Samsung | UE32N5305AK | User manual | Samsung 32" N5305 Smart Full HD TV Brugermanual

Samsung 32" N5305 Smart  Full HD TV Brugermanual
E-MANUAL
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
For å motta en mer fullstendig service bør du
registrere produktet på
www.samsung.com
Modellen__________________Serienr.__________________
Velg koblingen Lær menyskjerm under for å gå
direkte til siden med informasjon om hvordan
du bruker veiledningen for synshemmede.
Koblingen «Lær menyskjerm»
Innhold
Hurtigveiledninger
Bruke Smart Hub
Oppdatere programvaren på TV-en
9
Oppgrader TV-ens programvare til nyeste versjon
9
Oppdatere TV-en automatisk
Koble til videoenheter
19
Koble til med en HDMI-kabel
19
Koble til med en komponentkabel
20
Koble til med en komposittkabel (A/V)
21
Koble til med en komponentkabel (bare modeller med
COMPONENT IN / AV IN)
22
Koble til med en komposittkabel (bare modeller med
COMPONENT IN / AV IN)
Få brukerstøtte
Lydinnganger og -utganger
10
Få støtte via Ekstern styring
11
Finne kontaktinformasjon for service
23
Koble til med en HDMI-kabel (ARC)
11
Be om service
23
Koble til med en digital (optisk) lydkabel
23
Koble til gjennom trådløst nettverk
Tilkoblinger
Koble til en datamaskin
Tilkoblingsveiledning
Koble til Mobilenhet
Koble til en antenne (Antenne)
Koble til Internett
14
Koble til Internett-nettverket ditt
16
Kontrollere statusen for Internett-tilkoblingen
16
Tilbakestille nettverket
16
Slå på TV-en med en Mobilenhet
16
Koble en IP-kontrollenhet til TV-en
17
Konfigurere en Internett-tilkobling over IPv6
17
Endre navnet til TV-en på et nettverk
Feilsøke problemer med Internett-tilkoblingen
17
Feilsøke problemer med Internett-tilkoblingen
24
Koble til via HDMI-porten – Skjermdeling (HDMI)
25
Koble til TV-apparatet via SmartThings-appen
26
Toveis speiling av TV-en og mobilenheten ved hjelp av
SmartThings-appen.
26
Administrere en mobilenhet
Bytting mellom eksterne enheter som er koblet til TV-en
27
Endre inndatasignal
27
Redigerer navnet og ikonet til en ekstern enhet
28
Bruke tilleggsfunksjoner
Tilkoblingsmerknader
28
Merknader om tilkobling med HDMI
29
Merknader for tilkobling av lydenheter
30
Merknader om tilkobling av datamaskiner
30
Merknader om tilkobling av mobile enheter
Eksterne enheter
Bruke Galleri-appen
Bruke Universalguide-appen
Bruke Anynet+ (HDMI-CEC)
31
Koble til en ekstern enhet via Anynet+ og bruke menyene
Styre TV-en med et tastatur eller en mus
32
Koble til et USB-tastatur eller en mus
32
Bruke tastaturet og musen
33
Stille inn inndataenhetene
Skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet på skjermen
Bruke SmartThings-appen
Bruke e-Manual
51
Åpner e-Manual
52
Bruke knappene i e-Manual
Bruke Internet
Spille av bilder/video/musikk
54
Smartfunksjoner
Spille av medieinnhold
TV-titting
Smart Hub
36
Viser Første skjerm
40
Starte Smart Hub automatisk
40
Åpne den sist brukte appen automatisk
40
Teste Smart Hub-tilkoblinger
40
Tilbakestille Smart Hub
Bruke en Samsung-konto
41
Opprette og administrere Samsung-kontoen din
42
Logge på en Samsung-konto
Bruke tjenesten Apper
45
Installere og kjøre apper
46
Administrere kjøpte eller installerte apper
Vise oversikt over informasjon om digital kringkasting
55
Bruke guiden
Konfigurere en Planlegg visning
56
Konfigurere en planlagt visning for en kanal
57
Redigere en planlagt visning
Bruke Kanalliste
Redigere kanaler
59
Fjerne registrerte kanaler
59
Redigere registrerte kanaler
Opprette en personlig favorittliste
60
Registrere kanaler som favoritter
61
Vise og velge kanaler bare i favorittliste
Redigere en favorittliste
61
Legg til kanaler til en favorittliste
61
Fjerne kanaler fra en favorittliste
61
Omorganisere en favorittliste
61
Endre navnet på en favorittliste
Funksjoner for å støtte TV-visning
62
Endre kringkastingssignal
62
Skanne etter tilgjengelige kanaler
63
Sjekke signalinformasjon og signalstyrke for den digitale
kanalen
Bilde og Lyd
Justere bildekvaliteten
69
Velge en bildemodus
70
Konfigurere avanserte bildeinnstillinger
63
Begrense visning av spesifikke kanaler
63
Bruke Merk erotiske kanaler
63
Velge lydalternativ for kringkastingen
64
Bruke Programrangeringslås
64
Konfigurere avanserte kringkastingsinnstillinger
64
Lese digital tekst
72
Endre bildestørrelsen
65
Velge lydspråket for kringkastingen
72
Endre bildestørrelsen automatisk
65
Stille inn kringkastingssignaler manuelt
72
Endre bildestørrelsen i 4:3-modus eller
66
Fininnstilling av analoge sendinger
66
Overføre kanallisten
73
Tilpasse bildestørrelsen til skjermen
66
Aktivere/deaktivere redigering av kanalnumre
73
Justere bildestørrelsen og/eller -posisjonen
67
Slette CAM-brukerprofil
67
Angi satellittsystemet
73
Velge en lydmodus
67
Endre språk for tekst-TV
74
Konfigurere avanserte lydinnstillinger
67
Vise Grensesnitt for TVkey-menyen
68
Vise menyen for felles grensesnitt
Angi visningsmiljøet for eksterne enheter
71
Spille spill på en optimert skjerm
71
Bruke svartnivå for HDMI
Funksjoner for å støtte bilder
skjermtilpasningsmodus
Konfigurere Lydmodus og Ekspertinnstillinger
Bruke funksjoner for å støtte lyd
75
Velge høyttalere
75
Du kan lytte til TV-en via en Samsung-lydenhet som støtter
Wi-Fi-funksjonen
System og Kundesupport
Bruke et TV-visningskort ("CI- eller CI+-kort")
86
med CI-kortadapteren
Bruke tidsfunksjonene og timerne
76
Stille inn gjeldende klokkeslett
77
Bruke timerne
Bruke funksjonene Autobeskyttelsestid og Energisparing
78
Stille inn Autobeskyttelsestid
78
Redusere strømforbruket til TV-en
Oppdatere programvaren på TV-en
79
Oppgrader TV-ens programvare til nyeste versjon
79
Oppdatere TV-en automatisk
Beskytte TV-en fra hacking og ondsinnet kode
80
Skanne TV-en og tilkoblede lagringsenheter for ondsinnet
kode
Bruke andre funksjoner
Koble til CI- eller CI+-kortet via COMMON INTERFACE-sporet
87
Koble til «CI- eller CI+-kortet» via sporet COMMON
INTERFACE
87
Bruke CI- eller CI+-kortet
Tekst-TV-funksjon
90
Vanlig tekst-TV-side
Feilsøking
Få brukerstøtte
91
Få brukerstøtte igjennom eksternadministrasjon
92
Finne kontaktinformasjon for service
92
Be om service
Diagnostisere driftsproblemer ved TV-en
80
Kjøre tilgjengelighetsfunksjonene
80
Kjøre Tilgjengelighetssnarveier
81
Aktivere taleveiledninger for synshemmede
81
Lydbeskrivelse
82
Hvit tekst på svart bakgrunn (høy kontrast)
82
Forstørre skrift (for synshemmede)
82
Lære om fjernkontrollen (for synshemmede)
82
Lære om TV-menyen
Datamaskinen kan ikke kobles til
83
Se på TV-sendinger med undertekster
TV-en kobles ikke til Internett
83
Konfigurere avanserte systeminnstillinger
84
Tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillingene
HbbTV
Det er et problem med bildet
93
Teste bildet
Jeg hører ikke lyden tydelig
96
Teste lyden
Det er et problem med kringkastingen
Anynet+ (HDMI-CEC) fungerer ikke
Det er problemer med å starte/bruke apper
Filen spilles ikke av
Jeg ønsker å tilbakestille TV-en
Andre problemer
Forholdsregler og merknader
Lydalternativer for støttet kringkasting
Les før du bruker Apper
Les før du bruker Internet
107 Les før du konfigurerer en trådløs Internett-tilkobling
Støttede oppløsninger for videosignaler
118
VESA CVT
118
CEA-861
Tilgjengelige knapper og funksjoner når du spiller av
multimedieinnhold
Lisens
Les før du spiller av bilde-, video- eller musikkfiler
108 Begrensninger ved bruk av bilde-, video- og musikkfiler
Tilgjengelighetsveiledning
109 Eksterne undertekster som støttes
109 Interne undertekster som støttes
Lær menyskjerm
110
Bildeformater og oppløsninger som støttes
Bruke tilgjengelighetsmenyen
110
Musikkformater og kodeker som støttes
111
Videokodeker som støttes
Les etter at TV-en er installert
113
Bildestørrelser og inngangssignaler
113
Installere en antityverilås
Les før du kobler til en datamaskin (støttede oppløsninger)
114
Full HD-TV
114
IBM
114
MAC
115
VESA DMT
116
HD-TV
116
IBM
116
MAC
117
VESA DMT
122
Tilgjengelighetssnarveier-meny
123 Trinnvise instruksjoner for bruk av alternativene
Bruke TV-en med Taleveiledning på
125 Se på tv
Bruke guiden
Konfigurere en Planlegg visning
129 Kansellere en planlagt visning
Bruke Kanalliste
131
Opprette en personlig favorittliste
Bruke Smart Hub
133 Smart Hub
134 Bruke Første skjerm i Smart Hub
Åpner e-Manual
Hurtigveiledninger
Du kan raskt lære hvordan du kjører og bruker ofte brukte funksjoner.
Bruke Smart Hub
Koble til Smart Hub for apper, spill, filmer og mer.
Bruk de forskjellige funksjonene som leveres av Smart Hub på én enkelt skjerm.
Kilder
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Tilkoblingsv…
Kilde
"" Bildet på TV-en din kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modell og geografisk område.
Når du trykker på
1
-knappen på fjernkontrollen, kan du bruke følgende funksjoner.
Varsel
Du kan vise en liste over varsler for alle hendelser som foregår på TV-en din. Et varsel vises på skjermen når
sendingen av et planlagt program starter eller når det skjer noe på en registrert enhet.
"" Se «Viser Første skjerm» for nærmere informasjon.
-7-
2
Innstillinger
Når fokuset flyttes til
-ikonet, vises en liste med hurtiginnstillingsikoner over toppen av menyen. Du kan raskt
angi ofte brukte funksjoner ved å klikke ikonene.
3
Kilde
Du kan velge en ekstern enhet som er koblet til TV-en.
"" Se «Bytting mellom eksterne enheter som er koblet til TV-en» for nærmere informasjon.
4
Søk
I Smart Hub kan du søke etter kanaler, programmer, filmer og apper.
"" For å bruke denne funksjonen må TV-en være koblet til Internett.
5
APPS
Du kan la deg underholde av et bredt spekter av innhold, deriblant nyheter, sport, vær og spill, ved å installere de
tilhørende appene på TV-en.
"" For å bruke denne funksjonen må TV-en være koblet til Internett.
"" Se «Bruke tjenesten Apper» for nærmere informasjon.
6
Universalguide
Universalguide er en app som lar deg søke etter og spille av forskjellig innhold som TV-serier, dramaer, filmer og
musikk på ett sted. Universalguide kan anbefale innhold som er skreddersydd etter smaken din, og varsle deg om
nye dramaserier.
"" Hvis du vil vite mer om Universalguide, kan du se «Bruke Universalguide-appen».
"" Bilder ser kanskje uklare ut avhengig av tjenesteleverandørens forhold.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
-8-
Oppdatere programvaren på TV-en
Vise TV-ens programvareversjon og oppdatere den om nødvendig.
Innstillinger
Kundesupport
Programvareoppdatering Prøv nå
Oppgrader TV-ens programvare til nyeste versjon
[[ IKKE slå av strømmen til TV-en før oppdateringen er fullført. TV-en slår seg av og på igjen automatisk
når programvareoppdateringen er fullført. Innstillinger for video og lyd tilbakestilles etter en
programvareoppdatering.
Oppdatering gjennom Internett
Innstillinger
Kundesupport
Programvareoppdatering
Oppdater nå Prøv nå
"" Oppdatering fra Internett krever en aktiv Internettforbindelse.
Oppdatering gjennom en USB-enhet
Innstillinger
Kundesupport
Programvareoppdatering
Oppdater nå
Når du har lastet ned oppdateringsfilen fra nettstedet og lagret den på en USB-enhet, kobler du USB-enheten til TVen for å oppdatere.
"" Last ned oppdateringspakken fra Samsung.com til datamaskinen for å oppdatere ved hjelp av en USB-flash-enhet.
Lagre deretter oppdateringspakken i mappen på det øverste nivået i USB-enheten. Ellers vil ikke TV-en finne
oppdateringspakken.
Oppdatere TV-en automatisk
Innstillinger
Kundesupport
Programvareoppdatering
Oppdater automatisk Prøv nå
Hvis TV-en er koblet til Internett, kan TV-en oppdatere programvaren automatisk mens du ser på TV-en. Når
bakgrunnsoppdateringen er fullført, aktiveres den neste gang TV-en slås på.
Hvis du godtar betingelsene og vilkårene for Smart Hub, blir Oppdater automatisk automatisk satt til På. Hvis du vil
deaktivere denne funksjonen, bruker du Velg-knappen til å slå den av.
"" Denne funksjonen kan ta lenger tid hvis en annen nettverksfunksjon kjører samtidig.
"" Denne funksjonen krever en Internett-tilkobling.
-9-
Få brukerstøtte
Du kan få hjelp direkte fra Samsung hvis du opplever et problem med TV-en.
Få støtte via Ekstern styring
Innstillinger
Kundesupport
Ekstern styring Prøv nå
Når du har godtatt serviceavtalen vår, kan du bruke Ekstern styring for å få tilgang til ekstern kundesupport og la en
Samsung-servicetekniker diagnostisere TV-en din, rette opp problemer og oppdatere TV-ens programvare eksternt
via nettet. Du kan også slå Ekstern styring på og av.
"" Denne funksjonen krever en Internett-tilkobling.
"" Du kan også starte denne funksjonen ved å trykke og holde knappen
inne i 5 sekunder eller mer.
Hva er ekstern kundesupport?
Samsungs tjeneste for ekstern kundesupport tilbyr direkte brukerstøtte fra en Samsung-tekniker som kan gjøre
følgende eksternt:
●●
Feilsøke TV-en din
●●
Justere TV-innstillingene for deg
●●
Utføre en fabrikk-tilbakestilling av TV-en din
●●
Installere anbefalte fastvareoppdateringer
Hvordan fungerer ekstern kundestøtte?
Du kan enkelt få hjelp med TV-en av Samsungs tjeneste for ekstern brukerstøtte:
1.
Ring Samsungs kontaktsenter, og be om ekstern brukerstøtte.
2.
Åpne menyen på TV-en, og gå til Kundesupport-delen. (
3.
Velg Ekstern styring og les og godta tjenesteavtalene. Når skjermbildet for PIN-kode vises, oppgir du PINkoden din til teknikeren.
4.
Teknikeren får da tilgang til TV-en din.
- 10 -
Innstillinger
Kundesupport)
Finne kontaktinformasjon for service
Innstillinger
Kundesupport
Om denne TV-en Prøv nå
Du kan vise adressen til Samsungs nettsted, telefonnummeret til kundestøtte, TV-ens modellnummer, TV-ens
programvareversjon, lisens for åpen kildekode og annen informasjon som du kan trenge for å få servicesupport fra
en kundestøtteagent fra Samsung eller på Samsungs nettsted.
"" Du kan også vise informasjon ved å skanne QR-koden til TV-en.
"" Du kan også aktivere denne funksjonen ved å trykke og holde på knappen
(spill av) i 5 sekunder eller mer. Fortsett å
holde på knappen frem til vinduet med kundeinformasjon vises.
Be om service
Innstillinger
Kundesupport
Be om kundesupport Prøv nå
Du kan be om service hvis det oppstår et problem med TV-en. Velg elementet som passer for problemet ditt og
velg deretter Send forespørsel nå eller Planlegg avtale
Send. Serviceforespørselen din blir registrert. Samsungs
kontaktsenter kontakter deg for å planlegge eller bekrefte serviceavtalen.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av det geografiske området.
"" Du må godta vilkårene for serviceforespørselen.
"" Denne funksjonen krever en Internett-tilkobling.
- 11 -
Tilkoblinger
Du kan se på direktesendinger ved å koble en antennekabel til TV-en og få tilgang til Internett ved å bruke en
LAN-kabel eller en trådløs ruter. Ved hjelp av forskjellige kontakter kan du også koble til eksterne enheter.
Tilkoblingsveiledning
Du kan vise detaljert informasjon om eksterne enheter som kan kobles til TV-en.
Kilde
Tilkoblingsveiledning
Den gir deg en visuell veiledning om hvordan du kan koble til forskjellige eksterne enheter slik som kabelboksen,
spillkonsollen og PC-en. Hvis du velger tilkoblingsmetoden til en ekstern enhet, vises informasjonsdetaljene.
Tilkoblingsveiledning
Kabelboks/platespiller
HDMI
Spillkonsoll
AV
PC
Komponent
Lydenhet
Mobilenhet
Ekstern lagringsplass
Tilbehør
"" Bildet på TV-en din kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modell og geografisk område.
- 12 -
Koble til en antenne (Antenne)
Du kan koble en antennekabel til TV-en.
"" En antennetilkobling er ikke nødvendig hvis du bruker en kabelboks eller satellittboks.
ANT IN
(SATELLITE)
Det er best å koble til begge tilkoblingene ved å bruke en flerbryter eller DiSEqC-bryter osv. samt sette
Antennetilkoblingstype til Dobbel oscillator.
"" Tilkoblingsmetoder kan variere avhengig av modellene.
"" DVB-T2-systemet støttes kanskje ikke, avhengig av det geografiske området.
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 13 -
Koble til Internett
Kan få tilgang til Internett gjennom TV-en.
Koble til Internett-nettverket ditt
Innstillinger
Generelt
Nettverk
Åpne nettverksinnstillinger Prøv nå
Koble til et tilgjengelig nettverk.
Opprette en kablet Internett-tilkobling
Innstillinger
Generelt
Nettverk
Åpne nettverksinnstillinger
Hvis du kobler til en LAN-kabel, vil TV-en automatisk koble seg til Internett.
"" Bruk Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen.
* Shielded Twist Pair
"" Du kan ikke koble TV-en til Internett hvis nettverkshastigheten er under 10 Mbps.
- 14 -
Kabel
Opprette en trådløs Internett-tilkobling
Innstillinger
Generelt
Nettverk
Åpne nettverksinnstillinger
Trådløst
Pass på at du har den trådløse ruterens SSID (navn) og passordinnstillingene før du forsøker å koble til og følg
deretter instruksjonene på skjermen.
Trådløs tilkobling
Velg trådløst nettverk.
Oppdater
"" Bildet på TV-en din kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modell og geografisk område.
"" Hvis ingen trådløse rutere blir funnet, velger du Legg til nettverk på bunnen av listen og oppgir nettverksnavnet (SSID).
"" Hvis den trådløse ruteren har en knapp for WPS eller PBC, så velger du Bruk WPS på bunnen av listen og trykker på
knappen WPS eller PBC på ruteren i løpet av 2 minutter. TV-en kobles til automatisk.
- 15 -
Kontrollere statusen for Internett-tilkoblingen
Innstillinger
Generelt
Nettverk
Nettverksstatus Prøv nå
Vis gjeldende status for nettverket og Internett.
Tilbakestille nettverket
Innstillinger
Generelt
Nettverk
Tilbakestill nettverk Prøv nå
Tilbakestill nettverksinnstillingene til fabrikkstandard.
Slå på TV-en med en Mobilenhet
Innstillinger
Generelt
Nettverk
Ekspertinnstillinger
Slå på med mobil
Du kan slå på TV-en med mobilenheten din når begge enhetene er tilkoblet det samme nettverket.
Koble en IP-kontrollenhet til TV-en
Innstillinger
Generelt
Nettverk
Ekspertinnstillinger
IP-fjernkontroll
Du kan koble en IP-kontrollenhet til TV-en eksternt for å administrere IP-enheten.
"" Slå på med mobil må være slått på for å bruke denne funksjonen.
"" Slår du på denne funksjonen, kan det gjøre andre IP-kontrollenheter i stand til å betjene TV-en. Vi anbefaler at du bare slår
på denne funksjonen hvis en autorisert kontroller fra en tredjepart er installert og konfigurert spesifikt for Samsung-TVen, og hvis Wi-Fi-nettverket er passordbeskyttet.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 16 -
Konfigurere en Internett-tilkobling over IPv6
Konfigurere innstillingene til IPv6-tilkoblingen
Innstillinger
Generelt
Nettverk
Ekspertinnstillinger
IPv6
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Kontrollere en Internett-tilkobling som er konfigurert over IPv6
Innstillinger
Generelt
Nettverk
Ekspertinnstillinger
IPv6-status
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Endre navnet til TV-en på et nettverk
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Enhetsnavn Prøv nå
Du kan endre navnet på TV-en på nettverket. Velg Brukerinndt. nederst på listen og endre navnet.
Feilsøke problemer med Internett-tilkoblingen
Hvis TV-en ikke kan kobles til Internett, kan du prøve løsningene nedenfor.
Feilsøke problemer med Internett-tilkoblingen Prøv nå
Feilsøk problemet med Internett-tilkoblingen etter at du har lest følgende. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte
Internett-leverandøren.
Ingen nettverkskabel funnet
Sørg for at LAN-kabelen er koblet til i begge ender. Hvis den er tilkoblet skal du kontrollere at ruteren er slått på.
Hvis ruteren er på, kan du prøve å slå den av og på igjen.
- 17 -
Den trådløse nettverkstilkoblingen er brutt
Hvis en valgt trådløs ruter ikke blir funnet kan du gå til Åpne nettverksinnstillinger og velge riktig ruter.
Innstillinger
––
Generelt
Nettverk
Åpne nettverksinnstillinger
Kan ikke koble til en trådløs ruter
1.
Kontroller om ruteren er slått på. I så fall slår du den av og deretter på igjen.
2.
Oppgi riktig passord om nødvendig.
Automatisk IP-innstilling mislyktes
1.
Konfigurer innstillingene i IP-innst..
Innstillinger
––
Generelt
Nettverk
Nettverksstatus
IP-innst.
2.
Sjekk at DHCP-serveren er aktivert på ruteren, og koble deretter ruteren fra og til igjen.
3.
Tilbakestill ruteren om nødvendig.
––
Skriv inn det riktige passordet for den trådløse tilkoblingen om nødvendig.
Kan ikke koble til nettverket
1.
Kontroller alle IP-innst..
Innstillinger
––
2.
Generelt
Nettverk
Nettverksstatus
IP-innst.
Når du har sjekket DHCP-serverstatusen (må være aktiv) på ruteren, fjerner du LAN-kabelen og kobler den til
på nytt.
––
Skriv inn det riktige passordet for den trådløse tilkoblingen om nødvendig.
Koblet til et lokalt nettverk, men ikke til Internett
1.
Pass på at Internett LAN-kabelen er koblet til ruterens eksterne LAN-port.
2.
Kontroller DNS-verdiene i IP-innst..
––
Innstillinger
Generelt
Nettverk
Nettverksstatus
IP-innst.
Nettverksoppsettet er fullført, men du kan ikke koble deg til Internett
Hvis problemet vedvarer, må du kontakte Internett-leverandøren.
- 18 -
Koble til videoenheter
Opprett riktig videoforbindelse mellom TV-en og de eksterne enhetene.
Koble til med en HDMI-kabel
HDMI IN
Koble til med en komponentkabel
Koble komponentkabelen til komponent-inn-kontaktene på TV-en og komponent-ut-kontaktene på enheten, som
vist i bildet nedenfor.
Pass på at fargene på kablene stemmer overens med fargene på kontaktene.
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 19 -
Koble til med en komposittkabel (A/V)
Koble AV-kabelen til AV-inn-kontaktene på TV-en og AV-ut-kontaktene på enheten, som vist i bildet nedenfor.
Pass på at fargene på kablene stemmer overens med fargene på kontaktene.
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 20 -
Koble til med en komponentkabel (bare modeller med COMPONENT IN / AV
IN)
En Component-tilkobling gjør det mulig å se videooppløsninger på opptil 1080p. Du bruker Component-tilkoblingen
for de aller fleste DVD- og Blu-ray-spillere.
Referer til figuren nedenfor og koble Component IN på TV-en til Component OUT på den eksterne enheten ved å
bruke de medfølgende komponent- og AV-adaptere. De samme fargekontaktene må kobles sammen. (blått til blått,
gult til gult osv.)
COMPONENT IN / AV IN
COMPONENT IN
AV IN
"" Hvis du skal bruke komponentutstyr, kobler du til både en komponentadapter (blå) og en AV-adapter (gul).
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 21 -
Koble til med en komposittkabel (bare modeller med COMPONENT IN / AV IN)
Via AV-kontakten kan du se en oppløsning på opptil 576i.
Referer til figuren nedenfor og koble AV IN på TV-en til AV OUT på den eksterne enheten ved å bruke de medfølgende
AV-adapteren og komposittkabelen. Når du kobler til kablene, må du sørge for at kablene og portene har lik farge.
COMPONENT IN / AV IN
COMPONENT IN
AV IN
"" Koble bare til AV-utstyr (kompositt) til AV IN. Ikke koble det til Component In.
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 22 -
Lydinnganger og -utganger
Opprett riktig lydforbindelse mellom TV-en og de eksterne enhetene.
"" Hvis du vil vite mer om hvordan du velger eksterne høyttalere, kan du se "Velge høyttalere".
Koble til med en HDMI-kabel (ARC)
HDMI IN
(ARC)
Koble til med en digital (optisk) lydkabel
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Koble til gjennom trådløst nettverk
Du kan koble TV-en til en Samsung-lydenhet som støtter Wi-Fi-funksjonen gjennom det trådløse nettverket. De
to enhetene må være koblet til det samme nettverket. Du finner mer informasjon om tilkobling og bruk av en
Samsung-lydenhet som støtter Wi-Fi-funksjonen, i brukerhåndboken.
- 23 -
Koble til en datamaskin
Bruk TV-en som en dataskjerm eller koble TV-en til en datamaskin via nettverket og få tilgang til innholdet på
datamaskinen.
Koble til via HDMI-porten – Skjermdeling (HDMI)
HDMI IN
DVI
HDMI IN
HDMI
"" Når du har koblet til en PC, gå til
Kilde, og velg deretter PC-ikonet fra listen med ikoner for eksterne enheter. For
mer informasjon om portinnstillingene kan du se «Redigerer navnet og ikonet til en ekstern enhet».
- 24 -
Koble til Mobilenhet
Koble mobilenheten din til TV-en på det samme nettverket for å kunne kontrollere TV-en fra mobilenheten eller vise
innholdet av mobilenheten på TV-en.
Bruk SmartThings-appen på mobilenheten din for å koble raskt og enkelt til TV-en og kontrollere
hovedinnstillingene. I tillegg kan du sjekke og fjernkontrollere statusene til forskjellige enheter som Samsungsmartenheter, utstyr og høyttalere som er registrert på serveren.
"" Kontroller at TV-en din støtter SmartThings. Du kan sjekke dette via Støttet enhet-menyen i SmartThings-appen.
"" Du må være logget på Samsung-kontoen på TV-en for å kunne bruke SmartThings-appen.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av TV-modellen eller mobilenheten.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
"" Støttede funksjoner kan variere avhengig av versjonen til SmartThings-appen.
Du kan installere SmartThings-appen fra App Store eller Google Play Store.
Koble til TV-apparatet via SmartThings-appen
1.
Slå på TV-en.
2.
Start SmartThings-appen på mobilenheten.
3.
Trykk på Legg til enhet på instrumentpanelet i SmartThings-appen. Det søkes etter TV-er som kan kobles til.
4.
Velg din TV-modell fra søkeresultatene.
5.
Skriv inn PIN-koden som vises på TV-skjermen.
Når TV-en er registrert med Samsung-kontoen din, kan du bruke SmartThings-appen til å kontrollere TV-en.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
"" Hvis du ikke finner din TV på mobilenheten, slår du begge av og på før du prøver på nytt.
"" Hvis du har mer enn én TV, kan du enkelt velge den Tv-en du ønsker ved å angi forskjellige TV-navn på
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Enhetsnavn.
- 25 -
Toveis speiling av TV-en og mobilenheten ved hjelp av SmartThings-appen.
Toveis speiling refererer enten til sending av samme skjermbilde og lyd fra en mobilenhet til en TV, eller sending
av samme skjermbilde og lyd til en TV og en mobilenhet. Du kan bruke SmartThings-appen til å se skjermbildet og
lyden av TV-en på mobilenheten, eller til å vise og skjermbildet og lyden av mobilenheten, på TV-en.
Start SmartThings-appen på mobilenheten. Trykk på TV-en fra instrumentpanelet eller enheten. Du kan bruke
følgende funksjoner:
●●
Du kan få skjermbildet og lyden til mobilen på TV-en.
""
Etter at du har koblet til en mobilenhet som støtter skjermspeiling til TV-en, kan du bruke skjermspeiling for å få
skjermbildet og lyden til mobilen på TV-en trådløst og spille av video-, lyd- og bildefiler som samtidig spilles av på
mobilenheten.
●●
Du kan få inn TV-bildet og -lyden på mobilenheten din.
●●
Du kan bare høre TV-lyden på mobilenheten din.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
"" Du kan legge til nye enheter via SmartThings-appen på mobiltelefonen din. Se bruksanvisningen for SmartThings-appen
for å få mer informasjon.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av TV-modellen eller mobilenheten.
"" Støttede funksjoner kan variere avhengig av versjonen til SmartThings-appen.
"" Hvis ingen TV blir funnet, kan du prøve på nytt etter å slå både enheten og TV-en av og på igjen.
"" Hvis du har flere TV-er, tilordner du et eget navn til hver TV via
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Enhetsnavn for å gjøre det lettere å velge.
Administrere en mobilenhet
Innstillinger
Generelt
Behandling av eksterne enheter
Tilkoblingsstyring for
enhet Prøv nå
●●
Tilgangsvarsel
Angi om det skal vises et varsel når en mobilenhet forsøker å koble seg opp til TV-en.
●●
Enhetsliste
Vis, rediger eller fjern en liste over mobilenheter som er registrert på TV-en.
- 26 -
Bytting mellom eksterne enheter som er koblet til TV-en
Du kan veksle mellom TV-programmer og innholdet til eksterne enheter.
Endre inndatasignal
Kilde
Når du velger en tilkoblet ekstern enhet på skjermen til Kilde, vises innholdet til den valgte enheten på TV-en.
"" Når en USB-enhet kobles til USB-porten, vises en sprettoppmelding som lar deg enkelt bytte til medieinnholdslisten på
enheten.
"" Det er ikke alle enhetstyper eller geografiske områder som støtter denne funksjonen.
Redigerer navnet og ikonet til en ekstern enhet
Kilde
Du kan endre portnavnet til en tilkoblet ekstern enhet eller legge det til i startskjermen.
Rediger
Informasjon
Kilder
Legg til i startskjermbildet
Kilde
"" Bildet på TV-en din kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modell og geografisk område.
1.
Flytt fokus til en tilkoblet ekstern enhet.
2.
Trykk på opp-retningsknappen. De følgende to funksjonene blir tilgjengelige.
""
Hvilke funksjoner som er tilgjengelig, varierer avhengig av porttypen.
- 27 -
1 Rediger
Du kan gi hver port navnet på en inndataenhet, eller et annet navn som gjør det lettere å bytte inngangsmodus.
2 Informasjon
Du kan vise detaljert informasjon om de ekstern enhetene som er koblet til TV-en.
3 Legg til i startskjermbildet
Du kan legge til porten til en ekstern enhet i startskjermen for å få enkel tilgang til den.
Bruke tilleggsfunksjoner
Du kan bruke følgende funksjoner på skjermen Kilde.
●●
Tilkoblingsveiledning: Veiledningen for enhetstilkoblinger.
Tilkoblingsmerknader
Når du kobler til en ekstern enhet, må du være oppmerksom på følgende:
"" Antall kontakter og navnet på dem og plasseringen av dem kan variere avhengig av modell.
"" Se i brukerveiledningen for den eksterne enheten når du skal koble den til TV-en. Antall kontakter for eksterne enheter,
navnet på dem og plasseringen av dem kan variere avhengig av produsent.
Merknader om tilkobling med HDMI
●●
●●
Følgende typer HDMI-kabler anbefales:
––
Høyhastighets-HDMI-kabel
––
Høyhastighets-HDMI-kabel med Ethernet
Bruk en HDMI-kabel med en tykkelse på 17 mm eller mindre.
- 28 -
●●
Bruk av ikke-godkjent HDMI-kabel kan føre til svart skjerm eller tilkoblingsfeil.
●●
Enkelte HDMI-kabler og enheter er kanskje ikke kompatible med TV-en på grunn av ulike HDMIspesifikasjoner.
●●
Denne TV-en støtter ikke HDMI Ethernet Channel. Ethernet er et lokalnettverk (LAN) bygget med IEEEstandardiserte koaksialkabler.
●●
Mange skjermkort for datamaskiner har ikke HDMI-porter, men de har DVI-porter i stedet. Hvis PC-en ikke
støtter HDMI-videoutgang, kobler du til PC-en via en HDMI-DVI-kabel.
""
Se «Koble til en datamaskin» for nærmere informasjon.
Merknader for tilkobling av lydenheter
●●
Det er lurt å bruke en AV-mottaker for å oppnå bedre lydkvalitet.
●●
Hvis du kobler til en ekstern lydenhet med en optisk kabel, blir Lydutgang-innstillingen automatisk endret til
den tilkoblede enheten. For at dette skal kunne skje, må du imidlertid slå på den eksterne lydenheten før du
kobler til den optiske kabelen. Hvis du vil endre Lydutgang-innstillingen manuelt, gjør du noe av følgende:
––
Bruk skjermen Hurtiginnstillinger for å bytte til den tilkoblede enheten:
Bruk Velg-knappen til å velge Lydutgang/optisk på Lydutgang-menyen. (
retningsknappen opp
––
Innstillinger
Lydutgang).
Bruk skjermen Innstillinger for å bytte til den tilkoblede enheten:
Velg Lydutgang/optisk på Lydutgang-menyen. (
Innstillinger
Lyd
Lydutgang).
●●
Hvis det kommer en uvanlig lyd fra en tilkoblet lydenhet mens du bruker den, kan det tyde på et problem med
selve lydenheten. Hvis dette skjer, må du be om hjelp fra produsenten av lydenheten.
●●
Digital lyd er bare tilgjengelig med 5.1-kanals kringkastinger.
- 29 -
Merknader om tilkobling av datamaskiner
●●
Du finner informasjon om hvilke oppløsninger som støttes av TV-en på «Les før du kobler til en datamaskin
(støttede oppløsninger)».
●●
Så lenge fildeling er aktivert, kan uautorisert tilgang forekomme. Deaktiver fildeling når du ikke trenger
tilgang til data.
●●
Hvis du vil koble sammen PC-en og TV-en trådløst, må begge være koblet til det samme nettverket.
●●
Når du deler innhold med andre nettverksbaserte enheter, for eksempel enheter i et IP-system (Internet
Protocol), er det mulig at deling ikke støttes på grunn av nettverkets konfigurasjon, kvalitet eller
funksjonalitet, for eksempel hvis nettverket har en NAS-enhet (Network-Attached Storage) tilkoblet.
Merknader om tilkobling av mobile enheter
●●
For å bruke Smart View-funksjonen må mobilenheten støtte en delingsfunksjon som Skjermspeiling eller
Smart View. For å sjekke om mobilenheten din støtter delingsfunksjonen går du til nettstedet til produsenten
av mobilenheten.
●●
Hvis du skal bruke Wi-Fi Direct, må den mobile enheten støtte funksjonen Wi-Fi Direct. Kontroller om
mobilenheten støtter Wi-Fi Direct.
●●
Mobilenheten og Smart TV-en må være koblet til hverandre på samme nettverk.
●●
Video eller lyd kan stoppe midlertidig avhengig av nettverksforhold.
●●
Når du deler innhold med andre nettverksbaserte enheter, for eksempel enheter i et IP-system (Internet
Protocol), er det mulig at deling ikke støttes på grunn av nettverkets konfigurasjon, kvalitet eller
funksjonalitet, for eksempel hvis nettverket har en NAS-enhet (Network-Attached Storage) tilkoblet.
- 30 -
Eksterne enheter
Koble til eksterne enheter for enklere bruk, for eksempel et tastatur.
Bruke Anynet+ (HDMI-CEC)
Kontrollere en ekstern enhet som er tilkoblet via Anynet+ (HDMI-CEC) med fjernkontrollen.
Du kan bruke fjernkontrollen til TV-en til å kontrollere eksterne enheter som er koblet til TV-en med en HDMI-kabel,
og som støtter Anynet+ (HDMI-CEC). Vær oppmerksom på at du bare kan konfigurere og betjene Anynet+ (HDMICEC) med fjernkontrollen.
Koble til en ekstern enhet via Anynet+ og bruke menyene
Innstillinger
Generelt
Behandling av eksterne enheter
Anynet+ (HDMI-CEC)
Prøv nå
1.
Sett Anynet+ (HDMI-CEC) til På.
2.
Koble en HDMI-CEC-kompatibel enhet til TV.
3.
Slå på den tilkoblede eksterne enheten. Enheten kobles automatisk til TV-en. Når tilkoblingen er fullført
kan du få tilgang til menyen til den tilkoblede enheten på TV-skjermen ved å bruke TV-fjernkontrollen og
kontrollere enheten.
"" Tilkoblingsprosessen kan ta opptil 2 minutter å fullføre.
Les dette før du kobler til en Anynet+ (HDMI-CEC)-enhet
"" Anynet+ (HDMI-CEC)-aktiverte enheter må være koblet til TV-en med en HDMI-kabel. Vær oppmerksom på at enkelte
HDMI-kabler kanskje ikke støtter Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Anynet+ kan ikke brukes til å styre eksterne enheter som ikke støtter HDMI-CEC.
"" Det kan hende at TV-ens fjernkontroll ikke fungerer under visse forhold. Hvis dette skjer kan du konfigurere enheten på
nytt som en Anynet+ (HDMI-CEC)-aktivert enhet.
"" Anynet+ (HDMI-CEC) virker bare med eksterne enheter som støtter HDMI-CEC, og bare når disse enhetene enten er i
standbymodus eller er slått på.
"" Anynet+ (HDMI-CEC) kan styre opptil 12 kompatible eksterne enheter (opptil 3 av samme type), bortsett fra hjemmekinoer.
Anynet+ (HDMI-CEC) kan bare kontrollere ett hjemmekinosystem.
"" Hvis du vil lytte til 5.1-kanalslyd fra en ekstern enhet, kobler du enheten til TV-en via en HDMI-kabel og kobler et
5.1-hjemmekinosystemet direkte til den digitale lydutgangen på den eksterne enheten.
- 31 -
Styre TV-en med et tastatur eller en mus
Hvis du kobler til et tastatur eller en mus, er det enklere å styre TV-en.
Innstillinger Generelt
tilkoblede enheter Prøv nå
Behandling av eksterne enheter
Du kan kobler til et tastatur eller en mus for å gjøre det enklere å styre TV-en.
Koble til et USB-tastatur eller en mus
Koble tastatur- eller musekontakten til USB-porten.
"" Hvis du kobler til en mus, er den bare tilgjengelig i Internet-appen.
Bruke tastaturet og musen
Knapp
Beskrivelse
Retningstaster
Flytter fokus
Windows-tast
Viser TV-innstillingene
Enter
Velger eller aktiverer et markert element
ESC
Går tilbake til forrige skjermbilde
F1- / F2- / F3- / F4-tast
Fargeknapper ―
F5-tast
Viser Første skjerm
F6-tast
Viser Kilde-skjermen.
F7-tast
Viser Kanalliste
F8-tast
Demper lyden
F9- / F10-tast
Justerer volumet
F11- / F12-tast
Skifter kanal
Side opp / Side ned
Ruller en nettside som vises på Internet-appen.
/
/
/
- 32 -
Enhetsstyring for
Knapp
Venstreklikk
Beskrivelse
Bare tilgjengelig i Internet-appen. Du kan klikke en meny eller kobling for å starte en
funksjon, på samme måte som på en PC.
Bare tilgjengelig i Internet-appen. Du kan bruke følgende funksjoner:
Høyreklikk
"" Alternativene som vises på menyen kan variere, avhengig av det valgte elementet.
●● Åpne
●● Åpne kobling i ny fane
●● Aktiver rullemodus
"" Noen funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
"" De viktigste funksjonene kan variere på enkelte apper.
Stille inn inndataenhetene
Konfigurere tastaturet
Innstillinger Generelt Behandling av eksterne enheter
tilkoblede enheter Tastaturinnst.
Enhetsstyring for
Du kan konfigurere tastaturet med følgende funksjoner:
●●
Tastaturspråk
●●
Tastaturtype
Konfigurere musen
Innstillinger Generelt Behandling av eksterne enheter
tilkoblede enheter Museinnstillinger
Du kan konfigurere musen med følgende funksjoner:
●●
Hovedknapp
●●
Pekerhastighet
- 33 -
Enhetsstyring for
Skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet på skjermen
Bruk det virtuelle tastaturet til å skrive inn tekst på TV-en.
Anbefalt tekst
Alternativer
Forutsi neste tegn
"" Bildet på TV-en din kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modell og geografisk område.
1 Anbefalt tekst
Når du skriver et ord du ønsker å søke etter, vil denne funksjonen vise relaterte forslag som du kan velge mellom.
2 Alternativer
Velg
på skjermen med det virtuelle skjermtastaturet. Følgende alternativer er tilgjengelige:
"" Alternativer som er tilgjengelige kan variere avhengig av hva slags funksjoner som kjøres for øyeblikket.
●●
Anbefalt tekst
●●
Tilbakestill data for anbefalt tekst
●●
Forutsi neste tegn (ved bruk av retningsknapper)
●●
Språk
3 Forutsi neste tegn
Hver gang du skriver et tegn på det virtuelle tastaturer, vises det neste tegnet det antas at du vil skrive, og du kan
bruke retningsknappene på fjernkontrollen til å velge ett av dem.
- 34 -
Smartfunksjoner
Du kan bruke forskjellige apper med Smart Hub.
Smart Hub
Vise beskrivelser av de grunnleggende funksjonene til Smart Hub.
Fra Smart Hub kan du bruke Internett-søkefunksjonen, installere og bruke forskjellige apper, vise bilder og videoer
eller lytte til musikk som er lagret på eksterne lagringsenheter og utføre flere funksjoner.
"" Du må betale for enkelte av tjenestene til Smart Hub.
"" For å bruke Smart Hub, må TV-en være koblet til Internett.
"" Noen Smart Hub-funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av tjenesteleverandøren, språket eller det geografiske området.
"" Smart Hub-tjenestebrudd kan forårsakes av forstyrrelser i Internett-tjenesten din.
"" Du kan vise hele teksten til dokumentet Vilkår og personvern ved å gå til
Innstillinger
Kundesupport
Vilkår
og personvern. Prøv nå
"" Hvis du vil slutte å bruke Smart Hub, kan du oppheve avtalen. Hvis du vil kansellere tjenesteavtalen for Smart Hub selv om
den er påkrevd, velger du Tilbakestill Smart Hub (
Innstillinger
Smart Hub).
- 35 -
Kundesupport
Egendiagnose
Tilbakestill
Viser Første skjerm
Trykk på
-knappen.
Kilder
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Tilkoblingsv…
Kilde
"" Bildet på TV-en din kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modell og geografisk område.
På Første skjerm kan du enkelt kjøre appene du har brukt før eller som du bruker ofte. Appene kan også flyttes eller
slettes fra skjermen.
1
Varsel
Du kan vise en liste over varsler for alle hendelser som foregår på TV-en din. Et varsel vises på skjermen når
sendingen av et planlagt program starter eller når det skjer noe på en registrert enhet.
Hvis du flytter fokuset til Varsel og deretter trykker på Velg-knappen, vises det et varselvindu til høyre med tilgang
til følgende funksjoner:
Slett alle
●●
Du kan slette alle varslene dine.
Innstillinger
●●
––
Du kan velge tjenester du ønsker å varsles om.
––
Når du velger Tillat lyd, vises varsler med en varselslyd.
- 36 -
2
Innstillinger
Når fokuset flyttes til
-ikonet, vises en liste med hurtiginnstillingsikoner over toppen av menyen. Du kan raskt
angi ofte brukte funksjoner ved å klikke ikonene.
●●
Bildemodus
Du kan velge den bildemodusen som gir deg den beste seeropplevelsen. Trykk på Velg-knappen for å endre
bildemodusen. Trykk på opp-retningsknappen og velg deretter Bildeoppsett for å finjustere.
●●
Lydmodus
Du kan velge en lydmodus for å optimere lytteopplevelsen. Trykk på Velg-knappen for å endre lydmodusen.
Trykk på opp-retningsknappen og velg deretter Oppsett for equalizer for å finjustere.
●●
Lydutgang
Du kan velge hvilke høyttalere som skal brukes til lyden fra TV-en. Trykk på Velg-knappen for å endre
lydutgangen.
●●
Lydspråk
Du kan endre lydspråket du vil høre. Trykk på opp-retningsknappen og velg deretter Gå til Lydalternativer for
å finjustere.
●●
Undertekst
Du kan se på TV-kringkastinger med undertekster. For å aktivere eller deaktivere Undertekst-funksjonen
trykker du på Velg-knappen. For å bruke Tilgjengelighetssnarveier trykker du på opp-retningsknappen og
velger deretter Tilgjengelighetssnarveier.
●●
Deaktiver.timer
Du kan slå av TV-en automatisk etter en forhåndsinnstilt periode.
Trykk på Select-knappen for å angi deaktiveringstiden til opptil 180 minutter. Trykk på opp-retningsknappen
og velg deretter Konfigurer Av-timeren for å konfigurere deaktiveringstiden.
●●
Nettverk
Du kan vise gjeldende status for nettverk og Internett. Trykk på opp-retningsknappen, og velg deretter
Nettverksstatus eller Nettverksinnstillinger.
"" Når du trykker på
Innstillinger, vises alle tilgjengelige innstillingsmenyer.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 37 -
3
Kilde
Du kan velge en ekstern enhet som er koblet til TV-en.
"" Se «Bytting mellom eksterne enheter som er koblet til TV-en» for nærmere informasjon.
4
Søk
Du kan søke på apper eller spill i Smart Hub-tjenestene.
"" For å bruke denne funksjonen må TV-en være koblet til Internett.
5
APPS
Du kan la deg underholde av et bredt spekter av innhold, deriblant nyheter, sport, vær og spill, ved å installere de
tilhørende appene på TV-en.
"" For å bruke denne funksjonen må TV-en være koblet til Internett.
"" Se «Bruke tjenesten Apper» for nærmere informasjon.
6
Universalguide
Universalguide er en app som lar deg søke etter og spille av forskjellig innhold som TV-serier, dramaer, filmer og
musikk på ett sted. Universalguide kan anbefale innhold som er skreddersydd etter smaken din, og varsle deg om
nye dramaserier.
"" Hvis du vil vite mer om Universalguide, kan du se «Bruke Universalguide-appen».
"" Bilder ser kanskje uklare ut avhengig av tjenesteleverandørens forhold.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 38 -
Flytt
Fjern
"" Bildet på TV-en din kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modell og geografisk område.
7 Flytte et element på Første skjerm
Flytt fokus til appen du vil flytte, trykk på ned-knappen på fjernkontrollen og velg deretter Flytt. Flytt appen til
ønsket sted ved hjelp av venstre eller høyre retningsknapp, og trykk deretter på Velg-knappen. Den valgte appen
flyttes på startskjermen.
8 Fjerne et element på Første skjerm
Flytt fokus til appen du vil slette, trykk på ned-knappen på fjernkontrollen og velg deretter Fjern. Den valgte appen
slettes.
"" Du kan legge til appene du vil bruke ofte på Første skjerm, ved hjelp av APPS. Hvis du vil legge til favorittappene dine i
Første skjerm, kan du se "Administrere kjøpte eller installerte apper".
- 39 -
Starte Smart Hub automatisk
Innstillinger
Generelt
Smartfunksjoner
Autokjør Smart Hub Prøv nå
Når du angir Autokjør Smart Hub til På, viser TV-en automatisk startskjermen når TV-en slås på. Du kan også slå
denne funksjonen på eller av ved hjelp av Velg-knappen.
Åpne den sist brukte appen automatisk
Innstillinger
Generelt
Smartfunksjoner
Autokjør siste app Prøv nå
Hvis Autokjør siste app er angitt til På, kjøres den sist brukte appen automatisk når du slår på TV-en. Du kan også slå
denne funksjonen på eller av ved hjelp av Velg-knappen.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av appen.
Teste Smart Hub-tilkoblinger
Innstillinger
Kundesupport
Egendiagnose
Start Smart Hub-forbindelsestest
Egendiagnose
Tilbakestill Smart Hub Prøv nå
Prøv nå
Tilbakestille Smart Hub
Innstillinger
Kundesupport
"" Du kan tilbakestille Smart Hub-innstillingene. Skriv inn PIN-koden for å tilbakestille Smart Hub. Standard PIN-kode er
0000 (for Frankrike og Italia: 1111). Du kan angi PIN-koden i
Endre PIN-kode.
- 40 -
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Bruke en Samsung-konto
Opprett og administrer Samsung-kontoen din.
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Samsung-konto Prøv nå
Opprette og administrere Samsung-kontoen din
"" Du kan se hele teksten til Vilkår og personvernerklæring i
Samsung-konto
Min konto
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Betingelser og personvernerklæring etter at du har logget deg på Samsung-kontoen din.
"" Du kan også opprette en Samsung-konto på http://account.samsung.com. Når du har en konto, kan du bruke samme ID
både på TV-en og på Samsungs nettsted.
"" Legg til konto vises eller vises ikke, avhengig av om du er logget på Samsung-kontoen din eller ikke.
Opprette en ny konto
Innstillinger
Opprett konto
Generelt
Systembehandling
Samsung-konto
(Legg til konto)
For å opprette en ny Samsung-konto, følger du instruksjonene på skjermen.
"" For mer informasjon om vilkårene kan du velge Vis detaljer.
"" For å beskytte personlige opplysninger velger du Valg av profilbilde og inntasting av passord (høy sikkerhet) i feltet under
passordfeltet.
"" Hvis du vil logge deg på kontoen din automatisk når du slår på TV-en, klikker du Logg meg på automatisk.
Opprette en Samsung-konto ved å bruke en Facebook-konto
Innstillinger Generelt
Opprett med Facebook
Systembehandling
Samsung-konto
(Legg til konto)
Opprette en Samsung-konto ved hjelp av en PayPal-konto
Innstillinger
Opprett med PayPal
Generelt
Systembehandling
Samsung-konto
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 41 -
(Legg til konto)
Logge på en Samsung-konto
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Samsung-konto
Logg på
Samsung-konto
Min konto
Endre og legge til informasjon for en Samsung-konto
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Rediger
profil
"" Du må være logget på Samsung-kontoen din for å endre kontoinformasjonen.
Administrere betalingsinformasjon lagret på TV-en
Innstillinger Generelt
Betalingsinformasjon
Systembehandling
Samsung-konto
Min konto
"" Du må være logget på Samsung-kontoen din for å administrere betalingsinformasjon.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Konfigurer Synkroniser Internett-innstillingene
Innstillinger Generelt
Synkroniser Internett
Systembehandling
Samsung-konto
Min konto
Når du har logget deg på Samsung-kontoen din og konfigurert synkroniseringsinnstillingene for Internett, kan du
dele favoritter som du har registrert via andre enheter.
"" Du må være logget på Samsung-kontoen din for å konfigurere Synkroniser Internett-innstillingene.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 42 -
Slette en Samsung-konto fra TV-en
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Samsung-konto
Min konto
Fjern
konto
"" Du må være logget på Samsung-kontoen din før du kan fjerne kontoinformasjon.
"" Selv om du sletter Samsung-kontoen din, avbrytes ikke abonnementet. Hvis du skal avslutte abonnementet på Samsungkontoen, kan du gå til Samsung-kontoens nettsted (http://account.samsung.com).
Logge av Samsung-kontoen din
Når du skal logge av Samsung-kontoen, flytter du fokuset til kontoen i
Systembehandling
Innstillinger
Innstillinger Generelt
Samsung-konto, og trykker deretter på Velg-knappen. Eller flytt til Min konto (
Generelt
Systembehandling
Samsung-konto
Min konto), og velg deretter Logg av.
Vise brukeravtalen og personvernerklæringen
Innstillinger Generelt Systembehandling
Betingelser og personvernerklæring
Samsung-konto
Min konto
"" Du må være logget på Samsung-kontoen din før du kan vise brukeravtalen og personvernerklæringen.
- 43 -
Bruke tjenesten Apper
Last ned og kjør forskjellige apper fra Smart Hub.
APPS
Du kan la deg underholde av et bredt spekter av innhold, deriblant nyheter, sport, vær og spill, ved å installere de
tilhørende appene på TV-en.
"" For å bruke denne funksjonen må TV-en være koblet til Internett.
"" Når Smart Hub startes for første gang, installeres standardappene automatisk. Hvilke apper som brukes som standard, kan
variere avhengig av det geografiske området.
APPS
Anbefalt
Mest populær
"" Bildet på TV-en din kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modell og geografisk område.
1
Logg på
Gå til Samsung-konto-skjermen for å opprette en ny konto eller logge på kontoen din.
2
Appsøk
Du kan søke etter tilgjengelige apper.
3
Innstillinger
Du kan administrere de installerte appene.
- 44 -
Installere og kjøre apper
Installere apper
1.
Flytt til appen du vil installere, og trykk deretter på Velg-knappen. Skjermen med detaljert informasjon vises.
2.
Velg Installer. Når installasjonen er fullført, vises Åpne-menyen.
3.
Velg Åpne for å kjøre appen umiddelbart.
"" Du kan vise installerte apper på Innstillinger-skjermen.
"" Hvis det ikke er nok plass i TV-ens internminne, kan du installere noen bestemte apper på en USB-enhet.
"" Du kan bare bruke apper som er installert på USB-enheter, så lenge den aktuelle USB-enheten er koblet til TV-en. Hvis
USB-enheten kobles fra mens appen er i gang, avsluttes appen.
"" Du kan ikke kjøre en app som er installert på en USB-enhet, på PC-er eller andre TV-er.
Starte en app
Du kan kjøre appen du ønsker fra Nedlastet app.
Ikonene nedenfor vises i den valgte appens ikon og indikerer følgende:
●●
: Appen er installert på en USB-enhet.
●●
: Appen har et passord.
●●
: Appen må oppdateres.
●●
: Appen støtter speilingsfunksjon.
- 45 -
Administrere kjøpte eller installerte apper
Velg
Innstillinger på APPS. Du kan administrere installerte apper.
Innstillinger
Oppdater automatisk : PÅ
Slett
Legg til i startskjermbildet
Lås/Lås opp
Flytt
Reinstaller
Vis detaljer
"" Bildet på TV-en din kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modell og geografisk område.
1 Fjerne en app
1.
Flytt fokuset til en app for å slette.
2.
Velg Slett.
Den valgte appen slettes.
"" Kontroller at de tilhørende appdataene også blir fjernet når du fjerner en app.
2 Legger til apper på Første skjerm
1.
Flytt fokuset til en app for å legge til.
2.
Velg Legg til i startskjermbildet.
3.
Etter at startskjermen vises, flytter du den valgte appen til ønsket plassering.
4.
Trykk på Velg-knappen.
Den valgte appen legges til på Første skjerm.
- 46 -
3 Låse og låse opp apper
1.
Flytt fokuset til en app for å låse eller låse opp.
2.
Velg Lås/Lås opp.
Den valgte appen er låst eller låst opp.
"" For å låse eller låse opp en app, angir du PIN-koden. Standard PIN-kode er 0000 (for Frankrike og Italia: 1111). Du kan angi
PIN-koden i
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Endre PIN-kode.
4 Flytte apper
1.
Flytt fokuset til en app for å flytte.
2.
Velg Flytt.
3.
Flytt den valgte appen i ønsket retning.
4.
Trykk på Velg-knappen.
Den valgte appen flyttes.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
5 Installere en app på nytt
1.
Flytt fokuset til en app for å installere på nytt.
2.
Velg Reinstaller.
Gjeninstallasjonen begynner.
6 Sjekke appens informasjonsdetaljer
1.
Flytt fokuset til en app for å sjekke.
2.
Velg Vis detaljer.
Appens informasjonsskjerm vises.
"" Du kan rangere apper på den detaljerte informasjonsskjermen ved å bruke venstre- og høyreknappen på fjernkontrollen.
7 Automatisk oppdatering av apper
Installerte apper kan oppdateres automatisk. Hvis du ikke vil at apper skal oppdateres automatisk, angir du
Oppdater automatisk til AV.
"" Automatisk oppdatering er bare aktivert når TV-en er tilkoblet Internett.
- 47 -
Bruke Galleri-appen
Vis bilder og videoer synkronisert med Samsung-skyen.
Galleri
Galleri
Vis: daglig
"" Bildet på TV-en din kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modell og geografisk område.
Du kan se innhold som er synkronisert med en mobilenhet som støtter Samsung-skyen. De tilgjengelige
innholdstypene er bilder, videoer, historier og annet innhold som deles gjennom gruppene dine.
Hvis du har delt innhold fra gruppene dine, kan du få tilgang til dem i varsler.
"" Du må være logget på Samsung-kontoen for å kunne bruke Galleri-appen.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
1
Åpen kategori
Bruk retningsknappene på fjernkontrollen til å flytte til
øverst til venstre på skjermen for å vise innholdet etter
kategori synkronisert med Samsung Cloud.
2 Vis: daglig / Vis: månedlig
Sorter innholdet etter dag eller måned.
3
Logg på
Gå til Samsung-konto-skjermen for å opprette en ny konto eller logge på kontoen din.
4
Gallery-innstillinger
Begrens tilgang til Galleri-appen for å beskytte privatlivet, eller vis sluttbrukeravtalen og personvernerklæringen.
- 48 -
Bruke Universalguide-appen
Søk etter og spill av innhold som TV-serier, dramaer, filmer, sportssendinger og musikk.
Universalguide
For You
TV-serier
Filmer
Sport
Musikk
På nå
"" Bildet på TV-en din kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modell og geografisk område.
Universalguide er en app som lar deg søke etter og spille av forskjellig innhold som TV-serier, dramaer, filmer og
musikk på ett sted. Universalguide kan anbefale innhold som er skreddersydd etter smaken din, og varsle deg om
nye dramaserier.
Du kan bruke denne funksjonen på mobilen din med Samsung SmartThings-appen.
"" Appene må være installert på TV-en for å spille av innholdet på disse appene på TV-en.
"" Når du ser på noen former for betalt innhold, kan du måtte betale gjennom en tilknyttet app.
"" Bilder ser kanskje uklare ut avhengig av tjenesteleverandørens forhold.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 49 -
Bruke SmartThings-appen
Overvåk og konfigurer smartenhetene du har koblet til SmartThings-tjenesten.
SmartThings
Alle enheter
Angi scenen
Enheter
"" Bildet på TV-en din kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modell og geografisk område.
Fra TV-en kan du overvåke og konfigurere smartenhetene du har koblet til SmartThings-tjenesten via SmartThingsappen som er installert på dem. Du kan få varsler om statusen til smartenhetene dine.
"" Du må være logget på Samsung-kontoen din for å bruke denne funksjonen.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
1 Liste for stedsvalg
Trykk på Velg-knappen for å identifisere alle tilkoblede enheter eller stedsspesifikke enheter.
- 50 -
2
Logg på
Gå til Samsung-konto-skjermen for å opprette en ny konto eller logge på kontoen din.
3
Innstillinger
Slå av eller på varsler for de tilkoblede smartenhetene.
4 Angi scenen
Lag en egendefinert modus for enkelt å betjene flere enheter med én enkelt kommando.
5 Enhetsliste
Se en liste over de tilkoblede smartenhetene og statusen deres.
Du kan legge til nye enheter via SmartThings-appen på mobiltelefonen din. Se bruksanvisningen for SmartThingsappen for å få mer informasjon.
Bruke e-Manual
Kontrollere og lese håndboken som er integrert i TV-en.
Åpner e-Manual
Innstillinger
Kundesupport
Åpne e-Manual
Du kan vise den integrerte e-Manual som inneholder informasjon om nøkkelfunksjonene til TV-en.
"" Alternativt kan du laste ned en kopi av e-Manual fra Samsungs nettside.
"" Ord i blått (f.eks. Bildemodus) indikerer et menyelement.
- 51 -
Bruke knappene i e-Manual
(Søk): Velg et element fra søkeresultatene for å laste inn den tilsvarende siden.
●●
(Indeks): Velg et nøkkelord for å gå til den relevante siden.
●●
""
Menyene vises kanskje ikke, avhengig av det geografiske området.
●●
(Nylig vist): Velg et emne fra listen over nylig viste emner.
●●
(Prøv nå): Gjør det mulig å gå inn på det tilsvarende menyelementet og teste funksjonen umiddelbart.
●●
(Kobling): Gå umiddelbart til et understreket emne det refereres til på en side i e-Manual.
"" Enkelte menyskjermer kan ikke åpnes fra e-Manual.
Bruke Internet
Surf på Internet på TV-en.
Internet
Når du kjører Internet, kan du se nylig viste nettsteder eller fremhevede anbefalinger. Nå du velger et ønsket
nettsted kan du få umiddelbar tilgang til det.
"" Du kan bruke Internet enklere når du har koblet til et tastatur og en mus.
"" Du kan bla nedover på nettsider med retningsknappene.
"" Nettsidene kan se annerledes ut enn på en PC.
"" Hvis du vil vite mer om Internet, kan du se «Les før du bruker Internet».
- 52 -
Spille av bilder/video/musikk
Spill av medieinnhold som er lagret på TV-en, USB-enheter, smarttelefoner, kamera, PC-er osv.
Kilde
Tilkoblet enhet Prøv nå
Samsung USB
Samsung USB
Filtrer etter : Alle
Sorter etter : Tittel
Alternativer
"" Bildet på TV-en din kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modell og geografisk område.
Du kan spille av medieinnhold som er lagret på lagringsenheter, for eksempel USB-enheter, mobilenheter og
kameraer, på TV-en.
"" Du kan ikke spille av medieinnhold hvis innholdet eller lagringsenheten ikke støttes av TV-en. Se «Les før du spiller av
bilde-, video- eller musikkfiler» for nærmere informasjon.
"" Sikkerhetskopier viktige filer før du kobler til en USB-enhet. Samsung skal ikke holdes ansvarlig for skadede eller tapte
filer.
"" Fo å koble TV-en til en mobilenhet, kan du se «Koble til Mobilenhet».
Du kan bruke følgende funksjoner på skjermbildet med listen over medieinnhold på en lagringsenhet.
1 Filtrer etter
Filtrerer medieinnholdet etter medietype.
- 53 -
2 Sorter etter
Sorterer innholdslisten.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av typen ekstern enhet.
3 Alternativer
Sletter eller spiller av det valgte medieinnholdet fra listen over medieinnhold. Når du velger Oppdater, blir
innholdslisten lastet inn på nytt.
"" Du kan bare slette innspilt innhold. For å slette innhold endrer du alternativet Filtrer etter til Innspilt.
Spille av medieinnhold
Spille av multimedieinnhold på en PC eller mobilenhet
1.
Velg en enhet med medieinnhold i
2.
Velg et medieinnholdselement fra listen.
Kilde. Medieinnholdslisten til enheten vises.
Innholdet spilles av.
"" For mer informasjon om knappene kan du se «Tilgjengelige knapper og funksjoner når du spiller av multimedieinnhold».
"" Det kan hende at innholdet ikke kan spilles av, alt etter kodingsmetoden eller filformatet. Det kan også hende at flere
andre funksjoner er begrenset.
"" Innhold på enheter som er tilkoblet TV-en over nettverket spilles kanskje ikke av jevnt på grunn av
kommunikasjonsproblemer på nettverket. Hvis dette skjer kan du bruke en USB-enhet.
"" For mer informasjon om tilkobling til en mobilenhet, kan du se «Koble til Mobilenhet».
Spille av multimedieinnhold på USB-enhet
1.
Koble en USB-enhet til USB-porten. Når en popup-melding vises på skjermen, velger du Bla gjennom for å
flytte enkelt til listen over multimedieinnhold som er lagret på enheten.
2.
Velg medieinnholdet du vil spille av fra listen.
Innholdet spilles av.
- 54 -
TV-titting
Du kan bruke praktiske funksjoner mens du ser på TV. I tillegg kan du redigere kanallisten eller opprette lister
med favorittkanaler.
Vise oversikt over informasjon om digital kringkasting
Se oversikt over programoppsettet på hver enkelte kanal.
Bruke guiden
Direkte-TV
Veiledning Prøv nå
Veiledning
Kanalliste
Tidsplanhåndtering
Direkte…
"" Bildet på TV-en din kan se annerledes ut enn bildet ovenfor, avhengig av modell og geografisk område.
I Veiledning kan du se dagens program for hver kanal, se programinformasjon, velge et program å se på og angi en
planlagt visning.
"" For å se informasjon om analoge kanaler og bruker de analoge kanalfunksjonene til Veiledning, må du fullføre
tjenesteleverandøren innstillinger under den innledende konfigurasjonen.
"" For å vise Veiledning, må du først stille inn klokken til TV-en (
Tid
Klokke).
"" Trykk på GUIDE-knappen for å åpne Veiledning.
- 55 -
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
For å starte en planlagt visning og andre funksjoner til et program som er oppført i Veiledning, må du først flytte
pekeren til programmet og deretter trykke og holde på Velg-knappen på fjernkontrollen for å bruke følgende
funksjoner:
●●
●●
Planlegg visning: Du kan planlegge visning av et program som er planlagt for visning.
""
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
""
For mer informasjon om å se på eller Planlegg visning, kan du se «Konfigurere en Planlegg visning».
Avbryt planlagt visning: Du kan avbryte planlagte visninger.
""
●●
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Vis detaljer: Du kan se detaljert informasjon om det valgte programmet. Informasjonen kan variere med
kringkastingssignalet. Hvis det ikke følger informasjon med programmet, vises ingenting.
Konfigurere en Planlegg visning
Konfigurer TV-en til å vise en bestemt kanal eller et bestemt program på et bestemt klokkeslett og en bestemt dato.
""
vises ved siden av programmer som har blitt konfigurert for en planlagt visning.
"" For å vise en planlagt visning må du først stille inn klokken til TV-en (
Systembehandling
Tid
Innstillinger
Generelt
Klokke).
Konfigurere en planlagt visning for en kanal
Bruke alternativene for direkte og planlagt visning fra veiledningsskjermen
På skjermen Veiledning velger du et program du vil vise, og deretter trykker du på Velg-knappen og velger Planlegg
visning i popup-menyen som vises.
Bruke alternativene for planlagt visning i programinformasjonsvinduet
Trykk på Velg-knappen mens du ser på TV. Programinformasjonsvinduet vises. Velg et program som skal vises ved å
bruke venstre eller høyre retningsknapper. Trykk på Velg-knappen og velg deretter Planlegg visning for å planlegge
visningen av det programmet.
- 56 -
Bruke planlagt visning for å vise et program til et spesifisert klokkeslett på en spesifisert dato
Direkte-TV
Tidsplanhåndtering
Legg til visning
For å planlegge en visning angir du verdiene for Antenne, Kanal, Gjenta, Dato og Starttid til programmet som skal
vises, og velger deretter Lagre.
Sjekk gjeldende klokkeslett i
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Tid
Klokke.
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området kan det være at menyene ikke vises.
Redigere en planlagt visning
Direkte-TV
Tidsplanhåndtering
Planlagt manuelt
"" Du kan konfigurere maksimalt 30 Planlegg visning-oppføringer.
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området kan det være at menyene ikke vises.
Angi klokkeslett for planlagt visning
Direkte-TV
Tidsplanhåndtering
Planlagt manuelt
Rediger
Du kan angi ønsket starttid for en planlagt visning. Hvis du velger et program fra Veiledning, kan Starttid angis til
opptil 10 minutter før programmet.
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området kan det være at menyene ikke vises.
Kansellere en planlagt visning
Direkte-TV
Tidsplanhåndtering
Planlagt manuelt
Slett
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området kan det være at menyene ikke vises.
Sjekke planlagte visninger
Direkte-TV
Tidsplanhåndtering
Planlagt manuelt
Vis detaljer
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området kan det være at menyene ikke vises.
- 57 -
Bruke Kanalliste
Du kan bytte kanal eller sjekke programmer på andre digitale kanaler.
Direkte-TV
Kanalliste
Ved hjelp av Kanalliste kan du endre kanalen eller sjekke programmene på andre digitalkanaler mens du ser på TV.
Trykk på CH LIST-knappen for å åpne Kanalliste.
Alle-skjermbildet inneholder følgende ikoner:
●●
: En favorittkanal
●●
: En låst kanal.
Hvis du trykker på høyrepilknappen når du ser på skjermen Kanalliste, kan du bruke følgende funksjoner:
●●
Alle
Viser kanalene som har blitt automatisk søkt etter.
●●
TV PLUS
Når TV-en er tilkoblet Internett, kan du når som helst se på populære programmer eller høydepunkter for
hvert tema via en virtuell kanal. Akkurat som med vanlige kanaler gir TV-en deg det daglige programmet for
TV PLUS.
""
●●
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Favoritter
Viser Favoritter 1 for Favoritter 5.
●●
Kanaltype
Sorterer listen, slik at den inkluderer kanaler av en valgt type. Kanaltype kan imidlertid bare brukes med
kanaler som inneholder informasjon om type.
""
●●
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av det innkommende kringkastingssignalet.
Sorter
Sorterer listen etter Nummer eller Navn.
""
●●
Dette alternativet er bare tilgjengelig for digitale kanaler, og vil kanskje ikke alltid være tilgjengelig.
Antenne, Kabel eller Satellitt
Lar deg velge mellom Antenne, Kabel og Satellitt.
""
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av det innkommende kringkastingssignalet.
""
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 58 -
Redigere kanaler
Rediger kanalene som er lagret på TV-en.
Direkte-TV
Kanalliste
Alle
Rediger kanaler
Skjermikonene Rediger kanaler angir følgende:
●●
: En favorittkanal
●●
: En låst kanal.
Fjerne registrerte kanaler
Hvis du vil fjerne en kanal, velger du den på Rediger kanaler-skjermen, og deretter velger du Slett. Fjernede kanaler
vises ikke i Kanalliste
Redigere registrerte kanaler
Du kan få tilgang til følgende alternativer ved å velge Alle
●●
Rediger kanaler:
Låse eller låse opp en kanal
Etter å ha valgt en målkanal i Rediger kanaler, velger du Lås eller Lås opp. Deretter blir kanalen låst eller låst
opp. En lås kanal kan ikke vises.
●●
""
Hvis du vil angi passordet, setter du
""
Hvis du vil vite mer om hvordan du angir passordet, kan du se «Konfigurere et passord».
Innstillinger
Kringkasting
Bruk kanallås til På.
Endre et kanalnavn
Etter å ha valgt en kanal du vil endre i Rediger kanaler, velger du Gi kanal nytt navn for å endre kanalnavnet.
""
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for enkelte kanaler.
""
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for analoge sendinger.
- 59 -
●●
Endre nummer
Etter å ha valgt en kanal du vil endre i Rediger kanaler, velger du Endre nummer for å endre kanalnummeret.
●●
""
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
""
Når et kanalnummer endres, oppdateres ikke kanalinformasjonen automatisk.
Gjenopprett TV PLUS
Du kan søke på nytt og lagre mottatte TV PLUS-kanaler.
""
Hvis det finnes TV PLUS-kanaler på TV-en, etter sletting av lagrede kanaler, vil systemet lagre kanalene som nylig ble
søkt.
""
Hvis TV-en har lagret TV PLUS-kanaler, vil Gjenopprett TV PLUS slette den eksisterende listen og deretter lagre
kanalene som nylig ble søkt.
""
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Opprette en personlig favorittliste
Angi kanaler du ofte ser på, som favorittkanaler.
Favorittkanaler er uthevet i skjermbildene Rediger kanaler og Kanalliste med
fem favorittlister slik at familien kan opprette sin egen, personlige favorittliste.
Registrere kanaler som favoritter
Direkte-TV
Kanalliste
1.
Trykk på høyre retningsknapp på fjernkontrollen.
2.
Velg Favoritter.
3.
Velg én av de fem favorittlistene.
4.
Flytt til Red. favoritter.
5.
Velg en kanal som skal legges til favorittlisten.
6.
Velg
-ikonet.
Den valgte kanalen registreres i favorittlisten.
- 60 -
-symbolet. Du kan opprette opptil
Vise og velge kanaler bare i favorittliste
Direkte-TV
Kanalliste
1.
Trykk på høyre retningsknapp på fjernkontrollen.
2.
Velg Favoritter.
3.
Velg den ønskede listen blant fem favorittlister på skjermen.
Kanalene vises i den valgte favorittlisten.
"" Bare favorittlister som inneholder registrerte kanaler viser kanaler.
Redigere en favorittliste
Bruk funksjonene som er tilgjengelige mens du ser på TV.
Direkte-TV
Kanalliste
Etter at du har trykket på høyreknappen på fjernkontrollen, velger du Favoritter
Favoritter 1 - Favoritter 5
Red.
favoritter. Red. favoritter-skjermen vises.
Legg til kanaler til en favorittliste
Velg kanalene som skal legges til og velg ikonet
. De valgte kanalene legges til i Favoritter.
Fjerne kanaler fra en favorittliste
Velg kanaler i en favorittliste, og velg deretter ikonet
.
Omorganisere en favorittliste
Velg én eller flere kanaler og velg deretter Endre rekkef.. Markeringen Endre rekkef. vises. Trykk på opp-/nedknappene for å angi den nye plasseringen til kanalene. Trykk på Velg-knappen for å plassere kanalene på de nye
stedene.
Endre navnet på en favorittliste
Velg favorittlisten du vil bytte navn på og velg deretter Endre favorittnavn. Angi et nytt navn ved å bruke tastaturet
som vises på skjermen, og velg deretter Utført.
- 61 -
Funksjoner for å støtte TV-visning
Bruk funksjonene som støttes av digitale eller analoge kanaler.
Endre kringkastingssignal
Direkte-TV
Kanalliste
Etter at du har trykket på høyre retningsknapp på fjernkontrollen og deretter flyttet fokuset til Antenne eller Kabel,
trykker du på Velg-knappen.
"" Denne funksjonen er ikke nødvendig hvis TV-en er koblet til en kabelboks eller satellittboks.
Skanne etter tilgjengelige kanaler
Innstillinger
kanalsøk
Kringkasting
(Innstillinger for automatisk kanalsøk)
Automatisk
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
"" Hvis TV-en er koblet til en kabelboks eller satellittboks, trenger du ikke gjøre dette.
"" DVB-T2-systemet støttes kanskje ikke, avhengig av det geografiske området.
"" Innstillinger for automatisk kanalsøk vises kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Velg søkealternativet for kabelnettverk
Innstillinger
kabelsøk
Kringkasting
(Innstillinger for automatisk kanalsøk)
Alternativ for
Angir ekstra søkealternativer som frekvens og symbolhastighet for et kabelnettsøk.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
"" Innstillinger for automatisk kanalsøk vises kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Skanne etter tilgjengelige kanaler i standbymodus
Innstillinger
autoinnstilling
Kringkasting
(Innstillinger for automatisk kanalsøk)
Standby
Søke automatisk etter kanaler mens TV-en er i standbymodus.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
"" Innstillinger for automatisk kanalsøk vises kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 62 -
Angi oppvåkningstid
Innstillinger
Kringkasting
(Innstillinger for automatisk kanalsøk)
Vekkeklokke
Planlegg tidsbryter for å slå på TV-en og skanne kanaler automatisk.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
"" Innstillinger for automatisk kanalsøk vises kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Sjekke signalinformasjon og signalstyrke for den digitale kanalen
Innstillinger
Kundesupport
Egendiagnose
Signalinformasjon Prøv nå
"" Hvis TV-en er koblet til en separat antenne, kan du bruke informasjonen om signalstyrken til å justere antennen for å få
bedre signalstyrke og forbedret mottak av HD-kanaler.
"" Signalinformasjon er bare tilgjengelig for digitale kanaler.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Begrense visning av spesifikke kanaler
Innstillinger
Kringkasting
Bruk kanallås Prøv nå
Ved å velge menyen kan du slå funksjonen Bruk kanallås av eller på.
Bruke Merk erotiske kanaler
Innstillinger
Kringkasting
Merk erotiske kanaler
Aktiverer eller deaktiverer alle tjenester for voksne. Når den er deaktivert, vil ikke tjenester for voksne være
tilgjengelige.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Velge lydalternativ for kringkastingen
Innstillinger
Kringkasting
Dobbel lyd Prøv nå
Angi lydalternativer for stereo eller tospråklige kringkastinger. Se «Lydalternativer for støttet kringkasting» for
nærmere informasjon.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 63 -
Bruke Programrangeringslås
Innstillinger
Kringkasting
Programrangeringslås Prøv nå
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Denne funksjonen er nyttig for å kontrollere hva barna kan se på TV. Innstillinger for programrangeringslås vil
imidlertid ikke blokkere for programmer som stammer fra eksterne kilder, for eksempel DVD-spillere eller USB-filer.
Hver gang du åpner Innstillinger for programrangeringslås, må du skrive inn PIN-koden (sikkerhetsnøkkelen). Du må
også legge inn PIN-koden for å kunne se et blokkert program. Standard PIN-kode er 0000 (for Frankrike og Italia:
1111). Hvis du vil endre PIN-koden går du til
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Endre PIN-
kode.
"" Hvis du vil vite mer om hvordan du angir passordet, kan du se «Konfigurere et passord».
"" Kringkasting er ikke tilgjengelig i HDMI- eller Komponent-modus.
"" Programrangeringslås støttes kanskje ikke, avhengig av inngangssignalet.
Konfigurere avanserte kringkastingsinnstillinger
Innstillinger
Kringkasting
Ekspertinnstillinger Prøv nå
Kringkasting
Ekspertinnstillinger
Lese digital tekst
Innstillinger
Digital tekst
Du kan bruke denne funksjonen når du ser på en kringkasting som omfatter både tekst- og multimedieinnhold.
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Storbritannia.
"" MHEG (Kodingsekspertgruppe for multimedia- og hypermediainformasjon) er en internasjonal standard for
datakodingssystemer som brukes i multimedia og hypermedia. Dette er på høyere nivå enn MPEG-systemet, som omfatter
datakoblingshypermedier som stillbilder, tegntjeneste, animasjon og grafikk og videofiler i tillegg til multimediedata.
MHEG er brukerinteraktiv teknologi på kjøretidspunktet og brukes på forskjellige felter, medregnet VOD (Video-OnDemand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), fjernundervisning, telekonferanser, digitale biblioteker og
nettverksspill.
- 64 -
Velge lydspråket for kringkastingen
Innstillinger
Kringkasting
Ekspertinnstillinger
Lydalternativer Prøv nå
Dette er språket som du kommer til å høre når du ser på TV, hvis språket er inkludert i kringkastingssignalet.
Lydalternativer fungerer forskjellig for analoge og digitale kanaler.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Velge et språk
Innstillinger
lydspråk
Kringkasting
Ekspertinnstillinger
Lydalternativer
Innstillinger for
Lydalternativer
Lydformat
Du kan endre lydspråket du vil høre.
"" De tilgjengelige språkene kan variere med kringkastingen.
Velge et lydformat
Innstillinger
Kringkasting
Ekspertinnstillinger
Du kan endre lydformatet du vil høre.
"" De støttede lydformatene kan variere med programmet som kringkastes.
"" Dette alternativet er bare tilgjengelig på digitale kanaler.
Stille inn kringkastingssignaler manuelt
Innstillinger
Kringkasting
Ekspertinnstillinger
Manuell innstilling Prøv nå
Du kan søke etter alle kanaler manuelt og lagre de skannede kanalene på TV-en. Du kan stoppe søkingen ved å velge
Stopp.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Stille inn digitale kanaler
Innstillinger
kanalinnstilling
Velg Ny
Kringkasting
Ekspertinnstillinger
Manuell innstilling
Søk for å søke etter digitale kanaler automatisk og lagre kanallisten på TV-en.
- 65 -
Digital
Stille inn analoge kanaler
Innstillinger
kanalinnstilling
Kringkasting
Ekspertinnstillinger
Manuell innstilling
Analog
Velg Ny, og konfigurer Program, Fargesystem, Lydsystem, Kanal og Søk for å søke etter analoge kanaler. Velg
deretter Lagre for å lagre kanalene på TV-en.
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig for analoge sendinger.
Fininnstilling av analoge sendinger
Innstillinger
Kringkasting
Ekspertinnstillinger
Finjuster Prøv nå
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig for analoge sendinger.
Overføre kanallisten
Innstillinger
Kringkasting
Ekspertinnstillinger
Overfør kanalliste
Du kan importere eller eksportere kanallisten til en USB-lagringsenhet. For å bruke denne funksjonen, kreves PINkoden.
●●
Importer fra USB: Importerer kanallisten fra en USB-lagringsenhet.
●●
Eksporter til USB: Eksporterer kanallisten som er lagret på TV-en, til en USB-lagringsenhet.
"" Denne funksjonen er tilgjengelig når USB er tilkoblet.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Aktivere/deaktivere redigering av kanalnumre
Innstillinger
Kringkasting
Ekspertinnstillinger
Rediger kanalnumre
Bruk dette til å endre kanalnummer. Når kanalnummeret endres, oppdateres ikke kanalinformasjonen automatisk.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 66 -
Slette CAM-brukerprofil
Innstillinger
Kringkasting
Ekspertinnstillinger
Slett CAM-brukerprofil
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Angi satellittsystemet
Innstillinger
Kringkasting
Ekspertinnstillinger
Satellittsystem
Du kan konfigurere et sett med innstillinger for parabolantenne før du utfører et kanalsøk.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Endre språk for tekst-TV
Innstillinger
Språk, tekst-TV
Kringkasting
Ekspertinnstillinger
Innstillinger for tekst-TV-språk
Du kan angi eller endre språket for tekst-TV. Du kan se på tekst-TV på språket du foretrekker, ved å velge et språk
i Primærspråk, tekst-TV. Hvis språket ikke støttes, kan du se på tekst-TV på sekundærspråket som du har angitt i
Sekundærspråk, tekst-TV.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Vise Grensesnitt for TVkey-menyen
Innstillinger
Kringkasting
Ekspertinnstillinger
Grensesnitt for TVkey
Vis menyinformasjon om TVkey-grensesnittet.
●●
Meny for TVkey: Vis meny for TVkey-grensesnitt.
●●
Veiledning: Velg veiledningen du vil bruke når du ser på med TVkey.
●●
Slett TVkey-brukerprofil: Vis liste over TVkey-brukere for å slette.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 67 -
Vise menyen for felles grensesnitt
Innstillinger
Kringkasting
Felles inngang
Du kan vise informasjon om felles grensesnitt.
●●
CI-meny
Gjør at brukeren kan velge fra CAM-menyen. Velg CI-menyen basert på PC-kortmenyen.
●●
Programinformasjon
Viser informasjonen om CAM som er satt inn i CI-sporet, og om "CI- eller CI+-kortet", som er satt inn i CAM. Du
kan installere CAM når som helst, med TV-en både slått på og slått av.
●●
CICAM PIN-styring
Lar deg administrere PIN-koden for CICAM (Common Interface Common Access Module). Lagre PIN-koden
eller endre den lagrede PIN-koden, og angi deretter andre alternativer for PIN-kode.
""
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
●●
Dekodingsmodus
●●
CAM-videotranskoding
Lar deg konfigurere innstillingen for å transkode videokodeken fra CAM automatisk. Slå den av hvis du ikke vil
bruke den.
""
Du må bruke en CAM som støtter transkoding av videokodeken.
- 68 -
Bilde og Lyd
Du kan endre innstillingene for bilde og lyd i henhold til egne preferanser.
Justere bildekvaliteten
Endre Bildemodus og juster Ekspertinnstillinger.
Velge en bildemodus
Innstillinger
Bilde
Bildemodus Prøv nå
Du kan velge Bildemodus som gir deg den beste seeropplevelsen.
●●
Dynamisk
Gjør bildet lysere og klarere i lyse omgivelser.
●●
Standard
Dette er standardmodusen som passer til generelle visningsomgivelser.
●●
Naturlig
Minsker belastningen på øynene for en mer behagelig seeropplevelse.
●●
Film
Egner seg for å se TV eller filmer i mørke rom.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen.
- 69 -
Konfigurere avanserte bildeinnstillinger
Innstillinger
Bilde
Ekspertinnstillinger Prøv nå
Konfigurer skjerminnstillingene slik du vil ha dem ved å bruke følgende funksjoner:
●●
Bakgrunnsbelysning Prøv nå
●●
Lysstyrke Prøv nå
●●
Kontrast Prøv nå
●●
Skarphet Prøv nå
●●
Farge Prøv nå
●●
Nyanse (G/R) Prøv nå
●●
Bruk bildeinnstillingene Prøv nå
●●
Digital støyfri visning Prøv nå
●●
Kontrastforsterker Prøv nå
●●
Filmmodus Prøv nå
""
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når inngangssignalet er TV, AV, Komponent (480i, 576i, 1080i) eller HDMI
(1080i).
●●
Fargetone Prøv nå
●●
Hvitbalanse Prøv nå
●●
Gamma Prøv nå
●●
Innstillinger for fargerom Prøv nå
●●
Tilbakestill bilde Prøv nå
- 70 -
Angi visningsmiljøet for eksterne enheter
Du kan optimere TV-en for å vise spesifikke videoformater.
Spille spill på en optimert skjerm
Innstillinger
Generelt
Behandling av eksterne enheter
Spillmodus
Du kan aktivere spillmodus for å optimalisere TV-innstillingene til spilling av videospill med en spillkonsoll, for
eksempel PlayStation™ eller Xbox™.
"" Spillmodusen er ikke tilgjengelig for vanlig TV-titting.
"" Skjermen kan riste litt.
"" Når Spillmodus er aktivert, Bildemodus og Lydmodus er innstilt til Spill automatisk.
"" Vil du bruke andre eksterne enheter i samme port, fjerner du tilkoblingen til spillkonsollen, slår av funksjonen og kobler
den eksterne enheten til porten.
Bruke svartnivå for HDMI
Innstillinger
Generelt
Behandling av eksterne enheter
Svartnivå for HDMI Prøv nå
Bruk Svartnivå for HDMI for å justere svartnivået for å kompensere for lave svartnivåer, lav kontrast eller matte
farger som skapes av eksterne enheter som er tilkoblet TV-en via en HDMI-kabel.
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig når inngangssignalet, koblet til TV-en via en HDMI-kontakt, er satt til RGB444.
- 71 -
Funksjoner for å støtte bilder
Konfigurer bildeinnstillingene for TV-en.
Endre bildestørrelsen
Innstillinger
Bilde
Innstillinger for bildestørrelse
Bildestørrelse Prøv nå
Du kan endre størrelsen på bildet på TV-skjermen.
●●
16:9-standard
●●
Tilpasset
●●
4:3
"" Støttede bildestørrelser varierer med inngangssignalet. For mer informasjon om hvilke bildestørrelser som støttes, kan du
se «Bildestørrelser og inngangssignaler».
Endre bildestørrelsen automatisk
Innstillinger
Bilde
Innstillinger for bildestørrelse
Autobredde Prøv nå
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Endre bildestørrelsen i 4:3-modus eller skjermtilpasningsmodus
Innstillinger
Bilde
Innstillinger for bildestørrelse
4 til 3 skjermstørrelse Prøv nå
Du kan velge en bildestørrelse som passer til ditt geografiske område, når du ser på TV i 4:3-modus eller i Tilpass
til skjerm-modus. De støttede skjermstørrelsene varierer fra land til land, og denne funksjonen lar deg justere
bildestørrelsen i slike tilfeller.
"" 4:3-modus er ikke tilgjengelig når en ekstern enhet er koblet til TV-en via en komponentkontakt eller en HDMI-kontakt.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 72 -
Tilpasse bildestørrelsen til skjermen
Innstillinger
Bilde
Innstillinger for bildestørrelse
Tilpass til skjerm Prøv nå
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av Bildestørrelse-innstillingen.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av kringkastingssignalene.
Justere bildestørrelsen og/eller -posisjonen
Innstillinger
Bilde
Innstillinger for bildestørrelse
Zoom og posisjon Prøv nå
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis Bildestørrelse er angitt til Tilpasset.
"" Hvis du vil endre bildeposisjonen på analoge kanaler, må du først forstørre bildet og deretter endre posisjonen.
Konfigurere Lydmodus og Ekspertinnstillinger
Endre Lydmodus og juster Ekspertinnstillinger.
Velge en lydmodus
Innstillinger
Lyd
Lydmodus Prøv nå
Du kan velge en favoritt-lydmodus som passer til innholdstypen eller lyttemiljøet.
●●
Standard
●●
Optimalisert
●●
Forsterk
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen.
"" Når en ekstern enhet kobles til, kan det hende at Lydmodus endres tilsvarende.
- 73 -
Konfigurere avanserte lydinnstillinger
Innstillinger
Lyd
Ekspertinnstillinger Prøv nå
Du kan personalisere lydkvaliteten ved å justere de følgende innstillingene.
●●
Balanse Prøv nå
●●
Equalizer Prøv nå
●●
Lydformat for HDMI-inngang Prøv nå
●●
Lydformat for digital utgang Prøv nå
""
Hvis du bruker en mottaker som ikke støtter Dolby Digital Plus, vil du ikke høre lyd hvis du velger Dolby Digital+.
""
Alternativet Dolby Digital+ er bare tilgjengelig via ARC(HDMI) for eksterne enheter som støtter formatet.
●●
Lydforsinkelse Prøv nå
●●
Auto-volum
●●
Hørbar tilbakemelding Prøv nå
●●
Tilbakestill lyd Prøv nå
""
Standard lydsignaler spilles av med 48 kHz, mens HD-lydsignaler spilles av med 96 kHz.
""
Det kan hende at enkelte S/PDIF-mottakere ikke er kompatible med HD-lydformat.
- 74 -
Bruke funksjoner for å støtte lyd
Konfigurer lydinnstillingene for TV-en.
Velge høyttalere
Innstillinger
Lyd
Lydutgang Prøv nå
Du kan velge hvilke høyttalere som skal brukes til lyden fra TV-en.
"" Eksterne høyttalere kan kanskje ikke kontrolleres med fjernkontrollen. Enkelte lydmenyer støttes kanskje ikke når en
ekstern høyttaler er aktivert.
Du kan lytte til TV-en via en Samsung-lydenhet som støtter Wi-Fi-funksjonen
Du finner mer informasjon om tilkobling og bruk av en Samsung-lydenhet som støtter Wi-Fi-funksjonen, i
brukerhåndboken.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Bruke Samsung-lydenheter som støtter Wi-Fi-funksjonen til å konfigurere surroundlyd
Innstillinger
Lyd
Surround-oppsett for Wi-Fi-høyttalere Prøv nå
Hvis du har koblet en eller flere trådløse Samsung-lydenheter som støtter Wi-Fi-funksjon til TV-en, kan du
opprette et optimalt lydoppsett ved å konfigurere innstillingene for surroundeffekt. Du kan velge en av surroundlydkonfigurasjonene, med eller uten lydplanke.
En surround-lydkonfigurasjon kan brukes hvis alle følgende forhold overholdes:
●●
To eller flere trådløse Samsung-lydenheter av samme type må være koblet til det samme trådløse nettverket.
●●
Samsung-lydenhetene som støtter Wi-Fi-funksjonen, må være koblet til det samme trådløse nettverket som
TV-en.
"" Surround-lydkonfigurasjoner med en lydplanke støttes kanskje ikke, avhengig av produktet.
"" Hvis du aktiverer Skjermspeiling-funksjonen mens du bruker Samsung-lydenheter som støtter Wi-Fi-funksjonen, blir
forbindelsen frakoblet.
"" Det kan oppstå synkroniseringsproblemer mellom videoen og lydtidskodene, avhengig av enhetstypen.
- 75 -
System og Kundesupport
Du kan konfigurere system- og støtteinnstillinger som klokke, tidsinnstillinger, energiforbruk og
programvareoppdateringer.
Bruke tidsfunksjonene og timerne
Still inn gjeldende klokkeslett og bruk timerfunksjonen.
Stille inn gjeldende klokkeslett
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Tid Prøv nå
Du kan stille Klokke automatisk eller manuelt. Når Klokke er stilt, kan du vise gjeldende tid på TV-en når som helst.
Du må stille klokken i følgende tilfeller:
●●
Strømkabelen har blitt frakoblet og deretter tilkoblet.
●●
Klokkemodus har blitt endret fra Auto til Manuell.
●●
TV-en er ikke koblet til Internett.
●●
Mottar ingen kringkastingssignaler.
Stille klokken automatisk
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Tid
Klokke
Klokkemodus
Auto
"" Denne funksjonen fungerer bare når TV-en er koblet til Internett eller mottar digital sending gjennom en tilkoblet antenne.
"" Nøyaktigheten for tidsinformasjonen du mottar, kan variere avhengig av kanalen og signalet.
"" Når du ser på TV ved å koble en kabelboks eller satellittboks til HDMI- eller Component-porten, må du angi gjeldende
klokkeslett manuelt.
Stille klokken manuelt
Innstillinger
Manuell
Generelt
Systembehandling
Tid
Klokke
Klokkemodus
Når Klokkemodus er angitt til Manuell, kan du angi klokkeslettet direkte. Velg Dato og Tid ved hjelp av pilknappene
på fjernkontrollen.
- 76 -
Justere klokken for DST og tidssone
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Tid
Klokke
Tidssone
Lar deg stille inn riktig tid ved å angi sommertid og din lokale tidssone.
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Klokkemodus er angitt til Auto.
●●
GMT
Lar deg velge tidssone.
●●
DST
Justeres automatisk for sommertid.
""
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Klokkemodus er angitt til Auto.
Endre gjeldende klokkeslett
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Tid
Klokke
Tidsforskyvning
"" Tidsforskyvning justerer klokkeslettet via en nettverkstilkobling. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis Klokkemodus
er satt til Auto og TV-en er koblet til Internett via et lokalnettverk.
"" Tidsforskyvning justerer klokkeslettet hvis TV-en ikke mottar tidsinformasjon via normale digitale kringkastingssignaler.
Bruke timerne
Bruke deaktiveringstimeren
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Tid
Deaktiver.timer
Du kan bruke denne funksjonen til å slå av TV-en automatisk etter et forhåndskonfigurert tidsrom. Du kan angi at
deaktiveringstimeren skal slå av TV-en automatisk etter opptil 180 minutter.
Slå av TV-en ved hjelp av av-timeren
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Tid
Av-timer
Du kan angi at Av-timer skal slå av TVen automatisk på et angitt klokkeslett. Av-timer er bare tilgjengelig hvis
Klokke er innstilt.
- 77 -
Bruke funksjonene Autobeskyttelsestid og Energisparing
Stille inn Autobeskyttelsestid og redusere TV-ens energiforbruk.
Stille inn Autobeskyttelsestid
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Autobeskyttelsestid Prøv nå
Aktiver en skjermsparer når TV-en viser et stillbilde i to timer eller mer.
Redusere strømforbruket til TV-en
Innstillinger
Generelt
Økoløsning Prøv nå
Du kan justere lysstyrkenivået på TV-en, for å redusere det totale strømforbruket og forhindre overoppheting.
●●
Måling av belysningen i omgivelsene Prøv nå
Justerer lysstyrkenivået på TV-en automatisk i henhold til omgivelseslyset for å redusere strømforbruket.
Hvis Måling av belysningen i omgivelsene har juster lysstyrken til et for lyst eller mørkt nivå, kan du velge
Minste bakgrunnsbelysning for å justere den laveste lysstyrken på skjermen.
●●
Minste bakgrunnsbelysning Prøv nå
Når Måling av belysningen i omgivelsene er slått på, kan du justere manuelt den laveste lysstyrken på TVskjemen i forhold til lysstyrkenivået i omgivelsene. Denne funksjonen fungerer bare hvis verdien er mindre
enn innstillingen i
Innstillinger Bilde Ekspertinnstillinger Bakgrunnsbelysning.
●●
Strømsparingsmodus Prøv nå
Lar deg velge en lysstyrkeinnstilling fra listen for å redusere TV-ens strømforbruk.
●●
Bevegelsesbelysning Prøv nå
Justerer lysstyrken avhengig av bevegelsene på skjermen for å redusere strømforbruket.
●●
Automatisk avslåing Prøv nå
Slår automatisk av TV-en for å redusere unødvendig strømforbruk hvis den ikke brukes i løpet av 4 timer.
- 78 -
Oppdatere programvaren på TV-en
Vise TV-ens programvareversjon og oppdatere den om nødvendig.
Innstillinger
Kundesupport
Programvareoppdatering Prøv nå
Oppgrader TV-ens programvare til nyeste versjon
[[ IKKE slå av strømmen til TV-en før oppdateringen er fullført. TV-en slår seg av og på igjen automatisk
når programvareoppdateringen er fullført. Innstillinger for video og lyd tilbakestilles etter en
programvareoppdatering.
Oppdatering gjennom Internett
Innstillinger
Kundesupport
Programvareoppdatering
Oppdater nå Prøv nå
"" Oppdatering fra Internett krever en aktiv Internettforbindelse.
Oppdatering gjennom en USB-enhet
Innstillinger
Kundesupport
Programvareoppdatering
Oppdater nå
Når du har lastet ned oppdateringsfilen fra nettstedet og lagret den på en USB-enhet, kobler du USB-enheten til TVen for å oppdatere.
"" Last ned oppdateringspakken fra Samsung.com til datamaskinen for å oppdatere ved hjelp av en USB-flash-enhet.
Lagre deretter oppdateringspakken i mappen på det øverste nivået i USB-enheten. Ellers vil ikke TV-en finne
oppdateringspakken.
Oppdatere TV-en automatisk
Innstillinger
Kundesupport
Programvareoppdatering
Oppdater automatisk Prøv nå
Hvis TV-en er koblet til Internett, kan TV-en oppdatere programvaren automatisk mens du ser på TV-en. Når
bakgrunnsoppdateringen er fullført, aktiveres den neste gang TV-en slås på.
Hvis du godtar betingelsene og vilkårene for Smart Hub, blir Oppdater automatisk automatisk satt til På. Hvis du vil
deaktivere denne funksjonen, bruker du Velg-knappen til å slå den av.
"" Denne funksjonen kan ta lenger tid hvis en annen nettverksfunksjon kjører samtidig.
"" Denne funksjonen krever en Internett-tilkobling.
- 79 -
Beskytte TV-en fra hacking og ondsinnet kode
Beskytt TV-en fra hackingforsøk og ondsinnet kode.
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Smart sikkerhet Prøv nå
Du kan bruke Smart sikkerhet til å beskytte TV-en fra hacking og ondsinnet kode når den er koblet til Internett.
Skanne TV-en og tilkoblede lagringsenheter for ondsinnet kode
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Smart sikkerhet
Skann
Hvis ondsinnet kode ble funnet, vises resultatene av skanningen på skjermen. All ondsinnet kode som ble funnet,
vises i resultatvinduet. Du kan sette koden i karantene (isolere). Karantene forhindrer at den kjøres.
1.
Velg all ondsinnet kode som skal settes i karantene.
2.
Velg Isoler.
Den ondsinnede koden flyttes til Isolert-liste.
"" I Isolert-liste vises all ondsinnet kode som er satt i karantene.
Bruke andre funksjoner
Vis andre funksjoner.
Kjøre tilgjengelighetsfunksjonene
Innstillinger
Generelt
Tilgjengelighet Prøv nå
Kjøre Tilgjengelighetssnarveier
Tilgjengelighetssnarveier gir tilgang til tilgjengelighetsfunksjonene. For å vise Tilgjengelighetssnarveier trykker
du på AD/SUBT.-knappen. Du kan enkelt slå på eller av funksjoner slik som Taleveiledning, Lydbeskrivelse, Høy
kontrast, Forstørr, Lær om TV-fjernkontroll, Lær menyskjerm, Undertekst, osv.
"" Selv om Taleveiledning er satt til Av eller dempet, er taleveiledningen for Tilgjengelighetssnarveier aktivert.
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området kan det være at menyene ikke vises.
- 80 -
Aktivere taleveiledninger for synshemmede
Innstillinger
Generelt
Tilgjengelighet
Innstillinger for taleveiledning Prøv nå
Du kan aktivere taleveiledninger som beskriver menyalternativene, for å hjelpe synshemmede. Du aktiverer denne
funksjonen ved å sette Taleveiledning til På. Med Taleveiledning slått på gir TV-en taleveiledning for kanalbytting,
volumendring, programinformasjon, planlagt visning, andre TV-funksjoner og forskjellig innhold i Internet og i Søk.
Du kan gå til Taleveiledning og trykke på Velg-knappen for å slå funksjonen på eller av.
"" Taleveiledning er på språket som er spesifisert på skjermen Språk. Enkelte av språkene støttes imidlertid ikke av
Taleveiledning elv om de er oppført på skjermen Språk. Engelsk er alltid støttet.
"" Hvis du vil vite mer om TV-språkinnstillingene, kan du se “Endre menyspråket”.
Endre volum, hastighet og tone for Taleveiledning
Du kan konfigurere volumet, hastigheten og toneleiet til taleveiledningen.
Lydbeskrivelse
Innstillinger
Generelt
Tilgjengelighet
Innstillinger for lydbeskrivelse Prøv nå
Du kan bruke lydstrømningen for Lydbeskrivelse (AD) som sendes sammen med hovedlyden fra kringkasteren.
Juster volumet på lydbeskrivelsen ved hjelp av Volum for lydbeskrivelse.
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig på digitale kanaler.
●●
Lydbeskrivelse
Slår lydbeskrivelsesfunksjonen på eller av.
●●
Volum for lydbeskrivelse
Justerer volumet på lydbeskrivelsen.
- 81 -
Hvit tekst på svart bakgrunn (høy kontrast)
Innstillinger
Generelt
Tilgjengelighet
Høy kontrast Prøv nå
Du kan endre Smart Hub og innstillingsmenyskjermene til hvit tekst på svart bakgrunn eller endre de
gjennomsiktige TV-menyene til ugjennomsiktige, slik at det er enklere å lese teksten. Du aktiverer denne funksjonen
ved å sette Høy kontrast til På.
"" Hvis Høy kontrast er på, er det noen Tilgjengelighet-menyer som ikke er tilgjengelige.
Forstørre skrift (for synshemmede)
Innstillinger
Generelt
Tilgjengelighet
Forstørr Prøv nå
Du kan endre størrelsen på skrifttypen på skjermen. Du aktiverer denne funksjonen ved å sette Forstørr til På.
Lære om fjernkontrollen (for synshemmede)
Innstillinger
Generelt
Tilgjengelighet
Lær om TV-fjernkontroll Prøv nå
Denne funksjonen hjelper synshemmede personer med å lære hvor knappene på fjernkontrollen er plassert. Når
denne funksjonen er aktivert, kan du trykke på en knapp på fjernkontrollen, så vil TV-en uttale navnet sitt for deg.
Trykk to ganger på
eller EXIT-knappen for å avslutte Lær om TV-fjernkontroll.
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Taleveiledning er aktivert.
Lære om TV-menyen
Innstillinger
Generelt
Tilgjengelighet
Lær menyskjerm Prøv nå
Lær deg menyene på TV-skjermen. Når dette er aktivert, forteller TV-en deg strukturen og funksjonene til menyene
som er valgt.
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Taleveiledning er aktivert.
- 82 -
Se på TV-sendinger med undertekster
Innstillinger
Generelt
Tilgjengelighet
Undertekstinnst. Prøv nå
Sett Undertekst til På. Deretter kan du se programmet med teksting.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
"" TV-en kan ikke styre eller endre undertekster for DVD eller Blu-ray. Du kan styre undertekster for DVD eller Blu-ray ved å
bruke funksjonen for undertekster på DVD- eller Blu-ray-spilleren og spillerens fjernkontroll.
●●
Undertekst
Slår tekstingen på eller av.
●●
Undertekstmodus
Angir undertekstmodus.
●●
Språk for undertekster
Angir undertekstspråket.
""
TV-en kan ikke styre eller endre undertekster for DVD eller Blu-ray. Du kan styre undertekster for DVD eller Blu-ray
ved å bruke funksjonen for undertekster på DVD- eller Blu-ray-spilleren og spillerens fjernkontroll.
Velge undertekstspråket for sendingen
Du kan velge standardspråk for undertekstene. Listen over moduser kan variere avhengig av sendingen.
●●
Primærspråk, undertekster
Velger primært undertekstspråk.
●●
Sekundærspråk, undertekster
Velger sekundært undertekstspråk.
Konfigurere avanserte systeminnstillinger
Innstillinger
Generelt
Systembehandling Prøv nå
Generelt
Systembehandling
Endre menyspråket
Innstillinger
- 83 -
Språk Prøv nå
Konfigurere et passord
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Endre PIN-kode Prøv nå
Inndatavinduet for PIN-kode vises. Skriv inn en PIN-kode. Skriv den inn på nytt for å bekrefte den. Standard PIN-kode
er 0000 (for Frankrike og Italia: 1111).
"" Hvis du har glemt PIN-koden, kan du tilbakestille den ved hjelp av fjernkontrollen. Når TV-en er slått på, kan du trykke på
følgende knapper på fjernkontrollen i den viste rekkefølgen for å tilbakestille PIN-koden til 0000 (for Frankrike og Italia:
1111).
Velg
-knappen.
(Volum opp)
(
) (Volum opp)
Velg RETURN-knappen.
(
) (Volum ned)
Velg RETURN-knappen.
(
)
Velg RETURN-knappen.
Velge bruks- eller butikkmodus
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Bruksmodus Prøv nå
Du kan bruke TV-en i butikker ved å sette Bruksmodus til Butikkmodus.
"" Alle andre brukere skal velge Hjemmemodus.
"" Med Butikkmodus er enkelte funksjoner deaktivert, og TV-en tilbakestiller seg selv automatisk etter en bestemt periode.
Tilbakestille TV-en til fabrikkinnstillingene
Innstillinger
Kundesupport
Egendiagnose
Tilbakestill Prøv nå
Du kan tilbakestille alle TV-innstillinger (bortsett fra Internett-innstillinger og nettverksinnstillinger) til
fabrikkstandardene.
1.
Velg Tilbakestill. Vinduet for inntasting av sikkerhets-PIN-koden vises.
2.
Angi sikkerhets-PIN-koden, og velg deretter Ja. Alle innstillingene tilbakestilles. TV-en slår seg av og på igjen
automatisk og viser deretter Start konfigurasjon-skjermen.
"" Du finner mer informasjon om Start konfigurasjon i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.
- 84 -
HbbTV
Du kan få tilgang til tjenester fra underholdningsleverandører, elektroniske leverandører og CE-produsenter
gjennom HbbTV.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
"" Enkelte kanaler inkluderer kanskje ikke HbbTV-tjenesten.
I noen land er HbbTV deaktivert som standard. I dette tilfellet kan HbbTV brukes ved å installere HbbTV-programmet
(HbbTV-installasjonsprogrammet) fra Samsung APPS.
Hvis du vil slå HbbTV-automatisk oppstart på eller av, åpne
Ekspertinnstillinger
Innstillinger
Kringkasting
HbbTV-innstillinger og sett HbbTV til på eller av. (Avhengig av det geografiske området.)
Hvis du vil aktivere eller deaktivere denne funksjonen, bruker du Velg-knappen for å slå den på eller av.
●●
Et program på HbbTV kan fungere feil midlertidig avhengig av omstendighetene for kringkastingsstasjonen
eller programleverandøren.
●●
En app på HbbTV er vanligvis bare i bruk når TV-en er koblet til et eksternt nettverk. Programmet kan fungere
feil avhengig av nettverksforholdene.
●●
Når HbbTV-appen er installert og kringkastingsprogrammet støtter HbbTV, vises en rød knapp på skjermen.
●●
Det er mulig å bruke både digital tekst-TV og tradisjonell tekst-TV på flere begrensede kanaler ved å trykke på
knappen TTX/MIX på fjernkontrollen vekselvis.
●●
Når du trykker på TTX/MIX-knappen én gang i HbbTV-modus, aktiveres digital TTX-modus for HbbTV.
●●
Når du trykker på TTX/MIX-knappen to ganger i HbbTV-modus, aktiveres tradisjonell tekst-TV-modus.
- 85 -
Bruke et TV-visningskort ("CI- eller CI+-kort")
Ser på betalkanaler ved å sette inn TV-kortet ditt i COMMON INTERFACE-sporet.
"" De 2 CI-kortsporene støttes kanskje ikke, avhengig av modellen.
"" Slå av TV-en når du skal koble til eller koble fra et CI- eller CI+-kort.
"" TV-visningskortet ("CI- eller CI+-kort") støttes kanskje ikke, avhengig av modellen.
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området.
"" Bildet kan variere avhengig av modellen.
Koble til CI- eller CI+-kortet via COMMON INTERFACE-sporet med CIkortadapteren
Koble til CI-kortadapteren via COMMON INTERFACE-sporet
Følg disse trinnene for å koble CI-kortadapteren til TV-en:
1.Sett inn CI CARD-adapteren i de to hullene på baksiden av TV-en
""
Du finner de to hullene på baksiden av TV-en ved siden av COMMON INTERFACE-sporet.
2.Sett inn CI CARD-adapteren i COMMON INTERFACE-sporet på baksiden av TV-en.
Koble til CI- eller CI+-kortet
Koble til «CI- eller CI+-kortet» via sporet COMMON INTERFACE som vist på bildet nedenfor.
- 86 -
Koble til «CI- eller CI+-kortet» via sporet COMMON INTERFACE
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området.
"" Bildet kan variere avhengig av modellen.
Koble til «CI- eller CI+-kortet» via sporet COMMON INTERFACE som vist på bildet nedenfor.
Bruke CI- eller CI+-kortet
Hvis du vil se på betalkanaler, må CI- eller CI+-kortet være satt inn.
●●
Samsung TV følger CI+ 1.4-standarden. Hvis TV-en viser en hurtigmelding, kan dette skyldes at det er brukt
inkonsekvente CI+ 1.4-versjoner. Ta kontakt med Samsungs callsenter hvis du har problemer.
""
Samsung-TV-en er i samsvar med CI+-1.4-standardene.
""
Når en CI+ felles grensesnittmodus ikke er kompatibel med denne enheten skal du ta bort modulen og kontakte CI+operatøren for hjelp.
●●
Enkelte kanaler viser meldingen hvis du ikke setter inn CI- eller CI+-kortet.
●●
Sammenkoblingsinformasjonen som inneholder et telefonnummer, ID-en til CI- eller CI+-kortet, vertsID og annen informasjon, vises i omtrent 2-3 minutter. Hvis det vises en feilmelding, kontakter du
tjenesteleverandøren.
●●
Når konfigurasjonen av kanalinformasjon er ferdig, vises meldingen "Oppdatering fullført", noe som betyr at
kanallisten er oppdatert.
"" Du må anskaffe et CI- eller CI+-kort fra en lokal kabelleverandør.
"" Når du fjerner CI- eller CI+-kortet, må du dra det forsiktig ut med hendene. Hvis du mister CI- eller CI+-kortet, kan kortet bli
skadet.
"" Sett inn CI- eller CI+-kortet i retningen som er avmerket på kortet.
"" Plasseringen av COMMON INTERFACE-sporet kan variere, avhengig av modellen.
"" CI- eller CI+-kort støttes ikke i alle land og regioner. Undersøk med din autoriserte forhandler.
"" Hvis du har problemer, kontakter du tjenesteleverandøren.
"" Sett inn CI- eller CI+-kortet som støtter gjeldende antenneinnstillinger. Ellers vises skjermen kanskje ikke på riktig måte.
- 87 -
Tekst-TV-funksjon
Lær hvordan du bruker tekst-TV og kjører funksjonene som leveres av tekst-TV-tjenesten.
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig i kanalen som støtter tjenesten tekst-TV.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
"" For å gå til Tekst-TV-funksjonen trykker du på / TTX/MIX-knappen.
"" For å avslutte Tekst-TV-funksjonen trykker du på / TTX/MIX-knappen på fjernkontrollen til TV-sendingen vises.
Indekssiden i tekst-TV-tjenesten inneholder informasjon om bruk av tjenesten. For at tekst-TV-informasjon skal vises
riktig, må kanalmottaket være stabilt, ellers kan det forekomme at informasjon mangler eller at enkelte sider ikke
vises.
"" Du kan endre tekst-TV-sider ved å velge nummer på fjernkontrollen.
"" På standardfjernkontrollen er Tekst-TV-funksjonsikonene trykket på enkelte fjernkontrollknapper. Hvis du vil kjøre en
Tekst-TV-funksjon, finner du ikonet trykket på en fjernkontrollknapp, og deretter trykker du på knappen.
/ TTX/MIX
Full TTX / Dobbel TTX / Mix / Direkte-TV: Tekst-TV-modus aktiveres i kanalen du ser på. Hver gang du trykker på
knappen / TTX/MIX så endres tekst-TV-modusen i følgende rekkefølge Full TTX → Dobbel TTX → Mix → DirekteTV.
●●
Full TTX: Tekst-TV-modus vises på hele skjermen.
●●
Dobbel TTX: Tekst-TV-modus vises på halve skjermen og den aktive kanalen vises på den andre halvparten.
●●
Mix: Tekst-TV-modus vises transparent over den aktive kanalen.
●●
Direkte-TV: Den går tilbake til TV-sendingen.
Fargeknapper (rød, grønn, gul, blå): Hvis FASTEXT-systemet brukes av kringkastingsselskapet, er de forskjellige
emnene på en tekst-TV-side fargekodet og kan velges med fargeknappene. Trykk på fargen som tilsvarer emnet
du ønsker. En ny fargekodet side vises. Elementer kan velges på samme måte. Hvis du vil se forrige eller neste side,
velger du tasten med tilsvarende farge.
- 88 -
6 SETTINGS
Index: Viser indekssiden (innholdsfortegnelsen) når som helst når du bruker tekst-TV.
1 PRE-CH
Sub Page: Viser den tilgjengelige undersiden.
0 SOURCE
List/Flof: Velg tekst-TV-modus. Hvis du trykker på denne i LISTE-modus, byttes modusen til listelagringsmodus. I
listelagringsmodus kan du lagre en tekst-TV-side i en liste med 8 (Store)-knappen.
8 CH LIST
Store: Lagrer tekst-TV-sidene.
2 CH <
Page Up: Viser neste tekst-TV-side.
3 CH >
Page Down: Viser forrige tekst-TV-side.
5 INFO
Reveal/Conceal: Viser eller skjuler skjult tekst (for eksempel svar på spørrekonkurranser). Trykk en gang til for å vise
skjermbildet normalt.
4 E-MANUAL
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området.
Size: Viser tekst-TV på øvre halvdel av skjermen i dobbel størrelse. Hvis du vil flytte teksten til nederste halvdel av
skjermen, trykker du en gang til. For normal visning trykker du en gang til.
9 RETURN
Hold: Holder skjermen på gjeldende side i tilfelle det er flere sekundære sider som følger automatisk. Hvis du angrer,
trykker du på den en gang til.
7 EXIT
Cancel: Forminsker tekst-TV-visningen så den overlapper det gjeldende TV-bildet.
- 89 -
Vanlig tekst-TV-side
Del
Innhold
A
Valgt sidenummer.
B
Sendestasjonsidentitet.
C
Gjeldende sidenr. eller søkestatus.
D
Dato og klokkeslett.
E
Tekst.
F
Statusinformasjon. FASTEXT-informasjon.
- 90 -
Feilsøking
Hvis du har et problem med TV-en din, kan du få tilgang til forskjellige løsninger mens du ser på TV. Hvis
problemet ditt ikke blir omtalt i Feilsøking-delen, kontakter du Samsungs kundesenter.
Få brukerstøtte
Du kan få hjelp direkte fra Samsung hvis du opplever et problem med TV-en.
Få brukerstøtte igjennom eksternadministrasjon
Innstillinger
Kundesupport
Ekstern styring Prøv nå
Når du har godtatt serviceavtalen vår, kan du bruke Ekstern styring for å få tilgang til ekstern kundesupport og la en
Samsung-servicetekniker diagnostisere TV-en din, rette opp problemer og oppdatere TV-ens programvare eksternt
via nettet. Du kan også slå Ekstern styring på og av.
"" Denne funksjonen krever en Internett-tilkobling.
"" Du kan også starte funksjonen Ekstern styring ved å trykke og holde knappen
inne i 5 sekunder eller mer.
Hva er ekstern kundesupport?
Samsungs tjeneste for ekstern kundesupport tilbyr direkte brukerstøtte fra en Samsung-tekniker som kan gjøre
følgende eksternt:
●●
Feilsøke TV-en din
●●
Justere TV-innstillingene for deg
●●
Utføre en fabrikk-tilbakestilling av TV-en din
●●
Installere anbefalte fastvareoppdateringer
Hvordan fungerer ekstern kundestøtte?
Du kan enkelt få hjelp med TV-en av Samsungs tjeneste for ekstern brukerstøtte:
1.
Ring Samsungs kontaktsenter, og be om ekstern brukerstøtte.
2.
Åpne menyen på TV-en, og gå til Kundesupport-delen. (
3.
Velg Ekstern styring og les og godta tjenesteavtalene. Når skjermbildet for PIN-kode vises, oppgir du PINkoden din til teknikeren.
4.
Teknikeren får da tilgang til TV-en din.
- 91 -
Innstillinger
Kundesupport)
Finne kontaktinformasjon for service
Innstillinger
Kundesupport
Om denne TV-en Prøv nå
Du kan vise adressen til Samsungs nettsted, telefonnummeret til kundestøtte, TV-ens modellnummer, TV-ens
programvareversjon, lisens for åpen kildekode og annen informasjon som du kan trenge for å få servicesupport fra
en kundestøtteagent fra Samsung eller på Samsungs nettsted.
"" Du kan også vise informasjon ved å skanne QR-koden til TV-en.
"" Du kan også aktivere denne funksjonen ved å trykke og holde på knappen
(spill av) i 5 sekunder eller mer. Fortsett å
holde på knappen frem til vinduet med kundeinformasjon vises.
Be om service
Innstillinger
Kundesupport
Be om kundesupport Prøv nå
Du kan be om service hvis det oppstår et problem med TV-en. Velg elementet som passer for problemet ditt og
velg deretter Send forespørsel nå eller Planlegg avtale
Send. Serviceforespørselen din blir registrert. Samsungs
kontaktsenter kontakter deg for å planlegge eller bekrefte serviceavtalen.
"" Du må godta vilkårene for serviceforespørselen.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av det geografiske området.
"" Denne funksjonen krever en Internett-tilkobling.
Diagnostisere driftsproblemer ved TV-en
Du kan feilsøke problemer med TV-en og Smart Hub og bruke tilbakestillingsfunksjoner.
Innstillinger
Kundesupport
Egendiagnose Prøv nå
Du kan bruke Bildetest for å diagnostisere videoproblemer Lydtest for å diagnostisere lydproblemer. Du kan også
vise informasjon om signalstyrke for digitale antennesignaler, teste Internettforbindelsen til Smart Hub og kjøre
tilbakestilling av Smart Hub og TV-en.
●●
Start bildetest
●●
Start lydtest
●●
Signalinformasjon
●●
Start Smart Hub-forbindelsestest
●●
Tilbakestill Smart Hub
●●
Tilbakestill
- 92 -
Det er et problem med bildet
Når det er problemer med bildet på TV-en, kan disse trinnene bidra til å løse problemet.
Teste bildet
Innstillinger
Kundesupport
Egendiagnose
Start bildetest Prøv nå
Før du ser gjennom listen over problemer og løsninger nedenfor, kan du bruke Start bildetest for å finne ut om
problemet er forårsaket av TV-en. Start bildetest viser et bilde i høy oppløsning som du kan undersøke for å finne
defekter eller problemer.
Problemet
Prøv dette!
Hvis bildet på Samsung-TV-en flimrer eller blir mørkere sporadisk, kan det hende at du må
deaktivere noen av strømsparingsfunksjonene.
Flimring og mørkere skjerm
Deaktiver Måling av belysningen i omgivelsene, Strømsparingsmodus eller
Bevegelsesbelysning.
●●
Innstillinger
omgivelsene
Generelt
Økoløsning
Måling av belysningen i
●●
Innstillinger
Generelt
Økoløsning
Strømsparingsmodus
●●
Innstillinger
Generelt
Økoløsning
Bevegelsesbelysning
Hvis fargene på TV-skjermen ikke er riktige, eller hvis svart- og hvitfargen er feil, kan du
kjøre Start bildetest.
●●
Komponenttilkoblinger/
skjermfarge
Innstillinger
Kundesupport
Egendiagnose
Start bildetest
Hvis testresultatene indikerer at problemet ikke er forårsaket av TV-en, gjør du følgende:
●● Bekreft at videoinngangene er koblet til de riktige videoutgangene på de eksterne
enhetene.
●● Sjekk de andre tilkoblingene også. Hvis TV-en er koblet til en ekstern enhet via en
komponentkabel, må du kontrollere at Pb-, Pr- og Y-pluggene er koblet til de riktige
kontaktene.
Hvis fargene på Samsung-TV-en er riktige, men litt for mørke eller lyse, kan du prøve å
justere følgende innstillinger først.
Skjermlysstyrke
●●
Innstillinger
Bilde
Ekspertinnstillinger
Bakgrunnsbelysning
●●
Innstillinger
Bilde
Ekspertinnstillinger
Kontrast
●●
Innstillinger
Bilde
Ekspertinnstillinger
Lysstyrke
●●
Innstillinger
Bilde
Ekspertinnstillinger
Skarphet
●●
Innstillinger
Bilde
Ekspertinnstillinger
Farge
●●
Innstillinger
Bilde
Ekspertinnstillinger
Nyanse (G/R)
- 93 -
Problemet
Prøv dette!
Hvis TV-en ser ut til å slå seg av på egen hånd, kan du prøve å deaktivere noen av
strømsparingsfunksjonene på TV-en.
Se om Deaktiver.timer har blitt aktivert. Deaktiver.timer slår av TV-en automatisk etter en
angitt tidsperiode.
Slår seg av uten at du vil det
●●
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Tid
Deaktiver.timer
Hvis Deaktiver.timer ikke har blitt aktivert, kan du se om Automatisk avslåing eller Avtimer har blitt aktivert, og deaktivere denne.
●●
Innstillinger
Generelt
Økoløsning
●●
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Automatisk avslåing
Tid
Av-timer
Hvis du har problemer med å slå på TV-en, er det flere ting du kan kontrollere før du ringer
til serviceavdelingen.
Problemer med å slå på
Kontroller at TV-ens strømkabel er koblet til på riktig måte i begge ender, og at
fjernkontrollen fungerer normalt.
Kontroller at antennekabelen eller kabelen til kabel-TV er ordentlig koblet til.
Hvis du har en kabelboks eller satellittboks, må du bekrefte at den er koblet til og slått på.
Hvis TV-en ikke er koblet til en kabelboks eller satellittboks, kan du kjøre Automatisk
kanalsøk.
Finner ikke en kanal
●●
Innstillinger
Automatisk kanalsøk
Kringkasting
(Innstillinger for automatisk kanalsøk)
"" Innstillinger for automatisk kanalsøk vises kanskje ikke, avhengig av modellen eller det
geografiske området.
I butikker er skjermene innstilt på en digital HD-kanal.
Hvis du har en analog kabelboks eller satellittboks, bør du oppgradere til en digital
kabelboks eller satellittboks. Bruk HDMI- eller komponentkabler til å levere HDbildekvalitet (høydefinisjon).
TV-bildet ser ikke like bra ut
som i butikken.
Mange HD-kanaler er oppgradert fra SD-innhold (Standard Definition). Se etter en kanal
som sender i HD.
●● Kabel-/satellittabonnenter: Prøv HD-kanaler fra kanaloppsettet.
●● Antennetilkobling (bakkeantenne/kabel): Prøv HD-kanaler etter at du har kjørt
Automatisk kanalsøk-funksjonen.
●●
Innstillinger
Automatisk kanalsøk
Kringkasting
(Innstillinger for automatisk kanalsøk)
"" Innstillinger for automatisk kanalsøk vises kanskje ikke, avhengig av modellen eller det
geografiske området.
Juster videoutgangsoppløsningen for kabelboksen eller satellittboksen til 1080i eller 720p.
- 94 -
Problemet
Prøv dette!
Komprimering av videoinnhold kan forårsake bildeforvrengning, spesielt på bilder med
raske bevegelser som i sportsprogrammer og actionfilmer.
Bildet er forvrengt.
Hvis signalmottaket er svakt eller dårlig, kan det oppstå skjermforvrenging, men dette er
ikke en feil.
Mobiltelefoner som brukes i nærheten av TV-en (innenfor 1 meter), kan føre til støy på
analoge og digitale kanaler.
Fargene er feil eller mangler.
Hvis du bruker en komponenttilkobling, må du kontrollere at komponentkablene er koblet
til de riktige kontaktene. Feil eller løse tilkoblinger kan føre til fargeproblemer eller en tom
skjerm.
Gå til Bilde og juster innstillingene Bildemodus, Lysstyrke, Skarphet og Farge.
Fargen er dårlig, eller bildet
er ikke lyst nok.
●●
Innstillinger
Bilde
Bildemodus
●●
Innstillinger
Bilde
Ekspertinnstillinger
Lysstyrke
●●
Innstillinger
Bilde
Ekspertinnstillinger
Skarphet
●●
Innstillinger
Bilde
Ekspertinnstillinger
Farge
Se om Strømsparingsmodus har blitt aktivert.
●●
Innstillinger
Generelt
Økoløsning
Strømsparingsmodus
Prøv å tilbakestille bildet.
●●
Det er en prikkete linje på
kanten av skjermen.
Bildet er svart/hvitt.
Innstillinger
Bilde
Ekspertinnstillinger
Tilbakestill bilde
Endre Bildestørrelse til 16:9-standard.
●●
Innstillinger
16:9-standard
Bilde
Innstillinger for bildestørrelse
Bildestørrelse
Hvis du bruker AV-utstyr eller analogt utstyr, kobler du adapteren fra Componentinngangen (blå) på TV-en og kobler den til AV-inngangen (gul).
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området kan det være at det ikke finnes
noen Component- eller AV-inngang.
"" Hvis testbildet ikke vises, eller hvis du ser støy eller forvrengning, kan det være et problem med TV-en. Kontakt Samsungs
kundestøtte for å be om hjelp.
"" Hvis testbildet vises som det skal, kan det hende det er et problem med en ekstern enhet. Sjekk tilkoblingene.
"" Hvis problemet vedvarer, kan du sjekke signalstyrken eller se brukerveiledningen til den eksterne enheten.
- 95 -
Jeg hører ikke lyden tydelig
Når det er problemer med lyden på TV-en, kan disse trinnene bidra til å løse problemet.
Teste lyden
Innstillinger
Kundesupport
Egendiagnose
Start lydtest Prøv nå
Hvis TV-en spiller Start lydtest-melodien uten forvrengning, kan det være et problem med en ekstern enhet eller
med kringkastingens signalstyrke.
Problemet
Det er ingen lyd, eller lyden
er for lav på maksimalt
volum.
Prøv dette!
Kontroller volumkontrollen til enheten (kabelboks eller satellittboks, DVD, Blu-ray osv.)
som er koblet til TV-en.
Sett Lydutgang til TV-høyttaler.
●●
Bildet er bra, men det er
ingen lyd.
Innstillinger
Lyd
Lydutgang
Hvis du bruker en ekstern enhet, kontrollerer du alternativene for lydutgangen på enheten
Det kan for eksempel hende at du må sette kabelboksens lydinnstilling til HDMI hvis
boksen er koblet til TV-en med en HDMI-kabel.
Hvis du vil høre lyder fra datamaskinen, må du koble eksterne høyttalere til datamaskinens
lydutgangstilkobling.
Hvis TV-en har en hodetelefonkontakt, må du kontrollere at ingenting er koblet til den.
Start den tilkoblede enheten på nytt ved å koble fra og deretter koble til enhetens
strømkabel igjen.
Ingen lyd høres.
Kontroller om Lydformat for digital utgang er angitt til Dolby Digital+. Hvis du bruker
en mottaker som ikke støtter Dolby Digital Plus, vil du ikke høre lyd hvis du velger Dolby
Digital+.
●●
Innstillinger
Dolby Digital+
Lyd
Ekspertinnstillinger
Lydformat for digital utgang
Kjør Start lydtest.
Høyttalerne produserer en
merkelig lyd.
●●
Innstillinger
Kundesupport
Egendiagnose
Start lydtest
Kontroller at lydkabelen er koblet til den riktige lydutgangen på den eksterne enheten.
For antenne- eller kabeltilkoblinger kontrollerer du signalinformasjonen. Et lavt signalnivå
kan forårsake lydforvrengninger.
- 96 -
Det er et problem med kringkastingen
Når det er problemer med å motta kringkastinger på TV-en, kan disse trinnene bidra til å løse problemet.
Problemet
Prøv dette!
Velg
«Svakt eller intet signal»
vises i TV-modus / finner ikke
kanal.
Kilde for å bekrefte at riktig inngangskilde er valgt.
Hvis TV-en ikke er koblet til en kabelboks eller satellittboks, kan du kjøre Automatisk
kanalsøk for å søke etter kanaler.
●●
Innstillinger
Automatisk kanalsøk
Kringkasting
(Innstillinger for automatisk kanalsøk)
"" Innstillinger for automatisk kanalsøk vises kanskje ikke, avhengig av modellen eller det
geografiske området.
Kontroller at koaksialkabelen er ordentlig koblet til TV-en.
Kjør Start konfigurasjon eller Automatisk kanalsøk.
TV-en mottar ikke alle
kanalene.
●●
Innstillinger
Automatisk kanalsøk
Kringkasting
(Innstillinger for automatisk kanalsøk)
"" Innstillinger for automatisk kanalsøk vises kanskje ikke, avhengig av modellen eller det
geografiske området.
Gå til Undertekst og endre Undertekstmodus.
Undertekster mangler på
digitale kanaler.
●●
Innstillinger
Generelt
Undertekst
Undertekstmodus.
Tilgjengelighet
Undertekstinnst.
Enkelte kanaler har kanskje ikke undertekster.
Bildet er forvrengt.
Komprimering av videoinnholdet kan forårsake bildeforvrengninger. Dette gjelder særlig
for bilder med mye bevegelse som i sportsprogrammer og actionfilmer.
Et svakt signal kan føre til bildeforvrengning. Dette er ikke et problem med TV-en.
Bildekvaliteten er dårlig.
Velg kanaler og programmer med høy definisjon (HD).
- 97 -
Datamaskinen kan ikke kobles til
Når det er problemer med å koble til en PC på TV-en, kan disse trinnene bidra til å løse problemet.
Problemet
Meldingen "Modus støttes
ikke" vises.
Prøv dette!
Konfigurer oppløsningen på signalet fra PC-en slik at det samsvarer med oppløsningen som
støttes av TV-en.
Hvis du bruker en HDMI-tilkobling, bør du kontrollere lydutgangsinnstillingen på PC-en.
Videoen er OK, men det er
ingen lyd.
Hvis du bruker en HDMI-til-DVI-kabel, må du bruke en separat lydkabel. Vær oppmerksom
på at HDMI-til-DVI-tilkobling bare støttes av HDMI-porten (DVI), og at lydsignaler ikke
overføres. Hvis du vil høre lyder fra datamaskinen, må du koble eksterne høyttalere til
lydutgangen på datamaskinen.
TV-en kobles ikke til Internett
Når det er problemer med å koble til Internett på TV-en, kan disse trinnene bidra til å løse problemet.
Problemet
TV-en kan ikke koblet til
nettverket ditt eller apper
(kun for internettkompatible
modeller).
Den trådløse
nettverksforbindelsen
sviktet.
Signalet til det trådløse
nettverket er for svakt.
Prøv dette!
Kontroller at TV-en har nettverkstilkobling.
●●
Innstillinger
Generelt
Nettverk
Nettverksstatus
Kontakt internettleverandøren.
Bekreft at det trådløse modemet/den trådløse ruteren er slått på og koblet til Internett.
Flytt den trådløse ruteren, modemet eller tilgangspunktet til et sentralt sted. Unngå
plassering i hjørner.
Bruk en trådløs forsterker for å få en umiddelbar økning i styrken til det trådløse signalet.
Sett forsterkeren halvveis mellom den trådløse ruteren og TV-en.
- 98 -
Anynet+ (HDMI-CEC) fungerer ikke
Når Anynet+ (HDMI-CEC) ikke virker, kan disse trinnene bidra til å løse problemet.
Problemet
Prøv dette!
Kontroller om enheten er en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet støtter kun Anynet+-enheter.
Kontroller om strømledningen til Anynet+-enheten er skikkelig tilkoblet.
Kontroller kabeltilkoblingene til Anynet+-enheten.
Gå til Anynet+ (HDMI-CEC), og se om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til På.
Anynet+ virker ikke.
●●
CEC)
Innstillinger
Generelt
Behandling av eksterne enheter
Anynet+ (HDMI-
Det kan være at Anynet+ ikke fungerer når enkelte andre funksjoner er aktive, inkludert
kanalsøk, Smart Hub, første konfigurering osv.
Hvis du har koblet fra og deretter koblet til HDMI-kabelen igjen, kan du søke etter enheter
igjen eller slå TV-en av og på.
Flytt fokuset til Anynet+-enheten på
retningsknappen.
Jeg vil starte Anynet+.
Kilde, og trykk deretter på opp-
Kontroller om Anynet+-enheten er riktig koblet til TV-en, og velg deretter Anynet+ (HDMICEC)-menyen for å se om Anynet+ (HDMI-CEC) er satt til På.
●●
CEC)
Innstillinger
Generelt
Behandling av eksterne enheter
Anynet+ (HDMI-
Behandling av eksterne enheter
Anynet+ (HDMI-
Sett Anynet+ (HDMI-CEC) til Av.
Jeg vil avslutte Anynet+.
●●
CEC)
Innstillinger
Generelt
Meldingen "Kobler til
Anynet+-enhet" eller
"Kobler fra Anynet+enhet" vises på skjermen.
Du kan ikke bruke fjernkontrollen når TV-en konfigurerer Anynet+ eller bytter til en
visningsmodus. Bruk fjernkontrollen etter at TV-en har fullført Anynet+-konfigurasjonen eller
byttet til en visningsmodus.
Anynet+-enheten spiller
ikke av.
Du kan ikke bruke avspillingsfunksjonen når Start konfigurasjon pågår.
- 99 -
Problemet
Prøv dette!
Kontroller om enheten støtter Anynet+.
Kontroller om HDMI-kabelen er koblet til ordentlig.
Gå til Anynet+ (HDMI-CEC), og se om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til På.
Den tilkoblede enheten
vises ikke.
●●
CEC)
Innstillinger
Generelt
Behandling av eksterne enheter
Anynet+ (HDMI-
Søk på nytt etter Anynet+-enheter.
Anynet+-enheter må være koblet til TV-en med en HDMI-kabel. Kontroller at enheten er koblet
til TV-en med en HDMI-kabel. Enkelte HDMI-kabler støtter kanskje ikke Anynet+.
Hvis tilkoblingen avbrytes fordi det har vært et strømbrudd eller HDMI-kabelen har blitt
frakoblet, må du søke etter enheten på nytt.
TV-lyden spilles ikke av
gjennom mottakeren.
Koble en optisk kabel til TV-en og mottakeren.
ARC gjør det mulig for TV-en å avgi digital lyd via HDMI-porten (ARC).
ARC er imidlertid bare tilgjengelig når TV-en er koblet til en lydmottaker som støtter ARC.
Det er problemer med å starte/bruke apper
Når apper ikke virker, kan disse trinnene bidra til å løse problemet.
Problemet
Jeg har startet en app,
men den er på engelsk.
Hvordan kan jeg bytte
språk?
Programmet virker ikke.
Prøv dette!
Språkene som støttes av en app, kan være forskjellig fra brukergrensesnittspråket. Muligheten
for å bytte språk avhenger av tjenesteleverandøren.
Undersøk med tjenesteleverandøren.
Se hjelpedelen på nettstedet til leverandøren av programtjenesten.
- 100 -
Filen spilles ikke av
Når filer ikke spilles av, kan disse trinnene bidra til å løse problemet.
Problemet
Enkelte filer kan ikke
spilles av.
Prøv dette!
Dette problemet kan forekomme med filer med høy bithastighet. De fleste filer kan spilles av,
men du kan oppleve problemer med filer med høy bithastighet.
Jeg ønsker å tilbakestille TV-en
Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard.
Tilbakestill
Bane
Beskrivelse
Tilbakestill
innstillinger
Innstillinger
Kundesupport
Egendiagnose
Tilbakestill
Tilbakestiller Bilde, Lyd, Kringkasting, og alle andre innstillinger,
bortsett fra nettverksinnstillingene, til standardinnstillingene fra
fabrikken.
Tilbakestill Smart
Hub
Innstillinger
Kundesupport
Egendiagnose
Tilbakestill Smart Hub
Tilbakestiller alle Smart Hub-innstillingene til fabrikkstandardene
og sletter all informasjon relatert til Samsung-kontoer, tilknyttede
tjenestekontoer, Smart Hub-tjenesteavtaler og Smart Hub-apper.
Tilbakestill bilde
Innstillinger
Bilde
Ekspertinnstillinger
Tilbakestill bilde
Tilbakestiller gjeldende bildeinnstillinger.
Tilbakestill lyd
Innstillinger
Lyd
Ekspertinnstillinger
Tilbakestill lyd
Tilbakestiller gjeldende lydinnstillinger.
- 101 -
Andre problemer
Bruk disse prosedyrene til å løse andre problemer som kan oppstå.
Problemet
TV-en er varm.
Prøv dette!
TV-bruk over lengre perioder fører til at panelet genererer varme. Varmen fra panelet spres
gjennom innvendige luftekanaler som går langs den øvre delen av TV-en. Den nedre delen
kan imidlertid føles varm å ta på etter langvarig bruk. Barn som ser på TV, må kontinuerlig
overvåkes av voksne for å hindre dem i å ta på TV-en. Varmen er imidlertid ikke en defekt, og
den påvirker ikke TV-ens funksjonalitet.
HD-kanaler har svarte linjer på begge sider av skjermen når oppskalert SD-innhold (4:3)
vises.
Bildet vises ikke i fullskjerm.
Det vises svarte felter øverst og nederst på skjermen når du ser på filmer som har andre
størrelsesforhold enn TV-en.
Juster alternativene for bildestørrelse på den eksterne enheten, eller sett TV-en til
fullskjerm.
●●
Innstillinger
Bilde
Innstillinger for bildestørrelse
Meldingen "Modus støttes
ikke" vises.
Oppløsningen til den tilknyttede enheten støttes ikke av TV-en. Kontroller hvilke
oppløsninger som støttes for TV-en, og juster oppløsningen til signalet fra den eksterne
enheten slik at det samsvarer.
Undertekst-objektet på TVmenyen er nedtonet.
Når en ekstern enhet er koblet til med en HDMI- eller Component-kabel, er funksjonen
Undertekst utilgjengelig. Juster undertekstinnstillingen på den eksterne enheten.
TV-en lukter plast.
Denne lukten er normal, og forsvinner med tiden.
Signalinformasjon under
Egendiagnose er ikke
aktivert.
Kontroller at gjeldende kanal er en digital kanal.
TV-en vipper mot en side.
Fjern stativsokkelen fra TV-en, og sett den sammen igjen.
Signalinformasjon er bare tilgjengelig for digitale kanaler.
●●
Innstillinger
Kundesupport
- 102 -
Egendiagnose
Signalinformasjon
Problemet
Prøv dette!
Stativet er ustøtt eller
skeivt.
Påse at indikatorpilene på stativet og stativholderen er innrettet skikkelig.
Fjernkontrollen fungerer
ikke.
TV-en fraktes med beskyttende klistremerker som dekker over noen av sensorene. Se etter
at alle klistremerkene har blitt fjernet.
Funksjonen Kringkasting
har blitt deaktivert.
Kringkasting er bare tilgjengelig når Kilde er angitt til TV.
Innstillingene går tapt etter
5 minutter eller hver gang
TV-en slås av.
En POP (TV-ens interne
bannerannonsering) vises
på skjermen.
TV-en lager en smellelyd.
Kringkasting er ikke tilgjengelig mens du ser på TV via en kabelboks eller satellittboks.
Hvis Bruksmodus er satt til Butikkmodus, tilbakestilles TV-ens lyd- og bildeinnstillinger
automatisk hvert 5. minutt.
Endre Bruksmodus til Hjemmemodus.
●●
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Bruksmodus
Systembehandling
Bruksmodus
Endre Bruksmodus til Hjemmemodus.
●●
Innstillinger
Generelt
Utvidelsen og sammentrekningen av TV-ens ytre ramme kan forårsake en smellelyd. Dette
er ikke et tegn på en feil ved produktet. TV-en er trygg å bruke.
TV-en benytter seg av høyhastighetskretser og sterk elektrisk strøm. Avhengig av
lysstyrken på TV-en kan TV-en virke en anelse mer støyende enn en vanlig TV.
TV-en lager en summelyd.
TV-en har vært gjennom strenge kvalitetskontrollprosedyrer og tilfredsstiller våre krevende
standarder for ytelse og holdbarhet.
Det anses som normalt at det kommer litt støy fra TV-en, og dette er ikke en gyldig grunn til
bytte av produktet eller refundering.
Sjekk statusen til nettverkstilkoblingen.
Programvareoppdateringen
over Internett mislyktes.
●●
Innstillinger
Generelt
Nettverk
Nettverksstatus
Hvis TV-en ikke er koblet til et nettverk, kobler du den til et nettverk.
Oppgraderingen stopper hvis du allerede har den nyeste programvareversjonen.
- 103 -
Forholdsregler og merknader
Du kan få instruksjoner og informasjon som du må lese etter installasjonen.
Lydalternativer for støttet kringkasting
Kontroller alternativene for den støttede kringkastingslyden.
A2-stereo
NICAM Stereo
Lydtype
Dobbel lyd
Standard
Mono
Mono
Automatisk endring
Stereo
Stereo, Mono
Automatisk endring
Dobbel
Dual I, Dual II
Dual I
Mono
Mono
Automatisk endring
Stereo
Mono, Stereo
Automatisk endring
Dobbel
Mono, Dual I, Dual II
Dual I
"" Hvis Stereo-signalet er for svakt og det forekommer automatisk omkobling, velger du Mono.
"" Bare tilgjengelig for stereosignalene.
"" Bare tilgjengelig når kilden er angitt til TV.
- 104 -
Les før du bruker Apper
Les denne informasjonen før du bruker Apper.
●●
På grunn av produktegenskapene i Samsung Smart Hub samt begrensninger av det tilgjengelige innholdet
kan det være at enkelte funksjoner, apper og tjenester ikke er tilgjengelige på alle enheter eller overalt. Gå
til http://www.samsung.com for å få mer informasjon om spesifikke enheter og tilgjengeligheten til innhold.
Tilgjengeligheten til tjenester og innhold kan endres uten forvarsel.
●●
Samsung Electronics tar ikke på seg noe som helst juridisk ansvar for noen avbrytelser av apptjenester som
forårsakes av tjenesteleverandøren, uansett årsak.
●●
Programtjenester kan bare tilbys på engelsk, og innholdet som er tilgjengelig, kan variere avhengig av
geografisk område.
●●
For mer informasjon om programmer kan du gå til nettsiden til tjenesteleverandøren for programmet.
●●
En ustabil Internett-tilkobling kan føre til forsinkelser og avbrudd. Dessuten kan programmene avsluttes
automatisk avhengig av nettverksmiljøet. Hvis dette skjer, kontrollerer du Internett-tilkoblingen og prøver på
nytt.
●●
Programtjenester og oppdateringer kan bli utilgjengelige.
●●
Programinnhold kan endres av tjenesteleverandøren uten forvarsel.
●●
Bestemte tjenester kan variere avhengig av versjonen av programmet som er installert på TV-en.
●●
Funksjonaliteten i et program kan endres i fremtidige versjoner av programmet. Hvis dette skjer, kjører du
programmets veiviser eller går til tjenesteleverandørens nettside.
●●
Avhengig av retningslinjene fra tjenesteleverandøren, kan det hende at enkelte programmer ikke støtter
fleroppgavekjøring.
- 105 -
Les før du bruker Internet
Les denne informasjonen før du bruker Internet.
●●
Internet er ikke kompatibel med Java-programmer.
●●
Filnedlasting støttes ikke.
●●
Internet vil kanskje ikke få tilgang til visse nettsteder.
●●
TV-en støtter ikke avspilling av flash-videoer.
●●
E-handel for kjøp via Internett støttes ikke.
●●
For nettsteder som har rullbare vinduer kan det forekomme ugyldige tegn når du blar gjennom et vindu.
●●
ActiveX støttes ikke.
●●
Bare et begrenset antall skrifttyper støttes. Enkelte symboler og tegn vises kanskje ikke riktig.
●●
Responsen på eksterne kommandoer og den påfølgende skjermvisningen kan forsinkes mens en nettside
lastes inn.
●●
Innlasting av en nettside kan forsinkes eller avbrytes fullstendig med enkelte operativsystemer.
●●
Operasjonene Kopier og Lim inn støttes ikke.
●●
Mens du skriver en e-post eller en enkel melding, kan det hende enkelte funksjoner, som valg av
skriftstørrelse og -farge, ikke er tilgjengelige.
●●
Det er en grense på antall bokmerker og størrelsen på loggfilen som kan lagres.
●●
Antall vinduer som kan åpnes samtidig, varierer avhengig av søkeforholdene og TV-modellen.
●●
Nettlesingshastigheten varierer avhengig av nettverksmiljøet.
●●
Hvis Klokke ikke har blitt innstilt, vil ikke nettleserhistorikken bli lagret.
––
Innstillinger
Generelt
Systembehandling
Tid
Klokke
●●
Nettlesingshistorikken lagres fra nyest til eldst, og de eldste oppføringene overskrives først.
●●
Avhengig av typer video-/lydkodeker som støttes, kan det hende det ikke er mulig å spille av enkelte video- og
lydfiler under avspilling av HTML5-video/-lyd.
●●
Videokilder fra PC-optimaliserte streamingtjenesteleverandører fungerer kanskje ikke ordentlig på vår
egenutviklede Internet.
- 106 -
Les før du konfigurerer en trådløs Internett-tilkobling
Forholdsregler for trådløst Internett
●●
Denne TV-en støtter kommunikasjonsprotokollene IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Samsung anbefaler bruk av IEEE
802.11n. Videofiler som er lagret på en enhet som er koblet til TV-en via et hjemmenettverk, spilles kanskje
ikke av jevnt.
""
Enkelte av IEEE 802.11-kommunikasjonsprotokollene støttes kanskje ikke, avhengig av modellen.
●●
For å bruke trådløst Internett må TV-en være koblet til en trådløs ruter eller et trådløst modem. Hvis den
trådløse ruteren støtter DHCP, kan TV-en bruke en DHCP-adresse eller en statisk IP-adresse til å koble seg til
det trådløse nettverket.
●●
Velg en kanal for den trådløse ruteren som ikke brukes for øyeblikket. Hvis kanalen som er angitt for den
trådløse ruteren, for øyeblikket brukes av en annen enhet, fører dette vanligvis til interferens og/eller
kommunikasjonsfeil.
●●
De fleste trådløse nettverk har et valgfritt sikkerhetssystem. For å aktivere et sikkerhetssystem i et trådløst
nettverk må du opprette et passord som består av tegn og tall. Dette passordet må deretter oppgis for å koble
til et sikkerhetsaktivert tilgangspunkt.
Trådløse sikkerhetsprotokoller
TV-en støtter bare følgende trådløse nettverkssikkerhetsprotokoller:
––
Godkjenningsmoduser: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Krypteringstyper: WEP, TKIP, AES
TV-en kan ikke kobles til ikke-sertifiserte trådløse rutere.
I samsvar med de nyeste spesifikasjonene for Wi-Fi-sertifisering støtter ikke Samsung-TV-er WEP- eller TKIPsikkerhetskryptering i nettverk som kjører i 802.11n-modus. Hvis den trådløse ruteren støtter WPS (Wi-Fi Protected
Setup), kan du koble TV-en til nettverket ved hjelp av PBC (Push Button Configuration) eller en PIN-kode (personlig
identifikasjonsnummer). WPS konfigurerer automatisk SSID- og WPA-nøkkelinnstillinger.
- 107 -
Les før du spiller av bilde-, video- eller musikkfiler
Les denne informasjonen før du spiller av medieinnhold.
Begrensninger ved bruk av bilde-, video- og musikkfiler Prøv nå
●●
TV-en støtter bare MSC (Mass Storage Class) USB-enheter. MSC er en klassebetegnelse for
masselagringsenheter. Typer av MSC-enheter inkluderer eksterne harddisker, flashkort-lesere og digitale
kameraer. (USB-huber støttes ikke.) Slike typer enheter må kobles direkte til USB-porten. TV-en klarer kanskje
ikke å gjenkjenne en USB-enhet eller lese filene på enheten hvis den kobles til via en USB-skjøteledning. Ikke
koble fra USB-enheter mens de overfører filer.
●●
Ved tilkobling av en ekstern harddisk bruker du USB-porten (HDD). Vi anbefaler at du bruker en ekstern
harddisk med egen strømadapter.
●●
Enkelte digitale kameraer og lydenheter er kanskje ikke kompatible med TV-en.
●●
Hvis flere USB-enheter er koblet til TV-en, klarer TV-en kanskje ikke å gjenkjenne noen av eller alle enhetene.
USB-enheter som krever mye strøm må kobles til USB-porten [5 V, 1 A].
●●
TV-en støtter filsystemene FAT, exFAT og NTFS.
●●
Når filene er sortert i mappevisningsmodus, kan du vise opptil 1 000 filer per mappe. Hvis USB-enheten
inneholder flere enn 8 000 filer og mapper, kan enkelte filer og mapper være utilgjengelige.
●●
Visse filer, avhengig av hvordan de er kodet, kan ikke spilles av på TV-en.
●●
Visse filer støttes kanskje ikke på alle modeller.
●●
DivX- og DTS-kodeker støttes ikke av Samsungs TV-modeller fra 2018.
- 108 -
Eksterne undertekster som støttes
Navn
Format
MPEG-4 timet tekst
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub eller .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
SMPTE-TT-tekst
.xml
Interne undertekster som støttes
Navn
Beholder
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
MPEG-4 timet tekst
MP4
TTML i jevn streaming
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
- 109 -
Bildeformater og oppløsninger som støttes
Filendelse
Format
Oppløsning
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
4096 x 4096
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
*.jpg
*.jpeg
"" MPO-formatet støttes delvis.
Musikkformater og kodeker som støttes
Filendelse
Format
Kodek
Merk
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Støtter opptil 2 kanaler
*.ogg
OGG
Vorbis
Støtter opptil 2 kanaler
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
WMA støttes opptil 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
WMA1, WMA tapsfri / tale støttes ikke.
Støtter type 0 og type 1.
midi
midi
Søk støttes ikke.
Støtter bare USB-enhet.
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
- 110 -
Videokodeker som støttes
Filformat
Beholder
Videokodeker
Oppløsning
H.264 BP/MP/HP
Bildehastighet
(fps)
Bithastighet
(Mbps)
Lydkodeker
60
HEVC (H.265 - Main, Main10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
30
Dolby Digital
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
TS
*.vob
SVAF
*.svi
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
MPEG4 SP/ASP
Window Media Video v9 (VC1)
AAC
HE-AAC
60
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG2
MPEG1
MPEG(MP3)
1920 x 1080
20
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
G.711(A-Law,
μ-Law)
OPUS
Window Media Video v7 (WMV1),
v8 (WMV2)
*.m2ts
H.263 Sorrenson
*.mts
30
VP6
*.webm
WebM
VP8
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
60
Vorbis
RealAudio 6
"" Avhengig av modellen kan det være at oppløsningen ikke støttes.
- 111 -
Andre begrensninger
●●
Hvis det er et problem med innholdet, vil kanskje ikke kodeken fungere som den skal.
●●
Videoinnhold vil ikke spilles av eller spilles av ordentlig dersom det er en feil i innholdet eller filen.
●●
Lyd eller video vil kanskje ikke fungere hvis de har standard bilde- eller datahastighet høyere enn det TV-en
klarer å vise.
●●
Hvis det er en feil i indekstabellen, vil ikke søkefunksjonen fungere.
●●
Videoavspilling over nettverk kan hakke eller ikke spilles av jevnt på grunn av dataoverføringshastigheter.
●●
Enkelte USB-enheter/digitale kameraer er kanskje ikke kompatible med TV-en.
●●
HEVC-kodeken er bare tilgjengelig i MKV- / MP4- / TS-beholdere.
●●
MVC-kodeken støttes delvis.
Videodekodere
●●
H.264 støttes opptil nivå 4.1. (TV-en støtter ikke FMO/ASO/RS)
●●
VC1 AP L4 støttes ikke.
●●
GMC 2 eller over støttes ikke.
Lyddekodere
●●
WMA støttes opptil 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
●●
WMA1, WMA tapsfri / tale støttes ikke.
●●
QCELP og AMR NB / WB støttes ikke.
●●
Vorbis støttes for opptil 5.1 kanaler.
●●
Vorbis Digital Plus støttes for opp til 5.1 kanaler.
●●
De støttede samplingshastighetene er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz. Disse varierer i henhold til
kodeken som brukes.
- 112 -
Les etter at TV-en er installert
Les denne informasjonen etter at TV-en er installert.
Bildestørrelser og inngangssignaler
Bildestørrelse-innstillingene brukes på den gjeldende kilden. De brukte Innstillinger for bildestørrelse gjelder når
du velger kilden, med mindre du endrer dem.
Inngangssignal
Bildestørrelse
Komponent
16:9-standard, Tilpasset, 4:3
Digital kanal (720p)
16:9-standard, Tilpasset, 4:3
Digital kanal (1080i, 1080p)
16:9-standard, Tilpasset, 4:3
HDMI (720p)
16:9-standard, Tilpasset, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
16:9-standard, Tilpasset, 4:3
USB (720p)
16:9-standard, Tilpasset, 4:3
USB (1080i/p @ 60 Hz)
16:9-standard, Tilpasset, 4:3
Installere en antityverilås
En antityverilås er en fysisk lås som kan brukes til å beskytte TV-en mot tyveri. Se etter låsesporet på baksiden av
TV-en. Sporet har et
-ikon ved siden av seg. Når du skal bruke låsen, må du feste låsekabelen rundt en gjenstand
som er for tung til å bære, og deretter tre den gjennom låsesporet på TV-en. Låsen selges separat. Fremgangsmåten
for bruk av en antityverilås kan variere for hver TV-modell. Se brukerveiledningen for låsen for nærmere informasjon.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 113 -
Les før du kobler til en datamaskin (støttede oppløsninger)
Kontroller hvilken oppløsning som støttes for PC-inngangssignaler.
Full HD-TV
Når du kobler TV-en til en datamaskin, stiller du skjermkortet på datamaskinen til en av standardoppløsningene som
er oppført i tabellene nedenfor eller på den neste siden. TV-en justerer seg automatisk til oppløsningen du velger.
Legg merke til at den optimale og anbefalte oppløsningen er 1920 x 1080 ved 60 Hz. Valg av en oppløsning som ikke
er inkludert i tabellene, kan føre til tom skjerm eller at bare strømindikatoren blir slått på. Se brukerveiledningen for
skjermkortet for kompatible oppløsninger.
"" Optimal oppløsning avhenger av modellen.
"" Avhengig av modellen kan det være at oppløsningen ikke støttes.
IBM
Oppløsning
(Punkt x linjer)
720 x 400
Skjermformat
Horisontal
frekvens
Vertikal frekvens
Klokkefrekvens
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horisontal /
vertikal)
(kHz)
70 Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
Skjermformat
Horisontal
frekvens
Vertikal frekvens
Klokkefrekvens
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horisontal /
vertikal)
MAC
Oppløsning
(Punkt x linjer)
(kHz)
640 x 480
67 Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
832 x 624
75 Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
- 114 -
VESA DMT
Oppløsning
(Punkt x linjer)
Skjermformat
Horisontal
frekvens
Vertikal frekvens
Klokkefrekvens
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horisontal /
vertikal)
(kHz)
640 x 480
60 Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
72 Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75 Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72 Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75 Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
1600 x 900
60 Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
"" Optimal oppløsning avhenger av modellen.
- 115 -
HD-TV
Når du har koblet en datamaskin til TV-en, velger du skjermoppløsning for TV-en på datamaskinen. Hvis du ikke
bruker innstillingene i tabellen nedenfor, kan det hende at TV-en ikke viser noen ting. Angi riktig oppløsning i
henhold til brukerveiledningen til datamaskinen eller grafikkortet.
"" Optimal oppløsning avhenger av modellen.
"" Avhengig av modellen kan det være at oppløsningen ikke støttes.
IBM
Oppløsning
(Punkt x linjer)
720 x 400
Skjermformat
Horisontal
frekvens
Vertikal frekvens
Klokkefrekvens
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horisontal /
vertikal)
(kHz)
70 Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
Skjermformat
Horisontal
frekvens
Vertikal frekvens
Klokkefrekvens
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horisontal /
vertikal)
MAC
Oppløsning
(Punkt x linjer)
(kHz)
640 x 480
67 Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
832 x 624
75 Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
- 116 -
VESA DMT
Oppløsning
(Punkt x linjer)
Skjermformat
Horisontal
frekvens
Vertikal frekvens
Klokkefrekvens
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horisontal /
vertikal)
(kHz)
640 x 480
60 Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
72 Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75 Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72 Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75 Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1360 x 768
60 Hz
47,712
60,015
85,500
+/+
1366 x 768
60 Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
"" Optimal oppløsning avhenger av modellen.
- 117 -
Støttede oppløsninger for videosignaler
Kontroller hvilken oppløsning som støttes for videosignaler.
VESA CVT
Oppløsning
(Punkt x linjer)
Skjermformat
Horisontal
frekvens
Vertikal frekvens
Klokkefrekvens
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horisontal /
vertikal)
(kHz)
1920 x 1080
100 Hz
112,500
100,000
297,000
+/+
1920 x 1080
120 Hz
135,000
120,003
297,000
+/+
Vertikal frekvens
Klokkefrekvens
(Hz)
(MHz)
Polaritet
(horisontal /
vertikal)
"" Avhengig av modellen kan det være at oppløsningen ikke støttes.
CEA-861
Oppløsning
(Punkt x linjer)
Skjermformat
Horisontal
frekvens
(kHz)
720 (1440) x 576i
50 Hz
15,625
50,000
27,000
-/-
720 (1440) x 480i
60 Hz
15,734
59,940
27,000
-/-
720 x 576
50 Hz
31,250
50,000
27,000
-/-
720 x 480
60 Hz
31,469
59,940
27,000
-/-
1280 x 720
50 Hz
37,500
50,000
74,250
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28,125
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33,750
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27,000
24,000
74,250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28,125
25,000
74,250
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33,750
30,000
74,250
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56,250
50,000
148,500
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
- 118 -
Tilgjengelige knapper og funksjoner når du spiller av
multimedieinnhold
Lær mer om knappene og funksjonene du kan bruke mens du ser på TV eller spiller av medieinnhold.
Trykk på Velg-knappen mens du spiller av video, bilde eller opptak. Følgende knapper vises.
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området støttes kanskje ikke knappene og funksjonene som tilbys.
"" De tilgjengelige knappene og funksjonene kan være forskjellige avhengig av hva du viser eller spiller.
●●
Pause / Spill av
Pauser eller spiller av multimedieinnhold. Du kan bruke følgende funksjoner når videoen er satt på pause.
––
Sakte tilbakespoling eller Sakte forover: Lar deg kjøre videoen sakte bakover eller forover ved å
velge alternativet
eller . Trykk flere ganger på alternativet for å velge mellom tre forskjellige
avspillingshastigheter. Du kan gå tilbake til normalhastighet ved å velge alternativet
eller trykke på
knappen
(spill av).
––
Hopp bakover/Hopp fremover: Trykk på opp-retningsknappen for å flytte fokuset til
avspillingskontrollfeltet, og velg deretter venstre eller høyre retningsknapp i avspillingskontrollfeltet for
å gå bakover eller forover med 10 sekunder i videoen.
––
Flytt til en bestemt avspillingsdel, flytt fokuset opp på avspillingsfeltet, og velg deretter et av de fem
miniatyrbildene.
""
●●
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av filformatet.
Forrige / Neste
Viser forrige eller neste fil med medieinnhold.
●●
Spol tilbake / Spol fremover
Spoler multimedieinnholdet tilbake eller fremover. Du kan øke spolehastigheten til opptil 3 ganger raskere
enn den normale hastigheten ved å trykke på knappen flere ganger. Du kan gå tilbake til normalhastighet ved
å velge alternativet
eller trykke på knappen
(spill av).
●●
Gjenta
Repeterer gjeldende multimedieinnhold eller alle innholdsfilene i samme mappe.
●●
Tilfeldig
Spiller av musikkfiler i tilfeldig rekkefølge.
●●
Bilde av
Spiller av multimedieinnhold når skjermen er avslått.
- 119 -
●●
Tilpass til skjerm
Tilpasser et bilde til skjermen.
●●
Zoom
Zoomer inn et bilde med en faktor på opptil 2.
●●
Roter venstre / Roter høyre
Roterer et bilde mot venstre eller høyre.
●●
Bakgrunnsmusikk
Setter bakgrunnsmusikken på pause eller gjenopptar avspillingen under en lysbildefremvisning.
●●
Alternativer
""
De tilgjengelige alternativene kan variere avhengig av modell og innhold.
Funksjon
Beskrivelse
Hastighet på
lysbildevisning
Angir hastigheten for bildeserien.
Bildefremv.eff.
Bruker overgangseffekter for bildeserien.
Spiller av musikk i bakgrunnen når det vises bilder på TV-en.
Bakgrunnsmusikk
"" Musikkfilene må være lagret på samme USB-enhet som bildefilene.
"" Sett bakgrunnsmusikken på pause ved å velge Bakgrunnsmusikk nederst på
avspillingsskjermen.
Kontrollerer videoundertekster.
Undertekster: Slår språket til undertekstene på eller av.
Synk: Justerer synkroniseringen når videoen og undertekstene ikke er synkronisert.
Tilbakestill synk: Tilbakestiller justeringen av synkroniseringen av underteksten til 0.
Undertekster
Størr.: Endrer størrelsen på underteksten.
Koding: Viser en liste over kodingsspråk. Lar deg endre kodingsspråket når undertekstene ikke
vises riktig.
Kanttype: Justerer posisjon på tekster og undertekstkanter.
Kantfarge: Endrer farge på undertekstkanter.
Roter
Lydspråk
Informasjon
Roterer videoen.
Endrer lydspråket du vil høre.
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis videoen støtter flersporslyd.
Viser detaljert informasjon om det gjeldende multimedieinnholdet.
- 120 -
Lisens
Kontroller lisensinformasjonen og varemerkene som finnes på TV-en din.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License
Notice is written only English.
Varemerke: Rovi og Rovi Guide er varemerker for Rovi Corporation og/eller datterselskapene.
Lisens: Rovi Guide-systemet produseres under lisens fra Rovi Corporation og/eller datterselskapene.
Patent: Rovi Guide-systemet er beskyttet av patenter og patentsøknader i USA, Europa og andre land, inkludert en eller flere av
USA-patentene 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 utstedt til Rovi Corporation og/eller datterselskapene.
Fraskrivelse: Rovi Corporation og/eller datterselskapene og tilknyttede selskaper er ikke på noen måte ansvarlige for
nøyaktigheten eller tilgjengeligheten av informasjonen i programtidsplanen eller andre data i Rovi Guide-systemet, og kan ikke
garantere at tjenesten er tilgjengelig i ditt område. Rovi Corporation og/eller tilknyttede selskaper skal ikke holdes ansvarlig
for skader i forbindelse med nøyaktigheten eller tilgjengeligheten av informasjonen i programtidsplanen eller andre data i Rovi
Guide-systemet.
- 121 -
Tilgjengelighetsveiledning
Viser en meny og en fjernkontrollguide til støtte for synshemmede.
Lær menyskjerm
Lær deg menyene på TV-skjermen. Når dette er aktivert, forteller TV-en deg strukturen og funksjonene til menyene
som er valgt.
Bruke tilgjengelighetsmenyen
Vise beskrivelsene til funksjoner på tilgjengelighetsmenyen.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Tilgjengelighetssnarveier-meny
Trykk på AD/SUBT.-knappen for å åpne Tilgjengelighetssnarveier-menyen.
På Tilgjengelighetssnarveier-menyen kan du slå Taleveiledning av eller på ved å endre innstillingene.
Taleveiledning leser opp menyelementene som vises på skjermen, slik at mennesker som ikke kan se skjermen,
enkelt kan bruke TV-en.
Menyen inneholder flere elementer, inkludert:
●●
Taleveiledning: Denne funksjonen fungerer på alle TV-skjermene, og når den er slått på, snakker den for å
identifisere det som vises på skjermen. Den forteller deg for eksempel om den valgte lydstyrken, hvilken
kanal som er på og programinformasjon. Den leser også opp programinformasjonen i den elektroniske
programguiden (EPG).
●●
Høy kontrast: Denne funksjonen gjør at du kan vise alle menyene med en ugjennomsiktig svart bakgrunn og
hvit skrift, noe som gir maksimal kontrast.
●●
Forstørr: Denne funksjonen forstørrer viktige elementer på skjermen, for eksempel programnavn.
●●
Lær om TV-fjernkontroll: Lær navnene og funksjonene til knappene på fjernkontrollen. Hvis du trykker på på-/
av-knappen (øvre venstre knapp) på denne skjermen, slås TV-en av, men når du trykker på noen av de andre
knappene, vil TV-en si navnet på knappen og hva knappen gjør. Med denne læremodusen kan du lære deg
hvor knappene er plassert og hvordan de skal brukes på fjernkontrollen, uten at det påvirker vanlig bruk av
TV-en. Trykk to ganger på eller EXIT-knappen for å avslutte Lær om TV-fjernkontroll.
●●
Lær menyskjerm: Lær menyene på TV-skjermen. Når dette alternativet er aktivert, vil TV-en fortelle deg
strukturen og funksjonene til menyene du velger.
- 122 -
Åpne Tilgjengelighetssnarveier-menyen
Hvis du trykker på AD/SUBT.-knappen når Taleveiledning er slått av, vises Tilgjengelighetssnarveier-menyen og
Taleveiledning startes. Du kan slå på eller av funksjoner som Taleveiledning, Lydbeskrivelse, Høy kontrast, Forstørr,
Lær om TV-fjernkontroll, Lær menyskjerm, Undertekst, og du kan flytte til sidene Lær om TV-fjernkontroll og Lær
menyskjerm.
"" Lær om TV-fjernkontroll og Lær menyskjerm er bare tilgjengelige når Taleveiledning er aktivert.
Bruke Tilgjengelighetssnarveier-menyen
For å bruke Tilgjengelighetssnarveier-menyen må du finne retningsknappene og Velg-knappen. Se Lær om TVfjernkontroll-menyen for å finne ut hvor disse knappene er plassert.
Bruk opp- og ned-retningsknappene til å navigere mellom menyelementene. Trykk på Velg-knappen for å slå
på eller av funksjonen som angis av menyen du er plassert i. Bruk opp- og nedknappen igjen til å veksle mellom
alternativer, og trykk på Velg for å velge et av dem. Du kan lukke denne menyen ved å gå til og velge Lukk med høyre
retningsknapp eller ved å trykke på
-knappen.
Trinnvise instruksjoner for bruk av alternativene
Slå på Taleveiledning
1.
Trykk på AD/SUBT.-knappen på fjernkontrollen. Tilgjengelighetssnarveier-menyen vises.
2.
Trykk på retningsknappene opp eller ned på fjernkontrollen for å gå til og utheve alternativet Taleveiledning.
3.
Trykk på Velg-knappen på fjernkontrollen for å slå på eller av Taleveiledning.
4.
Du kan lukke menyen ved å trykke på
på fjernkontrollen eller ved å trykke på høyre retningsknapp for å
utheve Lukk og deretter trykke på Velg-knappen.
- 123 -
Slå på Lydbeskrivelse
1.
Trykk på AD/SUBT.-knappen på fjernkontrollen. Tilgjengelighetssnarveier-menyen vises.
2.
Trykk på retningsknappene opp eller ned på fjernkontrollen for å gå til og utheve alternativet Lydbeskrivelse.
3.
Trykk på Velg-knappen på fjernkontrollen for å slå på eller av Lydbeskrivelse.
4.
Du kan lukke menyen ved å trykke på
på fjernkontrollen eller ved å trykke på høyre retningsknapp for å
utheve Lukk og deretter trykke på Velg-knappen.
Lære seg TV-fjernkontrollen
1.
Trykk på AD/SUBT.-knappen på fjernkontrollen. Tilgjengelighetssnarveier-menyen vises.
2.
Trykk på retningsknappene opp eller ned på fjernkontrollen for å gå til og utheve alternativet Lær om TVfjernkontroll.
3.
Trykk på Velg-knappen på fjernkontrollen. Du er nå i e-Manual, nærmere bestemt på siden Lær om TVfjernkontroll.
4.
Trykk på en knapp på fjernkontrollen. Navnet og funksjonen til knappen leses opp.
5.
Når du er ferdig og ønsker å avslutte e-Manual, trykker du to ganger på
eller EXIT-knappen for å avslutte Lær
om TV-fjernkontroll.
"" Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Taleveiledning er aktivert.
Tilgang til hovedmenyen for tilgjengelighet for å endre innstillingene til Taleveiledning
Du kan også gå til en tilgjengelighetsmeny på TV-ens innstillingsmeny. Denne har flere alternativer, for eksempel for
å endre hastigheten på Taleveiledning.
TV-en vil ikke uttale denne menyen med mindre Taleveiledning allerede er påslått.
1.
Trykk på
2.
Trykk på den venstre retningsknappen helt til du når
3.
Trykk på Velg, så åpnes en meny.
4.
Trykk på ned-retningsknappen for å nå Generelt, og trykk deretter på Velg for å åpne denne menyen.
5.
Bruk retningsknappene til å gå til Tilgjengelighet-menyen, og trykk deretter på Velg for å åpne den menyen.
6.
Denne menyen vises, og Innstillinger for taleveiledning er den første menyen. Fremhev Innstillinger for
-knappen.
Innstillinger.
taleveiledning, og trykk deretter på Velg.
7.
En meny vises med alternativene for å endre Taleveiledning og Volum, Hastighet, Tonehøyde.
8.
Velg menyen med retningsknappene, og trykk deretter på Velg.
- 124 -
Bruke TV-en med Taleveiledning på
Du kan aktivere Taleveiledning som uttaler menyalternativene for å hjelpe synshemmede.
Se på tv
Slå på TV-en
Trykk på
-knappen for å slå på TV-en. Taleveiledningen sier kanalnavnet.
Bytte kanal
Du kan bytte kanal på flere forskjellige måter. Hver gang du bytter kanal, kunngjøres detaljene om den nye kanalen.
Se under for å finne ut hvordan du kan skifte kanal.
●●
Kanalliste (
Direkte-TV
Kanalliste)
Trykk på -knappen på fjernkontrollen for å åpne Smart Hub. Trykk på venstre eller høyre retningsknapp
for å gå til Direkte-TV, trykk på opp-retningsknappen for å gå til den øverste raden, trykk på den høyre
retningsknappen for å gå til Kanalliste, og trykk deretter på Velg-knappen.
●●
Bruk talltastene direkte eller trykk på CH-knappen på standard fjernkontroll for å bytte kanal.
Endre volumet
Bruk VOL-knappen til venstre for å endre volumet. Hver gang du endrer volumet, annonseres det nye volumnivået.
Bruke programinformasjon
Når du ser på TV, kan du trykke på Velg-knappen for å vise programinformasjon øverst på skjermen. Taleveiledning
vil si programmets undertekster eller lydbeskrivelser hvis de finnes. Trykk på og hold inne Velg-knappen for å
vise mer detaljert programinformasjon. Taleveiledning leser opp flere detaljer, for eksempel et sammendrag av
programmet.
Trykk på retningsknappene mot venstre og høyre for å se hva du kan se senere på den samme kanalen. Trykk på
retningsknapp opp eller ned for å gå til andre kanaler samt se hvilke programmer som vises på dem for øyeblikket.
Trykk på
for å gå tilbake, eller lukk programdetaljene.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 125 -
Bruke guiden
Se oversikt over programoppsettet på hver enkelte kanal.
Trykk på GUIDE-knappen på fjernkontrollen når du vil ha programinformasjon for hver kanal mens du ser på TV. Bruk
retningsknappene til å vise programinformasjonen.
Direkte-TV
Veiledning
Du kan se de daglige programplanene for hver kanal samt programinformasjon, i Veiledning. Du kan velge
programmer som skal planlegges for visning.
"" Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
"" Informasjonen i Veiledning er bare for digitale kanaler. Analoge kanaler støttes ikke.
"" Hvis Klokke ikke er stilt inn, får du ikke tilgang til Veiledning. Still inn Klokke først. (
Systembehandling
Tid
Innstillinger
Generelt
Klokke)
Hvis du trenger å stille inn klokken igjen, kan du følge instruksjonene nedenfor.
1.
Trykk på
2.
Trykk på venstre-retningsknapp for å gå til
3.
Trykk på Velg-knappen for å åpne Innstillinger-menyskjermen.
4.
Bruk opp- og ned-retningsknappen til å flytte til Generelt-menyen, og trykk deretter på Velg-knappen.
5.
Bruk opp- og ned-retningsknappen til å flytte til Systembehandling-menyen, og trykk deretter på Velg-
-knappen for å åpne Smart Hub.
Innstillinger.
knappen.
6.
Velg Tid-menyen, og trykk deretter på Velg-knappen.
7.
Velg Klokke-menyen, og trykk deretter på Velg-knappen.
8.
Velg Klokkemodus-menyen, trykk på Velg-knappen, og velg deretter Auto eller Manuell.
""
Hvis du velger Manuell, kan du flytte til Dato- eller Tid-menyen under for å stille inn klokkeslettet.
- 126 -
Når du åpner Veiledning, vises en tabell over kanalene og programmene. Den øverste raden viser Kanalfilter
etterfulgt av dag og klokkeslett. Hver rad har et kanalnavn til venstre og programmene som går på den kanalen til
høyre.
I Veiledning bruker du opp- og ned-retningsknappene til å gå mellom kanaler og venstre og høyre retningsknapp til
å gå mellom programmene på en kanal. Du kan bruke knappen
(spill av) for å gå til nåværende tidspunkt.
Når du flytter fokus til et program, får du høre detaljert informasjon om det valgte programmet. Du får også høre om
Lydbeskrivelse og Undertekster er tilgjengelige for programmet. Når du flytter fokus til en annen kanal, hører du
kanalnavnet, kanalnummeret og programdetaljene. Hvis du flytter til en annen dag, kunngjøres dagen for det første
programmet du kom til på den dagen. Dagen gjentas ikke, så hvis du ikke er sikker på hvilken dag det er, kan du
flytte forover og bakover 24 timer, så annonseres dagen.
Vise et program som er på nå
På Veiledning kan du flytte til et program som sendes nå, og deretter trykke på Velg for å gå til direktesendt TV på
den valgte kanalen og programmet.
Andre alternativer i guiden
I Veiledning kan du flytte til et program som er planlagt for sending, og deretter trykke på Velg-knappen. Du ser en
popup-meny som viser funksjonene under. Trykk på og hold inne knappen Velg for programmet du ser for øyeblikket.
Bruk opp- og ned-retningsknappene til å flytte rundt i denne menyen, og trykk deretter på Velg for å velge et
element. Trykk på
●●
for å lukke menyen og gå tilbake til Veiledning.
Planlegg visning
Du kan planlegge visning av et program som er planlagt for sending.
●●
Avbryt planlagt visning
Du kan avbryte planlagte visninger.
""
●●
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Vis detaljer
Du kan se detaljert informasjon om det valgte programmet. Informasjonen kan variere med
kringkastingssignalet. Hvis det ikke følger informasjon med programmet, vises ingenting.
Trykk på Velg på Vis detaljer-alternativet. Da åpnes et popup-vindu med Detaljer for det programmet, med et
sammendrag. Detaljvinduet inneholder detaljert informasjon og OK-alternativet. Trykk på Velg-knappen på
fjernkontrollen for å lukke vinduet etter at du har lest den detaljerte informasjonen.
- 127 -
Vise favorittkanalene dine:
Hvis du har konfigurert favorittkanaler, kan du filtrere Veiledning slik at bare disse kanalene vises. Dette gjør det
enklere å finne programmene du vil ha.
For å se favorittlisten går du til nåværende klokkeslett (trykk på knappen
(spill av)) og trykker på venstre
retningsknapp for å gå til kanallisten. Bruk opp-retningsknappen til å gå oppover i listen til du kommer til Filtrer
etter : Alle. Trykk på Velg for å få frem en liste over alternativer. Bruk opp- og ned-retningsknappen til å navigere
mellom kategoriene i listen. Fremhev alternativet du vil ha, for eksempel Favoritter 1, og trykk deretter på Velg. Da
viser Veiledning bare informasjon om disse kanalene.
"" Når du har angitt et filter i Veiledning, beholdes det til du lukker og åpner Veiledning på nytt. Hvis du mener at du ikke ser
kanalene du hadde forventet å se, er det lurt å sjekke kategorien, og deretter velge «Filtrer etter : Alle» som vil vise alle
innstilte kanaler.
Konfigurere en Planlegg visning
Konfigurer TV-en til å vise en bestemt kanal eller et bestemt program på et bestemt klokkeslett og en bestemt dato.
Ikonet
vises ved siden av programmer som har blitt konfigurert for en planlagt visning.
"" For å vise en planlagt visning må du først stille inn klokken til TV-en (
Systembehandling
Tid
Innstillinger
Generelt
Klokke).
Konfigurere en planlagt visning
●●
Veiledning-skjermen
Velg et program du vil se i Veiledning-skjermbildet, og trykk og hold inne Velg-knappen. Velg Planlegg
visning på popup-menyen som vises.
●●
Programinformasjonsskjermen
Trykk på Velg-knappen mens du ser på TV. Programinformasjonsvinduet vises. Velg et program som er
planlagt for sending ved å trykke på venstre eller høyre retningsknapp, og deretter på Velg-knappen. Du kan
planlegge programvisning ved å velge Planlegg visning.
- 128 -
Kansellere en planlagt visning
Planlagte visninger kan kanselleres på to måter.
1. Kansellere en planlagt visning i Veiledning
Direkte-TV
Veiledning
Flytt til programmet du vil avbryte planlagt visning av, og trykk deretter på Velg-knappen. Gå til Avbryt planlagt
visning, og trykk deretter på Velg-knappen. Velg Ja når det vises en melding med forespørsel om å kansellere
den valgte planlagte visningen. Den valgte planlagte visningen kanselleres, og TV-en går tilbake til Veiledningskjermbildet.
2. Kansellere en planlagt visning i Smart Hub
Direkte-TV
1.
Trykk på
Tidsplanhåndtering
Planlagt manuelt
Slett
-knappen for å åpne Smart Hub, og trykk deretter på venstre eller høyre retningsknapp for å gå
til Direkte-TV. Trykk på opp-retningsknappen for å gå til den øverste raden, og trykk deretter på venstre eller
høyre retningsknapp for å gå til Tidsplanhåndtering.
2.
Trykk på Velg for å åpne Tidsplanhåndtering.
3.
Bruk ned-retningsknappen til å gå til listen over planlagte visninger av programmer.
4.
Bruk høyre retningsknapp til å gå til Slett, og trykk deretter på Velg-knappen for å slette det valgte elementet.
"" Avhengig av modellen eller det geografiske området kan det være at menyene ikke vises.
- 129 -
Bruke Kanalliste
Se hvordan du kan oppføre kanalene som er tilgjengelige på TV-en.
Direkte-TV
Kanalliste
Ved hjelp av Kanalliste kan du endre kanalen eller sjekke programmene på andre digitalkanaler mens du ser på TV.
Trykk på
-knappen på fjernkontrollen for å åpne Smart Hub. Trykk på venstre eller høyre retningsknapp for å gå
til Direkte-TV, trykk på opp-retningsknappen for å gå til den øverste raden, trykk på den høyre retningsknappen for
å gå til Kanalliste, og trykk deretter på Velg-knappen. Dette viser en liste over kanalene og programmet som er på.
Fokuset er på kanalen du ser på for øyeblikket, og viser kanalnavn, kanalnummer og programtittel.
Bruk opp- og ned-retningsknappene for å bevege deg i kanallisten.
Trykk på den høyre retningsknappen i Kanalliste for å flytte til Kategoriliste. Bruk opp- og ned-retningsknappene
til å navigere i denne listen. Trykk på Velg-knappen for å velge ønsket kategori fra Kategoriliste. Kategoriliste
inneholder Alle kanaler og Favoritter. Bruk opp- og ned-retningsknappene til å flytte til -menyen, og trykk deretter
på Velg-knappen.
●●
Alle
Viser kanalene som har blitt automatisk søkt etter.
●●
TV PLUS
Når TV-en er tilkoblet Internett, kan du når som helst se på populære programmer eller høydepunkter for
hvert tema via en virtuell kanal. Som på en vanlig kanal, gir den deg en daglig programoversikt over TV PLUS.
""
●●
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Favoritter
Viser Favoritter 1 for Favoritter 5. Bruk opp- og ned-retningsknappene til å navigere mellom favorittlistene.
Fremhev ønsket liste, og trykk deretter på Velg. Kanallisten viser nå kun kanalene i denne listen.
●●
Kanaltype
Sorterer listen, slik at den inkluderer kanaler av en valgt type. Kanaltype kan imidlertid bare brukes med
kanaler som inneholder informasjon om type.
""
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av det innkommende kringkastingssignalet.
- 130 -
●●
Sorter
Sorterer listen etter Nummer eller Navn.
""
●●
Dette alternativet er bare tilgjengelig for digitale kanaler, og vil kanskje ikke alltid være tilgjengelig.
Antenne, Kabel eller Satellitt
Lar deg velge mellom Antenne, Kabel og Satellitt.
""
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av det innkommende kringkastingssignalet.
""
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
Opprette en personlig favorittliste
Angi kanaler du ofte ser på, som favorittkanaler.
Favorittkanaler er uthevet i skjermene Rediger kanal og Kanalliste med symbolet
.
Registrere kanaler som favoritter
Direkte-TV
Kanalliste
1.
Trykk på den høyre retningsknappen for å flytte til Kategoriliste.
2.
Velg Favoritter.
3.
Når du velger en favorittliste, vises Red. favoritter-skjermbildet.
4.
Gå til kanalen du vil legge til, og trykk deretter på Velg-knappen.
5.
Gjenta trinn 4 for å velge alle kanalene du vil legge til.
6.
Trykk på høyre retningsknapp for å gå til
-ikonet, og trykk deretter på Velg-knappen. De valgte kanalene
legges til i favorittlisten.
- 131 -
Legge til kanaler i en favorittliste - Detaljer
1.
Åpne Kanalliste.
2.
Trykk på den høyre retningsknappen for å flytte til Kategoriliste.
3.
Bruk opp- og ned-retningsknappene til å gå til Favoritter, og trykk deretter på Velg. Du vil se Favoritter 1 til
Favoritter 5. Flytt til listen du vil legge til kanaler i, og trykk deretter på Velg-knappen.
4.
Gå til Red. favoritter med opp-retningsknappen, og trykk deretter på Velg-knappen.
5.
I Red. favoritter-skjermbildet går du til en kanal du vil legge til i favorittlisten, og deretter trykker du på Velgknappen.
6.
Gjenta trinn 5 for å velge alle kanalene du vil legge til.
7.
Trykk på høyre retningsknapp for å gå til
-ikonet, og trykk deretter på Velg-knappen. De valgte kanalene
legges til i favorittlisten.
Slette kanaler fra en favorittliste – Detaljer
1.
Åpne Kanalliste.
2.
Trykk på den høyre retningsknappen for å flytte til Kategoriliste.
3.
Bruk opp- og ned-retningsknappene til å gå til Favoritter, og trykk deretter på Velg. Du vil se Favoritter 1 til
Favoritter 5. Flytt til listen du vil slette kanaler fra, og trykk deretter på Velg-knappen.
4.
Gå til Red. favoritter med opp-retningsknappen, og trykk deretter på Velg-knappen.
5.
I Red. favoritter-skjermbildet går du til en kanal du vil slette fra favorittlisten, og deretter trykker du på Velgknappen.
6.
Gjenta trinn 5 for å velge alle kanalene du vil slette.
7.
Trykk på venstre retningsknapp for å gå til
-ikonet, og trykk deretter på Velg-knappen. De valgte kanalene
slettes fra favorittlisten.
- 132 -
Vise og velge kanaler bare i favorittliste
Direkte-TV
Kanalliste
1.
Åpne Kanalliste.
2.
Trykk på den høyre retningsknappen for å flytte til Kategoriliste.
3.
Bruk opp- og ned-retningsknappene til å gå til Favoritter, og trykk deretter på Velg-knappen.
4.
Favoritter 1 til Favoritter 5 vises. Flytt til listen du ønsker, og trykk deretter på Velg-knappen. Kanalene vises i
den valgte favorittlisten.
Bruke Smart Hub
Lær hvordan du åpner Smart Hub for å få tilgang til apper, spill, filmer og mer.
Smart Hub
Etter at du trykker på knappen
på fjernkontrollen, kan du surfe på Internett og laste ned apper med Smart Hub.
"" Noen Smart Hub-tjenester gjelder for betalingstjenester.
"" For å bruke Smart Hub, må TV-en være koblet til Internett.
"" Noen Smart Hub-funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av tjenesteleverandøren, språket eller det geografiske området.
"" Avbrudd i Smart Hub-tjenesten kan skyldes avbrudd i Internett-tjenesten.
"" Du kan vise hele teksten til Vilkår og personvern ved å navigere til
Innstillinger
Kundesupport
Vilkår og
personvern.
"" Hvis du vil slutte å bruke Smart Hub, kan du oppheve avtalen. Hvis du vil kansellere tjenesteavtalen for Smart Hub selv om
den er påkrevd, velger du Tilbakestill Smart Hub (
Innstillinger
Kundesupport
Egendiagnose
Tilbakestill
Smart Hub).
Trykk på
-knappen på fjernkontrollen. Da vises et display med 2 rader. Prøv å flytte fokuset til Direkte-TV eller
et annet element på den nederste raden. Alternativene på den øverste raden endres avhengig av elementet som
velges på den nederste raden.
- 133 -
Knappene til høyre for Direkte-TV gir rask tilgang til apper som Netflix og Amazon. Mange av disse appene er for
øyeblikket ikke tilgjengelige med Taleveiledning.
Bruk venstre og høyre retningsknapp til å flytte mellom menyer eller apper i en rad, og opp- og nedretningsknappen til å flytte mellom radene. Trykk på Velg for å få tilgang til en meny eller apper.
Når du åpner Smart Hub, vil du være på Direkte-TV eller TV PLUS. Bruk opp-retningsknappen til å flytte til den
øverste raden. Veiledning-elementet vil da være valgt. Elementene på denne raden er:
●●
Veiledning: Velg dette for å gå til skjermbildet der du kan se programguidene for flere kanaler.
●●
Kanalliste: Velg dette for å åpne kanallisten og se og gå til programmer som sendes på andre kanaler.
●●
Tidsplanhåndtering: Du kan gå til Tidsplanhåndtering-skjermbildet.
""
●●
Avhengig av modellen eller det geografiske området kan det være at menyene ikke vises.
Til høyre for Tidsplanhåndtering kan du se programmene du har sett nylig, og programmene som vises
for øyeblikket på andre kanaler. Hvis du vil gå til en av disse kanalene, kan du gå til den og trykke på Velgknappen.
""
Avhengig av modellen eller det geografiske området kan det være at menyene ikke vises.
Bruke Første skjerm i Smart Hub
Helt til venstre på Første skjerm i Smart Hub finner du den statiske menyen som vises under. Du kan bruke
menyelementene som vises, til å få rask og enkel tilgang til de viktigste TV-innstillingene eller eksterne enheter, søk
og apper.
Varsel
●●
Du kan vise en liste over varsler for alle hendelser som foregår på TV-en din. Et varsel vises på skjermen når
sendingen av et planlagt program starter eller når det skjer noe på en registrert enhet.
Hvis du flytter fokuset til Varsel og deretter trykker på Velg-knappen, vises det et varselvindu til høyre med
tilgang til følgende funksjoner:
––
––
Slett alle: Du kan slette alle varslene dine.
Innstillinger: Du kan velge tjenester du ønsker å varsles om. Når du velger Tillat lyd, vises varsler med
en varselslyd.
- 134 -
Innstillinger
●●
Når fokuset flyttes til -ikonet, vises en liste med hurtiginnstillingsikoner over toppen av menyen. Du kan
raskt angi ofte brukte funksjoner ved å klikke ikonene.
––
Bildemodus
Du kan velge den bildemodusen som gir deg den beste seeropplevelsen. Trykk på Velg-knappen for å
endre bildemodusen. Trykk på opp-retningsknappen og velg deretter Bildeoppsett for å finjustere.
––
Lydmodus
Du kan velge en lydmodus for å optimere lytteopplevelsen. Trykk på Velg-knappen for å endre
lydmodusen. Trykk på opp-retningsknappen og velg deretter Oppsett for equalizer for å finjustere.
––
Lydutgang
Du kan velge hvilke høyttalere som skal brukes til lyden fra TV-en. Trykk på Velg-knappen for å endre
lydutgangen.
––
Lydspråk
Du kan endre lydspråket du vil høre. Trykk på opp-retningsknappen og velg deretter Gå til Lydalternativer
for å finjustere.
––
Undertekst
Du kan se på TV-kringkastinger med undertekster. For å aktivere eller deaktivere Undertekst-funksjonen
trykker du på Velg-knappen. For å bruke Tilgjengelighetssnarveier trykker du på opp-retningsknappen og
velger deretter Tilgjengelighetssnarveier.
––
Deaktiver.timer
Du kan slå av TV-en automatisk etter en forhåndsinnstilt periode.
Trykk på Select-knappen for å angi deaktiveringstiden til opptil 180 minutter. Trykk på oppretningsknappen og velg deretter Konfigurer Av-timeren for å konfigurere deaktiveringstiden.
––
Nettverk
Du kan vise gjeldende status for nettverk og Internett. Trykk på opp-retningsknappen, og velg deretter
Nettverksstatus eller Nettverksinnstillinger.
""
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 135 -
Kilde
●●
Du kan velge en ekstern enhet som er koblet til TV-en.
""
Se «Bytting mellom eksterne enheter som er koblet til TV-en» for nærmere informasjon.
Søk
●●
Et virtuelt tastatur vises på skjermen, og du kan søke etter kanaler, apper, filmtitler eller apper som leveres av
Smart Hub-tjenesten.
""
For å bruke denne funksjonen må TV-en være koblet til Internett.
APPS
●●
Du kan la deg underholde av et bredt spekter av innhold, deriblant nyheter, sport, vær og spill, ved å installere
de tilhørende appene på TV-en.
""
For å bruke denne funksjonen må TV-en være koblet til Internett.
""
Se «Bruke tjenesten Apper» for nærmere informasjon.
Universalguide
●●
Universalguide er en app som lar deg søke etter og spille av forskjellig innhold som TV-serier, dramaer, filmer
og musikk på ett sted. Universalguide kan anbefale innhold som er skreddersydd etter smaken din, og varsle
deg om nye dramaserier.
""
Hvis du vil vite mer om Universalguide, kan du se «Bruke Universalguide-appen».
""
Bilder ser kanskje uklare ut avhengig av tjenesteleverandørens forhold.
""
Denne funksjonen støttes kanskje ikke, avhengig av modellen eller det geografiske området.
- 136 -
Åpner e-Manual
Åpne håndboken som er integrert i TV-en.
Trykk på E-MANUAL-knappen på standard fjernkontrollen for å åpne menyen. Alternativt kan du bruke
til å åpne Smart Hub, trykke på den venstre retningsknappen for å flytte til
-knappen
Innstillinger, og deretter trykke på
Velg-knappen.
Bruk opp- og ned-retningsknappene til å gå til Kundesupport, og velg deretter Åpne e-Manual for å åpne e-Manual.
Innstillinger
Kundesupport
Åpne e-Manual
Du kan se den integrerte e-Manual som inneholder informasjon om nøkkelfunksjonene i TV-en.
"" Alternativt kan du laste ned en kopi av e-Manual fra Samsungs nettside.
"" Ord i blått (f.eks. Bildemodus) indikerer et menyelement.
e-Manual har 2 rader med menyikoner. Bruk opp- og ned-retningsknappene til å flytte mellom radene, og venstre og
høyre retningsknapper til å flytte på en rad. Trykk på Velg for å åpne delen du vil lese.
e-Manual inneholder en del som kalles «Lær om TV-fjernkontroll» under Tilgjengelighetsveiledning (i høyre
hjørne på skjermen). Dette er spesielt nyttig for personer som har vanskelig for å se knappene på fjernkontrollen
eller som ikke er sikre på hva hver knapp gjør. Når du ser på denne delen av e-Manual, kan du trykke på knappene
på fjernkontrollen uten at det har noen effekt på TV-en. Vær oppmerksom på at «Tilgjengelighetsveiledning»
bare er tilgjengelig når Taleveiledning (
taleveiledning
Innstillinger
Taleveiledning) er aktivert.
- 137 -
Generelt
Tilgjengelighet
Innstillinger for
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising