liitin: 9-nastainen D-Sub-stereokaapeli
6
•• Nastojen järjestys
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Uros
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
2
Tx
STEREO-
Tx
2
----------
1
Rx
LIITIN
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø3,5)
Nastan nro
Vakioväri
Signaali
1
Valkoinen ja oranssi
TX+
2
Oranssi
TX-
3
Valkoinen ja vihreä
RX+
4
Sininen
NC
5
Valkoinen ja sininen
NC
6
Vihreä
RX-
7
Valkoinen ja ruskea
NC
8
Ruskea
NC
24
Ristiinkytketty lähiverkkokaapeli (PC – PC)
•• Liitin: RJ45
Suoraan kytketty lähiverkkokaapeli (PC – HUB)
HUB
P2
RJ45
RJ45
P1
P2
Signaali
P1
P2
Signaali
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
P2
Signaali
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signaali
P1
TX+
1
TX-
25
Liitännät
•• Liitäntä 2
――Varmista, että kytket sovittimet oikeisiin RS232C IN- ja OUT-liitäntöihin.
•• Liitäntä 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Liitäntä 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
26
Nro
Ohjauskoodit
Ohjausobjektin tilan tarkastelu (hae-hallintakomento)
Etuliite
Komento
0xAA
Komentotyyppi
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
Komento
0xAA
Komentotyyppi
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
Arvo
Tarkistussumma
Komento
Nro
Komentotyyppi
Komento
Videoseinän käyttäjien hallinta
Arvoalue
0x89
-
•• Kaikki tiedonsiirto tapahtuu heksadesimaalimuodossa. Tarkistussumma lasketaan
laskemalla kaikki muut arvot paitsi etuliite yhteen. Jos tarkistussummassa on enemmän
kuin kaksi numeroa, kuten ohessa (11+FF+01+01=112), ensimmäinen numero poistetaan.
Esim. Virta päällä ja ID=0
Hallinta (aseta-hallintakomento)
Etuliite
10
Komentotyyppi
Komento
Arvoalue
1
Virranhallinta
0x11
0~1
2
Äänenvoimakkuuden hallinta
0x12
0~100
3
Tulolähteen hallinta
0x14
-
4
Näyttötilan hallinta
0x18
-
5
Kuvan koon hallinta
0x19
0~255
6
Automaattisten säätöjen hallinta
(vain PC ja BNC)
0x3D
0
7
Videoseinätilan hallinta
0x5C
0~1
8
Turvalukko
0x5D
0~1
9
Videoseinä käytössä
0x84
0~1
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
ID
Tietojen pituus
Tieto 1
1
"Power"
Tietojen pituus
Tieto 1
1
1
Tarkistussumma
12
•• Voit hallita kaikkia sarjakaapelilla kytkettyjä laitteita niiden ID-tiedoista huolimatta
samanaikaisesti, jos asetat ID:n arvoksi "0xFE" ja lähetät komennot. Kaikki laitteet
suorittavat komennot, mutta ACK ei vastaa.
27
Virranhallinta
Äänenvoimakkuuden hallinta
•• Toiminto
Tuotteen voi laittaa päälle ja pois päältä tietokoneen kautta.
•• Toiminto
Tuotteen äänenvoimakkuutta voi säätää tietokoneen kautta.
•• Virran tilan näyttäminen (hae virta päällä / pois päältä -tila)
•• Äänenvoimakkuuden tilan tarkastelu (hae äänenvoimakkuuden tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Virran asettaminen päälle tai pois päältä (aseta virta päälle / pois päältä)
Etuliite
Komento
0xAA
0x11
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Power"
Tarkistussumma
•• Ack
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x11
"Power"
Tarkistussumma
0xAA
0xFF
0
Etuliite
Komento
0xAA
0x12
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Volume"
Tarkistussumma
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x11
"ERR"
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x12
"Volume"
Tarkistussumma
•• Nak
•• Nak
Komento
Tarkistussumma
"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
Etuliite
0x12
Tietojen pituus
•• Ack
0: Virta pois päältä
0xAA
0xAA
ID
"Volume": Televisioon tai tuotteeseen asetettava äänenvoimakkuuskoodi. (0-100)
1: Virta päällä
Komento
Komento
•• Äänenvoimakkuuden asettaminen (aseta äänenvoimakkuus)
"Power": Tuotteeseen asetettava virtakoodi.
Etuliite
Etuliite
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x12
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
28
Tulolähteen hallinta
•• Toiminto
Tuotteen tulolähteen voi vaihtaa tietokoneen kautta.
Komento
0xAA
0x14
ID
Tietojen pituus
Komento
0xAA
0x14
DisplayPort
――MagicInfo on käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on MagicInfo-toiminto.
0
ID
0x25
vain "hae"-komentoihin.
――Tämä malli ei tue seuraavia liitäntöjä: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ja HDMI2_PC.
Tarkistussumma
――RF(TV) ja DTV ovat käytettävissä vain niissä malleissa, joissa on televisio.
•• Tulolähteen asettaminen (aseta tulolähde)
Etuliite
HDMI2_PC
――DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC eivät ole käytettävissä asetuskomennolla. Ne vastaavat
•• Tulolähteen tilan tarkastelu (hae tulolähteen tila)
Etuliite
0x24
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Input Source"
Tarkistussumma
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
0x14
"Input
Source"
"A"
"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Tulolähde
0x08
Komponentti
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Tarkistussumma
"Input Source": Televisioon tai tuotteeseen asetettava tulolähdekoodi.
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x14
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
29
Näyttötilan hallinta
•• Nak
•• Toiminto
Tuotteen näyttötilan voi vaihtaa tietokoneen kautta.
Näyttötilaa ei voi hallita, kun Video Wall -toiminto on käytössä.
――Tätä komentoa voi käyttää vain niissä malleissa, joissa on televisio.
Komento
0xAA
0x18
ID
Tietojen pituus
0xAA
0x18
ID
16 : 9
0x04
Zoomaus
0x31
Leveä zoomaus
0x0B
4:3
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x18
"ERR"
Tarkistussumma
•• Kuvan koon tarkastelu (hae kuvan koon tila)
Tietojen pituus
Tiedot
Tarkistussumma
1
"Screen Mode"
"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan
0x01
0xFF
Tietojen
pituus
•• Toiminto
Tuotteen kuvan kokoa voi vaihtaa tietokoneen kautta.
•• Kuvan koon asettaminen (aseta kuvakoko)
Komento
0xAA
ID
Kuvan koon hallinta
Tarkistussumma
0
Etuliite
Komento
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
•• Näytön tilan tarkastelu (hae näyttötilan tila)
Etuliite
Etuliite
Etuliite
Komento
0xAA
0x19
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x19
"Screen Size"
Tarkistussumma
"Screen Size": Tuotteen kuvan koko (välillä: 0–255, yksikkö: tuumaa)
•• Nak
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x18
"Screen
Mode"
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
Tarkistussumma
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x19
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
"Screen Mode": Koodi, joka asettaa television tai tuotteen tilan
30
Automaattisten säätöjen hallinta (vain PC ja BNC)
Videoseinätilan hallinta
•• Toiminto
Tee tietokoneen säädöt automaattisesti tietokoneella.
•• Toiminto
Video Wall -tilan voi ottaa käyttöön tietokoneen kautta.
•• Automaattisten säätöjen tilan tarkastelu (hae automaattisten säätöjen tila)
Ei mitään
•• Videoseinätilan tarkastelu (hae videoseinätila)
•• Automaattisten säätöjen asetus (aseta automaattiset säädöt)
Etuliite
Komento
0xAA
0x3D
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
"Auto
Adjustment"
Tarkistussumma
•• Ack
0xAA
Komento
ID
0xFF
Tietojen
pituus
Ack/Nak
3
"A"
r-CMD
Arvo1
Etuliite
Komento
0xAA
0x5C
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Videoseinän asettaminen (aseta videoseinätila)
"Auto Adjustment" : 0x00 (aina)
Etuliite
Tätä komentoa voi käyttää vain sellaisissa tuotteissa, joiden Video Wall on otettu
käyttöön.
Etuliite
Komento
0xAA
0x5C
ID
Tietojen pituus
Tiedot
Tarkistussumma
1
"Video Wall Mode"
Tarkistussumma
"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön
0x3D
1: Full
"Auto
Adjustment"
0: Natural
•• Ack
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x3D
"ERR"
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tarkistussumma
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x5C
"Video Wall
Mode"
Tarkistussumma
"Video Wall Mode": Koodi, jolla tuotteen Video Wall -tila otetaan käyttöön
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x5C
"ERR"
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
31
Turvalukko
Videoseinä käytössä
•• Toiminto
Tuotteen Safety Lock-toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tietokoneen
avulla.
Tämä komento on käytettävissä riippumatta siitä, onko virta päällä vai ei.
•• Turvalukon tilan tarkastelu (hae turvalukon tila)
Etuliite
Komento
0xAA
0x5D
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
Komento
0xAA
ID
0x5D
Tietojen
pituus
Tiedot
1
"Safety Lock"
0xFF
Tietojen
pituus
Ack/Nak
3
"A"
r-CMD
Arvo1
Tarkistussumma
0xAA
0xFF
ID
0
Etuliite
Komento
0xAA
0x84
ID
Tietojen pituus
Tiedot
1
V.Wall_On
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"A"
0x84
V.Wall_On
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x84
ERR
Tarkistussumma
V.Wall_On : Sama kuin edellä
•• Nak
0x5D
"Safety Lock"
•• Nak
Komento
Tarkistussumma
•• Ack
"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi
Etuliite
0x84
Tietojen pituus
0: Videoseinä ei käytössä
•• Ack
0xAA
0xAA
ID
1: Videoseinä käytössä
0: Pois päältä
ID
Komento
•• V.Wall_On : Videoseinän koodi asetettu laitteeseen
1: Päällä
Komento
Etuliite
Tarkistussumma
"Safety Lock": Tuotteeseen asetettava turvalukkokoodi
Etuliite
•• Hae videoseinän virtatila
•• Määritä videoseinän virtatila
0
•• Turvalukon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä (aseta turvalukko käyttöön / pois
käytöstä)
Etuliite
•• Toiminto
Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinän.
Tietojen
pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x5D
"ERR"
Tarkistussumma
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
32
Videoseinän käyttäjien hallinta
•• Toiminto
Henkilökohtainen tietokone käynnistää tai sammuttaa laitteen videoseinätoiminnon.
•• Hae videoseinän tila
Etuliite
Komento
0xAA
0x89
ID
Tietojen pituus
Tarkistussumma
0
•• Määritä videoseinän asetukset
Etuliite
Komento
0xAA
0x89
ID
Tietojen pituus Arvo1
Arvo2
2
Wall_SNo
Wall_Div
Tarkistussumma
Wall_Div: Videoseinän jakajan koodi asetettu laitteeseen
33
Videoseinämalli 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pois päältä
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
34
Wall_SNo : Tuotenumeron koodi asetettu laitteeseen
Videoseinämalli 10x10: ( 1 ~ 100)
Aseta numero
Tiedot
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
Arvo2
4
"A"
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Tarkistussumma
•• Nak
Etuliite
Komento
0xAA
0xFF
ID
Tietojen pituus
Ack/Nak
r-CMD
Arvo1
3
"N"
0x89
ERR
Tarkistussumma
"ERR" : Koodi, josta näkyy, mikä virhe on tapahtunut.
35
Luku 03
Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö
Ennen kytkemistä
Muistettava ennen kytkentää
――Ennen kuin kytket lähdelaitteen, lue sen mukana tuleva käyttöopas.
Eri lähdelaitteissa voi olla eri määrä liitäntöjä ja ne voivat sijaita eri paikoissa.
――Älä kytke virtajohtoa seinään, ennen kuin kaikki muut kytkennät on tehty.
Virtajohdon kytkeminen muita kytkentöjä tehtäessä voi vaurioittaa laitetta.
――Kytke ääniliitännät oikein seuraavasti: vasen = valkoinen, oikea = punainen.
Kytkeminen tietokoneeseen
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Tietokoneen voi kytkeä laitteeseen monella eri tavalla.
Valitse käyttämällesi tietokoneelle sopiva kytkentätapa.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
Kytkeminen DVI-RGB-kaapelilla
――Tarkista kytkettävän laitteen takaosasta, millaisia liitäntöjä laitteessa on.
DVI/RGB/MAGICINFO IN
AUDIO IN
36
Kytkeminen DVI-kaapelilla (digitaalinen)
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
Kun olet yhdistänyt tietokoneen HDMI-DVI-kaapelilla laitteeseen, määritä asetukset alla
kuvatulla tavalla, jotta tietokoneesta tuleva kuva ja ääni otetaan käyttöön.
•• Sound → valitse HDMI Sound -asetukseksi PC(DVI)
DVI/RGB/MAGICINFO IN
•• Picture → valitse kunkin näytön asetukseksi Picture Mode -kohdassa Text
•• System → General → valitse HDMI Hot Plug -asetukseksi Off
AUDIO IN
HDMI 1, HDMI 2
――DVI-HDMI-sovittimen avulla voit käyttää laitteessa olevaa DVI-porttia HDMI-porttina.
――Ääni ei ole käytettävissä, jos laitteen DVI-portti on kytketty tietokoneen HDMI-porttiin DVI-
AUDIO IN
HDMI-sovittimella.
HDMI
DVI/RGB/MAGICINFO IN
37
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen DP-kaapelilla
HDMI 1, HDMI 2
DP IN
•• DP:n käyttöä koskevat varoitukset
――Valmiustilan virtakapasiteetin lisäämiseksi laite lopettaa DP-tiedonsiirron, kun se
sammutetaan tai siirretään virransäästötilaan. Jos laite on kahden näytön tilassa ja
se sammutetaan tai se siirtyy virransäästötilaan, näytön asetuksia ei ehkä päivitetä.
Tällöin näytön kuva ei ehkä näy oikein. Aseta ongelman ilmetessä Max. Power Saving
-asetukseksi Off ennen laitteen käyttöä.
――Jotkin DP-standardin kanssa yhteensopimattomat näytönohjaimet voivat estää
Windowsin käynnistys- tai BIOS-näytön näkymisen, kun laite on virransäästötilassa.
Varmista tällöin, että käynnistät laitteen ennen tietokoneen käynnistämistä.
――Laitteen (DP IN) -liitäntä ja laitteen mukana toimitettu DP-kaapeli ovat VESA-standardien
mukaisia. Muun kuin VESA-standardin mukaisen DP-kaapelin käyttäminen voi aiheuttaa
laitteessa toimintahäiriön. Samsung Electronics ei vastaa mistään standardin vastaisten
kaapeleiden käytön aiheuttamista ongelmista.
Varmista, että käytät VESA-standardien mukaista DP-kaapelia.
38
Kytkeminen videolaitteeseen
•• Älä kytke virtajohtoa, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaapelit.
Varmista, että kytket lähdelaitteen ennen virtajohdon kytkemistä.
•• Voit kytkeä laitteeseen videolaitteen tähän tarkoitukseen varatulla johdolla.
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
――Vaihda lähde painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta.
Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla
――Ääni ei ole käytettävissä, jos laite on kytketty videolaitteeseen HDMI-DVI-kaapelilla. Voit
ratkaista ongelman kytkemällä lisäksi äänikaapelin molempien laitteiden ääniliitäntöihin.
HDMI 1, HDMI 2
――Kun olet yhdistänyt videolaitteen HDMI-DVI-kaapelilla laitteeseen, määritä asetukset alla
kuvatulla tavalla, jotta videolaitteesta tuleva kuva ja ääni otetaan käyttöön.
DVI-HDMI-sovittimen avulla voit käyttää laitteessa olevaa DVI-porttia HDMI-porttina. Ääni
ei ole käytettävissä, jos laitteen DVI-portti on kytketty tietokoneen HDMI-porttiin DVI-HDMIsovittimella.
AUDIO IN
――Sound → valitse HDMI Sound -asetukseksi AV(HDMI)
――Picture → valitse kunkin näytön asetukseksi Picture Mode -kohdassa Video/Image
――System → General → valitse HDMI Hot Plug -asetukseksi On
――Seuraavia tarkkuuksia tuetaan: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
HDMI
DVI/RGB/MAGICINFO IN
39
Kytkeminen HDMI-kaapelilla
Kytkeminen äänijärjestelmään
HDMI-kaapelilla tai HDMI–DVI-kaapelilla (enintään 1080p)
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
•• Kuvan ja äänen laatu on parempi, kun tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen HDMIkaapelilla.
•• HDMI-kaapeli tukee digitaalisia video- ja äänisignaaleja, eikä äänikaapelia tarvita.
–– Jos tuote kytketään digitaaliseen laitteeseen, joka ei tue HDMI-lähtöä, käytä HDMI-DVIja äänikaapeleita.
AUDIO OUT
•• Kuva ei ehkä näy oikein (tai ollenkaan) tai ääntä ei kuulu, jos tuotteeseen on kytketty
ulkoinen laite, joka käyttää HDMI-tilan vanhaa versiota. Kysy tällaisessa tilanteessa
ulkoisen laitteen valmistajalta HDMI-versio ja pyydä päivitystä, jos versio on vanhentunut.
•• Muista käyttää HDMI-kaapelia, jonka paksuus on enintään 14 mm.
•• Muista ostaa sertifioitu HDMI-kaapeli. Muutoin kuva ei ehkä näy tai yhteysvirhe saattaa
ilmetä.
•• Tavallista nopeaa HDMI-kaapelia tai Ethernet-toiminnolla varustettua kaapelia
suositellaan.
Tämä tuote ei tue Ethernet-toimintoa HDMI:n kautta.
HDMI 1, HDMI 2
40
Lähiverkkokaapelin kytkeminen
――Kytkentään käytettävät osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
RJ45
•• Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia.
*Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli)
41
Verkkolaitteen liittäminen (myydään erikseen)
――Saat ohjeet verkkolaitteen liittämiseen verkkolaitteen käyttöohjeista.
MagicInfo
MagicInfon käyttäminen edellyttää verkkolaitteen (myydään erikseen) liittämistä tuotteeseen.
――Jos haluat muokata MagicInfo-asetuksia, suorita MagicinfoSetupWizard työpöydältä.
――Jos haluat ohjeita MagicInfon käyttöön, tutustu verkkolaitteen mukana toimitettuun DVD-levyyn.
――Tämän osion tiedot voivat muuttua laadun parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
――Jos tuotteessa ilmenee ongelmia sen jälkeen, kun olet asentanut jonkin muun kuin verkkolaitteen mukana toimitetun käyttöjärjestelmän, kun olet
palauttanut käyttöjärjestelmän vanhemman version tai kun olet asentanut ohjelmiston, joka ei ole yhteensopiva toimitetun käyttöjärjestelmän kanssa,
et voi hyödyntää teknistä tukea. Lisäksi mahdollisista huoltoteknikoiden käynneistä veloitetaan tässä tapauksessa maksu. Tuotteen vaihtamista tai
hinnan hyvitystä ei myöskään hyväksytä.
Siirtyminen MagicInfo-tilaan
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Kun olet asentanut verkkolaitteen (myydään erikseen) ja liittänyt sen tuotteeseen, kytke tuotteeseen virta.
2
Paina kaukosäätimen SOURCE-painiketta ja valitse MagicInfo.
――Kun verkkolaite kytketään tuotteen DVI/RGB/MAGICINFO IN -liitäntään, Source-asetus DVI muuttuu asetukseksi
MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Valitse oletussovellus, jonka haluat suorittaa, kun MagicInfo käynnistyy.
Cancel
42
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Anna IP-tiedot.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Valitse näyttötila.
7
Tarkista juuri määrittämäsi
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Valitse kieli. (Oletuskieli on
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
asetukset.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
kaksoisnapsauta työpöydän
MagicInfo-kuvaketta. Kuvake näkyy
näytön oikeassa alakulmassa.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Jos suorituskuvaketta ei näy,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
43
Tulolähteen vaihtaminen
Voit valita eri lähteitä ja muuttaa lähdelaitteiden nimiä kohdassa Source.
Source
――Näyttö ei välttämättä näy oikein, jos valitset väärän lähteen sille lähdelaitteelle, johon haluat siirtyä.
Voit tuoda laitteeseen kytketyn lähdelaitteen näytön näkyviin. Tuo valitsemasi lähteen näyttö näkyviin valitsemalla
lähdeluettelosta jokin lähde.
――Syöttölähteen voi myös vaihtaa kaukosäätimen SOURCE-painikkeella.
SOURCE → Source
Edit Name
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Source
Mukauta kytketyn ulkoisen laitteen nimi.
――Luettelo voi sisältää seuraavat lähdelaitteet. Luettelossa olevat Source-laitteet vaihtelevat valitun lähteen
PC
DVI
HDMI1
HDMI2
DisplayPort
MagicInfo
mukaan.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo
/ DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
44
Luku 04
MDC:n käyttö
Multiple display control "MDC" on sovellus, jonka avulla tietokoneelta voi helposti hallita useita näyttöjä samanaikaisesti.
Lisätietoja MDC-ohjelman käytöstä saat Ohjeesta ohjelman asentamisen jälkeen. MDC-ohjelma on saatavilla sivustosta.
Kun painat On-painiketta Off-painikkeen painamisen jälkeen, laite tarkistaa tilaansa noin
minuutin ajan. Jos haluat suorittaa komennon, yritä minuutin kuluttua uudelleen.
6
Valitse ikkunasta "Destination Folder" ohjelman asennukseen käytettävä tiedostopolku
ja napsauta "Next".
――Jos tiedostopolkua ei määritellä, ohjelma asennetaan oletuspolkuun.
MDC-ohjelman asennus ja asennuksen
poisto
7
8
Asennuksen edistyminen näkyy näytöllä.
Asennus
9
Napsauta "InstallShield Wizard Complete" -ikkunan kohtaa "Finish".
tiedostopolku ja napsauta "Install".
――MDC:n asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten käytettävä videokortti,
――Jos haluat käynnistää MDC-ohjelman välittömästi, valitse "Launch MDC Unified" ja
emolevy tai verkon tila.
1
Napsauta MDC Unified -asennusohjelmaa.
2
Valitse kieli asennusta varten. Valitse seuraavaksi "OK".
3
Kun "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" -ruutu tulee näkyviin, valitse
"Next".
4
Valitse näyttöön tulevasta "License Agreement" -ikkunasta "I accept the terms in the
license agreement" ja sitten "Next".
5
Tarkista ikkunasta "Ready to Install the Program" ohjelman asennukseen käytettävä
napsauta "Finish".
10
MDC Unified -pikakuvake ilmestyy työpöydälle asennuksen jälkeen.
――MDC:n käynnistyskuvake ei välttämättä ilmesty näkyviin tietokonejärjestelmästä tai
laitteen ominaisuuksista riippuen.
――Jos käynnistyskuvaketta ei näy, paina F5-painiketta.
Asennuksen poisto
1
Valitse Käynnistä-valikosta Asetukset > Ohjauspaneeli ja napsauta kohtaa Lisää tai
poista ohjelmia kaksi kertaa.
Anna kaikki "Customer Information" -ikkunassa pyydetyt tiedot ja napsauta "Next".
2
Valitse luettelosta MDC Unified ja napsauta Muuta tai poista.
45
Yhteyden muodostaminen MDC:hen
MDC:n käyttö RS-232C-kaapelilla (sarjatiedonsiirtostandardien mukaisesti)
RS-232C-sarjakaapeli on kytkettävä tietokoneen ja näytön sarjaportteihin.
Näyttö 1
Näyttö 2
Tietokone
46
MDC:n käyttö Ethernetin kautta
Anna ensisijaisen näyttölaitteen IP-osoite ja kytke laite tietokoneeseen. Näyttölaitteet voidaan liittää toisiinsa lähiverkkokaapelilla.
Yhteys käyttämällä suoraankytkettyä LAN-kaapelia
――Useita tuotteita voidaan kytkeä tuotteen RJ45-portin ja keskittimen lähiverkkoporttien kautta.
Tietokone
Näyttö 1
Näyttö 2
47
Yhteys käyttämällä ristiinkytkettyä LAN-kaapelia
――Useita tuotteita voidaan yhdistää tuotteen RS232C IN / OUT -portin kautta.
Näyttö 1
Näyttö 2
Tietokone
48
Luku 05
Kotitoiminto
Tämä toiminto löytyy kohdasta Support → Go to Home.
Käytettävissä kaukosäätimen HOME -painikkeella.
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Muokkaa videoseinän muodostamiseksi kytkettyjen näyttöjen asettelua.
Voit myös näyttää joko osan kuvasta tai toistaa koko kuvan kaikissa kytketyissä näytöissä.
Saat lisätietoja useamman kuvan näyttämisestä MDC:n ohjeesta tai MagicInfon käyttöoppaasta. Jotkin laitteet
eivät saata tukea MagicInfo-toimintoa.
Video Wall
Video Wall voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Järjestä videoseinä valitsemalla On.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Tämä toiminto jakaa videoseinänäytön automaattisesti videoseinän matriisikokoonpanon mukaisesti.
Avaa videoseinän matriisi.
Videoseinänäyttö jaetaan määritetyn matriisin mukaisesti. Pysty- tai vaakasuuntaisten näyttölaitteiden määrä
voidaan valita 1 ja 15 väliltä.
――Videoseinänäyttö voidaan jakaa enintään 225 näyttöön.
――Horizontal x Vertical -asetus on käytössä vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.
49
Screen Position
Jos haluat järjestää jaetut näytöt uudelleen, säädä kunkin laitteen matriisissa olevaa numeroa Screen Position
-toiminnolla.
Jos valitset Screen Position, videoseinän matriisi näytetään käyttämällä videoseinän muodostaville laitteille
määritettyjä numeroita.
Voit muuttaa näyttölaitteen paikkaa muuttamalla laitteen numeron ja painamalla E-painiketta.
――Screen Position -toiminnolla voi järjestellä enintään 225 näyttöä.
――Screen Position -asetus on käytössä vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.
――Jos haluat käyttää toimintoa, varmista, että Horizontal x Vertical -asetus on määritetty.
Format
Valitse, miten kuvat näytetään videoseinänäytössä.
•• Full: näytä kuvat koko näytön tilassa.
•• Natural: näytä kuvat alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti.
――Format -asetus on käytössä vain silloin, kun Video Wall-asetuksena on On.
――Video Wall -tilaa käytettäessä suositeltu tarkkuus on 1280x720P, 1920x1080P tai 3840x2160P.
50
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (Picture Mode).
•• Shop & Mall
Sopii käytettäväksi ostoskeskuksissa.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Office & School
Sopii käytettäväksi toimistoissa ja kouluissa.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Terminal & Station
Sopii käytettäväksi linja-auto- ja rautatieasemilla.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Video Wall
Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Calibration
Tässä tilassa käytetään kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia, jotka on mukautettu
Color Expert -värinkalibrointiohjelmassa.
–– Käytä näytön alkuperäisasetuksia, kuten gamma, tasaisuus ja valkotasapaino valitsemalla Picture Modearvoksi Calibration.
–– Voit säätää kuvaa lisää Color Expert -toiminnolla. Voit muuttaa kuvanlaatuasetuksia (kirkkaus, väri,
gamma, yhdenmukaisuus) mieltymystesi mukaan.
–– Color Expert -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
51
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Kello on asetettava ennen Clock Set -toiminnon käyttöä.
On Timer
Aseta On Timer, jotta tuote käynnistyy automaattisesti valittuna kellonaikana ja päivänä.
Virta kytketään käyttämällä määritettyä äänenvoimakkuutta tai syöttölähdettä.
On/Off Timer
On Timer: Aseta käynnistysajastin valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. Aseta oikea kellonaika ensin.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Setup: Valitse Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun tai Manual. Jos valitset Manual-vaihtoehdon,
voit valita päivät, joina On Timer käynnistää tuotteen.
–– Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
•• Time: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin
osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
•• Volume: Halutun äänenvoimakkuuden asettaminen. Aseta äänenvoimakkuus vasemmalla ja oikealla
nuolinäppäimellä.
•• Source: Halutun syöttölähteen valitseminen.
Off Timer
Aseta sammutusajastin (Off Timer) valitsemalla jokin seitsemästä vaihtoehdosta. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: Valitse Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun tai Manual. Jos valitset Manual-vaihtoehdon,
voit valita päivät, joina Off Timer sammuttaa tuotteen.
–– Valittujen päivien kohdalla näytetään valintamerkki.
•• Time: Tuntien ja minuuttien asettaminen. Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin
osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
52
Holiday Management
Ajastin on poissa käytöstä lomaksi määriteltynä aikana.
•• Add Holiday: Määrittele loma-ajaksi haluamasi ajanjakso.
Valitse lisättävän loman alkamis- ja päättymispäivät u-/d-painikkeilla ja napsauta sitten Save-painiketta.
Ajanjakso lisätään loma-aikojen luetteloon.
–– Start: Aseta loman alkamispäivä.
–– End: Aseta loman päättymispäivä.
――Edit: Valitse lomakohde ja muuta päivämäärää.
――Delete: Poista lomaluettelon valitut kohdat.
•• Set Applied Timer: Määritä On Timer ja Off Timer, jotta ne eivät aktivoidu yleisinä juhlapäivinä.
–– Valitse painamalla E On Timer- ja Off Timer -asetukset, joita et halua aktivoida.
–– Valittu On Timer ja Off Timer eivät aktivoidu.
53
Network Settings
Näytä verkkoasetukset.
Network Settings
HOME
→ Network Settings→ ENTER E
IP Setting
Enter manually
IP Address
Network Settings
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
***.
***.
***.
Subnet Mask
Gateway
Save
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***
***
***
Close
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: Anna IP Address manuaalisesti, jos IP Setting -asetuksena on Enter manually.
•• Subnet Mask: Anna Subnet Mask manuaalisesti, jos IP Setting -asetuksena on Enter manually.
•• Gateway: Anna Gateway manuaalisesti, jos IP Setting -asetuksena on Enter manually.
――Kun Obtain automatically on määritetty, IP Address/Subnet Mask/Gateway -tiedot eivät ole näkyvissä.
54
MagicInfo Player I
HOME
Vaihda lähteeksi MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I julkaisee ja toistaa erilaisia sisältöjä, muun muassa palvelimella tai yhdistetyssä laitteessa
olevaa julkaistua sisältöä ja multimediasisältöä (kuvia, videoita ja äänisisältöä).
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
55
ID Settings
Määrittele tunnus vastaanottimelle.
HOME
Device ID
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Valitse numero painamalla u/d ja paina sen jälkeen E.
Anna tunnistenumero tulokaapeliin tulosignaalin vastaanottamista varten kytketylle laitteelle (Välillä: 0~224)
――Syötä haluamasi numerot kaukosäätimen numeropainikkeilla.
Device ID Auto Set
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
――Määritä kaikille kytketyille laitteille automaattisesti tunnistenumero.
PC Connection Cable
Valitse tapa, jolla yhteys muodostetaan MDC:hen MDC-signaalin saamiseksi.
•• RS232C cable
MDC-yhteys RS232C-stereokaapelin kautta.
•• RJ45(LAN) cable
MDC-yhteys RJ45-kaapelin kautta.
56
Clone Product
Vie laitteen asetukset ulkoiseen tallennuslaitteeseen. Voit myös tuoda asetuksia ulkoisesta tallennuslaitteesta.
HOME
Kun ulkoisesta tallennuslaitteesta ei löydy tiedoston kopiota
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Tästä toiminnosta on hyötyä, kun haluat käyttää samoja asetuksia useissa tuotteissa.
1
Liitä ulkoinen tallennuslaite ja suorita sitten Clone Product -toiminto.
2
Viesti No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external
storage device? tulee näyttöön.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Kun ulkoisesta tallennuslaitteesta löytyy tiedoston kopio
1
Liitä ulkoinen tallennuslaite ja suorita sitten Clone Product -toiminto.
2
Viesti Settings file found on the external storage device. Please select an option. tulee näyttöön.
Suorita Import from External Storage- tai Export to External Storage -toiminto.
–– Import from External Storage: Kopioi ulkoiseen tallennuslaitteeseen tallennetut asetukset laitteeseen.
–– Export to External Storage: Kopioi laitteen asetukset ulkoiseen tallennuslaitteeseen.
――Tuote käynnistetään määrityksen jälkeen automaattisesti uudelleen.
57
More settings
HOME
Kuva-asetusvalikko tulee näyttöön.
→ More settings → ENTER E
More settings
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
58
Luku 06
Näytön säätö
Määritä Picture-asetukset (Backlight, Color Tone jne.).
Picture-valikon kohdat saattavat olla erilaisia eri malleissa.
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Support
Picture Mode
Picture
Picture Mode
Office & School
Backlight
50
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Brightness
50
Valitse laitteen käyttötilaan sopiva kuvatila (Picture Mode).
Contrast
50
Sharpness
100
Color
50
Tint (G/R)
50
•• Shop & Mall
Sopii käytettäväksi ostoskeskuksissa.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Office & School
Sopii käytettäväksi toimistoissa ja kouluissa.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
•• Terminal & Station
Sopii käytettäväksi linja-auto- ja rautatieasemilla.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Video Wall
Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
–– Valitse Video/Image tai Text kuvatilan mukaan.
•• Calibration
Tässä tilassa käytetään kirkkauden, värin, gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia, jotka on
mukautettu Color Expert -värinkalibrointiohjelmassa.
–– Käytä näytön alkuperäisasetuksia, kuten gamma, tasaisuus ja valkotasapaino valitsemalla Picture
Mode-arvoksi Calibration.
–– Voit säätää kuvaa lisää Color Expert -toiminnolla. Voit muuttaa kuvanlaatuasetuksia (kirkkaus, väri,
gamma, yhdenmukaisuus) mieltymystesi mukaan.
–– Color Expert -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
59
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
Tuotteessa on useita asetuksia, joilla kuvan laatua voi säätää.
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Värilämmön säätäminen luonnollisen kuvan saavuttamiseksi.
MENU m → Picture → ENTER E
Picture Mode
White Balance
Picture Modeasetukset
•• Reset: Sopii ympäristöihin, joissa käytetään videoseinänäyttöä.
Säädettävät asetukset
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness
Calibration
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Kunkin värin (punainen, vihreä, sininen) kirkkauden säätö.
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color
Gamma
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Ensisijaisen värin voimakkuuden säätö.
――Jos Picture Mode -asetuksena on Calibration, Gamma poistetaan käytöstä.
――Kun muutat asetusta Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color tai Tint (G/R),
kuvaruutuvalikkoa säädetään vastaavasti.
――Asetuksia voi muokata ja ne voi tallentaa erikseen kullekin tuotteen tuloon kytketylle
Calibrated Value
――Kuvan kirkkauden vähentäminen pienentää virrankulutusta.
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
ulkoiselle laitteelle.
Valitse, käytetäänkö Color Expert -värinkalibrointiohjelmassa mukautettuja kirkkauden, värin,
gamman ja yhdenmukaisuuden asetuksia Information- ja Advertisement-tiloissa.
Color Temperature
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Color Expert -ohjelma voidaan ladata osoitteesta www.samsung.com/displaysolutions.
――Jos Picture Mode -asetuksena on Calibration, Calibrated Value poistetaan käytöstä.
Säädä värilämpötilaa. (Välillä: 2800K-16 000K)
――Jos Picture Mode -asetuksena on Calibration, Color Temperature poistetaan käytöstä.
60
Picture Options
Dynamic Backlight
Säädä taustavaloa automaattisesti niin, että näytön kontrasti on paras mahdollinen nykyisissä
olosuhteissa.
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Picture Mode
Picture Modeasetukset
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Säädettävät asetukset
Video/Image
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Text
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Calibration
Dynamic Backlight / UHD COLOR
•• Off / On
――Jos Video Wall -asetuksena on On, Dynamic Backlight poistetaan käytöstä.
UHD COLOR
•• HDMI1 : Off / On
•• HDMI2 : Off / On
•• DisplayPort : Off / On
――Jos haluat ottaa UHD-tulolähteen käyttöön, valitse UHD COLOR-asetukseksi On.
――Jos näytöt on yhdistetty Loopout-toiminnolla, kun UHD-tarkkuus on käytössä, valitse
Color Tone
kaikissa näytöissä UHD COLOR -asetukseksi On.
――Loopout-toiminnolla voi yhdistää enintään 25 näyttöä, kun UHD-tarkkuus on käytössä.
Jos Picture Mode -asetuksena on Text.
――Jos UHD COLOR -tilaa halutaan käyttää HDMI-kaapelilla, on suositeltavaa käyttää HDMI 2.0
•• Off / Cool / Standard / Warm
Jos Picture Mode -asetuksena on Video/Image.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Jos Picture Mode -asetuksena on Calibration, Color Tone poistetaan käytöstä.
――Asetuksia voi muokata ja tallentaa kutakin tuotteen tuloliitäntään kytkettyä ulkoista
-yhteensopivaa HDMI-kaapelia. Varmista, että kaapeli on alle 2 metriä pitkä.
――UHD COLOR-asetuksen vaihtaminen vaihtoehdosta On vaihtoehtoon Off tai päinvastoin
kestää jonkin aikaa.
――Jos UHD COLOR-asetusta käyttävä HDMI/DP-liitäntä kytketään laitteeseen, joka ei tue
UHD-sisältöä, laite ei ehkä toimi oikein. Kytke laite, joka tukee UHD-sisältöä.
laitetta varten.
HDMI Black Level
Säätää kuvan syvyyden valitsemalla mustatasapainon.
•• Auto / Low / Normal
――Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun tulolähteenä on PC.
61
Picture Size
Position
Säätää kuvan paikkaa.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Valitse näytössä näytettävän kuvan koko ja kuvasuhde.
Picture Size
Näytön säätöasetukset ovat erilaiset eri tulolähteille.
Käytettävissä olevat Picture Size -asetukset voivat vaihdella sen mukaan, onko Picture Mode
-asetuksena Video/Image tai Text.
•• 16:9: Asettaa kuvan 16:9-laajakuvatilaan.
•• Zoom1: Keskitason suurennos. Yläosan ja sivujen leikkaus.
•• Zoom2: Suuri suurennos.
Position on käytettävissä vain silloin, jos Picture Size -asetuksena Screen Fit.
――Screen Fit-asetus kohdassa Picture Size on käytössä vain silloin, kun Picture Mode
-asetuksena on Videos/Images DVI-tilassa.
――Jos Position-toimintoa halutaan käyttää Screen Fit -arvon valitsemisen jälkeen, noudata
seuraavia ohjeita.
1
Valitse Position painamalla d-painiketta. Paina E-painiketta.
2
Siirrä kuvaa painamalla u- tai d -painiketta.
3
Paina E-painiketta.
•• Smart View 1: Pienentää 16:9-kuvaa 50 %.
――Smart View 1 on käytettävissä vain tiloissa HDMI1 ja HDMI2.
Zoom/Position
•• Smart View 2: Pienennä 16:9-näytön ylä- ja alareunoja 25 %.
――Smart View 2 on käytettävissä vain tiloissa HDMI1 ja HDMI2.
Säädä näytön kokoa ja paikkaa.
•• Wide: Tämä suurentaa kuvan kuvasuhdetta, jotta se sopii koko näyttöön.
•• 4:3: Asettaa kuvan perustilaan (4:3).
――Älä määritä tuotetta 4:3-kuvamuotoon pitkäksi aikaa.
Vasemmalla ja oikealla tai näytön ylä- ja alaosissa näkyvät reunukset voivat aiheuttaa
kuvan palamisen näyttöön. Takuu ei koske tällaisia vaurioita.
•• Screen Fit: Näyttää koko kuvan ilman leikkauksia, kun DVI, HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i /
1080p) -signaaleja otetaan vastaan.
――Screen Fit-asetus kohdassa Picture Size on käytössä vain silloin, kun Picture Mode
-asetuksena on Videos/Images DVI-tilassa.
•• Custom: Muuttaa tarkkuutta käyttäjän mieltymysten mukaan.
――Custom-asetus kohdassa Picture Size on käytössä vain silloin, kun Picture Mode
-asetuksena on Videos/Images DVI-tilassa.
•• Original: näytä kuvat alkuperäisen kuvanlaadun mukaisesti.
――Käytettävissä olevat portit voivat vaihdella mallin mukaan.
Tämä toiminto voidaan määrittää, jos tulolähde tukee tarkkuutta 1080i tai 1080p ja Picture
Size -asetuksena on Custom.
――Custom-asetus kohdassa Picture Size on käytössä vain silloin, kun Picture Mode
-asetuksena on Videos/Images DVI-tilassa.
――Jos Zoom/Position-toimintoa halutaan käyttää Custom -arvon valitsemisen jälkeen,
noudata seuraavia ohjeita.
1
Valitse Zoom/Position painamalla d-painiketta. Paina E-painiketta.
2
Valitse Zoom tai Position. Paina E-painiketta.
3
Siirrä kuvaa painamalla u/d/l/r -painiketta.
4
Paina E-painiketta.
――Jos kuva halutaan palauttaa alkuperäiseen paikkaan, valitse Zoom/Position-näytössä
Reset. Kuva palautuu alkuperäiseen paikkaan.
62
Resolution
Picture Off
Jos kuva ei näy normaalina, vaikka näytönohjaimen tarkkuus on jokin ohessa mainituista, voit
optimoida kuvanlaadun tästä valikosta valitsemalla laitteen kuvalle saman tarkkuuden kuin
tietokoneen tarkkuus.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Käytettävissä olevat tarkkuudet: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
Auto Adjustment
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
――Käytettävissä vain PC-tilassa.
Taajuusarvojen ja paikkojen säätö ja asetusten hienosäätö automaattisesti.
Valitsemalla Picture Off voit sammuttaa näytön. Äänenvoimakkuutta ei poisteta käytöstä.
Voit käynnistää näytön painamalla mitä tahansa muuta painiketta kuin
äänenvoimakkuuspainiketta.
Reset Picture
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Nykyisen kuvatilan palauttaminen oletusasetuksiin.
――Jos Picture Mode -asetuksena on Calibration, Reset Picture poistetaan käytöstä.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
――Käytettävissä vain PC-tilassa.
•• Coarse / Fine
Kuvan kohinan poistaminen tai vähentäminen.
Jos kohina ei poistu pelkällä hienosäädöllä, säädä taajuus Coarse-toiminnolla
mahdollisimman hyväksi (Coarse) ja hienosäädä sitten uudelleen. Kun kohinan määrää
on vähennetty, säädä kuva uudelleen siten, että se on näytön keskellä.
•• Position
Tietokoneen kuvan paikan säätäminen, jos kuva ei ole keskellä tai se ei sovi tuotteen
näyttöön.
Säädä paikka pystysuunnassa painamalla ▲- tai ▼-painiketta. Säädä paikka
vaakasuunnassa painamalla ◀- tai ▶-painiketta.
•• Image Reset
Kuvan oletusasetusten palauttaminen.
63
Luku 07
OnScreen Display
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Display Orientation
OnScreen Display
Display Orientation
Screen Protection
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
Message Display
Menu Language
Reset OnScreen Display
Support
English
Onscreen Menu Orientation
Määritä valikkosivun suunta.
•• Landscape: Valikon näyttäminen vaakasuuntaisena (oletusasetus).
•• Portrait: Valikon näyttäminen pystysuuntaisena tuotteen näytössä oikealla.
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Source Content Orientation
Määritä laitteeseen kytkettyjen ulkoisten laitteiden sisällön suunta.
•• Landscape: Näytä näyttö vaakatilassa (oletusasetus).
•• Portrait: Näytä näyttö pystytilassa.
――Portrait-suuntatilaa ei tueta, kun UHD-tarkkuus on käytössä.
Aspect Ratio
Aseta kierretty näyttö koko näytön tilaan tai alkuperäiseen tilaan.
•• Full Screen: näytä kierretty näyttö koko näytön tilassa.
•• Original: näytä kierretty näyttö alkuperäisen kuvasuhteen mukaisesti.
――Käytettävissä vain silloin, kun Source Content Orientation -asetuksena on Portrait.
64
Screen Protection
Timer
Voit asettaa Screen Protection -toiminnon ajastimen.
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Screen Protection -toiminto pysäytetään automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
Jälkikuvien palamisen vähentämiseksi yksikössä on Pixel Shift -ruutu, jossa käytetään
jälkikuvien estotekniikkaa.
Pixel Shift siirtää kuvaa hieman näytössä.
Pixel Shift -asetuksella voi ohjelmoida kuvan liikkeiden välisen ajan minuuteissa.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
–– Off
–– Repeat: Näytä jälkikuvien estokuvio tietyin aikavälein.
–– Interval: Näytä jälkikuvien estokuvio tietyn ajan (alkamisajasta lopetusaikaan).
――Kun Clock Set -toiminto on määritetty, Interval-toiminto otetaan käyttöön.
――Period, Start Time ja End Time otetaan käyttöön vain silloin, kun Timer -asetuksena on
Pixel Shift
Repeat tai Interval.
Estä kuvan kiinnipalaminen siirtämällä kuvapisteitä hieman vaaka- tai pystysuunnassa.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical ja Time otetaan käyttöön vain silloin, kun Pixel Shift -asetuksena on
On.
•• Horizontal: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu vaakasuunnassa.
•• Vertical: Kuinka monta kuvapistettä näyttö liikkuu pystysuunnassa.
•• Time: Vaaka- tai pystysuuntaisen liikkeen aikaväli.
Käytettävissä olevat Pixel Shift -asetukset ja optimaaliset asetukset.
Käytettävissä olevat
asetukset
Optimaaliset
asetukset
Horizontal (kuvapistettä)
0~4
4
Vertical (kuvapistettä)
0~4
4
Time (minuuttia)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Pixel Shift -arvo voi vaihdella tuotteen koon (tuumina) ja tilan mukaan.
•• Period: Määrittele Screen Protection -toiminnon aktivoinnin aikaväli.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Repeat.
•• Start Time: Määritä aloitusaika näytönsuojaustoiminnon käyttöönottoa varten.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Interval.
•• End Time: Määritä lopetusaika näytönsuojaustoiminnon käytöstä poistoa varten.
――Asetus otetaan käyttöön, kun Timer-asetukseksi valitaan Interval.
Immediate Display
Valitse näytönsäästäjä, jota haluat käyttää välittömästi.
•• Off / Fading Screen
Side Gray
Kun näytön kuvasuhdeasetuksena on 4:3, määritä kuvan reunoilla näkyvän valkoisen
reunuksen kirkkaus näytön suojaamista varten.
•• Off / Light / Dark
――Pysäytyskuvan tai 4:3-kuvan näyttäminen pitkän aikaa voi johtaa kuvan kiinnipalamiseen.
Tämä ei ole tuotteen vika.
65
Message Display
Menu Language
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
Source Info
Aseta valikkojen kieli.
――Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa. Se ei koske tietokoneen
Valitse, näytetäänkö lähteen kuvaruutuvalikko syöttölähteen muuttuessa.
muita toimintoja.
•• Off / On
No Signal Message
Valitse, näytetäänkö Ei signaalia -kuvaruutuvalikko, kun signaalia ei havaita.
•• Off / On
Reset OnScreen Display
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
Tämä toiminto palauttaa OnScreen Display -valikon asetukset oletusarvoihin.
MDC Message
Valitse, näytetäänkö MDC-kuvaruutuvalikko, kun laitetta hallitaan MDC:llä.
•• Off / On
66
Luku 08
System
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Support
Setup
System
Setup
Time
MENU m → System → Setup → ENTER E
MagicInfo I Source
Suorita alkuasennus samalla tavalla kuin silloin, kun käytit laitetta ensimmäisen kerran.
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
77
Time
MENU m → System → Time → ENTER E
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
Voit määrittää Clock Set- tai Sleep Timer -asetuksen. Määritä aikaan liittyviä asetuksia.
――Paina INFO-painiketta, jos haluat katsoa nykyisen ajan.
Clock Set
Valitse Clock Set. Valitse Date tai Time ja paina sitten E.
Anna numerot numeronäppäimillä tai painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolinäppäimiä. Siirry kentästä
toiseen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä. Paina E-painiketta, kun olet valmis.
――Voit määrittää Date- ja Time-asetukset suoraan kaukosäätimen numeronäppäimillä.
67
DST
Auto Source Switching
DST (kesäaika) -toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Off / On
•• Start Date: Aseta kesäajan alkamispäivä.
•• End Date: Aseta kesäajan päättymispäivä.
•• Time Offset: Aseta aikavyöhykkeen oikea aikasiirtymä.
Sleep Timer
Tuotteen sammuttaminen automaattisesti määritetyn ajanjakson kuluttua.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Valitse aika ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolinäppäimillä ja paina sitten E. Jos haluat
peruuttaa Sleep Timer -asetuksen, valitse Off.
Power On Delay
Kun muodostat yhteyden useisiin laitteisiin, säädä kunkin laitteen käynnistysaikaa
ylikuormituksen välttämiseksi (0 ja 50 sekunnin välillä).
MagicInfo I Source
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
――MagicInfo I Source -toiminto on käytettävissä, jos verkkolaite (myydään erikseen) on
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Jos näyttö kytketään päälle, kun Auto Source Switching on tilassa On ja aiempi
kuvalähdevalinta ei ole aktiivinen, näyttö etsii automaattisesti aktiivisen videokuvan
kuvalähteet.
Auto Source Switching
Kun Auto Source Switching -asetuksena on On, kuvan tulolähteeksi etsitään automaattisesti
aktiivista videokuvaa.
Primary Source -valinta otetaan käyttöön, jos senhetkistä kuvalähdettä ei tunnisteta.
Secondary Source -valinta otetaan käyttöön, jos ensisijainen kuvalähde ei ole käytettävissä.
Jos ensi- ja toissijaista tulolähdettä ei tunnisteta, näyttö etsii aktiivista lähdettä kahdesti, ja
kummankin haun aikana etsitään ensin ensisijaista ja sen jälkeen toissijaista tulolähdettä. Jos
kumpikin haku epäonnistuu, näyttö palaa käyttämään ensimmäistä kuvalähdettä ja näyttää
viestin signaalin puuttumisesta.
Jos Primary Source -valintana on All, näyttö etsii kuvan tulolähteitä kaksi kertaa peräkkäin
aktiiviselle kuvalähteelle. Jos videokuvaa ei löydy, näyttö palaa takaisin järjestyksessä
ensimmäiseen kuvalähteeseen.
Primary Source Recovery
Valitse, palautetaanko valittu ensisijainen tulolähde, kun ensisijainen tulo liitetään.
――Primary Source Recovery -toiminto poistetaan käytöstä, jos Primary Source -asetukseksi
valitaan All.
kytkettynä.
Painamalla kaukosäätimen MagicInfo Player I -painiketta voit näyttää verkkolaitteeseen
(myydään erikseen) yhdistetyn sisällön.
•• DVI / DisplayPort
68
Primary Source
Standby Control
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Primary Source.
Voit asettaa näytön valmiustilaan tulosignaalia vastaanotettaessa.
Secondary Source
Määritä automaattiseksi tulolähteeksi Secondary Source.
――Secondary Source -toiminto poistetaan käytöstä, jos Primary Source -asetukseksi valitaan
All.
•• Auto
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita, vaikka lähdelaite olisikin
kytketty näyttöön.
Jos lähdelaitetta ei ole kytketty, näkyviin tulee viesti No Signal.
•• Off
Jos tulosignaalia ei havaita, näkyviin tulee viesti No Signal.
――Jos No Signal -viesti näkyy, vaikka lähdelaite on kytketty, tarkista kaapelien kytkentä.
Power Control
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Auto Power On
Tämä toiminto käynnistää laitteen automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan.
Virtapainiketta ei tarvitse painaa.
•• Off / On
PC Module Power
Tietokoneen moduulin virta voidaan kytkeä tai katkaista LFD-näytöstä riippumatta.
――Jos No Signal Message -asetuksena on Off, viesti No Signal ei tule näyttöön.
Valitse tällöin No Signal Message -asetukseksi On.
•• On
Virransäästötila aktivoituu, jos tulosignaaleja ei havaita.
Network Standby
Tämä toiminto pitää verkon virran toiminnassa, kun laite sammutetaan.
•• Off / On
Power Button
Virtapainike voidaan määrittää kytkemään virta tai kytkemään ja katkaisemaan virta.
•• Power On Only: Määritä virtapainike kytkemään virta.
•• Power On/Off: Määritä virtapainike kytkemään ja katkaisemaan virta.
Synced Power-On
Jos haluat sammuttaa LFD-näytön sammuttamatta tietokonemoduulia, valitse Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Jos haluat käynnistää tietokonemoduulin käynnistämättä LFD-näyttöä, valitse Off.
•• Off / On
69
Eco Solution
No Signal Power Off
Säästä virtaa sammuttamalla laite, kun signaalia ei vastaanoteta mistään lähteestä.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Energy Saving
Vähennä virrankulutusta säätämällä näytön kirkkautta.
•• Off / Low / Medium / High
Screen Lamp Schedule
――Asetus otetaan käyttöön, kun Clock Set -toiminto on määritetty.
Screen Lamp Schedule
Ota lukitustila lampunvaihtoaikataulu käyttöön tai poista se käytöstä.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Pois käytöstä, kun kytketty tietokone on virransäästötilassa.
――Tuote sammuu automaattisesti tiettyyn aikaan. Aikaa voi muuttaa tarpeen mukaan.
Auto Power Off
Tuote sammuu automaattisesti ylikuumentumisen välttämiseksi, jos kaukosäätimen näppäintä
tai tuotteen etupaneelin painiketta ei paineta määrätyn tunnin aikana.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Temperature Control
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
Tämä toiminto tunnistaa laitteen sisäisen lämpötilan. Voit määritellä sopivan lämpötilavälin
itse.
Time
Oletuslämpötilana on 77°C.
Paneelin kirkkaus muuttuu määrättynä aikana Lamp-kohdassa asetetulle kirkkaustasolle.
Temperature Control -toiminnon suositeltu lämpötila on 75°C–80°C (olettaen, että ympäristön
lämpötila on 40°C).
――Näyttö tummenee, jos laitteen senhetkinen lämpötila ylittää suositellun ylärajan. Jos
Lamp
Säädä paneelin kirkkautta. Arvo lähempänä sataa tekee paneelista kirkkaamman.
lämpötila kohoaa edelleen, laite sammuu automaattisesti, jottei se ylikuumenisi.
•• 0 ~ 100
70
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Change PIN -ikkuna avautuu.
Power On Button
Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, kaukosäätimen virtapainikkeella voidaan kytkeä
laitteeseen virta, kun Safety Lock on käytössä.
•• Off / On
Valitse PIN-koodiksi mitkä tahansa neljä numeroa ja kirjoita ne Enter a new PIN. -kenttään.
Kirjoita samat neljä numeroa Enter the PIN again. -kenttään.
HDMI Hot Plug
Kun Confirm-ruutu katoaa, paina OK-painiketta. Tuote on tallentanut uuden PIN-koodin.
――Oletussalasana: 0 - 0 - 0 - 0
Tätä toimintoa käytetään DVI/HDMI-lähdelaitteen käynnistyksen aikaviiveen aktivointiin.
General
Frame Alignment
MENUm → System → General → ENTERE
MENU m → System → Frame Alignment → ENTER E
Security
Anna nelinumeroinen PIN-koodi. Oletus-PIN-koodi on 0-0-0-0.
Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, käytä Enter PIN -toimintoa.
•• Off / On
Tämä valikko on tarkoitettu korkeuserojen korjaamiseen käytettäessä Video Wall -toimintoa.
•• Auto: Aktivoi valikon riveillä, jotka vastaavat asetuksia H / V / Position kohdassa Video
Wall.
•• Off: Poistaa Frame Alignment -valikon käytöstä.
•• On: Ottaa valikon käyttöön riippumatta siitä, onko Video Wall käytössä.
Safety Lock
Tällä toiminnolla voit käyttää turvalukitustoimintoa.
•• Off / On
Safety Lock -toiminto lukitsee kaikki tuotteen ja kaukosäätimen valikot ja painikkeet LOCKpainiketta lukuun ottamatta.
Jos haluat avata valikkojen ja painikkeiden lukituksen, paina LOCK-painiketta ja anna salasana
(oletussalasana): 0 - 0 - 0 - 0).
Reset System
MENU m → System → Reset System → ENTER E
Tämä toiminto palauttaa järjestelmävalikon asetukset oletusarvoihin.
71
Luku 09
Äänen säätö
Määritä laitteen ääniasetukset (Sound).
Picture
OnScreen Display
System
HDMI Sound
Sound on Video Call
Reset Sound
Sound
?
HDMI Sound
Sound
AV(HDMI)
Current Source
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Valitse kuunteluun AV(HDMI) tai PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
Support
Sound on Video Call
–– Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen.
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Valitse videopuhelun aikana kuunneltava äänilähde.
•• Current Source / Video Call
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Näytetty kuva saattaa vaihdella mallista riippuen. Palauta kaikki ääniasetukset oletusasetuksiin.
72
Luku 10
Tuki
Software Update
Go to Home
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Software Update -valikon kautta voi päivittää tuotteen ohjelmiston uusimpaan versioon.
――Älä sammuta tuotetta, kun päivitys on kesken. Tuote sammuu ja käynnistyy automaattisesti,
Käytettävissä kaukosäätimen HOME
kun ohjelmistopäivitys on valmis.
-painikkeella.
Valitse Go to Home, jossa voit toistaa muistilaitteissa tai yhdistetyssä verkossa olevaa sisältöä.
――Kun päivität ohjelmiston, kaikki määritetyt video- ja ääniasetukset palautuvat
oletusarvoihin. Kirjoita asetukset muistiin, jotta ne voi ottaa helposti takaisin käyttöön
päivityksen jälkeen.
Contact Samsung
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Tämä toiminto palauttaa kaikki näytön senhetkiset asetukset oletusarvoihin.
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Tarkastele näitä tietoja, kun tuote ei toimi oikein tai kun haluat päivittää ohjelmiston.
Saatavissa on tietoja puhelukeskuksista sekä tuotteiden ja ohjelmistojen lataamisesta.
――Contact Samsung ja etsi tuotteen Model Code ja Software Version.
73
Luku 11
Vianmääritysopas
Testaa laite alla kuvatulla tavalla,
ennen kuin soitat Samsungin
asiakaspalveluun. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteyttä Samsungin
asiakaspalveluun.
Samsungin asiakaspalvelukeskukseen tapahtuvan yhteydenoton
edellytykset
Laitteen testaaminen
Tarkista laitteen testaustoiminnolla, että se toimii oikein.
Tee laitetesti, jos näyttö pysyy tyhjänä ja merkkivalo vilkkuu, vaikka laite on kytketty tietokoneeseen oikein.
Jos näyttö on tyhjä, tarkista tietokone,
näytönohjain ja johto.
1
Katkaise virta sekä laitteesta että tietokoneesta.
2
Irrota laitteen kaikki johdot.
3
Käynnistä laite.
4
Jos näet viestin No Signal, laite toimii normaalisti.
Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen
Not Optimum Mode tulee lyhyesti näyttöön, jos valitset tuettua tarkkuutta suuremman tilan
(Katso Tuetut tarkkuudet).
74
Tarkistettavat kohteet
Asennusongelma (PC-tila)
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.
Tarkista laitteen ja tietokoneen välisen johdon kytkentä ja varmista, että johto on kytketty
tiukasti paikoilleen.
Näytön kaikissa reunoissa näkyy tyhjää tilaa, kun
HDMI- tai HDMI-DVI-kaapeli kytketään tuotteeseen ja
tietokoneeseen.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila ei johdu tuotteesta.
Näytöllä näkyvä tyhjä tila johtuu tietokoneen näytönohjaimesta. Ratkaise ongelma
säätämällä näytön kokoa näytönohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.
Jos näytönohjaimen asetusvalikossa ei ole näytön koon asetusvaihtoehtoa, päivitä
näytönohjaimen ohjain sen viimeisimpään versioon.
(Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka näytön asetuksia säädetään, ota yhteyttä näytönohjaimen
tai tietokoneen valmistajaan.)
Source-kohdassa näkyy PC, jos tietokonetta ei ole
yhdistetty.
Source-kohdassa näkyy aina PC siihen katsomatta, onko tietokonetta yhdistetty.
Näyttöongelma
Virran merkkivalo ei pala. Näyttöpääte ei käynnisty.
Varmista, että virtajohto on kytketty.
No Signal näkyy näytöllä.
Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.
Tarkista, että laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on päällä.
Not Optimum Mode tulee näyttöön.
Tämä viesti ilmestyy näkyviin silloin, kun näytönohjaimen signaalin tarkkuus- ja taajuusarvot
ovat suuremmat kuin laitteen tukemat arvot.
Tutustu Standardisignaalitilataulukkoon ja aseta enimmäistarkkuus ja -taajuus laitteen
teknisten tietojen mukaisiksi.
Näytön kuva on vääristynyt.
Tarkista laitteen johdon kytkentä.
75
Näyttöongelma
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.
Säädä Coarse- ja Fine-asetuksia.
Irrota kaikki lisävarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yritä uudelleen.
Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.
Kuva tuntuu epävakaalta ja se värisee.
Kuvassa on varjoja tai näyttöön jää jälkikuvia.
Tarkista, että tietokoneen ja näytönohjaimen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen
tukemalla alueella. Muuta näytön asetuksia tarvittaessa laitteen Lisätiedot-valikon ja
Standardisignaalitilataulukon tietojen mukaisesti.
Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian tumma.
Säädä Brightness- ja Contrast-asetuksia.
Valkoinen ei näytä valkoiselta.
Siirry Picture-kohtaan ja säädä White Balance -asetuksia.
Kuvaa ei näy ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5–1 sekunnin
välein.
Laite on virransäästötilassa.
Laite sammutetaan automaattisesti.
Siirry System-kohtaan ja varmista, että Sleep Timer -asetukseksi on valittu Off.
Palaa edelliseen ikkunaan hiirellä tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
Jos laitteeseen on yhdistetty tietokone, tarkista tietokoneen virtatila.
Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla laitteeseen ja pistorasiaan.
Jos yhdistetyn laitteen signaalia ei havaita, laite sammutetaan automaattisesti 10–15 minuutin
kuluttua.
Kuvanlaatu on erilainen kuin liikkeessä, josta laite on
ostettu.
Voit nauttia teräväpiirtokuvasta (HD) käyttämällä HDMI-kaapelia.
76
Näyttöongelma
Näyttö ei näytä normaalilta.
Koodattu videosisältö voi saada näytön näyttämään vioittuneelta nopeasti liikkuvia kohteita
sisältäviä kohtauksia, kuten urheilutapahtumia tai toimintavideoita, katsottaessa.
Heikko signaalitaso tai huono kuvanlaatu voivat saada näytön näyttämään vioittuneelta. Tämä
ei merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.
Yhden metrin säteellä oleva matkapuhelin voi aiheuttaa häiriöitä analogisissa ja digitaalisissa
laitteissa.
Kirkkaus ja värit eivät näytä normaaleilta.
Siirry Picture-kohtaan ja säädä näytön asetuksia, kuten Picture Mode, Color, Brightness ja
Sharpness.
Siirry System-kohtaan ja säädä Energy Saving -asetuksia.
Palauta näytön oletusasetukset.
Näytön reunoilla näkyy katkonaisia viivoja.
Jos Picture Size -asetuksena on Screen Fit, vaihda asetukseksi 16:9.
Näytössä näkyy viivoja (punaisia, vihreitä tai sinisiä).
Nämä viivat näkyvät, kun näytön DATA SOURCE DRIVER IC -piiri on vioittunut. Ota yhteyttä
Samsungin palvelukeskukseen ongelman ratkaisemiseksi.
Näyttö näyttää epävakaalta ja sitten jäätyy.
Näyttö voi jäätyä muuta kuin suositeltua tarkkuutta käytettäessä tai kun signaali on epävakaa.
Voit ratkaista ongelman siirtymällä tietokoneella käyttämään suositeltua tarkkuutta.
77
Näyttöongelma
Kuvaa ei voi näyttää koko näytön tilassa.
Skaalattu SD-sisältötiedosto (4:3) voi aiheuttaa HD-kanavaa katsottaessa mustia palkkeja
näytön sivuilla.
Video, jonka kuvasuhde ei vastaa laitteen kuvasuhdetta, voi aiheuttaa mustia palkkeja näytön
ylä- ja alareunassa.
Vaihda laitteessa tai lähdelaitteessa näytön kokoasetukseksi koko näytön tila.
Ääniongelma
Ääni ei kuulu.
Tarkista äänikaapelin liitäntä tai säädä äänenvoimakkuutta.
Tarkista äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuus on liian hiljainen.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Jos äänenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet säätänyt äänenvoimakkuuden
korkeimmalle mahdolliselle tasolle, säädä tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston
äänenvoimakkuutta.
Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu.
Jos HDMI-kaapeli on kytketty, tarkista tietokoneen äänilähtöasetukset.
Lähdelaitetta käytettäessä
•• Varmista, että äänijohto on kytketty kunnolla laitteen äänituloliitäntään.
•• Tarkista lähdelaitteen äänilähtöasetukset.
(Jos näyttöön on esimerkiksi kytketty HDMI-kaapeli, digiboksin ääniasetukseksi on
mahdollisesti vaihdettava HDMI.)
DVI-HDMI-kaapelia käytettäessä tarvitaan erillinen äänijohto.
Jos laitteessa on kuulokeliitäntä, varmista, että siihen ei ole kytketty mitään.
Kytke virtajohto uudelleen laitteeseen ja käynnistä laite uudelleen.
78
Ääniongelma
Kaiuttimista kuuluu kohinaa.
Tarkista johtoliitäntä. Varmista, että äänituloliitäntään ei ole kytketty videokaapelia.
Tarkista signaalin voimakkuus kaapelin kytkemisen jälkeen.
Heikko signaalitaso voi johtaa heikkoon äänenlaatuun.
Ääntä mykistettäessä kuuluu ääntä.
Säädä ulkoisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
Pääkaiuttimien ja laitteen sisäisten kaiuttimien ääniasetuksia säädetään erikseen.
Laitteen äänenvoimakkuuden muuttaminen tai äänen mykistäminen ei vaikuta ulkoiseen
vahvistimeen (dekooderiin).
Kaukosäädinongelma
Kaukosäädin ei toimi.
Varmista, että paristot on asetettu paikoilleen oikein (+/-).
Tarkista, ovatko paristot tyhjät.
Tarkista virransyöttö.
Varmista, että virtajohto on kytketty.
Tarkista, onko lähistöllä käytössä erikois- tai neonvalaisimia.
Lähdelaitteen ongelma
Tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus.
Jos tietokoneen käynnistyessä kuuluu piippaus, kone tulee viedä huoltoon.
79
Muut ongelmat
Laite haisee muovilta.
Muovin haju on normaalia ja se katoaa ajan myötä.
Ääni tai kuva katkeilee.
Tarkista kaapeliliitäntä ja liitä kaapeli tarvittaessa uudelleen.
Erittäin kovien tai paksujen johtojen käyttö voi johtaa ääni- ja kuvatiedostojen
vahingoittumiseen.
Varmista niiden säilyvyys käyttämällä riittävän joustavia johtoja. Kun asennat laitteen
seinään, suosittelemme kulmaliittimellä varustettujen johtojen käyttöä.
Laitteen reunoilla on pieniä hiukkasia.
Hiukkaset kuuluvat laitteen muotoiluun. Laite ei ole viallinen.
Kun yritän muuttaa tietokoneen tarkkuutta, näyttöön
tulee viesti "Mode not Supported".
Näyttöön tulee viesti "Mode not Supported", jos syöttölähteen tarkkuus ylittää näytön
enimmäistarkkuuden.
Voit ratkaista ongelman muuttamalla tietokoneen tarkkuuden näytön tukemaan tarkkuuteen.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä HDMI-tilassa, kun DVI-HDMIkaapeli on kytkettynä.
DVI-kaapelit eivät siirrä äänitietoja.
HDMI-laitteen YCbCr-lähtöä käytettäessä HDMI Black
Level ei toimi oikein.
Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun lähdelaite, kuten DVD-soitin ja digiboksi, on
kytketty laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).
HDMI-tilassa ei kuulu ääntä.
Näytön värit eivät ehkä näytä normaaleilta. Kuvaa tai ääntä ei ehkä ole. Tämä ongelma voi
ilmetä, jos laitteeseen kytketään lähdelaite, joka tukee vain HDMI-standardin vanhempaa
versiota.
Kytke äänikaapeli oikeaan tuloliitäntään äänen ottamiseksi käyttöön.
Käytä näiden ongelmien ilmetessä äänikaapelia HDMI-kaapelin rinnalla.
Jotkin näytönohjaimet eivät automaattisesti tunnista HDMI-signaaleja, joissa ei ole ääntä.
Valitse tällöin manuaalinen äänitulo.
Äänitulo
Näyttötila
PC
Automaattinen
Tietokoneen asetukset
DVI PC
Äänitulo (stereoliitännät)
Tietokoneen asetukset
80
Muut ongelmat
HDMI-CEC ei toimi.
Tämä laite ei tue HDMI-CEC-toimintoa.
Jos haluat käyttää useita HDMI-CEC-toiminnon kanssa yhteensopivia, laitteen HDMI1- ja
HDMI2-portteihin kytkettyjä ulkoisia laitteita, poista HDMI-CEC-toiminnot kaikissa ulkoisissa
laitteissa käytöstä. Ulkoisia laitteita ovat muun muassa Blu-ray- ja DVD-soittimet.
Jos ulkoista laitetta käytetään niin, että sen HDMI-CEC-toiminto on käytössä, muut ulkoiset
laitteet voidaan pysäyttää automaattisesti.
Jos haluat muuttaa HDMI-CEC-asetuksia, perehdy laitteen käyttöoppaaseen tai ota yhteyttä
laitteen valmistajaan.
Infrapuna-anturi ei toimi.
Varmista, että anturin merkkivalo syttyy kaukosäätimen painiketta painettaessa.
•• Jos anturin merkkivalo ei syty, katkaise ja kytke virta laitteen takana olevasta
virtakytkimestä.
(Virran merkkivalo alkaa palaa punaisena, kun näyttö sammutetaan.)
Jos anturin merkkivalo ei syty edes sen jälkeen, kun virta on katkaistu ja kytketty
virtakytkimestä, sisäinen liitin on voinut irrota.
Toimita laite huollettavaksi lähimpään palvelukeskukseen.
•• Jos anturin palava merkkivalo ei välähdä punaisena kaukosäätimen painiketta
painettaessa, infrapuna-anturi voi olla vioittunut.
Toimita laite huollettavaksi lähimpään palvelukeskukseen.
•• Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun lähdelaite, kuten DVD-soitin ja
digiboksi, on kytketty laitteeseen HDMI-kaapelilla (RGB-signaalikaapelilla).
Kun tietokoneen syöttölähteenä on käynnistettäessä
DisplayPort, BIOS- ja käynnistysnäytöt eivät avaudu.
•• Käynnistä tietokone, kun laitteen virta on kytkettynä tai kun syöttölähteenä on muu
kuin DisplayPort.
81
Kysymykset ja vastaukset
Kysymys
Miten taajuutta muutetaan?
Vastaus
Säädä taajuus näytönohjaimen asetuksista.
•• Windows XP: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Asetukset
→ Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows ME/2000: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset → Lisäasetukset
→ Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön asetukset.
–– Lisätietoja säädöistä on tietokoneen
tai näytönohjaimen käyttöoppaassa.
•• Windows Vista: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Mukauttaminen → Näyttöasetukset → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus
kohdasta Näytön asetukset.
•• Windows 7: Siirry kohtaan Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen → Näyttö →
Säädä tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta Näytön
asetukset.
•• Windows 8: Siirry kohtaan Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Näyttö → Säädä tarkkuutta → Lisäasetukset → Näyttölaite ja vaihda taajuus kohdasta
Näytön asetukset.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset → Näytä
sovittimen ominaisuudet → Näyttölaite ja säädä Virkistystaajuus-asetusta Näytön
asetukset -kohdassa.
Miten tarkkuutta muutetaan?
•• Windows XP: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö
→ Asetukset.
•• Windows ME/2000: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset.
•• Windows Vista: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen
→ Mukauttaminen → Näyttöasetukset.
•• Windows 7: Säädä tarkkuutta kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen →
Näyttö → Säädä tarkkuutta.
•• Windows 8: Säädä tarkkuutta kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja
mukauttaminen → Näyttö → Säädä tarkkuutta.
•• Windows 10: Valitse Asetukset → Järjestelmä → Näyttö → Näytön lisäasetukset ja säädä
tarkkuutta.
82
Kysymys
Miten virransäästötila asetetaan?
Vastaus
•• Windows XP: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat →
Näyttö → Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows ME/2000: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Näyttö →
Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows Vista: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja
mukauttaminen → Mukauttaminen → Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös
tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows 7: Aseta virransäästötila kohdasta Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja mukauttaminen
→ Mukauttaminen → Näytönsäästäjä. Voit tehdä tämän myös tietokoneen BIOSasetuksista.
•• Windows 8: Aseta virransäästötila kohdasta Asetukset → Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja
mukauttaminen → Mukauttaminen → Näytönsäästäjän asetukset. Voit tehdä tämän
myös tietokoneen BIOS-asetuksista.
•• Windows 10: Määritä virransäästötila valitsemalla Asetukset → Mukauttaminen →
Lukitusnäyttö → Näytön aikakatkaisun asetukset → Virta ja lepotila tai käyttämällä
tietokoneen BIOS-asetuksia.
83
Luku 12
Tekniset tiedot
Yleiset
- Koko
Mallin nimi
Näyttö
- Näyttöalue
UH46F5
Koko
Luokka 46 (45,9 tuumaa / 116,8 cm)
Näyttöalue
1018,08 mm (V) x 572,67 mm (P)
Virtalähde
AC100-240V~ 50/60Hz
Tarkista tiedot laitteen takana olevista merkinnöistä, sillä eri maissa käytetään erilaisia vakiojännitteitä.
V
Käyttö- ja säilytysympäristö
P
Käyttö
Lämpötila: 0 –40 C (32–104 F)
Kosteus: 10–80 %, tiivistymätön
Säilytys
Lämpötila: -20 –45 C (-4–113 F)
Kosteus: 5–95 %, tiivistymätön
――Kytke ja käytä
Näyttöä voidaan käyttää minkä tahansa kytke ja käytä -yhteensopivan järjestelmän kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto näytön ja tietokonejärjestelmän
kanssa optimoi näytön asetukset. Näyttö asennetaan automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.
――Laitteen valmistustavasta johtuen noin yksi miljoonasta (1 ppm) näytön pikselistä voi näyttää muita kirkkaammalta tai tummemmalta. Tämä ei vaikuta
laitteen suorituskykyyn.
――Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.
――Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.
84
Esiasetetut ajastustilat
――Tämän laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin näyttöruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun
saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden käyttö voi heikentää kuvanlaatua. Jotta näin ei kävisi, suosittelemme, että valitset tuotteelle
suositellun ihannetarkkuuden.
――Kun vaihdat (tietokoneeseen kytketystä) CDT-tuotteesta LCD-tuotteeseen, tarkista taajuusasetukset. Jos LCD-tuote ei tue taajuutta 85 Hz, muuta
pystytaajuudeksi 60 Hz CDT-tuotetta käyttämällä, ennen kuin vaihdat sen LCD-tuotteeseen.
–– Vaakataajuus
Yhden, näytön oikeasta reunasta
vasempaan vaakatasossa ulottuvan
juovan pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa
sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen
verrannollinen määrä vaakasyklejä
on nimeltään vaakataajuus.
Vaakataajuus ilmaistaan
kilohertseinä, kHz.
–– Pystytaajuus
Kuva näytetään katsojalle
näyttämällä samaa kuvaa useita
kertoja sekunnissa (samalla tavoin
kuin välkkyvässä loisteputkivalossa).
Saman kuvan näyttönopeus
sekunnissa tunnetaan nimillä
pystytaajuus ja virkistystaajuus.
Pystytaajuus ilmaistaan hertseinä,
Hz.
Mallin nimi
Synkronointi
Tarkkuus
Enimmäispikselikello
UH46F5
Vaakataajuus
30–81 kHz, 30–134 kHz (DisplayPort), 30–90 kHz (HDMI)
Pystytaajuus
48–75 Hz, 56–75 Hz (DisplayPort), 24–75 Hz (HDMI)
Optimaalinen tarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz
Enimmäistarkkuus
1920 x 1080 / 60 Hz, 3840 x 2160 / 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)
148,5 MHz (analoginen, digitaalinen), 594 MHz (DisplayPort, HDMI)
Kuvaruutu säädetään automaattisesti, jos tietokone lähettää jotakin alla mainituista vakiosignaaleista. Jos tietokone ei lähetä vakiosignaalia, näyttö
saattaa näkyä tyhjänä, vaikka virran merkkivalo palaa. Jos näin käy, säädä asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen näytönohjaimen käyttöoppaan
ohjeiden mukaisesti.
85
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA/IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
86
Tarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikello
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
87
Luku 13
Liite
Vastuu maksullisesta palvelusta
(asiakkaan kustannukset)
Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
Laitteen vioittuminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai korjauksesta.
Laitteen vioittuminen johtuu
――Palvelua pyydettäessä voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa
•• ulkoisesta iskusta tai putoamisesta
Tuote ei ole viallinen
•• muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insinöörin tai
kumppanin suorittamasta korjauksesta
Tuotteen puhdistaminen, säätäminen, selittäminen, uudelleenasennus jne.
•• asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
maksun huoltoteknikon käynnistä.
•• Huoltoteknikko antaa laitteen käyttöön liittyviä ohjeita tai säätää asetuksia laitetta
purkamatta.
•• Vika johtuu ulkoisista ympäristötekijöistä (Internet, antenni, langallinen signaali jne.).
•• Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketään sen jälkeen, kun ostettu laite
on asennettu ensimmäisen kerran.
•• Tuote asennetaan uudelleen sen siirtämiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten laitetta käytetään toisen valmistajan tuotteen kanssa.
•• Asiakas pyytää ohjeita siitä, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa käytetään.
•• Asiakas pyytää ohjelmiston asentamista ja asetusten määrittämistä laitetta varten.
•• Huoltoteknikko poistaa laitteen sisällä olevan pölyn tai vieraat esineet.
•• muiden kuin Samsungin hyväksymien tarvikkeiden tai erikseen myytävien tuotteiden
käytöstä
•• käytöstä virheellisellä jännitteellä tai luvattomia sähköliitäntöjä käyttäen
•• käyttöoppaan varoitusten noudattamatta jättämisestä.
Muuta
•• Laite vioittuu luonnonkatastrofin (salamaniskun, tulipalon, maanjäristyksen,
tulvavahingon jne.) seurauksena.
•• Kulutustarvikkeet (akku, väriaine, loistelamppu, pää, tärytin, lamppu, suodatin, nauha
jne.) ovat kuluneet loppuun.
――Asiakkaalta voidaan periä palvelumaksu, jos hän pyytää huoltoa, vaikka laite ei ole
vioittunut. Lue siis käyttöopas ensin.
•• Asiakas pyytää asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
88
Ihanteellinen kuvanlaatu ja jälkikuvien esto
Ihanteellinen kuvanlaatu
•• Tämän -näytön valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa
näkyä näytöllä kirkkaampana tai tummempana. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.
–– Alipikseleiden lukumäärä -näyttötyypeittäin: 6.220.800
•• Suorita Auto Adjustment kuvanlaadun parantamiseksi. Jos kohinaa ilmenee myös
automaattisen säädön jälkeen, säädä Coarse- tai Fine-asetusta.
Mitä jälkikuvilla tarkoitetaan?
Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään normaalisti. Normaalikäytöllä
tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvaa videokuvaa. Jos LCD-näytöllä näytetään pysäytettyä kuvaa
pitkän aikaa, kuvapisteiden nestekiteitä liikuttavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman
muuttua.
Jännite-ero kasvaa ajan myötä ja tekee nestekiteistä ohuempia. Jos näin käy, edellinen kuva
saattaa pysyä näytöllä kuvan vaihtuessa. Tämän voi estää pienentämällä syntynyttä jänniteeroa.
――Jälkikuvia ei tulisi esiintyä, kun LCD-näyttöä käytetään asianmukaisissa olosuhteissa.
Musta matriisi
•• Jos jätät pysäytetyn kuvan näkyviin pitkäksi aikaa, näytölle saattaa muodostua jälkikuva
tai viallisia kuvapisteitä.
–– Jos et käytä tuotetta pitkään aikaan, ota virransäästötila tai dynaaminen näytönsäästäjä
käyttöön.
Jälkikuvien esto
Lähde
Yleiselektrodi
(ITO)
Värisuodin
Nielu
Näytön jälkikuvien estokuvion määrittäminen
Näytön jälkikuvien estokuvio toimii valmiustilassa automaattisesti.
•• Näytön jälkikuvien estokuvion poistaminen käytöstä
Paina kaukosäätimessä 2 → 2 → 7 → CH → 0.
Jos kaukosäätimen anturi välähtää kerran, kuvio poistetaan käytöstä.
Hila
TFT
Pikselielektrodi
(ITO)
Varauskondensaattori
(Cs)
Tietoväylä
•• Näytön jälkikuvien estokuvion ottaminen käyttöön
Paina kaukosäätimessä 2 → 2 → 7 → CH → 0.
Jos kaukosäätimen anturi välähtää kaksi kertaa, kuvio otetaan käyttöön.
――Kun näyttö on sammutettu, näytön jälkikuvien estokuvio toimii kahden tunnin ajan.
――Näytön jälkikuvien estokuvion pitäminen käytössä lisää virrankulutusta.
89
Jälkikuvien estäminen
――Jäännöskuvien muodostuminen on helpointa estää kytkemällä virta pois päältä tai
asettamalla näytönsäästäjä toimimaan tietokoneella tai järjestelmässä silloin, kun niitä ei
käytetä. Takuupalvelua on saatettu rajoittaa ohjekirjassa.
•• Virran katkaiseminen, näytönsäästäjä ja virransäästötila
–– Kytke laitteen virta pois päältä kahdeksi tunniksi 12 tunnin käytön jälkeen.
–– Siirry tietokoneen valikkoon Näytön ominaisuudet > Virtalähde ja aseta tuote
sammumaan tarvittavalla tavalla.
–– Suosittelemme näytönsäästäjän käyttöä.
On parasta käyttää joko yksiväristä tai liikkuvaa kuvaa esittävää näytönsäästäjää.
•• Värin vaihtaminen säännöllisesti
–– Käytä kahta väriä
Vaihda kahden eri värin välillä 30 minuutin välein yllä näytetyllä tavalla.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten teksti- ja taustavärien yhdistelmiä.
(Kirkkaus: osoittaa värin kirkkauden tai tummuuden, joka muuttuu säteilevän valon
määrän mukaan.)
――Vältä harmaan käyttöä, sillä se saattaa kasvattaa jälkikuvien esiintymismahdollisuutta.
――Vältä kirkkaudeltaan vastakkaisten värien käyttöä (musta ja valkoinen tai harmaa).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Tekstin värin vaihtaminen säännöllisesti
–– Käytä kirkkaudeltaan samantasoisia, kirkkaita värejä.
Aikaväli: Vaihda tekstin väriä ja taustaväriä 30 minuutin välein.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Aseta teksti liikkumaan ja muuttumaan 30 minuutin välein alla näytetyllä tavalla.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Näytä liikkuvaa logokuvaa säännöllisesti.
Aikaväli: Näytä liikkuvaa logokuvaa 60 sekunnin ajan aina neljän käyttötunnin jälkeen.
90
Lisenssi
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
91
Sanasto
480i / 480p / 720p /
1080i / 1080p____ Nämä
pyyhkäisynopeudet
viittaavat kuvan tarkkuuden
määritteleviin pyyhkäisyjuoviin.
Pyyhkäisynopeuden symbolina
käytetään pyyhkäisytavasta riippuen
joko i:tä (interlaced, lomitettu) tai
p:tä (progressive, peräkkäinen).
- Pyyhkäisy
Pyyhkäisyllä tarkoitetaan
kuvan asteittain muodostavien
kuvapisteiden lähettämistä.
Mitä enemmän kuvapisteitä, sitä
kirkkaampi ja selkeämpi kuva.
- Peräkkäinen
Peräkkäispyyhkäisytilassa kaikki
kuvapistejuovat pyyhkäistään
näytöllä yksitellen (peräkkäin).
- Lomitettu
Lomitetussa pyyhkäisytilassa joka
toinen kuvapistejuova pyyhkäistään
ensin näytön yläosasta sen alaosaan,
ja vasta tämän jälkeen pyyhkäistään
jäljellä olevat (ei vielä pyyhkäistyt)
juovat.
Ei-lomitustila ja lomitustila____ Eilomitustilassa (peräkkäispyyhkäisy)
näytetään asteittain vaakajuova,
joka ulottuu näytön yläosasta
sen alaosaan. Lomitustilassa
näytetään ensin parittomat juovat
ja sen jälkeen parilliset juovat. Eilomitustilaa käytetään erityisesti
näyttöpäätteissä, sillä se tekee
kuvasta tarkemman. Lomitustilaa
taas käytetään enimmäkseen
televisioissa.
Pystytaajuus____ Tuote esittää
kuvan katsojalle näyttämällä
yhtä kuvaa useita kertoja
sekunnissa (samalla tavoin kuin
välkkyvä loisteputkivalo). Saman
kuvan näyttönopeus sekunnissa
tunnetaan nimillä pystytaajuus
ja virkistystaajuus. Pystytaajuus
ilmaistaan hertseinä, Hz.
Esim. 60 Hz tarkoittaa sitä, että
samaa kuvaa näytetään 60 kertaa
sekunnissa.
Pistetiheys____ Näytön kuva
muodostuu punaisista, vihreistä ja
sinisistä pisteistä. Mitä lyhyempi
pisteiden välinen etäisyys, sitä
tarkempi kuva. Pistetiheys viittaa
samanväristen pisteiden väliseen
lyhyimpään etäisyyteen. Pistetiheys
ilmaistaan millimetreinä.
Vaakataajuus____ Yhden, näytön
oikeasta reunasta vasempaan
vaakatasossa ulottuvan juovan
pyyhkäisyyn kuluvaa aikaa
sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen
verrannollinen määrä vaakasyklejä
on nimeltään vaakataajuus.
Vaakataajuus ilmaistaan
kilohertseinä, kHz.
Lähde____ Kuva- tai tulolähde
tarkoittaa laitteeseen kytkettyä
kuvalähdelaitetta, esimerkiksi
videokameraa, videonauhuria tai
DVD-laitetta.
Plug & Play____ Plug & Play
-toiminto tarkoittaa toimintoa,
jonka avulla näyttöpääte
ja tietokone voivat vaihtaa
tietoja automaattisesti
parhaan mahdollisen kuvan
tuottamiseksi. Tuote käyttää Plug
& Play -toimintoon VESA DDC:tä
(kansainvälinen standardi).
Tarkkuus____ Tarkkuudella
tarkoitetaan kuvan muodostavien
vaakapisteiden (kuvapisteiden)
ja pystypisteiden (kuvapisteiden)
määrää. Se ilmaisee, kuinka tarkasti
kuvan yksityiskohdat näkyvät. Mitä
suurempi tarkkuus, sitä enemmän
näytöllä voidaan näyttää tietoa.
Suuri tarkkuus soveltuu hyvin
monien samanaikaisten tehtävien
suorittamiseen.
Esim. 1920 x 1080 -tarkkuus
muodostuu 1 920:stä vaakatasossa
olevasta kuvapisteestä
(vaakatarkkuus) ja 1 080:stä
pystytasossa olevasta kuvapisteestä
(pystytarkkuus).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD:llä tarkoitetaan CD-levyn
kokoista massatallennuslevyä,
jolle voi tallentaa MPEG-2videonpakkausteknologiaa käyttäviä
multimediasovelluksia (ääni- ja
videotiedostoja tai pelejä).
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ HDMI on liitäntä,
jota voi käyttää pakkaamatta
ja yhden johdon kautta
digitaalisissa äänilähteissä ja
teräväpiirtokuvalähteissä.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) on
sovellus, jonka avulla tietokone
voi hallita useita näyttöjä
samanaikaisesti. Tietokoneen ja
näyttöpäätteen välillä siirretään
tietoa RS232C- eli sarjatiedonsiirtoja RJ45- eli lähiverkkokaapeleiden
(LAN) avulla.
92

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels 700 cd/m²
  • Direct-LED DID 8 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

Download PDF

advertisement