Samsung | SM-A750FN | User guide | Samsung SM-A750FN Navodila

Samsung SM-A750FN Navodila
NAVODILA ZA
UPORABO
SM-A750FN
SM-A750FN/DS
Slovenian. 10/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Vsebina
Osnove
4
6
9
12
14
20
24
25
27
29
34
46
48
69
74
78
80
81
102
109
111
116
117
118
119
123
124
124
126
127
128
131
135
136
Preberi najprej
Primeri pregrevanja naprave in rešitve
Postavitev naprave in funkcije
Baterija
Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)
Pomnilniška kartica (kartica microSD)
Vklop ali izklop naprave
Prvotna nastavitev
Račun Samsung
Prenos podatkov s prejšnje naprave
Razumevanje zaslona
Obvestilna plošča
Vnos besedila
Aplikacije in funkcije
51
53
57
59
64
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Bixby Vision
Bixby Home
Reminder
Telefon
2
Stiki
Sporočila
Internet
E-pošta
Fotoaparat
Galerija
Always On Display
Več oken
Samsung Members
Samsung Notes
Koledar
Samsung Health
Snemalnik zvoka
Moje datoteke
Ura
Računalo
Radio
Game Launcher
SmartThings
Skupna raba vsebine
Aplikacije Google
Vsebina
Nastavitve
181 Oblak in računi
182 Varn kopir. in obnovitev
182 Google
183 Dostopnost
184 Splošno upravljanje
185 Programska posodobitev
186 Navodila za uporabo
186 O telefonu
138 Uvod
138 Povezave
139 Wi-Fi
142 Bluetooth
144 Varčevanje s podatki
144 NFC in plačilo
147 Mob. dost. točka in privezovanje
148 Upravitelj kartice SIM (modeli z
dvema karticama SIM)
148 Več nastavitev povezave
151 Zvoki in vibriranje
152 Dolby Atmos (prostorski zvok)
153 Obvestila
153 Zaslon
154 Filter modre svetlobe
155 Spreminjanje načina zaslona ali
prilagajanje barv na zaslonu
157 Ohranjevalnik zaslona
157 Ozadja in teme
158 Napredne funkcije
160 Dual Messenger
161 Vzdrževanje naprave
164 Aplikacije
164 Zaklenjen zaslon
165 Smart Lock
165 Biometrični podatki in varnost
167 Prepoznavanje obraza
170 Prepoznavanje prstnih odtisov
173 Samsung Pass
177 Varna mapa
Dodatek
187 Odpravljanje težav
193 Odstranjevanje baterije
3
Osnove
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev, tehničnih
podatkov modela ali programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo
naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
4
Osnove
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
• Za zaščito izdelka med proizvodnjo in distribucijo je lahko nanj nameščena zaščita zaslona,
odvisno od regije ali ponudnika storitev. Garancija ne krije poškodb nameščene zaščite
zaslona.
• Nekatere naprave bodo morda morale pridobiti odobritev Zvezne komisije za komunikacije
(Federal Communications Commission – FCC), odvisno od regije in modela. Če je naprava
odobrena s strani FCC, si lahko ogledate FCC ID naprave. Za ogled FCC ID-ja zaženite
aplikacijo Nastavitve in pritisnite O telefonu → Stanje.
Ikone z navodili
Opozorilo: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Pozor: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Obvestilo: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
5
Osnove
Primeri pregrevanja naprave in rešitve
Ko se naprava segreje med polnjenjem baterije
Med polnjenjem lahko naprava in napajalnik postaneta vroča. Med brezžičnim polnjenjem ali
hitrim polnjenjem je lahko naprava vroča na dotik. To ne vpliva na življenjsko dobo naprave
ali delovanje, hkrati pa to spada pod normalno delovanje naprave. Če se baterija prekomerno
segreje, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:
• Odklopite napajalnik z naprave in zaprite vse zagnane aplikacije. Počakajte, da se
naprava ohladi in nato ponovno začnite s polnjenjem naprave.
• Prekomerno segrevanje spodnjega dela naprave lahko povzroča poškodovan priključen
kabel USB. Zamenjajte poškodovan kabel USB z novim, ki je odobren s strani podjetja
Samsung.
• Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti,
magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik.
Funkciji brezžičnega ali hitrega polnjenja sta na voljo samo pri podprtih modelih.
Ko se naprava segreje med uporabo
Ko uporabljate funkcije ali aplikacije, ki zahtevajo več moči ali jih uporabljate dlje časa, se vaša
naprava lahko začasno segreje zaradi povečane porabe baterije. Zaprite vse zagnane aplikacije ali
nekaj časa ne uporabljajte naprave.
Spodaj so navedeni primeri ali okoliščine, kjer se lahko naprava prekomerno segreje. Ti primeri
morda ne veljajo za vaš model, odvisno od funkcij in aplikacij, ki jih uporabljate.
• Med prvotno namestitvijo po nakupi ali ob obnovitvi podatkov.
• Med prenosom velikih datotek.
6
Osnove
• Med uporabo aplikacij, ki zahtevajo več moči, ali uporabo aplikacij dlje časa.
– – Med igranjem visoko-kakovostnih iger dlje časa.
– – Med snemanjem videa dlje časa.
– – Med pretakanjem videoposnetkov pri uporabi nastavitve za najvišjo svetlost.
– – Med priključitvijo TV sprejemnika.
• Med večopravilnostjo (oziroma, ko je več aplikacij zagnanih v ozadju).
– – Med uporabo več oken
– – Med posodobitvijo ali nameščanjem aplikacij pri snemanju videa
– – Med prenosom velikih datotek tekom video klica
– – Med snemanjem videoposnetkov pri uporabo aplikacije z navigacijo
• Med uporabo večje količine podatkov za sinhronizacijo z oblakom, elektronsko pošto ali
drugim računom.
• Med uporabo aplikacije za navigacijo v avtomobilu, ko je naprava izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
• Med uporabo dostopne točke mobile hotspot ali funkcije skupne rabe mobilnega interneta
• Med uporabo naprave v območjih s šibkim signalom ali brez sprejema
• Med polnjenjem baterije pri poškodovanem kablu USB
• Ko je večnamenski priključek naprave poškodovan ali izpostavljen tujkom, kot so tekočine,
prah, kovinski prašek in ostružki svinčnika
• Če gostujete.
V primeru, da se naprava segreje, storite naslednje:
• V napravi naj bo nameščena najnovejša programska oprema.
• Konflikti med zagnanimi aplikacijami lahko povzročijo, da se naprava segreje. Znova
zaženite napravo.
• Izključite funkcije Wi-Fi, GPS in Bluetooth. če teh ne uporabljate.
• Zaprite aplikacije, ki povečajo porabo baterije ali so zagnane v ozadju, ko jih ne
uporabljate.
• Izbrišite nepotrebne datoteke ali neuporabljene aplikacije.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
• Če se naprava segreje ali je ob daljšem dotiku vroča, je ne uporabljajte dlje časa. Če se
naprava še vedno pregreva, se obrnite na Samsungov servisni center.
7
Osnove
Omejitve naprave, ko se naprava pregreva
Ko se naprava segreje, so lahko funkcije in učinkovitost delovanja omejene oziroma se lahko
naprava izklopi, da se ohladi. Funkcija je na voljo samo pri podprtih modelih.
• Če je naprava bolj vroča kot običajno, se pojavi sporočilo o pregrevanju naprave. Zaradi
znižanja temperature naprave bosta svetlost zaslona in hitrost delovanja omejeni, polnjenje
baterije pa se bo ustavilo. Delujoče aplikacije se bodo zaprle in dokler se naprava ne ohladi,
bodo na voljo samo klici v sili.
• Če se naprava pregreva ali je daljše obdobje vroča na dotik, se bo pojavilo sporočilo o
izklopu. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
Previdnostni ukrepi za okolje uporabe
Vaša naprava se lahko segreje zaradi okolja v naslednjih okoliščinah. Bodite previdni, da ne
skrajšate časa delovanja baterije, poškodujete naprave ali povzročite požara.
• Naprave ne shranjujte v zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah.
• Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi dlje časa.
• Naprave ne uporabljajte ali shranjujte dlje časa na vročem območju, na primer v avtu sredi
poletja.
• Naprave ne puščajte na stvareh, ki se lahko pregrejejo, kot je električna grelna blazina.
• Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali
visokotlačnih posod.
• Nikoli ne uporabljajte poškodovanega napajalnika ali baterije.
8
Osnove
Postavitev naprave in funkcije
Vsebina paketa
Za vsebino paketa glejte navodila za hitri začetek.
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
9
Osnove
Postavitev naprave
Senzor za
bližino/svetlobo
Fotoaparat na sprednji
strani
Zvočnik
Mikrofon
Bliskavica
Kartica SIM / držalo za
pomnilniško kartico
Tipka za glasnost
Tipka za vklop (tipalo za
prepoznavanje prstnih
odtisov)
Zaslon na dotik
Večnamenski priključek
GPS antena
Fotoaparat na hrbtni
strani (trojni)
Bliskavica
Antena NFC
Notranja antena
Zvočnik
Priključek za slušalko
Mikrofon
10
Osnove
Bodite previdni, da objektiv fotoaparata ne izpostavite močnemu svetlobnemu viru,
kot je neposredna sončna svetloba. Če je objektiv fotoaparata izpostavljen viru močne
svetlobe, kot je neposredna sončna svetloba, lahko s tem poškodujete slikovni senzor
kamere. Poškodovanega slikovnega senzorja ni moč popraviti in bo povzročil pike v
slikah.
• V naslednjih primerih lahko pride do težav s povezovanjem in praznjenja baterije:
– – če na anteno naprave pritrdite kovinske nalepke,
– – če na napravo pritrdite pokrov, ki vsebuje kovino,
– – če anteno naprave prekrijete z rokami ali drugim predmetov med uporabo
določenih funkcij, kot so klici ali mobilna podatkovna povezava.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne prekrijte območja senzorja za bližino/svetlobo z dodatki za zaslon, kot je zaščita
zaslona ali nalepke. To lahko povzroči okvaro senzorja.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Trde tipke
Tipka za glasnost
Tipka za vklop/izklop
Tipka
Vklop/izklop
Glasnost
Funkcija
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
11
Osnove
Izbirne tipke
Tipka za prikaz in
skrivanje
Tipka za nazaj
Tipka za nedavna
dejanja
Tipka za domov
Ko vklopite napravo, se na dnu zaslona prikažejo izbirne tipke. Izbirne tipke so privzeto
nastavljene na tipko za nedavna dejanja, tipko Domov in tipko za nazaj. Za več informacij si
oglejte poglavje Navigacijska vrstica (izbirne tipke).
Baterija
Polnjenje baterije
Napolnite baterijo pred prvo uporabo oz. ko je niste uporabljali dlje časa.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
1
Priključite kabel USB na napajalnik USB.
12
Osnove
2
Priključite kabel USB v večnamenski priključek naprave.
3
4
Napajalnik USB priključite v električno vtičnico.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napajalnik z naprave. Nato odklopite napajalnik
iz električne vtičnice.
Zmanjševanje porabe energije baterije
Naprava ponuja različne možnosti, ki pomagajo zmanjšati porabo energije baterije.
• Optimizirajte napravo s funkcijo vzdrževanja naprave.
• Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon s tipko za vklop/izklop.
• Vključite varčevanje z energijo.
• Zaprite nepotrebne aplikacije.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Bluetooth.
• Ko je ne uporabljate, izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij, ki jih je potrebno sinhronizirati.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
13
Osnove
Nasveti in previdnostni ukrepi pri polnjenju baterije
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika.
Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo
z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izklopa med prenosom
podatkov te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
• Uporaba električnega vira, ki ni napajalnik, kot na primer računalnik, lahko upočasni hitrost
polnjenja zaradi nižjega električnega toka.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se
baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda
ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava in napajalnik lahko segrejeta. To je običajno in ne vpliva na
življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo,
lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če polnite napravo, medtem ko je večnamenski priključek moker, lahko zaradi tega
poškodujete napravo. Temeljito posušite večnamenski priključek preden napolnite napravo.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Kartica SIM ali USIM (kartica nano-SIM)
Namestitev kartice SIM ali USIM
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja.
Za modele z dvema karticama SIM lahko vstavite dve kartici SIM ali USIM in na eni napravi
uporabljajte dve telefonski številki ali storitve dveh operaterjev. V nekaterih območjih so lahko
hitrosti prenosov nižje, če sta v napravo vstavljeni dve kartici SIM namesto ene kartice SIM.
14
Osnove
Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni
odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih
kartic.
Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več
informacij se obrnite na svojega operaterja.
► Modeli z eno kartico SIM:
15
Osnove
► Modeli z dvema karticama SIM:
1
Zatič za izmet vstavite v odprtino zraven podstavka, da sprostite podstavek.
Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru
lahko napravo poškodujete.
2
Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
16
Osnove
3
► Modeli z eno kartico SIM: kartico SIM ali USIM postavite na držalo 1 z navzdol
usmerjenimi zlatimi priključki.
► Modeli z dvema karticama SIM: kartico SIM ali USIM postavite na držalo z navzdol
usmerjenimi zlatimi priključki. Primarno kartico SIM ali USIM postavite na držalo 1 ( 1 ),
sekundarna kartica SIM ali USIM pa na držalo 2 ( 2 ).
1
2
Držalo 2
Držalo 1
4
Nežno pritisnite kartico SIM ali USIM v držalo, da se zaskoči.
Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko kartica SIM izskoči ali pade iz
držala.
5
Držalo vstavite nazaj v režo držala.
• Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo.
Držalo mora biti vedno suho.
• Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s
tekočino.
17
Osnove
Pravilna namestitev kartice
► Modeli z eno kartico SIM:
Kartica nano-SIM
Kartica microSD
► Modeli z dvema karticama SIM:
Kartica nano-SIM 2
Kartica nano-SIM 1
Kartica microSD
Uporabite samo kartico nano-SIM.
18
Osnove
Odstranitev kartice SIM ali USIM
1
2
3
4
Zatič za izmet vstavite v odprtino zraven podstavka, da sprostite podstavek.
Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
Odstranite kartico SIM ali USIM.
Držalo vstavite nazaj v režo držala.
Uporaba dveh kartic SIM ali USIM (modeli z dvema karticama
SIM)
Če vstavite dve kartici SIM ali USIM, lahko na eni napravi uporabljajte dve telefonski številki ali
storitve dveh operaterjev.
Aktivacija kartic SIM ali USIM
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Povezave → Upravitelj kartice SIM. Izberite kartico
SIM ali USIM in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Prilagoditev kartic SIM ali USIM
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Povezave → Upravitelj kartice SIM in izberite kartico
SIM ali USIM za dostop do naslednjih možnosti:
• Ikona: spremenite ikono kartice SIM ali USIM.
• Ime: spremenite prikazano ime kartice SIM ali USIM.
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja, ki ga želite uporabljati s kartico SIM ali USIM.
Nastavitev prednosti kartice SIM ali USIM
Ko vključite dve kartici, lahko dodelite glasovne klice, sporočanje in podatkovne storitve
določenim karticam.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Povezave → Upravitelj kartice SIM in nastavite
lastnosti funkcije za kartice v PREDNOSTNA KARTICA SIM.
19
Osnove
Pomnilniška kartica (kartica microSD)
Nameščanje pomnilniške kartice
Prostor pomnilniške kartice vaše naprave se lahko razlikuje od modela in nekatere pomnilniške
kartice morda niso združljive z vašo napravo, odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške
kartice. Za ogled maksimalnega prostora pomnilniške kartice vaše naprave, obiščite spletno
mesto Samsung.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pozorni, da pri vstavljanju pravilno obrnete pomnilniško kartico.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava pozove,
da ponovno formatirate kartico, v nasprotnem primeru kartica ne bo zaznana.
Za uporabo pomnilniške kartice, jo morate formatirati. Če vaša naprave ne more
formatirati ali prepoznat pomnilniške kartice, se obrnite na proizvajalca pomnilniške
kartice ali servisni center Samsung.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi Moje datoteke → Kartica SD.
20
Osnove
21
Osnove
1
Zatič za izmet vstavite v odprtino zraven podstavka, da sprostite podstavek.
Zagotovite, da je zatič za izmet postavljen pravokotno na luknjo. V nasprotnem primeru
lahko napravo poškodujete.
2
Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
Ko odstranite držalo iz naprave, se mobilna podatkovna povezava izključi.
3
Pomnilniško kartico postavite na podstavek za pomnilniško kartico z navzdol usmerjenimi
zlatimi priključki.
Držalo za pomnilniško
kartico
4
Nežno pritisnite pomnilniško kartico na svoje mesto na držalu.
Če kartica ni pravilno nameščena na podstavku, lahko pomnilniška kartica izskoči ali
pade iz držala.
5
Držalo vstavite nazaj v režo držala.
• Če vstavite držalo v napravo, ko je držalo mokro, lahko s tem poškodujete napravo.
Držalo mora biti vedno suho.
• Povsem vstavite držalo v režo za držalo, da preprečite stik notranjosti naprave s
tekočino.
22
Osnove
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite.
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Vzdrževanje naprave → Shranjevanje → →
Nastavitve shranjevanja → Kartica SD → IZPNI.
1
2
3
4
Zatič za izmet vstavite v odprtino zraven podstavka, da sprostite podstavek.
Držalo nežno izvlecite iz reže držala.
Odstranite pomnilniško kartico.
Držalo vstavite nazaj v režo držala.
Ne odstranite zunanjega pomnilnika, kot je pomnilniška kartica ali pomnilnik USB,
medtem ko naprava prenaša ali dostopa do informacij ali tik po prenosu podatkov. S tem
lahko povzročite poškodbo ali izgubo podatkov oz. lahko poškodujete zunanji pomnilnik
ali napravo. Samsung ne odgovarja za izgube, vključno z izgubo podatkov, ki nastanejo
zaradi napačne uporabe zunanjih naprav za shranjevanje.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Vzdrževanje naprave → Shranjevanje → →
Nastavitve shranjevanja → Kartica SD → Formatiraj.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v pomnilniški kartici. Garancija proizvajalca ne krije izgube
podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
23
Osnove
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslonu, da
nastavite napravo.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
Ponovni zagon naprave
Če želite znova zagnati napravo, pritisnite in pridržite tipko za vklop ter nato pritisnite Znova
zaženi.
Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in
tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Tipka za znižanje
glasnosti
Tipka za vklop/izklop
Način v sili
Napravo lahko preklopite v način delovanja v sili, da zmanjšate porabo baterije. Nekatere
aplikacije in funkcije bodo omejene. V načinu v sili lahko opravite klic v sili, drugim pošljete
informacije o vaši trenutni lokaciji, sprožite alarm in še več.
Vključitev načina v sili
Za aktivacijo načina v sili pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite Način v sili.
Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
Izključitev načina v sili
Če želite izklopiti način v sili, pritisnite → Izklopi način v sili. Prav tako lahko pritisnite in
zadržite tipko za vklop/izklop in nato pritisnite Način v sili.
24
Osnove
Prvotna nastavitev
Ko prvič vklopite vašo napravo ali po opravljeni ponastavitvi, sledite navodilom na zaslonu, da
nastavite napravo.
Postopek prvotne nastavitve je lahko odvisen od programske opreme vaše naprave in
vaše regije.
1
2
Vklopite napravo.
Izberite želeni jezik naprave in pritisnite
.
Izberite jezik.
3
Izberite omrežje Wi-Fi in se povežite z njim.
Če se ne povežete z omrežjem Wi-Fi, morda med tekom prvotne nastavitve ne boste
mogli nastaviti nekaterih funkcij.
4
5
Za prvotno nastavitev sledite navodilom na zaslonu.
Nastavite metodo za zaklep zaslona, da zaščitite napravo. Osebne podatke lahko zaščitite,
tako da preprečite dostop do vaše naprave tretjim osebam. Če želite nastaviti metodo za
zaklep zaslona kasneje, pritisnite Ne, hvala.
25
Osnove
6
Vpišite se v račun Samsung. Uporaba storitev Samsung in posodobitev vaših podatkov je
mogoča na vseh vaših napravah. Za več informacij si oglejte poglavje Račun Samsung.
7
Izberite funkcije, ki jih želite uporabljati in končajte prvotno nastavitev.
Prikaže se domači zaslon.
26
Osnove
Račun Samsung
Uvod
Vaš račun Samsung je vdelan račun, ki omogoča, da uporabljate številne storitve Samsung, ki
jih ponujajo mobilne naprave, TV sprejemniki in spletna mesta Samsung. Ko registrirate račun
Samsung, lahko posodabljate svoje podatke in varnost na vseh napravah Samsung s Samsung
Cloud, sledite in nadzirate izgubljeno ali ukradeno napravo, si ogledate nasvete in namige od
članov Samsung ter še več.
Ustvarite svoj račun Samsung z uporabo elektronskega naslova.
Da preverite seznam storitev, ki jih lahko uporabljate z vašim računom Samsung, obiščite
account.samsung.com. Za več informacij o računih Samsung zaženite aplikacijo Nastavitve in
pritisnite Oblak in računi → Računi → Račun Samsung account → → Pomoč.
Registracija računa Samsung
Registracija novega računa Samsung
Če nimate računa Samsung, ga ustvarite.
1
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Oblak in računi → Računi → Dodaj račun →
Račun Samsung account.
Prav tako lahko zaženete aplikacijo Nastavitve in pritisnite
2
3
.
Pritisnite USTVARI RAČUN.
Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte ustvarjanje računa.
27
Osnove
Registracija obstoječega računa Samsung
Če že imate račun Samsung, ga registrirajte na napravi.
1
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Oblak in računi → Računi → Dodaj račun →
Račun Samsung account.
Prav tako lahko zaženete aplikacijo Nastavitve in pritisnite
2
3
.
Pritisnite PRIJAVA.
Vnesite svoj elektronski naslov in geslo in nato pritisnite PRIJAVA.
Če pozabite informacije svojega računa, pritisnite Poišči ID ali Ponastavi geslo. Informacije o
računu lahko najdete, ko vnesete potrebne informacije.
Če želite geslo za račun Samsung potrditi z biometričnimi podatki, denimo s prstnimi odtisi,
pritisnite Identiteto potrdite z biometričnimi podatki namesto z geslom za Samsung
Pass. Za več informacij si oglejte poglavje Samsung Pass.
4
5
Preberite in sprejmite pogoje in določila ter pritisnite NAPREJ.
Pritisnite KONČANO, da končate registracijo svojega računa Samsung.
Odstranjevanje računa Samsung
Če odstranite svoj registriran račun Samsung z naprave, bodo podatki, kot so stiki in dogodki,
prav tako odstranjeni.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Oblak in računi → Računi.
Pritisnite Račun Samsung account → → Odstrani račun.
Pritisnite ODSTRANI, vnesite geslo za račun Samsung in nato pritisnite ODSTRANI RAČUN.
28
Osnove
Prenos podatkov s prejšnje naprave
Obnovite svoje podatke, kot so slike, stiki, sporočila in aplikacije iz Samsung Cloud. Prav tako jih
lahko kopirate iz prejšnje naprave prek Smart Switch.
• Ta funkcija morda ni podprta na nekaterih napravah ali računalnikih.
• Upoštevati morate omejitve. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za
podrobnosti. Samsung je dosleden glede avtorskih pravic. Prenašajte samo lastno
vsebino in za katero imate dovoljenje za prenos.
Smart Switch
Prenašajte podatke med mobilnimi napravami prek Smart Switch. Za uporabo Smart Switch,
zaženite Nastavitve in pritisnite Oblak in računi → Smart Switch. Če nimate aplikacije, jo
prenesite z Galaxy Apps ali Trgovina Play.
Prenos podatkov z mobilne naprave
Podatke lahko prenesete brezžično s prejšnje naprave na vašo napravo prek Wi-Fi Direct.
1
Na prejšnji napravi zaženite Smart Switch.
Če nimate aplikacije, jo prenesite z Galaxy Apps ali Trgovina Play.
2
3
Na vaši napravi zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Oblak in računi → Smart Switch.
Postavite napravi drug ob drugo.
29
Osnove
4
5
6
Na prejšnji napravi pritisnite BREZŽIČNO → POŠLJI.
Na vaši napravi pritisnite BREZŽIČNO → PREJMI in izberite vrsto prejšnje naprave.
Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov s svoje stare naprave.
Prenos podatkov z uporabo zunanje shrambe.
Prenos podatkov z uporabo zunanje shrambe, kot je kartica microSD.
1
2
3
Prenos podatkov s prejšnje naprave za zunanjo shrambo.
4
Sledite navodilom na zaslonu za prenos podatkov iz zunanje shrambe.
Vstavite ali povežite zunanjo napravo za shrambo na vašo napravo.
Na vaši napravi zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Oblak in računi → Smart Switch
→ ZUNANJA SHRAMBA → OBNOVI.
30
Osnove
Prenos podatkov varnostne kopije z računalnika
Prenesite podatke med vašo napravo in računalnikom. Prenesti morate računalniško različico
aplikacije Smart Switch iz www.samsung.com/smartswitch. Varnostno kopirajte podatke z vaše
prejšnje naprave na računalnik in uvozite podatke na vašo napravo.
1
2
Na računalniku obiščite www.samsung.com/smartswitch in prenesite Smart Switch.
Na računalniku zaženite Smart Switch.
Če vaša prejšnja naprava ni naprava podjetja Samsung, varnostno kopirajte podatke na
računalnik z uporabo programa, ki ga dobite od proizvajalca naprave. Nato preskočite na
peti korak.
3
4
Prejšnjo napravo priključite na računalnik s kablom USB naprave.
5
6
Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in ustvarite varnostno kopijo podatkov z vaše
naprave. Nato odklopite vašo prejšnjo napravo z računalnika.
Na računalniku sledite navodilom na zaslonu in prenesite podatke na vašo napravo.
Ogled uvoženih podatkov
Uvožene podatke si lahko ogledate na isti aplikaciji s prejšnje naprave.
Če vaša nova naprava nima enakih aplikacij za ogled ali predvajanje uvoženih podatkov, bodo
podatki shranjeni v podobni aplikaciji. Na primer, če uvozite beležke in vaša naprava nima
aplikacije za beležke, si lahko beležke ogledate v aplikaciji Samsung Notes.
31
Osnove
Samsung Cloud
Varnostno kopirajte podatke s prejšnje naprave v Samsung Cloud in jih obnovite v vaši novi
napravi. Za uporabo Samsung Cloud se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Za več
informacij si oglejte poglavje Račun Samsung.
Ustvarjanje varnostne kopije podatkov
1
2
V vaši prejšnji napravi se vpišite v račun Samsung.
Zaženite aplikacijo Nastavitve, izberite možnost varnostne kopije in varnostno kopirajte
svoje podatke.
• Če vaša naprava podpira Samsung Cloud, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite
Oblak in računi → Samsung Cloud, izberite vašo napravo pod VARNOSTNO
KOPIRANJE IN OBNOVITEV, pritisnite Varnostno kopiranje in nato varnostno
kopirajte svoje podatke.
• Metoda za varnostno kopiranje podatkov je lahko odvisna od vašega modela.
• Nekateri podatki ne bodo varnostno kopirani. Za pregled podatkov, ki ste jih
varnostno kopirali, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Oblak in računi →
Samsung Cloud, izberite napravo pod VARNOSTNO KOPIRANJE IN OBNOVITEV in
nato pritisnite Varnostno kopiranje.
Obnovitev podatkov
1
Na vaši novi napravi zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Oblak in računi → Samsung
Cloud.
2
Izberite prejšnjo napravo pod VARNOSTNO KOPIRANJE IN OBNOVITEV in pritisnite
Obnovitev podatkov.
3
Označite vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite OBNOVI.
32
Osnove
Sinhronizacija podatkov
S Samsung Cloud lahko sinhronizirate podatke, ki so shranjeni v vaši napravi, ter do njih
dostopate z drugih naprav.
1
Na vaši novi napravi zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Oblak in računi → Samsung
Cloud.
2
3
Pritisnite → Nastavitve → Nastavitve sinhronizacije.
Pritisnite stikala ob elementih s katerimi želite opraviti sinhronizacijo.
Preverjanje podatkov
Preverite lahko shranjene predmete in uporabljen pomnilnik v Samsung Cloud. Zaženite
aplikacijo Nastavitve in pritisnite Oblak in računi → Samsung Cloud.
• Takoj lahko preverite porabljen pomnilnik in shranjene predmete, kot so GALERIJA,
SAMSUNG NOTES in SAMSUNG CLOUD DRIVE. Pritisnite posamezno okno in odprite
naslednjo stran. Spremenite lahko nastavitve ali pregledate shranjene podatke.
• Z uporabo možnosti VARNOSTNO KOPIRANJE IN OBNOVITEV lahko pregledate varnostno
kopirane podatke v vašem računu Samsung. Izberite vašo napravo in pritisnite Obnovitev
podatkov.
33
Osnove
Razumevanje zaslona
Upravljanje zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
Pritiskanje
Pritisnite zaslon.
Pritiskanje in držanje
Pritisnite in zadržite zaslon za približno
2 sekundi.
34
Osnove
Vlečenje
Pritisnite ter pridržite predmet in ga
povlecite na ciljno mesto.
Dvojni pritisk
Dvakrat pritisnite zaslon.
Drsenje
Podrsajte navzgor, navzdol, v levo ali desno.
Primikanje in razmikanje prstov
Razmaknite prsta narazen ali ju primaknite
po zaslonu.
35
Osnove
Navigacijska vrstica (izbirne tipke)
Ko vklopite napravo, se bodo v navigacijski vrstici na dnu zaslona prikazale izbirne tipke. Izbirne
tipke so privzeto nastavljene na tipko za nedavna dejanja, tipko Domov in tipko za nazaj. Funkcije
tipk se lahko spremenijo glede na aplikacijo, ki se trenutno uporablja, ali okolje uporabe.
Tipka za prikaz in
skrivanje
Tipka za nazaj
Tipka za nedavna
dejanja
Tipka za domov
Tipka
Funkcija
Prikaži in skrij
Nedavna
dejanja
Domov
Nazaj
• Dvakrat pritisnite, da pripnete ali skrijete navigacijsko
vrstico.
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite in zadržite za zagon aplikacije Google.
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Prikaz in skrivanje navigacijske vrstice
Z uporabo tipke za prikaz in skrivanje, na levi strani navigacijske vrstice, lahko nastavite
navigacijsko vrstico, da je skrita ali pripeta na zaslonu, ko uporabljate aplikacije ali funkcije.
Navigacijska vrstica je privzeto pripeta.
Če si želite ogledati datoteke z uporabo aplikacij čez celoten zaslon, dvakrat pritisnite tipko za
prikaz ali skrivanje, da skrijete navigacijsko vrstico.
Če želite ponovno prikazati navigacijsko vrstico, povlecite navzgor z dna zaslona.
• Na določenih zaslonih, kot je domači zaslon, bo navigacijska vrstica vedno prikazana
in tipka za prikaz in skrivanje ne bo prikazana.
• Ko pripnete navigacijsko vrstico, je lahko ta še vedno skrita pri uporabi nekaterih
aplikacij ali funkcij, kot je video predvajalnik.
36
Osnove
Vklop zaslona z uporabo tipke za domov
Pri funkciji Always On Display lahko vklopite zaslon z dvakratnim pritiskom tipke za domov.
Nastavitev navigacijske vrstice
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaslon → Navigacijska vrstica in izberite možnost.
• Postavitev gumbov: spremenite vrstni red tipk v navigacijski vrstici.
• Prikažite in skrijte gumb: dodajte tipko za skrivanje ali pripenjanje navigacijske vrstice.
Nastavite lahko, ali želite prikazati tipko za posamezno aplikacijo.
• DEJANJE DRSANJA NAVZGOR: izberite dejanje, ki se bo izvedlo, če povlečete od dna
zaslona navzgor, ko je navigacijska vrstica skrita.
• Namigi za poteze: prikažite indikatorje za skrite gumbe, da boste vedeli, kje morate podrsati
navzgor.
37
Osnove
Domači zaslon in zaslon aplikacij
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več.
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
Prikaz zaslona je lahko odvisen od regije in ponudnika storitev.
Pripomoček
Aplikacija
Mapa
Indikator Bixby Home. Oglejte si
svojo vsebino po meri.
Indikator zaslona
Priljubljene aplikacije
Navigacijska vrstica (izbirne tipke)
38
Osnove
Preklop med domačim zaslonom in zaslonom aplikacij
Na domačem zaslonu podrsajte navzgor ali navzdol, da odprete zaslon aplikacij.
Za vrnitev na domači zaslon podrsajte navzgor ali navzdol na zaslonu aplikacij. Lahko pa tudi
pritisnete tipko za domov ali tipko za nazaj.
Domači zaslon
Zaslon aplikacij
Če dodate tipko Aplikacije na domači zaslon, lahko s pritiskom te tipke odpete zaslon aplikacij.
Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje in pritisnite Nastavitve domač.
zaslona → Gumb za aplikacije → Pokaži gumb za aplikacije → UPORABI. Tipka Aplikacije bo
dodana na dnu domačega zaslona.
Tipka za aplikacije
39
Osnove
Premikanje elementov
Pritisnite ter pridržite predmet in ga nato povlecite na novo lokacijo. Da element premaknete na
drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite dodati bližnjico do aplikacije na domači zaslon, pritisnite in pridržite element na zaslonu
aplikacij ter ga nato povlecite na vrh ali dno zaslona. Bližnjica aplikacije bo dodana na domači
zaslon.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
Ustvarjanje map
Ustvarite mape in zberite podobne aplikacije za hiter dostop in zagon aplikacij.
1
Na domačem zaslonu ali zaslon aplikacij pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite
preko druge aplikacije.
2
Spustite aplikacijo v okvir mape, ki se prikaže okoli aplikacij.
Ustvarjena bo nova mapa, ki bo vsebovala izbrani aplikaciji. Pritisnite Vnesite ime mape in
vnesite ime za mapo.
• Dodajanje več aplikacij
Pritisnite DODAJ APLIKACIJE na mapi. Obkljukajte aplikacije, ki jih želite dodati, in pritisnite
DODAJ. Aplikacijo lahko prav tako dodate, če jo povlečete v mapo.
• Premikanje aplikacij iz mape
Pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na novo lokacijo.
• Brisanje mape
Pritisnite in pridržite mapo ter nato pritisnite Izbriši mapo. Izbrisana bo samo mapa.
Aplikacije v mapi bodo prestavljene na zaslon aplikacij.
40
Osnove
Urejanje domačega zaslona
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop
do možnosti urejanja. Nastavite lahko ozadje, dodate pripomočke in več. Prav tako lahko dodate,
izbrišete ali razporedite podokna domačega zaslona.
• Dodajanje oken: podrsajte v levo in pritisnite
.
• Premikanje oken: pritisnite in pridržite predogled podokna, nato pa ga povlecite na novo
lokacijo.
• Izbris oken: pritisnite
na strani.
• Ozadja: spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Teme: zamenjajte temo naprave. Vizualni elementi vmesnika, kot so barve, ikone in ozadja,
bodo spremenjeni glede na izbrano temo.
• Pripomočki: pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi
na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega. Pritisnite ter pridržite
pripomoček in ga nato povlecite na domači zaslon. Pripomoček bo dodan na domači zaslon.
• Nastavitve domač. zaslona: spremenite velikost mreže za prikaz več ali manj elementov na
domačem zaslonu in več.
41
Osnove
Prikaz vseh aplikacij na domačem zaslonu
Napravo lahko nastavite, da brez uporabe ločenega zaslona aplikacij prikaže vse aplikacije na
domačem zaslonu. Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter nato pritisnite
Nastavitve domač. zaslona → Postavitev domačega zaslona → Samo domači zaslon →
UPORABI.
Zdaj lahko dostopate do vseh aplikacij z drsenjem v levo po domačem zaslonu.
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Ni signala
/
Moč signala
/
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
/
Priljubljena kartica SIM ali USIM za klice (modeli z dvema karticama SIM)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
/
Povezava z omrežjem LTE
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
Lokacijske storitve so v uporabi
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
42
Osnove
Ikona
Pomen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Polnjenje baterije
Stanje baterije
Zaklenjen zaslon
Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Za odklep zaslona podrsajte v katero koli smer ob vklopu zaslona.
Če je zaslon izklopljen, pritisnite tipko za vklop ali na zaslonu funkcije Always On Display dvakrat
pritisnite tipko za domov, da vklopite zaslon.
Zaklenjen zaslon
43
Osnove
Sprememba metode za zaklepanje zaslona
Če želite spremeniti metodo zaklepanja zaslona, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite
Zaklenjen zaslon → Vrsta zaklepanja zaslona, nato pa izberite metodo.
Če za zaklepanje zaslona nastavite vzorec, kodo PIN, geslo, obraz ali prstni odtis, lahko s tem
zaščitite osebne podatke, saj drugim preprečite dostop do naprave. Ko nastavite metodo za
zaklepanje zaslona, bo naprava ob vsakem odklepu zahtevala kodo za odklep.
• Podrsaj: podrsajte v kateri koli smeri po zaslonu, da ga odklenete.
• Vzorec: narišite vzorec s štirimi ali več pikami za odklep zaslona.
• Koda PIN: vnesite PIN z vsaj štirimi številkami za odklep zaslona.
• Geslo: vnesite geslo z vsaj štirimi znaki, številkami ali simboli za odklep zaslona.
• Brez: brez nastavite metode za zaklepanje zaslona.
• Obraz: registrirajte vaš obraz za odklep zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje
Prepoznavanje obraza.
• Prstni odtisi: registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Za več informacij si oglejte
poglavje Prepoznavanje prstnih odtisov.
Napravo lahko nastavite, da opravi ponastavitev na tovarniške podatke, če večkrat
nepravilno in zaporedoma vnesete kodo za odklep ter pri tem dosežete mejo. Zaženite
aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaklenjen zaslon → Nastavitve varnega zaklepanja,
odklenite zaslon z uporabo prednastavljene metode za zaklep zaslona in nato pritisnite
stikalo Sam. tovar. ponastavitev, da ga vključite.
44
Osnove
Zajem zaslona
Ko uporabljate napravo, zajemite posnetek zaslona ter pišite in rišite na zajetem zaslonu ali ga
obrežite ali dajte v skupno rabo. Zajamete lahko trenutni zaslon in območje, po katerem se je
mogoče pomikati.
Zajem posnetka zaslona
Za zajem posnetka zaslona uporabite sledeče načine. Zajeti posnetki zaslona se bodo shranili v
Galerija.
• Zajem s tipkami: pritisnite in hkrati pridržite tipko za znižanje glasnosti in tipko za vklop/
izklop.
• Zajem s podrsavanjem: podrsajte z roko v levo ali desno po zaslonu.
• Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslon.
• Če funkcija zajema posnetka zaslona s podrsavanjem ni vklopljena, zaženite aplikacijo
Nastavitve, pritisnite Napredne funkcije in nato pritisnite stikalo Podrsaj s spodnjim
delom dlani za zajem, da ga vklopite.
Po zajemu posnetka zaslona uporabite naslednje možnosti v orodni vrstici na dnu zaslona:
• Bixby Vision: prepoznajte vsebino z uporabo Bixby Vision in poiščite ustrezne informacije.
• Zajemi pomikanje: zajemite trenutno vsebino in skrito vsebino na podaljšani strani, kot je
na primer spletna stran. Če pritisnete Zajemi pomikanje, se bo zaslon samodejno premaknil
navzdol in zajel več vsebine.
• Risanje: pisanje ali risanje po posnetku zaslona.
• Obreži: obrežite del iz posnetka zaslona. Obrezano območje bo shranjeno v Galerija.
• Deli: pošljite posnetek zaslona drugim.
Če na zajetem zaslonu možnosti niso prikazane, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite
Napredne funkcije in nato pritisnite stikalo Pametno zajemanje, da ga vklopite.
45
Osnove
Obvestilna plošča
Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo
indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite obvestilno ploščo in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti obvestilno ploščo, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite zapreti obvestilno
ploščo, podrsajte navzgor po zaslonu.
Obvestilno ploščo lahko odprete tudi ob zaklenjenem zaslonu.
Na obvestilni plošči lahko uporabljate naslednje funkcije.
Zaženite Nastavitve.
Tipke za hitro nastavitev
Priljubljena kartica SIM ali USIM za
vsako priložnost. Pritisnite za
dostop do upravitelja kartice SIM.
(modeli z dvema karticama SIM)
Oglejte podrobnosti obvestila in
izvršite različna dejanja.
Počistite vsa obvestila.
Dostop do nastavitev obvestil.
46
Osnove
Uporaba tipk za hitro nastavitev
S tipkami za hitro nastavitev vklopite določene funkcije. Podrsajte navzdol po obvestilni plošči za
prikaz dodatnih tipk.
Za spremembo nastavitev funkcije pritisnite besedilo pod posamezno tipko. S pritiskom in
držanjem tipke si lahko ogledate bolj podrobne nastavitve.
Za prerazporeditev tipk pritisnite → Razporeditev gumbov, pritisnite in zadržite tipko in jo
nato povlecite na drugo lokacijo.
47
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje opombe in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
• Ko prvič odprete tipkovnico, se prikaže okno za nastavitev tipkovnice. Nastavite jezik
vnosa, tip tipkovnice in nastavitve tipkovnice in nato pritisnite ZAČNI.
• Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Dodatne funkcije tipkovnice
Oglejte si več funkcij tipkovnice.
Vnesite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Izbrišite predhodni znak.
Vstavite simbole.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Jeziki in vrste → UPRAVLJAJ JEZIKE VNOSA in izberite jezike, ki jih želite
uporabiti. Ko izberete dva ali več jezikov, lahko med jezikoma vnosa preklopite z drsenjem v levo
ali desno po preslednici.
48
Osnove
Spreminjanje tipkovnice
Pritisnite
, da spremenite tipkovnico.
→ Jeziki in vrste, izberite jezik, nato pa
Če želite spremeniti vrsto tipkovnice, pritisnite
izberite želeno vrsto tipkovnice.
• Če se tipka za tipkovnico ( ) ne prikaže v navigacijski vrstici, zaženite aplikacijo
Nastavitve, pritisnite Splošno upravljanje → Jezik in vnos, nato pa pritisnite stikalo
Gumb za prikaz tipkovnice, da vklopite tipko za tipkovnico.
• Na Tipkovnica 3x4 ima tipka tri do štiri zanke. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko
dokler se ne prikaže želen znak.
Dodatne funkcije tipkovnice
Nekatere funkcije v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda niso na voljo.
•
: vstavi emotikone.
•
: vnesite nalepke.
•
: prilepite animirane slike GIF.
•
: vnesite besedilo s pomočjo glasu.
•
: spremenite nastavitve tipkovnice.
•
→
: dodajte element iz odložišča.
•
→
: spremenite tipkovnico za uporabo z eno roko.
49
Osnove
Kopiranje in lepljenje
1
2
3
Pritisnite in držite nad besedilom.
Povlecite
ali
za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
Pritisnite Kopiraj ali Izreži.
Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4
Pritisnite in držite, kjer želite vstaviti besedilo in nato pritisnite Prilepi.
Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite Odložišče in izberite
besedilo.
Slovar
Poiščite definicije besed med uporabo določenih funkcij, kot je brskanje po spletnih straneh.
1
Pritisnite in zadržite prst nad besedo, ki jo želite poiskati.
Če besede, ki jo želite poiskati ni izbrana, povlecite
2
ali
za izbiro želenega besedila.
Pritisnite Dictionary na seznamu možnosti.
Če slovar ni vnaprej nameščen v napravi, pritisnite Move to Manage dictionaries →
zraven slovarja, da ga prenesete.
3
Oglejte si definicijo v pojavnem oknu slovarja.
Za preklop na pogled čez celoten zaslon, pritisnite . Pritisnite definicijo na zaslonu, za
ogled več definicij. V podrobnem pogledu pritisnite za dodajanje besede na seznam
priljubljenih besed ali pritisnite Search Web za uporabo besede kot izraz za iskanje.
50
Aplikacije in funkcije
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Galaxy Apps
Kupite in prenesite aplikacije. Prenesete lahko aplikacije, ki so posebej namenjene za naprave
Samsung Galaxy.
Odprite mapo Samsung in zaženite aplikacijo Galaxy Apps.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite iskalno polje za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite → Nastavitve →
Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
Trgovina Play
Kupite in prenesite aplikacije.
Zaženite aplikacijo Trgovina Play.
Nameščanje aplikacij
Poiščite aplikacije po kategoriji ali poiščite aplikacije po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, nato pa izberite eno možnost.
51
→ Nastavitve
Aplikacije in funkcije
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Pritisnite in zadržite aplikacijo in izberite možnost.
• Onemogoči: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave.
• Odstrani: odstranite prenesene aplikacije.
Omogočanje aplikacij
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Aplikacije →
in nato pritisnite OMOGOČI.
→ Onemogočeno, izberite aplikacijo
Nastavitev dovoljenj za aplikacije
Pravilno delovanje nekaterih aplikacij morda zahteva dovoljenje za dostop ali uporabo informacij
na vaši napravi. Ko odprete aplikacijo, se lahko prikaže pojavno okno z zahtevo za dostop do
določenih funkcij ali informacij. Pritisnite DOVOLI v pojavnem oknu za dodelitev dovoljenj za
aplikacijo.
Za ogled nastavitev dovoljenj za aplikacijo zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Aplikacije.
Izberite aplikacijo in pritisnite Dovoljenja. Ogledate si lahko seznam dovoljenj za aplikacijo in
spremenite njena dovoljenja.
Za ogled ali spreminjanje nastavitev dovoljenja za aplikacijo po kategoriji dovoljenj, zaženite
aplikacijo Nastavitve in pritisnite Aplikacije → → Dovoljenja aplikacije. Izberite element in
pritisnite stikala zraven aplikacij za dodelitev dovoljenj.
Če aplikacijam ne dodelite dovoljenja, osnovne funkcije aplikacij morda ne bodo
delovale pravilno.
52
Aplikacije in funkcije
Bixby Vision
Bixby Vision je storitev, ki ponuja informacije, kot so podobne slike, lokacija, prevedeno besedilo
in QR Code. Bixby Vision hitro in intuitivno prepozna predmete, tudi če ne poznate njegovih
imen.
Uporabite naslednje funkcije Bixby Vision.
Besedilo
Kraj
Slika
QR code
Vino
• Za uporabo te funkcije mora biti naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim
omrežjem.
• Za uporabo te funkcije se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung.
• Razpoložljive funkcije in rezultati iskanja so lahko odvisni od regije in ponudnika
storitev.
• Ta funkcija morda ni na voljo ali morda ne boste dobili pravilnih rezultatov iskanja,
odvisno od velikosti slike, oblike ali ločljivosti.
• Samsung ni odgovoren za informacije o izdelkih, ki jih ponuja Bixby Vision.
53
Aplikacije in funkcije
Zagon Bixby Vision
1
Zaženite Bixby Vision z uporabo ene od naslednjih metod.
• V aplikaciji Fotoaparat izberite način SAMODEJNO in pritisnite
• V aplikaciji Galerija izberite sliko in pritisnite
.
.
• V aplikaciji Internet pritisnite in zadržite sliko in pritisnite Bixby Vision.
• Posnemite zaslon in izberite Bixby Vision v orodni vrstici.
• Če ste dodali ikono aplikacije Bixby Vision na domači zaslon ali zaslon aplikacij, zaženite
aplikacijo Bixby Vision.
2
3
Izberite želeno funkcijo.
Ohranite predmet na zaslonu, da ga prepoznate.
Ko je predmet prepoznan, se na zaslonu prikažejo rezultati iskanja.
Za ogled več informacij pritisnite ikono funkcije ali izberite rezultat iskanja.
Prevajanje ali ekstrahiranje besedila
Prepoznavanje in prikaz prevedenega besedila na zaslonu. Prav tako lahko ekstrahirate besedilo
iz dokumenta ali slikovne datoteke.
Na primer, če želite vedeti, kaj pomeni znak med potovanjem v tujini, uporabite funkcije Bixby
Vision. Naprava bo prevedla besedilo znaka v izbran jezik.
1
2
Ko imate želeno sliko ali predmete, zaženite Bixby Vision.
Če želite prepoznati besedilo, izberite ikono
in besedilo zadržite v okviru zaslona.
Prevedeno besedilo se prikaže na zaslonu.
• Če želite povzeti besedilo, pritisnite
ali shranite.
. Ekstrahirano besedilo lahko daste v skupno rabo
• Da spremenite izvorni ali ciljni jezik, pritisnite okno nastavitev jezika na vrhu zaslona.
54
Aplikacije in funkcije
Iskanje podobnih slik
Poiščite slike, ki so podobne prepoznanemu predmetu, na spletu. Ogledate si lahko različne slike
s podobnimi lastnostmi predmeta, kot so barve in oblika.
Na primer, če želite vedeti naslov fotografije ali slike, uporabite funkcije Bixby Vision. Naprava bo
poiskala in pokazala ustrezne informacije ali slike s podobnimi karakteristikami.
1
2
3
Ko imate želeno sliko ali predmete, zaženite Bixby Vision.
Če želite prepoznati predmet, izberite ikono
Pritisnite
in predmet zadržite v okviru zaslona.
ali izberite rezultat iskanja na zaslonu.
Prikažejo se podobne slike.
Iskanje bližnjih krajev
Poiščite informacije o bližnjih krajih s prepoznavanjem trenutne lokacije.
Na primer, če želite poiskati kavarne v bližini, uporabite funkcijo Bixby Vision. Naprava bo
poiskala in prikazala kavarne v bližini.
1
2
Ko imate želen kraj ali predmet, zaženite Bixby Vision.
Izberite
in ohranite kraj ali predmet na zaslonu, da ga prepoznate.
Ogledate si lahko osnovne informacije o bližnjih krajih.
Če želite iskati kraje na drugi lokaciji, usmerite kamero želeno smer.
Če uporabljate Bixby Vision s kamero, si lahko ogledate trenutni lokacijo in informacije
o vremenu. Za ogled trenutne lokacije na zemljevidu, usmerite kamero proti zemlji. Za
ogled informacij o trenutnem vremenu, usmerite kamero proti nebu.
3
Pritisnite
ali izberite rezultat iskanja na zaslonu.
Naprava bo prikazala informacije o bližnjih krajih.
55
Aplikacije in funkcije
Iskanje informacij o vinu
Zaznavanje informacij z etikete na steklenici vina in iskanje informacij o vinu.
Na primer, če najdete priljubljeno vino ali želite več informacij o vinu, uporabite funkcije Bixby
Vision.
1
2
3
Ko imate želeno sliko ali predmete, zaženite Bixby Vision.
Če želite prepoznati vino, izberite ikono
zaslona.
Pritisnite
in etiketo na steklenici vina zadržite v okviru
ali izberite rezultat iskanja na zaslonu.
Prikažejo se informacije o etiketi na steklenici vina.
Branje kod QR Code
Prepoznajte kode QR Code in si oglejte različne informacije, kot so spletne strani, fotografije,
videoposnetki, zemljevidi in poslovne kartice.
1
2
Ko imate želeno sliko ali predmete, zaženite Bixby Vision.
Če želite prepoznati kodo QR, izberite ikono
in kodo QR zadržite v okviru zaslona.
Na zaslonu se prikažejo informacije, ki so povezane s QR Code.
56
Aplikacije in funkcije
Bixby Home
Na zaslonu Bixby Home si lahko ogledate priporočene storitve in informacije, ki jih ponuja Bixby z
analiziranjem uporabniških vzorcev in vaše rutine.
• Če si želite ogledati več vsebine, se povežite z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem.
• Za celovito uporabo te funkcije se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung.
Odpiranje Bixby Home
1
Na domačem zaslonu podrsajte desno.
Prikaže se zaslon Bixby Home.
Ob prvem zagonu te funkcije ali po ponastavitvi podatkov upoštevajte navodila na zaslonu,
da dokončate namestitev.
2
Podrsajte navzgor ali navzdol za ogled priporočene vsebine.
Dostop do dodatnih možnosti.
Priporočena vsebina
3
Prihajajoč opomnik
Če želite zapreti Bixby Home, podrsajte v levo po zaslonu ali pritisnite gumb za nazaj.
57
Aplikacije in funkcije
Uporaba priporočene vsebine na Bixby Home
Ko odprete Bixby Home, si lahko ogledate vsebino, ki je pogosto posodobljena v obliki kartic. Za
ogled kartic podrsajte navzgor ali navzdol.
Na primer, na jutranji poti v pisarno si lahko na zaslonu Bixby Home ogledate urnik in predvajate
priljubljeno glasbo. Zvečer lahko si lahko ogledate budilko, preverite dnevno aktivnost in si
ogledate vire od prijateljev.
Vsebina in vrstni red oken se posodita samodejno ob določenih intervalih. Za ročno
posodobitev oken podrsajte navzdol po zaslonu.
Urejanje seznama kartic
• Če želite pripeti okno na vrh zaslona Bixby Home, pritisnite → Pripni na vrh. Če želite
odpeti okno, pritisnite → Odpni.
• Če želite skriti kartico s seznama, pritisnite → Skrij za zdaj. Kartico lahko povlečete tudi v
desno.
• Če želite zaustaviti prikaz okna na seznamu, pritisnite → Ne pokaži več.
Izbiranje aplikacij za prikaz v obliki kartic
Dodajte ali izbrišite aplikacije, ki jih želite prikazati na zaslonu Bixby Home.
Na zaslonu Bixby Home pritisnite → Nastavitve → Kartice in pritisnite stikala ob predmetih, da
jih dodate ali izbrišete.
Če aplikacija ni nameščena v napravi, jo morate za uporabo namestiti. Na zaslonu Bixby
Home pritisnite → Nastavitve → Kartice in prenesite aplikacijo.
58
Aplikacije in funkcije
Prilagajanje nastavitev za Bixby Home
Na zaslonu Bixby Home pritisnite → Nastavitve.
• Račun Samsung account: oglejte si informacije o računu Samsung.
• Kartice: izberite aplikacije, ki jih želite prikazati kot kartice na zaslonu Bixby Home.
• Obvestila: nastavite prejemanje obvestil o karticah Bixby Home.
• Zasebnost: nastavite uporabo interaktivnih in prilagojenih storitev Bixby za izboljšano
izkušnjo.
• Več o aplikaciji Bixby Home: oglejte si različico aplikacije Bixby Home in pravne informacije.
Reminder
Ustvarite opomnike za razpored opravil ali si ogledate vsebino kasneje. Ob prednastavljenem
času ali kraju boste za vsak posamezni opomnik prejeli obvestila.
• Da prejmete bolj točna obvestila, povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim
omrežjem.
• Za celovito uporabo te funkcije se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung.
• Za uporabo opomnikov za lokaciji mora biti vklopljena funkcija GPS.
Zagon opomnika
Opomnik lahko zaženete z Bixby Home.
1
Na domačem zaslonu podrsajte desno.
Prikaže se zaslon Bixby Home.
59
Aplikacije in funkcije
2
Pritisnite ZAČETEK v oknu PRIHODNJI OPOMNIKI.
Prikaže se uvodna stran za opomnik.
Dodaj ikono
aplikacije na
domač zaslon.
3
Pritisnite ZAČNI.
Če je možnost Dodajte aplikacijo Reminder na domači zaslon potrjena, lahko aplikacijo
Reminder ( ) zaženete z domačega zaslona.
60
Aplikacije in funkcije
Ustvarjanje opomnikov
Ustvarite opomnike z različnimi metodami. Opomnik vas bo opozoril, če ustvarite opomnik z
določenim časom ali nastavitvijo lokacije. Prav tako lahko shranite različno vsebino, kot so enojne
beležke ali spletni naslovi, ki si jih lahko ogledate kasneje.
Na primer, ustvarite opomnik za opozorilo »Zalij vode, ko prideš domov«.
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo Reminder.
5
Pritisnite SHRANI, da shranite opomnik.
Pritisnite Napišite opomnik in vnesite »Zalij rože«.
Pritisnite Nastavi pogoje → Izberi kraj in nastavite lokacijo na domači naslov.
Pritisnite KO PRISPEM V KRAJ → KONČANO.
Ko prispete domov, se prikaže obvestilo »Zalij rože«.
61
Aplikacije in funkcije
Pregled obvestil opomnika
Ob prednastavljenem času ali lokaciji, se prikaže pojavno okno. Pritisnite ZAKLJUČI ali DREMEŽ.
Pregledovanje seznama opomnikov
Zaženite aplikacijo Reminder za ogled seznama opomnikov. Za ogled podrobnosti opomnika
izberite opomnik.
62
Aplikacije in funkcije
Urejanje podrobnosti opomnika
Dodajte ali uredite podrobnosti opomnika, kot so frekvenca, datum in čas ali lokacija.
1
Na seznamu opomnikov izberite opomnik za urejanje in pritisnite UREDI. Ali pa povlecite
opomnik v desno in pritisnite Uredi.
2
Uredite pogoje in pritisnite SHRANI.
Informacije o opomniku
Kontrolni seznam
Pogoji opomnika
Ponovi interval
Dodajte sliko.
Zaključevanje opomnikov
Označite opomnike, za katere vas ni potrebno obvestiti, da so zaključeni.
Na seznamu opomnikov izberite opomnik in pritisnite DOKONČAJ. Opomnik lahko povlečete
tudi v levo.
Obnovitev opomnikov
Obnovite opomnike, ki so bili končani.
1
2
Na seznamu opomnikov pritisnite → Končano → UREDI.
Obkljukajte elemente, ki jih želite obnoviti in pritisnite OBNOVI.
Opomniki bodo dodatni na seznam opomnikov, vi pa boste obveščeni ob predhodno
določenem času.
Izbris opomnikov
Če želite izbrisati opomnik, ga povlecite v desno in pritisnite Izbriši. Za izbris več opomnikov
pritisnite in pridržite opomnik, izberite opomnike, ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite IZBRIŠI.
63
Aplikacije in funkcije
Telefon
Uvod
Opravite ali odgovorite na glasovne ali video klice.
Klicanje
1
Zaženite aplikacijo Telefon in vnesite telefonsko številko.
Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite
2
Pritisnite
za glasovni klic ali pritisnite
, da odprete tipkovnico.
za video klic.
Za modele z dvema karticama SIM pritisnite
ali
, da opravite glasovni klic.
Dostop do dodatnih možnosti.
Ustvarite novi stik.
Dodajte številko obstoječemu
stiku.
Predogled telefonske številke.
Izbrišite predhodni znak.
Skrijte tipkovnico.
64
Aplikacije in funkcije
Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov
Pritisnite NEDAVNO ali STIKI in nato podrsajte desno od stika ali telefonske številke za klic.
Če ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Napredne funkcije in nato
pritisnite stikalo Podrs. za klic ali poš. sporočil, da ga vključite.
Nekatere funkcije v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda niso na voljo.
Uporaba hitrega klicanja
Z nastavitvijo številk za hitro klicanje lahko hitro pokličete sogovornike.
Če želite nastaviti številko za hitro klicanje, pritisnite STIKI → → Številke za hitro izbir., izberite
številko za hitro klicanje in nato dodajte telefonsko številko.
Da opravite klic, pritisnite in zadržite številko za hitri stik na tipkovnici. Za številke za hitri stik od
številke 10 naprej, pritisnite prvi številki in nato pritisnite in zadržite zadnjo številko.
Na primer, če ste nastavili številko 123 kot številko za hitri klic, pritisnite 1, nato 2 in nato pritisnite
in zadržite 3.
Klicanje z zaklenjenega zaslona
Na zaklenjenem zaslonu povlecite
ven iz velikega kroga.
Klici v tujino
1
2
3
Pritisnite
, da odprete tipkovnico, če se ta ne prikaže na zaslonu.
Pritisnite in zadržite 0, dokler se ne pojavi znak +.
Vnesite klicno številko države, številko območja in telefonsko številko ter nato pritisnite
Pri modelih z dvema karticama SIM vnesite klicno številko države, številko območja in
telefonsko številko ter nato pritisnite
ali
.
65
.
Aplikacije in funkcije
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Zavrnitev klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Za pošiljanje sporočila ob zavrnitvi dohodnega klica, povlecite vrstico POŠLJI SPOROČILO
navzgor. Za zavrnitev klica lahko pošljete besedilo sporočilo ali nalepko. Če izberete Dodaj
opomnik, se shrani opomnik, ki vas opozarja na zavrnjen klic eno uro kasneje.
Da ustvarite različna sporočila za zavrnitev, zaženite aplikacijo Telefon pritisnite → Nastavitve
→ Sporočila za hitro zavrnitev, vnesite sporočilo in nato pritisnite .
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic, se ikona
pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
zgrešenih klicev. Prav tako lahko zaženete aplikacijo Telefon in pritisnite NEDAVNO za ogled
zgrešenih klicev.
Blokiranje telefonskih številk
Blokirajte klice z določenih številk, ki ste jih dodali na svoj seznam blokiranih številk.
1
2
Zaženite aplikacijo Telefon in pritisnite → Nastavitve → Blokiranje številk.
Pritisnite
, izberite stike in pritisnite KONČANO.
Za ročni vpis številke pritisnite Vnesite telefonsko številko, vnesite telefonsko številko in
nato pritisnite .
Ko prejmete klic z blokirane telefonske številke, ne boste prejeli obvestil. Klici bodo zabeleženi v
dnevniku klicev.
Prav tako lahko blokirate dohodne klice oseb, ki skrivajo svoj ID klicatelja. Pritisnite
stikalo Blokiranje neznanih klicateljev, da vključite funkcijo.
66
Aplikacije in funkcije
Možnosti med klicem
Če prekrijete območje okoli fotoaparata na zadnji strani, se lahko med klicem pojavi
nezaželen hrup. Odstranite dodatke, kot so zaščita zaslona ali nalepke, okoli območja
fotoaparat na zadnji strani.
Med opravljanjem glasovnega klica
Na voljo so sledeče možnosti:
•
: dostop do dodatnih možnosti.
• Dodaj klic: pokličite drugi klic. Prvi klic bo zadržan. Ko končate drugi klic, lahko nadaljujete s
prvim klicem.
• Dodat. glas.: povečajte glasnost.
• Bluetooth: preklopite na Bluetooth slušalke, če so povezane z napravo.
• Zvočnik: vklopite ali izklopite zvočnik. Med uporabo zvočnika govorite v mikrofon na vrhu
naprave in držite napravo proč od ušes.
• Nemo: izklopite mikrofon, da vas sogovornik ne sliši.
• Številčn. / Skrij: odprite ali zaprite tipkovnico.
•
: končajte trenutni klic.
Med opravljanjem video klica
Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:
•
: dostop do dodatnih možnosti.
• Fotoaparat: izklopite kamero, da vas sogovornik ne vidi.
• Preklop: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
•
: končajte trenutni klic.
• Nemo: izklopite mikrofon, da vas sogovornik ne sliši.
• Zvočnik: vklopite ali izklopite zvočnik. Med uporabo zvočnika govorite v mikrofon na vrhu
naprave in držite napravo proč od ušes.
67
Aplikacije in funkcije
Dodajanje telefonske številke v stike
Dodajanje telefonske številke v stike s tipkovnice
1
2
Zaženite aplikacijo Telefon.
Vnesite številko.
Če se tipkovnica ne prikaže na zaslonu, pritisnite
3
, da odprete tipkovnico.
Pritisnite USTVARI STIK, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite POSOD. OBSTOJEČE, če
želite dodati številko v obstoječi stik.
Dodajanje telefonske številke v stike s seznama klicev
1
2
3
Zaženite aplikacijo Telefon in pritisnite NEDAVNO.
Pritisnite sliko klicatelja ali pritisnite telefonsko številko → Podrobnos.
Pritisnite Ustvari stik, če želite ustvariti nov stik, ali pritisnite Posod. obstoječe, če želite
dodati številko v obstoječi stik.
Dodajanje oznake telefonski številki
Številkam lahko dodate oznake, brez da bi jih shranili med stike. S tem si boste lahko ogledate
informacije o klicatelju ob klicu, brez da bi ga shranili na seznam stikov.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Telefon in pritisnite NEDAVNO.
Pritisnite sliko klicatelja ali pritisnite telefonsko številko → Podrobnos.
Pritisnite Dodaj oznako, vnesite oznako in nato pritisnite KONČANO.
Ko prejmete klic s te številke, se pod številko prikaže oznaka.
68
Aplikacije in funkcije
Stiki
Uvod
Ustvarite nove stike ali upravljajte s stiki na napravi.
Dodajanje stikov
Ustvarjanje novega stika
1
2
Zaženite aplikacijo Stiki, pritisnite
in nato izberite lokacijo pomnilnika.
Vnesite informacije o stiku.
Izberite mesto shranjevanja.
Dodajte sliko.
Vnesite informacije o stiku.
Odprite polja z več podatki.
Vrste informacij, ki jih lahko shranite, se lahko razlikujejo glede na izbrano mesto
shranjevanja.
3
Pritisnite SHRANI.
69
Aplikacije in funkcije
Uvoz stikov
Dodajte stike tako, da jih uvozite iz drugih pomnilnikov v napravo.
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo Stiki in pritisnite → Upravljanje stikov → Uvoz/izvoz stikov → UVOZ.
Izberite mesto pomnilnika, iz katerega želite uvoziti stike.
Označite datoteke VCF ali stike, ki jih želite uvoziti, in pritisnite KONČANO.
Izberite mesto pomnilnika, v katerega želite shraniti stike, ter nato pritisnite UVOZ.
Sinhronizacija stikov z vašimi spletnimi računi
Sinhronizirajte stike v napravi s spletnimi stiki, shranjenimi v vaših spletnih računih, kot je račun
Samsung.
1
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Oblak in računi → Računi in izberite račun s
katerim se želite sinhronizirati.
2
Pritisnite Sinhronizacija računa in nato pritisnite Sinhronizacija Stiki, da ga vključite.
Za račun Samsung pritisnite → Nastavitve sinhronizacije in pritisnite stikalo Imenik, da ga
vključite.
70
Aplikacije in funkcije
Iskanje stikov
Zaženite aplikacijo Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Pritisnite sliko stika ali pritisnit ime stika → Podrobnos. Nato naredite eno izmed sledečih dejanj:
•
: dodajte k priljubljenim stikom.
•
/
•
: sestavite sporočilo.
•
: sestavite e-sporočilo.
: opravite glasovni ali video klic.
Deljenje stikov
Stike lahko souporabljate z drugimi z uporabo različnih možnosti skupne rabe.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Stiki in pritisnite → Deli.
Izberite stike in pritisnite DELI.
Izberite način skupne rabe.
71
Aplikacije in funkcije
Shranjevanje in skupna raba profila
Shranite in souporabljajte podatke vašega profila, kot so fotografije in sporočila stanja, z drugimi
z uporabo funkcije za skupno rabo profila.
• Funkcija skupne rabe profila v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni
na voljo.
• Funkcija skupen rabe profila je na voljo samo za stike, ki so na svoji napravi omogočili
funkcijo skupne rabe profila.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Stiki in izberite svoj profil.
Pritisnite UREDI, uredite svoj profil in pritisnite SHRANI.
Pritisnite → Deljenje profila in nato stikalo, da ga vklopite.
Za funkcije skupne rabe profila morate potrditi vašo telefonsko številko. V Stiki si lahko
ogledate informacije o posodobljenem profilu vašega stika.
Če želite spremeniti obseg stikov s katerimi delite svoj profil, pritisnite Deljenje z, izberite
element za skupno rabo in nato izberite možnost.
Ustvarjanje skupine
Dodate lahko skupine, kot so družina in prijatelji, in urejate stike po skupinah.
1
2
Zaženite aplikacijo Stiki in pritisnite Skupine → USTVARI.
Vnesite ime skupine.
Da nastavite melodijo zvonjenja za skupino, pritisnite Zvon. za skupino in izberite melodijo
zvonjenja.
3
Pritisnite Dodaj člana, izberite stike, ki jih želite dodati v skupino in nato pritisnite
KONČANO.
4
Pritisnite SHRANI.
72
Aplikacije in funkcije
Pošiljanje sporočila skupini
Članom skupine lahko hkrati pošljete skupinsko sporočilo.
Zaženite aplikacijo Stiki, pritisnite Skupine, izberite skupino in nato pritisnite → Pošlji
sporočilo.
Združevanje podvojenih stikov
Ko uvozite stike iz drugih pomnilnikov ali sinhronizirate stike z drugimi računi, se lahko na
seznamu stikov pojavijo podvojeni stiki. Združite podvojene stike v enega za izboljšanje
učinkovitosti seznama stikov.
1
2
Zaženite aplikacijo Stiki in pritisnite → Upravljanje stikov → Združi stike.
Označite stike in pritisnite ZDRUŽI.
Brisanje stikov
1
2
Zaženite aplikacijo Stiki in pritisnite → Izbriši.
Izberite stike in pritisnite IZBRIŠI.
Za izbris stikov enega za drugim odprite seznam stikov in pritisnite sliko stika ali pritisnite ime
stika → Podrobnos. Nato pritisnite → Izbriši.
73
Aplikacije in funkcije
Sporočila
Uvod
Pošljite in si oglejte sporočila po pogovoru.
Pošiljanje sporočil
Za pošiljanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Sporočila in pritisnite
.
Dodajte prejemnike in pritisnite ZAČNI.
Vnesite sporočilo.
Če želite posneti in poslati glasovno sporočilo, pritisnite ter pridržite tipko , nato pa
povejte sporočilo in sprostite tipko. Ikona za snemanje se prikaže samo, ko je tipkovnica
skrita.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prejemnik
Kličite prejemnika.
Pripni datoteke.
Pošljite sporočilo.
Vnesite sporočilo.
4
Pritisnite
Vnesite nalepke.
za pošiljanje sporočila.
Pri modelih z dvema karticama SIM pritisnite
74
ali
, da pošljete sporočilo.
Aplikacije in funkcije
Pošiljanje nalepk Moj emoji
Prek sporočil lahko pošljete nalepke Moj emoji, ki so vam podobne.
Med sestavljanjem sporočila pritisnite ali na tipkovnici Samsung in pritisnite ikono Moj
emoji. Prikažejo se nalepke Moj emoji. Izberite nalepko, ki jo želite souporabljati.
Nalepke Moj emoji se prikažejo zatem, ko ustvarite Moj emoji v aplikaciji Fotoaparat. Za
več informacij si oglejte poglavje Ustvarjanje čustvenega simbola My Emoji.
75
Aplikacije in funkcije
Ogled sporočil
Sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Za prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Sporočila in pritisnite POGOVORI.
Na seznamu sporočil izberite stik.
Oglejte si pogovor.
Če želite odgovoriti na sporočilo, pritisnite Vnesite sporočilo, vnesite sporočilo in pritisnite
. Pri modelih z dvema karticama SIM pritisnite
ali
.
Za prilagoditev velikosti pisave, razmaknite prsta narazen ali ju primaknite po zaslonu.
Blokiranje nezaželenih sporočil
Blokirajte sporočila z določenih številk, ki ste jih dodali na seznam blokiranih številk.
1
Zaženite aplikacijo Sporočila in pritisnite → Nastavitve → Blokiranje številk in sporočil
→ Blokiranje številk.
2
Pritisnite PREJETO in izberite stik. Oziroma, pritisnite IMENIK, izberite stike in nato pritisnite
KONČANO.
Za ročni vnos številke, pritisnite Vnesite številko, vnesite telefonsko številko in nato pritisnite
.
76
Aplikacije in funkcije
Nastavitev obvestilo o sporočilu
Spremenite lahko zvok obvestila, možnosti prikaza in še več.
1
Zaženite aplikacijo Sporočila, pritisnite → Nastavitve → Obvestila in nato pritisnite
stikalo, da ga vključite.
2
Spremenite nastavitve obvestila.
Nastavitev opomnika za obvestila
Nastavite lahko opozorilo, ki vas bo ob določenih intervalih opozarjal na nova obvestila. Če
ta funkcija ni vključena, zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Dostopnost → Opomnik
za obvestila in nato pritisnite stikalo, da ga vključite. Nato pritisnite stikalo Sporočila, da ga
vključite.
Izbris sporočil
1
2
3
Zaženite aplikacijo Sporočila in pritisnite POGOVORI.
Na seznamu sporočil izberite stik.
Pritisnite in zadržite sporočilo ter pritisnite Izbriši.
Če želite izbrisati več sporočil, označite sporočila, ki jih želite izbrisati.
4
Pritisnite IZBRIŠI.
77
Aplikacije in funkcije
Internet
Uvod
Brskajte po internetu in iščite informacije in ustvarite zaznamke za priljubljene spletne strani za
enostavnejši dostop.
Brskanje po spletnih straneh
1
2
3
Odprite mapo Samsung in zaženite aplikacijo Internet.
Pritisnite naslovno polje.
Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi.
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Za hiter preklop med zavihki podrsajte v levo ali desno v polju naslova.
Zaznamujte trenutno spletno
stran.
Dostop do dodatnih možnosti.
Osvežite trenutno spletno stran.
Odprite domačo stran.
Oglejte si zaznamke, shranjene
spletne strani in zgodovino
nedavnega brskanja.
Hitri meni
Premikajte se med stranmi.
Odprite upravljalnika zavihkov v
brskalniku.
78
Aplikacije in funkcije
Uporaba skrivnostnega načina
V skrivnem načinu lahko ločeno upravljate odprte zavihke, zaznamke in shranjene strani.
Skrivnostni način lahko zaklenete z uporabo gesla in vašega prstnega odtisa.
Vključitev skrivnostnega načina
V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite Zavihki → VKLOPI SKRIVNI NAČIN. Ob prvi uporabi te
funkcije nastavite uporabo gesla za skrivnosten način.
V skrivnostnem načinu ne morete uporabljati nekaterih funkcij, kot je zajem zaslona.
V skrivnostnem načinu naprava spremeni barvo orodnih vrstic.
Sprememba varnostnih nastavitev
Spremenite lahko svoje geslo ali metodo zaklepanja.
Pritisnite → Nastavitve → Zasebnost → Varnost skrivnega načina → Spremenite geslo. Da
nastavite svoj registriran prstni odtis kot metodo za zaklepanje, skupaj z geslom, pritisnite stikalo
Prstni odtisi, da ga vključite. Glejte Prepoznavanje prstnih odtisov za več informacij o uporabi
prstnih odtisov.
Izključitev skrivnostnega načina
V orodni vrstici na dnu zaslona pritisnite Zavihki → IZKLOPI SKRIVNI NAČIN.
79
Aplikacije in funkcije
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
1
2
Odprite mapo Samsung in zaženite aplikacijo E-pošta.
Vnesite elektronski naslov in geslo in nato pritisnite PRIJAVA.
Za ročno registracijo elektronskega računa pritisnite ROČNA NASTAV.
3
Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→
→ Dodaj račun.
Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzet račun. Pritisnite
→ → Nastavite privzeti račun.
→
Pošiljanje e-pošte
1
2
3
Pritisnite
, da sestavite e-pošto.
Dodajte prejemnike in vnesite vrstico zadeve in besedilo.
Pritisnite POŠLJI za pošiljanje elektronskega sporočila.
Branje e-pošte
Ko je E-pošta odprta, bo naprava samodejno pridobila novo e-pošto. Za ročno pridobivanje
e-pošte, podrsajte navzdol po zaslonu.
Pritisnite e-pošto na zaslonu, da jo preberete.
Če je sinhronizacija e-pošte onemogočena, nove e-pošte ni mogoče pridobiti. Če želite
omogočiti sinhronizacijo e-pošte, pritisnite → → ime vašega računa in nato
pritisnite stikalo Sinhronizacija računa, da ga vklopite.
80
Aplikacije in funkcije
Fotoaparat
Uvod
Fotografirajte in snemajte videoposnetke z uporabo različnih načinov in nastavitev.
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
Zagon fotoaparata
Fotoaparat lahko zaženete na naslednje načine:
• Zaženite aplikacijo Fotoaparat.
• Dvakrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop.
• Na zaklenjenem zaslonu povlecite
ven iz velikega kroga.
• Nekateri načini v nekaterih regijah ali pri nekaterih ponudnikih storitev morda niso na
voljo.
• Nekatere funkcije fotoaparata niso na voljo, če zaženete aplikacijo Fotoaparat
z zaklenjenega zaslona ali ko je zaslon izklopljen in metoda za zaklep zaslona
nastavljena.
• Če so posnete fotografije zamegljene, počistite objektiv fotoaparat in poskusite znova.
81
Aplikacije in funkcije
Osnovno fotografiranje
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1
2
Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da kamera izostri sliko.
Pritisnite
, da posnamete fotografijo ali pritisnite
, da posnamete videoposnetek.
Aktiviranje ali
deaktiviranje
ultraširokokotnega
objektiva.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji
strani.
Načini
fotografiranja
Sličica predogleda
Trenutni način
Fotografiranje.
Posnemite
videoposnetek.
Nastavitve kamere
Bixby Vision
Možnosti za
trenuten način
fotografiranja
• Za prilagoditev svetlosti fotografij ali video posnetkov pritisnite zaslon. Ko se prikaže
vrstica za prilagoditev, povlecite na njej proti ali .
• Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite
.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Za
uporabo načina samodejne izostritve pritisnite .
82
Aplikacije in funkcije
• Zaslon predogleda je odvisen od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, da objektiv ni poškodovan ali umazan. V nasprotnem primeru naprava ne
bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
• Fotoaparat naprave ima širokokotni objektiv. Pri širokokotnih fotografijah ali
videoposnetkih lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z
delovanjem naprave.
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali pomanjševanje uporabite različne metode.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Krmilite povečavo z enim prstom. Povlecite drsnik
.
v vrstici za povečavo proti znaku
ali
• Funkcije povečave so na voljo samo med uporabo fotoaparata na zadnji strani.
• Če med snemanjem videa uporabljate funkcijo za povečanje videa dlje časa, se lahko
video kakovost zniža in s tem prepreči pregrevanje vaše naprave.
Uporaba ultraširokokotnega objektiva
Ultraširokokotni objektiv omogoča precej bolj širokokotno in jasnejše fotografiranje kot običajni
objektiv. S to funkcijo snemajte ležeče fotografije.
• Za uporabo funkcije ultraširokokotnega objektiva na zaslonu s predogledom pritisnite
• Če te funkcije ne želite uporabiti, na zaslonu s predogledom pritisnite
Ta funkcija je na voljo samo v načinu SAMODEJNO.
83
.
.
Aplikacije in funkcije
Urejanje seznama načinov fotografiranja
Na zaslonu predogleda lahko uredite seznam načinov fotografiranja.
1
Na zaslonu s predogledom pritisnite → Urejanje načinov fotoaparata → Fotoaparat na
hrbtni strani ali Fotoaparat na sprednji strani.
Prav tako lahko pritisnite in zadržite seznam načinov fotografiranja na zaslonu predogleda.
2
Izberite načine, ki jih želite uporabljati.
Če želite spremeniti vrstni red načinov fotografiranja, povlecite
na drugo lokacijo.
Seznam
načinov
fotografira
nja
Fotoaparat na zadnji
strani
84
Fotoaparat na sprednji
strani
Aplikacije in funkcije
Dodajanje druge tipke za fotoaparat
Dodajte drugo tipko za fotoaparat na želeno mesto na zaslonu za enostavnejši zajem fotografij.
Povlecite tipko
na zaslon s predogledom.
Če še ena tipka za fotoaparat ni dodana, pritisnite ikono na zaslonu s predogledom
in nato pritisnite stikalo Lebdeči gumb za fotoaparat, da vklopite še eno tipko za
fotoaparat.
Nastavitev dejanj tipke za fotoaparat
Posnamete lahko serijo fotografij ali ustvarite animirano sliko GIF s pritiskom in držanjem tipke za
fotoaparat.
Na zaslonu predogleda pritisnite
želite uporabiti.
→ Pridržite gumb fotoaparata, da: in izberite dejanje, ki ga
• Fotografiraj: fotografiranje.
• Napravi rafalni posnetek: zajemite serijo fotografij.
• Ustvari sliko GIF: ustvarite animirano sliko GIF z zaporedno posnetimi fotografijami.
Funkciji Napravi rafalni posnetek in Ustvari sliko GIF sta na voljo samo v nekaterih
načinih fotografiranja.
85
Aplikacije in funkcije
Uporaba funkcij izostritve in osvetlitve
Da preprečite samodejno prilagoditev kamere glede na spremembe motivov ali svetlobnih virov,
lahko zaklenete izostritev ali osvetlitev določenega dela.
Pritisnite in zadržite območje za izostritev, na območju se prikaže okvir AF/AE in nastavitvi
izostritve in osvetlitve bosta zaklenjeni. Nastavitev je zaklenjena tudi po zajemu fotografije.
Ta funkcija je na voljo samo v načinih SAMODEJNO in PRO.
SPR. OSTRENJE
Trojni fotoaparat omogoča, da posnamete fotografije s plitko izostritvijo, pri katerih so ozadja
zamegljena in motivi jasno izstopajo.
Fotografiranje avtoportretov, ki izstopajo z uporabo funkcije Izostritev v živo
Na zaslonu predogleda prilagodite nivo zamegljevanja ozadja in posnemite fotografijo, ki
poudarja motiv.
• To funkcijo uporabljate v prostoru z dovolj svetlobe.
• Zameglitev ozadja morda ne bo pravilno uporabljena v naslednjih pogojih:
– – Naprava ali motiv je v gibanju.
– – Motiv je pretanek ali transparenten.
– – Motiv je podobne barve ali ima podoben vzorec kot ozadje.
– – Motiv ali ozadje je navadno.
1
2
Na seznamu načinov snemanja pritisnite SPR. OSTRENJE.
Povlecite vrstico za prilagoditev zamegljevanja ozadja v levo ali desno, da prilagodite nivo
zameglitve.
86
Aplikacije in funkcije
3
Ko se na zaslonu predogleda prikaže Sprotno ostrenje pripravljeno., pritisnite
fotografije.
IZOSTRITEV V ŽIVO
Vrstica za prilagoditev
zamegljevanja ozadja
87
za zajem
Aplikacije in funkcije
Urejanje ozadja fotografij izostritve v živo
S funkcijo izostritve v živo lahko prav tako uredite stopnje zamegljevanja ozadja posnete
fotografije. Ko se v zamegljenih točkah prikaže osvetlitev v ozadju, lahko spremenite obliko
zamegljenega ozadja. Izberite obliko, kot so srce, zvezda ali roža, da okrasite fotografijo in jo
naredite drugačno.
1
Izberite fotografijo, ki je posneta s funkcijo Izostritev v živo, in pritisnite PRILAGODI
ZAMEGLITEV OZADJA.
2
Za prilagoditev stopnje zamegljevanja ozadja, povlecite prilagoditveno vrstico v levo ali
desno.
Za zamenjavo oblike zamegljevanja ozadja, povlecite seznam učinkov v levo ali desno
in izberite želen učinek. Seznam učinkov se bo prikazal samo, če ima fotografija obliko
zameglitve v ozadju.
Prilagodite nivo
zamegljevanja
ozadja.
Spremenite obliko
zamegljevanja
ozadja.
3
Pritisnite
, da shranite fotografijo.
88
Aplikacije in funkcije
EMOJI AR
Ustvarite Moj emoji, ki vam je podoben. Sedaj lahko pošiljate nalepke, narejene z Moj emoji, in
poživite katerikoli pogovor.
Z EMOJI AR, kot so Moj emoji in nalepke v živo, ki posnemajo vaše izraze, lahko posnamete
fotografije in videoposnetke.
Ustvarjanje čustvenega simbola My Emoji
Naredite Moj emoji, ki vam je podoben. Nalepke Moj emoji z različnimi izrazi bodo samodejno
generirane.
1
2
3
4
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite EMOJI AR → Ustv. Moj emoji.
Poravnajte obraz na zaslonu in pritisnite
, da posnamete fotografijo.
Izberite spol emojija Moj emoji in pritisnite NAPREJ.
Okrasite Moj emoji.
Za urejanje podrobnosti, kot sta barva oči in oblika obraza, pritisnite
5
.
Pritisnite SHRANI.
Ko se prikaže pojavno okno, izberite Shranjevanje nalepk Moj emoji v aplikacijo Galerija in
pritisnite V REDU.
EMOJI AR
Uredite
podrobne
nastavitve.
Ustvarite moj
emoji.
Uredite
osnovne
nastavitve.
89
Aplikacije in funkcije
Funkcijo EMOJI AR lahko uporabljate tako s fotoaparatom na zadnji kot sprednji strani.
Če uporabljate fotoaparat na zadnji strani, bo fotoaparat na sprednji strani izbran
samodejno. Za preklop med kamerama, podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite .
Izbris nalepke Moj emoji
Pritisnite in zadržite nalepko Moj emoji, ki jo želite izbrisati, in pritisnite
.
Uživanje v nalepkah Moj emoji med klepetom
Nalepke Moj emoji lahko uporabite med pogovorom prek sporočil ali na družabnih omrežjih.
1
2
3
Na tipkovnici Samsung pritisnite
.
Pritisnite ikono Moj emoji.
Izberite eno od nalepk Moj emoji.
Nalepka My Emoji bo vstavljena.
Ikona Moj emoji
Izbris nalepk Moj emoji
Na tipkovnici Samsung pritisnite in nato pritisnite
emoji, ki jo želite izbrisati in pritisnite IZBRIŠI.
90
na dnu tipkovnice. Izberite nalepko Moj
Aplikacije in funkcije
Nalepke v živo
Posnemite fotografije z različnimi nalepkami v živo. Ko premaknete obraz, nalepke sledijo vašim
premikom.
1
2
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite EMOJI AR.
Pritisnite
in izberite želeno nalepko.
3
Pritisnite
za fotografiranje.
Naključna uporaba nalepk
Namesto, da izberete eno s seznama nalepk, lahko uporabite nalepke naključno.
Pritiskajte Naklj., dokler se ne prikaže nalepka, ki jo želite.
91
Aplikacije in funkcije
Uporaba načinov fotografiranja
Če želite spremeniti način fotografiranja, povlecite seznam načinov fotografiranja v levo ali
desno, ali podrsajte v levo ali desno na zaslonu za predogled.
Izberite želeni način fotografiranja.
Samodejni način
Samodejni način omogoča, da fotoaparat oceni okolico in ugotovi idealni način za fotografiranje.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite SAMODEJNO.
Način LEPOTA
Posnemite fotografijo z osvetljeno kožo in spremenjenimi obraznimi lastnostmi.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite LEPOTA.
Če želite uporabiti lepotni učinek, pritisnite
poglavje Uporaba lepotnih učinkov.
in izberite možnosti. Za več informacij si oglejte
Način Pro
Posnemite fotografije in videoposnetke med ročnim nastavljanjem različnih možnosti
fotografiranja, kot sta vrednost osvetlitve in vrednost ISO.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite PRO. Izberite možnosti in prilagodite nastavitve,
nato pa pritisnite
za fotografiranje oziroma
za snemanje videa.
Razpoložljive možnosti
•
: prilagodite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata.
Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
•
: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Nizke vrednosti
so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v
gibanju oz. so slabo osvetljeni. Vendar lahko nastavitve višje vrednosti ISO povzročijo šum v
fotografijah.
•
: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg.
Nastavite lahko temperaturo barve.
92
Aplikacije in funkcije
Način panorame
Z uporabo panoramskega načina posnemite serijo fotografij in jih nato sestavite in ustvarite v
širok prizor.
Za najboljši posnetek z uporabo panoramskega načina upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata. Če je slika predogleda izven vodil ali
če naprave ne premaknete, naprava samodejno preneha s fotografiranjem.
• Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
1
2
3
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite PANORAMA.
Pritisnite
in napravo počasi premikajte v eno smer.
Pritisnite
za prenehanje fotografiranja.
Način za hrano
Fotografirajte hrano z bolj živahnimi barvami.
Pred uporabo mora ta način najprej dodati na seznam načinov fotografiranja. Na zaslonu
predogleda pritisnite → Urejanje načinov fotoaparata → Fotoaparat na hrbtni
strani, nato izberite Hrana.
1
2
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite HRANA.
Pritisnite zaslon in povlecite okrogel okvir preko območja, da ga označite.
Območje izven okroglega okvirja bo zamegljena.
Če želite spremeniti velikost okroglega okvirja, povlecite rob okvirja.
93
Aplikacije in funkcije
3
4
Pritisnite
in povlecite prilagoditveno vrstico za prilagoditev barvnega odtenka.
Pritisnite
za fotografiranje.
Način optimizacije prizora
Vaša naprava bo samodejno prilagodila nastavitve barve, ko prepozna motiv ali prizor, kot so
ljudje, hrana ali nočni prizor.
Ko kamera prepozna motiv ali prizor, se na zaslonu prikaže ikona in uporabi optimizirana barva.
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite OPTIM. PRIZORIŠČA.
Oglejte si
informacije.
94
Aplikacije in funkcije
Način počasnega posnetka
Posnemite video za ogled v počasnem posnetku. Določite lahko odseke vaših videoposnetkov za
katere želite, da so predvajani v počasnem posnetku.
1
2
3
4
5
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite POČASNI POSN.
Pritisnite
, da pričnete s snemanjem.
Ko končate s snemanjem, pritisnite
za zaustavitev.
Na zaslonu za predogled pritisnite sličico predogleda.
Pritisnite
.
Najhitrejši odsek videoposnetka bo nastavljen kot odsek v počasnem posnetku in video se
bo začel predvajati. Glede na video bosta ustvarjena do dva počasna posnetka.
Za urejanje odseka počasnega posnetka povlecite
Začetni okvirček
v levo ali desno.
Končni okvirček
Razdelek počasnega
posnetka
95
Aplikacije in funkcije
Način hitrega posnetka
Posnemite prizore, kot so mimoidoče osebe ali mimo vozeči avtomobili, ter si jih oglejte kot hitre
posnetke.
1
2
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite HIPERZAMIK.
Pritisnite
in izberite možnost hitrosti sličic.
Če nastavite hitrost sličic na Samodejno, bo naprava samodejno prilagodila hitrost sličic v
skladu spreminjanjem okolice.
3
4
5
Pritisnite
, da pričnete s snemanjem.
Pritisnite
, da končate s snemanjem.
Na zaslonu predogleda pritisnite sličico predogleda in pritisnite
za ogled videoposnetka.
Način posnetka sebe
Posnemite avtoportrete s fotoaparatom na sprednji strani. Na zaslonu si lahko predhodno
ogledate različne lepotne učinke.
1
Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite
fotoaparat na sprednji strani za avtoportrete.
2
3
4
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite SELFI.
za preklop na
Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
Pritisnite
za fotografiranje.
Prav tako lahko usmerite dlan v fotoaparat na sprednji strani. Ko je vaša dlan prepoznana, se
prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.
Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparat na sprednji strani,
pritisnite → Načini snemanja in nato pritisnite stikala, da jih vključite.
96
Aplikacije in funkcije
Uporaba bliskavice za posnetek sebe
Ko snemate avtoportrete s fotoaparat na sprednji strani pri slabši svetlobi, lahko uporabite zaslon
na dotik kot bliskavico.
Na zaslonu za predogled večkrat pritisnite
zaslon na dotik zasveti.
, dokler ni prikazano . Ko posnamete fotografijo, se
Uporaba lepotnih učinkov
Pred posnetkom avtoportreta lahko spremenite obrazne poteze, kot sta barva kože ali oblika
obraza.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu SELFI.
1
2
Na zaslonu za predogled pritisnite
.
Izberite možnosti za uporabo lepotnih učinkov na vašem obrazu in posnemite fotografijo
sebe.
97
Aplikacije in funkcije
Način izostritve sebka
Posnemite sebek tako, da izostrite svoj obraz z zameglitvijo ozadja.
1
Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite
fotoaparat na sprednji strani za avtoportrete.
2
3
4
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite OSTR. PRI SELF.
za preklop na
Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
Pritisnite
za fotografiranje.
Prav tako lahko usmerite dlan v fotoaparat na sprednji strani. Ko je vaša dlan prepoznana, se
prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.
Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparat na sprednji strani,
pritisnite → Načini snemanja in nato pritisnite stikala, da jih vključite.
Uporaba lepotnih učinkov
Preden posnamete avtoportret lahko prilagodite barvo kože.
1
2
Na zaslonu za predogled pritisnite
.
Izberite možnosti za uporabo lepotnih učinkov na vašem obrazu in posnemite fotografijo
sebe.
• Barva: prilagodite barvni odtenek zaslona.
• Preobleka: naredite kožo svetlejšo in bolj čisto.
98
Aplikacije in funkcije
Način širokega posnetka sebe
Posnemite širok avtoportret in vključite čim več ljudi v fotografijo ter preprečite, da bi koga
izpustili.
1
Na zaslonu za predogled podrsajte navzgor ali navzdol ali pritisnite
fotoaparat na sprednji strani za avtoportrete.
2
3
4
Na seznamu načinov fotografiranja pritisnite ŠIROK SELFI.
za preklop na
Postavite se pred objektiv kamere na sprednji strani.
Pritisnite
za fotografiranje.
Prav tako lahko usmerite dlan v fotoaparat na sprednji strani. Ko je vaša dlan prepoznana, se
prikaže časovnik odštevanja. Ko čas poteče, naprava posname fotografijo.
Če želite uporabljati različne možnosti fotografiranja za fotoaparat na sprednji strani,
pritisnite → Načini snemanja in nato pritisnite stikala, da jih vključite.
5
Počasti vrtite napravo v levo in nato v desno oziroma obratno, da posnamete širok
avtoportret.
Naprava bo posnela dodatne fotografije, ko se beli okvir premakne od enega konca okna
iskala do drugega.
• Beli okvir se mora nahajati znotraj okna iskala.
• Motivi morajo biti pri fotografiranju širokih avtoportretov biti na miru.
• Zgornja in spodnja dela slike, ki sta prikazana na zaslonu predogleda, sta lahko
odrezana iz fotografije, odvisno od pogojev fotografiranja.
99
Aplikacije in funkcije
Prilagoditev nastavitev fotoaparata
Možnosti za trenuten način fotografiranja
Na zaslonu predogleda uporabite naslednje možnosti.
Razpoložljive možnosti so odvisne od načina fotografiranja in uporabljene kamere.
•
: vklopite in izklopite predogled čez celoten zaslon.
•
: vključite ali izključite bliskavico.
Bliskavice ne uporabljajte v bližini oči. Če bliskavico uporabljate v bližini oči, lahko
začasno izgubite vid ali poškodujete oči.
•
: izberite učinek filtra, ki bo uporabljen med fotografiranjem ali snemanjem
videoposnetkov.
•
: izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
sredinsko poudarjeno izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v osrednjem delu
posnetka.
točkovno izračuna osvetlitev posnetka z uporabo svetlobe v koncentriranem
osrednjem delu posnetka.
ocenjevalno poenoti celotno sceno.
•
•
: izberite hitrosti sličic.
: v načinu HRANA izostrite motiv v krogu in zameglite sliko zunaj njega.
Nastavitve kamere
Na zaslonu za predogled pritisnite
snemalnega načina.
. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno
ZADNJA KAMERA
• Velikost slike: izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje
kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
• Velikost videa: izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke
višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
• Časovnik: izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.
• HDR (izboljšava tona): fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v prostorih,
kjer se blešči ali je temno.
100
Aplikacije in funkcije
SPREDNJA KAMERA
• Velikost slike: izberite ločljivost fotografij. Uporaba višje ločljivosti da fotografije višje
kakovosti, vendar pa bodo te zasedle več prostora v pomnilniku.
• Velikost videa: izberite ločljivost videoposnetkov. Uporaba višje ločljivosti da video posnetke
višje kakovosti, vendar pa bodo ti zasedli več prostora v pomnilniku.
• Časovnik: izberite dolžino zakasnitve preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.
• HDR (izboljšava tona): fotografirajte z živahnimi barvami in podrobnostmi, celo v prostorih,
kjer se blešči ali je temno.
• Shrani slike v predogledu: obrnite fotografijo, da ustvarite zrcalno sliko prvotne scene, pri
fotografiranju s fotoaparatom na sprednji strani.
• Načini snemanja: izberite možnosti fotografiranja za uporabo.
SPLOŠNO
• Urejanje načinov fotoaparata: oglejte si razpoložljive načine za fotografiranje ali uredite
seznam načinov za fotografiranje.
• Stabilizacija videa: vključite odpravljanje tresenja, da zmanjšate ali odstranite zamegljeno
sliko, ki ga povzroča tresenje fotoaparata med snemanjem videa.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
• Lokacijske oznake: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Moč signala GPS se lahko zniža v krajih, kjer je signal oviran, na primer med
zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če
želite to preprečiti, izklopite nastavitev označevanje lokacije.
• Pregled slik: nastavite napravo za prikaz fotografij zatem, ko jih posnamete.
• Hitri zagon: nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem pritisku tipke za
vklop/izklop.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
101
Aplikacije in funkcije
• Mesto shranjevanja: izberite lokacijo za shranjevanje. Ta funkcija se pojavi, ko vstavite
pomnilniško kartico.
• Lebdeči gumb za fotoaparat: dodajte tipko za fotoaparat, ki jo lahko postavite kamorkoli na
zaslon.
• Pridržite gumb fotoaparata, da: izberite dejanje, ki se bo izvedlo, ko pritisnete in pridržite
tipko za fotoaparat.
• Pritisn. tipko za glasnost, da: nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor
sprožilca ali funkcije povečave in pomanjšave.
• Ponastavi nastavitve: ponastavite nastavitve fotoaparata.
• Stik z nami: zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja. Za več informacij si oglejte
poglavje Samsung Members.
Galerija
Uvod
Oglejte si slike in videoposnetke, shranjene v vaši napravi. Lahko tudi upravljate slike in
videoposnetke po albumih ali ustvarite zgodbe, ki jih boste delili z drugimi.
102
Aplikacije in funkcije
Ogled slik
1
2
Zaženite aplikacijo Galerija in pritisnite SLIKE.
Izberite sliko.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte sliko med priljubljene.
Bixby Vision
Rišite po sliki.
Dodaj nalepko.
Uporabite filter ali učinek.
Skupna raba slik z drugimi.
Modificirajte sliko.
Izbrišite sliko.
Ustvarite lahko animacijo GIF ali kolaž iz več slik. Pritisnite → Ustvari sliko GIF ali
Ustvari kolaž, nato izberite slike.
Iskanje slik
Zaženite aplikacijo Galerija in pritisnite
lokacije ali dokumenti.
za ogled slik, razvrščenih po kategorijah, kot so vrste,
Za iskanje slik z vnosom ključnih besed pritisnite polje za iskanje.
103
Aplikacije in funkcije
Urejanje ozadja fotografij izostritve v živo
Nivo zamegljevanja ozadja v fotografiji, ki je posneta s funkcijo Izostritev v živo, lahko uredite.
Če se osvetlitev ozadja fotografij z izostritvijo v živo prikažejo v zamegljenih točkah, lahko
spremenite obliko zamegljenega ozadja.
Zaženite aplikacijo Galerija, izberite posneto fotografijo s funkcijo izostritve v živo, pritisnite
PRILAGODI ZAMEGLITEV OZADJA za urejanje stopnje zamegljevanja ali spremenite obliko
zamegljevanja ozadja.
Ogled videoposnetkov
1
2
Zaženite aplikacijo Galerija in pritisnite SLIKE.
3
Pritisnite
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati. Video datoteke v predogledu prikazujejo
ikono na sličici predogleda.
za predvajanje videa.
Preskočite na
prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitro
predvajanje nazaj.
Posnemite
trenutni zaslon.
Dostop do
dodatnih možnosti.
Preskoči na
naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitro predvajanje
naprej.
Previjte naprej ali
nazaj z vlečenjem
vrstice.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Zakleni zaslon za
predvajanje.
Spremenite
razmerje slike.
Preklopite na
pojavni video
predvajalnik.
Ustvarite
animirano sliko
GIF.
Povlecite prst gor ali dol na levi strani zaslona za predvajanje in s tem prilagodite svetlost ali pa
povlecite prst gor ali dol na desni strani zaslona za predvajanje za prilagoditev glasnosti.
Za previjanje nazaj ali naprej podrsajte v levo ali desno po zaslonu predvajanja.
104
Aplikacije in funkcije
Ogled podrobnosti o slikah ali videoposnetkih
Ogledate si lahko podrobnosti o datoteki, kot so ljudje, lokacija in osnovne informacije. Če
je prisotna samodejno ustvarjena vsebina, kot sta zgodba ali slika GIF, bo vsebina prav tako
prikazana.
Med ogledom slike ali zaslona za predogled videa, povlecite navzgor po zaslonu. Prikažejo se
podrobnosti datoteke.
Prav tako si lahko ogledate povezano vsebino s pritiskom informacij na zaslonu.
Uredite
informacije.
Podrobnosti
datoteke
Informacije o
ljudeh
Lokacijske
informacije
Samodejno
ustvarjena
vsebina
Oznake
105
Aplikacije in funkcije
Ogled albumov
Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate v mapah in albumih. V mapah na seznamu
albumov bodo razvrščene tudi animacije in kolaži, ki ste jih ustvarili.
Zaženite aplikacijo Galerija, pritisnite ALBUMI in izberite album.
Skrivanje albumov
Albume lahko skrijete.
Privzeto ustvarjene albume, kot sta Fotoaparat in Posnetki zaslona, ne morete skriti.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Galerija in nato pritisnite ALBUMI.
Pritisnite → Skrij ali zn. prik. alb.
Izberite albume, ki jih želite skriti, in pritisnite UPORABI.
Če želite albume znova prikazati, pritisnite → Skrij ali zn. prik. alb., prekličite izbiro albumov, ki
jih želite prikazati, nato pa pritisnite UPORABI.
Ogled zgodb
Ko zajamete ali shranite slike in videoposnetke, naprava prebere njihove oznake datuma in
lokacije, razvrsti slike in videoposnetke ter nato ustvari zgodbe. Za samodejno ustvarjanje zgodb
morate zajeti ali shraniti več slik ali videoposnetkov.
Zaženite aplikacijo Galerija, pritisnite ZGODBE in nato izberite zgodbo.
Ustvarjanje zgodb
Ustvarjajte zgodbe z različnimi temami.
1
2
Zaženite aplikacijo Galerija in pritisnite ZGODBE.
Pritisnite → Ustvarite zgodbo.
106
Aplikacije in funkcije
3
4
Označite slike in videoposnetke, ki jih želite vključiti v zgodbo, in pritisnite KONČANO.
Vnesite naslov zgodbe in pritisnite USTVARI.
Če želite v zgodbo dodati slike ali videoposnetke, izberite zgodbo in pritisnite DODAJ.
Če želite odstraniti slike ali videoposnetke iz zgodbe, izberite zgodbo, pritisnite → Uredi,
označite slike ali videoposnetke, ki jih želite odstraniti, in nato pritisnite → Odstranitev iz
zgodbe.
Brisanje zgodb
1
2
Zaženite aplikacijo Galerija in pritisnite ZGODBE.
Pritisnite in pridržite zgodbo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite IZBRIŠI.
Skupna raba albumov
Ustvarite albume in jih souporabljajte z družino in prijatelji, ki jih imate shranjene med stiki.
Ogledajo si lahko souporabljene albume na napravah, kjer so se vpisali v svoje račune Samsung,
kot so pametni telefoni, TV sprejemniki ali hladilniki.
• Za uporabo te funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
• Za uporabo te funkcije se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung.
• Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne
stroške.
Ustvarjanje albumov za skupno rabo
1
Zaženite aplikacijo Galerija in nato pritisnite V SKUPNI RABI.
Ko prvič uporabite to funkcijo, pritisnite ZAČETEK in sprejmite pogoje in določila storitve
Samsung Social.
2
Pritisnite
.
107
Aplikacije in funkcije
3
4
Vnesite naslov albuma.
Izberite skupino za skupno rabo.
Če želite ustvariti skupino, pritisnite Dodaj skupino, vnesite ime skupine in izberite stike, ki
jih želite dodati skupini.
5
Pritisnite KONČANO.
Prejemniki bodo prejeli obvestilo.
Dodajanje slik ali videoposnetkov v album
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo Galerija in nato pritisnite V SKUPNI RABI.
Izberite album, kamor želite dodati slike ali videoposnetke.
Pritisnite DODAJ in izberite slike ali videoposnetke, ki jih želite dodati.
Pritisnite KONČANO.
Sinhronizacija slik in videoposnetkov s Samsung Cloud
Ko sinhronizirate aplikacijo Galerija s Samsung Cloud, bodo posnete fotografije in videoposnetki
prav tako shranjeni v Samsung Cloud. Slike in videoposnetke, ki so shranjeni v Samsung Cloud, si
lahko ogledate v vaši aplikaciji Galerija in z drugih naprav.
Zaženite aplikacijo Galerija, pritisnite → Nastavitve in pritisnite stikalo Samsung Cloud, da ga
vključite. Aplikacija Galerija in Samsung Cloud bosta sinhronizirani.
108
Aplikacije in funkcije
Izbris slik ali videoposnetkov
Izbris slike ali videoposnetka
Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite
na dnu zaslona.
Izbris več slik in videoposnetkov
1
2
3
Na zaslonu galerije pritisnite in pridržite sliko ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
Obkljukajte slike ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.
Pritisnite IZBRIŠI.
Always On Display
Ko je zaslon izklopljen, si lahko vedno ogledate informacije, kot sta ura ali koledar, oziroma
krmilite predvajanje glasbe.
Prav tako lahko obvestila pregledate za sporočila ali zgrešene klice.
• Svetlost funkcije Always On Display se lahko samodejno spremeni glede na svetlobne
pogoje.
• Če je senzor na vrhu naprave prekrit nekaj časa, se funkcija Always On Display izklopi.
109
Aplikacije in funkcije
Odpiranje obvestil za funkcijo Always On Display.
Ko prejmete obvestila o sporočilih, neodgovorjenih klicih ali aplikacijah, se na zaslonu s funkcijo
Always On Display prikažejo ikone z obvestili. Dvakrat pritisnite ikono z obvestilom, da si
ogledate obvestilo.
Če je zaslon zaklenjen, ga morate odkleniti, če si želite ogledati obvestila.
Krmiljenje predvajanja glasbe na zaslonu s funkcijo Always On Display
Predvajanje glasbe lahko krmilite na zaslonu s funkcijo Always On Display brez, da vklopili zaslon.
1
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaklenjen zaslon → FaceWidgets in pritisnite
stikalo Krmilnik za glasbo, da ga vklopite.
2
Za krmiljenje predvajane glasbe na zaslonu s funkcijo Always On Display, dvakrat pritisnite
uro.
3
4
Podrsajte v levo ali desno na uri, da premaknete krmilnik za glasbo.
Pritisnite ikone za krmiljenje predvajanega posnetka.
110
Aplikacije in funkcije
Sprememba urnika funkcije Always On Display
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaklenjen zaslon → Always On Display → Nastavitev
urnika in nastavite začetni in končni čas.
Da za vedno prikažete zaslon s funkcijo Always On Display, pritisnite stikalo Vedno pokaži, da ga
vključite.
Izklop funkcije Always On Display
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Zaklenjen zaslon in nato pritisnite stikalo Always On
Display, da ga izključite.
Več oken
Uvod
Funkcija več oken omogoča, da na pogledu ločenega zaslona zaženete dve aplikaciji hkrati. V
pojavnem pogledu lahko prav tako poganjate več aplikacij.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
Pogled ločenega zaslona
Pojavno okno
111
Aplikacije in funkcije
Pogled ločenega zaslona
1
2
Pritisnite tipko za nedavna dejanja, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
Podrsajte navzgor ali navzdol in pritisnite
v oknu nedavno uporabljene aplikacije.
Izbrana aplikacija se zažene v zgornjem oknu.
3
V spodnjem oknu podrsajte navzgor ali navzdol za izbiro druge aplikacije za zagon.
Za zagon aplikacij, ki niso na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij, pritisnite SEZ. APL. in
izberite aplikacijo.
112
Aplikacije in funkcije
Uporaba dodatnih možnosti
Pritisnite vrstico med okni aplikacij za dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte ta aplikacijski par
na domači zaslon.
Preklopite lokacije med
okni aplikacij.
Zaprite aplikacijo.
Preklopite izbrano okno v
pojavno okno.
Prilagoditev velikosti okna
Povlecite vrstico med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.
Ko povlečete vrstico med okni aplikacije na vrhu ali dnu roba zaslona, se bo okno maksimiralo.
Minimiziranje ločenega pogleda
Pritisnite tipko za domov, da minimizirate pogled ločenega zaslona. V vrstici stanja se bo
prikazala ikona . Aplikacija v spodnjem oknu se zapre, aplikacija v zgornjem oknu pa ostane
aktivna v minimiziranem pogledu ločenega zaslona.
Minimiziran ločen zaslon.
Da zaprete minimiziran pogled ločenega zaslona pritisnite
113
.
Aplikacije in funkcije
Dodajanje aplikacijskega para na domači zaslon
Ko dodate aplikacijski par na domači zaslon, lahko zaženete dve aplikaciji v pogledu ločenega
zaslona z enim pritiskom.
Pritisnite vrstico med oknoma aplikacij in pritisnite
.
Trenutni aplikacijski par bo dodan na domači zaslon.
Aplikacijski par
114
Aplikacije in funkcije
Pojavno okno
1
2
Pritisnite tipko za nedavna dejanja, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
Podrsajte navzgor ali navzdol, pritisnite in zadržite okno aplikacije, nato pa ga povlecite na
Za prikaz v pojavnem oknu spustite tukaj.
V pojavnem oknu se prikaže zaslon aplikacij.
Pomanjšajte okno.
Zaprite aplikacijo.
Povečajte okno.
Premik pojavnih oken
Za premik pojavnega okna pritisnite orodno vrstico okna in ga povlecite na novo lokacijo.
115
Aplikacije in funkcije
Samsung Members
Aplikacija Samsung Members zagotavlja storitve podpore za uporabnike, kot je diagnosticiranje
težav z napravo, ter omogoča uporabnikom, da posredujejo vprašanja in poročila o napakah.
Poleg tega lahko delite informacije z drugimi v skupnosti uporabnikov Galaxy ali si ogledate
najnovejše novice in nasvete za Galaxy. Samsung Members vam lahko pomaga odpraviti
kakršnekoli težave, na katere lahko naletite ob uporabi naprave.
Dodatne možnosti
Pošljite povratne informacije.
• Razpoložljivost aplikacije in podprtih funkcij je lahko odvisna od regije ali ponudnika
storitve.
• Ta aplikacija je lahko prikazana v mapi Samsung, odvisno od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
• Za posredovanje vaših povratnih informacij ali objavo komentarjev se morate
registrirati in prijaviti v račun Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje Račun
Samsung.
116
Aplikacije in funkcije
Samsung Notes
Ustvarite opombe tako, da vnesete besedilo s tipkovnico ali ročno pišete oziroma rišete na
zaslonu. V opombe lahko vstavite tudi slike ali zvočne posnetke.
Ustvarjanje beležk
1
2
Zaženite aplikacijo Samsung Notes in pritisnite VSI →
.
Izberite metodo vnosa z orodne vrstice na vrhu zaslona in sestavite opombo.
→ Slika, če želite vstaviti sliko, tako da jo izberete v Galerija ali jo posnamete.
Pritisnite
Pritisnite → Glas, da posnamete zvočni posnetek in ga vstavite v opombo. Zvočno
snemanje se začne takoj.
Vnesite besedilo z uporabo
tipkovnice.
Vstavite sliko ali glasovni
posnetek.
Pišite ali rišite s pisali.
Slikajte s čopiči.
3
Ko končate s sestavljanjem opombe, pritisnite SHRANI.
Izbris opomb
1
2
Zaženite aplikacijo Samsung Notes, pritisnite VSI ali ZBIRKE in izberite kategorijo.
Pritisnite in pridržite opombo, ki jo želite izbrisati.
Če želite izbrisati več opomb, označite več opomb, ki jih želite izbrisati.
3
Pritisnite
.
117
Aplikacije in funkcije
Koledar
Upravlajte z urnikom z vnosom prihodnjih dogodkov ali opravil v vaš načrtovalnik.
Ustvarjanje dogodkov
1
Zaženite aplikacijo Koledar in pritisnite
ali dvakrat pritisnite datum.
Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite
2
Vnesite podrobnosti o dogodku.
Izberite nalepko, ki se naj prikaže
ob dogodku.
Nastavite trajanje.
Vnesite naslov.
Spremenite barvo dogodka.
Izberite koledar v katerega želite
shraniti dogodek.
Nastavite budilko.
Vnesite lokacijo.
Pripnite zemljevid.
Dodaj opombo.
Dodajte več podrobnosti.
3
.
Pritisnite SHRANI, da shranite dogodek.
118
Aplikacije in funkcije
Ustvarjanje opravil
1
2
3
Zaženite aplikacijo Koledar in pritisnite PRIKAŽI → Opravila.
Pritisnite
in vnesite podrobnosti opravila.
Pritisnite SHRANI, da shranite opravilo.
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
1
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Oblak in računi → Računi in izberite račun s
katerim se želite sinhronizirati.
2
Pritisnite Sinhronizacija računa in nato pritisnite Sinhronizacija Koledar, da ga vključite.
Za račun Samsung pritisnite → Nastavitve sinhronizacije in pritisnite stikalo Koledar, da
ga vključite.
Če želite dodati račune, zaženite aplikacijo Koledar in pritisnite → Upravljanje koledarjev →
Dodaj račun. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se bo prikazal
na seznamu.
Samsung Health
Uvod
Samsung Health vam pomaga skrbeti za vaš wellness in vašo kondicijo. Nastavite si cilje za vaš
wellness in vašo kondicijo, preverite vaš napredek in pazite na vaše zdravje. Prav tako lahko
zabeleženo število korakov souporabljate z drugimi uporabniki Samsung Health, tekmujete z
vašimi prijatelji in si ogledate nasvete za zdravje.
119
Aplikacije in funkcije
Uporaba programa Samsung Health
Odprite mapo Samsung in zaženite aplikacijo Samsung Health. Ob zagonu te aplikacije
ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite navodilom na zaslonu, da končate
namestitev.
Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo v nekaterih regijah.
Oglejte si in urejajte sledilnike.
Spremljajte svoje zdravje in
pripravljenost.
Oglejte si nasvete za zdravje.
Primerjate zapise števila korakov z
drugimi uporabniki Samsung
Health ali tekmujte s prijatelji.
Če imate zdravstvena vprašanja,
se obrnite na strokovnjake.
Če želite dodati elemente na zaslon Samsung Health, pritisnite → Upravljanje elementov in
izberite elemente.
• STORITVE: nastavite cilje dnevne telovadbe in spremljajte svoje zdravje in vadbe.
• APLIKACIJE: uporabite po meri prilagojene programe za vadbo.
120
Aplikacije in funkcije
Skupaj
Funkcija Skupaj omogoča, da nastavite cilje števila korakov in tekmujete s prijatelji. Prijatelje
lahko povabite na skupno hojo, nastavite ciljno število korakov, tekmujete v izzivih in preverjate
svojo uvrstitev.
Na zaslonu aplikacije Samsung Health pritisnite Skupaj.
Koraki
Naprava šteje število opravljenih korakov in izmeri prepotovano razdaljo.
Na zaslonu Samsung Health pritisnite sledilnik korakov.
Trenutno skupno število korakov
Cilj
• Med štetjem korakov in prikazom le-teh na zaslonu sledilnika korakov lahko izkusite
kratko zakasnitev. Prav tako je lahko prisoten krajši zamik, preden pojavno okno javi,
da ste dosegli vaš cilj.
• Če uporabljate sledilnik korakov med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko
tresljaji vplivajo na štetje vaših korakov.
121
Aplikacije in funkcije
Dodatne informacije
• Samsung Health je namenjen samo za namene fitnesa in dobrega počutja, ter ni namenjen
za diagnozo bolezni ali drugih stanj oz. za zdravilo, ublažitev, zdravljenje ali preprečevanje
bolezni.
• Razpoložljive funkcije, posebnosti in dodeljive aplikacije za Samsung Health se lahko
razlikujejo od države do države, zaradi različnih lokalnih zakonov in predpisov. Pred uporabo
preverite funkcije in aplikacije, ki so na voljo za vašo regijo.
• Aplikacije in storitev Samsung Health se lahko spremenijo ali opustijo brez predhodnega
obvestila.
• Namen zbiranja podatkov je omejen na nudenje zahtevane storitve, vključno z nudenjem
dodatnih informacij za izboljšanje vašega počutja, varnostno kopiranje/sinhronizacijo
podatkov, podatkovno analizo ali za razvoj in nudenje boljših storitev. (Če pa se vpišete v
svoj račun Samsung prek Samsung Health, lahko vaše podatke shranjujete na strežniku za
varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni, dokler takšni procesi
niso končani. Osebne podatke, ki so shranjeni v aplikaciji Samsung Health, lahko zbrišete z
možnostjo Izbriši osebne podatke v meniju Nastavitve. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki
ste jih shranili v družabnih omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati
ločeno.
• Vaše podatke lahko daste v skupno rabo oz. jih sinhronizirate z dodatnimi storitvami
Samsung ali združljivimi storitvami tretjih strani, ki ste jih izbrali, kot tudi z vsemi vašimi
drugimi povezanimi napravami. Dostop do informacij Samsung Health, s strani takšnih
dodatnih storitev ali naprav tretjih strani, bo dovoljen samo z vašo izrecno odobritvijo.
• Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na družabnih
omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi bodite pazljivi.
• Če je naprava povezana z merilnimi napravami, preverite protokol komunikacije, da potrdite
pravilno delovanje. Če uporabljajte brezžično povezavo, npr. Bluetooth, lahko na napravo
vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne uporabljajte v bližini drugih naprav,
ki oddajajo radijske valove.
• Pred uporabo temeljito preberite pogoje in določila in pravilnik o zasebnosti programa
Samsung Health.
122
Aplikacije in funkcije
Snemalnik zvoka
Uvod
Uporabite različne snemalne načine za raznolike okoliščine. Naprava lahko vaš glas pretvori v
besedilo.
Snemanje zvočnega posnetka
1
2
Odprite mapo Samsung in zaženite aplikacijo Snemalnik zvoka.
Pritisnite
, da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon.
Pritisnite
, da zaustavite snemanje.
Med snemanjem zvočnega posnetka pritisnite ZAZNAMEK, da vnesete zaznamek.
Spremenite način snemanja.
Začnite snemati.
3
4
Pritisnite
, da končate s snemanjem.
Vnesite ime datoteke in pritisnite SHRANI.
123
Aplikacije in funkcije
Spreminjanje načina snemanja
Odprite mapo Samsung in zaženite aplikacijo Snemalnik zvoka.
Izberite način z vrha zaslona snemalnika zvoka.
• STANDARDNI: to je običajni način snemanja.
• GOVOR V BESEDILO: naprava posname vaš glas in ga hkrati pretvori v besedilo na zaslonu.
Za najboljše rezultate napravo držite v bližini vaših ust in govorite glasno in močno v mirnem
prostoru.
Če se sistemski jezik glasovne beležke ne ujema z govorjenim jezikom, naprava ne bo
prepoznala vašega glasu. Pred uporabo te funkcije pritisnite trenutni jezik, da nastavite
sistemski jezik glasovne beležke.
Moje datoteke
Dostopajte in upravljajte različne datoteke, ki so shranjene v napravi ali drugih mestih, kot na
primer shrambe v oblaku.
Odprite mapo Samsung in zaženite aplikacijo Moje datoteke.
Oglejte si datoteke, ki so shranjeni v posamezni shrambi.
Če želite sprostiti prostor v shrambi naprave, pritisnite → Pridobi več prostora.
Za iskanje datotek ali map pritisnite
.
Ura
Uvod
Nastavite alarme, preverite trenutni čas v številnih mestih po svetu, merite čas dogodka ali
nastavite določeno trajanje.
BUDILKA
Zaženite aplikacijo Ura in pritisnite BUDILKA.
124
Aplikacije in funkcije
Nastavljanje alarmov
Pritisnite
na seznamu budilk, nastavite čas budilk, izberite dneve, za katere želite, da se
budilka ponovi, nastavite različne možnosti budilk in nato pritisnite SHRANI.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos časa budilke, pritisnite polje za vnos časa.
Za vklop ali izklop budilke pritisnite stikalo poleg budilke na seznamu budilk.
Izključitev alarmov
Pritisnite OPUSTI, da ustavite budilko. Če ste že omogočili možnost dremeža, pritisnite DREMEŽ,
da ponovno vključite budilko po določenem časovnem obdobju.
Brisanje alarmov
Pritisnite in pridržite budilko, označite budilke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite IZBRIŠI.
SVETOVNA URA
Zaženite aplikacijo Ura in pritisnite SVETOVNA URA.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
, vnesite ime mesta ali izberite mesto z zemljevida sveta in nato pritisnite DODAJ.
Za uporabo pretvornika časovnega območja pritisnite
.
Brisanje ur
Pritisnite in pridržite uro, označite ure, ki jih želite izbrisati, in pritisnite IZBRIŠI.
125
Aplikacije in funkcije
ŠTOPARICA
1
2
Zaženite aplikacijo Ura in pritisnite ŠTOPARICA.
Pritisnite ZAČNI, da merite dogodek.
Če želite zabeležiti čas krogov, med merjenjem časa na dogodku, pritisnite KROG.
3
Pritisnite USTAVI za prenehanje merjenje časa.
Če želite ponoviti merjenja časa, pritisnite NADALJUJ.
Da počistite čas krogov, pritisnite PONASTAVI.
ČASOVNIK
1
2
Zaženite aplikacijo Ura in pritisnite ČASOVNIK.
Nastavite trajanje in pritisnite ZAČNI.
Če želite odpreti tipkovnico za vnos trajanja, pritisnite polje za vnos trajanja.
3
Pritisnite OPUSTI, ko se časovnik sproži.
Računalo
Opravite enostavne ali zahtevne izračune.
Zaženite aplikacijo Računalo.
Za uporabo znanstvenega računala obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Samodej. zavrti
onemogočeno, pritisnite za prikaz znanstvenega računala.
Za ogled zgodovine izračunov pritisnite ZGODOVINA. Če želite zapreti ploščo zgodovine
izračunov, pritisnite ŠTEVILČNICA.
Če želite počistiti zgodovino, pritisnite ZGODOVINA → POČISTI ZGODOVINO.
Če želite uporabiti orodje za pretvorbo enot, pritisnite
kot so površina, dolžina ali temperatura, v druge enote.
126
. Pretvorite lahko različne vrednosti,
Aplikacije in funkcije
Radio
Poslušanje FM radia
Zaženite aplikacijo Radio.
Pred uporabo te aplikacije morate priključiti slušalke, ki služijo kot radijska antena.
Prvič FM Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
Pritisnite
, da vklopite FM radio. Na seznamu postaj izberite želeno radijsko postajo.
Posnemite pesem iz FM radia.
Dodajte trenutno radijsko postajo
na seznam priljubljenih.
Vključite in izključite radio FM.
Dostop do dodatnih možnosti.
Ročno vnesite frekvenco radijske
postaje.
Za iskanje razpoložljive radijske
postaje.
Natančno nastavite frekvenco.
Prikaz seznama priljubljenih
postaj.
Prikaz seznama razpoložljivih
postaj.
Samodejno iskanje in
shranjevanje razpoložljivih postaj.
Predvajanje prek zvočnika
Radio lahko poslušate prek zvočnika namesto prek priključenih slušalk.
Pritisnite → Predvajaj prek zvočnika.
127
Aplikacije in funkcije
Iskanje radio postaj
Zaženite aplikacijo Radio.
Pritisnite POSTAJE → PREIŠČI, ter nato izberite možnost iskanja. FM radio samodejno poišče in
shrani radijske postaje, ki so na voljo.
Na seznamu postaj izberite želeno radijsko postajo.
Game Launcher
Uvod
Zaganjalnik iger zbira prenesene igre s Trgovina Play in Galaxy Apps na enem mestu za
enostaven dostop. Napravo lahko nastavite na način za igranje za lažje igranje iger.
Ogled informacij o vašem igranju.
Prenesene aplikacije.
Dostop do dodatnih možnosti.
Odprite igre brez ali z zvokom.
Spremeni način delovanja.
Oglejte si več iger in jih namestite.
128
Aplikacije in funkcije
Uporaba zaganjalnika iger
1
Zaženite aplikacijo Nastavitve, pritisnite Napredne funkcije → Igre in pritisnite stikalo
Game Launcher, da ga vklopite.
Game Launcher bo dodan na domači zaslon ali zaslon aplikacij.
Ko izključite funkcijo, bo Game Launcher odstranjen z zaslona Domov in zaslona
aplikacij.
2
3
Zaženite aplikacijo Game Launcher.
Pritisnite igro s seznama iger.
Če želite poiskati več iger, povlecite zaslon navzgor.
Igre, prenesene iz trgovin Trgovina Play in Galaxy Apps, so samodejno prikazane na
zaslonu zaganjalnika iger. Če vaše igre niso prikazane, pritisnite → Dodajte igro.
Odstranitev igre iz zaganjalnika iger
Pritisnite in pridržite igro in pritisnite Izbriši.
Spreminjanje način delovanja
Način delovanja med igro lahko spremenite.
Zaženite aplikacijo Game Launcher, pritisnite Učinkovitost igre in povlecite vrstico na želen
način.
• Poud. na varčev. z en.: s tem varčujete z baterijo med igranjem iger.
• Uravnoteženo: s tem bosta delovanje in čas uporabe baterije uravnotežena.
• Poud. na učink. delov.: s tem dobite najboljšo možno delovanje med igranjem iger.
Za spremembo nastavitev za posamezno igro, pritisnite stikalo Nastavitve za vsako igro, da ga
vključite.
Učinkovitost energije baterije je odvisna od igre.
129
Aplikacije in funkcije
Uporaba orodij za igre
Med igranjem igre lahko uporabite različne možnosti v podoknu orodij za igre. Če želite odpreti
podokno orodij za igre, pritisnite
na navigacijski vrstici. Če je navigacijska vrstica skrita,
povlecite navzgor z dna zaslona za njen prikaz.
Zaženite aplikacije v pojavnem
oknu.
Uredite seznam aplikacij.
Dostop do nastavitev orodij za
igre.
Igrajte igre čez cel zaslon.
Utišajte zvoke obvestil in
omogočite prikaz samo za
dohodne klice in opozorila v sili.
Zaklenite nekatere finkcije med
igranjem iger.
Nastavite dodatne funkcije.
Skrijte tipke na navigacijski vrstici.
Posnemite igralno sejo.
Zaklenite zaslon na dotik med
igranjem igre.
Zajemite posnetek zaslona.
Razpoložljive možnosti so lahko odvisne od igre.
Blokiranje obvestil med igrami
Pritisnite
in pritisnite stikalo Brez opozor. med igro, da ga vključite. Naprava bo utišala zvoke
obvestil in prikazala samo obvestila za dohodne klice in opozorila v sili, ter vam omogočila, da
uživate v igrah brez motenj. Če prejmete dohodni klic, se bo na vrhu zaslona prikazalo majhno
obvestilo.
130
Aplikacije in funkcije
SmartThings
Uvod
Enostavno in hitro se povežite z bližnjimi napravami, kot so slušalke Bluetooth ali drugi pametni
telefoni. Z vašim pametnim telefonom lahko prav tako upravljate TV sprejemnike, gospodinjske
aparate in izdelke Internet stvari (IoT).
• Povežite se z bližnjimi napravami: preprosto in hitro se povežite z napravami v bližini, kot
so slušalke Bluetooth ali nosljive naprave.
• Registracija in krmiljenje gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov
Internet stvari (IoT): registrirajte pametne hladilnike, pomivalne stroje, klimatske naprave,
vlažilce zraka, TV sprejemnike in izdelke IoT na vašem pametnem telefonu ter si oglejte
njihovo stanje ali jih krmilite prek zaslona pametnega telefona.
• Prejemanje obvestil: prejemajte obvestila iz povezanih naprav v svoj pametni telefon. Na
primer, ko je perilo oprano, lahko prejmete obvestilo na vaš pametni telefon.
Odprite mapo Samsung in zaženite aplikacijo SmartThings. Prikaže se kontrolna plošča.
Dostop do dodatnih možnosti.
Namigi SmartThings
Iskanje in registracija naprav v
bližini.
Podprte naprave
Oglejte si nadzorno ploščo.
Upravljanje samodejnih načinov.
Upravljanje lokacij in naprav.
131
Aplikacije in funkcije
• Za ogled SmartThings morajo pametni telefon ali druge naprave biti povezane z Wi-Fi
ali mobilnim omrežjem.
• Za celovito uporabo SmartThings se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung.
• Naprave s katerimi se lahko povežete so lahko odvisne od regije ali ponudnika
storitev. Za ogled seznama naprav, s katerimi se lahko povežete, odprite mapo
Samsung, zaženite aplikacijo SmartThings in nato pritisnite PODPRTE NAPRAVE.
• Razpoložljive funkcije so lahko odvisne od povezane naprave.
• Garancija Samsung ne krije lastnih napak ali okvar povezanih naprav. Ko se na
povezanih napravah pojavijo napake ali okvare, se obrnite na proizvajalca naprave.
Povezovanje z bližnjimi napravami
Enostavno in hitro se povežite z bližnjimi napravami, kot so slušalke Bluetooth.
Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
1
2
3
Odprite mapo Samsung in zaženite aplikacijo SmartThings.
Na kontrolni plošči pritisnite Dodaj napravo.
Izberite napravo s seznama in se povežite z njo s slednjem navodil na zaslonu.
132
Aplikacije in funkcije
Uporaba gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov
IoT
Oglejte si stanje vaših pametnih gospodinjskih aparatov, TV sprejemnikov in izdelkov IoT z
zaslona vašega pametnega telefona. Naprave lahko združite v skupine po lokaciji in enostavno
dodajate pravila za krmiljenje naprav.
Povezovanje naprav
1
2
3
Odprite mapo Samsung in zaženite aplikacijo SmartThings.
Na kontrolni plošči pritisnite Dodaj napravo.
S seznama izberite napravo.
Če na seznamu ni nobene naprave, pritisnite
v meniju ROČNO DODAJANJE NAPRAVE
in izberite vrsto naprave. Oziroma pritisnite Iskanje in vnesite napravo ali ime modela.
4
Sledite navodilom na zaslonu za registracijo naprave.
Ogled in nadzor povezanih naprav
Lahko si ogledate in nadzirate naprave. Na primer, preverite lahko živila v hladilniku ali
prilagodite glasnost TV sprejemnika.
1
Odprite mapo Samsung, zaženite aplikacijo SmartThings in nato pritisnite Naprave.
Prikaže se seznam povezanih naprav.
2
Oglejte si stanje naprav na seznamu.
Za krmiljenje naprav, izberite napravo. Ko prenesete krmilnik naprave, ki je priložen izbrani
napravi, lahko krmilite napravo.
Dodajanje naprav in prizorov lokaciji
Dodajte lokacije napravam, oglejte si seznam naprav na isti lokaciji in jih krmilite. Lokaciji lahko
prav tako dodate prizor in krmilite več naprav hkrati.
133
Aplikacije in funkcije
Dodajanje lokacij
1
Odprite mapo Samsung, zaženite aplikacijo SmartThings in nato pritisnite Naprave → VSE
NAPRAVE → Dodaj lokacijo.
2
Vnesite ime lokacije.
Za nastavitev lokacije pritisnite Geolokacija za izbor lokacije na zemljevidu in pritisnite
KONČANO.
3
Pritisnite SHRANI.
Dodana bo vaša lokacija.
Če želite lokaciji dodati naprave, pritisnite DODAJ NAPRAVO in sledite navodilom na zaslonu
za registracijo naprav.
Naprave bodo dodane na lokacijo.
Dodajanje prizorov
Dodajte prizor in registrirajte naprave za krmiljenje več naprav hkrati z enim pritiskom tipke ali z
glasovnim ukazom.
Odprite mapo Samsung, zaženite aplikacijo SmartThings, izberite lokacijo, pritisnite → Dodaj
prizorišče, nato pa nastavite možnosti prizorišča. Nastavite lahko ime prizora, ikone in naprave.
Dodajanje samodejnih načinov
Samodejni način lahko dodate za samodejno izvajanje dejanj v odvisnosti od predhodno
nastavljenega časa ali stanja naprav.
Na primer, dodajte način za samodejni vklop zvoka vsak dan ob 7.00 zjutraj.
1
Odprite mapo Samsung, zaženite aplikacijo SmartThings in nato pritisnite Avtomatike →
SAMODEJNO DODAJANJE.
2
3
4
Izberite lokacijo za zagon avtomatizacije.
Nastavite aktivacijske pogoje za to avtomatizacijo.
Pritisnite DODAJ zraven Nato in nastavite dejanje, ki ga želite izvršiti.
Za prejem obvestila ob delovanju samodejnega načina pritisnite Obveščanje članov, vnesite
sporočilo in pritisnite KONČANO.
5
Ko končate, pritisnite SHRANI.
134
Aplikacije in funkcije
Prejemanje obvestil
Na vaš pametni telefon lahko prejmete obvestila s strani povezanih naprav. Na primer, ko je
perilo oprano, lahko prejmete obvestilo na vaš pametni telefon.
Če želite nastaviti naprave za prejemanje obvestil, odprite mapo Samsung, zaženite aplikacijo
SmartThings, pritisnite → Obvestila → → Nastavitve obvestila, nato pa pritisnite stikala
zraven želenih naprav.
Skupna raba vsebine
Souporabljajte vsebino z uporabo različnih možnosti skupne rabe. Naslednja dejanja so primer
skupne rabe slik.
Pri skupni rabi datotek prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna dodatne
stroške.
1
2
Zaženite aplikacijo Galerija in izberite sliko.
Pritisnite
in izberite metodo za skupno rabo, kot sto sporočila in e-pošta.
Če imate zgodovino komunikacije ali skupne rabe, bodo stiki, s katerimi ste komunicirali,
prikazani v podoknu možnosti skupne rabe. Če želite neposredno deliti vsebino z njimi
prek ustrezne aplikacije, izberite ikono osebe. Če ta funkcija ni vključena, zaženite
aplikacijo Nastavitve, pritisnite Napredne funkcije in nato pritisnite Neposredno
deljenje, da ga vključite.
135
Aplikacije in funkcije
Uporabi dodatnih funkcij
• Deljenje povezave: skupna raba velikih datotek. Prenesite datoteke v strežnik shrambe
Samsung in jih souporabljajte z drugimi prek spletne povezave ali kode. Za uporabo te
funkcije morate potrditi vašo telefonsko številko.
• Deljenje v napravo: souporabljajte vsebino z napravami v bližini prek povezave Wi-Fi
Direct ali Bluetooth oziroma z napravami, ki podpirajo SmartThings. Prav tako si lahko
ogledate prikazano vsebino naprave na velikem zaslonu tako, da povežete napravo s TV
sprejemnikom ali monitorjem, ki podpira zrcaljenje zaslona.
Ko je slika poslana na naprave prejemnikov, se bo na njihovih napravah prikazalo sporočilo.
Pritisnite obvestilo za ogled ali prenos slike.
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google.
Za ogled več informacij o aplikaciji, odprite meni pomoči posamezne aplikacije.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Gmail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite zemljevid sveta in si oglejte lokacijske podatke za
različne kraje v vaši bližini.
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi. Glasbene zbirke, ki so shranjene na
vaši napravi, lahko prenesete v oblak in do njih dostopate kasneje.
136
Aplikacije in funkcije
Filmi Play
Kupite ali sposodite si videe, kot so filmi in televizijski programi, s Trgovina Play.
Google Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
Foto
Iščite, upravljajte in urejajte vse svoje fotografije in videoposnetke z različnih virov na enem
mestu.
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
Duo
Opravite enostaven video klic.
137
Nastavitve
Uvod
Po meri prilagodite nastavitve naprave. S konfiguracijo različnih možnosti nastavitev lahko po
meri prilagodite vašo napravo.
Zaženite aplikacijo Nastavitve.
Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite Iskanje ali
.
Povezave
Možnosti
Spremenite nastavitve z različne povezave, kot sta funkciji Wi-Fi in Bluetooth.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave.
• Wi-Fi: vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in
vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav. Za več informacij si oglejte
poglavje Wi-Fi.
• Bluetooth: uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z
napravami, ki podpirajo Bluetooth. Za več informacij si oglejte poglavje Bluetooth.
• Vidnost telefona: omogočite drugim napravam, da najdejo vašo napravo, da bodo delile
vsebine z vami. Kadar je ta funkcija vklopljena, je vaša naprava vidna drugim napravam med
iskanjem razpoložljivih naprav z uporabo možnosti Prenesi datoteke na napravo.
• Poraba podatkov: sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev. Nastavite
napravo, da samodejno onemogoči mobilno podatkovno povezavo, ko količina porabljenih
mobilnih podatkov doseže nastavljeno mejo.
Prav tako lahko vključite funkcijo varčevanja s podatki, da preprečite aplikacijam, ki so
zagnane v ozadju, da pošiljajo ali sprejemajo podatke. Za več informacij si oglejte poglavje
Varčevanje s podatki.
138
Nastavitve
• Letalski način: nastavite napravo, da onemogoči vse omrežne funkcije vaše naprave.
Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.
Upoštevajte predpise letalske družbe in navodila letalskega osebja. Kjer je napravo
dovoljeno uporabljati, jo vedno uporabljajte v letalskem načinu.
• NFC in plačilo: nastavite napravo, da dovoli branje oznak komunikacije s tehnologijo
bližnjega polja (NFC), ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu potrebnih aplikacij lahko
to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški promet ali dogodke. Za
več informacij si oglejte poglavje NFC in plačilo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Mob. dost. točka in privezovanje: uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot
za skupno rabo mobilne podatkovne povezave med napravo in drugimi napravami, če
omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth. Za
več informacij si oglejte poglavje Mob. dost. točka in privezovanje.
• Mobilna omrežja: konfigurirajte nastavitve vašega mobilnega omrežja.
• Upravitelj kartice SIM (modeli z možnostjo dveh kartic SIM): aktivirajte vaše kartice SIM ali
USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Za več informacij si oglejte poglavje Upravitelj
kartice SIM (modeli z dvema karticama SIM).
• Lokacija: spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
• Več nastavitev povezave: prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij. Za več
informacij si oglejte poglavje Več nastavitev povezave.
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
139
Nastavitve
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
1
2
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Vpišite geslo in
pritisnite POVEŽI.
• Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem
vnos gesla ni potreben. Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem,
jo izberite s seznama omrežij in pritisnite POZABI.
• Če se ne morete pravilno povezati z omrežjem Wi-Fi, ponovno zaženite funkcijo Wi-Fi
naprave ali brezžični usmerjevalnik.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
1
2
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi in nato pritisnite stikalo, da ga vklopite.
Pritisnite Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Če naprave, s katero se želite povezati, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi funkcijo
Wi-Fi Direct.
3
Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Napravi bosta povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct.
140
Nastavitve
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Galerija in izberite sliko.
Pritisnite
→ Wi-Fi Direct in izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
Sprejmite zahtevo za povezavo prek Wi-Fi Direct na drugi napravi.
Če sta napravi že povezani, bo slika poslana na drugo napravo brez postopka zahteve za
povezavo.
Prekinitev povezave z napravo
1
2
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Wi-Fi.
Pritisnite Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3
Pritisnite ime naprave, da prekinite povezavo z napravami.
141
Nastavitve
Bluetooth
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali predstavnostnih datotek z napravami, ki
podpirajo Bluetooth.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Bluetooth in nato pritisnite stikalo, da ga
vklopite.
Zaznane naprave bodo prikazane na seznamu.
2
Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če naprave s katero se želite seznaniti ni na seznamu, nastavite napravo za vklop načina za
seznanitev prek Bluetooth. Glejte navodila za uporabo druge naprave.
Vaša naprava je vidna drugim napravam, medtem ko je odprt zaslon za nastavitev
Bluetooth.
3
Za potrditev sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na vaši napravi.
Napravi bodo povezani, ko druga naprava sprejme zahtevo za povezavo prek Bluetooth.
142
Nastavitve
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
1
2
Zaženite aplikacijo Galerija in izberite sliko.
Pritisnite
→ Bluetooth in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
3
Sprejmite zahtevo za povezavo prek Bluetooth na drugi napravi.
Pozabljanje naprav Bluetooth
1
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2
3
Pritisnite
zraven imena naprave za preklic seznanitve.
Pritisnite Prekliči seznanitev.
143
Nastavitve
Varčevanje s podatki
Zmanjšate porabo podatkov, tako da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, da pošiljajo
ali sprejemajo podatke.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Poraba podatkov → Varčevanje s podatki in
pritisnite stikalo, da ga vključite.
Ko vklopite funkcijo varčevanja s podatki, se v vrstici stanja prikaže ikona
.
Vključena je funkcija varčevanja s
podatki
Za izbiro aplikacij pri katerih ne želite omejiti uporabe podatkov, pritisnite Dov. ap., ko je
vkl. Var. s pod. in izberite aplikacije.
NFC in plačilo
Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu
potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški
promet ali dogodke.
Naprava vključuje vgrajeno anteno NFC. Z napravo ravnajte previdno, če želite preprečiti
poškodbe antene NFC.
Branje podatkov iz oznak NFC
Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o
izdelku z oznako NFC.
1
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave in nato pritisnite stikalo NFC in plačilo, da ga
vklopite.
144
Nastavitve
2
Postavite področje NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC.
Prikazale se bodo informacije z oznake.
Zagotovite, da je zaslon naprave vklopljen in odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala
oznak NFC ali prejemala podatkov.
Plačevanje s funkcijo NFC
Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno
storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.
1
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave in nato pritisnite stikalo NFC in plačilo, da ga
vklopite.
2
Dotaknite se s področjem NFC antene, na zadnji strani vaše naprave, bralnika kartic NFC.
Da nastavite privzeto aplikacijo za plačevanje, odprite zaslon nastavitev in pritisnite Povezave →
NFC in plačilo → Pritisni in plačaj → PLAČILO in nato izberite aplikacijo.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
145
Nastavitve
Pošiljanje podatkov s funkcijo NFC
Dovolite izmenjavo podatkov, ko se z anteno NFC v napravi dotaknete antene NFC druge
naprave.
1
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → NFC in plačilo in nato pritisnite stikalo, da ga
vklopite.
2
3
4
Pritisnite stikalo Android Beam, da ga vklopite.
Izberite element in se dotaknite z anteno NFC vaše naprave antene NFC druge naprave.
Ko se na zaslonu prikaže Dotaknite se za prenos., pritisnite zaslon naprave za pošiljanje
elementa.
Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.
146
Nastavitve
Mob. dost. točka in privezovanje
Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne
povezave med napravo in drugimi napravami, če omrežna povezava ni na voljo. Povezave lahko
vzpostavite prek Wi-Fi, USB ali Bluetooth.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Mob. dost. točka in privezovanje.
Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
• Mobilna dostopna točka: uporabite dostopno točko mobile hotspot za souporabo
povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami
prek Bluetooth.
• USB modem: uporabite funkcijo uporabe telefona kot modema po USB-ju za souporabo
mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom prek USB-ja. Ko je povezana z
osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za računalnik.
Uporaba dostopne točke mobile hotspot
Uporabite napravo kot dostopno točko mobile hotspot za skupno rabo mobilne podatkovne
povezave med napravo in drugimi napravami.
1
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Mob. dost. točka in privezovanje → Mobilna
dostopna točka.
2
Pritisnite stikalo, da ga vključite.
V vrstici stanja se prikaže ikona
omrežij Wi-Fi.
. Druge naprave lahko najdejo vašo naprav na seznamu
Za nastavitev gesla za dostopno točko mobile hotspot, pritisnite → Konfiguracija mobilne
dostopne točke in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite SHRANI.
3
4
Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
147
Nastavitve
Upravitelj kartice SIM (modeli z dvema karticama SIM)
Aktivirajte vaše kartice SIM ali USIM, ter prilagodite nastavitve za kartico SIM. Za več informacij si
oglejte poglavje Uporaba dveh kartic SIM ali USIM (modeli z dvema karticama SIM).
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Upravitelj kartice SIM.
• Klici: izberite kartico SIM ali USIM za glasovne klice.
• Besedilna sporočila: izberite kartico SIM ali USIM za sporočanje.
• Prenos podat. prek mob. omrežja: izberite kartico SIM ali USIM za podatkovne storitve.
• Potrdite kartico SIM za klice: nastavite napravo, da prikaže pojavno okno za izbiro kartice
SIM ali USIM ob povratnem klicu ali klicanju iz sporočila. Pojavno okno se prikaže samo, če
je kartica SIM ali USIM, ki je bila uporabljena za prejšnji klic ali sporočilo, drugačna od vaše
prednostno nastavljene kartice SIM ali USIM.
• Delovanje dveh kartic SIM: dovolite, da naprava sprejme dohodne klice z druge kartice SIM
ali USIM med klicem.
Ko je ta funkcija vključena, je lahko posredovanje klicev zaračunano, odvisno od
regije ali operaterja.
Več nastavitev povezave
Prilagajanje nastavitev za upravljanje drugih funkcij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave.
• Iskanje naprav v bližini: nastavite napravo, da poišče naprave v bližini s katerimi se lahko
poveže.
• Tiskanje: konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi.
Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek. Za več
informacij si oglejte poglavje Tiskanje.
• MirrorLink: uporabite funkcijo MirrorLink za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek
monitorja prikazovalne enote v vozilu. Za več informacij si oglejte poglavje MirrorLink.
• Prenos ojačevalca: nastavite napravo za hitrejši prenos datotek, ki so večje od 30 MB, prek
Wi-Fi in mobilnega omrežja hkrati. Za več informacij si oglejte poglavje Prenos ojačevalca.
• VPN: v napravi nastavite navidezna omrežja (VPN), da se boste lahko povezali z zasebnim
omrežjem šole ali podjetja.
148
Nastavitve
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Napravo lahko
povežete s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct, ter natisnite slike ali dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.
1
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave → Tiskanje →
Dodaj storitev.
2
3
4
Poiščite vtičnik tiskalnika v Trgovina Play.
Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
Izberite vtičnik tiskalnika in nato pritisnite stikalo, da ga vključite.
Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.
5
Izberite tiskalnik, ki ga želite dodati.
Za ročno dodajanje tiskalnikov pritisnite → Dodaj tiskalnik.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, odprite seznam možnosti, pritisnite Tiskanje
→
→ Vsi tiskalniki ... in izberite tiskalnik.
Načini tiskanja se lahko razlikujejo glede na vrsto vsebine.
149
Nastavitve
MirrorLink
Na zaslonu glavne enote vozila lahko prikažete zaslon vaše naprave.
Povežite vašo napravo z vozilom za nadzor aplikacij MirrorLink na napravi prek monitorja
prikazovalne enote vozila.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave → MirrorLink.
Vaša naprava je združljiva z vozili, ki podpirajo različico MirrorLink 1.1 ali novejšo.
Priključite vašo napravo z vozilom prek MirrorLink
Ko funkcijo uporabite prvič, priključite napravo na omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje.
1
Seznanite napravo z vozilom prek Bluetooth.
Za več informacij si oglejte poglavje Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth.
2
Vašo napravo priključite v vozilo z uporabo kabla USB.
Ko sta priključena, dostopajte do aplikacij MirrorLink vaše naprave na monitorju
prikazovalne enote.
Prekinitev povezave MirrorLink
Odklopite kabel USB z vaše naprave in vozila.
150
Nastavitve
Prenos ojačevalca
Nastavite napravo za hitrejši prenos datotek, ki so večje od 30 MB, prek Wi-Fi in mobilnega
omrežja hkrati. Močnejši signal Wi-Fi zagotavlja večjo hitrost prenosa.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Povezave → Več nastavitev povezave → Prenos ojačevalca.
• Ta funkcijo morda ne podpirajo vse naprave.
• Pri prenosu datotek prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
• Pri prenosu večjih datotek se lahko naprava segreje. Če naprava preseže nastavljeno
temperaturo, se bo funkcija izklopila.
• Če omrežni signali niso stabilni, lahko to vpliva na hitrost in delovanje te funkcije.
• Če imata povezava Wi-Fi in povezava prek mobilnega omrežja znatno različne hitrosti
prenosa, naprava uporabi samo najhitrejšo povezavo.
• Ta funkcija podpira protokola Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 in Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Te funkcije ne morete uporabiti z drugimi
protokoli, kot je FTP.
Zvoki in vibriranje
Možnosti
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in vibriranje.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina, načina vibriranja ali tihega
načina.
• Vibriranje med zvonjenjem: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
• Uporaba tipk za glas. za medije: nastavite napravo, da prilagodi glasnost medija ob pritisku
tipke za glasnost.
151
Nastavitve
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Melodija zvonjenja (modeli z eno kartico SIM): spremenite melodijo zvonjenja za klice.
Melodija zvonjenja (modeli z dvema karticama SIM): spremenite melodije zvonjenja za klice
ali obvestila.
• Vzorec tresenja: izberite vzorec tresenja.
• Zvoki za obvestila: spremenite zvok obvestila.
• Ne moti: nastavite napravo, da utiša dohodne klice, zvoke obvestil in večpredstavnostno
vsebino, razen dovoljenih izjem.
• Zvoki ob dotiku: nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na
dotik.
• Zvoki zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Zvok za polnjenje: nastavite napravo, da sproži zvok, ko jo priključite na napajalnik.
• Toni tipkovnice za klic: nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko pritisnete tipke na
tipkovnici.
• Zvok tipkovnice: nastavi napravo, da odda zvok ob dotiku tipke.
• Kakovost zvoka in učinki: konfigurirajte dodatne nastavitve zvoka.
Prav tako lahko vključite način za prostorski zvok. Za več informacij si oglejte poglavje Dolby
Atmos (prostorski zvok).
• Ločite zvok aplikacije: nastavite napravo, da predvaja zvok medijske vsebine z določene
aplikacije, na povezanem zvočniku Bluetooth ali slušalkah, ločeno od drugih aplikacij. Na
primer, med poslušanjem aplikacije Navigacija prek zvočnika naprave lahko hkrati poslušate
predvajanja z aplikacije Glasba prek zvočnika Bluetooth vozila.
Dolby Atmos (prostorski zvok)
Izberite način za prostorski zvok, ki je optimiziran za različne tipe zvoka, kot so filmi, glasba in
zvok. Z Dolby Atmos lahko doživite gibljivi zvok, ki se pretaka okoli vas.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvoki in vibriranje → Kakovost zvoka in učinki → Dolby
Atmos, pritisnite stikalo, da ga vključite, nato pa izberite način.
Pred uporabo te funkcije morate priključiti slušalke z mikrofonom.
152
Nastavitve
Obvestila
Spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Obvestila.
Za prikaz značk ikon pritisnite stikalo Značke ikone aplikacije, da ga vključite. Za spremembo
stila značke pritisnite Značke ikone aplikacije.
S številko
Brez številke
Za prilagoditev nastavitve obvestil za več aplikacij pritisnite NAPREDNO in izberite aplikacijo.
Zaslon
Možnosti
Spremenite nastavitve zaslona in domačega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon.
• Svetlost: prilagodite svetlost zaslona.
• Samodejna svetlost: nastavite napravo, da sledi prilagoditvam osvetlitve in jih uporabi
samodejno ob podobnih svetlobnih pogojih.
• Filter modre svetlobe: vklopite filter modre svetlobe in spremenite nastavitve filtra. Za več
informacij si oglejte poglavje Filter modre svetlobe.
• Pisava in povečava zaslona: spremenite nastavitev povečave zaslona ali velikost pisave in
slog.
• Način zaslona: spremenite način zaslona ali prilagodite barve na zaslonu. Za več informacij si
oglejte poglavje Spreminjanje načina zaslona ali prilagajanje barv na zaslonu.
• Domači zaslon: spremenite velikost mreže za prikaz več ali manj elementov na domačem
zaslonu in več.
153
Nastavitve
• Celozaslonske aplikacije: izberite aplikacije, ki jih želite uporabiti v celozaslonskem prikazu.
• Preprosti način: preklopite na enostavni način za prikaz večjih ikon in uporabo enostavnejše
postavitve domačega zaslona.
• Okvirji ikon: nastavite, če želite prikazati senčena ozadja, zaradi katerih ikone izstopajo.
• Vrstica stanja: po meri prilagodite nastavitve za prikaz obvestil ali indikatorje v vrstici stanja.
• Navigacijska vrstica: spremenite nastavitve navigacijske vrstice. Za več informacij si oglejte
poglavje Navigacijska vrstica (izbirne tipke).
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Blokirajte nenamerne dotike: nastavite napravo, da prepreči zaznavanje dotika v temnem
prostoru, kot sta žep ali torba.
• Ohranjevalnik zaslona: nastavite napravo, da zažene ohranjevalnik zaslona, ko se naprava
polni oz. je priključena na odložišče. Za več informacij si oglejte poglavje Ohranjevalnik
zaslona.
Filter modre svetlobe
Zmanjšajte naprezanje oči z omejevanjem modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon.
Ko gledate videoposnetke HDR iz video storitev izključno za HDR, filter modre svetlobe
morda ne bo uporabljen.
1
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon → Filter modre svetlobe in nato pritisnite stikalo
Vklopite zdaj, da ga vklopite.
2
3
Vlecite vrstico za prilagoditev, da nastavite prepustnost filtra.
Da nastavite razpored, ko bo filter modre svetlobe uporabljen za zaslon, pritisnite stikalo
Vklop ob načrtovani uri, da ga vklopite in izberite možnost.
• Od mraka do zore: napravo nastavite tako, da uporabi filter modre svetlobe ponoči in ga
izklopi zjutraj, glede na vašo trenutno lokacijo.
• Urnik po meri: nastavite določen čas, ko bo uporabljen filter modre svetlobe.
154
Nastavitve
Spreminjanje načina zaslona ali prilagajanje barv na zaslonu
Izberite način zaslona, ki je primeren za gledanje filmov ali slik oziroma prilagodite barvo zaslon
glede na vaše preference. Če izberete način Prilagodljiv zaslon, lahko izberete ravnovesje barve
zaslona po vrednosti barve.
Spreminjanje načina zaslona
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon → Način zaslona in izberite način, ki ga želite.
• Prilagodljiv zaslon: to možnost optimizira barvni obseg, nasičenost in ostrino zaslona.
Ravnovesje barve zaslona lahko prav tako prilagodite po vrednosti barve.
• Kino AMOLED: ta možnost je primerna za gledanje filmov.
• Fotografija AMOLED: ta možnost je primerna za gledanje slik.
• Osnovno: ta možnost je nastavljena kot privzeta in je primerna za splošno uporabo.
• Barvo zaslona lahko prilagodite samo v načinu Prilagodljiv zaslon.
• Način Prilagodljiv zaslon morda ni združljiv z aplikacijami tretjih razvijalcev.
• Pri uporabi filtra modre luči ne morete spreminjati način zaslona.
Optimizacija barvnega razmerja čez cel zaslon.
Optimizirajte barvo zaslon s prilagoditvijo barvnih tonov glede na vaše preference.
Ko povlečete drsnik za prilagoditev barve proti Hladno, se poveča modri barvni ton. Ko
povlečete drsnik proti Toplo, se poveča rdeči barvni ton.
1
2
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon → Način zaslona → Prilagodljiv zaslon.
Prilagodite drsnik za prilagoditev barve pod Ravnovesje barv na celem zaslonu.
Razmerje barve zaslona bo optimiziran.
155
Nastavitve
Prilagoditev tona zaslona glede na vrednost barve
Povečajte ali znižajte določen barvni ton s prilagoditvijo posameznih vrednosti Rdeča, Zelena ali
Modro.
1
2
3
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon → Način zaslona → Prilagodljiv zaslon.
Izberite Napredne možnosti.
Prilagodite barvni drsnik Rdeča, Zelena ali Modro glede na vaše preference.
Zaslon za ton zaslona bo prilagojen.
156
Nastavitve
Ohranjevalnik zaslona
Ob samodejnem izklopu zaslona lahko za ohranjevalnik zaslona nastavite prikaz slik.
Ohranjevalnik zaslona bo prikazan, ko se naprava polni ali je priključena v odložišče.
1
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon → Ohranjevalnik zaslona in nato pritisnite stikalo,
da ga vključite.
2
Izberite možnost.
Če izberete Okvir fotografije, se zažene diaprojekcija izbranih slik. Če izberete Fotografska
miza, se izbrane slike prikažejo na majhnih prekrivajočih karticah.
3
4
Pritisnite
za izbiro albuma za prikaz slik.
Ko končate, pritisnite tipko za nazaj.
Za predogled izbrane možnosti pritisnite PREDOGLED.
Zaslon se vklopi, če med prikazovanjem ohranjevalnika zaslona pritisnite zaslon.
Ozadja in teme
Spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjen zaslon ali uporabite različne teme za
napravo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Ozadja in teme.
• Ozadja: spremenite nastavitve ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Teme: zamenjajte temo naprave.
• Ikone: spremenite stil ikone.
• AOD-ji: izberite sliko za prikaz s funkcijo Vedno na zaslonu.
157
Nastavitve
Napredne funkcije
Možnosti
Vključite napredne funkcije in spremenite nastavitve, ki jih krmilijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Napredne funkcije.
Prekomerno tresenje ali udarec naprave lahko za nekatere funkcije, ki uporabljajo
senzorje, povzroči nenameren vnos.
• Pripomočki: spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Pametna ustavitev: preprečite izklop zaslona med gledanjem zaslona.
• Igre: vključite zaganjalnik iger. Za več informacij si oglejte poglavje Game Launcher.
• Način za enoročno upravljanje: vključite način enoročnega postopka, če napravo
uporabljate z eno roko.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Poteze za senzor za prst: nastavite napravo, da odpre ali zapre ploščo z obvestili, ko
podrsate navzgor ali navzdol po senzorju za prepoznavanje prstnih odtisov. Ta funkcija ni na
voljo, ko senzor zaznava vaš prstni odtis.
• Hit. zagon ap. Fotoaparat: nastavite napravo, da zažene kamero ob hitrem dvakratnem
pritisku tipke za vklop/izklop.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Aplik. za pomoč z napravo: izberite aplikacijo za pomoč za napravo, ki jo želite zagnati s
pritiskom in držanjem tipke za domov. Aplikacija za pomoč za napravo bo zbirala informacije
o trenutnem zaslonu in ponudila ustrezne informacije, aplikacije in funkcije.
• Več oken: izberite metodo za zagon več oken.
• Pametno zajemanje: nastavite napravo, da zajame trenutni zaslon in območje premika, ter
nemudoma obreže in da v skupno rabo posnetek zaslona.
158
Nastavitve
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve
proti desni, podrsate po zaslonu. Posnete slike si lahko ogledate v Galerija.
Med uporabo določenih aplikacij in funkcij ni mogoče posneti zaslon.
• Neposredni klic: nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v
bližini ušesa, med ogledom sporočila ali podrobnosti o stiku.
• Pametno opozorilo: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila,
ko dvignete napravo.
Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na
ravno površino.
• Preprost izklop zvoka: nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali opozorila z
uporabo gibov dlani ali če usmerite zaslon naprave navzdol.
• Podrs. za klic ali poš. sporočil: nastavite, da naprava pokliče ali pošlje sporočilo, ko podrsate
v desno oziroma v levo po stiku ali telefonski številki v aplikaciji Telefon ali Stiki.
• Dual Messenger: namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto
aplikacijo za sporočanje. Za več informacij si oglejte poglavje Dual Messenger.
• Pošiljanje sporočil SOS: nastavite napravo, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim
pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Neposredno deljenje: napravo nastavite tako, da prikaže stike, ki ste jih kontaktirali, v
podoknu možnosti skupne rabe, da omogoči, da boste lahko neposredno delili vsebino.
• Občutljivost na dotik: povečajte občutljivost zaslona na dotik za uporabo z zaščitami za
zaslon.
159
Nastavitve
Dual Messenger
Namestite drugo aplikacijo in uporabljajte dva ločena računa za isto aplikacijo za sporočanje.
1
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Napredne funkcije → Dual Messenger.
Prikažejo se podprte aplikacije.
2
Pritisnite stikalo aplikacije za namestitev druge aplikacije.
Nameščena bo druga aplikacija. Ikona druge aplikacije bo prikazana z . Ko prejmete
obvestila od druge aplikacije, bodo obvestila prikazana z , kar jih bo ločilo od obvestil prve
aplikacije.
Druga aplikacija
• Razpoložljivost funkcije dvojnega sporočanja je morda odvisna od aplikacije.
• Nekatere funkcije aplikacije so morda omejene za drugo aplikacijo.
Odstranitev druge aplikacije
1
2
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Napredne funkcije → Dual Messenger.
Pritisnite stikalo aplikacije, ki jo želite onemogočiti. in pritisnite ONEMOGOČI ali ODSTRANI.
Vsi podatki povezani z drugo aplikacijo bodo izbrisani.
Če odstranite prvo aplikacijo, bo druga aplikacija prav tako izbrisana.
160
Nastavitve
Vzdrževanje naprave
Funkcija vzdrževanja naprave ponuja pregled stanja baterije, pomnilnika in sistemske varnosti
vaše naprave. Prav tako lahko napravo samodejno optimizirate s pritiskom prsta.
Baterija
Varnost naprave
Shranjevanje
Pomnilnik RAM
161
Nastavitve
Uporaba funkcije za optimizacijo
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → POPRAVI ZDAJ ali OPTIMIZIRAJ ZDAJ.
Funkcija hitre optimizacije izboljša delovanje naprave z naslednjimi ukrepi.
• Čiščenje dela pomnilnika.
• Izbris nepotrebnih datotek in zapiranje aplikacij, ki tečejo v ozadju.
• Upravljanje neobičajne porabe baterije.
• Iskanje zrušenih aplikacij ali zlonamernih programov.
• Aplikacijam, ki se izvajajo v ozadju, preprečite uporabo mobilnih podatkov in tako
zmanjšajte porabo mobilnih podatkov.
Baterija
Preverite preostalo moč baterije in čas uporabe naprave. Za naprave s skoraj praznimi baterijami,
ohranite moč baterije z vključitvijo funkcij za varčevanje z energijo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Baterija.
• Preostali čas uporabe prikazuje preostali čas preden baterija izgubi moč. Preostali čas
uporabe je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.
• S strani nekaterih aplikacij, ki uporabljajo način za varčevanje energije, morda ne
boste prejemali obvestil.
Način za varčevanje z energijo
• SREDNJE: vklopite način varčevanja z energijo, da podaljšate čas delovanja baterije.
• NAJVEČ: v maksimalnem načinu za varčevanje z energijo naprava zmanjša porabo baterije
z uporabo temne teme in omejitvijo razpoložljivosti aplikacij in funkcij. Omrežne povezave,
razen mobilnega omrežja, so deaktivirane.
Upravljanje baterije
Zmanjšajte porabo baterije tako, da preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo
moči baterije, ko teh ne uporabljate. Izberite aplikacije s seznama aplikacij in pritisnite VAR. Z
EN. Pritisnite tudi → Napredne nastavitve in nastavite možnost Monitor porabe energije
aplikacij.
162
Nastavitve
Shranjevanje
Preverite stanje porabljenega ali razpoložljivega pomnilnika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Shranjevanje.
• Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni po posodobitvi naprave.
• Razpoložljiv prosto notranjega pomnilnika si lahko ogledate v odseku specifikacij za
vašo trenutno napravo na spletnem mestu Samsung.
Upravljanje pomnilnika
Če želite izbrisati preostale datoteke, kot je predpomnilnik, pritisnite POČISTI ZDAJ. Če želite
izbrisati datoteke ali odstraniti aplikacije, ki jih ne uporabljate več, izberite kategorijo pod
UPORABNIŠKI PODATKI. Nato izberite želene elemente in pritisnite IZBRIŠITE ali ODSTRANI.
Pomnilnik RAM
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Pomnilnik RAM.
Za hitrejše delovanje naprave z zaustavitvijo zagnanih aplikacij v ozadju, označite aplikacije na
seznamu aplikacij in pritisnite POČISTI ZDAJ.
Varnost naprave
Preverite stanje varnostni naprave. Ta funkcija poišče zlonamerne programe na vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Vzdrževanje naprave → Varnost naprave → PREGLEJ
TELEFON.
163
Nastavitve
Aplikacije
Urejajte aplikacije naprave in spremenite njihove nastavitve. Ogledate si lahko podatke o porabi
aplikacij, spremenite njihov nastavitve obvestil ali dovoljenj oziroma odstranite ali onemogočite
nepotrebne aplikacije.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Aplikacije.
Zaklenjen zaslon
Možnosti
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklenjen zaslon.
Razpoložljive možnosti so odvisne od izbrane metode za zaklep zaslona.
• Vrsta zaklepanja zaslona: spremenite metodo za zaklep zaslona.
• Smart Lock: nastavite napravo, da se samodejno odklene, ko zazna zaupanja vredne kraje ali
naprave. Za več informacij si oglejte poglavje Smart Lock.
• Nastavitve varnega zaklepanja: spremenite nastavitve varnega zaklepa za izbrano metodo
zaklepanja.
• Always On Display: nastavite, da naprava prikazuje informacije, ko je zaslon izklopljen. Za
več informacij si oglejte poglavje Always On Display.
• Slog ure: na zaklenjenem zaslonu spremenite vrsto ure in barvo.
• Ura na gostovanju: napravo nastavite tako, da bo pri gostovanju v tujini prikazala dvojno
uro.
• FaceWidgets: spremenite nastavitve za elemente, ki se prikazujejo s funkcijo Vedno na
zaslonu ali zaklenjenem zaslonu.
• Podatki o stiku: vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
• Obvestila: nastavite, ali želite prikazati vsebino obvestil na zaklenjenem zaslonu ali ne, ter
izberite katera obvestila želite prikazati.
• Bližnjice do aplikacij: izberite aplikacije za katere želite prikazati bližnjice na zaklenjenem
zaslonu.
164
Nastavitve
Smart Lock
Nastavite napravo, da se samodejno odklene in ostane odklenjena, ko zazna zaupanja vredne
kraje ali naprave.
Na primer, če ste nastavili svoj dom kot zaupanja vreden kraj, bo naprava ob vaši vrnitvi domov
zaznala kraj in se samodejno odklenila.
• Ta funkcija bo na voljo za uporabo po nastavitvi metode za odklep zaslona.
• Če naprave ne uporabite po štirih urah ali ko vklopite napravo, morate zaslon odkleniti
z uporabo nastavljenega vzorca, kode PIN ali gesla.
1
2
3
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklenjen zaslon → Smart Lock.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Izberite možnost in sledite navodilom na zaslonu za končanje nastavitve.
Biometrični podatki in varnost
Možnosti
Spremenite nastavitve za zaščito naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Biometrični podatki in varnost.
• Prepoznavanje obraza: nastavite napravo, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega
obraza. Za več informacij si oglejte poglavje Prepoznavanje obraza.
• Bralnik prstnih odtisov: registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Za več informacij
si oglejte poglavje Prepoznavanje prstnih odtisov.
• Učinek prehoda zaslona: nastavite, da naprava prikaže učinek prehoda, ko jo odklenete z
biometričnimi podatki.
165
Nastavitve
• Google Play Protect: nastavite napravo, da preveri škodljive aplikacije in vedenje ter vas
opozori o morebitni škodi in jih odstrani.
• Poišči moj mobilni telefon: vključite ali izključite funkcijo Poišči moj mobilni telefon.
Obiščite spletno mesto Poišči moj mobilni telefon (findmymobile.samsung.com) in sledite
izgubljeni ali ukradeni napravi ter jo upravljajte.
Prav tako lahko dovolite lokacijskim storitvam Google, da ponudijo bolj natančne
informacije o lokaciji vaše naprave.
• Varnostna posodobitev: oglejte si različico varnostnega sistema naprave in preverite
posodobitve.
• Namestitev neznanih aplikacij: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih
virov.
• Samsung Pass: enostavno in varno potrdite vaši identiteto prek vaših biometričnih
podatkov. Za več informacij si oglejte poglavje Samsung Pass.
• Varna mapa: ustvarite varno mapo, da zaščitite vašo zasebno vsebino in aplikacije pred
drugimi. Za več informacij si oglejte poglavje Varna mapa.
• Nadzor dovoljenj aplikacij: nastavite prejemanje obvestil, ko izbrana dovoljenja uporabijo
aplikacije, ki jih ne uporabljate. Urejate lahko nastavite posamezne aplikacije in si ogledate
zgodovino njihove uporabe dovoljenj.
• Varen zagon: zaščite svojo napravo z nastavitvijo kode za odklep zaslona ob vklopu naprave.
Za zagon naprave in prejemanje sporočil in obvestil morate vnesi kodo za odklep.
• Šifriranje kartice SD: nastavite napravo za šifriranje datotek na pomnilniški kartici.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena,
naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave
izključite to nastavitev.
• Druge varnostne nastavitve: konfigurirajte dodatne varnostne nastavitve.
166
Nastavitve
Prepoznavanje obraza
Napravo lahko nastavite, da odklene zaslon s prepoznavanjem vašega obraza.
• Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj obraz, po vklopu naprave ne boste
mogli uporabite svojega obraza za prvi odklep zaslona. Za uporabo te naprave morate
odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji
obraza. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
• Če zamenjate način zaklepa zaslona na Podrsaj ali Brez, ki nista varna, bodo vsi vaši
biometrični podatki izbrisani. Če želite uporabiti biometrične podatke v aplikacijah
ali funkcijah, kot so Samsung Pass, morate ponovno registrirati svoje biometrične
podatke.
Previdnostni ukrepi za uporabo prepoznavanja obraza
Pred uporabo prepoznavanja obraza za odklep naprave upoštevajte naslednje previdnostne
ukrepe:
• Vašo napravo lahko odklene nekdo ali nekaj, kar vam je podobno.
• Prepoznavanje obraza je manj varno kot vzorec, PIN ali geslo.
Za boljšo prepoznavanje obraza
Ob uporabi prepoznavanja obraza upoštevajte naslednje:
• Upoštevajte razmere ob registraciji, kot so nošenje očal, kape, maske, brada ali močna
naličenost
• Ob registraciji poskrbite, da ste v dobro osvetljenem prostoru in da je objektiv fotoaparata
čist
• Za boljše rezultate ujemanja poskrbite, da vaša slika ni zamegljena
167
Nastavitve
Registracija obraza
Za boljšo registracijo obraza registrirajte obraz v prostoru, brez direktne sončne svetlobe.
1
2
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Prepoznavanje obraza.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Če niste nastavili metodo za zaklep zaslona, jo ustvarite.
3
4
Preberite navodila na zaslonu in pritisnite NADALJUJ.
5
Obraz umestite znotraj krogca na zaslonu.
Napravo držite tako, da je zaslon obrnjen proti vam, in glejte v zaslon.
Kamera bo skenirala vaš obraz.
Ko se prikaže zaslon zaklepanja z obrazom, pritisnite VKLOPI, da s svojim obrazom odklenete
zaslon.
Če odklep zaslona z vašim obrazom ne deluje pravilno, pritisnite Odstranitev podatkov
o obrazu, da odstranite registriran obraz, ter ponovno registrirajte svoj obraz.
168
Nastavitve
Izbris podatkov registriranega obraza
Podatke obraza, ki ste ga registrirali, lahko izbrišete.
1
2
3
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Prepoznavanje obraza.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Pritisnite Odstranitev podatkov o obrazu.
Ko je registriran obraz izbrisan, bodo vse povezane funkcije prav tako izključene.
Odklepanje zaslona z obrazom
Namesto uporabe vzorca, kode PIN ali gesla za odklep zaslona, uporabite svoj obraz.
1
2
3
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Prepoznavanje obraza.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Pritisnite stikalo Odklepanje z obrazom, da ga vključite.
Če želite zmanjšati možnost prepoznavanja obrazov v fotografijah ali videoposnetkih,
pritisnite stikalo Hitrejše prepoznavanje, da ga izključite. To lahko zmanjša hitrost
prepoznavanja obraza.
4
Na zaklenjenem zaslonu glejte v zaslon.
Ko je vaš obraz prepoznan, lahko odklenete zaslon z uporabo vseh dodatnih metod za
zaklepanje zaslona. Če vaš obraz ni prepoznan, uporabite prednastavljeno metodo za
zaklepanje zaslona.
169
Nastavitve
Prepoznavanje prstnih odtisov
Za delovanje prepoznavanja prstnih odtisov morate podatke o vašem prstnem odtisu registrirati
in shraniti v vašo napravo. Po registraciji lahko napravo nastavite, da vaš prstni odtis uporablja za
naslednje funkcije:
• Samsung Pass (potrditev računa Samsung in spletna prijava)
• Zaklep zaslona
• Varna mapa
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Prepoznavanje prstnega odtisa uporablja edinstvene karakteristike posameznega
prstnega odtisa za izboljšanje varnosti vaše naprave. Verjetnost, da senzor za prstne
odtise zamenja dva različna prstna odtisa, je zelo majhna. Vendar lahko senzor v zelo
redkih primerih dva različna prstna odtisa, ki sta si zelo podobna, prepozna kot enaka.
• Če za metodo za zaklep zaslona uporabite svoj prstni odtis, po vklopu naprave ne
boste mogli uporabite svojega prstnega odtisa za prvi odklep zaslona. Za uporabo
te naprave morate odkleniti zaslon z uporabo vzorca, kode PIN ali gesla, ki ste ga
nastavili ob registraciji prstnega odtisa. Ne pozabite vašega vzorca, kode PIN ali gesla.
• Če vaš prstni odtis ni prepoznan, odklenite napravo z uporabo vzorca, kode PIN ali
gesla, ki ste ga nastavili ob registraciji prstnega odtisa, in nato ponovno registrirajte
prstni odtis. Če pozabite vzorec, kodo PIN ali geslo, ne boste mogli uporabljati
naprave, če je ne boste ponastavili. Samsung ni odgovoren za izgube podatkov ali
nevšečnosti, ki so posledica pozabljenih kod za odklep.
• Če zamenjate način zaklepa zaslona na Podrsaj ali Brez, ki nista varna, bodo vsi vaši
biometrični podatki izbrisani. Če želite uporabiti biometrične podatke v aplikacijah
ali funkcijah, kot so Samsung Pass, morate ponovno registrirati svoje biometrične
podatke.
170
Nastavitve
Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa
Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki
lahko vplivajo na delovanje funkcije:
• Tipka za vklop je tudi senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da senzor za
prepoznavanje prstnega odtisa ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot
so kovanci, ključi ali ogrlice.
• Če senzor za prepoznavanje prstnih odtisov prekrijete z zaščitno folijo, nalepkami ali
drugimi dodatki, se lahko hitrost prepoznavanja prstnega odtisa zmanjša. Če je senzor za
prepoznavanje prstnih odtisov sprva prekrit z zaščitno folijo, jo pred uporabo senzorja za
prepoznavanje prstnih odtisov odstranite.
• Zagotovite, da so senzor za prepoznavanje prstnih odtisov in vaši prsti čisti in suhi.
• Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
• Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
• Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših
prstnih odtisov. Z vašim prstom prekrijte celotno senzor za prepoznavanje prstnega odtisa.
• Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo
najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
• V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te
funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega
predmeta.
Registracija prstnih odtisov
1
2
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Bralnik prstnih odtisov.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Če niste nastavili metodo za zaklep zaslona, jo ustvarite.
171
Nastavitve
3
Postavite prst na tipko za vklop.
Ko naprava zazna vaš prst, ga dvignite in znova postavite na tipko za vklop.
Ponavljajte ta korak dokler prstni odtis ni registriran. Ko končate z registracijo svojih prstnih
odtisov, pritisnite KONČANO.
Ko se prikaže zaslon zaklepanja s prstnim odtisom, pritisnite VKLOPI, da s svojim prstnim
odtisom odklenete zaslon.
Izbris registriranih prstni odtisov
Registrirane prstne odtise lahko izbrišete.
1
2
3
4
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Bralnik prstnih odtisov.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Pritisnite UREDI.
Obkljukajte prstne odtise, ki jih želite izbrisati, in pritisnite ODSTRANI.
Uporaba programa Samsung Pass
Ko registrirate svoje prstne odtise v Samsung Pass, jih lahko uporabite za enostavno potrditev
svoje identitete in prijavo v spletna mesta. Za več informacij si oglejte poglavje Samsung Pass.
172
Nastavitve
Odklep zaslon s prstnimi odtisi.
Namesto, da uporabite vzorec, PIN ali geslo za odklep zaslona, uporabite svoj prstni odtis.
1
2
3
4
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Bralnik prstnih odtisov.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Pritisnite stikalo Odklepanje s prs. odtisom, da ga vključite.
Na zaklenjenem zaslonu položite prst na tipko za vklop in optično preberite svoj prstni odtis.
Samsung Pass
Samsung Pass omogoča, da se bolj enostavno in varno prijavite v račun Samsung, spletna mesta
ali aplikacije z biometričnimi podatki, denimo s prstnimi odtisi ali šarenicama namesto vnašanja
podatkov za prijavo.
Registrirajte svoje biometrične podatke v Samsung Pass in nastavite prijavo v podprta spletna
mesta ali aplikacije z uporabo podatkov prek Samsung Pass.
• Za uporabo te funkcije mora biti vaša naprava povezana z omrežjem Wi-Fi ali
mobilnim omrežjem.
• Za uporabo te funkcije se morate registrirati in prijaviti v račun Samsung. Za več
informacij si oglejte poglavje Račun Samsung.
• Funkcija vpisa na spletno mesto je na voljo samo za spletna mesta do katerih
dostopate prek aplikacije za Internet. Nekatera spletna mesta morda ne podpirajo te
funkcije.
173
Nastavitve
Registracija Samsung Pass
Pred uporabo Samsung Pass, registrirajte vaše biometrične podatke v Samsung Pass.
1
2
3
4
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Samsung Pass.
Preberite navodila na zaslonu in pritisnite PRIJAVA.
Vnesite ID in geslo vašega računa Samsung in pritisnite PRIJAVA.
Pritisnite REGIST. PRSTNE ODTISE in registrirajte svoj prstni odtis.
Za več informacij si oglejte poglavje Prepoznavanje prstnih odtisov.
5
Optično preberite prstni odtis in pritisnite NAPREJ, da dokončate registracijo v Samsung
Pass.
Če izberete možnost Dodaj Samsung Pass na domači zaslon, bo na domači zaslon dodana
ikona Samsung Pass.
Potrjevanje gesla za račun Samsung
Samsung Pass lahko uporabite za potrditev gesla vašega računa Samsung. Namesto vnosa gesla
lahko uporabite vaše biometrične podatke, na primer ob nakupu vsebine z Galaxy Apps.
1
2
3
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Samsung Pass.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Pritisnite → Nastavitve → Samsung account, nato pa pritisnite stikalo Uporabite z
aplikacijo Samsung Pass, da vklopite to možnost.
174
Nastavitve
Uporaba Samsung Pass za vpis na spletna mesta
Z uporabo Samsung Pass se lahko enostavno prijavite v spletna mesta, ki podpirajo samodejno
izpolnjevanje.
1
2
3
Odprite spletno mesto v katerega se želite prijaviti.
Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo na spletnem mestu.
Ko se prikaže pojavno okno, ki sprašuje, če želite shraniti informacije za prijavo, izberite
Prijava s prstnimi odtisi z aplikacijo Samsung Pass in pritisnite SHRANI.
Zdaj lahko uporabljate biometrične podatke, ki ste jih registrirali v Samsung Pass, za vpis v
spletno mesto.
Uporaba Samsung Pass za vpis v aplikacije
Z uporabo Samsung Pass se lahko enostavno prijavite v aplikacije, ki podpirajo samodejno
izpolnjevanje.
1
2
3
Odprite aplikacijo v katerega se želite prijaviti.
Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter nato pritisnite tipko za prijavo v aplikacijo.
Ko se pojavi okno, ki vas sprašuje, če želite shraniti informacije za prijavo, pritisnite SHRANI.
Zdaj lahko uporabljate biometrične podatke, ki ste jih registrirali v Samsung Pass, za vpis v
aplikacijo.
Urejanje podatkov za vpis
Oglejte si seznam spletnih strani in aplikacij, ki ste jih nastavili za uporabo s Samsung Pass in
urejajte informacije za prijavo.
1
2
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Samsung Pass.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
175
Nastavitve
3
4
Izberite spletno mesto ali aplikacijo iz seznama.
Pritisnite → Uredi in spremenite ID, geslo ter ime spletnega mesta ali aplikacije.
Če želite spletno mesto ali aplikacijo izbrisati, pritisnite → Izbriši.
Uporaba Samsung Pass s spletnimi mesti in aplikacijami
Ko uporabljate spletna mesta in aplikacije, ki podpirajo Samsung Pass, se lahko enostavno
vpišete s Samsung Pass.
Za ogled seznama spletnih mest in aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, odprite zaslon
nastavitev, pritisnite Biometrični podatki in varnost → Samsung Pass in nato izberite zavihek
mesta ali aplikacije. Če ni spletnih mest ali aplikacij, ki podpirajo Samsung Pass, se mesto ali
aplikacija ne bo prikazala.
• Razpoložljivost spletnih mest in aplikacij je lahko odvisna od regije in ponudnika
storitev.
• Samsung ni odgovoren za izgubo ali neprijetnosti, ki jih povzroči vpis v spletna mesta
ali aplikacije prek Samsung Pass.
Izbris podatkov Samsung Pass.
Svoje biometrične podatke, podatke za spletni vpis in podatke aplikacije, ki ste jih registrirali s
Samsung Pass, lahko izbrišete z možnostjo Brisanje podatkov. Vaše strinjanje s pogoji in določili
in vaš račun Samsung bosta ostala aktivna.
1
2
3
4
Na zaslonu Nastavitve pritisnite Biometrični podatki in varnost → Samsung Pass.
Odklenite zaslon z uporabo predpostavljene metode za zaklep zaslona.
Pritisnite → Nastavitve → Brisanje podatkov.
Vnesite geslo Samsung in pritisnite POTRDI.
Vaši podatki Samsung Pass bodo izbrisani.
176
Nastavitve
Varna mapa
Varna mapa ščiti vašo zasebno vsebino in aplikacije, kot so fotografije in stiki, pred dostopom s
strani drugih oseb. Varnost vaše zasebne vsebine in aplikacij lahko ohranite tudi, ko je naprava
odklenjena.
Varna mapa je ločeno, zaščiteno območje za shranjevanje. Podatkov v varni mapi ni
mogoče prenesti na druge naprave prek neodobrenih načinov skupne rabe, kot je USB
ali Wi-Fi Direct. Če poskusite prilagajati operacijski sistem ali spreminjati programsko
opremo, se bo varna mapa samodejno zaklenila in postala nedostopna. Preden podatke
shranite v varno mapo, ustvarite varnostno kopijo podatkov na drugi lvarni okaciji.
Nastavitev varne mape
1
Zaženite aplikacijo Varna mapa.
Lahko pa tudi zaženete aplikacijo Nastavitve in pritisnete Biometrični podatki in varnost
→ Varna mapa.
2
Pritisnite ZAČNI.
177
Nastavitve
3
4
Pritisnite VPIS in se prijavite v račun Samsung.
Izberite metodo zaklepanja za varno mapo in sledite navodilom na zaslonu za dokončanje
nastavitve.
Če želite spremeniti ime ali barvo ikone za Varno mapo, pritisnite → Prilagodi ikono.
• Ko zaženete aplikacijo Varna mapa, morate odkleniti aplikacijo z uporabo
prednastavljene metode zaklepa.
• Če pozabite vašo kodo za odklep varne mape, jo lahko ponastavite prek vašega
računa Samsung. Pritisnite tipko za ponastavite na dnu zaklenjenega zaslona in
vnesite geslo vašega računa Samsung.
Nastavitev samodejnega zaklepa za varno mapo
Napravo nastavite tako, da samodejno zaklene varno mapo, kadar ta ni v uporabi.
1
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite → Nastavitve → Samodejno zaklepanje
Varne mape.
2
Izberite možnost zaklepa.
Za ročni zaklep varne mape pritisnite Zakleni.
Premikanje vsebine v varno mapo
Premaknite vsebino, kot so fotografije in stiki, v varno mapo. Naslednja dejanja predstavljajo
primer premika slike iz privzetega pomnilnika v varno mapo.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite Dodaj datoteke.
Pritisnite Slike, označite slike, ki jih želite premakniti, in pritisnite KONČANO.
Pritisnite PREMAKNI.
Izbrani elementi bodo izbrisani iz izvirne mape in premaknjeni v varno mapo. Za kopiranje
elementov pritisnite KOPIRAJ.
Način za premikanje vsebine se lahko razlikuje glede na vrsto vsebine.
178
Nastavitve
Premikanje vsebine iz varne mape
Vsebino premaknite iz varne mape v ustrezno aplikacijo v privzetem pomnilniku. Naslednja
dejanja predstavljajo primer premika slike iz varne mape v privzeti pomnilnik.
1
2
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite Galerija.
Izberite sliko in pritisnite → Premakni iz mape Varna mapa.
Izbrani elementi bodo premaknjeni v Galerija v privzetem pomnilniku.
Dodajanje aplikacij
V varno mapo dodajte aplikacijo za uporabo.
1
2
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite Dodaj aplikacije.
Označite eno ali več aplikacij, ki so nameščene na napravi, in pritisnite DODAJ.
Za namestitev aplikacije iz Trgovina Play ali Galaxy Apps pritisnite PRENESI IZ TRGOVINE
PLAY ali PRENESI IZ TRG. GALAXY APPS.
Odstranjevanje aplikacij iz varne mape
Pritisnite Uredi aplikacije, izberite aplikacije in nato pritisnite Onemogoči ali Odstrani.
Dodajanje računov
Dodajte račune Samsung in Google ali druge račune za sinhronizacijo z aplikacijami v varni mapi.
1
2
3
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite → Nastavitve → Računi → Dodaj račun.
Izberite računsko storitev.
Če želite končati nastavitev naslova, sledite navodilom na zaslonu.
179
Nastavitve
Skrij varno mapo
Bližnjico do varne mape lahko skrijete z zaslona aplikacij.
Zaženite aplikacijo Varna mapa, pritisnite → Nastavitve in pritisnite stikalo Prikaz Varne
mape, da ga izključite.
Lahko pa tudi povlečete vrstico stanja navzdol, da odprete ploščo z obvestili. Nato podrsajte
navzdol na plošči z obvestili in pritisnite Varna mapa, da izključite funkcijo.
Varnostno kopiranje in obnovitev varne mape
Ustvarite varnostne kopije vsebine in aplikacij iz varne mape v Samsung Cloud z uporabo vašega
računa Samsung in jih kasneje obnovite.
Ustvarjanje varnostne kopije podatkov
1
2
3
4
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite → Nastavitve → Varn. kop. in obnavljanje.
Pritisnite Dodajte račun ter se registrirajte in prijavite v račun Samsung.
Pritisnite Varn. kopir. podatkov Varna mapa.
Označite elemente, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in pritisnite VARNOSTNO
KOPIRAJ.
Podatki bodo varnostno kopirani v Samsung Cloud.
Obnovitev podatkov
1
2
3
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite → Nastavitve → Varn. kop. in obnavljanje.
Pritisnite Obnovitev.
Izberite napravo in vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite OBNOVI ZDAJ.
Varnostno kopirani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.
180
Nastavitve
Odstranitev varne mape
Varno mapo, vključno z njeno vsebino in aplikacijami, lahko odstranite.
Zaženite aplikacijo Varna mapa in pritisnite → Nastavitve → Več nastavitev → Odstrani.
Če želite ustvariti varnostno kopijo vsebine pred odstranitvijo varne mape, označite Premakni
predstavnostne datoteke iz Varne mape in pritisnite ODSTRANI. Za dostop do varnostno
kopiranih podatkov iz varne mape odprite mapo Samsung, zaženite aplikacijo Moje datoteke in
nato pritisnite Notranja shramba → Secure Folder.
Opombe, shranjene v Samsung Notes, ne bodo varnostno kopirane.
Oblak in računi
Možnosti
Sinhronizirajte, varnostno kopirajte ali obnovite podatke naprave z uporabo Samsung Cloud.
Prek Smart Switch lahko prav tako registrirate ali urejate račune, kot sta račun Samsung ali račun
Google, ali prenesete podatke v druge naprave in iz njih.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Oblak in računi.
Redno varnostno kopirajte podatke na varno lokacijo, kot je Samsung Cloud ali
računalnik, da jih boste lahko obnovili, če se podatki poškodujejo ali izgubijo zaradi
nenamerne ponastavitve tovarniških podatkov.
• Samsung Cloud: upravljate lahko vsebino, ki jo želite shraniti varno v Samsung Cloud.
Preverite stanje porabe vašega pomnilnika v Samsung Cloud ter sinhronizirajte, varnostno
kopirajte in obnovite vaše podatke. Za več informacij si oglejte poglavje Samsung Cloud.
• Računi: dodajte račune Samsung in Google, ali druge račune, za sinhronizacijo z njimi.
• Varn kopir. in obnovitev: hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno
na vaši napravi. Ustvarite lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih
dostopate pozneje. Za varnostno kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš
račun Google ali Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje Varn kopir. in obnovitev.
• Smart Switch: zaženite Smart Switch in prenesite podatke s prejšnje naprave. Za več
informacij si oglejte poglavje Smart Switch.
181
Nastavitve
Varn kopir. in obnovitev
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Ustvarite
lahko varnostno kopijo vaših občutljivih podatkov in do njih dostopate pozneje. Za varnostno
kopiranje ali obnovitev podatkov se morate vpisati v vaš račun Google ali Samsung.
Uporaba računa Samsung
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Oblak in računi → Varn kopir. in obnovitev → Varnostno
kopiranje podatkov za račun Samsung, potrdite elemente, ki jih želite varnostno kopirati, nato
pa pritisnite VARNOSTNO KOPIRANJE.
Podatki bodo varnostno kopirani v Samsung Cloud. Za več informacij si oglejte poglavje
Samsung Cloud.
Za obnovitev podatkov varnostne kopije iz Samsung Cloud z računom Samsung pritisnite
Obnovitev podatkov. Izberite napravo in vrste podatkov, ki jih želite obnoviti, in pritisnite
OBNOVI. Izbrani podatki bodo obnovljeni v vaši napravi.
Uporaba računa Google
Na zaslonu nastavitev pritisnite Oblak in računi → Varn kopir. in obnovitev ter pritisnite stikalo
Varnostno kopiranje mojih podatkov za račun Google, da ga vklopite. Pritisnite Varnostna
kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Da obnovite podatke z uporabo računa Google, pritisnite stikalo Samodejno obnavljanje, da ga
vključite. Ko ponovno namestite aplikacije, se varnostno kopirane nastavitve in podatki obnovijo.
Google
Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Google.
182
Nastavitve
Dostopnost
Konfigurirajte različne nastavitve za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
• Okvara vida: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za slabovidne uporabnike.
• Okvara sluha: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z okvaro sluha.
• Spretnost in interakcija: prilagodite nastavitve, da izboljšate dostopnost za uporabnike z
zmanjšanimi ročnimi spretnostmi.
• Besedilo v govor: spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri
vključeni funkciji Voice Assistant, kot na primer jeziki, hitrost in več.
• Zaklepanje s smerjo: spremenite nastavitve smerne kombinacije za odklepanje zaslona.
• Neposredni dostop: nastavite, da naprava zažene izbrane menije za dostopnost, ko hkrati
pritisnete tipki za vklop in povečanje glasnosti.
• Bližnjica za dostopnost: nastavite, da naprava vklopi funkcijo Voice Assistant ali univerzalno
stikalo Samsung, ko hkrati pritisnete tipki za povečanje in zmanjšanje glasnosti ter ju držite
več kot 3 sekunde.
• Opomnik za obvestila: nastavite napravo, da vas opozori na obvestila, ki jih niste preverili ob
določenem času.
• Sprejemanje in prekinjanje klicev: spremenite metode sprejema ali končanja klicev.
• Način enega pritiska: nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s
pritiskom tipke namesto z vlečenjem.
• Varnostno kopiranje nastavitev dostopnosti: uvozite, izvozite ali dajte v skupno rabo
nastavitve dostopnosti.
• STORITVE: oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
183
Nastavitve
Splošno upravljanje
Po meri prilagodite sistemske nastavitve naprave ali ponastavite napravo.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Splošno upravljanje.
• Jezik in vnos: izberite jezike naprave in spremenite nastavitve, kot so tipkovnice in vrste
glasovnih vnosov. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega
jezika. Za več informacij si oglejte poglavje Dodajanje jezikov naprave.
• Datum in čas: dostopajte in spremenite nastavitve za krmiljenje, kako naprava prikazuje čas
in datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna, se bosta datum in čas ponastavila.
• Stik z nami: zastavite vprašanja ali si oglejte pogosta vprašanja. Za več informacij si oglejte
poglavje Samsung Members.
• Poročajte o diagnost. podatkih: nastavite napravo, da samodejno pošlje diagnostične
podatke in podatke o uporabi naprave podjetju Samsung.
• Marketinško gradivo: nastavite, če želite prejemati Samsungove informacije trženja, kot so
posebne ponudbe, ugodnosti članstva in glasila.
• Ponastavitev: ponastavite nastavitve naprave ali opravite ponastavitev tovarniških
podatkov. Ponastavite lahko vse svoje nastavitve in omrežne nastavitve. Napravo lahko prav
tako nastavite, da se ponovno zažene ob vnaprej določenem času za optimizacijo naprave.
Dodajanje jezikov naprave
Dodate lahko jezike, ki jih želite uporabljati na napravi.
1
Na zaslonu nastavitev pritisnite Splošno upravljanje → Jezik in vnos → Jezik → Dodaj
jezik.
Za ogled jezikov, ki jih lahko dodate, pritisnite → Vsi jeziki.
2
Izberite jezik, ki ga želite dodati.
184
Nastavitve
3
Če želite nastaviti izbran jezik kot privzeti, pritisnite NAST. KOT PRIVZ. Če želite ohraniti
trenutno nastavitev jezika, pritisnite OHRANI TRENUT.
Izbrani jezik bo dodan na vaš seznam jezikov. Če ste spremenili privzeti jezik, bo izbran jezik
dodan na vrh seznama.
Da spremenite privzeti jezik s seznama jezikov, povlecite zraven jezika in ga premaknite na
vrh seznama. Nato pritisnite KONČANO. Če aplikacija ne podpira privzeti jezik, bo uporabljen
naslednji podprti jezik s seznama.
Programska posodobitev
Posodobite programsko opremo naprave prek storitve vdelana programska oprema prek zraka
(FOTA). Prav tako lahko ustvarite razpored za posodobitve programske opreme.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Programska posodobitev.
Če so izdane posodobitve programske opreme v sili zaradi varnosti vaše naprave in
za blokiranje novih vrst varnostnih groženj, bodo nameščene samodejno brez vaše
privolitve.
• Ročni prenos posodobitev: preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih namestite ročno.
• Samodejni prenos posodobitev: nastavite, da naprava samodejno prenese posodobitve, ko
je povezana z omrežjem Wi-Fi.
• Načrtovana posod. prog. opreme: nastavite, da naprava ob določeni uri namesti
posodobitve.
• Podatki o zadnji posodobitvi: oglejte si informacije o zadnji posodobitvi programske
opreme.
Informacije o varnostnih posodobitvah
Varnostne posodobitve so zagotovljene za okrepitev varnosti vaše naprave in zaščito
vaših osebnih podatkov. Za varnostne posodobitve za vaš model obiščite stran
security.samsungmobile.com.
Spletna stran podpira samo nekatere jezike.
185
Nastavitve
Navodila za uporabo
Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih
nastavitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Navodila za uporabo.
O telefonu
Dostop do informacij o napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O telefonu.
Za spremembo imena vaše naprave pritisnite UREDI.
• Stanje: oglejte si različne informacije o napravi, kot so stanje kartice SIM, naslov za MAC Wi-Fi
in serijska številka.
• Pravne informacije: oglejte si pravne informacije v zvezi z napravo, kot so varnostne
informacije in odprtokodna licenca.
• Informacije o programski opremi: oglejte si informacije o programski opremi naprave, kot
sta različica operacijskega sistema in različica vdelane programske opreme.
• Podatki o bateriji: oglejte si stanje baterije in informacije o bateriji naprave.
186
Dodatek
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• Koda PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate
vnesti kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite
z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
187
Dodatek
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito za zaslon ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste ali če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali zazna resno napako
Preizkusite naslednje rešitve. Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Ponovni zagon naprave
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti aplikacije ali izklopiti in ponovno
vklopiti napravo.
Prisilni vnovični zagon
Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in
tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni zagon.
Ponastavitev naprave
Če z zgoraj navedenimi metodami niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških
podatkov.
Zaženite aplikacijo Nastavitve in pritisnite Splošno upravljanje → Ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → PONASTAVI → IZBRIŠI VSE. Pred tovarniško
ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v
napravi.
188
Dodatek
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite baterijo.
189
Dodatek
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
podjetja Samsung)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Obiščite servisni center Samsung, kjer vam bodo zamenjali baterijo.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko napravo ali baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabni
električni naboj zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi določenih funkcij ali aplikacij, kot so GPS, igre ali
internet.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
190
Dodatek
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Bluetooth ne deluje dobro
Če ne najdete druge naprave Bluetooth ali imate težave s povezavo ali drugimi okvarami,
preizkusite naslednje:
• Poskrbite, da je naprava, s katero se želite povezati, pripravljena na iskanje ali povezavo.
• Preverite, ali sta vaša naprava in naprava Bluetooth v največjem medsebojnem dosegu
funkcije Bluetooth (10 m).
• Na vaši napravi zaženite aplikacijo Nastavitve pritisnite Povezave in nato pritisnite stikalo
Bluetooth, da ga ponovno vključite.
• Na vaši napravi zaženite aplikacijo Nastavitve pritisnite Splošno upravljanje →
Ponastavitev → Ponastavite omrežne nastavitve → PONASTAVI NASTAVITVE za
ponastavitev omrežnih nastavitev. Ob ponastavitvi lahko izgubite registrirane informacije.
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
191
Dodatek
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je kabel USB, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
V shrambi naprave ni dovolj prostora
Izbrišite nepotrebne podatke, kot je predpomnilnik, z uporabo pametnega upravitelja ali ročno
izbrišite aplikacije ali datoteke, ki jih ne uporabljate, ter s tem povečajte prostor v shrambi.
Tipka za aplikacije se ne prikaže na domačem zaslonu
Zaslon aplikacij lahko brez uporabe tipke za aplikacije odprete s podrsavanjem navzgor ali
navzdol na domačem zaslonu. Za prikaz tipke za aplikacije na dnu domačega zaslona zaženite
aplikacijo Nastavitve in pritisnite Zaslon → Domači zaslon → Gumb za aplikacije → Pokaži
gumb za aplikacije → UPORABI.
192
Dodatek
Tipka za domov se ne prikaže
Navigacijska vrstica, ki vsebuje tipko za domov, lahko izgine med uporabo določenih aplikacij ali
funkcij. Za ogled navigacijske vrstice povlecite navzgor z dna zaslona.
Vrstica za prilagoditev svetlosti zaslona se ne prikaže na plošči z
obvestili
Odprite ploščo z obvestili tako, da povlečete vrstico stanja navzdol in nato povlečete ploščo z
obvestili navzdol. Pritisnite
poleg vrstice za prilagoditev svetlosti in pritisnite stikalo Prikaz
kontrolnika na vrhu, da ga vključite.
Samsung Cloud ne deluje
• Prepričajte se, ali ste pravilno povezani z omrežjem.
• Med preverjanjem delovanja Samsung Cloud ne morete uporabljati Samsung Cloud.
Poskusite znova pozneje.
Odstranjevanje baterije
• Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščeni servisni
center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Zaradi lastne varnosti ne smete poskušati odstraniti baterije lastnoročno. Če se baterije ne
odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave, osebnih poškodb in/
ali se povzroči, da naprava ni več varna.
• Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo (bodisi
po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko pride zaradi
nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali osebnih poškodb, do
katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.
193
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2018 Samsung Electronics
Ta navodila so zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega priročnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos in simbol dvojnega D
sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
• Vse blagovne znamke in avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising