Samsung | HG40EJ470MK | User manual | Samsung HG40EJ470MK Kasutusjuhend

Samsung HG40EJ470MK Kasutusjuhend
470
LED-televisio
Asennusopas
Kiitos, että ostit tämän Samsungin tuotteen.
Saat täydet takuupalvelut käyttöösi
rekisteröimällä laitteen osoitteessa
www.samsung.com
Malli
Sarjanumero
Tämän käyttöoppaan kuvat ja piirrokset ovat vain viitteellisiä ja ne saattavat olla erinäköisiä kuin varsinainen laite.
Laitteen ulkoasu ja tekniset ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Ohje
Tässä televisiossa on interaktiivisia toimintoja, joita ohjaa television taakse asennettava sovitin (SBB/STB), joka voidaan yhdistää muihin
televisioihin hotellin tai majoitusliikkeen tietokoneohjatun järjestelmän kautta.
yy Interaktiivinen: Kun televisio käynnistetään ensimmäistä kertaa, se lähettää komennon SBB:n/STB:n tunnistamiseksi. Kun sovitin
tunnistetaan, televisio siirtyy ONLINE-tilaan ja sitä hallitaan SBB:n/STB:n kautta. Kun televisio on ONLINE-tilassa, se ohittaa
(Samsungin kaukosäätimen lähettämät) infrapunakomennot ja toimii liittymäprotokollan komentojen mukaisesti.
yy Itsenäinen: Jos SBB:tä/STB:tä ei löydy, televisio siirretään ITSENÄISEEN tilaan, jossa on vähemmän toimintoja.
Käyttötilat
Kun (hotellitilassa olevaa) televisiota käytetään SBB:n/STB:n kanssa, se on jommassakummassa tilassa:
yy ONLINE- tai ITSENÄINEN tila. ITSENÄISESSÄ tilassa televisiota käytetään tavallisena hotellitelevisiona ilman aktiivista tiedonsiirtoa.
Tämä estää hotellin vieraita manipuloimasta järjestelmää irrottamalla SBB:n/STB:n.
Itsenäinen tila
Hotellitelevisio
SBB/STB Online –
jos 10 yrityksestä
yksi onnistuu
Hotellitila
käytössä
SBB/STB Online
– 10 peräkkäistä
epäonnistumista
Virta
KÄYTÖSSÄ
SBB:n/STB:n
tila – yritys
2 sekunnin
välein
Online-tila
Yhteydenottotiheys 20/s
Itsenäisestä ja interaktiivisesta tilasta on lisätietoja sivuilla 20–25 (Hotellitilan asetustiedot: itsenäinen ja interaktiivinen tila).
yy Joitakin toimintoja on saatettu rajoittaa, jotteivät hotellin vieraat pääsisi manipuloimaan televisiojärjestelmää.
yy Ei päävalikkoa (interaktiivinen tila) tai kanavavalikkoa, Plug & Play päävalikossa (itsenäinen tila).
yy Rajoitettu äänenvoimakkuus ja paneelin painikkeiden lukitus tai vapautus.
Pysäytettyjä kuvia koskeva varoitus
Vältä pysäytettyjen kuvien (esim. jpeg-kuvatiedostojen) tai niiden osien (vesileimakuvat, esim. televisio-ohjelman tai kanavan logo,
panoraamakuva tai 4:3-kuvamuoto, kuvaruudun alalaidassa näkyvä uutis- tai osakekurssipalkki jne.) näyttämistä kuvaruudulla.
Pysäytettyjen kuvien jatkuva näyttäminen saattaa kuluttaa kuvaruudun fosforia epätasaisesti, mikä vaikuttaa kuvanlaatuun. Voit välttyä
tältä ilmiöltä noudattamalla seuraavia suosituksia:
yy Vältä saman televisiokanavan näyttämistä pitkän aikaa.
yy Yritä aina näyttää kaikki kuvat koko kuvaruudun alueella. Etsi sopiva koko television kuvakokovalikon avulla.
yy Aseta kuvaruudun kirkkaus ja kontrasti pienimpiin mahdollisiin arvoihin, joilla saat haluamasi kuvanlaadun. Liian korkeat arvot
saattavat nopeuttaa kuvaruudun palamisprosessia.
yy Käytä säännöllisesti kaikkia niitä television ominaisuuksia, jotka on tarkoitettu jäännöskuvien ja kuvaruudun palamisen vähentämiseen.
Saat lisätietoja käyttöoppaan vastaavasta kohdasta.
Asennusalueen turvaaminen
Jätä laitteen ja muiden kohteiden (esim. seinien) väliin riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.
Jos et toimi näin, laitteen sisäinen lämpötila voi nousta liian korkeaksi ja seurauksena voi olla tulipalo.
✎✎ Jos käytät jalustaa tai seinäkiinnikettä, käytä vain Samsung Electronicsin toimittamia osia.
yy Jonkin muun valmistajan toimittamia osia käytettäessä laitteen toiminnassa voi esiintyä ongelmia tai laite saattaa pudota ja aiheuttaa
vammoja.
✎✎ Laitemallien ulkoasu voi vaihdella.
Asentaminen jalustan kanssa
Asentaminen seinätelineen kanssa
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Sisältö
yy LED-television telineen asentaminen....................................................................................................................... 4
yy Kääntyvän jalustan asentaminen.............................................................................................................................. 5
yy Kytkentäpaneelin yleiskuvaus.................................................................................................................................... 7
yy Television ohjaimen käyttäminen.............................................................................................................................. 11
yy Kaukosäädin................................................................................................................................................................... 12
yy SBB:n kytkeminen televisioon.................................................................................................................................... 14
yy Kylpyhuoneen kaiuttimien kytkeminen................................................................................................................... 16
yy MediaHub HD:n kytkeminen....................................................................................................................................... 17
yy RJP:n (Remote Jack Pack) kytkeminen..................................................................................................................... 18
yy Hotellitilan asetustiedot............................................................................................................................................. 20
yy Seinäkiinnikkeen asennussarjan tiedot (VESA)...................................................................................................... 47
yy Television kiinnittäminen seinään............................................................................................................................. 48
yy Kensington-varkaudenestolukko............................................................................................................................... 48
yy Tekniset tiedot............................................................................................................................................................... 49
Suomi
3
SUOMI
yy Lisätarvikkeet................................................................................................................................................................ 4
Lisätarvikkeet
✎✎ Varmista, että LED-television mukana toimitetaan seuraavat osat. Jos osia puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
✎✎ Seuraavien osien väri ja muoto voivat vaihdella eri malleissa.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Kaukosäädin ja paristot (AAA, 2 kpl)
Virtajohto
Turvallisuusopas (Ei sisälly kaikkiin malleihin.)
Hotellin telinepakkaus (Ei sisälly kaikkiin malleihin.)
Datakaapeli (Ei sisälly kaikkiin malleihin.)
Seinätelineen sovitin (Ei sisälly kaikkiin malleihin.)
yy
yy
yy
yy
yy
Pika-asetusopas
Ohjainjalusta
Ruuvit
Jalusta
Jalustan johdon pidike (Ei sisälly kaikkiin malleihin.)
✎✎ Jalustaa ja sen ruuveja ei toimiteta kaikkien mallien mukana.
✎✎ Datakaapelia ei saateta toimittaa SI-toimittajasta riippuen.
LED-television telineen asentaminen
Jalustan osat
Käytä jalustan asentamiseen sen mukana toimitettuja osia ja komponentteja.
B
A
C
32″:
x 8: M4 x L12 (harva kierre)
40″-49″:
x 4: M4 x L14 (tiheä kierre)
x 4: M4 x L12 (harva kierre)
S
S
S
S
1
C
B
M4 x L12
(harva kierre)
Reuna
S
S
A
S
S
C 32″:
2
M4 x L12
(harva kierre)
40″-49″:
S
S
S
S
S
S
S
M4 x L14
(tiheä kierre)
S
O
O
S
S
S
S
S
S
O
O
✎✎ Aseta pöydälle pehmeä liina television suojaksi ja aseta televisio liinan päälle siten, että
kuvaruutu osoittaa alaspäin.
✎✎ Aseta ohjainjalusta television pohjassa olevaan aukkoon.
4
Suomi
X
Kääntyvän jalustan asentaminen
Jotkin mallit tukevat kääntötoimintoa. Tuetut kääntymiskulmat ovat 20, 60 ja 90 astetta, ja kulmaa voidaan muuttaa
KANNATTIMEN PIDIKKEEN KÄÄNTIMELLÄ.
Käännettävää jalustaa tukevat mallit:
HG32EJ470
HG40EJ470
HG43EJ470
HG49EJ470
20–60 asteen kääntökulma
Jos asennat jalustan pohjassa olevan kiilan KANNATTIMEN PIDIKKEEN KÄÄNTIMEN kohtaan, johon on merkitty 20° tai
60°, kääntökulmana on 20–60 astetta vasemmalle ja oikealle.
(Jalustan muoto on mallikohtainen.)
90 asteen kääntökulma
Jos kiinnität vain ruuvit KANNATTIMEN PIDIKKEEN KÄÄNTIMEN irrottamisen jälkeen, kääntökulmana on 90 astetta
vasemmalle ja oikealle.
Suomi
5
Hotellin telinepakkaus (Ei sisälly kaikkiin malleihin.)
Pultti ja mutteri
Lyhyt pultti (2 kpl)
Pitkä pultti (2 kpl)
Mutteri (2 kpl)
Välilevy (2 kpl)
Yläosa
Alaosa
Kiinnitä jalusta kuvassa näytetyllä tavalla tasaiselle
alustalle, esimerkiksi lipaston tai pöydän päälle tai
viihdekeskukseen.
VAROITUS: Henkilövahinkojen välttämiseksi televisio on kiinnitettävä hotellin telinepakkauksella tiiviisti
lattiaan, pöytään, lipastoon tms. näissä ohjeissa kuvatulla tavalla.
6
Suomi
Kytkentäpaneelin yleiskuvaus
HG32EJ470
HG40EJ470
HG43EJ470
HG49EJ470
1
2
1
!
5
3
0
6
7
9
8
4
Suomi
7
✎✎ Kun kytket televisioon jonkin ulkoisen laitteen, varmista aina, että virta on katkaistu.
✎✎ Kun kytket ulkoisen laitteen, kiinnitä johdot siten, että johdon ja liittimen värit ovat samat.
1 HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DVI)
Kytketään HDMI-lähdöllä varustetun laitteen HDMI-liittimeen.
−− HDMI–HDMI-liitännässä ei tarvita erillistä ääniliitäntää. HDMI-liitäntä siirtää sekä kuvaa että ääntä.
−− Käytä HDMI IN (DVI) -liitintä ulkoisen laitteen DVI-liitäntään. Käytä videoliitäntään DVI–HDMI-kaapelia tai DVI–
HDMI-sovitinta (DVI–HDMI) ja äänelle PC/DVI AUDIO IN -liittimiä.
2 USB (5V 0.5A) / CLONING
−− Ohjelmistopäivityksille, Media Play -toiminnolle yms. tarkoitettu liitin.
−− Huoltoliitäntä
−− USB-KLOONAUS tukee vain USB-standardia 2.0.
3 COMMON INTERFACE
4 ANT IN
−− Jotta television kanavat näkyisivät oikein, television on voitava vastaanottaa signaalia jommastakummasta
lähteestä:
−− Ulkoantenni/kaapelitelevisiojärjestelmä.
5 HP-ID
Kytke johto sekä HP-ID- että kuulokeliittimeen ja erilliseen kuulokeliitinrasiaan. Saat lisätietoja sivulta 16. Kun
kuulokkeet kytketään kuulokeliitinrasiaan, kuuloketoimintoa voidaan käyttää normaalisti.
6 KUULOKELIITIN
Television kuulokeliitäntään voidaan kytkeä kuulokkeet. Kun kuulokkeet on kytketty, sisäänrakennetuista kaiuttimista
ei kuulu ääntä.
7 RJP
Tämä on RJP-liitäntä (Remote Jack Pack) eli tietoliikenneportti, jonka avulla eri laitteita voidaan kytkeä
lisämoduuleihin laitteen käyttökokemuksen parantamiseksi.
8 AV IN
−− Tähän kytketään video-/ääniliitin.
−− Kytke RCA-äänijohdot (valinnaisia) television takana olevaan [R - AUDIO - L] -liitäntään ja kiinnitä johtojen toiset
päät DVD-laitteen äänen lähtöliittimiin.
9 PC IN
Kytketään tietokoneen videon lähtöliittimeen.
0 PC/DVI AUDIO IN
Tätä käytetään vahvistimen tai kotiteatterin äänen tuloliittimiin kytkemiseen.
! DATA
−− Käytetään television ja SBB:n väliseen tiedonsiirtoon.
−− Kytkentään käytetään RJ-12-tyypin televisioliittimiä.
8
Suomi
Näyttötilat
Voit myös valita jonkin Resoluutio-sarakkeessa mainituista perusresoluutioista. Televisio sovittaa kuvan valitsemaasi
resoluutioon automaattisesti.
Kun olet kytkenyt tietokoneen televisioon, aseta television kuvaruudun resoluutio tietokoneessa. Ihanteellinen resoluutio
on 1920 x 1080 / 60 Hz. Jos tietokoneen kuvan resoluutio poikkeaa alla olevassa taulukossa mainituista resoluutioista,
televisio ei saata näyttää kuvaa lainkaan. Aseta resoluutio tietokoneen tai näytönohjaimen käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti.
Taulukossa mainittujen resoluutioiden käyttö on suositeltavaa.
✎✎ Ihanteellinen resoluutio on 1366 x 768 / 60 Hz.
Tila
Resoluutio
Vaakataajuus
(KHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikellotaajuus
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(pysty/vaaka)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
Suomi
9
✎✎ Ihanteellinen resoluutio on 1920 x 1080 / 60 Hz.
Tila
Resoluutio
Vaakataajuus
(KHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikellotaajuus
(MHz)
Tahdistuksen
polaarisuus
(pysty/vaaka)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎ Jos käytät HDMI/DVI-kaapeliliitäntää, sinun on käytettävä HDMI IN 2 (DVI) -liitintä.
✎✎ Lomitustilaa ei tueta.
✎✎ Televisio ei välttämättä toimi oikein, jos kuvamuodoksi valitaan jokin tavallisesta poikkeava muoto.
✎✎ Laite tukee erillis- ja komposiittitiloja. SOG:tä ei tueta.
10
Suomi
Television ohjaimen käyttäminen
Television ohjain on television takana oikealla oleva sauvamainen painike, jonka avulla televisiota voidaan hallita ilman
kaukosäädintä.
Käynnistä televisio kaukosäätimen tai television paneelin P-painikkeella.
✎✎ Voit hallita televisiota ilman kaukosäädintä television oikeassa alakulmassa olevan ohjaimen avulla.
✎✎ Jos painat painiketta ensin, hallintavalikko avautuu. Voit valita toiminnon pitämällä television ohjainta painettuna.
✎✎ Laitteen väri ja muoto voivat vaihdella eri malleissa.
✎✎ Television ohjaimella voidaan ainoastaan käynnistää ja sammuttaa televisio, vaihtaa kanavaa, säätää
äänenvoimakkuutta ja vaihtaa kuvalähdettä.
: Käynnistää tai sammuttaa television.
Press: Move
Press & Hold: Select
Hallintavalikko
/
: Vaihtaa kanavaa.
/
: Säätää äänenvoimakkuutta.
: Näyttää ja valitsee käytettävissä olevat kuvalähteet.
Kaukosäätimen anturi / television ohjain
Valmiustila
Televisio siirtyy valmiustilaan, kun se sammutetaan. Valmiustilassa televisio kuluttaa vain pienen määrän sähkövirtaa.
Turvallisuussyistä ja sähkönkulutuksen vähentämiseksi televisiota ei tulisi jättää valmiustilaan pitkäksi aikaa (esimerkiksi
loman ajaksi) turvallisuussyistä. On parempi irrottaa virtajohto pistorasiasta.
Suomi
11
Kaukosäädin
✎✎ Tämän kaukosäätimen Power-, Channel- ja Volume-painikkeissa on pistekirjoitusta, jotta näkövammaiset voisivat
käyttää sitä.
Käynnistää ja sammuttaa television.
Näytä ja valitse käytettävissä olevat
kuvalähteet.
Anna kanavan numero suoraan.
Valitse vuorotellen teksti-tv,
kaksoiskuva tai samanaikainen
katselu.
Näyttää kanavaoppaan (EPG).
TTX/MIX
GUIDE
Mykistä ääni tilapäisesti.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Vaihtaa kanavaa.
CH LIST
Näytä kanavaluettelo kuvaruudulla.
Siirry HOME-näyttöön.
HOME
Näytä päävalikko.
CONTENT
CLOCK
Valitse usein käyttämiäsi toimintoja
nopeasti.
Siirtää osoitinta, valitsee kohteita
kuvaruutuvalikosta ja säätää laitteen
valikossa näkyviä arvoja.
ALARM: Anna aika, jolloin haluat
käynnistää television.
X: Ottaa kolmiulotteisen kuvan
käyttöön tai pois käytöstä.
(Ei käytettävissä)
SUBT.: Näytä digitaalinen tekstitys.
12
Suomi
Näyttää tietoja parhaillaan
esitettävästä ohjelmasta tai
sisällöstä.
CLOCK: Aika näytetään television
kuvaruudulla, kun painat INFOpainiketta valmiustilassa.
Poistu valikosta.
Palaa edelliseen valikkoon.
Käytä näitä painikkeita kuvaruudun
ohjeiden mukaisesti.
Näytä Sisällön etusivu.
A
ALARM
B
C
D
SUBT.
Käytä näitä painikkeita eri
toiminnoissa. Käytä näitä painikkeita
kuvaruudun ohjeiden mukaisesti.
Paristojen asentaminen (paristokoko: AAA)
Kaukosäätimen takaosa
✎✎ Kun paristot on asennettu, kiinnitä paristolokeron
kannen kiinnitysruuvi ruuvimeisselillä.
✎✎ HUOM.
yy Käytä kaukosäädintä enintään 7 metrin etäisyydellä
televisiosta.
yy Kirkas valo saattaa haitata kaukosäätimen toimintaa.
Vältä erikoisloistevalaisinten tai neonvalojen käyttöä
kaukosäätimen lähellä.
yy Väri ja muoto voivat vaihdella eri malleissa.
yy Kaukosäätimen 3D-painikkeen toimintoja ei tueta. Televisio
ei reagoi painikkeen painalluksiin.
Urheilutila-tilan käyttäminen
Urheilutila t
OO MENU m → Sovellukset → Urheilutila → ENTER E
Tämän tilan asetukset on optimoitu urheilukilpailujen katseluun.
yy a (Zoom): Pysäytä toisto ja jaa kuva 9 osaan. Valitse suurennettava osa. Jatka painamalla samaa painiketta uudelleen.
✎✎ Kun Urheilutila on tilassa Käytössä, kuva- ja äänitilat asetetaan automaattisesti Stadion-tilaan.
✎✎ Jos sammutat television, kun Urheilutila on käytössä, Urheilutila otetaan pois käytöstä.
✎✎ Kun Datapalvelu on käynnissä, Zoom ei ole käytettävissä.
Suomi
13
SBB:n kytkeminen televisioon
Television takapaneeli
ETH MODEM
Datakaapeli
✎✎ Saatavilla vain joissakin malleissa.
1. Kytke television DATA-liitin STB:n (SBB:n) [ETH MODEM] -liittimeen datakaapelilla.
✎✎ Käytä tiedonsiirtoa.
14
Suomi
Luettelo television mukana toimitettujen datakaapelien kanssa yhteensopivista kaapeleista ja
palveluntarjoajista
yy Varmista, että käytät oikeanlaista datakaapelia kullekin palveluntarjoajalle. Tarkista koodimerkki datakaapelista.
✎✎ Datakaapelin (RJ12) tekniset tiedot: RS232
Suomi
15
Kylpyhuoneen kaiuttimien kytkeminen
Kylpyhuoneen kaiuttimet kytketään alla kuvatulla tavalla. (Riippuu alueesta.)
HP-ID
Sängyn tai työpöydän viereen voidaan asentaa mukavuussyistä ylimääräinen kuulokeliitinrasia. Tämä tehdään alla olevien
ohjeiden mukaisesti.
yy Tekninen piirros kuulokeliitinrasiasta:
Television takapaneeli
HEADPHON BOX
Kuulokeliitinrasia
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Kuulokeliitinrasia>
16
Suomi
MediaHub HD:n kytkeminen
Äänentoisto mihin tahansa sellaiseen ulkoiseen lähteeseen, joka on kytketty MediaHub HD:hen hotellin vastaanotossa.
Television takapaneeli
MediaHub HD:n takaosa
HDMI
2 HDMI-kaapeli
USB
RS/232
1 RS-232datakaapeli
✎✎ Saatavilla vain joissakin malleissa.
1. Kytke television RJP -portti MediaHub HD:n RS-232-porttiin.
2. Kytke television HDMI IN -portti MediaHub HD:n HDMI-porttiin.
yy MediaHub HD
−− MediaHub HD on laitteistomoduuli, jossa on erilliset äänen ja kuvan tuloliitännät (A/V, Audio, PC, HDMI ja USB)
sekä niitä vastaavat lähtöliitännät. Lähtölähteet kytketään MediaHubista televisioon. MediaHub muodostaa
yhteyden televisioon RS-232-liitännän kautta. Hot Plug & Play -toiminnon avulla hotellin vieraat voivat yhdistää
ulkoisen lähteen MediaHubiin. MediaHub lähettää televisioon aktiivisia ja passiivisia lähteitä koskevia viestejä.
Televisio siirtyy käyttämään aktiivista ulkoista lähdettä.
−− MediaHubin HDMI-liitäntä on kytkettävä television HDMI IN -porttiin.
−− Kytke RJP ja televisio 10 sekunnin sisällä television ollessa käynnissä.
yy Erikoisominaisuudet
−− PIP
−− Automaattinen tunnistus
Suomi
17
RJP:n (Remote Jack Pack) kytkeminen
Äänentoisto mihin tahansa sellaiseen ulkoiseen lähteeseen, joka on kytketty RJP:hen hotellin vastaanotossa.
Television takapaneeli
RJP:n takaosa
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
4 HDMI-kaapeli
3 Videokaapeli
1 D-liitin /
tietokoneen
äänijohto
2 Äänijohto
5
✎✎ Saatavilla vain joissakin malleissa.
1. Kytke television PC IN / PC/DVI AUDIO IN -portti RJP:n PC/AUDIO-porttiin.
2. Kytke television AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] -portti RJP:n VIDEO-porttiin.
3. Kytke television AV IN [VIDEO] -portti RJP:n VIDEO-porttiin.
4. Kytke television HDMI IN -portti RJP:n HDMI-porttiin.
5. Kytke television RJP -portti RJP:n RS-232-porttiin.
✎✎ Tämän Samsungin television kanssa yhteensopiva RJP (Remote Jack Pack) on TeleAdapt TA-7610.
yy RJP (Remote Jack Pack): RJP on lyhenne sanoista Remote Jack Pack. Se tarkoittaa laitteistomoduulia, jossa on erilliset
äänen ja kuvan tuloliitännät (A/V, Audio, PC ja HDMI) sekä niitä vastaavat lähtöliitännät. Lähtölähteet kytketään
RJP:stä televisioon. RJP muodostaa yhteyden televisioon RS-232-liitännän kautta. Hot Plug & Play -toiminnon avulla
hotellin vieraat voivat yhdistää ulkoisen lähteen RJP:hen. RJP lähettää televisioon aktiivisia ja passiivisia lähteitä
koskevia viestejä. Televisio siirtyy käyttämään aktiivista ulkoista lähdettä käyttäjän tekemien prioriteettiasetusten
mukaisesti.
✎✎ RJP voidaan yhdistää HDMI IN- tai AV IN -liitännän kautta.
✎✎ Kytke RJP ja televisio 10 sekunnin sisällä television ollessa käynnissä.
18
Suomi
yy RJP voidaan palauttaa oletusasetuksiinsa pitämällä A/V- ja HDMI-painikkeita samanaikaisesti painettuina 10 sekuntia.
Kun oletusasetukset on palautettu, kaikki merkkivalot vilkahtavat 5 kertaa.
yy RJP sammuttaa merkkivalot automaattisesti 5 minuutin kuluttua turhien valojen välttämiseksi hotellihuoneessa.
Sammutetut merkkivalot sytytetään uudelleen, jos hotellin vieras koskee johonkin painikkeista. Tällöin 5 minuutin
ajastin käynnistetään uudelleen. Jos vieras tämän jälkeen koskettaa jotakin muuta lähdepainiketta, televisio siirtyy
käyttämään valittua lähdettä ja sitä vastaavat merkkivalot syttyvät.
yy Kun RJP:n asetukset nollataan tai televisio sammutetaan tai käynnistetään, RJP:n ja television välisen yhteyden
muodostamiseen kuluu n. 10 sekuntia.
yy Seuraavassa taulukossa näytetään arvio ajasta (sekunneissa), joka kuluu, kun televisiosta siirrytään kuvalähteeseen
prioriteetin mukaisesti.
✎✎ Tilanne 1: Kun mitään tuloliitäntöjä ei ole kytketty.
Lähde
Yhteys
AV
2s
PC
0,7 s
HDMI
3,9 s
✎✎ Tilanne 2: Kun kaksi tai useampia tuloliitäntöjä on kytketty ja jokin kuvalähde irrotetaan ja kytketään uudelleen.
Lähde
Katkaisu
Yhteys
Yhteensä
AV
4,5 s
2s
6,5 s
PC
0,7 s
0,7 s
1,4 s
HDMI
3,9 s
3,9 s
7,8 s
✎✎ Jos esimerkiksi kaikki RJP:n aktiiviset lähteet – AV, PC ja HDMI – on kytketty, AV saa etusijan. Jos RJP on HDMItilassa ja hotellin vieras irrottaa AV:n ja kytkee sen uudelleen, AV:hen siirtymiseen kuluu vähintään 6,5 sekuntia.
yy Jotta äänilaite (iPod tai jokin muu MP3-soitin) voitaisiin kytkeä, musiikkitilan asetuksena on oltava ON ja liittimen
tunnistustoiminnon on oltava tilassa OFF.
yy A/V-, PC- ja HDMI-kuvalähteitä tuetaan.
Suomi
19
Hotellitilan asetustiedot
Siirtyminen: Paina painikkeita MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E tässä järjestyksessä. (Itsenäinen tila asetetaan majoitusliiketilasta.)
Valikosta poistuminen: sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.
Nro
Hotellitelevisiotoiminto
Luokka
Kohta
Oletusarvo
Kuvaus
yy Valitse Hospitality Mode.
yy Interactive-tila: Televisiota voidaan käyttää SI STB:n tai SBB:n
kanssa.
yy Standalone-tila: Televisiota voidaan käyttää itsenäisesti ilman SI
STB:tä tai SBB:tä.
1
Hospitality Mode
Hospitality Mode
Standalone
2
SI Vendor
SI Vendor
OFF
yy Interactive-tila: Samsung / 15M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic /
Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens /
Amino / MDC / Enseo
yy Standalone-tila: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Last Saved
Asettaa television käynnistämisen yhteydessä käytettävät
oletusarvot.
yy User Defined: Voit asettaa käynnistyskanavan ja kanavatyypin
manuaalisesti. Tarkista käynnistyskanavan numero ja kanavatyyppi
alta.
yy Last Saved: Jos valitset tämän, televisio näyttää käynnistyessään
sen kanavan, jota katseltiin, kun televisio sammutettiin.
Power On Channel Num
…
Kun televisio käynnistetään, se siirtyy automaattisesti tälle kanavalle.
…
yy Valitse kanavataajuus: ATV (analoginen antennitaajuus), DTV
(digitaalinen antennitaajuus), CATV (analoginen kaapelitaajuus) tai
CDTV (digitaalinen kaapelitaajuus)
Power On Volume
Last Saved
yy User Defined: Voit asettaa käynnistysäänenvoimakkuuden
manuaalisesti. Tarkista käynnistysäänenvoimakkuuden numero
alta.
yy Last Saved: Kun televisio käynnistetään, se siirtyy automaattisesti
takaisin siihen äänenvoimakkuuteen, joka oli käytössä, kun televisio
sammutettiin.
Power On Volume Num
…
Televisio käyttää käynnistyessään tätä äänenvoimakkuutta.
Min Volume
0
Käyttäjän asetettavissa oleva vähimmäisäänenvoimakkuus
majoitusliiketilan itsenäisessä tilassa.
Max Volume
100
Käyttäjän asetettavissa oleva enimmäisäänenvoimakkuus.
Power On Source
TV
Valitse television käynnistyessään näyttämä kuvalähde.
Power On Channel Type
3
4
Power On
Power On Option
Last Option
Määrittelee television tilan, kun sähkönsyöttö palautuu sähkökatkon
jälkeen tai kun television pistoke irrotetaan pistorasiasta ja liitetään
siihen uudelleen.
yy Last Option: Palaa viimeisimpään virtatilaan. Jos käytössä oli
valmiustila, televisio palaa valmiustilaan. Jos televisio oli käynnissä,
se käynnistyy.
yy Power On: Kun virransyöttö palautuu, televisio käynnistyy.
yy Standby: Kun virransyöttö palautuu, televisio siirtyy valmiustilaan.
Channel Setup
…
Pääset käyttämään joitakin käyttäjän kanavavalikon toimintoja
(esimerkiksi automaattista tai manuaalista viritystä, antenniasetuksia
jne.) suoraan.
…
Channel Editor-toiminnon avulla voit muokata television muistiin
tallennettuja kanavia. Channel Editor-toiminnon avulla voit tehdä
seuraavat asetukset:
yy Kanavien numeroiden ja nimien sekä kanavajärjestyksen
muuttaminen.
yy Kuvanpiilotuksen käyttäminen valituille kanaville. Kuvanpiilotus
piilottaa kanavan kuvan ja toistaa vain ääntä, ja kuvaruudulla
näytetään kaiutinkuvake. Channel Editor-toiminnon avulla voit
myös näyttää kanavien tiedot helposti avaamatta eri kanavia.
Channel
Channel Editor
20
Suomi
Nro
Hotellitelevisiotoiminto
Luokka
Kohta
Kuvaus
ON
Tämän toiminnon avulla voit näyttää kaikki antennityypin kanavat
(antenni/kaapeli tai satelliitti) samanaikaisesti ja selata niitä.
yy ON: Kun tilana on ON, hotellin vieraat voivat käyttää koko
kanavakarttaa valitusta antennityypistä riippumatta.
Kanavaluettelossa näytetään sekä antenni- että kaapelikanavat.
yy OFF: Kun tilana on OFF, hotellin vieraat voivat käyttää vain
valitun antennityypin (antenni/kaapeli tai satelliitti) mukaista
kanavakarttaa. Kanavaluettelossa/kanavanmuokkaimessa
näytetään ainoastaan valitun antennityypin kanavat.
OFF
yy ON: Tarkista digitaalisen televisio-ohjelman kanavanumero.
(Digitaalisen television kanavanmuokkain ei ole käytettävissä.)
yy OFF: Älä tarkista digitaalisen televisio-ohjelman kanavanumeroa.
(Digitaalisen television kanavanmuokkain on käytettävissä, mutta
lisäkanavien ohjelmanumeroiden päivitystä ei tueta.)
ON
Jos kanavakartan ja lähetettyjen tietojen välillä on jokin ristiriita,
televisio virittää kanavat automaattisesti ja palauttaa tiedot/
parametrit kanavakarttaan.
yy ON: Kun kanavien uudelleenhakuviesti on ON-tilassa, hotellin
vieraalle näytetään viesti, jossa kerrotaan, että kanavia haetaan
uudelleen.
yy OFF: Hotellin pääkäyttäjä voi asettaa kanavien
uudelleenhakuviestin tilaan OFF, jos kanavien uudelleenhausta
kertovaa viestiä ei haluta näyttää vieraille.
Pan Euro MHEG
OFF
yy OFF: Jos yleiseurooppalainen MHEG on poissa käytöstä, MHEG
toimii laitteen teknisten ominaisuuksien mukaisesti.
yy ON: Jos yleiseurooppalainen MHEG on käytössä, MHEG on
ON-tilassa riippumatta laitteen teknisistä ominaisuuksista tai
käyttöalueesta.
My Channel
OFF
Ota My channel -toiminto käyttöön tai pois käytöstä.
Genre Editor
…
Mixed Channel Map
Dynamic SI
Channel Rescan
Message
4
Oletusarvo
Channel
Muokkaa kanavien lajityyppiä. (Käytettävissä, kun My channel
-toiminto on käytössä.)
Subtitle Auto On
OFF
Tämä ottaa käyttöön tai pois käytöstä asetuksen, joka ottaa
tekstityksen automaattisesti käyttöön tietyssä maassa. Tätä
toimintoa tukevat sellaiset hotellitelevisiot, jotka voivat vastaanottaa
eurooppalaisia DVB-lähetyksiä. Tämä toiminto on tarkoitettu
Ranskan teknisille tekstitysmääritelmille. Muiden maiden
tekstitykset toimivat maakohtaisten määritelmien mukaisesti
riippumatta siitä, onko automaattinen tekstitys käytössä tai poissa
käytöstä.
yy ON: Kun automaattinen tekstitystoiminto on ON-tilassa, se toimii
Ranskan teknisten tekstitysmääritelmien mukaisesti.
yy OFF: Kun automaattinen tekstitystoiminto on OFF-tilassa, se ei
toimi Ranskan teknisten tekstitysmääritelmien mukaisesti.
TTX Widescreen Mode
OFF
yy ON: TTX-tiedot laajakuvanäytössä.
yy OFF: TTX-tiedot tavallisessa näytössä.
Suomi
21
Nro
5
6
7
22
Hotellitelevisiotoiminto
Luokka
Oletusarvo
Picture Menu Lock
OFF
Ota kuvavalikko käyttöön tai pois käytöstä.
Menu Display
ON
yy ON: Päävalikko näytetään.
yy OFF: Päävalikkoa ei näytetä.
Tools Display
ON
yy ON: Työkaluvalikko näytetään.
yy OFF: Työkaluvalikkoa ei näytetä.
Channel Menu Display
OFF
yy ON: Kanavavalikko näytetään.
yy OFF: Kanavavalikkoa ei näytetä.
Menu OSD
Suomi
Etupaneelin (paikallisten painikkeiden) toimintojen ottaminen
käyttöön tai pois käytöstä.
yy Unlock: Poistaa paneelin kaikkien painikkeiden lukituksen.
yy Lock: Lukitsee paneelin kaikki painikkeet.
yy OnlyPower: Lukitsee kaikki muut paneelin painikkeet paitsi
virtapainikkeen.
yy Menu/Source: Lukitsee valikko- ja lähdepaneelien painikkeet.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
…
Muokkaa aloitusvalikkoa.
Home Menu Auto Start
…
ON: Aloitusvalikko avataan automaattisesti.
OFF: Aloitusvalikkoa ei avata automaattisesti.
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Valitse kellon tietojen päivitystapa.
Käytä digitaalisen kanavan kellotietoja kellonajan automaattiseen
asettamiseen tai aseta aika manuaalisesti, kun televisio on
itsenäisessä tilassa.
Timer Type
Wakeup
yy Wakeup: Voit asettaa ajan, jolloin televisio käynnistetään
automaattisesti.
yy OnOff: Voit asettaa television käynnistymään tai sammumaan
automaattisesti tiettyyn kellonaikaan. Voit asettaa kerrallaan
enintään kolme aikaa.
Time Channel Type
…
Time Channel Num
…
Kello
Music Mode
Kuvaus
Kohta
OFF: Aloitusvalikkoa ei näytetä.
ON: Aloitusvalikko näytetään.
Valitse kellon tyyppi (OFF/SW Clock)
yy OFF: Mitkään hotelliasetusten kelloasetukset eivät toimi.
yy SW Clock: Vain ohjelmistokello toimii.
Minkä digitaalisen kanavan kellon tietoja käytetään ajan
asettamiseen.
Digitaalisen kanavan numero.
Music Mode AV
OFF
Musiikin toistamiseen MP3-/äänentoistolaitteesta AV-tuloliittimen
kautta. Kun tämä on käytössä, laitteen ääni kuuluu televisiosta,
vaikkei kuvasignaalia olisikaan. Television taustavalo pysyy kuitenkin
käytössä. Jos kuvasignaalia lähetetään, se toimii normaalisti.
Music Mode PC
OFF
Musiikin toistamiseen MP3-/äänentoistolaitteesta PC-tuloliittimen
kautta. Kun tämä on käytössä, laitteen ääni kuuluu televisiosta,
vaikkei kuvasignaalia olisikaan. Television taustavalo pysyy kuitenkin
käytössä. Jos kuvasignaalia lähetetään, se toimii normaalisti.
Music Mode Backlight
OFF
Musiikkitilan taustavalon ON-/OFF-asetus on tarkoitettu energian
säästämiseen.
Nro
8
Hotellitelevisiotoiminto
Luokka
Remote Jack
Pack
Oletusarvo
Priority AV
1
Jos liittimille on asetettu prioriteetit, liitintä vastaava lähde
asetetaan automaattisesti prioriteetin mukaisesti, kun liitin
kytketään televisioon.
Priority PC
2
Jos liittimille on asetettu prioriteetit, liitintä vastaava lähde
asetetaan automaattisesti prioriteetin mukaisesti, kun liitin
kytketään televisioon.
Priority HDMI
3
Jos liittimille on asetettu prioriteetit, liitintä vastaava lähde
asetetaan automaattisesti prioriteetin mukaisesti, kun liitin
kytketään televisioon.
AV Option
AV
Valitse RJP AV -lähde (lähteen valintatapa riippuu mallista).
HDMI Option
HDMI/DVI
USB Pop-up Screen
9
10
11
External Source
HP Management
Eco Solution
Kuvaus
Kohta
Default
Valitse, mikä television HDMI-lähteistä kytketään RJP-liittimeen.
(HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Kun televisioon kytketään USB-laite:
yy Default: Ponnahdusikkuna avautuu.
yy Automatic: Avaa USB-laitteen sisältövalikon automaattisesti.
yy Disable: Viesti-ikkuna ja valikko eivät ilmesty näkyviin.
External Source Banner
ON
Jos tämä on otettu käyttöön, televisiossa näytetään External Source
Banner (tiedot), kun television lähde vaihdetaan johonkin toiseen
ulkoiseen lähteeseen tai kun INFO-painiketta painetaan tai televisio
käynnistetään.
yy ON: Ulkoisen lähteen tiedot näytetään kuvaruudulla.
yy OFF: Ulkoisen lähteen tietoja ei näytetä kuvaruudulla.
Auto Source
OFF
yy ON: Kun televisioon kytketään ulkoinen kuvalähde, televisio
tunnistaa sen ja siirtyy automaattisesti käyttämään sitä.
yy OFF: Automaattinen lähdetoiminto on poissa käytöstä.
Anynet+Return Source
Power On
Src
HP Mode
OFF
Default HP Volume
…
Main Speaker
ON
Energy Saving
OFF
Valitsee televisiolähteen palauttamisen Anynet+(HDMI-CEC)
-yhteyden käytön jälkeen. (Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti
Guestlink RJP:n kanssa.)
Tarkista tilannekohtaiset tiedot alla olevasta taulukosta.
Säätää television kuvan kirkkautta virrankulutuksen vähentämiseksi.
yy OFF: Ottaa energiansäästötoiminnon pois käytöstä.
yy Low: Asettaa television alhaiseen energiansäästötilaan.
yy Medium: Asettaa television keskitason energiansäästötilaan.
yy High: Asettaa television tehokkaaseen energiansäästötilaan.
Suomi
23
Nro
Hotellitelevisiotoiminto
Luokka
Kohta
Oletusarvo
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
12
13
14
15
24
OFF
Suomi
Ottaa majoitusliikkeen logotoiminnon käyttöön tai pois käytöstä.
Jos asetus on käytössä, kun televisio käynnistetään, logo näytetään
ennen tulolähteen signaalia kohdassa Logo Display Time määritellyn
ajan.
Hospitality Logo DL
…
Lataa majoitusliikkeen logon. Majoitusliikkeen logotiedoston
vaatimukset:
yy vain BMP- ja AVI-tiedostoja voidaan käyttää.
yy Tiedoston enimmäiskoko: BMP – 960 x 540. AVI – 30 Mt.
yy Tiedoston nimen on oltava samsung.bmp tai samsung.avi.
Logo Display Time
…
Majoitusliikkeen logon näyttöaika (3/5/7 sekuntia). (Käytettävissä
vain, kun aloitusvalikon näyttötoiminto on poissa käytöstä.)
Clone TV to USB
-
Kloonaa television nykyiset asetukset USB-tallennuslaitteeseen.
Clone USB to TV
-
Kloonaa USB-tallennuslaitteeseen tallennetut television asetukset
televisioon.
Setting Auto Intialize
OFF
Kun automaattinen alustus on käytössä, tiedot palautetaan
kloonattuihin arvoihin, kun laite sammutetaan ja käynnistetään
uudelleen tai kuin päävirta katkaistaan ja kytketään uudelleen
käyttöön. Jos kloonattuja arvoja ei ole, automaattinen alustus
ohitetaan, vaikka se olisi käytössä. Tällöin laite toimii samalla tavoin
kuin silloin, kun automaattinen alustus on poissa käytöstä.
REACH 4.0
OFF
yy ON: Avaa REACH 4.0.
yy OFF: Sulje REACH 4.0.
REACH Channel
…
Valitse SIRCH-päivityskanava.
Group ID
…
Valitse SIRCH-ryhmätunnus.
REACH Update Time
…
Valitse SIRCH-päivityksen aika. SIRCH-päivityksen aika-asetuksissa
voit valita, tehdäänkö päivitys automaattisesti klo 12.00 AM/PM vai
2.00 AM/PM. Voit asettaa tunneittaiset päivitykset 1 tai 2 tunnin
välein.
REACH Update
Immediate
…
yy ON: SIRCH-päivitys tehdään aina, kun televisio siirtyy valmiustilaan.
yy OFF: SIRCH-päivitys tehdään vain valittuna päivitysajankohtana.
Room Number
…
Muokkaa huoneennumeroa.
REACH Server Version
0000
Factory Lock
OFF
Poista laiteluettelo käynnistämisen tai sammuttamisen yhteydessä.
yy ON: Tehdasvalikkoon siirtymiseen tarvitaan salasana.
yy OFF: Salasana on poissa käytöstä.
Password Popup
…
Salasanaikkunan ottaminen käyttöön tai pois käytöstä. Jos
tämä toiminto on otettu pois käytöstä, televisio ei näytä
salasanansyöttöikkunaa tehdasvalikkoon siirryttäessä. Jos toiminto
on käytössä, salasanansyöttöikkuna näytetään.
Cloning
Security
Näyttää tervetuliaisviestin 5 sekunnin ajan, kun televisio
käynnistetään.
Muokkaa tervetuliaisviestiä.
Logo/Message
REACH Solution
Kuvaus
Näyttää televisiossa parhaillaan olevan SIRCH-kloonitiedoston
version.
Password Input
…
Anna salasana 00000000.
Password Setting
…
Aseta uusi salasana.
Password Reset
…
Palauta salasanaksi 00000000.
Security Mode
…
Suojaustila ON tai OFF.
USB
…
USB käytössä tai poissa käytöstä.
HDMI
…
HDMI käytössä tai poissa käytöstä.
TTX Security
…
TTX-toiminto käytössä tai poissa käytöstä.
Nro
16
Hotellitelevisiotoiminto
Luokka
System
Kohta
Kuvaus
Oletusarvo
Self Diagnosis for TV
…
Siirry Itsediagnoosi-valikkoon.
yy Kuvatesti: Käytä tätä kuvaongelmien selvittämiseen. Jos
testikuvassa esiintyy ongelmia, valitse Kyllä ja noudata
kuvaruudulla annettuja ohjeita.
yy Äänitesti: Käytä television sisäänrakennettua testiääntä
ääniongelmien selvittämiseen. Jos testin aikana esiintyy ongelmia,
valitse Kyllä ja noudata kuvaruudulla annettuja ohjeita.
Self Diagnosis for HTV
…
Tämän avulla voit tarkistaa äänen muuttujalähtöportin sekä SI STBtai SBB-yhteyden tilan. Jos äänen muuttujalähtöportissa tai STB- tai
SBB-yhteydessä esiintyy ongelmia, tarkista tämä kohta.
SW Update
…
Ohjelmiston USB-päivitystoiminto.
Service Pattern
OFF
Näyttää palvelukuvion.
Sound Bar Out
OFF
Televisioon voidaan kytkeä ulkoinen laite, esimerkiksi Samsungin
kaiutinpalkki, Anynet-yhteyden avulla, ja television ääni voidaan
siirtää toistumaan kaiutinpalkin kautta. Jos toiminto on POISSA
käytöstä tehdasasetusten Hotelli-valikossa, toiminto poistetaan
käytöstä, television pääkaiutin mykistetään kaiutinpalkin ollessa
käytössä, ja kaiuttimet kytketään HDMI-liitännän kautta.
Contact Samsung
…
Standby LED
ON
TV Reset
…
Samsungin yhteystiedot
yy ON: IR-toiminto on käytössä valmiustilassa.
yy OFF: IR-toiminto ei ole käytössä valmiustilassa.
Oletusasetusten palauttaminen.
✎✎ REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality, parannettu aktiivinen etäohjaus majoitusliikkeille)
on interaktiivinen ammattitason etäohjausjärjestelmä, jonka avulla voidaan tehdä televisioiden
laiteohjelmistopäivitykset, kloonata tiedot, muuttaa kanavien kartoitusta, hallita S-LYNK REACH -sisältöä ja
LASKURIN sisältöä RF DTV:n kautta sadoissa televisioissa samanaikaisesti. REACH-toiminnot ovat käytettävissä
vain itsenäisessä tilassa. REACH-palvelin myydään erikseen. Saat lisätietoja REACH-palvelimen käytöstä sen
mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
✎✎ Jotkin valikon kohdat voivat olla erilaisia eri malleissa ja käyttöalueilla.
Suomi
25
HP-tila
Pääkaiutin
Mykistys
käyttöön
tai pois
käytöstä
Television toiminto
ON
ON
OFF
Virran kytkeminen
ON
ON
OFF
Lisää/pienennä
äänenvoimakkuutta
ON
ON
ON
Mykistys
ON
ON
ON
lisää/pienennä
äänenvoimakkuutta
ON
ON
OFF
Poista mykistys
Himmennetty
OFF
OFF
Virran kytkeminen
Himmennetty
OFF
OFF
Lisää/pienennä
äänenvoimakkuutta
Himmennetty
OFF
ON
Mykistys
Himmennetty
OFF
ON
Ääni ylös / alas /
mykistystila
Himmennetty
OFF
OFF
Poista mykistys
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
Virran kytkeminen
Lisää/pienennä
äänenvoimakkuutta
Mykistys
Äänenvoimakkuuden
koventaminen/
hiljentäminen pitää
mykistystilan
Poista mykistys
26
Suomi
Toisto
Pääkaiuttimen ääni – KYLLÄ (viimeksi
tallennettua / käyttäjän asettamaa
äänenvoimakkuutta käytetään).
HP-ääni – ei sovellu
Pääkaiutin – äänenvoimakkuutta muutetaan
äänenvoimakkuusvalikon asetusten
mukaisesti.
HP-ääni – ei sovellu
Pääkaiutin – mykistys
HP-ääni – kyllä – hotelliasetusvalikossa
asetettua HP-äänenvoimakkuutta
käytetään.
Pääkaiuttimen ääni – ei (mykistys)
HP – äänenvoimakkuutta nostetaan
tai lasketaan käytössä olevan HPäänenvoimakkuuden mukaisesti.
Pääkaiuttimen ääni – kyllä
HP-ääni – ei sovellu
Pääkaiuttimen ääni – ei (mykistys)
HP-ääni – KYLLÄ (tehdasasetusten HPäänenvoimakkuutta käytetään).
Pääkaiutin – mykistys
HP – äänenvoimakkuutta nostetaan
tai lasketaan käytössä olevan HPäänenvoimakkuuden mukaisesti.
Pääkaiutin – mykistys (ei toimenpiteitä)
HP – mykistä
Pääkaiuttimen ääni – ei (mykistys)
HP – äänenvoimakkuutta nostetaan
tai lasketaan HP-äänenvoimakkuuden
mukaisesti.
Pääkaiuttimen ääni – ei (mykistys)
HP – kyllä (äänenvoimakkuus määräytyy
HP-äänenvoimakkuuden mukaisesti).
Jos HP-hallintatoiminto on poissa käytöstä,
pääkaiutin sammutetaan.
(Jos HP-hallintatoiminto on poissa käytöstä,
toiminto toimii samoin kuin tavallisessa
HTV:ssä.)
Huomautuksia
Tämä on muuten
samanlainen kuin
normaalitoiminto,
mutta ääni pakotetaan
kuulumaan
kuulokeliitännän kautta,
vaikka liittimeen ei olisi
kytketty kuulokkeita.
Muutoin sama kuin
kuulokkeet kytketty/
irrotettu -tila,
mutta ilman HPhallintatoimintoa.
Tervetuliaisviesti
Tervetuliaisviestin avulla hotellihuoneen televisiossa voidaan näyttää mukautettu viesti aina, kun televisio käynnistetään.
−− Tervetuliaisviestin asetukset ovat hotelliasetusvalikossa.
−− Tervetuliaisviesti näytetään television käynnistymisen yhteydessä vain, jos viestin asetuksena on ON.
Standalone
Hospitality Mode
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
ON
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
Edit Welcome Message
r
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
Hospitality Logo
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Laitteen mallista ja käyttöalueesta riippuen jotkin valikon kohdat eivät ehkä ole käytettävissä.>
−− Tervetuliaisviestissä saa olla enintään 25 merkkiä, ja sitä voidaan muokata hotellin palveluvalikosta.
−− Tervetuliaisviestissä saa olla seuraavia merkkejä:
✎✎ Vain isot kirjaimet A–Z ovat käytettävissä.
−− Tervetuliaisviestiä voidaan muokata kaukosäätimen siirtymis-, väri- ja Enter-painikkeilla Edit Welcome Message
-valikossa.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
−− Tervetuliaisviesti ja hotellin logo eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.
Suomi
27
Hotellin logo
Majoitusliikkeen logotoiminto näyttää hotellin logon, kun televisio käynnistetään.
−− Hospitality Logo -asetukset ovat majoitusliiketilan valikoissa.
−− Logon lataus- ja näyttövalikkojen asetukset otetaan käyttöön, kun majoitusliikkeen logoasetus otetaan
käyttöön.
−− Jos laitteen muistiin on tallennettu logotiedosto ja majoitusliikkeen logoasetus on käytössä, majoitusliikkeen
logo näytetään, kun televisio käynnistetään.
−− Majoitusliikkeen logoa ei näytetä, jos majoitusliikkeen logoasetus on poissa käytöstä, vaikka logotiedosto
olisikin ladattu televisioon.
Hospitality Mode
Standalone
Security
SIHospitality
Vendor Mode
OFF
System
SI Vendor
Power
On
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ON
Edit Welcome Message
r
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Laitteen mallista ja käyttöalueesta riippuen jotkin valikon kohdat eivät ehkä ole käytettävissä.>
yy Hospitality Logo
−− Tämän asetuksen avulla voit valita, näytetäänkö majoitusliikkeen logo vai ei.
−− Oletusasetus on OFF.
−− Voidaan asettaa tilaan OFF tai ON.
−− Jos tilana on ON, logon lataus- ja näyttöaikavalikot otetaan käyttöön.
yy Hospitality Logo DL
−− Tämän asetuksen avulla voit ladata logotiedoston television muistiin USB-laitteesta.
−− Kuvaruudulla näytetään odotusviesti, kun kuvaa kopioidaan televisioon.
−− Kun kopiointi on valmis, kuvaruudulla näytetään sen onnistumisesta kertova viesti.
−− Jos kopiointi ei onnistu, kuvaruudulla näytetään epäonnistumisesta kertova viesti.
−− Jos televisioon ei ole kytketty USB-laitetta, kuvaruudulla näytetään USB-laitteen puuttumisesta kertova viesti.
−− Jos USB-laitteessa ei ole kopioitavaa tiedostoa tai jos tiedosto on väärää muotoa (sen on oltava BMP-tiedosto),
kuvaruudulla näytetään tiedoston puuttumisesta kertova viesti. Jos tiedoston puuttumisesta kertova viesti
näytetään, vaikka USB-laitteessa on logotiedosto, tarkista sen tiedostotyyppi.
yy Logotiedoston tyyppi
−− Televisio tukee ainoastaan BMP- ja AVI-tiedostotyyppejä.
−− Tiedoston nimenä on oltava joko samsung.bmp tai samsung.avi.
−− BMP-tiedoston enimmäisresoluutio on 1280 x 720.
−− AVI-tiedoston enimmäiskoko on 30 Mt.
−− Televisio ei muuta kuvien kokoa tai skaalausta.
Videokoodekki: H.264 / MPEG-4 / MPEG-2
Bittinopeus: alle 10 Mbps
Kuvataajuus: 24~30
Resoluutio: 640*480 | 1920*1080
28
Suomi
Kloonaus
USB-kloonaus on toiminto, jonka avulla voidaan ladata käyttäjän säätämät asetukset
(Kuva, Ääni, Tulo, Kanava, Asetukset ja Hotel Setup) jostakin televisiosta ja kopioida ne
muihin televisioihin.
Kaikki käyttäjän tekemät asetukset voidaan kopioida televisiosta (päävastaanottimesta)
USB-laitteeseen.
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
−− USB-kloonaus tukee vain standardia 2.0.
yy Clone TV to USB: Tämä toiminto kopioi television EEPROMin tietylle alueelle
tallennetut tiedot USB-laitteeseen.
1. Aseta television takana olevaan USB-porttiin USB-tallennuslaite.
2. Siirry hotellin asetuksiin painamalla seuraavia painikkeita mainitussa
järjestyksessä:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
3. Paina ▲- tai ▼-painiketta, valitse Clone TV to USB ja paina ENTER-painiketta.
4. Kun kuvaruudulla näytetään viesti Clone TV to USB, paina ENTER-painiketta.
5. Voit tarkistaa USB-kloonauksen tilan.
yy Käynnissä: Tietoja kopioidaan USB-laitteeseen.
yy Valmis: Kopiointi onnistui.
yy Epäonnistui: Kopiointi ei onnistunut.
yy Ei USB:tä: USB-laitetta ei ole kytketty.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
yy Clone USB to TV: Tämä toiminto lataa USB-laitteeseen tallennetut tiedot televisioon.
1. Aseta television takana olevaan USB-porttiin USB-tallennuslaite.
2. Siirry hotellin asetuksiin painamalla seuraavia painikkeita mainitussa
järjestyksessä:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Paina ▲- tai ▼-painiketta, valitse Clone USB to TV ja paina ENTER-painiketta.
4. Kun kuvaruudulla näytetään viesti Clone USB to TV, paina ENTER-painiketta.
5. Voit tarkistaa USB-kloonauksen tilan.
yy Käynnissä: Tietoja kopioidaan USB-laitteeseen.
yy Valmis: Kopiointi onnistui.
yy Epäonnistui: Kopiointi ei onnistunut.
yy Ei USB:tä: USB-laitetta ei ole kytketty.
yy Ei tiedostoa: USB-laitteessa ei ole kopioitavaa tiedostoa.
✎✎ Aloita kopiointi USB-laitteesta televisioon pitämällä ENTER-painiketta
painettuna 5 sekuntia.
✎✎ CLONE-toiminto tukee vain saman sarjan televisiomalleja. (Se ei toimi eri sarjan
mallien välillä.)
Kloonauksen voi tehdä välittömästi asennuksen aikana asettamalla ensimmäisen television pääasetukset sisältävä
USB-muisti televisioon ja pitämällä Enter-painiketta painettuna 5 sekuntia.
Suomi
29
Majoitusliikkeen Plug & Play
Hotellin Plug & Play valitsee hotellitilan ja tekee Local Set- ja kuvatila-asetukset automaattisesti.
−− Hotellin Plug & Play on käytettävissä vain, kun televisio käynnistetään ensimmäistä kertaa.
−− Tämä on käytettävissä, kun televisio on otettu käyttöön ensimmäisen kerran ja siirrettäessä
kloonitelevisiotietoja USB-muistiin.
−− Voit käyttää seuraavaa televisiota poistumalla hotellin Plug & Play -tilasta, kytkemällä USB-laitteen toiseen
televisioon ja kloonaamalla asetukset USB-laitteesta televisioon.
−− Joitakin valikoita ei ehkä ole joillakin alueilla ja joissakin malleissa.
Jos Standalone(Home Menu) tai
yy Käyttöliittymä Tilanne
Interactive(STB) valitaan.
Region Settings
Country List
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
c
2
3
4
Clone system settings from a USB flash drive to your TV. Skip this step if you want to clone system
settings from a server.
Select a solution to install on your TV.
NONE
c
1
Clone Settings
Select Solution
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Select if you do not want
to connect to a specific
solution and only want
to use the TV.
Standalone (Home Menu)
LYNK REACH
A USB flash drive is not connected. Please check and try again.
Interactive(STB)
EU_BENELUX
Clone from USB
Jos
Tehdasvalikko
valitaan.
B
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
c
Start basic setup to use
your TV.
TV Basic Setup
Jos Kloonaustila
valitaan.
Cloning Mode
Solution Setup
Jos LYNK
REACH
valitaan.
Room Number
Group
Jos Television perusasennus tai Commercial
TV Mode valitaan.
Configure your TV
Menu Language
c
All
Group ID
Commercial TV Mode
Select your infomation in the categories below.
Select your language to start the on screen setup.
English
Press the arrow buttons
to move around
the screen.
Press the Enter button to
select.
Eesti
Suomi
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Select the country that
you’re in now
Français
Deutsch
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning completed.
To receive channels, configure the options below
then select Scan.
Digital
• TV
• Radio
• Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Aerial
Channel Type
Change Settings
Scan Again
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Setup Complete!
Clock
Your TV is now ready to use.
Select whether to apply daylight saving time.
Set current date and time
Clock Settings
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : -- --
Time Zone
DST
Hospitality Mode
Auto
Off
SI Vendor
-- : --
Power On
Done
SI Vendor
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
Jos Commercial TV Mode valitaan vaiheessa A,
televisio siirtyy RF-tilaan.
External Source
Jos Interactive(STB) valitaan vaiheessa B,
interaktiivinen majoitusliikevalikko avautuu.
REACH Solution
30
Suomi
2
3
4
Set options regarding the selected solution.
Factory Menu
A
1
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Security
Standalone
OFF
System
Enter the room number.
Only numbers and
English letters can be
entered.
5
1. Alueasetukset
−− Tarkista Alueasetukset.
−− Jos haluat muuttaa jotakin asetusta, valitse se ja paina ENTER-painiketta.
−− Jos et halua muuttaa asetuksia, siirry seuraavaan vaiheeseen.
2. TV:n asennustyyppi
−− Jos valitset kohdan Kloonaustila, Select Solution ilmestyy näkyviin.
−− Siirry seuraavaan vaiheeseen valitsemalla Television perusasennus tai Commercial TV Mode.
3. Valikon kieli
−− Valitse kuvaruutuvalikon kieli.
4. Valitse maa ja kuvatila
−− Valitse käyttömaa ja kuvatila.
−− Laitteen mallista ja käyttöalueesta riippuen valikosta saattaa puuttua joitakin maita.
5. Automaattinen viritys
−− Valitse antennilähde ja kanavatyyppi. Tee asetukset ja valitse Hae.
−− Automaattinen viritys käynnistää kanavahaun.
−− Kun Automaattinen viritys on tehty, kuvaruudulla näytetään kanavatiedot.
6. Kello
−− Aseta kello aikaan valitsemalla Kesäaika (kesäaika) ja Aikavyöhyke.
7. Television asetukset on tehty
Suomi
31
HD Plug & Play – Local Set (vain Euroopassa)
yy Local Set on tärkeä ohjelmistoasetus kielten, lähetystaajuuksien yms. valitsemiseen.
yy Televisio ei saata toimia, jos Local Set -asetuksia ei ole tehty oikein. Valitse oikea Local Set näytetystä maaluettelosta.
Televisio käynnistyy uudelleen automaattisesti ja ottaa uudet Local
Set -asetukset käyttöön
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
EU_GER
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
EU_FRANCE
Turn off and reboot automatically Country List
as Local Set is changed.
Austria
Germany
Switzerland
Yes
No
EU_BENELUX
EU_SPAIN
EU_BENELUX
EU_UK
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
EU_GER
EU_FRANCE
c
EU_BENELUX
EU_FRANCE
EU_BENELUX
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
NONE
EU
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
Country List
France
c
TV Basic Setup
Factory Menu
EU_FRANCE
Commercial TV Mode
Suomi
Start basic setup to use
your TV.
Kun painat ENTER-painiketta,
tavallinen HD plug&play -toiminto
jatkuu.
Cloning Mode
EU_GER
EU_BENELUX
32
Austria
Germany
Switzerland
EU
EU_GER
c
Country List
NONE
Austria
Germany
Switzerland
EU
Päivitetty Local
Set näytetään
uudelleenkäynnistymisen
jälkeen
Jos haluat vaihtaa Local Set -asetusta
HD plug & play -toiminnon jälkeen,
valitse television palautustoiminto
tehdastilassa. Nyt voit jatkaa HD plug
& play -toiminnon käyttöä Local Set
-muutoksilla.
Ohjelmistokello
Ohjelmistokello näyttää ajan kuvaruudulla, kun käyttäjä painaa kaukosäätimen Info-painiketta valmiustilassa.
−− Jos käyttäjä painaa Info-painiketta television ollessa valmiustilassa, televisio käynnistetään ja aika näytetään
kuvaruudulla 10 sekuntia, minkä jälkeen televisio palaa valmiustilaan.
−− Aika näytetään digitaalisena kellona normaalikokoisessa palkissa. 12 tai 24 tunnin kello näytetään Tiedotkohdan asetusten mukaisesti.
−− Jos käyttäjä painaa Info-painiketta television ollessa käynnissä, Info-painikkeen varsinainen toiminto
suoritetaan.
yy Tarkka kuvaus
−− Ohjelmistokello toimii tehdasasetusvalikon ON-/OFF-asetusten mukaisesti.
−− Jos ohjelmistokello otetaan käyttöön, nopea logonnäyttötoiminto otetaan automaattisesti pois käytöstä. (Jos
näin on tehty ja jos nopea logonnäyttötoiminto otetaan uudelleen käyttöön, se otetaan taas automaattisesti
pois käytöstä television käynnistyessä.)
−− Jos päävirta kytketään pois käytöstä, aika-asetukset säilyvät vain niissä malleissa, joissa on varalauhdutin ja
RTC.
−− Kun televisio näyttää ajan valmiustilassa, kuvanpiilotus- ja mykistysasetukset pysyvät muuttumattomina.
−− Tässä tilanteessa hotellin logoa ei näytetä, vaikka se olisi otettu käyttöön.
−− Tämä toiminto on käytettävissä vain itsenäisessä tilassa.
−− Muut painikkeet toimivat alla kuvatulla tavalla ohjelmistokellon ollessa käytössä.
−− Info-painike toimii virtapainikkeen tapaan.
−− Jos virta- tai Info-painiketta painetaan ohjelmistokellon ollessa käytössä, televisio siirtyy valmiustilaan.
−− Televisio ei reagoi muiden kuin virta- ja Info-painikkeen painalluksiin ohjelmistokellon käytön aikana.
−− Tällöin käynnistysajastin ei toimi.
−− Sammutusajastin ja uniajastin toimivat.
−− Kun kellon tila asetetaan manuaaliseksi Aika-valikosta, RTC-piiri säilyttää ali-MiCOMin ajan.
−− Vaikka aikaa ei olisi asetettu, se näytetään samalla tavoin kuin valikossa. (--:--)
Suomi
33
Monikoodikaukosäädin
Monikoodikaukosäädin on lähetin, jonka avulla useita televisioita voidaan hallita samalla kaukosäätimellä.
Tästä toiminnosta on hyötyä, kun samassa käyttöympäristössä, esimerkiksi sairaalassa, on useita televisioita.
Lähdevalikko näyttää vastaanottimen tunnuksen. Monikooditoiminto tukee jopa 9 eri säädinkoodia.
Kunkin television alkuperäinen tunnuskoodi on ”0”.
Tunnuskoodi voidaan asettaa tai palauttaa analogisessa TV-tilassa tai PC-tilassa. (Ei käytettävissä TTX- ja DTV-kanaville.)
−− Tunnuskoodi voi olla välillä 0–9.
−− Pidä RETURN- ja MUTE-painikkeita painettuina yli 7 sekuntia ja paina asetettavaa numeropainiketta.
−− Vastaanottimen tunnuksen valikko näytetään kuvaruudun keskellä.
−− Kuvaruudulla näytetään seuraava teksti: ”Kaukosäätimen koodiksi asetetaan X. Jos haluat vaihtaa
kaukosäätimen koodin, anna valitsemasi numero.” (X viittaa numeroon.) Tämä valikko pysyy näkyvissä, kunnes
EXIT-painiketta painetaan.
Remote control code is set to 0. If you want to
change the Remote control code, enter the chosen
digit.
−− Television ja kaukosäätimen tunnuskoodiksi asetetaan esimerkiksi 1, jos käyttäjä painaa numeropainiketta 1.
−− Kuvaruudulla näytetään seuraava teksti: ”Kaukosäätimen koodiksi asetetaan 1”. Televisiota voidaan hallita vain
sellaisella kaukosäätimellä, jolla on sama tunnuskoodi kuin televisiolla.
−− Jos television ja kaukosäätimen tunnuskoodit eivät täsmää, näytetään seuraava teksti:
”Television tunnus x” (x viittaa television tunnuskoodiin).
−− Tunnuskoodi voidaan nollata pitämällä EXIT- ja MUTE-painikkeita painettuina yli 7 sekuntia. Television ja
kaukosäätimen tunnuskoodeiksi palautetaan ”0”. Kuvaruudulla näytetään viesti: ”Kaukosäätimen koodiksi
asetetaan 0”.
−− Tunnuksen asettaminen ja nollaaminen voivat tapahtua eri tavalla eri kaukosäätimissä. Katso alla olevaa
taulukkoa.
Kellonajan asettaminen
O MENU m → Järjestelmä → Aika → Kello → Kellon asetus
yy Aika-asetusten antaminen
−− Valitse kaukosäätimen painikkeella Kello ja tee aika-asetukset.
Aika
Kello
Uniajastin
yy Interaktiivisen tilan ajan asettaminen
−− Aika asetetaan automaattisesti, jos hotellin järjestelmä siirtää
aikatiedot.
−− Aikaa ei voida näyttää, jos hotellin järjestelmä ei siirrä aikatietoja.
Herätysajastin
Kello
Kellon tila
✎✎ Jos aika asetetaan, kello näytetään etupaneelissa.
Suomi
Manuaalinen
yy Kellon asetus
yy Aikavyöhyke
34
Pois
Automaattinen
Channel Bank Editor (vain Smoovie TV)
Channel Bank Editorin avulla kanavia voidaan muokata kolmella eri kanavapankkiasetuksella.
Hotellin asiakkaat voivat katsella eri kanavia kanavapankkikortista riippuen.
Kanavapankkimuokkaimen asetukset itsenäisessä tilassa
1. Siirry hotellin itsenäisen tilan valikkoon painamalla painikkeita MUTE → 1 → 1 → 9 → Enter.
2. Valitse SI-toimittaja: “Smoovie”
3. Kuvaruudulla näytetään uusi valikkoasetus Channel Bank Editor.
4. Syötä ”Channel Bank Editor”
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Laitteen mallista ja käyttöalueesta riippuen jotkin valikon kohdat eivät ehkä ole käytettävissä.>
5. Muokkaa kanavapankkia alla olevan esimerkin mukaisesti.
a. Pankki1 (ilmainen kanava): Valitse se kanava, joka näytetään, kun kaukosäätimessä ei ole korttia.
b. Pankki2 (perhekortti – vihreä): Valitse se kanava, joka näytetään, kun kaukosäätimessä on VIHREÄ KORTTI.
c. Pankki3 (aikuisten kortti – punainen): Valitse se kanava, joka näytetään, kun kaukosäätimessä on PUNAINEN
KORTTI.
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soon
c
4
S2
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
SMOOVIE-kaukosäätimen käyttöohjeet
1. Jos valitset kohdassa SI Vendor SMOOVIEn, sinun täytyy käyttää SMOOVIE-kaukosäädintä.
2. Käyttäjät voivat valita kaukosäätimen numeropainikkeilla vain pankin 1 kanavia.
Jos siis haluat vaihtaa kanavaa vihreää tai punaista korttia käyttämällä, käytä kanavien ylös- ja alaspäinpainikkeita.
3. Käyttäjälle näytetään kanavaoppaassa tai -luettelossa vain pankin 1 kanavat.
Suomi
35
Channel Editor
Channel Editor muokkaa kanavan numeroa ja nimeä.
−− Järjestä kanavat haluamaasi järjestykseen Channel Editor -toiminnolla.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
r
Channel Editor
External Source
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Laitteen mallista ja käyttöalueesta riippuen jotkin valikon kohdat eivät ehkä ole käytettävissä.>
Kanavanmuokkaimen helpot asetukset itsenäisessä tilassa
Vaihe
Toiminto
1
Valitse kanavien automaattinen tallennus hotellin asetusvalikosta.
2
Valitse kanavanmuokkain hotellin asetusvalikosta
3
Luo taulukko lopullisista kanavaluetteloista.
4
Järjestä kanavat luomasi taulukon mukaisesti TOOLS-painikkeella.
5
Poistu painamalla EXIT- tai RETURN-painiketta.
<Saat lisätietoja tutustumalla seuraaviin tietoihin>
36
Suomi
My Channel
Tämä määrittelee hotellin toimittamien kanavien maan ja lajin. Toiminto näyttää käyttäjän valitsemaa maata ja lajia
vastaavat kanavat.
yy Laji voidaan asettaa vain, kun maa on ensin valittu.
yy Jos valitset lajin, jossa ei ole yhtään kanavaa, kanavaluettelossa näytetään kaikki saatavilla olevat kanavat.
yy My Channel on käytettävissä vain itsenäisessä tilassa.
yy SI-toimittaja itsenäisessä tilassa: Tämä ei toimi, jos Smoovie on valittu.
yy Nämä ovat hotellivalikon hotelliasetukset -> palvelutilassa, ja ne voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä.
yy Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos se on otettu käyttöön.
Kanavien kokoonpano [Tyylitila]
Standardi
Luokka
CH-tila
Antennitilan
aktivointi
Kuvaus
Antenni/kaapeli
Hotelli
Kaikki (oletus)
O
Uutiset
O
Radio
O
Viihde
O
Urheilu
O
Hotelli
O
Laji
Kanavien laji maille, jotka pääkäyttäjä on asettanut
tehdastilassa.
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* Tarkista luettelossa näytettyjen kohteiden määrä suunnitteluasiakirjasta.
Painikeopas
Painike
Toiminto
Siirtymis- ohje
Enter
Seuraava/edellinen
kanava
YLÖS/ALAS
Valitsee kohteen.
Enter
Siirtää korostusta sivun verran.
(Ei opasta)
OIKEA
Valitsee korostetun kohteen ja siirtyy Laji-osioon.
RETURN
Palaa näyttöön. (Lajin asettaminen: viimeisin maa ja laji).
(Ei opasta)
EXIT
Palaa näyttöön. (Lajin asettaminen: viimeisin maa ja laji).
(Ei opasta)
Siirtyy maa- ja lajiluettelossa. (Kiertävä.)
Siirrä
Suomi
37
✎✎ Huomautuksia
yy Tässä osiossa kuvataan käynnistettäessä näkyvä television käyttöliittymä. (Tehdastila > Tyylitila: Ota käyttöön)
yy Laji näytetään aliluettelona kunkin maan kohdalla.
yy Viimeksi käytetyn kanavan näyttö.
−− Jos haluat säilyttää aiemman maa- ja lajiluettelon, sulje käyttöliittymä painamalla kaukosäätimen SINISTÄ,
RETURN- ja EXIT-painiketta.
✎✎ Sekalaista
yy Oletuskorostus: Viimeisimmät muistissa olevat kohteet (maa ja laji)
yy Aikakatkaisu (60 s)
Osat
Nro
Nimi
Kuvaus
1
Taustanäyttö
Näyttää viimeisimmän valitun kanavan, kun televisio käynnistetään.
2
Toiminnon otsikko
Toiminnon nimi.
3
Nykyinen tila
Näyttää nykyiset maa- ja lajiasetukset.
4
Maakohteet
Näyttää maaluettelon kohteet.
Näyttää viimeksi valitun maan.
5
Lajikohteet
Näyttää lajiluettelon kohteet.
Näyttää saatavilla olevat lajikohteet maille, jotka pääkäyttäjä on asettanut tehdastilassa.
(Kohta Kaikki näytetään aina.)
Näyttää viimeksi valitun lajin.
6
Korostus
Jos kohteen nimi on liian pitkä näytettäväksi alueella, teksti näytetään kokonaan vierittämällä
sitä automaattisesti.
7
Ilmaisin
Tämä näytetään aina, jos edellinen tai seuraava sivu on olemassa.
8
Siirtymis- ohje
Painikeopas on tasattu oikealle.
38
Suomi
Korostuksen toiminta [Maa-valikon kohteet]
yy Tämän sivun kuvat esittävät mahdollisia toimintoja. Ne eivät välttämättä täysin vastaa kuvaruudulla näkemääsi.
✎✎ Huomautuksia
yy Käyttäjät voivat selata kussakin maa- ja lajiluettelossa olevia kohteita kaukosäätimen ylös- ja alaspäinpainikkeilla.
yy Kiertävää selailua tuetaan.
1
My Channel
My Channel
ALAS
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
YLÖS
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
ALAS x 5
YLÖS x 5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
YLÖS
ALAS
ALAS
YLÖS
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
ALAS x N
YLÖS x N
LOPPU
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
Current status All Country / All
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Suomi
39
Korostuksen toiminta [oletuslaji]
yy Tämän sivun kuvat esittävät mahdollisia toimintoja. Ne eivät välttämättä täysin vastaa kuvaruudulla näkemääsi.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
ENTER / OIKEA
Genre
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
VASEN
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Parhaillaan valittuna oleva maa korostetaan.
yy Oletuskorostus: Valittuna oleva laji.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
ENTER / OIKEA
Genre
Austria
All
News
Belgium
News
Radio
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
Austria
All
Belgium
China
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
VASEN
} Keep Previous n Move E Enter
yy Maa-asetuksen toinen kohde näytetään
korostettuna.
40
Suomi
OK
Cancel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Oletuskorostus: Kaikki
Tilanvaihdon toiminta 1 (1/2)
yy Tämän sivun kuvat esittävät mahdollisia toimintoja. Ne eivät välttämättä täysin vastaa kuvaruudulla näkemääsi.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
ALAS
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
VASEN
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Nykyinen tyylitila: Koko maa / urheilu
ENTER / OIKEA
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
Country
YLÖS
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
ALAS
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Kun maa on valittu, kohdistus siirtyy
automaattisesti lajivalikkoon.
ENTER / OIKEA
6
Suomi
41
Tilanvaihdon toiminta 1 (2/2)
yy Tämän sivun kuvat esittävät mahdollisia toimintoja. Ne eivät välttämättä täysin vastaa kuvaruudulla näkemääsi.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Tyylitilan vaihtamista koskeva viesti näytetään
kokonaisuudessaan.
yy Aikakatkaisu (5 s)
ENTER / RETURN / Aikakatkaisu
Genre Mode changed to Austria / News.
42
Suomi
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Jos vasemmalle osoittavaa painiketta painetaan
lajin kohdalla, korostus siirtyy maavalikkoon
valitun maan kohdalle.
Tilanvaihdon toiminta 2 (1/2)
yy Tämän sivun kuvat esittävät mahdollisia toimintoja. Ne eivät välttämättä täysin vastaa kuvaruudulla näkemääsi.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
ALAS x 6
Genre
All Country
All
Austria
All
Austria
News
Belgium
News
Belgium
Radio
China
Radio
China
Entertainment
Denmark
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Sports
Finland
Hotel
France
Hotel
OK
Cancel
YLÖS x 6
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Nykyinen tyylitila: Koko maa / urheilu
ENTER / OIKEA
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
SININEN
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Nykyinen tyylitila: Koko maa / urheilu
yy Kun maa on valittu, kohdistus siirtyy
automaattisesti lajivalikkoon.
Suomi
43
Tilanvaihdon toiminta 2 (2/2)
yy Tämän sivun kuvat esittävät mahdollisia toimintoja. Ne eivät välttämättä täysin vastaa kuvaruudulla näkemääsi.
1
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
Power Off
yy Nykyinen tyylitila: Itävalta/uutiset
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
yy Nykyinen tyylitila: Itävalta/uutiset
44
Suomi
Tyylilajin muokkain
yy Maa ja laji voidaan valita kanavaluettelovalikosta.
yy Maan alaluettelo avataan painamalla punaista painiketta. Käyttäjä voi selata luetteloa alaspäin ja valita
haluamansa maan.
yy Laji voidaan valita vasemmalle- ja oikealle-painikkeilla eli selaamalla kanavaluettelovalikkoa vaakasuunnassa.
yy Tällä toiminnolla käyttäjä voi halutessaan vaihtaa maata tai lajia television ollessa ON-tilassa.
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
b Select All Items On Column
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Entertainment
Sports
{ Deselect All Items On Column E Select
Hotel
R Return
Tällä muokkaimella asetetaan hotellin televisiokanavien laji.
Lajeihin voidaan lisätä tallennettuja kanavia lajimuokkaimen valikossa.
Sama kanava voi kuulua useisiin lajiryhmiin.
Käytettävissä olevat lajiasetukset: Uutiset, Radio, Viihde, Urheilu ja Hotelli.
Laji voidaan valita joko My channel -käyttöliittymästä tai kanavaluettelosta.
Tällä toiminnolla voidaan järjestää tietyn lajin luettelossa olevat kanavat. Hotellin vieras voi valita haluamansa
lajin ja kanavan vierittämällä järjestettyä luetteloa alaspäin.
Suomi
45
Kanavien yhdistelmäkartta
Kanavien yhdistelmäkartta -toiminnossa käytetään antenni-, kaapeli- ja satelliittikanavia.
−− Kanavien yhdistelmäkartta -toiminnon tulee olla ON-tilassa, jotta antenni-, kaapeli- ja satelliittikanavat voitaisiin
näyttää yhdessä.
−− Ota ensin Mixed Channel Map -toiminto käyttöön hotellin asetusvalikosta ja järjestä kanavat
kanavanmuokkaimessa.
Kaiutinpalkki
yy Vuoden Samsungin kaiutinpalkki ja majoitusliiketelevisio
−− Samsungin kaiutinpalkki ja majoitusliiketelevisio tukevat HDMI 1.4 -liitäntää, joten niitä voidaan käyttää
yhdessä, ja television ääntä voidaan toistaa kaiutinpalkista yhden HDMI-kaapelin välityksellä.
−− Tuetut mallit:
yy Kaiutinpalkki: HW-K450/K550/M550/M450/M4500
yy Hotellitilan käyttäminen kaiutinpalkin kanssa
−− Seuraavat hotellin televisioasetukset tulee asettaa etukäteen:
yy Hotelliasetus → käynnistys → käynnistysäänenvoimakkuus = Ota käyttöön / käynnistysäänenvoimakkuus /
enimmäisäänenvoimakkuus
yy Hotelliasetus → ulkoinen laite → kaiutinpalkin lähtöliitäntä = Käytössä
−− Kytke HDMI-kaapeli kaiutinpalkin HDMI OUT -porttiin ja majoitusliikkeen television HDMI1-porttiin.
−− Kun kaiutinpalkki kytketään vuoden majoitusliiketelevisiomalliin HDMI-kaapelilla, palkki tunnistaa television
automaattisesti käynnistyessään ja siirtyy itse hotellitilaan.
−− Television käynnistysäänenvoimakkuus- ja enimmäisäänenvoimakkuusasetuksia käytetään kaiutinpalkissa, kun
televisio on käynnistetty uudelleen kaksi kertaa.
yy Hotellitilan ominaisuudet kaiutinpalkissa
−− Käynnistys ja sammutus synkronoidaan television kanssa.
−− HDMI_CEC käytössä.
−− Käytettävissä vain HDMI OUT -portin kautta. (Muut liittimet eivät ole käytettävissä.)
−− Käynnistysäänenvoimakkuus- ja enimmäisäänenvoimakkuusasetukset synkronoidaan television kanssa.
(Kaiutinpalkin äänenvoimakkuus asetetaan puolet pienemmälle kuin television.)
−− Käynnistysäänenvoimakkuus- ja enimmäisäänenvoimakkuus ovat asetetaan television hotelliasetusvalikon
perusteella. (Kaiutinpalkin äänenvoimakkuus = television äänenvoimakkuus / 2) Esimerkki: Jos television
äänenvoimakkuusasetuksina on käynnistysäänenvoimakkuus = 20 ja enimmäisäänenvoimakkuus = 90,
kaiutinpalkin käynnistysäänenvoimakkuus = 10 ja enimmäisäänenvoimakkuus = 45.
* Tämä toiminto saattaa olla erilainen eri malleissa.
46
Suomi
Seinäkiinnikkeen asennussarjan tiedot (VESA)
✎✎ Seinäkiinnikepakkausta ei toimiteta laitteen mukana, vaan se myydään erikseen.
Asenna seinäkiinnike vankalle seinälle, joka on kohtisuorassa lattiaan nähden. Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään,
jos kiinnike asennetaan johonkin muuhun rakennusmateriaaliin. Jos kiinnike asennetaan kattoon tai kaltevalle seinälle,
se saattaa pudota ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
✎✎ HUOM.
yy Seinäkiinnikkeiden vakiomitat esitetään alla olevassa taulukossa.
yy Seinäkiinnikkeiden asennussarjat sisältävät yksityiskohtaisen asennusoppaan ja kaikki tarvittavat osat.
yy Älä käytä VESAn ruuvistandardeista poikkeavia ruuveja.
yy Älä käytä vakioruuveja pidempiä ruuveja, sillä ne voivat vaurioittaa television sisäosaa.
yy Jos asennettavassa seinäkiinnikkeessä ei käytetä VESA-standardin mukaisia ruuveja, kiinnitykseen käytettävät
ruuvit saattavat poiketa tavallisista ruuveista.
yy Älä kiristä ruuveja liikaa. Laite saattaa vaurioitua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Samsung ei ole
vastuussa tämänkaltaisista vahingoista.
yy Samsung ei ole vastuussa laitevaurioista tai henkilövahingoista, jos muita kuin VESA-standardien mukaisia
seinätelineitä käytetään tai jos käyttäjä ei noudata laitteen asennusohjeita.
yy Älä asenna televisiota yli 15 asteen kaltevuuskulmaan.
Seinätelineen
kiinnike
TV
C
tuumaa
VESA-ruuvien
reikien tiedot (A * B)
millimetreinä
32
100 x 100
40
43
49
C (mm)
Vakioruuvi
26-28
M4
25,7-27,7
200 x 200
25,2-27,2
M8
Määrä
4
25,5-27,5
Älä asenna seinäkiinnikettä, kun televisioon on kytketty virta. Tästä voi seurata sähköisku ja henkilövahinkoja.
Suomi
47
Television kiinnittäminen seinään
Huomio: Televisio saattaa pudota, jos sitä vedetään tai työnnetään tai siinä kiipeillään. Varmista erityisesti, etteivät
lapset leiki televisiolla tai horjuta sen tasapainoa, sillä televisio saattaa kaatua ja seurauksena voi olla vakavia
henkilövahinkoja tai kuolema. Noudata kaikkia laitteen mukana toimitetun turvaoppaan turvallisuusohjeita.
Asennuksesta tulee turvallisempi ja vakaampi, jos asennat putoamisenestolaitteen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Näin estät television putoamisen
1. Aseta ruuvit kiinnikkeisiin ja kiristä ne tiukasti kiinni seinään. Varmista, että ruuvit ovat tiiviisti kiinni seinässä.
✎✎ Saatat seinän rakenteesta riippuen tarvita lisää kiinnitystarvikkeita, esim. ruuvitulppia.
✎✎ Tarvittavat kiinnikkeet, ruuvit ja vaijeri tai ketju eivät sisälly toimitukseen, joten ne on hankittava erikseen.
2. Irrota television takana keskellä olevat ruuvit. Aseta ruuvit kiinnikkeisiin ja kiinnitä ne sitten takaisin televisioon.
✎✎ Ruuveja ei välttämättä toimiteta laitteen mukana. Jos näin on, hanki oheisten teknisten tietojen mukaiset
ruuvit.
3. Yhdistä televisioon ja seinään kiinnitetyt kiinnikkeet toisiinsa kestävällä ketjulla tai vaijerilla ja sido vaijeri tiukasti
kiinni.
✎✎ HUOM.
yy Asenna televisio lähelle seinää, jotta se ei pääsisi kaatumaan.
yy Vaijerin kiinnittäminen on turvallista niin, että seinässä olevat kiinnikkeet ovat joko samalla tasolla tai
alempana kuin television kiinnikkeet.
yy Irrota vaijeri ennen television siirtämistä.
4. Varmista, että kaikki kiinnitykset on tehty kunnolla. Tarkista säännöllisesti, ettei kiinnityksissä ole merkkejä
rapistumisesta, jotteivät ne pettäisi. Jos sinulla on pienintäkään epäilystä kiinnitysten turvallisuudesta, ota yhteyttä
ammattiasentajaan.
Kensington-varkaudenestolukko
Samsung ei toimita Kensington-lukkoa laitteen mukana. Kensingtonlukko on laite, jolla televisio voidaan lukita kiinni julkisilla paikoilla.
Eri valmistajien lukituslaitteet saattavat poiketa kuvassa näytetystä
lukosta. Tarkista oikeaoppinen käyttötapa Kensington-lukon mukana
toimitetuista ohjeista.
Lukitse laite seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Etsi television takaosasta K-kuvake. ”K”-kuvakkeen vierestä löydät
Kensington-lukkopaikan.
1. Kierrä Kensington-lukon vaijeri jonkin suuren, paikallaan pysyvän
esineen, esim. pöydän tai tuolin ympärille.
1
<Valinnainen>
2. Liu’uta Kensington-lukon vaijerin pää lukkoineen vaijerin silmukkapään läpi.
3. Aseta lukituslaite laitteessa olevaan Kensington-kiinnikkeeseen (1).
4. Lukitse lukko.
✎✎ Nämä ovat vain yleisohjeita. Saat tarkemmat ohjeet lukituslaitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
✎✎ Lukituslaite on ostettava erikseen.
✎✎ Kensington-lukon paikka voi vaihdella eri malleissa.
48
Suomi
Tekniset tiedot
Kohteet
Televisiojärjestelmä
Tekniset tiedot
Kommentti
PAL, SECAM DVB-TC, DVB-T2C
32 tuumaa: 5 W x 2
Äänilähtö
Kaiutinlähtö
40-49 tuumaa: 10 W x 2
PC
Tulo
A/V
HDMI
Antenni
DATA
D-liitin, Audio-L/R
A/V-liitin
Yhteensopiva HDMI:n teknisten
vaatimusten kanssa
75 ohmia, tasaamaton, DIN-liitin, F-liitin
DATA
RJ-12
RJP
RS232
Käännettävä jalusta (vasen/oikea)
Käyttölämpötila
Käyttötilan ilmankosteus
Säilytyslämpötila
Säilytystilan ilmankosteus
20˚ / 60˚ / 90˚
Käännettävää jalustaa tukevat mallit:
HG32EJ470
HG40EJ470
HG43EJ470
HG49EJ470
Muut mallit eivät tue käännettävää jalustaa
10–40 °C (50–104 °F)
10% ~ 80%
tiivistymätön
-20–45 °C (-4–113 °F)
5% ~ 95%
tiivistymätön
✎✎ Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
✎✎ Saat lisätietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta laitteeseen kiinnitetystä tarrasta.
✎✎ Edellä mainitut tekniset tiedot voivat vaihdella malleittain.
✎✎ Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE
ja akut, on osoitteessa http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
Suomi
49
Tuetut videomuodot
Tiedostotyyppi
Tallennusmuoto
Videokoodekki
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
WebM
MPEG4 SP/ASP
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.webm
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Kuvanopeus
(fps)
Resoluutio
Bittinopeus
(Mbps)
1920 x 1080
30
640 x 480
8
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
G.711(A-Law,
μ-Law)
Window Media Video v9
MPEG2
6~30
MPEG1
30
1920 x 1080
VP8
Äänikoodekki
20
Vorbis
✎✎ Muita rajoituksia
yy Video ei toistu tai saattaa toistua virheellisenä, jos sisällössä tai tallennusmuodossa on virheitä.
yy Ääni tai kuva ei ehkä toimi, jos sisällön vakiobittinopeus tai -kuvanopeus on suurempi kuin taulukossa mainittu
yhteensopiva fps-kuvanopeus.
yy Jos indeksitaulukossa on virhe, haku- eli siirtymistoimintoa ei tueta.
yy Jotkin USB-laitteet tai digikamerat eivät saata olla yhteensopivia soittimen kanssa.
yy Valikko voidaan näyttää viiveellä, jos videon nopeus (bittinopeus) on yli 10 Mbps.
Videodekooderi
Äänidekooderi
yy Tuetaan: H.264, tasolle 4.1 asti (ei tueta: FMO/ASO/RS).
yy Kehysnopeus:
−− Alle 1280 x 720: Enint. 60 kuvakehystä
−− Yli 1280 x 720: Enint. 30 kuvakehystä
yy Ei tueta: VC1 AP L4.
yy GMC:tä ei tueta.
yy WMA 10 Pro tukee enintään 5.1-äänijärjestelmää ja M2profiilia.
yy Häviötöntä WMA-ääntä ei tueta.
yy Vorbis tukee enintään kahta kanavaa.
yy Dolby Digital Plus tukee enintään 5.1-kanavaista ääntä.
Tuetut tekstitysmuodot
yy Ulkoinen
yy Sisäinen
Nimi
Tiedostotyyppi
Nimi
Tallennusmuoto
Muoto
MPEG-4 timed text
.ttxt
Xsub
AVI
Kuvamuoto
SAMI
.smi
SubStation Alpha
MKV
Tekstimuoto
SubRip
.srt
Advanced SubStation Alpha
MKV
Tekstimuoto
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub tai .txt
SubRip
MKV
Tekstimuoto
SubStation Alpha
.ssa
MPEG-4 timed text
MP4
Tekstimuoto
Advanced SubStation Alpha
.ass
Tuetut kuvatiedostotyypit
Tiedostotyyppi
Tuetut musiikkitiedostotyypit
Tyyppi
Resoluutio
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 X 8640
*.bmp
BMP
4096 X 4096
*.mpo
MPO
15360 X 8640
Tiedostotyyppi
Tyyppi
*.mp3
MPEG
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.flac
*.ogg
*.wma
*.wav
*.mid
*.midi
50
Suomi
Koodekki
MPEG1 Audio
Layer 3
MPEG4
AAC
FLAC
OGG
FLAC
Vorbis
WMA
WMA
wav
wav
midi
midi
Huomautus
Tukee enintään 2 kanavaa
Tukee enintään 2 kanavaa
WMA 10 Pro tukee enintään
5.1-äänijärjestelmää ja M2profiilia. (Häviötöntä WMAääntä ei tueta.)
Ei tue hakua
Ota yhteyttä SAMSUNG WORLD WIDE -palveluun
Jos sinulla on jotakin kysyttävää tai jos haluat antaa palautetta Samsungin tuotteista, ota yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun.
Maa
Asiakaspalvelu
Verkkosivusto
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
HJ470-EU-FIN-00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising