Samsung | QM65H | User manual | Samsung QM65H User manual

Samsung QM65H User manual
Upute za korištenje
DBJ (DB43J DB49J)
QBH (QB65H QB75H)
QHH (QH55H QH65H)
QMH (QM49H QM55H QM65H)
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi
poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
Preporučeni broj sati dnevne uporabe modela DBJ, QBH, QHH iznosi manje od 16 sati.
U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
Sadržaj
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
6
Sigurnosne mjere opreza
Čišćenje
Skladištenje
Električna energija i sigurnost
Instaliranje
Rukovanje
7
7
8
8
9
11
Pripremne radnje
Provjera komponenti
Komponente
14
14
Dijelovi
Upravljaèka ploèa
Stražnja strana
Zaključavanje za zaštitu od krađe
Daljinski upravljač
15
15
19
22
23
Prije instalacije proizvoda (vodič za
instalaciju)
Kut nagiba i zakretanje
Ventilacija
25
25
25
Montaža zidnog stalka
27
Priprema prije montaže zidnog stalka
28
Montaža zidnog stalka
28
Specifikacije za komplet za postavljanje na zid
(VESA)
29
Daljinski upravljač (RS232C)
30
Kabelski priključak
Povezivanje
Kontrolne šifre
30
33
34
Priključivanje i korištenje
uređaja koji je izvor signala
Promjena izvora ulaznog signala
Source
Web Browser
Remote Workspace
52
52
53
54
Korištenje aplikacije MDC
Prije priključivanja
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne
točke
42
Povezivanje s računalom
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Povezivanje pomoću DP kabela
Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna
vrsta)
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
42
42
43
Povezivanje vanjskog monitora
45
Povezivanje s videouređajem
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću HDMI kabela
46
46
47
Povezivanje sa zvučnim sustavom
47
Priručnik za priključivanje kabela za
napajanje
48
Povezivanje mrežnog uređaja (prodaje se
zasebno)
49
Povezivanje mrežne kutije (prodaje se
zasebno)
MagicInfo
50
50
42
Instalacija/deinstalacija programa MDC
Instaliranje
Deinstaliranje
55
55
55
Povezivanje s MDC-om
56
Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C
(standardi serijske podatkovne komunikacije) 56
Korištenje MDC-a putem Etherneta
57
43
44
Značajka Player
Player
Pregledanje sadržaja
Kada je sadržaj pokrenut
Dostupni izbornik
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom
Player
59
59
60
60
Schedule
66
Clone Product
67
ID Settings
Device ID
68
68
61
2
Sadržaj
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
68
68
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
69
69
69
70
70
Network Status
71
Picture Mode
72
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
73
73
74
74
Ticker
75
URL Launcher
76
URL Launcher Settings
77
Odobravanje povezanog uređaja s poslužitelja 78
Postavljanje trenutnog vremena
79
Prilagodba zaslona
Picture Mode
80
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
81
Colour Temperature
82
White Balance
2 Point
20 Point Settings
83
83
83
Gamma
HLG / ST.2084 / BT.1886
84
84
Calibrated value
84
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space Settings
HDMI UHD Color
Motion Lighting
HDR+ Mode
85
85
85
85
85
86
86
86
86
Picture Options
Colour Tone
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Local Dimming
Dynamic Backlight
87
87
87
88
88
89
89
90
Picture Size Settings
Picture Size
Fit to screen
Zoom and Position
91
91
91
91
Reset Picture
92
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
93
93
93
93
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
94
94
94
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
Download Status Message
97
97
97
97
97
Language
98
Reset OnScreen Display
98
Prilagodba zvuka
Sound Mode
99
Balance
100
Equaliser
100
HDMI Sound
100
Sound on Video Call
100
Sound Output
101
Auto Volume
101
3
Sadržaj
Reset Sound
101
Network
System
Accessibility
High Contrast
Enlarge
109
109
109
Network Status
102
Start Setup
110
Open Network Settings
Network Type
Postavke ožičene mreže
Postavke mreže (bežične)
Use WPS
102
102
103
105
107
Touch Control
Touch Control
Admin Menu Lock
110
110
110
IPv6
107
IPv6 Status
107
Time
Clock Set
NTP Settings
DST
Power On Delay
111
111
111
111
111
Server Network Settings
Connect to server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
Proxy server
108
108
108
108
108
108
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
112
112
112
112
112
Device Name
108
Power Control
Auto Power On
PC module power
Max. Power Saving
Standby Control
Network Standby
Power Button
113
113
113
113
114
114
114
Eco Solution
Energy Saving Mode
Eco Sensor
115
115
115
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
116
116
116
Temperature Control
117
External Device Manager
Keyboard Manager
Device Connection Manager
118
118
118
Play via
119
Change PIN
119
Security
Safety Lock On
Button Lock
USB Auto Play Lock
Mobile Connection Lock
Remote Management
Secured Protocol
Network Port
USB Port
120
120
120
120
121
121
121
121
121
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Custom Logo
Game Mode
Empty Storage
Irregular Video Wall
122
122
122
124
124
125
125
125
Reset System
126
4
Sadržaj
Podrška
Specifikacije
Software Update
Update Now
Auto update
127
127
127
Contact Samsung
127
Reset All
127
Općenito
136
Prethodno podešene postavke za mjerenje
vremena
138
Dodatak
Vodič za rješavanje problema
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za
pomoć korisnicima
128
128
Testiranje proizvoda
Provjera rezolucije i frekvencije
128
Provjerite sljedeće.
129
Q&A
135
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Ostali slučajevi
143
143
143
143
Sprečavanje zaostalih slika
Što su zaostale slike?
Preporučene preventivne mjere
144
144
144
Licenca
145
Terminologija
146
5
Poglavlje 01
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© 2017 Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Microsoft, Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.
Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.
•• Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
–– (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
–– (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
•• S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog
posjeta.
6
Sigurnosne mjere opreza
Upozorenje
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
Čišćenje
――Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako
mogu nastati ogrebotine.
――Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od
prikazanog na tim slikama.
Oprez
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.
1
Isključite proizvod i računalo.
2
Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.
――Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim
Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
3
Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.
Obrišite proizvod čistom, mekom i suhom krpom.
•• Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže
alkohol, otapala ili površinski aktivne agense.
!
•• Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno
po proizvodu.
4
Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da
biste očistili vanjske dijelove proizvoda.
5
Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s
proizvodom.
6
Uključite proizvod i računalo.
7
Skladištenje
Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani
uređaji vrste 1).
Zbog odlika proizvoda sa završnom obradom visokog sjaja, korištenje UV ovlaživača u blizini
uređaja može uzrokovati bijele mrlje na proizvodu.
――Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se Centru za korisničku podršku (bit
•• To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.
!
Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na
kabel za napajanje ne stavljate teške predmete.
će naplaćena naknada).
Električna energija i sigurnost
•• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od
prikazanog na tim slikama.
Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora
topline.
Upozorenje
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni
olabavljenu utičnicu.
Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Moglo bi doći do požara.
U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.
•• Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.
!
Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.
•• Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.
!
8
Instaliranje
Oprez
Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.
•• Električni udar može oštetiti proizvod.
Upozorenje
Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni
cigarete. Uređaj nemojte postavljati u blizinu izvora topline.
•• Moglo bi doći do požara.
Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke
Samsung. Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.
!
•• Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.
Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati
neometan pristup.
•• Koristite samo odgovarajuće regale.
!
•• Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema,
mora se isključiti kabel za napajanje.
!
Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao
što su police za knjige ili ormari.
•• Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na
daljinskom upravljaču napajanje ne prekida u potpunosti.
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm
od zida.
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
!
!
Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.
•• Djeca bi se mogla ugušiti.
!
9
Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr.
na slabo pričvršćenu policu ili kosu površinu).
Oprez
•• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.
•• Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne
vibracije može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.
Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi
(kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Zaslon bi se mogao oštetiti.
!
Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim
predmetima, kao što je peć.
Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji
rub proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.
•• Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do
požara.
•• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
•• Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće
veličine.
Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.
•• Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
Pažljivo položite proizvod.
•• Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i
stabilnu površinu.
Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod.
Proizvod nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne
površine.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na
kojem je izložen mnoštvu sitnih čestica prašine, kemijskim tvarima,
ekstremnim temperaturama ili visokoj vlazi, ili na mjesto na kojem
uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida) moglo bi znatno
utjecati na njegov rad.
•• Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite
Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
10
Rukovanje
Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole
djeca (igračke, slatkiše itd.).
•• Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi
pasti sam proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti
do teških ozljeda.
Upozorenje
Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada samostalno
ne rastavljajte, ne popravljajte niti vršite preinake na proizvodu.
Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za
napajanje.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve
ostale priključene kabele.
Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.
•• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
!
Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah
isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za
pomoć korisnicima.
Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg
drugog kabela.
•• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda,
električnog udara ili požara.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.
Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač.
Odmah prozračite prostor.
•• Djeca bi se mogla teško ozlijediti.
•• Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
!
Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i
kabel za napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
•• Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.
GAS
Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje
ni bilo kojeg drugog kabela.
•• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda,
električnog udara ili požara.
11
U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni
bilo kakve zapaljive tvari.
Oprez
•• Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se
pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.
!
Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili
zavjesom.
•• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte
način rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.
!
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
100
U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne
priključke) nemojte gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo,
kovanice ili ukosnice) ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr.
papir ili šibice).
•• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u
proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite
Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
-_-
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom
godišnjeg odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.
•• Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati
požar, električni udar ili proboj napona.
!
Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.
•• Vid vam se može pogoršati.
!
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za
postolje.
Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze,
lonce, boce itd.) ni metalne predmete.
•• Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.
•• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u
proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite
Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
!
U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
12
Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet
minuta.
Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne
stavljaju u usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.
•• Smanjit ćete umor očiju.
•• Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.
!
Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se
zagrijava.
Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem
polaritetu (+, -).
!
Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.
Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte
istovremeno koristiti nove i korištene baterije.
•• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili
oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
!
Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih
valja reciklirati. Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih
baterija zbog njihove reciklaže.
•• Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.
!
•• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili
oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
•• Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i
uzrokovati ozljede.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.
!
•• Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno
središte za recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu
baterija.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.
•• Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.
13
Poglavlje 02
Pripremne radnje
Provjera komponenti
Komponente
–– Ako neke komponente nedostaju,
obratite se dobavljaču kod kojeg ste
kupili proizvod.
–– Izgled stvarnih komponenti može se
razlikovati od onih prikazanih na slici.
–– Uz proizvod se ne isporučuje postolje.
Da biste postavili postolje, kupite ga
odvojeno.
Kartica Jamstvo
Kratki vodič za postavljanje
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Priručnik s regulatornim podacima
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Daljinski upravljač
RS232C(IN) adapter
Adapter za zidni nosač (4 kom.)
DRŽAČ KABELA (3 kom.)
(Podržani modeli: QHH)
(Podržani modeli: QBH, QH65H)
Kabel za napajanje
–– Prilagodnik RS232C može se
upotrebljavati za povezivanje s
drugim monitorom pomoću kabela
RS232C vrste D-SUB (9-pinski).
Baterije
Poklopac priključka
(Podržani modeli: QHH)
14
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem
Dijelovi
poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Dijelovi
Upravljaèka ploèa
DBJ
Logotip odstojnika
QHH
Zvučnik
Opis
Ne povlačite silom logotip koji služi kao odstojnik. Logotip bi se mogao otkinuti ili
odlomiti.
――Podržani modeli: QB65H, QMH
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema donjem prednjem
dijelu proizvoda kako biste izvršili funkciju. Senzor za daljinsko upravljanje nalazi se na
donjem dijelu proizvoda.
――Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski
Zvučnik
QB65H / QMH
Senzor daljinskog
upravljača
Senzor daljinskog upravljača &
Upravljačka tipka
upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim
uređajima za prikaz.
Da biste koristili daljinski upravljač ili ekološki senzor,
klizna tipka na okviru uređaja mora izvirivati iz donjeg dijela
proizvoda.
――Podržani modeli: QB65H, QHH, QMH
Zvučnik
QB65H / QHH / QMH
Upravljačka tipka
Logotip odstojnika
Senzor daljinskog
upravljača &
Upravljačka tipka
Da biste koristili upravljačku tipku, klizna tipka na okviru
uređaja ne smije izvirivati iz donjeg dijela proizvoda.
――Podržani modeli: QB65H, QHH, QMH
Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod kutom od 30°
slijeva i zdesna.
――Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.
――Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.
――Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg vremenskog razdoblja.
15
――Upravljački gumb nalazi se na donjem prednjem desnom dijelu
proizvoda.
Gumbi
Opis
――Ako pritisnete gumb P na upravljačkoj tipki dok je proizvod uključen,
prikazat će se izbornik kontrola.
Isključivanje proizvoda.
Power off
Izbornik kontrola
Kada se zaslon izbornika kontrola prikazuje, kratko pritisnite upravljački
gumb kako biste pomaknuli pokazivač na Power off , a zatim pritisnite i
držite upravljački gumb kako biste isključili proizvod.
Odabir povezanog ulaznog izvora.
Source
Kada se zaslon izbornika kontrola prikazuje, kratko pritisnite upravljački
gumb kako biste pomaknuli pokazivač na Source , a zatim pritisnite i držite
upravljački gumb kako bi se prikazao zaslon ulaznog izvora.
Kada se prikazuje zaslon ulaznog izvora, pritisnite i držite upravljački gumb
kako biste prebacili na željeni ulazni izvor.
Power off
Source
――Upravljački gumb može se upotrebljavati samo za Power off i Source.
――Kako biste izašli iz zaslona izbornika kontrola, pričekajte 3 sekunde ili više i ne pritišćite upravljački gumb.
Press: Move
Press & Hold: Select
16
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem
Upravljaèka ploèa
poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
QB75H
Dijelovi
Opis
Uključivanje proizvoda.
Ako pritisnete gumb
dok je proizvod uključen, prikazat će se izbornik kontrola.
――Da biste zatvorili zaslonski izbornik, pritisnite i držite upravljačku tipku najmanje
jednu sekundu.
Premještanje na gornji ili donji izbornik. Možete i prilagoditi vrijednost neke
mogućnosti.
Zvučnik
Premještanje na lijevi ili desni izbornik.
――Pomicanjem upravljačke tipke ulijevo ili udesno dok se ne prikazuje izbornik
Upravljačka tipka
kontrola možete prilagoditi glasnoću.
Logotip odstojnika
Logotip odstojnika
Senzor daljinskog upravljača
Senzor daljinskog
upravljača
Ne povlačite silom logotip koji služi kao odstojnik. Logotip bi se mogao otkinuti ili
odlomiti.
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema donjem prednjem
dijelu proizvoda kako biste izvršili funkciju. Senzor za daljinsko upravljanje nalazi se na
donjem dijelu proizvoda.
――Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski
upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim
uređajima za prikaz.
Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod kutom od 30°
slijeva i zdesna.
――Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.
――Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.
――Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg vremenskog razdoblja.
17
――Ako pritisnete gumb
na upravljačkoj tipki dok je proizvod uključen,
prikazat će se izbornik kontrola.
Gumbi
Opis
Prikaz izbornika Player.
Izbornik kontrola
Home
Da biste na izborniku kontrola odabrali Home
prema gore.
, pomaknite upravljačku tipku
Prikazuje zaslonski izbornik.
Settings
Home
Pomaknite upravljačku tipku ulijevo kako biste u izborniku kontrola odabrali
Settings . Prikazat će se zaslonski izbornik kontrola. Da biste odabrali željeni
izbornik, pomičite upravljačku tipku udesno. Stavku podizbornika možete
odabrati tako da pomaknete upravljačku tipku prema gore, dolje, lijevo ili
desno. Da biste promijenili postavke, odaberite željeni izbornik i pritisnite
upravljačku tipku tipku.
Isključivanje proizvoda.
Settings
Return
Source
Power off
Da biste na izborniku kontrola odabrali Power off , pomaknite upravljačku
tipku udesno. Zatim pritisnite na upravljačku tipku.
Odabir povezanog ulaznog izvora.
Power off
Source
Return
Da biste na izborniku kontrola odabrali Source , pomaknite upravljačku
tipku udesno. Da biste odabrali željeni izvor ulaznog signala kada se prikaže
odgovarajući popis, pomičite upravljačku tipku ulijevo ili udesno. Zatim
pritisnite na upravljačku tipku.
Zatvaranje izbornika kontrola.
18
Stražnja strana
Priključak
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.
RS232C OUT
Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez
prethodne obavijesti.
QHH
Opis
Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.
RS232C IN
RJ45
Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela. (10/100 Mb/s)
――Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).
*Oklopljene upredene parice.
DP IN
Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
HDMI 1 (ARC)
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću HDMI kabela ili
HDMI-DVI kabela.
HDMI 2
USB ¨(5V 0.5A)
Povezuje se s USB memorijskim uređajem.
――USB priključci na proizvodu podržavaju maksimalnu konstantnu jakost
struje od 0,5 A. U slučaju prekoračenja maksimalne vrijednosti USB
priključci možda neće raditi.
USB ¨(5V 1A)
Povezuje se s USB memorijskim uređajem.
――USB priključci na proizvodu podržavaju maksimalnu konstantnu jakost
struje od 1,0 A. U slučaju prekoračenja maksimalne vrijednosti USB
priključci možda neće raditi.
19
Stražnja strana
Priključak
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.
USB 1 ¨(1.0A)
Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez
prethodne obavijesti.
QBH
QMH
Opis
Povezuje se s USB memorijskim uređajem.
――USB priključci na proizvodu podržavaju maksimalnu konstantnu jakost
struje od 1,0 A. U slučaju prekoračenja maksimalne vrijednosti USB
priključci možda neće raditi.
RJ45
Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela. (10/100 Mb/s)
――Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).
*Oklopljene upredene parice.
RS232C IN
Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.
DVI/MAGICINFO IN
DVI : Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću DVI kabela ili
HDMI-DVI kabela.
MAGICINFO IN: Da biste koristili MagicInfo, morate priključiti DP-DVI kabel.
HDMI IN 1 (ARC)
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću HDMI kabela ili
HDMI-DVI kabela.
HDMI IN 2
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DP IN
Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
DP IN (DAISY CHAIN IN)
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
Povezuje se s drugim proizvodom pomoću HDMI kabela.
USB 2(0.5A)
Povezuje se s USB memorijskim uređajem.
――USB priključci na proizvodu podržavaju maksimalnu konstantnu jakost
struje od 0,5 A. U slučaju prekoračenja maksimalne vrijednosti USB
priključci možda neće raditi.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Prima zvuk iz izvornog uređaja putem audiokabela.
AUDIO OUT
Reproducira izlazni zvuk na audiouređaju putem audiokabela.
IR IN
Napaja vanjsku senzorsku ploču ili prima signal svjetlosnog senzora.
RS232C OUT
Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.
20
Stražnja strana
Priključak
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.
USB 1 ¨(1.0A)
Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez
prethodne obavijesti.
DBJ
Opis
Povezuje se s USB memorijskim uređajem.
――USB priključci na proizvodu podržavaju maksimalnu konstantnu jakost
struje od 1,0 A. U slučaju prekoračenja maksimalne vrijednosti USB
priključci možda neće raditi.
HDMI IN 1 (ARC)
HDMI IN 2
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću HDMI kabela ili
HDMI-DVI kabela.
DVI/MAGICINFO IN
DVI : Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću DVI kabela ili
HDMI-DVI kabela.
MAGICINFO IN: Da biste koristili MagicInfo, morate priključiti DP-DVI kabel.
RS232C IN
Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.
RS232C OUT
RJ45
Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela. (10/100 Mb/s)
――Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).
*Oklopljene upredene parice.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Prima zvuk iz izvornog uređaja putem audiokabela.
AUDIO OUT
Reproducira izlazni zvuk na audiouređaju putem audiokabela.
21
Zaključavanje za zaštitu od krađe
――Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim
mjestima.
――Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite
u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od
prikazanog na tim slikama.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
QBH / QHH / QMH
DBJ
DBJ
1
Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
2
Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
3
Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
4
Zaključajte uređaj za zaključavanje.
–– Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
–– Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za
zaštitu od krađe.
–– Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem
Interneta.
22
Daljinski upravljač
――Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja
drugim uređajima za prikaz.
――Za ovaj proizvod nije podržana tipka bez opisa prikazana na donjoj slici.
POWER
OFF
Uključivanje proizvoda.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Podešavanje jačine zvuka.
promijenite izvor ulaznog signala.
Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika
ili povratak na prethodni izbornik.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numerički gumbi
Unesite lozinku u OSD izbornik.
9
–– Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
CH LIST
isključite zvuk.
Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo
pritisnite MUTE ili pritisnite gumb za
kontrolu jačine zvuka (+ VOL -).
MUTE
VOL
Isključivanje proizvoda.
CH
MagicInfo
Player I
DBJ / QBH / QMH: Ove tipke prečaca
upotrijebite za izravan pristup mogućnosti
MagicInfo. Ovaj je brzi gumb dostupan samo
kada je spojen uređaj za priključenje na
mrežu.
Gumb za pokretanje značajke Player.
23
Brz odabir korištenih funkcija.
TOOLS
INFO
Prikaz informacija o trenutnom izvoru
ulaznog signala.
Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik, ili
podešavanje vrijednosti opcija.
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Povratak na prethodni izbornik.
Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.
Ako se pomoću funkcije Video Wall poveže
više proizvoda, pritisnite gumb SET i unesite ID
proizvoda pomoću numeričkih gumba.
Upravljajte proizvodom koristeći daljinski
upravljač.
Poništite postavljenu vrijednost pritiskom
na gumb SET te upravljajte svim povezanim
proizvodima koristeći daljinski upravljač.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Izlazak iz trenutnog izbornika.
DBJ: Ručno odaberite povezani izvor ulaznog
signala: DVI, HDMI 1 ili HDMI 2.
QHH: Ručno odaberite povezani izvor
ulaznog signala: HDMI 1, HDMI 2 ili
DisplayPort.
QBH / QMH: Ručno odaberite povezani izvor
ulaznog signala: DVI, HDMI 1, HDMI 2 ili
DisplayPort.
–– Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
–– Izvadite baterije ako daljinski
upravljač nećete koristiti tijekom
dužeg vremenskog razdoblja.
Umetanje baterija u daljinski upravljač
24
Prije instalacije proizvoda (vodič
za instalaciju)
Uređaj je radi sprječavanja ozljede potrebno sigurno pričvrstiti na pod/zid u skladu s uputama za montažu.
•• Zidni stalak mora instalirati ovlaštena tvrtka za montažu.
•• U suprotnom uređaj može pasti i uzrokovati osobnu ozljedu.
•• Svakako instalirajte navedeni zidni stalak.
15°
Kut nagiba i zakretanje
――Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
•• Proizvod se može nagnuti do najviše 15° od okomite površine zida.
•• Kako biste mogli koristiti proizvod u okomitom položaju (uspravan položaj), okrenite ga u smjeru kazaljke na
satu tako da je LED zaslon usmjeren prema dolje.
――Nemojte instalirati ovaj model na strop, pod ili stol.
Ventilacija
――Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
A
Instalacija na okomit zid
A minimalno 40 mm
B Temperatura okoline: Ispod 35°C
――kada proizvod instalirate na okomiti zid, ostavite barem 40 mm prostora između proizvoda i zida radi ventilacije
te održavajte temperaturu okoline A ispod 35°C.
B
25
Instalacija na izbočen zid
B
B
A minimalno 40 mm
B minimalno 70 mm
C minimalno 50 mm
D
A
D
D minimalno 50 mm
E Temperatura okoline: Ispod 35°C
――Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid, između proizvoda i površine zida ostavite najmanje toliko prostora
C
E
C
koliko je naznačeno iznad kako bi se omogućila ventilacija i održavajte temperaturu okoline ispod 35°C.
26
Montaža zidnog stalka
――Poklopac se može jednostavno ukloniti rukom. Pri postavljanju zidnog stalka uklonite poklopac. Ako ne postavljate zidni stalak, nemojte uklanjati poklopac.
――Uklanjanje poklopca potrebno je samo pri instalaciji opcije WMN-M11E (zidni stalak bez razmaka).
――Podržani modeli: QHH
1
2
3
27
Priprema prije montaže zidnog stalka
Da biste montirali zidni stalak drugog proizvođača, upotrijebite prilagodnik za zidni stalak (1).
――Podržani modeli: QHH
Montaža zidnog stalka
Komplet za postavljanje na zid (prodaje se zasebno) pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.
1
Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.
Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako zidni stalak
montirate na vlastitu ruku.
28
Specifikacije za komplet za postavljanje na zid (VESA)
――Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije no što zidni
stalak pričvrstite na neku drugu površinu, npr. na pregradni zid, obratite
se najbližem trgovcu i zatražite dodatne informacije.
Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške
tjelesne ozljede.
•• Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove potrebne za
sastavljanje.
•• Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema
standardima VESA. Predugim vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.
•• Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se
razlikovati ovisno o specifikacijama zidnog stalka.
•• Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti
do tjelesne ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.
•• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije
VESA ili nema specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu proizvoda.
•• Proizvod nemojte montirati pod nagibom većim od 15 stupnjeva.
•• Uvijek neka dvije osobe montiraju proizvod na zid.
•• Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su u tablici u nastavku.
Naziv modela
Specifikacije za VESA otvor
vijka (A * B) u milimetrima
DBJ
200 × 200
QBH / QHH / QMH
400 × 400
Standardni vijak
M8
Količina
4
――Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog
električnog šoka.
――Ako želite upotrijebiti zidni nosač, on mora omogućavati uklanjanje proizvoda bez upotrebe dodatnog alata.
(Podržani modeli: DBJ)
29
Daljinski upravljač (RS232C)
•• Dodjela pinova
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Muški>
<Ženski>
Kabelski priključak
RS232C kabel
Sučelje
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (br.2), R x D (br. 3), GND (br. 5)
Brzina prijenosa podataka
9600 b/s
Bitovi podataka
8 bitova
Paritet
Nema
Bitovi za prekid
1 bitova
Kontrola protoka
Nema
Maksimalna duljina
15 m (samo vrsta s oklopom)
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosača podataka
2
Primljeni podaci
3
Preneseni podaci
4
Priprema podatkovnog terminala
5
Uzemljenje signala
6
Priprema paketa podataka
7
Slanje zahtjeva
8
Slobodan za slanje
9
Indikator sa zvonom
30
LAN kabel
•• RS232C kabel
Priključak: 9-pinski kabel povezuje D-Sub i stereoizlaz
6
•• Dodjela pinova
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Muški
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
PLUG
Uzemlj.
5
----------
3
Uzemlj.
(3,5ø)
Pin br.
Standardna boja
Signal
1
bijela i narančasta
TX+
2
narančasta
TX-
3
bijela i zelena
RX+
4
plava
NC
5
bijela i plava
NC
6
zelena
RX-
7
bijela i smeđa
NC
8
smeđa
NC
31
Križni LAN kabel (PC u PC)
•• Priključak: RJ45
Izravni LAN kabel (PC u HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signal
P1
TX+
1
P2
Signal
↔
3
RX+
P2
Signal
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
32
Povezivanje
•• Veza 2
――Svaki adapter morate priključiti u odgovarajući RS232C IN ili OUT priključak na proizvodu.
•• Veza 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Veza 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
33
Kontrolne šifre
Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina podataka
0
Kontrolni
zbroj
Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina podataka
Podaci
1
Vrijednost
Kontrolni
zbroj
Vrsta naredbe
Naredba
Npr. Uključeno & ID = 0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
ID
Duljina podataka
Podaci 1
1
"Power"
Duljina podataka
Podaci 1
1
1
Kontrolni
zbroj
12
•• Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom,
neovisno o ID oznakama, postavite ID kao "0xFE" i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit
će naredbe, ali ACK neće reagirati.
Naredba
Br.
•• Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se
zbrajanjem svih vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao
što je prikazano ispod (11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.
Raspon
vrijednosti
1
Upravljanje napajanjem
0x11
0~1
2
Upravljanje jačinom zvuka
0x12
0~100
3
Upravljanje izvorom ulaznog
signala
0x14
-
4
Upravljanje veličinom zaslona
0x19
0~255
5
Komanda za način rada s
videozidom
0x5C
0~1
6
Sigurnosno zaključavanje
0x5D
0~1
7
Uključivanje videozida
0x84
0~1
8
Korisnička kontrola videozida
0x89
-
34
Upravljanje napajanjem
Upravljanje jačinom zvuka
•• Funkcija
Proizvod je moguće uključiti i isključiti pomoću računala.
•• Funkcija
Glasnoću proizvoda moguće je prilagoditi pomoću računala.
•• Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)
•• Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)
Zaglavlje
Naredba
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
0xAA
0x12
ID
Duljina podataka
0
Kontrolni
zbroj
•• Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/
Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Power"
Kontrolni
zbroj
0xFF
Duljina podataka Poz./neg. potvrda r-CMD
3
'A'
0x11
Vrijednost 1 Kontrolni
zbroj
"Power"
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
•• Negativna potvrda
0xAA
0xFF
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
0xAA
•• Potvrda
Zaglavlje Naredba
•• Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)
Zaglavlje Naredba
0: Napajanje ISKLJUČENO
0xAA
ID
Duljina podataka Poz./neg. potvrda r-CMD
3
'N'
0
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Volume"
Kontrolni zbroj
•• Potvrda
1: Napajanje UKLJUČENO
ID
Duljina podataka
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
Zaglavlje Naredba
ID
0x11
Vrijednost 1 Kontrolni
zbroj
"ERR"
ID
0xFF
Duljina podataka Poz./neg. potvrda r-CMD
3
'A'
0x12
Vrijednost 1 Kontrolni
zbroj
"Volume"
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina podataka Poz./neg. potvrda r-CMD
3
'N'
0x12
Vrijednost 1 Kontrolni
zbroj
"ERR"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
35
Upravljanje izvorom ulaznog signala
•• Potvrda
•• Funkcija
Izvor ulaznog signala na proizvodu može se promijeniti pomoću računala.
•• Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
•• Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Input Source"
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje Naredba ID
Duljina podataka Poz./neg. potvrda r-CMD
Vrijednost 1
0xAA
3
"Input Source"
0xFF
'A'
0x14
Kontrolni
zbroj
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
•• Negativna potvrda
Zaglavlje Naredba ID
Duljina podataka Poz./neg. potvrda r-CMD
Vrijednost 1
0xAA
3
"ERR"
0xFF
'N'
0x14
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
0x18
DVI
0x0C
Izvor ulaznog signala
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu se koristiti s naredbom Set. Odgovaraju samo
na naredbe "Dohvati".
――Ovaj model ne podržava sljedeće priključke: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC.
――Značajka MagicInfo dostupna je samo na modelima koji sadrže funkciju MagicInfo.
36
Upravljanje veličinom zaslona
Kontrola načina rada videozida
•• Funkcija
Veličinu zaslona na proizvodu moguće je promijeniti pomoću računala.
•• Funkcija
Način rada Video Wall moguće je aktivirati na proizvodu putem računala.
Ta je kontrola dostupna samo na proizvodu na kojem je omogućena postavka Video Wall.
•• Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x19
ID
Duljina podataka
•• Pregled načina rada videozida (Dohvati način rada videozida)
Kontrolni zbroj
0
•• Potvrda
Zaglavlje Naredba ID
Duljina podataka Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1
0xAA
3
0xFF
'A'
0x19
"Screen Size"
Kontrolni
zbroj
"Screen Size": veličina zaslona proizvoda (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
•• Postavljanje videozida (Postavi način rada videozida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina podataka
Podaci
Kontrolni zbroj
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu
•• Negativna potvrda
Zaglavlje Naredba ID
Duljina podataka Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1
0xAA
3
0xFF
Zaglavlje
'N'
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
0x19
"ERR"
Kontrolni
zbroj
1: Full
0: Natural
•• Potvrda
Zaglavlje Naredba ID
Duljina podataka Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1
0xAA
3
0xFF
'A'
0x5C
"Video Wall Mode"
Kontrolni
zbroj
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu
•• Negativna potvrda
Zaglavlje Naredba ID
Duljina podataka Poz./neg. potvrda r-CMD
Vrijednost 1
0xAA
3
"ERR"
0xFF
'A'
0x5C
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
37
Sigurnosno zaključavanje
Uključivanje videozida
•• Funkcija
Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje funkcije Safety Lock On na
proizvodu.
Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.
•• Pregled stanja sigurnosnog zaključavanja (Dohvati status sigurnosnog zaključavanja)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina podataka
Podaci
Kontrolni zbroj
1
"Safety Lock"
Naredba
0xAA
0x84
ID
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Duljina podataka
Podaci
Kontrolni zbroj
1
V.Wall_On
•• V.Wall_On : Kod videozida postavlja se na proizvodu
0: Videozid je ISKLJUČEN
•• Potvrda
1: Uključeno
0: Isključeno
•• Potvrda
Zaglavlje Naredba ID
Duljina podataka Poz./neg. potvrda r-CMD
Vrijednost 1
0xAA
3
"Safety Lock"
'A'
0x5D
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje Naredba ID
Duljina podataka Poz./neg. potvrda r-CMD
Vrijednost 1
0xAA
3
"ERR"
'N'
0x5D
Zaglavlje Naredba ID
Duljina podataka Poz./neg. potvrda r-CMD
Vrijednost 1
0xAA
3
V.Wall_On
0xFF
'A'
0x84
Kontrolni
zbroj
V.Wall_On : Kao i gore
•• Negativna potvrda
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
0xFF
Zaglavlje
1: Videozid je UKLJUČEN
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
0xFF
•• Dohvaćanje statusa uključivanja/isključivanja videozida
•• Uključivanje/isključivanje videozida
•• Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja (Postavi sigurnosno
zaključavanje na Omogućeno/Onemogućeno)
Zaglavlje
•• Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje videozid proizvoda.
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje Naredba ID
Duljina podataka Poz./neg. potvrda r-CMD
Vrijednost 1
0xAA
3
ERR
0xFF
'N'
0x84
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
38
Korisnička kontrola videozida
•• Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje funkciju videozida proizvoda.
•• Dohvaćanje statusa videozida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
•• Postavljanje videozida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
Duljina podataka
Vrijednost 1
Vrijednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni
zbroj
Wall_Div: Kod razdjelnika videozida postavlja se na proizvodu
39
Model videozida 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Isključeno
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
40
Wall_SNo : Šifra proizvoda postavlja se na proizvodu
Model videozida 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Šifra proizvoda
Podaci
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina podataka Poz./neg. potvrda r-CMD
Vrijednost 1
Vrijednost2
4
Wall_Div
Wall_SNo
'A'
0x89
Kontrolni zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina podataka
Poz./neg. potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrolni zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
41
Poglavlje 03
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Prije priključivanja
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke
Povezivanje s računalom
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
――Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz
•• Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
――Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.
Povezivanje pomoću HDMI kabela
uređaj.
Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do
uređaja.
Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.
――Ispravno priključite priključke za zvuk: lijevi = bijeli i desni = crveni.
――Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
――Preporučujemo uporabu odobrenih kabela za HDMI ili DP kabelske priključke.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
42
Povezivanje pomoću DP kabela
Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta)
――Podržani modeli: DBJ, QBH, QMH
QBH / QHH: DP IN
QMH: DP IN (DAISY CHAIN IN)
•• Upozorenja prilikom korištenja DP-a
――Neke grafičke kartice koje nisu sukladne DP standardu mogu spriječiti prikaz zaslona s
podizanjem sustava Windows/BIOS-om kada proizvod radi u načinu s uštedom energije. U
tom slučaju prije uključivanja računala provjerite je li uključen proizvod.
――Priključak DP IN na proizvodu i isporučeni DP kabel dizajnirani su na temelju VESA
standarda. Upotreba DP kabela koji ne zadovoljava standarde VESA može prouzročiti
nepravilan rad proizvoda. Samsung Electronics ne preuzima odgovornost za bilo kakve
poteškoće u slučaju upotrebe kabela koji nije u skladu sa standardima.
Svakako upotrijebite DP kabel naveden u standardima VESA.
DVI/MAGICINFO IN
DVI/HDMI/AUDIO IN
――DVI priključak na proizvodu možete upotrijebiti kao HDMI priključak korištenjem DVI-HDMI
adaptera.
――Zvuk neće biti dostupan ako priključak DVI na proizvodu bude povezan s priključkom HDMI
na osobnom računalu putem adaptera DVI-HDMI.
――Kako biste postigli optimalnu razlučivost (3840x2160 pri 60 Hz) kada je izvor ulaznog
signala DisplayPort, preporučuje se upotreba DP kabela kraćeg od 5 m.
――Onemogućivanjem štednog načina rada kada je izvor ulaznog signala DisplayPort mogu se
uvesti nove informacije o razlučivosti i poništiti veličina prozora sa zadatcima ili lokacija.
HDMI
DVI/MAGICINFO IN
43
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Nakon priključivanja računala na uređaj s HDMI-DVI kabelom konfigurirajte postavke kao što je
prikazano u nastavku kako biste omogućili reprodukciju video i audio signala putem računala.
•• Sound → postavite HDMI Sound na PC(DVI)
•• Picture → postavite način rada svih zaslona na Text u postavci Picture Mode
•• System → General → postavite HDMI Hot Plug na Off
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
DVI/HDMI/AUDIO IN
――Modeli QHH ne podržavaju priključak AUDIO.
44
Povezivanje vanjskog monitora
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
――Priključak HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT) dostupan je samo kada je izvor ulaznog signala HDMI 2(priključak računala) ili DisplayPort.
――Upotrijebite kabel kraći od 10 stopa (3 m) kako biste postigli najbolju UHD kvalitetu prikaza sadržaja.
――Maksimalan broj dodatnih priključaka za prijemnike: podržano je do 4 ako postoji podrška za HDCP 2.2, do 7 ako postoji podrška za HDCP 1.4 i do 9 ako ne postoji podrška za HDCP.
――Podržani modeli: QMH
DP IN (DAISY CHAIN IN)
HDMI OUT (DAISY CHAIN OUT)
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
45
Povezivanje s videouređajem
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
•• Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
――Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promijenili izvor.
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
――Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti
omogućen. Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel u priključke za
zvuk na proizvodu i videouređaju.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
――Nakon priključivanja videouređaja na uređaj s HDMI-DVI kabelom konfigurirajte postavke kao
što je prikazano u nastavku kako biste omogućili reprodukciju video i audio signala putem
videouređaja.
DVI priključak na proizvodu možete upotrijebiti kao HDMI priključak korištenjem DVIHDMI adaptera. Zvuk neće biti dostupan ako priključak DVI na proizvodu bude povezan s
priključkom HDMI na osobnom računalu putem adaptera DVI-HDMI.
――Sound → postavite HDMI Sound na AV(HDMI)
DVI/HDMI/AUDIO IN
――Picture → postavite način rada svih zaslona na Videos/Images u postavci Picture Mode
――Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
――Modeli QHH ne podržavaju priključke DVI i AUDIO.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
――System → General → postavite HDMI Hot Plug na On
46
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Povezivanje sa zvučnim sustavom
Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela (UHD 30Hz)
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
•• Povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabela da biste postigli bolju kvalitetu slike i zvuka.
――Podržani modeli: DBJ, QBH, QMH
•• HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva audiokabel.
–– Da biste proizvod povezali s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, koristite
HDMI-DVI i audiokabele.
•• Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI načina rada, slika
se možda neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati uopće) ili se neće čuti zvuk. Ako
se pojavi takav problem, pitajte proizvođača vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi
te ako se koristi zastarjela verzija, zatražite nadogradnju.
AUDIO OUT
•• Svakako upotrijebite HDMI kabel debljine 14 mm ili manje.
•• Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće prikazati ili će
se pojaviti pogreška veze.
•• Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s funkcijom
etherneta.
Ovaj proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.
DBJ / QBH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
QHH: HDMI 1 (ARC), HDMI 2
QMH: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)
47
Priručnik za priključivanje kabela za napajanje
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
――Podržani modeli: QHH
1
1
Priključite kabel za napajanje u priključak
za napajanje na stražnjoj strani uređaja.
2
Umetnite priključeni kabel za napajanje
kroz utor.
3
Poravnajte poklopac priključka s utorom i
gurnite ga u smjeru prikazanom na slici.
48
Povezivanje mrežnog uređaja (prodaje se zasebno)
――Podržani modeli: QBH, QMH
1
Postavite mrežnu kutiju kako je prikazano
na slici.
2
Najprije umetnite jezičce mrežnog uređaja
u označene otvore ( A ) na okviru za
3
Montirajte mrežni uređaj na pričvršćene
okvire za montažu.
montažu. Jezičci bi se morali zakvačiti na
okvir. Zatim poravnajte označene otvore
( B ).
49
Povezivanje mrežne kutije (prodaje se zasebno)
――Pojedinosti o povezivanju s mrežnom kutijom potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz mrežnu kutiju pri kupnji.
――Podržani modeli: DBJ, QBH, QMH
MagicInfo
Da biste koristili MagicInfo, morate povezati mrežnu kutiju (prodaje se zasebno) s proizvodom.
――Da biste promijenili postavke značajke MagicInfo, pokrenite "MagicinfoSetupWizard" na radnoj površini.
――Pojedinosti o korištenju značajke MagicInfo potražite na DVD-u koji ste dobili uz mrežnu kutiju.
――Podaci u ovom odjeljku podložni su promjeni bez obavijesti radi poboljšanja kvalitete.
――Ako se problem pojavi nakon instalacije drugog operacijskog sustava, a ne onog priloženog uz mrežnu kutiju, nakon povrata prethodne verzije
operacijskog sustava ili instalacije softvera koji nije kompatibilan s priloženim operacijskim sustavom, nećete moći koristiti tehničku podršku te će vam
posjet servisnog tehničara biti naplaćen. Nećete moći iskoristiti niti mogućnost zamjene proizvoda ili povrata novca.
Prijelaz u način rada MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Kada instalirate mrežnu kutiju (prodaje se zasebno) i povežete je s proizvodom, uključite proizvod.
2
Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE i odaberite MagicInfo.
――Ako povežete mrežni sklop s priključkom DVI/MAGICINFO IN na uređaju, mogućnost Source promijenit će se iz
DVI u MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Odaberite zadanu aplikaciju koju želite pokrenuti kada se MagicInfo pokrene.
Cancel
50
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Upišite podatke o IP adresi.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Odaberite način prikaza.
7
Dvaput provjerite postavke koje
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Odaberite jezik. (Zadani je jezik
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
ste upravo konfigurirali.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
dvokliknite ikonu MagicInfo na
radnoj površini. Ikona će se pojaviti u
donjem desnom dijelu zaslona.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Ako se ikona izvršavanja ne pojavi,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
51
Promjena izvora ulaznog signala
Source vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.
Source
upravljaču.
――Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći,
Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite
izvor signala s popisa izvora kako biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.
――Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba SOURCE na daljinskom
SOURCE → Source
zaslon možda neće ispravno prikazivati sadržaj.
Edit
Source
SOURCE → Source → u → Edit → ENTER E
MagicInfo S
Web Browser
Screen Mirroring Remote Workspace
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
Uredite naziv i vrstu priključenog vanjskog uređaja.
•• Popis može sadržavati sljedeće izvorišne uređaje. Izvorišni uređaji na popisu mogu se
razlikovati od odabranog izvora.
DBJ: HDMI 1 / HDMI 2 / DVI / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
QHH: HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
–– DisplayPort je dostupno samo na modelima QBH, QHH, QMH.
QBH / QMH: HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / DVI / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray
player
•• Ne možete urediti sljedeće izvore.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser / Screen Mirroring / Remote Workspace
Information
INFO
Na raspolaganju vam je prikaz detaljnih informacija o odabranom vanjskom uređaju.
52
Web Browser
Advanced Settings
SOURCE → Source →
Web Browser → ENTER E
――Priključite kabel LAN kako biste pristupili internetu na proizvodu na način sličan pristupanju
s računala.
Općenito
Automatski sakrij kartice i
alatnu traku
Kako bi se ponovno prikazali, pomaknite pokazivač ili žarište
na vrh zaslona.
Settings
SOURCE → Source →
Ako se kartice preglednika, izbornik ili alatna traka ne
upotrebljavaju neko vrijeme, oni će automatski nestati.
•• Upotrebljavaj / Ne upotrebljavaj
Web Browser → u → Settings → ENTER E
Refresh Interval
Postavite vrijeme nakon kojeg će se mrežni preglednik vratiti na početnu stranicu.
Skrivanje pokazivača u
dodirnom načinu rada
•• Upotrebljavaj / Ne upotrebljavaj
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Blokator skočnih prozora
Postavite mjerilo zumiranja koje želite da se primjenjuje kada se mrežni preglednik osvježi.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Vraćanje postavki na
početne vrijednosti
Sve vaše prilagođene postavke preglednika vraćaju se na
njihove početne vrijednosti. Vaše knjižne oznake i povijest neće
se promijeniti.
Proxy posluž.
Konfigurirajte proxy poslužitelj za web browser.
•• Upotrebljavaj / Ne upotrebljavaj
Custom
Upišite URL kako biste ga postavili kao početnu stranicu.
•• Enter URL
――Dostupno samo kada je Home Page postavljeno na Custom.
Blokirajte skočne prozore kako biste uživali u boljem iskustvu
pregledavanja interneta.
•• Upotrebljavaj / Ne upotrebljavaj
Postavite koje se mrežno mjesto treba prikazati kada se mrežni preglednik osvježi.
•• Samsung Display / Custom
Sakrijte pokazivač da biste spriječili smetnje prilikom rada u
dodirnom načinu.
Tražilica
Ako upišete ključnu riječ u polje za unos URL-a / ključne riječi, mrežni preglednik otvorit će
stranicu s rezultatima pretraživanja. Odaberite tražilicu koju želite upotrebljavati.
•• Google / Bing
53
Remote Workspace
Privatnost & sigurnost
Do Not Track
Zabranite mrežnim mjestima da vas prate.
•• Upotrebljavaj / Ne upotrebljavaj
Brisanje povijesti
Izbrišite cijelu povijest pregledanja.
JavaScript
Dopustite svim mjestima da pokrenu aplikaciju JavaScript kako
biste uživali u boljem iskustvu pregledanja interneta.
•• Upotrebljavaj / Ne upotrebljavaj
Izbriši podatke o
pregledanju
Brišu se svi podatci o pregledanju, poput kolačića,
predmemoriranih slika i podataka. Vaše knjižne oznake i
povijest neće se promijeniti.
SOURCE → Source →
Remote Workspace → ENTER E
Ova funkcija vam omogućuje povezivanje vašeg proizvoda s udaljenim računalom ili
poslužiteljem u oblaku.
Unesite adresu računala ili poslužitelja u oblaku s kojim se želite povezati. Potom postupajte u
skladu s uputama na zaslonu.
――Pobrinite se da proizvod bude povezan s mrežom.
――Ova je funkcija podržana ako je operacijski sustav računala ili poslužitelja u oblaku Windows
Vista ili noviji.
――Obvezno priključite tipkovnicu i miša prije pokretanja ove funkcije.
Šifriranje
Šifriranje
Odaberite način šifriranja mrežnih stranica. Trenutačno je
postavljen automatski način rada.
•• Automatski / ručni način rada (trenutačno: Unicode)
O
Prikažite trenutačnu verziju web-preglednika.
54
Poglavlje 04
Korištenje aplikacije MDC
MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje jednostavno i istodobno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz putem računala.
Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa. MDC program dostupan je na web-mjestu.
Nakon što pritisnete gumb On nakon pritiska na gumb Off, proizvod provjerava status oko
jedne minute. Pokušajte pokrenuti naredbu nakon jedne minute.
6
U prikazanom prozoru "Destination Folder" odaberite put direktorija u koji želite
instalirati program i kliknite provjerite put direktorija za instaliranje programa i zatim
pritisnite "Next".
Instalacija/deinstalacija programa MDC
――Ako put direktorija nije naveden, program će se instalirati na zadanom putu direktorija.
7
U prikazanom prozoru "Ready to Install the Program" provjerite put direktorija u koji
želite instalirati program i kliknite "Install".
Instaliranje
――Na instalaciju programa MDC može utjecati grafička kartica, matična ploča i stanje mreže.
1
Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified.
2
Odaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite "OK".
3
Kada se pojavi zaslon "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite
8
Prikazat će se napredak instalacije.
9
Kliknite "Finish" u prikazanom prozoru "InstallShield Wizard Complete".
――Odaberite"Launch MDC Unified" i kliknite "Finish" da biste odmah pokrenuli program
MDC.
10
――Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće prikazati, ovisno o računalnom
"Next".
4
5
sustavu ili specifikacijama proizvoda.
――Ako se ne pojavi ikona za pokretanje programa, pritisnite F5.
U prikazanom prozoru "License Agreement" odaberite "I accept the terms in the license
agreement" i kliknite "Next".
U prikazanom prozoru "Customer Information" popunite sva polja za informacije i
kliknite "Next".
Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC Unified.
Deinstaliranje
1
Odaberite Postavke > Upravljačka ploča na izborniku Start i dvokliknite Dodaj/Izbriši
program.
2
Odaberite MDC Unified na popisu i pritisnite Promijeni/ukloni.
55
Povezivanje s MDC-om
Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C (standardi serijske podatkovne
komunikacije)
Serijski kabel RS-232C mora biti priključen u serijske priključke na računalu i monitoru.
――Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računalo
56
Korištenje MDC-a putem Etherneta
Upišite IP primarnog uređaja za prikaz i povežite uređaj s računalom. Uređaji za prikaz mogu se međusobno povezati LAN kabelom.
Povezivanje pomoću izravnog LAN kabela
――Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
――Pomoću priključka RJ45 na proizvodu i LAN priključaka na HUB-u moguće je povezati više proizvoda.
Računalo
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
57
Povezivanje pomoću unakrsnog LAN kabela
――Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
――Pomoću priključka RS232C IN / OUT na proizvodu moguće je povezati više proizvoda.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računalo
58
Poglavlje 05
Značajka Player
Dostupno pritiskom na gumb HOME na daljinskom upravljaču.
Player
HOME
Br.
→ Player → ENTER E
Reproducirajte različite sadržaje poput kanala s dodijeljenim rasporedima, predložaka ili
datoteka.
Player
Used
199.33 MB
Internal Memory
Filter By: All
1
5
Opis
1
Odaberite unutarnju ili vanjsku memoriju.
2
Reproducirajte sadržaj, predloške i rasporede konfigurirane na poslužitelju.
•• Na zaslonu Player možete pogledati je li poslužitelj povezan (odobrenje).
Kako biste pogledali je li poslužitelj povezan kada je mrežni program
pokrenut, pritisnite INFO na daljinskom upravljaču.
1
Available
4.26 GB(95%)
Odaberite Network Channel na zaslonu Player. Poruka No channels
prikazuje se ako u stavci Network Channel nije registriran nijedan kanal.
Options
6
2
No channels
2
Pokrenut će se Network Channel.
3
Reproducirajte sadržaj pohranjen na poslužitelju.
4
Reproducirajte predložak spremljen u unutarnju memoriju.
5
Odaberite vrstu sadržaja kao kriterij za pretraživanje željenog popisa sadržaja.
6
Postavite različite mogućnosti za Player.
Network Channel
3
Network File
4
My Templates
Pregledanje sadržaja
1
memoriji.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
–– Kako biste upotrijebili funkciju Player, postavite Play via na MagicInfo u mogućnosti System.
Odaberite unutarnju ili vanjsku memoriju. Prikazat će se datoteke spremljene u odabranoj
2
Odaberite željenu datoteku. Sadržaj će se pojaviti na zaslonu. (Kako biste pročitali više
informacija o kompatibilnim datotečnim oblicima, pogledajte odjeljak „Datotečni oblici
kompatibilni s reproduktorom”.)
59
Kada je sadržaj pokrenut
Dostupni izbornik
Upravljački gumbi na daljinskom upravljaču
Pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije sadržaja kako biste
konfigurirali postavke.
Možete upotrebljavati gumbe na daljinskom upravljaču kako biste pokrenuli, zaustavili ili
preskočili reprodukciju sadržaja na popisu za reprodukciju.
Gumb
Funkcija
TOOLS
Poziva traku izbornika.
INFO
Prikazuje informacije o sadržaju.
►
Prebacuje na sljedeću datoteku ili stranicu.
◄
Prebacuje na prethodnu datoteku ili stranicu.
E/∆/³
Pokreće ili zaustavlja reprodukciju dijaprojekcije ili videosadržaja.
´
Zaustavlja prikazivanje sadržaja i prebacuje na zaslon Player.
π
Premotava videosadržaj.
µ
Brzo premotavanje videosadržaja unaprijed.
Menu
Opis
Playlist
Pregledajte popis stavki sadržaja koje se trenutačno reproduciraju.
Channel List
Network Channel / Internal Channel / USB
Picture Mode
Prilagođava postavke zaslona za sadržaj koji se trenutno
reproducira.
Sound Mode
Prilagođava postavke zvuka za sadržaj koji se trenutno reproducira.
Repeat
Postavite način ponavljanja.
Background Music
Postavite pozadinsku glazbu koja će svirati tijekom reprodukcije
sadržaja.
Reset
Poništite pozadinsku glazbu.
Pause
Zaustavite reprodukciju pozadinske glazbe.
Prev
Reproducirajte prethodnu pozadinsku glazbu na popisu.
Next
Reproducirajte sljedeću pozadinsku glazbu na popisu.
――Reset, Pause, Prev, Next prikazuju se samo kada je pozadinska glazba postavljena.
60
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom Player
•• Podržani datotečni sustavi obuhvaćaju FAT32 i NTFS.
•• Nije moguća reprodukcija datoteka s okomitom i vodoravnom razlučivošću većom od
maksimalne. Provjerite okomitu i vodoravnu razlučivost datoteke.
•• Provjerite podržane vrste i verzije videokodeka i audiokodeka.
•• Provjerite podržane verzije datoteka.
–– Zadnja podržana verzija programa PowerPoint jest 97 – 2007
•• Prepoznaje se samo zadnji povezani USB uređaj.
Više okvira mrežnog rasporeda
Ograničenja reprodukcije
•• Istovremeno je moguće reproducirati najviše dvije videodatoteke (Video).
•• U portretnoj je reprodukciji moguće istovremeno reproducirati samo jednu videodatoteku.
•• Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u
svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.
•• LFD (.lfd) datoteke nisu podržane.
Ograničenja izlaza zvuka
•• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
•• Prioritet reprodukcije: mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji
odabere korisnik
――Mrežni BGM: postavke je moguće konfigurirati u 1. koraku prilikom stvaranja rasporeda
poslužitelja.
――Lokalni BGM: postavke BGM-a moguće je konfigurirati pomoću alata koji se prikažu kada
se pritisne gumb TOOLS tijekom reprodukcije u načinu rada Player.
――Korisnički odabran glavni okvir: postavke glavnog okvira moguće je konfigurirati u 2.
koraku prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.
Datoteka predložaka i LFD (.lfd) datoteke
Ograničenja
•• Provjerite postoji li distribuirana mapa (sadržaj / rasporedi) u Internal Memory / USB
memoriji.
Ograničenja reprodukcije
•• Moguće je reproducirati najviše dvije videodatoteke (Video).
•• Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u
svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.
•• Na jednom zaslonu videozida nIJe moguĆe istodobno reproducirati Više videozapisa
(Video).
Ograničenja izlaza zvuka
•• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
•• Prioritet reprodukcije: mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji
odabere korisnik
61
Sadržaj
Datotečni
nastavak
Spremnik
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
Videokodek
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
Broj sličica
(fps)
4096X2160: 30
Brzina prijenosa Audiokodek
podataka
(Mb/s)
60
3840X2160: 60
HEVC (H.265 - Main, Main10)
60
80
3840x2160
30
80
1920x1080
60
20
MOV
MVC
*.3gp
FLV
MPEG4 SP/ASP
*.vro
VRO
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
*.ts
TS
MPEG1
*.tp
SVAF
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
AC3
LPCM
Motion JPEG
*.mov
*.trp
Razlučivost
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
Dolby TrueHD
Window Media Video v9 (VC1)
MPEG(MP3)
MPEG2
G.711(A-Law, μ-Law)
30
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
*.mov
*.flv
*.vob
H 263 Sorenson
*.svi
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
*.rmvb
WebM
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 60
40
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
Vorbis
RealAudio 6
62
Videozapisi
•• 3D videozapisi nisu podržani.
•• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u
gornjoj tablici nisu podržani.
•• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih
slika većima od onih navedenih u gornjoj tablici mogu
prouzročiti isprekidanu reprodukciju videozapisa.
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira
ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu
kompatibilni s reproduktorom.
Audio
Slike
•• Audiosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih
slika većima od onih navedenih u gornjoj tablici mogu
prouzročiti isprekidanu reprodukciju audiozapisa.
•• Kompatibilan oblik datoteka slika: JPEG, PNG, BMP, MPO
――Datoteke u formatu BMP veličine 32, 24 i 8 bita su
•• Zvučni se sadržaj ne reproducira ili se ne reproducira
ispravno ako u sadržaju ili spremniku postoji pogreška.
•• Podržana maksimalna razlučivost: 4096 x 4096
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu
kompatibilni s reproduktorom.
•• Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala. WMA zvuk bez
gubitaka nije podržan.
podržane.
•• Podržana najveća veličina datoteke: 20 MB
•• Podržani efekti na slikama: 9 efekata
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe,
Random)
•• Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.
•• Podržava signal do H.264, razina 4.1
•• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 i AVCHD
nisu podržani.
•• Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;
–– Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira
–– Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira
•• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.
•• Podržava samo BD MVC Spec.
•• Samo jedna videodatoteka može se u tom trenutku
reproducirati ako videozapisi na monitoru koriste
nekompatibilne kodeke ili je razlučivost 1080 x 1920.
•• Kada se reproducira jedna videodatoteka, način rada
Neprimjetno nije podržan u sljedećim slučajevima:
–– Nekompatibilni kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Nekompatibilni kodek
–– Nekompatibilni kodek ↔ Kompatibilni kodek
–– Razlučivost se razlikuje od razlučivosti monitora
–– Frekvencija se razlikuje od frekvencije monitora
63
Power Point
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
–– Nastavak: ppt, pptx
–– Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije koje nisu podržane
–– Animirani efekti
–– 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)
–– Zaglavlje i podnožje (neke podstavke nisu podržane)
–– Word Art
–– Poravnaj
Moguća je pogreška pri poravnanju grupe
–– Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od
115 podstavki.
––
––
––
––
––
Umetanje objekata
Znakovi s pola širine
Razmak između slova
Grafikoni
Okomiti tekst
Neke podstavke nisu podržane
PDF
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
–– Nastavak: pdf
•• Funkcije koje nisu podržane
–– Sadržaj manji od jednog piksela nije podržan zbog
problema sa smanjenjem performansi.
–– Sadržaji s maskiranim i popločenim slikama nisu
podržani.
–– Sadržaji s rotiranim tekstom nisu podržani.
–– Efekti s 3D sjenom nisu podržani.
–– Neki znakovi nisu podržani
(Posebni znakovi mogli bi biti oštećeni)
WORD
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
–– Nastavak: .doc, .docx
–– Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije koje nisu podržane
–– Efekt pozadine stranice
–– Neki stilovi odlomaka
–– Word Art
–– Poravnaj
Moguća je pogreška pri poravnanju grupe
–– 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)
–– Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od
115 podstavki.
––
––
––
––
Grafikoni
Znakovi s pola širine
Razmak između slova
Okomiti tekst
Neke podstavke nisu podržane
–– Bilješke na slajdovima i brošure
–– Bilješke na slajdovima i brošure
64
Datoteke predložaka
•• Stvaranje/uređivanje/reprodukcija dostupni su samo u
alatu My Templates.
LFD
•• Podržano u Network Channel
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
–– Nastavak: .lfd
65
Schedule
HOME
Možete provjerite raspored reproduciranja sadržaja na poslužitelju, uvozom iz vanjskog uređaja
za pohranu, ili mobilnom uređaju.
Br.
→ Schedule → ENTER E
Schedule
Connected
[Ch.1] *******
Network
AM
Opis
1
Odaberite poslužitelj ili vanjsku memoriju.
2
Pregledajte tjedni raspored reproduciranja sadržaja.
Odaberite kako biste pregledali detaljne informacije o svakom događanju.
12
01
02
03
3
04
05
Pregledajte slikovnu minijaturu i kratke informacije o sadržaju.
06
07
Information
08
09
10
11
12
PM
00
All day
All day
All day
All day
01
02
03
All day
All day
All day
Location:
Internal Memory
Date:
**-**-**** ~
**-**-****
04
05
06
07
08
09
10
Repeat:
Daily
Time:
All day
11
AM
00
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
66
Clone Product
Izvezite postavke s proizvoda na vanjski uređaj za pohranjivanje. Također možete uvesti postavke s vanjskog uređaja
za pohranjivanje.
Ta je mogućnost korisna ako iste postavke dodjeljujete na nekoliko proizvoda.
HOME
→ Clone Product → ENTER E
MENU
Kada dvojna datoteka nije pronađena na vanjskom uređaju za pohranjivanje
1
Povežite vanjski uređaj za pohranjivanje i zatim pokrenite funkciju Clone Product.
2
Prikazat će se poruka No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the
external storage device?.
3
Clone Product
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Odaberite Export kako biste izvezli postavke.
Kada je dvojna datoteka pronađena na vanjskom uređaju za pohranjivanje
1
Povežite vanjski uređaj za pohranjivanje i zatim pokrenite funkciju Clone Product.
2
Prikazat će se poruka Cloning file found. Please select an option..
Pokrenite funkciju Clone from external storage device ili Clone to external storage device.
–– Clone from external storage device: Kopiraj postavke spremljene na vanjskom uređaju za pohranjivanje na
proizvod.
–– Clone to external storage device: Kopiraj postavke s proizvoda na vanjski uređaj za pohranjivanje.
――po dovršetku konfiguracije proizvod se automatski ponovno postavlja.
67
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
Dodijelite ID broj uređaju.
Device ID
Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim kabelom.
(Raspon: 0~224)
――Pritisnite u/d da biste odabrali broj, a zatim pritisnite E.
――Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.
Device ID Auto Set
Ova značajka automatski dodjeljuje identifikacijski broj uređaju koji je priključen putem kabela RS232C.
ID Settings
Kada je više uređaja povezano, omogućite funkciju na prvom ili zadnjem uređaju.
――Ova funkcija dostupna je isključivo na prvom uređaju prilikom korištenja kabela RS-232C daisy chain.
PC Connection Cable
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Odaberite način povezivanja s MDC-om radi primanja MDC signala.
•• RS232C cable
komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RS232C.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RJ45.
68
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.
Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.
Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom vodiču za MagicInfo. Neki modeli
možda ne podržavaju funkciju MagicInfo.
Video Wall
Možete aktivirati ili deaktivirati Video Wall.
Da biste organizirali videozid odaberite On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Video Wall
Ova značajka automatski dijeli zaslon velikih dimenzija prema konfiguraciji njegove matrice.
Unesite matricu zaslona velikih dimenzija.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Zaslon velikih dimenzija dijeli se prema konfiguriranoj matrici. Broj okomitih ili vodoravnih uređaja za prikaz može
biti u rasponu od 1 do 15.
――Zaslon velikih dimenzija može se podijeliti na najviše 225 zaslona.
――Horizontal x Vertical je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
69
Screen Position
Kako biste promijenili podijeljene zaslone, prilagodite broj za svaki proizvod na matrici putem mogućnosti Screen
Position.
Odabirom Screen Position prikazat će se matrica zaslona velikih dimenzija s brojevima zaslona koji sačinjavanju
veliki zaslon.
Koristite navigacijske gumbe na daljinskom upravljaču kako biste promijenili podijeljene zaslone i dodijelili im
druge brojeve. Pritisnite gumb E.
――Screen Position omogućava dijeljenje zaslona na najviše 225 prikaza (15 x 15).
――Screen Position je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
――Kako biste mogli koristiti mogućnost, provjerite je li podešena stavka Horizontal x Vertical.
Format
Odaberite način prikaza slika na zaslonu velikih dimenzija.
•• Full: prikaz slika preko cijelog zaslona bez margina.
•• Natural: prikaz slika u izvornim proporcijama bez povećavanja ili smanjivanja veličine.
――Format je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
70
Network Status
HOME
Provjerite trenutačni status mreže i internetsku vezu.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
71
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Odaberite način rada slike (Picture Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.
Način Videos/Images poboljšava kvalitetu slike video uređaja. Način Text poboljšava kvalitetu slike računala.
•• Shops & Shopping Centres
Prikladan za trgovačke centre.
–– Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Offices & Schools
Prikladan za urede i škole.
–– Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Terminals & Stations
Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.
–– Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
Picture Mode
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Video Wall
Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
–– Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Calibration
u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene
pomoću programa za kalibraciju boja Color Expert.
–– Da biste pravilno primijenili način rada Calibration, provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete
slike, primjerice svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Color
Expert.
–– Da biste preuzeli program Color Expert, posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.
72
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Morate podesiti Clock Set za uporabu ove značajke.
On Timer
Postavite On Timer tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.
Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.
On Timer: postavite mjerač vremena za uključivanje tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. Najprije
postavite trenutno vrijeme.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
•• Setup: odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako odaberete Manual, možete
odabrati dane na koje želite da On Timer uključi proizvod.
–– Kvačica označava dane koje ste odabrali.
On/Off Timer
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Time: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve.
Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
•• Volume: postavite željenu razinu glasnoće. Promijenite razinu glasnoće pomoću gumbi sa strelicama lijevo i
desno.
•• Source: odaberite željeni izvor ulaznog signala.
•• Content (kada je Source postavljeno na Internal/USB): Odaberite mapu na USB uređaju ili internom
memorijskom uređaju u kojoj se nalaze datoteke koje želite reproducirati kada se proizvod uključi. Datoteke
mogu sadržavati glazbu, fotografije ili videoisječke.
――Ta je funkcija dostupna samo kada je priključen USB uređaj.
――Ako na USB uređaju nema glazbene datoteke ili ako ne odaberete mapu koja sadrži glazbenu datoteku, funkcija
mjerača vremena neće ispravno funkcionirati.
――Ako na USB uređaju postoji samo jedna slikovna datoteka, Slide Show se neće reproducirati.
――Ako je naziv mape predug, mapu nije moguće odabrati.
――Svakom USB-u koji koristite dodjeljuje se vlastita mapa. Kada koristite više USB uređaja iste vrste, provjerite
nose li mape dodijeljene svakom USB-u različite nazive.
――Preporučujemo da uz On Timer koristite USB memorijski pogon i čitač više kartica.
――Funkcija On Timer možda neće funkcionirati s USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3 reproduktorima
ili PMP-ovima nekih proizvođača jer proizvodu treba previše vremena da prepozna te uređaje.
73
Off Timer
Postavite mjerač vremena za isključivanje (Off Timer) tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. (Off Timer 1 ~
Off Timer 7)
•• Setup: odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako odaberete Manual, možete
odabrati dane na koje želite da Off Timer isključi proizvod.
–– Kvačica označava dane koje ste odabrali.
•• Time: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve.
Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
Holiday Management
Brojač će se onemogućiti tijekom razdoblja blagdana.
•• Add Holiday: odredite razdoblje koje želite dodati kao praznik.
Odaberite datume početka i završetka praznika koje želite dodati pomoću gumba u/d, a zatim kliknite gumb
Done.
Razdoblje će biti dodano popisu neradnih dana.
–– Start Date: odredite datum početka praznika.
–– End Date: odredite datum završetka praznika.
――Delete: izbrišite odabrane stavke s popisa neradnih dana.
――Edit: Odaberite stavku za praznike i zatim promijenite datum.
•• Set Applied Timer: postavite On Timer i Off Timer tako da se ne aktivira na državni praznik.
–– Pritisnite E da biste odabrali postavke On Timer i Off Timer koje ne želite aktivirati.
–– Odabrane mogućnosti On Timer i Off Timer neće se aktivirati.
74
Ticker
HOME
Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.
•• Off / On
→ Ticker → ENTER E
•• Message: unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.
•• Time: postavite Start Time i End Time za prikaz poruke Message.
•• Font options: Odredite veličinu i boju slova koji će se koristiti za poruku.
•• Position: odaberite usmjerenje za prikaz poruke Message.
•• Scroll: Odredite Direction i Speed za prikazivanje poruke.
•• Preview: Pregledajte konfigurirane postavke opisa.
Ticker
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
75
URL Launcher
HOME
Više detalja o korištenju funkcije URL Launcher možete dobiti od zastupnika kod kojeg ste kupili proizvod.
――Kako biste upotrijebili funkciju URL Launcher, postavite Play via na URL Launcher u mogućnosti System.
→ URL Launcher → ENTER E
URL Launcher
URL Launcher
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
76
URL Launcher Settings
HOME
→ URL Launcher Settings → ENTER E
•• Install Web App: Upišite URL kako biste instalirali mrežnu aplikaciju.
•• Install from USB Device: Instalirajte mrežnu aplikaciju s uređaja USB za pohranjivanje.
•• Uninstall: Uklonite instaliranu mrežnu aplikaciju.
•• Timeout Setting: Postavite vremensko ograničenje za spajanje na URL.
•• Developer Mode: Omogućite način za programere.
URL Launcher Settings
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
77
Odobravanje povezanog uređaja s
poslužitelja
――Prije odobrenja uređaja konfigurirajte postavke Server Network Settings poslužitelja.
1
Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.
2
Upišite ID i lozinku za prijavu.
4
Odaberite Unapproved iz podizbornika.
5
Odaberite uređaj s popisa i kliknite na gumb Approve.
6
Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.
――Device Name: upišite naziv uređaja.
――Device Group: odaberite
da biste naveli grupu.
――Location: upišite trenutnu lokaciju uređaja.
3
――Expired: Postavite krajnji datum za odobravanje uređaja. Ako ne želite postaviti krajnji
Odaberite Device na gornjoj traci izbornika.
datum, odaberite Never expired.
――Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste
pogledali detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran
ispravan uređaj.
78
Postavljanje trenutnog vremena
Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od
trenutnog vremena poslužitelja.
7
Odaberite izbornik All da biste provjerili je li uređaj registriran.
8
Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na
uređaj. Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.
――Dodatne detalje o konfiguraciji rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj
MagicInfo>.
――Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno
pokrenuti radi ponovnog postavljanja postavki.
1
Odaberite Device na bočnoj traci izbornika.
2
Odaberite svoj uređaj.
3
Odaberite Edit → Setup.
4
Odaberite Time Zone.
――Pri prvom povezivanju s poslužiteljem vrijeme na proizvodu postavlja se prema GMT
vremenu regije u kojoj je poslužitelj instaliran.
――Vrijeme na proizvodu možete promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.
――Ako isključite proizvod i ponovno ga uključite, postavka vremena na proizvodu vratit će se
na posljednje vrijeme postavljeno s poslužitelja.
――Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite
u <korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Lite>.
79
Poglavlje 06
Prilagodba zaslona
Konfigurirajte postavke za Picture (Backlight, Colour Tone, itd.).
Izgled izbornika mogućnosti za Picture može se razlikovati ovisno o proizvodu.
Picture Mode
Odaberite način rada slike (Picture Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.
Način Videos/Images poboljšava kvalitetu slike video uređaja. Način Text poboljšava kvalitetu slike računala.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Shops & Shopping Centres
Prikladan za trgovačke centre.
–– Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
100
·Backlight
·Contrast
70
·Brightness
45
·Sharpness
65
·Colour
50
·Tint (G/R)
G50
R50
•• Offices & Schools
Prikladan za urede i škole.
–– Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Terminals & Stations
Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.
–– Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Video Wall
Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
–– Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Calibration
U tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene
pomoću programa za kalibraciju boja Color Expert.
–– Da biste pravilno primijenili način rada Calibration, provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete
slike, primjerice svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Color
Expert.
–– Da biste preuzeli program Color Expert, posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
–– Ako je HDR+ Mode postavljeno na On, Picture Mode je onemogućeno.
80
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Proizvod nudi nekoliko mogućnosti prilagodbe kvalitete slike.
――Kada izmijenite Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ili Tint (G/R), OSD će se prilagoditi u skladu s
tim.
――možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.
――Smanjenjem svjetline slike smanjuje se i potrošnja energije.
MENU m → Picture → ENTER E
――Da biste prilagodili Colour i Tint (G/R), postavite Picture Mode na Videos/Images.
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
100
·Backlight
·Contrast
70
·Brightness
45
·Sharpness
65
·Colour
50
·Tint (G/R)
G50
R50
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
81
Colour Temperature
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
Prilagodite temperaturu boje (crvena / zelena / plava). (Raspon: 2800K–16000K)
――Omogućeno kada je funkcija Colour Tone postavljena na Off.
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Colour Temperature je onemogućeno.
Picture
Colour Temperature
10000 K
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
82
White Balance
2 Point
Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: prilagodite nijansu svake boje (crvene, zelene, plave).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).
Picture
White Balance
•• Reset: Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
20 Point Settings
Upravlja ravnotežom bijelog u intervalima od 20 bodova prilagodbom svjetline crvene, zelene i plave boje.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
20 Point
Podesite razine crvenog, zelenog i plavog osvjetljenja u dvadeset sekundi kako biste postigli preciznu optimizaciju
bijele boje.
•• Off (
) / On (
)
Interval: odaberite interval za prilagodbu.
Red: prilagodite razinu crvene.
Green: prilagodite razinu zelene boje.
Blue: prilagodite razinu plave boje.
Reset: Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
――Neki vanjski uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.
83
Gamma
Prilagodite intenzitet primarne boje.
•• HLG / ST.2084 / BT.1886
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Gamma je onemogućeno.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Podfunkcije HLG, ST.2084 i BT.1886 opcije Gamma ovise o ulaznom signalu slike i vrijednosti HDR+ Mode. Kada je
opcija HDR+ Mode postavljena na On, dostupne su sve vrijednosti HLG, ST.2084 i BT.1886.
Picture
Gamma
·
BT.1886
BT.1886
HLG / ST.2084 / BT.1886
Podesite razine HLG, ST.2084, BT.1886 slike.
0
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Calibrated value
Odaberite želite li primijeniti postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene programom za
kalibraciju boja Color Expert na načine rada Information i Advertisement.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Da biste preuzeli program Color Expert, posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Calibrated value je onemogućeno.
Picture
Calibrated value
Don't apply
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
84
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Advanced Settings je onemogućeno.
Advanced Settings
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space Settings
Off
Native
Black Tone
Odaberite razinu crne da biste prilagodili dubinu zaslona.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Naglasi ružičasti Flesh Tone.
――Omogućeno kada je funkcija Picture Mode postavljena na Videos/Images.
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Automatski uravnotežite kontrast kako biste spriječili prevelike razlike između svijetlih i tamnih područja.
•• Off / Low / Medium / High
――Ako je Picture Mode postavljeno na Video Wall, Contrast Enhancer je onemogućeno.
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Contrast Enhancer
Off
RGB Only Mode
Prikazuje boje Red, Green i Blue za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Off / Red / Green / Blue
――Omogućeno kada je funkcija Picture Mode postavljena na Videos/Images.
85
Colour Space Settings
Advanced Settings
Colour Space Settings
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Off
HDR+ Mode
Off
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Konfigurirajte postavke prostora boja kako biste precizirali spektar boja na zaslonu.
――Omogućeno kada je funkcija Picture Mode postavljena na Videos/Images.
Colour Space
Odaberite prostor boja.
•• Auto / Native / Custom
――Da biste prilagodili Colour, Red, Green, Blue i Reset, postavite Colour Space na Custom.
HDMI UHD Color
Omogućite kako biste optimizirali kvalitetu slike za priključak HDMI UHD.
•• HDMI1 (Off (
) / On (
))
•• HDMI2 (Off ( ) / On ( ))
――Podržava samo modele s UHD razlučivošću.
――HDMI UHD Color je dostupno samo s modelima QBH, QHH, QMH.
Motion Lighting
Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.
•• Off / On
HDR+ Mode
Automatski pruža najbolji HDR efekt koji se temelji na izvoru videozapisa.
•• Off / On
86
Picture Options
Colour Tone
Ako Picture Mode je postavljeno na Text
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm
Ako Picture Mode je postavljeno na Videos/Images
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Colour Tone je onemogućeno.
――Postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu možete prilagoditi i spremiti.
Digital Clean View
Smanjite šum slike kako biste izbjegli smetnje poput treperenja.
•• Off ( ) / On ( )
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Digital Clean View je onemogućeno.
――Omogućeno kada je funkcija Picture Mode postavljena na Videos/Images.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
87
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.
•• Normal / Low / Auto
Film Mode
Ovaj je način rada prikladan za gledanje filmova.
Odaberite proizvod tako da automatski prepozna i obradi filmske signale iz svih izvora i prilagodite sliku radi
postizanja optimalne kvalitete.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Ova se mogućnost može konfigurirati ako izvor ulaznog signala podržava 480i, 576i ili 1080i.
――Ova mogućnost nije podržana kada je priključeno računalo.
――Omogućeno kada je funkcija Picture Mode postavljena na Videos/Images.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
88
Auto Motion Plus Settings
Picture Options
Colour Tone
Off
――Omogućeno kada je funkcija Picture Mode postavljena na Videos/Images.
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Poboljšajte oštrinu slike kako biste optimizirali brzo pokretne slike.
――Auto Motion Plus Settings je dostupno samo s modelima QHH.
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Auto Motion Plus
Uklanja zamućenost i trzaje iz prizora s mnogo brzih pokreta radi prikaza jasnije slike.
Nazivi izbornika mogu se razlikovati ovisno o državi.
Off: isključuje mogućnost Auto Motion Plus.
Auto: postavlja mogućnost Auto Motion Plus na način rada Auto.
Custom: služi za smanjenje naknadnih slika i trzaja u željenoj mjeri.
•• Blur Reduction: služi za smanjenje naknadnih slika u željenoj mjeri.
–– Omogućeno kada je funkcija LED Clear Motion postavljena na Off.
–– To je podržano samo ako je mogućnost Auto Motion Plus postavljena na Custom.
•• Judder Reduction: služi za smanjenje trzaja u željenoj mjeri.
–– Omogućeno kada je funkcija LED Clear Motion postavljena na Off.
–– To je podržano samo ako je mogućnost Auto Motion Plus postavljena na Custom.
•• LED Clear Motion: služi za smanjenje trzaja u željenoj mjeri.
–– To je podržano samo ako je mogućnost Auto Motion Plus postavljena na Custom.
Local Dimming
Automatski podesite svjetlinu pojedinačnih područja na zaslonu kako biste postigli maksimalni kontrast.
――Local Dimming je dostupno samo s modelima QHH.
•• Off / Low / Standard / High
89
Dynamic Backlight
Picture Options
Colour Tone
Off
•• Off / On
――Dynamic Backlight je dostupno samo s modelima DBJ, QBH, QMH.
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje da biste osigurali najbolji mogući kontrast zaslona u sadašnjim
uvjetima.
Auto
Auto2
Auto
Local Dimming
Off
Dynamic Backlight
On
――Zadane vrijednosti funkcije Dynamic Backlight u svakoj opciji Picture Mode su sljedeće:
Dynamic Backlight
Picture Mode
Postavke za Picture Mode
Off
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations, Video Wall
Text
Video Wall
Videos/Images
Calibration
On
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations
Videos/Images
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
90
Picture Size Settings
Odaberite veličinu i razmjer proporcija slike prikazan na zaslonu.
MENU m → Picture → Picture Size Settings → ENTER E
Picture Size Settings
Picture Size
·Fit to screen
Picture Size
Prikazat će se različite mogućnosti prilagodbe zaslona ovisno o trenutačnom izvoru ulaza.
――Dostupni priključci mogu se razlikovati ovisno o modelu.
•• 16:9 Standard: postavlja sliku u način rada širine 16:9 Standard.
16:9 Standard
Off
·Zoom and Position
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Custom: mijenja razlučivost prema preferencama korisnika.
•• 4:3: postavlja sliku u osnovni način (4:3).
――Ne postavljajte proizvod u oblik 4:3 tijekom duljeg razdoblja.
Obrubi prikazani na lijevoj i desnoj ili gornjoj i donjoj strani zaslona mogu uzrokovati urezivanje slike koje nije
obuhvaćeno jamstvom.
Fit to screen
Namješta položaj slike. Kada se odabere, prikazat će se slika u punom rasponu. Nijedan dio slike neće biti odrezan.
•• Off / On / Auto
Zoom and Position
Podešava zumiranje slike i njezin položaj. Ova je mogućnost dostupna kada je izvor ulaznog signala postavljen
na DVI, HDMI 1, HDMI 2 (1080i/1080p), DisplayPort. Picture Size mora biti postavljeno na Custom kako bi opcija
postala dostupna.
――Ako želite ponovno postaviti originalnu veličinu slike, na zaslonu Zoom and Position odaberite Reset. Slika će se
postaviti u zadani položaj.
――Modeli QHH ne podržavaju način rada DVI.
――Modeli DBJ ne podržavaju način rada DisplayPort.
91
Reset Picture
Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane vrijednosti.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
92
Poglavlje 07
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurirajte zaslon izbornika.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: prikazuje izbornik u pejzažnom načinu rada (zadano).
•• Portrait: prikazuje izbornik u portretnom načinu na desnoj strani zaslona proizvoda.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Zakrenite orijentaciju zaslona proizvoda.
•• Landscape: prikažite zaslon u pejzažnom načinu rada (zadano).
•• Portrait: prikažite zaslon u portretnom načinu rada.
Aspect Ratio
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Rotirani zaslon postavite na prikaz preko cijelog zaslona ili na izvorni prikaz.
•• Full Screen: prikaz rotiranog zaslona preko cijelog zaslona.
•• Original ratio: prikaz rotiranog zaslona u izvornim proporcijama.
――Dostupno samo kada je Onscreen Menu Orientation postavljeno na Portrait.
――Dostupno samo kada je Source Content Orientation postavljeno na Portrait.
93
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ako se na zaslonu određeno vrijeme koje ste definirali prikazuje nepomična slika, proizvod aktivira čuvar zaslona da
bi spriječio stvaranje "urezanih" slika na zaslonu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Radi smanjenja mogućnosti "urezivanja" slike, ova je jedinica opremljena tehnologijom sprječavanja urezivanja slike
Screen Burn Protection.
Screen Burn Protection lagano pomiče sliku na zaslonu.
Postavka Screen Burn Protection Time omogućuje programiranje razdoblja između pomicanja slike u minutama.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Pixel Shift
Smanjite zadržavanje slike finim pomicanjem piksela po vodoravnoj ili okomitoj osi.
――Pixel Shift je dostupno samo s modelima QBH, QHH, QMH.
•• Pixel Shift (Off ( ) / On ( ))
――Horizontal, Vertical i Time omogućeni su samo kada je Pixel Shift postavljeno na On.
•• Horizontal: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na vodoravnoj osi.
•• Vertical: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na okomitoj osi.
•• Time: odredite vremenski interval za izvršavanje vodoravnog ili okomitog pomaka.
Dostupne postavke za Pixel Shift i optimalne postavke.
Dostupne postavke
Optimalne postavke
Horizontal (pikseli)
0~4
4
Vertical (pikseli)
0~4
4
Time (minuta)
1 minute ~ 4 minutes
4 minutes
――Vrijednost Pixel Shift može se razlikovati ovisno o veličini proizvoda (u inčima) i načinu rada.
――Prikazivanje nepomične slike ili izlaza 4:3 tijekom duljeg razdoblja može uzrokovati zadržavanje slike. To nije
nedostatak proizvoda.
94
Timer
Screen Burn Protection
Možete postaviti mjerač vremena za Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Značajka Screen Burn Protection automatski se zaustavlja nakon određenog razdoblja.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Off
Repeat: prikažite obrazac za prevenciju zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (razdoblje).
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Interval: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (od Start Time do End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time i End Time omogućeni su samo kada je Timer postavljeno na Repeat ili Interval.
•• Mode: odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.
–– Pixel: pikseli na zaslonu neprestano se mijenjaju u crno.
–– Rolling bar: okomita pruga pomiče se slijeva nadesno.
–– Fading screen: čitav zaslon postaje svjetliji pa tamniji.
――Uzorci Rolling bar i Fading screen pojavljuju se samo jedanput, bez obzira na navedeno razdoblje ili vrijeme
ponavljanja.
•• Period: odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Burn Protection.
――Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.
•• Time: navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije Screen Burn Protection.
――Omogućeno je Timer ako je postavljeno na Repeat i Mode ako je postavljeno na Pixel.
•• Start Time: postavite vrijeme početka da biste aktivirali funkciju zaštite zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
•• End Time: postavite vrijeme završetka da biste deaktivirali funkciju zaštite zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
95
Immediate display
Screen Burn Protection
Odaberite čuvar zaslona koji će se prikazati odmah.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Immediate display
Off
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
96
Message Display
Source Info
Odaberite hoće li se prikazati OSD kada dođe do promjene izvora ulaznog signala.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Odaberite hoće li se prikazati poruka da nema OSD signala kada signal nije prepoznat.
•• Off / On
MDC Message
Odaberite hoće li se prikazati poruka MDC OSD kada proizvodom upravlja MDC.
•• Off / On
Download Status Message
Odaberite kako bi se prikazalo stanje prilikom preuzimanja sadržaja s poslužitelja ili drugog uređaja.
•• Off / On
97
Language
Postavite jezik izbornika.
――Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na drugim
funkcijama na računalu.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reset OnScreen Display
Ova mogućnost vraća trenutačne postavke u odjeljku OnScreen Display na zadane tvorničke vrijednosti.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
98
Poglavlje 08
Prilagodba zvuka
Konfigurirajte postavke zvuka (Sound) za proizvod.
Sound Mode
Način rada zvuka možete odabrati prema osobnim preferencama.
•• Standard: odabire normalni zvuk.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: najbolji zvuk za filmove.
•• Clear Voice: više naglašava glasove od drugih zvukova.
Sound
Sound Mode
•• Music: više naglašava glazbu nego glasove.
Standard
•• Amplify: povećava intenzitet zvuka visoke frekvencije radi pružanja boljeg iskustva slušanja osobama
oštećena sluha.
――Ako je Sound Output postavljeno na External i Receiver (HDMI), opcija Sound Mode je onemogućena.
Balance
Equaliser
HDMI Sound
Sound on Video Call
Sound Output
AV(HDMI)
Current Source
Internal
Auto Volume
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
99
Balance
HDMI Sound
MENU m → Sound → Balance → ENTER E
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Namjestite razinu glasnoće zvučnika za optimizaciju uravnoteženosti zvuka.
Odaberite reprodukciju iz AV(HDMI) ili PC(DVI).
•• Balance L/R: prilagođava ravnotežu između desnog i lijevog zvučnika.
•• Reset: vraća balans na zadane postavke.
――Ako je Sound Output postavljeno na External i Receiver (HDMI), opcija Balance je
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
――HDMI Sound je dostupno samo s modelima DBJ, QBH, QMH.
onemogućena.
Sound on Video Call
Equaliser
MENU m → Sound → Equaliser → ENTER E
Namjestite ekvalizator kako biste prilagodili glasnoću i visinu tona te poboljšali izlaz zvuka.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (Prilagodba propusnosti veze):
prilagođava razinu specifičnih frekvencija propusnosti veze.
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Odaberite izlaz putem kojeg će se reproducirati zvuk tijekom videopoziva.
•• Current Source / Video Call
――Sound on Video Call je dostupno samo s modelima DBJ, QBH, QMH.
•• Reset: vraća ekvilizator na zadane postavke.
――Dostupno samo kada je Sound Mode postavljeno na Standard.
――Ako je Sound Output postavljeno na External i Receiver (HDMI), opcija Equaliser je
onemogućena.
100
Sound Output
Auto Volume
MENU m → Sound → Sound Output → ENTER E
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Odaberite zvučnike za reprodukciju zvuka.
Glasnoća se može razlikovati ovisno o kanalu.
•• Internal / External / Receiver (HDMI)
――Kada Sound Output postavite na External i Receiver (HDMI), zvučnici proizvoda su isključeni.
Automatski izjednačite razinu glasnoće pri prelasku na drugi kanal.
Čut ćete zvuk samo iz vanjskih zvučnika. Kada je Sound Output postavljeno na Internal, i
zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici su isključeni. Čut ćete zvuk kroz jedne i druge zvučnike.
――Ako nema videosignala, zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici neće se čuti.
•• Off ( ) / On ( )
――Da biste koristili značajku kontrole glasnoće povezanog uređaja izvora, postavite Auto
Volume na Off.
――Ako je Sound Output postavljeno na External i Receiver (HDMI), opcija Auto Volume je
onemogućena.
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu. Ponovno postavite sve postavke zvuka na
tvorničke zadane vrijednosti.
101
Poglavlje 09
Network
Network Status
Open Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Open Network Settings → ENTER E
Možete provjeriti trenutni status mreže i interneta.
Podesite mrežne postavke kako biste mogli koristiti različite pametne značajke usluge hub kao
što su pretraživanje interneta, dijeljenje sadržaja putem kućne mreže ili ažuriranje značajki.
Network Type
•• Wireless / Wired
102
Postavke ožičene mreže
•• Ovisno o načinu na koji je konfigurirana vaša mreža, možda ćete proizvod moći povezati s
LAN-om tako da LAN priključak na stražnjoj strani proizvoda priključite izravno u mrežnu
utičnicu pomoću LAN kabela.
Pogledajte crtež u nastavku. Imajte na umu da je u zidnu utičnicu priključen modem ili
usmjerivač koji se nalazi u vašoj kući.
Povezivanje s ožičenom mrežom
Tri su načina na koji proizvod možete povezati s LAN-om pomoću kabela.
•• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s
vanjskim modemom pomoću LAN kabela.
Pogledajte crtež u nastavku.
RJ45
LAN
Vanjski modem
Modemski priključak na zidu
LAN
Priključak LAN na zidu
(ADSL / VDSL)
RJ45
LAN kabel
Modemski kabel
LAN kabel
•• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s IP
djeliteljem koji je povezan s vanjskim modemom. Da biste se povezali, upotrijebite LAN
kabel. Pogledajte crtež u nastavku.
Modemski priključak na zidu
Vanjski modem
IP djelitelj
(ADSL / VDSL)
(s DHCP poslužiteljem)
LAN
RJ45
Ako imate dinamičnu mrežu, koristite ADSL modem ili usmjerivač koji podržava dinamični
protokol konfiguracije glavnog računala (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP
automatski nude IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti potrebne vašem
proizvodu da bi pristupio internetu te ih stoga ne morate ručno unositi. Većina kućnih mreža
dinamične su mreže.
Za pojedine je mreže potrebna statična IP adresa. Ako je za vašu mrežu potrebna statična IP
adresa, na zaslonu za postavljanje kabela na proizvodu prilikom konfiguriranja mrežne veze
morate ručno unijeti IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti. Da biste dobili IP
adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti, obratite se davatelju internetskih usluga
(ISP-u).
Ako imate računalo sa sustavom Windows, te vrijednosti možete preuzeti putem računala.
――Ako je vašoj mreži potrebna statična IP adresa, koristite ADSL modeme koji podržavaju
DHCP.
――ADSL modemi koji podržavaju DHCP omogućuju i korištenje statičnih IP adresa.
Modemski kabel
LAN kabel
LAN kabel
103
Postavite mrežnu vezu kako biste mogli koristiti internetske usluge, poput nadogradnji
softvera.
Automatske Open Network Settings (ožičena mreža)
Povežite se s mrežom pomoću LAN kabela.
2
Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.
3
U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Support.
4
Na kartici Support kliknite gumb Details. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.
Najprije provjerite je li LAN kabel povezan.
Automatsko postavljanje
1
Postavite Network Type na Wired na stranici Open Network Settings.
2
Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže i potvrđuje mrežnu vezu.
Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.".
――Ako proces povezivanja ne uspije, provjerite vezu LAN priključka.
――Ako automatski proces ne može pronaći vrijednosti mrežne veze ili ako želite ručno postaviti
Ručno postavljanje
1
Postavite Network Type na Wired na stranici Open Network Settings.
2
Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze. Pritisnite
Cancel. Proces provjere valjanosti završava.
3
Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon IP Settings.
4
Odaberite polje na vrhu pa pritisnite E, a zatim postavite IP setting na Enter manually.
Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku IP Address.
vezu, prijeđite na sljedeći odjeljak.
Ručne Open Network Settings (ožičena mreža)
U uredima se možda koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i
adresu DNS poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.
Pronalaženje vrijednosti mrežne veze
Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite
ove korake.
1
――Ako IP setting postavite na Enter manually, DNS setting će se automatski promijeniti u
Enter manually.
5
Kada završite, na dnu stranice odaberite OK, a zatim pritisnite E. Pojavljuje se zaslon za
testiranje mreže te započinje proces provjere veze.
6
Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.".
Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.
104
Postavke mreže (bežične)
Povezivanje s bežičnom mrežom
Bežični djelitelj IP-a
(usmjerivač koji posjeduje poslužitelj DHCP)
Priključak LAN na zidu
LAN kabel
Samsung preporučuje korištenje protokola IEEE 802.11n. Ako putem mrežne veze reproducirate
videozapis, reprodukcija možda neće teći glatko.
――Odaberite kanal za bežični IP djelitelj koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako kanal
Automatsko postavljanje bežične mreže
Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav koji od uređaja koji pristupaju mreži
zahtijeva prijenos šifriranog sigurnosnog koda pod nazivom pristupni ključ ili Security Key.
Security Key se temelji na pristupnom izrazu, što je obično riječ ili niz slova i brojeva određene
duljine koji ste morali unijeti pri postavljanju zaštite za bežičnu mrežu. Ako pomoću te metode
postavite mrežnu vezu te ako imate Security Key za svoju bežičnu mrežu, morat ćete unijeti
pristupni izraz tijekom procesa automatskog ili ručnog postavljanja.
Automatsko postavljanje
1
Postavite Network Type na Wireless na stranici Open Network Settings.
2
Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih
mreža.
3
gumb E.
postavljen na bežičnom IP djelitelju trenutačno upotrebljava neki drugi uređaj u blizini, doći
će do interferencije i otežane komunikacije.
――Ako sustav ne pronađe željeni bežični usmjerivač, odaberite Refresh kako biste ponovno
――Vaš proizvod podržava samo sljedeće sigurnosne protokole za bežične mreže.
pokrenuli pretraživanje.
――Ako se usmjerivač ne pronađe ni nakon što ste ponovno pokrenuli pretraživanje, pritisnite
Ako odaberete način prijenosa Pure High (Greenfield) 802.11n, a vrstu šifriranja na AP-u ili
bežičnom usmjerivaču postavite na WEP, TKP ili TKIP AES (WPS2Mixed), proizvodi tvrtke
Samsung neće podržavati vezu u skladu s novim specifikacijama za Wi-Fi certifikate.
――Ako vaš bežični usmjerivač podržava WPS (engl. Wi-Fi Protected Setup), s mrežom se
možete povezati putem PBC-a (engl. Push Button Configuration) ili PIN-a (engl. Personal
Identification Number). WPS će automatski konfigurirati ključeve SSID i WPA u bilo kojem
načinu rada.
――Načini povezivanja: Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na tri načina.
Automatsko postavljanje (pomoću funkcije Auto Network Search), ručno postavljanje, Use
WPS
Na popisu mreža pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite
gumb Stop.
Prikazat će se gumb Add Network.
4
Ako se pojavi zaslon za Enter the password for (AP Name)., prijeđite na 5. korak. Ako
odaberete bežični usmjerivač bez zaštite, prijeđite na 7. korak.
5
Ako usmjerivač ima zaštitu, unesite Enter the password for (AP Name). (sigurnosni ključ ili
broj PIN).
105
6
Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na Done, a zatim
Ručno postavljanje
pritisnite E. Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.
1
Postavite Network Type na Wireless na stranici Open Network Settings.
2
Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih
――Veza s usmjerivačem uspostavljena je, ali nije moguće pristupiti internetu.
7
Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Success! Your device is connected to the
mreža.
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.".
3
Na popisu mreža pritisnite gumb u ili d da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput
pritisnite gumb E.
Ručno postavljanje bežične mreže
――Ako sustav ne pronađe željeni bežični usmjerivač, odaberite Refresh kako biste ponovno
pokrenuli pretraživanje.
――Ako se usmjerivač ne pronađe ni nakon što ste ponovno pokrenuli pretraživanje, pritisnite
U uredima se možda koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i
adresu DNS poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.
Pronalaženje vrijednosti mrežne veze
Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite
ove korake.
1
Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.
2
Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.
3
U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Support.
4
Na kartici Support kliknite gumb Details. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.
gumb Stop.
Prikazat će se gumb Add Network.
4
Ako se pojavi zaslon za Enter the password for (AP Name)., prijeđite na 5. korak. Ako
odaberete bežični usmjerivač bez zaštite, prijeđite na 7. korak.
5
Ako usmjerivač ima zaštitu, unesite Enter the password for (AP Name). (sigurnosni ključ ili
broj PIN).
6
Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na Done, a zatim
pritisnite E. Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.
7
Tijekom pokušaja uspostave mrežne veze odaberite Cancel. Time ćete prekinuti vezu.
8
Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon IP Settings.
9
Odaberite polje na vrhu pa pritisnite E, a zatim postavite IP setting na Enter manually.
Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku IP Address.
――Ako IP setting postavite na Enter manually, DNS setting će se automatski promijeniti u
Enter manually.
106
10
11
testiranje mreže te započinje proces provjere veze.
IPv6
Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Success! Your device is connected to the
MENU m → Network → IPv6 → ENTER E
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
Omogućite ili onemogućite funkciju IPv6.
Kada završite, na dnu stranice odaberite OK, a zatim pritisnite E. Pojavljuje se zaslon za
service provider.".
Use WPS
Postavljanje pomoću mogućnosti Use WPS
Ako vaš usmjerivač ima tipku Use WPS, slijedite ove korake.
1
Postavite Network Type na Wireless na stranici Open Network Settings.
2
Odaberite Use WPS, zatim pritisnite E, a potom ponovno pritisnite E.
3
Pritisnite gumb WPS ili PBC na bežičnom usmjerivaču u sljedeće dvije minute. Proizvod
•• Off (
) / On (
)
IPv6 Status
MENU m → Network → IPv6 Status → ENTER E
Provjerite stanje svoje IPv6 internetske veze.
automatski pribavlja sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i povezuje se s
vašom mrežom.
4
Pojavljuje se zaslon mrežne veze te je postavljanje mreže time završeno.
107
Server Network Settings
Proxy server
Postavite vezu poslužitelja proxy i pridružene funkcije.
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Connect to server
Da biste pokrenuli Player, povežite se s mrežom.
•• Server Address / TLS / Port
――Ako se omogući mogućnost TLS, poslužitelj se konfigurira za korištenje protokola https, a
podatkovni se prijenos šifrira.
――Upišite IP adresu poslužitelja i broj priključka. Koristite 7001 kao broj priključka. (Ako se
ne možete povezati s poslužiteljem pomoću priključka broj 7001, ispravan broj priključka
zatražite od administratora poslužitelja, a potom promijenite broj priključka.)
Off / On
•• Address / Port / ID / Password
――Address / Port / ID i Password omogućeni su samo kada je Proxy server postavljeno na
On.
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Odaberite ili upišite naziv uređaja.
MagicInfo Mode
Odaberite odgovarajući MagicInfo Mode, ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.
Ime može biti vidljivo na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.
•• [Signage] Display1 ~ 6 / User Input
•• Lite / Premium
Server Access
Odaberite način povezivanja na mrežni poslužitelj.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Navedite način rada za FTP.
•• Active / Passive
108
Poglavlje 10
System
Accessibility
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
System
Accessibility
Start Setup
High Contrast
Postavite pozadinu i veličinu znakova na visokokontrastne boje u izborniku. Prozirnost izbornika nestaje kada je
mogućnost odabrana.
•• Off (
) / On (
)
Enlarge
Postavite hoćete li povećati podcrtanu stavku u izborniku.
•• Off (
) / On (
)
Touch Control
Time
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
109
Start Setup
Izvršite korake početnog postavljanja kao pri prvoj uporabi ovog proizvoda.
――Unesite četveroznamenkasti broj PIN. Zadani broj PIN je „0-0-0-0”.
Ako želite promijeniti broj PIN, upotrijebite funkciju Change PIN.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
――Promijenite PIN kako biste zaštitili svoj uređaj.
System
Start Setup
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Touch Control
Postavljanje funkcija u vezi s upravljanjem dodirom.
MENU m → System → Touch Control → ENTER E
Touch Control
Spriječite da pokreti dodira upravljaju vašim uređajem.
•• Off / On
Touch Control
Touch Control
Off
Admin Menu Lock
Admin Menu Lock
Off
Odaberite Admin Menu Lock kako bi se izbornik s administratorskim postavkama prikazao kada dodirnete i držite
prst na zaslonu.
•• Off / On
――Dostupno samo kada je Touch Control postavljeno na On.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
110
Time
Možete konfigurirati Clock Set ili DST. Konfigurirajte različite postavke vremena.
――Pritisnite gumb INFO ako želite provjeriti koliko je trenutačno sati.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Odaberite Clock Set. Odaberite Date ili Time, a zatim pritisnite E.
Time
Pomoću gumbi s brojevima upišite brojeve ili pritisnite gumbe sa strelicama gore ili dolje. Koristite gumbe sa
strelicama lijevo i desno da biste se pomicali s jednog polja za unos na drugo. Po završetku pritisnite E.
――Postavke Date i Time možete izravno postaviti tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.
Clock Set
NTP Settings
DST
Off
Power On Delay
0
NTP Settings
Postavite URL i vremensku zonu poslužitelja radi upotrebe mrežnog vremena.
DST
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Uključuje i isključuje funkciju ljetnog računanja vremena (Daylight Saving Time, DST).
Off / On
•• Start Date: Postavite početni datum za funkciju ljetnog računanja vremena.
•• End Date: Odredite završetak ljetnog računanja vremena.
•• Time Offset: odaberite točnu vremensku razliku vaše vremenske zone.
――Start Date, End Date i Time Offset omogućeni su samo kada je DST postavljeno na On.
Power On Delay
Prilikom povezivanja više uređaja podesite postavku vremena odgode uključivanja za svaki pojedini uređaj kako
biste spriječili preopterećenost mreže (u razmaku od 0 - 50 sekundi).
111
Auto Source Switching
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
Off
Primary Source
All
Secondary Source
DisplayPort
Ako se zaslon uključi kada je značajka Auto Source Switching On aktivirana, a prethodni odabrani izvor videosignala
nije aktiviran, zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala radi pronalaska aktivnog
videosignala.
Auto Source Switching
Kada je funkcija Auto Source Switching On, izvor videosignala zaslona automatski će se pretraživati radi pronalaska
aktivnog videozapisa.
Aktivirat će se odabir Primary Source ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat.
Funkcija Secondary Source aktivirat će se ako nema dostupnog izvora primarnog videosignala.
Ako nisu prepoznati ni primarni niti sekundarni izvor ulaznog signala, zaslon će izvršiti dva pretraživanja aktivnog
izvora, tijekom svakog pretraživanja provjeravajući najprije primarni, a zatim sekundarni izvor. U slučaju neuspjeha
obaju pretraživanja, zaslon će se vratiti na prvi izvor videosignala i prikazati poruku o nepostojanju signala.
Primary Source Recovery
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Odaberite hoće li se vratiti odabrani primarni izvor ulaznog signala kada se priključi primarni izvor ulaznog signala.
――Funkcija Primary Source Recovery je onemogućena ako je Primary Source postavljeno na All.
Primary Source
Navedite Primary Source za automatski izvor ulaznog signala.
Secondary Source
Navedite Secondary Source za automatski izvor ulaznog signala.
――Funkcija Secondary Source je onemogućena ako je Primary Source postavljeno na All.
112
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Auto Power On
Off
PC module power
Ova značajka automatski uključuje televizor kada se kabel za napajanje televizora umetne u utičnicu. Nije potrebno
pritisnuti gumb za uključivanje/isključivanje.
•• Off / On
PC module power
Računalni je modul moguće uključiti ili isklučiti odvojeno od LFD-a.
――PC module power je dostupno samo na modelima DBJ, QBH, QMH.
Max. Power Saving
On
Synced power-on
Standby Control
On
Postavite na Isključeno kako bi se PC modul uključio bez uključivanja LFD-a.
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
•• Off / On
Synced power-off
Postavite na Isključeno kako bi se PC modul isključio bez isključivanja LFD-a.
•• Off / On
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Max. Power Saving
Isključuje proizvod radi smanjenja potrošnje energije kada je računalo neaktivno tijekom određenog razdoblja.
•• Off / On
113
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC module power
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
Stanje mirovanja zaslona može se postaviti tako da se primijeni kod primitka ulaznog signala.
•• Auto
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije, iako je uređaj koji je
izvor signala povezan sa zaslonom.
Poruka No Signal pojavit će se ako uređaj izvor signala nije priključen.
•• Off
Poruka No Signal pojavit će se ako nisu otkriveni ulazni signali.
――Ako se prikazuje poruka No Signal, a uređaj izvor signala je povezan, provjerite kabelsku vezu.
――Ako je mogućnost No Signal Message postavljena na Off, poruka No Signal neće se prikazati.
Ako je to slučaj, postavite mogućnost No Signal Message na On.
•• On
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Network Standby
Ova značajka zadržava napajanje kada se uređaj isključi.
•• Off / On
Power Button
Gumb za uključivanje/isključivanje televizora može se podesiti za njegovo uključivanje ili uključivanje/isključivanje.
•• Power on only: Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje televizora.
•• Power on and off: Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje/isključivanje televizora.
114
Eco Solution
Energy Saving Mode
Smanjite potrošnju energije prilagodbom zaslona proizvoda.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Postavke slike automatski će se prilagoditi osvjetljenju sobe radi povećanja uštede energije.
Eco Sensor
On
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
Off
Automatski optimizira svjetlinu zaslona za signalizaciju ovisno o rasvjeti prostorije.
No Signal Power Off
Auto Power Off
15 minutes
Off (Recommended)
•• Off / On
――Ako je kontrast zaslona nedovoljan, postavite Eco Sensor na Off. Ako je Eco Sensor postavljeno na Off, monitor
možda neće udovoljavati energetskim standardima.
Minimum Backlight
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Postavite minimalnu svjetlinu zaslona za signalizaciju. Ova funkcija radi samo ako je vrijednost manja od one
postavljene u postavci Backlight izbornika Picture.
――Ako je postavka Eco Sensor On, svjetlina zaslona može se promijeniti (povećati ili smanjiti) ovisno o intenzitetu
okolnog osvjetljenja.
115
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Screen Lamp Schedule
Eco Sensor
On
Omogućite ili onemogućite vremenski određeno podešavanje svjetline.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Auto Power Off
15 minutes
Off (Recommended)
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
Time
Svjetlina zaslona promijenit će se u svjetlinu podešenu u mogućnosti Lamp u određeno vrijeme.
Lamp
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Podesite svjetlinu zaslona. Što su vrijednosti bliže znamenki 100, to će svjetlina zaslona biti veća.
•• 0 – 100
No Signal Power Off
Uštedite energiju tako da isključite uređaj kada nema signala iz bilo kojeg izvora.
•• Off / 15 minutes / 30 minutes / 60 minutes
――Ova funkcija ne radi ako je zaslon u stanju mirovanja.
――Proizvod se automatski isključuje u navedeno vrijeme. Vrijeme se može promijeniti prema potrebi.
Auto Power Off
Proizvod će se automatski isključiti radi sprječavanja pregrijavanja ako ne pritisnete gumb na daljinskom upravljaču
ili ne dotaknete gumb na prednjoj ploči proizvoda tijekom određenog vremena.
•• Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
116
Temperature Control
Ova funkcija prepoznaje temperaturu u unutrašnjosti proizvoda. Sami možete odrediti raspon prihvatljivih
temperatura.
Zadana je temperatura 77 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
System
Temperature Control
Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod iznosi od 75 do 80 °C (s obzirom na temperaturu okoline od 40
°C).
――Ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature, slika na zaslonu će postati tamnija. Ako
temperatura nastavi rasti, proizvod će se isključiti kako bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.
77
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
117
External Device Manager
Upravljajte vanjskim uređajima povezanim s vašim zaslonom za signalizaciju.
――External Device Manager je dostupno samo na modelima QBH, QHH, QMH.
MENU m → System → External Device Manager → ENTER E
Keyboard Manager
External Device Manager
Keyboard Manager
Device Connection Manager
Postavite tipkovnice koje ćete upotrebljavati sa zaslonom za signalizaciju. Možete dodavati tipkovnice i konfigurirati
njihove postavke.
Add Bluetooth Keyboard
Povežite tipkovnicu s Bluetooth vezom sa zaslonom za signalizaciju.
Keyboard Language
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Postavite jezik tipkovnice.
Keyboard type
Postavite vrstu tipkovnice.
Device Connection Manager
Omogućite drugim uređajima na vašoj mreži, kao što su pametni telefoni i tableti, dijeljenje sadržaja sa zaslonom
za signalizaciju.
Access Notification
Prikazuje se obavijest kada se uređaj poveže prvi put.
Isključite obavješćivanje o pristupu kako bi se uređaji automatski povezivali.
•• Off / First Time Only / Always On
Device List
Pregledajte i upravljajte povezanim uređajima.
118
Play via
Odaberite odgovarajući način Play via, ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.
Početni zaslon može se razlikovati ovisno o postavci.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Change PIN
Pojavit će se zaslon Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Proizvod je upamtio vaš novi PIN.
――Zadana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0
System
Odaberite bilo koje četiri znamenke za PIN broj i upišite ih u odjeljak Enter a new PIN.. Ponovno upišite iste četiri
znamenke u odjeljak Enter the PIN again..
――Promijenite PIN kako biste zaštitili svoj uređaj.
Change PIN
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
119
Security
Safety Lock On
――Unesite četveroznamenkasti broj PIN. Zadani broj PIN je „0-0-0-0”.
Ako želite promijeniti broj PIN, upotrijebite funkciju Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
――Promijenite PIN kako biste zaštitili svoj uređaj.
Uključite ili isključite Safety Lock On. Safety Lock On ograničava radnje koje se mogu provesti daljinskim
upravljačem. Da biste isključili Safety Lock On, mora se unijeti točan PIN.
Security
Safety Lock On
· Power On Button
On
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Mobile Connection Lock
Off
Remote Management
Secured Protocol
Allow
Off
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Power On Button
Uključite ovu značajku kako biste omogućili uključivanje uređaja pritiskom gumba za uključivanje kada je
omogućeno Safety Lock On.
•• Off / On
Button Lock
Pomoću ovog je izbornika moguće zaključati gumbe na proizvodu.
Ako je Button Lock postavljeno na On, proizvodom možete upravljati samo putem daljinskog upravljača.
•• Off / On
USB Auto Play Lock
Odaberite želite li automatski reproducirati sadržaj MagicInfo koji je spremljen na uređaju USB.
•• Off
Reproduciraj automatski sadržaj MagicInfo koji je spremljen na uređaju USB.
•• On
Ne reproduciraj automatski sadržaj MagicInfo koji je spremljen na uređaju USB.
――Nakon priključivanja uređaja USB na kojem je pohranjen sadržaj MagicInfo, prikazuje se „USB Auto Play Lock :
On” u trajanju od pet sekundi.
120
Mobile Connection Lock
Security
Mobile Connection Lock
Remote Management
Off
Allow
Onemogućite drugim uređajima na vašoj mreži kao što su pametni telefoni i tableti da dijele sadržaj s vašim
signageom.
•• Off / On
Secured Protocol
Off
Remote Management
Network Port
On
Za vanjske naredbe možete odabrati Allow ili Deny radi pristupa uređaju putem mreže.
USB Port
On
•• Deny / Allow
――Promijenjena postavka ostaje čak i nakon isključivanja i uključivanja proizvoda pomoću upravljačke tipke ili
prekidača napajanja.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Secured Protocol
Zaštitite protokol između ovog i drugih uređaja.
•• Off / On
Network Port
Blokirajte vanjski pristup mreži. Mreže možete registrirati na poslužitelju kako biste omogućili pristup.
•• Off / On
USB Port
Blokirajte povezivanje s vanjskim USB priključcima.
•• Off / On
121
General
Smart Security
Isporučena sigurnost za zaštitu vašeg televizora i povezanih uređaja za pohranjivanje od virusa uključuje.
MENU m → System → General → ENTER E
Scan
Pretražite uređaj za prikazivanje i povezane uređaje za pohranjivanje kako biste pronašli viruse.
General
Smart Security
Isolated List
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ovo je popis stavki koje su izdvojene jer sadržavaju viruse.
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Empty Storage
Irregular Video Wall
Off
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja omogućuje upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+
pomoću daljinskog upravljača tvrtke Samsung za proizvod. Sustav Anynet+ moguće je koristiti samo sa uređajima
tvrtke Samsung koji imaju značajku Anynet+. Da biste provjerili ima li vaš uređaj tvrtke Samsung tu značajku,
provjerite je li na njemu otisnut logotip Anynet+.
•• Off ( ) / On ( )
――Uređajima Anynet+ možete upravljati samo pomoću daljinskog upravljača proizvoda, a ne i pomoću gumba na
proizvodu.
――Daljinski upravljač proizvoda možda neće raditi u određenim uvjetima. Ako se to dogodi, ponovno odaberite
uređaj Anynet+.
――Anynet+ funkcionira kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u stanju pripravnosti ili uključen.
――Anynet+ podržava do 12 AV uređaja. Upamtite da možete povezati do 3 istovrsna uređaja.
122
Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+
Problem
Anynet+ ne funkcionira.
Moguće rješenje
•• Provjerite je li uređaj vrste Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo uređaje Anynet+.
•• Provjerite je li kabel napajanja uređaja Anynet+ ispravno povezan.
•• Provjerite priključke uređaja Anynet+ za video/audio/HDMI kabel.
•• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku System.
•• Provjerite je li daljinski upravljač kompatibilan sa sustavom Anynet+.
•• Anynet+ ne funkcionira u određenim situacijama. (početno postavljanje)
•• Ako ste uklonili HDMI kabel i ponovno ga povezali, svakako ponovno potražite uređaje ili isključite i uključite
proizvod.
•• Provjerite je li funkcija Anynet+ na uređaju Anynet uključena.
Želim pokrenuti Anynet+.
•• Provjerite je li Anynet+ uređaj ispravno povezan s proizvodom te provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno
na On na izborniku System.
Želim izaći iz sustava Anynet+.
•• Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču proizvoda i odaberite uređaj koji nije dio sustava Anynet+.
Poruka „Disconnecting Anynet+
device ...” pojavljuje se na
zaslonu.
•• Daljinski upravljač ne možete koristiti kada konfigurirate Anynet+ ili se prebacujete na način prikaza.
Uređaj Anynet+ se ne
reproducira.
•• Dok je početno postavljanje u tijeku, ne možete koristiti funkciju reprodukcije.
Povezani se uređaj ne prikazuje.
•• Provjerite podržava li uređaj funkcije sustava Anynet+.
•• Koristite daljinski upravljač kada proizvod završi konfiguraciju sustava Anynet+ ili kada završi prebacivanje na
Anynet+.
•• Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.
•• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku System.
•• Ponovno potražite uređaje sustava Anynet+.
•• Anynet+ zahtijeva HDMI vezu. Provjerite je li uređaj priključen na vaš proizvod pomoću HDMI kabela.
•• Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju funkcije sustava Anynet+.
•• Ako se veza prekine zbog nestanka struje ili isključenja HDMI kabela, ponovite skeniranje uređaja.
123
HDMI Hot Plug
General
Ova se značajka koristi za aktiviranje odgode uključivanja uređaja DVI/HDMI koji su izvor signala.
Smart Security
•• Off / On
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Prilagođeni logotip koji se prikazuje prilikom uključivanja proizvoda možete preuzeti, odabrati i postaviti mu
vrijeme prikaza.
•• Custom Logo
――Možete odabrati prilagođeni logotip (sliku/videozapis) ili isključiti prikaz prilagođenog logotipa.
Game Mode
――Prilagođeni logotip morate preuzeti s vanjskog USB uređaja da biste ga postavili.
Empty Storage
Irregular Video Wall
Custom Logo
Off
•• Logo Display Time
――Ako je vrsta prilagođenog logotipa Image, možete postaviti opciju Logo Display Time.
•• Download Logo File
――Prilagođeni logotip možete preuzeti na proizvod s vanjskog USB uređaja.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
――Naziv datoteke prilagođenog logotipa koji želite preuzeti mora biti spremljen kao “samsung” malim slovima.
――Kada je na proizvod priključeno više USB uređaja, proizvod će pokušati preuzeti prilagođeni logotip sa zadnjeg
uređaja koji je povezan s proizvodom.
Ograničenja datoteke prilagođenog logotipa
•• Za prilagođeni logotip u obliku slike podržane su samo bitmap datoteke (oblik aRGB 32bpp).
•• Razlučivost prilagođenog logotipa u obliku slike mora biti između minimalno 64 x 64 i maksimalne
razlučivosti zaslona. (Vodoravne/okomite vrijednosti razlučivosti množe se s brojem 4.)
•• Za prilagođeni logotip u obliku videozapisa podržane su samo vrste TS Stream.
•• Maksimalna podržana veličina videodatoteke je 150 MB. Preporučena dužina videozapisa je 20 sekundi ili
manje.
124
Game Mode
General
Kada priključite igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete uživati u realističnijem doživljaju igranja
ako odaberete način rada za igranje.
Smart Security
•• Off ( ) / On ( )
――Mjere opreza i ograničenja za Game Mode
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Da biste odspojili igraću konzolu i priključili drugi vanjski uređaj, na izborniku za postavljanje postavite Game
Mode na Off.
Game Mode
Empty Storage
Empty Storage
Izbrišite datoteke da oslobodite prostor za nove datoteke sa sadržajem. Datoteke na nedavnom rasporedu neće biti
izbrisane.
Irregular Video Wall
Off
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Irregular Video Wall
Izjednačite osvijetljenost nepravilnog videozida putem portretnog i pejzažnog usmjerenja.
•• Off / On
――Irregular Video Wall je dostupno samo s modelima QHH.
125
Reset System
Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Sustav na zadane tvorničke vrijednosti.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
126
Poglavlje 11
Podrška
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Izbornik za Software Update omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.
――Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti
Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite
nadograditi softver.
i uključiti po završetku nadogradnje softvera.
――Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste definirali vratiti na
Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.
――Contact Samsung i pronađite proizvod Model Code i Software Version.
Update Now
Reset All
Nadogradite softver na najnoviju verziju.
――Current version: to je verzija softvera koja je već instalirana u proizvod.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
zadane vrijednosti. Preporučujemo da zapišete postavke da biste ih nakon nadogradnje
mogli jednostavno ponovno postaviti.
Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.
Auto update
Ova značajka automatski ažurira softver kada se uređaj ne koristi.
•• Off (
) / On (
)
127
Poglavlje 12
Vodič za rješavanje problema
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima
–– Prije obraćanja centru tvrtke
Samsung za korisničku podršku
testirajte svoj proizvod na sljedeći
način. Ako se problem nastavi
pojavljivati, obratite se centru tvrtke
Samsung za korisničku podršku.
–– Ako je zaslon i dalje prazan,
provjerite računalni sustav, video
kontroler i kabel.
Testiranje proizvoda
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom, provedite testiranje proizvoda.
1
Isključite računalo i proizvod.
2
Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.
3
Uključivanje proizvoda.
4
Ako se prikazuje poruka No Signal, proizvod funkcionira normalno.
Provjera rezolucije i frekvencije
Not Optimum Mode će se kratko prikazati ako odaberete način rada koji premašuje podržanu razlučivost
(pogledajte odjeljak Podržana razlučivost).
128
Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s
računalom)
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.
Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMIDVI kabel, na sve četiri strane zaslona nalaze se prazni
prostori.
Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.
Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste
otklonili taj problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s
grafičkom karticom.
Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona,
ažurirajte upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.
(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke
kartice ili računala.)
Problem sa zaslonom
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može
uključiti.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.
Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela.
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
Zaslon se možda neće prikazivati pravilno ovisno o vrsti vanjskog uređaja. U ovom slučaju
priključite ga na HDMI Hot Plug i postavite funkciju u položaj On.
Not Optimum Mode je prikazan.
Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke kartice premašuje maksimalne vrijednosti
rezolucije i frekvencije za proizvod.
U Tablici standardnih načina rada signala potražite i postavite najveće vrijednosti rezolucije i
frekvencije koje su u skladu sa specifikacijama proizvoda.
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom.
129
Problem sa zaslonom
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.
Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i frekvencije računala i grafičke kartice postavljene
unutar raspona koji je kompatibilan s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite postavke
zaslona u skladu s dodatnim informacijama u izborniku proizvoda i Tablicom standardnih
načina rada signala.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je
pretamna.
Prilagodite Brightness i Contrast.
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Idite na Picture i prilagodite postavke za Colour Space Settings.
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Idite na Picture i prilagodite postavke za White Balance.
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5
do 1 sekunde.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Proizvod će se automatski isključiti.
Ako je računalo povezano s proizvodom, provjerite je li uključeno.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.
Provjerite je li kabel napajanja pravilno povezan s proizvodom i naponskom utičnicom.
Ako od povezanog uređaja ne dobije signal, proizvod se automatski isključuje nakon 10 – 15
minuta.
Kvaliteta slike proizvoda razlikuje se od one u trgovini u
kojoj je proizvod kupljen.
Da biste dobili kvalitetu slike visoke definicije (HD), upotrijebite HDMI kabel.
Prikaz na zaslonu nije dobar.
Kod kodiranih videosadržaja moguće su smetnje u prikazu scena s objektima koji se brzo
kreću, primjerice u prikazima sportskih događaja ili akcijskih scena.
Niska razina signala ili niska kvaliteta slike mogu uzrokovati smetnje u prikazu. To ne znači
da je proizvod neispravan.
Mobitel u krugu od jednog metra može uzrokovati smetnje u analognih i digitalnih proizvoda.
130
Problem sa zaslonom
Svjetlina i boja ne izgledaju dobro.
Otvorite odjeljak Picture i prilagodite postavke zaslona kao što su Picture Mode, Colour,
Brightness i Sharpness.
Idite na System i prilagodite postavke za Eco Solution.
Vratite postavke zaslona na zadane.
Na zaslonu se prikazuju crte (crvene, zelene ili plave).
Te se crte prikazuju kad kod monitora postoji pogreška u postavci DATA SOURCE DRIVER IC.
Da biste riješili problem, obratite se Samsungovu servisnom centru.
Prikaz je nestabilan, a zatim se zamrzne.
Kad se koristi razlučivost koja nije preporučena ili ako signal nije stabilan, prikaz se može
zamrznuti. Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala na preporučenu.
Nije moguć prikaz preko cijelog zaslona.
Prilikom reprodukcije datoteke prilagođene prikazu SD (4:3) mogu se pojaviti crne trake s
obje strane HD zaslona.
Prilikom prikaza videozapisa čiji se razmjer proporcija razlikuje od onog proizvoda mogu se
pojaviti crne trake pri vrhu i dnu zaslona.
Na proizvodu ili uređaju koji je izvor signala promijenite postavku veličine zaslona na cijeli
zaslon.
Problem sa zvukom
Nema zvuka.
Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.
Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.
Podešavanje jačine zvuka.
Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu
zvuka na zvučnoj kartici računala ili u softveru.
131
Problem sa zvukom
Videozapis se prikazuje, ali nema zvuka.
Ako je priključen HDMI kabel, provjerite postavke audioizlaza na računalu.
Otvorite odjeljak Sound i promijenite Sound Output u Internal.
Korištenje uređaja koji je izvor signala
•• Provjerite je li audiokabel ispravno priključen u audioulaz proizvoda.
•• Provjerite postavke audioizlaza uređaja koji je izvor signala
(ako je, primjerice, HDMI kabel povezan s monitorom, možda će biti potrebno promijeniti
audiopostavke dekodera kabelskog signala na HDMI).
Ako se koristi DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban audiokabel.
Ako proizvod ima priključak za slušalice s mikrofonom, provjerite da u njega nije ništa
priključeno.
Ponovno priključite kabel napajanja u uređaj, a zatim uređaj ponovno pokrenite.
Iz zvučnika dopire šum i smetnje.
Provjerite je li kabel ispravno priključen. Provjerite da videokabel nije priključen u audioulaz.
Provjerite jakost signala nakon priključivanja kabela.
Slab signal može uzrokovati probleme sa zvukom.
132
Problem s daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način (+/-).
Provjerite nisu li se baterije ispraznile.
Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna svjetiljka ili neonski znak.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
Ostali problemi
Proizvod ima miris plastike.
Miris plastike uobičajen je i nestat će s vremenom.
Čini se da je monitor nagnut.
Uklonite stalak s proizvoda pa ga ponovno pričvrstite.
Povremeno nestaje zvuka ili slike.
Provjerite je li kabel ispravno priključen i ako je potrebno, ponovno ga priključite.
Upotreba vrlo tvrdog ili debelog kabela može smanjiti kvalitetu reprodukcije audio i
videodatoteka.
Pripazite da kabeli budu dovoljno savitljivi radi trajnosti. Prilikom montiranja proizvoda na
zid preporučuje se korištenje kabela s kutnim priključcima.
Na rubovima proizvoda ima sitnih komadića.
Komadići su dio dizajna proizvoda. Proizvod nije neispravan.
Prilikom pokušaja promjene razlučivosti računala prikazuje
se poruka "The defined resolution is not supported.".
Poruka "The defined resolution is not supported." prikazuje se kad razlučivost uređaja koji je
izvor signala nadilazi maksimalnu razlučivost zaslona.
Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala u onu koju podržava zaslon.
U HDMI načinu rada nema zvuka iz zvučnika kad je
DVI kabelima ne može se prenositi zvuk.
priključen DVI-HDMI kabel.
Provjerite jeste li priključili audiokabel u odgovarajuću ulaznu utičnicu da biste omogućili
reprodukciju zvuka.
133
Ostali problemi
HDMI Black Level ne funkcionira ispravno na HDMI uređaju
s izlazom YCbCr.
Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i
dekodera kabelskog signala, povezan s proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.
U načinu rada HDMI nema zvuka.
Prikazane boje možda ne izgledaju dobro. Možda nema slike ili zvuka. To je moguće ako je s
proizvodom povezan izvor signala koji podržava samo starije verzije HDMI standarda.
Ako se pojave takvi problemi, povežite audiokabel zajedno s HDMI kabelom.
Neke računalne grafičke kartice možda neće automatski prepoznati HDMI signale koji ne
uključuju zvuk. U tom slučaju ručno odaberite izvor zvuka.
DVI PC
HDMI-CEC ne radi.
Izvor zvuka
Način rada
Audioulaz (stereo priključci)
Postavke računala
Da biste mogli koristiti nekoliko vanjskih uređaja kompatibilnih s funkcijom HDMI-CEC
uključenih u priključke HDMI IN na proizvodu, isključite funkcije HDMI-CEC na svim vanjskim
uređajima. Vanjski uređaji obuhvaćaju Blu-ray i DVD reproduktore.
Rad vanjskog uređaja dok je omogućena funkcija HDMI-CEC može prouzročiti automatski
prekid rada drugih vanjskih uređaja.
Informacije o promjeni postavki funkcije HDMI-CEC potražite u priručniku za proizvod ili se
obratite proizvođaču uređaja.
Kad je u načinu rada za uštedu energije izvor signala
DisplayPort, nije moguće spremiti postavke prikaza na
računalu.
Kliknite System → Power Control te postavite Max. Power Saving na Off. Možete i ponovno
konfigurirati postavke izlaznog prikaza na računalu. Provjerite je li komplet uključen.
Prilikom uključivanja računala s izvorom signala
postavljenim na DisplayPort, neće se prikazati BIOS ni
zasloni uključivanja sustava.
Uključite računalo kad je komplet uključen ili kad izvor signala nije DisplayPort.
134
Q&A
Pitanje
Kako mogu promijeniti frekvenciju?
Odgovor
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodi
razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke
monitora.
•• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Prilagodi razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku
Postavke monitora.
–– Detaljne upute o prilagodbi
potražite u korisničkom priručniku
za računalo ili grafičku karticu.
•• Windows 10: Idite na Postavke → Sustav → Prikaz → Dodatne postavke prikaza →
Svojstva grafičkog prilagodnika → Monitor i namjestite Učestalost osvježavanja zaslona
pod Postavke prikaza.
Kako mogu promijeniti rezoluciju?
•• Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.
•• Windows 8: Prijeđite u Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz
→ Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.
•• Windows 10: Idite na Postavke → Sustav → Prikaz → Dodatne postavke prikaza i podesite
rezoluciju.
Kako postaviti način rada za uštedu energije?
•• Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija →
Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 8: Način rada za uštedu energije postavite u odjeljku Postavke → Upravljačka
ploča → Izgled i personalizacija → Personaliziraj → Postavke čuvara zaslona ili u
programu BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 10: Namjestite rad s uštedom energije pod Postavke → Personalizacija →
Zaključani zaslon → Postavke isteka vremena za zaslon → Napajanje & mirovanje ili
pomoću značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
135
Poglavlje 13
Specifikacije
Općenito
Naziv modela
Zaslon
DB43J
QM49H
Veličina
Klasa 43 (42,5 inča / 107,9 cm)
Klasa 49 (48,5 inča / 123,2 cm)
Klasa 49 (48,5 inča / 123,2 cm)
Područje prikaza
940,89 mm (V) x 529,25 mm (O)
1073,779 mm (V) x 604,00 mm (O)
1073,78 mm (V) x 604,00 mm (O)
Naziv modela
Zaslon
DB49J
QH55H / QM55H
QB65H / QH65H / QM65H
QB75H
Veličina
Klasa 55 (54,6 inča / 138,7 cm)
Klasa 65 (64,5 inča / 163,8 cm)
Klasa 75 (74,5 inča / 189,3 cm)
Područje prikaza
1209,60 mm (V) x 680,40 mm (O)
1428,48 mm (V) x 803,52 mm (O)
1650,24 mm (V) x 928,26 mm (O)
Napajanje
AC100-240V~ 50/60Hz
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim državama.
Atmosferski
uvjeti
Rad
Temperatura : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Prilikom postavljanja kućišta vanjska temperatura treba biti 40 °C ili niža.
Vlaga: od 10 % - 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlaga: od 5 % - 95 %, bez kondenzacije
136
――Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između
monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
――Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun piksela (1 ppm) može se na zaslonu doimati svjetlijim ili tamnijim. To ne utječe na
radne značajke proizvoda.
――Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem
odgovarajućih mjera.
――Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.
137
Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena
――Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta
slike. Postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete
navedenu optimalnu razlučivost za svoj proizvod.
――Pri zamjeni CDT proizvoda (povezan s računalom) LCD proizvodom provjerite frekvenciju. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promijenite
okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda prije no što ga zamijenite LCD proizvodom.
–– Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne
linije od lijeve do desne strane zaslona
naziva se vodoravni ciklus. Broj koji
odgovara vodoravnom ciklusu naziva
se vodoravna frekvencija. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kHz.
–– Okomita frekvencija
Monitor prikazuje istu sliku mnogo
puta u sekundi (poput fluorescentne
svjetiljke) kako bi prikazao sliku koju
korisnik vidi na zaslonu. Učestalost
kojom se jedna slika uzastopno
prikazuje tijekom jedne sekunde
naziva se okomita frekvencija ili
učestalost osvježavanja. Okomita
frekvencija mjeri se u Hz.
Naziv modela
Sinkronizacija
DB43J / DB49J
QB65H / QB75H /
QM49H / QM55H / QM65H
Vodoravna frekvencija
30 – 81 kHz
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Okomita frekvencija
48 – 75 Hz
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Razlučivost
DVI (Digital Visual Interface, digitalno vizualno sučelje) sukladno s opcijom
Digital RGB
Optimalna razlučivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maksimalna razlučivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz
QH55H / QH65H
-
Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s
računala ne pripada standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite
postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.
138
QB65H / QB75H / QH55H / QH65H / QM49H / QM55H / QM65H
Razlučivost
Vodoravna frekvencija Okomita frekvencija
(kHz)
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
139
Razlučivost
Vodoravna frekvencija Okomita frekvencija
(kHz)
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
-/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
-/-
140
DB43J / DB49J
Razlučivost
Vodoravna frekvencija Okomita frekvencija
(kHz)
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
141
Razlučivost
Vodoravna frekvencija Okomita frekvencija
(kHz)
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
142
Poglavlje 14
Dodatak
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
――Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.
•• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez
rastavljanja uređaja
•• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)
•• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže
kupljenog uređaja
•• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
•• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
•• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/
očisti
•• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.
Ako je uzrok oštećenja proizvoda:
•• vanjski utjecaj ili pad uređaja
•• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
•• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke
Samsung Electronics Co., Ltd.
•• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
•• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
•• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku
Ostali slučajevi
•• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres,
poplava itd.)
•• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava,
vibrator, lampica, filtar, vrpca itd.)
――Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo
vas da stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.
143
Sprečavanje zaostalih slika
Što su zaostale slike?
Pri normalnom radu zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam normalan rad
označava neprestanu izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na zaslonu tijekom dugog vremena
prikazuje stalan uzorak, može doći do male razlike u naponu između elektroda u pikselima koje
služe za upravljanje tekućim kristalima.
Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima. Kad
se to dogodi, prilikom promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na zaslonu.
Ove informacije služe kao vodič za sprječavanje učinka zaostale slike. Dulje gledanje
fiksnog zaslona može prouzročiti učinak zaostale slike. Ovaj problem nije pokriven
jamstvom.
Preporučene preventivne mjere
Dulje gledanje fiksnog zaslona može prouzročiti učinak zaostale slike ili mrlje. Kada dulje
vrijeme ne upotrebljavate uređaj, isključite ga, prebacite ga u način uštede energije ili aktivirajte
pokretni čuvar zaslona.
•• Redovito mijenjajte boje.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije svjetline su u kontrastu.
――Izbjegavajte korištenje boja čije svjetline su u kontrastu (crna i bijela; siva).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
144
Licenca
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora
U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za
korištenje softvera otvorenog izvora. Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera
napisana je samo na engleskom jeziku.
Informacije o obavijesti o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora možete odbiti od
korisničkog centra tvrtke Samsung ili e-poštom na adresi oss.request@samsung.com.
OVAJ SE PROIZVOD PRODAJE SA OGRANIČENOM LICENCOM I OVLAŠTEN JE SAMO
ZA UPOTREBU U VEZI S HEVC SADRŽAJEM KOJI ISPUNJAVA SVAKU OD TRI NAVEDENE
KVALIFIKACIJE: (1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA OSOBNE SVRHE; (2) HEVC SADRŽAJ KOJI
NIJE NA PRODAJU; I (3) HEVC SADRŽAJ KOJI JE STVORIO VLASNIK PROIZVODA.
OVAJ SE PROIZVOD MOŽDA NEĆE UPOTREBLJAVATI U VEZI SA HEVC ŠIFRIRANIM
SADRŽAJEM KOJI JE STVORILA TREĆA STRANA, KOJEG JE KORISNIK NARUČIO ILI
KUPIO OD TREĆE STRANE, OSIM AKO KORISNIK IMA POSEBNO DOZVOLJENA PRAVA
ZA UPOTREBU PROIZVODA S TAKVIM SADRŽAJEM OD STRANE LICENCIRANOG
PRODAVAČA SADRŽAJA.
VAŠA SE UPOTREBA OVOG PROIZVODA U VEZI S HEVC KODIRANIM SADŽAJEM SMATRA
PRIHVATLJIVOM U OKVIRU OGRANIČENOG OVLAŠTENJA KAO ŠTO JE I NAVEDENO
IZNAD.
145
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Svaka od gore
navedenih brzina skeniranja
odnosi se na broj efektivnih linija
skeniranja o kojem ovisi razlučivost
zaslona. Brzina skeniranja može biti
naznačena slovom i (isprepleteno)
ili slovom p (progresivno), ovisno o
načinu skeniranja.
- Skeniranje
Skeniranje se odnosi na postupak
slanja piksela koji progresivno
stvaraju sliku. Veći broj piksela znači
jasniju sliku življih boja.
- Progresivno
U načinu rada s progresivnim
skeniranjem sve linije piksela
skeniraju se jedna za drugom
(progresivno) na zaslonu.
- Isprepleteno
U isprepletenom načinu rada
najprije se od vrha do dna skenira
svaka druga linija piksela, a nakon
toga se skeniranju preostale linije
piksela (koje nisu skenirane).
Neisprepleteni i isprepleteni način
rada____ U neisprepletenom
načinu rada (progresivno skeniranje)
vodoravne linije progresivno se
prikazuju od vrha prema dnu
zaslona. U isprepletenom načinu
rada najprije se prikazuju linije s
neparnim brojem, a zatim linije
s parnim brojem. Neisprepleteni
način rada uglavnom se koristi kod
monitora jer stvara jasnu sliku, dok
se isprepleteni način rada uglavnom
koristi kod televizora.
Razmak između točaka____ Zaslon
se sastoji od crvenih, zelenih i
plavih točaka. Manji razmak između
točaka znači višu rezoluciju. Razmak
između točaka predstavlja najmanji
razmak između točaka iste boje.
Razmak između točaka mjeri se u
milimetrima.
Okomita frekvencija____ Proizvod
mnogo puta u sekundi prikazuje
jednu sliku (slično treperenju
fluorescentnog svjetla) da bi
prikazao sliku koju korisnik može
vidjeti. Učestalost kojom se
jedna slika uzastopno prikazuje
tijekom jedne sekunde naziva se
okomita frekvencija ili učestalost
osvježavanja. Okomita frekvencija
mjeri se u Hz.
Na primjer, 60 Hz znači da se
pojedinačna slika u jednoj sekundi
prikaže 60 puta.
Vodoravna frekvencija____ Vrijeme
potrebno za skeniranje jedne linije
od lijeve do desne strane zaslona
naziva se vodoravni ciklus. Broj koji
odgovara vodoravnom ciklusu naziva
se vodoravna frekvencija. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kHz.
Izvor ulaznog____ signala odnosi se
na priključeni videouređaj kao izvor,
poput kamkordera ili video odnosno
DVD reproduktora.
Plug & Play____ Plug & Play
je funkcija koja omogućuje
automatsku razmjenu informacija
između monitora i računala da bi se
omogućilo optimalno okruženje za
prikaz. Proizvod za izvršenje funkcije
Plug & Play koristi međunarodni
standard VESA DDC.
Razlučivost____ Razlučivost je
broj vodoravnih točaka (piksela)
i okomitih točaka (piksela) koje
čine zaslon. Predstavlja razinu
detaljinizoranosti zaslona. Viša
rezolucije omogućava prikaz većeg
broja podataka na zaslonu i korisna
je za istovremeno izvođenje više
zadataka.
Npr. rezolucija od 1920 x 1080
sastoji se od 1.920 vodoravnih
piksela (vodoravna rezolucija) i
1.080 okomitih piksela (okomita
rezolucija).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD označava disk za masovnu
pohranu veličine CD medija
na koji se mogu spremati
multimedijske aplikacije (audio,
video i igre) pomoću tehnologije za
komprimiranje videozapisa MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____To je sučelje koje
je moguće priključiti na digitalni
izvor zvuka ili na izvor videosadržaja
visoke razlučivosti pomoću samo
jednog kabela i bez kompresije.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control)
je aplikacija koja omogućuje
istovremeno upravljanje većim
brojem uređaja za prikaz pomoću
računala. Komunikacija između
računala i monitora odvija se putem
RS232C kabela (serijski prijenos
podataka) i RJ45 kabela (LAN).
146
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising