Samsung | S27D850T | User manual | Samsung WQHD Business Monitor S27D850T (27") User manual

Samsung WQHD Business Monitor S27D850T (27") User manual
Upute za
korištenje
S27D850T
S32D850T
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a
specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja
performansi bez prethodne obavijesti.
BN46-00424A-17
Sadržaj
PRIJE UPOTREBE
PROIZVODA
PRIPREMNE RADNJE
PRIKLJUČIVANJE I
KORIŠTENJE UREĐAJA
KOJI JE IZVOR SIGNALA
7
Autorska prava
7
Oznake korištene u priručniku
8
Čišćenje
9
Osiguravanje prostora za instalaciju
9
Mjere opreza za skladištenje
10
Mjere opreza
10
11
12
14
Simboli za sigurnosne mjere opreza
Električna energija i sigurnost
Instaliranje
Rukovanje
17
Pravilno držanje tijela tijekom korištenja
proizvoda
18
Provjera sadržaja
18
Provjera komponenti
20
Dijelovi
20
22
Gumbi na prednjoj strani
Stražnja strana
24
Instaliranje
24
25
27
27
28
Pričvršćivanje postolja
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili
stolnog postolja
Podešavanje nagiba i visine proizvoda
Rotiranje monitora
Zaključavanje za zaštitu od krađe
29
"MagicRotation Auto"
30
Rotiranje monitora
31
Prije povezivanja
31
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke
Sadržaj
2
Sadržaj
POSTAVLJANJE ZASLONA
31
Povezivanje s računalom i korištenje
računala
31
32
33
34
35
36
37
38
Povezivanje pomoću DVI kabela
Povezivanje pomoću DVI-HDMI kabela
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću DP kabela
Priključivanje slušalica ili zvučnika
Priključivanje napajanja
Uredno postavljanje priključenih kabela
39
Povezivanje proizvoda kao USB
koncentratora s računalom
39
39
Povezivanje računala s proizvodom
Korištenje proizvoda kao USB koncentratora
41
Instaliranje upravljačkog programa
42
Postavljanje optimalne razlučivosti
43
Brightness
43
Konfiguriranje postavke Brightness
44
Contrast
44
Konfiguriranje mogućnosti Contrast
45
Sharpness
45
Konfiguriranje mogućnosti Sharpness
46
Game Mode
46
Konfigurirajte način u sklopu mogućnosti Game
Mode
47
SAMSUNG MAGIC Bright
47
Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC
Bright
49
SAMSUNG MAGIC Upscale
49
Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC
Upscale
Sadržaj
3
Sadržaj
PRILAGODBA ZASLONA
KOORDINIRANJE OSD-A
POSTAVLJANJE I
VRAĆANJE NA IZVORNO
50
Color
50
Konfiguriranje značajke Color
52
HDMI Black Level
52
Konfiguriranje postavki opcije HDMI Black
Level
53
Response Time
53
Konfiguriranje mogućnosti Response Time
54
Image Size
54
Promjena opcije Image Size
56
H-Position i V-Position
56
Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position
57
PIP/PBP
58
59
60
61
62
64
68
Konfiguriranje značajke PIP/PBP Mode
Konfiguriranje postavke Size
Konfiguriranje mogućnosti Position
Konfiguriranje postavke Sound Source
Konfiguriranje postavke Source
Konfiguriranje postavke Image Size
Konfiguriranje mogućnosti Contrast
70
Language
70
Konfiguriranje postavke Language
71
Display Time
71
Konfiguriranje mogućnosti Display Time
72
Transparency
72
Promjena mogućnosti Transparency za
prozirnost izbornika
73
ECO
73
77
78
Eco Light Sensor
Eco Saving
Eco Icon Display
Sadržaj
4
Sadržaj
IZBORNIK INFORMATION I
DRUGI IZBORNICI
INSTALIRANJE SOFTVERA
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA
79
USB Super Charging
79
Konfiguriranje značajke USB Super Charging
81
DisplayPort Ver.
81
Konfiguracija postavke DisplayPort Ver.
82
PC/AV Mode
82
Konfiguriranje mogućnosti PC/AV Mode
84
Source Detection
84
Konfiguriranje značajke Source Detection
85
Key Repeat Time
85
Konfiguriranje mogućnosti Key Repeat Time
86
Off Timer
86
87
Konfiguriranje značajke Off Timer
Konfiguriranje značajke Turn Off After
88
Reset All
88
Inicijalizacija postavki (Reset All)
89
Information
89
Prikaz izbornika Information
90
Konfiguriranje postavki Brightness,
Contrast i Volume na početnom zaslonu
91
Easy Setting Box
91
92
Instaliranje softvera
Uklanjanje softvera
93
Što je potrebno učiniti prije obraćanja
centru tvrtke Samsung za korisničku
podršku
93
93
93
Testiranje proizvoda
Provjera rezolucije i frekvencije
Provjerite sljedeće.
96
Pitanja i odgovori
Sadržaj
5
Sadržaj
SPECIFIKACIJE
DODATAK
98
Općenito
99
Ušteda električne energije
100
Tablica standardnih načina rada signala
102
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
102
102
102
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Ostali slučajevi
104
Pravilno odlaganje
104
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i
elektronički otpad)
104
Extended warranty
105
Terminologija
KAZALO
Sadržaj
6
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke
Samsung Electronics.
Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.

Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju

(a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik)

(b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik)

S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili
kućnog posjeta.
Oznake korištene u priručniku
Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu
se razlikovati od prikazanog na tim slikama.
Prije upotrebe proizvoda
7
Prije upotrebe proizvoda
Čišćenje
Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati
ogrebotine.
Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
1. Isključite monitor i računalo.
2. Izvucite kabel za napajanje iz monitora.
Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama. U
suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
3. Monitor brišite čistom, mekom i suhom tkaninom.

Nemojte na monitor nanositi sredstva za čišćenje koja
sadrže alkohol, otapala ili površinski aktivne tvari.
!

Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po
proizvodu.
4. Umočite meku i suhu tkaninu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste
očistili vanjske dijelove monitora.
5. Nakon čišćenja monitora priključite kabel za napajanje.
6. Uključite monitor i računalo.
!
Prije upotrebe proizvoda
8
Prije upotrebe proizvoda
Osiguravanje prostora za instalaciju
Oko proizvoda mora postojati slobodan prostor kako bi se omogućilo prozračivanje. Porast interne
temperature može uzrokovati požar i oštećivanje proizvoda. Prilikom postavljanja proizvoda oko njega
svakako ostavite prostor jednak ili veći od onog koji je prikazan u nastavku.
Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Mjere opreza za skladištenje
Ako je potrebno očistiti unutrašnjost monitora, obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
(Naplaćuje se naknada.)
Prije upotrebe proizvoda
9
Prije upotrebe proizvoda
Mjere opreza
Oprez
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI
POKLOPAC (ILI STRAŽNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI. SVE
POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.
Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon. Svaki je kontakt s
bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.
Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i
održavanju.
Simboli za sigurnosne mjere opreza
Upozorenje
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
Oprez
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja
imovine.
Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.
Prije upotrebe proizvoda
10
Prije upotrebe proizvoda
Električna energija i sigurnost
Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Upozorenje
Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte priključivati mnogo uređaja na istu zidnu utičnicu.

U suprotnom bi se utičnica mogla pregrijati i moglo bi doći do požara.
Utikač nemojte dirati mokrim rukama.

U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.

Nestabilan kontakt može prouzročiti požar.
!
Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji vrste 1).

To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.
!
Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Nemojte opterećivati kabel
za napajanje teškim predmetima.

Oštećeni kabel za napajanje može uzrokovati električni udar ili požar.
Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
Strana tijela, primjerice prašinu oko kontakata priključka i električne utičnice,
uklonite suhom krpicom.
!

U suprotnom bi moglo doći do požara.
Prije upotrebe proizvoda
11
Prije upotrebe proizvoda
Oprez
Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.

Električni udar može oštetiti proizvod.
Kabel za napajanje nemojte koristiti ni za kakve druge uređaje osim odobrenih
Samsungovih uređaja.

!
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.

Ako se pojavi bilo kakav problem s uređajem, izvucite kabel za napajanje da
biste posve prekinuli napajanje uređaja.
!
Gumbom za isključivanje nije moguće potpuno prekinuti napajanje
proizvoda.
Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Instaliranje
Upozorenje
Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj
nemojte postavljati u blizinu izvora topline.

U suprotnom bi moglo doći do požara.
Izbjegavajte postavljanje uređaja u uske prostore sa slabim protokom zraka,
primjerice na policu ili u zidni ormarić.

U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane unutrašnje
temperature.
Plastičnu vrećicu za pakiranje uređaja čuvajte izvan dosega djece.

Djeca bi se mogla ugušiti.
!
Prije upotrebe proizvoda
12
Prije upotrebe proizvoda
Uređaj nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (na slabo pričvršćenu
policu, kosu površinu itd.).

Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.

Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može
dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.
Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi (kapljicama
vode itd.), masnoći ili dimu.

!
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima,
kao što je peć.

U suprotnom bi se mogao smanjiti radni vijek uređaja ili bi moglo doći do
požara.
Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.

Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod
nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.
Oprez
Pripazite da vam uređaj ne padne prilikom prenošenja.

U suprotnom bi moglo doći do kvara uređaja ili tjelesne ozljede.
!
Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.

Zaslon bi se mogao oštetiti.
Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub
proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.

Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.

Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.
Prije upotrebe proizvoda
13
Prije upotrebe proizvoda
Pažljivo spustite uređaj.

Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem je izložen
mnoštvu sitnih čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim temperaturama ili
visokoj vlazi, ili na mjesto na kojem uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida)
moglo bi znatno utjecati na njegov rad.

Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, prije postavljanja obavezno se
obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
Rukovanje
Upozorenje
Uređaj je pod visokim naponom. Nemojte pokušavati sami rastaviti, popraviti ili
izmijeniti uređaj.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale priključene
kabele.
!

U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do
požara ili električnog udara.
Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite
kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
!

To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.

Uređaj bi mogao pasti i djeca bi se mogla teško ozlijediti.
Ako uređaj padne ili se ošteti vanjska površina, isključite ga, uklonite kabel za
napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

U suprotnom bi moglo doći do električnog udara ili požara.
Na uređaj nemojte stavljati teške predmete, igračke ni slatkiše.

Uređaj ili teški predmeti mogli bi pasti dok djeca pokušavaju dosegnuti
igračku ili slatkiše, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.
Prije upotrebe proizvoda
14
Prije upotrebe proizvoda
Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog
kabela.

U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara
uređaja, električnog udara ili požara.
Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah
prozračite prostor.
!
GAS

Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg
drugog kabela.

U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara
uređaja, električnog udara ili požara.
U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve
zapaljive tvari.

!
Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.

U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane temperature u
unutrašnjosti uređaja.
100
U ventilacijske otvore ili priključke uređaja nemojte umetati metalne predmete
(metalne štapiće za jelo, kovanice, ukosnice itd.) ni zapaljive predmete (papir,
šibice itd.).

Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite
kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce
itd.) ni metalne predmete.

Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite
kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Prije upotrebe proizvoda
15
Prije upotrebe proizvoda
Oprez
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti
zaostala slika ili oštećeni pikseli.

!
Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za
uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.
-_!
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg
odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.

U suprotnom bi moglo doći do požara zbog nakupljene prašine,
pregrijavanja, električnog udara ili proboja napona.
Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.

Vid vam se može pogoršati.
!
Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
!
Monitor nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.

Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.

Smanjit ćete umor očiju.
!
Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
Sitnu dodatnu opremu koja se koristi s uređajem čuvajte izvan dosega djece.
!
Prije upotrebe proizvoda
16
Prije upotrebe proizvoda
Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
!

U suprotnom bi se djeci mogli zaglaviti prsti ili šake i mogla bi se ozlijediti.

Ako previše nagnete, uređaj bi mogao pasti i prouzročiti tjelesne ozljede.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.

Moglo bi doći do kvara uređaja ili tjelesnih ozljeda.
Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.

Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.
Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda
Uređaj koristite uz pravilan položaj tijela:
50 cm

Izravnajte leđa.

Postavite zaslon na udaljenost od 45 do 50 cm od očiju i malo niže u odnosu na
oči.
Trebali biste gledati izravno u monitor dok se nalazite ispred njega.

Prilagodite nagib tako da se od zaslona ne odbija svjetlost.

Držite podlaktice okomito u odnosu na nadlaktice i u ravnini s nadlanicom.

Držite laktove pod pravim kutom.

Prilagodite visinu uređaja tako da vam koljena budu savijena pod kutom od 90
stupnjeva ili većim, da vam pete dodiruju pod i da vam se šake nalaze niže u
odnosu na srce.
Prije upotrebe proizvoda
17
1
1.1
Pripremne radnje
Provjera sadržaja
1.1.1 Provjera komponenti

Ako nešto nedostaje, obratite se prodavaču od kojeg ste kupili uređaj.

Izgled komponenti i dijelova koji se prodaju zasebno može se razlikovati od onih prikazanih na slici.
Komponente
Vodič za brzo postavljanje
Kartica Jamstvo
Upute za korištenje (dodatni)
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Kabel za napajanje
DVI kabel (dodatni)
HDMI kabel (dodatni)
HDMI-DVI kabel (dodatni)
DP kabel (dodatni)
Kabel USB 3.0 (dodatni)
Stereokabel (dodatni)
Zidni nosač (dodatni)
Mini DP-DP priključak (dodatni)
VIJAK ZA RUČNO
PRITEZANJE (dodatni)

Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Preporučuje se korištenje HDMI kabela i DP kabela koje je isporučio dobavljač.
1 Pripremne radnje
18
1
Pripremne radnje

Optimalna razlučivost možda neće biti dostupna prilikom korištenja HDMI ili HDMI-DVI kabela sa
smanjenom brzinom prijenosa podataka.

Kako biste osigurali ispravan prikaz na zaslonu, preporučuje se standardni DP ili HDMI kabel.
DP i HDMI kabeli moraju podržavati razlučivost 2560 x 1440 pri 60 Hz.
1 Pripremne radnje
19
1
1.2
Pripremne radnje
Dijelovi
1.2.1 Gumbi na prednjoj strani
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.
Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
SOURCE
MENU
MENU
SOURCE
PIP/PBP
PIP/PBP
Oznake
Opis
Značajka Eco Light Sensor optimizira uvjete pregleda i doprinosi uštedi
energije podešavanjem svjetline zaslona ovisno o intenzitetu svjetla u
okolini.
Otvaranje ili zatvaranje zaslonskog izbornika (Onscreen Display, OSD), ili
pak povratak na prethodni izbornik.

Zaključavanje zaslonskih kontrola: zadržavanje trenutnih postavki ili
zaključavanje kontrole za zaslonski izbornik radi sprječavanje
nehotičnih promjena postavki.

Omogućavanje: Da biste zaključali kontrolu zaslonskih prikaza,
pritisnite gumb [

] i držite ga pritisnutim 10 sekundi.
Onemogućavanje: Da biste otključali kontrolu zaslonskih prikaza,
pritisnite gumb [
] i zadržite ga 10 sekundi.
Ako je kontrola OSD prikaza zaključana,
Postavke Brightness, Contrast i Volume mogu se podesiti. Dostupni
su PIP/PBP i ECO. Moguć je pregled sadržaja Information.
Pritisnite [

] da biste prikazali i pristupili sljedećim stavkama izbornika.
Eco Light Sensor - Sensitivity - Brightness Level - Eco Saving Eco Icon Display
1 Pripremne radnje
20
1
Pripremne radnje
Oznake
Opis
Kretanje po izborniku prema gore ili prema dolje, ili pak prilagodba
vrijednosti za odgovarajuću mogućnost na zaslonskom izborniku.
Podesite svjetlinu, kontrast i jačinu zaslona.
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Pritiskanjem gumba [
] kada nije prikazan zaslonski izbornik
mijenjate izvor ulaznog signala (DVI/HDMI/DisplayPort). Ako uključite
uređaj ili promijenite izvor ulaznog signala pritiskanjem gumba [
gornjem lijevom kutu zaslona pojavit će se poruka koja pokazuje
promijenjeni izvor ulaznog signala.
], u
Pritisnite gumb kada je potrebno konfigurirati postavke funkcije PIP/
PBP.
Uključivanje ili isključivanje zaslona.
Kada pritisnete gumb za upravljanje na uređaju, prikazat će se vodič za
funkcijske tipke, a potom zaslonski izbornik. (u tom je vodiču funkcija
gumba prikazana kada je gumb pritisnut).
Vodič za funkcijske tipke
Da biste pristupili zaslonskom izborniku u prikazanom vodiču, ponovno
pritisnite odgovarajući gumb.
Vodič za funkcijske tipke može se razlikovati ovisno o funkciji ili modelu
uređaja.
Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.
1 Pripremne radnje
21
1
Pripremne radnje
1.2.2 Stražnja strana
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.
Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
1
1
2
2
3
4
3
4
Priključak
Opis
Spojite kabel za napajanje monitora na [POWER IN] priključak sa
stražnje strane uređaja.
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala putem DVI kabela.
Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.
Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
Omogućuje povezivanje s računalom putem USB kabela.
Taj priključak služi samo za povezivanje s računalom.
1 Pripremne radnje
22
1
Pripremne radnje
Priključak
Opis
Povezivanje s USB uređajem. Kompatibilno s USB kabelom verzije
3.0 i starijim verzijama.
Brzo punjenje moguće je samo pomoću priključaka [
[
1] i
2 ]. Pomoću njih se uređaji pune brže nego pomoću
uobičajenih USB priključaka. Brzina ovisi o priključenim
uređajima.
Omogućuje povezivanje s uređajem za reprodukciju zvuka, kao što
su slušalice.
Priključivanje ulaznog audioizvora pomoću audiokabela.
1 Pripremne radnje
23
1
1.3
Pripremne radnje
Instaliranje
1.3.1 Pričvršćivanje postolja

Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema
dolje.

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne
promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Na ravnu podlogu postavite
zaštitnu tkaninu ili jastuk. Zatim
na tkaninu ili jastuk smjestite
proizvod, prednjim dijelom
okrenutim prema dolje. Tijelo
postolja zakrenite približno 90˚.
Nakon okretanja postolja
postavite proizvod u uspravan
položaj.
- Oprez
Ne stavljajte ruke u područje
zakretanja.
Nemojte gurati ruku ispod tijela
postolja.
Proizvod nemojte držati u
preokrenutom položaju, držeći
ga samo za postolje.
1 Pripremne radnje
24
1
Pripremne radnje
1.3.2 Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.
Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Prije instalacije
Isključite proizvod i iskopčajte kabel za napajanje iz naponske utičnice.
Na ravnu podlogu postavite
zaštitnu tkaninu ili jastuk. Zatim
na tkaninu ili jastuk smjestite
proizvod, prednjim dijelom
okrenutim prema dolje.
Uklonite stražnji poklopac
povlačenjem kutova u smjeru
strelica.
Odvijte vijak na stražnjoj strani
proizvoda.
Podignite postolje i odvojite ga.
Odvojite poklopac od stražnjeg
dijela proizvoda u smjeru
prikazanom strelicama.
1 Pripremne radnje
25
1
Pripremne radnje
Montiranje kompleta za postavljanje na zid ili stolnog postolja
1
2
A
3
4
B
A
Ovdje pričvrstite komplet za postavljanje na zid ili stolno postolje
B
Zidni nosač (dodatni)
Poravnajte utore i dobro pričvrstite vijke držača na proizvodu s odgovarajućim dijelovima na kompletu za
postavljanje na zid ili na stolnom postolu na koje želite postaviti proizvod.
Napomene

Korištenje vijaka duljih od standardne veličine može dovesti do oštećivanja unutarnjih komponenti
proizvoda.

Duljina vijaka potrebnih za zidni nosač koji nije u skladu s VESA standardima može biti različita,
ovisno o specifikacijama.

Nemojte koristiti vijke koji nisu u skladu s VESA standardima. Komplet za postavljanje na zid ili
stolno postolje nemojte pričvršćivati primjenom prevelike sile. Proizvod bi se mogao oštetiti ili pasti
i uzrokovati tjelesne povrede. Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakve štete ili
ozljede uzrokovane korištenjem neodgovarajućih vijaka ili pričvršćivanjem kompleta za postavljanje
na zid ili stolnog postolja uz primjenu prevelike sile.

Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakva oštećenja proizvoda ili tjelesne ozljede
uzrokovane korištenjem nespecificiranog kompleta za postavljanje na zid ili pokušavanjem
montiranja komplete za postavljanje na zid bez stručne pomoći.

Za montiranje monitora na zid trebate kupiti komplet za postavljanje na zid koji se može montirati
10 ili više centimetara od zida.

Svakako koristite komplet za postavljanje na zid usklađen sa standardima.

Da biste montirali proizvod na zid pomoću kompleta za zidnu montažu, uklonite postolje.
1 Pripremne radnje
26
1
Pripremne radnje
1.3.3 Podešavanje nagiba i visine proizvoda
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.
Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
-5° (±2°) ~ 20° (±2°)
0 ~ 130 mm (±2 mm)

Nagib i visina monitora mogu se podesiti.

Pažljivo prilagodite visinu držeći uređaj za gornji središnji dio.
1.3.4 Rotiranje monitora
Monitor se može rotirati na ispod prikazani način.
1
2
3
4
5
6

Prilagodite zaslon u smjeru strelice.

Zakrećite zaslon u smjeru kretanja kazaljki na satu dok ne bude potpuno okomit u odnosu na
površinu stola.

Monitor se može oštetiti ako zaslon okrećete bez nagiba ili u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
1 Pripremne radnje
27
1
Pripremne radnje
1.3.5 Zaključavanje za zaštitu od krađe
Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.
Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u
korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe. Uređaj za zaključavanje
prodaje se odvojeno.
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
1
2
3
4
Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
Zaključajte uređaj za zaključavanje.

Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.

Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od
krađe.

Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.
1 Pripremne radnje
28
1
1.4
Pripremne radnje
"MagicRotation Auto"
Funkcija "MagicRotation Auto" prepoznaje rotaciju monitora opremljenih senzorom rotacije te u skladu s
njome rotira zaslon sustava Windows.
[Instalacija softvera]
1
2
U CD-ROM pogon umetnite CD isporučen uz proizvod na kojem se nalazi korisnički priručnik.
Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
Nakon instalacije jezik izbornika prikazat će se kao jedan od jezika operativnog sustava.
(To je u skladu s osnovnim pravilnicima sustava Windows.)
[Oprez]
1
Kompatibilno samo sa sustavom Windows 7 (32-bitnim ili 64-bitnim) i Windows 8 (32-bitnim ili 64bitnim).
2
Kompatibilno s grafičkom karticom koja odgovara standardima DDC/CI i MS API
Ako koristite grafičku karticu koja nije u skladu s gore navedenim standardima, funkcija
"MagicRotation Auto" možda neće biti dostupna.
3
Da biste maksimizirali performanse funkcije, ažurirajte upravljački program grafičke kartice
najnovijom verzijom.
4
Dostupno je 14 jezika za instalaciju.
(QJOLVK)UDQoDLV'HXWVFK0DJ\DU,WDOLDQR3ROVNL3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ(VSDxRO6YHQVND7UNoHᣣᧄ⺆㩷∝䇁ଞ˲߭
5
Ako na izborniku razlučivosti zaslona u sustavu Windows 7 orijentacija nije postavljena na način rada
"Pejzaž", funkcija "MagicRotation Auto" možda neće ispravno funkcionirati.
6
Ako zarotirate monitor, prikazat će se zaslonski izbornik. Kada zarotirate monitor, možda će se
prikazati postupak rekonfiguracije zaslona ili će se slika utisnuti u zaslon, ovisno o grafičkoj kartici. Tu
radnju izvršava operacijski sustav Windows te ona nije vezana uz proizvod.
7
Ako ne želite da se zaslon automatski rotira pri rotiranju monitora, istovremeno pritisnite tipku
sustava Windows i tipku L da biste zaključali operacijski sustav Windows. Ako operacijski sustav nije
moguće zaključati, to je vezano uz ograničenja API-ja za Windows te nema veze s proizvodom.
1 Pripremne radnje
29
1
1.5
Pripremne radnje
Rotiranje monitora
Prilikom okretanja monitora kut rotiranja prikazuje se na zaslonu monitora.
0°
90°
Stavke izbornika zaslonskih prikaza (OSD) automatski će se okretati s okretanjem zaslona.
MENU
MENU
SOURCE
PIP/PBP
SOURCE
PIP/PBP
[Oprez]
1
Ako na monitor nije instaliran softver "MagicRotation Auto", sadržaj zaslona neće se moći okretati.
Stavke zaslonskih prikaza ipak će se moći okretati za 90˚ i pravilno se prikazivati.
2
Nakon okretanja, stavke zaslonskih prikaza moći će se prikazivati u različitom načinu od načina u
kojem su bile prije okretanja.
1 Pripremne radnje
30
2
2.1
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Prije povezivanja
2.1.1 Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj.
Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do
uređaja.

Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.
Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.

2.2
Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
Povezivanje s računalom i korištenje računala
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.

Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

Kako biste osigurali ispravan prikaz na zaslonu, nemojte upotrebljavati kabele DVI na DP, HDMI na
DP, micro HDMI na DP, ni druge nestandardne kabele kupljene od prodavača. Preporučuje se
korištenje kabela isporučenih uz proizvod.
2.2.1 Povezivanje pomoću DVI kabela
Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
DVI IN
1
2
Priključite DVI kabel u [DVI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u priključak DVI na računalu.
Pritisnite [
] da biste izvor ulaznog signala promijenili u DVI.

Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.

Ako je podržana reprodukcija zvuka i priključen je stereokabel, moguće je prilagoditi postavku
Volume pomoću gumba [
] na prednjem dijelu proizvoda.

Upotreba DVI kabela koji se ne isporučuje s proizvodom može smanjiti razlučivost prikaza.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
31
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.2 Povezivanje pomoću DVI-HDMI kabela
Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
DVI IN
1
Priključite HDMI-DVI kabel u [DVI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u HDMI priključak na
računalu.
2
Pritisnite [
] da biste izvor ulaznog signala promijenili u DVI.

Ako je podržana reprodukcija zvuka i priključen je stereokabel, moguće je prilagoditi postavku
Volume pomoću gumba [
] na prednjem dijelu proizvoda.

Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
32
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.3 Povezivanje pomoću HDMI kabela
Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
HDMI
DVI ININ
1
Priključite HDMI kabel u [HDMI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u HDMI priključak na
računalu.
2
Pritisnite [
] da biste izvor ulaznog signala promijenili u HDMI.
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
HDMI
PC
DisplayPort
AV
DVI PC

Ako je podržan zvuk, moguće je prilagoditi postavku Volume pomoću gumba [
strani proizvoda.
] na prednjoj

Da biste čuli zvuk kada je proizvod povezan s računalom HDMI kabelom, postavite PC/AV Mode
na PC.

Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
33
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.4 Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
HDMI IN
1
Priključite HDMI-DVI kabel u [HDMI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u DVI priključak na
računalu.
2
Pritisnite [
] da biste izvor ulaznog signala promijenili u HDMI.
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
HDMI
PC
DisplayPort
AV
DVI PC

Da biste čuli zvuk prilikom priključivanja na računalo putem HDMI/DVI kabela, priključite audiokabel
te PC/AV Mode postavite na DVI PC.

Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
34
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.5 Povezivanje pomoću DP kabela
Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
DP IN
1
Jedan kraj DP kabela priključite u [DP IN] priključak na bočnoj strani proizvoda, a drugi kraj u DP
priključak na računalu.
2
Pritisnite [
] da biste izvor ulaznog signala promijenili u DisplayPort.

Ako je podržan zvuk, moguće je prilagoditi postavku Volume pomoću gumba [
strani proizvoda.

Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.
] na prednjoj
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
35
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.6 Priključivanje slušalica ili zvučnika
Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
AUDIO IN
AUDIO OUT
1
Priključite stereokabel u priključak [AUDIO IN] na stražnjoj strani proizvoda te u priključak AUDIO
OUT na računalu.
2
Priključite izlazni audiouređaj kao što su slušalice ili zvučnici u [AUDIO OUT] na proizvodu.

Ako je priključen stereokabel, moguće je prilagoditi postavku Volume pomoću gumba [
prednjoj strani proizvoda.

Navedene se priključnice mogu razlikovati ovisno o proizvodu.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
] na
36
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.7 Priključivanje napajanja


Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.
Kako biste mogli koristiti uređaj, priključite kabel za napajanje u naponsku utičnicu i u priključak
[POWER IN] na uređaju.
POWER IN
Ulazni se napon automatski prebacuje.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
37
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.8 Uredno postavljanje priključenih kabela
Uklonite kabel poklopca tako da Umetnite kabele s desne strane
ga potisnete prema dolje objema držača kabela.
rukama u smjeru prikazanom
strelicama.
Uhvatite kabel poklopca i
pričvrstite kabele u utore na
stražnjoj strani postolja.
Čvrsto uhvatite vrat postolja
Montaža je dovršena.
lijevom rukom, a palcem desne
ruke potisnite kabel poklopca da
biste ga učvrstili na mjestu.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
38
2
2.3
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Povezivanje proizvoda kao USB koncentratora s
računalom
2.3.1 Povezivanje računala s proizvodom
Proizvod može funkcionirati kao koncentrator ako ga povežete s računalom putem USB kabela. Uređaj
koji služi kao izvor signala možete izravno povezati s proizvodom i upravljati njime putem proizvoda,
odnosno ne morate povezati uređaj s računalom.
Da biste proizvod mogli koristiti kao USB koncentrator, povežite ga s računalom pomoću USB kabela.
Povežite USB kabel s priključkom [
] na stražnjoj strani proizvoda i USB priključkom [
] na
računalu.
Proizvod s računalom možete povezati pomoću USB 2.0 kabela. Međutim, da biste potpuno iskoristili
funkciju USB 3.0, povežite kabelom USB 3.0 računalo i proizvod. Računalo mora podržavati USB 3.0.
2.3.2 Korištenje proizvoda kao USB koncentratora
Kada se proizvod koristi kao koncentrator, s njime možete istovremeno povezati i koristiti više raznih
uređaja s izvorom signala.
Računalo se ne može istovremeno povezati s većim brojem uređaja s izvorom signala jer ima ograničen
broj ulazno-izlaznih priključaka. Značajka HUB na proizvodu poboljšat će vašu radnu učinkovitost jer
omogućuje da s USB priključcima proizvoda istovremeno povežete veći broj uređaja s izvorom signala
bez potrebe povezivanja s računalom.
Ako se s računalom poveže veći broj uređaja s izvorom signala, previše kabela oko računala može
dovesti do nereda. Povezivanje uređaja izravno s ovim proizvodom riješit će vam te probleme.
Kada je proizvod povezan s računalom, s njime možete povezati i mobilne uređaje, kao što su MP3
reproduktor ili pametni telefoni. Tako možete uređajima upravljati s računala ili puniti njihovu bateriju.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
39
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala

Kako biste omogućili brže prepoznavanje i pokretanje uređaja USB, priključite ga na priključak USB
3.0. na proizvodu.
Brzina čitanja/pisanja ovisi o uređaju USB i vašem osobnom računalu.

Proizvod ne podržava reprodukciju medijskih sadržaja. Ako trebate reproducirati datoteku na
svojem uređaju USB, priključite proizvod na svoje osobno računalo kao koncentrator i
reproducirajte datoteku na svojem osobnom računalu.

Ako imate probleme s USB-om koje uzrokuje operacijski sustav, upravljački programi ili softver,
obratite se njihovim dobavljačima.

Budući da su na tržištu dostupni brojni uređaji USB, ne možemo jamčiti da će naši proizvodi biti
kompatibilni sa svim uređajima USB.

Ako upotrebljavajte vanjski uređaj HDD za masivnu pohranu koji zahtijeva vanjsko napajanje,
pripazite da ga spojite na izvor napajanja.

Brzo punjenje dostupno je samo na priključku [
1] i [
2 ]. Sukladno značajkama punjenja
baterije na priključku USB 3.0., priključci USB1 i USB2 mogu izdržati jakost struje od najviše 1,5 A.
Vrijednost trenutačne jakosti struje ovisi o uređaju koji će se puniti.
Ako je jakost struje previsoka ili dođe do prekoračenja ograničenja, uključit će se zaštita od
preopterećenja. Ovo je normalna postavka proizvoda.

Uređaji USB koji zahtijevaju veću jakost struje možda neće biti podržani. [
1] i [
2 ] mogu
izdržati jakost struje od najviše 1,5 A, dok [
3] i [
4 ] mogu izdržati jakost struje od najviše
1 A.

Baterija se može puniti u načinu štednje, ali se ne može puniti kada je uređaj isključen.

Punjenje uređaja USB nije moguće ako je kabel za napajanje odspojen iz utičnice.

Uređaj USB treba kupiti zasebno.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
40
2
2.4
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Instaliranje upravljačkog programa

Instaliranjem odgovarajućih upravljačkih programa možete postaviti optimalnu rezoluciju i
frekvenciju za ovaj proizvod.

Upravljački program za instalaciju nalazi se na CD mediju koji je isporučen uz proizvod.

Ako priložena datoteka nije ispravna, posjetite početnu stranicu Samsungova web-mjesta
(http://www.samsung.com/) i preuzmite datoteku.
1
2
3
4
U CD-ROM pogon umetnite CD isporučen uz proizvod na kojem se nalazi korisnički priručnik.
5
Prijeđite na Svojstva prikaza i provjerite jesu li rezolucija i učestalost osvježavanja odgovarajuće za
Kliknite "Windows Driver".
Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
Na popisu modela odaberite model vašeg proizvoda.
proizvod.
Dodatne pojedinosti potražite u priručniku za operacijski sustav Windows.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
41
2
2.5
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Postavljanje optimalne razlučivosti
Kada prvi put uključite monitor, pojavit će se poruka s informacijama o postavljanju optimalne razlučivosti.
Na proizvodu odaberite jezik i na računalu promijenite razlučivost na optimalnu postavku.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Pritisnite [
] kako biste odabrali željeni jezik i zatim pritisnite [
Da biste sakrili poruku s informacijama, pritisnite [
] ili [
].
].

Ako nije odabrana optimalna razlučivost, poruka će se prikazati u navedenom vremenu najviše
triput čak i ako monitor isključite i ponovno uključite.

Optimalna se razlučivost može odabrati i na upravljačkoj ploči na računalu.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
42
3
Postavljanje zaslona
Konfigurirajte postavke zaslona, primjerice svjetlinu.
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
3.1
Brightness
Prilagođavanje općenite svjetline na slici. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti slika će izgledati svjetlije.


SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je značajka MAGIC
Bright postavljena na način rada Dynamic
Contrast.
Taj izbornik nije dostupan kada je značajka Eco Light Sensor ili Eco Saving postavljena na On.
3.1.1 Konfiguriranje postavke Brightness
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Picture, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru odaberite Brightness, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
Color
4
5
Prilagodite postavku Brightness pomoću gumba [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
43
3
3.2
Postavljanje zaslona
Contrast
Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (Raspon: 0~100)
Viša vrijednost povećat će kontrast kako bi predmeti bili jasnije prikazani.

SAMSUNG
Ta mogućnost nije dostupna kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Taj izbornik nije dostupan kada je PIP/PBP Mode On i kada je Size u
(načinu rada PBP).
3.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Contrast
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
Pritiskom na gumb [
] na monitoru dođite na Picture, a zatim pritisnite [
] odaberite Contrast, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Color
4
5
Prilagodite postavku Contrast pomoću gumba [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
44
3
3.3
Postavljanje zaslona
Sharpness
Izmijenite konture predmeta tako da budu jasnije ili mutnije. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti konture predmeta izgledat će svjetlije.

SAMSUNG
Ta mogućnost nije dostupna kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kad je funkcija MAGIC
Upscale postavljena na Mode1 ili Mode2.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
3.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Sharpness
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Picture, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru odaberite Sharpness, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Color
4
5
Prilagodite postavku Sharpness pomoću gumba [
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper
image.
Wide
].
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
45
3
3.4
Postavljanje zaslona
Game Mode
Konfigurirajte postavke zaslona proizvoda za režim za igre. Uporabite ovu funkciju prilikom igranja igara
na računalu ili kad je priključena igraća konzola kao što je PlayStation™ il Xbox™.
Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
3.4.1 Konfigurirajte način u sklopu mogućnosti Game Mode
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Picture, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Game Mode, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
Off
SAMSUNG
On
Custom
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
Color
4
5
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.

Kada se monitor isključi, prelazi u način uštede energije ili se mijenja izvor ulaznog signala, a
Game Mode isključuje se (Off) čak i ako je bio uključen (On).

Ako želite da Game Mode ostane omogućen sve vrijeme, odaberite Always On.
3 Postavljanje zaslona
46
3
3.5
Postavljanje zaslona
SAMSUNG MAGIC Bright
Taj izbornik omogućuje optimalnu kvalitetu slike, prikladnu za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eco Light Sensor.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
Svjetlinu možete prilagoditi vlastitim željama.
3.5.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Bright
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Picture, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
SAMSUNG
] na monitoru odaberite MAGIC
Bright, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Custom
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Cinema
Color
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Off
2200

Custom: prilagodba kontrasta i svjetline po želji.

Standard: kvaliteta slike prikladna za uređivanje dokumenata ili korištenje interneta.

Cinema: svjetlina i oštrina slike kao na televizoru – za gledanje videosadržaja i DVD sadržaja.

Dynamic Contrast: uravnotežena svjetlina putem automatske prilagodbe kontrasta.
Picture
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Dynamic
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Movie
Off
2200
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Color
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
3 Postavljanje zaslona
47
3
Postavljanje zaslona
Kada je vanjski ulaz je povezan putem DVI/HDMI/DP veze, a opcija PC/AV Mode postavljena na AV,
SAMSUNG
MAGICBright
ima četiri automatske postavke slike (Dynamic, Standard, Movie i Custom) koje su
tvornički postavljene. Možete aktivirati Dynamic, Standard, Movie ili Custom. Možete odabrati
Custom koji automatski vraća vaše osobne postavke slike.

Dynamic: Ovaj način rada odaberite za oštriju sliku u Standard načinu rada.

Standard: Ovaj način rada odaberite kad je okolina jako osvijetljena. On također pruža oštriju
sliku.

Movie: Ovaj način rada odaberite kad je okolina slabo osvijetljena. Tako ćete uštedjeti energiju i
smanjiti umor očiju.

4
5
Custom: Ovaj način rada odaberite kad želite podesiti sliku prema svojim preferencama.
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
48
3
3.6
Postavljanje zaslona
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcijom MAGIC
Upscale mogu se poboljšati slojevi detalja na slici te živopisnost slike.

Učinak funkcije vidljiviji je na slikama male razlučivosti.

SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.
3.6.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Picture, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
SAMSUNG
] na monitoru dođite na MAGIC
Upscale, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
Brightness
100
Contrast
Enhance picture detail
and vividness.
75
Sharpness
60
Game Mode
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Mode1
Off
Color
Mode2
Wide
Off
Postavka Mode2 ima jači učinak od postavke Mode1.
4
5
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
49
3
3.7
Postavljanje zaslona
Color
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.

SAMSUNG
Nijansu zaslona možete prilagoditi. Taj izbornik nije dostupan kada je značajka MAGIC
Bright
postavljena na način rada Cinema ili Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
3.7.1 Konfiguriranje značajke Color
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Picture, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru odaberite Color, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će se
sljedeći zaslon.
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Color
Custom
Off
Wide
Color
Red
50
Green
50
Blue

Configure color
settings.
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater intensity
for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Red : Podesite razinu zasićenosti crvenom bojom. Vrijednosti bliže broju 100 označavaju veći
intenzitet boje.

Green : Podesite razinu zasićenosti zelenom bojom. Vrijednosti bliže broju 100 označavaju veći
intenzitet boje.

Blue : Podesite razinu zasićenosti plavom bojom. Vrijednosti bliže broju 100 označavaju veći
intenzitet boje.

Color Tone : Odaberite nijansu boje koja najbolje odgovara vašim potrebama prilikom gledanja
sadržaja.
3 Postavljanje zaslona
50
3
Postavljanje zaslona

Cool 2: postavljanje temperature boje hladnije od one uz mogućnost Cool 1.

Cool 1: postavljanje temperature boje na hladniju od one uz mogućnost Normal.

Normal: prikaz standardne nijanse boje.

Warm 1: postavljanje temperature boje na topliju od one uz mogućnost Normal.

Warm 2: Postavljanje temperature boje toplije od one u načinu prikaza Warm 1.

Custom: prilagodba nijanse boje.
Ako je vanjski izvor signala priključen pomoću DVI/HDMI/DP kabela, a PC/AV Mode je
postavljen na AV, Color Tone ima četiri postavke temperature boje (Cool, Normal, Warm i
Custom).

4
5
Gamma: Podesite srednju razinu osvijetljenosti.

Mode1

Mode2

Mode3
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
51
3
3.8
Postavljanje zaslona
HDMI Black Level
Ako je DVD uređaj ili set-top box uređaj povezan s proizvodom putem HDMI kabela, može doći do
smanjivanja kvalitete slike (degradacija kontrasta/boje, razine crne boje itd), ovisno o priključenom
uređaju koji služi kao izvor signala. U takvom slučaju možete pomoću opcije HDMI Black Level podesiti
kvalitetu slike. U tom slučaju popravite smanjenu kvalitetu slike pomoću opcije HDMI Black Level.

Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada HDMI.

Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
3.8.1 Konfiguriranje postavki opcije HDMI Black Level
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
Pritiskom na gumb [
] na monitoru dođite na Picture, a zatim pritisnite [
] odaberite HDMI Black Level, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat će se
sljedeći zaslon.
Picture
HDMI Black Level
Response Time
Normal
Low
Optimize HDMI
picture brightness and
contrast by adjusting
the black level of the
video signal.

Normal: Odaberite ovaj način rada kada ne dolazi do slabljenja omjera kontrasta.

Low: Odaberite ovaj način rada kako biste u slučaju slabljenja omjera kontrasta smanjili razinu
crne boje i povećali razinu bijele boje.
4
5
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
Mogućnost HDMI Black Level možda neće biti kompatibilna s nekim izvorima slike i zvuka.
3 Postavljanje zaslona
52
3
3.9
Postavljanje zaslona
Response Time
Povećajte brzinu odaziva ploče da bi boje videozapisa bile življe i vjernije.
Kada ne gledate film, preporučujemo da postavite Response Time na Standard ili Faster.
3.9.1 Konfiguriranje mogućnosti Response Time
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Picture, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Response Time, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Picture
HDMI Black Level
Response Time
Standard
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Faster
Fastest
4
5
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
3 Postavljanje zaslona
53
4
4.1
Prilagodba zaslona
Image Size
Promijenite veličinu slike.
Taj izbornik nije dostupan kada je PIP/PBP Mode On i kada je Size u
(načinu rada PBP).
4.1.1 Promjena opcije Image Size
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Screen, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru odaberite Image Size, a zatim pritisnite [
].
]. Prikazat
će se sljedeći zaslon.
U načinu rada PC
Screen
Image Size
Auto
100
H-Position
Wide
75
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
V-Position
PIP/PBP

Auto: prikaz slike u skladu s proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.

Wide: prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
U načinu rada AV
Screen
Image Size
4:3
100
H-Position
16:9
75
V-Position
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
PIP/PBP

4:3: prikaz slike proporcija 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i standardni televizijski
program.

16:9: prikaz slike proporcija 16:9.

Screen Fit: prikaz slike s izvornim proporcijama bez rezanja.
4 Prilagodba zaslona
54
4
Prilagodba zaslona
4
5

Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.

Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.
Pritisnite [

Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću DVI/HDMI/DP kabela.

Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni
način (samo neki modeli podržavaju sve te signale).

Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću DVI/HDMI/DP
kabela i PC/AV Mode postavite na AV.
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
55
4
4.2
Prilagodba zaslona
H-Position i V-Position
H-Position: Zaslon možete pomaknuti ulijevo ili udesno.
V-Position: Zaslon možete pomaknuti prema gore ili prema dolje.

Taj je izbornik dostupan samo kada je značajka Image Size postavljena na Screen Fit u načinu
rada AV. Kada je ulazni signal 480P, 576P, 720P ili 1080P u načinu rada AV, a monitor može
prikazivati na uobičajeni način, odaberite Screen Fit da biste prilagodili vodoravni položaj na
razinama od 0 do 6.

Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
4.2.1 Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
Pritisnite [
] na monitoru dođite na Screen, a zatim pritisnite [
].
] da biste se pomaknuli na H-Position ili V-Position, a potom pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
PIP/PBP
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen up or down.
PIP/PBP
4
5
Pritisnite [
] da biste konfigurirali H-Position ili V-Position.
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
56
4
4.3
Prilagodba zaslona
PIP/PBP
Funkcija PIP (Slika u slici) dijeli zaslon na dva dijela. Jedan izvorni uređaj se prikazuje na glavnom zaslonu
dok se istodobno drugi izvorni uređaj prikazuje u umetnutom prozoru.
Funkcija PBP (slika pored slike) dijeli zaslon na pola i prikazuje sadržaje s dva različita uređaja koji služe
kao izvor signala istovremeno na lijevoj i desnoj strani zaslona.

Kompatibilna s operativnim sustavima Windows 7 i Windows 8.

Funkcija PIP/PBP možda neće biti dostupna, ovisno o specifikacijama grafičke kartice koja se
koristi. Ako se na zaslonu koji se nalazi u načinu rada PIP/PBP ne prikazuje slika, a odabrana je
optimalna rezolucija, na računalu prijeđite u Upravljačka ploča → Prikaz → Razlučivost
zaslona i pritisnite Otkrij. (Upute se temelje na sustavu Windows 7.) Ako se na zaslonu ne
prikazuje slika kada je razlučivost optimalna, postavite je na 1280 x 1024.

Zaslon može nakratko zatreperiti ili se pojaviti sa zakašnjenjem kada omogućite ili onemogućite
funkciju PIP/PBP ili ako promijenite veličinu zaslona dok je funkcija PIP/PBP uključena.
Ovo se obično događa kada su osobno računalo i zaslon spojeni na dva ili više ulaznih izvora. To
nema nikakvog utjecaja na učinkovitost zaslona.
Problem se uglavnom javlja prilikom zakašnjelosti u prijenosu videosignala na zaslon što ovisi o
učinkovitosti grafičke kartice.

Kako biste uživali u najboljoj kvaliteti slike, preporučujemo vam da koristite grafičku karticu koja
podržava rezoluciju 2K (2560 x 1440).

Kada je omogućena funkcija PIP/PBP, razlučivost se možda neće moći automatski prebaciti na
optimalne postavke zbog problema s kompatibilnošću između grafičke kartice i sustava Windows.
Postavite PIP/PBP Mode na Off ili ručno prebacite rezoluciju na optimalne postavke unutar
sučelja Windows.
4 Prilagodba zaslona
57
4
Prilagodba zaslona
4.3.1 Konfiguriranje značajke PIP/PBP Mode
Uključivanje ili isključivanje funkcije PIP/PBP.
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Screen, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PIP/PBP, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PIP/PBP Mode, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Configure the settings
for using Picture in
Picture/Picture by
Picture.
PIP/PBP
PIP/PBP

5
6
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Off
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Position
Position
Sound Source
Sound Source
Source
Source
Image Size
Image Size
Contrast
Contrast
2Q
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
75/75
Off / On
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
58
4
Prilagodba zaslona
4.3.2 Konfiguriranje postavke Size
Odaberite veličinu i proporcije podzaslona.
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Screen, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PIP/PBP, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Size, a zatim pritisnite [
].
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PIP/PBP
Select the size and
aspect ratio of the
sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

75/75
: Odaberite slikovnu ikonu ako želite koristiti način rada PBP kada je optimalna rezolucija na
lijevoj i desnoj strani zaslona 1280 x 1440 (širina x visina).

: Odaberite slikovnu ikonu ako želite koristiti način rada PIP kada je optimalna rezolucija
podzaslona 720 x 480 (širina x visina).

: Odaberite slikovnu ikonu ako želite koristiti način rada PIP kada je optimalna rezolucija
podzaslona 1280 x 720 (širina x visina).
5
6
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
59
4
Prilagodba zaslona
4.3.3 Konfiguriranje mogućnosti Position
Odaberite položaj podzaslona putem dostupnih mogućnosti.
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Screen, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PIP/PBP, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Position, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Select the position of
the sub-screen from
the available options.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
/

5
6
Pritisnite [
/
/
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.

Nije dostupna kada je odabran način PBP.

Ako ulazni signal nije stabilan, slika na zaslonu može podrhtavati.
4 Prilagodba zaslona
60
4
Prilagodba zaslona
4.3.4 Konfiguriranje postavke Sound Source
Podesite zaslon s kojeg želite da se zvuk reproducira.
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Screen, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PIP/PBP, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Sound Source, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Bijelo područje na ikoni znači da Sound Source dolazi s glavnog zaslona/podzaslona ili lijevog/
desnog zaslona.
PIP
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

/
PBP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

5
6
75/75
/
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
61
4
Prilagodba zaslona
4.3.5 Konfiguriranje postavke Source
Odaberite izvor za svaki zaslon.
PIP
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Screen, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PIP/PBP, a zatim pritisnite [
Pritisnite [
(Size
] da biste se pomaknuli na Source i pritisnite [
/
].
].
] (dostupno u načinu rada PIP
)).
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the source for
each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
HDMI
Image Size
DisplayPort
Contrast
5
6

DVI

HDMI

DisplayPort
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.

Ulazni signal za promjene na glavnom zaslonu.

Osim trenutnog ulaznog signala, koji ne možete odabrati, moguć je odabir dva druga ulazna
signala.

Ako ulazni signal nije stabilan, slika na zaslonu može podrhtavati.

Ako se prikaže stranica s opisom funkcijskog gumba, pritisnite [
uključiti sljedećim redoslijedom: DVI → HDMI → DisplayPort.
]. Glavni će se zaslon
4 Prilagodba zaslona
62
4
Prilagodba zaslona
PBP
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Screen, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PIP/PBP, a zatim pritisnite [
Pritisnite [
(Size
] da biste se pomaknuli na Source i pritisnite [
].
].
] (dostupno u načinu rada PBP
)).
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the source for
each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
Source
HDMI
Display
Apply
Port
Cancel
5
6

DVI

HDMI

DisplayPort
Pritisnite [
] da biste odabrali lijevi ili desni izvor ulaznog signala.
Pritiskanjem gumba [
[
] na monitoru dođite na Apply, a zatim pritisnite [
]. Pritiskom na
] kada je odabran gumb Cancel izbrisat ćete postavke Source i prikazati stranicu s
izbornikom PIP/PBP kontrola.

Ulazni signal za promjene na glavnom zaslonu.

Ako ulazni signal nije stabilan, slika na zaslonu može podrhtavati.

Radnja se ne može izvršiti kada je ulazni signal isti za lijevi i desni zaslon.

Ako se prikaže stranica s opisom funkcijskog gumba, pritisnite [
uključiti sljedećim redoslijedom: DVI → HDMI → DisplayPort.
]. Glavni će se zaslon
4 Prilagodba zaslona
63
4
Prilagodba zaslona
4.3.6 Konfiguriranje postavke Image Size
Odaberite veličinu slike za podzaslon.
PIP
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Screen, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PIP/PBP, a zatim pritisnite [
Pritisnite [
PIP (Size
] da biste se pomaknuli na Image Size i pritisnite [
/
].
].
] (dostupno u načinu rada
)).
Prikazat će se sljedeći zaslon.
U načinu rada PC
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Auto
Wide
Contrast

Auto: Prikaz slike u skladu s proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz izvora ulaznog
signala.

Wide: Prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz
izvora ulaznog signala.
U načinu rada AV
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source

Source
4:3
Image Size
16:9
Contrast
Screen Fit
4:3: Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i
standardni televizijski program.

16:9: Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 16:9.

Screen Fit: Prikaz slike s podzaslona u izvornoj proporciji bez ikakvog rezanja.
4 Prilagodba zaslona
64
4
Prilagodba zaslona
5
6

Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.

Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.
Pritisnite [

Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću DVI/HDMI/DP kabela.

Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni
način (samo neki modeli podržavaju sve te signale).

Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću DVI/HDMI/DP
kabela i PC/AV Mode postavite na AV.
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
65
4
Prilagodba zaslona
PBP
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Screen, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PIP/PBP, a zatim pritisnite [
Pritisnite [
] da biste se pomaknuli na Image Size i pritisnite [
PBP (Size
)).
].
].
] (dostupno u načinu rada
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
U načinu rada PC
Image Size
Apply
Auto
Auto
Cancel

Auto: Prikaz slike u skladu s proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz izvora ulaznog
signala.

Wide: Prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike za svaki pojedini zaslon iz
izvora ulaznog signala.
U načinu rada AV
Image Size
Apply
16:9
16:9
Cancel
4 Prilagodba zaslona
66
4
Prilagodba zaslona

4:3: Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i
standardni televizijski program.
5
6

16:9: Prikaz slike na podzaslonu u proporciji 16:9.

Screen Fit: Prikaz slike s podzaslona u izvornoj proporciji bez ikakvog rezanja.

Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.

Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.
Pritisnite [

Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću DVI/HDMI/DP kabela.

Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni
način (samo neki modeli podržavaju sve te signale).

Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću DVI/HDMI/DP
kabela i PC/AV Mode postavite na AV.
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
67
4
Prilagodba zaslona
4.3.7 Konfiguriranje mogućnosti Contrast
PIP
Podesite razinu kontrasta za podzaslon.
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Screen, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PIP/PBP, a zatim pritisnite [
Pritisnite [
(Size
] da biste se pomaknuli na Contrast i pritisnite [
/
].
].
] (dostupno u načinu rada PIP
)).
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Adjust the contrast
level for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
5
6
Prilagodite postavku Contrast pomoću gumba [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
68
4
Prilagodba zaslona
PBP
Podesite razinu kontrasta za svaki pojedini zaslon.
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Screen, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PIP/PBP, a zatim pritisnite [
Pritisnite [
] da biste se pomaknuli na Contrast i pritisnite [
PBP (Size
)).
].
].
] (dostupno u načinu rada
Prikazat će se sljedeći zaslon.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Adjust the contrast
level for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
Contrast
5
6
Prilagodite postavku Contrast pomoću gumba [
75
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
69
5
5.1
Koordiniranje OSD-a
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
Language
Postavite jezik izbornika.

Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika.

Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.
5.1.1 Konfiguriranje postavke Language
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Options, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Language, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Options
Language
Deutsch
Display Time
English
Transparency
Español
Set the menu
language.
Français
Italiano
4
5
Pritisnite [
] kako biste odabrali željeni jezik i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Koordiniranje OSD-a
70
5
5.2
Koordiniranje OSD-a
Display Time
Zaslonski izbornik (Onscreen Display, OSD) možete postaviti da automatski nestaje ako se ne koristi u
navedenom razdoblju.
Mogućnost Display Time omogućuje navođenje vremena nakon kojeg će zaslonski izbornik nestajati.
5.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Display Time
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Options, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Display Time, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Options
Language
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
English
100
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
4
5
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Koordiniranje OSD-a
71
5
5.3
Koordiniranje OSD-a
Transparency
Postavite razinu prozirnosti prozora izbornika.
5.3.1 Promjena mogućnosti Transparency za prozirnost izbornika
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Options, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Transparency, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Options
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
Display Time
Transparency
Off
On
2
20 sec
On
4
5
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Koordiniranje OSD-a
72
6
6.1
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
ECO
Opcije Eco Light Sensor i Eco Saving prikazuju se na istoj stranici kako bi se omogućilo praktično
konfiguriranje postavki štednje energije.
6.1.1
Eco Light Sensor
Značajka Eco Light Sensor optimizira uvjete pregleda i doprinosi uštedi energije podešavanjem svjetline
zaslona ovisno o intenzitetu svjetla u okolini.

SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je značajka MAGIC
Bright u načinu rada Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Taj izbornik nije dostupan kada je postavljena značajka Eco Saving.
Konfiguriranje opcije Eco Light Sensor
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Settings, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na ECO, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Eco Light Sensor, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Settings
Set the ECO mode
for saving the power
consumption.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
ECO
Eco Light Sensor
Sensitivity
Off
Off
Select the ECO light
sensor mode.
On
Brightness Level
Eco Saving
Off
Eco Icon Display
Off

Off: Deaktiviranje funkcije Eco Light Sensor.

On: Automatsko podešavanje svjetline u skladu s intenzitetom svjetlosti u okolini.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
73
6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
5
6
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
74
6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Konfiguriranje mogućnosti Sensitivity
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Settings, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na ECO, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Sensitivity, a zatim pritisnite [
].
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
ECO
Select the sensitivity
of ECO light sensor.
Eco Light Sensor
Sensitivity
Brightness Level
Eco Saving
High
Medium
Low
Eco Icon Display

High: Visoka osjetljivost koja povećava promjenjivu razinu svjetline zaslona, ovisno o intenzitetu
svjetla u okolini.

Medium: Srednja osjetljivost koja postavlja promjenjivu razinu svjetline zaslona između
vrijednosti High i Low, ovisno o intenzitetu svjetla u okolini.

Low: Niska osjetljivost koja smanjuje promjenjivu razinu svjetline zaslona, ovisno o intenzitetu
svjetla u okolini.
5
6
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
75
6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Konfiguriranje postavke Brightness Level
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Settings, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na ECO, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru odaberite Brightness Level, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
ECO
On
Eco Light Sensor
Select the brightness
level of ECO light
sensor.
Sensitivity
Brightness Level
5
6
Brighter
Eco Saving
Current
ଥࢿ
Eco Icon Display
Dimmer
ଥࢿ

Brighter: Povećavanje trenutne svjetline zaslona.

Current: Održavanje trenutne svjetline zaslona.

Dimmer: Smanjivanje trenutne svjetline zaslona.
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
76
6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
6.1.2
Eco Saving
Funkcija Eco Saving smanjuje potrošnju energije kontroliranjem električne struje koju koristi zaslon
monitora.

SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je značajka MAGIC
Bright u načinu rada Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Taj izbornik nije dostupan kada je postavljena značajka Eco Light Sensor.
Konfiguriranje mogućnosti Eco Saving
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Settings, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na ECO, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Eco Saving, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
ECO
Off
Eco Light Sensor
Sensitivity
Adjust the power
consumption of the
product to save
energy.
Brightness Level
Eco Saving
Eco Icon Display
Off
Minimum
Off
Off
Maximum
5
6

Off: Deaktiviranje funkcije Eco Saving.

Minimum: Promjena potrošnje energije na 75% zadane razine.

Maximum: Promjena potrošnje energije na 50% zadane razine.
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
77
6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
6.1.3
Eco Icon Display
Konfiguriranje funkcije Eco Icon Display
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Settings, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na ECO, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Eco Icon Display, a zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
ECO
Off
Eco Light Sensor
Select the ECO Icon
mode.
Sensitivity
Brightness Level
Eco Saving
Eco Icon Display
Off
Off
On
5
6

Off: Onemogućava funkciju prikaza ikone ekološkog načina rada.

On: Prikazuje radni status ekološkog senzora u obliku skočnog vodiča.
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
Napomene
Eco Light Sensor Activated

Eco Light Sensor Activated
Ako je svjetlina zaslona podešena prema intenzitetu svjetla u okolini dok je uključena opcija Eco
Light Sensor, pojavit će se skočni prozor koji prikazuje podešenu svjetlinu zaslona, kao što je
prikazano iznad.

Ako slika na zaslonu postane svjetlija jer je svjetlost u okolini postala intenzivnija, razina klizne trake
za svjetlinu će se povećati i na njoj će se pojaviti prikaz sunca. Ako slika na zaslonu postane tamnija,
razina klizne trake za svjetlinu će se smanjiti i na njoj će se pojaviti prikaz mjeseca. Klizna traka za
svjetlinu prikazuje se 3 sekunde nakon aktiviranja senzora.

Tijekom provjere signala ili u načinu rada bez signala monitor neće prikazivati zaslonske prikaze.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
78
6
6.2
Postavljanje i vraćanje na izvorno
USB Super Charging
Brzo napunite bateriju povezanog uređaja koji služi kao izvor signala korištenjem USB 3.0 priključka na
proizvodu.

Iznimno brzo punjenje dostupno je na priključcima [
1] i [
2 ]. Upotrijebite ove priključke
kako biste punili uređaje brže nego putem priključka USB. Brzina punjenja može se razlikovati
ovisno o priključenom uređaju.

Brzo punjenje baterije možda nije podržano i/ili punjenje može trajati duže za neke mobilne uređaje.

Kada je značajka iznimno brzog punjenja isključena za priključke [
ove priključke za normalnu brzinu punjenja i prijenos podataka.

Ako je uređaj s priključkom USB 2.0. ili starijim priključen na priključak [
1] ili [
2] i
značajka iznimno brzog punjenja uključena je, prijenos podataka nije moguć, osim ako uređaj s
priključkom USB 3.0. nije priključen.
1] i [
2 ], upotrijebite
※ Ovi priključci možda neće biti kompatibilni s novim uređajima USB koji će biti dostupni u
budućnosti.

Ako je uređaj, poput miša, tipkovnice ili uređaja za pohranjivanje priključen na priključak [
1] ili
[
],
a
uređaj
ima
priključak
USB
2.0.
ili
stariji,
isključite
značajku
iznimno
brzog
punjenja.
2

Ako je značajka iznimno brzog punjenja uključena putem zaslonskog izbornika postavke, svi
uređaji priključeni na priključke USB od 1 do 4 ponovno se prepoznaju na monitoru. Time se
osigurava optimalno punjenje.
※ Prije uključivanja značajke iznimno brzog punjenja, zatvorite sve datoteke na uređajima za
pohranjivanje koji su priključeni na priključke USB.
6.2.1 Konfiguriranje značajke USB Super Charging
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
Pritisnite [
] na monitoru dođite na Settings, a zatim pritisnite [
].
] da biste se pomaknuli na USB Super Charging, a potom pritisnite [
] na
proizvodu.
4
Pritisnite [
] da biste se pomaknuli na USB Super Charging, USB1 ili USB2 i pritisnite [
]
na proizvodu.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
79
6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Settings
Set the USB Super
charging mode.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
USB Super Charging
USB Super Charging
Off
USB1
On
Set the USB Super
charging mode.
USB2
USB Super Charging
Set the USB Port1
charging On/Off.
USB Super Charging
USB1
Off
USB2
On

Off: Isključivanje značajke USB Super Charging.

On: Omogućite funkciju brzog punjenja uređaja koji služi kao izvor signala povezanog s USB 3.0
priključkom.
5
6
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
80
6
6.3
Postavljanje i vraćanje na izvorno
DisplayPort Ver.
Odaberite priključak za zaslon. Priključak za zaslon 1.1 podržava brzinu 1, dok 1.2 podržava brzinu 2.

Nepravilne postavke mogu izazvati zatamnjenje zaslona. Ako se to dogodi, provjerite specifikacije
uređaja.

Ako se monitor (kada je postavljen na DVI, HDMI ili DisplayPort) nalazi u načinu rada za štednju
energije ili prikazuje poruku Check Signal Cable, pritisnite gumb [
] kako bi se prikazao
zaslonski prikaz (OSD). Možete odabrati 1.1 ili 1.2.
6.3.1 Konfiguracija postavke DisplayPort Ver.
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Settings, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na DisplayPort Ver., a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Settings
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Key Repeat Time
Select your
Displayport.
Displayport 1.1
supports HBR 1,
while 1.2 supports
HBR 2.
1.1
1.2
Auto
Acceleration
Off Timer

4
5
1.1 / 1.2
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
81
6
6.4
Postavljanje i vraćanje na izvorno
PC/AV Mode
Postavite PC/AV Mode na AV. Veličina slike će se povećati. Ova je opcija korisna prilikom gledanja
filmova.

Isporučuje se samo sa širokokutnim modelima kao što su modeli s omjerom stranica 16:9 ili 16:10.

Ako se monitor (kada je postavljen na DVI, HDMI ili DisplayPort) nalazi u načinu rada za štednju
energije ili prikazuje poruku Check Signal Cable, pritisnite gumb [
] kako bi se prikazao
zaslonski prikaz (OSD). Možete odabrati PC ili AV.
6.4.1 Konfiguriranje mogućnosti PC/AV Mode
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Settings, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na PC/AV Mode, a zatim pritisnite [
Pritisnite [
] da biste se pomaknuli na DVI, HDMI ili DisplayPort i pritisnite [
].
].
] na
proizvodu.
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Settings
Set to AV to enlarge
the picture.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
PC/AV Mode
DVI
PC
HDMI
AV
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
DisplayPort
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
82
6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
HDMI
PC
DisplayPort
AV
DVI PC
PC/AV Mode
PC
DVI
Select the PC/AV
mode for the
DisplayPort source.
HDMI
DisplayPort
PC
AV

Kada je povezan s računalom, postavite na "PC".

Kada je povezan s AV uređajem, postavite na "AV".

Da biste čuli zvuk prilikom priključivanja na računalo putem HDMI/DVI kabela, priključite
audiokabel te PC/AV Mode postavite na DVI PC.

Da biste čuli zvuk kada je proizvod povezan s računalom HDMI kabelom, postavite PC/AV
Mode na PC.
5
6
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
83
6
6.5
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Source Detection
Aktivirajte Source Detection.
Nije raspoloživo kad je PIP/PBP Mode postavljen na On.
6.5.1 Konfiguriranje značajke Source Detection
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Settings, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Source Detection, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Settings
Decide how input
sources will be
detected.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Key Repeat Time
Auto
Manual
Auto
Acceleration
Off Timer
4
5

Auto: Izvor ulaznog signala bit će automatski prepoznat.

Manual: ručni odabir izvora ulaznog signala.
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
84
6
6.6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Key Repeat Time
Možete upravljati brzinom odaziva gumba kada je gumb pritisnut.
6.6.1 Konfiguriranje mogućnosti Key Repeat Time
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Settings, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Key Repeat Time, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Settings
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.

PC/AV Mode
Acceleration
Source Detection
1 sec
Auto
Key Repeat Time
2 sec
Acceleration
Off Timer
No Repeat
Možete odabrati Acceleration, 1 sec ili 2 sec. Ako odaberete No Repeat, naredba reagira
samo jedanput kada pritisnete gumb.
4
5
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
85
6
6.7
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Off Timer
Proizvod možete postaviti tako da se automatski isključuje.
6.7.1 Konfiguriranje značajke Off Timer
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Settings, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Off Timer, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Off Timer, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Settings
Enable or disable
the Off Timer.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
Off Timer
5
6
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable
the Off Timer.

Off: deaktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.

On: aktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.
Pritisnite [
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
86
6
Postavljanje i vraćanje na izvorno
6.7.2 Konfiguriranje značajke Turn Off After
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
4
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Settings, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Off Timer, a zatim pritisnite [
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Turn Off After, a zatim pritisnite [
].
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Off Timer
5
6
Pritisnite [
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
] da biste konfigurirali Turn Off After.
Primijenit će se odabrana opcija.

Automatsko isključivanje nakon određenog vremena može se postaviti u rasponu od 1 do 23 sata.
Monitor će se automatski isključiti nakon navedenog broja sati.

Ta je mogućnost dostupna samo kada je mogućnost Off Timer postavljena na On.

Kod proizvoda namijenjenih određenim tržištima postavka Off Timer automatski se aktivira 4 sata
nakon uključivanja proizvoda. Ta je postavka usklađena s propisima o napajanju. Ako ne želite da
se mjerač vremena aktivira, idite na MENU → SETUP&RESET i postavite Off Timer na Off.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
87
6
6.8
Postavljanje i vraćanje na izvorno
Reset All
Sve postavke monitora možete vratiti na zadane tvorničke vrijednosti.
Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu
uređaja.
6.8.1 Inicijalizacija postavki (Reset All)
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
3
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Settings, a zatim pritisnite [
].
Pritiskanjem gumba [
] na monitoru dođite na Reset All, a zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
Settings
Return all the settings
for the product to the
default factory
settings.
Reset All
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
5
Pritisnite [
1R
] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavljanje i vraćanje na izvorno
88
7
7.1
Izbornik Information i drugi izbornici
Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojedinosti potražite u svojem uređaju.
Information
Možete prikazati podatke o trenutačnoj izvoru ulaznog signala, frekvenciji i razlučivosti.
7.1.1 Prikaz izbornika Information
1
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim
pritisnite [
2
] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
Pritiskom na gumb [
] dođite na mogućnost Information. Pojavit će se trenutni izvor ulaznog
signala, frekvencija i razlučivost.
Information
Picture
Screen
Options
Settings
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Information
Picture
Screen
Options
Settings
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Information
Picture
Screen
Options
Settings
Information
7 Izbornik Information i drugi izbornici
89
7
7.2
Izbornik Information i drugi izbornici
Konfiguriranje postavki Brightness, Contrast i Volume na
početnom zaslonu
Prilagodite postavke za Brightness, Contrast, Volume pomoću gumba [
] kad se prikaže početni
zaslon (na kojem nema izbornika).
Brightness :


SAMSUNG
Taj izbornik nije dostupan kada je značajka MAGIC
Bright postavljena na način rada Dynamic
Contrast.
Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Eco Light Sensor.
Contrast :
1

SAMSUNG
Ta mogućnost nije dostupna kada je MAGIC
Bright u načinu rada Cinema ili Dynamic Contrast.

Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka Game Mode.

Taj izbornik nije dostupan kada je PIP/PBP Mode On i kada je Size u
(načinu rada PBP).
Da bi se prikazao vodič za funkcijske tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja (kada
nije prikazan nijedan zaslon izbornika). Zatim pritisnite [
]. Prikazat će se sljedeći zaslon.
Volume
Brightness
75
Contrast
2
3
Pritisnite gumb [
] da biste naizmjenično koristili postavke Brightness, Contrast i Volume.
Prilagodite postavku Brightness, Contrast, Volume pomoću gumba [
].
Zadana svjetlina može se razlikovati ovisno o regiji.
7 Izbornik Information i drugi izbornici
90
8
8.1
Instaliranje softvera
Easy Setting Box
Easy Setting Box
"Easy Setting Box" korisnicima omogućava dijeljenje zaslona na više dijelova.
8.1.1 Instaliranje softvera
1
2
Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
Odaberite program za postavljanje funkcije "Easy Setting Box".
Ako se skočni prozor i softverska instalacija ne prikazuju na glavnom zaslonu, pronađite i dvaput
pritisnite instalacijsku datoteku za "Easy Setting Box" na CD-ROM mediju.
3
4
Kada se prikaže čarobnjak za instalaciju, pritisnite Sljedeće.
Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.

Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalo ponovno nakon instalacije.

Ikona "Easy Setting Box" možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i
specifikacijama uređaja.

Ako se ikona prečaca ne prikaže, pritisnite tipku F5.
Ograničenja i problemi s instalacijom ("Easy Setting Box")
Na instalaciju funkcije "Easy Setting Box" možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno
okruženje.
Zahtjevi sustava
Operativni sustav

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Hardver

Najmanje 32 MB memorije

Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
8 Instaliranje softvera
91
8
Instaliranje softvera
8.1.2 Uklanjanje softvera
Pritisnite Start, odaberite Postavke/Upravljačka ploča, a zatim dvaput pritisnite Dodavanje ili
uklanjanje programa.
Na popisu programa odaberite "Easy Setting Box" i pritisnite gumb Dodaj/Izbriši.
8 Instaliranje softvera
92
9
9.1
Vodič za rješavanje problema
Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru tvrtke
Samsung za korisničku podršku
9.1.1 Testiranje proizvoda
Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način.
Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako je zaslon isključen, a indikator napajanja trepće premda je monitor pravilno povezan s računalom,
izvedite samodijagnostički test.
1
2
3
4
Isključite računalo i proizvod.
Izvucite kabel iz monitora.
Uključivanje proizvoda.
Ako se pojavi poruka Check Signal Cable, monitor funkcionira normalno.
Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.
9.1.2 Provjera rezolucije i frekvencije
Za ulazni signal razlučivosti veće od podržane (pogledajte "10.3 Tablica standardnih načina rada signala")
nakratko će se pojaviti poruka Not Optimum Mode.
9.1.3 Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Problemi
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Rješenja
Provjerite jesu li monitor i računalo pravilno
povezani kabelom i jesu li priključci čvrsto
utaknuti.
(Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i
korištenje računala")
9 Vodič za rješavanje problema
93
9
Vodič za rješavanje problema
Problem sa zaslonom
Problemi
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne
može uključiti.
Rješenja
Provjerite je li kabel za napajanje ispravno
povezan.
(Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i
korištenje računala")
Pojavljuje se poruka Check Signal Cable.
Provjerite je li kabel pravilno priključen na monitor.
(Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i
korištenje računala")
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom
uključen.
Not Optimum Mode se prikazuje na zaslonu.
Ta se poruka pojavljuje kad su razlučivost ili
frekvencija signala iz grafičke kartice veći od
maksimalnih vrijednosti za proizvod.
Promijenite maksimalnu razlučivost i frekvenciju u
skladu s mogućnostima monitora prema tablici
standardnih ulaznih signala (stranica 100).
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom.
(Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i
korištenje računala")
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je
mutna.
Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel
za video itd.) i pokušajte ponovo.
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu
razinu.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Provjerite nalaze li se rezolucija i frekvencija
računala unutar raspona rezolucije i frekvencije
kompatibilnih s proizvodom. Nakon toga prema
potrebi promijenite postavke, pri čemu kao
pomoć možete koristiti tablicu standardnih načina
rada signala (stranica 100) u ovom priručniku i
izbornik Information na proizvodu.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je
pretamna.
Podesite opcije Brightness i Contrast.
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Promijenite postavke mogućnosti Color
(Pogledajte "3.7 Color")
Boje na zaslonu imaju sjene i iskrivljene su.
Promijenite postavke mogućnosti Color
(Pogledajte "3.7 Color")
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Promijenite postavke mogućnosti Color
(Pogledajte "3.7 Color")
9 Vodič za rješavanje problema
94
9
Vodič za rješavanje problema
Problemi
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi
svakih 0,5 do 1 sekunde.
Rješenja
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite
miš za povratak na prethodni zaslon.
Problem sa zvukom
Problemi
Nema zvuka.
Rješenja
Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili
prilagodite glasnoću.
Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.
Podešavanje jačine zvuka.
Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je
postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka
na zvučnoj kartici računala ili u softveru.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Problemi
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi
zvuk.
Rješenja
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se
piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
9 Vodič za rješavanje problema
95
9
9.2
Vodič za rješavanje problema
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti
frekvenciju?
Odgovor
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.

Windows XP: Idite na Upravljačka ploča
Prikaz
Postavke
Dodatno
Izgled i teme
Monitor pa u odjeljku
Postavke monitora prilagodite postavku Učestalost
osvježavanja.

Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča
Prikaz
Postavke
Dodatno
Monitor, a zatim podesite
opciju Učestalost osvježavanja pod Postavke monitora.

Windows Vista: Odaberite Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Postavke prikaza
Personalizacija
Dodatne postavke
Monitor pa u
odjeljku Postavke monitora prilagodite postavku
Učestalost osvježavanja.

Windows 7: Odaberite Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Dodatne postavke
Prikaz
Razlučivost zaslona
Monitor pa u odjeljku
Postavke monitora prilagodite postavku
Učestalost osvježavanja.

Windows 8: Odaberite Postavke
Izgled i personalizacija
Dodatne postavke
Prikaz
Upravljačka ploča
Razlučivost zaslona
Monitor pa u odjeljku
Postavke monitora prilagodite postavku
Učestalost osvježavanja.
9 Vodič za rješavanje problema
96
9
Vodič za rješavanje problema
Pitanje
Kako mogu promijeniti
rezoluciju?
Odgovor

Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon

Izgled i teme
Postavke i podesite rezoluciju.
Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon
Postavke i podesite rezoluciju.

Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavke prikaza i
podesite rezoluciju.

Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prikaz
Prilagodba razlučivosti i
podesite rezoluciju.

Windows 8: Prijeđite u Postavke
Izgled i personalizacija
Upravljačka ploča
Prikaz
Prilagodba razlučivosti i
podesite rezoluciju.
Kako mogu postaviti način
rada za uštedu energije?

Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
Izgled i teme
Zaslon
Postavljanje čuvara zaslona ili
pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u
Upravljačka ploča
Zaslon
Postavljanje čuvara zaslona
ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na
računalu.

Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na
računalu.

Windows 8: Čuvar zaslona postavite u Postavke
Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na
računalu.
Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.
9 Vodič za rješavanje problema
97
10
Specifikacije
10.1 Općenito
Naziv modela
Zaslon
S32D850T
Veličina
27 inča (68 cm)
32 inča (81 cm)
Područje
prikaza
596,7 mm (V) x
335,6 mm (O)
708,48 mm (V) x
398,52 mm (O)
Visina
piksela
0,2331 mm (V) x
0,2331 mm (O)
0,27675 mm (V) x
0,27675 mm (O)
Napajanje
Dimenzije
(Š x V x D) / težina
S27D850T
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Bez postolja
627,4 x 376,4 x 66,1 mm /
7,1 kg
741,3 x 441 x 68,5 mm /
9,4 kg
S postoljem
MAKS.: 627,4 x 596,3 x
280 mm / 9,95 kg
MAKS.: 741,3 x 630 x
280 mm / 12,2 kg
MIN.: 627,4 x 466,3 x
280 mm / 9,95 kg
MIN.: 741,3 x 500 x
280 mm / 12,2 kg
100 mm x 100 mm
100 mm x 100 mm
VESA spoj za montiranje
Pribor za montažu na zid:
200 mm x 200 mm
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlaga : od 10 % – 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlaga : od 5 % – 95 %, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može
koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke
monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti
svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Ovo je digitalni uređaj klase B.
10 Specifikacije
98
10
Specifikacije
10.2 Ušteda električne energije
Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i
upravljanjem statusom LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena.
Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite
bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod
povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.
Ušteda električne
energije
Normalni način rada
Način rada za
uštedu energije
Napajanje je
isključeno
(Gumb napajanja)
Indikator napajanja
Uključeno
Treptanje
Isključeno
Potrošnja energije
S USB-om:
Uobičajeno 85 W
Uobičajeno 0,45 W
(S27D850T)
Potrošnja energije
(S32D850T)
Bez USB-a:
Uobičajeno 50 W
S USB-om:
Uobičajeno 95 W
Bez USB-a:
Uobičajeno 60 W
Maks. 0,5 W
Uobičajeno 0,45 W
Maks. 0,5 W
manje od 0,5 W
manje od 0,5 W

Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se
promijene postavke.

Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0 W, iskopčajte kabel za napajanje. Kada uređaj ne
namjeravate koristiti dulje vrijeme, obavezno izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Kako bi se
potrošnja energije smanjila na 0 W kada prekidač napajanja ne postoji, iskopčajte kabel za
napajanje.
10 Specifikacije
100
10
Specifikacije
10.3 Tablica standardnih načina rada signala

Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku
veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. To znači da će se uz razlučivost
različitu od navedene kvaliteta slike smanjiti. Da biste to izbjegli, savjetujemo da odaberete
optimalnu razlučivost za odgovarajuću veličinu zaslona uređaja.

Provjerite frekvenciju kad mijenjate CDT monitor (povezan s računalom) za LCD monitor. Ako LCD
monitor ne podržava 85 HZ, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT monitora prije
nego ga zamijenite za LCD monitor.
Naziv modela
Sinkronizacija
Rezolucija
S27D850T / S32D850T
Vodoravna frekvencija
30 ~ 90 kHz
Okomita frekvencija
50 ~ 75 Hz
Optimalna rezolucija
2560 x 1440 @ 60 Hz
Maksimalna rezolucija
2560 x 1440 @ 60 Hz
Ako se s računala prenosi signal razlučivosti navedene u tablici standardnih ulaznih signala, zaslon će se
automatski prilagoditi. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada
signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite
postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.
Rezolucija
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V/O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
10 Specifikacije
100
10
Specifikacije
Rezolucija
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela (MHz)
Polaritet (V/O)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-

Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni
ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kHz.

Okomita frekvencija
Vjeran prikaz omogućuje se uzastopnim prikazivanjem iste slike desetke puta u sekundi. Ta se
učestalost ponovnog prikazivanja zove "okomita frekvencija" ili "brzina osvježavanja", a mjeri se u
hercima (Hz).
10 Specifikacije
101
Dodatak
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.

ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja
uređaja

ako su uzrok kvara vanjski faktori. (internet, antena, ožičeni signal itd.)

ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog
uređaja

ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću

ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača

ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke

ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja

ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti

ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.
Ako je uzrok oštećenja proizvoda:

vanjski utjecaj ili pad uređaja

upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung

ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.

ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik

ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima

ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku
Ostali slučajevi

ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava
itd.)

ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator,
lampica, filtar, vrpca itd.)
Dodatak
102
Dodatak
Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga
najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.
Dodatak
103
Dodatak
Pravilno odlaganje
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i
njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s
ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za
okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od
ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu
upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili
ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako
bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog
ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim
komercijalnim otpadom.
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
Dodatak
104
Dodatak
Terminologija
OSD (On Screen Display)
OSD (engl. On Screen Display – zaslonsko sučelje) omogućuje konfiguriranje zaslonskih postavki radi
odgovarajuće optimizacije kvalitete slike. Omogućuje promjenu svjetline, nijanse i veličine zaslona te
mnogih drugih postavki putem izbornika na zaslonu.
USB koncentrator
Jedan USB priključak možete proširiti na više USB neovisnih priključaka.
Gamma
Izbornik Gamma omogućuje prilagodbu razine sive boje koja na zaslonu predstavlja srednje tonove.
Prilagodbom svjetline posvjetljava se čitav zaslon, dok se prilagodbom postavke Gamma posvjetljava
samo srednja svjetlina.
Razina sive
Razina se odnosi na stupnjeve intenziteta boje koji variraju promjenama boje između tamnijih i svjetlijih
područja na zaslonu. Promjene svjetline zaslona izražene su varijacijama crne i bijele, a razina sive
odnosi se na srednje područje između te dvije boje. Promjenom razine sive boje putem postavke
Gamma mijenja se srednja osvijetljenost na zaslonu.
Frekvencija skeniranja
Frekvencija skeniranja ili frekvencija osvježavanja odnosi se na brzinu kojom se slika na zaslonu
obnavlja. Zaslonski podaci neprestano se osvježavaju radi prikaza slike, ali je to osvježavanje nevidljivo
golom oku. Broj osvježavanja zaslona naziva se frekvencija skeniranja i izražava se u hercima (Hz).
Frekvencija skeniranja od 60 Hz znači da se zaslon osvježava 60 puta u sekundi. Frekvencija
skeniranja zaslona ovisi o performansama grafičke kartice u računalu i monitoru.
Vodoravna frekvencija
Znakovi ili slike koji se prikazuju na zaslonu monitora sastoje se od mnoštva točkica (piksela). Pikseli
se prenose u vodoravnim crtama, koje se zatim okomito raspoređuju da bi se stvorila slika. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kilohercima (kHz), a upućuje na to koliko se puta vodoravne crte u sekundi
prenose i prikazuju na zaslonu monitora. Vodoravna frekvencija od 85 znači da se vodoravne linije
koje tvore sliku prenose 85.000 puta u sekundi. Vodoravna frekvencija označena je kao 85 kHz.
Dodatak
105
Dodatak
Okomita frekvencija
Jedna se slika sastoji od mnoštva vodoravnih crta. Okomita frekvencija mjeri se u hercima (Hz), a
upućuje na to koliko slika u sekundi mogu stvoriti te vodoravne crte. Vodoravna frekvencija od 60 Hz
znači da se slika prenosi 60 puta u sekundi. Okomita frekvencija poznata je i pod nazivom "brzina
osvježavanja" i utječe na titranje zaslona.
Rezolucija
Razlučivost je broj vodoravnih i okomitih piksela od kojih se sastoji zaslon. Predstavlja razinu
detaljinizoranosti zaslona.
Uz veću se razlučivost na zaslonu prikazuje više informacija, što je prikladno za obavljanje više
zadataka istodobno.
Uz razlučivost od, primjerice, 1366 x 768 slika na zaslonu sastoji se od 1366 vodoravnih piksela
(vodoravna rezolucija) i 768 okomitih crta (okomita razlučivost).
Uz razlučivost od, primjerice, 1920 x 1080 slika na zaslonu sastoji se od 1920 vodoravnih piksela
(vodoravna rezolucija) i 1080 okomitih crta (okomita razlučivost).
Plug & Play
Značajka "uključi i radi" omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora i računala da bi
se stvorilo optimalno okruženje za prikaz.
Monitor za izvršenje funkcije Plug & Play koristi međunarodni standard VESA DDC.
Dodatak
106
Kazalo
A
O
Automatsko isključivanje 86
Općenito 98
Autorska prava 7
Oštrina 45
Otkrivanje izvora 84
B
Boja 50
P
Brzo punjenje putem USBa 79
PC/AV način rada 82
PIP/PBP 57
D
Dijelovi 20
Pitanja i odgovori 96
Ponovno postavljanje svih postavki 88
Povezivanje s računalom i korištenje računala
31
E
Easy Setting Box 91
ECO 73
Pravilno držanje tijela tijekom korištenja
proizvoda 17
Pravilno odlaganje 104
Prije povezivanja 31
Provjera priključka za zaslon 81
I
Provjera sadržaja 18
Informacije 89
Prozirnost 72
Instaliranje 24
R
J
Razina crne boje na HDMI priključku 52
Jezik 70
Rotiranje monitora 30
K
S
Kontrast 44
SAMSUNG MAGIC Bright 47
Korištenje proizvoda kao USB koncentratora
SAMSUNG MAGIC Upscale 49
39
Svjetlina 43
M
Mjere opreza 10
Š
Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru
tvrtke Samsung za korisničku podršku 93
N
Nač igr 46
T
Tablica standardnih načina rada signala 100
Terminologija 105
Kazalo
107
Kazalo
Troškovi servisa (snosi ih korisnik) 102
V
Veličina slike 54
Vrijeme odaziva 53
Vrijeme ponavljanja tipki 85
Vrijeme prikaza 71
Kazalo
108
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising