Samsung | SM-A920F/DS | User manual | Samsung Galaxy A9 (Dual SIM) User manual

Samsung Galaxy A9 (Dual SIM) User manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
SM-A920F/DS
Croatian. 11/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Sadržaj
Osnovne funkcije
4
6
10
14
17
21
25
26
29
31
35
49
51
86
88
89
113
121
123
128
132
133
134
135
139
140
141
141
143
144
147
152
153
Prvo pročitajte ovo
Pregrijavanje uređaja i rješenja
Prikaz i funkcije uređaja
Baterija
SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica)
Memorijska kartica (microSD kartica)
Uključivanje i isključivanje uređaja
Početno podešavanje
Samsung račun
Prijenos podataka sa prethodnog
uređaja
Poznavanje zaslona
Okvir obavijesti
Unos teksta
Aplikacije i značajke
54
56
73
78
82
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Bixby
Telefon
Imenik
Poruke
2
Internet
Email
Kamera
Galerija
Always On Display
Višenamjenski prozor
Samsung Pay
Samsung Members
Samsung Notes
Kalendar
Samsung Health
Radio
Diktafon
Moje Datoteke
Sat
Kalkulator
Game Launcher
SmartThings
Dijeljenje sadržaja
Google aplikacije
Sadržaj
Postavke
199
200
201
202
203
203
155 Uvod
155 Veze
156 Wi-Fi
159 Bluetooth
161 Ušteda podataka
161 NFC i plaćanje
164 Mob. prist. točka i Dijeljenje
165 Upravitelj SIM kartice
166 Više postavki veze
168 Zvukovi i vibracija
169 Dolby Atmos (surround zvuk)
170 Obavijesti
170 Zaslon
171 Filtar plavog svjetla
172 Promjena načina zaslona ili
prilagodba boje prikaza
174 Čuvar zaslona
174 Pozadine i teme
175 Napredne značajke
177 Dvostruki messenger
178 Održavanje uređaja
181 Aplikacije
181 Zaslon zaključavanja
182 Smart Lock
182 Biometrija i sigurnost
184 Prepoznavanje lica
187 Prepoznavanje otiska prsta
190 Samsung Pass
194 Sigurna mapa
198 Oblak i računi
199 Sig. kopiranje i vraćanje
Google
Pristupačnost
Opće upravljanje
Aktualizacija softvera
Korisnički priručnik
O telefonu
Dodatak
204 Rješavanje problema
211 Uklanjanje baterije
3
Osnovne funkcije
Prvo pročitajte ovo
Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga,
specifikaciji modela ili softveru uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač
nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o
vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi
postavke.
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
4
Osnovne funkcije
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
• Ovisno o regiji ili pružatelju usluge, radi zaštite tijekom proizvodnje i distribucije pričvršćena
je zaštita za zaslon. Oštećenja pričvršćene zaštite za zaslon nisu pokrivena jamstvom.
• Dodirni zaslon možete jasno vidjeti čak i po snažnoj vanjskoj svjetlosti automatskim
prilagođavanjem raspona kontrasta ovisno o okruženju. Zbog prirode proizvoda dulje
prikazivanje fiksnih slika može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama.
– – Preporučuje se da ne upotrebljavate fiksne slike na dijelu ili na cijelom dodirnom zaslonu
dulje vrijeme te da isključite dodirni zaslon kada ne upotrebljavate uređaj.
– – Zaslon možete postaviti tako da se automatski isključi kada ga ne upotrebljavate.
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon → Istek zaslona, a zatim odaberite
duljinu vremena tijekom kojega želite da uređaj čeka prije isključivanja dodirnog zaslona.
– – Da biste postavili dodirni zaslon da automatski prilagodi svjetlinu ovisno o okruženju,
pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Zaslon → Automatsko osvjetljenje.
• Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za
komunikacije (Federal Communications Commission, FCC). Ako vaš uređaj ima odobrenje
FCC-a, možete vidjeti njegov FCC ID. Za prikaz FCC ID-a pokrenite aplikaciju Postavke i
dodirnite O telefonu → Status.
Ikone uputa
Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Obavijest: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
5
Osnovne funkcije
Pregrijavanje uređaja i rješenja
Ako se uređaj zagrijava tijekom punjenja baterije
Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Uređaj može biti topliji na dodir tijekom
bežičnog punjenja ili brzog punjenja. To ne utječe na radni vijek ili izvedbu uređaja te je dijelom
normalnog rada uređaja. Ukoliko se baterija previše zagrije, punjač može prestati s punjenjem.
Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:
• Odspojite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Pričekajte da se uređaj
ohladi, a zatim ponovno započnite s punjenjem uređaja.
• Ako se pregrije donji dio uređaja, do toga može doći zbog oštećenog spojenog USB
kabela. Zamijenite oštećeni USB kabel novim koji je odobrila tvrtka Samsung.
• Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača
za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s
magnetskom trakom.
Funkcija bežičnog ili brzog punjenja dostupna je samo na podržanim modelima.
6
Osnovne funkcije
Ako se uređaj zagrijava tijekom upotrebe
Kada se koristite funkcijama ili aplikacijama kojima je potrebno više snage ili ako ih
upotrebljavate dulje vrijeme, uređaj se može privremeno zagrijati zbog povećane potrošnje
baterije. Zatvorite sve otvorene aplikacije i neko vrijeme ne upotrebljavajte uređaj.
U nastavku su navedeni primjeri situacija u kojima može doći do zagrijavanja uređaja. Ovisno o
funkcijama i aplikacijama koje upotrebljavate, ovi se primjeri možda neće odnositi na vaš model.
• Tijekom početnog postavljanja nakon kupovine ili tijekom povrata podataka
• Tijekom preuzimanja velikih datoteka
• Tijekom upotrebe aplikacija kojima je potrebno više snage ili upotrebi aplikacija dulje
vrijeme
– – Tijekom duljeg reproduciranja igrica visoke kvalitete
– – Tijekom duljeg snimanja videozapisa
– – Tijekom emitiranja videozapisa uz postavljenu maksimalnu svjetlinu
– – Povezivanje s televizorom
• Tijekom istodobnog obavljanja više zadaća (ili kada je u pozadini otvoreno više aplikacija)
– – Tijekom uporabe višenamjenskog prozora
– – Tijekom ažuriranja ili instaliranja aplikacija za vrijeme snimanja videozapisa
– – Tijekom preuzimanja velikih datoteka za vrijeme videopoziva
– – Tijekom snimanja videozapisa za vrijeme upotrebe aplikacije za navigaciju
• Tijekom upotrebe velike količine podataka za sinkronizaciju s oblakom, e-poštom ili drugim
računima
• Tijekom upotrebe aplikacije za navigaciju u autu kad se uređaj nalazi na izravnom sunčevu
svjetlu
• Tijekom upotrebe mobilne pristupne točke i funkcije povezivanja
• Tijekom upotrebe uređaja u područjima sa slabim signalom ili bez prijema
• Tijekom punjenja baterije uz pomoć oštećenog USB kabela
• Ako je višenamjenski priključak uređaj oštećen ili izložen stranim materijalima, kao što su
tekućina, prašina, metalni prah i olovo iz olovke
• Tijekom roaminga
7
Osnovne funkcije
Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:
• Ažurirajte uređaj najnovijim softverom.
• Konflikti između otvorenih aplikacija mogu dovesti do pregrijavanja uređaja. Ponovo
pokrenite uređaj.
• Deaktivirajte funkcije Wi-Fi, GPS, i Bluetooth kada ih ne upotrebljavate.
• Kada ih ne upotrebljavate, zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje
su otvorene u pozadine.
• Izbrišite nepotrebne datoteke ili nekorištene aplikacije.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
• Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme
upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke
Samsung.
Ograničenja uređaja prilikom pregrijavanja
Kada se uređaj zagrije, značajke i radni učinak mogu se ograničiti ili se uređaj može isključiti kako
bi se ohladio. Funkcija je dostupna samo na podržanim modelima.
• Ako se uređaj zagrije više nego obično, prikazuje se poruka o pregrijavanju uređaja. Kako bi
se temperatura uređaja snizila, svjetlina zaslona i brzina rada ograničeni su dok se punjenje
baterije prekida. Aplikacije koje se izvode zatvaraju se i vi možete samo obavljati hitne pozive
dok se uređaj ne ohladi.
• Ako se uređaj pregrije ili je dulje razdoblje vruć, prikazuje se poruka o isključivanju. Isključite
uređaj i pričekajte da se ohladi.
8
Osnovne funkcije
Mjere opreza za radno okruženje
Uređaj se može pregrijati zbog okruženja u sljedećim uvjetima. Budite oprezni kako ne biste
skratili vijek trajanja baterije, oštetili uređaj ili uzrokovali požar.
• Nemojte držati uređaj na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama.
• Nemojte dugotrajno izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Nemojte dugotrajno držati ili upotrebljavati uređaj u jako vrućim prostorima poput
unutrašnjosti automobila tijekom ljeta.
• Ne stavljajte uređaj na prostore koji se mogu pregrijati, kao što je podloga s električnim
grijanjem.
• Ne pohranjujte uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili
spremnika pod visokim tlakom.
• Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
9
Osnovne funkcije
Prikaz i funkcije uređaja
Sadržaj pakiranja
Pogledajte kratke upute za sadržaj pakiranja.
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog
dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne
pokriva.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
10
Osnovne funkcije
Prikaz uređaja
Senzor blizine/svjetlosti
Zvučnik
Prednja kamera
Tipka za glasnoću
Tipka za Bixby
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Zaslon osjetljiv na dodir
Višenamjenski priključak
(USB Tip-C)
11
Osnovne funkcije
Mikrofon
Nosač SIM kartice/
memorijske kartice
GPS antena
Senzor prepoznavanja
otiska prsta
Stražnja kamera
(četverostruka)
Bljeskalica
NFC antena
Glavna antena
Zvučnik
Priključak za slušalicu
Mikrofon
Budite pažljivi da objektiv kamere ne izlažete jakom izvoru svjetlosti, kao što je izravno
sunčevo svjetlo. Ako je leća kamere izložena jakom izvoru svjetlosti, kao što je izravno
sunčevo svjetlo, senzor slike kamere može se oštetiti. Oštećeni senzor slike ne može se
popraviti i uzrokovat će točke i mrlje na slikama.
12
Osnovne funkcije
• Do problema sa spajanjem i pražnjenja baterije može doći u sljedećim situacijama:
– – Ako nalijepite metalizirane naljepnice na području antene uređaja.
– – Ako na uređaj pričvrstite poklopac za uređaj od metaliziranog materijala.
– – Ako rukama ili drugim predmetima prekrijete područje antene uređaja za vrijeme
upotrebe određenih funkcija, poput poziva ili mobilne podatkovne veze.
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene
zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
• Ne pokrivajte područje senzora blizine/svjetlosti dodacima za zaslon, kao što su zaštita
za zaslon ili naljepnice. To bi moglo dovesti do neispravnog rada senzora.
• Ne dopustite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Tvrde tipke
Tipka za Bixby
Tipka za glasnoću
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Tipka
Uključivanje
Bixby
Glasnoća
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
• Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
• Pritisnite za otvaranje početnog zaslona Bixby. Više informacija
potražite u odjeljku Bixby.
• Pritisnite i držite za pokretanje značajke Bixby Voice. Više informacija
pogledajte u Bixby Voice.
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
13
Osnovne funkcije
Višefunkcijski gumbi
Gumb za
prikazivanje i
skrivanje
Gumb za povratak
Gumbi za nedavne
aktivnosti
Gumb za početni
zaslon
Nakon uključivanja uređaja na dnu zaslona pojavit će se višefunkcijski gumbi. Višefunkcijski
gumbi prema zadanome su podešeni na gumb za nedavne aktivnosti, gumb za početni zaslon i
gumb za povratak. Više informacija potražite u odjeljku Navigacijska traka (višefunkcijski gumbi).
Baterija
Punjenje baterije
Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo
ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Upotrebljavajte samo kabel USB Tip-C koji je isporučen s uređajem. Uređaj može biti
oštećen ako upotrebljavate mikro USB kabel.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
14
Osnovne funkcije
1
2
Spojite USB kabel na USB punjač.
3
4
Uključite USB punjač u strujnu utičnicu.
Spojite USB kabel s višenamjenskim priključkom uređaja.
Kad se baterija u potpunosti napuni, odvojite punjač od uređaja. Zatim isključite punjač iz
električne utičnice.
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.
• Optimizirajte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
• Kada ne koristite uređaj, isključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje i isključivanje.
• Aktivacija načina uštede energije.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije.
• Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte automatsko sinkroniziranje aplikacija koje je potrebno sinkronizirati.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
15
Osnovne funkcije
Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač.
Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
• Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje
s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje gubitka snage tijekom
prijenosa podataka te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.
• Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može
biti sporija zbog slabije struje.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda
neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više
od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako je višenamjenski priključak mokar dok punite uređaj, uređaj se može oštetiti. Temeljito
osušite višenamjenski priključak prije punjenja uređaja.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke
Samsung.
16
Osnovne funkcije
Brzo punjenje
Uređaj ima ugrađenu funkciju brzog punjenja. Možete brže napuniti bateriju dok je uređaj ili
njegov zaslon isključen.
Povećanje brzine punjenja
Za povećanje brzine punjenja tijekom punjenja baterije isključite uređaj ili zaslon. Kad se baterija
puni dok je uređaj isključen, na zaslonu se javlja ikona .
Ako funkcija brzog punjenja nije aktivirana, na početnom zaslonu pokrenite aplikaciju Postavke,
dodirnite Održavanje uređaja → Baterija → → Napredne postavke, a zatim dodirnite
prekidač Brzo kabelsko punjenje za aktivaciju.
• Ne možete koristiti ugrađenu funkciju brzog punjenja ako punite bateriju pomoću
standardnog punjača.
• Ako se uređaj zagrijava ili ako poraste temperatura okoliša, brzina punjenja može se
automatski smanjiti. To je normalno radno stanje radi sprečavanja oštećenja uređaja.
SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica)
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.
Možete umetnuti dvije SIM ili USIM kartice kako biste imali dva telefonska broja ili pružatelja
usluge za jedan uređaj. U nekim područjima brzine prijenosa podataka mogu biti manje ako su u
uređaj umetnute dvije SIM kartice nego kad je umetnuta jedna.
Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka
Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili
ukradenih kartica.
Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija
o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
17
Osnovne funkcije
1
Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu pokraj nosača kako biste ga olabavili.
Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom,
mogli biste oštetiti uređaj.
2
Izvucite nosač iz utora za nosač.
18
Osnovne funkcije
3
Postavite SIM karticu ili USIM karticu na nosač s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema
dolje. Postavite glavnu SIM karticu ili USIM karticu na nosač 1 ( 1 ) a dodatnu SIM karticu ili
USIM karticu na nosač 2 ( 2 ).
2
Nosač 2
4
1
Nosač 1
Nježno pritisnite SIM ili USIM karticu u nosač kako biste je učvrstili.
Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, SIM kartica mogla bi izići ili ispasti iz nosača.
5
Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
• Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti.
Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
• Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.
Pravilna instalacija kartica
Nano SIM kartica 2
Nano SIM kartica 1
microSD kartica
Upotrebljavajte samo nano SIM karticu.
19
Osnovne funkcije
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1
2
3
4
Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu pokraj nosača kako biste ga olabavili.
Izvucite nosač iz utora za nosač.
Izvadite SIM ili USIM karticu.
Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
Upotreba dvije SIM ili USIM kartice
Ako umetnete dvije SIM ili USIM kartice, morate imati dva telefonska broja ili pružatelja usluge za
jedan uređaj.
Aktivacija SIM ili USIM kartica
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Veze → Upravitelj SIM kartice. Odaberite SIM ili USIM
karticu i dodirnite prekidač za aktivaciju.
Prilagođavanje SIM ili USIM kartica
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Veze → Upravitelj SIM kartice, a zatim odaberite SIM ili
USIM karticu za pristup sljedećim opcijama:
• Ikona: Promijenite ikonu SIM ili USIM kartice.
• Naziv: Promijenite zaslonski naziv SIM ili USIM kartice.
• Način rada mreže: Odaberite tip mreže koji ćete upotrebljavati sa SIM ili USIM karticom.
Postavljanje preferiranih SIM ili USIM kartica
Kada su aktivirane dvije kartice, određenoj kartici možete dodijeliti glasovne pozive, razmjenu
poruka i podatkovne usluge.
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Veze → Upravitelj SIM kartice, a zatim podesite
pogodnosti funkcije za svoje kartice u PREFERIRANA SIM KARTICA.
20
Osnovne funkcije
Memorijska kartica (microSD kartica)
Instaliranje memorijske kartice
Kapacitet memorijske kartice vašeg uređaja može se razlikovati od ostalih modela te neke
memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem ovisno o proizvođaču i
vrsti memorijske kartice. Za prikaz maksimalnog kapaciteta memorijske kartice vašeg uređaja
pogledajte Samsungovu internetsku stranicu.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema
gore.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će
vas zatražiti ponovno formatiranje kartice ili neće prepoznati karticu. Memorijsku
karticu morate formatirati kako biste je upotrijebili. Ako vaš uređaj ne može formatirati
ili prepoznati memorijsku karticu, obratite se proizvođaču memorijske kartice ili
Samsungovu serivsnom centru.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape Moje Datoteke → SD kartica.
21
Osnovne funkcije
1
Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu pokraj nosača kako biste ga olabavili.
Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom,
mogli biste oštetiti uređaj.
2
Izvucite nosač iz utora za nosač.
Kada uklonite nosač iz uređaja, mobilna podatkovna veza bit će onemogućena.
22
Osnovne funkcije
3
Postavite memorijsku karticu na držač memorijske kartice s pozlaćenim kontaktima
okrenutima prema dolje.
Držač memorijske kartice
4
Nježno pritisnite memorijsku karticu u nosač kako biste je učvrstili.
Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, memorijska kartica mogla bi izići ili ispasti iz
nosača.
5
Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
• Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti.
Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
• Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Održavanje uređaja → Pohrana → → Postavke
memorije → SD kartica → ODSPOJI.
1
2
Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu pokraj nosača kako biste ga olabavili.
Izvucite nosač iz utora za nosač.
23
Osnovne funkcije
3
4
Uklonite memorijsku karticu.
Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
Nemojte uklanjati uređaje za vanjsku pohranu, kao što su memorijska kartica ili USB
pohranu tijekom prenošenja ili pristupanja informacija s uređaja ili odmah nakon
prijenosa podataka. To može izazvati oštećenje ili gubitak podataka ili može oštetiti
vanjsku pohranu ili uređaj. Samsung nije odgovoran za gubitke, uključujući gubitke
podataka, nastale neispravnom uporabom uređaja za vanjsku pohranu.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Održavanje uređaja → Pohrana → → Postavke
memorije → SD kartica → Formatiraj.
Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke
pohranjene na memorijskoj kartici. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
izazvan postupcima korisnika.
24
Osnovne funkcije
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje.
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite
Isključivanje.
Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
Ponovno pokretanje uređaja
Za isključivanje uređaja pritisnite i zadržite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite
Ponovo pokretanje.
Ako se uređaj zamrzava i ne reagira, istodobno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće više od 7 sekundi kako biste ga ponovno pokrenuli.
Tipka za smanjivanje
glasnoće
Tipka za uključivanje i
isključivanje
25
Osnovne funkcije
Hitni način
Uređaj možete prebaciti na način rada u hitnom slučaju kako biste smanjili potrošnju baterije.
Neke će aplikacije i funkcije biti ograničene. U načinu rada u hitnom slučaju možete uputiti hitan
poziv, poslati podatke o svojoj trenutačnoj lokaciji drugima, oglasiti alarm za opasnost i drugo.
Aktiviranje načina rada u hitnom slučaju
Za aktiviranje načina rada u hitnom slučaju, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a
zatim dodirnite Hitni način.
Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg
uređaja.
Deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju
Za deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju dodirnite → Isključi Hitni način. Ili pritisnite i
držite tipku za uključivanje i isključivanje a zatim dodirnite Hitni način.
Početno podešavanje
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
• Postupci početnog podešavanja mogu se razlikovati ovisno o softveru uređaja i
području.
• Možete postaviti uređaj uz Bixby Voice ovisno o odabranom jeziku uređaja.
1
Uključite uređaj.
26
Osnovne funkcije
2
Odaberite željeni jezik uređaja i odaberite
.
Odaberite jezik.
3
Odaberite Wi-Fi mrežu i spojite se s njom.
Ako se ne spojite s Wi-Fi mrežom, možda nećete moći podesiti neke značajke uređaja
tijekom početnog podešavanja.
4
5
Slijedite upute na zaslonu kako biste nastavili s početnim podešavanjem.
Postavite način zaključavanja zaslona za zaštitu uređaja. Svoje osobne informacije možete
zaštititi kako biste spriječili da druge osobe imaju pristup vašem uređaju. Ako želite kasnije
podesiti način zaključavanja zaslona dodirnite Ne, hvala.
27
Osnovne funkcije
6
Prijavite se na svoj Samsungov račun. Možete uživati u uslugama Samsunga i svoje podatke
održavati ažuriranima i sigurnima na svim svojim uređajima. Više informacija pogledajte u
Samsung račun.
7
Odaberite značajke koje želite upotrebljavati i dovršite početno podešavanje.
Pojavit će se početni zaslon.
28
Osnovne funkcije
Samsung račun
Uvod
Vaš Samsung račun je integrirana usluga računa koja vam omogućuje uporabu različitih
Samsung usluga dostupnih putem mobilnih uređaja, TV-a i internetske stranice tvrtke Samsung.
Nakon što ste registrirali svoj Samsung račun, svoje podatke možete održavati ažuriranima i
sigurnima na svim svojim Samsung uređajima uz pomoć Samsung Clouda, možete pronaći i
upravljati svojim izgubljenim ili ukradenim uređajem, vidjeti savjete i trikove Samsung članova i
drugo.
Kreirajte Samsung račun pomoću svoje adrese e-pošte.
Za provjeru popisa usluga koje se mogu upotrebljavati s vašim Samsung računom, posjetite
account.samsung.com. Za više informacija o Samsung računima pokrenite aplikaciju Postavke i
dodirnite Oblak i računi → Računi → Samsung account → → Upute.
Registracija Samsung računa
Registracija novog Samsung računa
Ako nemate Samsung račun, potrebno ga je kreirati.
1
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Računi → Dodaj račun →
Samsung account.
Ili pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite
2
3
.
Dodirnite NOVI RAČUN.
Za dovršetak kreiranja računa slijedite upute na zaslonu.
29
Osnovne funkcije
Registracija postojećeg Samsung računa
Ako već imate Samsung račun, registrirajte ga na uređaj.
1
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Računi → Dodaj račun →
Samsung account.
Ili pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite
2
3
.
Dodirnite PRIJAVA.
Unesite lozinku i ID svojeg Samsung računa i dodirnite PRIJAVA.
Ako zaboravite informacije o svojem računu, dodirnite Pronađi ID ili Ponovno postavi
lozinku. Možete pronaći informacije o računu kada unesete potrebne informacije.
Ako želite potvrditi svoj račun Samsung putem biometrijskih podataka, primjerice otisaka
prstiju, dodirnite Potvrdite ident. biometrijom umjesto lozinkom s pomoću ap. Samsung
Pass. Više informacija potražite u odjeljku Samsung Pass.
4
5
Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe i dodirnite DALJE.
Dodirnite GOTOVO kako biste dovršili registraciju Samsung računa.
Uklanjanje Samsung računa
Prilikom uklanjanja registriranog Samsung računa iz uređaja, vaši podaci, kao što su kontakti ili
događaji, također će biti uklonjeni.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Računi.
Dodirnite Samsung account → → Ukloni račun.
Dodirnite UKLONI, unesite šifru vašeg Samsung računa, a zatim dodirnite UKLONI RAČUN.
30
Osnovne funkcije
Prijenos podataka sa prethodnog uređaja
Svoje podatke kao što su slike, kontakti, poruke i aplikacije možete vratiti sa Samsung Clouda.
Također ih možete kopirati s prethodnog uređaja putem funkcije Smart Switch.
• Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim uređajima ili računalima.
• Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch.
Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate
pravo.
Smart Switch
Prenesite podatke između mobilnih uređaja putem Smart Switcha. Za upotrebu aplikacije Smart
Switch, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Smart Switch. Ako nemate tu
aplikaciju preuzmite ju sa Galaxy Apps ili Trgovina Play.
Prijenos podataka s mobilnog uređaja
Bežično prenesite podatke s prethodnog uređaja na svoj uređaj putem Wi-Fi Directa.
1
Pokrenite aplikaciju Smart Switch na prethodnom uređaju.
Ako nemate tu aplikaciju preuzmite ju sa Galaxy Apps ili Trgovina Play.
2
Na svojem uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Smart
Switch.
3
Postavite uređaje blizu jedan drugoga.
31
Osnovne funkcije
4
5
6
Na prethodnom uređaju dodirnite BEŽIČNO → ŠALJI.
Na svojem uređaju dodirnite BEŽIČNO → PRIMI i odaberite vrstu prethodnog uređaja.
Pratite zaslonske upute za prijenos podataka iz prethodnog uređaja.
Prenošenje podataka uz pomoć vanjske pohrane
Prenesite podatke uz pomoć vanjske pohrane, kao što je microSD kartica.
1
2
3
Prenesite podatke s vašeg prethodnog uređaja na vanjsku pohranu.
4
Pratite zaslonske upute za prijenos podataka s vanjske pohrane.
Uređaj za vanjsku pohranu umetnite u vaš uređaj ili ga s njim spojite.
Na svojem uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Smart Switch
→ VANJSKA MEMORIJA → VRATI.
Prijenos sigurnosno kopiranih podataka s računala
Prenesite podatke između vašeg uređaja i računala. Morate preuzeti računalnu verziju aplikacije
Smart Switch sa www.samsung.com/smartswitch. Sigurnosno kopirajte podatke sa svog
prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj uređaj.
1
Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje aplikacije Smart
Switch.
2
Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo
pomoću programa koji je isporučio proizvođač uređaja. Zatim prijeđite na peti korak.
32
Osnovne funkcije
3
4
Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela uređaja.
5
6
Spojite svoj uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja. Zatim
odspojite svoj prethodni uređaj s računala.
Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na svoj uređaj.
Pregled uvezenih podataka
Možete vidjeti uvezene podatke na istoj aplikaciji sa svojeg prethodnog uređaja.
Ako vaš uređaj nema iste aplikacije koje želite pregledati ili reproducirati uvezene podatke,
podaci će biti spremljeni u sličnoj aplikaciji. Na primjer, ako uvezete zapise i vaš uređaj nema
aplikaciju Zapisi, zapise možete vidjeti u aplikaciji Samsung Notes.
Samsung Cloud
Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na Samsung Cloud i vratite podatke
na svoj novi uređaj. Podatke spremljene na vašem uređaju možete također sinkronizirati sa
Samsung Cloudom i prikazivati podatke spremljene na Samsung Cloudu. Za upotrebu Samsung
Clouda morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun. Više informacija pogledajte u
Samsung račun.
Sigurnosno kopiranje podataka
1
2
Prijavite se na svoj račun Samsung račun na svom prethodnom uređaju.
Pokrenite aplikaciju Postavke, odaberite opciju sigurnosnog kopiranja i sigurnosno kopirajte
svoje podatke.
33
Osnovne funkcije
• Ako vaš uređaj podržava Samsung Cloud, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite
Oblak i računi → Samsung Cloud, odaberite svoj uređaj u stavci SIGURNOSNO
KOPIRANJE I VRAĆANJE, dodirnite Sigurnosno kopiraj, a zatim sigurnosno kopirajte
svoje podatke.
• Način sigurnosnog kopiranja podataka može se razlikovati ovisno o modelu.
• Neki podaci neće se sigurnosno kopirati. Kako biste provjerili koji će podatci biti
sigurnosno kopirani, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Oblak i računi
→ Samsung Cloud, odaberite svoj uređaj u stavci SIGURNOSNO KOPIRANJE I
VRAĆANJE, a zatim dodirnite Sigurnosno kopiraj.
• Za sigurnosno kopiranje podataka u Samsung računu, pokrenite aplikaciju Postavke,
dodirnite Oblak i računi → Samsung Cloud, odaberite svoj uređaj u stavci
SIGURNOSNO KOPIRANJE I VRAĆANJE, a zatim dodirnite Vrati podatke.
Vraćanje podataka
1
Na svojem novom uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi →
Samsung Cloud.
2
Odaberite prethodni uređaj u stavci SIGURNOSNO KOPIRANJE I VRAĆANJE i dodirnite Vrati
podatke.
3
Označite vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite VRATI.
Sinkroniziranje podataka
Podatke spremljene na vašem uređaju, kao što su slike, videozapisi i događaji, možete
sinkronizirati sa Samsung Cloudom i pristupiti im s drugih uređaja.
1
Na svojem novom uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi →
Samsung Cloud.
2
3
Dodirnite → Postavke → Postavke sinkronizacije.
Dodirnite prekidače pored stavki s kojima se želite sinkronizirati.
Dodirom na GALERIJA, SAMSUNG NOTES ili SAMSUNG CLOUD DRIVE možete provjeriti
spremljene podatke ili promijeniti postavke.
34
Osnovne funkcije
Poznavanje zaslona
Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Preporučuje se da ne upotrebljavate fiksne slike na dijelu ili na cijelom dodirnom
zaslonu dulje vrijeme. Time biste mogli prouzročiti zadržane slike (upečenja slike) ili
sjene.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Preporučuje se korištenje prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.
Dodirivanje
Dodirnite zaslon.
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite zaslon otprilike 2 sekunde.
35
Osnovne funkcije
Povlačenje
Dodirnite i zadržite stavku, a zatim je
povucite na željeni položaj.
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite zaslon.
Pomicanje
Pomaknite se prema gore, prema dolje, u
lijevo ili u desno.
Širenje i skupljanje prstiju
Na zaslonu raširite dva prsta ili ih spojite.
36
Osnovne funkcije
Navigacijska traka (višefunkcijski gumbi)
Nakon uključivanja uređaja na navigacijskoj traci na dnu zaslona pojavit će se višefunkcijski
gumbi. Višefunkcijski gumbi prema zadanome su podešeni na gumb za nedavne aktivnosti,
gumb za početni zaslon i gumb za povratak. Funkcije gumba mogu se mijenjati prema
aplikacijama koje se trenutačno koriste ili radnom okruženju.
Gumb za
prikazivanje i
skrivanje
Gumb za povratak
Gumbi za nedavne
aktivnosti
Gumb
Gumb za početni
zaslon
Funkcija
Prikaži i sakrij
• Dvaput dodirnite kako biste prikačili ili sakrili navigacijsku
traku.
Nedavne
aktivnosti
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Početna
Nazad
• Dodirnite za povratak na početni zaslon.
• Dodirnite i držite za pokretanje aplikacije Google.
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Prikazivanje ili sakrivanje navigacijske trake
Uz pomoć gumba za prikaz i sakrivanje s lijeve strane navigacijske trake možete postaviti
sakrivanje navigacijske trake ili je prikačiti na zaslon kada upotrebljavate aplikacije ili značajke.
Navigacijska traka zadano je prikačena.
Ako želite vidjeti datoteke ili upotrebljavati aplikacije u punom zaslonu, dvaput dodirnite gumb
za prikaz i sakrivanje kako biste sakrili navigacijsku traku.
Za ponovni prikaz navigacijske trake povucite prema gore s dna zaslona.
• Na pojedinim zaslonima, kao što je početni zaslon, navigacijska traka uvijek će se
prikazivati, a gumb za prikaz i sakrivanje navigacijske trake neće se pojaviti.
• Čak i nakon što prikačite navigacijsku traku, ona može biti sakrivena dok
upotrebljavate pojedine aplikacije ili značajke kao što je reproduktor videozapisa.
37
Osnovne funkcije
Uključivanje zaslona upotrebom gumba za početni zaslon
Na Always On Display također možete uključiti zaslon dvostrukim dodirom gumba za početni
zaslon.
Podešavanje navigacijske trake
Pokrenite aplikaciju Postavke dodirnite Zaslon → Navigacijska traka te zatim odaberite opciju.
• Navigacijski gumbi: Postavite uređaj da upotrebljava tipke za navigaciju na navigacijskoj
traci na dnu zaslona.
Odaberite značajku Navigacijski gumbi i zatim dodirnite prekidač Prikaži i sakrij
gumb da biste je aktivirali. Možete dodati gumb kako biste sakrili ili prikvačili
navigacijsku traku.
• Geste na cijelom zaslonu: Postavite uređaj da odabere akciju povlačenjem s dna zaslona
prema gore dok je navigacijska traka skrivena.
Odaberite Geste na cijelom zaslonu, a zatim dodirnite prekidač Savjeti za gestu
radi aktivacije. Možete prikazati indikatore za skrivene gumbe kako biste mogli
prepoznati gdje treba prijeći prstom prema gore.
• REDOSLIJED GUMBA: Promijenite raspored gumba na navigacijskoj traci.
38
Osnovne funkcije
Početni zaslon i zaslon aplikacija
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.
Zaslon se može razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Widget
Aplikacija
Mapa
Indikator početnog zaslona Bixby.
Prikaz prilagođenog sadržaja.
Indikator zaslona
Omiljene aplikacije
Navigacijska traka
(višefunkcijski gumbi)
39
Osnovne funkcije
Prebacivanje između početnog zaslona i zaslona aplikacija
Pomaknite se prema gore ili prema dolje na početnom zaslonu za otvaranje zaslona aplikacija.
Za povratak na početni zaslon pomaknite se prema gore ili prema dolje na zaslonu aplikacija. Ili
dodirnite gumb za početni zaslon ili gumb za povratak.
Početni zaslon
Zaslon aplikacija
Ako na početnom zaslonu dodate gumb za aplikacije, možete otvoriti zaslon aplikacija dodirom
na taj gumb. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje i dodirnite Postavke
početnog zaslona → Gumb za aplikacije → Prik. gumb za aplikacije → PRIMIJENI. Gumb
aplikacija bit će dodan na dno početnog zaslona.
Gumb aplikacija
40
Osnovne funkcije
Prikažite zaslon u vodoravnom prikazu
Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite Postavke početnog zaslona,
a zatim dodirnite prekidač Samo Portretni način za deaktivaciju.
Okrećite uređaj dok ne dođe u vodoravan položaj za vodoravan prikaz zaslona.
Premještanje stavki
Dodirnite i zadržite stavku a zatim, je pomaknite na novu lokaciju. Za prebacivanje stavke na
drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početnom zaslonu dodirnite i držite stavku na zaslonu
aplikacija, a zatim je odvucite na vrh zaslona. Prečac za aplikaciju dodat će se na početni zaslon.
Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog
zaslona.
41
Osnovne funkcije
Kreiranje mapa
Kreirajte mape i okupite slične aplikacije kako biste brže pristupali i pokretali aplikacije.
1
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite
preko druge aplikacije.
2
Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije. Dodirnite Unos naziva mape i
unesite naziv datoteke.
• Dodavanje aplikacija
Na mapi dodirnite DODAJ APLIKACIJE. Označite aplikacije za dodavanje i dodirnite DODAJ.
Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu.
• Premještanje aplikacija iz mape
Dodirnite i držite aplikaciju kako biste ju premjestili na novu lokaciju.
• Brisanje mape
Dodirnite i držite mapu, a zatim dodirnite Izbriši mapu. Samo ta mapa bit će izbrisana.
Aplikacije iz mape bit će premještene u zaslon aplikacija.
42
Osnovne funkcije
Uređivanje početnog zaslona
Kako biste pristupili opcijama uređivanja, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno
područje ili skupite prste zajedno. Možete postaviti pozadinu, dodati widgete i više. Isto tako
možete dodati, brisati ili rasporediti okvire početnog zaslona.
• Dodavanje okvira: Prijeđite prstom ulijevo i zatim dodirnite
.
• Pomicanje okvira: Dodirnite i držite pretprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
• Brisanje okvira: Dodirnite
na okviru.
• Pozadine: Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
• Teme: Promijenite temu uređaja. Vizualni elementi sučelja, kao što su boje, ikone i pozadine,
mijenjat će se ovisno o odabranoj temi.
• Widgeti: Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje
informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu. Dodirnite i zadržite widget, a
zatim ga pomaknite u početni zaslon. Widget će se dodati na početni zaslon.
• Postavke početnog zaslona: Promijenite veličinu mreže za prikaz više ili manje stavki na
početnom zaslonu i drugo.
43
Osnovne funkcije
Prikazivanje svih aplikacija na početnom zaslonu
Uređaj možete podesiti za prikaz svih aplikacija na početnom zaslonu bez upotrebe zasebnog
zaslona aplikacija. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, a zatim dodirnite
Postavke početnog zaslona → Izgled početnog zaslona → Samo početni zaslon →
PRIMIJENI.
Sada možete pristupati svim svojim aplikacijama pomicanjem u lijevo na početnom zaslonu.
Ikone za indikaciju
Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
/
Željena SIM ili USIM kartica za pozive
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
/
LTE mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
44
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Usluge lokacije koje se koriste
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
Aktiviran način bez zvuka
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Punjenja baterije
Razina napunjenosti baterije
45
Osnovne funkcije
Zaslon zaključavanja
Pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se
isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.
Kako biste otključali zaslon, pomaknite se u bilo kojem smjeru kada se zaslon uključi.
Ako je zaslon ugašen: Da biste ga uključili, pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje, pritisnite
gumb za uvijek uključen zaslon ili dva puta dodirnite gumb za početni zaslon.
Zaključani zaslon
46
Osnovne funkcije
Promjena načina zaključavanja zaslona
Za promjenu načina zaključavanja zaslona, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon
zaključavanja → Vrsta zaključavanja zaslona, a zatim odaberite način.
Postavljanjem uzorka, PIN-a, lozinke ili biometrijskih podataka kao načina zaključavanja
zaslona možete zaštititi svoje osobne informacije sprječavanjem drugih osoba da pristupe
vašem uređaju. Nakon postavljanja načina zaključavanja zaslona, uređaj će zahtijevati šifru za
otključavanje prilikom svakog otključavanja.
• Klizanje: Za otključavanje kliznite u bilo kojem smjeru na zaslonu.
• Uzorak: Za otključavanje zaslona ucrtajte uzorak od četiri ili više točaka.
• PIN: Za otključavanje zaslona unesite PIN od najmanje četiri broja.
• Lozinka: Za otključavanje zaslona unesite lozinku od najmanje četiri znaka, broja ili simbola.
• Nema: Nemojte postaviti način zaključavanja zaslona.
• Lice: Registrirajte svoje lice za otključavanje zaslona. Pogledajte Prepoznavanje lica kako
biste saznali više informacija.
• Otisci prstiju: Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Pogledajte Prepoznavanje
otiska prsta kako biste saznali više informacija.
Možete podesiti uređaj da izvrši vraćanje na tvorničke postavke ako nekoliko puta
za redom unesete neispravnu šifru i dostignete ograničeni broj pokušaja. Pokrenite
aplikaciju Postavke i dodirnite Zaslon zaključavanja → Postavke sigurn. zaključavanja,
otključajte zaslon upotrebom unaprijed postavljene metode zaključavanja, a zatim
dodirnite prekidač Auto. vra. tvor. postavki za aktivaciju.
47
Osnovne funkcije
Snimka zaslona
Snimite snimku zaslona za vrijeme upotrebe uređaja i pišite, crtajte po snimljenom zaslonu ili ga
izrežite ili podijelite. Možete snimiti trenutačni zaslon i područje pomicanja.
Snimanje zaslona
Koristite sljedeće metode za snimanje zaslona. Snimljene snimke zaslona bit će spremljene u
Galerija.
• Snimanje tipkom: Istodobno pritisnite i držite tipku za smanjivanje glasnoće i tipku za
uključivanje i isključivanje.
• Snimanje klizanjem: Rukom kliznite lijevo ili desno po zaslonu.
• Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.
• Ako nije aktivirano snimanje zaslona pomicanjem, pokrenite aplikaciju Postavke,
dodirnite Napredne značajke, a zatim dodirnite prekidač Snimanje zaslona dlanom
za aktivaciju.
Nakon snimanja snimke zaslona upotrijebite navedene opcije na alatnoj traci na dnu zaslona:
• Bixby Vision: Prepoznajte sadržaj upotrebom opcije Bixby Vision i tražite relevantne
informacije.
• Snimka zaslona pri pomicanju: Snimite trenutačan sadržaj i skriveni sadržaj na produženoj
stranici, kao što je internetska stranica. Prilikom dodiravanja Snimka zaslona pri pomicanju,
zaslon će se automatski pomicati prema dolje i snimit će se više sadržaja.
• Crtaj: Pišite ili crtajte po snimci zaslona.
• Odreži: Izrežite dio iz snimke zaslona. Izrezano područje bit će spremljeno u Galerija.
• Podijeli: Dijeljenje snimke zaslona s drugima.
Ako na snimljenom zaslonu nisu vidljive opcije, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite
Napredne značajke, a zatim dodirnite prekidač Pametna snimka za aktivaciju.
48
Osnovne funkcije
Okvir obavijesti
Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone
indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.
Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira
obavijesti kližite na zaslonu prema gore.
Okvir obavijesti možete otvoriti čak i na zaključanom zaslonu.
Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.
Pokrenite Postavke.
Gumbi brzih postavki
Preferirana SIM ili USIM kartica za
pojedinačnu opciju. Dodirnite za
pristup upravljanju SIM karticom.
Pregledajte pojedinosti o
obavijesti i izvršite različite
postupke.
Brisanje svih obavijesti.
Pristupite postavkama obavijesti.
49
Osnovne funkcije
Uporaba gumba brzih postavki
Dodirnite gumbe za brze postavke za aktiviranje određenih funkcija. Kliznite prema dolje na
okviru obavijesti za prikazi više gumba.
Za promjenu postavki funkcija dodirnite tekst ispod svakog gumba. Za pregled detaljnijih
postavki dodirnite i držite gumb.
Za preraspoređivanje gumba dodirnite → Redoslijed gumba, dodirnite i držite gumb, a zatim
ga povucite na drugu lokaciju.
50
Osnovne funkcije
Unos teksta
Prikaz tipkovnice
Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate bilješke i sl.
• Kada prvi put otvorite tipkovnicu, pojavit će se zaslon za postavljanje tipkovnice.
Podesite unos jezika, vrstu tipkovnice i postavke tipkovnice, a zatim dodirnite POČNI.
• Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik
unosa na neki od podržanih jezika.
Dodatne funkcije tipkovnice
Pregled više funkcija tipkovnice.
Unos velikog slova. Za sva slova,
dodirnite dva puta.
Brisanje prethodnog znaka.
Unesite simbole.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Unos razmaka.
Promjene jezika unosa
Dodirnite → Jezici i vrste → UPRAVLJAJ JEZICIMA UNOSA, a zatim odaberite jezike
koje ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati između jezika unosa
pomicanjem razmaknice ulijevo ili udesno.
51
Osnovne funkcije
Promjena tipkovnice
Dodirnite
da biste promijenili tipkovnicu.
→ Jezici i vrste, odaberite jezik i zatim
Da biste promijenili vrstu tipkovnice, dodirnite
odaberite željenu vrstu tipkovnice.
• Ako se gumb tipkovnice ( ) ne prikaže na navigacijskoj traci, pokrenite aplikaciju
Postavke, dodirnite Opće upravljanje → Jezik i unos, a zatim dodirnite prekidač
Prikaži gumb Tipkovnica da biste ga aktivirali.
• Na Tipkovnica 3x4, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka odgovarajuću tipku
dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni znak.
Dodatne funkcije tipkovnice
Neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o području ili pružatelju usluga.
•
•
: Unos emotikona.
: Unos naljepnica. Možete unijeti i naljepnice Moj emotikon koji izgleda poput vas. Više
informacija potražite u odjeljku Uživajte u naljepnicama Moj emotikon tijekom čavrljanja.
•
: Prilaganje animiranih GIF-ova.
•
: Glasovni unos teksta.
•
: Promjena postavki tipkovnice.
•
→
: Dodavanje stavke u međuspremnik.
•
→
: Promjena tipkovnice radi radnje jednom rukom.
52
Osnovne funkcije
Kopiranje i lijepljenje
1
2
3
Dodirnite i držite iznad teksta.
Povucite
ili
za odabir željenog teksta ili dodirnite Odaberi sve za odabir cijelog teksta.
Dodirnite Kopiraj ili Izreži.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
4
Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite Zalijepi.
Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite Međuspremnik, a zatim
odaberite tekst.
Rječnik
Potražite definicije riječi tijekom korištenja određenih opcija, na primjer prilikom pretraživanja
mrežnih stranica.
1
Dodirnite i držite preko riječi koju želite potražiti.
Ako riječ koju tražite nije odabrana, povucite
2
ili
za odabir željenog teksta.
Dodirnite Dictionary na popisu opcija.
Ako rječnik nije unaprijed instaliran na uređaju, dodirnite Move to Manage dictionaries →
pored rječnika za preuzimanje.
3
Pogledajte definiciju u skočnom prozoru rječnika.
Za prebacivanje na prikaz punog zaslona dodirnite . Dodirnite definiciju na zaslonu da
biste vidjeli više definicija. U detaljnom prikazu dodirnite za dodavanje riječi popisu
omiljenih riječi ili dodirnite Search Web za upotrebu riječi kao pojma za pretraživanje.
53
Aplikacije i značajke
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Galaxy Apps
Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje
Samsung Galaxy.
Pokrenite aplikaciju Galaxy Apps.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite polje za pretraživanje za pretraživanje pomoću
ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → Postavke → Automatsko
ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
54
Aplikacije i značajke
Trgovina Play
Kupujte i preuzimajte aplikacije.
Pokrenite aplikaciju Trgovina Play.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
→ Postavke →
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija
Dodirnite i držite aplikaciju i odaberite opciju.
• Isključi: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.
• Deinstal.: Deinstalirajte preuzete aplikacije.
Aktiviranje aplikacija
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Aplikacije →
zatim dodirnite UKLJUČI.
55
→ Isključeno, odaberite aplikaciju, a
Aplikacije i značajke
Postavljanje dozvola za aplikaciju
Kako bi neke aplikacije ispravno radile možda će biti potrebna dozvola za pristup ili upotrebu
informacija na uređaju. Prilikom otvaranja aplikacije može se pojaviti skočni prozor kojim se traži
odobrenje pristupa određenim funkcijama ili informacijama. Dodirnite DOPUSTI na skočnom
prozoru kako biste dozvolili pristup aplikaciji.
Za prikaz postavki dozvole aplikacije, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Aplikacije.
Odaberite aplikaciju i dodirnite Dopuštenja. Možete pregledati popis dozvola za aplikacije i
promijeniti njihove dozvole.
Za pregled ili promjenu postavki dozvole aplikacije po kategoriji dozvola pokrenite aplikaciju
Postavke i dodirnite Aplikacije → → Dopuštenja za aplikacije. Odaberite stavku i dodirnite
prekidače uz aplikacije za odobrenje pristupa.
Ako ne odobrite pristup aplikaciji, osnovne funkcije aplikacija možda neće ispravno
raditi.
Bixby
Uvod
Bixby je novo sučelje koje može komunicirati s vama te koje pruža usluge koje vam mogu
pomoći da se praktičnije služite svojim pametnim telefonom.
• Početni zaslon Bixby: Možete prikazati preporučene usluge i informacije koje vam Bixby
pruža analiziranjem svojih obrazaca uporabe i svoje rutine.
• Bixby Voice: Možete upotrijebiti glasovne naredbe kako biste zatražili ono što želite od
opcije Bixby Voice.
• Bixby Vision: Jednostavno možete potražite važne informacije o predmetima ili lokacijama
upotrebom značajki Bixby Vision.
• Podsjetnik: Možete stvarati podsjetnike kako biste zakazali stavke popisa zadaća ili kako
biste kasnije vidjeli sadržaj.
• Za upotrebu značajke Bixby vaš uređaj mora biti spojen na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
• Za uporabu značajke Bixby morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun.
56
Aplikacije i značajke
Pritisnite tipku za Bixby za otvaranje aplikacije početnog zalsona Bixby. Za zatvaranje početnog
zaslona Bixby ponovno pritisnite tipku.
Pritisnite i držite tipku za Bixby kako biste trenutačno pokrenuli Bixby Voice. Dok pritišćete i držite
tipku za Bixby, recite što želite značajci Bixby Voice i zatim podignite prst s tipke. Bixby Voice
napravit će ono što zatražite.
Pritisnite
tipku za
Bixby.
Pritisnite i
zadržite
tipku za
Bixby.
Predstojeći
podsjetnik
Ikona opcije Bixby Voice
Bixby Home
Bixby Voice
Dostupne usluge opcije Bixby mogu se razlikovati ovisno o regiji ili pružatelju usluga.
57
Aplikacije i značajke
Pokretanje značajke Bixby
Kada prvi put pokrenete Bixby, pojavit će se stranica za uvod u Bixby. Morate se registrirati i
prijaviti na svoj Samsung račun u skladu s uputama na zaslonu i prihvatiti uvjete i odredbe.
1
Pritisnite tipku za Bixby.
Tipka za Bixby
2
3
4
Pogledajte stranicu za uvod u Bixby i dodirnite DALJE.
Odaberite jezik za komunikaciju s opcijom Bixby Voice i dodirnite POTVRDI.
Dodirnite PRIJAVI SE i slijedite upute na zaslonu za prijavu u svoj Samsung račun.
Ako ste već prijavljeni, skočni prozor neće se pojaviti.
5
6
7
Dodirnite GOTOVO kako biste dovršili registraciju Samsung računa.
Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe i dodirnite DALJE.
Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje opcije Bixby Voice.
58
Aplikacije i značajke
Bixby Home
Na zaslonu Bixby Home možete prikazati preporučene usluge i informacije koje vam Bixby pruža
analiziranjem svojih obrazaca uporabe i svoje rutine.
Otvaranje zaslona Bixby Home
1
Pritisnite tipku za Bixby. Ili se na početnom zaslonu pomaknite u desno.
Pojavit će se zaslon Bixby Home.
2
Za pregled preporučenog sadržaja kližite gore ili dolje.
Promjena postavke tipke za Bixby.
Pristup dodatnim opcijama.
Predstojeći podsjetnik
Preporučeni sadržaj
3
Za zatvaranje početnog zaslona Bixby ponovno pritisnite tipku za Bixby. Ili se pomaknite u
lijevo na zaslonu.
59
Aplikacije i značajke
Upotreba preporučenog sadržaja na zaslonu Bixby Home
Nakon što otvorite početni zaslon Bixby možete prikazati sadržaj koji se često ažurira kao Bixby
kartice. Za pregled Bixby kartica kliznite gore ili dolje.
Primjerice, ujutro na putu do ureda, možete vidjeti dnevni raspored i reproducirati omiljenu
glazbu na zaslonu Bixby Home. Navečer možete pregledati alarme, provjeriti svoju dnevnu
aktivnost i prikazati vijesti svojih prijatelja.
Sadržaj i raspored kartica automatski će se ažurirati u određeno vrijeme. Za ručno
ažuriranje kartica kližite po zaslonu prema dolje.
Uređivanja popisa Bixby kartica
• Kako biste karticu prikačili na vrh početnog zaslona Bixby dodirnite → Prikvači na vrh. Da
biste otkvačili karticu, dodirnite → Otkvači.
• Za uklanjanje kartice s popisa dodirnite → Sakrij zasada. Ili povucite karticu u desno.
• Za prestanak prikazivanja kartice na popisu, dodirnite → Ne prikazuj ponovno.
Odabir aplikacija za prikazivanje u obliku Bixby kartica
Dodajte ili obrišite aplikacija za prikazivanje u obliku kartica na zaslonu Bixby Home.
Na početnom zaslonu Bixby dodirnite → Postavke → Kartice i dodirnite prekidače pored
stavki za dodavanje ili brisanje.
Ako aplikacija nije instalirana na uređaju, kako biste ju upotrebljavali morate ju instalirati.
Na početnom zaslonu Bixby dodirnite → Postavke → Kartice i zatim preuzmite
aplikaciju.
60
Aplikacije i značajke
Bixby Voice
Bixby Voice jest glasovna usluga koja vam pomaže u jednostavnijoj upotrebi uređaja.
Možete razgovarati s Bixby Voice ili tipkati tekst. Bixby Voice pokrenut će funkciju koju zatražite ili
prikazati informaciju koju želite.
• Za uporabu funkcije Bixby Voice uređaj mora biti spojen s Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
• Za uporabu značajke Bixby Voice morate se registrirati i prijaviti u svoj Samsung račun.
Pokretanje značajke Bixby Voice
Pokretanje značajke Bixby Voice uz pomoć tipke za Bixby
Kada pritisnete i držite tipku za Bixby, Bixby Voice pokrenut će se i početi slušati.
Dok pritišćete i držite tipku za Bixby, recite što želite opciji Bixby Voice, a zatim podignite prst s
tipke.
Ikona opcije
Bixby Voice
(Status: slušanje)
Otvorite cijeli
zaslon opcije
Bixby Voice.
61
Aplikacije i značajke
Kada dodirnete CIJELI ZASLON, prikazat će se cijeli zaslon značajke Bixby Voice. Na cijelom
zaslonu Bixby Voice možete upotrijebiti sljedeće značajke.
Dijeljenje trenutačnog zaslona.
Pregled povijesti razgovora.
Prilagodba glasnoće glasovne
povratne informacije.
Moj Bixby
Postavke opcije Bixby Voice
Naredbe pretraživanja.
Predložene naredbe
Ikona opcije Bixby Voice
62
Aplikacije i značajke
Upotreba značajke Bixby Voice
Kada značajki Bixby Voice kažete što želite, Bixby Voice prikazar će vaš govor kao tekst na zaslonu
i pokrenuti odgovarajuće funkcije ili pokazati informacije koje ste zatražili.
Status: Slušanje
Status: Obrada
Pokrenuta je odgovarajuća
funkcija
Ako je Bixby Voice u stanju mirovanja ( ), ne može slušati vaš glas. Dodirnite ikonu
statusa stanja mirovanja ( ) i ponovite svoj zahtjev kada se ikona promijeni u ikonu
statusa slušanja ( ).
63
Aplikacije i značajke
Pregled podržanih aplikacija i naredbi
Za pregled aplikacija koje podržava Bixby Voice i različitih načina za upotrebu značajke Bixby
Voice, otvorite početni zaslon Bixby i dodirnite → Glasovne aplikacije i usluge. Možete vidjeti
predložene naredbe kako upotrijebiti svaku aplikaciju. Za upotrebu aplikacije recite predloženu
naredbu značajki Bixby Voice.
Deaktivacija značajke Bixby Voice
Možete deaktivirati pokretanje značajke Bixby Voice čak i kada pritisnete i zadržite tipku za Bixby.
Na početnom zaslonu Bixby dodirnite → Postavke i dodirnite prekidač Bixby Voice za
deaktivaciju.
64
Aplikacije i značajke
Bixby Vision
Bixby Vision je usluga koja pruža informacije, kao što su slične slike, lokacija, prevedeni tekst i
informacije QR Code. Bixby Vision brzo i intuitivno prepoznaje predmete čak i kada ne znate
nihov naziv.
Upotrijebite sljedeće značajke Bixby Vision.
Tekst
Mjesto
Slika
QR code
Vino
• Da biste upotrijebili ovu značajku, uređaj mora biti spojen na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
• Za uporabu ove značajke morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun.
• Dostupne značajke i rezultati pretrage mogu se razlikovati ovisno o području i
pružatelju usluga.
• Značajka vam možda neće biti dostupna ili nećete dobiti točne rezultate pretraživanja,
ovisno o veličini, formatu ili rezoluciji slike.
• Samsung nije odgovoran za informacije o proizvodu koje vam pruža Bixby Vision.
65
Aplikacije i značajke
Pokretanje značajke Bixby Vision
1
Pokrenite Bixby Vision pomoću jedne od ovih metoda.
• U aplikaciji Kamera odaberite način rada AUTOMATSKI i dodirnite
• U aplikaciji Galerija odaberite sliku i dodirnite
.
.
• U aplikaciji Internet, dodirnite i držite sliku te dodirnite Bixby Vision.
• Napravite snimku zaslona i odaberite Bixby Vision na alatnoj traci.
• Ako ste na početni zaslon i zaslon aplikacija dodali ikonu aplikacije Bixby Vision, pokrenite
aplikaciju Bixby Vision.
2
3
Odaberite željenu značajku.
Za prepoznavanje držite predmet unutar zaslona.
Nakon što je predmet prepoznat, na zaslonu će se pojaviti rezultati pretraživanja.
Za prikaz više informacija dodirnite ikonu značajke ili odaberite rezultat pretraživanja.
Prevođenje ili izdvajanje teksta
Prepoznajte i prikažite prevedeni tekst na zaslonu. Također možete izdvojiti tekst iz dokumenta ili
tekstualne datoteke.
Primjerice, ako želite saznati što piše na znaku tijekom putovanja po inozemstvu, upotrijebite
značajke Bixby Vision. Uređaj će prevesti tekst znaka na odabrani jezik.
1
2
Pokrenite Bixby Vision kada imate željenu sliku ili predmet.
Odaberite
i zadržite tekst unutar zaslona kako bi ga uređaj prepoznao.
Na zaslonu će se prikazati prevedeni tekst.
• Da biste izdvojili tekst, dodirnite
. Izdvojeni tekst možete podijeliti ili spremiti.
• Za promjenu izvornog ili ciljanog jezika, dodirnite okvir postavki jezika na vrhu zaslona.
66
Aplikacije i značajke
Traženje sličnih slika
Putem interneta potražite slike koje su slične prepoznatom predmetu. Možete prikazati različite
slike sa svojstvima koja su slična predmetu, kao što su boja ili oblik.
Primjerice, ako želite saznati naziv fotografije ili slike, upotrijebite značajke Bixby Vision. Uređaj će
pretražiti i prikazati vam povezane informacije ili slike sa sličnim značajkama.
1
2
3
Pokrenite Bixby Vision kada imate željenu sliku ili predmet.
Odaberite
i zadržite objekt unutar zaslona kako bi ga uređaj prepoznao.
Dodirnite
ili odaberite rezultat pretraživanja na zaslonu.
Pojavit će se slične slike.
Traženje obližnjih mjesta
Potražite znamenitosti ili informacije o obližnjim mjestima prepoznavajući trenutačnu lokaciju.
Primjerice, ako želite potražiti kafiće u blizini znamenitosti, upotrijebite značajke Bixby Vision.
Uređaj će potražiti i pokazati vam obližnje kafiće.
1
2
Pokrenite Bixby Vision kada imate željenu znamenitost ili mjesto.
Odaberite
i zadržite referentnu točku ili referentno mjesto unutar zaslona kako bi ih
uređaj prepoznao.
Možete prikazati osnovne informacije o obližnjim mjestima.
Kada pomičete svoj uređaj na zaslonu će se prikazati obližnja mjesta u smjeru u kojem je
kamera okrenuta.
Ako Bixby Vision upotrebljavate uz pomoću kamere, možete prikazati svoju trenutačnu
lokaciju i informacije o vremenu. Za prikaz trenutačne lokacije na karti, usmjerite kameru
prema tlu. Za prikaz informacija o trenutačnom vremenu, usmjerite kameru prema nebu.
3
Dodirnite
ili odaberite rezultat pretraživanja na zaslonu.
Uređaj će prikazati informacije o obližnjim mjestima.
67
Aplikacije i značajke
Traženje informacija o vinu
Otkrijte informacije s etikete vina i potražite informacije o tom vinu.
Primjerice, ako pronađete svoje omiljeno vino ili želite saznati više o vinu, upotrijebite značajke
Bixby Vision.
1
2
3
Pokrenite Bixby Vision kada imate željenu sliku ili predmet.
Odaberite
i zadržite etiketu vina unutar zaslona kako bi je uređaj prepoznao.
Dodirnite
ili odaberite rezultat pretraživanja na zaslonu.
Pojavit će se informacije o etiketi vina.
Čitanje QR code
Prepoznajte QR Code i prikažite razne informacije, kao što su internetske stranice, fotografije,
videozapisi, karte i posjetnice.
1
2
Pokrenite Bixby Vision kada imate željenu sliku ili predmet.
Odaberite
i zadržite QR kod unutar zaslona kako bi ga uređaj prepoznao.
Prikazat će se informacije koje se odnose na QR Code.
Preuzimanje dodatnih značajki
Možete preuzeti različite značajke Bixby Vision.
Na zaslonu Bixby Vision dodirnite
→ DODAJ i preuzmite aplikacije ili značajke.
68
Aplikacije i značajke
Reminder
Stvarajte podsjetnike kako biste zakazali stavke popisa zadaća ili kako biste kasnije vidjeli sadržaj.
Primat ćete obavijesti u trenutačnom vremenu ili lokaciji za svaki podsjetnik.
• Da biste primali preciznije obavijesti, spojite se na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
• Za uporabu ove značajke u cjelosti morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung
račun.
• GPS značajka mora biti aktivirana za upotrebu podsjetnika lokacije.
Pokretanje aplikacije Reminder
Podsjetnik možete pokrenuti sa zaslona Bixby Home.
1
Pritisnite tipku za Bixby. Ili se na početnom zaslonu pomaknite u desno.
Pojavit će se zaslon Bixby Home.
2
Dodirnite POČNI na kartici NADOLAZEĆI PODSJETNICI.
Pojavit će se uvodna stranica aplikacije Reminder.
Dodajte ikonu
aplikacije na
početni zaslon.
69
Aplikacije i značajke
3
Dodirnite POKRENI.
Ako označite mogućnost Dodajte Reminder na početni zaslon, možete pokrenuti aplikaciju
Reminder ( ) s početnog zaslona.
Izrada podsjetnika
Stvarajte podsjetnike pomoću različitih metoda. Podsjetnik će vas upozoriti ako izradite
podsjetnik s naznačenom postavkom vremena ili lokacije. Isto tako možete spremiti i različiti
sadržaj, kao što su pojedinačni zapis ili adresa internetske stranice, te ga kasnije prikazati.
Primjerice, izradite podsjetnik koji će glasiti „Zaliti cvijeće kada dođem kući”.
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Reminder.
5
Dodirnite SPREMI za spremanje podsjetnika.
Dodirnite Napišite podsjetnik i unesite informacije „Zaliti cvijeće”.
Dodirnite Postavi uvjete → Odaberi mjesto i postavite lokaciju „kuća”.
Dodirnite KADA STIGNEM DO → GOTOVO.
Kada dođete kući, prikazat će se obavijest „Zaliti cvijeće”.
70
Aplikacije i značajke
Provjera obavijesti podsjetnika
Skočni prozor obavijesti pojavit će se u unaprijed postavljeno vrijeme ili u unaprijed postavljenoj
lokaciji. Dodirnite ZAVRŠI ili ODGOĐENO.
Prikaz popisa podsjetnika
Pokrenite aplikaciju Reminder za prikaz popisa podsjetnika. Za pregled detalja podsjetnika,
odaberite podsjetnik.
71
Aplikacije i značajke
Postavljanje pojedinosti podsjetnika
Dodajte ili uredite pojedinosti podsjetnika, kao što su učestalost, datum i vrijeme ili lokacija.
1
Odaberite podsjetnik za uređivanje i dodirnite UREDI. Ili se pomaknite u desno na
podsjetniku i dodirnite Uredi.
2
Uredite uvjete i dodirnite SPREMI.
Informacije za podsjetnik
Kontrolni popis
Uvjeti podsjetnika
Interval ponavljanja
Umetanje slike.
Dovršavanje podsjetnika
Podsjetnike za koje vas nije potrebno podsjetiti označite kao dovršene.
S popisa podsjetnika odaberite podsjetnik i dodirnite ZAVRŠI. Možete se i pomaknuti ulijevo na
podsjetniku.
Obnova podsjetnika
Obnovite dovršene podsjetnike.
1
2
Na popisu podsjetnika dodirnite → Završeno → UREDI.
Označite stavke koje želite obnoviti i dodirnite VRATI.
Podsjetnici će biti dodani na popis podsjetnika i podsjetit će vas u unaprijed postavljeno
vrijeme.
Brisanje podsjetnika
Za brisanje podsjetnika pomaknite se u desno na podsjetniku i dodirnite Izbriši. Za brisanje više
podsjetnika, dodirnite i držite podsjetnik, označite podsjetnike za brisanje, a zatim dodirnite
IZBRIŠI.
72
Aplikacije i značajke
Telefon
Uvod
Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.
Upućivanje poziva
1
Pokrenite aplikaciju Telefon i unesite telefonski broj.
Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite
2
Dodirnite
ili
video poziv.
kako biste otvorili tipkovnicu.
kako biste uputili glasovni poziv ili dodirnite
kako biste uputili
Pristup dodatnim opcijama.
Kreiranje novog kontakta.
Dodavanje broja postojećem
kontaktu.
Predprikaz telefonskog broja.
Brisanje prethodnog znaka.
Sakrijte tipkovnicu.
73
Aplikacije i značajke
Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata
Dodirnite NEDAVNO ili IMENIK, a zatim se pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za
upućivanje poziva.
Ako je ta značajka onemogućena, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne značajke, a
zatim dodirnite prekidač Prel. prs. za poziv / sl. poruka.
Neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o području ili pružatelju usluga.
Upotreba brzog biranja
Brzo birajte za brze pozive.
Za postavljanje broja na popis za brzo biranje dodirnite IMENIK → → Brojevi za brzo biranje,
odaberite broj za brzo biranje, a zatim dodajte broj telefona.
Za upućivanje poziva dodirnite i držite broj brzog biranja na tipkovnici. Za deset i više brojeva
brzog biranja dodirnite prvu(e) znamenku(e) broja i dodirnite i držite zadnju znamenku.
Na primjer, ako podesite broj 123 kao broj brzog biranja, dodirnite 1, pa 2, a zatim dodirnite i
držite 3.
Upućivanje poziva sa zaključanog zaslona
Na zaključanom zaslonu povucite
izvan kruga.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
1
2
3
Dodirnite
da biste otvorili tipkovnicu ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu.
Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +.
Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite
74
ili
.
Aplikacije i značajke
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku POŠALJI
PORUKU. Možete poslati tekstualnu poruku ili naljepnicu za odbijanje poziva. Ako se odabere
Dodaj podsjetnik, podsjetnik će biti spremljen kako bi vas obavijestio o odbijenom pozivu sat
vremena kasnije.
Za kreiranje različitih poruka odbijanja pokrenite aplikaciju Telefon, dodirnite → Postavke →
Poruke brzog odbijanja, unesite poruku, a zatim dodirnite .
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, ikona
pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s obavijestima
za pregled popisa propuštenih poziva. Ili pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite NEDAVNO za
prikaz propuštenih poziva.
Odbijanje telefonskih brojeva
Blokirajte pozive s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.
1
2
Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite → Postavke → Blokiraj brojeve.
Dodirnite
, odaberite kontakte i zatim dodirnite GOTOVO.
Za ručni unos broja, dodirnite Unesite broj telefona, unesite telefonski broj, a zatim
dodirnite .
Kada vas odbijeni brojevi pokušaju nazvati, nećete primati obavijesti. Pozivi će biti u zapisu
poziva.
Također možete blokirati dolazne pozive od osoba za koje se ne prikazuje ID pozivatelja.
Dodirnite prekidač Blokiraj nepoznate pozivatelje za aktivaciju funkcije.
75
Aplikacije i značajke
Opcije tijekom poziva
Ako su područje oko stražnje kamere i senzor prepoznavanja otiska prsta prekriveni,
tijekom poziva može doći do neželjenih zvukova. Uklonite dodatni pribor kao što je
zaštita za zaslon ili naljepnice oko stražnje kamere.
Tijekom glasovnog poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
•
: Pristup dodatnim opcijama.
• Dodaj poziv: Pozivanje drugog poziva. Prvi će poziv biti stavljen na čekanje. Nakon što
završite drugi poziv, prvi će se poziv nastaviti.
• Dod. glasn.: Pojačavanje glasnoće.
• Bluetooth: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
• Zvučnik: Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na
vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Tipkovnica / Sakrij: Otvorite ili zatvorite tipkovnicu.
•
: Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
Tijekom video poziva
Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:
•
: Pristup dodatnim opcijama.
• Kamera: Isključivanje kamere tako da vas sugovornik ne može vidjeti.
• Promij.: Prebacite s prednje na stražnju kameru.
•
: Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Zvučnik: Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na
vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
76
Aplikacije i značajke
Dodavanje tel. broja kontaktu
Dodavanje tel. broja kontaktima sa tipkovnice
1
2
Pokrenite aplikaciju Telefon.
Unesite broj.
Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite
3
kako biste otvorili tipkovnicu.
Dodirnite NOVI KONTAKT za kreiranje novog kontakta ili dodirnite AKTUALIZIRAJ za
dodavanje broja postojećem kontaktu.
Dodavanje tel. broja kontaktima sa popisa poziva
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite NEDAVNO.
Dodirnite sliku pozivatelja ili dodirnite → Detalji telefonskog broja.
Dodirnite Novi kontakt za kreiranje novog kontakta ili dodirnite Aktualiziraj za dodavanje
broja postojećem kontaktu.
Dodavanje oznake telefonskom broju
Brojevima možete dodavati oznake bez da ih spremite u kontakte. Time možete prikazati
informacije o pozivatelju tijekom poziva bez da se oni nalaze u kontaktima.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite NEDAVNO.
Dodirnite sliku pozivatelja ili dodirnite → Detalji telefonskog broja.
Dodirnite Dodaj oznaku, unesite oznaku, a zatim dodirnite GOTOVO.
Prilikom primanja poziva s tog broja, oznaka će se prikazati ispod broja.
77
Aplikacije i značajke
Imenik
Uvod
Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.
Dodavanje kontakata
Kreiranje novog kontakta
1
2
Pokrenite aplikaciju Imenik, dodirnite
, a zatim odaberite lokaciju pohrane.
Unesite kontaktne podatke.
Odaberite mjesto pohrane.
Umetanje slike.
Unesite kontaktne podatke.
Otvorite više polja s informacijama.
Ovisno o odabranoj lokaciji pohrane mogu se razlikovati vrste informacija koje možete
spremiti.
3
Dodirnite SPREMI.
78
Aplikacije i značajke
Uvoz kontakata
Dodajte kontakt uvoženjem s drugim pohrana na svoj uređaj.
1
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite → Upravljanje kontaktima → Uvoz/izvoz imenika
→ UVOZ.
2
3
4
Odaberite lokaciju pohrane za uvoz kontakata.
Odaberite VCF datoteke koje želite uvesti i dodirnite GOTOVO.
Odaberite lokaciju pohrane za pohranu kontakata i dodirnite UVOZ.
Sinkroniziranje kontakata s mrežnim računima
Sinkronizirajte kontakte svojega uređaja s kontaktima s interneta pohranjenima u svojim
mrežnim računima, poput Samsung računa.
1
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Oblak i računi → Računi i odaberite račun za
sinkroniziranje.
2
Dodirnite Sinkroniziraj račun i dodirnite prekidač Sinkronizacija Imenik za aktivaciju.
Za Samsung račun dodirnite → Sinkroniziraj postavke i dodirnite prekidač Imenik za
aktivaciju.
Traženje kontakata
Pokrenite aplikaciju Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Povucite prstom po kazalu s desne strane popisa kontakta za brzo pomicanje kroz popis.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
79
Aplikacije i značajke
Dodirnite sliku kontakta ili dodirnite → Detalji imena kontakta. Poduzmite jednu od sljedećih
radnji:
•
: Dodavanje omiljenih kontakata.
•
/
•
: Sastavljanje poruke.
•
: Sastavljanje e-poruke.
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
Dijeljenje kontakata
Možete dijeliti kontakte s ostalima upotrebom različitih opcija dijeljenja.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite → Dijeli.
Odaberite kontakte i dodirnite DIJELI.
Odaberite način dijeljenja.
Spremanje i dijeljenje profila
Spremite i podijelite informacije o svojem profilu kao što je fotografija ili poruka statusa s
ostalima koji koriste funkciju dijeljenja profila.
• Funkcija dijeljenja profila možda neće biti dostupna ovisno o regiji ili pružatelju
usluga.
• Funkcija dijeljenja profila dostupna je samo za kontakte koji na svojim uređajima
imaju aktiviranu funkciju dijeljenja profila.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Imenik i odaberite svoj profil.
Dodirnite UREDI, uredite svoj profil i dodirnite SPREMI.
Dodirnite → Dijeljenje profila, a zatim dodirnite prekidač da biste aktivirali opciju.
Za upotrebu funkcije dijeljenja profila vaš telefonski broj mora biti potvrđen. Ažurirane
profilne informacije kontakta možete vidjeti u Imenik.
Za promjenu opsega kontakata s kojima dijelite profil, dodirnite Podijeli s, odaberite stavku
za dijeljenje i zatim odaberite opciju.
80
Aplikacije i značajke
Stvaranje grupa
Možete dodavati grupe, kao što su obitelj ili prijatelji te upravljati kontaktima po grupi.
1
2
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite Grupe → NOVO.
Unesite naziv grupe.
Za podešavanje tona zvona grupe dodirnite Ton zvona grupe i odaberite ton zvona.
3
Dodirnite Dodaj člana, odaberite kontakte koje ćete dodati grupi, a zatim dodirnite
GOTOVO.
4
Dodirnite SPREMI.
Slanje grupne poruke
Možete poslati grupnu poruku članovima grupe istodobno.
Pokrenite aplikaciju Imenik, dodirnite Grupe, odaberite grupu, a zatim dodirnite → Pošalji
poruku.
Spajanje duplih kontakata
Prilikom uvoženja kontakata iz drugih pohrana ili sinkroniziranja kontakata s drugim računima,
u vašem popisu kontakata mogu biti dupli kontakti. Spojite duple kontakte u jedan kako biste
pojednostavili svoj popis kontakata.
1
2
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite → Upravljanje kontaktima → Spajanje kontakata.
Označite kontakte i dodirnite SPOJI.
Brisanje kontakata
1
2
Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite → Izbriši.
Odaberite kontakte i dodirnite IZBRIŠI.
Kako biste pojedinačno obrisali kontakte, otvorite popis kontakata i dodirnite sliku kontakta ili
dodirnite → Detalji imena kontakta. Zatim dodirnite → Izbriši.
81
Aplikacije i značajke
Poruke
Uvod
Šaljite i pregledavajte poruke razgovorom.
Slanje poruka
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja
poruka.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite
.
Dodajte primatelje i dodirnite POKRENI.
Unos poruke.
Da biste zabilježili i poslali glasovnu poruku, dodirnite i zadržite
ili , izgovorite svoju
poruku, a zatim otpustite prst. Ikona snimanja pojavljuje se samo kada je tipkovnica skrivena.
Pristup dodatnim opcijama.
Primatelj
Uputite poziv primatelju.
Dodavanje datoteka.
Slanje poruke.
Unos poruke.
4
Dodirnite
ili
Unos naljepnica.
za slanje poruke.
82
Aplikacije i značajke
Slanje naljepnica Moj emotikon
Putem poruka možete slati i naljepnice Moj emotikon koji izgleda poput vas.
Prilikom sastavljanja poruke, dodirnite ili na Samsung tipkovnici i dodirnite ikonu Moj
emotikon. Pojavit će se naljepnice Moj emotikon. Odaberite naljepnice koje želite podijeliti.
Naljepnice Moj emotikon prikazat će se nakon što stvorite Moj emotikon u aplikaciji
Kamera. Više informacija potražite u odjeljku Izrada Mojih emotikona.
83
Aplikacije i značajke
Pregled poruka
Poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova primanja
poruka.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite RAZGOVORI.
Na popisu poruka odaberite kontakt.
Pregledajte svoj razgovor.
Za odgovaranje na poruku, dodirnite Unesi poruku, unesite poruku, a zatim dodirnite
.
ili
Za prilagodbu veličine fonta na zaslonu raširite dva prsta ili ih spojite.
Odbijanje neželjenih poruka
Blokirajte poruke s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.
1
Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite → Postavke → Blokiraj brojeve i poruke →
Blokiraj brojeve.
2
Dodirnite DOLAZNE PORUKE i odaberite kontakt. Ili dodirnite IMENIK, odaberite kontakte, a
zatim dodirnite GOTOVO.
Za ručni unos broja, dodirnite Unesite broj, unesite telefonski broj, a zatim dodirnite
84
.
Aplikacije i značajke
Postavljanje obavijesti poruka
Možete promijeniti zvuk, opcije prikaza i više kad je riječ o obavijestima.
1
Pokrenite aplikaciju Poruke, dodirnite → Postavke → Obavijesti, a zatim dodirnite
prekidač za aktivaciju.
2
Promijenite postavke obavijesti.
Postavljanje podsjetnika na poruke
Možete podesiti obavijest u intervalu da biste znali da imate nepročitane obavijesti. Ako ova
funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Pristupačnost → Podsjetnik
na obavijesti, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Zatim dodirnite prekidač Poruke radi
aktivacije.
Brisanje poruka
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite RAZGOVORI.
Na popisu poruka odaberite kontakt.
Dodirnite i držite poruku, dodirnite Obriši.
Za brisanje većeg broja poruka, označite poruke za brisanje.
4
Dodirnite IZBRIŠI.
85
Aplikacije i značajke
Internet
Uvod
Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako
biste im lako pristupili.
O Internetu
1
2
3
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Internet.
Dodirnite adresno polje.
Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite Idi.
Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.
Za brzo prebacivanje između kartice pomaknite se ulijevo ili udesno na polju za unos adrese.
Označavanje trenutne internetske
stranice.
Pristup dodatnim opcijama.
Osvježavanje trenutne internetske
stranice.
Otvaranje početne stranice.
Pregledajte oznake, spremljene
internetske stranice i nedavne
povijesti pretraživanja.
Brzi izbornik
Otvaranje upravitelja kartica
preglednika.
Pomicanje kroz stranice.
86
Aplikacije i značajke
Uporaba tajnog načina
U tajnom načinu možete odvojeno upravljati otvorenim karticama, oznakama i spremljenim
internetskim stranicama. Skriveni način možete zaključati pomoću lozinke i otiska prsta.
Aktivacija tajnog načina
Na alatnoj traci na dnu zaslona dodirnite Kartice → UKLJUČI TAJNI NAČIN. Ako prvi puta
upotrebljavate ovu funkciju, ako želite postavite lozinku za tajni način.
U skrivenom načinu uređaj će promijeniti boju alatnih traka.
U tajnom načinu ne možete upotrebljavati neke funkcije, kao što je snimanje zaslona.
Promjena sigurnosnih postavki
Možete promijeniti svoju lozinku ili način zaključavanja.
Dodirnite → Postavke → Privatnost → Sigurnost Tajnog načina → Promjena lozinke. Za
postavljanje registriranog otiska prsta kao načina zaklučavanja zajedno s lozinkom dodirnite
prekidač za Otisci prstiju za aktivaciju. Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta za više informacija
o upotrebi otisaka prstiju.
Deaktivacija skrivenog načina
Na alatnoj traci na dnu zaslona dodirnite Kartice → ISKLJUČI TAJNI NAČIN.
87
Aplikacije i značajke
Email
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
1
2
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Email.
Unesite adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite PRIJAVA.
Za ručni upis računa e-pošte dodirnite RUČNO POSTAVLJ.
3
Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite
→
→ Dodaj račun.
Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite
→ → → Postavi zadani račun.
Slanje poruka e-pošte
1
2
3
Dodirnite
za sastavljanje poruke e-pošte.
Dodajte primatelje i unesite predmet i tekst.
Dodirnite ŠALJI za slanje pošte.
Čitanje e-pošte
Kada je otvoreno Email uređaj automatski vraća nove poruke e-pošte. Za ručno vraćanje poruka
e-pošte s vrha popisa e-pošte kližite prema dolje.
Dodirnite na zaslonu poruku e-pošte za čitanje.
Ako nije omogućeno sinkroniziranje poruka e-pošte, ne mogu se vratiti nove poruke
e-pošte. Za omogućivanje sinkroniziranja poruka e-pošte dodirnite → → naziv
svojeg računa, a zatim dodirnite prekidač Sinkroniziraj račun za aktivaciju.
88
Aplikacije i značajke
Kamera
Uvod
Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Pokretanje kamere
Za pokretanje Kamera koristite sljedeće načine:
• Pokrenite aplikaciju Kamera.
• Dvaput brzo pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje.
• Na zaključanom zaslonu povucite
izvan kruga.
• Neki načini možda neće biti dostupni ovisno o području ili pružatelju usluga.
• Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete aplikaciju Kamera sa zaključanog
ekrana ili kad je zaslon isključen dok je postavljen način zaključavanja zaslona.
• Ako su snimljene fotografije mutne, obrišite objektiv kamere i pokušajte ponovno.
89
Aplikacije i značajke
Osnovno snimanje
Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa
1
2
Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
Dodirnite
za snimanje fotografije ili dodirnite
za snimanje videozapisa.
Aktivirajte ili
deaktivirajte
ultraširoki objektiv.
2x optički zum
Načini
fotografiranja
Prebacite s prednje
na stražnju
kameru.
Prikaz minijature
Trenutačan način
Snimite fotografiju.
Snimanje
videozapisa.
Postavke kamere
Bixby Vision
Opcije
trenutačnog
načina snimanja
• Za prilagodbu svjetline fotografija ili videozapisa dodirnite zaslon. Kada se pojavi traka za
podešavanje, odvucite na traci za podešavanje prema ili .
• Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
.
• Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za
upotrebu načina automatskog fokusiranja dodirnite .
90
Aplikacije i značajke
• Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv oštećen ili onečišćen. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi
u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
• Normalni objektiv kamere vašeg uređaja jest širokokutni objektiv. Kod širokokutnih
fotografija ili videozapisa može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to
ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.
• Maksimalno vrijeme snimanja može se smanjiti ako snimate video visoke rezolucije.
Povećanje i smanjenje zuma
Upotrijebite različite metode za povećavanje i smanjivanje zuma.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Upotrijebite 2x optički zum za snimanje bistrih fotografija čak i kada zumirate jako udaljen
objekt. Na zaslonu prikaza dodirnite .
• Značajke zumiranja dostupne su samo pri upotrebi stražnje kamere.
• 2x optički zum možda neće raditi u okruženjima slabog osvjetljenja.
Uporaba ultraširokog objektiva
Ultraširoki objektiv omogućuje vam puno šire i jasnije snimanje slike od uobičajenog objektiva.
Ovu funkciju upotrebljavajte za snimanje pejsažne fotografije.
• Na zaslonu pretprikaza dodirnite
da biste upotrijebili funkciju ultraširokog objektiva.
• Ako ne želite upotrijebiti tu funkciju, dodirnite
na zaslonu pretprikaza.
Ova funkcija dostupna je samo u načinima AUTOMATSKI i OPTIMIZAC. SCENE.
91
Aplikacije i značajke
Uređivanje popisa načina snimanja.
Možete urediti popis načina snimanja na zaslonu pretprikaza.
1
Na zaslonu pretprikaza dodirnite
Prednja kamera.
→ Uredi načine rada kamere → Stražnja kamera ili
Ili dodirnite i držite popis načina snimanja na zaslonu pretprikaza.
2
Označite načine koje ćete upotrebljavati.
Za promjenu redoslijeda načina snimanja, odvucite
na drugu lokaciju.
Popis
načina
fotografira
nja
Stražnja kamera
92
Prednja kamera
Aplikacije i značajke
Dodavanje drugog gumba kamere
Za praktičnije snimanje fotografija, dodajte drugi gumb kamere na željeno mjesto na zaslonu.
Povucite
na zaslon za pregled.
Ako se ne doda još jedan gumb kamere, dodirnite na zaslonu za pregled i dodirnite
prekidač Plutajući gumb Kamere da biste ga aktivirali.
Podešavanje radnje gumba kamere
Dodirivanjem i držanjem gumba kamere možete snimiti niz fotografija ili izraditi animirani GIF.
Na zaslonu pretprikaza dodirnite
→ Drži gumb Kamere za te odaberite radnju koju želite.
• Snimi fotografiju: Snimite fotografiju.
• Snimi uzast. fotografiju: Snimite niz fotografija.
• Stvori GIF: Stvorite animirani GIF s nizom snimljenih fotografija.
Značajke Snimi uzast. fotografiju i Stvori GIF dostupne su samo u određenim načinima
snimanja.
93
Aplikacije i značajke
Upotreba značajki fokusa i ekspozicije
Zaključavanje fokusa (AF) i ekspozicije (AE)
Možete zaključati fokus ili ekspoziciju na odabranom području kako biste spriječili automatsko
podešavanje kamere na temelju promjena na predmetima ili izvora svjetla.
Dodirnite i držite područje koje želite fokusirati, pojavit će se okvir AF/AE i fokus i ekspozicija bit
će zaključani. Postavka ostaje zaključana čak i nakon što fotografirate.
Ova funkcija dostupna je samo u načinima AUTOMATSKI i PROFESIONALNO.
IZNIMNO SPORO SNIMANJE
Super usporeni način je značajka koja snima trenutak koji brzo prolazi kako biste u njemu mogli
kasnije uživati. Nakon što je videozapis snimljen, pozadinska glazba automatski će se dodati.
Kako snimati u super usporenom načinu
Videozapise u super usporenom načinu možete snimiti u super usporenom načinu.
Na popisu načina snimanja dodirnite IZNIMNO SPORO SNIMANJE.
Prikaz informacija.
SUPER USPOREN NAČIN
Postavke kamere
Pokrenite snimanje videozapisa.
94
Aplikacije i značajke
• Upotrijebite ovu značajku na mjestu koje ima dovoljno sunčeve svjetlosti. Tijekom
snimanja videozapisa u zatvorenom prostoru s nedovoljnim ili slabim osvjetljenjem,
može doći do sljedećih situacija:
– – Zaslon se može zatamniti zbog male količine svjetlosti.
– – Zaslon može treperiti u određenim uvjetima osvjetljenja, kao što je fluorescentna
svjetlost.
• Snimanje u super usporenom načinu rada može započeti u neželjenom trenutku u
uvjetima kao što su sljedeći:
– – Kada se uređaj trese.
– – Kada se drugi predmet pomiče u blizini objekta u području detektiranja kretanja.
– – Pri snimanju pod treperavim svjetlom, kao što je fluorescentno svjetlo.
– – Pri snimanju na tamnim mjestima u kojima ima buke.
Snimanje u super usporenom načinu
Snimite kratak videozapis tako da snimite jedan trenutak kretanja osobe.
1
2
Na popisu načina snimanja dodirnite IZNIMNO SPORO SNIMANJE.
Dodirnite
.
Uređaj će snimiti trenutak u super usporenom načinu i spremiti ga kao kratak videozapis.
95
Aplikacije i značajke
Reprodukcija videozapisa u super usporenom načinu
Odaberite videozapis u super usporenom načinu i dodirnite
.
Tijekom reprodukcije, videozapis će automatski biti popraćen nasumičnom pozadinskom
glazbom.
Uređivanje videozapisa u super usporenom načinu
Na zaslonu reprodukcije možete urediti videozapis i spremiti ga kao različitu datoteku ili ga
podijeliti.
Uključite ili isključite efekt
super usporenog načina.
Prikažite dijelove u super
usporenom načinu.
Izmijenite pozadinsku
glazbu.
Izrežite dio.
•
: Odaberite i prikažite dio super usporenog načina videozapisa. Ako želite isključiti
učinak super usporenog načina, dodirnite . Kada dodirnete i držite dio, možete ga
spremiti kao zasebnu datoteku i podijeliti ga.
•
: Izrežite željeni dio. Povucite početnu zagradu i završnu zagradu na željene točke kako
biste odabrali dio koji želite zadržati.
Početna zagrada
•
Završna zagrada
: Izmijenite pozadinsku glazbu.
96
Aplikacije i značajke
Dijeljenje isječaka u super usporenom načinu
1
Odaberite videozapis u super usporenom načinu i odvucite ga prema gore na zaslonu
pretprikaza videozapisa.
Prikazat će se kratki isječci s različitim efektima.
2
3
Odaberite isječak koji želite i dodirnite DIJELI.
Odaberite format datoteke i način dijeljenja.
• Određene usluge društvenih mreža i aplikacije za razmjenu poruka možda neće
podržavati značajku dijeljenja.
• Ova je značajka dostupna samo za neuređene izvorne videozapise snimljene u super
usporenom načinu.
97
Aplikacije i značajke
FOKUS UŽIVO
Četverostruka kamera omogućuje vam snimanje fotografija s plitkim fokusom na kojima je
pozadina zamućena, a objekt se jasno ističe.
Snimanje portreta koji se ističu upotrebom značajke Fokus uživo
Prilagodite razinu zamućenja pozadine na zaslonu prikaza i snimite fotografiju koja ističe objekt.
• Upotrijebite ovu značajku na mjestu koje ima dovoljno sunčeve svjetlosti.
• Pozadinsko zamagljenje možda neće ispravno raditi u sljedećim situacijama:
– – Uređaj ili subjekt se kreće.
– – Objekt je tanak ili proziran.
– – Objekt ima sličnu boju ili uzorak kao pozadina.
– – Objekt ili pozadina su jednolični.
1
2
Na popisu načina snimanja dodirnite FOKUS UŽIVO.
Povucite traku za podešavanje zamućenja na lijevo ili na desno i podesite razinu zamućenja.
98
Aplikacije i značajke
3
Kada se na zaslonu pretprikaza pojavi Spreman Fokus uživo. Dodirnite
fotografije.
za snimanje
FOKUS UŽIVO
Traka za prilagodbu zamućenja
pozadine
Uređivanje pozadine fotografija snimljenih uz Fokus uživo
Također možete urediti razinu zamućenja pozadine na fotografiji snimljenoj uz Fokus uživo.
Možete promijeniti oblik zamućenja pozadine kada se na točkama zamućenja prikaže
pozadinsko osvjetljenje. Odaberite oblik, kao što su srce, zvjezdica ili cvijet, kako biste ukrasili
fotografiju i učinili je posebnom.
1
Odaberite fotografiju koju ste snimili uz pomoć značajke Fokus uživo i dodirnite PODESI
ZAMUĆENOST POZADINE.
2
Za podešavanje razine zamućenja pozadine, povucite traku podešavanja zamućenja
pozadine u lijevo ili u desno.
Za promjenu oblika zamućenja pozadine, povucite popis efekata u lijevo ili u desno te
odaberite željeni efekt. Popis efekta pojavit će se samo kada u pozadini fotografije postoji
oblik zamućenja.
99
Aplikacije i značajke
Prilagodite razinu
zamućenja
pozadine.
Promijenite oblik
zamućenja
pozadine.
3
Dodirnite
da biste spremili fotografiju.
AR EMOTIKON
Izradite Moj emotikon koji izgleda poput vas. Sada možete slati naljepnice izrađene uz pomoć
značajke Moj emotikon kako biste razgovor učinili uzbudljivijim.
Uz pomoć značajke AR EMOTIKON, kao što su Moj emotikon ili Naljepnice uživo kojima se
oponašaju vaši izrazi, možete snimati fotografije i snimati videozapise.
Izrada Mojih emotikona
Izradite Moj emotikon koji izgleda poput vas. Automatski će se izraditi naljepnice Moj emotikon s
različitim izrazima lica.
1
2
Na popisu načina snimanja dodirnite AR EMOTIKON → Stv. Moj emot.
Poravnajte svoje lice na zaslonu i dodirnite
100
za snimanje fotografije.
Aplikacije i značajke
3
4
Odaberite spol Mojeg emotikona i dodirnite DALJE.
Ukrasi Moj emotikon.
Dodirnite
5
kako biste uredili pojedinosti, kao što su boja očiju ili oblik lica.
Dodirnite SPREMI.
Nakon što se pojavi skočni prozor, označite Spremi naljepnice Moj emotikon u Galeriju i
dodirnite U REDU.
AR EMOTIKON
Uredi detaljne
postavke.
Izradi Moj
emotikon.
Uredi osnovne
postavke.
Možete upotrijebiti značajku AR EMOTIKON i na prednjoj i na stražnjoj kameri. Ako se
koristite prednjom kamerom, automatski prebacite na prednju kameru. Za prebacivanje
između kamera, kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite .
Brisanje Mojeg emotikona
Dodirnite i držite Moj emotikon koji želite izbrisati te dodirnite
101
.
Aplikacije i značajke
Animirane naljepnice
Snimajte fotografije i videozapise uz različite animirane naljepnice. Kako pomičete lice, naljepnice
će pratiti vaše pokrete. Možete i snimiti ljupku i zabavnu naljepnicu koja se kreće u videozapisu.
1
2
Na popisu načina snimanja dodirnite AR EMOTIKON.
3
Dodirnite
Dodirnite
ili
i odaberite željenu naljepnicu.
za snimanje fotografije ili dodirnite
za snimanje videozapisa.
Nasumična primjena naljepnica
Možete nasumično primijeniti naljepnice umjesto da ih birate s popisa naljepnica.
Ponovljeno dodirnite Nas. dok se ne pojavi željena naljepnica.
102
Aplikacije i značajke
Uživajte u naljepnicama Moj emotikon tijekom čavrljanja
Svoje naljepnice Moj emotikon možete upotrijebiti tijekom razgovora putem poruka ili na
društvenoj mreži.
1
2
3
Na Samsung tipkovnici dodirnite
.
Dodirnite ikonu Moj emotikon.
Odaberite jednu od omiljenih naljepnica Moj emotikon.
Naljepnica Moj emotikon bit će umetnuta.
Ikona Moj emotikon
Brisanje naljepnica Moj emotikon
Na Samsung tipkovnici dodirnite te dodirnite
emotikon koje želite izbrisati i dodirnite OBRIŠI.
103
na dnu tipkovnice. Odaberite naljepnice Moj
Aplikacije i značajke
OPTIMIZAC. SCENE
Uređaj će automatski prilagoditi postavke boje nakon prepoznavanja predmeta ili scene, kao što
su ljudi, hrana ili noćna scena.
Nakon što kamera prepozna predmet ili scenu, na zaslonu će se prikazati ikona i primijenit će se
optimizirana boja.
Na popisu načina snimanja dodirnite OPTIMIZAC. SCENE.
Prikaz informacija.
Otkrivanje nedostataka
Ako fotografije nije snimljena na ispravan način, uređaj će vas obavijestiti da ponovno snimite
fotografiju.
Ako netko ima zatvorene oči ili izgleda mutno na fotografiji, ili ako je objektiv zamrljan, pojavit će
se obavijest nakon snimanja fotografije.
Ako ne želite upotrebljavati ovu značajku, na zaslonu pretprikaza dodirnite
dodirnite prekidač Prepoznavanje nedostataka za deaktivaciju.
104
te
Aplikacije i značajke
Upotreba načina snimanja
Za promjenu načina snimanja, popis načina snimanja odvucite u lijevo ili u desno, ili se na
zaslonu pretprikaza pomaknite u lijevo ili u desno.
Odaberite željeni način snimanja.
Auto način
Automatski način omogućuje kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina
fotografiranja.
Na popisu načina snimanja dodirnite AUTOMATSKI.
Način LJEPOTA
Snima fotografiju sa svjetlijom nijansom kože i promijenjenim značajkama lica.
Na popisu načina snimanja dodirnite LJEPOTA.
Kako biste primijenili efekt ljepote, dodirnite
pogledajte u Primjena efekata za ljepotu.
i odaberite mogućnosti. Više informacija
Način rada Pro
Snimite fotografije i videozapise dok ručno podešavate različite opcije snimanja kao što su
vrijednost ekspozicije i ISO vrijednost.
Na popisu načina snimanja dodirnite PROFESIONALNO. Odaberite opcije i prilagodite postavke,
a zatim dodirnite
za snimanje fotografije ili dodirnite
za snimanje videozapisa.
Dostupne opcije
•
: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere.
Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
•
: Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Male
vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze
ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO postavke mogu rezultirati zamućenim
fotografijama.
•
: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja.
Možete podesiti temperaturu boje.
105
Aplikacije i značajke
Panoramski način
Upotrebom panoramskog načina rada snimite niz fotografija i zatim ih zalijepite kako biste
kreirali široki prikaz.
Za najbolje snimke dobivene panoramskom načinom slijedite donje savjete:
• Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
• Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere. Ako je prikazana slika izvan
okvira vodiča ili ako ne želite pomaknuti uređaj, uređaj će automatski prestati snimati.
• Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili
obični zid.
1
2
3
Na popisu načina snimanja dodirnite PANORAMA.
Dodirnite
i polako pomaknite uređaj u jednom smjeru.
Dodirnite
za prestanak snimanje fotografija.
Način hrane
Dodajte živopisne boje fotografijama hrane.
Prije nego što upotrijebite ovaj način, morate ga dodati na popis načina snimanja. Na
zaslonu za pretprikaz dodirnite → Uredi načine rada kamere → Stražnja kamera, a
zatim označite Hrana.
1
2
Na popisu načina snimanja dodirnite HRANA.
Dodirnite zaslon i povucite kružni okvir preko područja za isticanje.
Područje izvan kružnog okvira bit će zamagljeno.
Za promjenu veličine kružnog okvira, povucite rub okvira.
106
Aplikacije i značajke
3
4
Dodirnite
i povucite traku za podešavanje kako biste podesili nijansu boje.
Dodirnite
za snimanje fotografije.
Način Hyperlapse
Snimajte prizore, poput kretanja ljudi ili automobila i pregledajte ih kao videozapise u ubrzanom
načinu.
1
2
Na popisu načina snimanja dodirnite HIPERSNIMANJE.
Dodirnite
i odaberite opciju razmjera okvira.
Ako razmjer okvira postavite na Automatski, uređaj će automatski prilagoditi razmjer okvira
prema promjeni razmjera prizora.
3
4
5
Dodirnite
za početak snimanja.
Dodirnite
za završetak snimanja.
Na zaslonu pregleda dodirnite prikaz minijature i dodirnite
za pregled videozapisa.
Način slow motiona
Snimite videozapis za gledanje u načinu usporenom načinu. Možete odrediti dijelove svojih
videozapisa koji će se reproducirati u usporenom načinu.
1
2
3
4
Na popisu načina snimanja dodirnite USPORENO.
Dodirnite
za početak snimanja.
Kad završite snimanje dodirnite
za zaustavljanje.
Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
107
Aplikacije i značajke
5
Dodirnite
.
Najbrži dio videozapisa bit će postavljen kao dio u usporenom kretanju te će videozapis
krenuti s reprodukcijom. Kreirat će se do dva dijela u usporenom kretanju na temelju
videozapisa.
Za uređivanje dijela u usporenom načinu, odvucite
u lijevo ili u desno.
Početna zagrada
Završna zagrada
Usporeni način
Način autoportreta
Snimajte autoportrete prednjom kamerom. Na zaslonu možete pregledavati različite efekte za
ljepotu.
1
Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite
prednju kameru za autoportrete.
2
3
4
Na popisu načina snimanja dodirnite AUTOPORTRET.
za prebacivanje na
Okrenite se prema leći prednje kamere.
Dodirnite
za snimanje fotografije.
Ili pokažite dlan prema prednjoj kameri. Nakon prepoznavanja dlana, pojavit će se brojilo
vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će snimiti fotografiju.
108
Aplikacije i značajke
Primjena efekata za ljepotu
Prije snimanja autoportreta možete mijenjati značajke lica kao što je boja kože ili oblik lica.
1
2
Na zaslonu prikaza dodirnite
.
Odaberite opcije za primjenu efekata ljepote na svojem licu i snimite fotografiju.
Način fokusa autoportreta
Snimite autoportrete koji su usmjereni na vaše lice tako da zamutite pozadinu.
1
Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite
prednju kameru za autoportrete.
2
3
4
Na popisu načina snimanja dodirnite FOKUS AUTOP.
za prebacivanje na
Okrenite se prema leći prednje kamere.
Dodirnite
za snimanje fotografije.
Ili pokažite dlan prema prednjoj kameri. Nakon prepoznavanja dlana, pojavit će se brojilo
vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će snimiti fotografiju.
Primjena efekata za ljepotu
Prije snimanja autoportreta možete podesiti boju kože.
1
2
Na zaslonu prikaza dodirnite
.
Odaberite opcije za primjenu efekata ljepote na svojem licu i snimite fotografiju.
• Boja: Prilagodite nijansu boje zaslona.
• Izgled: Posvijetlite ili očistite si lice.
109
Aplikacije i značajke
Način širokog autoportreta
Snimite široki autoportret i uključite što više osoba u fotografiju i izbjegnite izostavljanje osoba s
fotografije.
1
Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite
prednju kameru za autoportrete.
2
3
4
Na popisu načina snimanja dodirnite ŠIROKI AUTOP.
za prebacivanje na
Okrenite se prema leći prednje kamere.
Dodirnite
za snimanje fotografije.
Ili pokažite dlan prema prednjoj kameri. Nakon prepoznavanja dlana, pojavit će se brojilo
vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će snimiti fotografiju.
5
Polako okrećite uređaj ulijevo pa udesno ili obratno kako biste napravili panoramski
autoportret.
Uređaj će snimiti dodatne fotografije kada se bijeli okvir pomakne na sve krajeve prozora
optičkog tražila.
• Pobrinite se da bijeli okvir ostane unutar prozora optičkog tražila.
• Prilikom snimanja širokih autoportreta osobe trebaju mirovati.
• Zavisno od uvjeta snimanja gornji i donji dijelovi slike prikazane na prethodnom
zaslonu mogu biti isječeni iz fotografije.
110
Aplikacije i značajke
Prilagodba postavki kamere
Opcije trenutačnog načina snimanja
Na zaslonu prikaza koristite sljedeće opcije.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
•
: Uključivanje i isključivanje zaslona prikaza.
•
: Odaberite razmjer okvira.
•
: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
•
: Odaberite filtar efekta za upotrebu pri snimanju fotografija ili videozapisa.
•
: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. prema
sredini upotrebljava osvjetljenje u središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije
snimke.
točkasto upotrebljava osvjetljenje u koncentriranom središnjem dijelu slike za
izračunavanje ekspozicije snimke.
matrica daje prosjek cijelog prizora.
•
: U načinu HRANA fokusirajte se na objekt unutar okruglog okvira i zamutite sliku izvan
okvira.
Postavke kamere
Na zaslonu prikaza dodirnite
fotografiranja.
. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o načinu
STRAŽNJA KAMERA
• Veličina fotografije: Odaberite rezoluciju fotografija. Korištenjem visoke rezolucije postići će
se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
• Veličina videozapisa: Odaberite rezoluciju videozapisa. Korištenjem visoke rezolucije postići
će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
• Odbrojavanje: Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi
fotografiju.
• HDR (bogati ton): Snimite fotografije s bogatim bojama i reproducirajte detalje čak i u jako
svijetlim i tamnim područjima.
• Vodeni žig: Dodajte vodeni žig u donji lijevi kut svojih slika.
111
Aplikacije i značajke
PREDNJA KAMERA
• Veličina fotografije: Odaberite rezoluciju fotografija. Korištenjem visoke rezolucije postići će
se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
• Veličina videozapisa: Odaberite rezoluciju videozapisa. Korištenjem visoke rezolucije postići
će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
• Odbrojavanje: Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi
fotografiju.
• HDR (bogati ton): Snimite fotografije s bogatim bojama i reproducirajte detalje čak i u jako
svijetlim i tamnim područjima.
• Spremi slike kao pregledane: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora
kad snimate prednjom kamerom.
• Načini snimanja: Odaberite opcije snimanja koje ćete upotrijebiti.
ZAJEDNIČKO
• Uredi načine rada kamere: Prikažite dostupne načine snimanja ili uredite popis načina
snimanja.
• Prepoznavanje nedostataka: Podesite na primanje obavijesti ako netko trepne ili izgleda
mutno na slikama, ili ako je objektiv zaprljan.
• Stabiliz. videozapisa: Aktivirajte sustav protiv podrhtavanja kako biste smanjili ili uklonili
zamućenu sliku iz podrhtavanja kamere dok snimate videozapis.
• Rešetkaste linije: Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru
subjekta.
• Lokacijske oznake: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala,
kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim
uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da
biste to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.
• Pregledaj slike: Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
• Brzo pokretanje: Postavite uređaj za pokretanje kamere pritiskom na tipku za uključivanje i
isključivanje dva puta brzo.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
112
Aplikacije i značajke
• Mjesto spremanja: Odabir memorijske lokacije za pohranu. Ta značajka pojavit će se kada
umetnete memorijsku karticu.
• Kontrola glasom: Podesite uređaj na snimanje fotografija ili videozapisa pomoću glasovnih
naredbi. Možete reći „Smile”, „Cheese”, „Capture”, ili „Shoot” za snimanje fotografije. Za
snimanje videozapisa recite „Record video”.
• Plutajući gumb Kamere: Dodajte gumb kamere koji možete postaviti bilo gdje na zaslonu.
• Drži gumb Kamere za: Odabir radnje koja će se izvršiti kada dodirnete i zadržite gumb
kamere.
• Pritisni tipku za glasnoću za: Postavite uređaj za upotrebu tipke za glasnoću radi upravljanja
okidačem ili povećanjem ili smanjenjem zuma.
• Poništavanje postavki: Vratite postavke kamere.
• Obratite nam se: Postavite pitanja ili pregledajte često postavljenja pitanja. Više informacija
pogledajte u Samsung Members.
Galerija
Uvod
Gledajte slike i videozapise pohranjene na mobilnom uređaju. Također možete upravljati slikama
i videozapisima po albumu ili stvoriti vijesti za dijeljenje s drugima.
113
Aplikacije i značajke
Pregledavanje slika
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite SLIKE.
Odaberite sliku.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje slika na popis favorita.
Bixby Vision
Dodavanje naljepnice.
Crtanje po slici.
Primjena filtra ili efekta.
Podijeli sliku s drugima.
Uređivanje slike.
Brisanje slike.
Od više slika možete kreirati GIF animaciju ili kolaž. Dodirnite → Stvori GIF ili Stvori
kolaž, a zatim odaberite slike.
Traženje slika
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite
lokacija, ljudi ili dokumenti.
za prikaz slika sortiranih po kategoriji, kao što su
Za traženje slika na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite polje pretrage.
114
Aplikacije i značajke
Uređivanje pozadine fotografija snimljenih uz Fokus uživo
Možete urediti razinu zamućenja pozadine na fotogafiji koju ste snimili uz pomoć značajke Fokus
uživo. Možete promijeniti oblik zamućenja pozadine ako se na točkama zamućenja prikaže
pozadinsko osvjetljenje fotografija snimljenih uz Fokus uživo.
Pokrenite aplikaciju Galerija, odaberite fotografiju snimljenu uz Fokus uživo, dodirnite PODESI
ZAMUĆENOST POZADINE da biste uredili razinu zamućenja ili promijenili oblik zamućenja
pozadine.
Prikaz videozapisa
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite SLIKE.
Odaberite video za reproducirati. Datoteke videozapisa prikazuju
minijatura.
Dodirnite
ikonu u prikazu
za reproduciranje videozapisa.
Prebacivanje na
prethodni
videozapis.
Dodirnite i držite
za brzo
prebacivanje
unatrag.
Pristup dodatnim
opcijama.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite
za brzo
prebacivanje
unaprijed.
Snimi trenutačni
zaslon.
Pauziranje i
nastavak
reprodukcije.
Prebacivanje
prema naprijed ili
natrag
povlačenjem trake.
Zaključavanje
zaslona
reprodukcije.
Izmjena omjera
zaslona.
Prebacivanje na
reproduktor
videozapisa u
skočnom prozoru.
Izradi animirani
GIF.
Povucite prst gore ili dolje na lijevoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu svjetline ili
povucite prst gore ili dolje na desnoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu glasnoće.
Za prebacivanje unaprijed ili unatrag kližite ulijevo ili udesno na zaslonu reprodukcije.
115
Aplikacije i značajke
Prikazivanje pojedinosti slika i videozapisa
Možete prikazati pojedinosti datoteke, kao što osobe, lokacija i osnovne informacije. U slučaju
postojanja automatski stvorenog sadržaja, kao što je vijest ili GIF, taj će se sadržaj isto prikazati.
Povucite prstom prema gore na zaslonu tijekom prikazivanja slike ili na zaslonu pretprikaza
videozapisa. Prikazat će se pojedinosti datoteke.
Također možete prikazati i povezani sadržaj dodirivanjem informacija na zaslonu.
Uredi informacije.
Pojedinosti
datoteke
Informacije o
ljudima
Informacije o
lokaciji
Automatski
stvoren sadržaj
Oznake
116
Aplikacije i značajke
Prikaz albuma
Možete pregledavati slike i videozapise koji su poredani prema mapama ili albumima. Animacije
ili kolaži koje ste kreirali isto će se sortirati u vašim mapama na popisu albuma.
Pokrenite aplikaciju Galerija, dodirnite ALBUMI, a zatim odaberite album.
Skrivanje albuma
Albume možete sakriti.
Ne možete sakriti albume koji su stvoreni prema zadanim postavkama, kao što su albumi
Kamera i Slike zaslona.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite ALBUMI.
Dodirnite → Sakrij ili otkrij albume.
Odaberite albume koje sakriti i dodirnite PRIMIJ.
Za ponovno prikazivanje albuma dodirnite → Sakrij ili otkrij albume, poništite albume koje
želite prikazati i zatim dodirnite PRIMIJ.
Prikaz vijesti
Kada snimite ili spremite slike ili videozapise uređaj će očitati njihov datum i oznaku lokacije,
sortirati slike i videozapise, a zatim stvoriti vijesti. Za automatsko stvaranje vijesti morate snimiti
ili spremiti više slika ili videozapisa.
Pokrenite aplikaciju Galerija, dodirnite PRIČE, a zatim odaberite vijest.
Stvaranje doživljaja
Stvorite vijesti s različitim temama.
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite PRIČE.
Dodirnite → Stvori priču.
117
Aplikacije i značajke
3
4
Unesite naziv vijesti i dodirnite NOVO.
Označite slike ili videozapise koje ćete uključiti u vijest i dodirnite OBAVLJENO.
Za dodavanje slika ili videozapisa u vijest, odaberite vijest i dodirnite DODAJ.
Za uklanjanje slika ili videozapisa iz vijesti, odaberite vijest, dodirnite → Uredi, označite slike ili
videozapise za uklanjanje, a zatim dodirnite → Ukloni iz priče.
Brisanje vijesti
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite PRIČE.
Dodirnite i držite vijest za brisanj i dodirnite OBRIŠI.
Dijeljenje albuma
Kreirajte albume i podijelite ih s obitelji i prijateljima koji su spremljeni u vašim kontaktima. Oni
mogu prikazati podijeljene albume na uređajima koji su prijavljeni na njihovom Samsung računu,
kao što su pametni telefoni, TV prijamnici ili hladnjaci.
• Za upotrebu ove funkcije vaš telefonski broj mora biti potvrđen.
• Za uporabu ove značajke morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne
mreže.
Kreiranje albuma za dijeljenje
1
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite DIJELJENO.
Kada prvi put upotrebljavate ovu značajku, dodirnite POČNI i prihvatite odredbe i uvjete
značajke Samsung Social.
2
Dodirnite
.
118
Aplikacije i značajke
3
4
Unesite naziv albuma.
Odaberite grupu s kojom ćete ga podijeliti.
Ako želite kreirati grupu, dodirnite Dodaj grupu, unesite naziv grupe i odaberite kontakte
koje ćete dodati u grupu.
5
Dodirnite OBAVLJENO.
Primatelji će primiti obavijest.
Dodavanje slika ili videozapisa u album
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite DIJELJENO.
Odaberite album za dodavanje slika ili videozapisa.
Dodirnite DODAJ i označite slike ili videozapise za dodavanje.
Dodirnite OBAVLJENO.
Sinkronizacija slika i videozapisa uz pomoć Samsung Clouda
Nakon što sinkronizirate aplikaciju Galerija uz pomoć Samsung Clouda, fotografije i videozapisi
također će biti spremljeni u Samsung Cloudu. Slike i videozapise spremljene u Samsung Cloudu
u aplikaciji Galerija možete prikazati i iz drugih uređaja.
Pokrenite aplikaciju Galerija, dodirnite → Postavke, a zatim dodirnite prekidač Samsung
Cloud za aktivaciju. Aplikacija Galerija i Samsung će se sinkronizirati.
119
Aplikacije i značajke
Brisanje slika ili videozapisa
Brisanje slike ili videozapisa
Odaberite sliku ili videozapis i dodirnite
na vrhu zaslona.
Višestruko brisanje slika i videozapisa
1
2
3
Na zaslonu galerije dodirnite i držite sliku ili videozapis za brisanje.
Označite slike ili videozapise za brisanje.
Dodirnite OBRIŠI.
120
Aplikacije i značajke
Always On Display
Uvijek možete vidjeti informacije kao što je sat ili kalendar ili kontrolirati reprodukciju glazbe dok
je zaslon isključen.
Također možete provjeravati obavijesti za nove poruke ili propuštene pozive.
• Svjetlina značajke Always On Display može se automatski mijenjati ovisno o uvjetima
osvjetljenja.
• Ako je senzor na vrhu uređaja pokriven određeno vrijeme, značajka Always On Display
isključit će se.
Otvaranje obavijesti uz značajku Always on Display
Kada primite poruku, propušteni poziv ili obavijesti o aplikacijama, ikone obavijesti pojavit će se
na Always On Display. Dodirnite dvaput ikonu obavijesti za prikaz obavijesti.
Ako je zaslon zaključan, morate ga otključati za prikaz obavijesti.
121
Aplikacije i značajke
Kontroliranje reprodukcije glazbe na Always On Display
Reprodukcijom glazbe možete upravljati na Always On Display, bez uključivanja zaslona.
1
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon zaključavanja → FaceWidgets, a zatim
dodirnite prekidač Glazbeni kontroler za aktivaciju.
2
3
4
Za upravljanje reprodukcijom glazbe na Always On Display dvaput dodirnite sat.
Za pomicanje u regulator za glazbu kližite ulijevoili udesno na satu.
Dodirnite ikonu za upravljanje reprodukcijom.
Promjena rasporeda za funkciju Always On Display
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon zaključavanja → Always On Display →
Postavljanje rasporeda i postavite početno i završno vrijeme.
Za prikazivanje uvijek u funkciji Always On Display dodirnite prekidač Prikaži uvijek za aktivaciju.
Deaktiviranje funkcije Always On Display
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon zaključavanja, a zatim dodirnite prekidač
Always On Display za deaktivaciju.
122
Aplikacije i značajke
Višenamjenski prozor
Uvod
Višenamjenski prozor omogućuje vam pokretanje dviju aplikacija istovremeno u prikazu
podijeljenog zaslona. Možete također pokrenuti više aplikacija istovremeno u skočnom prikazu.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
Prikaz podijeljenog zaslona
Skočni pregled
123
Aplikacije i značajke
Prikaz podijeljenog zaslona
1
2
Dodirnite gumb za nedavne aktivnosti za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
Pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite
na prozoru nedavnih aplikacija.
Odabrana aplikacija pokrenut će se u gornjem prozoru.
3
U donjem prozoru kliznite prema gore ili prema dolje kako biste za pokretanje odabrali
drugu aplikaciju.
Za pokretanje aplikacija koje nisu na popisu nedavno korištenih aplikacija dodirnite POP.
APL. i odaberite aplikaciju.
124
Aplikacije i značajke
Uporaba dodatnih opcija
Dodirnite traku između prozora aplikacije za pristup dodatnim opcijama.
Dodaj uparenu aplikaciju
na početni zaslon.
Upotrijebite značajku
trenutačnog prozora.
Zatvaranje aplikacije.
Promjena odabranog
prozora u skočni prozor.
Promjena lokacije između
prozora aplikacija.
Podešavanje veličine prozora
Povucite traku između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.
Prozor će se maksimizirati kada traku povučete između prozora aplikacije na vrh ili dno ruba
zaslona.
Minimiziranje prikaza podijeljenog zaslona
Dodirnite gumb za početni zaslon za minimiziranje prikaza podijeljenog zaslona. Ikona
prikazat će se na statusnoj traci. Zatvorit će se aplikacija u donjem prozoru, a aplikacija u gornjem
prozoru ostat će aktivna u minimiziranom prikazu podijeljenog zaslona.
Minimizirani podijeljeni zaslon
Za zatvaranje minimiziranog prikaza podijeljenog zaslona dodirnite
125
.
Aplikacije i značajke
Trenutačni prozor
Možete odabrati područje i prikačiti ga na vrh zaslona te u donjem prozoru upotrebljavati ostale
aplikacije.
1
2
Dodirnite gumb za nedavne aktivnosti za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
Dodirnite
i povucite okvir na područje na koji ga želite prikačiti.
Kako biste prilagodili veličinu okvira povucite
3
prema gore ili dolje.
Dodirnite OK.
Prozor odabrane aplikacije bit će prikačen na vrh zaslona. Za uklanjanje prozora povucite
traku između prozora aplikacije.
4
U donjem prozoru kliznite prema gore ili prema dolje kako biste za pokretanje odabrali
drugu aplikaciju.
Dodavanje ikone uparenih aplikacija na početni zaslon
Kada dodate uparene aplikacije na početni zaslon, možete pokrenuti dvije aplikacije u prikazu
podijeljenog zaslona sa samo jednim dodirom.
Dodirnite traku između prozora aplikacija i zatim dodirnite
.
Trenutačno uparene aplikacije bit će dodane na početni zaslon.
Uparene
aplikacije
126
Aplikacije i značajke
Skočni pregled
1
2
Dodirnite gumb za nedavne aktivnosti za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
Kliznite prema gore ili prema dolje, dodirnite i držite prozor aplikacije, a zatim za odvucite na
Ispustite ovdje za prikaz skočnog prozora.
Zaslon aplikacija pojavit će se u skočnom prikazu.
Minimiziranje prozora.
Zatvaranje aplikacije.
Maksimiziranje prozora.
Premještanje skočnih prozora
Za premještanje skočnog prozora dodirnite alatnu traku prozora i povucite ju na novu lokaciju.
127
Aplikacije i značajke
Samsung Pay
Uvod
Registrirajte često upotrebljavane kartice na Samsung Pay, uslugu mobilnog plaćanja, kako
biste plaćali brzo i sigurno. Samsung Pay podržava komunikaciju u bliskom polju (NFC) kojom se
omogućuje plaćanje putem standardnih čitača kreditne kartice.
Za više informacije, kao što su kartice koje podržavaju ovu funkciju, pogledajte
www.samsung.com/samsungpay.
• Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun i registrirati svoje
biometrijske podatke. Za više informacija pogledajte Samsung račun i Prepoznavanje
otiska prsta.
• Za plaćanje pomoću usluge Samsung Pay, uređaj će možda zatražiti povezivanje na
Wi-Fi ili mobilnu mrežu ovisno o području.
• Dostupnost i podržane funkcije ove aplikacije mogu se razlikovati ovisno o području
ili pružatelju usluge.
• Postupci za početno postavljanje i registraciju kartice mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
128
Aplikacije i značajke
Postavljanje usluge Samsung Pay
Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
dovršavanje početnog podešavanja.
1
2
3
4
5
Pokrenite aplikaciju Samsung Pay.
Prijavite se na svoj Samsungov račun.
Pročitajte i prihvatite uvjete.
Registrirajte svoje otiske prstiju kako biste ih koristili prilikom plaćanja.
Kreirajte PIN kako biste ga koristili prilikom plaćanja.
Taj će se PIN upotrebljavati za provjeru različitih radnji u usluzi Samsung Pay, kao što je
plaćanje ili otključavanje aplikacije.
Registracija kartica
Kartice možete jednostavno registrirati snimanjem njihovih slika pomoću kamere.
Kartice koje podržavaju ovu funkciju možete provjeriti na internetskoj stranici Samsung
Pay (www.samsung.com/samsungpay).
Pokrenite aplikaciju Samsung Pay, dodirnite Dodaj, a zatim slijedite upute na zaslonu za
dovršetak registracije kartice.
129
Aplikacije i značajke
Plaćanje
1
Dodirnite i držite sliku kartice na dnu zaslona i povucite ju prema gore.
Ili pokrenite aplikaciju Samsung Pay.
2
Na popisu kartica kliznite ulijevo ili udesno i odaberite karticu koju ćete upotrijebiti.
130
Aplikacije i značajke
3
Skenirajte svoj otisak prsta.
Ili unesite PIN za plaćanje koji se postavili prilikom postavljanja usluge Samsung Pay.
4
Dodirnite stražnju stranu uređaja čitačem kartice.
Nakon što čitač kartice prepozna informaciju o karticu, plaćanje će se izvršiti.
• Ovisno o mrežnoj vezi, plaćanje se možda neće izvršiti.
• Način provjere za plaćanja može se razlikovati ovisno o čitačima kartica.
Otkazivanje plaćanja
Plaćanje možete otkazati posjetom mjesta na kojima ste ih izvršili.
Na popisu kartica kliznite ulijevo ili udesno za odabir kartice koju ste upotrijebili. Slijedite upute
na zaslonu kako biste dovršili postupak otkazivanja plaćanja.
131
Aplikacije i značajke
Samsung Members
Samsung Members pruža usluge podrške korisnicima, kao što je dijagnosticiranje problema
uređaja te omogućuje korisnicima postavljanje pitanja i prijavu izvješća o greškama. Isto tako
možete dijeliti informacije s ostalima u zajednici Galaxy korisnika ili pregledavati najnovije vijesti
i savjete Galaxy. Samsung Members može vam pomoći riješiti problem s kojim se možda suočite
tijekom uporabe uređaja.
Dodatne opcije
Pošalji povratnu informaciju.
• Dostupnost i podržane funkcije ove aplikacije mogu se razlikovati ovisno o području
ili pružatelju usluge.
• Kako biste dali svoju povratnu informaciju ili objavili komentare, morate se registrirati i
prijaviti u svoj Samsung račun. Više informacija pogledajte u Samsung račun.
132
Aplikacije i značajke
Samsung Notes
Kreirajte bilješke unosom teksta tipkovnicom ili pisanjem ili crtanjem po zaslonu. U svoje bilješke
isto tako možete umetnuti slike ili glasovne snimke.
Kreiranje bilješki
1
2
Pokrenite aplikaciju Samsung Notes i dodirnite SVE →
.
Odaberite način unosa s alatne trake na vrhu zaslona i sastavite bilješku.
Unesite tekst pomoću tipkovnice.
Umetanje slike ili snimanja glasa.
Pisanje ili crtanje olovkama.
Slikanje kistovima.
3
Kad završite sa sastavljanjem bilješke, dodirnite SPREMI.
Brisanje bilješki
1
2
Pokrenite aplikaciju Samsung Notes, dodirnite SVE ili ZBIRKE, a zatim odaberite kategoriju.
Za brisanje dodirnite i držite bilješku.
Za brisanje većeg broja bilješki označite više bilješki za brisanje.
3
Dodirnite
.
133
Aplikacije i značajke
Kalendar
Upravljajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja ili zadataka u svoj planer.
Kreiranje događaja
1
Pokrenite aplikaciju Kalendar i dodirnite
ili dvaput dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite
2
Unesite detalje o događanjima.
Postavi trajanje.
Odaberi naljepnicu koja će se
prikazati uz događaja.
Unos naslova.
Promijenite boju događaja.
Odaberite kalendar u koji ćete
spremiti događaj.
Postavite alarm.
Unesi lokaciju.
Priloži mapu.
Dodaj bilješku.
Dodavanje više detalja.
3
.
Dodirnite SPREMI za spremanje događanja.
134
Aplikacije i značajke
Kreiranje zadataka
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Kalendar i dodirnite PRIKAŽI → Obaveze.
Dodirnite
i unesite pojedinosti zadatka.
Dodirnite SPREMI za spremanje zadatka.
Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima
1
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Oblak i računi → Računi i odaberite račun za
sinkroniziranje.
2
Dodirnite Sinkroniziraj račun i dodirnite prekidač Sinkronizacija Kalendar za aktivaciju.
Za Samsung račun dodirnite → Sinkroniziraj postavke i dodirnite prekidač Kalendar za
aktivaciju.
Za dodavanje računa s kojima će se sinkronizirati pokrenite aplikaciju Kalendar i dodirnite
→ Upravljaj kalendarima → Dodaj račun. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati i
prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se na popisu.
Samsung Health
Uvod
Samsung Health pomaže vam upravljati zdravljem i tjelesnom kondicijom. Postavite si
zdravstvene ciljeve, provjeravajte napredak i pratite zdravlje i tjelesnu kondiciju u cjelini. Jednako
tako svoje zapise broja koraka možete usporediti s drugim korisnicima aplikacije Samsung
Health, natjecati se s prijateljima i prikazivati savjete o zdravlju.
135
Aplikacije i značajke
Upotreba Samsung Health aplikacije
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Samsung Health. Ako prvi put pokrećete ovu
aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za dovršavanje podešavanja.
Neke značajke možda neće biti dostupne ovisno o području.
Prikažite i upravljajte pratiteljima.
Pratite svoje zdravlje i kondiciju.
Prikažite savjete o zdravlju.
Svoje zapise broja koraka
usporedite s drugim korisnicima
aplikacije Samsung Health ili se
natječite s prijateljima.
Pitajte stručnjake sve u vezi sa
zdravljem.
Za dodavanje stavke na zaslon Samsung Health dodirnite → Upravljaj stavkama, a zatim
odaberite stavke.
• USLUGE: Postavite svoje dnevne ciljeve za fitnes i pratite svoje zdravlje i aktivnosti fitnesa.
• PROGRAMI: Koristite prilagodive programe za vježbu.
136
Aplikacije i značajke
Together
Zajedno vam omogućuje postavljanje cilja za broj koraka i natjecanje s prijateljima. Možete
pozvati prijatelje u zajedničku šetnju, zajedno postaviti ciljani broj koraka, natjecati se u
izazovima i pogledati svoje mjesto na ljestvici.
Na zaslonu Samsung Health dodirnite Together.
Koraci
Uređaj mjeri broj koraka koje napravite i mjeri prijeđenu udaljenost.
Na zaslonu Samsung Health dodirnite pratitelja koraka.
Trenutačni broj koraka
Cilj
• Može doći do kratke vremenske zadrške između praćenja koraka od strane pratitelja
te prikaza broja prijeđenih koraka. Možda će doći i do kratke odgode prije nego li
skočni prozor prikaže da ste dostigli svoj cilj.
• Ako koristite pratitelj koraka dok se vozite automobilom ili vlakom, vibracija može
utjecati na brojač koraka.
137
Aplikacije i značajke
Dodatne informacije
• Samsung Health je namijenjen samo za svrhe fitnessa i wellnessa i nije namijenjen za
dijagnosticiranje bolesti ili drugih stanja ili za liječenje, ublažavanje, tretiranje ili sprječavanje
bolesti.
• Dostupne funkcije, značajke i aplikacije koje se mogu dodati u Samsung Health mogu
varirati od zemlje do zemlje zbog različitih lokalnih zakona i propisa. Prije korištenja
provjerite značajke i aplikacije dostupne na vašem području.
• Samsung Health aplikacije i usluge mogu se izmijeniti ili obustaviti bez prethodne najave.
• Svrha prikupljanja podataka ograničena je na pružanje usluge koju ste zatražili, uključujući
pružanje dodatnih informacija za poboljšanje vašeg zdravlja, sinkroniziranje podataka,
analizu podataka i statistiku, ili na svrhu daljnjeg razvoja ili poboljšanja usluga. (Ali, ako ste
prijavljeni na vaš Samsung račun iz Samsung Health aplikacije, vaši podaci mogu se spremiti
na poslužitelj u svrhu sigurnosne pohrane podataka.) Osobni podaci mogu se spremiti sve
do ispunjenja tih namjena. Osobne podatke možete izbrisati iz Samsung Health aplikacije
koristeći opciju brisanja osobnih podataka koja se nalazi u izborniku postavki. Za brisanje
bilo kakvih podataka koje ste podijelili na društvenim mrežama ili prebacili na uređaje
pohrane, morate ih zasebno obrisati.
• Možete dijeliti i/ili sinkronizirati svoje podatke s dodatnim Samsung uslugama ili
kompatibilnim uslugama trećih strana koje odaberete, kao i s bilo kojim svojim drugim
povezanim uređajima. Pristup takvih dodatnih usluga ili uređaja trećih strana informacijama
iz vaše aplikacije Samsung Health dopustit će se samo uz vaše izričito dopuštenje.
• Vi ste ti koji se smatrate potpuno odgovornim za neadekvatnu uporabu podataka
podijeljenih na društvenim mrežama ili prebačenih drugima. Budite oprezni prilikom
dijeljenja svojih osobnih podataka s drugima.
• Ako je uređaj spojen na mjerne uređaje potvrdite komunikacijski protokol radi potvrđivanja
ispravnog rada. Ako koristite bežičnu vezu, npr. Bluetooth, na uređaj mogu utjecati
elektroničke smetnje koje izazivaju drugi uređaji. Izbjegavajte koristiti uređaj u blizini drugih
uređaja koji emitiraju radio valove.
• Molimo pažljivo pročitajte Uvjete korištenja i politiku privatnosti aplikacije Samsung Health.
138
Aplikacije i značajke
Radio
Slušanje FM radija
Pokrenite aplikaciju Radio.
Prije upotrebe ove aplikacije morate priključiti slušalice koje služe kao radijska antena.
FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog
pokretanja.
Dodirnite
za uključivanje FM radija. Odaberite željenu radijsku postaju s popisa postaja.
Snimanje pjesme s FM radija.
Dodajte trenutačnu radiopostaju
popisu omiljenih postaja.
Uključivanje ili isključivanje FM
radija.
Ručno unesite frekvenciju radio
postaje.
Pristup dodatnim opcijama.
Tražite dostupnu radiopostaju.
Precizno namjestite frekvenciju.
Pogledajte popis omiljenih
postaja.
Pregledajte popis dostupnih
postaja.
Pretražujte i spremite automatski
dostupne stanice.
Igranje putem zvučnika
Radijski program možete slušati putem zvučnika umjesto putem povezanih slušalica.
Dodirnite → Reproduciraj kroz zvučnik.
139
Aplikacije i značajke
Pretraživanje radijskih postaja
Pokrenite aplikaciju Radio.
Dodirnite STANICE → SKENIRAJ, a zatim odaberite način pretraživanja. FM radio skenira i
automatski sprema dostupne postaje.
Odaberite željenu radijsku postaju s popisa postaja.
Diktafon
Uvod
Upotrebljavajte različite načine snimanja za različite situacije. Uređaj može pretvoriti vaš glas u
pisani tekst.
Snimanje glasa
1
2
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Diktafon.
Dodirnite
za početak snimanja. Govorite u mikrofon.
Dodirnite
za prekid snimanja.
Prilikom snimanja glasa dodirnite OZNAKA za umetanje oznake.
Promjena načina snimanja.
Započnite sa snimanjem.
140
Aplikacije i značajke
3
4
Dodirnite
za završetak snimanja.
Unesite naziv datoteke i dodirnite SPREMI.
Promjena načina snimanja
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Diktafon.
Odaberite način na vrhu zaslona diktafona.
• STANDARDNO: Ovo je normalni način snimanja.
• GOVOR U TEKST: Uređaj snima vaš glas i istovremeno ga pretvara u tekst na zaslonu. Za
najbolje rezultate držite uređaj blizu usta i govorite glasno i jasno na tihom mjestu.
Ako sustav jezika glasovnog zapisa ne odgovara jeziku kojim govorite, uređaj
vam neće prepoznati glas. Prije korištenja ove opcije dodirnite trenutačni jezik za
postavljanje jezika sustava glasovnih zapisa.
Moje Datoteke
Pristupite raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge
pohrane na oblaku, i upravljajte njima.
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Moje Datoteke.
Prikažite datoteke spremljene u pojedinoj pohrani.
Da biste oslobodili prostor u memoriji uređaja, dodirnite → Nabavite još prostora.
Za pretraživanje datoteka ili mapa dodirnite
.
Sat
Uvod
Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta,
odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.
141
Aplikacije i značajke
ALARM
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite ALARM.
Postavljanje alarma
Dodirnite
na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm
ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite SPREMI.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli vrijeme alarma, dodirnite polje za unos vremena.
Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite prekidač pored alarma na popisu alarma.
Zaustavljanje alarma
Dodirnite PREKID za zaustavljanje alarma. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja
dodirnite ODGOĐENO za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.
Brisanje alarma
Dodirnite i držite alarm, označite alarme za brisanje, a zatim dodirnite OBRIŠI.
SVJETSKO VRIJEME
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite SVJETSKO VRIJEME.
Kreiranje satova
Dodirnite
, unesite ime grada ili odaberite grad na globusu, a zatim dodirnite DODAJ.
Za upotrebu pretvarača vremenske zone, dodirnite
.
Brisanje satova
Dodirnite i držite sat, označite sate za brisanje, a zatim dodirnite OBRIŠI.
142
Aplikacije i značajke
ŠTOPERICA
1
2
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite ŠTOPERICA.
Dodirnite POČETAK za mjerenje trajanja događaja.
Za snimanje vremena krugova tijekom mjerenja vremena na događaju dodirnite KRUG.
3
Dodirnite ZAUSTAVI za prekidanje brojanja vremena.
Za poništavanje vremena krugova dodirnite NASTAVI.
Za brisanje memoriranih vremena dodirnite PONIŠTI.
ODBROJAVANJE
1
2
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite ODBROJAVANJE.
Podesite trajanje, a zatim dodirnite POČETAK.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli trajanje, dodirnite polje za unos trajanja.
3
Dodirnite PREKID kad se odbrojavanje završi.
Kalkulator
Obavite jednostavne ili složene matematičke operacije.
Pokrenite aplikaciju Kalkulator.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je onemogućeno
Autom. zakreni, dodirnite za prikaz znanstvenog kalkulatora.
Za pregled povijesti izračuna dodirnite POVIJEST. Za zatvaranje povijesti izračuna dodirnite
TIPKOVNICA.
Za brisanje povijesti, dodirnite POVIJEST → IZBRIŠI POVIJEST.
Za uporabu alata za konverziju jedinica dodirnite
. Različite vrijednosti, kao što su površina,
duljina ili temperaturu, možete pretvarati u druge jedinice.
143
Aplikacije i značajke
Game Launcher
Uvod
Pokretač igrica stavlja igrice preuzete s aplikacije Trgovina Play i Galaxy Apps na jedno mjesto
za jednostavan pristup. Vaš uređaj možete podesiti na način za igrice kako biste jednostavno
igrali igrice.
Pristup dodatnim opcijama.
Preuzete aplikacije.
Prikaz informacija o igranju.
Otvorite igrice sa zvukom ili bez
njega.
Promjena načina rada.
Prikažite više igrica i instalirajte ih.
144
Aplikacije i značajke
Upotreba pokretača igrica
1
Pokrenite aplikaciju Game Launcher.
Ako se ne pojavi Game Launcher, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne
značajke → Igre, a zatim dodirnite prekidač Game Launcher za aktivaciju.
2
Dodirnite igricu s popisa igrica.
Zaslon povucite prema gore kako biste pronašli više igrica.
Igrice preuzete s usluga Trgovina Play i Galaxy Apps automatski će se prikazati na
zaslonu pokretača igrica. Ako ne vidite svoje igrice, dodirnite → Dodaj igru.
Uklanjanje igrice iz pokretača igrica.
Dodirnite i držite igricu te dodirnite Ukloni.
Promjena načina rada
Možete promijeniti način rada igrice.
Pokrenite aplikaciju Game Launcher, dodirnite Rad igre, a zatim odvucite traku za odabir
željenog načina.
• Fok. na šted. baterije: Time se tijekom igranja igrica štedi snaga baterije.
• Uravnoteženo: Dovodi se u ravnotežu način rada igrice i vrijeme korištenja baterije.
• Fokus na rad: Time se fokus stavlja na najbolji mogući način rada tijekom igranja igrica.
Za promjenu postavki za pojedinu igricu, dodirnite prekidač Postavke za svaku igru za
aktivaciju.
Učinkovitost energije baterije može se razlikovati prema igricama.
145
Aplikacije i značajke
Upotreba alata za igrice
Za vrijeme igranja igrice na okviru alata za igrice možete upotrijebiti različite opcije. Za otvaranje
okvira alata za igrice, dodirnite
na navigacijskoj traci. Ako je navigacijska traka skrivena, s dna
zaslona povucite prema gore kako biste ju prikazali.
Pokretanje aplikacija u skočnom
prozoru.
Utišajte zvukove obavijesti i
prikažite samo obavijesti za
dolazne pozive i upozorenja u
hitnom slučaju.
Uređivanje popisa aplikacija.
Pristupite postavkama alata za
igrice.
Zaključajte određene značajke
tijekom igrica.
Postavite dodatne funkcije.
Snimite sesiju igrice.
Snimite zaslone.
Sakrijte gumbe na navigacijskoj
traci.
Zaključajte zaslon osjetljiv na
dodir tijekom igranja igrice.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o igrici.
Blokiranje obavijesti tijekom igrica
Dodirnite
i dodirnite prekidač Bez upozorenja u igri za aktivaciju. Uređaj će isključiti zvukove
obavijesti i prikazivati samo obavijesti za dolazne pozive i upozorenja u hitnom slučaju, tako da
neometano možete uživati u igricama. Prilikom dolaznog poziva pojavit će se mala obavijest na
vrhu zaslona.
146
Aplikacije i značajke
SmartThings
Uvod
Brzo i jednostavno se spojite s obližnjim uređajima, kao što su Bluetooth slušalice ili drugi
pametni telefoni. Možete i kontrolirati i upravljati TV uređajima, kućanskim aparatima i
proizvodima interneta stvari (IoT) sa svojim pametnim telefonom.
• Povezivanje s uređajima u blizini: Brzo i jednostavno se povežite s obližnjim uređajima,
kao što su Bluetooth slušalice ili drugi prijenosni uređaji.
• Registracija i upravljanje kućanskim aparatima, TV prijamnicima i proizvodima IoT-a:
Registrirajte pametne hladnjake, perilice, klima uređaje, pročišćivače zraka, TV prijemnike
i proizvode Interneta stvari (IoT) na svoj pametni telefon i prikažite njihov status ili njima
upravljajte sa zaslona pametnog telefona.
• Primanje obavijesti: Primajte obavijesti s povezanih uređaja na svoj pametni telefon.
Primjerice, možete primiti obavijest na pametni telefon da je perilica rublja gotova s radom.
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju SmartThings. Pojavit će se upravljačka ploča.
Pristup dodatnim opcijama.
Savjeti za SmartThings
Potražite i registrirajte obližnje
uređaje.
Podržani uređaji
Prikaži upravljačku ploču.
Upravljanje automatizacijama.
Upravljanje lokacijama i uređajima.
147
Aplikacije i značajke
• Za upotrebu aplikacije SmartThings vaš pametni telefon i ostali uređaji moraju biti
spojeni na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
• Za uporabu aplikacije SmartThings u cijelosti morate se registrirati i prijaviti na svoj
Samsung račun.
• Uređaji koje možete spojiti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Za pregled popisa uređaja koji se mogu spojiti otvorite mapu Samsung, pokrenite
aplikaciju SmartThings, a zatim dodirnite PODRŽANI UREĐAJI.
• Dostupne značajke mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju.
• Greške ili oštećenja spojenih uređaja nisu pokrivena jamstvom tvrtke Samsung.
Obratite se proizvođaču uređaja kada se na spojenim uređajima pojave greške ili
oštećenja.
Spajanje s obližnjim uređajima
Brzo i jednostavno se spojite s obližnjim uređajima, kao što su Bluetooth slušalice.
Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom sadržaju.
1
2
3
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju SmartThings.
Na upravljačkoj ploči dodirnite Dodaj uređaj.
Odaberite uređaj s popisa i povežite se s njim prateći zaslonske upute.
148
Aplikacije i značajke
Upotreba kućanskih aparata, TV prijamnika i proizvoda IoT-a
Prikažite status svojih pametnih aparata, TV prijamnika i proizvoda IoT-a na zaslonu svojeg
pametnog telefona. Uređaje možete grupirati prema lokaciji i dodati pravila za jednostavno
kontroliranje uređaja.
Spajanje uređaja
1
2
3
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju SmartThings.
Na upravljačkoj ploči dodirnite Dodaj uređaj.
Odaberite uređaj s popisa.
Ako na popisu nema uređaja, dodirnite
pod RUČNO DODAVANJE UREĐAJA i odaberite
vrstu uređaja. Ili dodirnite Traži te unesite naziv uređaja ili modela.
4
Za registraciju uređaja slijedite upute na zaslonu.
Prikazivanje i upravljanje spojenim uređajima
Svoje uređaje možete prikazivati i njima upravljati. Primjerice, možete provjeriti namirnice u
svojem hladnjaku ili prilagoditi glasnoću TV prijemnika.
1
Otvorite mapu Samsung, pokrenite aplikaciju SmartThings, a zatim dodirnite Uređaji.
Pojavit će se popis spojenih uređaja.
2
Na popisu prikažite status uređaja.
Za upravljenjem uređaja, odaberite uređaj. Uređajem možete upravljati nakon preuzimanja
kontrolera uređaja koji je isporučen s odabranim uređajem.
149
Aplikacije i značajke
Dodavanje uređaja i scene prema lokacijama
Dodavajte uređaje prema lokacijama, pregledajte popis uređaja na istoj lokaciji i kontrolirajte ih.
Isto tako lokaciji možete dodati prizor za upravljanje većim brojem uređaja u isto vrijeme.
Dodavanje lokacija
1
Otvorite mapu Samsung, pokrenite aplikaciju SmartThings, a zatim dodirnite Uređaji →
SVI UREĐAJI → Dodaj lokaciju.
2
Unesite naziv lokacije.
Za postavljanje lokacije dodirnite Geolokacija da biste odabrali na karti i dodirnite GOTOVO.
3
Dodirnite SPREMI.
Vaša lokacija bit će dodana.
Za dodavanje uređaja na lokaciju, dodirnite DODAJ UREĐAJ i slijedite upute na zaslonu da
biste registrirali uređaje.
Uređaji će biti dodani na lokaciju.
Dodavanje scene
Dodajte prizor i registrirajte uređaje kako biste kontrolirali višestruke uređaje istodobno jednim
dodirom na gumb ili glasovnom naredbom.
Otvorite mapu Samsung, pokrenite aplikaciju SmartThings, odaberite lokaciju, dodirnite →
Dodaj scenu i zatim postavite mogućnosti scene. Možete postaviti naziv, ikonu i uređaje scene.
150
Aplikacije i značajke
Dodavanje automatizacija
Možete postaviti i automatizaciju za automatsko upravljanje uređajima ovisno o prethodno
postavljenom vremenu, statusu uređaja ili više.
Na primjer, dodajte automatizaciju da uključi zvuk automatski svaki dan u 7:00.
1
Otvorite mapu Samsung, pokrenite aplikaciju SmartThings, a zatim dodirnite Automatizac.
→ DODAVANJE AUTOMATIZACIJE.
2
3
4
Odaberite lokaciju za pokretanje automatizacije.
Postavite uvjete aktivacije za ovu automatizaciju.
Dodirnite DODAJ pored Onda te postavite radnje koje će se izvršiti.
Da biste primili obavijest kada radi automatizacija, dodirnite Obavijesti članove te unesite
poruku.
5
Dodirnite SPREMI.
Primanje obavijesti
Primajte obavijesti od spojenih uređaja na svojem pametnom telefonu. Primjerice, možete primiti
obavijest na pametni telefon da je perilica rublja gotova s radom.
Da biste postavili uređaje za primanje obavijesti, otvorite mapu Samsung, pokrenite aplikaciju
SmartThings, dodirnite → Postavke → Obavijesti → DOPUŠTANJE OBAVIJESTI, a zatim
dodirnite prekidače pored željenih uređaja.
151
Aplikacije i značajke
Dijeljenje sadržaja
Dijelite sadržaj pomoću različitih opcija dijeljenja. Radnje u nastavku primjer su dijeljenja slika.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne mreže.
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite sliku.
Dodirnite
i odaberite način dijeljenja, kao što je poruka ili e-pošta.
Osobe koje ste kontaktirali pojavit će se na okviru dijeljenja opcija ako imate povijest
komunikacije ili dijeljenja. Za izravno dijeljenje sadržaja putem odgovarajuće aplikacije,
odaberite ikonu osobe. Ako funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Postavke,
dodirnite Napredne značajke, a zatim dodirnite prekidač Izravno dijeljenje za aktivaciju.
Uporaba dodatnih funkcija
• Dijelj. poveznice: Podijelite velike datoteke. Učitajte datoteke na Samsungov server za
pohranu i podijelite ih s drugima putem internetske poveznice ili šifre. Za upotrebu ove
funkcije vaš telefonski broj mora biti potvrđen.
• Dijeli na uređaj: Dijelite sadržaj s obližnjim uređajima putem Wi-Fi Direct ili Bluetooth veze,
ili uređajima koji podržavaju SmartThings. Možete i pregledati prikazani sadržaj svojeg
uređaja na velikom zaslonu povezivanjem svojeg uređaja s TV uređajem ili monitorom koji
ima funkciju zrcaljenja zaslona.
Kada je slika poslana u uređaje primatelja, na njihovim se uređajima pojavljuje obavijest.
Dodirnite obavijest za pregled ili preuzimanje slike.
152
Aplikacije i značajke
Google aplikacije
Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google
račun za pristup nekim aplikacijama.
Za prikaz više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o
području i pružatelju usluga.
Chrome
Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
Gmail
Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
Karte
Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte karte svijeta i pogledajte informacije o lokaciji o
raznim mjestima oko vas.
Play glazba
Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju. Glazbene zbirke spremljene na vašem
uređaju možete učitati na oblak i kasnije im pristupiti.
Play filmovi
Kupite ili iznajmite videozapise, kao što su filmovi i TV programi, iz Trgovina Play.
Disk
Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
153
Aplikacije i značajke
YouTube
Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
Fotografije
Na jednom mjestu pretražujte, upravljajte i uređujte sve fotografije i videozapise iz različitih
izvora.
Google
Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
Duo
Upućivanje jednostavnog video poziva.
154
Postavke
Uvod
Prilagodba postavki uređaja. Možete više personalizirati uređaj konfiguriranjem brojnih opcija
postavki.
Pokrenite aplikaciju Postavke.
Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite Traži.
Veze
Opcije
Promijenite postavke za različite veze, kao što su značajka Wi-Fi i Bluetooth.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze.
• Wi-Fi: Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim
mrežnim uređajima. Više informacija pogledajte u Wi-Fi.
• Bluetooth: Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s
drugim uređajima koji imaju uključenu opciju Bluetooth. Više informacija pogledajte u
Bluetooth.
• Vidljivost telefona: Omogućite drugim uređajima da pronađu vaš uređaj kako bi s vama
podijelili sadržaj. Kada je funkcija aktivirana, uređaj će biti vidljiv drugim uređajima prilikom
njihovog pretraživanja dostupnih uređaja upotrebom opcije Prenesi datoteke na uređaj.
• Korištenje podataka: Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za
ograničenje. Podesite uređaj da automatski onemogući mobilnu podatkovnu mrežu kada
količina mobilnih podataka koje ste upotrijebili dostigne zadanu granicu.
Možete aktivirati i značajku čuvara podataka kako biste spriječili da određene aplikacije,
koje rade u pozadini šalju ili primaju podatke. Više informacija potražite u odjeljku Ušteda
podataka.
155
Postavke
• Zrakoplovni način: Podesite uređaj da onemogući sve bežične funkcije na vašem uređaju.
Možete koristiti samo izvan mrežne usluge.
Poštujte propise zrakoplovne kompanije i upute osoblja zrakoplovnog prijevoznika.
U slučajevima kad je dopušteno upotrebljavati uređaj, uvijek ga upotrebljavajte u
zrakoplovnom načinu rada.
• NFC i plaćanje: Podesite svoj uređaj ne čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka
koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje
i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne
aplikacije. Više informacija potražite u odjeljku NFC i plaćanje.
• Mob. prist. točka i Dijeljenje: Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje
mobilne podatkovne mreže uređaja s drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna.
Veze je moguće uspostaviti putem Wi-Fi-ja, USB-a ili Bluetootha. Pogledajte Mob. prist. točka
i Dijeljenje kako biste saznali više informacija.
• Mobilne mreže: Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.
• Upravitelj SIM kartice: Aktivirajte svoju SIM ili USIM kartiu i prilagodite postavke SIM kartice.
Više informacija potražite u odjeljku Upravitelj SIM kartice.
• Lokacija: Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Više postavki veze: Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama. Više
informacija potražite u odjeljku Više postavki veze.
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
156
Postavke
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi.
Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Unesite lozinku i dodirnite
SPOJI.
• Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s
tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja
automatskog spajanja uređaja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite
ZABORAVI.
• Ako se ne možete spojiti na Wi-Fi mrežu kako treba, ponovno pokrenite Wi-Fi funkciju
na uređaju ili bežični usmjerivač.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potrebe za pristupnim točkama.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
Dodirnite Wi-Fi Direct.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi
Direct.
3
Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjeve za povezivanjem s Wi-Fi Direct.
157
Postavke
Slanje i primanje podataka
S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći
postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite sliku.
Dodirnite
→ Wi-Fi Direct a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje na drugom uređaju.
Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.
Prekidanje veze s uređajem
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi.
Dodirnite Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
3
Dodirnite naziv uređaja za odspajanje uređaja.
158
Postavke
Bluetooth
Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s drugim uređajima koji
imaju uključenu opciju Bluetooth.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
1
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Bluetooth, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
Prikazat će se otkriveni uređaji.
2
Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, podesite uređaj na ulaz u načina rada
uparivanja putem Bluetooth veze. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog
uređaja.
Vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima dok je otvoren zaslon postavki Bluetootha.
3
Prihvatite zahtjev za povezivanjem Bluetooth na svom uređaju za potvrdu.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.
159
Postavke
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima
možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer
slanja slike na drugi uređaj.
1
2
Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite sliku.
Dodirnite
→ Bluetooth, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde
automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti.
3
Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.
Odspajanje Bluetooth uređaja
1
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Bluetooth.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
2
3
Dodirnite
pored naziva uređaja za deaktiviranje uparivanja.
Dodirnite Odspoji.
160
Postavke
Ušteda podataka
Smanjite upotrebu podataka tako da spriječite da određene aplikacije, koje rade u pozadini šalju
ili primaju podatke.
Na zaslonu postavku dodirnite Veze → Korištenje podataka → Ušteda podataka i dodirnite
prekidač radi aktivacije.
Kada je aktivirana značajka čuvara podataka, na statusnoj traci pojavit će se ikona
.
Aktivirana značajka čuvara
podataka
Za odabir podataka za upotrebu bez ograničenja dodirnite Dop. ap. dok je uklj. Ušt.
pod. i odaberite aplikacije.
NFC i plaćanje
Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže
informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje
karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
Uređaj sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo rukujte s uređajem kako biste izbjegli
oštećenja NFC antene.
Očitavanje informacije s NFC oznaka
NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o
proizvodu putem NFC oznake.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Veze i dodirnite prekidač NFC i plaćanje za aktivaciju.
161
Postavke
2
Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored NFC oznake.
Prikazat će se informacije s oznakom.
Vodite računa o tome da je zaslon uređaja uključen i otključan. U protivnom uređaj neće
moći očitati NFC oznake ili primati podatke.
Plaćajte pomoću NFC funkcije
Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za
prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Veze i dodirnite prekidač NFC i plaćanje za aktivaciju.
Dodirnite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.
Za postavljanje zadane aplikacije za plaćanje otvorite zaslon postavki i dodirnite Veze → NFC i
plaćanje → Dodirni i plati → PLAĆANJE, a zatim odaberite aplikaciju.
Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.
162
Postavke
Slanje podataka putem NFC funkcije
Omogućite razmjenu podataka kada NFC antena vašeg uređaja dodirne NFC antenu drugog
uređaja.
1
2
3
4
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → NFC i plaćanje te dodirnite prekidač radi aktivacije.
Dodirnite prekidač Android Beam radi aktivacije.
Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
Kada se na zaslonu pojavi Pritisnite za slanje. dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.
Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa
datoteka.
163
Postavke
Mob. prist. točka i Dijeljenje
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna. Veze je moguće uspostaviti putem Wi-Fi-ja,
USB-a ili Bluetootha.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mob. prist. točka i Dijeljenje.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne
podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima.
• Bluetooth dijeljenje: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze
s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
• USB dijeljenje: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze
uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični
modem za računalo.
Uporaba mobilne pristupne točke
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mob. prist. točka i Dijeljenje → Mobilna pristupna
točka.
2
Dodirnite prekidač za aktivaciju.
Ikona pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu
Wi-Fi mreža.
Za podešavanje lozinke mobilne pristupne točke dodirnite → Konfiguracija Mobilne
pristupne točke i odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite SPREMI.
164
Postavke
3
Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
• Ako mobilna pristupna točka nije pronađena, na uređaju dodirnite → Konfiguracija
Mobilne pristupne točke, označi Prikaži napredne opcije, a zatim odznačite Sakrij
moj uređaj i Upotrijebi pojas od 5 GHz kada je dostupan.
• Ako se drugi uređaj ne može spojiti s mobilnom pristupnom točkom, na uređaju
dodirnite → Dopušteni uređaji te dodirnite prekidač Samo dopušteni uređaji za
deaktivaciju.
4
Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
Upravitelj SIM kartice
Aktivirajte svoju SIM ili USIM kartiu i prilagodite postavke SIM kartice. Pročitajte odjeljak
Upotreba dvije SIM ili USIM kartice kako biste saznali više informacija.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Upravitelj SIM kartice.
• Pozivi: Odaberite SIM ili USIM karticu za glasovne pozive.
• SMS poruke: Odaberite karticu SIM ili USIM za razmjenu poruka.
• Mobilni podaci: Odaberite SIM ili USIM karticu za podatkovne usluge.
• Potvrdi SIM karticu za pozive: Postavite uređaj da prikaže skočni prozor za odabir SIM
ili USIM kartice prilikom uzvraćanja poziva ili pozivanja iz poruke. Skočni poziv pojavit
će se samo ako je SIM ili USIM kartica korištena za prethodni poziv ili poruku različita od
preferirane SIM ili USIM kartice.
• Dvije SIM kartice uvijek uključene: Podesite uređaj za dopuštanje dolaznih poziva s druge
SIM ili USIM kartice tijekom poziva.
Kad je ova značajka omogućena, mogu se obračunati dodatne naknade za
prosljeđivanje poziva ovisno o području ili pružatelju usluge.
165
Postavke
Više postavki veze
Prilagodite postavke za upravljanje drugim funkcijama veze.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze.
• Traž. uređaja u blizini: Podesite uređaj za pretraživanje uređaja u blizini s kojima se možete
spojiti.
• Ispis: Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače
možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Više informacija pogledajte u Ispis.
• MirrorLink: Koristite opciju MirrorLink za upravljanje aplikacijama MirrorLink na svojem
uređaju na glavnom zaslonu vozila. Više informacija pogledajte u MirrorLink.
• Ubrzivač skidanja: Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem
Wi-Fi i mobilnih mreža istovremeno. Više informacija pogledajte u Ubrzivač skidanja.
• VPN: Postavite virtualne mreže (VPN) na svojem uređaju kako biste se povezali s privatnom
mrežom škole ili tvrtke.
• Ethernet: Nakon što spojite Ethernet adapter, možete upotrebljavati žičanu mrežu i
konfigurirati postavke mreže.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s
pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.
Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Dodavanje plug-inova za pisače
Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → Ispis → Dodaj uslugu.
Potražite plug-in pisača u Trgovina Play.
166
Postavke
3
4
Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.
Odaberite plug-in pisača i dodirnite prekidač za aktivaciju.
Uređaj će automatski tražiti pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.
5
Odaberite pisač koji želite dodati.
Za ručno dodavanje pisača dodirnite → Dodaj pisač.
Ispis sadržaja
Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata pristupite popisu opcija, dodirnite Ispis →
→ Svi pisači..., a zatim odaberite pisač.
Načini ispisa mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
MirrorLink
Zaslon svojeg uređaja možete prikazati na glavnom zaslonu vozila.
Spojite svoj uređaj na vozilo kako biste upravljali MirrorLink aplikacijama na glavnom zaslonu
vozila.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → MirrorLink.
Uređaj je kompatibilan s vozilima koja podržavaju verziju aplikacije MirrorLink 1.1 ili
noviju.
Spajanje uređaja s vozilom preko aplikacije MirrorLink
Kad ovu opciju koristite prvi put, spojite uređaj na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
1
Uparite svoj uređaj s vozilom putem Bluetooth funkcije.
Više informacija pogledajte u Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima.
2
Spojite svoj trenutačni uređaj s vozilom pomoću USB kabela.
Kad su spojeni, pristupite aplikacijama MirrorLink na uređaju preko glavnog zaslona vozila.
167
Postavke
Prekidanje MirrorLink veze
Isključite USB kabel iz uređaja i vozila.
Ubrzivač skidanja
Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem Wi-Fi i mobilnih mreža
istovremeno. Jači signal Wi-Fi-ja omogućit će veću brzinu preuzimanja.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → Ubrzivač skidanja.
• Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne
mreže.
• Prilikom preuzimanja velikih datoteka uređaj se može zagrijati. Ako uređaj premaši
zadanu temperaturu funkcija će se isključiti.
• Ako su mrežni signali nestabilni, to može utjecati na brzinu i performanse ove funkcije.
• Ako veze Wi-Fi i mobilne mrežne veze imaju značajno različite brzine prijenosa
podataka, uređaj može koristiti samo najbržu vezu.
• Ova opcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Ova funkcija ne može se koristiti s drugim
protokolima poput FTP.
Zvukovi i vibracija
Opcije
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvukovi i vibracija.
• Način zvuka: Podesite uređaj da koristi način zvuka, način vibracije ili način bez zvuka.
• Vibracija tijekom zvona: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne
pozive.
• Upot. tipke za glasn. za medije: Podesite uređaj da prilagodi razinu glasnoće medija kada
pritisnite tipku za glasnoću.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova
sustava i obavijesti.
168
Postavke
• Ton zvona: Promijenite zvukove zvona za pozive ili obavijesti.
• Način vibracije: Odaberite oblik vibracije.
• Zvukovi obavijesti: Promijenite zvuk obavijesti.
• Ne ometajte: Podesite uređaj da utiša zvukove dolaznih poziva, obavijesti i medija osim u
dopuštenim iznimkama.
• Zvukovi dodira: Podesite uređaj da emitira zvuk kada odaberete aplikaciju ili opciju na
zaslonu osjetljivom na dodir.
• Zvukovi zaklj. zaslona: Podesite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju
zaslona osjetljivog na dodir.
• Zvuk punjenja: Podesite uređaj da emitira zvuk kada je spojen s punjačem.
• Tonovi tipkov. za biranje: Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gumbe na
tipkovnici.
• Zvuk tipkovnice: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
• Kvaliteta zvuka i efekti: Konfigurirajte dodatne postavke zvuka.
Također možete aktivirati način okružujućeg zvuka. Više informacija potražite u odjeljku
Dolby Atmos (surround zvuk).
• Odvojeni zvuk aplikacije: Postavite uređaj da medijski zvuk s određene aplikacije
reproducira na spojenom Bluetooth zvučniku ili slušalici zasebno od zvuka drugih aplikacija.
Primjerice, aplikaciju Navigacije možete slušati putem zvučnika uređaja dok istovremeno
slušate reprodukciju iz aplikacije glazbe putem Bluetooth zvučnika vozila.
Dolby Atmos (surround zvuk)
Odaberite najoptimalniji način okružujućeg zvuka za različite vrste zvuka, kao što su filmovi,
glazba i glas. Uz Dolby Atmos možete osjetiti kretanje zvukova koji vas okružuju.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvukovi i vibracija → Kvaliteta zvuka i efekti → Dolby Atmos,
dodirnite prekidač za aktivaciju, a zatim odaberite način rada.
Prije upotrebe ove značajke morate priključiti slušalice.
169
Postavke
Obavijesti
Promijenite postavke obavijesti za svaku aplikaciju.
Na zaslonu postavki dodirnite Obavijesti.
Za prikaz znački ikone dodirnite prekidač Značke za ikone aplikacija za aktivaciju. Za primjenu
stila značke dodirnite Značke za ikone aplikacija.
S brojem
Bez broja
Za prilagođavanje postavki obavijesti za više aplikacija dodirnite NAPREDNO i odaberite
aplikaciju.
Zaslon
Opcije
Promijenite postavke prikaza i početnog zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon.
• Svjetlina: Podešavanje osvjetljenja zaslona.
• Automatsko osvjetljenje: Postavite uređaj da upamti vaše prilagodbe osvjetljenja te ih
automatski primijenite u sličnim uvjetima osvjetljenja.
• Filtar plavog svjetla: Aktivirajte filtar plave svjetlosti i promijenite postavke filtra. Više
informacija pogledajte u Filtar plavog svjetla.
• Slova i zumiranje zaslona: Promijenite postavke povećanja zaslona ili veličinu i vrstu fonta.
• Način zaslona: Promijenite način zaslona kako biste prilagodili boju i kontrast prikaza. Više
informacija potražite u odjeljku Promjena načina zaslona ili prilagodba boje prikaza.
170
Postavke
• Početni zaslon: Promijenite veličinu mreže za prikaz više ili manje stavki na početnom
zaslonu i drugo.
• Aplikacije na cijelom zaslonu: Odaberite aplikacije koje ćete upotrebljavati u formatu
zaslona punog prikaza.
• Jednostavan način: Prebacite se na jednostavan način za prikaz većih ikona i primijenite
jednostavniji prikaz početnog zaslona.
• Okviri ikona: Postavite za prikaz osjenčanih pozadina ili za isticanje ikona.
• Statusna traka: Podesite postavke za prikazivanje obavijesti ili indikatora na traci statusa.
• Navigacijska traka: Promijenite postavke navigacijske trake. Više informacija potražite u
odjeljku Navigacijska traka (višefunkcijski gumbi).
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Blokiraj slučajne dodire: Podesite uređaj da onemogući detektiranje unosa dodirnom na
mračnom mjestu, poput džepa ili torbe.
• Čuvar zaslona: Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni. Više
informacija potražite u odjeljku Čuvar zaslona.
Filtar plavog svjetla
Smanjite naprezanje očiju ograničavanjem količine plave svjetlosti koju emitira zaslon.
Tijekom gledanja HDR videozapisa s ekskluzivnih HDR usluga videozapisa, filtar plave
svjetlosti možda se neće primjenjivati.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon → Filtar plavog svjetla, a zatim dodirnite prekidač
Uključi sada za aktivaciju.
2
Povucite traku za podešavanje kako biste podesili prozirnost filtra.
171
Postavke
3
Za primjenu filtera plave svjetlosti na zaslonu prema rasporedu dodirnite prekidač Uključi
prema rasporedu radi aktivacije te odaberite opciju.
• Od sumraka do zore: Postavite uređaj na primjenjivanje filtra plave svjetlosti tijekom noći
i isključivanje ujutro, na temelju vaše trenutačne lokacije.
• Uobičajeni raspored: Podesite određeno vrijeme u kojem će uređaj primjenjivati filtar
plave svjetlosti.
Promjena načina zaslona ili prilagodba boje prikaza
Odaberite način rada zaslona prikladan za prikazivanje filmova ili slika ili boju zaslona podesite
prema želji. Ako odaberete način Prilagodljivi prikaz, možete prilagoditi balans boje zaslona
prema vrijednosti boje.
Izmjena načina rada zaslona
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon → Način zaslona i odaberite željeni način rada.
• Prilagodljivi prikaz: Njime optimizirate raspon boja, zasićenost i oštrinu zaslona. Možete
odabrati i balans boje zaslona prema vrijednosti boje.
• AMOLED kino: Prikladno za gledanje videozapisa.
• AMOLED fotografija: Prikladno za gledanje slika.
• Osnovno: Postavljeno je kao zadano i prikladno je za opću upotrebu.
• Boju zaslona možete podesiti samo u načinu rada Prilagodljivi prikaz.
• Način rada Prilagodljivi prikaz možda nije kompatibilan s aplikacijama treće strane.
• Način rada zaslona ne možete izmijeniti tijekom primjene filtra plave svjetlosti.
172
Postavke
Optimiziranje uravnoteženosti boje cijelog zaslona
Boje zaslona optimizirajte podešavanjem željene nijanse boje.
Kada traku za podešavanje boje odvučete na Hladni ton, pojačat će se nijansa plave boje. Kada
traku odvučete na Topli ton, pojačat će se nijansa crvene boje.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon → Način zaslona → Prilagodljivi prikaz.
Traku za podešavanje boje podesite u stavci Balans boja cijelog zaslona.
Optimizirat će se uravnoteženost boje zaslona.
Podešavanje nijanse zaslona prema vrijednosti boje
Pojačajte ili smanjite određenu nijansu boje pojedinačnim podešavanjem vrijednosti Crvena,
Zelena ili Plava.
1
2
3
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon → Način zaslona → Prilagodljivi prikaz.
Označi Napredne opcije.
Traku boje za Crvena, Zelena ili Plava podesite prema želji.
Podesit će se zaslon nijanse zaslona.
173
Postavke
Čuvar zaslona
Možete podesiti prikaz slika kao čuvar zaslona kada se zaslon automatski isključi. Čuvar zaslona
prikazat će se za vrijeme punjenja uređaja.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon → Čuvar zaslona i dodirnite prekidač za aktivaciju.
Odaberite opciju.
Ako odaberete Okvir slike, pokrenut će se dijaprojekcija s odabranim slikama. Ako
odaberete Stol sa slikama, odabrane slike pojavit će se kao male kartice i međusobno se
preklapati.
3
4
Dodirnite
za odabir albuma za prikaz slika.
Nakon dovršetka dodirnite gumb za povratak.
Za pregled odabrane opcije dodirnite PREGLED.
Kada dodirnete zaslon dok se prikazuje čuvar zaslona, zaslon će se uključiti.
Pozadine i teme
Promijenite postavke pozadine za početni zaslon i zaključani zaslon ili na uređaj primijenite
različite teme.
Na zaslonu postavki dodirnite Pozadine i teme.
• Pozadine: Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
• Teme: Promijenite temu uređaja.
• Ikone: Promijenite vrstu ikone.
• AOD-ovi: Odaberite sliku za prikaz uz funkciju Uvijek prikaži.
174
Postavke
Napredne značajke
Opcije
Aktivirajte napredne funkcije i promijenite postavke koje njima upravljaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke.
Prekomjerno drmanje ili udaranje uređaja može prouzročiti nenamjeran unos za neke
funkcije koje upotrebljavaju senzore.
• Dodaci: Promjena postavki pribora.
• Pametno mirovanje: Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja zaslona dok u njega
gledate.
• Igre: Aktivirajte Pokretač igrica. Više informacija pogledajte u Game Launcher.
• Način rada jednom rukom: Aktivirajte način rada rukovanja jednom rukom radi lakšeg
rukovanja uređajem jednom rukom.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Senzor za pokrete prstom: Podesite uređaj da otvori ili zatvori okvir obavijesti kada se
pomaknete prema gore ili dolje na senzoru za prepoznavanje otiska prsta. Ta funkcija nije
dostupna kada senzor otkriva vaš otisak prsta.
• Brzo pokretanje Kamere: Postavite uređaj za pokretanje kamere pritiskom na tipku za
uključivanje i isključivanje dva puta brzo.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Apl. za pomoć s uređajem: Odaberite aplikaciju pomoći uređaju koju želite pokrenuti kada
dodirnete i držite gumb za početni zaslon. Aplikacija pomoći uređaju prikupit će informacije
od trenutačnog zaslona i pružiti povezane informacije, aplikacije i značajke.
• Više prozora: Odaberite način pokretanja višenamjenskog prozora.
175
Postavke
• Pametna snimka: Postavite uređaj za snimanje trenutačnog zaslona i područja na kojem se
možete pomicati te odmah izrežite i podijelite snimku.
• Snimanje zaslona dlanom: Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada prijeđete
dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona. Možete pregledati snimljene slike u Galerija.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.
• Direktan poziv: Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u
blizini uha dok gledate poruku ili detalje o kontaktu.
• Pametno upozorenje: Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili
nove poruke kada podignete uređaj.
Ova funkcija možda neće raditi ako je zaslon uključen ili ako se uređaj ne nalazi na
ravnoj površini.
• Jednostavno utišavanje: Postavite uređaj za stišavanje dolaznih poziva ili alarma
korištenjem pokreta dlana ili okretanjem zaslona uređaja prema dolje.
• Prel. prs. za poziv / sl. poruka: Postavite uređaj za pozivanje ili slanje poruke kada se
pomaknete udesno ili ulijevo na kontaktu ili telefonskom broju u aplikacijama Telefon ili
Imenik.
• Dvostruki messenger: Instalirajte drugu aplikaciju i upotrebljavajte dva različita računa za
istu aplikaciju za razmjenu poruka. Više informacija potražite u odjeljku Dvostruki messenger.
• Slanje SOS poruka: Podesite uređaj na slanje poruka pomoći kad tri puta pritisnete tipku za
uključivanje i isključivanje.
• Izravno dijeljenje: Postavite uređaj na prikazivanje osoba koje ste kontaktirali na okviru
opcija dijeljenja kako biste omogućili izravno dijeljenje sadržaja.
176
Postavke
Dvostruki messenger
Instalirajte drugu aplikaciju i upotrebljavajte dva različita računa za istu aplikaciju za razmjenu
poruka.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke → Dvostruki messenger.
Pojavit će se podržane aplikacije.
2
Dodirnite prekidač aplikacije kako biste instalirali drugu aplikaciju.
Druga aplikacija bit će instalirana. Ikona druge aplikacije bit će prikazana uz . Kada
dobijete obavijesti iz druge aplikacije, obavijesti će biti prikazane s kako bi ih se
razlikovalo od obavijesti prve aplikacije.
Druga aplikacija
• Značajka Dvostruki alat za razmjenu poruka možda neće biti dostupna, ovisno o
aplikaciji.
• Neke značajke aplikacije možda će biti ograničene za drugu aplikaciju.
Deinstaliranje druge aplikacije.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke → Dvostruki messenger.
Dodirnite prekidač aplikacije koju želite onemogućiti i dodirnite ISKLJUČI ili DEINSTALIRAJ.
Svi pdoaci povezani s drugom aplikacijom bit će izbrisani.
Ako deinstalirate prvu aplikaciju, druga aplikacija također će biti izbrisana.
177
Postavke
Održavanje uređaja
Održavanje uređaja omogućuje pregled statusa baterije uređaja, skladištenja, memorije i
sigurnosti sustava. Također možete automatski optimirati uređaj dodirom prsta.
Baterija
Sigurnost uređaja
Pohrana
RAM
Uporaba funkcije brzog optimiziranja
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → POPRAVI SADA ili OPTIMIZIRAJ SAD.
Funkcija brzog optimiziranja popravlja funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima:
• Brisanje dijela memorije.
• Brisanje neželjenih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
• Upravljanje neuobičajenom potrošnjom baterije.
• Skeniranje radi pronalaženje aplikacija koje ne rade i zlonamjernog softvera.
178
Postavke
Baterija
Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom
baterije, čuvajte snagu baterije aktivacijom funkcija uštede energije.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Baterija.
• Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada
vašeg uređaja.
• Možda nećete primati obavijesti od aplikacija koje upotrebljavaju način uštede
energije.
Način uštede energije
• SREDNJA: Aktivirajte način štednje energije kako biste produljili preostalo vrijeme baterije.
• MAKS.: U načinu maksimalne štednje energije uređaj smanjuje potrošnju baterije
primjenom tamne teme i ograničenjem dostupnih aplikacija i značajki. Mrežne veze, osim
mobilne mreže, bit će deaktivirane.
Upravljanje baterijom
Možete uštediti snagu baterije onemogućavanjem aplikacijama koje rade u pozadini da troše
snagu baterije kada se ne koriste. Označite aplikacije na popisu aplikacija i dodirnite ŠTEDI BAT.
Također dodirnite → Napredne postavke i postavite opcije Nadzor baterije aplikacije.
Možete podesiti da uređaj brže puni bateriju. Dodirnite → Napredne postavke i dodirnite
prekidač Brzo kabelsko punjenje za aktivaciju.
179
Postavke
Pohrana
Provjerite status iskorištene i raspoložive memorije.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Pohrana.
• Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada ažurirate uređaj.
• Dostupan kapacitet unutarnje memorije svojeg uređaja možete prikazati u dijelu
specifikacija na internetskoj stranici Samsunga.
Upravljanje memorijom
Za brisanje preostalih datoteka, poput predmemorije, dodirnite OČISTI SADA. Za brisanje
datoteka ili deinstalaciju aplikacija koje više ne upotrebljavate, odaberite kategoriju ispod
KORISNIČKI PODACI. Zatim označite stavke za odabir i dodirnite IZBRIŠI ili DEINSTALIRAJ.
RAM
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → RAM.
Kako biste ubrzali uređaj zatavaranjem aplikacija koje rade u pozadini, označite aplikacije s
popisa aplikacija i dodirnite OČISTI SADA.
Sigurnost uređaja
Provjerite status sigurnosti uređaja. Ta funkcija skenira vaš uređaj u potrazi za zlonamjernim
softverom.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Sigurnost uređaja → PREGLEDAJ
TELEFON.
180
Postavke
Aplikacije
Upravljajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke. Možete pregledati informacije
o potrošnji aplikacije, promijeniti postavke obavijesti ili dozvola ili deinstalirati ili onemogućiti
nepotrebne aplikacije.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije.
Zaslon zaključavanja
Opcije
Promijenite postavke zaključanog zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaključavanja.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.
• Vrsta zaključavanja zaslona: Promijenite metodu zaključavanja zaslona.
• Smart Lock: Podesite uređaj da se otključa kada se otkriju lokacije ili uređaji kojima vjerujete.
Više informacija potražite u odjeljku Smart Lock.
• Postavke sigurn. zaključavanja: Promijenite postavke zaključavanja zaslona za odabrani
način zaključavanja.
• Always On Display: Postavite uređaj za prikaz informacija dok je zaslon isključen. Više
informacija pogledajte u Always On Display.
• Izgled sata: Promijenite vrstu i boju sata koji se prikazuje na zaključanom zaslonu.
• Sat za roaming: Promijenite sat tako da prikazuje lokalno vrijeme i vrijeme u domaćoj zoni
na zaključanom zaslonu tijekom roaminga.
• FaceWidgets: Promijenite postavke stavki koje se prikazuju na zaslonu Uvijek prikaži ili na
zaključanom zaslonu.
• Podaci za kontakt: Postavite uređaj da prikazuje informacije kao što su vaša e-adresa na
zaključanom zaslonu.
• Obavijesti: Postavite želite li prikazati obavijesti na zaključanom zaslonu i odaberite koje
ćete obavijesti prikazivati.
• Prečaci aplikacije: Odaberite aplikacije za koje ćete prikazati prečace na zaključanom
zaslonu.
181
Postavke
Smart Lock
Možete podesiti uređaj da se otključa i ostane otključan kada se otkriju lokacije ili uređaji kojima
vjerujete.
Na primjer, ako ste postavili dom kao lokaciju kojoj vjerujete, kada dođete kući, vaš će uređaj
otkriti lokaciju i automatski se otključati.
• Ta će funkcija biti dostupna nakon što postavite način zaključavanja zaslona.
• Ako četiri sata ne upotrebljavate uređaj ili kada ga uključite, morate otključati zaslon
pomoću obrasca, PIN-a ili lozinke koju ste postavili.
1
2
3
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaključavanja → Smart Lock.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Odaberite opciju i slijedite upute na zaslonu za dovršenje postavke.
Biometrija i sigurnost
Opcije
Promijenite postavke za zaštitu uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost.
• Prepoznavanje lica: Podesite uređaj na otključavanje zaslona prepoznavanjem vašeg lica.
Pogledajte Prepoznavanje lica kako biste saznali više informacija.
• Skener otiska prsta: Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Pogledajte
Prepoznavanje otiska prsta kako biste saznali više informacija.
• Efekt prijelaza zaslona: Postavljanje uređaja da prikazuje efekt prijelaza kada otključate
uređaj pomoću biometrijskih podataka.
182
Postavke
• Google Play Protect: Postavite uređaj da provjerava zlonamjerne aplikacije i ponašanje te da
vas upozorava o potencijalnom oštećenju te da ga uklanja.
• Pronađi moj mobitel: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pronađi moj mobilni. Pristupite
mrežnom mjestu Find my mobile (findmymobile.samsung.com) kako biste pratili i
kontrolirali svoj izgubljeni ili ukradeni uređaj.
Isto tako možete omogućiti usluzi Google lokacije pružanje preciznijih informacija o lokaciji
vašeg uređaja.
• Sigurnosna aktualizacija: Pogledajte verziju softvera svojeg uređaja i provjerite ažuriranja.
• Instaliraj nepoznate aplikacije: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s
nepoznatih izvora.
• Samsung Pass: Jednostavno i sigurno potvrdite svoj identitet putem svojih biometrijskih
podataka. Više informacija potražite u odjeljku Samsung Pass.
• Sigurna mapa: Kreirajte zaštićenu mapu kako biste od drugih zaštitili privatan sadržaj i
aplikacije. Više informacija pogledajte u Sigurna mapa.
• Nadziranje dopuštenja za aplikacije: Postavite kako bise primali obavijesti kada dozvole
koje odaberite upotrebljavaju aplikacije koje ne upotrebljavate. Možete upravljati
postavkama svake aplikacije i vidjeti njihovu povijest dozvole upotrebe.
• Sigurno pokretanje: Zaštitite svoj uređaj postavljanjem zahtjeva za šifru za otključavanje
zaslona pri uključivanju uređaja. Morate unijeti šifru za otključavanje za pokretanje uređaja i
primanje poruka i obavijesti.
• Šifriranje SD kartice: Postavite uređaj za šifriranje datoteka na memorijskoj kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj
neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije
resetiranja uređaja.
• Ostale postavke sigurnosti: Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke.
183
Postavke
Prepoznavanje lica
Možete podesiti uređaj na otključavanje zaslona prepoznavanjem vašeg lica.
• Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate svoje lice, vaše lice neće se moći
upotrijebiti za otključavanje zaslona kada prvi put uključite uređaj. Za upotrebu
uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili
prilikom registracije lica. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
• Ako promijenite način zaključavanja zaslona na Klizanje ili Nema, koje nisu sigurne,
svi vaši biometrijski podaci bit će izbrisani. Ako svoje biometrijske podatke želite
koristiti u aplikacijama ili značajkama, morate ponovno registrirati svoje biometrijske
podatke.
Mjere opreza pri prepoznavanju lica
Prije upotrebe prepoznavanja lica za otključavanje uređaja, imajte na umu sljedeće mjere opreza.
• Vaš uređaj može otključati osoba ili predmet koji je nalik na vašu sliku.
• Prepoznavanje lica nije toliko sigurno kao uzorak, PIN ili lozinka.
Za bolje prepoznavanje lica
Prilikom prepoznavanja lica uzmite u obzir sljedeće:
• Prilikom registriranja uzmite u obzir okolnosti, kao što je nošenje naočala, šešira, maski,
brade ili jakog make-upa
• Pobrinite se da se nalazite u dobro osvijetljenom području i da je objektiv kamere čist
prilikom registracije
• Pobrinite se da slika nije mutna radi boljih rezultata prepoznavanja
184
Postavke
Registriranje vašeg lica
Radi bolje registracije lica, registrirajte svoje lice u zatvorenom prostoru ili izvan izravne sunčeve
svjetlosti.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Prepoznavanje lica.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Kreirajte metodu zaključavanja zaslona ako je još niste postavili.
3
4
Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite NASTAVI.
5
Postavite lice unutar kruga na zaslonu.
Držite uređaj sa zaslonom okrenutim prema dolje i gledajte u zaslon.
Kamera će skenirati vaše lice.
Kada se pojavi zaključani zaslon, pomoću lica dodirnite UKLJUČI za upotrebu lica za
otključavanje zaslona.
Ako otključavanje zaslona pomoću lica ne funkcionira ispravno, dodirnite Ukloni
podatke o licu za uklanjanje svojeg registriranog lica te ponovno registrirajte lice.
185
Postavke
Brisanje podataka o registriranom licu
Možete izbrisati podatke o registriranom licu.
1
2
3
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Prepoznavanje lica.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Dodirnite Ukloni podatke o licu.
Nakon što ste izbrisali registrirano lice, sve povezane funkcije isto će se tako izbrisati.
Otključavanje zaslona pomoću prepoznavanja lica
Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati svojim licem.
1
2
3
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Prepoznavanje lica.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Dodirnite prekidač Otključavanje licem radi aktivacije.
Ako želite smanjiti mogućnost prepoznavanja lica na fotografijama ili videozapisima,
dodirnite prekidač Brže prepoznavanje za deaktivaciju. Time će se smanjiti brzina
prepoznavanja lica.
4
Na zaključanom zaslonu, gledajte u zaslon.
Nakon prepoznavanja lica, zaslon možete otključati bez upotrebe bilo kojeg dodatnog
načina zaključavanja zaslona. Ako vaše lice nije prepoznato, upotrijebite unaprijed postavljen
način zaključavanja.
186
Postavke
Prepoznavanje otiska prsta
Kako bi funkcija prepoznavanja otiska prsta radila, informacije o vašem otisku prsta moraju biti
registrirane i pohranjene u vašem uređaju. Nakon što ste se registrirali, možete uređaj postaviti
da koristi vaš otisak prsta za opcije u nastavku:
• Samsung Pass (potvrda Samsung računa i prijava na mrežu)
• Samsung Pay
• Zaključavanje zaslona
• Sigurna mapa
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Prepoznavanje s pomoću otiska prsta upotrebljava jedinstvene karakteristike svakog
otiska prsta kako bi se poboljšala sigurnost vašeg uređaja. Šanse da će senzor otiska
prsta pobrkati i dva otiska prstiju vrlo su slabe. Međutim, u rijetkim slučajevima kada
su otisci prstiju jako slični, senzor bi ih mogao prepoznati kao identične.
• Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate otisak prsta, vaš otisak prsta neće se
moći upotrijebiti za otključavanje zaslona kada prvi put uključite uređaj. Za upotrebu
uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili
prilikom registracije otiska prsta. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
• Ako vaš otisak prsta nije prepoznat, otključajte uređaj upotrebom uzorka, PIN-a ili
lozinke koje ste postavili pri registraciji otiska prsta, a zatim ponovno registrirajte svoje
otiske prstiju. Ako ste zaboravili svoj uzorak, PIN ili lozinku, nećete moći upotrebljavati
uređaj ako ga ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili
neugodnost prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.
• Ako promijenite način zaključavanja zaslona na Klizanje ili Nema, koje nisu sigurne,
svi vaši biometrijski podaci bit će izbrisani. Ako svoje biometrijske podatke želite
koristiti u aplikacijama ili značajkama, morate ponovno registrirati svoje biometrijske
podatke.
187
Postavke
Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju
Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na
performanse funkcije:
• Senzor prepoznavanja otiska prsta prepoznaje otiske prstiju. Vodite računa o tome da senzor
prepoznavanja otiska prsta nije izgreban ili oštećen metalnim objektima poput kovanica,
ključeva i ogrlica.
• Pokrivanjem senzora prepoznavanja otiska prsta zaštitnim filmovima, naljepnicama
ili drugim priborom mogli biste usporiti prepoznavanje otiska prsta. Ako je senzor
prepoznavanja otiska prsta na početku prekriven zaštitnim filmom, uklonite ga prije uporabe
senzora prepoznavanja otiska prsta.
• Vodite računa o tome da je senzor prepoznavanja otiska prsta čist i suh kao i vaši prsti.
• Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
• Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
• Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju.
Vodite računa da prstom prekrijete cijeli senzor prepoznavanja otiska prstiju.
• Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite
za izvršavanje zadataka na uređaju.
• U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte
korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do
izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.
Registriranje otisaka prstiju
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Skener otiska prsta.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Kreirajte metodu zaključavanja zaslona ako je još niste postavili.
188
Postavke
3
Pomaknite se prstom prema dolje na senzoru prepoznavanja otiska prsta.
Ponovite ovu radnju dok vaš otisak ne bude registriran. Kada završite s registracijom svojih
otisaka prstiju dodirnite GOTOVO.
Kada se pojavi zaključani zaslon otiskom prsta, pomoću otiska prsta dodirnite UKLJUČI za
upotrebu otiska prsta za otključavanje zaslona.
Brisanje registriranih otisaka prstiju
Možete izbrisati registrirane otiske prstiju.
1
2
3
4
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Skener otiska prsta.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Dodirnite UREDI.
Označite otiske prstiju za brisanje i dodirnite UKLONI.
Upotreba aplikacije Samsung Pass
Nakon što svoje otiske prsta registrirate za Samsung Pass možete ih upotrebljavati za
jednostavnu potvrdu identiteta ili prijavu na internetske stranice. Više informacija potražite u
odjeljku Samsung Pass.
189
Postavke
Uporaba otisaka prstiju prilikom Samsung Pay
Otiske prstiju može upotrebljavati prilikom Samsung Pay za brzo i sigurno plaćanje. Više
informacija pogledajte u Samsung Pay.
Usluga Samsung Pay možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Otključavanje zaslona uz pomoć otisaka prsta
Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati otiskom prsta.
1
2
3
4
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Skener otiska prsta.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Dodirnite prekidač Otklj. otiskom prsta radi aktivacije.
Na zaključanom zaslonu postavite prst na senzor prepoznavanja otiska prstiju i skenirajte ga.
Samsung Pass
Samsung Pass omogućuje vam lakšu i sigurniju prijavu u Samsung račun, na internetske stranice
ili u aplikacije putem vaših biometrijskih podataka, a ne unošenjem informacija za prijavu.
Registrirajte svoje biometrijske podatke u Samsung Pass i prijavite se na podržane internetske
stranice ili aplikacije upotrebom podataka putem opcije Samsung Pass.
• Za upotrebu ove značajke vaš uređaj mora biti spojen na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
• Za uporabu ove značajke morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung račun. Više
informacija potražite u odjeljku Samsung račun.
• Funkcija prijave putem interneta dostupna je samo za internetske stranice kojima
pristupate putem aplikacije Internet. Neke internetske stranice možda neće
podržavati ovu funkciju.
190
Postavke
Registriranje Samsung Pass
Prije upotrebe Samsung Pass registrirajte svoje biometrijske podatke za Samsung Pass.
1
2
3
4
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Samsung Pass.
Pročitajte upute na zaslonu i dodirnite PRIJAVA.
Unesite lozinku i ID svojeg Samsung računa i dodirnite PRIJAVA.
Dodirnite REGIS. OTISKE PRSTIJU kako biste završili registraciju otiska prsta.
Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta kako biste saznali više informacija.
5
Skenirajte svoj otisak prstiju i dodirnite DALJE za dovršetak registracije značajke Samsung
Pass.
Ako je označena opcija Dodaj uslugu Samsung Pass na početni zaslon, ikona opcije
Samsung Pass bit će dodana na početni zaslon.
Potvrda lozinke Samsung računa
Možete upotrijebiti Samsung Pass za potvrdu lozinke svojeg Samsung računa. Umjesto unosa
lozinke možete koristiti biometrijske podatke, na primjer prilikom kupovinu sadržaja u trgovini
Galaxy Apps.
1
2
3
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Samsung Pass.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Dodirnite → Postavke → Samsung account i zatim dodirnite prekidač Upotreba s
aplikacijom Samsung Pass da biste ga aktivirali.
191
Postavke
Upotreba Samsung Passa za prijavu na internetske stranice
Svoju Samsung Pass možete jednostavno koristiti za prijavljivanje na internetske stranice koje
podržavaju automatski unos ID-a i lozinke.
1
2
Otvorite internetsku stranicu na koju se želite prijaviti.
3
Kad se pojavi skočni prozor u kojem se traži spremanje podataka za prijavu, označite Prijavi
se s pomoću otisaka prstiju putem Samsung Passa i dodirnite ZAPAMTI.
Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite gumb za prijavu na internetske
stranice.
Sada prilikom prijave na internetsku stranicu možete upotrebljavati biometrijske podatke
koje ste registrirali za Samsung Pass.
Upotreba Samsung Passa za prijavu u aplikacije
Svoju Samsung Pass možete jednostavno koristiti za prijavljivanje u aplikacije koje podržavaju
automatski unos ID-a i lozinke.
1
2
3
Otvorite aplikaciju u koju se želite prijaviti.
Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite gumb za prijavu u aplikaciju.
Kada se pojavi skočni prozor s pitanjem želite li spremiti podatke za prijavu, dodirnite
SPREMI.
Sada prilikom prijave u aplikaciju možete upotrebljavati biometrijske podatke koje ste
registrirali za Samsung Pass.
Upravljanje informacijama za prijavu
Pogledajte popis internetskih stranica i aplikacija koje ste postavili za Samsung Pass i upravljajte
svojim informacijama za prijavu.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Samsung Pass.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
192
Postavke
3
4
Odaberite internetsku stranicu ili aplikaciju s popisa.
Dodirnite → Uredi i promijenite svoj ID, lozinku i naziv web-mjesta ili aplikacije.
Za brisanje web-mjesta dodirnite → Obriši.
Upotreba Samsung Passa s mrežnim stranicama i aplikacijama
Prilikom upotrebe mrežnih stranica ili aplikacija koje podržavaju Samsung Pass možete se
jednostavno prijavljivati uz pomoć Samsung Pass.
Za pregled popisa mrežnih stranica i aplikacija koje podržavaju Samsung Pass otvorite zaslon
postavki, dodirnite Biometrija i sigurnost → Samsung Pass, a zatim odaberite karticu stranice ili
aplikacije. Ako ne postoje internetske stranice ili aplikacije koje podržavaju Samsung Pass, kartica
sa stranicom ili aplikacijom neće se pokazati.
• Dostupne mrežne straice i aplikacije mogu se razlikovati, ovisno o području ili
davatelju usluga.
• Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak ili neugodnost nastalu prijavom u
aplikacije ili internetske stranice putem Samsung Pass.
Brisanje podataka Samsung Pass
Možete izbrisati svoje biometrijske podatke, informacije za prijavu na mrežnu stranicu i podatke
za aplikaciju koji su registrirani za Samsung Pass pomoću opcije Brisanje podataka. Vaša
suglasnost o uvjetima i odredbama i vaš Samsung račun ostat će aktivni.
1
2
3
4
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Samsung Pass.
Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Dodirnite → Postavke → Brisanje podataka.
Unesite šifru vašeg Samsung računa i dodirnite POTVRDI.
Vaši podaci Samsung Pass bit će izbrisani.
193
Postavke
Sigurna mapa
Sigurna mapa štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i kontakti, od pristupa
drugih osoba. Privatni sadržaj i aplikacije mogu biti zaštićeni čak i kada je uređaj otključan.
Sigurna mapa jest zaseban i zaštićen prostor za pohranu. Podaci u sigurnoj mapi ne
mogu se prenositi na druge uređaje neodobrenim načinima dijeljenja, kao što je
USB ili Wi-Fi Direct. Pokušaj prilagodbe operacijskog sustava ili softvera dovest će do
automatskog zaključavanja sigurne mape i zabrane pristupa. Prije spremanja podataka
u zaštićenu mapu obvezno napravite sigurnosnu kopiju i kopirajte podatke na drugu
zaštićenu lokaciju.
Postavljanje sigurne mape
1
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa.
Ili pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Biometrija i sigurnost → Sigurna mapa.
2
Dodirnite POKRENI.
194
Postavke
3
4
Dodirnite PRIJAVA i prijavite se u svoj Samsung račun.
Odaberite način zaključavanja za upotrebu sigurne mape i slijedite upute na zaslonu za
dovršenje podešavanja.
Za promjenu naziva ili boje ikone sigurne mape dodirnite → Prilagodi ikonu.
• Prilikom pokretanja aplikacije Sigurna mapa, aplikaciju morate otključati upotrebom
svojeg unaprijed postavljenog načina zaključavanja.
• Ako zaboravite šifru za otključavanje sigurne mape, možete je resetirati upotrebom
Samsung računa. Dodirnite gumb za resetiranje na dnu zaključanog zaslona i unesite
lozinku za svoj Samsung račun.
Podešavanje automatskog zaključavanja za sigurnoj mapu
Podesite uređaj da automatski zaključa sigurnu mapu kada nije u upotrebi.
1
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite → Postavke → Auto. zaključajte Sigurnu
mapu.
2
Odaberite način zaključavanja.
Za ručno zaključavanje sigurne mape dodirnite Zaključaj.
Premještanje sadržaja u sigurnu mapu
Premjestite sadržaj, kao što su fotografije i kontakti u sigurnu mapu. Navedeni su radni primjeri
premještanja slike sa zadane pohrane u sigurnu mapu.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite Dodaj datoteke.
Dodirnite Slike, označite slike za premještanje, a zatim dodirnite OBAVLJENO.
Dodirnite PREMJESTI.
Odabrane stavke bit će izbrisane iz izvorne mape i premještene u sigurnu mapu. Za
kopiranje stavki dodirnite KOPIRAJ.
Načini premještanja sadržaja mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
195
Postavke
Premještanje sadržaja iz sigurne mape
Sadržaj iz sigurne mape premjestite u odgovarajuće aplikacije u zadanoj pohrani. Navedeni su
radni primjeri premještanja slike iz sigurne mape u zadanu pohranu.
1
2
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite Galerija.
Odaberite sliku i dodirnite → Premjesti iz aplikacije Sigurna mapa.
Odabrane stavke premjestit će se u Galerija u zadanoj pohrani.
Dodavanje aplikacija
Dodajte aplikaciju za upotrebu u sigurnoj mapi.
1
2
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite Dodaj aplikacije.
Označite jednu ili više aplikacija instaliranih na uređaju i dodirnite DODAJ.
Za instaliranje aplikacija iz Trgovina Play ili Galaxy Apps, dodirnite PREUZMI IZ TR. PLAY
STORE ili PREUZMI IZ GALAXY APPSA.
Uklanjanje aplikacija iz sigurne mape.
Dodirnite Uredi aplikacije, označite aplikacije, a zatim dodirnite Isključi ili Deinstaliraj.
Dodavanje računa
Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju s aplikacijama u
sigurnoj mapi.
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite → Postavke → Računi → Dodaj račun.
Odaberite uslugu računa.
Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.
196
Postavke
Skrivanje sigurne mape
Prečac sigurne mape možete sakriti sa zaslona aplikacija.
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa, dodirnite → Postavke, a zatim dodirnite prekidač Prikaži
Sigurnu mapu za deaktivaciju.
Ili za otvaranje okvira obavijesti statusnu traku povucite prema dolje. Zatim se pomaknite prema
dolje na okviru obavijesti i dodirnite Sigurna mapa za deaktivaciju funkcije.
Sigurnosno pohranjivanje i obnova sigurne mape
Upotrebom Samsung računa sigurnosno kopirajte sadržaj i aplikacije iz sigurne mape u Samsung
Cloud i potom ih obnovite.
Sigurnosno kopiranje podataka
1
2
3
4
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite → Postavke → Sig. kopiranje i vraćanje.
Dodirnite Dodaj račun i registrirajte se i prijavite u svoj Samsung račun.
Dodirnite Sigur. kopir. Sigurna mapa podatke.
Označite stavke koje želite sigurnosno kopirati i dodirnite SIGURNOSNO KOPIRAJ.
Podaci će se sigurnosno kopirati na Samsung Cloud.
Vraćanje podataka
1
2
3
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite → Postavke → Sig. kopiranje i vraćanje.
Dodirnite Vraćanje.
Odaberite uređaj i vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite ODMAH VRATI.
Sigurnosno kopirani podaci bit će vraćeni na uređaj.
197
Postavke
Deinstalacija sigurne mape
Zaštićenu mapu možete deinstalirati, uključujući njezin sadržaj i aplikacije.
Pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i dodirnite → Postavke → Više postavki → Deinstaliraj.
Za sigurnosno kopiranje sadržaja prije deinstaliranja sigurne mape označite Premjesti medijske
datoteke iz Sigurne mape i dodirnite DEINSTALIRAJ. Za pristup podacima sigurnosno
kopiranim iz sigurne mape otvorite mapu Samsung, pokrenite aplikaciju Moje Datoteke, a zatim
dodirnite Unutarnja memorija → Secure Folder.
Bilješke pohranjene u Samsung Notes bit će sigurnosno kopirane.
Oblak i računi
Opcije
Sinkronizirajte, sigurnosno pohranite ili ponovno vratite podatke sa svojeg uređaja upotrebom
Samsung Clouda. Također možete registrirati i upravljati računima, kao što su Samsung račun i
Google račun ili prenijeti podatke na ili sa drugih uređaja putem Smart Switcha.
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi.
• Samsung Cloud: Sadržajem koji želite spremite možete sigurno upravljati na Samsung
oblaku. Provjerite status potrošnje vaše pohrane Samsung Cloud te sinkronizirajte,
sigurnosno kopirajte i vratite svoje podatke. Više informacija pogledajte u Samsung Cloud.
• Računi: Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.
• Sig. kopiranje i vraćanje: Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i
postavke na uređaju. Svoje osjetljive informacije možete sigurnosno pohraniti i pristupiti im
kasnije. Morate se prijaviti na Google ili Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje
podataka. Više informacija potražite u odjeljku Sig. kopiranje i vraćanje.
• Smart Switch: Pokrenite Smart Switch i prenesite podatke s prethodnog uređaja. Više
informacija potražite u odjeljku Smart Switch.
Redovito sigurnosno kopirajte svoje podatke na sigurne lokacije, kao što je Samsung
Cloud ili računalo, kako biste ih mogli ponovno vratiti ako se podaci oštete ili izgube ili
ako nenamjerno vratite tvorničke postavke.
198
Postavke
Sig. kopiranje i vraćanje
Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive
informacije možete sigurnosno pohraniti i pristupiti im kasnije. Morate se prijaviti na Google ili
Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka.
Uporaba Samsung računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Oblak i računi → Sig. kopiranje i vraćanje → Sigurnosno
kopiranje podataka za račun Samsung, označite stavke koje želite sigurnosno kopirati, a zatim
dodirnite SIGURNOSNO KOPIRAJ.
Podaci će se sigurnosno kopirati na Samsung Cloud. Više informacija pogledajte u Samsung
Cloud.
Za vraćanje sigurnosno kopiranih podataka iz Samsung Clouda pomoću Samsung računa,
dodirnite Vraćanje podataka Odaberite uređaj i vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite
VRATI. Odabrani podaci bit će vraćeni na uređaj.
Uporaba Google računa
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Sig. kopiranje i vraćanje i dodirnite prekidač
Pokreni sig. kopiju za Google račun radi aktivacije. Dodirnite Sigurnosno kopiranje računa i
odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.
Za vraćanje podataka pomoću Google računa dodirnite prekidač Auto. vraćanje sigurnosne
kopije za aktivaciju. Kada ponovno instalirate aplikacije, sigurnosno kopirane postavke i podaci
bit će vraćeni.
Google
Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.
Na zaslonu postavki dodirnite Google.
199
Postavke
Pristupačnost
Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pristupačnost.
• Vid: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa slabovidnim ili slijepim
osobama.
• Sluh: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa nagluhim i gluhim
osobama.
• Motorika i interakcija: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa
osobama s otežanim kretanjem.
• Tekst u govor: Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je
aktivirana opcija Voice Assistant, poput jezika, brzine i sl.
• Zaključavanje smjera: Promijenite postavke kombinacije usmjeravanja za otključavanje
zaslona.
• Izravan pristup: Postavite uređaj tako da pokreće odabrane izbornike dostupnosti kada
istovremeno pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje i tipku za povećanje glasnoće.
• Prečac dostupnosti: Postavite uređaj za aktiviranje prekidača Pomoćnik za glasovni rad ili
univerzalnog prekidača Samsung kada istovremeno pritisnete i zadržite tipku za povećanje i
tipku za smanjenje glasnoće dulje od 3 sekunde.
• Podsjetnik na obavijesti: Postavite uređaj da vas upozorava na obavijesti koje niste provjerili
u određenom vremenskom razdoblju.
• Preuzimanje i prekidanje poziva: Promjena načina preuzimanja ili prekidanja poziva.
• Način rada jednim dodirom: Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili
obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
• Sigurnosno kopiranje postavki pristupačnosti: Uvezite, izvezite ili podijelite svoje postavke
dostupnosti.
• USLUGE: Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.
200
Postavke
Opće upravljanje
Prilagodite postavke sustava uređaja ili resetirajte uređaj.
Na zaslonu postavki dodirnite Opće upravljanje.
• Jezik i unos: Odaberite jezike uređaja i promijenite postavke, kao što su vrste tipkovnice
i glasovnog unosa. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.
Pogledajte odjeljak Dodavanje jezika uređaja kako biste saznali više informacija.
• Datum i vrijeme: Pristupite i izmijenite postavke za kontrolu načina prikaza vremena i
datuma na zaslonu uređaja.
Ako se baterija potpuno isprazni vraćaju se postavke vremena i datuma.
• Obratite nam se: Postavite pitanja ili pregledajte često postavljenja pitanja. Više informacija
pogledajte u Samsung Members.
• Prijavi dijagnos. informacije: Postavite uređaj za automatsko slanje tvrtki Samsung
informacija o dijagnostici i korištenju uređaja.
• Marketinške informacije: Podesite želite li primati Samsungove informacije marketinga, kao
što su posebne ponude, pogodnosti članstva i letci.
• Ponovno postavljanje: Resetirajte postavke uređaja ili vratite uređaj na tvorničke postavke.
Možete resetirati sve svoje postavke i postavke mreže. Isto tako možete podesiti uređaj da se
resetira u unaprijed zadano vrijeme radi optimizacije uređaja.
Dodavanje jezika uređaja
Isto tako možete dodati jezike koje ćete upotrebljavati na svojem uređaju.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Opće upravljanje → Jezik i unos → Jezik → Dodaj jezik.
Za prikaz svih jezika koji se mogu dodati dodirnite → Svi jezici.
2
Odaberite jezik koji želite dodati.
201
Postavke
3
Za postavljanje odabranog jezika kao zadanog dodirnite POS. KAO ZADANO. Za
zadržavanje trenutačne postavke jezika dodirnite ZADRŽI TRENUT.
Odabrani jezik bit će dodan na popis jezika. Ako ste promijenili zadani jezik, odabrani jezik
bit će dodan na vrh popisa.
Za promjenu zadanog jezika s popisa jezika povucite pokraj jezika i pomaknite ga na vrh
popisa. Zatim dodirnite OK. Ako aplikacija ne podržava zadani jezik, upotrijebit će se sljedeći
podržani jezik s popisa.
Aktualizacija softvera
Ažurirajte softver uređaja putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA). Isto tako možete
zakazati ažuriranja softvera.
Na zaslonu postavki dodirnite Aktualizacija softvera.
Ako se radi sigurnosti uređaja i blokiranja novih vrsta sigurnosnih prijetnji objave
ažuriranja softvera u hitnom slučaju, automatski će se instalirati bez vaše suglasnosti.
• Ručno preuzimanje aktualizacija: Ručno pretražite i instalirajte ažuriranja.
• Autom. preuzimanje aktualizacija: Postavite uređaj na automatsko preuzimanje ažuriranja
kada je spojen na Wi-Fi mrežu.
• Zakazane aktualizacije softvera: Postavite uređaj da instalira preuzeta ažuriranja u
određeno vrijeme.
• Podaci o posljed. aktualizaciji: Pogledajte informacije o najnovijem ažuriranju softvera.
Informacije o sigurnosnom ažuriranju
Sigurnosna ažuriranja predviđena su za jačanje sigurnosti vašeg uređaja i zaštitu vaših osobnih
informacija. Za sigurnosna ažurranja za vaš model posjetite security.samsungmobile.com.
Mrežna stranica podržava samo neke jezike.
202
Postavke
Korisnički priručnik
Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati
važne postavke.
Na zaslonu postavki dodirnite Korisnički priručnik.
O telefonu
Pristupite informacijama svojeg uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite O telefonu.
Za promjenu naziva uređaja dodirnite UREDI.
• Status: Prikažite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice Wi-Fi MAC adresa i
serijski broj.
• Pravne informacije: Prikažite pravne informacije vezano uz uređaj, kao što su sigurnosne
informacije te licencu otvorenog koda.
• Podaci o softveru: Prikažite informacije o softveru uređaja, kao što je verzija operacijskog
sustava i verzija softvera.
• Podaci o bateriji: Prikažite status i informacije o bateriji uređaja.
203
Dodatak
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi
više informacija.
Uređaj se ne uključuje
Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju
prije uključivanja uređaja.
204
Dodatak
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke, u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete oštrim predmetom ili vrhovima prstiju, u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritičnu grešku
Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.
Prisiljeno ponovno pokretanje
Ako se uređaj zamrzava i ne reagira, istodobno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće više od 7 sekundi kako biste ga ponovno pokrenuli.
Resetiranje uređaja
Ako navedene metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Opće upravljanje → Ponovno postavljanje →
Vraćanje tvorničkih postavki → PON. POST. → OBRIŠI SVE. Ne zaboravite prije vraćanja na
tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
205
Dodatak
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na tipku za glasnoću ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite bateriju.
206
Dodatak
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Odnesite uređaj na zamjenu baterije u Samsungov servisni centar.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti
sposobnost potpunog punjenja.
• Potrošnja baterije će se povećati ako koristite određene funkcije ili aplikacije, poput GPS-a,
igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamnim područjima, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama
se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
207
Dodatak
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke one ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Bluetooth ne radi ispravno
Ako se ne može locirati drugi Bluetooth uređaj ili postoje poteškoće pri spajanju ili nepravilnosti
u radu, isprobajte sljedeće:
• Provjerite je li uređaj koji želite spojiti spreman za skeniranje ili spajanje.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
• Na svojem uređaju pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Veze, a zatim dodirnite prekidač
Bluetooth za ponovnu aktivaciju.
• Na svojem uređaju pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Opće upravljanje → Ponovno
postavljanje → Ponovno postavljanje postavki mreže → PONIŠTAVANJE POSTAVKI da
biste resetirali mrežne postavke. Prilikom resetiranja možete izgubiti registrirane informacije.
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
208
Dodatak
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih u uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
U uređaju nema dovoljno mjesta za pohranu
Izbrišite nepotrebne podatke, poput predmemorije, upotrebom funkcije Pametni upravitelj ili
ručno izbrišite nekorištene aplikacije ili datoteke kako biste oslobodili mjesto za pohranu.
209
Dodatak
Na početnom zaslonu ne pojavljuje se gumb za aplikacije
Bez da upotrijebite gumb za aplikacije zaslon aplikacija možete otvoriti pomicanjem prema gore
ili dolje na početnom zaslonu. Za prikaz gumba za aplikacije na dnu početnog zaslona pokrenite
aplikaciju Postavke i dodirnite Zaslon → Početni zaslon → Gumb za aplikacije → Prik. gumb
za aplikacije → PRIMIJENI.
Ne pojavljuje se gumb za početni zaslon
Navigacijska traka na kojoj se nalazi gumb za početni zaslon može nestati za vrijeme upotrebe
određenih aplikacija ili značajki. Za prikaz navigacijske trake povucite prema gore s dna zaslona.
Bixby Voice ne reagira
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako i dalje imate problema sa značajkom Bixby Voice, nakon što ste primijenili ove savjete,
kontaktirajte Samsung servisni centar.
U okviru obavijesti ne pojavljuje se traka za podešavanje osvjetljenja
zaslona
Otvorite okvir obavijesti povlačenjem statusne trake prema dolje, a zatim prema dolej povucite
okvir obavijesti. Dodirnite
pored trake za podešavanje osvjetljenja i dodirnite prekidač
Prikaži kontrolu na vrhu za aktivaciju.
Samsung Cloud ne radi
• Pobrinite se da ste ispravno spojeni s mrežom.
• Tijekom provjere usluge Samsung Cloud ne možete upotrebljavati Samsung Cloud. Ponovno
pokušajte kasnije.
210
Dodatak
Uklanjanje baterije
• Za uklanjanje baterije kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Za upute o uklanjanju
baterije posjetite stranicu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Zbog vlastite sigurnosti nemojte pokušavati ukloniti bateriju. Ako baterija nije ispravno
uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti
sigurnost uređaja.
• Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili
deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa,
a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.
211
Autorsko pravo
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.
Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog
priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje
fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, i duplo-D simbol su
zaštitne marke Dolby Laboratories.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising