Samsung | S24E360HL | User manual | Samsung Màn hình LED S24E360HL Používateľská príručka

Samsung Màn hình LED S24E360HL Používateľská príručka
Tài liệu hướng
dẫn sử dụng
S22E360H
S22E390H
S22E391H
S22E393H
S22E395H PLUS
S24E360HL
S24E390HL
S24E391HL
S24E393HL
S24E395H PLUS
S27E360F
S27E360H
S27E390H
S27E391H
S27E393H
S27E395H PLUS
Màu sắc và hình dáng có thể khác nhau tùy theo sản
phẩm và để cải tiến hoạt động, các thông số kỹ thuật
có thể sẽ được thay đổi mà không cần thông báo
trước.
BN46-00444A-11
Mục lục
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
SẢN PHẨM
CHUẨN BỊ
KẾT NỐI VÀ SỬ DỤNG
THIẾT BỊ NGUỒN
7
Bản quyền
7
Các biểu tượng được sử dụng trong sách
hướng dẫn này
8
Làm sạch
9
Bảo đảm không gian lắp đặt
9
Lưu ý khi cất giữ
10
Các lưu ý về an toàn
10
11
12
14
Biểu tượng
Điện và an toàn
Cài đặt
Hoạt động
19
Tư thế đúng khi sử dụng sản phẩm
20
Kiểm tra các thành phần
20
Kiểm tra các thành phần
21
Các bộ phận
21
22
23
25
Pa-nen điều khiển
Hướng dẫn phím dẫn hướng
Hướng dẫn phím chức năng
Mặt sau
26
Cài đặt
26
27
28
29
30
Ráp chân đế
Gỡ bỏ chân đế
Điều chỉnh độ nghiêng của sản phẩm
Lắp đặt giá treo tường/giá trên mặt bàn
(S27E360F)
Khóa chống trộm
31
Trước khi kết nối
31
Những điểm cần kiểm tra trước khi kết nối
Mục lục
2
Mục lục
THIẾT LẬP MÀN HÌNH
31
Kết nối và sử dụng PC
31
34
36
37
Kết nối với máy tính
Kết nối Nguồn
Cài đặt trình điều khiển
Thiết lập độ phân giải tối ưu
38
Brightness
38
Đặt cấu hình cho Brightness
39
Contrast
39
Đặt cấu hình Contrast
40
Sharpness
40
Đặt cấu hình Sharpness
41
Eye Saver Mode
41
Đặt cấu hình Eye Saver Mode
42
Game Mode
42
Đặt cấu hình Game Mode
43
SAMSUNG MAGIC Bright
43
Cấu hình SAMSUNG MAGIC Bright
45
SAMSUNG MAGIC Upscale
45
Cấu hình SAMSUNG MAGIC Upscale
46
Image Size
46
Thay đổi Image Size
48
HDMI Black Level
48
Cấu hình cài đặt HDMI Black Level
49
Response Time
49
Đặt cấu hình Response Time
50
H-Position & V-Position
50
Đặt cấu hình H-Position & V-Position
51
Coarse
51
Điều chỉnh Coarse
Mục lục
3
Mục lục
ĐẶT CẤU HÌNH TÔNG
MÀU
SẮP XẾP OSD
THIẾT LẬP VÀ KHÔI
PHỤC
52
Fine
52
Điều chỉnh Fine
53
Red
53
Đặt cấu hình Red
54
Green
54
Đặt cấu hình Green
55
Blue
55
Đặt cấu hình Blue
56
Color Tone
56
Cấu hình cài đặt Color Tone
57
Gamma
57
Đặt cấu hình Gamma
58
Language
58
Cấu hình Language
59
Menu H-Position & Menu V-Position
59
Đặt cấu hình Menu H-Position & Menu VPosition
60
Display Time
60
Đặt cấu hình Display Time
61
Transparency
61
Thay đổi Transparency
62
Reset All
62
Bắt đầu cài đặt (Reset All)
63
Eco Saving Plus
63
Đặt cấu hình Eco Saving Plus
64
Off Timer
64
65
Đặt cấu hình Off Timer
Đặt cấu hình Turn Off After
Mục lục
4
Mục lục
MENU INFORMATION VÀ
CÁC THÔNG TIN KHÁC
CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ
CỐ
CÁC THÔNG SỐ KỸ
THUẬT
66
PC/AV Mode
66
Đặt cấu hình PC/AV Mode
67
Key Repeat Time
67
Đặt cấu hình Key Repeat Time
68
Source Detection
68
Đặt cấu hình Source Detection
69
Power LED On
69
Đặt cấu hình Power LED On
70
INFORMATION
70
Hiển thị INFORMATION
71
Định cấu hình Brightness, Contrast và
Sharpness từ Màn hình bắt đầu
72
Cấu hình Volume trong Màn hình bắt
đầu
72
Volume
73
Easy Setting Box
73
74
Cài đặt phần mềm
Gỡ bỏ phần mềm
75
Những yêu cầu trước khi liên hệ Trung
tâm Dịch vụ Khách hàng Samsung
75
75
75
Kiểm tra sản phẩm
Kiểm tra độ phân giải và tần số
Kiểm tra những mục sau đây.
78
Hỏi & Đáp
80
Thông số chung (S22E360H / S22E390H
/ S22E391H / S22E393H / S22E395H
PLUS)
Mục lục
5
Mục lục
PHỤ LỤC
81
Thông số chung (S24E360HL /
S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL /
S24E395H PLUS)
82
Thông số chung (S27E360F / S27E360H
/ S27E390H / S27E391H / S27E393H /
S27E395H PLUS)
83
Trình tiết kiệm năng lượng
85
Bảng chế độ tín hiệu tiêu chuẩn
87
Hãy liên hệ SAMSUNG WORLD WIDE
96
Trách nhiệm đối với Dịch vụ thanh toán
(Chi phí đối với khách hàng)
96
96
96
Không phải lỗi sản phẩm
Hỏng hóc sản phẩm do lỗi của khách hàng
Khác
98
Thuật ngữ
CHỈ MỤC
Mục lục
6
Trước khi sử dụng sản phẩm
Bản quyền
Nội dụng của sách hướng dẫn này có thể thay đổi để cải thiện chất lượng mà không cần thông báo.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics sở hữu bản quyền đối với sách hướng dẫn này.
Cấm sử dụng hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ sách hướng dẫn này mà không có sự ủy quyền
của Samsung Electronics.
Microsoft, Windows và Windows NT là các nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation.
VESA, DPM và DDC là các nhãn hiệu đã đăng ký của Video Electronics Standards Association.
Các biểu tượng được sử dụng trong sách hướng dẫn này
Các hình ảnh sau chỉ để tham khảo. Các tình huống trong thực tế có
thể khác với minh họa trong hình ảnh.
Trước khi sử dụng sản phẩm
7
Trước khi sử dụng sản phẩm
Làm sạch
Hãy cẩn thận khi làm sạch vì màn hình và bên ngoài của các LCD tiên tiến dễ bị trầy xước.
Tiến hành các bước sau khi làm sạch.
1. Tắt nguồn màn hình và máy tính.
2. Rút dây nguồn khỏi màn hình.
Giữ cáp nguồn ở phích cắm và không chạm vào cáp với tay ướt. Nếu
không, có thể xảy ra điện giật.
3. Sử dụng miếng vải khô, mềm và sạch để lau chùi màn hình.

Không bôi chất làm sạch chứa cồn, dung môi hoặc chất
có hoạt tính bề mặt vào màn hình.
!

Không phun nước hoặc chất làm sạch trực tiếp lên sản
phẩm.
4. Làm ướt miếng vải mềm và khô với nước rồi vắt kỹ để lau bên ngoài
màn hình.
5. Cắm dây nguồn vào sản phẩm sau khi làm sạch sản phẩm.
6. Bật nguồn màn hình và máy tính.
!
Trước khi sử dụng sản phẩm
8
Trước khi sử dụng sản phẩm
Bảo đảm không gian lắp đặt

Đảm bảo là có khoảng cách xung quanh sản phẩm để tạo sự thông thoáng. Sự tăng nhiệt độ
theo khoảng cách thời gian có thể gây ra hỏa hoạn và làm hỏng sản phẩm. Hãy chắc chắn là bạn
để ra một khoảng không gian như hình vẽ dưới đây hoặc lớn hơn khi lắp đặt sản phẩm.
Bề ngoài có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Lưu ý khi cất giữ
Đảm bảo liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung (trang 87) nếu cần làm sạch bên
trong màn hình. (Phí dịch vụ sẽ được áp dụng.)
Trước khi sử dụng sản phẩm
9
Trước khi sử dụng sản phẩm
Các lưu ý về an toàn
Thận trọng
NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG MỞ
Thận trọng : ĐỂ GIẢM THIỂU NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP MÁY (HOẶC
LƯNG MÁY). NGƯỜI SỬ DỤNG KHÔNG THỂ BẢO DƯỠNG CHI TIẾT NÀO BÊN
TRONG. HÃY CHUYỂN TẤT CẢ CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG CHO NHÂN VIÊN ĐỦ TRÌNH
ĐỘ.
Biểu tượng này cho biết có điện áp cao bên trong. Tiếp xúc với bất kỳ chi tiết
nào bên trong sản phẩm này đều rất nguy hiểm.
Biểu tượng này báo cho bạn biết rằng tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt
động và bảo trì đã được đưa vào sản phẩm này.
Biểu tượng
Cảnh báo
Có thể xảy ra chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không
tuân theo các hướng dẫn.
Thận trọng
Có thể xảy ra thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản nếu không
tuân theo các hướng dẫn.
Các hoạt động được đánh dấu bằng biểu tượng này là bị cấm.
Phải tuân thủ các hướng dẫn được đánh dấu bằng biểu tượng này.
Trước khi sử dụng sản phẩm
10
Trước khi sử dụng sản phẩm
Điện và an toàn
Các hình ảnh sau chỉ để tham khảo. Các tình huống trong thực tế có thể khác với minh họa trong
hình ảnh.
Cảnh báo
Không sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, hoặc ổ cắm điện bị lỏng.

Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
Không cắm nhiều sản phẩm vào cùng ổ cắm điện.

Nếu không, ổ cắm có thể bị quá nhiệt và gây ra hỏa hoạn.
Không chạm vào phích cắm nguồn với tay ướt.

Nếu không, có thể xảy ra điện giật.
Cắp phích cắm nguồn vào hết cỡ để không bị lỏng.

Kết nối không ổn định có thể gây ra hỏa hoạn.
!
Cắm phích cắm nguồn vào ổ cắm nguồn được tiếp đất (chỉ các thiết bị được
cách điện loại 1).
!

Có thể xảy ra điện giật hoặc thương tích.
Không bẻ cong hoặc giật mạnh dây nguồn. Không đặt vật nặng lên dây nguồn.

Dây nguồn bị hỏng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
Không đặt dây nguồn hoặc sản phẩm gần các nguồn nhiệt.

Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
Loại bỏ các vật chất lạ chẳng hạn như bụi bẩn quanh chân phích cắm và ổ cắm
nguồn bằng vải khô.
!

Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn.
Trước khi sử dụng sản phẩm
11
Trước khi sử dụng sản phẩm
Thận trọng
Không rút dây nguồn khi sản phẩm đang được sử dụng.

Sản phẩm có thể bị hỏng do sốc điện.
Không sử dụng dây nguồn cho sản phẩm không phải sản phẩm được ủy
quyền do Samsung cung cấp.

!
Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
Đảm bảo ổ cắm điện sẽ được sử dụng để cắm dây nguồn không bị cản trở.

Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào trong sản phẩm, hãy rút cáp nguồn để ngắt
hoàn toàn nguồn điện vào sản phẩm.
!
Không thể ngắt hoàn toàn nguồn điện vào sản phẩm với nút nguồn.
Giữ phích cắm khi rút dây nguồn khỏi ổ cắm nguồn.

Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
!
Cài đặt
Cảnh báo
Không đặt nến, nhang đuổi côn trùng hoặc thuốc lá trên đỉnh sản phẩm. Không
lắp đặt sản phẩm gần các nguồn nhiệt.

Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn.
Tránh lắp đặt sản phẩm trong khu vực chật hẹp có thông gió kém, chẳng hạn
như giá sách hoặc hốc tường.

Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn do nhiệt độ bên trong tăng lên.
Giữ túi nhựa đóng gói sản phẩm ở nơi trẻ em không thể với tới được.

Trẻ em có thể bị ngạt thở.
!
Trước khi sử dụng sản phẩm
12
Trước khi sử dụng sản phẩm
Không lắp đặt sản phẩm trên bề mặt không vững chắc hoặc rung động (giá đỡ
không chắc chắn, bề mặt nghiêng, v.v.).

Sản phẩm có thể đổ và bị vỡ hoặc gây ra thương tích cá nhân.

Sử dụng sản phẩm ở khu vực có độ rung quá mức có thể làm hỏng sản
phẩm hoặc gây ra hỏa hoạn.
Không lắp đặt sản phẩm trên xe hoặc ở nơi tiếp xúc với bụi, hơi ẩm (nước
chảy nhỏ giọt, v.v.), dầu hoặc khói.
!

Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, nhiệt hoặc đồ vật nóng
như bếp.

Nếu không, tuổi thọ của sản phẩm có thể bị giảm hoặc có thể xảy ra hỏa
hoạn.
Không lắp đặt sản phẩm trong tầm với của trẻ em.

Sản phẩm có thể bị đổ và làm cho trẻ bị thương.
Dầ̀u ăn (chẳng hạn như dầu đậu nành) có thể làm hỏng hoặc làm biến dạng
sản phẩm. Luôn để sản phẩm cách xa nơi có dầu.
Và không lắp hoặc sử dụng sản phẩm trong bếp hoặc gần lò bếp.
Thận trọng
Cẩn thận để không làm rơi sản phẩm khi di chuyển.

Nếu không, có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm hoặc thương tích cá nhân.
!
Không đặt úp mặt trước của sản phẩm xuống.

Màn hình có thể bị hỏng.
Khi lắp đặt sản phẩm trên tủ hoặc trên giá, đảm bảo rằng cạnh dưới của mặt
trước sản phẩm không nhô ra ngoài.

Sản phẩm có thể đổ và bị vỡ hoặc gây ra thương tích cá nhân.

Chỉ lắp đặt sản phẩm trên tủ hoặc giá đúng kích thước.
Trước khi sử dụng sản phẩm
13
Trước khi sử dụng sản phẩm
Đặt sản phẩm xuống cẩn thận.

Sản phẩm có thể đổ và bị vỡ hoặc gây ra thương tích cá nhân.
!
SAMSUNG
!
Lắp đặt sản phẩm ở nơi khác thường (nơi tiếp xúc với nhiều hạt mịn, hóa chất,
nhiệt độ quá cao/quá thấp hoặc độ ẩm cao hay nơi mà sản phẩm hoạt động
liên tục trong thời gian dài) có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất của
sản phẩm.

Đảm bảo hỏi ý kiến Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung (trang
87) trước khi lắp đặt nếu bạn muốn lắp đặt sản phẩm ở nơi như vậy.
Hoạt động
Cảnh báo
Điện áp cao chạy qua sản phẩm. Không cố tự tháo, sửa chữa hoặc sửa đổi
sản phẩm.


Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
Hãy liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung (trang 87) để
sửa chữa.
Để di chuyển sản phẩm, trước tiên hãy rút tất cả các cáp khỏi sản phẩm, kể cả
cáp nguồn.
!

Nếu không, dây nguồn có thể bị hỏng và có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện
giật.
Nếu sản phẩm phát ra tiếng động lạ, mùi khét hoặc khói, hãy rút dây nguồn
ngay lập tức và liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung (trang
87).
!

Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
Không để trẻ em đu lên sản phẩm hoặc trèo lên đỉnh sản phẩm.

Sản phẩm có thể đổ và trẻ có thể bị thương hoặc chấn thương nghiêm
trọng.
Nếu sản phẩm bị đổ hoặc phần bên ngoài bị hỏng, hãy tắt nguồn sản phẩm, rút
dây nguồn và liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung (trang
87).

Nếu không, có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
Trước khi sử dụng sản phẩm
14
Trước khi sử dụng sản phẩm
Không đặt vật nặng, đồ chơi hoặc kẹo lên trên đỉnh sản phẩm.

Sản phẩm hoặc vật nặng có thể đổ khi trẻ cố gắng với lấy đồ chơi hoặc
kẹo, gây ra thương tích nghiêm trọng.
Nếu có bão hoặc sấm sét, hãy tắt nguồn và rút cáp nguồn.

Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
!
Không làm rơi các đồ vật lên sản phẩm hoặc gây ra va chạm.

Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
!
Không di chuyển sản phẩm bằng cách kéo dây nguồn hoặc bất kỳ cáp nào.

Nếu không, cáp nguồn có thể bị hỏng và có thể xảy ra hỏng hóc sản
phẩm, điện giật hoặc hỏa hoạn.
Nếu phát hiện rò rỉ gas, không chạm vào sản phẩm hoặc phích cắm nguồn.
Đồng thời, thông gió khu vực đó ngay lập tức.
!
GAS

Tia lửa điện có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn.
Không nâng hoặc di chuyển sản phẩm bằng cách kéo dây nguồn hoặc bất kỳ
cáp nào.

Nếu không, cáp nguồn có thể bị hỏng và có thể xảy ra hỏng hóc sản
phẩm, điện giật hoặc hỏa hoạn.
Không sử dụng hoặc cất giữ các bình xịt dễ cháy nổ hoặc chất dễ cháy gần
sản phẩm.
!

Có thể xảy ra nổ hoặc hỏa hoạn.
Đảm bảo các lỗ thông gió không bị khăn trải bàn hoặc rèm cửa che kín.

Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn do nhiệt độ bên trong tăng lên.
Trước khi sử dụng sản phẩm
15
Trước khi sử dụng sản phẩm
100
Không chèn đồ vật kim loại (đũa, đồng xu, kẹp tóc, v.v.) hoặc đồ vật dễ cháy
(giấy, diêm, v.v.) vào lỗ thông gió hoặc các cổng trên sản phẩm.

Nếu nước hoặc bất kỳ vật chất lạ nào rơi vào sản phẩm, đảm bảo tắt
nguồn sản phẩm, rút dây nguồn và liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách
hàng của Samsung (trang 87).

Có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm, điện giật hoặc hỏa hoạn.
Không đặt các vật chứa chất lỏng (bình, lọ, chai, v.v.) hoặc đồ vật bằng kim loại
trên đỉnh sản phẩm.

Nếu nước hoặc bất kỳ vật chất lạ nào rơi vào sản phẩm, đảm bảo tắt
nguồn sản phẩm, rút dây nguồn và liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách
hàng của Samsung (trang 87).

Có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm, điện giật hoặc hỏa hoạn.
Thận trọng
Để màn hình hiển thị hình ảnh tĩnh trong một thời gian dài có thể gây ra hiện
tượng lưu ảnh hoặc điểm ảnh bị khuyết.

!
Nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy kích hoạt chế
độ tiết kiệm điện hoặc trình bảo vệ màn hình bằng hình ảnh chuyển động.
-_!
Rút dây nguồn khỏi ổ cắm nguồn nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong thời
gian dài (trong kỳ nghỉ, v.v.).

Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn do bụi bẩn tích tụ, quá nhiệt, điện giật
hoặc rò điện.
Sử dụng sản phẩm ở độ phân giải và tần số khuyến nghị.

Nếu không, thị lực của bạn có thể suy giảm.
!
Không đặt các bộ điều hợp nguồn DC cùng nhau.

Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn.
Tháo túi nhựa khỏi bộ điều hợp nguồn DC trước khi bạn sử dụng.

Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn.
Trước khi sử dụng sản phẩm
16
Trước khi sử dụng sản phẩm
Không để nước rơi vào thiết bị nguồn DC hoặc làm ướt thiết bị.

Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

Tránh sử dụng sản phẩm ngoài trời tại những nơi có thể tiếp xúc với nước
mưa hoặc tuyết.

Cẩn thận để không làm ướt bộ điều hợp nguồn DC khi bạn lau rửa sàn
nhà.
Không đặt bộ điều hợp nguồn DC gần bất kỳ thiết bị sưởi nào.

Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn.
Đặt bộ điều hợp nguồn DC trong khu vực được thông gió tốt.
!
Nếu bạn treo bộ điều hợp nguồn AC/DC với đầu vào dây nguồn quay lên trên,
nước hoặc các vật chất khác có thể vào bên trong và làm hỏng Bộ điều hợp.
!
Hãy đảm bảo đặt bộ điều hợp nguồn AC/DC nằm trên bàn hoặc sàn nhà.
Nhìn màn hình ở khoảng cách quá gần trong thời gian dài có thể làm giảm thị
lực của bạn.
!
Không giữ màn hình lật ngược lại hoặc di chuyển bằng cách giữ chân đế.

Sản phẩm có thể đổ và bị vỡ hoặc gây ra thương tích cá nhân.
Không sử dụng máy làm ẩm hoặc bếp lò quanh sản phẩm.

Có thể xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
Để mắt bạn nghỉ ngơi trên 5 phút sau mỗi giờ sử dụng sản phẩm.

Mắt của bạn sẽ hết mỏi.
!
Không chạm vào màn hình khi đã bật sản phẩm trong một thời gian dài vì màn
hình sẽ trở nên nóng.
Trước khi sử dụng sản phẩm
17
Trước khi sử dụng sản phẩm
Cất giữ các phụ kiện nhỏ được sử dụng với sản phẩm ngoài tầm với của trẻ
em.
!
Hãy thận trọng khi điều chỉnh góc của sản phẩm hoặc độ cao chân đế.

Nếu không, ngón tay hoặc bàn tay của trẻ có thể kẹt vào phụ kiện và bị
thương.
!

Nghiêng sản phẩm quá mức có thể khiến sản phẩm bị đổ và gây ra
thương tích cá nhân.
Không đặt vật nặng lên sản phẩm.

Có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm hoặc thương tích cá nhân.
Khi sử dụng tai nghe, không vặn âm lượng quá cao.

Nghe âm thanh quá to có thể làm giảm thính lực của bạn.
Trước khi sử dụng sản phẩm
18
Trước khi sử dụng sản phẩm
Tư thế đúng khi sử dụng sản phẩm
Sử dụng sản phẩm với tư thế đúng như sau:

Giữ thẳng lưng.

Để khoảng cách từ 45 đến 50cm từ mắt bạn tới màn hình, và hơi nhìn xuống
màn hình.
Giữ mắt ở ngay phía trước màn hình.

Điều chỉnh góc sao cho ánh sáng không phản chiếu vào màn hình.

Giữ cho cẳng tay vuông góc với cẳng tay trên và ngang bằng với mu bàn tay của
bạn.


Giữ khuỷu tay bạn ở góc vuông.
Điều chỉnh độ cao của sản phẩm để bạn có thể giữ đầu gối ở góc 90 độ hoặc lớn
hơn, gót chân đặt trên sàn và tay bạn ở phía dưới tim.
Trước khi sử dụng sản phẩm
19
1
1.1
Chuẩn bị
Kiểm tra các thành phần
1.1.1 Kiểm tra các thành phần

Liên hệ với đại lý bạn đã mua sản phẩm nếu thiếu bất kỳ mục nào.

Hình thức của các bộ phận có thể khác với hình ảnh minh họa.
Các thành phần
Hướng dẫn cài đặt nhanh
Thẻ bảo hành
Hướng dẫn điều chỉnh
(Không có ở một số khu vực)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng
(tùy chọn)
Cáp nguồn
Bộ điều hợp nguồn DC
Bộ điều hợp nguồn DC
(Tích hợp)
(Có thể tháo rời)
(tùy chọn)
(tùy chọn)
Cáp D-SUB (tùy chọn)
Cáp HDMI (tùy chọn)
Chân đế
Đầu nối chân đế
(Chỉ được cung cấp cùng bộ
điều hợp nguồn DC có thể
tháo rời).
Cáp HDMI-DVI (tùy chọn)
Các thành phần có thể khác nhau tại các địa điểm khác nhau.
1 Chuẩn bị
20
1
1.2
Chuẩn bị
Các bộ phận
1.2.1 Pa-nen điều khiển
Màu sắc và hình dạng các bộ phận có thể khác so với hình trình bày. Để nâng cao chất lượng, thông
số kĩ thuật có thể thay đổi mà không có thông báo.
!"
TRÁI
# $ %&'
&+ ,
()* Biểu tượng
Mô tả
Nút đa hướng giúp điều hướng.
Nút JOG nằm ở phía sau bên trái sản phẩm. Bạn có thể dùng nút
Nút JOG
này để di chuyển lên, xuống, sang trái, phải hoặc dùng như nút
Enter.
Đèn LED này là đèn báo trạng thái nguồn và hoạt động như
(Đèn LED nguồn)

Bật nguồn (nút nguồn): Tắt

Chế độ tiết kiệm năng lượng: Nhấp nháy

Tắt nguồn (nút Power): Mở
Hoạt động của chỉ báo nguồn có thể được hoán đổi bằng cách thay
đổi trong trình đơn. (SETUP&RESET
Power LED On)
Vì chức năng thay đổi, các mẫu thực có thể không có chức năng
này.
Hướng dẫn phím chức
năng
Nhấn nút JOG khi màn hình được bật. Hướng dẫn phím chức năng sẽ
xuất hiện. Để truy cập trình đơn trên màn hình khi hướng dẫn hiển thị,
nhấn lần nữa nút chỉ hướng tương ứng.
Hướng dẫn phím chức năng có thể khác nhau tùy theo chức năng
hoặc mẫu sản phẩm. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.
1 Chuẩn bị
21
1
Chuẩn bị
1.2.2 Hướng dẫn phím dẫn hướng
Để xem hướng dẫn về phím tắt, OSD (Hiển thị trên màn hình) bên dưới sẽ được hiển thị nếu bạn di
chuyển nút JOG theo bất kỳ hướng nào.
Brightness
Auto
Features
Eye Saver Mode Off

LÊN/XUỐNG: Điều chỉnh Brightness.

TRÁI/PHẢI: Tự động điều chỉnh cài đặt màn hình.

Thay đổi độ phân giải trong Các thuộc tính màn hình sẽ kích hoạt tính năng Auto
Adjustment.


Chức năng này chỉ có ở chế độ Analog.
NHẤN(ENTER): Hướng dẫn phím hiển thị chức năng.
Hướng dẫn này chỉ dành cho kiểu máy sê-ri SE390 có giắc cắm tai nghe và ở chế độ HDMI.
Brightness
Volume
Features
Eye Saver Mode Off

LÊN/XUỐNG: Điều chỉnh Brightness.

TRÁI/PHẢI: Điều chỉnh Volume.

NHẤN(ENTER): Hướng dẫn phím hiển thị chức năng.
1 Chuẩn bị
22
1
Chuẩn bị
1.2.3 Hướng dẫn phím chức năng
Để vào menu chính hoặc sử dụng các mục khác, nhấn nút JOG để hiển thị Hướng dẫn phím chức
năng. Bạn có thể thoát bằng cách nhấn nút JOG lại lần nữa.
Return

LÊN/XUỐNG/TRÁI/PHẢI: Di chuyển tới mục bạn muốn. Mô tả cho từng mục sẽ xuất hiện khi
trọng tâm thay đổi.

NHẤN(ENTER): Mục đã chọn sẽ được áp dụng.
Biểu tượng
Mô tả
Chọn [
] để thay đổi tín hiệu đầu vào bằng cách di chuyển nút JOG
trong màn hình Hướng dẫn phím chức năng. Thông báo sẽ xuất hiện ở
góc trên bên trái màn hình nếu tín hiệu đầu vào đã được thay đổi.

Chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG trên màn hình hướng dẫn
phím chức năng.
OSD (Hiển thị trên màn hình) của tính năng Màn hình của bạn xuất
hiện.

Khóa điều khiển OSD: Duy trì cài đặt hiện tại hoặc khóa kiểm soát
OSD để ngăn thay đổi cài đặt không chủ định. Bật/Tắt: Để khóa/
mở khóa điều khiển OSD, nhấn nút TRÁI trong 10 giây khi menu
chính được hiển thị.
Nếu điều khiển OSD bị khóa,
Có thể điều chỉnh Brightness và Contrast. Eye Saver Mode khả
dụng. SETUP&RESET
Power LED On khả dụng. Có thể xem
INFORMATION.
1 Chuẩn bị
23
1
Chuẩn bị
Biểu tượng
Mô tả
Chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG trên màn hình hướng dẫn
phím chức năng.
Nhấn để bật hoặc tắt Eye Saver Mode.
Các mục bên dưới không khả dụng nếu chức năng Eye Saver Mode
khả dụng.
SAMSUNG
Game Mode, MAGIC
Bright, Brightness

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Eco Saving Plus
Chọn [ ] để tắt Màn hình bằng cách di chuyển nút JOG trên màn hình
hướng dẫn phím chức năng.
Các mẫu thực do có chức năng thay đổi nên tùy chọn hướng dẫn phím Chức năng sẽ khác nhau.
Hãy chạy chức năng tương ứng dựa vào biểu tượng thực và mô tả.
Khi màn hình không hiển thị gì (tức là ở chế độ tiết kiệm Điện hoặc chế độ không có Tín hiệu), có thể
sử dụng 2 phím dẫn hướng để điều khiển nguồn và nguồn điện như dưới đây.
Nút JOG
LÊN
Chế độ tiết kiệm điện/Chế độ
không có tín hiệu
Thay đổi nguồn
XUỐNG
NHẤN(ENTER) trong 2 giây
Tắt nguồn
Khi màn hình hiển thị menu Chính, Nút JOG có thể được sử dụng như dưới đây.
Hành động
Nút JOG
LÊN/XUỐNG
- Di chuyển tùy chọn
- Thoát menu Chính.
TRÁI
- Đóng Danh sách phụ mà không lưu giá trị.
- Giá trị giảm trong thanh trượt.
PHẢI
NHẤN
- Di chuyển tới độ đậm tiếp theo.
- Giá trị tăng trong thanh trượt.
- Di chuyển tới độ đậm tiếp theo.
- Lưu giá trị và đóng Danh sách phụ.
1 Chuẩn bị
24
1
Chuẩn bị
1.2.4 Mặt sau


Màu sắc và hình dạng các bộ phận có thể khác so với hình trình bày. Để nâng cao chất lượng,
thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không có thông báo.
Bề ngoài có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.
Cổng
Thông tin về các cổng
Kết nối với thiết bị nguồn bằng cáp HDMI.
Kết nối với máy tính bằng cáp D-SUB.
Kết nối bộ điều hợp nguồn DC.
Kết nối với thiết bị đầu ra âm thanh như tai nghe.
Hướng dẫn này chỉ dành cho kiểu máy sê-ri SE390 có giắc cắm
tai nghe và ở chế độ HDMI.
Chỉ có thể nghe được âm thanh khi sử dụng cáp HDMI nối với
HDMI.
1 Chuẩn bị
25
1
1.3
Chuẩn bị
Cài đặt
1.3.1 Ráp chân đế


Trước khi lắp ráp sản phẩm, hãy tìm nơi bằng phẳng và vững chãi để đặt sản phẩm sao cho
màn hình được úp xuống.
Bề ngoài có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.
Chèn trụ chân đế vào đế theo Kiểm tra trụ chân đế đã ráp
hướng dẫn như hình vẽ.
nối chắc chắn.
Vặn thật chắc đinh ốc liên kết
nằm ở mặt dưới chân đế sao
cho nó được cố định hoàn
toàn.
Lót một miếng khăn mềm trên
bàn để bảo vệ sản phẩm và
để sản phẩm lên trên khăn
sao cho mặt trước của sản
phẩm úp xuống dưới.
- Thận trọng
Dùng tay giữ thân sản phẩm
như hình vẽ.
Đẩy chân đế vừa được ráp
nối vào trong thân sản phẩm
theo chiều mũi tên như hình
vẽ.
Không lộn ngược sản phẩm
bằng cách chỉ nắm chân đế.
1 Chuẩn bị
26
1
Chuẩn bị
1.3.2 Gỡ bỏ chân đế
Bề ngoài có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.
Lót một miếng khăn mềm trên bàn để bảo vệ sản phẩm và để
sản phẩm lên trên khăn sao cho mặt trước của sản phẩm úp
xuống dưới.
Trong khi một tay giữ cổ chân đế, bàn tay kia nắm lại đập vào
đầu bệ chân đế theo hướng mũi tên để tháo bệ chân đế.
Vặn đinh ốc định vị nằm ở đáy của chân để tháo rời ra.
Lấy trụ chân đế ra khỏi đế bằng cách kéo nó theo hướng mũi
tên như hình vẽ.
1 Chuẩn bị
27
1
Chuẩn bị
1.3.3 Điều chỉnh độ nghiêng của sản phẩm
Màu sắc và hình dạng các bộ phận có thể khác so với hình trình bày. Để nâng cao chất lượng, thông
số kĩ thuật có thể thay đổi mà không có thông báo.
-2° (±2°) - 15° (±2°)

Bạn có thể điều chỉnh độ nghiêng của màn hình.

Giữ phần dưới sản phẩm và cẩn thận điều chỉnh độ nghiêng.
1 Chuẩn bị
28
1
Chuẩn bị
1.3.4 Lắp đặt giá treo tường/giá trên mặt bàn (S27E360F)
Hãy tắt nguồn sản phẩm và tháo dời cáp nguồn khỏi ổ cắm.
1
2
A
3
4
B
A Gắn giá treo tường/giá trên mặt bàn
B Giá (bán riêng)
Xếp thẳng rãnh và siết chặt vít trên giá của sản phẩm với những phần còn lại trên giá treo tường hoặc
giá trên mặt bàn mà bạn muốn gắn.
Lưu ý





Sử sụng vít dài hơn độ dài tiêu chuẩn có thể làm hỏng những bộ phận bên trong sản phẩm.
Độ dài của các vít bắt buộc cho một giá treo tường không tuân theo các tiêu chuẩn VESA có thể
khác nhau tùy vào các thông số.
Không sử dụng vít không phù hợp với tiêu chuẩn VESA. Không gắn giá treo tường/giá trên mặt
bàn với lực quá mạnh. Sản phẩm có thể bị hỏng hoặc rơi và gây thương tích. Samsung không
chịu trách nhiệm về bất kỳ hỏng hóc hoặc thương tích nào gây ra bởi việc sử dụng vít không
đúng hoặc gắn giá treo tường/giá trên mặt bàn với lực quá mạnh.
Samsung không chịu trách nhiệm về những hỏng hóc đối với sản phẩm hoặc thương tích liên
quan đến việc sử dụng giá treo tường khác giá treo tường được chỉ định hoặc do bạn tự lắp đặt
giá treo tường.
Để gắn sản phẩm lên tường, hãy đảm bảo rằng bạn mua giá treo tường có thể được gắn cách
tường tối thiểu 10cm.

Hãy đảm bảo sử dụng bộ giá treo tường tuân theo những tiêu chuẩn này.

Để lắp đặt màn hình bằng giá treo tường, hãy tháo chân đế khỏi màn hình.
1 Chuẩn bị
29
1
Chuẩn bị
1.3.5 Khóa chống trộm
Khóa chống trộm cho phép bạn sử dụng sản phẩm một cách an toàn ngay cả ở những nơi công cộng.
Hình dạng thiết bị khóa và cách thức khóa tùy thuộc vào nhà sản xuất. Tham khảo hướng dẫn sử
dụng đi kèm với thiết bị khóa chống trộm để biết thêm thông tin chi tiết. Thiết bị khóa được bán riêng.
Màu sắc và hình dạng các bộ phận có thể khác so với hình trình bày. Để nâng cao chất lượng, thông
số kĩ thuật có thể thay đổi mà không có thông báo.
Để khóa thiết bị khóa chống trộm:
1
2
3
4
Cố định cáp của thiết bị khóa chống trộm vào một vật nặng ví dụ như bàn làm việc.
Luồn một đầu của cáp qua móc ở đầu kia của cáp.
Đặt thiết bị khóa vào bên trong khe khóa chống trộm ở phía sau sản phẩm.
Khóa thiết bị khóa.



Bạn có thể mua riêng thiết bị khóa chống trộm.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị khóa chống trộm để biết thêm thông tin chi
tiết.
Bạn có thể mua thiết bị khóa chống trộm tại các cửa hàng bán lẻ đồ điện tử hoặc mua qua
mạng.
1 Chuẩn bị
30
2
2.1
Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
Trước khi kết nối
2.1.1 Những điểm cần kiểm tra trước khi kết nối

Trước khi kết nối một thiết bị nguồn, hãy đọc kỹ sổ tay hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm
theo sản phẩm.
Số lượng và vị trí của các cổng trên thiết bị nguồn có thể khác nhau ở những thiết bị khác nhau.

Không kết nối cáp nguồn cho tới khi hoàn thành toàn bộ các kết nối.
Kết nối cáp trong khi đang kết nối có thể làm hỏng sản phẩm.

2.2
Kiểm tra loại của các cổng ở phía sau sản phẩm bạn muốn kết nối.
Kết nối và sử dụng PC
2.2.1 Kết nối với máy tính

Sử dụng một phương pháp kết nối phù hợp với máy tính của bạn.

Việc kết nối các bộ phận có thể khác nhau ở các sản phẩm khác nhau.

Bề ngoài có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.
Kết nối bằng cáp D-SUB (Loại analog)
Không kết nối cáp nguồn trước khi kết nối tất cả các cáp khác. Đảm bảo bạn kết nối thiết bị nguồn
trước tiên trước khi kết nối cáp nguồn.
RGB IN
1
2
Kết nối cáp D-SUB với cổng [RGB IN] trên mặt sau của sản phẩm và cổng RGB trên máy tính.
Kết nối bộ điều hợp nguồn DC với sản phẩm và ổ cắm điện. Sau đó, bật công tắc nguồn trên máy
tính. (Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo "2.2.2
3
Kết nối Nguồn".
Thay đổi nguồn vào thành Analog bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG, khi nguồn vào
chưa được đặt.
2 Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
31
2
Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
Kết nối bằng cáp HDMI
Không kết nối cáp nguồn trước khi kết nối tất cả các cáp khác. Đảm bảo bạn kết nối thiết bị nguồn
trước tiên trước khi kết nối cáp nguồn.
HDMI IN
1
2
Kết nối cáp HDMI với cổng [HDMI IN] ở phía sau sản phẩm và cổng HDMI trên máy tính.
Kết nối bộ điều hợp nguồn DC với sản phẩm và ổ cắm điện. Sau đó, bật công tắc nguồn trên máy
tính. (Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo "2.2.2
3
Kết nối Nguồn".
Thay đổi nguồn vào thành HDMI bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG, khi nguồn vào
chưa được đặt.
Kết nối sử dụng cáp HDMI-DVI
Không kết nối cáp nguồn trước khi kết nối tất cả các cáp khác. Đảm bảo bạn kết nối thiết bị nguồn
trước tiên trước khi kết nối cáp nguồn.
HDMI IN
1
2
Kết nối cáp HDMI-DVI với cổng [HDMI IN] ở phía sau sản phẩm và cổng DVI trên máy tính.
Kết nối bộ điều hợp nguồn DC với sản phẩm và ổ cắm điện. Sau đó, bật công tắc nguồn trên máy
tính. (Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo "2.2.2
3
Kết nối Nguồn".
Thay đổi nguồn vào thành HDMI bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG, khi nguồn vào
chưa được đặt.
2 Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
32
2
Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
Kết nối với Tai nghe (S22E390H / S22E393H / S22E395H PLUS / S24E390HL /
S24E393HL / S24E395H PLUS / S27E390H / S27E393H / S27E395H PLUS)
Không kết nối cáp nguồn trước khi kết nối tất cả các cáp khác. Đảm bảo bạn kết nối thiết bị nguồn
trước tiên trước khi kết nối cáp nguồn.
1
Kết nối thiết bị đầu ra âm thanh như tai nghe với cổng [
] trên sản phẩm.
Chức năng này chỉ có ở chế độ HDMI.
Chỉ có thể nghe được âm thanh khi sử dụng cáp HDMI nối với HDMI.
2 Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
33
2
Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
2.2.2 Kết nối Nguồn

Việc kết nối các bộ phận có thể khác nhau ở các sản phẩm khác nhau.

Bề ngoài có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.
Kết nối nguồn bằng bộ điều hợp nguồn DC tích hợp

Kết nối bộ điều hợp nguồn một chiều với cổng [DC 14V] ở mặt sau sản phẩm và với ổ cắm
nguồn.
DC 14V
Điện áp vào được chuyển tự động.
Kết nối nguồn bằng bộ điều hợp nguồn DC có thể tháo rời

Kết nối cáp nguồn vào bộ điều hợp nguồn DC.
Sau đó, hãy kết nối bộ điều hợp nguồn DC vào cổng [DC 14V] ở phía sau sản phẩm.
Tiếp theo, hãy kết nối cáp nguồn vào ổ điện.
DC 14V
Điện áp vào được chuyển tự động.
2 Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
34
2
Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
Thay đổi cài đặt âm thanh trên Windows
Bảng điều khiển
→ Âm thanh → Loa → Cài đặt Loa
1
2
3
4
2 Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
35
2
Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
2.2.3 Cài đặt trình điều khiển



1
2
3
4
5
Bạn có thể đặt độ phân giải và tần số tối ưu cho sản phẩm này bằng cách cài đặt các trình điều
khiển tương tương cho sản phẩm.
Trình điều khiển cài đặt được đóng gói trong CD cung cấp kèm theo sản phẩm này.
Nếu tệp đã cung cấp bị lỗi, hãy truy cập trang chủ Samsung (http://www.samsung.com/) và tải
tệp xuống.
Đưa đĩa CD sổ tay hướng dẫn sử dụng được cung cấp kèm theo sản phẩm vào ổ đĩa CD-ROM.
Nhấp vào "Windows Driver".
Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để tiến hành cài đặt.
Chọn mẫu sản phẩm của bạn từ danh sách mẫu.
Hãy đi đến Display Properties (Thuộc tính Màn hình) và kiểm tra độ phân giải và tỷ lệ làm tươi là
phù hợp.
Hãy tham khảo sổ tay hướng dẫn về Hệ điều hành Windows để biết thêm chi tiết.
2 Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
36
2
Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
2.2.4 Thiết lập độ phân giải tối ưu
Một thông báo thông tin về việc thiết lập độ phân giải tối ưu sẽ xuất hiện nếu bạn bật nguồn sản phẩm
lần đầu tiên sau khi mua.
Chọn một ngôn ngữ trên sản phẩm và thay đổi độ phân giải trên máy tính của bạn thành cài đặt tối ưu.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Chọn ngôn ngữ bằng cách di chuyển nút JOG TRÁI/PHẢI. Tiếp theo, nhấn nút JOG.
Để ẩn thông báo thông tin, hãy nhấn nút JOG.


Nếu độ phân giải tối ưu không được chọn, thông báo này sẽ xuất hiện tối đa ba lần trong
khoảng thời gian chỉ định ngay cả khi tắt và bật lại sản phẩm.
Bạn cũng có thể chọn độ phân giải tối ưu trong Pa-nen điều khiển trên máy tính.
2 Kết nối và Sử dụng Thiết bị nguồn
37
3
Thiết lập màn hình
Đặt cấu hình các cài đặt màn hình như độ sáng.
Chúng tôi đã cung cấp mô tả chi tiết của từng chức năng. Tham khảo sản phẩm của bạn để
biết chi tiết.
3.1
Brightness
Điều chỉnh độ sáng chung của hình ảnh. (Phạm vi: 0~100)
Giá trị cao hơn sẽ làm cho hình ảnh trông sáng hơn.

SAMSUNG
Menu này không khả dụng khi MAGIC
Bright được đặt ở chế độ Dynamic Contrast.

Menu này không có sẵn khi Eco Saving Plus đang bật.

Menu này không có sẵn khi Eye Saver Mode đang bật.

Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm
thực tế.
3.1.1 Đặt cấu hình cho Brightness
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới PICTURE bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Brightness bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
4
5
100
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Off
Custom
Off
Điều chỉnh Brightness bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
3 Thiết lập màn hình
38
3
3.2
Thiết lập màn hình
Contrast
Điều chỉnh độ tương phản giữa các đối tượng và nền. (Phạm vi: 0~100)
Giá trị cao hơn sẽ làm tăng độ tương phản làm cho đối tượng trông rõ hơn.



SAMSUNG
Tùy chọn này không có sẵn khi MAGIC
Bright đang trong chế độ Cinema hoặc Dynamic
Contrast.
Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.
Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm
thực tế.
3.2.1 Đặt cấu hình Contrast
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới PICTURE bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Contrast bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
4
5
100
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Off
Custom
Off
Điều chỉnh Contrast bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
3 Thiết lập màn hình
39
3
3.3
Thiết lập màn hình
Sharpness
Làm cho đường viền đối tượng rõ hơn hoặc mờ hơn. (Phạm vi: 0~100)
Giá trị cao hơn sẽ làm cho đường viền đối tượng rõ hơn.

SAMSUNG
Tùy chọn này không có sẵn khi MAGIC
Bright đang trong chế độ Cinema hoặc Dynamic
Contrast.

SAMSUNG
Menu này không khả dụng khi MAGIC
Upscale ở trong Mode1 hoặc Mode2.

Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.

Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm
thực tế.
3.3.1 Đặt cấu hình Sharpness
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới PICTURE bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Sharpness bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
4
5
100
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Off
Custom
Off
Điều chỉnh Sharpness bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
3 Thiết lập màn hình
40
3
3.4
Thiết lập màn hình
Eye Saver Mode
Đặt chất lượng hình ảnh tối ưu giúp thư giãn mắt.
TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” là chứng nhận dành cho sản phẩm đáp ứng các yêu cầu đối
với các mức ánh sáng xanh thấp hơn. Khi Eye Saver Mode 'On', ánh sáng màu xanh có bước sóng
khoảng 400nm sẽ giảm và sẽ mang lại chất lượng hình ảnh tối ưu giúp thư giãn mắt. Đồng thời, mức
ánh sáng xanh thấp hơn trong cài đặt mặc định và mức ánh sáng này đã được TÜV Rheinland kiểm
tra và chứng nhận đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn “Low Blue Light Content” của TÜV Rheinland.
Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm thực
tế.
3.4.1 Đặt cấu hình Eye Saver Mode
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới PICTURE bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Eye Saver Mode bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
60
Eye Saver Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
4
5
75
Sharpness
Game Mode
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
Off
On
Off
Custom
Off
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
3 Thiết lập màn hình
41
3
3.5
Thiết lập màn hình
Game Mode
Đặt cấu hình cài đặt màn hình sản phẩm cho chế độ trò chơi. Sử dụng tính năng này khi chơi các trò
chơi trên PC hoặc khi bảng điều khiển trò chơi như PlayStation™ hoặc Xbox™ được kết nối.


Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm
thực tế.
Menu này không có sẵn khi Eye Saver Mode đang bật.
3.5.1 Đặt cấu hình Game Mode
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới PICTURE bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Game Mode bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
60
Eye Saver Mode
Off
Off
SAMSUNG
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
4
5
75
Sharpness
Game Mode
Optimizes image
settings for playing
games.
Custom
Off
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.


Khi màn hình tắt, chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc thay đổi nguồn vào, Game
Mode sẽ Off ngay cả khi chế độ này được đặt thành On.
Nếu bạn muốn Game Mode luôn được bật, hãy chọn Always On.
3 Thiết lập màn hình
42
3
3.6
Thiết lập màn hình
SAMSUNG MAGIC Bright
Menu này cung cấp chất lượng hình ảnh tối ưu phù hợp với môi trường mà sản phẩm sẽ được sử
dụng.

Menu này không có sẵn khi Eco Saving Plus đang bật.

Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.

Menu này không có sẵn khi Eye Saver Mode đang bật.

Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm
thực tế.
Bạn có thể tùy chỉnh độ sáng sao cho phù hợp với tùy chọn của mình.
3.6.1 Cấu hình SAMSUNG MAGIC Bright
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới PICTURE bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
SAMSUNG
Di chuyển tới MAGIC
Bright bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Eye Saver Mode
Game Mode

Standard
Custom
50
Off
50
Cinema
SAMSUNG
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Upscale

Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
2200
Custom: Tùy chỉnh độ tương phản và độ sáng như yêu cầu.
Standard: Đạt được chất lượng hình ảnh phù hợp cho chỉnh sửa tài liệu hoặc sử dụng
Internet.

Cinema: Đạt được độ sáng và độ nét của TV phù hợp để thưởng thức nội dung video và
DVD.

Dynamic Contrast: Đạt được độ sáng cân bằng thông qua điều chỉnh độ tương phản tự
động.
3 Thiết lập màn hình
43
3
Thiết lập màn hình
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Eye Saver Mode
Game Mode
Dynamic
Standard
Custom
50
Off
50
SAMSUNG
Movie
Off
2200
SAMSUNG
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Khi tín hiệu bên ngoài được kết nối với cổng HDMI và PC/AV Mode được cài đặt về AV,
SAMSUNG
MAGICBright
có 4 chế độ cài đặt hình ảnh tự động (Dynamic, Standard, Movie và Custom)
được cài đặt từ trước tại nhà máy sản xuất. Bạn có thể kích hoạt một trong bốn chế độ Dynamic,
Standard, Movie hoặc Custom. Bạn có thể chọn Custom để máy tự động chuyển sang chế cài
đặt hình ảnh riêng của bạn.

Dynamic: Chọn chế độ này sẽ xem được hình ảnh sắc nét hơn ở chế độ Standard.

Standard: Chọn chế độ này khi môi trường quanh màn hình có ánh sáng. Chế độ này cũng
cung cấp hình ảnh sắc nét.

Movie: Chọn chế độ này khi môi trường quanh màn hình tối. Chế độ này sẽ tiết kiệm điện và
giảm bớt sự mỏi mắt khi xem.

4
5
Custom: Chọn chế độ này khi bạn muốn chỉnh hình ảnh theo ý muốn.
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
3 Thiết lập màn hình
44
3
3.7
Thiết lập màn hình
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Chức năng MAGIC
Upscale có thể tăng cường các lớp chi tiết hình ảnh và tính sống động của hình
ảnh.

Chức năng này có hiệu ứng rõ nét hơn đối với hình ảnh có độ phân giải thấp.

SAMSUNG
Menu này không khả dụng khi MAGIC
Bright đang ở chế độ Cinema hoặc Dynamic Contrast.

Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.

Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm
thực tế.
3.7.1 Cấu hình SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới PICTURE bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
SAMSUNG
Di chuyển tới MAGIC
Upscale bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG. Màn
hình sau đây sẽ xuất hiện.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Custom
50
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Enhance picture
detail and vividness.
off
Mode1
Mode2
MAGIC Upscale
Off
50
Off
2200
Wide
0
So với Mode1,Mode2 có hiệu ứng mạnh mẽ hơn.
4
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
3 Thiết lập màn hình
45
3
3.8
Thiết lập màn hình
Image Size
Thay đổi kích thước hình ảnh.
Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm thực
tế.
3.8.1 Thay đổi Image Size
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới PICTURE bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Image Size bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG. Màn
hình sau đây sẽ xuất hiện.
Trong chế độ PC
PICTURE
Image Size
Auto
HDMI Black Level
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
0
H-Position
0
V-Position
1344
Coarse
0
Fine

Auto: Hiển thị hình ảnh theo tỷ lệ khung hình của nguồn vào.

Wide: Hiển thị hình ảnh trong chế độ toàn màn hình bất kể tỷ lệ khung hình của nguồn vào.
Trong chế độ AV
PICTURE
Image Size
HDMI Black Level
Response Time
4:3
16:9
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Screen Fit
H-Position
V-Position
Coarse
Fine

4:3: Hiển thị hình ảnh với tỷ lệ khung hình 4:3. Phù hợp cho các video và tín hiệu phát tiêu
chuẩn.

16:9: Hiển thị hình ảnh với tỷ lệ khung hình 16:9.

Screen Fit: Hiển thị hình ảnh với tỷ lệ khung hình gốc mà không bị cắt bỏ.

Có thể thay đổi kích cỡ màn hình khi các điều kiện sau được đáp ứng.

Chức năng có thể không được hỗ trợ tùy theo các cổng được cung cấp kèm với sản phẩm.
3 Thiết lập màn hình
46
3
Thiết lập màn hình



4
5
Thiết bị đầu ra kỹ thuật số được kết nối bằng cáp HDMI.
Tín hiệu đầu vào là 480p, 576p, 720p hoặc 1080p và màn hình có thể hiển thị bình
thường (không phải mọi mẫu màn hình có thể hỗ trợ tất cả các tín hiệu này).
Điều này chỉ thực hiện được khi ngõ nhập ngoại được kết nối với cổng HDMI và PC/
AV Mode được để AV.
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
3 Thiết lập màn hình
47
3
3.9
Thiết lập màn hình
HDMI Black Level
Nếu đầu đĩa DVD hoặc bộ giải mã được kết nối với sản phẩm thông qua HDMI, hiện tượng chất
lượng hình ảnh giảm (giảm chất lượng độ tương phản/màu sắc, mức độ đen, v.v) có thể xuất hiện,
tùy thuộc vào thiết bị nguồn tín hiệu được kết nối. Trong trường hợp đó, HDMI Black Level có thể
được sử dụng để điều chỉnh chất lượng hình ảnh. Nếu xảy ra hiện tượng này, hãy điều chỉnh chất
lượng hình ảnh bị suy giảm sử dụng HDMI Black Level.


Chức năng này chỉ có ở chế độ HDMI.
Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm
thực tế.
3.9.1 Cấu hình cài đặt HDMI Black Level
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới PICTURE bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới HDMI Black Level bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
PICTURE
Image Size
Normal
HDMI Black Level
Low
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine

Normal: Lựa chọn chế độ này khi có hiện tượng giảm tỉ lệ tương phản.

Low: Lựa chọn chế độ này để giảm mức độ đen và tăng mức độ trắng khi có hiện tượng
giảm tỉ lệ tương phản.
4
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
HDMI Black Level có thể không tương thích với một số thiết bị nguồn.
3 Thiết lập màn hình
48
3
Thiết lập màn hình
3.10 Response Time
Tăng tốc độ đáp ứng của màn hình để video hiển thị sống động và tự nhiên hơn.


Tốt nhất là đặt Response Time thành Standard hoặc Faster khi bạn không xem phim.
Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm
thực tế.
3.10.1 Đặt cấu hình Response Time
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới PICTURE bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Response Time bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
Response Time
Standard
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Coarse
Fine
4
5
0
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
3 Thiết lập màn hình
49
3
Thiết lập màn hình
3.11 H-Position & V-Position
H-Position: Di chuyển màn hình sang trái hoặc sang phải.
V-Position: Di chuyển màn hình lên hoặc xuống.
Chỉ có sẵn trong chế độ Analog.

Trình đơn này chỉ sẵn có khi Image Size được đặt sang Screen Fit trong chế độ AV. Khi tín
hiệu 480P hoặc 576P hoặc 720P hoặc 1080P là đầu vào trong chế độ AV và màn hình có thể
hiển thị bình thường, chọn Screen Fit để điều chỉnh vị trí nằm ngang trong mức từ 0 đến 6.

Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm
thực tế.

3.11.1 Đặt cấu hình H-Position & V-Position
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới PICTURE bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới H-Position hoặc V-Position bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn
nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
Response Time
PICTURE
Image Size
Response Time
0
H-Position
V-Position
0
V-Position
Fine
1344
0
Wide
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
H-Position
Coarse
4
Faster
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
Coarse
Fine
Faster
0
0
1344
0
Điều chỉnh H-Position hoặc V-Position bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI rồi nhấn nút
JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
3 Thiết lập màn hình
50
3
Thiết lập màn hình
3.12 Coarse
Điều chỉnh tần số màn hình.


Chỉ có sẵn trong chế độ Analog.
Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm
thực tế.
3.12.1 Điều chỉnh Coarse
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới PICTURE bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Coarse bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
PICTURE
Image Size
Wide
Adjust the screen
frequency.
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
4
5
Faster
0
0
1344
0
Điều chỉnh Coarse bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
3 Thiết lập màn hình
51
3
Thiết lập màn hình
3.13 Fine
Tinh chỉnh màn hình để đạt được hình ảnh sống động.


Chỉ có sẵn trong chế độ Analog.
Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm
thực tế.
3.13.1 Điều chỉnh Fine
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới PICTURE bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Fine bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
PICTURE
Image Size
Wide
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
4
5
Faster
0
0
1344
0
Điều chỉnh Fine bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
3 Thiết lập màn hình
52
4
Đặt cấu hình tông màu
Chúng tôi đã cung cấp mô tả chi tiết của từng chức năng. Tham khảo sản phẩm của bạn để
biết chi tiết.
SAMSUNG
Điều chỉnh tông màu của màn hình. Menu này không khả dụng khi MAGIC
Bright được đặt ở
chế độ Cinema hoặc Dynamic Contrast. Menu này không có sẵn khi Game Mode đang
bật.
4.1
Red
Điều chỉnh giá trị của màu đỏ trong hình ảnh. (Phạm vi: 0~100)
Giá trị cao hơn sẽ tăng mật độ của màu đỏ.
Menu này không có sẵn khi Eye Saver Mode đang bật.
4.1.1 Đặt cấu hình Red
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới COLOR bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Red bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
4
5
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Điều chỉnh Red bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
4 Đặt cấu hình tông màu
53
4
4.2
Đặt cấu hình tông màu
Green
Điều chỉnh giá trị của màu xanh lá cây trong hình ảnh. (Phạm vi: 0~100)
Giá trị cao hơn sẽ tăng mật độ của màu đỏ.
Menu này không có sẵn khi Eye Saver Mode đang bật.
4.2.1 Đặt cấu hình Green
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới COLOR bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Green bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
4
5
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Điều chỉnh Green bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
4 Đặt cấu hình tông màu
54
4
4.3
Đặt cấu hình tông màu
Blue
Điều chỉnh giá trị của màu xanh dương trong hình ảnh. (Phạm vi: 0~100)
Giá trị cao hơn sẽ tăng mật độ của màu đỏ.
Menu này không có sẵn khi Eye Saver Mode đang bật.
4.3.1 Đặt cấu hình Blue
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới COLOR bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Blue bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
4
5
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Điều chỉnh Blue bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
4 Đặt cấu hình tông màu
55
4
4.4
Đặt cấu hình tông màu
Color Tone
Điều chỉnh tông màu chung của hình ảnh.

SAMSUNG
Tùy chọn này không có sẵn khi MAGIC
Bright đang trong chế độ Cinema hoặc Dynamic
Contrast.

Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.

Menu này không có sẵn khi Eye Saver Mode đang bật.

Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm
thực tế.
4.4.1 Cấu hình cài đặt Color Tone
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới COLOR bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Color Tone bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
COLOR
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Cool 2
50
Cool 1
Normal
Warm 1
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
50
Normal
Mode1
Warm 2

Cool 2: Đặt nhiệt độ màu thành mát hơn Cool 1.

Cool 1: Đặt nhiệt độ màu thành mát hơn chế độ Normal.

Normal: Hiển thị tông màu tiêu chuẩn.

Warm 1: Đặt nhiệt độ màu thành ấm hơn chế độ Normal.

Warm 2: Đặt nhiệt độ màu thành ấm hơn Warm 1.

Custom: Tùy chỉnh tông màu.
Khi tín hiệu đầu vào từ bên ngoài được kết nối thông qua cổng HDMI và PC/AV Mode được đặt
về AV,Color Tone sẽ có bốn thiết lập nhiệt độ màu (Cool, Normal, Warm và Custom).
4
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
4 Đặt cấu hình tông màu
56
4
4.5
Đặt cấu hình tông màu
Gamma
Điều chỉnh độ sáng trung bình (Gamma) của hình ảnh.



SAMSUNG
Tùy chọn này không có sẵn khi MAGIC
Bright đang trong chế độ Cinema hoặc Dynamic
Contrast.
Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.
Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm
thực tế.
4.5.1 Đặt cấu hình Gamma
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới COLOR bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Gamma bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
4
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
4 Đặt cấu hình tông màu
57
5
Sắp xếp OSD
Chúng tôi đã cung cấp mô tả chi tiết của từng chức năng. Tham khảo sản phẩm của bạn để
biết chi tiết.
5.1
Language
Cài đặt ngôn ngữ trình đơn.

Thay đổi cài đặt ngôn ngữ sẽ chỉ được áp cho hiển thị trình đơn trên màn hình.

Thay đổi này sẽ không được áp cho những tính năng khác trên máy tính.
5.1.1 Cấu hình Language
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới MENU SETTINGS bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Language bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
4
5
Set the menu
language.
Italiano
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
5 Sắp xếp OSD
58
5
5.2
Sắp xếp OSD
Menu H-Position & Menu V-Position
Menu H-Position: Di chuyển vị trí menu sang trái hoặc sang phải.
Menu V-Position: Di chuyển vị trí menu lên hoặc xuống.
5.2.1 Đặt cấu hình Menu H-Position & Menu V-Position
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới MENU SETTINGS bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Menu H-Position hoặc Menu V-Position bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/
XUỐNG rồi nhấn nút JOG. Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
English
100
2
20 sec
On
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
4
Move the menu
position to the left or
right.
English
Move the menu
position up or down.
100
2
20 sec
On
Điều chỉnh Menu H-Position hoặc Menu V-Position bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI
rồi nhấn nút JOG.
5
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
5 Sắp xếp OSD
59
5
5.3
Sắp xếp OSD
Display Time
Đặt menu hiển thị trên màn hình (OSD) thành tự động biến mất nếu menu không được sử dụng trong
khoảng thời gian đã chỉ định.
Có thể sử dụng Display Time để chỉ định khoảng thời gian mà bạn muốn menu OSD biến mất sau
đó.
5.3.1 Đặt cấu hình Display Time
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới MENU SETTINGS bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Display Time bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
4
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
5 Sắp xếp OSD
60
5
5.4
Sắp xếp OSD
Transparency
Cài đặt độ trong suốt cho các cửa sổ trình đơn.
5.4.1 Thay đổi Transparency
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới MENU SETTINGS bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Transparency bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
MENU SETTINGS
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
100
Menu H-Position
2
Menu V-Position
20 sec
Display Time
Off
On
Transparency
On
4
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
5 Sắp xếp OSD
61
6
Thiết lập và khôi phục
Chúng tôi đã cung cấp mô tả chi tiết của từng chức năng. Tham khảo sản phẩm của bạn để
biết chi tiết.
6.1
Reset All
Đặt tất cả các cài đặt của sản phẩm trở về cài đặt xuất xưởng mặc định.
Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm thực
tế.
6.1.1 Bắt đầu cài đặt (Reset All)
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới SETUP&RESET bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Reset All bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
SETUP&RESET
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Stand-by
Power LED On
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
5
1R
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
6 Thiết lập và khôi phục
62
6
6.2
Thiết lập và khôi phục
Eco Saving Plus
Tính năng Eco Saving Plus giảm tiêu thụ năng lượng bằng cách điều chỉnh dòng điện mà panel màn
hình sử dụng.

SAMSUNG
Menu này không khả dụng khi MAGIC
Bright đang ở chế độ Dynamic Contrast.

Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.

Menu này không có sẵn khi Eye Saver Mode đang bật.

Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm
thực tế.
6.2.1 Đặt cấu hình Eco Saving Plus
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới SETUP&RESET bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Eco Saving Plus bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
SETUP&RESET
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
Reset All
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Power LED On
4
5
Off
Auto
Low
High
Acceleration
Auto
Stand-by

Off: Tắt tính năng Eco Saving Plus.

Auto: Mức tiêu thụ năng lượng sẽ tự động giảm thêm 10% so với cài đặt mặc định.

Low: Mức tiêu thụ năng lượng sẽ giảm thêm 25% so với cài đặt mặc định.

High: Mức tiêu thụ năng lượng sẽ giảm thêm 50% so với cài đặt mặc định.
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
6 Thiết lập và khôi phục
63
6
6.3
Thiết lập và khôi phục
Off Timer
Bạn có thể thiết đặt để sản phẩm tự động tắt.
Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm thực
tế.
6.3.1 Đặt cấu hình Off Timer
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
4
Di chuyển tới SETUP&RESET bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Off Timer bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Off Timer bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
SETUP&RESET
Enable or disable the
Off Timer.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Stand-by
Power LED On
Off Timer
5
6
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable the
Off Timer.

Off: Tắt chức năng hẹn giờ tắt để sản phẩm không tự động tắt nguồn.

On: Kích hoạt chức năng hẹn giờ tắt để sản phẩm tự động tắt nguồn.
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
6 Thiết lập và khôi phục
64
6
Thiết lập và khôi phục
6.3.2 Đặt cấu hình Turn Off After
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
4
Di chuyển tới SETUP&RESET bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Off Timer bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Turn Off After bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG. Màn
hình sau đây sẽ xuất hiện.
Off Timer
5
6
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Điều chỉnh Turn Off After bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.



Có thể đặt hẹn giờ tắt trong khoảng từ 1 đến 23 tiếng. Sản phẩm sẽ tự động tắt nguồn sau số
tiếng đã chỉ định.
Tùy chọn này chỉ có sẵn khi Off Timer được đặt thành On.
Đối với các sản phẩm cho thị trường ở một số khu vực, Off Timer được đặt để tự động kích
hoạt sau 4 giờ kể từ thời điểm bật nguồn sản phẩm. Điều này được thực hiện theo quy định về
cung cấp điện. Nếu bạn không muốn chức năng hẹn giờ được kích hoạt, hãy đi tới MENU →
SETUP&RESET và đặt Off Timer về Off.
6 Thiết lập và khôi phục
65
6
6.4
Thiết lập và khôi phục
PC/AV Mode
Đặt PC/AV Mode là AV. Kích thước ảnh này sẽ được phóng to. Tùy chọn này hữu ích khi bạn xem
phim.

Tính năng này không hỗ trợ chế độ Analog.

Chỉ cung cấp cho các kiểu màn hình rộng như 16:9 hoặc 16:10


Nếu màn hình (khi cài đặt về HDMI) đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc đang hiển thị
thông báo Check Signal Cable, hãy nhấn nút MENU để hiển thị trình đơn Điều khiển trên màn
hình (OSD). Bạn có thể lựa chọn PC hoặc AV.
Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm
thực tế.
6.4.1 Đặt cấu hình PC/AV Mode
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
4
Di chuyển tới SETUP&RESET bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới PC/AV Mode bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới HDMI bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
SETUP&RESET
Set to AV to enlarge
the picture.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Stand-by
Power LED On
PC/AV Mode
HDMI
PC
Select the PC/AV mode
for the HDMI source.
AV
5
6
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
6 Thiết lập và khôi phục
66
6
6.5
Thiết lập và khôi phục
Key Repeat Time
Điều khiển tốc độ đáp ứng của một nút khi nút đó được nhấn.
Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm thực
tế.
6.5.1 Đặt cấu hình Key Repeat Time
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới SETUP&RESET bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Key Repeat Time bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
Acceleration
Auto
Power LED On

Có thể chọn Acceleration, 1 sec hoặc 2 sec. Nếu No Repeat được chọn, một lệnh sẽ chỉ
đáp ứng một lần khi nhấn một nút.
4
5
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
6 Thiết lập và khôi phục
67
6
6.6
Thiết lập và khôi phục
Source Detection
Kích hoạt Source Detection.
Các chức năng có sẵn trên màn hình có thể thay đổi tùy theo kiểu máy. Tham khảo sản phẩm thực
tế.
6.6.1 Đặt cấu hình Source Detection
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới SETUP&RESET bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Source Detection bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
4
5
Source Detection
Auto
Power LED On
Manual

Auto: Nguồn vào được nhận diện tự động.

Manual: Chọn nguồn vào theo cách thủ công.
Auto
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
6 Thiết lập và khôi phục
68
6
6.7
Thiết lập và khôi phục
Power LED On
Định cấu hình cài đặt để bật hoặc tắt LED nguồn nằm ở phần dưới của sản phẩm.
6.7.1 Đặt cấu hình Power LED On
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
3
Di chuyển tới SETUP&RESET bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Di chuyển tới Power LED On bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
SETUP&RESET
Set the status of the
power LED.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
4
5
Source Detection
Working
Power LED On
Stand-by

Working: LED nguồn bật khi sản phẩm được bật.

Stand-by: LED nguồn bật khi sản phẩm được tắt.
Auto
Chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Tùy chọn được chọn sẽ được áp.
6 Thiết lập và khôi phục
69
7
Menu INFORMATION và các thông tin khác
Chúng tôi đã cung cấp mô tả chi tiết của từng chức năng. Tham khảo sản phẩm của bạn để
biết chi tiết.
7.1
INFORMATION
Hiển thị nguồn vào, tần số và độ phân giải hiện tại.
7.1.1 Hiển thị INFORMATION
1
Khi Hướng dẫn phím chức năng xuất hiện, chọn [
] bằng cách di chuyển nút JOG LÊN.
Tiếp theo, nhấn nút JOG.
2
Di chuyển tới INFORMATION bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/XUỐNG rồi nhấn nút JOG.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
Analog
**kHz **Hz NN
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
INFORMATION
Các mục trên menu hiển thị có thể thay đổi tùy theo mẫu.
7 Menu INFORMATION và các thông tin khác
70
7
7.2
Menu INFORMATION và các thông tin khác
Định cấu hình Brightness, Contrast và Sharpness từ
Màn hình bắt đầu
Khi trang nút phím tắt được hiển thị, hãy điều chỉnh cài đặt Brightness, Contrast và Sharpness từ
màn hình bắt đầu sử dụng nút JOG.
Brightness :

SAMSUNG
Menu này không khả dụng khi MAGIC
Bright được đặt ở chế độ Dynamic Contrast.

Menu này không có sẵn khi Eco Saving Plus đang bật.

Menu này không có sẵn khi Eye Saver Mode đang bật.
Contrast :


SAMSUNG
Tùy chọn này không có sẵn khi MAGIC
Bright đang trong chế độ Cinema hoặc Dynamic
Contrast.
Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.
Sharpness:


1
SAMSUNG
Tùy chọn này không có sẵn khi MAGIC
Bright đang trong chế độ Cinema hoặc Dynamic
Contrast.
Menu này không có sẵn khi Game Mode đang bật.
Khi bạn điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI, màn hình sau sẽ xuất hiện.
Màn hình sau đây sẽ xuất hiện.
Sharpness
Brightness
100
Contrast
2
Di chuyển tới Brightness
Contrast
Sharpness, bằng cách điều khiển nút JOG LÊN/
XUỐNG.
3
Di chuyển nút JOG sang TRÁI/PHẢI để điều chỉnh cài đặt Brightness, Contrast hoặc
Sharpness.
7 Menu INFORMATION và các thông tin khác
71
7
7.3
Menu INFORMATION và các thông tin khác
Cấu hình Volume trong Màn hình bắt đầu
7.3.1
Volume
Điều chỉnh Volume bằng cách di chuyển nút JOG khi Hướng dẫn phím dẫn hướng hiển thị trên màn
hình.
1
Khi bạn điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI, màn hình sau sẽ xuất hiện.
Volume
2
50
Điều chỉnh Volume bằng cách điều khiển nút JOG TRÁI/PHẢI.


Hướng dẫn này chỉ dành cho kiểu máy sê-ri SE390 có giắc cắm tai nghe và ở chế độ HDMI.
Nếu chất lượng âm thanh của thiết bị đầu vào được kết nối kém, chức năng Auto Mute trên sản
phẩm có thể tắt âm thanh hoặc gây ra âm thanh phập phồng khi kết nối tai nghe.
Đặt âm lượng đầu vào cho thiết bị đầu vào ở mức tối thiểu là 20% và điều chỉnh âm lượng bằng
chức năng điều chỉnh âm lượng (nút JOG TRÁI/PHẢI) trên sản phẩm.

Auto Mute là gì?
Chức năng này tắt âm thanh để cải thiện hiệu ứng âm thanh khi có nhiễu âm hoặc khi tín
hiệu đầu vào yếu, thường do sự cố với âm lượng của thiết bị đầu vào.
7 Menu INFORMATION và các thông tin khác
72
8
8.1
Cài đặt phần mềm
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Tính năng "Easy Setting Box" cho phép người dùng có thể chia màn hình ra nhiều khu vực.
8.1.1 Cài đặt phần mềm
1
2
Đưa đĩa CD cài đặt vào ổ đĩa CD-ROM.
Chọn chương trình cài đặt "Easy Setting Box".
Nếu màn hình pop-up của chương trình cài đặt không xuất hiện trên màn hình chính, hãy tìm và
nhấp kép vào tập tin cài đặt "Easy Setting Box" trên CD-ROM.
3
4
Khi màn hình Installation Wizard xuất hiện, nhấp Next (Tiếp tục).
Hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để tiến hành cài đặt.

Phần mềm có thể chưa hoạt động đúng nếu bạn không khởi động lại máy tính sau khi cài
đặt.

Biểu tượng "Easy Setting Box" có thể xuất hiện tùy theo hệ thống máy tính và các quy cách
của sản phẩm.

Nếu biểu tượng phím tắt không xuất hiện, nhấn phím F5.
Các hạn chế và trục trặc khi cài đặt ("Easy Setting Box")
Cài đặt "Easy Setting Box" có thể làm ảnh hưởng đến card màn hình, bo mạch chủ và môi trường
mạng.
Yêu cầu về hệ thống
HĐH

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Phần cứng

Tối thiểu 32MB bộ nhớ

Tối thiểu 60MB ổ cứng còn trống
8 Cài đặt phần mềm
73
8
Cài đặt phần mềm
8.1.2 Gỡ bỏ phần mềm
Nhấp Bắt đầu, chọn Cài đặt/Bảng điều khiển và nhấp kép vào Thêm hoặc gỡ bỏ chương trình.
Chọn "Easy Setting Box" từ danh sách và nhấp nút Thêm/Xóa.
8 Cài đặt phần mềm
74
9
9.1
Hướng dẫn xử lý sự cố
Những yêu cầu trước khi liên hệ Trung tâm Dịch vụ
Khách hàng Samsung
9.1.1 Kiểm tra sản phẩm
Trước khi gọi điện tới Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung, hãy kiểm tra sản phẩm như sau.
Nếu vẫn còn vấn đề, hãy liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng của Samsung.
Kiểm tra xem sản phẩm có hoạt động bình thường không bằng cách sử dụng tính năng kiểm tra sản
phẩm.
Nếu màn hình tắt và đèn báo nguồn nhấp nháy mặc dù sản phẩm được kết nối đúng cách với máy
tính, hãy thực hiện kiểm tra tự chẩn đoán.
1
2
3
4
Tắt nguồn máy tính và sản phẩm.
Rút cáp khỏi sản phẩm.
Bật nguồn sản phẩm.
Nếu thông báo Check Signal Cable xuất hiện, sản phẩm hoạt động bình thường.
Nếu màn hình bị trống, hãy kiểm tra hệ thống PC, bộ điều khiển video và cáp.
9.1.2 Kiểm tra độ phân giải và tần số
Đối với chế độ vượt quá độ phân giải được hỗ trợ (tham khảo phần "10.5 Bảng chế độ tín hiệu tiêu
chuẩn"), thông báo Not Optimum Mode sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn.
9.1.3 Kiểm tra những mục sau đây.
Vấn đề về lắp đặt (chế độ PC)
Các vấn đề
Màn hình liên tục bật và tắt.
Giải pháp
Kiểm tra rằng cáp được kết nối đúng cách giữa
sản phẩm và máy tính và các đầu nối được khóa
chặt. (Tham khảo phần "2.2 Kết nối và sử dụng
PC")
9 Hướng dẫn xử lý sự cố
75
9
Hướng dẫn xử lý sự cố
Vấn đề về màn hình
Các vấn đề
Giải pháp
Màn hình không bật.
Kiểm tra rằng cáp nguồn được kết nối đúng
cách. (Tham khảo phần "2.2 Kết nối và sử dụng
PC")
Thông báo Check Signal Cable xuất hiện.
Kiểm tra rằng cáp được kết nối đúng cách vào
sản phẩm. (Tham khảo phần "2.2 Kết nối và sử
dụng PC")
Kiểm tra xem thiết bị kết nối với với sản phẩm có
bật không.
Not Optimum Mode được hiển thị.
Thông báo này xuất hiện khi tín hiệu từ card đồ
họa vượt quá độ phân giải hoặc tần số tối đa
cho sản phẩm.
Thay đổi độ phân giải và tần số tối đa để phù
hợp với hoạt động của sản phẩm, tham khảo
Bảng chế độ tín hiệu tiêu chuẩn (trang 85).
Hình ảnh trên màn hình bị biến dạng.
Kiểm tra kết nối cáp vào sản phẩm (Tham khảo
phần "2.2 Kết nối và sử dụng PC")
Màn hình không rõ. Màn hình bị mờ.
Điều chỉnh Coarse (trang 51) và Fine (trang 52).
Gỡ bỏ bất kỳ thiết bị (cáp video nối dài v.v) và
thử lại
Cài đặt độ phân giải và tần số tới mức khuyến
cáo.
Màn hình không ổn định và rung.
Có bóng hoặc hình ảnh mờ còn lại trên màn
hình.
Kiểm tra độ phân giải và tần số của máy tính đã
nằm trong khoảng độ phân giải và tần số tương
thích với sản phẩm hay chưa. Sau đó, nếu cần
thiết, thay đổi các thiết đặt, tham khảo Bảng Chế
độ Tín hiệu Chuẩn (trang 85) trong hướng dẫn
này và trình đơn INFORMATION trên sản phẩm.
Màn hình quá sáng. Màn hình quá tối.
Điều chỉnh Brightness (trang 38) và Contrast
(trang 39).
Màu màn hình không đồng nhất.
Thay đổi các cài đặt COLOR. (Tham khảo phần
" Đặt cấu hình tông màu")
Màu sắc trên màn hình có bóng và bị biến
dạng.
Thay đổi các cài đặt COLOR.
Màu trắng trông không hẳn là trắng.
Thay đổi các cài đặt COLOR.
(Tham khảo phần " Đặt cấu hình tông màu")
(Tham khảo phần " Đặt cấu hình tông màu")
9 Hướng dẫn xử lý sự cố
76
9
Hướng dẫn xử lý sự cố
Các vấn đề
Không có hình ảnh trên màn hình và đèn
LED nhấp nháy trong mỗi 0,5 tới 1 giây.
Giải pháp
Sản phẩm đang ở chế độ tiết kiệm năng lượng.
Nhấn bất kỳ phím nào trên bàn phím và di
chuyển chuột để quay lại màn hình trước.
Vấn đề về âm thanh
Các vấn đề
Không có âm thanh.
Giải pháp
Kiểm tra kết nối của cáp âm thanh hoặc điều
chỉnh âm lượng.
Kiểm tra âm lượng.
Âm lượng quá nhỏ.
Điều chỉnh âm lượng.
Nếu âm lượng vẫn nhỏ sau khi bật âm lượng
đến mức tối đa, hãy điều chỉnh âm lượng trên
card âm thanh của máy tính hoặc chương trình
phần mềm.
Vấn đề với thiết bị nguồn
Các vấn đề
Nghe thấy tiếng bíp khi khởi động máy tính.
Giải pháp
Nếu bạn nghe thấy âm thanh bíp khi PC khởi
động, hãy đem PC đi bảo dưỡng.
Có thể nhìn thấy đèn LED trên khung của sản phẩm tùy thuộc vào góc nhìn của người sử dụng. Ánh
sáng đó vô hại với con người và không có ảnh hưởng đến các tính năng và hoạt động của sản
phẩm. Sử dụng sản phẩm này rất an toàn.
9 Hướng dẫn xử lý sự cố
77
9
9.2
Hướng dẫn xử lý sự cố
Hỏi & Đáp
Câu hỏi
Làm thế nào để thay đổi tần
số?
Trả lời
Đặt tần số trên card màn hình.

Windows XP: Chọn Pa-nen điều khiển
đề
Màn hình
Thiết đặt
Diện mạo và chủ
Chuyên sâu
Màn hình
và điều chỉnh Tốc độ làm mới trong Thiết đặt màn hình.

Windows ME/2000: Chọn Pa-nen điều khiển
Thiết đặt
Màn hình
Màn hình và điều chỉnh Tốc
Chuyên sâu
độ làm mới trong Thiết đặt màn hình.

Windows Vista: Vào Pa-nen điều khiển
nhân hóa
Thiết đặt màn hình
Cá nhân hóa
đặt chuyên sâu
Diện mạo và cá
Thiết
Màn hình, và điều chỉnh Tốc độ làm mới
bên dướiThiết đặt màn hình.

Windows 7 : Chọn Pa-nen điều khiển
nhân hóa
Thiết đặt màn hình
Cá nhân hóa
đặt chuyên sâu
Diện mạo và cá
Thiết
Màn hình và điều chỉnh Tốc độ làm mới
trong Thiết đặt màn hình.

Windows 8 : Chọn Cài đặt
mạo và cá nhân hóa
hình
Pa-nen điều khiển
Cá nhân hóa
Thiết đặt chuyên sâu
Diện
Thiết đặt màn
Màn hình và điều chỉnh
Tốc độ làm mới trong Thiết đặt màn hình.

Windows 10 : Chuyển tới Thiết đặt
Hệ thống
Hiển thị
Thiết đặt hiển thị nâng cao
Thuộc tính bộ điều hợp
hiển thị
Màn hình rồi điều chỉnh Tốc độ làm mới màn
hình trong Thiết đặt màn hình.
9 Hướng dẫn xử lý sự cố
78
9
Hướng dẫn xử lý sự cố
Câu hỏi
Làm thế nào để điều chỉnh độ
phân giải?
Trả lời

Windows XP: Hãy đi đến Pa-nen điều khiển
chủ đề

Windows ME/2000: Hãy đi đến Pa-nen điều khiển
hình

Diện mạo và
Thiết đặt và điều chỉnh độ phân giải.
Màn hình
Màn
Thiết đặt và điều chỉnh độ phân giải.
Windows Vista: Hãy đi đến Pa-nen điều khiển
và cá nhân hóa
Diện mạo
Thiết đặt màn hình và
Cá nhân hóa
điều chỉnh độ phân giải.

Windows 7 : Hãy đi đến Pa-nen điều khiển
cá nhân hóa
Diện mạo và
Điều chỉnh độ phân giải và
Màn hình
điều chỉnh độ phân giải.

Windows 8 : Hãy đi đến Cài đặt
Diện mạo và cá nhân hóa
Pa-nen điều khiển
Màn hình
Điều chỉnh độ
phân giải và điều chỉnh độ phân giải.

Làm thế nào để cài đặt tính
năng tiết kiệm năng lượng?

Windows 10 : Chuyển tới Thiết đặt
Hệ thống
Hiển thị ́
Thiết đặt hiển thị nâng cao rồi điều chỉnh độ phân giải.
Windows XP: Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trong
Pa-nen điều khiển
Hình thức và chủ đề
Cài đặt màn hình chờ
Màn hình
Tùy chọn nguồn hoặc cài đặt BIOS
SETUP trên máy tính.

Windows ME/2000: Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trong
Pa-nen điều khiển
Màn hình
Cài đặt màn hình chờ
Tùy chọn nguồn hoặc cài đặt BIOS SETUP trên máy tính.

Windows Vista: Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trong
Pa-nen điều khiển
Hình thức và chủ đề
Cài đặt màn hình chờ
Tùy chỉnh
Tùy chọn nguồn hoặc cài đặt
BIOS SETUP trên máy tính.

Windows 7 : Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trong Pa-nen
điều khiển
màn hình chờ
Hình thức và chủ đề
Tùy chỉnh
Cài đặt
Tùy chọn nguồn hoặc cài đặt BIOS
SETUP trên máy tính.

Windows 8 : Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trong Cài đặt
Pa-nen điều khiển
Hình thức và chủ đề
Cài đặt màn hình chờ
Tùy chỉnh
Tùy chọn nguồn hoặc cài đặt
BIOS SETUP trên máy tính.

Windows 10 : Cài đặt chế độ tiết kiệm năng lượng trong Thiết
đặt
Cá nhân hóa
Màn hình khóa
Thiết đặt thời
gian chờ màn hình
Bật & ngủ hoặc BIOS SETUP trên PC.
Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng cho máy tính hoặc card đồ họa của bạn để biết thêm các
hướng dẫn về điều chỉnh.
9 Hướng dẫn xử lý sự cố
79
10
Các thông số kỹ thuật
10.1 Thông số chung (S22E360H / S22E390H / S22E391H /
S22E393H / S22E395H PLUS)
Tên môđen
Màn hình
S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H /
S22E395H PLUS
Kích thước
21,5 Inch (54 cm)
Vùng hiển thị
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
Mật độ pixel
0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
Nguồn điện
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Hãy tham khảo nhãn ở phía sau sản phẩm vì điện áp tiêu
chuẩn có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.
Kích thước
(DxRxC) /
Trọng lượng
Các yếu tố
môi trường
Không có chân đế
519,06 x 327,7 x 70,08 mm / 3,05 kg
Có chân đế
519,06 x 391,68 x 167,46 mm / 3,55 kg
Vận hành
Nhiệt độ: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Độ ẩm : 10 % – 80 %, không ngưng tụ
Lưu trữ
Nhiệt độ: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Độ ẩm : 5 % – 95 %, không ngưng tụ
10 Các thông số kỹ thuật
80
10
Các thông số kỹ thuật
10.2 Thông số chung (S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL
/ S24E393HL / S24E395H PLUS)
Tên môđen
Màn hình
S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL /
S24E395H PLUS
Kích thước
23,6 Inch (59 cm)
Vùng hiển thị
521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
Mật độ pixel
0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Nguồn điện
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Hãy tham khảo nhãn ở phía sau sản phẩm vì điện áp tiêu
chuẩn có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.
Kích thước
(DxRxC) /
Trọng lượng
Không có chân đế
548,3 x 333,3 x 69,9 mm / 3,47 kg
Có chân đế
548,3 x 409,0 x 181,9 mm / 4,02 kg
Các yếu tố
môi trường
Vận hành
Nhiệt độ: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Độ ẩm : 10 % – 80 %, không ngưng tụ
Lưu trữ
Nhiệt độ: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Độ ẩm : 5 % – 95 %, không ngưng tụ
10 Các thông số kỹ thuật
81
10
Các thông số kỹ thuật
10.3 Thông số chung (S27E360F / S27E360H / S27E390H /
S27E391H / S27E393H / S27E395H PLUS)
Tên môđen
Màn hình
S27E360F
S27E360H / S27E390H / S27E391H /
S27E393H / S27E395H PLUS
Kích thước
27 Inch (68 cm)
Vùng hiển thị
597,9 mm (H) x 336,3 mm (V)
Mật độ pixel
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Nguồn điện
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Hãy tham khảo nhãn ở phía sau sản phẩm vì điện áp tiêu
chuẩn có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau.
Kích thước
(DxRxC) /
Trọng lượng
Không có chân
đế
626,0 x 377,2 x 70,8 mm / 4,58 kg
Có chân đế
626,0 x 452,9 x 181,9 mm / 5,14 kg
Bản gắn tường VESA
75 mm x 75 mm
(được sử dụng với
Giá treo chuyên
dụng (Tay đỡ).)
Các yếu tố
môi trường
Vận hành
Nhiệt độ: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Độ ẩm : 10 % – 80 %, không ngưng tụ
Lưu trữ
Nhiệt độ: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Độ ẩm : 5 % – 95 %, không ngưng tụ
Cắm và Chạy
Có thể lắp đặt màn hình này và sử dụng với bất kỳ hệ thống Cắm và Chạy tương thích nào. Trao đổi
dữ liệu hai chiều giữa màn hình và hệ thống PC làm tối ưu cài đặt màn hình. Lắp đặt màn hình được
tiến hành tự động. Tuy nhiên bạn có thể tùy chỉnh cài đặt lắp đặt nếu muốn.
Panel Dot (Điểm ảnh)
Do đặc tính của quá trình sản xuất sản phẩm này, có gần 1 điểm ảnh trên một triệu (1ppm) có thể
sáng hơn hoặc tối hơn trên bảng điều khiển LCD. Điều này không ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt
động của sản phẩm.
Các thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi nhằm cải tiến chất lượng mà không thông báo trước.
Đây là thiết bị kỹ thuật số Nhóm B
10 Các thông số kỹ thuật
82
10
Các thông số kỹ thuật
10.4 Trình tiết kiệm năng lượng
Chức năng tiết kiệm điện của sản phẩm này giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng bằng cách tắt màn
hình và làm cho đèn LED nhấp nháy nếu sản phẩm không được sử dụng trong một khoảng thời gian
đã chỉ định. Sản phẩm không được tắt trong chế độ tiết kiệm năng lượng. Để bật lại màn hình, hãy
nhấn bất kì phím nào trên bàn phím hoặc di chuyển chuột. Tính năng tiết kiệm năng lượng chỉ hoạt
động khi sản phẩm được kết nối với PC với tính năng tiết kiệm năng lượng.
Trình tiết kiệm năng
lượng
Lượng tiêu thụ điện
năng theo Energy
Star
Chế độ tiết kiệm
năng lượng
Tắt nguồn (nút
Power)
Chỉ báo nguồn
Tắt
Nhấp nháy
Mở
Lượng tiêu thụ điện
năng
(S22E360H /
S22E390H /
S22E391H /
S22E393H /
S22E395H PLUS)
17,9 W thông dụng
0,3 W thông dụng
Tối đa 0,45 W
dưới 0,3 W
Lượng tiêu thụ điện
năng
(S24E360HL /
S24E390HL /
S24E391HL /
S24E393HL /
S24E395H PLUS)
18,5 W thông dụng
0,3 W thông dụng
Tối đa 0,45 W
dưới 0,3 W
Lượng tiêu thụ điện
năng
(S27E360F /
S27E360H /
S27E390H /
S27E391H /
S27E393H /
S27E395H PLUS)


21 W thông dụng
0,3 W thông dụng
Tối đa 0,45 W
dưới 0,3 W
Mức độ tiêu thụ năng lượng được hiển thị có thể khác nhau trong các điều kiện vận hành khác
nhau hoặc khi thay đổi cài đặt.
ENERGY STAR® là nhãn hiệu đã được đăng ký tại Hoa Kỳ của Cơ quan bảo vệ môi trường
Hoa Kỳ.
Điện năng theo Energy Star được đo bằng phương pháp kiểm tra trong Tiêu chuẩn hiện có của
Energy Star®.
10 Các thông số kỹ thuật
83
10
Các thông số kỹ thuật

Để giảm mức tiêu thụ điện năng xuống 0, rút dây nguồn. Đảm bảo rút cáp nguồn khi bạn không
sử dụng sản phẩm trong thời gian dài. Để giảm mức tiêu thụ điện năng xuống 0 W khi công tắc
nguồn không khả dụng, hãy ngắt kết nối cáp nguồn.
10 Các thông số kỹ thuật
84
10
Các thông số kỹ thuật
10.5 Bảng chế độ tín hiệu tiêu chuẩn


Có thể cài đặt sản phẩm này về một độ phân giải duy nhất cho mỗi kích thước màn hình để đạt
được chất lượng hình ảnh tối ưu do đặc tính của tấm panel. Do đó, độ phân giải khác độ phân
giải được chỉ định có thể làm giảm chất lượng hình ảnh. Để tránh việc này, chúng tôi khuyên
bạn bên chọn độ phân giải tối ưu được chỉ định cho kích thước màn hình của sản phẩm của
bạn.
Kiểm tra tần số khi bạn đổi màn hình CDT (kết nối với PC) lấy màn hình LCD. Nếu màn hình
LCd không hỗ trợ 85 Hz, hãy đổi tần số dọc tới 60 Hz sử dụng màn hình CDT trước khi bạn đổi
sản phẩm để lấy màn hình LCD.
Đồng bộ hóa
Độ phân giải
Tần số quét ngang
30 – 81 kHz
Tần số quét dọc
56 – 75 Hz
Độ phân giải tối ưu
1920 x 1080 @ 60 Hz
Độ phân giải tối đa
1920 x 1080 @ 60 Hz
Nếu tín hiệu thuộc các chế độ tín hiệu tiêu chuẩn sau được truyền từ máy tính của bạn, màn hình sẽ
được điều chỉnh tự động. Nếu tín hiệu được truyền từ PC không thuộc về chế độ tín hiệu tiêu chuẩn,
màn hình có thể bị trống có đèn LED được bật. Trong trường hợp đó, hãy thay đổi cài đặt theo bảng
sau đây bằng cách tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng card màn hình.
Độ phân giải
Tần số quét
ngang (kHz)
Tần số quét
dọc (Hz)
Xung
Pixel(MHz)
Phân cực
đồng bộ (H/
V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
10 Các thông số kỹ thuật
85
10
Các thông số kỹ thuật
Độ phân giải
Tần số quét
ngang (kHz)
Tần số quét
dọc (Hz)
Xung
Pixel(MHz)
Phân cực
đồng bộ (H/
V)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+

Tần số quét ngang
Thời gian để quét một đường nối cạnh trái với cạnh phải của màn hình được gọi là chu kỳ quét
ngang. Số nghịch đảo của chu kỳ quét ngang được gọi là tần số quét ngang. Tần số quét ngang
được đo bằng kHz.

Tần số quét dọc
Lặp lại cùng một hình ảnh hàng chục lần mỗi giây cho phép bạn xem các hình ảnh tự nhiên. Tần
số lặp lại được gọi là "tần số dọc" hoặc "tốc độ làm mới" và được biểu thị bằng Hz.
10 Các thông số kỹ thuật
86
Phụ lục
Hãy liên hệ SAMSUNG WORLD WIDE
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến sản phẩm Samsung, xin vui lòng liên hệ
Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Samsung.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/
support
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca/
support (English)
http://www.samsung.com/ca_fr/
support (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-555-SAMSUNG
(0800-555-7267)
http://www.samsung.com/ar/
support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/
support
BRAZIL
0800-124-421
(Demais cidades e regiões)
4004-0000
(Capitais e grandes centros)
http://www.samsung.com/br/
support
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/
support
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/
support
Gratis desde cualquier parte del
país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
DOMINICAN REPUBLIC
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Phụ lục
87
Phụ lục
LATIN AMERICA
ECUADOR
1-800-10-7267
1-800-SAMSUNG (72-6786)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
EL SALVADOR
800-6225
800-0726-7864
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
HONDURAS
800-2791-9267
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/
support
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PANAMA
800-7267
800-0101
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PARAGUAY
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PERU
0800-777-08
http://www.samsung.com/pe/
support
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Phụ lục
88
Phụ lục
LATIN AMERICA
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ve/
support
EUROPE
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
http://www.samsung.com/at/
support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/
support (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr/
support (French)
BOSNIA
055 233 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31,
>?@JQXYZXY?Q?[\ZZXQ]Z]^
http://www.samsung.com/bg/
support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/
support
CYPRUS
8009 4000 only from landline,
toll free
http://www.samsung.com/gr/
support
CZECH
800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com/cz/
support
(800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00
- Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/
support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/
support
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/
support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/
support
Phụ lục
89
Phụ lục
EUROPE
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/
support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com/de/
support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com/gr/
support
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/
support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/
support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/
support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/
support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/
support
POLAND
801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
`${|}~|€~+‚ƒ+
‚,„ „|+,‚|,‚'
http://www.samsung.com/pl/
support
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/
support
ROMANIA
08008 726 78 64
http://www.samsung.com/ro/
support
(08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/
support
Phụ lục
90
Phụ lục
EUROPE
SLOVAKIA
SLOVENIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/
support
080 697 267 (brezplačna številka)
http://www.samsung.com/si
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18.
ure.
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/
support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/
support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/
support
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/
support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55
(VIP care 8-800-555-55-88)
http://www.samsung.com/ru/
support
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
TAJIKISTAN
Phụ lục
91
Phụ lục
CIS
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/
support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/
support (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
(GSM: 7799)
CHINA
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/
support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/
support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/
support (English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
S.E.A
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/
support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/
support
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/
support
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my/
support
603-77137477 (Overseas
contact)
MYANMAR
+95-01-2399-888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/
support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/
support
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/
support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/
support
Phụ lục
92
Phụ lục
S.E.A
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/
support
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/
support
S.W.A
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/
support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/
support
94117540540
http://www.samsung.com/support
SRI LANKA
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/
support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
EGYPT
08000-7267864
16580
http://www.samsung.com/eg/
support
IRAN
021-8255 [CE]
http://www.samsung.com/iran/
support
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/
support
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/
support
Phụ lục
93
Phụ lục
MENA
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
SAUDI ARABIA
8002474357
http://www.samsung.com/sa/
support
http://www.samsung.com/sa_en/
support (English)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/
support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/
support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
0302-200077
http://www.samsung.com/
africa_en/support
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MAURITIUS
23052574020
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/
africa_en/support
REUNION
262508869
http://www.samsung.com/support
Phụ lục
94
Phụ lục
AFRICA
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755 / 0685 889 900
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
Phụ lục
95
Phụ lục
Trách nhiệm đối với Dịch vụ thanh toán (Chi phí đối với khách
hàng)
Khi có yêu cầu dịch vụ, mặc dù đang trong thời gian bảo hành, chúng tôi có thể tính phí bạn đối với
việc ghé thăm của kỹ thuật viên dịch vụ trong các trường hợp sau.
Không phải lỗi sản phẩm
Vệ sinh sản phẩm, Điều chỉnh, Giải thích, Cài đặt lại và v.v...

Nếu kỹ thuật viên dịch vụ cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng sản phẩm hoặc chỉ điều chỉnh
các tuỳ chọn mà không tháo rời sản phẩm.

Nếu lỗi là do các yếu tố môi trường bên ngoài gây ra. (Internet, Anten, Tín hiệu có dây, v.v...)

Nếu sản phẩm được cài đặt lại hoặc thiết bị được kết nối thêm sau khi cài đặt sản phẩm đã mua
lần đầu tiên.

Nếu sản phẩm được cài đặt lại để chuyển đến một địa điểm khác hoặc để chuyển đến nhà khác.

Nếu khách hàng yêu cầu hướng dẫn về cách sử dụng do sản phẩm khác của công ty.

Nếu khách hàng yêu cầu hướng dẫn về cách sử dụng mạng hoặc chương trình khác của công ty.

Nếu khách hàng yêu cầu thiết lập và cài đặt phần mềm cho sản phẩm.

Nếu kỹ thuật viên dịch vụ loại bỏ/lau sạch bụi bẩn hoặc vật thể lạ bên trong sản phẩm.

Nếu khách hàng yêu cầu cài đặt thêm sau khi mua sản phẩm thông qua mua hàng từ xa hoặc
trực tuyến.
Hỏng hóc sản phẩm do lỗi của khách hàng
Hỏng hóc sản phẩm do khách hàng sử dụng hoặc sửa chữa không đúng cách.
Nếu hỏng hóc sản phẩm do;

Tác động bên ngoài hoặc rơi.

Sử dụng thiết bị hoặc sản phẩm bán riêng không được chỉ định bởi Samsung.

Sửa chữa từ một người không phải là kỹ sư của công ty dịch vụ bên ngoài hoặc đối tác của
Samsung Electronics Co., Ltd.

Tu sửa hoặc sửa chữa sản phẩm bởi khách hàng.

Sử dụng sản phẩm với kết nối điện áp không chính xác hoặc không được chỉ định.

Không tuân thủ "thận trọng" trong Sổ tay hướng dẫn sử dụng.
Khác

Nếu sản phẩm hỏng do thiên tai. (sét, hoả hoạn, động đất, lũ lụt, v.v...)
Phụ lục
96
Phụ lục

Nếu các thành phần có thể thay thế được đều đã được sử dụng hết. (Pin, Chất liệu màu, Đèn
huỳnh quang, Đầu đọc, Màng rung, Đèn, Bộ lọc, Ruy băng, v.v...)
Nếu khách hàng yêu cầu dịch vụ trong trường hợp sản phẩm không bị lỗi, phí dịch vụ có thể được
tính. Vì vậy, trước tiên hãy đọc Sổ tay hướng dẫn sử dụng.
Phụ lục
97
Phụ lục
Thuật ngữ
OSD (Hiển thị trên màn hình)
Hiển thị trên màn hình (OSD) cho phép bạn đặt cấu hình các cài đặt trên màn hình để tối ưu hóa
chất lượng hình ảnh như yêu cầu. Phần này cho phép bạn thay đổi độ sáng, tông màu, kích thước
màn hình và nhiều cài đặt khác bằng các menu được hiển thị trên màn hình.
Gamma
Menu Gamma điều chỉnh thang màu xám biểu thị tông màu trung gian trên màn hình. Điều chỉnh
độ sáng sẽ làm sáng toàn bộ màn hình nhưng điều chỉnh Gamma chỉ làm sáng khu vực trung gian.
Thang màu xám
Thang này đề cập đến các mức mật độ màu sắc, thể hiện các biến thể thay đổi màu sắc từ khu
vực tối hơn sang khu vực sáng hơn trên màn hình. Các thay đổi đối với độ sáng của màn hình
được thể hiện bằng biến thể màu đen và màu trắng, và thang màu xám đề cập đến khu vực trung
gian giữa màu đen và màu trắng. Thay đổi thang màu xám thông qua điều chỉnh Gamma sẽ thay
đổi độ sáng trung gian trên màn hình.
Tốc độ quét
Tốc độ quét, hay tốc độ làm mới, đề cập đến tần số làm mới của màn hình. Dữ liệu màn hình được
truyền khi được làm mới để hiển thị hình ảnh, mặc dù mắt thường không thể nhìn thấy việc làm
mới. Số lần làm mới màn hình được gọi là tốc độ quét và được tính bằng Hz. Tốc độ làm mới bằng
60Hz nghĩa là màn hình được làm mới 60 lần mỗi giây. Tốc độ quét của màn hình phụ thuộc vào
hiệu suất của card đồ họa trên máy tính và màn hình của bạn.
Tần số quét ngang
Nhân vật hoặc hình ảnh hiển thị trên màn hình bao gồm rất nhiều chấm (điểm ảnh). Điểm ảnh
được truyền theo dòng ngang, sau đó được sắp xếp theo chiều dọc để tạo thành hình ảnh. Tần số
ngang được tính bằng kHz và biểu thị số lần các dòng ngang được truyền và hiển thị mỗi giây trên
màn hình. Tần số ngang 85 nghĩa là số đường ngang tạo thành một hình ảnh được truyền 85000
lần mỗi giây. Tần số ngang này được biểu thị bằng 85kHz.
Tần số quét dọc
Một hình ảnh được tạo thành từ rất nhiều các dòng ngang. Tần số dọc được tính bằng Hz và biểu
thị số lượng hình ảnh có thể tạo được mỗi giây bởi các dòng ngang đó. Tần số dọc bằng 60 nghĩa
là một hình ảnh được truyền 60 lần mỗi giây. Tần số dọc cũng được gọi là "tốc độ làm mới" và ảnh
hưởng đến độ nhấp nháy màn hình.
Phụ lục
98
Phụ lục
Độ phân giải
Độ phân giải là số lượng điểm ảnh ngang và điểm ảnh dọc tạo thành màn hình. Nó biểu thị mức độ
chi tiết của màn hình hiển thị.
Độ phân giải cao hơn hiển thị nhiều thông tin hơn trên màn hình và phù hợp để thực hiện nhiều tác
vụ cùng một lúc.
Ví dụ: Độ phân giải 1920 x 1080 bao gồm 1920 điểm ảnh ngang (tần số ngang) và 1080 dòng dọc
(độ phân giải dọc).
Cắm và Chạy
Tính năng Plug & Play cho phép tự động trao đổi thông tin giữa màn hình và máy tính để tạo ra môi
trường hiển thị tối ưu.
Màn hình sử dụng VESA DDC (tiêu chuẩn quốc tế) để chạy chức năng Cắm và Chạy.
Phụ lục
99
Chỉ mục
B
Hỏi & Đáp 78
Bản quyền 7
Bảng chế độ tín hiệu chuẩn 85
Bật đèn LED nguồn 69
K
Kết nối và sử dụng PC 31
Kiểm tra các thành phần 20
C
Kích thước Hình ảnh 46
Các bộ phận 21
Các lưu ý về an toàn 10
Cài đặt 26
L
Làm sạch 8
Cài đặt lại Toàn bộ 62
Chế độ Bảo vệ Mắt 41
Chế độ Game 42
Chế độ PC/AV 66
Coarse 51
D
Dò nguồn 68
M
Mịn 52
Mức độ đen HDMI 48
N
Ngôn ngữ 58
Những yêu cầu trước khi liên hệ Trung tâm
Dịch vụ Khách hàng Samsung 75
Đ
Đỏ 53
Độ sáng 38
Độ sắc nt 40
S
SAMSUNG MAGIC Bright 43
SAMSUNG MAGIC Upscale 45
Độ tương phản 39
Độ trong suốt 61
T
Thông số chung 80, 81, 82
E
Easy Setting Box 73
Thời gian đáp ứng 49
Thời gian hiển thị 60
Thời gian lặp phím 67
G
Thuật ngữ 98
Gamma 57
Tiết kiệm Năng lượng Cộng 63
Tông màu 56
H
Trách nhiệm đối với Dịch vụ thanh toán Chi
phí đối với khách hàng 96
Hãy liên hệ SAMSUNG WORLD WIDE 87
Trình tiết kiệm năng lượng 83
Hẹn giờ tắt 64
Trước khi kết nối 31
Chỉ mục
100
Chỉ mục
Tư thế đúng khi sử dụng sản phẩm 19
THÔNG TIN 70
X
Xanh da trời 55
Xanh lá cây 54
Chỉ mục
101
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising