Samsung | HG43EF690DB | User manual | Samsung HG43EF690DB User manual

Samsung HG43EF690DB User manual
LED televizor
Priručnik za postavljanje
Zahvaljujemo što ste kupili ovaj proizvod tvrtke
Samsung. Želite li potpuniju uslugu, proizvod
registrirajte na web-mjestu
www.samsung.com
Model
Serijski br.
Slike i crteži navedeni u ovom korisničkom priručniku informativne su prirode i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda
proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Uputa
Televizor je opremljen interaktivnom funkcijom putem uređaja za umrežavanje (SBB/STB) koji je spojen s televizorom te s drugim
televizorima u sustavu za hotele i druge hotelijerske djelatnosti kojim se upravlja putem računala.
Interaktivni način rada: Televizor prilikom početnog pokretanja šalje naredbu za identificiranje uređaja za umrežavanje (SBB/STB). Ako je
identificiran, televizor se prebacuje na način rada ONLINE i upravljanje se potpuno provodi putem uređaja za umrežavanje SBB/STB.
Ako je televizor u načinu rada ONLINE, prestaje primati infracrvene naredbe (daljinskog upravljača Samsung) te djeluje u skladu s
protokolom sučelja.
Samostalni način rada: Ako uređaj za umrežavanje (SBB/STB) nije identificiran, televizor bi trebalo prebaciti na samostalni način rada s
ograničenim funkcijama.
Načini rada
Ako se televizorom (u načinu rada za hotel) upravlja pomoću uređaja za umrežavanje (SBB/STB), onda se nalazi u jednom od dva načina rada:
•• ONLINE ili SAMOSTALNI način rada. U samostalnom načinu rada televizor će se ponašati kao hotelski televizor, ali bez aktivne
komunikacije. Time se gostima onemogućuje prijevara sustava isključivanjem uređaja za umrežavanje (SBB/STB).
Hotel TV
(Hotelski televizor)
Uključen hotelski
način rada
Power
ON
Stand-alone Mode
(Samostalni način
rada)
SBB/STB Online
– ako je uspješan
jedan od 10
pokušaja
SBB/STB Online – 10
uzastopnih neuspjelih
pokušaja
SBB/STB Status –
Pokušajte svake
2 sekunde
Online Mode
(Online način rada)
Brzina prozivanja 20/s
Informacije o postavljanju pojedinosti za samostalni ili interaktivni način rada potražite na stranicama 21 do 30 (Postavljanje podataka za
opciju hotela: samostalni i interaktivni način rada)
•• Neke funkcije mogu biti ograničene kako bi se spriječilo goste da "varaju" sustav televizora.
•• Nema glavnog izbornika (Interaktivni način rada) ili izbornika kanala, opcije Plug & Play u glavnom izborniku (Samostalni način rada)
•• Ograničena glasnoća i zaključavanje ili otključavanje tipki na ploči
Upozorenje o prikazivanju statičnih slika
Izbjegavajte prikazivanje statičnih slika na zaslonu (poput slikovnih datoteka u jpeg formatu) ili elemenata statičnih slika (poput logotipa
televizijskih programa, panoramskog ili 4:3 formata slike, traka s izvještajima s burze ili vijestima na dnu zaslona itd.). Neprekidno
prikazivanje statične slike može uzrokovati neravnomjernu potrošnju zaslona, što utječe na kvalitetu slike. Kako bi se smanjio rizik od
pojavljivanja ovog efekta, slijedite preporuke u nastavku:
•• Izbjegavajte prikazivanje istog televizijskog kanala dulje vrijeme.
•• Slike uvijek pokušajte prikazivati preko cijelog zaslona koristeći izbornik televizora za postavljanje formata slike kako biste pronašli
najprikladniji format.
•• Smanjite vrijednosti svjetline i kontrasta na najmanju razinu koja je potrebna za postizanje željene kvalitete slike – previsoke vrijednosti
mogu ubrzati postupak nastajanja "urezanih slika".
•• Često upotrebljavajte sve značajke televizora kako biste smanjili zaostajanje slike na zaslonu. Pojedinosti potražite u relevantnom
odjeljku korisničkog priručnika.
Osiguravanje prostora za montiranje
Kako biste osigurali pravilno prozračivanje, ostavite traženi razmak između uređaja i drugih objekata (npr. zidovi).
Ako to ne učinite, povećanje unutarnje temperature uređaja može dovesti do požara ili problema s uređajem.
•• Ako upotrebljavate postolje ili zidni nosač, upotrebljavajte samo dijelove koje isporučuje tvrtka Samsung Electronics.
‒‒ Ako upotrebljavate dijelove drugih proizvođača, može doći do poteškoća s proizvodom ili do ozljeda uzrokovanih padom proizvoda.
•• Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
Montaža s postoljem.
Montaža sa zidnim nosačem.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
sadržaja
•• Sastavljanje okretnog postolja (televizori od 32 inča ili veći).............................................................................. 5
•• Montiranje postolja za LED televizor......................................................................................................................... 6
•• Prikaz ploče za povezivanje......................................................................................................................................... 8
•• TV upravljač.................................................................................................................................................................... 11
•• Prikaz daljinskog upravljača....................................................................................................................................... 12
•• Povezivanje televizora s uređajem za umrežavanje (STB (SBB))......................................................................... 14
•• Priključivanje zvučnika u kupaonici........................................................................................................................... 15
•• Priključivanje MediaHub HD modula........................................................................................................................ 17
•• Priključivanje adaptera za priključivanje uređaja (Remote Jack Pack).............................................................. 18
•• Povezivanje na priključak COMMON INTERFACE (utor za TV karticu)................................................................ 20
•• Postavljanje podataka za opciju hotela.................................................................................................................... 21
•• Montiranje zidnog nosača........................................................................................................................................... 74
•• Montiranje televizora na zid........................................................................................................................................ 75
•• Uređaj za sprečavanje krađe Kensington Lock........................................................................................................ 75
•• Specifikacije................................................................................................................................................................... 76
•• Dimenzije........................................................................................................................................................................ 77
•• Licenca............................................................................................................................................................................ 79
Hrvatski
3
HRVATSKI
•• Dodatna oprema............................................................................................................................................................ 4
Dodatna oprema
✎✎ Provjerite jesu li s vašim LED televizorom isporučeni sljedeći dodaci. Ako neki predmeti nedostaju, obratite se
distributeru.
✎✎ Boja i oblik predmeta mogu se razlikovati ovisno o modelu.
•• Daljinski upravljač & baterije (AAA x 2)
•• Vodič za brzo postavljanje
•• Adapter za CI karticu
•• Držač za kabel
•• Komplet za postavljanje u hotelu (televizor veličine
32 inča ili veći)
•• Kabel za napajanje / Podatkovni kabel
•• Jamstvena kartica/Vodič kroz zakonske propise (nije
dostupno na nekim lokacijama)
4 kom.
Adapter za zidni nosač
✎✎ Ovisno o modelu, postolje i vijci za postolje možda neće biti isporučeni uz uređaj.
✎✎ Podatkovni kabel možda neće biti isporučen ovisno o dobavljaču integratora sustava.
Raspoređivanje kabela pomoću držača za kabele
✎✎ Informacije o obvezama tvrtke Samsung u vezi s okolišem i regulatornim obvezama specifičnim za uređaj,
npr. REACH, WEEE ili onima o baterijama potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
4
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodacima i dokumentaciji označavaju da se proizvod i njegovi elektronički dodaci
(npr. punjač, slušalice, USB kabel) na kraju svog vijeka trajanja ne smiju odlagati s ostalim otpadom iz
domaćinstva. Kako biste spriječili zagađivanje okoliša ili narušavanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog
odlaganja otpada, ove predmete svakako odvojite od ostalih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako
biste potpomogli održivo iskorištavanje materijalnih resursa. Privatni korisnici informacije o mjestima i
načinu recikliranja ovog proizvoda koje je sigurno za okoliš mogu zatražiti od trgovca kod kojeg su kupili
proizvod ili ureda lokalnih vlasti. Tvrtke bi se trebale obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete
ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci se prilikom odlaganja ne bi smjeli miješati s
ostalim komercijalnim otpadom.
Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu na kraju vijeka
trajanja ne smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd i Pb na oznakama govore
da baterija sadrži razine žive, kadmija ili olova više od referentnih razina u Direktivi EZ 2006/66. Ako se
baterije ne odlože na pravilan način, te tvari mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Radi zaštite prirodnih
resursa i promicanja ponovnog korištenja sirovina, baterije odvojite od ostalog otpada i reciklirajte ih u
sklopu lokalnog sustava besplatnog vraćanja baterija.
Hrvatski
Sastavljanje okretnog postolja (televizori od 32 inča ili veći)
[[ UPOZORENJE:
Ako postavite televizor tako da se zakreće, morate ga sigurno pričvrstiti za pod, stol, vrh ormarića
itd. kako je opisano u uputama za postavljanje.
LED televizori od 32 inča i veći imaju okretna postolja. Postolja možete postaviti tako da se televizor pomoću okretne
spojke na držaču nosača može zakrenuti za 20 stupnjeva ulijevo i udesno, 60 stupnjeva ulijevo i udesno ili pak 90
stupnjeva ulijevo i udesno.
* Proizvod se šalje s kutom zakretanja postolja postavljenim na 20°.
¦¦ * Zakretanje od 20°
Da biste TV postavili tako da se zakreće za 20° ulijevo i udesno, umetnite zubac na dnu postolja kroz zakrivljeni otvor na
okretnoj spojci na držaču nosača označenoj s 20°. Zatim pričvrstite okretnu spojku na držaču nosača na postolje pomoću
tri priložena vijka kako je prikazano u nastavku.
¦¦ Zakretanje od 60°
Da biste TV postavili tako da se zakreće za 60° ulijevo i udesno, umetnite zubac na dnu postolja kroz zakrivljeni otvor na
okretnoj spojci na držaču nosača označenoj s 60°. Zatim pričvrstite okretnu spojku na držaču nosača na postolje pomoću
tri priložena vijka kako je prikazano u nastavku.
¦¦ Zakretanje od 90°
Da biste TV postavili tako da se zakreće za 90° ulijevo i udesno, uklonite okretnu spojku na držaču nosača, a zatim
postavite tri priložena vijka u postolje kako je prikazano u nastavku.
Hrvatski
5
Montiranje postolja za LED televizor
LED televizori od 32 inča i veći imaju okretna postolja. Postolja možete postaviti tako da se televizor može zakrenuti za 20
stupnjeva ulijevo i udesno ili 90 stupnjeva ulijevo i udesno.
Komponente postolja
Prilikom montiranja postolja upotrebljavajte priložene komponente i dijelove.
32" x7 (M4 x L12)
43"~55" x8 (M4 x L12)
32"
Postolje (1 kom.)
1
43"~55"
Nosač postolja (1 kom.)
x4
(M4 x L12)
Vijci
2
✎✎ Postavite meku krpu preko stola kako biste zaštitili
televizor, a zatim postavite televizor na krpu sa zaslonom
okrenutim prema dolje.
3
32"
43"~55"
x3 (M4 x L12)
6
Hrvatski
x4 (M4 x L12)
4
Ako dođe do naginjanja televizora, ponovno ga sklopite sukladno
.
kategoriji
✎✎ Vodič za sklapanje čuvajte u blizini televizora.
✎✎ NAPOMENA
•• Prilikom sklapanja pripazite na razliku između prednje i stražnje strane svake komponente.
•• Pobrinite se da najmanje dvije osobe podižu i pomiču televizor.
¦¦ Komplet za postavljanje u hotelu
Kratki vijak (2 kom.)
Dugi vijak (2 kom.)
Brtveni prsten (2 kom.)
Matica (2 kom.)
ili
[[ Postavite postolje na ravnu
površinu poput komode, stola
ili zabavnog centra kao što je
prikazano.
[
UPOZORENJE: Kako biste spriječili ozljede, ovaj televizor treba sigurno pričvrstiti na pod, stol ili komodu
pomoću kompleta za postavljanje u hotelu u skladu s ovim uputama.
Hrvatski
7
Prikaz ploče za povezivanje
1
2
4
3
#
@
HDMI IN 2
4
HDMI IN 3
(ARC)
HDMI IN 1
LAN OUT
5
LAN
6
RJP
9
0
7
!
CLOCK
8
$
✎✎ Kad spajate vanjski uređaj s televizorom, provjerite je li napajanje na jedinici isključeno.
✎✎ Kada spajate vanjski uređaj, boja priključnog terminala mora odgovarati boji kabela.
1 VARIABLE AUDIO OUT
Upotrebljava se za zvučni izlaz na zvučniku u kupaonici. Povežite uređaj na zidu kupaonice s varijabilnim priključkom
(RCA).
2 VOL-CTRL
Upotrebljava se za prilagođavanje glasnoće na zvučniku u kupaonici. Povežite uređaj na zidu kupaonice s VOLCTRL
priključkom.
3 USB (5V 0.5A), USB (HDD 1.0A) / CLONING
‒‒ Priključak za nadogradnju softvera i Media Play itd.
‒‒ Povezivanje s uslugama.
4 HDMI IN 1 / HDMI IN 2 / HDMI IN 3 (ARC)
Povezivanje s HDMI priključkom na uređaju s HDMI izlaznim priključkom.
✎✎ Zvučni priključak nije potreban za HDMI-HDMI priključak. HDMI priključci prenose audio i videosadržaj.
8
Hrvatski
5 LAN
Priključite na ožičeni LAN pomoću CAT 7 kabela.
6 RJP
Ovaj priključak je RJP (adapter za priključivanje uređaja) komunikacijski priključak koji omogućuje povezivanje
različitih uređaja na dodatne module kako bi se poboljšala upotreba uređaja u skladu s vlastitim potrebama.
7 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Povezivanje s komponentnim kabelom za digitalni zvuk.
8 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ Kako biste mogli pravilno gledati kanale, televizor mora primati signal iz jednog od sljedećih izvora:
‒‒ Vanjska antena/televizijski kabelski sustav
9 LAN OUT
Žičani spojni priključak za LAN upotrebljava se za povezivanje vanjskog uređaja, poput prijenosnog računala, na
internet. (Međutim, televizor se mora povezati na internet putem žičanoga LAN-a.)
0 DATA
‒‒ Upotrebljava se za podršku prijenosa podataka između televizora i uređaja za umrežavanje (SBB).
‒‒ Povezuje se pomoću RJ-12 priključaka za televizor.
! CLOCK
Postavite vrijeme nakon spajanja kabela vanjskog sata u utičnicu za sat. Možete upotrebljavati funkciju prikaza
vanjskog sata.
@ HP-ID
Istovremeno priključite kabel u HP-ID i priključak za slušalice i priključite ga u zasebnu utičnicu za slušalice.
Pogledajte stranicu 16. Kada priključujete slušalice u utičnicu za slušalice, funkcionira na isti način kao i funkcija
slušalica.
# COMPONENT / AV IN 1
–– Ovaj priključak upotrijebite za povezivanje s komponentnim videouređajima ili audiouređajima kao što su DVD
uređaji i s AV (kompozitnim) uređajima kao što su VCR uređaji.
–– Priključite audiokabele na priključke R-AUDIO-L na televizoru, a druge krajeve na odgovarajuće izlazne
audiopriključke na A/V ili komponentnom uređaju.
–– Priključak COMPONENT IN se osim toga koristi i kao VIDEO 1 priključak.
–– Povežite komponentne kabele za videosadržaj (nisu priloženi) na komponentne priključke ("PR", "PB", "Y") na
stražnjoj strani televizora, a druge krajeve na odgovarajuće izlazne komponentne priključke za videosadržaj na
DVD uređaju. Boje priključaka i kabela moraju se podudarati.
–– Ako želite priključiti Set-Top Box i DVD uređaj, morate priključiti Set-Top Box na DVD uređaj te priključiti DVD
uređaj na komponentne priključke ("PR", "PB", "Y") na televizoru.
–– Priključci PR, PB i Y na vašim komponentnim uređajima (DVD uređaj) ponekad su označeni kao Y, B-Y i R-Y ili Y, Cb
i Cr.
–– Na AV uređajima priključite RCA audiokabele (nisu priloženi) na priključke R - AUDIO - L na stražnjoj strani
televizora, a druge krajeve na odgovarajuće izlazne audiopriključke na vanjskom uređaju.
–– Prilikom povezivanja kompozitnog (AV) uređaja na priključak AV IN 1 [Y/Video], priključite videokabel (žuti) na
priključak AV IN 1 [Y/VIDEO] (zelenožuti).
$ PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE
Slušalice se mogu priključiti u utičnicu za slušalice na vašem televizoru. Dok su slušalice priključene, isključen je zvuk
iz ugrađenih zvučnika.
Hrvatski
9
Načini prikaza
Možete odabrati i jednu od standardnih rezolucija navedenih u stupcu Rezolucija. Televizor će se automatski podesiti na
rezoluciju koju odaberete.
Nakon povezivanja računala i televizora, na računalu postavite rezoluciju zaslona za televizor. Optimalna rezolucija je 1920
x 1080 pri 60 Hz. Ako je rezolucija postavljena na vrijednost koja se ne nalazi u tablici u nastavku, na televizoru se možda
neće ništa prikazivati. Pravilno postavite rezoluciju u skladu s korisničkim uputama za računalo ili njegovom grafičkom
karticom.
U tablici su preporučene rezolucije.
✎✎ Optimalna rezolucija je 1920 x 1080 pri 60 Hz.
Način rada
Rezolucija
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela (MHz)
Sinkronizirani
polaritet (H/V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎ Način rada s ispreplitanjem nije podržan.
✎✎ Uređaj bi mogao neispravno raditi ako je odabran nestandardni format videozapisa.
✎✎ Podržani su odvojeni i kompozitni načini rada. Način rada SOG nije podržan.
10
Hrvatski
TV upravljač
Upravljač televizora gumb je za usmjeravanje u više smjerova koji pomaže prilikom navigacije bez upotrebe daljinskog
upravljača.
✎✎ Neke funkcije za koje je potreban PIN kôd možda neće biti dostupne.
✎✎ Boja i oblik uređaja mogu se razlikovati ovisno o modelu.
✎✎ Iz izbornika možete izaći tako da upravljač pritisnete dulje od 1 sekunde.
✎✎ Upravljač televizora, mali gumb koji izgleda kao upravljačka ručica i nalazi se na donjoj desnoj strani televizora,
omogućuje upravljanje televizorom bez daljinskog upravljača.
Izbornik za upravljanje
: Isključi napajanje
: Glasnije
: Kanal gore
: Tiše
: Kanal dolje
: Izvor
TV upravljač / Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite: Premjesti
Pritisnite i držite: Odaberi
TV upravljač nalazi se pri dnu televizora.
Stanje pripravnosti
Proizvod nemojte ostavljati u stanju pripravnosti na dulje vrijeme (na primjer, kada ste na praznicima). Mala količina
električne energije i dalje se troši čak i kada je gumb napajanja isključen.
Hrvatski
11
Prikaz daljinskog upravljača
✎✎ Ovaj daljinski upravljač ima točke po Brailleovom pismu za gumbe za uključivanje/isključivanje, kanal i glasnoću,
što znači da ga mogu koristiti slijepe i slabovidne osobe.
Uključivanje i isključivanje televizora.
Prikaz i odabir raspoloživih izvora
videosignala.
Izravan pristup kanalima.
Naizmjenični odabir opcije Teletekst,
Dvostruko ili Kombinirano.
Prikaz elektroničkog vodiča kroz
programe (EPG).
Privremeno isključivanje zvuka.
Promjena kanala.
Podešavanje glasnoće.
Prikaz popisa kanala na zaslonu.
HOME
Prikaz glavnog izbornika na zaslonu.
MENU
Brzi odabir često korištenih funkcija.
TOOLS
Prelazak na zaslon HOME.
CONTENT
Prikaz uz početnu stranicu sadržaja.
Prikaz informacija na zaslonu
televizora.
CLOCK: Kada pritisnete tipku INFO
u stanju pripravnosti, televizor
prikazuje vrijeme.
Odabir stavki izbornika na zaslonu i
mijenjanje vrijednosti izbornika.
Zatvaranje izbornika.
Povratak na prethodni izbornik.
Gumbi koji se koriste u opciji Popis
kanala, na izborniku Media Play itd.
ALARM: Unesite vrijeme kada
želite da se televizor uključi.
X: Uključivanje i isključivanje
3D slike. (Nije dostupno)
SUBT.: prikaz digitalnih titlova.
12
Hrvatski
ALARM
SUBT.
Te gumbe koristite uz početnu
stranicu sadržaja.
Umetanje baterija (veličina baterija: AAA)
✎✎ NAPOMENA
•• Daljinski upravljač koristite na udaljenosti do 7 metara od televizora.
•• Jaka svjetlost može utjecati na rad daljinskog upravljača. Izbjegavajte upotrebu posebnih fluorescentnih
svjetiljki ili neonskih znakova u blizini daljinskog upravljača.
•• Boja i oblik mogu se razlikovati ovisno o modelu.
•• Nije podržan gumb daljinskog upravljača '3D'. Kada pritisnete ove gumbe, televizor ne reagira.
Hrvatski
13
Povezivanje televizora s uređajem za umrežavanje (STB (SBB))
Stražnja ploča televizora
Podatkovni kabel
✎✎ Stražnja strana može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Povežite DATA priključak televizora s [ETH MODEM] priključkom uređaja za umrežavanje (SBB) pomoću podatkovnog
kabela.
✎✎ Upotrijebite prijenos podataka.
•• Infracrveni signali koje daljinski upravljač šalje televizoru ili SBB / STB uređaju moraju zadovoljiti sljedeću specifikaciju
za prolaz infracrvenog signala kroz funkciju.
Specifikacija prijemnika infracrvenog signala
‒‒ Frekvencija središnjeg filtra prolaza: 37,9 ㎑
‒‒ Frekvencija prijenosnika, radni ciklus 50 %
‒‒ Minimalna dužina kratkog signala (tburst): 12 pulseva (316 us)
‒‒ Minimalni vremenski razmak između kratkih signala (tburst gap): 16 pulseva (422 us)
‒‒ Minimalni vremenski razmak između naredbi podataka (tpause): 25 ㎳
¦¦ Popis dobavljača i kompatibilnih podatkovnih kabela isporučenih uz televizor
•• Potvrdite dobavljaču da upotrebljavate ispravan podatkovni kabel. Pogledajte oznaku s kodom na podatkovnim
kabelima.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
5
6
4
2
3
5
2
3
✎✎ Radna specifikacija podatkovnog kabela (RJ12): RS232
14
Hrvatski
CON B
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
Priključivanje zvučnika u kupaonici
Zvučnike u kupaonici možete priključiti na sljedeći način.
¦¦ Priključivanje pomoću varijabilnog izlaza (dostupno bez vanjskog pojačala)
Stražnja ploča televizora
1
Zvučnik
2
VOL+
VOL-
Uređaj za upravljanje
glasnoćom
✎✎ Stražnja strana može se razlikovati ovisno o modelu.
1. Priključite VARIABLE AUDIO OUT priključak televizora na zvučnike na zidu kupaonice hotela.
Zvučnik +
Zvučnik -
N/C
2. Priključite VOL-CTRL priključak televizora s priključkom prekidača uređaja za upravljanje glasnoćom na zidu kupaonice
hotela.
✎✎ Maksimalna izlazna snaga zvučnika je 4W, 8Ω.
✎✎ Priključak VARIABLE AUDIO OUT podržava samo MONO izlazni zvuk.
•• Postavljanje uređaja za upravljanje glasnoćom
‒‒ Ako uređaj za upravljanje glasnoćom konfigurirate kao što je prikazano na slici, možete upravljati glasnoćom na
zvučnicima u kupaonici.
‒‒ Priključak s kojim je uređaj za upravljanje glasnoćom povezan s televizorom normalni je telefonski priključak od
3,5 mm.
‒‒ Uređaj za upravljanje glasnoćom je taktilni prekidač.
✎✎ Postavljanje načina rada s dodatnim pojačalom
‒‒ 0: isključivanje funkcije dodatnog pojačala (PWM isključen).
‒‒ 1: određivanje dodatne glasnoće prema razini glavne glasnoće. Dodatna glasnoća određuje se prema postavkama
glasnoće prilikom uključivanja, postavkama minimalne i maksimalne glasnoće u načinu rada za hotel.
‒‒ 2: određivanje glasnoće prema postavkama na upravljačkoj ploči u kupaonici.
•• Specifikacije priključka varijabilnog izlaza
‒‒ Kabel zvučnika: Upotrebljavajte kabel zvučnika maksimalne duljine od 25 m.
GLASNOĆA - POVEĆAVANJE
(Crno/crveno 2)
Uređaj za upravljanje glasnoćom
VOL +
1
3
2
GLASNOĆA - SMANJENJE
(Bijelo 1)
VOL -
GND (UZEMLJENJE)
(Zaštitni kabel 3)
Hrvatski
15
¦¦ Priključivanje audiokabela
Moguće je instalirati dodatnu utičnicu za slušalice na krevet ili radni stol u skladu s vlastitim potrebama. Postupak
instalacije opisan je u nastavku.
•• Detaljan prikaz utičnice za slušalice.
Stražnja ploča televizora
HEADPHON BOX
Utičnica za slušalice
✎✎ Stražnja strana može se razlikovati ovisno o modelu.
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Utičnica za slušalice>
16
Hrvatski
Priključivanje MediaHub HD modula
Izlaz na svaki vanjski izvor signala koji je spojen na MediaHub HD na recepciji hotela.
Stražnja strana MediaHub HD modula
HDMI
USB
Stražnja ploča televizora
RS/232
HDMI IN 2
HDMI IN 1
HDMI IN 3
(ARC)
(DVI)
LAN OUT
LAN
2 HDMI kabel
RJP
1 RS-232
podatkovni
kabel
CLOCK
✎✎ Stražnja strana može se razlikovati ovisno o modelu.
1. Povežite RJP priključak televizora i RS/232 priključak MediaHub HD modula.
2. Povežite HDMI IN 1, 2 ili 3 priključak televizora i HDMI priključak MediaHub HD modula.
•• MediaHub HD
‒‒ MediaHub HD je hardverski modul koji ima različite ulaze za audio i videosadržaje (A/V, audio, računalo, HDMI i
USB) te odgovarajuće izlaze. Odgovarajući izlazni izvori povezuju se s modula MediaHub na televizor. MediaHub
komunicira s televizorom putem RS232. Hot Plug & Play jest funkcija koja omogućuje gostima hotela povezivanje
vanjskih izvora na MediaHub. MediaHub komunicira s televizorom slanjem poruka o aktivnim/neaktivnim
izvorima. Televizor se prebacuje na aktivni vanjski izvor.
‒‒ Morate povezati HDMI priključak MediaHub modula s HDMI IN 3 priključkom televizora.
‒‒ Kada je televizor uključen, povežite televizor i RJP adapter u roku od 10 sekundi.
•• Posebne značajke
‒‒ PIP
‒‒ Automatsko prepoznavanje
Hrvatski
17
Priključivanje adaptera za priključivanje uređaja (Remote Jack Pack)
Izlaz na svaki vanjski izvor signala koji je spojen na RJP na recepciji hotela.
Stražnja strana RJP adaptera
USB
HDMI
VIDEO
Stražnja ploča televizora
AUDIO
RS/232
HDMI IN 2
HDMI IN 1
3 HDMI kabel
HDMI IN 3
(ARC)
(DVI)
LAN OUT
LAN
4 RS-232 podatkovni kabel
RJP
2 Video kabel
1 Audio kabel
CLOCK
✎✎ Stražnja strana može se razlikovati ovisno o modelu.
1. Povežite AV IN 1 [VIDEO] / [L-AUDIO-R] priključak televizora na AUDIO priključak RJP adaptera.
2. Povežite AV IN 1 [VIDEO] priključak televizora na VIDEO priključak RJP adaptera.
3. Povežite HDMI IN 1, 2 ili 3 priključak televizora na HDMI priključak RJP adaptera.
4. Povežite RJP priključak televizora i RS/232 priključak RJP modula.
✎✎ RJP adapter kompatibilan sa ovim televizorom tvrtke Samsung jest TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) i TA-7660
(HD Plus).
•• RJP (adapter za priključivanje uređaja): RJP označava adapter za priključivanje uređaja RJP je hardverski modul
koji ima različite ulaze za audio i videosadržaje (A/V, audio, računalo i HDMI) te odgovarajuće izlaze. Odgovarajući
izlazni izvori povezuju se s RJP adaptera na televizor. RJP uređaj komunicira s televizorom putem RS232. Hot Plug
& Play je funkcija koja omogućuje gostima hotela povezivanje vanjskih izvora na RJP. RJP adapter komunicira s
televizorom slanjem poruka o aktivnim/neaktivnim izvorima. Televizor će se prebaciti na aktivni vanjski izvor u skladu
s prioritetima koje je postavio korisnik.
✎✎ Možete odabrati HDMI IN 1, 2 ili 3 i AV IN za priključivanje RJP adaptera.
✎✎ Kada je televizor uključen, povežite televizor i RJP adapter u roku od 10 sekundi.
18
Hrvatski
•• RJP adapter moguće je vratiti na tvorničke postavke ako istodobno pritisnete gumbe A/V i HDMI i držite 10 sekundi.
Sva LED svjetla zatreperit će 5 puta kako bi se potvrdio dovršetak.
•• RJP adapter automatski će isključiti LED svjetla nakon 5 minuta kako bi se izbjeglo nepotrebno svjetlosno onečišćenje
u hotelskoj sobi. LED svjetla koja su bila ugašena ponovno će se uključiti ako gost dotakne neki od gumba te će se
ponovno pokrenuti brojač vremena od 5 minuta. Ako gost ponovno dotakne jedan od gumba za izvor, televizor će se
prebaciti na odabrani izvor i treperit će odgovarajuće LED svjetlo.
•• Nakon ponovnog pokretanja RJP adaptera ili isključivanja/uključivanja televizora potrebno je otprilike 10 sekundi kako
bi se uspostavila komunikacija između televizora i RJP adaptera.
•• Tablica u nastavku prikazuje približno vrijeme izraženo u sekundama koje je potrebno za prebacivanje s televizora na
ulazni izvor, na temelju prioriteta.
✎✎ Scenarij 1: Kada nema priključenih ulaza.
Izvor
Povezivanje
AV
HDMI
2 sekundi
3,9 sekundi
✎✎ Scenarij 2: Kada su priključena dva ili više ulaza, a ulazni izvor je isključen te ponovno uključen.
Izvor
Isključivanje
Povezivanje
Ukupno
AV
HDMI
4,5 sekundi
3,9 sekundi
2 sekundi
3,9 sekundi
6,5 sekundi
7,8 sekundi
✎✎ Primjerice, ako su svi aktivni izvori AV, PC i HDMI priključeni na RJP adapter, AV ima najviši prioritet. Ako je RJP
adapter u HDMI načinu rada, a gost prekine te ponovno uspostavi AV povezivanje, minimalno potrebno vrijeme
za prebacivanje na AV je 6,5 sekundi.
•• Kako biste uspostavili audio vezu (za Ipod ili Mp3 uređaj), način rada za glazbu mora biti postavljen na ON (Uključeno) i
identifikacija priključka mora biti postavljena na OFF (Isključeno).
•• Podržani su A/V, PC i HDMI ulazni izvori.
Hrvatski
19
Povezivanje na priključak COMMON INTERFACE (utor za TV karticu)
✎✎ Scenarij 1: Kada nema priključenih ulaza.
Postavljanje adaptera za CI karticu
Pričvrstite adapter na prikazani način.
✎✎ Kako biste mogli umetnuti adapter za karticu CI CARD, skinite
naljepnicu pričvršćenu na televizor.
Za priključivanje adaptera za karticu CI CARD slijedite korake opisane u
nastavku.
✎✎ Preporučujemo da adapter pričvrstite prije nego što postavite zidne
nosače ili umetnete karticu CI ili CI+ CARD.
1. Adapter za karticu CI CARD umetnite u dva utora na uređaju 1.
Stražnja
strana
televizora
✎✎ Pronađite dva otvora na stražnjoj strani televizora, pored
priključka COMMON INTERFACE.
2. Adapter za CI CARD karticu umetnite u priključak COMMON INTERFACE na proizvodu 2.
3. Umetnite karticu CI ili CI+ CARD.
Preporučujemo da CI karticu umetnete prije nego što televizor montirate na zid. Nakon postavljanja na zidni
nosač umetanje kartice može biti otežano. Umetnite karticu nakon što na televizor pričvrstite adapter za
karticu CI CARD. Ako karticu umetnete prije nego što ste pričvrstiti adapter, bit će teško pričvrstiti modul.
Upotreba kartice "CI ili CI+ CARD"
Morate umetnuti karticu "CI ili CI+ CARD" kako biste mogli gledati kanale
koji zahtijevaju plaćanje.
•• Ako ne umetnete karticu "CI ili CI+ CARD", neki kanali će prikazivati
poruku "Scrambled Signal" (Kodirani signal).
•• Podaci o uparivanju koji obuhvaćaju telefonski broj, ID oznaku kartice
"CI ili CI+ CARD", oznaku Host ID i ostale podatke prikazat će se za
otprilike 2 – 3 minute. Ako se prikaže poruka o pogrešci, obratite se
davatelju usluga.
•• Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu, prikazat će se poruka
"Updating Completed" (Ažuriranje dovršeno) koja označava da je popis
kanala ažuriran.
✎✎ NAPOMENA
•• Karticu CI ili CI+ CARD potrebno je nabaviti kod lokalnog davatelja kabelskih usluga.
•• Karticu CI ili CI+ CARD pažljivo izvucite i pritom pazite da vam ne ispadne jer se pri tome može oštetiti.
•• Karticu CI ili CI+ CARD umetnite u smjeru koji je na njoj označen.
•• Položaj utora COMMON INTERFACE može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Kartica CI ili CI+ CARD nije podržana u nekim državama i regijama; provjerite kod ovlaštenog dobavljača.
•• U slučaju problema obratite se davatelju usluga.
•• Umetnite karticu CI ili CI+ CARD koja podržava trenutne postavke antene. Slika na zaslonu bit će iskrivljena ili se
neće vidjeti.
20
Hrvatski
Postavljanje podataka za opciju hotela
Za unos: Pritisnite redom ove gumbe MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE. (U načinu rada za hotelijerstvo postavlja se
samostalni način rada.)
Za izlaz iz ovog izbornika: iskjlučite napajanje i ponovno ga uključite.
✎✎ Ovisno o modelu i regiji, nekih izbornika na televizoru nema.
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Stavka
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
SI Vendor
SI Vendor
Power On
Opis
Odaberite Hospitality Mode.
•• Način rada Interactive: televizor radi s uređajem SI STB (Set-Top box) ili SBB (uređaj za
umrežavanje).
•• Način rada Standalone: televizor radi bez uređaja SI STB (Set-Top box) ili SBB (uređaj za
umrežavanje).
•• Način rada Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Način rada Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Postavite postavke uključivanja koje će se primijeniti nakon uključivanja televizora.
•• User Defined: Omogućuje ručno postavljanje značajke Power On Channel (Uključivanje na
kanal) i Channel Type (Uključivanje na vrstu kanala). U nastavku pogledajte značajke Power
On Channel (Uključivanje na kanal) i Channel Type (Uključivanje na vrstu kanala).
•• Last Saved: Ako odaberete ovu stavku, prilikom uključivanja televizora prikazat će se kanal
koji je bio prikazivan kada je televizor isključen.
Power On Channel
Num
Kada se televizor uključi, automatski se prebacuje na ovaj kanal.
Power On Channel
Type
•• Odaberite frekvencijski pojas kanala: ATV (analogni frekvencijski pojas), DTV (digitalni
frekvencijski pojas), CATV (analogni kabelski frekvencijski pojas), CDTV (digitalni kabelski
frekvencijski pojas), IPTV (IP kanali).
Power On Volume
•• User Defined: Omogućuje vam ručno postavljanje značajke Power On Volume (Uključivanje
na određenu razinu glasnoće). U nastavku pogledajte značajku Power On Volume Number
(Uključivanje na određenu razinu glasnoće).
•• Last Saved: Kada se televizor uključi, glasnoća se vraća na razinu koja je bila postavljena
prilikom isključivanja.
Power On Volume Num Televizor se uključuje na određenu razinu glasnoće u samostalnom načinu rada za hotelijerstvo.
Min Volume
Minimalna razina glasnoće koju korisnik može postaviti u samostalnom načinu rada za
hotelijerstvo.
Max Volume
Maksimalna razina glasnoće u samostalnom načinu rada za hotelijerstvo.
Power On Source
Odaberite ulazni izvor koji televizor prikazuje prilikom uključivanja.
Power On Option
Određuje stanje televizora kada se vrati napajanje nakon nestanka struje ili nakon što ste
iskopčali, a zatim ponovno priključili televizor.
•• Last Option: Vraća se na posljednje stanje napajanja. Ako je bio u stanju pripravnosti, vraća se
u stanje pripravnosti. Ako je televizor bio uključen, ponovno se uključuje.
•• Power ON: Kada se vrati napajanje, televizor se uključuje.
•• Standby: Kada se vrati napajanje, televizor prelazi u stanje pripravnosti.
Hrvatski
21
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Stavka
Channel Setup
Omogućuje izravan, neposredan pristup nekim funkcijama izbornika kanala kao što su
automatsko programiranje, postavke antene itd.
Channel Editor
Značajka Channel Editor (Uređivanje kanala) omogućuje vam uređivanje kanala pohranjenih u
memoriji televizora. Pomoću značajke uređivanja kanala možete:
•• Promijenite brojeve i nazive kanala, upravljajte žanrovima i grupama jezika te brišite kanale.
•• primijeniti isključivanje zvuka videozapisa na odabranim kanalima. Isključivanjem zvuka
videozapisa isključuje se videozapis s kanala i reproducira samo zvuk.
Značajka Channel Editor (Uređivanje kanala) omogućuje vam jednostavno pregledavanje
informacija o svakom kanalu bez potrebe za izravnim prikazom pojedinog kanala.
Channel Bank Editor
Mixed Channel Map
Dynamic SI
Channel
✎✎ Ova je funkcija dostupna samo kada je opcija Hospitality Mode: Standalone postavljena na SI
Vendor: Smoovie.
Ova značajka omogućuje istovremeno pokazivanje/pretraživanje kanala prema vrsti antene
(antenska/kabelska).
•• ON: kada je značajka postavljena na Uključeno, gosti mogu pristupiti kompletnoj karti kanala
neovisno o odabranoj vrsti antene. Značajka Channel list (Popis kanala) prikazat će antenske
kao i kabelske kanale.
•• OFF: kada je značajka postavljena na Isključeno, gosti mogu pristupiti karti kanala koja
odgovara samo odabranoj vrsti antene [antenska/kabelska ili satelitska]. Značajka Popis
kanala/Uređivanje kanala pokazat će samo kanale s odabrane vrste antene.
•• ON: Provjerite broj kanala programa DTV. (značajka uređivanja TV kanala nije dostupna)
•• OFF: Nemojte provjeriti broj kanala programa DTV. (značajka Uređivanje DTV kanala je
dostupna, ali ažuriranje broja programa dodatnih kanala nije podržano)
Channel Rescan
Message
Pan Euro MHEG
•• OFF: Ako je značajka Pan Euro MHEG isključena, MHEG radi u skladu s postojećim
specifikacijama proizvoda.
•• ON: Ako je značajka Pan Euro MHEG uključena, značajka MHEG je postavljena na ON, bez
obzira na specifikacije proizvoda ili regije.
Subtitle Auto On
TTX Widescreen Mode
Hrvatski
Channel Bank Editor uređuje kanale, uz 3 različite opcije plaćanja. Ovisno o bankovnoj kartici,
postoje određeni kanali u kojima mogu uživati klijenti hotela.
Kada postoji nepodudaranje između podataka na karti kanala i emitiranih podataka, televizor
samostalno podešava kanale za vraćanje podataka/parametara na kartu kanala.
•• ON: Kada je značajka Channel Rescan Message (Poruka ponovnog skeniranja kanala)
postavljena na ON, zaslonski prikaz koji pokazuje da su kanali ponovno skenirani bit će
prikazan gostima hotela.
•• OFF: Administrator u hotelu značajku Channel Rescan Message (Poruka ponovnog skeniranja
kanala) može postaviti na OFF ako zaslonski prikaz poruke ponovnog skeniranja ne bi smio
biti prikazan gostima hotelima.
Mychannel
22
Opis
Omogućivanje/onemogućivanje značajke Moj kanal.
Ova funkcija uključuje/isključuje funkciju koja automatski uključuje titlove u određenoj državi.
Ova funkcija podržana je za hotelske televizore koji su spremni primiti DVB emitiranja koja su
krenula u Europu.
Ova funkcija odnosi se na specifikacije titlova u Francuskoj. Titlovi drugih država funkcioniraju u
skladu sa specifikacijama država bez obzira na značajku Automatski uključeni titlovi.
•• ON: Kada je značajka Subtitle Auto On function (Automatski uključeni titlovi) postavljena na
ON, ona slijedi specifikacije titlova u Francuskoj.
•• OFF: Kada je značajka Subtitle Auto On function (Automatski uključeni titlovi) postavljena na
OFF, ona ne slijedi specifikacije titlova u Francuskoj.
Proširi odjeljak s podnaslovima da odgovara širini zaslona.
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Picture Menu Lock
Menu Display
Menu OSD
Opis
Stavka
Channel Menu Display
Panel Button Lock
Clock Type
Clock
Local Time
Omogućivanje/onemogućivanje značajke Izbornik slike.
•• ON: prikazuje se Glavni izbornik.
•• OFF: ne prikazuje se Glavni izbornik.
•• OFF: podizbornik za emitiranje onemogućuje se za gosta.
•• ON: podizbornik za emitiranje omogućuje se za gosta.
Uključivanje/isključivanje funkcija prednje ploče (lokalne tipke).
•• Unlock: Otključava sve tipke ploče.
•• Lock: Zaključava sve tipke ploče.
•• OnlyPower: Zaključava sve tipke ploče osim tipke Napajanje.
•• OFF: Mogućnosti sata za značajku tvorničkih postavki neće raditi. Samo Glavni izbornik.
•• Vanjski sat: Kada je postavljeno na Ext. Clock, prilagodite sljedeće opcije.
‒‒ Time Format: 12 Hour / 24 Hour
‒‒ Clock Test: Failure / Success
‒‒ Clock Normal Dim.: 0 ~ 4
‒‒ Clock Standby Dim.: 0 ~ 1
Odaberite način za ažuriranje podataka sata
•• Manual: sat se postavlja automatski iz DTV kanala ili ga ručno postavlja korisnik kada je
televizor u samostalnom načinu rada.
•• TTX: Prikažite informacije o vremenu s toka TTX.
•• Time Channel: sat se postavlja iz odabranog kanala.
✎✎ Standalone: Manual / TTX / Time Channel
✎✎ Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Timer Type
omogućivanje i onemogućivanje funkcije alarma.
•• WakeUp: Omogućite uključivanje funkcije alarma na uređaju u određeno vrijeme.
•• OnOff: Onemogućivanje funkcije alarma i omogućivanje ili onemogućivanje brojača vremena.
Music Mode AV
Omogućuje reprodukciju glazbe s mp3/audiouređaja povezanog na AV izvor ulaznog signala na
televizoru. Kada je uključeno, možete čuti zvuk sa svirača kroz televizor neovisno o tome ima
li videosignala ili ne. Također utišava zvuk videozapisa kako se na televizoru ne bi prikazivao
sadržaj dok gost reproducira glazbu. Međutim, pozadinsko osvjetljenje televizora ostaje
uključeno.
Music Mode Comp
Dopušta reproduciranje glazbe sa svirača za reprodukciju sadržaja u formatu MP3/zvučnih
sadržaja koji je priključen na ulazni izvor komponente na televizoru. Kada je uključeno, možete
čuti zvuk sa svirača kroz televizor neovisno o tome ima li videosignala ili ne. Također utišava
zvuk videozapisa kako se na televizoru ne bi prikazivao sadržaj dok gost reproducira glazbu.
Međutim, pozadinsko osvjetljenje televizora ostaje uključeno.
Music Mode Backlight
Kada je značajka postavljena na Isključeno, pozadinsko svjetlo televizora potpuno se isključuje
kada gost koristi način rada za glazbu. Da biste štedjeli energiju, postavite na Isključeno.
Music Mode
Hrvatski
23
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Stavka
Priority AV
Remote Jack
Pack
Omogućuje postavljanje prioriteta za HDMI priključak 7610 RJP adaptera. Na raspolaganju
su vam prioriteti 1 i 2, 1 je najviši, a 2 najniži. Televizor automatski prikazuje izvor s najvišim
prioritetom. Detaljno objašnjenje potražite u prethodnom tekstu.
HDMI Option
Odaberite koji je HDMI izvor televizora povezan na RJP priključak. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
USB Pop-up Screen
External Source
Banner
Omogućuje reprodukciju glazbe s mp3/audiouređaja povezanog na HDMI izvor ulaznog signala.
Kad je ova opcija uključena, zvuk s uređaja može se reproducirati putem ulaznog HDMI priključka
RJP adaptera bez obzira ima li videosignala ili ga nema. (Ova je opcija kompatibilna samo s
modulom Guestlink RJP.)
Kada je USB priključen na televizor:
•• Default: pojavit će se skočni prozor.
•• Automatic: Time se automatski otvara izbornik USB sadržaja.
•• Disable: Ne pojavljuje se ni skočni prozor ni izbornik.
Ako je značajka postavljena na Uključeno, televizor prikazuje značajku Obavijest vanjskog izvora
(informacije) kada promijenite izvor televizora na drugi vanjski ulazni signal, pritisnete tipku
Informacije ili uključite televizor.
•• ON: Na zaslonu televizora prikazuju se informacije o vanjskom izvoru.
•• OFF: Na zaslonu televizora ne prikazuju se informacije o vanjskom izvoru.
Auto Source
•• ON: Kada je na televizor priključen vanjski ulazni izvor, televizor identificira ulazni izvor te
automatski prebacuje na taj ulazni izvor.
•• OFF: Funkcija Auto Source (Automatski izvor) je isključena.
Anynet+ Return Source
Odaberite izvor na koji će se televizor vratiti nakon prekida veze Anynet+(HDMI-CEC). (Ova
funkcija posebno je korisna za Guestlink RJP.)
HP Mode
HP
Management
Default HP Volume
Main Speaker
24
Omogućuje postavljanje prioriteta za AV priključak 7610 RJP adaptera. Na raspolaganju su vam
prioriteti 1 i 2, 1 je najviši, a 2 najniži. Televizor automatski prikazuje izvor s najvišim prioritetom.
Pretpostavimo da je AV, primjerice, postavljen na 1, a HDMI na 2. Ako je gost priključio uređaj
na HDMI priključak, a zatim uključi uređaj u AV priključak, televizor će se automatski prebaciti
na uređaj koji je priključen u AV priključak (priključak s najvišim prioritetom). Imajte na umu da
gost može i ručno prebaciti uređaje tako da pritisne gumb na 7610 RJP adapteru.
Priority HDMI
HDMI Music Mode
External
Source
Opis
Hrvatski
•• ON: Kada se na televizor priključe slušalice, televizor omogućava istodobno slušanje putem
zvučnika televizora i priključenih slušalica. Ali možete prilagoditi samo volumen zvučnika
televizora.
•• OFF: Kada se na televizor priključe slušalice, televizor omogućava samo slušanje putem
priključenih slušalica.
Konfigurirajte vrijednosti glasnoće slušalica kada je HP MODE (Način rada slušalica) postavljen
na ON (Uključeno).
•• ON: Reproducira zvuk televizora putem zvučnika na televizoru.
•• OFF: Reproducira zvuk televizora samo putem slušalica.
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Bathroom
Speaker
Sub AMP Mode
Sub AMP Volume
Eco Solution
Opis
Stavka
Određuje način rada s dodatnim pojačalom.
•• 0: Isključivanje funkcije dodatnog pojačala (PWM isključen).
•• 1: Određivanje dodatne glasnoće prema razini glavne glasnoće.
•• To znači da se dodatna glasnoća određuje prema postavkama glasnoće prilikom uključivanja
te postavkama minimalne i maksimalne glasnoće
•• 2: Određuje glasnoću prema postavkama na upravljačkoj ploči u kupaonici.
Razina glasnoće dodatnog pojačala prilikom uključivanja.
Power Saving Mode
Prilagodite svjetlinu televizora kako biste smanjili potrošnju energije.
•• OFF: Isključivanje funkcije uštede energije.
•• Low: Postavljanje televizora u način rada za nisku uštedu energije.
•• Medium: Postavljanje televizora u način rada za srednju uštedu energije.
•• High: Postavljanje televizora u način rada za visoku uštedu energije.
Welcome Message
Nakon uključivanja televizora prikazuje se pozdravna poruka na 60 sekundi.
Edit Welcome Message Uređivanje pozdravne poruke.
Hospitality Logo
Logo/
Message
Cloning
Značajku logotipa hotelijerskog objekta isključuje ili postavlja na BMP, AVI ili OBOJE. Ako
značajka nije isključena, prilikom uključivanja televizora prije signala iz početnog izvora
prikazuje se logotip hotelijerskog objekta onoliko dugo koliko je postavljeno u značajci Vrijeme
prikaza logotipa.
•• DivX kodek nije podržan.
Hospitality Logo DL
Preuzimanje logotipa hotelijerskog objekta.
Zahtjevi datoteke logotipa hotelijerskog objekta:
•• Samo slikovne ili videodatoteke.
•• Maksimalna veličina datoteke: AVI – 50 MB / BMP – 10 MB
•• Datoteka se može nazvati samo samsung_image.*", "samsung_video.*"
Logo Display Time
Vrijeme prikaza logotipa hotelijerskog objekta (3/5/7 sekundi).
Clone TV to USB
Klonirajte trenutačne opcije televizora na USB uređaj.
Clone USB to TV
Klonirajte opcije televizora spremljene na USB uređaju na televizor.
Setting Auto Initialize
Ako postavku Postavljanje automatskog pokretanja postavite na Uključeno, a napajanje
televizora se isključi i uključi, stavke izbornika televizora vraćaju se na početno klonirane
vrijednosti.
Hrvatski
25
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Opis
Stavka
Network Setup
Ako se ova stavka unese, prikazuje se izbornik postavljanja mreže. Izbornik postavljanja mreže
koristi se za postavljanje mreže, npr. interneta.
Soft AP: pomoću ove funkcije možete uspostaviti vezu s televizorom na mobilnim uređajima.
Podesite opcije za povezivanje Wi-Fi uređaja.
•• Soft AP: Uključivanje i isključivanje načina rada Soft AP. Kad je funkcija Soft AP uključena, vaši
mobilni uređaji mogu pronaći ime televizora u listi Wi-Fi veza.
•• Security key: podesite sigurnosni ključ koji ćete unijeti na drugim uređajima da biste ih
povezali s televizorom.
‒‒ Unesite generirani sigurnosni ključ u uređaj s kojim uspostavljate vezu.
‒‒ Ako mreža ne radi ispravno, ponovo provjerite sigurnosni ključ. Pogrešan sigurnosni
ključ može uzrokovati kvar.
✎✎ Opcija Soft AP možda neće biti dostupna ako je ne podržava određeni model.
✎✎ Maksimalni broj uređaja koji se mogu povezati: 4 uređaja.
✎✎ Brzina protoka: 10 Mb/s po uređaju.
Network
✎✎ Navedene karakteristike su dobivene prilikom testiranja u našim ustanovama. Stvarne
performanse mogu se razlikovati u odnusu na vaše žičane/bežične mreže.
Apps ID Setting
Apps Setting
Service Discovery
Hrvatski
Ta se značajka može koristiti za omogućivanje značajki otkrivanja servisa, kao što je DLNA.
Omogućite/onemogućite značajku LAN Out. Kada je značajka omogućena, televizor može raditi
kao žičani usmjerivač za druge mrežne uređaje.
VLAN ID
Stvorite zasebne grupe VLAN. Može se upisati troznamenkasti broj između 1 i 255 za VLAN ID.
Solution VLAN ID
Kada se značajka VLAN upotrebljava, postavite da se VLAN ID dodijeli rješenju (poput SYNC-a,
H.Browsera, itd.).
ARP Interval
26
Postavljanje usluge Smart Hub.
LAN OUT
Device VLAN ID
System
Manager
Postavljanje modela s uslugom Smart Hub.
System Manager
Postavite da se VLAN ID dodijeli vanjskim uređajima koji su povezani na priključak LAN OUT.
Podesite vrijednost ARP (Address Resolution Protocol) Interval.
‒‒ Vrijednost postavke: 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 s (zadano: 60 s)
Daje direktan neposredan pristup funkcijama Upravitelj sustava, kao što su Vrijeme, Jezik,
Pogledajte obavijesti, Naziv uređaja.
Upravitelj sustava omogućuje podešavanje sustava televizora i prilagodbu postavki okruženju
gledanja.
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Factory Lock
Omogućite/onemogućite skočni prozor lozinke. Ako je ova mogućnost postavljena na
ISKLJUČENO, televizor ne prikazuje skočni prozor za upisivanje lozinke prilikom otvaranja
tvorničkog izbornika. Ako je uključena, pojavit će se skočni prozor za unos lozinke.
Password Input
Ako je ova mogućnost omogućena, skočni okvir za unos prikazuje zahtjev za upisivanje
sigurnosne osmoznamenkaste lozinke. Administrator mora upisati lozinku prije primjene ili
ažuriranja sigurnosnih postavki. Nakon što se upiše točna lozinka, mogućnosti poput postavke
lozinke, ponovno postavljanje lozinke i sigurnosni način rada postaju dostupne.
Password Reset
Security Mode
Korisnik može promijeniti lozinku.
Lozinka je postavljena na "00000000".
Sigurnosni način rada pruža administratorsku funkcionalnost zaštićenu lozinkom kako bi se
omogućile ili onemogućile značajke televizora za hotelijere poput HDMI-ja, USB-a i TTX-a.
Upotrebljavajte ovu mogućnost kako biste uključili ili isključili sigurnosni način rada. Kada
uključite sigurni način rada, mogućnosti kao što su USB, HDMI i TTX Security automatski se
omogućuju na sigurnosnom podizborniku. Funkcije Kloniranje s USB-a na televizor i Ponovno
postavljanje televizora na izborniku Hotelijerski objekt.
USB
Omogućite/onemogućite pristup USB-u. Kada je onemogućen, pristupanje je sadržajima na USB
blokirano.
HDMI
Omogućite/onemogućite pristup HDMI-ju. Ako je onemogućeno, korisnik neće moći
upotrebljavati mogućnosti Anynet, izvor HDMI-ja i vrsta HDMI-ja za vanjske kanale.
TTX Security
DRM
Onemogućivanje unosa na izbornik Hotel.
•• ON: Prije otvaranja tvorničkog izbornika potrebno je upisati lozinku.
•• OFF: onemogućivanje te značajke.
Password Popup
Password Setting
Security
Opis
Stavka
DRM Mode
Ako je opcija onemogućena, značajka TTX neće funkcionirati kada se na daljinskom upravljaču
pritisne gumb TTX.
Konfigurira podršku za upravljanje digitalnim pravima.
OFF: Isključuje podršku za DRM.
LYNK DRM: Odaberite da se uključi samo podrška S-LYNK DRM CAS.
Hrvatski
27
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Stavka
Opis
Self Diagnosisfor TV
Unesite Self Diagnosis Menu.
•• Pokrenite ispitivanje slike: taj test upotrijebite kada dođe do problema sa slikom televizora.
•• Pokrenite ispitivanje zvuka: taj test upotrijebite kada dođe do problema sa zvukom televizora.
•• Informacije o signalu: prikaz informacija o signalu digitalnog emitiranja.
•• Smart Hub - vraćanje na zadane postavke: ponovno postavljanje usluge Smart Hub i postavki
Samsung računa koje su pohranjene na televizoru.
•• Reset: vraćanje svih postavki televizora, osim onih za mrežu, na tvorničke postavke.
Self Diagnosis for HTV
Omogućuje provjeru stanja sustava Pro:Idiom i komunikacije sa SI STB ili SBB uređajem.
Ako imate problema s kanalom za šifriranje sustava Pro:Idiom ili komunikacijom sa SI STB ili
SBB uređajem, upotrijebite funkciju dijagnosticiranja. Ako se čini da funkcija "Pro:Idiom DTV
Channel Key Loss" nije uspjela, a šifriranje kanala u sustavu Pro:Idim ne uspijeva reproducirati
sadržaj, najprije provjerite sustav emitiranja koji je povezan sa sustavom Pro:Idiom. Ako sustav
za emitiranje nema problema, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung. Ako se čini da
postavka dobavljača STB SI uređaja nije uspjela i komunikacija sa SI STB ili SBB uređajem nije
uspjela, najprije provjerite SI STB ili SBB uređaj. Ako SI STB ili SBB uređaj nema problema,
obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
System
Software Update
Sound Bar Out
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
Home Menu
Omogućuje nadogradnju softvera televizora putem USB memorijskog uređaja.
Ako je uređaj Samsung Sound Bar povezan s televizorom, ta stavka omogućuje odabir izlaza
zvuka na televizoru kada se televizor uključi.
•• ON: Kada se televizor uključi, zvuk televizora automatski izlazi samo na uređaj Sound Bar.
•• OFF: Kada se televizor uključi, zvuk televizora automatski izlazi samo na zvučnik televizora.
Prikažite web-mjesto povezanog servisnog centra tvrtke Samsung, verzije softvera i informacije
o Mac adresi.
Kada je televizor u načinu mirovanja, možete konfigurirati postavke vanjske LED žaruljice.
•• ON: Pokazatelj LED uključen je.
•• OFF: Pokazatelj LED isključen je.
Vraća sve postavke televizora na tvorničke postavke.
Home Menu Display
Aktiviranje samostalnog rješenja početnog izbornika za korisnika.
• ON: početni je izbornik omogućen.
• OFF: početni je izbornik onemogućen.
Značajka Home Menu samostalno je rješenje za hotel koje nudi brzi pristup raznim značajkama
kao što su Alarm, Media Play itd. te postavkama kao što su Veličina slike, Jezik itd.
Home Menu Editor
Pomoću te značajke možete urediti značajku televizora koja se koristi s izbornika Home Menu i
upravljati njome.
Ta mogućnost dopušta vam postavljanje opcije Home Menu kao prvog zaslona za korisnika.
Home Menu Auto Start • ON: Home menu prikazuje se kao prvi zaslon.
• OFF: Home menu ne prikazuje se kao prvi zaslon.
28
Hrvatski
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Stavka
REACH RF Mode
Način rada REACH RF Mode možete uključiti i isključiti. Kada je postavljeno na On, televizor
može raditi uz REACH Server (Modulator) putem RF kanala (DTV kabel).
REACH IP Mode
Način rada REACH IP Mode možete uključiti i isključiti. Kada je postavljeno na On, televizor
može raditi uz REACH IP Server putem IP mreže.
Server URL Setting
REACH Channel
Možete unijeti adresu za REACH IP Server. (Primjer: http://192.168.1.2:443)
To je DTV Cable Channel PTC Number za primanje podataka REACH Data ako je opcija REACH RF
Mode uključena. Vrijednost mora biti ista kao vrijednost postavljena na uređaju REACH Server
(Modulator).
Group ID
Možete postaviti Group ID televizora da biste upravljali televizorima u grupama na uređaju
REACH Server (Modulator).
REACH Update Time
Možete postaviti određeno vrijeme za primanje i ažuriranje podataka REACH Data s uređaja
REACH Server (Modulator). (Funkcionira kada je kabel za izmjeničnu struju priključen, a
napajanje je isključeno.)
•• OFF: Možete isključiti funkciju REACH Update Time.
•• 1hour: 1 sat nakon isključivanja napajanja televizora
•• 2hour: 2 sata nakon isključivanja napajanja televizora
•• 12:00 am: 12:00
•• 2:00 am: 2:00 svaki dan
•• 12:00 pm: 12:00 svaki dan
•• 2:00 pm: 14:00 svaki dan
REACH
Solution
REACH Update
Immediate
H.Browser
Solution
Opis
Kada je postavljeno na On, televizor će primati i ažurirati REACH Data s uređaja REACH Server
(Modulator) neposredno nakon isključivanja napajanja. (Funkcionira kada je kabel za izmjeničnu
struju priključen, a napajanje je isključeno.)
REACH Config Version
Prikaz verzije podataka TV Configuration Data koja je primljena s uređaja REACH Server.
H.Browser Mode
Možete uključiti ili isključiti H.Browser Mode te pokrenuti aplikaciju H.Browser Web App.
URL Launcher Setting
Izbornik postavki za H.Browser Solution
•• Install Web App: unesite H.Browser Server URL tamo gdje se nalaze datoteke Web App i
sssp_config.xml.
•• Uninstall: instaliranu datoteku Web App možete izbrisati.
•• Timeout setting: Postavite razdoblje isteka za povezivanje s URL adresom.
•• Developer Mode: Ako ste za razvoj koristili Tizen Studio (SDK), možete se povezati s
računalom Host PC (čiji je SDK instaliran) da biste koristili alat za razvoj.
Hrvatski
29
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Stavka
HMS Mode
HMS Server URL
Setting
HMS
HMS Gateway Role
Opis
Način rada HMS Mode možete uključiti i isključiti. Kada je postavljeno na On, televizor može
raditi uz HMS Server putem IP mreže.
Možete unijeti adresu za HMS Server. (Primjer: http://192.168.1.2:8080)
Kada se u svakoj sobi nalazi po jedan televizor, postavite na Master.
Kada se u svakoj sobi nalazi više televizora, postavite glavni televizor na Master, a ostale na
Slave.
Postavite na On ako želite koristiti HalfTicker UI.
HMS HalfTicker Display Kada je značajka postavljena na Off, prikazat će se HalfTicker UI. No svi će tipkovni prečaci
(osim za tipku Room Control) na HMS daljinskom upravljaču normalno funkcionirati iako se ne
prikazuje HalfTicker UI.
Virtual Standby Mode
Kada je priključen kabel za izmjeničnu struju, a napajanje je isključeno, ta opcija održava važne
značajke televizora, čak i nakon isključivanja zaslona.
Kada se televizor nalazi u načinu rada Virtual Standby Mode, troši oko 9,5 W do 17,4 W.
Reboot Time
Ako nakon isključivanja napajanja televizora (u načinu rada Virtual Standby Mode) nema unosa
korisnika u roku postavljenom u opciji Reboot Time, televizor će se ponovno pokrenuti i prijeći u
Virtual Standby Mode.
Virtual
Standby
Room Number
Room Number
Možete postaviti broj sobe gdje se televizor nalazi.
✎✎ Detalje o funkcijama i postavkama za svako rješenje, npr. rješenja REACH, HMS i H.Browser, potražite u priručniku.
✎✎ REACH (Poboljšano daljinsko aktivno upravljanje za hotelijerstvo) profesionalni je interaktivni daljinski upravljač
koji vam omogućuje istodobno ažuriranje programskih datoteka televizora, kloniranje podataka, izmjene karte
kanala, REACH sadržaja i TICKER sadržaja pomoću radiofrekvencije ili IP DTV kanala na nekoliko stotina televizora
u hotelijerstvu. REACH funkcije dostupne su samo u samostalnom načinu rada. REACH poslužitelj prodaje se
zasebno. Dodatne informacije o načinu upotrebe potražite u priručniku poslužitelja REACH priloženom uz proizvod
poslužitelja REACH.
30
Hrvatski
¦¦ Welcome Message
Poruka dobrodošlice upotrebljava se za prikaz prilagođenih poruka na televizoru svaki put kada gost uključi televizor u
hotelskoj sobi.
‒‒ Postavke pozdravne poruke nalaze se na izborniku opcije Hotel.
‒‒ Pozdravna poruka treba biti uključena da bi se prilikom uključivanja prikazivala.
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
‒‒ Pozdravnu poruku možete sastaviti i urediti na izborniku usluga hotela.
‒‒ Uređivanje pozdravne poruke moguće je pomoću tipki za navigaciju, boju i unos na daljinskom upravljaču na
zaslonskom prikazu funkcije Uređivanje pozdravne poruke.
‒‒ Pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču unesite naslov i poruku, a zatim odaberite Spremi.
Hrvatski
31
¦¦ Hotel Logo
Funkcija Hospitality Logo (Logotip hotelijerskog objekta) prikazuje logotip hotela kada se uključi televizor.
‒‒ Postavka Hospitality Logo (Logotipa hotelijerskog objekta) postavlja se na izborniku načina rada za hotelijerstvo.
‒‒ Stavke izbornika Preuzimanje logotipa i Prikaz logotipa omogućene su kada uključite opciju Logotip
hotelijerskog objekta.
‒‒ Ako se u memoriji nalazi spremljena slika logotipa i uključena je opcija Hospitality Logo (Logotip hotelijerskog
objekta), logotip će se prikazati kada se uključi televizor.
‒‒ Logotip hotelijerskog objekta neće se prikazati ako je isključena opcija hotelijerskog objekta, čak i ako je slika
učitana na televizor.
Hospitality Mode
Standalone
System Manager
SI Vendor
OFF
Security
Power On
DRM
Channel
System
Menu OSD
Home Menu
Clock
REACH Solution
Welcome Message
Music Mode
H.Browser Solution
Edit Welcome Message
Remote Jack Pack
HMS
External Source
Virtual Standby
HP Management
Room Number
r
...
Hospitality Logo
OFF
...
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Network
•• Logotip hotelijerskog objekta
‒‒ Ova opcija omogućuje vam da odaberete želite li prikazati sliku logotipa hotelijerskog objekta.
‒‒ Početna je vrijednost ISKLJUČENO.
‒‒ Može se postaviti na BMP, AVI ili OBOJE.
‒‒ Kada je postavljeno na BMP, AVI ili OBOJE, stavke izbornika Logo Download i Logo Display Time postaju
dostupne.
‒‒ DivX kodek nije podržan.
•• Preuzimanje logotipa hotelijerskog objekta
‒‒ Opcija vam omogućuje preuzimanje slike logotipa u memoriju televizora s USB uređaja.
‒‒ Dok se slika kopira na televizor, pojavljuje se poruka Wait (Pričekajte).
‒‒ Poruka "Dovršeno" prikazuje se nakon uspješnog dovršetka operacije kopiranja.
‒‒ Poruka "Nije uspjelo" prikazuje se ako operacija kopiranja nije uspjela.
‒‒ Ne prikazuje se USB ako nije povezan USB uređaj.
‒‒ Poruka No File (Nema datoteke) pojavljuje se ako nema datoteke za kopiranje na USB uređaj ili ako je datoteka u
pogrešnom formatu, mora biti BMP datoteka. Ako se pojavi poruka No File (Nema datoteke), a postoji datoteka
logotipa na USB uređaju, provjerite format datoteke.
•• Format datoteke logotipa
‒‒ Televizor podržava sve formate datoteke.
‒‒ Naziv datoteke mora biti "samsung_image.*" i "samsung_video.*".
‒‒ Maksimalna veličina datoteke: AVI – 50 MB / BMP – 10 MB
‒‒ Televizor ne mijenja veličinu ili opseg slike.
32
Hrvatski
¦¦ USB Cloning
Funkcija USB kloniranje upotrebljava se za preuzimanje korisnički konfiguriranih postavki (Slika, Zvuk, Ulaz, Kanal,
Postavljanje i Hotel Setup) s jednog televizora te učitavanje istih postavki na druge televizore.
Sve korisnički određene postavke s televizora (glavni uređaj) mogu se kopirati na USB uređaj.
✎✎ Nakon kloniranja će se pri ponovnom uključivanju televizora primijeniti neke značajke.
•• Clone TV to USB: kopira podatke s televizora na USB uređaj.
1. Umetnite USB uređaj u USB priključak na stražnjoj strani televizora.
2. Otvorite interaktivni izbornik pritiskom gumba navedenim redoslijedom.
•• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir funkcije "Clone TV to USB", a zatim
pritisnite gumb ENTER.
4. Kada se prikaže poruka "Clone TV to USB", pritisnite gumb ENTER.
5. Možete provjeriti ponašanje USB kloniranja.
•• In Progress: tijekom kopiranja podataka na USB.
Clone TV to USB
•• Completed: kopiranje je uspješno dovršeno.
Clone USB to TV
•• Failed: kopiranje nije uspješno dovršeno.
Setting Auto Initialize
OFF
•• No USB: USB nije priključen.
✎✎ Mapa za kloniranje bit će označena kao T-KTMDEUCB.
•• Clone USB to TV: ovo preuzima pohranjene podatke s USB uređaja na
televizor.
1. Umetnite USB uređaj u USB priključak na stražnjoj strani televizora.
2. Otvorite interaktivni izbornik pritiskom gumba navedenim redoslijedom:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Clone USB to TV", zatim pritisnite
gumb ENTER.
4. Kada se prikazuje poruka "Clone USB to TV", pritisnite gumb ENTER.
5. Ponašanje USB kloniranja s USB-a.
•• In Progress: kopiranje podataka na televizor.
•• Completed: kopiranje je uspješno dovršeno.
•• Failed: kopiranje nije uspješno dovršeno.
•• No USB: USB nije priključen.
•• No File: nema datoteke koja se može kopirati na USB uređaj. Ako dobijete poruku „Nema datoteke“, provjerite
mapu na USB uređaju. Naziv mape trebao bi biti T-KTMDEUCB.
✎✎ Pokrenite kopiranje s USB uređaja na televizor tako da pritisnete tipku ENTER na 5 sekundi.
✎✎ Linija proizvoda hotelskih televizora ne podržava funkciju CLONE između modela koji podržavaju satelit/T2
način rada i modela koji to ne podržavaju.
Za brzo, trenutačno kloniranje tijekom instalacije, umetnite USB uređaj sa zadanim postavkama iz prvog televizora i
pritisnite tipku Enter na 5 sekundi.
Preduvjeti za kloniranje (kontrolna točka)
–– Kloniranje se mora izvoditi na istim modelima (istoj verziji).
–– Prije kloniranja svi se zasloni moraju ažurirati na najnoviju verziju (istu verziju).
Hrvatski
33
¦¦ Postavke klonirane na izbornik Hotel
✎✎ Stavka izbornika nije podržana ovisno o modelu.
Stavka izbornika
Podstavka
Klonirano ili ne
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic /
Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV / IPTV
Yes
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / COMP / Last
Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
✎✎ Ova je funkcija dostupna samo kada je
opcija Hospitality Mode: Standalone
postavljena na SI Vendor: Smoovie.
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
MyChannel
On / Off
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower
Yes
Power On
Channel Bank Editor
Channel
Menu OSD
34
Hrvatski
Stavka izbornika
Podstavka
Klonirano ili ne
Clock Type
Standalone mode: Off/Ext. Clock
Yes
Local Time
Standalone: Manual / TTX / Time Channel
Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Yes
Time Format
12 Hour / 24 Hour
Yes
Clock Test
Failure / Success
Yes
Clock Normal Dim.
0~4
Yes
Clock Standby Dim.
0~4 /0~1
Yes
Timer Type
WakeUp/OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Comp.
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Priority HDMI
1~2
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
HDMI Music Mode
On / Off
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / Each model source
list (AV1, COMP, HDMI1…)
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Bathroom
Speaker
SubAmp Mode
0~2
Yes
SubAmp Volume
0~32
Yes
Eco Solution
Power Saving Mode
Off / Low / Medium / High
Yes
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
HP Management
Logo / Message
Cloning
Hrvatski
35
Stavka izbornika
Network
DRM
―
No
Apps ID Setting
―
Yes
Apps Setting
―
No
Service Discovery
On / Off
Yes
LAN OUT
On / Off
Yes
VLAN ID
On / Off
Yes
Solution VLAN ID
―
Yes
Device VLAN ID
―
Yes
ARP Interval
2s / 5s / 10s / 30s / 60s / 120s / 180s
Yes
―
No
FactoryLock
On / Off
Yes
Password Popup
On/Off
Yes
Password Input
―
No
Password Setting
―
Yes
Password Reset
―
No
Security Mode
On/Off
Yes
USB
Enable/Disable
Yes
HDMI
Enable/Disable
Yes
TTX Security
Enable/Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
―
No
Self Diagnosis for TV
Self
Diagnosis for
HTV
System
Home Menu
36
Hrvatski
Klonirano ili ne
Network Setup
System Manager
Security
Podstavka
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok/Failure
Bathroom AMP
Ok/Failure
RTC
Ok/Failure
No
Self Diagnosis for CM
―
No
SW Update
-
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On/Off
Yes
TV Reset
―
No
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
On / Off
Yes
Stavka izbornika
REACH Solution
HMS
H.Browser
Solution
Virtual Standby
Room Number
Podstavka
Klonirano ili ne
REACH RF Mode
On/Off
Yes
REACH IP Mode
On/Off
Yes
Server URL Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On/Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
REACH Config Version
―
No
HMS Mode
On/Off
Yes
HMS Server URL Setting
―
Yes
HMS Gateway Role
Master/Slave
Yes
HMS HalfTicker Display
On / Off
Yes
H.Browser Mode
On / Off
Yes
URL Launcher Setting
―
Yes
Virtual Standby Mode
On / Off
Reboot Time
5 / 15 / 30 / 60
―
Yes
No
Hrvatski
37
¦¦ Setting Auto Initialize
Kada klonirate postavke s jednog televizora na drugi, klonirate postavke izbornika za goste i za hotel: Slika, Zvuk, Ulaz,
Kanal, Postavljanje i Hotel Setup). To omogućuje postavljanje gotovo svih vrijednosti izbornika na televizoru za hotelijere
na identične i standardne postavke. Ako gostima dopustite pristup izbornicima za goste, primjerice izborniku Slika,
oni mogu promijeniti postavke u tim izbornicima tako da više nisu standardni. Ako ste uključili funkciju Setting Auto
Initialize, televizor automatski vraća (inicijalizira) sve vrijednosti izbornika za goste na klonirane, standardne vrijednosti
kada je televizor isključen i ponovno uključen. Imajte na umu da Setting Auto Initialize funkcionira samo na vrijednostima
kloniranog izbornika za goste. Ignoriraju se postavke koje nisu klonirane.
Tablica u nastavku sadrži postavke koje su vraćene na klonirane vrijednosti kada uključite funkciju Setting Auto Initialize.
✎✎ Stavka izbornika nije podržana ovisno o modelu.
Picture Mode
Picture Size Settings
Stavka izbornika
Picture Size
Auto Wide
4:3 Screen Size
Fit to Screen
Zoom and Position
Backlight
Brightness
Contrast
Sharpness
Color
Tint (G/R)
Apply Picture Settings
Digital Clean View
Auto Motion Plus Settings
Contrast Enhancer
HDR+ Mode
Film Mode
Colour Tone
Picture
Expert Settings
Auto Motion Plus
Judder Reduction
LED Clear Motion
2 Point
White Balance
20 Point Settings
Gamma
RGB Only Mode
Colour Space Settings
38
Hrvatski
HLG
ST.2084
BT.1886
Colour Space
Colour
Red
Green
Blue
R-Gain
G-Gain
B-Gain
R-Offset
G-Offset
B-Offset
20 Point
Interval
Red
Green
Blue
Stavka izbornika
Sound Output
Sound Mode
Balance
Equalizer
HDMI Input Audio Format
Sound
Expert Settings
Digital Output Audio Format
Audio Delay
Auto Volume
Sound Feedback
Welcome Sound
Aerial
Digital Text (MHEG)
Broadcasting
Expert Settings
Network
Teletext Language
Settings
Primary Teletext Language
Audio Options
Audio Language Settings
Secondary Teletext Language
Primary Audio Language
Soft AP
Secondary Audio
Language
Channel
Signal Level
Clock Mode
Clock
Time
System Manager
Clock Set
Time Zone Settings
Time Offset
Sleep Timer
Alarm
Language
Auto Protection Time
Anynet+(HDMI-CEC)
General
Game Mode
External Device Manager
HDMI Black Level
Keyboard Manager
Keyboard Language
Keyboard Type
Energy Saving Mode
Eco Solution
Motion Lighting
Auto Power Off
Accessibility
Audio Description
Settings
Audio Description
Audio Description Volume
High Contrast
Enlarge
Hrvatski
39
¦¦ Plug & Play
Funkcija Plug & Play hotela automatski odabire hotelski način rada i postavljanje države, sata te načina slike.
‒‒ Funkcija Plug & Play hotela dostupna je samo jednom kada je napajanje po prvi put uključeno.
‒‒ Ovo je dostupno nakon početnog namještanja televizora i prijenosa kloniranih podataka televizora na pogon USB.
‒‒ Da biste upotrijebili sljedeći TV, trebate samo izaći iz značajke Plug & Play hotela, priključiti USB, a zatim klonirati
USB na televizor.
‒‒ Ovisno o modelu i regiji neki izbornici možda neće postojati.
Self Diagnosis for TV
Ako odaberete Factory Reset, televizor vraća sve
vrijednosti na tvorničke zadane vrijednosti, a zatim
prikazuje izbornik Hotel Plug & Play. Idite na prvi zaslon
funkcije Plug & Play za hotel u nastavku.
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
Next
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America, Latin
America, or Europe. Your TV might not function if the region settings are not
correctly configured. When the region settings are changed, your TV will
automatically restart to apply them.
EU
Ako promijenite državu
trenutne lokacije.
Country List
Greece
Czech
Slovakia
Hungary
Bulgaria
Romania
Croatia
Serbia
Bosnia
Montenegro
Macedonia
Albania
Cyprus
Slovenia
Estonia
Latvia
Televizor se automatski
uključuje i isključuje.
Lithuania
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
EU_BENELUX
Next
Previous
2
Welcome to Samsung TV!
Next
3
Previous
2
Terr./Cable Signal Detected
Select your language to start the on screen setup.
Next
3
Scan Channels
Select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.
Scanning for channels...
Select the connected aerial that you want to use to get channels
Bienvenue!
Welcome!
Use the Up and Down buttons to change the
Aerial
language.
Terrestrial
Channel Type
Bienvenido!
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Digital & Analogue
Analogue
Next
Next
1
Next
3
Previous
Configure your TV
TV installation Type
Select your TV installation type.
Start basic setup to use your TV.
Picture Mode
Next
3
Set the correct time by applying daylight saving time (if
required) and setting your local time zone.
Others
Select the picture mode that best suits your
Standard
viewing environment.
Factory Menu
Clock Mode
Auto
Date
--/--/----
Time
--:-- --
DST
Time Zone
Ako odaberete
Cloning Mode
2
Clock Settings
Set the basic options to use your TV.
Country
TV Basic Setup
Cloning Mode
2
Stop
Current Time
--:-- --
Off
Eastern
Kopirajte postavke sustava s USB-a
ili poslužitelja na televizor.
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Ako odaberete
Factory Menu
Završetak postavljanja i izravan
prijelaz na Factory Menu.
Done
Pritisnite gumb POWER da biste
zatvorili.
40
Hrvatski
Izbornik za hotele s
mogućnostima
prikazuje se.
•• Zaslonski prikaz Postavke regije
‒‒ Početno istaknuto: EU
‒‒ Ako nakon odabira Promijeni pritisnete desni gumb za usmjeravanje, možete promijeniti državu.
‒‒ Ako se država promijeni, televizor se automatski isključuje i uključuje.
‒‒ Ako odaberete pogrešnu državu, ponovno obavite TV Reset nakon što otvorite odjeljak System u izborniku za
hotel.
‒‒ Prije odabira države pogledajte informacije o popisu država na desnoj strani.
•• Dobro došli u Samsung TV! Zaslonski prikaz
‒‒ Početno istaknuto: Welcome (English)
‒‒ Ako pritisnete desni gumb za usmjeravanje, prikazuje se zaslonski prikaz funkcije Vrsta instalacije za televizor
•• Zaslonski prikaz vrste instalacije za televizor
‒‒ Početno istaknuto: TV Basic Setup
‒‒ Ako pritisnete desni gumb za usmjeravanje, prikazuje se zaslonski prikaz funkcije Konfiguriranje televizora
•• Zaslonski prikaz Konfiguriranje televizora
‒‒ Početno istaknuto: Others
‒‒ Odaberite opcije Država i Način prik. Slike.
‒‒ Informacije o državi za postavke televizora mogu se razlikovati od informacija o popisu država na „zaslonskom
prikazu Postavke regije“.
•• Zaslonski prikaz Otkriven je zemaljski/kabelski signal
‒‒ Zatim odaberite antenu koju želite koristiti za dohvaćanje kanala.
‒‒ Kada se pretraživanje kanala dovrši, odaberite Sljedeće.
‒‒ Kada RF kabel nije povezan, zaslon se preskače.
•• Postavljanje zaslonskog prikaza načina sata, ljetnog računanja vremena i vremenske zone
‒‒ Početno istaknuto: Clock Mode: Auto, DST: Off, Time Zone: Eastern
‒‒ Ako će televizor biti podešen na emitiranje digitalnih kanala, a ti kanali odašiljaju informacije o datumu i
vremenu, postavite Način sata na Autom.. Televizor automatski postavlja datum i vrijeme.
‒‒ Ako televizor neće biti podešen na emitiranje digitalnih kanala, postavite Način sata na Manual, a zatim ručno
postavite datum i vrijeme na televizoru.
‒‒ Postavite DST Uključeno ili Isključeno da biste primijenili ili isključili ljetno računanje vremena na televizoru.
‒‒ Odaberite svoju vremensku zonu na prikazanoj karti.
Hrvatski
41
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je posebni odašiljač dizajniran za upravljanje svakim televizorom putem jednom upravljača.
To je korisno kada se na istom mjestu nalazi više televizora, npr. u bolnici. Identifikacijski broj uređaja prikazuje se na
izvornom zaslonskom prikazu. Za daljinski upravljač omogućeno je upravljanje s najviše 9 različitih kodova.
Svaki televizor ima početni kod "0".
‒‒ Omogućeno je postavljanje i ponovno postavljanje identifikacijskog koda u analognom načinu rada i načinu rada
za računalo. (nije dostupno za TTX ili DTV kanale).
‒‒ Identifikacijski kod mogu biti brojevi od 0 do 9.
‒‒ Istodobno pritisnite gumbe MUTE i RETURN dulje od 7 sekundi, a zatim odaberite gumb s brojem kako biste
postavili šifru.
‒‒ Prikazuje se izbornik za postavljanje identifikacijskog broja.
‒‒ Prikazat će se sljedeća poruka: “Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control code,
enter the chosen digit.” (Kod daljinskog upravljača postavljen je na X. Ako želite promijeniti kod daljinskog
upravljača, unesite odabrane znamenke.) X je broj znamenke.
✎✎ Ovaj izbornik prikazuje se dok ne pritisnete Exit (Izlaz).
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
‒‒ Primjerice, televizor i daljinski upravljač bit će postavljeni na identifikacijski kod br. 1 ako korisnik pritisne br. 1.
‒‒ Prikazat će se sljedeća poruka: "Remote control code is changed to 1" (Kod daljinskog upravljača promijenjen
je na 1). Sada televizorom možete upravljati samo pomoću upravljača koji ima jednak identifikacijski broj kao i
televizor.
‒‒ TV, prikazat će se sljedeća poruka. " TV ID x" (Identifikacijski kod televizora x) (x je identifikacijski kod televizora)
‒‒ Kako biste poništili identifikacijski kod, istodobno pritisnite gumbe MUTE i EXIT dulje od 7 sekundi. Kada
prestanete s pritiskom gumba, identifikacijski kod za televizor i za daljinski upravljač postavit će se na "0".
Prikazat će se poruka "Remote control code is set to 0." (Kod daljinskog upravljača postavljen je na 0.).
42
Hrvatski
¦¦ CH Bank Editor (samo Smoovie TV)
Channel Bank Editor uređuje kanale, s 3 različite opcije plaćanja.
Ovisno o bankovnoj kartici, postoje određeni kanali u kojima mogu uživati klijenti hotela.
Postavljanje funkcije CH Bank Editor u samostalnom načinu rada
1. Otvorite izbornik Hotel u samostalnom načinu rada pritiskom na “MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER”
2. Odaberite dobavljača integratora sustava: “Smoovie”
3. Pronađite novu opciju izbornika, "Channel Bank Editor"
4. Otvorite "Channel Bank Editor"
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Ovisno o modelu i regiji, neke stavke izbornika možda neće postojati>
Hrvatski
43
5. Uredite kanale za plaćanje kako je prikazano u nastavku.
a. BANK1 (besplatan kanal): Odaberite kanal koji će se upotrebljavati kada daljinski upravljač ne sadrži karticu.
b. BANK2 (Obiteljska kartica - Zelena): Odaberite kanal koji će se prikazivati kada daljinski upravljač ima ZELENU
KARTICU.
c. BANK3 (Kartica za odrasle - Crvena): Odaberite kanal koji će se prikazivati kada daljinski upravljač ima CRVENU
KARTICU.
Napomene o upotrebi SMOOVIE daljinskog upravljača
1. Ako odaberete SMOOVIE kao dobavljača integratora sustava, upotrebljavajte SMOOVIE daljinski upravljač.
2. Pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču korisnici mogu odabrati samo kanal BANK1.
Za promjenu kanala pomoću zelene ili crvene kartice upotrebljavajte gumbe za promjenu kanala prema gore/dolje.
3. Za Vodič kanala ili Popis kanala korisnici mogu vidjeti samo BANK1 popis kanala.
44
Hrvatski
¦¦ Channel Editor
Opcijom Channel Editor uređuje se broj i naziv kanala.
Upotrijebite opciju Channel Editor kako biste poredali kanale prema broju kanala koje je odredio korisnik.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
System Manager
Security
Power On
DRM
Channel
System
Menu OSD
Home Menu
Clock
REACH Solution
Music Mode
H.Browser Solution
Remote Jack Pack
HMS
External Source
Virtual Standby
HP Management
Room Number
r
Channel Editor
...
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Network
<Ovisno o modelu i regiji, neke stavke izbornika možda neće postojati>
Jednostavni koraci za uređivanje u samostalnom načinu rada
Korak
Opći pregled
1
Upotrijebite "Channel Auto Store" na izborniku opcije Hotel
2
Unesite "Channel Editor" na izborniku opcije Hotel
3
Sastavite tablicu s konačnim popisima kanala koje želite
4
Rasporedite kanale pomoću gumba TOOLS na temelju tablice koju ste sastavili
5
Pritisnite gumb EXIT ili RETURN za izlaz.
<pogledajte sljedeće pojedinosti>
Slika u nastavku prikazuje ogledni zaslon Uređivanje kanala.
•• a naznačuje da se radi o analognom kanalu.
•• Kanali bez slova a digitalni su.
✎✎ Ako je funkcija Dynamic SI na Izborniku Hotelijerski objekt uključena, opcija Uređivanje kanala neće prikazivati
digitalne kanale. Funkciju Dynamic SI morate isključiti prije uređivanje digitalnih kanala u opciji Uređivanje
kanala.
Hrvatski
45
Redoslijed za uključivanje značajke Smoovie
Upotrebljava se Smoovie TV (Antenska / Kabelska)
Korak
Uključena je funkcija Mixed Channel Map (upotrebljava se Antenska
i Kabelska TV)
Upotrebljava se samo Antenska ili Upotrebljava se samo Antenska ili
Kabelska TV
Kabelska TV
Ako TV započinje s Hotel P&P
Ako TV započinje s Hotel P&P
Ako je P&P već proveden
Otvori izbornik Hotel
Ako je P&P već proveden
1
Pokreni P&P, osim trgovine kanala Otvori izbornik Hotel
Pokreni sav P&P (automatsko
postavljanje Antenske ili
Kabelske TV)
2
Nakon što P&P TV prikazuje
izbornik Hotel
Uključeno je postavljanje za
Mixed Channel Map
Nakon što P&P TV prikazuje
izbornik Hotel
3
Uključeno je postavljanje za
Mixed Channel Map
Isključi i uključi TV
4
Isključi i uključi TV
Otvori izbornik Hotel
5
Otvori izbornik Hotel
Odaberi Smoovie TV u izborniku
Hotel
6
Odaberi Smoovie TV u izborniku
Hotel
Odaberi Postavljanje kanala
7
Odaberi Postavljanje kanala
8
Odaberi "Antenska + Kabelska" za
automatsko postavljanje
Odaberi "Antenska + Kabelska" za
automatsko postavljanje
9
Postavi CH Bank Editor
10
Korisnik može koristiti televizor
nakon što ga uključi i isključi
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti televizor
nakon što ga uključi i isključi
Odabir vrste kanala
- ATV ili ADTV za Antensku TV
- CATV ili CDTV za Kabelsku TV
Odaberi Smoovie TV u izborniku
Hotel
Odaberi Postavljanje kanala
(može se preskočiti)
Odaberi "Antenska" ili "Kabelska"
za automatsko postavljanje (može
se preskočiti)
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti televizor
nakon što ga uključi i isključi
Odabir vrste kanala
- ATV ili ADTV za Antensku TV
- CATV ili CDTV za Kabelsku TV
Odaberi Smoovie TV u izborniku
Hotel
Odaberi Postavljanje kanala
Odaberi "Antenska" ili "Kabelska"
za automatsko postavljanje
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti televizor
nakon što ga uključi i isključi
Upotrebljava se Smoovie TV (Satelitska)
Uključena je funkcija Mixed Channel Map (upotrebljava se
Satelitska i Antenska ili Kabelska TV)
Upotrebljava se samo Satelitska TV
Ako TV započinje s Hotel P&P
Ako je P&P već proveden
Ako TV započinje s Hotel P&P
Ako je P&P već proveden
1
Pokreni P&P, osim trgovine
kanala
Otvori izbornik Hotel
Pokreni P&P: automatsko
postavljanje Antenske ili
Kabelske TV
Otvori izbornik Hotel
2
Nakon što P&P TV prikazuje
izbornik Hotel
Uključeno je postavljanje za
Mixed Channel Map
Nakon što P&P TV prikazuje
izbornik Hotel
Odabir vrste kanala
- ATV ili ADTV za Antensku TV
- CATV ili CDTV za Kabelsku TV
3
Uključeno je postavljanje za
Mixed Channel Map
Isključi i uključi TV
Odabir vrste kanala
- ATV ili ADTV za Antensku TV
- CATV ili CDTV za Kabelsku TV
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
4
Isključi i uključi TV
Otvori izbornik Hotel
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
Odaberi Postavljanje kanala
5
Otvori izbornik Hotel
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
Odaberi Postavljanje kanala
(može se preskočiti)
Odaberi Satelitska TV za
automatsko postavljanje
6
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
Odaberi Postavljanje kanala
Odaberi Satelitska TV za
automatsko postavljanje (može
se preskočiti)
Postavi CH Bank Editor
7
Odaberi Postavljanje kanala
Odaberi Satelitska TV za
automatsko postavljanje
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti televizor
nakon što ga uključi i isključi
8
Odaberi Satelitska TV za
automatsko postavljanje
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga uključi
i isključi
9
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga
uključi i isključi
10
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga
uključi i isključi
Korak
46
Hrvatski
Popis kanala
Možete pregledati informacije o kanalu, Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Analogno ili Favoriti 1~5.
✎✎ Kada pritisnete gumb CH.LIST na daljinskom upravljaču, odmah se prikazuje zaslon Popis kanala.
•• Svi: Prikazuje sve trenutačno dostupne kanale.
•• TV: Prikazuje sve trenutno dostupne televizijske kanale.
•• Radio: prikaz svih trenutačno dostupnih radijskih kanala.
•• Podaci/ostalo: Prikazuje sve trenutno dostupne MHP ili ostale kanale.
•• Analogno: Prikazuje sve trenutno dostupne analogne kanale.
•• Favoriti 1~5: prikaz svih omiljenih kanala.
✎✎ Ako želite dodati omiljene kanale, pritisnite gumb CH.LIST i upotrebljavajte gumb L (Ch. Mode) za kretanje
unutar značajke Favoriti 1~5.
✎✎ Upotreba gumba za upravljanje uz Popis kanala.
•• T (Alati): prikaz izbornika s opcijama.
•• L (Ch. Mode / Kanal): Prijeđite na zaslon Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Analogno ili Favoriti 1~5.
•• Kada odaberete Prikaz prog. u izborniku T (Alati), možete se prebaciti na drugi zaslon pomoću gumba L
(Kanal).
•• E (Gledaj / Information): Prikazuje odabrane kanale. / Prikazuje pojedinosti o odabranom programu.
•• k (Stranica): Prelazak na sljedeću ili prethodnu stranicu.
Hrvatski
47
Kako upotrebljavati Raspored gledanja u funkciji Popis kanala
(samo digitalni kanali)
Kada postavite Raspored gledanja u funkciji Popis kanala, možete samo postaviti program u funkciji Prikaz prog..
1. Pritisnite gumb CH.LIST, a zatim odaberite željeni digitalni kanal.
2. Pritisnite gumb TOOLS, a zatim odaberite Prikaz prog.. Prikazuje se popis programa za taj kanal.
3. Pritisnite gumbe ▲ / ▼ za odabir željenog programa, a zatim pritisnite gumb ENTERE (Information) ili INFO.
4. Odaberite Raspored gledanja, a zatim pritisnite ENTERE kada ste gotovi.
✎✎ Ako želite otkazati Raspored gledanja, slijedite korake od 1 do 3. Odaberite Otkaži raspored.
Upotreba izbornika s opcijama t
Postavite svaki kanal pomoću izbornika s opcijama Popis kanala (Prikaz prog., Uredi omiljene, Lock/Unlock, Uređivanje
naziva kanala, Uredi broj kanala, Izbriši, Information, Poredak, Uređivanje).
Stavke izbornika s opcijama mogu se razlikovati ovisno o statusu kanala.
1. Odaberite kanal i pritisnite gumb TOOLS.
2. Odaberite funkciju i promijenite postavke te funkcije.
•• Prikaz prog.: prikazuje program kada je odabran digitalni kanal.
•• Uredi omiljene: Kanale koje često gledate možete postaviti kao omiljene. Dodaje ili briše odabrani kanal u značajci
Favoriti 1~5.
1. Odaberite Uredi omiljene, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
2. Pritisnite gumb ENTERE za odabir značajke Favoriti 1~5, a zatim pritisnite gumb U redu.
✎✎ Jedan omiljeni kanal možete dodati u više grupa favorita u opciji Favoriti 1~5.
•• Lock / Unlock: Zaključavanje kanala tako da se ne može odabrati niti gledati.
✎✎ Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija Zaključav. kanala postavljena na Uključeno.
✎✎ Prikazat će se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN kod od 4 znamenke. PIN možete promijeniti pomoću opcije
Promjena PIN-a.
•• Uređivanje naziva kanala (samo analogni kanali): Dodijelite vlastiti naziv kanalu.
•• Uredi broj kanala (samo digitalni kanali): Uredite broj pritiskom gumba s brojevima.
✎✎ U nekim područjima možda nisu podržane funkcije Uređivanje naziva kanala i Uredi broj kanala.
•• Izbriši: Možete izbrisati kanal kako biste prikazali željene kanale.
•• Information: Prikazuje pojedinosti o odabranom programu.
•• Poredak: promjena redoslijeda prema broju ili nazivu kanala.
•• Uređivanje: odabir i uređivanje željenih kanala.
48
Hrvatski
Upotreba izbornika s opcijama t
Postavite svaki kanal pomoću izbornika s opcijama (Uredi omiljene, Zaključaj/Otključ., Izbriši, Poništi odabir., Odabir svih).
1. Pritisnite gumb TOOLS na zaslonu Popis kanala, a zatim odaberite Uređivanje. S lijeve strane kanala pojavljuje se
potvrdni okvir.
2. Pritisnite gumbe ▲ / ▼ za odabir željenog kanala, a zatim pritisnite gumb ENTERE. Oznaka (c) označava kanal koji
ste odabrali.
✎✎ Možete odabrati više od jednog kanala.
✎✎ Ponovo pritisnite gumb ENTERE kako biste poništili odabir kanala.
3. Pritisnite gumb TOOLS, a zatim odaberite funkciju i promijenite njezine postavke.
•• Uredi omiljene: postavite odabrane kanale koje često gledate kao favorite.
✎✎ Zaslon Uredi omiljene sadrži pet skupina (Favoriti 1, Favoriti 2 itd.). Možete dodati omiljeni kanal u bilo koju
grupu. Pritisnite gumbe ▲ / ▼ za odabir grupe.
•• Lock / Unlock: Zaključavanje kanala tako da se ne može odabrati niti gledati.
✎✎ Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija Zaključav. kanala postavljena na Uključeno.
✎✎ Prikazat će se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN kod od 4 znamenke. PIN možete promijeniti pomoću opcije
Promjena PIN-a.
•• Izbriši: Možete izbrisati kanal kako biste prikazali željene kanale.
•• Poništi odabir.: poništi odabir kanala.
•• Odabir svih: odaberi sve kanale na popisu kanala.
Hrvatski
49
¦¦ My Channel
Određuje državu i žanr za kanale koje pruža hotel, a ako korisnik odabere zemlju i žanr, prikazat će odgovarajuće kanale.
•• Prvo odaberite državu da biste mogli postaviti žanr.
•• Ako odaberete žanr bez dodavanja kanala, popis kanala prikazat će sve dostupne kanale.
•• Moj kanal radi samo u samostalnom načinu rada.
•• SI Vendor u samostalnom načinu rada: Ovo ne radi ako je odabran Smoovie.
•• Ovo se nalazi u značajci Opcije hotela u izborniku Hotel > Način rada usluge te se može uključiti ili isključiti.
•• Ova opcija funkcionira samo kada je uključena.
Sastav kanal [Način rada za žanr]
Standard
Kategorija
Hotel
Žanr
Način rada kanala
Antenska/
kabelska
Satelitski
izvor
All (Svi) (Zadano)
O
O
News (Vijesti)
O
O
Radio (Radio)
O
O
Entertainment
(Zabava)
O
O
Sport (Sport)
O
O
Hotel
O
O
2
1
3
Opis
Odredite način rada za žanr kanala za svaku
državu koje je administrator postavio u
tvorničkim postavkama.
Moj kanal
Trenutačni status: Austrija/Sportovi 4
6
Aktivacija načina rada za
antenu
5
Država
Žanr
All Country (Sve države)
All (Svi)
Austrija
News (Vijesti)
Belgija (nizozemski)
Radio (Radio)
Belgija (francuski)
Entertainment (Zabava)
Češka
Sports (Sport)
Francuska
Hotel
Njemačka
▼
7
(Plavo)Zadrži prethodno (U/D/L/R)Premjesti (En)Unos 8
* Informacije o broju stavki koje će biti prikazane na popisu potražite u dokumentu s nacrtom.
50
Hrvatski
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
BLUE
Povratak na zaslon. (Postavljanje žanra: Zadnja država & žanr)
Keep Previous (Zadrži
prethodno)
ENTER
Odaberite stavku.
Enter
Ch. Up/Down
Pomicanje označenog po stranici.
(Nema vodiča)
UP/DOWN
Navigacija po popisu država i žanrova. (kružni način.)
RIGHT
Odabire označenu stavku te zatim pomiče oznaku na odjeljak Žanr.
RETURN
Povratak na zaslon. (Postavljanje žanra: Zadnja država & žanr)
(Nema vodiča)
EXIT
Povratak na zaslon. (Postavljanje žanra: Zadnja država & žanr)
(Nema vodiča)
Move (Pomak)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovaj odjeljak opisuje izgled prednjeg korisničkog sučelja koje se pojavljuje kada se uključi televizor. (Način rada
za tvorničke postavke > Način rada za žanr: Omogući)
•• Žanr je dodatni popis za svaku državu.
•• Emitirani zaslon koji je prikazan na posljednjem pohranjenom kanalu.
‒‒ Ako korisnik želi zadržati prethodnu državu i mapu žanrova kanala, pritisnite ‘PLAVU’ tipku te tipke RETURN i
EXIT na daljinskom upravljaču da biste zatvorili prednje korisničko sučelje.
✎✎ Itd.
•• Zadana oznaka: Posljednje stavke memorije (Država, Žanr)
•• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
Elementi
Br.
Naziv
Opis
1
Pozadinski zaslon
Prikazuje posljednji pohranjeni kanal koji se pojavljuje nakon uključivanja televizora.
2
Naziv funkcije
Ovo je naziv funkcije.
3
Trenutačni status
Prikaz trenutačnih postavki za opciju Država/Žanr.
4
Stavke država
Prikazuje se stavka za popis država.
Prikazuje se posljednja odabrana država.
5
Stavke žanra
Prikazuje se stavka za popis žanra.
Prikazuju se dostupne stavke žanra za svaku državu koje je administrator postavio u
tvorničkim postavkama. (uvijek je ponuđena stavka "All" (Svi))
Prikazuje se posljednji odabrani žanr.
6
Označeno
Ako je naziv stavke predug da bi se mogao prikazati unutar područja, upotrijebite opciju
Automatskog pomicanja teksta.
7
Indikator
Ovo se prikazuje kada postoji prethodna ili sljedeća stranica.
8
Pomoć za navigaciju
Vodič o tipkama smješten je na desnoj strani.
Hrvatski
51
Interakcija označavanja [Stavke država]
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
✎✎ NAPOMENA
•• Korisnici mogu prelaziti kroz popis za svaku državu i žanr pritiskom na tipke za pomicanje gore ili dolje na
daljinskom upravljaču.
1
•• Podržano je kružno pregledavanje.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
DOLJE x 4
Država
Genre
▲
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
GORE x 4
Germany
Germany
▼
▼
GORE x 4
DOLJE x 4
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
DOLJE
GORE
GORE
DOLJE
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
Država
Genre
▲
Slovakia
All
Slovakia
All
Spain
News
Spain
News
Switzerland
Radio
Switzerland
Radio
United Kingdom
Entertainment
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
Other
Hotel
▼
52
DOLJE x N
GORE x N
KRAJ
Hrvatski
▼
Interakcija označavanja [Zadani žanr]
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
ENTER / DESNO
LIJEVO
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Označen je trenutačni odabir države.
•• Zadana oznaka: Trenutačni odabir žanra.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / DESNO
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
LIJEVO
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
•• Došlo je do pogreške izvora, trebalo bi glasiti
"The other item of the county is high-lighted"
(Označena je druga stavka države.). Molimo
provjerite. (npr. Francuska)
Navigation Help Area
•• Zadana oznaka: All (Svi)
Hrvatski
53
Interakcija promjene načina rada 1 (1/2)
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
ENTER / DESNO
LIJEVO
Germany
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Trenutačni način žanra: All Country / Sports (Sve
Države/Sport)
ENTER / DESNO
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
GORE
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
DOLJE
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Ako je odabrana država, oznaka će se automatski
prebaciti na izbornik žanra.
ENTER / DESNO
6
54
Hrvatski
Interakcija promjene načina rada 1 (2/2)
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
1
5
6
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
1
Infor
macije
ENTER
Genre
▲
Genre Mode change to Austria/News.
U redu
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Prikazuje se poruka dovršetka promjene načina
rada za žanr.
•• Vremensko ograničenje (5 sekundi)
•• Pritiskom na lijevu tipku iz izbornika žanra u
izbornik država ističe se postojeća odabrana
stavka države.
ENTER / RETURN / Vremensko
ograničenje
Current Status : Austria / News
Hrvatski
55
Interakcija promjene načina rada 1 (1/2)
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
DOLJE
GORE x 5
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Trenutačni način žanra: All Country / Sports (Sve
Države/Sport)
ENTER / DESNO
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
101
Genre
▲
Infor
macije
Genre Mode change to Austria/News.
U redu
PLAVI
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
ENTER
/
RETURN
/
Vremensko
ograničenje
5
Current Status : Austria / News
56
Hrvatski
•• Ako je odabrana država, oznaka će se automatski
prebaciti na izbornik žanra.
Scenarij uključivanja [posljednje stavke iz memorije]
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
1
Current Status : Austria / News
POWER
Isključivanje
•• Trenutačni način žanra: All Country / Sports (Sve
Države/Sport)
POWER
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Trenutačni način žanra: Austria / News (Austrija/
Vijesti)
Hrvatski
57
Uređivanje žanra: time se konfiguriraju žanrovi svih hotelskih TV kanala.
•• Može se upotrebljavati putem izbornika Hotel (tvorničke postavke).
•• Podržani žanrovi uključuju News (Vijesti), Radio (Radio), Entertainment (Zabava), Sport (Sport) i Hotel (Hotel).
•• Za svaki kanal može se istodobno odabrati više od jednog žanra.
Country Editor (Uređivanje države) (Channel Editor (Uređivanje kanala)): Putem ovog uređivanja konfigurira se država
za svaki od hotelskih TV kanala.
•• Podržane države (20 država): Austrija, Belgija, Kina, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Japan,
Nizozemska, Norveška, Portugal, Rusija, Koreja, Španjolska, Švedska, Turska, SAD
•• Ako je više od jednog kanala postavljeno za državu, država je registrirana kao kategorija i korisnici mogu pregledavati
kanale prema državi.
•• Za kanal se može postaviti više od jedne države. Ako korisnik odabere kategoriju, na popisu kanala prikazuju se samo
kanali koji odgovaraju državi.
•• Ako se na popisu kanala odabere kanal s postavljenom državom, na izborniku Tools (Alati) dodaje se stavka Edit
Countries (Uredi države). U suprotnom, na izborniku Tools (Alati) dodaje se stavka Add to Countries (Dodaj u države).
•• * Ako se izvrši odgovarajuća funkcija, za odabrani kanal može se postaviti ili ukloniti država.
•• Prednje korisničko sučelje
•• Nudi zaslon na kojemu korisnik može odabrati državu ili žanr nakon što uključi napajanje.
Raspored lijevog okvira
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Odabire ili pristupa odgovarajućem području funkcije Channel
Browser (Pregled kanala).
(Nema vodiča)
RETURN
Odabire ili pristupa odgovarajućem području funkcije Channel
Browser (Pregled kanala).
Povratak
UP/DOWN
Premješta odabir prema gore ili dolje.
(Nema vodiča)
RIGHT
Premješta odabir na područje funkcije Channel Browser (Pregled
kanala).
(Nema vodiča)
INFO
Prikazuje Category Info (Informacije o kategoriji).
(Nema vodiča)
TOOLS
Prikazuje izbornik s korisnim funkcijama.
Tools (Alati)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički
način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je komponenta Lijevog okvira (Country Categories (Kategorije države)).
✎✎ Itd.
•• Zadana oznaka: ‘The currently selected country’ (Trenutno odabrana država)
58
Hrvatski
Elementi
Br.
Naziv
Opis
•• Kada korisnik pristupi ovom zaslonu, ističe se trenutno odabrana stavka.
•• Navedene su funkcije Country Icon + Category Name (Ikona države + Naziv kategorije). (Ako
je istaknuta stavka u glavnom zaslonu, prikazuje se samo ikona.)
•• Premještanje isticanja
‒‒ Pritiskom gumba za gore ili dolje premješta se isticanje stavke.
‒‒ Ako se stavka ne može prikazati na jednoj stranici, prikazuju se indikatori za gore i dolje.
‒‒ Nakon što se isticanje prebaci na kategoriju, u glavnom okviru učitava se popis kanala
koji odgovara kategoriji.
1
Lijevi okvir [Country Categories] (Kategorije države)
Standard
Hotel
Kategorija
Način rada
kanala
Original Tuned
(Izvorno postavljeni)
Država
Aktivacija načina rada za
antenu
Antenska/
kabelska
Satelitski
izvor
Registered
(Registrirani)
O
O
All Country
(Sve države)
O
O
Država 1
O
O
Država 2
O
O
.
O
O
Opis
•• Popis svih kanala registriranih pomoću
funkcije Auto Tune (Automatsko
postavljanje).
•• Sadrži popis kanala i izvora navedenih na
popisu registriranih kanala.
•• Sve države zbroj je svih kanala
registriranih u svakoj državi. (Ovo se
prikazuje samo krajnjim korisnicima.)
Tools (Alati) [Registered/Countries Categories] (Registrirane kategorije/Kategorije države)
•• Channel Manager (Upravljanje kanalom) > Channel
Category (Kategorija kanala) > Tools (Alati) > Info
(Informacije)
•• Stavke se prikazuju bez oznake ‘Channel’ "Kanal".
•• Ako istaknuta stavka Registered/Country (Registar/Država) u lijevom okviru, možete
omogućiti odgovarajući prozor pritiskom tipke "INFO" (Informacije) na daljinskom
upravljaču.
•• Prikazuju se sve države.
•• Krećite se između država pritiskom tipki prema gore ili dolje. Omogućeni su indikatori.
Hrvatski
59
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je definicija izbornika Tools (Alati) funkcije Left Frame Category (Kategorija lijevog okvira).
•• Nudi se samo informativna stavka za svaku opciju Register/Country (Registracija/Država).
Elementi
Kategorija
Izbornik Tools (Alati)
Opis
Registered (Registrirano),
Country (Država)
Information (Informacije)
Registrirani kanali. Broj kanala za svaku državu.
•• Stavke se prikazuju bez oznake ‘Channel’ "Kanal".
Pogreške
✎✎ NAPOMENA
•• Ova se poruka prikazuje kada na popisu Registered Channels (Registrirani kanali) nema spremljenih kanala.
Elementi
Br.
1
Naziv
Message (Poruka)
Opis
•• Ako je prilikom otvaranja preglednika stavka Registered channels
(Registrirani kanali) prazna, prikazuje se skočna poruka koja
korisnicima omogućuje prebacivanje na izbornik Auto Store
(Programme) (Automatska Pohrana (Program)).
•• Ako vrijeme i kanal nisu konfigurirani, a korisnik otvori Channel
Manager (Upravljanje kanalom), poruka koja korisniku omogućuje
prebacivanje na operaciju Auto Tuning (Auto Program) (Automatsko
postavljanje (Automatsko programiranje)) prikazuje se na jednak
način kako je ranije opisano.
•• Ova se poruka prikazuje ako vrijeme nije konfigurirano.
‒‒ Ako vrijeme nije konfigurirano, poruka se prikazuje u načinu Factory Mode (Tvornički način rada) prije pokretanja
funkcije Channel Manger (Upravljanje kanalom).
60
Hrvatski
✎✎ NAPOMENA
•• Ova se komponenta prikazuje ako u kategoriji države nema registriranih kanala.
Elementi
Br.
Opis
Opis
Poruka se prikazuje kada trenutno odabrana država ne sadrži nijednu stavku.
Main Frame (Glavni okvir) [Channel Browser] (Pregled kanala)
Hrvatski
61
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
CH UP/DOWN
Premješta stranicu.
Stranica
ENTER
Odabire ili pristupa odgovarajućem području funkcije Channel Browser
(Pregled kanala).
Odabir
RETURN
Vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
Povratak
UP/DOWN
Premješta odabir prema gore ili dolje.
(Nema vodiča)
RIGHT
Premješta odabir na područje funkcije Channel Browser (Pregled kanala).
(Nema vodiča)
INFO
Prikazuje Category Info (Informacije o kategoriji).
(Nema vodiča)
TOOLS
Prikazuje izbornik s korisnim funkcijama.
Tools (Alati)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je komponenta Glavnog okvira (Channel Browser (Pregled kanala)).
•• Isprva je istaknut kanal, prije pristupa načinu Factory Mode (Tvornički način rada) ili vanjskog ulaza.
Elementi
62
Br.
Naziv
1
Glavni okvir
2
Traka za pomicanje
Prikazuje položaj trenutne stranice u odnosu na ukupan broj stranica.
3
Područje za pomoć
pri navigaciji
Ovo se prikazuje kad korisnik pristupi funkciji Channel Manager (Upravljanje kanalom).
(Ako korisnik zatvori i ponovno otvori Channel Manager (Upravljanje kanalom), ponovno
se prikazuje.)
To nestaje ako istekne vremensko ograničenje (5 sekundi) ili ako korisnik pritisne tipku.
4
Područje za pomoć
pri navigaciji
Trenutno konfigurirane informacije o državi i CRVENI gumb poravnati su s lijeve strane.
Grafički se prikazuju i upotrebljavaju po skupinama. Vodič o tipkama smješten je na
desnoj strani.
Hrvatski
Opis
Prikazuje kanal ili popis izvora trenutno odabrane kategorije.
Uobičajeni elementi kanala [+ način Ikone]
Pravila prikaza popisa kanala
Standard
Stavka
Primjer
Digitalni kanali
•• Potvrdni okvir + ikona statusa + broj digitalnog kanala + naziv kanala
•• Format prikaza broja kanala: ###-### (Broj kanala prikazan je
pomoću "-".)
Analogni kanali
•• Potvrdni okvir + ikona analognog kanala + broj analognog kanala +
naziv kanala
•• Format prikaza broja kanala: ### ("-" se ne upotrebljava za prikaz
broja analognog kanala.)
Digitalni kanali
•• Potvrdni okvir + ikona statusa + broj digitalnog kanala + naziv kanala
•• Format prikaza broja kanala: ### (Za maksimalnu duljinu broja kanala
slijedite regionalne specifikacije.)
Analogni kanali
•• Potvrdni okvir + ikona analognog kanala + broj analognog kanala +
naziv kanala
•• Format prikaza broja kanala: ### (Za maksimalnu duljinu broja kanala
slijedite regionalne specifikacije.)
ATSC
DVB (CHEM)
Pravila prikaza ikone popisa kanala
Stavka
Dynamic SI
ikona
Primjer
Kanali koje je
obrisala funkcija
Dynamic SI
NNNNNNNN CH. NAME
•• Kanali koje je obrisala funkcija
Dynamic SI, ali ne i korisnik.
1
Kanali koje je
dodala funkcija
Dynamic SI
NNNNNNNN CH. NAME
•• Kanali koje je dodala funkcija
Dynamic SI, ali ne i korisnik.
2
•• Prikazuje se ikona analognog kanala.
3
•• Kanal koji je izvor ulaza.
4
•• Prikazuje aktivne kanale s antena.
Ikone Antenska, Kabelska ili
Satelitska prikazuju se s najnižim
prioritetom.
5
Ikona analognog kanala
Ikona izvora kanala
Ikona antene
Prioritet
Antenska
Kabelska TV
Satelitski izvor
Ikona kodirani kanal
Isključivanje zvuka videozapisa
NNNNNNNN CH. NAME
(Uređeni naziv kanala.)
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
•• Ikona kodiranog kanala. Prikazuje se za
satelitsku antenu.
-
NNNNNNNN CH. NAME
•• Na utišanom kanalu navedene su informacije
o zvuku i kanalu.
-
Hrvatski
63
Add to Countries (Dodaj u države) / Edit Countries (Uredi države) (1/2)
•••Channel
Manager (Upravljanje kanalom) > Browser (Preglednik)
•
> Tools (Alati) > Add to Countries (Dodaj u države)
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Odabire istaknutu stavku.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Tools (Alati)).
Povratak
UP/DOWN
Pomiče isticanje nad stavkom države.
Move (Pomak)
LEFT/RIGHT
Premješta isticanje.
Move (Pomak)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Tools" (Alati).
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je definicija značajke Add to Countries (Dodaj u države).
•• Istaknuti kanal ili više od jednog odabranog kanala dodaje se u kategoriju Country (Država).
✎✎ Itd.
•• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
64
Hrvatski
Elementi
Br.
Naziv
1
Prozor Add to Countries (Dodaj u države)
2
Vodič
Opis
•• Ako nema kanala koji su registrirani na popisu država u
odabranim kanalima, kao naslov se prikazuje "Add to Countries"
(Dodaj u države).
•• Prikazuje se potvrdni okvir ovisno o tome je li prilikom otvaranja
zaslona odabrana država koja je registrirana.
•• Serijski broj ili naziv odabranog kanala.
‒‒ Naziv kanala prikazuje se kada je jedan kanal odabran: Odabrani
kanal: NNNN-NNN ABC
‒‒ Broj odabranih kanala prikazuje se kada je odabrano više od jednog
kanala: Odabrani kanali: N
3
Informacije o odabiru
4
Cjelovita poruka
•• Poruka se prikazuje nakon dovršetka operacije. (Ova se poruka
uvijek prikazuje ako je odabran gumb U redu.)
Oznaka za odabir
•• Kako utvrditi značenje više oznaka za odabir kanala
•• : kada su sve stavke registrirane.
•• : kada su samo neke stavke registrirane.
•• : kada nijedna stavka nije registrirana.
5
Add to Countries (Dodaj u države) / Edit Countries (Uredi države) (2/2)
•• Channel Manager (Upravljanje kanalom) > Browser
(Preglednik) > Tools (Alati) > Add to Countries (Dodaj u
države)
Hrvatski
65
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Odabire istaknutu stavku.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Tools (Alati)).
Povratak
UP/DOWN
Pomiče isticanje nad stavkom države.
Move (Pomak)
LEFT/RIGHT
Premješta isticanje.
Move (Pomak)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Tools" (Alati).
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je definicija značajke Edit Countries (Uredi države).
•• Istaknuti kanal ili više od jednog odabranog kanala dodaje se u kategoriju Country (Država) ili briše iz nje.
•• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
Elementi
Br.
Naziv
1
Dodaj u države
2
Vodič
3
Cjelovita poruka
Opis
•• Ako među odabranim kanalima postoji registrirani kanal, kao
naslov se prikazuje Edit Countries (Uredi države).
•• Potvrdni okvir prikazuje se ovisno o tome je li odabrana država
registrirana.
•• Poruka se prikazuje nakon dovršetka operacije. (Ova se poruka
uvijek prikazuje ako je odabran gumb U redu.)
Edit Channel Number (Uredi broj kanala) [Swap Type] (Vrsta zamjene)
•• Channel Manager (Upravljanje kanalom) > Browser (Preglednik) > Tools (Alati) > Edit Channel Number (Uredi broj
kanala)
66
Hrvatski
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Primjenjuje promjene i zatvara prozor.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Tools (Alati)).
Povratak
▲/▼
Mijenja broj odabranog kanala.
Adjust (Podesi)
0~9
Unosi broj.
Number (Broj)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Tools" (Alati).
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je funkcija koja mijenja broj kanala. (Swap Type) (Vrsta zamjene)
•• Brojevi kanala mogu se promijeniti na svim popisima kanala i promjene se primjenjuju na sve kanale.
•• Ako novi broj kanala nije dodijeljen drugom kanalu, broj kanala ažurira se na novi broj kanala i popis se ponovno
sortira uzlaznim redoslijedom brojeva kanala.
•• Ako je novi broj kanala već dodijeljen drugom kanalu, slijedite upute za značajku Hotel.
✎✎ Itd.
•• Podržana je vertikalna izmjena.
Elementi
Br.
Naziv
Opis
•• Podržane su numeričke tipke i tipke gore/dolje.
1
Uredi kanal
Prozor s brojem
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
Odabrani kanal: prikazuje naziv trenutno odabranog kanala.
Broj: prikazuje novi broj kanala.
(Prikazuje se i naziv trenutno dodijeljenog kanala.)
Naziv: prikazuje naziv trenutno dodijeljenog kanala. (Ako nema
kanala, prikazuje "(Empty)" ((Prazno)).) : Ako postoji kanal, ali nema
naziv, naziv je prikazan kao "-------".
•• Ako je odabran već dodijeljeni kanal
2
Poruka upozorenja
‒‒ Ako je novi broj kanala već dodijeljen drugom kanalu, prikazuje se
poruka potvrde. (Pogledajte sliku u nastavku.)
‒‒ Ako korisnik želi promijeniti broj kanala na onaj koji je već dodijeljen
drugom kanalu, brojevi kanala zamjenjuju se i spremaju.
Hrvatski
67
Edit the Channel Number (Uređivanje broja kanala) [External Input] (Vanjski ulaz) (3/3)
•• Channel Manager (Upravljanje kanalom) > Browser (Preglednik) > Tools (Alati) > Edit Channel Number (Uredi broj
kanala)
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
RED
Ako korisnik pritisne gumb, pokreće se broj kanala.
Reset
ENTER
Primjenjuje promjene i zatvara prozor.
Enter
RETURN
Otkazuje ili vraća na prethodni zaslon (Tools (Alati)).
Povratak
▲/▼
Mijenja broj odabranog kanala.
Adjust (Podesi)
0~9T
Unosi broj.
Number (Broj)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Tools" (Alati).
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ova funkcija alocira izvor vanjskog ulaza broju kanala. (Izmjene se primjenjuju na sve kanale.)
•• Ako je novi broj kanala već dodijeljen drugom kanalu, slijedite upute za značajku Hotel.
✎✎ Itd.
•• Zadana oznaka: Područje broja kanala.
•• Podržana je vertikalna izmjena.
•• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
68
Hrvatski
Elementi
Br.
Naziv
Opis
•• Područje broja kanala.
‒‒ Podržane su numeričke tipke i tipke gore/dolje.
‒‒ Ako nije dodijeljena vrijednost, prikazuje se broj znakova "-" jednak broju znamenki.
1
Područje broja kanala
2
Naziv izvora
3
Pomoć Područje pomoći
▲
-▼
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•• Naziv vanjskog ulaza
‒‒ Stavke koje se ne mogu konfigurirati onemogućene su.
•• Ako korisnik pritisne crveni gumb, pokreće se broj kanala.
Uređivanje naziva kanala
•• Channel Manager (Upravljanje kanalom) > Browser (Preglednik) > Tools (Alati) > Edit Channel Name (Uredi naziv
kanala)
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
GREEN
Sprema izmjene i vraća vas na Channel Manager (Upravljanje kanalom).
Done (Dovršeno)
ENTER
Sprema naziv kanala i premješta pokazivač na sljedeće polje.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Tools (Alati)).
Povratak
▲/▼/◀/▶
Kretanje po tipkovnici.
Move (Pomak)
0~9
Unosi broj.
(Nema vodiča)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Tools" (Alati).
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je definicija tipkovnice koja se upotrebljava za funkciju Edit Channel Name (Uredi naziv kanala).
✎✎ Itd.
•• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
Hrvatski
69
Elementi
Br.
Naziv
1
Prozor za uređivanje naziva
kanala
2
Naziv kanala
3
Tipkovnica
Opis
•• Pokazivač i znak koji se trenutno unosi jednake su boje kao istaknuti element.
•• Kada se dostigne maksimalni broj znakova, pokazivač nestaje.
•• Za detaljni scenarij pogledajte dokument s dizajnom tipkovnice.
Tools (Alati) [Edit Mode] (Način uređivanja)
Način uređivanja
Isticanje sadržaja (kada je broj označene stavke 0 ili 1)
Kada postoji više od jedne označene stavke.
Dodaj u države
Uredi državu (kada je već označena stavka koja je već registrirana).
Uredi naziv kanala
Uredi broj kanala
Isključivanje zvuka videozapisa
Kopiraj kanal (Astra HD +)
Promijeni raspored (Satelit)
Odaberi sve
Poništi odabir svega (ovo je prikazano samo kada je odabrana 1 ili
više stavki)
Delete (Izbriši)
Dodaj u države
Uredi državu (kada je već označena stavka koja je već registrirana).
Isključivanje zvuka videozapisa
Promijeni raspored (Satelit)
Odaberi sve
Poništi odabir svega
Delete (Izbriši)
✎✎ NAPOMENA
•• Položaj skočnog izbornika: izbornik Tools (Alati) za stavku u lijevom stupcu funkcije Popis kanala → ovo se
prikazuje s desne strane. izbornik Tools (Alati) za stavku u desnom stupcu funkcije Popis kanala → ovo se
prikazuje s lijeve strane.
•• Ako korisnik pritisne gumb TOOLS kada istaknuta stavka nije odabrana, stavka se automatski označava kao
odabrana.
•• Za detaljne specifikacije svake funkcije pogledajte NEO Channel Manager (NEO Upravljanje kanalom).
70
Hrvatski
CH Banner (Poruka kanala) [kada se broj kanala dodijeli vanjskom ulazu]
✎✎ NAPOMENA
•• Primjenjuju se specifikacije poruke TV kanala.
•• Vrijednosti stavke ne prikazuju se ako postoji nepodržana stavka ili nema odgovarajućih informacija.
•• Naziv kanala prikazan je kao ‘external input name’ "naziv vanjskog ulaza".
Elementi
Br.
Naziv
1
Naziv vanjskog ulaza
Opis
Channel List (Popis kanala) omogućuje pristup funkcijama povezanima s funkcijom GenreTV.
•• Način Države
•• Mijenja način žanra.
¦¦ Mixed Channel Map
Mixes Channel Map funkcija je koja objedinjuje antenske, kabelske i satelitske kanale.
[Osim za modele u Australiji, Singapuru i Novom Zelandu]
‒‒ Funkcija Mixed Channel Map treba biti postavljena na ON (Uključeno) kako bi se objedinili antenski, kabelski i
satelitski kanali.
‒‒ Upotrijebite opciju uređivanja kanala kako biste sortirali kanale nakon uključivanja funkcije "Mixed Channel Map'
na izborniku opcije Hotel.
Hrvatski
71
¦¦ Sound Bar
•• Samsung Sound-Bars i TV za hotelijere
‒‒ Upotrebljavajte uređaje Samsung Sound-Bar i TV-ove za hotelijere koji podržavaju značajku ARC u HDMI-ju. Ako
priključite kompatibilni Samsung Sound-Bar na kompatibilni Samsung TV za hotelijere pomoću jednog HDMI
kabela, gosti mogu slušati zvuk TV-a putem uređaja Sound Bar.
‒‒ Modeli koji podržavaju funkciju ARC navedeni su u nastavku:
•• Sound-Bars:
‒‒ HW-K450/K550
‒‒ HW-M550/M450/M4500
•• Postavljanje uređaja Sound Bars na način rada za hotel
1. Postavite sljedeće mogućnosti na izborniku Hotel:
‒‒ Opcija za hotel > System > Sound Bar Out = On
‒‒ Opcija za hotel > Power On > Power On Volume > User Defined
‒‒ Opcija za hotel > Power On > Power On Volume > Postavite broj veći od nule
‒‒ Opcija za hotel > Power On > Max Volume > Postavite broj veći od nule
2. Priključite HDMI kabel na HDMI OUT priključak na stražnjem dijelu uređaja Sound-Bar i HDMI3 priključak (koji
podržava ARC) na hotelskom televizoru.
3. Kada nakon priključivanja uređaja Sound-Bar na hotelski televizor uključite televizor, Sound Bar automatski otkriva
televizor i prebacuje se na način rada za hotel.
Radne karakteristike uređaja Sound Bar u načinu rada za hotel:
•• Uključivanje/isključivanje napajanja usklađeno je s TV-om
•• HDMI_CEC po zadanome je postavljeno na On (Uključeno)
•• Funkcije su moguće samo putem priključka "HDMI OUT"
•• Onemogućuje ključ "Input mode" (Način unosa) na VFD-u za sprječavanje neočekivanih promjena izvora zvuka.
•• Pristupa prilagodljivim postavkama Power On (Uključi) i Max Volume (Maksimalna glasnoća) putem izbornika
opcije Hotel na TV-u. Vrijednosti opcija uređaja Sound Bar, Power On Volume (Glasnoća prilikom uključivanja) i
Max Volume (Maksimalna glasnoća), međutim, postavljene su na ½ postavki opcija Power On Volume (Glasnoća
prilikom uključivanja) i Max Volume (Maksimalna glasnoća) na izborniku opcije Hotel na TV-u.
Primjerice: Ako je glasnoća pri uključivanju TV-a=20, a maksimalna glasnoća=90, glasnoća pri uključivanju
uređaja Sound Bar=10, a maksimalna glasnoća=45.
* Može se razlikovati ovisno o modelu.
72
Hrvatski
¦¦ Sigurnosni način rada
Dizajn i specifikacije
•• Uloga načina rada je ograničiti neke funkcije kao što su TTX i izvor vanjskog ulaza (HDMI, USB) u određenim
ustanovama kao što su popravne ustanove.
•• Sigurnosni izbornik zaštićen je lozinkom. Pristup sigurnosnom izborniku nije moguć bez lozinke.
•• Sigurnosne postavke
‒‒ Sigurnosne postavke mogu se postaviti na ON ili OFF.
‒‒ Zadana vrijednost je OFF.
‒‒ Sigurnosne postavke: ako je postavljeno na Uključeno, onemogućeni su izvor vanjskog ulaza (HDMI, USB) i
TTX funkcija.
•• Postavke lozinke
‒‒ Ovo omogućuje korisnicima promjenu lozinke.
‒‒ Korisnici moraju unijeti trenutnu lozinku, novu lozinku i potvrdu nove lozinke.
•• Ponovno postavljanje lozinke
‒‒ Uloga ove funkcije je ponovno postavljanje lozinke.
‒‒ Zadana lozinka je 00000000.
‒‒ Značajka Password Reset (Ponovno postavljanje lozinke) vidljiva je samo na izborniku Factory (Tvorničke
postavke) upotrebom gumba Info (Informacije) i Factory (Tvorničke postavke).
Nije vidljiva ako upotrebljavate kombinaciju gumba MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER.
•• Sigurnosne postavke: Ako je postavljeno na uključeno, SIRCH funkcija nije dostupna.
•• Factory Reset (Vraćanje tvorničkih postavki) neće vratiti sigurnosne postavke na početne.
Hrvatski
73
Montiranje zidnog nosača
Komplet zidnih nosača (prodaje se zasebno) omogućuje postavljanje televizora na zid. Detaljne informacije o postavljanju
zidnih nosača potražite u uputama koje ste dobili sa zidnim nosačima. Prilikom postavljanja zidnog nosača obratite se
stručnjaku. Ne preporučujemo da to radite sami.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik samostalno montira
televizor.
Specifikacije kompleta za postavljanje na zid (VESA)
✎✎ Zidni nosač nije isporučen već se prodaje odvojeno.
Zidni nosač montirajte na čvrsti zid okomito na pod. Za postavljanje na druge građevinske materijale obratite se najbližem
distributeru. Ako se montira na strop ili nakošeni zid, može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede.
✎✎ NAPOMENA
•• Standardne dimenzije kompleta za postavljanje na zid prikazane su u donjoj tablici.
•• Kod kupnje kompleta za postavljanje na zid isporučuju se detaljni priručnik i svi dijelovi potrebni za montažu.
•• Nemojte upotrebljavati vijke koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA.
•• Nemojte upotrebljavati vijke koji su duži od standardnih dimenzija jer mogu oštetiti unutrašnjost televizora.
•• Kod zidnih nosača koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA, dužina vijaka može se
razlikovati ovisno o specifikacijama zidnih nosača.
•• Nemojte prečvrsto zategnuti vijke. To može oštetiti uređaj i uzrokovati njegov pad, što može dovesti do tjelesnih
ozljeda. Tvrtka Samsung nije odgovorna za takve nesretne slučajeve.
•• Tvrtka Samsung ne preuzima odgovornost za štetu na uređaju ili tjelesne povrede proizašle iz upotrebe zidnog
nosača koji ne odgovara VESA standardu ili nije specificiran ili ako korisnik ne prati upute za montažu uređaja.
•• Nagib televizora koji se montira na zid ne smije biti veći od 15 stupnjeva.
Adapter za zidni nosač
Zidni nosač
Televizor
C
Adapter za zidni nosač
Zidni nosač
Televizor
C
inči
VESA spec. (A * B)
32
100 x 100
43 ~ 49
200 x 200
C (mm)
Standardni vijak
Količina
M4
43 ~ 45
4
M8
55
400 x 400
Komplet za postavljanje na zid nemojte montirati dok je televizor uključen.
To može dovesti do ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.
74
Hrvatski
Montiranje televizora na zid
[
Oprez: Potezanje, guranje ili penjanje na televizor može uzrokovati njegov pad. Naročito pripazite da se djeca ne ljuljaju na
televizoru i da ga ne destabiliziraju jer to može uzrokovati prevrtanje televizora i dovesti do teških ozljeda ili smrti. Slijedite
sve sigurnosne mjere opreza opisane u Letku o sigurnosti. Za dodatnu stabilnost i sigurnost montirajte uređaj protiv pada
prema sljedećim uputama.
Sprečavanje pada televizora
1. Vijke umetnite u kopče i dobro ih pričvrstite na zid. Provjerite jesu li vijci čvrsto postavljeni na zid.
✎✎ Ovisno o vrsti zida, možda će vam zatrebati dodatni materijal, poput kotve.
✎✎ Budući da potrebne kopče, vijci i kabel nisu uključeni u isporuku, nabavite ih zasebno.
2. Izvadite vijke iz središnjeg dijela na stražnjoj strani televizora, umetnite ih u kopče i zatim ponovo pritegnite vijke u
televizor.
✎✎ Vijci možda neće biti isporučeni uz proizvod. U tom slučaju nabavite vijke sa sljedećim specifikacijama.
3. Kopče pričvršćene na stražnjoj strani televizora i kopče pričvršćene na zid povežite snažnom uzicom i zatim je čvrsto
zavežite.
✎✎ NAPOMENA
•• Televizor postavite blizu zida kako ne bi pao prema natrag.
•• Uzicu smijete povezati tako da kopče pričvršćene na zidu budu u ravnini ili niže od kopči pričvršćenih na
televizoru.
•• Prije premještanja televizora odvežite kabel.
4. Provjerite jesu li svi spojevi ispravno pričvršćeni. Povremeno provjerite spojeve i potražite znakove zamora materijala
ili oštećenja. Sumnjate li u sigurnost spojeva, obratite se profesionalnom montažeru.
Uređaj za sprečavanje krađe Kensington Lock
Uređaj Kensington Lock ne isporučuje tvrtka Samsung. Riječ je o uređaju koji
se fizički pričvršćuje na sustav kada se uređaj montira na javnom mjestu.
Ovisno o proizvođaču, izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od
onog prikazanog na crtežu. Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi uređaja
Kensington Lock potražite u priručniku za njegovo korištenje.
Kako biste zaključali proizvod, izvršite sljedeće korake:
Na stražnjoj strani televizora pronađite ikonu “K”. Utor za uređaj Kensington
nalazi se pored ikone “K”.
1
<Dodatno>
1. Kabel uređaja za zaključavanje Kensington omotajte oko velikog,
nepomičnog objekta kao što su stol ili stolica.
2. Kraj kabela na koji je pričvršćena brava provucite kroz omču na kraju kabela uređaja za zaključavanje Kensington.
3. Umetnite lokot u utor za Kensington na proizvodu (1).
4. Zaključajte bravu.
✎✎ Ovo su općenite upute. Detaljne upute potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje.
✎✎ Uređaj se mora kupiti zasebno.
✎✎ Položaj brave Kensington može se razlikovati ovisno o modelu.
Hrvatski
75
Specifikacije
Uvjeti u okruženju
Radna temperatura
Radna vlažnost
Temperatura pohrane
Vlažnost prilikom pohrane
10°C do 40°C (50°F do 104°F)
10% do 80%, bez kondenzacije
-20°C do 45°C (-4°F do 113°F)
5% do 95%, bez kondenzacije
Naziv modela
HG32EF690
HG43EF690
Rezolucija zaslona
1920 x 1080
1920 x 1080
32 inča (80 cm)
43 inča (108 cm)
20 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
730,4 x 433,8 x 54,6 mm
730,4 x 483,8 x 192,6 mm
972,9 x 570,1 x 54,0 mm
972,9 x 623,0 x 226,5 mm
Težina
Bez postolja
S postoljem
5,7 kg
7,3 kg
9,7 kg
12,7 kg
Naziv modela
HG49EF690
HG55EF690
Rezolucija zaslona
1920 x 1080
1920 x 1080
49 inča (123 cm)
55 inča (138 cm)
20 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
1105,8 x 645,0 x 54,6 mm
1105,8 x 698,0 x 226,5 mm
1241,6 x 721,4 x 54,5 mm
1241,6 x 774,3 x 226,5 mm
13,0 kg
16,0 kg
16,2 kg
19,2 kg
Veličina zaslona (dijagonala)
Zvuk (izlaz)
Postolje s mogućnošću zakretanja (lijevo/
desno)
Dimenzije (š x v x d)
Kućište
S postoljem
Veličina zaslona (dijagonala)
Zvuk (izlaz)
Postolje s mogućnošću zakretanja (lijevo/
desno)
Dimenzije (š x v x d)
Kućište
S postoljem
Težina
Bez postolja
S postoljem
✎✎ Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
✎✎ Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na naljepnici zalijepljenoj na proizvod.
76
Hrvatski
Dimenzije
4
8
Prikaz sprijeda / bočni prikaz
•• HG32EF690 / HG43EF690 / HG49EF690 / HG55EF690
7
1
2
3
5
6
8
4
(Jedinica: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG32EF690
730,4
701,4
395,8
451,3
433,8
483,8
54,6
192,6
HG43EF690
972,9
943,9
532,1
559,6
570,1
623,0
54,0
226,5
HG49EF690
1105,8
1076,8
607,0
559,6
645,0
698,0
54,6
226,5
HG55EF690
1241,6
1212,6
683,4
559,6
721,4
774,3
54,5
226,5
Pojedinosti ploče s priključcima / stražnji prikaz
✎✎ Precizne dimenzije mogu se provjeriti na mrežnom mjestu Displaysolutions.samsung.com.
Hrvatski
77
Pojedinosti postolja
•• HG32EF690
(Jedinica: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
451,3
192,6
159,8
•• HG43EF690 / HG49EF690 / HG55EF690
(Jedinica: mm)
70,0
135
R9,5
R3,75
152
559,6
226,5
168,7
✎✎ NAPOMENA: Neke slike možda ne odgovaraju stvarnim dimenzijama. Neke dimenzije podložne su promjenama
bez prethodne obavijesti. Provjerite dimenzije prije postavljanja TV-a. Nismo odgovorni za tipografske pogreške ili
pogreške prilikom ispisa.
78
Hrvatski
Licenca
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
OVAJ SE PROIZVOD PRODAJE SA OGRANIČENOM LICENCOM I OVLAŠTEN JE SAMO ZA UPOTREBU U VEZI S
HEVC SADRŽAJEM KOJI ISPUNJAVA SVAKU OD TRI NAVEDENE KVALIFIKACIJE: (1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA
OSOBNE SVRHE; (2) HEVC SADRŽAJ KOJI NIJE NA PRODAJU; I (3) HEVC SADRŽAJ KOJI JE STVORIO VLASNIK
PROIZVODA.
OVAJ SE PROIZVOD MOŽDA NEĆE UPOTREBLJAVATI U VEZI SA HEVC ŠIFRIRANIM SADRŽAJEM KOJI JE
STVORILA TREĆA STRANA, KOJEG JE KORISNIK NARUČIO ILI KUPIO OD TREĆE STRANE, OSIM AKO KORISNIK
IMA POSEBNO DOZVOLJENA PRAVA ZA UPOTREBU PROIZVODA S TAKVIM SADRŽAJEM OD STRANE
LICENCIRANOG PRODAVAČA SADRŽAJA.
VAŠA SE UPOTREBA OVOG PROIZVODA U VEZI S HEVC KODIRANIM SADŽAJEM SMATRA PRIHVATLJIVOM U
OKVIRU OGRANIČENOG OVLAŠTENJA KAO ŠTO JE I NAVEDENO IZNAD.
Hrvatski
79
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Imate li pitanja ili komentare u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke SAMSUNG.
države
Centar za korisničku podršku
Web-mjesto
AUSTRIA
0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
Atenţie: Dacă efectuaţi apelul din reţeaua Digi (RCS/RDS),
vă rugăm să ne contactaţi formând numărul Telverde fără
ultimele două cifre, astfel: 0800872678.
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
91 175 00 15
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.
EF690-EU-CRO-05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising