Samsung | S24E450B | User manual | Samsung Poslovni monitor SE450 s visokom produktivnošću User manual

Samsung Poslovni monitor SE450 s visokom produktivnošću User manual
Upute za korištenje
S19E200BR
S19E200BW
S19E200NW
S19E200NY
S19E450BR
S19E450BW
S19E450MR
S19E450MW
S22E200B
S22E200BW
S22E200N
S22E200NY
S22E450B
S22E450BW
S22E450D
S22E450DW
S22E450M
S22E450MW
S23E200B
S23E450B
S24E200BL
S24E450B
S24E450BL
S24E450D
S24E450DL
S24E450M
S24E650BW
S27E450B
S27E450D
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a
specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja
performansi bez prethodne obavijesti.
BN46-00478A-14
Sadržaj
PRIJE UPOTREBE
PROIZVODA
PRIPREMNE RADNJE
8
Autorska prava
8
Oznake korištene u priručniku
9
Čišćenje
10
Osiguravanje prostora za instalaciju
10
Mjere opreza za skladištenje
11
Mjere opreza
11
12
13
15
Simboli
Električna energija i sigurnost
Instaliranje
Rukovanje
19
Pravilno držanje tijela tijekom korištenja
proizvoda
20
Provjera komponenti
20
Provjera komponenti
22
Dijelovi
22
24
Gumbi na prednjoj strani (Serija SE200)
Gumbi na prednjoj strani (S**E450B*,
S**E650B*)
Gumbi na prednjoj strani (S**E450M*)
Gumbi na prednjoj strani (S**E450D*)
Stražnja strana (Serija SE200)
Stražnja strana (S**E450B*, S**E650B*)
Stražnja strana (S**E450M*)
Stražnja strana (S**E450D*)
Pogled zdesna (S**E450D*)
26
28
30
31
32
33
34
Sadržaj
2
Sadržaj
35
Instaliranje
35
36
37
38
39
44
Pričvršćivanje postolja (Serija SE200)
Pričvršćivanje postolja (Serija SE450, SE650)
Skidanje postolja (Serija SE200)
Prilagodba nagiba uređaja (Serija SE200)
Podešavanje nagiba i visine proizvoda (Serija
SE450, SE650)
Rotiranje monitora (Serija SE450, SE650)
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili
stolnog postolja
Zaključavanje za zaštitu od krađe
45
Prije povezivanja
45
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke
46
Povezivanje s računalom i korištenje
računala
46
51
55
56
Povezivanje s računalom
Priključivanje napajanja
Instaliranje upravljačkog programa
Postavljanje optimalne razlučivosti
57
Brightness
57
Konfiguriranje postavke Brightness
58
Contrast
58
Konfiguriranje mogućnosti Contrast
59
Sharpness
59
Konfiguriranje mogućnosti Sharpness
60
Eye Saver Mode
60
Konfiguriranje mogućnosti Eye Saver Mode
61
Game Mode
61
Konfigurirajte način u sklopu mogućnosti Game
Mode
40
41
PRIKLJUČIVANJE I
KORIŠTENJE UREĐAJA
KOJI JE IZVOR SIGNALA
POSTAVLJANJE ZASLONA
Sadržaj
3
Sadržaj
KONFIGURIRANJE
NIJANSE
62
SAMSUNG MAGIC Bright
62
Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC
Bright
63
SAMSUNG MAGIC Angle (Osim
S19E200NY / S22E200NY / S24E650BW)
63
Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC
Angle
65
SAMSUNG MAGIC Upscale
65
Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC
Upscale
66
Image Size (Osim S19E200BR /
S19E450BR / S19E450MR)
66
Promjena opcije Image Size
68
Response Time (S24E650BW)
68
Konfiguriranje mogućnosti Response Time
69
H-Position i V-Position
69
Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position
70
Coarse
70
Prilagodba mogućnosti Coarse
71
Fine
71
Prilagodba mogućnosti Fine
72
Red
72
Konfiguriranje mogućnosti Red
73
Green
73
Konfiguriranje mogućnosti Green
74
Blue
74
Konfiguriranje mogućnosti Blue
75
Color Tone
75
Konfiguriranje postavki opcije Color Tone
Sadržaj
4
Sadržaj
PROMJENA VELIČINE ILI
POLOŽAJA ZASLONA
POSTAVLJANJE I
VRAĆANJE NA IZVORNO
76
Gamma
76
Prilagodba mogućnosti Gamma
77
Language
77
Promjena opcije Language
78
Menu H-Position i Menu V-Position
78
Konfiguriranje značajki Menu H-Position i
Menu V-Position
79
Display Time
79
Konfiguriranje mogućnosti Display Time
80
Transparency
80
Promjena mogućnosti Transparency za
prozirnost izbornika
81
Reset All
81
Inicijalizacija postavki (Reset All)
82
Smart Eco Saving
82
Konfiguriranje mogućnosti Smart Eco Saving
83
Off Timer (S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N /S22E200NY)
83
84
Konfiguriranje značajke Off Timer
Konfiguriranje značajke Turn Off After
85
Off Timer Plus (Osim S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
85
87
Konfiguriranje značajke Off Timer
Konfiguriranje značajke Eco Timer
89
PC/AV Mode (Osim S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
89
Konfiguriranje mogućnosti PC/AV Mode
91
Key Repeat Time
91
Konfiguriranje mogućnosti Key Repeat Time
Sadržaj
5
Sadržaj
IZBORNIK INFORMATION I
DRUGI IZBORNICI
INSTALIRANJE SOFTVERA
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA
SPECIFIKACIJE
92
Source Detection (Osim S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
92
Konfiguriranje značajke Source Detection
93
INFORMATION
93
Prikaz izbornika INFORMATION
94
Konfiguriranje postavki Brightness,
Contrast i Sharpness na početnom
zaslonu
95
Konfiguriranje glasnoće putem postavke
Volume na početnom zaslonu
96
MultiScreen
96
97
Instaliranje softvera
Uklanjanje softvera
98
Što je potrebno učiniti prije obraćanja
centru tvrtke Samsung za korisničku
podršku
98
98
98
Testiranje proizvoda
Provjera rezolucije i frekvencije
Provjerite sljedeće.
101
Pitanja i odgovori
103
Općenito (S19E200NY / S19E200NW)
104
Općenito (S19E200BW / S19E200BR)
105
Općenito (S22E200NY)
106
Općenito (S22E200B / S22E200N /
S22E200BW)
107
Općenito (S23E200B / S24E200BL)
108
Općenito (S19E450BW / S19E450MW /
S19E450BR / S19E450MR)
Sadržaj
6
Sadržaj
DODATAK
109
Općenito (S22E450B / S22E450M /
S22E450D)
111
Općenito (S22E450BW / S22E450MW /
S22E450DW)
113
Općenito (S23E450B)
114
Općenito (S24E450BL / S24E450DL)
116
Općenito (S24E450B / S24E450M /
S24E450D)
118
Općenito (S24E650BW)
119
Općenito (S27E450B / S27E450D)
121
Ušteda električne energije
124
Tablica standardnih načina rada signala
132
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
132
132
132
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Ostali slučajevi
134
Pravilno odlaganje
134
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i
elektronički otpad)
134
Extended warranty
135
Terminologija
KAZALO
Sadržaj
7
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke
Samsung Electronics.
Microsoft, Windows i Windows NT registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.

Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju

(a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

(b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili
kućnog posjeta.
Oznake korištene u priručniku
Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu
se razlikovati od prikazanog na tim slikama.
Prije upotrebe proizvoda
8
Prije upotrebe proizvoda
Čišćenje
Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati
ogrebotine.
Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
1. Isključite monitor i računalo.
2. Izvucite kabel za napajanje iz monitora.
Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama. U
suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
3. Obrišite zaslon monitora čistom, mekanom i suhom krpom.

Nemojte na monitor nanositi sredstva za čišćenje koja
sadrže alkohol, otapala ili površinski aktivne tvari.
!

Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po
proizvodu.
4. Umočite meku i suhu tkaninu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste
očistili vanjske dijelove monitora.
5. Nakon čišćenja monitora priključite kabel za napajanje.
6. Uključite monitor i računalo.
!
Prije upotrebe proizvoda
9
Prije upotrebe proizvoda
Osiguravanje prostora za instalaciju

Oko proizvoda mora postojati slobodan prostor kako bi se omogućilo prozračivanje. Porast interne
temperature može uzrokovati požar i oštećivanje proizvoda. Prilikom postavljanja proizvoda oko
njega svakako ostavite prostor jednak ili veći od onog koji je prikazan u nastavku.
Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
Serija SE200
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Serija SE450, SE650
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Mjere opreza za skladištenje
Ako je potrebno očistiti unutrašnjost monitora, obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
(Bit će vam naplaćena naknada za servisiranje.)
Prije upotrebe proizvoda
10
Prije upotrebe proizvoda
Mjere opreza
Oprez
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI
POKLOPAC (ILI STRAŽNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI. SVE
POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.
Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon. Svaki je kontakt s
bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.
Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i
održavanju.
Simboli
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
Upozorenje
Oprez
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja
imovine.
Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.
Prije upotrebe proizvoda
11
Prije upotrebe proizvoda
Električna energija i sigurnost
Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Upozorenje
Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte priključivati mnogo uređaja na istu zidnu utičnicu.

U suprotnom bi se utičnica mogla pregrijati i moglo bi doći do požara.
Utikač nemojte dirati mokrim rukama.

U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.

Nestabilan kontakt može prouzročiti požar.
!
Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (Samo izolirani uređaji vrste 1).

To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.
!
Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Nemojte opterećivati kabel
za napajanje teškim predmetima.

Oštećeni kabel za napajanje može uzrokovati električni udar ili požar.
Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
Strana tijela, primjerice prašinu oko kontakata priključka i električne utičnice,
uklonite suhom krpicom.
!

U suprotnom bi moglo doći do požara.
Prije upotrebe proizvoda
12
Prije upotrebe proizvoda
Oprez
Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.

Električni udar može oštetiti proizvod.
Kabel za napajanje nemojte koristiti ni za kakve druge uređaje osim odobrenih
Samsungovih uređaja.

!
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.

Ako se pojavi bilo kakav problem s uređajem, izvucite kabel za napajanje da
biste posve prekinuli napajanje uređaja.
!
Gumbom za isključivanje nije moguće potpuno prekinuti napajanje
proizvoda.
Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Instaliranje
Upozorenje
Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj
nemojte postavljati u blizinu izvora topline.

U suprotnom bi moglo doći do požara.
Izbjegavajte postavljanje uređaja u uske prostore sa slabim protokom zraka,
primjerice na policu ili u zidni ormarić.

U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane unutrašnje
temperature.
Plastičnu vrećicu za pakiranje uređaja čuvajte izvan dosega djece.

Djeca bi se mogla ugušiti.
!
Prije upotrebe proizvoda
13
Prije upotrebe proizvoda
Uređaj nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (na slabo pričvršćenu
policu, kosu površinu itd.).

Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.

Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može
dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.
Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi (kapljicama
vode itd.), masnoći ili dimu.

!
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima,
kao što je peć.

U suprotnom bi se mogao smanjiti radni vijek uređaja ili bi moglo doći do
požara.
Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.

Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
Jestivo ulje (kao što je sojino ulje) može oštetiti ili izobličiti proizvod. Čuvajte
proizvod od onečišćenja uljem.
I ne postavljajte proizvod i ne koristite ga u kuhinji ili blizu kuhinjske pećnice.
Oprez
Pripazite da vam uređaj ne padne prilikom prenošenja.

U suprotnom bi moglo doći do kvara uređaja ili tjelesne ozljede.
!
Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.

Zaslon bi se mogao oštetiti.
Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub
proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.

Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.

Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.
Prije upotrebe proizvoda
14
Prije upotrebe proizvoda
Pažljivo spustite uređaj.

Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem je izložen
mnoštvu sitnih čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim temperaturama ili
visokoj vlazi, ili na mjesto na kojem uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida)
moglo bi znatno utjecati na njegov rad.

Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, prije postavljanja obavezno se
obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
Rukovanje
Upozorenje
Uređaj je pod visokim naponom. Nemojte pokušavati sami rastaviti, popraviti ili
izmijeniti uređaj.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
Da biste premjestili proizvod, najprije iskopčajte sve kabele, uključujući i kabel za
napajanje.
!

U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do
požara ili električnog udara.
Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite
kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
!

To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.

Uređaj bi mogao pasti i djeca bi se mogla teško ozlijediti.
Ako uređaj padne ili se ošteti vanjska površina, isključite ga, uklonite kabel za
napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

U suprotnom bi moglo doći do električnog udara ili požara.
Na uređaj nemojte stavljati teške predmete, igračke ni slatkiše.

Uređaj ili teški predmeti mogli bi pasti dok djeca pokušavaju dosegnuti
igračku ili slatkiše, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.
Prije upotrebe proizvoda
15
Prije upotrebe proizvoda
Ako dođe do grmljavinske oluje ili udara groma, isključite napajanje i odspojite
kabel za napajanje.

!
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog
kabela.

U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara
uređaja, električnog udara ili požara.
Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah
prozračite prostor.
!
GAS

Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg
drugog kabela.

U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara
uređaja, električnog udara ili požara.
U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve
zapaljive tvari.

!
Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.

U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane temperature u
unutrašnjosti uređaja.
100
U ventilacijske otvore ili priključke uređaja nemojte umetati metalne predmete
(metalne štapiće za jelo, kovanice, ukosnice itd.) ni zapaljive predmete (papir,
šibice itd.).

Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite
kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce
itd.) ni metalne predmete.

Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite
kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Prije upotrebe proizvoda
16
Prije upotrebe proizvoda
Oprez
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti
zaostala slika ili oštećeni pikseli.

!
Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za
uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.
-_!
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg
odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.

U suprotnom bi moglo doći do požara zbog nakupljene prašine,
pregrijavanja, električnog udara ili proboja napona.
Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.

U suprotnom može doći do slabljenja vida.
!
Prilagodnike za istosmjerni napon nemojte stavljati blizu jedan drugog.

U suprotnom bi moglo doći do požara.
Prije korištenja uklonite plastičnu vrećicu s prilagodnika za istosmjerni napon.

U suprotnom bi moglo doći do požara.
Pripazite da u uređaj za napajanje istosmjernim naponom ne uđe voda i da se ne
smoči.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Izbjegavajte korištenje uređaja na otvorenom, gdje može biti izložen kiši ili
snijegu.

Prilikom pranja poda pripazite da se ne smoči prilagodnik za istosmjerni
napon.
Nemojte stavljati prilagodnik za istosmjerni napon u blizinu grijaćih tijela.

U suprotnom bi moglo doći do požara.
Prilagodnik za istosmjerni napon stavite negdje gdje je dobar protok zraka.
!
Prije upotrebe proizvoda
17
Prije upotrebe proizvoda
Ako postavite prilagodnik napona izmjenične/istosmjerne struje tako da visi pri
čemu je priključnica za kabel okrenuta prema gore, voda ili druge strane tvari
mogu ući u prilagodnik i prouzrokovati njegov neispravan rad.
!
Pripazite da prilagodnik napona izmjenične/istosmjerne struje stoji stabilno na
stolu ili podu.
Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
!
Monitor nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.

Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.

Smanjit ćete umor očiju.
!
Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
Sitnu dodatnu opremu koja se koristi s uređajem čuvajte izvan dosega djece.
!
Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
!

U suprotnom bi se djeci mogli zaglaviti prsti ili šake i mogla bi se ozlijediti.

Ako previše nagnete, uređaj bi mogao pasti i prouzročiti tjelesne ozljede.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.

Moglo bi doći do kvara uređaja ili tjelesnih ozljeda.
Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.

Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.
Prije upotrebe proizvoda
18
Prije upotrebe proizvoda
Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda
Uređaj koristite uz pravilan položaj tijela:

Izravnajte leđa.

Postavite zaslon na udaljenost od 45 do 50 cm od očiju i malo niže u odnosu na
oči.
Trebali biste gledati izravno u monitor dok se nalazite ispred njega.

Prilagodite nagib tako da se od zaslona ne odbija svjetlost.

Držite podlaktice okomito u odnosu na nadlaktice i u ravnini s nadlanicom.

Držite laktove pod pravim kutom.

Prilagodite visinu uređaja tako da vam koljena budu savijena pod kutom od 90
stupnjeva ili većim, da vam pete dodiruju pod i da vam se šake nalaze niže u
odnosu na srce.
Prije upotrebe proizvoda
19
1
1.1
Pripremne radnje
Provjera komponenti
1.1.1 Provjera komponenti

Ako nešto nedostaje, obratite se prodavaču od kojeg ste kupili uređaj.

Komponente prikazane na slikama mogu se razlikovati od stvarnih komponenata.
Komponente
Vodič za brzo postavljanje
Upute za korištenje
(dodatni)
Jamstvena kartica (Nije
dostupno na nekim lokacijama)
Kabel za napajanje
Priručnik s regulatornim
podacima
(dodatni)
D-SUB kabel
(dodatni)
D-SUB kabel
DVI kabel
DVI kabel
(dodatni)
(dodatni)
(dodatni)
HDMI-DVI kabel
DP kabel
(dodatni)
(dodatni)
Stereokabel
Za modele S**E450M*
(dodatni)
1 Pripremne radnje
20
1
Pripremne radnje
USB kabel
(dodatni)
Baza postolja
Za model serije SE200
(dodatni)
Baza postolja
Za model serije SE450,
Za model serije SE650
(dodatni)
Baza postolja
Za model serije SE450
Priključak postolja
(Primjenjivo samo na modele s
postoljem opremljenim USB
priključcima.)
Za model serije SE200
(dodatni)
Priključak postolja
Za model serije SE450,
Za model serije SE650
(dodatni)
(dodatni)
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
1 Pripremne radnje
21
1
1.2
Pripremne radnje
Dijelovi
1.2.1 Gumbi na prednjoj strani (Serija SE200)
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
MENU
EYE
SAVER
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
SOURCE
AUTO
Oznake
Opis

Otvaranje ili zatvaranje zaslonskog izbornika (Onscreen Display,
OSD), ili pak povratak na prethodni izbornik.

MENU
Zaključavanje zaslonskih kontrola: zadržavanje trenutnih postavki ili
zaključavanje kontrole za zaslonski izbornik radi sprječavanje
nehotičnih promjena postavki. Omogućavanje: Kako biste zaključali
kontrolu zaslonskih prikaza, pritisnite gumb [ MENU] i držite ga
pritisnutim 10 sekundi. Onemogućavanje: Kako biste otključali
kontrolu zaslonskih prikaza, pritisnite gumb [ MENU] i držite ga
pritisnutim dulje od 10 sekundi.
Ako je kontrola OSD prikaza zaključana,

Postavke Brightness i Contrast mogu se podesiti. Dostupan je
način rada Eye Saver Mode. Moguć je pregled sadržaja
INFORMATION.

Funkcija Eye Saver Mode može se upotrebljavati pritiskom
gumba [
]. (Eye Saver Mode dostupan je čak i kada je
kontrola zaslonskih prikaza zaključana.)
Pritisnite [
] kako biste omogućili ili onemogućili Eye Saver Mode.
Stavke u nastavku nisu dostupne ako je dostupna funkcija Eye Saver
Mode.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
1 Pripremne radnje
22
1
Pripremne radnje
Oznake
Opis
Kretanje po izborniku prema gore ili prema dolje, ili pak prilagodba
vrijednosti za odgovarajuću mogućnost na zaslonskom izborniku.
Pomoću ovog gumba možete kontrolirati svjetlinu, kontrast i oštrinu
zaslona.
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Pritiskanjem gumba [
] kada nije prikazan zaslonski izbornik
mijenjate izvor ulaznog signala (Analog/DVI). Ako uključite uređaj ili
promijenite izvor ulaznog signala pritiskanjem gumba [
], u gornjem
lijevom kutu zaslona pojavit će se poruka koja pokazuje promijenjeni izvor
ulaznog signala.
Ova funkcija nije dostupna za proizvode koji imaju samo analogno
sučelje.
Pritisnite gumb [AUTO] za automatsko podešavanje postavki zaslona.
AUTO

Promjenom rezolucije u svojstvima prikaza aktivira se funkcija
Auto Adjustment.

Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada Analog.
Uključivanje ili isključivanje zaslona.
Kada pritisnete gumb za upravljanje na uređaju, prikazat će se vodič za
tipke, a potom zaslonski izbornik. (u tom je vodiču funkcija gumba
prikazana kada je gumb pritisnut).
Vodič za tipke
Da biste pristupili zaslonskom izborniku u prikazanom vodiču, ponovno
pritisnite odgovarajući gumb.
Vodič za tipke može se razlikovati ovisno o funkciji ili modelu uređaja.
Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.
1 Pripremne radnje
23
1
Pripremne radnje
1.2.2 Gumbi na prednjoj strani (S**E450B*, S**E650B*)
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
EYE
SAVER
MENU
SOURCE
AUTO
Oznake
Opis

Otvaranje ili zatvaranje zaslonskog izbornika (Onscreen Display,
OSD), ili pak povratak na prethodni izbornik.

Zaključavanje zaslonskih kontrola: zadržavanje trenutnih postavki ili
zaključavanje kontrole za zaslonski izbornik radi sprječavanje
nehotičnih promjena postavki. Omogućavanje: Kako biste zaključali
kontrolu zaslonskih prikaza, pritisnite gumb [ MENU] i držite ga
pritisnutim 10 sekundi. Onemogućavanje: Kako biste otključali
kontrolu zaslonskih prikaza, pritisnite gumb [ MENU] i držite ga
MENU
pritisnutim dulje od 10 sekundi.
Ako je kontrola OSD prikaza zaključana,

Postavke Brightness i Contrast mogu se podesiti. Dostupan je
način rada Eye Saver Mode. Moguć je pregled sadržaja
INFORMATION.

Funkcija Eye Saver Mode može se upotrebljavati pritiskom
gumba [
]. (Eye Saver Mode dostupan je čak i kada je
kontrola zaslonskih prikaza zaključana.)
Pritisnite [
] kako biste omogućili ili onemogućili Eye Saver Mode.
Stavke u nastavku nisu dostupne ako je dostupna funkcija Eye Saver
Mode.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
1 Pripremne radnje
24
1
Pripremne radnje
Oznake
Opis
Kretanje po izborniku prema gore ili prema dolje, ili pak prilagodba
vrijednosti za odgovarajuću mogućnost na zaslonskom izborniku.
Pomoću ovog gumba možete kontrolirati svjetlinu, kontrast i oštrinu
zaslona.
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Pritiskanjem gumba [
] kada nije prikazan zaslonski izbornik
mijenjate izvor ulaznog signala (Analog/DVI). Ako uključite uređaj ili
promijenite izvor ulaznog signala pritiskanjem gumba [
], u gornjem
lijevom kutu zaslona pojavit će se poruka koja pokazuje promijenjeni izvor
ulaznog signala.
Ova funkcija nije dostupna za proizvode koji imaju samo analogno
sučelje.
Pritisnite gumb [AUTO] za automatsko podešavanje postavki zaslona.
AUTO

Promjenom rezolucije u svojstvima prikaza aktivira se funkcija
Auto Adjustment.

Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada Analog.
Uključivanje ili isključivanje zaslona.
Kada pritisnete gumb za upravljanje na uređaju, prikazat će se vodič za
tipke, a potom zaslonski izbornik. (u tom je vodiču funkcija gumba
prikazana kada je gumb pritisnut).
Vodič za tipke
Da biste pristupili zaslonskom izborniku u prikazanom vodiču, ponovno
pritisnite odgovarajući gumb.
Vodič za tipke može se razlikovati ovisno o funkciji ili modelu uređaja.
Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.
1 Pripremne radnje
25
1
Pripremne radnje
1.2.3 Gumbi na prednjoj strani (S**E450M*)
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
EYE
SAVER
MENU
SOURCE
AUTO
Oznake
Opis

Otvaranje ili zatvaranje zaslonskog izbornika (Onscreen Display,
OSD), ili pak povratak na prethodni izbornik.

Zaključavanje zaslonskih kontrola: zadržavanje trenutnih postavki ili
zaključavanje kontrole za zaslonski izbornik radi sprječavanje
nehotičnih promjena postavki. Omogućavanje: Kako biste zaključali
kontrolu zaslonskih prikaza, pritisnite gumb [ MENU] i držite ga
pritisnutim 10 sekundi. Onemogućavanje: Kako biste otključali
kontrolu zaslonskih prikaza, pritisnite gumb [ MENU] i držite ga
MENU
pritisnutim dulje od 10 sekundi.
Ako je kontrola OSD prikaza zaključana,

Postavke Brightness i Contrast mogu se podesiti. Dostupan je
način rada Eye Saver Mode. Moguć je pregled sadržaja
INFORMATION.

Funkcija Eye Saver Mode može se upotrebljavati pritiskom
gumba [
]. (Eye Saver Mode dostupan je čak i kada je
kontrola zaslonskih prikaza zaključana.)
Pritisnite [
] kako biste omogućili ili onemogućili Eye Saver Mode.
Stavke u nastavku nisu dostupne ako je dostupna funkcija Eye Saver
Mode.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
1 Pripremne radnje
26
1
Pripremne radnje
Oznake
Opis
Kretanje po izborniku prema gore ili prema dolje, ili pak prilagodba
vrijednosti za odgovarajuću mogućnost na zaslonskom izborniku.
Pomoću ovog gumba možete kontrolirati svjetlinu i kontrast zaslona.
Volume se može prilagoditi ako je u priključak [IN] uključen kabel.
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Pritiskanjem gumba [
] kada nije prikazan zaslonski izbornik
mijenjate izvor ulaznog signala (Analog/DVI). Ako uključite uređaj ili
promijenite izvor ulaznog signala pritiskanjem gumba [
], u gornjem
lijevom kutu zaslona pojavit će se poruka koja pokazuje promijenjeni izvor
ulaznog signala.
Ova funkcija nije dostupna za proizvode koji imaju samo analogno
sučelje.
Pritisnite gumb [AUTO] za automatsko podešavanje postavki zaslona.
AUTO

Promjenom rezolucije u svojstvima prikaza aktivira se funkcija
Auto Adjustment.

Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada Analog.
Uključivanje ili isključivanje zaslona.
Kada pritisnete gumb za upravljanje na uređaju, prikazat će se vodič za
tipke, a potom zaslonski izbornik. (u tom je vodiču funkcija gumba
prikazana kada je gumb pritisnut).
Vodič za tipke
Da biste pristupili zaslonskom izborniku u prikazanom vodiču, ponovno
pritisnite odgovarajući gumb.
Vodič za tipke može se razlikovati ovisno o funkciji ili modelu uređaja.
Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.
1 Pripremne radnje
27
1
Pripremne radnje
1.2.4 Gumbi na prednjoj strani (S**E450D*)
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Oznake
Opis

Otvaranje ili zatvaranje zaslonskog izbornika (Onscreen Display,
OSD), ili pak povratak na prethodni izbornik.

Zaključavanje zaslonskih kontrola: zadržavanje trenutnih postavki ili
zaključavanje kontrole za zaslonski izbornik radi sprječavanje
nehotičnih promjena postavki. Omogućavanje: Kako biste zaključali
kontrolu zaslonskih prikaza, pritisnite gumb [ MENU] i držite ga
pritisnutim 10 sekundi. Onemogućavanje: Kako biste otključali
kontrolu zaslonskih prikaza, pritisnite gumb [ MENU] i držite ga
MENU
pritisnutim dulje od 10 sekundi.
Ako je kontrola OSD prikaza zaključana,

Postavke Brightness i Contrast mogu se podesiti. Dostupan je
način rada Eye Saver Mode. Moguć je pregled sadržaja
INFORMATION.

Funkcija Eye Saver Mode može se upotrebljavati pritiskom
gumba [
]. (Eye Saver Mode dostupan je čak i kada je
kontrola zaslonskih prikaza zaključana.)
Pritisnite [
] kako biste omogućili ili onemogućili Eye Saver Mode.
Stavke u nastavku nisu dostupne ako je dostupna funkcija Eye Saver
Mode.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
1 Pripremne radnje
28
1
Pripremne radnje
Oznake
Opis
Kretanje po izborniku prema gore ili prema dolje, ili pak prilagodba
vrijednosti za odgovarajuću mogućnost na zaslonskom izborniku.
Pomoću ovog gumba možete kontrolirati svjetlinu, kontrast i oštrinu
zaslona.
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Pritiskanjem gumba [
] kada nije prikazan zaslonski izbornik
mijenjate izvor ulaznog signala (Analog/DVI/DisplayPort). Ako uključite
uređaj ili promijenite izvor ulaznog signala pritiskanjem gumba [
gornjem lijevom kutu zaslona pojavit će se poruka koja pokazuje
promijenjeni izvor ulaznog signala.
], u
Ova funkcija nije dostupna za proizvode koji imaju samo analogno
sučelje.
Pritisnite gumb [AUTO] za automatsko podešavanje postavki zaslona.
AUTO

Promjenom rezolucije u svojstvima prikaza aktivira se funkcija
Auto Adjustment.

Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada Analog.
Uključivanje ili isključivanje zaslona.
Kada pritisnete gumb za upravljanje na uređaju, prikazat će se vodič za
tipke, a potom zaslonski izbornik. (u tom je vodiču funkcija gumba
prikazana kada je gumb pritisnut).
Vodič za tipke
Da biste pristupili zaslonskom izborniku u prikazanom vodiču, ponovno
pritisnite odgovarajući gumb.
Vodič za tipke može se razlikovati ovisno o funkciji ili modelu uređaja.
Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.
1 Pripremne radnje
29
1
Pripremne radnje
1.2.5 Stražnja strana (Serija SE200)
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
DVI IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
RGB IN
Priključak
Opis
Povezivanje s računalom pomoću DVI kabela.
[DVI IN] terminal isporučuje se samo s digitalnim modelima koji
podržavaju (DVI).
Omogućuje povezivanje s računalom putem D-SUB kabela.
Povežite s vanjskim uređajem.
Spojite kabel za napajanje monitora na [POWER IN] priključak sa
stražnje strane uređaja.
1 Pripremne radnje
30
1
Pripremne radnje
1.2.6 Stražnja strana (S**E450B*, S**E650B*)
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
DVI IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
RGB IN
Priključak
Opis
Povezivanje s računalom pomoću DVI kabela.
[DVI IN] terminal isporučuje se samo s digitalnim modelima koji
podržavaju (DVI).
Omogućuje povezivanje s računalom putem D-SUB kabela.
Povežite s vanjskim uređajem.
Spojite kabel za napajanje monitora na [POWER IN] priključak sa
stražnje strane uređaja.
1 Pripremne radnje
31
1
Pripremne radnje
1.2.7 Stražnja strana (S**E450M*)
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
DVI IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
AUDIO IN/OUT
DVI IN
RGB IN
POWER IN
OUT
IN
Priključak
Opis
Povezivanje s računalom pomoću DVI kabela.
[DVI IN] terminal isporučuje se samo s digitalnim modelima koji
podržavaju (DVI).
Omogućuje povezivanje s računalom putem D-SUB kabela.
Omogućuje povezivanje s uređajem za reprodukciju zvuka, kao što
su slušalice.
OUT
Primjenjivo samo na modele koji imaju zvučnike.
Priključivanje ulaznog audioizvora pomoću audiokabela.
IN
Primjenjivo samo na modele koji imaju zvučnike.
Povežite s vanjskim uređajem.
Spojite kabel za napajanje monitora na [POWER IN] priključak sa
stražnje strane uređaja.
1 Pripremne radnje
32
1
Pripremne radnje
1.2.8 Stražnja strana (S**E450D*)
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
DP IN
DP IN
DP IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
POWER IN
DP IN
Priključak
DVI IN
RGB IN
POWER IN
Opis
Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
Povezivanje s računalom pomoću DVI kabela.
[DVI IN] terminal isporučuje se samo s digitalnim modelima koji
podržavaju (DVI).
Omogućuje povezivanje s računalom putem D-SUB kabela.
Povežite s računalom pomoću kabela USB.
Taj priključak služi samo za povezivanje s računalom.
Primjenjivo samo na modele s postoljem opremljenim USB
priključcima.
Povežite s vanjskim uređajem.
Spojite kabel za napajanje monitora na [POWER IN] priključak sa
stražnje strane uređaja.
1 Pripremne radnje
33
1
Pripremne radnje
1.2.9 Pogled zdesna (S**E450D*)
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Priključak
Opis
Povežite s izvornim uređajem pomoću kabela USB.
Primjenjivo samo na modele s postoljem opremljenim USB
priključcima.
1 Pripremne radnje
34
1
1.3
Pripremne radnje
Instaliranje
1.3.1 Pričvršćivanje postolja (Serija SE200)
Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema dolje.
Umetnite priključak za postolje u
postolje u smjeru koji je prikazan
na slici.
Provjerite je li priključak postolja
dobro pričvršćen.
U potpunosti okrenite vijak na
dnu postolja, tako da bude u
potpunosti pričvršćen.
Stavite mekanu krpu preko stola
tako da zaštiti uređaj i stavite
uređaj na krpu, prednjim dijelom
okrenutim prema dolje.
Držite uređaj rukom, kako je
prikazano na slici.
- Oprez
Sastavljeno postolje gurnite u
glavni dio uređaja u smjeru
strelice, kako je prikazano na
slici.
Proizvod nemojte držati u
preokrenutom položaju, držeći
ga samo za postolje.
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
1 Pripremne radnje
35
1
Pripremne radnje
1.3.2 Pričvršćivanje postolja (Serija SE450, SE650)
Na ravnu podlogu postavite
zaštitnu tkaninu ili jastuk. Zatim
na tkaninu ili jastuk smjestite
proizvod, prednjim dijelom
okrenutim prema dolje.
Čavlić za pričvršćivanje nemojte
vaditi prije nego završite s
pričvršćivanjem postolja.
Bazu postolja u smjeru strelice
umetnite u postolje.
Dobro pričvrstite vijak (pomoću
odvijača ili kovanice) u donjem
dijelu podnožja.
Nakon montaže postolja
postavite proizvod u uspravni
položaj.
Sada možete skinuti pričvrsni
čavlić i podesiti postolje.
- Oprez
Proizvod nemojte držati u
preokrenutom položaju, držeći
ga samo za postolje.

Rastavljanje se obavlja obrnutim redoslijedom od sklapanja.

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne
promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
1 Pripremne radnje
36
1
Pripremne radnje
1.3.3 Skidanje postolja (Serija SE200)
Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
Stavite mekanu krpu preko stola tako da zaštiti uređaj i stavite
uređaj na krpu, prednjim dijelom okrenutim prema dolje.
Jednom rukom držite vrat postolja, a šakom druge ruke lupite u
smjeru strelice po vrhu baze postolja da biste je odvojili.
Zakrenite vijak za pričvršćivanje pri dnu postolja kako biste ga
odvojili.
Izvucite priključak iz postolja povlačenjem u smjeru strelice,
kako je prikazano na slici.
1 Pripremne radnje
37
1
Pripremne radnje
1.3.4 Prilagodba nagiba uređaja (Serija SE200)
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
-1° (-
2°/+
1°) -
20°
(0°/+
2°)

Nagib monitora možete prilagoditi.

Držeći za donji dio proizvoda pažljivo podesite njegov nagib.
1 Pripremne radnje
38
1
Pripremne radnje
1.3.5 Podešavanje nagiba i visine proizvoda (Serija SE450, SE650)
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
19"-24"
27"
4
23"-27" / 21,5", 22"
0 (± 5 mm) 100 mm (± 5 mm)

Kako biste podesili visinu, izvadite pričvrsni čavlić.

Nagib i visina monitora mogu se podesiti.

Pažljivo prilagodite visinu držeći uređaj za gornji središnji dio.
0 (± 5 mm) 130 mm (± 5 mm)
1 Pripremne radnje
39
1
Pripremne radnje
1.3.6 Rotiranje monitora (Serija SE450, SE650)
Monitor se može rotirati na ispod prikazani način.
1
2
3
4
5
6

Prije rotiranja monitora u potpunosti rastegnite postolje.

Ako se monitor rotira kada postolje nije do kraja istegnuto, kut monitora mogao bi udariti o pod i
oštetiti se.

Monitor nemojte rotirati suprotno od smjera kazaljke na satu. Monitor bi se mogao oštetiti.
1 Pripremne radnje
40
1
Pripremne radnje
1.3.7 Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja
Prije instalacije
Isključite proizvod i iskopčajte kabel za napajanje iz naponske utičnice.
Serija SE200
Na ravnu podlogu postavite zaštitnu tkaninu ili
jastuk. Zatim na tkaninu ili jastuk smjestite
proizvod, prednjim dijelom okrenutim prema dolje.
Držite uređaj rukom, kako je prikazano na slici.
Povucite postolje u smjeru strelice kako je
prikazano na slici, kako biste ga odvojili.
Serija SE450, SE650
Na ravnu podlogu postavite
zaštitnu tkaninu ili jastuk. Zatim
na tkaninu ili jastuk smjestite
proizvod, prednjim dijelom
okrenutim prema dolje.
Odvijte vijak na stražnjoj strani
proizvoda.
Podignite postolje i odvojite ga.
1 Pripremne radnje
41
1
Pripremne radnje
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja (Serija SE200)
2
1
A
3
4
B
A Ovdje pričvrstite komplet za postavljanje na zid ili stolno postolje
B Držač (prodaje se zasebno)
Poravnajte utore i dobro pričvrstite vijke držača na proizvodu s odgovarajućim dijelovima na kompletu za
postavljanje na zid ili na stolnom postolu na koje želite postaviti proizvod.
Napomene

Korištenje vijaka duljih od standardne veličine može dovesti do oštećivanja unutarnjih komponenti
proizvoda.

Duljina vijaka potrebnih za zidni nosač koji nije u skladu s VESA standardima može biti različita,
ovisno o specifikacijama.

Nemojte koristiti vijke koji nisu u skladu s VESA standardima. Komplet za postavljanje na zid ili
stolno postolje nemojte pričvršćivati primjenom prevelike sile. Proizvod bi se mogao oštetiti ili pasti
i uzrokovati tjelesne povrede. Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakve štete ili
ozljede uzrokovane korištenjem neodgovarajućih vijaka ili pričvršćivanjem kompleta za postavljanje
na zid ili stolnog postolja uz primjenu prevelike sile.

Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakva oštećenja proizvoda ili tjelesne ozljede
uzrokovane korištenjem nespecificiranog kompleta za postavljanje na zid ili pokušavanjem
montiranja komplete za postavljanje na zid bez stručne pomoći.

Za montiranje monitora na zid trebate kupiti komplet za postavljanje na zid koji se može montirati
10 ili više centimetara od zida.

Svakako koristite komplet za postavljanje na zid usklađen sa standardima.
1 Pripremne radnje
42
1
Pripremne radnje
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja (Serija SE450, SE650)
2
1
A
3
4
BB
A Ovdje pričvrstite komplet za postavljanje na zid ili stolno postolje
B Držač (prodaje se zasebno)
Poravnajte utore i dobro pričvrstite vijke držača na proizvodu s odgovarajućim dijelovima na kompletu za
postavljanje na zid ili na stolnom postolu na koje želite postaviti proizvod.
Napomene

Korištenje vijaka duljih od standardne veličine može dovesti do oštećivanja unutarnjih komponenti
proizvoda.

Duljina vijaka potrebnih za zidni nosač koji nije u skladu s VESA standardima može biti različita,
ovisno o specifikacijama.

Nemojte koristiti vijke koji nisu u skladu s VESA standardima. Komplet za postavljanje na zid ili
stolno postolje nemojte pričvršćivati primjenom prevelike sile. Proizvod bi se mogao oštetiti ili pasti
i uzrokovati tjelesne povrede. Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakve štete ili
ozljede uzrokovane korištenjem neodgovarajućih vijaka ili pričvršćivanjem kompleta za postavljanje
na zid ili stolnog postolja uz primjenu prevelike sile.

Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakva oštećenja proizvoda ili tjelesne ozljede
uzrokovane korištenjem nespecificiranog kompleta za postavljanje na zid ili pokušavanjem
montiranja komplete za postavljanje na zid bez stručne pomoći.

Za montiranje monitora na zid trebate kupiti komplet za postavljanje na zid koji se može montirati
10 ili više centimetara od zida.

Svakako koristite komplet za postavljanje na zid usklađen sa standardima.

Da biste monitor montirali pomoću zidnog stalka, od monitora odvojite bazu postolja.
1 Pripremne radnje
43
1
Pripremne radnje
1.3.8 Zaključavanje za zaštitu od krađe
Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.
Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u
korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe. Uređaj za zaključavanje
prodaje se odvojeno.
Serija SE200
DVI IN
RGB IN
POWER IN
Serija SE450, SE650
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
1
2
3
4
Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
Zaključajte uređaj za zaključavanje.

Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.

Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od
krađe.

Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.
1 Pripremne radnje
44
2
2.1
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Prije povezivanja
2.1.1 Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj.
Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do
uređaja.

Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.
Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.

Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
45
2
2.2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Povezivanje s računalom i korištenje računala
2.2.1 Povezivanje s računalom

Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.

Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)
Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za
napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
Serija SE200
RGB IN
DVI IN
A
B
A
B
RGB IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
46
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Serija SE450, SE650
RGB IN
DVI IN
RGB
A
B
A
B
IN
RGB IN
DVI IN
1
RGB
IN
Priključite D-SUB kabel u [RGB IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u RGB priključak na
računalu.
Povežite A na priključak [RGB IN] na proizvodu, a zatim priključite na B priključak RGB na
računalu.
2
Pritisnite [
] da biste izvor ulaznog signala promijenili u Analog.
Ova funkcija nije dostupna za proizvode koji imaju samo analogno sučelje.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
47
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Povezivanje pomoću DVI kabela
Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za
napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
Serija SE200
DVI IN
DVI IN
A
B
A
B
A
B
A
B
RGB IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
Serija SE450, SE650
DVI IN
DVI IN
RGB
IN
DVI IN
DVI IN
1
RGB
IN
Priključite DVI kabel u [DVI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u priključak DVI na računalu.
Povežite A na priključak [DVI IN] na proizvodu, a zatim priključite na B priključak DVI na
računalu.
2
Pritisnite [
] da biste izvor ulaznog signala promijenili u DVI.
[DVI IN] terminal isporučuje se samo s digitalnim modelima koji podržavaju (DVI).
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
48
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Povezivanje pomoću DVI-HDMI kabela
Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za
napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
Serija SE200
DVI IN
DVI IN
RGB IN
Serija SE450, SE650
DVI IN
DVI IN
1
RGB IN
Priključite HDMI-DVI kabel u [DVI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u HDMI priključak na
računalu.
2
Pritisnite [
] da biste izvor ulaznog signala promijenili u DVI.
[DVI IN] terminal isporučuje se samo s digitalnim modelima koji podržavaju (DVI).
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
49
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Povezivanje pomoću DP kabela
Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
S**E450D*
DP IN
DP IN
RGB
IN
DVI IN
1
2
Priključite DP kabel u [DP IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u priključak DP na računalu.
Pritisnite [
] da biste izvor ulaznog signala promijenili u DisplayPort.
Priključivanje slušalica ili zvučnika
Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za
napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
S**E450M*
IN
RGB
IN
DVI IN
OUT
1
Izlazni audiouređaj, kao što su slušalice ili zvučnici, priključite u priključnicu [[ OUT ]] na proizvodu.
Primjenjivo samo na modele koji imaju zvučnike.
2
Izlazni audiouređaj, kao što je računalo, priključite u priključnicu [ IN ] na proizvodu.
Primjenjivo samo na modele koji imaju zvučnike.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
50
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.2 Priključivanje napajanja


Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
Kako biste mogli koristiti uređaj, priključite kabel za napajanje u naponsku utičnicu i u priključak
[POWER IN] na uređaju.
Serija SE200
POWER IN
DVI IN
RGB IN
Serija SE450, SE650
POWER IN
DVI IN
RGB
IN
Ulazni se napon automatski prebacuje.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
51
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Priključivanje s USB priključkom (Modeli S**E450D*)
[

Primjenjivo samo na modele s postoljem opremljenim USB priključcima.

USB uređaj poput miša, tipkovnice, memorijske kartice ili vanjskog diska (HDD) možete koristiti
priključivanjem izravno u priključnicu [
] na monitoru. Ne morate ga priključivati u računalo.
Vanjski tvrdi disk za masovnu pohranu zahtijeva vanjski izvor napajanja pa ga svakako priključite na
izvor napajanja.
] USB ulaz na monitoru podržava standard High-Speed Certified USB 2.0.
Visoka brzina
Puna brzina
Niska brzina
Brzina prijenosa
podataka
480 Mb/s
12 Mb/s
1,5 Mb/s
Potrošnja energije
2,5 W
(maks., na svakom
priključku)
2,5 W
(maks., na svakom
priključku)
2,5 W
(maks., na svakom
priključku)
DVI IN
1
RGB
IN
DP IN
Povežite [
] priključak na monitoru i USB priključak na računalu pomoću USB kabela.

Za korištenje [
] priključnice morate na računalo priključiti UP (ulazni kabel).

Za povezivanje [
] priključnice na monitoru i USB priključnice na računalu svakako koristite
USB kabel isporučen uz ovaj monitor.
B
B
USB
A
A
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
52
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2
3
Povežite [
] priključak na USB monitoru i USB uređaj pomoću USB kabela.
Postupak korištenja jednak je onom za vanjski uređaj priključen na računalo.

Možete priključiti i koristiti tipkovnicu i miša.

Možete reproducirati datoteku s medijskih uređaja. (Primjeri medijskih uređaja: MP3 player,
digitalni fotoaparat itd.)
Možete pokretati, premještati, kopirati ili brisati datoteke s uređaja za pohranu. (Primjeri uređaja

za pohranu: vanjska memorija, memorijska kartica, čitač memorije, MP3 player s tvrdim diskom,
itd.)
Možete koristiti i druge USB uređaje koje možete povezati s računalom.


Kada povezujete uređaj s [
] priključnicom na monitoru, koristite odgovarajući kabel za uređaj.

Za kupnju kabela i vanjskih uređaja raspitajte se u servisnom centru za odgovarajući proizvod.

Tvrtka ne odgovara za probleme i štetu na vanjskim uređajima uzrokovane korištenjem
neovlaštenih kabela za povezivanje.

Neki uređaji ne slijede USB standarde i mogu uzrokovati oštećenje uređaja.

Ako uređaj ne radi ni kad ga priključite na računalo, obratite se servisnom centru za uređaj/
računalo.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
53
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Promjena postavki zvuka u sustavu Windows (Modeli S**E450M*)
Upravljačka ploča
→ Zvuk → Zvučnici → Postavljanje zvučnika
1
2
3
4
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
54
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.3 Instaliranje upravljačkog programa

Instaliranjem odgovarajućih upravljačkih programa možete postaviti optimalnu rezoluciju i
frekvenciju za ovaj proizvod.

Upravljački program za instalaciju nalazi se na CD mediju koji je isporučen uz proizvod.

Ako priložena datoteka nije ispravna, posjetite početnu stranicu Samsungova web-mjesta
(http://www.samsung.com) i preuzmite datoteku.
1
2
3
4
U CD-ROM pogon umetnite CD isporučen uz proizvod na kojem se nalazi korisnički priručnik.
5
Prijeđite na Svojstva prikaza i provjerite jesu li rezolucija i učestalost osvježavanja odgovarajuće za
Kliknite "Windows Driver".
Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
Na popisu modela odaberite model vašeg proizvoda.
proizvod.
Dodatne pojedinosti potražite u priručniku za operacijski sustav Windows.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
55
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.4 Postavljanje optimalne razlučivosti
Kada prvi put uključite monitor, pojavit će se poruka s informacijama o postavljanju optimalne razlučivosti.
Na proizvodu odaberite jezik i na računalu promijenite razlučivost na optimalnu postavku.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
2.
AUTO
1
2
Pritiskanjem gumba [
] dođite na željeni jezik, a zatim pritisnite [
].
Da biste sakrili poruku s informacijama, pritisnite [ MENU ].

Ako nije odabrana optimalna razlučivost, poruka će se prikazati u navedenom vremenu najviše
triput čak i ako monitor isključite i ponovno uključite.

Optimalna se razlučivost može odabrati i na upravljačkoj ploči na računalu.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
56
3
Postavljanje zaslona
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
Konfigurirajte postavke zaslona, primjerice svjetlinu.
3.1
Brightness
Prilagođavanje općenite svjetline na slici. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti slika će izgledati svjetlije.

SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je značajka MAGIC
Bright postavljena na način rada Dynamic
Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je postavljena značajka Smart Eco Saving.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.

Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem
modelu uređaja.
3.1.1 Konfiguriranje postavke Brightness
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] odaberite Brightness, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Contrast
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
AUTO
4
100
Prilagodite postavku Brightness pomoću gumba [
75
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Off
Custom
Off
AUTO
].
3 Postavljanje zaslona
57
3
3.2
Postavljanje zaslona
Contrast
Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (Raspon: 0~100)
Viša vrijednost povećat će kontrast kako bi predmeti bili jasnije prikazani.

SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem
modelu uređaja.
3.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Contrast
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskanjem gumba [
Pritiskom na gumb [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
] odaberite Contrast, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PICTURE
Brightness
100
PICTURE
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Contrast
Custom
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
MAGIC Angle
AUTO
4
100
Prilagodite postavku Contrast pomoću gumba [
75
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Off
Custom
Off
AUTO
].
3 Postavljanje zaslona
58
3
3.3
Postavljanje zaslona
Sharpness
Izmijenite konture predmeta tako da budu jasnije ili mutnije. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti konture predmeta izgledat će svjetlije.

SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kad je funkcija MAGIC
Upscale postavljena na Mode1 ili Mode2.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem
modelu uređaja.
3.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Sharpness
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskanjem gumba [
Pritiskom na gumb [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
] odaberite Sharpness, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
PICTURE
Brightness
Contrast
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
Prilagodite postavku Sharpness pomoću gumba [
75
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Off
Custom
Off
AUTO
AUTO
4
100
].
3 Postavljanje zaslona
59
3
3.4
Postavljanje zaslona
Eye Saver Mode
Podesite optimalnu kvalitetu slike koja je pogodna za opuštanje očiju.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content” je certifikat za proizvode koji ispunjavaju uvjete za niže razine
plave svjetlosti. Kada je Eye Saver Mode 'On', plavo svjetlo valne duljine od približno 400 nm će se
smanjiti i prilagoditi sliku na optimalnu kvalitetu koja je potrebna za opuštanje očiju. Istodobno, razina
plavog svjetla niža je nego u zadanim postavkama, što je testirala tvrtka TÜV Rheinland te potvrdila da
zadovoljava njezine standarde „Low Blue Light Content”.
Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu
uređaja.
3.4.1 Konfiguriranje mogućnosti Eye Saver Mode
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskanjem gumba [
Pritiskom na gumb [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
] dođite na Eye Saver Mode, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Contrast
Sharpness
60
Sharpness
Off
Eye Saver Mode
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
On
Game Mode
Off
100
75
60
Off
On
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
Off
Off
MAGIC Angle
AUTO
4
5
Off
Custom
SAMSUNG
Off
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
AUTO
].
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
60
3
3.5
Postavljanje zaslona
Game Mode
Konfigurirajte postavke zaslona proizvoda za režim za igre. Uporabite ovu funkciju prilikom igranja igara
na računalu ili kad je priključena igraća konzola kao što je PlayStation™ il Xbox™.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode ili Smart Eco Saving.

Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem
modelu uređaja.
3.5.1 Konfigurirajte način u sklopu mogućnosti Game Mode
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Game Mode, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Optimizes image
settings for playing
games.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Contrast
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
SAMSUNG
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Game Mode
Custom
Off
75
Off
SAMSUNG
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Custom
AUTO
4
5
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
AUTO
].
Primijenit će se odabrana opcija.

Kada se monitor isključi, prelazi u način uštede energije ili se mijenja izvor ulaznog signala, a Game
Mode isključuje se (Off) čak i ako je bio uključen (On).

Ako želite da Game Mode ostane omogućen sve vrijeme, odaberite Always On.
3 Postavljanje zaslona
61
3
3.6
Postavljanje zaslona
SAMSUNG MAGIC Bright
Taj izbornik omogućuje optimalnu kvalitetu slike, prikladnu za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Smart Eco Saving.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.

SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka MAGIC
Angle.

Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem
modelu uređaja.
Svjetlinu možete prilagoditi vlastitim željama.
3.6.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Bright
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
SAMSUNG
] na monitoru odaberite MAGIC
Bright, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
Custom
Eye Saver Mode
Web mode
Game Mode
Standard
SAMSUNG
Cinema
SAMSUNG
Dynamic Contrast
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
50
Eye Saver Mode
50
Game Mode
60
Custom
Custom
50
Standard
Off
50
2200
SAMSUNG
Cinema
0
SAMSUNG
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
2200
AUTO
AUTO

Custom: prilagodba kontrasta i svjetline po želji.

Web mode: Postignite najbolji zaslon za uređivanje dokumenata i pregledavanje interneta, a da
pritom nemate problem s uskim kutovima gledanja. (S19E200NY, S22E200NY)
4
5

Standard: kvaliteta slike prikladna za uređivanje dokumenata ili korištenje interneta.

Cinema: svjetlina i oštrina slike kao na televizoru – za gledanje videosadržaja i DVD sadržaja.

Dynamic Contrast: uravnotežena svjetlina putem automatske prilagodbe kontrasta.
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
62
3
3.7
Postavljanje zaslona
SAMSUNG MAGIC Angle (Osim S19E200NY /
S22E200NY / S24E650BW)
SAMSUNG
MAGICAngle
omogućuje konfiguriranje postavki radi postizanja optimalne kvalitete slike u skladu s kutom
gledanja.

SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode ili Eye Saver Mode.

Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem
modelu uređaja.
Kut možete namjestiti prema vlastitim željama.
3.7.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Angle
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
SAMSUNG
] na monitoru odaberite MAGIC
Angle, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PICTURE
100
Brightness
Select an angle that
best suits your
viewing position.
75
Contrast
off
60
Lean Back ModeCustom
1 50
Sharpness
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Lean Back Mode 2 Off
50
Standing Mode
Off
2200
SAMSUNG
Side Mode
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Wide
0
AUTO
4
1
1
5
5
2
3

Off
① : odaberite tu mogućnost ako će se monitor nalaziti neposredno ispred vas dok budete
gledali u njega.

Lean Back Mode 1
② : odaberite tu mogućnost ako će monitor biti malo povišen u odnosu na
vas dok budete gledali u njega.

Lean Back Mode 2
③ : odaberite tu mogućnost ako će monitor dok budete gledali u njega biti
još više povišen u odnosu na vas nego za način prikaza Lean Back Mode 1.
3 Postavljanje zaslona
63
3
Postavljanje zaslona

Standing Mode

Side Mode
④ : odaberite tu mogućnost ako ćete u monitor gledati odozgo.
⑤ : odaberite tu mogućnost ako će se monitor nalaziti lijevo ili desno od vas dok
budete gledali u njega.
①, ④ i ⑤.

Group View: odaberite tu mogućnost za više gledatelja na mjestima

Custom: Način rada Lean Back Mode 1 primijenit će se prema zadanim postavkama ako je
odabrana mogućnost Custom.
4
5
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
64
3
3.8
Postavljanje zaslona
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcijom MAGIC
Upscale mogu se poboljšati slojevi detalja na slici te živopisnost slike.

Učinak funkcije vidljiviji je na slikama male razlučivosti.

SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem
modelu uređaja.
3.8.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
SAMSUNG
] na monitoru dođite na MAGIC
Upscale, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PICTURE
100
Brightness
Enhance picture
detail and vividness.
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
off
Enhance picture
detail and vividness.
Contrast
75
Image Size
Mode1
Sharpness
60
H-Position
Mode2
Custom
50
V-Position
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
off
Mode1
Mode2
Off
50
Coarse
Off
2200
2200
Fine
0
Wide
0
AUTO
AUTO
Postavka Mode2 ima jači učinak od postavke Mode1.
4
5
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
65
3
3.9
Postavljanje zaslona
Image Size (Osim S19E200BR / S19E450BR /
S19E450MR)
Promijenite veličinu slike.
Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu
uređaja.
3.9.1 Promjena opcije Image Size
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru odaberite Image Size, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat
će se sljedeći zaslon.
U načinu rada PC
PICTURE
Image Size
Auto
H-Position
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
V-Position
Coarse
2200
Fine
PICTURE
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
H-Position
Wide
V-Position
0
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
AUTO

Auto: prikaz slike u skladu s proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.

Wide: prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
U načinu rada AV
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
H-Position
V-Position
4:3
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
16:9
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
H-Position
Screen Fit
V-Position
Coarse
Coarse
Fine
Fine
AUTO

4:3
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Wide
Screen Fit
AUTO
4:3: prikaz slike proporcija 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i standardni televizijski
program.

16:9: prikaz slike proporcija 16:9.

Screen Fit: prikaz slike s izvornim proporcijama bez rezanja.
3 Postavljanje zaslona
66
3
Postavljanje zaslona

Wide: prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
(S19E200NW, S19E200BW, S22E200BW, S19E450BW, S19E450MW, S22E450BW,
S22E450MW, S22E450DW)
Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.
4
5

Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću DVI/DP kabela.

Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni način
(samo neki modeli podržavaju sve te signale).

Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću DVI kabela i PC/AV
Mode postavite na AV.
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
67
3
Postavljanje zaslona
3.10 Response Time (S24E650BW)
Povećajte brzinu odaziva ploče da bi boje videozapisa bile življe i vjernije.

Kada ne gledate film, preporučujemo da postavite Response Time na Standard ili Faster.

Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem
modelu uređaja.
3.10.1 Konfiguriranje mogućnosti Response Time
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskanjem gumba [
Pritiskom na gumb [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
] odaberite Response Time, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će se
sljedeći zaslon.
PICTURE
Accelerate the panel
response rate to
make video appear
more vivid and
natural.
Image Size
Response Time
Standard
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Coarse
Fine
0
AUTO
4
5
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
68
3
Postavljanje zaslona
3.11 H-Position i V-Position
H-Position: Zaslon možete pomaknuti ulijevo ili udesno.
V-Position: Zaslon možete pomaknuti prema gore ili prema dolje.

Taj je izbornik dostupan samo u načinu rada Analog.

Taj je izbornik dostupan samo kada je značajka Image Size postavljena na Screen Fit u načinu
rada AV. Kada je ulazni signal 480P, 576P, 720P ili 1080P u načinu rada AV, a monitor može
prikazivati na uobičajeni način, odaberite Screen Fit da biste prilagodili vodoravni položaj na
razinama od 0 do 6.

Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem
modelu uređaja.
3.11.1 Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskanjem gumba [
Pritisnite [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
].
] da biste se pomaknuli na H-Position ili V-Position, a potom pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PICTURE
Image Size
PICTURE
Wide
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
Fine
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
Image Size
H-Position
V-Position
2200
Coarse
0
Fine
Wide
50
50
2200
0
AUTO
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Off
Wide
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
AUTO
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
Fine
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
4
Pritisnite [
Move the image
displayed on the
screen up or down.
Off
Move the image
displayed on the
screen up or down.
Wide
50
50
2200
0
AUTO
] da biste konfigurirali H-Position ili V-Position.
3 Postavljanje zaslona
69
3
Postavljanje zaslona
3.12 Coarse
Frekvenciju zaslona možete prilagoditi.

Dostupno samo u načinu rada Analog.

Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem
modelu uređaja.
3.12.1 Prilagodba mogućnosti Coarse
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskanjem gumba [
Pritiskom na gumb [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
] odaberite Coarse, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će se sljedeći
zaslon.
PICTURE
Image Size
PICTURE
Wide
Adjust the screen
frequency.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
H-Position
50
Image Size
V-Position
50
H-Position
2200
V-Position
Coarse
Fine
Coarse
0
Fine
AUTO
4
Prilagodite postavku Coarse pomoću gumba [
Off
Adjust the screen
frequency.
Wide
50
50
2200
0
AUTO
].
3 Postavljanje zaslona
70
3
Postavljanje zaslona
3.13 Fine
Zaslon možete precizno ugoditi da biste dobili sliku živih boja.

Dostupno samo u načinu rada Analog.

Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem
modelu uređaja.
3.13.1 Prilagodba mogućnosti Fine
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskanjem gumba [
Pritiskom na gumb [
] na monitoru dođite na PICTURE, a zatim pritisnite [
] odaberite Fine, a zatim pritisnite [
PICTURE
Image Size
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
50
V-Position
50
H-Position
2200
V-Position
Fine
Coarse
0
Fine
AUTO
4
]. Prikazat će se sljedeći zaslon.
PICTURE
Wide
H-Position
Coarse
].
Prilagodite postavku Fine pomoću gumba [
Off
Wide
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
50
50
2200
0
AUTO
].
3 Postavljanje zaslona
71
4
Konfiguriranje nijanse
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
SAMSUNG
Nijansu zaslona možete prilagoditi. Taj izbornik nije dostupan kada je značajka MAGIC
Bright postavljena
na način rada Cinema ili Web mode, Dynamic Contrast. Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena
značajka Game Mode ili Eye Saver Mode.
4.1
Red
Prilagodba udjela crvene boje u slici. (Raspon: 0~100)
Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.
4.1.1 Konfiguriranje mogućnosti Red
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskom na gumb [
] odaberite COLOR, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] odaberite Red, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
Prilagodite postavku Red pomoću gumba [
].
4 Konfiguriranje nijanse
72
4
4.2
Konfiguriranje nijanse
Green
Prilagodba udjela zelene boje u slici. (Raspon: 0~100)
Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.
4.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Green
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskom na gumb [
] odaberite COLOR, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] odaberite Green, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
Prilagodite postavku Green pomoću gumba [
].
4 Konfiguriranje nijanse
73
4
4.3
Konfiguriranje nijanse
Blue
Prilagodba udjela plave boje u slici. (Raspon: 0~100)
Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.
4.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Blue
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskom na gumb [
] odaberite COLOR, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] odaberite Blue, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
Prilagodite postavku Blue pomoću gumba [
].
4 Konfiguriranje nijanse
74
4
4.4
Konfiguriranje nijanse
Color Tone
Prilagođavanje općenitog tona boje na slici.
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka MAGIC
Angle.
4.4.1 Konfiguriranje postavki opcije Color Tone
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskom na gumb [
] odaberite COLOR, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] odaberite Color Tone, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
COLOR
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Warm 2
AUTO
4
5

Cool 2: postavljanje temperature boje hladnije od one uz mogućnost Cool 1.

Cool 1: postavljanje temperature boje na hladniju od one uz mogućnost Normal.

Normal: prikaz standardne nijanse boje.

Warm 1: postavljanje temperature boje na topliju od one uz mogućnost Normal.

Warm 2: Postavljanje temperature boje toplije od one u načinu prikaza Warm 1.

Custom: prilagodba nijanse boje.
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Konfiguriranje nijanse
75
4
4.5
Konfiguriranje nijanse
Gamma
Podesite svjetlinu srednjeg raspona (gama) za sliku.
SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka MAGIC
Angle.
4.5.1 Prilagodba mogućnosti Gamma
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskom na gumb [
] odaberite COLOR, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] odaberite Gamma, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
AUTO
4
5
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Konfiguriranje nijanse
76
5
5.1
Promjena veličine ili položaja zaslona
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
Language
Postavite jezik izbornika.

Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika.

Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.
5.1.1 Promjena opcije Language
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost MENU SETTINGS, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Language za odabir jezika, a zatim pritisnite
[
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
Set the menu
language.
Italiano
AUTO
4
5
Pritiskanjem gumba [
] dođite na željeni jezik, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Promjena veličine ili položaja zaslona
77
5
5.2
Promjena veličine ili položaja zaslona
Menu H-Position i Menu V-Position
Menu H-Position: Omogućuje pomicanje izbornika ulijevo ili udesno.
Menu V-Position: Omogućuje pomicanje izbornika prema gore ili prema dolje.
5.2.1 Konfiguriranje značajki Menu H-Position i Menu V-Position
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskom na gumb [
Pritisnite [
[
] dođite na mogućnost MENU SETTINGS, a zatim pritisnite [
].
] da biste se pomaknuli na Menu H-Position ili Menu V-Position, a potom pritisnite
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
MENU SETTINGS
Language
English
Move the menu
position to the left or
right.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
100
Menu H-Position
Menu V-Position
1
Menu V-Position
Display Time
Transparency
Display Time
20 sec
Transparency
On
AUTO
4
Pritisnite [
English
Move the menu
position up or down.
100
1
20 sec
On
AUTO
] da biste konfigurirali Menu H-Position ili Menu V-Position.
5 Promjena veličine ili položaja zaslona
78
5
5.3
Promjena veličine ili položaja zaslona
Display Time
Zaslonski izbornik (Onscreen Display, OSD) možete postaviti da automatski nestaje ako se ne koristi u
navedenom razdoblju.
Mogućnost Display Time omogućuje navođenje vremena nakon kojeg će zaslonski izbornik nestajati.
5.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Display Time
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost MENU SETTINGS, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Display Time, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
AUTO
4
5
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Promjena veličine ili položaja zaslona
79
5
5.4
Promjena veličine ili položaja zaslona
Transparency
Postavite razinu prozirnosti prozora izbornika:
5.4.1 Promjena mogućnosti Transparency za prozirnost izbornika
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskom na gumb [
Pritiskanjem gumba [
] dođite na mogućnost MENU SETTINGS, a zatim pritisnite [
] na monitoru odaberite Transparency, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
MENU SETTINGS
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
100
Menu H-Position
1
Menu V-Position
20 sec
Display Time
Off
On
Transparency
On
AUTO
4
5
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Promjena veličine ili položaja zaslona
80
6
6.1
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
Reset All
Sve postavke monitora možete vratiti na zadane tvorničke vrijednosti.
Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu
uređaja.
6.1.1 Inicijalizacija postavki (Reset All)
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Reset All, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off
SETUP&RESET
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
Reset All
Key Repeat Time
Off
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
Off Timer Plus
Acceleration
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
AUTO
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
1R
AUTO
4
5
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
81
6
6.2
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Smart Eco Saving
Funkcija Smart Eco Saving smanjuje potrošnju energije kontroliranjem električne struje koju koristi
zaslon monitora.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.

Game Mode se automatski isključuje kada je Smart Eco Saving omogućen.

Način Dynamic Contrast je nedostupan kada je Smart Eco Saving omogućen.

Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem
modelu uređaja.
6.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Smart Eco Saving
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] odaberite Smart Eco Saving, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Off
Adjust the power
consumption of the
product to save
energy automatically
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
On
Key Repeat Time
Off
Adjust the power
consumption of the
product to save
energy automatically
On
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
AUTO
AUTO

Off: Deaktiviranje funkcije Smart Eco Saving.

On: Dopustite videozapisu da automatski smanji potrošnju energije za približno 10 % u
usporedbi s trenutnom postavkom.
(Koliko će se potrošnja energije smanjiti ovisi o svjetlini zaslona.)
4
5
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
82
6
6.3
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Off Timer (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N /
S22E200NY)
Proizvod možete postaviti tako da se automatski isključuje.
Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu
uređaja.
6.3.1 Konfiguriranje značajke Off Timer
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
4
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Off Timer, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Off Timer, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Enable or disable
the Off Timer.
Reset All
Smart Eco Saving
Off
Off
Smart Eco Saving
Off Timer
Key Repeat Time
Enable or disable
the Off Timer.
Reset All
Off Timer
Acceleration
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
AUTO
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable
the Off Timer.
AUTO
5
6

Off: deaktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.

On: aktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
83
6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
6.3.2 Konfiguriranje značajke Turn Off After
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
4
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Off Timer, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Turn Off After, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Off Timer
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer
Turn Off After
4h
AUTO
5
Pritisnite [
] da biste konfigurirali Turn Off After.

Automatsko isključivanje nakon određenog vremena može se postaviti u rasponu od 1 do 23 sata.
Monitor će se automatski isključiti nakon navedenog broja sati.

Ta je mogućnost dostupna samo kada je mogućnost Off Timer postavljena na On.

Kod proizvoda namijenjenih određenim tržištima postavka Off Timer automatski se aktivira 4 sata
nakon uključivanja proizvoda. Ta je postavka usklađena s propisima o napajanju. Ako ne želite da
se mjerač vremena aktivira, idite na MENU → SETUP&RESET i postavite Off Timer na Off.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
84
6
6.4
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Off Timer Plus (Osim S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
Proizvod možete postaviti tako da se automatski isključuje.
Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.
6.4.1 Konfiguriranje značajke Off Timer
Off Timer
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
4
5
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Off Timer Plus, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Off Timer, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Off Timer, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Reset All
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Key Repeat Time
Off
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer Plus
Acceleration
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
AUTO
Off Timer Plus
Enable or disable
the Off Timer.
Off Timer
Eco Timer
AUTO
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable
the Off Timer.
AUTO
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
85
6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
6
7

Off: deaktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.

On: aktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
Turn Off After
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
4
5
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Off Timer Plus, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Off Timer, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Turn Off After, a zatim pritisnite [
].
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Off Timer
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer
Turn Off After
4h
AUTO
6
Pritisnite [
] da biste konfigurirali Turn Off After.

Automatsko isključivanje nakon određenog vremena može se postaviti u rasponu od 1 do 23 sata.
Monitor će se automatski isključiti nakon navedenog broja sati.

Ta je mogućnost dostupna samo kada je mogućnost Off Timer postavljena na On.

Kod proizvoda namijenjenih određenim tržištima postavka Off Timer automatski se aktivira 4 sata
nakon uključivanja proizvoda. Ta je postavka usklađena s propisima o napajanju. Ako ne želite da
se mjerač vremena aktivira, idite na MENU → SETUP&RESET → Off Timer Plus i postavite
Off Timer na Off.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
86
6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
6.4.2 Konfiguriranje značajke Eco Timer
Taj izbornik nije dostupan na modelima S19E200NY, S19E200NW, S22E200NY i S22E200N.
Eco Timer
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
4
5
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Off Timer Plus, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] odaberite Eco Timer, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] odaberite Eco Timer, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Reset All
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Key Repeat Time
Off
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer Plus
Acceleration
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
AUTO
Off Timer Plus
Enable or disable
the Eco Timer.
Off Timer
Eco Timer
AUTO
Eco Timer
Eco Timer
Off
Eco Off After
On
Enable or disable
the Eco Timer.
AUTO

Off: Isključite vremensko upravljanje ekonomičnim načinom rada kako biste onemogućili
značajku automatskog isključivanja. Proizvod se ne isključuje dok se nalazi u načinu štednje
energije ako je ova funkcija isključena.

On: Uključite vremensko upravljanje ekonomičnim načinom rada kako bi se proizvod
automatski isključio kada se nalazi u načinu štednje energije tijekom postavljenog vremenskog
razdoblja.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
87
6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
6
7
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
Eco Off After
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
4
5
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Off Timer Plus, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] odaberite Eco Timer, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
].
].
].
] na monitoru dođite na Eco Off After, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Eco Timer
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Eco Timer
Eco Off After
10minutes
AUTO
6
Pritisnite [
] da biste konfigurirali Eco Off After.

Vremensko upravljanje ekonomičnim načinom rada može se podesiti između od 10 do 180
minuta. Proizvod se automatski isključuje nakon isteka postavljenog vremena.

Ta je mogućnost dostupna samo kada je mogućnost Eco Timer postavljena na On.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
88
6
6.5
Postavljanje i vraćanje na izvorno
PC/AV Mode (Osim S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
Postavite PC/AV Mode na AV. Veličina slike će se povećati. Ova je opcija korisna prilikom gledanja
filmova.

Ova funkcija ne podržava analogni način rada.

Isporučuje se samo sa širokokutnim modelima kao što su modeli s omjerom stranica 16:9 ili 16:10.

Ako se monitor (kada je postavljen na DVI) nalazi u načinu rada za štednju energije ili prikazuje
poruku Check Signal Cable, pritisnite gumb [ MENU ] kako bi se prikazao zaslonski prikaz (OSD).
Možete odabrati PC ili AV.

Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem
modelu uređaja.
6.5.1 Konfiguriranje mogućnosti PC/AV Mode
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
Pritiskom na gumb [
] dođite na PC/AV Mode, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
Set to AV to enlarge
the picture.
Reset All
Smart Eco Saving
Off
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
89
6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
PC/AV Mode
PC/AV Mode
DVI
PC
DisplayPort
AV
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
Select the PC/AV
mode for the
DisplayPort source.
DVI
PC
DisplayPort
AV
AUTO
AUTO
PC/AV Mode
DVI
PC
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
AV
AUTO
4
5
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
90
6
6.6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Key Repeat Time
Možete upravljati brzinom odaziva gumba kada je gumb pritisnut.
Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu
uređaja.
6.6.1 Konfiguriranje mogućnosti Key Repeat Time
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Key Repeat Time, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Key Repeat Time
Acceleration
Off
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
Off
Smart Eco Saving
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
Off Timer Plus
1 sec
PC/AV Mode
2 sec
No Repeat
Reset All
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Acceleration
1 sec
2 sec
Acceleration
Auto
No Repeat
AUTO

AUTO
Možete odabrati Acceleration, 1 sec ili 2 sec. Ako odaberete No Repeat, naredba reagira
samo jedanput kada pritisnete gumb.
4
5
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
91
6
6.7
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Source Detection (Osim S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N / S22E200NY)
Aktivirajte Source Detection.
Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu
uređaja.
6.7.1 Konfiguriranje značajke Source Detection
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
3
Pritiskom na gumb [
] odaberite SETUP&RESET, a zatim pritisnite [
].
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Source Detection, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Auto
Source Detection
Manual
AUTO
4
5

Auto: Izvor ulaznog signala bit će automatski prepoznat.

Manual: ručni odabir izvora ulaznog signala.
Pritisnite [
] za prelazak do željene opcije, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
92
7
7.1
Izbornik INFORMATION i drugi izbornici
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
INFORMATION
Možete prikazati podatke o trenutačnoj izvoru ulaznog signala, frekvenciji i razlučivosti.
7.1.1 Prikaz izbornika INFORMATION
1
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite
[ MENU ] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
2
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost INFORMATION. Pojavit će se trenutni izvor
ulaznog signala, frekvencija i razlučivost.
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
Analog
**kHz **Hz NN
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
DVI
**kHz **Hz NN
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
DisplayPort
**kHz **Hz NN
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
Stavke izbornika na zaslonu razlikuju se ovisno o modelu.
7 Izbornik INFORMATION i drugi izbornici
93
7
7.2
Izbornik INFORMATION i drugi izbornici
Konfiguriranje postavki Brightness, Contrast i Sharpness
na početnom zaslonu
Prilagodite postavku Brightness, Contrast i Sharpness pomoću gumba [
] na početnom zaslonu
(kada nije otvoren niti jedan zaslonski izbornik).
Brightness :

SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je značajka MAGIC
Bright postavljena na način rada Dynamic
Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Smart Eco Saving.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eye Saver Mode.
Contrast :

SAMSUNG
Ta mogućnost nije dostupna kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
Sharpness:
1

SAMSUNG
Ta mogućnost nije dostupna kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja (kada nije
prikazan nijedan zaslon izbornika). Potom pritisnite gumb [
]. Prikazat će se sljedeći zaslon.
Sharpness
Brightness
100
Contrast
2
3
Pritisnite gumb [
] da biste naizmjenično koristili postavke Brightness, Contrast i Sharpness.
Prilagodite postavku Brightness, Contrast i Sharpness pomoću gumba [
].
Zadana svjetlina može se razlikovati ovisno o regiji.
7 Izbornik INFORMATION i drugi izbornici
94
7
7.3
Izbornik INFORMATION i drugi izbornici
Konfiguriranje glasnoće putem postavke Volume na
početnom zaslonu
Postavku Volume možete prilagoditi pritiskanjem gumba [
1
] kada se prikazuje vodič za tipke.
Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja (kada nije
prikazan nijedan zaslon izbornika). Zatim pritisnite [
]. Prikazat će se sljedeći zaslon.
Volume
2
10
Prilagodite postavku Volume pomoću gumba [
].

Primjenjivo samo na modele koji imaju zvučnike.

Volume se može prilagoditi ako je u priključak [IN] uključen kabel.

Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem
modelu uređaja.
7 Izbornik INFORMATION i drugi izbornici
95
8
8.1
Instaliranje softvera
MultiScreen
MultiScreen
"MultiScreen" korisnicima omogućava dijeljenje zaslona na više dijelova.
8.1.1 Instaliranje softvera
1
2
Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
Odaberite program za postavljanje funkcije "MultiScreen".
Ako se skočni prozor i softverska instalacija ne prikazuju na glavnom zaslonu, pronađite i dvaput
pritisnite instalacijsku datoteku za "MultiScreen" na CD-ROM mediju.
3
4
Kada se prikaže čarobnjak za instalaciju, pritisnite "Next".
Izvršite preostale korake instalacije softvera u skladu s uputama prikazanim na zaslonu.

Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalo ponovno nakon instalacije.

Ikona "MultiScreen" možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i specifikacijama
uređaja.

Ako se ikona prečaca ne prikaže, pritisnite tipku F5.
Ograničenja i problemi s instalacijom ("MultiScreen")
Na instalaciju funkcije "MultiScreen" možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.
Zahtjevi sustava
Operativni sustav

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista, 32-bitna verzija

Windows 7, 32-bitna verzija

Windows 8, 32-bitna verzija
Za "MultiScreen" se preporučuje operacijski sustav Windows 2000 ili noviji.
8 Instaliranje softvera
96
8
Instaliranje softvera
Hardver

Najmanje 32 MB memorije

Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
8.1.2 Uklanjanje softvera
Pritisnite Start, odaberite Postavke/Upravljačka ploča, a zatim dvaput pritisnite Dodavanje ili
uklanjanje programa.
Na popisu programa odaberite "MultiScreen" i pritisnite gumb Dodaj/Izbriši.
8 Instaliranje softvera
97
9
9.1
Vodič za rješavanje problema
Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru tvrtke
Samsung za korisničku podršku
9.1.1 Testiranje proizvoda
Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način.
Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako je zaslon isključen, a indikator napajanja trepće premda je monitor pravilno povezan s računalom,
izvedite samodijagnostički test.
1
2
3
4
Isključite računalo i proizvod.
Izvucite kabel iz monitora.
Uključivanje proizvoda.
Ako se pojavi poruka Check Signal Cable, monitor funkcionira normalno.
Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.
9.1.2 Provjera rezolucije i frekvencije
Za ulazni signal razlučivosti veće od podržane (pogledajte "10.15Tablica standardnih načina rada
signala") nakratko će se pojaviti poruka Not Optimum Mode.
9.1.3 Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Problemi
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Rješenja
Provjerite jesu li monitor i računalo pravilno
povezani kabelom i jesu li priključci čvrsto
utaknuti. (Pogledajte "2.2Povezivanje s računalom
i korištenje računala")
9 Vodič za rješavanje problema
98
9
Vodič za rješavanje problema
Problem sa zaslonom
Problemi
Rješenja
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne
može uključiti.
Provjerite je li kabel za napajanje ispravno
povezan. (Pogledajte "2.2Povezivanje s
računalom i korištenje računala")
Pojavljuje se poruka Check Signal Cable.
Provjerite je li kabel pravilno priključen na monitor.
(Pogledajte "2.2Povezivanje s računalom i
korištenje računala")
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom
uključen.
Not Optimum Mode se prikazuje na zaslonu.
Ta se poruka pojavljuje kad su razlučivost ili
frekvencija signala iz grafičke kartice veći od
maksimalnih vrijednosti za proizvod.
Promijenite maksimalnu razlučivost i frekvenciju u
skladu s mogućnostima monitora prema tablici
standardnih ulaznih signala (stranica 124).
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu do proizvoda (pogledajte
"2.2Povezivanje s računalom i korištenje
računala")
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je
mutna.
Prilagodite postavke Coarse (stranica 70) i Fine
(stranica 71).
Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel
za video itd.) i pokušajte ponovo.
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu
razinu.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Provjerite nalaze li se rezolucija i frekvencija
računala unutar raspona rezolucije i frekvencije
kompatibilnih s proizvodom. Nakon toga prema
potrebi promijenite postavke, pri čemu kao
pomoć možete koristiti tablicu standardnih načina
rada signala (stranica 58) u ovom priručniku i
izbornik INFORMATION na proizvodu.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je
pretamna.
Prilagodite postavke Brightness (stranica 57) i
Contrast (stranica 58).
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Promijenite postavke mogućnosti COLOR
( "Konfiguriranje nijanse")
Boje na zaslonu imaju sjene i iskrivljene su.
Promijenite postavke mogućnosti COLOR
("Konfiguriranje nijanse")
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Promijenite postavke mogućnosti COLOR
"Konfiguriranje nijanse")
9 Vodič za rješavanje problema
99
9
Vodič za rješavanje problema
Problemi
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi
svakih 0,5 do 1 sekunde.
Rješenja
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite
miš za povratak na prethodni zaslon.
Problem sa zvukom
Problemi
Nema zvuka.
Rješenja
Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili
prilagodite glasnoću.
Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.
Podešavanje jačine zvuka.
Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je
postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka
na zvučnoj kartici računala ili u softveru.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Problemi
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi
zvuk.
Rješenja
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se
piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
Vidljivost lampica LED na okviru proizvoda ovisi o kutu gledanja korisnika. Svjetlo koje je u potpunosti
bezopasno za ljude nema utjecaja na rad proizvoda i njegovu funkcionalnost. Proizvod je siguran za
uporabu.
9 Vodič za rješavanje problema
100
9
9.2
Vodič za rješavanje problema
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti
frekvenciju?
Odgovor
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.

Windows XP: Idite na Upravljačka ploča
Prikaz
Postavke
Dodatno
Izgled i teme
Monitor pa u odjeljku
Postavke monitora prilagodite postavku Učestalost
osvježavanja.

Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča
Postavke
Dodatno
Prikaz
Monitor, a zatim podesite opciju
Učestalost osvježavanja pod Postavke monitora.

Windows Vista: Odaberite Upravljačka ploča
personalizacija
Dodatne postavke
Personalizacija
Izgled i
Postavke prikaza
Monitor pa u odjeljku Postavke monitora
prilagodite postavku Učestalost osvježavanja.

Windows 7: Odaberite Upravljačka ploča
personalizacija
postavke
Prikaz
Izgled i
Razlučivost zaslona
Dodatne
Monitor pa u odjeljku Postavke monitora
prilagodite postavku Učestalost osvježavanja.

Windows 8: Odaberite Postavke
i personalizacija
postavke
Prikaz
Upravljačka ploča
Razlučivost zaslona
Izgled
Dodatne
Monitor pa u odjeljku Postavke monitora
prilagodite postavku Učestalost osvježavanja.

Windows 10: Idite na Postavke
Dodatne postavke prikaza
Sustav
Prikaz
Svojstva grafičkog prilagodnika
Monitor i namjestite Učestalost osvježavanja zaslona pod
Postavke prikaza.
9 Vodič za rješavanje problema
101
9
Vodič za rješavanje problema
Pitanje
Kako mogu promijeniti
rezoluciju?
Odgovor






Kako mogu postaviti način
rada za uštedu energije?






Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon
Postavke i podesite rezoluciju.
Izgled i teme
Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča
Postavke i podesite rezoluciju.
Zaslon
Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča
Izgled i
personalizacija
Prilagodi
Postavke prikaza i podesite
rezoluciju.
Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča
Izgled i
personalizacija
Prikaz
Prilagodba razlučivosti i podesite
rezoluciju.
Windows 8: Prijeđite u Postavke
Upravljačka ploča
Izgled i
personalizacija
Prikaz
Prilagodba razlučivosti i podesite
rezoluciju.
Windows 10: Idite na Postavke
Sustav
postavke prikaza i namjestite razlučivost.
Prikaz
Dodatne
Windows XP: Namjestite rad s uštedom energije pod Upravljačka
ploča
Izgled i teme
Zaslon
Postavke čuvara zaslona
Mogućnosti napajanja ili pomoću značajke BIOS SETUP na
osobnom računalu.
Windows ME/2000: Namjestite rad s uštedom energije pod
Upravljačka ploča
Zaslon
Postavke čuvara zaslona
Mogućnosti napajanja ili pomoću značajke BIOS SETUP na
osobnom računalu.
Windows Vista: Namjestite rad s uštedom energije pod Upravljačka
ploča
Izgled i personalizacija
Personalizacija
Postavke čuvara zaslona
Mogućnosti napajanja ili pomoću
značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
Windows 7: Namjestite rad s uštedom energije pod Upravljačka
ploča
Izgled i personalizacija
Personalizacija
Postavke čuvara zaslona
Mogućnosti napajanja ili pomoću
značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
Windows 8: Namjestite rad s uštedom energije pod Postavke
Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Personalizacija
Postavke čuvara zaslona
Mogućnosti napajanja ili
pomoću značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
Windows 10: Namjestite rad s uštedom energije pod Postavke
Personalizacija
Zaključani zaslon
Postavke isteka
vremena za zaslon
Stanje & mirovanje ili pomoću značajke
BIOS SETUP na osobnom računalu.
Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.
9 Vodič za rješavanje problema
102
10
Specifikacije
10.1 Općenito (S19E200NY / S19E200NW)
Naziv modela
Zaslon
S19E200NY
S19E200NW
Veličina
Klasa 19 (18,5 inča / 47,0 cm)
Klasa 19 (19,0 inča / 48,1 cm)
Područje
prikaza
409,8 mm (V) x 230,4 mm (O)
408,24 mm (V) x 255,15 mm (O)
Visina piksela
0,300 mm (V) x 0,300 mm (O)
0,2835 mm (V) x 0,2835 mm (O)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V.
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni
napon može razlikovati u različitim državama.
Dimenzije
(Š x V x D) /
težina
Bez postolja
441,4 x 266,6 x 77,7 mm
439,4 x 289,9 x 76,9 mm
S postoljem
441,4 x 349,3 x 170,0 mm /
2,73 kg
439,4 x 373,6 x 170,0 mm /
3,01 kg
Spoj za montiranje VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(koristi se s posebnim stalkom za montažu)
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlaga: od 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlaga: od 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može
koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke
monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Ovo je digitalni uređaj klase B.
10 Specifikacije
103
10
Specifikacije
10.2 Općenito (S19E200BW / S19E200BR)
Naziv modela
Zaslon
S19E200BW
S19E200BR
Veličina
Klasa 19 (19,0 inča / 48,1 cm)
Klasa 19 (19,0 inča / 48,2 cm)
Područje
prikaza
408,24 mm (V) x 255,15 mm (O)
376,32 mm (V) x 301,06 mm (O)
Visina piksela
0,2835 mm (V) x 0,2835 mm (O)
0,294 mm (V) x 0,294 mm (O)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V.
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni
napon može razlikovati u različitim državama.
Dimenzije
(Š x V x D) /
težina
Bez postolja
439,4 x 289,9 x 76,9 mm
407,0 x 336,0 x 76,8 mm
S postoljem
439,4 x 373,6 x 170,0 mm /
3,01 kg
407,0 x 419,6 x 170,0 mm /
3,21 kg
Spoj za montiranje VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(koristi se s posebnim stalkom za montažu)
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlaga: od 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlaga: od 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može
koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke
monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Ovo je digitalni uređaj klase B.
10 Specifikacije
104
10
Specifikacije
10.3 Općenito (S22E200NY)
Naziv modela
Zaslon
S22E200NY
Veličina
Klasa 22 (21,5 inča / 54,6 cm)
Područje prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (O)
Visina piksela
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (O)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V.
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se
standardni napon može razlikovati u različitim državama.
Dimenzije
(Š x V x D) /
težina
Bez postolja
504,3 x 301,9 x 77,5 mm
S postoljem
504,3 x 385,4 x 170,0 mm / 3,37 kg
Spoj za montiranje VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(koristi se s posebnim stalkom za montažu)
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlaga: od 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlaga: od 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može
koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke
monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Ovo je digitalni uređaj klase B.
10 Specifikacije
105
10
Specifikacije
10.4 Općenito (S22E200B / S22E200N / S22E200BW)
Naziv modela
Zaslon
S22E200B / S22E200N
S22E200BW
Veličina
Klasa 22 (21,5 inča / 54,6 cm)
Klasa 22 (22,0 inča / 55,8 cm)
Područje
prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (O)
473,76 mm (V) x 296,1 mm (O)
Visina piksela
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (O)
0,282 mm (V) x 0,282 mm (O)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V.
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni
napon može razlikovati u različitim državama.
Dimenzije
(Š x V x D) /
težina
Bez postolja
504,3 x 301,9 x 77,5 mm
502,4 x 329,8 x 77,6 mm
S postoljem
504,3 x 385,4 x 170,0 mm /
3,52 kg
502,4 x 414,0 x 170,0 mm /
3,70 kg
Spoj za montiranje VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(koristi se s posebnim stalkom za montažu)
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlaga: od 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlaga: od 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može
koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke
monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Ovo je digitalni uređaj klase B.
10 Specifikacije
106
10
Specifikacije
10.5 Općenito (S23E200B / S24E200BL)
Naziv modela
Zaslon
S23E200B
S24E200BL
Veličina
Klasa 23 (23,0 inča / 58,4 cm)
Klasa 24 (23,6 inča / 59,8 cm)
Područje
prikaza
509,76 mm (V) x 286,74 mm (O)
521,28 mm (V) x 293,22 mm (O)
Visina piksela
0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (O)
0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (O)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V.
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni
napon može razlikovati u različitim državama.
Dimenzije
(Š x V x D) /
težina
Bez postolja
542,9 x 321,4 x 77,2 mm
554,6 x 330,5 x 78,1 mm
S postoljem
542,9 x 404,9 x 170,0 mm /
3,67 kg
554,6 x 412,7 x 185,0 mm /
4,06 kg
Spoj za montiranje VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(koristi se s posebnim stalkom za montažu)
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlaga: od 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlaga: od 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može
koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke
monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Ovo je digitalni uređaj klase B.
10 Specifikacije
107
10
Specifikacije
10.6 Općenito (S19E450BW / S19E450MW / S19E450BR /
S19E450MR)
Naziv modela
Zaslon
S19E450BW / S19E450MW
S19E450BR / S19E450MR
Veličina
Klasa 19 (19,0 inča / 48,1 cm)
Klasa 19 (19,0 inča / 48,2 cm)
Područje
prikaza
408,24 mm (V) x 255,15 mm (O)
376,32 mm (V) x 301,06 mm (O)
Visina piksela
0,2835 mm (V) x 0,2835 mm (O)
0,294 mm (V) x 0,294 mm (O)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V.
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni
napon može razlikovati u različitim državama.
Dimenzije
(Š x V x D) /
težina
Bez postolja
439,4 x 289,9 x 55,7 mm /
2,71 kg
407,0 x 336,0 x 54,8 mm /
2,91 kg
S postoljem
MIN.: 439,4 x 323,3 x
210,0 mm / 4,20 kg
MIN.: 407,0 x 368,9 x
210,0 mm / 4,40 kg
MAKS.: 439,4 x 423,3 x
210,0 mm / 4,20 kg
MAKS.: 407,0 x 468,9 x
210,0 mm / 4,40 kg
Spoj za montiranje VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(koristi se s posebnim stalkom za montažu)
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlaga: od 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlaga: od 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može
koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke
monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Ovo je digitalni uređaj klase B.
10 Specifikacije
108
10
Specifikacije
10.7 Općenito (S22E450B / S22E450M / S22E450D)
Naziv modela
Zaslon
S22E450B / S22E450M
S22E450D
Veličina
Klasa 22 (21,5 inča / 54,6 cm)
Područje
prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (O)
Visina piksela
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (O)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V.
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni
napon može razlikovati u različitim državama.
Dimenzije
(Š x V x D) /
težina
Bez postolja
504,3 x 301,9 x 55,4 mm / 3,26 kg
S postoljem
MIN.: 504,3 x 325,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
MAKS.: 504,3 x 425,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
Bez USB-a:
MIN.: 504,3 x 325,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
MAKS.: 504,3 x 425,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
S USB-om:
MIN.: 504,3 x 359,4 x
210,0 mm / 4,86 kg
MAKS.: 504,3 x 489,4 x
210,0 mm / 4,86 kg
Spoj za montiranje VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(koristi se s posebnim stalkom za montažu)
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlaga: od 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlaga: od 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može
koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke
monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
10 Specifikacije
109
10
Specifikacije
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Ovo je digitalni uređaj klase B.
10 Specifikacije
110
10
Specifikacije
10.8 Općenito (S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW)
Naziv modela
Zaslon
S22E450BW / S22E450MW
Veličina
Klasa 22 (22,0 inča / 55,8 cm)
Područje
prikaza
473,76 mm (V) x 296,1 mm (O)
Visina piksela
0,282 mm (V) x 0,282 mm (O)
Napajanje
S22E450DW
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V.
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni
napon može razlikovati u različitim državama.
Dimenzije
(Š x V x D) /
težina
Bez postolja
502,4 x 329,8 x 55,7 mm / 3,42 kg
S postoljem
MIN.: 502,4 x 353,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
MAKS.: 502,4 x 453,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
Bez USB-a:
MIN.: 502,4 x 353,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
MAKS.: 502,4 x 453,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
S USB-om:
MIN.: 502,4 x 387,5 x
210,0 mm / 5,03 kg
MAKS.: 502,4 x 517,5 x
210,0 mm / 5,03 kg
Spoj za montiranje VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(koristi se s posebnim stalkom za montažu)
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlaga: od 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlaga: od 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može
koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke
monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
10 Specifikacije
111
10
Specifikacije
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Ovo je digitalni uređaj klase B.
10 Specifikacije
112
10
Specifikacije
10.9 Općenito (S23E450B)
Naziv modela
Zaslon
S23E450B
Veličina
Klasa 23 (23,0 inča / 58,4 cm)
Područje prikaza
509,76 mm (V) x 286,74 mm (O)
Visina piksela
0,2655 mm (V) x 0,2655 mm (O)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V.
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se
standardni napon može razlikovati u različitim državama.
Dimenzije
(Š x V x D) /
težina
Bez postolja
542,9 x 321,4 x 55,3 mm / 3,44 kg
S postoljem
MIN.: 542,9 x 344,7 x 224,0 mm / 5,13 kg
MAKS.: 542,9 x 474,7 x 224,0 mm / 5,13 kg
Spoj za montiranje VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(koristi se s posebnim stalkom za montažu)
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlaga: od 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlaga: od 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može
koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke
monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Ovo je digitalni uređaj klase B.
10 Specifikacije
113
10
Specifikacije
10.10 Općenito (S24E450BL / S24E450DL)
Naziv modela
Zaslon
S24E450BL
Veličina
Klasa 24 (23,6 inča / 59,8 cm)
Područje
prikaza
521,28 mm (V) x 293,22 mm (O)
Visina piksela
0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (O)
Napajanje
S24E450DL
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V.
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni
napon može razlikovati u različitim državama.
Dimenzije
(Š x V x D) /
težina
Bez postolja
554,6 x 330,5 x 55,4 mm / 3,78 kg
S postoljem
MIN.: 554,6 x 352,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
MAKS.: 554,6 x 482,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
Bez USB-a:
MIN.: 554,6 x 352,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
MAKS.: 554,6 x 482,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
S USB-om:
MIN.: 554,6 x 357,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
MAKS.: 554,6 x 487,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
Spoj za montiranje VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(koristi se s posebnim stalkom za montažu)
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlaga: od 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlaga: od 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može
koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke
monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
10 Specifikacije
114
10
Specifikacije
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Ovo je digitalni uređaj klase B.
10 Specifikacije
115
10
Specifikacije
10.11 Općenito (S24E450B / S24E450M / S24E450D)
Naziv modela
Zaslon
S24E450B / S24E450M
S24E450D
Veličina
Klasa 24 (24,0 inča / 60,9 cm)
Područje
prikaza
531,36 mm (V) x 298,89 mm (O)
Visina piksela
0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (O)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V.
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni
napon može razlikovati u različitim državama.
Dimenzije
(Š x V x D) /
težina
Bez postolja
565,4 x 333,2 x 56,6 mm / 3,40 kg
S postoljem
MIN.: 565,4 x 356,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
MAKS.: 565,4 x 486,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
Bez USB-a:
MIN.: 565,4 x 356,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
MAKS.: 565,4 x 486,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
S USB-om:
MIN.: 565,4 x 361,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
MAKS.: 565,4 x 491,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
Spoj za montiranje VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(koristi se s posebnim stalkom za montažu)
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlaga: od 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlaga: od 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može
koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke
monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
10 Specifikacije
116
10
Specifikacije
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Ovo je digitalni uređaj klase B.
10 Specifikacije
117
10
Specifikacije
10.12 Općenito (S24E650BW)
Naziv modela
Zaslon
S24E650BW
Veličina
Klasa 24 (24,0 inča / 61,1 cm)
Područje prikaza
518,4 mm (V) x 324,0 mm (O)
Visina piksela
0,270 mm (V) x 0,270 mm (O)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V.
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se
standardni napon može razlikovati u različitim državama.
Dimenzije
(Š x V x D) /
težina
Bez postolja
554,8 x 359,4 x 55,1 mm / 4,11 kg
S postoljem
MIN.: 554,8 x 382,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
MAKS.: 554,8 x 512,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Spoj za montiranje VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(koristi se s posebnim stalkom za montažu)
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlaga: od 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlaga: od 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može
koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke
monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Ovo je digitalni uređaj klase B.
10 Specifikacije
118
10
Specifikacije
10.13 Općenito (S27E450B / S27E450D)
Naziv modela
Zaslon
S27E450B
Veličina
Klasa 27 (27,0 inča / 68,5 cm)
Područje
prikaza
597,6 mm (V) x 336,15 mm (O)
Visina piksela
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (O)
Napajanje
S27E450D
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V.
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni
napon može razlikovati u različitim državama.
Dimenzije
(Š x V x D) /
težina
Bez postolja
639,0 x 378,1 x 57,6 mm /
4,60 kg
639,0 x 378,1 x 57,6 mm /
5,20 kg
S postoljem
MIN.: 639,0 x 397,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
Bez USB-a:
MAKS.: 639,0 x 527,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
MIN.: 639,0 x 397,8 x
224,0 mm / 6,92 kg
MAKS.: 639,0 x 527,8 x
224,0 mm / 6,92 kg
S USB-om:
MIN.: 639,0 x 402,8 x
224,0 mm / 6,92 kg
MAKS.: 639,0 x 532,8 x
224,0 mm / 6,92 kg
Spoj za montiranje VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(koristi se s posebnim stalkom za montažu)
Atmosferski
uvjeti
Rad
Temperatura : 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlaga: od 10% – 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlaga: od 5% – 95%, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može
koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke
monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
10 Specifikacije
119
10
Specifikacije
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Ovo je digitalni uređaj klase B.
10 Specifikacije
120
10
Specifikacije
10.14 Ušteda električne energije
Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i paljenjem
indikatora napajanja LED ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena. Napajanje se ne
isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na
tipkovnici ili pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s
računalom koje ima funkciju uštede energije.
Ušteda električne
energije
Normalni način rada
Način rada za
uštedu energije
Napajanje isključeno
(Gumb napajanja)
Indikator napajanja
Uključeno
Treptanje
Isključeno
Manje od 0,1 W
Manje od 0,1 W
Potrošnja energije
(S19E200NY)
Potrošnja energije
(S19E200BR)
Uobičajeno 19 W
Potrošnja energije
(S19E200NW)
Potrošnja energije
(S19E200BW)
Potrošnja energije
(S22E200NY)
Potrošnja energije
(S22E200N)
Uobičajeno 24 W
Potrošnja energije
(S22E200B)
Potrošnja energije
(S22E200BW)
Potrošnja energije
(S23E200B)
Uobičajeno 25 W
Potrošnja energije
(S24E200BL)
10 Specifikacije
121
10
Specifikacije
Ušteda električne
energije
Normalni način rada
Način rada za
uštedu energije
Napajanje isključeno
(Gumb napajanja)
Potrošnja energije
(S19E450BW)
Potrošnja energije
(S19E450MW)
Uobičajeno 19 W
Potrošnja energije
Uobičajeno 0,3 W
(S19E450BR)
Manje od 0,005 W
(način rada 0 W)
Potrošnja energije
(S19E450MR)
Potrošnja energije
(S22E450B)
Uobičajeno 24 W
Potrošnja energije
(S22E450M)
Potrošnja energije
(S22E450D)
Potrošnja energije
(S22E450BW)
Uobičajeno 24 W
Potrošnja energije
(S22E450MW)
Uobičajeno 0,3 W
Potrošnja energije
Manje od 0,005 W
(način rada 0 W)
(S22E450DW)
Potrošnja energije
(S23E450B)
Potrošnja energije
(S24E450BL)
Uobičajeno 25 W
Potrošnja energije
(S24E450DL)
10 Specifikacije
122
10
Specifikacije
Ušteda električne
energije
Normalni način rada
Način rada za
uštedu energije
Napajanje isključeno
(Gumb napajanja)
Potrošnja energije
(S24E450B)
Potrošnja energije
(S24E450M)
Uobičajeno 25 W
Potrošnja energije
(S24E450D)
Uobičajeno 0,3 W
Potrošnja energije
(S24E650BW)
Manje od 0,005 W
(način rada 0 W)
Uobičajeno 31 W
Potrošnja energije
(S27E450B)
Uobičajeno 35 W
Potrošnja energije
(S27E450D)

Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se
promijene postavke. (Model S**E200** Način rada za štednju energije / Isključivanje (gumb
Napajanje) : Manje od 0,1 vata (analogni ulaz), maks. 0,25 vata) (Model S**E450**& S**E650**
Isključivanje (gumb Napajanje) : Manje od 0,005 vata (način rada 0 W). Način rada 0 W označava
da proizvod ne prima nikakve vanjske naredbe. Potrošnja energije je veća kada proizvod prima
vanjske naredbe poput signala iz programa Magic Rotation.)

Da bi se potrošnja energije smanjila na 0, odspojite kabel za napajanje. Kada uređaj ne
namjeravate koristiti dulje vrijeme, obavezno izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Kako bi se
potrošnja energije smanjila na 0 W kada prekidač napajanja ne postoji, iskopčajte kabel za
napajanje.
10 Specifikacije
123
10
Specifikacije
10.15 Tablica standardnih načina rada signala

Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku
veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. To znači da će se uz razlučivost
različitu od navedene kvaliteta slike smanjiti. Da biste to izbjegli, savjetujemo da odaberete
optimalnu razlučivost za odgovarajuću veličinu zaslona uređaja.

Provjerite frekvenciju kad mijenjate CDT monitor (povezan s računalom) za LCD monitor. Ako LCD
monitor ne podržava 85 HZ, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT monitora prije
nego ga zamijenite za LCD monitor.
Sinkronizacija
Naziv
modela
Vodoravna
frekvencija
Okomita
frekvencija
S19E200NY
Razlučivost
Optimalna razlučivost
Maksimalna
razlučivost
1366 x 768 @ 60 Hz
1366 x 768 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 75 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 75 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
S19E200NW
S19E200BW
S19E450BW
S19E450MW
S19E200BR
S19E450BR
S19E450MR
S22E200BW
S22E450BW
S22E450MW
S22E450DW
30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
S22E200NY
S22E200N
S22E200B
S23E200B
S24E200BL
S22E450B
S22E450M
S22E450D
S23E450B
S24E450BL
S24E450DL
10 Specifikacije
124
10
Specifikacije
Sinkronizacija
Naziv
modela
Vodoravna
frekvencija
S24E650BW
Razlučivost
Okomita
frekvencija
Optimalna razlučivost
Maksimalna
razlučivost
56 – 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
56 – 75 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
S24E450B
S24E450M
S24E450D
30 – 81 kHz
S27E450B
S27E450D
Ako se s računala prenosi signal razlučivosti navedene u tablici standardnih ulaznih signala, zaslon će se
automatski prilagoditi. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada
signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite
postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.
10 Specifikacije
125
10
Specifikacije
S19E200NY
Razlučivost
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V / O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
10 Specifikacije
126
10
Specifikacije
S19E200NW / S19E200BW / S19E450BW / S19E450MW
Razlučivost
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V / O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
10 Specifikacije
127
10
Specifikacije
S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR
Razlučivost
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V / O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
10 Specifikacije
128
10
Specifikacije
S22E200NY / S22E200N / S22E200B / S23E200B / S24E200BL / S22E450B / S22E450M / S22E450D
/ S23E450B / S24E450BL / S24E450DL / S24E450B / S24E450M / S24E450D / S27E450B / S27E450D
Razlučivost
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V / O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Specifikacije
129
10
Specifikacije
S22E200BW / S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW
Razlučivost
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V / O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
10 Specifikacije
130
10
Specifikacije
S24E650BW
Razlučivost
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V / O)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-

Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni
ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kHz.

Okomita frekvencija
Vjeran prikaz omogućuje se uzastopnim prikazivanjem iste slike desetke puta u sekundi. Ta se
učestalost ponovnog prikazivanja zove "okomita frekvencija" ili "brzina osvježavanja", a mjeri se u
hercima (Hz).
10 Specifikacije
131
Dodatak
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.

ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja
uređaja

ako su uzrok kvara vanjski faktori. (internet, antena, ožičeni signal itd.)

ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog
uređaja

ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću

ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača

ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke

ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja

ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti

ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.
Ako je uzrok oštećenja proizvoda:

vanjski utjecaj ili pad uređaja

upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung

ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.

ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik

ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima

ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku
Ostali slučajevi


ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava
itd.)
ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator,
lampica, filtar, vrpca itd.)
Dodatak
132
Dodatak
Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga
najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.
Dodatak
133
Dodatak
Pravilno odlaganje
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i
njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s
ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za
okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od
ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu
upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili
ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako
bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog
ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim
komercijalnim otpadom.
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
Dodatak
134
Dodatak
Terminologija
OSD (On Screen Display)
OSD (engl. On Screen Display – zaslonsko sučelje) omogućuje konfiguriranje zaslonskih postavki radi
odgovarajuće optimizacije kvalitete slike. Omogućuje promjenu svjetline, nijanse i veličine zaslona te
mnogih drugih postavki putem izbornika na zaslonu.
Gamma
Izbornik Gamma omogućuje prilagodbu razine sive boje koja na zaslonu predstavlja srednje tonove.
Prilagodbom svjetline posvjetljava se čitav zaslon, dok se prilagodbom postavke Gamma posvjetljava
samo srednja svjetlina.
Razina sive
Razina se odnosi na stupnjeve intenziteta boje koji variraju promjenama boje između tamnijih i svjetlijih
područja na zaslonu. Promjene svjetline zaslona izražene su varijacijama crne i bijele, a razina sive
odnosi se na srednje područje između te dvije boje. Promjenom razine sive boje putem postavke
Gamma mijenja se srednja osvijetljenost na zaslonu.
Frekvencija skeniranja
Frekvencija skeniranja ili frekvencija osvježavanja odnosi se na brzinu kojom se slika na zaslonu
obnavlja. Zaslonski podaci neprestano se osvježavaju radi prikaza slike, ali je to osvježavanje nevidljivo
golom oku. Broj osvježavanja zaslona naziva se frekvencija skeniranja i izražava se u hercima (Hz).
Frekvencija skeniranja od 60 Hz znači da se zaslon osvježava 60 puta u sekundi. Frekvencija
skeniranja zaslona ovisi o performansama grafičke kartice u računalu i monitoru.
Vodoravna frekvencija
Znakovi ili slike koji se prikazuju na zaslonu monitora sastoje se od mnoštva točkica (piksela). Pikseli
se prenose u vodoravnim crtama, koje se zatim okomito raspoređuju da bi se stvorila slika. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kilohercima (kHz), a upućuje na to koliko se puta vodoravne crte u sekundi
prenose i prikazuju na zaslonu monitora. Vodoravna frekvencija od 85 znači da se vodoravne linije
koje tvore sliku prenose 85.000 puta u sekundi. Vodoravna frekvencija označena je kao 85 kHz.
Okomita frekvencija
Jedna se slika sastoji od mnoštva vodoravnih crta. Okomita frekvencija mjeri se u hercima (Hz), a
upućuje na to koliko slika u sekundi mogu stvoriti te vodoravne crte. Vodoravna frekvencija od 60 Hz
znači da se slika prenosi 60 puta u sekundi. Okomita frekvencija poznata je i pod nazivom "brzina
osvježavanja" i utječe na titranje zaslona.
Dodatak
135
Dodatak
Rezolucija
Razlučivost je broj vodoravnih i okomitih piksela od kojih se sastoji zaslon. Predstavlja razinu
detaljinizoranosti zaslona.
Uz veću se razlučivost na zaslonu prikazuje više informacija, što je prikladno za obavljanje više
zadataka istodobno.
Uz razlučivost od, primjerice, 1920 x 1080 slika na zaslonu sastoji se od 1920 vodoravnih piksela
(vodoravna rezolucija) i 1080 okomitih crta (okomita razlučivost).
Plug & Play
Značajka "uključi i radi" omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora i računala da bi
se stvorilo optimalno okruženje za prikaz.
Monitor za izvršenje funkcije Plug & Play koristi međunarodni standard VESA DDC.
Dodatak
136
Kazalo
A
N
Automatsko isključivanje 83
Nač igr 61
Autorska prava 8
Način rada PC/AV 89
Način rada Zaštita vida 60
C
Crvena 72
O
Off Timer Plus 85
Č
Čišćenje 9
Općenito 103
Oštrina 59
Otkrivanje izvora 92
D
Dijelovi 22
P
Pametna eko štednja energije 82
PC/AV Mode 89
F
Fino 71
Pitanja i odgovori 101
Plava 74
Ponovno postavljanje svih postavki 81
G
Gama 76
Grubo 70
Povezivanje s računalom i korištenje računala
46
Pravilno držanje tijela tijekom korištenja
proizvoda 19
Pravilno odlaganje 134
I
Prije povezivanja 45
INFORMACIJE 93
Prozirnost 80
Instaliranje 35
S
J
SAMSUNG MAGIC Angle 63
Jezik 77
SAMSUNG MAGIC Bright 62
SAMSUNG MAGIC Upscale 65
K
Svjetlina 57
Kontrast 58
Š
M
Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru
tvrtke Samsung za korisničku podršku 98
Mjere opreza 11
MultiScreen 96
Kazalo
137
Kazalo
T
Tablica standardnih načina rada signala 124
Terminologija 135
Ton boje 75
Troškovi servisa snosi ih korisnik 132
U
Ušteda električne energije 121
V
Veličina slike 66
Vrijeme odaziva 68
Vrijeme ponavljanja tipki 91
Vrijeme prikaza 79
Z
Zelena 73
Kazalo
138
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising