Samsung | HG40EE590SK | User manual | Samsung 40" Zaslon za goste HE590 User manual

Samsung 40" Zaslon za goste HE590 User manual
LED televizor
Priručnik za postavljanje
Želite li potpuniju uslugu, registrirajte svoj
proizvod na stranici
www.samsung.com
Model
Serijski br.
Slike i crteži navedeni u ovom korisničkom priručniku informativne su prirode i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda
proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Uputa
Televizor je opremljen interaktivnom funkcijom putem uređaja za umrežavanje (SBB/STB) koji je spojen s televizorom te s drugim
televizorima u sustavu za hotele i druge hotelijerske djelatnosti kojim se upravlja putem računala.
Interaktivni način rada: Televizor prilikom početnog pokretanja šalje naredbu za identificiranje uređaja za umrežavanje (SBB/STB). Ako je
identificiran, televizor se prebacuje na način rada ONLINE i upravljanje se potpuno provodi putem uređaja za umrežavanje SBB/STB.
Ako je televizor u načinu rada ONLINE, prestaje primati infracrvene naredbe (daljinskog upravljača Samsung) te djeluje u skladu s
protokolom sučelja.
Samostalni način rada: Ako uređaj za umrežavanje (SBB/STB) nije identificiran, televizor bi trebalo prebaciti na samostalni način rada s
ograničenim funkcijama.
Načini rada
Ako se televizorom (u načinu rada za hotel) upravlja pomoću uređaja za umrežavanje (SBB/STB), onda se nalazi u jednom od dva načina
rada:
• ONLINE ili SAMOSTALNI način rada. U samostalnom načinu rada televizor će se ponašati kao hotelski televizor, ali bez aktivne
komunikacije. Time se gostima onemogućuje prijevara sustava isključivanjem uređaja za umrežavanje (SBB/STB).
Uključen hotelski
način rada
Hotel TV
(Hotelski
televizor)
SBB/STB Online – ako
je uspješan jedan od 10
pokušaja
Stand-alone Mode
(Samostalni način
rada)
SBB/STB Status –
Pokušajte svake 2
sekunde
SBB/STB Online – 10
uzastopnih neuspjelih
pokušaja
Power
ON
Online Mode (Online
način rada)
Brzina prozivanja 20/s
Informacije o postavljanju pojedinosti za samostalni ili interaktivni način rada potražite na stranicama 20 do 25 (Postavljanje podataka za
opciju hotela: samostalni i interaktivni način rada)
• Neke funkcije mogu biti ograničene kako bi se spriječilo goste da "varaju" sustav televizora.
• Nema glavnog izbornika (Interaktivni način rada) ili izbornika kanala, opcije Plug & Play u glavnom izborniku (Samostalni način rada)
• Ograničena glasnoća i zaključavanje ili otključavanje tipki na ploči
Upozorenje o prikazivanju statičnih slika
Izbjegavajte prikazivanje statičnih slika na zaslonu (poput slikovnih datoteka u jpeg formatu) ili elemenata statičnih slika (poput logotipa
televizijskih programa, panoramskog ili 4:3 formata slike, traka s izvještajima s burze ili vijestima na dnu zaslona itd.). Neprekidno
prikazivanje statične slike može uzrokovati neravnomjernu potrošnju zaslona, što utječe na kvalitetu slike. Kako bi se smanjio rizik od
pojavljivanja ovog efekta, slijedite preporuke u nastavku:
• Izbjegavajte prikazivanje istog televizijskog kanala dulje vrijeme.
• Slike uvijek pokušajte prikazivati preko cijelog zaslona koristeći izbornik televizora za postavljanje formata slike kako biste pronašli
najprikladniji format.
• Smanjite vrijednosti svjetline i kontrasta na najmanju razinu koja je potrebna za postizanje željene kvalitete slike – previsoke vrijednosti
mogu ubrzati postupak nastajanja "urezanih slika".
• Često upotrebljavajte sve značajke televizora kako biste smanjili zaostajanje slike na zaslonu. Pojedinosti potražite u relevantnom
odjeljku korisničkog priručnika.
Osiguravanje prostora za montiranje
Kako biste osigurali pravilno prozračivanje, ostavite traženi razmak između uređaja i drugih objekata (npr. zidovi).
Ako to ne učinite, povećanje unutarnje temperature uređaja može dovesti do požara ili problema s uređajem.
• Ako upotrebljavate postolje ili zidni nosač, upotrebljavajte samo dijelove koje isporučuje tvrtka Samsung Electronics.
–– Ako upotrebljavate dijelove drugih proizvođača, može doći do poteškoća s proizvodom ili do ozljeda uzrokovanih padom
proizvoda.
• Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
Montaža s postoljem.
Montaža sa zidnim nosačem.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Sadržaj
yy Montiranje postolja za LED televizor......................................................................................................................... 5
yy Sastavljanje okretnog postolja................................................................................................................................... 7
yy Prikaz ploče za povezivanje......................................................................................................................................... 9
yy TV upravljač.................................................................................................................................................................... 12
yy Prikaz daljinskog upravljača....................................................................................................................................... 13
yy Povezivanje televizora s uređajem za umrežavanje (STB (SBB))......................................................................... 15
yy Priključivanje zvučnika u kupaonici........................................................................................................................... 16
yy Priključivanje MediaHub HD modula........................................................................................................................ 17
yy Priključivanje adaptera za priključivanje uređaja (Remote Jack Pack).............................................................. 18
yy Postavljanje podataka za opciju hotela.................................................................................................................... 20
yy Montiranje zidnog nosača........................................................................................................................................... 65
yy Montiranje televizora na zid........................................................................................................................................ 66
yy Uređaj za sprečavanje krađe Kensington Lock........................................................................................................ 66
yy Specifikacije................................................................................................................................................................... 67
yy Dimenzije........................................................................................................................................................................ 68
yy Licenca............................................................................................................................................................................ 70
Hrvatski
3
HRVATSKI
yy Dodatna oprema............................................................................................................................................................ 4
Dodatna oprema
✎✎ Provjerite jesu li s vašim LED televizorom isporučeni sljedeći dodaci. Ako neki predmeti nedostaju, obratite se
distributeru.
✎✎ Boja i oblik predmeta mogu se razlikovati ovisno o modelu.
• Daljinski upravljač & baterije (AAA x 2)
• Komplet za postavljanje u hotelu
• Vodič za brzo postavljanje
• Upute za korištenje
Vodič za sigurnost (nije dostupno na svim lokacijama)
• Kabel za napajanje / Podatkovni kabel
• Držač za kabel
✎✎ Ovisno o modelu, postolje i vijci za postolje možda neće biti isporučeni uz uređaj.
✎✎ Podatkovni kabel možda neće biti isporučen ovisno o dobavljaču integratora sustava.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodacima i dokumentaciji označavaju da se proizvod i njegovi elektronički dodaci
(npr. punjač, slušalice, USB kabel) na kraju svog vijeka trajanja ne smiju odlagati s ostalim otpadom iz
domaćinstva. Kako biste spriječili zagađivanje okoliša ili narušavanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog
odlaganja otpada, ove predmete svakako odvojite od ostalih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako
biste potpomogli održivo iskorištavanje materijalnih resursa. Privatni korisnici informacije o mjestima i
načinu recikliranja ovog proizvoda koje je sigurno za okoliš mogu zatražiti od trgovca kod kojeg su kupili
proizvod ili ureda lokalnih vlasti. Tvrtke bi se trebale obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete
ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci se prilikom odlaganja ne bi smjeli miješati s
ostalim komercijalnim otpadom.
Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu na kraju vijeka
trajanja ne smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd i Pb na oznakama govore
da baterija sadrži razine žive, kadmija ili olova više od referentnih razina u Direktivi EZ 2006/66. Ako se
baterije ne odlože na pravilan način, te tvari mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Radi zaštite prirodnih
resursa i promicanja ponovnog korištenja sirovina, baterije odvojite od ostalog otpada i reciklirajte ih u
sklopu lokalnog sustava besplatnog vraćanja baterija.
4
Hrvatski
Montiranje postolja za LED televizor
LED televizori od 32 inča i veći imaju okretna postolja. Postolja možete postaviti tako da se televizor može zakrenuti za 20
stupnjeva ulijevo i udesno ili 90 stupnjeva ulijevo i udesno.
Komponente postolja
Prilikom montiranja postolja upotrebljavajte priložene komponente i dijelove.
A 1 EA
B 1 EA
C
Postolje
Nosač postolja
x8 (M4 x L12)
Vijci
HG32EE590 / HG40EE590
1
C
x4 (M4 x L12)
B
Prednja strana
A
OPREZ
Stražnja
strana
NEMOJTE
NEMOJTE
NEMOJTE
UPOTREBLJAVATI UPOTREBLJAVATI UPOTREBLJAVATI
KEMIKALIJE
MAZIVO
ULJE
Pogled sa strane
2
✎✎ Postavite meku krpu preko stola
kako biste zaštitili televizor, a
zatim postavite televizor na krpu sa
zaslonom okrenutim prema dolje.
✎✎ Umetnite nosač za postolje u utor na
dnu televizora.
(Ispravno sastavljanje)
(Neispravno
sastavljanje)
Hrvatski
5
3
4
C
x4 (M4 X L12)
Ako je televizor nagnut, ponovite montiranje od
koraka 2.
✎✎ Pričvrstite nosač za postolje na televizor tako da
se ne može pomaknuti.
✎✎ Nastavite s postavljanjem vijaka redoslijedom kako je opisano u priručniku.
✎✎ NAPOMENA
• Prilikom sklapanja pripazite na razliku između prednje i stražnje strane svake komponente.
• Pobrinite se da najmanje dvije osobe podižu i pomiču televizor.
6
Hrvatski
Sastavljanje okretnog postolja
[[ UPOZORENJE:
Ako postavite televizor tako da se zakreće, morate ga sigurno pričvrstiti za pod, stol, vrh ormarića
itd. kako je opisano u uputama za postavljanje.
LED televizori imaju okretna postolja. Postolja možete postaviti tako da se televizor pomoću okretne spojke na držaču
nosača može zakrenuti za 20 stupnjeva ulijevo i udesno, 60 stupnjeva ulijevo i udesno ili pak 90 stupnjeva ulijevo i udesno.
¦¦ Zakretanje od 20°
Da biste TV postavili tako da se zakreće za 20° ulijevo i udesno, umetnite zubac na dnu postolja kroz zakrivljeni otvor na
okretnoj spojci na držaču nosača označenoj s 20°. Zatim pričvrstite okretnu spojku na držaču nosača na postolje pomoću
tri priložena vijka kako je prikazano u nastavku.
¦¦ Zakretanje od 60°
Da biste TV postavili tako da se zakreće za 60° ulijevo i udesno, umetnite zubac na dnu postolja kroz zakrivljeni otvor na
okretnoj spojci na držaču nosača označenoj s 60°. Zatim pričvrstite okretnu spojku na držaču nosača na postolje pomoću
tri priložena vijka kako je prikazano u nastavku.
¦¦ Zakretanje od 90°
Da biste TV postavili tako da se zakreće za 90° ulijevo i udesno, uklonite okretnu spojku na držaču nosača, a zatim
postavite tri priložena vijka u postolje kako je prikazano u nastavku.
Hrvatski
7
¦¦ Komplet za postavljanje u hotelu
Vijak + matica
Kratki vijak (2EA)
Dugi vijak (2EA)
Matica (2EA)
Brtveni prsten (2EA)
Gornji dio
Donji dio
[
8
Postavite postolje na ravnu površinu poput
komode, stola ili zabavnog centra kao što je
prikazano.
UPOZORENJE: Kako biste spriječili ozljede, ovaj televizor treba sigurno pričvrstiti na pod, stol ili komodu
pomoću kompleta za postavljanje u hotelu u skladu s ovim uputama.
Hrvatski
Prikaz ploče za povezivanje
HG32EE590
HG40EE590
✎✎ Kad spajate vanjski uređaj s televizorom, provjerite je li napajanje na jedinici isključeno.
✎✎ Kada spajate vanjski uređaj, boja priključnog terminala mora odgovarati boji kabela.
Hrvatski
9
1 USB (HDD/1.0A) / CLONING, USB (5V 0.5A) / CLONING
–– Priključak za nadogradnju softvera i Media Play itd.
–– Povezivanje s uslugama.
2 COMMON INTERFACE
3 ANT IN / ANT IN (AIR/CABLE)
–– Kako biste mogli pravilno gledati kanale, televizor mora primati signal iz jednog od sljedećih izvora:
–– Vanjska antena/televizijski kabelski sustav
4 UTIČNICA ZA SLUŠALICE
Slušalice se mogu priključiti u utičnicu za slušalice na vašem televizoru. Dok su slušalice priključene, isključen je zvuk
iz ugrađenih zvučnika.
5 HP-ID
Istovremeno priključite kabel u HP-ID i priključak za slušalice te ga priključite u zasebnu utičnicu za slušalice.
Pogledajte stranicu 16. Kada priključujete slušalice u utičnicu za slušalice, funkcionira na isti način kao i funkcija
slušalica.
6 LAN
Priključite na ožičeni LAN pomoću CAT 7 kabela.
7 DATA
–– Upotrebljava se za podršku prijenosa podataka između televizora i uređaja za umrežavanje (SBB).
–– Povezuje se pomoću RJ-12 priključaka za televizor.
8 HDMI IN 1, 2(ARC)
Povezivanje s HDMI priključkom na uređaju s HDMI izlaznim priključkom.
✎✎ Zvučni priključak nije potreban za HDMI-HDMI priključak. HDMI priključci prenose audio i videosadržaj.
9 RJP
Ovaj priključak je RJP (adapter za priključivanje uređaja) komunikacijski priključak koji omogućuje povezivanje
različitih uređaja na dodatne module kako bi se poboljšala upotreba uređaja u skladu s vlastitim potrebama.
0 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Povezivanje s komponentnim kabelom za digitalni zvuk.
! AV IN
–– Priključite audiokabele na "R-AUDIO-L" na televizoru i druge krajeve na odgovarajuće audiopriključke na A/V
uređaju.
–– Priključite RCA audiokabele (dodatno) na "R-AUDIO-L" na stražnjoj strani televizora i druge krajeve na
odgovarajuće audiopriključke na vanjskom uređaju.
–– Prilikom priključivanja na AV IN, boja AV IN [Y/VIDEO] priključka (Zelena) ne odgovara boji videokabela (Žuta).
10
Hrvatski
Načini prikaza
Možete odabrati i jednu od standardnih rezolucija navedenih u stupcu Rezolucija. Televizor će se automatski podesiti na
rezoluciju koju odaberete.
Nakon povezivanja računala i televizora, na računalu postavite rezoluciju zaslona za televizor. Optimalna rezolucija je
1920 x 1080 pri 60 Hz. Ako je rezolucija postavljena na vrijednost koja se ne nalazi u tablici u nastavku, na televizoru
se možda neće ništa prikazivati. Pravilno postavite rezoluciju u skladu s korisničkim uputama za računalo ili njegovom
grafičkom karticom.
U tablici su preporučene rezolucije.
✎✎ Optimalna rezolucija je 1920 x 1080 pri 60 Hz.
Način rada
Rezolucija
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela (MHz)
Sinkronizirani
polaritet (H/V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎ Kada upotrebljavate HDMI/DVI kabel za povezivanje, morate upotrijebiti priključak HDMI IN 1.
✎✎ Način rada s ispreplitanjem nije podržan.
✎✎ Uređaj bi mogao neispravno raditi ako je odabran nestandardni format videozapisa.
✎✎ Podržani su odvojeni i kompozitni načini rada. Način rada SOG nije podržan.
Hrvatski
11
TV upravljač
Upravljač televizora gumb je za usmjeravanje u više smjerova koji pomaže prilikom navigacije bez upotrebe daljinskog
upravljača.
✎✎ Neke funkcije za koje je potreban PIN kôd možda neće biti dostupne.
✎✎ Boja i oblik uređaja mogu se razlikovati ovisno o modelu.
✎✎ Iz izbornika možete izaći tako da upravljač pritisnete dulje od 1 sekunde.
✎✎ Upravljač televizora, mali gumb koji izgleda kao upravljačka ručica i nalazi se na donjoj desnoj strani televizora,
omogućuje upravljanje televizorom bez daljinskog upravljača.
Izbornik za upravljanje
: Isključi napajanje
: Glasnije
: Kanal gore
: Tiše
: Kanal dolje
: Izvor
TV upravljač / Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite: Premjesti
Pritisnite i držite: Odaberi
TV upravljač nalazi se pri dnu televizora.
Stanje pripravnosti
Proizvod nemojte ostavljati u stanju pripravnosti na dulje vrijeme (na primjer, kada ste na praznicima). Mala količina
električne energije i dalje se troši čak i kada je gumb napajanja isključen.
12
Hrvatski
Prikaz daljinskog upravljača
✎✎ Ovaj daljinski upravljač ima točke po Brailleovom pismu za gumbe za uključivanje/isključivanje, kanal i glasnoću,
što znači da ga mogu koristiti slijepe i slabovidne osobe.
Uključivanje i isključivanje televizora.
Prikaz i odabir raspoloživih izvora
videosignala.
Izravan pristup kanalima.
Naizmjenični odabir opcije Teletekst,
Dvostruko ili Kombinirano.
Prikaz elektroničkog vodiča kroz
programe (EPG).
Privremeno isključivanje zvuka.
Promjena kanala.
Podešavanje glasnoće.
Prikaz popisa kanala na zaslonu.
HOME
Prikaz glavnog izbornika na zaslonu.
MENU
Brzi odabir često korištenih funkcija.
TOOLS
Prelazak na zaslon HOME.
CONTENT
Prikaz značajke Glavni izb. sadržaja.
Prikaz informacija na zaslonu
televizora.
CLOCK: kada pritisnite gumb INFO
u stanju pripravnosti, televizor
prikazuje vrijeme.
Odabir stavki izbornika na zaslonu i
mijenjanje vrijednosti izbornika.
Zatvaranje izbornika.
Povratak na prethodni izbornik.
Gumbi u izbornicima Popis kanala,
Glavni izb. sadržaja itd.
ALARM: unesite vrijeme kada
želite da se televizor uključi.
X: Uključivanje i isključivanje
3D slike. (Nije dostupno)
SUBT.: prikaz digitalnih titlova.
ALARM
SUBT.
Upotrebljavajte ove gumbe u
značajci Glavni izb. sadržaja.
Hrvatski
13
Umetanje baterija (veličina baterija: AAA)
✎✎ NAPOMENA
• Daljinski upravljač koristite na udaljenosti do 7 metara od televizora.
• Jaka svjetlost može utjecati na rad daljinskog upravljača. Izbjegavajte upotrebu posebnih fluorescentnih
svjetiljki ili neonskih znakova u blizini daljinskog upravljača.
• Boja i oblik mogu se razlikovati ovisno o modelu.
• Nije podržan gumb daljinskog upravljača "HOME" & "3D". Kada pritisnete ove gumbe, televizor ne reagira.
14
Hrvatski
Povezivanje televizora s uređajem za umrežavanje (STB (SBB))
Stražnja ploča televizora
ETH MODEM
Podatkovni kabel
• Povežite DATA priključak televizora s [ETH MODEM] priključkom uređaja za umrežavanje (SBB) pomoću podatkovnog
kabela.
✎✎ Upotrijebite prijenos podataka.
• Infracrveni signali koje daljinski upravljač šalje televizoru ili SBB / STB uređaju moraju zadovoljiti sljedeću specifikaciju
za prolaz infracrvenog signala kroz funkciju.
Specifikacija prijemnika infracrvenog signala
–– Frekvencija središnjeg filtra prolaza: 37,9 ㎑
–– Frekvencija prijenosnika, radni ciklus 50 %
–– Minimalna dužina kratkog signala (tburst): 12 pulseva (316 us)
–– Minimalni vremenski razmak između kratkih signala (tburst gap): 16 pulseva (422 us)
–– Minimalni vremenski razmak između naredbi podataka (tpause): 25 ㎳
¦¦ Popis dobavljača i kompatibilnih podatkovnih kabela isporučenih uz televizor
• Potvrdite dobavljaču da upotrebljavate ispravan podatkovni kabel. Pogledajte oznaku s kodom na podatkovnim
kabelima.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Radna specifikacija podatkovnog kabela (RJ12): RS232
Hrvatski
15
Priključivanje zvučnika u kupaonici
Zvučnike u kupaonici možete priključiti na sljedeći način.
¦¦ Priključivanje audiokabela
Moguće je instalirati dodatnu utičnicu za slušalice na krevet ili radni stol u skladu s vlastitim potrebama. Postupak
instalacije opisan je u nastavku.
• Detaljan prikaz utičnice za slušalice.
Stražnja ploča televizora
HEADPHON BOX
Utičnica za slušalice
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Utičnica za slušalice>
16
Hrvatski
Priključivanje MediaHub HD modula
Izlaz na svaki vanjski izvor signala koji je spojen na MediaHub HD na recepciji hotela.
Stražnja strana MediaHub HD modula
HDMI
USB
RS/232
Stražnja ploča
televizora
2 HDMI kabel
1 RS-232
podatkovni kabel
1. Povežite RJP priključak televizora i RS/232 priključak MediaHub HD modula.
2. Povežite HDMI IN 1, 2(ARC) priključak televizora i HDMI priključak MediaHub HD modula.
• MediaHub HD
–– MediaHub HD je hardverski modul koji ima različite ulaze za audio i videosadržaje (A/V, audio, računalo, HDMI i
USB) te odgovarajuće izlaze. Odgovarajući izlazni izvori povezuju se s modula MediaHub na televizor. MediaHub
komunicira s televizorom putem RS232. Hot Plug & Play jest funkcija koja omogućuje gostima hotela povezivanje
vanjskih izvora na MediaHub. MediaHub komunicira s televizorom slanjem poruka o aktivnim/neaktivnim
izvorima. Televizor se prebacuje na aktivni vanjski izvor.
–– Morate povezati HDMI priključak MediaHub modula s HDMI IN 1 priključkom televizora.
–– Kada je televizor uključen, povežite televizor i RJP adapter u roku od 10 sekundi.
• Posebne značajke
–– PIP
–– Automatsko prepoznavanje
Hrvatski
17
Priključivanje adaptera za priključivanje uređaja (Remote Jack Pack)
Izlaz na svaki vanjski izvor signala koji je spojen na RJP na recepciji hotela.
Stražnja strana RJP adaptera
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
Stražnja ploča
televizora
1 HDMI kabel
2
1. Povežite HDMI IN 1, 2(ARC) priključak televizora i HDMI priključak RJP adaptera.
2. Povežite RJP priključak televizora i RS/232 priključak RJP adaptera.
✎✎ RJP adapter kompatibilan sa ovim televizorom tvrtke Samsung jest TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) i TA-7660
(HD Plus).
• RJP (adapter za priključivanje uređaja): RJP označava adapter za priključivanje uređaja RJP je hardverski modul
koji ima različite ulaze za audio i videosadržaje (A/V, audio, računalo i HDMI) te odgovarajuće izlaze. Odgovarajući
izlazni izvori povezuju se s RJP adaptera na televizor. RJP uređaj komunicira s televizorom putem RS232. Hot Plug
& Play je funkcija koja omogućuje gostima hotela povezivanje vanjskih izvora na RJP. RJP adapter komunicira s
televizorom slanjem poruka o aktivnim/neaktivnim izvorima. Televizor će se prebaciti na aktivni vanjski izvor u skladu
s prioritetima koje je postavio korisnik.
✎✎ Možete odabrati HDMI IN 1, 2(ARC) i AV IN za priključivanje RJP adaptera.
✎✎ Kada je televizor uključen, povežite televizor i RJP adapter u roku od 10 sekundi.
18
Hrvatski
• RJP adapter moguće je vratiti na tvorničke postavke ako istodobno pritisnete gumbe A/V i HDMI i držite 10 sekundi.
Sva LED svjetla zatreperit će 5 puta kako bi se potvrdio dovršetak.
• RJP adapter automatski će isključiti LED svjetla nakon 5 minuta kako bi se izbjeglo nepotrebno svjetlosno onečišćenje
u hotelskoj sobi. LED svjetla koja su bila ugašena ponovno će se uključiti ako gost dotakne neki od gumba te će se
ponovno pokrenuti brojač vremena od 5 minuta. Ako gost ponovno dotakne jedan od gumba za izvor, televizor će se
prebaciti na odabrani izvor i treperit će odgovarajuće LED svjetlo.
• Nakon ponovnog pokretanja RJP adaptera ili isključivanja/uključivanja televizora potrebno je otprilike 10 sekundi kako
bi se uspostavila komunikacija između televizora i RJP adaptera.
• Tablica u nastavku prikazuje približno vrijeme izraženo u sekundama koje je potrebno za prebacivanje s televizora na
ulazni izvor, na temelju prioriteta.
✎✎ Scenarij 1: Kada nema priključenih ulaza.
Izvor
Povezivanje
AV
Osobno
računalo
HDMI
2 sekundi
0,7 sekundi
3,9 sekundi
✎✎ Scenarij 2: Kada su priključena dva ili više ulaza, a ulazni izvor je isključen te ponovno uključen.
Izvor
Isključivanje
Povezivanje
Ukupno
AV
Osobno
računalo
HDMI
4,5 sekundi
0,7 sekundi
2 sekundi
0,7 sekundi
6,5 sekundi
1,4 sekundi
3,9 sekundi
3,9 sekundi
7,8 sekundi
✎✎ Primjerice, ako su svi aktivni izvori AV, PC i HDMI priključeni na RJP adapter, AV ima najviši prioritet. Ako je RJP
adapter u HDMI načinu rada, a gost prekine te ponovno uspostavi AV povezivanje, minimalno potrebno vrijeme
za prebacivanje na AV je 6,5 sekundi.
• Kako biste uspostavili audio vezu (za Ipod ili Mp3 uređaj), način rada za glazbu mora biti postavljen na ON (Uključeno) i
identifikacija priključka mora biti postavljena na OFF (Isključeno).
• Podržani su A/V, PC i HDMI ulazni izvori.
Hrvatski
19
Postavljanje podataka za opciju hotela
Za unos: Pritisnite redom ove gumbe MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE. (U načinu rada za hotelijerstvo postavlja se
samostalni način rada.)
Za izlaz iz ovog izbornika: iskjlučite napajanje i ponovno ga uključite.
✎✎ Ovisno o modelu i regiji, nekih izbornika na televizoru nema.
Funkcija Hotelski televizor
Početna
Stavka
vrijednost
Kategorija
Hospitality
Hospitality Mode
Mode
SI Vendor
Power On
Standalone
SI Vendor
OFF
Power On
Channel
Last Saved
Power On
Channel Num
1
Power On
Channel Type
ATV
Power On
Volume
Last Saved
Power On
Volume Num
10
Min Volume
0
Max Volume
100
Power On Source
TV
Power On Option
Last Option
Channel Setup
Channel Editor
Channel
Mixed Channel
Map
20
Hrvatski
ON
Opis
Odaberite način rada za hotelijerstvo.
• Interactive mode: televizor radi s uređajem SI STB (Set-Top box) ili SBB (uređaj za
umrežavanje).
• Standalone mode: televizor radi bez uređaja SI STB (Set-Top box) ili SBB (uređaj za
umrežavanje).
• Interactive mode : Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne / Quadriga / ETV
/ Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
• Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Postavite zadane postavke koje će se primijeniti nakon uključivanja televizora.
• User Defined: omogućuje ručno postavljanje značajke Power On Channel (Uključivanje na
kanal) i Channel Type (Uključivanje na vrstu kanala). U nastavku pogledajte značajke Power
On Channel (Uključivanje na kanal) i Channel Type (Uključivanje na vrstu kanala).
• Last Saved: ako odaberete ovu stavku, prilikom uključivanja televizora prikazat će se kanal
koji je bio prikazivan kada je televizor isključen.
Kada se televizor uključi, automatski se prebacuje na ovaj kanal.
Odaberite frekvencijski pojas kanala: ATV (analogni frekvencijski pojas), DTV (digitalni
frekvencijski pojas), CATV (analogni kabelski frekvencijski pojas), CDVT (digitalni kabelski
frekvencijski pojas)
• User Defined: omogućuje vam ručno postavljanje značajke Power On Volume (Uključivanje
na određenu razinu glasnoće). U nastavku pogledajte značajku Power On Volume Number
(Uključivanje na određenu razinu glasnoće).
• Last Saved: kada se televizor uključi, vraća se na razinu glasnoće koja je bila postavljena
prilikom isključivanja.
Televizor se uključuje na određenu razinu glasnoće u samostalnom načinu rada za hotelijerstvo.
Minimalna razina glasnoće koju korisnik može postaviti u samostalnom načinu rada za
hotelijerstvo.
Maksimalna razina glasnoće koju korisnik može postaviti u samostalnom načinu rada za
hotelijerstvo.
Odaberite ulazni izvor koji televizor prikazuje prilikom uključivanja.
Određuje stanje televizora kada se vrati napajanje nakon nestanka struje ili nakon što ste
iskopčali, a zatim ponovno priključili televizor.
• Last Option: vraća se na posljednje stanje napajanja. Ako je bio u stanju pripravnosti, vraća se
u stanje pripravnosti. Ako je televizor bio uključen, ponovno se uključuje.
• Power On: kada se vrati napajanje, televizor se uključuje.
• Standby: kada se vrati napajanje, televizor prelazi u stanje pripravnosti.
Omogućuje izravan, neposredan pristup nekim funkcijama izbornika kanala kao što su
automatsko podešavanje, postavke antene itd.
Značajka Channel Editor (Uređivanje kanala) omogućuje vam uređivanje kanala pohranjenih u
memoriji televizora. Pomoću značajke uređivanja kanala možete:
• izmijeniti brojeve i nazive kanala te poredati kanale prema željenom redoslijedu kanala.
• primijeniti isključivanje zvuka videozapisa na odabranim kanalima. isključivanje zvuka
videozapisa izbacuje videozapis s kanala i emitira samo zvuk prikazujući ikonu zvučnika na
zaslonu.
Značajka Channel Editor (Uređivanje kanala) omogućuje vam jednostavno pregledavanje
informacija o svakom kanalu bez potrebe za izravnim prikazom pojedinog kanala.
Ova značajka omogućuje istovremeno pokazivanje/pretraživanje kanala prema vrsti antene
(antenska/kabelska ili satelitska).
• ON: kada je značajka postavljena na ON (Uključeno), gosti mogu pristupiti kompletnoj karti
kanala neovisno o odabranoj vrsti antene. Značajka Popis kanala prikazat će antenske kao i
kabelske kanale.
• OFF: kada je značajka postavljena na OFF, gosti mogu pristupiti karti kanala koja odgovara
samo odabranoj vrsti antene [antenska/kabelska ili satelitska]. Značajka Popis kanala/
Uređivanje kanala pokazat će samo kanale s odabrane vrste antene.
Funkcija Hotelski televizor
Početna
Stavka
vrijednost
Opis
Kategorija
Channel
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
Genre Editor
OFF
..
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen
Mode
Picture Menu Lock
Menu OSD
• ON: provjerite broj kanala programa DTV. (značajka uređivanja TV kanala nije dostupna)
• OFF: nemojte provjeriti broj kanala programa DTV. (značajka Uređivanje DTV kanala je
dostupna, ali ažuriranje broja programa dodatnih kanala nije podržano)
Kada postoji nepodudaranje između podataka na karti kanala i emitiranih podataka, televizor
samostalno podešava kanale za vraćanje podataka/parametara na kartu kanala.
• ON: kada je značajka Poruka ponovnog skeniranja kanala postavljena na ON (Uključeno),
zaslonski prikaz koji pokazuje da su kanali ponovno skenirani bit će prikazan gostima hotela.
• OFF: administrator u hotelu značajku Poruka ponovnog skeniranja kanala može postaviti na
OFF (Isključeno) ako zaslonski prikaz poruke ponovnog skeniranja ne bi smio biti prikazan
gostima hotelima.
• OFF: ako je značajka Pan Euro MHEG isključena, MHEG radi u skladu s postojećim
specifikacijama proizvoda.
• ON: ako je značajka Pan Euro MHEG uključena, značajka MHEG je ON (Uključena) bez obzira
na specifikacije proizvoda ili regije.
Omogućivanje/onemogućivanje značajke My Channel.
Uređivanje žanra kanala. (Dostupno kada je uključena značajka My Channel)
Ova funkcija uključuje/isključuje funkciju koja automatski uključuje titlove u određenoj državi.
Ova funkcija podržana je za hotelske televizore koji su spremni primiti DVB emitiranja koja su
krenula u Europu.
Ova funkcija odnosi se na specifikacije titlova u Francuskoj. Titlovi drugih država funkcioniraju u
skladu sa specifikacijama država bez obzira na značajku Automatski uključeni titlovi.
• ON: kada je značajka Automatski uključeni titlovi postavljena na ON (Uključeno), ona slijedi
specifikacije titlova u Francuskoj.
• OFF: kada je značajka Automatski uključeni titlovi postavljena na OFF (Isključeno), ona ne
slijedi specifikacije titlova u Francuskoj.
OFF
Proširi odjeljak s podnaslovima da odgovara širini zaslona.
OFF
Menu Display
ON
Tools Display
Channel Menu
Display
ON
Omogućivanje/onemogućivanje značajke Izbornik slike.
• ON: prikazuje se glavni izbornik.
• OFF: ne prikazuje se glavni izbornik.
Sakrij ili prikaži izbornik Tools (Alati).
OFF
Sakrij ili prikaži izbornik Kanali.
Panel Button Lock
Home Menu
Display
Home Menu Editor
Home Menu Auto
Start
BT Auto Remove
Device List
Unlock
ON
ON
ON
Uključivanje/isključivanje funkcija prednje ploče (lokalne tipke).
• Unlock: otključava sve tipke ploče.
• Lock: zaključava sve tipke ploče.
• OnlyPower: zaključava sve tipke ploče osim tipke Napajanje.
• Menu/Source: zaključava tipke ploče za Izbornik i Izvor.
• OFF: ne prikazuje se Početni izbornik.
• ON: prikazuje se Početni izbornik.
Uređivanje početnog izbornika
• ON: Početni izbornik pokreće se automatski.
• OFF: Početni izbornik ne pokreće se automatski.
Brisanje popisa uređaja pri uključivanju ili isključivanju televizora.
• ON: povijest povezivanja uklanja se iz značajke BT Music Player.
• OFF: onemogućivanje značajke.
Hrvatski
21
Funkcija Hotelski televizor
Početna
Stavka
vrijednost
Kategorija
OFF
• OFF: opcije sata za značajku tvorničkih postavki neće funkcionirati. Samo Glavni izbornik.
• SW Clock: funkcionirat će samo SW sat.
Local Time
Manual
Odaberite način za ažuriranje podataka sata.
• Manual: upotrijebite podatke o satu s DVB kanala ili ručno postavite sat kada je televizor u
samostalnom načinu rada.
• TTX: prikaz informacija o vremenu s TTX-a.
• Time Channel: upotrijebite informacije o satu s odabrane vrste i broja kanala.
Timer Type
WakeUp
omogućivanje i onemogućivanje funkcije alarma.
• WakeUp: omogućivanje funkcije alarma na uređaju u određeno vrijeme.
• OnOff: onemogućivanje funkcije alarma.
Music Mode AV
OFF
Reprodukcija glazbe s mp3/audio uređaja kroz AV ulazni izvor signala. Kada je uključeno,
možete čuti zvuk s uređaja kroz televizor iako nema videosignala. Međutim, pozadinsko
osvjetljenje televizora ostaje uključeno. Ako dodate video signal, radit će normalno.
Music Mode PC
OFF
Reprodukcija glazbe s mp3/audio uređaja kroz ulazni izvor signala na računalu. Kada je
uključeno, možete čuti zvuk s uređaja kroz televizor iako nema videosignala. Međutim,
pozadinsko osvjetljenje televizora ostaje uključeno. Ako dodate video signal, radit će normalno.
Clock Type
Clock
Music Mode
Remote
Jack Pack
External
Source
Bathroom
Speaker
22
Opis
Music Mode Comp
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
Priority AV
1
Priority PC
2
Priority HDMI
3
AV Option
HDMI Option
AV
HDMI 1
USB Pop-up
Screen
Default
External Source
Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+ Return
Source
Power On Src
Sub AMP Mode
2
Sub AMP Volume
6
Hrvatski
Dopušta reproduciranje glazbe sa svirača za reprodukciju sadržaja u formatu MP3/zvučnih
sadržaja koji je priključen na ulazni izvor komponente na televizoru. Kada je uključeno, možete
čuti zvuk sa svirača kroz televizor neovisno o tome ima li videosignala ili ne. Također utišava
zvuk videozapisa kako se na televizoru ne bi prikazivao sadržaj dok gost reproducira glazbu.
Međutim, pozadinsko osvjetljenje televizora ostaje uključeno.
Opcija za uključivanje/isključivanje pozadinskog osvjetljenja za uštedu energije u načinu rada
za glazbu
Ako je određen prioritetni priključak, odgovarajući izvor automatski će se postaviti čim se
aktivira prioritetni priključak
Ako je određen prioritetni priključak, odgovarajući izvor automatski će se postaviti čim se
aktivira prioritetni priključak.
Ako je određen prioritetni priključak, odgovarajući izvor automatski će se postaviti čim se
aktivira prioritetni priključak.
Odaberite AV izvor na RJP adapteru (odabir izvora ovisi o modelu).
Odaberite koji je HDMI izvor televizora povezan na RJP priključak. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Kada je USB priključen na televizor.
• Default: pojavit će se skočni prozor.
• Automatic: automatski otvara izbornik USB sadržaja.
• Disable: ne pojavljuje se ni skočni prozor ni izbornik.
Korisnici mogu uključiti ili isključiti obavijest vanjskog izvora.
• ON: kada je napajanje televizora uključeno ili se promijeni način rada, televizor prikazuje
obavijest vanjskog izvora.
• OFF: kada je napajanje televizora uključeno ili se promijeni način rada, televizor ne prikazuje
obavijest vanjskog izvora.
• OFF: automatski izvor je isključen.
• ON: kada je vanjski izvor priključen na televizor, televizor će automatski prepoznati i prebaciti
izvor ulaza.
• PC: automatsko prepoznavanje samo PC ulaza.
Odaberite izvor na koji će se televizor vratiti nakon prekida veze Anynet+(HDMI-CEC). (Ova
funkcija posebno je korisna za Guestlink RJP.)
Određuje način rada s dodatnim pojačalom.
• 0: Isključivanje funkcije dodatnog pojačala (PWM isključen).
• 1: Određivanje dodatne glasnoće prema razini glavne glasnoće.
• To znači da se dodatna glasnoća određuje prema postavkama glasnoće prilikom uključivanja
te postavkama minimalne i maksimalne glasnoće
• 2: Određuje glasnoću prema postavkama na upravljačkoj ploči u kupaonici.
Razina glasnoće dodatnog pojačala prilikom uključivanja.
Funkcija Hotelski televizor
Početna
Stavka
vrijednost
Opis
Kategorija
HP
Management
Eco
Solution
HP Mode
OFF
Default HP
Volume
10
Main Speaker
ON
Energy Saving
OFF
Welcome Message
Edit Welcome
Message
OFF
Hospitality Logo
OFF
Uređivanje pozdravne poruke.
Logo/
Message
Hospitality Logo
DL
Logo Display Time
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Cloning
REACH
Solution
• ON: kada su na televizor priključene slušalice, omogućuje istodobno slušanje putem zvučnika
televizora i priključenih slušalica. Ali možete prilagoditi samo volumen zvučnika televizora.
• OFF: kada su na televizor priključene slušalice, omogućuje samo slušanje putem priključenih
slušalica.
Konfigurirajte vrijednosti glasnoće slušalica kada je HP MODE (Način rada slušalica) postavljen
na ON (Uključeno).
• ON: reproduciranje zvuka televizora putem zvučnika na televizoru.
• OFF: reproduciranje zvuka televizora samo putem slušalica.
Prilagodite svjetlinu televizora kako biste smanjili potrošnju energije.
• Off: isključivanje funkcije uštede energije.
• Low: postavljanje televizora u način rada za nisku uštedu energije.
• Medium: postavljanje televizora u način rada za srednju uštedu energije.
• High: postavljanje televizora u način rada za visoku uštedu energije.
Prikazuje se na pozdravnoj poruci.
..
..
Značajku logotipa hotelijerskog objekta isključuje ili postavlja na BMP, AVI ili OBOJE. Ako
značajka nije isključena, prilikom uključivanja televizora prije signala iz početnog izvora
prikazuje se logotip hotelijerskog objekta onoliko dugo koliko je postavljeno u značajci "Logo
Display Time".
Preuzimanje logotipa hotelijerskog objekta.
Zahtjevi datoteke logotipa hotelijerskog objekta:
• Samo BMP ili AVI datoteke.
• Maksimalna veličina datoteke: BMP - 960 x 540. AVI - 30 MB.
• Naziv datoteke može biti samo samsung.bmp ili samsung.avi.
Vrijeme prikaza logotipa hotelijerskog objekta (3/5/7 sekundi).
Klonirajte trenutačne vrijednosti opcija televizora na USB uređaj.
Klonirajte vrijednosti opcija televizora spremljenih na USB uređaju na televizor.
Kada se uključi značajka Postavljanje automatskog pokretanja, a napajanje je isključeno pa
uključeno ili je uključeno/isključeno glavno napajanje, podaci se vraćaju na klonirane postavke.
Ako nema kloniranih postavki, čak i kada je značajka postavljanja automatskog pokretanja
uključena, bit će ignorirana i radnja će biti ista kao da je značajka postavljanja automatskog
pokretanja isključena
• ON: značajka softvera REACH postat će dostupna na televizoru.
• OFF: značajka softvera REACH neće postati dostupna na televizoru.
Setting Auto
Intialize
OFF
REACH
OFF
REACH IP Mode
…
Ako je omogućena, značajka softvera Reach radi putem IP-a umjesto RF-a.
Server IP Setting
…
Jedinstvena adresa izvora na poslužitelju softvera Reach IP, na primjer https:\\192.168.1.2:443.
REACH Channel
…
REACH Update
Time
…
REACH Update
Immediate
…
Group ID
…
Room Number
REACH Config
Version
…
Dodijelite DTV broj kanala za prebacivanje podataka o ažuriranju softvera REACH. Ovaj broj
kanala mora biti jednak broju postavljenom na poslužitelju softvera Reach.
Postavljanje vremena kada se podaci kao što su ažurirani softver, kloniranje datoteka i sadržaj
softvera S-LYNC REACH preuzima s poslužitelja REACH na televizor:
1hour: svakih sat vremena
2hour: svaka dva sata
12:00 AM: svaki dan u 00.00
2:00 AM: svaki dan u 2.00
12:00 PM: svaki dan u 12.00
2:00 PM: svaki dan u 14.00
• ON: kad god televizor prelazi u stanje mirovanja (kabel napajanja je priključen i napajanje je
uključeno), podaci softvera REACH ažuriraju se na TV-u.
• OFF: podaci softvera REACH ažuriraju se na televizoru tijekom poslužiteljskog vremena
ažuriranja softvera REACH.
Odaberite opciju Group ID na poslužitelju softvera REACH. (Pojedinosti potražite u priručniku na
poslužitelju softvera REACH.)
Postavi broj sobe.
…
Prikazuje se inačica softvera REACH.
Hrvatski
23
Funkcija Hotelski televizor
Početna
Stavka
vrijednost
Opis
Kategorija
Network Setup
✎✎ Soft AP možda neće biti dostupna ako je ne podržava određeni model.
✎✎ Maksimalni broj uređaja koji se mogu povezati: 4 uređaja
✎✎ Brzina protoka: 10 Mb/s po uređaju
✎✎ Navedene karakteristike su dobivene prilikom testiranja u našim ustanovama. Stvarne
performanse mogu se razlikovati u odnusu na vaše žičane/bežične mreže.
Network
SmartHub Model
Setting
SmartHub Setting
Widget
Solution
Postavi Smart Hub model.
Service Discovery
On
VLAN ID
...
Solution VLAN ID
...
Device VLAN ID
Widget Mode
...
ON
Solution Type
Vendor Server
Server URL
Setting
License Server IP
Setting
IPTV Mode
ON
Virtual Standby
OFF
24
…
Odaberite vrstu rješenja (Vender Server/ SINC Server).
Postavi IP poslužitelja.
Uključen/isključen IPTV način.
Uključen/isključen IPTV način virtualnog stanja pripravnosti.
Kada je uključeno virtualno stanje pripravnosti, potrošnja energije televizora bit će između 9,5
W i 17,4 W (ovisno o dimenzijama zaslona).
Postavljane broja sobe.
Virtual Standby
Mode
OFF
Reboot Time
...
Hrvatski
Postavi Smart Hub.
Ako je opcija postavljena na Uključeno, sadržaj možete u DLNA načinu rada dijeliti s ostalim
uređajima, npr. pametnim telefonima.
Stvorite zasebne grupe VLAN. Može se upisati troznamenkasti broj između 1 i 255 za VLAN ID.
Kada se značajka VLAN upotrebljava, postavite da se VLAN ID dodijeli rješenju (poput SYNC-a,
H.Browsera, itd.).
Postavite da se VLAN ID dodijeli vanjskim uređajima koji su povezani na priključak LAN OUT.
Uključen/isključen način za programčiće.
Postavi URL poslužitelja.
Room Num
Setting
Virtual
Standby
Postavi IP adresu za uspostavljanje internetske veze.
Soft AP: pomoću ove funkcije možete uspostaviti vezu sa televizorom na mobilnim uređajima.
Podesite opcije za povezivanje Wi-Fi uređaja.
• Soft AP: Uključivanje i isključivanje načina rada Soft AP. Kad je funkcija Soft AP uključena, vaši
mobilni uređaji mogu pronaći ime televizora u listi Wi-Fi veza.
• Security key: podesite sigurnosni ključ koji ćete unjeti na drugim uređajima da biste ih
povezali sa televizorom.
–– Unesite generirani sigurnosni ključ u uređaj s kojim uspostavljate vezu.
–– Ako mreža ne radi ispravno, ponovo provjerite sigurnosni ključ. Pogrešan sigurnosni
ključ može uzrokovati kvar.
Televizor može pružati glavnu značajku u stanju mirovanja ako je način rada televizora
postavljen na način virtualnog stanja mirovanja.
• ON: Način rada virtualnog stanja mirovanja omogućen je.
• OFF: Način rada virtualnog stanja mirovanja onemogućen je.
Kada je uključeno virtualno stanje pripravnosti, potrošnja energije televizora bit će između 9,5
W i 17,4 W (ovisno o dimenzijama zaslona).
Ova značajka može postaviti interval ponovnog pokretanja televizora nakon što televizor prijeđe
u način virtualnog stanja mirovanja.
Funkcija Hotelski televizor
Početna
Stavka
vrijednost
Kategorija
Security
Mode
DRM
Factory Lock
OFF
Password Popup
...
Password Input
...
Password Setting
Password Reset
...
...
Security Mode
...
USB
...
HDMI
...
TTX Security
...
DRM Mode
OFF
Self Diagnosis
for TV
Self Diagnosis
for HTV
System
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
ON
Opis
Brisanje popisa uređaja pri uključivanju ili isključivanju televizora.
• ON: prije otvaranja tvorničkog izbornika potrebno je unijeti lozinku.
• OFF: onemogućivanje značajke.
Omogućite/onemogućite skočni prozor lozinke. Ako je ova mogućnost postavljena na
ISKLJUČENO, televizor ne prikazuje skočni prozor za upisivanje lozinke prilikom otvaranja
tvorničkog izbornika. Ako je mogućnost postavljena na UKLJUČENO, skočni prozor za upisivanje
lozinke prikazuje se.
Ako je ova mogućnost omogućena, skočni okvir za unos prikazuje zahtjev za upisivanje
sigurnosne osmoznamenkaste lozinke. Administrator mora upisati lozinku prije primjene ili
ažuriranja sigurnosnih postavki. Nakon što se upiše točna lozinka, mogućnosti poput postavke
lozinke, ponovno postavljanje lozinke i sigurnosni način rada postaju dostupne.
Korisnik može promijeniti lozinku.
Lozinka je postavljena na "00000000".
Sigurnosni način rada pruža administratorsku funkcionalnost zaštićenu lozinkom kako bi se
omogućile ili onemogućile značajke televizora za hotelijere poput HDMI-ja, USB-a i TTX-a.
Upotrebljavajte ovu mogućnost kako biste uključili ili isključili sigurnosni način rada. Nakon što
se isključi sigurnosni način rada, mogućnosti poput „USB”, „HDMI” i „Sigurnost TTX” automatski
se omogućavaju u podizborniku sigurnosti. Značajke „Kloniranje s USB-a na televizor” i
„Ponovno postavljanje televizora” bit će onemogućene u izborniku za hotelijerstvo.
Omogućite/onemogućite pristup USB-u. Kada je onemogućen, pristupanje je sadržajima na USB
blokirano.
Omogućite/onemogućite pristup HDMI-ju. Ako je onemogućeno, korisnik neće moći
upotrebljavati mogućnosti Anynet, izvor HDMI-ja i vrsta HDMI-ja za vanjske kanale.
Ako je opcija onemogućena, značajka TTX neće funkcionirati kada se na daljinskom upravljaču
pritisne gumb TTX.
Konfigurira podršku za upravljanje digitalnim pravima.
OFF: Isključuje podršku za DRM.
LYNK DRM: Odaberite da se uključi samo podrška S-LYNK DRM CAS.
Pro:idiom: Odaberite da se uključi samo podrška Pro:Idim CAS.
LYNK DRM,PI: Odaberite da televizor ima podrške S-LYNK DRM CAS i Pro:Idiom CAS.
Ulaz u Izbornik samodijagnoze.
• Picture Test: služi za rješavanje problema sa slikom. Ako se problem pojavi na testnoj slici,
odaberite Da i slijedite upute na zaslonu.
• Sound Test: upotreba ugrađene melodije za provjeru problema sa zvukom. Ako se problem
pojavi tijekom testa, odaberite Da i slijedite upute na zaslonu.
Prikazuje se izbornik za provjeru HD funkcije za izvršavanje stavke ispod zaslonskog prikaza
ProIdiom DTV
Channel Key Loss: Ok/Failure (U redu/Neispravno) (Hotel US) STB SI Vendor
Setting: SI Name Ok/Failure (U redu/Neispravno)
Bathroom AMP: Ok/Failure (U redu/Neispravno) (Hotel EU)
RTC: Ok/Failure (U redu/Neispravno) (Hotel EU)
PC Audio Test: Ok/Failure (U redu/Neispravno)
PC Self Test: Ok/Failure (U redu/Neispravno)
Funkcija ažuriranja USB softvera
Ista funkcija uz SVC obrazac usluge
ON: zvuk TV zvučnika bit će isključen. Zvuk će se čuti putem HDMI-ja.
Morate priključiti Sound Bar da biste čuli zvuk.
OFF: zvuk će se normalno čuti putem zvučnika televizora.
Prikažite web-mjesto povezanog servisnog centra tvrtke Samsung, verzije softvera i informacije
o Mac adresi.
Kada je televizor u načinu mirovanja, možete konfigurirati postavke vanjske LED žaruljice.
• ON: LED žaruljica je uključena.
• OFF: LED žaruljica je isključena.
Vraća sve postavke televizora na tvorničke postavke.
Hrvatski
25
¦¦ Welcome Message
Poruka dobrodošlice upotrebljava se za prikaz prilagođenih poruka na televizoru svaki put kada gost uključi televizor u
hotelskoj sobi.
–– Postavke pozdravne poruke nalaze se na izborniku opcije Hotel.
–– Pozdravna poruka treba biti uključena da bi se prilikom uključivanja prikazivala.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Welcome Message
Music Mode
External Source
Bathroom Speaker
ON
Edit Welcome Message
r
Remote Jack Pack
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
–– Pozdravna poruka može sadržavati do 25 znakova i može se uređivati promjenom teksta na izborniku usluga
hotela.
–– U nastavku je popis znakova koji su podržani za pozdravnu poruku:
✎✎ Velika slova, od A do Z
–– Uređivanje pozdravne poruke moguće je upotrebom tipki za navigaciju, boju i unos na daljinskom upravljaču na
zaslonskom prikazu funkcije “Edit Welcome Message”.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Pozdravna poruka i logotip hotela ne mogu istodobno biti aktivni.
26
Hrvatski
¦¦ Hotel Logo
Funkcija Hospitality Logo (Logotip hotelijerskog objekta) prikazuje logotip hotela kada se uključi televizor.
–– Postavka Hospitality Logo (Logotipa hotelijerskog objekta) postavlja se na izborniku načina rada za hotelijerstvo.
–– Stavke izbornika Preuzimanje logotipa i Prikaz logotipa omogućene su kada uključite opciju Logotip
hotelijerskog objekta.
–– Ako se u memoriji nalazi spremljena slika logotipa i uključena je opcija Hospitality Logo (Logotip hotelijerskog
objekta), logotip će se prikazati kada se uključi televizor.
–– Logotip hotelijerskog objekta neće se prikazati ako je isključena opcija hotelijerskog objekta, čak i ako je slika
učitana na televizor.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
Welcome Message
r
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
• Hospitality Logo
–– Ova opcija omogućuje vam da odaberete želite li prikazati sliku logotipa hotelijerskog objekta.
–– Početna postavka je OFF.
–– Može se postaviti na BMP, AVI, OBOJE.
–– Kada je postavljeno na BMP, AVI ili OBOJE, stavke izbornika Logo Download i Logo Time Display postaju
dostupne.
• Hospitality Logo DL
–– Opcija vam omogućuje preuzimanje slike logotipa u memoriju televizora s USB uređaja.
–– Dok se slika kopira na televizor, pojavljuje se poruka Wait (Pričekajte).
–– Poruka "Completed" prikazuje se nakon uspješnog dovršetka operacije kopiranja.
–– Ako operacija nije uspjela, prikazuje se riječ "Failed".
–– Ne prikazuje se USB ako nije povezan USB uređaj.
–– Poruka No File (Nema datoteke) pojavljuje se ako nema datoteke za kopiranje na USB uređaj ili ako je datoteka u
pogrešnom formatu, mora biti BMP datoteka. Ako se pojavi poruka No File (Nema datoteke), a postoji datoteka
logotipa na USB uređaju, provjerite format datoteke.
• Logo File Format
–– Televizor podržava samo BMP i AVI formate.
–– Naziv datoteke mora biti samsung.bmp ili samsung.avi.
–– Maksimalna rezolucija BMP formata je 960 x 540.
–– Maksimalna veličina datoteke AVI formata je 30 MB.
–– Televizor ne mijenja veličinu ili opseg slike.
Hrvatski
27
¦¦ USB Cloning
Funkcija USB kloniranje upotrebljava se za preuzimanje korisnički konfiguriranih postavki (Slika, Zvuk, Ulaz, Kanal,
Postavljanje i Hotel Setup) s jednog televizora te učitavanje istih postavki na druge televizore.
Sve korisnički određene postavke s televizora (glavni uređaj) mogu se kopirati na USB uređaj.
✎✎ Nakon kloniranja će se pri ponovnom uključivanju televizora primijeniti neke značajke.
• Clone TV to USB: kopira podatke s televizora na USB uređaj.
1. Umetnite USB uređaj u USB priključak na stražnjoj strani televizora.
2. Otvorite interaktivni izbornik pritiskom gumba navedenim redoslijedom.
• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir funkcije "Clone TV to USB", a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Logo/Message
Cloning
4. Kada se prikaže poruka "Clone TV to USB", pritisnite gumb ENTER.
5. Možete provjeriti ponašanje USB kloniranja.
• In Progress: tijekom kopiranja podataka na USB.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
• Completed: kopiranje je uspješno dovršeno.
• Failed: kopiranje nije uspješno dovršeno.
• No USB: USB nije priključen.
• Clone USB to TV: ovo preuzima pohranjene podatke s USB uređaja na televizor.
1.. Umetnite USB uređaj u USB priključak na stražnjoj strani televizora.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
2. Otvorite interaktivni izbornik pritiskom gumba navedenim redoslijedom: MUTE →
1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Clone USB to TV", zatim pritisnite gumb ENTER.
4. Kada se prikazuje poruka "Clone USB to TV", pritisnite gumb ENTER.
5. Ponašanje USB kloniranja s USB-a.
• In Progress: kopiranje podataka na televizor.
• Completed: kopiranje je uspješno dovršeno.
• Failed: kopiranje nije uspješno dovršeno.
• No USB: USB nije priključen.
• No File: nema datoteke koja se može kopirati na USB uređaj.
✎✎ Pokrenite kopiranje s USB uređaja na televizor tako da pritisnete tipku ENTER na 5 sekundi.
✎✎ Linija proizvoda hotelskih televizora ne podržava funkciju CLONE između modela koji podržavaju satelit/T2
način rada i modela koji to ne podržavaju.
Za brzo, trenutačno kloniranje tijekom instalacije, umetnite USB uređaj sa zadanim postavkama iz prvog televizora i
pritisnite tipku Enter na 5 sekundi.
Preduvjeti za kloniranje (kontrolna točka)
–– Kloniranje se mora izvoditi na istim modelima (istoj verziji).
–– Prije kloniranja svi se zasloni moraju ažurirati na najnoviju verziju (istu verziju).
28
Hrvatski
¦¦ Setting Auto Initialize
Kada klonirate postavke s jednog televizora na drugi, klonirate postavke izbornika za goste i za hotel: Slika, Zvuk, Ulaz,
Kanal, Postavljanje i Hotel Setup). To omogućuje postavljanje gotovo svih vrijednosti izbornika na televizoru za hotelijere
na identične i standardne postavke. Ako gostima dopustite pristup izbornicima za goste, primjerice izborniku Slika,
oni mogu promijeniti postavke u tim izbornicima tako da više nisu standardni. Ako ste uključili funkciju Setting Auto
Initialize, televizor automatski vraća (inicijalizira) sve vrijednosti izbornika za goste na klonirane, standardne vrijednosti
kada je televizor isključen i ponovno uključen. Imajte na umu da Setting Auto Initialize funkcionira samo na vrijednostima
kloniranog izbornika za goste. Ignoriraju se postavke koje nisu klonirane.
Tablica u nastavku sadrži postavke koje su vraćene na klonirane vrijednosti kada uključite funkciju Setting Auto Initialize.
Izbornik
Slika
Zvuk
Stavka izbornika
Način prik. Slike
Poz. osvjet.
Kontrast
Svjetlina
Oštrina
Boja
Nijansa (Z/C)
Primijeni način slike
Veličina slike
Veličina slike
Zum/Položaj
4:3 velič. zaslona
Autopodešav.
PC podešavanje zaslona
Grubo
Fino
Pozicija
Tvor.post slike
PIP
Napredne postavke
Dinam. kontrast
Crni ton
Pod. prema boji kože
RGB Only Mode
Područje boje
Balans bijele boje
Gama
Osv. pokr. objekta
Mogućnosti slike
Kontr. Boje
Čist dig. prikaz
MPEG fil. za noise
HDMI crna
Film način rada
LED za čiste pokrete
Slika isklj.
Poč. post. slike
Opcije zvuka
Zvučni efekt
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog
Equalizer
Postavke zvučnika
Dodatne postavke
DTV razina zvuka
HDMI audio format
Audio format
Odgoda zvuka
Dolby Digital Comp
Auto jačina zvuka
Reset. zvuka
Izbornik
Sustav
Stavka izbornika
Mogućnosti pristupa
Voice Guide
Audio - opis
Podnaslov
Prozirnost izb.
Visoki kontrast
Povećaj
Sportski nač.
Jezik izbornika
Postavke za upravljač Smart Control
Osjetljivost na pokret
Osjetljivost dodira
Vel. dalj. up. na zaslonu
Upravljanje glasom
Jezik
Glas televizora
Spol glasa
Uprav. uređaja
Postavke tipkovnice
Postavke miša
Vrijeme
Sat
Samoisklj.
Vrem.br. za buđen.
Ekološko rješenje
Ušteda energije
Ekološki senzor
Nema sig. st. ček.
Auto. isključ.
Pametna sigurnost
Pametna sigurnost
Pretraži
Popis izoliranih
Popis dopuštenih
Postavke
Vrijeme aut. zaštite
Promjena PIN-a
Općenito
Nač. igr.
Zvučne obavijesti
Početni logotip
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Automatsko isključ.
Traži uređaj
DivX® video na zahtjev
Hrvatski
29
¦¦ Plug & Play
Funkcija Plug & Play hotela automatski odabire hotelski način rada i postavljanje države, sata te načina slike.
–– Funkcija Plug & Play hotela dostupna je samo jednom kada je napajanje po prvi put uključeno.
–– Ovo je dostupno nakon početnog namještanja televizora i prijenosa kloniranih podataka televizora na pogon
USB.
–– Da biste upotrijebili sljedeći TV, trebate samo izaći iz značajke Plug & Play hotela, priključiti USB, a zatim klonirati
USB na televizor.
–– Ovisno o modelu i regiji neki izbornici možda neće postojati.
Ako odaberete vraćanje na tvorničke postavke, televizor
poništava sve vrijednosti na tvorničke zadane vrijednosti i
zatim prikazuje dodatak za hotel &, pokretanje izbornika.
Idite na prvi zaslon za hotel Plug & Play u nastavku.
Samodijagnoza televizora
Samodijagnoza HTV-a
Ažuriranje softvera
Servisna pozadina
OFF
Izlaz Sound Bara
OFF
Obratite se tvrtki Samsung
Pokazivač LED stanja
mirovanja
ON
Ponovno postavljanje
televizora
E+P
Ako promijenite
državu trenutne
lokacije
Televizor se automatski
uključuje i isključuje.
EU
E
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
Ako ne promijenite državu
trenutačne lokacije
Ako odaberete
Način kloniranja
Kopirajte postavke sustava s USB-a ili
poslužitelja na televizor.
E
Ako odaberete
Osnovno
postavljanje
TV-a
Ako odaberete
Tvornički
izbornik
E
Završite postavljanje i idite
izravno u tvornički izbornik.
E
E
Їϩͱťθͱ˝θɇ͔
English
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Both
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels
and Satellite channels.
Terrestrial/Cable
Eesti
Satellite
Suomi
Français
E
E
Deutsch
Odaberite Country i Način prik.
Slike
Odaberite svoj jezik
Odaberite raspon kanala
koji želite upotrebljavati za
Automatsko podešavanje
E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Pritisnite ISKLJUČIVANJE kako
biste izašli.
E
Setup Complete!
E
30
0
Stop
Nakon pretraživanja kanala.
Izbornik za hotele s
mogućnostima prikazuje
se.
0
0
0
0
Your TV is now ready to use.
E
E
Done
Odaberite Način sata, DST i svoju Vrem. zona
Hrvatski
• LocalSet (Lokalne postavke)
–– Početno istaknuto: EU
–– Ako pritisnete gumb Enter nakon što odaberete stavku Promijeni, možete promijeniti državu.
–– Ako se država promijeni, televizor se automatski isključuje i uključuje.
–– Ako odaberete pogrešnu državu, ponovno obavite TV Reset nakon što otvorite odjeljak System u izborniku za
hotel.
• Jezik izbornika Zaslonski prikaz
–– Ako odaberete Osnovno postavljanje TV-a na prikazu „Vrsta instalacije televizora” na zaslonu, prikaz se „Jezik
izbornika” prikazuje na zaslonu.
–– Početno istaknuto: English
–– Ako pritisnete gumb Enter, prikaz se „Način prik. Slike” prikazuje na zaslonu
• Način prik. Slike Zaslonski prikaz
–– Početno istaknuto: Standardno
–– Televizor prikazuje prikaz Način prik. Slike na zaslonu u kojem možete odabrati između slikovnog načina
Dinamičan ili Standardno.
• Autom. spremanje Zaslonski prikaz
–– Ako pritisnete gumb Enter, televizor automatski traži kanale.
• Postavite Način sata, DST(Ljetno računanje vremena) i Vrem. zona OSD
–– Početno istaknuto: Način sata : Autom., DST : Isključeno, Vrem. zona : Istočni
–– Ako se televizor postavi na digitalno emitirane kanale koji prenose informacije o datumu i vremenu, postavite
Način sata na Autom.. Televizor automatski postavlja datum i vrijeme.
–– Ako se televizor neće postaviti na digitalno emitirane kanale, postavite Način sata na Ručni, a zatim ručno
namjestite datum i vrijeme na televizoru.
–– Postavite DST Uključeno ili Isključeno kako biste primijenili ili ne vrijeme ljetno računanje vremena na televizoru.
–– Odaberite svoju vremensku zonu na prikazanoj karti.
Hrvatski
31
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je posebni odašiljač dizajniran za upravljanje svakim televizorom putem jednom upravljača.
To je korisno kada se na istom mjestu nalazi više televizora, npr. u bolnici. Identifikacijski broj uređaja prikazuje se na
izvornom zaslonskom prikazu. Za daljinski upravljač omogućeno je upravljanje s najviše 9 različitih kodova.
Svaki televizor ima početni kod "0".
–– Omogućeno je postavljanje i ponovno postavljanje identifikacijskog koda u analognom načinu rada i načinu rada
za računalo. (nije dostupno za TTX ili DTV kanale).
–– Identifikacijski kod mogu biti brojevi od 0 do 9.
–– Istodobno pritisnite gumbe MUTE i RETURN dulje od 7 sekundi, a zatim odaberite gumb s brojem kako biste
postavili šifru.
–– Prikazuje se izbornik za postavljanje identifikacijskog broja.
–– Prikazat će se sljedeća poruka: “Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control code,
enter the chosen digit.” (Kod daljinskog upravljača postavljen je na X. Ako želite promijeniti kod daljinskog
upravljača, unesite odabrane znamenke.) X je broj znamenke.
✎✎ Ovaj izbornik prikazuje se dok ne pritisnete Exit (Izlaz).
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Primjerice, televizor i daljinski upravljač bit će postavljeni na identifikacijski kod br. 1 ako korisnik pritisne br. 1.
–– Prikazat će se sljedeća poruka: "Remote control code is changed to 1" (Kod daljinskog upravljača promijenjen
je na 1). Sada televizorom možete upravljati samo pomoću upravljača koji ima jednak identifikacijski broj kao i
televizor.
–– TV, prikazat će se sljedeća poruka. " TV ID x" (Identifikacijski kod televizora x) (x je identifikacijski kod televizora)
–– Kako biste poništili identifikacijski kod, istodobno pritisnite gumbe MUTE i EXIT dulje od 7 sekundi. Kada
prestanete s pritiskom gumba, identifikacijski kod za televizor i za daljinski upravljač postavit će se na "0".
Prikazat će se poruka "Remote control code is set to 0." (Kod daljinskog upravljača postavljen je na 0.).
32
Hrvatski
¦¦ CH Bank Editor (samo Smoovie TV)
Channel Bank Editor uređuje kanale, s 3 različite opcije plaćanja.
Ovisno o bankovnoj kartici, postoje određeni kanali u kojima mogu uživati klijenti hotela.
Postavljanje funkcije CH Bank Editor u samostalnom načinu rada
1. Otvorite izbornik Hotel u samostalnom načinu rada pritiskom na “MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER”
2. Odaberite dobavljača integratora sustava: “Smoovie”
3. Pronađite novu opciju izbornika, "Channel Bank Editor"
4. Otvorite "Channel Bank Editor"
Hospitality Mode
Standalone
OFF
SI Vendor
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Ovisno o modelu i regiji, neke stavke izbornika možda neće postojati>
Hrvatski
33
5. Uredite kanale za plaćanje kako je prikazano u nastavku.
a. BANK1 (besplatan kanal): Odaberite kanal koji će se upotrebljavati kada daljinski upravljač ne sadrži karticu.
b. BANK2 (Obiteljska kartica - Zelena): Odaberite kanal koji će se prikazivati kada daljinski upravljač ima ZELENU
KARTICU.
c. BANK3 (Kartica za odrasle - Crvena): Odaberite kanal koji će se prikazivati kada daljinski upravljač ima CRVENU
KARTICU.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
9
S2
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
c
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Napomene o upotrebi SMOOVIE daljinskog upravljača
1. Ako odaberete SMOOVIE kao dobavljača integratora sustava, upotrebljavajte SMOOVIE daljinski upravljač.
2. Pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču korisnici mogu odabrati samo kanal BANK1.
Za promjenu kanala pomoću zelene ili crvene kartice upotrebljavajte gumbe za promjenu kanala prema gore/dolje.
3. Za Vodič kanala ili Popis kanala korisnici mogu vidjeti samo BANK1 popis kanala.
34
Hrvatski
¦¦ Channel Editor
Opcijom Channel Editor uređuje se broj i naziv kanala.
Upotrijebite opciju Channel Editor kako biste poredali kanale prema broju kanala koje je odredio korisnik.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Ovisno o modelu i regiji, neke stavke izbornika možda neće postojati>
Jednostavni koraci za uređivanje u samostalnom načinu rada
Korak
Opći pregled
1
Upotrijebite "Channel Auto Store" na izborniku opcije Hotel
2
Unesite "Channel Editor" na izborniku opcije Hotel
3
Sastavite tablicu s konačnim popisima kanala koje želite
4
Rasporedite kanale pomoću gumba TOOLS na temelju tablice koju ste sastavili
5
Pritisnite gumb EXIT ili RETURN za izlaz.
<pogledajte sljedeće pojedinosti>
Hrvatski
35
Redoslijed za uključivanje značajke Smoovie
Korak
Upotrebljava se Smoovie TV (Antenska / Kabelska)
Uključena je funkcija Mixed Channel Map (upotrebljava se
Upotrebljava se samo
Antenska i Kabelska TV)
Antenska ili Kabelska TV
Upotrebljava se samo
Antenska ili Kabelska TV
Ako TV započinje s Hotel P&P
Ako je P&P već proveden
Ako TV započinje s Hotel P&P
Ako je P&P već proveden
Otvori izbornik Hotel
1
Pokreni P&P, osim trgovine
kanala
Otvori izbornik Hotel
Pokreni sav P&P (automatsko
postavljanje Antenske ili
Kabelske TV)
2
Nakon što P&P TV prikazuje
izbornik Hotel
Uključeno je postavljanje za
Mixed Channel Map
Nakon što P&P TV prikazuje
izbornik Hotel
3
Uključeno je postavljanje za
Mixed Channel Map
Isključi i uključi TV
4
Isključi i uključi TV
Otvori izbornik Hotel
5
Otvori izbornik Hotel
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
Odaberi Postavljanje kanala
(može se preskočiti)
6
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
Odaberi Postavljanje kanala
7
Odaberi Postavljanje kanala
8
Odaberi "Antenska +
Kabelska" za automatsko
postavljanje
Odaberi "Antenska +
Kabelska" za automatsko
postavljanje
Odaberi "Antenska" ili
"Kabelska" za automatsko
postavljanje (može se
preskočiti)
9
Postavi CH Bank Editor
10
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga uključi
i isključi
36
Hrvatski
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga uključi
i isključi
Odabir vrste kanala
- ATV ili ADTV za Antensku TV
- CATV ili CDTV za Kabelsku
TV
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga uključi
i isključi
Odabir vrste kanala
- ATV ili ADTV za Antensku TV
- CATV ili CDTV za Kabelsku
TV
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
Odaberi Postavljanje kanala
Odaberi "Antenska" ili
"Kabelska" za automatsko
postavljanje
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga uključi
i isključi
Upotrebljava se Smoovie TV (Satelitska)
Uključena je funkcija Mixed Channel Map (upotrebljava se
Satelitska i Antenska ili Kabelska TV)
Upotrebljava se samo Satelitska TV
Ako TV započinje s Hotel
P&P
Ako je P&P već proveden
Ako TV započinje s Hotel
P&P
Ako je P&P već proveden
1
Pokreni P&P, osim trgovine
kanala
Otvori izbornik Hotel
Pokreni P&P: automatsko
postavljanje Antenske ili
Kabelske TV
Otvori izbornik Hotel
2
Nakon što P&P TV prikazuje
izbornik Hotel
Uključeno je postavljanje
za Mixed Channel Map
Nakon što P&P TV prikazuje
izbornik Hotel
Odabir vrste kanala
- ATV ili ADTV za Antensku
TV
- CATV ili CDTV za Kabelsku
TV
3
Uključeno je postavljanje
za Mixed Channel Map
Isključi i uključi TV
Odabir vrste kanala
- ATV ili ADTV za Antensku
TV
- CATV ili CDTV za Kabelsku
TV
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
4
Isključi i uključi TV
Otvori izbornik Hotel
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
Odaberi Postavljanje
kanala
5
Otvori izbornik Hotel
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
Odaberi Postavljanje
kanala (može se preskočiti)
Odaberi Satelitska TV za
automatsko postavljanje
6
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
Odaberi Postavljanje
kanala
Odaberi Satelitska TV za
automatsko postavljanje
(može se preskočiti)
Postavi CH Bank Editor
7
Odaberi Postavljanje
kanala
Odaberi Satelitska TV za
automatsko postavljanje
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga
uključi i isključi
8
Odaberi Satelitska TV za
automatsko postavljanje
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga
uključi i isključi
9
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga
uključi i isključi
10
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga
uključi i isključi
Korak
Hrvatski
37
Popis kanala
Možete pregledati informacije o kanalu, Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Analogno ili Favoriti 1~5.
✎✎ Kada pritisnete gumb CH.LIST na daljinskom upravljaču, odmah se prikazuje zaslon Popis kanala.
• Svi: Prikazuje sve trenutačno dostupne kanale.
• TV: Prikazuje sve trenutno dostupne televizijske kanale.
• Radio: prikaz svih trenutačno dostupnih radijskih kanala.
• Podaci/ostalo: Prikazuje sve trenutno dostupne MHP ili ostale kanale.
• Analogno: Prikazuje sve trenutno dostupne analogne kanale.
• Favoriti 1~5: prikaz svih omiljenih kanala.
✎✎ Ako želite dodati omiljene kanale, pritisnite gumb CH.LIST i upotrebljavajte gumb L (Ch. Mode) za kretanje
unutar značajke Favoriti 1~5.
✎✎ Upotreba gumba za upravljanje uz Popis kanala.
• T (Alati): prikaz izbornika s opcijama.
• L (Ch. Mode / Kanal): Prijeđite na zaslon Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Analogno ili Favoriti 1~5.
• Kada odaberete Prikaz prog. u izborniku T (Alati), možete se prebaciti na drugi zaslon pomoću gumba L
(Kanal).
• E (Gledaj / Information): Prikazuje odabrane kanale. / Prikazuje pojedinosti o odabranom programu.
• k (Stranica): Prelazak na sljedeću ili prethodnu stranicu.
38
Hrvatski
Kako upotrebljavati Raspored gledanja u funkciji Popis kanala
(samo digitalni kanali)
Kada postavite Raspored gledanja u funkciji Popis kanala, možete samo postaviti program u funkciji Prikaz prog..
1. Pritisnite gumb CH.LIST, a zatim odaberite željeni digitalni kanal.
2. Pritisnite gumb TOOLS, a zatim odaberite Prikaz prog.. Prikazuje se popis programa za taj kanal.
3. Pritisnite gumbe ▲ / ▼ za odabir željenog programa, a zatim pritisnite gumb ENTERE (Information) ili INFO.
4. Odaberite Raspored gledanja, a zatim pritisnite ENTERE kada ste gotovi.
✎✎ Ako želite otkazati Raspored gledanja, slijedite korake od 1 do 3. Odaberite Otkaži raspored.
Upotreba izbornika s opcijama t
Postavite svaki kanal pomoću izbornika s opcijama Popis kanala (Prikaz prog., Uredi omiljene, Lock/Unlock, Uređivanje
naziva kanala, Uredi broj kanala, Izbriši, Information, Poredak, Uređivanje).
Stavke izbornika s opcijama mogu se razlikovati ovisno o statusu kanala.
1. Odaberite kanal i pritisnite gumb TOOLS.
2. Odaberite funkciju i promijenite postavke te funkcije.
• Prikaz prog.: prikazuje program kada je odabran digitalni kanal.
• Uredi omiljene: Kanale koje često gledate možete postaviti kao omiljene. Dodaje ili briše odabrani kanal u značajci
Favoriti 1~5.
1. Odaberite Uredi omiljene, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
2. Pritisnite gumb ENTERE za odabir značajke Favoriti 1~5, a zatim pritisnite gumb U redu.
✎✎ Jedan omiljeni kanal možete dodati u više grupa favorita u opciji Favoriti 1~5.
• Lock / Unlock: Zaključavanje kanala tako da se ne može odabrati niti gledati.
✎✎ Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija Zaključav. kanala postavljena na Uključeno.
✎✎ Prikazat će se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN kod od 4 znamenke. PIN možete promijeniti pomoću opcije
Promjena PIN-a.
• Uređivanje naziva kanala (samo analogni kanali): Dodijelite vlastiti naziv kanalu.
• Uredi broj kanala (samo digitalni kanali): Uredite broj pritiskom gumba s brojevima.
✎✎ U nekim područjima možda nisu podržane funkcije Uređivanje naziva kanala i Uredi broj kanala.
• Izbriši: Možete izbrisati kanal kako biste prikazali željene kanale.
• Information: Prikazuje pojedinosti o odabranom programu.
• Poredak: promjena redoslijeda prema broju ili nazivu kanala.
• Uređivanje: odabir i uređivanje željenih kanala.
Hrvatski
39
Upotreba izbornika s opcijama t
Postavite svaki kanal pomoću izbornika s opcijama (Uredi omiljene, Zaključaj/Otključ., Izbriši, Poništi odabir., Odabir svih).
1. Pritisnite gumb TOOLS na zaslonu Popis kanala, a zatim odaberite Uređivanje. S lijeve strane kanala pojavljuje se
potvrdni okvir.
2. Pritisnite gumbe ▲/▼ za odabir željenog kanala, a zatim pritisnite gumb ENTERE. Oznaka (c) označava kanal koji
ste odabrali.
✎✎ Možete odabrati više od jednog kanala.
✎✎ Ponovo pritisnite gumb ENTERE kako biste poništili odabir kanala.
3. Pritisnite gumb TOOLS, a zatim odaberite funkciju i promijenite njezine postavke.
• Uredi omiljene: postavite odabrane kanale koje često gledate kao favorite.
✎✎ Zaslon Uredi omiljene sadrži pet skupina (Favoriti 1, Favoriti 2 itd.). Možete dodati omiljeni kanal u bilo koju
grupu. Pritisnite gumbe ▲/▼ za odabir grupe.
• Lock / Unlock: Zaključavanje kanala tako da se ne može odabrati niti gledati.
✎✎ Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija Zaključav. kanala postavljena na Uključeno.
✎✎ Prikazat će se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN kod od 4 znamenke. PIN možete promijeniti pomoću opcije
Promjena PIN-a.
• Izbriši: Možete izbrisati kanal kako biste prikazali željene kanale.
• Poništi odabir.: poništi odabir kanala.
• Odabir svih: odaberi sve kanale na popisu kanala.
40
Hrvatski
¦¦ My Channel
Određuje državu i žanr za kanale koje pruža hotel, a ako korisnik odabere zemlju i žanr, prikazat će odgovarajuće kanale.
• Prvo odaberite državu da biste mogli postaviti žanr.
• Ako odaberete žanr bez dodavanja kanala, popis kanala prikazat će sve dostupne kanale.
• Moj kanal radi samo u samostalnom načinu rada.
• SI Vendor u samostalnom načinu rada: Ovo ne radi ako je odabran Smoovie.
• Ovo se nalazi u značajci Opcije hotela u izborniku Hotel > Način rada usluge te se može uključiti ili isključiti.
• Ova opcija funkcionira samo kada je uključena.
Sastav kanal [Način rada za žanr]
Standard
Hotel
Kategorija
Žanr
Antenska/
kabelska
Satelitski
izvor
All (Svi) (Zadano)
O
O
News (Vijesti)
O
O
Radio (Radio)
O
O
Entertainment
(Zabava)
O
O
Sport (Sport)
O
O
Hotel
O
O
2
1
3
6
Aktivacija načina rada za
antenu
Način rada kanala
Trenutačni status: Austrija/Sportovi
Opis
Odredite način rada za žanr kanala za svaku
državu koje je administrator postavio u
tvorničkim postavkama.
Moj kanal
4
5
Država
Žanr
All Country (Sve države)
All (Svi)
Austrija
News (Vijesti)
Belgija (nizozemski)
Radio (Radio)
Belgija (francuski)
Entertainment (Zabava)
Češka
Sports (Sport)
Francuska
Hotel
Njemačka
▼
7
(Plavo)Zadrži prethodno (U/D/L/R)Premjesti (En)Unos
8
* Informacije o broju stavki koje će biti prikazane na popisu potražite u dokumentu s nacrtom.
Hrvatski
41
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
BLUE
Povratak na zaslon. (Postavljanje žanra: Zadnja država & žanr)
Keep Previous (Zadrži
prethodno)
ENTER
Odaberite stavku.
Enter
Ch. Up/Down
Pomicanje označenog po stranici.
(Nema vodiča)
UP/DOWN
Navigacija po popisu država i žanrova. (kružni način.)
RIGHT
Odabire označenu stavku te zatim pomiče oznaku na odjeljak Žanr.
RETURN
Povratak na zaslon. (Postavljanje žanra: Zadnja država & žanr)
(Nema vodiča)
EXIT
Povratak na zaslon. (Postavljanje žanra: Zadnja država & žanr)
(Nema vodiča)
Move (Pomak)
✎✎ NAPOMENA
• Ovaj odjeljak opisuje izgled prednjeg korisničkog sučelja koje se pojavljuje kada se uključi televizor. (Način rada
za tvorničke postavke > Način rada za žanr: Omogući)
• Žanr je dodatni popis za svaku državu.
• Emitirani zaslon koji je prikazan na posljednjem pohranjenom kanalu.
–– Ako korisnik želi zadržati prethodnu državu i mapu žanrova kanala, pritisnite ‘PLAVU’ tipku te tipke RETURN i
EXIT na daljinskom upravljaču da biste zatvorili prednje korisničko sučelje.
✎✎ Itd.
• Zadana oznaka: Posljednje stavke memorije (Država, Žanr)
• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
Elementi
Br.
Naziv
Opis
1
Pozadinski zaslon
Prikazuje posljednji pohranjeni kanal koji se pojavljuje nakon uključivanja televizora.
2
Naziv funkcije
Ovo je naziv funkcije.
3
Trenutačni status
Prikaz trenutačnih postavki za opciju Država/Žanr.
4
Stavke država
Prikazuje se stavka za popis država.
Prikazuje se posljednja odabrana država.
5
Stavke žanra
Prikazuje se stavka za popis žanra.
Prikazuju se dostupne stavke žanra za svaku državu koje je administrator postavio u
tvorničkim postavkama. (uvijek je ponuđena stavka "All" (Svi))
Prikazuje se posljednji odabrani žanr.
6
Označeno
Ako je naziv stavke predug da bi se mogao prikazati unutar područja, upotrijebite opciju
Automatskog pomicanja teksta.
7
Indikator
Ovo se prikazuje kada postoji prethodna ili sljedeća stranica.
8
Pomoć za navigaciju
Vodič o tipkama smješten je na desnoj strani.
42
Hrvatski
Interakcija označavanja [Stavke država]
• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
✎✎ NAPOMENA
• Korisnici mogu prelaziti kroz popis za svaku državu i žanr pritiskom na tipke za pomicanje gore ili dolje na
daljinskom upravljaču.
1
• Podržano je kružno pregledavanje.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
DOLJE x 4
Država
Genre
▲
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
GORE x 4
Germany
Germany
▼
▼
GORE x 4
DOLJE x 4
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
DOLJE
GORE
GORE
DOLJE
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
DOLJE x N
GORE x N
KRAJ
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
Država
Genre
▲
Slovakia
All
Slovakia
All
Spain
News
Spain
News
Switzerland
Radio
Switzerland
Radio
United Kingdom
Entertainment
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
Other
Hotel
▼
▼
Hrvatski
43
Interakcija označavanja [Zadani žanr]
• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
ENTER / DESNO
LIJEVO
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Označen je trenutačni odabir države.
• Zadana oznaka: Trenutačni odabir žanra.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / DESNO
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
LIJEVO
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
• Došlo je do pogreške izvora, trebalo bi glasiti
"The other item of the county is high-lighted"
(Označena je druga stavka države.). Molimo
provjerite. (npr. Francuska)
44
Genre
▲
Hrvatski
Navigation Help Area
• Zadana oznaka: All (Svi)
Interakcija promjene načina rada 1 (1/2)
• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
ENTER / DESNO
LIJEVO
Germany
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Trenutačni način žanra: All Country / Sports (Sve
Države/Sport)
ENTER / DESNO
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
GORE
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
DOLJE
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Ako je odabrana država, oznaka će se automatski
prebaciti na izbornik žanra.
ENTER / DESNO
6
Hrvatski
45
Interakcija promjene načina rada 1 (2/2)
• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
1
5
6
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
1
Infor
macije
ENTER
Genre
▲
Genre Mode change to Austria/News.
U redu
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
• Prikazuje se poruka dovršetka promjene načina
rada za žanr.
• Vremensko ograničenje (5 sekundi)
ENTER / RETURN / Vremensko
ograničenje
Current Status : Austria / News
46
Hrvatski
• Pritiskom na lijevu tipku iz izbornika žanra u
izbornik država ističe se postojeća odabrana
stavka države.
Interakcija promjene načina rada 1 (1/2)
• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
DOLJE
GORE x 5
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Trenutačni način žanra: All Country / Sports (Sve
Države/Sport)
ENTER / DESNO
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
101
Genre
▲
Infor
macije
Genre Mode change to Austria/News.
U redu
PLAVI
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
ENTER
/
RETURN
/
Vremensko ograničenje
• Ako je odabrana država, oznaka će se automatski
prebaciti na izbornik žanra.
5
Current Status : Austria / News
Hrvatski
47
Scenarij uključivanja [posljednje stavke iz memorije]
• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
1
Current Status : Austria / News
POWER
Isključivanje
• Trenutačni način žanra: All Country / Sports (Sve
Države/Sport)
POWER
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
• Trenutačni način žanra: Austria / News (Austrija/
Vijesti)
48
Hrvatski
Uređivanje žanra: time se konfiguriraju žanrovi svih hotelskih TV kanala.
• Može se upotrebljavati putem izbornika Hotel (tvorničke postavke).
• Podržani žanrovi uključuju News (Vijesti), Radio (Radio), Entertainment (Zabava), Sport (Sport) i Hotel (Hotel).
• Za svaki kanal može se istodobno odabrati više od jednog žanra.
Country Editor (Uređivanje države) (Channel Editor (Uređivanje kanala)): Putem ovog uređivanja konfigurira se država
za svaki od hotelskih TV kanala.
• Podržane države (20 država): Austrija, Belgija, Kina, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Japan,
Nizozemska, Norveška, Portugal, Rusija, Koreja, Španjolska, Švedska, Turska, SAD
• Ako je više od jednog kanala postavljeno za državu, država je registrirana kao kategorija i korisnici mogu pregledavati
kanale prema državi.
• Za kanal se može postaviti više od jedne države. Ako korisnik odabere kategoriju, na popisu kanala prikazuju se samo
kanali koji odgovaraju državi.
• Ako se na popisu kanala odabere kanal s postavljenom državom, na izborniku Tools (Alati) dodaje se stavka Edit
Countries (Uredi države). U suprotnom, na izborniku Tools (Alati) dodaje se stavka Add to Countries (Dodaj u države).
• * Ako se izvrši odgovarajuća funkcija, za odabrani kanal može se postaviti ili ukloniti država.
• Prednje korisničko sučelje
• Nudi zaslon na kojemu korisnik može odabrati državu ili žanr nakon što uključi napajanje.
Raspored lijevog okvira
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Odabire ili pristupa odgovarajućem području funkcije Channel Browser
(Pregled kanala).
(Nema vodiča)
RETURN
Odabire ili pristupa odgovarajućem području funkcije Channel Browser
(Pregled kanala).
Povratak
UP/DOWN
Premješta odabir prema gore ili dolje.
(Nema vodiča)
RIGHT
Premješta odabir na područje funkcije Channel Browser (Pregled kanala).
(Nema vodiča)
INFO
Prikazuje Category Info (Informacije o kategoriji).
(Nema vodiča)
TOOLS
Prikazuje izbornik s korisnim funkcijama.
Tools (Alati)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
• Ovo je komponenta Lijevog okvira (Country Categories (Kategorije države)).
✎✎ Itd.
• Zadana oznaka: ‘The currently selected country’ (Trenutno odabrana država)
Hrvatski
49
Elementi
Br.
Naziv
Opis
• Kada korisnik pristupi ovom zaslonu, ističe se trenutno odabrana stavka.
• Navedene su funkcije Country Icon + Category Name (Ikona države + Naziv kategorije).
(Ako je istaknuta stavka u glavnom zaslonu, prikazuje se samo ikona.)
• Premještanje isticanja
–– Pritiskom gumba za gore ili dolje premješta se isticanje stavke.
1
–– Ako se stavka ne može prikazati na jednoj stranici, prikazuju se indikatori za gore
i dolje.
–– Nakon što se isticanje prebaci na kategoriju, u glavnom okviru učitava se popis
kanala koji odgovara kategoriji.
Lijevi okvir [Country Categories] (Kategorije države)
Standard
Kategorija
Način rada kanala
Original Tuned
(Izvorno
postavljeni)
Država
Hotel
Aktivacija načina rada za
antenu
Antenska/
kabelska
Satelitski
izvor
Registered
(Registrirani)
O
O
All Country (Sve
države)
O
O
Država 1
O
O
Država 2
O
O
.
O
O
Opis
• Popis svih kanala registriranih pomoću
funkcije Auto Tune (Automatsko
postavljanje).
• Sadrži popis kanala i izvora navedenih na
popisu registriranih kanala.
• Sve države zbroj je svih kanala
registriranih u svakoj državi. (Ovo se
prikazuje samo krajnjim korisnicima.)
Tools (Alati) [Registered/Countries Categories] (Registrirane kategorije/Kategorije države)
• Channel Manager (Upravljanje kanalom) > Channel
Category (Kategorija kanala) > Tools (Alati) > Info
(Informacije)
50
Hrvatski
• Stavke se prikazuju bez oznake ‘Channel’ "Kanal".
• Ako istaknuta stavka Registered/Country (Registar/Država) u lijevom
okviru, možete omogućiti odgovarajući prozor pritiskom tipke "INFO"
(Informacije) na daljinskom upravljaču.
• Prikazuju se sve države.
• Krećite se između država pritiskom tipki prema gore ili dolje. Omogućeni
su indikatori.
✎✎ NAPOMENA
• Ovo je definicija izbornika Tools (Alati) funkcije Left Frame Category (Kategorija lijevog okvira).
• Nudi se samo informativna stavka za svaku opciju Register/Country (Registracija/Država).
Elementi
Kategorija
Izbornik Tools (Alati)
Opis
Registered (Registrirano),
Country (Država)
Information (Informacije)
Registrirani kanali. Broj kanala za svaku državu.
• Stavke se prikazuju bez oznake ‘Channel’ "Kanal".
Pogreške
✎✎ NAPOMENA
• Ova se poruka prikazuje kada na popisu Registered Channels (Registrirani kanali) nema spremljenih kanala.
Elementi
Br.
1
Naziv
Message (Poruka)
Opis
• Ako je prilikom otvaranja preglednika stavka Registered channels
(Registrirani kanali) prazna, prikazuje se skočna poruka koja
korisnicima omogućuje prebacivanje na izbornik Auto Store
(Programme) (Automatska Pohrana (Program)).
• Ako vrijeme i kanal nisu konfigurirani, a korisnik otvori Channel
Manager (Upravljanje kanalom), poruka koja korisniku omogućuje
prebacivanje na operaciju Auto Tuning (Auto Program) (Automatsko
postavljanje (Automatsko programiranje)) prikazuje se na jednak
način kako je ranije opisano.
• Ova se poruka prikazuje ako vrijeme nije konfigurirano.
–– Ako vrijeme nije konfigurirano, poruka se prikazuje u načinu Factory Mode (Tvornički način rada) prije pokretanja
funkcije Channel Manger (Upravljanje kanalom).
Hrvatski
51
✎✎ NAPOMENA
• Ova se komponenta prikazuje ako u kategoriji države nema registriranih kanala.
Elementi
Br.
Opis
Opis
Poruka se prikazuje kada trenutno odabrana država ne sadrži nijednu stavku.
Main Frame (Glavni okvir) [Channel Browser] (Pregled kanala)
52
Hrvatski
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
CH UP/DOWN
Premješta stranicu.
Stranica
ENTER
Odabire ili pristupa odgovarajućem području funkcije Channel Browser
(Pregled kanala).
Odabir
RETURN
Vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
Povratak
UP/DOWN
Premješta odabir prema gore ili dolje.
(Nema vodiča)
RIGHT
Premješta odabir na područje funkcije Channel Browser (Pregled kanala).
(Nema vodiča)
INFO
Prikazuje Category Info (Informacije o kategoriji).
(Nema vodiča)
TOOLS
Prikazuje izbornik s korisnim funkcijama.
Tools (Alati)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
• Ovo je komponenta Glavnog okvira (Channel Browser (Pregled kanala)).
• Isprva je istaknut kanal, prije pristupa načinu Factory Mode (Tvornički način rada) ili vanjskog ulaza.
Elementi
Br.
Naziv
Opis
1
Glavni okvir
2
Traka za pomicanje
Prikazuje položaj trenutne stranice u odnosu na ukupan broj stranica.
3
Područje za pomoć
pri navigaciji
Ovo se prikazuje kad korisnik pristupi funkciji Channel Manager (Upravljanje kanalom).
(Ako korisnik zatvori i ponovno otvori Channel Manager (Upravljanje kanalom), ponovno
se prikazuje.)
To nestaje ako istekne vremensko ograničenje (5 sekundi) ili ako korisnik pritisne tipku.
4
Područje za pomoć
pri navigaciji
Trenutno konfigurirane informacije o državi i CRVENI gumb poravnati su s lijeve strane.
Grafički se prikazuju i upotrebljavaju po skupinama. Vodič o tipkama smješten je na
desnoj strani.
Prikazuje kanal ili popis izvora trenutno odabrane kategorije.
Hrvatski
53
Uobičajeni elementi kanala [+ način Ikone]
Pravila prikaza popisa kanala
Standard
Stavka
Primjer
Digitalni kanali
• Potvrdni okvir + ikona statusa + broj digitalnog kanala + naziv kanala
• Format prikaza broja kanala: ###-### (Broj kanala prikazan je
pomoću "-".)
Analogni kanali
• Potvrdni okvir + ikona analognog kanala + broj analognog kanala +
naziv kanala
• Format prikaza broja kanala: ### ("-" se ne upotrebljava za prikaz
broja analognog kanala.)
Digitalni kanali
• Potvrdni okvir + ikona statusa + broj digitalnog kanala + naziv kanala
• Format prikaza broja kanala: ### (Za maksimalnu duljinu broja kanala
slijedite regionalne specifikacije.)
Analogni kanali
• Potvrdni okvir + ikona analognog kanala + broj analognog kanala +
naziv kanala
• Format prikaza broja kanala: ### (Za maksimalnu duljinu broja kanala
slijedite regionalne specifikacije.)
ATSC
DVB (CHEM)
Pravila prikaza ikone popisa kanala
Stavka
Primjer
Dynamic SI
ikona
Kanali koje je
obrisala funkcija
Dynamic SI
NNNNNNNN CH. NAME
• Kanali koje je obrisala funkcija
Dynamic SI, ali ne i korisnik.
1
Kanali koje je
dodala funkcija
Dynamic SI
NNNNNNNN CH. NAME
• Kanali koje je dodala funkcija
Dynamic SI, ali ne i korisnik.
2
NNNNNNNN CH. NAME
(Uređeni naziv kanala.)
• Prikazuje se ikona analognog
kanala.
3
• Kanal koji je izvor ulaza.
4
• Prikazuje aktivne kanale s antena.
Ikone Antenska, Kabelska ili
Satelitska prikazuju se s najnižim
prioritetom.
5
Ikona analognog kanala
Ikona izvora kanala
Ikona antene
Antenska
Kabelska TV
Satelitski izvor
Ikona kodirani kanal
Isključivanje zvuka videozapisa
54
Prioritet
Hrvatski
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
• Ikona kodiranog kanala. Prikazuje se za
satelitsku antenu.
-
NNNNNNNN CH. NAME
• Na utišanom kanalu navedene su informacije
o zvuku i kanalu.
-
Add to Countries (Dodaj u države) / Edit Countries (Uredi države) (1/2)
• Channel Manager (Upravljanje kanalom) > Browser (Preglednik) >
Tools (Alati) > Add to Countries (Dodaj u države)
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Odabire istaknutu stavku.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Tools (Alati)).
Povratak
UP/DOWN
Pomiče isticanje nad stavkom države.
Move (Pomak)
LEFT/RIGHT
Premješta isticanje.
Move (Pomak)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Tools" (Alati).
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
• Ovo je definicija značajke Add to Countries (Dodaj u države).
• Istaknuti kanal ili više od jednog odabranog kanala dodaje se u kategoriju Country (Država).
✎✎ Itd.
• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
Hrvatski
55
Elementi
Br.
Naziv
1
Prozor Add to Countries (Dodaj u države)
2
Vodič
Opis
• Ako nema kanala koji su registrirani na popisu država u
odabranim kanalima, kao naslov se prikazuje "Add to Countries"
(Dodaj u države).
• Prikazuje se potvrdni okvir ovisno o tome je li prilikom otvaranja
zaslona odabrana država koja je registrirana.
• Serijski broj ili naziv odabranog kanala.
–– Naziv kanala prikazuje se kada je jedan kanal odabran: Odabrani
kanal: NNNN-NNN ABC
–– Broj odabranih kanala prikazuje se kada je odabrano više od jednog
kanala: Odabrani kanali: N
3
Informacije o odabiru
4
Cjelovita poruka
• Poruka se prikazuje nakon dovršetka operacije. (Ova se poruka
uvijek prikazuje ako je odabran gumb U redu.)
Oznaka za odabir
• Kako utvrditi značenje više oznaka za odabir kanala
• : kada su sve stavke registrirane.
• : kada su samo neke stavke registrirane.
• : kada nijedna stavka nije registrirana.
5
Add to Countries (Dodaj u države) / Edit Countries (Uredi države) (2/2)
• Channel Manager (Upravljanje kanalom) > Browser (Preglednik) > Tools (Alati) > Add to
Countries (Dodaj u države)
56
Hrvatski
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Odabire istaknutu stavku.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Tools (Alati)).
Povratak
UP/DOWN
Pomiče isticanje nad stavkom države.
Move (Pomak)
LEFT/RIGHT
Premješta isticanje.
Move (Pomak)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Tools" (Alati).
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
• Ovo je definicija značajke Edit Countries (Uredi države).
• Istaknuti kanal ili više od jednog odabranog kanala dodaje se u kategoriju Country (Država) ili briše iz nje.
• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
Elementi
Br.
Naziv
1
Dodaj u države
2
Vodič
3
Cjelovita poruka
Opis
• Ako među odabranim kanalima postoji registrirani kanal, kao
naslov se prikazuje Edit Countries (Uredi države).
• Potvrdni okvir prikazuje se ovisno o tome je li odabrana država
registrirana.
• Poruka se prikazuje nakon dovršetka operacije. (Ova se poruka
uvijek prikazuje ako je odabran gumb U redu.)
Edit Channel Number (Uredi broj kanala) [Swap Type] (Vrsta zamjene)
• Channel Manager (Upravljanje kanalom) > Browser (Preglednik) > Tools (Alati) > Edit Channel Number (Uredi broj
kanala)
Hrvatski
57
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Primjenjuje promjene i zatvara prozor.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Tools (Alati)).
Povratak
▲/▼
Mijenja broj odabranog kanala.
Adjust (Podesi)
0~9
Unosi broj.
Number (Broj)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Tools" (Alati).
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
• Ovo je funkcija koja mijenja broj kanala. (Swap Type) (Vrsta zamjene)
• Brojevi kanala mogu se promijeniti na svim popisima kanala i promjene se primjenjuju na sve kanale.
• Ako novi broj kanala nije dodijeljen drugom kanalu, broj kanala ažurira se na novi broj kanala i popis se ponovno
sortira uzlaznim redoslijedom brojeva kanala.
• Ako je novi broj kanala već dodijeljen drugom kanalu, slijedite upute za značajku Hotel.
✎✎ Itd.
• Podržana je vertikalna izmjena.
Elementi
Br.
Naziv
Opis
• Podržane su numeričke tipke i tipke gore/dolje.
1
Uredi kanal
Prozor s brojem
––
––
––
––
Odabrani kanal: prikazuje naziv trenutno odabranog kanala.
Broj: prikazuje novi broj kanala.
(Prikazuje se i naziv trenutno dodijeljenog kanala.)
Naziv: prikazuje naziv trenutno dodijeljenog kanala. (Ako nema
kanala, prikazuje "(Empty)" ((Prazno)).) : Ako postoji kanal, ali nema
naziv, naziv je prikazan kao "-------".
• Ako je odabran već dodijeljeni kanal
2
58
Poruka upozorenja
Hrvatski
–– Ako je novi broj kanala već dodijeljen drugom kanalu, prikazuje se
poruka potvrde. (Pogledajte sliku u nastavku.)
–– Ako korisnik želi promijeniti broj kanala na onaj koji je već dodijeljen
drugom kanalu, brojevi kanala zamjenjuju se i spremaju.
Edit the Channel Number (Uređivanje broja kanala) [External Input] (Vanjski ulaz) (3/3)
• Channel Manager (Upravljanje kanalom) > Browser (Preglednik) > Tools (Alati) > Edit Channel Number (Uredi broj
kanala)
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
RED
Ako korisnik pritisne gumb, pokreće se broj kanala.
Reset
ENTER
Primjenjuje promjene i zatvara prozor.
Enter
RETURN
Otkazuje ili vraća na prethodni zaslon (Tools (Alati)).
Povratak
▲/▼
Mijenja broj odabranog kanala.
Adjust (Podesi)
0~9T
Unosi broj.
Number (Broj)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Tools" (Alati).
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
• Ova funkcija alocira izvor vanjskog ulaza broju kanala. (Izmjene se primjenjuju na sve kanale.)
• Ako je novi broj kanala već dodijeljen drugom kanalu, slijedite upute za značajku Hotel.
✎✎ Itd.
• Zadana oznaka: Područje broja kanala.
• Podržana je vertikalna izmjena.
• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
Hrvatski
59
Elementi
Br.
Naziv
Opis
• Područje broja kanala.
–– Podržane su numeričke tipke i tipke gore/dolje.
–– Ako nije dodijeljena vrijednost, prikazuje se broj znakova "-" jednak broju znamenki.
1
Područje broja kanala
2
Naziv izvora
3
Pomoć Područje pomoći
▲
-▼
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
• Naziv vanjskog ulaza
–– Stavke koje se ne mogu konfigurirati onemogućene su.
• Ako korisnik pritisne crveni gumb, pokreće se broj kanala.
Uređivanje naziva kanala
• Channel Manager (Upravljanje kanalom) > Browser (Preglednik) > Tools (Alati) > Edit Channel Name (Uredi naziv
kanala)
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
GREEN
Sprema izmjene i vraća vas na Channel Manager (Upravljanje kanalom).
Done (Dovršeno)
ENTER
Sprema naziv kanala i premješta pokazivač na sljedeće polje.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Tools (Alati)).
Povratak
▲/▼/◄/►
Kretanje po tipkovnici.
Move (Pomak)
0~9
Unosi broj.
(Nema vodiča)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Tools" (Alati).
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
• Ovo je definicija tipkovnice koja se upotrebljava za funkciju Edit Channel Name (Uredi naziv kanala).
✎✎ Itd.
60
• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
Hrvatski
Elementi
Br.
Naziv
1
Prozor za uređivanje naziva
kanala
2
Naziv kanala
3
Tipkovnica
Opis
• Pokazivač i znak koji se trenutno unosi jednake su boje kao istaknuti element.
• Kada se dostigne maksimalni broj znakova, pokazivač nestaje.
• Za detaljni scenarij pogledajte dokument s dizajnom tipkovnice.
Tools (Alati) [Edit Mode] (Način uređivanja)
Način uređivanja
Isticanje sadržaja (kada je broj označene stavke 0 ili 1)
Kada postoji više od jedne označene stavke.
Dodaj u države
Uredi državu (kada je već označena stavka koja je već registrirana).
Uredi naziv kanala
Uredi broj kanala
Isključivanje zvuka videozapisa
Kopiraj kanal (Astra HD +)
Promijeni raspored (Satelit)
Odaberi sve
Poništi odabir svega (ovo je prikazano samo kada je odabrana 1 ili
više stavki)
Delete (Izbriši)
Dodaj u države
Uredi državu (kada je već označena stavka koja je već registrirana).
Isključivanje zvuka videozapisa
Promijeni raspored (Satelit)
Odaberi sve
Poništi odabir svega
Delete (Izbriši)
✎✎ NAPOMENA
• Položaj skočnog izbornika: izbornik Tools (Alati) za stavku u lijevom stupcu funkcije Popis kanala → ovo se
prikazuje s desne strane. izbornik Tools (Alati) za stavku u desnom stupcu funkcije Popis kanala → ovo se
prikazuje s lijeve strane.
• Ako korisnik pritisne gumb TOOLS kada istaknuta stavka nije odabrana, stavka se automatski označava kao
odabrana.
• Za detaljne specifikacije svake funkcije pogledajte NEO Channel Manager (NEO Upravljanje kanalom).
Hrvatski
61
CH Banner (Poruka kanala) [kada se broj kanala dodijeli vanjskom ulazu]
✎✎ NAPOMENA
• Primjenjuju se specifikacije poruke TV kanala.
• Vrijednosti stavke ne prikazuju se ako postoji nepodržana stavka ili nema odgovarajućih informacija.
• Naziv kanala prikazan je kao ‘external input name’ "naziv vanjskog ulaza".
Elementi
Br.
Naziv
1
Naziv vanjskog ulaza
Opis
Channel List (Popis kanala) omogućuje pristup funkcijama povezanima s funkcijom GenreTV.
• Način Države
• Mijenja način žanra.
¦¦ Mixed Channel Map
Mixes Channel Map funkcija je koja objedinjuje antenske, kabelske i satelitske kanale.
[Osim za modele u Australiji, Singapuru i Novom Zelandu]
–– Funkcija Mixed Channel Map treba biti postavljena na ON (Uključeno) kako bi se objedinili antenski, kabelski i
satelitski kanali.
–– Upotrijebite opciju uređivanja kanala kako biste sortirali kanale nakon uključivanja funkcije "Mixed Channel Map'
na izborniku opcije Hotel.
62
Hrvatski
¦¦ Sound Bar
• Samsung Sound-Bars i TV za hotelijere
–– Upotrebljavajte uređaje Samsung Sound-Bar i TV-ove za hotelijere koji podržavaju značajku ARC u HDMI-ju. Ako
priključite kompatibilni Samsung Sound-Bar na kompatibilni Samsung TV za hotelijere pomoću jednog HDMI
kabela, gosti mogu slušati zvuk TV-a putem uređaja Sound Bar.
–– Modeli koji podržavaju funkciju ARC navedeni su u nastavku:
• Sound-Bars: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550
HW-K450/K550
• Postavljanje uređaja Sound Bars na način rada za hotel
1. Postavite sljedeće mogućnosti u izborniku Hotel:
–– Hotel option > Sustav > Sound Bar Out = On.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
–– Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Priključite HDMI kabel na HDMI OUT priključak na stražnjem dijelu uređaja Sound-Bar i HDMI2 priključak (koji
podržava ARC) na TV-u za hotelijere.
3. Kada se nakon što priključite Sound-Bar na TV uključi TV za hotelijere, Sound Bar automatski otkriva TV i automatski se
prebacuje na način rada za hotel.
Radne karakteristike uređaja Sound Bar u načinu rada za hotel:
• Uključivanje/isključivanje napajanja usklađeno je s TV-om
• HDMI_CEC po zadanome je postavljeno na On (Uključeno)
• Funkcije su moguće samo putem priključka "HDMI OUT"
• Onemogućuje ključ "Input mode" (Način unosa) na VFD-u za sprječavanje neočekivanih promjena izvora zvuka.
• Pristupa prilagodljivim postavkama Power On (Uključi) i Max Volume (Maksimalna glasnoća) putem izbornika
opcije Hotel na TV-u. Vrijednosti opcija uređaja Sound Bar, Power On Volume (Glasnoća prilikom uključivanja) i
Max Volume (Maksimalna glasnoća), međutim, postavljene su na ½ postavki opcija Power On Volume (Glasnoća
prilikom uključivanja) i Max Volume (Maksimalna glasnoća) na izborniku opcije Hotel na TV-u.
Primjerice: Ako je glasnoća pri uključivanju TV-a=20, a maksimalna glasnoća=90, glasnoća pri uključivanju
uređaja Sound Bar=10, a maksimalna glasnoća=45.
* Može se razlikovati ovisno o modelu.
Hrvatski
63
¦¦ Sigurnosni način rada
Dizajn i specifikacije
• Uloga načina rada je ograničiti neke funkcije kao što su TTX i izvor vanjskog ulaza (HDMI, USB) u određenim
ustanovama kao što su popravne ustanove.
• Sigurnosni izbornik zaštićen je lozinkom. Pristup sigurnosnom izborniku nije moguć bez lozinke.
• Sigurnosne postavke
–– Sigurnosne postavke mogu se postaviti na ON ili OFF.
–– Zadana vrijednost je OFF.
–– Sigurnosne postavke: ako je postavljeno na Uključeno, onemogućeni su izvor vanjskog ulaza (HDMI, USB) i
TTX funkcija.
• Postavke lozinke
–– Ovo omogućuje korisnicima promjenu lozinke.
–– Korisnici moraju unijeti trenutnu lozinku, novu lozinku i potvrdu nove lozinke.
• Ponovno postavljanje lozinke
–– Uloga ove funkcije je ponovno postavljanje lozinke.
–– Zadana lozinka je 00000000.
–– Značajka Password Reset (Ponovno postavljanje lozinke) vidljiva je samo na izborniku Factory (Tvorničke
postavke) upotrebom gumba Info (Informacije) i Factory (Tvorničke postavke).
Nije vidljiva ako upotrebljavate kombinaciju gumba MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
• Sigurnosne postavke: Ako je postavljeno na uključeno, SIRCH funkcija nije dostupna.
• Factory Reset (Vraćanje tvorničkih postavki) neće vratiti sigurnosne postavke na početne.
64
Hrvatski
Montiranje zidnog nosača
Komplet zidnih nosača (prodaje se zasebno) omogućuje postavljanje televizora na zid. Detaljne informacije o postavljanju
zidnih nosača potražite u uputama koje ste dobili sa zidnim nosačima. Prilikom postavljanja zidnog nosača obratite se
stručnjaku. Ne preporučujemo da to radite sami.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik samostalno montira
televizor.
Specifikacije kompleta za postavljanje na zid (VESA)
✎✎ Zidni nosač nije isporučen već se prodaje odvojeno.
Zidni nosač montirajte na čvrsti zid okomito na pod. Za postavljanje na druge građevinske materijale obratite se najbližem
distributeru. Ako se montira na strop ili nakošeni zid, može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede.
✎✎ NAPOMENA
• Standardne dimenzije kompleta za postavljanje na zid prikazane su u donjoj tablici.
• Kod kupnje kompleta za postavljanje na zid isporučuju se detaljni priručnik i svi dijelovi potrebni za montažu.
• Nemojte upotrebljavati vijke koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA.
• Nemojte upotrebljavati vijke koji su duži od standardnih dimenzija jer mogu oštetiti unutrašnjost televizora.
• Kod zidnih nosača koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA, dužina vijaka može se
razlikovati ovisno o specifikacijama zidnih nosača.
• Nemojte prečvrsto zategnuti vijke. To može oštetiti uređaj i uzrokovati njegov pad, što može dovesti do tjelesnih
ozljeda. Tvrtka Samsung nije odgovorna za takve nesretne slučajeve.
• Tvrtka Samsung ne preuzima odgovornost za štetu na uređaju ili tjelesne povrede proizašle iz upotrebe zidnog
nosača koji ne odgovara VESA standardu ili nije specificiran ili ako korisnik ne prati upute za montažu uređaja.
• Nagib televizora koji se montira na zid ne smije biti veći od 15 stupnjeva.
Televizor
Držač zidnog
nosača
C
inči
VESA specifikacije (A
* B)
C (mm)
Standardni vijak
Količina
32~40
200 X 200
22
M8
4
Komplet za postavljanje na zid nemojte montirati dok je televizor uključen.
To može dovesti do ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.
Hrvatski
65
Montiranje televizora na zid
[
Oprez: Potezanje, guranje ili penjanje na televizor može uzrokovati njegov pad. Naročito pripazite da se djeca ne ljuljaju na
televizoru i da ga ne destabiliziraju jer to može uzrokovati prevrtanje televizora i dovesti do teških ozljeda ili smrti. Slijedite
sve sigurnosne mjere opreza opisane u Letku o sigurnosti. Za dodatnu stabilnost i sigurnost montirajte uređaj protiv pada
prema sljedećim uputama.
Sprečavanje pada televizora
1. Vijke umetnite u kopče i dobro ih pričvrstite na zid. Provjerite jesu li vijci čvrsto postavljeni na zid.
✎✎ Ovisno o vrsti zida, možda će vam zatrebati dodatni materijal, poput kotve.
✎✎ Budući da potrebne kopče, vijci i kabel nisu uključeni u isporuku, nabavite ih zasebno.
2. Izvadite vijke iz središnjeg dijela na stražnjoj strani televizora, umetnite ih u kopče i zatim ponovo pritegnite vijke u
televizor.
✎✎ Vijci možda neće biti isporučeni uz proizvod. U tom slučaju nabavite vijke sa sljedećim specifikacijama.
3. Kopče pričvršćene na stražnjoj strani televizora i kopče pričvršćene na zid povežite snažnom uzicom i zatim je čvrsto
zavežite.
✎✎ NAPOMENA
• Televizor postavite blizu zida kako ne bi pao prema natrag.
• Uzicu smijete povezati tako da kopče pričvršćene na zidu budu u ravnini ili niže od kopči pričvršćenih na
televizoru.
• Prije premještanja televizora odvežite kabel.
4. Provjerite jesu li svi spojevi ispravno pričvršćeni. Povremeno provjerite spojeve i potražite znakove zamora materijala
ili oštećenja. Sumnjate li u sigurnost spojeva, obratite se profesionalnom montažeru.
Uređaj za sprečavanje krađe Kensington Lock
Uređaj Kensington Lock ne isporučuje tvrtka Samsung. Riječ je o uređaju koji
se fizički pričvršćuje na sustav kada se uređaj montira na javnom mjestu.
Ovisno o proizvođaču, izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od
onog prikazanog na crtežu. Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi uređaja
Kensington Lock potražite u priručniku za njegovo korištenje.
Kako biste zaključali proizvod, izvršite sljedeće korake:
Na stražnjoj strani televizora pronađite ikonu “K”. Utor za uređaj Kensington
nalazi se pored ikone “K”.
1
<Dodatno>
1. Kabel uređaja za zaključavanje Kensington omotajte oko velikog,
nepomičnog objekta kao što su stol ili stolica.
2. Kraj kabela na koji je pričvršćena brava provucite kroz omču na kraju kabela uređaja za zaključavanje Kensington.
3. Umetnite lokot u utor za Kensington na proizvodu (1).
4. Zaključajte bravu.
✎✎ Ovo su općenite upute. Detaljne upute potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje.
✎✎ Uređaj se mora kupiti zasebno.
✎✎ Položaj brave Kensington može se razlikovati ovisno o modelu.
66
Hrvatski
Specifikacije
Uvjeti u okruženju
Radna temperatura
Radna vlažnost
Temperatura pohrane
Vlažnost prilikom pohrane
10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F)
10% do 80%, bez kondenzacije
-20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F)
5% do 95%, bez kondenzacije
Postolje s mogućnošću zakretanja
(lijevo/desno)
0˚
Naziv modela
HG32EE590
Rezolucija zaslona
1366 x 768
Postolje s mogućnošću zakretanja
HG40EE590
1920 x 1080
20˚ / 60˚ / 90˚
Veličina zaslona (dijagonala)
32 inča
40 inča
Zvuk (izlaz)
5Wx2
10 W x 2
745,4 x 433,9 x 68,8 mm
745,4 x 486,1 x 192,6 mm
922,7 x 522,7 x 72,2 mm
922,7 x 581,8 x 226,5 mm
4,0 kg
5,6 kg
7,7 kg
10,6 kg
Dimenzije (ŠxVxD)
Kućište
S postoljem
Težina
Bez postolja
S postoljem
✎✎ Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
✎✎ Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na naljepnici zalijepljenoj na proizvod.
✎✎ Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu
pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Hrvatski
67
Dimenzije
Prikaz sprijeda / bočni prikaz
4
1
2
3
5
(Jedinica: mm)
1
2
3
4
5
HG32EE590
745,4
433,9
486,1
68,8
192,6
HG40EE590
922,7
522,7
581,8
72,2
226,5
Pojedinosti ploče s priključcima / stražnji prikaz
✎✎ Precizne dimenzije mogu se provjeriti na mrežnom mjestu Displaysolutions.samsung.com.
68
Hrvatski
Pojedinosti postolja
• HG32EE590
(Jedinica: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
449,2
192,6
119,9
• HG40EE590
556,5
226,5
(Jedinica: mm)
147,2
✎✎ NAPOMENA: Neke slike možda ne odgovaraju stvarnim dimenzijama. Neke dimenzije podložne su promjenama
bez prethodne obavijesti. Provjerite dimenzije prije postavljanja TV-a. Nismo odgovorni za tipografske pogreške ili
pogreške prilikom ispisa.
Hrvatski
69
Licenca
Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog slova D
trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
70
Hrvatski
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Država
Centar za korisničku podršku
Web-mjesto
AUSTRIA
0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/
RDS), vă rugăm să ne contactaţi formând numărul
Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
91 175 00 15
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
EE590-EU-CRO-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising